Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1371137213731374137513761377137813791380(+10)В кінець >>
1371001
  Крючечников Н.В. "Солнечный камень" / Н.В. Крючечников. – Москва : Искусство, 1956. – 26 с.
1371002
  Терешкина Д.Б. "Солнце мертвых" и "Книга живых": традиции древнерусского синодика в эпопее И.С. Шмелева // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (13). – С. 154-160. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332


  В статье рассматриваются традиции древнерусского синодика (поминальной книги с нравоучительным предисловием) в эпопее И.С.Шмелева «Солнце мертвых». Анализ трансформации топосов (постоянных мест) текстов синодиков вносит дополнительные оттенки смысла ...
1371003
  Орехова Л.А. "Солнце мёртвых" И.С. Шмелева: крымский архивный комментарий к одному эпизоду // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 107-112. – ISBN 966-594-839-3
1371004
  Венус Г.Д. "Солнце этого лета" / Г.Д. Венус. – Ленинград, 1957. – 324с.
1371005
  Дручек А. "Солнце, жизнь и хлорофил" // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 85-91. – ISSN 0869-7078


  Выдающийся естествоиспытатель - Климент Тимирязев. В 2008 г. исполнилось 165 лет со дня его рождения.
1371006
  Перцовский В.Ш. "Солнцеворот" В.Луговского и проблемы поэзии середины 50-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Перцовский В.Ш.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1968. – 21л.
1371007
  Турчин В. "Соловей" : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 3 (11)
1371008
  Букет Є. "Соловецька проща" - 2013 // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 199-203. – ISSN 2222-5250


  Пам"яті жертв політичних репресій.
1371009
  Водотика Т. "Солодкі" гроші для Кобзаря. Про підприємницьку долю та меценатство Платона Симиренка // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Ю. Лапаєв. – Київ, 2021. – № 45 (729) , 12.11-18.11.2021. – С. 36-40. – ISSN 1996-1561


  Після повернення із заслання Тарас Шевченко прожив кілька відносно спокійних років. Він відвідував рідні місця, знайомився, листувався, боровся проти цензури, вклеював аркуші із забороненими творами в уже виданий наклад "Кобзаря" й опікувався ...
1371010
  Філоненко І. "Солодкі" музеї, як об"єкти пізнавально-розважального туризму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 92-100. – Бібліогр.: 29 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
1371011
  Бєлозерцева В. "Соломка" у Солом"янському // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: Л.І. Ващенко, Н.О. Кисиленко, О.Ю. Крепель [та ін.]. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 52-54


  Профілактика наркоманії.
1371012
  Антипенко І. "Соляна дорога"... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17-18 травня (№ 84/85). – С. 17


  На Херсонщині розпочинається туристичний сезон.
1371013
  Рябінін Є. "Сомалізація" Африканського континенту // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 9. – С. 30-33
1371014
  Ставицька Я. "Сон Богородиці" в контексті фольклорної культури // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 189-195. – ISSN 2313-8505
1371015
  Панченко В. "Сон далекої Еллади...". Микола Зеров: три літа у Баришівці // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2017. – № 9/10. – С. 78-87. – ISSN 0208-0710
1371016
  Семена М. "Сон розуму породжує чудовиськ" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 30 квітня - 1 травня (№ 78/79). – С. 14-15


  Грекам Криму корисно було б згадати свою історію і вивчити передбачення геніального художника Франсіско Гоя.
1371017
  Москалюк М. "Сон у Різдвяну ніч" : новела, поезії // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 4 (6). – С. 112-119
1371018
  Волинський П.К. "Сон" ("На панщині пшеницю жала") Т.Г. Шевченка // Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР та Спілки письменників України. – Київ : Наукова думка, 1978. – № 3 (207)
1371019
  Колошук Н. "Сонет вагомий, як стилет": табірна лірика І. Гнатюка та І. Світличного в контексті української сонетної традиції (стаття друга) // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 80-89. – ISSN 2304-9383
1371020
  Колошук Н. "Сонет вагомий, як стилет": табірна лірика І. Гнатюка та І. Світличного в контексті української сонетної традиції (стаття перша) // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – C. 68-79. – ISSN 2304-9383
1371021
  Радков Р. "Сонети любові" : вірші // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1/2 (1093/1094). – С. 24-27. – ISSN 0320-8370
1371022
  Скрябін О. "Сонети" (варіації) // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 101-104


  Твори учасників конкурсу відповідно до зайнятих ними призових місць.
1371023
  Скарімбас Я. [Соло Фігаро / Яніс Скарімбас ; за ред. Катерини Коціу. – Афіни : Нефелі, 1992. – 177 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-211-139-9
1371024
  Язневич В. «Соляріс» Станіслава Лема слов"янськими мовами // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – С. 324-330. – ISBN 978-617-7480-12-8
1371025
   Солнечный берег. – Ставрополь, 1989. – 350с.
1371026
  Скуратов М.М. Солнечный бубен / М.М. Скуратов. – М., 1973. – 120с.
1371027
   Солнечный ветер и околоземные процессы. – Москва : Наука, 1986. – 162 с.
1371028
   Солнечный ветер, магнитосфера и геомагнитное поле. – М., 1983. – 150с.
1371029
  Луганский А.я. Солнечный газ / А.я. Луганский. – Москва-Грозный -Ленинград-Новосибирск, 1934. – 99с.
1371030
  Ильенков В.П. Солнечный город / В.П. Ильенков. – Москва, 1935. – 110с.
1371031
  Хазиахметов Ш.С. Солнечный город: Рассказы / Ш.С. Хазиахметов. – Уфа, 1976. – 128с.
1371032
  Криштоф Е.Г. Солнечный день / Е.Г. Криштоф. – Симферополь, 1959. – 115с.
1371033
  Лесных А.С. Солнечный день / А.С. Лесных. – Тула, 1985. – 255с.
1371034
  Кретова О.К. Солнечный дождь / О.К. Кретова. – Воронеж, 1956. – 214с.
1371035
   Солнечный дождь. – М., 1980. – 207с.
1371036
   Солнечный дождь. – Калинин, 1981. – 93с.
1371037
  Сухорученко Г.А. Солнечный дождь / Г.А. Сухорученко. – Ростов -на-Дону, 1981. – 109с.
1371038
   Солнечный дом. – М., 1984. – 222с.
1371039
  Эрдэнэ С. Солнечный журавль / С. Эрдэнэ. – М, 1980. – 232с.
1371040
  Краснов А.М. Солнечный камень / А.М. Краснов. – М.-Л., 1965. – 95с.
1371041
   Солнечный край : краткий очерк о Крыме. – Симферополь : Крымиздат, 1951. – 255 с.
1371042
   Солнечный край. – Саранск, 1979. – 270с.
1371043
  Шестериков П.П. Солнечный луч / П.П. Шестериков. – Минск, 1961. – 112с.
1371044
   Солнечный месяц. – Горький, 1975. – 123с.
1371045
  Клеточников В.И. Солнечный налив. / В.И. Клеточников. – Херсон, 1961. – 63с.
1371046
  Ильичев А.М. Солнечный причал / А.М. Ильичев. – Ярославль, 1982. – 79с.
1371047
  Шогенцуков А.О. Солнечный разлив : стихи и поэмы / А.О. Шогенцуков. – Нальчик : Эльбрус, 1980. – 110 с.
1371048
  Земляк Я.Б. Солнечный родник / Я.Б. Земляк. – Фрунзе, 1967. – 95с.
1371049
  Лебков Е.Д. Солнечный самосев. / Е.Д. Лебков. – Южно-Сахалинск, 1962. – 53с.
1371050
  Козуб В.М. Солнечный талисман / В.М. Козуб. – М, 1989. – 126с.
1371051
  Сомисиков В.М. Солнечный терминатор и динамика атмосферы / В.М. Сомисиков. – Алма-Ата, 1983. – 192с.
1371052
  Сомсиков В.М. Солнечный терминатор и динамика атмосферы / В.М. Сомсиков. – Алма-Ата, 1983. – 192с.
1371053
   Солнечный Туркменистан. – Ашхабад, 1947. – 183с.
1371054
  Ландольфи Т. Солнечный удар / Т. Ландольфи. – М., 1987. – 214с.
1371055
  Лукьянов Б.Б. Солнечный форум / Б.Б. Лукьянов, А.П. Романов. – Москва, 1962. – 95с.
1371056
  Симанович Д.Г. Солнечный хмель / Д.Г. Симанович. – Минск, 1982. – 285с.
1371057
  Березин А.Д. Солнечный. Художественная галерея / А.Д. Березин ; вступ. ст. П. Леонова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1982. – 358 с. : ил.
1371058
  Бальмонт К.Д. Солнечня пряжа / К.Д. Бальмонт. – Москва, 1989. – 238с.
1371059
  Филев А.А. Солноворот : Роман / А.А. Филев. – Москва : Советский писатель, 1967. – 454с.
1371060
   Солнца луч. – Алма-Ата, 1978. – 206с.
1371061
  Дондокова Ц.-Д.Д. Солнце-гора : стихи / Цырен Дондокова; пер. с бурят. С.Кузнецовой. – Москва : Советский писатель, 1967. – 96 с.
1371062
  Друнина Ю.В. Солнце -- на лето : Стихи / Ю.В. Друнина. – Москва : Советский писатель, 1983. – 111с.
1371063
  Кьюсак Д. Солнце -- это еще не все : пер. с английского / Д. Кьюсак. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 303 с.
1371064
  Сангулиа Ш. Солнце - всем : стихи и поэмы / Шалва Сангулиа ;. – Москва : Советский писатель, 1974. – 80 с.
1371065
  Кононович Э.В. Солнце - дневная звезда : пособие для учащихся / Э.В. Кононович. – Москва : Просвещение, 1982. – 112 с.
1371066
  Солонский Ю.А. Солнце - загадки и открытия : в помощь лектору / Ю.А. Солонский, Е.Д. Хилов. – Ленинград : Знание, 1989. – 31 с.
1371067
  Крепис И.Б. Солнце - людям / И.Б. Крепис. – Кишинев, 1989. – 84с.
1371068
   Солнце - на-гора. – М., 1966. – 135с.
1371069
  Юнг Ч. Солнце. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Знание, 1899. – 249 с.
1371070
  Юнг Ч. Солнце : популярная монография / перевод / Ч. Юнг. – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – 232 с.
1371071
  Эпик И.П. Солнце / И.П. Эпик. – 2-е изд. – Москва-Ленинград, 1927. – 155 с.
1371072
  Эпик И.П. Солнце / И.П. Эпик. – 2-е изд. – Москва-Ленинград, 1927. – 155 с.
1371073
  Аббот Ч. Солнце : пер. с амер. изд. / Чарльз Аббот ; пер. с 2 амер. изд. Н Я. Бугославской ; под ред. и с доп. проф. Е.Я. Перепелкина. – Москва ; Ленинград : СНТИ НКТП СССР, 1936. – 462 с., [1] вкл. л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 439-462
1371074
  Харадзе Е.К. Солнце / Е.К. Харадзе. – Тбилиси : Издательство АН СССР, 1940. – 184 с.
1371075
  Сытинская Н.Н. Солнце / Н.Н. Сытинская. – Ленинград : Лениздат, 1947. – 72 с.
1371076
  Слоним Ю.М. Солнце / Ю.М. Слоним. – Ташкент : Издательство АН УзССР, 1950. – 24 с.
1371077
  Аристов Г.А. Солнце / Г.А. Аристов ; под ред. Є.Р. Мустеля. – Москва ; Ленинград : ГИТТЛ, 1950. – 57 с. – Библиогр.: с. 57. – (Научно-популярная библиотека)
1371078
  Аристов Г.А. Солнце / Г.А. Аристов. – 2-е изд., перераб. – Москва : ГИТТЛ, 1953. – 64 с. – (Научно-просвет. библиотека ; № 53)
1371079
  Аристов Г.А. Солнце / Г.А. Аристов. – 3-е изд., перераб. – Москва : ГИТТЛ, 1954. – 40 с. – (Научно-просвет. библиотека ; № 4)
1371080
  Пикельнер С.Б. Солнце / С.Б. Пикельнер. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 84 с.
1371081
  Раджаби Т. Солнце : стихи / Т. Раджаби; пер. с узб. – Ташкент : Еш гвардия, 1969. – 30 с.
1371082
  Белый А. Солнце : избр. стихотворения : [для ст. возраста] / Андрей Белый ; [сост., авт. предисл., с. 5-28, и примеч. Н.В. Банников ; худож. Е.М. Ульянова]. – Москва : Детская литература, 1992. – 253, [2] с. : ил. – ISBN 5-08-000913-6
1371083
  Рассоха А.А. Солнце / Рассоха Александр. – Симферополь : Інтерсервіс, 2013. – 354, [1] с. : ил. – Без тит. л. – ISBN 978-617-696-168-0
1371084
  Абу-Бакар Ахмедхан Солнце в "Гнезде орла" : повести : [пер. с даргин.] / Ахмедхан Абу-Бакар ; [худож. А. Ганчалюка]. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 320 с. : ил.
1371085
  Тваровский М. Солнце в архитектуре / М. Тваровский. – Москва, 1977. – 288 с.
1371086
  Давыдов А.М. Солнце в березняке / А.М. Давыдов. – Куйбышев, 1962. – 56с.
1371087
  Климушкин В.М. Солнце в глаза / В.М. Климушкин. – Свердловск, 1978. – 239с.
1371088
  Романенко А.С. Солнце в глазах / А.С. Романенко. – М., 1966. – 83с.
1371089
  Саидов Б.С. Солнце в горах : стихи / Билал Саидов; пер. с чечен. В.Сергеева и В.Чиж. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1966. – 76 с.
1371090
  Серпин Я. Солнце в горах. / Я. Серпин. – Нальчик, 1963. – 108с.
1371091
  Брагинский Э.В. Солнце в декабре / Э.В. Брагинский. – Москва, 1969. – 176с.
1371092
  Алексеева А.И. Солнце в день морозный / А.И. Алексеева. – Москва, 1978. – 176с.
1371093
  Дементьев А.Д. Солнце в доме / А.Д. Дементьев. – Москва, 1964. – 90с.
1371094
  Охременко В.И. Солнце в зените / В.И. Охременко. – К, 1936. – 167с.
1371095
  Иванов А.М. Солнце в зените / А.М. Иванов. – Москва, 1958. – 146с.
1371096
  Часовников А.М. Солнце в зените. / А.М. Часовников. – Кострома, 1962. – 144с.
1371097
  Бабаджан Р.Н. Солнце в зрачках : стихи и поэма / Бабаджан Р. ; пер. с узбек. С. Северцева, Л. Халифа. – Москва : Совецкий писатель, 1969. – 127 с., [1] портр.
1371098
  Поликарпов С.И. Солнце в колесах / С.И. Поликарпов. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 159 с.
1371099
  Сергеев Н. Солнце в крови / Н. Сергеев. – Грозный, 1959. – 64с.
1371100
  Подкопаев В.С. Солнце в ладонях / В.С. Подкопаев. – Краснодар, 1970. – 64с.
1371101
  Максаев А.В. Солнце в лемехах. Стихи / А.В. Максаев. – Волгоград, 1973. – 79с.
1371102
  Оленич-Гнененко Солнце в листве / Оленич-Гнененко. – Ростов -на-Дону, 1945. – 35с.
1371103
  Коковин Е.С. Солнце в ночи / Е.С. Коковин. – Архангельск, 1963. – 123с.
1371104
  Палий Г.Я. Солнце в ночи / Г.Я. Палий. – М, 1970. – 118с.
1371105
  Петров П.П. Солнце в озере / П.П. Петров. – Л., 1969. – 47с.
1371106
  Ансори Ф. Солнце в пути : поэма и стихи / Файзулло Ансори;. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1957. – 79 с. : ил., 1 л. портр. – (Шмуцтит: Декада таджикской литературы и искусства)
1371107
  Бондаренко Н.А. Солнце в ромашках / Н.А. Бондаренко. – Ташкент, 1974. – 30с.
1371108
  Корнеев А.А. Солнце в росе. / А.А. Корнеев. – Рязань, 1963. – 64с.
1371109
  Левушкин А.И. Солнце в руках / А.И. Левушкин. – Архангельск, 1965. – 112с.
1371110
  Курьянов Т.Н. Солнце в снегу / Т.Н. Курьянов. – Л, 1974. – 120с.
1371111
  Ердаков С.В. Солнце в спицах / С.В. Ердаков, В.А. Капитонов. – М., 1981. – 64с.
1371112
   Солнце в стене. – М., 1979. – 215с.
1371113
  Бакуменко Д.А. Солнце в строю : стихи / Д.А. Бакуменко ; авториз. пер. с укр. А. Медущенко. – Москва : Воениздат, 1965. – 125 с., 1 л. портр.
1371114
  Карасев Е.А. Солнце в тебе / Е.А. Карасев. – М, 1965. – 67с.
1371115
  Лопатин В.В. Солнце в траве / В.В. Лопатин. – Харьков, 1966. – 77с.
1371116
  Мирнели М. Солнце в тростниках : стихи / Мириан Мирнели ; пер. с груз. И.Кашежевой. – Москва : Советский писатель, 1983. – 79 с.
1371117
  Митрошенков В.А. Солнце в упряжке / В.А. Митрошенков. – М., 1970. – 48с.
1371118
  Царева А.К. Солнце в цехе / А.К. Царева. – Саранск, 1990. – 124с.
1371119
  Карпельцева Е.М. Солнце вешнее / Е.М. Карпельцева. – Рязань, 1960. – 96с.
1371120
  У Тейн Пхей Мьин Солнце взойдет... / Тейн Пхей Мьин У. – М, 1974. – 284с.
1371121
  Солкин В.В. Солнце властителей : древнеегипетская цивилизация эпохи Рамессидов / В.В. Солкин. – Москва : Алетейа, 2000. – 261, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце кн. – ISBN 5-89321-058-1
1371122
   Солнце во все небо. – Хабаровск, 1973. – 487с.
1371123
   Солнце во все небо. – Хабаровск, 1976. – 640с.
1371124
  Костров В.А. Солнце во дворе: кн. лирики / В.А. Костров. – М., 1978. – 191с.
1371125
  Силантьев В.И. Солнце возращается Египту / В.И. Силантьев. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 155 с.
1371126
  Джакели Д. Солнце все-таки взойдет. / Д. Джакели. – М, 1973. – 224с.
1371127
  Лихарев Б.М. Солнце все выше. / Б.М. Лихарев. – Л., 1959. – 131с.
1371128
   Солнце вселенной моей. – М., 1983. – 90с.
1371129
  Шульц Рональд Солнце встает на западе : Экология // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 144-168 : Фото. – ISSN 1029-5828
1371130
  Сун С. Солнце встает над древней землей / С. Сун. – М., 1964. – 85с.
1371131
  Тарба И.К. Солнце встает у нас : роман / Иван Тарба ;. – Москва : Советский писатель, 1970. – 224 с.
1371132
  Чосич Добрица Солнце далеко. / Чосич Добрица. – М., 1956. – 63с.
1371133
  Чосич Добрица Солнце далеко. / Чосич Добрица. – М., 1956. – 332с.
1371134
   Солнце для каждого. – М., 1964. – 302с.
1371135
  Фивег Г. Солнце доктора Бракка / Г. Фивег. – Л., 1965. – 174с.
1371136
  Тычина Павел Григорьевич Солнце дружбы : Стихи / Тычина Павел Григорьевич; Пер. с укр. – Москва : Советский писатель, 1954. – 152с.
1371137
   Солнце дружбы. – Фрунзе, 1963. – 167с.
1371138
  Кожевников А.В. Солнце ездит на оленях / А.В. Кожевников. – Москва, 1972. – 448с.
1371139
  Федоров А.М. Солнце жизни : [Путевые впечатления] ; Ч. 1-2 / А.М. Федоров. – Санкт-Петербург : Московское книгоиздательство
Ч. 2. – 1917. – 226 с.
1371140
  Обновленский Б.П. Солнце за плечами. / Б.П. Обновленский. – Тула, 1969. – 31с.
1371141
  Машара М. Солнце за решеткой : роман / Михаил Машара ;. – Москва, 1973. – 608 с.
1371142
  Машара М. Солнце за решеткой : роман / Михаил Машара ;. – Москва, 1980. – 671 с.
1371143
  Титов К.М. Солнце загорается за Сожем / К.М. Титов. – Минск : Мастац. літ., 1978. – 191с.
1371144
  Варшавский И.И. Солнце заходит в Дономаге / И.И. Варшавский. – Москва, 1966. – 240с.
1371145
  Эллингер Т. Солнце заходит... / Т. Эллингер. – Москва : Наука, 1965. – 152с.
1371146
  Ладонщиков Г.А. Солнце землю радует / Г.А. Ладонщиков. – Москва, 1979. – 111 с.
1371147
   Солнце землю целовало : Сихи поэтов Серебряного века о природе. – Москва : ЭКСМО, 2005. – 352с. : ил. – ISBN 5-699-13824-2
1371148
  Мустель Э.Р. Солнце и атмосфера Земли / Э.Р. Мустель. – Москва : ГИТТЛ, 1957. – 103 с.
1371149
  Витинский Ю.И. Солнце и атмосфера Земли / Ю.И. Витинский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 351 с.
1371150
  Эллисон М.А. Солнце и его влияние на Землю: введение в исследование проблемы Земля - Солнце : пер. с англ. / М.А. Эллисон. – Москва : ГИФМЛ, 1959. – 216 с.
1371151
  Шаронов В.В. Солнце и его наблюдение / В.В. Шаронов. – 2-е изд. – Москва : ГИТТЛ, 1953. – 220 с.
1371152
  Ивановский М.П. Солнце и его семья / М.П. Ивановский. – Ленинград : Детгиз, 1954. – 424 с.
1371153
  Могилевский Б.Л. Солнце и жизнь / Б.Л. Могилевский. – М, 1947. – 52с.
1371154
  Войнилович П.В. Солнце и жизнь Земли / П.В. Войнилович. – Москва, 1944. – 23с.
1371155
  Базыкин В.В. Солнце и жизнь на Земле / В.В. Базыкин. – Москва : Знание, 1973. – 54 с. : ил. – (В помощь лектору / О-во "Знание" РСФСР, Науч.-метод. совет по пропаганде физики, математики, астрономии и космонавтики)
1371156
  Войнилович П.В. Солнце и Земля / П.В. Войнилович. – Москва : Госбибиздат, 1945. – 32 с.
1371157
  Попов П.И. Солнце и Земля : научно-поп. лекции (колхозная серия) / П.И. Попов. – Москва : Правда, 1949. – 20 с.
1371158
  Попов П.И. Солнце и Земля / П.И. Попов. – Москва : Правда, 1950. – 20 с.
1371159
  Попов П.И. Солнце и Земля / П.И. Попов. – Москва : Воениздат, 1951. – 72 с.
1371160
  Иванов-Холодный Солнце и ионосфера (коротковолновое излучение Солнца и его воздействие на ионосферу) / Иванов-Холодный, Г.М. Никольский. – Москва : Наука, 1969. – 456 с.
1371161
  Мирошниченко Л.И. Солнце и космические лучи / Л.И. Мирошниченко. – Москва : Знание, 1970. – 80 с.
1371162
  Герт Ю.М. Солнце и кошка / Ю.М. Герт. – Алма-Ата, 1976. – 268с.
1371163
  Всехсвятский С.К. Солнце и межпланетное пространство / С.К. Всехсвятский. – Киев : Издательство АН УССР, 1963. – 85 с. – (Научно-популярная литература)
1371164
  Азаров В.Б. Солнце и море : стихи / В.Б. Азаров. – Москва ; Ленинград : Гослитиздат, 1963. – 203 с. : ил., портр.
1371165
  Арутюнян С.М. Солнце и море : стихи / Сагел Арутюнян ; пер. с арм. Г. Регистена. – Москва : Советский писатель, 1972. – 111 с. : ил.
1371166
  Чижевский А.Л. Солнце и мы / А.Л. Чижевский. – Москва, 1963. – 48с.
1371167
  Мельман А. Солнце и пепел. Олег даль: зигзаги судьбы известного актера театра и кино // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 30. – С. 12


  "Его с нами нет без малого четыре десятилетия… Сколько же еще он мог сыграть, этот неповторимый, абсолютно ни на кого не похожий, ломкий гений! Он всегда был недоволен собой. Его душа жаждала чего-то неведомого, но самого наивысочайшего. Он так и умер ...
1371168
  Айвазян С.М. Солнце и планеты / С.М. Айвазян ; Упр. цв. металлургии АрмССР, Геологоразв. произв. трест. – Ереван : Айастан, 1971. – 164 с.
1371169
  Жарковский М.И. Солнце и радуга / М.И. Жарковский. – Тула, 1968. – 32с.
1371170
  Воловик М.Я. Солнце и свинья / М.Я. Воловик. – Уфа, 1952. – 48с.
1371171
  Гали М. Солнце и слезы : стихи и поэма / М. Гали; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1965. – 98 с.
1371172
  Сорокин Л.Л. Солнце и снег / Л.Л. Сорокин. – Свердловск, 1969. – 111с.
1371173
  Мощенко В.Н. Солнце и снега / В.Н. Мощенко. – Донецк, 1970. – 112с.
1371174
   Солнце и солнечно-земные связи: советские космические средства исследования. – Москва : Издательство АпН, 1979. – 24 с.
1371175
  Зинько Ф.З. Солнце и тени Средиземноморья / Ф.З. Зинько. – Одесса, 1988. – 93с.
1371176
  Шумилкин И.Е. Солнце и туча / И.Е. Шумилкин. – Саранск, 1967. – 56с.
1371177
  Мотес Э. Солнце и урожай / Э. Мотес. – Москва, 1983. – 127 с.
1371178
  Русин Н.П. Солнце и хлеб / Н.П. Русин, Л.А. Флит. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 167с.
1371179
   Солнце и хлеб. – М., 1987. – 255с.
1371180
  Колтун М.М. Солнце и человечество / М.М. Колтун. – Москва : Детская литература, 1981. – 127 с.
1371181
  Емельянов А.Ф. Солнце и Эртине. / А.Ф. Емельянов. – Кызыл, 1963. – 72с.
1371182
  Конорев Л.Ф. Солнце играет : рассказы / Конорев Л.Ф. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1968. – 104 с.
1371183
   Солнце из-за облаков. – М., 1973. – 79с.
1371184
  Лавлинский Л.И. Солнце красное / Л.И. Лавлинский. – Москва, 1984. – 142с.
1371185
  Козин В.Р. Солнце Лебаба / В.Р. Козин. – Москва-Л., 1930. – 120с.
1371186
  Кутуй Р. Солнце лежит на рельсах. / Р. Кутуй. – Казань, 1964. – 96с.
1371187
  Андреев А.А. Солнце Ленинграда : стихи / А.А. Андреев. – Ленинград : Советский писатель, 1961. – 163 с. : портр.
1371188
  Усова Л.Т. Солнце Магнитки / Л.Т. Усова. – Алма-Ата, 1981. – 72с.
1371189
  Шатберашвили Г.И. Солнце мертвых : повесть и рассказы / Г.И. Шатберашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1964. – 224 с.
1371190
  Бласко Ибаньес Солнце мертвых : рассказы / Ибаньес В. Бласко ; пер. с испан. Д. Выгодского ; [предисл. Н. Снетковой ; ил.: Г. Дауман]. – Москва : Художественная литература, 1965. – 168 с. : ил.
1371191
  Шмелев И.С. Солнце мертвых / И.С. Шмелев. – Москва, 1991. – 205с.
1371192
  Шмелев И.С. Солнце мертвых : эпопея : рассказы : письма / Иван Шмелев. – Москва : РАГС, 2007. – 288 с. – (Россия 20 век. Колокола разлома.). – ISBN 978-5-7729-0303-2
1371193
   Солнце на березах. – Смоленск, 1958. – 274с.
1371194
  Маневич А.Л. Солнце на березах / А.Л. Маневич. – М., 1959. – 212с.
1371195
  Пальчиков В.И. Солнце на вкус / В.И. Пальчиков. – Элиста, 1965. – 96с.
1371196
  Тимонен А.Н. Солнце на всех одно / Антти Тимонен ;. – Москва : Советский писатель, 1985. – 352 с.
1371197
  Малышев Н.И. Солнце на дне ручья. / Н.И. Малышев. – М.Л., 1965. – 78с.
1371198
  Махмудов Ш. Солнце на дороге. / Ш. Махмудов. – М., 1962. – 82с.
1371199
  Русин Н.П. Солнце на Земле / Н.П. Русин, Л.А. Флит. – Москва : Советская Россия, 1971. – 205с.
1371200
  Бургиу Я. Солнце на костылях : рассказы / Я. Бургиу; авториз. пер. с молд. А.Кукульского. – Кишинев : Картя молдавеняскэ, 1969. – 68 с.
1371201
  Шумаков Н.Ф. Солнце на кургане / Н.Ф. Шумаков. – М, 1984. – 119с.
1371202
  Буми-Папа Солнце на ладони : стихи : пер. с греч. / Буми-Папа Р. ; [сост. и авт. предисл. П. Антеос] ; [ил.: В. Кульков]. – Москва : Прогресс, 1966. – 120 с. – (Современная зарубежная поэзия)
1371203
   Солнце на ладони. – Челябинск, 1970. – 76с.
1371204
  Кутуй Р. Солнце на ладони : повести и рассказы / Рустем Кутуй. – Москва : Современник, 1973. – 286 с.
1371205
  Вайнер М.И. Солнце на лето / М.И. Вайнер. – Пенза, 1964. – 223с.
1371206
  Альтовская Н.Н. Солнце на листьях / Н.Н. Альтовская. – Ленинград, 1957. – 59с.
1371207
  Артамонов И.И. Солнце на лыжах : стихи : пер. с якут. / Иннокентий Артамонов ; худож. И.И. Бабаянц. – Москва : Советский писатель, 1976. – 87 с. : ил.
1371208
  Данилов С.Я. Солнце на марше / С.Я. Данилов. – М, 1971. – 176с.
1371209
  Бершадский В.А. Солнце на мачтах : стихи / В.А. Бершадский. – Одесса : Книжное издательство, 1962. – 135 с.
1371210
  Штейн Б.С. Солнце на перекладине / Б.С. Штейн. – Таллин, 1990. – 64с.
1371211
  Горбунов Д.М. Солнце на поводьях / Д.М. Горбунов. – М, 1965. – 115с.
1371212
  Ливанов А.К. Солнце на полдень / А.К. Ливанов. – Москва, 1984. – 416с.
1371213
  Ливанов А.К. Солнце на полдень / А.К. Ливанов. – М., 1985. – 382с.
1371214
   Солнце на продажу. – М., 1983. – 432с.
1371215
  Шутенко Г.К. Солнце на ресницах / Г.К. Шутенко. – Минск, 1984. – 151с.
1371216
  Пятков Г.И. Солнце на скалах. / Г.И. Пятков. – Симферополь, 1958. – 88с.
1371217
  Станишич Й. Солнце на скале. / Й. Станишич. – Л., 1986. – 229с.
1371218
  Эйгенсон М.С. Солнце на службе Земле : стенограмма публ. лекции / М.С. Эйгенсон. – Ленинград : Всесоюзн.общество по распространению полит. и науч. знаний, 1951. – 32 с.
1371219
  Бишоф Юрген Солнце на службе. Ставка на солнце / Бишоф Юрген, Лима Педро, Псаила Филипп // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 5 (170). – С. 44-53 : фото. – ISSN 1029-5828
1371220
  Козлов В.Ф. Солнце на стене. / В.Ф. Козлов. – Л., 1969. – 376с.
1371221
  Козлов В.Ф. Солнце на стене. / В.Ф. Козлов. – Москва, 1975. – 368с.
1371222
  Калинина Инна Солнце на тарелке // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – апрель (№ 91). – С. 38 : фото
1371223
  Рогов А.П. Солнце на холсте. / А.П. Рогов. – Куйбышев, 1964. – 152с.
1371224
  Листовский П А. Солнце над Бабатагом / П А. Листовский, . – Ташкент, 1953. – 408с.
1371225
  Листовский П А. Солнце над Бабатагом / П А. Листовский, . – Ташкент, 1963. – 459с.
1371226
  Листовский П А. Солнце над Бабатагом / П А. Листовский, . – Ташкент, 1975. – 460с.
1371227
   Солнце над барханами. – Москва, 1964. – 319 с.
1371228
   Солнце над Волгой. – Калинин : Московский рабочий, 1967. – 376с.
1371229
  Насырова Х. Солнце над Востоком / Х. Насырова. – М, 1962. – 270с.
1371230
  Сулейманов А. Солнце над горами / А. Сулейманов. – Махачкала, 1948. – 91 с.
1371231
  Фурнаджиев Н. Солнце над горами / Н. Фурнаджиев. – М, 1963. – 112с.
1371232
  Прохватилов В.А. Солнце над горизонтом / В.А. Прохватилов. – Л., 1987. – 302с.
1371233
  Упеник М. Солнце над городом / М. Упеник. – М., 1971. – 80с.
1371234
  Эльгар К. Солнце над Дзалукой : стихи / Кашиф Эльгар ; пер. с кабард. – Москва : Советский писатель, 1961. – 64 с.
1371235
  Козлов Н.А. Солнце над кряжами / Н.А. Козлов. – Орджоникидзе, 1982. – 287с.
1371236
  Лисовский К.Л. Солнце над Курейкой / К.Л. Лисовский. – Москва, 1952. – 100с.
1371237
   Солнце над лесами. – Йошкар-Ола, 1970. – 400с.
1371238
   Солнце над лесами. – Йошкар-Ола, 1979. – 383с.
1371239
  Евсеенко И.И. Солнце над лугом / И.И. Евсеенко. – Воронеж, 1977. – 215с.
1371240
   Солнце над морем. – Калининград, 1964. – 214с.
1371241
  Уксусов И.И. Солнце над Невой. / И.И. Уксусов. – Л., 1985. – 670с.
1371242
   Солнце над океаном. – Хабаровск, 1982. – 704с.
1371243
  Авдеенко Ю.Н. Солнце над окопами : повесть, рассказы / Ю.Н. Авдеенко ; [ил.: Н. Захаржевский]. – Москва : Воениздат, 1968. – 252 с. : ил.
1371244
   Солнце над Пармой. – Молотов, 1956. – 159с.
1371245
  Павлов Б. Солнце над просекой / Б. Павлов. – Уфа, 1968. – 120 с.
1371246
  Дин Л. Солнце над рекой Сангань / Л. Дин. – М., 1949. – 300с.
1371247
  Дин Л. Солнце над рекой Сангань / Л. Дин. – Л., 1950. – 96с.
1371248
  Дин Л. Солнце над рекой Сангань / Л. Дин. – 2-е изд. – М., 1952. – 296с.
1371249
  Георгиу Г. Солнце над селом : рассказы / Г. Георгиу. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1963. – 191 с.
1371250
  Ругин Р.П. Солнце над снегами : повести, рассказы / Р.П. Ругин; пер. с хантыйск. – Свердловск, 1986. – 206 с.
1371251
  Еремин Д.И. Солнце над степью / Д.И. Еремин. – Москва, 1965. – 524с.
1371252
   Солнце над тундрой : Ненецкий автономный округ. – Москва, 1979. – 143с.
1371253
  Балин А.И. Солнце над цехом : стихи / А.И. Балин. – Москва : Сов. писатель, 1961. – 152 с.
1371254
  Кеулькут В.Г. Солнце над Чукоткой : стихи / Виктор Кеулькут; пер. с чукот. – Москва : Советская Россия, 1966. – 111 с.
1371255
   Солнце над шиханами. – Уфа, 1969. – 139с.
1371256
  Мелентьев В.Г. Солнце над школой / В.Г. Мелентьев. – М, 1961. – 158с.
1371257
   Солнце нашей поэзии. – М. : Правда, 1989. – 461 с.
1371258
  Снегов С.А. Солнце не заходит / С.А. Снегов. – Калининград, 1959. – 381с.
1371259
  Айбек Солнце не померкнет / Айбек. – Москва : Военное издательство. – 216 с.
1371260
  Шмушкевич М.Ю. Солнце не угасает / М.Ю. Шмушкевич. – Киев, 1958. – 324с.
1371261
   Солнце незакатное. – Благовещенск, 1959. – 48 с.
1371262
  Кононович Э.В. Солнце открывает тайны / Э.В. Кононович. – Москва : Знание, 1962. – 48с.
1371263
  Абдашев Ю.Н. Солнце пахнет пожаром : роман / Юрий Абдашев ; [худож. Г. К. Забелина]. – Краснодар : Кн. изд-во, 1989. – 285, [2] с. : ил.
1371264
  Шогенцуков А.О. Солнце перед ненастьем : повесть / А.О. Шогенцуков. – Нальчик : Кабардино-Балкар. кн. изд-во, 1964. – 124 с.
1371265
  Бородкин С Ю. Солнце под крышей / С Ю. Бородкин, . – Ярославль, 1982. – 384с.
1371266
  Веян А. Солнце поднимается выше : поэма / А. Веян; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1959. – 64 с.
1371267
  Китаин В.С. Солнце поднимается на востоке / В.С. Китаин, В.Д. Осипов. – М, 1959. – 96с.
1371268
  Осипов В.Д. Солнце поднимается на востоке / В.Д. Осипов, В.С. Китаин. – Тамбов, 1962. – 136с.
1371269
  Халаминский Солнце принадлежит всем / Халаминский, ю.Я. – М., 1964. – 77с.
1371270
  Ворошилов В.С. Солнце продолжает светить / В.С. Ворошилов. – Кемерово, 1963. – 285с.
1371271
  Ворошилов В.С. Солнце продолжает светить / В.С. Ворошилов. – Москва, 1964. – 293с.
1371272
  Ворошилов В.С. Солнце продолжает светить / В.С. Ворошилов. – Москва, 1965. – 306с.
1371273
  Ворошилов В.С. Солнце продолжает светить / В.С. Ворошилов. – Москва, 1971. – 480с.
1371274
   Солнце продолжает светить. – Алма-Ата, 1973. – 63с.
1371275
  Ланцов Н.А. Солнце просыпается / Н.А. Ланцов. – М, 1985. – 79с.
1371276
  Джологуа В. Солнце рождается в океане / Джологуа В. – Москва, 1988. – 295 с.
1371277
  Кербабаев Б.М. Солнце с севера : повести / Б.М. Кербабаев; пер. с туркм. – Москва : Советский писатель, 1971. – 431 с.
1371278
  Захаров С.И. Солнце с четырех сторон / С.И. Захаров. – Йошкар-Ола, 1978. – 207с.
1371279
  Фрейлих С.И. Солнце светит всем / С.И. Фрейлих. – Москва, 1961. – 69с.
1371280
  Фрейлих С.И. Солнце светит всем. / С.И. Фрейлих. – М, 1976. – 191с.
1371281
  Розанов В.А. Солнце сияет для нас! / В.А. Розанов. – М, 1960. – 319с.
1371282
  Квливидзе М.Г. Солнце сквозь листья : стихи / М.Г. Квливидзе. – Москва : Советский писатель, 1955. – 80 с.
1371283
  Вайсенберг Л.М. Солнце сквозь тучи / Л.М. Вайсенберг. – Ленинград, 1968. – 246с.
1371284
  Мустафин Я.М. Солнце смеется / Я.М. Мустафин. – Ижевск, 1974. – 216с.
1371285
  Цветов А.И. Солнце спрятано в каждом / А.И. Цветов. – М., 1966. – 79с.
1371286
  Колесников Г.С. Солнце степь греет. / Г.С. Колесников. – Ростов -на-Дону, 1979. – 176с.
1371287
  Вермишева С.К. Солнце стоит высоко / С.К. Вермишева. – Ереван : Айастан, 1970. – 49, [3] с.
1371288
  Митаров М. Солнце Сулака : поэма / Муталиб Митаров ; пер с табасаран. – Махачкала, 1977. – 99 с.
1371289
  Армен М.Г. Солнце у порога : повести и рассказы / Мкртич Армен ; авториз. пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1959. – 312 с.
1371290
  Родионов А В. Солнце у штурвала / А В. Родионов. – Х., 1978. – 47с.
1371291
  Цитрин Солнце улыбается всем на земле обетованной. / Цитрин, Бен-Цион, Кнаан Давид. – Тель-Авив
1. – 1991. – 167с.
1371292
  Черняк Ю Солнце улыбается добрым / Ю Черняк. – Ярославль, 1964. – 204с.
1371293
  Пестушко Валерий Солнце успокаивается? : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 52
1371294
  Гордин Р.Р. Солнце Фэт-Фрумоса / Р.Р. Гордин. – Кишинев, 1968. – 131с.
1371295
  Балакаев А.Г. Солнце, благослови меня : повесть : [для сред. и ст. возраста] / Алексей Балакаев ; авториз. пер. с калм. Г. Семенова ; худож. В. Челинцова. – Москва : Детская литература, 1984. – 95 с.
1371296
  Калимуллин И. Солнце, влейся в песню / И. Калимуллин. – Казань : Татарское кн.изд-во, 1966. – 64 с.
1371297
  Воробьев-Обухов Алексей Солнце, воздух и вода : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 3. – С. 86-89 : Фото
1371298
  Семейкин Б.Е. Солнце, его дети и внуки / Б.Е. Семейкин. – Харьков : Госиздат Украины, 1925. – 75 с.
1371299
  Тимирязев К.А. Солнце, жизнь и хлорофилл : избранные работы / К.А. Тимирязев. – Москва : Сельхозгиз, 1956. – 228 с.
1371300
  Смарт В. Солнце, звезды и вселенная : пер. с англ. / В. Смарт. – Москва, Ленинград : ОНТИ, 1935. – 322 с.
1371301
  Чекалов Л. СОлнце, здравствуй. / Л. Чекалов, А. Яковлев. – Москва, 1966. – 128с.
1371302
  Колдунов С.А. Солнце, которое не заходит. Роман. / С.А. Колдунов. – Москва, 1957. – 404с.
1371303
  Вуд Дж. Солнце, Луна и древние камни : пер. с англ. / Дж. Вуд. – Москва : Мир, 1981. – 268 с.
1371304
  Ероховец А.С. Солнце, не падай / А.С. Ероховец. – Красноярск, 1968. – 286с.
1371305
  Эйгенсон М.С. Солнце, погода и климат / М.С. Эйгенсон. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1963. – 275 с.
1371306
   Солнце, погода и климат / Герман, , Р. Джон, Голдберг, , А. Ричард. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 319с.
1371307
   Солнце, электричество, жизнь. – Москва, 1969. – 104с.
1371308
   Солнце, электричество, жизнь. – Москва, 1972. – 123с.
1371309
  Занис Е.С. Солнце. Цвет. Человек / Е.С. Занис. – Баку, 1974. – 61с.
1371310
  Эпик И.П. Солнце: по новейшим исследованиям / И.П. Эпик. – Москва : Книжная помощь, 1922. – 119 с.
1371311
  Эпик И.П. Солнце: по новейшим исследованиям / И.П. Эпик. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1925. – 155 с.
1371312
  Агузаров А.Т. Солнцеворот : роман / Агузаров А.Т. ; пер. В.Чукреева. – Орджоникидзе : Ир, 1970. – 295 с.
1371313
  Агузаров А.Т. Солнцеворот : роман / Ахсарбек Агузаров ; пер. с осет. В.Чукреева. – Москва : Современник, 1976. – 287 с.
1371314
  Демурханашвили С. Солнцеворот : повесть / С. Демурханашвили; пер. с груз. – Москва : Политиздат, 1986. – 351 с.
1371315
  Полуянов И.Д. Солнцеворот : Сборник / Иван Полуянов. – Архангельск ; Вологда : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1986. – 509 с.
1371316
  Матвеева Н. Солнцеворот : праздники, обычаи, предания. (Церковно-народный месяцеслов) / H. Матвеева. – Киев : Український центр духовної культури, 1995. – 240 с. – ISBN 5-7707-6288-8
1371317
  Эренбург И.Г. Солнцеворот (октябрь1941-февраль 1942) / И.Г. Эренбург. – М, 1942. – 96с.
1371318
  Дымов Осип Солнцеворот [рассказы] и Ню [трагедия] / Осип Дымов [псевд.]. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Шиповник, 1913. – 240 с.
1371319
  Тарасенко Н.Ф. Солнцеворот. / Н.Ф. Тарасенко. – Симферополь, 1977. – 80с.
1371320
  Дрозд В.Г. Солнцеворот. / В.Г. Дрозд. – М., 1990. – 432с.
1371321
  Луговской В.А. Солнцеворот. Синяя весна / В.А. Луговской. – Москва, 1961. – 179с.
1371322
  Гуков О.Я. Солнцеголовый - (Флаттер) / О.Я. Гуков. – Воронеж, 1970. – 206с.
1371323
  Монтан Ив Солнцем полна голова. / Монтан Ив. – Москва, 1956. – 183с.
1371324
  Монтан Ив Солнцем полна голова. / Монтан Ив. – Москва : Искусство, 1956. – 144 с.
1371325
  Водолагин А.В. Солнцепоклонник. // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2007. – № 3 (25). – С. 205-211.
1371326
  Савельев М.П. Солнцепоклонники / М.П. Савельев. – Москва, 1982. – 63с.
1371327
   Солнцестояние. – Саранск, 1974. – 183с.
1371328
  Антошкин Е.А. Солнцестояние : стихи / Евгений Антошкин. – Москва : Правда, 1976. – 32 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 13)
1371329
  Козаев И.С. Солнцестояние. Стихи и поэма ("Возвращение"). / И.С. Козаев. – М., 1975. – 78с.
1371330
  Жуков Борис Солнцу и ветру навстречу // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 78-90 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1371331
  Терзян А. Солнцу навстречу / А. Терзян. – Ереван, 1956. – 37с.
1371332
   Солнцу навстречу. – Саратов, 1960. – 60с.
1371333
  Шор Б.М. Солнцу навстречу / Б.М. Шор. – Петропавловск-Камчатский, 1961. – 41с.
1371334
   Солнцу навстречу. – М., 1982. – 126с.
1371335
  Николаев В.А. Солнышко - всем / В.А. Николаев. – М, 1976. – 220с.
1371336
  Вечканов С. Солнышко : стихи / С. Вечканов; пер. с морд.-эрзя И.Пеняева. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1960. – 80 с.
1371337
  Дементьева Л.Н. Солнышко / Л.Н. Дементьева. – Днепропетровск, 1989. – 14с.
1371338
   Солнышко : Трофей: зонтик // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 8. – С. 108 : Іл.
1371339
  Никонов Н.Г. Солнышко в березах / Н.Г. Никонов. – Свердловск, 1974. – 280с.
1371340
  Никонов Н.Г. Солнышко в березах / Н.Г. Никонов. – М, 1980. – 381 с.
1371341
  Алункачева Гулизар Солнышко за Полярным кругом : Слово о коллеге // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 19. – С. 44. – ISSN 1727-4893
1371342
  Алункачева Гулизар Солнышко за Полярным кругом : Слово о коллеге // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 19. – С. 44. – ISSN 1727-4893
1371343
  Волков В.А. Солнышко моё / В.А. Волков. – Саранск, 1978. – 67 с.
1371344
   Соло 2. – М., 1991. – 96с.
1371345
  Холодов Ю. Соло для альта : [новеллы и повесть] / Юрий Холодов. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2006. – 264, [6] с. – (Русское зарубежье : коллекция поэзии и прозы). – ISBN 5-89329-864-0
1371346
  Баранов Віктор Соло для всієї родини : П"єса // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 145-169. – ISSN 0208-0710
1371347
  Рожен А. Соло для выхлопной трубы. Украинские ученые предлагают неожиданные технологии превращения тепла в электричество // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 7 марта (№ 10/11). – С. 19


  Чтобы рассказать о термоэлектричестве, академик НАНУ Лукьян Анатычук не прибегает к сложным моделям. Он любит наглядную простоту. Обычно ставит чашку с кипятком на термоэлектрическую пластинку, и сразу же происходит чудо - начинает вращаться пропеллер ...
1371348
  Кулис Э. Соло для лета : повести, рассказы / Э. Кулис; пер. с латыш. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 222 с.
1371349
   Соло для оркестра. – М., 1987. – 526с.
1371350
  Андреева Н. Соло для пистолета с оркестром / Наталья Андреева. – Москва ; Владимир : АСТ : Астрель : ВКТ, 2011. – 318, [2] с.
1371351
  Прохоров В.Ф. Соло на балалайке / В.Ф. Прохоров. – М., 1982. – 208с.
1371352
   Соло на гитаре : сборник адаптированных рассказов на испанском языке. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1987. – 94 с.
1371353
  Жуков Борис Соло на губе / Жуков Борис, Гомилле Аксель // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 124-132 : фото
1371354
  Малыгин Ю.М. Соло на розе ветров : Стихотворения. / Ю.М. Малыгин. – Одесса, 1997. – 95с.
1371355
  Жиленко І.В. Соло на сольфі : поезії / І.В. Жиленко. – Київ : Молодь, 1965. – 78 с.
1371356
  Іваничук Р. Соло на флейті : Оповідання // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 3/4. – С. 16-90. – ISSN 0130-1608
1371357
  Казаков М.В. Соло на ЭВМ / М.В. Казаков, Н.С. Слепцов. – М, 1988. – 191с.
1371358
  Золотоноша Л.А. Соло Свічі : вірші / Л.А. Золотоноша. – Київ : Фенікс, 2001. – 136 с. – ISBN 966-581-258-0
1371359
  Вертіль О. Соло, що стало піснею Україні // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 22 травня (№ 97). – С. 5


  В Уманському педагогічному університеті дбають про можливості професійного зростання майбутніх випускників у європейському просторі.
1371360
  Лавик-Гудолл Соло: История щенка гиеновой собаки / Лавик-Гудолл, Гуго, ван. – М., 1977. – 110с.
1371361
  Деко О.А. Солов""ї співають на світанні / О.А. Деко. – К, 1988. – 263с.
1371362
  Корнієнко О.З. Солов""ї співають навесні / О.З. Корнієнко. – К, 1962. – 124с.
1371363
  Єжов В.І. Солов""їна ніч. / В.І. Єжов. – К, 1969. – 84с.
1371364
  Дудін М.О. Солов"ї / М.О. Дудін. – К., 1976. – 159с.
1371365
  Ярош Я.Є. Солов"їна діброва / Я.Є. Ярош. – Ужгород, 1982. – 88с.
1371366
  Коваль Г.П. Солов"їна криниця : поезії / Г.П. Коваль. – Київ, 1984. – 142 с.
1371367
  Гончар О.Т. Солов"їна сторожа : Оповідання: Для мол. шк. віку / О.Т. Гончар. – Київ : Веселка, 1989. – 16с.
1371368
   Солов"їна Україна. – К., 1965. – 52с.
1371369
   Солов"їна Україна : звуковий альбом : до 100 річчя від дня народження Леніна. – Київ : Мистецтво, 1970. – 32 с.
1371370
  Шмушкевич М.Ю. Солов"їний Гай : повість / Михайло Шмушкевич. – Київ : Молодь, 1966. – 250 с.
1371371
  Сосюра В. Солов"їні далі : Поезії / В. Сосюра. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 169с.
1371372
  Хоменко І.Є. Солов"їні світанки : поезії / І.Є. Хоменко. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 138 с.
1371373
  Рыклин Г.Е. Соловей-пташечка / Г.Е. Рыклин. – Москва, 1946. – 47с.
1371374
  Бядуля З. Соловей / З. Бядуля. – Харьков, 1929. – 180 с.
1371375
  Бядуля З. Соловей : повесть / З. Бядуля; пер. с бел. – Смоленск, 1935. – 140 с.
1371376
  Винецкий Я.Б. Соловей / Я.Б. Винецкий. – Казань, 1953. – 195с.
1371377
  Бядуля З. Соловей : повесть / З. Бядуля; пер. с бел. П.Кобзаревского. – Минск : Госиздат БССР, 1960. – 157 с.
1371378
  Рахман С. Соловей : рассказы и повести, / С. Рахман. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 171 с.
1371379
  Андерсен Х.К. Соловей : сказка Анедрсена : для мл. шк. возраста / Андерсен Х.К. ; ил. Е. Нарбута. – Ленинград : Художник РСФСР, 1980. – 9 с. : ил. – (Художники детям. Из истории детской книги)
1371380
  Северянин И. Соловей / И. Северянин. – М., 1990. – 20с.
1371381
  Дарбни А.М. Соловей в амбулатории. : басни и стихи / Аршавир Дарбни; авториз. пер. с арм.Л.Гиизбурга. – Москва : Правда, 1959. – 47 с.
1371382
  Годованець Н.П. Соловей в курятнике. / Н.П. Годованець. – М, 1960. – 59с.
1371383
  Пастухова Н.М. Соловей и газовый режим Балтийского моря : Автореф... канд. геогр. наук / Пастухова Н.М.; Ленингр.гидрометеорол.ин-т. – Л, 1970. – 23л.
1371384
  Часовников А.М. Соловей из Полесья / А.М. Часовников. – Кострома, 1955. – 80с.
1371385
  Заболотских Б.В. Соловей из Шуши / Б.В. Заболотских. – Москва : Советский композитор, 1987. – 109 с.
1371386
   Соловей Леонід Антонович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 454-455. – ISBN 978-966-439-754-1
1371387
  Кильгас П. Соловей пел на заре : трагедия в 2-х ч. / Пауль Кильгас; пер. с эст. В.Поздняковой. – Таллин : Эстгосиздат, 1962. – 91 с.
1371388
  Чак А.Я. Соловей поет басом : стихи / Александр Чак; пер. с латыш. – Москва : Художественная литература, 1986. – 333 с.
1371389
  Лагоза В.М. Соловей у курнику / В.М. Лагоза. – Х, 1981. – 64с.
1371390
  Минко В.П. Соловей у міліції. / В.П. Минко. – К., 1963. – 86с.
1371391
  Волиняк П. Соловей України // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1958. – Рік 9, ч. 97, лютий : лютий. – С. 11-13


  З нагоди 60-ліття В. Сосюри.
1371392
  Соболев Л.С. Соловей.Фронтовые рассказы / Л.С. Соболев. – М, 1942. – 64с.
1371393
  Шерстюк Г.П. Соловейко. Одуд : Оповідання / Гр. Шерстюк. – [Київ] : [Укр. Учитель ; Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1911. – 14, [2] с. : мал. – (Видавництво "Український Учитель" : Ілюстрована бібліотека для дітей ; № 44)


  В кн. також урив. з віршів М.К. Вороного, Л.І. Глібова, В.І. Самійленка
1371394
  Толмасов В.А. Соловецкая повесть / В.А. Толмасов. – Архангельск, 1971. – 222с.
1371395
  Жигулин А.В. Соловецкая чайка / А.В. Жигулин. – Москва, 1979. – 333с.
1371396
  Богуславский Г.А. Соловецкие острова : путеводитель / Г.А. Богуславский. – Москва : Советская Россия, 1968. – 103с.
1371397
   Соловецкие острова. – Ленинград, 1969. – 26с.
1371398
   Соловецкие острова. – Москва, 1985. – 158 с.
1371399
  Фруменков Г.Г. Соловецкий монастырь в XVI-XIX веках как секретная государственная тюрьма и пограничная военная крепость Русского государства : Автореф... д-ра ист.наук: / Фруменков Г.Г.; ЛГУ. – Архангельск, 1966. – 31л.
1371400
  Фруменков Г.Г. Соловецкий монастырь и оборона Поморья в XVI-XIX веках. / Г.Г. Фруменков. – Архангельск, 1963. – 140с.
1371401
  Иоанн Соловецкий Сад / Архиепископ Иоанн. – Москва : София-пресс, 2003. – 272с. – ISBN 5-98068-001-2
1371402
  Барсуков Н.А. Соловецкое восстание. (1668-1676 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Барсуков Н.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. Кафедра истории СССР. – М., 1960. – 18л.
1371403
  Шубин Л. Соловецкое сидение // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 12. – С. 22-39. – ISSN 0321-1878
1371404
  Саєнко В.П. Соловецька тема в контексті життя й наукової творчості театрознавця Н. Б. Кузякіної // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 124-131. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1371405
  Саєнко В. Соловецька тема в науковій спадщині Наталії Кузякіної // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 8 (620). – С.66-74. – ISSN 0236-1477


  Стаття складається з двох мікророзділів: у першому на прикладі аналізу книжки професора Н. Кузякіної "Театр на Соловках. 1923-1937", уперше видрукуваної в Англії в серії "Русский театральній архив" 1994 р., вивчається генеза й особливості генеральної ...
1371406
  Кулиняк Д.І. Соловецький в"язень / Д.І. Кулиняк. – К., 1991. – 70с.
1371407
  Малюта Іван Соловецький могікан // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-33. – ISSN 0868-9644


  Звільнений зі сталінських концтаборів неспішно крокує з дерев"яною валізкою по алеї у Москві. Серед натовпу призупиняє перехожого з подібним простецьким саквояжем. Начебто з потребою прикурити. Глянули приязно один одному у вічі та й розійшлися. Під ...
1371408
  Шевченко С.В. Соловецький реквієм / Сергій Шевченко. – Київ : Експрес-Поліграф, 2013. – 591, [1] с., [16] арк. фотогр. : іл., портр. – Імен. покажч.: 573-586. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2530-59-9
1371409
  Береза Р. Соловій Солов"яненко. Таланту тенора з Донецька підкорилися зоряні сцени "Ла Скала" і "Метрополітен-опера" // Україна молода. – Київ, 2019. – 30 липня (№ 83). – С. 12


  "Наприкінці 70-х років минулого століття знавців, пошановувачів та меломанів оперного мистецтва вразив вихід у світ гігант-диска, випущеного всесоюзною фірмою «Мелодія», під назвою «Арії з опер зарубіжних композиторів. Співає Анатолій Солов’яненко». ...
1371410
  Короткий В.А. Соловйов Сергій Михайлович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 137. – ISBN 966-06-0393-2
1371411
  Янковська О. Соловйова Анастасія Агеївна // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 217. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
1371412
  Иоанн Блаженный Соловки - Вторая Голгофа / Блаженный Иоанн. – 6-е изд., исправл. – Киев : Саммит-книга, 2011. – 560 с. : илл. – ISBN 978-966-7889-67-8
1371413
  Потехина И.А. Соловки : Рассказы / Потехина И.А. – Москва, 1988. – 172 с.
1371414
  Листопад А. Соловки = Solovky : поетична епопея / Антоніна Листопад. – Київ : Смолоскип, 2009. – 567, [1] с. : іл., фот. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 564. – ISBN 978-966-1676-13-7
1371415
  Шевченко Сергій Соловки без ілюзій // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 46-48. – ISSN 0130-5212
1371416
  Богданова Светлана Соловки выполняют "госзаказ" : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 56-59 : Фото
1371417
  Букет Є. Соловки: земля саамів та ченців-бунтарів // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 17-23 листопада (№ 41). – С. 7


  Як москва знищила традиції Новгородщини та пертворила Соловецькі острови з найбагатшого промислового й культурного центру північного Помор"я на катівню.
1371418
  Ніколенко О. Соловки: міні-модель СРСР : Інтерв"ю / Ольга Ніколенко ; [інтерв"ю взяв] Сергій Шебеліст // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 11-12 травня (№ 78/79)


  Сценарист фільму з циклу "Соловецькі в"язні з України" Ольга Ніколенко - про Миколу Зерова та відновлення перерваних зв"язків між минулим і сучасним.
1371419
  Шаповал Ю.І. Соловки: трагедія української еліти // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй : [збірник статей] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса, Укр. акад. політ. наук, Ін-т політ. наук ; [редкол.: О.О. Рафальський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : ЕксОб, 2006. – Т. 1. – С. 163-179. – ISBN 966-7769-54-2
1371420
   Соловьев Владимир Алиевич (1935-2015) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 11. – С. 2103 : фото. – ISSN 0016-7886
1371421
   Соловьев, Лев Николаевич. Выставка живописи. Москва. 1977. – М., 1977. – 9с.
1371422
  Простаков В.Б. Соловьева переправа. / В.Б. Простаков. – М., 1976. – 135с.
1371423
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов. – Иваново, 2001-. – ISBN 5-89482-268-8
Вып. 6. – 2003
1371424
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов. – Иваново, 2001-. – ISBN 5-89482-269-6
Вып. 7. – 2003
1371425
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов. – Иваново, 2001-. – ISBN 5-89482-304-8
Вып. 8. – 2004
1371426
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов. – Иваново, 2001-. – ISBN 5-89482-332-3
Вып. 9. – 2004
1371427
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов. – Иваново, 2001-. – ISBN 5-89482-381-1
Вып. 10. – 2005
1371428
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов. – Иваново, 2001-. – ISBN 5-89482-403-6
Вып. 11. – 2005
1371429
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов. – Иваново, 2001-. – ISBN 5-89482-404-4
Вып. 12. – 2006
1371430
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов. – Иваново, 2001-. – ISBN 5-89482-186-X
Вып. 13. – 2006
1371431
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов. – Иваново, 2001-. – ISBN 978-5-89482-530-4
Вып. 14. – 2007
1371432
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов. – Иваново, 2001-. – ISBN 978-5-89482-481-9
Вып. 15 : Библиография В.С. Соловьева (1990 - 2006. – 2007
1371433
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов / Ивановский гос. энергетический ун-т имени В.И. Ленина. – Иваново, 2001-. – ISBN 978-5-89482-522-9
Вып. 16 : В.С. Соловьев в истории философии. – 2008
1371434
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов / Ивановский гос. энергетический ун-т имени В.И. Ленина. – Иваново, 2001-. – ISBN 978-5-89482-524-3
Вып. 17 : Онтология, теория познания и социальная философия В.С. Соловьева. – 2008
1371435
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов / Ивановский гос. энергетический ун-т имени В.И.Ленина. – Иваново, 2001-. – ISBN 978-5-89482-526-7
Вып. 18 : Философия жизни. Этика. Философская антропология. Эстетика и литературная критика. – 2008
1371436
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов / Ивановский гос. энергетический ун-т имени В.И. Ленина. – Иваново, 2001-. – ISBN 978-5-89482-557-1
Вып. 19 : Тезисы докладов Международной научной конференции "Философия В.С. Соловьева в истории мысли и современных дискуссиях", 1-5 октября 2008г., Россия, Иваново, ИГЭУ. – 2008
1371437
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов; спецвыпуск / Ивановский гос. энергетический ун-т имени В.И. Ленина. – Иваново, 2001-. – ISBN 978-5-89482-528-1
Вып. 20 : К 10-летию Соловьевского семинара. – 2008
1371438
   Соловьевские исследования / Ивановский гос. энергетический ун-т. – Иваново, 2001-. – ISSN 2076-9210
Вып. 3 (23). – 2009. – резюме рос., англ. мовами
1371439
   Соловьевские исследования / Ивановский гос. энергетический ун-т. – Иваново, 2001-. – ISSN 2076-9210
Вып. 4 (24). – 2009. – резюме рос., англ. мовами
1371440
   Соловьевские исследования / Ивановский гос. энергетический ун-т. – Иваново, 2001-. – ISSN 2076-9210
Вып. 1 (25). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
1371441
   Соловьевские исследования / Ивановский гос. энергетический ун-т. – Иваново, 2001-. – ISSN 2076-9210
Вып. 2 (26). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
1371442
   Соловьевские исследования / Ивановский гос. энергетический ун-т. – Иваново, 2001-. – ISSN 2076-9210
Вып. 3 (27). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
1371443
   Соловьевские исследования / Ивановский гос. энергетический ун-т. – Иваново, 2001-. – ISSN 2076-9210
Вып. 4 (28). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
1371444
   Соловьевские исследования / Ивановский гос. энергетический ун-т. – Иваново, 2001-. – ISSN 2076-9210
Вып. 1 (29). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1371445
   Соловьевские исследования / Ивановский гос. энергетический ун-т. – Иваново, 2001-. – ISSN 2076-9210
Вып. 2 (30). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1371446
   Соловьевские исследования / Ивановский гос. энергетический ун-т. – Иваново, 2001-. – ISSN 2076-9210
Вып. 3 (31). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1371447
   Соловьевские исследования = Solov"evskie issledovaniya=Solov"ev studies / Ивановский гос. энергетический ун-т. – Иваново, 2001-. – ISSN 2076-9210
Вып. 4 (32). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1371448
   Соловьевские исследования = Solov"evskie issledovaniya=Solov"ev studies / Ивановский гос. энергетический ун-т. – Иваново, 2001-. – ISSN 2076-9210
Вып. 1 (33). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1371449
   Соловьевские исследования = Solov"evskie issledovaniya=Solov"ev studies / Ивановский гос. энергетический ун-т. – Иваново, 2001-. – ISSN 2076-9210
Вып. 2 (34). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1371450
  Мусолов В.Н. Соловьевский антихрист как литературно-философский персонаж: смыслы и функции образа // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 143 -152. – ISSN 0042-8744
1371451
  Герасимов И.А. Соловьи / И.А. Герасимов. – М., 1964. – 237с.
1371452
  Котыш Н.Т. Соловьи / Н.Т. Котыш. – М, 1965. – 48с.
1371453
  Фатьянов А.И. Соловьи : Стихотворения и песни / А.И. Фатьянов. – Москва : Художественная литература, 1971. – 191с.
1371454
  Дудин М.А. Соловьи / М.А. Дудин. – Ярославль, 1972. – 255с.
1371455
  Касаткин П.Е. Соловьи / П.Е. Касаткин. – Воронеж, 1973. – 126с.
1371456
   Соловьи. – М., 1986. – 75с.
1371457
  Берилов Н.Т. Соловьи и море : стихи и поэма / Н.Т. Берилов. – Донецк : Донбас, 1968. – 82 с. : портр.
1371458
  Швец Соловьи и разбойники. / Швец, лИ.А. – Орел, 1962. – 18с.
1371459
  Серебряков Г.В. Соловьи на снегу / Г.В. Серебряков. – М, 1988. – 173с.
1371460
  Ющенко О. Соловьи рассветные : поезії / О. Ющенко. – Москва : Советский писатель, 1972. – 94 с.
1371461
  Палькин Н.Е. Соловьи России / Н.Е. Палькин. – М, 1975. – 96с.
1371462
  Мурашко Р. Соловьи святого Поликара : роман / Рыгор Мурашко ; пер. с белорус. Л.Соловья. – Минск : Беларусь, 1970. – 288 с.
1371463
  Жубанов А.К. Соловьи столетий / А.К. Жубанов. – Алма-Ата, 1967. – 409с.
1371464
  Фатьянов А.И. Соловьи, соловьи. / А.И. Фатьянов. – Тула, 1977. – 270с.
1371465
  Байбурин Г.Г. Соловьиная весна : стихи, поэма ["Девушка с Дуная"] / Г.Г. Байбурин ; [перевод с башкир. Н. Милованова и С. Северцева]. – Уфа : Башкнигоиздат, 1965. – 96 с.
1371466
  Перминова Н.И. Соловьиная ветка / Н.И. Перминова. – Киров, 1991. – 251с.
1371467
  Фирсов В.И. Соловьиная ночь / В.И. Фирсов. – М, 1982. – 329с.
1371468
  Дробот Г.В. Соловьиная ночь / Г.В. Дробот. – М., 1989. – 270с.
1371469
  Ручьев Б.А. Соловьиная пора : [стихи] / Борис Ручьев ; [худож. А.Р. Туманов]. – Челябинск, 1976. – 71 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1371470
  Романенко Л.Н. Соловьиная пристань / Л.Н. Романенко. – Рига, 1972. – 128с.
1371471
  Фалей В. Соловьиная провинция / В. Фалей. – М, 1969. – 48с.
1371472
  Кузубов Л.Т. Соловьиная россыпь / Л.Т. Кузубов. – Боргород, 1963. – 112с.
1371473
  Елагина А.Г. Соловьиная роща / А.Г. Елагина. – Москва, 1962. – 143с.
1371474
  Белевич А.П. Соловьиная роща : стихи / Белевич А.П. ; авториз. пер. с белорус. – Москва ; Ленинград : Советский писатель, ЛО, 1966. – 143 с. : ил.
1371475
  Ларин С.В. Соловьиная роща / С.В. Ларин. – Ярославль, 1972. – 199с.
1371476
  Москвитин А.М. Соловьиная улица / А.М. Москвитин. – Алма-Ата, 1973. – 104с.
1371477
  Горохов Н.А. Соловьиное иго / Н.А. Горохов. – Москва, 1979. – 167с.
1371478
  Фет А.А. Соловьиное эхо / А.А. Фет. – Тула, 1978. – 159с.
1371479
  Ким А.А. Соловьиное эхо / А.А. Ким. – М., 1980. – 608с.
1371480
  Кобликов В.В. Соловьиные зори / В.В. Кобликов. – Москва, 1975. – 176с.
1371481
  Халтурин Ф.Н. Соловьиные зори. / Ф.Н. Халтурин. – М., 1977. – 168с.
1371482
  Зорин Э.П. Соловьиный дозор / Э.П. Зорин. – Ярославль, 1973. – 119с.
1371483
  Ваншенкин К.Я. Соловьиный коридор / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1967. – 173с.
1371484
  Большак В.Г. Соловьиный край : повесть и рассказы / В. Большак ; пер. с укр. Г. Шипова. – Москва : Советский писатель, 1962. – 414 с.
1371485
  Кедрин Д.Б. Соловьиный манок : стихотворения, поэмы / Дмитрий Кедрин ; [вступ. ст. (с. 5-43) и сост. С.Д. Кедриной ; худож. Г.А. Дауман]. – Москва : Книга, 1990. – 381с. – Миниатюрное издание в суперобл. – ISBN 5-212-00272-9 (в пер.)
1371486
  Абдуллин И.А. Соловьиный разъезд : рассказы : пер. с башк. / Ибрагим Абдуллин. – Москва : Советский писатель, 1960. – 197 с. : ил.
1371487
   Соловьиный родник. – Йошкар-Ола, 1970. – 280с.
1371488
   Соловьиный родник. – Йошкар-Ола, 1979. – 264с.
1371489
   Соловьиный родник. – 3-е, доп. – Йошкар-Ола, 1984. – 367с.
1371490
  Мурзалиев К. Соловьиный сад : стихи / Кадыр Мурзалиев ;. – Москва : Советский писатель, 1971. – 184 с.
1371491
  Блок А.А. Соловьиный сад / А.А. Блок. – М, 1981. – 280с.
1371492
  Дубровина Э.М. Соловьиный час / Э.М. Дубровина. – М, 1982. – 79с.
1371493
  Ревунов В.С. Соловьянная ночь / В.С. Ревунов. – М., 1962. – 191с.
1371494
  Матіос М. Солодка Даруся : Драма на три життя / Марія Матіос. – Львів : Піраміда, 2004. – 176с. – ISBN 966-7188-98-1
1371495
  Матіос М.В. Солодка Даруся : драма на три життя / Марія Матіос. – Вид. 3-тє. – Львів : Піраміда, 2005. – 174, [2] с. : портр. – Лауреат Нац. премії України ім. Т. Шевченка 2006 р. Переможець Всеукр. рейтингу "Книжка року - 2004". – ISBN 966-7188-98-1
1371496
  Матіос М. Солодка Даруся : драма на три життя / Марія Матіос. – Вид. 4-те. – Львів : Піраміда, 2007. – 187, [1] с. : іл. – На тит. арк. також зазнач.: Найкраща книга останнього 15-річчя, яка вплинула на укр. світ. Національна премія України ім. Т. Шевченка - 2005. Переможець рейтингу "Книга, яку найбільше читають" - 2007. – ISBN 978-966-441-032-5
1371497
  Матіос М. Солодка Даруся : драма на три життя / Марія Матіос. – Вид. 7-ме. – Львів : Піраміда, 2011. – 187, [1] с. – ISBN 978-966-441-211-4
1371498
  Матіос М. Солодка Даруся : драма на три життя / Марія Матіос. – Вид. 2-ге. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2020. – 207. [1] с. – ISBN 978-617-585-195-1
1371499
  Домбровський А.І. Солодка земля / А.І. Домбровський. – Київ, 1983. – 175 с.
1371500
  Соколов В.В. Солодка земля. / В.В. Соколов. – К., 1967. – 155с.
1371501
  Ляшко М.М. Солодка каторга / М.М. Ляшко. – К., 1958. – 592с.
1371502
  Пташник В. Солодка недоторканність // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 20-31 грудня (№ 51/52). – С. 9. – ISSN 1992-9277
1371503
  Большак В.Г. Солодка нива / В.Г. Большак. – К, 1984. – 167с.
1371504
  Тищенко Алла Солодка радість чи шкода для здоров"я? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 31 : фото
1371505
  Гранкина В.П. Солодка уральская / В.П. Гранкина, Т.П. Надежина; Соболевская К.А. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1991. – 152 с. : табл. 21, ил. 24, библиогр. 343 назв.
1371506
  Гранкина В. п. Солодка уральская в Барабинской и Кулундинской степях Западной Сибири и перспективы ее использования : Автореф... канд. биол.наук: / Гранкина В. п.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1970. – 24л.
1371507
  Біла А. Солодка хвороба Андрусяка // Критика. – Київ, 2002. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 24
1371508
  Авраменко О.І. Солодка чара гіркоти : повість та новели / Олександр Авраменко. – Київ : Молодь, 1971. – 199 с.
1371509
  Авраменко О.І. Солодка чара гіркоти : повісті, новели, нариси / Олександр Авраменко. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 357, [3] с. : іл.
1371510
  Авраменко О.І. Солодка чара гіркоти : повість, новели / Олександр Авраменко ; передм. Б. Олійника. – Київ : Дніпро, 1983. – 296 с.
1371511
  Воронина Леся Солодке життя в зимовій Анталії : спецрепортаж. Туреччина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 42-47 : Фото
1371512
  Цвек Д.Я. Солодке печиов / Д.Я. Цвек. – 4-е вид, доп. – Львів, 1986. – 126с.
1371513
  Худайбергенов Э.Б. Солодки Казахстана. / Э.Б. Худайбергенов. – Алма-Ата, 1979. – 128с.
1371514
  Леськів І.В. Солодкий газ Афганістану / Ігор Леськів. – Київ : Фенікс, 2008. – 319, [1] с., [16] арк. фотоіл. : фотоіл., табл. – ISBN 978-966-651-537
1371515
  Доломан Є.М. Солодкий запах полину : поезії / Є.М. Доломан. – Київ : Дніпро, 1984. – 231 с.
1371516
  Сюндюков І. Солодкий мед нездобутої перемоги // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22 грудня (№ 234). – С. 8


  Історія однієї фотографії. 14.12. 1918 - Директорія УНР на чолі з Винниченком та Петлюрою зайняла Київ.
1371517
  Соловей О. Солодкий привид Жадана // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 222/223. – С. 333-338.
1371518
  Бен С. Солодкий світ : поезії / С. Бен. – Плужанин, 1929. – 64 с.
1371519
  Гембік Ольга Солодкий смак Анталії : Туреччина / Гембік Ольга, Біленко Василь // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (57). – С. 70-73 : Фото
1371520
  Михайленко В.М. Солодкий смак гіркоти : роман / Валентина Михайленко. – Житомир : Євенок О.О., 2017. – 271, [1] с. – ISBN 978-617-7607-45-7
1371521
  Ферчук А.М. Солодких справ майстер Черіковський Микола Васильович // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2015. – Вип. 21. – С. 31-36. – ISSN 2079-2999


  Стаття присвячена діяльності видатного інженер-технолога, винахідника, педагога, громадського діяча другої половини ХІХ ст. Черіковського Миколи Васильовича. Мета даної публікації - відновити в реєстрі видатних особистостей України незаслужено стерте ...
1371522
  Паламарчук Г.О. Солодкі радощі земні / Г.О. Паламарчук. – К, 1979. – 80с.
1371523
  Обухов А.Н. Солодковый корень, его заготовка, переработка и сбыт / А.Н. Обухов. – М-Л, 1934. – 96с.
1371524
  Гран П. Солом"яна вдова : Київ - Логос - 2007 / Паша Гран. – Вид. 2-ге. – [Б. м.] : АРХІВ
Ч. 1 : А - Н. – 2021. – 36 с.
1371525
  Гран П. Солом"яна вдова : Київ - Логос - 2007 / Паша Гран. – Вид. 2-ге. – [Б. м.] : АРХІВ
Ч. 2 : Н - Я. – 2021. – 32 с.
1371526
   Солом"яний бичок. – К., 1985. – 15с.
1371527
  Панч П. Солом"яний дим : Зб. оповідань / П. Панч. – 4-е вид. – Харків : Лім, 1931. – 291с.
1371528
  Безорудько В. Солом"яний капелюх : сатира та гумор / Віктор Безорудько. – Київ : Держлітвидав України, 1964. – 216 с.
1371529
  Басьо М. Солом"яний плащ мавпи / М. Басьо; Поетичний переклад, впорядкування та передмова Сіренка Артура. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 2001. – 92с. – ISBN 966-7060-31-4
1371530
  Грищук Б. Солом"яні дзвони : публіцистично-ліричний роман-колаж // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 24-104. – ISSN 0208-0710
1371531
  Грищук Б. Солом"яні дзвони : роман-колаж // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 55-96. – ISSN 0208-0710
1371532
  Гулин Игорь Солома вместо пластика : искусство // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 39 : Фото


  Создатель легендарной империи тайского шелка, светский лев и бівший разведчик, американский бизнесмен Джим Томпсон таинственно исчез, оставив после себя богатейшее наследие
1371533
   Соломарська Олена Олександрівна (н. 1940) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 455. – ISBN 978-966-439-754-1
1371534
  Пружан И.Н. Соломаткин Л. И. / И.Н. Пружан. – М., 1961. – с.
1371535
   Соломахіна Ванда Михайлівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 46. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1371536
  Давыдов Ю.В. Соломенная сторожка / Ю.В. Давыдов. – М, 1986. – 431с.
1371537
  Давыдов Ю.В. Соломенная сторожка / Ю.В. Давыдов. – Москва : Советский писатель, 1990. – 520с.
1371538
  Эдлис Ю.Ф. Соломенная Сторожка. / Ю.Ф. Эдлис. – М., 1976. – 64с.
1371539
  Давыдов Ю.В. Соломенная сторожка. (Две связки писем) : Современники о Юрии Давыдове / Ю.В. Давыдов. – Москва : Астрель, Олимп, АСТ, 2000. – 592с. – (Отражение.ХХ век). – ISBN 5-271-00306-Х. 5-7390-0961-8
1371540
  Степанов В.А. Соломенное лето. / В.А. Степанов. – Москва, 1980. – 24 с.
1371541
   Соломенные пираты. – М., 1970. – 288с.
1371542
  Солоухин В.А. Соломенный кордон / В.А. Солоухин. – Москва, 1974. – 318с.
1371543
  Минков С. Соломенный фельдфебель. / С. Минков. – Москва, 1956. – 190с.
1371544
  Доленко В. Соломия в Киеве // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2009. – № 21 (90). – С. 7
1371545
  Врублевская В.В. Соломия Крушельницкая : роман-біографія / В.В. Врублевская. – Москва : Дніпро, 1989. – 399 с.
1371546
  Матіяш Б. Соломія // Критика. – Київ, 2006. – Червень, (число 6). – С. 34


  Соломія Павличко - письменниця, літературознавець, перекладач, публіцистка, автор праць з теорії літератури, історії фемінізму.
1371547
  Майчик І. Соломія Крушельницька // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 192-195
1371548
   Соломія Крушельницька. – К.
2. – 1978. – 447с.
1371549
   Соломія Крушельницька. – К.
2. – 1978. – 398с.
1371550
   Соломія Крушельницька : Поштові зображення // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2005. – № 9/10. – С. 3-4 обкл.
1371551
  Ковтун А. Соломія Крушельницька // Зрослись душею, сплелись корінням / А. Басенко, В. Васецький, А. Ковтун, В. Кульова, та ін. Лисенко-Єржиківська. – Київ : Успіх і кар"єра, 2008. – С. 21-28. – ISBN 978-966-2082-09-8
1371552
  Радевич-Винницька Соломія Крушельницька і Бойківщина (до 140-х уродин великої співачки) // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Товариство "Бойківщина". – Дрогобич, 2012. – Ч. 2/83 (94). – С. 78-82
1371553
  Кліш І. Соломія Крушельницька і Станіслав Людкевич: творча співпраця митців // Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2013. – № 1 (96), січень. – С. 86-89
1371554
  Коляда І. Соломія Крушельницька та радянська влада: від зірки зі світовою славою до забуття / І. Коляда, В. Дрозденко // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 178-182. – ISBN 978-617-7196-23-4
1371555
  Верба А. Соломія Крушельницька у Варшаві // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 162-167
1371556
  Криворучка І. Соломія Крушельницька у відгуках німецькомовної критики // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – № 3(25)за 2009/№ 1(26)за 2010. – С. 138-143
1371557
  Криворучка І. Соломія Крушельницька у дзеркалі німецькомовної критики // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 3/4 (5/6). – С. 88-92. – ISSN 2224-0926
1371558
  Антонюк І.В. Соломія Крушельницька у кінофотофонодокументах // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1994. – № 1/6 (234), січень - грудень. – С. 31-34. – ISSN 0320-9466
1371559
  Врублевська В.В. Соломія Крушельницька: Роман-біографія : Роман-біографія / В.В. Врублевська. – Київ : Дніпро, 1986. – 358с.
1371560
  Врублевська В.В. Соломія Крушельницька: Роман-біографія. / В.В. Врублевська. – Вип.45. – Київ, 1979. – 336с.
1371561
  Лучук О. Соломія Павличко в листах і поза ними : (на основі матеріалів з архіву Юрія Луцького) // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 3 (785). – С. 153-157. – ISSN 0868-4790
1371562
   Соломко Анатолій Олексійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 378-379 : фото
1371563
   Соломко Анатолій Олексійович (1938-1998) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 455. – ISBN 978-966-439-754-1
1371564
   Соломко Володимир Петрович (1927-1991) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 455-456. – ISBN 978-966-439-754-1
1371565
  Шарпатий В. Соломон // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 18-19


  Соломон - третій цар Ізраїлю, за його царювання Ізраїльсько-Іудейське царство досягло вершин у своєму рзвитку.
1371566
  Трешников А.Ф. Соломон Андрэ / А.Ф. Трешников, В.М. Пасецкий. – Москва, 1957. – 46с.
1371567
  Мартин М.М. Соломон Бейм і націоналізм кримських караїмів


  Стаття присвячена націоналізації спільноти кримських (східноєвропейських) караїмів. Впродовж другої половини ХІХ - першої половини ХХ ст. ця спільнота, яка історично сприймала себе як частина "бней ізраель", юдейської громади в широкому сенсі цього ...
1371568
   Соломон Бенедиктович Телингатер - художник книги : каталог выставки. – Москва : Союз художников, 1963. – 32 с.
1371569
   Соломон Бенедиктович Телингатер. – Москва : Советский художник, 1965. – [12] с.
1371570
   Соломон Борисович Никритин.. – М, 1969. – 28с.
1371571
   Соломон Борисович Юдовин 1892-1954 : Каталог выставки. – Ленинград : Искусство, 1956. – 19 с.
1371572
  Стецюк Наталія Соломон Гольдельман і його оцінка конституційно-правового регулювання статусу національних меншин в Українській Народній Республиці // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 1 (19). – С. 102-105
1371573
  Максимчик А.Н. Соломон Захарович Каценбоген // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 75-90. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5


  Пионер социологии в Беларуси. Профессор, заместитель ректора БГУ.
1371574
   Соломон Исаакович Пекар. – Киев : Наукова думка, 1988. – 37, [3] с.
1371575
   Соломон Ісаакович Пекар - ним пишається Академія наук України // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, Л.А. Карамзіна [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10 (151). – С. 5-7. – ISSN 2518-7104
1371576
  Храмов Ю.О. Соломон Ісакович Пекар і його наукова школа (до 100-річ чя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (98). – С. 107-121. – ISSN 0374-3896
1371577
  Кариева Т. Соломон Кириллович Таутиев. / Т. Кариева. – Дзауджикау, 1953. – 36с.
1371578
  Ардазиани Л.П. Соломон Меджгануашвили : роман / Л.П. Ардазиани; пер. с груз. Н.Долидзе и В.Киреевой. – Тбилиси : Заря Востока, 1949. – 112 с.
1371579
  Ардазиани Л.П. Соломон Меджгануашвили : повесть / Л.П. Ардазиани; пер. с груз. Н.Долидзе и В.Киреевой. – Тбилиси : Заря Востока, 1955. – 108 с.
1371580
  Порецкий Я.И. Соломон Рысинский / Я.И. Порецкий. – Минск, 1983. – 158с.
1371581
  Боим С.С. Соломон Самсонович Боим : графика, Каталог выставки / С.С. Боим; Сост.: Г.В. Маревичева; отв.: Л.С. Кейдан. – Москва : Советский художник, 1978. – [29] с.
1371582
  Дзидзария Г.А. Соломон Теймуркович Званба. / Г.А. Дзидзария. – Сухуми, 1955. – 3-40с.
1371583
  Федоров Е. Соломонея / Е. Федоров. – Л., 1938. – 62с.
1371584
  Балябина В.Г. Соломонова тысяча : Повесть. Воспоминания. Забайкальская старина / В.Г. Балябина; Ред.-сост. Е.Ф.Куренная-Берцик. – Чита : Поиск, 2004. – 200с. – ISBN 5-93119-125-9
1371585
  Малаховский К.В. Соломоновы острова / К.В. Малаховский. – Москва : Наука, 1978. – 96с.
1371586
  Пале С. Соломоновы острова: спорная независимость // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 7. – С. 58-62. – ISSN 0321-5075
1371587
  Щипко Л.М. Солона вода морская / Л.М. Щипко. – Новосибирск, 1979. – 288 с.
1371588
  Конецький В.В. Солона крига / В.В. Конецький. – К., 1982. – 288с.
1371589
  Залигін С.П. Солона Падь / С.П. Залигін. – К., 1970. – 376с.
1371590
  Залигін С.П. Солона Падь / С.П. Залигін. – К., 1976. – 396с.
1371591
  Егоров Г.В. Солона ты, земля! / Г.В. Егоров. – Барнаул, 1973. – 535с.
1371592
  Егоров Г.В. Солона ты, земля! / Г.В. Егоров. – Барнаул : Алт.кн.изд-во, 1981. – 511 с.
1371593
  Егоров Г.В. Солона ты, земля! / Г.В. Егоров. – Барнаул, 1991. – 526с.
1371594
  Яньков Н.Д. Солонец / Н.Д. Яньков. – Иркутск, 1974. – 88с.
1371595
  Орлов В.В. Солоний кавун / В.В. Орлов. – К., 1965. – 323с.
1371596
  Листопад А. Солоний Хрещатик. Небесна Сотня : поезії / Антоніна Листопад. – Київ : Світ Успіху, 2014. – 83, [1] c.
1371597
  Екимов Б.П. Солонич / Б.П. Екимов. – Москва, 1989. – 205с.
1371598
  Олійників О.С. Солоні вітри / О.С. Олійників. – Одеса, 1988. – 132с.
1371599
  Бурксер Е.С. Солоні озера на Україні. / Е.С. Бурксер, 1928. – 349с.
1371600
  Купріян О. Солоні поцілунки : повість / Ольга Купріян. – 2-ге вид. – Київ : Академія, 2020. – 127, [1] с. – ISBN 978-966-580-599-1
1371601
  Тимочко Тетяна Солоні ріки - піщані береги / Тимочко Тетяна, Чистяков Олександр // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (114), березень - квітень. – С. 23-24 : фото
1371602
  Самбур Г.М. Солонцеві грунти УРСР та їх поліпшення. / Г.М. Самбур, І.Г. Демеденко. – Київ; Харків, 1951. – 36с.
1371603
  Можейко А.М. Солонцовые почвы южной части Среднего Приднепровья и их культурное освоение. : Автореф... доктор с.-х.наук: / Можейко А.М.; Харьков. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1964. – 54л. – Бібліогр.:с.52-54
1371604
  Минкин М.Б. Солонцы юго-востока Ростовской области / М.Б. Минкин, В.М. Бабушкин и др. ; В.Ф. Вальков. – Ростов-на-Дону : [Б. и.], 1980. – 271 с.
1371605
  Тер-Маркарьян Солончаки / Тер-Маркарьян. – Ростов -на-Дону, 1975. – 71с.
1371606
  Грот А.И. Солончаки в дорожном строительстве УзССР : Автореф... канд. техн.наук: / Грот А.И.; Средне-Азиатский научно-исслед. ин-т ирригации "САНИИРИ". – Ташкент, 1951. – 10 с.
1371607
  Ковда В.А. Солончаки и солонцы / В.А. Ковда. – Москва-Ленинград, 1937. – 245с.
1371608
  Бреслер Э. Солончаки и солонцы : Принципы. Динамика. Моделирование / Э. Бреслер, Б.Л. Макнил, Д.Л. Картер; Хомяков В.Н., Набирев Х.Р. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 296с.
1371609
  Малишев Ю.В. Солоспіви / Ю.В. Малишев. – К., 1968. – 219с.
1371610
  Ніколаєва Лідія Солоспіви Анатолія Кос-Анатольського як феномен української камерно-вокальної музики // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 1 (29) : Театр. Музика. Кіно. – С. 28-34. – ISSN 1728-6875
1371611
  Федоренко Є.О. Солоспіви Домініки Чекун у контексті традиційного народнопісенного виконавства Рівненського Полісся // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 131-132. – ISBN 978-966-8308-26-0
1371612
  Карась Г. Солоспіви композиторів української діаспори на тексти Максима Рильського крізь призму синтезу слова і музики. // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (385), травень - червень. – 104-111. – ISSN 2664-4282
1371613
  Чайка С. Солоспіви Тарасові Шевченку // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 27 лютого (№ 9). – С. 14


  11 лютого в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулися урочистості з відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка.
1371614
   Солотвино. Провалля, прірва, пекло // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 15
1371615
   Солотвино. Провалля, прірва, пекло // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 15
1371616
   Солотвино. Провалля, прірва, пекло // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 15
1371617
  Романенчук Анна Солотвино: провалля ширшає на очах, а вода шукає вихід : редакція журналу "Віче" продовжує відстежувати катастрофічну ситуацію, що склалася в селищі Солотвино на Закарпатті // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 51
1371618
  Коновалов Д Солотчинские были / Д Коновалов. – М., 1971. – 112с.
1371619
  Короткий В. Солтановський Автоном Якимович (1826-1886) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 440. – ISBN 5-7707-1062-4
1371620
  Караславов С.Х. Солунские братья : трилогия / С.Х. Караславов; Перевод с болг. – Москва : Прогресс, 1982. – 623 с.
1371621
  Битоски К. Солунските атентати 1903 / К. Битоски ; Ин-т за национална историjа. – Скопjе : Гоце Делчев, 1985. – 236, [2] с.
1371622
  Караславов С.Х. Солунські брати : трилогія / С.Х. Караславов; Переклад с болг. О. Кеткова та Л. Копиленка. – Москва : Радянський письменник, 1982. – 471 с.
1371623
  Домбровский О.И. Солхат и Сурб-Хач / О.И. Домбровский, В.А. Сидоренко. – Симферополь, 1978. – 126с.
1371624
  Луганская А.Н. Солюбилизация пигментов и их фотохимическая активность в водных растворах дегергентов : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Луганская А.Н.; АН СССР.Ин-т биохимии. – Минск, 1975. – 31л.
1371625
   Солюбілізація нерозчинних у воді речовин міцелами флуоресцеїнвмісних кополіестерів / М.В. Яковів, М.І. Нагорняк, В.Я. Самарик, С.М. Варваренко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 196
1371626
  Косыгин Ю.А. Соляная и гипсовая тектоника Актюбинской области. / Ю.А. Косыгин, 1940. – с.
1371627
  Лоури Н.А. Соляная кисота и сульфат натрия / Н.А. Лоури. – Л., 1934. – 120с.
1371628
  Курнаков Н.С. Соляная проблема и химическая промышленность. / Н.С. Курнаков. – М.Л., 1931. – 15с.
1371629
  Музылев Виктор Соляная симфония Соледара : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 108-110 : Фото
1371630
  Дубровин М.А. Соляная тектоника Верхне-Ленской впадины Сибирской платформы / М.А. Дубровин. – Новосибирск, 1979. – 95с.
1371631
  Китык В.И. Соляная тектоника Днепровского-Донцкой впадины / В.И. Китык. – Киев : Наукова думка, 1970. – 203с. : Карти
1371632
  Конищев В.С. Соляная тектоника Припятского прогиба / В.С. Конищев. – Минск, 1975. – 150с.
1371633
  Бокун А.Н. Соляниые структуры Солотвинской впадины (Особенности строения, история формирования и механизм образования : Автореф... канд. геол.минер.наук: 04.00.04 / Бокун А. Н.; АН УССР, Ин-т геол. наук. – К., 1978. – 21л.
1371634
  Ільченко Наталія Соляні лампи: користь та шкода // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 10, жовтень. – С. 22 : фото
1371635
  Литвиновська М. Соляні промисли Донбасу XVII-XVIII ст. в економіко-історичній літературі / М. Литвиновська, В. Пірко // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 90-96. – ISSN 1728-9572
1371636
  Пендерецький О. Соляні промисли Західної України як об"єкти промислового туризму // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 150-156


  Досліджено історію соляних промислів Західної України та сучасні підходи щодо можливості використання їх для промислового туризму. Запропоновано нові методи на основі нейромережі для дослідження вмісту хімічних елементів у соляних шахтах з метою ...
1371637
  Дробний В. Соляні промисли Одеського повіту Херсонської губернії ХІХ - початку ХХ ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2021. – № 4 (36), жовтень-грудень. – С. 72-85. – ISSN 1998-4634
1371638
  Болтрик Ю.В. Соляні промисли Північного Причорномор"я в скіфський час // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2014. – № 4. – С. 63-80. – ISSN 0235-3490
1371639
  Рудько Г.І. Соляні ресурси Передкарпаття та перспективи їх використання = Соляные ресурсы Предкарпатья и перспективы их использования = Salt resourcts of Ciscarpathia and prospects of their use / Г.І. Рудько, В.Ю. Петришин ; за ред. д-ра геол.-мінерал. наук, д-ра геогр. наук, д-ра техн. наук, проф. Г.І. Рудька ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. – 471, [1] с. : іл., табл. – Тит. арк., підсумки та зміст парал. укр., рос. та англ. – ISBN 978-966-399-848-0
1371640
  Бабаев А.Г. Соляно-ангидритовая формация верхней юры и нефтегазоносность нижележащей карбонатной толщи Средней Азии / Бабаев А.Г., Гаврильчева Л.Г. ; Ин-т геологии и разведки нафт. и газовых месторождений. – Ташкент : Фан, 1986. – 107, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 101-108
1371641
  Бабаев А.Г. Соляно-ангидритовая формация юго-восточной части бухаро-Хивинской области и ее роль в формировании залежей нефти и газа / Бабаев А.Г., Раубходжаева Т.С. ; М-во геологии Узб.ССР, Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. – Москва : Недра, 1972. – 175 с. : ил. – Библиогр.: с. 167-174
1371642
  Васильев П.Н. Соляной бунт / П.Н. Васильев. – Перизд. – Омск, 1982. – 175с.
1371643
  Васильев П.Н. Соляной бунт / П.Н. Васильев. – Москва, 1983. – 127с.
1371644
  Короткевич Гг.В. Соляной карст / Гг.В. Короткевич. – Ленинград : Недра, 1970. – 256с.
1371645
  Дзенс-Литовский Соляной карст СССР / Дзенс-Литовский. – Ленинград : Недра, 1966. – 168с.
1371646
  Космо-Демьянский Соляной промысел на Украине и рынок украинской соли / Космо-Демьянский. – К., 1919. – 25с.
1371647
  Тарабаев С.И. Солянокислый метод в металлургии свинца и цинка / С.И. Тарабаев ; Акад. наук КазССР, Ин-т металлургии и обогащения. – Алма-Ата : Изд-во Акад. наук КазССР, 1962. – 196 с. – Библиогр.: с. 192-195
1371648
   Солянокупольная тектоника и нефтегазоносность бассейна Мексиканского залиа. – М, 1967. – 39с.
1371649
   Солянокупольные регионы СССР и и х нефтегазоносность. – К, 1969. – 320с.
1371650
   Солянокупольные регионы СССР и их нефтегазоносность. – К, 1969. – 360с.
1371651
  Ларченков А.Я. Солянокупольные структуры северо-западной части Днепровско-Донецкой впадины и перспективы их нефтегазоносности : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Ларченков А. Я.; Моск. ин-т нефтехим. и газов. пром., Каф. геол. – М., 1968. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
1371652
  Франк-Каменецкий Соляные (гуджирные) озера Восточной Сибири / Франк-Каменецкий. – М.-Иркутск, 1934. – 63с.
1371653
  Смольников Е.А. Соляные ванны для термической обработки изделий / Е.А. Смольников, Ф.И. Жданова. – М., 1963. – 124с.
1371654
   Соляные купола Урало-Эмбенской нефтеносной области. – Москва-Ленинград
Части 1 и 2. – 1943. – 392с.
1371655
   Соляные месторождения Югозападного Таджикистана : Материалы к геологии. – Ленинград : ОНТИ, 1935. – 116с.
1371656
  Посохов Е.В. Соляные озера Казахстана / Е.В. Посохов. – Москва : АН СССР, 1955. – 188с.
1371657
   Соляные озера Крыма. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1936. – 278с.
1371658
  Дзенс-Литовский Соляные озера СССР и их минеральные богатсва / Дзенс-Литовский. – Ленинград : Недра, 1968. – 120с.
1371659
  Николаев В.И. Соляные проблемы в СССР и физико-химический анализ / В.И. Николаев. – Л, 1931. – 107с.
1371660
  Понизовский А.М. Соляные ресурсы Крыма / А.М. Понизовский. – Симферополь, 1965. – 163с.
1371661
  Лем С. Солярис / Лем С. – Москва, 1988. – 480 с.
1371662
  Лем С. Солярис. Магеланово облако / С. Лем. – Москва : Радуга, 1987. – 462с. – (Библиотеак фантастики ; Т.19)
1371663
  Лем С. Соляріс / Станіслав Лем; з польської переклав Дмитро Андрухів. – Львів : Кальварія, 2007. – 200с. – ISBN 978-966-663-257-2
1371664
  Лем С. Соляріс. Едем : Роман / С. Лем. – Київ : Молодь, 1987. – 416с.
1371665
  Янковська Ж. Солярна символіка в українській культурній традиції: символ вінка // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 164-169. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  Проблеми символіки в українській культурній традиції є надзвичайно цікавими і такими, що потребують наукового осмислення. Саме в цьому семантичному полі написана й ця розвідка, адже солярна символіка є однією з найбільш давніх і до неї рефлексують ...
1371666
  Качановська Т. Солярно-місячні образи в сонетах Ш. Бодлера та їхніх українських перекладах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 165-179


  Розглянуто специфіку функціонування домінант семантичних полів "сонця" та "місяця" в сонетах Ш. Бодлера та проаналізовано трансформації, яких вони зазнають при перекладі. Рассматривается специфика функционирования доминант семантических полей "солнца" ...
1371667
  Бобылев И.Ф. Соль-Илецк : исторический очерк / И.Ф. Бобылев, М.С. Клипиницер. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1970. – 108 с.
1371668
  Павлинов В.К. Соль : Стихи / В.К. Павлинов. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 111с.
1371669
  Дяченко М. Соль : повесть / М. Дяченко, С. Дяченко // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 7. – С. 46-84. – ISSN 0131-8136
1371670
  Цыганко Е.П. Соль ветров. / Е.П. Цыганко. – М., 1985. – 77с.
1371671
  Атаджанов А. Соль дорог : стии : пер. с туркм. / Атаджанова А. ; предисл. Е. Исаева ; ил.: Г. Кудрявцева. – Москва : Художественная литература, 1972. – 207 с., [1] л. портр.
1371672
  Платнер А. Соль жизни : стихи / Айзик Платнер; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1961. – 104 с.
1371673
  Ленч Л.С. Соль жирных кислот / Л.С. Ленч. – Москва, 1944. – 64с.
1371674
  Виттлин Ю. Соль земли / Ю. Виттлин. – Москва, 1937. – 283с.
1371675
  Марков Г.М. Соль земли : роман / Г.М. Марков. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 365 с.
1371676
  Уилсон М. Соль земли / М. Уилсон. – Москва, 1957. – 133 с.
1371677
  Марков Г.М. Соль земли / Г.М. Марков. – М, 1960. – 544с.
1371678
  Марков Г.М. Соль земли / Г.М. Марков. – М, 1962. – 576с.
1371679
  Синякович Г.А. Соль земли / Г.А. Синякович. – Минск, 1962. – 32с.
1371680
  Марков Г.М. Соль земли / Г.М. Марков. – Москва : Художественная литература, 1965. – 536с.
1371681
  Марков Г.М. Соль земли : роман / Г.М. Марков. – Москва : Советский писатель, 1971. – 544 с.
1371682
  Марков Г.М. Соль земли / Г.М. Марков. – М, 1979. – 511с.
1371683
  Марков Г.М. Соль земли : роман в 2-х книгах / Г.М. Марков. – Москва : Советская Россия, 1981. – 691 с.
1371684
   Соль земли : [стихи и очерк о г. Березники / сост. И. Лепин ; худож. Е. Нестеров]. – Пермь, 1982. – 92 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1371685
  Клименко А.В. Соль земли / А.В. Клименко. – Москва, 1985. – 112с.
1371686
  Марков Г.М. Соль земли / Г.М. Марков. – К, 1987. – 576с.
1371687
  Марков Г.М. Соль земли / Г.М. Марков. – К, 1988. – 573с.
1371688
   Соль Земли // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 15
1371689
  Клуге К.К. Соль земли: записки рус. художника / К.К. Клуге. – М., 1992. – 207с.
1371690
   Соль на губах. – М, 1966. – 32с.
1371691
  Черкашин Н.А. Соль на погонах / Н.А. Черкашин. – М, 1980. – 173с.
1371692
  Павлов В.В. Соль партизанской земли. Записки подрывника / В.В. Павлов. – Москва, 1973. – 192с.
1371693
  Еленин М.С. Соль чужбины : Роман-хроника / М.С. Еленин. – Ленинград : Советский писатель
Кн. 1 : Искупление. – 1989. – 472с.
1371694
  Корин Г.А. Соль: Стихотв.. и поэма. / Г.А. Корин. – М., 1986. – 174с.
1371695
  Бовыкин Б.А. Сольватационное и протонное равновесия в комплексных соединениях треьохвалентного коальта : Автореф... канд. хим.наук: / Бовыкин Б. А.; Кишин. ГУ. – Кишинев, 1966. – 19л.
1371696
   Сольватация дицианамида тетрафенилфосфония / В.В. Скопенко, С.В. Гарбуз, Н.Н. Герасимчук, А.М. Шахворост // Теор. и эксперим.химия, 1988. – № 3
1371697
  Борода Юрий Павлович Сольватация ионов и структура смешанных водно-органических растворителей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Борода Юрий Павлович; МВ и ССО. Харьк. ун-т. – Х., 1979. – 18л.
1371698
  Скопенко В.В. Сольватация нитрозодицианметанида калия по данным 14N и 13С ЯМР - спектроскопии / В.В. Скопенко, Н.Н. Герасимчук, С.И. Тюхтенко // Докл. АН УССР. Сер. Б. – № 12
1371699
  Третьяков В.П. Сольватация основного и переходного состояний в сольволизе трет. бутилхлорида. : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Третьяков В.П.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1970. – 20л.
1371700
  Бургер К. Сольватация, ионные реакции и комплексообразование в неводных средах / К. Бургер. – Москва : Мир, 1984. – 256с.
1371701
  Пикаев А.К. Сольватированный электрон в радиационной химии / А.К. Пикаев; АН СССР, Ин-т физ. химии. – Москва : Наука, 1969. – 459 с.
1371702
  Скопенко В.В. Сольватокомплексы иодидов щелочноземельных элементов с диметилформамидом / В.В. Скопенко, Е.Я. Горенбейн, Д Т. Заика // Журн. неорганич. химии, 1973. – №1
1371703
   Сольватохромия. – Л, 1989. – 318с.
1371704
  Ярошенко А.И. Сольватохромия некоторых ароматических соединений и их реакционная способность при каталитическом и электрохимическом восстановлении : Автореф... канд. хим.наук: / Ярошенко А.И.; Сиб. технол. ин-т. – Красноярск, 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1371705
  Кіпріанов А.І. Сольватохромія / А.І. Кіпріанов, 1950. – С. 287-307. – Окр. відб.: АН УРСР, Збірник праць
1371706
  Иванов В.В. Сольватохромный эффект бензальдегидов и N-нитрозо-N-метиланилинов и их реакционная способность при каталитическом гидрировании. : Автореф... канд. хим.наук: / Иванов В.В.; Сиб. технолог. ин-тут. – Красноярск, 1968. – 14л.
1371707
  Погребная В.Л. Сольватохромный эффект и реакционная способность некоторых азосоединений в реакциях каталитического гидрирования : Автореф... канд. хим.наук: / Погребная В.Л.; Объедин. совет по присуждению учен. степеней по хим. наукам и хим. технологии при Томском гос. ун-те им. – Красноярск, 1966. – 16л.
1371708
  Пермяк Е.А. Сольвинские мемории. Царство Тихой Лутони / Е.А. Пермяк. – Москва, 1970. – 295с.
1371709
  Кесслер Ю.М. Сольвофобные эффекты / Ю.М. Кесслер, А.Л. Зайцев. – Ленинград : Химия, 1989. – 312 с.
1371710
  Бочаров Г.Н. Сольвычегодск / Г.Н. Бочаров, В.П. Выголов. – Москва, 1983. – 336 с.
1371711
  Зимомря М. Сольність його духовності = Олександру Астафьєву - 60 / М. Зимомря, Р. Радишевський // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 9-37. – ISBN 978-966-2763-27-0
1371712
   Сольные песни. – М, 1938. – 32с.
1371713
  Кучаев А.Л. Сольный концерт / А.Л. Кучаев. – М., 1985. – 118с.
1371714
  Лопатинський Л.В. Сольо-Терно!!! : Оповіданє з льотеpийних пpигод / Лев Лопатинский. – Львів : Hакл. А. Хойнацкого ; З дpук. В.А. Шийковського, 1899. – 40 с.
1371715
  Вожегов С.Г. Сольовий баланс грунтів рисових сівозмін / С.Г. Вожегов, К.В. Дудченко // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, А.Б. Ачасов, А.Д. Балаєв [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 88. – С. 54-60 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0587-2596
1371716
  Романова Є.О. Сольовий режим озера Катлабух та моделювання часової мінливості мінералізації за різних сценаріїв водообміну водойми / Є.О. Романова, Ж.Р. Шакірзанова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 78-80. – ISSN 2306-5680
1371717
  Казюта О.М. Сольовий склад водної витяжки грунтів заплави малої річки Пробужка Липоводолинського району Сумської області // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 170-186 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 184-186. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1371718
  Цуркан О.І. Сольовий та карбонатний режими чорноземів південних в умовах краплинного зрошення / О.І. Цуркан, Я.М. Біланчин // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (33). – С. 55-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1371719
  Рощин А.А. Сольфеджио : сб. стихов / Александр Рощин. – Киев : Логос, 2017. – 98, [1] с. – ISBN 978-617-7442-88-1
1371720
  Морев Г.В. Сольцы. / Г.В. Морев. – Л., 1981. – 103с.
1371721
  Хаткевич Василий Сом-рекордсмен // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 3 : Іл.
1371722
  Чубенко В. Сом : вірші: переклади // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2019. – № 1 (1-3)
1371723
  Рофэйл Э. СОМ и СОМ+ = Mastering COM and COM+ : Полное руководство / Э. Рофэйл, Я. Шохауд; Пер. с англ.; Под ред. И.Н. Матюх. – Киев : Век, 2000. – 560с. – ISBN 966-7140-14-8
1371724
   Сома. – Москва, 1968. – 88 с.
1371725
  Саксена Р. Сома : історичний роман з ведійського життя // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 27-112. – ISSN 0320 - 8370
1371726
   Сомали. – Москва : Географиздат, 1962. – 18с. : 1 л. карт.
1371727
  Вобликов Д.Р. Сомали / Д.Р. Вобликов. – Москва, 1970. – 120с.
1371728
  Надеждин Г.В. Сомали / Г.В. Надеждин. – Москва, 1976. – 32с. – (У карты мира)
1371729
  Шерр Е.С. Сомали в борьбе за социалистическую ориентацию / Е.С. Шерр. – М, 1974. – 230с.
1371730
  Хазанов А. Сомали и Эфиопия: роль этнических проблем в региональной политике // Специальный бюллетень / Институт востоковедения. – Москва, 1981. – № 5 (218). – С. 134-146
1371731
  Казаков Г.В. Сомали на современном этапе развития / Г.В. Казаков. – Москва, 1976. – 144с.
1371732
  Симоненко Константин Сомали. Пираты ХХІ века // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 3. – С. 72-79 : фото
1371733
  Иванова Л.В. Сомали: надежда на мир в "самом опасном месте на земле" // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 2. – С. 112-124. – ISSN 0130-3864
1371734
  Капчиц Г.Л. Сомали: страна поэтов и пиратов // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 2 (643). – С. 65-68. – ISSN 0321-5075
1371735
  Хазанов А.М. Сомалийская республика / А.М. Хазанов. – Москва, 1961. – 147 с.
1371736
  Сергеева И.С. Сомалийская республика / И.С. Сергеева. – Москва, 1965. – 192с.
1371737
   Сомалийские пословицы и поговорки. – Москва, 1983. – 284 с.
1371738
  Турьинская Х.М. Сомалийцы в федеративной системе Эфиопии // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 5 (658). – С. 33-36. – ISSN 0321-5075
1371739
  Беккин Р. Сомалиленд - мечта Адама Смита и Чарльза Дарвина // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 4. – С. 52-58. – ISSN 0321-5075


  Сучасна політична ситуація в країні Сомалі
1371740
  Велюров Аркадій Сомалізація України // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2009. – № 1/2 (49/50). – С. 20-22. – ISSN 1812--514Х
1371741
  Остафійчук О.Д. Соматизм hand у фразеологічних одиницях англійської мови // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 4 (158). – С. 140-143
1371742
  Лефтерова О.М. Соматизми в мистецько-літературній течії XVI ст. // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 12-29


  Статтю присвячено питанням дослідження тіла людини в мистецько-літературній парадигмі XVI ст. Аналіз текстів у структурі розглянутого контексту показав, що тіло людини може виступати як об"єкт, як предмет, як символ. Характер презентації тіла людини в ...
1371743
  Лавриненко Г.Я. Соматизми в німецькій та українській фразеології / Г.Я. Лавриненко, З.В. Гасіч // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 141-147. – ISSN 1729-360Х
1371744
  Сівков І.В. Соматизми в різносистемних мовах: семантико-дериваційний, номінаційний та етимологічний аспекти (на матеріалі арабської мови, мови іврит, англійської, української та російської мов) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 119-125. – ISSN 1608-0599
1371745
  Сівков І.В. Соматизми кістка та кров в арабській та українській мовах: етимологічно-дериваційний аналіз, структурне дослідження семантичних полів // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 67. – С. 79-90. – ISSN 1682-671Х
1371746
  Левко О.В. Соматизми як засоби вербалізації гніву в давньогрецькій та українській мовах // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 82-89


  У статті досліджено фразеологізми з соматичними компонентами у давньогрецькій та українській мовах на позначення негативних емоцій, зокрема гніву, роздратування, злості та ненависті. Зіставлено засоби мовної об"єктивації соматичного коду в ...
1371747
   Соматическая гибридизация пасленовых / В.А. Сидоров, Н.М. Пивень, Ю.Ю. Глеба, К.М. Сытник; АН УССР, Ин-т ботаники. – Киев : Наукова думка, 1985. – 130с.
1371748
  Акинщикова Г.И. Соматическая и психофизиологическая организация человека / Акинщикова Г.И. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1977. – 160 с.
1371749
  Гребенюк Н. Соматическая лексика в древнерусских канонических памятниках (Остромирово Евангелие, Архангельское Евангелие, Мстиславово Евангелие) // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 16-22. – ISBN 978-617-689-129-1
1371750
  Хохряков А.П. Соматическая эволюция однодольных. / А.П. Хохряков. – Москва, 1975. – 196с.
1371751
  Гуанцзе Ч. Соматические фразеологизмы в русском и китайском языках: структурно-грамматический анализ // Русский язык за рубежом : учебно-методический иллюстрированный журнал / М-во образования и науки РФ ; Междунар. ассоциация преподавателей рус. яз. и литературы ; Гос. ин-т рус. языка им. А.С. Пушкина. – Москва, 2014. – № 4 (245). – С. 61-66. – ISSN 0131-615X
1371752
   Соматические эффекты хронического гамма-облучения. – М, 1986. – 198с.
1371753
  Сівков І.В. Соматична лексика в арабській мові, мові іврит, англійській та українській мовах (структурно-семантичний та етимологічний аспекти) // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 65/66. – С. 120-125. – ISSN 1682-671Х
1371754
  Сокіл-Клепар Соматична лексика в номінації географічного простору Карпат // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 646-652. – ISSN 1028-5091
1371755
  Богуцький В.М. Соматична лексика як засіб просторової номінації в українській, англійській та іспанській мовах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 61-67. – Бібліогр.: Літ.: с. 67; 10 п.
1371756
  Клименко С.В. Соматична мінливість у кизилу справжнього (Cornus mas L.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – C. 28-31. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Кизилу, як й іншим видам рослин, властива соматична мінливість. Унаслідок багаторічних досліджень на цій основі створено три сорти кизилу: Елегантний, Світлячок та Екзотичний; вони передані до Державного сортовипробування України.
1371757
  Горошкевич О. Соматична фразеологія в курсі вивчення японської мови як іноземної // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-10. – (Східні мови та літератури ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Розглядається питання включення фразеологізмів з соматичним компонентом в підручниках з японської мови для студентів-іноземців. Основна увага зосереджена на шляхах оптимізації засвоєння частотних соматичних фразеологізмів в процесі вивчення японської ...
1371758
  Суховій О.О. Соматична фразеологія із семантичним центром "око" (на матеріалі збірника казань XVII ст. Варлаама Ясинського) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 159-165. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Досліджуються фразеологізми, згруповані навколо гніздового слова "око" на матеріалі рукописного збірника казань кінця XVII ст. Варлаама Ясинського, простежуються деякі особливості їх трансформації та входження до фразеологічного складу сучасної ...
1371759
  Газнюк Л.М. Соматичне буття персонального світу особистості : Монографія / Л.М. Газнюк; МОіНУ. Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2003. – 356с. – ISBN 966-7500-18-7
1371760
  Краснобаєва-Чорна Соматичний код культури ціннісної картини світу (на матеріалі фраземіки одно- та різносистемних мов) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 196-204. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1
1371761
  Горошкевич О. Соматичний сегмент японської мовної картини світу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 234-241. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
1371762
  Кульбака В. Соматичні культи бронзового віку півдня Східної Європи / В. Кульбака, В. Качур; Маріупольський Гуманітарний ін-т; Маріупольська археол. експедиція; Археолог. тов-во штату Огайо,США. – Маріуполь : Издат.-полит. центр ПГТУ, 1998. – 60с. – ISBN 966-604-021-2
1371763
  Приходько І.М. Соматичні найменування в історії лексичної системи української мови : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Приходько Ілона Миронівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1371764
  Барабаш О. Соматичні права в системі прав людини: право власності на своє тіло // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 : Правова доктрина як чинник творення та функціонування правової держави: доктрина інститутів і галузей права (продовження). – С. 108-121. – ISSN 1026-9932
1371765
  Мельниченко Т. Соматичні права людини: проблеми розуміння та класифікації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 157-158
1371766
  Залужна О.О. Соматичні приватні дієслова (на матеріалі англійської та української мов) // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 2 (29). – С. 43-56. – ISSN 2075-4205
1371767
  Грозян Н. Соматичні фразеологізми в перекладах Степана Масляка / Ніна Грозян // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 98-103. – ISSN 0320-3077
1371768
  Левко О. Соматичні фразеологізми з компонентом "рука" в Септуагінті та Новому Завіті // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 93-96. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
1371769
  Левко О.В. Соматичні фразеологізми з компонентом [текст грецькою мовою] "серце" у Септуагінті та Новому Завіті // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 93-98


  У статті досліджено фразеологічні одиниці з соматизмом [текст грецькою мовою] "серце" у грецькій мові Септуагінти та Нового Завіту, проаналізовано їх семантику та вживання у біблійній лінгвокультурі. У результаті аналізу встановлено, що соматичні ...
1371770
  Решетова О. Соматичні фразеологічні одиниці англійської та української мов // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 337-340. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1371771
  Хмара В.В. Соматичні фразеологічні одиниці з компонентом нога в східнослов"янських та західногерманських мовах: зіставний аспект // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 464-473


  У статті проведено зіставний аналіз соматичних фразеологічних одиниць з компонентом нога на матеріалі російської, української, німецької та англійської мов для виявлення семантичних особливостей та виокремлення ізоморфних та аломорфних рис в чотирьох ...
1371772
  Довбня В. Соматичність буття "вольової, характерної людини" у філософсько-педагогічній концепції Григорія Ващенка // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 220-235
1371773
  Волков Л.В. Соматологічна характеристика українських легкоатлетів вищих спортивних розрядів // Матеріали з антропології України / Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського ; редкол.: С.М. Бібіков, К.Г. Гуслистий, Г.П. Зіневич [та ін.]. – Київ, 1971. – Вип. 5. – С. 20-29
1371774
   Соматосенсорная и канестическая чувствительность в норме и паталогии. – Иркутск, 1985. – 187с.
1371775
   Соматосенсорная и кинестетическая чувствительность в норме и патологии. – Иркутск, 1988. – 197с.
1371776
  Михалков С.В. Сомбреро / С.В. Михалков. – Москва, 1957. – 72с.
1371777
  Иваненко Анна Сомкнутые обьятия // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 7, сентябрь - октябрь. – С. 82-86 : фото
1371778
  Рябий В. Сомнамбула : повість-вітраж // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 4. – С.56-69. – ISSN 0868-4790
1371779
  Рише Ш. Сомнамбулизм, демонизм и яды интеллекта. – Санкт-Петербург : А.С. Суворин, 1885. – [3], 484, II с.
1371780
  Онищенко Г.Г. Сомнения в пользу привлекаемого. Разъяснительное письмо Роспотребнадзора и комментарии к нему : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 28-35
1371781
  Вигорь Ю.П. Сомнительная версия / Ю.П. Вигорь. – Москва, 1991. – 429с.
1371782
  Ресз Е. Сомнительная победа / Е. Ресз : [пер. с англ. Мария Ван]. – Санкт-Петербург : [Т-во "Екатерингофское печ. дело"]. – 31 с. – Бесплатное приложение к журналу: За 7 дней, № 112
1371783
  Аллард Э. Сомнительные достоинства концепции модернизации // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 9. – С.60-66. – ISSN 0132-1625
1371784
  Горький Максим Сомов и другие / Горький Максим. – Москва, 1955. – 76с.
1371785
  Горький Максим Сомов та інші / Горький Максим. – Київ, 1954. – 96с.
1371786
   Сомпания CrjwdVision стала объектом инвестиций фонда Amadeus Ventures // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 4 (Прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1371787
  Байрон Джорж Гордон Сон / (из Байрона) ; [в переводе Петра Вейнберга]. – [Санкт-Петербург], 1864. – [8] с. – Отд. оттск из журн.: Русское слово, под ред. Н. А. Благовещенского, 1864, февраль, отдел 1, с. 13-80
1371788
  Мирний П. Сон : різдвяна приповістка / написав П. Мирний. – Полтава : Електр. Друк. Г.І. Маркевича, 1906. – 16 с. – Додаток до № 1 часописі "Рідний край"
1371789
  Сизов М.И. Сон : биологический очерк / М.И. Сизов. – Петроград : Тип. П.П. Сойкина, 1915. – 36 с.
1371790
  Сизов М.И. Сон : с 40 рис. в тексте и одной карт. в красках / Биологический очерк М.И. Сизова. – Петроград : Изд. П.П. Сойкина, 1915. – 36 с., 1 л. ил. : ил. – (Знание для всех : Общедоступный журнал для самообразования ; 1915 г., № 10)
1371791
  Толстой Л.Н. Сон / Л.Н. Толстой. – Москва : Задруга ; Тип. Т-ва "Задруга", 1917. – 16 с. – (Серия сочинений Л.Н. Толстого, запрещавшихся цензурой / Толстовское Общество в Москве ; под ред. В.Ф.Булгакова ; № 8)
1371792
  Шевченко Т.Г. Сон / Т.Г. Шевченко. – Київ : Друкарня "Герольд", 1917. – 21 с.
1371793
  Шевченко Т. Сон / Т. Шевченко. – Харків, 1928. – 32с.
1371794
  Шевченко Т. Сон / Т. Шевченко. – Харків : Книгоспілка, 1929. – 16 с.
1371795
  Коцюбинський М.М. Сон / М.М. Коцюбинський. – Харків; Одеса, 1930. – 58с.
1371796
  Шевченко Т. Сон / Т. Шевченко. – Харків, 1934. – 48с.
1371797
  Шевченко Т. Сон / Т. Шевченко. – Київ, 1943. – 16 с.
1371798
  Мирний П. Сон / П. Мирний. – Київ : ДЛВ, 1950. – 20с.
1371799
  Мирний П. Сон / П. Мирний. – Київ : ДЛВ, 1955. – 12с.
1371800
  Шевченко Т.Г. Сон : (комедія) / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро, 1966. – 31 с.
1371801
  Пряхин Г.В. Сон / Г.В. Пряхин. – Москва, 1984. – 288с.
1371802
  Оровецький П.А. Сон / П.А. Оровецький. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 134 с.
1371803
  Михеенков С. Сон : рассказ // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 6. – С. 72-78. – ISSN 0132-2036
1371804
  Шевченко Т. Сон // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 684-688. – ISBN 978-966-500-300-7
1371805
  Шевченко Т. Сон ("Гори мої високії...") // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 684-688. – ISBN 978-966-500-300-7
1371806
  Шевченко Т. Сон (комедія) // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 623-637. – ISBN 978-966-500-300-7
1371807
  Дилан Б. Сон Боба Дилана / з англійської переклав Микола Байдюк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 14-15. – ISSN 0320-8370
1371808
  Мердок А. Сон Бруно. Черный принц: Романы. / А. Мердок. – М., 1992. – 640с.
1371809
  Цзао Сон в красном тереме / Цзао, Сюа-Цзинь
1. – с.
1371810
  Цзао Сон в красном тереме / Цзао, Сюа-Цзинь
2. – с.
1371811
  Цао Сюэ-цинь Сон в красном тереме / Цао Сюэ-цинь. – М.
1. – 1958. – 879с.
1371812
  Цзао Сон в красном тереме. / Цзао, Сюе-Цзань, Оу. Гао. – Пекин
1. – 1957. – 660с.
1371813
  Цзао Сон в красном тереме. / Цзао, Сюе-Цзань, Оу. Гао. – Пекин
2. – 1957. – 661-1340с.
1371814
  Цао Сюэ-цинь. Сон в красном тереме. / Сюэ-цинь. Цао. – М.
2. – 1958. – 863с.
1371815
  Миллер Л.Л. Сон в летний день / Линда Лейл Миллер. – Ярославль : Гринго, 1995. – 190 с. – На обл. авт. не указ. - В изд. также: Вне времени / Анна Дженнет. – (Храм любви). – ISBN 5-88723-006-1
1371816
  Шекспир У. Сон в летнюю ночь / Уильям Шекспир ; в проз. перелож. Чарлза Лэмба ; обр., прим. и сл. С.С. Толстого. – Москва : Издательство литературы на иностранных языках, 1947. – 44 с.
1371817
  Шекспир В. Сон в летнюю ночь / В. Шекспир. – Москва, 1954. – 92с.
1371818
  Шекспир В. Сон в летнюю ночь = Midsummer night"s dream / Уильям Шекспир ; [пер. Т. Щепкиной-Куперник ; вступ. ст. Д. Урнова (с. 5-36) ; примеч. А. Смирнова ; худож. Ю. Гукова]. – Москва : Книга, 1987. – 205, [2] с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл. – (Книга и время)
1371819
  Салтыков-Щедрин Сон в летнюю ночь. / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1939. – 56с.
1371820
  Рытхэу Ю.С. Сон в начале тумана : роман / Юрий Рытхэу ;. – Москва : Советская Россия, 1972. – 542с.
1371821
  Рытхэу Юрий Семенович Сон в начале тумана. Иней на пороге. Метательница гарпуна / Рытхэу Юрий Семенович. – Ленинград : Художественная литература, 1976. – 725с. : ил.
1371822
   Сон в Нефритовом павильоне. – М., 1982. – 768с.
1371823
  Кулида С. Сон в руку... Эдгар Кейси являлся пожалуй, самым известным провидцем XX века // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 3


  Когда Кейси нетактично спрашивали, почему ему достался столь непостижимый дар, прорицатель всегда отвечал словами Будды: "Никогда не спрашивайте - почему". К концу жизни Эдгар Кейси (он умер в 1945 году) было задокументировано более 14 тысяч "чтений" - ...
1371824
  Зирнитис П.К. Сон в тысячу колоколов / П.К. Зирнитис; пер. с лат. Д.Цесельчук. – Москва : Советский писатель, 1983. – 135 с.
1371825
  Улагай-Красовський Сон весняної ночи. / Улагай-Красовський. – Х., 1925. – 76с.
1371826
  Сонін Л. Сон дійсности / Л. Сонін. – Х.-К., 1930. – 32с.
1371827
  Пэрн Н.Я. Сон и его значение / Н.Я. Пэрн. – Петроград : Гос. учебно-практ. школа-тип. им. тов. Алексеева, 1923. – 77 с.
1371828
  Первов Л.Г. Сон и его нарушения / Л.Г. Первов. – М, 1965. – 40с.
1371829
  Первов Л.Г. Сон и его нарушения / Л.Г. Первов. – Ленинград : Знание, 1976. – 32с.
1371830
  Эпштейн А.Л. Сон и его расстройства / А.Л. Эпштейн. – Москва-Ленинград : Типография Печатный Двор, 1928. – 408 с.
1371831
  Фишер Сон и сновидения / Фишер-Дедуа. – Ленинград-Москва : Петроград, 1925. – 112 с.
1371832
  Ефимов В.В. Сон и сновидения / В.В. Ефимов. – Воронеж, 1948. – 36с.
1371833
  Ходос Х.Г. Сон и сновидения / Х.Г. Ходос. – Иркутск, 1949. – 40с.
1371834
   Сон и сновидения. – М., 1990. – 63с.
1371835
  Косенко З.В. Сон и сновидения. / З.В. Косенко, 1946. – 24с.
1371836
  Ротенберг В.С. Сон и стресс // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 5. – С.64-73. – ISSN 0042-8841
1371837
  Шницлер А. Сон и явь / А. Шницлер. – Москва-Л., 1927. – 104с.
1371838
  Бакіна Т. Сон і сновидіння в літературі для дітей // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 5-9. – Бібліогр.: Літ.: с. 9; 7 п. – ISBN 966-638-152-4
1371839
  Міськевич Юл. Сон і ява : (Вірші) / Юл. Міськевич. – Львів : Накладом З. Ткачука ; [З друк. І. Айхельбергера], 1910. – 48 с.
1371840
  Даниленко В. Сон із дзьоба стрижа : Оповідання / Володимир Даниленко. – Львів : Піраміда, 2006. – 384с. – ISBN 966-8522-85-0
1371841
  Даниленко В.Г. Сон із дзьоба стрижа : [ оповідання ] / Володимир Даниленко. – Львів : Піраміда, 2007. – 384 с. – ISBN 978-966-441-047-9
1371842
  Манасеина М.М. Сон как треть жизни человека, или физиология, патология, гигиена и психология сна / М.М. Манасеина. – Москва : Русская типо-литография, 1892. – LXVII, 246, IV с.
1371843
  Подъячев С.П. Сон Калистрата Степаныча / С.П. Подъячев. – Москва-Ленинград, 1930. – 32с.
1371844
  Шрайер В. Сон капитана Лоя : Роман и повесть / В. Шрайер. – Москва : Воениздат, 1984. – 383с.
1371845
  Варгас Льоса Сон кельта : роман / Маріо Варгас Льоса ; [пер. з ісп. В.Й. Шовкуна]. – Харків : Фоліо, 2012. – 537, [3] с. – Пер. вид. : El sueno del Celta / Mario Vargas Llosa. 2010. - Лауреат Нобелівської премії з літератури 2010. - Пер. вид.: El sueno del Celta / Mario Vargas Llosa. – (Карта світу. Перу). – ISBN 978-966-03-5934-5
1371846
  Варгас Льоса Сон кельта : роман / Маріо Варгас Льоса ; [пер. з ісп. В.Й. Шовкуна]. – Харків : Фоліо, 2013. – 537, [5] с. – На тит. арк. також: Лауреат Нобелівської премії з літератури 2010 р. - Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека Нобелівських лауреатів). – ISBN 978-966-03-6524-7
1371847
  Ластовець М.Ю. Сон Клітемнестри: від Стесіхора до Есхіла // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 290-294


  Розглянуто мотив віщого сну Клітемнестри в трагедіях Стесіхора та Есхіла. Сон в сюжеті трагедії проаналізовано з літературного та етно-психологічного боку. Проведено детальний аналіз кожного з елементів сну та виділено його основні функції в трагедіях
1371848
  Шекспір В. Сон літньої ночі / В. Шекспір. – Харків, 1941. – 175с.
1371849
  Короленко В.Г. Сон Макара / В.Г. Короленко. – Москва-Л, 1927. – 48с.
1371850
  Короленко В.Г. Сон Макара / В.Г. Короленко. – Л, 1946. – 31с.
1371851
  Короленко В.Г. Сон Макара / В.Г. Короленко. – Куйбышев, 1947. – 35с.
1371852
  Короленко В.Г. Сон Макара / В.Г. Короленко. – Москва : Художественная литература, 1949. – 64 с.
1371853
  Короленко В.Г. Сон Макара / В.Г. Короленко. – К, 1958. – 31с.
1371854
  Короленко В.Г. Сон Макара / В.Г. Короленко. – М, 1985. – 32с.
1371855
  Короленко В.Г. Сон Макара / В.Г. Короленко. – М, 1989. – 254с.
1371856
  Айзенштейн Е. Сон Марины Цветаевой о М. Слониме // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 10. – С. 154-158. – ISSN 0321-1878
1371857
  Підгірянка М. Сон на могилах / М. Підгірянка. – Львів, 1918. – 16с.
1371858
  Ритхеу Ю.С. Сон на початку туману. Іній на порозі : Романи / Ю.С. Ритхеу. – Київ : Дніпро, 1981. – 526 с.
1371859
  Каряка О. Сон Наталія Олександрівна // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 218. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
1371860
  Федичев Р.И. Сон о белом городе. / Р.И. Федичев. – М, 1991. – 303с.
1371861
  Левитанский Ю.Д. Сон о дороге / Ю.Д. Левитанский. – М, 1989. – 29с.
1371862
  Комаров Л.С. Сон о красных шарах / Л.С. Комаров. – Челябинск, 1966. – 86с.
1371863
  Славейков П. Сон о счастье / П. Славейков. – М., 1962. – 168с.
1371864
  Каприоло Паола Сон о ягненке : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С.3-81. – ISSN 1130-6545
1371865
  Каприоло Паола Сон о ягненке : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С.140-183. – ISSN 1130-6545
1371866
  Казанчян Ж. Сон об Урарту // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 2. – С. 66-87


  Урарту (Арарат) - древ. государство в юго-западной Азии, располагавшееся на территории Армянского нагорья (совр. Армения, восточ. Турция и сев.-запад. Иран). Существование Урарту как союза племён документально подтверждено с XIII, как государства - с ...
1371867
  Гончаров И.А. Сон Обломова / И.А. Гончаров. – Курск, 1955. – 72с.
1371868
  Кускова Е. Сон под первое мая / Е. Кускова. – 32с.
1371869
  Моррис В. Сон про Джона Болла / В. Моррис. – М. – 111с.
1371870
  Григоренко А.Ю. Сон разума рождает чудовищ: критич. очерки о мистике и иррационализме / А.Ю. Григоренко. – Л., 1986. – 175с.
1371871
  Вирениус А. Сон ребенка / А. Вирениус. – Вып. 35. – С.-Петербург : Типография М.М. Стасюлевича, 1901. – 42, [2] с.
1371872
  Гутгарц Н. Сон Святослава / Н. Гутгарц. – Москва : Слово, 2000. – 8с. – 8ртГутг Шифр дубл. – ISBN 5-9290-0010-7
1371873
  Гутгарц Н. Сон Святослава : на русском языке и на украинском языке / Н. Гутгарц. – Москва : Слово, 2001. – 16с. – 8ртГутг Шифр дубл. – ISBN 5-9290-039-5
1371874
  Некряч О.В. Сон сенсотворчий і структуротворчий чинник у поемі Т. Шевченка "Сон" і у повісті М. Костомарова "Сорок лет" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 56-59
1371875
  Толстой А.К. Сон статского советника Попова / А.К. Толстой. – Берлин. – 21с.
1371876
  Баняс В.В. Сон у літературі романтизму / В.В. Баняс, Н.Ю. Баняс // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – C. 18-30. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  У статті розглядається творчість фран. письменника-романтика Жерара де Нерваля, точніше - один її аспект: ставлення (художнє та світо- глядне) автора до сновидінь. Обгрунтовується думка про окремішнє місце Нерваля в цьому контексті: на тлі епохи, в ...
1371877
  Зірнітіс П. Сон у тисячу дзвонів / П. Зірнітіс. – К, 1989. – 37с.
1371878
  Остромысленский И.И. Сон у человека и животных : (Популярный очерк) / И.И. Остромысленский. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1918. – 120, [2] с.
1371879
  Цао Сюецінь Сон у червоному теремі : роман : розділи 1-40 / Цао Сюецінь ; [переклад В.С. Бойка ; передм. та приміт. В.П. Чорнобая] ; Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Харків : Фоліо, 2011. – 571, [1] с. – На обкл. кн. Китайська література. - Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4989-6
1371880
  Цао Сюецінь Сон у червоному теремі : роман : розд. 1-40 / Цао Сюецінь ; [переклад В.С. Бойка ; передм. та прим. В.П. Чорнобая]. – Харків : Факт, 2013. – 571, [4] с., [1] арк. портр. – ISBN 978-966-637-751-0
1371881
  Пачовський В. Сон української ночи : трагедія / Василь Пачовський. – Львів : Hакладом М. Петpицькогот ; [Дpук. Уділова], 1912. – [4], 289, [8] с. : 1 аpк. поpтp. – Уваги для pіжних читачів [поясн. до тексту]: с. [2-5] в кінці кн.
1371882
   Сон царя Міноса // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 22-25 : фото
1371883
  Вейн А.М. Сон человека / А.М. Вейн, К. Хехт. – Москва, 1989. – 269с.
1371884
  Гірняк М. Сон як модель ір-реального та ір-раціонального існування (на матеріалі інтелектуальної прози В.Домонтовича) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 18-30. – ISBN 966-7773-70-1
1371885
  Кривда Н.Ю. Сон як семіотичне вікно // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 27-29. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
1371886
  Нечаенко Д.А. Сон, заветных исполненный знаков / Д.А. Нечаенко. – М., 1991. – 302с.
1371887
  Гаккель Л.Б. Сон, сновидения, гипноз / Л.Б. Гаккель. – Ленинград, 1955. – 27с.
1371888
  Карманова И.Г. Сон, спячка и условно-рефлекторная деятельность / И.Г. Карманова, Х.М. Сафаров, Э.Н. Нуритдинов. – Душанбе
1. – 1989. – 80с.
1371889
  Карманова И.Г. Сон, спячка и условно-рефлекторная деятельность / И.Г. Карманова, Х.М. Сафаров, Э.Н. Нуритдинов. – Душанбе
2. – 1990. – 102с.
1371890
  Шевченко Т. Сон. Кавказ / Т. Шевченко. – Київ : Держлітвидав, 1927. – 45 с.
1371891
  Шевченко Т.Г. Сон. Кавказ / Т.Г. Шевченко. – Київ; Харків, 1935. – 15-60с.
1371892
  Шевченко Т. Сон. Кавказ / Т. Шевченко. – Київ : Держлітвидав, 1937. – 31 с.
1371893
  Шевченко Т. Сон. Кавказ / Т. Шевченко. – Київ, 1939. – 40с.
1371894
  Аламышев А. Сона : поэма / А. Аламышев ; перевод с туркм. В. Рыбина. – Ашхабад : Туркмения, 1976. – 67 с.
1371895
  Бобкова Т.В. Сонанти українського, російського та польського мовлення на матерілалі кінорентгену (експериментально-фонетичне дослідження). : Дис... канд. філол.наук: 10.02.15 / Бобкова Т.В.; КУ ім.Т.ШЕвченка. – К., 2000. – 171л. – Бібліогр.:л.156-171
1371896
  Бобкова Т.В. Сонанти українського, російського тапольского мовлення на матеріалі кінорентгену. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.02.15 / Бобкова Т.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 2000. – 18л.
1371897
  Мордель Г. Сонарол / Г. Мордель. – Рига, 1971. – 74с.
1371898
  Попова Т.В. Соната / Т.В. Попова. – Москва : Музгиз, 1962. – 96 с.
1371899
  Назаров В.А. Соната / В.А. Назаров. – Красноярск, 1965. – 67с.
1371900
  Гуртовенко В.А. Соната : поезії / В.А. Гуртовенко. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 71 с.
1371901
  Башмакова Н.В. Соната для армандоліни й баса continuo Дж. Б. Саммартіні в аспекті відображення художніх ідеалів пізнього Бароко // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 10-15. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 61). – ISSN 2410-5325
1371902
  Цюпа Соната для осені / Цюпа, І. – Київ, 1986. – 318с.
1371903
   Соната дьявола. – Л., 1991. – 411с.
1371904
  Нейман С.К. Соната земных горизонтов / С.К. Нейман. – Москва, 1986. – 254с.
1371905
  Ларионова О.Н. Соната моря : научно-фантастическая повесть / Ольга Ларионовав. – Ленинград : Детская литература, 1985. – 124 с.
1371906
  Мисник П.Д. Соната сподівання / П.Д. Мисник. – К., 1978. – 191с.
1371907
  Єрьоменко А.Ю. Сонати А. Гайденка для баяна соло в контексті тенденцій розвитку жанру в Україні // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 296-305. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна полягає у виявленні особливостей трактування сонатного жанру в двох розглянутих творах А. Гайденка та у позначенні їхнього місця в еволюції української баянної сонати. Висновки. Обгрунтовано належність обох баянних сонат композитора до ...
1371908
  Шевченко Л.М. Сонати О. Скрябіна як репертуарний здобуток одеських піаністів // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 159-168. – ISSN 2225-7586


  "Наукова новизна роботи базується на концепції глибинності досягнень салонного мистецтва Одеси, довір’я до якого сформувало захоплене прийняття одеською публікою піаніста і композитора О. Скрябіна 1898 р., а також безумовну пошану до музичних ...
1371909
  Куббель Л.Е. Сонгайская держава / Л.Е. Куббель. – М, 1974. – 430с.
1371910
  Гильен Н. Сонгоро косонго / Н. Гильен. – М., 1967. – 95с.
1371911
  Подобед М.Б. Сонет 130 Уильяма Шекспира. Величие простоты = 450-річний ювілей Вільяма Шекспіра // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 7/8 (413/414). – С. 23-24
1371912
  Чапля Василь Сонет в українській поезії. / Чапля Василь. – Харків, 1930. – 80с.
1371913
  Астапенко І. Сонет Емми Андієвської: індивідуально-авторська модифікація жанру // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 3 (663). – С. 29-36. – ISSN 0236-1477
1371914
  Осень В. Сонет и стихотворение в сонетной форме / Валентин Осень. – Одесса : Фаворит ; Печатный дом, 2012. – 93, [1] с. – Библиогр.: с. 91-92. – ISBN 978-966-389-353-2


  НБ им. М. Максимовича в дар от автора 27.02.2013 г. Печать, подпись
1371915
  Погодин Н.Ф. Сонет Петрарки / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1957. – 95с.
1371916
   Сонет серебряного века. – М., 1990. – 767с.
1371917
  Турчин М. Сонет як багаторівнева образна система // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 263-275. – ISBN 966-7773-70-1
1371918
  Огуй О. Сонетарій В. Шекспіра - щоденник його душі (до 450-ої річниці від дня народження поета) / О. Огуй, О. Івасюк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 5/6 (1025/1026). – С. 173-176. – ISSN 0320 - 8370
1371919
  Боковець А. Сонетарій В. Шекспіра: особливості рецепції петраркізму в контексті англійської ренесансної лірики // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 14/15. – С. 63-72
1371920
  Мороз О. Сонетарій Дмитра Павличка // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 522-527. – ISBN 978-617-7201-57-0
1371921
  Яровенко Т. Сонетарій Яра Славутича: канон, поетика, митець // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 135-140. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1371922
  Рильський М.Т. Сонети / М.Т. Рильський. – Київ. – с.
1371923
  Франко І.Я. Сонети / І.Я. Франко. – Львів, 1955. – 116с.
1371924
  Шекспір В. Сонети / Вільям Шекспір ; пер. з англ. Дмитра Паламарчука. – Київ : Дніпро, 1966. – 195 с. : іл.
1371925
  Рильський М.Т. Сонети / М.Т. Рильський; Упор. Б. Рильського. – Київ : Молодь, 1969. – 223 с.
1371926
  Рильський М.Т. Сонети / М.Т. Рильський; Упор. Б. Рильського. – Київ : Молодь, 1974. – 198 с.
1371927
  Павличко Д.В. Сонети / Д.В. Павличко. – Київ : Молодь, 1978. – 368 с.
1371928
  Колодій В.С. Сонети / В.С. Колодій. – Львів : Каменяр, 1980. – 168 с.
1371929
  Франко І.Я. Сонети / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1984. – 119с.
1371930
  Бурлаков С.Р. Сонети : поезії / С.Р. Бурлаков. – Київ : Молодь, 1989. – 140 с.
1371931
  Шекспір В. Сонети = Sonnets / Вільям Шекспір ; пер. з англ. Дмитра Павличка. – Київ : Дніпро, 2001. – 167, [9] с. – Авт., назва, текст парал. англ., укр. – (Бібліотека банку "Аваль" ; Світова класика рідною мовою). – ISBN 966-578-056-5


  У пр. № 1734897 напис: Київському Університетові ім. Т. Шевченка Д. Павличко
1371932
  Андієвська Е. Сонети // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 158. – С. 135-146
1371933
  Павличко Д.В. Сонети : Світовий сонет. Шекспір Бодлер. Гвездослав. Янка Купала / Д.В. Павличко. – Київ : Генеза, 2004. – 536с. – ISBN 966-504-388-9


  У пр. №1556086 напис: Київському університетові ім. Т. Шевченка. Підпис автора
1371934
  Шекспір В. Сонети = Sonnets / Вільям Шекспір ; переклад Г. Пилипенко. – Тримовне видання. – Київ - Ірпінь : Перун, 2008. – 320с. – ISBN 966-569-174-0
1371935
  Песоа Фернанду Антоніу Ногейра Сонети / пер. з англ. Г. Пилипенко // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 149-154. – ISSN 0320 - 8370
1371936
  Песоа Фернанду Антоніу Ногейра Сонети // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С.149-154. – ISSN 0320 - 8370
1371937
  Шекспір В. Сонети = Sonnets = Сонеты : тримовне видання / Вільям Шекспір ; Георгій Пилипенко переклад. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2010. – 319, [2] с. : портр. – Розгорнутий тит. арк. - Назва на корнці: Сонети. - На обкл. також. зазнач.: Вперше! Тримовне видання. – (Поетична Поличка "Перуна"). – ISBN 966-569-174-0
1371938
  Мойсієнко А. Сонети / Анатолій Мойсієнко // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (196), вересень 2019. – С. 62
1371939
  Мойсієнко А. Сонети : вірші // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (192), травень 2019. – С. 63
1371940
  Миронюк Н.П. Сонети В. Шекспіра в перекладах Д. Павличка: лінгвстичний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 81-83. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
1371941
  Сірук В. Сонети В. Шекспіра у ранніх перекладах І. Франка: творча історія, засоби мовно-стилістичної еквівалентності // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 82. – С. 41-50. – ISSN 0130-528Х
1371942
  Латник Г.В. Сонети дніпровстьких весен / Г.В. Латник. – К, 1987. – 105с.
1371943
  Гершкович М.Ф. Сонети дня і ночі / М.Ф. Гершкович. – Балта, 1994. – 64с.
1371944
  Дроздовський Д. Сонети Емми Андрієвської як вияв катахретичної свідомості // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10 (586). – С. 27-38. – ISSN 0236-1477
1371945
  Баррет-Бравнінг Елізабет Сонети з португальської / пер. з англ. та вступ. В. Марача // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
1371946
  Зеров М.К. Сонети і елегії / М.К. Зеров. – Київ : Час, 1990. – 80 с. – ISBN 5-88520-085-8
1371947
  Списаренко Б.Д. Сонети моїй Княгині Світлані / Б.Д. Списаренко. – Київ : Просвіта, 2004. – 228с. – ISBN 966-8547-21-7
1371948
  Павличко Д.В. Сонети подільської осені : поезії / Д.В. Павличко. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 111 с.
1371949
  Гамзатов Р.Г. Сонети. Вірші / Р.Г. Гамзатов. – Київ, 1979. – 128 с.
1371950
  Кицан О. Сонетна традиція в сучасній українській літературі // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 130-143
1371951
  Бутурлин П.Д. Сонеты : посмертное изд. / гр. П. Бутурлин. – [Киев] : [Тип. Г.Л. Фронцкевича], 1895. – [4], 58 с.
1371952
  Федоров А.М. Сонеты / А.М. Федоров. – Санкт-Петербург, 1907
1371953
  Федоров А.М. Сонеты / А.М. Федоров. – Санкт-Петербург, 1911
1371954
  Мицкевич А. Сонеты / А. Мицкевич. – Москва, 1958. – 62с.
1371955
  Бехер И.Р. Сонеты / И.Р. Бехер ; пер. с нем. [сост. и предисл. Л. Гинзбурга]. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 191 с. : ил.
1371956
  Камоэнс Л. Сонеты / Л. Камоэнс. – М., 1964. – 95с.
1371957
  Гамзатов Р. Сонеты / Р. Гамзатов; авториз. пер. с авар. Н.Гребнева. – Москва : Советский писатель, 1973. – 71 с.
1371958
  Мицкевич А. Сонеты / А. Мицкевич. – Л., 1976. – 343с.
1371959
  Павлычко Д. Сонеты / Д. Павлычко. – Москва, 1978. – 167 с.
1371960
  Шекспир В. Сонеты / В. Шекспир. – Саратов, 1980. – 104 с.
1371961
  Шекспир В. Сонеты / В. Шекспир. – Минск, 1981. – 239 с.
1371962
  Шекспир В. Сонеты / В. Шекспир. – Свердловск, 1981. – 174 с.
1371963
  Петрарка Ф. Сонеты / Ф. Петрарка. – Москва, 1981. – 192с.
1371964
  Рыльский М.Ф. Сонеты / М.Ф. Рыльский. – Москва : Советский писатель, 1981. – 159с.
1371965
  Петрарка Ф. Сонеты / Ф. Петрарка. – Минск, 1982. – 176с.
1371966
  Шекспир В. Сонеты : [на англ. яз. с парал. рус. текстом] / Уильям Шекспир. – Москва : Радуга, 1984. – 366 с.
1371967
  Шекспир В. Сонеты / В. Шекспир. – Хабаровск : Книжное изд-во, 1987. – 221 с.
1371968
  Шекспир В. Сонеты / В. Шекспир. – Новосибирск : Новосибирское кн. изд-во, 1987. – 190 с.
1371969
  Шекспир В. Сонеты / В. Шекспир. – Петрозаводск, 1988. – 236 с.
1371970
  Шекспир В. Сонеты / В. Шекспир. – Москва, 1988. – 191 с.
1371971
  Белле Д. Сонеты / Дю Белле ; пер. с фр. С.Я. Бронина. – Москва : Скорпион, 1992. – 130 с.
1371972
  Шекспир У. Сонеты = The sonnets / Пер. А.М.Финкеля, В.В.Чухно и др.; Уильям Шекспир. – Москва : Эксмо, 2002. – 320с. – ISBN 5-04-008574-5
1371973
  Шекспир Уильям Сонеты / Уильям Шекспир. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 432с. – (Антология современных переводов). – ISBN 5-352-01220-4
1371974
  Шекспир У. Сонеты / У. Шекспир ; [ил.: И.И. Яхин]. – Харьков : Фолио, 2008. – 176 с. : 1 портр., ил. – Миниатюрное издание. – ISBN 978-966-03-4615-4
1371975
  Петрарка Ф. Сонеты : [пер. с ит.] / Франческо Петрарка ; [пер. с итал.: Е. Солонович]. – Харьков : Фолио, 2009. – 221, [1] с. : ил., портр. – Миниатюрное издание. – ISBN 978-966-03-3780-0
1371976
  Анджольери Чекко Сонеты : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 12 (1016). – С. 141-147. – ISSN 0130-7673
1371977
  Кобринский А.М. Сонеты = Sonnets / Александр М. Кобринский. – Иерусалим; Москва : Издательское содружество Э.РА, 2010. – 238, [2] с. : портр. – ISBN 978-5-905016-31-8
1371978
  Заедная Т.А. Сонеты Андреса Грифуса : Автореф... канд. филол.наук: / Заедная Т.А.;. – Л, 1972. – 30л.
1371979
  Вышеславский Л.Н. Сонеты и баллады / Л.Н. Вышеславский. – Київ, 1966. – 1598с.
1371980
  Жоашен Дю Белле Сонеты из книги "Сожаления" : поэзия : сонеты / вступление М. Бородицкой о поэте // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 186-200. – ISSN 1130-6545


  Жоашен дю Белле (Иоахим дю Беллэ), 1522-1560) - один из выдающихся франц. поэтов XVI века, член поэтической группировки "Плеяда" и ближайший друг её руководителя Ронсара
1371981
  Бордюк Г.Д. Сонеты Иоганесса Роберта Бехера. : Дис... канд. филол.наук: / Бордюк Г.Д.; МВ и ССО УССР. Каменец-Подольский гос.пед.инст. им.В.П.Затонского. – Каменец-Подольский, 1980. – 200л.
1371982
  Бордюк Галина Дмитриевна Сонеты Иоганнеса Роберта Бехера : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Бордюк Галина Дмитриевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 19л.
1371983
  Бордюк Галина Дмитриевна Сонеты Иоганнеса Роберта Бехера : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Бордюк Галина Дмитриевна; КГУ. – К., 1980. – 19л.
1371984
  Рильке Р.М. Сонеты к Орфею // Протей : Перекладацький альманах / Народна українська академія; Кафедра теорії та практики перекладу. – Харків, 2006. – Вип. 1. – С. 319-320. – ISBN 966-8558-62-6
1371985
  Сапгир Г.В. Сонеты на рубашках / Г.В. Сапгир. – М, 1998. – 32с.
1371986
   Сонеты современнико Шекспира / [пер. Г.А. Русакова ; вступ. ст., коммент. Вл. Э. Орла ; ил. Ю.Ю. Перевезенцева]. – Москва : Книга, 1987. – 363 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.


  Авт.: Т. Уайетт, Г. Говард, граф Суррей, Д. Гаскойн, Ф. Сидни, Ф. Гревиль, Э. де Вер, У. Рели, Ф. Грин, Т. Лодж, Д. Флетчер-старший и др.
1371987
  Шекспир В. Сонеты Шекспира в переводах С. Маршака / В. Шекспир. – М., 1949. – 199с.
1371988
  Шекспир В. Сонеты Шекспира в переводах С. Маршака / В. Шекспир. – М., 1952. – 195с.
1371989
  Шекспир В. Сонеты Шекспира в переводах С. Маршака / В. Шекспир. – Москва, 1955. – 198с.
1371990
  Шекспир Вильям Сонеты Шекспира в переводах С.Маршака / Шекспир Вильям. – Москва : Советский писатель, 1952. – 194с.
1371991
  Петрарка Ф. Сонеты, избранные канцоны, секстины, баллады, автобиографическая проза / Ф. Петрарка. – Москва : Правда, 1984. – 590с.
1371992
  Камоэнс Л. Сонеты. Лузиады / Л. Камоэнс. – Москва : Эксмо-Пресс, 1999. – 480с. – ISBN 5-04-002514-9
1371993
  Даниленко В. Сонечко моє, чорне й волохате : проза: повість // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 6. – С. 60-103. – ISSN 0208-0710
1371994
  Михайловський Л.В. Сонечко сіє купаву / Л.В. Михайловський. – Київ : Молодь, 1969. – 112с.
1371995
  Давидов А.І. Сонечко спить у дзвониках / А.І. Давидов. – К., 1986. – 207с.
1371996
  Айрапетьянц А.Э. Сони / А.Э. Айрапетьянц; Ленинградский гос. ун-т. – Ленинград, 1983. – 192с. – (Жизнь наших птиц и зверей ; Вып.5)
1371997
  Лозан М.Н. Сони Юго-Запада СССР / М.Н. Лозан. – Кишинеыв, 1990. – 144с.
1371998
   Сонин Виктор Александрович. – Москва, 1984. – 50с.
1371999
   Сонна Німеччина. У передвиборчій кампанії країни серйозніші виклики залишаються без уваги // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 32 (508), 11-17.08.2017 р. – С. 32-33. – ISSN 1996-1561
1372000
  Шмидт В. Сонная одурь / Владимир Шмидт // [Сборник вырезок литературно-философских статей, извлеченных из журнала "Русская мысль" за 1908-1916 гг.]. – [14] с.
<< На початок(–10)1371137213731374137513761377137813791380(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,