Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>
138001
  Мамулия Л.И. "Ал-Идах" Абу Али Ал-Фариси : Автореф... канд. филол.наук: 10.676 / Мамулия Л.И.; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 21л.
138002
  Коцюба В.И. "Александровский мистицизм" и православная аскетическая традиция // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 92-101. – ISSN 0042-8744
138003
  Коцюба В.И. "Александровский мистицизм" и христианская антропология // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 90-100. – ISSN 0042-8744
138004
  Амшинская А.М. "Алёнушка" / А.М. Амшинская. – Москва, 1955. – 23с.
138005
  Коротаевский Г.П. "Алиби для президента" / Г.П. Коротаевский. – Киев : Политиздат, 1987. – 150с.
138006
  Зубань В. "Аліна й Костомаров", "Романи Куліша" В. Петрова: поетика інтелектуальної гри // Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України / Інститут літератури ім. Т. Шевченка. НАНУ. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 98-102. – ISBN 966-02-2500-8
138007
  Савчук Б. "Алкогольний фактор " в українській історії // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 2. – С. 50-59. – ISSN 0869-3595
138008
  Кремень В. "Алло, Кремень слухає..." // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 2 лютого (№ 5). – С. 1-2. – ISSN 2219-5793


  Розповідь-запис телефонного зв"язку міністра освіти і науки з викладачами та громадянами, яких хвилюють сьогоднішні проблеми освіти.
138009
  Каневский А.С. "Алло, я вас вижу!" / А.С. Каневский. – М, 1985. – 175с.
138010
  Мамалига А. "Алмази творчості блискучі" // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 137-142


  Присвячується визначному ювілеєві - 80-літтю від дня народження та 50-літ-тю педагогічної та наукової діяльності - доктора філологічних наук, академіка Академй наук вищої школи України, заслуженого професора Львівського національного університету імені ...
138011
  Эсеналиев Эркин "Алтын Эйр": VIP-сервис каждому клиенту : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 69 : Фото
138012
  Мухаммад Ал-Тазрих, ал-мансури / Мухаммад, Ал-Хамави. – М., 1960. – 25с.
138013
  Бешевлиев В. Александрийска поезия / В. Бешевлиев. – София, 1935. – 243 с.
138014
  Еманов А.Г. Александрийская библиотека: метаморфозы прошлого и проекции будущего // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – № 22 (160). – С. 21-23. – ISSN 1727-4893
138015
   Александрийские Веранды : citi-life // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 3. – С. 74-78 : Фото
138016
  Гауф В. Александрийский шейх и его невольники / В. Гауф. – М., 1992. – 62с.
138017
  Хосроев А.Л. Александрийское христианство / А.Л. Хосроев. – М, 1991. – 274с.
138018
  Альтшуллер А.Я. Александринский театр : Автореф. дис. ... д-ра искусств. наук / Альтшуллер А.Я. ; Ин-т истории искусств. Ленингр. ин-т театра, музыки и кинематографии. – Ленинград, 1966. – 31 с.
138019
   Александрійська куртизанка. – К., 1993. – 256с.
138020
  Лановик З. Александрійська школа герменевтики й утвердження алегоричного методу інтерпретації біблійних текстів // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 163-168
138021
  Зелінський А.Л. Александрійські фараони та їхні піддані. Зміцнення влади перших Птолемеїв / А.Л. Зелінський ; НАНУ, Ін-т сходознавства ім. А.М. Кримського. – Київ : Академперіодика, 2010. – 664 с. – ISBN 978-966-360-148-9
138022
  Кудрявцев А.И. Александро-Невская лавра. / А.И. Кудрявцев, Г.Н. Шкода. – Ленинград, 1986. – 303с.
138023
  Лень А Александров Анатолій Петрович / А Лень, Шут М. . // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 45-48. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
138024
  Куницын М.Н. Александрова Слобода / М.Н. Куницын. – Ярославль, 1968. – 63с.
138025
  Куницын М.Н. Александрова Слобода / М.Н. Куницын. – Ярославль, 1976. – 112с.
138026
  Васильев С. Александровская слобода / С. Васильев. – Москва, 1971. – 22 с.
138027
  Логинов В.Н. Александровские невесты / В.Н. Логинов. – М., 1968. – 160с.
138028
  Стесин М.И. Александровские поперечники множеств в банаховых пространствах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Стесин М.И.; МГУ. – М, 1975. – 13л.
138029
  Яковлев В.П. Александровский дворец-музей в Детском селе / В.П. Яковлев. – Л., 1927. – 207с.
138030
  Яковлев В.П. Александровский дворец-музей в Детском селе / В.П. Яковлев. – Л., 1928. – 560с.
138031
   Александровский дворец-музей и парк в г.Пушкине. – Л, 1939. – 78с.
138032
  Шевелева Е.В. Александровский сад / Е.В. Шевелева. – М, 1988. – 382с.
138033
  Шевелева Е.В. Александровский сад. / Е.В. Шевелева. – М, 1977. – 318с.
138034
  Шевелева Е.В. Александровский сад. / Е.В. Шевелева. – 2-е изд. – М, 1980. – 269с.
138035
  Сафонов В. Александровский сельский совет / В. Сафонов. – Свердловск, 1947. – 56с.
138036
  Кудрявцев Ф.А. Александровский централ. / Ф.А. Кудрявцев. – Иркутск, 1936. – 100с.
138037
  Рогачев А.Н. Александровское поселение древнекаменного века у села Костенки на Дону / Рогачев А.Н. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1955. – № 45 : Александровское поселение древнекаменного века у села Костенки на Дону / Рогачев А.Н. – С. 9-162, рис.
138038
  Тарасов П.П. Александропольская крепость. / П.П. Тарасов. – Баку, 1956. – 106с.
138039
  Москаленко Леся Александрос Ангелопулос. Я провів щасливі роки в наших готелях на Криті / Москаленко Леся, Ільченко Володимир, Крамський Влад // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 80-81 : фото
138040
  Москаленко Леся Александрос Ангелопулос: Aldemar - це ціла епоха : персона / Москаленко Леся, Ільченко Володимир, Тешаєва Міла // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 46-47 : Фото
138041
  Каширин В.Б. Александру Авереску глазами военной разведки Российской империи: штрихи к портрету будущего маршала Румынии // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 27-38. – ISSN 0132-1366
138042
   Александру Блоку. – М, 1980. – 80с.
138043
  Опреску Д. Александру Чукуренку. / Д. Опреску. – 2-е изд. – Бухарескт, 1963. – 72с.
138044
   Александрыя. – Минск : Выд-ва АН БССР, 1962. – 363с.
138045
  Цанов А.С. Александър Батенберг : Първите седем години на свободна България / А.С. Цанов. – София : Дике, 1991. – 168 с.
138046
  Янева К. Александър Геров. / К. Янева. – София, 1978. – 93с.
138047
  Куманов М. Александър Малинов - познатият и непознатият / М. Куманов. – София, 1993. – 122с.
138048
  Кръстев В. Александър Морфов / В. Кръстев. – София : Наука и изкуство, 1962. – 44 с.
138049
  Райнов Б. Александър Стайнлен : монография / Б. Райнов. – София : "Български художник", 1962. – 186 с. : илл.
138050
   Александър Стамболийски.. – София, 1980. – 640с.
138051
  Геновский М. Александър Стамболийский - Отблизо и отдалеко. / М. Геновский. – София, 1982. – 460с.
138052
  Болота И. Алексас Ясутис -- Юльмис. Жизнь и творчество : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Болота И. ; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1964. – 12 с.
138053
   Алексеев М.П.: Список научных печатных трудов. – Ленинград, 1956. – 35с.
138054
  Поливанов П.С. Алексеевский равелин / П.С. Поливанов. – Л, 1926. – 207с.
138055
  Щеголев П.Е. Алексеевский равелин / П.Е. Щеголев. – Москва, 1989. – 379с.
138056
   Алексеевский равелин. – Л
Кн. 1. – 1990. – 446с.
138057
   Алексеевский равелин. – Л
Кн. 2. – 1990. – 446с.
138058
  Шведов И.А. Алексей Александрович Васильев / И.А. Шведов. – Кишинев, 1969. – 100с.
138059
   Алексей Александрович Заусаев. Каталог выставки. Живопись.. – М., 1963. – 15с.
138060
  Аскольдов С.А. Алексей Александрович Козлов / С.А. Аскольдов; Русский христианский гум. ин-т; Сост.и предсл. Н.П. Ильин. – Санкт-Петербург : Русский Христианский гуманит. ин-т, 1997. – 272с. – ISBN 5-88812-030-8
138061
   Алексей Александрович Рыбников. – М, 1988. – 39с.
138062
  Виноградов В.В. Алексей Александрович Шахматов / В.В. Виноградов. – Петербург : Колос, 1922. – 80 с. – (Сер. Биографическая библиотека)
138063
  Терехов П.Г. Алексей Алексевич Ухтомский / П.Г. Терехов. – М., 1957. – 56с.
138064
  Беляева Е.И. Алексей Алексеевич Борисяк / Е.И. Беляева. – М.-Л., 1947. – 51с.
138065
  Нестерова Н.М. Алексей Алексеевич Заварзин. / Н.М. Нестерова. – М., 1951. – 36с.
138066
  Невмывака Г.А. Алексей Алексеевич Заварзин. / Г.А. Невмывака. – Л., 1971. – 208с.
138067
  Сидоров А.А. Алексей Алексеевич Кокорекин / А.А. Сидоров. – М-Л, 1949. – 32с.
138068
  Владич Л.В. Алексей Алексеевич Шовкуненко - Народный художник СССР / Л.В. Владич. – Київ, 1960. – 32с.
138069
  Сидоров А.А. Алексей Алексеевич Шовкуненко / А.А. Сидоров. – М-Л, 1948. – 27с.
138070
   Алексей Алексеевич Шовкуненко. – Москва, 1954. – 17с.
138071
  Новокшанова З.К. Алексей Андреевич Тилло : картограф, геодезист, географ / З.К. Новокшанова. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 120 с.
138072
  Оноприенко В.И. Алексей Андреевич Тилло. К 100-летию со дня рождения // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 329-333. – ISBN 5-12-000444-X
138073
  Могильная В. Алексей Аракчеев: "Широк человек..." // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 6 (94). – С. 86-101. – ISSN 1819-6268
138074
  Вишневская И.Л. Алексей Арбузов / И.Л. Вишневская. – Москва, 1971. – 231с.
138075
   Алексей Афанасьевия Кокель: Воспоминания современников и учеников. – Чебоксары, 1980. – 72с.
138076
  Карпеко В.К. Алексей Большаков / В.К. Карпеко. – Симферополь, 1952. – 64с.
138077
  Боголюбов К.В. Алексей Бондин / К.В. Боголюбов. – Свердловск, 1957. – 48с.
138078
  Балакин П.П. Алексей Варламов / П.П. Балакин. – Ленинград, 1975. – 18с.
138079
  Сарабьянов Д.В. Алексей Васильевич Бабичев - художник, теоретик, педагог / Д.В. Сарабьянов. – М., 1974. – 111с.
138080
  Казак А.В. Алексей Васильевич Киселев / А.В. Казак. – Ленинград, 1988. – 112с.
138081
   Алексей Васильевич Кольцов. – Воронеж, 1957. – 18с.
138082
  Железнова М.М. Алексей Васильевич Тыранов / М.М. Железнова. – Л, 1985. – 64с.
138083
  Остроумов Б.А. Алексей Васильевич Улитовский. 1893-1957 / Б.А. Остроумов. – Л., 1975. – 96с.
138084
   Алексей Васильевич Шубников (1887-1970). – Ленинград : Наука, 1984. – 221с.
138085
  Варьяш А. Алексей Венецианов: следствие по делу о судьбе // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2008. – № 3. – С. 276-291. – ISSN 1726-6084
138086
  Лансере А.К. Алексей Викторович Воробьевский / А.К. Лансере. – Ленинград, 1980. – 96с.
138087
  Курц Р.Е. Алексей Викторович Щусев / Р.Е. Курц. – Кишинев, 1973. – 66 с.
138088
  Нестерова Н.М. Алексей Викторович Щусев. / Н.М. Нестерова. – М.-Л., 1947. – 36с.
138089
   Алексей Всеволодович Богатский. – Киев, 1986. – 100 с.
138090
   Алексей Гаврилович Венецианов. – Москва, 1954. – 32с.
138091
  Савинов А.Н. Алексей Гаврилович Венецианов / А.Н. Савинов. – Москва, 1955. – 224с.
138092
   Алексей Гаврилович Венецианов. – М., 1957. – 45с.
138093
   Алексей Гаврилович Венецианов. – Л., 1980. – 391с.
138094
  Леонтьева Г.К. Алексей Гаврилович Венецианов / Г.К. Леонтьева. – Ленинград, 1980. – 199с.
138095
  Леонтьева Г.К. Алексей Гаврилович Венецианов / Г.К. Леонтьева. – Л, 1988. – 288с.
138096
  Горбатов Б.Л. Алексей Гайдаш / Б.Л. Горбатов. – Барнаул, 1969. – 259с.
138097
  Макаров К.А. Алексей Георгиевич Сотников: Жизнь и творчество / К.А. Макаров. – Москва, 1986. – 157с.
138098
  Брянцева В.Н. Алексей Головков / В.Н. Брянцева. – Москва : Музыка, 1964. – 68 с.
138099
  Рогачевский М.Л. Алексей Грибов / М.Л. Рогачевский. – М., 1979. – 264с.
138100
   Алексей Григорьев. Скульптура, графика.. – М., 1990. – 31с.
138101
   Алексей Григорьевич Дояренко. – М, 1958. – 52с.
138102
   Алексей Григорьевич Ситенко. – К., 1987. – 42с.
138103
   Алексей Григорьевич Ситенко. – К., 1987. – 41с.
138104
  Агапов Б. Алексей Григорьевич Стаханов / Б. Агапов. – Москва, 1938. – 32с.
138105
  Орловский Н.В. Алексей Григорьевия Дояренко, 1874-1958 гг. / Н.В. Орловский. – М., 1980. – 110с.
138106
  Глобачева С.И. Алексей Грицай / С.И. Глобачева. – М, 1971. – 110с.
138107
   Алексей Денисович Дикий. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии. – М., 1949. – 12с.
138108
  Белан А.А. Алексей Десняк. (Опыт монографического исследования) : Автореф... кандид.наук: / Белан А.А.;. – Нежин, 1949. – 16л.
138109
  Нестеров Н.М. Алексей Дмитриевич Сперанский / Н.М. Нестеров. – М.-Л., 1950. – 36с.
138110
  Васильев Л.Г. Алексей Дорогойченко. Очерк жизни и творчества / Л.Г. Васильев. – Саранск, 1961. – 142с.
138111
  Исакова О.В. Алексей Евграфович Фаворский / О.В. Исакова. – М.-Л, 1947. – 47с.
138112
  Фаворская Т.А. Алексей Евграфович Фаворский, 1860-1945. / Т.А. Фаворская. – Л., 1980. – 253с.
138113
  Фаворская Т.А. Алексей Евграфович Фаворский. / Т.А. Фаворская. – Л., 1968. – 56с.
138114
   Алексей Егорович Викторов : Биобиблиографический указатель. – Москва, 1982. – 76с.
138115
  Мроз Е. Алексей Егорович Егоров 1776-1851 / Е. Мроз. – М.Л., 1947. – 24с.
138116
  Голенький Г.Ф. Алексей Еремин / Г.Ф. Голенький. – Ленинград, 1985. – 159с.
138117
  Юхно М.Л. Алексей Жарков. / М.Л. Юхно. – М., 1989. – 63с.
138118
   Алексей Жибинов. – Иркутск, 1989. – 94с.
138119
  Лебедянский М.С. Алексей Зубов, 1682-1750. / М.С. Лебедянский. – Л., 1981. – 72с.
138120
  Бондаренко И.М. Алексей и Рита / И.М. Бондаренко. – Ростов -на-Дону : Ростовское книжное издательство, 1969. – 180 с.
138121
  Круглый И.А. Алексей и Сергей Ткачевы / И.А. Круглый. – Ленинград, 1979. – 263 с.
138122
  Плотников В.И. Алексей Иванович Авдышев / В.И. Плотников. – Ленинград : Художник РСФСР, 1968. – 44с.
138123
   Алексей Иванович Авдышев.. – Москва, 1964. – 13с.
138124
  Трошин И.И. Алексей Иванович Бородин. / И.И. Трошин. – Л., 1966. – 52с.
138125
  Вяткин В.В. Алексей Иванович Мусин-Пушкин // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 9. – С. 20-32. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности русского государственного деятеля, историка, собирателя рукописей и русских древностей А. И. Мусина-Пушкина.
138126
   Алексей Иванович Пауков. – М., 1988. – 23с.
138127
  Стерикин А.Ю. Алексей Измалков. / А.Ю. Стерикин. – М, 1973. – 80с.
138128
   Алексей Ильич Кравченко. Выставка произведений. Москва, 1973. – Москва, 1973. – 39с.
138129
   Алексей Ильич Кравченко. Выставка рисунков. Каталог. – М., 1969. – 20с.
138130
  Крапивина И.А. Алексей Ильич Лёзнов-мастер жостовской росписи / И.А. Крапивина. – Москва, 1961. – 23 с.
138131
   Алексей Кадушкин, 1925-1984. – М, 1986. – 48с.
138132
  Каровский А.В. Алексей Каровский, 1903-1976: Живопись. Графика. Фотомонтаж. / А.В. Каровский. – М., 1984. – 18с.
138133
  Новоуспенский Н.Н. Алексей Кондратьевич Саврасов / Н.Н. Новоуспенский. – Ленинград; Москва, 1967. – 136с.
138134
  Лапунова Н.Ф. Алексей Кондратьевич Саврасов. / Н.Ф. Лапунова. – Л., 1969. – 44с.
138135
  Федоров-Давыдов Алексей Кондратьевич Саврасов. 1830-1897. Жизнь и творчество / Федоров-Давыдов. – М., 1950. – 79с.
138136
   Алексей Кондратьевич Саврасов. Альбом репродукций. – Москва, 1956. – 16с.
138137
   Алексей Кондратьевич Саврасов. К 50-летию со дня смерти (1897-1947). – М., 1948. – 110с.
138138
  Мальцва Ф.С. Алексей Кондратьевич Саврасов: Жизнь и творчество. / Ф.С. Мальцва. – М., 1977. – 406с.
138139
  Никифоров П. Алексей Константинович Глебов / П. Никифоров. – М., 1960. – 70с.
138140
  Покровский В.И. Алексей Константинович Толстой : его жизнь и сочинения: Сборник историко-литературных статей / Сост. В.[И.] Покровский. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1908. – [4], 318 с.
138141
  Жуков Д.А. Алексей Константинович Толстой / Д.А. Жуков. – М., 1982. – 383с.
138142
  Стафеев Г.И. Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. : Автореф... Канд.филол.наук: / Стафеев Г.И.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1969. – 27л.
138143
  Разумовская С.В. Алексей Кравченко / С.В. Разумовская. – М, 1935. – 92с.
138144
  Разумовская С.В. Алексей Кравченко / С.В. Разумовская. – М, 1962. – 259с.
138145
  Разумовская С.В. Алексей Кравченко / С.В. Разумовская. – М, 1986. – 342с.
138146
  Кеменов В.С. Алексей Кравченко / В.С. Кеменов. – Ленинград, 1986. – 382с.
138147
  Горбатов Б. Алексей Куликов, боец... / Б. Горбатов. – М., 1943. – 63с.
138148
  Горбатов Б. Алексей Куликов, боец... / Б. Горбатов. – М., 1944. – 44с.
138149
  Горбатов Б. Алексей Куликов, боец... / Б. Горбатов. – М., 1945. – 44с.
138150
  Горбатов Б. Алексей Куликов,боец... / Б. Горбатов, 1942. – 56 с.
138151
   Алексей Леонидович Гландин: Живопись, рисунок. – М., 1985. – 31с.
138152
   Алексей Леонов. Художник-космонавт // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 9. – С. 41-55.
138153
   Алексей Леонтьевич Нарочницкий. – Москва : Наука, 1988. – 109с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; Вып. 18 ; Сер. истории). – ISBN 5-02-009421-8
138154
  Силаев А.Я. Алексей Липецкий / А.Я. Силаев. – Липецк, 1962. – 32с.
138155
  Лопаткинков А.Н. Алексей Лопатников / А.Н. Лопаткинков. – М, 1980. – 55с.
138156
  Руманова Л.Ю. Алексей Максимович Горький / Л.Ю. Руманова. – М., 1956. – 164с.
138157
  Крендель Р.Н. Алексей Максимович Горький (1868-1936). К 25-летию со дня смерти. / Р.Н. Крендель, Л.Ю. Руманова. – М., 1961. – 24с.
138158
   Алексей Матвеевич Румянцев. – Москва : Наука, 1976. – 104с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР: Серия экономики ; Вып. 6)
138159
  Степанов А.М. Алексей Матвеевич Степанов / А.М. Степанов. – Москва, 1974. – 36с.
138160
  Макаров В.А. Алексей Матвеевич Филомафитский (1807-1849) / В.А. Макаров. – М., 1986. – 152с.
138161
  Андреев И.Л. Алексей Михайлович / Игорь Андреев. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Молодая гвардия, 2006. – 640с. – (Жизнь замечательных людей ; (971)). – ISBN 5-235-02875-9


  Более чем 30-е правление "Тишайшего" царя (1645-1676) исполнено бурными событиями: многочисленными войнами и мятежами, воссоединением с Украиной и присоединением к России Сибири, восстанием Степана Разина и расколом Церкви
138162
  Можуховская Е.В. Алексей Михайлович Грицай / Е.В. Можуховская. – Ленинград, 1969. – 68с.
138163
  Борейко В.Е. Алексей Михайлович Краснитский // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 5 (109). – С. 47-48
138164
   Алексей Михайлович Старостин.. – М., 1988. – 32с.
138165
  Унковский А.М. Алексей Михайлович Унковский. / А.М. Унковский. – М., 1979. – 133 с.
138166
  Гавур Анна Алексей Муровцев. Путешествия доступнее с Amadeus // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 4. – С. 9-12 : фото
138167
  Николаев В.Н. Алексей Мусатов / В.Н. Николаев. – 2-е изд. – М, 1962. – 64с.
138168
  Николаев В.Н. Алексей Мусатов / В.Н. Николаев. – 2-е изд. – М, 1981. – 112с.
138169
  Тельпугов В.П. Алексей Недогонов / В.П. Тельпугов. – М., 1958. – 139с.
138170
  Волосюк Э.А. Алексей Никанчиков - трехкратный чемпион мира по фехтованию / Э.А. Волосюк. – Москва, 1972. – 20с.
138171
  Бах Л.А. Алексей Николаевич Бах : Биогр. очерк. К 100-летию со дн рождения 1857-1957 / Л.А. Бах, А.И. Опарин. – Москва : АН СССР, 1957. – 175с.
138172
   Алексей Николаевич Ермолаев. Артист балета. – М., 1954. – 16с.
138173
  Штрайх С.Я. Алексей Николаевич Крылов / С.Я. Штрайх. – М - Л, 1950. – 88с.
138174
  Штрайх С.Я. Алексей Николаевич Крылов / С.Я. Штрайх. – М, 1956. – 232с.
138175
  Липин В. Алексей Николаевич Крылов. / В. Липин. – М., 1983. – 223с.
138176
  Иванников В.А. Алексей Николаевич Леонтьев — педагог, ученый, руководитель // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 4-11. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
138177
  Либеров А.Н. Алексей Николаевич Либеров / А.Н. Либеров. – М., 1978. – 40с.
138178
  Добровольский Г.В. Алексей Николаевич Сабанин / Г.В. Добровольский. – М, 1959. – 59с.
138179
  Логинова Г.П. Алексей Николаевич Савич / Г.П. Логинова, В.Г. Селиханович. – Москва : Наука, 1967. – 152 с.
138180
  Северцова Л.Б. Алексей Николаевич Северцов / Л.Б. Северцова. – М.-Л., 1946. – 369с.
138181
   Алексей Николаевич Северцов : Библиография. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1951. – 68 с. : 1 л. портр.
138182
  Касьяненко В.Г. Алексей Николаевич Северцов / Касьяненко В.Г. – Киев, 1951. – 32 с.
138183
  Западов В.А. Алексей Николаевич Толстой / В.А. Западов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Ленинград, 1969. – 128с.
138184
  Западов В.А. Алексей Николаевич Толстой / В.А. Западов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М, 1981. – 128с.
138185
  Крюкова А.М. Алексей Николаевич Толстой / А.М. Крюкова. – М., 1989. – 152с.
138186
   Алексей Николаевич Толстой. 1883-1945. – М., 1982. – 32с.
138187
  Векслер И.И. Алексей Николаевич Толстой. Жизненный и творческий путь / И.И. Векслер. – Ленинград, 1948. – 532с.
138188
   Алексей Николевич Морозов. – М., 1967. – 32с.
138189
  Селиханович В.Г. Алексей Павлович Болотов - военный геодезист и педагог : очерк жизни и научно-педагогической деятельности / В.Г. Селиханович. – Москва : Геодезиздат, 1958. – 67 с.
138190
   Алексей Павлович Окладников. – Москва, 1981. – 185с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Сер. истории ; Вып. 13)
138191
  Леонов Н.И. Алексей Павлович Федченко (1844-1873) / Н.И. Леонов. – Москва : Наука, 1972. – 167с.
138192
   Алексей Павлович Холмогоров (1925-1987). – Москва, 1988. – с.
138193
  Вальбе Б. Алексей Павлович Чапыгин / Б. Вальбе. – Ленинград, 1938. – 224с.
138194
  Вальбе Б.С. Алексей Павлович Чапыгин / Б.С. Вальбе. – 2-е изд. – Ленинград, 1959. – 207с.
138195
  Луцкая Е.Л. Алексей Пархоменко. / Е.Л. Луцкая. – Л., 1975. – 118с.
138196
   Алексей Пахомов. – 23с.
138197
   Алексей Петренко. – М, 1981. – 20с.
138198
  Сахарова И.М. Алексей Петрович Антропов / И.М. Сахарова. – М., 1974. – 239с.
138199
  Савинов А. Алексей Петрович Антропов. 1716-1795. / А. Савинов. – М.-Л., 1947. – 31с.
138200
  Сахарова И.М. Алексей Петрович Антропов. Жизнь и творчество (1716-1795) : Автореф... канд. искусств.наук: / Сахарова И. М.; Акад. худож. СССР. – М., 1972. – 29л.
138201
  Емелина М.А. Алексей Петрович Бестужев-Рюмин // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 7. – С. 29-45. – ISSN 0042-8779


  Російський державний діяч і дипломат, граф (18 століття)
138202
  Ткачев А.П. Алексей Петрович и Сергей Петрович Ткачевы, народные художники РСФСР : Земля и люди / А.П. Ткачев. – Москва, 1977. – 5с.
138203
  Мазарович А.Н. Алексей Петрович Павлов (1854-1929) / А.Н. Мазарович. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1948. – 39 с.
138204
  Варсанофьева В.А. Алексей Петрович Павлов и его роль в развитии геологии / В.А. Варсанофьева. – 2-е изд. – Москва, 1947. – 392с.
138205
  Верховская М. Алексей Погорелов / М. Верховская. – Пермь, 1959. – 203с.
138206
  Зоркая Н.М. Алексей Попов / Н.М. Зоркая. – М., 1983. – 304с.
138207
  Петров В. Алексей Саврасов и его "Грачи прилетели" // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 10. – С. 45-60


  Саврасов Олексій Кіндратович (1830-1897 ) - російський художник пейзажист 19 ст. Окрім творчості, був викладачем, серед його учнів - Левітан.
138208
   Алексей Сергеевич Бушмин, 1910-1983. – Москва : Наука, 1990. – 69с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; Вып. 18). – ISBN 5-02-011361-1
138209
  Васильев Л.Г. Алексей Силыч Новиков-Прибой / Л.Г. Васильев. – Саранск, 1960. – 168с.
138210
  Бучинская В.С. Алексей Степанов / В.С. Бучинская. – М., 1979. – 100с.
138211
  Степанов А.С. Алексей Степанович Степанов / А.С. Степанов. – Москва, 1976. – 30с.
138212
  Холодовская М.З. Алексей Степанович Степанов, 1858-1923 / М.З. Холодовская. – Ленинград, 1981. – 103с.
138213
  Лаврова О.И. Алексей Степанович Степанов. / О.И. Лаврова. – М., 1956. – 47с.
138214
   Алексей Степанович Степанов.. – М., 1959. – 47с.
138215
  Лаврова О.И. Алексей Степанович Степанов. / О.И. Лаврова. – М., 1973. – 127с.
138216
  Завитневич В.З. Алексей Степанович Хомяков / В.З. Завитневич. – Киев : Тип. И.И. Горбунова
Т. 1, кн. 1 : Молодые годы, общественная и научно-историческая деятельность Хомякова. – 1902. – [2], XVI, 866, XIII с. – Отт. из журн.: Труды Киев. дух. акад., 1898-1902 гг.
138217
  Завитневич В.З. Алексей Степанович Хомяков / В.З. Завитневич. – Киев : Тип. И.И. Горбунова
Т. 1, кн. 2 : Труды Хомякова в области богословия. – 1902. – С. 867-1422, I-VIII. – Отт. из журн.: Труды Киев. дух. акад., 1898-1902 гг.
138218
  Бердяев Н.А. Алексей Степанович Хомяков / Н.А. Бердяев. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова, 1912. – 251с. – (Русские мыслители)
138219
  Завитневич В.З. Алексей Степанович Хомяков / В.З. Завитневич. – Киев : Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве"
Т. 2 : Система философско-богословского мировоззрения Хомякова. – 1913. – [6], XVII, 307 с. – Экз. в разных тип. переплетах
138220
  Розов В. Алексей Степанович Хомяков (его личность и лирика) : Речь произнесенная в женской гимназии А.К. Титаренко, по случаю 50-летия со дня смерти А.С. Хомякова. – Авт. указан в конце статьи
138221
  Соболев Г.Н. Алексей Степанович Хомяков, его жизнь и миросозерцание : Чтение в Киевском православном Религиозно-Просветительном Обществе. – Киев : Изд. Киев. Православ. религ. просвет. общ., 1911. – 37 с.
138222
  Кулинич А.В. Алексей Сурков / А.В. Кулинич. – Киев, 1953. – 162с.
138223
  Резник О.С. Алексей Сурков. / О.С. Резник. – 2-е изд. – М., 1969. – 344с.
138224
  Резник О.С. Алексей Сурков. / О.С. Резник. – М., 1979. – 223с.
138225
  Алпатов А.В. Алексей Толстой - мастер исторического романа / А.В. Алпатов. – Москва, 1958. – 356с.
138226
  Поляк Л.М. Алексей Толстой - художник / Л.М. Поляк. – М., 1964. – 462с.
138227
  Налдеев А.П. Алексей Толстой / А.П. Налдеев. – М., 1974. – 176с.
138228
  Налдеев А.П. Алексей Толстой / А.П. Налдеев. – Москва : Советская Россия, 1974. – 176 с.
138229
  Петелин В.В. Алексей Толстой / В.В. Петелин. – М, 1978. – 384с.
138230
  Боровиков С.Г. Алексей Толстой / С.Г. Боровиков. – М, 1982. – 158с.
138231
  Боровиков С.Г. Алексей Толстой / С.Г. Боровиков. – М, 1984. – 192с.
138232
   Алексей Толстой = Alexei Tolstoy : кн. для чтения с коммент. на англ. яз. – Москва : Русский язык, 1988. – 347, [2] с. – Парал. тит. л. англ. – (Советские писатели. Страницы творчества = Soviet writers. Pages from / редкол.: В.И. Гусев [и др.]). – ISBN 5-200-00747-Х
138233
  Варламов А.Н. Алексей Толстой / Алексей Варламов. – Изд. 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 592с., [ 16 ] л. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1306 (1106)). – ISBN 978-5-235-03024-4


  В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие
138234
  Щербакова И.И. Алексей Толстой в 1917-1923 гг. : Автореф... канд.филол.наук: / Щербакова И.И.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1966. – 21л.
138235
  Кошут С.С. Алексей Толстой и литературно-культурная общественность Грузии / С.С. Кошут. – Тбилиси, 1978. – 163 с.
138236
   Алексей Толстой и Самара. – Куйбышев, 1982. – 368с.
138237
  Дубинянский М. Алексей Толстой: красный граф // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 12 (76). – С. 104-123. – ISSN 1819-6268
138238
  Малышева Т.П. Алексей Фатьянов: страницы жизни, страницы творчества / Т.П. Малышева. – М., 1984. – 184с.
138239
   Алексей Федорович Зубов, 1682-1751. – Л, 1988. – 49с.
138240
   Алексей Федорович Лосев : из творческого наследия : современники о мыслителе. – Москва : Русскій міръ, 2007. – 776с., [ 16 ] л. илл. – (Русскій міръ в лицах). – ISBN 978-5-89577-103-7
138241
  Ганкина Э.З. Алексей Федорович Пахомов / Э.З. Ганкина. – Москва, 1958. – 121с.
138242
  Матафонов В.С. Алексей Федорович Пахомов. / В.С. Матафонов. – М., 1981. – 254с.
138243
   Алексей Феофилактович Писемский. К 75-летию со дня смерти.. – Кострома, 1956. – 16с.
138244
  Сартаков С.В. Алексей Худоногов / С.В. Сартаков. – Л., 1946. – 176с.
138245
  Семенов В.С. Алексей Чапыгин / В.С. Семенов. – М., 1974. – 96с.
138246
  Прокопович Наталья Алексей Чудновский: "Диплом нашего вуза признается в Европе" : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 51
138247
  Прокофьев Д.Г. Алексей Шкаров / Д.Г. Прокофьев. – Иваново, 1935. – 87с.
138248
  Прокофьев Д.Г. Алексей Шкаров / Д.Г. Прокофьев. – Иваново, 1963. – 308с.
138249
  Прокофьев Д.Г. Алексей Шкаров / Д.Г. Прокофьев. – Ярославль, 1980. – 383с.
138250
  Владич Л.В. Алексей Шовкуненко / Л.В. Владич. – Москва, 1983. – 135 с.
138251
   Алексей Штейман: Монум. искусство. Живопись. Графика: Кат. выст.. – М., 1986. – 31с.
138252
  Воронова М. Алексей Щусев: пространство свободы // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 5 (93). – С. 88-105. – ISSN 1819-6268


  "Судьба его была расколота надвое, как и судьба самой России в начале ХХ века. Так на крутом повороте истории академик Императорской академии художеств Алексей Щусев превратился в признанного зодчего сталинской эпохи. Иронично относясь ко всем сортам ...
138253
  Далада Н.Ф. Алексей Югов / Н.Ф. Далада. – М., 1973. – 199с.
138254
  Куликова К.Ф. Алексей Яковлев / К.Ф. Куликова. – Л., 1977. – 223с.
138255
  Аляєв Г.Є. Алексєєв (Аскольдов) Сергій Олексійович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 988. – ISBN 966-316-069-1
138256
  Короткий В. Алексєєв Михайло Петрович / В. Короткий, І.Д. Бажинов // Енциклопедія сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 365-366. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
138257
  Короткий В. Алексєєв Михайло Петрович (1896-1990) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 394-395. – ISBN 5-7707-1062-4
138258
   Алексєєв Петро Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 396. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
138259
  Комнина А. Алексиада / А. Комнина. – М. : Наука, 1965. – 687с.
138260
  Йылдырым А.С. Алексий ІІ: Диалог религий вместо "столкновения цивилизаций" // DA Diyalog Avrasya : ежеквартальный международный культурно-интеллектуальный журнал / Платформа Диалог Евразия. – Москва, 2008. – № 27, зима - весна. – С. 77-82. – ISSN 1302-5686
138261
  Малеванов Н.А. Алексин. / Н.А. Малеванов, А.Н. Ефимов. – Тула, 1960. – 160с.
138262
  Новиков Вл. Алексия : десять лет спустя // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 10. – С.142-152. – ISSN 0130-7673


  Автор рассматривает очень подробно и внима- тельно новую культурную ситуацию с начала 1990-х годов, когда, после читательского бума перестройки (1980-х), наступил спад интереса к словесности
138263
  Боровська Інна Алексієвець Л. Польща: утвердження незалежної держави 1918-1926. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. - 448 с. : [рецензія] // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4. – С. 116-118
138264
   Алексієнко Людмила Антонівна // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 3-6. – ISSN 0320-3077


  Кафедра сучасної української мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка вітає з 70-річчям Людмилу Антонівну Алексієнко
138265
   Алексюк Анатолій Миколайович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 7
138266
  Василенко И. Алеку Руссо / И. Василенко. – Кишинев, 1967. – 246 с.
138267
  Гурська О.В. Алелопатична активність видів роду Pyrethrum Zinn : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Гурська Оксана Вікторівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – 183, [54] арк. – Додатки: 54 арк. – Бібліогр.: арк. 156-183
138268
  Гурська О.В. Алелопатична активність видів роду Pyrethrum Zinn : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Гурська Оксана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 29 назв
138269
  Сидоренко О.В. Алелопатична активність деяких тропічних видів за їх культивування в умовах захищеного грунту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 56-58. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень алелопатичної активності 24 видів тропічних рослин, що належать до різних груп за вмістом активних речовин. Results of researches allelopathischer activity of 24 kinds of tropical plants which belong to different groups ...
138270
  Сидоренко О. Алелопатична активність інтродукованих тропічних рослин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 58-60. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати досліджень динаміки накопичення алелопатично активних речовин тропічними рослинами в кмовах захишенного грунту Представлены результаты исследований динамики накопления аллелопатических активных веществ тропическими растениями в ...
138271
  Мебрахтом Месфін Кідане Алелопатична біостимуляція макро і мікросимбіонтів як спосіб поліпшення посівних якостей і урожайних властивостей насіння сої і їх прискоренного розмноження : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.01.05 / Мебрахтом Месфін Кідане; Ін-тут росл. ім. В.Я.Юр"єва УААН. – Харків, 1999. – 16л.
138272
  Пузік Володимир Кузьмич Алелопатична дія екзометаболітів культурних злаків у агрофітоценозах : Автореф. дис. ... доктора сільськогосп. наук: 03.00.16 / Пузік В.К.; Ін-тут агроеколог. та біотехн. укр. акад. аграрн. наук. – Київ, 2004. – 35с. – Бібліогр.: 30 назв.
138273
  Крижанівський А.Б. Алелопатична дія листя яблуні на ентомопатогенні штами Bacillus thuringiensis / А.Б. Крижанівський, Т.В. Пасічник // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 117-120 : табл. – бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
138274
  Павлова О.С. Алелопатичні властивості виділень проростаючого насіння роду Костриця (Festuca L.) / О.С. Павлова, Н.П. Дидик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 46. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Представлены результаты исследований аллелопатичесной активности выделений семян 9 видов овсяниц. Выявлено, что наиболее активные среди них есть F. rubra, F. heterophylla, F. cinerea. The results of investigation of allelopathic potentional of seeds ...
138275
  Павлюченко Н.А. Алелопатичні властивості цінних інтродуцентів - представників роду Syringa L. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 77-78. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наведено результати вивчення алелопатичної активності водорозчинних виділень деяких сортів бузку звичайного.
138276
  Ахов Л.С. Алелопатично активні речовини з підземних частин рослини Allium nutans L. / Л.С. Ахов, Е.А. Головко, М.М. Мусієнко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 62. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Вивчено алелопатичну активність різних екстрактів підземних частин рослини Allium nutans. Показано, що найвищу активність мала сума стероїдних сапонінів та фенолкарбонових кислот.
138277
   Алелопатія та сучасна біологія : Матеріали Міжнародної наукової конференції присвяченої 80-річчю з дня народження академіка Андрія Михайловича Гродзинського (1926-1988). – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 332с. – ISBN 966-306-115-Х
138278
  Межелайтис Э. Алелюмай : литовская сюита / Э. Межелайтис. – Москва : Советский писатель, 1970. – 215 с.
138279
  Зідінова Е.Ю. Алельний поліморфізм гена ESR1 серед пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу / Е.Ю. Зідінова, А.М. Кучеренко, Л.А. Лівшиць // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 48
138280
  Авксентьєва О.О. Алельний стан і ефекти генів VRN пшениці м"якої у системі in vivo та in vitro / О.О. Авксентьєва, В.В. Шулік // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 222-229. – (Біологія, екологія). – ISSN 2310-0842
138281
  Канович Григорий Алельсиновый лес: Повести. / Канович Григорий, Фридберг Исаак. – Вильнюс, 1980. – 248с.
138282
  Брагинский А. Ален Делон в любви и жизни / А. Брагинский. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 320с. – ISBN 5-222-00638-7
138283
  Водоватова Е. Ален Делон: Жизнь под софитами // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 8 (36). – С. 4-27. – ISSN 1819-6268


  Ален Фабьен Морис Марсель Делон (р.1935), более известный как Ален Делон - французский киноактёр, актёр театра, режиссёр, продюсер, сценарист. Кинозвезда и секс-символ 1960-х - 1980-х гг.
138284
   Ален Рене. – М., 1982. – 266с.
138285
  Скворцов К.В. Алена Арзамасская / К.В. Скворцов. – Челябинск, 1978. – 132с.
138286
  Петров М.Т. Алена Арзамасская: ист. роман / М.Т. Петров. – Саранск, 1991. – 350с.
138287
  Герасин В.И. Алена Большая / В.И. Герасин. – Воронеж, 1988. – 271с.
138288
  Яшин А.Я. Алена Фомина / А.Я. Яшин. – Вологда, 1950. – 160с.
138289
  Яшин А.Я. Алена Фомина / А.Я. Яшин. – М., 1950. – 132с.
138290
  Яшин А.Я. Алена Фомина / А.Я. Яшин. – М., 1950. – 207с.
138291
  Пиняев И.Д. Алена. / И.Д. Пиняев. – Саранск, 1959. – 56с.
138292
  Раковский Л.И. Аленка / Л.И. Раковский. – Ленинград, 1938. – 133с.
138293
  Антонов С.П. Аленка : повесть / С.П. Антонов. – Москва : Советская Россия, 1975. – 79с.
138294
  Антонов С.П. Аленка : повесть / С.П. Антонов. – Москва : Советская Россия, 1977. – 80 с.
138295
   Алёнка. – М, 1965. – 108с.
138296
  Лапин К.К. Аленка. Рассказ в письмам и телеграммах / К.К. Лапин. – Москва, 1959. – 32с.
138297
  Рождественский В.А. Аленушка / В.А. Рождественский. – М., 1971. – 126с.
138298
  Савицкий В.И. Аленушка из Долгих Нив: повести. / В.И. Савицкий. – Минск, 1989. – 334с.
138299
  Смеляков Я.В. Аленушка. / Я.В. Смеляков. – М., 1965. – 32с.
138300
  Фокина О.А. Аленушка. / О.А. Фокина. – М., 1967. – 79с.
138301
  Скворцов А.В. Аленушка. / А.В. Скворцов. – Алма-Ата, 1969. – 78с.
138302
  Федотова Л.В. Аленушка: стихи. / Л.В. Федотова. – М., 1981. – 46с.
138303
  Мамин-Сибиряк Д.Н. Аленушкины сказки / Д.Н. Мамин-Сибиряк ; худож. П. Багин. – Свердловск : Сред.-Уральск. кн. изд-во, 1977. – 64 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
138304
  Мамин-Сибиряк Аленушкины сказки / Мамин-Сибиряк. – Москва, 1982. – 52с.
138305
  Мамин-Сибиряк Аленушкины сказки / Мамин-Сибиряк. – Львов, 1988. – 150с.
138306
  Аксаков С.Т. Аленький цветочек / С.Т. Аксаков. – М.-Л., 1945. – 48с.
138307
  Аксаков С.Т. Аленький цветочек / С.Т. Аксаков. – Москва, 1980. – 32с.
138308
  Аксаков С.Т. Аленький цветочек / С.Т. Аксаков. – Чебоксары, 1982. – 32с.
138309
  Аксаков С.Т. Аленький цветочек / С.Т. Аксаков. – Чебоксары, 1990. – 38с.
138310
  Василенко В. Алеппо стало зпручником Росії / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 7 грудня (№ 223). – С. 3
138311
  Райхель Ю. Алеппо: Піррова перемога Москви і Дамаска // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 227). – С. 11


  Бойовики "Ісламської держави" повернули контроль над Пальмірою.
138312
  Шпонтак І.М. Алергенні кліщі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 8. – С. 28
138313
  Сидоренко О.М. Алергічні захворювання / О.М. Сидоренко. – Київ, 1974. – 20с.
138314
  Сафронова О.М. Алергічні хвороби у дітей / О.М. Сафронова. – К., 1984. – 55с.
138315
  Шиліна Ю.В. Алергія - знайома і незрозуміла / Ю.В. Шиліна, О.С. Моложава // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 7
138316
   Алергія. – Київ, 1937. – 520с.
138317
  Сливінська Інна Алергія на весну // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 6 : фото
138318
  Асеев В. Алесандр Евстафьевич Мартынов. 1816 - 1860 / В. Асеев. – Москва; Ленинград, 1946. – 48с.
138319
  Берков П.Н. Алесандр Иванович Куприн / П.Н. Берков. – М.-Л, 1956. – 194с.
138320
  Асафова Н.М. Алесандр Николаевич Заварницкий / Н.М. Асафова, О.В. Исакова. – М.-Л., 1946. – 40с.
138321
  Ротач А.Л. Алесандровская колона / А.Л. Ротач. – Ленинград, 1966. – 80 с.
138322
  Мочульский К.В. Алескандр Блок, Андрей Белый, Валерий Брюсов / К.В. Мочульский. – Москва, 1997. – 479 с.
138323
  Алиева А.А. Алескер Шарифов / А.А. Алиева. – Баку, 1974. – 72с.
138324
  Дьяков Л.А. Алессандро Маньяско / Л.А. Дьяков. – М, 1978. – 80с.
138325
  Гдлян Н. Алессандро Скарлатти и неаполитанская оперная школа // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 6. – С. 2-11


  Алессандро Скарлатти (1660-1725) - итал. композитор эпохи барокко, известный своими операми и камерными кантатами. Он считается основателем Неаполитанской оперной школы.
138326
  Федаренко А. Алеся : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 12. – С. 80-88. – ISSN 0027-8238
138327
  Падалка Ю.М. Алетична модальність та засоби ії вираження в іспанській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 128-134
138328
  Зубкова З.Н. Алеутские острова : Физико-географический очерк / З.Н. Зубкова. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 288с.
138329
  Ляпунова Р.Г. Алеуты: Очерки этнической истории. / Р.Г. Ляпунова. – Л., 1987. – 228с.
138330
  Борхес Х.Л. Алеф : прозові твори : пер. з ісп. / Хорхе Луїс Борхес ; передм. В.Г. Наріжної ; прим. С.Ю. Борщевського ; Ін-т л-ри ім. Т. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2009. – 571, [3] с., [1] арк. портр. – В кн. також: Всесвітня історія підлоти ; Історія вічності ; Вигадані історії ; Нові розслідування ; Творець .- Сер. засн. 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / [редкол.: Т. Денисова та ін.]). – ISBN 978-966-03-4421-1
138331
  Борхес Х.Л. Алеф : прозові твори / Хорхе Луїс Борхес ; передм. В.Г. Наріжної ; прим. С.Ю. Борщевського ; Ін-т л-ри ім. Т. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2010. – 571, [3] с., [1] арк. портр. : іл. – В кн. також: Всесвітня історія підлоти. Історія вічності. Вигадані історії. Нові розслідування. Творець - Сер. засн. 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / [редкол.: Т. Денисова та ін.]). – ISBN 978-966-03-4422-8
138332
  Коэльо П. Алеф / Пауло Коэльо ; [пер. с португ. Е. Матерновской ; отв. ред. А. Иванов]. – Москва : Астрель, 2012. – 317, [3] с. – ISBN 978-5-271-39667-0
138333
  Зюкова С Н. Алехо Карпентьер / С Н. Зюкова, . – Л., 1982. – 167с.
138334
   Алехо Карпентьер , 1904-1980 : Кубин. писатель, искусствовед и теоретик лит.: Библиогр. указ. и метод. рекоменд. – Москва, 1987. – 35с.
138335
  Стеклач Войтех Алеш и его друзья. / Стеклач Войтех. – М., 1990. – 237с.
138336
  Зедгинидзе Э.К. Алеша Джапаридзе / Э.К. Зедгинидзе. – М, 1974. – 127с.
138337
  Гусейнов Адиль Алекпер оглы Алеша Джапаридзе / Гусейнов Адиль Алекпер оглы. – Баку, 1984. – 186с.
138338
  Павлов Н.А. Алёша Карпов / Н.А. Павлов. – Челябинск, 1977. – 238с.
138339
  Голохвастов П.Д. Алеша Попович : представление в 5 д., сочинение по старинным русским былинам Павлом Дмитриевичем Голохвастовым. – Москва : Тип. Гречева и К*, 1869. – 255 с.
138340
   Алеша Попович и Тугарин Змеевич. Былина. – Москва, 1975. – 23с.
138341
  Панин И.М. Алеша собирает пословицы и поговорки. / И.М. Панин. – М., 1989. – 112с.
138342
  Кузнецов О.А. Алёшина юность : Повести / О.А. Кузнецов. – Москва : Современник, 1983. – 240с.
138343
  Нехай Г.О. Алешка-атаман : повести / Г.О. Нехай. – Минск : Беларусь, 1968. – 304 с.
138344
  Эркай Никул Алешка : повесть / Эркай Никул; пер. с мордов.-эрзя. – Саранск : Мордовское кн. изд-во, 1988. – 195 с.
138345
  Андроников Я. Алешка : проза: роман / окончание. Началоа в № 10, 2012 // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 11. – С. 46-103. – ISSN 0321-1878
138346
  Тардов М.С. Алешка Богунец. / М.С. Тардов. – К., 1937. – 163с.
138347
  Пантелеев И.И. Алешка с Агула: Рассказы и повести. / И.И. Пантелеев. – М., 1983. – 206с.
138348
  Метальников Б.А. Алешкина любовь. - Простая история. / Б.А. Метальников. – М., 1960. – 183с.
138349
  Демидов В.И. Алешкино лето / В.И. Демидов. – Донецк, 1975. – 96с.
138350
  Жильцова Е. Алешкино озеро / Е. Жильцова. – Ташкент, 1980. – 29с.
138351
  Шолохов М.А. Алешкино сердце / М.А. Шолохов. – М., 1984. – 62с.
138352
   Алєксандрова Олександра Василівна // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 13-15
138353
  Потемкин Ю.В. Алжир - проблемы развития / Ю.В. Потемкин. – Москва : Наука, 1978. – 214 с.
138354
  Косолапов Б.Е. Алжир / Б.Е. Косолапов. – М., 1959. – 80с.
138355
  Поспелова Н.Г. Алжир / Н.Г. Поспелова. – Москва : Соцэкгиз, 1959. – 106 с.
138356
   Алжир : карта. – Москва, 1960. – 1с.
138357
   Алжир : (справочник). – Москва : Наука, 1977. – 352с.
138358
  Шевелев В.Н. Алжир / В.Н. Шевелев. – Ростов-на-Дону, 1986. – 125с.
138359
  Пристер Е. Алжир в борьбе. / Е. Пристер. – М., 1961. – 288с.
138360
  Жансон К. Алжир вне закона / К. Жансон, Ф. Жансон; Рубинин Е. – М., 1957. – 358с.
138361
  Кирей Н.И. Алжир и Франция / Н.И. Кирей. – М., 1973. – 238с.
138362
  Малов В.Н. Алжир и Франция в ХVІ веке: новый документ о Янычарском мятеже 1557 года // Новая и новейшая история. – Москва, 2002. – № 2. – С.72-81. – ISSN 0130-3864
138363
  Ланда Р.Г. Алжир сбрасывает оковы / Р.Г. Ланда. – М., 1961. – 155с.
138364
  Светлов В.С. Алжир сегодня / В.С. Светлов. – Москва : Наука, 1981. – 221с.
138365
  Ланда Р. Алжир четверть века спустя // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 9. – С. 18-25. – ISSN 0321-5075


  Враження російського сходознавця про місто Алжир
138366
  Смирнов И.К. Алжир: индустриализация и социально-экономический прогресс / И.К. Смирнов; Отв. ред. А.Я.Эльянов. – Москва : Наука, 1981. – 168 с.
138367
  Волянский В.Ф. Алжир: от национального освобождения к социальному / В.Ф. Волянский. – Москва, 1976. – 152с.
138368
  Кухарев А.Н. Алжир: Соврем. сред. гор. слои. / А.Н. Кухарев. – М., 1983. – 176с.
138369
  Горнунг М.Б. Алжирия : Физико-географическая характеристика / М.Б. Горнунг. – Москва : Географгиз, 1958. – 288 с.
138370
  Руа Ж. Алжирская война. / Ж. Руа. – М, 1961. – 130с.
138371
  Новоженова И.С. Алжирская диаспора во Франции // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 4 : Диаспоры в Европе : новая роль в обществе. – С. 77-100. – ISSN 0235-5620
138372
   Алжирская коммунистическая партия в войне за национальную независимость. – Москва : Госполитиздат, 1961. – 46 с.
138373
  Скоробогатов В.С. Алжирская народная поэзия / В.С. Скоробогатов. – Москва, 1987. – 188 с.
138374
  Микульский Д.В. Алжирская народная поэма Хизиййа - основное содержание и среда функционирования // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1. – С. 129-133. – ISSN 0869-1908
138375
   Алжирская Народная Республика: Конституция и законодательные акты. – Москва, 1983. – 414с.
138376
  Эгрето М. Алжирская нация существует. / М. Эгрето. – М., 1958. – 189с.
138377
  Глухарев Л.И. Алжирская проблема / Л.И. Глухарев. – Москва, 1961. – 31с.
138378
  Злобин А.А. Алжирская проблема в политике Франции (1958-1962) : Автореф... канд. ист.наук: / Злобин А.А.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1965. – 19л.
138379
  Комиренко Иван Данилович Алжирская трудовая эмиграция во Франции в период после второй мировой войны (1946-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Комиренко Иван Данилович; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1975. – 23л.
138380
  Мишкуров Э.Н. Алжирский диалект арабского языка. / Э.Н. Мишкуров. – М., 1982. – 131с.
138381
  Потемкин Ю.В. Алжирский народ в борьбе за независимость. / Ю.В. Потемкин. – М., 1962. – 95с.
138382
   Алжирский народ победит. – Москва, 1961. – 84с.
138383
  Выгодская Э. Алжирский пленник / Э. Выгодская. – Москва-Ленинград, 1936. – 166с.
138384
  Джугашвили Г.Я. Алжирский франкоязычный роман / Г.Я. Джугашвили. – М., 1976. – 141с.
138385
  Фиш Г.С. Алжирское дело / Г.С. Фиш. – Л, 1930. – 95с.
138386
  Фролкин Н.М. Алжирское крестьянство в национально-освободительной революции (1954-1962) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Фролкин Н.М. ; АН УССР. Отд-ние экономики, истории, философии и права. – Киев, 1965. – 17 с.
138387
  Литвиненко О.В. Алжирська національно-визвольна війна: стратегічні уроки та висновки для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 1 (30). – С. 193-197. – ISSN 2306-5664
138388
  Коміренко І.Д. Алжирська трудова імміграція у Франції в національній війні 1954 - 1962 рр. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 44-52. – (Історичні науки ; Вип. 23)


  Статья посвящена борьбе алжирской трудовой иммиграции во Франции в период национально-освободительной войны 1954-1962 гг. В ней дается анализ деятельности Фронта национального освобождения, направленной на организационное и идейное объединение ...
138389
  Хоміцька О.Г. Алжирський арабомовний роман: етапи становлення та еволюції // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 4. – С. 139-143. – ISSN 1608-0599
138390
  Бортняк Я.М. Алжір / Я.М. Бортняк. – К., 1960. – 58с.
138391
  Краузе Г. Али-баба и Куриная Фея / Г. Краузе. – М., 1958. – 288с.
138392
   Али-Баба и сорок разбойников. – Москва, 1988. – 30с.
138393
  Азирбаев К. Али-батыр / К. Азирбаев. – Алма-Ата, 1951. – 40с.
138394
  Юсупова Ч. Али-Гаджи из Инхо / Ч. Юсупова. – Махачкала, 1977. – 72 с.
138395
  Либединский Ю.Н. Али Асхадович Шегенцуков / Ю.Н. Либединский, 1949. – с.
138396
  Расулбеков И. Али Байрамов / И. Расулбеков. – Баку, 1963. – 74с.
138397
  Азед О.Н. Али Джусупов / О.Н. Азед, Р.Р. Юлдашев. – Алма-Ата, 1971. – 44с.
138398
  Сафунов С.Г. Али Карнай (жизнь и творчество) : Автореф... канд. филол.наук: / Сафунов С. Г.; Казан.ГУ. – Казань, 1961. – 23л.
138399
  Гусейнзаде Л.Т. Али Кули Гамгюсар. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гусейнзаде Л.Т.; Акад.наук Азерб.ССР. – Баку, 1950. – 8л.
138400
  Мухамедов Н. Али Сардар Джафри и его поэзия / Н. Мухамедов. – Ташкент, 1969. – 138с.
138401
  Мухамедов Н.Р. Али Сардар Джафри и его поэзия. : Автореф... Канд.филол.наук: / Мухамедов Н.Р.; АН УзССР.Ин-т востоковедения. – Ташкент, 1965. – 26л.
138402
  Теунов Х. Али Шогенцуков / Х. Теунов. – Нальчик, 1950. – 100 с.
138403
  Теунов Х. Али Шогенцуков /1900-1941/ / Х. Теунов. – В кн.: Шогенцуков, Али. Поэмы и стихотворения. – Москва, 1950. – 3-13 с.
138404
  Байгишиев И. Алибег Багатыров / И. Байгишиев. – Махачкала, 1975. – 51с.
138405
  Дюморье Д. Алиби : рассказы / Дафна Дюморье // Вычеркнутый из жизни : роман / А. Кронин. – Киев : МП "Муза", 1992. – С. 234-330. – ISBN 5-7707-1381-X
138406
   Алиби Джангильдин.. – Алма-Ата, 1961. – 235с.
138407
  Бекс Р. Алиби дляубийцы / Р. Бекс. – М., 1991. – 192с.
138408
  Абрамов З.Б. оглы Алиби не будет / З.Б. оглы Абрамов. – Баку, 1978. – 382с.
138409
   Алиев В.С.:Библиография. – Баку, 1969. – 72с.
138410
   Алиев Г.А. Библиография. – Баку, 1989. – 205с.
138411
   Алиев Г.А.:Библиография. – Баку, 1968. – 92с.
138412
   Алиев Г.А.:Библиография. – Баку, 1968. – 92с.
138413
  Єрлихман Вадим Алиенора - мятежница на троне : Люди и судьбы // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 148-156 : Іл.
138414
  Чиняков М. Алиенора Аквитанская: "Золотая орлица" в плену легенд // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 9 (69). – С. 26-49. – ISSN 1812-867Х


  Елеонора Аквітанська (Алієнор) (1122—1204) — дочка герцога Аквітанського Гійома де Пуатьє, онучка першого трубадура Провансу Гійома IX Аквітанського, королева Франції, дружина французького короля Людовіка VII (1137-1152).
138415
  Чиняков М. Алиенора Аквитанская: "Золотая орлица" в плену у легенд // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 10 (70). – С. 4-25. – ISSN 1812-867Х
138416
  Винниченко Т. Алиенора Аквитанская: Другая королева // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 12 (88). – С. 70-87. – ISSN 1819-6268
138417
  Полетаев С.Е. Алики-малики / С.Е. Полетаев. – М, 1973. – 158с.
138418
   Алим Виханский. – М, 1991. – 12с.
138419
  Фельдман Я.С. Алим Ходжаев / Я.С. Фельдман. – Ташкент, 1963. – 176с.
138420
   Алиментарная дистрофия в блокированном Ленинграде. – Л, 1947. – 368с.
138421
  Смолянский Б.Л. Алиментарные заболевания (болезни недостаточного и избыточного питания) / Б.Л. Смолянский. – Ленинград, 1979. – 263с. – (Библиотека среднего медработника)
138422
  Косова О.Ю. Алиментирование по семейному праву / О.Ю. Косова. – Иркутск, 1992. – 84с.
138423
  Ершова Н.М. Алиментные обязанности членов семьи / Н.М. Ершова. – Москва, 1976. – 64с.
138424
  Маркова О.В. Алиментные обязательства в международном частном праве // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 3 (60). – С. 24-29. – ISSN 1812-3910
138425
  Пергамент А.И. Алиментные обязательства по советскому праву / А.И. Пергамент. – М, 1951. – 168с.
138426
  Рогович Л.Н. Алиментные правоотношения супругов. Уч. пособие. / Л.Н. Рогович. – Владивосток, 1974. – 24с.
138427
  Рабец А.М. Алиментовое обязательство между супругами / А.М. Рабец. – Томск, 1974. – 50с.
138428
  Косаренко Л. Алименты // Заработная плата : Ежемесячный специализированный журнал / ООО "Професійні видання". – Киев, 2006. – № 4. – С. 78-84.
138429
  Никитина В.П. Алименты по советскому семейному праву / В.П. Никитина. – Саратов, 1967. – 136с.
138430
  Нушин Алимурад-хан и другие. / Нушин, Абд-оль-Хосейн. – М., 1962. – 179с.
138431
  Родичев Н.И. Алимушкины полушубки / Н.И. Родичев. – М., 1964. – 48с.
138432
  Орлов В.В. Алимы Марокко и модернизация: идеологические реакции и этические оценки (вторая половина XIX в.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 20-28. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
138433
   Алиса Акимовна Дроздовская (К 70-летию со дня рождения) // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 148-149 : фото
138434
  Смаллиан Р.М. Алиса в Стране Смекалки. / Р.М. Смаллиан. – Москва : Мир, 1987. – 181 с.
138435
  Кэрролл Л. Алиса в стране чудес / Л. Кэрролл. – Москва : Детская литература, 1988. – 142с. – (Библиотечная серия)
138436
  Кэрролл Льюис Алиса в стране чудес. Алиса в Зазеркалье / Льюис Кэрролл. – Москва : Правда, 1991. – 542,[1] с., [4] л. цв. ил. – В изд. также: Ветер в ивах / К. Грэм ; Маугли / Р. Киплинг. – ISBN 5-253-00258-8
138437
   Алиса Фрейндлих - народная артистка СССР. – Москва, 1981. – 34с.
138438
  Калмановский Е.С. Алиса Фрейндлих / Е.С. Калмановский. – Л., 1989. – 221с.
138439
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – М., 1947. – 263с.
138440
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – М., 1948. – 258с.
138441
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – Рига, 1948. – 247с.
138442
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – М., 1950. – 519с.
138443
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – М., 1966. – 526с.
138444
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – Магадан, 1984. – 478с.
138445
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – М., 1988. – 476с.
138446
  Рябов В.Р. Алитирование стали / В.Р. Рябов. – М, 1973. – 236с.
138447
  Дьяконов И.А. Алифатические диазосоединения / И.А. Дьяконов. – Л, 1958. – 140с.
138448
   Алифатические диазосоединения в органическом синтезе. – Л, 1985. – 174с.
138449
  Касьян Л.И. Алициклические эпоксидные соединения. Методы синтеза : монография / Л.И. Касьян, М.Ф. Сеферова, С.И. Оковитый; МОНУ; Днепропетровский нац. ун-т. – 2-е изд., стер. – Днепропетровск : Изд-во Днепропетровского ун-та, 2003. – 208 с. : илл. – ISBN 5-86400-334-4
138450
   Алициклические эпоксидные соединения. Реакционная способность / Л.И. Касьян, А.О. Касьян, С.И. Оковитый, И.Н. Тарабара; МОНУ; Днепропетровский нац. ун-т. – Днепропетровск : Днепропетровский университет, 2003. – 516с. – 85-летию Днепропетровского нац. ун-та посвящается. – ISBN 966-551-121-1
138451
  Ганиходжаева Назира Алишер Навои - новеллист. (По материалам "Хамсы") : Автореф... канд. филол.наук: / Ганиходжаева Назира; АН УзССР. Ин-т языка и литературы им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1967. – 26л.
138452
  Скосырев П.Г. Алишер Навои / П.Г. Скосырев. – Москва, 1945. – 21 с.
138453
   Алишер Навои : Сб. статей. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1946. – 236 с.
138454
  Шарафиддинов А. Алишер Навои / А. Шарафиддинов. – Ташкент, 1948. – 193с.
138455
  Айбек Алишер Навои / Айбек, , А.И. Дейч. – Ташкент, 1968. – 200с.
138456
  Караева Г. Алишер Навои // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 6. – С. 12-20
138457
  Маллаев Натан Муратович Алишер Навои и народное творчество : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.03 / Маллаев Натан Муратович; АН Уз.ССР. Ин-т яз. и лит. – Ташкент, 1978. – 47л.
138458
  Свидина Е.Д. Алишер Навои. Биобиблиография (1917-1966 гг.) К 525-летию со дня рождения / Е.Д. Свидина. – Ташкент, 1968. – 108с.
138459
   Алия: документы, воспоминания, ст., очерки и др. документы. – Алма-Ата, 1985. – 118с.
138460
  Куликівна Софія Алі-Баба і сорок розбійників : (З казок 1001 ночі). / Куликівна Софія. – Львів : Світ дитини, 1922. – 24 с. : мал. – (Діточа бібліотека ; Книжечка 18)
138461
  Логвин Ю.Г. Алі-мореплавець / Ю.Г. Логвин. – Київ, 1982. – 23 с.
138462
  Ханчерліоглу Орхан Алі. / Ханчерліоглу Орхан. – К., 1960. – 88с.
138463
   Алібеков Гаджі Алібекович // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Червень (№ 7)


  Колектив механіко-математичного факультету з глибоким сумом сповіщає, що на 78 році пішов з життя відомий математик, доцент кафедри математичного аналізу Алібеков Гаджі Алібекович.
138464
  Кузьмічов В.С. Алібі у розкритті злочинів : Навчальний посібник / В.С. Кузьмічов, В.В. Юсупов. – Київ : КНТ, 2007. – 264с. – ISBN 966-373-155-9
138465
  Губерський Л.В. Алієв Гейдар // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 35-36. – ISBN 966-316-039-X
138466
  Губерський Л.В. Алієв Ільхам (Гейдар Огли) // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 36. – ISBN 966-316-039-X
138467
   Алізаринкомплексон для твердофазно-спектрофотометричного та візуального тест-визначення флуориду / В.В. Наконечна, А.С. Паустовська, Л.С. Зінько, О.А. Запорожець // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 230
138468
  Замченко А. Аліменти на неповнолітніх дітей // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 5 (83). – С. 103-107
138469
  Дерій О.О. Аліментні зобов"язання у цивілістичному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Дерій Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв
138470
  Дерій О.О. Аліментні зобов"язання у цивілістичному процесі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Дерій Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 206 л. – Біблііогр.: л. 188-206
138471
  Ромовська З.В. Аліментні зобов"язвання / З.В. Ромовська. – ЛЬвів, 1973. – 60с.
138472
  Волохов О.С. Аліментні обов"язки інших членів сім"ї та родичів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 412-417. – ISSN 1563-3349
138473
  Афанасьєва Л.В. Аліментні правовідносини в Україні : Монографія / Л.В. Афанасьєва; Мін-во внутрішніх справ України; Луганськ. держ. ун-т внутрішніх справ. – Луганск, 2006. – 224с. – ISBN 966-8129-89-Х
138474
  Нушин А. Алімурад-хан та інші. / А. Нушин. – К., 1964. – 181с.
138475
  Джонсон Джейсон Аліна : роман // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 3-115. – ISSN 0320-8370
138476
  Петров Віктор Аліна і Костомаров / Петров Віктор. – Харків : Рух, 1929. – 192 с.
138477
  Керролл Л. Аліса в Дивокраї : [для мол. і серед. шк. віку] / Льюїс Керролл ; [пер. з англ. та прим. В.Г. Наріжної ; худож. Ю.Ю. Романіка]. – Харків : Фоліо, 2015. – 121, [6] с., [8] арк. кольор. іл. – Пер. вид.: Alice"s adventures in Wonderland / Lewis Carroll. London, 1994. – ISBN 978-617-7012-10-7
138478
  Керролл Л. Аліса в Країні Чудес / Л. Керролл. – К., 1976. – 143с.
138479
  Слухай А.С. Алітераційне римування як засіб сугестивного впливу в давньоанглійських текстах: методологія дослідження // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 132-139
138480
  Сьомушкін Т. Алітет іде в гори. / Т. Сьомушкін. – К., 1949. – 360с.
138481
  Хиля О.В. Аліфатичні аміни та амінування : Посібник для студ. хімічного та біологічного факультетів / О. В. Хиля, Ю. М. Воловенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 44с.
138482
  Скосирев П.Г. Алішер Навої - поет-гуманіст XV століття / П.Г. Скосирев. – К., 1947. – 5-23с.
138483
  Ребмани Л. АЛКА - зона свободной торговли в Америке // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 1. – С. 77-83. – ISSN 0131-2227
138484
  Гусейнов И.А. Алкадар : стихи / И.А. Гусейнов; пер. с лезгин. – Москва : Советский писатель, 1971. – 136 с.
138485
  Куліченко С.А. Алкаліметричне визначення n-ацетамінофенолу (парацетамолу) у водно-міцелярних середовищах поверхнево-активних речовин / С.А. Куліченко, С.О. Фесенко, О.Г. Максимюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 43-46. – (Хімія ; Вип. 37)


  Розроблено методику рН-метричного визначення парацетамолу із застосуванням водно-міцелярних середовищ поверхнево-активних речовин. Показано можливість визначення парацетамолу в індивідуальних препаратах та у складі багатокомпонентних лікарських форм.
138486
  Куліченко С.А. Алкаліметричне визначення гідрофобних органічних кислот з використанням емульсій типу "масло у воді", стабілізованих неіонною ПАР / С.А. Куліченко, Г.М. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 16-20. – (Хімія ; Вип. 38)


  Вивчено розчинність та протонодонорні властивості довго ланцюгових карбованих кислот жирного ряду в емульсійних середовищах на основі нейонної поверхнево-активної речовини синтанолу АЛМ-10. Показано, що М/В емульсії можуть бути використані для ...
138487
  Исмаилов Нуреддин Муса оглы Алкалоидоносные растения Азербайджанской ССР. / Исмаилов Нуреддин Муса оглы. – Баку
2. – 1985. – 182с.
138488
  Холодков С.Т. Алкалоидоносные растения долины Сусамыр Киргизской ССР : Автореф... кандидата биол.наук: / Холодков С.Т.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по биол. наукам Отд-ния хим.-технол. и биол. наук. – Фрунзе, 1965. – 28л.
138489
   Алкалоидоносные растения Молдавии. – Кишинев : Штиинца, 1960. – 68 с.
138490
  Соколов В.С. Алкалоидоносные растения СССР / В.С. Соколов. – М.-Л., 1952. – 380с.
138491
  Проценко Д.Ф. Алкалоиды / Д.Ф. Проценко. – Киев, 1955. – 19с.
138492
  Ескаиров М. Алкалоиды Hoplophyllum foliosum Vved. Строение дубинидина : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ескаиров М. ; Акад. наук УзбССР , Ин-т химии растит. веществ. – Ташкент, 1958. – 7 с.
138493
  Трозян А.А. Алкалоиды Merendra raddeana RgI. и их биосинтез. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Трозян А.А.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1973. – 21л.
138494
  Юлдашев П.Х. Алкалоиды Vinca : Автореф... доктора хим.наук: / Юлдашев П.Х.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по хим. наукам Отд-ния хим.-технол. и биол. наук. – Ташкент, 1965. – 33л.
138495
  Филитис Л.Н. Алкалоиды безвременника и их производные в экспериментальной химиотерапии опухолей : Автореф... канд. биол.наук: / Филитис Л.Н.; Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармацевтич. ин-т им. С.Орджоникидзе ВНИХФИ. – М., 1956. – 14л.
138496
   Алкалоиды и их производные как инструмент для изучения холинергической системы. – Ташкент : Фан, 1984. – 288с.
138497
  Лазурьевский Г.В. Алкалоиды и растения / Г.В. Лазурьевский. – Кишинёв, 1975. – 150с.
138498
  Абдусаматов А. Алкалоиды растений Ungernia Victoris vved Ungernia Tadshicorum vved : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Абдусаматов А. ; Акад. наук УзССР. – Ташкент, 1963. – 20 с.
138499
  Садыков А.С. Алкалоиды хинолизидинового ряда: Химия, Стереохимия. Биогенез / А.С. Садыков. – М., 1975. – 290с.
138500
  Сидякин Г.П. Алкалоиды цельнолистника. : Автореф... канд. хим.наук: / Сидякин Г.П.; АН УзССР. Ин-т химии. – Ташкент, 1955. – 8л.
138501
  Юнусов С.Ю. Алкалоиды. / С.Ю. Юнусов. – Ташкент, 1968. – 200с.
138502
  Юнусов С.Ю. Алкалоиды. / С.Ю. Юнусов. – Ташкент, 1974. – 318с.
138503
  Юнусов С.Ю. Алкалоиды. / С.Ю. Юнусов. – Ташкент, 1981. – 418с.
138504
  Говоров А.А. Алкамен-театральный мальчик / А.А. Говоров. – М, 1964. – 206с.
138505
  Говоров А.А. Алкамен-театральный мальчик / А.А. Говоров. – М, 1987. – 206с.
138506
  Шимунович Динко Алкар. / Шимунович Динко. – М., 1962. – 312с.
138507
  Сребродольская И.И. Алкенидирование алкилфениловых эфиров диеновыми углеводородами. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Сребродольская И.И.; МВ и ССО УССР. КПИ. – К., 1969. – 19л.
138508
  Федоров Е.И. Алкенилирование 2-окси- и 2-аминопиридинов и их некоторых галоидных производных. : Автореф... канд. хим.наук: / Федоров Е.И.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1966. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
138509
  Петросян П.А. Алкенилирование ароматических углеводородов диенами с сопряженными двойными связями и некоторые превращения синтезированных соединений : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Петросян П.А.; АН АзССР. Совет секции "Нефтехим. синтез и технология нефтеперерабат. и нефтехим. процессов" Объедин. сов. – Баку, 1969. – 21л.
138510
  Старостина И. Алкеста как ренессансный идеал личности у Дж. Чосера (по поэме "Легенда о хороших женщинах") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-53. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Статья посвящена выявлению ренессансной составляющей характеристики одного из главных персонажей слабоизученной в русскоязычной историографии поэмы английского поэта XIV века Джеффри Чосера. The article is devoted to the revelation of the personal ...
138511
  Мутафчиева В. Алкивиад малый / В. Мутафчиева. – София, 1979. – 251с.
138512
  Гельфер Ц.М. Алкил-кислородное расщепление эфиров карбоновых кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гельфер Ц.М.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1955. – 14л.
138513
  Мушкало Н.Н. Алкил-метилен-хлорэтилкетоны и некоторые их химические превращения : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.072 / Мушкало Н.Н. ; Киев. политех. ин-т. – Киев, 1969. – 21 с.
138514
  Филатова И.М. Алкил (арил) хлорфосфазенфосфонилы; синтез, конденсация в полифосфазены и другие превращения : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Филатова И.М.; Физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1969. – 24л.
138515
  Дембинскене И.А. Алкиламиноалкиловые эфиры 5- и 6- оксибензодиоксанов -1,4 : Автореф... канд. хим.наук: / Дембинскене И. А.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1968. – 14л.
138516
  Джуарян Э.В. Алкилзамещенные пирокатехины. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Джуарян Э.В.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.21
138517
  Красовский В.А. Алкилирование 2-аминотиазолов спиртами и простыми эфирами в растворах серной кислоты : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Красовский В.А. ; Днепропетр. хим.-технол. ин-тут им. Ф.Э. Дзержинского. – Днепропетровск, 1965. – 19 с.
138518
  Казарян Акоп Цолакович Алкилирование аминов и иминов ненасыщенными углеводородами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Казарян Акоп Цолакович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 16л.
138519
  Рожкова Н.К. Алкилирование ароматических соединений в присутствии металлических катализаторов : Автореф... канд. хим.наук: / Рожкова Н. К.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по хим. геол. хим. наук. – Ташкент, 1961. – 10л.
138520
  Клейн А.Г. Алкилирование ароматических соединений в присутствии полифосфорной кислоты. : Автореф... канд. хим.наук: / Клейн А.Г.; АН БССР. Отд. хим. наук. – Минск, 1967. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
138521
  Яничкин Лев Петрович Алкилирование ароматических соединений гидрохлоридами диеновых углеводородов : Автореф... канд. хим.наук: / Яничкин Лев Петрович; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1967. – 20л.
138522
  Юлдашев К. Алкилирование ароматических соединений гомологами ацетилена : Автореф... кандидата хим.наук: / Юлдашев К.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1965. – 17л.
138523
  Нохрин Геннадий Иванович Алкилирование ароматических соединений олефинами в присутствии полифосфорной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Нохрин Геннадий Иванович; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.17
138524
  Липович В.Г. Алкилирование ароматических углеводородов / В.Г. Липович, М.Ф. Полубенцева. – М., 1985. – 271с.
138525
  Люшин М.М. Алкилирование ароматических углеводородов низкомолекулярными полимерами пропилена и изобутилена. : Автореф... канд. хим.наук: / Люшин М.М.; Совет Азерб. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова по присужю учен. степ. – Баку, 1966. – 21л.
138526
  Руденко Н.В. Алкилирование бензола и его замещенных спиртами в присутствии алюмосиликатного катализатора при атмосферном давлении : Автореф... канд. хим.наук: / Руденко Н.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1959. – 9л.
138527
  Черкасов А.С. Алкилирование бензола некоторыми спиртами и галогенпроизводными жирного ряда над алюмосиликатными катализаторами. : Автореф... канд. хим.наук: / Черкасов А.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1950. – 10л.
138528
  Султанов С.А. Алкилирование бензола олефинами в кипящем слое катализатора. : Автореф... канд. хим.наук: / Султанов С.А.; Азерб. науч.-исслед. ин-т нефтеперераб. промышленности им. В.В.Куйбышева. – Баку, 1958. – 20л.
138529
  Рзаев Н.К. оглы Алкилирование бензола, толуола, ксилолов и хлоркеросиновой фракцией, хлорпарафинами и -олефиновой фракцией в присутствии синтетических алюмосиликатов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.013 / Рзаев Н. К. оглы; АН АзССр, Сов. секц. "Хим. и технол.. орган. синтеза и нефтехим. процессов", Объед. сов по присужд. уч. – Баку, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
138530
  Бабаханов Р.А. Алкилирование галоидпроизводных циклических углеводородов : Автореф... канд. хим.наук: / Бабаханов Р.А.; Акад. наук. Азербайдж. ССР. Ин-т нефти. – Баку, 1957. – 16л.
138531
  Стан В.В. Алкилирование металлических производных алкинов- 1 окиси -, алкокиси и алкилгалогинидами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Стан В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 24л.
138532
  Тыщук Г.Х. Алкилирование мочевины алкилгалогенидами, диметилсульфатом, спиртами и изобутиленом : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Тыщук Г.Х.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1969. – 19л.
138533
  Патриляк К.И. Алкилирование на цеолитах / К.И. Патриляк. – К., 1991. – 174с.
138534
  Молчанова Г.К. Алкилирование нафтеновых углеводородов олефинами в присутствии хлоридов алюминия и железа в растворе нитрометана : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Молчанова Г.К.; ЛГУ. – Л., 1972. – 28л.
138535
  Джанджулян Ж.Л. Алкилирование некоторых СН - и Н-кислот в пресутствии основных агентов : Автореф... канд. хим.наук: / Джанджулян Ж. Л.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1981. – 18л.
138536
  Асатрян Э.М. Алкилирование некоторых сульфонов и сульфамидов в присутствии основных агентов. : Автореф... наук: 02.00.03 / Асатрян Э.М.; МВ и ССО АССР. Ерев. гос.унив. – Ереван, 1981. – 19л.
138537
  Романихин А.М. Алкилирование некоторых фенолов и эфиров фенолов пипериленом и его гидрохлоридом : Автореф... канд. хим.наук: / Романихин А. М.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1970. – 22л.
138538
  Ахмедов Ш.Т. Алкилирование нефталина непредельными углеводородами : Автореф... канд. хим.наук: / Ахмедов Ш.Т.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1954. – 12л.
138539
  Беликова А.М. Алкилирование нуклеозидов и тРНК хлорэтиламинобензальдегидом и хлорэтиламинобензилиденнуклеозидами : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Беликова А.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объединенный ученый совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1971. – 26л.
138540
  Мишиев Д.Е. Алкилирование окси и алкоксизамещенных циклических соединений олефинами. : Автореф... канд. хим.наук: / Мишиев Д.Е.; АН АзССР. Ин-т нефти. – Баку, 1958. – 16л.
138541
  Гасанов Д.Г. Алкилирование фенола различными непредельными углеводородами в присутствии твердых катализаторов : Автореф... канд. техн.наук: / Гасанов Д.Г.; АН АзССР. Ин-т химии присадок. – Баку, 1966. – 26л.
138542
  Гаврилова Татьяна Федоровна Алкилирование фенола фенхенами в присутствии кислотных катализаторов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.13 / Гаврилова Татьяна Федоровна; МГУ. – М., 1976. – 19л.
138543
  Вардапетян С.К. Алкилирование фенолов винилацетиленовыми спиртами и продуктами их превращений : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Вардапетян С.К.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 17л. – Бібліогр.:с.17
138544
  Тарнопольский Ю.И. Алкилирование фурановых соединений хлорпроизводными : Автореф... кандидата хим.наук: / Тарнопольский Ю.И.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1965. – 16л.
138545
  Пормале М.Я. Алкилирование целлюлозы диазоалканами, изучение свойств простых и их уксуснокислых эфиров для модификации целлюлозных волокон. : Автореф... канд. хим.наук: / Пормале М.Я.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соединений. – Л., 1966. – 13л.
138546
  Мамедова А З. Алкилирование циклопарафинов олефинами : Автореф... канд. хим.наук: / Мамедова З.А; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1955. – 12л.
138547
  Афлятунова Р.Г. Алкилирование, ацилирование бензоксазалинов, бензоксазалинтионов и физиологическая активность полученных соединений : Автореф... канд.хим.наукнаук: / Афлятунова Р.Г.; АН УзССР. Ин-т химии растительных веществ. – Ташкент, 1978. – 24л.
138548
  Гринева Нина Ивановна Алкилирующие производные компонентов нуклеиновых кислот : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.10 / Гринева Нина Ивановна; АН СССР. Ин-т биоорган. химии им. М.М.Шемякина. – М., 1975. – 52л. – Бібліогр.:с.52
138549
  Ломакина Т.С. Алкилирующие производные фосфамидов нуклеозидов и олигонуклеоитидов, как реагенты для модификации нуклеиновых кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Ломакина Т.С.; АН СССР.Сиб.отд-ние. – Новосибирск, 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.22
138550
  Логинов В.Н. Алкино море / В.Н. Логинов. – М., 1960. – 142с.
138551
  Иванов А.С. Алкины песни / А.С. Иванов. – Новосибирск, 1956. – 136с.
138552
  Иванов А.С. Алкины песни / А.С. Иванов. – Томск, 1958. – 82с.
138553
  Иванов А.С. Алкины песни / А.С. Иванов. – М., 1972. – 192с.
138554
   Алкион белый дьявол. – М, 1969. – 304с.
138555
   Алкілювання 2-(4-оксо-3,4-дигідро-2-хіназолініл)ацетонітрилів / О.В. Хиля, Т.А. Воловненко, О.В. Туров, Ю.М. Воловенко // Украинский химический журнал : Научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2006. – Т. 72, № 11/12. – С. 108-114. – ISSN 0041-6045
138556
  Аникин Андрей Алко-секреты большого Закарпатья // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 7, сентябрь - октябрь. – С. 74-81 : фото
138557
  Кузнєцов Дмитро Алко-тур: джерело прибутків та культури // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 34-35 : фото. – ISSN 1998-8044
138558
  Меньшиков Ф.К. Алкоголизм - враг здоровья / Ф.К. Меньшиков. – Москва, 1955. – 24с.
138559
  Болотова З.Н. Алкоголизм - общественное зло. / З.Н. Болотова, А.Ф. Артемчук. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1982. – 77с.
138560
   Алкоголизм - путь к преступлению. – М, 1966. – 156с.
138561
  Злотников А.Г. Алкоголизм - социальная патология / А.Г. Злотников. – Минск, 1988. – 63с.
138562
   Алкоголизм. – М, 1983. – 432с.
138563
  Лисицын Алкоголизм : соц.-гигиен. аспекты / Ю.П. Лисицын, Н.Я. Копыт ; [авт. предисл. Э.А. Бабаян]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1983. – 263 с. : ил.
138564
  Бородкин Ю.С. Алкоголизм / Ю.С. Бородкин, Т.И. Грекова. – Л., 1987. – 157с.
138565
  Иванец Н.Н. Алкоголизм / Н.Н. Иванец, Ю.В. Валентик. – М., 1988. – 175с.
138566
  Лукевиц Э. Алкоголизм гидросиланов / Э. Лукевиц, М. Дзинтара. – Рига, 1985. – 39с.
138567
  Газизова Л. Алкоголизм женского рода // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 12. – С. 195-201. – ISSN 0012-6756
138568
  Стрельчук И.В. Алкоголизм и борьба с ним / И.В. Стрельчук. – Москва, 1954. – 24с.
138569
   Алкоголизм и борьба с ним в ПНР. – М, 1988. – 22с.
138570
  Иванов Л.Н. Алкоголизм и механизм его развития. / Л.Н. Иванов. – Чебоксары, 1987. – 63с.
138571
  Махова Т.А. Алкоголизм и познавательная деятельность. / Т.А. Махова. – Пущино, 1989. – 65с.
138572
  Кругликов Р.И. Алкоголизм и потомство / Р.И. Кругликов, М.Я. Майзелис. – М, 1987. – 124с.
138573
   Алкоголизм и правонарушение. – Ашхабад, 1975. – 119с.
138574
  Бахрах Д.Н. Алкоголизм и правонарушения / Д.Н. Бахрах, А.С. Телегин. – Пермь, 1987. – 83с.
138575
  Мендельсон Г.А. Алкоголизм и преступность / Г.А. Мендельсон, Ю.М. Ткачевский. – 2-е перераб. и доп. – М., 1959. – 136с.
138576
  Каганович И.П. Алкоголизм и преступность / И.П. Каганович, М.И. Ходышев. – Тула, 1978. – 71с.
138577
  Гузиков Б.М. Алкоголизм у женщин / Б.М. Гузиков, А.А. Мейроян. – Л, 1988. – 223с.
138578
  Артемчук А.Ф. Алкоголизм у лиц молодого возраста / А.Ф. Артемчук. – Киев : Здоров"я, 1985. – 128с.
138579
  Дроздов Э.С. Алкоголизм. / Э.С. Дроздов, Е.И. Зенченко. – М., 1986. – 140с.
138580
  Дроздов Э.С. Алкоголизм. : 100 вопросов и ответов / Э.С. Дроздов, Е.И. Зенченко. – 2-е изд., доп. – Москва : Советская Россия, 1988. – 155с.
138581
  Бейсенов Б.С. Алкоголизм: уголовно-правовые и криминологические проблемы / Б.С. Бейсенов. – М, 1981. – 199с.
138582
  Комар В.В. Алкоголізм, сім"я і спадковість / В.В. Комар. – К., 1978. – 24с.
138583
  Черник Ярослава Ивановна Алкоголь-, малат-, лактатдегидрогеназы, -амилаза, аспартат- и аланинаминотрансферазы при старении Drosophila melanogaster : Дис... канд. биологич.наук: 03.00.04 / Черник Ярослава Ивановна; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1985. – 153л. – Бібліогр.:л.120-153
138584
  Черник Я.И. Алкоголь-, малат,-лактатдегидрогеназы, а-амилаза, аспарат-и аланинаминотрансферазы при старении Drosophila Melanogaster. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Черник Я.И.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 18л.
138585
  Фогел П.И. Алкоголь - враг материнства / П.И. Фогел. – Львов, 1989. – 86с.
138586
  Флеровский Е.А. Алкоголь - враг спортсмена / Е.А. Флеровский. – М, 1954. – 30с.
138587
  Бартельс В.И. Алкоголь - спутник аварий / В.И. Бартельс. – М., 1987. – 29с.
138588
  Культепина О.С. Алкоголь и дети / О.С. Культепина, И.Б. Полежаева. – М., 1976. – 56с.
138589
  Борисов Е.В. Алкоголь и дети / Е.В. Борисов, Л.П. Василевская. – 2-е изд., стер. – М., 1983. – 61с.
138590
  Галина И.В. Алкоголь и дети / И.В. Галина. – М., 1985. – 95с.
138591
  Бородий Н.К. Алкоголь и здоровье / Н.К. Бородий. – Киев : Здоров"я, 1986. – 42с.
138592
  Кудрин А.Н. Алкоголь и лекарство / А.Н. Кудрин. – Москва, 1987. – 64 с.
138593
  Сусков И.И. Алкоголь и наследственность / И.И. Сусков. – Москва, 1988. – 62с.
138594
  Примаченок А.А. Алкоголь и несовершеннолетние / А.А. Примаченок. – Минск, 1987. – 70с.
138595
  Логинов А.С. Алкоголь и печень = Лекции о влиянии алкоголя на организм человека / А.С. Логинов, Ю.Е. Блок, К.Д. Джалалов. – Москва : Высшая школа, 1987. – 94с.
138596
  Стрельчук И.В. Алкоголь и потомство / И.В. Стрельчук, С.З. Пащенко. – Москва, 1976. – 93с.
138597
   Алкоголь и потомство. – Москва : Высшая школа, 1988. – 108с.
138598
  Ястребов А.В. Алкоголь и правонарушения / А.В. Ястребов. – Москва : Высшая школа, 1987. – 94с.
138599
  Зальцман Г.Г. Алкоголь и психика / Г.Г. Зальцман. – Алма-Ата, 1981. – 78с.
138600
  Федотов Д.Д. Алкоголь и психическое здоровье. / Д.Д. Федотов. – М., 1974. – 96с.
138601
  Гонопольский М.Х. Алкоголь и разрушение личности / М.Х. Гонопольский. – Алма-Ата, 1987. – 158с.
138602
  Гуслицер Л.Н. Алкоголь и рак / Л.Н. Гуслицер. – Киев : Наукова думка, 1987. – 64с.
138603
  Лебедев Б.А. Алкоголь и семья / Б.А. Лебедев, В.В. Дунаевский. – 2-е изд., испр. и переработ. – Ленинград : Медицина, 1986. – 126с.
138604
  Зеренин А.Г. Алкоголь и труд - несовместимы / А.Г. Зеренин. – М., 1984. – 92с.
138605
  Рудик Б.І. Алкоголь і захворювання внутрішніх органів. / Б.І. Рудик. – Вид. стереотип. – К., 1975. – 30с.
138606
  Шаповал Антон Алкоголь і наркотики як чинники демографічної кризи в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 8 (269). – С.24-29
138607
  Безбородько Б.М. Алкоголь і серцево-судинна система / Б.М. Безбородько. – 3-є вид. – К, 1976. – 48с.
138608
  Чепелев А.Д. Алкоголь разрушает личность / А.Д. Чепелев. – Москва, 1972. – 47 с.
138609
  Скворцова Е.С. Алкоголь, женщины, подростки. / Е.С. Скворцова. – М, 1988. – 39с.
138610
  Гарницкий С.П. Алкоголь, табак, наркотики и здоровье подростков / С.П. Гарницкий. – Киев, 1988. – 30с.
138611
  Ураков И.Г. Алкоголь: личность и здоровье / И.Г. Ураков. – М., 1986. – 79с.
138612
  Данилюк М. Алкогольна залежність: як не потрапити на гачок // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 8. – С. 7
138613
  Латиш Ю. Алкогольна ситуація в СРСР та причини антиалкогольної кампанії другої половини 1980-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 34-37. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається алкогольна ситуація в СРСР напередодні горбачовської антиалкогольної кампанії. The article deals with alcohol situation in USRR before the M. Gorbachov"s anti-alcohol campaign.
138614
  Джужа А.О. Алкогольне сп"яніння як віктимогенний фактор, що сприяє вчиненню сексуальних злочинів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
138615
  Мареев Ю.М. Алкокси- и алкоксихлопроизводные сурьмы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Мареев Ю.М.; Каз. гос. ун-т. – Казань, 1978. – 25л.
138616
  Кушмурадов Ю.К. Алколоиды Sophora pahycarpa С.А.М. Строение изософорамина : Автореф... канд. хим.наук: / Кушмурадов Ю.К.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1963. – 15л.
138617
  Птушкина И.Г. Алксандр Иванович Герцен / И.Г. Птушкина. – М., 1987. – 63с.
138618
  Алєксандрова О.В. Алкуїн // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 188-189. – ISBN 966-316-069-1
138619
   Алкучанский говин : Опыт стационарного изучения степного ландшафта. – Москва; Ленинград : Наука, 1964. – 168с
138620
  Симоненко Л.О. Алла В"ячеславівна Крижанівська (Лагутіна) // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 145-146. – ISSN 1682-3540
138621
   Алла Горська : червона тінь калини : листи, спогади, статті. – Київ : Спалах, 1996. – 237, [3] с., , [12] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 237-238. – ISBN 966-512-035-2
138622
  Молчанова Алла Горська в дослідах Людмили Огнєвої / Молчанова, рина // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 15. – ISSN 0868-9644
138623
  Зарецький О. Алла Горська під ковпаком КДБ. Антиукраїнська спрямованість спецоперацій // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 127-133
138624
  Кравченко Я. Алла Горська: "Аби душа не сивіла..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5-6 вересня (№ 164/165). – С. 24
138625
  Кравченко Я. Алла Горська: "Аби душа не сивіла..." 18 вересня видатній художниці, одному з лідерів "шестидесятників" минуло б 85 років // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 24-30 вересня (№ 39). – С. 5 : фото


  "...П"ятдесят років тому, 1964 року, Алла Горська разом із художниками Людмилою Семикіною, Опанасом Заливахою та Галиною Севрук <...> створили монументальний вітраж для вестибюлю червоного корпусу Київського університету. На ньому зображено гнівного ...
138626
  Журавльова Марина Алла Грорбунова. "Соняшник" від "Душі" : Профі-тур // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 136-137 : Фото
138627
  Алла Дудова Алла Дудова, Борис Петров: Керамика, декор. скульптура, живопись, графика: Кат. выст. / Алла Дудова, Борис Петров; Изюмская Н.Н. – Москва, 1990. – 63с.
138628
   Алла Константиновна Тарасова. – М., 1978. – 445с.
138629
  Путинцев Н. Алла Константиновна Тарасова. / Н. Путинцев. – М.-Л., 1948. – 60с.
138630
   Алла Ларионова. – 16с.
138631
  Полухина Л. Алла Ларионова. Николай Рыбников / Лиана Полухина. – Москва : Алгоритм, 2007. – 288с., [ 24 ] л. илл. – (Кинофестиваль). – ISBN 978-5-9265-0391-0
138632
   Алла Михайлівна Богуш- академік АПН України : біобібліографічний покажчик / АПН України; Держ. науково-пед. бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського ; [ упорядники: Пономаренко Л.О., Айвазова Л.М. ; наук. ред. Розова П.І. ]. – 2-ге вид., доп. та переробл. – Київ : [ Б.в. ], 2009. – 118с. – (Академики АПН України. ; 18)
138633
   Алла Озеревская, Анатолий Яковлев: Книжная графика. / А. Озеревская, Яковлев, Выставка, графики. Москва. книжной, 1978. – М., 1978. – 16с.
138634
   Алла Олександрівна Жиденко : біобібліографічний покажчик / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Наукова б-ка, Наук.-бібліогр. відділ ; [уклад. Л.А. Іполітова ; відп. ред. Г.Г. Макарова]. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 32 с.
138635
  Зозулина Н.Н. Алла Осипенко / Н.Н. Зозулина. – Л., 1987. – 220с.
138636
  Стародубец Анатолий Алла Пугачева : Теперь мое амплуа - комическая старуха // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 10 (1081). – С. 49-50. – ISSN 0234-1670


  Про персону співачки Алли Борисівни Пугачової
138637
   Алла Пугачева глазами друзей и недругов : Сборник статей в 2-х книгах. – Москва : Центрполиграф. – ISBN 5-218-00522-3
Кн.1. – 1997. – 424с.
138638
  Старостіна А. Алла Старостіна: Сучасні технології підготовки маркетологів в Україні / Інтерв"ю підготував О. Кравченко // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 5. – С. 68-70 : Фото. – ISSN 1606-3732


  [Інтерв"ю з Аллою Старостіною, доктором економічних наук, професором, зав. кафедрою міжнародної економіки, подано короткую біографію]
138639
  Львов-Анохин Алла Шелест / Львов-Анохин. – М., 1964. – 99с.
138640
  Пугачева А. Алла: сборник песен / А. Пугачева. – Москва, 1990. – 18с.
138641
  Морозов Н.А. Аллавердское месторождение медных руд в Закавказье, его породы и генезис // Террасы Судака / Н. Андрусов. – Киев : Имп. Ун-т Св.Владимира, 1912. – С.111-194, 347-351 : 3 л. ил.,2 л. карт
138642
  Лемонье Камилл Аллали / Лемонье Камилл. – Москва, 1930. – 111 с.
138643
  Левашвілі О. АллатРа: нове вбрання короля // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 2-8 квітня (№ 12). – С. 12


  Сьогодні українське суспільство змусив говорити про себе феномен "АллатРа". Вже тривалий час у великих містах проходить добре фінансована рекламна кампанія однойменної книжки. З фасадів будинків, білбордів, сітілайтів, оголошень у громадському ...
138644
   Аллегория в искусстве // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2013. – Вып. 7. – С. 8-23
138645
  Малле-Жорис Аллегра / Малле-Жорис. – М., 1990. – 397с.
138646
  Мороз П.А. Аллелопатическая роль опавших листьев и корневых остатков яблони и персика : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Мороз П.А. ; АН УССР , Ин-т ботаники. – Киев, 1968. – 24 с.
138647
  Жамба Г.Е. Аллелопатические активные вещества катрана сердцелистого и борщевика соснового : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Жамба Г.Е. ; АН УССР , Ин-т ботаники. – Киев, 1969. – 24 с.
138648
  Кирпенко Н.И. Аллелопатическое взаимовлияние пресноводных водорослей = Allelopathic interaction between freshwater algae / Н.И. Кирпенко ; [Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии]. – Киев : Наукова думка, 2013. – 252, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 217-249. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1318-6
138649
   Аллелопатическое почвоутомление. – Киев : Наукова думка, 1979. – 248 с.
138650
  Райс Э.Л. Аллелопатия / Э.Л. Райс. – М, 1978. – 392с.
138651
  Гродзинский А.М. Аллелопатия в жизни растений и их сообществ / А.М. Гродзинский. – Киев, 1965. – 200 с.
138652
  Гродзинский Андрей Михайлович Аллелопатия в жизни растений и их сообществ : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Гродзинский Андрей Михайлович ; АН УССР , Объедин. совет биол. наук. – Киев, 1965. – 21 с. – Бібліогр. : с. 20-21
138653
   Аллелопатия и продуктивность растений : сборник научных трудов. – Харьков, 1988. – 129 с.
138654
   Аллелопатия и продуктивность растений : сборник научных трудов / Отв. ред. А.М. Гродзинский. – Киев : Наукова думка, 1990. – 148 с.
138655
  Гродзинский А.М. Аллелопатия растений и почвоутомление / А.М. Гродзинский. – Киев, 1991. – 429 с.
138656
  Табер А.М. Аллен / А.М. Табер. – М, 1975. – 125с.
138657
  Моргунов И.Н. Аллергенные свойства бактерийных экзотоксинов и анатоксинов : Автореф... д-ра биол.наук: / Моргунов И.Н.; Акад. наук УССР. Отд-ние биол. наук. – К., 1959. – 16л.
138658
  Скепьян Н.А. Аллергические болезни: дифференциальный диагноз, лечение : Справочное издание / Н.А. Скепьян. – Минск : Беларусь, 2000. – 286с. – ISBN 985-01-0277-2
138659
  Ишимова Л.М. Аллергические заболевания / Л.М. Ишимова. – М., 1964. – 32с.
138660
  Пыцкий В.И. Аллергические заболевания / В.И. Пыцкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 366с.
138661
  Протасов А.И. Аллергические реакции при туберкулезе крупного рогатого скота в зависимости от состояния организма и активности процесса. : Автореф... доктор вет.наук: / Протасов А.И.; Мин. сел. хоз. РСФСР. Лен. вет. ин-т. – Л., 1960. – 35л.
138662
  Адо В.А. Аллергия / В.А. Адо. – Новосибирск, 1981. – 113с.
138663
  Адо В.А. Аллергия / В.А. Адо. – Москва, 1984. – 160с.
138664
  Горячкина Л.А. Аллергия / Л.А. Горячкина. – М, 1984. – 96с.
138665
  Бахревский В.А. Аллергия / В.А. Бахревский. – М, 1985. – 296с.
138666
   Аллергия и имуннопатология в клинике и эксперименте : Сб. науч. трудов. – Москва : МОЛГМИ, 1988. – 183 с. : илл. – Библиогр. : с. 167-179 (261 назв.)
138667
  Клемпарская Н.Н. Аллергия и радиация. / Н.Н. Клемпарская. – М, 1968. – 200с.
138668
   Аллергия к лекарственным веществам. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1962. – 344с.
138669
  Беклемишев Н.Д. Аллергия к микробам в клинике и эксперименте / Н.Д. Беклемишев, Г.С. Сухолоева. – М., 1979. – 264с.
138670
   Аллергология : Словарь-справочник. – Киев, 1986. – 445 с.
138671
  Чернух Г.Г. Аллея Героев. / Г.Г. Чернух. – Л, 1961. – 68с.
138672
  Котляров Б.И. Аллея: Записная тетрадь. / Б.И. Котляров. – Харьков, 1979. – 143с.
138673
  Никифорова И.С. Аллилирование двухатомных фенолов и их эфиров : Автореф... канд. хим.наук: / Никифорова И. С.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по хим. и хим.технологии. – Ташкент, 1966. – 20л.
138674
  Луценко В.В. Аллильное бромирование соединений -циклогексенового ряда : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Луценко В.В. ; МВ и ССО СССР, Вильнюс. гос. ун-тет им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1960. – 14 с.
138675
  Никитина В.И. Аллильные перегруппировки в реакциях с изомерными метокси- и бутоксихлорпоитенами : Автореф... канд. хим.наук: / Никитина В. И.; Казан, ГУ, Каф. орган. хим. – Казань, 1950. – 7л.
138676
  Гудзий Н. Аллитерация и ассонанс у Тютчева / Н. Гудзий. – М, 1923. – [14] с.
138677
  Самойлов Юрий Алло, вас слушают! : технологии // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 90-98 : Фото
138678
  Крымова С. Алло, интересанты! Интеллектуальной собственности нужны хозяева // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 21 декабря (№ 51)


  Ход подготовки долгосрочной стратегии государства в области интеллектуальной собственности обсуждался в Совете Федерации.
138679
  Щекочихин Ю.П. Алло, мы вас слышим... / Ю.П. Щекочихин. – Москва, 1987. – 284 с.
138680
  Кондратов А.М. Алло, робот! / А.М. Кондратов. – М, 1965. – 158с.
138681
  Швачко С.А. Алломорфизм единиц языка и речи: контрастивные аспекты // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 54-62. – (Серія: Філологія ; вип. 6)
138682
  Курганов Б.И. Аллостарические ферменты / Б.И. Курганов. – Москва : Наука, 1978. – 248 с. : табл., ил. – Список лит.: 762 назв.
138683
  Розанов А.Я. Аллостерические пути регуляции биокатализа / А.Я. Розанов. – с.
138684
  Бойко Ю.Я. Аллотрасплантация кожи в условиях применения антилимфоцитарной сыворотки и сесибилизации тренспалнтационными антигенами : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.16 / Бойко Ю. Я.; АН УССР, Ин-т физиол. – К., 1973. – 21л.
138685
  Эддисон У. Аллотропия химических элементов. / У. Эддисон. – М., 1966. – 207с.
138686
  Булгак В.И. Аллофоническая вариативность консонасосов и их составляющих в английской речи (на материале финальных четырехчленных сочетаний) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Булгак В. И.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 23л.
138687
  Ким С.Н. Аллофоническое варьирование консонантизма в немецкой речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.0 / Ким С.Н.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 23л.
138688
  Камалетдинов М.А. Аллохтонные офиолиты Урала. / М.А. Камалетдинов, Т.Т. Казанцева. – М., 1983. – 167с.
138689
  Казанцева Т.Т. Аллохтонные структуры и формирование земной коры Урала. / Т.Т. Казанцева. – М., 1987. – 156с.
138690
  Горецкий Г.И. Аллювиальная летопись великого Пра-Днепра / Г.И. Горецкий. – Москва : Наука, 1970. – 492с.
138691
  Яцкевич Станислав Викторович Аллювиально-дельтовые отложения среднего и верхнего девона Нижнего Поволжья в связи с их нефтегазоносностью : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Яцкевич Станислав Викторович; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
138692
   Аллювиально-дельтовые системы палеозоя Нижнего Поволжья. – Саратов, 1982. – 154с.
138693
   Аллювиальные и озерно-аллювиальные кайнозойские отложения Среднего Поволжья. – Новосибирск : Наука, 1971. – 210с.
138694
   Аллювиальные и озерно-аллювиальные кайнозойские отложения Среднего Поволжья. – Новосибирск, 1971. – 210с.
138695
  Кузнецов В.А. Аллювиальные комплексы отложений земной коры Белоруссии и их металлоносность / В.А. Кузнецов, Л.И. Матрунчик. – Минск, 1978. – 185с.
138696
  Кузнецов В.А. Аллювиальные отложения Белоруссии / В.А. Кузнецов. – Минск, 1979. – 113с.
138697
  Розовский Л.Б. Аллювиальные потоки речных долин (Матер. к гидрофизич. характер.) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Розовский Л. Б.; ОГУ. – Одесса, 1950. – 11л.
138698
  Кузнецов Валерий Алексеевич Аллювиальный литогенез : Библиогр. указ. литературы / Кузнецов Валерий Алексеевич; АН БССР; Ин-т геохимии и геофизики. – Минск : Наука и Техника, 1975. – 235с.
138699
  Кузнецов В.А. Аллювиальный седиментогенез и породообразование : Библиогр. указатель литературы / В.А. Кузнецов; АН БССР; Ин-т геохимии и геофизики. – Минск : Наука и Техника, 1982. – 238с.
138700
   Аллювий. – Пермь, 1976. – 162с.
138701
  Горецкий Г.И. Аллювий великих антропогеновых прарек Русской равнины / Г.И. Горецкий. – Москва : Наука, 1964. – 416с.
138702
  Чистяков А.А. Аллювий горных иподгорноравнинных рек (закономерности формирования и фации на примере рек Кавказа, Средней и Южной Азии). : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: 04.00.01 / Чистяков А.А.; МГУ. Геол. ф-тет. Каф. динамич. геологии. – М., 1975. – 55л.
138703
   Аллювий. Научные и практические аспекты изучения : Библиогр. указатель. – Минск : Навука і тэхніка, 1990. – 228с. – ISBN 5-343-00181-5
138704
   Алма-Ата - столица Казахской ССР. – Алма-Ата, 1960. – 308с.
138705
  Пронченков И.М. Алма-Ата - столица Советского Казахстана / И.М. Пронченков. – Алма-Ата, 1953. – 100 с.
138706
  Барагин Д.Д. Алма-Ата / Д.Д. Барагин, И.И. Белоцерковский. – Москва, 1950. – 60 с.
138707
  Джусупбеков С. Алма-Ата / С. Джусупбеков, Т. Айтиев. – Алма-Ата, 1958. – 54 с.
138708
  Дуйсенов Е.Д. Алма-Ата / Е.Д. Дуйсенов. – Алма-Ата : Казахстан, 1968. – 114 с.
138709
   Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны. – Алма-Ата, 1949. – 412с.
138710
   Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны (1917-1920) : Летопись событий. – Алма-Ата, 1949. – 412 с.
138711
  Дуйсенов Е.Д. Алма-Ата сегодня и завтра / Е.Д. Дуйсенов. – Алма-Ата, 1963. – 176 с.
138712
   Алма-Ата. 1986. Декабрь. – Алма-Ата, 1991. – 173с.
138713
  Берггрин А.П. Алма-атинские "кругосветки" / А.П. Берггрин. – Алма-Ата, 1956. – 20с.
138714
  Клепикова Елена Алма-Атинские быльки = Странички из истории нашего Города, или Маленькие рассказы о любви : проза : расказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 7. – С. 123-136. – ISSN 0012-6756
138715
  Зайцев А.С. Алма-Атинский высокогорный каток / А.С. Зайцев, В Ф. Сергиев, . – Алма-Ата, 1955. – 56с.
138716
  Зайцев А.С. Алма-Атинский высокогорный каток / А.С. Зайцев, Ф.В. Сергиев. – Алма-Ата, 1956. – 68с.
138717
  Зверев М.Д. Алма-Атинский заповедник / М.Д. Зверев, М.А. Проскуряков. – Алма-Ата, 1979. – 95с.
138718
   Алма-Атинский заповедник. – М, 1989. – 177с.
138719
  Прнченков И.П. Алма - Ата - столица Советского Казахстана / И.П. Прнченков. – Алма-ата, 1955. – 100с.
138720
   Алма - Ата и ее окрестности. – Москва : Профиздат, 1954. – 11с. : илл.
138721
  Валаев Р.Г. Алмаз - камень хрупкий / Р.Г. Валаев. – 3-е доп. изд. – Киев, 1973. – 255с.
138722
  Валаев Р.Г. Алмаз - камень хрупкий / Р.Г. Валаев. – 4-е. – Киев : Радянський письменник, 1977. – 255с.
138723
  Чабанівський М.І. Алмаз / М.І. Чабанівський. – Київ : Молодь, 1953. – 76 с.
138724
  Скоп Ю.С. Алмаз "Мария" / Ю.С. Скоп. – Москва, 1972. – 301с.
138725
  Ахметов С.Ф. Алмаз "Шах" / С.Ф. Ахметов. – Москва, 1982. – 239с.
138726
  Быков М. Алмаз в серебре : А.А. Блок // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . ноябрь. – С. 48-51
138727
   Алмаз в электронной технике. – Москва, 1990. – 245 с.
138728
  Любарева Е.П. Алмаз горит издалека.... / Е.П. Любарева. – М., 1987. – 237с.
138729
  Якутский Н.Г. Алмаз и любовь : роман / Н.Г. Якутский. – Москва : Советский писатель, 1971. – 175 с.
138730
  Волгин Игорь Алмаз королевы / Волгин Игорь. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 448с. – (Бандитский роман). – ISBN 5-04-008360-2
138731
  Лубківський Роман Алмаз Шевченківської душі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – ISSN 0869-3595
138732
  Лубківський Р. Алмаз Шевченкової душі // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 198-199. – ISSN 0130-321Х
138733
  Милашев В.А. Алмаз: Легенды и действительность / В.А. Милашев. – Ленинград : Недра, 1976. – 113с.
138734
  Милашев В.А. Алмаз: Легенды и действительность / В.А. Милашев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Недра, 1981. – 161с.
138735
  Милашев В.А. Алмаз: Легенды и действительность / В.А. Милашев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Недра, 1989. – 159 с.
138736
   Алмаз: Справочник. – Киев, 1981. – 78с.
138737
  Бакуль В.М. Алмази / В.М. Бакуль. – К, 1971. – 63с.
138738
  Шашло Т.М. Алмази шліфують. / Т.М. Шашло. – К., 1961. – 183с.
138739
  Даен Л.А. Алмазна грань / Л.А. Даен. – К, 1960. – 136с.
138740
  Клименко М.Д. Алмазна грань : поезії / М.Д. Клименко. – Київ : Молодь, 1973. – 74 с.
138741
  Державин Г.Р. Алмазна сыплется гора / Г.Р. Державин. – М., 1972. – 238с.
138742
  Єфремов І.А. Алмазна труба / І.А. Єфремов. – Київ, 1954. – 52с.
138743
  Осин Д.Д. Алмазная грань / Д.Д. Осин. – М, 1957. – 435с.
138744
  Кириленко Ю.П. Алмазная грань : Повесть / Ю.П. Кириленко. – М., 1988. – 202с.
138745
  Захаренко И.П. Алмазная заточка твердосплавного инструмента совместно со стальной державской / И.П. Захаренко, А.А. Шепелев. – Киев, 1976. – 220 с.
138746
  Юзмухаметов Р.Н. Алмазная корона России // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С. 45-48. – ISSN 1684-2618
138747
  Маркарян Ж.А. Алмазная промышленность Африки: Проблемы и перспективы развития / Ж.А. Маркарян. – Москва : Наука, 1989. – 118с.
138748
   Алмазная прорва // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 136 : Фото
138749
  Ефремов А И. Алмазная труба / А И. Ефремов, . – Москва : Правда, 1946. – 48 с.
138750
  Ефремов А И. Алмазная труба / А И. Ефремов, . – М, 1954. – 207с.
138751
  Кочерга І. Алмазне жорно : п"єса / І. Кочерга. – Харків, 1930. – 96 с.
138752
  Потоцкая Т.И. Алмазно-бриллиантовый комплекс мира : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 7. – С. 22-29 : Табл., фото, карти, схеми. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0016-7207
138753
   Алмазное бурение. – Москва : Гостоптехиздат, 1961. – 172 с.
138754
  Пилипченко Ф.И. Алмазное бурение геологоразведочных скважин в Украинской ССР / Ф.И. Пилипченко. – К., 1966. – 20с.
138755
   Алмазное бурение глубоких скважин на Украине. – Киев, 1966. – 20с.
138756
  Марамзин А.В. Алмазное бурение на твердые полезные ископаемые / А.В. Марамзин. – Л., 1977. – 248с.
138757
   Алмазное бурение направленных и многозабойных скважин / В.Г. Вартыкян, А.М. Курмашев, Ю.Т. Морозов, В.В. Шитихин. – Ленинград : Недра, 1969. – 94с.
138758
  Кувыкин С.И. Алмазное бурение нефтяных скважин. / С.И. Кувыкин, Н.Ф. Кагарманов. – Уфа, 1962. – 104с.
138759
   Алмазное бурение скважин на угольных месторождениях. – Л, 1976. – 51с.
138760
  Алексеев И.Г. Алмазное сердце России / И.Г. Алексеев. – Москва, 1974. – 109с.
138761
  Адалло Алмазное стремя / Адалло. – Москва, 1983. – 183с.
138762
  Хаткевич Василий Алмазной шлифовке камня - 4500 лет : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 2
138763
  Івченко Володимир Алмазною стежкою // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 7 (156). – С. 2-5 : фото
138764
  Бобриевич А.П. и др. Алмазные месторождения Якутии / А.П. и др. Бобриевич; Соболев В.С. – Москва : Госгеолтехиздат, 1959. – 527с.
138765
  Прокопчук Б.И. Алмазные россыпи и методика их прогнозирования и поисков. / Б.И. Прокопчук. – М, 1979. – 248с.
138766
  Денисов А. Алмазный дым донбасских шахт : где мы живем // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 9-15 марта (№ 10)


  Україна має 459 міст. Розпочато інформацію про міста України: Авдєєвка, Алмазная, Алупка, Алушта, Алчевськ, Амвросієвка, Ананьєв.
138767
  Унгарсынова Ф. Алмазный клинок : стихотворения и поэмы / Ф. Унгарсынова. – Москва : Художественная литература, 1985. – 259 с.
138768
  Попов Л.А. Алмазный край : стихи / Л.А. Попов. – Москва : Советская Россия, 1958. – 125 с.
138769
  Катаев В.П. Алмазный мой венец / В.П. Катаев. – М., 1981. – 528с.
138770
  Кадыров П. Алмазный пояс : роман / П. Кадыров. – Москва, 1984. – 270 с.
138771
  Байкалов А.К. Алмазный правящий инструмент на гальванической связке / А.К. Байкалов, И.Л. Сукенник. – К., 1976. – 204с.
138772
  Максвелл Э. Алмазный тигр / Э. Максвелл. – М, 1997. – 480с.
138773
  Баулин Н.Я., Уваров В.А., Долгов В.И., Смирнов В.И. Алмазный фонд СССР / Н. Баулин, В. Уваров, В. Долгов, В. Смирнов. – [3-е изд.]. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 191 с. : фот. – Парал. тит. л. на англ., нем. и фр. яз. - Миниатюрное издание. – ISBN 5-239-00051-4
138774
  Баулин Н.Я., Уваров В.А., Долгов В.И., Смирнов В.И. Алмазный фонд СССР / Н. Баулин, В. Уваров, В. Долгов, В. Смирнов. – [3-е изд.]. – Москва : Московский рабочий, 1981. – 191 с. : фот. – Парал. тит. л. на англ., нем. и фр. яз. - Миниатюрное издание
138775
  Баулин Н.Я., Уваров В.А., Долгов В.И., Смирнов В.И. Алмазный фонд СССР / Н. Баулин, В. Уваров, В. Долгов, В. Смирнов. – [3-е изд.]. – Москва : Московский рабочий, 1988. – 188 с. : фот. – Парал. тит. л. на англ., нем. и фр. яз. - Миниатюрное издание. – ISBN 5-239-00051-4
138776
  Ульяненко Н.М. Алмазовмісні одношарові інструменти на склозв"язці. : Автореф... канд техн.наук: 05.02.01 / Ульяненко Н.М.; АУ України, Ін-т надтвердих матеріалів ім В. Бакуля. – К., 1994. – 17л.
138777
   Алмазоносность Европейского Севера России. – Сыктывкар, 1993. – 152с.
138778
  Каминский Ф.В. Алмазоносность некимберлитовых изверженных пород / Ф.В. Каминский. – М., 1984. – 171с.
138779
   Алмазоносность юго-западной окраины Русской платформы. – Киев : Наукова думка, 1970. – 120с.
138780
   Алмазоносные архейские породы Олондинского зеленокаменного пояса : (западная часть Алдано-Станового щита) / А.П. Смелов, В.С. Шацкий, А.Л. Рагозин, В.Н. Реутский, А.Е. Молотков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 10. – С. 1322-1334 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1332-1334. – ISSN 0016-7886
138781
   Алмазоносные россыпи западной Якутии. – Москва, 1967. – 280с.
138782
  Рожков И.С. Алмазоносные россыпи Мало-Ботуобинского района западной Якутии / И.С. Рожков, Г.П. Михалев, Л.М. Зарецкий. – Москва : Из-во Академии Наук СССР, 1963. – с.
138783
   Алмазосодержащие материалы и их применение. – К, 1985. – 144с.
138784
  Шафрановский И.И. Алмазы / И.И. Шафрановский. – Москва- Ленинград : Изд-во АН СССР, 1953. – 155с.
138785
   Алмазы. – М, 1970. – 68с.
138786
  Вдовыкин Г.П. Алмазы в метеоритах / Г.П. Вдовыкин. – Москва : Наука, 1970. – 128 с.
138787
  Вермуш Г. Алмазы в мировой истории и истории об алмазах / Вермуш Г. – Москва : Международные отношения, 1988. – 288 с.
138788
  Безсалько П. Алмазы Востока / П. Безсалько. – Пг., 1919. – 85с.
138789
  Дерягин Б.В. Алмазы делают химики / Б.В. Дерягин, Д.В. Федосеев. – М, 1980. – 128с.
138790
  Рожков И.С. Алмазы на службе человека / И.С. Рожков, А.П. Моров. – Москва : Недра, 1967. – 191с.
138791
  Юрк Ю.Ю. и др. Алмазы песчаных отложений Украины / Ю.Ю. и др. Юрк. – Киев : Наукова думка, 1973. – 167с.
138792
  Леонов Б.Н. Алмазы Приленской области / Б.Н. Леонов. – М, 1966. – 280с.
138793
   Алмазы Сибири. – Москва, 1957. – 159с.
138794
  Васильев Л.А. Алмазы, их свойства и применение / Л.А. Васильев, З.П. Белых. – Москва : Недра, 1983. – 101с.
138795
  Шафрановский И.И. Алмазы. / И.И. Шафрановский. – М.-Л., 1964. – 174с.
138796
  Андреев В.В. Алмазы.Рынок капиталистических стран / В.В. Андреев. – Москва, 1958. – 151с.
138797
   Алмалык. – Ташкент, 1933. – 324с.
138798
  Пинько О.П. Алмгебраїчна інтерпретація пропозиційних секвенійних обчислень : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.08 / Пинько О.П.; КНУТШ. – К., 2000. – 16л. – Бібліогр.:с.13-14
138799
  Лященко Н.Я. Алмир / Н.Я. Лященко, А.С. Козин. – К., 1979. – 95с.
138800
  Звонська Л.Л. Алогенні синтаксичні конструкції в грецькому тексті Нового Завіту // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 172-179
138801
  Орлов Денис Алогичный "Порше" : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 114 : Іл.
138802
  Кеба Д.О. Алогічне і гротескне в художній структурі романів Ф. Кафки // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 6-7
138803
  Мэрдок А. Алое и зеленое / А. Мэрдок. – М., 1968. – 288с.
138804
  Пальчиков В.А. Алое и синее / В.А. Пальчиков. – Новосибирск, 1964. – 71с.
138805
   Алое утро. – М, 1985. – 383с.
138806
  Камалов Х.Н. Алое утро. / Х.Н. Камалов. – М., 1957. – 55с.
138807
  Гайдаржи М.М. Алое, гастерія, гавортія: інтродукція, біологія, екологія : Монографія / М.М. Гайдаржи; КНУТШ; Ботанічний сад. – Київ : Київський університет, 2003. – 174с. – ISBN 966-594-379-0
138808
   Алоис Ирасек : био-библиографический указатель. – Москва, 1955. – 26 с. – (Писатели стран народной демократии)
138809
   Алоїза Савицька - фундатор вітчизняних досліджень проблем медичного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 375-377. – ISSN 0132-1331
138810
  Рибак Н.С. Алоїс Ірасек // Песиголовці : історичний роман / А. Ірасек. – Київ : Радянський письменник, 1949. – С. 3-13. – (Бібліотека слов"янської літератури)
138811
  Помірко Р.С. Аломорфні властивості іспанського демінутивного словотворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 85-87. – Бібліогр.: с. 87; Літ.: 10 назв. – (Іноземна філологія ; Вип. 37/38). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто аломорфні словотвірні властивості іспанської демінутивної лексики, досліджено, зокрема, варіативні процеси у творенні інтерфікс них похідних, проаналізовано принципи, за якими створюються можливості появи бінарних, тернарних суфіксальних ...
138812
  Фісун В. Аломотив жертвоприношення людини над скарбом у прозових жанрах фольклору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 36-41. – Бібліогр.: С. 40-41
138813
  Тьери Р. Алона, дочь Красного Волка / Р. Тьери. – Ленинград, 1971. – 88с.
138814
   Алпамыс-Батыр. – Алма-Ата, 1961. – 566 с.
138815
   Алпамыш. – Москва, 1958. – 222 с.
138816
   Алпамыш : Узбекский народный эпос. – Л, 1982. – 379с.
138817
   Алпамыш. Узбекский народный эпос. – М, 1949. – 176с.
138818
   Алпамыш. Узбекский народный эпос. – Ташкент, 1949. – 340с.
138819
   Алпамыш. Узбекский народный эпос. – Ташкент, 1958. – 292с.
138820
   Алпамыш. Узбекский народный эпос. – Москва : ГИХЛ, 1958. – 356 с.
138821
  Зорин Л.Г. Алпатов / Л.Г. Зорин. – М., 1957. – 79с.
138822
   Алтае-Саянская горная область : История развития рельефа Сибири и Дальнего Востока. – Москва : Наука, 1969. – 411 с. – Библиогр. : с. 377-411. – (История развития рельефа Сибири и Дальнего Востока)
138823
  Рерих Н. Алтай-Гималаи // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2006. – № 9. – С.96-101
138824
  Рерих Н.К. Алтай - Гималаи / Н.К. Рерих. – Москва : Мысль, 1974. – 350с.
138825
  Рерих Н. Алтай - Гималаи : Путевой дневник / Н. Рерих. – Рига : Виеда, 1992. – 336с. – ISBN 5-95745-028-4
138826
  Ларин Евгений Алтай - и никуда более! // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 62 : фото
138827
  Лантух А.М. Алтай - крейсер "Свердлов" / А.М. Лантух. – Барнаул, 1963. – 38с.
138828
  Савельев Н. Алтай - родина выдающихся изобретений / Н. Савельев. – Барнаул, 1951. – 117с.
138829
  Мухачев И.А. Алтай / И.А. Мухачев. – М., 1957. – 192с.
138830
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1 (87). – 1979
138831
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2 (88). – 1979
138832
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3 (89). – 1979
138833
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4 (90). – 1979
138834
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1 (91). – 1980
138835
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2 (92). – 1980
138836
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3 (93). – 1980
138837
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4 (94). – 1980
138838
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1981
138839
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1981
138840
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1981
138841
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4. – 1981
138842
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1982
138843
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1982
138844
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1982
138845
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4. – 1982
138846
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1983
138847
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1983
138848
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1983
138849
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4. – 1983
138850
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1984
138851
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1984
138852
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1984
138853
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4. – 1984
138854
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1985
138855
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1985
138856
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1985
138857
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-085X
№ 4. – 1985
138858
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-085X
№ 1. – 1986
138859
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1986
138860
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1986
138861
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1986
138862
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1987
138863
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1987
138864
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1987
138865
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1987
138866
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1988
138867
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1988
138868
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1988
138869
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1988
138870
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1989
138871
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1989
138872
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1989
138873
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1989
138874
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1990
138875
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1990
138876
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1990
138877
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1990
138878
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1991
138879
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1991
138880
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1991
138881
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1991
138882
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 5. – 1991
138883
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 6. – 1991
138884
  Литвинцев Данил Алтай : Однажды на диком Востоке. Репортаж // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 5. – С. 170-184 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
138885
   Алтай в восстановительный период. – Барнаул, 1960. – 463с.
138886
   Алтай в восстановительный период. – Барнаул, 1960. – 463с.
138887
   Алтай в годы Великой Отечественной войны. – Барнаул, 1960. – 236с.
138888
   Алтай в годы Великой Отечественной войны. – Барнаул, 1960. – 236с.
138889
   Алтай в годы Великой Отечественной войны. – Барнаул, 1965. – 455с.
138890
   Алтай в годы Великой Отечественной войны. – Барнаул, 1965. – 455с.
138891
  Сагалаев А.М. Алтай в зеркале мифа / А.М. Сагалаев. – Новосибирск, 1992. – 175с.
138892
   Алтай в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.). – Барнаул, 1961. – 332с.
138893
   Алтай в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.). – Барнаул, 1961. – 332с.
138894
   Алтай в прошлом и настоящем. – Барнаул, 1987. – 256с.
138895
   Алтай в художественной литературе. – Барнаул, 1951. – 384с.
138896
  Глаз Е.Г. Алтай в художественной литературе : Рекоменд. указ. / Е.Г. Глаз, А.В. Меркурьева. – Барнаул : Алтай. кн. изд., 1980. – 60с.
138897
   Алтай в эпоху камня и раннего металла. – Барнаул, 1985. – 207с.
138898
   Алтай в эпоху камня и раннего металла. – Барнаул, 1985. – 207с.
138899
   Алтай в эпоху капитализма. – Барнаул, 1986. – 271с.
138900
   Алтай Гаджиев (репродукции). – Баку : Ишыг, 1974. – 34 с.
138901
  Богданова Светлана Алтай повышает свою состоятельность : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 75 : Фото
138902
   Алтай Рудный. – Алма-Ата, 1962. – 124с.
138903
  Чистяков М.И. Алтай. / М.И. Чистяков. – Алма-Ата, 1978. – 158с.
138904
   Алтай. Хантенгри. Истоки Зеравшана.. – Ленинград;Москва, 1936. – 192с.
138905
  Азовец Вячеслав Иванович Алтайская краевая партийная организация в борьбе за технический прогресс в промышленности в 1959 - 1965 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.01 / Азовец Вячеслав Иванович ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1974. – 22 с.
138906
   Алтайская литература. – Илл, 1955. – 347с.
138907
  Егоров А.И. Алтайская одиссея / А.И. Егоров. – Алма-Ата, 1984. – 268с.
138908
  Воронкова Любовь Алтайская повесть // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1973. – Т. 5. – С. 5-194. – (Б-ка пионера)
138909
  Воронкова Л.Ф. Алтайская повесть / Л.Ф. Воронкова. – Москва, 1984. – 223с.
138910
  Старостин С.А. Алтайская проблема и происхождение японского языка / С.А. Старостин. – Москва : Наука, 1991. – 296 с. – ISBN 5-02-016813-0
138911
  Баскаков Н.А. Алтайская семья языков и ее изучение / Н.А. Баскаков. – Москва : Наука, 1981. – 135с.
138912
  Нехорошев В.П. Алтайские Reteporinae тарханской свиты / В.П. Нехорошев. – Отд. отт. из Известий геол. ком. 1925 г., т. ХIV, № 8, 1925. – 785-803с.
138913
  Маковкин Д.Д. Алтайские большевики в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства в годы перовй сталинской пятилетки (1928-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Маковкин Д. Д.; ЛГУ, ИПКП маркс. лен. – 16л.
138914
  Кузнецов С.О. Алтайские были / С.О. Кузнецов. – М., 1961. – 48с.
138915
   Алтайские героические сказания. – М, 1983. – 288с.
138916
  Романова Н.П. Алтайские заимствования в русском говоре Онгудайского района Горно-Алтайской авт. обл. : Автореф... канд. филол.наук: / Романова Н. П.; НовосибГУ. – Новосибирск, 1966. – 26л.
138917
  Казанцев И. Алтайские писатели о современнике / И. Казанцев, А. Ореховский. – Барнаул, 1961. – 172 с.
138918
  Степанов В.А. Алтайские тетради / В.А. Степанов. – Москва, 1987. – 448с.
138919
   Алтайские этимологии. – Л, 1984. – 225с.
138920
  Суразаков С.С. Алтайский героический эпос / С.С. Суразаков. – М., 1985. – 255с.
138921
  Суразаков С.С. Алтайский героический эпос. : Автореф... канд. филолог.наук: / Суразаков С.С.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1950. – 17л.
138922
  Ирисов Э.А. Алтайский госудадрственный заповедник / Э.А. Ирисов. – Барнаул, 1979. – 63с.
138923
   Алтайский государственный заповедник. – М, 1937. – 104с.
138924
   Алтайский государственный заповедник. – М, 1937. – 104с.
138925
  Шапошников Ф.Д. Алтайский дикий северный олень. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шапошников Ф.Д.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1949. – 7л.
138926
   Алтайский заповедник. – М, 1977. – 184с.
138927
   Алтайский краевой агротехнический съезд : Январь 1948 год. – Барнаул : Алткрайиздат, 1948. – 222с.
138928
   Алтайский край. – Барнаул, 1957. – 128с.
138929
  Ирисов Э.А. Алтайский улар / Э.А. Ирисов, Н.Л. Ирисова. – Новосибирск, 1991. – 90с.
138930
  Кондаков Г.В. Алтайский фольклор в произведениях русских советских писателей. (Худож. проза) : Автореф... канд. филол.наук: / Кондаков Г.В.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. Кафедра советской литературы. – Томск, 1966. – 23л.
138931
  Крушинский С.К. Алтайский хлеб / С.К. Крушинский. – М., 1948. – 77с.
138932
   Алтайский шаман : Детали // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 48 : Фото. – ISSN 1029-5828
138933
  Потапов Л.П. Алтайский шаманизм / Л.П. Потапов. – Л., 1991. – 319с.
138934
  Баскаков Н.А. Алтайский язык / Н.А. Баскаков. – М., 1958. – 116с.
138935
   Алтайский язык на современном этапе его развития. – Горно-Алтайск, 1984. – 168с.
138936
  Исаев В.В. Алтайское казачество XVIII - начала XX века // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (41). – С. 91-94. – ISSN 1563-0102
138937
  Бутаков А.Т. Алтайскому книжному издательству - 40 лет / А.Т. Бутаков. – Барнаул, 1988. – 32с.
138938
  Воронкова Л.Ф. Алтайська повість / Л.Ф. Воронкова. – Київ : Молодь, 1954. – 176 с.
138939
   Алтайські народні казки. – Київ, 1986. – 186с.
138940
  Лубсан Д. Алтан тобчи / Д. Лубсан. – М., 1973. – 439с.
138941
   Алтан Шагай. – Новосибирск, 1983. – 112с.
138942
  Белов Г.Д. Алтарь Зевса в Пергаме / Г.Д. Белов. – Л., 1958. – 46с.
138943
  Белов Г.Д. Алтарь Зевса в Пергаме / Г.Д. Белов. – Ленинград, 1959. – 95с.
138944
  Брюсов В.Я. Алтарь победы / В.Я. Брюсов. – М., 1992. – 400с.
138945
  Юнкман Э. Алтаюшка / Э. Юнкман. – Барнаул, 1972. – 88с.
138946
  Даваев Г. Алтма / Г. Даваев. – Элиста, 1964. – 87с.
138947
  Самойлов Юрій АЛТУ рятує українських туристів... // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 4, липень - серпень. – С. 50-51 : фото. – ISSN 1998-8044
138948
  Колесников М.С. Алтунин принимает решение. / М.С. Колесников. – Москва, 1976. – 79с.
138949
  Колесников М.С. Алтунин принимает решение. / М.С. Колесников. – М., 1977. – 504с.
138950
   Алтын - Тууди. – Новосибирск, 1950. – 108 с.
138951
  Шатуновский И.М. Алтын за щекой / И.М. Шатуновский. – Москва, 1972. – 328с.
138952
  Умер Н. Алтын урлукъ = Altin urluq = Золоте зернятко : шиирлер ве масал : [вірші та казки) / Нузет Умер ; [рес. Э. Сеит-Аметова]. – Акъмесджит : Акъмесджит ; Доля, 2000. – 35, [1] с. : іл. – Текст кримтат. мовою. – ISBN 966-7637-29-8
138953
  Умер Н. Алтын урлукъ = Altin urluq = Золоте зернятко : шиирлер ве масаллар / Нузет Умер. – Сімферополь : Доля, 2006. – 109, [3] с. : іл. – Текст кримськотатар. – ISBN 966-366-064-3
138954
  Кофман Р.Г. Алунитсодержащие метосоматиты Дашкесанского рудного района и условиях их формирования : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.14 / Кофман Р.Г.; АН Груз. ССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1975. – 30л.
138955
   Алуниты Закарпатья. – Москва : Недра, 1971. – 176 с. – Библиогр. : с. 170-175
138956
   Алуниты Закарпатья. – Москва : Недра, 1974. – 176с.
138957
  Кашкай М.А. Алуниты, их генезис и использование / М.А. Кашкай; Под ред. А.В. Сидоренко. – Москва : Недра
Т. 1. – 1970. – 400 с.
138958
  Кашкай М.А. Алуниты, их генезис и использование / М.А. Кашкай; под ред. А.В. Сидоренко. – Москва : Недра
Т. 2. – 1970. – 318 с.
138959
  Макаров М.Н. Алупка - Симеиз / М.Н. Макаров. – Симферополь, 1954. – 179с.
138960
  Ширяев С.Д. Алупка / С.Д. Ширяев. – Симферополь, 1927. – 123 с.
138961
  Деминов Н. Алупка : Краткий очерк / Н. Деминов. – Симферополь : Крымгиз, 1939. – 73с.
138962
  Полканов А.И. Алупка / А.И. Полканов. – Симферополь, 1957. – 51с.
138963
  Полканов О.І. Алупка / О.І. Полканов. – Сімферополь, 1957. – 52с.
138964
  Пальчикова А.П. Алупка : Очерк-путеводитель / А.П. Пальчикова. – Симферополь : Крым, 1967. – 87с.
138965
  Пальчикова А.П. Алупка / А.П. Пальчикова. – Симферополь, 1970. – 104с.
138966
  Пальчикова А.П. Алупка / А.П. Пальчикова. – Симферополь, 1975. – 103с.
138967
  Пальчикова А.П. Алупка / А.П. Пальчикова. – Симферополь, 1979. – 104с.
138968
  Тимофеев Л.И. Алупка : Путеводитель / Л.И. Тимофеев, А.П. Царин. – Симферополь : Таврія, 1985. – 92с.
138969
   Алупкинский дворец-музей. – Киев, 1964. – 24с.
138970
   Алупкинский дворец-музей. – Киев, 1966. – 110с.
138971
   Алупкинский дворец-музей. – Киев, 1971. – 48 с.
138972
   Алупкинский дворец-музей. – Киев, 1972. – 94 с.
138973
   Алупкинский дворец-музей. – Киев, 1976. – 46 с.
138974
  Галиченко А.А. Алупкинский дворец-музей / А.А. Галиченко, А.П. Пальчикова. – Симферополь, 1989. – 75с.
138975
  Волошин М.П. Алупкинский парк в Крыму / М.П. Волошин. – Киев, 1961. – 39 с.
138976
   Алупкінський палац-музей. – Київ, 1966. – 24 с.
138977
   Алупкінський палац-музей. – Київ, 1982. – 92 с.
138978
  Когонашвили К.К. Алустон и Фуна / К.К. Когонашвили, О.А. Махнева. – Симферополь, 1971. – 93с.
138979
  Джугели Н.Д. Алучаткемали : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Джугели Н.Д.;. – Тбилиси, 1977. – 26л.
138980
  Сергеева Г.С. Алушта - Судак / Г.С. Сергеева. – Симферополь, 1970. – 88с.
138981
  Тарасюк Д. Алушта : Историко-краеведческий очерк / Д. Тарасюк. – Симферополь : Крымиздат, 1954. – 104 с.
138982
   Алушта. – Киев : Мистецтво, 1963. – 22 с. : илл. – На русск. и англ. яз.
138983
  Юргенсон Е.И. Алушта / Е.И. Юргенсон. – Симферополь, 1967. – 95с.
138984
  Криштоф Е.Г. Алушта / Е.Г. Криштоф. – Симферополь, 1970. – 96с.
138985
   Алушта. – Киев : Мистецтво, 1971. – 47 с. – (Курорти України)
138986
   Алушта : [ Фотоальбом. – Киев : Мистецтво, 1973. – 48 с. : илл. – (Курорты Украины)
138987
  Гиргенс Г.Г. Алушта : путеводитель / Г.Г. Гиргенс. – Симферополь : Таврия, 1979. – 95 с.
138988
   Алушта : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 80-85 : Фото. – ISSN 1998-8044
138989
  Штекер А.О. Алушта и ее экскурсионный район / А.О. Штекер. – Симферополь, 1927. – 68с.
138990
  Тарсюк Д.А. Алушта. / Д.А. Тарсюк. – 2-е изд., доп. – Симферополь, 1957. – 126с.
138991
  Талышев В.П. Алушта: Путеводитель / В.П. Талышев. – Симферополь, 1984. – 93с.
138992
   Алуштинский гос.литературно-мемориальный музей С.Н. Сергеева-Ценского. – Симферополь, 1965. – 22 с.
138993
  Глушчевит З. Алфа и омега / З. Глушчевит. – Београд, 1975. – 367с.
138994
  Пьецух В.А. Алфавит / В.А. Пьецух. – М., 1983. – 232с.
138995
   Алфавит духовный. – Киев : В Лавре Печерской Киевской, 1710. – розд.паг. : 33 грав.


  Код - Кир, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал.XVIII ст.- дошкі у шкірі
138996
  Доброленский Н.К. Алфавит полицейских законов / сост. по позднейшим изд. со включением продолжения 1893 г., М. И. Доброленский. – Санкт-Петербург : Изд. юр. кн. маг. Н.К. Мартынова ; Тип. Контрагентства железных дорог, 1894. – [2], IX, 388 с.


  В РГБ есть электр. ресурс
138997
  Дирингер Д. Алфавит. / Д. Дирингер. – М., 1963. – 656с.
138998
  Горчаков А.Е. Алфавит: когнитивная версия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-24. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
138999
  Волос А. Алфавита : Книга соответствий // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 9. – С.107-118. – ISSN 0130-7673
139000
  Волос А. Алфавита : Книга соответствий // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 8. – С.91-108. – ISSN 0130-7673
<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,