Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1371137213731374137513761377137813791380(+10)В кінець >>
1371001
  Пономаренко О. "Сімдесят п"ять балів" (зовсім не видумана історія) // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 96. – С. 6-7
1371002
  Струць М. "Сімейне" викрадення дітей / М. Струць, В. Красуцький // Юридична газета. – Київ, 2018. – 23 січня (№ 2/3). – С. 34-35


  Як повернути дитину, яка була незаконно переміщена іншим із подружжя через державний кордон.
1371003
  Рідкозубова С.О. "Сімейний театр" як явище сучасного сценічного мистецтва: культуротворчий потенціал // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 269-271. – ISBN 978-966-8308-26-0
1371004
  Кулинська Я.І. "Сіра зона" як маркер громадянства (на матеріалі романів С. Жадана "Інтернат" та А. Куркова "Сірі бджоли" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 67-75. – (Серія "Філологія" ; вип. 86). – ISSN 2227-1864


  Кількість виданих книжок про війну на Донбасі годі полічити. Пишуть відомі письменники й початківці, армійці, волонтери, журналісти, очевидці подій й просто охочі. Спершу цю нішу, в основному, репрезентували збірки фейсбучних нотаток, спогади ...
1371005
  Шапошніков А.О. "Сірий кардинал" як політичний лідер // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 446-448
1371006
  Бачинський М. "Сіріють у сумерках півночі шатра..." : (до сильвети Леоніда Бачинського, (1896-1989) / Михайло Бачинський ; [відп. ред. М.М. Романюк ; заг. ред. тексту М. Пономаренко] ; НАНУ ; Львівська нац. наукова б-ка України ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, 2009. – 268 с. : фото. – Бібліогр.: Додатки: 177-258. – ISBN 978-966-02-5162-5
1371007
  Мамчак М. "Сірко - воїн славний і в ратному ділі великий здобутник" // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України .Спецпроект за участю військових журналістів РФ та Республіки Білорусь / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 7 (121). – С. 29-31
1371008
  Каспрук В. "Сітка" Мадуро. Венесуельский диктатор чіпляється за владу за допомогою соціальних подачок // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23 лютого - 1 березня (№ 7). – С. 5


  "Росія шукає способів "забалакати" конкретне рішення стосовно Венесуели, аби за будь-яку ціну зберегти там свого ставленика Ніколаса Мадуро. Так, Москва готує "примирливу" резолюцію щодо Венесуели в ООН, обговорення і узгодження проекту якої дало б ...
1371009
  Бочкарьов Володимир "Січ-2" виходить на зв"язок... / Бочкарьов Володимир, Калайда Тамара // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 12 (161) : Прощальний випуск !!!. – С. 2-3, 32 : фото
1371010
  Ровенчак І.І. "Січеслав" має замінити назву "Дніпропетровськ" // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 21-26 : мал. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2311-9780
1371011
  Шевченко Оксана "Скажена ключка року" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 108-110. – ISSN 0130-5212
1371012
  Пасічний О. "Скажена" підтримка


  В Україні видано книгу Марка Дж. Конверсіно "Спільна війна" про дислокацію американських літаків на Полтавщині під час Другої світової війни.
1371013
  Машкін Алєксандр "Скажи мне, кто твой друг!.." : (або як в сучасній українській школі вивчають російську історію) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 1-5
1371014
  Бочков В.Н. "Скажи: которая Татьяна?" : образы и прототипы в русской литературе / В.Н. Бочков. – Москва : Современник, 1990. – 316, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 299-317. – ISBN 5-270-00957-9
1371015
  Глущенко В. "Скажите мне, зачем" : поэзия: стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 4. – С. 4-11. – ISSN 0131-8136
1371016
  Мудрик М. "Сказала "беркутівцю": "Як можна бити лежачих?, а він уперіщив мене кийком по голові" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ, 2022. – № 7 (610), 17 лютого 2022. – С. 36-39
1371017
  Кершнер Л.М. "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" Н.А. Римского-Корсакова / Л.М. Кершнер. – Москва : Музгиз, 1963. – 109 с.
1371018
  Jо Аnnа (Їцзінь Ван) "Сказання про селище" : повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1/2 (1093/1094). – С. 235-243. – ISSN 0320-8370
1371019
  Мильдон В.И. "Сказка - ложь..." (вечно женственное на русской земле) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 5. – С.132-148. – ISSN 0042-8744


  Родство сказок у разных народов
1371020
  Гуревич А.М. "Сказка о золотом петушке": парадокс сюжета // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 45-49. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 3). – ISSN 0321-1711
1371021
  Пащенко М. "Сказка о золотом петушке": сказка-ложь и сказка-правда // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 2. – С. 202-234. – ISSN 0042-8795
1371022
  Зубарева В. "Сказка о мертвой царевне...": эволюция пушкинского пророка // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – C. 273-298. – ISSN 0042-8795
1371023
  Озерецковская И.С. "Сказка о царе Салане" Н.А. Римского-Корсакова / И.С. Озерецковская. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1963. – 48 с.
1371024
  Озерецковская И.С. "Сказка о царе Салане" Н.А. Римского-Корсакова / И.С. Озерецковская. – Москва : Музыка, 1984. – 48 с.
1371025
   [Сіренко Василь Федорович] // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 260-261. – ISSN 1993-0909


  Український вчений та дослідник в галузі теорії держави і права, проблем розвитку правової системи України та державного управління, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, дійсного члена (академіка) Національної академії ...
1371026
  Богданова Н.Г. Сім’я і школа як чинники формування культури життєтворчості особистості // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 337-341. – ISSN 2076-1554


  Важливими для розгляду проблеми сім’ї і школи як чинників формування культури життєтворчості особистості є праці Л. Губерського, В. Журавського, А. Корецької, М. Михальченка. Н. Шаронової, Т. Шклярової, В. Ямницького та ін. С. 337.
1371027
  Гордієнко К.О. Сім’я Остапа Тура : повість / К.О. Гордієнко. – Київ : Харківське книжкове видавництво, 1989. – 468 с.
1371028
  Пауловіч В. Сімвалічнае і рэальнае на гравюрах Францішка Скарыны : 500 гадоу беларускай друкаванай кнізе : манаграфія / Уладзімір Пауловіч. – Мінск : Галіяфы, 2017. – 79, [1] с. – Бібліяграфія: с. 77-79. – ISBN 978-985-7140-62-6
1371029
  Вишневський Д.К. Сімдесят другий день / Д.К. Вишневський. – Киев, 1967. – 307с.
1371030
  Вишневський Д.К. Сімдесят другий день. / Д.К. Вишневський. – Киев, 1959. – 240с.
1371031
  Вишневський Д.К. Сімдесят другий день. / Д.К. Вишневський. – 3-е изд. – Харьков, 1970. – 218с.
1371032
  Вишневський Д.К. Сімдесят другий день. / Д.К. Вишневський. – Харьков, 1979. – 230с.
1371033
  Вишневський Д.К. Сімдесят другий день. / Д.К. Вишневський. – Киев, 1989. – 230с.
1371034
  Вербич В. Сімдесят нездавнених літ, або дорога Івана Корсака // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 2 вересня (№ 17). – С. 18-19
1371035
  Кобилюх В. Сімдесят одна назва нашої землі у санскриті // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2001. – № 3/4. – С.3-20
1371036
  Джерелянський П. Сімдесят п"ять весен Миколи Козака // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 6. – С. 15-17


  "«Справжня поезія - невмируща й бунтівлива!» - так проказав (без найменшого патосу) у розмові знаний український поет Микола Козак. Ішлося ж про вершинні здобутки в царині українського поетичного слова протягом останніх десятиліть. Але сам мистець аж ...
1371037
  Шолом-Алейхем Сімдесят п"ять тисяч / Шолом-Алейхем. – Харків ; Київ, 1930. – 88 с.
1371038
  Шолом-Алейхем Сімдесят п"ять тисяч / Шолом-Алейхем, 1930. – 56 с.
1371039
  Наумко І. Сімдесят років на передових рубежах вітчизняної геологічної освіти і науки (до ювілею геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка) / І. Наумко, А. Побережський // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2016. – № 1/2 (168/169). – 102-106 : фото. – ISSN 0869-0774
1371040
  Кроп Т. Сімдесят чотири погляди на Стуса // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 33). – С. 2


  Презентація книжки спогадів" Василь Стус: Поет і громадянин"
1371041
  Роман М. Сімдесятиріччя Федора Іванчова та його вибрані твори // Українська література Словаччини очима рецензента / М. Роман. – Presov : A-Print, 2016. – С. 143-147. – ISBN 978-80-89721-16-0


  Іванчов Федір Васильович (1916-2007) (с. Зубівка, нині Мукачів. р-ну Закарп. обл. – м. Пряшів, Словаччина) – письменник. Від 50-х рр. писав укр. мовою про міжвоєнне і повоєнне Закарпаття, боротьбу українців Чехословаччини з нім.-фашист. окупантами, ...
1371042
  Бойчук Б. Сімдесяті й вісімдесяті роки // Спомини в біографії / Б. Бойчук. – Київ : Факт, 2003. – С. 146-150. – (Серія "Українські мемуари"). – ISBN 966-8408-24-1


  Діяльність Нью-Йоркської групи.
1371043
  Кислиця Д. Сімдесятлітньому Чапленкові В.К. // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. Д.В. Кислиця. – Toronto, 1970. – Рік 21, ч. 249/250, жовтень/листопад : жовтень/листопад. – С. 1
1371044
  Шелухін В. Сімейка Путінів // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2022. – Січень - Лютий (число 1/2). – С. 12-13
1371045
  Орловська О.А. Сімейна адаптація учасників бойових дій (проблема психологічних аспектів) // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 212-220. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 27). – ISSN 2072-4772
1371046
  Павленко М. Сімейна вечеря : радіоп"єса // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 3/4. – С. 127-141. – ISSN 0130-1608
1371047
  Телусієвіч П. Сімейна власність у польському сімейному праві: аналіз проблеми // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 201-208. – ISSN 1026-9932
1371048
  Ватрас В.А. Сімейна деліктоздатність як елемент сімейної правосуб"єктності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 108-114. – (Право. Економіка. Управління)
1371049
  Красицька Л. Сімейна дієздатність та її рівні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 62-67
1371050
  СідлецькийП.І Сімейна ідилія / СідлецькийП.І. – Ужгород : Карпати, 1983. – 104 с.
1371051
  Дубенко І.М. Сімейна ідилія / І.М. Дубенко. – Київ, 1989. – 140с.
1371052
  Любин Л. Сімейна історія як ресурс сімейної системи // Сім"я як дзеркало системи сучасного світу : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. з систем. сімейної психотерапії УСП : м. Чернівці, 16–18 жовт. 2020 р. / М-во охорони здоров"я України ; М-во освіти і науки України, Буков. держ. мед. ун-т. [та ін. ; редкол.: Т.М. Бойчук (голова) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 37-40. – ISBN 978-617-7611-86-7
1371053
   Сімейна медицина = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац мед. ак. последипломного образования им. П.Л.Щупика. – Київ, 2002-
№ 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371054
   Сімейна медицина = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац мед. ак. последипломного образования им. П.Л.Щупика. – Київ, 2002-
№ 3. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371055
   Сімейна медицина = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац мед. ак. последипломного образования им. П.Л.Щупика. – Київ, 2002-
№ 4. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371056
   Сімейна медицина = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац мед. ак. последипломного образования им. П.Л.Щупика. – Київ, 2002-
№ 5. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371057
   Сімейна медицина = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац мед. ак. последипломного образования им. П.Л.Щупика. – Київ, 2002-
№ 6. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371058
   Сімейна медицина = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац мед. ак. последипломного образования им. П.Л.Щупика. – Київ, 2002-
№ 1 (45). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371059
   Сімейна медицина = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац мед. ак. последипломного образования им. П.Л.Щупика. – Київ, 2002-
№ 2 (46). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371060
   Сімейна медицина = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. Шупика [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 3 (47). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371061
   Сімейна медицина = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. Шупика [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 4 (48). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371062
   Сімейна медицина = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. Шупика [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 5 (49). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371063
   Сімейна медицина = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. Шупика [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 6 (50). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371064
   Сімейна медицина = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. Шупика [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 1 (51). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371065
   Сімейна медицина = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. Шупика [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 2 (52). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371066
   Сімейна медицина = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. Шупика ; ООО "Медичний видавничий діім "Професіонал" ; Укр. асоціація сімейної медицини. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 3 (53). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371067
   Сімейна медицина = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. Шупика [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 4 (54). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371068
   Сімейна медицина = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. Шупика [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 5 (55). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371069
   Сімейна медицина = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. Шупика [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 6 (56). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371070
   Сімейна медицина = Семейная медицина : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 1 (57). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371071
   Сімейна медицина = Семейная медицина : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 2 (58). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371072
   Сімейна медицина = Семейная медицина : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 3 (59). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371073
   Сімейна медицина = Семейная медицина : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 4 (60). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371074
   Сімейна медицина = Семейная медицина : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 5 (61). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371075
   Сімейна медицина = Семейная медицина : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 6 (62). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371076
   Сімейна медицина = Семейная медицина : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 1 (63). – 2016. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371077
   Сімейна медицина = Семейная медицина : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 2 (64). – 2016. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371078
   Сімейна медицина = Семейная медицина : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 3 (65). – 2016. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371079
   Сімейна медицина = Семейная медицина : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 4 (66). – 2016. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371080
   Сімейна медицина = Семейная медицина : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины ; глав. ред. Л.В. Химион. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 5 (67). – 2016. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371081
   Сімейна медицина = Семейная медицина : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 6 (68). – 2016. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371082
   Сімейна медицина = Семейная медицина : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины ; глав. ред. Л.В. Химион. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 2 (70). – 2017. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371083
   Сімейна медицина = Семейная медицина : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины ; глав. ред. Л.В. Химион. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 3 (71). – 2017. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371084
   Сімейна медицина = Семейная медицина = Family medicine : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины ; глав. ред. Л.В. Химион. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 4 (72). – 2017. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371085
   Сімейна медицина = Семейная медицина = Family medicine : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины ; глав. ред. Л.В. Химион. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 5 (73). – 2017. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371086
   Сімейна медицина = Семейная медицина = Family medicine : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины ; глав. ред. Л.В. Химион. – Київ : Аврора-принт, 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 6 (74). – 2017. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371087
   Сімейна медицина = Семейная медицина = Family medicine : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины ; глав. ред. Л.В. Химион. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 1 (75). – 2018. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371088
   Сімейна медицина = Семейная медицина = Family medicine : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины ; глав. ред. Л.В. Химион ; редкол.: Волошина Е.Б., Гирина О.М., Глушко Л.В. [и др.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 2 (76). – 2018. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371089
   Сімейна медицина = Семейная медицина = Family medicine : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины ; глав. ред. Л.В. Химион ; редкол.: Волошина Е.Б., Гирина О.М., Глушко Л.В. [и др.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 3 (77). – 2018. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371090
   Сімейна медицина = Семейная медицина = Family medicine : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины ; глав. ред. Л.В. Химион ; редкол.: Волошина Е.Б., Гирина О.М., Глушко Л.В. [и др.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 4 (78). – 2018. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371091
   Сімейна медицина = Семейная медицина = Family medicine : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины ; глав. ред. Л.В. Химион ; редкол.: Волошина Е.Б., Гирина О.М., Глушко Л.В. [и др.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 5 (79). – 2018. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371092
   Сімейна медицина = Семейная медицина = Family medicine : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины ; глав. ред. Л.В. Химион ; редкол.: Волошина Е.Б., Гирина О.М., Глушко Л.В. [и др.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 6 (80). – 2018. – 100 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - № 1 за 2012 р. див. під назв. "Семейная медицина"
1371093
   Сімейна медицина = Семейная медицина = Family medicine : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины ; глав. ред. Л.В. Химион ; редкол.: Бабинец Л.С., Бурьянов А.А., Волошина Е.Б. [и др.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 1 (81). – 2019. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1371094
   Сімейна медицина = Семейная медицина = Family medicine : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины ; глав. ред. Л.В. Химион ; редкол.: Бабинец Л.С., Бурьянов А.А., Волошина Е.Б. [и др.]. – Киев : [б. и.], 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 2 (82). – 2019. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1371095
   Сімейна медицина = Family medicine = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (НМАПО ім. П.Л. Шупика) ; Укр. асоц. семейної медицини ; голов. ред. Л.В. Хіміон ; редкол.: Л.С. Бабінець, С.В. Видиборець, О.Б. Волошина [та ін.]. – Киев : [б. в.], 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 3 (83). – 2019. – 100 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1371096
   Сімейна медицина = Family medicine = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (НМАПО ім. П.Л. Шупика) ; Укр. асоц. семейної медицини ; голов. ред. Л.В. Хіміон ; редкол.: Л.С. Бабінець, С.В. Видиборець, О.Б. Волошина [та ін.]. – Киев : [б. в.], 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 4 (84). – 2019. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1371097
   Сімейна медицина = Family medicine = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (НМАПО ім. П.Л. Шупика) ; Укр. асоц. семейної медицини ; голов. ред. Л.В. Хіміон ; редкол.: Л.С. Бабінець, С.В. Видиборець, О.Б. Волошина [та ін.]. – Киев : [б. в.], 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 5/6 (85/86). – 2019. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1371098
   Сімейна медицина = Family medicine = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (НМАПО ім. П.Л. Шупика) ; Укр. асоц. семейної медицини ; голов. ред. Л.В. Хіміон ; редкол.: Л.С. Бабінець, С.В. Видиборець, О.Б. Волошина [та ін.]. – Киев : [б. в.], 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 1/2 (87/88). – 2020. – 150 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1371099
   Сімейна медицина = Family medicine = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (НМАПО ім. П.Л. Шупика) ; Укр. асоц. семейної медицини ; голов. ред. Л.В. Хіміон ; редкол.: Л.С. Бабінець, С.В. Видиборець, О.Б. Волошина [та ін.]. – Киев : [б. в.], 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 3 (89). – 2020. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1371100
   Сімейна медицина = Family medicine = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (НМАПО ім. П.Л. Шупика) ; Укр. асоц. семейної медицини ; голов. ред. Л.В. Хіміон ; редкол.: Л.С. Бабінець, С.В. Видиборець, О.Б. Волошина [та ін.]. – Киев : [б. в.], 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 4 (90). – 2020. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1371101
   Сімейна медицина = Family medicine = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (НМАПО ім. П.Л. Шупика) ; Укр. асоц. семейної медицини ; голов. ред. Л.В. Хіміон ; редкол.: Л.С. Бабінець, С.В. Видиборець, О.Б. Волошина [та ін.]. – Киев : [б. в.], 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 5/6 (91/92). – 2020. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1371102
   Сімейна медицина = Family medicine = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (НМАПО ім. П.Л. Шупика) ; Укр. асоц. семейної медицини ; голов. ред. Л.В. Хіміон ; редкол.: Л.С. Бабінець, С.В. Видиборець, О.Б. Волошина [та ін.]. – Киев : [б. в.], 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 1 (93). – 2021. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1371103
   Сімейна медицина = Family medicine = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (НМАПО ім. П.Л. Шупика) ; Укр. асоц. семейної медицини ; голов. ред. Л.В. Хіміон ; редкол.: Л.С. Бабінець, С.В. Видиборець, О.Б. Волошина [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 2/3 (94/95). – 2021. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1371104
   Сімейна медицина = Family medicine = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. Л.В. Хіміон ; редкол.: Л.С. Бабінець, С.В. Видиборець, О.Б. Волошина [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 4 (96). – 2021. – 96 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1371105
  Чопей І.В. Сімейна медицина в Україні: проблеми та перспективи впровадження : Монографія / І.В. Чопей. – Київ : Нора-Друк, 2004. – 112с. – ISBN 966-8321-61-8
1371106
   Сімейна медицина. Європейські практики = Family medicine. European practices : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. Л.В. Хіміон ; редкол.: Л.С. Бабінець, С.В. Видиборець, О.Б. Волошина [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2307-5112
№ 1/2 (99/100). – 2022. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1371107
   Сімейна медицина. Європейські практики = Family medicine. European practices : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. Л.В. Хіміон ; редкол.: Л.С. Бабінець, С.В. Видиборець, О.Б. Волошина [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2786-720X
№ 3 (101). – 2022. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1371108
   Сімейна медицина. Європейські практики = Family medicine. European practices : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. Л.В. Хіміон ; редкол.: Л.С. Бабінець, С.В. Видиборець, О.Б. Волошина [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2786-720X
№ 4 (102). – 2022. – 58 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1371109
   Сімейна медицина. Європейські практики = Family medicine. European practices : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. Л.В. Хіміон ; редкол.: Л.С. Бабінець, С.В. Видиборець, О.Б. Волошина [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2786-720X
№ 1 (103). – 2023. – 66 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2022 р. журн. наз. "Сімейна медицина"
1371110
   Сімейна медицина. Європейські практики = Family medicine. European practices : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. Л.В. Хіміон ; редкол.: Л.С. Бабінець, С.В. Видиборець, О.Б. Волошина [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2786-720X
№ 2 (104). – 2023. – 72 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2022 р. журн. наз. "Сімейна медицина"
1371111
  Базилевич А.Я. Сімейна медицина: доступність, безперервність та невідкладність // Ліки України плюс : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика, ВГО "Асоц. превентивної та антиейджинг медицини," Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; редкол.: Вороненко Ю.В., Барна О.М., Ветютнєва Н.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (23). – С. 30-32
1371112
  Даниленко П. Сімейна Медіація як альтернатива суду // Юридична газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 38/39). – С. 24-25
1371113
  Дмитрук І.Ф. Сімейна обрядовість гуцулів в етнографічних дослідженнях кінця XIX - першої половини XX ст. // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 13-19
1371114
  Борисенко В.К. Сімейна обрядовість українців XX - початку XXI століття / Валентина Борисенко ; (голов. ред. Г. Скрипник) ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2016. – 252, [3] с., [40] арк. фотоіл. : фотоіл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7930-8
1371115
  Злочевський С.Є. Сімейна педагогіка / С.Є. Злочевський, В.К. Котирло. – К., 1986. – 48с.
1371116
  Слюсаренко П.М. Сімейна соціалізація як процес формування особистості громадянського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 90-91. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1371117
  Узун С.В. Сімейна структура населення України та гендерні відносини у родині // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 233-245. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1371118
  Левченко К. Сімейна та гендерна політика: актуальний погляд у майбутнє / спілкувався Володимир Доброта // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 6 вересня (№ 33/34). – С. 10
1371119
  Харченко Н. Сімейна форма навчання: нові можливості для якісної освіти // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Вересень - Жовтень (№ 9/10) : Електронний документообіг у закладах освіти. – С. 78-93
1371120
  Олинець Т. Сімейне виховання в контексті педагогічних ідей Івана Огієнка та сучасному освітньому просторі України та США // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 206-211. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
1371121
  Островська А.Ф. Сімейне виховання дошкільнят / А.Ф. Островська. – Київ, 1977. – 143 с.
1371122
  Пермякова О. Сімейне виховання та соціальна адаптація дітей (приклад Франція) // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 (91). – С. 330-347. – ISSN 2077-1827
1371123
  Небесна З. Сімейне виховання українців Бойківщини в системі гуманітарної освіти // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 183-186
1371124
  Проколієнко Л.М. Сімейне виховання. Підлітки / Л.М. Проколієнко, Д.Ф. Ніколенко. – Київ, 1981. – 144 с.
1371125
  Савченко О.Я. Сімейне виховання: Молодші школярі. / О.Я. Савченко. – К., 1979. – 141с.
1371126
  Вовчик-Блакитна Сімейне виховання: Юнацтво / Вовчик-Блакитна; Бібліотека для батьків. – Київ : Радянська школа, 1982. – 145с.
1371127
  Бабенко Н. Сімейне дозвілля як соціально-культурне явище // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 3. – С.47-77. – ISSN 0131-6788
1371128
   Сімейне законодавство України : Станом на 20 грудня 2004 року. – Київ : Істина, 2005. – 262с. – (Офіційні документи). – ISBN 966-7613-64-Х
1371129
   Сімейне законодавство України. Збірник законодавчих та підзаконних актів : Станом на 1 лютого 2003 року: Забезпечення права сім"ї, дітей, молоді; Охорона дитинства; Забезпечення права неповнолітніх; Опіка, піклування. – Київ : Атіка, 2003. – 512с. – ISBN 966-8074-53-Х
1371130
  Максимова Н.Ю. Сімейне консультування : навч. посібник / Н.Ю. Максимова ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом (МАУП). – Київ : Персонал, 2011. – 302, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 300-302. – ISBN 978-617-02-0068-6


  У пр. № 1704714 напис : Вельмишановному Олегу Калениковичу з щирою подякою за допомогу, довіру й з найкращими побажаннями від автора. 24.10.2011 р. Підпис.
1371131
  Шевченко О.В. Сімейне неблагополуччя та його наслідки: кримінологічний аспект // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 237-247. – ISSN 2304-4556
1371132
  Болотна А.В. Сімейне неблагополуччя як фактор злочинності неповнолітніх // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 13-17. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (46), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1371133
   Сімейне право : Нотаріат. Адвокатура. Суд. У 2-х кн. Науково-практичний посібник у двох книгах з інформаційним додатком на лазерному носії. – Київ. – (Ваш радник). – ISBN 966-8721-01-2
Книга перша. – 2005. – 896с. + Лазерний носій
1371134
  Дякович М.М. Сімейне право : навч. посібник / М.М. Дякович ; Мін-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Правова єдність, 2009. – 512с. – ISBN 978-966-2183-23-8
1371135
   Сімейне право : підручник / [Л.М. Баранова та ін.] ; за заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Жилінкової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – 4-те вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2012. – 320, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 319-320. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-324-1
1371136
   Сімейне право : практикум : навч. посібник / [Т.В. Боднар та ін.] ; відп. ред.: д-р юрид. наук, проф. Т.В. Боднар, канд. юрид. наук, доц. О.В. Михальнюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права. – Київ : Правова Єдність : Алерта, 2019. – 131, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. на початку тем та в тексті. – ISBN 978-617-566-563-3
1371137
  Грущіна І.О. Сімейне право в Римі // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 487-492. – ISBN 978-966-190-861-0
1371138
  Труба В.І. Сімейне право в системі галузей приватного права // Актуальні проблеми приватного права України : зб. статей до ювілею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред.: проф. Р.А. Майданик та проф. О.В. Кохановська. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 451-460. – ISBN 978-966-2578-60-1
1371139
  Боднар Т. Сімейне право в системі права України // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 129-134


  У статті на основі дослідження змісту Сімейного кодексу України, а також поглядів та ідей українських і зарубіжних вчених наводяться додаткові аргументи щодо визначення місця сімейного права в сучасній системі права України. З урахуванням значної ...
1371140
  Власюк К. Сімейне право на тлі пандемії. Тренди та наслідки // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 квітня (№ 8)
1371141
   Сімейне право України : Навч посібник для студ юрид. вузів / С.П. Індиченко, В.С. Гопачук, О.В. Дзера, Л.А. Савченко; За ред. Дзери О.В. – Київ : Вентурі, 1997. – 270 с. – ISBN 966-570-005-7
1371142
   Сімейне право України : Навч посібник для студ юрид вузів і фак. / Т.О. Ариванюк, Г.А. Бірюков, В.С. Гопанчук, О.В. Дзера, І.О. та ін. Дхзера; За ред В.С.Гопанчука. – Київ : Істина, 2002. – 304с. – Шифр дубл.34 Сіме. – ISBN 966-7613-26-7
1371143
   Сімейне право України : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 264с. – ISBN 966-667-145-Х
1371144
   Сімейне право України : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Ю.С. Червоний, О.В. Калітенко, Г.С. Волосатий, В.І. Труба; За ред. Ю.С. Червоного. – Київ : Істина, 2004. – 400с. – ISBN 966-7613-47-Х
1371145
   Сімейне право України : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 264с. – ISBN 966-667-145-X
1371146
   Сімейне право України : Підручник / Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова, В.М. Крижна, Я.В. та ін. Новохатська; Баранова Л.М., Борисова В.І., Жилінкова І.В., Крижна В.М. та ін.; МОНУ; За заг. ред.: В.В. Борисової, І.В. Жилінкової. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 264с. – ISBN 966-667-145-Х
1371147
   Сімейне право України : навчальний посібник / Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Гончаренко В.О., Калітенко О.М., Крилова О.В. та ін. ; Одеська національна юридична академія ; за ред. Є.О. Харитонова. – Київ : Істина, 2008. – 200 с. – ISBN 978-966-8909-12-2
1371148
  Мироненко В.П. Сімейне право України : підручник / В.П. Мироненко, С.А. Пилипенко ; МОНУ ; за ред. В.П. Мироненко. – Київ : Правова єдність, 2008. – 447с. – ISBN 978-966-2183-05-4
1371149
   Сімейне право України : підручник / Дзера О.В. [ та ін. ] ; за ред. В.І. Борисової, І.В. Жилінкової ; МОНУ. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 288 с. – ISBN 978-966-667-317-9
1371150
  Лепех С.М. Сімейне право України : навчальний посібник / С.М. Лепех ; МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Фрнака. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 318 с. – ISBN 978-966-613-728-2
1371151
   Сімейне право України : підручник для вищих навч. закладів / Одеська нац. юрид. акад. ; за ред. Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. – Київ : Істина, 2010. – 320 с. – Бібліогр.: с. 316, в кінці розділів та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8909-47-4
1371152
   Сімейне право України : підручник / Л.М. Баранова [та ін.] ; за заг. ред. : В.І. Борисової, І.В. Жилінкової ; МОНУ. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 264 с. – ISBN 978-966-667-460-2
1371153
  Апопій І.В. Сімейне право України : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / І.В. Апопій. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 360 с. – ISBN 978-611-01-0072-4
1371154
  Дякович М.М. Сімейне право України : навч. посібник / М.М. Дякович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 2-ге вид. випр. та допов. – Київ : Правова єдність ; Алерта ; Центр учбової літератури, 2012. – 552 с. : табл. – Бібліогр.: с. 545-550 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-092-8
1371155
   Сімейне право України : підручник / [Боднар Т.В. та ін.] ; за заг. ред. Т.В. Боднар та О.В. Дзери. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 519, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 518-519 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-657-6
1371156
   Сімейне право України : підручник / [Т.В. Боднар та ін.] ; за заг. ред. проф. Т.В. Боднар та О.В. Дзери. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 519, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 518-519 та в підрядк. прим. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-657-6
1371157
   Сімейне право України : підручник / [Боднар Т.В., Гопанчук В.С., Дзера О.В. та ін. ; за заг. ред. Т.В. Боднар, О.В. Дзери]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 519, [1] c. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 518-519 та в підрядк. прим. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-657-6
1371158
   Сімейне право України : підручник / [Боднар Т.В., Гопанчук В.С., Дзера О.В. та ін.] ; за заг. ред. Т.В. Боднар, О.В. Дзери. – 2-ге вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 519, [1] c. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. Шифр. дубл. 34 Сіме. – Бібліогр.: с. 518-519 та в підрядк. прим. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-657-6
1371159
  Губань Р. Сімейне право України: зміна парадигм // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 2 (80). – С. 23.
1371160
  Трумко О.М. Сімейне спілкування: мовленнєві акти експресивного типу (на матеріалі творів І. Франка) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 168-175
1371161
  Юрченко Е. Сімейне фермерське господарство як суб"єкт сільськогосподарського землекористування // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 180-181
1371162
  Савельєва Т.С. Сімейне читання: обсяг і зміст поняття // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 14. – С. 213-221. – ISBN 966-7352-66-8


  Проаналізовано сутність поняття "сімейне читання", уточнено зміст та особливості, що визначають основні підходи до його організації.
1371163
  Вігдорова Ф.А. Сімейне щастя / Ф.А. Вігдорова. – Київ, 1965. – 484с.
1371164
  Бичко В.В. Сімейний альбом : вірш. оповідання : для мол. шк. віку / Валентин Бичко ; мал. В. Савадова. – Київ : Веселка, 1986. – 87 с. : кольор. іл.
1371165
  Жимбій В. Сімейний архів як джерело вивчення біографії історика С.К. Мельника (1913-1994) // Єлисавет : збірник наукових праць / Кіровоградський нац.техн.ун-т. – Кіровоград, 2012. – Вип. 1. – С. 367-377. – (Історичні науки)
1371166
  Кулиняк І.Я. Сімейний бізнес: співвідношення з іншими формами організації бізнесу / І.Я. Кулиняк, О.В. Кошик // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 89-93 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
1371167
  Кулиняк І.Я. Сімейний бізнес: сутність поняття / І.Я. Кулиняк, О.В. Кошик // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 390-394. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1371168
  Калінська А.В. Сімейний бюджет. Доходи і витрати сім"ї. Багатство. Урок з курсу "Подорож у світ економіки", 5 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 2 (228). – С. 21-24 : табл., фото. – Бібліогр.: 3 назв.
1371169
   Сімейний кодекс України : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 72с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-148-9
1371170
   Сімейний кодекс України : Прийнятий ВРУ 10 січня 2002 р. – Київ : Істина, 2002. – 72с. – ISBN 966-7613-22-4
1371171
   Сімейний кодекс України : Від 10 січня 2002 р. – Київ : Атіка, 2002. – 80с. – ISBN 966-7714-94-2
1371172
   Сімейний кодекс України : Від 15 січня 2003 р. – Київ : Атіка, 2003. – 80с. – ISBN 966-7714-94-2
1371173
  Ромовська З.В. Сімейний кодекс України : Науково-практичний коментар / З.В. Ромовська. – Київ : ІнЮре, 2003. – 532с. – ISBN 966-8088-25-5
1371174
   Сімейний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами і доповненнями станом на 1 липня 2003 р. – Київ : ІнЮре, 2003. – 176с. – ISBN 966-313-006-7
1371175
   Сімейний кодекс України : Чинний з 1 січня 2003 року. Від 10 січня 2002 р. – Київ : Велес, 2003. – 76с. – ISBN 966-8263-00-6
1371176
   Сімейний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 12 травня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 180с. – ISBN 966-313-145-4
1371177
   Сімейний кодекс України : За станом на 1 березня 2004 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 84 с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-281-7


  Цивільний процесуальний кодекс України прийнятий 18 березня 2004 року. Набирає чинності з 1 січня 2005 року
1371178
   Сімейний кодекс України : Офіційний текст. Прийнятий Верховною Радою України 10 січня 2002. Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із Законом України від 26 грудня 2002 р. № 407-IV. Набув чинності з 1 січня 2004 р. – Київ : Кондор, 2004. – 104с. – ISBN 966-7982-90-04
1371179
   Сімейний кодекс України : Станом на 30 березня 2004 р. – Київ : Атіка, 2004. – 80с. – ISBN 966-7714-94-2
1371180
   Сімейний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 10 грудня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 180с. – ISBN 966-313-145-4
1371181
  Ромовська З.В. Сімейний кодекс України : науково-практичний коментар / Зорислава Ромовська. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Ін Юре, 2006. – 568 с. – ISBN 966-313-307-4
1371182
   Сімейний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 березня 2006 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 80с. – ISBN 966-8037-30-8
1371183
   Сімейний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 квітня 2007 року: (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 88с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-30-8
1371184
   Сімейний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 квітня 2008 року: (відповідає офіційному текстові) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 88с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-054-4
1371185
   Сімейний кодекс України : за станом на 17 березня 2008 р. / Верховна Рада України. – офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 72с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-978-611-608-9
1371186
   Сімейний кодекс України : кодекс України від 10 січня 2002 року №2947-ІІІ. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 25 червня 2008 року // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7 : Сімейний кодекс України. – С. 3-125
1371187
   Сімейний кодекс України : кодекс України від 10 січня 2002 року №2947-ІІІ. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 25 червня 2008 року // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7 : Сімейний кодекс України. – С. 3-125
1371188
  Ромовська З.В. Сімейний кодекс України : науково-практичний коментар : із змінами та доповненнями станом на 1 вересня 2008 року / Зорислава Ромовська. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Правова єдність, 2009. – 432 с. – ISBN 978-966-2183-22-1
1371189
   Сімейний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 жовт. 2011 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 95 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-054-4
1371190
   Сімейний кодекс України : станом на 19 листоп. 2012 р. : відповідає офіційному тексту / [відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2012. – 102, [2] с. – ISBN 978-966-458-325-8
1371191
   Сімейний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 25 січ. 2013 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 103, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-054-4
1371192
   Сімейний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 1 берез. 2017 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2017. – 107, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-054-4
1371193
   Сімейний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 верес. 2019 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип.: А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2019. – 112 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-054-4
1371194
   Сімейний кодекс України : наук.-практ. коментар / [О.О. Білик та ін.] ; за заг. ред. Т.В. Боднар, О.В. Дзери. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 550, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-667-764-1
1371195
   Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар : науково-практичний коментар / Фурса С.Я., Фурса Є.І., Чопенко В.О. та ін.; Центр правових досліджень Фурси; за заг. ред. С.Я. Фурси. – Київ : Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2008. – 1248с. – (Цивілістика). – ISBN 978-966-8721-76-2; 966-8721-58-6
1371196
  Ромовська З. Сімейний кодекс України: погляд в майбутнє // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.63-69. – ISSN 0132-1331


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1371197
  Іваненко К.С. Сімейний лікар: за і проти // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 191-193
1371198
   Сімейний парадиз // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 4 (142), серпень - вересень. – С. 14-15 : фото
1371199
  Кравець О.М. Сімейний побут і звичаї українського народу / О.М. Кравець. – Київ, 1966. – 198с.
1371200
  Іванова-Солодовнікова Сімейний портрет на тлі гобелена // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 1. – С.20-21. – ISSN 0868-9644
1371201
  Галько О. Сімейний уклад бойків (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С.54-59
1371202
   Сімейні відносини в Україні : Практичний посібник. – 2-е вид., змін. і доп. – Київ : КНТ, 2007. – 384с. – ISBN 966-373-157-5


  У своїх статтях, написаних у продовж 1999-2003 років, порушує складне фундоментальне питання - чому пострадянська Україна ніяк не вирветься нарешті з окупаційних лабет чужинців та їх жертв - малоросів
1371203
  Комленко О.В. Сімейні відносини та проблема моралі в соціально-правовій доктрині ісламу // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 179-182. – ISSN 2076-1554
1371204
  Ковалюк О.М. Сімейні господарства України: принципи, механізми, перспективи : навчальний посібник / О.М. Ковалюк, Г.А. Лех, С.К. Реверчук. – Київ : Атіка, 2002. – 176с. – 33Кова Шифр дубл. – ISBN 966-7714-87-Х
1371205
  Казьмирчук М.Г. Сімейні групи основних станів Київської губернії (1861-1917 рр.): між традиційністю та новаторством // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2011. – Вип. 7. – С. 34-42. – ISBN 978-966-171-414-3


  В статті проаналізовано сімейну структуру основних станів Київської губернії пореформеного періоду. Висвітлюються особливості впливу відносин всередині сім"ї правосланих священників, дворян, інтелігенції, буржуазії, робітників та селян.
1371206
  Челахова А.С. Сімейні детермінанти психологічної дезадаптації у представників молодіжних субкультур підлітково-юнацького віку // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. М.В. Маркова ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 2 (54). – С. 47-55 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2308-6300
1371207
  Гурська А. Сімейні конфлікти: як вивезти дитину за кордон без згоди одного з батьків // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 вересня (№ 37). – С. 22-23
1371208
  Красицька Л. Сімейні особисті немайнові права в національній доктрині приватного права // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 1. – С. 120-135. – ISSN 1026-9932
1371209
  Давидова Н. Сімейні особисті немайнові права у США // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 192-200. – ISSN 1026-9932
1371210
  Афанасьєва Т.М. Сімейні портрети : [пер. с рос.] / Афанасьєва Т.М. ; передм. Ю. Азарова. – Киев : Радянська школа, 1984. – 224 с. : іл.
1371211
  Галиця О. Сімейні права і обов"язки неповнолітнього // Юридична газета. – Київ, 2012. – 4 грудня (№ 49)


  "...Теорія, практика та пропозиції".
1371212
  Кодинець А.О. Сімейні правовідносини / А.О. Кодинець, Л.І. Радченко // Римське приватне право : практикум : навч. посібник / О.О. Білик, І.А. Безклубий, А.О. Кодинець, Р.А. Майданик, В.Є. та ін. Макода. – Київ : Алерта, 2021. – С. 66-79. – ISBN 978-617-566-656-2
1371213
   Сімейні радощі в "Aldemar Resorts" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 2 (146), квітень - травень. – С. 34-37 : фото
1371214
  Гросевич Т.В. Сімейні романи Анатолія Дімарова в оцінці критиків і літературознавців // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 2. – С. 10-15
1371215
  Луц Д. Сімейні спори під час війни: актуальна судова практика Верховного Суду // Юридична газета. – Київ, 2023. – 31 серпня (№ 9/10). – С. 24
1371216
  Іванова Є.О. Сімейні стосунки як чинник розвитку емоційного інтелекту підлітків : автореф. дис. ... канд. психол. наук. : 19.00.07 / Іванова Євгенія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1371217
  Іванова Є.О. Сімейні стосунки як чинник розвитку емоційного інтелекту підлітків : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Іванова Євгенія Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 199 арк. – Додатки: арк. 195-199. – Бібліогр.: арк. 176-194
1371218
  Голота А. Сімейні сценарії у стосунках // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-15 березня (№ 9). – С. 13


  "Створюючи сім"ю, кожен із партнерів привносить у неї свої очікування й уявлення, втілює в ці стосунки свої мрії й мету, малює картинку бажаного майбутнього. Крім цих намірів та уявлень, в основу сімейних стосунків лягає також дуже багато ...
1371219
  Пуховець Д. Сімейні трагедії в житті Константина Великого // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 167-170
1371220
  Вечерок Т.В. Сімейні традиції у моральному вихованні старшокласиків : Методичний посібник / Т.В. Вечерок; Мін-во освіти і науки України. Херсон. держ. ун-тет. – Херсон : Айлант, 2004. – 84 с. – ISBN 966-630-89-7


  У своїх статтях, написаних у продовж 1999-2003 років, порушує складне фундоментальне питання - чому пострадянська Україна ніяк не вирветься нарешті з окупаційних лабет чужинців та їх жертв - малоросів
1371221
  Радченко Л. Сімейні трасти й управління майном подружжя в праві окремих іноземних держав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (298). – С. 34-39. – ISSN 2663-5313
1371222
  Мальована Ю. Сімейні фактори формування материнської сфери в жінок із загрозою переривання вагітності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 36-38. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Досліджено характер впливу сімейних факторів на формування материнської сфери під час вагітності в жінок із загрозою викидня. Розглянуто особистісні завдання вагітності, які впливають на формування материнської сфери та прихильності до плода: побудова ...
1371223
  Хрипко С. Сімейні фермерські господарства: проблеми правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 9 (237). – С. 36-39
1371224
  Нестеренко Ю.О. Сімейні фермерські господарства: тенденції розвитку в світі та сучасний напрям господарювання в Україні // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 59-67. – (Економічні науки ; вип. 28)
1371225
  Карпенко О. Сімейні форми утримання та виховання дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: проблеми правового реформування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.79-81. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1371226
  Горобець Марися Сімейні цінності Елунди : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 46-51 : Фото
1371227
  Хвіст В.О. Сімейно-демографічні аспекти змін у складі населення України в 90-х роках XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 83-85. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено взаємозв"язок демографічної ситуації із сімейними аспектами життя населення України у 90-х рр. ХХ ст. This article is about interconnection of the demographic situation with the family aspects of life of the population of Ukraine in the ...
1371228
  Воробйов В. Сімейно-історична діяльність Церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Вчення і практика // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 10-14
1371229
  Колобков В.В. Сімейно-побутові взаємовідносини в період будівництва комунізму / В.В. Колобков. – Київ, 1966. – 24с.
1371230
  Копаниця М.М. Сімейно-побутові відносини при соціалізмі і комунізмі. / М.М. Копаниця, О.М. Степанченко. – Харків, 1969. – 32с.
1371231
  Борисенко В.К. Сімейно-побутові звичаї та обряди трудящих Києва // Свята та обряди трудящих Києва / В.Г. Балушок, В.К. Борисенко, Ю.Г. Гошко, Р.І. Дмитерко, О.В. [та ін.] Курочкін. – Київ : Наукова думка, 1982. – С. 181-211
1371232
  Борисенко В.К. Сімейно-побутові звичаї та обряди трудящих Києва // Свята та обряди трудящих Києва / В.Г. Балушок, В.К. Борисенко, Ю.Г. Гошко, Р.І. Дмитерко, О.В. [та ін.] Курочкін. – Київ : Наукова думка, 1983. – С. 155-181
1371233
  Ватульова К. Сімейно-побутові традиції міщан в Російській імперії у XVIII - XIX столітті // Студентський науковий вісник / Кіровоградський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 11, ч. 1. – С. 238-242
1371234
  Залізко О. Сімейно-правовий договір: поняття та правова природа // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 198-199. – ISBN 978-617-7069-28-6
1371235
  Найман Н. Сімейно-правовий статус дитини // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 38-43
1371236
   Сімейно-родинне виховання студентської молоді : збірник нормативно-правових та методичних матеріалів / МОНУ, Ін-т інноваційних технол. і змісту освіти ; Вінниц. техн. коледж ; [упоряд. : Кузнєцова О.В., Удалова О.А., Шевчук Н.І.]. – Київ : [Прес-Реал], 2008. – 111 с.
1371237
  Шульська Н. Сімейно-родова антропонімія Західного Полісся // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2010. – № 2. – С. 50-59. – Бібліогр.: Літ.: с. 58-59; 41 назв. – ISSN 1682-3540


  Про сімейно-родові прізвиська жителів Західного Полісся. Виділено чотири лексико-семантичні групи. Простежено особливості функціонування вуличних іменувань синів і дочок на Західному Поліссі.
1371238
  Гончаренко Д.О. Сімейно-шлюбні відносини студентської молоді України у XXI столітті (на матеріалах міста Києва) : дис. ... д-ра філософії : 032, 03 / Гончаренко Дарина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 267 арк. – Додатки: арк. 187-267. – Бібліогр.: арк. 177-186
1371239
   Сімейно орієнтована соціальна робота: практичні аспекти : конспект лекцій / за заг. ред. В.О. Кузьмінського та С.С. Лукашова ; [автори-упоряд. : Кузьмінський В.О., Лукашов С.С.]. – Київ : Молодь, 2010. – 128 с. – Бібліогр.: с. 94-96. – ISBN 978-966-7615-87-4
1371240
  Кійкова Світлана Сімейство Розумовських // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 60-84. – ISSN 0869-3595
1371241
  Барабаш Олександр Ілліч Сіметрія та динаміка внутрішньокрасталічних полів йодатів в області структурних фазавих переходів : Автореф... доктора фіз.-мат.наук: 01.04.07 / Барабаш Олександр Ілліч; НАН України Ін-т фізики. – К., 1994. – 27л.
1371242
  Кулик Н. Сімнадцята миттєвість: шанс почути // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 9 березня (№ 10)


  Відбулися XVII Академічні читання пам"яті професора Віталія Стріхи. З доповіддю "Втрати України від Голодомору в 1932-1933 роках" виступив доктор історичних наук, завідувач кафедри історії світового українства КНУ імені Тараса Шевченка професор ...
1371243
  Мартич Ю.М. Сімнадцята професія : гумаристична повість / Юх. Мартич ; 4 малюнки Самума. – Київ : Радянський письменник, 1940. – 158 с. : мал.
1371244
  Пархоменко О.І. Сімнадцяте літо : повість / О.І. Пархоменко. – Київ, 1975. – 192 с.
1371245
  Бяков В.Ф. Сімнадцятий зїзд КП / В. Бяков. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1961. – 160 с.
1371246
  Кудієвський К.Г. Сімнадцятий трансатлантичний. / К.Г. Кудієвський. – К, 1972. – 79с.
1371247
  Денисенко А. Сімнадцять днів з життя Кибальчича // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд.: А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко ; гол. ред. А Денисенко. – Київ, 2001. – Вип. 7 (на 2001) : 10-річчю незалежності України присвячується. – С. 198-204. – ISSN 0869-3587
1371248
  Семенов Ю.С. Сімнадцять спалахів весни / Ю.С. Семенов. – Київ, 1985
1371249
  Довженко О. Сімнадцять спалахів нового сезону // Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2008. – № 9. – С. 16-21.
1371250
  Поваляєва С. Сімург / Світлана Поваляєва. – Харків : Фоліо, 2006. – 253с. – (Графіті). – ISBN 966-03-3356-0
1371251
  Птахів Семен Сімферополь: як "закрити"? / Птахів Семен, Руденко Андрій // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 4. – С. 23 : фото. – ISSN 1998-8044
1371252
   Сімферопольський художній музей. – К., 1983. – 76с.
1371253
  Гуляшки А. Сімь днів нашого життя / А. Гуляшки. – Київ, 1967. – 247с.
1371254
  Сінга Санджит Кумар Сінга Санджит Кумар: "Я дотепер переконаний, що роки навчання в Політехніці - найпрекрасніший час мого життя" / вела розмову Наталія Павлишин // Львівська політехніка : науково-популярний журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. Ю. Бобало ; редкол.: О. Матвійків, Л. Жук, І. Демидов [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. № 10/13, червень -вересень : Випускники - 2. – С. 50-51. – ISSN 2709-3107
1371255
  Шергін С. Сінгапур в АСЕАН (історико-політичний нарис) / С. Шергін, Д. Кобзєв // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 36-39. – (Політичні науки)
1371256
  Султанський П. Сінгапур на крок ближче // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 8-10. – (Історичні науки)


  Приїзд Міністра закордонних справ, Міністра права Республіки Сінгапур К Шанмугама (сінгапурці пишуть без крапки після літери К і повне ім"я ніколи не вживають).
1371257
  Цибенко Л. Сінгапурський договір про право з торговельних марок: порівняльний аналіз / Л. Цибенко, М. Потоцький // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 5-8.
1371258
  Константинов В. Сінгапурський саміт: історична віха чи тимчасовий перепочинок? Лідери США і КНДР домовилися про тривалий процес, а не про швидкий результат // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 16-22 червня (№ 23). – С. 5


  "Можна скільки завгодно іронізувати з приводу слів Дональда Трампа й Кім Чен Ина, які визначили свою зустріч у Сінгапурі як "історичну" й таку, "що змінює світ". Але ця оцінка проведених переговорів виправдана. Уперше в історії відбувся саміт лідерів ...
1371259
  Савченко В.Ф. Сінгапурські уроки економічного зростання / В.Ф. Савченко, М.Г. Долгополов // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2015. – Вип. 4 (4). – C. 5-13. – ISSN 2410-9576
1371260
  Клейменова Ольга Сінематограф: модель для складання // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 69-70


  Нічого дивного, що ми любимо кіно. Це - ілюзія, пристрасть, спокуса пожити іншим життям. І, на думку критика Плахова, - легка та відносно безпечна форма наркоманії. Щодо вітчизняної "десятої музи", то любов ця мазохістська. Правдиве знущання з себе - ...
1371261
  Малаков Д. Сінний базар 1943 року, або Чому радянські чиновники від мистецтва відмовилися придбати аркуш "Розквіт" торгівлі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27-28 вересня (№ 174/175). – С. 22


  6 листопада виповниться 70 років від дня визволення Києва з-під нацистської окупації. Тривала вона 778 днів. Як то виглядало на буденному, побутовому рівні, якоюсь мірою ілюструє ліногравюра заслуженого художника України Георгія Малакова ...
1371262
  Куштенко І.Ф. Сіно / Іван Федорович Куштенко. – Київ : Дніпро, 1987. – 239 с. – У виданні також: Таїна / Олексій Микитенко. Подорожі з маленькою дочкою / Віктор Положій. – (Романи й повісті ; 1987/8)
1371263
  Білоус М. Сіно на снігу : нариси та повісті про природу України ілюстровані авторськими фото / Микола Білоус. – Сакраменто : [ б. в. ], 2000. – 211, [ 2 ] с. : іл. – Книга видана коштом автора
1371264
  Герасимчук В. Сіножать із Михайлом Сидоржевським // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 8-14 липня (№ 27)


  Книга Михайла Сидоржевського "Візерунки на пергаменті часу".
1371265
  Піпаш-Косівський Сінокіс / Піпаш-Косівський. – Ужгород : Карпати, 1973. – 31 с.
1371266
  Москалець К. Сінологія у нашому житті : новела // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 158. – С. 18-24
1371267
   Сінтаксіс беларускаи мовы. – Минск, 1939. – 136 с.
1371268
  Крамко І.І. Сінтаксіс слонімскіх актау 16 ст. / І.І. Крамко. – Мінськ, 1970. – 70с.
1371269
   Сінтез освіти і науки / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 301-305. – ISBN 978-966-2748-97-0
1371270
  Пономарьова В.В. Сінтез та дослідження координаційних сполук на основі бензоілвмісних ацидогруп амідного та метанідного типів : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.01 / Пономарьова В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 26л.
1371271
  Рокотов С.М. Сіонізм- знаряддя імперіалістичних кіл / С.М. Рокотов. – Одеса, 1984. – 198с.
1371272
  Вайнер С.Х. Сіонізм-форма расизму / С.Х. Вайнер. – Київ, 1980. – 48с.
1371273
  Фрідель М.Т. Сіонізм - знаряддя імперіалізму / М.Т. Фрідель. – К., 1967. – 63с.
1371274
  Фрідель М.Т. Сіонізм - знаряддя імперіалізму / М.Т. Фрідель. – 2-е перероб. і доп. вид. – К., 1968. – 106с.
1371275
  Беренштейн Л.Ю. Сіонізм - лютив ворог інтернаціонального єднання трудящих / Л.Ю. Беренштейн. – Київ : Знання, 1974. – 46 с.
1371276
  Дадіані Л.Я. Сіонізм / Л.Я. Дадіані. – К, 1988. – 47с.
1371277
  Бродський Р.М. Сіонізм : лицемірство, обман, зрада / Р.М. Бродський, Ю.О. Шульмейстер. – Львів : Каменяр, 1972. – 112 с. – Бібліогр. посилання в підрядк. приміт.
1371278
  Копил О. Сіонізм з точки зору теорії політичних і національних рухів // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2010. – № 1/4 (5), січень - грудень. – С. 95-102. – ISSN 1998-4634
1371279
  Бродський Р.М. Сіонізм і його класова суть / Р.М. Бродський. – К, 1973. – 96с.
1371280
  Пода М.Г. Сіонізм і расизм / М.Г. Пода. – К., 1975. – 47с.
1371281
  Фрідель М.Т. Сіонізм перед судом народів / М.Т. Фрідель. – К., 1971. – 96с.
1371282
  Грабовський С. Сіонізм проти більшовизму: український вимір // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 11-12 листопада (№ 205/206)
1371283
  Гофман М.І. Сіонізм: кому він служить / М.І. Гофман. – Львів, 1973. – 136с.
1371284
   Сіонізм: минуле і сучасне. – К., 1990. – 117с.
1371285
  Гольденберг М.А. Сіонізм: обличчя і маски / М.А. Гольденберг. – К., 1987. – 167с.
1371286
  Скакун Р. Сіоністи-мурашківці: забуті жертви радянських репресій // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 611-618. – ISBN 966-7379-92-11
1371287
  Тинченко Я. Сіоністи на службі УНР // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 5 (585), 1-7.02.2019. – С. 54-55. – ISSN 1996-1561
1371288
  Копил Олександр Сіоністська соціалістична партія (ЦСП) у 1920-х роках: ідеологія, організація, діяльність (на матеріалах Півдня України) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 36-45. – Бібліогр. в кінці ст.
1371289
   Сіонські протоколи: джерела і документи : Історична пам"ятка. – Київ : МАУП, 2005. – 232с. – (Бібліотека журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-434-1
1371290
  Синьоок Т.М. Сіра веселка : оповідання : [збірка] / Тетяна Синьоок. – Київ : Поліграфсервіс, 2015. – 103, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-8618-62-1
1371291
  Бушакова О. Сіра Сова, Анахорео та їхні бобри, або історія появи на світ дівчинки Саджо // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, Д. Наливайко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (454), липень - серпень 2019. – С. 32-38
1371292
  Сава І. Сіракузький велетень : [про старогрец. вченого Архімеда] ; для серед. шкільного віку / І. Сава ; [Іл.: Тамаш Сечко] ; з угорськ. пер. Костянтин Бібіков. – Київ : Веселка, 1971. – 187 с. : ил.
1371293
  Ростан Е. Сірано де Бержерак : Героїчна комедія на 5 дій : пер. с фр. / Едмон Ростан ; Вступ.ст., указатели М. Рильський. – Київ : Мистецтво, 1947. – 388с. – (Бібліотека світової драматургії : Ростан (1868-1918))
1371294
  Тимочко М. Сіреджук Петро Степанович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України ; Львів. нац. наук.б-ка України ім. В. Стефаника ; Н.-д. ін-т пресознавства ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2010. – Вип. 17. – С. 274-278. – ISBN 978-966-02-5597-5
1371295
   Сіренко Лідія Якимівна (1930-2012) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 439-440. – ISBN 978-966-439-754-1
1371296
  Найден С. Сірий герой / С. Найден. – Х.-К., 1930. – 35с.
1371297
  Козаренко Б. Сірий клин - моя сторона // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 2


  Українці в Сибіру.
1371298
  Мінченко Т.А. Сірий колір як метафора буття в поезії Євгена Плужника // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 75-78. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
1371299
  Ауэзов М.О. Сірий Лютий : оповідання / М.О. Ауэзов ; [пер. з каз. І.І. Чабаненка. Біогр. довідка: с. 2]. – Київ : Молодь, 1961. – 29 с. – (Бібліотечка пригод та наукової фантастики)
1371300
  Зінченко А. Сірі кардинали бізнесу // Бізнес : партнерство заради майбутнього : колективне ділове медіа / ТОВ "Український Бізнес Хаб" ; голов. ред. В. Полевий. – Київ, 2019. – Квітень 2019 року : Аутсорсинг. – С. 52-55
1371301
  Павлюк Н.М. Сірі лісові грунти Опілля : монографія / Н.М. Павлюк, В.Г. Гаськевич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 321, [1] с., [2] л. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 308-321. – (Серія "Грунти України"). – ISBN 978-966-613-737-4 ; 978-966-613-865-4
1371302
  Гриценко С. Сірко і блоха : поезія: вірші // Весела Січ : часопис міжнародної асоціації гумористів і сатириків. – Запоріжжя, 2002. – № 9. – С. 35-37
1371303
  Величко Л.Д. Сіркова академія / Л.Д. Величко. – Донецьк, 1968. – 90с.
1371304
  Струтинська Н. Сірководень як сигнальна молекула в серцево-судинній системі. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 43-47. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  Нещодавно сірководень (H2S) був визнаний в якості важливої сигнальної молекули в серцево-судинній системі. Окрім того, він модулює передачу нервового імпульсу, є тканинним цитопротектором та кисневим сенсором. Ендогенний H2S продукується з L-цистеїну ...
1371305
  Андреев Б.Г. Сірникові - сто років : пер. з рос. / Б.Г. Андреев. – Харків : Український робітник, 1935. – 84, [4] с.
1371306
  Крапівіна В.В. Сіроглиняна кераміка Ольвії VI - V ст. до н.е. // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 1. – С. 98-106. – ISSN 0235-3490
1371307
  Стругацький Г. Сіромаха / Г. Стругацький. – Харків, 1930. – 107с.
1371308
  Курас І. Сірополко Степан Онисимович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 550. – ISBN 966-642-207-7
1371309
  Даниленко О.В. Сірополко Степан Онисимович // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [посібник для студентів ВНЗ] / Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, А.П. Коцур, Г.Г. та ін Коцур. – Київ : Книги - XXI, 2007. – С. 377-380. – ISBN 978-966-8653-95-7
1371310
  Бриль Я. Сітанок, побачений здаля : повісті та оповідання / Янка Бриль ; авториз. пер. з білорус. М. Львович. – Київ : Дніпро, 1983. – 324 с.
1371311
  Смиричинський В.В. Сітілогістика - ресурсне забезпечення державного і муніципального господарювання: концепції, критерії, можливості : [закінчення, початок у №6"2009] // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 1. – С. 83--89 : рис., фото. – Бібліогр.: 8 назв
1371312
  Скороходько Е.Ф. Сіткова модель теми наукового тексту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-8. – Бібліогр.: с. 8, Літ.: 5 назв. – (Іноземна філологія ; Вип. 37/38). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано модель глобальної теми тексту у формі семантичної сітки. Експліцитність сіткової моделі дозволяє використати її для визначення деяких якісних та кількісних ознак теми наукового тексту.
1371313
  Горбачик А.П. Сітковий аналіз у соціології: методичні аспекти застосування / А.П. Горбачик, О.В. Жулькевська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 64-71. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Сітковий аналіз у соціології - новий підхід до вивчення соціальних явищ та процесів. Автори зосереджують увагу на зв"язках між індивідами, організаціями та групами, аналізують два аналітичні підходи до вивчення їхніх персональних мереж.
1371314
  Горбачик А.П. Сіткові методи в аналізі соціальних явищ / А.П. Горбачик, О.В. Жулькевська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 80-87. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
1371315
  Сибаль Я. Сіткові методи планування та управління в оптимізації виробництва продукції / Я. Сибаль, І. Іваницький // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 322-326. – (Економіка АПК ; № 21(1))
1371316
  Вишнівський О.В. Сіткові моделі електродинамічних об"єктів складної конфігурації для визначення місцеположень антен : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.17 - Радіотехнічні та телевізійні системи / Вишнівський О.В. ; Національний авіаційний ун-т. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1371317
  Черваньов Д.М. Сіткові моделі у менеджменті : Навч. посібник для студентів економічних спеціальностей / Д.М. Черваньов, В.Г. Балан. – Київ : РВВ ІМФ, 2003. – 160с. – ISBN 966-95544-2-X
1371318
  Приходько Т.І. Сітоьові методи планування та управління в торгівлі / Т.І. Приходько. – К., 1973. – 107с.
1371319
  Ретьман Сергій Васильович Сітчаста плямистість ярого ячменю в лісостепу України та розробка заходів захисту від хвороби : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.01.11 / Ретьман Сергій Васильович; Нац. аграрних наук. – Київ, 1998. – 16л.
1371320
  Захаренко О.В. Сітчастокрилі (Insecta, Neuroptera) України і деякі питання охорони рідкісних і зникаючих комах : Автореф... д-ра біолог.наук: 03.00.09 / Захаренко О.В.; Національний аграрній ун-тет. – К., 1997. – 33л.
1371321
  Молодцов О. Сітьовий принцип місцевого та регіонального розвитку: методологічний аспект // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 258-265
1371322
  Льюїс Н. Сіцілійський фахівець. Німецька компанія : романи / Н. Льюїс; Перекл. з англ. – Київ : Дніпро, 1984. – 532 с.
1371323
  Рижков В. Січ-2-30 // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 14-15 січня (№ 1/2)


  Український супутник запускає ракета Ілона Маска.
1371324
  Мушкетик Ю. Січ-мати : Кіносценарій за мотивами повісті Миколи Гоголя "Тарас Бульба" // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 2-43. – ISSN 0208-0710
1371325
  Шудря М.А. Січ-мати / М.А. Шудря. – Київ : Елібре, 2008. – 560 с. – ISBN 978-966-96925-2-8
1371326
  Тимофєєв В.Я. Січ : школа національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства : модель / Тимофєєв В.Я. // Лицарі України : енциклопедія сучас. козацького руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2018. – Збірка 12-ч3 : Буджацьке козацтво. – 48 с. : табл. – Бібліогр.: с. 47-48
1371327
  Тимофєєв В.Я. Січ : школа нац.-патріот. виховання на засадах козацького лицарства : модель / Тимофєєв В.Я. // Час виховувати лицарів : школа нац.-патріот. виховання на засадах козацького лицарства. З досвіду роботи директора школи / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2017. – Збірка 3 : Буджацьке козацтво. – 48, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 47-48 та в підрядк. прим.
1371328
   Січ. 1868-1908 : Альманах в память 40-их pоковин основаня товаpиства "Січ" у Віднї / Зібpали і видали [з пеpедм.] Зенон Кузєля і Микола Чайківський. – У Львові (Львів) : [Hакладом Ред. Ком. Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. Під заpядом К. Беднаpського], 1908. – XII, 538 с., 12 аpк. поpтp., 1 аpк. мал. : іл., таб
1371329
  Павлюк І. Січасна українська література у світовому контексті: з авторського досвіду // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 10 жовтня (№ 20). – С. 4, 5
1371330
  Бровко О. Січасні версії українського роману в новелах: інтермедіальний вимір // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 36-38


  Аналіз текстів у текстах націлює дослідника на студії, виконані в аспекті інтермедіального дискурсу. Інтермедіальність сприймається як спосіб організації мистецького тексту та специфічна методологія аналізу окремого художнього твору й художньої ...
1371331
  Руденко Д.Ф. Січеники з хроном. / Д.Ф. Руденко. – К., 1981. – 72с.
1371332
  Кульчицький Станіслав Січень 1933 року: від голоду до Голодомору // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 174-192
1371333
  Кияновська Л. Січень Івана Карабиця / розмову вела Ольга Голинська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16 січня (№ 5). – С. 7


  Постать легендарного композитора - особлива в українському мистецтві.
1371334
  Пашинський А. Січень, лютий, березень: знову електронні декларації // Юридична газета. – Київ, 2018. – 23 січня (№ 2/3). – С. 30-31
1371335
  Чабан М. Січеслав у серці : Книга пам"яті / М. Чабан. – Дніпропетровськ : ВПОП "Дніпро", 1994. – 96с. – ISBN 5-7707-5991-7
1371336
   Січеславський збірник : до 80-річчя Яра Славутича. – 2-е вид. – Київ ; Січеслав : Дніпро, 1999. – 240 с. : фото. – ISBN 5-308-01733-6
1371337
   Січеславщина : Краєзнавчий альманах. – Дніпропетровськ : УкО ІМА-прес, 1999. – 64 с. – ISBN 966-7179-27-3
1371338
   Січеславщина : краєзнавчий альманах / Дніпропетров. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов"янських Кирила і Мефодія [та ін. ; за наук. ред. Ігоря Кочергіна]. – Дніпро : ДОУНБ
Вип. 10 : / упоряд. І.О. Кочергін. – 2022. – 127, [1] с. : табл., портр. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1371339
  Курас І. Січинський (Сіцінський) Юхим (Евтим) Йосипович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 551-552. – ISBN 966-642-207-7
1371340
  Шудря Є. Січинський Володимир Юхимович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 79-84. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
1371341
  Ковальчук М. Січневе збройне повстання в Одесі у 1918 р. // Український визвольний рух : науковий збірник / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2015. – № 20. – С. 74-97
1371342
  Демченко В. Січневе повстання 1863 року: 155 років боротьби "за нашу і вашу свободу" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 4 лютого (№ 5). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1371343
  Вітковський В.М. Січневий грім / В.М. Вітковський. – Одеса : Маяк, 1990. – 216 с.
1371344
   Січова скарбниця : Легенди та перекази Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя : ЗДУ, 1999. – 492с. – ISBN 966-599-040-3
1371345
   Січовий батько : штрихи до портрета Кирила Трильовського : з нагоди 110-ї річниці Першого січового свята в Коломиї (6 черв. 1902 р.) / Михайло Петрів, Микола Гуйванюк, Валерій Ковтун, Микола Сачук. – Коломия : Вік, 2012. – 51, [6] с., включ. обкл. : іл., фот. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Коломийська бібліотека ; вип. 15). – ISBN 966-550-091-0


  У пр. № 1696092 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка - від автора М. Савчука. З повагою: підпис, М. Савчук, січень 2015 р., м. Коломия
1371346
   Січовий парнас: Антологія : Поетичні твори вихованців Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2000. – 400с. – ISBN 966-599-074-8
1371347
  Кривошеєва Л.М. Січовий рух і створення українських військових частин під час Першої світової війни // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 9. – С. 119-127. – ISBN 978-966-383-522-8
1371348
   Січовий співаник. – К, 1992. – 64с.
1371349
  Шарий І. Січовики під Крутами // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 168-171. – ISBN 978-966-2133-35-6


  Репортаж учасника бою два місяці після битви під Крутами.
1371350
  Хома І.Я. Січові Стрільці : створення, військово-політична діяльність та збройна боротьба Січових Стрільців у 1917-1919 рр. / Іван Хома. – Київ : Наш час, 2011. – 103, [1] с. : фотоіл. – До 20-річчя незалежності України. - Сер. засн. у 2009 р. – (Плац д"Арм). – ISBN 978-966-1530-68-2
1371351
  Довбня Володимир Січові Стрільці київського формування у визвольних змаганнях 1917-1920 років : Організація та правові засади діяльності / Довбня Володимир; За ред. П.П. Михайленка. – Київ : Текст, 2002. – 220с. – ISBN 966-96136-0-4
1371352
  Мельник Н. Сію квіти добра в українському слові. Роздуми про збірку Миколи Дмитренка "Поезії" // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4" ; голов. ред. Г. Гусейнов. – Кривий Ріг, 2017. – № 329/330/331. – С. 271-275
1371353
  Біленко В. Сіяв зерна любові // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 5 квітня (№ 7). – С. 4


  Слово прощання з поетом Миколою Сомом
1371354
  Гончаренко І.І. Сіяйте, зорі : поезії / І.І. Гончаренко. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 119 с.
1371355
  Глюдзик Г.Б. Сіяти розумне, добре, вічне в дитячих душах // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 5 (171). – С. 15-16 : фото
1371356
  Головко Ф. Сіяч "Райських самоцвітів" (до 75-річчя В.І. Косовського) // Українознавство : календар-щорічник. – Київ, 1998. – [на 1998 рік]. – С. 102-103
1371357
  Букет Є. Сіяч знань з історії Києва // Краєзнавчий вісник : газета Броварської центральної районної бібліотеки. – Бровари, 2013. – травень (№ 13). – С. 4


  У Науковій бібліотеці імені Михайла Максимовича КНУТШ відбулася презентація одразу двох книжок відомого києвознавця Дмитра Малакова. Перша - "Архітектор Осьмак. Нездоланна шляхетність" - про життєвий і творчий шлях одного з найкращих представників ...
1371358
  Степовик Д. Сіяч на ниві національного: мистецтвознавець Віталій Ханко / Дмитро Степовик ; за ред. Остапа Ханка. – Київ : Видавець Остап Ханко, 2007. – 20 с. – ISBN 978-966-2922-45-5
1371359
  Хлєбніков В. Сіяч очей : [твори] / Велімір Хлєбніков ; [уклад.: Ковальський Ю.В.]. – Миколаїв : Яслав, 2012. – 73, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 68. – ISBN 978-966-8611-32-2
1371360
   Сйсмологические и геотермические исследования в Белоруссии. – Минск, 1985. – 135с.
1371361
  Бахтамов Р.Б. СК: проблемы и решения / Р.Б. Бахтамов. – Москва : Знание, 1965. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике. 4 серия. Техника ; № 12)
1371362
  Самойлович І.О. Скiнченна породженiсть вiнцевих добуткiв за частково впорядкованими множинами // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 165 : Фізико-математичні науки. – С. 29-34. – ISSN 1996-5931


  Встановлено достатнi та необхiднi умови, коли вiнцевий добуток скiнченних груп пiдстановок за частково впорядкованими множинами є скiнченно породженим у топологiчному сенсi. Sufficient and necessary conditions were found for the finite generation in ...
1371363
  Яковенко І. Скабєєва в ролі Капо в білоруському концтаборі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14-15 серпня (№ 152/153). – С. 25, 27


  Брехня в телевізорі відрізняєтьтся від брехні в пресі тим, що папір терпить абсолютно все, ав телевізорі картинка часто прямо суперечить коментарям.
1371364
  Тимошенко В.В. Скадовск : Путеводитель / В.В. Тимошенко. – 2-е изд., доп. – Сімферополь : Таврия, 1986. – 65с.
1371365
   Скадовськ / Білоусов І., Тимошенко В., Дудченко К.В. – Одесса, 1966. – 31с.
1371366
  Білоусов І.К. Скадовськ : фотонарис / І.К. Білоусов. – Одеса : Маяк, 1966. – 32 с.
1371367
  Ковальський В.Г. Скадовськ / В.Г. Ковальський, В.В. Тимошенко. – Одеса : Маяк, 1969. – 45с.
1371368
  Лисицкий Андрей Викторович Скажем "нет" "образованной импотенции" : школа библиотечного лидерства / Лисицкий Андрей Викторович, Прянишников Николай Евгеньевич // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 7-10. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Новый образовательный проект Некоммерческого фонда "Пушкинская библиотека" представляет собой инициативу, направленную на изменение места и роли библиотеки и библиотекаря в местном сообществе и использующую в качестве основы АТО ("Активные Технологии ...
1371369
  Лисицкий Андрей Викторович Скажем "нет" "образованной импотенции" : школа библиотечного лидерства / Лисицкий Андрей Викторович, Прянишников Николай Евгеньевич // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 7-10. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Новый образовательный проект Некоммерческого фонда "Пушкинская библиотека" представляет собой инициативу, направленную на изменение места и роли библиотеки и библиотекаря в местном сообществе и использующую в качестве основы АТО ("Активные Технологии ...
1371370
  Лисицкий Андрей Викторович Скажем "нет" "образованной импотенции" : школа библиотечного лидерства / Лисицкий Андрей Викторович, Прянишников Николай Евгеньевич // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 7-10. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Новый образовательный проект Некоммерческого фонда "Пушкинская библиотека" представляет собой инициативу, направленную на изменение места и роли библиотеки и библиотекаря в местном сообществе и использующую в качестве основы АТО ("Активные Технологии ...
1371371
  Мороз А. Скажемо булінгу "ні" // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2022. – № 3 (29). – С. 29-31. – ISSN 2518-7341
1371372
   Скажемо відверто : збірка гумору і сатири. – Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1962. – 115 с.
1371373
  Князевич С. Скажемо НАТО "так"!? // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 22-25


  Крізь призму досвіду Угорщини щодо вступу в НАТО
1371374
  Магур Р.Р. Скажемо Сніду - ні! (Година спілкування) / Р.Р. Магур, Г.Р. Чмуневич // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 10. – С. 17-19 : фото
1371375
  Щур Едуард Скажений пес - то півбіди, а ось герпес - це справжнє лихо! // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 3 (152). – С. 7-8 : Фото
1371376
  Гуцало Є.П. Скажений чорнобильський собака : вибр. твори / Євген Гуцало. – Київ : Знання, 2014. – 221, [1] с. – Сер. засн. 2013 р. – (Серія "Скарби" : передплатна серія ; № 8). – ISBN 978-617-07-0170-1


  Зміст: Дениско ; Камінчик, знайдений у садку ; Хліб від зайця ; Скажений чорнобильський собака ; Єгипетський гусак ; Інопланетянин ; Дикі гуси ; В гості до білого світу ; Відблиски на обличчі ; Чечір-вечір ; Зелений папуга ; Березовий сік
1371377
  Матюшкин-Герке Скажи-ка дядя... / Матюшкин-Герке. – Л., 1988. – 156с.
1371378
  Тевелев М.Г. Скажи - от людей... / М.Г. Тевелев. – Ужгород, 1963. – 223с.
1371379
  Аполлинер Гийом Скажи : ты слышала, что смертны наши души? : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 10 (1014). – С. 103-108. – ISSN 0130-7673
1371380
  Аксенов В. Скажи изюм : Роман / В. Аксенов. – Москва : Изограф, ЭКСМО-Пресс, 2000. – 408с. – ISBN 5-87113-079-8
1371381
  Генов Г. Скажи им, мама, пусть помнят... / Г. Генов. – М, 1974. – 205с.
1371382
  Стецюк Я.Н. Скажи мені правду : оповідання / Я.Н. Стецюк. – Львів : Львівське книжково-журнальне видавництво, 1963. – 72 с.
1371383
   Скажи мені, КУМе // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 3


  Понад 30 тисяч відвідувачів за місяць – така статистика не популярного інтернет-порталу з інформацією про життя зірок, а електронного зібрання текстів, створеного викладачами і студентами Інституту філології. Команда дослідників лабораторії ...
1371384
  Баранівська М. Скажи мені, на що ти витрачаєш свої мільйони, і я скажу, хто ти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 вересня (№ 33). – С. 1, 8-9


  "Ініціятива "Клятва дарування" (Giving Pledge Initiative) - масштабна кампанія, яку 2010 року розпочали засновник Microsoft Білл Гейтс, його дружина Мелінда і фінансист Воррен Баффет. Фонд Ріната Ахметова протягом 2006-2015 років реалізував кілька ...
1371385
  Пепа В.І. Скажи мені, соколе / В.І. Пепа. – Київ, 1987. – 188с.
1371386
  Лапшина И. Скажи мне о твоём любимом цвете, и я скажу, кто ты // Природа и Человек XXI век : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения / Гос комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. – Москва, 2012. – № 9 сентябрь. – С. 44. – ISSN 0868-488Х


  Синестезия - явление, лежащее на грани культуры и природы, - позволяет себя изучить в полной мере лишь при многоплановом подходе. так что она интересует сегодня антропологов, нейрофизиологов, культурологов, психологов.
1371387
  Токарева В. Скажи мне что-нибудь : повести, рассказы / В. Токарева. – Москва : ЭКСМО, 1997. – 368 с. – (Очарованная душа)
1371388
  Гратт Г. Скажи мне, мама, до ... // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 2. – С. 86-145. – ISSN 0012-6756
1371389
  Блинов Г.М. Скажи себе "нет!" / Г.М. Блинов, Б.Л. Данюшевский. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 47 с. : ил.
1371390
  Львов А.Л. Скажи себе, кто ты : рассказы / Аркадий Львов. – Одесса : Маяк, 1972. – 256 с. : портр.
1371391
  Солнцев Р.Х. Скажи сегодня / Р.Х. Солнцев. – Красноярск, 1979. – 223с.
1371392
  Кьюсак Д. Скажи смерти "нет!" / Д. Кьюсак; Пер. с англ. Б. Носика. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 406 с.
1371393
  Кьюсак Д. Скажи смерти "нет!" / Д. Кьюсак. – Москва, 1966. – 100с.
1371394
  Кьюсак Д. Скажи смерти "нет!" / Д. Кьюсак; Пер. с англ. Б.М. Носика. – Москва : Правда, 1984. – 702 с.
1371395
  Чалдранян Л.В. Скажи, если знаешь... / Л.В. Чалдранян. – Киев, 1976. – 136с.
1371396
  Ильин А.А. Скажи, зачем?: Повести и рассказы. / А.А. Ильин. – Москва : Советский писатель, 1989. – 328с.
1371397
  Летунов Ю.А. Скажи, земля круглая? = Кажи, кръгла ли е земята? : книга для чтения с комментарием [на болг. яз] / Ю.А. Летунов. – Москва : Русский язык, 1978. – 269 с. – Парал. тит. л. на болг. яз.
1371398
  Летунов Ю.А. Скажи, земля круглая? / Ю.А. Летунов. – М., 1983. – 136с.
1371399
  Летунов Ю.А. Скажи, Земля круглая? / Ю.А. Летунов. – М., 1980. – 294с.
1371400
  Копин П. Скажи, кто твой друг. / П. Копин. – Л, 1964. – 282с.
1371401
  Баруздин С.А. Скажи, человек!.. : стихи веселые и серьезные для детей и их родителей / С.А. Баруздин ; [ил. В. Стацинский]. – Москва : Советский писатель, 1962. – 55 с. : ил.
1371402
  Динере Ц.Р. Скажите доброе слово : повесть / Ц.Р. Динере. – Рига : Лиесма, 1967. – 183 с.
1371403
  Сабо М. Скажите Жофике / М. Сабо. – М., 1961. – 263с.
1371404
  Степаненко О.А. Скажите им спасибо / О.А. Степаненко. – М., 1981. – 112с.
1371405
  Карбовская В.А. Скажите, пожалуйста!.. / В.А. Карбовская. – Москва, 1966. – 48с.
1371406
  Кравченко Л. Скажіть мені, КУМе… // Київський університет. – Київ, 2016. – Січень (№ 1). – С. 7


  Понад 30 тисяч відвідувачів за місяць - така статистика не популярного інтернет-порталу з інформацією про життя зірок, а електронного зібрання текстів, створеного викладачами і студентами Інституту філології. Команда дослідників лабораторії ...
1371407
  Сырыщева Т.Я. Скажу нечто / Т.Я. Сырыщева. – М., 1985. – 111с.
1371408
  Андрєєв Ю.А. Скажу тобі сину... : розмова про життя з сином-старшокласником на межі можливої відвертості / Андрєєв Ю.А. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Молодь, 1987. – 128 с.
1371409
  Сопронюк М. Сказ - інфекційна хвороба // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 4
1371410
  Треніна А.С. Сказ - небезпека поруч! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 10-11 : фото
1371411
  Плят В. Сказ дядюшки Пахома о том, как беднота помогла Москве / В. Плят. – Москва, 1918. – 16с.
1371412
  Захаренко А.И. Сказ о 60 отважных / А.И. Захаренко. – Минск, 1965. – 183с.
1371413
  Жалсараев Д. Сказ о баторе : поєма о бурят. сказителе Далае / Д. Жалсараев; пер. с бурят В.Семенов. – Москва : Детская литература, 1977. – 141 с.
1371414
   Сказ о богатыре Илье Муромце, крестьянском сыне / изд. под ред. Ореста Федоровича Миллера; Рис. К.А. Газенкампфа. – 3-е изд. (2-е изд. было пересм. и доп. И.А. Шляпкиным). – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Народная польза", 1899. – 79 с. – Загл. обл.: Сказ об Илье Муромце. - Экз. деф., отсутств.: тит. л. с 49-79, описан по ген кат. РНБ


  Ред. Миллер, Орест Федорович (1833-1889) Ил. Газенкампф, К.А. Шляпкин, Илья Александрович (1858-1918)
1371415
  Чичаева Е.И. Сказ о героев Винокуровых. / Е.И. Чичаева. – Красноярск, 1948. – 52с.
1371416
  Вяткин Г.А. Сказ о Ермаковом походе / Г. Вяткин ; худож. В. Еранкин. – Барнаул : Алтайское кн. изд-во, 1985. – 117 с. : ил. – Миниатюрное издание
1371417
  Зайцев В.И. Сказ о жатве / В.И. Зайцев. – Барнаул, 1985. – 118с.
1371418
   Сказ о Земле Коми. – 3-е изд., испр. и доп. – Сыктывкар, 1977. – 280с.
1371419
  Кадырбаев Александр Сказ о казаке-разбойнике : Вехи истории // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 9. – С. 38-47 : Фото, карта. – Бібліогр. 6 назв


  Рудольфо Валентино
1371420
  Прокофьев С. Сказ о каменном цветке / С. Прокофьев. – Москва, 1957. – 38 с.
1371421
   Сказ о Кижах. – Петрозаводск, 1988. – 142с.
1371422
  Серафимович А.С. Сказ о мужестве: роман, рассказы, очерки. / А.С. Серафимович. – Москва : Военное издательство, 1977. – 445с.
1371423
  Резник Я.Л. Сказ о невыдуманном левше. / Я.Л. Резник. – Свердловск, 1976. – 127с.
1371424
  Толмачева Н.С. Сказ о приданом / Н.С. Толмачева. – Свердловск, 1961. – 24с.
1371425
  Вьюнов Г.А. Сказ о родном городе / Г.А. Вьюнов. – Пенза, 1963. – 45с.
1371426
  Власов А.А. Сказ о сверкающем серпе / А. Власов ; худож. В. Реутов. – Свердловск : Средне-Урал. кн. изд-во, 1980. – 37 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1371427
  Ульева Л.А. Сказ о том, как библиотекари выводили всех в интернет // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информационный центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Издательский центр "Литера-Пресс". – Москва, 2011. – № 5 (16). – С. 18-22. – ISSN 2072-3849
1371428
  Басаргин И.У. Сказ о Черном Дьяволе : повесть / И.У. Басаргин ; ил. М. Панков. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 222 с. : ил. – (Молодые писатели)
1371429
  Федоров В.И. Сказ про Студеный Ключ / В.И. Федоров. – Москва : Военное издательство, 1990. – 512с.
1371430
  Наєнко М. Сказав від імені покоління // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 25-31 травня (№ 21). – С. 14-15


  До ювілею (80-ліття з дня народження) Миколи Даниловича Томенка вийшла в світ книга "Повертаюсь сьогодні до себе".
1371431
   Сказав піп через пліт.... – Ужгород, 1958. – 88с.
1371432
  Алеиева А.И. Сказаиня о Сосрыко в нартском эпосе адыгейских народов : Автореф... канд. филол.наук: / Алеиева А. И.; АН СССР, Ин-т мировой лит. им. Горького. – М., 1964. – 20л.
1371433
  Палицын Авраамий Сказание Авраамия Палицына. – Санкт-Петербург : Изд. Имп. Археологической комиссии ; Тип. М.А. Александрова, 1909. – [2], IV с., 9-376 стб. – Отд. оттиск:Русская историческая библиотека, Т. XIII
1371434
  Палицын А. Сказание Авраамия Палицына / А. Палицын. – М.-Л, 1955. – 347с.
1371435
   Сказание вкратце о скифах и о славянах и о Руссии, и о началах и о здании Великого Нова града, и о великих государях Российских. – [Б.м.] : [Б.и.], 1789. – 21 с. – Конволют, содержит 4 издания


  В конце текста: Печатано от слова до слова с древней рукописной тетради Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра Содержание конволюта: 1. Руссов С.В. Обозрение критики ...
1371436
  Кузнецов В.Н. Сказание дней: стихи / В.Н. Кузнецов. – Л., 1983. – 87с.
1371437
  Русакиев С. Сказание за Георги Димитров / Симеон Русакиев. – София : Издателство на Българската Академия на Науките, 1983. – 183 с.
1371438
  Георгиевский А.И. Сказание и чудотворных иконах Божей матери "Взыскание погибших" / Сост. А.И. Георгиевский. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1893. – 57, [3] с.


  Надпись 1924 г.
1371439
  Семенов В.А. Сказание мегорской чуди / В.А. Семенов. – Л., 1991. – 13с.
1371440
  Новиков Л.А. Сказание о "Сибирякове". Докум. повесть. / Л.А. Новиков, А.К. Тараданкин. – Москва, 1961. – 190с.
1371441
  Журавлев В.А. Сказание о БАМе / В.А. Журавлев. – Москва, 1976. – 144с.
1371442
  Фирдоуси Сказание о Бахраме Чубина / Фирдоуси; пер. С.Липкина. – Сталинобад : Таджикгосиздат, 1952. – 343 с.
1371443
  Парнис А. Сказание о Белояннисе / А. Парнис. – Москва, 1955. – 40с.
1371444
  Голицын С.М. Сказание о белых камнях / С.М. Голицын. – 2-е изд. – Москва : Мол. гвардия, 1980. – 254с.
1371445
   Сказание о Бхадре. – М, 1965. – 297с.
1371446
  Лукин П.В. Сказание о варягах-мучениках в начальном летописании и Прологе: текстологический аспект // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2009. – № 4 (38). – С. 73-96. – ISSN 2071-9574
1371447
  Рифтин Б.Л. Сказание о великой стране и проблема жанра в китайском фольклоре / Б.Л. Рифтин. – М, 1961. – 247с.
1371448
   Сказание о венчании на царство русских царей и императоров. – М, 1990. – 110с.
1371449
  Величко С. Сказание о войне козацкой : [Летопись ...] [без тит.л.]
Т.1. – 1848. – 454, 51, ХХХ, ІІ с.
1371450
   Сказание о восстановлении иконочитания : (по сербской рукописи XV в.). – Казань : Тип. Имп. Казанского ун-та, 1886. – 22 с. – Отд. оттиск: Православный собеседник, 1886, II, с. 1-22
1371451
  Атмакин И.А. Сказание о героях Безымянной : повесть / И.А. Атмакин. – Черкесск : Карачаево-Черкесское кн. изд-во, 1962. – 316 с.
1371452
  Зуев-Ординець Сказание о граде Ново-Китеже / Зуев-Ординець. – Москва : Детская литература, 1970. – 336 с.
1371453
   Сказание о Гражданской. – М, 1987. – 378с.
1371454
  Никольский А.И. Сказание о двух новгородских чудесах из жития святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня // Извеcтия II Отделения Императорской академии наук / Императорская академия наук. Отделение русского языка и словесности. – [Санкт-Петербург], 1907. – Т. 12, кн. 3. – С. 98-106
1371455
  Данилов С.П. Сказание о Джэнкире : роман / С.П. Данилов; авториз. пер. с якут. В.Коркина. – Москва : Советский писатель, 1991. – 542 с.
1371456
  Липатов В.В. Сказание о директоре Прончатове / В.В. Липатов. – Москва, 1970. – 640с.
1371457
  Боруля В.Л. Сказание о Днепрострое / В.Л. Боруля. – Москва : Политиздат, 1969. – 112 с. : ил. – (Страницы истории Советской Родины)
1371458
  Голицын С.М. Сказание о Евпатии Коловрате / С.М. Голицын. – М, 1984. – 24с.
1371459
  Воловик М.Я. Сказание о Ерэнсэ-сэсэне / М.Я. Воловик. – Уфа, 1981. – 125с.
1371460
   Сказание о Есицунэ. – М, 1984. – 287с.
1371461
   Сказание о жизни и чудесах преподобного Серафима подвижника Саровской пустыни. – Москва, 1903. – 156с.
1371462
   Сказание о житии и подвигах преподобных отец наших Савватия и Зосимы, соловецких чудотворцев. – М, 1991. – 28с.
1371463
  Молла-Непес Сказание о Захре и Тахире / Молла-Непес. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 250 с.
1371464
  Федосеева Т.Я. Сказание о земле праведной / Т.Я. Федосеева. – Киев, 1983. – 583с.
1371465
  Замотина Марина Сказание о земле Русской. История и современность : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 58-61 : Фото
1371466
  Помещиков Е.М. Сказание о земле Сибирской / Е.М. Помещиков. – М, 1947. – 196с.
1371467
  Рамазанов Г.З. Сказание о знамени : поэма / Г.З. Рамазанов. – Москва, 1971. – 30 с.
1371468
  Петров Сказание о казаках / Петров, (Бирюк). – Ростов -на-Дону
3. – 1952. – 263с.
1371469
  Петров Сказание о казаках : Роман-трилогия / Петров, (Бирюк). – Москва : Воениздат, 1973. – 855с.
1371470
  Петров Д.И. Сказание о казаках / Д.И. Петров. – Ростов н/Д
1. – 1988. – 350с.
1371471
  Петров Сказание о казаках / Петров, (Бирюк). – Ростов-на-Дону
2, 3. – 1989. – 624с.
1371472
  Ругоев Я.В. Сказание о карелах : эпическая дилогия в стихах / Я.В. Ругоев. – Москва : Художественная литература, 1972. – 223 с.
1371473
  Ругоев Я. Сказание о карелах : повествование в стихах. / Я. Ругоев. – Петрозаводск : Карелия, 1987. – 237 с.
1371474
  Голосовкер Я.Э. Сказание о кентавре Хироне / Я.Э. Голосовкер. – М., 1961. – 128с.
1371475
  Лопес Портильо Сказание о Кецалькоатле / Лопес Портильо. – Москва, 1980. – 191 с.
1371476
  Лондон Д. Сказание о Кише / Д. Лондон. – Ташкент, 1962. – 107с.
1371477
  Лебедев В.П. Сказание о княгине Ольге : [в стихах] / Вл. П. Лебедев. – Санкт-Петербург : Изд. Всероссийского о-ва Св. Ольги ; Государственная тип., 1913. – 36, [3] с.
1371478
  Дмитриева Р.П. Сказание о князьях владимирских / Р.П. Дмитриева. – М.-Л., 1955. – 216 с.
1371479
  Крюкова М.С. Сказание о Ленине / М.С. Крюкова. – М., 1938. – 51с.
1371480
   Сказание о Лионго Фумо. – М, 1962. – 395с.
1371481
  Плисецкая К С. Агишев Сказание о любви / К С. Агишев Плисецкая. – Улан-Удэ, 1970. – 82с.
1371482
  Авшалумов Х. Сказание о любви : избр. произв. / Хизгил Авшалумов;. – Махачкала : Даг. кн. изд-во, 1972. – 392 с.
1371483
  Давтян В. Сказание о любви : стихи / В. Давтян; пер. с арм. – Москва : Художественная литература, 1984. – 342 с.
1371484
   Сказание о Маджнуне из племени Бену Амир. – М, 1976. – 87с.
1371485
  Дедов П.П. Сказание о Майке Парусе / П.П. Дедов. – Новосибисрк, 1979. – 208с.
1371486
  Дмитриев Л.А. Сказание о Мамаевом побоище : Автореф... Канд.филол.наук: / Дмитриев Л.А.; АН СССР. – Ленинград, 1953. – 20 с.
1371487
   Сказание о Мамаевом побоище. – М, 1980. – 270с.
1371488
   Сказание о Мамаевом побоище : Приложение-факсимиле рукописи, 1980
1371489
  Каипбергенов Т. Сказание о Маман-Бии : дастан о каракалпаках / Т. Каипбергенов; пер. с каракалп. – Москва : Советский писатель, 1979. – 462 с.
1371490
  Каипбергенов Т. Сказание о Маман-Бии / Т. Каипбергенов. – М., 1984. – 576с.
1371491
  Байджиев М. Сказание о Манасе : поэтическое переложение первой части трилогии кыргызского эпоса "Манас" / Мар Байджиев ; [ред. и авт. послесл. Г.Н. Хлыпенко ; илл. Т.Т. Герцена]. – Изд. 2-е. – Бишкек : Фонд "Седеп", 2010. – 308 с. : ил. – Посвящается 100-летию со дня рождения Ташима Байджиева, отдавшего за "Манас" свою свободу и жизнь. – ISBN 978-9967-13-497-3
1371492
  Максимович М.А. Сказание о Межигорском монастыре. – Киев : Тип. Федорова, 1865. – 42 с. – Отд. оттиск из: Киевские епархиальные ведомости, 1865, № 6
1371493
  Гарбузова В.С. Сказание о Мелике Данышменде / В.С. Гарбузова. – М, 1959. – 190с.
1371494
  Шаровольский И.В. Сказание о мече Тюрфинге = Hervarar saga ok Heidreks. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого
[Ч.] 1 : Старо-исландский текст с введением И. Шаровольского. – 1906. – 8, LXXVIII, 84 с., 1 л. факс.
1371495
  Шаровольский И.В. Сказание о мече Тюрфинге = Hervarar saga ok Heidreks. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого
[Ч.] 3 : Историко-литературное исследование И. Шаровольского. – 1906. – VI, VI, 250 с. – Экз. № 68557 дефектны, отсутств.: ориг. обл., тит. л., с. 240-251
1371496
  Гурунц Л. Сказание о моём селе / Л. Гурунц. – Ереван
1. – 1975. – 272с.
1371497
  Лаврова Людмила Сказание о московском водопроводе // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8. – С. 134-141. – ISSN 0235-7089
1371498
  Евдокимов Н.С. Сказание о Нюрке - городской жительнице / Н.С. Евдокимов. – М., 1971. – 110 с.
1371499
  Палицын А. Сказание о осаде Троицкаго Сергиева монастыря от поляков и Литвы, и о бывших потом в России мятежах / Сочиненное онаго же Троицкаго монастыря келарем Аврамием Палицыным. – Изд. 2-е. – Москва : В синодальной типографии, 1822. – 324 с. – Видання старою орфографією


  Код-Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б -ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIХ ст.- картон, шкіра, суперекслібрис
1371500
  Палицын А. Сказание о осаде Троицкого Сергиевого монастыря от поляков и Литвы ; и о бывших потом в Росси мятежах.... – Москва, 1784. – 281с.
1371501
  Шатирян М.А. Сказание о пальме : роман / М.А. Шатирян. – Ереван : Айастан, 1971. – 433 с.
1371502
  Шатирян М.А. Сказание о пальме / М.А. Шатирян. – М., 1974. – 445с.
1371503
   Сказание о Панджи Семиранг. – М, 1965. – 152с.
1371504
  Логинов В.Н. Сказание о первой любви / В.Н. Логинов. – Краснодар, 1969. – 351с.
1371505
  Черный-Диденко Сказание о первом взводе / Черный-Диденко. – Москва, 1968. – 246с.
1371506
  Черный-Диденко Сказание о первом взводе. / Черный-Диденко. – Киев, 1955. – 240с.
1371507
  Черный-Диденко Сказание о первом взводе. / Черный-Диденко. – М, 1955. – 208с.
1371508
  Зимин А.А. Сказание о Петре, воеводе Волосском // Сочинения / И.С. Пересветов. – Москва ; Ленинград, 1956. – С. 331-340
1371509
  Плиев Х. Сказание о победе : поэма / Х. Плиев; пер. с осет. А.Галуева и М.Соболя. – Дзауджикау : Госиздат Сев.-Осет. АССР, 1951. – 112 с.
1371510
  Панферов Ф.И. Сказание о Поволжье. / Ф.И. Панферов. – Москва, 1958. – 64с.
1371511
  Золототрубов А.М. Сказание о последнем бое / А.М. Золототрубов, Я.Ф. Шнайдер. – М., 1965. – 104с.
1371512
  Шахматов А. Сказание о преложении книг на словенский язык. – Санкт-Петербург, 1907. – [18 с.]. – Отд.отт.
1371513
   Сказание о просторе. – Л, 1988. – 382с.
1371514
  Премчанд Сказание о Раме. / Премчанд. – М., 1958. – 160с.
1371515
   Сказание о роде дворян и графов Милорадовичей / [Гр. Милорадович]. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1884. – [4], 134 с.
1371516
   Сказание о роде князей Трубецких. – Москва : Изд. кн. Е.Э. Трубецкой, 1891. – [4], XII, 373 с.
1371517
  Свистунов И.И. Сказание о Рокоссовском / И.И. Свистунов. – Москва, 1976. – 320с.
1371518
  Свистунов И.И. Сказание о Рокоссовском / И.И. Свистунов. – Москва : Воениздат, 1982. – 341с.
1371519
  Маджилиси Сказание о Сайфульмулке / Маджилиси. – Ташкент, 1961. – 67с.
1371520
   Сказание о санг Боме. – М, 1973. – 311с.
1371521
  Усенбаев А. Сказание о Саринджи / А. Усенбаев. – Фрунзе, 1958. – 131с.
1371522
   Сказание о Сери Раме. – М, 1961. – 295с.
1371523
  Муканов С. Сказание о современнике : стихи / С. Муканов. – Алма-Ата, 1962
1371524
  Сапицкий К.Ф. Сказание о солнечном камне / К.Ф. Сапицкий. – Донецк, 1978. – 191с.
1371525
  Пистоленко В.И. Сказание о сотнике Тимофее Подурове : роман / В.И. Пистоленко. – Москва : Советская Россия, 1974. – 416 с.
1371526
  Северный П.А. Сказание о старом Урале / П.А. Северный. – М., 1969. – 568с.
1371527
  Северный П.А. Сказание о старом Урале / П.А. Северный. – М.
1. – 1969. – 568с.
1371528
  Северный П.А. Сказание о старом Урале / П.А. Северный. – Москва : Московский рабочий, 1974. – 496 с.
1371529
   Сказание о счастье. – Л, 1970. – 207с.
1371530
  Капаев И. Сказание о Сынтаслы : повести / И. Капаев. – Москва : Советская Россия, 1988. – 190 с.
1371531
   Сказание о Троянской войне. – Москва : Астрель. АСТ, 2003. – 160с. – На английском языке. – ISBN 5-17-020443-4; 5-271-07204-5
1371532
   Сказание о убиении святых страстотерпцев, российских князей, Бориса и Глеба, во святом крещении нареченных Романа и Давида, и о перенесении честных мощей их, и о чудесах отчасти : заимствовано из Минеи четьи. – Изд. 3-е. – Москва : Синодальная тип., 1898. – 62 с.
1371533
  Лесков Н.С. Сказание о Фёдоре-христианине и о друге его Абраме-жидовине / Н.С. Лесков. – Мтгр., 1919. – 32с.
1371534
  Вадецкий Б.А. Сказание о флотоводце / Б.А. Вадецкий. – Москва, 1986. – 157с.
1371535
  Добров М.К. Сказание о храбром Айдолае / М.К. Добров. – Абакан, 1962. – 59с.
1371536
  Кудринский Ф.А. Сказание о царе Соломоне / [соч.] Ф. Кудринского. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира И.Т. Корчак-Новицкаго, 1897. – [2], 23 с. – Отд. отт.: Киевская старина.1897, № 5
1371537
  Анненков Ю. Сказание о чешском святом Иоанне Непомуке / [Соч.] Юрия Анненкова. – Санкт-Петербург : тип. духов. журн. "Странник", 1877. – [2], 30 с.
1371538
  Гермоген Сказание о чудотворной казанской иконы Пресвятой Богородицы : Рукопись святейшего патриарха Гермогена / С предисл. акад. А.И. Соболевского. – Москва : Моск. церк. комис. по устройству чествования ист. событий 1612, 1613 и 1812 г., 1912. – 8 с.
1371539
  Гермоген Сказание о чудотворной казанской иконы Пресвятой Богородицы : Рукопись святейшего патриарха Гермогена / С предисл. акад. А.И. Соболевского. – Москва : Моск. церк. комис. по устройству чествования ист. событий 1612, 1613 и 1812 г., 1912. – 8 с., влож.в папку + 69 отд. л.
1371540
   Сказание о Чун хян. – Пхеньян, 1956. – с.
1371541
   Сказание о Шарьяре. – Нукус, 1971. – 424с.
1371542
  Власова С.К. Сказание о Щелкане и Сулее / С.К. Власова. – Челябинск, 1961. – 120с.
1371543
  Власова С.К. Сказание о Щелкане и Сулее / С.К. Власова. – Москва : Советская Россия, 1975. – 112с.
1371544
  Балтушис Ю. Сказание о Юзасе : роман / Юозас Балтушис; авториз. пер. с литов. В. Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1985. – 122 с.
1371545
  Цянь Цай Сказание о Юэ Фэе / Цянь Цай. – М.
1. – 1963. – 480с.
1371546
  Цянь Цай Сказание о Юэ Фэе / Цянь Цай. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1963. – 495 с.
1371547
  Жакмьен Р.Ф. Сказание о янтаре : поэма / Р.Ф. Жакмьен. – Калининград : Кн. изд-во, 1983. – 80 с.
1371548
  Жирмунский В.М. Сказание об Алпамыше и богатырская сказка / В.М. Жирмунский. – Москва, 1960. – 334 с.
1371549
  Буков Е. Сказание об Андриеше : поэма / Е. Буков; пер. с молд. – Москва : Детгиз, 1957. – 239 с.
1371550
  Панова В.Ф. Сказание об Ольге. / В.Ф. Панова. – 2-е изд. – Ленинград, 1975. – 62с.
1371551
  Гулиа Г.Д. Сказание об Омаре Хайяме / Г.Д. Гулиа. – 2-е изд. – Москва, 1976. – 302с.
1371552
  Заботин П И. Сказание об орлах / П И. Заботин. – Казань, 1957. – 60с.
1371553
  Усенбаев А. Сказание об охотнике Коджоджаше / А. Усенбаев. – Фрунзе, 1958. – 182с.
1371554
   Сказание об охотнике Коджоджаше : повесть-сказка по мотивам кыргызского эпоса : [для сред. и ст. шк. возраста]. – Бишкек : Раритет, 2004. – 52 с. : илл. – (Серия "Кыргызские сказки"). – ISBN 9967-424-31-1
1371555
  Вилинский С.Г. Сказание Черноризца Храбра о письменах славянских / С.Г. Вилинский. – Одесса : Экон. тип., 1901. – [4], 56 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1371556
  Воробьев К.Д. Сказаниео моем ровеснике / К.Д. Воробьев. – Москва, 1973. – 367с.
1371557
  Сахаров И.П. Сказаний русского народа. – Санкт-Петербург, 1841
1371558
  Сахаров И.П. Сказаний русского народа о семейной жизни своих предков. – Санкт-Петербург : Тип. Гуттенбергова, 1836. – IX,201 c.
1371559
  Гамзатов Р. Сказания / Р. Гамзатов; пер. с авар. В.Солоухина, Я.Козловского. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 190 с.
1371560
  Толстой Ю.В. Сказания англичанина Горсея о России в исходе ХУІ-го столетия. / Ю.В. Толстой. – 99-158с.
1371561
   Сказания вьетнамских гор. – М, 1970. – 192с.
1371562
  Косидовский З. Сказания евангелистов / З. Косидовский. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 262 с.
1371563
  Косидовский З. Сказания евангелистов. / З. Косидовский. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1981. – 262с.
1371564
  Франс А. Сказания Жана Турнеброш / А. Франс. – С.-Пб. – 61с.
1371565
   Сказания и легенды. – Тбилиси, 1963. – 220с.
1371566
   Сказания и повести о Куликовской битве. – Л, 1982. – 422с.
1371567
   Сказания и сказки адыгов. – М, 1987. – 319с.
1371568
   Сказания иностранных писателей о России, изданный Археографическою коммиссиею = Rerum Rossicarum scriptores exteri, a Collegio archeographico editi. – 1858-1861. – Санкт-Петербург : В тип. Эдуарда Праца
Т. 2 : Московские летописи Конрада Бусова и Петра Петрея = Conradi Bussovii et Petri Petrei chronica Moscovitica continens. – 1851. – XI, 382, [2] с. – Основной текст нем., предисл. парал. рус., лат.. - Пар. тит. л. на латинском яз.
1371569
   Сказания иностранных писателей о России, изданный Археографическою коммиссиею = Rerum Rossicarum scriptores exteri, a Collegio archeographico editi. – 1858-1861. – Санкт-Петербург : В тип. Исператорской Академии наук
Т. 2 : Известия Голландцев Исаака Массы и Ильи Геркмана = Isaaci Massae et Eliae Herkmanni, batavorum, narrationes. – 1868. – XI, 176 с. – Основной текст нем., предисл. парал. рус., лат. - Пар. тит. л. на латинском яз.
1371570
  Макушев В.В. Сказания иностранцев о быте и нравах славян : Рассуждение Викентия Макушева. – С.-Петербург : Печ. иждивением Ун-та, 1861. – IV, [2], 178, IX с.
1371571
  Ключевский В.О. Сказания иностранцев о Московском государстве / В.О. Ключевский; [соч.] В. Ключевского. – Москва : Тип. т-ва Рябушинских, 1916. – 300 с.
1371572
  Ключевский В.О. Сказания иностранцев о Московском государстве / В.О. Ключевский. – Петроград, 1918. – 333 с.
1371573
  Ключевский В.О. Сказания иностранцев о Московском государстве / В.О. Ключевский. – Москва : Прометей ; Квадрат, 1991. – 334с. – (Иностранцы о России)
1371574
  Ключевский В.О. Сказания иностранцев о Московском государстве В. Ключевского / В.О. Ключевский. – Москва : [Тип. т-ва Рябушинских], 1916. – 298 с.
1371575
  Звонов Н.Я. Сказания княжереченских воинов. / Н.Я. Звонов. – Ярославль, 1989. – 134с.
1371576
  Курбский А.М. Сказания князя Курбского : в 2 ч. / предисл.: Николай Устрялов. – Санкт-Петербург : Тип. Экспедиции заготовления гос. бумаг
Ч. 1 : История Иоанна Грозного. – 1833. – LXV, [3], 316 с., 1 л. фронт. (портр.), 2 л. ил.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1371577
  Курбский А.М. Сказания князя Курбского : в 2 ч. – Санкт-Петербург : Тип. Экспедиции заготовления гос. бумаг
Ч. 2 : Переписка с Иоанном и другими лицами. – 1833. – [4], 378 с., 1 л. фронт. (ил.), 2 л. ил.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1371578
  Курбский А.М. Сказания князя Курбского / [От изд.: Николай Устрялов]. – 2-е изд., испр. и доп., Н. Устрялова. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1842. – [2], XLIV, 508 с., 1 л. фронт. (портр.), 2 л. ил.


  Устрялов, Николай Герасимович, 1805-1870
1371579
  Курбский А.М. Сказания князя Курбского / [От изд.: Николай Устрялов]. – 3-е изд., испр. и доп., Н. Устрялова. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1868. – [2], XLIX, 460 с., 1 л. фронт. (портр.), 3 л. ил. – С. V-XLIV: О жизни и сочинениях князя Курбского / Н.У.
1371580
  Михалевич Е. Сказания молдавских летописцев о происхождении молдаван и об основании молдавского княжества / Е. Михалевич. – Оттиск из №№ 11, 12, 13, 14-15 Кнш. Еп. Вед. за 1898 год. – 24с.
1371581
  Голицын С. Сказания о белых камнях / С. Голицын. – Москва : Мол. гвардия, 1968. – 271 с.
1371582
   Сказания о богатырях. – Кызыл, 1960. – 188с.
1371583
  Симуров А.Т. Сказания о болгарском брате / А.Т. Симуров. – Минск, 1974. – 269 с.
1371584
   Сказания о доблестных, влюбленных и мудрых. – М, 1982. – 391с.
1371585
  Сумцов Н.Ф. Сказания о займе дней / Н.Ф. Сумцов // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 10 с.
1371586
  Голицын С.М. Сказания о земле Московской / С.М. Голицын. – Москва, 1991. – 278 с.
1371587
   Сказания о земной жизни Пресвятой Богородицы с изложением пророчеств и прообразований, относящихся к ней учения церкви о ней чудес и чудотворных икон ея, на основании священного писания, свидетельств святых отцов и церковных преданий. – изд. испр. и доп. Репринтное воспроизведение. – М, 1904. – 379с.
1371588
  Домнин А.М. Сказания о Кудым-Оше и Пере-охотнике / А.М. Домнин. – Пермь, 1972. – 71 с.
1371589
  Домнин А.М. Сказания о Кудым-Оше и Пере-охотнике : по мотивам коми-перм. преданий / Алексей Домнин ; [худож. В. Оньков]. – Пермь : Пермск. кн. изд-во, 1990. – 101 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл. – ISBN 5-7625-0030-6
1371590
  Кузнецова М.А. Сказания о лекарственных растениях / М.А. Кузнецова, А.С. Резникова. – Москва : Высшая школа, 1992. – 270с.
1371591
   Сказания о нартах. – М, 1944. – 80с.
1371592
   Сказания о нартах. – М, 1969. – 548с.
1371593
   Сказания о нартах. – изд. перераб. и доп. – М, 1978. – 510с.
1371594
   Сказания о нартских богатырях. – М, 1960. – 398с.
1371595
  Похилевич Л. Сказания о населенных местностях Киевск.губернии, 1864
1371596
   Сказания о населенных местностях Киевской губернии : или Статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся. – Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський, 2005. – 642 с. – На контртитулі: До 190-ї річниці від дня народження Лаврнентія Івановича Похілевича. – (Бібліотека української краєзнавчої класики). – ISBN 966-8545-15-Х
1371597
   Сказания о населенных местностях Киевской губернии или Статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся. – Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський, 2007. – 642с. – На контртитулі: До 190-ї річниці від дня народження Лаврнентія Івановича Похилевича. – (Бібліотека української краєзнавчої класики). – ISBN 978-966-8545-14-6; 978-966-8545-73-3
1371598
   Сказания о начале славянской писменности. – Москва : Наука, 1981. – 198 с.
1371599
   Сказания о начале чешского государства в древнерусской письменности. – М, 1970. – 128с.
1371600
  Колпакова Н. Сказания о непобедимых / Н. Колпакова. – Москва-Ленинград, 1954. – 180 с.
1371601
  Колпакова Н. Сказания о непобедимых / Н. Колпакова. – Ленинград, 1962. – 182 с.
1371602
  Шостакович С.В. Сказания о Пелопидах : (К истории становления патриархальной семьи в Древней Греции) / С.В. Шостакович. – Иркутск : Восточно-Сибирское кн. изд., 1975. – 55 с.
1371603
  Сумцов Н.Ф. Сказания о провалившихся городах / [Соч.] Н. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 9 с.
1371604
  Нечволодов А.Д. Сказания о Русской Земле : [ч. 1-4] / Александр Нечволодов. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Ч. 3 : Образование Московского государства при преемниках Димитрия Иоанновича Донского. – 1913. – [6], 336, [1] c., [1] л. карт. ил., портр. – Экз. без тит. л.
1371605
  Нечволодов А. Сказания о Русской Земле [Електронний ресурс] / Нечволодов А., DirectMEDIA. – Москва : DirectMEDIA, 2007. – 1 DVD. – Систем. требования : IBM PC: MS Windows 2000, XP, процессор Celeron 600, 128 Мб ОЗУ, DVD-привод, SVGA-rfhnf (1024x768, 65536 цветов). Продукт совместим с ОС Microsoft Windows Vista.-Заглавие с этикетки. – ISBN 978-5-94865-154-5


  Издание 1913 года было настольной книгой императора Николая 2. В его основу лег обштрный историографический материал от древнерусских былин, песен и летописей до архивных документов конца 19 в., а также труды наших знаменитых историков и ученых. Около ...
1371606
  Нечволодов А.Д. Сказания о Русской Земле с древнейших времен до расцвета русского могущества при Ярославе Мудром / Собр. Александр Нечволодов, д. чл. Рус. воен.-ист. о-ва. – Санкт-Петербург : Тип. "Сельского вестника", 1910. – 209 с., вкл. обл., 1 л. карт. ил., карт. – Беспл. прил. к "Сельск. вестнику" за 1910 г. – Библиогр. в конце предисл.
1371607
   Сказания о святых Борисе и Глебе : Сильвестровский список XIV века / по поручению и на иждивении Императорского Археологического Общества издал И.И.Срезневский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1860. – 154 с.
1371608
  Бекхожин Х.Н. Сказания о славных : поэмы / Х.Н. Бекхожин ; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1968. – 154 с.


  Содерж.: Кремлевский часовой. - Сказание о соколе. - Аксак-кулак.
1371609
  Голосовкер Я.Э. Сказания о титанах / Я.Э. Голосовкер. – М., 1955. – 280с.
1371610
  Голосовкер Я.Э. Сказания о титанах / Я.Э. Голосовкер. – М., 1957. – 288с.
1371611
  Чебалин П.Л. Сказания о фронтовом солдате. / П.Л. Чебалин. – Донецк, 1983. – 112с.
1371612
  Лагерлеф С. Сказания о Христе / С. Лагерлеф. – М, 1990. – 224с.
1371613
   Сказания о чудесах. – М
Т. 1. – 1990. – 527с.
1371614
  Коробка Н. Сказания об урочищах Овручского уезда и былины о Вольге Святославиче / Н. Коробка. – Спб., 1908. – 24 с.
1371615
  Приск П. Сказания Приска Панийского / П. Приск. – с.
1371616
   Сказания про храброго витязя про Бову Королевича. – Москва : Лит. Т-ва И.Д. Сытина, 1915. – 68 с., 11 л. цв. ил., факс. : мл., факс. – (Библиотека старо-русских повестей ; 3)
1371617
  Сахаров И.П. Сказания русского народа. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворин, 1885. – VIII, 298 с.
1371618
   Сказания русского народа собранные И.П. Сахаровым. – Москва : Художественная литература, 1990. – 398с.
1371619
  Сахаров В.П. Сказания русского народа, собранные И.П. Сахаровым : [кн. 1-2]. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина
[Кн. 1] : Русское народное чернокнижие. Русские народные игры, загадки, присловья и притчи. – 1885. – [2], X, 298 с.


  Экз. № 12393, дефектный, отсутств. с. 48-298
1371620
  Сахаров В.П. Сказания русского народа, собранные И.П. Сахаровым : [кн. 1-2]. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина
[Кн. 1] : Русское народное чернокнижие. Русские народные игры, загадки, присловья и притчи. – 1885. – [2], X, 298 с. – Конволют. - Пер.: Сказания русского народа, собранные И.П. Сахаровым, [кн. 2]


  Экз. № 12393, дефектный, отсутств. с. 48-298
1371621
  Сахаров В.П. Сказания русского народа, собранные И.П. Сахаровым : [кн. 1-2]. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина
[Кн. 2] : Народный дневник; Праздники и обычаи. – 1885. – [4], 240 с.


  Экз. № 12393, дефектный, отсутств. с. 48-298
1371622
  Сазаров В.П. Сказания русского народа, собранные И.П. Сахаровым. [Кн. 2] : [кн. 1-2] // Сказания русского народа, собранные И.П. Сахаровым : [кн. 1-2] / В.П. Сахаров. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1885. – [Кн. 1] : Русское народное чернокнижие. Русские народные игры, загадки, присловья и притчи. – [4], 240 с.


  Экз. № 12393, дефектный, отсутств. с. 48-298
1371623
   Сказания русского народа, собранные И.П. Сахаровым. – М, 1989. – 397с.
1371624
  Копылов А.П. Сказания рыжих троп. / А.П. Копылов. – Уфа, 1979. – 190с.
1371625
  Рейтенфельс Яков Сказания светлейшему герцогу Тосканскому Козьме Третьему о Московии : Падуя, 1860 : иждивением книгопродавца Петра Мария Фрамботти : с разрешения старших / Яков Рейтенфельс ; с лат. пер. Алексей Станкевич; [Печ. под наблюдением д. чл. А.И. Станкевича]. – Москва : Тип. О-ва распространения полез. кн., арендуемая В.И. Вороновым, 1905. – X, 228 с. – Отд. отт иск: Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете, 1905. – Библиогр.: "Главные источники" (с. 5-6)


  (Reutenfels) Яков (гг. рождения и смерти неизвестны), автор записок о Русском государстве 17 в. В 1670?73 жил в Москве; Фрамботти, Петр Мария На тит. л дарственная надпись от переовдчика, 1912 г.
1371626
   Сказания современников о Дмитрии Самозванце : [С предисл. Николая Устрялова]. – 1831-1834. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Рос. акад.
Ч. 1 : Берова летопись Московская. – 1831. – [2], XIX, 297, [17] с., 1 портр.


  Из книг Николая Прокофьевича Василенко П.В. Голубовский
1371627
   Сказания современников о Дмитрии Самозванце : [С предисл. Николая Устрялова]. – 1831-1834. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Рос. акад.
Ч. 2 : Записки Георга Паерле. – 1832. – XI, [3], 216, [11] с.


  № 137271 из книг Флавиана метрополита № 137272 из книг Бибикова
1371628
   Сказания современников о Дмитрии Самозванце : [С предисл. Николая Устрялова]. – 1831-1834. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. рос. акад.
Ч. 3 : Записки Маржерета и президента де-Ту. – 1832. – XVI, 243, [15] с., 1 л. к.


  Из книг Николая Прокофьевича Василенко
1371629
   Сказания современников о Дмитрии Самозванце : [С предисл. Николая Устрялова]. – 1831-1834. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. рос. акад.
Ч. 3 : Записки Маржерета и президента де-Ту. – 1832. – XVI, 243, [15] с., 1 л. к.


  Экз. № 137267 - Библиотека Флавиана метрополита; № 137273 - Библиотека Бибикова
1371630
   Сказания современников о Дмитрии Самозванце : [С предисл. Николая Устрялова]. – 1831-1834. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Рос. акад.
Ч. 4 : Дневник Марины Мнишек и послов польских. – 1834. – IX, 232, [15] с., 1 л. порт. (фронт). – В экз. № 95163, портрет


  № 137266 из книг Бибикова
1371631
   Сказания современников о Дмитрии Самозванце : [С предисл. Николая Устрялова]. – 1831-1834. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Рос. акад.
Ч. 5 : Записки Маскевича. – 1834. – IX, 235, [15] с.


  № 137268 бибилиотека Флавиана метрополита № 137274 другой экслибрис
1371632
   Сказания современников о Дмитрии Самозванце : [С предисл. Николая Устрялова]. – 3-е изд., испр. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. акад. наук
Ч. 1 : Бер, Паерле, Маржерет и де-Ту. – 1859. – XII, 463 с., 2 л. ил.


  № 48455 - библиотека А.И. Дмитриева-Мамонова
1371633
   Сказания современников о Дмитрии Самозванце : [С предисл. Николая Устрялова]. – 3-е изд., испр. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. акад. наук
Ч. 2 : Маскевич и дневники. – 1859. – XII, 463 с., 2 л. ил.


  № 48455 - библиотека А.И. Дмитриева-Мамонова
1371634
   Сказания столетий. – М, 1981. – 431с.
1371635
  Величко С. Сказаніє о войне козацкой з поляками / С. Величко. – Київ, 1926. – 268 с.
1371636
  Малахов В. Сказання про Бориса і Гліба: тема жалості // Несторівські студії. Преподобний Нестор Літописець. Людина та епоха : доп. науковців Х Несторів. студій / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [відп. ред.: В.М, Колпакова ; ред. рада: Л.П. Михайлина (голова) та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. – С. 192-200. – (Несторівські студії)
1371637
  Ефендієв І.М. огли Сказання про Сарикейнек і Валеха / І.М. огли Ефендієв. – Київ, 1985. – 366 с.
1371638
  Балтушис Ю. Сказання про Юзу : роман / Юозас Балтушис ; пер. з лит. О. Градаускенє ; передм. Е. Букяленє ; іл. Р. Гайжаускайте. – Київ : Дніпро, 1984. – 219 с.
1371639
  Федоров Н.Т. Сказано -- сделано / Н.Т. Федоров. – Л., 1987. – 203с.
1371640
  Добрянський П.К. Сказано - зроблено! : гуморески / П.К. Добрянський. – Ужгород : Карпати, 1968. – 59 с.
1371641
   Сказано - связано : пословицы и поговорки Прикамья / [сост. К. Прокошева ; худож. М. Тарасова]. – Пермь : Перм. кн. изд-во, 1988. – 324 с. – Миниатюрное издание в суперобл. – ISBN 5-7625-0088-4
1371642
  Тимофеев-Терешкин Сказанья о вождях : в стихах / Михаил Тимофеев-Терешкин; пер. с якут. А.Ольхона. – Якутск : Госиздат ЯАССР, 1946. – 48 с.
1371643
  Тимофеев-Терешкин Сказанья о вождях / Тимофеев-Терешкин. – Якутск : Госиздат, 1946. – 48с.
1371644
  Тимофеев-Терешкин Сказанья о вождях / Тимофеев-Терешкин. – Иркутск : Облгиз, 1947. – 48с.
1371645
  Тимофеев-Терешкин Сказанья о вождях : в стихах / Михаил Тимофеев-Терешкин; авториз. пер. с якут. – Иркутск : Икут. обл. изд., 1947. – 48 с.
1371646
  Лао Шэ. Сказатели : роман / Шэ. Лао. – М., 1986. – 255с.
1371647
  Селігей П.О. Сказати багато небагатьма словами… (стислість як норма наукового стилю) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 56-62
1371648
  Горішна Н. Сказати голосно і виразно! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 14 серпня (№ 30). – С. 3, 7
1371649
  Філенко Н.І. Сказати мушу!.. : поезії / Надія Філенко. – Дніпро : Ліра, 2017. – 107, [1] с. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 104. – ISBN 978-966-383-860-1
1371650
  Соловей Д.Ф. Сказати правду : Три праці про голодомор 1932-1933 років / Дмитро Соловей; НАНУ, Ін-т політ. і етнонаціональних досліджень, Центр історичної політології; За ред. Ю. Шаповала, О. Юренка. – Київ; Полтава, 2005. – 300с. : іл. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – ISBN 966-8270-03-7
1371651
  Кочергин И. Сказать до свидания : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 7. – С.73-87. – ISSN 0130-7673
1371652
  Корнилов В. Сказать не желаю... : Повесть об Викторе Обнорском / В. Корнилов. – Москва : Политиздат, 1973. – 415с. – (Пламенные революционеры)
1371653
  Фоняков И.О. Сказать несказанное / И.О. Фоняков. – Новосибирск, 1968. – 95с.
1371654
  Соколов Б.М. Сказители. / Б.М. Соколов. – М. – 123с.
1371655
  Ляцкий Е.А. Сказитель Иван Тимофеевич Рябинин и его былины : этнографический очерк с приложением портрета и его напевов, записанных А.С. Аренским / Евг. Ляцкий. – Москва : Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1895. – [4], 47 с., 2 л. портр., нот. – Отд. оттиск из журн.: Этнографическое обозрение. 1894, вып. 4, кн. 23. - Экз. деф., отсутств. 1 л. портр.


  Авт.: Аренский, Антон Степанович (1861-1906) На тит. л. дарственная надпись от автора: Алексею Петровичу Новицкому на добрую память от автора 25, ноября 1923
1371656
  Шерхунаев Р.А. Сказитель Пеохон Петров / Р.А. Шерхунаев. – Иркутск, 1969. – 94с.
1371657
  Линевский А.М. Сказитель Ф.А. Конашков / А.М. Линевский; Подготовка текстов, вводная статья и комментарии Линевского А.М. – Петрозаводск, 1948. – 211 с.
1371658
  Самошкин А.Г. Сказительские традиции Мордвы. / А.Г. Самошкин. – Саранск, 1989. – 190с.
1371659
  Земская И.М. Сказка-подсказка / И.М. Земская, Н.А. Извекова. – М., 1964. – 159с.
1371660
  Волков Р.М. Сказка / Р.М. Волков. – Харків
1. – 1924. – 239с.
1371661
  Чендей И.М. Сказка белого инея : повести / Иван Чендей. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 220 с.
1371662
  Свифт Д. Сказка бочки, Путешествия Гулливера. / Д. Свифт. – Москва, 1987. – 477с.
1371663
  Свифт Д. Сказка бочки. Путешествия Гулливера. / Д. Свифт. – Москва : Художественная литература, 1976. – 430с.
1371664
  Шесталов Ю. Сказка в синий полдень : сборник / Юван Шесталов ; перевод. – Ленинград : Лениздат, 1977. – 79 с.
1371665
   Сказка в творчестве русских художников. – М, 1969. – 135с.
1371666
   Сказка за сказкой : Т. 1-4. – Санкт-Петербург : В тип. К. Жернакова
Т. 4 : [Градский глава / Н. Полевой; Татарские набеги / Основьяненко [псевд.]; Сиротка; Клятва / [Соч.] Гр... Т... Я...; Максим Сазонтович Березовский / Н. Кукольник. – 1844. – [2], 396 с.
1371667
  Воеводский Игор Сказка за сказкой : Путешествие // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 20 : Скандинавия. – С. 80-85 : Фото
1371668
  Самойленко А. Сказка и быль о Чернохвостом / А. Самойленко. – Алма-Ата, 1973. – 71с.
1371669
  Шевелов В.М. Сказка и быль. / В.М. Шевелов. – Кишинев, 1955. – 108с.
1371670
  Шевелов В.М. Сказка и быль. / В.М. Шевелов. – Кишинев, 1955. – 108с.
1371671
  Шевелов В.М. Сказка и быль. / В.М. Шевелов. – Кишинев, 1957. – 111 с.
1371672
  Нагишкин Д.Д. Сказка и жизнь. / Д.Д. Нагишкин. – Москва, 1957. – 270с.
1371673
  Шайкин Александр Александрович Сказка и новелла. (На материалах русского фольклора и древнерусских повестей XV-XVI вв.) : Автореф... канд. ист.наук: 10.01.01 / Шайкин Александр Александрович; Казахск. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1974. – 13л.
1371674
  Ларионова О.Н. Сказка королей : повести и рассказы / Ольга Ларионова. – Ленинград : Лениздат, 1981. – 288 с.
1371675
  Вагнер Н. Сказка Кота-Мурлыки / Н. Вагнер. – Москва, 1991. – 270с.
1371676
  Рыленков Н.И. Сказка моего детства / Н.И. Рыленков. – Москва, 1962. – 133с.
1371677
  Рыленков Н.И. Сказка моего детства / Н.И. Рыленков. – Москва, 1965. – 334с.
1371678
  Рыленков Н.И. Сказка моего детства / Н.И. Рыленков. – 2-е изд. – Москва, 1976. – 335с.
1371679
  Фомин Л.А. Сказка не кончается / Л.А. Фомин. – Свердловск, 1968. – 84с.
1371680
  Свифт Д. Сказка о бочке. / Д. Свифт. – Москва, 1930. – 128с.
1371681
  Гайдар А.П. Сказка о военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове / А.П. Гайдар. – К., 1979. – 33с.
1371682
  Гайдар А.П. Сказка о военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове / А.П. Гайдар. – Днепропетровск, 1982. – 24с.
1371683
  Гайдар А.П. Сказка о Военной Тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове / А.П. Гайдар. – Днепропетровск, 1981. – 24с.
1371684
  Гайдар А.П. Сказка о Военной Тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове / А.П. Гайдар. – Днепропетровск, 1984. – 24 с.
1371685
  Пушкарев Л.Н. Сказка о Еруслане Лазаревиче / Л.Н. Пушкарев. – Москва : Наука, 1980. – 183с.
1371686
  Пушкарев Л.Н. Сказка о Еруслане Лазаревиче. / Л.Н. Пушкарев. – М., 1980. – 183с.
1371687
  Пушкин С А. Сказка о золотом петушке / С А. Пушкин, . – Москва, 1961. – 24с.
1371688
  Пушкин А.С. Сказка о золотом петушке / А.С. Пушкин ; рис. В.К.Конашевича. – Москва : Детская литература, 1963. – [20] с. : ил.
1371689
  Пушкин А.С. Сказка о золотом петушке / А.С. Пушкин ; рисовал П. Багин. – Москва : Советская Россия, 1975. – 46 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1371690
  Пушкин А.С. Сказка о золотом петушке / А.С. Пушкин. – К, 1985. – 23с.
1371691
  Невский Б. Сказка о Золушке: История Джоан Кэтлинг Ролинг // Мир фантастики : фэнтэзи и фантастика во всех проявлениях / ООО "Техномир". – Москва, 2007. – № 8. – С. 44-48.
1371692
  Тока Салчак Калбакхорекович Сказка о Кодур-ооле и Биче-кыс / Салчак Тока ; пер. с тувин. А. Темира. – Кызыл : Тувин. кн. изд-во, 1971. – 84 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1371693
  Тока Салчак Сказка о Кодур-ооле и Биче-кыс / Салчак Тока ; пер. с тувин. А. Темира. – Тува : Тувинское кн. из-во, 1980. – 84 с. – Миниатюрное издание в суперобл.
1371694
  Коваль В.И. Сказка о Колобке: текст, подтекст, архаичная символика // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 54-61
1371695
  Репнин С Сказка о любви Прекрасной королевы и верного принца / С. Репнин ; ил. Егора Нарбута. – Петроград : [Изд. "Башня"], 1916. – 64 с., 5 л. цв. ил. : ил.
1371696
  Тупицын Ю.Г. Сказка о любви, XXIII век; Ведьма / Ю.Г. Тупицын. – Волгоград, 1991. – 304с.
1371697
  Гернет Н.В. Сказка о маленьком Каплике и еще десять сказок для театра кукол / Н.В. Гернет. – Л., 1975. – 182с.
1371698
  Пушкин А.С. Сказка о мертвой царевне и семи богатырях / рис. М.В.Нестерова. – изд. 3-е. – Москва : Издание книгопродавца А.Д.Ступина, 1903. – 33 с.
1371699
  Синегуб С. Сказка о мужике Егорке / С. Синегуб. – Л., 1973. – 7с.
1371700
  Балаж Б. Сказка о музыканте : проза: сказка // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 3. – С. 8-17. – ISSN 0321-1878
1371701
   Сказка о попе и о работнике его Балде. – Л, 1940. – 54с.
1371702
  Пушкин А.С. Сказка о попе и о работнике его Балде / А.С. Пушкин. – Л, 1949. – 16с.
1371703
  Пушкин А.С. Сказка о попе и о работнике его Балде / А.С. Пушкин. – Москва : Детская литература, 1982. – 16 с.
1371704
  Пушкин А.С. Сказка о попе Остолопе и работнике его Балде / А.С. Пушкин. – Москва : Государственное издательство, 1919. – 24 с.
1371705
  Оберт Михаэль Сказка о потерянном времени : традиции / Оберт Михаэль, Лоффорг Эрик // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 5. – С. 104-113 : Фото. – ISSN 1029-5828
1371706
   Сказка о потерянном времени [Електронний ресурс] : продолжительность 80 мин. – Москва : "Крупный план диджитэл", 2001. – 1DVD. – DVD video.-Изобр. цветное, обычн. формат(4 :3), PAL ; .-Зв.дорожк. руск., англ., франц...-Субт. рус...Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (Фильмы для детей ; Фильм Александра Птушко)


  Однажды четыре злых волшебника решили вернуть себе молодость. Оказалось, что дело это нехитрое. Достаточно было найти нескольких юных лентяев и воспользоваться бесцельно растраченным ими временем... Личная награда реж А Птушко на 1МКФ фильмов для ...
1371707
  Алигер М.И. Сказка о правде : драм. поэма в 4 действиях / Маргарита Алигер. – Москва : Искусство, 1947. – 107 с.
1371708
  Пришвин М.М. Сказка о правде / М.М. Пришвин. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 496с.
1371709
  Салтыков-Щедрин Сказка о ретивом начальнике, как он сам своими действиями в изумление был приведен. / Салтыков-Щедрин. – Воронеж, 1937. – 23с.
1371710
  Пушкин А.С. Сказка о рыбаке и рыбке. – Москва : Издание книгопродавца А.Д.Ступина, 1903. – 30 с.
1371711
  Пушкин С А. Сказка о рыбаке и рыбке / С А. Пушкин, . – Москва, Ленинград : Детская литература, 1936. – 16 с.
1371712
  Пушкин А.С. Сказка о рыбаке и рыбке / А.С. Пушкин. – Баку : Изд-во детской и юношеской лит-ры, 1945. – 16 с.
1371713
  Пушкин А.С. Сказка о рыбаке и рыбке / А.С. Пушкин. – Москва, Ленинград : Детская литература, 1949. – 16 с.
1371714
  Пушкин А.С. Сказка о рыбаке и рыбке / А.С. Пушкин. – М, 1968. – 23с.
1371715
  Пушкин А.С. Сказка о рыбаке и рыбке = Le petit poisson d"or = The fisherman and the goldfish / А.С. Пушкин ; [худож. Л. Фомичев]. – Москва : Малыш, 1969. – 86 с. : 1 л. ил. – Загл. и текст парал. на фр. и англ. яз. - Миниатюрное издание
1371716
  Пушкин А.С. Сказка о рыбаке и рыбке / А.С. Пушкин. – М, 1980. – 16с.
1371717
  Пушкин С А. Сказка о рыбаке и рыбке и другие сказки / С А. Пушкин, . – М, 1979. – 64с.
1371718
  Айлисли А. Сказка о серебряных щипчиках : повести, рассказы / Акрам Айлисли ; пер. с азерб. Т. Калякиной ; [послесл. Л. Аннинского ; худож. И. Бронников]. – Москва : Известия, 1985. – 495 с. : ил. – (Библиотека "Дружбы народов. ДН")
1371719
  Пермяк Е.А. Сказка о сером волке / Е.А. Пермяк. – Москва, 1960. – 223с.
1371720
  Пермяк Е.А. Сказка о сером волке. Старая ведьма. Горбатый медведь / Е.А. Пермяк. – Свердловск, 1966. – 775с.
1371721
  Пермяк Е.А. Сказка о сером волке. Старая ведьма. Последние заморозки / Е.А. Пермяк. – Москва, 1964. – 551с.
1371722
  Зак А. Сказка о сказках / А. Зак, И. Кузнецов. – Москва : Искусство, 1957. – 60с.
1371723
  Пригорницкий Ю.Г. Сказка о сказке / Ю.Г. Пригорницкий. – К, 1983. – 198 с.
1371724
  Франс А. Сказка о сорочке / А. Франс. – С.-Пб., 1920. – 107с.
1371725
  Ташмухамедов Ф. Сказка о храбром Зарифе, прекрасной Садбарг и злом шахе. (Сказание Гафиза) / Ф. Ташмухамедов. – М., 1958. – 56с.
1371726
  Нахопришвили Г. Сказка о храбром Кикиле : комедия в 4-х д, 5-ти карт. / Георгий Нахопришвили; пер. с груз. – Москва; Л. : Искусство, 1945. – 78 с.
1371727
  Нахоцришвили Г. Сказка о храбром Кикиле : комедия в 4 действ. 5 картинах / Г. Нахоцришвили, Б. Гамрекели. – Москва : Искусство, 1945. – 79 с.
1371728
  Амосов Н.К. Сказка о Христе / Н.К. Амосов. – Москва, 1930. – 23с.
1371729
  Амосов Н.К. Сказка о Христе / Н. Амосов ; Центр. совет Союза воинствующих безбожников СССР. – 5-е изд., доп. – Москва : ГАИЗ, 1933. – 32 с. : ил.
1371730
  Айлисли А. Сказка о хрустальной пепельнице : избр. повести и рассказы / Акрам Айлисли ; пер. с азерб. Т. Калякиной ; [предисл. С. Залыгина]. – Москва : Художественная литература, 1977. – 317 с., [1] л. портр. : ил., портр.
1371731
  Маркович А. Сказка о царе Салтане / А. Маркович. – Л, 1938. – 43с.
1371732
  Пушкин А.С. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном м могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди / А.С. Пушкин. – МоскваЛ., 1949. – 48с.
1371733
  Пушкин А.С. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном м могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди / А.С. Пушкин. – МоскваЛ., 1953. – 48с.
1371734
  Пушкин А.С. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном м могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди / А.С. Пушкин. – Ленинград, 1959. – 67с.
1371735
  Пушкин С А. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном м могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди / С А. Пушкин, . – Ленинград, 1972. – 39с.
1371736
  Пушкин А.С. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном м могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди / А.С. Пушкин. – Москва, 1978. – 78с.
1371737
  Пушкин А.С. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном м могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди / А.С. Пушкин. – Київ, 1982. – 55с.
1371738
  Пушкин А.С, Сказка о царе Салтане, о сыне его славном м могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди / А.С. Пушкин ; [худож. И.А. Вахитов, А.А. Орешков]. – Омск : Омское кн. из-во, 1989. – 91 с. : ил. – ISBN 5-85540-093-X
1371739
  Пушкин А.С. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди / А.С. Пушкин. – Москва, 1978. – 48с.
1371740
  Крустен Э.Я. Сказка о честном слове : повести, рассказы ; пер. с эст. / Эрни Крустен ; [худож. Ю. Тамм]. – Москва : Советский писатель, 1982. – 543 с. – В вып. дан. авт.: Эрни Крустен (Эрнст Янович Крустейн)
1371741
  Толстой Л.Н. Сказка об Иване-дураке и его двух братьях Семене-воине и Тарасе-брюхе и немой сестре Маланье и о старом дьяволе и трех чертенятах / Л.Н. Толстой ; [Ил. худож. И. Симакова]. – Петербург : Государственное изд., 1919. – 38 с. – (Народная библиотека)
1371742
  Владычина Г.Л. Сказка об Иванушке и Василисе Прекрасной / Г.Л. Владычина, О.Г. Нечаева. – Ленинград, 1939. – 110с.
1371743
  Сайид Хайдари Сказка попугая. / Сайид Хайдари. – М.Л., 1933. – 247с.
1371744
  Василаке В. Сказка про белого бычка : роман / В. Василаке. – Москва : Советский писатель, 1969. – 231 с.
1371745
  Василаке В. Сказка про белого бычка : роман / В. Василаке. – Москва : Известия, 1969. – 880 с.
1371746
  Василаке В.И. Сказка про белого бычка и пепельного пуделя : роман, повести / В.И. Василаке; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1984. – 352 с.
1371747
  Грива Ж. Сказка про Коротышку - зеленые штанишки / Ж. Грива; пер. с латыш. С.Путнынь. – Москва : Детская литература, 1982. – 40 с.
1371748
  Келлер Г. Сказка про котика Шпигеля / Г. Келлер. – Москва, 1955. – 48с.
1371749
  Маслов Ю.В. Сказка про работу : [сборник] / Юрий Маслов ; [Яросл. обл. эксперим. творч. об-ние сатиры и юмора, клуб "Нюанс"]. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1988. – 28 с. – Миниатюрное издание. – (Библитечка клуба "Нюанс")
1371750
  Куправа О. Сказка про синие фиалки / О. Куправа. – Тбилиси, 1974. – 197с.
1371751
  Батхен Н. Сказка про феечку // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 12. – С. 159-161. – ISSN 1728-8568
1371752
  Неелов Е.М. Сказка, фантастика, современность / Е.М. Неелов. – Петрозаводск, 1987. – 124с.
1371753
  Мечетная Н. Сказке конец // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 16/17 (453/454). – С. 48-50


  В истории Кубы настал переломный момент - один из главных экономических аутсайдеров мира начинает реформы, означающие не что иное, как переход к рыночной экономике.
1371754
  Бансад М. Сказки / [соч.] М. Бандаса // Сборник стихов / Сиринкс. – [10] с. : портр.


  Авторы: Гончаров, Данилевский, Достоевский, Крылов, Майков, Некрасов, Островский, Салтыков (Щедрин), А. Толстой, Тургенев и др. Некрасов, Николай Алексеевич (1821-1877/78) Островский, Александр Николаевич (1823-1886) Салтыков-Щедрин, Михаил ...
1371755
  Гальперин М. Сказки / М. Гальперин. – М, 1918. – 16с.
1371756
  Пушкин А.С. Сказки / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1936. – 77 с.
1371757
  Гауф В. Сказки : [Текст] ; Для младш. и средн. возраста / Вильгельм Гауф ; Пер. и обработка под ред. А. Н. Тихонова. – Москва ; Ленинград : Детиздат, 1936 (М. : ф-ка детской книги Изд-ва детской лит-ры ЦК ВЛКСМ), 1936. – 234, [2] с. : ил. – Переплет, титул и форзац: Л. Литвак. Ил.: Вебер и Гоземан
1371758
  Перро Ш. Сказки / Ш. Перро. – Москва : Полиграфкнига, 1939. – 112 с.
1371759
  Барышникова А.К. Сказки / А.К. Барышникова. – Воронеж : Облкнигоиздат, 1939. – 118 с. : ил., портр.
1371760
  Андерсен Г.Х. Сказки / Андерсен Г.Х. ; ил. В. Конашевича. – Ленинград : ОГИЗ ; Изд. Художественной литературы, 1943. – 211 с. : ил.
1371761
  Коргуев М.М. Сказки / М.М. Коргуев, 1944. – 111с.
1371762
  Пушкин А.С. Сказки / А.С. Пушкин. – М, 1947. – 71с.
1371763
  Пушкин А.С. Сказки / А.С. Пушкин. – МоскваЛ., 1947. – 88с.
1371764
  Пушкин А.С. Сказки / А.С. Пушкин. – М, 1949. – 82с.
1371765
  Анисимова А.П. Сказки / А.П. Анисимова. – Пенза : Облиздат, 1952. – 148 с. : ил.
1371766
  Ковалев И.Ф. Сказки / И.Ф. Ковалев. – Горький, 1953. – 104с.
1371767
  Иванов К.В. Сказки : сказки в стихах / К.В. Иванов; пер. с чуваш. Б.Иринина. – Чебоксары : Чувашгосиздат, 1954. – 70 с.
1371768
  Андерсен Х.К. Сказки : для нач. школы / Х.К. Андерсен ; ил. В. Конашевича. – Москва : Детгиз, 1954. – 128 с. : ил. – (Школьная библиотека)
1371769
  Бритаев С.А. Сказки / С.А. Бритаев ; ил. Ц. Газданова. – Орджоникидзе : Северо-Осетинское книжное издательство, 1955. – 143 с. : ил.
1371770
  Пушкин А.С. Сказки / А.С. Пушкин. – Иваново, 1955. – 48с.
1371771
   Сказки. – Орел, 1956. – 112с.
1371772
  Скалбе К. Сказки / К. Скалбе; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1957. – 375 с.
1371773
  Бритаев С.А. Сказки / С.А. Бритаев ; ил. Ц. Газданова. – Орджоникидзе : Северо-Осетинское книжное издательство, 1957. – 243 с. : ил.
1371774
  Писахов С.Г. Сказки / С.Г. Писахов. – М., 1957. – 171с.
1371775
  Нехода И.И. Сказки / И.И. Нехода. – Симферополь : Крымиздат, 1960. – 107с.
1371776
  Скалбе К. Сказки / К. Скалбе; пер. с латыш. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 303 с.
1371777
  Чуковский К.И. Сказки / К.И. Чуковский. – Москва, 1961. – 128с.
1371778
  Пушкин А.С. Сказки / А.С. Пушкин. – М, 1966. – 87с.
1371779
  Крянгэ И. Сказки : для детей / Ион Крянгэ; перевод. – Кишинев : Лумина, 1966. – 323 с.
1371780
  Андерсен Х.К. Сказки / Андерсен Х.К. ; худож. А.М. Кашкуревич. – Минск : Народна асвета, 1966. – 312 с. : ил.
1371781
  Перро Ш. Сказки / Ш. Перро. – Л, 1968. – 87с.
1371782
  Гримм Я. Сказки / Я. Гримм, В.К. Гримм. – Воронеж, 1970. – 212с.
1371783
   Сказки. – Воронеж, 1970. – 368с.
1371784
  Салтыков-Щедрин Сказки / Салтыков-Щедрин. – Москва : Детская литература, 1971. – 143 с.
1371785
  Пушкин А.С. Сказки / А.С. Пушкин. – М, 1975. – 108с.
1371786
  Кугультинов Д.Н. Сказки : для сред. и ст. возр. / Д.Н. Кугультинов; пер. с калм. – Москва : Детская литература, 1975. – 350 с.
1371787
  Пушкин А.С, Сказки / А.С. Пушкин ; ил. худож. А. Кокорина. – Москва : Художественная литература, 1976. – 72 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1371788
  Гауф В. Сказки / В. Гауф. – Москва, 1977. – 237с.
1371789
  Чуковский К.И. Сказки / К.И. Чуковский. – Москва, 1978. – 168с.
1371790
  Салтыков-Щедрин Сказки / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1979. – 143 с.
1371791
  Иваненко О.Д. Сказки / О.Д. Иваненко. – К., 1979. – 350 с.
1371792
  Пушкин С А. Сказки / С А. Пушкин, . – Москва, 1980. – 144с.
1371793
  Аматуни П.Г. Сказки : [для сред. шк. возраста] / П. Аматуни ; [[П.П. Садков]. – Ростов-на-Дону : Книжное издание, 1980. – 174 с. : ил.
1371794
  Кугультинов Д.Н. Сказки : в стихах / Д.Н. Кугультинов; пер. с калм. – Москва : Детская литература, 1981. – 352 с.
1371795
  Чуковский К.И. Сказки / К.И. Чуковский. – Москва, 1981. – 167с.
1371796
  Чуковский К.И. Сказки / К.И. Чуковский. – Москва, 1982. – 167с.
1371797
  Гоцци К. Сказки / К. Гоцци. – Москва, 1983. – 515с.
1371798
  Гримм Я. Сказки / Я. Гримм, В.К. Гримм. – Фрунзе, 1983. – 543 с.
1371799
  Гримм Я. Сказки / Я. Гримм, В.К. Гримм. – Минск, 1983. – 432 с.
1371800
  Андерсен Х.К. Сказки / Ханс Кристиан Андерсен ; вступ. ст. К. Паустовского ; худож. Б. Пак. – Алма-Ата : Жазушы, 1983. – 480 с., [5] л. ил. : ил.
1371801
  Андерсен Ханс Кристиан Сказки / Х.-К. Андерсен ; пер. с дат. А. Ганзен ; ил. Б. Свешникова. – Москва : Художественная литература, 1983. – 126 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1371802
  Андерсен Х.К. Сказки : [для детей] : пер. с дат. / ХансКристиан Андерсен ; худож. Е.В. Попов. – Симферополь : Таврія, 1984. – 192 с. : ил.
1371803
  Андерсен Х.К. Сказки : пер. с дат. / Х.К. Андерсен. – Тбилиси : Сабчота Сакартвело, 1985. – 335, [1] с.
1371804
  Гауф В. Сказки / В. Гауф. – М., 1986. – 115с.
1371805
  Кугультинов Д.Н. Сказки : для сред. и ст. шк. возр. / Д.Н. Кугультинов. – Москва : Детская литература, 1986. – 350 с.
1371806
  Родари Д. Сказки : (адаптировано) / Д. Родари. – Москва : Высшая школа, 1986. – 118с.
1371807
  Катаев В.П. Сказки / В.П. Катаев. – Москва, 1987. – 30с.
1371808
  Гримм Я. Сказки / Я. Гримм, В.К. Гримм. – Москва, 1987. – 480 с.
1371809
  Андерсен Х.К. Сказки : пер. с дат. / Х.К. Андерсен ; вступ. ст. К. Паустовского ; худож. Р.Ж. Авотин. – Москва : Просвещение, 1987. – 270, [1] с. : ил. – (Школьная библиотека)
1371810
  Андерсен Х.К. Сказки : пер. с дат. / Андерсен Х.К. – Фрунзе : Мектеп, 1988. – 624 с.
1371811
  Гауф В. Сказки : пер. с нем. / В. Гауф ; [вст. ст. В. Каверина]. – Москва : Художественная литература, 1988. – 286 с. – (Классики и современники. Зарубежная лит-ра)
1371812
  Гримм Я., Гримм В. Сказки : Эленбергская рукопись 1810 с комментариями / Я. Гримм, В. Гримм ; пер. Александра Науменко ; [худож. В. Иванюк]. – Москва : Книга, 1988. – 444,1с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1371813
  Михалков С.В. Сказки / С.В. Михалков. – Москва, 1988. – 212с.
1371814
   Сказки : в 3-х томах. – Москва : Советская Россия. – (Библиотека русского фольклора). – ISBN 5-268-00570-7
Кн. 1. – 1988. – 541с.
1371815
  Почепцов Г.Г. Сказки / Г.Г. Почепцов. – К, 1989. – 397с.
1371816
  Андерсен Х.К. Сказки : для детей : пер. с дат. / Х.К. Андерсен ; худож. А. Кокорин. – Москва : Политиздат, 1989. – 292, [3] с. : ил.
1371817
   Сказки : в 3-х книгах. – Москва : Советская Россия. – (Библиотека русского фольклора). – ISBN 5-268-00148-5
Кн. 2. – 1989. – 574с.
1371818
   Сказки : в 3-х томах. – Москва : Советская Россия. – (Библиотека руссконо фольклора). – ISBN 5-268-00149-3
Кн.3. – 1989. – 622с.
1371819
  Сергуненков Б.Н. Сказки / Б.Н. Сергуненков. – Л., 1990. – 268с.
1371820
  Гауф В. Сказки / Вильгельм Гауф. – Москва : Правда, 1990. – 576 с. – В изд. также: Сказки и истории / Ханс Кристиан Андерсен. – ISBN 5-253-00620-6
1371821
  Гауф В. Сказки / В. Гауф. – Москва : Художественная литература, 1990. – 365с.
1371822
  Гримм Я. Сказки / Я. Гримм, В.К. Гримм. – Москва, 1991. – 175,1с.
1371823
  Гофман А Э.Т. Сказки : пер. с нем. / Эрнест Теодор Амадей Гофман. – Москва : Художественная литература, 1991. – 334 с.
1371824
  Гримм Я. Сказки / Я. Гримм, В.К. Гримм. – Москва, 1991. – 319с.
1371825
  Пушкин А.С. Сказки / А.С. Пушкин. – М, 1991. – 106с.
1371826
  Рерих Н.К. Сказки / Н.К. Рерих. – Ленинград, 1991. – 157с.
1371827
   Сказки. – Симферополь, 1991. – 219с.
1371828
   Сказки. – М, 1991. – 415с.
1371829
  Андерсен Х.К. Сказки : для мл. возраста : пер. с дат. / Андерсен Х.К. ; вступ. ст. В. Финикова ; ил.: В. Конашевича, В. Самойлова. – Москва : Детская литература, 1991. – 253, [2] с. : ил.
1371830
  Андерсен Х.К. Сказки / Андерсен Х. К. – Москва : Художественная литература, 1991. – 492 с. – (Для семейного чтения)
1371831
  Андерсен Х.К. Сказки : для детей : пер. с дат. / Ганс Христиан Андерсен ; [худож. Е. Андреева]. – Москва : Всесоюз. бюро пропаганды хкдожественной литературы, 1992. – 47, [1] с. : ил.
1371832
  Гауф В. Сказки / В. Гауф. – К., 1992. – 381с.
1371833
  Гауф В. Сказки / В. Гауф. – Москва, 1992. – 143с.
1371834
  Уайльд О. Сказки = Fairy Tales : [сб.] / Оскар Уайльд. – Каменск-Шахтинский : Станица, 1994. – 325 с. : ил.
1371835
  Скоробогатый И.С. Сказки / И. Скоробогатый. – Харьков : Скорпион. – ISBN 978-966-369-023-0
2-е изд., доп. и перер. – 2007. – 184 с.
1371836
  Андерсен Г.Х. Сказки / Ганс Христиан Андерсен ; [пер. с датского А. Ганзен ; предисл. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 316 с., [2] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5704-4
1371837
  Уайльд О. Сказки = The fairy tales : изд. с парал. текстом : пер. с англ. / Оскар Уайльд. – Харьков : Фолио, 2014. – 187, [5] с. – Печ. по изд.: The fairy tales / Wilde O. London: Penguin Books, 2003. - Текст парал. рус., англ. – ISBN 978-966-03-6919-1
1371838
  Волков А.Р. Сказки А. С. Пушкина в польских переработках А. Ю. Глинского. (Из истории русско-польск. литер. взаимоотнош.) : Дис... канд. филол.наук: / Волков А. Р.; Черновицкий гос. ун-т, Каф-ра русск. лит. – Львов-Черновцы, 1949. – 459л. – Бібліогр.:л.434-457
1371839
  Зуева Т.В. Сказки А.С.Пушкина / Т.В. Зуева. – Москва, 1989. – 159с.
1371840
  Волков А.Р. Сказки А.С.Пушкина в польских переработках А.Ю.Глинского. (Из истории русско-польских литературных взаимоотношений) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Волков А.Р. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Черновцы, 1953. – 20 с.
1371841
  Нурмухамедов М.К. Сказки А.С.Пушкина и фольклор народов Средней Азии / М.К. Нурмухамедов. – Ташкент, 1983. – 50с.
1371842
   Сказки адыгских народов. – М, 1978. – 405с.
1371843
  Диоп Б. Сказки Амаду Кумба / Б. Диоп. – М., 1961. – 207с.
1371844
   Сказки английских писателей. – Л, 1986. – 558с.
1371845
   Сказки без подсказки. – М, 1981. – 270с.
1371846
  Блинов Г.М. Сказки без слов : о нар. игрушке / Г.М. Блинов. – Тула : Приокское книжное издательство, 1974. – 126 с. : ил.
1371847
   Сказки Белозерского края. – Архангельск, 1981. – 334с.
1371848
  Журавлев Сказки белых ночей / Журавлев, -Печорский. – Сыктывкар, 1990. – 348с.
1371849
   Сказки Ближнего Востока. – Ставрополь, 1992. – 573с.
1371850
  Гримм Я. Сказки братьев Гримм / Я. Гримм, В.К. Гримм. – 3-е изд. – Москва, 1969. – 112с.
1371851
  Гримм Я. Сказки братьев Гримм. / Я. Гримм, В.К. Гримм. – 4-е изд. – М., 1972. – 112с.
1371852
  Ильина Н.И. Сказки Брянского леса / Н.И. Ильина. – Москва, 1989. – 62с.
1371853
  Козловская Полина Сказки Брянского леса : природа России. Тема номера / Козловская Полина, Шпиленок Николай // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 6 : Черный аист. – С. 46-63 : Фото. – ISSN 1029-5828
1371854
  Соколов В.К. Сказки Брянского леса. / В.К. Соколов. – Тула, 1976. – 88с.
1371855
   Сказки Верховины. – Ужгород, 1959. – 392 с.
1371856
   Сказки Верховины. – Ужгород, 1963. – 390 с.
1371857
   Сказки Верховины. – 3-е изд. – Ужгород, 1965. – 390 с.
1371858
   Сказки Верховины. – Ужгород, 1970. – 431 с.
1371859
   Сказки Верховины. – Ужгород : Карпати, 1976. – 383 с.
1371860
  Матвеенко А. Сказки веселого бабая / А. Матвеенко. – Саратов, 1950. – 88с.
1371861
  Скоробогатый И.С. Сказки волшебного Букваря / И. Скоробогатый. – Харьков : Скорпион, 2007. – 176 с. – ISBN 978-966-7504-96-0
1371862
  Антокольский П.Г. Сказки времени / П.Г. Антокольский ; ил. И. Блиох. – Москва : Советский писатель, 1971. – 215 с. : ил.
1371863
  Герасимов И.А. Сказки дальних странствий / И.А. Герасимов. – М., 1977. – 208с.
1371864
  Лелека О. Сказки датского короля. К 215-летию со дня рождения Ганса Христиана Андерсена // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 13. – С. 8-9
1371865
  Баумволь Р.Л. Сказки для взрослых / Рахиль Баумволь. – Москва : Советсткий писатель, 1963. – 173 с.
1371866
  Приходько Олег Сказки для взрослых // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 1. – С.44-78. – ISSN 0131-8136
1371867
  Гримм В. Сказки для взрослых / Братья Гримм ; [пер. с нем. А. Марченко ; ил.: Ф. Грот-Иоганн, Р. Лейнвебер]. – Харьков : КСД, 2021. – 429, [3] с. : ил. – Вып. дан. укр.: Брати Грімм. Казки для дорослих. – ISBN 978-617-12-8436-4
1371868
  Лисицкий Н. Сказки для взрослых детей / Ник Лисицкий. – Киев : Саммит-Книга, 2015. – 454, [2] с. : ил. – (САММИТ-КНИГА : с книгой - по жизни !). – ISBN 978-617-7182-67-1
1371869
  Кржижановский С.Д. Сказки для вундеркиндов: повести, рассказы / С.Д. Кржижановский. – М., 1991. – 698с.
1371870
  Барабаш И. Сказки для детей и взрослых // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 5. – С. 4-13. – ISSN 1818-2968
1371871
   Сказки для детей старше 18 лет. – М, 1974. – 223с.
1371872
  Гоцци К. Сказки для театра / К. Гоцци, 1923
1371873
  Гоцци К. Сказки для театра : [пер. с итал.] / Карло Гоцци ; [вст. ст. , ком. и ред. пер. с итал. С. Мокульского}. – Москва : Искусство, 1956. – 891с.
1371874
  Гоцци К. Сказки для театра : [пьесы ; пер. с итал.] / К. Гоцци; Карло Гоции ; [вс. ст. Н. Томашевского]. – Москва : Правда, 1989. – 572 с.
1371875
  Устинов Л.Е. Сказки для театра. / Л.Е. Устинов. – М., 1975. – 573с.
1371876
  Шефнер В.С. Сказки для умных / В.С. Шефнер. – Л., 1987. – 542с.
1371877
  Шефнер В.С. Сказки для умных / В.С. Шефнер. – Л., 1990. – 621с.
1371878
  Маршак С.Я. Сказки для чтения и представления / С.Я. Маршак. – Москва, 1962. – 127с.
1371879
   Сказки Дмитрия Асламова. – Иркутск, 1991. – 256с.
1371880
  Глоба А.П. Сказки дня и ночи / А.П. Глоба. – М, 1964. – 204с.
1371881
  Калдупе С. Сказки доброго великана / С. Калдупе. – Рига, 1987. – 300с.
1371882
  Харрис Д. Сказки дядюшки Римуса / Д. Харрис. – М, 1989. – 125с.
1371883
   Сказки дядюшки Римуса. – М, 1990. – 478с.
1371884
  Чубарь Таллина Сказки Дядюшки шоколада // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2020. – № 1. – С. 48-53 : фото
1371885
  Бельше Вильгельм Сказки жизни / Вильгельм Бельше. – Петербург : ГИЗ, 1920. – 52 с.
1371886
   Сказки Заонежья. – Петрозаводск, 1986. – 293с.
1371887
   Сказки Западной Африки. – М, 1985. – 384с.
1371888
   Сказки зарубежных писателей. – К, 1986. – 525с.
1371889
   Сказки зарубежных писателей. – Минск, 1986. – 476с.
1371890
   Сказки зарубежных писателей : [переводы]. – Москва : Правда, 1986. – 637, [2] с. : ил. – Авторы: Ш. Перро, Э.Т.А. Гофман, Братья Гримм, В. Гауф, Г. Х. Андерсен, О. Уайльд, С. Лагерлеф
1371891
   Сказки зарубежных писателей. – М, 1991. – 224с.
1371892
  Галицей М.М. Сказки зеленых гор / М.М. Галицей. – Ужгород : Карпаты, 1966. – 286 с.
1371893
   Сказки Золотой Праги. – изд. 2-е. – Саратов, 1964. – 120с.
1371894
  Гусев В.И. Сказки и были Зеленого моря / В.И. Гусев. – М, 1976. – 96с.
1371895
  Вовчок Марко Сказки и быль / Вовчок Марко. – Санкт-Петербург : Тип. Краевского, 1974. – разд.паг. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1371896
  Вовчок Марко Сказки и быль / Вовчок Марко. – Киев : Дніпро, 1988. – 315с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1371897
  Чапек Карел Сказки и веселые истории. / Чапек Карел. – Москва, 1957. – 176с.
1371898
  Чапек Карел Сказки и веселые истории. / Чапек Карел. – Москва, 1963. – 239с.
1371899
  Чапек К. Сказки и веселые истории. / К. Чапек. – Москва, 1969. – 240с.
1371900
  Андерсен Х.К. Сказки и истории : пер. с дат. / Х.К. Андерсен ; вступ. ст. К. Паустовский ; послесл. В. Неустроева ; ил. В. Алфеевский. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 367 с., [1] л. портр. : ил., портр.
1371901
  Андерсен Х.К. Сказки и истории : пер. с дат. / Ганс Христиан Андерсен ; вступ. ст. Т. Сильман ; ил. Г.А.В. Траугот. – Ленинград : Художественная литература
Т. 2. – 1969. – 655 с. : ил.
1371902
  Андерсен Х.К. Сказки и истории : в 2 т. : пер. с дат. / Ганс Христиан Андерсен ; вступ. ст. Т. Сильман ; ил. Г.А.В. Траугот. – Кишинев : Лумина
Т. 1. – 1974. – 576 с. : ил.
1371903
  Андерсен Х.К. Сказки и истории : в 2 т. : пер. с дат. / Ганс Христиан Андерсен ; вступ. ст. Т. Сильман ; худож. Г.А.В. Траугот. – Ленинград : Художественная литература
Т. 1. – 1977. – 583 с. : ил.
1371904
  Андерсен Х.К. Сказки и истории : в 2 т. : пер. с дат. / Ганс Христиан Андерсен ; худож. Г.А.В. Траугот. – Ленинград : Художественная литература
Т. 2. – 1977. – 655 с. : ил.
1371905
  Андерсен Х.К. Сказки и истории / Х.К. Андерсен. – Каунас : Швиеса, 1983. – 542 с.
1371906
  Андерсен Х.К. Сказки и истории : [для мл. шк. возраста] / Ганс Христиан Андерсен ; [пер. с дат. А. Ганзен ; худож. А. Жаров]. – Баку : Гянджлик, 1989. – 147, [2] с., [4] л. ил. : ил.
1371907
  Андерсен Ханс Кристиан Сказки и истории / Ханс Кристиан Андерсен // Сказки / В. Гауф. – Москва : Правда, 1990. – С. 353-564. – ISBN 5-253-00620-6
1371908
  Андерсен Ханс Сказки и истории // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С.189-218. – ISSN 1130-6545
1371909
  Товель Ж.-П. Сказки и истории Магриба / Ж.-П. Товель. – Москва : Высшая школа, 1978. – 62 с.
1371910
  Туманян О. Сказки и легенды : в стихах / Ованес Туманян; пер. с арм. – Ереван : Айпетрат, 1952. – 51 с.
1371911
  Мультатули Сказки и легенды / Мультатули. – М, 1957. – 48с.
1371912
  Музеус А И.К. Сказки и легенды / А И.К. Музеус. – Москва : Художественная литература, 1960. – 280с.
1371913
  Дорошевич В.М. Сказки и легенды / В.М. Дорошевич. – Минск, 1983. – 382с.
1371914
  Закс С.Б. Сказки и легенды Африки / С.Б. Закс. – М, 1973. – 95с.
1371915
  Закс С.Б. Сказки и легенды Африки / С.Б. Закс. – М, 1984. – 94с.
1371916
  Закс С.Б. Сказки и легенды Африки / С.Б. Закс. – М, 1987. – 92с.
1371917
   Сказки и легенды Бенгалии. – М, 1990. – 304с.
1371918
   Сказки и легенды Вьетнама. – М, 1958. – 359с.
1371919
  Микава Н.М. Сказки и легенды гор. / Н.М. Микава. – М., 1957. – 135с.
1371920
  Микава Н.М. Сказки и легенды гор. / Н.М. Микава. – М., 1960. – 119с.
1371921
   Сказки и легенды горных таджиков. – М, 1990. – 237с.
1371922
   Сказки и легенды ингушей и чеченцев. – М, 1983. – 384с.
1371923
   Сказки и легенды Маори. – М, 1981. – 224 с.
1371924
  Скрозникова В.А. Сказки и легенды на английском языке / В.А. Скрозникова. – М., 1967. – 71с.
1371925
  Владимирцев В.П. Сказки и легенды на почтовых конвертах и марках / В.П. Владимирцев. – Москва, 1970. – 80с.
1371926
  Сумцов Н.Ф. Сказки и легенды о Марке Богатом / Н.Ф. Сумцов // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 29 с.
1371927
   Сказки и легенды Португалии. – М, 1980. – 415с.
1371928
  Чернышев В.И. Сказки и легенды Пушкинских мест : записи на местах, наблюдения и исследования чл.-корр. АН СССР В.И. Чернышева / В.И. Чернышев. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1950. – 342 с. – (Литературные памятники / АН СССР)
1371929
   Сказки и легенды Систана. – М, 1981. – 272с.
1371930
   Сказки и легенды татар Крыма. – Симферополь : Госиздат Крым. АССР, 1936. – 376с. : ил. – Тит. л. парал. на русск. и татарск. яз. – (Фольклорный сборник / Алупкинский гос. Дворец-музей ; № 1)
1371931
   Сказки и легенды татар Крыма. – Репринт. изд. – Москва : Новости, 1991. – 348с. – Віх. дан. ориг.: [Симферополь] : Госиздат Крым. АССР, 1936. – ISBN 5-7020-0479-5
1371932
  Семенов Н. Сказки и легенды чеченцев / собраны и переведены Н. Семеновым, с пред. и прим. собирателя. – Владикавказ : В тип. Терского обл. правл., 1882. – XXX, 68 с. – Перепеч. из "Терские ведомости" за 1880 и 1881 гг.
1371933
   Сказки и легенды Южного Сулавеси. – М, 1958. – 99с.
1371934
   Сказки и мифы народов Филиппин. – М, 1975. – 429с.
1371935
   Сказки и мифы народов Чукотки и Камчатки. – М, 1974. – 646с.
1371936
   Сказки и мифы эскимосов Сибири, Аляски, Канады и Гренландии. – М, 1985. – 669с.
1371937
  Осоргин М.А. Сказки и несказки / Мих. Осоргин ; [Рис. А. Сидорова]. – Москва : [Задруга], 1918. – 161 с.
1371938
   Сказки и песни Белозерского края : записали Борис и Юрий Соколовы. – Москва : Печ. А.И. Снеиревой, 1915. – [4], XVI, CXVIII, 665 с., 1л. карт : ил.


  Соколовы: Борис Матвеевич (1889-1930) ; Юрий Матвеевич (1889-1941)
1371939
   Сказки и песни рабочих Караганды. – Алма-Ата, 1961. – 258 с.
1371940
   Сказки и песни цыган России.. – М., 1987. – 366с.
1371941
   Сказки и песни, рожденные в дороге. – М, 1985. – 520с.
1371942
   Сказки и повести Древнего Египта.. – Москва : Изд-во худож. лит-ры, 1956. – 151 с.
1371943
   Сказки и повести Древнего Египта.. – Ленинград, 1979. – 288 с.
1371944
   Сказки и пословицы Мадагаскара.. – М., 1962. – 112с.
1371945
  Язвицкий В. Сказки и правда о небе. / В. Язвицкий. – М.-Л., 1930. – 47с.
1371946
   Сказки и предания Ирака.. – М., 1990. – 286с.
1371947
  Магай-Сороковников Сказки и предания Магая / Магай-Сороковников. – Улан-Удэ, 1968. – 372с.
1371948
   Сказки и предания Северного края.. – М.-Л., 1934. – 446с.
1371949
  Гончаров В.М. Сказки и притчи / В.М. Гончаров. – Краснодар, 1966. – 103с.
1371950
  Салтыков М.Е.(Н. Щедрин) Сказки и рассказы / соч. Н. Щедрина (М. Салтыкова). – Санкт-Петербург : Тип. и литогр. кн. В.В. Оболенского, 1878. – 161, [1] с.
1371951
  Уайльд О. Сказки и рассказы : в 2 кн. / Оскар Уайльд ; Пер. с англ. А.К. – Москва : Изд. жур. "Путеводный огонек"
Кн. 1 : [Злой великан; Счастливый принц; День рождения инфанты; Мальчик-звездочка]. – 1913. – 48 с.
1371952
  Уайльд О. Сказки и рассказы : в 2 кн. / Оскар Уайльд ; Пер. с англ. А.К. – Москва : Изд. жур. "Путеводный огонек"
Кн. 2 : Кентервильское приведение; Преданный друг. – 1913. – 40 с.
1371953
  Шастина Е.И. Сказки и сказочники Лены-реки / Е.И. Шастина. – Иркутск, 1975. – 175с.
1371954
  Шерхунаев Р.А. Сказки и сказочники Тофаларии / Р.А. Шерхунаев. – Кызыл, 1975. – 239с.
1371955
  Шерхунаев Р.А. Сказки и сказочники Тофаларии / Р.А. Шерхунаев. – Кызыл, 1977. – 322с.
1371956
  Сутеев В. Сказки и сказочные повести : сказки, рассказы, сказочные истории и повести / В. Сутеев ; рисунки автора. – Москва : АСТ; Астрель, 2006. – 384 с. : ил. – (Внеклассное чтение). – ISBN 5-17-036430-Х
1371957
  Пушкин А.С. Сказки и стихи [Електронний ресурс] / А.С. Пушкин ; читают О. Табаков, М. Козаков, С. Рост, М. Кашинская, А. Россошанский ; реж. Н. Бирюлина, М. Кашинская ; комп. М. Кашинская ; ООО "Вимбо" ; ООО "1 С - Паблишинг". – Москва : [б. в.], 2006. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows, Pentium 100, RAM 16 Mb, SVGA, 800x600, CD-ROM, звуков. карта, аудиосистемы : муз. центр, CD-плеер. - Заглавие с этикетки диска. – (Сказки). – ISBN 5-9677-0446-9


  Сказка о мертвой царевне и семи богатырях Сказка о золотом петушке Сказка о рыбаке и рыбке Сказка о попе и работнике его Балде Песнь о Вещем Олеге Узник Я помню чудное мгновенье Я Вас любил Зимнее утро Анчар и мн. др.
1371958
   Сказки и стихи Афганистана.. – М., 1958. – 311с.
1371959
  Романы-чай Сказки идущих за солнцем / Романы-чай, , Инда. – Л., 1963. – 303с.
1371960
  Сахарнов С.В. Сказки из дорожного чемодана. / С.В. Сахарнов. – М., 1979. – 143с.
1371961
   Сказки из разных мест Сибири.. – Иркутск, 1928. – 172с.
1371962
   Сказки Индии и Бирмы.. – Ставрополь, 1990. – 587с.
1371963
   Сказки Исфахана.. – М., 1967. – 192с.
1371964
  Фомин Д.В. Сказки К.И. Чуковского и их первые иллюстраторы // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2007. – № 6. – С.74-80. – ISSN 0869-608Х
1371965
  Томах Т. Сказки каменного бога // Химия и жизнь - 21 век : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 63-67. – ISSN 1727-5903
1371966
  Козлова Ольга Сказки Канадского леса : Столпы культуры / Козлова Ольга, Кокошкин Константин // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 136-145 : Іл.
1371967
   Сказки Китая и Японии: сб.. – Ставрополь, 1989. – 511с.
1371968
  Вагнер Н.П. Сказки Кота-Мурлыки / Н.П. Вагнер. – Москва : Правда, 1991. – 448с.
1371969
  Вагнер Н.П. Сказки Кота-Мурлыки, собранные Николаем Вагнером / Н.П. Вагнер. – Киев : Україна, 1992. – 296 с. : ил. – Парал. тит. л. ориг.- Вых. дан. ориг.: СПб., 1872. – ISBN 5-319-01141-5
1371970
  Кустова М.Г. Сказки крымских татар в переводе М.Г.Кустовой / М.Г. Кустова. – Симферополь, 1941. – 119с.
1371971
   Сказки Ленинградской области серьезные и несерьезные, озорные и не очень, байки, народные анектоды и прибаутки. – Ленинград : Лениздат, 1976. – 288 с.
1371972
  Шастина Е.И. Сказки ленских берегов : [сборник] / Е.И. Шастина ; [ил.: Г.Г. Леви]. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1971. – 166 с., [9] л. ил. – Библиогр. в коммент.: с. 147-148
1371973
   Сказки лесов: мир. нар. сказки.. – доп., перераб. изд. – Йошкар-Ола : Марийское кн. изд., 1978. – 159с.
1371974
  Бухштаб Б.Я. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина / Б.Я. Бухштаб. – Л., 1958. – 38с.
1371975
   Сказки Мадагаскара.. – М., 1965. – 271с.
1371976
  Анпеткова-Шарова Сказки мампруси / Анпеткова-Шарова. – Москва, 1966. – с.
1371977
   Сказки мампруси.. – М., 1966. – 120с.
1371978
  Перро Ш. Сказки матушки гусыни / Ш. Перро. – Л., 1976. – 463с.
1371979
  Перро Ш. Сказки матушки гусыни / Ш. Перро. – Москва, 1991. – 139с.
1371980
  Гнездилов А.В. Сказки моря : [сборник] / А.В. Гнездилов ; [худож.-ил. П. Тихолаз, Е. Барышникова]. – Одеса : Астропринт, 2020. – 47, [1] с. : ил. – ISBN 978-617-7046-97-3
1371981
  Бойко Н.Ю. Сказки на уроке русского языка : учебное пособ для изучающих русский язык / Н.Ю. Бойко. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2005. – 96 с. : ил. – ISBN 5-86547-228-3
1371982
  Плесовский Ф.В. Сказки народа Коми : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Плесовский Ф.В. – Москва-Ленинград, 1950. – 13 с.
1371983
   Сказки народов Азии.. – Л., 1959. – 440с.
1371984
   Сказки народов Анголы.. – М., 1975. – 431с.
1371985
   Сказки народов Африки.. – М.-Л., 1959. – 320с.
1371986
   Сказки народов Африки.. – М., 1976. – 686с.
1371987
   Сказки народов банту.. – М., 1958. – 104с.
1371988
   Сказки народов Бирмы.. – М., 1976. – 592с.
1371989
   Сказки народов Бисау.. – М., 1971. – 224с.
1371990
   Сказки народов Востока.. – М.-Л., 1938. – 188с.
1371991
   Сказки народов Востока.. – Владивосток, 1960. – 147с.
1371992
   Сказки народов Востока.. – М., 1962. – 416с.
1371993
   Сказки народов Востока.. – 2-е изд. – М., 1967. – 415с.
1371994
   Сказки народов Вьетнама.. – М., 1970. – 392с.
1371995
   Сказки народов Дагестана.. – Махачкала, 1989. – 272с.
1371996
   Сказки народов Западной Африки // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2006. – № 2. – С. 73-77. – ISSN 0321-5075
1371997
   Сказки народов Сибири.. – Новосибирск, 1950. – 192с.
1371998
   Сказки народов Сибири.. – 3-е изд., доп. – Новосибирск, 1956. – 264с.
1371999
   Сказки народов Сибирского Севера.. – Томск, 1980. – 192с.
1372000
   Сказки народов СССР. – М., 1985. – 558с.
<< На початок(–10)1371137213731374137513761377137813791380(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,