Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1361136213631364136513661367136813691370(+10)В кінець >>
1369001
  Кузьменко Ю. "Соборність - це відповідальність усіх за усіх" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 грудня (№ 50). – С. 10


  "Ці слова - влучний підсумок Міжнародної наукової конференції "Історична пам"ять і сучасність: дискурсивні проекції", яка відбулася в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка. Конференцію організували спільно з історичним факультетом КНУ імені ...
1369002
  Сельванюк Р.М. "Собрание разных песен" М.Д.Чулкова. : Автореф... канд.филол.наук: / Сельванюк Р.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1955. – 16л.
1369003
  Курас І.Ф. Соборництво і регіоналізм в українському державотворенні (1917-1920 рр.) / І.Ф. Курас, В.Ф. Солдатенко; НАНУ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень. – Київ, 2001. – 246с. – ISBN 966-02-1957-1
1369004
  Погребенник В. Соборництво Михайла Драгоманова-літературознавця в рецепції "буковинського Кобзаря" // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 189-191
1369005
  Бойко Н.І. Соборницьке підгрунтя історичної концепції Михайла Максимовича // Україна Соборна, 2006. – Вип. 4, т. 1. – С. 263-273
1369006
  Цюприк В.І. Соборницький рух на Закарпатті: історико-правові наслідки // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 401-403. – ISBN 978-617-7777-14-3
1369007
  Сергійчук В. Соборницький характер діяльності Центральної Ради: стратегічні напрями і результати // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 6-18. – ISBN 966-7060-54-1
1369008
  Нахлік Є. Соборницькі і державницькі акценти у Франковій поезії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 26 травня - 1 червня (№ 21). – С. 10-11
1369009
  Нахлік Є. Соборницькі й державницькі акценти // Віражі Франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 373-409. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2


  Іван Франко.
1369010
  Добржанський О.В. Соборницькі прагнення українців Буковини восени 1918 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (484). – С. 28-38. – ISSN 0130-5247
1369011
  Наєнко М. Соборні дороги у вічність // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 172-175. – ISBN 978-617-7993-01-7


  Трисерійний документальний фільм професора Полтавського педуніверситету імені Володимира Короленка Ольги Ніколенко "Дорогами Гоголя".
1369012
  Марусяк М.М. Соборні послання : ісагогіко-екзегетичний огляд : навч. посібник / протоієрей Михайло Марусяк ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2017. – 168 с. – Бібліогр.: с. 163-164 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-423-414-3
1369013
  Сиротюк Ю.М. Соборність - безпековий вимір // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали IX всеукр. наук. конф. з міжнар. участю "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", Івано-Франківськ, 16-17 квіт. 2021 р. / "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", всеукр. наук. конф. з міжнар. участю. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2021. – С. 167-174. – ISBN 978-966-668-533-2
1369014
  Кузьменко Ю. Соборність - це відповідальність усіх за всіх // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-25 грудня (№ 50/52). – С. 5


  іМіжнародна наукова конференція "Історична пам"ять і сучасність: дискурсивні проекції" в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка. Конференцію відкрила заступник директора Інституту філології з наукової роботи Г. Черненко. Виступили : проректор з ...
1369015
  Лук"янчук Г. Соборність - як національна ідея // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-30 січня (№ 3/4). – С. 8-9


  У Національній історичній бібліотеці України відкрилися дві виставки - "Соборність України" та "IV Універсал Української Центральної Ради - кульмінаційний момент в історії державотворення." Окреме місце на виставці належить дослідженням д-ра іст. наук, ...
1369016
  Лук"янчук Г. Соборність - як Національна Ідея // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 1-7 лютого (№ 5). – С. 3


  У Національній історичній бібліотеці України відкрилися дві виставки - "Соборність України" та "IV Універсал Української Центральної Ради - кульмінаційний момент в історії державотворення". Д-р іст. наук, проф. В. Сергійчук розповів про витоки ...
1369017
   Соборність = Sobornist : Літературно-художній журнал українських письменників Німеччини. – Мюнхен, 1997-. – ISSN 1615-9098
№ 3. – 2002. – Почав видаватися 1997 року в Києві, а з 1998 виходить у Мюнхені
1369018
   Соборність = Sobornist : Літературно-художній журнал українських письменників Німеччини. – Мюнхен, 1997-. – ISSN 1615-9098
№ 4. – 2002. – Почав видаватися 1997 року в Києві, а з 1998 виходить у Мюнхені
1369019
   Соборність. – Київ
Осінь. – 2003
1369020
   Соборність = Sobornist : міжнародний літературно-публіцистичнийій часопис українських письменників / Федер. Спілок письменників Держави Ізраїль ; Спілка укр. письменників Держави Ізраїль. – Bat-Yam, 1997-. – ISSN 1565-6837
N 1 (31). – 2008. – Почав видаватися 1997 року в Києві, з 1998 до 2004 року виходив у Мюнхені, зараз видається в Державі Ізраіль
1369021
   Соборність = Sobornist : міжнародний літературно-публіцистичнийій часопис українських письменників. – Bat-Yam, 1997-. – ISSN 1565-6837
N 1 (34). – 2009. – Почав видаватися 1997 року в Києві, з 1998 до 2004 року виходив у Мюнхені, зараз видається в Державі Ізраіль
1369022
  Філіпчук Г. Соборність "листопадового чину" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 4-10 листопада (№ 44)
1369023
  Крива Т.Ю. Соборність в контексті національної ідеї // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  На кожному історичному етапі української історії національна ідея наповнювалась новим змістом, конкретизувалась і втілювалась в життя. Так як довгий час український народ був роз"єднаний територіально, підданий асиміляційним впливам, визиску зі сторони ...
1369024
  Верстюк В. Соборність в українській суспільно-політичній думці та реальній політиці (до 100-річчя проголошення Акта злуки) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2019. – № 1 (544), січень - лютий. – C. 67-93. – ISSN 0130-5247
1369025
  Капелюшний В.П. Соборність держави і єдність церкви: історико-правовий досвід // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 150-152. – ISBN 978-617-7777-14-3
1369026
  Цвєткова Ю.В. Соборність держави і єдність церкви: історико-правовий досвід // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 150-152. – ISBN 978-617-7777-14-3
1369027
  Лосєв Ігор Соборність правдива і "соборність" фальшива // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 6. – С. 177-182
1369028
  Коцур А. Соборність сучасної української історіографії та її інтеграція в загальноєвропейський і світовий інтелектуальний простір // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 344-348. – ISBN 978-966-2464-25-2
1369029
  Реєнт О. Соборність та проблеми специфіки регіонів України : теоретико-методологічні засади // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 91-106. – ISBN 978-966-02-4344-6
1369030
  Адамович С.В. Соборність та регіональний розвиток у суспільно-політичному житті незалежної України : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Адамович С.В. ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2011. – 32 с. – Бібліогр.: 56 назв
1369031
  Сергієнко П.П. Соборність України / П.П. Сергієнко. – Київ, 1993. – 78 с. – (Бібліотека українця ; 2 серія)
1369032
  Тиводор Н.Б. Соборність України в умовах Бретського договору (1917-1918 рр.): історико-правовий аналіз // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 386-389. – ISBN 978-617-7777-14-3
1369033
  Неліпа Д.В. Соборність України на сучасному етапі державотворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 73-76. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується соборність як складова національної ідеї та соборність як одна з тем виборчої кампанії. Виокремлюються чотири підходи до розуміння соборності та підкреслюється, що соборність може стати основним чинником державо- та націотворення ...
1369034
  Мостяєв Олександр Соборність України та відміннність історико-політичних доль регіонів // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 174-180. – ISBN 978-966-439-138-9
1369035
  Бойдуник О. Соборність України та її східні кордони // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 389-418
1369036
  Мозер М.Є. Соборність України у баченні Івана Франка // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (67). – C. 94-101. – ISSN 2520-6397


  Тайники рідної мови - потужний інструмент будівничого української державності. За словами О. Потебні, зв"язок між мовою і думкою, мовою і світом асоціативних уявлень народу, між мовою і культурою народу підсвідомо породжує рух до суспільного об"єднання ...
1369037
  Сотник Г.В. Соборність України у політичних і правових поглядах Миколи Міхновського // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 380-382. – ISBN 978-617-7777-14-3
1369038
  Калакура Я.С. Соборність України як концепт новітньої історіографії // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 33. – С. 116-125. – ISSN 2075-1451


  З"ясовується історична та історіографічна сутність концепту "соборність" у двох вимірах: соборність України і соборність української історіографії.
1369039
  Бевз Т. Соборність України: виклики і загрози // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2018. – № 1 (93), січень - лютий. – С. 269-281. – ISSN 2524-0137
1369040
  Карпічков В.О. Соборність України: від ідеї до реалізації // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 129-133. – ISBN 978-617-7777-14-3
1369041
  Мірошниченко М.І. Соборність України: правовий вимір у контексті регіональних та загальнонаціональних інтересів у добу Української революції (1917-1921 рр.) // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 12-24. – ISBN 978-617-7777-14-3
1369042
  Михайліченко О.С. Соборність українських земель в міжнародно-правовому сегменті діяльності гетьмана П. Скоропадського // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 333-336. – ISBN 978-617-7777-14-3
1369043
  Дашкевич Я. Соборність чи федерація? // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 7/8 (201/202). – С. 16-17
1369044
  Шульжук Л.Р. Соборність як ідентифікаційна ознака зрілості держави // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 412-415. – ISBN 978-617-7777-14-3
1369045
   Соборність як принцип державної регіональної політики України: за матеріалами соціологічних опитувань / В. Трощинський, В. Купрійчук, Небожук, .Р. // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – № 2. – С. 7-17. – ISSN 2664-3618
1369046
  Семергей Н. Соборність як складник розвитку національної ідентичності українців у другій половині ХІХ – першій третині ХХ століття: новітня історіографія // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 4 (28), жовтень - грудень. – С. 197-206. – ISSN 1998-4634


  Згадуються професори КУ - Я. Калакура, В. Сергійчук, В. Смолій.
1369047
  Сюндюков І. Соборність: нове прочитання // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22-23 січня (№ 9/10). – С. 6


  Уроки Злуки для сьогоденної України.
1369048
   Соборное уложение 1649. – Ленинград, 1987. – 448с.
1369049
  Лещенко И.И. Соборное уложение 1649 г. - проблемы нарушения симфонической преемственности в российском государстве / И.И. Лещенко, Л.В. Лещенко // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донец. нац. ун-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (31). – С. 92-98
1369050
   Соборное уложение 1649 г. : (извлечения) : материалы к изучению истории государства и права СССР. – Москва : [б. и.], 1958. – 91, [3] с.
1369051
  Румянцева В.С. Соборное уложение 1649 г. и государственный статус крепостного права // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 7. – С. 24-37. – ISSN 0042-8779
1369052
  Ситникова А.И. Соборное уложение 1649 г. как законописный правовой памятник // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 22. – С. 24-26. – ISSN 1812-3805


  Автор рассматривает Соборное уложение 1649 г. с позиции законодательной текстологии и приходит к выводу, что оценка нормативных актов прошлых эпох с позиций современной законодательной техники противоречит принципам критической историографии и не ...
1369053
  Софроненко К.А. Соборное уложение 1649 года - кодекс русского феодального права / А.К. Софроненко ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : Издательство Московского университета, 1958. – 59 с.
1369054
  Тихомиров М.Н. Соборное уложение 1649 года / М.Н. Тихомиров. – Москва : МГУ, 1961. – 444с.
1369055
   Соборное уложение царя Алексея Михайловича 1649 года / [Текст ред. проф. М.К. Любавским]. – Москва : Ист.-филол. факультет Имп. Моск. ун-та ; Печ. А.И. Снегиревой, 1907. – 196 с.
1369056
  Горожанина Т.В. Соборность и демократия: может ли Россия изменить свою политическую культуру ? // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 12 (78). – С. 36-46. – ISSN 1812-8696
1369057
  Маслов А.Г. Соборность и цивилизация // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 139-146. – ISSN 2076-1554
1369058
  Попов Н.П. Соборы патриарха Иоакима на митрополита Смоленского Симеона / Н.П. Попов // Смоленская старина. – Смоленск : Изд. Смолен. учен. архивной комиссии., 1909. – Вып. 1. – С. 314-343
1369059
  Попов Н.П. Соборы патриарха Иоакима на митрополита Смоленского Симеона / Н.П. Попов // Смоленская старина. – Смоленск : Изд. Смолен. учен. архивной комиссии, 1909. – Вып. 1. – С. 313-343
1369060
  Лесков Н.С. Соборяне / Н.С. Лесков. – Москва-Л., 1960. – 332с.
1369061
  Лесков Н.С. Соборяне / Н.С. Лесков. – Омск, 1986. – 398с.
1369062
  Лесков Н.С. Соборяне / Н.С. Лесков. – Москва, 1986. – 573с.
1369063
  Грин А.С. Собраине сочинений : в 6 т. / А.С. Грин. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т. 1. – 1980. – 485 с.
1369064
  Чернодрински В. Собрани дела / Воjдан Чернодрински ; приред. А. Алексиев. – Скопjе : Мисла
Т. 1. – 1976. – 264, [1] c. : портр.
1369065
  Чернодрински В. Собрани дела / Воjдан Чернодрински ; приред. А. Алексиев. – Скопjе : Мисла
Т. 2. – 1976. – 250, [1] c. : портр.
1369066
  Чернодрински В. Собрани дела / Воjдан Чернодрински ; приред. А. Алексиев. – Скопjе : Мисла
[Т. 3]. – 1976. – 171, [1] c. : портр.
1369067
  Чернодрински В. Собрани дела / Воjдан Чернодрински ; приред. А. Алексиев. – Скопjе : Мисла
Т. 4 : Секаваньа, документи, статии. – 1976. – 222, [2] c.
1369068
  Чернодрински В. Собрани дела / Воjдан Чернодрински ; приред. А. Алексиев. – Скопjе : Мисла
Т. 5 : Чернодрински и современата македонска литературна историjа и критика. – 1976. – 302, [1] c.
1369069
  Мисирков К.П. Собрани дела = Collected works / Крсте П. Мисирков ; подгот. Блаже Ристовски, сораб. Б. Ристовска-Jосифовска; Македонска акад. на науките и уметностите. – Скопje : МАНУ. – ISBN 9989-101-51-5
Том 1 : Текстови на македонски jазик (1900-1905). – 2005. – 482, [ 2 ] с. : ил. – Парал. тит. лист англ. мовою
1369070
  Мисирков К.П. Собрани дела = Collected works / Крсте П. Мисирков ; подгот. Блаже Ристовски, сораб. Б. Ристовска-Jосифовска ; Македонска акад. на науките и уметностите. – Скопje : [МАНУ]. – ISBN 978-9989-001-79-3
Т. 2 : Печатени истражуваньа и статии (1898-1909). – 2007. – 441, [2] c. : ил. – Парал. тит. лист англ. мовою
1369071
  Мисирков К.П. Собрани дела = Collected works / Крсте П. Мисирков ; подготовка: Блаже Ристовски ; соработник: Б. Ристовска-Jосифовска ; Македонска акад. на науките и уметностите. – Скопje : [ МАНУ ]. – ISBN 978-608-203-001-2
Том 3 : Национално-политичка публистика (1910-1926). – 2008. – 403, [ 3 ] с. : іл. – Парал. тит. лист англ. мовою
1369072
  Мисирков К.П. Собрани дела = Collected works / Крсте П. Мисирков ; подготовка: Блаже Ристовски ; соработник: Б. Ристовска-Jосифовска ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопje : МАНУ. – ISBN 978-608-203-086-9
4 : Дневнички и мемоарски записи (1903-1913-1923). – 2012. – 472, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1369073
  Ивановский В.Ф. Собрание - высший орган партийной организации / В.Ф. Ивановский. – Ленинград, 1968. – 37с.
1369074
  Гидони Г.И. Собрание 30 экслибрисов со статьей автора "О задачах портретного книжного знака" и указателем выполненных автором экслибрисов / Г.И. Гидони. – Ленинград : 1-я тип. изд-ва Леноблисполкома и Ленсовета, 1934. – 7, [42] с.
1369075
  Срезневский В. Собрание автографов Пушкина, принесенное в дар рукописному отделению библиотеки Императорской Академии Наук Е.А. Масальской-Суриной (рожд. Шахматовой). – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1906. – 8 с. – Отд.оттиск
1369076
   Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации
№№ 1-26. – 1992
1369077
   Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации
№№ 1-52. – 1993
1369078
   Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации
№№ 1-17. – 1994
1369079
  Гагарин Г.Г. Собрание Византийских, грузинских и древнерусских орнаметов и памятников архитектуры / князь Г.Г. Гагарин. – Санкт-Петербург : Печ. Министерство Императорского Двора
[Серия 1]. – 1897. – VIII, 22 с., 45 л. цв. ил. : ил. – Обл., тит. л. и оглавл. рис. на рус. и фр. яз.


  Ровинский, Дмитрий Александрович (1824-1895) Тевяшов, Евгений Николаевич (1846-1914)
1369080
   Собрание восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР. : каталог. – Ташкент : Фан
6. – 1963. – 738 с.
1369081
   Собрание восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР.. – Ташкент : Фан
Т. 8. – 1967. – 799 с.
1369082
   Собрание восточных рукописей Академиии наук Узбекской ССр.. – Ташкент
3. – 1955. – 556с.
1369083
   Собрание восточных рукописей Академиии наук Узбекской ССр.. – Ташкент
4. – 1957. – 560с.
1369084
  Ауэзов М.О. Собрание вочинений : роман / М.О. Ауэзов; пер. с каз. – Москва : Художественная литература
4. – 1975. – 566 с.
1369085
   Собрание всех помещенных в ведомостях обеих столиц, с 1787 по 1791 год включительно, реляций о военных действиях против неприятелей Российской империи. – Москва : В университетской типографии у В.Окорокова
Ч. 1. – 1791. – 212, 135 с. – Перепл. з кн. Собрание... Часть II, М., 1791


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст. - картон, шкіра, корінець з тиснен.,видавн. марка, заставка
1369086
   Собрание всех помещенных в ведомостях обеих столиц, с 1787 по 1791 год включительно, реляций о военных действиях против неприятелей Российской империи. Ч. 2. // Собрание всех помещенных в ведомостях обеих столиц, с 1787 по 1791 год включительно, реляций о военных действиях против неприятелей Российской империи. – Москва : В университетской типографии у В.Окорокова, 1791. – Ч. 1. – 135 с.
1369087
   Собрание государственных грамот и договоров. – Москва : В типографии Н.С. Всеволожского
Ч. 1. – 1813
1369088
   Собрание государственных грамот и договоров. – Москва : В типографии Н.С. Всеволожского
Ч. 1. – 1813
1369089
   Собрание государственных грамот и договоров. – Москва : В типографии Селивановского
Ч. 2. – 1819
1369090
   Собрание государственных грамот и договоров. – Москва : В типографии Селивановского
Ч. 3. – 1822
1369091
   Собрание государственных грамот и договоров. – Москва : В типографии Селивановского
Ч. 3. – 1822
1369092
   Собрание государственных грамот и договоров. – Москва : В типографии С. Селивановского
Ч. 4. – 1826
1369093
   Собрание государственных грамот и договоров. – Москва : В типографии С. Селивановского
Ч.4. – 1828
1369094
   Собрание гражданских законов Губерний царства Польского. – Санкт-Петербург : [Тип. Ф. Сущинского], 1877. – 641, XVIII с.
1369095
   Собрание действующего законодательства СССР. – Москва : Известия
[Т. 8], разд. 3 : Законодательство о труде, социальном страховании и социальном обеспечении, кн. 3 (ч. 2). – 1976. – 494, [2] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1369096
   Собрание действующего законодательства СССР. – Москва : Известия
[Т. 8], разд. 3 : Законодательство о труде, социальном страховании и социальном обеспечении, кн. 3 (ч. 1). – 1976. – 717, [3] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1369097
   Собрание действующего законодательства СССР. – Москва : Известия
[Т. 9], разд. 3 : Законодательство о труде, социальном страховании и социальном обеспечении, кн. 4 (ч. 1). – 1976. – 734, [2] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1369098
   Собрание действующего законодательства СССР. – Москва : Известия
[Т. 9], разд. 3 : Законодательство о труде, социальном страховании и социальном обеспечении, кн. 4 (ч. 2). – 1976. – 628, [2] с. : табл. – Алф.-предм. указ.: с. 580-626. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1369099
   Собрание действующего законодательства СССР. – Москва : Известия
[Т. 10], разд. 3 : Законодательство о труде, социальном страховании и социальном обеспечении, кн. 5. – 1976. – 765, [3] с. : табл. – Алф.-предм. указ.: с. 733-763. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1369100
   Собрание действующего законодательства СССР. – Москва : Известия
[Т. 13], разд. 4 : Гражданское законодательство, кн. 2. – 1976. – 301, [3] с. – Алф.-предм. указ.: с. 261-300. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1369101
   Собрание действующего законодательства СССР. – Москва : Известия
[Т. 18], разд. 5 : Законодательство о финансах и кредите, кн. 5 (ч. 2). – 1976. – 445, [3] с. – Алф.-предм. указ.: с. 316-444. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1369102
   Собрание действующего законодательства СССР. – Москва : Известия
[Т. 18], разд. 5 : Законодательство о финансах и кредите, кн. 5 (ч. 1). – 1976. – 718, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1369103
   Собрание действующего законодательства СССР. – Москва : Известия
[Т. 19], разд. 6 : Земельное законодательство. Законодательство о геодезии и картографии ; разд. 7: Водное законодательство. Законодательство о гидрометеорологии. – 1976. – 469, [3] с. : табл. – Алф.-предм. указ.: с. 430-468. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1369104
   Собрание действующего законодательства СССР. – Москва : Известия
[Т. 20], разд. 8 : Законодательство о недрах ; разд. 9: Лесное законодательство. – 1976. – 486, [2] с. : табл. – Алф.-предм. указ.: с. 453-485. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1369105
   Собрание действующего законодательства СССР. – Москва : Известия
[Т. 28], разд. 11 : Законодательство о промышленности, кн. 4. – 1976. – 429, [3] с. : табл. – Алф.-предм. указ.: с. 363-428. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1369106
  Иван Неронов Собрание документов эпохи / Протопоп Иван Неронов. ; [под ред. К.Я. Кожурина ; ст. и коммент. Т.Г. Сидаша]. – Санкт-Петербург : Свое издательство, 2012. – 368, [4] с. : ил. – (Издательский проект "Quadrivium". Seria "Russica" ; Legenda legantur). – ISBN 978-5-4386-0035-0
1369107
   Собрание Дорошенка в гор. Глухов. – [Б. м.] : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1902. – 16 с. – Без обл. и тит. л.
1369108
  Островский А.Н. Собрание драматических переводов А.Н. Островского : в 2 т. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. Н.Г. Мартынова ; [В тип. В. Безобразова и комп.]. – (Полное собрание сочинений А.Н. Островского : Драматические переводы ; Т. 1-2)
Т. 1 : [Интермедия Мигуэля Сервантеса Сааведра ; Гольдони ; Теобальдо Чикони]. – 1886. – [8], 313 с. – Частное загл. на отд. тит. л.
1369109
  Погодин Н.Ф. Собрание драматических произведений: В 5-ти томах / Н.Ф. Погодин. – Москва
1. – 1960. – 434с.
1369110
  Погодин Н.Ф. Собрание драматических произведений: В 5-ти томах / Н.Ф. Погодин. – Москва
2. – 1960. – 377с.
1369111
  Погодин Н.Ф. Собрание драматических произведений: В 5-ти томах / Н.Ф. Погодин. – Москва
Т. 3. – 1960. – 493с.
1369112
  Погодин Н.Ф. Собрание драматических произведений: В 5-ти томах / Н.Ф. Погодин. – Москва
4. – 1961. – 463с.
1369113
  Погодин Н.Ф. Собрание драматических произведений: В 5-ти томах / Н.Ф. Погодин. – Москва
5. – 1961. – 497с.
1369114
  Зудерман Г. Собрание драматических сочинений : в 2 т. / Г. Зудерман ; Под ред. К. Бальмонта. – Москва : Изд. С. Скирмунта ; [Т-во. тип. А.И. Мамонтова]
Т. 2 : Иоан. Трагедия [и др.]. – 1903. – [4], 416 с : портр. – Загл. т. 2: Собрание драматических сочинений
1369115
  Соловьев Н.Я. Собрание драматических сочинений Н.Я. Соловьева : с портретом автора : в 2 т. – Санкт-Петербург : Книгоизд. и типо-литогр. Т-ва "Просвещение". – (Всмемирная библиотека : Собрание сочинений знаменитых русских и иностранных писателей)
Т. 1 : Медовый месяц; Чрезвычайное происшествие; Прославились; Соперник. – 1910. – [6], 417 с., 1 л. портр. (фронт.) : портр. – Конволют. - Переплетено: Собрание драматических сочинений Н.Я. Соловьева. т. 2
1369116
  Соловьев Н.Я. Собрание драматических сочинений Н.Я. Соловьева. Т. 2 : с портретом автора : в 2 т. // Собрание драматических сочинений Н.Я. Соловьева : с портретом автора : в 2 т. / Н.Я. Соловьев. – Санкт-Петербург : Книгоизд. и типо-литогр. Т-ва "Просвещение", 1910. – Т. 1 : Медовый месяц; Чрезвычайное происшествие; Прославились; Соперник. – [6], 318 с. – (Всмемирная библиотека)
1369117
  Николаева Т.В. Собрание древнерусского искусства в Загорском музее / Т.В. Николаева. – Ленинград, 1968. – 250с.
1369118
   Собрание древних грамот и актов городов Минской губернии, православных монастырей, церквей и по разным предметам. – Минск : В Губернской Типографии, 1848. – XLVIII, 402 с.
1369119
  Брандт Б.Р. Собрание животных и растений для практических работ в школе / Б.Р. Брандт. – Ярославль, 1946. – 56с.
1369120
  Лютова Н.К. Собрание журналов Дальнего Востока России в фонде Дальневосточной государственной научной библиотеки // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 1. – С. 66 - 70. – ISSN 0869-608Х
1369121
  Брун Г. Собрание задач и предложений, относящихся к линиям второй степени / Г. Брун. – Одесса, 1838. – 215с.
1369122
   Собрание законодательств республики Крым. – Симферополь
№ 1. – 1996
1369123
   Собрание законодательств республики Крым. – Симферополь
№ 2. – 1996
1369124
   Собрание законодательств республики Крым. – Симферополь
№ 3. – 1996
1369125
   Собрание законодательств республики Крым. – Симферополь
№ 4. – 1996
1369126
   Собрание законодательств республики Крым. – Симферополь
№ 5. – 1996
1369127
   Собрание законодательств республики Крым. – Симферополь
№ 6. – 1996
1369128
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№№ 1-35. – 1994
1369129
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№№ 1-52. – 1995
1369130
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№№ 1-52. – 1996
1369131
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 1. – 1997
1369132
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 2. – 1997
1369133
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 3. – 1997
1369134
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 4. – 1997
1369135
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 5. – 1997
1369136
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 6. – 1997
1369137
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 7. – 1997
1369138
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 8. – 1997
1369139
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 9. – 1997
1369140
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 10. – 1997
1369141
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 11. – 1997
1369142
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 12. – 1997
1369143
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 13. – 1997
1369144
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 14. – 1997
1369145
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 15. – 1997
1369146
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 16. – 1997
1369147
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 17. – 1997
1369148
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 18. – 1997
1369149
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 19. – 1997
1369150
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 20. – 1997
1369151
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 21. – 1997
1369152
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 22. – 1997
1369153
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 23. – 1997
1369154
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 24. – 1997
1369155
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 25. – 1997
1369156
   Собрание законодательства Российской Федерации : бюллетень. – Москва
№ 26. – 1997
1369157
   Собрание запрещенных стихов и прозы.. – 5-е изд., умн. – Лейпциг. – 156с.
1369158
  Браун К. Собрание избранных произведений : романы : [пер. с англ.] / Картер Браун. – Москва : Комета ; Центрполиграф. – (Мастера остросюжетного детектива). – ISBN 5-7001-0139-4
[Т. 10] : Ангел ; Плач по любимому негодяю ; Зеленоглазые джунгли ; Зельда ; Куда исчезла Чарити? / [худож. А.Б. Державин]. – 1994. – 541, [3] с. : ил. – На тит. л. также: Лейтенант Уиллер. Серия романов. - Загл. обл.: Ангел
1369159
  Браун К. Собрание избранных произведений : романы : [пер. с англ.] / Браун Картер. – Москва : Комета ; Центрполиграф. – (Мастера остросюжетного детектива). – ISBN 5-7116-0045-1
[Т. 11] : Пока искушение нас не разлучит ; Холодная зеленая даль ; Путеводный свет ; Труп на Рождество / [худож. Ю. Аксенова]. – 1994. – 375, [3] с. : ил. – На тит. л. также: Лейтенант Уиллер. Серия романов. - Загл. обл.: Труп на Рождество
1369160
  Браун К. Собрание избранных произведений : романы : [пер. с англ.] / Браун Картер. – Москва : Комета ; Центрполиграф. – (Мастера остросюжетного детектива). – ISBN 5-7001-0176-9
[Т. 12] : Что же убило вампира? ; Кто убил доктора секса? ; Клуб "Берлин"; Зейдлиц среди наемных убийц / [худож. Загоскин А.А.]. – 1994. – 445, [3] с. : ил. – Загл. обл.: Кто убил доктора секса?
1369161
  Курнаков Н.С. Собрание избранных работ / Н.С. Курнаков. – Ленинград : Химтеорет
Т. 1. – 1938. – 559 с.
1369162
  Курнаков Н.С. Собрание избранных работ / Н.С. Курнаков. – Ленинград-Москва : ГОНТИ
Т. 2. – 1939. – 636 с.
1369163
  Горький Максим Собрание избранных сочинений / Горький Максим. – Москва; Ленинград
Т. 3. – 1932. – 608с.
1369164
  Френкель Я.И. Собрание избранных трудов / Я.И. Френкель. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 1 : Электродинамика (общая теория электричества). – 1956. – 370с.
1369165
  Френкель Я.И. Собрание избранных трудов / Я.И. Френкель. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 3 : Кинетическая теория жидкостей. – 1959. – 460 с.
1369166
  Френкель Я.И. Собрание избранных трудов. : научные статьи / Я.И. Френкель. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 2. – 1958. – 600с.
1369167
   Собрание историй Маджму ат-таварих.. – Л., 1960. – 97с.
1369168
  Васьков И. Собрание исторических известий, относящихся до Костромы / Сочиненное полковником Иваном Васьковым. – Москва : В типографии у М. Пономарева, 1792. – разд. пагинац. – Конволют. Переплетено с: Редкое и достопамятное известие.../ Могутов В. ; Relation d"un voyade.../ Patrin ; Краткое историческое описание... / Павел, иеромонах ; Описание пещеры.../ Рычков . - Издательский конволют. - На корешке: 5. Смесь


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра На обороте переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
1369169
  Иконников В.С. Собрание исторических трудов. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого
Т. 1 : Максим Грек и его время : историческое исследование В.С. Иконникова. – 1915. – [640] с. разд. паг., [4] л. портр., факс. – На обл. название тома: Максим Грек. - Вышел только т. 1


  На форзаце экз. № 457983 дарственная надпись: Многоуважаемому Василию Ивановичу Маслову на добрую память от автора. 9 июня 1915 года. И э этом экз. вкладка о майоре Степане Михайловиче Иконникове
1369170
   Собрание кассационных определений уголовной коллегии Верховного суда за 1926 год.. – Харьков : Юридическое издательство Наркомюста УССР
1(январь - июнь). – 1927. – 168 с.
1369171
  Зелинский В.А. Собрание критических материалов для изучения произведений И.С. Тургенева : в 2 вып. / Сост. В. Зелинский. – Москва : Тип. Т. Малинского
Вып. 2. – 1894. – X, 310 с.
1369172
  Зелинский В.А. Собрание критических материалов для изучения произведений И.С. Тургенева : в 2 вып. / Сост. В. Зелинский. – 2-е изд. – Москва : Тип. А.Г. Кольчугина
Вып. 1. – 1895. – 419 с.
1369173
  Зелинский В.А. Собрание критических материалов для изучения произведений И.С. Тургенева : в 2 вып. / Сост. В. Зелинский. – 2-е изд. – Москва : Тип. А.Г. Кольчугина
Вып. 2. – 1895. – 10, 465 с.
1369174
  Зелинский В.А. Собрание критических материалов для изучения произведений И.С. Тургенева : в 2 вып. / Сост. В. Зелинский. – 3-е изд. – Москва : Тип. И.А. Баландина
Вып. 2, ч. 2. – 1900. – 232 с.
1369175
  Зелинский В.А. Собрание критических материалов для изучения произведений И.С. Тургенева : в 2 вып. / Сост. В. Зелинский. – 5-е изд. – Москва : Тип. Вильде
Вып. 1. – 1906. – XII, 563 с.
1369176
  Киевский педагогический музей Собрание лабораторных упражнений, составленное Комиссией при Образцовом физическом кабинете Педагогического музея Цесаревича Алексея в Киеве : Введение: Г.Г. Де-Метца / [авт. Г.Г. Де-Метц, В.К. Роше, С.П. Слесаревский, А.Н. Яницкий]. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1912. – [2], VI, 162 с. – (Практические занятия по физике в средней школе)


  Авт. предисл. и статей: Метц, Георгий Георгиевич (1861-?) Авт. статей Слесаревский Сергей Петрович (1868-?); Роше Всеволод Константинович (1872-?); Яницкий Олександр Николаевич (1871-1943)
1369177
  Бальмонт К.Д. Собрание лирики / К.Д. Бальмонт. – 1917-1918. – Москва : Изд. В.В. Пашуканиса
Кн. 1 : Под северным солнцем ; Элегии, стансы, сонеты. – 1917. – 74, [5] с., 1 л. портр. (фронт., факс.). – Каждый т. имеет самостоятельный тит. л.
1369178
  Бальмонт К.Д. Собрание лирики / К.Д. Бальмонт. – 1917-1918. – Москва : Издтельство В.В. Пашуканиса
Кн. 4 : Горящие здания. Лирика современной души. – 1917. – 227, [5] с. – Каждый т. имеет самостоятельный тит. л.
1369179
  Бальмонт К.Д. Собрание лирики / К.Д. Бальмонт. – 1917-1918. – Москва : Издательство В.В. Пашуканиса
Кн. 6 : Только любовь ; Семицветник. – 1917. – 206 с. – Каждый т. имеет самостоятельный тит. л.


  На форзаце экз. № 18412 надпись: Только познавши настоящую любовь - я понял поэзию [подпись ???]
1369180
  Пирогов Н.И. Собрание литературно-педагогических статей Н.И. Пирогова, вышедших в управление его Киевским учебным округом. (1858-1861) : С портр. авт. – Киев : Университетской типографии, 1861. – [4], 252, [1] с., 1 л. фронт. (портр.)
1369181
  Пирогов Н.И. Собрание литературных статей : С портр. авт. / [Соч.] Н.И. Пирогова. – Одесса : Изд. ред. "Одес. вестн." А. Богдановского и А. Георгиевского, 1858. – [2], 81 с., 1 л. фронт. (портр.)
1369182
  Гейнс А.К. Собрание литературных трудов Александра Константиновича Гейнса. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 1 : с портр. и планом. – 1897. – 589 с.
1369183
  Кампе И.Г. Собрание любопытных и сответственно юношескому возрасту сочиненных путешествий : [В 4 ч. : пер. с нем. яз.] / Изданное г. Г. Кампе. – Москва : Унив. тип., у Ридигера и Клаудия
Ч. 3 : Путешествие около земного шара, предприятое ... Самуилом Валлисом... - Путешествие около земного шара, предприятое ... Филипом Картеретом ... - Путешествие около земного шара, предприятое ... Куком с учеными людьми Банксом и Соландером... – [4], 412 с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Книга без титул. арк. Пал.- картон, шкіра Путешествие около земнаго шара, придприятое британским корабельным капитаном Самуилом Валлисом в 1766 и оконченное в ...
1369184
   Собрание малороссийских прав 1807 г.. – Киев : Наукова думка, 1993. – 263 с.
1369185
  Нелин Александр Иванович Собрание малороссийских прав 1807 года и его содержание и значение : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.01 / Нелин Александр Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 23 с.
1369186
  Нелин Александр Иванович Собрание малороссийских прав 1807 года, его содержание и значение : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Нелин Александр Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 245л. – Бібліогр.:л.229-245
1369187
   Собрание малороссийских прав... о собственности /1804-1807 гг./. – 307с.
1369188
   Собрание малороссийских прав... о собственности /1804-1807 гг./
Кн. 16, ч. 2 : §§ 283-281. – 265 с. л.. – Фотокопии
1369189
   Собрание малороссийских прав... о собственности /1804-1807 гг./
Кн. 16, ч. 3 : §§ 582-785. – 192 с. л.. – Фотокопии
1369190
  Мясковский Н.Я. Собрание материалов. / Н.Я. Мясковский. – 2-е изд. – М.
1. – 1964. – 394с.
1369191
  Мясковский Н.Я. Собрание материалов. / Н.Я. Мясковский. – 2-е изд. – М.
2. – 1964. – 612с.
1369192
  Моротская Стелла Собрание миниатюр // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 7 (2898). – С. 102-103 : фото
1369193
  Роллан Р. Собрание музыкально-исторических сочинений / Р. Роллан. – М
Т. 4. – 1938. – 409с.
1369194
  Роллан Р. Собрание музыкально-исторических сочинений / Р. Роллан. – М
Т. 5. – 1938. – 347с.
1369195
  Роллан Р. Собрание музыкально-исторических сочинений / Р. Роллан. – М
Т. 7. – 1938. – 340 с.
1369196
  Роллан Ромен Собрание музыкально-исторических сочинений в 9-ти т. / Роллан Ромен. – Москва : Искусство
Т. 7 : Бетховен: Великие творческие эпохи. – 1938. – 340с.
1369197
  Киреевский П.В. Собрание народных песен П.В. Киреевского : записи языковых в Симбир. и Оренб. губерниях / П.В. Киреевский; подгот. текстов к печати, статья и коммент. А.Д. Соймонова. – Ленинград : Наука. – (Памятники русского фольклора / АН СССР, Ин-т рус. литературы (Пушкин. дом) ; ред. коллегия: В.Г. Базанов и др)
Т. 1. – 1977. – 327 с. : 1 портр.
1369198
  Киреевский П.В. Собрание народных песен П.В. Киреевского : записи П.И. Якушкина / П.В. Киреевский; подгот. текстов, вступ. ст. (с.9-36) и коммент. З.И. Власовой. – Ленинград : Наука. – (Памятники русского фольклора / АН СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом) ; редкол. сер.: А.А. Горелов (отв. ред.) и др.)
Т. 1. – 1983. – 342 с. : 2 л. ил.
1369199
  Киреевский П.В. Собрание народных песен П.В. Киреевского : записи П.И. Якушкина / П.В. Киреевский; подгот. текстов, предисл. и коммент. З.И. Власовой. – Ленинград : Наука. – (Памятники русского фольклора / АН СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом) ; редкол. сер.: А.А. Горелов (отв. ред.) и др.)
Т. 2. – 1983. – 342 с. : 3 л. ил., ноты
1369200
  Киреевский П.В. Собрание народных песен П.В. Киреевского / П.В. Киреевский; [предисл., послесл., с. 417-433, коммент., сост. В.И. Калугина ; худож. Н.Т. Барботченко]. – Тула : Приок. кн. изд-во, 1986. – 461, [1] с. : [1] л. портр., ил. – (Отчий край)
1369201
   Собрание народных русских песен с их голосами на музыку положил Иван Прач.. – М., 1955. – 352с.
1369202
  Вашадзе А. Собрание насекомых и их техническая обработка / А. Вашадзе. – Тбилиси, 1939. – 31с.
1369203
  Ковалевский В.О. Собрание научных трудов / В.О. Ковалевский; Отв. ред. Л.Ш.Давиташвили. – Москва : Изд-во АН СССР
Том 1. – 1950. – 476с.
1369204
  Ковалевский В.О. Собрание научных трудов / В.О. Ковалевский; Отв. ред. Давиташвили Л.Ш. – Москва : АН СССР
Т. 2. – 1956. – 300с.
1369205
  Ковалевский В.О. Собрание научных трудов / В.О. Ковалевский; Отв. ред. Давиташвили Л.Ш. – Москва : АН СССР
Т.3. – 1960. – 352с.
1369206
  Эйнштейн А. Собрание научных трудов : В 4-х т. / пер.с англ. / А. Эйнштейн. – Москва : Наука. – (Классики науки)
Т. 1 : Работы по теории относительности 1905-1920. – 1965. – 700 с.
1369207
  Эйнштейн А. Собрание научных трудов : перевод / А. Эйнштейн. – Москва : Наука
Т. 2 : Работы по теории относительности. – 1966. – 878 с.
1369208
  Эйнштейн А. Собрание научных трудов : В 4-х т. / пер.с англ. / А. Эйнштейн. – Москва : Наука. – (Классики науки)
Т. 3 : Работы по кинетической теории, теории излучения и основам квантовой механики 1901-1955. – 1966. – 632 с.
1369209
  Эйнштейн А. Собрание научных трудов : В 4-х т. / пер.с англ. / А. Эйнштейн. – Москва : Наука. – (Классики науки)
Т. 4 : Статьи, рецензии, письма. Эволюция физики. – 1967. – 600с.
1369210
  Померанчук И.Я. Собрание научных трудов : В 3-х томах / И.Я. Померанчук. – Москва : Наука
Т. 1 : Физика низких температур. Нейтронная физика. – 1972. – 360с.
1369211
  Померанчук И.Я. Собрание научных трудов : В 3-х томах / И.Я. Померанчук. – Москва : Наука
Т. 2 : Физика элементарных частиц. Электромагнитные и слабые взаимодействия. – 1972. – 296с.
1369212
  Померанчук И.Я. Собрание научных трудов : В 3-х томах / И.Я. Померанчук. – Москва : Наука
Т. 3 : Физика элементарных частиц. Сильные взаимодействия. – 1972. – 419с.
1369213
  Боголюбов Н.Н. Собрание научных трудов в двенадцати томах = Collection of scientific works in twelve volumes : математика и нелинейная механика / Николай Николаевич Боголюбов ; [ ред.-сост. А.Д. Суханов ; науч.-ред. совет: Ю.С. Осипов, Б.Е. Патон, В.Г. Кадышевский, А.Н. Сисакян и др. ]. – Москва : Наука. – (Классики науки / редкол. серии : А.Ф. Андреев, С.П. Капица и др.). – ISBN 5-02-034463-X
Т. 1 : Математика 1925-1990. – 2005. – 775с.
1369214
  Боголюбов Н.Н. Собрание научных трудов в двенадцати томах = Collection of scientific works in twelve volumes : математика и нелинейная механика / Николай Николаевич Боголюбов ; [ ред.-сост. А.Д. Суханов ; науч.-ред. совет: Ю.С. Осипов, Б.Е. Патон, В.Г. Кадышевский, А.Н. Сисакян и др. ]. – Москва : Наука. – (Классики науки / редкол. серии : А.Ф. Андреев, С.П. Капица и др.). – ISBN 5-02-034089-8
Т. 2 : Нелинейная механика 1932-1940/ Н.Н. Боголюбов, Н.М. Крылов. – 2005. – 828с.
1369215
  Боголюбов Н.Н. Собрание научных трудов в двенадцати томах = Collection of scientific works in twelve volumes : математика и нелинейная механика / Николай Николаевич Боголюбов ; [ред.-сост. А.Д. Суханов ; науч.-ред. совет: Ю.С. Осипов, Б.Е. Патон, В.Г. Кадышевский, А.Н. Сисакян и др. ]. – Москва : Наука. – (Классики науки / редкол. серии : А.Ф. Андреев, С.П. Капица и др.). – ISBN 5-02-033942-3
Т. 3 : Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний/ Н.Н. Боголюбов, Ю.А. Митропольский. – 2005. – 605с.
1369216
  Боголюбов Н.Н. Собрание научных трудов в двенадцати томах = Collection of scientific works in twelve volumes : математика и нелинейная механика / Николай Николаевич Боголюбов ; [ ред.-сост. А.Д. Суханов ; науч.-ред. совет: Ю.С. Осипов, Б.Е. Патон, В.Г. Кадышевский, А.Н. Сисакян и др. ]. – Москва : Наука. – (Классики науки / редкол. серии : А.Ф. Андреев, С.П. Капица и др.). – ISBN 5-02-034141-X
Т. 4 : Нелинейная механика 1945-1974. – 2006. – 432с.
1369217
  Боголюбов Н.Н. Собрание научных трудов в двенадцати томах = Collection of scientific works in twelve volumes : статистическая механика. / Николай Николаевич Боголюбов ; [ ред.-сост. А.Д. Суханов ; науч.-ред. совет: Ю.С. Осипов, Б.Е. Патон, В.Г. Кадышевский, А.Н. Сисакян и др. ]. – Москва : Наука. – (Классики науки / редкол. серии : А.Ф. Андреев, С.П. Капица и др.). – ISBN 5-02-034142-8
Т. 5 : Неравновесная статистическая механика 1939-1980. – 2006. – 804с.
1369218
  Боголюбов Н.Н. Собрание научных трудов в двенадцати томах = Collection of scientific works in twelve volumes : статистическая механика / Николай Николаевич Боголюбов ; [ ред.-сост. А.Д. Суханов ; науч.-ред. совет: Ю.С. Осипов, Б.Е. Патон, В.Г. Кадышевский, А.Н. Сисакян и др. ]. – Москва : Наука. – (Классики науки / редкол. серии : А.Ф. Андреев, С.П. Капица и др.). – ISBN 5-02-034143-6
Т. 6 : Равновесная статистическая механика 1945-1986/ ред. Н.М. Плакида, А.Д. Суханов. – 2006. – 519с.
1369219
  Боголюбов Н.Н. Собрание научных трудов в двенадцати томах = Collection of scientific works in twelve volumes : статистическая механика / Николай Николаевич Боголюбов ; [ ред.-сост. А.Д. Суханов ; науч.-ред. совет: Ю.С. Осипов, Б.Е. Патон, В.Г. Кадышевский, А.Н. Сисакян и др. ]. – Москва : Наука. – (Классики науки / редкол. серии : А.Ф. Андреев, С.П. Капица и др.). – ISBN 978-5-02-035724-2
Т. 7 : Введение в квантовую статистическую механику. Аспекты теории полярона/ Н.Н. Боголюбов, Н.Н. Боголюбов (мл.). – 2007. – 662с.
1369220
  Боголюбов Н.Н. Собрание научных трудов в двенадцати томах = Collection of scientific works in twelve volumes : статистическая механика / Николай Николаевич Боголюбов ; [ ред.-сост. А.Д. Суханов ; науч.-ред. совет: Ю.С. Осипов, Б.Е. Патон, В.Г. Кадышевский, А.Н. Сисакян и др. ]. – Москва : Наука. – (Классики науки / редкол. серии : А.Ф. Андреев, С.П. Капица и др.). – ISBN 978-5-02-035723-5
Т. 8 : Теория неидеального Бозе-газа, сверхтекучести и сверхпроводимости 1946-1992. – 2007. – 642с.
1369221
  Боголюбов Н.Н. Собрание научных трудов в двенадцати томах = Collection of scientific works in twelve volumes : квантовая теория / Николай Николаевич Боголюбов ; [ отв. ред. А.Д. Суханов ; науч.-ред. совет: Ю.С. Осипов, Б.Е. Патон, В.Г. Кадышевский, А.Н. Сисакян и др. ]. – Москва : Наука. – (Классики науки / редкол. серии : А.Ф. Андреев, С.П. Капица и др.). – ISBN 978-5-02-035722-8
Т. 9 : Квантовая теория поля 1949-1966. – 2007. – 669с.
1369222
  Боголюбов Н.Н. Собрание научных трудов в двенадцати томах = Collection of scientific works in twelve volumes : квантовая теория / Николай Николаевич Боголюбов ; [ ред.-сост. А.Д. Суханов ; науч.-ред. совет: Ю.С. Осипов, Б.Е. Патон, В.Г. Кадышевский, А.Н. Сисакян и др. ]. – Москва : Наука. – (Классики науки / редкол. серии : А.Ф. Андреев, С.П. Капица и др.). – ISBN 978-5-02-035721-1
Т. 10 : Введение в теорию квантовых полей/Н.Н. Боголюбов, Д.В. Ширков. – 2008. – 736с.
1369223
  Боголюбов Н.Н. Собрание научных трудов в двенадцати томах = Collection of scientific works in twelve volumes : квантовая теория / Николай Николаевич Боголюбов ; [ ред.-сост. А.Д.Суханов ; науч.-ред. совет: Ю.С. Осипов, Б.Е. Патон, В.Г. Кадышевский, А.Н. Сисакян и др. ]. – Москва : Наука. – (Классики науки / редкол. серии : А.Ф. Андреев, С.П. Капица и др.). – ISBN 978-5-02-035719-8
Т. 11 : Общие принципы квантовой теории поля/Н.Н. Боголюбов, А.А. Логунов, А.И. Оксак, И.Т. Тодоров. – 2008. – 1006с.


  Уникальность издания определяется тем, что включенные в него работы никогда прежде не публиковались совместно. Одиннадцатый том включает широко известную монографию Н.Н. Боголюбова и соавторов, изданную на русском (1987, 2006 гг.) и английском (1990 ...
1369224
  Боголюбов Н.Н. Собрание научных трудов в двенадцати томах = Collection of scientific works in twelve volumes : квантовая теория / Николай Николаевич Боголюбов ; [ ред.-сост. А.Д. Суханов ; науч.-ред. совет: Ю.С. Осипов, Б.Е. Патон, В.Г. Кадышевский, А.Н. Сисакян и др. ]. – Москва : Наука. – (Классики науки / редкол. серии : А.Ф. Андреев, С.П. Капица и др.). – ISBN 978-5-02-035718-1
Т. 12 : Теория элементарных частиц 1963-1985. – 2009. – 784 с.
1369225
  Тамм И.Е. Собрание научных трудов. : В 2-х т. / И.Е. Тамм. – Москва : Наука
Т. 1. – 1975. – 439с.
1369226
  Тамм И.Е. Собрание научных трудов. : В 2-х т. / И.Е. Тамм. – Москва : Наука
Т. 2. – 1975. – 488с.
1369227
   Собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах / Изданное Обществом любителей отечественной словесности. – Изд. 2-е, испр., умнож. и содержащее... – Санкт-Петербург : Печ. в тип. Ивана Глазунова
Ч. 1. – 1821. – [12], CXLVII,330 с. – Продолж. свед. об изд.: ...Историю словесности древних и новых народов, правила словесности вообще и каждого рода красноречия и поэзии в особенности


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець зі шкіри.
1369228
   Собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах / Изданное Обществом любителей отечественной словесности. – Изд. 2-е, испр., умнож. и содержащее... – Санкт-Петербург : Печ. в тип. Ивана Глазунова
Ч. 2. – 1821. – [9], CXLIX-CCXLII, 297с. – Продолж. свед. об изд.: ...Историю словесности древних и новых народов, правила словесности вообще и каждого рода красноречия и поэзии в особенности


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець зі шкіри.
1369229
   Собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах / Изд. Обществом любителей отечественной словесности. – 2-е изд. – Санктпетербург (Санкт-Петербург) : Печатано в типографии Ивана Глазунова
Ч. 2. – 1821. – 298 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIХ ст.- картон, тканина, шкіра
1369230
   Собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах. – Изд. 2-е, испр., умножен. и содержащ. историю словесности древни. – С-Пб., 1822. – /6/, 275с.
1369231
   Собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах. – Изд. 2-е, испр., умножен., и содержащ. историю словесности древн. – С-Пб., 1822. – 288с.
1369232
   Собрание определений Особой Коллегии Высшего Контроля по Земельным Спорам.. – Х.
1. – 1924. – 111с.
1369233
   Собрание определений Уголовно-Кассационной Коллегии Верховного суда УССР.. – Х., 1925. – 299-431с.
1369234
   Собрание определений Уголовно-Кассационной Коллегии Верховного суда УССР.. – Х.
6. – 1926. – 541-713с.
1369235
   Собрание определений Уголовно-Кассационной Коллегии Верховного Суда УССР.. – Х.
9. – 1925. – 81с.
1369236
  Зайцев Илья Собрание османских рукописей в Москве // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 63-67. – ISSN 0869-7078
1369237
   Собрание памятников церковной старины в ознаменования трехсотлетия царствования Дома Романовых / составил свящ. А. Речменский. – Москва : Изд. церк. юбил. комиссии, 1913. – [2], 80, [2] с., [22] л. ил., цв. ил., портр. ил. – На обл. авт. не указан
1369238
  Воронин А.Н. Собрание партийной группы / А.Н. Воронин, Т.А. Кузнецова. – Ленинград, 1970. – 18с.
1369239
  Лесгафт П.Ф. Собрание педагогических сочинений / П.Ф. Лесгафт. – Москва
1. – 1951. – 444 с.
1369240
  Лесгафт П.Ф. Собрание педагогических сочинений / П.Ф. Лесгафт. – М.
2. – 1952. – 384с.
1369241
  Лесгафт П.Ф. Собрание педагогических сочинений / П.Ф. Лесгафт. – Москва
Т. 4. – 1953. – 370 с.
1369242
  Лесгафт П.Ф. Собрание педагогических сочинений / П.Ф. Лесгафт. – М.
5. – 1954. – 391с.
1369243
  Лесгафт П.Ф. Собрание педагогических сочинений / П.Ф. Лесгафт. – Москва
3. – 1956. – 439с.
1369244
  Ушинский К.Д. Собрание педагогических сочинений Константина Дмитриевича Ушинского / К.Д. Ушинский. – 1875-1908. – Санкт-Петербург : Тип. А.М. Котомина
[Т. 1]. – 1875. – [4], II, 624 с., 1 л. табл.
1369245
   Собрание переводов иностранных поэтов : Лонгфелло, Теннисон, Байрон, Боденштедт, Уланд, Гейне, Данте, Жильбер, Вольтер, Альфред де-Мюссе и др. / П.Н. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1887. – 284, V с.


  Авторы произв.: Лонгфелло, Генри Уодсуорт (1807-1882) Байрон, Джордж Ноэл Гордон (1788-1824) Боденштедт Уланд Гейне, Генрих (1797-1856) Данте Алигьери (1265-1321) Жильбер Вольтер, Франсуа Мари (1694-1778) Мюссе, Альфред де (1810-1857)
1369246
  Алкей Собрание песен и лирических отрывков в переводе размерами подлинников Вячеслава Иванова, со вступительным очерком его же / Алке и Сафо. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1914. – [6], 9-222 с. – (Памятники мировой литературы : Песни и лирические отрывки / Алкей и Сафо)


  Автор: Сапфо 7-6 вв. до н.э. Пер.: Иванов, Вячеслав Иванович 1866-1949
1369247
   Собрание песен Южной России выбранное из разных повременных изданий : [пісні, збірка 79 пісень українських]. – [Санкт-Петербург] : [Изд. А.П. Чеpвякова ; [Тип. А.П. Чеpвякова]], 1866. – [2], IV, 95 с.
1369248
   Собрание песен Южной России, выбранное из разных современных. – [Передрук з вид.: Пісні. Харків, 1865]. – Санкт-Петербург : Изд. А.П. Чеpвякова ; [Тип. А.П. Чеpвякова, 1866. – [2], IV, 95 с. – В кн. 79 укp. наp. пісень. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії, тит. арк. рос. мовою
1369249
  Чехов А.П. Собрание писем А.П.. Чехова / под ред. Владимира Брендер ; Вступ. ст. Ю. Айхенвальда. – Москва : К-во "Современное творчество". – (Чеховская библиотека)
Т. 1. – 1910. – XII, 288 с. : портр.
1369250
   Собрание писем императора Петра 1. : [Петр 1]
Ч.1. – 1829
1369251
  Петр І Собрание писем императора Петра I-го к разным лицам с ответами на оныя : [Петр 1] / [предисл.: Голенищев-Кутузов ; предуведомление В. Берх]. – Санкт-Петербург : В Морской тип.
Ч.1. – 1829. – 343 с.
1369252
  Петр І Собрание писем императора Петра I-го к разным лицам с ответами на оныя : [Петр 1]. – Санкт-Петербург : Морская тип.
Ч. 2. – 1829. – 393 с.
1369253
  Петр І Собрание писем императора Петра I-го к разным лицам с ответами на оныя : [Петр 1]. – Санкт-Петербург : Морская тип.
Ч. 3. – 1830. – 378 с.
1369254
  Петр І Собрание писем императора Петра I-го к разным лицам с ответами на оныя : [Петр 1]. – Санкт-Петербург : Морская тип.
Ч. 4. – 1830. – 334 с.
1369255
   Собрание писем царя Алексея Михайловича : с приложением "Улежения сокольничья пути" и проч. / Издал Петр Бартенев. – Москва : [Б. и.], 1856. – 18 с.
1369256
   Собрание писем царя Алексея Михайловича : с приложением Улежения сокольничья пути с пояснти. земат. С.Т.Аксакова, с портр. царя и снимками его почерка. / Иждивением К.Т. Солдатенкова изд. Петр Бартенев. – Москва : Тип. В. Готье, 1856. – [2], VI, 248, [3] с., 1 л. фронт. (портр.), 1 л.
1369257
  Драгоманов М.П. Собрание политических сочинений М.П. Драгоманова = Oeuvres politique / Изд. редакции "Освобождения". – Paris : Societe nouvelle de librairie et e"dition
Т. 1 : Историческая Польша и великорусская демократия (1881-1882) ; Опыт украинской политико-социальной программы (1884). – 1905. – VIII, 376 с. – Печ. по инициативе и на средства украинцев-демократов
1369258
  Драгоманов М.П. Собрание политических сочинений М.П. Драгоманова = Oeuvres politique / Изд. редакции "Освобождения" ; [предисл. Б. К[истяковского]. – Paris : Societe nouvelle de librairie et edition
Т. 2. – 1906. – LIX, 874 с. : 1 портр. – Печ. по инициативе и на средства украинцев-демократов


  На форзаце надпись: Мих. Могилянскому (С.Петербург, 1906 г. от Б.А. Кистяковского)
1369259
   Собрание постановлений и распоряжений правительства Союза Советских Социалистических Республик, 1939. – 116 с.
1369260
  Гедеон (Вишневский Г.И.) Собрание поучений, произнесенных к Полтавской пастве Гедеоном, архиепископом Полтавским и Переяславским. – Санкт-Петербург : Тип. Деп. внеш. торговли, 1848. – VIII, 302, [1] с.


  Надпись 1924 г.
1369261
  Северянин И. Собрание поэз / Игорь Северянин. – Москва : Изд. В.В. Пашуканиса
Т. 4 : Victoria Regia. – 1916. – 156 с. – 2 тит. л. - На каждый т. свой тит. л. – Библиогр.: с. 141-143 ; Список трудов авт. с. 151-153
1369262
  Северянин И. Собрание поэз / Игорь Северянин. – Москва : Изд. В.В. Пашуканиса
Т. 1 : Громкокипящий кубок : Поэзы. – 1918. – 208 с.
1369263
  Верхарн Э. Собрание поэм в переводах Георгия Шенгели : Города Спруты / Э. Верхарн. – Харьков : Держвидав України, 1922. – 57 с.
1369264
  Байрон Дж.Г. Собрание поэм в переводах Георгия Шенгели / Джордж Байрон. – М
Т. 1 : Поэмы: Гяур. Абидосская невеста. Корсар. Лара. Осада Коринфа. – 1940. – 301 с.
1369265
  Бернс Р. Собрание поэтических произведений / Роберт Бернс. – Москва : Рипол Классик, 1999. – 704 с. – (Бессмертная библиотека. Зарубежные классики). – ISBN 5-7905-0325-Х
1369266
  Хлебников В. Собрание произведений / В. Хлебников. – Л.
Т. 1. – 327с.
1369267
  Хлебников В. Собрание произведений / В. Хлебников. – Ленинград
Т. 2. – 1930. – 327с.
1369268
  Хлебников В. Собрание произведений / В. Хлебников. – Л.
Т. 4. – 1930. – 343с.
1369269
  Хлебников В. Собрание произведений / В. Хлебников. – Ленинград : Издательство писателей в Ленинграде
Т. 3. – 1931. – 392с.
1369270
  Хлебников В. Собрание произведений / В. Хлебников. – Л.
Т. 5. – 1938. – 376с.
1369271
  Аронзон Л. Собрание произведений : [ в 2-х т. ] / Леонид Аронзон ; [ сост. : П.А. Казарновский, И.С. Кукуй, В.И. Эрль ]. – Санкт-Петербург : Иван Лимбах. – ISBN 5-89059-094-4
Т. 1. – 2006. – 560 с., [ 8 ] л. илл.
1369272
  Аронзон Л.Л. Собрание произведений : [ в 2-х т. ] / Леонид Аронзон ; [ сост. : П.А. Казарновский, И.С. Кукуй, В.И. Эрль ]. – Санкт-Петербург : Иван Лимбах. – ISBN 5-89059-091-X
Т. 2. – 2006. – 328 с., [ 8 ] л. илл.
1369273
  Рощин М.М. Собрание произведений в пяти книгах / Михаил Рощин. – Москва : Жизнь. – ISBN 5-94746-017-3(Кн.1)
Кн. 1 : Лиха беда начало. – 2006. – 576с.
1369274
  Рощин М.М. Собрание произведений в пяти книгах / Михаил Рощин. – Москва : Жизнь. – ISBN 5-94746-019-X(Кн.2)
Кн. 2 : Герои приходят сами. – 2006. – 672с.
1369275
  Рощин М.М. Собрание произведений в пяти книгах / Михаил Рощин. – Москва : Жизнь. – ISBN 5-94746-020-3(Кн.3)
Кн. 3 : Море волнуется. – 2007. – 672с.
1369276
  Рощин М.М. Собрание произведений в пяти книгах / Михаил Рощин. – Москва : Жизнь. – ISBN 978-5-9474-6021-6(Кн.4)
Кн. 4 : На открытом сердце. – 2007. – 672с.
1369277
  Рощин М.М. Собрание произведений в пяти книгах / Михаил Рощин. – Москва : Жизнь. – ISBN 978-5-9474-6022-3(Кн.5)
Кн. 5 : Жизнь как жизнь. – 2007. – 672с.
1369278
  Ленин В.И. Собрание произведений к изучению истории ВКП(б) / В.И. Ленин, И.В. Сталин
Т. 1. – 1936
1369279
  Ленин В.И. Собрание произведений к изучению истории ВКП(б) / В.И. Ленин, И.В. Сталин
Т. 3. – 1936
1369280
  Хлебников В. Собрание произведений. Творения 1906-1916 / В. Хлебников; Под ред. Ю.Тынянова и Н.Степанова. – Ленинград, 1930. – 326с.
1369281
   Собрание путешествий к татарам и другим возточным народам, в XIII, XIV и XV столетиях. – Санктпетербург (Санкт-Петербург) : В типографии Департамента народного просвещения, 1825
1369282
  Туманский Ф.О. Собрание разных записок и сочинений, служащих к доставлению полного сведения о жизни и деяниях государя императора Петра Великого / Изданное трудами и иждивением Феодора Туманского. – В граде святого Петра (Санкт-Петербург) : Печ. у Шнора
Ч. 1 : [О зачатии и рождении великого государя императора Петра Первого...] / [Крекшин П.Н.]. – 1787. – [8], 310 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIIIст. - картон, шкіра, корінець з тисненням
1369283
  Франклин, Вениамин Собрание разных сочинений. – М., 1803. – 212с.
1369284
  Ломоносов М. Собрание разных сочинений в стихах и в прозе господина коллежского советника и профессора Михайла Ломоносова. – 2-е изд. с прибавлениями. – [Москва] : Печатано при Императорском Московском университете
Кн. 1. – 1757. – 10, 398, [2] c. : [1] л. фронт., [3] л. ил., черт.


  Содерж.: Предисловие. О пользе книг церьковных в российском языке (с. 3-10); Оды духовныя (с. 3-36); Оды похвальныя (с. 37-153); Похвальныя надписи (с. 155-184); Слова в публичных собраниях Санктпетербургской императорской академии наук говоренныя. ...
1369285
   Собрание разных, полученных от главнокомандуещего армиями и флотом ко двору донесений, с подлиннеков, присыфлаемых в имп. Академию наук и для напечатания при ведомостях. – часть 1-я-2-я. – С-Пб, 1791. – 147с.
1369286
  Фолкнер У. Собрание рассказов / У. Фолкнер. – М, 1977. – 631с.
1369287
  Фолкнер У. Собрание рассказов / У. Фолкнер. – Кишинев, 1989. – 591с.
1369288
  Низами Арузи Самарканди Собрание редкостей, или Четыре беседы / Низами Арузи Самарканди. – М., 1963. – 173 с.
1369289
   Собрание речей г. г. депутатов Государственной думы I и II созыва. – Санкт-Петербург : Тип. "Разум", 1908. – 576 с.
1369290
  Барсов А. Собрание речей, говоренных в имп. Московском университете при разных торжественных случаях ... Антоном Барсовым / Антон Барсов. – Москва : Ун-кая тип. у Н. Новикова, 1788. – 195 с.
1369291
  Сатаров В.Н. Собрание рисунков по истории русского искусства / В.Н. Сатаров. – Москва : Типография Т-ва И.Д. Сытина
Вып. 2. – 1913. – 20 с.
1369292
  Боборыкин П.Д. Собрание романов, повестей и рассказов П.Д. Боборыкина : в 12 т. – Санкт-Петербург : Изд.А.Ф. Маркса ; [Тип. А.Ф. Маркса]. – (Сборник "Нивы")
Т. 2 : [Без мужей; Псарня; Умереть- уснуть...; Пристроился; Безвестная]. – 1897. – 358 с. – Приложение к журн. "Нива" за 1897 г.


  Содерж.: Т. 1. Китай-город. Т. 2. Без мужей; Псарня; Умереть- уснуть...; Пристроился; Безвестная. Т. 3. По чужим людям; За красненькую; Последняя депеша; Три афиши; Голубой лиф; У плиты; Из новых. Ч. 1. Т. 4. Из новых. Ч. 2-3. Т. 5. На ущербе. Т. 6. ...
1369293
  Боборыкин П.Д. Собрание романов, повестей и рассказов П.Д. Боборыкина : в 12 т. – Санкт-Петербург : Изд.А.Ф. Маркса ; [Тип. А.Ф. Маркса]. – (Сборник "Нивы")
Т. 4 : [Из новых : ч. 2-3]. – 1897. – 318 с. – Приложение к журн. "Нива" за 1897 г.


  Содерж.: Т. 1. Китай-город. Т. 2. Без мужей; Псарня; Умереть- уснуть...; Пристроился; Безвестная. Т. 3. По чужим людям; За красненькую; Последняя депеша; Три афиши; Голубой лиф; У плиты; Из новых. Ч. 1. Т. 4. Из новых. Ч. 2-3. Т. 5. На ущербе. Т. 6. ...
1369294
  Боборыкин П.Д. Собрание романов, повестей и рассказов П.Д. Боборыкина : в 12 т. – Санкт-Петербург : Изд.А.Ф. Маркса ; [Тип. А.Ф. Маркса]. – (Сборник "Нивы")
Т. 5 : [На ущербе]. – 1897. – 360 с. – Приложение к журн. "Нива" за 1897 г. - Собрание романов, повестей и рассказов П.Д. Боборыкина, т. 6


  Содерж.: Т. 1. Китай-город. Т. 2. Без мужей; Псарня; Умереть- уснуть...; Пристроился; Безвестная. Т. 3. По чужим людям; За красненькую; Последняя депеша; Три афиши; Голубой лиф; У плиты; Из новых. Ч. 1. Т. 4. Из новых. Ч. 2-3. Т. 5. На ущербе. Т. 6. ...
1369295
  Боборыкин П.Д. Собрание романов, повестей и рассказов П.Д. Боборыкина. Т. 6 : в 12 т. // Собрание романов, повестей и рассказов П.Д. Боборыкина : в 12 т. / П.Д. Боборыкин. – Санкт-Петербург : Изд.А.Ф. Маркса ; [Тип. А.Ф. Маркса], 1897. – Т. 5 : [На ущербе]. – 330 с. – (Сборник "Нивы")


  Содерж.: Т. 1. Китай-город. Т. 2. Без мужей; Псарня; Умереть- уснуть...; Пристроился; Безвестная. Т. 3. По чужим людям; За красненькую; Последняя депеша; Три афиши; Голубой лиф; У плиты; Из новых. Ч. 1. Т. 4. Из новых. Ч. 2-3. Т. 5. На ущербе. Т. 6. ...
1369296
  Боборыкин П.Д. Собрание романов, повестей и рассказов П.Д. Боборыкина : в 12 т. – Санкт-Петербург : Изд.А.Ф. Маркса ; [Тип. А.Ф. Маркса]. – (Сборник "Нивы")
Т. 6 : [Обречена; Проездом; Вторая от воды; В отъезд]. – 1897. – 330 с. – Приложение к журн. "Нива" за 1897 г.


  Содерж.: Т. 1. Китай-город. Т. 2. Без мужей; Псарня; Умереть- уснуть...; Пристроился; Безвестная. Т. 3. По чужим людям; За красненькую; Последняя депеша; Три афиши; Голубой лиф; У плиты; Из новых. Ч. 1. Т. 4. Из новых. Ч. 2-3. Т. 5. На ущербе. Т. 6. ...
1369297
  Боборыкин П.Д. Собрание романов, повестей и рассказов П.Д. Боборыкина : в 12 т. – Санкт-Петербург : Изд.А.Ф. Маркса ; [Тип. А.Ф. Маркса]. – (Сборник "Нивы")
Т. 7 : [Перевал : роман в трех частях : ч. 1-2]. – 1897. – 374 с. – Приложение к журн. "Нива" за 1897 г. - Конволют. - Пер.: Собрание романов, повестей и рассказов П.Д. Боборыкина, т. 8


  Содерж.: Т. 1. Китай-город. Т. 2. Без мужей; Псарня; Умереть- уснуть...; Пристроился; Безвестная. Т. 3. По чужим людям; За красненькую; Последняя депеша; Три афиши; Голубой лиф; У плиты; Из новых. Ч. 1. Т. 4. Из новых. Ч. 2-3. Т. 5. На ущербе. Т. 6. ...
1369298
  Боборыкин П.Д. Собрание романов, повестей и рассказов П.Д. Боборыкина. Т. 8 : в 12 т. // Собрание романов, повестей и рассказов П.Д. Боборыкина : в 12 т. / П.Д. Боборыкин. – Санкт-Петербург : Изд.А.Ф. Маркса ; [Тип. А.Ф. Маркса], 1897. – Т. 7 : [Перевал : роман в трех частях : ч. 1-2]. – 318 с. – (Сборник "Нивы")


  Содерж.: Т. 1. Китай-город. Т. 2. Без мужей; Псарня; Умереть- уснуть...; Пристроился; Безвестная. Т. 3. По чужим людям; За красненькую; Последняя депеша; Три афиши; Голубой лиф; У плиты; Из новых. Ч. 1. Т. 4. Из новых. Ч. 2-3. Т. 5. На ущербе. Т. 6. ...
1369299
  Боборыкин П.Д. Собрание романов, повестей и рассказов П.Д. Боборыкина : в 12 т. – Санкт-Петербург : Изд.А.Ф. Маркса ; [Тип. А.Ф. Маркса]. – (Сборник "Нивы")
Т. 9 : [Ходок]. – 1897. – 384 с. – Приложение к журн. "Нива" за 1897 г. - Собрание романов, повестей и рассказов П.Д. Боборыкина, т. 10. - Экз. без тит. л.


  Содерж.: Т. 1. Китай-город. Т. 2. Без мужей; Псарня; Умереть- уснуть...; Пристроился; Безвестная. Т. 3. По чужим людям; За красненькую; Последняя депеша; Три афиши; Голубой лиф; У плиты; Из новых. Ч. 1. Т. 4. Из новых. Ч. 2-3. Т. 5. На ущербе. Т. 6. ...
1369300
  Боборыкин П.Д. Собрание романов, повестей и рассказов П.Д. Боборыкина. Т. 10 : в 12 т. // Собрание романов, повестей и рассказов П.Д. Боборыкина : в 12 т. / П.Д. Боборыкин. – Санкт-Петербург : Изд.А.Ф. Маркса ; [Тип. А.Ф. Маркса], 1897. – Т. 9 : [Ходок]. – 287 с. – (Сборник "Нивы")


  Содерж.: Т. 1. Китай-город. Т. 2. Без мужей; Псарня; Умереть- уснуть...; Пристроился; Безвестная. Т. 3. По чужим людям; За красненькую; Последняя депеша; Три афиши; Голубой лиф; У плиты; Из новых. Ч. 1. Т. 4. Из новых. Ч. 2-3. Т. 5. На ущербе. Т. 6. ...
1369301
  Срезневский В. Собрание рукописей Г.Ф. Квитки, принадлежавшее И.И. Срезневскому // Квітка-Основ"яненко : збірник на 150-річчя народження 1778-1928 / Квітка-Основ"яненко. – Харків : Український робітник, 1929. – С. 229-238
1369302
   Собрание русских памятников, извлеченных из семейного архива графов Делагарди : Посвящ. X-му археол. съезду в г. Риге / Изд. Георгий Саблер, архивариус ун-та. – Юрьев : Иждивением Юрьевского ун-та, 1896. – XIII, 79 с., 2 л. факс. – Текст на рус., фр. и нем. яз. - Отт. из "Учен. зап. Юрьев. ун-та". 1896 г., № 3
1369303
  Трутовский В. Собрание русских простых песен с нотами. / В. Трутовский. – М., 1953. – 184с.
1369304
   Собрание советских конституций и конституционных актов.. – Харьков : Юридическое издательство наркомюста УССР, 1928. – 212 с.
1369305
  Солоухин В.А. Собрание сочинениий в 4-х тт. / В.А. Солоухин. – 1984. – Москва : Художественная литература
Т.3. – 1984. – 495 с.
1369306
  Рославлев А. Собрание сочинений / А. Рославлев. – Птгр
Т. 2. – 166с.
1369307
  Стринберг А. Собрание сочинений / А. Стринберг
9. – 222с.
1369308
  Шестов Л. Собрание сочинений / Л. Шестов. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург : Изд. "Шиповник СПБ."
Т. 4. – 1900. – 294 с.
1369309
  Соболь А. Собрание сочинений / А. Соболь. – М - Л
Т. 3. – 1926. – 119с.
1369310
  Соболь А. Собрание сочинений / А. Соболь. – М - Л
Т. 4. – 1926. – 125с.
1369311
  Шпильгаген Ф. Собрание сочинений / Фридрих Шпильгаген. – Ленинград : Изд. "Красная газета" ; Тип. им. Володарского. – (Библиотека иностранных классиков и русских писателей)
Т. 1 : Один в поле не воин : роман / пер. с нем. под ред. О. Брошниовской ; пред. Н. Лернера. – 1929. – 994 с.
1369312
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – Москва ; Ленинград
Т. 1. – 1929. – 382с.
1369313
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – Москва ; Ленинград
Т. 2. – 1929. – 380с.
1369314
  Шагинян М.С. Собрание сочинений / М.С. Шагинян. – М
2. – 1929. – 430с.
1369315
  Шекспир В. Собрание сочинений / В. Шекспир. – Кн.2. – Л
Кн. 2. – 1929. – 165с.
1369316
  Шагинян М.С. Собрание сочинений / М.С. Шагинян. – М
3. – 1929. – 616с.
1369317
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – Москва ; Ленинград
Т. 7. – 1929. – 383с.
1369318
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – Москва ; Ленинград
Т. 8. – 1929. – 383с.
1369319
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – Москва ; Ленинград
Т. 9. – 1929. – 384с.
1369320
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – Москва ; Ленинград
Т. 10. – 1929. – 193-383с.
1369321
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – Москва ; Ленинград
Т. 11. – 1929. – 384с.
1369322
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – Москва ; Ленинград
Т. 12. – 1929. – 384с.
1369323
  Роллан Р. Собрание сочинений : [ в 20 т.] / Р. Роллан ; с предисл. М. Горького, А. В. Луначарского, С. Цвейга ; под общ. ред. П. С. Когана, С. Ф. Ольденбурга. – Ленинград : Время
Т. 1 : Жан - Кристоф : кн. 1. 3аря. н. 2. Утро. кн. 3. Юность / пер. под ред. А. А. Смирнова. – 1930. – 365 с.
1369324
  Шолом-Алейхем Собрание сочинений / Шолом-Алейхем. – на евр. яз. – Киев : Гос. изд-во нац. меньшинств УССР
Т. 4. – 1930. – 598 с.
1369325
  Пришвин М.М. Собрание сочинений / М.М. Пришвин. – 2-е изд. – М-Л
2. – 1931. – 364с.
1369326
  Пришвин М.М. Собрание сочинений / М.М. Пришвин. – М-Л
Т. 3. – 1931. – 384с.
1369327
  Роллан Р. Собрание сочинений : [ в 20 т.] / Р. Роллан ; с предисл. М. Горького ; под общ. ред. П. С. Когана, С. Ф. Ольденбурга. – Ленинград : Время
Т. 6 : Жан Кристоф. кн. 9. Неопалимая купина. кн.10. Грядущий день. – 1931. – 335 с.
1369328
  Роллан Р. Собрание сочинений : [ в 20 т.] / Р. Роллан ; с предисл. М. Горького ; под общ. ред. П. С. Когана, С. Ф. Ольденбурга. – Ленинград : Время
Т. 7 : Очарованная душа: кн. 3. Мать и сын / под ред. А. А. Смирнова. – 1932. – 283 с., 1 л. портр.
1369329
  Роллан Р. Собрание сочинений : [ в 20 т.] / Р. Роллан ; с предисл. М. Горького ; под общ. ред. П. С. Когана, С. Ф. Ольденбурга. – Ленинград : Время
Т. 10 : Кола Брюньон; Лилюли / пер. М. Лозинского, А. Горлина. – 1932. – 260 с., 2 л. портр.
1369330
  Роллан Р. Собрание сочинений : [ в 20 т.] / Р. Роллан ; с предисл. М. Горького ; под общ. ред. П. С. Когана, С. Ф. Ольденбурга. – Ленинград : Время
Т. 11 : Пьер и Люс; Клерамбо. – 1932. – 270 с., 1 л. портр.
1369331
  Роллан Р. Собрание сочинений : [ в 20 т.] / Р. Роллан ; с предисл. М. Горького ; под общ. ред. П. С. Когана, С. Ф. Ольденбурга. – Ленинград : Время
Т 12 : Народный театр; Драмы о революции / пер. под ред. А. А. Франковского, А. А. Смирнова. – 1932. – 406 с. с нот.
1369332
  Роллан Р. Собрание сочинений : [ в 20 т.] / Р. Роллан ; с предисл. М. Горького ; под общ. ред. П. С. Когана, С. Ф. Ольденбурга. – Ленинград : Время
Т. 13 : Драмы о революции; Трагедия веры / пер. под ред. А. А. Смирнова, А. Франковского. – 1932. – 436 с., 1 л. илл.
1369333
  Роллан Р. Собрание сочинений : [ в 20 т.] / Р. Роллан ; с предисл. М. Горького ; под общ. ред. П. С. Когана, С. Ф. Ольденбурга. – Ленинград : Время
Т. 15 : Гете и Бетховен / пер. А. А. Смирнова, М. А. Кузьмина. – 1932. – 376 с., с илл., 9 л. портр.
1369334
  Шолом-Алейхем Собрание сочинений / Шолом-Алейхем. – на евр. яз. – Киев ; Харьков : Гос. изд-во нац. меньшинств УССР
Т. 19. – 1932. – 326 с.
1369335
  Стендаль Собрание сочинений / Стендаль. – Ленинград
Т. 6. – 1933. – 445 с.
1369336
  Роллан Р. Собрание сочинений : [ в 20 т.] / Р. Роллан ; с предисл. М. Горького ; под общ. ред. П. С. Когана, С. Ф. Ольденбурга. – Ленинград : Время
Т. 8 : Очарованная душа: кн. 4. Провозвестница / под ред. А. А. Смирнова. – 1933. – 271 с.
1369337
  Филипп Ш.Л. Собрание сочинений / Шарль Луи Филипп. – Ленинград : Гослитиздат
Т. 4. – 1934. – 163 с.
1369338
  Филипп Ш.Л. Собрание сочинений / Шарль Луи Филипп. – Ленинград : Гослитиздат
Т. 5. – 1934. – 181 с.
1369339
  Пришвин М.М. Собрание сочинений / М.М. Пришвин. – Москва
Т. 1. – 1935. – 538с.
1369340
  Смолет Т. Собрание сочинений / Т. Смолет. – Москва-Л.
2. – 1935. – 687с.
1369341
  Шагинян М.С. Собрание сочинений / М.С. Шагинян. – М
4. – 1935. – 412с.
1369342
  Роллан Р. Собрание сочинений : [ в 20 т.] / Р. Роллан ; с предисл. М. Горького, А.В. Луначарского и С. Цвейга. – Ленинград : ГИХЛ
Т. 17 : Музыкальное путешествие в страну прошлого / пер. А. М. Шульговского ; под ред. А. М. Шишмаревой. – 1935. – 320 с. с нот., 1 л. портр.
1369343
  Шолом-Алейхем Собрание сочинений / Шолом-Алейхем. – Москва, 1936. – 296 с.
1369344
  Шиллер Собрание сочинений / Шиллер, , Йоганн Христоф Фридрих. – Москва-Л.
Т. 2. – 1936. – 483с.
1369345
  Пришвин М.М. Собрание сочинений / М.М. Пришвин. – Москва
Т. 2. – 1936. – 639с.
1369346
  Пруст М. Собрание сочинений / М. Пруст. – Л.
3. – 1936. – 712с.
1369347
  Шиллер Собрание сочинений / Шиллер, , Йоганн Христоф Фридрих. – Москва-Л.
4. – 1936. – 401с.
1369348
  Филипп Ш.Л. Собрание сочинений / Шарль Луи Филипп. – Ленинград : Гослитиздат
Т. 6. – 1936. – 192 с.
1369349
  Филипп Ш.Л. Собрание сочинений / Шарль Луи Филипп. – Ленинград : Гослитиздат
Т. 7. – 1936. – 164 с.
1369350
  Стендаль Собрание сочинений / Стендаль. – Ленинград
Т. 11. – 1936. – 503 с.
1369351
  Шиллер Собрание сочинений : в восьми томах / Под общ. ред. Ф.П. Шиллера. – -Ленинград : Academia
Т. 1 : Стихотворения. – 1937. – 363 с.
1369352
  Горячкин В.П. Собрание сочинений : В 7-т. / В.П. Горячкин; Всесоюзная Академия сельскохозяйственных наук; Под ред.Н.Д.Лучинского. – Москва : ОГИЗ
Т. 1. – 1937. – 492 с.
1369353
  Горячкин В.П. Собрание сочинений : В семи томах / В.П. Горячкин; Всесоюзная Академия сельскохозяйственных наук; Под ред.Г.Г.Пуш, В.А.Желиговского. – Москва : ОГИЗ
Т. 2 : Земледельческая механика/Ч.1:основы теории земледельческих машин и орудий;Ч.2:Задачи. – 1937. – 258 с.
1369354
  Горячкин В.П. Собрание сочинений : В семи томах / В.П. Горячкин; Всесоюзная Академия сельскохозяйственных наук; Под ред. Н.Д.Лучинского. – Москва : ОГИЗ
Т. 3. – 1937. – 164 с.
1369355
  Шиллер Собрание сочинений / Под общ. ред. Ф.П. Шиллера. – Москва-Ленинград : Academia
Т. 3 : Драмы: Дон Карлос; Мария Стюарт. – 1937. – 477 с.
1369356
  Пришвин М.М. Собрание сочинений / М.М. Пришвин. – Москва
3. – 1937. – 682с.
1369357
  Шиллер Собрание сочинений / Шиллер, , Йоганн Христоф Фридрих. – Москва-Л.
7. – 1937. – 691с.
1369358
  Пришвин М.М. Собрание сочинений / М.М. Пришвин. – Москва
4. – 1939. – 479с.
1369359
  Серафимович А. Собрание сочинений / А. Серафимович. – Москва
1. – 1940. – 375с.
1369360
  Горячкин В.П. Собрание сочинений : В 7-т. / В.П. Горячкин; Всесоюзная Академия сельскохозяйственных наук; Под ред. Н.Д.Лучинского. – Москва : ОГИЗ
Т. 4. – 1940. – 315 с.
1369361
  Горячкин В.П. Собрание сочинений : В семи томах / В.П. Горячкин; Всесоюзная Академия сельскохозяйственных наук; Под ред. И.В.Василенко и др. – Москва : ОГИЗ
Т.5. – 1940. – 232 с.
1369362
  Вильямс В.Р. Собрание сочинений : В 12-ти т. / В.Р. Вильямс. – Москва : Сельхозгиз
Т. 1 : Работы по почвоведению (1888-1902). – 1948. – 440с.
1369363
  Вильямс В.Р. Собрание сочинений : В 12-ти т. / В.Р. Вильямс. – Москва : Сельхозгиз
Т. 2 : Поля орошения (1897-1912). – 1948. – 452с.
1369364
  Серафимович А. Собрание сочинений / А. Серафимович. – М.
Т. 7. – 1948. – 340с.
1369365
  Вильямс В.Р. Собрание сочинений : В 12-ти т. / В.Р. Вильямс. – Москва : Сельхозгиз
Т. 1 : Работы по почвоведению (1888-1902). – 1949. – 440с.
1369366
  Кочин Н.Е. Собрание сочинений / Н.Е. Кочин. – Москва-Ленинград : Из-во тех.-теорет. литературы
Том 1. – 1949. – 616с.
1369367
  Чеботарев Н.Г. Собрание сочинений / Н.Г. Чеботарев; АНСССР. – Москва-Ленинград : Изд-во АНСССР
Т.2. – 1949. – 420с.
1369368
  Кочин Н.Е. Собрание сочинений / Н.Е. Кочин. – Москва-Ленинград : Из-во тех.-теорет. литературы
Том 2. – 1949. – 588с.
1369369
  Жуковский Н.Е. Собрание сочинений / Н.Е. Жуковский. – Москва-Ленинград : Из-во тех.-теорет. литературы
Том 3 : Гидравлика. Прикладная механика. – 1949. – 700с.
1369370
  Шиллер Собрание сочинений / Шиллер, , Йоганн Христоф Фридрих. – Москва ; Ленинград
Т. 5. – 1949. – 536 с.
1369371
  Стендаль Собрание сочинений / Стендаль. – Москва ; Ленинград
Т. 5. – 1949. – 608 с.
1369372
  Горячкин В.П. Собрание сочинений : В 7- т. / В.П. Горячкин; Всесоюзная Академия сельскохозяйственных наук; Под ред. С.В.Полетаева и др. – Москва : ОГИЗ
Т. 7. – 1949. – 230 с.
1369373
  Стендаль Собрание сочинений / Стендаль. – Москва ; Ленинград
Т. 12. – 1949. – 595 с.
1369374
  Стендаль Собрание сочинений / Стендаль. – Москва ; Ленинград
Т. 15. – 1949. – 707 с.
1369375
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – М
5. – 1950. – 408с.
1369376
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – М
6. – 1950. – 408с.
1369377
  Шиллер Собрание сочинений / Шиллер, , Йоганн Христоф Фридрих. – Москва-Л.
6. – 1950. – 763с.
1369378
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – М
7. – 1950. – 352с.
1369379
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – М
8. – 1950. – 340с.
1369380
  Шиллер Собрание сочинений / Шиллер, , Йоганн Христоф Фридрих. – Москва-Л.
Т. 8. – 1950. – 964 с.
1369381
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – М
9. – 1950. – 356с.
1369382
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
10. – 1950. – 388 с.
1369383
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – М
11. – 1950. – 448с.
1369384
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – М
12. – 1950. – 496с.
1369385
  Стендаль Собрание сочинений / Стендаль ; под об. ред. А.А. Смирнова и Б.Г. Реизова. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство художественной литературы
Т. 13 : Записки туриста. – 1950. – 484 с.
1369386
  Стендаль Собрание сочинений / Стендаль. – Москва-Ленинград
Т. 14 : Жизнь Наполеона. Воспоминания о Наполеоне. – 1950. – 391с.
1369387
  Циолковский К.Э. Собрание сочинений / К.Э. Циолковский. – Москва : Издательство АН СССР
Т. 1 : Аэродинамика. – 1951. – 268 с.
1369388
  Петефи Ш. Собрание сочинений : в 4 т. : пер. с венг. / Шандор Петефи. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 1 : Стихотворения 1842-1846. – 1952. – 512 с.
1369389
  Бернштейн С.Н. Собрание сочинений / С.Н. Бернштейн; АН СССР. – Москва : Наука
Т. 1 : Конструктивная теория функций (1905-1930). – 1952. – 580с.
1369390
  Вавилов С.И. Собрание сочинений / С.И. Вавилов. – Москва
Т. 2 : Работы по физике 1937-1951 гг. – 1952. – 548с.
1369391
  Петефи Ш. Собрание сочинений : в 4 т. : пер. с венг. / Шандор Петефи. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 3 : Поэмы. – 1952. – 244 с.
1369392
  Петефи Ш. Собрание сочинений : в 4 т. : пер. с венг. / Шандор Петефи. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 4 : Проза. – 1953. – 359 с.
1369393
  Роллан Р. Собрание сочинений : в 14 т. / Ромен Роллан ; [пер.с франц. Б. Песиса ; [под общ. ред. и со вступ. ст. (с. V-LXI), И. Анисимова]. – Москва : Гослитиздат
Т. 1 : Драмы революции. Вальми. – 1954. – LXI, 444 с., 1 л. порт.
1369394
  Чехов А.П. Собрание сочинений : в 12 т. / А.П. Чехов. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 1 : Рассказы. 1880-1882. – 1954. – 512 с. : портр.
1369395
  Вавилов С.И. Собрание сочинений / С.И. Вавилов. – Москва
Т. 1 : Работы по физике. – 1954. – 541с.
1369396
  Верн Ж. Собрание сочинений : В 12-ти томах / Ж. Верн. – Москва : Художественная литература
Т. 1 : Пять недель на воздушном шаре. С Земли на Луну. Вокруг Луны. – 1954. – 712с.
1369397
  Бернштейн С.Н. Собрание сочинений / С.Н. Бернштейн; АН СССР. – Москва : Наука
Т. 2 : Конструктивная теория функций (1931-1953). – 1954. – 626с.
1369398
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 2 : Рассказы. 1883-1884. – 1954. – 504с.
1369399
  Циолковский К.Э. Собрание сочинений / К.Э. Циолковский. – Москва : Издательство АН СССР
Т. 2 : Реактивные летательные аппараты. – 1954. – 455 с.
1369400
  Роллан Р. Собрание сочинений : в 14 т. / Ромен Роллан ; [пер.с франц. Б. Песиса ; под общ. ред. И. Анисимова]. – Москва : Гослитиздат
Т. 2 : Жизни великих людей [Жизнь Бетховена. - Жизнь Микеланджело. - Жизнь Толстого]. – 1954. – 372 с.
1369401
  Шиллер Ф. Собрание сочинений : в 7 т. ; [пер. с нем.] / Фридрих Шиллер ; [под общ. ред. Н.Н. Вильмонта и Р.М. Самарина ; вст. ст. Н.Н. Вильмонта]. – Москва : Гослитиздат
Т. 1 : Стихотворения; Драмы в прозе. – 1955. – 780 с. : іл.
1369402
  Шиллер Ф. Собрание сочинений : в 7 т. ; [пер. с нем.] / Фридрих Шиллер ; [под общ. ред. Н.Н. Вильмонта и Р.М. Самарина]. – Москва : Гослитиздат
Т. 2 : Драмы. – 1955. – 848 с.
1369403
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – Москва
Т. 2. – 1955. – 216с.
1369404
  Верн Ж. Собрание сочинений : В 12-ти томах / Ж. Верн. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Путешествие к центру Земли. Путешествие и приключения капитана Гаттераса. – 1955. – 687с.
1369405
  Верн Ж. Собрание сочинений : В 12-ти томах / Ж. Верн. – Москва : Художественная литература
Т. 3 : Дети капитана Гранта. – 1955. – 644с.
1369406
  Чехов А.П. Собрание сочинений : в 12 т. / А.П. Чехов. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 3 : Повести и рассказы. 1884-1885. – 1955. – 610 с.
1369407
  Роллан Р. Собрание сочинений : в 14 т. / Ромен Роллан ; [пер.с франц. Б. Песиса ; под общ. ред. И. Анисимова]. – Москва : Гослитиздат
Т. 3 : Жан-Кристоф. Кн.1,2 и 3. – 1955. – 415 с.
1369408
  Чехов А.П. Собрание сочинений : в 12 т. / А.П. Чехов. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 4 : Рассказы. 1886. – 1955. – 640 с.
1369409
  Чехов А.П. Собрание сочинений : в 12 т. / А.П. Чехов. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 5 : Рассказы 1887. – 1955. – 504 с.
1369410
  Чехов А.П. Собрание сочинений : в 12 т. / А.П. Чехов. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 6 : Повести и рассказы. 1888-1891. – 1955. – 504 с.
1369411
  Шагинян М.С. Собрание сочинений / М.С. Шагинян. – М
Т. 1. – 1956. – 656с.
1369412
  Шолохов М.А. Собрание сочинений : в 7-ми томах / М.А. Шолохов. – Москва
Т. 1. – 1956. – 351с.
1369413
  Ибсен Г. Собрание сочинений : в 4 т. ; [пер. с норв.] / Генрик Ибсен. – Москва : Искусство
Т. 1 : Пьесы (1849-1862). – 1956. – 730 с.
1369414
  Шолохов М.А. Собрание сочинений : в 7-ми томах / М.А. Шолохов. – Москва
Т. 2. – 1956. – 400с.
1369415
  Шагинян М.С. Собрание сочинений / М.С. Шагинян. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Приключения дамы из общества. "Месс-Менд" или янки в Петрограде. Кик. Очерки. – 1956. – 690с.
1369416
  Шагинян М.С. Собрание сочинений / М.С. Шагинян. – М
Т. 3. – 1956. – 776с.
1369417
  Шолохов М.А. Собрание сочинений : в 7-ми томах / М.А. Шолохов. – Москва
Т. 3. – 1956. – 397с.
1369418
  Шиллер Ф. Собрание сочинений : в 7 т. ; [пер. с нем.] / Фридрих Шиллер ; [под общ. ред. Н.Н. Вильмонта и Р.М. Самарина]. – Москва : Гос. изд. Художественной литературы
Т. 3 : Драмы. Проза. – 1956. – 698 с.
1369419
  Вавилов С.И. Собрание сочинений / С.И. Вавилов. – Москва
Т. 3 : Работы по философии и истории естествознания. – 1956. – 870с.
1369420
  Вавилов С.И. Собрание сочинений / С.И. Вавилов. – Москва
Т. 4 : Экспериментальные основания теории относительности. – 1956. – 470с.
1369421
  Верн Ж. Собрание сочинений : В 12-ти томах / Ж. Верн. – Москва : Художественная литература
Т. 4 : Двадцать тысяч лье под водой. – 1956. – 467с.
1369422
  Шиллер Ф. Собрание сочинений : в 7 т. ; [пер. с нем.] / Фридрих Шиллер ; [под общ. ред. Н.Н. Вильмонта и Р.М. Самарина]. – Москва : Гослитиздат
Т. 4 : Исторические сочинения. Статьи. – 1956. – 495 с.
1369423
  Шолохов М.А. Собрание сочинений : в 7-ми томах / М.А. Шолохов. – Москва
Т. 4. – 1956. – 430с.
1369424
  Роллан Р. Собрание сочинений : в 14 т. / Ромен Роллан ; [пер.с франц. Б. Песиса ; под общ. ред. И. Анисимова]. – Москва : Гослитиздат
Т. 4 : Жан-Кристоф. Кн. 4-5. – 1956. – 471 с.
1369425
  Роллан Р. Собрание сочинений : в 14 т. / Ромен Роллан ; [пер.с франц. Б. Песиса ; под общ. ред. И. Анисимова]. – Москва : Гослитиздат
Т. 5 : Жан-Кристоф. Кн.6, 7, 8. – 1956. – 439 с.
1369426
  Верн Ж. Собрание сочинений : в 12 т. ; [пер. с фр.] / Жюль Верн. – Москва : Государстыенное издательство Художественной литературы
Т. 5 : Таинственный остров. – 1956. – 656 с.
1369427
  Верн Ж. Собрание сочинений : В 12-ти томах / Ж. Верн. – Москва : Художественная литература
Т. 6. – 1956. – 655с.
1369428
  Роллан Р. Собрание сочинений : в 14 т. / Ромен Роллан ; [пер.с франц. М. Вахтеровой ; под общ. ред. И. Анисимова]. – Москва : Гослитиздат
Т. 6 : Жан-Кристоф. Кн. 9 - 10. – 1956. – 382 с.
1369429
  Роллан Р. Собрание сочинений : в 14 т. / Ромен Роллан ; [пер.с франц. Е. Бирюковой и А. Рудковской ; под общ. ред. И. Анисимова]. – Москва : Гослитиздат
Т. 7 : Кола Бруньон. Лилюли. Пьер и Люс. – 1956. – 352 с.
1369430
  Чехов А.П. Собрание сочинений : в 12 т. / А.П. Чехов; А.П. Чезов. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 7 : Повести и рассказы. 1888-1891. – 1956. – 519 с.
1369431
  Верн Ж. Собрание сочинений : В 12-ти томах / Ж. Верн. – Москва : Художественная литература
Т. 7. – 1956. – 563с.
1369432
  Чехов А.П. Собрание сочинений : в 12 т. / А.П. Чехов. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 8 : Повести и рассказы 1895-1903. – 1956. – 558 с.
1369433
  Роллан Р. Собрание сочинений : в 14 т. ; [пер.с франц.] / Ромен Роллан ; [под общ. ред. И. Анисимова]. – Москва : Гослитиздат
Т. 8 : Очарованная душа. Кн.1 и 2 .[Аннета и Сильвия. Лето]. – 1956. – 463 с.
1369434
  Роллан Р. Собрание сочинений : в 14 т. / Ромен Роллан ; [пер.с франц. Р. Любимова ; под общ. ред. И. Анисимова]. – Москва : Гослитиздат
Т. 9 : Очарованная душа. Кн. 3 : [Мать и сын]. – 1956. – 326 с.
1369435
  Чехов А.П. Собрание сочинений : в 12 т. / А.П. Чехов. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 9 : Пьесы 1886-1904. – 1956. – 499 с.
1369436
  Чехов А.П. Собрание сочинений : в 12 т. / А.П. Чехов. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 10 : Из Сибири. Остров Сахалин. Фельетоны, статьи. записные книжки. Дневники. 1882-1904. – 1956. – 598 с.
1369437
  Роллан Р. Собрание сочинений : в 14 т. / Ромен Роллан ; [пер.с франц. под ред. Н. Любимова ; под общ. ред. И. Анисимова]. – Москва : Гослитиздат
Т. 10 : Очарованная душа. Кн.4 : [Провозвестница]. Т.1 : Смерть одного мира. [Пер. В.Г. Финка]. – 1956. – 304 с.
1369438
  Чехов А.П. Собрание сочинений : в 12 т. / А.П. Чехов. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 11 : Письма 1877-1892. – 1956. – 701 с.
1369439
  Ширванзаде А.М. Собрание сочинений : в 3-х т. / А.М. Ширванзаде; Александр Минасович; пер. с арм. – Москва : Известия
т.1. – 1957. – 491 с.
1369440
  Ширванзаде А.М. Собрание сочинений : в 3-х т. / Александр Ширванзаде; пер. с арм. – Москва : Известия
т.2. – 1957. – 496 с.
1369441
  Ширванзаде А.М. Собрание сочинений : в 3-х т. / Александр Ширванзаде; пер. с арм. – Москва : Известия
т.3. – 1957. – 407 с.
1369442
  Ибсен Г. Собрание сочинений : в 4 т. ; [пер. с норв.] / Генрик Ибсен. – Москва : Искусство
Т. 3 : Пьесы (1873-1890). – 1957. – 855 с.
1369443
  Шагинян М.С. Собрание сочинений / М.С. Шагинян. – М
Т. 4. – 1957. – 734с.
1369444
  Шагинян М.С. Собрание сочинений / М.С. Шагинян. – М
Т. 5. – 1957. – 627с.
1369445
  Шиллер Ф. Собрание сочинений : в 7 т. ; [пер. с нем.] / Фридрих Шиллер ; [под общ. ред. Н.Н. Вильмонта и Р.М. Самарина]. – Москва : Гослитиздат
Т. 5 : Исторические сочинения. Статьи. – 1957. – 584 с.
1369446
  Шолохов М.А. Собрание сочинений : в 7-ми томах / М.А. Шолохов. – Москва : Молодая гвардия
Т. 5. – 1957. – 493с.
1369447
  Шолохов М.А. Собрание сочинений : в 7-ми томах / М.А. Шолохов. – Москва : Молодая гвардия
Т. 6. – 1957. – 357с.
1369448
  Шиллер Ф. Собрание сочинений : в 7 т. ; [пер. с нем.] / Фридрих Шиллер ; [под общ. ред. Н.Н. Вильмонта и Р.М. Самарина]. – Москва : Гослитиздат
Т. 6 : Статьи по эстетике. – 1957. – 791 с.
1369449
  Шиллер Ф. Собрание сочинений : в 7 т. ; [пер. с нем.] / Фридрих Шиллер ; [под общ. ред. Н.Н. Вильмонта и Р.М. Самарина]. – Москва : Гослитиздат
Т. 7 : Письма. – 1957. – 786 с.
1369450
  Верн Ж. Собрание сочинений : В 12-ти томах / Ж. Верн. – Москва : Художественная литература
Т. 8 : Черная Индия. Пятнадцатилетний капитан. Пятьсот миллионов бегумы. – 1957. – 718с.
1369451
  Верн Ж. Собрание сочинений : В 12-ти томах / Ж. Верн. – Москва : Художественная литература
Т. 9. – 1957. – 719с.
1369452
  Верн Ж. Собрание сочинений : В 12-ти томах / Ж. Верн. – Москва : Художественная литература
Т. 10 : Вверх дном. Пловучий остров. Флаг родины. – 1957. – 727с.
1369453
  Верн Ж. Собрание сочинений : В 12-ти томах / Ж. Верн. – Москва : Художественная литература
Т. 11 : Властелин мира. Драма в Финляндии. В погоне за метеором. – 1957. – 616с.
1369454
  Роллан Р. Собрание сочинений : в 14 т. / Ромен Роллан ; [пер.с франц. Б. Песиса ; под общ. ред. И. Анисимова]. – Москва : Гослитиздат
Т. 11 : Очарованная душа. Кн. 4. Т. 2 : Роды. – 1957. – 519 с.
1369455
  Роллан Р. Собрание сочинений : в 14 т. ; [пер. с фр.] / Ромен Роллан ; [пер.с франц. М.П. Рожицыной ; под общ. ред. И. Анисимова ; предисл. И. Бэлза]. – Москва : Гослитиздат
Т. 12 : Бетховен. Великие творческие эпохи. Незавершенный собор. – 1957. – 351 с. : ил., нот.
1369456
  Чехов А.П. Собрание сочинений : в 12 т. / А.П. Чехов. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 12 : Письма 1893-1904. – 1957. – 868 с.
1369457
  Верн Ж. Собрание сочинений : В 12-ти томах / Ж. Верн. – Москва : Художественная литература
Т. 12 : Матиас Шандор. Повести и рассказы. – 1957. – 743с.
1369458
  Ибсен Г. Собрание сочинений : в 4 т. ; [пер. с норв.] / Генрик Ибсен. – Москва : Искусство
Т. 4 : Пьесы (1888-1899), стихотворения, статьи и речи, письма. – 1958. – 823 с.
1369459
  Куприн А.И. Собрание сочинений : в 6-ти т. / А.И. Куприн. – Москва : Художественная литература
Т. 4. – 1958. – 790с.
1369460
  Мамин-Сибиряк Собрание сочинений : в 10-ти томах / Д.Н. Мамин-Сибиряк. – Москва : Библиотека "Огонек" ; Правда
Т. 4 : Уральские рассказы. – 1958. – 563с.
1369461
  Шагинян М.С. Собрание сочинений / М.С. Шагинян. – М
Т. 6. – 1958. – 623с.
1369462
  Роллан Р. Собрание сочинений : в 14 т. / Ромен Роллан ; [пер.с франц. Б. Песиса ; под общ. ред. и вст. ст. И. Анисимова]. – Москва : Гослитиздат
Т. 13 : Публицистика (1917-1939). – 1958. – 512 с.
1369463
  Роллан Р. Собрание сочинений : в 14 т. / Ромен Роллан ; [пер.с франц. Б. Песиса ; под общ. ред. и вст. ст. И. Анисимова]. – Москва : Гослитиздат
Т. 14 : Вопросы эстетики. Театр. Живопись. Литература. – 1958. – 832 с.
1369464
  Серафимович А.С. Собрание сочинений : в 7 т. / А.С. Серафимович. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 1. – 1959. – 647 с.
1369465
  Шолом-Алейхем Собрание сочинений : в 6 т. : [пер. с евр.: К столетию со дня рождения. 1859-1959 / Шолом-Алейхем; ред. коллегия: М.С. Беленький [и др.] ; [Критико-биогр. очерк Р. Рубиной (с. 5-41). – Москва : Гослитиздат
Т. 1 : Стемпеню. Иоселе-соловей : романы. Менахем-Мендл. Тевье-молочник : повести. – 1959. – 640 с.
1369466
  Шолом-Алейхем Собрание сочинений : в 6 т. : [пер. с евр.: К столетию со дня рождения. 1859-1959 / Шолом-Алейхем; ред. коллегия: М.С. Беленький [и др.] ; [Критико-биогр. очерк Р. Рубиной (с. 5-41). – Москва : Гослитиздат
Т. 2 : Блуждающие звезды : роман. – 1959. – 608 с.
1369467
  Серафимович А.С. Собрание сочинений : в 7 т. / А.С. Серафимович. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 2. – 1959. – 679 с.
1369468
  Серафимович А.С. Собрание сочинений : в 7 т. / А.С. Серафимович. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 3. – 1959. – 679 с.
1369469
  Циолковский К.Э. Собрание сочинений / К.Э. Циолковский. – Москва : Издательство АН СССР
Т. 3 : Дирижабли. – 1959. – 316 с.
1369470
  Серафимович А.С. Собрание сочинений : в 7 т. / А.С. Серафимович. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 4. – 1959. – 623 с.
1369471
  Серафимович А.С. Собрание сочинений : в 7 т. / А.С. Серафимович. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 5. – 1959. – 607 с.
1369472
  Серафимович А.С. Собрание сочинений : в 7 т. / А.С. Серафимович. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 6. – 1959. – 671 с.
1369473
  Шолохов М.А. Собрание сочинений : в 7-ми томах / М.А. Шолохов. – Москва : Молодая гвардия
Т. 8 (дополнительный) : Рассказы, очерки, фельетоны, статьи, выступления. – 1959. – 350 с.
1369474
  Стендаль Собрание сочинений / Стендаль. – Москва : Правда
Т. 15. – 1959. – 368 с.
1369475
  Шишков В.Я. Собрание сочинений / В.Я. Шишков. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1960. – 576с.
1369476
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – М
1. – 1960. – 584с.
1369477
  Шолом-Алейхем Собрание сочинений : в 6 т. : [пер. с евр.: К столетию со дня рождения. 1859-1959 / Шолом-Алейхем; ред. коллегия: М.С. Беленький [и др.] ; [Критико-биогр. очерк Р. Рубиной (с. 5-41). – Москва : Гослитиздат
Т. 3 : Мальчик Мотл : повесть. С ярмарки : жизнеописание. – 1960. – 624 с.
1369478
  Бернштейн С.Н. Собрание сочинений / С.Н. Бернштейн; АН СССР. – Москва : Наука
Т. 3 : Дифференциальные уравнения, вариационное исчисление и геометрия (1903-1947). – 1960. – 439с.
1369479
  Шолом-Алейхем Собрание сочинений : в 6 т. : [пер. с евр.: К столетию со дня рождения. 1859-1959 / Шолом-Алейхем; ред. коллегия: М.С. Беленький [и др.] ; [Критико-биогр. очерк Р. Рубиной (с. 5-41). – Москва : Гослитиздат
Т. 4 : Рассказы. – 1960. – 674 с.
1369480
  Шишков В.Я. Собрание сочинений / В.Я. Шишков. – М
Т. 4. – 1960. – 367с.
1369481
  Серафимович А.С. Собрание сочинений : в 7 т. / А.С. Серафимович. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 7. – 1960. – 727 с.
1369482
  Шишков В.Я. Собрание сочинений / В.Я. Шишков. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1961. – 624с.
1369483
  Шишков В.Я. Собрание сочинений / В.Я. Шишков. – Москва : Художественная литература
Т. 3. – 1961. – 600с.
1369484
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – М
3. – 1961. – 551с.
1369485
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – М
4. – 1961. – 569с.
1369486
  Шолом-Алейхем Собрание сочинений : в 6 т. : [пер. с евр.: К столетию со дня рождения. 1859-1959 / Шолом-Алейхем; ред. коллегия: М.С. Беленький [и др.] ; [Критико-биогр. очерк Р. Рубиной (с. 5-41). – Москва : Гослитиздат
Т. 5 : Рассказы. – 1961. – 783 с.
1369487
  Шолом-Алейхем Собрание сочинений : в 6 т. : [пер. с евр.: К столетию со дня рождения. 1859-1959 / Шолом-Алейхем; ред. коллегия: М.С. Беленький [и др.] ; [Критико-биогр. очерк Р. Рубиной (с. 5-41). – Москва : Гослитиздат
Т. 6 : Сендер Бланк и его семейка : романы и повести. Дачная кабала. На теплые воды. Мариенбад. Рассказы, пьесы, статьи и письма. – 1961. – 808 с.
1369488
  Твен М. Собрание сочинений : В 12-ти томах / М. Твен. – Москва : Гослитиздат
Т. 9 : По экватору. Таинственный незнакомец. – 1961. – 703с.
1369489
  Шолохов М.А. Собрание сочинений : в 8 т. / Михаил Шолохов. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т. 2 : Тихий Дон . Кн. 1. – 1962. – 384 с.
1369490
  Шолохов М.А. Собрание сочинений : в 8 т. / Михаил Шолохов. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т. 3 : Тихий Дон . Кн. 2. – 1962. – 376 с.
1369491
  Шолохов М.А. Собрание сочинений : в 8 т. / Михаил Шолохов. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т. 4 : Тихий Дон . Кн. 3. – 1962. – 408 с.
1369492
  Шолохов М.А. Собрание сочинений : в 8 т. / Михаил Шолохов. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т. 5 : Тихий Дон . Кн. 4. – 1962. – 464 с.
1369493
  Шишков В.Я. Собрание сочинений / В.Я. Шишков. – Москва : Художественная литература
Т. 5. – 1962. – 592с.
1369494
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – М
5. – 1962. – 535с.
1369495
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – М
6. – 1962. – 528с.
1369496
  Шишков В.Я. Собрание сочинений / В.Я. Шишков. – Москва : Художественная литература
Т. 6. – 1962. – 768с.
1369497
  Шолохов М.А. Собрание сочинений : в 8 т. / Михаил Шолохов. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т. 6 : Поднятая целина . Кн. 1. – 1962. – 336 с.
1369498
  Шолохов М.А. Собрание сочинений : в 8 т. / Михаил Шолохов. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т. 7 : Поднятая целина . Кн. 2. – 1962. – 384 с.
1369499
  Шишков В.Я. Собрание сочинений / В.Я. Шишков. – Москва : Художественная литература
Т. 7. – 1962. – 848с.
1369500
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – М
7. – 1962. – 549с.
1369501
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – М
8. – 1962. – 575с.
1369502
  Шишков В.Я. Собрание сочинений / В.Я. Шишков. – Москва : Художественная литература
Т. 8. – 1962. – 655с.
1369503
  Шолохов М.А. Собрание сочинений : в 8 т. / Михаил Шолохов. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т. 8 : Пассказі. – 1962. – 535 с.
1369504
  Бедный Д. Собрание сочинений : В 8-ми т. / Д. Бедный. – Москва : Художественная литература
Т.1-й : Стихотворения. 1908-июнь 1914 года. – 1963. – 439с.
1369505
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – М
9. – 1963. – 711с.
1369506
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – М
10. – 1963. – 639с.
1369507
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – М
11. – 1963. – 696с.
1369508
  Бедный Д. Собрание сочинений : В 8-ми т. / Д. Бедный. – Москва : Художественная литература
Т.2-й : Стихотворения. Август 1914 - октябрь 1917. – 1964. – 326с.
1369509
  Бедный Д. Собрание сочинений : В 8-ми т. / Д. Бедный. – Москва : Художественная литература
Т.3 : Стихотворения. Повести. Ноябрь 1917 - 1919 гг. – 1964. – 576с.
1369510
  Бернштейн С.Н. Собрание сочинений / С.Н. Бернштейн; АН СССР. – Москва : Наука
Т. 4 : Теория вероятностей. Математическая статистика (1911-1946). – 1964. – 575с.
1369511
  Лавренев Б. Собрание сочинений : в шести томах / Борис Лавренев. – . – Москва : Художественная литература
Т. 4 : Романы. – 1964. – 629 с.
1369512
  Циолковский К.Э. Собрание сочинений / К.Э. Циолковский. – Москва : Наука
Т. 4 : Естествознание и техника. – 1964. – 460 с.
1369513
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – М
12. – 1964. – 783с.
1369514
  Чуковский К.И. Собрание сочинений / К.И. Чуковский. – М
1. – 1965. – 735с.
1369515
  Бунин И.А. Собрание сочинений : в 9 т. / И.А. Бунин. – Москва : Художественная литература
Т. 1 : Стихотворения 1886-1917. – 1965. – 596 с.
1369516
  Бунин И.А. Собрание сочинений : в 9 т. / И.А. Бунин. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Повести и рассказы 1890-1909. – 1965. – 528 с.
1369517
  Чуковский К.И. Собрание сочинений : в 6 т. / Корней Чуковский. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Современники. – 1965. – 775 с.
1369518
  Бунин И.А. Собрание сочинений : в 9 т. / И.А. Бунин. – Москва : Художественная литература
Т. 3 : Повести и рассказы 1907-1911. – 1965. – 504 с.
1369519
  Бедный Д. Собрание сочинений : В 8-ми т. / Д. Бедный. – Москва : Художественная литература
Т.4-й : Стихотворения. 1920 - 1922 гг. – 1965. – 511с.
1369520
  Бедный Д. Собрание сочинений : В 8-ми т. / Д. Бедный. – Москва : Художественная литература
Т.5-й : Стихотворения, повести и поэмы. 1923 - 1925 гг. – 1965. – 439с.
1369521
  Бедный Д. Собрание сочинений : В 8-ми т. / Д. Бедный. – Москва : Художественная литература
Т.6-й : Стихотворения, повести и поэмы. 1926 - 1930 гг. – 1965. – 523с.
1369522
  Бедный Д. Собрание сочинений : В 8-ми т. / Д. Бедный. – Москва : Художественная литература
Т.7 : Стихотворения, поэмы, легенды и сказки. – 1965. – 554с.
1369523
  Бедный Д. Собрание сочинений : В 8-ми т. / Д. Бедный. – Москва : Художественная литература
Т.8-й : Стихотворения. 1941 - 1945. Повести, автобиографии, статьи, очерки, речи, беседы, письма. – 1965. – 615с.
1369524
  Симонов К.М. Собрание сочинений : В 6 т. / Константин Симонов. – Москва : Художественная литература
Т. 1 : Стихотворения. Поэмы. Баллады. Песни. Вольные переводы. – 1966. – 639 с. : 1 л. портр.
1369525
  Чуковский К.И. Собрание сочинений : в 6 т. / Корней Чуковский. – Москва : Художественная литература
Т. 3 : Живой как жизнь. Высокое искусство. Из англо-американских тетрадей. – 1966. – 839 с.
1369526
  Чуковский К.И. Собрание сочинений : в 6 т. / Корней Чуковский. – Москва : Художественная литература
Т. 4 : Мастерство Некрасова. – 1966. – 767 с.
1369527
  Бунин И.А. Собрание сочинений : в 9 т. / И.А. Бунин. – Москва : Художественная литература
Т. 4 : Повести и рассказы 1912-1916. – 1966. – 500 с.
1369528
  Бунин И.А. Собрание сочинений : в 9 т. / И.А. Бунин. – Москва : Художественная литература
Т. 5 : Повести и рассказы 1917-1930. – 1966. – 544 с.
1369529
  Бунин И.А. Собрание сочинений : в 9 т. / И.А. Бунин. – Москва : Художественная литература
Т. 6 : Жизнь Арсеньева. Юность. – 1966. – 340 с.
1369530
  Бунин И.А. Собрание сочинений : в 9 т. / И.А. Бунин. – Москва : Художественная литература
Т. 7 : Темные аллеи. Рассказы 1931-1952. – 1966. – 399 с.
1369531
  Серебрякова Г.И. Собрание сочинений / Г.И. Серебрякова. – М
Т. 1. – 1967. – 567с.
1369532
  Серебрякова Г.И. Собрание сочинений / Г.И. Серебрякова. – М
Т. 2. – 1967. – 464с.
1369533
  Симонов К.М. Собрание сочинений : В 6 т. / Константин Симонов. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Дни и ночи : повесть ; Фронт : очерки и рассказы военных лет. – 1967. – 663 с.
1369534
  Новиков И.А. Собрание сочинений : в 4-х т. / И.А. Новиков. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : ч. 2: Пушкин в изгнании. – 1967. – 423 с.
1369535
  Симонов К.М. Собрание сочинений : В 6 т. / Константин Симонов. – Москва : Художественная литература
Т. 3 : Дым отечества : повесть ; Товарищ по оружию : роман ; Рассказы о японском искусстве. – 1967. – 607 с.
1369536
  Чуковский К.И. Собрание сочинений : в 6 т. / Корней Чуковский. – Москва : Художественная литература
Т. 5 : Люди и книги. – 1967. – 800 с.
1369537
  Стивенсон Р.Л. Собрание сочинений / Р.Л. Стивенсон. – Москва
5. – 1967. – 560с.
1369538
  Бунин И.А. Собрание сочинений : в 9 т. / И.А. Бунин. – Москва : Художественная литература
Т. 8 : Стихотворения 1918-1953. Переводы. – 1967. – 472 с.
1369539
  Бунин И.А. Собрание сочинений : в 9 т. / И.А. Бунин. – Москва : Художественная литература
Т. 9 : Освобождение Толстого. О Чехове. Избранные биографические материалы, воспоминания, статьи. – 1967. – 624 с.
1369540
  Платон. Собрание сочинений / Платон. – М., 1968. – 801с.
1369541
  Сейфуллина Л.Н. Собрание сочинений / Л.Н. Сейфуллина. – М
Т. 1. – 1968. – 343с.
1369542
  Цвирка П. Собрание сочинений : в 3-х т. / Пятра Цвирка ; с пер. с лит. – Москва : Художественная литература
1. – 1968. – 455 с.
1369543
  Цвирка П. Собрание сочинений : в 3-х т. / Пятрас Цвирка ; пер. с лит. – Москва : Художественная литература
2. – 1968. – 591 с.
1369544
  Сейфуллина Л.Н. Собрание сочинений / Л.Н. Сейфуллина. – М
Т. 2. – 1968. – 447с.
1369545
  Серебрякова Г.И. Собрание сочинений / Г.И. Серебрякова. – М
Т. 3 : Прометей : Похыщение огня : роман : Кн. 2. – 1968. – 423 с.
1369546
  Цвирка П. Собрание сочинений : в 3-х т. / Пятрас Цвирка ; пер. с лит. – Москва : Художественная литература
3. – 1968. – 454 с.
1369547
  Серебрякова Г.И. Собрание сочинений / Г.И. Серебрякова. – М
4. – 1968. – 463 с.
1369548
  Симонов К.М. Собрание сочинений : В 6 т. / Константин Симонов. – Москва : Художественная литература
Т. 4 : Живые и мертвые : роман ; Из записок Лопатина : повести. – 1968. – 672 с.
1369549
  Симонов К.М. Собрание сочинений : В 6 т. / Константин Симонов. – Москва : Художественная литература
Т. 5 : Солдатами не рождаются : роман. – 1968. – 735 с.
1369550
  Слонимский М.Л. Собрание сочинений / М.Л. Слонимский. – Л
1. – 1969. – 503с.
1369551
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – Москва
1. – 1969. – 447с.
1369552
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – Москва
2. – 1969. – 544с.
1369553
  Слонимский М.Л. Собрание сочинений / М.Л. Слонимский. – Л
2. – 1969. – 464с.
1369554
  Сейфуллина Л.Н. Собрание сочинений / Л.Н. Сейфуллина. – М
3. – 1969. – 400с.
1369555
  Сейфуллина Л.Н. Собрание сочинений / Л.Н. Сейфуллина. – М
4. – 1969. – 431с.
1369556
  Чуковский К.И. Собрание сочинений : в 6 т. / Корней Чуковский. – Москва : Художественная литература
Т. 6 : Статьи 1906-0968 годов. – 1969. – 768 с.
1369557
  Чехов А.П. Собрание сочинений : в 8-ми томах / А.П. Чехов. – Москва : Правда
Т. 3. – 1970. – 512с.
1369558
  Слонимский М.Л. Собрание сочинений / М.Л. Слонимский. – Л
3. – 1970. – 443с.
1369559
  Есенин С. Собрание сочинений : в 3-х т. / С. Есенин. – Москва : Правда. – (Библиотека отечественной классики)
Т. 3. – 1970. – 384 с. : фотопортр.
1369560
  Слонимский М.Л. Собрание сочинений / М.Л. Слонимский. – Л
4. – 1970. – 543с.
1369561
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – Москва
Т. 4 : Рассказы, повести, статьи и фельетоны 1887-1891. – 1970. – 527с.
1369562
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – Москва
5. – 1970. – 527с.
1369563
  Симонов К.М. Собрание сочинений : В 6 т. / Константин Симонов. – Москва : Художественная литература
Т. 6 : Пьесы ; Далеко на Востоке ; Записки молодого человека ; Страницы воспоминаний. – 1970. – 799 с.
1369564
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – Москва
7. – 1970. – 448с.
1369565
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – Москва
8. – 1970. – 512с.
1369566
  Шагинян М.С. Собрание сочинений : В 9-ти томах / М.С. Шагинян. – Москва
Т. 1. – 1971. – 800с.
1369567
  Шолом-Алейхем Собрание сочинений : в 6 т. : пер. с евр. / Шолом-Алейхем; редкол.: М. Бажан [и др.]. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1971. – 624 с.
1369568
  Санд Жорж Собрание сочинений : В 9-ти т.: Пер. с франц. / Санд Жорж; Под общ. ред. И. Лилеевой. – Ленинград : Художественная литература
Т. 1 : Индиана. Валентина. – 1971. – 551с.
1369569
  Шолом-Алейхем Собрание сочинений : в 6 т. : пер. с евр. / Шолом-Алейхем; редкол.: М. Бажан [и др.]. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1971. – 688 с.
1369570
  Шагинян М.С. Собрание сочинений : В 9-ти томах / М.С. Шагинян. – Москва
Т. 2. – 1971. – 840с.
1369571
  Санд Жорж Собрание сочинений : В 9-ти т.: Пер. с франц. / Санд Жорж; Под общ. ред. И. Лилеевой. – Ленинград : Художественная литература
Т. 3 : Жак. Мопра. – 1971. – 592с.
1369572
  Толстой Л.Н. Собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1972. – 352с.
1369573
  Шагинян М.С. Собрание сочинений : В 9-ти томах / М.С. Шагинян. – Москва
Т. 3. – 1972. – 743с.
1369574
  Шолом-Алейхем Собрание сочинений : в 6 т. : пер. с евр. / Шолом-Алейхем; редкол.: М. Бажан [и др.]. – Москва : Художественная литература
Т. 3. – 1972. – 703 с.
1369575
  Санд Жорж Собрание сочинений : В 9-ти т.: Пер. с франц. / Санд Жорж; Под общ. ред. И. Лилеевой. – Ленинград : Художественная литература
Т. 4 : Странствующий подмастерье. Орас. Маркиз де Вильмер. – 1972. – 936с.
1369576
  Санд Жорж Собрание сочинений : В 9-ти т.: Пер. с франц. / Санд Жорж; Под общ. ред. И. Лилеевой. – Ленинград : Художественная литература
Т. 5 : Консуэло. – 1972. – 880 с.
1369577
  Толстой Л.Н. Собрание сочинений : Повести и рассказы 1852-1856 / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1973. – 400с.
1369578
  Толстой Л.Н. Собрание сочинений : Повести и рассказы 1857-1863 гг. / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература
Т. 3. – 1973. – 416с.
1369579
  Толстой Л.Н. Собрание сочинений : в 12-ти томах / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература
Т. 4 : Война и мир. – 1973. – 376 с.
1369580
  Шолом-Алейхем Собрание сочинений : в 6 т. : пер. с евр. / Шолом-Алейхем; редкол.: М. Бажан [и др.]. – Москва : Художественная литература
Т. 4. – 1973. – 703 с.
1369581
  Шагинян М.С. Собрание сочинений : В 9-ти томах / М.С. Шагинян. – Москва
Т. 4. – 1973. – 639с.
1369582
  Шагинян М.С. Собрание сочинений : В 9-ти томах / М.С. Шагинян. – Москва
Т. 5. – 1973. – 607с.
1369583
  Шолом-Алейхем Собрание сочинений : в 6 т. : пер. с евр. / Шолом-Алейхем; редкол.: М. Бажан [и др.]. – Москва : Художественная литература
Т. 5. – 1973. – 679 с.
1369584
  Санд Жорж Собрание сочинений : В 9-ти т.: Пер. с франц. / Санд Жорж; Под общ. ред. И. Лилеевой. – Ленинград : Художественная литература
Т. 6 : Графиня Рудольштадт. Повести и рассказы. – 1973. – 791с.
1369585
  Санд Жорж Собрание сочинений : В 9-ти т.: Пер. с франц. / Санд Жорж; Под общ. ред. И. Лилеевой. – Ленинград : Художественная литература
Т. 7 : Мельник из Анжибо. Пиччинино. – 1973. – 751с.
1369586
  Пудовкин В.И. Собрание сочинений / В.И. Пудовкин. – М
1. – 1974. – 440 с.
1369587
  Роллан Р. Собрание сочинений / Р. Роллан. – Москва : Правда
Т. 1. – 1974. – 432с.
1369588
  Шишков В.Я. Собрание сочинений / В.Я. Шишков. – Москва
Т. 1. – 1974. – 372с.
1369589
  Чернышевский Н.Г. Собрание сочинений / Н.Г. Чернышевский. – Москва : Правда
Т. 1. – 1974. – 464с.
1369590
  Теккерей У. Собрание сочинений : В 12-ти т. / У. Теккерей. – Москва : Художественная литература
Т. 1 : Повести (1838-1841). – 1974. – 640с.
1369591
  Шишков В.Я. Собрание сочинений / В.Я. Шишков. – Москва
Т. 2. – 1974. – 352с.
1369592
  Роллан Р. Собрание сочинений / Р. Роллан. – Москва : Правда
Т. 2. – 1974. – 447с.
1369593
  Пудовкин В.И. Собрание сочинений / В.И. Пудовкин. – М
2. – 1974. – 479 с.
1369594
  Роллан Р. Собрание сочинений / Р. Роллан. – Москва : Правда
Т. 3. – 1974. – 415 с.
1369595
  Шишков В.Я. Собрание сочинений / В.Я. Шишков. – Москва
Т. 3. – 1974. – 368с.
1369596
  Чернышевский Н.Г. Собрание сочинений / Н.Г. Чернышевский. – Москва : Правда
Т. 3. – 1974. – 511с.
1369597
  Чернышевский Н.Г. Собрание сочинений / Н.Г. Чернышевский. – Москва : Правда
Т. 4. – 1974. – 416с.
1369598
  Шишков В.Я. Собрание сочинений / В.Я. Шишков. – Москва
Т. 4. – 1974. – 448с.
1369599
  Роллан Р. Собрание сочинений / Р. Роллан. – Москва : Правда
Т. 4. – 1974. – 358 с.
1369600
  Роллан Р. Собрание сочинений / Р. Роллан. – Москва : Правда
Т. 5. – 1974. – 335 с.
1369601
  Толстой Л.Н. Собрание сочинений : Война и мир / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература
Т. 5. – 1974. – 400с.
1369602
  Шишков В.Я. Собрание сочинений / В.Я. Шишков. – Москва
Т. 5. – 1974. – 480с.
1369603
  Шишков В.Я. Собрание сочинений / В.Я. Шишков. – Москва
Т. 6. – 1974. – 528с.
1369604
  Шолом-Алейхем Собрание сочинений : в 6 т. : пер. с евр. / Шолом-Алейхем; редкол.: М. Бажан [и др.]. – Москва : Художественная литература
Т. 6. – 1974. – 791 с.
1369605
  Шагинян М.С. Собрание сочинений : В 9-ти томах / М.С. Шагинян. – Москва
Т. 6. – 1974. – 808с.
1369606
  Толстой Л.Н. Собрание сочинений : Война и мир / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература
Т. 6. – 1974. – 421с.
1369607
  Соболев Л.С. Собрание сочинений : в 6-ти тт. / Л.С. Соболев ; ред. С.А. Баруздин ; под общ. ред. С.А. Барухдина, Ю.С. Мелентьева, В.О. Перцова и др. – Москва : Художественная литература
Т. 6 : Пьеса. Киносценарий. – 1974. – 432 с. : ил., портр.
1369608
  Роллан Р. Собрание сочинений / Р. Роллан. – Москва : Правда
Т. 6. – 1974. – 462 с.
1369609
  Роллан Р. Собрание сочинений / Р. Роллан. – Москва : Правда
Т. 7. – 1974. – 561 с.
1369610
  Толстой Л.Н. Собрание сочинений : Война и мир / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература
Т. 7. – 1974. – 400с.
1369611
  Шагинян М.С. Собрание сочинений : В 9-ти томах / М.С. Шагинян. – Москва
Т. 7. – 1974. – 663с.
1369612
  Шишков В.Я. Собрание сочинений / В.Я. Шишков. – Москва
Т. 7. – 1974. – 480с.
1369613
  Шишков В.Я. Собрание сочинений / В.Я. Шишков. – Москва
Т. 8. – 1974. – 528с.
1369614
  Толстой Л.Н. Собрание сочинений : Анна Каренина роман в восьми частях / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература
Т. 8. – 1974. – 478с.
1369615
  Роллан Р. Собрание сочинений / Р. Роллан. – Москва : Правда
Т. 8. – 1974. – 484 с.
1369616
  Роллан Р. Собрание сочинений / Р. Роллан. – Москва : Правда
Т. 9. – 1974. – 657с.
1369617
  Санд Жорж Собрание сочинений : В 9-ти т.: Пер. с франц. / Санд Жорж; Под общ. ред. И. Лилеевой. – Ленинград : Художественная литература
Т. 9 : Снеговик. Нанон. – 1974. – 767с.
1369618
  Шишков В.Я. Собрание сочинений / В.Я. Шишков. – Москва
Т. 9. – 1974. – 464с.
1369619
  Шишков В.Я. Собрание сочинений / В.Я. Шишков. – Москва
Т. 10. – 1974. – 544с.
1369620
  Ауэзов М.О. Собрание сочинений : в 5-ти тт. / М.О. Ауэзов ; ред. кол.: Л.Ауэзова [и др.] ; [сост. и примеч. Л. Ауэзовой]. – Москва : Художественная литература
Т. 5 : Литературно-критические и публицистические статьи 1936-1961 годов. – 1975. – 568 с. : ил., 1 л. портр.
1369621
  Шагинян М.С. Собрание сочинений : В 9-ти томах / М.С. Шагинян. – Москва
Т. 9. – 1975. – 517с.
1369622
  Толстой Л.Н. Собрание сочинений : Анна Каренина роман в восьми частях / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература
Т. 9. – 1975. – 447с.
1369623
  Толстой Л.Н. Собрание сочинений : Повести и рассказы 1872-1903 / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература
Т. 10. – 1975. – 432с.
1369624
  Толстой Л.Н. Собрание сочинений : Воскресение / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература
Т. 11. – 1975. – 488с.
1369625
  Чиковани Г.С. Собрание сочинений : в 2-х т. / Григол Чиковани ; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани
1. – 1976. – 518 с.
1369626
  Чиковани Г.С. Собрание сочинений : в 2-х т. / Григол Чиковани ; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани
2. – 1976. – 472 с.
1369627
  Пудовкин И В. Собрание сочинений / И В. Пудовкин, . – М
3. – 1976. – 552с.
1369628
  Толстой Л.Н. Собрание сочинений : Пьесы Повенсти и рассказы1903-1905 / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература
Т. 12. – 1976. – 558с.
1369629
  Серебрякова Г.И. Собрание сочинений : в 6-ти томах / Г.И. Серебрякова. – Москва : Художественная литература
Т. 1 : Юность Маркса : роман. – 1977. – 576с.
1369630
  Пермяк Е.А. Собрание сочинений : в 4-х томах / Е.А. Пермяк. – Свердловск
Т. 1. – 1977. – 543с.
1369631
  Щипачев С.П. Собрание сочинений / С.П. Щипачев. – Москва : Художественная литература
Т.3. – 1977. – 254с.
1369632
  Платонов А.П. Собрание сочинений / А.П. Платонов. – М., 1978. – 542с.
1369633
  Пермитин Е.Н. Собрание сочинений / Е.Н. Пермитин. – Москва
1. – 1978. – 671с.
1369634
  Ручьев Б.А. Собрание сочинений / Б.А. Ручьев. – Москва
Том 1. – 1978. – 287с.
1369635
  Ручьев Б.А. Собрание сочинений / Б.А. Ручьев. – Москва
Том 2. – 1978. – 287с.
1369636
  Пермяк Е.А. Собрание сочинений : в 4-х томах / Е.А. Пермяк. – Свердловск
Т. 2. – 1978. – 608с.
1369637
  Серебрякова Г.И. Собрание сочинений : в 6-ти томах / Г.И. Серебрякова. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Похищение огня : роман. Кн. 1. – 1978. – 463с.
1369638
  Серебрякова Г.И. Собрание сочинений : в 6-ти томах / Г.И. Серебрякова. – Москва : Художественная литература
Т. 3 : Похищение огня : роман. Кн. 2. – 1978. – 423с.
1369639
  Стендаль Собрание сочинений : в 12-ти томах / Стендаль. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т.3. – 1978. – 367 с.
1369640
  Стендаль Собрание сочинений : в 12-ти томах / Стендаль. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т.4. – 1978. – 510 с.
1369641
  Стендаль Собрание сочинений : в 12-ти томах / Стендаль. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т.5. – 1978. – 399с.
1369642
  Стендаль Собрание сочинений : в 12-ти томах / Стендаль. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т.8. – 1978. – 448 с.
1369643
  Стендаль Собрание сочинений : в 12-ти томах / Стендаль. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т.9. – 1978. – 414 с.
1369644
  Стендаль Собрание сочинений : в 12-ти томах / Стендаль. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т.10. – 1978. – 446 с.
1369645
  Стендаль Собрание сочинений : в 12-ти томах / Стендаль. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т.11. – 1978. – 384 с.
1369646
  Стендаль Собрание сочинений : в 12-ти томах / Стендаль. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т.12. – 1978. – 432 с.
1369647
  Симонов К.М. Собрание сочинений : В 10-ти т. / К.М. Симонов. – Москва
Т. 1 : Стихотворения. Поэмы. Вольные переводы. – 1979. – 670с.
1369648
  Пермитин Е.Н. Собрание сочинений / Е.Н. Пермитин. – Москва
2. – 1979. – 863с.
1369649
  Пермяк Е.А. Собрание сочинений : в 4-х томах / Е.А. Пермяк. – Свердловск
Т. 3. – 1979. – 560с.
1369650
  Пермяк Е.А. Собрание сочинений : в 4-х томах / Е.А. Пермяк. – Свердловск
Т. 4. – 1979. – 479с.
1369651
  Серебрякова Г.И. Собрание сочинений : в 6-ти томах / Г.И. Серебрякова. – Москва : Художественная литература
Т. 4 : Вершины жизни. Предшествие: романы. – 1979. – 815с.
1369652
  Серебрякова Г.И. Собрание сочинений : в 6-ти томах / Г.И. Серебрякова. – Москва : Художественная литература
Т. 5 : Женщины французской революции. Одна из вас. О других и о себе. – 1979. – 512с.
1369653
  Симонов К.М. Собрание сочинений : В 10-ти т. / К.М. Симонов. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Дни и ночи: Повесть: Рассказы, 1943-1945. – 1980. – 622с.
1369654
  Симонов К.М. Собрание сочинений : В 10-ти т. / К.М. Симонов. – Москва : Художественная литература
Т. 3 : Пьесы, 1946-1961; Дым Отечества: Повесть; Товарищ по оружию: Роман; Случай с Полыниным: Повесть. – 1980. – 630с.
1369655
  Толстой Л.Н. Собрание сочинений : в 12 т. / Л.Н. Толстой. – Москва : Современник
Т. 3 : Повести и рассказы 18567-1903. – 1980. – 700 с. – Миниатюрное издание
1369656
  Толстой Л.Н. Собрание сочинений : в 12 т. / Л.Н. Толстой. – Москва : Современник
Т. 4 : Война и мир, т. 1. – 1980. – 638 с. – Миниатюрное издание
1369657
  Пермитин Е.Н. Собрание сочинений / Е.Н. Пермитин. – Москва
4. – 1980. – 447с.
1369658
  Толстой Л.Н. Собрание сочинений : в 12 т. / Л.Н. Толстой. – Москва : Современник
Т. 5 : Война и мир, т. 2. – 1980. – 669 с. – Миниатюрное издание
1369659
  Толстой Л.Н. Собрание сочинений : в 12 т. / Л.Н. Толстой. – Москва : Современник
Т. 6 : Война и мир, т. 3. – 1980. – 704 с. – Миниатюрное издание
1369660
  Серебрякова Г.И. Собрание сочинений : в 6-ти томах / Г.И. Серебрякова. – Москва : Художественная литература
Т. 6 : О других и о себе. Из покаления в поколение. Незатейливый узор. – 1980. – 591с.
1369661
  Толстой Л.Н. Собрание сочинений : в 12 т. / Л.Н. Толстой. – Москва : Современник
Т. 7 : Война и мир, т. 4. – 1980. – 669 с. – Миниатюрное издание
1369662
  Толстой Л.Н. Собрание сочинений : в 12 т. / Л.Н. Толстой. – Москва : Современник
Т. 8 : Анна Каренина : роман в 8 ч. Ч. 1-4. – 1980. – 800 с. – Миниатюрное издание
1369663
  Толстой Л.Н. Собрание сочинений : в 12 т. / Л.Н. Толстой. – Москва : Современник
Т. 10 : Повести и рассказы 1872-1903. – 1980. – 732 с. – Миниатюрное издание
1369664
  Толстой Л.Н. Собрание сочинений : в 12 т. / Л.Н. Толстой. – Москва : Современник
Т. 11 : Воскресение : роман. – 1980. – 828 с. – Миниатюрное издание
1369665
  Толстой Л.Н. Собрание сочинений : в 12 т. / Л.Н. Толстой. – Москва : Современник
Т. 12 : Пьесы. Повести и рассказы 1903-1905. – 1980. – 892 с. – Миниатюрное издание
1369666
  Стивенсон Р.Л. Собрание сочинений : в пяти томах / Р.Л. Стивенсон. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т.1. – 1981. – 494с.
1369667
  Снегин Д.Ф. Собрание сочинений / Д.Ф. Снегин. – Алма-Ата
Т. 1. – 1981. – 543 с.
1369668
  Снегин Д.Ф. Собрание сочинений / Д.Ф. Снегин. – Алма-Ата
Т. 2. – 1981. – 536 с.
1369669
  Стивенсон Р.Л. Собрание сочинений : в пяти томах / Р.Л. Стивенсон. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т.2. – 1981. – 400 с.
1369670
  Стивенсон Р.Л. Собрание сочинений : в пяти томах / Р.Л. Стивенсон. – Москва : Права людини. – (Библиотека "Огонек")
Т.3. – 1981. – 590 с.
1369671
  Стивенсон Р.Л. Собрание сочинений : в пяти томах / Р.Л. Стивенсон. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т.4. – 1981. – 464 с.
1369672
  Симонов К.М. Собрание сочинений : В 10-ти т. / К.М. Симонов. – Москва : Художественная литература
Т. 4 : Живые и мертвые: Роман в 3-х кн. Кн. 1. Живые и мертвые. – 1981. – 431 с.
1369673
  Симонов К.М. Собрание сочинений : В 10-ти т. / К.М. Симонов. – Москва : Художественная литература
Т. 5 : Живые и мертвые: Роман. В 3-х кн. Кн.2. Солдатами не рождаются. – 1981. – 647 с.
1369674
  Стивенсон Р.Л. Собрание сочинений : в пяти томах / Р.Л. Стивенсон. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т.5. – 1981. – 400 с.
1369675
  Симонов К.М. Собрание сочинений : В 10-ти т. / К.М. Симонов. – Москва : Художественная литература
Т. 6 : Живые и мертвые: Роман в 3-х т. Кн. 3. Последнее лето. – 1981. – 519 с.
1369676
  Снегин Д.Ф. Собрание сочинений / Д.Ф. Снегин. – Алма-Ата
Т. 3. – 1982. – 342 с.
1369677
  Симонов К.М. Собрание сочинений : В 10-ти т. / К.М. Симонов. – Москва : Художественная литература
Т. 7 : Так называемая личная жизнь /из записок Лопатина/: Роман в трех повестях; Четыре шага; Двадцать дней без войны; Мы не увидимся с тобой... – 1982. – 558с.
1369678
  Симонов К.М. Собрание сочинений : В 10-ти т. / К.М. Симонов. – Москва : Художественная литература
Т. 8 : Разные дни войны: Дневник писателя. Т. 1. 1941 г. – 1982. – 479с.
1369679
  Роллан Р. Собрание сочинений : в 9 т. ; [пер. с фр.] / Ромен Роллан ; [под ред. Н.М. Любимова; Ил. Ф.Мазереля, С.Бродского]. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек" : Зарубежная классика)
Т. 1 : [Жан-Кристоф : роман. Кн.1]. – 1983. – 400 с., 5л. ил., цв.ил.
1369680
  Шундик Н.Е. Собрание сочинений : в 4-х т. / Н.Е. Шундик. – М.
Т. 1. – 1983. – 508с.
1369681
  Шишков В.Я. Собрание сочинений / В.Я. Шишков. – Москва
Т. 1. – 1983. – 367с.
1369682
  Шишков В.Я. Собрание сочинений / В.Я. Шишков. – Москва
Т. 2. – 1983. – 367с.
1369683
  Роллан Р. Собрание сочинений : в 9 т. ; [пер. с фр.] / Ромен Роллан ; [под ред. Н.М. Любимова; Ил. Ф.Мазереля, С.Бродского]. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек" : Зарубежная классика)
Т. 2 : [Жан-Кристоф : роман. Кн. 4-5]. – 1983. – 447 с., 4л. ил.
1369684
  Роллан Р. Собрание сочинений : в 9 т. ; [пер. с фр.] / Ромен Роллан ; [под ред. Н.М. Любимова; Ил. Ф.Мазереля, С.Бродского]. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек" : Зарубежная классика)
Т. 3 : [Жан-Кристоф : роман. Кн.6-8]. – 1983. – 447 с., 4л. ил., цв.ил.
1369685
  Шишков В.Я. Собрание сочинений / В.Я. Шишков. – Москва
Т. 3. – 1983. – 367с.
1369686
  Шишков В.Я. Собрание сочинений / В.Я. Шишков. – Москва
Т. 4. – 1983. – 367с.
1369687
  Роллан Р. Собрание сочинений : в 9- т. ; [пер. с фр.] / Ромен Роллан ; [под ред. Н.М. Л.бимова]. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек" : Зарубежная классика)
Т. 4 : [Жан-Кристоф. Кн. 9 -10]. – 1983. – 352 с.
1369688
  Проскурин П.Л. Собрание сочинений / П.Л. Проскурин. – М.
Т. 4. – 1983. – 752с.
1369689
  Проскурин П.Л. Собрание сочинений / П.Л. Проскурин. – М.
Т. 5. – 1983. – 783с.
1369690
  Роллан Р. Собрание сочинений : в 9 т.; [пер. с фр.] / Ромен Роллан ; [под ред. Н.М. Любимова]. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек" : Зарубежная классика)
Т. 5 : [Кола Брюньон : роман ; Лилюли : сатирическая пьеса ; Пьер и Люс : повесть]. – 1983. – 335 с., 4л. ил., цв.ил.
1369691
  Снегин Д.Ф. Собрание сочинений / Д.Ф. Снегин. – Алма-Ата
Т. 5. – 1983. – 574 с.
1369692
  Шишков В.Я. Собрание сочинений / В.Я. Шишков. – Москва
Т. 5. – 1983. – 367с.
1369693
  Шишков В.Я. Собрание сочинений / В.Я. Шишков. – Москва
Т. 6. – 1983. – 528 с.
1369694
  Роллан Р. Собрание сочинений : в 9 т. ; [пер. с фр.] / Ромен Роллан ; [под ред. Н.М. Любимова]. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек" : Зарубежная классика)
Т. 6 : [Очарованная душа : роман. Кн.1-2]. – 1983. – 464 с.
1369695
  Роллан Р. Собрание сочинений : в 9 т. ; [пер. с фр.] / Ромен Роллан ; [под ред. Н.М. Любимова]. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек" : Зарубежная классика)
Т. 7 : [Очарованная душа: Кн.3, 4 Т.1]. – 1983. – 592 с.
1369696
  Шишков В.Я. Собрание сочинений / В.Я. Шишков. – Москва
Т. 7. – 1983. – 367с.
1369697
  Шишков В.Я. Собрание сочинений / В.Я. Шишков. – Москва
Т. 8. – 1983. – 367с.
1369698
  Роллан Р. Собрание сочинений : в 9 т. ; [пер. с фр.] / Ромен Роллан ; [под общ. ред. Н.М. Любимова]. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек" : Зарубежная классика)
Т. 8 : [Очарованная душа : роман. Кн. 4]. – 1983. – 495 с.
1369699
  Роллан Р. Собрание сочинений : в 9 т. ; [пер. с фр.] / Ромен Роллан ; [под общ. ред. Н.М. Любимова]. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек" : Зарубежная классика)
Т. 9 : [Драмы революции / послесл. Пузикова. С.414-457]. – 1983. – 462 с., 4 л. ил.


  Содерж.: Четырнадцатое июля. Дантон. Робеспьер.
1369700
  Симонов К.М. Собрание сочинений : в 10-ти т. / К.М. Симонов. – Москва : Художественная литература
Т. 9 : Разные дни войны: Дневник писателя. Т. 2. 1942-1945 гг. – 1983. – 688с.
1369701
  Платонов А.П. Собрание сочинений / А.П. Платонов. – М., 1984. – 463с.
1369702
  Шукшин В.М. Собрание сочинений / В.М. Шукшин. – М
1. – 1984. – 702с.
1369703
  Югов А.К. Собрание сочинений : в 4-х томах / А.К. Югов. – Москва
Т. 1. – 1984. – 685с.
1369704
  Яшин А.Я. Собрание сочинений : в 3-х томах / А.Я. Яшин. – Москва
Т. 1. – 1984. – 639с.
1369705
  Югов А.К. Собрание сочинений : в 4-х томах / А.К. Югов. – Москва
Т. 2. – 1984. – 448с.
1369706
  Стельмах М. Собрание сочинений / М. Стельмах. – Москва
3. – 1984. – 688с.
1369707
  Стельмах М. Собрание сочинений / М. Стельмах. – Москва
4. – 1984. – 695с.
1369708
  Стельмах М. Собрание сочинений / М. Стельмах. – Москва
5. – 1984. – 608с.
1369709
  Толстой Л.Н. Собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – Москва
Т. 8. – 1984. – 431с.
1369710
  Симонов К.М. Собрание сочинений : в 10-ти т. / К.М. Симонов. – Москва : Художественная литература
Т. 10 : Далеко на Востоке. Япония. 46. Воспоминания. – 1984. – 624с.
1369711
  Соколов-Микитов Собрание сочинений : в 4-х томах / Соколов-Микитов. – Л.
Т. 1. – 1985. – 527с.
1369712
  Рыленков Н.И. Собрание сочинений / Н.И. Рыленков. – Москва
1. – 1985. – 447с.
1369713
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – М
Т. 1. – 1985. – 351с.
1369714
  Чивилихин В.А. Собрание сочинений / В.А. Чивилихин. – М.
1. – 1985. – 526с.
1369715
  Чивилихин В.А. Собрание сочинений / В.А. Чивилихин. – М.
2. – 1985. – 607с.
1369716
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – М
Т. 2. – 1985. – 384с.
1369717
  Шукшин В.М. Собрание сочинений / В.М. Шукшин. – М
2. – 1985. – 591с.
1369718
  Рыленков Н.И. Собрание сочинений / Н.И. Рыленков. – Москва
2. – 1985. – 527с.
1369719
  Рождественский Р.И. Собрание сочинений : в 3-х томах / Р.И. Рождественский. – М
Т. 2. – 1985. – 528с.
1369720
  Платонов А.П. Собрание сочинений / А.П. Платонов. – Москва
Т. 2. – 1985. – 525с.
1369721
  Яшин А.Я. Собрание сочинений : в 3-х томах / А.Я. Яшин. – Москва
Т. 2. – 1985. – 671с.
1369722
  Платонов А.П. Собрание сочинений / А.П. Платонов. – Москва
Т. 3. – 1985. – 574с.
1369723
  Рождественский Р.И. Собрание сочинений : в 3-х томах / Р.И. Рождественский. – Москва : Художественная литература
Т. 3. – 1985. – 575 с.
1369724
  Рыленков Н.И. Собрание сочинений / Н.И. Рыленков. – Москва
3. – 1985. – 544с.
1369725
  Шукшин В.М. Собрание сочинений : в 3-х томах / В.М. Шукшин. – М
Т. 3. – 1985. – 671с.
1369726
  Югов А. Собрание сочинений : в 4-х томах / А. Югов. – Москва
Т. 3. – 1985. – 464с.
1369727
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – М
Т. 3. – 1985. – 462с.
1369728
  Чивилихин В.А. Собрание сочинений / В.А. Чивилихин. – М.
3. – 1985. – 719с.
1369729
  Чивилихин В.А. Собрание сочинений : в 4-х томах / В.А. Чивилихин. – М.
Т. 4, кн. 2. – 1985. – 701с.
1369730
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – М
Т. 4. – 1985. – 462с.
1369731
  Югов А.К. Собрание сочинений : в 4-х томах / А.К. Югов. – Москва
Т. 4. – 1985. – 512с.
1369732
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – М
Т. 5. – 1985. – 431с.
1369733
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – М
Т. 7. – 1985. – 414с.
1369734
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – М
Т. 8. – 1985. – 430с.
1369735
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – М
Т. 9. – 1985. – 447с.
1369736
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – М
Т. 10. – 1985. – 432с.
1369737
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – Москва : Правда
Т. 11. – 1985. – 415с.
1369738
  Симонов К.М. Собрание сочинений : в 10-ти т. / К.М. Симонов. – Москва : Художественная литература
Т.11 (доп.) : Очерки и публицистика. Статьи и заметки о литературе и искусстве. – 1985. – 647с.
1369739
  Чехов А.П. Собрание сочинений / А.П. Чехов. – Москва
Т. 12. – 1985. – 448с.
1369740
  Шагинян М.С. Собрание сочинений / М.С. Шагинян. – М
Т. 1. – 1986. – 720с.
1369741
  Чехов А.П. Собрание сочинений : в 8 т. / А.П. Чехов ; [под общ. ред. М.П. Еремина]. – Москва : Современник
Т. 1 : Рассказы и фельетоны, 1880-1884. – 1986. – 636, [1] с. – Миниатюрное издание
1369742
  Чехов А.П. Собрание сочинений : в 8 т. / А.П. Чехов ; [под общ. ред. М.П. Еремина]. – Москва : Современник
Т. 2 : Рассказы и повести, 1885-1886. – 1986. – 764 с. – Миниатюрное издание
1369743
  Шагинян М.С. Собрание сочинений / М.С. Шагинян. – М
Т. 2. – 1986. – 783с.
1369744
  Соколов-Микитов Собрание сочинений : в 4-х томах / Соколов-Микитов. – Л.
Т. 2. – 1986. – 478с.
1369745
  Соколов-Микитов Собрание сочинений : в 4-х томах / Соколов-Микитов. – Л.
Т. 3. – 1986. – 590с.
1369746
  Чехов А.П. Собрание сочинений : в 8 т. / А.П. Чехов ; [под общ. ред. М.П. Еремина]. – Москва : Современник
Т. 3 : Рассказы, 1886-1887. – 1986. – 734, [1] с. – Миниатюрное издание
1369747
  Яшин А.Я. Собрание сочинений : в 3-х томах / А.Я. Яшин. – Москва
Т. 3. – 1986. – 415с.
1369748
  Чехов А.П. Собрание сочинений : в 8 т. / А.П. Чехов ; [под общ. ред. М.П. Еремина]. – Москва : Современник
Т. 4 : Рассказы, повести, статьи и фельетоны [1887-1891 гг.]. – 1986. – 796, [1] с. – Миниатюрное издание
1369749
  Чехов А.П. Собрание сочинений : в 8 т. / А.П. Чехов ; [под общ. ред. М.П. Еремина]. – Москва : Современник
Т. 5 : Рассказы и повести, 1891-1895. – 1986. – 767 с. – Миниатюрное издание
1369750
  Стаднюк И.Ф. Собрание сочинений / И.Ф. Стаднюк. – М.
Т. 5. – 1986. – 350с.
1369751
  Чехов А.П. Собрание сочинений : в 12-ти т. / А.П. Чехов. – Москва : Наука
Т. 6. – 1986. – 464 с.
1369752
  Чехов А.П. Собрание сочинений : в 8 т. / А.П. Чехов ; [под общ. ред. М.П. Еремина]. – Москва : Современник
Т. 6 : Рассказы и повести 1895-1903. – 1986. – 734, [1] с. – Миниатюрное издание
1369753
  Чехов А.П. Собрание сочинений : в 8 т. / А.П. Чехов ; [под общ. ред. М.П. Еремина]. – Москва : Современник
Т. 7 : Драматические произведения. – 1986. – 639 с. – Миниатюрное издание
1369754
  Чехов А.П. Собрание сочинений : в 8 т. / А.П. Чехов ; [под общ. ред. М.П. Еремина]. – Москва : Современник
Т. 8 : Остров Сахалин : из путевых записок / [послесл. М. Еремина, с. 643-730]. – 1986. – 732, [2] с. – Миниатюрное издание
1369755
  Шамякин И.П. Собрание сочинений : в 6-ти т. / И.П. Шамякин; пер. с белорус. – Ленинград : Художественная литература, Л О
Т. 1. – 1987. – 493 с.
1369756
  Шамякин И.П. Собрание сочинений : в 6-ти т. / И.П. Шамякин; пер. с белорус. – Ленинград : Художественная литература, Л О
Т. 2. – 1987. – 510 с.
1369757
  Шамякин И.П. Собрание сочинений : в 6-ти т. / И.П. Шамякин; пер. с белорус. – Ленинград : Художественная литература, Л О
Т. 3. – 1987. – 557 с.
1369758
  Шагинян М.С. Собрание сочинений / М.С. Шагинян. – Москва
Т. 3. – 1987. – 814 с.
1369759
  Попов В.Ф. Собрание сочинений : в 4-х томах / В.Ф. Попов. – М
Т. 3. – 1987. – 477с.
1369760
  Соколов-Микитов Собрание сочинений : в 4-х томах / Соколов-Микитов. – Л.
Т. 4. – 1987. – 448с.
1369761
  Шагинян М.С. Собрание сочинений / М.С. Шагинян. – Москва
Т. 4. – 1987. – 814 с.
1369762
  Симонов К.М. Собрание сочинений : В 10-ти т. / К.М. Симонов. – Москва : Художественная литература
Т. 12 (доп.) : Письма, 1943-1979. – 1987. – 590с.
1369763
  Остин Д. Собрание сочинений : Пер. с англ.: В 3-х т. / Д. Остин. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-00303-4
Т. 1 : Чувство и чувствительность; Гордость и предубеждение. – 1988. – 750с.
1369764
  Шолом-Алейхем Собрание сочинений : в 6 т. : пер. с евр. / Шолом-Алейхем ; [редкол.: Г. Бакланов и др. ; сост., вступ. ст., примеч. М. Беленького. – Москва : Художественная литература
Т. 1 : Романы, новеллы. – 1988. – 606 с.
1369765
  Шолом-Алейхем Собрание сочинений : в 6 т. : пер. с евр. / Шолом-Алейхем ; [редкол.: Г. Бакланов и др. ; сост., примеч. М. Беленького]. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-00217-3
Т. 2 : Повести, новеллы. – 1988. – 574 с.
1369766
  Остин Д. Собрание сочинений : Пер. с англ.: В 3-х т. / Д. Остин. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-00303-4
Т. 2 : Нортенгерское аббатство /Коммент. Н. Демуровой, Н. Михальской. – 1988. – 670с.
1369767
  Сладков Н.И. Собрание сочинений : в 3-х томах / Н.И. Сладков. – Ленинград
Т. 2. – 1988. – 349с.
1369768
  Шамякин И.П. Собрание сочинений : в 6-ти т. / И.П. Шамякин; пер. с белорус. – Ленинград : Художественная литература, Л О
Т. 4. – 1988. – 472 с.
1369769
  Шамякин И.П. Собрание сочинений : в 6-ти т. / И.П. Шамякин; пер. с белорус. – Ленинград : Художественная литература, Л О
Т. 5. – 1988. – 560 с.
1369770
  Шагинян М.С. Собрание сочинений / М.С. Шагинян. – Москва
Т. 5. – 1988. – 878 с.
1369771
  Шагинян М.С. Собрание сочинений / М.С. Шагинян. – Москва
Т. 6. – 1988. – 653 с.
1369772
  Шамякин И.П. Собрание сочинений : в 6-ти т. / И.П. Шамякин; пер. с белорус. – Ленинград : Художественная литература, Л О
Т. 6. – 1988. – 544 с.
1369773
  Шагинян М.С. Собрание сочинений / М.С. Шагинян. – М
Т. 7. – 1988. – 588с.
1369774
  Стейнбек Джон Собрание сочинений / Стейнбек Джон. – Москва
Т. 1. – 1989. – 398с.
1369775
  Остин Д. Собрание сочинений : Пер с англ.: В 3-х т. / Д. Остин. – М. : Художественная литература. – ISBN ISBN 5-280-00303-4
Т. 3 : Эмма /Сост. и коммент. Е. Гениевой; Ил. Ч. Брока и др. – 1989. – 667с.
1369776
  Шолом-Алейхем Собрание сочинений : в 6 т. : пер. с евр. / Шолом-Алейхем ; [редкол.: Г. Бакланов и др. ; сост., примеч. М. Беленького]. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-00799-4
Т. 3 : Роман, повесть. – 1989. – 466с.
1369777
  Шолом-Алейхем Собрание сочинений : в 6 т. : пер. с евр. / Шолом-Алейхем ; [редкол.: Г. Бакланов и др. ; сост., примеч. М. Беленького]. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-00800-1
Т. 4 : Монологи; Рассказы для детей; Повесть. – 1989. – 654 с.
1369778
  Шагинян М.С. Собрание сочинений / М.С. Шагинян. – Москва
Т. 8. – 1989. – 733 с.
1369779
  Шагинян М.С. Собрание сочинений / М.С. Шагинян. – Москва
Т. 9. – 1989. – 765 с.
1369780
  Франко И.Я. Собрание сочинений : В 3-х т. / И.Я. Франко. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5280011320
Т. 2 : Рассказы. – 1990. – 510с.
1369781
  Шолом-Алейхем Собрание сочинений : в 6 т. :пер. с евр. / Шолом-Алейхем; Шолом Алейхем ; [редкол.: Г. Бакланов и др. ; сост. и примеч. М. Беленького]. – Москва : Художественная литература
Т. 5 : Рассказы. Повести. – 1990. – 559 с.
1369782
  Шолом-Алейхем Собрание сочинений : в 6 т. : пер. с евр. / Шолом-Алейхем ; [редкол.: Г. Бакланов и др.; сост., примеч. М. Беленького]. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-01136-3
Т. 6 : Пьесы; Заметки о литературе; Воспоминания; Письма. – 1990. – 493 с.
1369783
  Шефнер В.С. Собрание сочинений / В.С. Шефнер. – Л.
1. – 1991. – 414с.
1369784
  Слуцкий Б.А. Собрание сочинений : в 3-х т. / Б.А. Слуцкий. – М.
Т. 1. – 1991. – 541с.
1369785
  Слуцкий Б.А. Собрание сочинений : в 3-х т. / Б.А. Слуцкий. – М.
Т. 2. – 1991. – 573с.
1369786
  Шефнер В.С. Собрание сочинений / В.С. Шефнер. – Л.
2. – 1991. – 622с.
1369787
  Слуцкий Б.А. Собрание сочинений : в 3-х т. / Б.А. Слуцкий. – М.
Т. 3. – 1991. – 541с.
1369788
  Рид Собрание сочинений : В 8-ми т. / Рид, Майн. – Москва : Пресса
Т. 3. – 1992. – 365с.
1369789
  Салиас Собрание сочинений : в 5-и томах / Салиас, Турнемир Е.А. де. – М.
Т. 3. – 1993. – 320с.
1369790
  Салиас Собрание сочинений : в 5-и томах / Салиас, Турнемир Е.А. де. – М.
Т. 4. – 1993. – 368с.
1369791
  Розанов В.В. Собрание сочинений / В.В. Розанов. – М, 1995. – 558с.
1369792
  Довлатов Сергей Собрание сочинений : В 4-х томах / Довлатов Сергей; Сост. А.Ю.Арьев. – Санкт-Петербург : Азбука. – ISBN 5-267-00386-7
Том 1. – 2001. – 400с.
1369793
  Довлатов Сергей Собрание сочинений / Довлатов Сергей. – Санкт-Петербург : Издательство "Азбука". – ISBN 5-267-00386-7
Т.2. – 2001. – 496с.
1369794
  Ерофеев В. Собрание сочинений : В 2-х томах / В. Ерофеев. – Москва : Вагриус. – ISBN 5-264-00707-1(т.2)
Т.2 : Записки психопата. Благая весть. Проза из журнала "Вече". Моя маленькая лениниана. Интервью. Из записных книжек. – 2001. – 384с.
1369795
  Довлатов Сергей Собрание сочинений / Довлатов Сергей. – Санкт-Петербург : Издательство "Азбука". – ISBN 5-267-00386-7
Т.3. – 2001. – 460с.
1369796
  Довлатов Сергей Собрание сочинений / Довлатов Сергей. – Санкт-Петербург : Издательство "Азбука". – ISBN 5-267-00386-7
Т.4. – 2001. – 400с.
1369797
  Аверинцев С. Собрание сочинений : Связь времен / Сергей Аверинцев; Под ред. Н.П. Аверинцевой и К.Б. Сигова. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 448с. – ISBN 966-7888-84-3
1369798
  Аверинцев С. Собрание сочинений : София-Логос. Словарь / Сергей Аверинцев; Под ред. Н.П. Аверинцевой и К.Б. Сигова. – Київ : Дух і Літера, 2006. – 912с. – ISBN 966-378-008-8
1369799
  Афанасьев-Чужбинский А.С. Собрание сочинений Александра Степановича Афанасьева (Чужбинского) : в 9 т. / под ред. П.В. Быкова. – Санкт-Петербург : Книгоизд. Герман Гоппе
Т. 6 : Отрывки, очерки, рассказы. Смесь. – 1891. – 409, VII c. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л. - Изд. на укр. яз. в транслитерации символоми рус. яз. старой орфографии


  Из содержания: Голый слуга: малоpоссийская сказка ; Стаpинные малоpусские думы [в пpозе]: Пpо Ивана Коновченка; Пpо Самойла Кушку; О тpех бpатьях; Бандуpист / [Авт. записи и лит. обp. О.С. Афанасьев-Чужбинский]. - На укр. яз. в транслитерации символоми ...
1369800
  Афанасьев-Чужбинский А.С. Собрание сочинений Александра Степановича Афанасьева (Чужбинского) : в 9 т. / под ред. П.В. Быкова. – Санкт-Петербург : Книгоизд. Герман Гоппе
Т. 9 : Стихотворения. Словарь Малорусского наречия. – 1892. – II, [1], IV, 464, VII с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л. - Изд. на укр. яз. в транслитерации символоми рус. яз. старой орфографии. - Конволют. - К изд. приплетена отд. вырезка из т. 4: Неудачное свидание / А.С. Афанасьев (Чужбинский)


  Из содер.: Що було на сеpці [віpші]. - Остальные произ. на рус. яз. - Алфавитный указатель к девяти томам собpания сочинений А.С. Афанасьева (Чужбинского): с. I-VII. - Доп. к библиогр. сочинений А.С. Афанасьева (Чужбинского): с. [1]
1369801
  Шундик Н.Е. Собрание сочинений в 4-х т. / Н.Е. Шундик. – Москва
2. – 1983. – 494с.
1369802
  Шундик Н.Е. Собрание сочинений в 4-х т. / Н.Е. Шундик. – Москва
3. – 1984. – 528с.
1369803
  Шундик Н.Е. Собрание сочинений в 4-х т. / Н.Е. Шундик. – Москва
4. – 1984. – 527с.
1369804
  Петефи Ш. Собрание сочинений в 4-х томах / Ш. Петефи. – Москва
2. – 1952. – 496с.
1369805
  Платон Собрание сочинений в 4-х томах / Платон. – Москва, 1970. – 613с.
1369806
  Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений в 4-х томах = Стихотворения 1828-1841 / М.Ю. Лермонтов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Ленинград : Наука
Т. 1. – 1979. – 656с.
1369807
  Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений в 4-х томах : Поэмы / М.Ю. Лермонтов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Ленинград : Наука
Т. 2. – 1980. – 575с.
1369808
  Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений в 4-х томах : Драмы / М.Ю. Лермонтов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Ленинград : Наука
Т. 3. – 1980. – 623с.
1369809
  Пермитин Е.Н. Собрание сочинений в 4-х томах / Е.Н. Пермитин. – Москва
3. – 1980. – 306с.
1369810
  Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений в 4-х томах : Проза. Письма / М.Ю. Лермонтов. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Наука
Т. 4. – 1981. – 591с.
1369811
  Стаднюк И Собрание сочинений в 4-х томах. / И Стаднюк. – М.
1. – 1982. – 444с.
1369812
  По Э. Собрание сочинений в 4-х томах. / Э. По. – Москва
1. – 1993. – 384 с.
1369813
  Солоухин В.А. Собрание сочинений в 4-х тт. / В.А. Солоухин. – М, 1984. – 519с.
1369814
  Солоухин В.А. Собрание сочинений в 4 тт / В.А. Солоухин. – Москва : Художественная литература
Т.2. – 1984. – 527 с.
1369815
  Солоухин В.А. Собрание сочинений в 4 тт. / В.А. Солоухин. – Москва : Художественная литература
Т.1 : Стихотворения. Лирические повести. – 1983. – 640 с.
1369816
  Стельмах М. Собрание сочинений в 5-ти т. / М. Стельмах. – Москва
2. – 1984. – 592с.
1369817
  Стельмах М. Собрание сочинений в 5-ти томах / М. Стельмах. – Москва
1. – 1983. – 663с.
1369818
  Чаковский А.Б. Собрание сочинений в 6-ти т. : в 6-ти томах / А.Б. Чаковский. – Москва
Т. 1. – 1974. – 608с.
1369819
  Чаковский А.Б. Собрание сочинений в 6-ти т. / А.Б. Чаковский. – Москва
Т. 2. – 1975. – 688с.
1369820
  Чаковский А.Б. Собрание сочинений в 6-ти т. / А.Б. Чаковский. – Москва
Т. 3. – 1975. – 512с.
1369821
  Чаковский А.Б. Собрание сочинений в 6-ти т. / А.Б. Чаковский. – Москва
Т. 4. – 1976. – 655с.
1369822
  Чаковский А.Б. Собрание сочинений в 6-ти т. / А.Б. Чаковский. – Москва
Т. 5. – 1976. – 615с.
1369823
  Чаковский А.Б. Собрание сочинений в 6-ти т. / А.Б. Чаковский. – Москва
Т. 6. – 1977. – 768с.
1369824
  Соболев Л.С. Собрание сочинений в 6-ти томах : Капитальный ремонт: Роман / Л.С. Соболев. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1972. – 477с.
1369825
  Соболев Л.С. Собрание сочинений в 6-ти томах : Морская душа: Рассказы / Л.С. Соболев. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1972. – 511с.
1369826
  Соболев Л.С. Собрание сочинений в 6-ти томах : Зеленый луч: Повесть; Свет победы: Статьи. очерки военных лет / Л.С. Соболев. – Москва : Художественная литература
Т. 3. – 1973. – 638с.
1369827
  Соболев Л.С. Собрание сочинений в 6-ти томах : Ветер времени: Статьи, очерки и выступления 1926-1969 / Л.С. Соболев. – Москва : Художественная литература
Т. 4. – 1973. – 653с.
1369828
  Соболев Л.С. Собрание сочинений в 6-ти томах : статьи и выступления о литературе и писательском труде 1930-1968 / Л.С. Соболев. – Москва : Художественная литература
Т. 5 : На главном курсе. – 1974. – 559с.
1369829
  Шукшин В.М. Собрание сочинений в 6-ти томах / В.М. Шукшин. – М
Т. 1. – 1992. – 557с.
1369830
  Шукшин В.М. Собрание сочинений в 6-ти томах / В.М. Шукшин. – М
2. – 1992. – 552с.
1369831
  Чаковский А.Б. Собрание сочинений в 7-и т. / А.Б. Чаковский. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-00787-0
Т. 1 : Это было в Ленинграде. Свет далекой звезды. – 1989. – 429 с.
1369832
  Чаковский А.Б. Собрание сочинений в 7-и т. / А.Б. Чаковский. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-00789-7
Т. 2 : Блокада: роман : Кн. 1 и 2. – 1989. – 511с.
1369833
  Чаковский А.Б. Собрание сочинений в 7-и т. / А.Б. Чаковский. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-01051-0
Т. 3 : Блокада: роман : Кн. 3 и 4. – 1990. – 478с.
1369834
  Чаковский А.Б. Собрание сочинений в 7-и т. / А.Б. Чаковский. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-01052-9
Т. 4 : Блокада: роман : Кн. 5. – 1990. – 621с.
1369835
  Чаковский А.Б. Собрание сочинений в 7-и т. / А.Б. Чаковский. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-01053-7
Т. 5. – 1990. – 477с.
1369836
  Чаковский А.Б. Собрание сочинений в 7-и т. / А.Б. Чаковский. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-01621-7
Т. 6. – 1991. – 366с.
1369837
  Чаковский А.Б. Собрание сочинений в 7-и т. / А.Б. Чаковский. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-01622-5
Т. 7. – 1991. – 617с.
1369838
  Тихонов Н.С. Собрание сочинений в 7-ми томах : Стихотворения / Н.С. Тихонов. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1973. – 576с.
1369839
  Тихонов Н.С. Собрание сочинений в 7-ми томах : Стихотворения. Поэмы. Переводы / Н.С. Тихонов. – Москва : Художественная литература
Т.2. – 1974. – 480с.
1369840
  Тихонов Н.С. Собрание сочинений в 7-ми томах : Рассказы. Очерки / Н.С. Тихонов. – Москва : Художественная литература
Т.3. – 1974. – 592с.
1369841
  Тихонов Н.С. Собрание сочинений в 7-ми томах : Рассказы / Н.С. Тихонов. – Москва : Художественная литература
Т.4. – 1975. – 480с.
1369842
  Тихонов Н.С. Собрание сочинений в 7-ми томах : Повести / Н.С. Тихонов. – Москва : Художественная литература
Т.5. – 1975. – 448с.
1369843
  Тихонов Н.С. Собрание сочинений в 7-ми томах : Рассказы. Повести / Н.С. Тихонов. – Москва : Художественная литература
Т.6. – 1976. – 784с.
1369844
  Тихонов Н.С. Собрание сочинений в 7-ми томах : Очерки. Статьи. Выступления / Н.С. Тихонов. – Москва : Художественная литература
Т.7. – 1976. – 526с.
1369845
  Толстой Л.Н. Собрание сочинений в двенадцати томах / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература. – (Библиотека классиков русской литературы)
Т. 1. – 1958. – 351с.
1369846
  Толстой Л.Н. Собрание сочинений в двенадцати томах / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература. – (Библиотека классиков русской литературы)
Т. 2. – 1958. – 389с.
1369847
  Толстой Л.Н. Собрание сочинений в двенадцати томах / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература. – (Библиотека классиков русской литературы)
Т. 3. – 1958. – 400с.
1369848
  Толстой Л.Н. Собрание сочинений в двенадцати томах / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература. – (Библиотека классиков русской литературы)
Т. 4. – 1958. – 376с.
1369849
  Толстой Л.Н. Собрание сочинений в двенадцати томах / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература. – (Библиотека классиков русской литературы)
Т. 5. – 1958. – 392с.
1369850
  Толстой Л.Н. Собрание сочинений в двенадцати томах / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература. – (Библиотека классиков русской литературы)
Т. 6. – 1958. – 415с.
1369851
  Толстой Л.Н. Собрание сочинений в двенадцати томах / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература. – (Библиотека классиков русской литературы)
Т. 7. – 1958. – 366с.
1369852
  Толстой Л.Н. Собрание сочинений в двенадцати томах / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература. – (Библиотека классиков русской литературы)
Т. 8. – 1958. – 480с.
1369853
  Толстой Л.Н. Собрание сочинений в двенадцати томах / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература. – (Библиотека классиков русской литературы)
Т. 10. – 1958. – 495с.
1369854
  Толстой Л.Н. Собрание сочинений в двенадцати томах / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература. – (Библиотека классиков русской литературы)
Т. 9. – 1959. – 431с.
1369855
  Толстой Л.Н. Собрание сочинений в двенадцати томах / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература. – (Библиотека классиков русской литературы)
Т. 11. – 1959. – 480с.
1369856
  Толстой Л.Н. Собрание сочинений в двенадцати томах / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература. – (Библиотека классиков русской литературы)
Т. 12. – 1959. – 511с.
1369857
  Толстой Л.Н. Собрание сочинений в двенадцати томах / Л.Н. Толстой. – Москва : Правда
Т. 7. – 1987. – 496 с.
1369858
  Гоголь Николай Васильевич Собрание сочинений в двух томах : Драматические произведения. Мертвые души / Гоголь Николай Васильевич. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1973. – 542с.
1369859
  Кочин Н. Собрание сочинений в трех томах / Н. Кочин. – Москва : Художественная литература
Т. 1 : Девки / роман. – 1976. – 511 с. : фотопортр.
1369860
  Кочин Н. Собрание сочинений в трех томах / Н. Кочин. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Парни. Юность / романы. – 1977. – 703 с.
1369861
  Кочин Н. Собрание сочинений в трех томах / Николай Кочин. – Москва : Художественная литература
Т. 3. – 1978
1369862
  Софронов А.В. Собрание сочинений в шести томах / А.В. Софронов. – Москва : Художественная литература
6. – 1986. – 511 с.
1369863
  Моруа А. Собрание сочинений в шести томах / А. Моруа. – Москва
2. – 1992. – 288с.
1369864
  Чейз Д.Х. Собрание сочинений в шести томах / Джеймс Хэдли Чейз ; [ сост. Н. Каймачникова ; пер. с англ. Г. Сергеева ]. – Минск : Altani. – (Неизвестный Чейз). – ISBN 5-7815-1948-3
Т. 3 : Джокер в колоде : [ детектив : романы ]. – 1993. – 416 с. : ил. – На обл.: Библиотека крутого детектива
1369865
  Котляревский И.П. Собрание сочинений И. Котляревского : на малорусском языке. – Санкт-Петербург : [Тип. П.Я. Синченко], 1913. – 280 с. – Экз. № 102217 дефектный, без обл. В кн. також біогp. відомості пpо авт. (pос.) ; Изд. на укр. яз. в транслитерации символоми рус. яз. старой орфографии


  Зміст: Енеїда; Ода до князя Куpакина; Москаль-Чаpівник; Hаталка-Полтавка
1369866
  Максимович М.А. Собрание сочинений М.А. Максимовича. – Киев : Тип. М.П. Фрица
Т. 1 : Отдел исторический. – 1876. – VIII, 847 с.
1369867
  Максимович М.А. Собрание сочинений М.А. Максимовича. – Киев : Тип. М.П. Фрица
Т. 2 : Отделы: историко-топографический, археологический и этнографический. – 1877. – VII, 524 с., 2 л. ил.
1369868
  Максимович М.А. Собрание сочинений М.А. Максимовича. – Киев : Типогр. аренд. Е.Т. Керер
Т. 3 : Языкознание. История словесности. – 1880. – [2], 745, [1] с.
1369869
  Максимович М.А. Собрание сочинений М.А. Максимовича / М.А. Максимович. – Репр. воспр. изд. 1876 г. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-910-1 (т.1)
Т. 1 : Отдел исторический. – 2007. – VIII, 847 с. – Вих. дані оригіналу: Киев : Тип. М.П. Фрица, 1876
1369870
  Костомаров Н.И. Собрание сочинений Н. И. Костомарова : Исторические монографии и исследования : Биогр. очерк с портр. автора. – Изд. Об-ва для пособ. нужд. литерат. и ученым ("Лит. фонда"). – Санкт-Петербург : Типография М. М. Стасюлевича
Кн. 1, Т. 1-3. – 1903. – XIV, 733 c.
1369871
  Костомаров Н.И. Собрание сочинений Н. И. Костомарова : Исторические монографии и исследования. – Изд. Об-ва для пособ. нужд. литерат. и ученым ("Лит. фонда"). – Санкт-Петербург : Типография М. М. Стасюлевича
Кн. 2, Т. 4-6 : Смутное время Московского государства в начале XVII столетия. – 1904. – VII, 672 c.
1369872
  Костомаров Н.И. Собрание сочинений Н. И. Костомарова : Исторические монографии и исследования. – Изд. Об-ва для пособ. нужд. литерат. и ученым ("Лит. фонда"). – Санкт-Петербург : Типография М. М. Стасюлевича
Кн. 3, Т. 7-8 : Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада : (История Новгорода, Пскова и Вятки). – 1904. – V, 498 c.
1369873
  Костомаров Н.И. Собрание сочинений Н. И. Костомарова : Исторические монографии и исследования. – Изд. Об-ва для пособ. нужд. литерат. и ученым ("Лит. фонда"). – Санкт-Петербург : Типография М. М. Стасюлевича
Кн. 5, Т. 12-14. – 1905. – VII, 827 c.
1369874
  Костомаров Н.И. Собрание сочинений Н. И. Костомарова : Исторические монографии и исследования. – Изд. Об-ва для пособ. нужд. литерат. и ученым ("Лит. фонда"). – Санкт-Петербург : Типография М. М. Стасюлевича
Кн. 6, Т. 15-16 : Руина : Гетманства Бруховецкого, многогрешного и Самойловича. Мазепа и мазепинцы. – 1905. – VII, 672 c.
1369875
  Костомаров Н.И. Собрание сочинений Н. И. Костомарова : Исторические монографии и исследования. – Изд. Об-ва для пособ. нужд. литерат. и ученым ("Лит. фонда"). – Санкт-Петербург : Типография М. М. Стасюлевича
Кн. 7, т. 17-18 : Последние годы Речи-Посполитой. – 1905. – VI, 714 c.
1369876
  Костомаров Н.И. Собрание сочинений Н. И. Костомарова : Исторические монографии и исследования. – Изд. Об-ва для пособ. нужд. литерат. и ученым ("Лит. фонда"). – Санкт-Петербург : Типография М. М. Стасюлевича
Кн. 8, Т. 19-21 : Томы 19-21. – 1906. – IV, 1081, [3] с.


  Т. XIX. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях и старинные земские соборы. Т. XX. Очерк торговли Московского государства в XVI и XVII столетиях. Т. XXI. Историческое значение южнорусского народного песенного творчества
1369877
  Котляревский И.П. Собрание сочинений на малороссийском языке. – Издано под pедакціей [та з пеpедм.] С.П. Катpанова; [Пеpедм. ". – Киев : Изд. Е.Я. Федоpова ; Тип. Е. Я. Федоpова, 1874. – II, XIV, 409 с. – Словаpь малоpоссийских слов, содеpжащихся в Энеиде, с pусским пеpеводом / [Уклад.: Й.К. Каменецький, І.П. Котляpевський]: с. 253-278. - Изд. на укр. яз. в транслитерации символоми рус. яз. старой орфографии


  Зміст: Энеида; Hаталка-Полтавка; Москаль-Чаpивнык; Ода до князя Куpакина.
1369878
  Котляревский И.П. Собрание сочинений на малороссийском языке : с поpтpетом автоpа / И.П. Котляpевский. – Полтава : Изд. Полтав. Губеpн. земства. Тип. Л. Фpишбеpга, 1896. – 440 с. : 1 аpк. поpтp. – Содерж: Энеида; Hаталка-Полтавка; Москаль-Чаpивны. - Изд. на укр. яз. в транслитерации символоми рус. яз. старой орфографии
1369879
  Котляревский И.П. Собрание сочинений на малороссийском языке : с поpтpетом автоpа / И.П. Котляpевскій. – Москва : Изд. И.А. Морозова ; Тип. Вильде, 1901. – 280 с. : поpтp. – Изд. на укр. яз. в транслитерации символоми рус. яз. старой орфографии


  Энеида [у 6 ч.]; Hаталка-Полтавка; Москаль-Чаpивнык
1369880
  Смоллетт Т. Собрание сочинений т.1 / Т. Смоллетт. – Москва-Ленинград
т.1. – 1934. – 715 с.
1369881
  Ренан Э. Собрание сочинений Эрнеста Ренана в двенадцати томах : с портретом автора и очерком его жизни и деятельности / пер. с фр. под ред. В.Н. Михайлова. – [1902-1903]. – Киев : Изд. Б.К. Фукса
Т. 1 : [Будущее науки] : ч. 1. – 1902. – 18, VI, 161, 17 с., 1 портр.
1369882
  Ренан Э. Собрание сочинений Эрнеста Ренана в двенадцати томах : с портретом автора и очерком его жизни и деятельности / пер. с фр. [и с предисл.] под ред. В.Н. Михайлова. – 2-е изд. – Киев : Изд. Б.К. Фукса
Т. 1 : [Будущее науки]. – 1904. – 162, 19 с., 1 л. портр.
1369883
  Княжнин Я.Б. Собрание сочинений Якова Княжнина. – Санкт-Петербург : Печатано в типографии горного училища
Т. 1. – 1787. – 263 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII cт.- картон, шкіра, кінцівка, видавнича марка
1369884
  Серафимович А.С. Собрание сочинений. / А.С. Серафимович. – 270с.
1369885
  Серошевский В. Собрание сочинений. / В. Серошевский. – Спб.
4. – 110с.
1369886
  Реймонт В.С. Собрание сочинений. / В.С. Реймонт
6. – 279с.
1369887
  Серафимович А. Собрание сочинений. / А. Серафимович. – Москва
Т. 2. – 1925. – 247с.
1369888
  Рейснер Л.М. Собрание сочинений. / Л.М. Рейснер. – МоскваЛ.
Т. 2. – 1928. – 349с.
1369889
  Серафимович А. Собрание сочинений. / А. Серафимович. – Москва
2. – 1947. – 448с.
1369890
  Серафимович А. Собрание сочинений. / А. Серафимович. – Москва
3. – 1947. – 641с.
1369891
  Серафимович А. Собрание сочинений. / А. Серафимович. – Москва
4. – 1947. – 495с.
1369892
  Серафимович А. Собрание сочинений. / А. Серафимович. – Москва
5. – 1947. – 364с.
1369893
  Серафимович А. Собрание сочинений. / А. Серафимович. – Москва
6. – 1948. – 455с.
1369894
  Серафимович А. Собрание сочинений. / А. Серафимович. – Москва
8. – 1948. – 451с.
1369895
  Серафимович А. Собрание сочинений. / А. Серафимович. – Москва
9. – 1948. – 204с.
1369896
  Серафимович А. Собрание сочинений. / А. Серафимович. – Москва
10. – 1948. – 488с.
1369897
  Чочуа А.М. Собрание сочинений. / А.М. Чочуа. – Сухуми
2. – 1969. – 403с.
1369898
  Шенгелая Д. Собрание сочинений. / Д. Шенгелая. – Тбилиси
1. – 1971. – 334с.
1369899
  Шенгелая Д. Собрание сочинений. / Д. Шенгелая. – Тбилиси
2. – 1971. – 399с.
1369900
  Щипачев С.П. Собрание сочинений. / С.П. Щипачев. – Москва : Художественная литература
Т.1. – 1976. – 495 с.
1369901
  Щипачев С.П. Собрание сочинений. / С.П. Щипачев. – Москва : Художественная литература
Т.2. – 1976. – 367 с.
1369902
  Чочуа А.М. Собрание сочинений. / А.М. Чочуа. – Сухуми
3. – 1976. – 315с.
1369903
  Смеляков Я.В. Собрание сочинений. / Я.В. Смеляков. – Москва
Т. 1. – 1977. – 430с.
1369904
  Смеляков Я.В. Собрание сочинений. / Я.В. Смеляков. – Москва
Т. 2. – 1977. – 606с.
1369905
  Стендаль Собрание сочинений. : в 12-ти томах / Стендаль. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т.1. – 1978. – 432 с.
1369906
  Стендаль Собрание сочинений. / Стендаль. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т. 2. – 1978. – 479с.
1369907
  Смеляков Я.В. Собрание сочинений. / Я.В. Смеляков. – Москва
3. – 1978. – 431с.
1369908
  Стендаль Собрание сочинений. : в 12-ти томах / Стендаль. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т.6. – 1978. – 480с.
1369909
  Стендаль Собрание сочинений. : в 12-ти томах / Стендаль. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т.7. – 1978. – 400 с.
1369910
  Проскурин П.Л. Собрание сочинений. / П.Л. Проскурин. – Москва
1. – 1981. – 527с.
1369911
  Проскурин П.Л. Собрание сочинений. / П.Л. Проскурин. – Москва
2. – 1981. – 542с.
1369912
  Шухов И.П. Собрание сочинений. / И.П. Шухов. – Алма-Ата
2. – 1981. – 592с.
1369913
  Проскурин П.Л. Собрание сочинений. / П.Л. Проскурин. – Москва
3. – 1981. – 542с.
1369914
  Шухов И.П. Собрание сочинений. / И.П. Шухов. – Алма-Ата
3. – 1982. – 423с.
1369915
  Шухов И.П. Собрание сочинений. / И.П. Шухов. – Алма-Ата
4. – 1982. – 431с.
1369916
  Стаднюк И.Ф. Собрание сочинений. / И.Ф. Стаднюк. – Москва
2. – 1983. – 574с.
1369917
  Шухов И.П. Собрание сочинений. / И.П. Шухов. – Алма-Ата
5. – 1983. – 718с.
1369918
  Стаднюк И.Ф. Собрание сочинений. / И.Ф. Стаднюк. – Москва
3. – 1984. – 495с.
1369919
  Стаднюк И.Ф. Собрание сочинений. / И.Ф. Стаднюк. – М.
4. – 1985. – 462с.
1369920
  Сладков Н.И. Собрание сочинений. / Н.И. Сладков. – Ленинград
Т. 1. – 1987. – 365с.
1369921
  Попов В.Ф. Собрание сочинений. / В.Ф. Попов. – М
Т. 1. – 1987. – 733 с.
1369922
  Попов В.Ф. Собрание сочинений. / В.Ф. Попов. – М
Т. 2. – 1987. – 374 с.
1369923
  Сладков Н.И. Собрание сочинений. / Н.И. Сладков. – Ленинград
Т. 3. – 1988. – 335с.
1369924
  Стейнбек Джон Собрание сочинений. / Стейнбек Джон. – Москва
2. – 1989. – 557с.
1369925
  Стейнбек Джон Собрание сочинений. / Стейнбек Джон. – Москва
3. – 1989. – 607с.
1369926
  Стейнбек Джон Собрание сочинений. / Стейнбек Джон. – Москва
5. – 1989. – 685с.
1369927
  Стейнбек Джон Собрание сочинений. / Стейнбек Джон. – Москва
6. – 1989. – 490с.
1369928
  Юткевич С.И. Собрание сочинений. / С.И. Юткевич. – М.
1. – 1990. – 332с.
1369929
  Юткевич С.И. Собрание сочинений. / С.И. Юткевич. – М.
2. – 1991. – 477с.
1369930
  Петефи Ш. Собрание сочинений. В 3-х томах / Ш. Петефи. – Будапешт
3. – 1963. – 446с.
1369931
  Шевченко Т.Г. Собрание сочинений. В 4-ти т. / Т.Г. Шевченко. – Москва : Правда
1. – 1977. – 431с.
1369932
  Чейз Д.Х. Собрание сочинений. В 7-и томах / Д.Х. Чейз. – Минск : Эридан. – (Фантакрим-экстра. Фантастика, приключение, детектив). – ISBN 5-85872-042-0
Т.6 : Только за наличные. Мертвые молчат. Лишний козырь в рукаве. – 1992. – 384с.
1369933
  Шолохов М.А. Собрание сочинений. В 7-ми тт. : в 7-ми томах / М.А. Шолохов. – Москва : Молодая гвардия
Т. 7 : Поднятая целина. – 1960. – 399с.
1369934
  Шолохов М.А. Собрание сочинений. В 8-ми т. / М.А. Шолохов. – Москва
1. – 1956. – 350с.
1369935
  Шолохов М.А. Собрание сочинений. В 8-ми т. / М.А. Шолохов. – Москва
2. – 1956. – 414с.
1369936
  Шолохов М.А. Собрание сочинений. В 8-ми т. / М.А. Шолохов. – Москва
Т. 3. – 1957. – 407 с.
1369937
  Шолохов М.А. Собрание сочинений. В 8-ми т. / М.А. Шолохов. – Москва
Т. 4. – 1957. – 442с.
1369938
  Шолохов М.А. Собрание сочинений. В 8-ми т. / М.А. Шолохов. – Москва
Т. 5. – 1957. – 503с.
1369939
  Шолохов М.А. Собрание сочинений. В 8-ми т. / М.А. Шолохов. – Москва
Т. 6 : Поднятая целина. Кн.1. – 1958. – 375с.
1369940
  Шолохов М.А. Собрание сочинений. В 8-ми т. / М.А. Шолохов. – Москва : Художественная литература
7 : Поднятая целина. Кн. 2. – 1960. – 414с.
1369941
  Шолохов М.А. Собрание сочинений. В 8-ми т. / М.А. Шолохов. – Москва
8. – 1960. – 402с.
1369942
  Шолохов М.А. Собрание сочинений. В 9-ти т. / М.А. Шолохов. – Москва : Художественная литература
1 : рассказі. – 1965. – 431с.
1369943
  Шолохов М.А. Собрание сочинений. В 9-ти т. / М.А. Шолохов. – Москва : Художественная литература
2 : Тихий Дон. Кн. 1. – 1965. – 414с.
1369944
  Шолохов М.А. Собрание сочинений. В 9-ти т. / М.А. Шолохов. – Москва
3. – 1965. – 406с.
1369945
  Шолохов М.А. Собрание сочинений. В 9-ти т. / М.А. Шолохов. – Москва : Художественная литература
4 : Тихий Дон. Кн.3. – 1966. – 438с.
1369946
  Шолохов М.А. Собрание сочинений. В 9-ти т. / М.А. Шолохов. – Москва
5 : Тихий Дон. Кн.4. – 1966. – 503с.
1369947
  Шолохов М.А. Собрание сочинений. В 9-ти т. / М.А. Шолохов. – Москва
6. – 1966. – 367с.
1369948
  Шолохов М.А. Собрание сочинений. В 9-ти т. / М.А. Шолохов. – Москва
7. – 1967. – 403с.
1369949
  Шолохов М.А. Собрание сочинений. В 9-ти т. / М.А. Шолохов. – Москва
8. – 1969. – 480с.
1369950
  Шкловский В.Б. Собрание сочинений: В 3-х томах / В.Б. Шкловский. – Москва
Т. 1. – 1973. – 741с.
1369951
  Шкловский В.Б. Собрание сочинений: В 3-х томах / В.Б. Шкловский. – Москва
Т. 2. – 1974. – 749с.
1369952
  Шкловский В.Б. Собрание сочинений: В 3-х томах / В.Б. Шкловский. – Москва
Т. 3. – 1974. – 816с.
1369953
  Серафимович А.С. Собрание сочинений: в 4-х т. / А.С. Серафимович. – Москва
Т. 1. – 1987. – 415с.
1369954
  Серафимович А.С. Собрание сочинений: в 4-х т. / А.С. Серафимович. – Москва
Т. 2. – 1987. – 415с.
1369955
  Серафимович А.С. Собрание сочинений: в 4-х т. / А.С. Серафимович. – Москва
Т. 3. – 1987. – 511с.
1369956
  Серафимович А.С. Собрание сочинений: в 4-х т. / А.С. Серафимович. – Москва
Т. 4. – 1987. – 511с.
1369957
  Шевченко Т.Г. Собрание сочинений: В 4-х т. / Т.Г. Шевченко. – Москва
2. – 1977. – 496с.
1369958
  Шевченко Т.Г. Собрание сочинений: В 4-х т. / Т.Г. Шевченко. – Москва
3. – 1977. – 446с.
1369959
  Шевченко Т.Г. Собрание сочинений: В 4-х т. / Т.Г. Шевченко. – Москва
4. – 1977. – 431с.
1369960
  Соколов-Микитов Собрание сочинений: в 4-х томах / Соколов-Микитов. – М-Л
Т. 2. – 1965. – 551с.
1369961
  Соколов-Микитов Собрание сочинений: в 4-х томах / Соколов-Микитов. – М-Л
Т. 3. – 1966. – 547с.
1369962
  Соколов-Микитов Собрание сочинений: в 4-х томах / Соколов-Микитов. – М-Л
Т. 4. – 1966. – 582с.
1369963
  Соколов-Микитов Собрание сочинений: В 4-х томах / Соколов-Микитов. – Москва
1. – 1965. – 575с.
1369964
  Погодин Н.Ф. Собрание сочинений: В 4-х томах / Н.Ф. Погодин. – Москва
1. – 1972. – 496с.
1369965
  Погодин Н.Ф. Собрание сочинений: В 4-х томах / Н.Ф. Погодин. – Москва
2. – 1973. – 440с.
1369966
  Погодин Н.Ф. Собрание сочинений: В 4-х томах / Н.Ф. Погодин. – Москва
3. – 1973. – 440с.
1369967
  Погодин Н.Ф. Собрание сочинений: В 4-х томах / Н.Ф. Погодин. – Москва
4. – 1973. – 414с.
1369968
  Пришвин М.М. Собрание сочинений: В 6-ти томах / М.М. Пришвин. – Москва
Т. 1. – 1956. – 575с.
1369969
  Пришвин М.М. Собрание сочинений: В 6-ти томах / М.М. Пришвин. – Москва
Т. 2. – 1956. – 806с.
1369970
  Пришвин М.М. Собрание сочинений: В 6-ти томах / М.М. Пришвин. – Москва
Т. 3. – 1956. – 766с.
1369971
  Пришвин М.М. Собрание сочинений: В 6-ти томах / М.М. Пришвин. – Москва
Т. 4. – 1957. – 723с.
1369972
  Пришвин М.М. Собрание сочинений: В 6-ти томах / М.М. Пришвин. – Москва
Т. 6. – 1957. – 867с.
1369973
  Шолохов М.А. Собрание сочинений: в 8-ми т. / М.А. Шолохов. – Москва
1. – 1962. – 351с.
1369974
  Шолохов М.А. Собрание сочинений: в 8-ми т. / М.А. Шолохов. – Москва
7. – 1975. – 624с.
1369975
  Шолохов М.А. Собрание сочинений: в 8-ми т. / М.А. Шолохов. – Москва
Т. 1. – 1980. – 414с.
1369976
  Шолохов М.А. Собрание сочинений: в 8-ми т. / М.А. Шолохов. – Москва
Т. 2. – 1980. – 384с.
1369977
  Шолохов М.А. Собрание сочинений: в 8-ми т. / М.А. Шолохов. – Москва
Т. 3. – 1980. – 432с.
1369978
  Шолохов М.А. Собрание сочинений: в 8-ми т. / М.А. Шолохов. – Москва
Т. 4. – 1980. – 496с.
1369979
  Шолохов М.А. Собрание сочинений: в 8-ми т. / М.А. Шолохов. – Москва
Т. 5. – 1980. – 352 с.
1369980
  Шолохов М.А. Собрание сочинений: в 8-ми т. / М.А. Шолохов. – Москва
Т. 6. – 1980. – 398с.
1369981
  Шолохов М.А. Собрание сочинений: в 8-ми т. / М.А. Шолохов. – Москва
Т. 7. – 1980. – 639с.
1369982
  Шолохов М.А. Собрание сочинений: в 8-ми т. / М.А. Шолохов. – Москва
Т. 8. – 1980. – 431с.
1369983
  Шолохов М.А. Собрание сочинений: в 8-ми т. / М.А. Шолохов. – Москва
Т. 1. – 1985. – 351с.
1369984
  Шолохов М.А. Собрание сочинений: в 8-ми т. / М.А. Шолохов. – Москва
Т. 2. – 1985. – 352с.
1369985
  Шолохов М.А. Собрание сочинений: в 8-ми т. / М.А. Шолохов. – Москва
Т. 3. – 1985. – 368с.
1369986
  Шолохов М.А. Собрание сочинений: в 8-ми т. / М.А. Шолохов. – Москва
Т. 4. – 1986. – 432с.
1369987
  Шолохов М.А. Собрание сочинений: в 8-ми т. / М.А. Шолохов. – Москва
Т. 5. – 1986. – 311с.
1369988
  Шолохов М.А. Собрание сочинений: в 8-ми т. / М.А. Шолохов. – Москва
Т. 6. – 1986. – 351с.
1369989
  Шолохов М.А. Собрание сочинений: в 8-ми т. / М.А. Шолохов. – Москва
Т. 7. – 1986. – 558с.
1369990
  Шолохов М.А. Собрание сочинений: в 8-ми т. / М.А. Шолохов. – Москва
Т. 8. – 1986. – 382с.
1369991
  Пришвин М.М. Собрание сочинений: в 8-ми томах / М.М. Пришвин. – М.
Т. 1. – 1982. – 830 с.
1369992
  Пришвин М.М. Собрание сочинений: в 8-ми томах / М.М. Пришвин. – М.
Т. 2. – 1982. – 680 с.
1369993
  Пришвин М.М. Собрание сочинений: в 8-ми томах / М.М. Пришвин. – М.
Т. 3. – 1983. – 542 с.
1369994
  Пришвин М.М. Собрание сочинений: в 8-ми томах / М.М. Пришвин. – М.
Т. 4. – 1983. – 734 с.
1369995
  Пришвин М.М. Собрание сочинений: в 8-ми томах / М.М. Пришвин. – М.
Т. 5. – 1983. – 486 с.
1369996
  Пришвин М.М. Собрание сочинений: в 8-ми томах / М.М. Пришвин. – Москва
Т. 6. – 1984. – 439 с.
1369997
  Пришвин М.М. Собрание сочинений: в 8-ми томах / М.М. Пришвин. – Москва
Т. 7. – 1984. – 479 с.
1369998
  Пришвин М.М. Собрание сочинений: в 8-ми томах / М.М. Пришвин. – М.
Т. 8. – 1986. – 757 с.
1369999
  Прянишников Д.Н. Собрание статей и научных работ / Д.Н. Прянишников. – Москва
1. – 1927. – 487 с.
1370000
  Прокофьев А.А. Собрание стихотворений. / А.А. Прокофьев. – М-Л
1. – 1961. – 575, 570с.
<< На початок(–10)1361136213631364136513661367136813691370(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,