Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>
138001
   "Автобан" до Європи / підготовила Налія Кулик // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 10 квітня (№ 14). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Про заходи, передбачені програмою українсько-польських освітніх зустрічей у Києві, журналістів поінформували радник Посольства Республіки Польща в Україні, керівник сектору науки та освіти Емілія Ясюк, проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського з міжнародного ...
138002
   "Автобиография" Б. Франклина / подгот. текста и коммент М. Кореневой. – Москва : Московский рабочий, 1988. – 47, [2] с. – (Первоисточники)
138003
  Гобова Є.В. "Автобіографія Лу Юя": переклад і питання аутентичності // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Цимбал Л.І. ; редкол.: Білошапка В.А, Бубенок О.Б., Блудова Т.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 53-60. – ISSN 2409-904X
138004
  Дрогобицька О. "Автобіографія" Михайла Зубрицького (1856-1919) як джерело до вивчення побуту бойків // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 128-133. – (Історія ; Вип. 17)


  Михайло Зубрицький — український етнограф, фольклорист та історик.
138005
  Стратиев С. "Автобус" и другие пьесы / С. Стратиев. – М, 1986. – 253с.
138006
   "АвтоВАЗ" - современное производственное объединение : [сборник статей]. – Москва : Знание, 1977. – 62, [2] с. – (Новое в жизни науки и техники. Серия "Наука управления" ; № 11)
138007
  Кулик Н. "Автодиктант" із Галичини // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 13 вересня (№ 35). – С. 1, 14-15. – ISSN 2219-5793
138008
  Ткачук А. "Автокефалія Української церкви - це фактор безпеки держави" // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 20 грудня (№ 51). – С. 3
138009
  Дивисенко К.С. (Авто)биографический нарратив как коммуникативное действие и репрезентация жизненного мира // Социологический журнал / РАН, Институт социологии. – Москва, 2011. – № 1. – С. 36-52. – ISSN 1562-2495
138010
  Пападіямандис А. [Автобіографічне / А. Пападіямандис ; за ред. П. Муласа. – Афіни : Ерміс, 1991. – 266, [1] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 29])
138011
  Мольнар Штефан Австрийские авиалинии 20 лет динамичного развития // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 18-19 : фото. – ISSN 1998-8044
138012
  Шпарман Анке Австрийские раритеты. Водяные лилии. Зеленое бессмертие / Шпарман Анке, Циглер Кристиан // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 4 (214), апрель. – С. 54-67 : фото. – ISSN 1029-5828
138013
  Савельев Владимир Австрийский workshop в Красногорске : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 52 : Фото
138014
  Ерин М.Е. Австрийский взгляд на советскую оккупацию 1945-1955 гг. / М.Е. Ерин, А.М. Ермаков // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 12. – С. 164-170. – ISSN 0042-8779
138015
  Парубоча Наталия Австрийский конгресс : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 3. – С. 42-44 : Фото
138016
  Гончаров Владимир Австрийский Тироль: новые возможности горнолыжного туризма // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 70-72 : фото. – ISSN 1998-8044
138017
  Гриб Н.П. Австрийська конституція 1849 р.: особливості її прийняття, структура та основні положення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 81-86
138018
  Григорьева Ю.С. Австрия - сердце Европы : География. Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 20-24. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 0016-7207
138019
  Капелюш Ф. Австрия / Ф. Капелюш. – Москва; Ленинград, 1929. – 232с.
138020
  Сальковский О.В. Австрия / О.В. Сальковский. – М, 1959. – 208 с.
138021
  Игошкин Г.С. Австрия / Г.С. Игошкин. – Москва, 1965. – 32с.
138022
  Степанов Л.Л. Австрия / Л.Л. Степанов. – Москва : Мысль, 1966. – 69с. – (У карты мира)
138023
  Домашнев А.И. Австрия : Географическое положение, земли и города / А.И. Домашнев, В.Е. Ярнатовская. – Ленинград : Просвещение, 1973. – 125 с.
138024
  Мухин А.И. Австрия / А.И. Мухин. – Москва : Мысль, 1979. – 71с. – (У карты мира)
138025
   Австрия : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 4-11 : Іл.
138026
   Австрия : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 9. – С. 8-17 : Фото
138027
   Австрия : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 8-17 : Фото
138028
   Австрия : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 9. – С. 6-11 : Фото
138029
  Фурлан Борут Австрия // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 48-49 : фото
138030
  Парубоча Наталия Австрия "в плюсах" : тенденции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 30-31 : Фото. – ISSN 1998-8044
138031
  Фишер О.И. Австрия в когтях гитлеровской Германии / О.И. Фишер. – М.Л., 1941. – 15с.
138032
  Бах М. Австрия в первую половину XIX века / Макс Бах ; ; перевод с немецкого под редакцией В. Базарова и И. Степанова. – [Санкт-Петербург] : Изд. С. Скирмунта ; [Тип. Н.П. Собко], 1906. – С. 345-670, VII. – Экз. начинается со с. 345 (глава 10)


  На кн. польская печать
138033
  Бах М. Австрия в первую половину XIX века / Макс Бах ; ; перевод с немецкого под редакцией В. Базарова и И. Степанова. – [Санкт-Петербург] : Изд. С. Скирмунта ; [Тип. Н.П. Собко], 1906. – [8], 670, VII. – Экз. начинается со с. 345 (глава 10)


  На кн. польская печать
138034
  Крестьянинов Р.А. Австрия вчера и сегодня / Р.А. Крестьянинов. – М., 1980. – 64с.
138035
  Мартынюк А.В. Австрия и Восточная Европа: становление и развитие политических взаимоотношений и культурных контактов (XIII-XV вв.) : автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.03 / Мартынюк Алексей Викторович ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2021. – 48 с. – Библиогр.: 40 назв.
138036
  Виноградов В.Н. Австрия и Россия после 1849 года. О попытках габсбургского орла вонзить когти в земли Балкан // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 5. – С. 48-59. – ISSN 0130-3864
138037
  Ярнатовская В.Е. и др. Австрия и Швейцария: люди, земли, города / В.Е. и др. Ярнатовская. – 2-е изд., испр. – М., 1989. – 158с.
138038
  Короткевич Г.Я. Австрия на первом этапе общего кризиса капитализма (1918-1938 гг.) / Г.Я. Короткевич. – М., 1956. – 43с.
138039
   Австрия решила отдыхать : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 8 : Іл.
138040
   Австрия факты и цифры. – Вена, 1982. – 237 с.
138041
  Мухин А.И. Австрия, Албания, Греция, Югославия / А.И. Мухин. – Москва, 1957. – 39с.
138042
   Австрия. Вена. Приятное с полезным : По странам // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 94-97 : Іл.
138043
  Барсов Н.Н. Австрия. Географический очерк : географический очерк / Н.Н. Барсов, В.М. Волгин. – Москва : Географгиз, 1955. – 40 с. – Библиогр.: ил., 4 л. ил. – (У карты мира)
138044
  Мартынов Семен Австрия. Геометрия любви // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 7 (2922). – С. 30-31 : фото
138045
  Моротская Стелла Австрия. Мастер йодля // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 11 (2926). – С. 44-53 : фото
138046
  Холмогорова И. Австрия. Новые пьесы 1982-83 гг. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, М.Л. Рудницкий, Л.В. Барбашова. – Москва, 1984. – № 6 (56). – С. 11-21
138047
  Загускина Е. Австрия. Новые пьесы 1988 г. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, В.И. Бернацкая, Л.В. Барбашова. – Москва, 1989. – № 6 (86). – С. 6-18
138048
  Моротская Стелла Австрия. Реквием с конями // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 5 (2920). – С. 44-51 : фото
138049
  Мартынов Семен Австрия. Роскошные формы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 3 (2918). – С. 24-25 : фото
138050
  Синица Юлия Австрия. Секрет в шоколаде // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 1 (2928). – С. 66-68 : фото
138051
  Новикома Маргарита Австрия. Удобно устроились // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 4 (2943). – С. 26-32 : фото
138052
  Зеленский Святослав Австрия. Чаша терпения: 7 грандиозных плотин // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 7/8/9 (2958). – С. 32-37 : фото
138053
  Соболева Елена Австрия. Что можно построить из дерева. Избушки на современных ножках // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 100-107 : фото. – ISSN 1029-5828
138054
   Австрия. Швейцария. Лихтенштейн : Рек. библиогр. справ. – Москва : Кн.палата, 1987. – 96с.
138055
  Юданов Ю.И. Австрия. Экономика и внешняя торговля / Ю.И. Юданов. – М : Внешторгиздат, 1958. – 136 с.
138056
   Австрия. Экстрим под звуки йодля // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 6. – С. 14-19 : фото
138057
  Федорченко Дмитрий Австрия: жемчужина зимнего отдыха // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 24. – ISSN 1998-8044
138058
   Австрия: маленькая империя в Альпах // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2002. – № 4. – С.62-102. – ISSN 1029-5828


  [Археологические раскопки на кургане Аржан-2. (Россия).]
138059
  Юданов Ю.М. Австрия: проблемы бездефицитного бюджета // Современная Европа : Журнал общественно-политических исследований / Институт Европы Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 1. – С.61-70. – ISSN 0201-7083
138060
  Бем Геральд Австрия: сотрудничество продолжается // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 53 : фото. – ISSN 1998-8044
138061
  Гриб Н. Австрійська конституція 1848 р.: політико-правові передумови прийняття, структура та основні положення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 95-102. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
138062
  Зимомря І.М. Австрійська література: моделі рецепції тексту / Іван Зимомря ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Дрогобич ; Тернопіль : Посвіт, 2009. – 215, [1] с. – Рез. нім. - Імен. покажч.: с. 205-215. – Бібліогр.: 125-202 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2248-29-6
138063
  Зимомря І.М. Австрійська мала проза XX століття: генелогічна парадигма і проблеми рецепції : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 / Зимомря І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 39 с. – Бібліогр. : 40 назв.
138064
  Зимомря І.М. Австрійська мала проза XX століття: генологічна парадигма і проблеми рецепції : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 ; 10.01.06 / Зимомря І.М. ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 519 л. + Додаток: л. 498-519. – Бібліогр.: л. 419-497
138065
  Зимомря І. Австрійська мала проза XX століття: художня світобудова / Іван Зимомря ; [наук. ред. Р.Т. Гром"як] ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич ; Тернопіль : Посвіт, 2011. – 395, [1] с. – Імен. покажч.: с. 349-395. – Бібліогр.: с. 312-348 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2248-73-9
138066
  Нестеренко О.П. Австрійська неортодоксальна традиція в еволюції економічної теорії : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Нестеренко Олена Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 520 арк. – Додатки: арк. 496-520. – Бібліогр.: арк. 436-495
138067
   Австрійська поезія в перекладах Мойсея Фішбейна // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 147-161. – ISSN 0131-2561
138068
  Паршин І. Австрійська політика Романовичів і маловідома середньовічна байка XIII ст.: несподівані паралелі // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 17. – С. 25-34. – ISSN 2078-6077
138069
  Ісапчук Ю.В. Австрійська регіональна література 1930-40-х рр.: між літературою "крові та землі" й "асфальтною літературою // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 96. – С. 215-230. – ISSN 2306-2908


  "Досліджуються основні етапи становлення австрійської регіональної літератури першої половини ХХ ст. Акцентується увага на зміні конотації зазначеного напряму у дотику до суспільно-політичного розвитку країни 1930–40-х рр. Наголошується на спільних і ...
138070
  Папенко Н.С. Австрійська Республіка: від демократії до авторитаризму / Н.С. Папенко, Є.М. Папенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 44-50. – (Державне управління ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується політичний режим Першої Австрійської республіки протягом 20-30-х рр. ХХ ст. Політичний тиск збоку Німеччини та потужна пропаганда націонал-соціалізму сприяла тому, що австрійські політики, представники соціал-демократії, ...
138071
  Чорний М. Австрійська секуляризаційна реформа у Львові: міфи і реалії // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 311-330. – ISSN 2078-6077
138072
  Нестеренко О. Австрійська суб"єктивно-психологічна школа та формування австрійської традиції економічного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-15. – (Економіка ; Вип. 132). – ISSN 1728-3817


  Розкрито основні теоретико-методологічні положення австрійської суб"єктивно-психологічної школи. Виявлено якісні характеристики австрійської традиції економічного аналізу, реалізовані в межах австрійського неолібералізму. Раскрыты основные ...
138073
  Нестеренко О. Австрійська теорія конкуренції Ф.А. фон Хайєка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 10-14. – (Економіка ; вип. 101). – ISSN 1728-3817


  З"ясовано сутність підходу Ф.А.фон Хайєка до розуміння конкуренції, проаналізовано напрямки критичного аналізу неокласичної моделі досконалої конкуренції. Виявлено специфічні ознаки австрійської теорії конкуренції та розкрито еволюцію поглядів ...
138074
  Нестернеко Олена Петрівна Австрійська традиція економічного аналізу в поясненні трансформації економічних систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 37-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито основні ознаки австрійської традиції економічного аналізу в контексті соціально-економічної еволюції. Доведено можливість використання здобутків австрійського неолібералізму в теорії та практиці економічних трансформацій.
138075
  Нестеренко О.П. Австрійська традиція економічного аналізу в поясненні трансформації економічних систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 37-42. – ISSN 1993-6788
138076
  Нестернеко Олена Петрівна Австрійська традиція економічного аналізу в поясненні трансформації економічних систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 37-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито основні ознаки австрійської традиції економічного аналізу в контексті соціально-економічної еволюції. Доведено можливість використання здобутків австрійського неолібералізму в теорії та практиці економічних трансформацій.
138077
   Австрійська читанка. Антологія австрійської літератури XX ст.. – Львів : Літопис, 2005. – 366, [2] с. – Bibliogr.: Бібілогр.: с. 363-366. – ISBN 966-7007-31-6


  Про те, що Австрія – особлива країна, ніхто не розкаже ліпше за австрійських письменників. Австрійська читанка – це художній путівник вузькими вуличками старих містечок, позначених шармом цісарсько-королівських часів, зарослими звивистими стежками, що ...
138078
  Нестеренко О.П. Австрійська школа в структурі маржиналізму: історична ретроспектива // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 182-189


  Досліджено теоретико-методологічні характеристики австрійської школи маржиналізму, зокрема висвітлені у працях М. Бухаріна, І. Блюміна та сучасних учених.
138079
  Коритко Л. Австрійське законодавство про охорону надр XIX ст. // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 2 (110). – С. 9-13
138080
  Папенко Н. Австрійське мистецтво як відображення історичної епохи першої половини ХІХ ст.: бідермайєр / Н. Папенко, Т. Мазур // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 58
138081
  Сірук М. Австрійський "джокер" Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 26 червня (№ 115). – С. 3


  Чому батьківщина Моцарта прийняла з військовими і дипломатичними почестями лідера країни-агресора. Коментар Володимира Огризка: "Немає кризи в Україні, є агресія Росії проти України".
138082
  Штільфрід Б. Австрійський державний договір / Бернгард Штільфрід; МОНУ; Львівськ. нац. ун-т ім. І. Франка ; Уклад. Б. Котур; Редкол.: І. Вакарчук. – Львів, 2002. – 48с. – ("Doctor Honoris Causa"). – ISBN 966-613-211-7
138083
  Рябошапченко А.А. Австрійський досвід інтеграції до Європейського Союзу в економічній сфері як приклад для України та економічне співробітництво між Україною та Австрійською Республікою: правові питання // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 241-248. – ISSN 2306-9082
138084
  Антонюк Л. Австрійський досвід розвитку освітньої системи і його корисність для України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (172). – С. 49-62. – ISSN 1682-2366
138085
  Сірук М. Австрійський прецедент // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24 травня (№ 88). – С. 3


  Переможця на президентських виборах визначать голоси, які віддали поштою.
138086
  Баран А. Австрійські конституційні акти 1848 та 1849 рр. - основа становлення виборчих прав українського населення східної Галичини // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 5-10. – ISSN 2524-0129
138087
  Петрів Р. Австрійські, Австро-Угорські і Галицькі конституції (кінець 18-19 ст.) : Архіви Відня, Варшави, Львова, Івано-Франківська послужили джерелом для написання книжки: Для фахівців права, студ. і викладачів юрид. фак-тів вищ. навч. закл. та широкого кола читачів: Переклад з нім. і польської мов / Роман Петрів; МОНУ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2005. – 108с. – ISBN 966-8090-79-9
138088
  Гончар Б.М. Австрійсько-англійсько-французька таємна угода 1815 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 15. – ISBN 966-316-039-X
138089
  Гончар Б.М. Австрійсько-прусська війна 1866 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 16. – ISBN 966-316-039-X
138090
  Гончар Б.М. Австрійсько-пруссько-данський конфлікт 1864 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 16-17. – ISBN 966-316-039-X
138091
  Папенко Н. Австрійсько-українські відносини: історичний вимір / Н. Папенко, О. Лихачова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 51-55. – (Історія ; вип. 5 (118)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано передумови, сучасний стан та перспективи розвитку австрійсько-українських відносин. Розглянуто нормативно-правову базу та досліджено основні аспекти відносин. В статье проанализированы предпосылки, современное состояние и ...
138092
  Папенко Н. Австрійсько-українські відносини: історичний вимір / Н. Папенко, О. Лихачева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013


  У статті проаналізовано передумови, сучасний стан та перспективи розвитку австрійсько-українських відносин. Розглянуто нормативно-правову базу та досліджено основні аспекти відносин. В статье проанализированы предпосылки, современное состояние и ...
138093
  Турченко О. Австрійсько-українські літературні зв"язки: передача українських національних реалій німецькою мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 319-322
138094
  Песчаний О.О. Австрійсько-українські стосунки 90-х років ХХ століття на сторінках "Вістей СУФА" та "Австрійсько-українського огляду" // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2010. – № 8/9. – С. 118-123. – ISSN 2227-183Х
138095
  Васильчук В. Австрійці в українському історико-культурному процесі // Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. збірник / Дипломат. акад. України при МЗС України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Австрійський культур. форум у Києві ; [упоряд.: І.В. Жалоба, О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Київ : ДАУ, 2016. – С. 218-232. – ISBN 978-617-7037-10-0
138096
   Австрія : факти і цифри. – Відень : Відділ преси при Відомстві федерального канцлера, 1998. – 211, [4] с. : іл.
138097
   Австрія : Хіти сезону // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 62-63 : Іл.
138098
  Каминіна Наталія Австрія & Туреччина. Місця знати треба! : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 66-67 : Фото
138099
  Купчик О. Австрія в зовнішній торгівлі УСРР (початок 1920-х років) // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 120-131. – ISBN 978-617-7631-10-0
138100
   Австрія допоможе нам відновлювати туризм = Свій погляд на туристичні події світу : Тур новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 96 : Іл.
138101
   Австрія й Україна на історичних перехрестях = Osterreich und die Ukraine an historischen Kreuzungen : наук. збірник / Дипломат. акад. України при МЗС України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Австрійський культур. форум у Києві ; [упоряд.: І.В. Жалоба, О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Київ : ДАУ, 2016. – 309, [7] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7037-10-0
138102
  Солдатов О. Австрія на шляху подолання економічних наслідків війни (1945-1955 рр.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – Т. 104 : Історичні науки. – С. 52-56. – ISSN 1996-5931
138103
  Теннок Ч. Австрія та змова проти Європи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 23 травня (№ 88). – С. 3


  На виборах до Європарламенту виборці повинні дати відсіч п"ятій колоні популістів, підтримуваних Росією.
138104
  Габчак Наталія Австрія туристична : Наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 46-48 : Карта
138105
   Австрія. Hotel Loipersdorf & Conference. Зимова казка Штірії // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 52-53 : фото
138106
  Москаленко Леся Австрія. Все буде в шоколаді // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (71). – С. 76-80 : фото
138107
  Горобець Ірина Австрія. Гаштайн без лиж / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 38-43 : фото
138108
  Горобець Ірина Австрія. Животворний баланс / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 40-43 : фото
138109
  Малєй Віктор Австрія. Зальцкамергут? Я, я! : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 34-36 : Фото
138110
  Москаленко Леся Австрія. Кам"яні джунглі і віденський ліс : спецрепортаж / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 76-82 : Фото
138111
  Малей Антоніна Австрія. Класика жанру : Лижний сезон // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 68-69 : фото
138112
   Австрія. Король Тіроль // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 30-33 : фото
138113
  Крушинська Олена Австрія. Лижі плюс терми : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 40-43 : Фото
138114
  Біленко Василь Австрія. Лижі. Гроші зі снігу // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 68-70
138115
  Матюшенко Анастасія Австрія. Лижний інструктор: Бог чи психіатр? // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 54-56 : фото
138116
  Біленко Василь Австрія. Моцарт у шоколаді // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 72-81 : Фото, карта
138117
  Будько Євген Австрія. На сході Заходу : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 76-78 : Фото
138118
   Австрія. Найбільше трас, найвищі спуски : Лижний сезон // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 66-71 : Фото
138119
  Сидоренко Віктор Австрія. Найгірськолижніша країна Європи = Фристайл Вашої зими : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 42
138120
  Сидоренко Віктор Австрія. Рекордна зима Ішгля // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 6 (144), грудень - січень. – С. 20-23 : фото
138121
   Австрія. СПА і релакс в готелі Loipersdorf Spa & Conference // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 42-43 : фото
138122
  Москаленко Леся Австрія. Три міста // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 56-58 : фото
138123
   Австрія. У гостях у хобітів : хіти сезону: Туніс, Ізраїль, Чехія, Австрія, Румунія, круїзи // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 84-85
138124
  Ільченко Володимир Австрія. Українцям показали, як ставати на лижі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 70-71 : фото
138125
  Москаленко Леся Австрія. Шварценеггер у фраці гуляє по Грацу / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 70-80 : Фото, карта
138126
   Австрія: "Те, що показали нам українці, є справді дивовижним" // 100 років культурної дипломатії України : до 100-річчя світового тріумфу "Щедрика" : до 100-річчя світових гастролей укр. респ. капели під орудою Олександра Кощиця та під патронатом Симона Петлюри :[зб. архів. документів] / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж., Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України ; [концепція, текст, упоряд. док.: Т. Пересунько ; наук. ред.: І. Гирич ; пер. док. з інозем. мов: В. Бойко та ін.]. – Київ : АртЕк, 2018. – С. 34-43. – ISBN 978-617-7674-01-5
138127
  Семенко В. Австрія: результати виборів до Європарламенту 2014 року // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 170-178. – ISSN 2519-4518
138128
  Рубанов Сергей Австро-Венгерская Империя : Gallery // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 64-72 : Фото
138129
  Малиновский Б.В. Австро-венгерские войска в Украине, 1918 г.: проблема корыстного использования полномочий // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2014. – [Вып. 40]. – С. 251-267. – ISSN 2313-1993
138130
  Малиновский Б.В. Австро-Венгерские войска и уголовное судопроизводство в УНР, март-апрель 1918 г. / Б.В. Малиновский, Т.В. Малиновская // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (Германия) ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер [та ін.]. – Дніпро, 2016. – [Вып. 42]. – С. 223-233. – ISSN 2313-1993
138131
   Австро-Венгрия : военно-статистическое описание. – С.-Петербург : Военная Типография Императрицы Екатерины Великой
Ч. 3 : Район Северной Венгрии. – 1914. – VI, 163 с.
138132
  Галкин И.С. Австро-Венгрия (1867-1914 гг.) : стеногр. лекции, прочит. в Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б) в 1940-1941 учеб. г. / И.С. Галкин ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – На правах рукописи. – Москва : ВПШ. – (Курс всеобщей истории. Новая история : лекция 36)
Лекция 36 : Австро-Венгрия (1867-1914 гг.) : стенограмма лекции, прочитанной в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б) в 1940-1941 учебном году / И.С. Галкин И.С. – 1940. – 21, [2] с.


  Курс всеобщей истории. Лекция 1, 1а-9, 12-16, 18-22, 25-33, 36-42 [Текст] : Новая история : На правах рукописи : Стеногр. лекций прочит. в Высш. партийной школе при ЦК ВКП(б) в 1940-1941 учеб. г. / Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). - Москва : [б. и.], ...
138133
   Австро-Венгрия (военно-статистические описания : воен.-стат. описание / под общ. ред. Ген. штаба полк. Самойло. ; Гл. упр. Ген. штаба. – Санкт-Петербург : Отд. ген.-квартирмейстера ; Военная тип.
Ч. 1 : Восточно-Галицкий район / сост. Ген. штаба полк. Потоцкий. – 1912. – 296 с.
138134
   Австро-Венгрия (военно-статистические описания) : воен.-стат. описание / под общ. ред. Ген. штаба полк. Самойло ; Гл. упр. Ген. штаба. – Санкт-Петербург : Отд. ген.-квартирмейстера ; Военная тип.
Ч. 1 : Восточно-Галицкий район / сост. Ген. штаба полк. Потоцкий. – 1912. – 296 с. : карты, схемы. – Не подлежит оглашению. – Библиогр. : "Источники" с. 295
138135
   Австро-Венгрия (военно-статистические описания) : воен.-стат. описание / под общ. ред. Ген. штаба полк. Самойло ; Гл. упр. Ген. штаба. – Санкт-Петербург : Отд. ген.-квартирмейстера ; Эл. тип. Н.Я. Стойковой
Ч. 2 : Восточно-Галицкий район / сост. Ген. штаба полк. Муханов. – 1914. – II, 155 с., [1] карт. : карты, схемы. – Не подлежит оглашению. – Библиогр. : "Источники" с. 155
138136
   Австро-Венгрия (военно-статистические описания) : воен.-стат. описание / по данным войсковой разведки в кампании 1914-1915 гг., изд. 1912 г. ; под общ. ред. Ген. штаба полк. Самойло ; Гл. упр. Ген. штаба. – испр. и доп. – Санкт-Петербург : Отд. ген.-квартирмейстера ; Тип. имп. Екатерины Великой
Ч. 1 : Восточно-Галицкий район / сост. Ген. штаба полк. Потоцким. – 1915. – 4, 275 с. : карты, схемы. – Не подлежит оглашению. – Библиогр. : "Источники" с. 275
138137
  Романенко С.А. Австро-Венгрия и Балканы глазами теоретиков российских социалистоав накануне Первой мировой войны // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 1. – С. 41-52. – ISSN 0132-1366
138138
   Австро-Венгрия и славяно-германские отношения. – Москва : Наука, 1965. – 283 с.
138139
  Крючков И.В. Австро-Венгрия и славянский мир в советской/российской историографической традиции (1917-2000 гг.) // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 94-104
138140
  Михайлюк О.В. Австро-німецька окупація як фактор революційного процесу на Україні (1918 р.) // Вопросы германской истории : сб. науч. ст. / ДНУ. – Днепропетровск, 2000. – [Вып. 26]. – С. 196-206. – ISBN 966-551-070-3
138141
  Шнеерсон Л.М. Австро-прусская война 1866 г. и дипломатия великих европейских держав / Л.М. Шнеерсон. – Минск, 1962. – 352с.
138142
  Шнеерсон Л.М. Австро-прусская война 1866 г. и политика великих европейских держав. (Из истории "германского вопроса"). : Автореф... доктор ист.наук: / Шнеерсон Л.М.; БГУ им. В.И.Ленина. Ист. ф-тет. – Минск, 1963. – 42л.
138143
  Драгоманов М. Австро-руські спомини (1867-1877) : [фрагмент] // Юрій Федькович у спогадах сучасників / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд., передм. та примітки Лідії Ковалець]. – Чернівці : Чернігівський національний педагогічний університет, 2017. – С. 227. – ISBN 978-966-423-407-5
138144
  Жиряков И.Г. Австро-советские отношения после заключения государственного договора (1955-1975 гг.) : Автореф... канд итс.наук: 07.00.03 / Жиряков И. Г,; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1976. – 31 с.
138145
  Герасимов Т.Ю. Австро-Угорський фактор у повсякденній історії міст Подільської губернії за Гетьманату Павла Скоропадського // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 135-137. – ISBN 966-2980-20-2
138146
  Малишев О.О. Австро-Угорські закони від 24 травня 1885 року щодо установ для примусових і виправних робіт // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2018. – № 4 (6). – С. 162-170. – ISSN 2523-4552
138147
  Віднянський С. Австро-Угорщина - "в"язниця народів" чи конституційна монархія (до 150-річчя утворення Австро-Угорської монархії) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8. – С. 28-33. – (Історичні науки)
138148
  Пик С.М. Австро-Угорщина та Німеччина напередодні Першої світової війни: вплив "особистісного чинника" на прийняття завнішньополітичних рішень / С.М. Пик, К.В. Поліщук // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 418-442. – ISSN 2221-5719
138149
  Миронов Д.А. Австромарксизм, позитивизм и рабочее движение / Д.А. Миронов, А.В. Перцев. – Свердловск, 1990. – 215с.
138150
   Автандил Монаселидзе.. – М., 1987. – 48с.
138151
  Орлова Т.В. Автаркія / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 7. – ISBN 966-642-073-2
138152
  Мала Ю. Автентика і Екзотика // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 12-13 : фото
138153
  Самітов В.З. Автентика як генезис ментального мислення музиканта-виконавця // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 110-115
138154
  Василев А. Автентични разкази / А. Василев. – София, 1976. – 159с.
138155
  Цимбалюк Є. Автентичний "Кобзар", написаний червоними та чорними нитками // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 31 жовтня-6 листопада (№ 43). – С. 11


  За 173 р. після першого виходу в світ "Кобзаря" Тараса Шевченка відбулися сотні перевидань цієї унікальної книги. Але ще жодного разу "Кобзар" не виходив у вишитому варіанті. Автори шедевра - майстрині Олена Медвєдєва та Анна Тимошок. Задум створити ...
138156
  Савинський В. Автентичний портрет гетьмана Івана Мазепи // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1976. – Рік 13, ч. 2/3 (36/37), квітень-червень. – С. 23-26
138157
  Шабаліна О. Автентичний рух у сучасному хореографічному мистецтві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 171-178. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  При формуванні нових засобів руху хореографи початку ХХ століття звернулися до тілесності й змінили ставлення до танцю як до образу мислення. Упродовж століття вони сформували техніки, що створюють оповідальну мову тіла, яка стає інтелектуальним ...
138158
  Авдєєва І. Автентичний танцювальний фольклор міста Бориспіль // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 137-138
138159
  Матійчук Михайло Автентичні покрівельні техніки та їх вплив на архітектоніку традиційних будівель в українських Карпатах // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3 (312). – С. 60-70. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
138160
  Ковалевська О. Автентичні портрети гетьмана Івана Самойловича та проблеми дослідження його іконографії // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознавства НАН України т-ва охорони пам"яток іст. та культури [та ін.] ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшко [та ін.]. – Ніжин, 2017. – Вип. 6 (10). – С. 7-14
138161
  Шевченко Сергій Автентичність ідентичності української людини : екзистенційний вимір // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 9/10. – С.2-11. – ISSN 0130-7037
138162
  Кочубейник О.М. Автентичність особистості в діапозоні "автономія - інтерсуб"єктність" // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 22 (25). – С.77-85. – ISBN 978-966-8063-80-2
138163
  Зайцев Ю. Автентичність правового тексту та проблеми його термінологічно-мовного оформлення (на матеріалі проекту Цивільного кодексу України) // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 99-110


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
138164
  Буткова Г. Автентичність тексту Ю. Яновського: "Воля автора" і причини замін // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 150-159. – ISBN 966-7773-70-1
138165
  Савчин М. Автетика духовної сфери особистості // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 2. – С. 163-170. – ISSN 2312-1246
138166
  Брянская А.М. Автиномицеты - антоганисты в почвах полей орошения : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Брянская А. М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 14 с.
138167
  Модинос А. Авто-, термо- и вторично-электронная эмиссионная спектроскопия / А. Модинос. – Москва : Наука, 1990. – 319 с. – ISBN 5-02-014177-1
138168
  Арайс Е.А. Авто-аналитик / Е.А. Арайс, Г.В. Сибиряков ; М-во высш. и спец. сред. образования РСФСР, Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск : [б. и.], 1973. – 284 с. – Библиогр.: с. 281-282
138169
  Воробьев-Обухов Алексей Авто из замкнутого цикла : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 4 (2823). – С. 78-80 : Фото
138170
  Олексій К. Автоадресованість у художньому тексті: варіативність внутрішнього мовлення // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 56-62. – (Серія: Мовознавство ; № 2 (28)). – ISSN 978-966-7425-97-5


  "Розглянуто специфічну форму внутрішньотекстового спілкування – автокомунікацію, для якої характерна автоадресованість. Вона представлена особливим типом художньої комунікації в системі «Я – Я», що передбачає звернення мовця до себе як до адресата. ...
138171
  Риофрио В.А. Автоадсорбция и структура поверхности простой жидкости : Автореф... канд. хим.наук: / Риофрио В.А.; Ун-т дружб. народ. Каф. ф из. и коллоидн. хим. – М., 1970. – 32л.
138172
  Беседин П. Автобан : проза: рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2011. – № 11/12. – С. 103-113. – ISSN 0131-8136
138173
  Бурега В.В. Автобиографическая заметка Петра Павловича Кудрявцева / В.В. Бурега, М.Л. Ткачук // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2017. – № 27. – С. 176-177
138174
  Павел Гопцус Автобиографическая заметка, относящаяся к истории академического хора за 1902-1906 годы = Подготовка текста, вступительная статья т комментарии В.В. Буреги // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2010. – № 12. – С. 246-252
138175
  Грин А.С. Автобиографическая повесть / А.С. Грин. – Ленинград, 1932. – 152 с.
138176
  Грин А.С. Автобиографическая повесть / А.С. Грин. – Л., 1971. – 150с.
138177
  Волошин М.А. Автобиографическая проза / М.А. Волошин. – Москва, 1991. – 413с.
138178
  Цветаева М.И. Автобиографическая проза / М.И. Цветаева. – М, 1991. – 347с.
138179
  Резник О.В. Автобиографическая проза эмиграции: персоналистский вектор изучения // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 242-247
138180
  Левкович Я.Л. Автобиографическая прозаи письма Пушкина / Я.Л. Левкович; Отв. ред. С.А. Фомичев. – Ленинград : Наука, 1988. – 328 с.
138181
  Пахомова М.Ф. Автобиографическая тетралогия Ф.В.Гладкова и традиции А.М.Горького : Автореф... канд.филол.наук: / Пахомова М.Ф.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1961. – 18л.
138182
  Кузнецова Е.С. Автобиографическая трилогия Л.Н. Толстого в современном литературоведении // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2018. – С. 72-82. – (Літературознавство ; вип. 2 (88)). – ISSN 2312-1068
138183
  Владиславлев В.В. Автобиографические заметки протоиерея Тверской Владимирской церкви В.В. Владиславлева. – Тверь : Тип. губернского правления, 1906. – [14] с. – Отд.отт.
138184
  Шоу Б. Автобиографические заметки. Статьи. Письма : пер. с англ. / Бернард Шоу ; [сост. А. Образцовой, Ю. Фридштейна ; послесл. А. Образцовой]. – Москва : Радуга, 1989. – 493 с. – (XX век. Писатель и время)
138185
  Остроумова-Лебедева Автобиографические записки / А.П. Остроумова-Лебедева. – Ленинград : Союз Советских Художников, 1935. – 256 с.
138186
  Остроумова-Лебедева Автобиографические записки / А.П. Остроумова-Лебедева. – Москва : Академия Художеств СССР
Т. 3. – 1951. – 200 с.
138187
  Рейзен М.О. Автобиографические записки / М.О. Рейзен. – Москва, 1980. – 303 с.
138188
  Рейзен Марк Автобиографические записки / Рейзен Марк. – 2-е изд., доп. – Москва, 1986. – 304с.
138189
  Сеченов И.М. Автобиографические записки Ивана Михайловича Сеченова / И.М. Сеченов. – Москва : Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1907. – XVI, [1], 195 с.
138190
  Сеченов И.М. Автобиографические записки Ивана Михайловича Сеченова. / И.М. Сеченов; АН СССР. – М., 1945. – 178с. – (Научно-популярная серия ; Мемуары)
138191
  Екатерина ІІ (императрица) Автобиографические записки императрицы Екатерины Второй / Перевод с подлинника, изд. Акад. наук. – Москва : Русская быль, 1908. – 162 с.
138192
  Фейнберг И.Л. Автобиографические записки Пушкина / И.Л. Фейнберг. – М : Правда, 1958. – 56 с.
138193
  Сеченов И.М. Автобиографические записки. / И.М. Сеченов. – Москва, 1952. – 292с.
138194
  Остроумова-Лебедева Автобиографические записки. 1900-1916 / А.П. Остроумова-Лебедева. – Ленинград-Москва : Искусство, 1945. – 192 с.
138195
  Нексе М.А. Автобиографические повести / М.А. Нексе. – М, 1959. – 582с.
138196
  Гулям М.Р. Автобиографические повести Садриддии Айни : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Гулям М.Р. ; МГУ. – Москва, 1976. – 27 с.
138197
  Уханов И.П. Автобиографические повести Ф.В.Гладкова / И.П. Уханов. – Стеногр.публичн.лекции. – М, 1952. – 24с.
138198
  Платошкина Г.И. Автобиографические повести Ф.В.Гладкова "Повесть о детстве" и "Вольница" : Автореф... канд. филол.наук: / Платошкина Г.И.; Моск. гор. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
138199
  Великанова Р.Ф. Автобиографические повести Ф.В.Гладкова *Повесть о детстве* и *Вольница*. : Автореф... канд. филол.наук: / Великанова Р.Ф.; Моск. гор. пед. ин-т. – М., 1954. – 14л.
138200
  Пахомова М.Ф. Автобиографические повести Ф.В.Гладкова и традиции М.Горького / М.Ф. Пахомова. – М.-Л., 1966. – 200с.
138201
  Замойский П.И. Автобиографические рассказы / П.И. Замойский. – Пенза, 1956. – 163с.
138202
  Умов Н.А. Автобиографический очерк / Н.А. Умов. – Москва-Ленинград, 1950. – 7-28с.
138203
  Раковски Г.С. Автобиографичние трудове / Г.С. Раковски. – София, 1980. – 191 с.
138204
  Шаховской Д.И. Автобиография / Д.И. Шаховской; Партия Народной Свободы. – Москва : Изд. "Народное право". – 30с. – Кн.нап.: рос. стар. орф.
138205
  Дыбовский Б. Автобиография : (Профессора Львовского университета Б. Дыбовского) / Б. Дыбовский // Юбилейный сборник : Фауна Байкала : (результаты Зоол. экспедиции 1900-1901 г., снаряженной под руководством проф. Ун-та Св. Владимира А.А. Коротнева) / под ред. А. Коротнева. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1901. – Вып. 1. – С. 1-12. – (Пятидесятилетие Восточно-Сибирского отдела имп. Русского географического общества. 1851-1901)
138206
  Багалей Д.И. Автобиография. – Харьков : Тип. Адольфа Дарре, 1905. – 8 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск из биографич. словаря проф. Имп. Харьк. унив., Т. 1
138207
  Лопатин Г.А. Автобиография / Г.А. Лопатин. – Птгр, 1922. – 220с.
138208
  Юон К.Ф. Автобиография / К.Ф. Юон. – М, 1926. – 56с.
138209
  Бехтерев В.М. Автобиография : (Посмертная) / В.М. Бехтерев. – Москва : Огонек, 1928. – 51с.
138210
  Глинка М.И. Автобиография / М.И. Глинка. – Л, 1937. – 36с.
138211
  Бэр К.М. Автобиография / К.М. Бэр. – Ленинград, 1950. – 544с.
138212
  Притт Д.Н. Автобиография / Д.Н. Притт. – М., 1968. – 467с.
138213
  Дэвис А. Автобиография / Анджела Дэвис ; Пер. с англ. [В.А. Война] ; Общ. ред. и вступ. статья Н.В. Мостовца. – Москва : Прогресс, 1978. – 416 с., 7 л. ил. : ил., портр.
138214
  Гуданец Н. Автобиография / Н. Гуданец. – Рига, 1980. – 70с.
138215
  Смуул Ю.Ю. Автобиография / Ю.Ю. Смуул. – Таллин, 1982. – 23с.
138216
  Прокофьев С.С. Автобиография / С.С. Прокофьев. – Москва : Советский композитор, 1982. – 560 с.
138217
  Нушич Б. Автобиография / Б. Нушич. – Красноярск, 1986. – 235с.
138218
  Франклин Б. Автобиография / Перевод М. Лорие // История поселения в Плимуте / У. Брэдфорд. – Москва : Художественная литература, 1987. – С. 327-530. – ("Библиотека литературы США")
138219
  Шевченко Т.Г. Автобиография : Дневник / Т.Г. Шевченко. – Киев : Дніпро, 1988. – 342 с. – (Б-ка укр. классики "Дніпро")
138220
  Нуреев Рудольф Автобиография / Нуреев Рудольф. – Москва : Аграф, 1998. – 240с. – (Волшебная флейта ; Исповедь звезды). – ISBN 5-7784-0052-7
138221
  Стодеревский И.Ю. Автобиография : (записки офицера спецназа ГРУ) / И.Ю. Стодеревский. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Москва : Финтрекс, 2010. – 487, [3] с. : ил., фот. – ISBN 978-5-903311-01-9
138222
  Гинтов О.Б. Автобиография / О.Б. Гинтов, 2020 // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 1. – С. 111-133 : фото. – Библиогр.: с.124-133. – ISSN 0203-3100
138223
  Костомаров М. Автобиография (Уривки) // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 202-241. – ISBN 978-966-500-300-7
138224
  Страхов В.Н. Автобиография академика РАН В.Н.Страхова : выдающиеся ученые-геофизики // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 6. – С. 239-250. – Список літ.: с. 250. – ISSN 0203-3100
138225
  Стайн Г. Автобиография Алисы Б. Токлас = Autobiography of Alice B.Toklas / Гертруда Стайн; пер. с англ. И. Ниновой. – Санкт-Петербург : ИНАПРЕСС, 2000. – 400с. – (Цветы зла). – ISBN 5-87135-091-7
138226
  Гервинус Г.Г. Автобиография Гервинуса / Пер. Эдуарда Циммермана. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Тип. И.И. Родзевича, 1895. – XVI, 359 с., 1 л. фронт. (портр.), 3 л. портр. : портр.
138227
  Милль Д.С. Автобиография Джона Стюарта Миля : пер. с англ. / Под ред. Г.Е. Благосветлова. – Санкт-Петербург : Тип. В. Тушнова, 1874. – [4], 332 с.
138228
  Кохановская Н.С. Автобиография И.С. Соханской (Кохановской [псевд.]) : со встеп. статьей и под ред. С. И. Пономарева. – Москва : Университетская тип., 1896. – [2], 193 с.
138229
  Толстой Л.Н. Автобиография Л.Н. Толстого : с биографическим очерком и 8-ю портретами. – [Киев] : Книгоиздат. С.М. Богуславского. – 32 с. : портр. – Без тит. л. - На обл. портрет Л.Н. Толстого


  Свободное слово / Под ред. В.Г. Черткова Авт. предисл.: Чертков, Владимир Григорьевич (1854-1936) Черткова, Анна Константиновна (1859-1927)
138230
  Толстой Л.Н. Автобиография Л.Н. Толстого. – Киев : Книгоиздат. "Мысль", 1908. – 32 с. – Без тит. л. - На обл. портрет Л.Н. Толстого


  Свободное слово / Под ред. В.Г. Черткова Авт. предисл.: Чертков, Владимир Григорьевич (1854-1936) Черткова, Анна Константиновна (1859-1927)
138231
  Толстой Л.Н. Автобиография Л.Н. Толстого : с биографическим очерком, 6-ю портретами и картинками похорон Л.Н. Толстого. – 2-е изд. – [Киев] : Книгоиздат. С.М. Богуславского ; Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве", 1910. – 32 с. : портр. – Без тит. л. - На обл. портрет Л.Н. Толстого


  Свободное слово / Под ред. В.Г. Черткова Авт. предисл.: Чертков, Владимир Григорьевич (1854-1936) Черткова, Анна Константиновна (1859-1927)
138232
  Гейнс Э.Дж. Автобиография мисс Джейн Питтман / Э.Дж. Гейнс. – М, 1980. – 344с.
138233
  Алексеев М.Н. Автобиография моего блокнота (частично расшифрованная) / М.Н. Алексеев. – Москва, 1963. – 48с.
138234
  Алексеев М.Н. Автобиография моего блокнота(частично расшифронная) / М.Н. Алексеев. – Москва, 1964. – 109с.
138235
  Костомаров Н.И. Автобиография Н.И. Костомарова / Н.И. Костомаров. – Москва, 1922. – 441с.
138236
  Алфераки С.Н. Автобиография натуралиста -[охотника] / С.Н. Алфераки. – [Москва], 1909. – 142 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из журн.: Природа и охота1909, Кн. 1-2/3, 5-8. Прилож.
138237
  Костомаров Н.И. Автобиография Николая Ивановича Костомарова : [окончание] / примеч. Н. Белозерская // Автобиография Николая Ивановича Костомарова : [начало] / Н.И. Костомаров. – [Б.м.] : [б.и.]. – [34] с.
138238
  Костомаров Н.И. Автобиография Николая Ивановича Костомарова : [начало] / По поводу автобиографии [предисл. В. Семевского] ; примеч. Н. Белозерская. – [Б.м.] : [б.и.]. – [33] с. – Отд. вырезка из: "Русская мысль" 18??, Кн. 4, с.190-223. - Перепл. с: Автобиография Николая Ивановича Костомарова : [окончание]
138239
  Дрожжин С.Д. Автобиография с прилож. избранных стихотворений / С.Д. Дрожжин. – М., 1923. – 111с.
138240
  Модзалевский Б.Л. Автобиография С.Е. Раича : Публикация Б. Модзалевского / Б.Л. Модзалевский. – Санкт-Петербург, 1913. – 29 с.
138241
  Угур Янар Автобиография Хаттушили ІІІ по материалам клинописных текстов из Богазкьоя (КВо III, 6) // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 363-381. – ISSN 2312-6825
138242
  Гибсон Ч.Р. Автобиография электрона, в которой современные научные идеи излагаются в интересной и новой форме / Ч.Р. Гибсон. – М.-Птгр., 1923. – 112с.
138243
   Автобиография, спомени / Максим, , митрополит Скопски, Пловдивски и. – София, 1993. – 261с.
138244
  Метеор Уриил (И.А. Сильвай) Автобиография. / Уриил (И.А. Сильвай) Метеор. – Ужгород, 1938. – 131с.
138245
  Навашин С.Г. Автобиография. / С.Г. Навашин. – М.Л., 1951. – 13-20с.
138246
  Неру Д. Автобиография. / Д. Неру. – М., 1955. – 656с.
138247
  Нушич Б. Автобиография. / Б. Нушич. – Москва, 1959. – 208с.
138248
  Прасад Раджендра Автобиография. / Прасад Раджендра. – М., 1961. – 623с.
138249
  Нкрума Кваме Автобиография. / Нкрума Кваме. – М., 1961. – 288с.
138250
  Нушич Б. Автобиография. / Б. Нушич. – Москва, 1972. – 335с.
138251
  Стамболски Х. Автобиография. / Х. Стамболски. – София, 1972. – 933с.
138252
  Кахаль С.Р. Автобиография. / С.Р. Кахаль. – М., 1985. – 272с.
138253
  Костомаров Н.И. Автобиография. Бунт Стеньки Разина / Н.И. Костомаров; отв. ред. П.С. Сохань. – К., 1992. – 511 с.
138254
  Джефферсон Т. Автобиография. Заметки о штате Виргиния / Т. Джефферсон. – Ленинград : Наука, 1990. – 314 с.
138255
  Петрарка Ф. Автобиография. Исповедь. Сонеты / Петрарка ; Пер. [с итал.] М. Гершензона и Вяч. Иванова. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1915. – 275 с., 1 л. портр.
138256
  Тимур Автобиография. Тимура. Богатырские сказания о Чингис - Хане и Аксак Темире / Тимур. – Москва : Академия, 1934. – 351с.
138257
  Александров В.С. Автобіаграфічні знадібки до характеристики В.С. Александрова / подав Михайло Возняк. – [Київ], 1928. – С. 80-93. – Окр. відб. з журн.: Україна : Матеріали з громадського і літературного життя України. 1928, кн. 4-6, с. 80-93
138258
  Тарнавська М. Автобібліографія / Марта Тарнавська. – Філядельфія : Мости, 1998. – 245, [2] c. : фото. – ISBN 0-9656983-1-9
138259
  Терещук О. Автобіографізм інтимної лірики Дж. Г. Байрона // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 156-161. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
138260
  Констанкевич І. Автобіографізм прози Олекси Слісаренка: ідентичність, ціннісна дезорієнтація і проблема бунту


  У статті досліджується сюжетна проза Олекси Слісаренка, яка демонструє подієве розгортання життєпису автобіографічного персонажа, сукупність автобіографічних мотивів, поєднання фікційних та фактуальних елементів. У проекції на біографію письменника ...
138261
  Гонсалес-Муніс Автобіографізм у ліриці Енн Секстон, Сильвії Плат, Едріенн Річ (гендерний аспект) // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 175-178


  Розглядається автобіографізм у ліриці американських поетес другої половини ХХ ст. Енн Секстон, Сильвії Плат, Едріенн Річ у гендерному аспекті. Автобіографізм уявляється нам як спосіб структуризації особистого досвіду, котрий являє собою синтез фактів ...
138262
  Чуднівець А.С. Автобіографізм у мистецтві народного розпису: "Мій рушник" Ф. Панка // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 1. – C. 158-163. – ISSN 2226-0285
138263
  Янів Я. Автобіографізм у романі виховання Ірини Вільде "Повнолітні діти" // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 541-547. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
138264
  Кравченко В. Автобіографізм як елемент поетики романів-циклів В. Астаф"єва "Останній уклін" та "Цар-риба" // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : наукові записки кафедри української літератури та компаративістики / МОНУ; Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 4. – С. 4-10. – ISBN 966-8645-19-7
138265
  Манюх Н. Автобіографізм як особливість характеротворення у прозі Володимира Дрозда
138266
  Ромазан О. Автобіографізм як принцип "жіночого письма" (на матеріалі творчості С. Плат, О. Забужко, Є. Кононенко) // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 75-82. – ISBN 966-7773-70-1
138267
  Галич О. Автобіографії Леоніда Чернова-Малошийченка: мемуари суб"єктного типу // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 131-140. – ISSN 2312-6809
138268
  Мокляк В. Автобіографії полтавської полкової та сотенної страшини як джерело для вивчення історії Полтавського полку // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 100-102. – ISBN 966-95758-1-8
138269
  Мелешко В. Автобіографічна основа поезії Івана Франка // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 61-65. – ISBN 966-7653-03-5
138270
  Кульчицький М. Автобіографічна повість Юліана Редька "Дурні діти" (1926) як документ часу : (публикация архивного документа отдела рукописей Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника НАН Украины) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 485-494. – ISSN 1591-6223
138271
  Тучкова О.О. Автобіографічна проза в ракурсі досліджень лінгвостилістики // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – C. 275-284


  У статті йдеться про особливості формування автобіографічного роману як такого, який зміг поєднати риси автобіографії та художнього твору. Залучається історія розвитку жіночого письма. Особлива увага приділяється відображенню гендерних рис в ...
138272
  Ігнатів Н. Автобіографічна проза Гайто Газданова: до питання про традиції та новаторство // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 294-302. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто питання про характер поєднання традиційних прийомів та новаторських рис оповіді в автобіографічній прозі представника першої хвилі російської літературної еміграції Гайто Газданова. Акцентовано увагу на особливостях відображення пережитого ...
138273
  Писаренко Ю.В. Автобіографічна проза Ірени Врклян // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 119-123


  Суб"єктивізація, ліричність, фрагментарність, інтертекстуальність у поєднанні зі специфічно жіночими асоціативними рядами, логікою, спогадами та відчуттями створює неповторну літературну парадигму жіночої прози Ірени Врклян
138274
  Росовецький С.С. Автобіографічна проза російського постсимволізму : дис. ... д-ра філософії у галузі гуманітар. наук : 035 / Росовецький Станіслав Станіславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 223 арк. – Додаток: арк. 215-223 - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 201-214
138275
  Тарасюк Я. Автобіографічна топографія ранніх романів Франсуа Моріака // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 92-93
138276
  Касян Л. Автобіографічна традиція у світовій та українській літературі


  У статті розглянуто особливості автобіографії як жанру літератури. Висвітлено істороію становлення та розвитку автобіографії у світовому контексті. Окреслено особливості автобіографії функціонування автобіографії в українській літературі. Коротко ...
138277
  Стрюк Л. Автобіографічне "Я" у повістях Т. Шевченка / Л. Стрюк, В. Терещенко // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С.75-85


  У статті розглянуто особливості художнього введення у тексти повістей Т. Шевченка автобіографічного "я". Досліджено різноманітність підходів до самовираження автора біографічного, його світовідчуття та світосприйняття
138278
  Захаркін С. Автобіографічне зібрання Миколи Плевака: Історія, склад, наукове значення // Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge, 2015. – Vol. 32/33, pt. 2 (за 2011-2014) : Жнива: essays presented in honor of George G. Grabowicz on his seventieth birthday / ed.: R. Koropeckyj [et al.]. – С. 827-852. – ISSN 0363-5570
138279
  Шкоріна І.М. Автобіографічне начало в художній прозі та публіцистиці О. Слісаренка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 345-350. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864
138280
  Риженко К.В. Автобіографічний дискурс художньої прози Пантейлемона Куліша : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Риженко Катерина Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
138281
  Новікова Ж.М. Автобіографічний наратив як спосіб підвищення стресостійкості у студентів вищих навчальних закладів // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (47). – С. 81-92. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
138282
  Лялька М. Автобіографічний нарис : Autobiographical sketch / Михайло Лялька. – Торонто : [б. в.], 1999. – 179, [1] с. : іл. – ISBN 0-921537-32-8
138283
  Обушний М. Автобіографічний нарис // Шлях до себе / М.І. Обушний. – Київ : Техніка, 2011. – С. 7-73. – ISBN 978-966-575-203-5


  Обушний Микола Іванович (1942) - український учений-українознавець. Доктор політичних наук, професор. Академік АН ВШ України. З 2007 - директор Центру українознавства філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 1975 ...
138284
  Насмінчук Г. Автобіографічний роман Галини Тарасюк у діалозі з філософією екзистенції // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 10 (694), жовтень. – С. 55-65. – ISSN 0236-1477
138285
  Цюп"як І.К. Автобіографічний синерген Валер"яна Підмогильного в психоаналітичному контексті / І.К. Цюп"як, К.С. Дуб // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 217-224. – ISBN 978-966-551-315-5
138286
  Музика Т. Автобіографічний синерген Василя Барки // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 102-106. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
138287
  Мочерна В. Автобіографічний та суб"єктивістський аспекти роману Йозефа Шкворецького "Боягузи" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 73-77
138288
  Приліпко І. Автобіографічний характер образів священників у творах Тимофія Бордуляка


  У статті розглянуто оповідання Т. Бордуляка, які ввійшли до видання Бордуляка Т. Невідомі твори (Львів, 2010). Розкрито значення автобіографічних чинників у моделюванні образів священників, з"ясовано особливості наративної організації творів, окреслено ...
138289
  Ляшко С.М. Автобіографічні джерела Постійної комісії для складання Біографічного словника діячів України (1918-1933) Всеукраїнської академії наук / С.М. Ляшко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. – Київ : НБУВ, 2018. – 530, [2] с. – До 100-річчя Нац. акад. наук України. - Покажчик імен: с. 518-531. – Бібліогр.: с. 507-515, в підрядк. прим. та в кінці окремих ст. – ISBN 978-966-02-8563-7
138290
  Антонович В.Б. Автобіографічні записки Володимира Антоновича : [уривки] : Incipi Romae 14/26 Januarii anno 1897. (An. natus LXIII). – Львів
[Ч. 1-3]. – 1908. – С. 3-17 ; 193-204 ; 387-407. – Переплетени вирізки з Літературно-наукового вісника. Т. 43, кн. 7-9, Львів, 1908


  Автобіографічні записки Володимира Антоновича (уривки у 3 ч.) // Літературно-науковий вістник. 1908. Т. 43 : кн. 7. - С. 3 — 17 ; кн. 8. - С. 193-204 ; кн. 9. - С. 387-407
138291
  Бокшань Г.І. Автобіографічні маркери в міфопоетиці Галини Пагутяк // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 78-87. – ISSN 2306-2908
138292
  Ляшко С. Автобіографічні матеріали Михайла Могилянського (з фондів Інституту рукопису НБУВ) // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 9 (193). – С. 16-21. – ISSN 0131-2685
138293
  Осін В. Автобіографічні наративи політичної науки // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 11-17
138294
  Починок Катерина Автобіографічні нариси / Починок Катерина. – Львів : Слово і Комерція, 2001. – 104с.
138295
  Сторчай О. Автобіографічні спогади Любові Григор"євої Стелецької // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 4 (56) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 80-83. – ISSN 1728-6875
138296
  Журба С.С. Автобіографічність роману "Майстер корабля" Ю. Яновського / С.С. Журба, О.В. Журба // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 112-121


  Статтю присвячено дослідженню автобіографічності та автотематич- ності роману Ю. Яновського "Майстер корабля" з метою глибше розкрити специфіку художньої майстерності митця і висвітлення процесу творчості як засобу самовираження письменника.
138297
  Маценка С. Автобіографічність як проблема ідентифікації у творчості Крісти Вольф.
138298
  Драгоманов М.П. Автобіографія / М. Дpагоманов ; [пеp. І. Лановий]. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Військ. Дpук. "Геpольд"], 1917. – 59, [4] с. – Пеp. зазначений в кінці кн.
138299
  Грушевський М.С. Автобіографія : Друкується, як рукопис / М.С. Грушевський. – Київ : Київ-друк, 1-ша фото-літо-друк., 1926. – 32 с., 1 л. портр.
138300
  Вертипорох Є. Автобіографія // [Праці] / Канадське, товариство ім.Тараса Шевченка наукове. – Торонто, 1972. – Т. 12 : Збірник наукових праць на пошану Євгена Вертипороха = Proceedings of the Shevchenko scientific society in Canada in honor of Eugene Wertyporoch president of the supreme council of the Shevchenko scientific society and in Canada on his 70-th birthday. – С. 11-35
138301
  Грушевський М.С. Автобіографія // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1991. – № 1 (225), січень - лютий. – С. 15. – ISSN 0320-9466
138302
  Довженко Олександр Автобіографія // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 2005. – Кн. 11. – С.95-109. – ISSN 0042-9422
138303
  Якокка Л. Автобіографія = An autobiography / Лі Якокка з Вільямом Новаком ; з англ. пер. : Н. Бендель, Т. Горстка ; [ред. Н. Мельник ; худ. оформ. К. Міщук]. – Київ : Юніверс, 2010. – 430, [2] с. – (Серія "Великі імена"). – ISBN 978-966-8118-72-2
138304
  Балдаєв Д.С. Автобіографія / Опубліковано Євгеном Барановим 2001 р. у журналі "Смена" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 24-25 травня (№ 87/88). – С. 10


  Данциг Сергійович Балдаєв — співробітник НКВС і МВС СРСР, автор праць із судової медицини. Дослідник і тлумач мови і тутуювань радянського і російського кримінального світу. Автор численних рисунків про ГУЛАГ.
138305
  Зеров М.К. Автобіографія // Самі про себе. Автобіографії українських митців 1920-х років : [докум. зб.] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; упоряд. Раїса Мовчан. – Київ : Кліо, 2015. – С. 215-219. – ISBN 978-617-7023-36-3
138306
  Ніковський А. Автобіографія // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2015. – 2014. Вип. 4 (102), кн. 4 : Андрій Ніковський. Vita Nova. – С. 333-406. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-84-8
138307
  Ніцше Ф. Автобіографія // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 175-180. – ISBN 978-966-668-480-9
138308
  Мірошник О.Ю. Автобіографія Василя Стефаника 9 лютого 1926 року: спроба психобіографічного прочитання // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – C. 117-125. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 1, т. 2). – ISSN 2076-5770
138309
  Марченко Н.П. Автобіографія дитинства у межах біографічного дискурсу // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 9. – С. 90-109
138310
  Батрак Л.В. Автобіографія Івана Багряного (з фондів ЦДАГО України) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – C. 143-149. – ISSN 0320-9466
138311
  Пиріг Р.Я. Автобіографія М.О. Скрипника // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1989. – № 6 (218), листопад - грудень. – С.32-36. – ISSN 0320-9466
138312
  Ківшар Т.І. Автобіографія Михайла Антоновича як складова його наукової біографії // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 137-153. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
138313
  Герич Ю. Автобіографія О.Олеся // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 201, жовтень : жовтень. – С. 15-17
138314
  Жиленко І.В. Автобіографія свт. Дмитра Савича (Туптала) // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 19-30. – ISBN 978-966-651-576-9
138315
  Зілинський Б. Автобіографія та апологія Спиридона Черкасенка 1929 року // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 311/312/313. – С. 179-197
138316
  Качуровський І. Автобіографія творча // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2014. – № 1/2. – С. 172-191. – ISSN 0130-1608
138317
  Гєдройць Є. Автобіографія у чотири руки = Autobiografia na cztery rece / Єжи Гєдройць ; упоряд. та післямова Кшишофа Пом"яна. – [2-ге вид.]. – Київ : Дух і Літера ; kmbs, 2017. – 400, [6] с., [28] арк. фотоіл. : іл. – Пер. вид.: Autobiografia na cztery rece / Jerzy Giedroyc ; oprac. i poslowiem opatrzyl Krzysztof Pomian. Paryz: Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego, 2006. - Парал. тит. арк. пол. - Покажч. прізвищ: с. 343-393. – Бібліогр. в тексті. – (Бібліотека спротиву, бібліотека надії). – ISBN 978-966-378-511-0
138318
  Раковський Х.Г. Автобіографія Х. Г. Раковського / підготував В.М. Волковинський // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1989. – № 1 (213), січень - лютий. – С. 38-54. – ISSN 0320-9466
138319
  Нетреба Ю. Автобіографія червоного командира Гаврила Адріановича Сіверса // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 355-361
138320
  Нетерба Ю. Автобіографія червоного командира Гаврила Андіановича Сіверса // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 355-161
138321
  Гончаренко М.І. Автобіографія як біографічне джерело // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 221-227
138322
  Бовсунівська Т.В. Автобіографія як засадовий жанровий патерн роману "Паперовий будтночок" Франсуази Малле Жоріс // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 76-85
138323
  Розман І. Автобіографія як історико-педагогічне джерело // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 5 (160), травень. – C. 63-68. – ISSN 2308-4634
138324
  Даниліна О.В. Автобіографія як метажанр у творчості Оксани Забужко // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 52-59. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
138325
  Дем"яненко Ю.О. Автобіографія як метод збору наративного матеріалу // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 57-63
138326
  Нушич Б. Автобіографія. / Б. Нушич. – Київ, 1980. – 270с.
138327
  Волович В. Автобіографія: соціологічне уявлення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 3, липень - вересень. – С.184-199. – ISSN 1563-3713
138328
  Пагутяк Г. Автобіографія; Сім новел; Душа метелика // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11 (644). – С. 59-64. – ISSN 0130-5263
138329
  Федець Ю. Автобіогроафізм пограниччя: Бруно Шульц і Богуміл Грабал // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 421-430. – ISBN 966-95452-9-3
138330
   Автобог не дремлет : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 10 : Іл.
138331
  Гончарова М. Автобус : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 2. – С. 4-9. – ISSN 0131-8136
138332
  Джексон Ш. Автобус : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (1079/1080 ). – С. 79-87. – ISSN 0320-8370
138333
  Самойлов Юрій Автобус + літак: туроператор у виграші // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 38-41 : фото. – ISSN 1998-8044
138334
  Смирнов Л.В. Автобус в марте : Стихи / Л.В. Смирнов. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 96с.
138335
  Кулик А.С. Автобус дальнего следования. Одноактовые драмы и комедии. / А.С. Кулик. – М., 1971. – 215с.
138336
  Задорожний Олег Автобус на Джомолунгму : boys don"t cry // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 8. – С. 102-108
138337
  Зіммель Й. Автобус,великий як світ / Й. Зіммель. – Київ, 1979. – 112 с.
138338
  Шиба Богдан Автобуси проти заторів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 45


  Про досвід Луцької міської ради, який може бути запозичений іншими містами, в неформальній обстановці журналістам розповів мер Богдан Шиба під час прес-конференції в Києві.
138339
  Шиба Богдан Автобуси проти заторів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 45


  Про досвід Луцької міської ради, який може бути запозичений іншими містами, в неформальній обстановці журналістам розповів мер Богдан Шиба під час прес-конференції в Києві.
138340
  Пустынникова И. Автобусная обстановка // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 27 (668), 10 июля 2015. – С. 46-48


  Історія автобусного сполучення в Україні.
138341
  Крюков Евгений Автобусная эпопея // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 20-21 : фото
138342
   Автобусные перевозки интегрируются в Amadeus // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 6 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
138343
  Шутова Наталья Автобусы не спят, но ломаются : Подколесные камни автобусного туризма. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 66-67 : Фото
138344
  Васильев В.А. Автоволновые процессы / В.А. Васильев, Ю.М. Романовский, В.Г. Яхно. – Москва : Наука, 1987. – 240 с. – (Современные проблемы физики)
138345
   Автоволновые процессы в системах с диффузией : сб. науч. трудов. – Горький : ИПФ, 1981. – 285 с. : ил. – Библиогр.: с. 259-276, в конце работ
138346
  Васильев В.А. Автоволновые режимы в трехкомпонентных распределенных системах : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. физ.-мат. наук : (01.04.03) / Васильев В.А. ; МГУ, Физ. фак. – Москва, 1977. – 18 с. – Список работ авт.: с. 17-18
138347
  Балкарей Ю.И. Автоволновые среды : использ. в электрон. / Ю.И. Балкарей ; Л.Л. Голик ; М.И. Елинсон. – Москва : Знание, 1985. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Радиоэлектроника и связь ; 3)
138348
  Кринский В.И. Автоволны / В.И. Кринский, А.С. Михайлов. – Москва : Знание, 1984. – 64 с.
138349
  Куюн А. Автогаз в Україні: важливий і вразливий. Залежність від поставок скрапленого газу з Росії - ще один з викликів, з яким Україні доведеться зіштовхнутися наступного року // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-20 грудня (№ 48). – С. 8


  "Зліт популярності скрапленого газу, безумовно, став головною подією паливного ринку з 2010-го. Торік продажі автогазу впевнено перевищили попит на бензин, а стабільність його поставок у країну стала елементом енергетичної безпеки. Але, напевно, ...
138350
  Куюн А. Автогаз нарощує масштаб. Ринок скрапленого газу виходить на новий етап розвитку, активно потребуючи уваги держави // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-29 січня (№ 2). – С. 9


  Економічна бовтанка, що змушує українців шукати доступну альтернативу бензину й дизпаливу, сприяє швидкій зміні структури споживання моторного палива в країні. Масовий перехід споживачів на скраплений вуглеводневий газ (СВГ, LPG) значно збільшив частку ...
138351
  Болотов Ю.Н. Автогенератор как детитель частоты : Автореф... канд. техн.наук: / Болотов Ю. Н.; МВО СССР, Моск. энергет. Ин-т. – М., 1957. – 16л.
138352
  Звягін О.С. Автогенераторні засоби контролю вологості нафтопродуктів на основі конденсаторних циліндричних структур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Звягін Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
138353
  Арш Э.И. Автогенераторные измерения / Э.И. Арш. – Москва : Энергия, 1976. – 136 с. : ил. – Библиогр.: с. 132-135 (82 назв.)
138354
  Арш Э.И. Автогенераторные методы и средства измерений / Э.И. Арш. – Москва : Машиностроение, 1979. – 254 с.
138355
  Павленко В.А. Автогенераторные усилители в приборах котнтроля и автоматики. / В.А. Павленко. – М., 1969. – 120с.
138356
  Двинских В.А. Автогенераторный принцип построения аппаратуры / В.А. Двинских. – Саратов, 1978. – 55 с.
138357
  Дворников А.А. Автогенераторы в радиотехнике / А.А. Дворников, Г.М. Уткин. – Москва, 1991. – 222 с.
138358
  Штейн Н.И. Автогенераторы гармонических колебаний / Н.И. Штейн. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1961. – 623 с.
138359
  Захаров М.А. Автоград - XXI / М.А. Захаров. – М., 1975. – 81с.
138360
  Копосов Г.В. Автоград / Г.В. Копосов, Л.Н. Шерстенников. – М, 1974. – 207с.
138361
   Автограф-89 : известные писатели, литературные критики, ученые в сборнике избранной публицист. газеты "Книжное обозрение". – Москва : Книга, 1989. – 192 с.
138362
  Корнієнко В. Автограф-графіті княжого мечника Сави у Софії Київській // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 621-624. – (Нова серія ; вип. 21/22)
138363
  Сингаївський М.Ф. Автограф : вірші і поеми / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Дніпро, 1972. – 247 с.
138364
  Сорокин Л.Л. Автограф / Л.Л. Сорокин. – М., 1979. – 31с.
138365
  Коршунов М.П. Автограф : Роман / М.П. Коршунов. – Москва : Советский писатель, 1985. – 239с.
138366
  Кузубов Л. Автограф / Л. Кузубов. – М, 1987. – 78с.
138367
   Автограф : стихи. – Фрунзе : Адабият, 1990. – 126, [2] с. : портр.
138368
  Модзалевский Б.Л. Автограф "Мадонны" в альбоме Ю.Н. Бартенева / Б. Модзалевский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1911. – [2], 6 с. – Отд. оттиск: Пушкин и его современники, вып. 15
138369
  Леванов Е.Е. Автограф будущего: Размышления о пробл. полит. становления молодежи, ее действит. и возмож. роли в управлении гос. и обществ. делами / Е.Е. Леванов. – Москва, 1989. – 252с.
138370
  Типикин Е.В. Автограф Булату Окуджаве // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 1 (январь - февраль). – С. 137-167. – ISSN 0236-2007


  Булат Шалвович Окуджава (1924-1997) - советс. поэт, композитор, литератор, прозаик и сценарист, автор ок. двухсот авторских и эстрадных песен, написанных на собственные стихи, один из наиболее ярких представителей жанра авторской песни в 1950-е—1980-е ...
138371
   Автограф века : поэты на стр-ве Байкало-Амур. магистрали : сборник. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1976. – 128 с. : ил.
138372
  Телепнев В.П. Автограф века / В.П. Телепнев. – К., 1978. – 119с.
138373
  Костів-Гуска Автограф вірності : поезія / Костів-Гуска. – Київ, 1978. – 87 с.
138374
  Самбук Р.Ф. Автограф для слідчого / Р.Ф. Самбук. – Київ, 1977. – 224 с.
138375
  Тимошик М. Автограф для Степана Бандери, або Чому брошуру "Хто такі бандерівці та за що вони борються" в діаспорі називають безсмертною легендою воюючою нації // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 березня (№ 10). – С. 10-11
138376
  Шатуновский И.М. Автограф императрицы. / И.М. Шатуновский. – М., 1978. – 400с.
138377
  Рывлин А.И. Автограф корабля. / А.И. Рывлин. – Киев, 1974. – 175с.
138378
  Селенский Ю.В. Автограф на вобле / Ю.В. Селенский. – Волгоград, 1971. – 96с.
138379
  Матвієнко В.П. Автограф на гривні / В.П. Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 2000. – 208с. – ISBN 966-00-0605-5
138380
  Мишин Н.В. Автограф на металле: (О труд. династии рабочей семьи Гриневых) / Н.В. Мишин. – Харьков, 1978. – 143с.
138381
  Мацкевич О.В. Автограф на память / О.В. Мацкевич. – Алма-Ата, 1979. – 266с.
138382
  Куприй Н.Т. Автограф на портрете / Н.Т. Куприй. – Москва, 1977. – 95 с.
138383
  Прелин И.Н. Автограф президента / И.Н. Прелин. – М., 1990. – 219с.
138384
   Автограф Шевченка 1860 року = An autograph of Shevchenko from 1860. – [Б.м.] : Ukrainian-American publishing, 1951. – 15с.
138385
   Автографи : книга перекладів А. Глущака. – Одеса : Маяк, 1988. – 229, [1] с.
138386
  Дзюба І.М. Автографи відродження / І.М. Дзюба. – К., 1986. – 301с.
138387
   Автографи до портрета професора Лідії Дунаєвської (1948-2006) / [передмова Івановської О.П.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 63 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 47-49
138388
  Бондарчук А.П. Автографи золотого молота / А.П. Бондарчук. – М, 1984. – 126с.
138389
  Забіла Я.П. Автографи і нові твори Т.Г. Шевченка, знайдені в архіві Департамента Поліції : [Розвідка]. – Київ : [Друк. Н.Т. Корчак-Новіцького], 1907. – 19 с. – Відбитка з журнала "Україна", 1907. Т. 3, № 7/8.- В кн. також вірші Т.Г. Шевченка


  На тит. стор. прим. № 37258 дарчий надпис: Многоуважаемому Василію Григорьевичу Кот..... від автора. 17/ ІІ - 1911 г.
138390
  Гайдабура В. Автографи любові Мирослава Радиша // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 58-64. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
138391
  Нестайко М. Автографи на книгах відділу наукових досліджень спеціальних видів документів Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2018. – Вип. 10 (26). – С. 597-607. – ISSN 2524-0315
138392
  Дениско Л.М. Автографи на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / Л.М. Дениско ; НАНУ ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2007. – 134 с. – ISBN 978-966-02-4327-9
138393
  Михайлов Е. Автографи на паметта / Е. Михайлов. – София, 1981. – 196с.
138394
  Крикуненко В. Автографи Олеся Гончара // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 18 квітня (№ 16). – С. 3


  З нагоди 95-літньої річниці від дня народження Олеся Гончара в читальній залі Бібліотеки української літератури в Москві влаштовано виставку "Автографи", де представлено листи, рукописні матеріали, фотографії, кенижки письменника з його дарчими написами
138395
  Сорока М. Автографи серця Леоніда Даєна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 січня (№ 2). – С. 10


  "Він залишив по собі вірші, прозу, сотні публікацій у пресі. І добру, світлу пам"ять. З міста Луїсвілл, шо на північноамериканському континенті, надійшла сумна звістка: у віці 88 років помер Леонід Даєн. Це ім"я добре відоме не тільки і, можливо, не ...
138396
  Лосієвський І. Автографи у бібліотечних фондах: актуальні питання теорії та практики колекціонування // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 1 (234). – С. 42-48. – ISSN 2076-9326
138397
  Баб"як П.Г. Автографи українських і російських письменників : анотований покажч. / П.Г. Баб"як ; АН УРСР ; Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника ; уклав П.Г. Баб"як. – Львів : [Б. в.], 1976. – 207 с.
138398
  Сидорчук Т. Автографи українських письменників у бібліотечній та архівній колекціях наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Таїса Сидорчук // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 4 (228). – С. 23-28. – ISSN 1029-7200


  У статті здійснена спроба проаналізувати автографи українських письменників, що зберігаються в науковій бібліотеці Національного університету "Києво-Могилянська академія". Характеризуються різні види автографів українських письменників - дарчі написи ...
138399
  Василенко В. Автографи Ю.І. Крашевського в зібраннях ЛНБ як складова частина виявленої української крашевськіани // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 20-21 верес. 1996 р. / [упоряд., заг. ред. текстів, допоміж. покажчики: М.М. Трегуб ; редкол. : О.О. Дзьобан (відп. ред.) та ін. ; текст англ. мовою Я.П. Сеника] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 1999. – С. 230-252
138400
  Савич О.В. Автографічне та автофікціональне у дзеркалі художньої прози П"єра Лоті // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 160-168


  Аналізуються автофікціональні й автографічні модуси письма П"єра Лоті на прикладі його роману "Книга жалю та смерті". Анализируются автофикциональный и автографический модусы письма Пьера Лоти на примере его романа "Книга милосердия и смерти". The ...
138401
  Алексеев М. Автографы Байрона в СССР // Литературное наследство / Акад. Наук СССР, Отд. литературы и языка ; ред.: А,М. Еголин, Н.Ф. Бельчиков, И.С. Зильберштейн [та ін.]. – Москва, 1952. – Т. 58 : Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – С. 949-998


  "Рукописное наследие Байрона рассеяно по всему миру, и его изучение не может считаться законченным еще и доныне. История разыскания и опубликования отдельных рукописей великого английского поэта, борца и трибуна, могучий голос которого отозвался во ...
138402
   Автографы в собраниях музея : каталог. – Казань : [б. и.], 1960. – 36 с.
138403
  Срезневский В.И. Автографы графа А.К. Толстого : (собрание Акад. наук) / В.И. Срезневский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1906. – 22 с.
138404
  Хрушкова Л. Автографы Дмитрия Власьевича Айналова в Париже // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 660-675. – ISSN 2310-3310
138405
  Липкан В.А. Автографы души : [сб. стихов] / Владимир Липкан. – Киев : ФОП О.С. Липкан, 2011. – 170 с. : илл. – ISBN 978-966-2439-35-9
138406
  Голубева О.Д. Автографы заговорили / О.Д. Голубева. – М., 1991. – 284с.
138407
   Автографы комсомолии : худож.-докум. повести. – Донецк : Донбас, 1984. – 171 с., 8 л. ил. : ил. – Содерж.: Лестница в поднебесье / Головин Г. За живой водой / Щуров Г. Весна была не за горами / Логачев. В. Баллада о комсомольце / Бондарчук П. – (СССР - братство народов)
138408
  Попов С.В. Автографы на картах / С.В. Попов. – Архангельск, 1990. – 237с.
138409
  Вьюник А В. Автографы на льду / А В. Вьюник, . – Ленинград, 1968. – 160с.
138410
  Базунов Б.А. Автографы на шлеме / Б.А. Базунов, П.Ф. Михалев. – Москва : Физкультура и спорт, 1967. – 184 с. : ил.
138411
   Автографы П.И. Чайковского в архиве дома-музея в Клину : cправочник. – Москва : Музгиз
вып. 1, вып. 2 : Письма. – 1952. – 332 с.
138412
  Долматовский Е.А. Автографы победы / Е.А. Долматовский. – Москва, 1972. – 150с.
138413
  Долматовский Е.А. Автографы Победы / Е.А. Долматовский. – Москва, 1975. – 167 с.
138414
   Автографы поколений : сборник. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1968. – 160 с. : ил. – ([50-летию Ленинского комсомола посвящается])
138415
  Белянский Н.П. Автографы природы / Н.П. Белянский. – Воронеж, 1982. – 38с.
138416
   Автографы рукописей А.С. Пушкина : Письмо к А. И. Тургеневу (1823 г.), стихотворение «Я помню чудное мгновенье» (1825 г.), отрывок из «Путешествия в Арзрум» (1829 г.); иллюстрации; факсимиле некролога, заметки о смерти поэта и др. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Пушкина, 1899. – [5-8], 14 л. портр., факс. – Отд. оттиск из журн.: Исторический вестник. Т. 76. [Май-июнь]. СПб., 1899, с. 1-113
138417
   Автографы С.В. Рахманинова в фондах Государственного центрального музея музыкальной культуры им. М.И. Глинки : каталог-справочник. – 2-е изд., расшир. и доп. – Москва : Советский композитор, 1980. – 136 с., 1 л. портр. : ил., портр.
138418
  Красинская Ф.А. Автографы С.С. Прокофьева в фондах Гос. центрального музея музыкальной культуры им. М.И. Глинки / Ф.А. Красинская. – М., 1977. – 132с.
138419
   Автографы современников Пушкина: на книгах из собрания Государственного музея А.С. Пушкина : аннотиров. каталог. – Москва : Книга, 1988. – 271 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 269
138420
  Модзалевский Б.Л. Автографы стихотворений Пушкина "Я здесь, Инезилья" и "Рифма" / Б. Модзалевский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1909. – [2], 6 с. : 2 л. фотокопий [стих. Пушкина]. – Отд. оттиск: Пушкин и его современники, вып. 12
138421
   Автографы ученых в архиве Академии Наук СССР. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд-ние, 1978. – 136 с.
138422
  Базунов Б.А. Автографы чемпионов / Б.А. Базунов, П.Ф. Михалев. – Москва : Сов. Россия, 1964. – 142 с.
138423
  Быстров В.И. Автографы юности / В.И. Быстров. – Уфа, 1974. – 39с.
138424
  Нестелєєв М. Автодеструктивне пограниччя у творах Бориса Антоненка-Давидовича // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 262-266. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
138425
  Куринский В.А. Автодидактика / В.А. Куринский. – Киев. – ISBN 966-7665-20-8
Ч. 1 : Постпсихология. Образование. Культура. – 2000. – 560 с.
138426
  Ткачук Г. Автодидактичні передумови та важелі активізації позааудиторної самостійної роботи студентів // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – C. 170-176. – ISSN 2309-9127
138427
   Автоживопись в стиле будущего // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 72-73 : ил.
138428
  Мазунов В.А. Автоионизационные состоыяния отрицательных ионов многоатомных молекул : автореф. ... дис. канд. физ.-мат. наук: 01.04.17 / Мазунов В.А. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Хим. фак. – Москва, 1974. – 22 с.
138429
   Автоионизационные явления в атомах : тез. 4-го Всесоюз. совещ. (Москва, 11-13 дек. 1990 г.). – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 82 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
138430
   Автоионная и автоэлектронная микроскопия и спектроскопия: история, достижения, современное состояние, перспективы : труды Рос. семинара, г. Москва, 21-23 мая 2002 г. – Москва : Академпринт, 2003. – 400 с., [4] л. ил. : ил., табл., фотоил. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-87911-103-2
138431
   Автоионная микроскопия. – Москва : Мир, 1971. – 270 с. : ил. – Список лит.: с. 215-222 и с. 262-267
138432
  Мюллер Э.В. Автоионная микроскопия : пер. с англ. / Э.В. Мюллер, Т.Ц. Цонь. – Москва : Металлургия, 1972. – 360 с.
138433
  Суворов А.Л. Автоионная микроскопия радиационных дефектов в металлах. / А.Л. Суворов. – М., 1982. – 167с.
138434
  Потапов Л.П. Автоионная микроскопия сплавов / Л.П. Потапов, О.А. Потапова. – М., 1987. – 191с.
138435
  Михайловский И.М. Автоионномикроскопическое исследование дефектов решетки и механических свойств микрокристаллов вольфрама. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Михайловский И.М.; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1968. – 20л.
138436
  Штепенко О. Автоінтерпретація модерністської спадщини в історичному романі-міфі О. Варламова "Уявний вовк" // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 105-110. – ISSN 2413-3094


  "У статті на матеріалі історичного роману-міфу О. Варламова «Уявний вовк» розглянуто полівекторність авторської інтерпретації модерністської спадщини, а саме літературного досвіду епохи Срібного віку російської літератури. Акцент у роботі робиться на ...
138437
  Ягушкіна В. Автоінтертекстуальність поем М. Костомарова // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2013. – Вип. 20. – С. 121-129. – ISSN 2308-1902
138438
  Колодкевич Г.В. Автоінтертекстуальність творів В. Стуса періоду "Палімпсестів" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 210-214


  Статті висвітлює теорію автоінтертекстуальності як своєрідний вияв інтертекстуальності, що потребує певних уточнень. Стосовно творчості В. Стуса періоду "Палімпсестів", автоінтертекстуальність пов"язана з варіативністю поетичного мислення. Тому вона ...
138439
  Бондар Л.О. Автоінтертекстуальність як метанаративна стратегія в текстах Я. Верещака // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 9-14. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))


  У статті досліджується питання формування у творчості Ярослава Верещака явища автоінтеректуальності.
138440
  Боровик О.О. Автоіонізація атомів лужних металів / О.О. Боровик ; НАН України, Ін-т електрон. фізики. – Київ : Наукова думка, 2016. – 209, [2] с : іл., табл. – Бібліогр.: с. 189-206. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1545-6
138441
  Кречко Ю.А. Автокад: Курс практической работы / Ю.А. Кречко, В.В. Полищук. – М., 1994. – 256с.
138442
  Эльчин Автокатастрофа в Париже : повесть, рассказы, роман / Теймур Эльчин ; пер. с азерб. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 460 с.
138443
  Мохор П. Автокефалія Української уеркви. – 8 с. – Окр.відбиток
138444
  Захарченко П.П. Автокефалія Української церкви: політико-правова доктрина О. Лотоцького за доби Української революції 1917 - 1921 рр. / П.П. Захарченко, І.А. Мацелюк // Західно-Українська Народна Республіка та її місце в історії українського державотворення (до 100-річчя проголошення) : зб. матеріалів Всеукр. наук. конф., 1 листоп. 2018 р., м. Львів / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Каф. історії держави, права та політ.-прав. учень, Міжнар. асоц. істориків права. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – Вип. 2 : / [редкол.: І.Й. Бойко (голова), І.Б. Усенко, М.М. Кобилецький та ін.]. – С. 47-60
138445
  Білокінь С. Автокефальний протоієрей Кирило Стеценко // Україна. Наука і культура / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1991. – Вип. 25. – С. 318-326. – ISSN 0206-8001
138446
  Білоконь С. Автокефальний протоієрей Кирило Стеценко // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 142-148
138447
   Автоклавные методы переработки минерального сырья. – Москва : Наука, 1964. – 43 с. : ил.
138448
  Бекеев Абил Автоклавные силикатные материалы на основе шлака электротермофосфорного производства и малокварцевого сырья : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.11 / Бекеев Абил; АН УзССР. Объедин. учен. совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
138449
  Мишурная М.В. Автокод "Инженер" для ЭЦВМ "Минск-22М". Учеб. пособие для физ.-мат. и техн. специальностей вузов. / М.В. Мишурная. – Минск, 1973. – 152с.
138450
  Емельянов Н.Е. Автокод для печати документов / Н.Е. Емельянов. – Киев, 1971. – 18с.
138451
  Неменман М.Е. Автокод для решения инженерных задач на машине "Минск-2" / М.Е. Неменман. – Минск, 1965. – 96с.
138452
  Пентковский В.М. Автокод эльбрс "эль-76" / В.М. Пентковский. – М, 1982. – 350с.
138453
  Казакевич В.В. Автоколебания (помпаж) в вентиляторах и компрессорах / В.В. Казакевич. – М, 1959. – 191с.
138454
  Самсон А.М. Автоколебания в лазерах / А.М. Самсон, Л.А. Котомцева, Н.А. Лойко. – Минск : Навука і тэхніка, 1990. – 280 с.
138455
  Ланда П.С. Автоколебания в распределённых системах / П.С. Ланда. – М., 1983. – 320с.
138456
  Колесов Ю.С. Автоколебания в системах с запаздыванием. / Ю.С. Колесов, Д.Й. Швитра. – Вильнюс, 1979. – 146с.
138457
  Ланда П.С. Автоколебания в системах с конечным числом степеней свободы / П.С. Ланда. – Москва : Наука, 1980. – 359 с.
138458
  Поляков Виктор Валентинович Автоколебания в трехканальных нелинейных системах управления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Поляков Виктор Валентинович; МГУ. – М., 1974. – 19л.
138459
  Гохштейн А.Я. Автоколебания в электролитических системах с распределенными параметрами : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Гохштейн А. Я.; Моск. ГУ, Мех. мат. фак. НИИ механ. – Москва, 1963. – 18л.
138460
  Тилляходжаев М.М. Автоколебания в электромехарических вибрационных устройствах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Тилляходжаев М.М. ; Ташкент. политехн. ин-т. – Ташкент, 1971. – 24 с.
138461
  Лимин Б.Е. Автоколебания в электрохимических системах : Автореф... канд. хим.наук: / Лимин Б.Е.; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1966. – 20л.
138462
  Новиков Л.В. Автоколебания вращающихся валов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Новиков Л.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1955. – 6л.
138463
  Старикова М.В. Автоколебания и скользящий режим в системах автоматического регулирования и управления. / М.В. Старикова. – М., 1962. – 195с.
138464
   Автоколебания и устойчивость движения рельсовых экипажей / Ю.В. Демин, Л.А. Длугач, М.Л. Коротенко, О.М. Маркова; [Ю.В. Демин и др. ; АН УССР, Ин-т техн.]. – Киев : Наукова думка, 1984. – 164 с. : граф. – Библиогр.: с. 151-157
138465
  Тондл А. Автоколебания механических систем / А. Тондл. – Москва, 1979. – 429с.
138466
  Алешин В.И. Автоколебания переменных звезд : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : / Алешин В. И. ; Горьк. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. – Горький, 1967. – 7 с.
138467
  Рабинович М.И. Автоколебания распределенных активных систем : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Рабинович М.И.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1967. – 16л.
138468
  Максимов С.П. Автоколебания роторов, вызванные масляным слоем подшипников скольжения : Автореф... канд. техн.наук: / Максимов С. П.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1964. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
138469
  Беляев Владимир Дмитриевич Автоколебания скорости реакции окисления водорода на металлическом никеле : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Беляев Владимир Дмитриевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т катализа. – Новосибирск, 1977. – 16л.
138470
  Колесников К.С. Автоколебания управляемых колес автомобиля. / К.С. Колесников. – М., 1955. – 240с.
138471
  Родимов Б.Н. Автоколебательная квантовая механика / Б.Н. Родимов. – 2-е изд., перераб. идоп. – Томск : Издательство Томского университета, 1976. – 408с.
138472
  Родимов Б.Н. Автоколебательная квантовая механика. / Б.Н. Родимов. – Томск : Издательство Томского университета, 1967. – 168с.
138473
  Фельдман Б.М. Автоколебательные кондукционные МГД-машины индуктивного возбуждения. : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.01 / Фельдман Б.М.; Харьков. политехн. ин-т. – Харьков, 1993. – 27л.
138474
  Полякова М.С. Автоколебательные процессы в распределенных системах с диффузионной связью : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 042 / Полякова М.С. ; Моск. гос. ун-т , Физ. фак-т. – Москва, 1970. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
138475
  Скобелев Б.Ю. Автоколебательные режимы и нелинейное развитие возмущений в двумерных течениях вязкой несжимаемой жидкости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Скобелев Б.Ю.; АН СССР.Сиб.отдел.ин-та теорет.и приклад.механики. – Новосибирск, 1980. – 12л.
138476
  Пендюр А.Д. Автоколебательные решения кусочно-линейных параболических уравнений второго порядка. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.01.02 / Пендюр А.Д.; АН УССР Ин-т математики. – К, 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
138477
  Теодорчик К.Ф. Автоколебательные системы / К.Ф. Теодорчик. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва-Ленинград : Гостехиздат, 1948. – 244 с.
138478
  Теодорчик К.Ф. Автоколебательные системы / К.Ф. Теодорчик. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва-Ленинград : Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1952. – 272 с.
138479
  Камбулов В.Ф. Автоколебательные системы / В.Ф. Камбулов, А.Н. Куликов. – Ярославль, 1986. – 74 с.
138480
  Уткин Г.М. Автоколебательные системы и волновые усилители / Г.М. Уткин. – Москва : Советское радио, 1978. – 272 с.
138481
  Романовский Ю.М. Автоколебательные системы с диффузионными связями : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.03 / Романовский Ю.М. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1975. – 26 с. – Бібліогр.:с.23-26
138482
  Дворников А.А. Автоколебательные системы сложения мощностей : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.05 / Дворников А.А.; МВ и ССО СССР. Моск. энергетич. ин-т. – М., 1974. – 23л.
138483
  Христофоров Олександр Васильович Автоколивальний метод визначення роботоздатності та пошуку дефектів в нелінійних безперервних динамічних системах першого класу : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.03 / Христофоров Олександр Васильович; Харків. держ. техн. ун-т радіоелектр. – Харків, 1996. – 22л.
138484
  Троценко Я.П. Автоколивальні процеси в циліндричному каналі зі стенозами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Досліджено течію в"язкої нестисливої рідини у циліндричному каналі з двома послідовно розташованими стенозами (звуженнями) на основі чисельного розв"язання нестаціонарних рівнянь Нав"є-Стокса. Встановлено, що при обраних параметрах течія рідини в ...
138485
  Селищев П.О. Автоколивання розміру виділень другої фази в бінарних сплавах під опроміненням / П.О. Селищев, Л.В. Москаленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 279-282. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Теоретично встановлено, що при опроміненні бінарного А-В сплаву, який містить скупчення атомів А-сорту, може відбуватися автоколивання їх розміру. Автоколивання виникають завдяки нелінійному взаємозв"язку поглинаючої здатності виділення від його ...
138486
  Корнев Виктор Константинович Автоколлебательные системы запаздывания : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Корнев Виктор Константинович; МГУ. Физ. факультет. – М., 1977. – л.
138487
  Афанасьев В.А. Автоколлимационные приборы / В.А. Афанасьев, А.М. Жилкин , В.С. Усов ; под ред. А.М. Жилкина. – Москва : Недра, 1982. – 145 с. : ил. – Библиогр.: с. 144 (22 назв.)
138488
  Алиев Т.М. Автокомпенсационные измерительные устройства переменного тока / Т.М. Алиев, А.М. Мелик-Шахназаров, И.Л. Шайн. – Москва : Энергия, 1977. – 360 с. : ил. – Библиогр.: с. 350-358
138489
  Мелик-Шахназаров Автокомпенсационные приборы экстримального типа / Мелик-Шахназаров, И.Л. Шайн, М.Г. Маркатун. – Москва : Энергия, 1969. – 152с. с ил.
138490
  Самсоненко М. Автокомунікативність та "фонологічний монтаж" у поезії Танка Рьокана // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 383-385. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
138491
  Литвиненко Н. Автокомунікація в медичному дискурсі : на матеріалі діалогів лікар-пацієнт
138492
  Доценко Н.В. Автокомунікація у романах Патріка Модіано // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 113-117
138493
  Дідковський Р.М. Автокореляційні системи зв"язку множинного доступу з шумовими сигналами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Дідковський Руслан Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 57 назв
138494
  Гончар Б.М. Автократія / Б. Гончар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 7. – ISBN 966-642-073-2
138495
  Стадницька Т. Автокреація: від пошуку автентичності до "смерті автора" (на матеріалі "Щоденника 1953-1969" і "Заповіту. Розмов з Домініком де Ру" В. Ґомбровича)
138496
  Ліпковська Наталія Автокруїз Європою, або Розповідь на три філіжанки кави : Вояж-колекція / Ліпковська Наталія, Крушинський Анатолій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 84-90 : Фото
138497
  Бадзим О.С. Автолізинг як альтернатива автокредитування / О.С. Бадзим, А.Р. Древуш // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 214-221 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
138498
  Антоновська М.А. Автологічний мотив у характері образу героя Шевченкових повістей // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 20-23
138499
  Савченко Е.В. Автолокализация экситонных состояний в кристаллах неона и аргона : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Савченко Е. В.; АН УССР, Физ. техн. ин-т низк. темп. – Х., 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
138500
  Шалаев П.А. Автомаизация подготовки производства на основе типовых решениий / П.А. Шалаев. – М, 1978. – 56с.
138501
  Гордієнко К. Автомат / К. Гордієнко : Книгоспілка. – 206 с.
138502
  Гордієнко К. Автомат / К. Гордієнко. – Вид. 2-е. – Харків, 1930. – 137 с.
138503
  Ефетов М.С. Автомат и скальпель / М.С. Ефетов. – Москва, 1967. – 80с.
138504
  Штейнбух К. Автомат и человек / К. Штейнбух. – Москва : Советское радио, 1967. – 494с.
138505
   Автомат пистолет-пулемет контрукции Шпагина Г.С.. – Москва : ДОСАРМ, 1949. – 7 с. : ил.
138506
  Кринецкий И.И. Автомат принимает решение... / И.И. Кринецкий. – М., 1977. – 183с.
138507
  Ямпольский Л.С. Автоматзированные системы технологической подгтовки робототехнического производства. / Л.С. Ямпольский. – Киев : Вища школа, 1987. – 271с.
138508
  Александрова В.П. Автомати - техніка комунізму / В.П. Александрова ; АН Укр. РСР. – Київ : АН УРСР, 1962. – 68 с. – (Проблеми комуністичного будівництва в світлі рішень XXII з"їзду КПРС)
138509
  Резников І.І. Автомати Мілі з двома станами над двоелементним алфавітом, які породжують вільну напівгрупу // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 58-65. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано новий клас автоматів Мілі з двома станами над двоелементним алфавітом такий, що напівгрупи перетворень, породжені автоматами цього класу, є або вільними, або скінченними моногенними.
138510
  Резніков І. Автомати Мілі з двома станами над двоелементним алфавітом, які породжують скінчені напівгрупи перетворень // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 78-86. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто автомати Мілі з двома станами над двоелементним алфавітом, які породжують скінчені напівгрупи, а їх функції росту є майже сталими.
138511
  Скобелєв В.В. Автомати на многовидах з алгеброю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 234-238. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено автомати Мілі і Мура, які визначено системами рівнянь над алгеброю, яку задано на многовиді над скінченним кільцем. Встановлено автоматні характеристики моделей дослідження. Охарактеризовано гомоморфізми моделей дослідження у термінах ...
138512
   Автоматизация-69 : Сборник научно-технических докладов. – Москва : ЦНИИТЭИ, 1969. – 320 с.
138513
  Тукешев О.Т. Автоматизация : новые идеи. / О.Т. Тукешев. – М., 1978. – 62с.
138514
  Иванов И.Н. Автоматизация активационного анализа / И.Н. Иванов, В.Н. Иванец, В.В. Филиппов. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 128 с. : табл., ил. – Библиогр.: 92 назв.
138515
  Ковчуго Е.А. Автоматизация анализа читательского спроса / Е.А. Ковчуго, А.И. Кондратьев. – М., 1973. – 60с.
138516
  Быстров Н.Ф. Автоматизация астрометрических измерений снимков Луны. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Быстров Н.Ф.; АН СССР. – Л, 1963. – 8л.
138517
   Автоматизация астрономических наблюдений. – Алма-Ата : Наука, 1981. – 114 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
138518
  Соколов А.В. Автоматизация библиографического поиска. / А.В. Соколов. – Москва, 1981. – 167 с.
138519
  Яцевич Н.А. Автоматизация библиотек: проблемы терминологии // Научные и технические библиотеки : Научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2007. – № 2. – С. 50-54. – ISSN 0130-9765
138520
  Пяткова И. Автоматизация библиотеки вуза: опыт внедрения, проблемы, состояние // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2009. – № 2 (24). – С. 9-11. – ISSN 1811-377X
138521
  Молчан Ж. Автоматизация библиотечных процессов на основе соременных проектных решений радиочастотной идентификации (RFID) обьектов // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 5 (211). – С. 31-35. – ISSN 1029-7200
138522
  Верхотуров В.Н. Автоматизация биофизических исследований : учеб. пособие / В.Н. Верхотуров, А.Б. Рубин. – Москва : Московский университет, 1988. – 200 с.
138523
  Абрамович А.Д. Автоматизация блока мощностью 900 Мвт электростанции Булл-Ран 3-67-20 / А.Д. Абрамович ; М-во тяжелого, энерг. и трансп. машиностроения. Науч.-исслед. ин-т информации по тяжелому, энерг. и трансп. машиностроению. – Москва : НИИИНФОРМТЯЖМАШ, 1967. – 56 с. : черт.
138524
  Илюкович А.А. Автоматизация бухгалтерского учета / А.А. Илюкович. – Минск, 1989. – 140с.
138525
  Грибов В.Т. Автоматизация в "облаках": проблемы и решения // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – март. – С. 48-51. – ISSN 1726-6726


  Многие библиотеки, особенно небольшие, не обладают возможностями для покупки собственных аппаратно-программных средств, по крайней мере, в том количестве и того качества, как хотелось бы. А для большинства библиотек подобные затраты просто не являются ...
138526
  Кузнецов О.А. Автоматизация в библиотеках / О.А. Кузнецов. – М., 1975. – 136с.
138527
  Алешин Л.И. Автоматизация в библиотеке : учеб. пособие / Л.И. Алешин ; МГУ культуры искусства. – Москва : Профиздат. – (Современная библиотека ; вып. 14). – ISBN 5-88283-037-0
Ч. 1. – 2001. – 176 с.
138528
  Алешин Л.И. Автоматизация в библиотеке : Учебное пособие / Л.И. Алешин; МГУ культуры искусства. – Москва : Профиздат. – (Современная библиотека ; Вып. 14). – ISBN 5-88283-037-0; 5-88283-043-5
Ч. 2. – 2001. – 144с.
138529
  Алешин Л.И. Автоматизация в библиотеке / Л.И. Алешин ; МГУ культуры и искусств. – Москва : Профиздат. – (Современная библиотека ; вып. 14). – ISBN 5-88283-037-0
Ч. 1. – 2002. – 176 с.
138530
  Алешин Л.И. Автоматизация в библиотеке : учеб. пособие / Л.И. Алешин ; МГУ культуры и искусства. – Москва : Профиздат ; МГУКИ. – (Современная библиотека ; вып. 14). – ISBN 5-88283-037-0; 5-88283-043-5;
Ч. 2. – 2002. – 144 с.
138531
  Лебедовский М.С. Автоматизация в промышленности: справ. книга / М.С. Лебедовский. – Л., 1976. – 254с.
138532
  Сербенюк С.Н. Автоматизация в тематической картографии : пособие / С.Н. Сербенюк, В.С. Тикунов. – Москва : Московский университет, 1984. – 110 с.
138533
  Зацаринный А.В. Автоматизация высокоточных инженерно-геодезических измерений / А.В. Зацаринный. – Москва : Недра, 1976. – 247с.
138534
  Самсонов Т.Е. Автоматизация вычисления параметров отображения дорожной сети и структуры населенных пунктов на мультимасштабных картах / Т.Е. Самсонов, А.С. Подольский // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 9. – С. 21-28 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
138535
  Згурский В.А. Автоматизация гальванических процессов с помощью электронно-вычислительной машины "Днепр". / В.А. Згурский. – К, 1965. – 20с.
138536
   Автоматизация геодезических измерений в мелиоративном строительстве. – Москва : Недра, 1984. – 125с.
138537
  Зеленский А.С. Автоматизация геолого-маркшейдерского обеспечения в информационной системе управления рудным карьером : монография / Зеленский А.С., Баран С.В., Лысенко В.С. ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Гос. вуз "Криворож. нац. ун-т". – Кривой Рог : Издательский центр ГВУЗ "КНУ", 2012. – 362, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 351-362. – ISBN 978-966-7830-99-1
138538
  Перовская Е.И. Автоматизация гибких дискретных систем / Е.И. Перовская, В.А. Фетисов. – Л., 1989. – 157с.
138539
  Парамонов А.Н. Автоматизация гидрофизического эксперимента / А.Н. Парамонов. – Л., 1982. – 224с.
138540
  Кучкин М.Д. Автоматизация гидроэлектрических станций / М.Д. Кучкин, Н.А. Спицын. – М-Л, 1957. – 350с.
138541
  Соколов Г.М. Автоматизация деятельности учреждений банка: опыт, пробл., пути совершенствования. / Г.М. Соколов. – М., 1988. – 255с.
138542
  Румянцева А.С. Автоматизация документационного обеспечения управления библиотекой // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 7. – С. 45-48. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены возможности автоматизации документационного обеспечения управления в библиотеке на базе Системы автоматизации библиотек ИРБИС. На примере создания БД управленческих документов на основе АРМа "Каталогизатор" проанализированы преимущества ...
138543
  Бражников П.В. Автоматизация доменного и прокатного производства с применением цифровых счетно-решающих устройств / П.В. Бражников. – Свердловск, 1962. – 256с.
138544
  Данилин Г.Д. Автоматизация и ее социально-экономические последствия при капитализме / Г.Д. Данилин. – М, 1971. – 190с.
138545
  Громека В.И. Автоматизация и капитализм. Противоречия капиталистической автоматизации / В.И. Громека. – М, 1964. – 264с.
138546
  Олейник Е.К. Автоматизация и комплексная механизация - материальная основа перерастания социалистического труда в труд коммунистический : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Олейник Е.К. ; КГУ , Каф. полит. экономии. – Киев, 1966. – 23 с.
138547
  Шамшев Ф.А. Автоматизация и механизация производственных процессов при бурении геологоразведочных скважин : [учеб. пособие для вузов по спец. "Технология и техника разведки месторождений полез. ископаемых"] / Шамшев Ф.А., Шелковников И.Г. – Москва : Недра, 1982. – 239 с. – Библиогр.: с. 236
138548
   Автоматизация и релейная защита в энергосистемах : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 171 с.
138549
  Лилли С. Автоматизация и социальный прогресс / С. Лилли. – М., 1958. – 301с.
138550
  Засорина Л.Н. Автоматизация и статистика в лексикографии. (Работа над частотным словарем русского языка). / Л.Н. Засорина. – Л., 1966. – 128с.
138551
  Кревневич В.В. Автоматизация и удовлетворенность трудом / В.В. Кревневич. – М., 1987. – 213с.
138552
  Аносов Владимир Николаевич Автоматизация измерений и анализа топографии магнитного поля, коррекция поля по фазе пролета пучка в циклотронах : Автореф... канд. тех.наук: 05.14.11 / Аносов Владимир Николаевич; Объединенный ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1975. – 18л.
138553
  Никитин В.А. Автоматизация измерений и обработки данных физического эксперимента : Монография / В.А. Никитин, Г.А. Осокин. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1986. – 184 с.
138554
  Исмаилов А.Х. Автоматизация измерения и выбора модели канала передачи данных. : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Исмаилов А.Х.; АН УзССР. – Ташкент, 1972. – 12л.
138555
  Алиев Т.М. Автоматизация информационных процессов в интегрированных АСУ промышленными предприятиями / Т.М. Алиев, Р.А. Алиев, З.В. Халдей. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 141 с. : ил. – Библиогр.: с. 136-140
138556
  Сергеев Б.Г. Автоматизация испытаний дискретных устройств и некоторые вопросы их контролепригодности. : Автореф... Канд.техн.наук: 252 / Сергеев Б.Г.; Ин-т электронных упрпвляющих машин. – М, 1972. – 30л. – Бібліогр.:с.28-29
138557
   Автоматизация испытаний технических объектов : Сб. науч. тр. – Минск : ИТК, 1989. – 140с.
138558
   Автоматизация исследований атомной структуры кристаллов дифракционными методами : Инструкция к использованию программ. – Москва
Вып. 4. – 1976. – 60с.
138559
   Автоматизация исследований в математике. – Киев, 1982. – 98с.
138560
   Автоматизация исследований динамических процессов электромеханических и пневматических устройств. – Москва : Наука, 1971. – 144с.
138561
   Автоматизация исследований и проектирования. – Москва : Наука, 1978. – 134с., с ил.
138562
   Автоматизация исследований и проектирования гибких автоматизированных производств. – Ташкент, 1988. – 68с.
138563
   Автоматизация исследований и проектирования систем управления. – Фрунзе : Илим, 1989. – 125с.
138564
   Автоматизация исследований на основе информационно-вычислительной сети. – Ленинград : ЛНИВЦ АН СССР, 1984. – 184с.
138565
  Улагат Юсупов Автоматизация как одна из перспектив совершенствования организации налогового учета в Республике Казахстан / Улагат Юсупов, Атабек Арзыбаев // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 558-562 : рис. – Библиогр.: 14назв. – ISSN 1993-6788
138566
  Мусяков Л.А. Автоматизация как средство оздоровления условия труда / Л.А. Мусяков. – М., 1958. – 72с.
138567
  Салахов Вилаят Ахмед оглы Автоматизация кинетических исследований новых химических реакций на примере сопряженного дегидрирования N-этиланилина перекисью водорода : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Салахов Вилаят Ахмед оглы ; Акад. наук Азерб. ССР, Ин-т теорет. проблем хим. технологии. – Баку, 1979. – 19 с. – Библиогр.: 16 назв.
138568
  Арушанян О.Б. Автоматизация конструирования библиотек программ / Арушанян О.Б. – Москва : МГУ, 1988. – 247, [1] с. – Библиогр.: с. 242-248 (143 назв.)
138569
   Автоматизация конструирования больших интегральных микросхем : Учебное пособие для студ. радиоэлектронных специальностей вузов. – Киев : Вища школа, 1983. – 312с.
138570
  Гайфуллин Э.Ш. Автоматизация конструирования электронно-вычислительной аппаратуры / Э.Ш. Гайфуллин. – М., 1977. – 59с.
138571
  Кочетков Г.Б. Автоматизация конторского труда в США / Г.Б. Кочетков. – Москва : Наука, 1985. – 224 с.
138572
  Авдошин М.Ф. Автоматизация контроля и испытаний автопилотов и их элементов / М.Ф. Авдошин, Б.А. Ремизов. – Москва : Машиностроение, 1965. – 204 с. – Библиогр.: с. 200-201
138573
   Автоматизация крупных тепловых электростанций. – Москва : Энергия, 1974. – 240с.
138574
   Автоматизация лимнологических исследований и световой режим водоемов : сб. статей. – Новосибирск : Наука ; Сиб. отд-ние, 1984. – 151 с. – Библиогр. в конце ст.
138575
  Вагин П.И. Автоматизация линии первичной обработки молока / П.И. Вагин. – Барнаул, 1956. – 6с.
138576
  Кочубей Д.В. Автоматизация логистической деятельности торговых предприятий в кризисных условиях. Внедрение WMS или расширение функций ERP? // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 3. – С. 38-42 : табл.
138577
  Попырин Л.С. Автоматизация математического моделирования теплоэнергетических установок. / Л.С. Попырин. – М., 1981. – 236с.
138578
  Стафеев А.М. Автоматизация меридианных наблюдений координат звезд. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 030 / Стафеев А.М.; АН СССР.Глав.астрон.обсерватор. – Л, 1970. – 16л.
138579
  Стафеев А.М. Автоматизация меридианных наблюдений склонений звезд : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Стафеев А.М. ; Глав. астрон. обсерватория АН СССР. – Ленинград, 1967. – 12 с.
138580
  Египков В.М. Автоматизация микробиологических экспериментов / В.М. Египков, В.В. Аракельян, Л.С. Сяркисянц. – Киев : Наукова думка, 1985. – 200 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 190-197
138581
  Иванищев В В. Автоматизация моделирования потоковых систем / В В. Иванищев, . – Л., 1986. – 141с.
138582
   Автоматизация наблюдений подвижных космических объектов. – Алма-Ата : Наука КазССР, 1990. – 157, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 151-156 (126 назв.)
138583
  Гуляев В.А. Автоматизация наладки диагностирования микроУВК / В.А. Гуляев, В.И. Кудряшов. – М., 1992. – 255с.
138584
   Автоматизация научных исследований : Сборник научн. трудов(междуведомственный. – Рига : Латв. гос ун-т, 1982. – 144с.
138585
   Автоматизация научных исследований : Тезисы докладов 3-й респ. конф. (19 - 23 мая 1986 г.). – Киев : ИК, 1986. – 239с.
138586
   Автоматизация научных исследований : Сб. научн. трудов. – Новосибрск : ИТФ, 1989. – 77с.
138587
   Автоматизация научных исследований. – Сыктывкар
№ 2. – 1994
138588
   Автоматизация научных исследований. – Сыктывкар
№ 5. – 1994
138589
   Автоматизация научных исследований , обучения и управления в вузах : Труды всесоюз. конф. – Новосибрск : НГУ, 1986. – 153с.
138590
   Автоматизация научных исследований и испытаний : Сб. научн. трудов. – Киев, 1990. – 86с.
138591
   Автоматизация научных исследований и обучения : Итоги работ по комплекс. программе АН СССР и Минвуза РСФСР "Автоматизация науч. исслед.", 1981-1985, /Под ред. А.М. Богомолова. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1986. – 154с.
138592
   Автоматизация научных исследований и проектирования систем : Сборник. – Фрунзе : Илим, 1984. – 122с.
138593
   Автоматизация научных исследований и технической подготовки призводства : Сборник статей. – Киев : ИК, 1973. – 96с.
138594
   Автоматизация научных исследований и технической подготовки призводства : Сборник статей. – Киев : ИК, 1974. – 71с.
138595
   Автоматизация научных исследований и управления : Сборник науч. тр. – Минск : ИТК, 1984. – 110с. : с ил.
138596
   Автоматизация научных исследований на основе применения ЭВМ : Тез. докл. всесоюз. конф., 9 -11 июня 1977г. – Новосибрск, 1977. – 425с.
138597
   Автоматизация научных исследований на основе применения ЭВМ : Тез. докл. 6 всесоюз. конф.(26 - 28 мая 1981 г. – Новосибрск, 1981. – 245с.
138598
   Автоматизация научных исследований на основе применения ЭЦВМ : Труды всесоюз. конф. – Новосибрск, 1971. – 399с.
138599
   Автоматизация научных исследований, проектно-конструкторских работ и управления в электроприборостороении : Сб. науч. тр. – Ленинград : ВНИИЭП, 1990. – 143с.
138600
   Автоматизация научных исследований. Материалы третьей всесоюзной школы. – Рига : Зинатне, 1972. – 314с.
138601
   Автоматизация непрерывных металлургических процессов : Сб. статей. – Киев : ИК, 1977. – 84с.
138602
  Сменковский Е.Г. Автоматизация неустановившихся режимов полета самолетов / Е.Г. Сменковский. – Москва, 1980. – 140 с.
138603
  Субботина Е.С. Автоматизация обработки гидрометрических данных. / Е.С. Субботина. – Л., 1978. – 34с.
138604
  Алексеенко Е.А. Автоматизация обработки данных в океанографических исследованиях / Е.А. Алексеенко. – Київ, 1989. – 132с.
138605
   Автоматизация обработки и интерпретации данных скважинной магниторазведки : Алгоритмы и программы. – Алма-Ата, 1974. – 114с.
138606
   Автоматизация обработки информации о материальных ресурсах промышленных предприятий. – Киев, 1969. – 70с.
138607
  Романов А.Н. Автоматизация обработки информации по учету и анализу в промышленности / А.Н. Романов. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 224 с.
138608
  Флоров А.К. Автоматизация обработки информации при высокочастотных измерениях / А.К. Флоров. – Киев : Техніка, 1975. – 144 с.
138609
   Автоматизация обработки информации с оптических искровых камер в поляризационных экспериментах. – Харьков, 1979. – 12с.
138610
   Автоматизация обработки масс-спектрометрической информации. – Москва : Энергия, 1978. – 183с.
138611
   Автоматизация обработки математических текстов : Сборник статей. – Киев, 1980. – 82с.
138612
   Автоматизация обработки математических текстов и вопросы создания роботов : Сборник статей. – Киев, 1979. – 94с.
138613
   Автоматизация обработки параметров объектов в процессе считывания с переменным шагом и апертурой сканирующего луча : Методические рекомендации. – Минск, 1994. – 30с.
138614
  Требуховская Г.А. Автоматизация обработки по космической физике, получаемой в экспериментах на ИСЗ. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Требуховская Г.А.; МГУ. НИИ ядерной физики. – М., 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
138615
   Автоматизация обработки сложной графической информации : Межвуз. сборник научных трудов. – Горький, 1984. – 257с.
138616
   Автоматизация обработки сложной графической информации : Межвуз. сборник научных трудов. – Горький, 1985. – 198с.
138617
   Автоматизация обработки сложной графической информации : Межвуз. сборник научных трудов. – Горький, 1987. – 162с.
138618
   Автоматизация обработки сложной графической информации : Межвуз. сборник научных трудов. – Горький, 1988. – 122с.
138619
   Автоматизация обработки сложной графической информации : Межвуз. сборник научных трудов. – Нижний Новгород, 1990. – 157с.
138620
  Подольский В.И. Автоматизация обработки учетной информации на промышленных предприятиях / В.И. Подольский. – Москва : Статистика, 1978. – 200 с.
138621
  Гуревич А.Л. Автоматизация обработки хроматографической информации / А.Л. Гуревич. – М., 1973. – 112с.
138622
   Автоматизация обработки, передачи и отображения радиолкационной информации. – Москва : Советское радио, 1975. – 303с.
138623
   Автоматизация обучения и контроля на базе ЭВМ : Сборник научных трудов. – Свердловск, 1984. – 116с.
138624
  Васильев В.М. Автоматизация органзационно-технологического планирования в строительном производстве / В.М. Васильев, Л.Б. Зеленцов. – Москва, 1991. – 150с.
138625
   Автоматизация организационного пректирования промышленных предприятий. – Киев : Техника, 1992. – 147с.
138626
  Базилевич Л.А. Автоматизация организационного проектирования / Л.А. Базилевич. – Ленинград : Машиностроение ; Ленинградское отделение, 1989. – 175 с. – Библиогр.: с. 174-175
138627
   Автоматизация основных производственных процессов на углеобогатительных фабриках. – Москва, 1963. – 41с.
138628
   Автоматизация оценки эффективности взаимодействия конечного пользователя с обучающей информационной системой / Е.Е. Ковшов, П.Н. Мартынов, Нгуен Нгок Хуэ, Фам Чунг Киен // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 1 (78). – С. 37-43. – ISSN 1818-4243


  В статье сформулирована методика оригинального подхода для автоматизированной оценки эффективности взаимодействия и удобства компьютерной системы для конечного пользователя. Разработанное в рамках методики программное обеспечение позволяет ...
138629
   Автоматизация пайки печатных плат. – Москва : Энергия, 1976. – 217 с. – Библиогр.: c. 201-215. – (Б-ка технолога радиоэлектронной аппаратуры ; Вып. 9)
138630
  Малевинский Г.В. Автоматизация питательных насосов / Г.В. Малевинский. – М., 1965. – 32с.
138631
  Грубов В.И. Автоматизация пищевых производств с использованием вычислительной техники / В.И. Грубов. – К, 1967. – 80с.
138632
   Автоматизация планирования в республике, АССР, краях и областях РСФСР : Сборник научных трудов. – Москва : ЦЭНИИ, 1985. – 113, [1] с. : ил.
138633
   Автоматизация планирования и управления в РСФСР : Сборник научных трудов. – Москва : ЦЭНИИ, 1984. – 115 с. : схем. – Библиогр. в конце ст.
138634
   Автоматизация планирования и управления новыми разработками. – Рига : Звайгзне, 1966. – 191 с., 3 л. черт : черт.
138635
  Архангельский В.Н. Автоматизация планирования научных исследований / Архангельский В.Н., Кабанова З.П. ; АН СССР, Отд-ние экономики. – Москва : Наука, 1973. – 120 с.
138636
  Сетлак Г. Автоматизация планирования развития технологических систем с использованием алгоритмических моделей. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07, 05.13.16 / Сетлак Г.; Харьков. политехн. ун-т. – Харьков, 1994. – 20л.
138637
  Аристов О.В. Автоматизация поверки средств радиотехнических измерений / О.В. Аристов, Ю.М. Белоусова, Э.Ф. Макаров ; под ред. Э.Ф. Макарова. – Москва : Издательство стандартов, 1991. – 166 с. – Библиогр.: с. 166
138638
  Безикович А.Я. Автоматизация поверки электроизмерительных приборов / А.Я. Безикович. – Ленинград, 1976. – 215 с.
138639
   Автоматизация подготовки словарей : Учебно-метод. пособие. – Москва : МГУ, 1988. – 170 с.
138640
  Зусман В.Г. Автоматизация позиционных электроприводов / В.Г. Зусман, А.М. Мейстель, Ю.И. Херсонский. – Москва, 1970. – 120 с.
138641
  Киселев В.В. Автоматизация поиска дефектов в цифровых устройствах / В.В. Киселев. – Л., 1986. – 96с.
138642
   Автоматизация поиска доказательства теорем в математике. – Киев : [б. и.], 1974. – 110 с. – Библиогр.: c. 108 и в конце ст.
138643
   Автоматизация поискового конструирования : (искусств. интеллект в машин. проектировании). – Москва : Радио и связь, 1981. – 344 с. : ил.
138644
  Бузенков Г.М. Автоматизация посевных агрегатов / Г.М. Бузенков, В.К. Хорошенков, М.Л. Тамиров. – Москва : Россельхозиздат, 1979. – 88с.
138645
   Автоматизация построения алгоритмов для задач математической физики : Сб. науч. ст. – Новосибирск : ВЦ СО АН СССР, 1987. – 173 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
138646
   Автоматизация построения тренажеров и обучающих систем. – Киев : Наукова думка, 1989. – 197, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 195-198
138647
   Автоматизация потенциальн опасных процессов химической технологии : Мезвуз. сб. научн. тр. – Ленинград : ЛТИ, 1988. – 164 с. – Библиогр. в конце ст.
138648
   Автоматизация потенциально опасных процессов химической технологии : Межвуз. сб. научн. тр. – Ленинград : ЛТИ, 1984. – 151 с. – Библиогр. в конце ст.
138649
   Автоматизация преобразования и обработки графической информации в высокоинформативных системах : Метод рекомендации. – Минск : ИТК, 1990. – 113, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 110-113
138650
   Автоматизация призводства пакетов прикладных программ : Автоматизация пр-ва трансляторов (тез.докл.). – Таллин : ТПИ, 1980. – 207 с.
138651
  Гогиташвили Г.Г. Автоматизация принятия решений в системах управления / Г.Г. Гогиташвили. – Тбилиси, 1985. – 163с.
138652
   Автоматизация программирования : Сборник переводов. – Москва : Физматгиз, 1961. – 368 с. : схем.
138653
   Автоматизация программирования : [Сб. ст.]. – Москва : ВЦ АН СССР, 1988. – 71, [1] с. – Библиогр. в конце ст.
138654
   Автоматизация программирования : Сб. ст. – Москва : ВЦ АН СССР, 1989. – 82, [1] с. – Библиогр. в конце ст.
138655
   Автоматизация программирования : Сб. ст. – Москва : ВЦ АН СССР, 1991. – 82, [1] с. – Библиогр. в конце ст.
138656
   Автоматизация программирования аналого-цифровых и микропроцессорных систем : Материалы семинара. – Москва : МДНТП, 1982. – 164 с. : ил. – Библиогр. в конце докл.
138657
   Автоматизация программирования средств АВТ : Материалы семинара. Декабрь 1970 г. – Москва, 1971. – 174 с.
138658
  Вдовин С.И. Автоматизация программирования фрезернойи токарной обработки / С.И. Вдовин, А.С. Гладкий. – Днепропетровск, 1988. – 51с.
138659
   Автоматизация проектирвания дискретных систем : Сборник научных трудов. – Минск, 1995. – 132с.
138660
  Лыпарь Ю.И. Автоматизация проектирвоания избирательных усилителей и генераторов / Ю.И. Лыпарь. – Ленинград, 1983. – 143 с.
138661
   Автоматизация проектирования : Материалы семинара. – Москва, 1981. – 144с.
138662
   Автоматизация проектирования : Сборник статей. – Москва : Машиностроение
Вып. 1. – 1986. – 302с.
138663
   Автоматизация проектирования : Сборник статей. – Москва : Машиностроение
Вып. 2 : Автоматизация проектирования систем программно-логического управления. – 1990. – 251с.
138664
   Автоматизация проектирования аналого-цифровых устройств. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 182с.
138665
  Мамиконов А.Г. и др. Автоматизация проектирования АСУ / А.Г. и др. Мамиконов. – Москва, 1981. – 328с.
138666
   Автоматизация проектирования АСУ с использованием пакетов прикладных программ. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 326с.
138667
   Автоматизация проектирования АСУ ТП : Сборник статей. – Фрунзе : Илим, 1986. – 119с.
138668
   Автоматизация проектирования БИС : В 6-ти книгах. – Москва : Высшая школа
Кн. 1 : Принципы и методология построения САПР БИС/Г.Г. Казеннов, А.Г. Соколов. – 1990. – 142с.
138669
   Автоматизация проектирования БИС : В 6-ти книгах. – Москва : Высшая школа
Кн. 2 : Функционально-логическое проектирование БИС/П.В. Савельев, В.В. Коняхин. – 1990. – 155с.
138670
   Автоматизация проектирования БИС : В 6-ти книгах. – Москва : Высшая школа
Кн. 3 : Рабочие станции в проектировании БИС/В.В. Ермак и др. – 1990. – 142с.
138671
   Автоматизация проектирования БИС : В 6-ти книгах. – Москва : Высшая школа
Кн. 4 : Топологическое проектирование нерегулярных БИС/Г.Г. Казеннов, В.М. Шемелинин. – 1990. – 109с.
138672
   Автоматизация проектирования БИС : В 6-ти книгах. – Москва : Высшая школа
Кн. 5 : Физико-топологическое моделирование структур элементов БИС/Кремлев В.Я. – 1990. – 143с.
138673
   Автоматизация проектирования БИС : В 6-ти книгах. – Москва : Высшая школа
Кн. 6 : Проектирование топологии матричных БИС/Г.Г. Казеннов, Е.В. Сердобинцев. – 1990. – 112с.
138674
  Рубцов В.П. Автоматизация проектирования больших интегральных схем / В.П. Рубцов, В.П. Захаров, В.А. Жижко. – Киев : Техніка, 1980. – 232 с.
138675
  Тютин А.А. Автоматизация проектирования больших МОП-интегральных схем с микромозаичной структурой / А.А. Тютин, Г.Е. Попов. – К., 1972. – 17с.
138676
   Автоматизация проектирования в радиоэлектронике и вычислительной технике : Материалы семинара. – Москва, 1981. – 171с.
138677
   Автоматизация проектирования в радиоэлектронике и вычислительной технике : Материалы семинара. – Москва, 1984. – 169с.
138678
   Автоматизация проектирования в радиоэлектронике и вычислительной технике : Материалы семинара. – Москва, 1987. – 174с.
138679
   Автоматизация проектирования в радиоэлектронике и вычислительной технике : Материалы семинара. – Москва, 1990. – 159с.
138680
   Автоматизация проектирования в электротехнике и энергетике : Межвуз. сборник научн. трудов. – Иваново, 1984. – 160с.
138681
  Глушков В.М. Автоматизация проектирования вычислительных машин / В.М. Глушков. – Киев : Наукова думка, 1975. – 232с.
138682
   Автоматизация проектирования вычислительных систем. Языки, моделирование и базы данных. – Москва : Мир, 1979. – 462с.
138683
   Автоматизация проектирования вычислительных структур. – Ростов-на-Дону, 1983. – 221с.
138684
   Автоматизация проектирования дискретных устрйств : Межвуз. темат. сборник научных трудов. – Челябинск, 1982. – 126с.
138685
  Лекарев М.Ф. Автоматизация проектирования дискретных устройств / М.Ф. Лекарев, В.Ф. Мелехин. – Л., 1978. – 76с.
138686
   Автоматизация проектирования и моделирования вычислительных систем : Сборник научных трудов. – Киев, 1982. – 96с.
138687
   Автоматизация проектирования и программирования роботов и ГПС : Сб. науч. тр. – Москва : Наука, 1988. – 235с.
138688
   Автоматизация проектирования и производства микросборок и электронных модулей. – Москва : Радио и связь, 1986. – 279с.
138689
  Ямпольский Л.С. Автоматизация проектирования и управления в гибком производстве. / Л.С. Ямпольский, Банашак Зб. – Киев, 1989. – 213с.
138690
   Автоматизация проектирования изделий машиностроения. – Москва : Знание, 1991. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 10 ; Радиоэлектроника и связь)
138691
   Автоматизация проектирования информационных систем : Сб. работ. – Киев : ИК, 1976. – 86с.
138692
   Автоматизация проектирования исследований корреляционно-экстремальных систем. – Томск, 1987. – 131с.
138693
   Автоматизация проектирования микрогопроцессорных систем : сборник научных трудов. – Ленинград : ЛНИВЦ АН СССР, 1984. – 116 с.
138694
  Жинтелис Г.Б. Автоматизация проектирования микропрограммируемых структур / Г.Б. Жинтелис. – Л., 1985. – 216с.
138695
   Автоматизация проектирования микропроцессорных систем управления : сборник научніх трудов. – Ташкент : ТашПИ, 1986. – 73 с.
138696
   Автоматизация проектирования микропроцессорных устройств : Научно-технический сборник. – Минск : ИТК, 1986. – 124 с.
138697
   Автоматизация проектирования многопроцессорных вычислительных систем : Сб. науч. тр. – Киев : ИК, 1985. – 63с.
138698
   Автоматизация проектирования модульных систем обработки данных : Сборник трудов. – Москва, 1989. – 95с.
138699
   Автоматизация проектирования оптических и оптико-электронных систем. – Новосибирск, 1986. – 165с.
138700
  Кулиев Г.Б. Автоматизация проектирования переключательных схем на основе структурно-графовых преобразований с графическим выводом решения : Автореф... канд. техн.наук: 252 / Кулиев Г.Б.; Моск. энерг. ин-т. – М., 1972. – 22л.
138701
   Автоматизация проектирования печатных блоков с модулями произвольной формы. – Москва : Машиностроение, 1979. – 167с.
138702
   Автоматизация проектирования радиоэлектронной аппаратуры и средств вычислительной техники : Межвуз. сборник. – Свердловск : УПИ, 1980. – 173с.
138703
   Автоматизация проектирования радиоэлектронной аппаратуры и средств связи
№ 7. – 1987
138704
   Автоматизация проектирования радиоэлектронных средств : учебное пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Радиотехника" / О.В. Алексеев, А.А. Головков, И.Ю. Пивоваров, Г.Г. Чавка; О.В.Алексеев, А.А.Головков, И.Ю.Пивоваров, Г.Г.Чавка; Под ред. О.В. Алексеева. – Москва : Высшая школа, 2000. – 479 с. – ISBN 5-06-02691-4
138705
   Автоматизация проектирования РЭА и ЭВА : Тезисы докладов и зональной конференции 12-13 октября. – Пенза, 1989. – 112с.
138706
   Автоматизация проектирования РЭА. : Мат-лы семинара. – Москва, 1973. – 184с.
138707
  Сольницев Р.И. Автоматизация проектирования систем автоматического управления / Р.И. Сольницев. – М, 1991. – 334с.
138708
  Чоговадзе Г.Г. Автоматизация проектирования систем оперативного управления технологическими процессами / Г.Г. Чоговадзе. – Москва, 1980. – 288 с.
138709
   Автоматизация проектирования систем управления : Сб. статей. – Москва : Статистика, 1978. – 197 с. : ил. – Библиогр. в конце статей
138710
   Автоматизация проектирования систем управления : Сб. статей. – Москва : Финансы и статистика, 1979. – 204с.
138711
   Автоматизация проектирования систем управления : Сб. статей. – Москва : Финансы и статистика
Вып.3. – 1981. – 206с.
138712
   Автоматизация проектирования систем управления : Сб. статей. – Москва : Финансы и статистика
Вып.4. – 1982. – 205с.
138713
   Автоматизация проектирования систем управления : Сб. науч. тр. – Ташкент : ТашПИ, 1985. – 79с.
138714
  Подчукаев В.А. Автоматизация проектирования систем управления / В.А. Подчукаев. – Саратов, 1987. – 71 с.
138715
   Автоматизация проектирования сложных логических структур : [ В.А. Горбатов, В.Ф. Демьянов, Г.Б. Кулиев и др.]. – Москва : Энергия, 1978. – 352 с. – Библиогр.: c. 346-348
138716
  Конов В.А. Автоматизация проектирования сложных объектов : Учеб. пособие / Р.П. Чапцов, В.А. Конов, И.Л. Надточий, Е.С. Ярош ; Под ред. Р.П.Чапцова. – Челябинск : ЧПИ, 1978. – 95 с. – Библиогр.: с. 89-93
138717
   Автоматизация проектирования сложных систем : Сб. разраб. ЛИТМО. – Ленинград : ЛИТМО, 1986. – 84 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
138718
  Вайрадян А.С. Автоматизация проектирования сложных систем с многократным резервированием / А.С. Вайрадян. – Москва, 1983. – 128с.
138719
   Автоматизация проектирования средств автоматики и вычислительной техники : [Сборник статей]. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1976. – 97 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
138720
   Автоматизация проектирования средств ВТ : Учеб. пособие / В.С. Дудкин, А.В. Плотников, А.Ф. Губкин, И П. Васькин; П.И.Васькин. А.Ф.Губкин, В.С.Дудкин, А.В. Плотников. – Ленинград : [б. и.], 1979. – 95 с. – Библиогр.: с. 93
138721
   Автоматизация проектирования средств дискретной обработки информации : [Обзор] / О.В. Бузовский, К.Г. Самофалов, С.А. Ананьевский, В.Д. Шуваева; Гос. план. ком. Совета Министров УССР. Укр. науч.-исслед. ин-т науч.-техн. информации и техн. экон. исследований. – Киев : [б. и.], 1971. – 39 с. – Библиогр.: с. 38
138722
  Соснин П.И. Автоматизация проектирования средств контроля и диагностики / П.И. Соснин. – Саратов, 1985. – 88с.
138723
   Автоматизация проектирования строительных и технических объектов. – Москва : Наука, 1986. – 135 с.
138724
  Усынин Г.Б. Автоматизация проектирования твэлов и ТВС реакторов на быстрых нейтронах / Г.Б. Усынин. – Горький, 1987. – 79с.
138725
   Автоматизация проектирования технологии и программное управление : Сборник статей. – Киев : Техника, 1966. – 159 с. – Библиогр. в конце статей
138726
   Автоматизация проектирования технологических процессов и оснастики : Сб. науч. тр. – МИНСК : ИТК, 1991. – 165 с., [1] с. ил. : ил.
138727
   Автоматизация проектирования технологических.процессов : Направление:"Вычеслительная техника в машиностроении" Научно - технический сборник. – Минск. – ISSN 1300946
Вып. 1. – 1982
138728
  Аникин А.Д. Автоматизация проектирования технологической оснастки : учеб. пособие / А.Д. Аникин, А.П. Дмитриев, А.Н. Лукичев ; Ленингр. электротехн. ин-т. – Ленинград : ЛЭТИ, 1977. – 83 с. : ил. – Библиогр.: с. 79-82
138729
  Абрайтис Л.Б. Автоматизация проектирования топологии цифровых интегральных микросхем. / Л.Б. Абрайтис. – Москва : Радио и связь, 1985. – 198 с. : ил. – Библиогр.: с. 190-197
138730
  Баранов С.И. Автоматизация проектирования ЦВМ : [учеб. пособие для вузов спец. 0608 "Электрон. вычисл. машины"] / С.И. Баранов, Л.Н. Журавина, В.А. Скляров. – Минск : Вышэйш. школа, 1981. – 206 с. – Библиогр.: с. 199-201 (37 назв.)
138731
   Автоматизация проектирования ЭВМ : [Сб. статей. – Киев : Наукова думка, 1978. – 92 с. – Библиогр. в конце ст.
138732
  Абрайтис Л.Б. Автоматизация проектирования ЭВМ : автоматизир. техн. проектирование конструктив. узлов цифровых устройств / Л.Б. Абрайтис, Р.И. Шейнаускас, В.А. Жилевичюс ; под общ. ред Л.Б. Абрайтиса. – Москва : Советское радио, 1978. – 269 с. : ил. – Библиогр.: с. 256-262
138733
   Автоматизация проектирования ЭВМ : Материалы всесоюз. конф. (19-23 дек. 1977г.`. – Киев : Наукова думка, 1979. – 171 с. – Библиогр. в конце докл.
138734
   Автоматизация проектирования ЭВМ и их компонентов. – Киев : [б. и.], 1977. – 95 с.
138735
  Ларин В.А. Автоматизация проектирования электронных узлов систем автоматического управления / В.А. Ларин. – Днепропетровск, 1987. – 80с.
138736
  Волчек И.С. Автоматизация производств поликонденсационных смол. / И.С. Волчек, Ю.М. Лужков. – Москва, 1976. – 232с.
138737
   Автоматизация производства : [Сборник статей]. – Москва : Знание, 1959. – 32 с. : ил. – (Серия 4 / О-во "Знание" ; 17 : Наука и техника)
138738
   Автоматизация производства : Рекоменд. указатель в помощь лектору. – Москва, 1962. – 40 с.
138739
   Автоматизация производства. – Ленинград
№ 6. – 1986
138740
   Автоматизация производства и промышленная электроника. – Москва : Советская энциклопедия. – (Энциклопедия современной техники ; Энциклопедии. Словари. Справочники)
Том 1 : А-И. – 1962. – 524 с., 6 л. ил. : ил.
138741
   Автоматизация производства и промышленная электроника. – Москва : Советская энциклопедия. – (Энциклопедия современной техники ; Энциклопедии. Словари. Справочники)
Том 2 : К- Погрешность измерения. – 1963. – 528 с., 3 л. ил. : ил.
138742
   Автоматизация производства и промышленная электроника. – Москва : Советская энциклопедия. – (Энциклопедия современной техники ; Энциклопедии. Словари. Справочники)
Том 3 : [П-Т]. Погрешность решения- Телеизмерительная система частотная. – 1964. – 487 с., 6 л. ил. : ил.
138743
   Автоматизация производства и промышленная электроника. – Москва : Советская энциклопедия. – (Энциклопедия современной техники ; Энциклопедии. Словари. Справочники)
Том 4 : [Т-Я]. Телекомандование - Ячейки стандартные. – 1965. – 548 с., 6 л. ил. : ил.
138744
   Автоматизация производства и управления : Экономический и организационный аспекты. – Киев : Наукова думка, 1992. – 186 с.
138745
   Автоматизация производственных процессов : Производство и применение средств оргатехники за рубежом. – Москва : Изд-во АН СССР, 1956. – 48 с. : ил.
138746
   Автоматизация производственных процессов. – Вып.2. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 180 с.
138747
   Автоматизация производственных процессов : Труды городской конференции по вопросам автоматизации производственных процессов, состоявшейся 19-21 сентября 1966г. – Алма-Ата : Наука, 1968. – 200 с.
138748
   Автоматизация производственных процессов в машиностроении и приборостроении. – Рига, 1963. – 140 с.
138749
   Автоматизация производственных процессов в микроэлектронике : Сб. науч. тр. – Москва : МИЭТ, 1982. – 140 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
138750
   Автоматизация производственных процессов в сельском хозяйстве : Материалы совещания 25 ноября-2 декабря 1954г. – Москва : Акад. наук СССР, 1956. – 452 с., 4 л. ил. : ил.
138751
  Айзенберг Л.Г. Автоматизация производственных процессов и АСУ в легкой промышленности / Л.Г. Айзенберг, А.Б. Кипнис, Ю.И. Стороженко. – Москва : Легпромбытиздат, 1989. – 301, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 300
138752
   Автоматизация производственных процессов и унификация аппаратуры : [Сб. статей]. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1977. – 194 с. : ил. – Библиогр. в конце статей
138753
   Автоматизация производственных процессов на горнорудных и металлургических предприятиях. – Москва : ЦБТИ, 1961. – 174 с. : ил. – (Машиностроение и автоматика ; серия 1)
138754
   Автоматизация производственных процессов на горнорудных и металлургических предприятиях. – Москва : ЦНТИприборэлектропром
Вып2. – 1963. – 80 с.
138755
   Автоматизация производственных процессов на открытых горных разработках : Сборник статей. – Киев : Техніка, 1965. – 126 с.
138756
   Автоматизация производственных процессов на Тираспольском винно-коньячном заводе. – Москва, 1964. – 33 с. – Библиогр. в конце книги
138757
   Автоматизация производственных процессов с применением средств вычислительной техники : Материалы научно-технического совещания. – Москва : ЦБТИ, 1962. – 207 с. : ил.
138758
  Наровлянский Н.Г. Автоматизация производственных процессов социалистической промышленности - один из путей создания материально-технической базы коммунизма. (На примере автотракторной промышленности) : Автореф... канд. эконом.наук: / Наровлянский Н.Г.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 16 л.
138759
   Автоматизация производственных процессов.. – Вып. 3. – Москва : Изд-во АН СССР, 1960. – 136 с.
138760
  Горнштейн М.Ю. Автоматизация промышленной технологии / М.Ю. Горнштейн, Д.М. Палтерович. – М, 1984. – 64с.
138761
  Гейдаров П.Ш. Автоматизация процедуры обращений граждан в госучреждения и электронное правительство // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 11 (343). – С. 71-80. – ISSN 0132-1625


  Изучаются перспективы использования соременных электронных технологий для упрощения процедуры обращения граждан в государственные организации и лучшего контроля рассмотрения их запросов.
138762
  Обновленский П.А. Автоматизация процесса нанесения полупроводящей пленки для деталей радиотехнических приборов : Автореф... канд. техн.наук: / Обновленский П.А.; Ленингр. ин-т точной механики и оптики. – Ленинград, 1952. – 13 с.
138763
  Детиненко Н.Е. Автоматизация процесса обработки снимков с большой пузыльковой камеры Мирабель в системе спирального измерителя : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.01 / Детиненко Н. Е.; Ин-т физики высок. энергий. – Серпухов, 1979. – 16л.
138764
  Сойкин Ф.А. Автоматизация процесса обслуживания читателей в библиотеке МГТУ им. Н.Э. Баумана // Культура народов Причерноморья : Научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004. – № 48, т. 2. – С. 26-30. – ISSN 1562-0808
138765
  Топчий В.М. Автоматизация процесса оперативного управления строительством магистральных трубопроводов. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Топчий В.М.; Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1984. – 21л.
138766
   Автоматизация процесса подготовки задач для моделирования на аналоговых вычислительных машинах : Обзор по материалам зарубежной печати. – Ленинград : Судостроение, 1968. – 40 с. – Библиогр.: с. 37-38
138767
  Дао Нам Ань Автоматизация процесса построения компиляторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.11 / Дао Нам Ань; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 12л.
138768
  Куценко С.П. Автоматизация процесса управления в вычислительных центрах / С.П. Куценко. – К., 1975. – 80с.
138769
  Кондаурова Т.А. Автоматизация процесса управления вычислительными центрами / Т.А. Кондаурова. – Москва, 1979. – 36 с.
138770
  Иванов А.Г. Автоматизация процессов выбора способов изображения картографируемых объектов и явлений / А.Г. Иванов, О.А. Булыгина // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 10. – С. 27-32 : табл., рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
138771
   Автоматизация процессов дозирования в металлургии : Под ред. Л.Х.Шидловича. – Москва : Металлургия, 1977. – 368 с. – Библиогр.: c. 361-364
138772
  Набоков И.Н. Автоматизация процессов измерения и регистрация моментов звездных прохождений. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.03.01 / Набоков И.Н.; АН СССР.Гл.астрон.обсерватории. – Л, 1977. – 10л.
138773
  Бочарова Е.Н. Автоматизация процессов комплектования и обработки литературы на основе информационно-библиотечной системы "Библиобус" / Е.Н. Бочарова, А.В. Васильев, Е.В. Кочукова // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 3. – С. 30-33. – ISSN 0130-9765


  В статье рассматривается система "Библиобус" (БЕН РАН), которая предназначена для комплексной автоматизации технологических процессов комплектования и обработки непереодических изданий в условиях распределенной централизованной библиотечной сети.
138774
   Автоматизация процессов механической обработки и сборки : [Труды совещания. 9-13 июня 1964 г.]. – Москва : Наука, 1967. – 303 с.
138775
  Халамаейзер М.Б. Автоматизация процессов обработки кинопленки / М.Б. Халамаейзер. – М., 1970. – 264с.
138776
   Автоматизация процессов обработки первичной информации : межвузовский сборник научных трудов. – Пенза
№ 9. – 1983
138777
  Жигаленко О.В. Автоматизация процессов планирования документальныx форм налогового контроля // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 210-214. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье представлен алгоритм автоматизации процессов планирования документальных форм налогового контроля, результатом которого является повышeние зффективности документального налогового контроля за счет снижения трудозатрат налоговой службы, ...
138778
  Жигаленко Ольга Викторовна Автоматизация процессов планирования документальныx форм налогового контроля // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 210-214. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье представлен алгоритм автоматизации процессов планирования документальных форм налогового контроля, результатом которого является повышeние зффективности документального налогового контроля за счет снижения трудозатрат налоговой службы, ...
138779
  Кузнецов О.А. Автоматизация процессов поиска информации / О.А. Кузнецов. – Москва, 1972. – 192с.
138780
   Автоматизация процессов проектирования : Направление:"Вычеслительная техника в машиностроении" Научно - технический сборник. – Минск. – ISSN 1300946
В. 4. – 1982
138781
   Автоматизация процессов проектирования : Направление:"Вычеслительная техника в машиностроении" Научно - технический сборник. – Минск. – ISSN 1300946
В. 1. – 1983
138782
   Автоматизация процессов производства цветных металлов. – Фрунзе : Илим, 1964. – 93с.
138783
  Авен О.И. Автоматизация процессов управления / О.И. Авен. – Москва : Знание, 1983. – 64 с. : ил. – Библиогр.: с. 57. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 11 ; Наука и техника управления)
138784
   Автоматизация процессов формирования и обработки экономической информации : Науч. тр. – Москва : [Б. и.], 1981. – 157 с. – Библиогр. в конце работ
138785
   Автоматизация пылесистем с шаровыми барабанными мельницами. – Москва-Ленинград : Энергия, 1965. – 104 с. – Библиогр.: с. 17-18 и с. 76
138786
   Автоматизация рабочих мест административно-управленческого персонала промышленных предприятий : (Сб. науч. тр.). – Минск : ЦНИИТУ, 1986. – 193 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
138787
   Автоматизация радиоизмерений. – Москва : Советское радио, 1966. – 527 с.
138788
  Демченко В.В. Автоматизация разработки входных графических языков на АРМ-С : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.12 / Демченко В. В.; МВиССО УССР, КИСИ. – К., 1987. – 19л.
138789
  Ластовченко М.М. Автоматизация разработки высоконадежной РЭА / М.М. Ластовченко, И.А. Медвинский. – Киев, 1978. – 238 с.
138790
   Автоматизация разработки и выполнения конструкторской документации : [учеб. пособие для электротехн. и приборостоит. спец. вузов]. – Москва : Высшая школа, 1990. – 173 с. – Библиогр.: с. 175. – (ЭВМ в техническом вузе)
138791
   Автоматизация разработки и моделирование вычислительных и микропроцессорных систем : Материалы семинара. – Москва : МДНТП, 1983. – 147 с. : ил. – Библиогр. в конце докл.
138792
  Юрко А. Автоматизация распознавания двумерных изображений : Библиогр. указ., 1959-1970 / А. Юрко. – Вильнюс, 1977. – 189с.
138793
  Зубок И.Г. Автоматизация распорядительной деятельности / И.Г. Зубок, Б.Н. Нефедов. – Новосибирск, 1986. – 109с.
138794
  Беляев В.И. Автоматизация расчета и обоснования норм труда / В.И. Беляев, В.Н. Стрижкина. – Барнаул, 1988. – 74с.
138795
  Велесько Е.И. Автоматизация расчета подетальных планов производства / Е.И. Велесько, Н.М. Орлова. – Москва, 1970. – 56с.
138796
  Зацерковный В.И. Автоматизация расчета поправок нейтронного каротажа с помощью программного пакета "Геопоиск” / В.И. Зацерковный, В.В. Халимендик // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 39-48. – ISSN 1684-2189
138797
   Автоматизация расчета технико-экономических показателей блока мощностью 200 Мвт при помощи управляющей вычислительной машины системы "Комплекс" : (Из опыта разработки и внедрения системы автоматич. регулирования "Комплекс" на блоке 200 Мвт Змиевской ГРЭС). – Москва : Энергия, 1969. – 36 с. – Библиогр.: с. 34-35
138798
   Автоматизация расчетов к проектам планов экономического и социального развития : Сб. науч. тр. – Москва : ЦЭНИИ, 1983. – 154 с. – Библиогр. в конце ст.
138799
  Элькин С.Р. Автоматизация расчетов режима энергетических систем средствами аналоговой вычислительной техники. : Автореф... Канд.техн.наук: / Элькин С.Р.; Груз.политехн.ин-т. – Тбилиси, 1964. – 15л.
138800
   Автоматизация реакторных расчетов. – Москва : Атомиздат, 1974. – 103 с. – Библиогр.: с. 101-102. – (Физика ядерных реакторов ; 3)
138801
  Архангельский В.И. Автоматизация реверсивных электроприводов / Архангельский В.И. – Киев : Техніка, 1966. – 411 с. : черт. – Библиогр.: с. 407-409 (59 назв.)
138802
   Автоматизация региональных технологий : Сб. науч. тр. – Ленинград : Наука, 1989. – 184 с. – Библиогр. в конце ст.
138803
  Кастеллани К. Автоматизация решения задач управления / К. Кастеллани. – М., 1982. – 471с.
138804
  Загороднюк В.Т. Автоматизация самоходных бурильных установок / В.Т. Загороднюк. – Ростов -на-Дону, 1975. – 205с.
138805
  Муценек К.Я. Автоматизация сборки изделий / К.Я. Муценек. – Рига, 1964. – 164с.
138806
  Брунина Ю.З. Автоматизация сельской телефонной связи / Ю.З. Брунина. – Москва : Редакционно-издательский отдел ВЗИС, 1969. – 40 с.
138807
  Миков А.И. Автоматизация синтеза микропроцессорных управляющих систем. / А.И. Миков. – Иркутск, 1987. – 286с.
138808
  Потемкин И.С. Автоматизация синтеза функциональных схем. / И.С. Потемкин. – М., 1981. – 88с.
138809
  Миков А.И. Автоматизация системного проектирования ЦВМ: Учеб. пособие по спецкурсу. / А.И. Миков. – Пермь, 1986. – 96с.
138810
   Автоматизация спектральных исследований активных образований на Солнце. I. Фотометрия спектров на основе одноканальнон системы МФ2-КАМАК-СМЗ / В.А. Остапенко, В.Ф. Морфлюк, Л.В. Попкова, Ю.А. Чеснок // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 53-66. – (Астрономия ; вып. 31). – ISSN 0201-7601


  Осуществлена автоматизация процесса фотометрической обработки спектров активных образований на Солнце на основе комплекса А1Ф2-КАМАК-СМЗ. Изучены основные принципы построения и требования к различным системам комплекса, которые будут использованы в ...
138811
   Автоматизация спектральных исследований активных образований на Солнце. II. Фотометрия спектров и изображений на основе 40-канальной системы МФ4-СМ ЭВМ / В.Н. Ващенко, В.А. Остапенко, А.Ю. Демонтович, Пащенко, Ю.А. Чеснок // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 82-84. – (Астрономія ; Вип. 32)


  Описан 40-канальный измерительный комплекс МФ4-СМ ЭВМ, предзназначенный для фотометрического цифрового анализа спекторов и изображений на прозрачном основании.
138812
   Автоматизация структурно-морфологических построений / И.Г. Черванев, В.И. Еремин, Г.Е. Ивашко, В.С. Черпак // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 21. – С. 41-46 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
138813
  Мануйлов П.Н. Автоматизация тепловых процессов на электростанциях / П.Н. Мануйлов. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва-Ленинград, 1961. – 272 с.
138814
  Мануйлов П.Н. Автоматизация тепловых процессов на электростанциях / П.Н. Мануйлов. – 3-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1970. – 296 с.
138815
  Баклушин П.А. Автоматизация теплоэнергетических установок / П.А. Баклушин, Б.К. Киселев, Л.И. Кубасова. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1960. – 352 с., 1 вел. л.
138816
  Киселев И.К. Автоматизация теплоэнергетических установок / И.К. Киселев. – М.-Л.
1. – 1960. – с.
138817
  Коротаев Н.А. Автоматизация тестового диагностирования дискретных устройств / Н.А. Коротаев, А.Е. Люлькин. – Минск, 1983. – 142с.
138818
  Тютин А.А. Автоматизация технического этапа проектирования микроэлектронных ЦВМ / А.А. Тютин. – К., 1972. – 18с.
138819
  Гаврилов А.Н. Автоматизация технической подготовки производства / А.Н. Гаврилов. – М., 1976. – 64с.
138820
   Автоматизация технической подготовки производства : направление:"Вычислительная техника в машиностроении" Научно - технический сборник. – Минск. – ISSN 1300946
В. 1. – 1981
138821
   Автоматизация технической подготовки производства : Направление:"Вычеслительная техника в машиностроении" Научно - технический сборник. – Минск. – ISSN 1300946
В. 3. – 1982
138822
   Автоматизация технологических процессов в различных отраслях народного хозяйства : Тезисы докладов областной межотраслевой научно-технической конференции. Май 1975г. – Куйбышев : [б. и.], 1975. – 327 с. : ил. – Библиогр. в конце докл.
138823
   Автоматизация технологического контроля электрических аппаратов : Межвуз. сб. – Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 1986. – 104 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
138824
   Автоматизация технологического оборудования микроэлектроники : [Учебное пособие для приборостроит. спец. вузов. – Москва : Высш. шк., 1991. – 333, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 332
138825
   Автоматизация технологического проектирования при помощи электронных вычислительных машин : Сборник статей. – Москва : Машиностроение, 1966. – 136 с. : ил.
138826
   Автоматизация технологической подготовки гибких производств : Сб. науч. тр. – Минск : ИТК, 1989. – 161, [2] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
138827
   Автоматизация типовых технологических процессов и установок : [Учеб. для вузов по спец."Эолектропривод и автоматизация пром. установок и технол. комплексов". – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 431, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 420-421
138828
   Автоматизация труда технолога-машиностроителя : Справ. пособие. – Киев : Тэхника, 1991. – 110, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 111
138829
  Шеповалов В.Д. Автоматизация уборочных процессов / В.Д. Шеповалов. – М, 1978. – 384с.
138830
   Автоматизация умственного труда в машиностроении : Труды науч. сессии Отд-ния механики и процессов управления и Науч. совета по комплексной проблеме "Кибернетика". – Москва : Наука, 1969. – 164 с.
138831
  Трайнев В.А. Автоматизация управления / В.А. Трайнев. – М, 1977. – 63с.
138832
   Автоматизация управления. – Москва : Радио и связь, 1984. – 263 с. – Библиогр.: с. 256-259
138833
  Клюкин В.Н. Автоматизация управления в легкой промышленности / В.Н. Клюкин. – М., 1976. – 208с.
138834
  Клюковкин В.Н. Автоматизация управления в легкой промышленности / В.Н. Клюковкин. – М., 1976. – 208с.
138835
   Автоматизация управления в отраслевых НИИ и КБ. – Новосибирск : Наука, Сибирское отд., 1983. – 234 с. – Библиогр.: с. 230-232
138836
   Автоматизация управления войсками : Методол. проблемы. – Москва : Воениздат, 1977. – 301 с. : ил.
138837
   Автоматизация управления вузом : Сборник научных трудов. – Москва : Радио и связь, 1984. – 176 с.
138838
   Автоматизация управления вузом : Сборник научных трудов. – Москва : НИИВШ, 1985. – 183, [5], [4 л. табл.] с. – Библиогр. в конце ст.
138839
   Автоматизация управления высшей школой. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 1987. – 276 с.
138840
  Зубок И.Г. Автоматизация управления единичным и мелкосерийным производством / И.Г. Зубок, А.В. Бухаров. – Новосибирск, 1990. – 111с.
138841
   Автоматизация управления и повышение надежности средств автоматики на железнодорожном транспорте : Сборник научных трудов. – Москва : Транспорт, 1984. – 112 с. – Библиогр.: c. 110
138842
  Камилов Ш.М. Автоматизация управления и прогнозирования отраслей промышленности / Ш.М. Камилов. – Ташкент, 1984. – 181с.
138843
   Автоматизация управления качеством и стандартизация элементов АСУ : [Сборник статей]. – Львов : ВНИИМИУС, 1980. – 118 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
138844
   Автоматизация управления материальными потоками : (На примере применения ЭВМ в ж.-д. компании "Чесси систем"). – Москва : Прогресс, 1974. – 429 с.
138845
   Автоматизация управления народным хозяйством УССР : Организационный и правовой аспекты. – Киев : Наукова думка, 1983. – 144 с.
138846
   Автоматизация управления организационными и техническими системами : [Сборник статей. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 1979. – 201 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
138847
   Автоматизация управления предприятием легкой промышленности. – Москва, 1967. – 156с.
138848
  Ведута Е.Н. Автоматизация управления предприятиями с целью создания системы стратегического управления национальной экономикой / Е.Н. Ведута, В.А. Галаев, Н.Г. Игнатьева // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1, жовтень - грудень. – С. 26-32
138849
   Автоматизация управления производством : Межвузовский сборник. – Барнаул : АПИ, 1986. – 148 с.
138850
   Автоматизация управления промышленными объектами : [Сборник статей]. – Киев : ИК, 1980. – 105 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
138851
   Автоматизация управления промышленными предприятем и объединением : [Сборник статей]. – Киев : Техніка, 1974. – 126, [8] с. – Библиогр. в конце ст.
138852
   Автоматизация управления промышленными предприятиями : Сборник статей. – Киев : Техніка, 1971. – 156 с. – Библиогр. в конце ст.
138853
  Венгер Михаил ефремович Автоматизация управления сельским строительннным производством. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Венгер Михаил ефремович; МВ и ССО УССР. КИНХ. – К., 1986. – 20л.
138854
  Постевой А.Г. Автоматизация управления складским хозяйством. / А.Г. Постевой, В.Н. Антонов. – К., 1992. – 167с.
138855
   Автоматизация управления сложными объектами : (Тез. докл. к конф.). – Барнаул : [б. и.], 1978. – 83 с. – Библиогр. в конце докл.
138856
   Автоматизация управления технологическим процессом бурения скважин : Сборник научных трудов. – Ленинград : ВИТР, 1981. – 70 с. : ил. – Библиогр. в конце работ
138857
  Беляков В.К. Автоматизация управления химической промышленностью / В.К. Беляков. – М., 1977. – 279с.
138858
   Автоматизация управления энергообъединениями. – Москва : Энергия, 1979. – 431 с. – Библиогр.: с. 415-426
138859
  Меняйленко В.С. Автоматизация управления: Учеб. пособие по самостоят. овладению навыками работы на персон. ЭВМ типа "Роботрон-1715" для студентов спец. "Экономика и управление в отраслях топлив.-энерг. комплекса" 0 / В.С. Меняйленко. – М., 1989. – 51с.
138860
  Смирнов Э.А. Автоматизация управленческого труда на базе персональных компьютеров / Э.А. Смирнов. – М., 1988. – 48с.
138861
  Броун Р. Автоматизация учета / Р. Броун. – Л., 1960. – 200с.
138862
  Быков А.П. и др. Автоматизация учета и статистики в крупном универсальном магазине с помощью ЭВМ / А.П. и др. Быков. – М., 1974. – 148с.
138863
  Полковский Л.М. и др. Автоматизация учета на базе персональных ЭВМ / Л.М. и др. Полковский. – М., 1991. – 188с.
138864
   Автоматизация учетно-вычислительных работ. – Москва
№ 1. – 1985
138865
   Автоматизация физических экспериментов : Сборник статей. – Ташкент : Фан, 1991. – 77 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
138866
  Синаев А.Н. Автоматизация физических экспериментов, проводимых на ускорителях заряженных частиц : Автореф... доктор техн.наук: 01.04.16 / Синаев А.Н.; ОИЯИ. – Дубна, 1979. – 38л.
138867
   Автоматизация физического эксперимента : Обл. науч. конференция посвящ. 70-летию образов. Иркутск. гос. ун-та им. А.А. Жданова, Иркутск, апрель 1988 : Тезисы докладов. – Иркутск : [б.и.], 1988. – 48 с.
138868
   Автоматизация физического эксперимента и приборы для научных исследований : Сборник статей. – Алма-Ата : Наука, 1984. – 142 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
138869
   Автоматизация физического эксперимента на критических сборках. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 102 с. : ил. – Библиогр.: с. 99-101. – (Физика ядерных реакторов ; Вып. № 25)
138870
   Автоматизация формирования аналитических отчетов на основе данных мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования / В.Н. Микрюков, А.Н. Серегин, В.П. Поневаж, С.О. Сорокин // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 2. – С. 70-75. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются возможности информационной системы для построения аналитических отчетов о деятельности образовательных организаций и системы высшего образования. Приводятся задачи, требования к разработке информационной системы, данные, необходимые для ...
138871
   Автоматизация химводоочисток тепловых электростанций : [Сборник статей. – Москва : БТИ, 1964. – 96 с.
138872
  Леонов А.Л. Автоматизация химических производств и пусти ее развития / А.Л. Леонов, Ф.Я. Ревзин. – М, 1967. – 300с.
138873
   Автоматизация химической промышленности : [Сборник статей. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1955. – 140 с. : ил.
138874
   Автоматизация химической промышленности : Библиографический указатель 1964 (2 полуг.) -1965 (1 полуг.). – Москва : [б. и.], 1966. – 108 с. – (Актуальные проблемы техники)
138875
   Автоматизация цитологических исследований : Сборник научных трудов. – Пущино : НЦБИ, 1985. – 139, [1] с. : ил.
138876
   Автоматизация эксперимента : Сборник научных статей. – Новосибирск : Ин-т автоматики и электрометрии, 1976. – 198 с. – Библиогр. в конце ст.
138877
   Автоматизация эксперимента и машинная графика : [Сб. статей. – Томск : Изд-во Томск. ун-та, 1977. – 155 с.
138878
   Автоматизация экспериментальных исследований : Сборник научных работ. – Днепропетровск : [б. и.], 1973. – 138 с. – Библиогр. в конце работ
138879
   Автоматизация экспериментальных исследований : [Сборник статей]. – Минск : Ин-т техн. кибернетики, 1975. – 174 с. : ил. – Библиогр. в конце ст. – (Библиотека алгоритмов и программ для ЭВМ / АН БССР, Совет по автоматизации науч. исследований. Ин-т техн. кибернетики)
138880
   Автоматизация экспериментальных исследований : Сборник научных трудов. – Днепропетровск : ДГУ, 1977. – 120 с. – Библиогр. в конце работ
138881
   Автоматизация экспериментальных исследований : Всесоюзная научно-техн. конференция 5-7 июля: Тезисы докладов. – Куйбышев : Науч. совет по комплекс. пробл. "Кибернетика" АН СССР, 1978. – 242 с.
138882
   Автоматизация экспериментальных исследований : Сб. науч. тр. – Минск : ИТК, 1982. – 158 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
138883
   Автоматизация экспериментальных исследований : Сборник научных трудов. – Горький : [б.и.], 1985. – 198 с., [2] л. схем
138884
   Автоматизация экспериментальных исследований на энергофизических установках : Сборник статей. – Ташкент : Фан, 1991. – 84 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
138885
  Селиванов Ю.П. Автоматизация экспонирования в фоторепродукционных процессах. : Автореф... канд.техн.наук: / Селиванов Ю.П.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР.Моск.полигр.ин-т. – М, 1962. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
138886
   Автоматизация электрических измерений. – Москва : ОНТИПрибор
Вып. 10. – 1964. – 92 с. – Библиогр. в конце ст.
138887
   Автоматизация электрических измерений : Сборник статей. – Москва : Онтиприбор, 1966. – 113 с.
138888
   Автоматизация энергетики : Сборник статей. – Киев : [б. и.], 1964. – 253 с. – Библиогр. в конце статей
138889
   Автоматизация энергетических блоков. – Москва-Ленинград : Энергия, 1965. – 352 с. – Библиогр.: с. 346-349
138890
   Автоматизация энергетических блоков мощностью 150 и 200 Мат. – Москва : [б. и.], 1968. – 22 с.
138891
  Москалев А.Г. Автоматизация энергетических систем / А.Г. Москалев. – вып. 9. – Москва
Вып. 9. – 1961. – 46 с.
138892
  Павлов Г.М. Автоматизация энергетических систем / Г.М. Павлов. – Ленинград, 1977. – 240 с.
138893
   Автоматизация энергетических систем : [Учеб. пособие для электроэнерг. спец. вузов. – Москва : Энергия, 1977. – 441 с. : ил. – Библиогр.: с. 431-435
138894
   Автоматизация энергосистем и энергоустановок промышленных предприятий : Материалы научно-технической конференции. – Челябинск : [б. и.], 1965. – 164 с.
138895
   Автоматизация энергосистем и энергоустановок промышленных предприятий : Материалы к научно-технической конференции. – Челябинск
Вып. 2. – 1966. – 180с.
138896
   Автоматизация энергосистем и энергоустановок промышленных предприятий : Материалы к научно-технической конференции. – Челябинск
Вып. 3. – 1967. – 194с.
138897
   Автоматизация энергосистем и энергоустановок промышленных предприятий : Тематический сборник научн. трудов. – Челябинск : [б. и.], 1985. – 155 с. : ил. – Библиогр. в конце тр.
138898
   Автоматизация энергохозяйства. – Москва : ГОСИНТИ, 1963. – 80 с. – (Передовой научно-технический и производственный опыт ; № 25-63-78/2)
138899
   Автоматизация эргономического проектирования элементов рабочего места оператора : Методические материалы. – Минск : ИТК, 1986. – 159, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 128-140
138900
   Автоматизация ЭТО с применением ЭВМ : Сборник научных трудов. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 71 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
138901
   Автоматизация ядерного эксперимента на 4 МЭВ электростатическом ускорителе ФТИ АН УССР. – Харьков : ФТИ АН УССР
Часть 3 : Обработка угловых распределений-лучей из реакций радиационного захвата и неупругого рассеяния протонов ядрами с нулевым спином. – 1966. – 106 с.
138902
  Ямницкий В.А. Автоматизация ядерного эксперимента на базе малой вычислительной техники : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ямницкий В.А.; Лаборатория высоких энергий. Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1967. – 16л.
138903
   Автоматизация, приборы контроля и регулирования производственных процессов в нефтяной и нефтехимической промышленности : Серия справочников :. – Москва : Гостоптехиздат
Кн. 1. – 1962. – 785 с.
138904
   Автоматизация, приборы контроля и регулирования производственных процессов в нефтяной и нефтехимической промышленности : Серия справочников:. – Москва
Кн. 3 : Контроль и автоматизация процессов бурения скважин, добычи, транспорта и хранения нефти и газа. – 1963. – 552 с., 5 л. схем : ил.
138905
   Автоматизация, приборы контроля и регулирования производственных процессов в нефтяной и нефтехимической промышленности : Серия справочников. – Москва : Недра
Кн. 2 : Приборы контроля давления, расхода и количества вещества, уровня, температуры : Вторичные приборы и машины множественного контроля. – 1964. – 870 с., 2 л. табл. : ил. – Библиогр. в конце разделов
138906
  Сирота О.П. Автоматизація аналізу несуперечності в задачах верифікації при проектуванні автоматизованих систем обробки інформації : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Сирота О.П. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
138907
  Бабій А.С. Автоматизація аналізу сезонних коливань рівня злочинності / А.С. Бабій, М.М. Зацеркляний // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Том 4, № 3. – С. 163-167. – ISSN 1727-1584
138908
  Скопень М.М. Автоматизація аналізу фінансових результатів та аудиту фінансової стійкості підприємства на платформі системи управління базами даних "АССЕЗЗ" / М.М. Скопень, В.А. Лобанова // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 58-63. – ISSN 1728-6220
138909
  Семенко Т. Автоматизація аудиту розрахунків з ПДВ і шляхи її вдосконалення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 4. – С. 50-53
138910
  Меджибовська Н. Автоматизація банківської діяльності: комплексний підхід : нові банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 2. – С. 32-34 : Рис.
138911
  Кунянський Леонід Аркадійович Автоматизація безконтактної діагностики у керованих технологічних процесах випробувань повітряно-реактивних двигунів : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Кунянський Леонід Аркадійович; Харк. політехн. ін-т. – Х., 1993. – 18л.
138912
  Ляшенко І.Ю. Автоматизація бібліотечних процесів з використанням інформаційних мережевих технологій : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Ляшенко І.Ю.; НАН України. Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадского. – Київ, 1998. – 16л.
138913
  Івахненков С. Автоматизація бізнес-процесів та бухгалтерського обліку: "хмарна" револція? // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5. – С. 26-35 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
138914
  Марченко Д.М. Автоматизація бухгалтерського обліку як джерело зростання його ефективності : бухгалтерський облік, аналіз та аудит. // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 248-254. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
138915
  Кордунова Т. Автоматизація бухобліку // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 6. – С.72-77
138916
  Фокін С. Автоматизація вибірки анафоричних повторів для перекладознавчих і контрастивних досліджень


  На основі проведеного експерименту з використанням власного спеціально розробленого програмного забезпечення проаналізовано різні принципи й алгоритми пошуку анафоричних повторів на матеріалі іспанського й українського тексту. Експеримент показав, що ...
138917
  Щербина О.А. Автоматизація вимірювання напруженості поля : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.17 / Щербина О.А.; МОНУ; Національний авіаційний ун-т. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
138918
  Бажан О. Автоматизація виробництва як передумова технологічного безробіття в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 159-161
138919
   Автоматизація виявлення та протидії інформаційним загрозам у мережі Інтернет / Р.В. Грищук, Лукова-Чуйко, О.В. Лагодний, Г.Д. Носова // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юдін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 158-165. – ISSN 2075-0781
138920
  Бачишин Б.Д. Автоматизація геодезичних вимірювань в землеустрої : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за спец. "Землеустрій та кадастр" / Б.Д. Бачишин ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2013. – 228, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 219-221. – ISBN 978-966-327-268-9
138921
  Рев"яцький І.Ю. Автоматизація електронної системи формування бібліографії наукових праць у вищих медичних навчальних закладах України / І.Ю. Рев"яцький, О.М. Заліська // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т ; Голов. ред.: В.В. Трохимчук [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 18-24. – ISSN 0367-3057
138922
  Крючкова Л.П. Автоматизація ідентифікації тварин в технологічному процесі молочних ферм. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Крючкова Л.П.; Кіровоград. ін-тут сільськогосп. машинобуд. – Кіровоград, 1997. – 16л.
138923
  Муравський В. Автоматизація калькулювання для оперативного управління конкурентоспроможністю підприємства // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 4 (236). – С. 217-231. – ISSN 2409-9260
138924
  Скоробогатова І.В. Автоматизація керування енергозберігаючими режимами камерної печі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Скоробогатова Інна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
138925
  Нгуен Тхань Хай Автоматизація керування хвильовою електростанцією з гнучкими енергопоглинаючими елементами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Нгуен Тхань Хай ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв.
138926
  Партико З.В. Автоматизація контролю композиційних норм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 18-20. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Розглядаються питання автоматизації композиційних норм оформлення тексту - одного з важливих компонентів автоматизованого редагування текстів.
138927
  Партико З.В. Автоматизація контролю логічних норм редагування // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 74-79


  Розглядаються можливості автоматизації контролю логічних норм редагування. Вказується, що на сучасному етапі розвитку лінгвістики й логіки такий контроль не може бути автоматичним, а тільки певною мірою автоматизованим. Запропоновано методи такого ...
138928
  Горєв Л.М. Автоматизація математичнаго моделювання впливу зрошення на гідрохімічний режим річкового басейну // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 35-42. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія ; Вип. 26)
138929
  Ширягіна О.Є. Автоматизація моделей прогнозування прибутку : математичні методи,моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 251-263 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
138930
  Катіорджіолу С. Автоматизація моделей прогнозування прибутку / С. Катіорджіолу, В. Йоруджу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 264-275 : Табл. – Бібліогр.: 31 назва. – ISSN 1993-6788
138931
  Троханяк С. Автоматизація моніторингу фінансової стабільності банківської системи // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 512-515. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
138932
  Кольчіба М.Р. Автоматизація монохроматора МДР - 23 / М.Р. Кольчіба, К.С. Шокін, В.М. Прокопець // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 68-69
138933
  Марусей Т.В. Автоматизація обліку заробітної плати засобами інформаційних технологій / Т.В. Марусей, І.М. Мушеник // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 127-133. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
138934
  Безверхий К. Автоматизація обліку курсових різниць: актуальні питання : облік: теорія і практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 9. – С. 36-44 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
138935
  Кузьмінський Ю.А. Автоматизація обробки інформації в обліку даних про міжнародну фінансово-господарську діяльність // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.96-99. – (Економічні науки ; № 2)
138936
  Кульчицький І.М. Автоматизація оцінювання знань студентів у кредитно-модульній системі Болонського процесу / І.М. Кульчицький, Т.В. Магеровська, В.В. Сеник // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2012. – № 6, ч. 1. – С. 7-14. – ISSN 2078-4643
138937
  Солодяк О.Ю. Автоматизація перекладу військово-політичних текстів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 564-569. – ISBN 966-581-481-8
138938
  Вовк Н.С. Автоматизація підсистеми обслуговування читачів у системі електронної бібліотеки // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2020. – № 2. – С. 27-34. – ISSN 2409-9805
138939
  Тараненко К.Г. Автоматизація підтримки прийняття рішень у реальному часі в доказовій медицині / К.Г. Тараненко, Т.В. Коломійченко, В.П. Бочарников // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 199-201. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті окреслені проблеми прийняття рішень у сучасній медицині в реальному часі в умовах невизначеності характеристик, що вивчаються, а також обмеженості первинних даних. Показана перспективність сумісного застосування Fuzzy-технологій із методами та ...
138940
  Галецька Н. Автоматизація правового регулювання: праволюдинний аспект // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 4. – С. 171-182. – ISSN 1026-9932
138941
  Козинцев Юрій Автоматизація продажів у готелі // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 2/3, квітень - червень. – С. 24-29 : фото
138942
  Головатий А.І. Автоматизація проектування мікроелектромеханічних давачів кутової швидкості : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Головатий А.І. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
138943
  Фролов В.В. Автоматизація проектування технологічних систем механічної обробки на основі еволюційних методів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.12 / Фролов В"ячеслав Вікторович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 32 с. – Бібліогр.: 32 назви
138944
  Кузьмін А.В. Автоматизація процедури усунення міжканальних геометричних деформацій зображень, отриманих знімальною апаратурою супутника "Січ-2" / А.В. Кузьмін, Л.Д. Греков, В.В. Оноцький // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 133-146. – ISBN 978-966-2735-44-4
138945
  Стопакевич А.О. Автоматизація процесів багатомірного керування брагоректифікаційними установками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Стопакевич Андрій Олексійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
138946
  Побережник Сергій Михайлович Автоматизація процесів відтворення функціональних залежностей в системах інформаційної підтримки прийняття рішень : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Побережник С.М.; Одеськ. нац. політехн. ун-тет. – Одеса, 2001. – 17 с.
138947
  Лисенко Л. Автоматизація процесів групового бібліографічного інформування викладачів // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2010. – № 2 (28). – С. 13 - 14. – ISSN 1811-377X
138948
  Савків В.Б. Автоматизація процесів заванаження об"єктів типу тіла обертання на основі струменевих захплюючих пристрохв : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Савків В. Б.; МО Укр. Севаст. держ. техн. ун-т. – Севастополь, 1999. – 19л.
138949
  Уліцька О.О. Автоматизація процесів керування багатокорпусною випарною установкою в виробництві цукру : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Уліцька Олена Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеський нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
138950
  Бунке О.С. Автоматизація процесів керування інерційними контурами котлоагрегата теплової електростанції з використанням методу динамічної корекції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Бунке Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
138951
  Абдалхамід Д.А. Автоматизація процесів керування колоною синтезу у виробництві метанолу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Джабран Абдалхамід Абдалнабі ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – 20 c. – Бібліогр.: 13 назв
138952
  Фоменко Б.В. Автоматизація процесів керування прямоточними котлоагрегатами з врахуванням технологічних обмежень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Фоменко Б.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 25 назв.
138953
  Качур С.О. Автоматизація процесів керування реакторними установками на основі мереж Петрі : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Качур Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 39 с. – Бібліогр.: 33 назви
138954
  Жученко А.І. Автоматизація процесу алкілування бензолу пропіленом у рідкій фазі / А.І. Жученко, Л.С. Черевко // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 3-4 груд. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 33-34
138955
  Олійник В.В. Автоматизація процесу керування вибором засобів упорядкування середовища у гнучких комп"ютерно-інтегрованих системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Олійник В.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехнічний ін-т". – Киров, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
138956
  Черепанська І.Ю. Автоматизація процесу керування вибором пристроїв орієнтування при проектуванні гнучких інтегрованих систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 - автомат. процесів керування / І.Ю. Черепанська ; Нац. техн. ун- України " Київський політехн. ін-т". – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
138957
  Голик О.П. Автоматизація процесу керування електропостачанням фермерського господарства від автономних джерел енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Голик Олена Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кіровогр. нац. техн. ун-т. – Кіровоград, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
138958
  Шульгін С.К. Автоматизація процесу керування зольністю концентрату в пінній флотації вугілля : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Шульгін С.К. ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв.
138959
  Гуменний Д.О. Автоматизація процесу керування усталеним рухом антропоморфного крокуючого апарата : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Гуменний Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 9 назв
138960
  Олійник О.В. Автоматизація процесу навчання іноземнjї мови в немовному ВНЗ через дистанційне навчання // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 272-273
138961
  Калачиков О.В. Автоматизація процесу оцінки кредитоспроможності підприємства : фінанси підприємств / О.В. Калачиков, Т.В. Крупко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 54-58 : Табл., рис.
138962
  Якименко А.В. Автоматизація процесу підготовки даних для реєстрації DOI // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 80-89. – ISBN 978-966-360-321-6 (вип. 13) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
138963
  Бойко О.Г. Автоматизація процесу прийняття рішень при керуванні періодичністю контролю прихованих відмов виробничих систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Бойко Олена Георгіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Севастопольський нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
138964
  Могильний С.Г. Автоматизація процесу топологічного узгодження кадастрової карти / С.Г. Могильний, Д.Ю. Гавриленко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 33-37 : мал., табл. – Бібліогр.: 3 назв
138965
  Женченко М. Автоматизація редакційно-видавничого процесу в цифровому суспільстві: сегмент программного забезпечення // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 55-60


  У статті розглянуто програмне забезпечення, яке використовується для автоматизації редакційно-видавничих процесів у видавництвах, редакціях ЗМІ, при створенні електронних версій видань для мобільних пристроїв (iPhone, iPod). The article deals with the ...
138966
  Шокін К.С. Автоматизація роботи монохроматора // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 76
138967
  Богушевська Н.В. Автоматизація синтезу сітьових дискретно-подійних імітаційних моделей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Богушевська Н.В. ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр. : 22 назви
138968
  Безносик О.Ю. Автоматизація синтезу схемних макромоделей компонентів, що описуються системами диференціальних рівнянь : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Безносик О.Ю. ; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 23 назви
138969
  Білоусова Л.І. Автоматизація системи педагогічної діагностики як перехід до якісного нового рівня діагностичної діяльності / Л.І. Білоусова, О.Г. Колгатін // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 3. – С. 36-39
138970
  Вєщунов В.В. Автоматизація скінченно-елементного розрахунку процесів у просторових багатокомпонентних середовищах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 01.05.02 / Вєщунов В.В.; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 15 назв
138971
  Арсірій О. Автоматизація спеціалізованного інформаційного обслуговування класів читачів публічної бібліотеки / О. Арсірій, Л. Саєнко, А. Саєнко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 10 (183). – С. 24-28. – ISSN 2076-9326
138972
  Кузнєцов О. Автоматизація створення бібліографічного опису авторефератів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (283), лютий. – С. 33-37. – ISSN 2076-9326


  Вміщено інформацію щодо оптимізації процесу каталогізації авторефератів дисертацій у Державній науково-технічній бібліотеці України
138973
  Приймак В. Автоматизація страхового бізнесу в Україні / В. Приймак, О. Єрмоленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 29-33. – (Економіка ; вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам автоматизації бізнес-процесів лайфових страхових компаній. Розглянуті основні підходи та інструменти моделювання бізнес-процесів та надані рекомендації щодо доцільності та своєчасності впровадження автоматизації ...
138974
  Хамза Алі Юсеф Альшавабкех Автоматизація структурного синтезу мікроелектромеханічних систем та аналіз їх динаміки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Хамза Алі Юсеф Альшавабкех ; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 17 назв
138975
  Лемеха Р. Автоматизація та інформатизація митних процедур як пріоритетні напрями // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 126-133. – ISSN 2663-5313
138976
   Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології - 2011 : I Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студ. АКІТ - 2011, Київ, 20-21 квіт. 2011 р. : матеріали конф. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т, Каф. автоматизації хім. вир-в ; [відп. за вип. А.І. Жученко ; упорядкув., ред. М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ, 2011. – 85, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці тез
138977
   Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології - 2012 : II Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студ. АКІТ - 2012, Київ, 19-20 квіт. 2012 р. : матеріали конф. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т , Каф. автоматизації хім. вир-в ; [відп. за вип. А.І. Жученко ; упорядкув., ред. М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ, 2012. – 85, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці тез. – ISBN 978-966-622-501-9
138978
   Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології - 2013 : IIІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студ. АКІТ - 2013, Київ, 17-18 квіт. 2013 р. : матеріали конф. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. факультет ; [упоряд., ред., комп"ютерна правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – 118, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-622-568-2
138979
   Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології - 2014 : I Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студ. АКІТ - 2014, Київ, 16-17 квіт. 2014 р. : матеріали конф. / М-во освіти і науки України. Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. факультет ; [упоряд., ред., комп"ютерна правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – 138, [1] с. : іл.. табл. – Текст укр., англ., пол., рос. – Бібліогр.наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-622-627-6
138980
   Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : тези доп. Четвертої наук.-практ. конф. студ., Київ, 8-9 груд. 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [відп. за вип. А.І. Жученко ; упорядкув., ред. М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ, 2010. – 71, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці тез
138981
   Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : тези доп. Третьої наук.-практ. конф. студ., Київ, 22 квіт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упорядкув., ред. М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ, 2010. – 58 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
138982
   Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : п"ята наук.-практ. конф. студ., Київ, 8-9 груд. 2011 р. : тези доп. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [відп. за вип. А.І. Жученко ; упорядкув., ред. М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ, 2011. – 51, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці тез
138983
   Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : шоста наук.-практ. конф. студ., Київ, 6-7 груд. 2012 р. : тези доп. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [відп. за вип. А.І. Жученко ; упорядкув., ред. М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ, 2012. – 40, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці тез
138984
   Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Сьома наук.-практ. конф. студ. : тези доп., Київ, 4-5 груд. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. факультет ; [упоряд., комп"ютерна правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – 68, [1] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці тез
138985
  Волкова Тетяна Вікторівна Автоматизація та удосконалення візуального контролю у технологічних процесах виготовлення комутаційних плат на основі методів кодування зображень : Автореф... канд. техн. наук: 05.13.07 / Волкова Тетяна Вікторівна; Мін-во освіти України. Севастопольськ. держ. техн. ун-тет. – Севастополь, 1998. – 16л.
138986
   Автоматизація технологічних і бізнес-процесів = Автоматизация технологических и бизнес - процессов=Automation of technological and business - processes : міжнар. н.-вироб. журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Хобін В.А. ; редкол.: Hesuan Hu, Вашпанов Ю.О., Герега А.М. [та ін.]. – Одеса. – ISSN 2312-3125
Vol. 9, iss. 3. – 2017. – 68 с. – Резюме мовою статті
138987
   Автоматизація технологічних і бізнес-процесів = Автоматизация технологических и бизнес - процессов=Automation of technological and business - processes : міжнар. н.-вироб. журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Хобін В.А. ; редкол.: Hesuan Hu, Вашпанов Ю.О., Герега А.М. [та ін.]. – Одеса. – ISSN 2312-3125
Vol. 9, iss. 4. – 2017. – 104 с. – Резюме мовою статті
138988
   Автоматизація технологічних і бізнес-процесів = Автоматизация технологических и бизнес-процессов = Automation of technological and business-processes : міжнародний науково-виробничий журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Артеменко С.В. ; редкол.: Монтік П.М., Князєва Н.О., Плотніков В.М. [та ін.]. – Одеса : [б. в.]. – ISSN 2312-3125
Vol. 11, iss. 1. – 2019. – 52 с. – Резюме укр., англ. мовами
138989
   Автоматизація технологічних і бізнес-процесів = Автоматизация технологических и бизнес-процессов = Automation of technological and business-processes : міжнародний науково-виробничий журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Артеменко С.В. ; редкол.: Монтік П.М., Князєва Н.О., Плотніков В.М. [та ін.]. – Одеса : [б. в.]. – ISSN 2312-3125
Vol. 11, iss. 2. – 2019. – 52 с. – Резюме укр., англ. мовами
138990
   Автоматизація технологічних процесів та промислова екологія : науково-технічний збірник. – Київ
№ 1. – 1996
138991
   Автоматизація технологічних процесів у машинобудуванні : Бібліографічний покажчик літератури. – Львів : [б. в.], 1959. – 192 с.
138992
  Остапенко В.О. Автоматизація технологічного процесу ізомеризації H-бутану в ізобутан / В.О. Остапенко, М.В. Коржик // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма [тобто Дев"ята] наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 9-10 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 81-82
138993
  Ніколаєвський О.Ю. Автоматизація укладання компонентів лінгвістичного забезпечення модуля автоматичного морфологічного аналізу різномовних текстів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 24-28. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто питання побудови автоматизованого робочого місця лінгвіста-дослідника. Запропоноване автоматизоване робоче місце дозволяє автоматизувати процес побудови компонентів лінгвістичного забезпечення для автоматичного морфологічного ...
138994
  Слєсарєв В.В. Автоматизація управління енергоємкими потоковими технологіями гірничого металургійного підприємства. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.07 / Слєсарєв В.В.; Мін.освіти Укр.Нац.гірнича акад.Укр. – Дніпропетровськ, 1998. – 36л.
138995
  Биченок М.М. Автоматизація управління захистом регіону в надзвичайних ситуаціях. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.13.06 / Биченок М.М.; Міжнар.наук навч.центр інформ.техн.та систем НАН Укр.та міносвіти Укр. – К, 1998. – 32л.
138996
  Шипунова О.В. Автоматизація управління підприємством: основні принципи, функції та підходи / О.В. Шипунова, Ю.В. Єльникова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 303-315
138997
  Мазурок Т.Л. Автоматизація управління процесом індивідуалізованого навчання : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Мазурок Тетяна Леонідівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехнічних ун-т. – Одеса, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 52 назв.
138998
  Кузьменко В.М. Автоматизація формування і ведення інформаційної бази даних для дослідження дисбалансних процесів в економіці країни / В.М. Кузьменко, Е.П. Карпець // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1, жовтень - грудень. – С. 9-16
138999
  Татарчук Л.М. Автоматизація як напрямок бібліотечно-інформаційного супроводження наукового забеспечення АПК // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 10. – С. 61-65. – ISSN 0130-9765
139000
  Шихова Х.И. Автоматизацйия ресурсных центров в целях совершенствования высшего образования // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 112-114. – ISSN 0130-9765
<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,