Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1381138213831384138513861387138813891390(+10)В кінець >>
1385001
  Мазурицкий А. "Сожжение книг" как символ культурной политики нацизма // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 14 (104). – С. 19 - 21. – ISSN 1727-4893
1385002
   "Создание и производство пилотных установок для биотехнологических процессов", всесоюзное совещ.. – Пущино, 1988. – 115с.
1385003
  Трубникова Н.Н. "Созерцание сердца" (кансин) по учению школы Тэндай ( XI-XII вв.) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 130-140. – ISSN 0042-8744
1385004
  Трубникова Н.Н. "Созерцание сердца" (кансин) по учению школы Тэндай ( XIII в.) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 126-136. – ISSN 0042-8744
1385005
  Кривогуз И.М. "Сознательный рабочий никогда не отречется..." / И.М. Кривогуз. – М., 1990. – 63с.
1385006
  Печарський А. "Сойчине крило" Івана Франка - "Лист незнайомки" Стефана Цвейга: аналогії та психоаналітичні інтерпретації // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 252-259
1385007
  Боярська Л. "Сойчине крило" Івана Франка в контексті новітніх європейських мистецько-культурних пошуків // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 19-25


  У статті розглядаються елементи нових європейських культур нофілософських концепцій (теорія надлюдини Ф. Ніцше і основи психоаналізу З. Фройда та К. Юнга), залучені І. Франком до створення персонажів та мотивації вчинків героїв новели «Сойчине ...
1385008
  Вірченко Т. "Сойчине крило" Івана Франка: драматургія уявного діалогу // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 644-652
1385009
  Лавриненков В.Д. "Сокіл - 1" : Документальна повість / В.Д. Лавриненков. – Київ : Дніпро, 1975. – 215с. – (Романи й повісті ; 1975р. Вип. №4)
1385010
  Лавриненков В.Д. "Сокол - 1" / В.Д. Лавриненков. – Москва, 1976. – 207с.
1385011
  Лавриненков В.Д. "Сокол - 2" / В.Д. Лавриненков, Н.Н. Беловол. – Киев, 1988. – 150с.
1385012
  Лавриненков В.Д. "Сокол - 2" / В.Д. Лавриненков, Н.Н. Беловол. – Киев, 1989. – 141с.
1385013
  Сорокин С.П. "Сокол" не отвечает... / С.П. Сорокин. – М., 1972. – 96с.
1385014
  Ершов Я.А. "Сокол" продолжает поиск / Я.А. Ершов. – Москва, 1975. – 367с.
1385015
  Мірошниченко Л.Я. "Сократівський діалог" у "Видимій темряві" В. Голдінга // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 116-137. – ISBN 978-966-11-0683-2
1385016
  Матлина Слава Со-знавать - значит по-знавать: себя, профессию, смысл своей работы // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 20. – С. 1. – ISSN 1727-4893
1385017
  Матлина Слава Со-знавать - значит по-знавать: себя, профессию, смысл своей работы // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 20. – С. 1. – ISSN 1727-4893
1385018
  Жлуктенко В. Содружественные акценты : Украина повышает значение СНГ // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 49 (167). – С. 38-40


  Україна і СНД.
1385019
   Содружество. – Кострома, 1953. – 30с.
1385020
   Содружество. – Москва, 1965. – 288с.
1385021
  Верченко Ю.Н. Содружество / Ю.Н. Верченко. – Москва, 1982. – 56с.
1385022
  Чжен Ган Содружество Академий, или Китайские художники в Киеве // Цивилизация. Прошлое. Настоящее. Будущее : Международный журнал. – Київ, 2002. – № 4-5. – С.38-43 : С.40-43
1385023
  Машковский И.И. Содружество добра и красоты / И.И. Машковский. – К., 1986. – 72с.
1385024
   Содружество жанров.. – М : Знание, 1990. – 63 с.
1385025
  Легенький Ю.Г. Содружество искусств / Ю.Г. Легенький. – К., 1987. – 66с.
1385026
  Старкова З.С. Содружество искусств на уроках литературы / З.С. Старкова. – М., 1988. – 159 с.
1385027
  Новиков И.Ф. Содружество Коммунистической партии с организациями иностранных коммунистов-интернационалистов в вооруженной защите Советского государства в 1918-1920 годах. : Автореф... канд. ист.наук: / Новиков И.Ф.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1961. – 19л.
1385028
  Кафарова Э.М. Содружество литератур. / Э.М. Кафарова. – Баку, 1972. – 161с.
1385029
   Содружество литературы и труда.. – М, 1981. – 472с.
1385030
  Курашинов Б.М. Содружество муз. / Б.М. Курашинов. – Нальчик, 1982. – 203 с.
1385031
   Содружество наук и тайны творчества. – Москва : Искусство, 1968. – 342с.
1385032
   Содружество наук и тайны творчества.. – М, 1968. – 450с.
1385033
   Содружество науки ди производства.. – Л, 1985. – 365с.
1385034
  Ковальчук О.С. Содружество науки и производства / О.С. Ковальчук. – М, 1980. – 40с.
1385035
   Содружество науки и производства в условиях социализма, 1937-1980.. – Свердловск, 1983. – 143с.
1385036
  Артюхин В.И. Содружество науки с производством : (из опыта работы кафедр Пенз. индустр. ин-та) / Артюхин В.И. – Пенза : Кн. изд-во, 1957. – 83 с. : ил.
1385037
  Крушинский В.Ю. Содружество наций и завоевание независимости народом Зимбабве // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 44-49. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 27). – ISSN 0203-7319
1385038
  Крушинский В.Ю. Содружество наций и проблема ликвидации колониально-расистского режима на Юге Африки (80-е годы) // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 62-67. – (Международные отношения и международное право ; № 31)


  Рассматривается позиция Великобритании и стран Содружества наций по проблеме урегулирования конфликта на Юге Африки и предоставления независимости Намибии. Особое внимание уделено анализу взаимоотношений Великобритании и освободившихся стран в рамках ...
1385039
   Содружество Независимых государств. – 368. – Минск, 1996. – 368с.
1385040
   Содружество Независимых Государств : юбилейный справочник : население и трудовые ресурсы. История. Экономика. Образование. Историко-архитектурные памятники. – Москва : Московский университет ; ЧеРо, 2007. – 232 с. : илл. – 15-летию образования СНГ посвящается. – (Содружество Независимых Государств. Юбилейные издания). – ISBN 978-5-211-05408-0
1385041
   Содружество Независимых Государств (СНГ) и страны Балтии : справочник. – Москва : РИА НОВОСТИ
№ 1. – 2001
1385042
   Содружество Независимых Государств (СНГ) и страны Балтии : справочник. – Москва : РИА НОВОСТИ
№ 2. – 2001
1385043
   Содружество Независимых Государств (СНГ) и страны Балтии : справочник. – Москва : РИА НОВОСТИ
№ 3. – 2001
1385044
   Содружество Независимых Государств (СНГ) и страны Балтии : Справочник. – Москва : РИА НОВОСТИ
№ 2. – 2002
1385045
   Содружество Независимых Государств (СНГ) и страны Балтии : Справочник. – Москва : РИА НОВОСТИ
№ 1. – 2003
1385046
   Содружество Независимых Государств (СНГ) и страны Балтии : Справочник. – Москва : РИА НОВОСТИ
№ 2. – 2003
1385047
   Содружество Независимых Государств (СНГ) и страны Балтии : Справочник. – Москва : РИА НОВОСТИ
№ 4. – 2003
1385048
   Содружество Независимых Государств (СНГ) и страны Балтии : Справочник. – Москва : РИА НОВОСТИ
№ 1. – 2005
1385049
   Содружество Независимых Государств (СНГ) и страны Балтии : Справочник. – Москва : РИА НОВОСТИ
№ 4. – 2005
1385050
   Содружество Независимых Государств (СНГ) и страны Балтии : Справочник. – Москва : РИА НОВОСТИ
№ 2. – 2006
1385051
   Содружество Независимых Государств (СНГ) и страны Балтии : Справочник. – Москва : РИА НОВОСТИ
№ 3. – 2006
1385052
   Содружество Независимых Государств (СНГ) и страны Балтии : Справочник. – Москва : РИА НОВОСТИ
№ 4. – 2006
1385053
   Содружество Независимых Государств в 2009 году = Commonwealth of independent states in 2009 : краткий сборник предварительных статистических итогов / Межгосударственный статистический комитет СНГ. – Москва. – ISBN 978-5-89078-092- 8
за 2009 год. – 2010
1385054
   Содружество Независимых Государств в 2010 году = Commonwealth of independent states in 2009 : краткий сборник предварительных статистических итогов / Межгосударственный статистический комитет СНГ. – Москва. – ISBN 978-5-89078-103-1
за 2010 год. – 2011
1385055
   Содружество Независимых Государств двадцать лет спустя: реалии и перспективы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 1. – С. 3-24. – ISSN 0130-3864


  . Обсуждение проблем и перспектив развития СНГ в связи с его 20-летием.
1385056
  Доннер Сабина Содружество Независимых Государств и Монголия / Доннер Сабина, Кузмиц Бернд // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 7 (1614). – С. 145-160. – ISSN 0869-44435
1385057
   Содружество Независимых Государств и страны Балтии : справочник. – Москва : РИА НОВОСТИ
№ 1 (январь). – 1999
1385058
   Содружество Независимых Государств и страны Балтии : справочник. – Москва : РИА НОВОСТИ
№ 2 (апрель). – 1999
1385059
   Содружество Независимых Государств и страны Балтии : справочник. – Москва : РИА НОВОСТИ
№ 3 (август). – 2000
1385060
   Содружество Независимых Государств и страны Балтии : справочник. – Москва : РИА НОВОСТИ
№ 4 (октябрь). – 2000
1385061
  Ахонина В.С. Содружество Пенсильвания : Ключевой штат // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 9 (549). – С. 117-126. – ISSN 0321-2068
1385062
  Филиппов Е.М. Содружество работников науки и производства / Е.М. Филиппов. – Москва, 1951. – 35 с.
1385063
  Кузнецов В.И. Содружество работников науки и производства : Стенограмма публичной лекции / В.И. Кузнецов, проф. – Москва : Знание, 1953. – 32 с. – (Всесоюзное Общество по распространению политических и научных знаний : Серия IV ; № 8 ; Серия 4)
1385064
  Марченко А.Д. Содружество советских и чехословацких воинов в боях за освобождение территории СССР : автореф. ... канд. ист. наук / Марченко А.Д. ; АН СССР, Ин-т славяноведения. – Москва, 1965. – 16 с.
1385065
  Векшин Г.К. Содружество социалистических стран / Г.К. Векшин. – Москва, 1966. – 47с.
1385066
   Содружество социалистическое.. – М, 1973. – 272с.
1385067
   Содружество стран-членов СЭВ.. – М, 1980. – 198с.
1385068
   Содружество стран-членов СЭВ.. – М, 1980. – 198с.
1385069
   Содружество стран - членов СЭВ. – 2-е изд. – М, 1986. – 190 с.
1385070
  Дидинский И.В. Содружество стран социализма и общеевропейское экономическое сотрудничество / И.В. Дидинский. – М., 1972. – 48с.
1385071
  Дудинский И.В. Содружество стран социализма и общеевропейское экономическое сотрудничество / И.В. Дудинский. – М., 1972. – 48с.
1385072
   Содружество стран социализма.. – М, 1958. – 338с.
1385073
   Содружество талантов.. – Москва, 1962. – 32с.
1385074
   Содружество ученого и учителя. – М, 1991. – 270с.
1385075
  Галеев Б.М. Содружество чувств и синтез искусств. / Б.М. Галеев. – М., 1982. – 63с.
1385076
   Содружество школы и общественности. – Москва, 1974. – 292с.
1385077
   Содружество школы и производства. – Москва : Просвещение, 1987. – 143 с.
1385078
   Содружество школы и семьи.. – М, 1956. – 151с.
1385079
  Монин М.Е. Содружество, рожденное в боях. / М.Е. Монин. – М., 1971. – 419с.
1385080
   Содружество.. – Тбилиси, 1958. – 479с.
1385081
   Содружество.. – М, 1984. – 424с.
1385082
   Содружество.. – Куйбышев, 1989. – 68с.
1385083
   Содружество.. – Саранск, 1991. – 139с.
1385084
  Белькова В.А. Содьба южновеликорусского говора в условиях инодиалектного окружения. (Фонетико-морфол. очерк) : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Белькова В.А.; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1970. – 21л.
1385085
  Попов В.А. Соевые бобы и сырьевая проблема живой промышленности / В.А. Попов. – Москва ; Ленинград, 1927. – 86 с.
1385086
  Митаревский А.А. Соевые бобы или соя. Культура сои. Роль сои в хозяйствах Северной Маньчжурии. Техническое, пищевое и кормовое значение соевых бобов / А.А. Митаревский. – М., 1929. – 87с.
1385087
  Гришин С.В. Соедиения и части в бою / С.В. Гришин, Н.Н. Цапенко. – Москва, 1985. – 279 с.
1385088
  Цзян Б.-си Соединеие ZnGeAs2, исследование кго физко-химических свойств и взаимодействия с германием : Автореф... канд. хим.наук: / Цзян Б.-си; ЛГУ. – Л., 1963. – 14л.
1385089
  Трифонова Н.А. Соединение азота в рыбинском водохранилще. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.07 / Трифонова Н.А.; МГУ. – М., 1974. – 29л.
1385090
  Абжамилов Ш. Соединение гексаметилентетрамина с солями марганца. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.070 / Абжамилов Ш.; Киргиз.гос. ун-т. – Фрунзе, 1972. – 24л.
1385091
  Антонюк М.Ф. Соединение достижений научно-технической революции с преимуществами производственных отношений развитого социализма. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Антонюк М.Ф.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1978. – 206л.
1385092
   Соединение достижений научно-технической революции с преимуществами социализма: экон. проблемы. – М., 1977. – 302с.
1385093
  Антонюк М.Ф. Соединение достижений НТР с преимуществами производственных отношений развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Антонюк М.Ф. ; КГУ. – Киев, 1978. – 22 с.
1385094
  Черненко М.С. Соединение достижений НТР с преимуществами социализма / М.С. Черненко. – К., 1986. – 49с.
1385095
   Соединение достижений НТР с преимуществами социализма.. – М., 1977. – 190с.
1385096
  Быховский И.Е. Соединение и выделение уголовных дел в советском уголовном процессе / И.Е. Быховский. – М, 1961. – 77с.
1385097
  Толстой Л.Н. Соединение и перевод 4-х Евангелий : Т. 1-3 / Л.Н. Толстой. – 1907-1908. – Москва : Изд. "Посредник" ; Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*. – (Посредник ; № 690)
Т. 1. – 1907. – IV, [2], 298 с. – Конволют. - Переплетено: Соединение и перевод 4-х Евангелий, т. 2 и т. 3. - Описано по общ. обл. Каждый т. имеет отд. тит. л.
1385098
  Толстой Л.Н. Соединение и перевод 4-х Евангелий : Т. 1-3 / Л.Н. Толстой. – 1907-1908. – Москва : Изд. "Посредник" ; Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*. – (Посредник ; № 690)
Т. 1. – 1907. – IV, [2], 298 с. – Экз. в разных тип. переплетах и на разной тип. бумаге
1385099
  Толстой Л.Н. Соединение и перевод 4-х Евангелий. Т. 2 : Т. 1-3 / Л.Н. Толстой // Соединение и перевод 4-х Евангелий : Т. 1-3 / Л.Н. Толстой. – 1907-1908. – Москва : Изд. "Посредник" ; Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1907. – Т. 1. – [2], II, [2], 307 с. – (Посредник ; № 690)
1385100
  Толстой Л.Н. Соединение и перевод 4-х Евангелий. Т. 3 : Т. 1-3 / Л.Н. Толстой // Соединение и перевод 4-х Евангелий : Т. 1-3 / Л.Н. Толстой. – 1907-1908. – Москва : Изд. "Посредник" ; Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1907. – Т. 1. – [5], 252 с. – (Посредник ; № 690)
1385101
  Толстой Л.Н. Соединение и перевод четырех Евангелий : Ч. 1-3 / гр. Л.Н. Толстой ; [Авт. предисл.: В. и А. Чертковы]. – Санкт-Петербург : [изд. В. и А. Чертковых] ; Тип. М. П. С. (Т-ва И.Н. Кушнерев и К*)
Ч. 1. – 1906. – VIII, 219 с. – В надзаг.: Особое приложение к журналу "Всемирный вестник"


  Авт. предисл.: Чертков, Владимир Григорьевич (1854-1936) Черткова, Анна Константиновна (1859-1927)
1385102
  Левинскон Н.Л. Соединение локального наречия и глагола в немецком языке как словосочетание и как сложное слово : Автореф... канд. филол.наук: / Левинскон Н. Л.; АН СССР, Лен. от-ние Ин-та языковед. – Л., 1971. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1385103
  Юргис Г. Соединение материалов / Г. Юргис. – М, 1975. – 64с.
1385104
  Ильина Лариса Александровна Соединение металлов с некоторыми халькогенсодержащими фосфорорганическими реагентами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Ильина Лариса Александровна; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объединенный ученый совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1973. – 24л.
1385105
  Зайончковский А.Г. Соединение обучения с производительным трудом в растениеводстве : Автореф... канд. пед.наук: / Зайончковский А.Г.;. – М, 1960. – 29л.
1385106
   Соединение обучения с производительным трудом в сельской школе. – Москва, 1961. – 163 с.
1385107
   Соединение обучения с производительным трудом в условиях сельской школы.. – Рязань, 1962. – 427с.
1385108
  Назаров Г.Н. Соединение обучения с производительным трудом как средством политехнической подготовки старшеклассников в условиях сельской школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Назаров Г.Н.; Акад.пед.наук СССР.Науч-исслед.ин-т общей педагогики. – М, 1980. – 18л.
1385109
   Соединение обучения с производительным трудом учащихся в промышленности. Сб. Ст.. – М., 1960. – 112с.
1385110
   Соединение обучения с производительным трудом учащихся.. – Москва, 1958. – 203 с.
1385111
  Жуков В.М. Соединение общего образования с повышением профессиональной квалификации учащихся в вечерней (семейной) общеобразовательной школе : Автореф... канд. пед.наук: / Жуков В. М.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1964. – 20л.
1385112
  Михайленко Я.И. Соединение углерода / Я.И. Михайленко. – 8с.
1385113
   Соединение углерода и азота и эмиссия парниковых газов в древних и современных почвах заповедника Аркаим степного Зауралья / К. Инубуши, В.Е. Приходько, Х. Нагано, Д.В. Манахов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 12. – С. 1439-1449 : рис., табл. – Библиогр.: 52 назв. – ISSN 0032-180Х
1385114
   Соединение фтора: синтез и применение. – Москва : Мир, 1990. – 405 с.
1385115
  Соколова Т.А. Соединения AI, Fe и Si в вытяжках Тамма и Мера-Джексона в перегнойно-торфянисто-подзолисто-глеевой почве: содержание, запасы, распределение по профилю и гранулометрическим фракциям / Т.А. Соколова, И.И. Толпешта, Ю.Г. Максимова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 537-545 : рис., табл. – Библиогр.: 41 назв. – ISSN 0032-180Х
1385116
  СтрельченкоС.С Соединения А3 В5 : справочник / СтрельченкоС.С, В.В. Лебедев. – Москва : Металлургия, 1984. – 144с.
1385117
   Соединения благородных газов. – Москва : Атомиздат, 1965. – 508 с.
1385118
  Макашев Ю.А. Соединения в квадратных скобках / Ю.А. Макашев, В.М. Замяткина. – Ленинград : Химия, 1976. – 215 с.
1385119
  Крамер Ф. Соединения включения / Ф. Крамер. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 169 с.
1385120
  Патриляк К.И. Соединения включения и некоторые проблемы гетерогенных равновесий / К.И. Патриляк. – Киев : Наукова думка, 1987. – 161 с.
1385121
  Дядин Ю.А. Соединения включения. / Ю.А. Дядин. – Новосибирск, 1988. – 92с.
1385122
  Кукушкин Ю.Н. Соединения высшего порядка / Ю.Н. Кукушкин. – Ленинград : Химия, 1991. – 110 с.
1385123
  Актанова С.Т. Соединения гексаметилентетрамина с хлоридами, сульфатами кобальта, никеля и меди : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Актанова С.Т.; Киргизскией гос. ун-т. – Фрунзе, 1971. – 26л.
1385124
  Рубинчик Я.С. Соединения двойных окислов редкоземельных элементов. / Я.С. Рубинчик. – Минск, 1974. – 144с.
1385125
  Водяницкий Ю.Н. Соединения железа в карбонатно-сульфатных почвах на красноцветных кембрийских породах в южном Приангарье / Ю.Н. Водяницкий, С.А. Шоба, О.Г. Лопатовская // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 553-562 : рис., табл. – Библиогр.: 40 назв. – ISSN 0032-180Х
1385126
  Оствальд В. Соединения и элементы / В. Оствальд. – С.-Петербург, 1909. – 32 с.
1385127
  Мохнач В.О. Соединения йода с высокополимерами / В.О. Мохнач. – Москва-Л, 1962. – 178с.
1385128
  Сулайманкулов К. Соединения карбамида с неорганическими солями / Сулайманкулов К.С. ; АН КиргССР, Ин-т неорган. и физ. химии. – Фрунзе : Илим, 1971. – 224 с., [1] л. табл. – Библиогр.: с. 216-223
1385129
  Джювене Д. Соединения некоторых цитостатических кислот и гидрозидов с углеводами и продуктами их метаболизма. : Автореф... Канд.хим.наук: / Джювене Д.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1964. – 16л.
1385130
   Соединения переменного состава. – Ленинград : Химия, 1969. – 520 с.
1385131
   Соединения переменного состава и их твердые растворы.. – Свердловск, 1984. – 291с.
1385132
  Гильденгершель Х.И. Соединения платины с эталонамином и диэтаноламином. : Автореф... Доктора хим.наук: / Гильденгершель Х.И.; Ленингр.технол.ин-т. – Л, 1964. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1385133
  Журавлева М.Д. Соединения редкоземельных элементов с некоторыми придинкарбоновыми кислотами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Журавлева М. Д.; МВиССО РСФСР, Том.ГУ. – Томск, 1973. – 21л.
1385134
  Пахомов Д.В. Соединения редкоземельных элементов с пирокатехином, глицерином и некоторыми производными глицерина. : Автореф... канд.хим.наук: 02.070 / Пахомов Д.В.; МВ и ССО РСФСР.Томск.гос.ун-т. – Томск, 1971. – 14л.
1385135
   Соединения редкоземельных элементов. Гидриды, бориды, карбиды, фосфиды, пниктиды, халькогениды, псевдогалогениды. – Москва : Наука, 1983. – 270 с.
1385136
   Соединения редкоземельных элементов. Карбонаты, оксалаты, нитраты, титанаты. – Москва : Наука, 1984. – 235 с.
1385137
   Соединения редкоземельных элементов. Молибдаты, вольфраматы. – Москва : Наука, 1991. – 266 с.
1385138
   Соединения редкоземельных элементов. Силикаты, германаты, фосфаты, арсенаты, ванадаты. – Москва : Наука, 1983. – 283 с.
1385139
   Соединения редкоземельных элементов. Сульфаты, селенаты, теллураты, хроматы. – Москва : Наука, 1986. – 365 с.
1385140
   Соединения редкоземельных элементов. Цирконаты, гафнаты, ниобаты, танталаты, антимонаты. – Москва : Наука, 1985. – 261 с.
1385141
   Соединения редкоземельных элементов: Системы с оксидами элементов І-ІІІ групп.. – М., 1983. – 278с.
1385142
  Мурзакаев Ф.Г. Соединения серы и окружающая среда / Ф.Г. Мурзакаев. – Москва : Знание, 1977. – 63 с.
1385143
   Соединения титана (IV) и ванадия IV) с оксипиридином / В.В. Скопенко, В.Д. Хаврюченко, Жалко-Титаренко, А.А. Голуб // Вестн. Киевск. ун-та. Сер. хим., 1986. – №27
1385144
  Мефодьева М.П. Соединения трансурановых элементов / М.П. Мефодьева, Н.Н. Крот. – Москва : Наука, 1987. – 301 с.
1385145
  Косенко В.А. Соединения тугоплавких платиноидов / В.А. Косенко, Ю.А. Куницкий. – К., 1976. – 71с.
1385146
  Михайленко Я.И. Соединения углерода : Глава из элементарного курса химии. – Томск : типо-литогр. П.И. Макушина, 1904. – 114 с.
1385147
  Михайленко Я.И. Соединения углерода (органическая химия) : Глава из элементарного курса химии / Я.И. Михайленко. – 3-е изд. – Москва : Гостехиздат, 1923. – 207 с.
1385148
   Соединения углерода.. – 80с.
1385149
  Дзоценидзе Н.Е. Соединения фенолгерманиевых кислот с органическими основаниями и их применение в аналитической химии германия. : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Дзоценидзе Н.Е.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1969. – 17л.
1385150
  Топчиев А.В. Соединения фтористого бора как катализаторы в реакциях алкилирования, полимеризации и конденсации / А.В. Топчиев, Я.М. Пушкин. – Москва-Ленинград : Гостоптехиздат, 1949. – 152 с.
1385151
  Грушко Л.М. Соединения хрома и профилактика отравления ним / Л.М. Грушко. – М., 1964. – 204с.
1385152
  Кузнецов Н.Я. Соединенное заседание Всероссийских государственных энтомологического и палеоэнтологического обществ, посвященное обсуждению современного состояния и перспектив палеоэнтомологических исследований в СССР, 19 мая 1939 г. / Н.Я. Кузнецов // Компакт - 252395 / Н.Я. Кузнецов. – С. 111-113
1385153
  Кузнецов Н.Я. Соединенное заседание Всероссийских государственных энтомологического и палеоэнтологического обществ, посвященное обсуждению современного состояния и перспектив палеоэнтомологических исследований в СССР, 19 мая 1939 г. / Н.Я. Кузнецов // Компакт - 252303 / Н.Я. Кузнецов. – С. 111-113
1385154
  Кузнецов Н.Я. Соединенное заседание Всероссийских государственных энтомологического и палеоэнтологического обществ, посвященное обсуждению современного состояния и перспектив палеоэнтомологических исследований в СССР, 19 мая 1939 г. / Н.Я. Кузнецов // Компакт - 252294 / Н.Я. Кузнецов. – С. 111-113
1385155
  Эллиотт Марк Соединенное Королевство: "Война с террором" по-британски. Задержание и депортация подозреваемых в терроризме // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 3 (76). – С. 84-96. – ISSN 1812-7126


  Столкнувшись в последнее десятилетие с террористической угрозой извне, правительство Соединенного Королевства начало поиск новых юридических механизмов ее предотвращения, главным образом, путем воздействия на лиц, подозреваемых или причастных к ...
1385156
  Твен М. Соединенные Линчующие Штаты / М. Твен. – Москва, 1969. – 143с.
1385157
  Твен М. Соединенные Линчующие Штаты / М. Твен. – Москва, 1985. – 64с.
1385158
   Соединённые сетью // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – март. – С. 46-49. – ISSN 1726-6726


  О правах автора и читателя в соцмедиа, о потенциале библиотечных блогеров и рекомендательных сервисах, о тонкостях влияния на читающую молодежь и привлечении нечитающих людей.
1385159
  Жанне Соединённые Штаты / Жанне. – 317с.
1385160
  Богаевский П.М, Соединенные Штаты [Северной Америки], как пример федерации / П.М. Богаевский, проф. – Киев : Изд. О-ва "Русь", 1917. – 24 с. – Без тит. л.
1385161
  Сомина Е.Н. Соединенные Штаты Америки - вдохновитель и организатор ремилитаризации Западной Германии. : Автореф... канд. ист.наук: / Сомина Е.Н.; МП РСФСР. Москов. обл. пед.ин-т. – М., 1954. – 16л.
1385162
  Корионов В.Г. Соединенные Штаты Америки - страна паразитического, загнивающего капитализма. / В.Г. Корионов. – Москва, 1949. – 32с.
1385163
  Семевский Б.Н. Соединенные Штаты Америки / Б.Н. Семевский. – Л., 1956. – 131с.
1385164
   Соединенные Штаты Америки : Словарь-справочник. – Москва, 1960. – 612с.
1385165
  Семевский Б.Н. Соединенные Штаты Америки / Б.Н. Семевский. – Москва, 1963. – 296с.
1385166
   Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 1. – 1969. – 185 с.
1385167
   Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 2. – 1969. – 184 с.
1385168
   Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 3. – 1969. – 185 с.
1385169
   Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 1 (4). – 1970. – 165 с.
1385170
   Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 2 (5). – 1970. – 192 с.
1385171
   Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 3 (6). – 1970. – 155 с.
1385172
   Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 1 (7). – 1971. – 177 с.
1385173
   Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 2 (8). – 1971. – 174 с.
1385174
   Соединенные Штаты Америки. – Москва, 1972. – 463 с.
1385175
   Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 1 (9). – 1972. – 202 с.
1385176
   Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 10. – 1973. – 215 с.
1385177
   Соединенные Штаты Америки : Указатель книг и статей на русс. яз. о соврем. полит. положении, эконом., культуре, эконом. географии и истории США (1971-1972 гг.). – Москва, 1974. – 245с.
1385178
  Соловьева М.Г. Соединенные Штаты Америки / М.Г. Соловьева. – Москва : Мысль, 1974. – 128с.
1385179
   Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 11. – 1974. – 225 с.
1385180
   Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 12. – 1974. – 230 с.
1385181
   Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 13. – 1975. – 231 с.
1385182
  Раскин А.П. Соединенные Штаты Америки / А.П. Раскин. – Москва : Книга, 1976. – 158 с.
1385183
   Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 14. – 1976. – 224 с.
1385184
   Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 15. – 1976. – 199 с.
1385185
   Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 16. – 1977. – 199 с.
1385186
   Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 17. – 1977. – 177 с.
1385187
   Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 18. – 1977. – 156 с.
1385188
   Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 19. – 1978. – 196 с. – С № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки и Канада"
1385189
   Соединенные Штаты Америки : Книги и статьи о США, изданные в СССР на русском языке (1977-1978 гг.). – Москва
Ч. 1. – 1981. – 170 с.
1385190
   Соединенные Штаты Америки : Книги и статьи о США, изданные в СССР на русском языке (1979-1980 гг.). – Москва
Ч. 1. – 1982. – 128с.
1385191
   Соединенные Штаты Америки : Книги и статьи о США, изданные в СССР на русском языке (1979-1980 гг.). – Москва
Ч. 2. – 1982. – 218с.
1385192
   Соединенные Штаты Америки : Указатель книг и статей на русс. яз. о соврем. полит. положении, эконом., культуре, эконом. географии и истории США (1981-1982 гг.). – Москва
Ч. 1. – 1985. – 245с.
1385193
   Соединенные Штаты Америки : Указатель книг и статей на русс. яз. о соврем. полит. положении, эконом., культуре, эконом. географии и истории США (1981-1982 гг.). – Москва
Ч. 2. – 1985. – 155с.
1385194
   Соединенные Штаты Америки. – М., 1991. – 165с.
1385195
  Капцова И.М. Соединённые Штаты Америки : Указатель / И.М. Капцова. – Москва, 1971. – 158 с.
1385196
  Капцова И.М. Соединённые Штаты Америки / И.М. Капцова. – Москва
Ч. 1. – 1976. – 135с.
1385197
  Погребинский А.П. Соединенные Штаты Америки в эпоху империализма / А.П. Погребинский. – М., 1946. – 35с.
1385198
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 20. – 1978. – 166 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385199
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 21. – 1978. – 200 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385200
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 22. – 1979. – 245 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385201
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 23. – 1979. – 205 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385202
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 24. – 1980. – 253 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385203
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 25. – 1980. – 230 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385204
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 26. – 1981. – 254 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385205
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 27. – 1981. – 242 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385206
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 28. – 1981. – 258 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385207
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 29. – 1981. – 261 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385208
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 2 (30). – 1982. – 259 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385209
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 3 (31). – 1982. – 238 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385210
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 4 (32). – 1982. – 221 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385211
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 1 (33) : Промежуточные выборы в США и другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – 1983. – 163 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385212
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 2 (34) : Итоги двух лет пребывания у власти администрации Рейгана и другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – 1983. – 169 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385213
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 3 (35) : Особенности расстановки политических сил США в начале предвыборной кампании 1983-1984 г.г. и другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – 1983. – 183 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385214
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 4 (36) : Противоречия в окружении президента США, антивоенное движение и реакция правящих кругов Канады, а также другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – 1983. – 186 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385215
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 5 (37) : Демократическая партия в начале предвыборной борьбы. Политические настроения в американском рабочем классе. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – 1983. – 174 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385216
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 6 (38) : Вопросы войны и мира в общественном мнении США. Бюджетные трудности Рейгана. К смене лидера консерваторов в Канаде. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – 1983. – 177 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385217
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 1 (39) : Основные тенденции общественно-политической жизни США. Новые перемещения в Совете национальной безопасности. Настроения избирателей на первом этапе предвыборной борьбы. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – 1984. – 156 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385218
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 2 (40) : Роль национальных меньшинств в общественно-политической жизни США. Сингапур, Гонконг, Тайвань и Южная Корея в экономической экспансии Вашингтона. США и Япония: технологическое соперничество. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Сев. Америки. – 1984. – 164 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385219
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 3 (41) : Сложности на пути к переизбранию Рейгана. О дискуссиях вокруг отношений с Советским Союзом. Малые фирмы в наукоемком производстве. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – 1984. – 165 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385220
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 4 (42) : Президент и конгресс в год выборов. Расстановка сил в Канаде по вопросу об отношениях с СССР. Рациональное использование мясного и молочного сырья. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – 1984. – 164 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385221
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 5 (43) : Ход предвыборной кампании и настроения избирателей. Об общественных силах в США, выступающих за нормализацию отношений с СССР. Подходы американских специалистов к ограничениям в сфере противолодочной войны... – 1984. – 174 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385222
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 6 (44) : Итоги президентских выборов в США. Планы администрации в отношении космоса. Вашингтонская кампания "укрепления демократии". Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – 1984. – 163 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385223
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 1 (45) : Итоги выборов 1984г. в США и политческая обстановка на местах. Система экспортного контроля Вашингтона. Политика США в Центральной Америке и Карибском бассейне. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – 1985. – 150 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385224
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 2 (46) : К перестановке в высших эшалонах администрации. Об организационных мерах Вашингтона в связи с переговорами в Женеве. Американское ядерное присутствие в бассейне Средиземного моря. Экономические последствия современной валютной политики Вашингтона... – 1985. – 156 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385225
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 3 (47) : Расстановка партийно-политических сил в США. Советско-американские экономоческие и научно-технические связи. "Стратегическая оборонная инициатива" и планы создания "ограниченной" системы ПРО. О научно-техническом потенциале США... – 1985. – 173 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385226
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 4 (48) : Политическая стратегия американского руководства. Отношение канадских партий к проблемам войны и мира. Гонка вооружений и экономическое противоборство. Профессионально-техническое образование. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Сев.Америки. – 1985. – 147 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385227
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 5 (49) : Республиканская партия на современном этапе. Трения между Белым домом и Капитолием по вопросам американо-советских отношений. Основные источники формирования ресурсов пищевого белка. Использование трудовых ресурсов. Другие материалы о политике... – 1985. – 156 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385228
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 6 (50) : Южные штаты в политической жизни США. США и Италия в 80-е годы. О ядерном оружии "третьего поколения". Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – 1985. – 163 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385229
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 2 (52) : Деловые круги и рейгановское руководство. США - Япония: отношения в военной сфере. Поиск альтернативных ценностей и другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – 1986. – 166 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385230
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 3 (53) : Расстановка политических сил в США по вопросам советско-американских контактов. Политическая анатомия Вашингтона и другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – 1986. – 171 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385231
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 4 (54) : Канада и программа СОИ. Политическая анатомия Вашингтона. США и ограничение военно-морских вооружений. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – 1986. – 169 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385232
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 5 (55) : Американский "неоинтернационализм". Динамика доходов населения США. Политическая анатомия Вашингтона. Использование управленческой системы "канбан". Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – 1986. – 161 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385233
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 6 (56) : Американский капитализм и гонка вооружений. Финансирование военных программ США. Политическая анатомия Вашингтона. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – 1986. – 171 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385234
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 1 (57) : Промежуточные выборы в США. США и диалог СЭВ - ЕЭС. Американо-китайские отношения. Структура и система управления программы СОИ и другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – 1987. – 200 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385235
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 2 (58) : Дискуссии вокруг создания системы всеобщей безопасности. Влияние "ирангейта" на вашингтонскую администрацию. Эффективность в животноводстве США. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – 1987. – 194 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385236
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 3 (59) : О возможностях преодоления тупиков на переговорах в Женеве. Рейганизм: импульсы и пределы развития. Советско-канадское экономическое сотрудничество. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – 1987. – 206 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385237
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 4 (60) : Актуальные моменты. Об устранении региональных конфликтов. К проблеме всеобщей безопасности. Развитие кормоуборочной техники. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – 1987. – 197 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385238
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 5 (61) : Актуальные моменты. Особенности социально-политического положения в США. Формирование научно-технической политики. Положение инженерных кадров. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – 1987. – 215 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385239
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 6 (62) : Актуальные моменты. Конгресс и договор по ПРО. США и малые страны Западной Европы. Система "Боевого управления, связи и разведки". Развитие экономики США до 2011 г. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – 1987. – 191 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385240
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 1 (63) : Конгересс и договор по РСД - РМД. Положение в военных сферах Вашингтона. К перспективам советско-канадского сотрудническва в Арктике. Американская политика в Персидском заливе. Паника на фондовых биржах. Другие материалы о политике и хозяйстве... – 1988. – 224 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385241
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 2 (64) : Намечающиеся дебаты в конгрессе. Намечающиеся дебаты в конгрессе вокруг ограничения вооружений. Политика США в Восточной Европе. Организационные формы стимулирования экспорта. Предприниматели и работоспособность персонала. Антиядерная мораль... – 1988. – 219 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385242
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 3 (65) : К советско-американскому диалогу: США в преддверии Московской встречи. Проблемы региональной безопасности. Дискуссии о новейших системах оружия и стратегическом балансе. И другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – 1988. – 193 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385243
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 4 (66) : К советско-американскому диалогу после Московской встречи. Американцы о перестройке в СССР. США - ЕЭС: "зерновая война".Управление персоналом в США и Японии. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – 1988. – 221 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385244
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 5 (67) : О центрах по уменьшению ядерной опасности. Демократы вступают в решающие схватки. Отношения США со странами Латинской Америки. О стратегии транснациональных корпораций. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – 1988. – 207 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385245
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 6 (68) : Информационно-аналитическое обеспечение внешней политики. Предвыборные позиции республиканцев и демократов по вопросам советско-американских отношений. Политика США в Латинской Америке.Иностранные специалисты о путях достижения военной стабильности.. – 1988. – 215 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385246
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 1 (69) : Проработка крупных внешнеполитических решений. Американские специалисты о перспективах переговоров по ограничению вооружений. Смена администрации в США. Итоги парламентских выборов в Канаде. Советский фактор в американо-западногерманских отношениях.. – 1989. – 205 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385247
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 2 (70) : Прохождение военных программ в правительстве и конгрессе. Сенат США и перспективы сокращения вооружений. Франция в системе атлантизма. О конверсии военного производства. Кооперативы и государство в амерканском сельском хозяйстве... – 1989. – 196 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385248
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 3 (71) : Ученые, аналитики и мировая политика. Подходы к радикальным сокращениям стратегических наступательных вооружений. Внешнеполитическая команда нового президента США и Восточная Европа. Антитрестовское регулирование... – 1989. – 211 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385249
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 4 (72) : Актуальные моменты. Администрация Буша и взаимоотношения между США и СССР. Обеспечение безопасности в АТР. Новые методы обработки почвы в США. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – 1989. – 215 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385250
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 5 (73) : Возможности советско-американского экологического взаимодействия. Федеральные и местные структуры власти в США. Ближневосточное урегулирование на современном этапе. Национальная награда за качество... – 1989. – 196 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385251
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 6 (74) : Развитие стратегии Буша в отношении СССР. США, СССР и международный терроризм. Об экономическом сотрудничестве Востока и Запада. Повышение квалификации руководителей. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – 1989. – 221 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385252
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 2/3 (76/77) : К советско-американскому и советско-канадскому диалогу. Об интегрировании СССР в систему ГАТТ. Проблемы конверсии. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – 1990. – 165 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385253
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 4/5 (78/79) : США и советско-китайские отношения. Привлечение иностранных инвестиций в Канаду. Американо-турецкие отношения. Американская торговля продукцией сельскохозяйственного машиностроения. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – 1990. – 179 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385254
   Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1969-
№ 6 (80) : Американцы об обстановке в СССР. Коренные народы Канадского Севера. Новые возможности в ООН. Меры доверия и кризисная стабильность. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – 1990. – 153 с. – До № 20 см. назв. "Соединенные Штаты Америки"
1385255
  Колобов О.А. Соединенные Штаты Америки и страны Ближнего Востока во времена "холодной войны" / О.А. Колобов. – Горький, 1983. – 188с.
1385256
  Корионов В.Г. Соединенные Штаты Америки как они есть / В.Г. Корионов. – Москва, 1974. – 255с.
1385257
  Сомин Н.И. Соединенные Штаты Америки на втором этапе общего кризиса капитализма : : / Н.И. Сомин. – Москва, 1955. – 92 с.
1385258
  Фураев В.К. Соединенные Штаты Америки накануне президентских выборов 1956 года. / В.К. Фураев. – М., 1956. – 56с.
1385259
  Сурин Ф.И. Соединенные Штаты Америки после второй мировой войны / Ф.И. Сурин. – Свердловск, 1959. – 113с.
1385260
   Соединенные Штаты Америки.. – 2-е изд. – М., 1946. – 576с.
1385261
   Соединенные Штаты Америки.. – М,, 1982. – 446с.
1385262
  Баранский Н.Н. Соединенные Штаты Америки. (Экономико-географический обзор) : стенограмма публичной лекции чл.-корр. АН СССР Н.Н. Барановского, прочитаной 17 июля 1945 г. в Колонном зале Дома Союзов в Москве / Н.Н. Баранский ; Всесоюз. лекционное бюро при Комитете по делам высшей школы при СНК СССР. – Москва : [б. и.], 1945. – 21 с.
1385263
  Давыдов А.Ю. Соединенные Штаты во всемирном хозяйстве // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 9 (561). – С. 19-34. – ISSN 0321-2068
1385264
  Галкович М.Г. Соединенные штаты и дальневосточная проблема / М.Г. Галкович. – Москва ; Ленинград, 1928. – 208 с.
1385265
  Иванов И. Соединенные Штаты и Европа в мировом хозяйстве. / И. Иванов. – М., 1924. – 56с.
1385266
  Руднев В.С. Соединенные Штаты и Индонезия // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1983. – № 2 (34) : Итоги двух лет пребывания у власти администрации Рейгана и другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 31-45
1385267
  Медина К.М. Соединенные Штаты и Латинская Америка / К.М. Медина. – М, 1974. – 360с.
1385268
   Соединенные штаты Японии // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 3. – С. 25-26
1385269
  Савченко В.С. Соединители радиочастотные коаксиальные / В.С. Савченко, А.В. Мельников, В.И. Карнишин. – Москва : Советское радио, 1977. – 46 с.
1385270
   Соединительная ткань в норме и патологии. – Новосибирск, 1968. – 416с.
1385271
  Елисеев В.Г. Соединительная ткань. / В.Г. Елисеев. – Москва : Медицинская литература, 1961. – 416с.
1385272
  Арват Н.Н. Соединительный бином "А и Б" в научном стиле современного русского литературного языка // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2004. – Вып. 4. – С. 14-18. – ISBN 966-594-623-4
1385273
  Горелов А.А. Соединяя времена / А.А. Горелов. – М, 1978. – 268с.
1385274
  Науменко В.Г. Соединяя времена и народы. О "Трудах Я.К. Грота" // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 3. – С. 58-62. – ISSN 0869-608Х
1385275
  Савина А.Д. Соединяя две культуры: начало литературно-критической деятельности А.В. Гольштейн. К истории одной публикации // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 7. – С. 57-63. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматривается значение лит. деятельности "русской парижанки" А. В. Гольштейн (1850–1937), сыгравшей важную роль в ознакомлении русской публики с писателями фран. модерна и повлиявшей на оформление культуры Серебряного века в России. ...
1385276
  Катасонова Е.Л. Соединяя искусство с коммерцией... // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 4 (43) : зима. – С. 118-131. – ISSN 1681-7559


  Такаси Мураками (1962 г.) - современный японский художник, живописец, скульптор и дизайнер. Живёт и работает в Токио и Нью-Йорке
1385277
  Байер Алексей Соединяя Штаты // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 3. – С. 30-43 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1385278
  Король А.С. Соединяясь в партию / А.С. Король. – Минск, 1988. – 69с.
1385279
  Максимов М.Д. Соембо. Письма в пути. / М.Д. Максимов. – М., 1974. – 189с.
1385280
  Шевченко Т Соендинение редкоземельных элементов с N-оксидами О-оксихинолина и его дихлор- и дибром- замещенных : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Шевченко Т, М.; Том.ГУ. – Томск, 1974. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1385281
   Сожжение змей. – М, 1958. – 150с.
1385282
  Данилевский Г.П. Сожженная Москва / Г.П. Данилевский. – М, 1968. – 263с.
1385283
  Данилевский Г.П. Сожженная Москва / Г.П. Данилевский. – Краснодар, 1981. – 348с.
1385284
  Данилевский Г.П. Сожженная Москва / Г.П. Данилевский. – Ставрополь, 1985. – 685с.
1385285
  Данилевский Г.П. Сожженная Москва / Г.П. Данилевский. – Воронеж, 1985. – 352с.
1385286
  Имшенецкий Н.И. Сожженная на костре / Н.И. Имшенецкий. – Фрунзе, 1972. – 156с.
1385287
  Бурлачук Ф.Ф. Сожженные мосты / Ф.Ф. Бурлачук. – Киев, 1981. – 256с.
1385288
  Бурлачук Ф.Ф. Сожженные мосты / Ф.Ф. Бурлачук. – Киев, 1982. – 215с.
1385289
  Чоттопаддхай Шоротчондро Сожженный дом. / Чоттопаддхай Шоротчондро. – М., 1958. – 366с.
1385290
  Чоттопаддхай Шоротчондро Сожженный дом. / Чоттопаддхай Шоротчондро. – М., 1971. – 656с.
1385291
  Меркачева Е. Сожженных детей стерли из памяти. Как советская власть утаивала страшную трагедию в чувашской школе // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 4


  5 ноября 1961 года в чувашской деревне Эльбарусово произошла одна из самых страшных трагедий в истории всего Советского Союза. Сгорела школа, а вместе с ней 106 детей и 4 взрослых. Советская власть их предала, запретив рассказывать о трагедии и не дав ...
1385292
  Данилевский Г.П. Сожження Москва / Г.П. Данилевский. – М, 1957. – 248с.
1385293
  Долматовский Е.А. Созвездие / Е.А. Долматовский. – М, 1947. – 35с.
1385294
  Долматовский Е.А. Созвездие / Е.А. Долматовский. – М, 1947. – 37с.
1385295
   Созвездие. – Махачкала, 1978. – 183с.
1385296
   Созвездие. – М, 1978. – 351с.
1385297
  Поделков С.А. Созвездие / С.А. Поделков. – М, 1982. – 32с.
1385298
   Созвездие. – Ленинград : Советский писатель, 1988. – 526 с.
1385299
   Созвездие. – Москва : Московский рабочий, 1989. – 363 с.
1385300
   Созвездие. – Ижевск, 1991. – 494с.
1385301
   Созвездие. – Москва : Московский рабочий
Вып. 2. – 1991. – 252 с.
1385302
  Шаталова А. Созвездие COSPAR. В Москве соберутся светила мировой космической науки // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 11 апреля (№ 15). – С. 3,6


  В начале августа на территории Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова пройдет собственный “парад звезд” - одно из самых масштабных научных мероприятий, связанных с космосом. Со второго по десятое число этого месяца здесь соберутся ...
1385303
  Белозерцев А.К. Созвездие Антура : докум. повесть : [о А.Н. Белкине] / А.К. Белозерцев. – Челябинск : Юж.-Уральск. кн. изд-во, 1976. – 118 с. : ил.
1385304
  Ганина М.А. Созвездие близнецов / М.А. Ганина. – М., 1980. – 367с.
1385305
  Ганина М.А. Созвездие близнецов : Повести и рассказы / М.А. Ганина. – Москва : Советский писатель, 1984. – 432с.
1385306
  Козловский Я.А. Созвездие Близнецов / Я.А. Козловский. – М, 1974. – 143с.
1385307
  Сайяр Созвездие Большой Медведицы : повести / Сайяр; авториз. пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1976. – 229 с.
1385308
  Арабей Л.Л. Созвездие Большой Медведицы : роман / Лидия Арабей ; авториз. пер. с белорус. Т. Горбачевой ; [худож. Н.А. Абакумов]. – Москва : Воениздат, 1983. – 252 с. : ил.
1385309
  Малева В.Л. Созвездие весов : романы / В.Л. Малева; Вера Малеева ;. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1983. – 494 с.
1385310
  Дагуров В.Г. Созвездие Весов / В.Г. Дагуров. – М, 1986. – 109с.
1385311
  Шерешевский Л.В. Созвездие весов. / Л.В. Шерешевский. – Горький, 1969. – 48с.
1385312
  Максимов В.Г. Созвездие весов: стихи / В.Г. Максимов. – Л., 1980. – 80с.
1385313
   Созвездие Видений. – Москва, 1991. – 400с.
1385314
  Кузнецова А.В. Созвездие Волопаса / А.В. Кузнецова. – Омск, 1991. – 191с.
1385315
  Пахмутова А.Н. Созвездие Гагарина / А.Н. Пахмутова. – М., 1971. – 64с.
1385316
  Пахмутова А.Н. Созвездие Гагарина / А.Н. Пахмутова. – М., 1972. – 72с.
1385317
   Созвездие Геркулеса. – М, 1970. – 302с.
1385318
  Молодчий А.И. Созвездие героев / А.И. Молодчий. – К., 1988. – 590с.
1385319
  Адамеску А.А. Созвездие гигантов : пособие для учащихся / Адамеску А.А., Дубровский А.Г. – Москва : Просвещение, 1979. – 77 с. : ил.
1385320
  Паустовский К.Г. Созвездие Гончих Псов : повести и рассказы / К.Г. Паустовский. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 286 с. – (Школьная библиотека)
1385321
  Байков Н.И. Созвездие Девичьих Зорь : рассказы и повести / Николай Байков ; [худож. Н.В. Акиншин]. – Тула : Приок. кн. изд-во, 1977. – 335 с.
1385322
  Донцова Д.А. Созвездие жадных псов : Роман / Д.А. Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2003. – 352с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-009867-7
1385323
  Похабова К. Созвездие интересных идей : некоторые итоги необычного эксперимента / Ксения Похабова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 10. – С. 50-53. – ISSN 0869-4915


  Об организации книжной выставки Красноярской универсальной научной библиотекой (Россия). Проводилась в просторном (1200 кв.м) зале городского выставочно-делового центра и состояла из разнообразных интереснейших экспозиций.
1385324
  Никонов Н.Г. Созвездие кактусов / Н.Г. Никонов. – Свердловск, 1978. – 126 с.
1385325
  Толмачев А.В. Созвездие Кассиопеи / А.В. Толмачев. – М., 1967. – 79с.
1385326
  Макаренко С.П. Созвездие Козерогов : [биогр. роман] / Светлана Макаренко. – Киев : Логос, 2007. – 279 с. – ISBN 978-966-581-925-5
1385327
   Созвездие Лебедя. – Алма-Ата, 1985. – 320с.
1385328
  Сынгаевский М. Созвездие Лиды / М. Сынгаевский. – Москва, 1974. – 128с.
1385329
   Созвездие лиры. – М, 1981. – 254с.
1385330
  Борисов В.А. Созвездие Лиры / В.А. Борисов. – Л., 1983. – 39с.
1385331
   Созвездие муз на телеэкране. – М : Искусство, 1981. – 238 с.
1385332
  Рутько А.И. Созвездие Надежды / А.И. Рутько. – М, 1977. – 240с.
1385333
  Архипенко В.К. Созвездие ольшанцев : [О.К. Ольшанском] / В.К. Архипенко. – 2-е изд, доп. – Москва : Политиздат, 1980. – 144 с. : 2 л. ил.
1385334
  Зорич А.А. Созвездие Ориона / А.А. Зорич. – Киев, 1963. – 125с.
1385335
  Салдадзе Л.Г. Созвездие Ориона / Л.Г. Салдадзе. – 2-е изд. – Москва : Искусство, 1980. – 175 с.
1385336
  Вегин П.В. Созвездие Отца и Матери : лирика / П.В. Вегин. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 128 с.
1385337
  Капаев С. И.-А Созвездие плеяды : романы / С. И.-А Капаев; пер. с ногайск. – Москва : Советский писатель, 1990. – 442 с.
1385338
   Созвездие полководцев. – Благовещенск, 1972. – 589с.
1385339
  Заричанский П.А. Созвездие портов Черноморья = The constellation of the blek sea ports : Очерк / П.А. Заричанский. – Одесса : Маяк, 1977. – 160с.
1385340
   Созвездие Родины. – Тула, 1972. – 224с.
1385341
  Тер-Акопян Созвездие рыб / Тер-Акопян. – Ереван, 1980. – 148 с.
1385342
  Миронов В.П. Созвездие Рыси / В.П. Миронов. – 2-е изд.доп. перераб. – Москва, 1982. – 48 с.
1385343
   Созвездие Сибири. – Новосибирск, 1976. – 256с.
1385344
  Денискин Д.Н. Созвездие сильнейших / Д.Н. Денискин. – М., 1981. – 64с.
1385345
  Дубаев Л.А. Созвездие Скорпиона / Л.А. Дубаев. – Москва : Современник, 1987. – 255 с.
1385346
  Нагишкин Д.Д. Созвездие Стрельца. / Д.Д. Нагишкин. – Москва, 1962. – 539с.
1385347
  Нагишкин Д.Д. Созвездие Стрельца. / Д.Д. Нагишкин. – Москва, 1965. – 631с.
1385348
  Нагишкин Д.Д. Созвездие Стрельца. / Д.Д. Нагишкин. – Москва, 1969. – 616с.
1385349
  Нагишкин Д.Д. Созвездие Стрельца: Роман. / Д.Д. Нагишкин. – Москва, 1982. – 541с.
1385350
  Нагишкин Д.Д. Созвездие Стрельца: Роман. / Д.Д. Нагишкин. – Москва, 1987. – 540с.
1385351
  Пономарев Н.А. Созвездие строк / Н.А. Пономарев. – М., 1978. – 95с.
1385352
   Созвездие Сююмбеки. – М, 1988. – 478с.
1385353
   Созвездие Черноморья. – Симферополь, 1985. – 168с.
1385354
  Черный-Диденко Созвездие. / Черный-Диденко. – Сталино, 1949. – 163с.
1385355
  Исаев М. Созвездия / М. Исаев. – София, 1974. – 125с.
1385356
  Волков Г.Н. Созвездия земли / Г.Н. Волков. – Чебоксары, 1979. – 446с.
1385357
  Малометова Зоя Александровна Созвездия книжной галактики : одиссея Репинской библиотеки // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 25-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Сколько же книжных сокровищ в нашей стране, их просто не счесть! Достаточно полистать страницы сайтов российских библиотек, чтобы убедиться в верности этого определения. Галактика Гутенберга - как много в ней созвездий. И каждое уникально и ...
1385358
  Ливнев Н.В. Созвездия окон / Н.В. Ливнев. – М., 1977. – 301с.
1385359
  Абрамов В.П. Созвездия слов : кн. для внеклас. чтения учащихся ст. кл. сред. шк. / В.П. Абрамов. – Москва : Просвещение, 1989. – 157, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 159. – (Мир знаний)
1385360
  Орлов С.С. Созвездье / С.С. Орлов. – Л., 1964. – 111с.
1385361
  Ставер Алесь Созвучие : стихи / Алесь Ставер ; пер. с белорус. В.Артемов. – Москва : Советский писатель, 1986. – 78 с.
1385362
  Костров В.А. Созвучие / В.А. Костров. – М., 1988. – 224с.
1385363
  Анненкова Е.С. Созвучие двух миров: к ревизии проблемы Бунинского "следа" в малой прозе Галины Кузнецовой // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 111-119. – ISSN 2522-493X


  В статье рассматривается проблема творческого взаимодействия И. Бунина и Г. Кузнецовой; исследуется гипотеза о влиянии специфики художественного видения мира Г. Кузнецовой на поздние произведения И. Бунина; анализируются причины и аспекты ...
1385364
  Бахарева Л.П. Созвучия : [стихи] / Бахарева Л.П. – Воронеж : Центрально-Черноземное издательство, 1970. – 135 с. : ил.
1385365
   Созвучия. – М, 1979. – 179с.
1385366
  Васильева Л.Н. Созвучия / Л.Н. Васильева. – Москва : Советская Россия, 1984. – 144 с.
1385367
  Алто Э.Л. Созвучно велениям века : (соотношение эпич. и лирич. начал в поэзии Я.В. Ругоева) / Э.Л. Алто ; АН СССР, Карел. фил., Ин-т яз., лит. и истории. – Петрозаводск : Карелия, 1981. – 61 с. – Библиогр.: с. 59-61
1385368
  Александров С.Б. Созвучность : стихи / Сергей Александров. – Одесса : Маяк, 1983. – 63 с.
1385369
  Саватеев В.Я. Созвучность времени / В.Я. Саватеев. – М., 1984. – 64с.
1385370
  Линник Ю.В. Созвучье / Ю.В. Линник. – Петрозаводск, 1969. – 231с.
1385371
   Созвучье. – Ташкент, 1977. – 55с.
1385372
   Созвучье. – М, 1987. – 381с.
1385373
  Голованов Л.В. Созвучье полное в природе / Л.В. Голованов. – Москва, 1977. – 175 с.
1385374
  Цыбин В.Д. Созвучья / В.Д. Цыбин. – М., 1974. – 175с.
1385375
   Создавайте профили своих клиентов и работайте еще эффективнее! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 6, листопад - грудень. – С. 4 (Прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
1385376
  Христов А. Создаванье на Македонската држава 1878-1978 : Националноослободителното движенье и баранье облици за конституиранье на Македониjа како национална држава / А. Христов. – Скопjе : Мисла
Т. 1. – 1985. – 393 с.
1385377
  Христов А. Создаванье на Македонската држава 1878-1978 : Идеjно-политичките определби во борбата за остваруванье правото на македонскиот народ на самоопределуванье и на сопствена држава 1919-1941 / А. Христов. – Скопjе : Мисла
Т. 2. – 1985. – 234 с.
1385378
  Христов А. Создаванье на Македонската држава 1878-1978 : Авноj-Асном создаванье на македонската држава во jугословенската федерациjа 1941-1945 / А. Христов. – Скопjе : Мисла
Т. 3. – 1985. – 384 с.
1385379
  Христов А. Создаванье на Македонската држава 1878-1978 : Државноправниот развиток на социjалистичка република Македониjа 1946-1978 / А. Христов. – Скопjе : Мисла
Том 4. – 1985. – 474 с.
1385380
  Макгрегор Ч. Создавая бестселлер: приключения со словарем // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 3 (65/66). – С. 192-209. – ISSN 1606-951Х


  У статті розповідається про історію виникнення ідеї Лонгманівського словника англійської мови
1385381
  Лейзер Д. Создавая картину Вселенной : Пер. с англ. / Д. Лейзер. – Москва : Мир, 1988. – 324с. – ISBN -03-001237-0
1385382
   Создадим историю заводов Ленинграда. – Л, 1958. – 220с.
1385383
  Никсон Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL и JavaScript = Learning PHP, MySQL and JavaScript / Робин Никсон ; [пер. с англ. Н. Вильчинского]. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 496 с. : ил., табл. – На обл.: Abode. Developer. Library. - Пер. с изд.: Learning PHP, MySQL and JavaScript / Robin Nixon. Beijing [etc.] : O"Reilly, 2009. – (Серия "Бестселлеры O"Reily"). – ISBN 978-5-459-01573-7
1385384
  Усявичюте Юрате Создаем условия для полноценного партнерства // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 81-83 : фото. – ISSN 1998-8044
1385385
  Пеганов Ю.А. Создай себя / Ю.А. Пеганов. – М, 1991. – 186с.
1385386
  Альтов Г.С. Создан для бури / Г.С. Альтов. – Москва, 1970. – 287с.
1385387
  Ковалева Л.Е. Создана семья... / Л.Е. Ковалева. – Л, 1982. – 64с.
1385388
  Бибихин В.В. Создание "новой реальности" в театре Антонена Арто // Социокультурные утопии XX века : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по офщественным наукам ; отв. ред. Чаликова В.А. – Москва, 1979. – [б/н]. – С. 230-243. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
1385389
  Лачина В.О. Создание "Попечительного о тюрьмах общества" как попытка гуманизации российской пенитенциарной системы начала XIX в // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 5. – С. 12-14. – ISSN 1812-3805
1385390
  Молдабаев К С. Рысбайулы Создание 3D модели развития открытой разработки крутопадающих месторождений округлой формы / К С. Рысбайулы Молдабаев, Ж.Ж. Султанбекова, Н.О. Сарыбаев // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 129. – С. 82-91 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
1385391
  Джонс Д. Создание Web-сайтовн бесплатном движке PHP- NUKE / Дон Джонс; Пер. с англ. Грищук Т.В. и др. – Москва : Триумф, 2005. – 304с. – (GARAGE). – ISBN 5-89392-119-4
1385392
  Шафран Э. Создание Web-страниц = Your own Web pages / Энди Шафран ; [пер. с англ. М. Федорова]. – 2nd ed. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2001. – 310 с. : ил. – Парал. тит. л. англ. - Алф. указ.: с. 294-310. – (Самоучитель). – ISBN 5-314-00072-5
1385393
  Смит Бад Создание Web-страниц для " чайников " / Смит Бад, Бибек Артур; Пер. с англ. Е.Э. Кулиевой; Под. ред. И. Б. Тараброва. – 5-е изд. – Москва : Диалектика, 2001. – 256с. – ISBN 5-8459-0135-9
1385394
  Смит Б. Создание Web-страниц для "чайников" / Бад Смит, Артур Бибек. – 6-е изд. – Москва : Диалектика, 2004. – 304с. + CD-ROM. – (Для чайников). – ISBN 5-8459-0647-4


  Ценные советы по работе с последними версиями программ и размещению Web-страниц на сервере. Для начинающих и рядовых пользователей
1385395
  Ларсон Н.А. Создание Web-страниц с помощью Microsoft Office 97 / Н.А. Ларсон. – Москва : Бином, 1998. – 480с. + CD. – (Освой самостоятельно). – ISBN 5-7989-0080-0
1385396
  Федоров А.Г. Создание Windows - приложений в среде Delphi / А.Г. Федоров. – Москва, 1995. – 287с.
1385397
  Яшина Л.К. Создание автоматизированной базы данных "Методические документы библиотеки" // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / Федеральное агентство по науке и инновациям; ГПНТБ. – Москва, 2007. – № 4. – С. 77-82. – ISSN 0130-9765


  Опыт работы НТБ Марийского государственного технического университета; основные задачи, этапы создания и перспективы совершенствования специализированной базы данных.
1385398
   Создание автоматизированной системы управления в Московском институте электронной техники : Экспресс-информация. – Москва. – (НОТ и применение технических средств в учебном процессе в вузах)
Ч. 1 : Общие вопросы. – 1973. – 35с.
1385399
   Создание автоматизированной системы управления в Московском институте электронной техники : Экспресс-информация. – Москва. – (НОТ и применение технических средств в учебном процессе в вузах)
Ч. 2 : Подсистема "Расписание". – 1973. – 14с.
1385400
   Создание автоматизированной системы управления в Московском институте электронной техники. – Москва
3. – 1973. – 24с.
1385401
   Создание автоматизированной системы управления в Московском институте Электронной техники : Экспресс-информация. – Москва. – (НОТ и применение техн. средств в учебном процессе)
Ч. 4 : Подсистема "Учет и анализ успеваемости и посещаемости". – 1973. – 30с.
1385402
   Создание автоматизированной системы управления экономикой административного района. – Рига, 1980. – 152с.
1385403
   Создание автоматизированной системы управления экономикой административного района. – Рига, 1983. – 125с.
1385404
   Создание автоматизированной системы управления экономикой административного района. – Рига, 1985. – 163с.
1385405
   Создание автоматизированной технологии планирования и информационное обслуживание плановых работников. – Таллин
1. – 1987. – 199с.
1385406
   Создание автоматизированной технологии планирования и информационное обслуживание плановых работников. – Таллин
2. – 1987. – 223с.
1385407
   Создание автоматизированных систем и комплексов для высшей школы на базе персональных ЭВМ. – Казань
1. – 1988. – 111с.
1385408
   Создание автоматизированных систем и комплексов для высшей школы на базе персональных ЭВМ. – Казань
2. – 1988. – 134с.
1385409
   Создание автоматизированных систем информационного обеспечения научных исследований. – К, 1986. – 68с.
1385410
   Создание автоматизированных систем управления. – Кишинев, 1978. – 155с.
1385411
  Зимичев М А. Создание автоматизированных систем ускоренного обучения для средних профтехучилищ / М А. Зимичев, . – М, 1986. – 111с.
1385412
  Рыбальченко Е.Н. Создание авторитетного файла индивидуальных авторов в формате ИРБИС/AUTHORITY в библиотеке УИПА // Сучасні інформаційно-бібліотечні технології як складова реформування навчального процесу : матеріали 15 науково-практичної конференції (до 50-річчя заснування бібліотеки УІПА), 15 квітня 2008 р. / МОНУ; Українська інженерно-педагогічна академія, Бібліотека; [ редкол.: Ніколаєнко Н.М., Пяткова І.М., Рибальченко О.М. ]. – Харків : УІПА, 2008. – С. 90-102.
1385413
  Плауде К.К. Создание Академии наук в России / К.К. Плауде. – Рига, 1974. – 11с.
1385414
  Волошина О.А. Создание алфавитов для бесписьменных народов // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 4. – С. 29-34


  Статья об истории ракзработки теории по созданию алфавитов для бесписьменных народов СССР и воплощения этой теории на практике.
1385415
  Орлов В.С. Создание аппарата Совета Народных Комиссаров и его деятельность под руководством В.И.Ленана. : Автореф... Канд.ист.наук: / Орлов В.С.; Ленинагр.гос.ун-т. – Л, 1965. – 17л.
1385416
  Ефимов Леонид Георгиевич Создание аппаратно-программных комплексов и организация измерительно-управляющих систем для экспериментальных исследований на синхротронах ОИЯИ, ИФВЭ : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.01 / Ефимов Леонид Георгиевич; Объедин. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1993. – 25л.
1385417
  Горбачик А. Создание архива социологических данных в России // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 1. – С.212-214
1385418
  Бушуева О.Ю. Создание банка данных о безвозвратных людских потерях в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 1 (597). – С. 53-54. – ISSN 0321-0626
1385419
   Создание банков информации в исторической науке. – М, 1990. – 42с.
1385420
  Астапович Л.Л. Создание библиографических записей в електронном каталоге Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа НАН Беларуси / Л.Л. Астапович, Л.В. Ловейкина, Л.И. Прудникова // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : Научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук. Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2007. – Вып. 5. – С. 196-216. – ISBN 978-966-02-4479-5(серія); 978-966-02-4492-4(Вип.5)
1385421
  Пархомчук Т.В. Создание библиографических пособий с помощью системы ИРБИС // Научные и технические библиотеки : Научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2007. – № 11. – С. 86-92. – ISSN 0130-9765
1385422
  Назарьева С. Создание библиотечных корпораций: проблемы и перспективы // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2008. – № 2. – С.12-19. – ISSN 1811-377X
1385423
  Рикун И.Э. Создание биобиблиографических указателей и справочников : информационные ресурсы и методы поиска : методическое пособие / И.Э. Рикун ; [ред. И.С. Шелестович] ; М-во культуры и туризма, Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького. – Изд. 2-е испр. и доп. – Одесса : ОННБ им. М. Горького, 2011. – 113 с. : табл.
1385424
  Бабаев В.Н. Создание биржи интеллектуальной собственности в сфере науки и образования // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 2. – С. 17-25. – ISSN 2078-7782
1385425
  Сабо К.Ф. Создание благоприятной среды, ориентированной на интересы читателя, как площадки для его всестороннего развития // Використання інструментів веб-технологій як основа розширення бібліотечних онлайн-послуг у формуванні сучасного іміджу бібліотеки : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 18-25 черв. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. бібліотека ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2019. – С. 149-157. – ISBN 978-617-531-209-4
1385426
  Шишов Юрий Александрович Создание в ЛВЭ ОИЯИ комплекса стендов для испытания сверхпроводящих магнитных систем. Исследования некоторых устройств комплекса : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.11 / Шишов Юрий Александрович; Объедин. ин-т ядерных исследований. 8-8826. Лаб. высоких энергий. – Дубна, 1975. – 16л.
1385427
  Харбедия М.Р. Создание В.И.Лениным политической экономии социализма. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Харбедия М.Р.; АН ГССР.Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1977. – 41л.
1385428
  Граф Х. Создание веб-сайтов с помощью Joomla! 1.5 = Building Websites with Joomla! 1.5 / Хаген Граф ; [пер. с англ. Н.А. Мухина ; под ред. Ю.Н. Артеменко]. – Москва [и др.] : Вильямс, 2009. – 294 с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 292-294. - На обл. указ. также: Популярное учеб. пособие по Joomla!, обновленное с учетом послед. версии системы. - Переведено за изд.: Packt Publishing, 2008. – (От технологий к решениям = From Technologies to Solutions). – ISBN 978-5-8459-1506-1
1385429
  Стауфер Т. Создание веб-страниц : Самоучитель / Тодд Стауфер. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 448с. – (Самоучитель). – ISBN 5-94723-414-9
1385430
  Султанов С.А. Создание Верховного Совета Узбекской ССР и его деятельность. (1938-1959 гг.) : Автореф... канд. юрид.наук: / Султанов С.А.; АН УзССР. Ин-т философии и права. – Ташкент, 1959. – 20л.
1385431
   Создание виртуальной 3D-модели Денисовой пещеры / А.В. Леонов, М.Н. Аникушкин, А.Е. Бобков, И.В. Рысь, М.Б. Козликин, М.В. Шуньков, А.П. Деревянко, Ю.М. Батурин // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отд-ние Рос. акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 3 (59). – С. 14-20. – ISSN 1563-0102
1385432
  Москаленко В.П. Создание внутризаводского механизма заинтересованности в высокоэффективной работе / В.П. Москаленко. – М., 1986. – 71с.
1385433
  Курабцева Г.П. Создание военно-полевых судов в начале XX в. в Российской империи // V Наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького : (збірник наукових праць) / Наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. – С. 271-275. – ISBN 978-966-301-200-1
1385434
  Ореховский А.Р. Создание волногасящих зарослей из тростника и камыша озерного на откосах дамб распластанного профиля. : Автореф... Канд.с-х.наук: 564 / Ореховский А.Р.; Харьк.с-х.ин-т. – Харьков, 1968. – 22л.
1385435
  Самойлов А.Д. Создание вооруженных сил социалистической революции на Дальнем Востоке и в Забайкалье и их роль в защите Советской власти (февраль 1917 - сентябрь 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Самойлов А.Д.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. филиал им. В.Л.Комарова. – Владивосток, 1969. – 34л.
1385436
  Титов Юрий Павлович Создание ВЧК, ее правовое положение и деятельность : Учебное пособие / Титов Юрий Павлович. – Москва : ВЮЗИ, 1981. – 61 с.
1385437
  Угрюмов А.В. Создание выборок голубых компактных галактик и анализ их пространственного распределения : Автореф... канд. физико-мат.наук: 01.03.02 / Угрюмов А.В.; Российск. Акад. наук. Госуд. научный центр специальная астрофиз. обсерватория. – Нижний Архыз, 1997. – 16л.
1385438
  Стасенко В.Д. Создание высокоинтенсивного источника сверхмягкого рентгеновского излучения и его исследование : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Стасенко В.Д.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1980. – 20л.
1385439
  Горюнов А.И. Создание высотного обоснования в маркшейдерских работах барометрическим нивелированием : Автореф... канд. техн.наук: / Горюнов А. И.; Днепр.горн. ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 23л.
1385440
  Мамедова Н.Р. Создание геоинформационной основы для социально-экономического картографирования прикаспийских районов Азербайджана // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 2 (78). – С. 62-67 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
1385441
  Приседько В.Л. Создание геолого-экономических карт с учетом потребностей пользователей // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 47-49. – ISBN 966-631-331-6
1385442
  Галкин И.С. Создание Германской империи, 1815-1871 гг. / Галкин И.С. – Москва : Высш. школа, 1986. – 173, [2] с. – (Библиотека историка)
1385443
  Гувеннов М.Б. Создание гибридных цифровых моделей высот квазигеоида для постобработки результатов спутникового нивелирования в составе инженерно-геодезических изысканий для строительства // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 3. – С. 16-21 : схема, табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
1385444
  Куршаков А.Д. Создание государственно-кооперативного сектора хозяйства в условиях некапиталистического развития / А.Д. Куршаков. – Ленинград : Ленинградский университет, 1969. – 158 с.
1385445
  Андреев О.Л. Создание государственного эталона единицы плотности потока тепловых нейтронов : Автореф... канд. техн.наук: 05.250 / Андреев О.Л.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т метрологии им. Д.И.Менделеева. – Л., 1970. – 32л.
1385446
  Шаршунов В. Создание государственной системы аттестации для ученых и педагогов в Российской империи // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 10. – С. 35-42. – ISSN 0321-0383
1385447
  Салимов С.М. Создание гражданского законодательства Азербайджанской ССР (1920-1923 гг.) : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Салимов С.М.; Азербайджанский гос. ун-т. – Баку, 1970. – 53л.
1385448
  Нечаева Е.А. Создание грамотного текста политических выступлений как прикладной аспект практической политологии // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 117-119
1385449
  Елшин Ю.М. Создание графической и текстовой документации в диалоге с ЭВМ / Ю.М. Елшин, Н.А. Назаретова. – Москва : Машиностроение, 1988. – 144 с.
1385450
  Чемена О.М. Создание двух романов / О.М. Чемена. – М : Наука, 1966. – 262 с.
1385451
  Сумбаев О.И. Создание двухметрового кристалл-диффракционного спектрометра и его применение к исследованию гамма-спектров. : Автореф... канд. техн.наук: / Сумбаев О.И.; Ком. стандартов, мер и измерит. приборов при СМ СССР. ВНИИ метрологии им. Д.И.Менделеева. – Л., 1957. – 11л.
1385452
  Малахов Александр Иванович Создание девяностоканального черенкового масс-спектрометра и его исследование на пучке электронов и пионов с импульсом 3-5 ГэВ/с : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Малахов Александр Иванович; Объедин. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1979. – 16л.
1385453
  Чухно А.А. Создание денежной системы Украины // Экономика Украины, 1994. – №11
1385454
  Хитров Н.Б. Создание детальных почвенных карт на основе интерполяции данных о свойствах почв // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 10. – С. 1045-1056 : рис., табл. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0032-180Х
1385455
  Гвардин С.В. Создание добавленной стоимости компании при сделках слияний и поглощений : российский опыт / Сергей Гвардин. – Москва : Эксмо, 2008. – 218, [1] с. – Библиогр.: с. 216-218. – (Прицельный бизнес). – ISBN 978-5-699-26707-1
1385456
  Либерти Д. Создание документов XML для WEB на примерах / Джесс Либерти и Майк Крейли. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2000. – 256с. – Парал. тит. англ. – (Серия программирования Джесса Либерти на примерах). – ISBN 5-8459-0115-4
1385457
  Панкратова Е.Н. Создание еврорегионов как процесс международной экономической интеграции / Е.Н. Панкратова, Л.В. Ечина // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 5 (58). – С. 5-10
1385458
   Создание единых отраслевых и территориальных справочно-информациооных фондов : Метод. пособ. – Москва : Б.и., 1976. – 30 с. – Библиогр.: с. 28-29
1385459
  Дарков С. Создание Заамурского округа Отдельного корпуса пограничной стражи. Конец ХIХ - начало ХХ века // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 1. – С. 55-65. – ISSN 0321-0626
1385460
  Гостин А.М. Создание и ведение карьерного веб-портфолио студента / А.М. Гостин, С.В. Панюкова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 4. – С. 126-130. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена вопросам использования технологии веб-портфолио для представления результатов деятельности студента работодателям, для мониторинга трудоустройства выпускников. Рассмотрены возможности специализированной социальной сети 4portfolio.ru ...
1385461
   Создание и внедрение автоматизированной системы организационного управления общестроительным трестом. – М, 1990. – 176с.
1385462
  Савичев Г.П. Создание и внедрение новой техники на предприятии. / Г.П. Савичев. – М., 1975. – 31с.
1385463
   Создание и внедрение системы функциональных блоков для экспериментов на синхроциклотроне Лаборатории ядерных проблем Объединенного института ядреных исследований : Автореф... канд. техн.наук: / Будяшов Ю. Г,; Будяшов Ю. Г,; Объед. ин-т ядер. исслед. 13-7137, Лаб. ядер. проблем. – Дубна, 1973. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1385464
  Ковалев А.Г. Создание и дальнейшее развитие экономики социализма в Туве : Автореф... канд. экон. наук: / Ковалев А.Г.; Москов. обл. пед. ин-тут им. Н.К. Крупской. – М., 1963. – 19с.
1385465
  Ташабаев М. Создание и дальнейшее совершенствование административно-территориального устройства Узбекской ССР : Автореф... канд. юр.наук: / Ташабаев М.; АН УзССР, Ин-т филос. и права. – Ташкент, 1969. – 31л.
1385466
  Иванидзе К.М. Создание и деятельность Имеретино-Мингрельского комитета Кавказского союза РСДРП (1903-1905 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Иванидзе К.М.; Тбилис. гос. ун-тет им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1956. – 18л.
1385467
  Кашкин Б.И. Создание и деятельность Истпарта ЦК КП(б)У (1921-1929 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Кашкин Б.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 24 с.
1385468
  Кашкин Б.И. Создание и деятельность истпарта ЦК КП(б)У. (1921-1929 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Кашкин Б.И.; КГУ. Каф. истории КПСС гуманит. ф-тов. – К., 1970. – 256л. – Бібліогр.:л.I-XIX
1385469
  Иконников С.Н. Создание и деятельность объединённых органов ЦКК-РКИ в 1923-1934 гг. / С.Н. Иконников. – Москва, 1971. – 795с.
1385470
  Сидельников С.И. Создание и деятельность первого болгарского революционного Центрального комитета (1868-1873 гг.) : Автореф... доктор ист.наук: / Сидельников С.И.; АН УССр. Отд. обществ. наук. – Харьков, 1963. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1385471
  Кривошеенкова Е.Ф. Создание и деятельность политорганов армий Восточного фронта в борьбе с интервентами и белогвардейцами (1918-1919 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Кривошеенкова Е.Ф.; Москов. гос. пед. ин-тут. – М., 1972. – 22л.
1385472
  Шабалин В.И. Создание и деятельность реввоенсовета 2-ой армии Восточного фронта (сентябрь 1918 - июль 1919 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Шабалин В.И.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 24л.
1385473
  Настюк М.И. Создание и деятельность советских органов юстиции в западных областях УССР / М.И. Настюк. – Львов, 1977. – 95с.
1385474
  Запоров И.П. Создание и деятельность Центральной комиссии по улучшению быта ученых (1919-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Запоров И.П.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1972. – 20л.
1385475
   Создание и изучение свойств пористых функционализированных коллагеновых скаффолдов для доставки FGF-2 / Я.А. Похоленко, М.Д. Четыркина, Л.В. Дубей, И.Я. Дубей, Е.В. Мошинец, Е.В. Шелудько, С.П. Шпилевая, М.И. Дегтярева, В.А. Кордюм // Biopolymers and cell : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Institute of molecular biology and genetics. – Київ, 2014. – V. 30, N 3. – С. 216-222. – ISSN 0233-7657


  Разработка пористых функционализированных коллагеновых скаффолдов для доставки FGF-2 и изучение их свойств in vitro и in vivo. Методы: пористые коллагеновые скаффолды получены методом лиофильной сублимационной сушки раствора коллагена типа I, ...
1385476
   Создание и интеграция фактографических и документальных ИПС. – Новосибирск, 1988. – 173с.
1385477
   Создание и использование банков данных в АСУП. – М, 1977. – 175с.
1385478
  Киричек Ю.Ф. Создание и использование исходного материала многоплодной формы гороха : Автореф... канд. с.-х.наук: / Киричек Ю.Ф.; Ленингр. с.-х. ин-т. – Л., 1967. – 20л.
1385479
   Создание и использование картотек на перфокартах ручного обращения. – М, 1967. – 96с.
1385480
   Создание и использование поурочной картотеки преподавателем физики в среднем профтехучилище. – М, 1978. – 30с.
1385481
   Создание и использование технологии и программных средств конвертирования информации из внутрисистемных форматов в обменные и наоборот. – М, 1989. – 30с.
1385482
  Березкина Н.Ю. Создание и использование электронных информационных ресурсов в библиотеках Беларуси / Н.Ю. Березкина, Л.А. Авгуль, Б.Б. Невский; НАНБеларуси; Центральная научная биб-ка им. Я.Коласа. – Минск : Красико-Принт, 2002. – 144 с. – ISBN 985-405-165-Х
1385483
   Создание и исследование бесфильмового спектрометра БИС-2 для поиска и изучения новых частиц : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.01 / Максимов А. Н,; Максимов А. Н,; ОИЯИ. – Дубна, 1981. – 15л.
1385484
  Назаров Н. Создание и исследование варизонных Са фотоэлектрических преобразований. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Назаров Н.; Ан Тур.ССР.Физ-техн.ин-т. – Ашхабад, 1980. – 24л.
1385485
  Лидейкис Паутвидас Прано Создание и исследование вариозных р-п структур : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Лидейкис Паутвидас Прано ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1977. – 12 с.
1385486
  Ловински Л.С. Создание и исследование высокотепературной модели абсолютно черного тела. предназначенной для энергетической фотометрии. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.16 / Ловински Л.С.; Всес.н.-ин.ин-т.оптико-физ.измерений. – М, 1975. – 30л.
1385487
  Шевченко Е.Б. Создание и исследование высокоточного интерференционного дилатомера для измерения температурных кэффициентов линейного расширения твердых тел в интервале температур от 180 С до 200 С : Автореф... канд. техн.наук: 250 / Шевченко Е. Б.; ВНИИ метрологии. – Л., 1972. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1385488
  Скотников В.В. Создание и исследование исходных образцовых средств для точных измерений парметров пучков фотонного излучения с энергией до 50 Мэв. : Автореф... канд.техн.наук: 05.250 / Скотников В.В.; Всес.науч-исслед.ин-т метрологии. – Л, 1970. – 20л.
1385489
  Гонов Детелин Анастасов Создание и исследование методики контроля и диагностики непрерывных элементов средств информатики по экспериментальным интегральным характеристикам : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Гонов Детелин Анастасов; Киевск. политехн. ин-т. – К., 1986. – 16л.
1385490
  Соловьев А.С. Создание и исследование многоканальных калориметрических систем с крупной ячейкой на основе свинцового стекла и их использование в экспериментах на установке "Гиперон" : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Соловьев А.С.; Гос. ком. по использованию атом. энергии СССР, ИН-т физики выоских энергий. – Серпухов, 1989. – 16л.
1385491
  Ягодкин В.М. Создание и исследование многослойных тонкопленочных структур висмут-сульфид висмута : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.16 / Ягодкин Василий Максимович ; Москов. ин-т электронной техн. – Москва, 1980. – 22 с. – Библиогр.: 10 назв.
1385492
  Гольман Л.Д. Создание и исследование мощных специализированных гидравлических прессов с предварительно напряженными станинами : Автореф... д-ра техн.наук: 05.165 / Гольман Л.Д.; ВНИМЕТМАШ. – М., 1972. – 45л.
1385493
  Копаев Э.Г. Создание и исследование новых машин для правки фасонных профилей : Автореф... канд. техн.наук: 05.03.05 / Копаев Э.Г.; Всесоюзный научно-исслед. и проектно-конструкт. ин-т металлург. маш. – М., 1974. – 28л.
1385494
  Ахмедов Фатхулла Абдулаевич Создание и исследование новых полупроводниковых приборов на основе гетеропереходов арсенид галлия арсенид аллюминия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Ахмедов Фатхулла Абдулаевич; АН СССР. Физ.-тех. ин-т. – Л., 1975. – 20л.
1385495
  Нго Ван Би Создание и исследование оптоэлектронных лазерных элементов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Нго Ван Би; АН СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – М., 1973. – 13л.
1385496
  Саимкулов Зайнал Адилкулович Создание и исследование поверхностно-барьерных структур и детекторов ядерного излучения на основе InSb : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Саимкулов Зайнал Адилкулович; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова (Ленина). – Л., 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1385497
  Анищенко Николай Григорьевич Создание и исследование работы устройств эвакуации энергии из сверхпроводящих магнитов и разработка электроизоляционных конструкций их обмоток : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.04 / Анищенко Николай Григорьевич; Объедин. ин-т ядерн. исслед. – Дубна, 1980. – 17л.
1385498
  Семенов В.В. Создание и исследование системы из двух спиновых генераторов с оптической ориентацией атомов электронного и ядерного парамагнетиков, помещенных в одну поглощающую ячейку : Автореф... канд.техн.наук: 01.04.03 / Семенов В.В.; Ленингр.политехн.ин-т. – Ленинград, 1975. – 14л.
1385499
  Шидловский Александр Игнатьевич Создание и исследование способа лазерной и импульсной атомно-адсорбционной спектроскопии твердых проб и применение его для определения элементов в сложных смесях и чистых веществах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.05 / Шидловский Александр Игнатьевич ; Всес. научно-иссл. ин-т оптико-физ. измерений. – Москва, 1977. – 23 с.
1385500
  Овезов Керимберды Создание и исследование фотоэлектрических свойств диодных структур на основе полупроводников AIIBIVC2V : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Овезов Керимберды; АН ТССР. Физ.-техн. ин-т. – Ашхабад, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1385501
  Фоминых В.И. Создание и исследование эталонной установки для воспроизведения единицы потока нейтронов, а также разработка методов и образцовых средств для передачи ее размера : Автореф... канд. техн.наук: 05.250 / Фоминых В.И.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т метрологии им. Д.И.Менделеева. – Л., 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1385502
  Ермолюк Юрий Николаевич Создание и исследованиегратоснимателя для резания внутреннего грата в линии трубоэлектросварочных станов : Автореф... канд. техн.наук: 05.03.05 / Ермолюк Юрий Николаевич; Всесоюз. науч.-исслед. и проектно-конструкт. ин-т металлург. машиностроения. – М., 1974. – 28л. – Бібліогр.:с.28
1385503
  Зингерман В.И. Создание и метрологическое исследование магнитных систем для получения однородных и стабильных магнитных полей : Автореф... канд. техн.наук: / Зингерман В.И.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т метрологии им. Д.И.Менделеева. – Л., 1965. – 23л.
1385504
  Чебурков Д.И. Создание и метрологическое исследование средств точных измерений магнитной индукции поля в ферромагнитных экранах : Автореф... канд. техн.наук: 245 / Чебурков Д.И.; ВНИИ физ.-техн. и радиотехн. измерений. – М., 1970. – 21л.
1385505
  Щеглова С.Н. Создание и начало деятельности профсоюза работников просвещения и социалистической культуры : Автореф... канд.ист.наук: 002 / Щеглова С.Н.; Высш. школа проф.движения.ВЦСПС. – Москва, 1972. – 34л.
1385506
  Побединский Г.Г. Создание и обновление геопространственных данных Российской Федерации // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 2. – С. 2-10. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
1385507
  Побединский Г.Г. Создание и обновление геопространственных данных Российской Федерации // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 3. – С. 2-9. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0016-7126
1385508
  Полищук Ю.В. Создание и обновление специальных планов городов / Ю.В. Полищук, В.И. Гладкий, Л.А. Шаповалова. – Москва : Недра, 1988. – 239 с. – ISBN 5-247-01217-8
1385509
  Витковский В.А. Создание и организационно-политическое укрепление партийных ячеек в деревне в годы гражданской войны /1918-1920/. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Витковский В.А.; МВССО РСФСРО. Калининский гос .ун-т. – Калинин, 1973. – 40л.
1385510
  Манзуровас Г.Е. Создание и организационно-политическое укрепление сельских первичных партийных организаций в годы колхозного строительства в Литве (1947-1952 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Манзуровас Г.Е.; АОН при ЦК КПСС. Каф. ист. КПСС. – Вильнюс, 1971. – 20л.
1385511
  Левин А.А. Создание и организационной укрепление местынх пратийных организаций в первые годы Советской власти (октябрь 1917-1920 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Левин А.А. ; Воронеж гос. ун-т. – Воронеж, 1971. – 22 с.
1385512
  Левченко Ф.А. Создание и организация диалоговых информационно-справочных систем коллективного доступа для ВЦКП : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Левченко Ф.А.; КИНХ. – К., 1984. – 23л.
1385513
  Филюк С.О. Создание и первый этап российских военных училищ в 1860-1880 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 10 (606). – С. 22-29. – ISSN 0321-0626
1385514
  Адуев Борис Петрович Создание и превращение F-агрегатных центров в LiF при импульсном облучении потными пучками электронов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Адуев Борис Петрович; Томский гос. ун-т. – Томск, 1981. – 16л.
1385515
  Мартыненко А.И. Создание и применение базы знаний о Земле // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 44-50. – Бібліогр. 27 назв. – ISSN 1561-4980
1385516
   Создание и применение гибридных экспертных систем. – Рига, 1990. – 177с.
1385517
   Создание и применение комбинированных электроизмерительных приборов в народном хозяйстве. – Житомир, 1973. – 134 с.
1385518
   Создание и применение промышленных автоматических манипуляторов (роботов). – М, 1982. – 137с.
1385519
  Куправа Т.А. Создание и программирование баз данных средствами СУБД dBase III Plus, FoxBase Plus, Clipper / Т.А. Куправа. – Москва : Мир, 1991. – 110 с. – ISBN 5-03-002777-7
1385520
   Создание и развитие автоматизированной системы управления сбором и обработкой информации по ценам : Учебное пособие. – Ленинград, 1979. – 68 с.
1385521
  Васильченко В.Н. Создание и развитие аттестационного органа по аттестации систем эксплуатационного неразрушающего контроля оборудования и трубопроводов АЭС на базе ГП "ГНИЦ СКАР" / В.Н. Васильченко, В.В. Инюшев, К.В. Кустов // Ядерна енергетика та довкілля : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" Міненерговугілля України ; Укр. ядерне т-во ; редкол.: Васильченко В.М., Масько О.М., Пуртов О.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (12). – С. 5-10. – ISSN 2311-8253


  "Рассмотрен практический опыт создания и развития органа по аттестации систем эксплуатационного неразрушающего контроля на АЭС Украины, существующая национальная практика и передовые международные подходы к аттестации неразрушающего контроля ...
1385522
  Гецадзе В.А. Создание и развитие брачно-семейного законодательства Грузинской ССР. : Автореф... Канд.юрид.наук: 710 / Гецадзе В.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1969. – 21л.
1385523
  Рощупкин Г.Г. Создание и развитие горнодобывающей промышленности Чукотки (1917-1953) : Автореф... канд. ист.наук: / Рощупкин Г.Г.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. филиал им. В.Л.Комарова. – Владивосток, 1967. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1385524
  Буткявичус Л.А. Создание и развитие государственной торговли в Литовской ССР : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.594 / Буткявичус Л.А. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1969. – 22 с.
1385525
  Чагин Б.А. Создание и развитие К. Марксом и Ф. Энгельсом теории научного коммунизма / Б.А. Чагин. – Л., 1970. – 331с.
1385526
  Озадовский Г.Н. Создание и развитие К. Марксом и Ф. Энегельсом научной концепции демократии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Озадовский Г. Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 25 с .
1385527
  Дудэк М. Создание и развитие К.Маркса и Ф.Энгельсом учения об общественном бытии и общественном сознании : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Дудэк М.; Моск.ин-т.народного хоз. – Москва, 1981. – 27л.
1385528
  Осадовский Геннадий Николаевич Создание и развитие К.Марксом и Ф.Энгельсом научной концепции демократии : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Осадовский Геннадий Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 217л. – Бібліогр.:л.196-217
1385529
  Мельников А.И. Создание и развитие массового радиовещания -- важного средства идеологической работы КПСС. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мельников А.И.; ВПШ при ЦК КПСС. – М, 1966. – 16л.
1385530
  Степаненко Ю.А. Создание и развитие материально-технической базы социалистического сельского хозяйства Украины : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Степаненко Ю.А. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 16 с.
1385531
   Создание и развитие объединений в промышленности. – М, 1977. – 179с.
1385532
  Уфимцев Л.Я. Создание и развитие партийно-политического аппарата и партийных организаций в Военно-Морском Флоте в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920 годы) : Автореф... канд. ист.наук: / Уфимцев Л.Я.; АН СССР. Сибирское отд. Дальневосточный филиал. – Владивосток, 1967. – 48л.
1385533
  Исмаилов И. Создание и развитие пионерского движения в Таджикистане (1923-1941 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Исмаилов И.; Туркм. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Душанбе, 1967. – 21л.
1385534
  Прохоров В.С. Создание и развитие подшипниковой промышленности в СССР (1929-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 002 / Прохоров В.С.; Москов. гос. ист.-архив. ин-т. – М., 1972. – 35л.
1385535
  Пономарева И.Г. Создание и развитие производительных сил социализма. : Автореф... канд. экон.наук: / Пономарева И.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 19л.
1385536
  Касымова М. Создание и развитие прокуратуры в Узбекистане. : Автореф... канд. юрид.наук: / Касымова М.; АН УзССР. Ин-т философии и права. – Ташкент, 1965. – 23л.
1385537
  Балдаев Р.Л. Создание и развитие системы народного образования в Монгольской Народной Республике /1921-1965 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: / Балдаев Р.Л.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1967. – 16л.
1385538
  Ткачева Наталия Авксентьевна Создание и развитие советских органов внешних сношений (на мат. УССР. 1917-1936 гг.) : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Ткачева Наталия Авксентьевна; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1977. – 165л.
1385539
  Ткачева Н.А. Создание и развитие Советских органов внешних сношений. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Ткачева Н.А.; КГУ. – К., 1977. – 24л.
1385540
  Сулайманова Х.С. Создание и развитие советского суда в Туркестанской АССР 1917-1924 гг. / Х.С. Сулайманова. – Ташкент, 1954. – 88с.
1385541
  Дурдыев Б. Создание и развитие советского суда в Туркменистане / Б. Дурдыев. – Ашхабад, 1960. – 120с.
1385542
  Сагдуллаев Т.С. Создание и развитие советского трудового права в Туркестанской АССР (1917-1924). / Т.С. Сагдуллаев. – Ташкент, 1966. – 180с.
1385543
  Гаджиев С.М. Создание и развитие советской статистики в период 1918-1925 гг. : Автореф... канд. экон.наук: / Гаджиев С.М.; Мок. экон.-стат. ин-т. Кафедра общей теории статистики. – М., 1958. – 16л.
1385544
  Бунятов Г.А. Создание и развитие советской торговли в Азербайджане в период 1921-1925 гг. : Автореф... канд. экон.наук: / Бунятов Г. А.; Ин-т экон. АН АзССР). – Баку, 1967. – 26л.
1385545
  Исмаилов У. Создание и развитие социалистической промышленности Таджикской ССР в годы первой и второй пятилеток (1929-1937 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Исмаилов У.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. – Москва, 1957. – 20л.
1385546
  Хошмухамедов А. Создание и развитие школ рабочей молодежи Таджикской ССР в 1936-1963 годах : Автореф... кандидата пед.наук: / Хошмухамедов А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1965. – 19л.
1385547
   Создание и расчет электронных устройств и приборов. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1982. – 112 с.
1385548
  Негуляев Е.А. Создание и сбор полнотекстовых электронных ресурсов в вузовской библиотеки / Е.А. Негуляев, Е.А. Охезина // Культура народов Причерноморья : Научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004. – № 48, т. 2. – С. 65-72. – ISSN 1562-0808
1385549
  Данилов В.С. Создание и совершенствование системы управления императорским флотом России // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 8 (640). – С. 3-9. – ISSN 0321-0626
1385550
  Данилов В.С. Создание и совершенствование системы управления императорским флотом России // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 7 (639). – С. 3-9. – ISSN 0321-0626
1385551
   Создание и совершенствование съемного инструмента для геологоразведочного бурения. – Л, 1986. – 126с.
1385552
  Доусон Р.Б. Создание и содержание газона / Р.Б. Доусон. – М, 1957. – 221с.
1385553
  Кудрявцева И. Создание и стабилизация дефектов в кристаллах KBr, КCl, RbCl при облучении ВУФ-радиацией / И. Кудрявцева. – Тарту, 1997. – 121с. – ISBN 9985-56-261-5
1385554
  Фаталиев Б М. Создание и сущность Балканской Антанты. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Фаталиев М.Б.оглы; МВ ССО АзССР. Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1973. – 52л.
1385555
  Казанбиев М.А. Создание и укрепление национальной государственности народов Дагестана : Автореф... д-ра юрид.наук: 710 / Казанбиев М.А.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 44л.
1385556
  Ахмедов Х.Г. Создание и укрепление Советов в Азербайджане (1920-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ахмедов Х.Г.; Акад. наук АзССР. ин-т истории. – Баку, 1963. – 27л.
1385557
  Морозов Б.М. Создание и укрепление советского государственного аппарата : (ноябрь 1917 г. - март 1919 г.) / Б.М. Морозов ; [ред. М. Полтавский ; техн. ред. Ю. Мухин ; отв. ред. Л. Тиктина]. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 215, [1] c. – Библиогр. в подстроч. прим.
1385558
  Мерквиладзе В.Н. Создание и укрепление советской государственности в Грузии / В.Н. Мерквиладзе. – Тбилиси, 1969. – 452с.
1385559
  Маргунский С.П. Создание и упрочение белорусской государственности.1917-1922. / С.П. Маргунский. – Минск, 1958. – 260с.
1385560
  Засанский В.В. Создание и утверждение социалистических производственнх отношений в промышленности западных областей Украинской ССР (1939-1950 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Засанский В.В.; Львовск. гос. ун-т им. Ив.Франко. Кафедра политэкономии. – Львов, 1958. – 16л.
1385561
  Жигал И.В. Создание и функционирование Коложварского/Клужского университета (1840 - 1940-е гг.) сквозь призму націионального вопроса в Трансильвании // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 161-168. – (Серія: Історія ; вип. 1 (42)). – ISSN 2523-4498
1385562
   Создание и функционирование районных агропромышленных объединений : осн. положения. – Рига : Зинатне, 1984. – 192 с. : рис.
1385563
  Киракосян Р.М. Создание и экспериментальное исследование высокочувствительного модуляционного радиометра сплошного спектра на волне 13 см для радиоастрономческих наблюдений на РАТРАН-600 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Киракосян Р.М.; Ин-т радиофизики и электроники АН Арм. ССР. – Аштарак, 1981. – 15л.
1385564
  Шульга Я.Н. Создание И.В.Сталиным цельного и законченного учения о социалистическом государстве : Автореф... канд.филос.наук: / Шульга Я.Н. – Москва, 1953. – 15 с.
1385565
   Создание идентифицированных генофондов сельскохозяйственных растений. – Кишинев, 1979. – 116с.
1385566
  Федоренко В.В. Создание изобретения с учетом элементов обходных действий / В.В. Федоренко. – К., 1970. – 28с.
1385567
  Бродовский А.И. Создание имидж-каталогов в ГПНТБ России средствами ИРБИС // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 8. – С. 5 - 11. – ISSN 0130-9765
1385568
  Лутченко А.И. Создание инженерно-технических кадров в годы построения социализма в СССР. 1926-1958 гг. / А.И. Лутченко. – Минск, 1973. – 239с.
1385569
  Фиговский О. Создание инновационного инженера – инновационная стратегия России // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 2012. – № 8 (1022). – С. 23-31. – ISSN 0130-1640


  А что вообще следует понимать «инновационным развитием» и что в нём главное? – задумывается Олег Фиговский, автор статьи «Создание инновационного инженера – инновационная стратегия России». Обозревая разные точки зрения на этот счёт, он приходит к ...
1385570
   Создание интегрированных систем управления в народном хозяйстве. – К, 1986. – 61с.
1385571
   Создание интеллектуальных систем поддержки принятия решений по управлению доменной плавкой : новые подходы / [И.Г. Муравьева, Д.Н. Тогобицкая, Ю.С. Семенов и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т черной металлургии им. З.И. Некрасова. – Киев : Наукова думка, 2019. – 271, [1] с., [12] л. цв. ил. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 254-266. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1682-8
1385572
   Создание интерактивных карт и электронного атласа для информационной поддерхки управления лесным хозяйством России / Н.В. Малышева, Т.А. Золина, Н.А. Владимирова, Н.Э. Райченко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 17. – С. 31-34. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 2075-1893
1385573
  Усмонов М.С. Создание интерактивных электронных учебных курсов на основе информационных технологий и методика их использования // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2013. – № 3 (71). – С. 103-106. – ISSN 1680-2721


  Рассматривается использование, применение мультимедийных средств информационных технологий в учебном процессе, а также его влияние на повышение эффективности обучения.
1385574
  Лещев Д. Создание интернативного web-сайта : учебный курс / Д. Лещев. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 544с. – ISBN 5-314-00033-4
1385575
  Бешенцев А.И. Создание Интернет-атласа картографических и спутниковых данных для междисциплинарных исследований дельтовых геосистем побережья оз.Байкал / А.И. Бешенцев, Б.З. Цыдыпов, Г.М. Ружников // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 6. – С. 33-37 : рис. фото. – ISSN 0016-7126
1385576
   Создание информационно-вычислительных систем. – Кишинев, 1989. – 112с.
1385577
  Лищук В.А. Создание информационной структуры - путь к решению экономических проблем здравоохранения : інформаційні технології в економіці та управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 5. – С. 116-121 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1385578
  Сапунов Ю.М. Создание каналов чистых пучков адронов и электронов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.01 / Сапунов Ю. М.; ОИЯИ, Лаб. выч. энерг. – 23л.
1385579
  Яблокова Ольга Васильевна Создание карбидостали с высокой абразивной износостойкостью на основе стали Гадфильда : Автореф... канд. техн.наук: 05.16.01 / Яблокова Ольга Васильевна; Российская АН, Сибирское отд-ние, Ин-т физики прочности и материаловедения. – Томск, 1993. – 19л.
1385580
  Самойленко Л.Г. Создание кафедры археологии и музееведения в Киевском университете // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 228-234. – ISSN 2227-4952
1385581
  Кузнецов А. Создание Китайской Народной Республики - великая победа китайского народа / А. Кузнецов. – М., 1951. – 60с.
1385582
  Кисловский Ю.Г. Создание командно-политических кадров Красной Армии в годы гражданской войны (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кисловский Ю.Г.; МГУ. Ист. фак. Каф-ра истории СССР советского периода. – М., 1965. – 24л.
1385583
  Привалов В.В. Создание Коммунистического Интернационала молодежи. : Автореф... канд. ист.наук: / Привалов В.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ист. ф-тет. – Л., 1962. – 20л.
1385584
  Ибрагимов Т.А. Создание Коммунистической партии Ирана. : Автореф... канд. ист.наук: / Ибрагимов Т.А.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1958. – 31л.
1385585
   Создание комплекса электронных карт по одноверстной топографической межевой карте Нижегородской губернии съемки А.И.Менде / А.А. Голубинский, О.В. Лазарев, М.В. Шалаева, А.В. Щекотилов, В.Г. Щекотилов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 11. – С. 39-44 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7126
1385586
   Создание комплексной автоматизированной системы нормативов. – М, 1978. – 131с.
1385587
  Шамрай Ю. Создание конкурентоспособного государства в условиях постиндустриализации и глобализации: концепция, основы, механизмы // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 10-20. – ISSN 2074-6040
1385588
  Брысин П.М. Создание конофильмов для учбно-воспитательных целей / П.М. Брысин. – М., 1977. – 103с.
1385589
  Макарова О.И. Создание концепции "японского искусства" : Эрнест Феноллоза и Окакура Тэнсин // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С.144-152. – ISSN 0042-8744
1385590
  Перроун П.Дж. Создание корпоративных систем на основе Java2 Enterprise Edition. Руководство разработчика / Поль Дж. Перроун, Венката С.Р. "Кришна" Р. Чаганти; Пер. с англ. С.А. Добродеева, В.В. Вейтмана. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 1184 с. + (Книга с CD-ROM). – ISBN 5-8459-0168-5
1385591
  Иванов А.А. Создание красной армии и политическая программа большевиков // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 1. – С. 7-10. – ISSN 1812-3805
1385592
  Борец Е.А. Создание культурных пастбищ в Западной Лесостепи Украины. (На примере Львовской обл.) : Автореф... канд. с.-х.наук: / Борец Е.А.; Львовский с.-х. ин-т. – Львов, 1967. – 24л.
1385593
  Белошапка В.А. Создание культуры результативности: компетенции "неручного" управления бизнесом : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 82-93 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1385594
  Гецадзе В.В. Создание линейных и межпородных гибридов тутового шелкопряда и изучение их эффективности. : Автореф... Кад.биол.наук: / Гецадзе В.В.; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1977. – 28л.
1385595
  Данилов В.П. Создание материально-технических предпосылок коллективизации сельского хозяйства в СССР / В.П. Данилов. – Москва, 1957
1385596
  Лежава И.М. Создание материально-технической базы коммуни0ма -- решающее условие построения коммунистического общества в СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Лежава И. М.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1962. – 52л.
1385597
   Создание материально-технической базы коммунизма - главная экономическая задача партии и советского народа. – Воронеж, 1962. – 34с.
1385598
  Жуковский Я.М. Создание материально-технической базы коммунизма / Я.М. Жуковский. – Москва, 1959. – 76с.
1385599
  Беляева З.Н. Создание материально-технической базы коммунизма / З.Н. Беляева ; Заоч. высш. парт. школа при ЦК КПСС, Кафедра полит. экономии. – Москва : Изд-во ВПШ и АОН, 1963. – 96 с.
1385600
  Заднепрянец В.З. Создание материально-технической базы коммунизма / В.З. Заднепрянец. – Київ, 1965. – 21с.
1385601
  Ильин С.С. Создание материально-технической базы коммунизма в СССР / С.С. Ильин. – Москва, 1961. – 93с.
1385602
  Снежко И.Т. Создание материально-технической базы коммунизма в СССР / И.Т. Снежко. – Киев, 1967. – 303 с.
1385603
   Создание материально-технической базы коммунизма и проблемы социалистического хозяйствования. – Саратов, 1980. – 159с.
1385604
  Ковальчук В.Н. Создание материально-технической базы развитого социализма в условиях социалистической экономической интеграции : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Ковальчук В.Н.; Киев.ин-т.нар.хоз. – Киев, 1980. – 24л.
1385605
  Ковальчук В.Н. Создание материально-технической базы развитого социализма в условиях социалистической экономической интеграции. : Автореф... Канд.эк.наук: 08.00.01 / Ковальчук В.Н.; Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1980. – 23л.
1385606
  Матвеева Г.С. Создание материально-технической базы социализма в МНР / Г.С. Матвеева. – М., 1978. – 278с.
1385607
  Исупов Д.В. Создание материальных предпосылок для перерастания социалистического труда в коммунистический : Автореф... канд. эконом.наук: / Исупов Д.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Экон. ф-тет. – Ленинград, 1965. – 19л.
1385608
  Денисенко П.И. Создание машинно-тракторных станций и их роль в проведении сплошной коллективизации сельского хозяйства (1928-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Денисенко П. И.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. СССР. – М., 1954. – 16л.
1385609
  Михайленко И.И. Создание межвузовской электронно-библиотечной системы // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 4. – С. 52-59. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрен опыт создания межвузовской электронно-библиотечной системы, проанализировано соответствие её контента требованиям Министерства образования и науки РФ к информационному обеспечению образовательного и научно-исследовательского процессов в ...
1385610
  Чекурин Л.В. Создание местных органов КК-РКИ и их деятельность по совершенствованию советского государственного аппарата в 1923-1929 гг. : Автореф... канд. истор.наук: 07.570 / Чекурин Л.В.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1971. – 24л.
1385611
  Серяпин В.Г. Создание микротрона и применение его для радиационной физики полупроводников. : Автореф... канд. техн.наук: 05.260 / Серяпин В.Г.; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1971. – 12л.
1385612
  Милованова Л.В. Создание милиции в России в 1917г: результаты и уроки // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.44-47
1385613
  Хведелидзе П. Создание модели кластерной системы логистики в портах Грузии / П. Хведелидзе, Е. Чиковани // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 97-101. – ISBN 978-966-7496-99-9
1385614
  Андрусишин Богдан Иванович Создание наркомтруда Украины и его деятельность (ноябрь 1918 - август 1919 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Андрусишин Богдан Иванович ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 16 с.
1385615
  Андрусишин Б.И. Создание Наркомтруда Украины и его деятельность, (ноябрь 1918 - август 1919 гг.). : Дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / Андрусишин Богдан Иванович ; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1990. – 291 л. – Библиогр.: л. 255-291
1385616
  Семыкина Л.П. Создание народного комиссариата внутренних дел и его деятельность по организации власти на местах : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Семыкина Л.П. ; МГУ. – Москва, 1970. – 20 с.
1385617
  Манг К.Х. Создание народной армии в ходе социалистической революции 1940 года в Эстонии : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Манг К.Х.; Ин-т истории партии при ЦК КП Эстонии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Таллин, 1971. – 36л.
1385618
  Атабеков Ю.А. Создание научно обоснованного скульптурного образа Абу Али Ибн Сины / Атабеков Ю.А., Хамидуллин Ш.Х. – Ташкент : Медицина, 1980. – 122 с.
1385619
  Жабко Е.Д. Создание национального электронного ресурса: трудно первые пять лет : интервью с Е.Д. Жабко / беседу записала Наталья Корконосенко // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2014. – № 5 (215). – С. 6-10. – ISSN 1727-4893


  Елена Дмитриевна Жабко - директор по информационным ресурсам Президентской библиотеки, доктор педагогических наук, профессор кафедры информационного менеджмента СПбГУКИ. Не впервые она выступает на страницах нашего журнала и всегда привлекает внимание ...
1385620
  Прокошкина Т.С. Создание независимой национальной экономики как объективная потребность освободившихся государств (на прим. стран Восточной Африки) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Прокошкина Т.С.; Москов. экон-стат. ин-т. – М., 1969. – 28л.
1385621
  Рухин В.Б. Создание непрерывного химического СО-лазера на горении сероуглерода в дозвуковом потоке и исследование его энергетических характеристик. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Рухин В.Б.; АН СССР. Ин-т проблем механики. – М., 1981. – 24л.
1385622
  Токарев С.П. Создание новой энергетической и металлургической базы на востоке СССР / С.П. Токарев. – Москва : Знание, 1956. – 40 с.
1385623
   Создание новых гибридов и сортов кукурузы и озимой пшеницы. – Днепропетровск, 1976. – 128с.
1385624
  Бахтурина Т.А. Создание новых международных правил "Описание ресурса и доступ к нему": проблемы и их решения : к пересмотру Англо-американских правил каталогизации // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 8. – С. 35-47. – ISSN 0130-9765


  В статье изложены основы правил каталогизации "Описание ресурса и доступ к нему" (Resource Description and Access, RDA) в популярной манере ответов на часто задаваемые вопросы.
1385625
   Создание новых пород сельскохозяйственных животных. – М, 1987. – 1243с.
1385626
  Яковлев А.И. Создание новых технических систем: эффективность, планирование, оптимизация в условиях рыночных отношений / А.И. Яковлев, В.Н. Тимофеев, В.А. Педос; Под ред. Ю.П.Лебединского. – Киев : Будівельник, 1995. – 264с. – ISBN 5770506474
1385627
  Борзов В.М. Создание образцовой меры постоянных токов 10-8 - 10-15 А и метрологические исследования электрометрических измерителей : Автореф... канд. техн.наук: 246 / Борзов В.М.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т физ.-техн. и радиотехн. измерений. – М., 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1385628
  Воробьёва А.Н. Создание обучающих видеокурсов в системе дистанционного образования // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2013. – № 4. – С. 123-128


  Автор статьи предлагает технологический алгоритм создания видеопособий, предназначенных для реализации дистанционных форм обучения в сфере высшего образования.
1385629
   Создание оптимальной системы хранения книжных фондов. – Новосибирск, 1987. – 168с.
1385630
  Лукашова Е.В. Создание организаций с иностранными инвестициями в РФ // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 1. – С. 41-43. – ISSN 1812-3910
1385631
  Ангеловская А. Создание организационно-экономических условий для эффективного управления денежными потоками холдинга // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 8. – С. 28-33. – ISSN 2074-6040
1385632
  Малых И.П. Создание органов военной юстиции на Восточном фронте в 1919 году // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 11 (595). – С. 14-17. – ISSN 0321-0626
1385633
  Ломов В.С. Создание органов предварительного следствия Советского государства / В.С. Ломов. – Волгоград, 1978. – 54с.
1385634
  Сипайло С.В. Создание орнаментальных узоров для оформления белорусской книги / С.В. Сипайло, Т.А. Долгова // Беларуская кніга у кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржауны універсітэт культуры і мастацтвау ; [склад.: Т.А. Дзем"яновіч, Л.І. Доунар, Т.А. Самайлюк ; рэдкал.: М.А. Бяспалая (адказ. рэд.) і ін.]. – Мінск : БДУКіМ, 2006. – Частка 2. – С. 34-38. – ISBN 985-6798-15-9
1385635
  Вебер Д. Создание основ дружбы между СССР и ГДР : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Вебер Д.; Моск. гос. пед. ин-т. – М, 1983. – 17л.
1385636
  Кашкарева Л.Н. Создание основ научной статистики в трудах Маркса и Энгельса : Автореф... канд. экон.наук: / Кашкарева Л.Н.; Моск. ин-т нар. хозяйства им. Г.В.Плеханова. – М., 1953. – 16л.
1385637
  Ростова О.С. Создание основ правовой охраны материнства и детства в первое десятилетие советской власти // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 195-203. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1385638
  Сидоренко М.Н. Создание основ советского земельного права // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 3. – С.186-188. – ISSN 1684-2626
1385639
  Копылов А.А. Создание Отечественного фронта Болгарии и его роль в установлении в стране народно-демократической власти : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Копылов А.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 20 с.
1385640
  Копылов А.А. Создание Отечественного фронта Болгарии и его роль в установлении в стране народно-демократической власти : Дис... канд. ист.наук: / Копылов А.А.; КАменец-подольский гос. пед. ин-т. – Каменец-Подольский, 1966. – 361л. – Бібліогр.:л.335-361
1385641
  Хоменко Л.Г. Создание отечественных ЭВМ второй очереди первого поколения (годы 1955-1959) // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 62-74
1385642
  Равков А.В. Создание охлаждаемых транзисторов на базе П-GnSb и исследование их свойств : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.049 / Равков А.В.; Ленингр.политехн.ин-т. – Ленинград, 1970. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1385643
  Медведева К.Н. Создание партией ленинской системы единого партийно-государственного контроля (1920-1925 гг.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Медведева К.Н.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1965. – 16л.
1385644
  Гридасов Петр Илларионович Создание партийно-политического аппарата Красной Армии в период деятельсноти Всероссийского бюро военных комиссаров (Апр. 1918 - апр. 1919 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гридасов Петр Илларионович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1385645
  Дзюбенко П.В. Создание парткомов в колхозах и подъем партийной работы на селе в период между 21 и 22 съездами КПСС. : Автореф... Канд.ист.наук: / Дзюбенко П.В.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1964. – 23л.
1385646
  Семидеркин Н.А. Создание первого брачно-семейного кодекса. / Н.А. Семидеркин. – М., 1989. – 96с.
1385647
  Аминев З.А. Создание первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР : Автореф. дис. ... канд. наук / Аминев З.А. ; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории СССР. – Москва, 1950. – 28 л.
1385648
  Майорова И.Г. Создание пионерских организаций в странах народной демократии : Автореф... канд. пед.наук: / Майорова И. Г.; Ин-т теор. и ист. педагог. АПН РСФСР. – М., 1956. – 21л.
1385649
  Лысойван А.И. Создание плазмы альфвеновскими волнами в тороидальных магнитных ловушках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Лысойван А.И.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 17л.
1385650
  Фрейдлин И.М. Создание политорганов Балтийского флота и их деятельность в период гражданской войны (1919 год) : Автореф... канд. ист.наук: / Фрейдлин И.М.; ЛГУ. – Л., 1966. – 20л.
1385651
  Немиш Иван Юрьевич Создание полупроводниковых криогенных термометров и исследование их характеристик : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.11 / Немиш Иван Юрьевич; АН УССР. Ин-т полупроводников. – Киев, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1385652
  Темерев А.К. Создание постоянных кадров на предприятиях -- важнейшее условие рациоанльного использования рабочей силы.(На матер. Омской обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Темерев А. К.; Том.ГУ. – Томск, 1969. – 21л.
1385653
  Дементьева А.Н. Создание постоянных квалифицированных кадров рабочих -- важнейшее условие роста производительности труда (На примере угольных шахт Кузбаса за период четвертой пятилетки) : Автореф... канд. экон.наук: / Дементьева А. Н.; Моск. высш. шк. профдвиж. ВЦСПС. – М., 1954. – 20л.
1385654
  Голованов Д.А. Создание постоянных рабочих кадров - важнейшее условие роста производительности труда. (На материалах металлург. предприятий Челяб. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Голованов Д.А.; Уральский гос. ун-т им. А.М. Горького. – Свердловск, 1967. – 23л.
1385655
  Смагин А.В. Создание почвоподобных конструкций / А.В. Смагин, Н.Б. Садовникова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 9. – С. 1112-1123 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0032-180Х
1385656
  Мак-Манус Создание приложений ASP.NET, XML и ADO.NET в среде Visual Basic.NET / Джеффри П. Мак-Манус, Крис Кинсмен; Пер. с англ. К.А. Птицына. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 560 с. – ISBN 5-8459-0362-9
1385657
  Баркер С.Ф. Создание приложений баз данных в среде Visual Basic. Net и ADO. Net: советы, рекомендации, примеры / Скотт Ф. Баркер; пер. с англ. С.Н. Тригуб. – Москва : Диалектика, 2003. – 560 с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0421-8
1385658
  Амирджанян Юрик Авшарович Создание проблемной ситуации как средство активизации учебного процесса. (На материале преподавания физ. географии в V - VII кл.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Амирджанян Юрик Авшарович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 29л. – Бібліогр.:с.29
1385659
  Другакова М.Н. Создание программных средств САПР приспособлений. / М.Н. Другакова, А.Г. Ракович. – Минск, 1991. – 86с.
1385660
  Крыхтин Е.И. Создание производительный сил коммунизма / Е.И. Крыхтин. – Донецк, 1962. – 26с.
1385661
  Рамазов Р.Г. Создание профсоюзов петербургского пролетариата и их деятельность в первой русской революции : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Рамазов Р.Г.; Высш.школа проф.движения ВЦСПС. – Москва, 1975. – 31л.
1385662
  Фролова М.М. Создание Работного дома в Москве (1834-1839 гг.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С. 71-83. – ISSN 0042-8779
1385663
  Берхин И.Б. Создание развитого социалистического общества / И.Б. Берхин. – Москва : Наука, 1975. – 191 с. – Список лит. в примеч.: с. 187-189. – (Серия "История нашей Родины")
1385664
  Гуров Д.В. Создание региональной системы подготовки и повышения квалификации кадров правоохранительнных структур к педагогическому взаимодействию с гражданским обществом // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 5. – С. 30-39. – ISSN 1609-4646


  В статье обоснована необходимость разработки региональной системы подготовки и повышения квалификации кадров правоохранительных структур к педагогическому взаимодействию с гражданским обществом, представлены основные компоненты этой системы и опыт ее ...
1385665
  Абдуллаев Ю.Б. Создание республиканского государственного строя в Турции и его зконодательное оформление. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Абдуллаев Ю.Б.; Азебрб.гос.ун-т. – Баку, 1967. – 25л.
1385666
   Создание республиканской автоматизированной системы управления. – Кишинев, 1979. – 172с.
1385667
  Лопатенко Создание русского централизованного государства / Лопатенко, 1940. – 34с.
1385668
  Волхонский Андрей Создание сайта для турфирмы // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 1. – С. 54-57 : фото
1385669
   Создание сайта турфирмы: важно не промахнуться : Спецвыпуск - Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 40 : Фото
1385670
  Богданова Светлана Создание сайта: семь раз отмерь, один - закажи : Спецвыпуск - Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 38-41 : Фото
1385671
  Алешин Л.И. Создание сайтов для библиотек : учеб.-практ. пособие / Л.И. Алешин, М.А. Ордынская ; [ред. совет: Борисова О.О. и др.]. – Москва : Литера, 2013. – 268, [2] с. : ил. – Терминол. словарь: с. 255-269. – Библиогр.: с. 251-253 и в подстроч. примеч. – (Серия "Современная библиотека"). – ISBN 978-5-91670-123-4
1385672
  Николайчук В.И. Создание самоопыленных линий сахарной свеклы и изучение у них генетики биологических и хозяйственных признаков : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Николайчук В. И.; АН УССР,Ин-т молекулярной биоолгии и генетики. – К., 1982. – 18л.
1385673
   Создание сетей удаленного доступа Cisco. – Москва; С.-Пб.; К. : Вильямс, 2003. – 672с. – ISBN 5-8459-0443-9


  Официальный учебник курса BCRAN для подготовки к экзамену на получение сертификата сетевого профессионала CCNP и CCDP
1385674
  Лквченко Т.М. Создание систем эффективного управления организационными знаниями // Экономическое возрождение России : научное издание / Ин-т проблем экономического возрождения. – Санкт-Петербург, 2009. – № 3 (21). – С. 37-42. – ISSN 1990-9780
1385675
  Чалышев В.В. Создание системы больших дрейфовых камер для мюонного спектрометра установки "Нейтринный детектор". : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.01 / Чалышев В.В.; ОИЯИ. – Дубна, 1989. – 24л.
1385676
  Грудкина Татьяна Ивановна Создание системы качества в университете: стратегия, опыт, проблемы // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 54-58. – ISSN 1726-667Х
1385677
  Володько П.Л. Создание системы менеджмента качества банковских услуг в Республике Беларусь / П.Л. Володько, Н.Л. Давыдова // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 257-263. – (Серія "Економіка" ; вип. 8)
1385678
  Нгуен Тхи Донг Создание системы непрерывного профессионального образования // Научные и технические библиотеки : Научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2007. – № 10. – С. 15-22. – ISSN 0130-9765


  Размышления над моделью образования в течение всей жизни.
1385679
  Терез Э.И. Создание системы первичных звездных спектрофотометрических стандартов : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.03.02 / Терез Э. И.; ОГУ. – Одесса, 1979. – 10л.
1385680
  Петаченко Г.А. Создание системы подготовки научно-педагогических кадров советской высшей школы в 1920-е гг. // Российские и славянские исследования : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2016. – Вып. 11. – С. 92-98. – ISSN 1995-5634
1385681
  Тихомирова Н.В. Создание системы управления знаниями в университете / Н.В. Тихомирова, С.Н. Исаев // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2007. – № 4. – С. 44-49.
1385682
  Локарев В.И. Создание системы электротехнических условий управления с улучшенными технико-экономическими показателями на основе резонансно-параметрических преобразователей : Автореф... доктора техн.наук: 05.09.03 / Локарев В.И.; Одесск.гос.политехн.ун-т. – Одесса, 1995. – 31л.
1385683
  Голынская Е.Л. Создание скороспелых и холодостойких сортов кукурузы для Полесья Украины / Е.Л. Голынская. – Киев, 1962. – 1с.
1385684
  Дурдыев Б. Создание советского суда в Туркменистане. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Дурдыев Б.; Азерб.гос.ун-т. – Ашхабад, 1958. – 18л.
1385685
  Расулев А. Создание советского суда в Узбекистане и его история в первой фазе развития социалистического государства : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: / Расулев А.; Моск. орд. Ленина Гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Юрид. факультет. – Москва, 1952. – 16 с.
1385686
  Ирошников М.П. Создание советского центрального государственного аппарата / М.П. Ирошников. – Москва-Л, 1966. – 299с.
1385687
  Ирошников М.П. Создание советского центрального государственного аппарата / М.П. Ирошников. – Ленинград, 1967. – 304с.
1385688
  Батулин П.В. Создание советской военной цензуры в 1918 году // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2010. – № 2 (122). – С. 120-137. – ISSN 1606-0219
1385689
  Гордиенко А.А. Создание советской национальной государственности в Средней Азии / А.А. Гордиенко. – М, 1959. – 248с.
1385690
  Онищук Н.Т. Создание советской национальной государственности народов Севера / Н.Т. Онищук. – Томск, 1986. – 163с.
1385691
  Соколинский К.Е. Создание современного сайта бибиотеки с помощью модуля J-ИРБИС // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 76 - 88. – ISSN 0130-9765
1385692
  Думущи И.П. Создание современной системы бюджетирования как одна из основных задач организации эффективного финансового контроллинга // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, В. – С. 572-579. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1385693
  Шолохова О.Н. Создание социалистических форм хозяйства в Узбекской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Шолохова О.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1955. – 16л.
1385694
  Гусиков Я Создание социалистического способа производства. : Автореф... Канд.экон.наук: / Гусиков Я,Ф.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1953. – 16 с.
1385695
  Савичев К.П. Создание социалистической системы народного хозяйства в СССР. / К.П. Савичев. – М., 1960. – 56с.
1385696
  Ульмасов А.У. Создание социалистической экономики в Узбекистане. : Автореф... д-ра экон.наук: 592 / Ульмасов А.У.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по флософ., экон. и юрид. наукам). – Ташкент, 1969. – 40л.
1385697
  Степанов А.П. Создание социалистической экономики и роль народнохозяйственного планирования в СССР в 1917-1920 гг. : Автореф... Канд.экон.наук: / Степанов А.П.; Мин.высшего.образования СССР. – Киев, 1949. – 24 с.
1385698
  Каверина Е.К. Создание специальных событий как креативная технология продвижения вуза // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 110-116. – ISSN 0869-3617
1385699
  Марков Н.А. Создание средств защиты водоотливных установок с баковыми аккумуляторами от гидравлических ударов : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.06 / Марков Н.А.; Мин-во образ. Украины. Донецк. гос. техн. ун-т. – Донецк, 1994. – 26л.
1385700
  Кравцов В.В. Создание среды для подготовки магистрантов психолого-педагогического направления к профессиональной деятельности в информационном обществе / В.В. Кравцов, Н.Н. Савельева, Т.В. Черных // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 9. – С. 61-66. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается содержание образования в современных условиях, которое отстает от требований сегодняшнего дня в силу изменившийся ситуации под воздействием научно-технической и сексуальной революции.
1385701
  Лемаев К.Е. Создание стада каракульских овец сур при разнородном по окраске подборе с использованием баранов сур различных заводских типов : Автореф... канд. сельскохоз.наук: 06.550 / Лемаев К.Е.; Туркменск. сельскохоз. ин-т. – Ашхабад, 1971. – 30л.
1385702
  Корсак О.В. Создание статистических комитетов белорусских губерний (1830 - 60-е гг.) // Российские и славянские исследования : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2016. – Вып. 11. – С. 114-119. – ISSN 1995-5634
1385703
  Никитин В.П. Создание съемочных геодезических сетей / В.П. Никитин. – Москва : Недра, 1992. – 102 с. – ISBN 5-247-02726-4
1385704
  Кошанов А. Создание Таможенного союза экономического пространства - важный фактор и увеличения экономических потенциалов стран-участниц // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 11-40. – ISSN 0207-3676
1385705
  Ефремов И.А. Создание теплоэнергетических комплексов на угольных предприятиях - путь энергосбережения и охраны окружающей среды горнодобывающих регионов // Науковий вісник Донецького національного технічного університету : всеукраїнський науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – № 1 (1). – С. 117-122 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2415-7902
1385706
   Создание топливно-энергетической промышленности в Буркина-Фасо. II. Изучение водных ресурсов / А. Капустин, Б. Бели, Р. Козловский, А. Алешин, Е. Лунев // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17 (2). – С. 142-148. – ISSN 2076-1333


  Статья посвящена актуальной проблеме создания топливно-энергетического комплекса в Буркина Фасо, беднейшем государстве Западной Африки. Показано, что единственным решением может быть строительство мощной электростанции, для чего требуется большое ...
1385707
  Пошивайло Я.Г. Создание топографо-информационной системы для целей проектирования инженерных сооружений в горных условиях / Я.Г. Пошивайло, А.П. Чахлова, Г.А. Уставич // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 3. – С. 16-20 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
1385708
  Зуйков В.Н. Создание тяжелой индустрии на Урале (1926-1932 гг.) / В.Н. Зуйков. – Москва : Мысль, 1971. – 302 с.
1385709
  Паламарчук В.А. Создание управляемого морехозяйственного комплекса в Тендровском заливе Черного моря - путь решения экологических и экономических проблем в регионе // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 2 (71), березень - квітень. – С. 22-24 : фото, табл. – Библиогр.: 6 назв.
1385710
  Ормонт Б.Ф. Создание управляющих микроприборов физико-химическими методами / Б.Ф. Ормонт. – Москва : Знание, 1977. – 63 с.
1385711
  Леднева С.А. Создание условий для развития конфликтологической эффективности студента в условиях вуза // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2012. – С. 124-134. – (Гуманитарные науки ; № 6). – ISSN 2076-4685
1385712
  Орловский А.С. Создание условий для развития локальной демократии (на примере города Одессы) / Алексей Орловский ; Одес. гор. общ. орг. "Лицом к лицу". – Одесса : Хоббит, 2003. – 48 с.
1385713
  Саноян Г.Г. Создание условий оптимальной работоспособности на производстве : (Психофизиологический аспект) / Г.Г. Саноян. – Москва : Экономика, 1978. – 165с.
1385714
  Кириллов Д.А. Создание установки для исследования очарованных частиц и узких резонансов и определение А-зависимости сечения рождения -барионов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Кириллов Д.А.; Объединен. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1989. – 10л.
1385715
  Зарубин Анатолий Вадимович Создание установки и экспериментальное исследование сечений взаимодействия с изменением заряда релятивистских ядер 19f и 24Mg на синхрофазотроне ЛВЭ ОИЯИ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Зарубин Анатолий Вадимович; Объедин. ин-т ядерн. исслед. – Дубна, 1988. – 14л.
1385716
  Рамазанов М.Т. Создание учебно-производственной базы училища / М.Т. Рамазанов, В.П. Прищепа. – Москва, 1960. – 12 с.
1385717
  Курейчик В.М. Создание учебного проекта как основа образовательного процесса в малых группах / В.М. Курейчик, В.И. Писаренко, Ю.А. Кравченко // Открытое образование : научно-практический журнал.Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2009. – № 6 (77) : Информационные технологии в инженерном образовании и научно-технических исследованиях. – с. 26-34.


  Статья посвящена разработке методов интерактивного обучения в инновационном образовании.
1385718
  Кубеев Б.В. Создание учебного фильма / Б.В. Кубеев. – М, 1964. – 44с.
1385719
  Буга П.Г. Создание учебных книг для вузов / П.Г. Буга. – Москва : Московский университет, 1987. – 64с.
1385720
  Буга П.Г. Создание учебных книг для вузов / П.Г. Буга. – 2-е изд. – Москва : Московский университет, 1990. – 78с.
1385721
  Шифрин Иосиф Абрамович Создание фирм - один из путей дальнейшего управления промышленностью : Автореф... кандидата экон.наук: / Шифрин Иосиф Абрамович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 19л.
1385722
  Дузь Л.И. Создание характеров в дилогии М.Стельмаха "Большая родня" и "Кровь людская -- не водица" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Дузь Л.И. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1976. – 25 с. – Бібліогр.:с.25
1385723
  Эхатамм Э. Создание хозрасчетной ветеринарной службы в сельском ходяйстве Эстонии / Э. Эхатамм, Р. Тоомсалу. – Таллин, 1990. – 124с.
1385724
  Филатова Н.М. Создание Царства Польского в 1815 году в отражении официальной польской культуры // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 5. – С. 28-42. – ISSN 0132-1366
1385725
  Дубровина И.В. Создание центрального государственного аппарата СССР (1923-24 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Дубровина И.В.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1953. – 16л.
1385726
  Хаббард Л.Р. Создание человеческих способностей : настольная книга для саентологов / Л. Рон Хаббард. – Los Angeles : Bridge: A Hubbard publ., 2007. – [11],529 с. : ил. – ISBN 978-1-4031-4623-6
1385727
  Ценов Р.В. Создание черенковского детектора полоного поглощения и изучения с его помощью инклюзивных процессов образования -мезонов на нуклонах м ядрах с импульсом 10,5 Гэв/с : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.01 / Ценов Р. В.; ОИЯИ. – Дубна, 1986. – 18л.
1385728
  Маховенко Е. Создание четырехзвенной системы судов общей компетенции в Литве в 1990-1994 годах / Е. Маховенко, Л. Гришкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 9-15. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  В статье рассматриваются причины выбора четырехзвенной модели системы судов общей компетенции и взаимосвязь между создававшейся в Литве в 1990-1994 гг. судебной системой и системой, действовавшей в независимой Литве в межвоенный период, анализируются ...
1385729
  Торовец А.Г. Создание экологически эффективных средств очистки выбросов / А.Г. Торовец, В.Б. Солдатов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 2. – С. 72-74 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
1385730
   Создание экологических сетей как задание Пан-Европейской стратегии сохранения биологического и ландшафтного разнообразия : Тезисы тренинга-семинара, Киев, 18-19 мая 1999г. – Київ, 1999. – 104с.
1385731
  Рефатов Сервер Создание экономических основ социализма в Республике Куба : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Рефатов Сервер; Азерб. ин-т нар. хоз-ва им. Д.Буниат-заде. – Баку, 1975. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
1385732
  Пономаренко Н.И. Создание экономического фундамента социализма в СССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Пономаренко Н.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1954. – 16л.
1385733
  Солдатов В.Б. Создание экотехнологичных и энергосберегающих систем защиты воздушной среды от промышленных выбросов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 3. – С. 92-96 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
1385734
   Создание экспозиции по традиционной этнографии. – Л, 1989. – 33с.
1385735
  Харламова Т.Е. Создание электронно-дырочных переходов на основе карбида кремния и исследование их электрофизических свойств. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Харламова Т.Е.; М-во просвещения РСФСР.Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1962. – 15л.
1385736
  Булгар В.В. Создание электронных дидактических средств обучения иностранных студентов дисциплинам естественно-научного цикла на подготовительном этапе / В.В. Булгар, Е.З. Колесниченко, И.В. Клепова // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 121-126. – ISBN 978-966-927-534-9


  Рассмотрены общедидактические требования к содержанию и структуре электронно-образовательных ресурсов в системе ИОС ИПИГ; пути интеграции электронных учебно- методических материалов и методов в образовательный процесс с иностранными студентами.
1385737
  Кондрашова Н.М. Создание электронных ресурсов для библиотек и вузов // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2009. – № 2 (147). – С. 34-35. – ISSN 1726-6726


  Интервью с советником президента корпорации "Электронный архив" по работе с учреждениями культуры Н. М. Кондрашовой.
1385738
  Болотникова О.Р. Создание электронных ресурсов для библиотек и вузов // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2009. – № 4 (149). – С. 34-35. – ISSN 1726-6726


  Интервью с советником президента корпорации "Электронный архив" по работе с учреждениями культуры Н. М. Кондрашовой.
1385739
  Глыгало Валерий Николаевич Создание элементов технологий ядерной трансмутации на энергетическом реакторе : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.03 / Глыгало Валерий Николаевич; Одесский гос. политехн. ун-тет. – Одесса, 1995. – 23л.
1385740
  Яремчишин Б.М. Создание энергетической базы и развитие электрификации народного хозяйства в западных областях Украинской ССР : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 594 / Яремчишин Б.М. ; АН УССР , Ин-т экономики. – Киев, 1969. – 42 с. – Бібліогр.:с.41
1385741
  Микина В.Д. Создание эталонной, образцовой и рабочей калориметрической аппаратуры для измерения теплоты сгорания веществ : Автореф... канд. техн.наук: 05.251 / Микина В.Д.; ВНИИМ. – Л., 1971. – 18л.
1385742
  Кинг Г.Д. Создание эффективного программного обеспечения / Г.Д. Кинг. – Москва : Мир, 1991. – 287 с. – ISBN 5-03-002005-5
1385743
  Вяткина Р.Р. Создание Южно-Афириканского Союза. Колониальная политика Великобритании в Южной Африке (1902-1910 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Вяткина Р.Р.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. Ин-т вост. яз. – М., 1972. – 24л.
1385744
  Вяткина Р Р. Создание Южно-Африканского Союза (1902-1910) / Р.Р. Вяткина ; АН СССР, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1976. – 226 с. – Список лит.: с. 196–203
1385745
  Мухамедьярова Ф. Создание языковой модели казахского мира в повести В.И. Даля "Бикей и Мауляна" // Актуальні проблеми сучасної філології : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 верес. 2012 р. : [збірник] / Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Каф. романо-германських мов і перекладу, Каф. інозем. філології і перекладу ; [редкол.: С.П. Денисова та ін.]. – Київ : НУБіП, 2012. – С. 64-66
1385746
  Клеменцова Н.Н. Создание, восприятие и использование производного слова в тексте (на матер. аффиксальных производных соврем. англ. яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Клеменцова Н.Н.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1986. – 25л.
1385747
  Мучкаев А.А. Создание, исследование и применение новых вариантов спектрально-изотопного метода анализа кислорода : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.05 / Мучкаев А.А. ; ЛГУ. – Ленинград, 1974. – 22 с.
1385748
  Бадмаев Н.Х. Создание, организационное и идейное укрепление партийной организации Калмыкии и ее руководство социалистическими преобразованиями в области ()1921-1937 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Бадмаев Н.Х. ; Акад. наук при ЦК КПСС , Кафедра истории КПСС. – Москва, 1969. – 19 c.
1385749
  Орловский А. Создание, организация работы и ликвидация органов самоорганизации населения в городе Одессе : метод. рек. / Алексей Орловский. – 2-е изд., доп. и изм. – Одесса : Хоббит-Плюс, 2006. – 180 с.
1385750
  Романенко В.В. Создание, развитие и деятельность органова ЧК и внутрненних войск Советской республики в Среднем Поволжье и Приуралье в 1918-1922 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Романенко В. В.; Куйбыш. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1977. – 17л.
1385751
   Создание, сохранение и восстановление водоемов. – Елгава, 1974. – 156с.
1385752
  Евсеева Л.П. Создание, становление и развитие печати Коминтерна : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 580 / Евсеева Л.П. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 19 с.
1385753
  Мухамедов А.М. Созданме и деятельность советской милиции в Туркменистанской ССР. : Автореф... Канд.юрид.наук: 710 / Мухамедов А.М.; Ин-т философии и права АН Уз.ССР. – Ашхабад, 1970. – 20л.
1385754
  Шалыганова А. Созданная обществом для общества: к истории Харьковской общественной библиотеки / Алла Шалыганова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 4 (42). – С. 38-42. – ISSN 1811-377X


  В статье представлены неизвестные факты из истории Харьковской общественной библиотеки, ныне Харьковской государственной научной библиотеки им. В.Г. Короленко, установленные в ходе изучения история развития библиотеки.
1385755
  Рубинфельд А. Созданные для роста = Built for growth : локальные и глобальные стратегии развития вашего бизнеса / Артур Рубинфельд, Коллинз Хемингуэй ; пер. с англ. М.А. Губарец ; [предисл. Д. Бротмана]. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2006. – 359, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. ориг. - Предм. указ.: с. 347-359. – (Balance business books : bbb ; Best for business). – ISBN 966-8644-86-7
1385756
   Создано профильное министерство : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 6 : Фото
1385757
  Жаворонков Н.М. Создано человеком! / Н.М. Жаворонков. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 221с.
1385758
  Гумилевский Л.И. Создатели двигателей / Л.И. Гумилевский. – Москва, 1960. – 384с.
1385759
   Создатели машин. – Свердловск, 1953. – 240с.
1385760
  Баев К.Л. Создатели новой астрономии. Коперник. Бруно. Кеплер. Галилей / К.Л. Баев. – Москва : ГУПИ, 1948. – 112 с. – Библиогр.: с. 114
1385761
   Создатели новой техники. – К, 1991. – 174с.
1385762
  Исаев А.С. Создатели первых отечественных тракторов / А.С. Исаев. – Москва, 1955. – 24с.
1385763
  Грунт А. Создатель Азовского флота (Адмирал А.Н.Сенявин) / А. Грунт. – М.-Л., 1945. – 52с.
1385764
  Воробьева С.Ю. Создатель десятичной классификации Мевилл Дьюи // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал / Изд-во "Либерея-бибинформ". – Москва, 2011. – № 6. – С. 26-28. – ISSN 1560-7968


  Статья об одном из виднейших бибилотечных деятелей США, создателе десятичной классификации - Мелвилле Дьюи.
1385765
   Создатель интернета Тим Бернерс-Ли // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 4-10 апреля (№ 13). – С. 17-18


  Создатель интернета Тим Бернерс-Ли в колонке, посвященной 30-летию всемирной паутины, перечислил главные угрозы глобальной сети.
1385766
  Скребицкий А.И. Создатель методов обучения слепых Валентин Гаюи в Петербурге / [Соч.] Д-ра А.И. Скребицкого. – Санкт-Петербург : Тип. и хромолит. А. Траншеля, 1886. – [2], 80 с. : портр.
1385767
  Никифорова Л.Р. Создатель русского фарфора / Л.Р. Никифорова. – Л., 1962. – 35с.
1385768
  Малинина Е.Е. Создатель священных пространств // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 4 (43) : зима. – С. 34-47. – ISSN 1681-7559


  Один из известных мастеров садового искусства современности - Сигэмори Мирэй. Он разбил 150 садов в окрестностях Киото. Помимо создания новых Сигэмори занимается реставрацией старых садов
1385769
  Соколов В.А. Создатель школы карельских геологов. / В.А. Соколов. – Петрозаводск, 1976. – 143с.
1385770
  Гуэррини И. Создать итальянцев / И. Гуэррини, М. Плувиано // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 4. – С. 134-135. – ISSN 0235-7089


  Проблема национального консенсуса во время Первой мировой войны.
1385771
  Стефанович Е.В. Создать себя / Е.В. Стефанович. – Иркутск, 1981. – 16с.
1385772
  Троян А. Создать условия мастер-класс по улучшению сервисного обслуживания клиентов на рынке маршрутных грузовых перевозок // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 2. – С. 53-55
1385773
  Миколенко Е.П. Создают ли институты условия для экономического роста? (Межстрановый анализ) // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 81-89. – ISSN 2222-4459
1385774
  Житомирский С.В. Создающие машины / С.В. Житомирский. – М, 1977. – 48с.
1385775
  Косов В.В. Создние и использование фонда накопления в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Косов В.В.; МВиССО, Хар. ГУ. – Х., 1974. – 30л.
1385776
  Воронович Б.А. Созедательный потенциал человека / Б.А. Воронович. – Москва : Мысль, 1988. – 1888с.
1385777
  Кавторин В.В. Созенка, река лесная / В.В. Кавторин. – Л : Советский писатель, 1978. – 312 с.
1385778
  Медведев С. Созерцане краткое лет 7190, 91 и 92, в них же что содеяся в гражданстве / С предисловием и примечаниями Александра Прозоровского. – Москва : В Университетской типографии, 1894. – LII, 197 с.
1385779
  Солоухин В.А. Созерцание чуда / В.А. Солоухин. – М, 1984. – 400с.
1385780
  Солоухин В.А. Созерцание чуда / В.А. Солоухин. – М, 1986. – 395с.
1385781
  Дмитриев А. Созерцатель / беседовал Ю. Володарский // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; гл. ред. А. Кабанов. – Киев, 2021. – № 12/2 (188/190), декабрь 2011 - февраль 2022 : Умбра I. – С. 58-63


  Дмитриев Андрей Викторович - русский, советский писатель, сценарист. Лауреат Пушкинской премии Фонда Альфреда Тёпфера, премий «Русский Букер» и «Ясная Поляна», большой премии имени Аполлона Григорьева, премий журнала «Знамя», премии Ивана Петровича ...
1385782
  Строгова Е.Г. Созидание / Е.Г. Строгова. – М., 1974. – 415с.
1385783
   Созидание. – М, 1981. – 223с.
1385784
   Созидание. – Саранск, 1985. – 271с.
1385785
  Юрченко И. Созидание. / И. Юрченко. – Курск, 1952. – 56с.
1385786
  Никитин И.Ф. Созидатели / И.Ф. Никитин. – М-Л, 1962. – 243с.
1385787
   Созидатели. – М, 1980. – 47с.
1385788
  Глувштейн И.В. Созидатели красоты / И.В. Глувштейн. – М, 1991. – 48с.
1385789
  Полевой Б.Н. Созидатели морей / Б.Н. Полевой. – Москва, 1975. – 190с.
1385790
  Ширшов Б.В. Созидатели. / Б.В. Ширшов. – Молотов, 1951. – 68с.
1385791
  Голомолзин Евгений Созидатель отельной жизни / Голомолзин Евгений, Пер Эрик // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 34-35 : фото
1385792
  Гурьянова М.П. Созидательная миссия социальной педагогики в современном обществе // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 5. – С. 36-44. – ISSN 0869-561Х
1385793
   Созидательная сила ленинских идей. – Бухарест, 1970. – 313с.
1385794
  Лопата П.П. Созидательная сила социалистического самоуправления народа / П.П. Лопата, В.В. Петухов. – М, 1986. – 62с.
1385795
   Созидательная сила социалистического соревнования. – М, 1979. – 351с.
1385796
  Селезнев Ю.И. Созидающая память / Ю.И. Селезнев. – М, 1978. – 48с.
1385797
  Воробей Ю.Д. Созидающая сила искусства / Ю.Д. Воробей. – Москва, 1980. – 40с.
1385798
  Карлагин Н.В. Созидающая стихия / Н.В. Карлагин. – Новосибирск, 1988. – 128 с.
1385799
  Мержанов А.Г. Созидающий огонь. / А.Г. Мержанов, И.М. Усвицкий. – М., 1989. – 75с.
1385800
  Амонашвили Ш.А. Созидая человека / Ш.А. Амонашвили. – Москва : Знание, 1982. – 95 с. : ил. – Библиогр.: с. 94. – (Народный университет. Педагогический факультет ; № 4)
1385801
   Созінов Олексій Олексійович : Біобібліогр. покажчик наукових праць за 1954-2000 рр. – Київ : Аграрна Наука, 2001. – 140с. – (Сер."Академіки Української академії аграрних наук"). – ISBN 966-540-032-0
1385802
  Ристовски Б. Сознаjби за jазикот, литературата и нациjата = Evidence on language, literature and nation / Блаже Ристовски ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2001. – 653 s. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1385803
  Балин В.Д. Сознание - научная категория или психическое явление ? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 94-99. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
1385804
   Сознание. – М, 1967. – 358с.
1385805
  Аредаков Александр Александрович Сознание в онтологиях антропного принципа // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 45-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
1385806
  Бассин Ф.В. Сознание и "бессознательное" : материалы к совещанию по философским вопросам физиологии высшей нервной деятельности и психологии / Ф.В. Бассин ; Ин-т философии АН СССР. – Москва : [б. и.], 1962. – 82 с.
1385807
  Юнг К.Г. Сознание и бессознательное / К.Г. Юнг. – Санкт- Петербург : Университетская книга, 1997. – 544 с. – ISBN 5791400128
1385808
  Юнг К.Г. Сознание и бессознательное / К.Г. Юнг. – СПб., 1997. – 537с.
1385809
  Юнг К.Г. Сознание и бессознательное / Карл Густав Юнг ; [ пер. с немецкого В. Бакусев ]. – Москва : Академический Проект, 2007. – 190 с. – (Психологические технологии). – ISBN 978-5-8291-0847-2
1385810
   Сознание и действительность. – Фрунзе, 1964. – 96с.
1385811
   Сознание и деятельность. – Саратов, 1985. – 79с.
1385812
   Сознание и диалектика познавательной деятельности. – Иваново, 1984. – 175с.
1385813
   Сознание и диалектика познания. – Иваново, 1986. – 154с.
1385814
   Сознание и диалектика процесса познания. – Иваново, 1979. – 164с.
1385815
   Сознание и диалектика процесса познания. – Иваново, 1980. – 162с.
1385816
  Измайлов Ч.А. Сознание и его отношение к мозговым информационным процессам / Ч.А. Измайлов, Е.Д. Шехтер, М.М. Зимачев // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.340-50. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1385817
  Шпет Г. Сознание и его собственник : (заметки) / Г. Шпет. – Москва : [б. и.], 1916. – 55 с. – Библиогр. в подстроч. прим.
1385818
  Иванов Е.М. Сознание и квантовый мир // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (42). – С.115-124. – ISSN 1560-7488
1385819
  Беломестнова Н.В. Сознание и культура в естественно-научной картине мира / Н.В. Беломестнова, О.В. Плебанек // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 10. – С. 43-53. – ISSN 0042-8744
1385820
  Малая В.Г. Сознание и личность : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Малая В.Г.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1970. – 32л.
1385821
   Сознание и личность. – Барнаул, 1986. – 164с.
1385822
  Пащинская С.П. Сознание и мозг. : Автореф... канд.филос.наук: 627 / Пащинская С.П.; АН СССР.Ин-т философ. – М, 1969. – 25л.
1385823
   Сознание и некоторые проблемы онтогенеза его формирования. – Новосибирск, 1992. – 24с.
1385824
   Сознание и общение. – Фрунзе, 1968. – 96с.
1385825
   Сознание и понимание. – Фрунзе, 1982. – 124с.
1385826
   Сознание и рефлекс. – Москва-Лениград, 1966. – 183с.
1385827
  Спиркин А.Г. Сознание и самосознание / А.Г. Спиркин. – Москва : Политиздат, 1972. – 303 с.
1385828
  Попов С. Сознание и социальная среда / С. Попов. – Москва, 1979. – 232с.
1385829
  Динарян С.М. Сознание и формирование ленинско-искровских большевистских организаций РСДРП в Закавказье и их деятельность в период 1901-1907 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Динарян С.М.; М-вод высш.образования СССР. – Ереван, 1955. – 26л.
1385830
  Кроль В.М. Сознание как "метауровневое" мышление / В.М. Кроль, М.В. Виха // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 3 (май - июнь). – С. 73-77. – ISSN 0236-2007
1385831
  Евстратов В.Д. Сознание как гносеологическая проблема / В.Д. Евстратов. – Саратов, 1984. – 177с.
1385832
   Сознание как категория материалистической диалектики. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1989. – 167, [1] с.
1385833
  Яковлев В.А. Сознание как метафизическая проблема современной физики // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 3 (54). – С. 117-131. – ISSN 1560-7488
1385834
  Яковлев В.А. Сознание как метафизическая проблема современной физики // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2013. – № 4 (59). – С. 3-17. – ISSN 1560-7488
1385835
  Иванов Д.В. Сознание как объект метафизических исследований // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С.86-96. – ISSN 0042-8744
1385836
  Лой А.Н. Сознание как предмет теории познания / А.Н. Лой. – К., 1988. – 246с.
1385837
  Сержантов В.Ф. Сознание как свойство мозга. : Автореф... канд. филос.наук: / Сержантов В.Ф.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 16л.
1385838
  Прокопик И.И. Сознание как система / И.И. Прокопик. – Гродно : Гродненская типография, 2008. – 80 с. : илл. – ISBN 978-985-6835-36-3
1385839
  Теребилова Е.Ю. Сознание как социальное явление: сравнительно-социологический анализ // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 237-245. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
1385840
  Бухтеев Н.И. Сознание как социологический фактор: зиновьевский взгляд // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 93-99. – ISSN 2074-4447
1385841
  Матяш Т.П. Сознание как целостность и рефлексия / Т.П. Матяш. – Ростов -на-Дону, 1988. – 184 с.
1385842
  Гнатюк Л.В. Сознание как энергетическая система : Введение в философию настоящего / Л.В. Гнатюк. – Сумы : Университетская книга, 1999. – 400с. – ISBN 966-7550-17-6
1385843
  Крымова Светлана Сознание между "здесь" и "там" : Медпрактикум // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 184-189 : Іл.
1385844
  Андреев И.Л. Сознание человека в электронном лабиринте его бытия / И.Л. Андреев, Л.Н. Назарова // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 12. – С. 88-100. – ISSN 0042-8744
1385845
  Мешаак В.А. Сознание, его происхождение и сущность / В.А. Мешаак. – Київ, 1967. – 32с.
1385846
  Георгиев Ф.И. Сознание, его происхождение и сущность / Ф.И. Георгиев ; МВ и ССО СССР, отдел препод. общ. наук. – Москва : Высшая школа, 1967. – 92 с. – (Философия и научный комунизм)
1385847
  Крапивенский С.Э. Сознание, его происхождение и сущность / С.Э. Крапивенский. – Волгоград, 1968. – 36с.
1385848
  Вдовиченко Г.Г. Сознание, его происхождение и сущность : Материалы к лекции / Г.Г. Вдовиченко; Ин-т повышения квалификации преподавателей общественных наук. – Київ : КГУ, 1970. – 36 с.
1385849
   Сознание, его происхождение и сущность. – Челябинск, 1975. – 30с.
1385850
  Чернозуб С.П. Сознание, творящее мультиверсум, и новое лицо российского конструктивизма ( Размышления над книгой В.Ф. Петренко) // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 6. – С. 147-153. – ISSN 0869-0499
1385851
  Косилова Е.В. Сознание: свобода, смысл, рефлексия и другие // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-12. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1385852
  Митрофанова А.В. Сознательная дисциплина труда в социалистическом обществе: история формирования и развития / А.В. Митрофанова, Л.С. Рогачевская. – М., 1987. – 39с.
1385853
  Пронин И.В. Сознательная необходимость как парадигмально-ортодоксальная установка в философии свободы Б. Спинозы // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 98-101
1385854
   Сознательная организация общественной жизни в условиях развитого социализма. – К, 1980. – 367 с.
1385855
  Голованов Б.Д. Сознательное и бессознательное в проекте правовой идеологии // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (95), березень. – С. 6-8. – ISSN 2077-1800
1385856
  Балтин И.В. Сознательное использование КПСС законов общественного развития в условиях социализма. : Автореф... канд. филос.наук: / Балтин И.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1955. – 16л.
1385857
  Куэ Э. Сознательное самовнушение как путь к господству над собой / Э. Куэ ; Авт. предисл. М. Кадиш, пер. с фр. М. Кадиш // Система и программы психической самозащиты : (информационный психотренинг здоровья и успехов) / Э.М. Каструбин. – Москва : КСП, 1996. – С. 185-290. – ISBN 5-88694-033-2
1385858
  Андрух М.Г. Сознательность и активность в процессе усвоения физических упражнений школьниками : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Андрух М.Г. ; Киевский гос. ин-т физ. культуры. – Киев, 1967. – 22 с.
1385859
  Кулматов Н.К. Сознательность личности в условиях перестройки / Н.К. Кулматов. – Фрунзе, 1989. – 129с.
1385860
   Сознательность. Дисциплина. Ответственность.. – Москва : Военное издательство, 1985. – 183 с.
1385861
  Спінова Ю.О. Созологічна оцінка біотопів екомережі на прикладі відділення українського степового природного заповідника "крейдова флора" : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Спінова Юлія Олексіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2021. – 25 с. – Бібліогр.: 25 назв
1385862
  Бондарук Г.В. Созологічна оцінка та режими охорони лісових природно-територіальних комплексів на прикладі урочища "Великий ліс" / Г.В. Бондарук, М.А. Бондарук, О.Г. Целіщев // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 130. – С. 125-138. – ISSN 0459-1216


  "Проведено комплексне оцінювання природоохоронної цінності лісової території урочища «Великий ліс», розташованого у південній частині Лівобережного Лісостепу України. Розроблено діагностичну систему созологічних ознак лісових природних комплексів на ...
1385863
  Кравчук Г.І. Созологічний аналіз біорізноманіття Вінницької області (Східного Поділля), сучасний стан, тенденції, зміни та перспективи збереження / Г.І. Кравчук, О.М. Тітаренко // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2015. – № 2. – С. 84-93 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2476626
1385864
  Безсмертна О. Созологічний статус представників відділу Polypodiophyta на території України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 92-95. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано стан охорони представників Polypodiophyta на території України. На основі опрацьованих літературних даних подано рекомендацію щодо внесення Asplenium x alternifolium Wulfen та A. viride Huds. до списку Червоної книги України. State of ...
1385865
  Мудрак О.В. Созологічні аспекти сільськогосподарської діяльності у Вінницькій області: стан, проблеми та перспективи використання / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 197-211. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2476626
1385866
  Брезицький В.Я. Созонт Букатчук / В.Я. Брезицький. – Ужгород, 1968. – 132с.
1385867
  Чернишев С. Созопольские рассказы / С. Чернишев. – София, 1967. – 172с.
1385868
  Кабардино-Балкарская АРСР Верховный Совет Созыв 6-й. Сессия 7-я. / Кабардино-Балкарская АРСР Верховный Совет. – Нальчик, 1966. – 360с.
1385869
  Кабардино-Балкарская АССР Верховный Совет Созыв 8-й. Сессия 7-я. / Кабардино-Балкарская АССР Верховный Совет. – Нальчик, 1974. – 83с.
1385870
  Кириллов С.Р. Соизмерение затрат и результатов в теории планового ценообразования / С.Р. Кириллов. – М., 1987. – 188с.
1385871
  Гордейчев В.Г. Соизмеренья / В.Г. Гордейчев. – М, 1976. – 140с.
1385872
  Гамкрелидзе Отар Каленикович Соисполнительство и посредственное исполнительство преступления по советскому уголовному праву : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.08 / Гамкрелидзе Отар Каленикович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 24л.
1385873
  Жидков Г.П. Соицально-экономическое развитие приписной деревни Западной Сибири (1780-1861) : Автореф... канд. ист.наук: / Жидков Г. П.; Новосиб. ГУ. – Новосибирск, 1964. – 24л.
1385874
  Юрков М. Соіальний пакет як різновид соціальної діяльності підприємства: правові аспекти // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 38-41. – ISSN 0132-1331
1385875
  Казакова Р.Ф. Сойди с холма / Р.Ф. Казакова. – Москва : Советский писатель, 1984. – 157 с.
1385876
  Коллинз С. Сойка-пересмешница / Сьюзен Коллинз ; [пер. с англ. А. Шипулина, М. Головкина]. – Москва : Астрель, 2013. – 415, [1] с. – Загол. обл.: Голодные игры. Сьюзен Коллинз. Сойка-пересмешница. Да пребудет с тобой удача. – ISBN 978-5-271-37109-7
1385877
  Росоха Степан Сойм Карпатської України : (в 10-ти ліття проголошення самостійності) / Росоха Степан. – Вінніпег : Культура й освіта, 1949
1385878
  Вальдю А.Л. Сойнган -- сын своего народа : повести / А.Л. Вальдю. – Хабаровск, 1980. – 239 с.
1385879
  Волчкова Н. Сойти с обочины. РАН проложит новую дорогу в будущее // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 2 марта (№ 9)


  Российская академия наук должна сформировать свой план развития научно-технического потенциала страны. К такому выводу пришли члены Президиума РАН после дискуссий по докладу, сделанному первым заместителем директора Института мировой экономики и ...
1385880
  Кузьменко Т.И. Сойциальные факторы провышения эффективности агропромышленного комплекска : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Кузьменко Т. И.; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1992. – 140л. – Бібліогр.:л.120-131
1385881
  Франко І.Я. Сойчине крило : Із записок відлюдка / І.Я. Франко. – Харків : Рух
Ч. 25-а. – 1926. – 65с.
1385882
  Франко І.Я. Сойчине крило : Оповідання / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1968. – 71с. – (Б-чка оповід ань "На добрий вечір")
1385883
  Филипповский И.А. Сок жизни / И.А. Филипповский. – Алма-Ата, 1974. – 71с.
1385884
  Юдалевич М.И. Сок земли. / М.И. Юдалевич. – Томск, 1963. – 51с.
1385885
  Медведенко А.Е. Сок молочая : стихотворения, поэма, баллады, были / Андрей Медведенко. – Луганск : Світлиця, 2009. – 267, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-534-299-1


  У пр. № 1733614 дарчий напис.
1385886
  Сидоренко В.В. Сок подорожника / В.В. Сидоренко. – Иркутск, 1981. – 143с.
1385887
  Державин И.К. Сока-гаккай - Комэйто (Религ.-полит. движение в послевоен. Японии) / И.К. Державин. – М., 1972. – 167с.
1385888
   Соки земли. – Москва : Советский писатель, 1985. – 478 с.
1385889
  Устинович Н.С. Соки земли. / Н.С. Устинович. – Л., 1947. – 163с.
1385890
  Гамсун К. Соки земли. Женщины у колодца : pоманы : [пер. с норвеж.] / Кнут Гамсун. – Москва : Эй-Ди-Лтд, 1994. – 646, [5] с. – ISBN 5-85869-045-9 ; 5-85869-042-4
1385891
  Гон О. Соки трави: метаморфози Вітмена в поезії та прозі Паунда // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 124-135
1385892
  Ткаченко Т. Сокиринська садиба Галаганів як приклад палацо-паркового мистецтва Лівобережної України кінця XVIII - початку XIX ст. // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 14-23. – ISSN 2415-3567
1385893
  Косаревський І.О. Сокиринський парк / І.О. Косаревський. – Киев, 1961. – 38 с.
1385894
  Гусар Ю.С. Сокиряни / Ю.С. Гусар. – Ужгород : Карпати, 1986. – 95 с.
1385895
  Букатевич Ю.В. Сокіл / Ю.В. Букатевич. – Киев, 1983. – 141с.
1385896
  Бабчук Е. Сокіл у тюремній клітці // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 4 червня (№ 23). – С. 10-11


  Книга "Кирило Осьмак: автопортрет у листах на тлі Владімирського централу" - автор і упорядник книги Наталка Осьмак, донька президента Української Головної Визвольної Ради Кирила Осьмака.
1385897
  Бобров Н.С. Сокол : повесть о русском летчике П.Н. Нестерове : [для старш. возраста] / Н.С. Бобров ; предисл. канд. воен. наук полк. А.С. Кравченко ; ил. Г. Храпак. – Москва : Детгиз, 1954. – 432 с., [16] л. ил.
1385898
  Шабанов А.И. Сокол / А.И. Шабанов. – Архангельск, 1982. – 64с.
1385899
   Сокол иде гъльбица води. – София, 1956. – 240с.
1385900
   Сокол расправляет крылья. – М, 1960. – 32с.
1385901
  Шаров Г.В. Сокол с Ясной реки : повесть / Шаров Г.В. ; [ил.: Е.С. Скрынников]. – Владимир : Кн. изд-во
Кн. 1. – 1956. – 195 с.
1385902
  Шаров Г.В. Сокол с Ясной реки / Г.В. Шаров. – Владимир, 1961. – 404с.
1385903
  Абайдильданов А. Сокол. Стихи и поэма / Адильбек Абайдильданов ; [пер. с каз. С. Киселева]. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 62 с.
1385904
  Дементьев Г.П. Сокола - кречеты. Систематика, распространение, образ жизни и практическое значение / Г.П. Дементьев. – Москва : Московского общества испытателей природы, 1951. – 188с.
1385905
  Даскалов С.Ц. Соколарские председатели. / С.Ц. Даскалов. – София, 1966. – 200с.
1385906
  Дюбин В.В. Соколик / В.В. Дюбин. – Кишинев, 1953. – 136с.
1385907
  Дюбин В.В. Соколик / В.В. Дюбин. – Кишинев, 1956. – 108с.
1385908
  Лаціс В.Т. Соколик : повісті / В.Т. Лаціс. – Ленінградд, 1956. – 78 с.
1385909
  Овчинников М.Ф. и Хазанов Л.Я. Соколиная высота / М.Ф. и Хазанов Л.Я. Овчинников. – М., 1955. – 20с.
1385910
  Дубовицкий А.А. Соколиная высота / А.А. Дубовицкий. – Алма Ата, 1973. – 102с.
1385911
  Максимов В.Г. Соколиная забава : стихи / В.Г. Максимов. – Л., 1986. – 87с.
1385912
  Афанасьев Игорь Соколиная охота : планетарий / Афанасьев Игорь, Воронцов Дмитрий // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 100-105 : Фото


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
1385913
  Пасько С.Д. Соколиная охота. / С.Д. Пасько. – Кишинев, 1967. – 195с.
1385914
  Чуев Ф.И. Соколиная песня крыла / Ф.И. Чуев. – М, 1970. – 94с.
1385915
  Суворов Г.К. Соколиная песня. / Г.К. Суворов. – М., 1972. – 223с.
1385916
  Варавва И.Ф. Соколиная степь / И.Ф. Варавва. – Москва, 1979. – 191с.
1385917
  Кочетков В. Соколиная страна / В. Кочетков. – Кишинев, 1966. – 191 с.
1385918
  Купер Д.Ф. Соколине око / Д.Ф. Купер. – К, 1924. – 57с.
1385919
  Баюканський А.Б. Соколині ратники : Роман / А.Б. Баюканський; Переклад з російської. – Київ : Дніпро, 1990. – 699 с.
1385920
  Сыздыков Ж. Соколиное племя / Ж. Сыздыков. – Алма-Ата, 1958. – 106с.
1385921
  Паэгле Л. Соколиное племя : стихи / Леон Паэгле; пер. с латыш. – Рига : Лиесма, 1973. – 167 с.
1385922
  Хади-заде Р Соколиный взлет : повести и рассказы / Расул Хади-заде; пер. с тадж. – Москва, 1981. – 264 с.
1385923
  Василенко Б.М. Соколиный взлёт / Б.М. Василенко. – Изд. 2-е, доп. – Київ, 1982. – 208с.
1385924
  Какуев Л.Г. Соколиный выводок / Л.Г. Какуев, В.С. Митин. – Сухуми : Алашара, 1981. – 95 с.
1385925
  Попова Л.М. Соколиный мир / Л.М. Попова. – Л., 1944. – 48с.
1385926
  Левский Аким Соколій Пупь : роман // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 1 (648). – С. 17-51. – ISSN 0132-2036
1385927
   Соколов Борис Сергеевич (1914-2013) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 9. – С. 1447 : фото. – ISSN 0016-7886
1385928
  Карбасников М.Н. Соколов Н. Н. / М.Н. Карбасников. – с.
1385929
  Гриценко І.С. Соколов Платон Петрович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 231. – ISBN 978-966-06-0557-2
1385930
   Соколов Платон Петрович (1863-1923) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 453. – ISBN 978-966-439-754-1
1385931
   Соколов Юрій Дмитрович (1896-1971) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 453. – ISBN 978-966-439-754-1
1385932
   Соколова А.Л. Выставка произведений. Ярославль, 1975. – Ярославль, 1975. – 20с.
1385933
  Довгалюк Х. Соколова дочка / Х. Довгалюк. – Буенос-Айрес, 1973. – 250с.
1385934
  Каралийчев А. Соколова нива / А. Каралийчев. – София, 1946. – 187с.
1385935
   Соколова О.А. Выставка живописи и графики. – М., 1977. – 22с.
1385936
  Марченко О.Д. Соколове -- символ баратерства. / О.Д. Марченко. – Х, 1975. – 127с.
1385937
  Георгиев С. Соколово : исторически очерк за село Соколово и Киркова махала / С. Георгиев. – София : Издателство на отечествения фронт, 1989. – 175 с.
1385938
   Соколовское магнетитовое месторождение. – Ленинград, 1979. – 247с.
1385939
   Соколовський Ігор Леонідович (1918-1984) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 453. – ISBN 978-966-439-754-1
1385940
  Гриценко І.С. Соколовський Павло Омелянович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 186. – ISBN 978-966-06-0557-2
1385941
   Соколовський Павло Омелянович (1860-1934) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 453 -454. – ISBN 978-966-439-754-1
1385942
  Домашевський С.В. Соколоподібні птахи (falconiformes) Центрального Полісся України (сучасний стан, біологія та питання охорони) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.08 / Домашевський Сергій Володимирович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 32 назви
1385943
  Белугин В.А. Соколы прилетают с Востока : повести / В.А. Белугин ; [худож. В. Носков]. – Москва : Современник, 1981. – 351 с. : ил. – (Новинки "Современника")
1385944
  Котов В.П. Сокольники. / В.П. Котов. – М, 1964. – 67с.
1385945
  Баюканский А.Б. Сокольные ратники / А.Б. Баюканский. – Воронеж, 1986. – 332с.
1385946
  Посадский И.В. Сокольские празднества учащихся Варшавского учебного округа 3-4 октября 1910 года / И.В. Посадский. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр., 1910. – [4], 80 с., 20 л. ил.
1385947
  Пашков Ю.В. Соколья гора / Ю.В. Пашков. – М., 1973. – 143с.
1385948
  Пашков Ю.В. Соколья гора / Ю.В. Пашков. – М., 1974. – 143с.
1385949
  Георге Уве Сокотра : Осколок мезозоя. Открытие // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 94-108 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1385950
  Реутов Сергій Сокотра. Пустеля чудес : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 20-32 : Фото, карта
1385951
  Паламарчук Андрей Сокотрийскую письменность придумали россияне // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июнь. – С. 48 : фото
1385952
  Наумкин В.В. Сокотрийцы / В.В. Наумкин. – Москва, 1988. – 302 с.
1385953
  Беспалов І.О. Сократ - його філософія та діалогічний метод // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 34-40. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 59). – ISSN 2306-6687
1385954
  Сергеенко П.А. Сократ : Драматическая хроника в 4-х действиях / П. Сергеенко. – Москва : Изд. ред. журн.: "Детское чтение" и "Педагогический листок", 1902. – 160 с.
1385955
  Жебелев С.А. Сократ / С.А. Жебелев. – Берлин, 1923. – 192с.
1385956
  Нерсесянц В.С. Сократ / В.С. Нерсесянц. – Москва : Наука, 1977. – 152 с. – (Научные биографии)
1385957
  Томан Й. Сократ : роман / Й. Томан, М. Томанова. – Київ : Дніпро, 1979. – 512 с.
1385958
  Нерсесянц В.С. Сократ / В.С. Нерсесянц. – Москва, 1980. – 152с.
1385959
  Кессиди Ф.Х. Сократ / Ф.Х. Кессиди. – Москва, 1982
1385960
  Томан Й. Сократ : Роман / Й. Томан, М. Томанова : Радуга, 1983. – 479с.
1385961
  Нерсесянц В.С. Сократ / В.С. Нерсесянц; Отв. ред. Л.С.Мамут. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1984. – 190с.
1385962
  Кессиди Ф.Х. Сократ / Ф.Х. Кессиди. – 2-е доп. изд. – Москва : Мысль, 1988. – 220 с. – (Мыслители прошлого)
1385963
  Алєксандрова О.В. Сократ // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 168-170. – ISBN 966-316-069-1
1385964
  Радзинский Э.С. Сократ / Эдвард Радзинский. – Москва : АСТ ; Астрель, 2011. – 190, [2] с. – ISBN 978-5-17-074318-6
1385965
  Ларни М. Сократ в Хельсинке / М. Ларни. – М, 1968. – 62с.
1385966
  Ильин В.Н. Сократ и антропология самопознания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 87-89. – ISSN 0042-8744
1385967
  Толстых В.И. Сократ и мы / В.И. Толстых. – Москва, 1981. – 383с.
1385968
  Толстых В.И. Сократ и мы. / В.И. Толстых. – 2-е изд. – М., 1986. – 384с.
1385969
  Новгородцев П.И. Сократ и Платон // Сочинения / П.И. Новгородцев. – Москва : Раритет, 1995. – С. 235-284. – (Библиотека духовного возрождения). – ISBN 5-85735-012-3
1385970
  Ларні М. Сократ у Хельсінкі : новели / М. Ларні; Перекл. з фінської Емма Лисецька. – Київ : Дніпро, 1975. – 190с. – (Зарубіжна новела ; Кн. 20)
1385971
  Томан Й. Сократ. / Й. Томан, М. Томанова. – Москва, 1981. – 479с.
1385972
   Сократ. Платон. Аристотель. Сенека : Биогр. очерки. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 416с. – (Исторические силуэты). – ISBN 5-222-0022-6-8
1385973
  Лузин Л.Л. Сократительная способность миокарда у больных с ревматическими пороками сердца и ее изменения в результате лечения. : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Лузин Л.Л. ; Кишинев. гос. мед. ин-т. – Кишинев, 1965. – 16 с.
1385974
  Фан Сократительные свойства глицеринированных мышечных волокон и влияние на них природных производных имидазола. : Автореф... канд. биол.наук: / Фан Ван-Ань.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. ф-тет. – М., 1966. – 25л.
1385975
  Ксенофонт Афинский Сократические сочинения / Ксенофонт Афинский. – Москва-Л., 1935. – 417с.
1385976
  Дзоффоли С. Сократические тенденции в религиозно-философских воззрениях Луиджи Джуссани // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Рос. акад. наук, Президиум. – Москва, 2014. – № 3, (май - июнь). – С. 112-126. – ISSN 0236-2007
1385977
  Алєксандрова О.В. Сократичні школи // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 170-171. – ISBN 966-316-069-1
1385978
  Нефедченко О. Сократівська діалогічна евристика та її розвиток у зарубіжній і вітчизняній освіті // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 5 (69). – С. 132-145. – ISSN 2312-5993
1385979
  Бєлінська Д. Сократівський діалог як метод викладання в українській юридичній освіті // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 89-94. – ISBN 978-966-2075-20-5
1385980
  Туренко О.С. Сократівсько-платонівські версії мужності як спроба знайдення засобу синхронізації індивідуальної та колективної суверенності // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 88-93. – ISSN 1728-3671
1385981
  Кобзев М.С. Сократовский метод обучения / М.С. Кобзев, Н.а. Горбачев. – Саратов, 1991. – 89с.
1385982
  Кларк А.Ч. Сокращение Большого рифа. / А.Ч. Кларк. – Москва : Мир, 1967. – 224с.
1385983
   Сокращение вредных технологических выбросов в атмосферу металлургическими предприятиями.. – Челябинск, 1979. – 143с.
1385984
  Михайловская И.М. Сокращение затрат времени покупателей / И.М. Михайловская. – Киев : Техніка, 1987. – 112 с.
1385985
  Лыви Я.С. Сокращение затрат рабочего времени на уход и содержание коров в Эстонской ССР. : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Лыви Я.С.; Тартуский гос. ун-тет. – Тарту, 1968. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
1385986
  Бондарчук А. Сокращение календарных сроков вхождения в состояние "спортивной формы" // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2016. – № 4. – С. 40-43. – ISSN 1992-7886
1385987
   Сокращение названий периодических изданий журналов и продолжающихся изданий.. – Москва, 1970. – 4с.
1385988
   Сокращение названий периодических изданий журналов и продолжающихся изданий.. – Москва, 1971. – 3 с.
1385989
  Вольф Х. Сокращение первых оснований математики : Сочиненное в пользу учащегося юношества Христианом Волфом, профессором математики и философии Гальской академии и членом Санктпетербургской и Парижской, Лондонского социетета и Берлинской академии. – В Санктпетербурге : при Морском шляхетном кадетском Корпусе
Т. 2. – 1771. – 461с. : 23 л. черт.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст. - картон, папір, корінець та куточки зі шкіри
1385990
  Москаленко Г.К. Сокращение продолжительности рабочего дня - великое завоевание тудящихся / Г.К. Москаленко. – М., 1960. – 32с.
1385991
  Филонов О.В. Сокращение расходных коэффициентов металла в обжимно-хаготовочном цехе путем уменьшения потерь в окалину : Автореф... канд. техн.наук: 324 / Филонов О.В.; Ин-т черной металлургии. – Днепропетровск, 1969. – 21л.
1385992
   Сокращение русских слов и словосочетаний в библиографическом описании произведеий печати. ГОСТ 7.12-77. – Москва : Изд-во стандартов, 1979. – 24 с. – (Система информационно-бибилиографической деятельности)
1385993
   Сокращение русских слов и словосочетаний в библиографическом описании произведений печати: ГОСТ 7.12-77. : Изд. официальное. – Москва : Изд-во стандартов, 1977. – 24 с. – (Система информационно-библиографической документации)
1385994
  Турковская Галина Александровна Сокращение ручного неквалифицированного и тяжелого труда как фактор оптимизации профессиональной и квалифицированной структуры рабочего класса в условиях развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Турковская Галина Александровна; МГУ. – М., 1985. – 22л.
1385995
  Бунько Сокращение ручного неквалифицированного труда. / Бунько, Голланд, А.З. Дадашев. – М., 1987. – 246с.
1385996
  Пантелеев Сокращение ручного труда : опыт и перспективы / Пантелеев, Червова, Г.П. и др. Харченко. – Киев : Техніка, 1987. – 111 с.
1385997
  Курилович С В. Сокращение ручного труда в условиях нового хозяйственного механизма. / С В. Курилович, Околелых, И.В. Голиков. – Воронеж, 1990. – 101с.
1385998
  Фирсов В.Р. Сокращение сети государственных и муниципальных библиотек Российской Федерации в 2011-2014 гг. // Библиография : научный журнал по библиографоведению, книговедению и библиотековедению / Изд-во "Бук чембэр интернэшнл". – Москва, 2015. – № 4 (399), июль - август. – С. 3-18. – ISSN 0869-6020


  Приведена различная статистика о тенденциях к изменениям в библиотечной системе России в целом и по ее регионам за 2011-2014 гг.
1385999
  Талалов Г.В. Сокращение сроков подготовительного периода как один из факторов снижения стоимости энергетического строительства. / Г.В. Талалов. – М.-Л., 1961. – 47с.
1386000
  Медведева Г.С. Сокращение штата / Г.С. Медведева. – М, 1989. – 63с.
<< На початок(–10)1381138213831384138513861387138813891390(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,