Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1361136213631364136513661367136813691370(+10)В кінець >>
1369001
  Постол Теодор "Системы ПРО не существует" // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2009. – № 13 (5091). – С. 16-18. – ISSN 0131-0097


  Лист-попередження американських фізиків.
1369002
  Олещук П. "Ситуація в Україні гірша, ніж ми могли розраховувати. Але набагато краща, ніж розраховували в Москві" / спілкувалися Інна Івершень, Романія Горбач // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 21 (224). – С. 30-33
1369003
  Річардсон Н. "Ситуація в Україні дозволяє грати з настроями мешканців". Представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано про те, як змінилася тематика російських фейків у зв"язку з корона вірусом, та протидію їм // Україна молода. – Київ, 2020. – 10 червня (№ 49). – С. 7


  Країни Східного партнерства є дуже очевидною мішенню для пропаганди та дезінформації Москви, й Україна - одна з головних серед них, - вважає Петер Стано, головний речник iз питань зовнішніх справ та політики безпеки Європейської служби зовнішніх справ. ...
1369004
  Касьянов М. "Ситуація виходить з-під контролю Путіна" / розмову вели Галина Остаповець, Андрій Жигайло // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 15 (268), 16 квітня 2015. – С. 9-11


  Якби світ утихомирив В. Путіна після війни в Грузії, не було б анексії Криму й агресії на Донбасі, - вважає російський опозиціонер Михайло Касьянов.
1369005
   "Ситуація постмодерну" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С.906-907. – ISBN 966-316-069-1
1369006
  Головченко Володимир "Сіамські близнята" української революції // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 139-144. – ISSN 0869-3595


  Рецензія на кн.: Солдатенко В.Ф. Винниченко і Петлюра: політичні портрети революційної доби.
1369007
  Мандибура В. Системно-формаційна трансформація інституту власності // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 2. – С. 57-73. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1811-3141
1369008
  Швачко С.А. Системно-функциональное бытие нумеральных единиц (на материале английских числительных) // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 149-153. – Бібліогр.: С. 153; 13 назв
1369009
  Марінашвілі М.Д. Системно-функціональна характеристика якісних прислівників та деякі питання перекладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 66-70. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  На основі теорії інциденцій Г. Гійома та трансформаційних процедур аналізується системно-функціональна характеристика французького якісного прислівника у зв"язку з проблемами перекладу. Системна позиція та функціональні особливості прислівника ...
1369010
  Мамалига А.І. Системно-функціональне виокремлення одиниць тексту // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 115-123. – ISBN 966-8906-05-5
1369011
  Оліх Л. Системно-функціональний підхід в управлінні інноваційною діяльністю підприємства / Л. Оліх, А. Маслюківська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-36. – (Економіка ; Вип. 136). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам формування системи управління інноваційною діяльністю підприємства. Авторами виокремлено основні складові інноваційної підсистеми підприємства та узагальнено реалізацію функцій менеджменту в контексті управління його ...
1369012
  Ней Н.С. Системно-функціональний підхід до розуміння держави // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 21-25. – (Правознавство ; Вип. 365)
1369013
  Мартинюк М. Системно-функціональний підхід як засіб удосконалення фахової і професійно-орієнтованої підготовки майбутніх фахівців природничо-наукових спеціальностей у вищій школі в умовах ступеневої освіти / Михайло Мартинюк, Марина Декарчук, Валентин Хитрук // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – С. 125-133. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 6, ч. 2). – ISBN 978-966-7406-67-7
1369014
  Захарчин Г.М. Системно-цільове оцінювання чинників впливу на формування організаційної культури підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 129-136 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1369015
  Костирко Р.О. Системно-цільовий підхід до організації внутрішнього контролю для прийняття управлінських рішень : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 197-206 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1369016
  Сидорчук О.В. Системно-ціннісні засади управління конфігурацією проектів у портфелях збирання ранніх зернових культур / О.В. Сидорчук, О.І. Башинський, О.А. Сятковський // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 63-69. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2078-4643
1369017
  Хазиев Ф.Х. Системно-экологический анализ ферментативной активности почв / Ф.Х. Хазиев. – М, 1982. – 203с.
1369018
  Басманов Е.И. Системные аспекты изучения роли озона в функционировании географической оболочки : системный подход в осуществлении комплексных программ рационального природопользования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1984. – Вип.31. – С. 20-25 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0201-4122
1369019
  Серова И.А. Системные аспекты истинности научной теории. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Серова И.А.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1981. – 17л.
1369020
   Системные аспекты нейрофизиологии. – Москва, 1979. – 303с.
1369021
  Бородина Н.В. Системные аспекты основного вопроса философии // Параметрическая общая теория систем и ее применения : сб. трудов, посвящ. 80-летию проф. А.И.Уемова / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; под ред. А.Ю. Цофнаса. – Одесса : Астропринт, 2008. – С. 140-148. – ISBN 978-966-318-900-0
1369022
  Бор-Раменский Системные аспекты проблемы автоматизации промышленных технологий / А.Е. Бор-Раменский. – Ленинград : [б. и.], 1983. – 25 с. – Библиогр.: с. 25. – (АН СССР,Ленинград. науч.-иссл. вычислит. центр ; № 82)
1369023
  Ковзанадзе И. Системные банковские кризисы в условиях финансовой глобализации // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 8. – С.89-95. – ISSN 0042-8736
1369024
  Зербино Д.Д. Системные васкулиты: история, проблемы и современные позиции / Д.Д. Зербино, Е.А. Зимба // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2013. – № 3 (05). – С. 21-33


  Васкулиты - гетерогенная группа заболеваний, основным морфологическим проявлением которых является воспаление и некроз сосудистой стенки, обусловливающих ишемические изменения в органах и тканях, которые кровоснабжаются соответствующими сосудами.
1369025
  Свиридов С.В. Системные вызовы OC UNIX. / С.В. Свиридов. – Москва : МП "Память", 1992. – 96 с.
1369026
   Системные географические исследования Калиниградской области : сборник научных трудов. – Калининград : Калининградский гос. ун-т, 1984. – 132 с.
1369027
   Системные и клеточные механизмы регуляции физиологических функций. – Иркутск, 1978. – 180с.
1369028
  Мейрманова Карлыгаш Сейтжановна Системные и коммуникативные аспекты номинации лица в современном немецком языке : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.04 / Мейрманова Карлыгаш Сейтжановна; Московский гос. лингв. ун-т. – М., 1990. – 27л.
1369029
  Данцевич Людмила Георгиевна Системные и функциональные характеристики сочетаемости глагола (на материале английского подьязыка электроники) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Данцевич Людмила Георгиевна; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1986. – 16л.
1369030
  Дятченко Л. Системные инновационные процессы – основа динамичного развития классического университета / Л. Дятченко, В. Тарабаева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 13-18. – ISSN 0869-3617


  Опыт Белгородского ун-та.
1369031
   Системные исследования в геодезии : межвузовский сборник. – Т. 23 (63). – Новосибирск : НИИГАиК, 1984. – 138 с.
1369032
   Системные исследования в геологии каустобиолитов. – М., 1984. – 190с.
1369033
  Рахматуллаев М.А. Системные исследования в информационно-библиотечной деятельности // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 3. – С. 61-63


  Одной из важнейших сторон библиотечной науки является классификация и систематизация научной информации. Автором статьи предложена обобщенная классификационная схема информационной науки (ИН) и места в ней информационно-библиотечного направления.
1369034
   Системные исследования в метрологии : сб. науч. трудов. – Ленинград : Гос. комитет по стандартам, 1985. – 78с.
1369035
   Системные исследования в науках о Земле. – Москва : Знание, 1980. – 48с. – (Наука о Земле ; №11, 1980)
1369036
  Дементьев Л.Ф. Системные исследования в нефтегазопромысловой геологии / Л.Ф. Дементьев. – Москва : Недра, 1988. – 203с. – ISBN 5-247-00820-0
1369037
   Системные исследования в современной науке. – Новосибирск, 1982. – 168с.
1369038
  Мелентьев Л.А. Системные исследования в энергетике / Л.А. Мелентьев. – М, 1979. – 415с.
1369039
  Мелентьев Л.А. Системные исследования в энергетике / Л.А. Мелентьев. – 2-е изд. – М, 1983. – 455с.
1369040
   Системные исследования в энергетике. – К., 1988. – 171с.
1369041
   Системные исследования взаимодействия природы и хозяйства региона. – Иркутск, 1986. – 184с.
1369042
  Куркин К.А. Системные исследования динамики лугов / К.А. Куркин. – Москва, 1976. – 284с.
1369043
   Системные исследования и разработки в геологии. – М., 1985. – 163с.
1369044
   Системные исследования при прогнозировании нефтегазоносноти недр. – М., 1986. – 202с.
1369045
   Системные исследования проблем управления качеством и автоматизации процессов управления качеством. – Львов, 1984. – 159с.
1369046
   Системные исследования проблем управления качеством и автоматизации процессов управления качеством. – Львов
2. – 1984. – 103с.
1369047
   Системные исследования. Ежегодник 1976. – Москва, 1977
1369048
   Системные исследования. Ежегодник 1978. – Москва, 1978
1369049
   Системные исследования. Ежегодник 1979. – Москва, 1980
1369050
   Системные исследования. Ежегодник 1980. – Москва, 1981
1369051
   Системные исследования. Ежегодник 1981. – Москва, 1981
1369052
   Системные исследования. Ежегодник 1982. – Москва, 1982
1369053
  Тимченко И.Е. Системные методы в гидрофизике океана / И.Е. Тимченко. – Киев : Наук. думка, 1988. – 236с.
1369054
  Якубовский В.В. Системные методы менеджмента в международном бизнесе : монография / В.В. Якубовский ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Ин-т междунар. отношений. – Киев : Освита Украины, 2014. – 743, [1] с. : ил., табл., портр. – Библиогр.: с. 729-744. – ISBN 978-617-7111-64-0


  У пр. № 1739598 напис: Свежеиспеченному кандидату наук с поздравлениями и самыми добрыми пожеланиями от автора. 25.06.2014. Подпись.
1369055
  Войтенко В.П. Системные механизмы развития и старения / В.П. Войтенко, А.М. Полюхов. – Ленинград, 1986. – 182с.
1369056
   Системные описание лексики. – Ленинград
Вып. 4. – 1981
1369057
  Ганзен В.А. Системные описания в психологии / В.А. Ганзен. – Л., 1984. – 175с.
1369058
  Гарашко А.Ю. Системные особенности источников права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 12. – С. 38-40. – ISSN 1812-3805


  В статье дается анализ основных особенностей системы источников права, на основании которого делается вывод о том, что данная система является неорганичной, механической, искусственно созданной обществом для преодоления противоречий и поддержания ...
1369059
  Лукьянова Н.А. Системные отношения в лексике говоров Сузунского и Ордынского районов Новосибирской области : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Лукьянова Н.А. ; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1966. – 19 с.
1369060
   Системные отношения в лексике и метод.. – Уфа
Вып. 3. – 1977
1369061
   Системные отношения в лексике и методы их изучения. – Уфа, 1977. – 143с.
1369062
   Системные отношения в лексике и фразеологии. – М., 1982. – 104с.
1369063
   Системные отношения на разных уровнях языка. – Новосибирск, 1988. – 128с.
1369064
  Мухин А.М. Системные отношения переходных глагольных лексем / А.М. Мухин. – Л., 1987. – 291с.
1369065
   Системные отношения языковых единиц. – Ростов-на-Дону, 1988. – 142с.
1369066
  Сидякин В.Г. Системные подход в курсе "Основы научных исследований" для студ. естественных факультетов / В.Г. Сидякин. – Симферополь, 1985. – 96с.
1369067
  Сытник А.А. Системные подходы к управлению производительностью веб-приложений // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 13-17. – (Серія "Технічні науки" ; № 4). – ISSN 2306-4412


  В даной статье рассмотрены основные типы мониторинга веб-приложений.
1369068
  Денк С.О. Системные представления о нефтегазогеологическом моделировании и проблемах извлечения углеводородного сырья : Научно-производственное издание / Денк Святослав Отеллович. – 3 изд., доп. – Пермь : Электронные издательские системы, 2003. – 310с.
1369069
  Кондалев А.И. Системные преобразователи формы информации / А.И. Кондалев. – К, 1974. – 335с.
1369070
  Кондалев А.И. Системные преобразователи формы информации / А.И. Кондалев. – К, 1974. – 335с.
1369071
  Нелепо Б.А. Системные принципы анализа наблюдений в океане / Б.А. Нелепо, И.Е. Тимченко. – Киев : Наукова думка, 1978. – 222с.
1369072
  Бураков В.И. Системные принципы в конструировании почвозащитно-устроенного агроландшафта : системный подход в осуществлении комплексных программ рационального природопользования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1984. – Вип.31. – С. 14-19. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0201-4122
1369073
  Маслов В.П. Системные принципы организации и разработки пакетов прикладных программ в среде развитого общесистемного обеспечения. / В.П. Маслов, П.Н. Крупко. – Чернигов, 1984. – 53с.
1369074
  Карпухина А.М. Системные принципы разработки интегральной оценки психофизиологического состояния человека в деятельности // Актуальні проблеми психології / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. ; редкол.: Чепелєва Н.В., Кружева Т.В., Моляко В.О. [та ін.]. – Київ, 2010. – С. 92-102. – (Психофізіологія. Психологія праці. Експеримантальна психологія ; т. 5, вип. 10). – ISSN 2072-4772
1369075
   Системные принцыпы и этологические подходы в изучении популяции. – Пущино, 1984. – 226с.
1369076
  Журавлев Г.Е. Системные проблемы развития математической психологии / Г.Е. Журавлев. – М., 1983. – 289с.
1369077
   Системные программные средства ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ. – Вып. 2-й. – Москва, 1988. – 100 с.
1369078
  Чижов А.А. Системные программные средства ПЭВМ / А.А. Чижов. – Москва, 1990. – 414с.
1369079
  Поздняков П.В. Системные свойства лекционной пропаганды. / П.В. Поздняков. – М, 1977. – 44с.
1369080
  Вященко Людмила Семеновна Системные связи в группе слов-аналогов beautiful - красивый : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04, 10.02.01. / Вященко Людмила Семеновна; ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1981. – 24л.
1369081
  Михайловская Н.Г. Системные связи в лексике древнерусского книжно-письменного языка XI-XIV вв / Н.Г. Михайловская. – М, 1980. – 253с.
1369082
  Гущина Н.А. Системные связи в праве // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 5. – С.10-15. – ISSN 1811-9018
1369083
   Системные связи и реализации. – Куйбышев
Т. 247. – 1980
1369084
   Системные семантические связи языковых единиц. – М., 1992. – 192с.
1369085
   Системные средства в электроизмерительной технике. – Ленинград, 1990. – 139 с.
1369086
   Системные средства САПР. – М., 1989. – 144с.
1369087
  Тучин Н.В. Системные трансформации инвестиционной сферы // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 6. – С. 13-22. – ISSN 1728-8878
1369088
   Системные фунгициды. – М., 1975. – 303с.
1369089
  Столяров Ю.Н. Системные функции библиотечного фонда // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 12. – С. 29-38. – ISSN 0130-9765


  Публикация завершает цикл статей, раскрывающих общие характеристики библиотечного фонда как системы: его признаки, свойства, связи и функции. Освещены функции, выполняемые библиотечным фондом по отношению и к внешней среде, и к самому себе, а также к ...
1369090
   Системные характерисктики лингвистических единиц разных уровней. – Куйбышев, 1985. – 137с.
1369091
   Системные характеристики лингвистических явлений. – Куйбышев, 1984. – 152с.
1369092
  Решетилов А.Р. Системные характеристики нелинейных звеньев и скачки колебаний. / А.Р. Решетилов. – Минск, 1986. – 205с.
1369093
  Протасов А.Ю. Системные циклы накопления Дж. Арриги и длинные волны инфляции // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 3-24. – (Экономика ; вып. 3). – ISSN 1026-356X
1369094
  Дятченко Леонид Яковлевич Системные эффекты реализации Национального проекта "Образование" в Белгородском государственном университете // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 2-6. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х


  В 2007 году Белгородский государственный университет вошел в число победителей конкурса инновационных образовательных программ в рамках Национального проекта "Образование".
1369095
  Ротовский А.А. Системный PR / Ротовский А.А. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2006. – 256 с. – ISBN 966-8644-83-2
1369096
   Системный анализ. – К., 1974. – 107с.
1369097
  Тимченко А.А. Системный анализ аварии на ЧАЭС: причины и следствия / А.А. Тимченко, Д.В. Теслюк, Т.И. Орлова // III Міжнародна конференція "Проблеми зняття з експлуатації об"єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища" : INUDECO 18 (25-27 квіт. 2018 р., м. Славутич) : зб. матеріалів / "Проблеми зняття з експлуатації об"єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища", міжнар. конф. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – С. 345-348. – ISBN 978-617-7571-44-4
1369098
  Яковлева Тамара Евдокимовна Системный анализ английских переходных глаголов : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Яковлева Тамара Евдокимовна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1980. – 20л.
1369099
  Симонов Ю.Г. Системный анализ в географии (гносеологические аспекты) : системный подход в осуществлении комплексных программ рационального природопользования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1984. – Вип.31. – С. 3-8. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
1369100
   Системный анализ в ОАСУ. – М., 1975. – 154с.
1369101
  Джандосов С.У. Системный анализ в региональном планировании. / С.У. Джандосов. – Алма-Ата, 1976. – 192с.
1369102
  Чихос Хорст Системный анализ в трибонике. / Чихос Хорст. – М., 1982. – 351с.
1369103
  Марюта А.Н. Системный анализ в управлении производствами и технологиями / А.Н. Марюта. – Днепропетровск, 1988. – 76 с.
1369104
  Черняк Ю.И. Системный анализ в управлении экономикой / Ю.И. Черняк. – М., 1975. – 191с.
1369105
  Добкин В.М. Системный анализ в управлении. / В.М. Добкин. – М., 1984. – 224с.
1369106
   Системный анализ в экономике и организации производства. – Ленинград, 1991. – 397 с.
1369107
  Чебанов М.С. Системный анализ водного и теплового режима дельтовых озер / М.С. Чебанов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 157с.
1369108
  Сокольников Ю.П. Системный анализ воспитания школьников. / Ю.П. Сокольников. – М., 1986. – 136с.
1369109
  Сухов А.Н. Системный анализ геодезических измерений / А.Н. Сухов. – Москва : Недра, 1991. – 175 с. – ISBN 5-247-02331-5
1369110
  Демченков В.С. Системный анализ деятельности предприятий / В.С. Демченков, В.И. Милета. – Москва, 1990. – 180 с.
1369111
  Забродин Ю В. Системный анализ дизъюнктивов / Ю В. Забродин, . – Москва : Наука, 1981. – 199с.
1369112
  Оптнер С.Л. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем. / С.Л. Оптнер. – М, 1969. – 216с.
1369113
   Системный анализ значимых единиц русского языка. – Красноярск, 1984. – 148с.
1369114
   Системный анализ значимых единиц русского языка. – Красноярск, 1987. – 143с.
1369115
  Гришин А.В. Системный анализ и диалог с ЭВМ исследовании международных отношений : некоторые вопросы теории и опыта / А.В. Гришин, Н.М. Никольский. – Москва, 1982. – 319с.
1369116
  Волкова В.Н. Системный анализ и его применение в АСУ : Учебное пособие / В.Н. Волкова, А.А. Денисов. – Ленинград, 1983. – 84 с.
1369117
  Поспелов Г.С. Системный анализ и искусственный интеллект / Г.С. Поспелов. – М, 1980. – 48с.
1369118
   Системный анализ и исследование опреций. – Новосибирск, 1977. – 151с.
1369119
   Системный анализ и исследование опреций. – Новосибирск, 1979. – 128с.
1369120
  Ширманов Е.П. Системный анализ и методология проектирования автоматизированных систем оперативно-производственного планирования. / Е.П. Ширманов. – Москва, 1978. – 132с.
1369121
   Системный анализ и методы математического моделирования в экологии : Сборник научных трудов. – Киев, 1990. – 87с.
1369122
   Системный анализ и моделирование процессов на шельфе Черного моря. – Севастополь, 1983. – 152с.
1369123
   Системный анализ и моделирование социально-экономических процессов. – М., 1981. – 148с.
1369124
   Системный анализ и научное знание. – Москва, 1978. – 246с.
1369125
  Гарляукас А.И. Системный анализ и оптимизация сложных сетей / А.И. Гарляукас , В.И. Фейгин. – Вильнюс, 1989. – 212 с.
1369126
  Венделин А.Г. Системный анализ и организационные системы / А.Г. Венделин. – Таллин, 1973. – 47с.
1369127
  Лепеха Павел Павлович Системный анализ и организация комплекса программ распознавания изображений : Автореф... кандидата физико-математическихнаук: 05.13.16 / Лепеха Павел Павлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 16л.
1369128
  Лепеха П.И. Системный анализ и организация комплекса программ распознания изображений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.16 / Лепеха П. И.; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1988. – 140л. – Бібліогр.:л.128-140
1369129
   Системный анализ и перспективное планирование. – М., 1972. – 344с.
1369130
   Системный анализ и проблемы развития городов. – Москва : Наука, 1983. – 512 с.
1369131
  Статьинов С.В. Системный анализ и программно-целевое планирование в агропромышленных объединениях и сельскохозяйственных предприятиях / С.В. Статьинов. – Киров, 1988. – 127с.
1369132
   Системный анализ и структуры управления. – М., 1975. – 303с.
1369133
  Клиланд Д.И. Системный анализ и целевое управление. / Д.И. Клиланд, В.Р. Кинг. – М, 1974. – 279с.
1369134
   Системный анализ интегративной деятельности нейрона. – Москва, 1974. – 158с.
1369135
  Уемов А.И. Системный анализ интерьера. Гендерный аспект // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 13 : Філософія. – С. 11-20
1369136
  Лабутина Н.В. Системный анализ истории философии // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 56-57. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1369137
  Краснянский А.В. Системный анализ исторических документов. Часть 5 // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 1. – С. 34-41. – ISSN 1684-2626


  Аналіз Нового Заповіту
1369138
  Тиханова Тамара Ефимовна Системный анализ исходного производственного отношения в "Капитале" К.Маркса / Тиханова Тамара Ефимовна. – Киев; Одесса : Вища школа, 1983. – 177с.
1369139
  Новосельцев О.В. Системный анализ кодификации интеллектуальной собственности // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 3. – С. 6-10. – ISSN 1812-3805
1369140
  Примак А.В. Системный анализ контроля и управления качеством воздуха и воды / А.В. Примак. – К, 1991. – 360с.
1369141
  Бартков Б.И. Системный анализ лингвистических явлений в тексте : [сб. ст.] / АН СССР, Дальневосточный отд-ние, Каф. иностр. яз. ; [редкол.: Б.И. Бартков (отв. ред.) и др.]. – Владивосток : ДВО АН СССР, 1988. – 187, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
1369142
  Гумеров Ш.А. Системный анализ механизма изменения социальной организации. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Гумеров Ш.А.; АН СССР. – М, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1369143
   Системный анализ механизмов поведения. – М., 1979. – 360с.
1369144
  Сергиенко И.В. Системный анализ многокомпонентных распределенных систем / И.В. Сергиенко, В.С. Дейнека ; НАНУ, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев : Наукова думка, 2009. – 640с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0975-5
1369145
  Кругликов А.Г. Системный анализ научно-технических нововведений / А.Г. Кругликов. – М, 1991. – 118с.
1369146
  Недюха Н.п. Системный анализ немарксистской идеологии / Н.п. Недюха. – К., 1991. – 177с.
1369147
  Брумштейн Ю. Системный анализ необходимых и достаточных условий охраноспособности объектов авторского права // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 2. – С. 4-17. – ISSN 0201-7059
1369148
  Митус К.Н. Системный анализ области предоставления и использования SAAS : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 218-224 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1369149
  Дятел Е.П. Системный анализ объекта и предмета политической экономии в "Капитале" К.Маркса / Е.П. Дятел. – Иркутск, 1987. – 221с.
1369150
  Зайцев В.С. Системный анализ операторской деятельности / В.С. Зайцев. – Москва : Радио и связь, 1990. – 119с.
1369151
   Системный анализ организации учебного процесса на кафедрах вуза. – Москва, 1977. – 48с.
1369152
  Беляев В.С. Системный анализ открытого резонатора : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Беляев В.С.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1974. – 32л.
1369153
  Мартин Д.У. Системный анализ передачи данных / Д.У. Мартин. – Москва
Т. 1. – 1975. – 256с.
1369154
  Мартин Д.У. Системный анализ передачи данных / Д.У. Мартин. – Москва
Т. 2. – 1975. – 256 с.
1369155
  Левич Г.В. Системный анализ планово-экономической информации на промышленном предприятии (на прим. трикот. фаб-ки "Ригас Адитайс") : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Левич Г. В.; Вил.ГУ. – Вильнюс, 1973. – 21л.
1369156
  Долинина И.Б. Системный анализ предложения / И.Б. Долинина. – Москва, 1977. – 176с.
1369157
  Чумаченко Б.А. Системный анализ при геологической оценке перспектив рудоносности территорий / Б.А. Чумаченко. – Москва : Недра, 1980. – 247с.
1369158
  Петрова В.И. Системный анализ прибыли / В.И. Петрова. – М., 1978. – 144с.
1369159
  Садчиков П.И. Системный анализ причин отказов интегральных схем и методика оценки их надежности на основе физико-математической модели : материалы лекций, прочитанных в Политехническом музее на семинаре по надежности и прогрессивным методам контроля качества продукции / П.И. Садчиков. – Москва : Знание, 1976. – 51 с.
1369160
  Садчиков П.И. Системный анализ причин отказов интегральных схем и методика оциенки их надежности на основе физико-математической модели. / П.И. Садчиков. – М., 1976. – 51с.
1369161
  Авербух Р.С. Системный анализ проблем экономического развития региона / Авербух Р.С. ; отв. ред. А.А. Гудым ; АН МССР, Ин-т экономики. – Кишинёв : Штиинца, 1990. – 174, [1] с.
1369162
  Сергин В.Я. Системный анализ проблемы больших колебаний климата и оледенения Земли / В.Я. Сергин, С.Я. Сергин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 279с.
1369163
   Системный анализ производительности труда в промышленности. – Минск, 1979. – 126с.
1369164
   Системный анализ промышленного производства. – К., 1976. – 94с.
1369165
   Системный анализ промышленного производства. – Киев, 1977. – 83 с.
1369166
   Системный анализ промышленного производства. – К., 1978. – 96с.
1369167
   Системный анализ промышленного производства. – К., 1979. – 88с.
1369168
   Системный анализ промышленного производства. – К., 1980. – 100с.
1369169
   Системный анализ промышленного производства. – К., 1982. – 101с.
1369170
   Системный анализ промышленного производства. – К., 1982. – 101с.
1369171
   Системный анализ простого и сложного предложения. – Л., 1990. – 120с.
1369172
  Пратусевич Ю.М. Системный анализ процесса мышления. / Ю.М. Пратусевич. – М., 1989. – 335с.
1369173
  Дорохов И.Н. Системный анализ процессов химической технологии / И.Н. Дорохов, В.В. Кафаров. – М., 1989. – 375с.
1369174
  Кафаров В.В. Системный анализ процессов химической технологии / В.В. Кафаров. – М., 1991. – 349с.
1369175
  Кафаров В.В. Системный анализ процессов химической технологии. / В.В. Кафаров. – М.
1. – 1976. – 499с.
1369176
  Кафаров В.В. Системный анализ процессов химической технологии. / В.В. Кафаров, И.Н. Дорохов. – М.
2. – 1979. – 399с.
1369177
  Кафаров В.В. Системный анализ процессов химической технологии. / В.В. Кафаров. – М., 1986. – 359с.
1369178
  Кафаров В.В. Системный анализ процессов химической технологии. / В.В. Кафаров. – М., 1988. – 367с.
1369179
   Системный анализ развития горнодобывающих предприятий. – Л., 1991. – 180с.
1369180
  Кучинская И. Системный анализ рельефа Южного склона Большого Кавказа как индикатора эколого-ландшафтного потенциала территории / И. Кучинская, С. Алекберова, Д. Мамедова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 61-68. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Оценка эко-ландшафтного потенциала горных регионов требует системного исследования всех основных ландшафто-образующих компонентов, определяющих направление и тенденции развития. Одним из таких компонентов является рельеф, играющий большую и, нередко, ...
1369181
  Кантер Л.А. Системный анализ речевой интонации / Л.А. Кантер. – Москва : Высшая школа, 1988. – 128с.
1369182
  Петрова В.И. Системный анализ себестоимости / В.И. Петрова. – М., 1986. – 173с.
1369183
   Системный анализ социально-экономических проблем народнохозяйственной и региональной производстевенной инфраструктуры. – Москва-Томск, 1990. – 288 с.
1369184
   Системный анализ социально-экономических проблем регионального развития : 3 Всесоюзная школа-семинар (10-15 сентября 1984 г., Новосибирск) : (тезисы докладов). – Новосибирск : Ин-т экономики и организации промышленного производства СО АН СССР, 1984. – 283 с.
1369185
  Молчанов В.И. Системный анализ социологической информации / В.И. Молчанов. – М., 1981. – 144с.
1369186
  Вдовиченко В.Г. Системный анализ творческого мышления в условиях реализации комплексных программ // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 52 : Диалектико-материалистическая философия как мировоззрение и методология развития основных направлений естественных и технических наук
1369187
  Дейнека В.С. Системный анализ упругих и термоупругих неоднородных тел / В.С. Дейнека, И.В. Сергиенко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев : Наукова думка, 2012. – 510, [2] с. : табл. – Библиогр.: с. 497-504. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1190-8
1369188
   Системный анализ условий нетегазонакопления. – К., 1987. – 108с.
1369189
  Погостинская Н.Н. Системный анализ финансовой отчетности : учеб. пособие : [для студентов экон. вузов, преподавателей, бухгалтеров, аудиторов] / Н.Н. Погостинская, Ю.А. Погостинский. – Санкт-Петербург : Михайлов В.А., 1999. – 96 с. – Библиогр.: с.93-94. – ISBN 5-8016-0047-7
1369190
  Карпин В.А. Системный анализ фундаментальных онтологических принципов // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С.78-86. – ISSN 1684-2618
1369191
  Тетерин Г.Н. Системный анализ функциональных и структурных изменений в топографо-геодезическом производстве / Г.Н. Тетерин. – Новосибирск, 1974. – 83с.
1369192
  Соколов Д.В. Системный анализ хозяйственных ситуаций: уч. пособие. / Д.В. Соколов, Н.Н. Захарченко. – Л., 1987. – 80с.
1369193
  Симонян С.Л. Системный анализ эквивалентности в языке / С.Л. Симонян. – Ереван, 1986. – 206с.
1369194
  Дудорин В.И. Системный анализ экономики на ЭВМ / В.И. Дудорин, Ю.Н. Алексеев. – М.
3. – 1986. – 190с.
1369195
  Кузьмин С.А. Системный анализ экономики развивающихся стран / С.А. Кузьмин. – М, 1972. – 317с.
1369196
   Системный анализ экономических процессов в регионе. – Уфа, 1987. – 121с.
1369197
  Ахмеев Г.Н. Системный анализ эффективности промышленного производства / Г.Н. Ахмеев, Э.Н. Алексеева, Е.М. Иванов ; МВ и ССО РСФСР, Чуваш. гос. ун-т. – Чебоксары : [б. и.], 1982. – 65 с.
1369198
  Кринко М.С. Системный анализ эффективности скоростных тракторов в сложных полевых условиях / М.С. Кринко. – Минск, 1980. – 208с.
1369199
  Краснянский А.В. Системный анализ юридических документов. Часть 4 // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 1 (51). – С. 66-75. – ISSN 1684-2618


  В данной роботе проведен системный анализ статьи 16 Конвенции о правах ребенка.
1369200
  Згуровский М.З. Системный анализ: проблемы, методология, приложения / М.З. Згуровский, Н.Д. Панкратова ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; НАН Украины ; Ин-т прикладного системного анализа. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Наукова думка, 2011. – 728 с. : илл., табл. – Библиогр.: с. 701-719. – ISBN 978-966-00-1124-3
1369201
  Таганов Р.Т. Системный и исторический методы в биологии : Монография / Р.Т. Таганов. – Москва : Высшая школа, 1989. – 133с.
1369202
  Капольн Л. Системный и функциональный анализ использования минеральных ресурсов / Л. Капольн. – М., 1985. – 303с.
1369203
   Системный и функциональный анализ языка. – Рига, 1987. – 140с.
1369204
  Орешин В.П. Системный кризис глобализирующегося капитализма / В.П. Орешин, М.С. Халиков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 105-123. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1369205
  Варнавский В. Системный кризис Еврозоны: экономика vs политика // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 11. – С. 43-49. – ISSN 0131-2227
1369206
  Бурьянов С.А. Системный кризис реализации свободы совести в современной России: причины, последствия, подходы к преодолению, рекомендации. Современное состояние свободы мысли, совести и религии в России // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 6. – С. 56-72. – ISSN 1812-8696
1369207
  Бавин С.П. Системный кризис рекомендательной библиографии // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 2 (373). – С. 36-40. – ISSN 0869-6020


  Автор рассматривает современное состояние рекомендательной библиографии, затрагивая вопросы терминологии и методики, и выделяет основные тенденции: сокращение производства рекомендательно-библиографических пособий, прекращение научно-методической ...
1369208
  Чернолясов Р.И. Системный кризис украинского образования: причины и пути преодоления // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 331-337
1369209
  Андреев Б.Ф. Системный курс экономической теории. Микроэкономика. Макроэкономика : учеб. пособие / Б.Ф. Андреев. – Санкт-Петербург : Лениздат, 1998. – 574 с. – ISBN 5-289-01904-9
1369210
  Шварц А.П. Системный лексико-семантический анализ наречий. : Автореф... канд.филол.наук: 660 / Шварц А.П.; Новосиб.гос.ун-т. – Новосибирск, 1969. – 22л.
1369211
  Дмитриевский А.Н. Системный литолого-генетический анализ нефтегазоносных осадочных бассейнов / А.Н. Дмитриевский. – Москва : Недра, 1982. – 230с.
1369212
   Системный метод и современная наука. – Новосибирск, 1971. – 232с.
1369213
   Системный метод и современная наука. – Новосибирск
Вып. 3. – 1975
1369214
   Системный метод и современная наука. – Новосибирск
Вып. 4. – 1976
1369215
   Системный метод и современная наука. – Новосибирск
Вып. 5. – 1979
1369216
   Системный метод и современная наука. – Вып. 6-й. – Новосибирск, 1980. – 163 с.
1369217
   Системный метод и современная наука. – Новосибирск
Вып. 6. – 1980
1369218
   Системный метод и современная наука. – Новосибирск, 1983. – 168с.
1369219
   Системный метод прогнозирования инженерно-геологических условий разработки месторождений по геолого-разведочным даным. – Ростов-на-Дону, 1973. – 38с.
1369220
  Филонов Г.Н. Системный мониторинг качества исследований // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 9. – С. 16-20. – ISSN 0869-561Х


  В статье ставится проблема организации системной оценки качества результатов научного исследования с момента выбора и обоснования темы, предмета и методов исследования. Даются критерии оценки.
1369221
   Системный подход. – Иркутск, 1975. – 44с.
1369222
  Блауберг И.В. Системный подход : предпосылки, проблемы, трудности / И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин. – Москва : Знание, 1968. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике : Серия "Философия")
1369223
   Системный подход в биологии растений. – Киев : Наукова думка, 1974. – 94с.
1369224
   Системный подход в геологии. – Москва : Наука, 1989. – 221с.
1369225
   Системный подход в геометрии. – Москва, 1988. – 107с.
1369226
  Волков Н.Г. Системный подход в геоморфологии и проблемы рационального природопользования : системный подход в осуществлении комплексных программ рационального природопользования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1984. – Вип.31. – С. 25-28. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0201-4122
1369227
   Системный подход в исследовании экономики освоения океана. – Владивосток, 1984. – 127с.
1369228
  Панфилов А.С. Системный подход в организации управления предприятием. / А.С. Панфилов. – М., 1989. – 62с.
1369229
  Лопаткинков В.А. Системный подход в партийной работе / В.А. Лопаткинков. – Л, 1975. – 60с.
1369230
   Системный подход в педагогических исследованиях проблем профтех образования. – Л., 1987. – 126с.
1369231
  Райзберг Б.А. Системный подход в перспективном планировании / Б.А. Райзберг. – М, 1975. – 271с.
1369232
  Канашевич А.И. Системный подход в политической экономии / А.И. Канашевич. – Минск, 1984. – 126с.
1369233
  Плинер В.А. Системный подход в проектировании и организация новых городов / В.А. Плинер. – Москва, 1985. – 126 с.
1369234
  Бучас А.И. Системный подход в совершенствовании организации труда на машиностроительных предприятиях. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.07 / Бучас А.И.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1973. – 32л.
1369235
  Антонюк Г.А. Системный подход в социологическом исследовании : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Антонюк Г.А.;. – Минск, 1974. – 28л.
1369236
  Цыганков П.А. Системный подход в теории международных отношений // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-25. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
1369237
  Черкасская Г.В. Системный подход в теории социальной защиты // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 47-56. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
1369238
  Фролов П.Т. Системный подход в управлении педагогическим процессом в школе. / П.Т. Фролов. – Воронеж, 1984. – 217 с.
1369239
  Герман И.М. Системный подход в управлении экономикой / И.М. Герман, Н.С. Шухов. – Саратов, 1991. – 133с.
1369240
  Швебс Г.И. Системный подход в физической географии и основные типы природных систем // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1978. – Вип. 19 : Исследования природных условий и ресурсов УССР. – С. 72-80 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1369241
   Системный подход в экономческих исследованиях. – Новосибирск
1. – 1971. – 218с.
1369242
   Системный подход в экономческих исследованиях. – Новосибирск
2. – 1971. – 104с.
1369243
  Черкасский Б.Л. Системный подход в эпидемиологии / Б.Л. Черкасский. – М, 1988. – 288с.
1369244
  Каган М.С. Системный подход и гуманитраное знание / М.С. Каган. – Л, 1991. – 383с.
1369245
  Цофнас А.Ю. Системный подход и диалектика: мысли на лестнице // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 15 : Філософія. – С. 19-28
1369246
  Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. / Э.Г. Юдин. – М, 1978. – 391с.
1369247
  Егоров Л Ю. Системный подход и проблема сложности. : Автореф... Канд.филос.наук: 627 / Егоров Ю.Л,; АН СССР. – М, 1970. – 20л.
1369248
  Афанасенко Е.П. Системный подход и системный анализ в управлении : указатель литературы за 1973-1976 гг. / Сост.: Е.П. Афанасенко. – Москва, 1977. – 122 с.
1369249
  Лобода Н.С. Системный подход и функции отклика гидрологической системы на антропогенные воздействия при математическом моделировании бытового стока : гідрологія і океанологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 416-424. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0130-2914
1369250
  Литвак Ш.И. Системный подход к агрохимическим исследованиям. / Ш.И. Литвак. – М., 1990. – 219с.
1369251
  Давыдов А.А. Системный подход к анализу данных мониторинга общественного мнения / А.А. Давыдов, А.Н. Чураков // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 7. – С.131-137. – ISSN 0132-1625
1369252
  Всесвятский Б.В. Системный подход к биологическому образованию в средней школе : книга для учителя / Б.В. Всесвятский. – Москва : Просвещение, 1985. – 143 с.
1369253
   Системный подход к выбору параметров оборудования АЭС. – Иркутск, 1982. – 161 с.
1369254
  Пресс И.А. Системный подход к дидактике высшего профессионального образования на примере частной педагогической методики / И.А. Пресс, М.Н. Рябова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 112-118. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3, ч. 2). – ISSN 1995-0047
1369255
  Кирилюк З.В. Системный подход к изучению литературы и его роль в интеллектуальном и духовном развитии учащихся // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2012. – № 2 (44). – С. 14-18


  Данная статья - продолжение публикации "Плюрализм в методологии, или Отсутствие системы в преподавании литературы в школе? (размышления о приоритетах развития школьного курса "Литература"), напечатанной в №5(23)/2008 журнала.
1369256
  Ковалько Г.Н. Системный подход к изучению сложных биологических объектов психофизиологических явлений : учебное пособие / Г.Н. Ковалько, Н.А. Фомин. – Челябинск, 1991. – 80 с.
1369257
  Амеличева В.М. Системный подход к изучению французских предлогов // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 5. – С. 103-111. – ISSN 0130-9730
1369258
  Уткин В.Е. Системный подход к изучению эрратографии в курсе высшего филологического образования / В.Е. Уткин, Ю.В. Уткин // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 148-154. – ISSN 2073-8536


  Стаття посвящена проектированию изучения языковой девиации (в часности, эрратографии) в курсе высшего филологического образования на основе системного подхода. Рассматриваются преимущества, которых это позволит добиться, а также ряд особенностей ...
1369259
  Гриценко Е.С. Системный подход к информатизации иноязычного образования / Е.С. Гриценко, А.Н. Шамов, К.В. Александров // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 131-137. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена вопросам модернизации иноязычного образования на основе системного подхода к разработке информационной среды, интенсифицирующей процесс формирования коммуникативной компетенции обучающихся. Рассматриваются общие принципы информатизации ...
1369260
  Вдовиченко В.Г. Системный подход к исследованию интуиции // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 49
1369261
  Лихтарова О.В. Системный подход к комплексному анализу отчетности кредитной организации и пути повышения ее аналитичности // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 333-340 : Табл., рис. – Библиогр: 25 назв. – ISSN 1993-6788
1369262
  Яцковская Е.Б. Системный подход к мониторингу качества высшего образования по заочной форме обучения в университете. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 275-279. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 1, ч. 1). – ISSN 1995-0047
1369263
  Курицын А.Н. Системный подход к обеспечению качества промышленной продукции. / А.Н. Курицын. – М., 1973. – 47с.
1369264
  Мильнер Б.З. Системный подход к организации управления / Б.З. Мильнер. – Москва, 1983. – 224с.
1369265
  Викторов Н.И. Системный подход к повышению эффективности производства. / Н.И. Викторов, В.И. Подлесных. – Ленинград, 1988. – 136с.
1369266
  Иванов Ю.М. Системный подход к подготовке инженеа широкого профиля. / Ю.М. Иванов. – К, 1983. – 58с.
1369267
  Бойко А.Е. Системный подход к пониманию туризма как вида экономической деятельности // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2010. – № 3 (71). – С. 81-84. – ISSN 1993-3541
1369268
  Гриценко А.Г. Системный подход к проектированию организационной структуры управления внешнеэкономической деятельностью крупного промышленного предприятия // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 187-189
1369269
  Дыбская В.В. Системный подход к проектированию складских зон грузопереработки // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 1. – С. 32-35 : фото. – Библиогр.: 1 назв.
1369270
  Давленидзе Нина Константиновна Системный подход к процессу нравственного воспитания в свете ленинской концепции морали : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Давленидзе Нина Константиновна; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1985. – 22л.
1369271
   Системный подход к психофизиологической проблеме. – М., 1982. – 230с.
1369272
  Павлова Л.П. Системный подход к психофизиологическому исследованию мозга человека / Л.П. Павлова, А.Ф. Романенко. – Л., 1988. – 208с.
1369273
  Винник М.А. Системный подход к разработке и проведению практикума по естествознанию в вузе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С.44-53. – (Педагогическое образование ; № 4). – ISSN 0201-7385


  В данной статье показаны преимущества системного подхода при решении образовательных и развивающих задач. Представлены примеры его применения в организации учебного процесса. Представлена методическая система проведения практикума по естествознанию. ...
1369274
  Данько Н.И. Системный подход к реструктуризации предприятия // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2005. – Том 11. – С. 409-418. – Бібліогр.: на 5 пунктів
1369275
  Лактионова А.А. Системный подход к снижению финансовых рисков субъектов хозяйствования : економіка та управління підприємствами / А.А. Лактионова, О.А. Украинская // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 123-135 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1369276
  Меркин Р.М. Системный подход к совершенствованию хозяйственного механизма в строительстве / Р.М. Меркин. – М., 1990. – 175с.
1369277
  Камянова Т.Г. Системный подход к содержанию обучения иностранным языкам // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 8. – С. 37-46. – ISSN 0869-561Х
1369278
  Джугели Э.П. Системный подход к теоретическим вопросам дидактики. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Джугели Э.П.; Тбил.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1973. – 23л.
1369279
  Стеванович Р.И. Системный подход к терминологии эвристики // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 4 (116). – С. 5-10
1369280
  Абовский Н. Системный подход к тестированию знаний // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 6. – С. 26-27. – ISSN 0321-0383
1369281
   Системный подход к управлению водными ресурсами. – Москва : Наука, 1985. – 392с.
1369282
   Системный подход к управлению учебно-воспитательным процессом вуза. – Томск, 1976. – 167с.
1369283
  Тушемилова Н.Н. Системный подход к управлению человеческим капиталом в мировой экономике ХХI века // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2008. – № 4. – С. 101-103. – ISSN 1993-3541
1369284
  Рывлина А.А. Системный подход к формированию у специалистов телекоммуникаций графической грамотности в области оперирования электрическими схемами // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3
1369285
  Никитин Ю.А. Системный подход к экономии / Ю.А. Никитин. – М, 1984. – 64с.
1369286
  Малашихина И.А. Системный подход как средство управления качеством обучения // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 3. – С. 94-96. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305


  В статье проведен анализ системного подхода с позиции управленческого воздействия, описана система работы с педагогическими кадрами, раскрыты особенности создания, деятельности и цели педагогических систем. In article the analysis of the system ...
1369287
   Системный подход при анализе литодинамики и антропогенной системы побережья г. Евпатории / В.П. Зизак, Н.Д. Штефан, В.Д. Карачинцев, В.В. Беляев // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 75-79 : Рис. – ISSN 1726-5428
1369288
   Системный подход при оценке экономической эффективности размещения общественного производства. – Москва : Наука, 1980. – 192 с. – (Проблемы советской экономики)
1369289
  Слонов Н.Н. Системный разум : Бейтсон и Ильенков // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 5. – С.104-119. – ISSN 0235-1188
1369290
  Клейнер Г. Системный ресурс экономики // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 89-100. – ISSN 0042-8736


  Автор применяет результаты развития новой теории экономических систем к проблеме исследования ресурсов экономики. Показано, что при традиционном подходе к экономическому ресурсу как совокупности труда, капитала, природного ресурса и ...
1369291
  Новик И.Б. Системный стиль мышления : Особенности познания и управления в слож. системах. / И.Б. Новик. – Москва, 1986. – 64с.
1369292
  Яковлев А.И. Системный характер идеологической работы / А.И. Яковлев. – М., 1984. – 63с.
1369293
  Щербицкий Г.И. Системный характер информации : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Щербицкий Г.И.; АН БССР.Ин-т философии и права. – Минск, 1975. – 21л.
1369294
  Щербицкий Г.И. Системный характер информации / Г.И. Щербицкий. – Минск, 1978. – 224с.
1369295
  Богомольникова Н.А. Системный характер прозвищ в синхронии // Студії з ономастики та етимології. 2013 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2013. – До ювілею Раїси Михайлівни Козлової. – С. 24-34. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-79-8
1369296
  Лопатников В.А. Системный, комплексный подход в деятельности партийных комитетов. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Лопатников В.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1976. – 23л.
1369297
   Системогенез и проблемы генетики мозга. – М., 1983. – 279с.
1369298
  Пономаренко Ю.В. Системогенез сучасних арт-практик // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 72-79. – ISSN 2226-2180
1369299
  Акімов О.О. Системогенезний підхід до здійснення державно-управлінської діяльності в Україні: проблеми формування // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 21, листопад. – С. 90-95. – ISSN 2306-6814
1369300
  Богданов В.А. Системологическое моделирование личности в социальной психологии / В.А. Богданов ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : ЛГУ, 1987. – 142, [1] с. – Библиогр.: с. 124-128 (125 назв.)
1369301
  Мельников Г.П. Системология и языковые аспекты кибернетики / Г.П. Мельников; Под ред. Ю.Г. Косарева. – Москва : Советское радио, 1978. – 368с.
1369302
  Клир Д. Системология. Автоматизация решения системных задач / Д. Клир; Пер с англ.: М.А.Зуева; Под ред.: А.И.Горлина. – Москва : Радио и связь, 1990. – 544 с.
1369303
  Тараненко І.В. Системологічні засади факторного забезпечення стратегій інноваційної конкурентоспроможності країн // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 8-13. – ISSN 2306-6814
1369304
  Соловйова К.О. Системологічні та математичні основи природної класифікації та їх застосування в інтелектуальних системах. : Автореф... доктор техн.наук: 05.13.06, 01.05.04 / Соловйова К.О.; МО України. Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 1999. – 34л.
1369305
  Старіш О.Г. Системологія : Підручник. для студ. вищ. навч. закл. / О.Г. Старіш; МОНУ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 232с. – ISBN 966-364-078-2
1369306
  Верменич Я.В. Системологія історичної локалістики: пошук парадигмальних орієнтирів // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (500). – С. 110-130. – ISSN 0130-5247
1369307
  Кривошеїн В.В. Системологія політичного світосприйняття / В.В. Кривошеїн; ДНУ. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – 146с.
1369308
  Буравльов Є.П. Системологія: моніторинг і вектор розвитку / Є.П. Буравльов; Рада національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2008. – 260с. – ISBN 978-966-581-942-4
1369309
   Системообразующая среда и прикладные аспекты современных ИАСУ. – Киев, 1991. – 78с.
1369310
  Путилов А.А. Системообразующая функция синхронизации в живой природе / А.А. Путилов. – Новосибирск : Наука, 1987. – 142с.
1369311
  Табишев Т.А. Системообразующие компоненты педагогической технологии обучения математическому анализу студентов инженерно-технических специальностей // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2010. – № 3 (72). – С. 43-46. – ISSN 1998-1740


  В статье рассмотрены ключевые компоненты педагогической технологии обучения математическому анализу студентов инженерно-технических специальностей: учебно-образовательный процесс, динамическая модель сформированности профессиональной математической ...
1369312
  Есенина Е.Ю. Системообразующие понятия современного профессионального образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 10. – С. 62-67. – ISSN 0869-561Х


  В статье раскрываются основные тенденции развития понятийного аппарата современного профессионального образования. Раскрывается содержание основных педагогических понятий: "квалификация", "результаты общения", "профессиональный модуль". This article ...
1369313
  Ильченко В.В. Системообразующие принципы обучения в ХГУ "НУА" // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 71-83. – ISSN 1993-5560


  "Статья посвящена системообразующим принципам обучения в Харьковском гуманитарном университете «Народная украинская академия» (ХГУ «НУА»). Автор подробно рассматривает сформировавшиеся и оформившиеся в систему в течение двадцатипятилетней деятельности ...
1369314
  Аль-Адван Мухамед Системоорганизующая и структурообразующая роль основных принципов современного международного права // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 114-120. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
1369315
  Грудницкая С.Н. Системоорганизующая функция хозяйственного права в современном мире / С.Н. Грудницкая, Н.В. Никитченко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 128-133. – ISSN 2219-5521
1369316
  Чуланова Г.В. Системотвірні характеристики рекламного інтернет-дискурсу в аспекті перекладу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2015. – Т. 7, № 2. – С. 129-134. – ISSN 2077-804X
1369317
  Плахотнік О.В. Системотворча роль поняття цінностей у концептуальному фундаменті сучасної педагогіки і психології / О.В. Плахотнік, Ярмох Едвард // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 266-271


  Поняття цінності є одним із найважливіших понять, що дозволяє не лише пояснити да людини, але й зрозуміти її внутрішній світ, наблизитися до розгадки індивідуального т колективного цілепокладання. Духовні цінності являють собою багаторівневу систему, ...
1369318
  Стеценко К.В. Системотворча роль проекту шоу-бізнесу у формуванні комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 237-242. – ISBN 978-966-452-103-8
1369319
  Приліпко І.Л. Системотворчі моделі ідіографії Валерія Шевчука : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Приліпко І.Л.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 186л. – Бібліогр.: л. 170-186
1369320
  Приліпко І.Л. Системотворчі моделі ідіографії Валерія Шевчука : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Приліпко І.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1369321
  Івановська О. Системотворчі ознаки фольклорної трансмісії // Український фольклор: семантика і прагматика традиційних смислів : підручник для студентів фольклорист. та філол. спеціальностей ВНЗ / О. Івановська. – Київ : Експрес-Поліграф, 2012. – С. 249-279. – ISBN 978-966-2530-39-1


  Лінійно-інтегральний характер фольклорної трансмісії; етнопедагогічні характеристики трансмісії; роль фольклорної трансмісії у самоорганізації фольклору.
1369322
  Мариненко Ю. Системотворчі чинники художнього мислення Уласа Самчука // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 99-105
1369323
  Гуд Гарри Х Системотехника / Гарри Х Гуд, Макол Роберт. – М, 1962. – 383с.
1369324
  Николаев В.И. Системотехника : методы и приложения / В.И. Николаев, В.Н. Брик. – Л, 1985. – 200с.
1369325
  Дьяченко Б.М. Системотехника в вузе / Б.М. Дьяченко. – Ростов -на-Дону, 1979. – 159с.
1369326
  Дружинин В В. Системотехника. / В В. Дружинин, Д.С. Конторов. – М, 1985. – 200с.
1369327
  Завадскас Системотехническая оценка технологических решений строительного производства / Завадскас, Э.-К.К. – Ленинград, 1991. – 255 с.
1369328
  Якименко К.М. Системотехніка та технологія лексикографічних систем семантичного типу : Автореф. дис. ...канд. техн. наук 05.13.06 / Костянтин Миколайович Якименко; НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1369329
  Карпінський Ю.О. Системотехнічні аспекти формування топологічного земельно-кадастрового покритття // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5/6 (98/99). – С. 62-68 : мал. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2311-9780
1369330
  Паримський І.С. (Раrуms"kуj І.S.) Системоутворювальний феномен української державності як свобода пропаганди національної ідеї // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 29-32


  Ідеться про сукупність цінностей суспільства, на яких формується національний ідеал, та про домінантну функцію української преси: її автор вбачає у передачі сучасним поколінням методології національних ідеалів як суспільного явища, що утримує народ в ...
1369331
  Мостіпан О.М. Системоутворювальні елементи структури державного апарату Ямато, зафіксовані в кодексі законів "Тайхорьо" (702-718 рр. ) // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків, 2015. – № 1 (42). – C. 105-115. – ISSN 2073-803X
1369332
  Калиновський Ю.Ю. Системоутворююча роль правових цінностей та норм у вітчизняному державотворенні // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 16-25. – (Серія: Філософія ; № 1 (32)). – ISSN 2075-7190
1369333
  Коваль О.М. Системоутворююча роль фінансово-економічних механізмів регіонального та місцевого управління / О.М. Коваль, У.М. Порайко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2021. – № 2. – С. 148-155. – ISSN 2220-1394
1369334
  Пацурківський П.С. Системоутворюючий критеріальний ряд у фінансовому праві: необхідність зміни парадигмальних підходів // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 95-104. – ISSN 1818-992Х
1369335
  Огаренко Т.О. Системоутворюючий соціальний механізм правової системи: гносеологічний аспект // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 117-121. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1369336
  ПацурківськийП.С Системоутворюючий, критеріальний ряд у фінансовому праві: необхідність зміни парадигмальних підходів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 5-15. – (Правознавство ; Вип. 282)
1369337
  Никифоренко В.Г. Системоутворюючі взаємозв"язки організаційної культури і управління людськими ресурсами / В.Г. Никифоренко, В.О. Кравченко // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 1 (62). – С. 94-105. – ISSN 2313-4569
1369338
  Марочкін Олексій Системоутворюючі елементи мотивування рішень слідчого // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 114-119
1369339
  Черепін Ю.Т. Системоутворюючі елементи СІАЗ регіональних органів виконавчої влади : інформаційні технології в економіці і управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 172-180 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1369340
  Николина К.В. Системоутворюючі засади юридичної процедури // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 52-56
1369341
  Завгородня А.І. Системоутворюючі категорії економічної компетентності // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 113-118. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (9) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті розглянуто сутність та співвідношення системоутворюючих категорій економічної компетентності. Автор розкриває визначення системоутворюючих категорій економічної компетентності з огляду на застосування таких понять у процесі навчання учнів в ...
1369342
  Королюк Ю.Г. Системоутворюючі фактори в держвному управлінні регіональними соціально-економічними системами : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 71-73 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
1369343
  Воровка В.П. Системоутворюючі фактори організації приморських парадинамічних ландшафтних систем // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (89). – С. 60-69 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0868-6939
1369344
  Зельницький А. Системоутворюючі фактори педагогічної системи закладів вищої військової освіти // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 136-146. – ISSN 2617-1775
1369345
  Попова О.В. Системоутворюючі характеристики дискурсу передвиборчої кампанії в аспекті перекладу // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 188-193. – Бібліогр.: С. 193; 14 назв.
1369346
  Мазур Т.В. Системоутворюючі чинники сучасного фінансового права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 40-43. – ISSN 2220-1394
1369347
  Монмоллен Морис де Системы "человек и машина". / Монмоллен Морис де. – М., 1973. – 256с.
1369348
  Малютин С.А. Системы MeTeO3-TeO2 и некоторые термодинамические константы поллителлуритов магния, кальция, стронция и бария : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Малютин С.А.; Моск. хим. технол. ин-т. – М., 1970. – 35л.
1369349
  Джибладзе Г.Н. Системы Авиценны / Г.Н. Джибладзе. – Тбилиси, 1986. – 198с.
1369350
   Системы автоматизации в науке и производстве. – Москва : Наука, 1984. – 267с.
1369351
   Системы автоматизации научных исследований. – Рига, 1973. – 228с.
1369352
   Системы автоматизации научных исследований. – Рига, 1975. – 383с.
1369353
   Системы автоматизации научных исследований. – Вып. 1-й. – Рига, 1975. – 260с.
1369354
   Системы автоматизации научных исследований. – Рига
Вып. 2. – 1976
1369355
   Системы автоматизации научных исследований. – Рига
Вып. 4. – 1980
1369356
   Системы автоматизации научных исследований : межвузовский математический сборник. – Москва
Вып. 4. – 1982
1369357
   Системы автоматизации научных исследований. – Рига
Вып. 5. – 1982
1369358
   Системы автоматизации научных экспериментов. – Новосибирск, 1971. – 212с.
1369359
   Системы автоматизации непрерывных технологических процессов. – К., 1979. – 107с.
1369360
   Системы автоматизации обработки оптической информации. – Новосибирск, 1984. – 177 с.
1369361
   Системы автоматизации проектирования. – Москва : Высшая школа
Кн. 4 : Математические модели технических объектов. – 1986. – 160 с.
1369362
  Лушников Ю.К. Системы автоматизации проектирования. / Ю.К. Лушников. – М., 1984. – 64с.
1369363
  Бетелин В.Б. Системы автоматизации труда программиста / В.Б. Бетелин. – Москва : Наука, 1990. – 174, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце глав. – (Библиотечка программиста ; Вып. 64). – ISBN 5-02-014379-0
1369364
  Ордынцев В.М. Системы автоматизации экспериментальных научных исследований / В.М. Ордынцев. – Москва, 1984. – 328 с.
1369365
   Системы автоматизированного контроля радиоэлектронной аппаратуры / Е.Т. Володарский, В.И. Губарь, Л.Л. Никифоров, Ю.М. Туз. – Киев : Техника, 1983. – 151 с.
1369366
   Системы автоматизированного проектирования. – Москва : Наука, 1985. – 375с.
1369367
   Системы автоматизированного проектирования. – М., 1986. – 262с.
1369368
  Норенков П И. Системы автоматизированного проектирования / П И. Норенков. – Москва : Высшая школа
Кн. 1 : Принципы постраения и структура / И.П. Норенков. – 1986. – 127с.
1369369
   Системы автоматизированного проектирования. – Москва : Высшая школа
Кн. 2 : Технические средства и операционные системы / Д.М. Жук, В.А. Мартынюк, П.А. Сомов. – 1986. – 159 с.
1369370
   Системы автоматизированного проектирования. – Москва : Высшая школа
Кн. 3 : Информационное и прикладное программное обеспечение / В.Г. Федорук, В.М. Черненький. – 1986. – 160 с.
1369371
   Системы автоматизированного проектирования. – Москва : Высшая школа
Кн. 5 : Автоматизация функционального проектирования / П.К. кузьмик, В.Б. Маничев. – 1986. – 144 с.
1369372
  Капустин Н.М. Системы автоматизированного проектирования / Н.М. Капустин. – Москва : Высшая школа
Кн. 6 : Автоматизации конструкторского и технологического проектирования / Н.М. Капустин. – 1986. – 191 с.
1369373
   Системы автоматизированного проектирования. – Москва : Высшая школа
Кн. 7 : Лабораторный практикум / Т.И. Булдакова, Д.М. Жук, С.С. Комалов. – 1986. – 143 с.
1369374
   Системы автоматизированного проектирования / Д.М. Жук, Н.М. Капустин, С.С. Комалов. – Москва : Высшая школа
Кн. 8 : Сборник примеров и задач. – 1986. – 143 с.
1369375
   Системы автоматизированного проектирования. – Москва : Высшая школа
Кн. 9 : Иллюстрированный словарь. – 1986. – 159 с.
1369376
   Системы автоматизированного проектирования. – Минск : Вышэйшая школа
Кн. 1. – 1987. – 123с.
1369377
   Системы автоматизированного проектирования. – Минск : Вышэйшая школа
Кн. 2. – 1988. – 155 с.
1369378
   Системы автоматизированного проектирования. – Минск : Вышэйшая школа
Кн. 3. – 1988. – 157 с.
1369379
   Системы автоматизированного проектирования. – Минск : Вышэйшая школа
Ч. 4. – 1988. – 159 с.
1369380
   Системы автоматизированного проектирования. – Минск : Вышэйшая школа
Кн. 5 : Автоматизация функционального проектирования / П.К. кузьмик, В.Б. Маничев. – 1988. – 144 с.
1369381
   Системы автоматизированного проектирования. – Минск : Высшая школа
Кн. 5. – 1988. – 141 с.
1369382
   Системы автоматизированного проектирования. – Минск : Вышэйшая школа
Ч. 6. – 1988. – 191 с.
1369383
   Системы автоматизированного проектирования БИС и радиоэлектронной аппаратуры. – Москва : Наука, 1991. – 122 с.
1369384
   Системы автоматизированного проектирования в машиностроении. – К., 1979. – 49с.
1369385
   Системы автоматизированного проектирования в радиоэлектронике / Е.В. Авдеев, А.Т. Еремин, И.П. Норенков, М.И. Песков; Норенков И.П. – Москва : Радио и связь, 1986. – 368 с.
1369386
  Платова Т.М. Системы автоматизированного проектирования конструкций с учетом динамической прочности / Т.М. Платова. – Томск, 1988. – 130 с.
1369387
   Системы автоматизированного проектирования сверлильных приспособлений. – Минск, 1987. – 54с.
1369388
  Норенков И.П. Системы автоматизированного проектирования электронной и вычислительной аппаратуры / И.П. Норенков, В.Б. Маничев. – Москва : Высшая школа, 1983. – 272 с.
1369389
  Кутькова А.С. Системы автоматизированного проектирования: Пособие по обучению чтению на английском языке: Учеб. пособие для студ. техн. высш. учеб. заведений. : Учебное пособие / А.С. Кутькова. – М., 1988. – 128с.
1369390
  Нуждихин В.Г. Системы автоматизированного проектирования: создание и внедрение / В.Г. Нуждихин, А.Л. Беседин. – М., 1984. – 64с.
1369391
  Краева Т.А. Системы автоматизированного учета на предприятии / Т.А. Краева, С.Г. Хворенко. – Москва, 1982. – 184с.
1369392
  Половнев Н.М. Системы автоматизированной обработки учетной информации / Н.М. Половнев. – М., 1994. – 192с.
1369393
  Умнова Э.А. Системы автоматизированной обработки учетной информации. / Э.А. Умнова, М.А. Шакиров. – М., 1988. – 270с.
1369394
  Макаров Г.П. Системы автоматического вывода информации с искровых проволочных камер с памятью на феррированных кольцах и их применение в экспериментах на 70-ГэВ ускорителе : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.01 / Макаров Г. П.; Ин-т физ. выс. энерг. 76-31. – Серпухов, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1369395
  Каганов В.И. Системы автоматического регулирования в радиопередатчиках / В.И. Каганов. – Москва, 1969. – 232 с.
1369396
  Фридлянд И.В. Системы автоматического регулирования в устройствах видеозаписи / И.В. Фридлянд, В.Г. Сошников. – Москва : Радио и связь, 1988. – 168 с.
1369397
  Ивей К.А. Системы автоматического регулирования на несущей переменного тока / К.А. Ивей. – М., 1968. – 320с.
1369398
  Васильев Д.В. Системы автоматического управления / Д.В. Васильев, В.Г. Чуич. – Москва, 1967. – 419с.
1369399
   Системы автоматического управления. – К., 1971. – 68с.
1369400
   Системы автоматического управления. – Л., 1975. – 80с.
1369401
  Боднер В.А. Системы автоматического управления двигателями летальных аппаратов / В.А. Боднер, Ю.А. Рязанов, Ф.А. Шаймарданов. – Москва : Машиностроение, 1973. – 248 с. – (Основы проектирования систем управления летальными аппаратами. Справочная библиотека инженера-конструктора / Редкол.: засл. деят. науки и техники РСФСР д-р техн. наук, проф. Б.А. Рябов и др.)
1369402
   Системы автоматического управления и контроля. – К., 1974. – 79с.
1369403
  Козлов В.И. Системы автоматического управления летательными аппаратами / В.И. Козлов. – Москва, 1979. – 216 с.
1369404
  Аркушин В.П. Системы автоматического управления линиями по переработке пластмасс с электроприводом источник тока - двигатель : Автореф... канд. техн. наук: 05.13.07 / Аркушин Василий Прокофьевич ; КПИ им. 50-летия Великой Октябрьской соц. революции. – Киев, 1985. – 17 с.
1369405
  Бойко Н.П. Системы автоматического управления на базе микро-ЭВМ / Н.П. Бойко, В.К. Стеклов. – Киев : Тэхника, 1989. – 181, [1] с. : схем. – Библиогр.: с. 179-180 (48 назв.)
1369406
   Системы автоматического управления объектами с переменными параметрами. – Москва : Машиностроение, 1986. – 256с.
1369407
  Красовский А.А. Системы автоматического управления полетом и их аналитическое конструирование / А.А. Красовский. – М., 1973. – 558с.
1369408
  Казакевич В.В. Системы автоматического управления полиграфическими процессами / В.В. Казакевич, Э.И. Избицкий. – М, 1978. – 342с.
1369409
   Системы автоматического управления производством. – М., 1967. – 146с.
1369410
   Системы автоматического управления производством. – М., 1967. – 124с.
1369411
  Бесекерский В.А. Системы автоматического управления с микро ЭВМ / В.А. Бесекерский, В.В. Изранцев. – Москва : Наука, 1987. – 318, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 300-310. – (Теоретические основы технической кибернетики)
1369412
  Дроздов В.Н. Системы автоматического управления с микроЭВМ. / В.Н. Дроздов, И.В. Мирошник, В.И. Скорубский. – Ленинград : Машиностроение, 1989. – 284 с.
1369413
  Емельянов С.В. Системы автоматического управления с переменной структурой / С.В. Емельянов. – М., 1967. – 335с.
1369414
  Иваненко В.И. Системы автоматического управления стационарными случайными объектами. : Автореф... доктор техн.наук: 254 / Иваненко В.И.; АН УССР. Ин-тут кибернетики. – К., 1969. – 43л. – Бібліогр.:с.36-37
1369415
  Новик А.И. Системы автоматического уравновешивания цифровых экстремальных мостов переменного тока / А.И. Новик. – Киев : Наукова думка, 1983. – 222 с.
1369416
  Грегори Р. Системы автоматической обработки данных / Р. Грегори, Ван Горн. – М., 1965. – 180с.
1369417
  Дворецкий А.И. Системы активного транспорта ионов при действии ионизирующей радиации на организм / А.И. Дворецкий. – Днепропетровск, 1986. – 83 с. : табл., ил. – Список лит. 53 назв
1369418
  Гусак Г.М. Системы алгебраических уравнений / Г.М. Гусак. – Минск, 1983. – 222 с.
1369419
  Аржанцев И.В. Системы алгебраических уравнений и базисы Гребнера : курс лекций / И.В. Аржанцев. – Москва : МАКС Пресс, 2002. – 88 с. – ISBN 5-317-00411-Х
1369420
  Прохоров С.П. Системы АРL / С.П. Прохоров. – М., 1976. – 61с.
1369421
  Риккарди Г. Системы баз данных. Теория и практика использования в Internet и среде Java / Грег Риккарди. – Москва. Санкт-Петербург. Киев : Вильямс, издательский дом, 2001. – 480с. – ISBN 5-8459-0208-8
1369422
  Погосян Нелсон Богданович Системы Банаха и представление функций рядами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Погосян Нелсон Богданович; МГУ. – М., 1977. – 13л.
1369423
  Ионайтис Р.Р. Системы безопасности ядерных реакторов. / Р.Р. Ионайтис, Н.Л. Шведов. – М, 1984. – 100с.
1369424
  Лорткипанизде Н. Системы библиографической классификации / Н. Лорткипанизде. – Тбилиси, 1940. – 90с.
1369425
  Матвийчук К.С. Системы в квантовой статистической физике с потенциалами твёрдой сердцевины и приведённая матрица плотности с ненулевыми граничными условиями / К.С. Матвийчук. – К., 1972. – 43с.
1369426
  Анисимов Б.В. Системы ввода-вывода ЦВМ / Анисимов Б.В., Горнец Н.Н. – Москва, 1977. – 112 с. : ил. – Библиогр.: с. 110-111. – (Вычислительная техника)
1369427
  Мячев А.А. Системы ввода-вывода ЭВМ. / А.А. Мячев. – Москва, 1983. – 168с.
1369428
   Системы ввода и обработки на ЭВМ сейсмической информации. – Ташкент, 1976. – 131с.
1369429
   Системы внутреакторного контроля АЭС с реакторами ВВЭР. – М., 1987. – 125с.
1369430
   Системы возбуждения и регулирования мощных энергетических агрегатов. – Ленинград : Наука, 1979. – 183 с.
1369431
  Шмайн Системы возбуждения и регулирования синхронных генераторов и компенсаторов / Шмайн, В.Г. Бирюлев. – М., 1966. – 84с.
1369432
  Халин В.Г. Системы вознаграждения и академических контрактов профессоров Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Санкт-Петербургского государственного университета // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 95-109. – (Экономика ; вып. 3). – ISSN 1026-356X


  Особое внимание автор уделяет характеристике систем управления университетами и особенностей их взаимодействия с академическим персоналом с точки зрения повышения качества и конкурентоспособности профессорско-преподавательского состава на мировом рынке ...
1369433
   Системы восстановления и повышения работоспособности в спорте : учеб. пособие / Подригало Л. В. [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Харьк. гос. акад. физ. культуры. – Харьков : Диса плюс, 2015. – 123, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 122. – ISBN 978-617-7064-77-9
1369434
  Кормушин И.В. Системы времен глагола в алтайских языках. / И.В. Кормушин. – М., 1984. – 85с.
1369435
  Кондратюк Т.П. Системы вторичных посредников и функция гладких мышц / Т.П. Кондратюк, М.Д. Курский; АНУ; Ин-тут биохимии им. А.В.Палладина. – Київ : Наукова думка, 1992. – 260с. – ISBN 5-12-002428-9
1369436
  Трейбал З. Системы вывода и аксиальной инжекции пучка в изохронном циклотроне V-120 М. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.13 / Трейбал З.; ОИЯИ. – Дубна, 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1369437
   Системы вычшего образования развивающихся стран. – Москва, 1986. – 348с.
1369438
   Системы гетероциклических соединений. – Ереван
Вып. 11. – 1979
1369439
  Венда В.Ф. Системы гибридного интеллекта: эволюция, психология, информатика / В.Ф. Венда. – Москва : Машиностроение, 1990. – 448 с.
1369440
  Гледзер Е.Б. Системы гидродинамического типа и их применение / Е.Б. Гледзер. – Москва : Наука, 1981. – 366 с.
1369441
  Добровольский Г.В. Системы дальней связи / Г.В. Добровольский. – изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва, 1955. – 287 с.
1369442
  Пфейффер Г.В. Системы двух и трех линейных, однородных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами : Взаимоотношение между задачами S. Lie и A. Buhl"я / Г.В. Пфейффер. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – [2], 9 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия за 1911 год


  На тит. л. дарственная надпись Косоногову от автора
1369443
  Пфейффер Г.В. Системы двух и трех линейных, однородных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами / Г.В. Пфейффер // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 9 с.
1369444
  Перевозчикова О.Л. Системы диалогового решения задач на ЭВМ / О.Л. Перевозчикова, Е.Л. Ющенко. – Киев : Наукова думка, 1986. – 264с.
1369445
  Свенсон А.Н. Системы дискретной передачи квазистационарного сигнала / А.Н. Свенсон. – К, 1974. – 128с.
1369446
  Нестеренко И.И. Системы дистанционного управления / И.И. Нестеренко. – Запорожье
Ч. 1. – 1995. – 160 с.
1369447
  Самборский Сергей Николаевич Системы дифференциальных уравнений в банаховых пространствах и расслоениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Самборский Сергей Николаевич; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1974. – 10л.
1369448
  Сунчелеев Р.Я. Системы дифференциальных уравнений второго порядка эллиптического типа, инвариантные относительно группы плоско-параллельных движений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сунчелеев Р.Я.; МВО СССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1955. – 12л.
1369449
  Перестюк Н.А. Системы дифференциальных уравнений с точками поворота и краткими элементами спектра. / Н.А. Перестюк, В.Н. Бобочко // Український математичний конгрес-2001 "Диференціальні рівняння і нелінійні коливання"27-29 серпня 2001р
1369450
  Матвеев Павел Николаевич Системы дифференциальных уравнений типа Брио и Буке с распределенными особенностями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Матвеев Павел Николаевич; МВ и ССО РСФСР. Ленинградский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1974. – 7л.
1369451
  Щеголев С.А. Системы дифференциальных уравнений, содержащие медленно меняющиеся параметры. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Щеголев С.А.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1986. – 15л.
1369452
   Системы для аналитических преобразований в механике. – Горький, 1984. – 147с.
1369453
  Кол Д. Системы заработной платы / Д. Кол. – М, 1923. – 159с.
1369454
  Зайкин А.Д. Системы заработной платы в промышленности по советскому трудовому праву : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Зайкин А.Д. ; МГУ. – Москва, 1953. – 16 с.
1369455
  Лошаков В.Г. Системы земледелия в нечерноземной зоне / В.Г. Лошаков. – М., 1976. – 64с.
1369456
  Драчук В.С. Системы знаков Северного Причерноморья : Тамгообразные знаки северопонтийской периферии античного мира первых веков нашей эры / В.С. Драчук; АН УССР. Ин-т археологии. – Киев : Наукова думка, 1975. – 176с., ил. : 26 л.табл. – Библиогр.: с.161-165
1369457
  Драчук В.С. Системы знаков Северного Причерноморья. (Тамгообразные знаки северопонтийской периферии античного мира первых веков н.э.) : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Драчук В.С.; АН СССР. Ин-т археологии. – М., 1972. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1369458
  Ермаков В.И. Системы зондирования атмосферы / В.И. Ермаков, А.Ф. Кузенков, В.А. Юрманов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 304с.
1369459
  Мирошник Игорь Аркадьевич Системы зяблевой обработки почвы под сахарную свеклу и кукурузу в условиях Правобережной Лесостепи УССР на реградированном черноземе : Автореф... канд. с./х.наук: 06.01.01 / Мирошник Игорь Аркадьевич; Укр. с.-х. академия. – К., 1976. – 26л.
1369460
   Системы и методы автоматизации научных исследований. – М., 1981. – 152с.
1369461
   Системы и методы анализа данных. – Новосибирск, 1984. – 160с.
1369462
  Иконников В.И. Системы и методы управления / В.И. Иконников. – Волгоград, 1976. – 191с.
1369463
  Шрейдер Ю.А. Системы и модели / Ю.А. Шрейдер, А.А. Шаров. – М., 1982. – 152с.
1369464
  Хорафас Д.Н. Системы и моделирование / Д.Н. Хорафас. – М., 1967. – 419с.
1369465
  Джонсон Р.А. Системы и руководство. (Теория систем и руководство системами) / Р.А. Джонсон. – 2-е изд., доп. – М., 1971. – 647с.
1369466
  Талдыкин А.Т. Системы и ряды элементов / А.Т. Талдыкин. – Москва, 1971. – 144с.
1369467
   Системы и сети ЭВМ. – Рига, 1980. – 54с.
1369468
   Системы и средства автоматизации для угольных предприятий. – М., 1980. – 128с.
1369469
  Аветов Ю.В. Системы и средства передачи информации в АСУ : учеб. пособие / Ю.В. Аветов, Б.Я. Советов, О.И. Шеховцов ; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И. Ульянова. – Ереван, 1965. – 85 с. : ил. – Библиогр.: с. 85
1369470
  Свириденко В.А. Системы и средства сбора и передачи информации: информ. сети: структура, ресурсы, услуги. / В.А. Свириденко. – М., 1983. – 64с.
1369471
   Системы и средства связи. – Москва : Знание, 1982. – 64 с.
1369472
   Системы и средства цифровой обработки сигналов. – К., 1989. – 101с.
1369473
  Юсупбеков Н.Р. Системы и управление / Н.Р. Юсупбеков. – Ташкент, 1981. – 148с.
1369474
  Юсупбеков Н.Р. Системы и управление / Н.Р. Юсупбеков. – Ташкент, 1984. – 184с.
1369475
  Бузников С.Е. Системы и устройства штрихового кодирования. / С.Е. Бузников. – Москва, 1990. – 62с.
1369476
   Системы и устройства электромеханики. – Новосибирск, 1981. – 218с.
1369477
  Мусхелишвили Г.Н. Системы и электронные устройства для индикации состояния контролируемого объекта / Г.Н. Мусхелишвили. – Тбилиси, 1977. – 167с.
1369478
   Системы избирательного права Зап. Европы и Сев. - Американ. Соединен. Штатов. – 372с.
1369479
   Системы извлечения тепла земной коры и методы их расчета. – К., 1986. – 235с.
1369480
  Броксмейер Ч.Ф. Системы инерциальной навигации / Ч.Ф. Броксмейер ; пер. с англ. М. И. Малтинского [и др.] ; под ред. С. С. Ривкина. – Ленинград : Судостроение, 1967. – 280 с. – Библиогр.: с. 269-276
1369481
  Ткачев Л.И. Системы инерциальной ориентировки / Л.И. Ткачев. – М., 1973. – 213с.
1369482
  Зарипов Р.Х. Системы интегральных уравнений типа свертки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зарипов Р.Х.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1958. – 7л.
1369483
  Келехсаев А.А. Системы интеграции обработки данных СИОД1, СИОД2 / А.А. Келехсаев. – Москва, 1977. – 208с.
1369484
   Системы интенсивного культивирования растений. – Л., 1987. – 255с.
1369485
   Системы информатики управления научно-техническим прогрессом в строительтсве. – К., 1990. – 14с.
1369486
  Криксунов Л.З. Системы информации с оптическими квантовыми генераторами / Л.З. Криксунов. – Киев, 1970. – 232 с.
1369487
  Ходаков В.Е. Системы информационного обслуживания / В.Е. Ходаков. – Киев; Одесса, 1983. – 175с.
1369488
  Ходаков В.Е. Системы информационного обслуживания руководителей предприятий / В.Е. Ходаков. – Київ : Техніка, 1992. – 198с.
1369489
  Прохоров А.Н. Системы искровых провлочных камер с выводом информации на ферритовых кольцах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Прохоров А.Н.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1973. – 20л.
1369490
  Лорьер Системы искусственного интеллекта / Лорьер, Жан-Луи. – Москва : Мир, 1991. – 568с. – ISBN 5-03-001408-Х
1369491
  Козюренко Ю.И. Системы искусственной реверберации / Ю.И. Козюренко. – Москва : Знание, 1974. – 64 с. – (Новое в жизни, науке. технике : Радиоэлектроника и связь ; № 8)
1369492
  Курочкин С.С. Системы КАМАК - ВЕКТОР / С.С. Курочкин. – М, 1981. – 232с.
1369493
  Белоусов В.Д. Системы квазигрупп с тождествами : Автореф... доктора физ.-мат.наук: / Белоусов В.Д.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Механ.-мат. фак. – Кишинев, 1965. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1369494
  Рождественский Б.Л. Системы квазилинейных уравнений и их приложения к газовой динамике / Б.Л. Рождественский. – Москва : Наука, 1968. – 592 с.
1369495
  Рождественский Б.Л. Системы квазилинейных уравнений и их приложения к газовой динамике / Б.Л. Рождественский. – Москва, 1978. – 687с.
1369496
   Системы классификации радиоактивных отходов. – М., 1971. – 52с.
1369497
   Системы коллективного пользования. – М., 1990. – 47с.
1369498
  Дадажанов Нормат Системы комплексов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Дадажанов Нормат ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 7 с.
1369499
  Ворониш Г.И. Системы кондиционирования воздуха на летательных аппаратах / Г.И. Ворониш. – Москва, 1973. – 444с.
1369500
  Гавриш Константин Системы контроля и управления доступом гостей и персонала гостиницы // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 44-46 : фото
1369501
   Системы контроля и управления на основе микро-ЭВМ. – Куйбышев, 1983. – 123с.
1369502
   Системы контроля окружающей среды : сборник научных трудов / НАН Украины, Морской гидрофизический ин-т. – Севастополь. – ISSN 2220-5861
Вып. 17. – 2012. – резюме мовою статті
1369503
   Системы контроля окружающей среды : сборник научных трудов / НАН Украины, Морской гидрофизический ин-т. – Севастополь. – ISSN 2220-5861
Вып. 18. – 2012. – резюме мовою статті
1369504
   Системы контроля окружающей среды : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины, Морской гидрофизический ин-т. – Севастополь. – ISSN 2220-5861
Вып. 19. – 2013. – Резюме мовою статті
1369505
  Кошевой Н.Д. Системы контроля расхода топлива в двигателях внутреннего сгорания / Н.Д. Кошевой, С.С. Гусев // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті розглянуті й проаналізовані існуючі системи контролю витрати палива у двигунах внутрішнього згоряння. При аналізі даних систем контролю палива були виявлені деякі недоліки. З урахуванням даних недоліків розроблені нові системи контролю ...
1369506
   Системы координат в астрономии. – Ташкент : Фан, 1971. – 95 с.
1369507
   Системы курсоуказания и инерциальной навигации. – К., 1985. – 137с.
1369508
  Грушецкий Александр Вадимович Системы лазерной интерферометрии с активной стабилизацией : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Грушецкий Александр Вадимович; Физический фак-т. – М., 1979. – 20л.
1369509
   Системы линейных дифференциальных уравнений. – М., 1985. – 68с.
1369510
  Блинов И.Н. Системы линейных дифференциальных уравнений с почти-периодическими коэффициектами. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 003 / Блинов И.Н.; АН УССР. – К, 1968. – 16л.
1369511
  Калужнин Л.А. Системы линейных уравнений / Л.А. Калужнин. – Киев, 1964. – 39 с.
1369512
  Скорняков Л.А. Системы линейных уравнений / Скорняков Л.А. – Москва : Наука, 1986. – 60 [2] с. – Библиогр.: Предм. указ..: с. 62. – (Популярные лекции по математике ; Вып. 59)
1369513
   Системы личных имен у народов мира. – М., 1986. – 382с.
1369514
   Системы личных имен у народов мира. – М., 1989. – 382с.
1369515
  Матвеев В.Ф. Системы массового обслуживания / В.Ф. Матвеев, В.Г. Ушаков. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 240 с.
1369516
   Системы массового обслуживания и информатика. – М., 1987. – 160с.
1369517
   Системы массового обслуживания и комутации. – М., 1974. – 178с.
1369518
  Гаджиев Асаф Каджи оглы Системы массового обслуживания с движущимися приборами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Гаджиев Асаф Каджи оглы; МГУ. Механико-математический фак-т. – М., 1979. – 13л.
1369519
  Коротаев И.А. Системы массового обслуживания с переменными параметрами / И.А. Коротаев. – Томск, 1991. – 167с.
1369520
  Евдокимова Г.С. Системы массового обслуживания с периодическим входящим потоком. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Евдокимова Г.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 8л.
1369521
  Фалин Г.И. Системы массового обслуживания с повторными вызовами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Фалин Г.И.; МГУ. – М., 1979. – 13л.
1369522
  Козаченко С.В. Системы машин и эффективность технического перевооружения машиностроительных предприятий / С.В. Козаченко. – К., 1988. – 187с.
1369523
  Гурев Г.А. Системы мира (от древних до Ньютона) / Г.А. Гурев. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1940. – 198 с.
1369524
  Мезляков С.И. Системы многомерного спектрометрического анализа и предварительного отбора событий для исслед.взаимодействий частиц низких энергий на ускорителе : Автореф. дис. ... канд. технич. наук : 01.04.01 / Мезляков С.И. ; ОИЯИ. – Дубна, 1985. – 16 с.
1369525
   Системы многосвязного управления. – М., 1977. – 147с.
1369526
   Системы навигации и управления. – К., 1983. – 129с.
1369527
   Системы надежности клетки. – Киев : Наукова думка, 1977. – 168с.
1369528
  Милях А.Н. Системы неизменного тока на основе индуктивно-емкостных преобразователей / А.Н. Милях, И.В. Волков. – Киев, 1974. – 216 с.
1369529
  Богославский Б.П. Системы нелинейных дифференциальных уравнений с алгебраическими подвижными особыми точками : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Богославский Б. П. ; АН БССР , Отд-ние физ.-мат. наук. – Минск, 1969. – 8 с.
1369530
  Маца К.А. Системы неорганические, органические, социальные : свойства и принципы организации : [ монография ] / К.А. Маца. – Киев : Обрії, 2008. – 198 с. – ISBN 966-95774-0-7
1369531
  Гулеша Е.А. Системы обмена информацией в ЭВМ / Е.А. Гулеша, А.А. Петров. – Л., 1978. – 63с.
1369532
  Верхулевский К.М. Системы обнаружения и прогнозирования грозовых явлений производства компании "Boltek" // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 7. – С. 93-104 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0130-2906
1369533
  Коган Б.А. Системы обработки данных на базе ЭБМ "Искра-554", "Искра-555" / Б.А. Коган, В.Ю. Ралль. – Москва, 1985. – 168с.
1369534
  Трофимова И.П. Системы обработки и хранения информации: уч. / И.П. Трофимова. – Москва, 1989. – 190с.
1369535
  Самойленко С.И. Системы обработки информации / С.И. Самойленко; АН СССР. – Москва : Наука, 1975. – 253 с.
1369536
  Комарович В.Ф. Системы обработки информации / В.Ф. Комарович. – М., 1989. – 61с.
1369537
   Системы обработки экономической информации в условиях интенсификиции производства. – Л., 1987. – 159с.
1369538
  Бухарова Г.Д. Системы образования : учебное пособие для слушателей институтов и факультетов повышения квалификации, преподавателей, аспирантов и др. профессионально-педагогич. работников / Г.Д. Бухарова, О.Н. Арефьев, Л.Д. Старикова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 480 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-222-14070-0
1369539
  Биндер Г.Я. Системы образующих симметрической и знакопеременной групп 2-й степени. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.004 / Биндер Г.Я.; Казанский гос.ун-т. – Казань, 1970. – 8л.
1369540
  Гурзо Г.Г. Системы образующихся для централизаторов элементов группы КОС, : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Гурзо Г.Г.; Матем.ин-т. – М, 1985. – 12л.
1369541
  Генкин Б.М. Системы обслуживание оборудования и рабочих мест. / Б.М. Генкин. – М, 1972. – 191с.
1369542
  Анисимов П.А. Системы оперативного управления дискретными производствами / П.А. Анисимов, М.Н. Маричук ; АН МССР, Ин-т математики с ВЦ. – Кишинёв : Штиинца, 1984. – 176 с. : ил. – Библиогр.: с. 172-175
1369543
  Дончев А. Системы оптимального управления / А. Дончев. – Москва : Мир, 1987. – 156 с.
1369544
  Пасечник З.В. Системы оптимальных кольцевых излучающих теплопроводящих ребер : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 024 / Пасечник З.В. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1969. – 13 с. – Бібліогр.:с.12-13
1369545
  Архангельский Б.В. Системы оптимизации программ / Архангельский Б.В., Никитин А.И. – Киев : Техніка, 1983. – 167 с. : ил. – Бібліогр.: Бибилогр.: с. 162-166 (119 назв.)
1369546
   Системы особых температурных точек твердых тел : [сб. ст.]. – Москва : Наука, 1986. – 269 с. – Библиогр. в конце ст
1369547
  Земсков А.И. Системы открытого доступа к информации: причины и история возникновения / А.И. Земсков, Я.Л. Шрайберг // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 16-29. – ISSN 0130-9765
1369548
  Яблонский Ф.М. Системы отображения информации / Ф.М. Яблонский. – Москва, 1983. – 64с.
1369549
  Алиев Т.М. Системы отображения информации / Т.М. Алиев, Д.И. Вигдоров, В.П. Кривошеев. – Москва : Высшая школа, 1988. – 222 с. : ил. – Библиогр.: с. 220-221
1369550
  Костюк В.И. Системы отображения информации и инженерная психология / В.И. Костюк. – Киев, 1977. – 192с.
1369551
  Смоляров А.М. Системы отображения информации и инженерная психология : учеб. пособие / А.М. Смоляров. – Москва : Высшая школа, 1982. – 272 с.
1369552
  Катыс Г.П. Системы отображения информации. / Г.П. Катыс, Г.Г. Демирчоглян. – М., 1991. – 62с.
1369553
  Игнатьев В.М. Системы отображения, записи и ввода видеоинформации повышенных объема и плотности / В.М. Игнатьев. – Саратов, 1990. – 160 с.
1369554
  Владимиров Ю.С. Системы отсчета в теории гравитации / Ю.С. Владимиров. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 256 с.
1369555
  Бабецкий Владимир Иннокентьевич Системы отсчета и наблюдаемые в теории относительности : Автореф... канд.физ-матнаук: 01.04.02 / Бабецкий Владимир Иннокентьевич; Моск. авиац. ин-т им . Серго Орджоникидзе. – М, 1978. – 19л.
1369556
  Волохов В.А. Системы охлаждения теплонагруженных радиоэлектронных приборов / В.А. Волохов, Э.Е. Хрычиков, В.И. Киселев. – Москва : Советское радио, 1975. – 142 с.
1369557
  Бондаренко Е.Н. Системы оценивания профессионально-педагогической деятельности учителей и студентов-стажеров а европейских странах // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 80-90. – (Педагогическое образование ; № 4). – ISSN 0201-7385
1369558
  Двухименный В.А. Системы очистки воздуха от аэрозольных частиц на АЭС. / В.А. Двухименный. – М., 1987. – 88с.
1369559
   Системы очувствлния и адаптивные промышленные роботы. – М., 1985. – 251с.
1369560
   Системы очувствлния промышленных роботов и гибких производственных систем. – Москва : Наука, 1989. – 139с.
1369561
  Линдсей П. Системы памяти / П. Линдсей, Д. Норман // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 133-140. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9


  "«Непосредственный отпечаток» сенсорной информации. Эта система удерживает довольно точную и полную картину мира, воспринимаемую органами чувств. Длительность сохранения картины очень невелика, порядка 0,1—0,5 с. Похлопайте четырьмя пальцами по своей ...
1369562
   Системы параллельной обработки. – Москва : Мир, 1985. – 413 с.
1369563
  Метлицкий Е.А. Системы параллельной памяти: Теория, проектирование, применение. / Е.А. Метлицкий, В.В. Каверзнев. – Ленинград, 1989. – 239 с.
1369564
  Дубина Г.Д. Системы первичной обработки информации. / Г.Д. Дубина. – Томск, 1985. – 57с.
1369565
   Системы передачи данных и сети ЭВМ. – М., 1974. – 216с.
1369566
  Ахмд Зенеддин Системы передачи данных с решающей обратной связь. при совместном использовании разрядно-цифровых кодов и МВС : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Ахмд Зенеддин; Украин. гос. акад. связ им. А.С.Попова. – Одесса, 1998. – 17 с.
1369567
  Зайдлер Е. Системы передачи дискретной информации / Е. Зайдлер. – Москва, 1977. – 512 с.
1369568
  Советов Б.Я. Системы передачи информации от терминалов к ЦВМ / Б.Я. Советов. – Л, 1978. – 240с.
1369569
  Пенин П.И. Системы передачи цифровой информации. / П.И. Пенин. – М, 1976. – 365с.
1369570
  Роднов Ю.В. Системы перечисленных приборов с автоматическим выводом информации и их применение в исследованиях на 70Гэв ускорителе ИФВЭ : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.01 / Роднов Ю. В.; Ин-т физ. выс. энерг. – Серпухов, 1973. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1369571
  Туляков Ю.М. Системы персонального радиовызова / Ю.М. Туляков. – Москва : Радио и связь, 1988. – 167 с.
1369572
  Раушенбах Б.В. Системы перспективы в изобразительном искусстве / Б.В. Раушенбах. – М, 1986. – 254с.
1369573
  Чемаритян Д.Г. Системы персульфат калия + аминоацентаты меди и серебра как источники свободных радикалов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Чемаритян Д.Г.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1979. – 18л.
1369574
  Козлов А.А. Системы питания и управления жидкостных ракетных двигетельных установок / А.А. Козлов. – М., 1988. – 352с.
1369575
  Корухова Л.С. Системы планирования и языки искусственного интеллекта. / Л.С. Корухова. – М., 1985. – 44с.
1369576
  Весоловский К. Системы подвижной радиосвязи = Systemy radiokomunikacji ruchomej / Весоловский Кшиштоф ; пер. с пол. И.Д. Рудинского ; под ред. Л.И. Ледовского. – Москва : Горячая линия-Телеком, 2006. – 536 с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 521-528. - Пер. изд. : Systemy radiokomunikacji ruchomej / K. Wesolowski. Warszawa, 1998. - Парал. тит. л. пол. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 5-93517-248-8
1369577
  Лескин А.А. Системы поддержки управленческих и проектных решений / А.А. Лескин, В.Н. Мальцев. – Л., 1990. – 167с.
1369578
  Москалева Ю.П. Системы подпространств и представления алгебр, порожденных проекторами : Дис. ... канд. физ.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра и теория чисел / Москалева Ю.П. ; Министерство образования и науки Украины ; Таврический нац. ун-т. им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2006. – 106 л. – Библиогр.: л. 102 -106
1369579
  Новосад А. Системы подсчета - модная технологическая вещь или необходимый инструмент в работе розничных сетей? // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 6 (75). – С. 23-32 : табл., рис. – ISSN 1606-3732
1369580
  Старостин Б.А. Системы покрытосеменных растений. : Автореф... Канд.биол.наук: / Старостин Б.А.; АН СССР,Ин-т истории естествознания и техники. – М, 1965. – 21л.
1369581
  Даневский В.П. Системы политического равновесия и легитимизма и начало национальности в их взаимной связи : Историко-догматическое исследование Всеволода Даневского, доц. Харьк. ун-та, чл.-сотр. Гент. ин-та междунар. права. – Санкт-Петербург : Тип. Р. Голике, 1882. – [2], VIII, 335 с. – Библиогр. в примеч.
1369582
   Системы получения и передачи метеорологической информации. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 471с.
1369583
  Циммерлинг А.В. Системы порядка слов в славянских языках // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 3-37. – ISSN 0373-658Х


  Славянские языки - относительно молодая и типологически однородная в плане синтаксиса группой родственных языков, развивавшихся контактно. Сущность славянского синтаксического типа в области порядка слов выражается следующей формулой: 1- отсутствие ...
1369584
  Циммерлинг А.В. Системы порядка слов с клитиками в типологическом аспекте // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2012. – № 4 (июль - август). – С. 3-38. – ISSN 0373-658Х


  Представлен анализ типологии порядка слов и синтаксиса клитик.
1369585
  Андреев Г.И. Системы постоянного тока с кремниевыма выпрямителями / Андреев Г.И., Найдис В.А. ; под ред. М.Г. Чиликина. – Москва : Энергия, 1967. – 88 с. – Библиогр.: с. 87-88 (32 назв.). – (Библиотека по автоматике ; вып. 231 ; Электроприводы с полупроводниковым управлением)
1369586
  Козачков Л.С. Системы потоков научной информации. / Л.С. Козачков. – Киев, 1973. – 199с.
1369587
  Денисов Н В. Системы права развивающихся стран : становление и развитие национальных систем права стран Африки, освободившихся от Британского колониализма / Н В. Денисов; АН УССР; Ин-т государства и права. – Киев : Наукова думка, 1978. – 276 с.
1369588
   Системы преобразования энергии океана. – Владивосток, 1985. – 187с.
1369589
  Александров Е.К. Системы прерывания современных ЭВМ : конспект лекций / Е.К. Александров, Ю.Л. Рудня, В.Л. Сульповар ; Ленингр. электротехнич. ин-т им. В.И. Ульянова (Ленина). – Ленинград, 1976. – 44 с.
1369590
  Егоров Ю.Н. Системы привода роботов / Ю.Н. Егоров. – Л., 1982. – 336с.
1369591
  Блинов Н.Н. Системы прикладного телевидения : цветное телевидение в биологии и медицине / Н.Н. Блинов, А.И. Мазуров. – Москва : Знание, 1987. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике : Радиоэлектроника и связь ; № 12)
1369592
   Системы принятия решений в задачах классификиции и планирования. – Свердловск, 1992. – 79с.
1369593
  Фишер Ф. Системы программирования / Ф. Фишер, Д. Суиндл. – М, 1971. – 607с.
1369594
  Замулин В А. Системы программирования баз данных и знаний / В А. Замулин. – Новосибирск : Наука, 1990. – 350с.
1369595
   Системы программирования с проблемной ориентацией. – Киев : Техніка, 1976. – 86 с.
1369596
  Каминский Леонид Георгиевич Системы программного обеспечения физических экспериментов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.10 / Каминский Леонид Георгиевич; Объедин. ин-т ядерных исследований. 75-50. – Дубна, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1369597
   Системы программного обеспечения ЭЦВМ. – К., 1972. – 107с.
1369598
  Ильин О.П. Системы программного управления производственными установками и робототехническими комплексами / О.П. Ильин. – Минск, 1988. – 285с.
1369599
  Коровин Б.Г. Системы программного управления промышленными установками и робототехническими комплесами / Б.Г. Коровин. – Л., 1990. – 348с.
1369600
   Системы промышленного телевидения : сборник статей. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. – 244 с.
1369601
   Системы промышленной кибернетики. – К., 1975. – 91с.
1369602
  Волков В.Д. Системы промышленной телемеханики / В.Д. Волков. – Чебоксары, 1971. – 64с.
1369603
  Ильин В.А. Системы промышленной телемеханики. / В.А. Ильин, А.А. Левин. – М.
1. – 1964. – 192с.
1369604
  Ильин В.А. Системы промышленной телемеханики. / В.А. Ильин, А.А. Левин. – М.
1. – 1964. – 192с.
1369605
  Беленький Я.Е. Системы пространственно-временного преобразования информации / Беленький Я.Е., Кошевой В.В. ; под ред. Я.Е. Беленького ; АН УССР, Физ.-мех. ин-т. – Киев : Наука, 1979. – 251 с. : ил. – Библиогр.: с. 246-249 (100 назв.)
1369606
  Башков Е.А. Системы пространственной визуализации окружающей обстановки / Е.А. Башков, С.А. Зори // Науковий вісник Донецького національного технічного університету : всеукраїнський науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – № 1 (1). – С. 20-45 : рис., табл. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 2415-7902
1369607
  Павлов Б.В. Системы прямого адаптивного управления / Б.В. Павлов, И.Г. Соловьев. – Москва : Наука, 1989. – 129с.
1369608
   Системы радиосвязи / Н.И. Калашников, Э.И. Крупицкий, И.Л. Дороднов, В.И. Носов; Калашников Н.И. – Москва : Радио и связь, 1988. – 351 с.
1369609
  Тяпкин К.Ф. Системы разломов Украинского щита / К.Ф. Тяпкин, В Гонтаренко. – К, 1990. – 182с.
1369610
   Системы разовой коммутации. – М., 1972. – 126с.
1369611
  Титов В.Д. Системы разработки железорудных месторождений : Пособие для курсов горных мастеров / В.Д. Титов. – Москва : Металлургиздат, 1953. – 280 с.
1369612
  Назарчик А.Ф. Системы разработки жильных месторождений / А.Ф. Назарчик, М.Е. Мухин. – Москва, 1958. – 260с.
1369613
  Чесноков Н.И. Системы разработки месторождений урана с твердеющей закладкой / Н.И. Чесноков. – М., 1975. – 296с.
1369614
   Системы разработки мощных каменноугольных пластов с обрушением и закладкой. – М.-Л., 1935. – 392с.
1369615
  Именитов В.Р. Системы разработки мощных рудных месторождений / В.Р. Именитов. – Москва : Металлургиздат, 1955. – 312 с. – Библиогр. в конце книги
1369616
  Митке Ч.А. Системы разработки рудных залежей. / Ч.А. Митке. – М. – 144с.
1369617
  Генкин В.Л. Системы распознавания автоматизированных производств. / В.Л. Генкин, И.Л. Ерош, Э.С. Москалев. – Ленинград : Машиностроение, 1988. – 246 с.
1369618
   Системы распределения информации. – М., 1972. – 239с.
1369619
  Ченцов В.М. Системы распределения информации = Синтез структуры и управления : Синтез структуры и управления / В.М. Ченцов. – Москва : Связь, 1980. – 143 с.
1369620
   Системы распределения ресурсов на графах. – М., 1970. – 128с.
1369621
  Цегелик Г.Г. Системы распределенных баз данных / Г.Г. Цегелик. – Львов : Світ, 1990. – 166с.
1369622
  Деведжиев М. Системы расселения / М. Деведжиев. – Москва, 1981. – 213 с.
1369623
   Системы расселения в различных регионах СССР : межвузовский сборник научных трудов. – Горький : ГГПИ им. М. Горького, 1987. – 156 с.
1369624
   Системы регистрации и обработки данных сейсморазведки. – М., 1984. – 381с.
1369625
  Владимиров В.А. Системы регистрации и предварительной обработки информации на основе ЭВМ Минск-2 и БЭСМ-4 в спектрометрическом измерительном центре : Автореф... канд. технич.наук: / Владимиров В.А.; ОИЯИ. Лаборатория вычислительной техники автоматизации. 10-5703. – Дубна, 1971. – 15л.
1369626
  Жуков Г.И. Системы регистрации с магнитной летной и их использование в задачах многомерного анализа : Автореф... канд. техн.наук: / Жуков Г. И.; Объед. ин-т ядерных исслед., Лабор. нейтрон. физики. – Дубна, 1966. – 13л.
1369627
  Волынский М.М. Системы регулирования модернизированных паровых турбин / М.М. Волынский, В.И. Лезман. – Москва, 1983. – 168с.
1369628
  Шевелев В.И. Системы регулирования с несколькими шаговыми двигателями / В.И. Шевелев. – Москва, 1985. – 72с.
1369629
   Системы робототехники и гибкой автоматизации. – Куйбышев, 1987. – 120с.
1369630
  Красносельский М.А. Системы с гистерезисом / М.А. Красносельский, А.В. Покровский. – Москва, 1983. – 271 с.
1369631
  Лихарев К.К. Системы с джозефоновскими контактами / К.К. Лихарев, Б.Т. Ульрих. – Москва, 1978. – 446 с.
1369632
  Кудрина К.Н. Системы с лимитирующими факторами и некоторые их приложения в биологии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 03.00.02 / Кудрина К.Н.; АН СССР. – Красноярск, 1975. – 20л.
1369633
  Брагинский В.Б. Системы с малой диссипацией / В.Б. Брагинский, В.П. Митрофанов, В.И. Панов. – Москва : Наука, 1981. – 142 с. : ил. – Библиогр.: с. 137-142 (181 назв.)
1369634
  Дезоер Ч. Системы с обратной связью : вход-выходные соотношения / Ч. Дезоер, М. Видьясагар. – М, 1983. – 278с.
1369635
  Сушкевич А.К. Системы с одним действием / А.К. Сушкевич, 1930. – С. 231-239
1369636
   Системы с переменной структурой и их применение в задачах автоматизации полета. – М., 1968. – 324с.
1369637
  Солодов А.В. Системы с переменным запаздыванием / А.В. Солодов, Е.А. Солодова. – М., 1980. – 384с.
1369638
  Белоусова С.В. Системы с полумарковским обслуживанием : Дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.01.05 / С.В. Белоусова ; КГУ. – Киев : [б. и.], 1986. – 127 л. – Библиогр.: л. 123-127
1369639
  Белоусова Светлана Викторовна Системы с полумарковским обслуживанием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Белоусова Светлана Викторовна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 12 с.
1369640
  Горбик П.П. Системы с развитой поверхностью и фазовыми переходами : проводник-высокотемпературный сверхпроводник, полупроводник-металл, диэлектрик-суперионик / П.П. Горбик, А.А. Чуйко, М.В. Бакунцева ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т химии поверхности. – Киев : Наукова думка, 2003. – 402, [1]. – (Серия "Проблемы поверхности"). – ISBN 966-00-0058-8


  У пр. № 1742931 напис Вельмишановмому Володимиру Петровичу з повагою та найкращими побажяннями. Підпис. 10.04.2006 .
1369641
   Системы с разделением времени. – Москва : Мир, 1969. – 455с.
1369642
  Уилкс М. Системы с разделением времени / М. Уилкс. – М., 1972. – 124с.
1369643
  Волков А.И. Системы с распределением времени / А.И. Волков, И.В. Дитрих. – Москва, 1974. – 64с.
1369644
  Морозов Анатолий Николаевич Системы сбора данных в экспериментах на спктрометре БИС-2 : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.01 / Морозов Анатолий Николаевич; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1988. – 12л.
1369645
  Чудиновских О.С. Системы сбора данных о внешней трудовой миграции в современной России // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2008. – № 6. – С. 6-12. – ISSN 0320-8168
1369646
   Системы сбора и обработки измерительной информации. – Таганрог
Вып. 1. – 1979
1369647
  Герман М.А. Системы сбора и обработки космической информации, используемые в США : Учебное пособие / М.А. Герман, В.Ф. Говердовский. – Ленинград, 1988. – 70с.
1369648
   Системы сбора и первичной обработки измерительной информации. – Новосибирск, 1973. – 135с.
1369649
   Системы сбора и предварительной обработки данных информационно-вычисилтельных комплексов. – Томск, 1988. – 91с.
1369650
  Васильев В.И. Системы связи / В.И. Васильев. – Москва, 1987. – 279 с.
1369651
   Системы связи с использованием искусственных спутников Земли. – Москва : Мир, 1964. – 293 с.
1369652
  Петрович Н.Т. Системы связи с шумоподобными сигналами / Н.Т. Петрович, М.К. Размахнин. – Москва, 1969. – 232 с.
1369653
  Каган Б.М. и др. Системы связи УВМ с объектами управления в АСУ ТП / Б.М. и др. Каган. – М, 1978. – 303с.
1369654
  Бочарова Г.С. Системы сетевого планирования и управления : литература на русском, других языках народов СССР и иностранных языках за 1959-1965 гг. / сост. библиографы Г.С. Бочарова, В.С. Шидловская ; ред.: В.С. Казаковцев, Р.В. Шестакова. – Москва, 1965. – 73,2 с. – (Библиографические и методические материалы в помощь областным, краевым и республиканским библиотекам / Гос. библиотека СССР им. В.И. Ленина)
1369655
  Письменный Г.В. Системы силомоментного очувствления роботов / Г.В. Письменный. – Москва : Машиностроение, 1990. – 93с.
1369656
  Векуа Н.П. Системы сингулярных интегральных уравнений и некоторые граничные задачи / Н.П. Векуа. – Москва-Ленинград, 1950. – 252с.
1369657
  Векуа Н.П. Системы сингулярных интегральных уравнений и некторые граничные задачи / Н.П. Векуа. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1970. – 380с.
1369658
  Дуйшеев Э. Системы сингулярных интегро-дифференциальных уравнений с малым параметром при одной из производных / Э. Дуйшеев. – Фрунзе
2. – 1989. – 99 с.
1369659
  Линдсей В. Системы синхронизации в связи и управлении / В. Линдсей. – Москва, 1978. – 600 с.
1369660
  Леонг-Хонг Системы словарей-справочников данных / Леонг-Хонг, Б. Плагман. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 312с.
1369661
  Казанский В.Н. Системы смазывания паровых турбин / В.Н. Казанский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1986. – 152с.
1369662
  Евланов Л.Г. Системы со случайными параметрами. / Л.Г. Евланов. – М., 1976. – 568с.
1369663
  Патяева Е.Ю. Системы социокультурного мотивирования "этос", "социальное поле", "диспозитив" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 81-94. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1369664
  Патяева Е.Ю. Системы социокультурного мотивирования: концептуальная модель // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 24-41. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1369665
  Конин В.В. Системы спутниковой радионавигации / В.В. Конин, В.П. Харченко ; Нац. авиац. ун-т. – Киев : Холтех, 2010. – 510 с. : ил., табл. – Предм. указатель: с. 492-494. – Библиогр.: с. 482-491. – ISBN 978-966-96638-9-4
1369666
  Сабаев Ф Е. Системы сравнения для нелинейных дифференциальных уравнений / Ф Е. Сабаев. – М, 1980. – 192с.
1369667
  Топчеев Ю.И. Системы стабилизации / Ю.И. Топчеев. – М, 1974. – 248с.
1369668
  Кузовков Н.Т. Системы стабилизации летательных аппаратов / Н.Т. Кузовков. – М, 1976. – 304с.
1369669
   Системы стабилизированного тока. – Киев : Наукова думка, 1976. – 176 с.
1369670
  Сапаров В.Е. Системы стандартов в электросвязи и радиоэлектронике / В.Е. Сапаров, Н.А. Максимов. – Москва : Радио и связь, 1985. – 248 с.
1369671
  Плошко Б.Г. Системы статистических показателей / Б.Г. Плошко. – Ленинград, 1971. – 92 с.
1369672
  Фомин С.В. Системы счисления / С.В. Фомин. – 3-е. – М.
вып. 40. – 1975. – 48с.
1369673
  Фомин С.В. Системы счисления / С.В. Фомин. – 5 изд. – Москва : Наука, 1987. – 45с. – (Популярные лекции по математике ; Вып. 40)
1369674
  Ковриженко Г.А. Системы счисления и двоичная арифметика / Г.А. Ковриженко. – К., 1984. – 79с.
1369675
  Ильин В.А. Системы телемеханики для рассредоточенных объектов. / В.А. Ильин. – М.-Л., 1960. – 112с.
1369676
   Системы телеобработки. – Рига, 1977. – 198с.
1369677
  Ллойд Дж. Системы тепловидения / Дж. Ллойд. – Москва, 1978. – 414 с.
1369678
  Батенко А.П. Системы терминального управления / А.П. Батенко. – Москва : Радио и связь, 1984. – 161 с. : ил. – Библиогр.: с. 159-160 (55 назв.)
1369679
  Венгеровский Л.В. Системы термостатирования в радиоэлектронике / Л.В. Венгеровский, А.Х. Вайнштейн. – Ленинград, 1969. – 80 с.
1369680
   Системы технического зрения. – Ленинград : Машиностроение, 1988. – 423с.
1369681
   Системы технического зрения. – М., 1991. – 199с.
1369682
  Письменный Г.В. Системы технического зрения в робототехнике / Г.В. Письменный. – Москва : Машиностроение, 1991. – 88 с.
1369683
  Самойлов Владимир Александрович Системы технического обеспечения жизнедеятельности изолированных организмов : Автореф... канд. техн.наук: 03.00.02 / Самойлов Владимир Александрович; АН СССР. Сибирское отделение. Ин-т физики. – Красноярск, 1979. – 27л.
1369684
  Дубровин Ф.Е. Системы технологий / Ф.Е. Дубровин; Одесс. гос. эконом. ун-т. Инженерная академ. Украины; Под ред.: В.В. Деречина. – Одесса : Латстар. – ISBN 966-7553-85-X
Ч.1 : Основные категории. – 2001. – 200с.
1369685
  Деречин В.В. Системы технологий / Одес. гос. эконом. ун-т. Инженерная академ. Украины; Под ред.: В.В. Деречина. – Одесса : Латстар. – ISBN 966-7553-81-7
Ч.2 : Основные промышленные отрасли. – 2001. – 300с. – На обложке автор Ф.Е.Дубровин
1369686
  Власов В.Е. Системы технологического обеспепения качества компонентов микроэлектронной аппаратуры / В.Е. Власов, В.П. Захаров, А.И. Коробов. – Москва : Радио и связь, 1987. – 156 с.
1369687
  Кудинов С.А. Системы транспорта / С.А. Кудинов. – Киев : Наукова думка, 1983. – 158с.
1369688
  Поммаре Ж. Системы управлений с частными производыми и псевдогрупы Ли / Ж. Поммаре. – М., 1983. – 398с.
1369689
  Захаров В.Н. Системы управления / В.Н. Захаров. – М., 1972. – 344с.
1369690
   Системы управления. – М., 1973. – 233с.
1369691
  Захаров В.Н. Системы управления / В.Н. Захаров. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1977. – 423с.
1369692
   Системы управления. – Москва : Наука, 1978. – 119 с.
1369693
  Вялья М.К. Системы управления / М.К. Вялья. – Таллин, 1984. – 230 с.
1369694
  Вилья М. Системы управления / М. Вилья. – Таллин, 1984. – 232с.
1369695
  Дегтяр В.У. Системы управления базами данных : Обзор. Мат. методы исслед. в геологии / В.У. Дегтяр. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 33 с.
1369696
   Системы управления базами данных. – М., 1991. – 53с.
1369697
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 1. – 1996
1369698
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 2. – 1996
1369699
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 3. – 1996
1369700
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 4. – 1996
1369701
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 5. – 1996
1369702
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 6. – 1996
1369703
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 1. – 1997
1369704
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 2. – 1997
1369705
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 3. – 1997
1369706
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 4. – 1997
1369707
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 5. – 1997
1369708
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 6. – 1997
1369709
  Крамм Р. Системы управления базами данных Альфа BASE2 и Дельта BASE3 для персональных компьютеров / Р. Крамм. – Москва, 1988. – 383с.
1369710
   Системы управления базами данных для ЕС ЭВМ. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 224с.
1369711
  Наумов А.Н. Системы управления базами данных и знаний : Справ. изд. / А.Н. Наумов, А.М. Вендров, В.К. и др. Иванов. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 352 с. – ISBN 5-279-00509-6
1369712
   Системы управления базами данных с многоуровневой архитектурой. – М., 1980. – 128с.
1369713
   Системы управления базами данных семейства "Банк". – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 158с.
1369714
  Казарицкий С.Д. Системы управления базами данных. / С.Д. Казарицкий. – М., 1978. – 24с.
1369715
   Системы управления гибким автоматизированным производством. – Киев : Вища школа, 1987. – 383с.
1369716
  Ястребов В.С. Системы управления движением робота / В.С. Ястребов, А.М. Филатов. – М., 1979. – 176с.
1369717
  Королев В.В. Системы управления и защиты АЭС / В.В. Королев. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 125 с.
1369718
  Королев В.В. Системы управления и защиты критических стендов / В.В. Королев, Е.С. Матусевич. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 95 с. : ил. – Библиогр.: с. 91-93 (70 назв.
1369719
   Системы управления информационных сетей. – Москва : Наука, 1983. – 203с.
1369720
  Метт Ю А. Системы управления каталитическими процессами вторичной переработки нефти / Ю А. Метт. – Баку, 1991. – 331с.
1369721
  Пролейко В.М. Системы управления качеством изделий микроэлектроники : (Теория применения) / В.М. Пролейко, В.А. Абрамов, В.Н. Брюнин; [предисл. проф. В.Н. Сретенского]. – Москва : Советское радио, 1976. – 223 с. : ил. – Библиогр.: с. 215-219
1369722
  Федосов Е.А. Системы управления конечным положением в условиях противодействия среды / Е.А. Федосов, В.В. Инсаров, О.С. Селивохин. – Москва : Наука, 1989. – 271 с.
1369723
  Козлов В.И. Системы управления летательными аппаратами / В.И. Козлов. – Москва, 1972. – 126с.
1369724
  Боднер В.А. Системы управления летательными аппаратами : учебник для студ. авиацион. специальностей высш. учеб. заведений / В.А. Боднер. – Москва : Машиностроение, 1973. – 504 с. – Библиогр.: с. 499-500
1369725
   Системы управления лучевых технологических установок. – К., 1988. – 271с.
1369726
  Ильиных Ю.В. Системы управления манипуляцинных роботов / Ю.В. Ильиных. – Л.
1. – 1980. – 88с.
1369727
  Медведев В.С. Системы управления манипуляционных роботов / В.С. Медведев. – М, 1978. – 416с.
1369728
  Багдасаров Р.Э. Системы управления механическими нейтронными прерывателями : Автореф... канд.техн.наук: 260 / Багдасаров Р.Э.; ОИЯИ. ЛНФ. – Дубна, 1971. – 24л.
1369729
  Разумнова Л. Системы управления налогами в КНР и на Тайване // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 10. – С. 84-87. – ISSN 0131-2227
1369730
  Айдрус З И.А. Системы управления обучением как фактор повышения конкурентоспособности российских вузов / З И.А. Айдрус, Р.Р. Асмятуллин // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 6, июнь. – С. 63-68. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены системы управления обучением как фактор повышения конкурентоспособности российских вузов. Современные темпы развития мировой экономики и общества в целом предъявляют все более высокие требования к подготовке кадров. Использование новых ...
1369731
  Шиянов А.И. Системы управления перегрузочных манипуляторов АЭС и ВВЭР / А.И. Шиянов, М.И. Герасимов, И.В. Муравьев. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 175 с. – Библиогр.: с. 171-174
1369732
  Ястребов В.С. Системы управления подводных аппаратов-роботов / В.С. Ястребов, А.М. Филатов. – М., 1983. – 87с.
1369733
  Мельничук Л.П. Системы управления полупроводниковыми модуляционными преобразователями с промежуточным звеном высокой частоты и синусоидальной формой выходного напряжения / Л.П. Мельничук. – Киев, 1979. – 39 с.
1369734
  Врублевская З.А. Системы управления промышленным транспортом: Библиографический указатель 1961-1976 гг. : Библиографический указатель / АН УССР; Ин-т кибернетики; Центр.науч.б-ка; Сост.: З.А.Врублевская и др. – Киев : Наукова думка, 1981. – 342с.
1369735
   Системы управления промышленными роботами и манипуляторами. – Л., 1980. – 182с.
1369736
   Системы управления процессом обучения графическим дисциплинам. – Рига, 1974. – 158с.
1369737
   Системы управления с адаптацией. – К., 1986. – 83с.
1369738
  Стеклов В.К. Системы управления с безредукторным приводом / В.К. Стеклов, Р.Э. Милько. – Киев : Техніка, 1983. – 120 с.
1369739
  Цискаридзе Р.В. Системы управления с инвариантной нормой и близкие к ним : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Цискаридзе Р.В.; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 15л.
1369740
  Гостев В.И. Системы управления с цифровыми регуляторами / В.И. Гостев. – Киев : Тэхника, 1990. – 280 с.
1369741
  Острем К. Системы управления с ЭВМ / К. Острем, Б. Виттенмарк. – Москва, 1987. – 480с.
1369742
   Системы управления техническими средствами. – К., 1992. – 79с.
1369743
   Системы управления технологическими процессами. – Новочеркасск, 1986. – 140с.
1369744
   Системы управления тиристорными преобразователями частоты / В.А. Бизиков, В.Н. Миронов, С.Г. Обухов, Р.Н. Шамгунов; Обухов С.Г., Миронов В.Н. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 144 с.
1369745
  Синяков А.Н. Системы управления упругими подвижными объектами / А.Н. Синяков. – Ленинград, 1981. – 200 с.
1369746
  Дашевский Л.Н. Системы управления химической промышленностью и химической технологией с применением вычислительной техники. / Л.Н. Дашевский. – К., 1970. – 34с.
1369747
  Карпов Ю.К. Системы управления чертежными автоматами. / Ю.К. Карпов. – М., 1977. – 135с.
1369748
  Шевяков А.А. и др. Системы упрвления ракетных двигателей и энергетических установок / А.А. и др. Шевяков. – М., 1985. – 183с.
1369749
  Курбатова Н.М. Системы уравнений первого порядка с вещественными характеристиками : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.01.02. / Курбатова Н. М.; БГУ. – Минск, 1991. – 14л.
1369750
  Таланов В.А. Системы уравнений транспортного типа с приложением к комбинаторике : учеб. пособие / В.А. Таланов, В.Н. Шевченко. – Горький, 1978. – 44 с.
1369751
  Шахгильдян В.В. Системы фазовой автоподстройки частоты / В.В. Шахгильдян, А.А. Ляховкин. – изд. 2-е, доп. – Москва : Связь, 1972. – 447 с.
1369752
  Клэппер Д. Системы фазовой и частотной автоподстройки частоты: следящие демодуляторы сигналов с угловой модуляцией / Д. Клэппер. – М., 1977. – 439с.
1369753
  Леонов Г.А. Системы фазовой синхронизации в аналоговой и цифровой схемотехнике : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Г.А. Леонов, С.М. Селеджи. – Санкт-Петербург : Невский Диалект, 2002. – 112с. – ISBN 5-7940-0100-3
1369754
   Системы фазовой синхронизации с элементами дискретизации / В.В. Шахгильдян, А.А. Ляховкин, В.Л. Карякин, В.А. Петров, В.Н. Федосеева; Шахгильдян В.В. – Москва : Радио и связь, 1989. – 318 с.
1369755
  Виестур У.Э. Системы ферментации / У.Э. Виестур, А.М. Кузнецов, В.В. Савенков; АН ЛатвССР; Ин-т микробиологии. – Рига : Зинатне, 1986. – 368 с. : ил.., табл. – Бібліогр.: с. 327-358
1369756
  Михайлов О.И. Системы фоторегистрации и обработки снимков с пузырьковой камеры скат. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Михайлов О.И.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1978. – 28л.
1369757
  Дороднов А.А. Системы функционалов Гаусса и их применение : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Дороднов А.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1971. – 11л.
1369758
  Певзнер Системы цветного телевидения / Певзнер, БМ. – Ленинград : Энергия, 1969. – 232 с.
1369759
  Садыков С.С. Системы цифровой обработки избражений / С.С. Садыков. – Ташкент, 1988. – 168с.
1369760
   Системы частотного управления синхронно-реактивными двигателями / Е.М. Берлин, Б.А. Егоров, В.Д. Кулик, И.С. Скосырев. – Ленинград : Энергия, 1968. – 132 с. – (Библиотека по автоматике / Е.М.Берлин, Б.А.Егоров, В.Д.Кулик ; Вып. 327)
1369761
  Шеридан Т.Б. Системы человек - машина. / Т.Б. Шеридан, У .Р. Феррелл. – М., 1980. – 399с.
1369762
  Павлов В.В. Системы человек - машина: проблемы и синтез / В.В. Павлов. – Киев : Вища школа, 1987. – 53 с.
1369763
  Олещук В.А. Системы Черча-Россера и их применение : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Олещук В. А.; КГУ. – Киев, 1987. – 17л.
1369764
  Олещук Владимир Александрович Системы Черча-Россера и их применение : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Олещук Владимир Александрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 126л. – Бібліогр.:л.114-124
1369765
  Митропольский Ю.А. Системы эволюционных уравнений с периодическими и условно-периодическими коэффициентами / Ю.А. Митропольский. – Киев : Наукова думка, 1984. – 214 с.
1369766
  Ивахненко А.Г. Системы эвристической самоорганизации в технической кибернетике / А.Г. Ивахненко. – К, 1971. – 372с.
1369767
  Жабо Н.И. Системы экологических терминов русского и французского языков: типология, семантика и функции / Н.И. Жабо. – Москва : Российский университет дружбы народов, 2015. – 124, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 98-115. – ISBN 978-5-209-06276-9
1369768
   Системы экономической информации. – М., 1967. – 151с.
1369769
   Системы экспресс-обработки данных в реальном масштабе времени. – К., 1979. – 94с.
1369770
  Растригин Л.А. Системы экстремального управления / Л.А. Растригин. – М, 1974. – 630с.
1369771
  Мандровский-Соколов Системы экстремального управления при случайных возмущениях / Мандровский-Соколов, А.А. Туник. – К., 1970. – 172с.
1369772
  Дрейзен И.Г. Системы электронного управления акустикой залов и радиовещательных студий : Звукоусиление, амбиофония, стереофония / И.Г. Дрейзен. – Москва, 1967. – 112 с.
1369773
  Величко Николай акимович Системы Электропитания вентильных двигателей для аппаратов точной магнитной записи. : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Величко Николай акимович; НАН Украины ин-т электродинамики. – К., 1994. – 16л.
1369774
  Лукин И.И. Системы электроснабжения летательных аппаратов гражданской авиации / И.И. Лукин. – К.
ч. 1. – 1967. – 192с.
1369775
  Жаркин А.Ф. Системы электроснабжения с источниками распределенной генерации / А.Ф. Жаркин, С.П. Денисюк, В.А. Попов ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электродинамики. – Киев : Наукова думка, 2017. – 230, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 220-229. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1571-5
1369776
   Системы энергетики - тенденции развития и методы управления. – Иркутск
Т. 1. – 1980. – 299 с.
1369777
   Системы энергетики - тенденции развития и методы управления : Системные исследования развития энергетики. – Иркутск
Т. 2 : Системные исследования развития энергетики. – 1980. – 143 с.
1369778
   Системы энергетики - тенденции развития и методы управления. – Иркутск
Т. 3. – 1980. – 138 с.
1369779
   Системы энергетики - тенденции развития и методы управления. – Иркутск
Т. 4. – 1980. – 87 с.
1369780
  Пыльдяэ Я.Р. Системы эстонского стихосложения и черты развития силлабо-тонической системы 20 века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пыльдяэ Я.Р. ; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 40 c.
1369781
  Большаков А.Ю. Системы ядернофизического опробования для управления качеством руд / А.Ю. Большаков. – Ленинград : Недра : Ленинградское отделение, 1979. – 188 с. : ил. – Библиогр.: с. 179-187 (156 назв.)
1369782
  Антомонов Ю.Г. Системы. Сложность. Динамика / Ю.Г. Антомонов ; АН УССР, Ин-т кибернетики. – Киев : Наукова думка, 1969. – 127 с. : ил. – Библиогр.: с. 125-126
1369783
   Системы: декомпозиция, оптимизация и управление. – Москва : Машиностроение, 1986. – 495 с.
1369784
   Системы: математические методы описания, САПР и управления. – Калинин, 1989. – 159 с.
1369785
  Маца К.А. Системы: свойства и принципы организации : науч. публикация / К.А. Маца ; Вуз Укоопсоюза "Полтавский ун-т экономики и торговли" (ПУЭТ). – Полтава : ПУЭТ, 2017. – 364, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 328-364 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-184-284-6
1369786
  Уемов А.И. Системый подход и общая теория систем / А.И. Уемов. – Москва, 1978. – 272с.
1369787
  Фрумкин М.А. Систолические вычисления. / М.А. Фрумкин. – М., 1990. – 189с.
1369788
  Кухарев Г.А. Систолические процессоры для обработки сигналов / Г.А. Кухарев. – Минск, 1988. – 124с.
1369789
   Систолические структуры. – Москва : Радио и связь, 1993. – 416 с.
1369790
  Завьялов А.И. Систолический объем сердца / А.И. Завьялов. – Минск : Полымя, 1981. – 7 с.
1369791
  Кожем"яко Андрій Вікторович Систолічні структури для багатооперандної обробки векторних даних : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Кожем"яко А.В.; Вінницьк. нац. техніч. ун-тет. – Вінниця, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 28 назв
1369792
  Сейтлиев К. Систр : избранные стихи / ара Сейтлиев; пер. с туркм. А.Кронгауза. – Ашхабад : ТуркменОГИЗ, 1944. – 51 с.
1369793
  Бережной А.И. Ситаллы и фотоситаллы / А.И. Бережной ; под ред. Н.А. Торопова. – Москва : Машиностроение, 1966. – 348 с. – Библиогр.: с. 328-345
1369794
  Личутин В.В. Ситальцы / В.В. Личутин. – Москва, 1986. – 132с.
1369795
   Ситез і ДСК-дослідження нових азополімерів на основі естерів метакрилової кислоти / О.М. Надтока, Л.А. Ольховик, В.Г. Сиромятніков, В.П. Привалко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 51-53. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Отримано нові полімери та кополімери на основі азоестерів метакрилової кислоти, що мають замісники різної природи та різну довжину алкільних спейсерів в азобензольних фрагментах. Досліджено температурні характеристики отриманих полімерів. The new ...
1369796
  Капочюте Е.Ю. Ситема Кобол М5000 / Е.Ю. Капочюте, Э.С. Паулаускас. – Москва, 1979. – 247 с.
1369797
  Рижкова А. Ситема професійної освіти Австрії: сучасний стан та прблеми // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2013. – Вип. 62, ч. 2. – С. 145-150. – ISSN 2077-1827
1369798
  Комариця М. Ситенко Олексій Григорович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України ; Львів. нац. наук.б-ка України ім. В. Стефаника ; Н.-д. ін-т пресознавства ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2010. – Вип. 17. – С. 272-274. – ISBN 978-966-02-5597-5
1369799
   Ситенко Олексій Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 373-374 : фото
1369800
  Левандовський О.О. Ситенко Олексій Григорович (1927-2002 рр.) / О.О. Левандовський, М.В. Калніболотський // На Байковій горі (короткий путівник) / О.О. Левандовський, М.В. Калніболотський. – Київ, 2004. – С. 49. – ISBN 966-7270-35-1
1369801
   Ситенко Олексій Григорович (1927-2002) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 438. – ISBN 978-966-439-754-1
1369802
  Оноприенко В.В. Ситетические и стереохимические исследования в области тетрациклинов : Автореф... канд. хим.наук: / Оноприенко В. В.; АН СССР, ин-т хим. природ. соед. – М., 1964. – 20л.
1369803
  Мойсєєв В.А. Ситетичні алмази / В.А. Мойсєєв. – Київ : Наукова думка, 1974. – 94с.
1369804
  Загороднюк Ю.А. Ситком як актуальна форма комічного в масовій культурі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – С. 278-283. – ISSN 2076-1554
1369805
   Ситник Костянтин Меркурійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 438. – ISBN 978-966-439-754-1
1369806
   Ситніков Анатолій Борисович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 438-439. – ISBN 978-966-439-754-1
1369807
  Сапов В.Г. Ситный хлеб / В.Г. Сапов. – Барнаул, 1982. – 168с.
1369808
  Байтемиров Н. Сито жизни : роман / Н. Байтемиров ; пер. с кирг. С. Шевелева. – Москва : Советский писатель, 1977. – 319 с. : ил.
1369809
  Байтемиров Н. Сито жизни : романы / Насирдин Байтемиров ; пер. с кирг. С.Шевелева. – Москва : Известия, 1990. – 587 с. – (Дружба народов)
1369810
  Байтеміров Н. Сито життя : роман / Насирдін Байтеміров ; [пер. з кирг. П. Гордійчук]. – Київ : Дніпро, 1986. – 256 с.
1369811
   Ситор Ситуморанг : Библиогр. указ. – Москва, 1977. – 67с. – (Писатели зарубеж. стран)
1369812
   Ситстема комсомольской работы в школе. – М., 1982. – 159с.
1369813
  Терновець О.М. Ситстема профілактики соціального сирітства в діяльності соціального педагога // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 48-57. – ISSN 1817-3764
1369814
  Русли М. Ситти Нурбая. История несчастной любви. / М. Русли. – М., 1961. – 279с.
1369815
  Седнев В.В. Ситуалогическая экспертиза: теоретико-методологическое обоснование / В.В. Седнев, Л.Г. Бордюгов // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н-д експертно-криміналістичний центр МВС України ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 18-25. – ISSN 1992-4437
1369816
  Матюша В.І. Ситуативна та експлікативна асиметрії у перекладі драматичних творів та кінофільмів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 99-104


  Стаття присвячена вивченню застосування ситуативної та експлікативної асиметрії у перекладі англомовних драматичних творів та фільмів українською мовою. Простежено спорідненість цих жанрів та підходів до їх перекладу. В статье исследовано применения ...
1369817
  Дорда С.В. Ситуативная обусловленность оценочных высказываний // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 187--189. – Бібліогр.: Лит.: с. 189; 13 п. – ISSN 1729-360Х


  Каяття є контекстно обумовленним комунікативним феноменом. Важливою характерною рисою висловлювання каяття є їх функціонування в комунікативних ситуаціях конфлікта. Роль адресанта в загальній ситуації конфлікту надзвичайна. Repentance is bound ...
1369818
  Чувакин А.А. Ситуативная речь / А.А. Чувакин. – Барнаул, 1987. – 106с.
1369819
  Гірман Ю.В. Ситуативне застосування елементів фінансового моніторингу в рамках забезпечення фінансової безпеки банку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, січень. – С. 71-76. – ISSN 2306-6792
1369820
  Кузько М.С. Ситуативне моделювання в професійній підготовці майбутніх геологів як педагогічна категорія // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 128-134. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1369821
  Карпенко В.В. Ситуативний аналіз в структурі історико-філософського дослідження // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 129-130
1369822
  Волощук І.І. Ситуативний аспект вираження іронічної оцінки // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 31-34. – (Філологічні науки)
1369823
  Алексєєва К.І. Ситуативний характер морально-мовних феноменів у філософії Ф. Ніцше // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 59-61


  "... Аналіз поняття ситуації у філософській антропології передбачає звернення до ідей Фридрих Ніцше. У своєму філософському проекті він намагався відновити втрачену і забуту "єдність мислення та життя". Мислення має активуватися життям, яке, своєю ...
1369824
  Шевцова Л. Ситуативні завдання з розвитку зв"язного мовлення у 6 класі // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.7-9
1369825
  Андрійчук В.Г. Ситуативні колізії наслідків впливу фінансової кризи та спорадичні потуги їх локалізації в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 1. – С. 16-19
1369826
  Андрійчук В.Г. Ситуативні колізії турбулентності світового господарства й невідкладність впровадження інноваційно-модернізаційної моделі розвитку вітчизняної економіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 343-349. – ISSN 0321-0499
1369827
  Чала Н.Д. Ситуативні методи вивчення іноземної мови у закладах вищої освіти не гуманітарного профілю / Н.Д. Чала, І.В. Ковальова // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 205-211. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
1369828
  Шевченко Л.Ю. Ситуативні синоніми у фразеології // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 18. – С. 37-44
1369829
  Алєксєєва К.І. Ситуативність існування: гранична ситуація і повсякденність // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 172-177. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розглядається поняття ситуативності у його екзистенційному і повсякденному вимірі. Ситуація постулюється як сутнісний модус людського існування.
1369830
  Осинов С.Н. Ситуативно-методологические аспекты создания системы мониторинга за уровнем воды // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 2. – С. 82-84. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
1369831
  Канонич С.И. Ситуативно-речевая грамматика испанского языка / С.И. Канонич. – Москва, 1979. – 208с.
1369832
  Тарасова Вера Ивановна Ситуативное употребление перфектных форм настоящего времени в современной английской диалогической речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Тарасова Вера Ивановна; МВ и ССО УССР. Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1980. – 21л.
1369833
  Тарасова Вера Ивановна Ситуативное употребление перфектных форм настоящего времени в современной английской диалогической речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Тарасова Вера Ивановна; МВ и ССО УССР. Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1980. – 21л.
1369834
  Гусев Станислав Сергеевич Ситуативность коммуникативных действий // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 51-60. – Бібліогр.: с. 54, 56, 58-59. – ISSN 0042-8744
1369835
  Петроченко Г.Г. Ситуативные задачи в педагогике / Г.Г. Петроченко. – Минск, 1990. – 223с.
1369836
  Сахарова Т.Е. Ситуативные упражнения для обучения немецкой диалогической речи студентов первых курсов языкового вуза : Автореф... канд. пед.наук: / Сахарова Т. Е.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 30л.
1369837
  Маруфова Папп С.Б. Ситуативные упражнения и задания по русскому языку. / Папп С.Б. Маруфова. – Душанбе, 1979. – 148с.
1369838
  Фесенко Евгений Владимирович Ситуации совершения хулиганских действий : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Фесенко Евгений Владимирович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1979. – 207л.
1369839
  Шкурко Ю.С. Ситуационная структура процесса социальных изменений: теоретико-методологические предположения // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2010. – Т. 13, № 2 (51). – С. 72-82. – ISSN 1029-8053
1369840
  Поспелов Д.А. Ситуационное управление / Д.А. Поспелов. – М., 1986. – 284 с.
1369841
  Селюгин А.А. Ситуационное управление в АСУ процессом обжига цементного клинкера. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.07 / Селюгин А.А.; АН Кирг.ССР.Отдел.физ-мат.и техн.наук. – Фрунзе, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.18-19
1369842
  Бурлаков М.В. Ситуационное управление в системах массового обслуживания / М.В. Бурлаков. – Киев, 1991. – 158 с.
1369843
  Кривуля П.В. Ситуационные параметры описания и анализа графика освоения инвестиций / П.В. Кривуля, С.С. Штапаук // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 4 (68). – С. 35-55 : рис., табл. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 2222-8810
1369844
  Мелихов А.Н. и др. Ситуационные советующие системы с нечеткой логикой / А.Н. и др. Мелихов. – Москва : Наука, 1990. – 271 с.
1369845
  Ионова Е. Ситуация в Киргизии и перспективы российско-киргизских отношений // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 12 (234). – С. 71-78. – ISSN 1998-1813
1369846
   Ситуация в Краснодарском крае на примере консалтинговой компании MACON Realty Group : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 22
1369847
  Васильев Р.Ф. Ситуация в советском строительстве / Р.Ф. Васильев. – Москва, 1986. – 79с.
1369848
  Розин В.М. Ситуация в современной науке и трансформация психологии и педагогики // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 10. – С.21-24.
1369849
  Пахомов Ю. Ситуация в Украине: предкризис, кризис, посткризис / Ю. Пахомов, С. Пахомов // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 3-6. – ISSN 1728-6220
1369850
  Желенина И.А. Ситуация и консенсус // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 1. – С.17-25
1369851
  Дубянский А.М. Ситуация разлуки в древнетамильской поэзии (тема муллеи) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.06 / Дубянский А.М. ; МГУ. – Москва, 1974. – 22 с.
1369852
  Белкин А.С. Ситуация успеха. Как ее создать : кн. для учителя / А.С. Белкин. – Москва : Просвещение, 1991. – 168, [2] с. – (Мастерство учителя: идеи, советы, предложения)
1369853
  Чупринин С.И. Ситуация: борьба идей в современ. лит. / С.И. Чупринин. – Москва, 1990. – 45 с.
1369854
  Коновалов В.В. Ситуация: Истории из жизни подростков / В.В. Коновалов. – Л., 1986. – 220с.
1369855
  Максимова Э.М. Ситуация: очерки. / Э.М. Максимова. – М., 1987. – 176с.
1369856
  Турчак О.М. Ситуації емоційної напруги у навчальній діяльності студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 180-189. – (Психологія ; вип. 47)
1369857
  Волкова І.В. Ситуації етикетного спілкування: англійське фатичне мовлення (на матеріалі сучасної англійської прози) / І.В. Волкова, О.О. Алексєєва // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 65-70. – Бібліогр.: Літ.: с. 69-70; 16 п. – ISSN 1729-360Х
1369858
  Михайлов В. Ситуації правомірної шкоди (обставини, що виключають злочинність діяння) за кримінальним законодавством держав СНД // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 241-248. – ISSN 1993-0909
1369859
  Ковтуненко Л.П. Ситуаційна зумовленість тактики огляду місця події // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 185-190. – ISSN 0201-7245
1369860
  Синчук О.В. Ситуаційна зумовленість типових версій // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 270-278
1369861
   Ситуаційна методика навчання : український досвід : [ збірник статей ]. – Київ : Центр інновацій та розвитку, 2001. – 192 с. – ISBN 966-7345-41-6
1369862
  Ковальова Катерина Ситуаційна методика навчання як складова інтерактивних технологій у процесі викладання економіки // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 10. – С. 36-38. – Бібліогр.: 8 назв
1369863
  Коваленко А.В. Ситуаційна обумовленість збирання, дослідження та використання доказів у кримінальному провадженні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 4 (88). – С. 240-250. – ISSN 2524-0323
1369864
  Журавель В.А. Ситуаційна обумовленість порушення кримінальних справ за ознаками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 179-188.
1369865
  Шевчук В.М. Ситуаційна обумовленість тактичних операцій при розслідуванні службових злочинів у митних органах // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 54-65
1369866
  Шевчук В.М. Ситуаційна обумовленність тактичних операцій: проблеми та перспективи дослідження // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 58-67. – ISSN 1993-0917
1369867
  Рубльов В.В. Ситуаційне лідерство в управлінні комунальними підприємствами // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6/1. – С. 22-25. – ISSN 2409-1944
1369868
  Єлісєєва О.К. Ситуаційне моделювання в управлінні розвитком соціально-економічних систем / О.К. Єлісєєва, С.С. Герасименко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 265-272 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1369869
  Коваленко Н.І. Ситуаційне моделювання лізингових операцій // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 118-125 : табл. – Бібліогр.: 1 назв
1369870
  Герасимчук В.І. Ситуаційне регулювання ринку праці: методологічні та методичні аспекти / В.І. Герасимчук; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Принт Експрес, 2000. – 106с. – ISBN 966-02-2132-0
1369871
  Ганущак Т.В. Ситуаційне управління економічною безпекою підприємства в період діджиталізації // Економіка та право: глобальна трансформація : міжнар. колектив. монографія / О.В. Беспаленко, О.Ю. Браславець, Т.В. Ганущак, Т.С. Демедюк, А.В. та ін. Заїка. – Київ : Наукова столиця, 2021. – С. 28-46. – ISBN 978-617-7649-50-1
1369872
  Анісімов А.В. Ситуаційне управління: розпливчаті моделі / А.В. Анісімов, В.В. Прокопенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 152-161. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В даній статті запропоновано тип моделей управління складними системами, що базуються на імітації дій людини в процесі прийняття рішень. Підхід, що розглядається, в своїй основі містить ідею формалізації розпливчатих понять, які виникають при отриманні ...
1369873
  Парій Л.В. Ситуаційний аналіз в антикризовому управлінні підприємством // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (31). – С. 49-53. – ISSN 2415-8089
1369874
  Чукурна Е.П. Ситуаційний аналіз факторів ціноутворення машинобудівних підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 115-126


  В статті проведений ситуаційний аналіз факторів ціноутворення машинобудівних підприємств, який дозволив сформувати стратегічні рішення в сфері ціноутворення на основі отриманих результатів. Зроблений висновок, що основними факторами ціноутворення на ...
1369875
  Чукурна О. Ситуаційний аналіз факторів ціноутворення машинобудівних підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 39-45. – (Економіка ; вип. 5 (182)). – ISSN 1728-3817


  В статті проведений ситуаційний аналіз факторів ціноутворення машинобудівних підприємств, який дозволив сформувати стратегічні рішення в сфері ціноутворення на основі отриманих результатів. Зроблений висновок, що основними факторами ціноутворення на ...
1369876
  Василенко В.А. Ситуаційний менеджмент : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.А. Василенко, В.І. Шостка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 285 с. – ISBN 966-8253-11-6
1369877
  Василенко В.А. Ситуаційний менеджмент : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Василенко, В.І. Шостка, О.М. Клейменов; МОНУ. – 2-ге вид. виправлене та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 370с. – ISBN 966-364-009-Х
1369878
  Бондар О.В. Ситуаційний менеджмент : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.В. Бондар ; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т спожив. кооп. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 325, [1] с. : табл. – ISBN 978-611-01-0004-5


  Подано навчально-методичний матеріал, включений до програми навчальної дисципліни "Ситуаційний менеджмент". Розроблено з метою надання методичної допомоги при самостійному вивченні дисципліни, запропоновано методичні рекомендації до вивчення кожної т
1369879
  Ковтуненко Л.П. Ситуаційний підхід до тактики обшуку // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 175-182. – ISSN 2224-9281
1369880
  Ковтуненко Л.П. Ситуаційний підхід до тактики очної ставки // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 203-210. – ISSN 0201-7245
1369881
  Веліканов С.В. Ситуаційний підхід у методиці розслідування злочинів // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 173-179. – ISSN 0201-7245
1369882
  Салтєвський М. Ситуаційний підхід у методиці розслідування і профілактиці корупції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.48-50. – ISSN 0132-1331
1369883
  Сальнікова О.Ф. Ситуаційний центр як ефективний механізм стратегічних комунікацій / О.Ф. Сальнікова, О.І. Посмітюх, М.І. Петренко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 17, вересень. – С. 62-66. – ISSN 2306-6814
1369884
  Москаленко О.А. Ситуаційні задачі як продуктивна основа сучасної системи фахового становлення майбутнього вчителя математики / О.А. Москаленко, Ю.Д. Москаленко, О.В. Коваленко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 347-356. – ISSN 2312-5993
1369885
  Петренко Тетяна Григорівна Ситуаційні системи управління реального часу на базі багаторівневих моделей уявлення знань : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.03 / Петренко Тетяна Григорівна; Мін-во освіти України. Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 1999. – 17л.
1369886
  Іванишин В.В. Ситуаційні стани, які виникають у проектах збирання зернових культур / В.В. Іванишин, Т.Д. Гуцол, С.П. Комарніцький // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 46-53 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2410-1125
1369887
  Щербань П. Ситуаційно-ігрові методики навчання / П. Щербань. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.105-113. – (Педагогічні науки)
1369888
  Отеро Л. Ситуація / Л. Отеро. – К, 1973. – 267с.
1369889
   Ситуація // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 905-906. – ISBN 966-316-069-1
1369890
  Гринчак В. Ситуація в Азові як передумова міжнародного спору // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2020. – С. 159-166. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 48). – ISSN 2078-4333
1369891
  Артюх А. Ситуація в зоні АТО у дзеркалі громадської думки: рецепції етнолога // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 111-115. – ISSN 2313-8505
1369892
  Панфілов І. Ситуація в Сирії: регіональний та глобальний виміри // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 492-498
1369893
  Литвин В. Ситуація диктує необхідність рішучих дій: З виступу Голови Верховної Ради України на пленарному засіданні Верховної Ради 30 листоп. 2004 р. // Сільські вісті, 2004. – 2 грудня


  [Щодо політичної ситуації в Україні після проведення другого туру вибор. президент. кампанії 2004 р.]
1369894
  Волощук А.В. Ситуація діалогу: шлях "повернення до себе через "ти"" М. Бубера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 97-98. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1369895
   Ситуація із будівництвом сміттєзвалища біля села Людавка Вінницької області // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 1 (107), січень - лютий. – С. 26 : фото
1369896
  Морщакова О. Ситуація ковітальності людини у суспільному просторі сучасності // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 4 (54). – С. 37-45. – ISSN 1810-2131
1369897
  Бовсунівська Т.В. Ситуація когнітивного дисонансу в сучасній жанрології // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 27-33
1369898
  Янчук В.А. Ситуація людини // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 130-132
1369899
  Куликівська А.М. Ситуація міжцарювання і повстання декабристів за документами Центрального архіву стародавніх актів у Варшаві // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.188-192
1369900
  Шпак О.Г. Ситуація на внутрішньому ринку нафтопродуктів України // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С. 116-117. – ISSN 0367-4290
1369901
  Русіна О. Ситуація на Донбасі // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 25 серпня (№ 34). – С. 5. – ISSN 0027-8254


  Напружений період у Станиці-Луганській та кадрові зміни у Тристоронній контактній групі.
1369902
  Тимофієва Н.К. Ситуація невизначеності в задачі кластеризації // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 115-116
1369903
  Мірошниченко Л.Я. Ситуація письменника у романі Вільяма Голдінга "Паперові люди" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 267-274. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті переглядається усталене тлумачення роману Вільяма Голдінга "Паперові люди" (1894). Об"єктом інтересує магістральний конфлікт письменника та критика.
1369904
  Ільницький М. Ситуація пограниччя: проблема ідентичності і драми самоідентифікації // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 3-9. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1369905
  Реутов Є.А. Ситуація розлуки (Війог) і Барахмаса Джаясі в поемі "Падмават" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 154-160


  Розглядається один із аспектів твору відомого індійського середньовічного автора, Маліка Мухаммада Джаясі, а саме - опис страждану розлуці з коханим як алегорія душі, відокремленої від Бога. Завдяки неперевершеному зображенню страждань розлуки поема ...
1369906
  Ковтуненко Л.П. Ситуація слідчої дії як самостійна категорія в криміналістиці // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 119. – С. 212-217. – ISSN 2224-9281
1369907
   Ситуація стосовно вживання ін"єкційних наркотиків у м. Харкові 2001 р. : Дослідження ВООЗ ін"єкційного вживання наркотиків. Друга фаза. – Київ, 2003. – 106с. – ISBN 966-8435-1-X
1369908
  Борисенко Н.Д. Ситуація суперництва у дискурсі персонажів сучасної британської драми: гендерний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 83-87
1369909
  Савченко В.Ф. Ситуація та спрямування подальшого розвитку паливно-енергетичного комплексу України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 80-84
1369910
  Усанов І.В. Ситуація технологічної людяності в епоху пост // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 119-124
1369911
  Варивод Д. Ситуація тримовності: вияви та причини появи // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 18-22
1369912
  Полівко Л.Ю. Ситуація успіху при включенні дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2015. – С. 116-124. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1369913
  Панков Г. Ситуація ціннісного конфлікту в житії Києво-Печерського ченця Тита у контексті культуролого-релігієзнавчого осмислення // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 466-475
1369914
  Козаченко О.М. Ситуація як методична проблема та її роль у навчанні іноземної мови // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 2 (131). – С. 73-79. – ISSN 2414-5076
1369915
  Слюсаревський М.М. Ситуація як об"єкт соціально-психологічного дослідження: історіогенез і сучасний стан проблеми // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 5-24. – ISBN 978-966-8063-84-3
1369916
  Кремзикова С.Ю. Ситуація як одиниця динамічного представлення концептуалізації дійсності та її відображення у дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 211-219. – Бібліогр.: Літ.: с. 219; 18 назв
1369917
  Фесенко Є.В. Ситуація як ознака об"єктивної сторони складу злочину // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 32-40. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  В статье дается философское, правовое и филологическое обоснование ранее высказанного автором предложения о дополнении перечня конституционных признаков объективной стороны состава преступления понятием "ситуация". Говорится об особенностях ситуации и ...
1369918
  Баратынский Е.А. Ситхотворения / Е.А. Баратынский. – Москва : Художественная литература, 1978. – 127с.
1369919
   Ситцевая радуга. – Ярославль, 1972. – 95с.
1369920
  Серебряков Г.В. Ситцевая радуга. / Г.В. Серебряков. – М, 1980. – 175с.
1369921
  Волков И.А. Ситцевое царство / И.А. Волков. – Иваново-Вознесенск, 1925. – 167с.
1369922
  Солодарь Ц.С. Ситцевый бал / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1984. – 168с.
1369923
  Сбитнев Ю.Н. Ситчик / Ю.Н. Сбитнев. – М., 1966. – 45с.
1369924
  Петухов А.В. Сить - таинственная река / А.В. Петухов. – Москва, 1983. – 303с.
1369925
  Радівілов Д.А. Сифатнасаб ал-"улама" як джерело з історії ібадитів // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 305-316. – ISBN 978-966-02-6446-5
1369926
  Степаньянц С.Д. Сифонофоры морей СССР и северной части Тихого океана / С.Д. Степаньянц. – Л,, 1967. – 216с.
1369927
   Сифоны с гидравлическим клапаном для срыва вакуума на трубопроводах насосных станций. – К, 1957. – 26с.
1369928
  Гаврюшенко В. Сихологічні аспекти прийняття рішення командиром у проблемних ситуаціях // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 4 (41). – С. 191-197
1369929
   Сихотэ-Алинский биосферный район: принципы и методы экологического мониторинга. – Владивосток, 1981. – 148с.
1369930
   Сихотэ-Алинский биосферный район: фоновое состояние природных компонентов : Сборник научных трудов. – Владивосток, 1987. – 144с.
1369931
  Кринов Е.Л. Сихотэ-Алинский метеоритный дождь / Е.Л. Кринов. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1948. – 64 с.
1369932
  Шипулин Ф.К. Сихотэалинский метеорит / Ф.К. Шипулин. – Владивосток : Примиздат, 1947. – 40 с.
1369933
  Сухарчук Г.Д. Сициально-экономические взгляды политических лидеров Китая первой половины 20 века / Г.Д. Сухарчук. – М., 1983. – 227с.
1369934
  Кулагин Ю.И. Сициальные функции и системные признаки политических элит: анализ современных концепций / Ю.И. Кулагин, Н.А. Латыгина // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 122-131
1369935
  Кобленц А.Н. Сицилианская защита / А.Н. Кобленц. – М., 1955. – 184с.
1369936
  Симонян К. Сицилианская защита : роман / К. Симонян. – Москва : Советский писатель, 1977. – 256 с.
1369937
  Гуфельд Э.Е. Сицилианская защита / Э.Е. Гуфельд. – Киев : Здоров"я, 1989. – 165с.
1369938
  Свешников Е.Э. Сицилианская защита система 5... е7-е5 / Е.Э. Свешников. – М., 1988. – 255с.
1369939
  Моисеев О.Л. Сицилианская защита. / О.Л. Моисеев, И Г. Равинский, . – М, 1986. – 206с.
1369940
  Каспаров Г.К. Сицилианская защита: Схевенинген / Г.К. Каспаров, А.С. Никитин. – М., 1984. – 240с.
1369941
  Фролов Э.Д. Сицилийская держава Дионисия. / Э.Д. Фролов. – Л, 1979. – 160с.
1369942
  Витторини Э. Сицилийские беседы / Э. Витторини. – Москва, 1983. – 127с.
1369943
  Кипнис Борис Сицилийский крючок для Фюрера : Лабиринты // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 15 : Италия. – С. 58-65 : Фото
1369944
  Льюис Н. Сицилийский специалист / Н. Льюис. – Москва, 1981. – 336с.
1369945
  Рубанов Сергей Сицилия без мафии // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 8, ноябрь - декабрь. – С. 70-81 : фото
1369946
  Годзишевский Л.Ф. Сицилия и ее землетрясения / Л.Ф. Годзишевский. – Москва : Т-во скоропеч. А.А. Левансон, 1909. – IV, 120 с.
1369947
  Визель Михаил Сицилия. Жизнь на вулкане // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 60-67 : фото
1369948
  Павлова Ольга Сицилия. Огни большого острова // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 10 (175). – С. 124-133 : фото. – ISSN 1029-5828
1369949
   Сицилия. Черно-белый путеводитель // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 15 : Италия. – С. 97-102
1369950
  Перстньова Н. Сицилійський захист, або Які фігури рухають владу в Одесі? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23-29 листопада (№ 45). – С. 2


  "Президентське доручення про наведення порядку в Одесі частково почули як ті, кому його адресовано, так і ті, проти кого воно спрямоване. Клани, про існування яких казав нещодавно Володимир Зеленський, самостійно спробували перезавантажити владу в ...
1369951
  Колесниченко Т. Сич.Комедія на 3 дії. / Т. Колесниченко. – Харків, 1928. – 39с.
1369952
  Кочура П. Сичі на дзвіниці : роман / П. Кочура. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 376 с.
1369953
  Краснов Г И. Сиявский бор / Г И. Краснов, . – Новосибирск, 1962. – 56с.
1369954
  Долинский Д.М. Сияет день / Д.М. Долинский. – Ростов -на-Дону, 1978. – 94с.
1369955
   Сияжар: Сказание мордовского народа. – Саранск, 1976. – 240с.
1369956
   Сияжар: Сказания мордов. народа. – М, 1989. – 302с.
1369957
   Сияйте, ленинские звезды!. – Ставрополь, 1965. – 33 с.
1369958
  Нежный А.И. Сияла Оптина Пустынь / А.И. Нежный. – М., 1989. – 158с.
1369959
  Кабарин Ф.В. Сияние базальтовых гор. / Ф.В. Кабарин. – Кишинев, 1956. – 336с.
1369960
  Кабарин Ф.В. Сияние базальтовых гор. / Ф.В. Кабарин. – Саратов, 1957. – 343с.
1369961
  Тапхаев Л. Сияние в Саянах : стихи / Лопсон Тапхаев ; пер. с бурят. – Москва : Современник, 1976. – 64 с.
1369962
  Архипов П.П. Сияние звезд : очерки / П.П. Архипов. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1971. – 192 с. : ил.
1369963
   Сияние Каракума. – Ашхабад, 1978. – 471с.
1369964
  Палехов Р.Я. Сияние над Большим Хингом / Р.Я. Палехов. – Хабаровск, 1956. – 366с.
1369965
  Величко В.А. Сияние Севера / В.А. Величко. – Москва, 1946. – 38с.
1369966
   Сияние Севера. – М, 1978. – 429с.
1369967
  Холмс Ханна Сияние синевы зимородки : в погоне за птицей / Холмс Ханна, Джеймс Чарли Гамильтон // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 142-151 : Фото
1369968
  Куликов В.Г. Сияние славы. / В.Г. Куликов. – М., 1990. – 303с.
1369969
  Федотовских М.В. Сиянье. / М.В. Федотовских. – М., 1972. – 95с.
1369970
  Котляр Павел Сиятельные особенности // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 215-221 : фото
1369971
  Хаксли Э. Сияющее Эльдорадо / Э. Хаксли. – Москва, 1976. – 311с.
1369972
  Кинг С. Сияющий / С. Кинг. – Баку : Олимп, 1996. – 436с. – (Мир мистики). – ISBN 5-87860-036-6
1369973
  Решетов Владимир Сияющий кристалл : наука // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 130-136 : Фото
1369974
   Сі проти Маршалла. Наскільки інфраструктурні проекти Китаю у світі можна порівняти з планом Америки з відбудови повоєнної Європи // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 11 (539), 16-22.03.2018. – С. 28-29. – ISSN 1996-1561
1369975
  Глазовий Андрій Сіамська принцеса з Волині // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 70-72 : фото
1369976
  Чорногуз О.Ф. Сіамський слон : гуморески / О.Ф. Чорногуз. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 169 с.
1369977
  Кадніков Олександр Сіань. Серце Китаю // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 102-111 : фото
1369978
  Джаман В.О. Сібурбанізаційні процеси у староосвоєних районах (на прикладі Західноукраїнського макрорегіону) // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 49-54. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1369979
  Чабан М. Сівач доброго зерна // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2003. – Рік вид. 51, № 1. – C. 23-28


  Василь Доманицький — український літературознавець, письменник, історик, фольклорист, публіцист, громадсько-політичний діяч, кооператор.
1369980
   Сівач науки і добра. До 180-річчя від дня народження В.С. Ільницького // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, Т.М. Заморіна, К.В. Камінська [та ін.]. – Київ, 2003. – 2 кв. – С. 32-37. – ISSN 0130-2043
1369981
  Колесник С. Сівач розумного, доброго, вічного // Сільські вісті. – Київ, 2000. – 11 липня (№ 75). – С. 2


  До 80-річчя з дня народження ветерана КНУ імені Тараса Шевченка Павла Максимовича Федченка.
1369982
  Довгий О.П. Сівачі : поезії / О.П. Довгий. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 107 с.
1369983
  Сарян Г. Сівачі світла : вірші / Гегам Сарян ;. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 147 с.
1369984
  Лис В. Сівачі, що вірять у майбутній добрий урожай // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 2-9 січня (№ 1/2). – С. 6


  Про книгарню "Є"
1369985
  Томенко М.Д. Сівба : поезії / М.Д. Томенко. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 142 с.
1369986
  Балушок В. Сіверська земля - перша жертва "Русского мира" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 5 - 11 листопада (№ 41). – С. 15


  Як відомо, російські "собиратели земель" заявляють про "исконную" належність територій на Сході України російській державі. Навіть заселення їх українцями подається як привласнення ними земель, споконвічно належних Росії, — Слобожанщина, мовляв, ...
1369987
   Сіверщина. – Чернігів, 2000
1369988
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 5. – 2012. – 383 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1369989
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 6. – 2013. – 547 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1369990
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 7. – 2014. – 327 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1369991
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 8. – 2015. – 367 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1369992
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 9. – 2016. – 584 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1369993
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: О.Д. Савицький, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 10. – 2017. – 512 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1369994
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 11. – 2018. – 460 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1369995
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів : [б. в.], 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 12. – 2019. – 463, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1369996
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Нац. заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства НАН України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Глухів ; Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 13. – 2020. – 399, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1369997
   Сіверщина в історії України : наукове видання / Нац. заповідник "Глухів" , Ін-т історії України НАН України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженко ; редкол.: І.В. Мошик, С.І. Білокінь, Г.В. Боряк [та ін.]. – Ніжин : [б. в.], 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 15. – 2022. – 151, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1369998
  Міщенко Д.О. Сіверяни / Д.О. Міщенко. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 332с.
1369999
  Міщенко Д.О. Сіверяни : Роман / Д.О. Міщенко. – Доп. і випр. вид. – Київ : ДЛВ, 1961. – 236с.
1370000
  Міщенко Д. Сіверяни / Д. Міщенко. – Київ : Український центр духовної культури, 1999. – 390с. – В кн. також: Останній похід короля/ Іван Корбач. – (Український історичний роман). – ISBN 966-7276-25-2
<< На початок(–10)1361136213631364136513661367136813691370(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,