Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1381138213831384138513861387138813891390(+10)В кінець >>
1381001
  Сокирко О. "Степенный порядок малороссийских чинов" 1742 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 52-55. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  В 1742 р. козацька старшина уклала ієрархічний порядок урядів і чинів, який став першим зразком юридичного регламентування службових посад у військовій та цивільній адміністраціях Гетьманщини. Стаття присвячена аналізу історичного контексту появи та ...
1381002
  Мурашко О.С. "Степова столиця України" та династія Симиренків // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 21. – С. 110-124. – (Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство)
1381003
  Олійник Л. "Степовий хлопчик" Сергій Прокоф"єв і Україна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28-29 листопада (№ 224/225). – С. 15
1381004
  Маслій М. "Степом, степом" - 50! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 лютого (№ 18/19). – С. 23


  Композитор Анатолій Пашкевич: "Через пісню нас з поетом Миколою Негодою викликали в обком "на килим".
1381005
  Сергеев А.С. "Стерегущий". Роман / А.С. Сергеев. – М., 1957. – 341с.
1381006
  Марценюк В. "Стидно було, шо я - завідувачка і живу в гуртожитку" = Праправнучка Тараса Шевченка знає напам"ять "Кобзар" // Газета по-українськи. – Київ, 2013. – 28 травня (№ 48). – С. 21


  77-річна Валентина Сушицька з м. Ладижин на Вінниччині є прапраправнучкою письменника Тараса Шевченка. Вона з роду Катерини - рідної сестри поета.
1381007
  Анісімова Н. "Стилет і стилос - повелось іздавна...": герменевтичні аспекти мотиву творчості у ліриці Ігоря Римарука // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 43/44 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 5-21
1381008
  Єфімов Л.П. [Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз] : [навч.-метод. посіб.] / [Єфімов Л.П., Ясінецька О.А.]. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 239, [1] с. : табл. – Бібліогр. опис. зробл. за даними в кінці кн. - На обкл. зазнач.: Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови. - На тит. арк.: L.P. Yefimov, E.A. Yasinetskaya. Practical stylistics of English. – Бібліогр.: с. 217-228. – ISBN 966-7890-65-1
1381009
  Єфімов Л.П. [Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз] : [навч.-метод. посіб.] / [Єфімов Л.П., Ясінецька О.А.]. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 239, [1] с. : табл. – Бібліогр. опис. зробл. за даними в кінці кн. - На обкл. зазнач.: Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови. - На тит. арк.: L.P. Yefimov, E.A. Yasinetskaya. Practical stylistics of English. – Бібліогр.: с. 217-228. – ISBN 978-966-382-339-3
1381010
  Стеклов Ю.М. Степан Халтурин / Ю.М. Стеклов. – Москва, 1919. – 47с.
1381011
  Соболев В.А. Степан Халтурин / В.А. Соболев. – Киров, 1957. – 80с.
1381012
  Полевой Ю.З. Степан Халтурин / Ю.З. Полевой. – Москва, 1957. – 51с.
1381013
  Прокофьев В.А. Степан Халтурин / В.А. Прокофьев. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 285 с. – (Жизнь замечательных людей ; 16 (264))
1381014
  Соболев В.А. Степан Халтурин / В.А. Соболев. – Киров, 1973. – 115с.
1381015
  Полевой Ю.З. Степан Халтурин / Ю.З. Полевой. – М., 1979. – 111с.
1381016
  Прокофьев В.А. Степан Халтурин / В.А. Прокофьев. – М., 1985. – 284с.
1381017
  Чехович С.В. Степан Чайка / С.В. Чехович. – К, 1968. – 38с.
1381018
  Чрелашвили Л.П. Степан Чрелашвили : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Чрелашвили Л.П. ; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С. Пушкина. – Тбилиси, 1966. – 35 с.
1381019
  Акопян Г.С. Степан Шаумян - верный ученик и соратник Ленина и Сталина. 1878-1918. (Жизнь и деятельность) : Автореф. дис... канд. ист. наук / Акопян Г.С.; АОН при ЦК ВКП(б). Каф. истории ВКП(б). – Москва, 1951. – 16 с.
1381020
  Гаврилов Валентин Яковлевич Степан Шаумян - пропагандист идей пролетарского интернационализма : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гаврилов Валентин Яковлевич; ЛГУ. – Л., 1977. – 17л.
1381021
  Барсегян Х.А. Степан Шаумян / Х.А. Барсегян. – Київ : Політвидав України, 1984. – 135 с. – Бібліогр. до розділів: с. 129-134. – (Борці за владу Рад)
1381022
  Воскерчан А. Степан Шаумян и вопросы литературы / А. Воскерчан. – Ереван, 1956. – 227 с.
1381023
  Воскерчан А. Степан Шаумян и вопросы литературы / А. Воскерчан. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва, 1959. – 231 с.
1381024
  Барсегян Х.А. Степан Шаумян как журналист-публицист. : Автореф... канд. ист.наук: / Барсегян Х.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1950. – 27 с.
1381025
  Гаспарян Н. Степан Шаумян как крупный теоретик и пропагандист марксизма : Автореф... канд. филос.наук: / Гаспарян Н. – Ереван, 1949. – 22 с.
1381026
  Акопян Г.С. Степан Шаумян. Жизнь и деятельность. 1878-1918 / Акопян Г.С. – Москва : Политиздат, 1973. – 268 с.
1381027
  Олексеенко В.С. Степан Шкурат / В.С. Олексеенко. – К., 1983. – 67с.
1381028
  Розиграєв О. Степан Шухевич - адвокат, військовий, суддя (штрихи до історичного портрета) // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 445-473. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
1381029
  Дементьев Валерий Степан Щипачев : Очерк жизни и творчества / Дементьев Валерий. – Москва : Советский писатель, 1956. – 169 с.
1381030
  Бабенышева С.Э. Степан Щипачев : критико-биогр. очерк / С.Э. Бабенышева. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 179 с., [1] л. портр.
1381031
  Абрамов К.Г. Степан Эрзя : роман / Кузьма Абрамов ; худож. О.А. Коняшин. – Москва : Советская Россия, 1980. – 557 с. : ил.
1381032
  Абрамов К.Г. Степан Эрьзя : роман / Кузьма Абрамов. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1977. – 446 с. : ил.
1381033
  Абрамов К.Г. Степан Эрьзя : [роман] / Кузьма Абрамов ; худож. О.А. Коняшин. – 2-е изд. – Москва : Советская Россия
[Кн. 3]. – 1981. – 384 с. : ил.
1381034
  Павлова Г.Е. Степан Яковлевич Румовский (1734-1812) / Г.Е. Павлова. – Москва : Наука, 1979. – 200 с.
1381035
  Тимошик М.С. Степан Ярмусь та його роль у ствердженні українського журналістикознавства в Канаді // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 40-43.
1381036
  Мандзюк Д. Степана Бандеру прийняли до "Пласту" з третьої спроби // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 14 (117). – С. 52-57
1381037
  Хоружевський М.Д. Степанида Виштак / М.Д. Хоружевський. – К, 1960. – 56с.
1381038
  Іллеш Б. Степанів Килим / Б. Іллеш. – Харків, 1930. – 128с.
1381039
  Кулик Н. Степанівна. Жінка-воїн / Наталія Кулик // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 12 червня (№ 23). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
1381040
  Чаусов Н.К. Степанкина правда // Саяны шумят / П.П. Петров. – Иркутск, 1988. – С. 119-313
1381041
  Яровий В. Степанко / В. Яровий. – Х.-К., 1931. – 41с.
1381042
  Спахов С.Ф. Степанов М.Е. / С.Ф. Спахов. – Киев
Крейсер "Коминтерн". – 1990. – 185с.
1381043
  Кульова В. Степанова весна // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4. – С. 11-12
1381044
  Ходанич П.М. Степанова земля : повість, оповідання / Петро Ходанич. – Ужгород : Карпати, 1988. – 237 с.
1381045
   Степанові Руданському. Про життя та літ. діяльність письменника. 1833-1873.. – Одеса, 1968. – 260с.
1381046
  Казарян Мкртич Хачикович Степанос Паласанян как грамматист восточно-армянского литературного языка (ашхарабара) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Казарян Мкртич Хачикович; Арм. гос. пед. ин-т им. Х.Абовяна. – Ереван, 1973. – 20л.
1381047
   Степану Богдановичу Гавришу - 50 // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.6. – ISSN 0132-1331
1381048
   Степану Івановичу Іщуку - 70! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 63 : фото. – (Географія ; вип. 55). – ISSN 1728-3817
1381049
   Степану Іщуку -65 ! // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 293-294. – ISBN 966-95774-3-8
1381050
   Степану Миколайовичу Цимбалу - 80 // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 4. – С. 130-133 : фото. – ISSN 0204-3548


  Стаття присвячена юбілею видатного вченого, доктору геологічних наук, професору, лауреату Державної премії УРСР у галузі науки та техніки.
1381051
  Ситник К.М. Степану Михайловичу Стойку — 95! // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72 , № 1. – С. 89-90. – ISSN 0372-4123
1381052
   Степану Петровичу Войтенку - 70 : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 36. – Бібліогр.: Фото
1381053
   Степану Степановичу Мохначуку - 75 ! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 61. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817
1381054
  Сумарюк М. Степеневі ряди, що породжують вільні напівгрупи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 47-49. – (Математика. Механіка ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Наводяться нові достатні умови аналітичного характеру при виконанні яких, напівгрупа породжена елементарними функціями, що розкладаються у степеневі ряди певного вигляду, буде вільною напівгрупою. New sufficient conditions of analytical character are ...
1381055
  Григорян Нектар Размиковна Степени завершенности высказывания и их интонационное выражение в спокойной речи (Экспериментально-фонетическое исследование) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Григорян Нектар Размиковна; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1987. – 16л.
1381056
  Артемов А.К. Степени и корни / Артемов А.К. – Москва : Учпедгиз, 1959. – 72 с. – (Из опыта учителя)
1381057
  Тагиев Б.М. Степени имен прилагательных в азербайджанском языке. (На основе материалов XIV-XX вв.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Тагиев Б.М. ; АН АзССР. Ин-т литературы и языка им. Низами. – Баку, 1965. – 28 с.
1381058
  Эйвазов А.Г. Степени имен прилагательных в современном турецком литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Эйвазов А.Г.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1964. – 16л.
1381059
  Шенфилд Д.Р. Степени неразрешимости / Д.Р. Шенфилд. – Москва : Наука, 1977. – 192 с.
1381060
  Фридман А.А. Степени неразрешимости проблемы тождества для конечно-определенных групп / А.А. Фридман. – Москва, 1967. – 190с.
1381061
  Фридман А.А. Степени неразрешимости проблемы тождества слов в конечно-определенных группах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фридман А.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1963. – 4л.
1381062
  Циркин А.С. Степени нормированных пространств : Автореф... канд. физ. матнаук: / Циркин А. С.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1967. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1381063
  Бюссинг Д. Степени применения силы в боевом киберпространстве // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2013. – T. 12, № 4. – С. 1-16. – ISSN 1812-1101
1381064
  Зурабишвили Т.Д. Степени сравнения в картвельских языках. : Автореф... канд. филолог.наук: / Зурабишвили Т.Д.; Тбилис. гос. ун-тет им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1958. – 24л.
1381065
  Никулин А.С. Степени сравнения в современном русском языке / А.С. Никулин. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1937. – 92 с.
1381066
  Калинина И.К. Степени сравнения имен прилагательных и их употребление в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук / Калинина И.К., 1952. – 17 с.
1381067
  Курбыко А.Е. Степени сравнения имне прилагательных и конструкции с ними в современном белорусском языке. (на белорус. яз. ) : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Курбыко А. Е.; АН БССР, ин-т языкознания. – Минск, 1971. – 18л.
1381068
  Абрамова М.А. Степени этничности как основа национальной политики / М.А. Абрамова, Г.С. Гончарова // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 10 (342 ). – С. 42-50. – ISSN 0132-1625
1381069
  Головина Валентина Григорьевна Степенная асимптотика решений разностных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Головина Валентина Григорьевна; Кубан. гос. ун-т. – Краснодар, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1381070
  Гусейнов П.М. Степенной пограничный слой в линейных краевых задачах с малым параметром для дифференциальных уравнений второго порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.08 / Гусейнов П.М.; АН СССР. – М, 1974. – 14л.
1381071
  Гордеев А.Н. Степенной энергетический спектр космических лучей как решение общековариантного кинетического уровнения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Гордеев А. Н.; Ун-т дружбы народов, Фак. физ. мат. и естеств. наук. – М., 1966. – 7л.
1381072
   Степень внедрения европейских стандартов в странах Восточного партнерства : оценка прогресса и проблем в Молдове, Украине и Грузии / [Ю.Сокол, И. Варварюк, Л. Ступару и др. ; Eastern Partnership Civil Society Forum и др.]. – [Кишинев] : Центр инноваций и политики в Молдове, 2017. – 49 с. : табл. – Библиогр.: Источники в подстроч. примеч.
1381073
  Зелинский Ю.Б. Степень для многозначных отображений / Ю.Б. Зелинский. – К., 1976. – 28 с.
1381074
  Войнович В.Н. Степень доверия : Повесть о Вере Фигнер / Владимир Войнович. – Москва : Политиздат, 1972. – 384 с. – (Пламенные революционеры)
1381075
  Абзианидзе Т.Г. Степень звонкости звонких смычных согласных в грузинском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Абзианидзе Т.Г.; Тбилис.гос. ун-т. – Тбилиси, 1960. – 16л.
1381076
  Кузьминова Е.А. Степень императивности грамматики Мелетия Смотрицкого // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 97-108. – ISSN 0130-9730
1381077
  Стасенко Н.Г. Степень надежности / Н.Г. Стасенко. – М, 1985. – 224с.
1381078
  Леваковская Е.В. Степень надежности. Повести и рассказы / Е.В. Леваковская. – Москва, 1971. – 272с.
1381079
  Янголь А.М. Степень осушения торфяных почв и ее расчетные элементы. / А.М. Янголь. – Одесса, 1940. – 132с.
1381080
  Незнанский Ф.Е. Степень покорности : [роман] / Фридрих Незнанский. – Москва : АСТ ; Олимп, 2003. – 317, [2] с. – (Господин адвокат ; вып. 14). – ISBN 5-7390-1194-9
1381081
  Мокин И.В. Степень продуктивности суффиксов -er-, -iser- и -fier в современном шведском языке // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1381082
  Оботуров В.А. Степень родства, или О традициях, творящих поэтический облик современности. / В.А. Оботуров. – М. : Современник, 1977. – 206 с.
1381083
  Ушаков Д. Степень родства. Стихи. / Д. Ушаков. – Архангельск, 1969. – 66с.
1381084
  Куница М.Н. Степень селитебности физико-географических регионов Подолья : ландшафтные предпосылки регионального природопользования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип.30. – С. 69-76 : Карта. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0201-4122
1381085
  Коваленков А.А. Степень точности / А.А. Коваленков. – М, 1972. – 143с.
1381086
  Голота П. Степи-заводові / П. Голота. – Катеринослав, 1925. – 31с.
1381087
  Богачев В. Степи бассейна р. Маныча : (С картой) / В. Богачев. – С.-Петербург : Типо-Литография К. Биркенфельда, 1903. – 162 с.
1381088
  Гречка А. Степи в огні / А. Гречка. – Х.-Одеса, 1930. – 100с.
1381089
  Дольд-Михайлик Степи жаждут / Дольд-Михайлик. – М, 1951. – 63с.
1381090
  Крылов П.Н. Степи Западной части Томской губернии : ботанико-географический обзор / П. Крылов. – Петроград : Тип. А.Э. Коллинс, 1916. – 140 с.,7 л. ил.-фото, 5 л. карт : ил. + карт. – (Труды почвенно-ботанических экспедиций по исследованию колонизационных районов Азиатской России / Переселенческое управление Главного управления землеустройства и земледелия ; Ч. 2 ; Ботанические исследования 1913 года / под ред Б.А. Федченко. Вып. 1)


  Авт. Труды, 2: Федченко, Борис Алексеевич (1872-1947)
1381091
  Алимбаев М. Степи казахские : стихи / Музафар Алимбаев ; пер. с казах. Е. Елисеева. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 64 с.
1381092
  Клеопов Д.Ю. Степи Надозівської кристалічної смуги / Д.Ю. Клеопов. – Харків, 1928. – с.
1381093
   Степи Нижнего Поволжья. – Саратов, 1964. – 79с.
1381094
  Залата Д Ф. Степи под Херсоном : роман / Д Ф. Залата. – Днепропетровск : Промінь, 1969. – 327с.
1381095
  Смоленчук М.К. Степи полинові / М.К. Смоленчук. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 242 с.
1381096
  Ралль Ю.М. Степи русские / Ю.М. Ралль. – Ставрополь, 1960. – 101с.
1381097
  Куминова А.В. Степи Сибири / А.В. Куминова. – Новосибирск, 1949. – 72с.
1381098
  Пилатов П.Н. Степи СССР как условие материальной жизни общества / Ярославский гос. пед. ин-т им. К.Д. Ушинского ; Ярославский отдел географического общества СССР ; П.Н. Пилатов ; [с предисловием и под ред. Н.С. Фролова]. – Ярославль : Верхне-Волжск. кн. из-во
К проблеме - природа и человек. – 1966. – 288 с.
1381099
  Алешко В. Степи цвітуть : вибрані поезії (1907-1927) / В. Алешко. – Одеса : ДВУ, 1928. – 104 с.
1381100
   Степи Центрально-Черноземной области. – М.-Л., 1931. – 327с.
1381101
  Гутгарц Н. Степи, дубравы и стихи / Н.Гутгарц; Переводы на рус. и укр. яз. – Москва : Слово, 2004. – 172с. – ISBN 5-9290-0128-5
1381102
  Смоленчук М.К. Степівчани / М.К. Смоленчук. – Київ, 1963. – 106 с.
1381103
  Пантелеев И.И. Степка: Повести: Для сред. и ст. шк. возраста. / И.И. Пантелеев. – Красноярск, 1989. – 271с.
1381104
  ЧАусов Степкина правда. / ЧАусов. – 2-е изд. – М., 1963. – 237с.
1381105
  ЧАусов Степкина правда. / ЧАусов. – 2-е изд. – Саратов, 1968. – 186с.
1381106
  Печищев П.В. Степкино счастье. / П.В. Печищев. – Уфа, 1964. – 96с.
1381107
   Степкіна Тетяна Григорівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 381 : фото
1381108
  Сейткадыров А. Степная баллада / А. Сейткадыров. – Алма-Ата, 1972. – 86с.
1381109
   Степная барышня. – М., 1989. – 669с.
1381110
  Солоухин В.А. Степная быль / В.А. Солоухин. – М, 1959. – 96с.
1381111
  Рождественский В.А. Степная весна / В.А. Рождественский. – Алма-Ата, 1975. – 91с.
1381112
  Ревенко А.М. Степная воля : кн. стихов / А.М. Ревенко. – Москва, 1979. – 128с.
1381113
  Ревенко А.М. Степная воля: книга стихов / А.М. Ревенко. – М., 1987. – 134с.
1381114
  Мигунова М.Г. Степная глушь / М.Г. Мигунова. – Симферополь, 1952. – 64с.
1381115
  Ревенко А.М. Степная грамота / А.М. Ревенко. – М,, 1974. – 31с.
1381116
  Паустовский К.Г. Степная гроза : рассказы / К.Г. Паустовский. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1945. – 75 с.
1381117
  Володин Г.Г. Степная даль / Г.Г. Володин. – Сталино, 1955. – 256с.
1381118
  Жумагалиев К. Степная дорога : стихи / К. Жумагалиев. – Москва : Советский писатель, 1980. – 112 с.
1381119
  Каимов К. Степная звезда : повесть и рассказы / К. Каимов. – Фрунзе : Кыргызстан, 1972. – 118 с.
1381120
  Браунер А. Степная или курганчиковая мышь : "Славянская" тип. Н.Хрисогелос, 1899. – 4 с. – Отд. оттиск из: "Записки" Имп. Общ. сельск. хоз. южной России
1381121
  Балакаев А.Г. Степная искра : стихи : пер. с калм. / А.Г. Балакаев. – Элиста : Калм. кн. изд-во, 1961. – 88 с. : 1 портр.
1381122
  Бровченко В.Я. Степная колыбель / В.Я. Бровченко. – Москва, 1974. – 96 с.
1381123
  Карпенко М.Ф. Степная криница / М.Ф. Карпенко. – Ашхабад, 1965. – 59с.
1381124
  Жамбалон А. Степная музыка / А. Жамбалон. – Иркутск, 1974. – 71с.
1381125
  Дубов А. Степная новь / А. Дубов. – Симферополь : Крымиздат, 1952. – 39 с.
1381126
  Кузнецов Е. Степная песня / Е. Кузнецов. – Сталино, 1951. – 68с.
1381127
  Вохменцев Я.Т. Степная песня / Я.Т. Вохменцев. – Челябинск, 1955. – 92с.
1381128
  Дорджиев Б.Б. Степная песня : сборник стихов / Басанг Дорджиев ;. – Москва, 1960. – 56 с.
1381129
  Бахарев А.А. Степная песня : рассказы и очерки / Бахарев А.А. – Ростов : Кн. изд-во, 1963. – 251 с.
1381130
  Масенко Терень Степная песня. Стихи / Масенко Терень. – Москва : Правда, 1962. – 32 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 15)
1381131
  Михайлов А.А. Степная песнь. / А.А. Михайлов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 280 с.
1381132
  Богатырев В.Г. Степная повесть / В.Г. Богатырев. – М, 1979. – 208с.
1381133
  Мордовина Н.А. Степная пристань / Н.А. Мордовина. – М., 1980. – 79с.
1381134
  Кузовлева Т.В. Степная птица / Т.В. Кузовлева. – Алма-Ата, 1977. – 107с.
1381135
  Касаткин П.Е. Степная радуга / П.Е. Касаткин. – Воронеж, 1967. – 71с.
1381136
  Разумневич В.Л. Степная радуга / В.Л. Разумневич. – Саратов, 1971. – 192с.
1381137
  Кумисбаев У. Степная рапсодия : стихи / У. Кумисбаев; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1983. – 79 с.
1381138
  Евпатов В.П. Степная река / В.П. Евпатов. – Минск, 1985. – 95с.
1381139
  Нижегородцева А.В. Степная соль / А.В. Нижегородцева. – М., 1983. – 48с.
1381140
  Долматовский Е.А. Степная тетрадь / Е.А. Долматовский. – М, 1943. – 47с.
1381141
  Сакало Д.И. Степная флора СССР, пути и закономерности ее исторического развития : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Сакало Д.И. ; АН УССР , Объединен. совет биол. наук. – Киев, 1966. – 45 с.
1381142
  Елпатьевский Д.В. Степное овцеводство. / Д.В. Елпатьевский. – М.-Л., 1930. – 69с.
1381143
  Кривцова-Гракова Степное Поволжье и Причерноморье в эпоху поздней бронзы / Кривцова-Гракова О.А. ; Под ред. Смирнова // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1955. – № 46 : Степное Поволжье и Причерноморье в эпоху поздней бронзы / Кривцова-Гракова О.А. ; Под ред. Смирнова К.Ф. – С. 1-166, илл. карт
1381144
  Шарафутдинова И.Н. Степное Поднепровье в эпоху поздней бронзы / И.Н. Шарафутдинова. – Киев, 1982. – 160с.
1381145
  Павленко П.А. Степное солнце // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1974. – Т. 7. – С. 475-551. – (Б-ка пионера)
1381146
   Степное солнце. – М., 1986. – 262с.
1381147
  Павленко П.А. Степное солнце. Повесть / П.А. Павленко. – Воронеж, 1949. – 80 с.
1381148
  Павленко П.А. Степное солнце. Повесть / П.А. Павленко. – Москва, 1949. – 79с.
1381149
  Павленко П.А. Степное солнце. Повесть / П.А. Павленко. – Москва, 1949. – 64с.
1381150
  Павленко П.А. Степное солнце. Повесть / П.А. Павленко. – Москва, 1950. – 111с.
1381151
  Павленко П.А. Степное солнце. Повесть / П.А. Павленко. – Москва, 1951. – 72с.
1381152
  Павленко П.А. Степное солнце. Повесть / П.А. Павленко. – Москва, 1959. – 87с.
1381153
  Артищев В.В. Степное чудо : [повесть] / Артищев В.В. – Свердловск : Свердловское книжное издательство, 1960. – 68 с. : ил.
1381154
  Митрохин В.В. Степное эхо / В.В. Митрохин. – Симферополь, 1979. – 191с.
1381155
  Алимжанов А. Степное эхо : романы / Ануар Алимжанов. – Москва : Советский писатель, 1980. – 512 с. : ил.
1381156
  Алимжанов А.Т. Степное эхо : романы / Ануар Алимжанов. – Алма-Ата : Жалын, 1983. – 600 с.
1381157
  Белаш Б.Ф. Степной Антей : художественно-документальная повесть / Б.Ф. Белаш. – Киев : Молодь, 1983. – 80 с. : ил.
1381158
   Степной бюллетень : рабочий бюллетень о сохранении степных экосистем и неразрушительном природопользовании в степях / ООО "Сибэкоцентр" ; Благотворительный фонд "Центр охраны дикой природы" ; редкол.: А. Антончиков, Т.М. Брагина, А.В. Василюк [и др.]. – Москва ; Новосибирск, 1998-. – ISSN 1684-8438
№ 45, осень - зима. – 2015. – 80 с.
1381159
   Степной бюллетень : рабочий бюллетень о сохранении степных экосистем и неразрушительном природопользовании в степях / ООО "Сибэкоцентр" ; Благотворительный фонд "Центр охраны дикой природы" ; редкол.: А. Антончиков, Т.М. Брагина, А.В. Василюк [и др.]. – Москва ; Новосибирск, 1998-. – ISSN 1684-8438
№ 46, весна. – 2016. – 78 с.
1381160
   Степной бюллетень : рабочий бюллетень о сохранении степных экосистем и неразрушительном природопользовании в степях / ООО "Сибэкоцентр" ; Благотворительный фонд "Центр охраны дикой природы" ; редкол.: А. Антончиков, Т.М. Брагина, А.В. Василюк [и др.]. – Москва ; Новосибирск, 1998-. – ISSN 1684-8438
№ 47/48, осень. – 2016. – 86 с.
1381161
   Степной бюллетень : рабочий бюллетень о сохранении степных экосистем и неразрушительном природопользовании в степях / ООО "Сибэкоцентр" ; Благотворительный фонд "Центр охраны дикой природы" ; редкол.: А. Антончиков, Т.М. Брагина, А.В. Василюк [и др.]. – Москва ; Новосибирск, 1998-. – ISSN 1684-8438
№ 49, весна. – 2017. – 80 с.
1381162
   Степной бюллетень : рабочий бюллетень о сохранении степных экосистем и неразрушительном природопользовании в степях / ООО "Сибэкоцентр" ; Благотворительный фонд "Центр охраны дикой природы" ; редкол.: А. Антончиков, Т.М. Брагина, А.В. Василюк [и др.]. – Москва ; Новосибирск, 1998-. – ISSN 1684-8438
№ 50, осень. – 2017. – 78 с.
1381163
   Степной бюллетень : рабочий бюллетень о сохранении степных экосистем и неразрушительном природопользовании в степях / ООО "Сибэкоцентр" ; Благотворительный фонд "Центр охраны дикой природы" ; редкол.: А. Антончиков, Т.М. Брагина, А.В. Василюк [и др.]. – Москва ; Новосибирск, 1998-. – ISSN 1684-8438
№ 51/52, осень/зима. – 2018
1381164
   Степной бюллетень : рабочий бюллетень о сохранении степных экосистем и неразрушительном природопользовании в степях / ООО "Сибэкоцентр" ; Благотворительный фонд "Центр охраны дикой природы" ; редкол.: А. Антончиков, Т.М. Брагина, А.В. Василюк [и др.]. – Москва ; Новосибирск, 1998-. – ISSN 1684-8438
№ 53, осень. – 2019
1381165
  Эйдеман Р.П. Степной ветер. / Р.П. Эйдеман. – М., 1965. – 270с.
1381166
  Гессе Г. Степной волк / Г. Гессе. – Новосибирск, 1990. – 349с.
1381167
  Гессе Г. Степной волк : Роман / Г. Гессе; Пер. с нем. С.Апта. – Санкт-Петербург : Азбука, 1999. – 280с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-267-00058-2
1381168
  Гессе Г. Степной волк : Роман, рассказы, эссе / Г. Гессе; Пер. с нем. С.Апта. – Харьков; Ростов -на-Дону : Фолио; Феникс, 1999. – 352с.с. – (Классики ХХ века). – ISBN 966-03-0596-6
1381169
  Гессе Г. Степной волк : Роман, рассказы, эссе. / Г. Гессе; Пер.с нем С.К.Апта. – Харків. Москва : Фолио. АСТ., 2000. – 352с. – (Вершины. Мастера.). – ISBN 966-03-1125-7
1381170
  Гессе Г. Степной волк : Роман / Г. Гессе; Пер. с нем. С. Апта. – Санкт-Петербург : Азбука-СПб, 2002. – 288с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-267-00618-1


  Один из наиболее знаменитых романов писателя, исследующий путь героя внутри своей души, поиски самого себя
1381171
  Гессе Г. Степной волк : Роман / Герман Гессе. – Москва : АСТ. Фолио., 2003. – 270с. – (Классическая и современная проза.). – ISBN 5-17-007560-X; 966-03-1278-4
1381172
  Кулунчакова Б. Степной жаворонок : повести и рассказы / Б. Кулунчакова; авториз. пер. с ногайск. – Москва : Советский писатель, 1985. – 294 с.
1381173
  Мулдагалиев Д. Степной загар : стихи и поэмы / Джубан Мулдагалиев ;. – Москва : Советский писатель, 1969. – 183 с.
1381174
   Степной заповедник Чапли - Аскания Нова. – М.-Л., 1928. – 272с.
1381175
  Каирбеков Г. Степной колокол : поэма / Г. Каирбеков. – Москва, 1961. – 168 с.
1381176
  Бекхожин Х.Н. Степной комиссар : сборник поэм / Х.Н. Бекхожин ; авториз. пер. с каз. ; [ил. В. Лохоня]. – Алма-Ата : Жазушы, 1968. – 136 с. : ил.


  Содерж.: Степной комиссар. - Сказание о соколе. - Аксак-кулан. - Часовой Кремля. - Месть.
1381177
  Тургенев Иван Сергеевич Степной король Лир / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1956. – 80с.
1381178
  Тургенев Иван Сергеевич Степной король Лир / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1988. – 475с.
1381179
  Новицкая О.Т. Степной лесопитомник / О.Т. Новицкая. – Москва ; Ленинград, 1949. – 48 с.
1381180
  Коновалов Г.И. Степной маяк / Г.И. Коновалов. – Ульяновск, 1950. – 180с.
1381181
  Коновалов Г.И. Степной маяк / Г.И. Коновалов. – Чкалов, 1950. – 232с.
1381182
  Гарт Брет Степной найденыш / Брет-Гарт. – Ленинград, 1956. – 120 с.
1381183
  Брет Гарт Степной найденыш / Брет Гарт. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1957. – 104 с.
1381184
  Гарт Ф.Б. Степной найденыш / Ф.Б. Гарт. – Кишинев, 1986. – 413 с.
1381185
  Лавлинский Л.И. Степной ночлег / Л.И. Лавлинский. – М., 1980. – 151с.
1381186
  Бабич А.Д. Степной оазис Аскания-Нова : Характеристика природных условий района / А.Д. Бабич. – Харьков, 1960. – 204с
1381187
  Чувакин А.И. Степной орел / А.И. Чувакин. – М, 1959. – 285с.
1381188
  Смирнов О.П. Степной пожар / О.П. Смирнов. – Чита, 1956. – 116с.
1381189
  Кожевников В.М. Степной поход / В.М. Кожевников. – Москва, 1940. – 136с.
1381190
  Копишев К. Степной прибор. : стихи / Куланбай Копишев; пер. с каз. Н.Душкина. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 96с.
1381191
  Наумов М.И. Степной рейд / М.И. Наумов. – Киев, 1961. – 257с.
1381192
  Наумов М.И. Степной рейд / М.И. Наумов. – К, 1968. – 350с.
1381193
  Наумов М.И. Степной рейд / М.И. Наумов. – Пермь, 1969. – 368с.
1381194
  Наумов М.И. Степной рейд / М.И. Наумов. – Киев, 1990. – 364с.
1381195
  Шаймерденов С. Степной сокол : повесть о Битабаре / С. Шаймерденов; пер. с каз. О.Саракташ. – Москва : Профиздат, 1979. – 176 с.
1381196
  Талжанов С. Степной сокол. / С. Талжанов. – Алма-Ата, 1966. – 168с.
1381197
  Чистяков М.И. Степной сокол. / М.И. Чистяков. – Алма-Ата, 1981. – 47с.
1381198
  Распоркин Ф.П. Степной хмель / Ф.П. Распоркин. – Москва : Советская Россия, 1968. – 192 с.
1381199
  Друцэ И.П. Степные баллады / И.П. Друцэ. – Москва, 1963. – 208 с.
1381200
  Шухов И.П. Степные будни. / И.П. Шухов. – Алма-Ата, 1958. – 224с.
1381201
  Ужгин С.С. Степные были / С.С. Ужгин. – Алма-Ата, 1956. – 54с.
1381202
  Ерымовский К. Степные были / К. Ерымовский. – Элиста : Калмыцкое кн.изд-во, 1960. – 255 с.
1381203
  Кривенок И Я. Степные были. Повесть в новеллах. / И Я. Кривенок. – Краснодар, 1969. – 191с.
1381204
   Степные ветры. – М., 1986. – 393с.
1381205
  Дольд-Михайлик Степные дали / Дольд-Михайлик. – Москва, 1953. – 404с.
1381206
  Рельский Д.В. Степные дали / Д.В. Рельский. – Ставрополь, 1960. – 365с.
1381207
  Далада Н.Ф. Степные дали / Н.Ф. Далада. – М. : Советская Россия, 1963. – 120 с.
1381208
  Байрамов Н. Степные дороги - дороги судьбы : роман в повестях / Нуры Байрамов ;. пер. с туркм. Г. Красиной. – Москва : Советский писатель, 1983. – 272 с.
1381209
  Никулин М.А. Степные дороги / М.А. Никулин. – Москва, 1954. – 296с.
1381210
  Жимбиев Ц.-Ж. Степные дороги : роман / Ц.-Ж. Жимбиев; пер. с бурят. Е.Имбовиц, А.Китайника. – Москва : Советская Россия, 1988. – 239 с.
1381211
  Манжура И.И. Степные думы и песни / И.И. Манжура. – М., 1962. – 143с.
1381212
  Молдованов А.М. Степные звезды / А.М. Молдованов. – Симферополь, 1960. – 112с.
1381213
  Герасимов Р.П. Степные звезды / Р.П. Герасимов. – Челябинск, 1964. – 51с.
1381214
  Голубев А.А. Степные звезды / А.А. Голубев. – Воронеж, 1981. – 128с.
1381215
  Мауленов С. Степные зори : стихи / С. Мауленов. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1957. – 211 с.
1381216
  Шишлянников М.Я. Степные зори / М.Я. Шишлянников. – М, 1957. – 56с.
1381217
  Шишлянников М.Я. Степные зори / М.Я. Шишлянников. – М, 1957. – 56с.
1381218
  Офин Э.М. Степные капитаны / Э.М. Офин. – Л, 1958. – 96с.
1381219
  Мордкович В.Г. Степные Катены / В.Г. Мордкович, Н.Г. Шатохина, А.А. Титлянова; Сиб. отд.АН СССР; Ин-т почвоведения и агрохимии; Отв. ред.: С.С. Трофимов. – Новосибирск : Наука, 1985. – 118с.
1381220
  Шикина Л.В. Степные ковыли / Л.В. Шикина. – М., 1973. – 87с.
1381221
  Терехов В.П. Степные колодцы / В.П. Терехов. – Симферополь, 1971. – 111с.
1381222
  Каримова Л.М. Степные колодцы / Л.М. Каримова. – Саратов, 1977. – 56с.
1381223
  Токтаров Р. Степные корни / Р. Токтаров. – Москва : Советский писатель, 1986. – 432 с.
1381224
  Щепинский Степные курганы / Щепинский, Е.Н. Черепанова. – Симферополь, 1972. – 84с.
1381225
  Кекильбаев А. Степные легенды : повести, роман / А. Кекильбаев. – Москва : Художественная литература, 1983. – 462 с.
1381226
  Серафимович А.С. Степные люди : [рассказ] / А. Серафимович. – Ростов-на-Дону : Изд. Н.Е. Парамонова "Донская речь", 1904. – 24 с. – Без обл. и тит. л. - Описано по ген.. кат.- На обл. № 532
1381227
  Каспаровская Марина Степные люди: индейцы прерий и особенности их культуры // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 6 (54). – С. 34-61. – ISSN 1812-867Х
1381228
  Седых К.Ф. Степные маки / К.Ф. Седых. – Иркутск, 1969. – 128с.
1381229
  Сейтиазаров Г.Д. Степные мелодии : стихи и поэмы / Г.Д. Сейтиазаров; Галым Сейтназаров ; пер. с каракалпак. А.Каныкина. – Москва : Советский писатель, 1978. – 111 с.
1381230
  Пасько С.Д. Степные миражи. / С.Д. Пасько. – Кишинев, 1973. – 344с.
1381231
   Степные огни. – Чкалов, 1946. – 280с.
1381232
  Суичмезов А.М. Степные орлы / А.М. Суичмезов. – Ростов-на-Дону, 1980. – 103с.
1381233
  Холошенко О.Ф. Степные просторы / О.Ф. Холошенко. – Луганск, 1961. – 47с.
1381234
  Мурзалиев К.Г. Степные пути / Кадыр Мурзалиев ;. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 94 с.
1381235
  Никулин М.А. Степные рассказы / М.А. Никулин. – Ростов -на-Дону, 1946. – 124 с.
1381236
   Степные ритмы. – Алма-Ата, 1979. – 184 с.
1381237
  Петров Степные рыцари / Петров, (Бирюк). – Москва : Детская литература, 1964. – 157 с.
1381238
  Петров Степные рыцари / Петров, (Бирюк). – Москва : Детская литература, 1974. – 158 с.
1381239
  Кукарека Г.Г. Степные свидания. / Г.Г. Кукарека. – Элиста, 1979. – 80с.
1381240
  Панин А.Г. Степные серийные фации предгорного Крыма (на примере района Бахчисарая) // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вып. 27. – С. 40-44 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0201-4122
1381241
  Радич А.К. Степные сокровиша / А.К. Радич. – Ставрополь, 1959. – 38 с.
1381242
  Софронов А.В. Степные солдаты / А.В. Софронов. – Москва, 1944. – 56с.
1381243
   Степные струны. – Москва, 1973. – 411 с.
1381244
  Логинов-Лесняк Степные табуны / Логинов-Лесняк. – М-Л, 1927. – 157с.
1381245
  Гулям Х. Степные фиалки : роман / Х. Гулям. – Москва : Советский писатель, 1978. – 255 с.
1381246
  Кашпуров И.В. Степные флейты. / И.В. Кашпуров. – Ставрополь, 1976. – 128с.
1381247
  Великанов А.А. Степные хищники / А.А. Великанов. – Горький, 1960. – 276с.
1381248
  Великанов А.А. Степные хищники / А.А. Великанов. – Горький, 1965. – 439с.
1381249
  Воронка С.Ф. Степные цветы : стихотворения кретьяни на самоучки С.Ф. Воронки. – Сумы : Типо-лит. К.М. Пашкова, 1895. – [2], II, 62 с.
1381250
  Буханов В.С. Степные цветы / В.С. Буханов. – Белгород, 1960. – 187с.
1381251
  Мордкович В.Г. Степные экосистемы / В.Г. Мордкович. – Новосибирск, 1982. – 206с.
1381252
  Страшнова П.А. Степными дорогами : роман / Полина Страшнова ; авт. пер. с укр. М. Михаловской. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 206 с.
1381253
  Ралль Ю.М. Степня жизнь / Ю.М. Ралль. – Ростов -на-Дону, 1947. – 71 с.
1381254
  Полонская Н.Д. Степняки, 1910. – 9 с. – Отд. оттиск
1381255
  Задонский Н.А. Степняки / Н.А. Задонский. – Куйбышев, 1948. – 132с.
1381256
  Задонский Н.А. Степняки / Н.А. Задонский. – Москва, 1949. – 136с.
1381257
  Дольд-Михайлик Степняки / Дольд-Михайлик. – М, 1950. – 296с.
1381258
  Быстров Б.Н. Степняки / Б.Н. Быстров. – Астрахань, 1958. – 80с.
1381259
  Абдрахманова Т. Степнячка : стихотворения и поэмы / Турсынхан Абдрахманова ; пер. с каз. Т.Кузовлевой. – Москва : Советский писатель, 1979. – 119 с. : ил.
1381260
   Степова Еллада : альманах письменників Придніпров"я - учасників обл. патріот. літ. конкурсу / [ред. рада: В.А. Луценко, Є.Ф. Безус, Г.М. Гарченко та ін. ; ред.-упоряд. В.А. Луценко]. – Дніпро : Журфонд, 2016. – 201, [2] с., включ. обкл. : іл., фот. – Текст укр., рос. – ISBN 098-966-934-052-8


  В змісті авт.: Андрєєв С.Ю., Басанець О.М., Безус Є.Ф., Бурлаков С.Р., Гарченко Г.М., Гриценко В.В., Гузенко В.А., Гусейнов Г.Д., Доленник І.О., Дружко М.О., Дяченко М.Г., Завгородній О.С., Заржицька Е.І., Заславський С.А., Злючий С.Д., Климентьєв В.Г. ...
1381261
   Степова Еллада : альманах письменників Придніпров"я - учасників обл. патріот. літ. конкурсу ім. Валер"яна Підмогильного / [ред. рада: В.А. Луценко, Є.Ф. Безус, Г.М. Гарченко та ін. ; ред.-упоряд. В.А. Луценко]. – Дніпро : Журфонд, 2017. – 220, [2] с. : іл., фот. – Твори укр. та рос. – ISBN 978-966-934-107-5


  В змісті авт.: Мазуренко І., Кудрявцев М., Шепітько Г., Литвиненко М., Бурлаков С., Єфремов А., Ігнатенко О., Миколаєнко М., Гриценко В., Семенюк М., Кобринський О., Доленик І., Скора О., Заславський С., Твердохліб О., Ратнер О., Андреєв С., Тарасова ...
1381262
   Степова Еллада : альманах письменників Придніпров"я - учасників обл. патріот. літ. конкурсу ім. Валер"яна Підмогильного / [ред. рада: В.А. Луценко, Є.Ф. Безус, Г.М. Гарченко та ін. ; ред.-упоряд. В.А. Луценко]. – Дніпро : Журфонд, 2018. – 224, [2] с. : іл., фот. – Твори укр. та рос. – ISBN 978-966-934-176-1


  В змісті авт.: Ніколаєнко В., Кутняк О., Скора О., Басанець О., Волик О., Гриценко В., Дев"ятко Н., Заржицька Е., Кільченський В., Некрасовська Л., Рєпіна О., Хіль Н., Бурдаков С., Твердохліб О., Єфремов А., Андреєв С., Андрішко О., Білий А., Демченко ...
1381263
   Степова зірниця. – Одеса, 1981. – 75с.
1381264
  Тютюнник Г.М. Степова казка : казка для мол. шк. віку / Г.М. Тютюнник. – Київ : Веселка, 1982. – 32 с. – (Для першокласника)
1381265
  Тютюнник Г.М. Степова казка : казки та оповідання / Григір Тютюнник ; малюнки О.Зенич, Н. Герасименко. – Київ : Веселка, 2008. – 96 с. : іл. – (Українській дитині). – ISBN 978-966-01-0498-3
1381266
  Лазорський М. Степова квітка / М. Лазорський. – К., 1992. – 312с.
1381267
  Лазорський М. Степова Квітка : [іст. роман] / Микола Лазорський ; [упорядкув. та передм. Т. Олещенко]. – Київ : Персонал, 2008. – 390, [2] с. : іл. – Сер. засн. 2008 р. – (Бібліотека української героїки ; вип. 4). – ISBN 978-966-608-932-1
1381268
  Карпенко Ф.А. Степова книга / Ф.А. Карпенко. – К., 1989. – 141с.
1381269
  Яновський Ю. Степова комуна : оповідання / Ю.І. Яновський. – Київ, 1949. – 48 с.
1381270
  Омельченко В.М. Степова магістраль / В.М. Омельченко. – К, 1978. – 126с.
1381271
   Степова пектораль : поетична антологія : від Т.Г.Шевченка до наших днів / [упорядкув. та передм. А. Глущака]. – Одеса : Маяк, 2011. – 383, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-587-169-9


  З осяжної української поетичної степовіани до антології включені твори літераторів шевченківської пори, другої половини XIX століття. Представлена плеяда поетів XX віку на чолі з П. Тичиною, М. Рильським, М. Зеровим, П. Филиповичем, В. Свідзільським, а ...
1381272
   Степова повість. – Дніпропетровськ, 1979. – 192с.
1381273
  Миценко М.П. Степова роса / М.П. Миценко. – Київ, 1982. – 384 с.
1381274
  Плачинда С.П. Степова сага : роман / С.П. Плачинда. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 268 с.
1381275
  Головко О.Б. Степове і лісостепове населення у минулому України доби Середньовіччя // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 46-62
1381276
  Савчук В. Степове лісництво в Катеринославській губернії // Свята справа - XXI : еколого-краєзнавчий часопис / Еколого-туристичне об"єднання "Орлан" ; ред. рада: П. Чегорка, О. Завгородній, Г. Іващенко [та ін.]. – Верховцеве, 2016. – № 1/2 (10). – С. 3-7
1381277
  Куліш Л.П. Степове поліття / Л.П. Куліш. – Одеса, 1971. – 68с.
1381278
  Павленко П.А. Степове сонце. / П.А. Павленко. – Київ, 1951. – 79с.
1381279
  Манжура І.І. Степови думы та спивы [Степові думи та співи] / Иван Манджуpа. – Санктпетербург : Тип. Имп. Акад. Hаук, 1889. – 37 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1381280
   Степови квиткы [Степові квітки] : виpши / Упоpядкував Б. Гpинченко. – [Чеpнигов] : Вид. Б. Гpинченко ;[З дpук. Губ[еpн]. Земства], 1899. – 160, 5 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Видання Б. Гpинченка ; № 37)


  Авт. твоpів: В.І. Самійленко, Я.І. Щоголев, П.О. Куліш, Л.І. Глібов, Б.Д. Гpінченко, М. Стависький [М.А. Славинський], О.С. [Афанасьєв]-Чужбинський, І.І. Манджуpа [І.І. Манжуpа], Л. Укpаїнка, М.П. Стаpицький, Гетьманець [М.П. Стаpицький], К.О. ...
1381281
  Стешенко І.М. Степови мотивы [Степові мотиви] : [Збіpка поезій] / И. Стешенко. – Киев : Тип. С. А. Спиліоти, 1901. – 65, [2] с. – Окр. відбиток з: Літ.-Hаук. Вісник, 1914, т. 66. - Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії


  На тит. стор. дарчий надпис: Шановному Миколі Прокопивичу Василенкові от автора 26/IV 1902 р.
1381282
  Григорів М.О. Степовий байрак : повість, оповідання / М.О. Григорів ; худож. В.І. Дворник. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 322 [2] с. : [1] арк. портр., іл.
1381283
  Кулеба Г.І. Степовий вінок / Г.І. Кулеба. – Київ, 1958. – 52 с.
1381284
  Ткачук Н.А. Степовий вінок / Н.А. Ткачук. – К, 1969. – 63с.
1381285
  Гесе Г. Степовий вовк = Der steppenwolf : Роман / Г. Гесе; З німецької переклав Є.Попович. – Київ : Основи, 2003. – 351с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-084-5
1381286
  Гессе Г. Степовий вовк : роман / Герман Гессе ; [пер. з нім. Є. Поповича]. – Харків : Фоліо, 2011. – 282, [3] с. – Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека Нобелівських лауреатів). – ISBN 978-966-03-5854-6
1381287
  Гессе Г. Степовий вовк : роман / Герман Гессе ; [пер. з нім. Є. Поповича]. – Харків : Фоліо, 2014. – 282, [1] с. – Лауреат Нобелівської премії з літератури 1946 р. - Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека Нобелівських лауреатів). – ISBN 978-966-03-5854-6
1381288
  Грінченко Б.Д. Степовий гість : дpама на 5 дій / Б. Грінченко. – 5-е вид. – [Київ] : [Дpук. б[увш.] 1-ої Київ. Дpук. Спілки], 1918. – 112 с.


  Га тит. стор. дарчий надпис: Любому Михалі Плевако М. Грінченко
1381289
  Грінченко Б.Д. Степовий гість : драма на 5 дій. – 6-е вид. – Київ : Вид. Вукоспілка ; [Дpук. Київ. Філії Вукопспілки], 1922. – 71 с.
1381290
  Гарт Брет Степовий найда / Брет-Гарт. – Харків, 1930. – 88 с.
1381291
  Гарт Брет Степовий найда / Брет-Гарт. – Київ, 1958. – 120 с.
1381292
  Сизоненко О. Степовий наш Гайявата // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.96-106


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1381293
  Наумов М.І. Степовий рейд / М.І. Наумов. – К, 1964. – 655с.
1381294
  Наумов М.І. Степовий рейд / М.І. Наумов. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 644 с.
1381295
  Власенко С.І. Степовий рейд партизанського з"єднання під командуванням М.І. Наумова (огляд документів ЦДАГО України) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (287). – C. 103-121. – ISSN 0320-9466
1381296
  Карженівська К. Степовий сон. / К. Карженівська. – К., 1929. – 64с.
1381297
  Чабанівський М.І. Степовий цвіт : оповідання і повість / Михайло Чабанівський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1956. – 344 с.
1381298
  Чабанівський М.І. Степовий цвіт / М.І. Чабанівський. – Київ : Веселка, 1970. – 222 с.
1381299
  Чабанівський М.І. Степовий цвіт / М.І. Чабанівський. – Київ : Веселка, 1978. – 223 с.
1381300
  Дячок О. Степовий чинник у торгово-митних відносинах кінця XV - середини XVII ст. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 48-54
1381301
   Степовик Дмитро Власович : бібліогр. покажч. : до 70-річчя від дня народження / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Рильського ; [упоряд.: Л. Вахніна, Н. Оробченко, О. Роєнко]. – Київ : Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, 2008. – 206, [2] с., [52] арк. фот. – ISBN 978-966-020-5012-3


  У пр. №1697076 надпис: Дар бібліотеці Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, моєї Alma Mater. Дмитро Степовик, 21.05. 2015 р. б.
1381302
  Дольд-Михайлик Степовики / Дольд-Михайлик. – К, 1949. – 298с.
1381303
  Дольд-Михайлик Степовики / Дольд-Михайлик. – К, 1949. – 298с.
1381304
  Дольд-Михайлик Степовики / Дольд-Михайлик. – К, 1951. – 220с.
1381305
  Дольд-Михайлик Степовики / Дольд-Михайлик. – К, 1952. – 525с.
1381306
  Зима О.В. Степовики / О.В. Зима. – К, 1979. – 259с.
1381307
  Страшнова П.А. Степовими шляхами : роман / Поліна Страшнова. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 319 с.
1381308
  Гольберг М.Я. Степович (Дудка-Степович) Андроник Иоаникиевич // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 322-323
1381309
  Чмир О.Р. Степович (Дудка Степович) Андроник Іоаникійович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 232-233. – ISSN 2075-437X


  Закінчив Колегію Павла Галагана, випускник історико-філологічного факультету Київського університету. Учень О.О. Котляревського. З 1892 р. - приват-доцент Київського університету. У 1920-1924 рр. - професор славістики в Київському інституті народної ...
1381310
  Чмир О.Р. Степович (Дудка Степович) Андроник Іоаникійович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 218-219. – ISSN 2075-437X
1381311
  Проценко Л. Степович Андроник Іоанікіевич (1856-26.X.1935) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – C. 231-232
1381312
  Сорока В.Г. Степовичка / В.Г. Сорока. – К., 1964. – 52с.
1381313
  Істраті Н. Степові будяки / Н. Істраті. – Київ, 1929. – 96 с.
1381314
  Андрійченко Б.М. Степові далі / Андрійченко Б. – Одеса : Облвидав, 1958. – 87 с.
1381315
  Гетьман В. Степові заповідники і війна // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 19-25 листопада (№ 47). – С. 12


  Український степ. Український етнос.
1381316
  Гетьман В.І. Степові заповідники у зоні військових дій // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 12 (154). – С. 39-43 : фото. – Бібліогр.: 6 назв.
1381317
  Гетьман Володимир Степові заповідники: наслідки військових дій для екосистем // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 3 (109), травень - червень. – Бібліогр.: 7 назв.
1381318
  Гетьман В.І. Степові заповідники: наслідки військових дій для екосистем // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 9-15. – (Серія "Охорона навколишнього середовища" ; № 2, лютий)
1381319
  Максименко П.П. Степові зірниці / П.П. Максименко. – Дніпропетровськ, 1962. – 151с.
1381320
  Бешуля С.Є. Степові зорі. (Розповідь голови колгоспу "Жовтень" Мар"ївського району Донецьої обл., двічі Героя Соц. Праці про становлення і розвиток артілі.) . / С.Є. Бешуля. – Донецьк, 1965. – 287с.
1381321
   Степові квіти. – Київ, 1960. – 207 с.
1381322
  Удовиченко В.В. Степові комплекси території Лівобережної України: ландшафтно-типологічна структура // Освітні й наукові виміри географії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю спец. "Географія" та 15-річчю каф. географії та краєзнавства Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка (м. Полтава, 25-26 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Каф. географії та краєзнавства [та ін.] ; [редкол.: М.І. Степаненко та ін. ; відп. ред. С.М. Шевчук]. – Полтава : АСМІ, 2016. – С. 115-120. – ISBN 978-966-182-397-5
1381323
  Гетьман В.І. Степові ландшафти колись і тепер (У заповідному Хомутівському степу) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (133). – С. 39-42 : фото
1381324
  Білан М.С. Степові луни. / М.С. Білан. – Львів, 1977. – 72с.
1381325
  Братан М.І. Степові люди : вибрані поезії / М.І. Братан. – Київ : Дніпро, 1979. – 207 с.
1381326
  Куліш Л.П. Степові малюнки / Л.П. Куліш. – Київ, 1956. – 38с.
1381327
  Ткаченко І.А. Степові мотиви в українському фольклорі: історіософський ракурс (на прикладі історичного епосу) // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 226-230. – (Філологічні науки ; № 2)
1381328
  Ковальова О.П. Степові озера / О.П. Ковальова. – Харків, 1982. – 40 с.
1381329
  Мегелик Д.Т. Степові орли : поезії / Д.Т. Мегелик. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 95 с.
1381330
   Степові ритми. – К., 1989. – 221с.
1381331
  Панова Л.С. Степові рослини. / Л.С. Панова, В.В. Протопопова. – Київ : Радянська школа, 1983. – 190с.
1381332
  Кузьменко В.Я. Степові самоцвіти : поезії / В.Я. Кузьменко. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 76 с.
1381333
  Ходченко П.С. Степові спалахи : роман та оповідання / П.С. Ходченко. – Київ : Держлітвидав України, 1960. – 468 с.
1381334
  Чегорка П. Степом, степом, і не тільки ним // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 1-2 жовтня (№ 125/126). – С. 12


  Про "Ойкумену" письменника із Запоріжжя Костянтина Сушка.
1381335
  Цибизов Н.Р. Степянка / Н.Р. Цибизов. – М, 1965. – 48с.
1381336
  Атаджанов А. Степь - колыбель моя : стихи и поэмы / Атаджанова А. ; авториз. пер. с В. Жукова. – Москва : Советский писатель, 1964. – 60 с.
1381337
  Мухамеджанов Ш. Степь - колыбель моя / Ш. Мухамеджанов. – Алма-Ата, 1969. – 63с.
1381338
  Садыков А.Б. Степь - колыбель моя / А.Б. Садыков. – Москва, 1978. – 63с.
1381339
  Садыков А.Б. Степь - колыбель моя. / А.Б. Садыков. – Москва, 1978. – 63с.
1381340
   Степь, 1886
1381341
  Чехов А.П. Степь / А.П. Чехов. – Москва, 1947. – 95 с.
1381342
  Чехов А.П. Степь / А.П. Чехов. – М, 1947. – 95с.
1381343
  Солоухин В.А. Степь / В.А. Солоухин. – Москва, 1968. – 63с.
1381344
  Сизоненко А.А. Степь / А.А. Сизоненко. – М., 1979. – 463с.
1381345
  Чехов А.П. Степь / А.П. Чехов. – М, 1980. – 352с.
1381346
  Каныкин А.И. Степь : стихи / А.И. Каныкин. – Ташкент, 1982. – 205с.
1381347
  Сизоненко А.А. Степь / А.А. Сизоненко. – М.
Ч.1. – 1984. – 80с.
1381348
  Сизоненко А.А. Степь / А.А. Сизоненко. – М.
Ч.2. – 1984. – 80с.
1381349
  Чехов А.П. Степь / А.П. Чехов. – К, 1985. – 285с.
1381350
  Чехов А.П. Степь / А.П. Чехов. – М, 1989. – 61с.
1381351
  Севостьянников Э.Т. Степь в снегу / Э.Т. Севостьянников. – М., 1967. – 69с.
1381352
  Сланов Г. Степь да степь : роман / Габду Сланов ; пер. с каз. – 2-е изд. – Алма-Ата : Жазушы, 1965. – 284 с.
1381353
  Сланов Г. Степь да степь : роман / Габдул Сланов ; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1987. – 478 с.
1381354
  Ефимов П.Г. Степь донекая / П.Г. Ефимов. – К, 1952. – 384с.
1381355
  Ефимов П.Г. Степь донецкая / П.Г. Ефимов. – К, 1965. – 295с.
1381356
  Ефимов П.Г. Степь Донецкая / П.Г. Ефимов. – Киев : Радянський письменник
1. – 1948. – 172 с.
1381357
  Беспощадный П. Степь Донецкая : стихи и песни / П. Беспощадный. – Москва : Советский писатель, 1950. – 132 с.
1381358
  Ефимов П.Г. Степь Донецкая / П.Г. Ефимов. – Киев : Радянський письменник
2. – 1950. – 204 с.
1381359
  Ефимов П.Г. Степь Донецкая / П.Г. Ефимов. – Київ : Художня література, 1956. – 355 с.
1381360
  Ефимов П.Г. Степь Донецкая / П.Г. Ефимов. – Донецк, 1962. – 327с.
1381361
  Боровиков Г.Ф. Степь загудела / Г.Ф. Боровиков. – М, 1953. – 48с.
1381362
  Лурье Н.Г. Степь зовет : роман / Н.Г. Лурье. – Киев, 1932. – 208 с.
1381363
  Лурье Н.Г. Степь зовет : пер. евр. / Н.Г. Лурье. – Москва : Художественная литература, 1936. – 200 с.
1381364
  Лурье Н.Г. Степь зовет : роман / Ноте Лурье; авториз. пер. с евр.Т.Лурье-Грибовой, Р.Рубиной. – Киев, 1941. – 478 с.
1381365
  Лурье Н.Г. Степь зовет : роман / Ноте Лурье; авториз. пер. с евр.Т.Лурье-Грибовой, Р.Рубиной. – Москва : Советский писатель, 1958. – 374 с.
1381366
  Лурье Н. Степь зовет : роман / Ноте Лурье; авториз. пер. с евр.Т.Лурье-Грибовой, Р.Рубиной. – Москва : Художественная литература, 1977. – 391 с.
1381367
  Лурье Нотэ Степь зовет : роман / Ноте Лурье; авториз. пер. с евр.Т.Лурье-Грибовой, Р.Рубиной. – Одесса : Маяк, 1984. – 345 с.
1381368
  Пуппо И.П. Степь золотая / И.П. Пуппо. – Днепропетровск, 1957. – 38с.
1381369
  Магакян Г.Л. Степь и вода / Г.Л. Магакян. – М., 1977. – 191с.
1381370
  Лункевич В.В. Степь и пустыня / В.В. Лункевич. – 7-е изд., просмотр. – Ленинград, 1924. – 72с.
1381371
  Семенов С.И. Степь ковыльная. / С.И. Семенов, 1960. – 334с.
1381372
  Семенов С.И. Степь ковыльная. / С.И. Семенов. – Ростов-на-Дону, 1966. – 296с.
1381373
  Семенов С.И. Степь ковыльная. / С.И. Семенов. – Ростов-на-Дону, 1982. – 239с.
1381374
  Бадмаев Ц.Б. Степь крылатая : роман / Бадмаев Ц.Б. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 63 с.
1381375
  Панферов А.И. Степь Кубанская. : повесть / А.И. Панферов. – Краснодар : Краевое книгоиздательство, 1948. – 107 с.
1381376
  Панферов А.И. Степь Кубанская. / А.И. Панферов. – Краснодар, 1949. – 372с.
1381377
   Степь поет. – Алма-Ата, 1958. – 272 с.
1381378
  Вербин А.А. Степь преобразуется / А.А. Вербин. – Одесса, 1950. – 96с.
1381379
  Тумунов Ж. Степь проснулась / Жамса Тумунов ;. – Москва : Советский писатель, 1950. – 401с.
1381380
  Тумунов Ж. Степь проснулась : роман / Жамса Тумунов ;. – Улан-Удэ, 1950. – 271 с.
1381381
  Жалсараев Д. Степь родимая : стихи / Д. Жалсараев; пер. с бурят. – Москва : Правда, 1963. – 32 с.
1381382
  Федоров А.М. Степь сказалась / А.М. Федоров. – Уфа, 1981. – 272с.
1381383
  Винников Г Н. Степь широкая / Г Н. Винников. – Москва-Ленинград, 1949. – 128с.
1381384
  Винников Г Н. Степь широкая / Г Н. Винников. – Москва, 1950. – 70с.
1381385
  Ратнер Е.И. Степь широкая / Е.И. Ратнер. – Москва : Советская Россия, 1966. – 408с.
1381386
  Улюманджиева Елена Степью до Нью-Васюков : Большое путешествие / Улюманджиева Елена, Семашко Андрей // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 80-106 : Іл., Карта
1381387
  Ветлицкая А. Стерва разводится. Пережить и начать все заново / Алиса Ветлицкая. – Санкт-Петербург : Невский проспект, 2004. – 160 с. – (Будет по-моему!). – ISBN 5-94371-550-9
1381388
  Линч Б. Стервятники "Флориды" : роман / Б. Линч; Пер. с исп. А. Старостина. – М. : Художественная литература, 1963. – 172с.
1381389
  Грау Шерли Энн Стерегущие дом : роман / Грау Шерли Энн. – Москва : Терра-Книжный клуб, 1999. – 592с. – В кн. также: Долгий сон : роман / Ричард Райт. – (Азбука-классика). – ISBN 5-300-02638-7
1381390
  Туркевич І.К. Стережисть: алкоголь! / І.К. Туркевич. – К., 1979. – 55с.
1381391
  Світличний К.К. Стережися автомобіля : гумор та сатира / К.К. Світличний. – Донецьк, 1962. – 144 с.
1381392
  Вінат І.Г. Стережись вогню (Сценарій вікторини-змагання з пожежної безпеки) / І.Г. Вінат, І.С. Могильова // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 14
1381393
  Треніна А.С. Стережіться несподіванок узимку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 6
1381394
  Гайдай І.І. Стережіться, дівчата / І.І. Гайдай. – Київ, 1970. – 155с.
1381395
  Идзуми И. Стерео-дифференцирующие реакции / И. Идзуми, А. Таи. – М, 1979. – 376с.
1381396
  Сергеева К.С. Стереограф СД-3 : пособие по сборке, юстировке и работе на приборе / Центральный научно-исследовательский ин-т геодезии, аэросъемки и картографии ГУГК Мин-ва геологии СССР ; К.С. Сергеева. – Москва : Недра, 1966. – 108 с.
1381397
  Розенфельд Б.А. Стереографическая проекция / Б.А. Розенфельд. – Москва, 1973. – 47 с.
1381398
  Разумовский Н.К. Стереографические проекции / Н.К. Разумовский. – Ленинград, 1932. – 68с.
1381399
  Очеретенко И.А. Стереографические проекции в структурной геологии / И.А. Очеретенко, В.В. Трощенко. – Ленинград : Недра, 1978. – 136с.
1381400
  Казакова Г.Г. Стереографическое и изотропное проектирование в четырехмерном пространстве и порождаемые им преобразования Кремона и Ли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Казакова Г.Г.; Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1969. – 15л.
1381401
  Жмурин П.М. Стереодекодеры / П.М. Жмурин. – Москва : Связь, 1980. – 216 с.
1381402
  Лавлинская Л.И. Стереодинамика и протонирование N, N -- дизамещенных 3-амино-2-арилинден-1-ионов и -тионов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Лавлинская Л.И. ; ЛГУ. – Ленинград, 1985. – 16 с.
1381403
  Назаркевич Є.П. Стереозображення в графічному дизайні: генезис, еволюція, сучасні тенденції : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Назаркевич Євгенія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1381404
  Назаркевич Є. Стереозображення в контексті мистецьких практик: стереофотографія і стереокіно // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 82-89. – ISSN 2413-4767
1381405
  Хитрово В.Н. Стереозрение и стереасигматизм / В.Н. Хитрово
1381406
  Шепелюк В. Стереокино / В. Шепелюк. – М, 1945. – 106с.
1381407
  Духота Т.Г. Стереокино / Т.Г. Духота. – Киев, 1955. – 37с.
1381408
  Иванов Б.Т. Стереокинотехника / Б.Т. Иванов. – М., 1956. – 216с.
1381409
  Чернявский К.С. Стереология в металловедении / К.С. Чернявский. – М, 1977. – 279с.
1381410
  Салтыков С.А. Стереометрическая металлография / С.А. Салтыков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Металлургия, 1970. – 376 с.
1381411
  Салтыков С.А. Стереометрическая металлография. / С.А. Салтыков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1958. – 447с.
1381412
  Салтыков С.А. Стереометрическая металлография. / С.А. Салтыков. – Москва, 1976. – 271с.
1381413
  Халиков А. Стереометрические задачи на исследование и методика их решения в средней школе. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.02 / Халиков А.; Науч-исслед.ин-т пед.УССР. – К, 1983. – 23л.
1381414
  Заворотній Р.І. Стереометричний підхід у оцінці динаміки господарського розвитку підприємства // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 8 (237). – С. 101-113 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2305-7645
1381415
  Бескин Л.Н. Стереометрия / Л.Н. Бескин. – Москва, 1960. – 240 с.
1381416
  Бескин Л.Н. Стереометрия / Л.Н. Бескин. – 2-е ., доп. – Москва, 1971. – 415 с.
1381417
  Гайштут А.Г. Стереометрия : Задачник к школьному курсу 10-11 класс / А.Г. Гайштут, ЛитвиненкоГ. – Москва : АСТ-Пресс, Магистр-S, 1998. – 128с. – ISBN 5-7805-0214-5, 966-557-031-5
1381418
  Апостолова Г.В. Стереометрія в опорних схемах / Г.В. Апостолова; Київ. міжрегіон. ін-т удосконалення вчителів. – Київ : Факт, 1998. – 68 с. – (Скарбничка шкільної математики). – ISBN 966-7274-08-Х
1381419
   Стереометрія тексту : студії над поетичними творами Івана Франка / [Барабаш М., Неборак В., Тихолаз Б., Тихолаз Н.] ; НАНУ ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; упоряд. Б. Тихолаз. – Львів, 2010. – 288 с. – (Франкознавча серія ; Вип. 14). – ISBN 978-966-02-5531-9
1381420
  Кулачкина Н.С. Стереонаправленный синтез замещенных тиофанов : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Кулачкина Н.С.; Всесоюз. науч.-иссл. хим.-фармацевт. ин-т. – М., 1972. – 16л.
1381421
  Солодовник В.Д. Стереонаправленный синтез природных сопряженных полиеновых жирных кислот с помощью реакции карбонилолефинирования. : Автореф... канд. хим.наук: / Солодовник В.Д.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1965. – 19л.
1381422
  Смирнов С.А. Стереоперспектива в фотограмметрии / С.А. Смирнов. – Москва : Недра, 1982. – 142 с.
1381423
  Завгородня Лариса Віталіївна Стереопити породження та сприймання журналістського твору (на матеріалі газетних текстів) : Дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08. / Завгородня Лариса Віталіївна ; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2003. – 192 л. – Бібліогр.: л. 169-192
1381424
  Завгородня Лариса Віталіївна Стереопити породження та сприймання журналістського твору (на матеріалі газетних текстів) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Завгородня Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1381425
  Колодяжный О.И. Стереоселективний синтез фосфорорганических соединений = Asymmetric synthesis of organophosphorus compounds / О.И. Колодяжный, А.О. Колодяжная ; [Нац. акад. наук Украины, Ин-т биоорган. химии и нефтехимии]. – Київ : Наукова думка, 2017. – 341, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 292-339. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1599-9
1381426
  Ногради М. Стереоселективный синтез / М. Ногради. – М, 1989. – 406с.
1381427
  Груц Ю.Н. Стереоскопическая машинная графика / Ю.Н. Груц. – Киев : Наукова думка, 1989. – 160 с.
1381428
  Умов Н.А. Стереоскопический дальномер / [соч.] Н.А. Умова. – [Варшава], 1903. – 14 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Физическое обозрение, 1903, т. 4. – Библиогр. в примеч.


  Журнал Физическое обозрение, изд.-ред.: П. А. Зилов, Г. Г. Де-Метц. Спец. отд.: преподавание физики
1381429
  Валюс Н.А. Стереоскопия / Н.А. Валюс. – Москва : Издательство АН СССР, 1962. – 379 с.
1381430
  Саратовкин Д.Д. Стереоскопия в обучении / Д.Д. Саратовкин. – Тюмень, 1977. – 84с.
1381431
   Стереоскопия и ее применение.. – Саратов, 1989. – 244с.
1381432
  Выдрина Т.К. Стереоспецифическая полимеризация бутадиена под влиянием комплексов бис-п-кротилникль-хлорида с электроноакцепторами : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Выдрина Т.К.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1970. – 22л.
1381433
  Орешкин И.А. Стереоспецифическая полимеризация бутадиена под влиянием п-аллильных комплексов хрома. : Автореф... Канд.хим.наук: 075 / Орешкин И.А.; АН СССР.Ин-т нефтехим.синтеза. – М, 1969. – 16л.
1381434
  Клабуновский Е.И. Стереоспецифический катализ / Е.И. Клабуновский. – М, 1968. – 367с.
1381435
  Лившиц В.С. Стереоспецифичность и оптическая активность на примере каталитической полимеризации окиси пропилена : Автореф... кандидата хим.наук: / Лившиц В.С.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1965. – 7л.
1381436
  Самитов Ю.Ю. Стереоспецифичность констант ядерного спин-спинового взаимодействия и конформационный анализ / Ю.Ю. Самитов. – Казань, 1990. – 149с.
1381437
  Котик К. Стереоспецифічний синтез та патентний захист стереоізомерів // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 1. – С. 30-33. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1608-6422
1381438
  Ваколюк Н.И. Стереотаксический атлас мозга человека / Н.И. Ваколюк. – Киев : Наукова думка, 1979. – 129 с.
1381439
   Стереотаксична роботизована радіохірургія із застосуванням системи "КіберНіж" у лікуванні кавернозних ангіом головного мозку / Н.Ю. Спіженко, В.М. Бурик, Т.І. Чеботарьова, С.С. Мосійчук, О.А. Шараєвський, О.М. Гончарук // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 11-18. – ISSN 2304-9359
1381440
  Костюк К.Р. Стереотаксична таламотомія та контралатеральна паллідотомія при лікуванні хвороби Паркінсона / К.Р. Костюк, Н.С. Василів, В.Л. Ломадзе // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2016. – Вип. 25. – C. 298-305. – ISSN 2227-7404
1381441
  Шмаков П.В. Стереотелевидение / П.В. Шмаков, К.Т. Колин, В.Е. Джакония. – Москва : Связь, 1968. – 207 с.
1381442
  Мамчев Г.В. Стереотелевидение / Г.В. Мамчев. – Москва, 1979. – 63 с.
1381443
  Мамчев Г.В. Стереотелевидение / Г.В. Мамчев. – Москва, 1982. – 64 с.
1381444
  Мамчев Г.В. Стереотелевизионные устройства отображения информации / Г.В. Мамчев. – Москва, 1983. – 97 с.
1381445
  Непоп-Айдачич Стереотип квітки в польській мові та культурі (на матеріалі фольклорних записів О.Кольберга // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 316-321. – Бібліогр.: Літ.: с. 321; 12 поз


  Невід"ємною складовою вивчення польської мовної картини світу є дослідження стереотипу квітки. Це дослідження проводилося за методологією, розробленої Єжи Бартмінським для етнолінгвістичного"Словника народних стереотипів і символів" - 2005 ...
1381446
  Ляшук Н. Стереотип національного характеру українців у прозових жанрах фольклору // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 123-130. – ISSN 2413-0923
1381447
  Войтенко І.Г. Стереотип позитивного представлення у промовах кандидатів у президенти США // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 379-383. – ISSN 1729-360Х
1381448
  Сілецький Ю. Стереотип поляка в традиційному світогляді українців // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9. – С. 95-110
1381449
  Морозова О. Стереотип поляка в українській історіографії // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 52. – С. 121-129. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
1381450
  Кравчук А. Стереотип поляка у мовній свідомості української молоді // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 212-222. – Бібліогр.: Літ.: с. 221-222; 16 п. – (Серія філологічна ; Вип. 48)
1381451
  Айдачич Д. Стереотип росіянки в еротичній прозі Томаша Яструна // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 228-229. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті розглянуто низку творів польського письменника Томаша Яструна крізь призму еротичності як їх основної характеристики. Увага автора зосереджена на особливостях конструювання стереотипу російської жінки - носія еротичності - в уявленні ...
1381452
  Фаріон І. Стереотип сухого підручника зламано. Про нову працю Миколи Тимошика "Основи редагування" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 23-29 січня (№ 4). – С. 4-5


  Про нову працю Миколи Тимошика "Основи редагування".
1381453
  Заниздра О.А. Стереотип, национальный характер и идентичность в современных условиях глобализации // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 6 (86). – С. 35-38. – ISSN 2077-1800
1381454
  Худолій А.О. Стереотипи "холодної війни" та відносини між США та Україною // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 304-309. – ISSN 2076-1554
1381455
  Лук"янець Д. Стереотипи в адміністративному праві: переконання та примус як універсальні методи державного управління // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (6). – С. 37-41
1381456
  Семашко Т.Ф. Стереотипи в пофесійній діяльності викладача закладу вищої освіти // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 124-125
1381457
  Харченко О.В. Стереотипи в сучасній психолінгвістиці // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 143-149. – ISBN 966-581-498-2
1381458
  Горошкевич Н. Стереотипи висвітлення проблеми державотворення у пресі Івано-Франківщини (2007-2009 рр.) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 383-394. – ISSN 1561-6224
1381459
  Хріпункова Г. Стереотипи зневаги до жінок в українськиї ЗМІ // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 101-107


  Стаття присвячена проблемам домінування чоловічої картини світу над жіночим світосприйняттям в українському суспільстві. Аналізуються матеріали сучасної української преси (2004-2005), де триває "гноблення жіночого". Анна Хрипункова. Стереотипы ...
1381460
  Зінченко Т.П. Стереотипи зовнішності та їх гендерні відмінності: результати емпіричного дослідження // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2019. – № 1 (15). – С. 49-53. – ISSN 2310-4368
1381461
  Грабовська І. Стереотипи масової свідомості в процесі формування взаємних етнічних характеристик українців та росіян, українців та поляків на сучасному етапі суспільного розвитку (філософсько-світоглядний аналіз) // Українство у світі : традиційність культури та спільнотні взаємини / КНУТШ; Центр українознавства; За заг. ред. В.І Сергійчука. – Київ : ЗАТ Нічлава, 2004. – С. 222-234. – ISBN 966-7317-93-5
1381462
  Бутиріна М.В. Стереотипи масової свідомості: особливості формування та функціонування у медіасередовищі : монографія / Марія Бутиріна ; МОНУ ; КНУТШ. – Дніпропетровськ : Слово, 2009. – 368 с. – ISBN 978-966-334-274-0
1381463
  Богдан С. Стереотипи мовної поведінки Павла Тичини в інтимному листуванні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 35-44. – ISSN 0130-5263
1381464
  Богдан Світлана Стереотипи мовної поведінки Павла Тичини в інтимному листуванні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 35-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1381465
  Данильченко Т.В. Стереотипи мужності і жіночності в засобах масової комунікації // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.14-20. – (Психологічні науки)
1381466
  Рогач О.О. Стереотипи народів Європи в аспекті діахронії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 3-8


  Стаття присвячена вивченню авто- та гетеро стереотипів етнічних спільнот Європи через призму діахронії. Зібрано та узагальнено етнічні атрибутиви та національні прізвиська із фразеологічного фонду відповідних національних мов з урахуванням їхньої ...
1381467
  Суковата В. Стереотипи підприємництва в масовій свідомості :гендерний аналіз // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.131-143
1381468
  Хахула Л. Стереотипи польсько-українських відносин у польській пресі 90-х рр. XX ст. - початку XXI ст. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 618-622. – ISBN 978-966-02-5080-2
1381469
  Холод О.М. Стереотипи свідомості сучасного світу в контексті трансформації свідомості суспільста // Світ соціальних комунікацій : наук. журнал / Київський міжнар. ун-т ; Донецький нац. ун-т ; Класичний приватний ун-т. – Київ, 2013. – Т. 10. – С. 49-52. – ISSN 2307-6194
1381470
  Ромах О.В. Стереотипи та страхогенеруючі міфи на сторінках український суспільно-політичних журналів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 59, квітень – червень


  Визначено стереотипи та страхогенеруючі міфи, конструйовані російськими та українськими медіа. Досліджено матеріали сучасних українських суспільно-політичних журналів: "Український тиждень", "Країна", "Корреспондент", "Вести. Репортер". На основі ...
1381471
  Коляда І. Стереотипи та упередження. Дискримінація. Конфлікти / І. Коляда, М. Санкович // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (220), грудень 2019. – С. 8-12
1381472
  Гапченко О. Стереотипи у комунікативній діяльності мовної особистості // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 64-67
1381473
  Владимиров В. Стереотипи Уолтера Ліппмана та блокова структура масової свідомості // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.32-35
1381474
  Карабардін А. Стереотипи: дефініція поняття, функції, роль у свідомості та житті людини // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (217), вересень 2019. – С. 42-43
1381475
  Гнесь О. Стереотипізація ісламу і формування ісламофобії в Україні засобами масової інформації // Українське релігієзнавство : збірник наукових праць / Укр. Асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; ред.: А. Аристова, А.Колодний. – Київ, 2010. – Спецвипуск 2010-1 : Іслам в його проблемах і трансформаціях. – С. 121-132
1381476
  Литовченко Д.С. Стереотипізація мусульман в англомовному медіадискурсі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Литовченко Данііл Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 255 арк. – Додатки: арк. 255. – Бібліогр.: арк. 227-254
1381477
  Литовченко Д.С. Стереотипізація мусульман в англомовному медіадискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Литовченко Данііл Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1381478
  Литовченко Д. Стереотипізація мусульман в сучасних англомовних мас-медіа // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 283-288


  Статтю присвячено опису негативної стереотипізації мусульман в англомовних мас-медіа, а також змінам у сприйнятті ісламу і мусульман в новому міжнародному дискурсі, де визнається проблема ісламофобії і просувається культурне розмаїття та відкритість ...
1381479
  Науменко Л.Д. Стереотипізація образу менеджера в колективній свідомості носіїв англійської мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 347-354. – ISBN 978-966-8904-46-2
1381480
  Говорун Т. Стереотипізація статі як дилема самопрезентації жінок і чоловіків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 5-8. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються гендерні відмінності статей в соціально-економічному статусі, системі управління, розподілі професій, домашніх обов"язків через призму потенцій суб"єктності чоловіків і жінок як результату диференціації їхньої соціалізації. In ...
1381481
  Гетьман О. Стереотипний образ України на міжнародній арені // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 277-279
1381482
  Шевченко Віктор Стереотипні випадки некоректності в практичній картографії : Наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 32-34. – Бібліогр.: 12 назв
1381483
  Русановська Т.В. Стереотипні моделі вторинних номінацій (на матеріалі сленгу української та німецької мов) // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 44-51. – ISBN 978-966-8847-78-3
1381484
  Непоп-Айдачич Стереотипні риси дзвоників (лат. Campanula) у польській мові та культурі (на матеріалі номінацій). Частина 1 // Слов"янський збірник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; відп. ред. М.І. Зубов ; редкол.: Бардіна Н.В., Бондар О.І., Войцева О.А. [та ін.]. – Одеса, 2008. – Вип. 13. – С. 127-134
1381485
  Непоп-Айдачич Стереотипні риси дзвоників (лат. campanula) у польській мові та культурі (на матеріалі номінацій). Частина 2 // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 75-82


  У статті здійснюється реконстукція стереотипних рис дзвоників (пол. dzwonek, лат. Campanula) у польській мові та культурі на підставі аналізу літературних, діалектних та історичних номінацій цієї квітки. The author reconstructs stereotype ...
1381486
  Грибок О. Стереотипні теми німецькомовного побутового дискурсу / О. Грибок, С. Застровська // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 63-68. – ISSN 2410-0927
1381487
  Егава Х. Стереотипні уявлення про японську жінку (лінгвокультурознавчий аспект) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 24-31
1381488
  Каліщук О. Стереотипні уявлення та ментальність як чинник ескалації українсько-польського протистояння у роки Другої світової війни // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 55-59. – ISSN 2222-5250
1381489
  Дуденко О. Стереотипність та новаторство Євгена Гуцало у використанні народних компаративем // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 100-104.
1381490
  Сазанович Л.В. Стереотипність у фольклорі: казуальна складова вчинків персонажів американської англомовної фольклорної балади // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 21-26


  У статті розглядається сюжетна стереотипізация у фольклорі й аналізуються мотиви й цілі вчинків, типові для персонажів американської англомовної фольклорної балади. В статье рассматривается сюжетная стереотипизация в фольклоре и анализируются мотивыи ...
1381491
  Григорів Н.М. Стереотипність узагальненого образу національного характеру англійської лінгвокультури // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 46-49
1381492
  Кудинов Ф.Н. Стереотипное дело. / Ф.Н. Кудинов. – М.-Л., 1940. – 152с.
1381493
  Грибков А.В. Стереотипное и фотомеханическое оборудование. Конструкции и расчет / А.В. Грибков, П.Я. Розенфельд. – М., 1975. – 295с.
1381494
  Зиновьева Е.И. Стереотипное представление об измене в памятниках обиходного языка Московской Руси XVI-XVII векоа // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 88-94. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 3). – ISSN 1813-1921
1381495
  Шестакова Э.Г. Стереотипные оксюмороны // Оксюморон как категоря поэтики : (на материале русской поэзии 19 - первой трети 20 веков) : монография / Э.Г. Шестакова. – Донецк : Норд- Пресс, 2009. – С. 87-96. – ISBN 978-966-380-357-9
1381496
  Лукьянова Т.Г. Стереотипотвірний потенціал гендерномаркованих атрибутивних словосполучень (на матеріалі британського газетного дискурсу) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 262-266
1381497
  Капельгородская Н.М. Стереотипы буржуазного экрана / Н.М. Капельгородская. – Киев : Наукова думка, 1990. – 73 с.
1381498
   Стереотипы в общественном сознании.. – М, 1988. – 41с.
1381499
  Кургина Н.Н. Стереотипы в профессии: плюсы и минусы // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 19-24. – ISSN 1560-7968


  Настоящее расследование провели шахтинские библиотекари, чтобы разобраться, насколько представления специалистов об информационной культуре соответствуют ожиданиям пользователей. Хорошо продуманные вопросы анкеты, сама идея проведения параллельного ...
1381500
  Глазова Е.А. Стереотипы во французской рекламе: женские образы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 77-82. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
1381501
   Стереотипы и динамика мышления.. – Минск, 1993. – 245с.
1381502
  Московская А.А. Стереотипы или конкуренция? Анализ некоторых гендерных предпочтений работодателей // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 3. – С.52-61. – ISSN 0132-1625
1381503
  Сидельников А.А. Стереотипы исторического знания: опыт исследования // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 9 (60). – С. 103-105. – ISSN 2070-9773
1381504
  Марченко И.П. Стереотипы как барьеры на пути модернизации высшего образования // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 6, июнь. – С. 69-76. – ISSN 1561-2465
1381505
   Стереотопографическая съемка в масштабе 1:25000 равнинных тундровых и таежно-болотных районов : пособие. – Москва : ЦНИИГАиК, 1969. – 206 с.
1381506
  Шаповал О.В. Стереофільм – атракціон чи новий період у кінематографі? // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 244-250
1381507
  Бектабегов А.К. Стереофонические звукосниматели / А.К. Бектабегов, В.В. Усачев. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1964. – 40 с. : ил. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 552)
1381508
  Дерябин В.И. Стереофонические ламповые радиолы высшего класса / В.И. Дерябин, В.Г. Пониманский. – Москва, 1975. – 111 с.
1381509
  Крупинин И.Т. Стереофонические магнитофоны "Вильма-302", "Тоника-310" / И.Т. Крупинин. – Москва, 1979. – 64 с.
1381510
  Астахов В.М. Стереофонический усилитель / Астахов В.М. – Москва : Радио и связь, 1985. – 38 с. : ил. – Библиогр.: с. 37 (8 назв.). – (Массовая радиобиблиотека ; вып. 1091)
1381511
  Красов Ю.С. Стереофонический электрофон / Ю.С. Красов, В.К. Черкунов. – Москва, 1978. – 49 с.
1381512
  Кононович Л.М. Стереофоническое воспроизведение звука / Л.М. Кононович, Ю.А. Ковалгин. – Москва, 1981. – 185 с.
1381513
  Годинар К. Стереофоническое радиовещание / К. Годинар. – Москва, 1974. – 192 с.
1381514
  Гаклин Д.И. Стереофоническое радиовещание и звукозапись / Д.И. Гаклин. – М.-Л., 1962. – 127с.
1381515
  Фурдуев В.В. Стереофония и многоканальные звуковые системы / В.В. Фурдуев. – Москва : Энергия, 1973. – 112 с.
1381516
  Козубский Э.В. Стереофотограмметрическая аппаратура пуозырьковых водородных камер. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 040 / Козубский Э.В.; Объед.ин-т.ядерн.исслед. – Дубна, 1969. – 32л. – Бібліогр.:с.14-16
1381517
  Городецкий С.Ф. Стереофотограмметрическая съемка волн на портовых акваториях : Автореф... канд техн.наук: / Городецкий С. Ф.; Одеск. ин-т инж. морск. флота. – Одесса, 1953. – 16 с.
1381518
   Стереофотограмметрическая съемка инженерных взрывов : сборник. – Москва, 1977. – 119 с.
1381519
  Рейзенкинд И.Я. Стереофотограмметрическая съемка карьеров / И.Я. Рейзенкинд, Р.Р. Синанян. – Москва : Металлургиздат, 1956. – 170 с.
1381520
  Варуша А.С. Стереофотограмметричний метод створення карт створення карт // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 6-14


  Проведений аналіз передових методів створення карт на сучасних аналітичних та цифрових фотограмметричних приладах, подані способи оцінки точності виконаних робіт, розкриті шляхи впровадження нових сучасних методів обробки стереозображень на прикладі ...
1381521
  Скиридов А.С. Стереофотограмметрия : учебник для спец. "аэрофотогеодезия" геодезич. вузов и ф-ов / А.С. Скиридов. – Москва : Геодезиздат, 1951. – 356 с.
1381522
  Скиридов А.С. Стереофотограмметрия : учебник для спец. "аэрофотогеодезия" геодезических вузов и ф-ов / А.С. Скиридов. – 2-е изд., доп. – Москва : Геодезиздат, 1959. – 540 с.
1381523
  Рапасов П.Н. Стереофотограмметрия для целей картографирования и решения инженерных задач / П.Н. Рапасов. – Москва : Недра, 1983. – 320с.
1381524
  Моисеенков А.М. Стереохимич реакций раскрытия альфа-окисей ацетилциклогексенов. : Автореф... канд. хим.наук: / Моисеенков А.М.; АН СССР. Ин-т орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1964. – 23л.
1381525
  Константиновский Леонид Евгеньевич Стереохимическая нежесткость и лигандный обмен тетракоординированных внутрикомплексных соединений металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Константиновский Леонид Евгеньевич; Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1978. – 23л.
1381526
  Иванов С.Б. Стереохимические закономерности в ряду фтороуранилатов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Иванов С.Б.; АН СССР. Ин-тут общей и неорганической химии. – М., 1981. – 24л.
1381527
  Гурвич Л.Г. Стереохимические исследования в области полифункциональных циклогексанов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Гурвич Л.Г.; Моск.ун-т. – М, 1974. – 20л.
1381528
  Луц О. Стереохимические исследования действия амиака и его производных / О. Луц. – Ри, 1908. – 121 с.
1381529
  Щербаков В.В. Стереохимические приложения прямых констант спин-спинового взаимодействия 13С-13С в химии гетероатомных соединений : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Щербаков В.В.; МВ и ССО РСФСР.ИРГУ. – Иркутск, 1988. – 20л.
1381530
  Чекулаева В.Н. Стереохимическое исследование в ряду функциональнозамещенных циклогексанов и циклогексенов. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Чекулаева В.Н.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1969. – 17л.
1381531
  Чекулаева В.Н. Стереохимическое исследование в ряду функциональнозамещенных циклогексанов и циклогексенов. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Чекулаева В.Н.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1969. – 17л.
1381532
  Ведекинд Э. Стереохимия / Э. Ведекинд. – Берлин,Рига : Наука и жизнь. – 127 с. – (Рус. изд. "Б-ки Гешен")
1381533
  Мамлок Л. Стереохимия : Учение о пространств. расположении атомов в молекуле / Dr. L. Mamlock ; Пер. с нем. под ред. проф. П.Г. Меликова. – Одесса : Mathesis, 1911. – VIII, 164 с. : черт.
1381534
  Виттиг Г. Стереохимия / Г. Виттиг. – Москва-Ленинград : Госхимтехиздат, 1934. – 398с.
1381535
  Ниггли П. Стереохимия / П. Ниггли. – М., 1949. – 364с.
1381536
  Хотинский Е.С. Стереохимия : Курс лекций / Е.С. Хотинский ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков : Кн. ф-ка им. Фрунзе, 1950. – 144 с. : ил.
1381537
  Потапов В.М. Стереохимия / В.М. Потапов. – Москва, 1976. – 695 с.
1381538
  Ногради М. Стереохимия / М. Ногради. – М, 1984. – 391с.
1381539
  Потапов В.М. Стереохимия / В.М. Потапов. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Химия, 1988. – 464с. – ISBN 5-7245-0376-Х
1381540
  Кудряшова В.В. Стереохимия антибиотика альбофунгина. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.10 / Кудряшова В.В.; АН СССР. – М, 1975. – 20л.
1381541
  Сегаль Г.М. Стереохимия декалин- и -окталинкарбоновых кислот и их превращений. : Автореф... Канд.хим.наук: / Сегаль Г.М.; Акад.наук СССР.Ин-т органич химии. – М, 1958. – 14л.
1381542
  Онищенко Т.А. Стереохимия и кинетика радикальной теломеризации хлорвинила полигалоидметанами : Автореф... канд. хим.наук: / Онищенко Т. А.; АН СССР, Ин-т элементооран. моед. – М., 1971. – 24л.
1381543
  Писковитина Г.А. Стереохимия и механизм присоединения бромистого водорода к кратным углерод-углеродным связям : Автореф... канд. хим.наук: / Писковитина Г.А.; АН УССР. Ин-т орган. химии. – Киев, 1964. – 16л.
1381544
  Соммер Л. Стереохимия и механизмы реакций кремнийорганических соединений / Л. Соммер. – М., 1966. – 190с.
1381545
  Берман С.С. Стереохимия и равновесные соотношения геометрических изомеров полиалкилзамещенных циклогексанов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Берман С.С.; Моск.ин-т.нефтехим.и газовой пром-сти. – М, 1967. – 16л.
1381546
  Арефьев О.А. Стереохимия и равновесные соотношения пространственных изомеров полиалкилциклопентанов : Автореф... канд. хим.наук: / Арефьев О.А.; Ин-т нефтехимического синтеза. – М., 1967. – 18л.
1381547
  Скопенко В.В. Стереохимия комплексов РЗЭ (ІІІ) с координационными числами три-семь / В.В. Скопенко, Ю.Л. Зуб // Вестн. Киевск. ун-та, 1983. – № 24
1381548
  Скопенко В.В. Стереохимия координационных соединений кобальта (ІІ) и меди (ІІ), закрепленных на поверхности модифицированных аэросилов / В.В. Скопенко, В.Н. Зайцев, А.К. Трофимчук // Журн. неорг. химии, 1984. – № 5
1381549
  Швелашвили А.Е. Стереохимия координационных соединений некоторых металлов с циклообразующими аминами. / А.Е. Швелашвили, Порай-Кошиц. – Тбилиси, 1979. – 166с.
1381550
  Петров А.А. Стереохимия насыщенных углеводородов / А.А. Петров. – М, 1981. – 254с.
1381551
  Кадзяускас П.П. Стереохимия некоторых азотсодержащих производных ряда 7-оксабицикло-(2.2.1)-гептана : Автореф... канд. хим.наук: / Кадзяускас П.П.; МГУ. – М., 1965. – 12л.
1381552
  Влад П.Ф. Стереохимия некоторых дитерпеноидов группы лабдана : Автореф... кандидата хим.наук: / Влад П.Ф.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1964. – 12л.
1381553
  Швелашвили А.Е. Стереохимия некоторых координационных соединений металлов с дигидразидами карбоновых кислот. / А.Е. Швелашвили. – Тбилиси, 1987. – 107с.
1381554
  Родионов В.Н. Стереохимия превращений 3,7-Диметиленбицикло (3.3.1) Нонана и его производных : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Родионов В.Н.; КПИ. – К., 1983. – 17л.
1381555
  Гашимов Гашим Абдулла оглы Стереохимия присоединения некоторых электрофильных реагентов к алкилпроизводным 3-циклогексенкарбоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Гашимов Гашим Абдулла оглы; МВ и ССО СССР. Днепропетровский гос. ун-тет. – Днепропетровск, 1985. – 23л.
1381556
  Лаба В.И. Стереохимия присоединения тиолов к трет-бутилацетилену и некоторые превращения продуктов реакции : Автореф... канд. хим.наук: / Лаба В.И.; АН СССР. Ин-т органич. химии им. Н.Д.Зелинского. – Москва, 1964. – 25л.
1381557
  Барсуков Л.И. Стереохимия реакции Виттига : Автореф... канд. хим.наук: / Барсуков Л.И.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1967. – 27л.
1381558
  Алекперов Надир Али-Гусейн оглы Стереохимия реакции конденсации 5,5-диалкокситетрахлорциклопентадиенков с цис- и транс-4-циклогексен-1,2-дикарбоновыми кислотами и некоторые превращения полученных аддуктов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Алекперов Надир Али-Гусейн оглы; Азерб гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1973. – 22л.
1381559
  Чаузов В.А. Стереохимия реакций оптически активных кремнийорганических соединений с производными олова и ртути. : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Чаузов В.А.; МГУ. – М., 1970. – 19л.
1381560
  Овчинников Ю.А. Стереохимия реакций присоединения к двойной связи 2-циклогексенилуксусных кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Овчинников Ю. А.; АН СССР, Ин-т орган. хим. – М., 1961. – 19л.
1381561
  Камерницкий А.В. Стереохимия реакцйи нуклеофильного присоединеия к карбонильной группе циклических кетонов : Автореф... канд. хим.наук: / Камерницкий А.В.; Акад. наук СССР. Ин-т органич. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1958. – 16л.
1381562
  Родина Н.Б. Стереохимия сопряженного меркурирования циклопропановых соединений : Автореф... канд. хим.наук: / Родина Н. Б.; МГУ, Хим. фак. – М., 1971. – 14л.
1381563
  Стоддарт Дж Стереохимия углеводов / Стоддарт Дж. – М, 1975. – 304с.
1381564
  Орлов В.Д. Стереохимия, реакционная способность и физико-химические свойства L,В- непредельных кетонов и образующихся на их основе азотсодержащихя гетороциклов. : Автореф... Доктора хим.наук: 02.00.03 / Орлов В.Д.; АН УССР.Ин-т органической химии АН УССР. – К, 1986. – 30л.
1381565
  Гольдшмидт С. Стереохимия. / С. Гольдшмидт. – Л.-Москва : Госхимиздат, 1940. – 320 с.
1381566
   Стереохімія нанотрубок / М.Ю. Корнілов, В.В. Плахотник, О.В. Михайленко, Т.В. Любчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-38. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Описано нові поліциклічні каркасні структури, а саме нанотрубки та фулерени - замкнені ароматичні поверхні (ЗАП), сконструйовані за допомогою програми HyperChem. Запропоновано методи моделювання таких структур. Якісно та кількісно охарактеризовано ...
1381567
  Прохода А.М. Стереоэлектронный (полярный) фактор в реакциях нуклеофильного присоединения к трет. бутилциклогексанонам. : Автореф... канд. хим.наук: / Прохода А.М.; АН СССР. Ин-т орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1965. – 22л.
1381568
  Четверухин Н.Ф. Стерерметрические задачи на проекционном чертеже / Н.Ф. Четверухин. – Москва, 1952. – 128 с.
1381569
  Давыдкина Т.А. Стереумовые грибы Советского Союза / Т.А. Давыдкина. – Ленинград : Наука, 1980. – 143с.
1381570
  Леднев А.Ф. Стержень / А.Ф. Леднев. – М., 1959. – 80с.
1381571
  Вайнштейн Э.С. Стержень спирали / Э.С. Вайнштейн. – Москва, 1991. – 209с.
1381572
  Акбердин Р.З. Стержень экономики / Р.З. Акбердин. – Москва : Мысль, 1979. – 119 с. – Библиогр.: с. 117-118
1381573
  Розин Л.А. Стержневые системы как системы конечных элементов / Л.А. Розин. – Ленинград, 1976. – 232 с.
1381574
  Голден Н.Ф. Стержни / Н.Ф. Голден. – Москва, 1974. – 188с.
1381575
  Чугунова Г.Д. Стерилизующее действие производных этиленимина на репродуктивные функции карадрины (Laphygma exiqua Hb.) и картофельной коровки(Epilichna vigiontioctomaculata Motch.) : Автореф... канд. биол.наук: 03.098 / Чугунова Г.Д.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т защиты растений. – Л., 1970. – 24л.
1381576
  Адмиральская С.А. Стерильность перечной мяты (Menthapiperita L.) и ее преодоление : Автореф... канд. биол.наук: / Адмиральская С.А.; Акад. наук СССР. Ботан. ин-т им. В.Л.Комарова. – Л., 1960. – 17л.
1381577
  Кириллина О.М. Стерильность романтизма. Живой и мертвый мир Татьяны Толстой // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 196-203. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1381578
  Гальцова Р.Д. Стеринообразование у дрожжевых организмов / Р.Д. Гальцова. – Москва : Наука, 1980. – 224 с.
1381579
  Замбахидзе Натела Евгеньевна Стерины шелковицы : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Замбахидзе Натела Евгеньевна; АН Груз.ССР. Ин-т биохимии растений. – Тбилиси, 1981. – 22л.
1381580
  Филиппович М.Н. Стерические эффекты в хроматографии пиридиновых оснований : Автореф... канд. хим.наук: / Филиппович М.Н.; Киевск. политехн. ин-т. – К., 1967. – 24л.
1381581
  Доронин И.Г. Стерлинговая зона в валютной системе капитализма в 60-е годы : Автореф... канд. экон.наук: 08.599 / Доронин И.Г.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1970. – 23л.
1381582
  Кевер К. Стерлинговая зона и ее значение во внешнеторговой политике Англии : Автореф... канд. экон.наук: / Кевер К.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Кафедра валютно-фин. дисциплин. – Москва, 1959. – 21л.
1381583
  Конэн А.Р. Стерлинговая зона. / А.Р. Конэн. – Москва, 1954. – 216с.
1381584
  Левшин Ф.М. Стерлинговый блок, как орудие эксплуатации и угнетения стран Британской иперии английским империализомм : Автореф... канд. экон.наук: / Левшин Ф. М.; МВТ СССР, Всес. акад. внеш. торг. – М., 1953. – 16л.
1381585
   Стерлитамак.. – Уфа, 1966. – 142с.
1381586
  Стерн Стерново путешествие по Франции и Италии, под именем Йорика : содержащее в себе: необыкновенныя, любопытныя и весьма трогающия приключения; многия критическия разсуждения и замечания. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук
Ч. 1-3. – 1793. – 145,139, 81с. – кожна частина з окр. пагін..


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XVIIIст.- картон, шкіра
1381587
  Никитина С.М. Стероидные гормоны беспозвоночных животных / С.М. Никитина. – Л, 1982. – 172с.
1381588
  Перепелица Эльмира Дмитриевна Стероидные сапонины из Tribulus terrestris L. и их расщепление микробными ферментами : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Перепелица Эльмира Дмитриевна; АН МССР. Ин-т химии. – Кишинев, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1381589
  Физер Л. Стероиды / Л. Физер, М. Физер. – Москва, 1964. – 982с.
1381590
  Ковганко Н.В. Стероиды / Н.В. Ковганко, А.А. Ахрем. – Минск : Наука и Техника, 1990. – 221 с. : табл. – Библиогр.: 686 назв. – ISBN 5-343-00524-1
1381591
  Блант Максим Стероиды для экономики : глобальный механизм // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 58-64 : Фото
1381592
  Ахрем А.А. Стероиды и микроорганизмы / А.А. Ахрем. – Москва : Наука, 1970. – 528с.
1381593
  Еляков Г.Б. Стероиды морских организмов / Г.Б. Еляков, В.А. Стоник. – Москва : Наука, 1988. – 208 с. : табл. – Библиогр.: 550 назв. – ISBN 5-02-003956-X
1381594
  Ахов Л.С. Стероїдні сапоніми цибулі пониклої (Allium nutans L.) та їх біологічна активність : 03.00.12: Дис. ... канд. біол. наук / Ахов Л. С.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 135л. – Bibliogr.: С. 118-135
1381595
  Серафимов А. Стертая грань. / А. Серафимов. – Х.-К., 1932. – 72с.
1381596
  Тобуроков П.Н. Стерхи над Леной : стихотворения и поэмы / Петр Тобуроков; пер. с якут. – Москва : Советская Россия, 1983. – 87 с.
1381597
  Штерн П.Г. Стесненное обтекание цилиндров и воздействие на него поперечного магнитного поля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Штерн П.Г.; Объед. совет Отд. физ.-техн. наук. АН ЛатвССР. – Рига, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1381598
  Кикнадзе А.В. Стесненные воды / А.В. Кикнадзе. – М, 1987. – 317с.
1381599
   Стесненный изгиб и кручение оболочек типа кессона крыла. – Москва, 1965. – 128 с.
1381600
  Коллье Жозе Стетоскоп для Фурнеза : Наблюдения // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 5. – С. 108-114 : Фот, карта. – ISSN 1029-5828
1381601
  Філіпенко Д. Стетсонський конкурс в ІМВ // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Лютий (№ 2)


  Нещодавно в Інституті міжднародних відносин відбувся Європейський раунд 14-го щорічного Стетсонського конкурсу з міжнародного права навколишнього середовища.
1381602
  Ерофалов-Пилипчак Стефан (Степан) Демьянович Ковнир: Зодчий лавры // Архитектура имперского Киева / Ерофалов-Пилипчак. – Киев : А.С.С.; НИИТИАГ, 2001. – С. 67-75. – ISBN 966-7452-22-0
1381603
  Міляєва Л. Стефан Андрійович Таранушенко (штрихи до портрета) // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 2 (66) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 117-126. – ISSN 1728-6875
1381604
  Самойленко А.М. Стефан Банах і математика у Львові в першій половині XX століття. До 125-річчя від дня народження / А.М. Самойленко, Т.О. Банах, Я.Г. Притула // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 11. – C. 92-102. – ISSN 1027-3239
1381605
  Стороженко А.В. Стефан Баторий и Днепровские козаки : изследования, памятники, документы и заметки / А.В. Стороженко. – Киев : Типография Г.Л. Фронцкевича, 1904. – [7], 327 с. : С портретом Стефана Батория
1381606
  Кучмеєва Н. Стефан Васильович Кульженко - видатний український друкар // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 1 (246). – C. 51-52. – ISSN 2076-9326


  У січні 2017 р. виповнилося 180 років від дня на-родження видатного українського друкаря, видавця-про-світителя Стефана Васильовича Кульженка (1837—1906)
1381607
  Райкова А. Стефан Веркович и Българите / А. Райкова. – София, 1978. – 288 с.
1381608
  Настасиевич С. Стефан Душан / С. Настасиевич; Стефан Душан. – Београд : Вук Карациб, 1975. – 236 с. – В изд. также: И би Царевина / Д. Баранин ; Под игом / И. Вазов. – (Историjски романи / уред. Бранка Тасиб)
1381609
  Витт В.В. Стефан Жеромский / В.В. Витт. – Москва, 1961. – 344с.
1381610
  Яременко П.К. Стефан Зизаній - український письменник-полеміст кінця XVI ст. / П.К. Яременко. – [Київ], 1958. – С. 39-54. – Окр. відбиток: Радянське літературознавство. 1958. № 2
1381611
  Дзюба І.М. Стефан Зорян в історії вірменської літератури / І.М. Дзюба. – Київ, 1982. – 320с.
1381612
  Брайнина Б.Я. Стефан Зорьян / Б.Я. Брайнина, С.М. Хитарова. – М., 1960. – 240с.
1381613
  Радишевський Р. Стефан Козак - організатор і реалізатор польської україністики // Літературно-культурологічні меморабіліа / С. Козак. – Перемишль : Український народний дім, 2017. – С. 17-31. – ISBN 978-83-935845-4-3
1381614
  Едвардс Стефан Лавpентій, повість англійска Едваpса в двох томах. – У Львові (Львів) : Hакладом pедакціи "Діла" ; Дpук. Т-ва им. Шевченка, під заpядом К. Беднаpского. – (Бібіліотека найзнаменитших повістей : Лит. додаток "Діла" / Під pед. В. Баpвіньского ; Т. 5)
[Т. 1]. – 1881. – 200 с.
1381615
  Тихолов Петко Стефан Македонски / Тихолов Петко. – София : Наука и изкуство, 1956. – 184с.
1381616
   Стефан Михайлович Ямпольский : Библиогр. указ. – Киев : Наукова думка, 1986. – 72с. – (Биобиблиография ученых УССР)
1381617
  Пападимитриу С.Д. Стефан Сахликис и его стихотворение "Afinisis parafenos" : исслед. С.Д. Пападимириу, прив.-доц. Новорос. ун-та : С прил. греко-рус. глоссария, двух фотогр. табл. и крит. парерга. – Одесса : Эконом. тип., 1895. – IV, 256, 25 с., 1 л. факс. – Загл. и текст стихотворения на греч. яз. - Отд. оттиск: Летопись Историко-филологического общества при Новороссийском университете, . 1896, т. 6, визант. отд-ние


  На обл.-тит. л. дарственная надпись автора
1381618
  Генадиев П. Стефан Стамболов : исторически случаи от живота на български политически дейци / П. Генадиев. – София : Св. Климент Охридски, 1991. – 165 с.
1381619
  Миколенко Д.В. Стефан Стамболов в оценках современной болгарской историографии // Дриновський збірник : [збірник ст. за матеріалами Кирило-Мефодіївських читань, м. Харків (2014-2016 рр.)] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр болгаристики та балкан. дослідж. ім. Марина Дринова [та ін.] ; [редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – [Вид. 1-ше]. – Софія ; Харків : Издательство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2016. – Т. 9. – С. 383-391. – ISSN 2218-0567
1381620
  Куманов М. Стефан Стамболов и Захарий Стоянов // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 232-237. – ISBN 978-954-322-848-5
1381621
  Маринов Д. Стефан Стамболов и новейшата ни история : Летописни спомени и очерки / Д. Маринов; Под редакцията на Мария Кондова. – София : Издателска къща български писател
Ч. 1. – 1992. – 354, [4] с.
1381622
  Маринов Д. Стефан Стамболов и новейшата ни история : Летописни спомени и очерки / Д. Маринов; Под редакцията на Мария Кондова. – София : Издателска къща български писател
Ч. 2. – 1992. – 473, [2] с.
1381623
  Миколенко Д.В. Стефан Стамболов як революціонер, політик і державний діяч Болгарії в оцінках радянської історіографії сер. 1960-х - 1970-х рр. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1087. – С. 200-212. – (Серія "Історія" ; вип. 47). – ISSN 2220-7929
1381624
  Шендеровський В. Стефан Стубелевич - видатний український фізик ХVIII ст. / В. Шендеровський, Г. Гуртовий, Л. Кравчук
1381625
   Стефан Суберляк : каталог выствки. – Москва : Советский художник, 1977. – [16] с.
1381626
  Житомирская З.В. Стефан Цвейг : Библиограф. указ. / Житомирская З.В. ; Всес. гос. б-ка иностр. лит-ры. – Москва, 1976. – 116 с. – Сост. указ. на об. тит. л. – (Писатели зарубежных стран)
1381627
   Стефан Цвейг. 1881-1942 : методические материалы к вечеру, посвященному 80-летию со дня рожденя. – Москва, 1961. – 20 с.
1381628
  Винниченко Т. Стефан Цвейг: лишеный родины // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 11 (111). – С. 108-123. – ISSN 1819-6268


  Стефан Цвейг (1881-1942) - австрийский писатель, драматург и журналист. Автор множества романов, пьес и беллетризованных биографий.
1381629
  Борзун Ю.С. Стефан Шартрський та Адель Нормандська: сімейна драма часів Першого Хрестового походу // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 206-2111. – ISBN 978-617-689-216-8
1381630
  Захара І.С. Стефан Яворський / І.С. Захара. – Львов, 1991. – 110с.
1381631
  Шляхтун П.П. Стефан Яворський // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 94-95. – ISBN 978-611-01-0097-7
1381632
  Андрусяк І. Стефан Яворський та його внесок у розвиток науки логіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 884. – С. 11-14. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1381633
  Настасиевич С. Стефан, государь сербский / С. Настасиевич. – М, 1965. – 236с.
1381634
  Бондар В. Стефаник би вклонився // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 20 червня (№ 12). – С. 16-17


  Пам"яті Василя Мошуренка - українського прозаїка-новеліста, поета, учителя-філолога, історика.
1381635
   Стефаник Василь. – Київ, 1983. – 31с.
1381636
  Хороб М. Стефаник модерніст і сучасна українська мала проза // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 1998. – Том 7/8. – С. 181-195
1381637
   Стефанит и Ихнилат. – Л : Наука, 1969. – 252 с.
1381638
   Стефаніс Франц Адольфович (1865-1917) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 461. – ISBN 978-966-439-754-1
1381639
   Стефанію Шабатуру засудили на 8 років за гобелени із Лесею Українкою і провидицею Кассандрою // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 8-22 листопада (№ 43/44). – С. 20
1381640
  В"юник А.О. Стефанія Гебус-Баранецька / А.О. В"юник; ред.: Ф.К. Бунак. – Київ : Мистецтво, 1968. – 56 с.
1381641
  Шабатура С. Стефанія Шабатура: ув"язнені лілії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 24-30 червня (№ 34). – С. 10
1381642
  Блакитний М. Стефановський Трифон Андрійович - церковний діяч, публіцист та історик Чернігівщини (за матеріалами часопису "Черниговские епархиальные известия") // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 149-154. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
1381643
   Стефанчук Руслан Олексійович // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Львів, 2015. – № 1 (15). – С. 172-176. – ISSN 2072-084X
1381644
  Забаринский П.П. Стефенсон / П.П. Забаринский. – Москва, 1937. – 367с.
1381645
  Галан Я.О. Стефка / Я.О. Галан. – Львів : Каменяр, 1968. – 56с.
1381646
  Шумилов И.Л. Стефка / И.Л. Шумилов. – Барнаул, 1973. – 103с.
1381647
  Васютинский Н.А. Стехиометрия горных пород / Н.А. Васютинский. – Москва, 1986. – 206с.
1381648
  Алесковский В.Б. Стехиометрия и синтез твердых соединений / В.Б. Алесковский ; АН СССР, Отд-ние физико-химии и технологии неорган. материалов. – Ленинград : Наука, 1976. – 138 с. : ил. – Библиогр.: с. 131-139
1381649
  Иванов В.Н. Стехиометрия и энергетика микробиологических процессов / В.Н. Иванов, Е.В. Стабникова. – Киев : Наукова думка, 1987. – 149 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 143-150
1381650
  Стеценко Кирило Стеценків Великдень : [інтерв"ю з президентом Міжнародного фонду ім. К. Стеценка Кирилом Стеценком-молодшим] / Стеценко Кирило, Пересунько Тіна // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 127-128. – ISSN 0130-5212
1381651
   Стеценко Анатолій Іванович : біобібліогр. покажчик / Черкас. нац. ун-т імені Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; [уклад. П. М. Гунько ; наук. ред. Г.М. Голиш ; авт. вступ. ст.: О.Ф. Артюшенко, Г.Г. Данілов]. – Черкаси : Гордієнко Є. І., 2018. – 30, [2] с., [2] арк. фотоіл. : фотоіл. – Анот. англ. - Імен. покажч.: с. 27. – (Серія: Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; вип. 24)
1381652
   Стеценко Олексій Васильович (1923-1986) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 461. – ISBN 978-966-439-754-1
1381653
   Стецюк Володимир Васильович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 145
1381654
   Стецюк Володимир Васильович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 262-264 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1381655
   Стецюк Володимир Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 462. – ISBN 978-966-439-754-1
1381656
   Стецюк Володимир Васильович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 272-274. – ISBN 978-966-439-961-3
1381657
   Стецюк Володимир Васильович [1947] // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – C. 155-156. – ISBN 966-95774-3-5
1381658
   Стецюк Володимир Миколайович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 382 : фото
1381659
   Стецюку Володимиру Васильовичу - 65 ! / Колектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 64. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Стецюк Володимир Васильович - доктор географічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
1381660
   Стецюку Володимиру Васильовичу - 70! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 191. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  25 жовтня 2017 р. виповнилось 70 років від дня народження Стецюка Володимира Васильовича - українського геоморфолога, геоеколога, доктора географічних наук, професора кафедри землезнавства та геоморфології Київського національного університету імені ...
1381661
  Терес Н.В. Стецюра Григорій Ананійович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 88 : фото
1381662
  Луковский И.В. Стечение обстоятельств / И.В. Луковский. – Москва, 1953. – 24с.
1381663
  Санин А.В. Стечение обстоятельств / А.В. Санин. – Иркутск, 1961. – 56с.
1381664
  Попова Г.Р. Стечение обстоятельств : роман / Г.Р. Попова. – М., 1982. – 352с.
1381665
  Вампилов А.В. Стечение обстоятельств / А.В. Вампилов. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство
Т. 2. – 1988. – 448 с.
1381666
  Санин А.В. Стечение обстоятельств. / А.В. Санин. – Иркутск, 1961. – 56с.
1381667
   Стеченко Дмитро Миколайович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 144
1381668
   Стеченко Дмитро Миколайович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 264-265 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1381669
   Стеченко Дмитро Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 462. – ISBN 978-966-439-754-1
1381670
   Стеченко Дмитро Миколайович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 274-275. – ISBN 978-966-439-961-3
1381671
   Стеченко Дмитро Миколайович (1937) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 156-157. – ISBN 966-95774-3-5
1381672
  Чуев Ф.И. Стечкин / Ф.И. Чуев. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 256 с.
1381673
  Короткий В.А. Стешенко Іван Матвійович (1873-1918) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 71-72. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-7-1 (Кн. 2)
1381674
  Карасев А.И. Стешина сирень / А.И. Карасев. – Пенза, 1961. – 174с.
1381675
  Мусатов А.И. Стжары / А.И. Мусатов. – М., 1962. – 495-670с.
1381676
  Клименко З.И. Стибазосульфониларены. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Клименко З.И.; АН УССР. Ин-тут органич. химии. – К., 1982. – 20л.
1381677
  Суслин А.А. Стибилизация в алгебраической К-теории. / А.А. Суслин. – Л, 1980. – 28с.
1381678
  Чобіт Д.В. Стиборівка: готи та їх нащадки : до питання про населення Волино-Подільського пограниччя II-V ст. н. е. / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 2013. – 350, [1] с. – Бібліогр. в прим.: с. 320-348. – ISBN 966-7544-57-7-1


  У пр. №1697890 дарчий напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Тараса Шевченка від автора. Підпис. 22.07.2015 р. м. Київ
1381679
  Дубинянская Я. Стив Джобс: Человек, который думал иначе // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 9 (85). – С. 6-29. – ISSN 1819-6268
1381680
  Шелест В. Стивен Кинг: сквозь прореху во вселенной // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев, 2020. – № 6/7 (136). – С. 36-57. – ISSN 1819-6268


  Кінг Стівен Едвін (н. 1947) - американський письменник, автор більш ніж 200 творів, серед яких понад 50 книг-бестселерів у стилях жахи (англ. horror), фентезі, трилер, містика. Також писав під псевдонімом Річард Бахман (англ. Richard Bachman). Було ...
1381681
  Дубинянская Я. Стивен Спилберг: голливудский инопланетянин // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 6 (82). – C. 6-25. – ISSN 1819-6268
1381682
  Степановский Ю.П. Стивен Хокинг-Ньютон ХХ века? // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярный журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2001. – № 4. – С36-46
1381683
  Вибе Дмитрий Стивен Хокинг : Повелитель черных дыр // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 105-112 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1381684
  Егоров Виталий Стивен Хокинг. Путь в тысячи жизней // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 96-100 : фото
1381685
  Степановский Ю. Стивен Хокинг: гений поневоле // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 3 (43). – С. 44-62. – ISSN 1819-6268
1381686
  Степановский Ю. Стивен Хокинг: Гений поневоле // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 4/5 (116). – С. 51-67. – ISSN 1819-6268
1381687
  Каташинская А. Стивен Хокинг: главное - просто не сдаваться / А. Каташинская, А. Газубей // КП в Украине : киевский выпуск. – Киев, 2018. – 15-22 марта (№ 38). – С. 4. – ISSN 1997-1249


  Всемирно известный английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг скончался на 77-м году жизни. Он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности.
1381688
  Олдингтон Р. Стивенсон / Р. Олдингтон. – М., 1985. – 271с.
1381689
  Дьяконова Н.Я. Стивенсон и английская литература 19 века : [монография] / Н.Я. Дьяконова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1984. – 192 с.
1381690
  Олдингтон Р. Стивенсон. Портрет бунтаря / Р. Олдингтон. – М., 1973. – 286с.
1381691
   Стиг-знаменосец. – Л., 1982. – 159с.
1381692
  Гужва В. Стигма : Роман // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 22-81. – ISSN 0131-2561
1381693
  Гужва В. Стигма : роман // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 18-66. – ISSN 0131-2561
1381694
  Стяжкіна О. Стигма окупації: радянські жінки у самобаченні 1940-х років / Олена Стяжкіна ; [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Центр європ. гуманіт. досліджень, Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства]. – Київ : Дух і Літера, 2019. – 383, [1] с. – Імен. покажчик: с. 375-383. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Cпротиву. Бібліотека Надії). – ISBN 978-966-378-653-7
1381695
  Иванюшкин А.Я. Стигма, или "вторая болезнь", в контексте биоэтики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.60-73. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1381696
  Гужва В. Стигма. Привид Шекспіра : [романи] / Валерій Гужва. – Київ : Ярославів Вал, 2009. – 344 с. – ISBN 978-966-2151-22-0


  Роман відтворює одну з найдраматичніших і найбільш замовчуваних сторінок нашої історії – боротьбу українських повстанців проти окупаційної влади у 1920-х роках. Збулося Тарасове пророцтво: повіяв новий вогонь з Холодного Яру, і лицарі лісу освятили ...
1381697
  Соколовский С.В. Стигматы архаизации:анализ праздника и анализ текста // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 2. – С.47-57. – ISSN 0869-5415


  [Исследование праздников и праздничной обрядности.]
1381698
  Трохим Н. Стигми надхненного серця // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 25 жовтня - 11 листопада (№ 41/42). – С. 18-19


  Стислі відгуки про творчість Богдана Чепурка.
1381699
  Досенко А. Стигми сучасного інтернет-простору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 21-24. – (Журналістика ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  У статті вивчається явище стигм із позиції штампу в мережевому середовищі. Загалом, побутує думка, що "стигма" як понятійна одиниця притаманна психології. Дана робота містить спробу доведення того, що стигма та процес стигматизації на пряму може бути ...
1381700
   Стики границь зерен у нанокремнієвих плівках / М.Г. Находкін, М.П. Куліш, П.М. Литвин, Т.В. Родіонова, А.С. Сутягіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 257-260. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Методами атомної силової мікроскопії та просвічуючої електронної мікроскопії досліджено стики границь зерен в нелегованих нанокремнієвих плівка. Проаналізовано вплив товщини плівок на формування стиків границь зерен Atomic force microscope and ...
1381701
  Зарев П. Стил и художественост / П. Зарев. – София : Български писател, 1958. – 419 с.
1381702
  Лаврова Н.Н. Стилевая дифференциация имен существительных : Автореф... канд. филолог.наук: 10.660 / Лаврова Н.Н.; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1970. – 24л.
1381703
  Леденев А.В. Стилевая партитура чувств: "бунинские уроки" в прозе Г. Кузнецовой // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2008. – Вып. 8. – С. 68-72. – ISBN 966-594-936-5
1381704
  Гончаров А.Д. Стилевое единство литературного произведения и иллюстраций / А.Д. Гончаров, Е.Б. Адамов. – М., 1965. – 19с.
1381705
  Проскурина Ю.М. Стилевое своеобразие русской прозы середины XIX века. / Ю.М. Проскурина. – Свердловск, 1983. – 65 с.
1381706
  Химич В.В. Стилевые закономерности прозы Чехова 90-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.640 / Химич В.В.; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1970. – 25л.
1381707
  Бунджулова Б.Е. Стилевые особенности прозы И. А. Бунина : Автореф... канд. филол.наук: / Бунджулова Б. Е.; АН СССР, Ин-т миров. лит. им. Горького. – М., 1972. – 15л.
1381708
  Хитарова С.М. Стилевые поиски и взаимодействие литературы / С.М. Хитарова. – Москва, 1976. – 188с.
1381709
  Омельченко Е.Л. Стилевые стратегии занятости и их гендерные особенности // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 11. – С.36-48. – ISSN 0132-1625
1381710
   Стилевые традиции русской стилистической прозы ХХ века. – Челябинск, 1983. – 134с.
1381711
  Димитриади Н.Б. Стилевые черты классической русской музыки и Востоке. : Автореф... Канд.искусствовед.наук: 17.00.02 / Димитриади Н.Б.; М-во культуры РСФСР. – Тбилиси, 1975. – 24л.
1381712
  Фам Стилевые черты музыки 20 века и вьетнамский инструментализм в профессииональном творчестве. / Фам, ле Хоа. – Одесса, 1996. – 109с.
1381713
  Ханик Л.Ю. Стилевые черты русского модерна в музыкально-театральной культуре начала ХХ века // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (38). – С. 306-316. – ISSN 1684-2618
1381714
  Росовецький С. Стилем екскурсовода - про популярну біографію Шевченка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 22-28 квітня (№ 16). – С. 10


  "У "Слові Просвіти" (число 14-15, 8-21 квітня) під назвою "Нова, а головне - дуже сучасна біографія Тараса Шевченка" було надруковано рецензію Надії Наумової на мою книжку "Шевченко. Сучасна біографія", що вийшла в серії "Постаті культури" у ...
1381715
  Зубань О.М. Стилеметричні ознаки морфемних структур слів у поетичному мовленні Т. Шевченка (на матеріалі Корпусу української мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 165-178


  У статті подано результати статистичного аналізу морфемних структур слів у поетичному мовленні Т. Шевченка. Дослідження здійснено за даними Електронного частотного словника морфемних структур, автоматично укладеного на матеріалі текстів Т. Шевченка у ...
1381716
  Потапенко А.Б. Стилеметричні характеристики прикметників різної морфемної структури в сучасній англійській мові : Автореф...канд. філолог. наук: 10.02.04 / Потапенко А.Б.; КДЛУ. – Київ, 1999. – 20с. – Бібліогр.:с.17
1381717
  Харитонова Д.Д. Стилеметрія тексту на морфемному рівні його організації // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 356-360


  У статті аналізується алгоритм дослідження морфемних структур слів на основі Електронного частотного словника морфемних структур Корпусу української мови. Характеризується сам словник, а також перспектива дослідження слів із використанням сітки П. ...
1381718
  Ягафарова Гульнур Аксановна Стилеобразующая роль порядка слов в сказках П.П.Бажова : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Ягафарова Гульнур Аксановна; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1981. – 24л.
1381719
  Мішеніна Т.М. Стилетвірний потенціал засобів музикальності ранньої лірики Павла Тичини // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 169-178. – ISSN 2305-3852


  У статті розкрито стилетвірний потенціал зображальних засобів музикальності в українській мові. З’ясовано, що звуковий символізм передбачає закономірний недовільний фонетично мотивований зв’язок між музичним терміном і покладеною в основу номінації ...
1381720
  Зварич В.З. Стилетворчі функції традиційних образів у поезії неокласиків : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Зварич Василь Захарович ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 3 назв.
1381721
  Гречанівська П. Стилеутворення в дерев"яній архітектурі і стінописах Закарпаття XVII - XVIII // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2000. – Вип. 14. – C.7-23.
1381722
  Соболев Н.Н. Стили в мебели : с 242 иллюстрациями / Н.Н. Соболев. – Москва : Всесоюзная Академия архитектуры, 1939. – 348, [3] с.
1381723
  Тангалычева К Р. Стили жизни в представлениях получателей рекламных сообщений разных возрастных групп // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 83-95. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
1381724
  Бевзенко Л. Стили жизни переходного общества / Любовь Бевзенко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т социологии. – Киев : Институт социологии НАН Украины, 2008. – 143, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 140-143. – ISBN 978-966-02-4991-2
1381725
  Акимова М.К. Стили защитно-совладающего поведения у зависимых и не зависимых от психоактивных веществ подростков / М.К. Акимова, С.Ю. Семнов // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 5. – С. 54-63. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Представлены результаты исследования психологических защит и копинг-стратегий у подростков, имеющих и не имеющих зависимость от психоактивных веществ. Предполагалось, что уровень проявления и соотношение этих двух видов адаптационных механизмов ...
1381726
   Стили мышления и поведения в истории мировой культуры. – М., 1990. – 173с.
1381727
   Стили русского языка : учебно-метод. пос. и контр. работы для студ. ред. фак. МПИ. – Москва, 1966. – 72 с.
1381728
  Гусев В.А. Стили русской реалистической прозы конца XIX века как художественная система / В.А. Гусев. – Днепропетровск, 1983. – 74 с.
1381729
  Березина Т.Н. Стили сотрудничества и соперничества во взаимоотношениях студентов вечерней формы обучения // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 5 (146). – С. 53-58
1381730
  Никифоров А.Л. Стили философского мышления // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 4 (59/60). – С. 265-276. – ISSN 1606-951Х
1381731
  Маринина А. Стилист : Роман / Александра Маринина. – Назрань : Астрель, 1998. – 464c. – (Перехват). – ISBN 5-79-470090-4
1381732
  Донцова Д. Стилист для снежного человека : роман / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2005. – 432с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-10203-5
1381733
  Томашевский Б.В. Стилистика / Б.В. Томашевский. – 2-е изд., испр. и доп. – Л., 1983. – 288с.
1381734
  Кузнец М.Д. Стилистика английского языка / М.Д. Кузнец, Ю.М. Скребнев. – Ленинград, 1960. – 173 с.
1381735
   Стилистика английского языка. – К., 1984. – 247с.
1381736
   Стилистика английского языка / А.Н. Мороховский, О.П. Воробьева, Н.И. Лихошерст, З.В. Тимошенко. – Киев : Высшая школа, 1991. – 272 с.
1381737
  Разинкина Н.М. Стилистика английской научной речи / Н.М. Разинкина. – М, 1972. – 168с.
1381738
  Арват Н.Н. Стилистика безличных предложений в современном русском языке. / Н.Н. Арват. – Черновцы, 1969. – 48с.
1381739
  Иконников С.Н. Стилистика в курсе русского языка / С.Н. Иконников. – М., 1979. – 224с.
1381740
   Стилистика в школе. – Пермь, 1981. – 136с.
1381741
  Вовчок Д.П. Стилистика газетных жанров / Д.П. Вовчок. – Свердловск, 1979. – 72с.
1381742
   Стилистика газетных жанров. – Москва : МГУ, 1981. – 229с.
1381743
  Шоблинскас А. Стилистика глагола современного литовского языка. : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Шоблинскас А.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1968. – 30л.
1381744
  Арнольд И.В. Стилистика декодирования : курс лекций / Арнольд И.В. ; Ленинград. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград : ЛГПИ, 1974. – 76 с.
1381745
  Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов / Л.В. Рахманин. – М, 1973. – 235с.
1381746
  Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов / Л.В. Рахманин. – Москва, 1982. – 235с.
1381747
  Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов / Л.В. Рахманин. – М, 1988. – 239с.
1381748
  Донцу Н.Ф. Стилистика и культура речи : Курс лекций / Н.Ф.Донцу; Молд.гос. унив. – Кишинев : Молдавский государственный университе, 2002. – 259с. – ISBN 9975-70-127-2
1381749
   Стилистика и литературное редактирование : Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Гардарики, 2007. – 653с. – ISBN 5-8297-0146-4
1381750
   Стилистика и литературное редактирование: Практикум по курсу : Учебное пособие для студ. высш. учебн. зав. – Москва : Гардарики, 2004. – 350с. – ISBN 5-8297-0149-9


  Учебник подготовлен учеными двух ведущих отечественных лингвистических школ - московской и петербургской.
1381751
  Кожина М.Н. Стилистика и некоторые ее категории / М.Н. Кожина. – Пермь, 1961. – 24с.
1381752
  Томашевский Б.В. Стилистика и стихосложение : курс лекций / Б.В.Томашевский. – Ленинград, 1959. – 535 с.
1381753
  Бараускайте Я. Стилистика имени существительного в современном литовском языке. : Автореф... канд. филол.наук: 10.674 / Бараускайте Я.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 26л.
1381754
  Дроздовский Владимир Петрович Стилистика индивидуально-художественной речи (На материале произведений М.М.Коцюбинского и других украинских писателей конца XIX - первой половины ХХ века) : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Дроздовский Владимир Петрович ; Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1980. – 42 с.
1381755
  Дроздовский Владимир Петрович Стилистика индивидуально-художественной речи (На материале произведений М.М.Коцюбинского и других украинских писателей конца XIX - первой половины ХХ века) : автореф. дис. ... докт. филол. наук : 10.02.02 / Дроздовский Владимир Петрович ; Ужгородский гос. университет. – Ужгород, 1984. – 31с.
1381756
  Фирсова Н.М. Стилистика испанских частей речи / Н.М. Фирсова. – М, 1978. – 57с.
1381757
  Фирсова Н.М. Стилистика испанского глагола / Н.М. Фирсова. – М, 1976. – 146с.
1381758
  Шишкова Т.Н. Стилистика испанского языка / Т.Н. Шишкова. – Минск : Вышэйшая школа, 1989. – 248с.
1381759
   Стилистика как общефилологическая дисциплина. – Калинин, 1989. – 145с.
1381760
  Хуан Чжунсюй Стилистика китайского языка / Хуан Чжунсюй. – Пекин, 1990. – 322с.
1381761
  Розенталь Э Д. Стилистика на каждый день / Э Д. Розенталь. – Москва, 1976. – 64с.
1381762
  Васева И. Стилистика на превода : специфика на превода на различни видове и жанрове текст / Иванка Васева. – София : Наука и изкуство, 1989. – 327 c. – (Изкуството на превода)
1381763
  Сенкевич М.П. Стилистика научной речи и литератерное редактирование научных произведения / М.П. Сенкевич. – 2-Е ИЗД. – Москва, 1984. – 319с.
1381764
  Сенкевич М.П. Стилистика научной речи и литературное редактирование научных произведений / М.П. Сенкевич. – Москва, 1976. – 264с.
1381765
  Коляденко Г.С. Стилистика научной речи и основы научно-технической терминологии / Г.С. Коляденко. – М., 1978. – 60с.
1381766
  Брандес М.П. Стилистика немецкого языка / М.П. Брандес. – Москва : Высшая школа, 1983. – 271с.
1381767
  Брандес М.П. Стилистика немецкого языка : Учебник / М.П. Брандес. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1990. – 320с.
1381768
  Новиков Л.А. Стилистика орнаментной прозы Андрея Белого. / Л.А. Новиков. – М. : Наука, 1990. – 180 с.
1381769
   Стилистика разговорной речи в иностранной художественной прозе. – Ростов -на-Дону, 1987. – 131с.
1381770
  Кохтев Н.Н. Стилистика рекламы / Н.Н. Кохтев. – М., 1991. – 91с.
1381771
  Чижик-Полейко Стилистика русского языка / Чижик-Полейко. – Воронеж
1. – 1962. – 114с.
1381772
  Чижик-Полейко Стилистика русского языка / Чижик-Полейко. – Воронеж
Том 2. – 1964. – 224 с.
1381773
  Чижик-Полейко Стилистика русского языка / Чижик-Полейко. – Воронеж
3. – 1966. – 195с.
1381774
  Ефимов А.И. Стилистика русского языка / А.И. Ефимов. – М, 1969. – 264с.
1381775
  Кожина М.Н. Стилистика русского языка / М.Н. Кожина. – Москва : Просвещение, 1977. – 223с.
1381776
   Стилистика русского языка. – Л., 1982. – 286с.
1381777
  Кожина М.Н. Стилистика русского языка : учебник / М.Н. Кожина. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1983. – 223 с.
1381778
   Стилистика русского языка. – М., 1987. – 236с.
1381779
  Синица И.А. Стилистика русского языка : учеб. пособие для иностр. студентов-филологов / Синица Ирина Анатольевна, Охрименко Татьяна Владимировна ; Ин-т языковедения им. А.А. Потебни НАН Украины, Киев. нац. лингвист. ун-т. – Киев : Компринт, 2015. – 108, [1] с. : табл. – Библиогр. в конце тем. – ISBN 978-617-7202-70-6
1381780
  Пленкин Н.А. Стилистика русского языка в старших классах / Н.А. Пленкин. – М., 1975. – 143с.
1381781
  Формановская Н.И. Стилистика сложного предложения / Н.И. Формановская. – Москва : Русский язык, 1978. – 239 с.
1381782
  Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка : (стилистика декодирования) : учеб. пособ. для студ. фак-тов и ин-тов иностр. яз. / Арнольд И.В. – Ленинград : Просвещение, 1973. – 303 с. – Бібліогр.: с. 300-301
1381783
  Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка : стилистика декодирования : [учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. № 2103 "Иностр. яз."] / Арнольд И.В. – 2-е изд., перераб. – Ленинград : Просвещение, 1981. – 295 с. – Библиогр.: с. 292-293
1381784
  Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка : учеб. пособ. для студ. ф-тов и ин-тов ин. языков / И. В. Арнольд. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1990. – 300 с.
1381785
  Горелов В.И. Стилистика современного китайского языка / В.И. Горелов. – М, 1979. – 192с.
1381786
  Голуб И.Б. Стилистика современного русского языка / И.Б. Голуб. – Москва, 1976. – 208с.
1381787
  Дроняева Т.С. Стилистика современного русского языка : Практикум / Т.С. Дроняева, Н.И.Клушина, И.В.Бирюкова ; Под ред. Т.С. Дроняевой. – 6-е изд. – Москва : Флинта, 2007. – 184с. – ISBN 978-5-89349-303-0
1381788
  Голуб И.Б. Стилистика современного русскоо языка. / И.Б. Голуб. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва, 1986. – 335,1с.
1381789
  Потоцкая Н.Г. Стилистика современного французского языка / Н.Г. Потоцкая. – Москва : Высшая школа, 1974. – 247 с.
1381790
  Морен М.К. Стилистика современного французского языка. (Учебник для ин-тов и фак. иностр. яз.) / М.К. Морен, Н.Н. Тетеревникова. – М., 1960. – 298с.
1381791
  Морен М.К. Стилистика современного французского языка. (Учебник для ин-тов и фак. иностр. яз.) / М.К. Морен, Н.Н. Тетеревникова. – М., 1970. – 262с.
1381792
  Одинцов В.В. Стилистика текста / В.В. Одинцов ; АН СССР, Ин-т рус. яз. – Москва : Наука, 1980. – 263 с.
1381793
   Стилистика текста. – Уфа, 1989. – 131с.
1381794
  Солганик Г.Я. Стилистика текста : учеб. пособие для студ., абитуриентов, преподавателей-филологов и учашихся ст. кл. шк. гуманитар. профиля / Г.Я. Солганик. – 9-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2009. – 253, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-89349-008-4
1381795
   Стилистика текста в коммуникативном аспекте. – Пермь, 1987. – 168с.
1381796
   Стилистика текста в коммуникативном аспекте. – Пермь, 1987. – 168с.
1381797
  Долинин К.А. Стилистика французского языка / К.А. Долинин. – Ленинград : Просвещение, 1978. – 343с.
1381798
  Хованская З.И. Стилистика французского языка / З.И. Хованская. – Москва : Высшая школа, 1984. – 344с.
1381799
  Долинин К.А. Стилистика французского языка / К.А. Долинин. – Москва : Просвещение, 1987. – 302с.
1381800
  Хованская Стилистика французского языка / Хованская, Л.Л. Дмитриева. – Москва : Высшая школа, 1991. – 398с.
1381801
   Стилистика художественного текста. – Фрунзе, 1984. – 166с.
1381802
  Пантелеева Е.М. Стилистика художественного текста : учеб. пособие по спецсеминару / Е.М. Пантелеева. – Томск, 1985. – 166с.
1381803
   Стилистика художественной литературы. – М., 1982. – 217с.
1381804
  Ефимов А.И. Стилистика художественной речи / Е.И. Ефимов. – Москва : Издательство Московского университета, 1957. – 448 с.
1381805
  Ефимов А.И. Стилистика художественной речи / А.И. Ефимов. – 2-е изд.. доп. и перераб. – Москва : Издательство Московского университета, 1961. – 519 с.
1381806
  Краснянский В.В. Стилистика художественной речи / В.В. Краснянский. – М., 1972. – 35с.
1381807
   Стилистика художественной речи. – Л.
вып. 2. – 1975. – 176с.
1381808
   Стилистика художественной речи. – Л.
вып. 3. – 1977. – 138с.
1381809
   Стилистика художественной речи. – Саранск, 1979. – 181с.
1381810
   Стилистика художественной речи. – Калинин, 1982. – 171с.
1381811
  Прокопович Е.Н. Стилистика частей речи / Е.Н. Прокопович. – Москва, 1969. – 143с.
1381812
  Аникина А.Б. Стилистика частей речи : изобраз. роль имени существит., имени прилагат. и глагола : (на материале произведений публицистики) : учеб. пособие по спецкурсу для студентов фак. журналистики гос. ун-тов / А.Б. Аникина ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР, Науч.-метод. кабинет по заоч. и вечер. обучению Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. – Москва : Изд-во МГУ, 1974. – 88 с. : ил. – Список лит.: с. 88
1381813
  Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика / В.В. Виноградова ; АН СССР, отд. лит. и языка. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 256 с.
1381814
  Вакуров В.Н. Стилистики газетных жанров / В.Н. Вакуров. – Москва, 1978. – 183с.
1381815
  Шувалова Л.А. Стилистико-грамматические особенности сценических ремарок. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Шувалова Л.А.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков им. М.Тореза. – М., 1969. – 19л.
1381816
   Стилистико-грамматические черты языка научной литературы. – Москва : Наука, 1970. – 234 с.
1381817
  Гулак А.Т. Стилистико-речевая организация военных рассказов Л.Н.Толстого. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Гулак А.Т.; Днепропетровск.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1979. – 24л.
1381818
  Меняйло Н.В. Стилистико-речевое построение образа Спиридона Егорова в романе А. И. Солженицына "В Круге Первом" // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2019. – С. 56-63. – (Русская филология ; № 1 (67) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  В статье проанализированы стилистические приемы, применяемые для построения образа персонажа, которые позволили сделать этот образ ярким и убедительным. Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью изучения выразительных средств языка и ...
1381819
  Доброницкая Т.В. Стилистико-синтаксические особенности английской десткой литературной сказки. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Доброницкая Т.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1980. – 23л.
1381820
  Бахтызин А.М. Стилистико-синтаксические черты народных расскахов Л.Н.Толстого : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Бахтызин А.М.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Алма-Ата, 1970. – 29л.
1381821
  Шиприкевич В.В. Стилистико-синтаксические явления в украинской художественной прозе : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Шиприкевич В.В.; АН УССР. Отд. лит-ры, языка и искусствоведения. – К., 1967. – 24л.
1381822
  Бочина Т.Г. Стилистическая выразительность узуальной антитезы (на материале русской паремики) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 87-92. – ISBN 966-594-839-3
1381823
  Жеребков В.А. Стилистическая грамматика немецкого языка / В.А. Жеребков. – Москва, 1988. – 221с.
1381824
  Петровский Н.В. Стилистическая графика англо-американской прозы 19-20 вв. : Дис... канд. фило.наук: 10.02.04 / Петровский Н. В.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1981. – 199л. – Бібліогр.:л.178-198
1381825
  Петровский Николай Васильевич Стилистическая графика англо-американской прозы XIX - XX веков : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Петровский Николай Васильевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
1381826
  Пименова Маргарита Александровна Стилистическая инверсия в сфере фразеологии современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Пименова Маргарита Александровна; Моск. ин-т яз. им. Мориса Тореза. – М., 1990. – 23л.
1381827
  Иванова Т.П. Стилистическая интерпретация текста / Т.П. Иванова, О.П. Брандес. – Москва : Высшая школа, 1991. – 144с.
1381828
  Вещикова И.А. Стилистическая концепция Л.В. Щербы // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 53-62. – ISSN 0130-9730
1381829
  Журавлева Н.Н. Стилистическая маркированность форм имен существительных в языке Украинского фольклора (на мат. лирич. песен) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Журавлева Н. Н. ; Хар. ГУ. – Харьков, 1986. – 26 с.
1381830
  Краснова А.А. Стилистическая многозначность слова в творчестве А. Блока
1381831
  Разумова И.А. Стилистическая обрядность русской волшебной сказки / И.А. Разумова. – Петрозаводск, 1991. – 151с.
1381832
  Иконников С.Н. Стилистическая работа в процессе изучения русского языка / С.Н. Иконников. – М., 1977. – 151с.
1381833
  Скшидло А.Я. Стилистическая роль синонимов в художественной прозе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Скшидло А.Я.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1963. – 22л.
1381834
  Миронюк Л.Ф. Стилистическая типология славянских зооморфических глаголов / Л.Ф. Миронюк. – Днепропетровск, 1988. – 88с.
1381835
  Волошина Людмила Ивановна Стилистическая транспозиция слов-терминов в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Волошина Людмила Ивановна; Моск. гос. пед. ин-т иностран. языков им. Мориса Тореза. – М., 1981. – 25л.
1381836
  Попова Н.Б. Стилистическая функция и ее актуализация в структуре поэтического текста. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Попова Н.Б.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1984. – 23л.
1381837
  Бочегова Наталья Николаевна Стилистическая функция терминов в контексте художественного произведения : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Бочегова Наталья Николаевна; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1978. – 19л.
1381838
  Колесникова Елена Владимировна Стилистически маркированная фразеология и ее функционирование в тексте (на материалах книжной и разговорной фразеологии современного англ. языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Колесникова Елена Владимировна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1987. – 24л.
1381839
  Петрищева Е.Ф. Стилистически окрашенная лексика русского языка / Петрищева Е.Ф. ; АН СССР, Ин-т рус. яз. – Москва : Наука, 1984. – 222 с.
1381840
  Миллер А.А. Стилистически сниженная лексика и ее отражение в двуязычных словарях : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Миллер А.А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Алма-Ата, 1972. – 38л. – Бібліогр.:с.38
1381841
  Яковлев Юрий Николаевич Стилистические аспекты предложения и словосочетания в современной немецкой газете (на материале газеты "Neues Deutschland" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Яковлев Юрий Николаевич; АН СССР. Ленингр. отделение ин-та языкознания. – Л., 1979. – 25л.
1381842
  Алексеев А.Я. Стилистические аспекты словообразования во французском языке : автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : 10.02.05 / Алексеев А. Я. ; МВиССО СССР, Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1986. – 41 с.
1381843
  Андрюхина Татьяна Владимировна Стилистические возможности сложного слова и способы их реализации в тексте : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Андрюхина Татьяна Владимировна ; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – Москва, 1987. – 22 с.
1381844
  Мусаев К. Стилистические вопросы художественного перевода с английского на узбекский язык. : Автореф... Канд.филол.наук: / Мусаев К.; АН УзССР.Ин-т языка и литературы. – Ташкент, 1967. – 24л.
1381845
  Трищенко Ирина Вячеславовна Стилистические и коммуникативные особенноси номинаций-обращений в художественном тексте (на мат. современного англ. яз.) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Трищенко Ирина Вячеславовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 212л. – Бібліогр.:л.191-207
1381846
  Трищенко И.В. Стилистические и коммуникативные особенности номинаций-обращений в художественном тексте. (На матер. соврем. англ. яз.). : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Трищенко И.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 15 с.
1381847
  Перехова Людмила Ивановна Стилистические интонации антропонимов и их использование во французской литературе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.0 / Перехова Людмила Ивановна; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1977. – 22л.
1381848
  Нечаев Л Стилистические использования суффиксальной номинации в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Нечаев Л, Г.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 24л.
1381849
   Стилистические исследования. – М., 1972. – 318с.
1381850
  Ветвицкий В.Г. Стилистические наблюдения над словоупотреблением в романе М.А.Шолохова *Тихий Дон/. : Автореф... канд филол.наук: / Ветвицкий В.Г.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1956. – 15л.
1381851
  Булатова Е.Г. Стилистические особенности диалогической и монологической формы в ранней испанской драме : Автореф... канад. филол.наук: 10.02.05 / Булатова Е. Г.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1975. – 18л.
1381852
  Табахьян П.В. Стилистические особенности перевода русского фольклора на немецкий язык / П.В. Табахьян. – Днепропетровск, 1975. – 83с.
1381853
  Дацюк И.И. Стилистические особенности синтаксиса поэтического языка Леси Украинки : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Дацюк И.И. ; КГУ им Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 22 с.
1381854
  Ваганян Г.О. Стилистические особенности советской армянской лирики. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ваганян Г.О.; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1952. – 28 с.
1381855
  Ольшанская Н.Л. Стилистические особенности современного английского психологического романа : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Ольшанская Н. Л.; ОГУ. – Одесса, 1983. – 21 с.
1381856
  Князев Б.А. Стилистические особенности употребления лексико-фразеологических выразительных средств в современной английской разговорной речи. : Автореф... канд. филолог.наук: / Князев Б.А.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1964. – 17л.
1381857
  Алиев К.Ю. Стилистические особенности фразеологии в художественной литературе : Автореф... канд. филол.наук: / Алиев К. Ю.; АН АзССР, Ин-т лит. и языка. – Баку, 1966. – 28л.
1381858
  Болдырева Л.М. Стилистические особенности функционирования фразеологизмов (На матер. соврем. худож. нем. литературы и прессы ГДР) : Автореф... канд. филол.наук: / Болдырева Л. М.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1967. – 27л.
1381859
  Сулименко Н.Е. Стилистические ошибки и пути их устранения / Н.Е. Сулименко. – М-Л, 1966. – 134с.
1381860
  Аманжолова Гуля Калыковна Стилистические приемы как средство актуализации поэтического текста : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Аманжолова Гуля Калыковна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1987. – 21л.
1381861
  Келенджеридзе Этери Васильевна Стилистические приемы как средство реализации прагматической установки текста памфлета (на материале англо-американских памфлетов конца XIX - начала ХХ вв.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Келенджеридзе Этери Васильевна; Моск. гос. ин-т иностр. языков. Специализ. совет К-053.17.01. – М., 1989. – 24л.
1381862
  Варик Л.О. Стилистические приемы цветоупотребления у В.Г. Короленко // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 96-97
1381863
   Стилистические проблемы французской литературы. – Л., 1975. – 244с.
1381864
  Васильева А.Н. Стилистические разработки по русской классике / А.Н. Васильева. – Москва, 1975. – 198 с.
1381865
  Семкин М.А. Стилистические средства в дискурсе политического комментария // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 209-215. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 2). – ISSN 1813-1921
1381866
  Вольф А.С. Стилистические средства создания образа человека в романах Лиона Фейхтвангера : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Вольф А.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 22л.
1381867
  Бодров Т.Л. Стилистические типы фразеологизмов интеллектуальных состояний человека // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 94-96. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1381868
  Зиновьев Н.М. Стилистические традиции искусства Палеха / Н.М. Зиновьев. – Ленинград, 1981. – 216с.
1381869
  Шаповалова Т.А. Стилистические упражнения на уроках русского языка / Т.А. Шаповалова. – М., 1967. – 166с.
1381870
  Самарина В.В. Стилистические фигуры в тексте немецкоязычной рекламы // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 83-87
1381871
  Безверхняя Ю.В. Стилистические фигуры китайской "туманной поэзии " ХХ века // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 1. – С. 33-38


  С помощью художественного анализа китайской "туманной поэзии", выделили основные стилистические фигуры, которые формируют особенное влияния на читателя. Также указали новаторство стиля в поэзии данного поэтического объединения. За допомогою художнього ...
1381872
  Сухарева Л.А. Стилистические функции артикля в современном немецком языке (на матер. худож. прозы). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Сухарева Л.А.; БГУ. – Минск, 1971. – 29л.
1381873
  Чайковский Р.Р. Стилистические функции асиндетической и полисиндетической связи в современной немецкой художественной прозе. (К проблеме экспрессивности синтаксиса). : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Чайковский Р.Р.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1972. – 28л.
1381874
  Диева И К. Стилистические функции бессоюзных сложных предложений в авторском монологе прозических произведений А.Н.Толстого. : Автореф... Канд.филол.наук: / Диева К.И,; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 24л.
1381875
  Барчунов В.П. Стилистические функции вводных слов в произведениях А.П.Чехова : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Барчунов В.П. ; Каз. гос. ун-т им. С.М. Кирова. Кафедра рус. филологии. – Алма-Ата, 1967. – 21 с.
1381876
   Стилистические функции единиц разный уровней языка. – Красноярск, 1985. – 120с.
1381877
  Бектаева Ш. Стилистические функции инверсии в казахской художественной литературе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 661 / Бектаева Ш. ; Каз. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1969. – 26 с.
1381878
  Сапожникова О.С. Стилистические функции иноязычной лексики во французской литературе : Автореф... канд. филол.наук: / Сапожникова О. С.; Лен. пед. ин-т, Каф. роман. филол. – Л., 1969. – 15л.
1381879
  Романов Ю.В. Стилистические функции испанских местоимений : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Романов Ю. В.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 24л.
1381880
   Стилистические функции лингвистических единиц в тексте. – Куйбышев, 1984. – 101с.
1381881
  Купчик Н.Л. Стилистические функции односоставных предложений в структуре абзаца. (На материале нем. прозы) : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Купчик Н.Л.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1972. – 16л.
1381882
  Шевченко М.И. Стилистические функции отаббревиатурных производных / М.И. Шевченко. – Днепропетровск, 1979. – 35с.
1381883
  Кварцхава Маргарита Ильинична Стилистические функции порядка слов в анклийском предложении (к проблеме актуализации) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кварцхава Маргарита Ильинична; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1978. – 24л.
1381884
  Филимонов Олег Николаевич Стилистические функции ритмизации англоязычной художественной прозы : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Филимонов Олег Николаевич; Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1985. – 16л.
1381885
  Береговская Э.М. Стилистические функции синонимов. (На материале произведений Флобера) : Автореф... кандидата филол.наук: / Береговская Э.М.; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1964. – 23л.
1381886
  Суханова В.Ф. Стилистические функции синтаксических единиц в новеллах В.Стефаника (архитектонические единицы текста) : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.661 / Суханова В.Ф. ; Одес. гос. ун-т. – Ивано-Франковск, 1971. – 28 с.
1381887
  Мосьяков А.Е. Стилистические функции фразеологизмов в современном французском языке. (На материале обществ.-полит. лит.) : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Мосьяков А.Е.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1971. – 31л.
1381888
  Краснов Ф.А. Стилистические функции фразеологии в художественных произведениях Н.С.Лескова : Автореф... канд. филол.наук: / Краснов Ф.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Фрунзе, 1959. – 20л.
1381889
  Мамотов Эбди Эшанкулович Стилистические функции фразеологических единиц в произведениях Марселя Эме : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Мамотов Эбди Эшанкулович; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1979. – 22л.
1381890
  Жиляков В.И. Стилистические функции частей речи в поэзии А. В. Кольцова : Автореф... канд. филол.наук: / Жиляков В. И.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1969. – 17л.
1381891
  Никитина Р.С. Стилистические функции эмоциональнго-экспрессивных сложных прилагательных : Автореф... канд. биол.наук: 10.02.04 / Никитина Р. С.; Лен. гос.пед. инзт. – Л., 1972. – 20л.
1381892
  Брандес М.П. Стилистический анализ / М.П. Брандес. – Москва, 1971. – 190с.
1381893
  Калачевская Н.В. Стилистический анализ звукописи, ритмо-мелодики и интонации: (на материале английского яыка) // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 52-54
1381894
  Гончаренко С.Ф. Стилистический анализ испанского стихотворного текста / С.Ф. Гончаренко. – Москва : Высшая школа, 1988. – 191с.
1381895
  Гончаренко Сергей Филиппович Стилистический анализ испанского стихотворного текста: основы теории испанской поэтической речи : Автореф... доктора филолог.наук: 10.02.19 / Гончаренко Сергей Филиппович; Военный Краснознаменный ин-т. – М., 1989. – 35л.
1381896
  Одинцов В.В. Стилистический анализ публичного выступления / В.В. Одинцов. – Москва, 1973. – 56с.
1381897
  Иконников С.И. Стилистический анализ текста : пособие для учителей / С.И. Иконников. – Киев : Радянська школа, 1982. – 192 с. – Библиогр.: с. 187-188. – (Библиотека учителя-словесника)
1381898
  Рудяков Н.А. Стилистический анализ ухдожественного произведения : [монография] / Н.А. Рудяков. – Киев : Вища школа, 1977. – 136 с.
1381899
  Болдырева М.М. Стилистический анализ художественного текста : Учебн. пос. для студ. пед. ин-ов по специальности № 2103 "Иностранные языки" / М.М. Болдырева, И.А. Волнина. – Ленинград : Просвещение, 1979. – 175с.
1381900
   Стилистический анализ художественного текста. – Смоленск, 1988. – 160с.
1381901
  Пелевина Н.Ф. Стилистический анализ художественного текста. / Н.Ф. Пелевина. – Л, 1980. – 271с.
1381902
  Болдырева М.М. Стилистический анализ художественного текста. : на французском языке; учебное пособие / М.М. Болдырева, И.А. Волкина. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1988. – 191с.
1381903
  Васильева А.Н. Стилистический анализ языка художественного произведения / А.Н. Васильева. – Москва, 1966. – 256с.
1381904
  Виноградова В.Н. Стилистический аспект русского словообразования / В.Н. Виноградова. – Москва, 1984. – 184с.
1381905
  Подгорная Алла Юрьевна Стилистический аспект функционирования наречия в английском художественном тексте : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Подгорная Алла Юрьевна; Московский гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1986. – 24л.
1381906
  Ермоленко Светлана Яковлевна Стилистический компонент в семантике сиснтаксических единиц : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Ермоленко Светлана Яковлевна ; АН УССР, Ин-т языковедения. – Киев, 1983. – 48 с.
1381907
  Козлов В.С. Стилистический потенциал причастных оборотов и придаточных предложений в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Козлов В.С.; Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1984. – 24л.
1381908
   Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Л.М. Алексеева, В.И. Аннушкин, Е.А. Баженова, О.И. Блинова, Н.С. и др. Болотнова; Л.М. Алексеева, В.И. Аннушкин, Е.А. Боженова, О.И. Блинова, Н.С. Болотнова и др. ; под ред. М.Н. Кожиной. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва : Флинта ; Наука, 2006. – 696 с. – ISBN 5-89349-342-7
1381909
  Цыкунов Я.П. Стилистическо-речевая характеристика очерков "За рубежом" М. Е. Салтыкова-Щедрина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Цыкунов Я.П. ; Казах. ГУ , Каф. русск. языка. – Алма-Ата, 1967. – 23 с.
1381910
  Степаненко Л.Г. Стилистическое значение и стилистическая значимость падежа в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Степаненко Л.Г. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр.языков. – Москва, 1971. – 24 с.
1381911
  Мельгунова Ж.М. Стилистическое использование группы существиительного в авторском описании у Томаса Манна. : Автореф... Канд.филол.наук: 663 / Мельгунова Ж.М.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1969. – 17л.
1381912
  Денисова И.К. Стилистическое использование обособления в современной немецкой прозе : Автореф... канд. филол.наук: / Денисова И. К.; Лен. гос. пед. ин-т, Каф. филол. – Л., 1967. – 22л.
1381913
  Тэули Э.И. Стилистическое использование сложных предложений в современной немецкой художественной прозе : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Тэули Э.И.; МП РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 24л.
1381914
  Постникова И.И. Стилистическое использование субстантивированных прилагательных и причастий в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Постникова И.И.; МП РСФСР. Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1962. – 15л.
1381915
  Михальчук Т.Г. Стилистическое использование форм категории согласия-несогласия в книжных стилях речи и художественных произведениях советских писателей первого послеоктябрьского десятилетия. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Михальчук Т.Г.; МВ и ССО УССР. БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1986. – 19л.
1381916
  Беришвили М.С. Стилистическое использование фразеологических единец в жанре научной фантастики. : Автореф... Канд.филол.наук: / Беришвили М.С.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – М, 1982. – 26л.
1381917
  Чамуквадзе Т.В. Стилистическое использование фразеологических единиц в жанре путевых заметок. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Чамуквадзе Т.В.; Москов. гос. ин-т ин. языков. им. М.Тореза. – М., 1990. – 21л.
1381918
  Айзикович Яков Григорьевич Стилистическое мастерство А.М. Горького-драматурга : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Айзикович Яков Григорьевич ; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 24 с.
1381919
  Крыжановская Я.С. Стилистическое своеобразие зрелищной культуры коренных этносов юга Дальнего Востока // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 10. – С. 78-83. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена выявлению языковой и стилистической специфики традиционного амурского зрелища как культурного феномена, представленного у коренных малочисленных народов юга Дальнего Востока
1381920
  Вомперский В.П. Стилистическое учение М.В.Ломоносова / В.П. Вомперский. – Москва, 1970. – 210с.
1381921
  Обнорская Мария Евгеньевна Стилистическое функционирование многочленных синтаксических единств с сочинительной связью в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Обнорская Мария Евгеньевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 31л.
1381922
  Яколцевич Мария Антоновна Стилистическое функционирование пословиц в белорусских художественных текстах : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Яколцевич Мария Антоновна; АН БССР, Ин-т языкознания. – Минск, 1990. – 24л.
1381923
  Ярмак Вероника Ивановна Стилистическое функционирование терминологической лексики в современной украинской поэзии (40-80-е годы ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Ярмак Вероника Ивановна ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 20 с.
1381924
  Заводовская А Т. Стилистичесские особенности функционированния просторечной лексики в языке английской газеты : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Заводовская Т.А; КГУ. – М, 1989. – 22л.
1381925
  Станков В. Стилистични особености на българския глагол / В. Станков. – София, 1981. – 134с.
1381926
  Данилюк Н.О. Стилистично забарвлена лексика, лексика зі стилістичним значенням: уточнення термінів // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 81-87. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
1381927
  Задорнова В.Я. Стилистка английского языка / В.Я. Задорнова. – М., 1986. – 33с.
1381928
  Черкасова Л.П. Стилистческие средства пародии в журнале Н.А.Добролюбова "Свисток". : Автореф... канд. филолог.наук: / Черкасова Л.П.; Мин. культуры СССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1954. – 14л.
1381929
  Маринюк М.Р. Стилі вирішення конфлікту: гендерний аспект // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 159-160. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1381930
  Спориш Ю.О. Стилі життя середнього класу в Україні (на прикладі великого міста) : дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.03 / Спориш Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 266л. + Додаток : л.230-266. – Бібліогр. : л.210-229
1381931
  Спориш Ю.О. Стилі життя середнього класу в Україні (на прикладі великого міста) : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 22.00.03 / Спориш Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр. : 5 назв
1381932
  Братанова Радка Стилі жіночого й чоловічого фольклорного співу : ще раз про "Містерію болгарських голосів" / пер. О. Ковтун // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 2 : Български фолклор - Болгарська фольклористика. – С. 102-105. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1381933
  Канарский Є.Г. Стилі індивідуальної поведінки курсантів у міжособистісних конфліктах / Є.Г. Канарский, В.М. Мась // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 52-57. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті проводиться аналіз наукових підходів стосовно стилів поведінки особистості під час протікання конфліктів. Розглядається проблема вирішення конфліктів у військовому середовищі, найпоширеніша їх класифікація, шляхи подолання, описуються основні ...
1381934
  Зиміна С.Б. Стилі інтер"єру : [посібник] / Світлана Зиміна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : Довіра, 2018. – 359, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 344-359. – ISBN 978-966-507-310-9
1381935
  Пасічинська Т.В. Стилі кейджан та зайдеко в контексті американської музичної культури XVIII - XX ст. (історичний аспект) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 319-325. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325


  "Розглянуто історико-культурні передумови виникнення стилю кейджан. Визначено основні етапи становлення та розвитку музичних стилів кейджан та зайдеко. Висвітлено специфіку еволюції кожного стилю в аспектах інструментального складу та виконавської ...
1381936
  Бабаніна Т.Г. Стилі навчання і ефективні методики викладання / Т.Г. Бабаніна // Іноземні мови на нефілологічних факультетах : Міжкафедральний збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С 61-65
1381937
  Хліпала П. Стилі соціальних кампаній в Україні у порівнянні з деякими країнами світу (спроба аналізу) // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 6 (64). – С. 24-28. – ISSN 1606-3732
1381938
  Верещака А.О. Стилі та напрями естрадної музики // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 260-268
1381939
  Гончарук Н. Стилі управління: переваги та недоліки // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.176 - 190. – ISBN 966-7800-16-4
1381940
  Тимошина О. Стилі філософсько-правового мислення і типи праворозуміння // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 52-61. – ISSN 0132-1331
1381941
  Віннікова Н. Стилізація і пародія: літературні "транскрипції" чужого стилю // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 276-282. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6


  У статті представлено аналітичний огляд різних поглядів на проблему дефініції і диференціації стилізації та пародії з урахуванням можливих кореляцій.
1381942
  Осадча О. Стилізація мови українського фольклору як засіб творення фентезійного тексту (на матеріалі дитячої повісті Леоніда Кононовича "Пекельний звіздар") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – C. 295-303


  У статті досліджена стилізація мови фольклору як засіб творення фентезійного світу у романі Л. Кононовича "Пекельний звіздар". В статье исследуется стилизация языка фольклора как средство создания мира фэнтези в романе Л. Кононовича "Пекельный ...
1381943
  Бибик С.П. Стилізація розмовності в художньому тексті й естетична норма літературної мови // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2017. – № 3 (475), січень. – С. 3-7
1381944
  Свербілова Т.Г. Стилізація слов"янської утопії та західної готикив п"єсі Мартина Мак-Донаха "Людина-подушка" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 151-156
1381945
  Кудряшова О. Стилізація фольклорного хорея у творчості старших символістів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 265-270
1381946
  Некряч Т.Є. Стилізація як перекладацька проблема ("Саломея" Оскара Уайльда в українському перекладі) / Т.Є. Некряч, Т.Л. Гуртова // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. – ISBN 966-581-295-6
1381947
  Урсу Н.О. Стилістика архітектурних об"єктів домініканського ордену в українському полікультурному просторі XVI-XIX ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С, 61-67
1381948
  Урсу Н. Стилістика архітектурних об"єктів Домініканського ордену в українському полікультурному просторі XVI-XIХ століть // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, О.В. Сіткарьова [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 7. – C. 445-459. – ISSN 1992-5557
1381949
  Мельниченко О.В. Стилістика балету Михайла Cкорульського "Лісова пісня" як джерело творчості в українській балетній музиці / О.В. Мельниченко, І.В. Горчинська // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 321-329. – ISSN 2226-2180


  " Наукова новизна дослідження полягає у виявленні та осмисленні жанрово-стилістичних особливостей балету М.Скорульського "Лісова пісня" в аспекті становлення вітчизняного балету ХХ ст.Висновки. В результаті проведеного дослідження встановлено, що балет ...
1381950
  Маленко О.О. Стилістика в шкільному курсі мови: теорія і практика. Діловий і художній стилі // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 19/21 (275/277). – С. 85-93
1381951
  Чемеркін С.Г. Стилістика гіпертексту // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 79-87. – ISSN 0027-2833
1381952
  Берегова О.А. Стилістика декодування: прийом повтору в іспанській народній загадці // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 99-106


  У статті проведено аналіз такого стилістичного прийому, як повтор з погляду лексико-синтаксичного аспекту. Розглянуто види повтору в іспанській народній загадці, значущість і особливості їх використання. В статье представлено анализ такого ...
1381953
  Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови : Навчальний посібник / Г.Й. Волкотруб; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 208с. – ISBN 966-608-195-4
1381954
  Мацько Л.І. Стилістика ділової мови і редагування документів : Навчальний посібник для дистанційного навчання / Л.І.Мацько, Л.В.Кравець, О.В.Солдаткіна; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2004. – 281с. – ISBN 966-7979-68-7
1381955
  Бибик С. Стилістика і прагматика українськомовного дитячого мультиплікаційного фільму
1381956
  Іванова Т.В. Стилістика інтимізуючих займенників у романі "Маруся Чурай" Ліни Костенко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1990. – Вип. 17. – С. 35-41


  Предмет даного дослідження - інтимізуючі займенники, що виступають як повнозначні слова із узагальнено-філософською семантикою, допомагаючи найповніше змалювати просторові і часові відношення, внутрішньочуттєву сферу людських уявлень і почуттів. ...
1381957
  Ковальчук О. Стилістика коломийок: роль афіксації у створенні коломийкової експресивності // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 675-681. – ISSN 1028-5091
1381958
  Костюк Н. Стилістика літургійних піснеспівів Миколи Леонтовича // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 1 (23). – С. 40-55. – ISSN 2224-0926
1381959
  Лоліна Н.А. Стилістика міського середовища - парадигма існування в рамках сучасного Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 131-135 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
1381960
  Семешко Н.М. Стилістика образів персонажів повісті Т. Капоте "Лугова арфа" // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова, Т.М. Потніцева. – Дніпро, 2017. – Вип. 14. – С. 158-165. – ISSN 2313-500Х
1381961
  Дергач Д.В. Стилістика онімів в українських мас-медіа : монографія / Д.В. Дергач ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : Київський університет, 2010. – 270 с. – Бібліогр.: с. 231-265. – ISBN 978-966-439-313-0
1381962
  Кирилова В.А. Стилістика повісті Михайла Коцюбинського "Тіні забутих предків" і ії відтворення у французькому перекладі Еміля Крюби // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 104-113


  Статтю присвячено дослідженню стилістики Михайла Коцюбинського та ії відтворенню у французькому перекладі Еміля Крюби. Аналізуються найпоширеніші прийоми відтворення авторського стилю у перекладі повісті "Тіні забутих предків".
1381963
  Скачков А.Ю. Стилістика портрету в текстах М.Коцюбинського // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 11. – С. 33-39.
1381964
  Приходько Н. Стилістика пунктуаційних знаків у драматичних текстах Лесі Українки // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 178-185. – ISSN 2413-0923
1381965
  Смирнова Т.В. Стилістика рекламної комунікації // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 190-207


  Стаття присвячена аналізові стилю рекламних творів, що організують процес рекламної комунікації. Показано, що рекламний твір органічно поєднує елементи різних стилів, які конкретизується у різноманітних типах жанрової імітації. Аналіз рекламних творів ...
1381966
  Фурманкевич Н. Стилістика рекламної комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 58-59. – (Журналістика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу стилю рекламних творів, що обумовлюють процес рекламної комунікації. Підтверджено, що рекламний твір органічно поєднує елементи різних стилів, які конкретизуються у різноманітних типах жанрової імітації. Аналіз рекламних ...
1381967
  Ващенко В.С. Стилістика речення в українській мові / В.С. Ващенко. – Дніпропетровськ, 1968. – 158с.
1381968
  Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови : Підручник / О.Д. Пономарів. – Київ : Либідь, 1992. – 248с. – ISBN 5-325-00171-X
1381969
  Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови : Підручник / О.Д. Пономарів. – Київ : Либідь, 1993. – 248с. – ISBN 5-325-00448-4
1381970
  Зарицький М.С. Стилістика сучасної української мови : Навчально-методичний посібник для студ. спеціальності "Видавнича справа та редагування") / М.С. Зарицький; Нац. технічний ун-т України (КПІ), Видавничо-поліграфічний фак-т, Каф-ра видавничої справи та редагуван. – Київ : Сатсанга, 1999. – 88с. – ISBN 966-95452-0-Х
1381971
  Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови : Підручник для студ.гуманіт.спеціальностей / О.Д. Пономарів. – 3-тє вид., перероб. і доповн. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. – 248с. – 4уПоно Шифр дубл. – ISBN 966-7520-80-3
1381972
  Зарицький М.С. Стилістика сучасної української мови : Навч. посібник для вищ.навч.закл. / М.С. Зарицький; НТУУ. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 156с. – ISBN 966-611-096-2
1381973
  Шамігов А.О. Стилістика та особливості синтезу національно-фольклорних традицій і рис європейського професійного мистецтва в українській сольній баянній музиці // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 279-285


  У статті розглядається становлення та розвиток репертуару для баяна соло із його фольклорними та неофольклорними ознаками із використанням прийомів стилізації, стильової гри і семіотичної фольклорної цитати, страдно-фольклорного напряму.
1381974
  Войтюк С.М. Стилістика у стислому викладі = Stylistics in a concise format : навч. посібник англ. мовою / С.М. Войтюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Вид. 2-ге, удосконал. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 210, [1] с. – Назва обкл., парал. тит. арк. : Stylistics in a concise format / S.M. Voitiuk. - Текст англ. – Бібліогр.: с. 200-210. – ISBN 978-617-10-0128-2
1381975
  Шевченко Л.І. Стилістика української літературної мови : навч. посібник / Лариса Шевченко, Лариса Шулінова. – Вид. 3-тє, допов. та перероб. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-049-8
Кн. 1 : Тести, завдання, вправи. – 2012. – 264, [1] с. – Бібліогр.: с. 263-264
1381976
  Шевченко Л.І. Стилістика української літературної мови : навч. посібник / Лариса Шевченко, Лариса Шулінова. – Вид. 3-тє, допов. та перероб. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-158-7
Кн. 2 : Функціональна діагностика тексту. – 2012. – 388, [1] с. – Бібліогр.: с. 387-388
1381977
  Шевченко Л.І. Стилістика української літературної мови: тести, завдання, вправи : Навчальний посібник / КНУТШ; Лариса Шевченко, Лариса Шулінова. – 2-е вид., доп. й перер. – Київ : Київський університет, 2004. – 196с. – ISBN 966-594-510-6
1381978
  Шевченко Л.І. Стилістика української літературної мови: тести, завдання, вправи : Навчальний посібник / КНУТШ; Лариса Шевченко, Лариса Шулінова. – Київ : Київський університет, 2004. – 192с. – ISBN 966-594-445-2
1381979
  Шевченко Л.І. Стилістика української літературної мови: функціональна діагностика тексту : Навчальний посібник / КНУТШ; Лариса Шевченко, Лариса Шулінова. – Київ : Київський університет, 2004. – 349 с. – ISBN 966-594-485-1
1381980
  Мацько Л.І. Стилістика української мови : Підручник для студ. філологічн. спец. вищ. навч. закл. / За ред. Л.І. Мацько. – Київ : Вища школа, 2003. – 462с. – ISBN 966-642-155-0


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1381981
  Кравець Л.В. Стилістика української мови : Практикум: Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Л.В. Кравець; За ред. Л.І. Мацько. – Київ : Вища школа, 2004. – 199с. – ISBN 966-642-213-1


  Подано вправи і завдання із стилістики сучасної української мови.
1381982
  Дудик П.С. Стилістика української мови : Навчальний посібник / П.С. Дудик. – Київ : Академія, 2005. – 368с. – Шифр. дубл.4уДуди(доп. по каб.жур., фл.,ст.). – (Альма-матер). – ISBN 966-580-185-6


  Загальні відомості з курсу стилістики сучасної української літературної мови. Розглянуто стилі, жанри, форми мови. Проблематики стилістики. Сутність. Для студентів ВНЗ, учетелів-словесників, журналістів, тощо
1381983
  Мацько Л.І. Стилістика української мови : Підручник для студ. філологічн. спец. вищ. навч. закл. / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко, О.М. Мацько; За ред. Л.І. Мацько. – 2-е вид., випр. – Київ : Вища школа, 2005. – 462с. – ISBN 966-642-274-3


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1381984
  Бадер В.І. Стилістика української мови : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Валентина Бадер. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2006. – 204 с. – ISBN 966-590-616-X
1381985
  Бондарєва Н.О. Стилістика української мови : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Н.О. Бондарєва ; КНУТШ. – Київ : Четверта хвиля, 2010. – 248 с. – Бібліогр.: с. 242-245. – ISBN 978-966-529-220-3
1381986
  Моклиця А.В. Стилістика художнього тексту (на матеріалі польської літератури I половини XX ст.) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 173-179. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1729-360Х
1381987
  Букрієнко А.О. Стилістика японської мови / А.О. Букрієнко, К.Ю. Комісаров ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Дмитра Бураго, 2015. – 315, [3] с. : іл. – Вид. здійсн. за фін. сприяння Міцубісі Корпорейшн. – Бібліогр.: с. 290-315. – ISBN 978-617-7349-14-2
1381988
  Капелюшний А.О. Стилістика. Редагування журналістських текстів : практичні заняття : навч. посіб. з курсів "Практична стилістика української мови", "Стилістика тексту", "Редагування в засобах масової інформації" / А.О. Капелюшний. – Львів : ПАІС, 2003. – 544 с. – ISBN 966-7651-07-X
1381989
  Столярова А.А. Стилістико-композиційні риси текстів довіреностей новогрецькою та українською мовами // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 56-66


  У статті досліджено провідні стилістико-композиційні особливості текстів довіреностей новогрецькою та українською мовами, виявлено та пояснено наявні в них відмінності.
1381990
  Тимченко Є.П. Стилістико-прагматичні функції повторів та "тождесловие" О. Потебні // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 283-288. – Бібліогр.: Літ.: с. 287-288; 18 поз.
1381991
  Кайдаш А.М. Стилістико-функціональний аспект словообразу "дім" у поетичному мовленні Ірини Жиленко / А.М. Кайдаш, В.І. Хомич // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 16-21. – ISSN 2522-493X
1381992
  Приймачок О. Стилістична компенсація в перекладах Лесі Українки на російську мову оповідань Івана Франка // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 169-177. – ISSN 2413-0923
1381993
  Калустова О.М. Стилістична персоніфікація на основі роду іменника та ії відтворення в перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 212-220. – ISBN 966-581-388-9
1381994
  Рубан А. Стилістичні засоби маркування ліричного та рольового героїв у ранній ліриці В.С. Висоцького // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 232-240. – (Філологічні науки ; вип. 1)
1381995
  Швачко С.О. Стилістичні засоби омовлення негації на матеріалі англомовного художнього дискурсу / С.О. Швачко, І.І. Наливайко // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 145-148. – ISSN 2077-804X
1381996
  Сопачова О.В. Стилістичні засоби та прийоми творення експресіоністичного тексту в сучасній українській літературній мові (на основі оповідання Марії Матіос "Не плачте за мною николи") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 211-217


  У статті зроблено спробу дослідження специфіки стилістичних засобів та прийомів творення експресіоністичного тексту на основі аналізу оповідання М. Матіос "Не плачте за мною ніколи". В статье сделано попытку исследования стилистических средств и ...
1381997
  Тома Н.М. Стилістичні особливості функціонування антонімів у творах Петра Могили // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 57 : Мовознавчі студії. – С. 98-103. – ISSN 1996-9872
1381998
  Клименко О.Л. Стилістичні транспозиції у словниковому складі сучасної англійської мови // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 63. – С. 25-29
1381999
  Майборода Н.Г. Стилістичні функції біблеїзмів у творчості Дмитра Яворницького // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 12. – С. 87-94


  На матеріалі художніх та епістолярних творів Дмитра Яворницького проаналізовано стилістичні функції біблеїзмів, до яких зараховано лексичні, фразеологічні одиниці та цитати біблійного походження. На материале художественных и эпистолярных ...
1382000
  Гурко О.В. Стилістичні функції стверджувальних часток в українській мові // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 20-28. – ISSN 2305-3852
<< На початок(–10)1381138213831384138513861387138813891390(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,