Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1391139213931394139513961397139813991400(+10)В кінець >>
1391001
  Нежива Л. "Слова, що можуть гриміти, як грім, і світити, як зорі": експресіонізм у системі літературної освіти // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко ; редкол.: Н. Бондаренко, М.Ільницький, О. Ковальчук [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (706). – С. 58-65. – ISSN 0130-5263


  У статті визначено теоретичне підґрунтя засвоєння старшокласниками поняття «експресіонізм», проаналізовано конститутивні риси стилю, окреслено методичну стратегію його вивчення.
1391002
  Кузьменко Ю.І. "Словар чужих слів" З. Кузелі та М. Чайковського як відображення специфіки назв осіб у мовній картині світу українця з Галичини та Буковини // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. І. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І. Голубовська, М. Іваницька [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 2 (74). – С. 120-134. – (Бібліотека Інституту філології). – ISSN 2520-6397


  Проаналізовано лексико-семантичну групу на позначення назв осіб за родом діяльності та професією у лексикографічний праці “Словар чужих слів” Зенона Кузелі та Миколи Чайковського (за виданням 1910 року). Простежено особливості цієї лексики на ...
1391003
  Гущина Н.А. "Словарь авторитетов" и его значение в испанской лексикографии : Автореф... канд.филол.наук: 10.664 / Гущина Н.А.; МГУ. – Москва, 1972. – 31л.
1391004
  Рудакова И.Ф. "Словарь Академии Российской" 1789-1794 : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Рудакова И.Ф. ; АН СССР , Ин-т языкознания. Лен. отд. – Ленинград, 1965. – 19 с.
1391005
  Хруцкая Н.В. "Словарь живого великорусского языка" В.И.Даля // Русский язык и литература в учебных заведениях / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2002. – № 1. – С10-13


  К 200-летию со дня рождения В .И.Даля. Значение Словаря В.И.Даля в наши дни
1391006
  Кузьминова Е.А. "Словарь трудностей" церковнославянского языка XVII века // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 40-50. – (Филология ; № 2, март - апрель). – ISSN 0201-7385
1391007
  Сивак О.В. "Словарь української мови" Б.Д. Грінченка. Фразеологія // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 1. – С. 30-34
1391008
  Сніжко Н. "Словарь української мови" за ред. Б.Д. Грінченка в інтегральному моделюванні розвитку лексики та лексикографії // Лексикографічний бюлетень : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 22. – С. 19-29. – ISBN 978-966-489-285-5
1391009
  Тищенко О. "Словарь української мови" за ред. Б.Д. Грінченка у зведеному реєстрі української лексики: формування словотвірних гнізд // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2015. – № 1 (53). – С. 103-110. – ISSN 1682-3540
1391010
  Резниченко Н. "Словарь царя Давида" : словари и имена Арсения Тарковского // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 4 (июль - август). – С. 216-237. – ISSN 0042-8795
1391011
  Каркавіцас А. [Словами корабля : морські оповідання / А. Каркавіцас. – Афіни : Естія, 1996. – 221 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література])
1391012
   [Словарь технических характеристик китайских иероглифов] = Hanzi shuxing zidian. – [Пекин] : Yuwen Chubanshe, 1989. – [1906 с.]. – Изд. описано по переводу, ориг. язык - китайский
1391013
  Фирдоуси Слова-алмазы Абулькасима Фирдоуси / Фирдоуси; пер. с фарси и предисл. Ц.Бану-Лахути. – Ташкент : Изд-во худ. л-ры, 1971. – 64 с.
1391014
  Гришин В.С. Слова-друзья / В.С. Гришин. – Рига, 1964. – 104с.
1391015
  Леви К. Слова-камни. Три дня в Сицилии / К. Леви. – М., 1957. – 130с.
1391016
  Лавриненко Г.Я. Слова-композити в сучасних німецькій та українській мовах // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 169-172. – ISSN 1729-360Х
1391017
   Слова-молнии. – 2-е изд., доп. и перераб. – Рига, 1974. – 144с.
1391018
   Слова-молнии.. – Рига, 1967. – 96с.
1391019
  Савчук Р.М. Слова-поетизми як семантико-стилістичні домінанти в художній мові письменників Прикарпаття // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 64-74. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1391020
  Шлейвис П.И. Слова-предикативы в английском языке / П.И. Шлейвис. – Ростов-на-Дону, 1985. – 127с.
1391021
  Шигаєва К.В. Слова-реалії і способи їх перекладу в контексті міжкультурної комунікації (на матеріалі романів Дена Брауна "Код да Вінчі" та "Цифрова фортеця") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 337-349. – (Бібліотека Інституту філології)


  Стаття присвячена проблемі перекладу культурномаркованих одиниць. На основі порівняльного аналізу перекладів романів Дена Брауна "Код да Вінчі" і "Цифрова фортеця" російською та українською мовами розглядаються різні типи реалій і засоби, які ...
1391022
   Слова, пришедшие из боя.. – М., 1980. – 284с.
1391023
  Чайковская Анна Слова, слова, слова... Люди и надписи / Чайковская Анна, Савинцев Федор // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 4 (169). – С. 90-99 : фото. – ISSN 1029-5828
1391024
  Фенчак Михайло Слова, що заблукали в струнах ліри : вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 1 (771). – С. 16-20. – ISSN 0868-4790
1391025
  Кавуненко О. Слова, що не вмирають // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 19-25 листопада (№ 47). – С. 5


  Праця Олеся Волі "Безкровна війна" - про Голодомор 1932 - 1933 років.
1391026
  Кавуненко О. Слова, що не вмирають // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 4 грудня (№ 24). – С. 16-17


  Народна епопея Олеся Волі "Безкровна війна".
1391027
  Кіс О. Слова, що світять і болять // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 27 лютого (№ 4)
1391028
  Филатов А.П. Слова. / А.П. Филатов. – Х., 1965. – 39с.
1391029
   Словаpь pусско-галицкий. Т. 2 / составлен А. Гуртом [коллект. псевд.] // Словарь русско-галицкий / составлен А. Гуртом [коллект. псевд.]. – Вена : Тип. Ф. Яспеpа, 1896. – Т. 1 : А - К. – 285, [5] с.
1391030
   Словаpь pусско-галицкий. Т. 3 / составлен А. Гуртом [коллект. псевд.] // Словарь русско-галицкий / составлен А. Гуртом [коллект. псевд.]. – Вена : Тип. Ф. Яспеpа, 1896. – Т. 1 : А - К. – 286, [6] с.
1391031
   Словаpь pусско-галицкий. Т. 4 / составлен А. Гуртом [коллект. псевд.] // Словарь русско-галицкий / составлен А. Гуртом [коллект. псевд.]. – Вена : Тип. Ф. Яспеpа, 1896. – Т. 1 : А - К. – 286, [6] с.
1391032
  Котик Ігор Словаззапитаннямийсловами : поезії // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 12 (570). – С. 138-143
1391033
  Корольов Д. Словаки - братерський народ // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 6-12 сентября (№ 36). – С. 15


  "Словацька громада в Україні зовсім невеличка: лише 6,4 тис. осіб згідно з даними останнього перепису 2001 р. Практично всі вони живуть у західних районах Закарпатської обл.; маленькі групи словаків також виявлені переписом у Києві, на Рівненщині й ...
1391034
  Кредатусова Я. Словаки і Словаччина з української точки зору (методика асоціативного експерименту) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 2 (197). – С. 230-238. – ISSN 2522-493Х
1391035
  Мольнар М. Словаки і українці / М. Мольнар. – Братіслава, 1965. – 402с.
1391036
  Доманицький В.М. Словаки, пpо їх життя та національне відpодження : З малюнками / В. Доманицький. – У Київі (Київ) : [Друк. 1-ої Київської друкарської Спілки], 1909. – 53, [2] с. : мал. – (Видавництво "Укpаїнський Учитель" ; № 16)
1391037
  Осипов Георгий Словакия - дышим глубже, идем в гору / Осипов Георгий, Алушицова Любица // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 48-50 : фото
1391038
   Словакия : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 40-47 : Іл.
1391039
   Словакия : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 9. – С. 40-44 : Фото
1391040
   Словакия : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 40-44 : Фото
1391041
   Словакия : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 9. – С. 24-28 : Фото
1391042
  Даниш М. Словакия в венгерско-российских экономических отношениях в XVIII в. // Российские и славянские исследования : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2016. – Вып. 11. – С. 36-43. – ISSN 1995-5634
1391043
  Марьина В.В. Словакия в войне против СССР. 1941-1945 годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 4. – С. 35-53. – ISSN 0130-3864
1391044
   Словакия. Подготовка к Альпам // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 6. – С. 32-37 : фото
1391045
  Твердохлебов И.Т. Словакия. Экономико-географическая характеристика : Автореф... кандид. географич.наук: / Твердохлебов И.Т.; Институт географии Академии наук СССР. – Москва, 1952. – 20 с.
1391046
  Задорожний Олег Словакия: когда лыжи уже не едут : Легок на подъем // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 5. – С. 68-72 : Іл.
1391047
   Словакия: когда лыжи уже не едут // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 3. – С. 58-62 : фото
1391048
  Макарушка О. Словар українських виразів, перейнятих з мов тюркских // Професор др.Омелян Огоновський. Огляд його життя і наукової та літературної діяльності / І. Кокорудз. – 13 с.
1391049
  Косолапов В.И. Словари-минимумы в учебной лексикографии (обзор) // Нариси з семасіології і лексикографії / В.І. Косолапов. – Рівне : [б. в.], 2011. – С. 325-335
1391050
  Сергеев В.Н. Словари - наши друзья и помощники : Книги для внекласс. чтения уч-ся 5-7-х кл. / В.Н. Сергеев. – Москва : Просвещение, 1984. – 143с.
1391051
  Вомперский Влентин Павлович Словари 18-го века : Аннот. указ. / Вомперский Влентин Павлович; Отв. ред.: Н.И. Толстой. – Москва : Наука, 1986. – 135с.
1391052
  Хавкина Л.Б. Словари библиотечно-библиографических терминов : англо-русский, немецко-русский, французско-русский : с прилож. списка лат. терминов / Всес. кн. палата ; сост. Л.Б. Хавкина. – Москва : Изд-во ВКП, 1952. – 234 с.
1391053
   Словари и лингвострановедение. – Москва, 1982. – 182с.
1391054
   Словари и словарное дело в России 18 в.. – Ленинград : Наука, 1980. – 169с.
1391055
  Алексеев М.П. Словари иностранных языков в русском азбуковнике ХУІІ / М.П. Алексеев. – Ленинград, 1968. – 156с.
1391056
  Хон Сонхо Словари как способ путешествия во времени // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2019. – T. 15, № 1 : Дорога к обновлению: Корея в начале ХХ века. – С. 36-41. – ISSN 1738-8252
1391057
  Новодранова В.Ф. Словари профессиональной коммуникации: функции, структура, использование в учебном процессе // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 420-426. – ISBN 978-966-489-126-1
1391058
  Ступин Л.П. Словари современного английского языка. / Л.П. Ступин. – Л., 1973. – 67с.
1391059
  Косолапов В.И. Словари Хорнби (пути лексикографирования) // Нариси з семасіології і лексикографії / В.І. Косолапов. – Рівне : [б. в.], 2011. – С. 276-284
1391060
  Дробышева Е.Э. Словари эпох: к вопросу о маркирующей роли языка в архитектонике культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 12. – С. 11-16. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена анализу аксиологического потенциала языка как механизма социокультурного структурирования, моделирующей роли языка в архитектонике культуры. Культура понимается как ценностно-смысловой континуум, пространство коммуникаций, а язык в ...
1391061
   Словари, изданные в СССР.. – М., 1966. – 232с.
1391062
  Доманицький В.М. Словарик : пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів / склав В. Доманіцький. – У Київі (Київ) : [Друк. С.А. Борисова], 1906. – 128 с.
1391063
  Доманицький В. Словарик : пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів / склав В. Доманицький. – Перевид. 1906 р. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2011. – 175, [1] с. – Тит. арк. вид. 1906 року. – Бібліогр.: с. 174. – ISBN 978-966-493-490-6
1391064
  Ильин А.М. Словарик орфографический и справочный. / А.М. Ильин. – 364с.
1391065
  Абраменко Ф.Х. Словарик, заключающий около десяти тысяч затруднительных для правописания слов, правила правописания, правила переноса слов на другую строку и правила расстановки знаков препинания / сост. по Гроту и доп. по акад. слов. и др. ист. учитель Ф. Абраменко. – 8-е изд. – Киев : кн. маг. И.А. Розова, 1909. – 192 с. : 10x7 см. – Миниатюрное издание
1391066
  Бублеева Н.А. Словарная работа в 5 классе : из опыта работы учительницы 216-й школы Ленинграда / Н.А. Бублеева. – Москва ; Ленинград : Учпедгиз, 1953. – 76 с. – (Опыт передового учителя)
1391067
  Колосов П.И. Словарная работа на уроках литературного чтения / П.И. Колосов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1958. – 331с.
1391068
  Мальцева К.В. Словарная работа на уроках литературного чтения в V-VII классах национальной школы. / К.В. Мальцева, А.М. Лебедева. – Москва, 1954. – 216 с.
1391069
  Мальцева К.В. Словарная работа на уроках литературного чтения в V-VII классах национальной школы. / К.В. Мальцева, А.М. Лебедева. – 2-е изд. – Москва, 1955. – 216 с.
1391070
  Скороход Л.К. Словарная работа на уроках русского языка / Л.К. Скороход. – М., 1990. – 223с.
1391071
  Черноусова Н.С. Словарная работа на уроках русского языка в 4-8 классах. / Н.С. Черноусова. – К, 1983. – 168с.
1391072
  Малафеева Е.М. Словарная работа на уроках русского языка в 5-6 классах туркменской школы при изучении имени существительного, имени прилагательного и глагола : Автореф... канд. пед.наук: / Малафеева Е.М.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1965. – 14л.
1391073
  Иванов П.П. Словарная работа на уроках русского языка в 5 классе / П.П. Иванов. – Москва : Учпедгиз, 1954. – 272 с.
1391074
  Латушкина М.С. Словарная работа по английскому языку в 5-6 классах / М.С. Латушкина. – Одесса, 1962. – 52с.
1391075
  Грязнова Ольга Владимировна Словарная статья терминологического словаря как вид научного текста (на материале словарей английского языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Грязнова Ольга Владимировна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1985. – 24л.
1391076
  Миллер Ц.Г. Словарно-орфографические упражнения. / Ц.Г. Миллер. – М, 1976. – 144с.
1391077
  Семенюк А.А. Словарно-семантическая работа в вечерней школе. : Автореф... канд.пед.наук: 661 / Семенюк А.А.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1969. – 26л.
1391078
  Колосов П.И. Словарно-стилистические упражнения / П.И. Колосов. – М., 1964. – 220с.
1391079
  Саяхова Л.Г. Словарно-фразеологическая работа в национальной школе / Л.Г. Саяхова. – Ленинград, 1982. – 159 с.
1391080
  Кантор И.М. Словарно-энциклопедическая литература по педагогике : Автореф... канд. пед.наук: / Кантор И.М.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1966. – 22л.
1391081
  Маликова Л. Словарные дефиниции как один из источников формирования лексической базы неродного языка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 57-61. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Розглядається словникові тлумачення як інформаційний блок різноманітних відомостей про слово. Описуються можливості використання потенціалу дефініцій словників у процесі формування лексичної бази нерідної мови.
1391082
  Волохов Юрий Кириллович Словарные заимствования, пополнившие английскую лексику в ХХ веке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Волохов Юрий Кириллович; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1974. – 20л.
1391083
  Киршнер В.Т. Словарные заимстования из славянских языков в верхненемецком говоре Кокчетавской области Казахской ССР : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Киршнер В.Т.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1984. – 22л.
1391084
  Сенин П.И. Словарные и фразеологические неологизмы советской эпохи в произведениях К.А.Федина. : Автореф... Канд.филол.наук: / Сенин П.И.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – М, 1955. – 19л.
1391085
   Словарные категории. – М., 1988. – 222с.
1391086
  Тюленев-Лисовик Словарные множества. 2 / Л.П. Тюленев-Лисовик. – Киев : Феникс, 2009. – 480 с. – ISBN 978-966-651-757-2
1391087
  Горелик П.А. Словарные элементы стиля публицистической прозы Гейне : Автореф... канд. филол.наук: / Горелик П. А.; 1-й Лен. гос. пед. ин-т ин. яз. – Ленинград, 1952. – 21 л.
1391088
  Морен М.К. Словарные элементы языка прозы В.Гюго раннего периода творчества. (По материалу романа "Собор Парижской богоматери") : Автореф... канд. филол.наук: / Морен М.К.; 1-й Ленингр. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Л., 1955. – 17л.
1391089
  Луцюк Н. Словарный диктант / Н. Луцюк. – Киев : Колесо, 2007. – 150с. : илл. – ISBN 978-966-96704-4-1
1391090
   Словарный минимум по английскому языку для студентов І и ІІ курсов.. – Л., 1961. – 20с.
1391091
  Щербин В. Словарный мир О.Н. Трубачёва в зеркале библиометрии // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 3. – С. 117-125. – ISSN 0869-3595
1391092
  Ишмуратов А.Г. Словарный состав большевистской газеты "Урал". : Автореф... канд. филолог.наук: / Ишмуратов А.Г.; Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1954. – 14л.
1391093
  Глазырина Э.В. Словарный состав говора Полевского района Свердловской области. : Автореф... Канд.филол.наук: / Глазырина Э.В.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1952. – 16 с.
1391094
  Смирнов А.И. Словарный состав и его стилистическое использование в сборниках поэзий П.Г.Тычины "Партія веде" и "Чуття єдиної родини" : Автореф... канд.филол.наук: / Смирнов А.И.; КГУ. – Киев, 1952. – 12 с.
1391095
  Гантман-Кривошекова Словарный состав и словоизменение иньвенского диалекта коми-пермяцкого языка : Автореф... кандид. филологич.наук: / Гантман-Кривошекова А.С.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет имени А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 18 с.
1391096
  Хамдамов Ж. Словарный состав сочинений поэта-демократа Мукими. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хамдамов Ж.; Узбек.гос.ун-т. – Самарканд, 1955. – 20л.
1391097
  Пеэбо Яак Эльмарович Словарный состав эпоса "Калевипоэг" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Пеэбо Яак Эльмарович; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1973. – 26л.
1391098
  Гусятинская В.С. Словарный состав языка Феокрита в области неживой природы. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гусятинская В.С.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 13 с.
1391099
  Мезьер А.В. Словарный указатель по книговедению / А.В. Мезьер. – Ленинград : Колос, 1924. – 926 с.
1391100
  Дергунова М.Г. Словарь-мимнимум по французскому языку / М.Г. Дергунова, А.И. Шиловцева. – 5-е изд., испр. и доп. – М., 1985. – 62с.
1391101
   Словарь-минимум английского языка. – Москва, 1936. – 116с.
1391102
   Словарь-минимум английского языка /для 2-го года обучения/. – М, 1972. – 71с.
1391103
   Словарь-минимум для чтения английской общественно-политической литературы. – Свердловск, 1969. – 75с.
1391104
   Словарь-минимум для чтения научной литературы на английском языке. – Москва, 1959. – 93с.
1391105
   Словарь-минимум для чтения научной литературы на английском языке. – 2-е изд. – Москва, 1963. – 112с.
1391106
   Словарь-минимум для чтения научной литературы на английском языке. – 3-е изд. – Москва, 1964. – 112с.
1391107
   Словарь-минимум для чтения научной литературы на английском языке. – 4-е изд. – М, 1969. – 132с.
1391108
   Словарь-минимум для чтения научной литературы на английском языке. – 5-е изд., доп. и перераб. – М, 1979. – 163с.
1391109
   Словарь-минимум для чтения научной литературы на английском языке. – М, 1985. – 164с.
1391110
   Словарь-минимум для чтения научной литературы на немецком языке. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1969. – 80с.
1391111
   Словарь-минимум для чтения научной литературы на немецком языке. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1969. – 80с.
1391112
  Лев А.Л. Словарь-минимум общественно-политической лексики по английскому языку. Уч. пособие для сред. спец. уч. завед / А.Л. Лев. – Москва, 1974. – 96с.
1391113
  Маслова А.М. Словарь-минимум по английскому языку для студентов медицинских вузов. / А.М. Маслова, З.И. Вайнштейн. – М., 1969. – 47с.
1391114
  Бицадзе Н.А. Словарь-минимум по английскому языку для студентов неязыковых специальностей университетов : второй курс / Нина Александровна Бицадзе, Вера Алексеевна Понтегова ; Новосибирский гос. ун-т. – Новосибирск : [б. и.], 1971. – 74 с.
1391115
   Словарь-минимум по английскому, французскому и немецкому языкам. – Москва, 1947. – 247с.
1391116
   Словарь-минимум по английскому, французскому и немецкому языках. – Изд. 2-е испр. и доп. – Москва, 1949. – 488с.
1391117
   Словарь-минимум по немецкому языку. – М, 1955. – 72с.
1391118
   Словарь-минимум по немецкому языку : для технических вузов / И.А. Щукина, В.В. Поляков, Т.В. Веселова, Г.Ф. Иванова, К.И. и др. Лазарева; И.А.Щукина. – Москва : Высшая школа, 1973. – 184 с.
1391119
   Словарь-минимум по немецкому языку для средней школы. – Изд. 2-е. – М, 1957. – 88с.
1391120
   Словарь-минимум по немецкому языку для студентов 1-П курсов всех специальностей. – М, 1970. – 30с.
1391121
  Андреевская-Левенстерн Словарь-минимум по французскому языку : для средней школы : пособие для учителей / сост. : Андреевская-Левенстерн Л.С., Карлович О.М. ; Глав. упр. школ М-ва просвещения РСФСР. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 54 с. – На обл. сост. не указан
1391122
  Андреевская-Левенстерн Карлович Л.С. О.М. Словарь-минимум по французскому языку : для средней школы : пособие для учителей / сост.: Андреевская-Левенстерн Л.С., Карлович О.М. ; Глав. упр. школ М-ва просвещения РСФСР. – Изд. 2-е. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 53 с. – На обл. сост. не указан
1391123
  Дергунова М.Г. Словарь-минимум по французскому языку / Дергунова М.Г., Шилонцева А.И. – Москва, 1968. – 88 с.
1391124
  Дергунова М.Г. Словарь-минимум по французскому языку / Дергунова М.Г., Шилонцева А.И. – Изд. 2-е. – Москва, 1970. – 84 с.
1391125
  Дергунова М.Г. Словарь-минимум по французскому языку / Дергунова М.Г. – Москва, 1976. – 64 с.
1391126
  Дергунова М.Г. Словарь-минимум по французскому языку / Дергунова М.Г., Шиловцева А.И. – Москва, 1980. – 64 с.
1391127
  Амосенкова Е.И. Словарь-минимум по французскому языку для медицинских вузов : [учеб. пособие] / Е.И. Амосенкова. – Москва : Высшая школа, 1977. – 53 с.
1391128
  Амосенкова Е.И. Словарь-минимум по французскому языку для медицинских вузов : учеб. пособие для студентов неязыковых вузов / Е.И. Амосенкова. – Изд. 2-е испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1984. – 64 с.
1391129
  Нечипоренко В.Ф. Словарь-минимум разговорной лексики (англо-русский) : для неязыковых вузов / В.Ф. Нечипоренко. – Москва : "Высшая школа", 1966. – 98 с.
1391130
  Нечипоренко В.Ф. Словарь-минимум разговорной лексики (англо-русский) для неязыковых вузов / В.Ф. Нечипоренко. – 2-е изд. – М., 1971. – 96с.
1391131
   Словарь-минимум физиологических терминов. – Ленинград, 1980. – 116с.
1391132
   Словарь - активатор творческого мышления юриста : [кн. о праве, правах и правоведах для тех, кто вникает] / подобрал, сост. и привел в систему Вячеслав Манукян. – Харьков : Право, 2015. – 686, [2] с. : ил. – Предисл., послесл. англ. - Указ. имен: с. 677-685. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-458-665-5


  У пр. № 1730933 напис: Самому веселому и грамотному Адвокату!!! Подпись. 11.10.16 На память дорогому Виталию Михайловичу. Спасибо Вам ща все! Ярослава. 11.10.2016. С наилучшими пожеланиями! Алексей 11.10.2016. Лучшему ...
1391133
  Кочанина В.Л. Словарь - минимум по английскому языку / В.Л. Кочанина, Р.Е. Стеринзат. – Москва, 1967. – 96с.
1391134
  Кочанина В.Л. Словарь - минимум по английскому языку / В.Л. Кочанина, Р.Е. Стеринзат. – 2-е изд. – М, 1969. – 96с.
1391135
  Готлиб К.Г. Словарь "ложных друзей переводчика" / К.Г. Готлиб. – Москва, 1985. – 159с.
1391136
   Словарь автобиографической трилогии М. Горького. – Л.
Вып. 1. – 1974. – 315с.
1391137
   Словарь автобиографической трилогии М. Горького. – Л.
Вып. 4. – 1984. – 310с.
1391138
   Словарь автобиографической трилогии М.Горького.. – Л., 1975. – 104с.
1391139
   Словарь автобиографической трилогии М.Горького.. – Л.
2. – 1977. – 299с.
1391140
   Словарь автобиографической трилогии М.Горького.. – Л.
3. – 1982. – 269с.
1391141
   Словарь автобиографической трилогии М.Горького.. – Л.
5. – 1986. – 348с.
1391142
   Словарь автобиографической трилогии М.Горького.. – 6 в. – Л.
1. – 1990. – 336с.
1391143
   Словарь автобиографической трилогии М.Горького.. – Л.
Вып. 6, т. 2. – 1990. – 344с.
1391144
   Словарь автобиографической трилогии М.ГОрького.. – Л.
Вып. 6, т. 1. – 1990. – 340с.
1391145
   Словарь административного права. – Москва : Правовая культура, 1999. – 320с. – ISBN 5-87759-033-2
1391146
   Словарь Академии Российской. – Санкт-Петербург
Ч. 1. – 1789. – 48 с.
1391147
   Словарь Академии Российской. – В Санкт-Петербурге : При Императорской АН
Ч. 4. – 1793. – 1331с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст.- картон, шкіра
1391148
   Словарь Академии Российской. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 4 : От М. до Р. – 1793
1391149
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 1 : А - Д. – 1806
1391150
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 1 : А - Д. – 1806. – [6], 1310 стлб.
1391151
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 2 : Д - К. – 1809. – [2], 1178 стлб.
1391152
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 2 : Д - К. – 1809


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1391153
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 3 : К - Н. – 1814. – [2], 1444 стлб.
1391154
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 5 : П - С. – 1822. – [2], 1442 стлб.
1391155
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – Санкт-Петербург : В типографии В. Плавильщикова
Ч. 5 : П - С. – 1822. – [2], 1142 стлб.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
1391156
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 6 : от С - до конца. – 1822. – [2], 1478 стлб.
1391157
   Словарь активного усвоения лексики английского языка. – Москва, 1988. – 710с.
1391158
  Горбачевский Н. Словарь актового языка Северо-Западного края и Царства Польского / Сост. архивариусом Центр. архива древ. актовых кн., губ.: Вилен., Гроднен., Мин. и Ковен., чл. Вилен. археогр. комис. Н. Горбачевским. – Вильна : Изд. иждивением Виленск. учеб. окр. ; В тип. А.И. Зака, 1874. – [2], XX, 399 с.
1391159
  Спиерс Р.А. Словарь американских идиом / Р.А. Спиерс. – М., 1991. – 463с.
1391160
   Словарь американских идиом : Более 8 000 слов и выражений. – Санкт- Петербург : Лань, 1997. – 464c. – ISBN 5-86617-015-9
1391161
  Спиерс Р.А. Словарь американского сленга : специальное издание / Р.А. Спиерс. – Москва : Русский язык, 1991. – 528с.
1391162
  Коллин П.Х. Словарь американского употребления английского языка (для начинающих) = Beginner"s dictionary of american english usage / П.Х. Коллин, М. Лоуи, К. Уэйланд. – Специальное издание. – Москва : Русский язык, 1991. – 280с. – ISBN 5-200-01497-2
1391163
   Словарь американской истории с колониальных времен до первой мировой войны = Dictionary of american history from colonial times to world war 1. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 1997. – 733с. – ISBN 5-86007-076-4
1391164
  Хэмп Э. Словарь американской лингвистической терминологии / Эрик Хэмп ; пер. и доп. В.В. Иванова ; под ред. и с предисл. В.А. Звегинцева. – Москва : Прогресс, 1964. – 264 с.
1391165
  Алешин Е.В. Словарь английских и американских сокращений / Е.В. Алешин, В.О. Блувштейн, Ю.В. Семенов. – Москва : ГИС, 1953. – 534 с. – Библиогр.: с. 3
1391166
  Алешин Е.В. Словарь английских и американских сокращений / Е.В. Алешин, В.О. Блувштейн, Ю.В. Семенов. – Изд. 2-е, стереотип. – Москва : ГИС, 1954. – 533 с. – Библиогр.: с. 3
1391167
  Блувштейн В.О. Словарь английских и американских сокращений : 31 000 сокращений / В.О. Блувштейн, Н.Н. Ершов, Ю.В. Семенов. – 3-е изд., перераб. – Москва : ГИС, 1957. – 767 с. – Библиогр.: с. 5
1391168
  Блувштейн В.О. Словарь английских и американских сокращений : 31 000 сокращений / сост.: В.О. Блувштейн, Н.Н. Ершов, Ю.В. Семенов. – 4-е изд., стер. – Москва : ГИС, 1958. – 767 с. – Библиогр.: с. 4
1391169
  Рыбакин А.И. Словарь английских личных имен / А.И. Рыбакин. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 408 с.
1391170
  Рыбакин А.И. Словарь английских личных имен / А.И. Рыбакин. – М, 1989. – 221с.
1391171
  Зиман Ю.Л. Словарь английских терминов по использованию цифровых вычислительных систем / Ю.Л. Зиман. – М, 1967. – 12с.
1391172
  Смирнова Е.С. Словарь английских устойчивых сочетаний типа "глагол+существительное" / Е.С. Смирнова. – Москва, 1969. – 16с.
1391173
  Рыбакин А.И. Словарь английских фамилий / А.И. Рыбакин. – Москва, 1986. – 575 с.
1391174
   Словарь английского языка в картинках для детей / Ваттерс, , Гарнетт, , Куртис, , А. Стюарт. – Москва : Республика, 1992. – 382с. – ISBN 5-250-02055-0
1391175
  Мурашкевич А.М. Словарь англо-американских сокращений по авиационной и ракетно-космической технике / А.М. Мурашкевич. – М., 1969. – 439с.
1391176
   Словарь англо-русский, русско-английский : Пособие для общеобразовательных школ и высших учебных заведений. – Киев. Ирпень : Перун, 1996. – 496с. – ISBN 5-7707-9496-8
1391177
  Лосев А.Ф. Словарь античной философии / А.Ф. Лосев. – Москва : Мир идей ; Акрон, 1995. – 232 с. – ISBN 5-88884-001-7
1391178
   Словарь античности. – Москва : Прогресс, 1989. – 704с. – ISBN 5-01-001588-9
1391179
   Словарь античности.. – М., 1992. – 710с.
1391180
  Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка / М.Р. Львов. – Москва, 1978. – 400 с.
1391181
  Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка / Л.А. Введенская. – Ростов-на-Дону, 1982. – 176с.
1391182
  Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка / М.Р. Львов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1984. – 381 с.
1391183
  Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка : более 2 000 антонимических слов / М.Р. Львов. – 3-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1985. – 381с.
1391184
  Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка : Около 500 антонимических гнезд / Введенская Л.А. – Москва : Астрель. АСТ, 2006. – 445с. – ISBN 5-17-011733-7; 5-271-04336-3
1391185
  Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка : около 500 антонимических гнезд / Л.А. Введенская. – Москва : Астрель ; АСТ, 2008. – 448с. – ISBN 978-5-17-011733-8
1391186
  Комиссаров В.Н. Словарь антонимов современного английского языка / В.Н. Комиссаров. – Москва, 1964. – 288с.
1391187
   Словарь ассоциативных норм русского языка.. – М., 1977. – 192с.
1391188
  Яр-Мухамедов Словарь астрономических терминов : (проект) / Яр-Мухамедов. – Фрунзе : Издательство АН КиргизССР, 1960. – 63 с.
1391189
   Словарь атеиста.. – 2-е изд, доп. – М., 1966. – 319с.
1391190
  Львов М.Р. Словарь атонимов русского языка / М.Р. Львов. – М., 1988. – 380 с.
1391191
  Лаучюте Ю.А. Словарь балтизмов в славянских языках / Ю.А. Лаучюте. – Л, 1982. – 212с.
1391192
  Носович И.И. Словарь белорусского наречия : издание Отделения Русского языка и словесности Императорской Академии Наук. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1870. – 756, (6) с.
1391193
  Лоскутов В.Н. Словарь бенгальского языка с русским эквивалентами / В.Н. Лоскутов. – Москва, 1978. – 752с.
1391194
  Лоскутов В.Н. Словарь бенгальского языка с русскими эквивалентами : Около 21000 слов / В.Н. Лоскутов, Р.В. Валуева, Б.Г. Полянский; Под ред. Быковой Е.М., Нони Бхоумика. – Москва : Советская энциклопедия, 1974. – 752 с.
1391195
  Гиоргидзе Г.Г. Словарь библиотечных терминов / Г.Г. Гиоргидзе, Г.А. Картози. – 2-е изд. доп. – Тбилиси, 1974. – 159с.
1391196
   Словарь библиотечных терминов.. – М., 1976. – 224с.
1391197
  Аркадьев Е.И. Словарь библиофила, т.-е. слов, касающихся книжного и печатного дела / Е.И. Аркадьев. – Москва : [Тип. И.Д. Сытина и К*], 1890. – 88с.
1391198
  Алдашев А.А. Словарь биологических терминов : проект / А.А. Алдашев ; АН Киргиз.ССР, Терминологическая комиссия. – Фрунзе, 1961. – 256 с.
1391199
  Саломон-Шелле Словарь ботанических терминов : пособие для садовников-профессионалов и любителе садоводства / Salomon-Schelle ; [пер. с 6-го нем. изд. под ред. Н. И. Кичунова]. – Санкт-Петербург : Изд. П.П. Сойкина, 1913. – 120 с.


  Шелле, Эрнст
1391200
   Словарь ботанических терминов. – Киев, 1984. – 308с.
1391201
   Словарь ботанических терминов /русско-азербайджанский/. – Баку, 1963. – 220с.
1391202
   Словарь брянских говоров. – Ленинград
5. – 1988. – 76с.
1391203
   Словарь брянских говоров.. – Л.
1. – 1976. – 76с.
1391204
   Словарь брянских говоров.. – Л.
2. – 1980. – 56с.
1391205
   Словарь брянских говоров.. – Л.
3. – 1983. – 91с.
1391206
   Словарь брянских говоров.. – Л.
4. – 1984. – 79с.
1391207
  Костюк П.А. Словарь бухгалтера / П.А. Костюк. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1984. – 219с.
1391208
  Костюк П.А. Словарь бухгалтера / П.А. Костюк. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1990. – 240с.
1391209
   Словарь в помощь избирателю.. – М., 1937. – 158с.
1391210
   Словарь в помощь избирателю.. – М., 1938. – 208с.
1391211
  Зайцева М.И. Словарь вепсского языка / М.И. Зайцева, М.И. Муллонен. – Л., 1972. – 746с.
1391212
  Прох Л.З. Словарь ветров / Л.З. Прох. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 311с.
1391213
  Мезенко Ю.А. Словарь ветров / Ю.А. Мезенко. – К, 1986. – 119с.
1391214
  Звягинцев А Е. Словарь внешкольного обрзования. / А Е. Звягинцев. – М, 1918. – 80с.
1391215
   Словарь военных терминов. – Москва, 1988. – 335с.
1391216
  Терешкин Н.И. Словарь восточнохантыйских диалектов / Н.И. Терешкин ; [отв. ред. Г.А. Меновщиков] ; Акад. наук СССР, Ин-т языкознания. – Ленинград : Наука, 1981. – 544 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1391217
   Словарь географический, или описание царств, областей, городов, епархий, герцогств и маркграфств. – Ч. 4-я. – Спб, 1789. – 512с.
1391218
   Словарь географический, или Описание царств, областей, городов, епархий, герцогств, графств и маркграфств, Римско-императорских городов, гаваней, крепостей и иных знатных селений во всех четырех частях земного круга, показующий... : на российский язык переложен 1789 г. – В Санктпетербурге : В типографии Горного училища
Ч. 5. – 1791. – 501с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХVIII ст.- картон, шкіра, корінець з тисн. На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского ...
1391219
  Боднарский М.С. Словарь географических названий / М.С. Боднарский. – Москва : Учпедгиз, 1954. – 368 с.
1391220
  Боднарский М.С. Словарь географических названий / М.С. Боднарский ; под ред. В.П. Тихомирова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 392 с.
1391221
   Словарь географических названий арабских стран. – Москва : Наука
1. – 1973. – 358с.
1391222
   Словарь географических названий арабских стран. – Москва : Наука
2. – 1973. – 408с.
1391223
  Бузыкина В.С. Словарь географических названий Германской Демократической Республики : [в 2 т.] / В.С. Бузыкина ; Гл. упр. геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – Москва : Наука
Т. 1. – 1975. – 309 с.
1391224
  Бузыкина В.С. Словарь географических названий Германской Демократической Республики : [в 2 т.] / В.С. Бузыкина ; Гл. упр. геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – Москва : Наука
Т. 2. – 1975. – 392 с.
1391225
   Словарь географических названий зарубежных стран. – Москва : Недра, 1965. – 480с.
1391226
   Словарь географических названий зарубежных стран. – 2-е изд., испр. – Москва : Недра, 1970. – 431с.
1391227
   Словарь географических названий зарубежных стран. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1986. – 459с.
1391228
   Словарь географических названий Китая. – Москва : Наука
Том 1 : А - Т. – 1982. – 468с.
1391229
   Словарь географических названий Китая. – Москва : Наука
Том 2 : Т - Я. – 1982. – 846с.
1391230
   Словарь географических названий Китая. – Москва : Наука
Том 3 : Указатель и приложения. – 1982. – 257с.
1391231
   Словарь географических названий Китая. – Москва : Наука
Том 1 : А - С. – 1984. – 468с.
1391232
   Словарь географических названий Китая. – Москва : Наука
Том 2 : Т - Я. – 1984. – 848с.
1391233
   Словарь географических названий Китая.. – Москва : Наука
Том 3 : Указатель и приложения. – 1984. – 258с.
1391234
  Беляева А.В. Словарь географических названий Коми АССР / А.В. Беляева ; Гл. упр. геодезии и картографии при Совете Министров СССР ; ЦНИИ - ГАИК. – Москва : Наука, 1975. – 164 с.
1391235
   Словарь географических названий Кореи. – Москва : Наука, 1973. – 560с.
1391236
  Рупосова А.А. Словарь географических названий Мордовской АССР. / А.А. Рупосова. – М., 1975. – 96с.
1391237
   Словарь географических названий Португалии. – Москва, 1982. – 184с.
1391238
   Словарь географических названий Сомали.. – М.
2. – 1982. – 324с.
1391239
   Словарь географических названий Сомали.. – М.
3. – 1982. – 335с.
1391240
   Словарь географических названий СССР. – Москва : Недра, 1968. – 272с.
1391241
   Словарь географических названий СССР. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1983. – 296с.
1391242
  Литвин И.П. Словарь географических названий стран Латинской Америки / И.П. Литвин, Н.Л. Данилова; Главное управл. геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – Москва : Наука ; Главн. изд. восточ. лит-ры
[Т.] 1 : А-К. – 1975. – 436 с.
1391243
  Литвин И.П. Словарь географических названий стран Латинской Америки / И.П. Литвин, Н.Л. Данилова; Главное управл. геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – Москва : Наука ; Главн. изд. восточ. лит-ры
[Т.] 2 : Л-Р. – 1975. – 350с.
1391244
  Литвин И.П. Словарь географических названий стран Латинской Америки / И.П. Литвин, Н.Л. Данилова; Главное управл. геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – Москва : Наука ; Главн. изд. восточ. лит-ры
[Т.] 3 : С-Я. – 1975. – 460с.
1391245
  Литвин И.П. Словарь географических названий стран Латинской Америки / И.П. Литвин, Н.Л. Данилова; Главное управл. геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – Москва : Наука ; Главн. изд. восточ. лит-ры
[Т.] 4 : Указатель географических названий от национальной формы к русской. – 1975. – 502 с.
1391246
  Королева М.К. Словарь географических названий Украинской ССР : [в 5 кн.] / М.К. Королева; Гл. упр. геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – Москва : Наука ; Главная редакция Восточной литературы
Т. 1 : [сост.: М.К. Королева, Г.П. Бондарук, С.А. Тюрин ; ред.: Г.Г. Кузьмина и др.]. – 1976. – 258, [1] с.
1391247
   Словарь географических названий Украинской ССР : [в 5 кн.] / Гл. упр. геодезии и картографии при Совете Министров СССР ; [сост.: М.К. Королева, Г.П. Бондарук, С.А. Тюрин ; ред.: Г.Г. Кузьмина и др.]. – Москва : Наука ; Главная редакция Восточной литературы
Т. 2. – 1976. – 246, [2] с.
1391248
   Словарь географических названий Украинской ССР / [М.К. Королева, Г.П. Бондарук, С.А. Тюрин] ; Гл. упр. геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – Москва : Наука ; Главная редакция Восточной литературы
Т. 2, ч. 1. – 1976. – 95, [1] с. – Авт. т. 2-4 не указан. - На обороте тит. л.: сост. М.К. Королева, Г.П. Бондарчук, С.А. Тюрин
1391249
   Словарь географических названий Украинской ССР : [в 5 кн.] / Гл. упр. геодезии и картографии при Совете Министров СССР ; [сост.: М.К. Королева, Г.П. Бондарук, С.А. Тюрин ; ред.: Г.Г. Кузьмина и др.]. – Москва : Наука ; Главная редакция Восточной литературы
Т. 2, ч. 2. – 1976. – С. 97-348 с. – Авт. т. 2-4 не указан. - На обороте тит. л.: сост. М.К. Королева, Г.П. Бондарчук, С.А. Тюрин
1391250
   Словарь географических названий Украинской ССР : [в 5 кн.] / Гл. упр. геодезии и картографии при Совете Министров СССР ; [сост.: М.К. Королева, Г.П. Бондарук, С.А. Тюрин ; ред.: Г.Г. Кузьмина и др.]. – Москва : Наука ; Главная редакция Восточной литературы
Т. 3. – 1976. – 253, [1] с.
1391251
   Словарь географических названий Франции. – Москва : Наука, 1983. – 200 с.
1391252
   Словарь географических названий Франции. – М.
1. – 1983. – 435с.
1391253
  Аутюнова Г.Г. Словарь географических названий Франции : обяз. для всех ведомств и учреждений / сост. Г.Г. Аутюнова. – Москва
Ч. 2 : М-Р. – 1983. – 212 с.
1391254
   Словарь географических названий Франции.. – М.
1. – 1983. – 188с.
1391255
   Словарь географических названий Франции.. – М.
2. – 1983. – 500с.
1391256
   Словарь географических названий Франции.. – М.
3. – 1983. – 200с.
1391257
  Горовая Е.В. Словарь географических названий Эфиопии / Е.В. Горовая. – М, 1974. – 360с.
1391258
  Смирнова Н.А. Словарь географических терминов / Н.А. Смирнова. – Москва, 1966. – 80с.
1391259
  Розен М.Ф. Словарь географических терминов Западной Сибири / Географич. о-во СССР.Комисс. топонимики и транскрипции географич. назв.; Сост. М.Ф. Розен. – Ленинград, 1970. – 101с. – Библиогр.: с.85-91
1391260
  Беляева А.В. Словарь географических терминов и других слов, встречающихся в Коми топонимии / А.В. Беляева ; Центр. науч.-иссл. ин-т геодезии, аэросъемки и картографии. – Москва : [б. и.], 1968. – 111 с.
1391261
  Боченкова Ю.И. Словарь географических терминов и других слов, встречающихся в топонимии Горно-Алтайской автономной области / сост. Ю.И. Боченкова ; Глав. управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР, Центр. н.-и. ин-т геодезии, аэросъемки и картографии. – Москва : [Б. и.], 1969. – 62 с.
1391262
  Савина В.И. Словарь географических терминов и других слов, формирующих топонимию Ирана / В.И. Савина. – Москва, 1971. – 348с.
1391263
   Словарь глагольно-именных словосочетаний общенаучной речи.. – М., 1973. – 80с.
1391264
  Беляева О.П. Словарь говоров Соликамского района Пермской области / сост. О.П. Беляева ; под ред. Е.А. Голушковой ; М-во просвещения РСФСР, Перм. гос. пед. ин-т. – Пермь : [б. и.], 1973. – 706 с.
1391265
   Словарь гражданского права / В.Н. Додонов, В.Н. Додонов, Е.В. Каминская, О.Г. Румянцев; Под ред. В.В.Залесского. – Москва : Инфpа-М, 1998. – 304с. – (Биб-ка словарей "ИНФРА-И"). – ISBN 5862253084
1391266
  Ефремова Т.Ф. Словарь грамматических трудностей русского языка / Т.Ф. Ефремова, В.Г. Костомаров. – М., 1986. – 410с.
1391267
  Ефремова Т.Ф. Словарь грамматических трудностей русского языка : более 2500 слов / Т.Ф. Ефремова, В.Г. Костомаров. – Москва : Астрель ; АСТ ; Хранитель, 2006. – 376, [4] с. – Авт. на обл. не указ. – ISBN 5-17-039033-5; 5-271-14793-2; 5-9762-1162-3


  Предлагаемая книга - одно из первых подробных описаний в словарной форме сложных явлений русской грамматики. Цель словаря - выделить грамматически трудные случаи, являющиеся сложными как для носителей русского языка, так и изучающих русский язык как ...
1391268
  Нейман А.П. Словарь грузинских синонимов : Автореф... кандид. филологич.наук: / Нейман А.П.; Грузинский Ордена Трудового Красного Знамени СХИ им. Л.П.Берия. – Тбилиси, 1949. – 16 с.
1391269
  Чабашвили М.Н. Словарь грузинского "физиолога". : Автореф... канд. филолог.наук: / Чабашвили М.Н.; АН ГрузССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1950. – 11 с.
1391270
   Словарь делового человека. – М., 1992. – 225с.
1391271
   Словарь дескрипторов по химии и химической промышленности. – Москва, 1966. – 668 с.
1391272
  Борейко В.Е. Словарь деятелей охраны природы / В.Е. Борейко; Киевський эколого-культурный центр, Центр охраны дикой природы. – 2-е изд., доп. – Київ : [Б. и.], 2001. – 524 с. – (История Охраны природы ; Вып. 24). – ISBN 966-7555-09-7
1391273
   Словарь для читателей газет.. – Л., 1930. – 404с.
1391274
  Бантыш-Каменский, Дмитрий Словарь достопамятных людей Русской земли / составленный Дмитр. Бантыш-Каменским и изданный Александром Ширяевым в пяти частях. – Москва : В типографии Лазаревых, Института Восточных Языков
Ч. 4 : Н. Р. – 1836. – 395, IV с.
1391275
  Бантыш-Каменский, Дмитрий Словарь достопамятных людей Русской земли / составленный Дмитр. Бантыш-Каменским и изданный Александром Ширяевым в пяти частях. – Москва : В типографии Лазаревых, Института Восточных Языков
Ч. 5 : С. [Th]. – 1836. – 395, VII с.
1391276
  Бантыш-Каменский, Дмитрий Словарь достопамятных людей Русской земли / составленный Бантыш-Каменским. – [Изд. 2-е]. – Санкт-Петербург : Типография Штаба Отдельного Корпуса Внутренней Стражи
Ч. 1 : А. - Д. – 1847. – 507 с.
1391277
  Бантыш-Каменский, Дмитрий Словарь достопамятных людей Русской земли / составленный Бантыш-Каменским. – [Изд. 2-е]. – Санкт-Петербург : Типография Штаба Отдельного Корпуса Внутренней Стражи
Ч. 2 : Е. - П. – 1847. – 573, 105 с.
1391278
  Бантыш-Каменский, Дмитрий Словарь достопамятных людей Русской земли / составленный Бантыш-Каменским. – [Изд. 2-е]. – Санкт-Петербург : Типография Штаба Отдельного Корпуса Внутренней Стражи
Ч. 3 : Р. - [Th]. – 1847. – 627 с.
1391279
  Остолопов Н. Словарь древней и новой поэзии, составленный Николаем Остолоповым, Действительным и Почетным Членом разных Ученых Обществ. – В Санкт-Петербурге : В типографии Императорской России
Ч. 2. – 1820. – 488 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, корінець та куточки зі шкіри з тисненням.
1391280
  Остолопов Н. Словарь древней и новой поэзии, составленный Николаем Остолоповым, Действительным и Почетным Членом разных Ученых Обществ. – В Санкт-Петербурге : В типографии Императорской Российской Академии
Ч. 1. – 1821. – 531с. – Видання старою орфографією.


  Код-Гр, фсд-задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.-картон, папір
1391281
  Остолопов Н. Словарь древней и новой поэзии, составленный Николаем Остолоповым, Действительным и Почетным Членом разных Ученых Обществ. – В Санкт-Петербурге : Типография Императорской Российской Академии
Ч. 2. – 1821. – 489 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, папір.
1391282
  Остолопов Н. Словарь древней и новой поэзии, составленный Николаем Остолоповым, Действительным и Почетным Членом разных Ученых Обществ. – Санкт-Петербург : В типографии Императорской Российской Академии
Ч. 2. – 1821. – 488 с.
1391283
  Остолопов Н. Словарь древней и новой поэзии, составленный Николаем Остолоповым, Действительным и Почетным Членом разных Ученых Обществ.. – В Санкт-Петербурге : В типографии Императорской Российской Академии
Ч. 3. – 1821. – 500, XXX с. – Прилож.: Методическая таблица словаря древней и новой поэзии, с.I- XXX


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, папір.
1391284
  Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка : [в 3-х т.] / И.И. Срезневский. – Москва : Книга, 1989. – 16с.
1391285
  Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка : [в 3-х т.] / И.И. Срезневский. – Ч.1. – Москва
Т.2. – 1989. – 851с.
1391286
  Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка / И.И. Срезневский. – Ч.1. – Москва
Т.3. – 1989. – 910с.
1391287
  Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка / И.И. Срезневский. – Ч.2. – Москва
Т.3. – 1989. – 16с.
1391288
  Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка : [в 3-х т.] / И.И. Срезневский. – Ч.1. – Москва
Т.3. – 1989. – 910с.
1391289
   Словарь древнерусского языка (ХІ-ХІУ вв.). – М.
3. – 1990. – 510с.
1391290
   Словарь древнерусского языка (ХІ-ХІУ вв.).. – М.
1. – 1988. – 525с.
1391291
   Словарь древнерусского языка (ХІ-ХІУ вв.).. – М.
2. – 1989. – 493с.
1391292
   Словарь древнерусского языка (ХІ-ХІУ вв.).. – М.
4. – 1991. – 557с.
1391293
   Словарь древнерусского языка ХІ-ХІУ вв.. – Москва, 1966. – 303 с.
1391294
  Горбачевский Н.И. Словарь древняго актоваго языка Северо-западнаго края и Царства Польскаго = Worterbuch der alten Urkundensprache des Grossfurstentums Litauen und des Konigreichs Polen : [Факс. воспроизв.] / Никита Иванович Горбачевский. – Munchen : Sagner, 1992. – 19,397S. – Выходн. дан. ориг.: Вильна, 1874. – (Specimina philologiae slavicae / Hrsg. von O.Horbatsch, G.Freidhof, P.Kosta ; Band 95). – ISBN 3-87690-522-2
1391295
  Пискунов Ф. Словарь живаго народнаго, письменнаго и актоваго языка русских южан Российской и Австро-Венгерской империи. – Изд. 2-е, испр. и значит. доп. – Киев : Тип. Е.Я. Федорова, 1882. – V, 304, V с.
1391296
  Цэнь Цисян Словарь заимствованной лексики китайского языка / Цэнь Цисян. – Пекин : Коммерческое изд-во, 1990. – 447с.
1391297
   Словарь законодательных актов и нормативных терминов : Юридический словарь И.Дахно. – Київ : Блиц- Информ, 1998. – 352с. – ISBN 966-7028-12-7
1391298
  Дахно И.И. Словарь законодательных и нормативных терминов. / И.И. Дахно. – К., 1998. – 352с.
1391299
   Словарь занятий для разработки Всесоюзной переписи населения 1937 года.. – М., 1936. – 147с.
1391300
  Красных В.В. Словарь и грамматика лингвокультуры как предмет современных интегративных исследований // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 5 (41). – С. 2-8
1391301
   Словарь издательских терминов. – Москва, 1983. – 207с.
1391302
   Словарь иностранных военных сокращений.. – М., 1961. – 895с.
1391303
  Крунтяева Т.С. Словарь иностранных музыкальных терминов / Т.С. Крунтяева. – Ленинград : Музыка, 1974. – 135 с.
1391304
  Крунтяева Т.С. Словарь иностранных музыкальных терминов / Т.С. Крунтяева. – Ленинград : Музыка, 1977. – 151 с.
1391305
  Крунтяева Т.С. Словарь иностранных музыкальных терминов / Т.С. Крунтяева. – Ленинград : Музыка, 1982. – 151 с.
1391306
  Крунтяева Т.С. Словарь иностранных музыкальных терминов / Т.С. Крунтяева. – Л, 1984. – 143с.
1391307
  Крунтяева Т.С. Словарь иностранных музыкальных терминов / Т.С. Крунтяева. – Ленинград, 1985. – 142с.
1391308
  Крунтяева Т.С. Словарь иностранных музыкальных терминов / Т.С. Крунтяева, Н.В. Молокова. – Л, 1987. – 134с.
1391309
  Крунтяева Т.С. Словарь иностранных музыкальных терминов / Т.С. Крунтяева, Н.В. Молокова. – Л, 1988. – 136с.
1391310
  Цадик И. Словарь иностранных музыкальных терминов. / И. Цадик. – М., 1935. – 100с.
1391311
   Словарь иностранных слов. – Б. м. – 449 с.
1391312
  Левберг М.Е. Словарь иностранных слов / М.Е. Левберг. – 4-е изд. – Л.-М., 1926. – 288с.
1391313
  Левберг М.Е. Словарь иностранных слов / М.Е. Левберг. – 6-е доп., испр. и перерабю изд. – Л., 1928. – 213с.
1391314
   Словарь иностранных слов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1949. – 801с.
1391315
   Словарь иностранных слов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1954. – 856 с.
1391316
   Словарь иностранных слов. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1964. – 784 с.
1391317
   Словарь иностранных слов. – 16-е изд., испр. – Москва : Русский язык, 1988. – 624 с. – ISBN 5-200-00408-X
1391318
   Словарь иностранных слов и выражений. – Москва : Астрель, АСТ, 2004. – 778с. – ISBN 5-17-005100-Х; 5-271-08800-6
1391319
   Словарь иностранных слов наиболее употребительных в русском языке (7500 слов) / сост. под ред. М. За-ского. – 2-е изд. – Киев : Изд. книгопрод.- изд. А.Ф. Иогансона ; Высоч. утв. Т-во печ. д. и торг. И.Н. Кушнерев и К*, 1891. – [2], 351 с.
1391320
   Словарь иностранных слов наиболее употребительных в русском языке (8500 слов) / сост. под ред. М. За-ского. – 3-е изд., испр. и значит. доп. – Киев : Изд. книгопрода А.Ф. Иогансона ; [Тип. И.И. Чоколова], 1893. – [2], 356 с.


  Из книг Турчинович
1391321
   Словарь иностранных слов, вошедших в русский язык.. – М., 1933. – с.
1391322
   Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка / составлен по Энциклопедическому Словарю Ф. Павленкова, с соответствующими сокращениями в объяснении слов и добавлениями в их числе. – С.-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип.Ю.Н. Эрлих, 1900. – 714, [11] с.


  На экз. № 81387 Дарственная надпись: ...?
1391323
   Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка : Материалы для лексической разработки заимствованных слов в русской литературной речи. – Изд. 2-е, тщательно испр. и дополненное 4000 новых слов. – С.-Петербург : Изд. В.И. Губинского, 1902. – 878 с., [2] с.
1391324
   Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. / сост. под ред. Ф.Н. Б-га [Берга]. – Москва, 1907. – [4], с., 752 стб.
1391325
   Словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. – Москва : Отд. тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1913. – 458 с.
1391326
   Словарь иностранных слов.. – 5-е изд., стер. – М., 1955. – 586с.
1391327
   Словарь иностранных слов.. – 7-е изд., перераб. – Москва : Русский язык, 1979. – 624с.
1391328
   Словарь иностранных слов.. – 7-е изд., перераб. – М., 1980. – 622с.
1391329
   Словарь иностранных слов.. – 8-е изд., стер. – Москва, 1981. – 624с.
1391330
   Словарь иностранных слов.. – 11-е изд., стер. – М., 1984. – 607с.
1391331
   Словарь иностранных слов.. – 14-е изд., испр. – М., 1987. – 606с.
1391332
   Словарь иностранных слов.. – 17-е изд., испр. – Москва : Русский язык, 1988. – 624с.
1391333
   Словарь иностранных слов.. – 18-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1989. – 620с. – ISBN 5-200-00408-8
1391334
   Словарь иностранных слов: актуальная лексика,толкования, этимология. – 2-е изд., доп. – Москва : Цитадель, 1999. – 336с. – ISBN 5-7657-0096-9
1391335
  Бабкин А.М. Словарь иноязычных выражений и слов, употребляющихся в русском языке без перевода : в 2-х кн. / А.М. Бабкин, В.В. Шендецов ; АН СССР, [, Ин-т рус. яз. Ленинградское отд-ние]. – Москва ; Ленинград : Наука
Т. 1 : A - I. – 1966. – 712 с.
1391336
  Бабкин А.М. Словарь иноязычных выражений и слов, употребляющихся в русском языке без перевода : в 2-х кн. / А.М. Бабкин, В.В. Шендецов ; АН СССР, [, Ин-т рус. яз. Ленинградское отд-ние]. – Москва ; Ленинград : Наука
Т. 2 : K - Z. – 1966. – [1], 713-1344 с.
1391337
  Бабкин А.М. Словарь иноязычных выражений и слов. В 2-х т. / А.М. Бабкин, В.В. Шендецов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Наука
Т.1 : A-J. – 1981. – 696с.
1391338
  Бабкин А.М. Словарь иноязычных выражений и слов. В 2-х т. / А.М. Бабкин, В.В. Шендецов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Наука
Т. 2 : K-Z. – 1987. – 654 с.
1391339
   Словарь испанско-русский, русско-испанский = Diccionario espanol-ruso, ruso-espanol : [содерж. свыше 40 000 сл.]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2004. – VIII, 534, [1] с. – На обл. также: Edicion nueva. – ISBN 966-569-000-0
1391340
   Словарь испанско-русский, русско испанский = Diccionario espanol-ruso, ruso espanol : [40 000 сл.] / [заг. ред. В.Т. Бусела ; ред.: С.А. Коваль, В.Ф. Сахно]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2008. – VIII, 534, [1] с. – На обл. также: Edicion nueva. – ISBN 966-569-000-0
1391341
   Словарь исторический : Личности, общество,политика. – Москва : Остожье. – (Анатомия истории). – ISBN 5-86095-102-7
Т.1. – 1998. – 536с.
1391342
   Словарь исторический : Личности, общество,политика. – Москва : Остожье. – (Анатомия истории). – ISBN 5-86095-103-5
Т.2. – 1998. – 528с.
1391343
   Словарь исторический : Личности, общество,политика. – Москва : Остожье. – (Анатомия истории). – ISBN 5-86095-102-7
Т.1. – 1999. – 536с.
1391344
   Словарь исторический : Личности. Общество. Политика. – Москва : Остожье. – (Анатомия истории). – ISBN 5-86095-103-5
т.2. – 1999. – 522с.
1391345
   Словарь исторический или Сокращенная библиотека, : Заключающая в себе жития и деяния: патриархов, царей, императоров и королей; великих полководцов, министров ... : Перевод с французских исторических словарей, с приобщением к оному деяний и жития великих князей и государей всероссийских, и прочих ... – Москва : В Университетской типографии у В. Окорокова
Ч. 11. – 524 с.
1391346
   Словарь исторический или Сокращенная библиотека, : Заключающая в себе жития и деяния: патриархов, царей, императоров и королей; великих полководцов, министров ... : Перевод с французских исторических словарей, с приобщением к оному деяний и жития великих князей и государей всероссийских, и прочих ... – Москва : В Университетской типографии у В. Окорокова
Ч. 3. – 1790. – 480 с.
1391347
   Словарь исторический или Сокращенная библиотека, : Заключающая в себе жития и деяния: патриархов, царей, императоров и королей; великих полководцов, министров ... : Перевод с французских исторических словарей, с приобщением к оному деяний и жития великих князей и государей всероссийских, и прочих ... – Москва : В Университетской типографии у В. Окорокова
Ч. 4. – 1790. – 710 с.
1391348
   Словарь исторический или Сокращенная библиотека, : Заключающая в себе жития и деяния: патриархов, царей, императоров и королей; великих полководцов, министров ... : Перевод с французских исторических словарей, с приобщением к оному деяний и жития великих князей и государей всероссийских, и прочих ... – Москва : В Университетской типографии у В. Окорокова
Ч. 5. – 1791. – 496 с.
1391349
   Словарь исторический или Сокращенная библиотека, : Заключающая в себе жития и деяния: патриархов, царей, императоров и королей; великих полководцов, министров ... : Перевод с французских исторических словарей, с приобщением к оному деяний и жития великих князей и государей всероссийских, и прочих ... – Москва : В Университетской типографии у В. Окорокова
Ч. 8. – 1792. – 671 с.
1391350
   Словарь исторический или Сокращенная библиотека, : Заключающая в себе жития и деяния: патриархов, царей, императоров и королей; великих полководцов, министров ... : Перевод с французских исторических словарей, с приобщением к оному деяний и жития великих князей и государей всероссийских, и прочих ... – Москва : В Университетской типографии у В. Окорокова
Ч. 10. – 1793. – 539 с.
1391351
   Словарь исторический или Сокращенная библиотека, : Заключающая в себе жития и деяния: патриархов, царей, императоров и королей; великих полководцов, министров ... : Перевод с французских исторических словарей, с приобщением к оному деяний и жития великих князей и государей всероссийских, и прочих ... – Москва
Ч. 12. – 1793. – 592 с.
1391352
   Словарь исторический, или Сокращенная библиотека, : заключающая в себе жития и деяния патриархов, царей, императоров и королей, великих полководцев ... : Перевод с французских исторических словарей, с приобщением к оному деяний и жития великих князей и государей всероссийских и прочих... – Москва : В Университетской типографии у В. Окорокова
Ч. 6. – 1791. – 626 с.
1391353
   Словарь исторический, или сокращенная библиотека, заключающая в себе жития и деяния. – Москва : В Университетской типографии у В.Окорокова
Часть ІХ. – 1792. – 132с. – Видання старою орфографією.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст.- картон, шкіра
1391354
   Словарь итальяно-русский русско-итальянский : Учебн.для общеобразов.шк.и высш.учеб.зав. – Ірпінь : Перун, 2000. – 576 с. – ISBN 966-569-030-2
1391355
  Шиллинг Ю.К. Словарь к "краткому обзору" немецкой литературы до романтизма, Гете и Шиллера : (ч. 2) / Ю. Шиллинг // Краткий обзор немецкой литературы до "Романтизма", Гете и Шиллера : изложенный для русских учебных заведений легко понятным языком / Ю.К. Шиллинг. – 5-е изд. – Москва : Изд. автора ; А. Вальтер и Я. Рапа и К*, 1916. – Ч. 2. – 32 с.
1391356
   Словарь к учебнику французского языка "Manuel de Francais". – К, 1966. – 466-502с.
1391357
  Конкашпаев Г.К. Словарь казахских географических названий / Г.К. Конкашпаев; Акад. наук КазССР, Отд. географии. – Алма-Ата : Изд-во Акад. наук Каз. ССР, 1963. – 186 с.
1391358
  Куликов Б.Ф. Словарь камней-самоцветов / Б.Ф. Куликов. – Ленинград : Недра, 1982. – 160с.
1391359
  Куликов Б.Ф. Словарь камней-самоцветов / Б.Ф. Куликов, В.В. Буканов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Недра, 1988. – 167с.
1391360
  Шамурин Е.И. Словарь книговедческих терминов / Е.И. Шамурин. – Москва, 1958. – 340с.
1391361
   Словарь книжников и книжности Древней Руси : Отв. ред. Д.С.Лихачев. – Ленинград : Наука
Вып. 1. (Х1 - Х1Y в.). – 1987. – 493с.
1391362
   Словарь книжников и книжности Древней Руси. – Л., 1987. – с.
1391363
   Словарь книжников и книжности Древней Руси. – Ленинград : Наука. – ISBN 5-02-027-978-1
Вып. 2, ч.1 : (вторая половина XIV-XVI в.) А-К. – 1988. – 520 с.
1391364
   Словарь книжников и книжности Древней Руси. – Ленинград : Наука. – ISBN 5-02-027979-X
Вып. 2, ч. 2 : Л-Я. – 1989. – 528 с.
1391365
   Словарь книжников и книжности Древней Руси. – Санкт-Петербург. – ISBN 5-86007-001-2; 5-86007-079-9
Вып. 3, ч. 3 : П-С. – 1998. – 520с.
1391366
  Житецкий П.Г. Словарь книжной малоррусской речи по рукописи XVII века ["Синонима славеноpосская"] / П. Житецкий. – Киев : Тип. Г.Т.Корчак-Новицкого, 1888. – 104 с. – Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. - Конволют. Перепл. с 4 оттисками


  1. Драгоманов М.П. Басня Богдана Хмельницкого. - Отд. оттиск из: Северный вестник, № 3, (с. 51-72) 2. Владимиров П. Предисловие Василия Тяпинского к печатному евангелию, изданному в Западной России около 1570 года. - Отд. оттиск из: Киевская ...
1391367
  Житецкий П.Г. Словарь книжной малоррусской речи по рукописи XVII века ["Синонима славеноpосская"] / П. Житецкий // Материалы по истории, литературе и этнографии южной России : Приложение к "Киевской старине" ; 1890. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1890. – 104 с.
1391368
  Житецкий П.Г. Словарь книжной малорусской речи по рукописи XVII века // Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII и XVIII в.в. П. Житецкого / П.И. Житецкий. – Киев : Изд. "Киевской старины" ; Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1889. – Ч. 1 : Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII веке : с приложением словаря книжной малорусской речи по рукописи XVII века П. Житецкого. – 102 с.
1391369
   Словарь коммерсанта:Толковый русско-английский и англо-русский. – Москва : Машиностроение; Инфра-М, 1996. – 352 с. – ISBN 5-217-02457-7; 5-86225-198-7
1391370
   Словарь корейского языка. – Пхеньян, 1956. – 710с.
1391371
  Головков М.П. Словарь кристаллографических терминов и таблицы простых форм кристаллов / М.П. Головков. – Ленинград, 1939. – 37с.
1391372
  Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века : Ключевые понятия и тексты / В.П. Руднев. – Москва : Аграф, 1999. – 384с. – ISBN 5-7784-0034-9
1391373
  Сединина Ю.А. Словарь латинских дериватов в английском, немецком, французском и итальянском языках / Ю.А. Сединина, Н.В. Протасевич, Д.Н. Гомон; Под ред.Г.И.Шевченко. – Минск : БГУ, 2002. – 113 с. – ISBN 985-445-756-7
1391374
  Бабичев Н.Т. Словарь латинских крылатых слов : 2500 единиц / Н.Т. Бабичев, Я.М. Боровский ; под ред. Я.М. Боровского. – Москва : Русский язык, 1982. – 959 с. – Библиогр.: с. 897-900
1391375
  Бабичев Н.Т. Словарь латинских крылатых слов : 2500 единиц / Н.Т. Бабичев, Я.М. Боровский ; под ред. Я.М. Боровского. – Изд. 2-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1986. – 960 с.
1391376
  Бабичев Н.Т. Словарь латинских крылатых слов : 2500 единиц / Н.Т. Бабичев, Я.М. Боровский ; под ред. Я.М. Боровского. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1988. – 957, [2] с. – Библиогр.: с. 897, 898-900. – ISBN 5-200-000130-0
1391377
  Тышлер И.С. Словарь лексических и лексико-грамматических омонимов современного английского языка / И.С. Тышлер. – Саратов, 1975. – 380 с.
1391378
  Макаров В.И. Словарь лексических трудностей художественной литературы / В.И. Макаров, Н.П. Матвеева. – Киев, 1989. – 367с.
1391379
  Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов / Ж. Марузо. – Москва : Изд-во иностранной литературі, 1960. – 436 с.
1391380
  Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – Изд. 2-е, стереот. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 608 с.
1391381
  Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов : [около 7000 терминов] / Ахманова О.С. – Москва : Сов. энциклопедия, 1966. – 607 с. – Библиогр.: с. 20 (15 назв.)
1391382
  Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – Москва : Советская энциклопедия, 1969
1391383
  Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов : [ок. 7 тыс. терминов лингвист. дисциплин] / О.С. Ахманова. – Изд. 2-е, стер. – Москва : Едиториал УРСС, 2004. – 569, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-354-00600-7
1391384
  Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – 4-е изд., стереотип. – Москва : КомКнига, 2007. – 576 с. – ISBN 978-5-484-00932-9
1391385
   Словарь литературных типов. – Пб
1. – 320с.
1391386
   Словарь литературных типов. – Пб
У1. – 115с.
1391387
   Словарь литературных типов. – Пб
2. – 116с.
1391388
   Словарь литературных типов. – Пб
3. – 109с.
1391389
   Словарь литературных типов. – Спб
5. – 114с.
1391390
   Словарь литературных типов / [Ред. Н.Д. Носкова]. – 1908-1914. – Петроград : Книгоизд. журн. "Всходы"
Т. 2 : Лермонтов. – 1908. – 116 с. – На частном тит. л. загл.: Литературные типы Лермонтова
1391391
   Словарь литературных типов / Ред. Н.Д. Носкова при сотр. С.И. Поварнина. – 1908-1914. – Петроград : Изд. "Слов. лит. типов"
Т. 6 : Пушкин. – 1912. – [2], 316 с. – На частном тит. л. загл.: Типы Пушкина
1391392
   Словарь литературных типов / Ред. Н.Д. Носкова при сотр. С.И. Поварнина и Н.А. Саввина. – 1908-1914. – Петроград : Изд. "Слов. лит. типов"
Т. 1 : Гончаров. – 1914. – 368 с. – "Главнейшие источники для изучения Гончарова", с. 336-338. - На частном тит. л. загл.: Типы Гончарова. – Библиогр.: "Перечень произведений И.А. Гончарова и входящих в них типов, образов, лиц и имен", с. 327-334
1391393
   Словарь литературных типов / [Ред. Н.Д. Носкова]. – 1908-1914. – Петроград : Изд. "Слов. лит. типов"
Т. 4 : Аксаков. – 1914. – 109, [4] с. – "Источники для изучения С.Т. Аксакова" (с. 88). - На частном тит. л. загл.: Типы Аксакова. – Библиогр.: "Перечень произведений С.Т. Аксакова и входящих в них типов, образов, лиц и имен" (с. 75-87)
1391394
  Тимофеев Л.И. Словарь литературоведческих терминов / Ред.-сост. Л.И.Тимофеев, С.В.Тураев. – Москва : Просвещение, 1974. – 500с.
1391395
  Калугина Б.В. Словарь ложной омонимии флексий русского языка / Б.В. Калугина. – Кишинев, 1965. – 284с.
1391396
  Ломиковский В.Я. Словарь малорусской старины : составленный в 1808 г. В.Я. Ломиковским / В.Я. Ломиковский // Материалы по истории, литературе и этнографии южной России : Приложение к "Киевской старине" ; 1890. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1890. – II, 32 с.
1391397
  Тоффлер Словарь маркетинговых терминов = Dictionary of marketing terms / Тоффлер, Бетси-Энн, Имбер Джейн; Перевод со 2-го англ.изд. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 432с. – (Библиотека словарей "ИНФРА-М"). – ISBN 5-86225-759-4
1391398
  Иверсен Ю.Б. Словарь медальеров и других лиц, имена которых встречаются на русских медалях / Напечатано по распоряжению Императорского Русского Археологического Общества. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1874. – 36 с.
1391399
   Словарь международного воздушного права. – Москва, 1988. – 189с.
1391400
  Барсегов Ю.Г. Словарь международного морского права / ред. Ю.Г. Барсегов. – Москва : [б. и.], 1985. – 253 с.
1391401
   Словарь международного права. – М, 1982. – 245с.
1391402
   Словарь международного права. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Москва : Международные отношения, 1986. – 432с.
1391403
  Похлебкин В.В. Словарь международной символики и эмблематики / В.В. Похлебкин. – Москва, 1994. – 560с.
1391404
  Похлебкин В.В. Словарь международной символики и эмблематики / В.В. Похлебкин. – Москва : Международные отношения, 1995. – 560 с. – ISBN 5713308693
1391405
  Мурзаевы Словарь местных географических терминов / Мурзаевы, , и. – Москва : Географгиз, 1959. – 302с.
1391406
  Сахобиддинов С.С. Словарь местных и научных названий полезных и вредных растений Средней Азии / С.С. Сахобиддинов. – Ташкент : Изд-во АН Узб.ССР, 1953. – 96с.
1391407
  Флейшер М. Словарь минеральных видов / М. Флейшер; Под ред. В.А. Франк- Каменецкого. – Москва : Мир, 1990. – 204с.
1391408
   Словарь мифов. – Москва : Фаир-пресс, 2000. – 432с. – ISBN 5-8183-0068-4
1391409
  Кудрявцева Л.А. Словарь молодежного сленга города Киева : 2300 слов и выражений : [учеб. пособ.] / Л.А. Кудрявцева, И.Г. Приходько ; под ред. Л.А. Кудрявцевой ; Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка, Ин-т филологии. – Киев : [Издательский дом "Аванпост-Прим"], 2006. – 192 с. – ISBN 966-8571-18-5
1391410
  Кузнецова А.И. Словарь морфем русского языка : ок. 52000 слов / Кузнецова А.И., Ефремова Т.Ф. – Москва : Русский язык, 1986. – 1132, [4] с.
1391411
   Словарь морфологических терминов и схема описания трилобитов : Наставления по сбору и изучению ископаемых органических остатков. – Москва : Наука, 1982. – 61с.
1391412
  Юцевич Ю.Е. Словарь музыкальных терминов. / Ю.Е. Юцевич. – 3-е изд. перераб идоп. – Киев, 1988. – 261с.
1391413
  Попов А. Словарь на семи языках ( франц.-англ.-итальян.-испан.-портгал.-голланд.-русс.), в общем алфавите / А. Попов, В. Попов. – С-Пб.
1. – 1035с.
1391414
  Попов А. Словарь на семи языках ( франц.-англ.-итальян.-испан.-портгал.-голланд.-русс.), в общем алфавите / А. Попов, В. Попов. – С-Пб.
2. – 1136с.
1391415
  Бабкин А.М. Словарь названий жителей (РСФСР) : около 6000 названий / Под ред. А.М. Бабкина ; [предисл. А. Бабкина и Е. Левашова]. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 399 с.
1391416
  Бабкин А.М. Словарь названий жителей СССР : ок. 10 000 названий / ред. А.М. Бабкин. – Москва : Русский язык, 1975. – 616 с.
1391417
  Котляр А.Н. Словарь названий морских рыб на шести языках / А.Н. Котляр. – Москва : Русский язык, 1984. – 288с.
1391418
   Словарь названий орографических объектов СССР. – Москва, 1976. – 303с.
1391419
  Линдберг Г.У. Словарь названий пресноводных рыб СССР на языках народов СССР и европейских стран / Г.У. Линдберг, А.С. Герд. – Ленинград, 1972. – 368с.
1391420
  Лейхман Л.К. Словарь названий химических реактивов / Л.К. Лейхман. – Изд. 6-е, доп. – Ленинград : Гостехиздат, 1932. – 264 с.
1391421
   Словарь наиболее употребительных антонимов. – Пекин : Пекинский пед. ун-т, 1992. – 494 с.
1391422
   Словарь наиболее употребительных синонимов. – Пекин, 1990. – 697с.
1391423
  Аракин В.Д. Словарь наиболее употребительных слов английского языка : 3 250 слов / [В.Д. Аракин, Г.М. Уайзер, С.К. Фоломкина] ; под общ. ред. проф. И.В. Рахманова. – изд. 2-е перераб. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 589 с.
1391424
  Аракин В.Д. Словарь наиболее употребительных слов английского языка : 3 250 слов / В.Д. Аракин, Г.М. Уайзер, С.К. Фоломкина под общ. ред. И.В. Рахманова. – 3-е изд. испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1981. – 567 с. – Библиогр.: с. 33-35
1391425
  Аракин В.Д. Словарь наиболее употребительных слов английского языка : 3 250 слов / В.Д. Аракин, Г.М. Уайзер, С.К. Фоломкина ; под общ. ред. И.В. Рахманова. – Москва : Русский язык, 1984. – 567 с. – Библиогр.: с. 33-35
1391426
   Словарь наиболее употребительных слов английского, немецкого и французского языков. – Москва : Гос.издат.иностр. и нац.словарей, 1960. – 582с.
1391427
   Словарь наиболее употребительных слов немецкого языка. – Изд. 2-е, переработ. – Москва, 1967. – 527с.
1391428
  Любимова З.М. Словарь наиболее употребительных слов немецкого языка / З.М. Любимова. – Москва, 1990. – 447с.
1391429
  Цетлин В.С. Словарь наиболее употребительных слов французского языка : Около 4 000 слов / В.С. Цетлин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1984. – 439с.
1391430
  Лейферт А.А. Словарь наиболее употребляемых в современном японском языке иероглифов / А.А. Лейферт. – Москва ; Ленинград : Издательство иностранных рабочих в СССР, 1935. – 308 с.
1391431
  Цетлин В.С. Словарь наиболее употребляемых слов французского языка / В.С. Цетлин. – Москва, 1969. – 464с.
1391432
  Цетлин В.С. Словарь наиболее употребляемых слов французского языка : Около 4 000 слов / В.С. Цетлин. – Изд.4-е, стереотип. – М. : Русский язык, 1986. – 440с.
1391433
  Марканова Ф.А. Словарь народноразговорной лексики и фразеологии, составленный по собранию сочинений И.С.Тургенева. / Ф.А. Марканова. – Ташкент, 1968. – 694с.
1391434
  Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов / Э.М. Мурзаев. – Москва : Мысль, 1984. – 653с.
1391435
  Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов : Справочник: В 2-х томах / Э.М. Мурзаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Картгеоцентр-Геодезиздат. – ISBN 5-86066-037-5
Т.1 : А-К. – 1999. – 340 с.
1391436
  Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов : Справочник: В 2-х томах / Э.М. Мурзаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Картгеоцентр-Геодезиздат. – ISBN 5-86066-037-5
Т.2 : Л-Я. – 1999. – 354 с.
1391437
  Расторгуев П.А. Словарь народных говоров Западной Брянщины : материалы для истории словарного состава говоров / П.А. Расторгуев ; [авт. вступ. статьи Н.Д. Расторгуева и Е.М. Романович]. – Минск : Наука и техника, 1973. – 295 с
1391438
  Бреннан Р. Словарь научной грамотности : Б.А. Борисов (пер.) / Р. Бреннан ; пер. с англ. Б.А. Борисов. – Москва : Мир, 1997. – 368 с. – ISBN 5-03-002977-Х
1391439
   Словарь научной и технической лексики: Английский.Немецкий.Французский.Нидерландский.Русский. – М, 1984. – 496 с.
1391440
  Блувштейн В.О. Словарь немецких сокращений : 10 500 сокращений / сост. В.О. Блувштейн. – Москва : ГИС, 1958. – 442 с. – Библиогр.: с. 7-8
1391441
  Огиенко И.И. Словарь неправильных, трудных и сомнительных слов, синонимов и выражений в русской разговорной речи : (Преимущественно Юго-Западного. края) : Пособие учащихся и самообразоования / И.И. Огиенко. – Киев : Тип. Я В. Ельника, 1911. – 158, [2] с. – Без обл. и тит. л. кн. описана по интернету
1391442
  Огиенко И.И. Словарь неправильных, трудных и сомнительных слов, синонимов и выражений в русской речи : Пособие по стилистике русской речи для учащихся и самообразоования / И.И. Огиенко. – 4-е изд., знач. доп. и соверш. перераб. – Киев : Книгоиздат И,И. Самоненко ; Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве", 1915. – 288 с. – Библиогр.: "Литература" (с. 271-277)
1391443
  Лепнев М.Г. Словарь непроизводных предлогов современного русского языка / М.Г. Лепнев. – Санкт-Петербург : Гуманитарная Академия, 2009. – 176 с. – ISBN 978-5-93762-072-9
1391444
  Шагалова Е.Н. Словарь новейших иностранных слов (конец XX - начало XXI в.в. ) : более 3000 слов и словосочетаний / Е.Н. Шагалова. – Москва : АСТ ; Астрель, 2009. – 943, [1] с. – Библиогр.: с. 939-942. – ISBN 978-5-17-061488-2
1391445
  Грин Д. Словарь новых слов / Д. Грин. – Москва : Вече, Персей, 1996. – 339 с.
1391446
  Эйто Д. Словарь новых слов английского языка / Д. Эйто. – Москва : Русский язык, 1990. – 434с. – ISBN 5-200-01540-5
1391447
  Трофимова З.С. Словарь новых слов и значений в английском языке. / З.С. Трофимова. – М., 1993. – 304с.
1391448
   Словарь новых слов и новых значений китайского языка, 1991. – 873с.
1391449
  Фенглер Х. др Словарь нумизмата / Х. др Фенглер. – М, 1982. – 328с.
1391450
  Пименова М. Словарь образов // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 190-196. – ISSN 2411-6548
1391451
  Штудинер М.А. Словарь образцового русского ударения : 17 000 слов / М.А. Штудинер. – 3-е изд. – Москва : Айрис-пресс, 2005. – 576с. – ISBN 5-8112-1522-3
1391452
   Словарь общегеографических терминов. – Москва : Прогресс
1. – 1975. – 407с.
1391453
   Словарь общегеографических терминов. – Москва : Прогресс
2. – 1976. – 394с.
1391454
   Словарь омографов русского языка : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. – Санкт-Петербург : Филологический факультет СПбГУ, 2004. – 166с. – (Студентческая библиотека). – ISBN 5-8465-0213-X
1391455
  Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка / О.С. Ахманова. – Москва : Советская энциклопедия, 1974. – 448 с.
1391456
  Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка / О.С. Ахманова. – 2-е изд., стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1976. – 448 с.
1391457
  Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка / О.С. Ахманова. – 3-е изд., стер. – Москва, 1986. – 448 с.
1391458
  Колесников Н.П. Словарь омонимов русского языка. / Н.П. Колесников. – Тбилиси, 1976. – 626с.
1391459
  Колесников Н.П. Словарь омонимов русского языка. / Н.П. Колесников. – 2-е изд., испр. – Тбилиси, 1978. – 532с.
1391460
  Тышлер И.С. Словарь омонимов современного английского языка / И.С. Тышлер. – Саратов, 1963. – 232с.
1391461
  Бернандт Г.Б. Словарь опер, впервые поставленных или изданных в дореволюционной России и в СССР (1736-1959) / Г.Б. Бернандт. – Москва : Советский композитор, 1962. – 554 с.
1391462
   Словарь органических соединений : Строение, физические и химические свойства важнейших органических соединений и их производных. – Москва : Иностранная литература
Т. 1 : Abietic acid - dyphone. – 1949. – 1072 с.
1391463
   Словарь органических соединений : Строение физические и химические свойства важнейших органических соединений и их производных. – Москва : Иностранная литература
Т. 2 : Eccaine - Myrtillin chloride. – 1949. – VIII, 892 с.
1391464
   Словарь органических соединений. : Строение, физические и химические свойства важнейших органических соединений и их производных. – Москва : Иностранная литература
Т. 3 : Naphihacarbazole - Zygadenine. – 1949. – VIII, 978 с.
1391465
   Словарь основных военных терминов. – Москва : Воениздат, 1965. – 248 с. – (Библиотека офицера / Воен. ордена Суворова акад. Ген. штаба Вооруж. Сил СССР)
1391466
  Вишнякова О.В. Словарь паронимов русского языка / О.В. Вишнякова. – Москва, 1984. – 352с.
1391467
   Словарь пекинского диалекта. – Пекин, 1990. – 600с.
1391468
  Ци Ж. Словарь пекинского диалекта / Ж. Ци. – Пекин, 1991. – 700с.
1391469
   Словарь Пекинского диалекта. – Пекин, 1990. – 600с.
1391470
  Новиков А.Б. Словарь перифраз русского языка : (на материале газетной публицистики) / А.Б. Новиков. – Москва : Русский язык Медиа, 2004. – 332с. – ISBN 5-9576-0039-3
1391471
   Словарь персонажей русской литературы : Вторая половина XVIII-XIXв. – М.-Санкт-Петербург : Университетская книга, 2000. – 362с. – (Summa culturologiae). – ISBN 5-7914-0084-8
1391472
   Словарь персоналий психологии от А до Я : Учебно-методическая литература. – Москва : Московский психолого-социальний ин-тут, Флинта, 1997. – 160с. – (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-89502-005-4; 5-89349-034-7
1391473
  Ижевский С.С. Словарь по биологической защите растений / С.С. Ижевский, В.В. Гулий. – М, 1986. – 224с.
1391474
   Словарь по геологии нефти. – Москва-Л., 1952. – 531с.
1391475
   Словарь по геологии нефти. – Москва-Ленинград : Гостоптезиздат, 1952. – 531с.
1391476
   Словарь по геологии нефти. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Л, 1958. – 776 с.
1391477
   Словарь по геологии нефти и газа. – Ленинград : Недра, 1988. – 678с.
1391478
   Словарь по геологии россыпей. – Москва : Недра, 1985. – 197с.
1391479
   Словарь по геолого-разведочному делу. – Ленинград; Москва; Новосибирск : НКТП; ОНТИ, 1933. – 574с.
1391480
  Сомервилл Словарь по геотехнике / Сомервилл, М.А. Пауль. – Ленинград : Недра, 1986. – 240с.
1391481
  Воскобойников Б.С. Словарь по гибким производственным системам и робототехнике / Б.С. Воскобойников. – Москва, 1991. – 391с.
1391482
  Маккавеев А.А. Словарь по гидрогеологии и инженерной геологии / А.А. Маккавеев. – 2-е, испр и доп. – Москва : Недра, 1971. – 216с.
1391483
  Борейко В. Словарь по гуманитарной экологии / Владимир Борейко, Николай Морохин. – Київ : Киевский эколого-культурный центр, 2001. – 96 с. – (Природоохранная пропаганда ; Вып. 17). – ISBN 966-7555-12-7
1391484
  Ломтадзе В.Д. Словарь по инженерной геологии / В.Д. Ломтадзе; Мин-во общего и проф. образования РФ; Санкт-Петербургский гос. горн. ин-т им. Г.В. Плеханова (технический ун-т). – Санкт-Петербург, 1999. – 360 с.
1391485
   Словарь по информатике / Л.В. Белецкая, С.Ф. Липницкий, И.П. Машковская, И.И. Млынчик. – Минск : Университетское, 1991. – 156 с.
1391486
   Словарь по кибернетике. – Киев, 1979. – 623с.
1391487
   Словарь по кибернетике. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1989. – 751с.
1391488
   Словарь по китайской и зарубежной культуре. – Харбин, 1989. – 1171с.
1391489
   Словарь по культурологии. – Пекин, 1988. – 798с.
1391490
  Ивин А.А. Словарь по логике / А.А. Ивин, ,А.Л. Никифоров. – Москва : Владос, 1998. – 384с. – ISBN 5-691-00099-3
1391491
   Словарь по микроэлектронике : около 10000 терминов; английский, русский, немецкий, французский, нидерландский. – Москва : Русский язык, 1991. – 543 с. – ISBN 5-200-00637-6
1391492
  Григорович М.Б. Словарь по минеральному сырью для промышленности строительных материалов / М.Б. Григорович, Н.Т. Блоха. – Москва : Недра, 1976. – 87с.
1391493
  Грушевицкая Т.Г. Словарь по мировой художественной культуре : учеб. пособие для студентов средних и высш. учеб. заведений, обучающихся по пед. спец. / Т.Г. Грушевицкая, М.А. Гузик, А.П. Садохин ; под ред. А.П. Садохина. – Москва : Academia, 2001. – 402, [2] с. – ISBN 5-7695-0722-5
1391494
  Федоров А.Н. Словарь по нефтяной геологии / А.Н. Федоров. – Л.-Москва, 1935. – 211с.
1391495
  Полонский В.М. Словарь по образованию и педагогике / В.М. Полонский. – Москва : Высшая школа, 2004. – 512с. – ISBN 5-06-004502-1
1391496
   Словарь по партийному строительству. – М, 1987. – 365с.
1391497
  Коджаспирова Г.М. Словарь по педагогике (междисциплинарный) : Предназначен для учащихся, студ., аспирантов, учителей и преподавателей вузов / Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. – Москва - Ростов -на-Дону : МарТ, 2005. – 448с. – (Педагогическое образование). – ISBN 5-241-00477-4
1391498
  Борковский А.Б. Словарь по программированию = Dictionary of programming : английский, русский, немецкий, французский : около 5 000 терминов / А.Б. Борковский, Б.И. Зайчик, Л.И. Боровикова. – Москва : Русский язык, 1991. – 286, [1] с. – ISBN 5-200-00640-6
1391499
  Лапланш Ж. Словарь по психоанализу / Ж. Лапланш, Ж.-Б. Понталис. – Москва : Высшая школа, 1996. – 623c. – ISBN 5-06-002974-3
1391500
   Словарь по социальной педагогике : Учеб. пособие для студ., изуч. психологию, соц. работу и соц. педагог. – Москва : Академия, 2002. – 368с. – (Высшее образование). – ISBN 5-7695-0882-5


  Полезно аспирантам, преподавателям и исследователям, а также практическим работникам социально-педагогической сферы
1391501
  Унанянц Т.П. Словарь по удобрениям. / Т.П. Унанянц. – М.-Л., 1948. – 108с.
1391502
  Лозовский Л. Словарь по экономике и праву : Около 3000 понятий / Л. Лозовский, Б. Райзберг; В помощь школьнику. – Москва : Омега, 1999. – 608с. – ISBN 5-93209-027-8
1391503
   Словарь по электронике : английский, немецкий, французский, нидерландский, русский; около 9000 терминов / Р.Г. Мириманов, Н.Е. Сиротина, А.В. Лазарев, Н.А. Соболева, В.Н. и др. Гритченко; И.А.Болошин. – Москва : Русский язык, 1984. – 563 с.
1391504
   Словарь по электронике : английский, немецкий, французский, испанский, русский; около 9000 терминов / Р.Г. Мириманов, А.В. Лазарев, К.Х. Эранс, Н.А. Соболева, Н.Е. и др. Сиротина; И.А.Болошин. – Москва : Русский язык, 1988. – 560 с.
1391505
   Словарь по электротехнике : английский, немецкий, французский, нидерландский, русский. – Москва : Русский язык, 1985. – 480 с.
1391506
   Словарь по эстетике китайской каллиграфии и живописи. – Пекин, 1991. – 1505с.
1391507
   Словарь по этике. – Изд.2-е. – Москва : Политиздат, 1970. – 398с.
1391508
   Словарь по этике. – 3-е изд. – Москва, 1975. – 392с.
1391509
   Словарь по этике. – 4-е изд. – Москва : Политиздат, 1981. – 430с.
1391510
   Словарь по этике. – 5-е изд. – Москва : Политиздат, 1983. – 445с.
1391511
   Словарь по этике. – 6-е изд. – М, 1989. – 447с.
1391512
   Словарь полезных растений на двадцати европейских зыках. – Москва, 1970. – 368с.
1391513
  Потоцкий Ф.А. Словарь польского и русского языка = Slownik polskiego i rossyjskiego jezyka / составленный по наиновейшим и лучшим источникам Фр. А. Потоцким. – 2-е изд. – Лейпциг : Издание Оттона Гольце
Ч. 1 : Польско-русская. – 1877. – 777 с. – Парал. тит. л. на рус. и пол. яз.
1391514
  Миркин Б.М. Словарь понятий и терминов современой фитоценологии / Б.М. Миркин. – Москва, 1989. – 223с.
1391515
   Словарь португальско-русский русско-португальский : Учеб.для общеобразов. шк.и высш.учеб.зав. – Ірпінь : Перун, 1999. – 640 с. – ISBN 966-569-017-Х
1391516
   Словарь португальско-русский, русско-португальский = Dicionario portugues-russo, russo-portugues : [пособие для общеобразов. и высш. учеб. заведений]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2002. – 640с. – ISBN 966-569-071-Х
1391517
   Словарь пословиц китайского языка. – Пекин, 1991. – 634с.
1391518
  Квятковский А.П. Словарь поэтических терминов / А.П. Квятковский. – М, 1940. – 240с.
1391519
  Скляревская Г.Н. Словарь православной церковной культуры : более 2000 слов и словосочетаний / Г.Н. Скляревская. – 2-е изд., исправл. – Москва : АСТ; Астрель, 2008. – 448с., [ 16л. илл. ]. – ISBN 978-5-17-046921-5
1391520
   Словарь практического психолога. – Минск : Харвест, 1998. – 800с. – ISBN 985-433-167-9
1391521
   Словарь практического психолога. – Минск ; Москва : Харвест ; АСТ, 2001. – 800 с. – ISBN 985-13-0374-7
1391522
   Словарь предметных обозначений. – М, 1929. – 365с.
1391523
   Словарь прикладной социологии. – Минск, 1984. – 317с.
1391524
  Левашов Е.А. Словарь прилагательных от географических названий : Ок. 13 000 прилагательных / Е.А. Левашов. – Москва : Русский язык, 1986. – 549с.
1391525
  Дробушевич Г.А. Словарь программиста / Г.А. Дробушевич. – Минск : Вышэйшая школа, 1988. – 143 с.
1391526
   Словарь производств для разработки Всесоюзной переписи населения 1937 г.. – М, 1936. – 72с.
1391527
   Словарь просторечий русских говоров Среднего Приобья. – Томск, 1977. – 184с.
1391528
  Блинова О.И. Словарь просторечий русских говоров Среднего Приобья / О.И. Блинова, В.В. Палагина, С.В. Сыпченко ; ред. О.И. Блинова. – Томск : Изд-во Томского университета, 1977. – 182 с.
1391529
  Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов / И.Ф. Масанов
Т. 1. – 1941
1391530
   Словарь псевдонимов / И.Ф.Масанов. – Москва : Изд-во Всесоюзной книжной палаты
1. – 1956. – 442 с.
1391531
  Микадзе Г.В. Словарь псевдонимов для руствелологической литературы. / Г.В. Микадзе. – Тбилиси, 1966. – 40 с.
1391532
  Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей : в 3-х т. / И.Ф. Масанов. – Москва
Т. 1. – 1941
1391533
  Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей : в 3-х т. / И.Ф. Масанов. – в 3-х т. – Москва : Всесоюзная книжная палата
Т. 2-3. – 1949
1391534
  Масанов Ф И. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей / Ф И. Масанов. – Москва
Т. 2. – 1957. – 387 с.
1391535
  Масанов Ф И. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей. / Ф И. Масанов. – Москва
Т. 3. – 1958. – 415 с.
1391536
  Масанов Ф И. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей. / Ф И. Масанов. – Москва
Т. 4. – 1960. – 558 с.
1391537
   Словарь работника общественного питания: экономика. – М, 1988. – 206с.
1391538
  Хайкин С.Э. Словарь радиолюбиеля / С.Э. Хайкин. – М-Л, 1951. – 320с.
1391539
   Словарь радиолюбителя. – Изд. 3-е, переработ. и доп. – М.-Л., 1966. – 740с.
1391540
   Словарь радиолюбителя. – изд. 4-е, перераб. – Ленинград : Энергия, 1972. – 616 с.
1391541
   Словарь радиолюбителя. – Ленинград : Энергия, 1979. – 396 с.
1391542
   Словарь радиотерминов. – Москва : Радиоиздат, 1935. – 129 с.
1391543
  Гринева Е.Ф. Словарь разговорной лексики французского языка. / Е.Ф. Гринева, Т.Н. Громова. – М., 1987. – 637,1с.
1391544
  Гринева Е.Ф. Словарь разговорной лексики французского языка. : (на материале современной худож.литературы и прессы) окю9000 слов / Е.Ф. Гринева, Т.Н. Громова. – 2-е изд.стереотип. – Москва : Русский язык, 1988. – 637,1с.
1391545
  Рассел Б. Словарь разума, материи и морали / Б. Рассел. – Київ : Rort-Royal, 1996. – 368с. – ISBN 966-7068-00-5
1391546
   Словарь ракетных и артиллерийских терминов. – М, 1968. – 336с.
1391547
  Шестов С.Н. Словарь рекламных и маркетинговых терминов / Шестов С.Н.; МОНУ.Дон. гос.ун-т экономики и торговли имени М.И. Туган-Барановского. – Донецк : ДонГУЭТ, 2005. – 160c.
1391548
  Элиаде Мирча Словарь религий, обрядов и верований = Dictionnaire des relegions / Элиаде Мирча, Кулиано Ион; При участии Г.С. Винер; Научн. ред. Е.Мурашкинцева; Ред. Т. Громова. – Москва,Сант-Петербург : Рудомино, Университетская книга, 1997. – 414 с. – (Миф, религия, культура). – ISBN 5-7380-0050-1,5-7914-0014-4
1391549
  Уманець М., Спілка А. Словарь росийсько-український. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1893. – 1149 с.


  Зміст конволюту: 1. Уманець М. Словарь росийсько-український / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.]. Т. 2. К - П - 293, [5] с. - Дод. до часопису: Зоpя.,1894. Бібліогp.: Дpугій добавоч. ...
1391550
  Уманець М., А[деська] Спілка Словарь росийсько-український / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.]. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського
Т. 1 : А - К. – 1893. – VIII, [4], 318, [9] с. – Дод. до часопису: Зоpя.,1893 ; Добавочний список джеpел...: с. [1-2] в кінці кн - Конволют. Перепл. з: Словарь російсько-український / Уманець М., Львів, т. 2, 1994 ; т. 3, 1996 ; т. 4, 1998


  Зміст конволюту: 1. Уманець М. Словарь росийсько-український / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.]. Т. 2. К - П - 293, [5] с. - Дод. до часопису: Зоpя.,1894. Бібліогp.: Дpугій добавоч. ...
1391551
  Уманець М., А[деська] Спілка Словарь росийсько-український / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.]. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського
Т. 1 : А - К. – 1893. – VIII, [4], 318, [9] с. – Дод. до часопису: Зоpя.,1893 ; Пояснення скоpочень, ужитих в словаpі, і список дpукованих джеpел: с. [4] на початку кн. ; Добавочний список джеpел...: с. [1-2] в кінці кн.


  Зміст конволюту:
1391552
  Уманець М., А[деська] Спілка Словарь росийсько-український / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.]. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського
Т. 1 : А - К. – 1893. – VIII, [4], 318, [9] с. – Дод. до часопису: Зоpя.,1893 ; Добавочний список джеpел...: с. [1-2] в кінці кн - Конволют. Перепл. з: Словарь російсько-український / Уманець М., Львів, т. 2, 1994


  Зміст конволюту: 1. Уманець М. Словарь росийсько-український / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.]. Т. 2. К - П - 293, [5] с. - Дод. до часопису: Зоpя.,1894. Бібліогp.: Дpугій добавоч. ...
1391553
  Уманець М. Словарь росийсько-український. Т. 2 / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.] // Словарь росийсько-український / М. Уманець, А[деська] Спілка. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1893. – Т. 1 : А - К. – 293, [5] с.
1391554
  Уманець М. Словарь росийсько-український. Т. 2 / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.] // Словарь росийсько-український / М. Уманець, А[деська] Спілка. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1893. – Т. 1 : А - К. – 293, [5] с.
1391555
  Уманець М., А[деська] Спілка Словарь росийсько-український / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.]. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського
Т. 2 : К - П. – 1894. – 293, [5] с. – Дод. до часопису: Зоpя.,1894. Бібліогp.: Дpугій добавоч. список джеpел...: с. [1] - Конволют. Перепл. з: Словарь російсько-український / Уманець М., Львів, 1896, т. 3 Словарь російсько-український / Уманець М., Львів, 1898, т. 4
1391556
  Уманець М., А[деська] Спілка Словарь росийсько-український / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.]. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського
Т. 2 : К - П. – 1894. – 285, [17, 5] с. – Дод. до часопису: Зоpя.,1894. Бібліогp.: Дpугій добавоч. список джеpел...: с. [110-126] у кінці тому
1391557
  Уманець М. Словарь росийсько-український. Т. 3 / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комар) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.] // Словарь росийсько-український / М. Уманець, А[деська] Спілка. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1893. – Т. 1 : А - К. – 286, [6] с.
1391558
  Уманець М., А[деська] Спілка Словарь росийсько-український / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комар) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.]. – Львів : Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського
Т. 3 : П - С. – 1896. – 286, [6] с. – Дод. до часопису: Зоpя. - 1896. - Бібліогp.: Тpетїй добавоч. список джеpел...: с. [3].
1391559
  Уманець М., А[деська] Спілка Словарь росийсько-український / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.]. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського
Т. 3 : П - С. – 1896. – 286, [6] с. – Дод. до часопису: Зоpя. - 1896. - Бібліогp.: Тpетїй добавоч. список джеpел...: с. [3]. - Конволют. Перепл. з: Словарь російсько-український / Уманець М., Львів, 1898, т. 4
1391560
  Уманець М. Словарь росийсько-український. Т. 4 / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.] // Словарь росийсько-український / М. Уманець, А[деська] Спілка. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1893. – Т. 1 : А - К. – 238, [4] с.
1391561
  Уманець М. Словарь росийсько-український / М. Уманець, А. Спілка, 1925. – 1149с.
1391562
  Уманець М. Словарь російсько-український. Т. 3 / зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.] // Словарь росийсько-український / М. Уманець, А[деська] Спілка. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1894. – Т. 2 : К - П. – 286, [6] с.
1391563
  Уманець М. Словарь російсько-український. Т. 4 / зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.] // Словарь росийсько-український / М. Уманець, А[деська] Спілка. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1894. – Т. 2 : К - П. – 238, [4] с.
1391564
  Уманець М. Словарь російсько-український. Т. 4 / ібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комар) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.] // Словарь росийсько-український / М. Уманець, А[деська] Спілка. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1896. – Т. 3 : П - С. – 238, [4] с.
1391565
  Гиганов И. Словарь российско-татарский : Собранный в Тобольском Главном народном училище, учителем татарского языка священником Иосифом Гигановым, и муллами Юртовскими свидетельствованный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук, 1804
1391566
  Манаенкова А.Ф. Словарь русских говоров Белоруссии / А.Ф. Манаенкова. – Минск, 1989. – 231с.
1391567
  Элиасов Л.Е. Словарь русских говоров Забайкалья / Л.Е. Элиасов. – М., 1980. – 472с.
1391568
   Словарь русских говоров Кузбасса. – Новосибирск : Новосибирский гос.пед.ин-т, 1976. – 234 с.
1391569
   Словарь русских говоров на территории Мордовской АССР. – Саранск, 1978. – 133с.
1391570
   Словарь русских говоров на территории Мордовской АССР. – Саранск, 1980. – с.
1391571
   Словарь русских говоров на территории Мордовской АССР. – Саранск, 1982. – 141с.
1391572
   Словарь русских говоров на территории Мордовской АССР. – Саранск, 1986. – 129с.
1391573
   Словарь русских говоров Новосибирской области. – Новосибирск, 1979. – 605с.
1391574
   Словарь русских говоров Приамурья. – М, 1983. – 342с.
1391575
   Словарь русских говоров Прибайкалья : [В 4 вып.]. – Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та
Вып. 1 : А - И. – 1986. – 160 с.
1391576
   Словарь русских говоров Прибайкалья : [В 4 вып.]. – Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та
Вып. 2 : К – Н. – 1987. – 132 с.


  представлена лексика старожильческих говоров 70 населенных пунктов трех районов Бурятии, примыкающих к Байкалу с южной и восточной стороны, – Баргузинского, Кабанского и Тункинского
1391577
   Словарь русских говоров Прибайкалья : [В 4 вып.]. – Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та. – ISBN 5-7430-0042-5
Вып. 3 : О - Р. – 1988. – 152 с.
1391578
   Словарь русских говоров Прибайкалья : [В 4 вып.]. – Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та. – ISBN 5-7430-0086-7
Вып. 4 : С - Я. – 1989. – 144 с.
1391579
   Словарь русских говоров среднего Урала. – Свердловск : Уральский гос.ун-т
Т.2 : К- Н. – 1971. – 214 с.
1391580
   Словарь русских говоров Среднего Урала. – Свердловск
1. – 1964. – 208с.
1391581
   Словарь русских говоров Среднего Урала. – Свердловск
3. – 1981. – 128с.
1391582
   Словарь русских говоров Среднего Урала. – Свердловск
4. – 1983. – 136с.
1391583
   Словарь русских говоров Среднего Урала. – Свердловск
7. – 1988. – 188с.
1391584
   Словарь русских говоров южных районов Красноярского края. – Красноярск, 1968. – 232с.
1391585
   Словарь русских донских говоров. – Ростовн/Д
1. – 1975. – 172с.
1391586
   Словарь русских донских говоров. – Ростов -на-Дону
2. – 1976. – 224с.
1391587
   Словарь русских донских говоров. – Ростов -на-Дону
3. – 1976. – 208с.
1391588
   Словарь русских историзмов : Учеб. пособие / Т.Г. Аркадьева, М.И. Васильева, В.П. Проничев, Т.Г. Шарри; Т.Г. Аркадьева, М.И. Васильева, В.П. Проничев, Т.Г. Шарри. – Москва : Высшая школа, 2005. – 232с. – ISBN 5-06-005084-Х
1391589
  Петровский Н.А. Словарь русских личных имен / Н.А. Петровский. – Москва, 1966. – 384с.
1391590
  Петровский Н.А. Словарь русских личных имен / Н.А. Петровский. – 2-е изд., стереотип. – Москва, 1980. – 384с.
1391591
  Петровский Н.А. Словарь русских личных имен / Н.А. Петровский. – 3-е изд., стер. – Москва, 1984. – 384с.
1391592
  Петровский Н.А. Словарь русских личных имен : Более 3000 имен / Н.А. Петровский. – 6-е изд., стереот. – Москва : АСТ, Астрель, Русские словари, 2005. – 477с. – ISBN 5-17-002940-3; 5-271-00445-7; 5-98010-018-0
1391593
   Словарь русских народных говоров. – М.-Л., 1965. – 304с.
1391594
   Словарь русских народных говоров. – Москва-Л., 1966. – 316с.
1391595
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1968. – 360с.
1391596
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1969. – 356с.
1391597
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1970. – 344с.
1391598
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1970. – 359с.
1391599
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1972. – 355с.
1391600
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1972. – 369с.
1391601
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1972. – 362с.
1391602
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1974. – 388с.
1391603
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1976. – 363с.
1391604
   Словарь русских народных говоров. – Ленинград, 1977. – 368с.
1391605
   Словарь русских народных говоров. – Ленинград, 1977. – 358с.
1391606
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1978. – 376с.
1391607
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1979. – 399с.
1391608
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1980. – 376с.
1391609
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1981. – 383с.
1391610
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1982. – 367с.
1391611
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1983. – 359с.
1391612
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1985. – 376с.
1391613
   Словарь русских народных говоров. – Л
Вып. 21. – 1986. – 360с.
1391614
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1987. – 368с.
1391615
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1987. – 375с.
1391616
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1989. – 367с.
1391617
   Словарь русских народных говоров. – Л
Вып. 25. – 1990. – 352с.
1391618
   Словарь русских народных говоров. – Л : Наука, 1991. – 352с.
1391619
  Степанов В.П. Словарь русских писателей 18 века / В.П. Степанов. – Л, 1975. – 94с.
1391620
   Словарь русских писателей XVIII века. – Л, 1988. – 356с.
1391621
  Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок / В.П. Жуков. – 3-е изд. стереотип. – Москва, 1966. – 535с.
1391622
  Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок / В.П. Жуков. – Москва : Советская энциклопедия, 1967. – 536 с.
1391623
  Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок / В.П. Жуков. – 4-е изд. испр. и доп. – М., 1991. – 534с.
1391624
  Евгений митрополит Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших в России / сочинение митрополита Евгения. – Москва : Изд. Москвитянина ; В Унив. тип.
Т. 1-2. – 1845. – II, 320, 290, XVI с.
1391625
   Словарь русских синоним или сословов, составленный Редакциею нравственных сочинений. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : В тип. Третьего деп. М-ва гос. имуществ
Ч. 1. – 1840. – XVI, 496 с.
1391626
  Абрамов Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений / сост. Н. Абрамов. – 4-е изд., стер. – Петроград : типография В. Безобразов и К, 1915. – VIII, 176 с.
1391627
   Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р.Оби. – Томск
1. – 1964. – 144с.
1391628
   Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р.Оби. – Томск
2. – 1965. – 233с.
1391629
   Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р.Оби. – Томск
3. – 1967. – 250с.
1391630
   Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р.Оби. – Томск
Ч1. – 1975. – 278с.
1391631
  Яковлева Г.А. Словарь русских терских говоров / Г.А. Яковлева. – Нальчик, 1985. – 176с.
1391632
  Коновалов Э.Г. Словарь русских художников : новый полный биографический / Э.Г. Коновалов. – Москва : Эксмо, 2008. – 574с. – (Шедевры мирового искусства). – ISBN 978-5-699-20636-0
1391633
   Словарь русско-английский англо-русский. – Минск : Сидумент, 1994. – 308с.
1391634
   Словарь русско-английский и англо-русский. – Репринт по изданию 1969. – Киев, 1993. – 592с. – ISBN 5-7987-0560-9
1391635
   Словарь русско-английский, англо-русский. – 3rd ed. – Glasgow : Harper Collins, 2003. – 750 с. – ISBN 5-93390-200-4
1391636
   Словарь русско-галицкий / составлен А. Гуртом [коллект. псевд.]. – Вена : Тип. Ф. Яспеpа
Т. 1 : А - К. – 1896. – VIII, [4], 318, [9] с. – На 1 сторінках назва: Словарь росийсько-український. - Конволют. Перепл. т. 1-4.


  А. Гурт - колективний псевдонім Т. Десятина-Лук"яніва, Трохима Зінківського, Михайла Комарова, Ольки Косач, В. Назаревського, Михайла Старицького, Костянтина Ухач-Охоровича та ін.
1391637
   Словарь русско-итальянский, итальяно-русский. – Москва, 1989. – 128с.
1391638
  Кочерган М.П. Словарь русско-украинских межъязыковых омонимов = Словник російсько-українських міжмовних омонімів / М.П. Кочерган. – Киев : Академія, 1997. – 400 с. – ISBN 966-580-006-Х
1391639
   Словарь русского литературного словоупотребления. – Киев : Наукова думка, 1987. – 304с.
1391640
   Словарь русского языка. – Новое изд. – Ленинград : Изд. Академии наук СССР
Т. 8, вып. 2 : Невинность - Недовернуться. – 1933. – [4] c., стб. 161-316
1391641
   Словарь русского языка. – 7-е изд. – Москва ; Леннград : Изд. Академии наук СССР
Т. 11, вып. 3 : Лебедушка - Лезгинка. – 1934. – [4], с., стб. 321-480. – В наздз.: Академия наук СССР. Институт языка и мышления


  Перед загл.: т. 1, вып. 2 : Институт языка и мышления. Словарный отдел; т. 1, вып. 3 и след. : Академия наук СССР. Институт языка и мышления им. Н. Я. Марра Подзаг. т. 1, вып. 2 : Новое изд. ; т. 1, вып. 3 и след. : 7-е изд. Место изд. с 1935 г. ...
1391642
   Словарь русского языка. – 7-е изд. – Москва ; Леннград : Изд. Академии наук СССР
Т. 12, вып. 2 : Малый - Масловый. – 1934. – [4], с., стб. 161-320с.


  Перед загл.: т. 1, вып. 2 : Институт языка и мышления. Словарный отдел; т. 1, вып. 3 и след. : Академия наук СССР. Институт языка и мышления им. Н. Я. Марра Подзаг. т. 1, вып. 2 : Новое изд. ; т. 1, вып. 3 и след. : 7-е изд. Место изд. с 1935 г. ...
1391643
   Словарь русского языка. – 7-е изд. – Москва ; Леннград : Изд. Академии наук СССР
Т. 14, вып. 3 : Обкатить - Облупливать. – 1934. – [4], с., стб. 321-480


  Перед загл.: т. 1, вып. 2 : Институт языка и мышления. Словарный отдел; т. 1, вып. 3 и след. : Академия наук СССР. Институт языка и мышления им. Н. Я. Марра Подзаг. т. 1, вып. 2 : Новое изд. ; т. 1, вып. 3 и след. : 7-е изд. Место изд. с 1935 г. ...
1391644
   Словарь русского языка. – 7-е изд. – Москва ; Леннград : Изд. Академии наук СССР
Т. 1, вып. 3 : Аллотриоморфный - Анархический. – 1935. – [4], с., стб. 385-544


  Перед загл.: т. 1, вып. 2 : Институт языка и мышления. Словарный отдел; т. 1, вып. 3 и след. : Академия наук СССР. Институт языка и мышления им. Н. Я. Марра Подзаг. т. 1, вып. 2 : Новое изд. ; т. 1, вып. 3 и след. : 7-е изд. Место изд. с 1935 г. ...
1391645
   Словарь русского языка. – 7-е изд. – Москва ; Леннград : Изд. Академии наук СССР
Т. 9, вып. 1 : И. -Идеализироваться. – 1935. – [4], с., стб. 1-160


  Перед загл.: т. 1, вып. 2 : Институт языка и мышления. Словарный отдел; т. 1, вып. 3 и след. : Академия наук СССР. Институт языка и мышления им. Н. Я. Марра Подзаг. т. 1, вып. 2 : Новое изд. ; т. 1, вып. 3 и след. : 7-е изд. Место изд. с 1935 г. ...
1391646
   Словарь русского языка. – 7-е изд. – Москва ; Леннград : Изд. Академии наук СССР
Т. 13, вып. 3 : Недовернуться - Нежунька. – 1935. – [4], с., стб. 321-480


  Перед загл.: т. 1, вып. 2 : Институт языка и мышления. Словарный отдел; т. 1, вып. 3 и след. : Академия наук СССР. Институт языка и мышления им. Н. Я. Марра Подзаг. т. 1, вып. 2 : Новое изд. ; т. 1, вып. 3 и след. : 7-е изд. Место изд. с 1935 г. ...
1391647
   Словарь русского языка. – 7-е изд. – Москва ; Леннград : Изд. Академии наук СССР
Т. 14, вып. 4 : Облупливать - Ободрать. – 1935. – [4], с., стб. 481-640


  Перед загл.: т. 1, вып. 2 : Институт языка и мышления. Словарный отдел; т. 1, вып. 3 и след. : Академия наук СССР. Институт языка и мышления им. Н. Я. Марра Подзаг. т. 1, вып. 2 : Новое изд. ; т. 1, вып. 3 и след. : 7-е изд. Место изд. с 1935 г. ...
1391648
   Словарь русского языка. Т. 1, вып. 4 // Словарь русского языка. – 7-е изд. – Москва ; Леннград : Изд. Академии наук СССР, 1935. – Т. 1, вып. 3 : Аллотриоморфный - Анархический. – [4], с., стб. 545-704
1391649
   Словарь русского языка. – 7-е изд. – Москва ; Леннград : Изд. Академии наук СССР
Т. 3, ч. 2, вып. 4 : Нежуреный - Некрытый. – 1936. – [4], с., стб. 481-692


  Перед загл.: т. 1, вып. 2 : Институт языка и мышления. Словарный отдел; т. 1, вып. 3 и след. : Академия наук СССР. Институт языка и мышления им. Н. Я. Марра Подзаг. т. 1, вып. 2 : Новое изд. ; т. 1, вып. 3 и след. : 7-е изд. Место изд. с 1935 г. ...
1391650
   Словарь русского языка. – 7-е изд. – Москва ; Леннград : Изд. Академии наук СССР
Т. 12, вып. 3 : Маслоглазый - Махать. – 1936. – [4], с., стб. 321-480


  Перед загл.: т. 1, вып. 2 : Институт языка и мышления. Словарный отдел; т. 1, вып. 3 и след. : Академия наук СССР. Институт языка и мышления им. Н. Я. Марра Подзаг. т. 1, вып. 2 : Новое изд. ; т. 1, вып. 3 и след. : 7-е изд. Место изд. с 1935 г. ...
1391651
   Словарь русского языка. – 7-е изд. – Москва ; Леннград : Изд. Академии наук СССР
Т. 14, вып. 5 : Ободраться - Обратность. – 1936. – [4], с., стб. 641-820


  Перед загл.: т. 1, вып. 2 : Институт языка и мышления. Словарный отдел; т. 1, вып. 3 и след. : Академия наук СССР. Институт языка и мышления им. Н. Я. Марра Подзаг. т. 1, вып. 2 : Новое изд. ; т. 1, вып. 3 и след. : 7-е изд. Место изд. с 1935 г. ...
1391652
   Словарь русского языка. – 7-е изд. – Москва ; Леннград : Изд. Академии наук СССР
Т. 5, вып. 1 : Д. - Даятельный. – 1937. – [2] с., стб. 1-252


  Перед загл.: т. 1, вып. 2 : Институт языка и мышления. Словарный отдел; т. 1, вып. 3 и след. : Академия наук СССР. Институт языка и мышления им. Н. Я. Марра Подзаг. т. 1, вып. 2 : Новое изд. ; т. 1, вып. 3 и след. : 7-е изд. Место изд. с 1935 г. ...
1391653
  Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – Москва, 1949. – 968с.
1391654
  Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – 2-е изд.испр. доп. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1952. – 848 с.
1391655
  Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – 3-е изд. – Москва, 1953. – 848с.
1391656
   Словарь русского языка. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей
Т. 1 : А-Й. – 1957. – 964 с.
1391657
   Словарь русского языка. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей
Т. 2 : К-О. – 1958. – 1014 с.
1391658
   Словарь русского языка. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей
Т. 3 : П-Р. – 1959. – 992 с.
1391659
  Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – 4-е изд. испр. доп. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1960. – 900 с.
1391660
  Ожегов С.И. Словарь русского языка : Около 53 000 слов / С.И. Ожегов. – 4-е, испр. и доп. – Москва, 1961. – 900с.
1391661
   Словарь русского языка. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей
Т. 4 : С-Я. – 1961. – 1088 с.
1391662
  Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – 5-е изд. стер. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1963. – 900 с.
1391663
  Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – 8-е изд. стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – 900 с.
1391664
  Ожегов С.И. Словарь русского языка : около 57 000 слов / С.И. Ожегов. – 9-е изд. испр. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1972. – 847с.
1391665
  Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – 10-е изд стер. – Москва, 1973. – 847с.
1391666
  Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – 11-е изд стер. – Москва, 1977. – 847с.
1391667
  Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – 13-е изд. испр. – Москва : Русский язык, 1981. – 816 с.
1391668
   Словарь русского языка : В 4-х томах. – 2-е изд. испр. и доп. – Москва : Русский язык
Т. 1 : А - Й. – 1981. – 698 с.
1391669
  Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – 14-е изд. стер. – Москва : Русский язык, 1982. – 816 с.
1391670
   Словарь русского языка. – М
Т. 2. – 1982. – 736с.
1391671
   Словарь русского языка : В 4-х томах. – 2-е изд. испр. и доп. – Москва : Русский язык
Т. 2 : А - Й. – 1983. – 736 с.
1391672
   Словарь русского языка. – М
3. – 1983. – 752с.
1391673
  Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов; Под ред доктора филологических наук Н.Ю.Шведовой. – 16-е изд., исправленное. – Москва : Русский язык, 1984. – 797 с.
1391674
   Словарь русского языка : В 4-х т. – 2-е изд. испр. и доп. – Москва : Русский язык
Т.3 : П - Р. – 1984. – 750 с..
1391675
   Словарь русского языка : В 4-х т. – 2-е изд. испр. и доп. – Москва : Русский язык
Т. 4 : С - Я. – 1984. – 792 с.
1391676
  Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – 18-е изд. стер. – Москва, 1986. – 795с.
1391677
  Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – 18-е изд. стер. – Москва : Русский язык, 1987. – 795 с.
1391678
  Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – 20-е изд. стер. – Москва : Русский язык, 1988. – 748с.
1391679
   Словарь русского языка. – М
Т. 4. – 1988. – 795с.
1391680
  Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – 21-е изд. перераб. доп. – Москва, 1989. – 924с.
1391681
  Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – 22-е, стер. – Москва : Русский язык, 1990. – 921с.
1391682
  Ожегов С.И. Словарь русского языка : 70000 слов / С.И. Ожегов. – 23-е изд., испр. – Москва : Русский язык, 1991. – 915 с. – ISBN 5-200-01088-8
1391683
   Словарь русского языка. – 4-е изд., стереот. – Москва : Русский язык. – ISBN 5-200-02673-3(Т.1);5-200-02672-5;5-87548-044-0(т.1);5-87548-048-
Т.1 : А-Й. – 1999. – 702с.
1391684
   Словарь русского языка. – 4-е изд., стереот. – Москва : Русский язык. – ISBN 5-200-02674-1(Т.2);5-200-02672-5;5-87548-045-9(Т.2);5-87548-048-
Т.2 : К-О. – 1999. – 736с.
1391685
   Словарь русского языка. – 4-е изд., стереот. – Москва : Русский язык. – ISBN 5-200-02675-Х(Т.3);5-200-02672-5; 5-87548-046-7(Т.3);5-87548-048
Т.3 : П-Р. – 1999. – 752с.
1391686
   Словарь русского языка. – 4-е изд., стереот. – Москва : Русский язык. – ISBN 5-200-02676-8 (Т.4);5-200-02672-5; 5-87548-047-5 (Т.4);5-87548-3
Т.4 : С-Я. – 1999. – 800с.
1391687
  Ожегов С.И. Словарь русского языка : Около 60 000 слов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов ; Под ред. Л.И. Скворцова. – 25-е изд., испр. и доп. – Москва : Оникс, Мир и Образование, 2006. – 976с. – ISBN 5-488-00379-7; 5-94666-283-X
1391688
   Словарь русского языка 11-17 вв.. – Москва : Наука
Вып. 13 : (Опасъ - Отработыватися). – 1987. – 316с.
1391689
   Словарь русского языка 11-17 вв.. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-010899-5
Вып. 14 : (Отрава - Персоня). – 1988. – 311с.
1391690
   Словарь русского языка XI-XVII вв.. – Москва : Наука
Вып. 1 : (А-Б). – 1975. – 371с.
1391691
  Бархударов С.Г. Словарь русского языка XI-XVII вв. / ред. С.Г. Бархударов ; АН СССР; Ин-т русского языка. – Москва : Наука
Вып. 2 : (В - Волога). – 1975. – 319 с.
1391692
   Словарь русского языка XI-XVII вв.. – Москва : Наука
Вып 3. – 1976. – 288 с.
1391693
   Словарь русского языка XI-XVII вв.. – Москва : Наука
Вып. 4 : (Г - Д). – 1977. – 403с.
1391694
  Бархударов С.Г. Словарь русского языка XI-XVII вв. / ред. С.Г. Бархударов. – Москва : Наука
Вып. 5 : Е-зинутие. – 1978. – 392 с.
1391695
  Бархударов С.Г. Словарь русского языка XI-XVII вв. / ред. С.Г. Бархударов ; АН СССР; Ин-т русского языка. – Москва : Наука
Вып. 6 : (Зипунъ - Иянуарий). – 1979. – 359 с.
1391696
   Словарь русского языка XI-XVII вв.. – Москва : Наука
Вып. 7 : (К - Крагуярь). – 1980. – 403с.
1391697
   Словарь русского языка XI-XVII вв.. – Москва : Наука
Вып. 8 : Крада - Лящина. – 1981. – 352с.
1391698
   Словарь русского языка XI-XVII вв.. – Москва : Наука
Вып. 9 : (М). – 1982. – 357с.
1391699
   Словарь русского языка XI-XVII вв.. – М
Вып 10. – 1983. – 327с.
1391700
   Словарь русского языка XI-XVII вв.. – М
Вып. 11. – 1986. – 456с.
1391701
   Словарь русского языка XI-XVII вв.. – М
Вып. 12. – 1987. – 381с.
1391702
   Словарь русского языка XI-XVII вв.. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-010921-5
Вып. 15 : (Перстъ - Подмышка). – 1989. – 285с.
1391703
   Словарь русского языка XI-XVII вв.. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-011057-4
Вып. 17 : (Помаранецъ - Потишати). – 1991. – 295с.
1391704
   Словарь русского языка XVIII века : проект. – Ленинград : Наука, 1977. – 155-161с.
1391705
   Словарь русского языка XVIII века. – Ленинград, 1984. – 224с.
1391706
   Словарь русского языка XVIII века. – Ленинград
Т. 1. – 1984. – 224с.
1391707
   Словарь русского языка XVIII века. – Ленинград, 1985. – 247с.
1391708
   Словарь русского языка XVIII века. – Ленинград, 1987. – 296с.
1391709
   Словарь русского языка XVIII века. – Ленинград, 1988. – 256с.
1391710
   Словарь русского языка XVIII века. – Ленинград, 1989. – 256с.
1391711
   Словарь русского языка XVIII века. – Ленинград, 1991. – 256с.
1391712
   Словарь русского языка в 4-х т.. – Изд.3-е, стереотип. – Москва : Русский язык
Т. 1 : А - Й. – 1985. – 696 с.
1391713
   Словарь русского языка в 4-х т.. – М
Т. 2. – 1986. – 736с.
1391714
   Словарь русского языка в 4-х т.. – М
Т. 3. – 1987. – 750с.
1391715
   Словарь русского языка Х1-ХУП вв.. – М
Вып 16. – 1990. – 294с.
1391716
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Академии наук СССР. – Ленинград : Изд. Академии наук
Т. 4, вып. 10 : Крикун - Крошечный. – 1926. – VII c., стб. 2881-3040
1391717
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Академии наук СССР. – Ленинград : Изд. Академии наук СССР
Т. 8, вып. 1 : Не - Невремище. – 1927. – [2], III c., стб. 1-160
1391718
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 2, вып. 4 (с начала издания, 7-й) : Заграять - Закреплять. – 1890. – VII c., стб. 953-1272
1391719
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук. Т. 2, вып. 4 (с начала издания, 7-й) / Императорская Академия наук // Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1897. – Т. 2, вып. 1 : Е - Железный. – VII c., стб. 953-1272
1391720
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / [ред. акад. Я. К. Грот] ; Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
[Т. 1], вып. 1 : А - Втас. – 1891. – [2], XIV с., 576 стб. – Том вошел в 3-х вып. с датами: 1891-1895
1391721
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / [ред. акад. Я. К. Грот] ; Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 1 : А - Д. – 1895. – 81 с. разд. паг., 1250 стб. – Том вошел в 3-х вып. с датами: 1891-1895
1391722
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / [ред. акад. Я. К. Грот] ; Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 1, вып. 3 : 1. Да- Дя : 2. Поправки и опечатки. – 1895. – [3], 21 с., стб. 949-1250. – Том вошел в 3-х вып. с датами: 1891-1895
1391723
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 2, вып. 1 : Е - Железный. – 1897. – c. XXX, 320 стб. – Конволют. - Пер.: Словарь русского языка ...Т. 2, вып. 2-4
1391724
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 2, вып. 1 : Е - Железный. – 1897. – c. XXX, 320 стб.
1391725
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук. Т. 2. Вып. 2 (с начала издания, 5-й) / Императорская Академия наук // Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1897. – Т. 2, вып. 1 : Е - Железный. – XV c., стб. 321-632
1391726
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 2, вып. 2 (с начала издания, 5-й) : Железный - За. – 1898. – XV c., стб. 321-632
1391727
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 2, вып. 3 (с начала издания, 6-й) : За - Заграчить. – 1899. – [4], III c., стб. 633-952
1391728
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук. Т. 2, вып. 3 (с начала издания, 6-й) / Императорская Академия наук // Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1897. – Т. 2, вып. 1 : Е - Железный. – [4], III c., стб. 633-952
1391729
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 2, вып. 5 (с начала издания, 8-й) : Закреплять - Заносить. – 1901. – VII c., стб. 1273-1592. – Конволют. - Пер.: Словарь русского языка ...Т. 2, вып. 5-7
1391730
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 2, вып. 5 (с начала издания, 8-й) : Закреплять - Заносить. – 1901. – VII c., стб. 1273-1592
1391731
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 2, вып. 6 (с начала издания, 9-й) : Заносить - Засада. – 1902. – VII c., стб. 1593-1912
1391732
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук. Т. 2, вып. 6 (с начала издания, 9-й) / Императорская Академия наук // Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1901. – Т. 2, вып. 5 (с начала издания, 8-й) : Закреплять - Заносить. – VII c., стб. 1593-1912
1391733
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук. Т. 2, вып. 7 (с начала издания, 10-й) / Императорская Академия наук // Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1901. – Т. 2, вып. 5 (с начала издания, 8-й) : Закреплять - Заносить. – VII c., стб. 1913-2232
1391734
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 2, вып. 7 (с начала издания, 10-й) : Засада - Заудиться. – 1903. – VII c., стб. 1913-2232
1391735
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 2, вып. 8 (с начала издания, 11-й) : Заудок - Зелье. – 1905. – VII c., стб. 2233-2552
1391736
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 2, вып. 8 (с начала издания, 11-й) : Заудок - Зелье. – 1905. – VII c., стб. 2233-2552. – Конволют. - Пер.: Словарь русского языка ...Т. 2, вып. 8-9
1391737
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 4, вып. 1 : К - Кампилит. – 1906. – VII c., стб. 1-320. – Конволют. - Пер.: Словарь русского языка ...Т. 4, вып. 1-5
1391738
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 4, вып. 1 : К - Кампилит. – 1906. – VII c., стб. 1-320
1391739
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук. Т. 2, вып. 9 (с начала издания, 12-й) / Императорская Академия наук // Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1905. – Т. 2, вып. 8 (с начала издания, 11-й) : Заудок - Зелье. – VII c., стб. 2253-2966
1391740
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 2, вып. 9 (с начала издания, 12-й) : Зельеце - Зятюшко. – 1907. – VII c., стб. 2253-2966
1391741
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук. Т. 4, вып. 2 / Императорская Академия наук // Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1906. – Т. 4, вып. 1 : К - Кампилит. – VII c., стб. 321-640
1391742
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 4, вып. 2 : Кампия - Качалка. – 1908. – VII c., стб. 321-640
1391743
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 4, вып. 3 : Качалка - Класться. – 1909. – VII c., стб. 641-960
1391744
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук. Т. 4, вып. 3 / Императорская Академия наук // Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1906. – Т. 4, вып. 1 : К - Кампилит. – VII c., стб. 641-960
1391745
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук. Т. 4, вып. 4 / Императорская Академия наук // Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1906. – Т. 4, вып. 1 : К - Кампилит. – VII c., стб. 961-1280
1391746
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 4, вып. 4 : Класться - Когда. – 1910. – VII c., стб. 961-1280
1391747
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 4, вып. 5 : Когда - Колпак. – 1911. – VII c., стб. 1281-1600
1391748
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук. Т. 4, вып. 5 / Императорская Академия наук // Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1906. – Т. 4, вып. 1 : К - Кампилит. – VII c., стб. 1281-1600
1391749
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 4, вып. 6 : Колпак - Концепция. – 1912. – VII c., стб. 1601-1920. – Конволют. - Пер.: Словарь русского языка ...Т. 4, вып. 6-9
1391750
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 4, вып. 6 : Колпак - Концепция. – 1912. – VII c., стб. 1601-1920
1391751
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 4, вып. 7 : Концепция - Корпунья. – 1913. – VII c., стб. 1921-2240
1391752
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук. Т. 4, вып. 7 / Императорская Академия наук // Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1912. – Т. 4, вып. 6 : Колпак - Концепция. – VII c., стб. 1921-2240
1391753
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук. Т. 4, вып. 8 / Императорская Академия наук // Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1912. – Т. 4, вып. 6 : Колпак - Концепция. – VII c., стб. 2241-2560
1391754
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 4, вып. 8 : Корпусистый - Кошнячек. – 1914. – VII c., стб. 2241-2560
1391755
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Петроград : Тип. Имп. Академии наук
Т. 5, вып. 1 : Л. - Легкий. – 1915. – VII c., стб. 1-320
1391756
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Петроград : Тип. Имп. Академии наук
Т. 5, вып. 1 : Л. - Легкий. – 1915. – VII c., стб. 1-320
1391757
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 4, вып. 9 : Корпусистый - Кошнячек. – 1916. – VII c., стб. 2561-2880
1391758
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук. Т. 4, вып. 9 / Императорская Академия наук // Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1912. – Т. 4, вып. 6 : Колпак - Концепция. – VII c., стб. 2561-2880
1391759
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Российской Академии наук. – Петроград : Тип. Рос. Академии наук
Т. 3, вып. 1 : И - Изба. – 1922. – VII с. 224 стб.
1391760
   Словарь русского языка, составленный комиссией по русскому языку Академии наук СССР. – 2-е изд. – Ленинград : Изд. Академии наук СССР
Т. 5, вып. 1 : Л - Лактукон. – 1930. – [4] c., стб. 1-160
1391761
   Словарь русского языка, составленный комиссией по русскому языку Академии наук СССР. – Ленинград : Изд. Академии наук СССР
Т. 9, вып. 2. – 1930. – [4] c., стб. 161-320
1391762
   Словарь русского языка, составленный комиссией по русскому языку Академии наук СССР. – Новое, перер. и доп. изд. – Ленинград : Изд. Академии наук СССР
Т. 1, Вып. 1 : А - Ажно. – 1932. – [4] c., стб. 1-224
1391763
   Словарь русского языка, составленный комиссией по русскому языку Академии наук СССР. – 2-е изд. – Ленинград : Изд. Академии наук СССР
Т. 8, вып. 1 : Не - Невинность. – 1932. – [4] c., стб. 1-160
1391764
   Словарь русского языка, составленный постоянной словарной комиссией Академии наук СССР. Т. 5, вып. 2 / Императорская Академия наук // Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Петроград : Тип. Имп. Академии наук, 1915. – Т. 5, вып. 1 : Л. - Легкий. – [4], III c., стб. 321-480
1391765
   Словарь русского языка, составленный постоянной словарной комиссией Академии наук СССР. – Ленинград : Изд. Академии наук СССР
Т. 6, вып. 1 : М - Малый. – 1927. – VII c., стб. 1-160
1391766
   Словарь русского языка, составленный постоянной словарной комиссией Академии наук СССР. – Ленинград : Изд. Академии наук СССР
Т. 6, вып. 2 : Малый - Маститый. – 1929. – IV c., стб. 161-320
1391767
   Словарь русского языка, составленный словарной комиссией Академии наук СССР. – Ленинград : Изд. Академии наук СССР
Т. 3, вып. 2 : Изба - Издергивать. – 1929. – [2], II c., стб. 225-384
1391768
   Словарь русского языка, составленный словарной комиссией Академии наук СССР. – Ленинград : Изд. Академии наук СССР
Т. 8, вып. 2 : Невремя - Недорубщик. – 1929. – [2], II c., стб. 161-320
1391769
   Словарь русского языка, составленный словарной комиссией Академии наук СССР. – Ленинград : Изд. Академии наук СССР
Т. 9, вып. 1 : О - Обезоруживать. – 1929. – [2], II c., стб. 1-160
1391770
   Словарь русской народно-диалектной речи в Сибири ХУП - первой половины ХУШ в.. – Новосибирск, 1991. – 179с.
1391771
  Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии / Н.В. Подольская. – Москва : Наука, 1978. – 187с.
1391772
  Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии / Н.В. Подольская. – М, 1988. – 187с.
1391773
  Волостнова М.Б. Словарь русской транскрипции географических названий / сост. М.Б. Волостнова. – Москва : Учпедгиз
Ч. 1 : Географические названия на территории СССР. – 1955. – 132 с.
1391774
   Словарь русской транскрипции географических названий. – Москва : Учпедгиз
Ч. 2 : Географические названия на территории зарубежных стран. – 1959. – 168 с.
1391775
  Комаров Ф.К. Словарь русской транскрипции терминов и слов, встречающихся в географических названиях Якутской АССР / Ф.К. Комаров. – Москва, 1964. – 136с.
1391776
  Будовниц И.У. Словарь русской, украинской, белорусской письменности и литературы до XVIII века / И.У. Будовниц. – Москва : АН СССР, 1962. – 398 с.
1391777
  Леклерк де Монлино Словарь ручной натуральной истории, содержащий историю, описание и главнейшия свойства животных, растений и минералов : с предыдущим философическим рассуждением о способе вводить свой разум во учение истории естественной : издание полезное для испытателей естества, физиков, аптекарей, купцов, художников и всех особ провождающих жизнь в деревне / переведено с французскаго языка с пополнениями из лучших авторов и вещей нужных для России, Василием Левшиным. – Москва : в тип. Компании типографической
Ч. 1-2. – 1788. – XXXII, 321, X, 322с. – Авт. установлен по интернет-поиску. - Каждая часть имеет собств. тит.л. и пагинацию
1391778
   Словарь светотехнических терминов на русском, немецком, английском и французском языках. – Москва : ГОНТИ, 1939. – 548 с.
1391779
  Валентович С.В. Словарь свободных словосочетаний : учеб. пос. по нем. яз. для студ. 1 курса / С.В. Валентович. – Москва, 1964. – 180 с.
1391780
   Словарь семилетки. От А до Я. – М, 1960. – 398с.
1391781
   Словарь символов и знаков : сюжеты и явления в символах : широчайший спектр символики в искусстве и мифологии. – Минск : Харвест, 2004. – 512с. – ISBN 985-13-2414-0
1391782
   Словарь синонимов. – Л, 1975. – 648с.
1391783
   Словарь синонимов : Справочное пособие. – Л : Наука, 1976. – 648с.
1391784
   Словарь синонимов. – Л, 1977. – 648с.
1391785
  Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка : около 9000 синоним. рядов / З.Е. Александрова ; под ред. [и с предисл.] Л.А. Чешко. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 600 с.
1391786
  Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка : около 9000 синоним. рядов / З.Е. Александрова ; под ред. [и с предисл.] Л.А. Чешко. – 3-е изд., стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 600 с.
1391787
  Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка : около 9000 синоним. рядов / З.Е. Александрова ; под ред. [и с предисл.] Л.А. Чешко. – 4-е изд. – Москва : Русский язык, 1975. – 600 с.
1391788
  Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка : ок. 9000 синоним. рядов / З.Е. Александрова ; под ред. [и с предисл.] Л.А. Чешко. – 5-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1986. – 600 с.
1391789
  Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка : практ. справ. : ок. 11000 синоним. рядов / З.Е. Александрова. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 493, [1] с.
1391790
   Словарь синонимов русского языка : около 2000 слов : около 800 синонимических рядов : [учебный] / Л.П. Алекторова, Л.А. Введенская, В.И. Зимин, О.М. Ким, Н.П. [и др.] Колесников; [Л.П. Алекторова и др.]. – 2-е изд., исправ. – Москва : АСТ ; Астрель, 2002. – 333, [3] с. – Авт. указ. на обороте тит. л. – ISBN 5-17-012102-4; 5-271-03478-X
1391791
  Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка : практ. справочник: около 11000 синонимических рядов / З.Е. Александрова. – 14-е изд., стер. – Москва : Русский язык - Медиа, 2006. – 562 с. – ISBN 5-9576-0241-8
1391792
   Словарь синонимов русского языка : около 2000 слов : около 800 синонимических рядов / Л.П. Алекторова [ и др. ]. – 2-е изд., исправл. – Москва : Астрель ; АСТ, 2008. – 336с. – ISBN 978-5-271-03478-7
1391793
   Словарь синонимов русского языка в двух томах. – Ленинград : Наука
Т. 1 : А - Н. – 1970. – 680 с.
1391794
   Словарь синонимов русского языка в двух томах. – Ленинград : Наука
Т. 2 : О - Я. – 1971. – 856с.
1391795
  Морен М.К. Словарь синонимов французского языка. Пособие для студ. пед. ин-тов. / М.К. Морен, Н.А. Шигаревская. – Москва-Л., 1964. – 350с.
1391796
   Словарь Синьхуа по каллиграфии перьевой ручкой. – Гирин : Наука и техника, 1992. – 296 с. – текст кн. на кит. яз.
1391797
   Словарь словообразовательных элементов немецкого языка. – Москва : Русский язык, 1979. – 536с.
1391798
  Басс Э.М. Словарь словосочетаний, наиболее употребляемых в английской научной литературе / сост. Э.М. Басс, Е.Ф. Дмитриева, Т.М. Эльтекова ; АН СССР, Каф. иностранных яз. – Москва : Наука, 1968. – 103 с.
1391799
  Цыганенко Г.П. Словарь служебных морфем русского языка / Г.П. Цыганенко. – Киев, 1982. – 241с.
1391800
   Словарь смоленских говоров. – Смоленск, 1974. – 311с.
1391801
   Словарь смоленских говоров. – Смоленск, 1980. – 116с.
1391802
   Словарь смоленских говоров. – Смоленск, 1985. – 153с.
1391803
   Словарь смоленских говоров. – Смоленск, 1988. – 145с.
1391804
   Словарь современного английского языка = Longman dictionary of contemporary english : В 2-х томах. – Специальное издание. – Москва : Русский язык. – ISBN 5-200-01421-2
Т.1 : A - L. – 1992. – 626с.
1391805
   Словарь современного английского языка = Longman dictionary of contemporary english : Специальное издание.В 2-х томах. – Специальное издание. – Москва : Русский язык. – ISBN 5-200-01661-4
Т.2 : M - Z. – 1992. – 1229с.
1391806
   Словарь современного английского языка в картинках. – М, 1993. – 352с.
1391807
   Словарь современного иврита. – Тель-Авив, 1993. – 600 с.
1391808
   Словарь современного русского литературного языка. – Москва ; Ленинград : Изд-во Академии Наук СССР
Т. 1 : А-Б. – 1948. – 736 с.
1391809
   Словарь современного русского литературного языка. – Москва ; Ленинград : Изд-во Академии Наук СССР
Т. 1 : А-Б. – 1950. – 768с.
1391810
   Словарь современного русского литературного языка. – Москва-Л.
Т. 2 : В. – 1951. – 38с.
1391811
   Словарь современного русского литературного языка. – Москва ; Ленинград : Изд-во Академии Наук СССР
Т. 2 : В. – 1951. – 1393 с.
1391812
   Словарь современного русского литературного языка. – Москва ; Ленинград : Изд-во Академии Наук СССР
Т. 3 : Г-Е. – 1954. – 1340с.
1391813
   Словарь современного русского литературного языка. – Москва ; Ленинград : Изд-во Академии Наук СССР
Т. 4 : Ж-З. – 1955. – 1364с.
1391814
   Словарь современного русского литературного языка. – Москва ; Ленинград : Изд-во Академии Наук СССР
Т. 5. – 1956. – 1918с.
1391815
   Словарь современного русского литературного языка. – Москва ; Ленинград : Изд-во Академии Наук СССР
Т. 6. – 1957. – 1459 с.
1391816
   Словарь современного русского литературного языка. – Москва ; Ленинград : Изд-во Академии Наук СССР
Т. 7 : Н. – 1958. – 1468с.
1391817
   Словарь современного русского литературного языка. – Москва ; Ленинград : Изд-во Академии Наук СССР
Т. 8 : О. – 1959. – 1840с.
1391818
   Словарь современного русского литературного языка. – Москва ; Ленинград : Изд-во Академии Наук СССР
Т. 9 : П-пнуть. – 1959. – 1482 с.
1391819
   Словарь современного русского литературного языка. – Москва ; Ленинград : Изд-во Академии Наук СССР
Т. 10. – 1960. – 1774с.
1391820
   Словарь современного русского литературного языка. – Москва ; Ленинград : Изд-во Академии Наук СССР
Т. 11 : Пра-пятью. – 1961. – 1842 с.
1391821
   Словарь современного русского литературного языка. – Москва ; Ленинград : Изд-во Академии Наук СССР
Т. 12. – 1961. – 1676с.
1391822
   Словарь современного русского литературного языка. – Москва ; Ленинград : Изд-во Академии Наук СССР
Т. 13. – 1962. – 1516с.
1391823
   Словарь современного русского литературного языка. – Москва ; Ленинград : Изд-во Академии Наук СССР
Т. 14 : Со-сям. – 1963. – 1390с.
1391824
   Словарь современного русского литературного языка. – Москва ; Ленинград : Изд-во Академии Наук СССР
Т. 15. – 1963. – 1286с.
1391825
   Словарь современного русского литературного языка. – Москва ; Ленинград : Изд-во Академии Наук СССР
Т. 16 : У-Ф. – 1964. – 1610с.
1391826
   Словарь современного русского литературного языка. – Москва ; Ленинград : Изд-во Академии Наук СССР
Т. 17 : Х-Я. – 1965. – 2126 с.
1391827
   Словарь современного русского литературного языка. – М
Т. 1. – 1991. – 864с.
1391828
   Словарь современного русского литературного языка. – М
2. – 1991. – 958с.
1391829
   Словарь современного русского народного говора. – М, 1969. – 612с.
1391830
  Торн Т. Словарь современного слэнга / Т. Торн. – М, 1996. – 592с.
1391831
   Словарь современной архивной терминологии социалистических стран. – М, 1982. – 445с.
1391832
   Словарь современной архивной терминологии социалистических стран. – М, 1988. – 320с.
1391833
   Словарь современной экономической теории Макмиллана. – Москва : Инфра-М, 1997. – 608с. – (Биб-ка словарей ИНФРА-М). – ISBN 0333576926,0333576934,5862254536
1391834
  Душенко К.В. Словарь современных цитат / К.В. Душенко. – Москва : Аграф, 1997. – 632с. – ISBN 5-7784-0031-4
1391835
  Душенко К.В. Словарь современных цитат : 4750 цитат и выражений ХХ век, их источники, авторы, датировка. / К.В. Душенко. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Эксмо, 2003. – 736с. – ISBN 5-04-010048-5
1391836
   Словарь современных экономических и правовых терминов. – Минск : Тєхналогія, 1999. – 542с. – ISBN 985-6234-71-9
1391837
   Словарь согласованных терминов и определений в области образования государств-участников Содружества Независимых Государств : около 100 терминов. – Москва : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 180с. – Парал. титул. лист на англ. языке. – ISBN 5-7563-0288-3
1391838
   Словарь согласованных терминов и определений в области образования государств-участников Содружества Независимых Государств. [Електронний ресурс] : более 200 терминов / Межгос. фонд гуманитарного сотрудничества государств участников СНГ; МИСиС. – Москва : [б. и.], 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска. - № гос. регистрации 0321203244
1391839
  Блувштейн В.О. Словарь сокращений английского, немецкого, голландского и скандинавских языков : свыше 33 000 сокращений / сост.: В.О. Блувштейн. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 883 с. – Библиогр.: с. 7-8
1391840
  Алексеев Д.И. Словарь сокращений русского языка : 12500 сокращений / сост. Д.И. Алексеев, И.Г. Гозман, Г.В. Сахаров ; под рук. Д.И. Алексеева ; под общ. ред. Б.Ф. Корицкого. – Москва : ГИС, 1963. – 486 с.
1391841
  Алексеев Д.И. Словарь сокращений русского языка : ок. 15 000 сокр. / Д.И. Алексеев, И.Г. Гозман, Г.В. Сахаров ; под ред. Д.И. Алексеева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1977. – 415 с.
1391842
  Алексеев Д.И. Словарь сокращений русского языка : ок. 17 700 сокращений / Д.И. Алексеев [и др.] ; под ред. д-ра филол. наук, проф. Д.И. Алексеева. – изд. 3-е, с прилож. новых сокращений. – Москва : Русский язык, 1983. – 488 с.
1391843
  Алексеев Д.И. Словарь сокращений русского языка : ок. 17700 сокр. / Д.И. Алексеев, И.Г. Гозман, Г.В. Сахаров ; по ред. Д.И. Алексеева. – 4-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1984. – 486 с.
1391844
  Берлин М.И. Словарь сокращений французского языка / М.И. Берлин, Н.А. Никитин, В.П. Шинкарев ; Минский гос. пед. ин-т иностранных языков. – Минск : [б. и.], 1967. – 44 с.
1391845
   Словарь сокращений французского языка. – М, 1968. – 671с.
1391846
  Масикевич Е.С. Словарь сокращений. Слова и словосочетания на иностранных европейских языках в каталогизационном и библиографическом описании / Е.С. Масикевич. – Москва, 1970. – 294с.
1391847
   Словарь сочетаемости слов русского языка. – М, 1983. – 686с.
1391848
   Словарь сочетаемости слов русского языка : около 2500 словарных статей / П.Н. Денисов, Н.К. Зеленова, Б.М. Кочнева, З.С. Кузнецова, В.В. Морковкин; Гос. ин-т русского языка им. А.С. Пушкина ; под ред. П.Н. Денисова, В.В. Морковкина ; Денисов П.Н. [ и др.]. – 3-е изд., испр. – Москва : АСТ ; Астрель, 2005. – 816 с. – ISBN 5-17-011787-6
1391849
  Воробьева М.Б. Словарь сочетаний слов французского научного языка. / М.Б. Воробьева, Н.В. Гущинская. – Ленинград : Наука, 1979. – 334с.
1391850
  Рогожникова Р.П. Словарь сочетаний, эквивалентных слову : нареч, служеб., модал. единства / Р.П. Рогожникова. – Москва : Русский язык, 1983. – 144 с.
1391851
  Виноградова В.Л. Словарь справочник "Слова о полку Игореве"выпуск 3. – Ленинград : Наука, 1969. – 182 с.
1391852
  Близнец В.Ф. Словарь справочник банковских терминов / В.Ф. Близнец, Г.И. Кравцова, В.И. Малая. – Минск : Беларусь, 1989. – 190, [1] с. – ISBN 5-338-00028-8
1391853
  Атабеков Н.А. Словарь справочник иллюстратора научно технической книги / Атабеков Н.А. – Москва : Книга, 1974. – 283 с. : ил. и карт.
1391854
  Лесохин А.Ф. Словарь стандартных терминов и обозначений на основе общесоюзных, иностранных национальных и международных стандартов терминологии обознаяений / А.Ф. Лесохин. – Л.-М., 1936. – 196с.
1391855
   Словарь старославянского языка восточнославянской редакции Х1-ХШ вв. – К, 1987. – 177с.
1391856
  Бородина М.А. Словарь старофранцузского языка : к книге для чтения по истории французского языка В. Шишмарева / М.А. Бородина, М.В. Гордина, В.Ф. Шишмарев ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1955. – XII, 275 с.
1391857
   Словарь страховых терминов. – М., 1925. – 145 с.
1391858
   Словарь страховых терминов. – М., 1991. – 331с.
1391859
   Словарь структурных слов русского языка. – Москва : Лазурь, 1997. – 420с. – ISBN 5-85806-011-0
1391860
  Холл Джеймс (Jаmеs Наll) Словарь сюжетов и символов в искусстве = Dictionary of subjects and symbols in art / Холл Джеймс (Jаmеs Наll); Пер. с англ. и вступ. статья Александра Майкапара; Оформл. В.Осипяна. – Москва : Крон-Пресс, 1999. – 656c. – (Академия). – ISBN 5-232-01078-6
1391861
   Словарь таджикского языка. – Сталинабад, 1959. – 80с.
1391862
   Словарь таджикского языка (х-начало ХХ века). – М, 1969. – 952с.
1391863
   Словарь таджикского языка (Х-начало ХХ века). – М, 1969. – 952с.
1391864
  Пави П. Словарь театра. / П. Пави. – Москва, 1991. – 480с.
1391865
   Словарь тематический русско-китайский : для активного изучения слов и закрепления словарного запаса : 9000 слов / [сост. Лихачева Е.В.]. – Москва : T&P Books Publishing, 2010. – 383, [1] с. – Миниатюрное издание. – ISBN 978-5-91176-140-0
1391866
   Словарь тематический русско-японский : для активного изучения слов и закрепления словарного запаса : 3000 слов / [сост. Таранов А.М.]. – Москва : T&P Books Publishing, 2012. – 158, [2] с. – Миниатюрное издание. – ISBN 978-5-91176-139-4
1391867
  Борисевич А.И. Словарь терминов и понятий по анатомии человека / А.И. Борисевич, В.Г. Ковешников, О.Ю. Роменский. – Москва : Высшая школа, 1990. – 271, [1] с. – ISBN 5-06-001029-5
1391868
  Аракелян Э.М. Словарь терминов и понятий по курсу физики : [учеб. пособие для сред. ПТУ] / Э.М. Аракелян. – Москва : Высшая школа, 1978. – 112 с. : ил. – Библиогр.: с. 108
1391869
  Реймерс Н.Ф. Словарь терминов и понятий, связанных с охраной живой природы. / Н.Ф. Реймерс, А.В. Яблоков. – Москва : Наука, 1982. – 145с.
1391870
   Словарь терминов микробиологии. – Рига, 1971. – 96с.
1391871
  Нифантьев Э.Е. Словарь терминов органической химии: Метод. пособие для студентов хим. и биол.-хим. фак. пединст. / Э.Е. Нифантьев. – М., 1978. – 110с.
1391872
  Пахомова Г.И. Словарь терминов по водному режиму растений / Г.И. Пахомова. – Казань, 1984. – 31с.
1391873
  Гуляев Г.В. Словарь терминов по генетике, цитологии, селекции. семеноводству и семеноведению / Г.В. Гуляев. – Москва, 1975. – 215с.
1391874
  Гуляев Г.В. Словарь терминов по генетике, цитологии, селекции. семеноводству и семеноведению / Г.В. Гуляев, В.В. Мальченко. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва : Россельхозиздат, 1983. – 240 с.
1391875
  Ибраимов С. Словарь терминов по гидротехнике и мелиорации / С. Ибраимов. – Фрунзе, 1960. – 124с.
1391876
   Словарь терминов по информатике. – Москва : Наука, 1971. – 359 с.
1391877
   Словарь терминов по информатике на русском и английском языках / Г.С. Жданова, Е.С. Колобродова, В.А. Полушкин, А.И. Черный; Г.С. Жданова, Е.С. Колобродова, В.А. Полушкин, А.И. Черный ; под ред. А.И. Михайлова ; АН СССР, Гос. комитет СМ СССР по науке и технике ; ВИНИТИ. – Москва : Наука, 1971. – 359 с.
1391878
  Метелкин А.И. Словарь терминов по курсу сельхозяйственной микробиологии. / А.И. Метелкин, О.А. Метелкин. – Балашиха, 1959. – 92с.
1391879
   Словарь терминов по металловедению и термической обработке. – Москва : Наука, 1989. – 208 с.
1391880
  Сарычева Т.Г. Словарь терминов по морфологии продуктид (brachiopoda) / Т.Г. Сарычева. – Москва, 1970. – 84 c.
1391881
   Словарь терминов по обработке информации. – М, 1969. – 424с.
1391882
   Словарь терминов по физике. – Баку : Элм, 1986. – 112 с.
1391883
   Словарь терминов разведочной геофизики. – Москва : Недра, 1989. – 183с. – ISBN 5-247-00915-0
1391884
   Словарь технических терминов по механике грунтов и фундаментостроению. – М, 1958. – 140с.
1391885
  Хитон Дж.Б. Словарь типичных ошибок английского языка / Дж.Б. Хитон, Н.Д. Тэтрон. – М., 1991. – 297с.
1391886
   Словарь толковый древне-новогреческий. – 4 с.
1391887
  Литвин И.П. Словарь топонимической лексики Латинской Америки / И.П. Литвин. – М., 1983. – 265с.
1391888
   Словарь транскрипции китайских слов. – Пекин, 1991. – 821с.
1391889
  Полухина В. Словарь тропов Бродского (на материале сборника "Часть речи") / В. Полухина, Ю. Пярли. – Тарту, 1995. – 342с.
1391890
  Гринбаум С. Словарь трудностей английского языка. / С. Гринбаум, Д. Уиткат. – Москва : Русский язык, 1990. – 786с. – ISBN 5-200-01512-X
1391891
  Розенталь Э Д. Словарь трудностей русского языка / Э Д. Розенталь. – Москва : Русский язык, 1976. – 680с.
1391892
  Розенталь Э Д. Словарь трудностей русского языка / Э Д. Розенталь. – Москва, 1981. – 704с.
1391893
  Розенталь Д.Э. Словарь трудностей русского языка : Около 30 000 слов / Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова. – 3-е, доп. – Москва : Русский язык, 1984. – 704с.
1391894
  Розенталь Э Д. Словарь трудностей русского языка : около 30 000 слов / Э Д. Розенталь. – 4-е изд., стереотп. – Москва : Русский язык, 1985. – 703с.
1391895
  Розенталь Д.Э. Словарь трудностей русского языка / Д.Э. Розенталь. – Москва, 1986. – 703с.
1391896
  Розенталь Д.Э. Словарь трудностей русского языка / Д.Э. Розенталь. – Москва : Русский язык, 1987. – 413 с.
1391897
  Урдэнг Л. Словарь трудных слов / Л. Урдэнг. – М., 1996. – 320с.
1391898
  Сурова Н.В. Словарь трудных случаев употребления созвучных слов в русском языке / Н.В. Сурова, Тюменцев-Хвыля, Хвыля-Тюменцева. – Київ : Юніверс, 1999. – 180с. – ISBN 966-7305-14-7
1391899
  Шипова Е.Н. Словарь тюркизмов в русском языке. / Е.Н. Шипова. – Алма-Ата, 1976. – 444с.
1391900
   Словарь ударений в помощь диктору. – М, 1954. – 476с.
1391901
  Огиенко И.И. Словарь ударений в русском языке и правила русского ударения : Пособие для учащихся и самообразования / И.И. Огиенко. – Киев : Изд. И.И. Самоненко, 1911. – 175 с. – В 2-м изд. загл.: Русское литературное ударение. – (Библиотека дешевых словарей по русскому языку / И.И. Огиенко ; № 2)


  На тит. л. надпись от руки : "Мысль не пошла в слово" Г.Успенский
1391902
  Агеенко Ф.Л. Словарь ударений для работников радио и телевидения / Ф.Л. Агеенко, М.В. Зарва. – Москва : Советская энциклопедия, 1967. – 688 с.
1391903
  Агеенко Ф.Л. Словарь ударений для работников радио и телевидения : около 63000 слов / Ф.Л. Агеенко, М.В. Зарва ; под ред. Д.Э. Розенталя. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Совецкая энциклопедия
2. – 1968. – 688 с.
1391904
  Агеенко Ф.Л. Словарь ударений для работников радио и телевидения : около 63000 слов / Ф.Л. Агеенко, М.В. Зарва ; под. ред. Д.Э. Розенталя. – 4-е, стереотип. – Москва : Совецкая энциклопедия, 1971. – 688 с.
1391905
  Агеенко Ф.Л. Словарь ударений для работников радио и телевидения : около 75000 словарных единиц / Ф.Л. Агеенко, М.В. Зарва ; под ред. Д.Э. Розенталя. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1984. – 808 с.
1391906
   Словарь украинскаго языка. – Репринтне видання. – Київ : Лексикон. – ISBN 5-7707-8739-2
Т. 1 : А-Ж. – 1996. – 496 с.
1391907
   Словарь украинскаго языка. – Репринтне видання. – Київ : Лексикон. – ISBN 5-7707-8740-6
Т. 2 : З-Н. – 1996. – 578 с.
1391908
   Словарь украинскаго языка. – Репринтне видання. – Київ : Лексикон. – ISBN 5-7707-8738-4
Т. 3. – 1996. – 508 с.
1391909
   Словарь украинскаго языка. – Репринтне видання. – Київ : Лексикон. – ISBN 5-7707-8742-2
Т. 4 : Р-Я. – 1996. – 566 с.
1391910
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка = Словарь української мови : собранный редакцией журнала "Киевская старина" / редактировал, с доб. собственных материалов Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького]
Т. 3 : О - П. – 1909. – 563 с.
1391911
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка. Т. 4 : собранный редакцией журнала "Киевская старина" / редактировал, с доб. собственных материалов Б.Д. Гринченко // Словарь украинского языка : собранный редакцией журнала "Киевская старина" / Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького], 1909. – Т. 3 : О - П. – 563, III c.
1391912
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка = Словарь української мови / собранный редакцией жуpнала "Киевская Стаpина"; Редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко. – Передрук з вид. 1907-1909 р. фотомех. способом. – Київ : Вид-во АН УССР
Т. 1 : А - Ж. – 1958. – XLII, 494 с. – Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами. - Конволют.Перепл. з: Словник української мови / Б.Д. Грінченко , Київ, 1909, т. 4, Р - Я. - 563, III с.
1391913
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка = Словарь української мови / собранный редакцией жуpнала "Киевская Стаpина"; Редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко. – Передрук з вид. 1907-1909 р. фотомех. способом. – Київ : Вид-во АН УССР
Т. 2 : З - Н. – 1958. – 573 с. – Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами. - Тлумачення слів рос. мовою. - Вих. дані ориг.: Киев, 1907
1391914
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка = Словарь української мови / собранный редакцией жуpнала "Киевская Стаpина"; Редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко. – Передрук з вид. 1907-1909 р. фотомех. способом. – Київ : Вид-во АН УССР
Т. 3 : О - П. – 1959. – 506 с. – На обкл. та корінці назва: Словарь української мови. - Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами. - Тлумачення слів рос. мовою. - Вих. дані ориг.: Киев, 1909
1391915
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка = Словарь української мови / собранный редакцией жуpнала "Киевская Стаpина"; Редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко. – Передрук з вид. 1907-1909 р. фотомех. способом. – Київ : Вид-во АН УССР
Т. 4 : H - Я. – 1959. – 563 с. – На обкл. та корінці назва: Словарь української мови. - Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами. - Тлумачення слів рос. мовою. - Вих. дані ориг.: Киев, 1909
1391916
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" = Словарь української мови / Б.Д. Гринченко; Редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького]
Т. 1 : А - Ж. – 1907. – XXXIX, 494 с. – Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами. - Конволют.Перепл. з: Словарь украинского языка, т. 2 / Б.Д. Гринченко, Киев, 1908
1391917
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" = Словарь української мови / Редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького]
Т. 1 : А - Ж. – 1907. – XXXIX, 494 с. – Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами. - Конволют.Перепл. з: Словник української мови / Грінченко Б., Київ, 1908, т. 2, З - Н - 1-573 с. ; 1909, .т. 3, О - П. - 1- 506 с. ; 1909, т. 4, Р - Я. - 563, III с.


  Пеpедм. pос. - Список источников, котоpыми пользовались пpи составлении словаpя: с. XXX-XXXVII. - Список сокpащеній: с. XXXVIII-XXXIX.
1391918
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" = Словарь української мови / редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького]
Т. 1 : А - Ж. – 1907. – XXXIX, 494 с. – Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами.


  Пеpедм. pос. - Список источников, котоpыми пользовались пpи составлении словаpя: с. XXX-XXXVII. - Список сокpащеній: с. XXXVIII-XXXIX.
1391919
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" = Словарь української мови / Редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького]
Т. 2 : З - Н. – 1908. – 573 с. – Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами. Конволют. Переплетено з: Словарь української мови / Бориса Грінченка, т. 3 : О - П. - Львів, 1909. - [3], 507 с.:


  Переплетено з: Грінченко Б.Д.(Борис Дмитрович) Словник української мови,Т. 2: З - Н/Зібрала редакція журнала "Киевская Старина" ; Упорядував з додатком власного матеріялу, Борис Грінченко.– Київ:[Дpук. 1-ї Спілки Дpук. Спpави ; Дpук. H.Т. ...
1391920
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина". Т. 2 / редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко // Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" / Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького], 1907. – Т. 1 : А - Ж
1391921
   Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина". Т. 2 = Словарь української мови / редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко // Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" / Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького], 1907. – Т. 1 : А - Ж. – 573 с.
1391922
   Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина". Т. 3 = Словарь української мови / редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко // Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" / Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького], 1907. – Т. 1 : А - Ж. – 506 с.
1391923
   Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина". Т. 3 = Словарь української мови / редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко // Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" / Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького], 1907. – Т. 1 : А - Ж. – 573 с.
1391924
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" = Словарь української мови / редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко // Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" / Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького], 1909. – Т. 1 : А - Ж. – 563, III с.
1391925
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" = Словарь української мови / Редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького]
Т. 1 : А - Ж. – 1909. – XXXIX, 494 с. – Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами. - Конволют.Перепл. з: Словарь украинского языка, т. 4 / Б.Д. Гринченко, Киев, 1907-1909
1391926
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" = Словарь української мови : собранный редакцией журнала "Киевская старина" / редактировал, с доб. собственных материалов Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького]
Т. 3 : О - П. – 1909. – 563 с. – Тит. л. парал. на рус. и укр. яз. - Толкование слов на рус. яз. - Конволют. Перепл. с: Словарь украинского языка, т. 4 / Б.Д. Гринченко
1391927
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина". Т. 3 / Редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко // Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" / Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького], 1908. – Т. 2 : З - Н. – 506 с.
1391928
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина". Т. 4 = Словарь української мови / редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко // Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" : собранный редакцией журнала "Киевская старина" / Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького], 1909. – Т. 3 : О - П. – 563, III с.
1391929
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" / редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького]
Т. 4 : Р - Я. – 1909. – 563 с.
1391930
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская Старина" = Словарь української мови / редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького]
Т. 2 : З - Н. – 1908. – 573 с. – Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами
1391931
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская Старина" = Словарь української мови / редактировал, с добавлением собственных материалов Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького]
Т. 3 : О - П. – 1909. – 506 с. – Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами
1391932
  Грінченко Б.Д. Словарь української мови = Украинско-русский словарь / Борис Грінченко ; [зібpала pедакція жуpнала "Кіевская Стаpина" ; упоpядкував, з додатком власного матеpіалу Боpис Гpінченко]. – [Репринтне видання 1909 р.]. – Берлін : Вид-во "Українське слово" в Берліні. – (Словарі "Українського слова")
[Т. 1] : А - Н. – 1924. – 1109, [5] с. – Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами
1391933
  Грінченко Б.Д. Словарь української мови = Украинско-русский словарь / Борис Грінченко ; [зібpала pедакція жуpнала "Кіевская Стаpина" ; упоpядкував, з додатком власного матеpіалу Боpис Гpінченко]. – [Репринтне видання 1909 р.]. – Берлін : Вид-во "Українське слово" в Берліні. – (Словарі "Українського слова")
[Т. 2] : О - Я. – 1924. – 1073, [1] с. – Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами
1391934
   Словарь української мови / Київська міська державна адміністрація; Зібрала редакція журнала "Кіевская Старина"; Упорядкував, з додатком власного матеріалу Борис Грінченко. – Репринтне видання. – Київ : Довіра - УНВЦ "Рідна мова". – ISBN 966-507-038-X
Т. 1, т. 2 : А-Ж, З-Н. – 1997. – с.1-494, с.1-578. – Друкується за виданням 1907 р. фотоспособом
1391935
   Словарь української мови / Київська міська державна адміністрація; Зібрала редакція журнала "Кіевская Старина"; Упорядкував, з додатком власного матеріалу Борис Грінченко. – Репринтне видання. – Київ : Довіра - УНВЦ "Рідна мова". – ISBN 966-507-039-8
Т. 3, т. 4 : О-П, Р-Я. – 1997. – с.1-506., с.1-563. – Друкується за виданням 1909 р. фотоспособом
1391936
   Словарь української мови. В 4-х т. / НАНУ; Упорядкував з додатком власного матеріалу Б.Грінченко. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-002286-3(т.1)
Т. 1 : А-Ж. – 1996. – 496с. – Надруковано з видання 1907-1909 рр. фотоспособом
1391937
   Словарь української мови. В 4-х т. : Упорядкував з додатком власного матеріалу Борис Грінченко. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0053-7(т.2)
Т. 2 : З-Н. – 1996. – 588с. – Надруковано з видання 1907-1909 рр. фотоспособом
1391938
   Словарь української мови. В 4-х т. : Упорядк.з додатком власного матеріалу Борис Грінченко. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0053-7
Т. 3 : О-П. – 1997. – 516с. – Надруковано з видання 1907-1909 рр. фотоспособом
1391939
   Словарь української мови. В 4-х т. : Упоряд.з додатком власного матеріалу Борис Грінченко. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0082-0
Т. 4 : Р-Я. – 1997. – 616с. – Надруковано з видання 1907-1909 рр. фотоспособом
1391940
   Словарь употребительности слов учебника И.В. Савельева "Курс общей физики". – Киев, 1971. – 383с.
1391941
   Словарь употребительных английских пословиц. – М, 1985. – 231с.
1391942
   Словарь употребительных английских пословиц. – 2-е изд., стер. – М, 1988. – 228с.
1391943
   Словарь употребительных английских пословиц. – 3-е изд., стер. – М, 1990. – 228с.
1391944
   Словарь употребления глаголов китайского языка. – Шанхай, 1987. – 960с.
1391945
  Убин И.И. Словарь усилительных словосочетаний русского и английского языков / И.И. Убин. – Москва, 1987. – 295 с.
1391946
  Огольцев В.М. Словарь устойчивых сравнений русского языка (синонимо-антонимический) : Около 1500 единиц / В.М. Огольцев. – Москва : Русские словари, Астрель, АСТ, 2001. – 800с. – ISBN 5-17-008794-2; 5-271-02505-5; 5-93259-021-1
1391947
  Чулков М.Д. Словарь учрежденных в России ярмарок, изданный для обращающихся в торговле. – Москва : В тип. Понамарева, 1788. – [2], 226 с. – Авт. установ. по интернет-поиску


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1391948
   Словарь физиологических терминов. – Москва : Наука, 1987. – 448с.
1391949
  Болсун А.И. Словарь физических и астрономических терминов : [для сред. и ст. шк. возраста] / А.И. Болсун, Е.Н. Рапанович. – Минск : Народная асвета, 1986. – 222, [1] с. : ил.
1391950
   Словарь философских терминов / науч. ред. В.Г. Кузнецова. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – 731 с. – Посвящается 250-летию Московского гос. ун-та им. М.В. Ломоносова, 60-летию воссоздания филос. ф-та Московского ун-та в структуре МГУ им. М.В. Ломоносова. – (Серия "Библиотека словарей "Инфра-М"). – ISBN 978-5-16-002328-1
1391951
   Словарь фотографических и кинематографических терминов. – Баку, 1965. – 111с.
1391952
  Бухарева Н.Т. Словарь фразеологимзмов и иных устойчивых словосочетаний русских говорв Сибири / Н.Т. Бухарева, А.И. Федоров. – Новосибирск, 1972. – 207с.
1391953
  Жуков В.П. Словарь фразеологических синонимов русского языка : Около 730 синонимических рядов / В.П. Жуков, М.И. Сидоренко, В.Т. Шкляров. – Москва : Русский язык, 1987. – 448с.
1391954
  Псальмон Ф. Словарь французскаго языка для русских / Ф. Псальмон. – Изд. 4-е. – Одесса
Французско-русская : Ч. 1. – 1916. – 453 c.
1391955
   Словарь французско-русский, русско-французский = Dictionnaire Francais-Russe Russe-Francais : [44 000 слов и словосочетаний] / [сост. О.В. Овчарук, Е.М. Андрашко ; за ред. В.Т. Бусела]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2008. – VIII, 503, [1] с. : табл. – (Новый словарь). – ISBN 966-569-055-8
1391956
  Северак Словарь французского языка / Северак. – [Б. м. : б. и. – 415, [1] с. – Без тит. арк.
1391957
  Бусев А.И. Словарь химических терминов : пособие для учащихся / А.И. Бусев, И.П. Ефимов. – Москва : Просвещение, 1971. – 207 с. : черт.
1391958
   Словарь химических терминов. – Баку, 1987. – 120с.
1391959
   Словарь членов общества любителей российской словесности при Московском университете 1811-1911. – Москва. – 344 с.
1391960
  Капул Н.П. Словарь чтений японских имён и фамилий / Н.П. Капул, В.Ф. Кириленко. – Москва : Русский язык, 1990. – 532с.
1391961
  Комаров Ф.К. Словарь чукотских, корякских и эскимосских терминов и других слов, встречающихся в географических названиях СССР / Ф.К. Комаров. – М., 1972. – 172с.
1391962
  Зелепукин Н.П. Словарь шахматной композиции / Н.П. Зелепукин. – Киев, 1982. – 208с.
1391963
  Зелепукин Н.П. Словарь шахматной композиции. / Н.П. Зелепукин. – 2-е изд. перераб. доп. – К., 1985. – 183с.
1391964
  Рогожникова Р.П. Словарь эквивалентов слова. Наречные, служ., модальные единства / Р.П. Рогожникова. – Москва, 1991. – 254с.
1391965
  Горбачевич К.С. Словарь эпитетов русского литературного языка / К.С. Горбачевич, Е.П. Хабло. – Л., 1979. – 567с.
1391966
   Словарь эризированных слов пекинского диалекта. – Пекин, 1991. – 646с.
1391967
  Короленко И.А. Словарь этимологических дубетов испанского языка / И.А. Короленко. – Л, 1969. – 116с.
1391968
   Словарь юного книголюба. – 2-е изд., доп. – М, 1987. – 291с.
1391969
   Словарь юридический. – 3030с.
1391970
  Чулков М.Д. Словарь юридический. – Москва
Ч. 2, Отд. 3 : С 1755 по 1775 год. – 1791. – 2431 с. – Видання старою орфографією.


  Рік видання та ім"я автора-упорядника у книзі не зазначено. На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича ...
1391971
   Словарь юридических и государственных наук / Под ред. А.Ф. Волкова и Ю.Д. Филипова; При участии проф. В.Н. Александренко, С.М. Бараца, прив.-доц. В.Э. Вальденберга [и др.]. – [1901]-[1902]. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Общественная польза"
Т. 1, вып. 1-3-5. – 1901. – VII с., 2526 стб.
1391972
   Словарь юридических терминов. – 2-е изд., доп. – Баку, 1961. – 312с.
1391973
  Ислами М. Словарь языка Довлет-Мамеда Азади. : Автореф... канд. филолог.наук: / Ислами М.; Туркмен. гос. ун-тет. – Ашхабад, 1966. – 20л.
1391974
   Словарь языка М.В. Ломоносова : [материалы к словарю языка М.В. Ломоносова] / Российская акад. наук, Ин-т лингвистических исслед., Науч. совет РАН по классической филологии, сравнительному изучению яз. и лит. ; гл. ред. Н.Н. Казанский ; [ред. совет: Ю.С. Осипов (председатель)]. – Санкт-Петербург : Нестор-История. – ISBN 978-5-98187-570-0
Вып. 1 : Исследования и материалы по стихосложению М.В. Ломоносова. – 2010. – 394, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.
1391975
   Словарь языка М.В. Ломоносова : [материалы к словарю языка М.В. Ломоносова] / Российская акад. наук, Ин-т лингвистических исслед., Науч. совет РАН по классической филологии, сравнительному изучению яз. и лит. ; гл. ред. Н.Н. Казанский ; [ред. совет: Ю.С. Осипов (председатель)]. – Санкт-Петербург : Нестор-История. – ISBN 978-5-98187-591-5
Вып. 2 : Метрико-строфический справочник к произведениям М.В. Ломоносова / Лалетина О.С., Хворостьянова Е.В. – 2010. – 339, [1] с. : ил. – Указ.: с. 158-181 .- Прил.: c. 182-339. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1391976
   Словарь языка М.В. Ломоносова : [материалы к словарю языка М.В. Ломоносова] / Российская акад. наук, Ин-т лингвистических исслед., Науч. совет РАН по классической филологии, сравнительному изучению яз. и лит. ; гл. ред. Н.Н. Казанский ; [ред. совет: Ю.С. Осипов (председатель)]. – Санкт-Петербург : Нестор-История. – ISBN 978-5-98187-769-8
Вып. 3 : Словарь рифм М.В. Ломоносова. Лексикон стиховых окончаний. – 2011. – 618, [2] с. : табл. – К 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова .- Алф. указ. словоформ : с. 582-619
1391977
   Словарь языка М.В. Ломоносова : материалы к словарю языка М.В. Ломоносова / Российская акад. наук, Ин-т лингвистических исслед., Науч. совет РАН по классической филологии, сравнительному изучению яз. и лит. ; гл. ред. Н.Н. Казанский ; [ред. совет: Ю.С. Осипов (председатель)]. – Санкт-Петербург : Нестор-История. – ISBN 978-5-98187-770-4
Вып. 4 : Словарь рифм М.В. Ломоносова. Обратный словарь рифменных сегментов и безрифменных окончаний. Указатели. – 2011. – 1098, [2] с. : табл. – К 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова .- Указ.: с. 1044-1098
1391978
   Словарь языка Пушкина. – М
1. – 1956. – 806 с.
1391979
   Словарь языка Пушкина. – М
2. – 1957. – 896 с.
1391980
   Словарь языка Пушкина. – М
3. – 1959. – 1070 с.
1391981
   Словарь языка Пушкина. В 4-х т.. – М
Т. 4 : С -Я. – 1961. – 1045 с.
1391982
   Словарь языка русских произведений Шевченко. – Киев
1. – 1985. – 754с.
1391983
   Словарь языка русских произведений Шевченко. – Киев
2. – 1986. – 747с.
1391984
  Григорьев В.П. Словарь языка русской советской поэзии. / В.П. Григорьев. – Москва, 1965. – 224с.
1391985
  Элмор Терри Р. Словарь языка средств массовой информации США / Терри Р. Элмор. – Специальное издание. – Москва : Русский язык, 1992. – 668с. – ISBN 5-200-01670-3
1391986
   Словарь якутского. – Ленинград, 1926. – с.
1391987
   Словарь якутского. – Ленинград, 1926. – с.
1391988
   Словарь якутского. – Ленинград, 1927. – с.
1391989
   Словарь якутского. – Ленинград, 1927. – с.
1391990
   Словарь якутского. – Ленинград, 1927. – с.
1391991
   Словарь якутского. – Ленинград, 1928. – с.
1391992
  Пекарский Э.К. Словарь якутского языка / Э.К. Пекарский; составленный Э.К. Пекарским при ближайшем участии прот. Д.Д. Попова и В.М. Ионова. – Санкт-Петербург : Имп. Акад. наук, 1909. – [4] с., 321-640 стб., [1] с. – (Труды Якутской экспедиции, снаряженной на средства И.М. Сибирякова (1894-1896 гг.) ; т. 3, ч. 1 : (a, б))
1391993
  Пекарский Э.К. Словарь якутского языка / Э.К. Пекарский; составленный Э.К. Пекарским при ближайшем участии прот. Д.Д. Попова и В.М. Ионова. – Санкт-Петербург : Имп. Акад. наук, 1912. – [4] с., 641-960 стб., [2] с. – (Труды Якутской экспедиции, снаряженной на средства И.М. Сибирякова (1894-1896 гг.) ; т. 3, ч. 1)
1391994
   Словарь якутского языка / Пекарский Э.К. – Ленинград, 1929. – с.
1391995
   Словарь японских имен и фамилий. – Москва, 1953. – с.
1391996
   Словарь японских имен и фамилий. – Москва, 1958. – с.
1391997
   Словарь: Испанско-русский. Русско-испанский. – Киев ; Ирпень : Перун, 1996. – 544 с. – ISBN 966-569-000-0
1391998
   Словарь: Испанско-русский. Русско-испанский. – Ірпінь : Перун, 2006. – 544с. – Парал. тит. лист на испанском языке. – ISBN 966-569-000-0
1391999
   Словарь: Испанско-русский. Русско-испанский.. – Ірпінь : Перун, 2002. – 544с. – Парал. тит. стр. испан. языком. – ISBN 966-569-000-0
1392000
   Словарь: Французско-русский. Русско-французский : Пособие для общеобразовательных школ и высших учебных заведений. – Київ-Ірпінь : Перун, 1997. – 512с. – ISBN 966-569-055-8
<< На початок(–10)1391139213931394139513961397139813991400(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,