Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>
134001
   "... А главное - верность" : очерки, ст., воспоминния о чекистах Одесщины / сост.: Довженко А.Г., Прахье С. – Одесса : Маяк, 1987. – 234, [2] с., [8] л. ил.
134002
  Вертій О.І. "... А й людиною якже не легко бути в наш час" (з листування Йосипа Дудки, Миколи Данька, Леоніда Малецького та Петра Ротача) // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 42-64


  У публікації подано листування переслідуваного совєтським режимом поета і вчителя з хутора Широкий Яр Роменського району Сумської обл. Й. Дудки з М. Даньком, Л. Малецьким та П. Ротачем. На цій основі разкрито духовний світ авторів, показано їх ...
134003
  Пляченко А.Г. "...А вічний дух наш волю скрізь чатує" // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 91-93. – ISBN 978-966-927-118-1


  До 90-ї річниці трагедії біля містечка Базар на Житомирщині. 359 полонених воїнів УНР, учасників Другого Зимового походу, були розстріляні з кулеметів кіннотниками Котовського.
134004
  Марценішко В. "...А далі мистецтва, можу вас усіх запевнити, немає нічого..." (Аполлонівська тема в романі Айріс Мердок "Чорний приец") // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наукових праць / МОНУ; Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 8. – С. 106-115. – ISBN 978-966-493-187-5
134005
  Дробаха О. "...А десь є сонце і мансарди". Французькі мотиви і Максим Рильський // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 22 березня (№ 6). – С. 16
134006
  Бросаліна О. "...А дійсність - тільки вірш і ліри чистий тон" : До 90-річчя від дня народження Ігоря Качуровського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 50-55. – ISSN 0130-5263
134007
  Бросаліна Олена "...А дійсність - тільки вірш і ліри чистий тон" : до 90-річчя від дня народження Ігоря Качуровського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 50-55. – Бібліогр.: с. 50-55. – ISSN 0130-5263
134008
  Щербань Д. "...А роки мов розсідлані коні" Факультет, який пройшов крізь життя, пам"ять та служіння справі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 11-17 грудня (№ 49)
134009
  Хомеча Н. "...А слава - заповідь моя": Тарас Шевченко в рецепції поетів кінця XX - початку XXI століття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 3 (708)
134010
  Варава О. "...А ця любов - як нитка золота, що й чорні дні життя мого прошила": ідеал кохання у творчості Ліни Костенко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 35-45. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
134011
  Сергійчук В. "А Антанта, мов Пилат, вмиває руки..." // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2019 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2018. – С. 212-215. – ISBN 978-966-2911-94-7


  До 100-річчя звернення Симона Петлюри до французького публіциста Жана Пелісьє щодо підтримки України.
134012
  Тарнашинська Л. "А буде світ, яким його складем..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 29 червня (№ 13)


  Пам"яті Івана Драча.
134013
  Тарнашинська Л. "А буде світ, яким його складем..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 12 липня (№ 24). – С. 5


  Пам"яті Івана Драча.
134014
  Чухліб Т.В. "А буде Черкаська земля нам великій Аділ-Гіреєвій царській величності учиниться в підданство...": спроби протекції Криму над Україною (1660 – поч. 1680-х рр.) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 112-126. – ISSN 2309-2262
134015
  Макаренко О. "А был ли мальчик?" або: що таке відчуження інвестиції на думку українського правосуддя // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 6. – С. 64-68
134016
  Яцкова Л. "А в серці дума й пісня обнялись..." : гармонія слова Бориса Олійника та музики Лідії Яцкової. Літературно-музична композиція
134017
  Демичев А. "А ведь могло быть и хуже" Российские адвокаты в дореволюционном анекдоте // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 1. – С. 121-123. – ISSN 0235-7089
134018
  Коваль Г. "А вже осінь прийшла у мій сад… " (Із фольклористичного доробку Василя Сокола) / Г. Коваль, Г. Сокіл // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2014. – № 4 (118), липень - серпень. – C. 642-668. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
134019
  Кондратьєва С. "А ви не поб"єтеся, а я не підбурюю!" : кінокритика // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 303-305


  Кінокритика на фільм "Зелена кофта", український психологічний трилер режисера Володимира Тихого.
134020
  Дацюк Г. "А ви працюйте й не сваріться" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18 лютого (№ 29). – С. 10


  Про особливий материк спадщини Софії та Олександра Русових.
134021
  Череватенко Л. "А ви собі-як хочете..." : [післямова до вид.: Лукаш М.О. Шпигачки. Київ: Ярославів Вал, 2003] / Л. Череватенко // Шпигачки / М.О. Лукаш. – Київ : Ярославів Вал, 2003. – С. 1-69 : іл. – ISBN 966-8135-05-9
134022
  Скочко Н. "А вселенна благає любови" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 18 травня (№ 10). – С. 3


  Віра Вовк презентувала "Вселенську містерію".
134023
  Дубичинский В.В. "А вы ноктюрн сыграть смогли бы..." (об XI Международной научной конференции "Современные проблемы лексикографии) / В.В. Дубичинский, М.Ю. Лухина // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 4 (40). – С. 76-77
134024
  Сорокин А. "А вы плотници суще..." // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 3. – С. 51-55. – ISSN 0235-7089


  Археологический комментарий к летописи. Изучение истории древнего Новгорода.
134025
  Шахназарян Нона "А где же мы свои?" Бегство и миграции армян Азербайджана // Вестник Евразии : независимый научный журнал. – Москва, 2008. – № 2 (40). – С. 96-124. – ISSN 1727-1770
134026
  Заверталюк Н. "А гончар залишається" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (733), квітень. – С. 15-19. – ISSN 0130-5263


  "Розглянуто питання актуальності творчості О. Гончара в наші дні, акцентовано своєрідність авторської філософії народу і людини (національна свідомість українця, духовність, патріотизм, краса вірності (коханій / коханому, Вітчизні), образи світла і ...
134027
  Довженко О. "А доля щодня обдурює нас усіх, як базарна перекупка..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9-10 вересня (№ 161/162). – С. 22-23


  Із листів митця до матері, Одарки Єрмолаївни.
134028
  Курищук В. "А жити тільки мав ще..."


  До 120-річчя письменника Розстріляного Відродження Василя Атаманюка.
134029
  Демченко В.Д. "А жінка хай жінкою буде..." (декілька штрихів до портрету К.С. Серажим) // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 147-148
134030
  Ненцінський А. "А за річкою - Руда" : повість-поема. Фрагмент // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12. – С. 85-98. – ISSN 0208-0710
134031
  Босак М. "А залишаємо діла..." (рідкісний пам"ятник поезії Кобзаря) // Шевченківський краєзнавчий альманах : Науково-популярне видання. До 200-літнього ювілєю Тараса Шевченка / Всеукраїнський культурно-науковий фонд Т. Шевченка. – Київ, 2006. – 2006. – С. 15-16


  У "Кобзарі" Т. Шевченка під поезією "Розрита могила" зазаначена дата написання - 9 жовтня 1843 року - перша подорож вже вільного Шевченка в невільну Україну, і місце написання - Березань, що тепер на Київщині.
134032
  Жила С. "А залишаюся я живим серцем свого народу..."
134033
  Евса И. "А зачем испытанье это..." : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 7/8. – С. 43-44. – ISSN 0131-8136
134034
  Качкан В. "А зорі червоні - від стрілецької крові" // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 153-161. – ISBN 5-87322-078-0


  Ціхи до життєпису Антона Лотоцького — українського громадського діяча, учасника національно-визвольних змагань 1914–1920 років.
134035
  Онищенко О. "А и Б сидели на трубе..." Що буде з учительською зарплатнею? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 листопада (№ 43/44). – С. 1, 11


  "Закон "Про повну загальну середню освіту" виходить на фінішну пряму - на початку грудня його мають голосувати в другому читанні. А до того треба визначитися з кількома пекучими питаннями, одне з яких - учительська зарплатня. Через це профспілки навіть ...
134036
  Присяжна Б. "А її здається, признано за мій шедевр..." // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 281-284. – ISSN 0130-528Х


  Статтю присвячено сторіччю з часу написання драми-феєрії "Лісова пісня"
134037
  Филатова Татьяна "А к шаху в его платье не ходити". Российские дипломаты при дворе Аббаса Великого // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12. – С. 158-161. – ISSN 0235-7089
134038
  Зайдлер Н. "А ми були, є й будемо завжди". Пророчі "приносини" Миколи Невидайла
134039
  Павличко Д. "А ми народ, що народився з мови!". З нової книжки "Омела" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 24-30 червня (№ 34). – С. 8-9
134040
  Строцень Л. "А ми тую стрілецькую славу збережемо...": пам"ятники та пам"ятні знаки Українським січовим стрільцям на Тернопільщині // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 9 (229). – С. 76-85. – ISSN 0131-2685
134041
  Жулинський М. "А на москалів не вважайте..." Російська мова як інструмент мовно-культурнної та політичної експансії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 1-7 серпня (№ 31). – С. 4-5
134042
  Жулинський М. "А на москалів не вважайте..." Російська мова як інструмент мовно-культурної та політичної експансії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 18-24 липня (№ 29). – С. 4-5
134043
  Жулинський М. "А на москалів не вважайте..." Російська мова як інструмент мовно-культурної та політичної експансії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 25-31 липня (№ 30). – С. 4-5
134044
  Цушко С. "А нам своє робить..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 4 грудня (№ 24). – С. 17


  Дмитрові Чередниченку - 85!
134045
  О"Лір "А незламані знову встають проти зла..." // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 10 (912), жовтень. – С. 84-76. – ISSN 08-68-4790-1


  Поезія: "Місто обложене, Місто в крові", "За мотивами Саксона Граматика ("Сага про Гамлета" з кн. III "Gesta Danorum")", "А на вулицях Києва - р і Лють", "В обладунках Судьби є таємна шпарина", "Сонети перемоги I, II, III".
134046
  Слабошпицький М. "А пам"яті - не перейду..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 20 жовтня (№ 40). – С. 6


  Про Дмитра Іванова на його 70-річчя.
134047
  Сорокіна Л. "А пам"яті не перейду"


  Знайомство з творчістю Дмитра Йосиповича Іванова
134048
   "А паче всего слезно просим милости, незабвенны мы были о свободе своей..." // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 3. – С. 4-13. – ISSN 0869-6322


  Російські полонені в Швеції в роки Північної війни 1700-1721 рр.
134049
  Кириленко М. "А поет іде по світу, гордий, світлий, невмирущий..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 9 березня (№ 10). – С. 7


  Виповнилося 100 років із дня народження видатного українського поета-дисидента і політв"язня Івана Коваленка.
134050
  Баранова С. "А пожаловал их государь для подносу образцовых кафель" = Изразцы из Коломенского дворца царя Алексея Михайловича // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 3. – С. 105-108. – ISSN 0235-7089
134051
  Пахаренко В. "А покидаємо діла..." : (осмислення феномену людського зла у творчості Т. Шевченка) // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2008. – Вип. 1 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 53-71. – ISBN 978-966-493-139-4
134052
  Сергійчук В.І. "А почему у вас все книги на малорусском языке?" // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2013 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2012. – С. 195-197. – ISBN 978-966-2911-16-9


  До 95-річчя масового переслідування національної еліти в Українській Державі гетьмана Павла Скоропадського.
134053
  Литвин Володимир "А правда де?" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 22-23
134054
  Литвин Володимир "А правда де?" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 22-23
134055
  Литвин Володимир "А правда де?" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 22-23
134056
  Драч І. "А равлик мені дорогу перейшов..." / P.S. від упорядника. Інтертекст // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 46
134057
  Решетников Л. "А Родина милей..." // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал . Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 5 : Великой Победе 65. Автограф на Рейхстаге. – С. 63-65. – ISSN 0235-7089


  Белая эмиграция и Великая Отечественная война.
134058
   "А скажите, Иннокентий Михайлович ..." : разговор с Иннокентием Смоктуновским ведет Алла Демидова. – Москва : Киноцентр, 1988. – 61, [3] с. : ил.
134059
  Панасюк О.Т. "А судді хто?": методологічне есе щодо трудо-правового статусу // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 61. – С. 215-224. – ISSN 1563-3349
134060
  Пардо Х. "А теперь пора умирать..." / Х. Пардо. – Москва, 1990. – 422с.
134061
  Пастух Т. "А ти дивишся очима незахищеними" (про збірку Василя Рубана "Химера") // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 113-127
134062
  Максимович М. "А ти козак, здоров бувай..." // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 515. – ISBN 978-966-500-300-7
134063
  Дробний І. "А Тичина пише вірші..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 15 червня (№ 24). – С. 7
134064
  Бобух Н. "А у всіх (навіть у травинки) сміялись сльози..." (Контрастиви в поезії Павла Тичини) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 36-42. – ISSN 0201-419
134065
  Кремень В. "А Україна приростатиме потужним інтелектом" // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 1 - 8 лютого (№ 5)


  Національній академії педагогічних наук - 20.
134066
   "А хто, як не я?.." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25 лютого (№ 34). – С. 10


  Україна прощається з Небесною Сотнею.
134067
  Цалик С. "А це тут у мене бібліотекарка. Твори Сталіна принесла" // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 2 (55). – С. 55-57
134068
  Тримбач С. "А час сміється з нас..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 23-24 жовтня (№ 200/201)


  У прокат вийшов фільм В"ячеслава Криштофовича "Передчуття".
134069
  Громова Т. "А что и теперь не перестает вам сниться старик Перлин?" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2014. – № 2 (110). – С. 4-15. – ISSN 1812-867Х


  История одного чеховского прототипа.
134070
  Крючков Г. "А ще я розмовляю французькою" / шпальти підготувала Дарина Матат // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 3 червня (№ 22). – С. 7 : фото. – ISSN 2219-5793


  Розмова з головою жури в номінації "Французька мова" конкурсу "Учитель року - 2019", завідувачем кафедри романської філології КНУ імені Тараса Шевченка Георгієм Крючковим.
134071
  Сланевский Л.В. "А я без Волги просто не могу..." / Л.В. Сланевский. – Тверь, 1995. – 87с.
134072
  Харитонов В.Г. "А я вот без тебя не обойдусь" / В.Г. Харитонов. – Москва, 1970. – 224с.
134073
  Жулинський М. "А я зсередини загорівся поезією" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 24 квітня (№ 8). – С. 18-19, 20


  До ювілею Леоніда Томи. Тому, хто вийшов із гоголівських Сорочинців - 70.
134074
  Загоруйко Н. "А я листів чекаю, як Бога, як Великодня..." Епістолярій Івана Світличного
134075
  Ахматова А. "А, ти думав..." : переклади // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 243-244
134076
  Перетц В.Н. "А.И. Соболевский : Западное влияние на литературу Московской Руси XV-XVII веков" - (Спб., 1899 г.) : Рецензия / В.Н.Перетц. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1900. – [2], 7 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наукт. 4 (1899 г.), кн. 4, с. 1485-1491
134077
  Азаров А.С. ... А до смерти четыре шага / А.С. Азаров, Ю.А. Анохин. – Москва : Политиздат, 1970. – 64 с.
134078
  Максимова Л. ...а будь борец и деятель / Л. Максимова. – Пермь, 1965. – 49с.
134079
  Симонайтите Е.Ю. ...а было так : трилогия : пер. с литов. / Е.Ю. Симонайтите; пер. с литов. – Вильнюс : Гослитиздат, 1963. – 399 с.
134080
  Симонайтите Е. ...а было так : роман : пер. с литов. / Е. Симонайтите; пер. с литов. – Вильнюс : Советский писатель
Кн. 2. – 1965. – 423 с.
134081
  Симонайтите Е. ...а было так : трилогия : пер. с литов. / Е. Симонайтите; пер. с литов. – Вильнюс : Гослитиздат
Кн. 3. – 1968. – 419 с.
134082
  Симонайтете Е. ...А было так. В чужом доме. Неоконченная книга / Е. Симонайтете. – Москва, 1973. – 607 с.
134083
  Пересыпкин И. ...А в бою еще важней / И. Пересыпкин. – Москва, 1970. – 254 с.
134084
  Фалкел П. ...А ваші діти будуть сиротами / П. Фалкел. – Київ, 1971. – 124с.
134085
  Туричин И.А. ...А вишни цветут / И.А. Туричин. – Москва, 1962. – 96с.
134086
  Красюк С. ...А від бога, як і від часу, не втекти ! ( Новітня "критика чистого розуму" з вуст корінного природничника ) // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 1 (126). – С. 26.


  Кришталь Олег Олександрович - один із найславетніших нейрофізіологів світу.
134087
  Нерлих Г. ...а Ганг течет дальше. / Г. Нерлих. – М., 1962. – 243с.
134088
  Мар Н.И. ...А за окном зеленый лес! / Н.И. Мар. – Москва, 1983. – 191с.
134089
  Рымашевский В.В. ...А песня живет / В.В. Рымашевский. – Ярославль, 1963. – 63 с.
134090
  Островой С.Г. ...а песня ходит на войну / С.Г. Островой. – М., 1984. – 272с.
134091
  Осипчук Н. ...А робітничі професії мають стати пріоритетом держави // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 10-17 травня (№ 19/20)


  В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини працює центр соціальної та освітньої інтеграції "Без бар"єрів".
134092
  Горобова А.Л. ...а с двух сторон пустыня. / А.Л. Горобова. – М, 1970. – 279с.
134093
  Михайленко В.Н. ...А сердце одно / В.Н. Михайленко. – Ужгород, 1988. – 191с.
134094
  Корольов Б. ...А сієм вічне і працюєм чесно // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 29 лютого - 7 березня (№ 10)


  14 березня виповнилося 75 років від дня народження засновника династії професора ректора Європейського університета - Тимошенко Івана Івановича. Такий же ювілей 12 березня відзначала його дружина - проф. Тимошенко Зоя Іванівна.
134095
  Бродский Б.И. ...А теперь музей / Б.И. Бродский, В. Калугин. – Москва : Советский художник, 1969. – 104 с.
134096
   ...А хлеб остается хлебом : к 25-летию освоения целины : [сборник]. – Москва : Колос, 1979. – 223 с.
134097
  Папануцос Е.П. [А. Дельмузос : його життя, огляд творчості / Е.П. Папануцос. – 2-е вид. – Афіни : Відділ освіти Національного банку, 1984. – 299 с., 8 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Портрети відомих греків])
134098
  Радова А.С. Z-функція Гекке та її застосування в асимптотичних задачах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Радова Антоніна Степанівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
134099
  Weyssenhoff Jozef Zywot i mysli Zygmunta Podfilipskiego / Weyssenhoff Jozef. – [Warszawa] : Czytelnik, 1956. – 277 s. : il.
134100
  Kraszewski Jozef Ignacy Zywot i sprawy imipana Medarda z Golczwi Pelki. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1964. – 558с.
134101
  Britting Georg Zywot meza opaslego zwanego Hamletem / Britting Georg; Tlumaczyl J.Sikorski. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1970. – 187
134102
  Szczublewski Jozef Zywot Modrzejewskiej / Szczublewski Jozef. – Warszawa, 1975. – 725 s.
134103
  Bunikiewicz Witold Zywoty diablow polskich. / Bunikiewicz Witold. – Poznan, 1960. – 134с.
134104
  Brantome Pierre Zywoty pan swowolnych. / Brantome Pierre. – Warszawa, 1975. – 573с.
134105
  Plutarchus Zywoty slawnych mezow. (Z zywotow rownoleglych) / Plutarchus. – Wyd. 5. – Wroclaw i i., 1976. – 642с.
134106
  Monzo Q. ZZZZZZZZ... / Q. Monzo. – Barcelona, 1994. – 204 s. – ISBN 84-7772-008-2
134107
  Собчак К. Zамуж за миллионера, или Брак высшего сорта / Ксения Собчак, Оксана Робски ; [худож. В.В. Камаев]. – Москва : АСТ : Астрель, 2007. – 286, [1] с. : ил. – ISBN 978-5-17-044488-5
134108
  Шульга М. А "тутейші" - там...:(Громадянська самоідентифікація населення України)
134109
  Ремезов И.И. А .П. Бородин / И.И. Ремезов. – Москва : Музгиз, 1958. – 118 с.
134110
  King John А Christian view of the mushroom myth. / King John. – London, 1970. – 191с.
134111
  Dawihl W. А Handbook of hard metals / W. Dawihl. – London : Her Majesty`s Stationery Office, 1955. – 162 с.
134112
  Соболевская Е.К. А realibus ad realiora, или от реального к реальнейшему (К характеристике кинообраза Андрея Тарковского) // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 147-159. – ISSN 2076-7382
134113
   А sorafenib induced model of glomerular kidney disease / A. Stavniichuk, O. Savchuk, Abdul Hye Khan, Wojciech, Jankiewicz, , John, Imig // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 25-30. – (Біологія ; вип. 2 (81)). – ISSN 1728-3817


  The study used a combined Stroop test involving a spatial feature. Stimuli (the words "green", "red", "blue" and "yellow", written in relevant or irrelevant color) were presented to the right or left of the center of the screen. In the case of ...
134114
  Froebel J. А travers l"Amerique. – Paris
T. 1. – 1861. – VIII, 344 p.
134115
  Frobel Julius А travers l"Amerique. – Paris
T. 3. – 1861. – 358 p.
134116
  Karaban V.I. А ukrainian-english translation glossary of politically correct gender-neutral lexis / V.I. Karaban, A.V. Karaban // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Відп. ред.: І.В. Смущинська ; Редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (3). – P. 243-260


  Presented is an alphabetically arranged Ukrainian-English glossary of politically correct gender-neutral lexis comprising 874 entries. Представлено впорядкований в абетковому порядку українсько-англійський глосарій (874 словникові статті) такої групи ...
134117
  Муратов І.Л. А безіменних не було : героїка, лірика / І.Л. Муратов. – Харків : Прапор, 1967. – 147 с.
134118
  Возіянов М.К. А білим віршам музика наснилась... : лірика / Микола Возіянов ; [ред. І.С. Понеділок]. – Харків : Майдан, 2013. – 114, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-372-472-0


  Підпис.
134119
  Ярмолюк М. А бог смерті не дає... // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 115-134. – ISSN 0208-0710
134120
  Скрипкин Ю.К. А болезни могло и не быть... / Ю.К. Скрипкин, Б.А. Сомов. – Москва, 1971. – 79с.
134121
   А було це так... : розповідають журналісти : [зб. статей]. – Київ : Політвидав України
Вип. 1. – 1981. – 214 с., [4] арк. іл. : 4 іл.
134122
   А було це так... : розповідають журналісти. – Київ : Політвидав України
Вип. 3. – 1986. – 127 с.
134123
   А було це так... згадують журналісти-ветерани. – Київ : Політвидав України
Вип. 2. – 1983. – 311 с.
134124
  Абашев В. А был ли мальчик из Перми? / В. Абашев, М. Абашева // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 10 (1050). – С. 118-132. – ISSN 0130-7673


  У персонажа стихотворения Беллы Ахмадулиной "Слово" есть прототип. Его можно найти в мемуарном очерке Анатолия Королева "Ожог линзы".
134125
  Виноградова А. А был ли мальчик? = Абсурд как реальность в драматургии Александра Марданя // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 4. – С. 159-164. – ISSN 0131-8136


  Рус. драматург Мардань Александр Евгеньевич, член Союза писателей и Союза театральных деятелей Украины. Родился в 1956 г. в г. Владивостоке.
134126
  Мартынов Семен А был ли мальчик? // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 34-35 : фото
134127
  Федотов Игорь А был ли марксов пролетарий? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8. – С. 107-108. – ISSN 0235-7089


  Робітниче питання як проблема сучасної історіографії.
134128
  Дрейпер Роберт А был ли Соломон? Тайны библейских царей / Дрейпер Роберт, Жерар Грег // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – февраль (№ 89). – С. 118-139 : Фото
134129
  Дюсуше Жиль А была ли война : Одісея: Троя // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 72 : Іл. – ISSN 1029-5828
134130
  Безотосный В. А была ли война Отечественной? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 6 : Гроза двенадцатого года. – С. 4-8. – ISSN 0235-7089
134131
  Гимпельсон Е.А. А были ли убийцы? / Е.А. Гимпельсон, Е.В. Пономарев // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 (607). – С. 44-47. – ISSN 0321-0626


  Тайна гибели легендарного начдива Н.А. Щорса: взгляды сквозь годы.
134132
  Чирков Ю.И. А было все так... / Ю.И. Чирков. – М., 1991. – 379с.
134133
  Петров М.Т. А было так... / М.Т. Петров. – Саранск, 1963. – 158с.
134134
  Коваль Ю. А в журналу - ювілей! "Дзвонові" - 80! // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 7-8. – ISSN 08-68-4790-1
134135
  Вишня Остап А в неділю п"ю, п"ю... : Оповідання і фейлетони / Вишня Остап. – Київ : Молодь, 1962. – 102 с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
134136
  Павлов А.Е. А в одном доме не спят: рассказы / А.Е. Павлов. – Куйбышев, 1979. – 208с.
134137
  Прокофьев В.А. А в России уже весна / В.А. Прокофьев. – М., 1974. – 463с.
134138
  Кузнецов В.Н. А в сердце - свет: стихи / В.Н. Кузнецов. – Л., 1985. – 119с.
134139
  Сергійчук В. А в Україні думали про біду Росії... // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2018 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2017. – С. 255-258. – ISBN 978-966-2911-88-6


  До 100-річчя звернення Володимира Короленка до Голови Директорії УНР Володимира Винниченка щодо допомоги голодуючим дітям Москви і Петрограда.
134140
  Тараксен Н.Ф. А в чем оно, счастье? / Н.Ф. Тараксен. – Владимир
1. – 1964. – 296с.
134141
  Рахновецький Є. А вам потрібен легальний приватний... детектив? // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 17. – С. 50-51.
134142
  Горбатенко В. А вас не впечатлили эти аплодисменты? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 21березня (№ 12). – С. 10


  Як подолати загрозу державності? Звернення до російських громадян Володимира Горбатенка - доктора політичних наук, професора кафедри політології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
134143
  Левинова Л.А. А ваш ребенок готов к школе? / Л.А. Левинова. – М., 1969. – 111с.
134144
  Барабаш М. А вдома десь вишні цвітуть : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 1 (891), січень. – С. 108-117. – ISSN 08-68-4790-1


  Зміст: "Хвилини рідкісні"; "Не знаю"; "Приїхав"; "Позимніло"; "У тобі бачу себе"; "У вічі пастель"; "Шаленіли вітри"; "Прийшов день ясний"; "Нервозність"; "Приснилась"; "Алло алло"; "Не можу спати"; "Вона ридала"; "Летять"; "Ворон із днем прощався"; ...
134145
  Попова Е.Ф. А ведь они взрослые! / Е.Ф. Попова. – М., 1963. – 32с.
134146
  Ревич А. А век твой был один во всей вселенной // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2003. – № 1. – С. 3-7
134147
  Пузикова Лучія А великий до тебе обов"язково прийде : як у Греції поповнюють лави відданих Орфеїв // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 24-25


  До реалізації соціального проекту нашого журналу "Святий вечір" приєднався колектив викладачів та учнів гімназії-ліцею з міста Агрініон у Греції, де навчають і виховують справжніх громадян і патріотів. Пмназія-ліцей у місті Агрініон - центр розробки ...
134148
  Ефремов Ю.А. А весна наступает! / Ю.А. Ефремов. – Ярославль, 1952. – 64с.
134149
  Ляпин И.И. А вечности в запасе нет...: Стихотворения, поэма. / И.И. Ляпин. – Москва, 1985. – 191 с.
134150
  Сергійчук В.І. А вже було щось "небывалое"... // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 217-219. – ISBN 978-966-2911-24-4


  До 350-річчя підписання Переяславського договору 1659 року.
134151
  Касьянова О. А ви вже блогер? // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 2-9 грудня (№ 46/49). – С. 10


  Як почати блогерство, як набрати авдиторію і які дописи набирають найбільше лайків - про це і набагато більше розповіла в онлай-зустрічі лінгвістичного клубу "ЗМовників" випускниця ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка Євгенія Кузнєцова. Модерувала розмову ...
134152
  Горбачов О. А Ви вже застраховані? Перспективи впровадження страхової медицини в Україні // Юридична газета. – Київ, 2016. – 22 листопада (№ 47/48). – С. 22-23
134153
  Цехмистер О. А ви чули про бізнес-ангелів? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20-27 вересня (№ 38/39). – С. 9


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбувся Всеукраїнський фестиваль інновацій. Захід організували Міністерство освіти і науки разом з КНУ імені Шевченка та Науковим парком університету.
134154
  Романів М. А Вігор і Сян течуть... : [кн. спогадів] / Мирослав Романів ; [упоряд., підгот. текстів: Л. Романів, Л. Гаврилюк]. – Київ : Фенікс, 2014. – 311, [1] с., [8] арк. фот. : іл., портр. – ISBN 978-966-136-151-4
134155
  Шевченко М. А відтак - гуляє в чистім полі... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 30 жовтня (№ 42). – С. 12
134156
  Вилегжаніна Т. А віз і нині там... або Чергові роздуми щодо створення Зведеного каталогу бібліотек України // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (89). – С. 4-7


  Проблема яка потребує обговорення у професійному колі
134157
   А він все писав / М. Жулинський, О. О"лір, О. Коцарев, С. Тримбач // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 4-5 червня (№ 91/92). – С. 25, 30-31


  Спогади про Михайла Федотовича Слабошпицького - людину, яка мала дивовижний дар наближати й оживлювати постаті минулого.
134158
  Анфиногенов А.З. А внизу была земля : (фронтовая повесть) / Артем Анфиногенов ; худож. М.И. Бурзалов. – Москва : Советская Россия, 1976. – 238 с. : ил. – (Фронтовая повесть)
134159
  Анфиногенов А.З. А внизу была земля : (фронтовая повесть) / Артем Анфиногенов ; худож. М.И. Бурзалов, Г.В. Дмитриев. – Москва : Совецкая Россия, 1982. – 221 с. : ил.
134160
   А война шла... : роман-трилогия и повесть. – Алма-Ата : Жазушы, 1990. – 368 с. : ил. – Содерж.: Тревожная память / Душкин Н.С. ; Знойное междуречье / Дубицкий А.Ф. – (Огненные годы)
134161
  Возовикова Т. А вот и квоты... Бюджетные места в частных вузах становятся реальностью. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 13 апреля (№ 15)


  Коммерческие вузы с государственной аккредитацией впервые будут участвовать в распределении бюджетных мест.
134162
  Ференець С. А вранці повстану. Обуренням серця. Веселим азартом очей і ума... // Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 2010. – № 5. – С. 10-11. – ISSN 0131-6753


  Як донька Ліни Василівни і як сама вже відома поетеса Оксана Пахльовська ставиться до популярності маминого імені. Друкується також уривок інтерв"ю доньки двадцятирічної давності
134163
  Милитчук М.Д. А все- таки адвокатські об"єднання можуть бути платниками єдиного податку // Адвокат : Загальнодержавне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 2. – С.31-36
134164
  Палійчук Юрій А все-таки білінгва працює! / Палійчук Юрій, Палійчук Євген // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 6 (131). – С. 26-28
134165
  Бондаренко С. А все ж він щасливий // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 10 квітня (№ 15). – С. 1,2


  Творчий вечір, приурочений до 85-річчя Юрія Мушкетика, відбувся у столичному Будинку вчителя.
134166
  Немирович І.О. А все через неї... : гумористичні повісті, веселі оповідки / І.О. Немирович. – Київ : Дніпро, 1979. – 336 с.
134167
  Викулов С.В. А всего и помнится... / С.В. Викулов. – Москва, 1971. – 86 с.
134168
   А всім нам вкупі на землі єдиномисліє подай і братколюбіє пошли... // Київський університет. – Київ, 2014. – Березень (№ 4). – С. 4


  "...У Музеї історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка діє виставка заслуженого художника України Надії Никифорової під назвою "Шевченкіана Надії". Цей творчий доробок художниці, який складається з шести величезних полотен: ...
134169
  Журахович С.М. А вы говорите - Америка! : рассказы / С.М. Журахович. – Москва : Правда, 1952. – 40 с.
134170
  Григоров Ю.В. А вы знаете Перепелкина? / Ю.В. Григоров. – Рязань, 1963. – 95с.
134171
  Бойко А.Ф. А вы любите бег? / А.Ф. Бойко. – 2- изд., перераб. и доп. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 124с.
134172
  Бойко А.Ф. А вы любите бег? / А.Ф. Бойко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1989. – 159с.
134173
  Фролова М.Ф. А вы мне - кто? / М.Ф. Фролова. – Днепропетровск, 1984. – 174 с.
134174
  Бершадский Р.Ю. А вы не с Пресни, товарищ? / Р.Ю. Бершадский. – Москва, 1974. – 127с.
134175
  Липес Н.И. А вы по национальности?.. : как понять, достоверны ли документы вашей семьи и могут ли за ее мононац. фасадом скрываться тайны? / Надя Липес. – Одесса : Астропринт, 2017. – 22, [2] с. : ил. – (Генеалогия для чайников). – ISBN 978-966-927-307-9
134176
  Ратнер Е.И. А главное - верность... / Е.И. Ратнер. – М, 1983. – 352с.
134177
  Самоделова С. А город подумал: война началась. О катастрофе сверхзвукового дальнего бомбардировщика Ту-22П над Звенигородом свидетели рассказали спустя полвека // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 23/1. – С. 2


  25 сентября 1969 года в небе над Звенигородом произошла катастрофа сверхзвукового дальнего бомбардировщика Ту-22П. Самолет-постановщик радиопомех - взлетел с военного аэродрома "Кубинка" и через пару минут разрушился в небе. Часть обломков, деталей и ...
134178
  Лабутіна Ю. А гроші звідки? Перевірка нотаріусом джерел походження коштів покупця земельної ділянки // Юридична газета. – Київ, 2021. – 14 вересня (№ 17). – С. 13, 18-19
134179
  Юдасин Л.С. А дальше - шельф... / Л.С. Юдасин. – Москва : Советская Россия, 1977. – 236с.
134180
  Платонычев Ю.Ф. А дальше только океан / Ю.Ф. Платонычев. – М., 1985. – 302с.
134181
   А де навчається четверта влада? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 6-13 червня (№ 22/23). – С. 1


  Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка відвідали співробітники Національної бібліотеки України для дітей.
134182
  Сергейчук В. А державної думки ще не було... Частина VIII. Історія краю // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 9 серпня (№ 146). – С. 10-11
134183
  Ценципер М. А дети растут... / М. Ценципер. – М, 1970. – 128с.
134184
  Добрянський П.К. А дзуськи! : гуморески / П.К. Добрянський. – Львів : Каменяр, 1964. – 44 с.
134185
   А дім буває і в натхнення // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23-30 вересня (№ 38/39). – С. 11


  Про центр культури і мистецтва, як структурного підрозділу Київського національного університету технологій та дизайну.
134186
  Бровка Петрусь А дни идут... / Бровка Петрусь. – Москва, 1961. – 179 с.
134187
  Бровка Петрусь А дни идут... / Петрусь Бровка ;. – Москва, 1973. – 158 с.
134188
  Шатилов В.М. А до Берлина было так далеко... / В.М. Шатилов. – М., 1987. – 334с.
134189
  Орлянкин В.И. А до Волги четыре шага... : Записки фронтового кинооператора / В.И. Орлянкин. – Киев : Мистецтво, 1982. – 71 с.
134190
  Обрамбальський В. А до Пенсильванії не так уже й далеко // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 20 квітня (№ 74). – С. 2


  Національний університет біоресурсів і природокористування України підписав меморандум про співпрацю з Університетом штату Пенсильванія (Сполучені Штати Америки), який входить до ТОП-100 найкращих вишів світу. Підписаний меморандум передбачає взаємні ...
134191
  Дахненко Л.Г. А до перемоги було 1418 днів... / Л.Г. Дахненко. – Київ, 1981. – 136с.
134192
  Черкасов А.Д. А до смерти целая жизнь / А.Д. Черкасов. – Пермь, 1980. – 230с.
134193
  Черкасов А.Д. А до смерті ціле життя : Двадцять листів синові й солдату / А.Д. Черкасов. – Київ : Молодь, 1975. – 176с.
134194
  Сергійчук В.І. А документів не могли знайти (до 70-річчя фальсифікації справи на Степана Бандеру як військового злочинця) // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2016 / В. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2015. – С. 201-203. – ISBN 978-966-2911-74-9
134195
  Писаренко С. А долоню над Пересопницьким Євангелієм пронизує тепло! / С. Писаренко, М. Білокопитов // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 1 (286). – С. 6-8


  Пересопницькому Євангелію у 2011 р. виповнюється 450 років.
134196
  Ковалев Д.М. А думал я... / Д.М. Ковалев. – М, 1966. – 72с.
134197
  Камінецький Ярослав А душі - юні : вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 16-20. – ISSN 0868-4790
134198
  Пестушко Валерий А Европейцев все меньше... : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 52
134199
  Ксенофонтов В.В. А если в семье телевизор и ... дети? / В.В. Ксенофонтов. – М., 1973. – 93с.
134200
  Тархова Л.П. А если спор? / Л.П. Тархова. – Москва, 1979. – 64с.
134201
  Иванова Л.М. А если это любовь... / Л.М. Иванова. – М, 1963. – 32с.
134202
  Гулиа Г.Д. А если это любовь? : Рассказы / Г.Д. Гулиа. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 343с.
134203
  Голубовский Анатолий А есть ли рассы? // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 45
134204
  Ягупов В. А еще в шляпе... Юмор в складчину : [сборник] / [ил. В. Ягупов]. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд., 1969. – 157 с. : ил.
134205
   А женил нас папуас // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 64-69 : фото
134206
  Бабанський П.Д. А живим - жити : повість / П.Д. Бабанський. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 201 с. : іл.
134207
  Неберекутин А.Ф. А жизнь быстра... / А.Ф. Неберекутин. – Краснодар, 1974. – 79с.
134208
  Четунова Н.И. А жизнь идет... : очерки и литературно-критические статьи / Н.И. Четунова. – Москва : Советский писатель, 1982. – 368с.
134209
  Папуловский И.П. А жизнь одна... / И.П. Папуловский. – Таллинн, 1988. – 205с.
134210
  Хаидов А. А жизнь хороша... : стихи, поэма / А. Хаидов. – Москва, 1986. – 86 с.
134211
  Вернигора Л.М. А жито половіє : повість / Л.М. Вернигора. – Харків : Прапор, 1983. – 124 с.
134212
  Колумб В.Х. А журавли все в небе : стихи / В.Х. Колумб; пер. с марийск. – Москва : Советская Россия, 1972. – 158 с.
134213
  Никулин М.А. А журавли кликали весну! / М.А. Никулин. – Ростов -на-Дону, 1981. – 287с.
134214
  Барченко С.А. А за весной весна... : рассказы и повести / С.А. Барченко ; [худож. Н.Н. Стасевич]. – Москва : Современник, 1990. – 474, [2] с. – ISBN 5-270-00716-9


  Содерж.: Повести: А за весной весна; По ту сторону солнца; Рассказы: Семь недель до рассвета; Жить бы да жить; Ночь в сентябре; Шестой порог; Дела домашние.
134215
  Вітович І. А за горою Арарат. Вірменія надалі перебуває у невизначеності з новим урядом // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 4-5 травня (№ 48). – С. 13
134216
  Фокина О.А. А за лесом - что? / О.А. Фокина. – М., 1965. – 32с.
134217
  Сорокин К.Л. А за нами - Москва! / К.Л. Сорокин. – М., 1985. – 256с.
134218
  Сорокин К.Л. А за нами - Москва! / К.Л. Сорокин. – Куйбышев, 1990. – 243с.
134219
  Лелик Марія А завтра вже була весна... : лірико-психологічне оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 4. – С. 6-15. – ISSN 0130-321Х
134220
  Карпов А.Е. А завтра снова в бой... / А.Е. Карпов. – М., 1982. – 240с.
134221
  Косенков А.Ф. А завтра снова понедельник. / А.Ф. Косенков. – Саранск, 1971. – 107с.
134222
  Покальчук О. А замысть учителя - гуру й сенсеї?
134223
  Ляхоцька Л. А запорука - інформаційний ресурс // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18-25 березня (№ 14/15). – С. 8


  Про перший етап держбюджетної науково-дослідної роботи за темою "Теоретико-методичні засади проектування технологій навчання в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти.
134224
  Крищенко В. А згадати є що // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 25 травня (№ 21). – С. 7. – ISSN 2519-4429


  Кілька розповідей про пісню та її виконавців.
134225
  Некрасова К.А. А земля наша прекрасна ! / К.А. Некрасова. – М, 1958. – 50с.
134226
  Некрасова К.А. А земля наша прекрасна ! / К.А. Некрасова. – М, 1960. – 98с.
134227
  Кешеля Д.М. А Земля таки крутиться : оповідання, повість / Д.М. Кешеля. – Ужгород : Карпати, 1985. – 270 с.
134228
  Васильев Б.Л. А зори здесь тихие / Б.Л. Васильев. – Москва, 1972. – 320с.
134229
  Васильев Б.Л. А зори здесь тихие / Б.Л. Васильев. – Кишинев, 1978. – 384с.
134230
  Васильев Б.Л. А зори здесь тихие / Б.Л. Васильев. – Кемерово, 1984. – 108с.
134231
  Васильев Б.Л. А зори здесь тихие... / Б.Л. Васильев. – Москва, 1971. – 336с.
134232
  Васильев Б.Л. А зори здесь тихие... / Б.Л. Васильев. – Москва, 1972. – 191с.
134233
  Васильев Б.Л. А зори здесь тихие... / Б.Л. Васильев. – Москва, 1974. – 222 с.
134234
  Васильев Б.Л. А зори здесь тихие... / Б.Л. Васильев. – Москва, 1975. – 204с. – Кн. на тамильском яз.
134235
  Васильев Б.Л. А зори здесь тихие... / Б.Л. Васильев. – Петрозводск, 1975. – 167с.
134236
  Васильев Б.Л. А зори здесь тихие... / Б.Л. Васильев. – Москва, 1977. – 128с.
134237
  Васильев Б.Л. А зори здесь тихие... : повесть / Борис Васильев. – Москва : ДОСААФ, 1977. – 96 с. : іл.
134238
  Васильев Б.Л. А зори здесь тихие... / Б.Л. Васильев. – Москва, 1978. – 399с.
134239
  Васильев Б.Л. А зори здесь тихие... / Б.Л. Васильев. – Москва : Правда, 1979. – 495 с.
134240
  Васильев Б.Л. А зори здесь тихие... / Б.Л. Васильев. – Ленинград, 1980. – 496с.
134241
  Васильев Б.Л. А зори здесь тихие... / Б.Л. Васильев. – Ростов-на-Дону, 1981. – 111с.
134242
  Васильев Б.Л. А зори здесь тихие... / Б.Л. Васильев. – Петрозаводск, 1984. – 304с.
134243
  Васильев Б.Л. А зори здесь тихие... / Б.Л. Васильев. – Киев : Радянська школа, 1985. – 480 с.
134244
  Васильев Б.Л. А зори здесь тихие... / Б.Л. Васильев. – Тула, 1985. – 320с.
134245
  Васильев Б.Л. А зори здесь тихие... / Б.Л. Васильев. – Свердловск, 1986. – 349с.
134246
  Васильев Б.Л. А зори здесь тихие... : роман-газета для подростков и юношества / Б.Л. Васильев. – Москва, 1988. – 128 с.
134247
  Васильев Б.Л. А зори здесь тихие... / Б.Л. Васильев. – Київ, 1988. – 302с.
134248
  Зорин Виталий А Зорин здесь тихий, или Мясо по-аргентински : Adventure // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 46-58 : Фото
134249
  Малинецкий Г. А инженеры помогут // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 2012. – № 8 (1022). – С. 32-40. – ISSN 0130-1640


  Молодые сегодня – совершенно не таковы, какими были в том же возрасте, например, ровесники самого автора. Рассмотрев эти отличия, а также особенности и трудности обучения будущих инженеров «в эпоху Гугла и Википедии», он говорит о том, что место ...
134250
  Смирнов А. А Иосиф Бродский, оказывается, был оптимистом // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 1 февраляя (№ 5). – С. F 1, F 4-5


  Прожив два десятка лет в США и глядя оттуда на постсоветское пространство начала 90-х, Иосиф Бродский пришёл к грустному выводу: "Империя рождает литературу, а демократия - макулатуру". Диссидентом он себя не считал и всегда принципиально был вне ...
134251
  Гайдаенко И.П. А истина одна / И.П. Гайдаенко. – К., 1985. – 236с.
134252
  Наєнко М. А й справді: що таке історія літератури? // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 70-78. – ISBN 978-966-2133-74-5
134253
  Новак Тадеуш А как будешь королем, а как будешь палачом. Пророк : романы / Тадеуш Новак. – Москва : Прогресс, 1980. – 399 с. – (Библиотека польской литературы)
134254
  Розенталь Э Д. А как лучше сказать? / Э Д. Розенталь. – Москва, 1979. – 207с.
134255
  Розенталь Э Д. А как лучше сказать? / Э Д. Розенталь. – Москва, 1988. – 175с.
134256
  Фаттах Н.С. А как по-вашему? : роман / Нурихан Фаттах; пер. с татар. В.шкаева. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 327 с.
134257
  Барашков В.Ф. А как у вас говорят? : книга для учащихся / В.Ф. Барашков. – Москва : Просвещение, 1986. – 111 с.
134258
  Кулинич П.М. А как у Вас с... юмором? / П.М. Кулинич. – Краснодар : Краснодарское книжное, 1990. – 111 с.
134259
  Пестушко Валерий А как у нас дела насчет картошки? : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 53-54 : Іл.
134260
  Ракша И.Е. А какой сегодня день? / И.Е. Ракша. – М, 1981. – 64с.
134261
   А караван идет... Заметки по поводу весенней выставочной недели : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 12 : Фото
134262
  Абдуллин И.А. А колокола все звонят... : повесть и рассказы : пер. с башк. / Ибрагим Абдуллин ; худож. К. Фадин. – Москва : Современник, 1980. – 366, [2] с., [1] л. портр. : портр.
134263
  Малколм Д. А кому-то нравится // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 247-256. – ISSN 1130-6545


  Творчість американської письменниці Гертруди Стайн
134264
  Николаева Марина А кони здесь тихие : Сферы // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 70-75 : Фото
134265
  Петрова Л. А крила - має! // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 жовтня (№ 40). – С. 12-13


  "Безкрилі не бувають поетами. Тож не дивно, що поет Лариса Петрова має крила".
134266
  Пестушко Валерий А крылья страусу необходимы! : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 54
134267
  Богданов Н.В. А кто его просил?.. / Н.В. Богданов. – М, 1965. – 64с.
134268
  Дружбинский В. А кто с мечтой к нам придет...:Роман-клип // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2002. – № 2. – С.65-118. – ISSN 0131-8136


  Окончание. Начало см. №1 за 2002
134269
  Аграновский А.А. А лес растёт / А.Б. Аграновский. – Москва : Совецкий писатель, 1973. – 639 с.
134270
  Егоров Н.М. А любиль ли? / Н.М. Егоров. – Ростов -на-Дону, 1969. – 88с.
134271
  Друнина Ю.В. А люблю я, как любят поэты / Юлия Друнина. – Москва : Эксмо, 2007. – 352с. – (Поэтическая библиотека). – ISBN 978-5-699-18127-8
134272
  Котов В.П. А любовь всего дороже : Стихи. Песни / В.П. Котов. – Москва : Советская Россия, 1974. – 127с.
134273
  Суреев П.А. А мать все ждет... / П.А. Суреев. – Иваново, 1963. – 275с.
134274
  Суреев П.А. А мать все ждет... / П.А. Суреев. – М., 1965. – 296с.
134275
  Сурее П.А. А мать все ждет... / П.А. Сурее. – Ярославль, 1968. – 400с.
134276
  Стеценко Ю. А медіатор хто? Адвокати пропонують свої послуги у вирішенні спорів поза судовим розглядом // Юридична газета. – Київ, 2013. – 19-26 лютого (№ 8/9). – С. 38-39
134277
  Біба П.М. А ми - навколо Сонця : вірші, поема / П.М. Біба. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 106 с.
134278
  Возіянов М.К. А ми байку баємо... : [байки у прозі] / Микола Возіянов ; [ред. І.С. Понеділок]. – Харків : Майдан, 2016. – 71, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-372-678-6


  Підпис.
134279
  Вовк М.П. А ми сміялись і будемо сміятися / М.П. Вовк. – Ужгород, 1991. – 199 с.
134280
  Антунеш А.Л. А мне что делать, когда все горит? : проза: фрагменты романа // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 5 : Все счастливые семьи ... – С. 3-61. – ISSN 0130-6545
134281
  Омельченко Г. А може, досить жувати одну й ту саму жуйку понад п"ять років?! Відповідь нідерландським парламентарiям, укотре "нервово збудженим і занепокоєним" розслідуванням трагедії МН17 // Україна молода. – Київ, 2019. – 16 жовтня (№ 115). – С. 8-10


  "У травні минулого року президент РФ Путін голослівно звинуватив Україну в тому, що «вона порушила міжнародні правила і не закрила повітряний простір над територією, де проходили бої». Підхопивши путінське «наша песня хороша, начинай сначала», ...
134282
  Хаткевич Василий А может быть, лучше соли на хвост? : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 2 : Іл.
134283
   А можно, я спою? : из истории клубов авторской песни в г. Харькове / [составитель Васильев В.Д.]. – Харьков : Эксклюзив, 2012. – 239, [1] с. : ил., фот., портр. – ISBN 978-966-2166-60-6


  Содерж.: Граждане песенной державы / В. Васильев ; Странник / А. Филатов ; В том далеком шестьдесят шестом / Г. Дикштейн ; А было здорово. Молодость / Г. Марьяновский ; Клуб песенной поэзии им. Ю. Визбора / М. Босин ; О жизни беспокойной / Е. Душкин ...
134284
  Азаров В.Б. А музы не молчали! : эстафета памяти : о шк. музеях / В.Б. Азаров ; худож. Д.А. Аникеев. – Москва : Советская Россия, 1987. – 78, [1] с. – (Время. Характер. Судьбы)
134285
  Черняховский А.Л. А мы живем... / А.Л. Черняховский. – М., 1989. – 172с.
134286
  Штенгелов Е.С. А мы пойдем дальше / Е.С. Штенгелов. – Симферополь, 1965. – 184с.
134287
  Казаков М.И. А мы с тобой, брат, из пехоты... / М.И. Казаков. – Рига, 1979. – 263с.
134288
  Филимонова И.М. А мы такие молодые... / И.М. Филимонова, Д.П. Дажин. – М, 1985. – 191с.
134289
  Сармакешев В.Н. А мы такие молодые... / В.Н. Сармакешев. – М., 1988. – 163с.
134290
  Задорожный Олег А мы уйдем на север // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 3. – С. 74-79 : фото
134291
  Перхач В. А на Засянні дзвони мовчали... / Володимир Перхач. – Львів : Євросвіт, 2003. – 136с. – ISBN 966-7343-46-4
134292
  Стау М.Л. А на ужин - тоска... / М.Л. Стау. – М, 1988. – 183с.
134293
  Мітлаш Маргарита А на хаті - серп і молот... // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 38-40. – ISSN 0868-9644
134294
  Буханенко Д.П. А над тайфуном зорі / Д.П. Буханенко. – Одеса, 1978. – 159 с.
134295
  Вишня Остап А народ війни не хоче / Вишня Остап. – Київ : Радянська Україна, 1952. – 64 с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Б-ка "Перця" ; №5)
134296
  Марукас К А нас так мало... : роман / К Марукас. – Москва : Советский писатель, 1978. – 206 с.
134297
  Мухина Г. А нас усе меншає... // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 472, червень : червень. – С. 4-5


  Пам"яті українського поета і прозаїка Івана Карповича Лободи.
134298
  Біксель Петер А насправді пані Блюм хотіла б познайомитися з молочарем = 21 історія : новели // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 244/245. – С. 154-173
134299
  Егоров Н.М. А началось с ничего... / Н.М. Егоров. – Челябинск, 1972. – 167с.
134300
  Левицкий Виктор А не пойти ли на пиво в музей? // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 30-31 : Іл.
134301
  Орешина Н.Н. А небо -- рядом... / Н.Н. Орешина. – Казань, 1982. – 217с.
134302
  Роготченко А.П. А небо остается голубым: докум. повести и очерки. / А.П. Роготченко. – М., 1984. – 239с.
134303
  Сердюк В.Е. А небо синее-синее... / В.Е. Сердюк. – М., 1976. – 269с.
134304
  Лихтенштейн А. А ну-ка я надену канотье... : поэзия: стихотворения // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 13-22. – ISSN 0130-6545
134305
  Гарднер М. А ну-ка, догадайся! / М. Гарднер. – Москва : Мир, 1984. – 212с.
134306
  Левит А.И. А ну, подвинься... / А.И. Левит. – Тбилиси, 1960. – 106с.
134307
  Острик Н.К. А облака плывут / Н.К. Острик. – Йошкар-Ола, 1981. – 191с.
134308
  Гуммель П.Н. А он у вас не поселился? / П.Н. Гуммель. – Ростов -на-Дону, 1964. – 55с.
134309
  Грибачев Н.М. А она вертится... : публицистика / Н.М. Грибачев. – Москва : Советская Россия, 1966. – 199 с.
134310
  Максимова Н. А они все равно танцуют / Н. Максимова, И. Алигожин, А. Дмитрук // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2006. – № 11. – С. 58-69


  Історія курдів
134311
  Касьянова О. А пам"ять - священна // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 9-16 травня (№ 16/18). – С. 1


  Інститут філології разом із усією університетською родиною поклали квіти до Пам"ятного знаку викладачам і студентам університету загиблим у боях Другої світової війні. На фото ректор КНУ ім. Т. Шевченка Л. Губерський.
134312
  Щерба Т. А пам"ять болить...
134313
  Баруздин С.А. А память все зовет... : роман и повести / С.А. Баруздин. – Москва : Воениздат, 1981. – 496 с. : ил., 1 л. портр.
134314
   А педагогом быть обязан : [материалы "круглого стола"]. – Москва : Воениздат, 1990. – 255 с.
134315
  Анисимова А.И. А песня осталась / А.И. Анисимова ; худож. Л.В. Берилло. – Москва : Воениздат, 1990. – 271, [1] с. : ил.
134316
  Возіянов М.К. А під білим крилом... : поезії / Микола Возіянов. – Харків : Федорко, 2019. – 119, [1] с. – ISBN 978-617-7664-33-7
134317
  Моренець П.Г. А пісня лунає... : Поезії / П.Г. Моренець, Г.Я. Маловик. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 91с.
134318
  Шестинский О.Н. А под небом есть земля / О.Н. Шестинский. – Л., 1973. – 136с.
134319
  Зленко Г. А поєднало їх Аральське море : епізод з біографії Тараса Шевченка // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2008. – № 1. – С. 8-9.
134320
  Третяк О.В. А поки що ... треба вижити // Київський університет, 1990. – 21 грудня


  Актуальне інтерв"ю з деканом радіофізичного факультету
134321
  Соболев А.П. А потом был мир / А.П. Соболев. – Калининград, 1975. – 336с.
134322
  Щеглов В.В. А потом пришла Победа... / В.В. Щеглов. – Москва, 1980. – 271с.
134323
  Кравченко Є.С. А почалося з крашанок : : гуморески / Є.С. Кравченко. – Київ : Держлітвидав, 1958. – 72 с.
134324
  Сверстюк Євген А правда залишиться : помер Олександр Солженіцин / Є. Сверстюк // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 19. – ISSN 0868-9644
134325
  Шевченко Т.Г. А правда наша п"яна спить : сатиричні вірші та поеми / Тарас Шевченко. – Київ : Толока, 2014. – 208, [4] с. : іл. – Сер. "Весела планета" засн. 2012 р. – (Світова сатирично-гумористична література ) ( Весела планета ; [вип. 6]). – ISBN 978-966-7990-54-1
134326
  Давыдов И. А праздники придут / И. Давыдов. – Свердловск, 1974. – 376с.
134327
  Потебенько М. А про Конституцію... забули // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.3-7


  проблеми невідповідності окремих норм чинного законодавства України Конституції
134328
  Грицай Ярослав А рани не гоїлися. Спомини "чорноти" / Грицай Ярослав, Грицай Параскевія. – Торонто- Львів : Літопис УПА. – (Літопис Укр. Повстанскої Армії/ Ответст.ред. Потічний Й.П. ; Бібліотека). – ISBN 966-95674-5-9
Т.3. – 2001. – 332с.
134329
  Гейко М. А решта... : вірші // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2019. – № 1 (1-3)
134330
  Басенко К.Я. А рибка плаває! / К.Я. Басенко. – Київ, 1961. – 76 с.
134331
  Тумилевич Т.И. А родимой-то матушки да милее на свете нет : Донецкий фольклор о матери / Т.И. Тумилевич. – Ростов -на-Дону, 1983. – 94 с.
134332
  Карасев Е.А. А Родина будет всегда / Е.А. Карасев. – М, 1984. – 158с.
134333
  Вернеева С.А. А роль была назначена войной / С.А. Вернеева. – Донецк, 1989. – 164с.
134334
  Беличенко Ю.Н. А рядом ходит человек... / Ю.Н. Беличенко. – М., 1971. – 88с.
134335
  Мамлин Г.С. А с Алешкой мы друзья... / Г.С. Мамлин. – М., 1961. – 173с.
134336
  Грибачев Н.М. А сами вы любили? / Н.М. Грибачев. – Москва, 1981. – 31с.
134337
  Цетляк С.І. А світ такий великий / С.І. Цетляк. – Донецьк, 1965. – 30 с.
134338
  Васильєв Б.Л. А світанки тут тихі... : повість / Б.Л. Васильєв. – Київ : Молодь, 1974. – 126 с.
134339
  Семенюк-Самсоненко Валентина Петрівна А Семенюк і нині там : [інтерв"ю з головою Фонду держмайна України В.П. Семенюк-Самсоненко] / Семенюк-Самсоненко Валентина Петрівна, Кулик Наталія // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 14-16. – ISSN 0130-5212
134340
  Усатенко Т. А серце - сполоханим птахом - з "дому" додому рветься… (Олена Боріс) / Т. Усатенко, М. Марущенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 60-65. – (Українознавство ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Основою статті є листування з Оленою Борисенко (в еміграції Hellen Boris, Олена Боріс), громадянкою Австралії українського походження, у якому з плином часу автобіографічні факти стають свідченням життя першої повоєнної хвилі української еміграції в ...
134341
  Корольов Б. А сієм вічне і працюєм чесно // ...А сієм вічне і працюєм чесно / Б. Корольов, 2012. – С. 4-5


  14 березня виповнюється 75 років від дня народження засновника династії професора ректора Європейського університета - Тимошенко Івана Івановича.
134342
  Соломаха Д. А сколько стоит ваш бренд? // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 23-28.
134343
  Гогуля П. А слава не вмре, не поляже // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 8. – С.25. – ISSN 0868-9644


  Минає 80 років од часу героїчної загибелі видатного бандуриста , вояки Української армії Антона Митяя
134344
  Ойслендер А.Е. А снег идет... / А.Е. Ойслендер. – Москва, 1965. – 181 с.
134345
  Щигленко Евгений А собаки - лучше ! : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 8. – С. 18-20 : Фото. – Библиогр.: Біліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
134346
   А солнце видит все ... : [сборник]. – Москва : Радуга, 1988. – 333, [2] с.


  Содерж.: Незрячие: роман / Джогиндер Пал. Дилруба: повесть / Куррат уль-Айн Хайдар ; Рассказы: Красное и желтое / Ходжа Ахмад Аббас. Желтая роза / Разия Саджад Захир. Бабушка малышки / Исмат Чугтаи. Утратившие корни : Папки / Рам Лал. Кукольный домик ...
134347
  Маклеод Элистер А солнце рождают птицы // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 183-200. – ISSN 1130-6545
134348
  Варецька О. А соціальна компетентність фахівців? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23-30 грудня (№ 51/52). – С. 9


  Щодо формування соціальної компетентності в процесі реформування вищої освіти в Україні.
134349
  Ткаченко Віра А спокій йому й не сниться... // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 12-13


  Усезнаюча статистика свідчить, що лише три-чотири відсотки випускників найпрестижніших університетів світу, таких, приміром, як Гарвард чи Оксфорд, обирають професією державну службу. Визначальними тут є три позиції: великі амбіції, загострене ...
134350
  Ситцевой В. А судді хто? Суди якої юрисдикції мають розглядати спори щодо об"єктів інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 3. – С. 61-64. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1608-6422
134351
  Северин О. А судді хто?. До питання підстав ненарахування пені за порушення термінів зовнішньоекономічних розрахунків // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.75-77
134352
  Трахтенберг И.М. А судьи кто?! / И.М. Трахтенберг, И.А. Тарабан // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 28 августа - 3 сентября (№ 25/28). – С. 6-7


  Стаття є зверненням авторів до колег з Національної академії наук України, Національної академії медичних наук України та інших галузевих академій і наукових спільнот. Це звернення стосується загального висновку Наукового комітету Національної ради ...
134353
   А существует ли парадоксальный человек? // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 8. – С.137-144. – ISSN 0132-1625
134354
   А счастье так возможно... : сборник. – Москва : Известия, 1989. – 304 с.
134355
  Серова М. А счетчик тикает : Каменное сердце : повести / Марина Серова. – Москва : Эксмо, 2002. – 384 с. – ISBN 5-699-01340-7
134356
   А танец легко плывет по поляне... : дат. нар. баллады : [для сред. и ст. возраста]. – Москва : Дет. лит., 1984. – 128 с. : ил.


  Разделы: Мечи из ножон! ; А розы и лилии благоухали... ; Слово за слово ; Эльфы и гномы.
134357
  Шайтанов И. А творчество - факт биографический? // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 97-121. – ISSN 0042-8795
134358
  Алексин А.Г. А тем временем где-то... : повесть и рассказы : для старш. возраста / Анатолий Алексин ; ил. Б. Винокурова. – Москва : Детская литература, 1967. – 158 с. : ил.
134359
  Алексин А.Г. А тем временем где-то... : повести : для детей / Анатолий Алексин ; [худож. В. Терещенко]. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 575 с., 1 л. портр. : портр. – (Библиотека юношества)


  Содерж.: Третий в пятом ряду; В тылу как в тылу; А тем временем где-то...; Раздел имущества; Домашний совет; "Безумная Евдокия"; Сердечная недостаточность; Повесть Алика Деткина: (Очень страшная история); Поздний ребенок; Мой брат играет на кларнете; ...
134360
  Яворівський В.О. А тепер - іди : роман / В.О. Яворівський. – Київ, 1983. – 198 с.
134361
   А тепер - Шевченківський портал // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 25 вересня - 2 жовтня (№ 42). – С. 1


  Про IV Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, який відбувся 26 вересня у Національному музеї Тараса Шевченка. Переможець минулорічного Конкурсу, студент КНУ імені Тараса Шевченка Володимир ...
134362
  Воробьев-Обухов Алексей А теперь - "горбатый"! : наезд // Вокруг света : украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 12. – С. 96-98
134363
  Понарина Е. А теперь - ваше мнение. Гуманитарии задумали ввести открытое рецензирование социально значимых проектов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 21 февраля (№ 8). – С. 6


  Российский гуманитарный научный фонд.
134364
  Андроников И.Л. А теперь об этом : [сборник] / Андроников И.Л. – Москва : Совецкий писатель, 1981. – 448 с. : ил.
134365
  Андроников И.Л. А теперь об этом : рассказы, портр., ст. / Андроников И.Л. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Советский писатель, 1985. – 544 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 382-383
134366
  Ковалик Н.Й. А ти мені люба / Н.Й. Ковалик. – Київ, 1988. – 379 с.
134367
  Сартаков С.В. А ти світи, зоре : Роман / С.В. Сартаков. – Київ : Дніпро
Кн. 1. – 1983. – 423с.
134368
  Сартаков С.В. А ти світи, зоре / С.В. Сартаков. – Київ
Кн. 2. – 1986. – 349с.
134369
  Петренко М. А то місто чи село?.. // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 16 червня (№ 12). – С. 17


  Спогад про Євгена Гуцала.
134370
  Кармоков М. А тополя все растут : роман в 2 кн. / Мухамед Кармоков ; авториз. пер. с кабард. И. Ракши. – Москва : Современник. – (Новинки "Современника")
Кн. 2. – 1982. – 386 с.
134371
  Блаттер С. А тоска все сильней... / С. Блаттер. – М, 1983. – 368с.
134372
  Сартаков С.В. А ты гори, звезда : Роман / С.В. Сартаков. – Москва : Советский писатель, 1976. – 717с.
134373
  Сартаков С.В. А ты гори, звезда / С.В. Сартаков. – М., 1977. – 719с.
134374
  Сартаков С.В. А ты гори, звезда / С.В. Сартаков. – Москва : Советский писатель, 1980. – 528 с.
134375
  Сартаков С.В. А ты гори, звезда / С.В. Сартаков. – Новосибирск, 1983. – 831с.
134376
  Сартаков С.В. А ты гори, звезда / С.В. Сартаков. – М., 1985. – 704с.
134377
   А ты готов для Анталии? : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 6
134378
  Олег Задорожный А ты записался волонтером в Боснию? : boys don`t cry // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 7/8. – С. 70-77 : Фото
134379
  Рыклин Г.Е. А у нас в Зареченске... / Г.Е. Рыклин. – Москва, 1966. – 183с.
134380
  Ошанин Л.И. А у нас во дворе / Л.И. Ошанин. – М, 1964. – 192с.
134381
  Гогалев Ф.В. А у нас во дворе / Ф.В. Гогалев. – М, 1989. – 126с.
134382
  Кирюхин И.К. А у нас во дворце... / И.К. Кирюхин. – Хабаровск, 1966. – 79с.
134383
  Кіт Л. А у нас синтез-газ. А у вас? // Київський університет. – Київ, 2016. – Січень (№ 1). – С. 7


  Про проект переможців конкурсу науково-дослідних робіт молодих учених - групи науковців факультету радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем "Розробка динамічних плазмово-рідинних систем з метою підвищення ефективності використання природних ...
134384
  Велюгін А.С. А у полі верба / А.С. Велюгін. – Київ, 1960. – 176 с.
134385
   А українською - так : антологія російської поезії України в перекладах українською Валерії Богуславської / пер. В. Богуславська ; [ред. В. Богуславська]. – Київ : [б. в.]. – ISBN 978-966-378-149-5
[Кн. 1]. – 2010. – 443, [1] с. – Абетково-бібліограф. покажч.: с. 431-451
134386
   А українською - так : антологія російської поезії України у перекладах Валерії Богуславської / пер. В. Богуславська ; [упоряд. В. Богуславська]. – Київ : [б. в.]. – ISBN 978-966-378-226-3
Кн. 2. – 2011. – 476 с. – Абетково-бібліограф. покажч.: с. 431-451
134387
  Островський В.І. А українською кажуть так... / В.І. Островський, Г.Ф. Островська. – 2-ге вид., допов. й випр. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 454, [2] с. : фот. – Бібліогр. в приміт.: с. 444-449. – ISBN 978-966-457-189-7
134388
  Бетев С.М. А фронт был далеко / С.М. Бетев. – Свердловск, 1989. – 333с.
134389
  Костромитин Ф.И. А фронт был рядом. Повесть / Ф.И. Костромитин. – Х., 1974. – 167с.
134390
  Юнусова Н.З. А Хошмухамедов. / Н.З. Юнусова. – М, 1987. – 63с.
134391
  Пошелюжна Х. А хто борець, той здобуває світ. // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 24 лютого - 1 березня (№ 8). – С. 4-5


  Герої не вмирають. Ігор Костенко - студент-магістр географічного факультету ЛНУ ім. І. Франка.
134392
  Купала Я. А хто там ідзе? / Я. Купала. – Мінськ, 1983. – 160 с.
134393
  Аркушин Г.Л. А хтось же вас народжував, слова / Григорій Аркушин. – Луцьк : Надстир`я, 1993. – 31, [1] с. – Бібліогр.: с. 30-31
134394
  Пестушко Валерий А цапля-то пудрится! : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 55
134395
  Абдулжалилов Ф.А. А цветы жили... : повесть / Ф.А. Абдулжалилов ; [пер. с ногайск. И. Аджиев и авт.] ; [ил.: В. И. Бекетов]. – Черкесск : [Ставроп. кн. изд-во. Карачаево-Черкес. отделение, 1971. – 216 с. : ил.


  Содерж.: Настоящий джигит; Абдулах Охтов ; Шелковый кисет; Абдулах Охтов; Народы-братья; Абдулах Охтов; По закону жизни; Мусса Батчаев; Серебряный дед; Мусса Батчаев; Белая скала; Мусса Батчаев; Ветер Ровенских лесов; Виктор ...
134396
  Солодарь Ц.С. А цветы остаются... / Ц.С. Солодарь. – М., 1980. – 463с.
134397
  Сергійчук В.І. А чесної статистики вже не було... // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2017 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2016. – С. 19-28. – ISBN 978-966-2911-81-7


  До 80-річчя Всесоюзного перепису населення у січні 1937 року.
134398
  Чертенко О. А чи був хлопчик? "Покоління 1989 р." та єдина Німеччина (на прикладі "Покоління "гольф" Флоріана Іллієса та "Дітей Зони" Яни Гензель)


  На матеріалі німецької публіцистики I пол. 1990-х та соціологічних і культурологічних розвідок II пол. 1990-х – поч. 2000-х рр. у статті продемонстровано шляхи та модуси утвердження в німецькому культурному просторі дискурсу "покоління 1989 р." та ...
134399
  Щур Едуард А чи втіляться примарні спогади у реальність? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 11 (136). – С. 2-3 : Фото
134400
  Матат Д. А чи знає Президент? // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 20 березня (№ 11)


  Про зустріч Президента України П. Порошенка з призерами міжнародних олімпіад. "...11 призерів із 22 стали студентами КНУ імені Тараса Шевченка".
134401
  Хлопин И.Н. А что было до потопа! / И.Н. Хлопин. – Л., 1990. – 153с.
134402
  Костецкий А.Г. А что в портфеле?: стихи и сказка / А.Г. Костецкий. – Москва, 1980. – 25с.
134403
  Саутолл А. А что же завтра? / А. Саутолл. – Москва, 1981. – 224с.
134404
  Крикун Е.В. А что за горизонтом? / Е.В. Крикун. – Симферополь, 1967. – 71с.
134405
  Полозова Т.Д. А что за словом? (Восприятие худож. литературы) / Т.Д. Полозова. – Москва, 1972. – 48с.
134406
  Жуков Борис А что на нашем берегу? : Россия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 12. – С. 216-217 : Фото. – ISSN 1029-5828
134407
  Курчевский В.В. А что там, за окном? / В.В. Курчевский. – Москва : Педагогика, 1985. – 144 с.
134408
  Михалков С.В. А что у вас? / С.В. Михалков. – Москва, 1962. – 17с.
134409
  Касьянова О. А ще звучала "Роксоланія" // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4-11 жовтня (№ 40/41). – С. 6


  Перша леді Туреччини Еміне Ердоган відкрила на базі кафедри тюркології Інституту філології Київського Національного університету імені Тараса Шевченка інтерактивний клас і центр імені кримськотатарського просвітителя, видавця і політика Ісмаїла ...
134410
  Рижков В. А що далі? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 29-30 травня (№ 99/100). – С. 11


  До успішного розвитку приватного космосу в США певною мірою причетна й Україна. Наразі фахівці КБП беруть участь у підготовці нового запуску американської ракети Аntares, яка виводить на орбіту вантажний корабель Signus, що доправляє вантажі на ...
134411
  Кастельянос Р. А що думають з цього приводу матері? : есе // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (4). – С. 291-294


  Росаріо Кастельянос (1925, Мехіко - 1974, Тель-Авів), письменниця, поетеса, есеїстка та дипломат, яку називають найважливішою жінкою в історії Мексики ХХ ст. Вихід у світ її дисертації на тему "Про жіночу культуру" ("Sobreculturafemenina") став ...
134412
  Клименко Ж. А що ж таке людина? Методичні рекомендації до вивчення оповідання Мо Яня "Геній" // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ, 2018. – № 4 (442), квітень 2018. – С. 3-11


  Оповідання Мо Яня "Геній".
134413
  Медвєдєва Ірина А що на все це скаже читач? / підгот. І. Медвєдєва // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 110. – ISSN 0130-5212
134414
  Кознарський Т. А що під сподом? // Критика. – Київ, 1999. – Квітень, (число 4). – С. 26-28


  Проза Юрія Покальчука.
134415
  Кінько Т. А що сказав би Чубинський? Правда - то не гріх: роздуми допитливого довкола Державного Гімну України // Україна молода. – Київ, 2020. – 9 вересня (№ 85). – С. 8-9


  Як тільки з’являється держава, то в неї одразу ж з’являється і гімн. І є серед синів і дочок кожної вітчизни як ті, кому державний гімн одразу до душі, так і ті, хто хотів би його трішки поправити. Поліпшити. Вдосконалити. Так було, так є і так завжди ...
134416
  Попович О. А що таке наукова новизна?, або Чи прийде в українську науку молодь? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 грудня (№ 49). – С. 1, 12


  "На вікову структуру наукових колективів і науки України загалом дослідники звертають дедалі більше уваги. Втім, лише недавно ми по-справжньому усвідомили, що в так званому віковому профілі наукових кадрів зафіксовано не тільки кілька десятиліть ...
134417
   А що ти зробив для рідного університету? : Проект Студентського парламенту Інституту журналістики // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  Інститут журналістики пропонує свій проект зорієнтований на факультети та інститути КНУ ім. Тараса Шевченка. Кожен факультет чи інститут оприлюднює, що студенти зробили для створення позитивного іміджу рідного вузу.
134418
  Юхименко Т. А що у кошику? Вагова структура інфляції в Україні та світі / Т. Юхименко, О. Погарська // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-25 квітня (№ 15). – С. 6


  "Оприлюднення вагової структури для розрахунку індексу споживчих цін в Україні на 2019 р. викликало широку дискусію в експертному співтоваристві. Зокрема, в яких ще країнах частка витрат на продукти харчування та безалкогольні напої перевищує 45%? Про ...
134419
  Манзюк В. А що цікавого Ви робили? Чи не час пригадати?...:) // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Що такого цікавого робили в дитинстві викладачі та студенти ІМВ.
134420
  Сверстюк Є. А що, якби не Шевченко... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 19 грудня (№ 49). – С. 1, 4, 5
134421
  Сверстюк Є. А що, якби Шевченко... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 10-11січня (№ 2/3). – С. 14-15


  Люди схильні переоцінювати вплив обставин і недооцінювати опір обставинам. Міркування про виїзд Тараса Шевченка на навчання до Рима.
134422
  Деркаченко К. А это - сохрани / К. Деркаченко. – Алма-Ата, 1964. – 100с.
134423
  Соколов Г А я верю. / Г Соколов. – Краснодар, 1965. – 203с.
134424
  Атаров Н.С. А я люблю лошадь / Н.С. Атаров. – Москва, 1970. – 232 с.
134425
  Атаров С Н. А я люблю лошадь : рассказы и повести / Атаров Н.С. ; ил.: М.П. Клячко. – Москва : Совецкий писатель, 1974. – 335 с. : ил.
134426
  Атаров Н.С. А я люблю лошадь : повесть / Атаров Н.С. – Москва : Детская литература, 1979. – 128 с.
134427
  Луценко Д.С. А я люблю, люблю... : пісні / Д.С. Луценко. – Київ, 1995. – 260 с.
134428
  Романовський В. А я повім тобі... : Лірика та експериментальні твори / В"ячеслав Романовський; Ред. В.Ф. Замєсов. – Харків : Слобожанщина, 2006. – 128с. – ISBN 966-7814-75-0
134429
  Маркуша А.М. А я сам! / А.М. Маркуша. – Петрозаводск, 1988. – 223 с.
134430
  Яворивский В.А. А яблоки падают / В.А. Яворивский. – Москва, 1972. – 157 с.
134431
  Яворівський В.О. А яблука падають : повість та новели / В.О. Яворівський. – Київ, 1968. – 135 с.
134432
  Шишка Ю. А як там у Казахстані? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 29 січня (№ 4/5). – С. 30


  Законодавчі зміни у сфері ІВ у Республиці Казахстан.
134433
  Габович О. А як там у Польщі? Враження очевидця // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 7. – С. 74-80. – ISSN 1810-3944
134434
   А як щодо Китаю? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 21 : фото. – ISSN 1998-8044
134435
  Юрченко В. А який він насправді? // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-30. – ISSN 1562-3238


  Актор Борислав Брондуков
134436
  Томин Ю.Г. А, Б, В, Г, Д и другие... / Ю.Г. Томин. – Л., 1982. – 184с.
134437
  Бондарчик К В. А,К, Сержпутовский. / К В. Бондарчик, А. Федоскин. – Минск, 1966. – 120с.
134438
  Ахмедов Э.М. А.-К. Бакиханов и его миропонимание : Автореф... д-ра философ.наук: / Ахмедов Э.М.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 58л.
134439
  Борунова В.И. А. .Акритас : альбом / В.И. Борунова; ред.: О.В. Мамонтова. – Москва : Советский художник, 1988. – 95 с.
134440
  Курбатова Г.И. А. А. Жданов - выдающийся теоретик марксизма : Автореф... канд. философ.наук: / Курбатова Г. И.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Философ. фак. – Москва, 1950. – 12 с.
134441
  Левандовский А.А. А. А. Корнилов -- историк России 19 века : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.02 / Левандовский А. А.; МГУ. – Москва, 1979. – 19л.
134442
  Назарьева Ольга Евгеньевна А. А. Мануйлов - ректор Московского университета // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2009. – № 1 (44). – С. 122-125


  Александр Аполлонович Мануйлов (Мануилов;1861-1929) — рос. экономист, министр нар. просвещения Временного правительства (1917), в 1905—1911 — ректор Московского университета
134443
  Каганович Б. А. А. Смирнов и пастернаковские переводы Шекспира // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 2, март - апрель. – С. 20-71. – ISSN 0042-8795
134444
  Айзенман Т.С. А. Агин / Т.С. Айзенман; ред.: Г.В. Жидков и др. – Москва : Тип. Изд-ва Всес. кн. палаты, 1949. – 36, [26] с. – (Русская графика / [ред. Г.В. Жидков и др.])
134445
  Александров Юрий Александрович А. Александров : Нотобиблиогр. справочник / Александров Юрий Александрович. – Москва : Советский композитор, 1980. – 56 с.
134446
  Воронов В.И. А. Алексин / В.И. Воронов. – Москва : Детская литература, 1973. – 174 с.
134447
  Воронов В.И. А. Алексин / В.И. Воронов. – 2-е изд. – Москва : Детская литература, 1980. – 174 с.
134448
  Амасович А А. Алесандров-Серж : [засл. артист РСФСР : К 50-летию работы в цирке] / А.Б. Амасович. – Москва : Искусство, 1951. – 23 с. : портр., ил.
134449
  Лебедев Г.Е. А. Антропов / Г.Е. Лебедев. – Л., 1935. – 6с.
134450
  Зурабов Б.А. А. Арутюнян / Б.А. Зурабов. – М., 1986. – 142с.
134451
  Караганов А.В. А. Афиногенов / А.В. Караганов. – М : Советский писатель, 1957. – 194 с.
134452
  Алянский Ю.Л. А. Б. В. снимает маску / Ю.Л. Алянский. – Москва : Книга, 1980. – 151 с. : ил.
134453
  Агаян Ц.П. А. Бакиханов / Ц.П. Агаян ; АН Азербайджанской ССР, Ин-т истории им. А. Бакиханова. – Баку : Издательство АН АзербайжанССР, 1948. – 173 с., ил.
134454
  Орджоникидзе Г. А. Баланчивадзе / Г. Орджоникидзе. – Москва : Госмузиздат, 1959. – 179 с.
134455
  Гуменний М. А. Барбюс, Е. Ремарк й О. Гончар: майстерність антивоєнної романістики / М. Гуменний, В. Гуменна // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 27. – С. 187-199. – ISSN 2312-6809
134456
   А. Белашов, А. Казачок, Ю. Ушков, В. Шелов : каталог. Скульптура, живопись, графика. – Москва : Советский художник, 1965. – 38 с.
134457
  Кар"єва С. А. Бергсон та Е. Гуссерль: сучасна методологія безпосереднього досвіду // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 26-28. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  У статті дається порівняльний аналіз двох некласичних діалектичних мотодологій представників сучасної екзистенційно-антропологічної філософії - інтуїтивізму А. Бергсона та феноменології Е. Гуссеррля. Автор робить висновок , що, маючи справу з проблемою ...
134458
  Иванина Н. А. Билык / Н. Иванина. – М., 1989. – 64с.
134459
  Ланда Е. А. Блок и переводы из Гейне // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1964. – за 1963 г. – С. 292-328
134460
  Авраменко А.П. А. Блок и русские поэты XIX века / А.П. Авраменко. – Москва : МГУ, 1990. – 246, 2 с. : портр. – Библиогр.: с. 245-247
134461
  Громов П.П. А. Блок, его предшественники и современники / П.П. Громов. – 2-е изд., доп. – Л., 1986. – 598с.
134462
   А. Бойку - 60! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Квітень (№ 4)


  Виповнилося 60 років вченого-вірусолога, докт. біол. наук, акад. Укр. ААН та Академії вищої школи України, зав. каф. вірусології КУ.
134463
  Шульпин А.П. А. В. Луначарский / А.П. Шульпин. – М., 1975. – 159с.
134464
  Роткевич Я.А. А. В. Луначарский и его роль в создании советской методыики преподавания литературы / Я.А. Роткевич. – Куйбышев, 1962. – 71 с.
134465
  Бугаенко П.А. А. В. Луначарский и литературное движение 20-х годов : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Бугаенко П. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 43 с.
134466
  Кохно И.П. А. В. Луначарский и формирование марксистской литературной критики / И.П. Кохно. – Минск, 1979. – 190с.
134467
  Никифоров В.П. А. В. Суворов и его современники / В.П. Никифоров, А.В. Помарницкая. – Л., 1964. – 180с.
134468
  Базазьянц С.Б. А. Васнецов : альбом / Базазьянц С.Б. – Москва : Советский художник, 1989. – 143с. – (Мастера советскому искусству)
134469
  Ланина Т.В. А. Володин / Т.В. Ланина. – Л., 1989. – 317с.
134470
  Евлампиев И.И. А. Герцен и "неклассическая" концепция европейской истории // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 2. – С. 35-45. – ISSN 0235-1188
134471
  Караяни А.Г. А. Гитлер: "Наша стратегия заключается в том, чтобы сокрушить врага изнутри..." // Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 2002. – № 5. – С.48-51. – ISSN 0321-0626


  Вторая мировая война: за кулисами "Третьего рейха"
134472
  Ковский В.Е. А. Грин. Преображение действительности / В.Е. Ковский. – Фрунзе, 1966. – 126 с.
134473
  Базунов С.А. А. Даргомыжский и его жизнь и музыкальная деятельность : биографический очерк С.А. Базунова : С портр. Даргомыжского и прил., состоящим из выбора муз. произведений Даргомыжского для фортепиано; [Прил. сост. А.М. Померанцева]. – Санкт-Петербург : Тип. Высоч. утвержд. Т-ва "Общественная польза", 1873. – 80, [2], 16 с., 1 л. фронт. (портр.), нот. – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Флорентия Павленкова)
134474
  Дуров А.Л. А. Дуров в жизни и на арене / А.Л. Дуров. – Москва : Искусство, 1984. – 198 с.
134475
  Дьяконов М. А. Е. Пресняков. Московское царство : [отзыв о книге] / М. Дьяконов // [Библиографический сборник] : [отзывы о книгах]. – Москва ; Петроград [и др. : б. и.
134476
  Осташко Т. А. Жук в добі національно-визвольних змагань // Молода нація : альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2002. – № 3 (24). – С. 46-57. – ISBN 966-7332-13-6
134477
  Терещатова Л.С. и др. А. И. Герцен / Л.С. и др. Терещатова. – Л.
ч. 1. – 1970. – 114с.
134478
  Терещатова Л.С. и др. А. И. Герцен / Л.С. и др. Терещатова. – Ленинград
ч. 2. – 1970. – 115-211с.
134479
  Оксюзов Б.В. А. И. Гершен и революционное движение 60-х годов XIX века : Автореф... канд. ист.наук: / Оксюзов Б. В.; ВПШ при ЦК КПСС, Каф. диалект. и ист. материали. – Москва, 1956. – 19л.
134480
  Астапенко М.Г. А. И. Нестеров, 1895-1979 / М.Г. Астапенко, И.А. Бронзов, А.Н. Орлова ; АМН СССР. – Москва : Медицина, 1988. – 108 с. – (Выдающиеся деятели медицины)
134481
  Поликарпов В.П. А. Игнатьев / В.П. Поликарпов. – М, 1988. – 64с.
134482
  Жгенти В.Д. А. Казбеги / В.Д. Жгенти. – Тбилиси
1. – 1948. – 5-20 с.
134483
  Халаминский Ю.Я. А. Каневский / Ю.Я. Халаминский. – Москва : Искусство, 1961. – 144 с.
134484
   А. Каневский. – Москва : Советский художник, 1965. – [13] с.
134485
  Угрюмов Н. А. Касьянов. Очерк жизненного и творческого пути композитора / Н. Угрюмов. – Москва : Советский композитор, 1957. – 32 с.
134486
  Крепак Б.А. А. Кищенко: человек. Земля. Вселенная. / Б.А. Крепак. – М., 1988. – 128с.
134487
  Руткевич А.М. А. Койре о русской философии 1830-1840-х гг. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 12. – С. 142-150. – ISSN 0042-8744
134488
   А. Колониальная политика России на Камчатке в XVIII веке // Труды по истории : сборник архивных материалов / Институт народов Севера ЦИК СССР. Научно-исследовательская ассоциация. – Ленинград, 1935. – Т. 2 : Колониальная политика царизма на Камчатке и Чукотке в 18 веке. – С. 22-151
134489
  Гловели Г. А. Корсак - первый русский экономист-компаративист // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 62-78. – ISSN 0042-8736
134490
  Гулак А.Т. А. Кочетков. "Баллада о прокуренном вагоне" (Опыт композиционно-семантического анализа) // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2019. – С. 3-7. – (Русская филология ; № 2 (68) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  Основное внимание в статье уделено интерпретации семантики поэтического текста, содержательной стороны слова как главного конструктивного элемента поэтической речи. В композиционно-семантическом и композиционно-синтаксическом плане стихотворение ...
134491
  Кухта Н. А. Кримський і народна казка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 61-63. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто шлях А. Кримського як упорядника, перекладача та публікатора арабських (Сирії та Лівану) народних казок, деяких інтернаціональних сюжетів ("Тисяча й одна ніч"), різножанровість казок, значення коментарів.
134492
  Марченко В. А. Кримський як дослідник азербайджанської літератури // Творчість і життя / Марченко Валерій. – Київ : Сфера, Дух і Літера, 2001. – С. 13-28. – ISBN 966-7841-12-Х
134493
  Веркалець М. А. Кримський як театральний критик // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 258-266. – (Журналістика ; Вип. 2)
134494
  Гилярова Е. А. Круссер / Е. Гилярова, М. Иткис. – Кишинёв, 1962. – 91с.
134495
  Высоцкий В. А. Кэмпбелл. Партизанская борьба: история и анализ // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1971. – Вып. 7 : Военные проблемы национально-освободительного движения в зарубежной литературе. – С. 63-68
134496
  Буторина Е.И. А. Лабас / Е.И. Буторина. – М., 1979. – 215с.
134497
  Леонов А.И. А. Леонов / А.И. Леонов. – Москва, 1971. – 18с.
134498
   А. Ливанов. – Москва : Советский художник, 1965. – [14] с.
134499
  Васильковский А.Т. А. М. Горький - основоположник социалистической литературы для детей и юношества : Автореф... канд. филол. наук: / Васильковский А.Т.; КГУ. – Киев, 1955. – 17с.
134500
  Васильковский А. А. М. Горький - основоположник социалистической литературы для детей и юношества : Дис... канд. филол. наук: / Васильковский А.;. – Киев, 1955. – 257л. – Бібліогр.:л.245-256
134501
  Колісник О.В. А. Макінтайр та Ф. Фукуяма: образ моралі постмодерну як спосіб самоздійснення людини // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (43). – С. 180-184
134502
  Дем"янівська С Л. А. Малишко / С Л. Дем"янівська, . – Київ, 1977. – 115с.
134503
  Дем"янівська С Л. А. Малишко / С Л. Дем"янівська, . – Київ, 1985. – 207с.
134504
  Крамов И.Н. А. Малышкин / И.Н. Крамов. – М., 1965. – 227с.
134505
  Никонова Т.А. А. Малышкин. Характер и проблемы стиля : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Никонова Т.А. ; Ворон. ГУ. – Воронеж, 1970. – 17л.
134506
  Константе И. А. Мелдере / И. Константе. – М., 1988. – 40с.
134507
  Коцаренко Т. А. Метлинський - дослідник українських народних пісень
134508
  Свириденко О.М. А. Метлинський як теоретик літератури // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 107-109. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
134509
  Челышев И. А. Мишель. Вторая мировая война (в двух томах) // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1972. – Вып. 10 : Буржуазная литература о второй мировой войне. – С. 46-60
134510
  Гусев В.А. А. Мыльников / В.А. Гусев. – М, 1989. – 141с.
134511
  Мильков Ф.Н. А. Н. Красков -- географ и путешественник / Ф.Н. Мильков. – Москва : Географгиз, 1955. – 176с.
134512
  Перхин В.В. А. Н. Островский - критик и теоретик драматургии и театра / В.В. Перхин. – Куйбышев, 1973. – 27 с.
134513
  Крюкова А.М. А. Н. Толстой и русская литература / А.М. Крюкова. – М., 1990. – 257с.
134514
  Страхов Н.И. А. Неверов / Н.И. Страхов. – Куйбышев, 1961. – 80 с.
134515
  Страхов Н.И. А. Неверов / Н.И. Страхов. – Куйбышев, 1970. – 368 с.
134516
  Страхов Н.И. А. Неверов / Н.И. Страхов. – М : Художественная литература, 1972. – 444 с.
134517
   А. Никич. – М., 1969. – 13с.
134518
  Акимова И.Г. А. Никич : альбом / Акимова И.Г. – Москва : Совецкий художник, 1989. – 158 с. – (Мастера совецкого искусства)
134519
  Горбатюк М. А. Ніковський як активний діяч українського товариства "Просвіта" та Українського клубу в Одесі (1906-1912) // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 6-21. – ISBN 978-966-2410-25-9
134520
  Горбатюк Микола А. Ніковський як співробітник і редактор газети "Рада" // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 44-57. – Бібліогр. в кінці ст.
134521
  Поляновский Г.А. А. Новиков / Г.А. Поляновский. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1948. – 40 с.
134522
  Бровко А. А. О. Скальковський - дослідник запорозького козацтва часів Нової Січі: історіографія проблеми // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 161-164. – ISBN 978-966-485-045-9
134523
  Ермилов В.В. А. П. Чехов / В.В. Ермилов. – изд. доп. – Москва, 1954. – 404с.
134524
  Паперный З.С. А. П. Чехов / З.С. Паперный. – 2-е доп. изд. – Москва, 1960. – 302с.
134525
  Цейтлин М.А. А. П. Чехов : лекции для заочников / М.А. Цейтлин. – Москва : МОПИ, 1960. – 80 с.
134526
  Гурчинов М. А. П. Чехов / Милан Гурчинов. – Скопjе : Матица македонска, 2008. – 341 с. : портр. – (Избрани дела / Милан Гурчинов ; т. 8). – ISBN 978-9989-49-900-5
134527
  Малинин Д.И. А. П. Чехов в Богимове б.Тарусского уезда / Д.И. Малинин. – Калуга, 1931. – 27с.
134528
   А. П. Чехов в воспоминаниях современников. – Москва, 1947. – 520с.
134529
  Роскин А.И. А. П.Чехов / А.И. Роскин. – М., 1959. – 432с.
134530
  Болтухин Н.П. А. П.Щапов как историк Сибири : Автореф... канд. ист.наук: / Болтухин Н. П.; МВО СССР, Тоск.ГУ. – Томск, 1958. – 15л.
134531
  Ландау С.Г. А. Перегонец / С.Г. Ландау. – М., 1990. – 282с.
134532
  Воронин И.Д. А. Полежаев / И.Д. Воронин. – Москва : Художественная литература, 1954. – 80 с.
134533
  Рыбакова Е.В. А. Потебня и Вяч. Иванов (О некоторых символах славянской поэзии) // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 176-179
134534
  Молдавский М Д. А. Прокофьев / М Д. Молдавский, . – Л., 1958. – 32с.
134535
  Молдавский М Д. А. Прокофьев / М Д. Молдавский, . – Л. : Просвещение, 1975. – 160 с.
134536
  Молдавский Д.М. А. Прокофьев / Д.М. Молдавский. – 2-е изд. – Л. : Просвещение, 1980. – 160 с.
134537
  Молдавский Д.М. А. Прокофьев / Д.М. Молдавский. – Л. : Художественная литература, 1985. – 223 с.
134538
   А. Пушкин. 1837-1937. Памятка : статьи и материалы для доклада. – Москва : Художественная литература, 1937. – 240 с.
134539
  Безаров А.Т. А. Р. Дрентельн и еврейский вопрос в начале 1880-х гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 146-152. – ISSN 0042-8779
134540
  Рукавишников А.И. А. Рукавишников. Альбом / А.И. Рукавишников. – М, 1985. – 18с.
134541
   А. Рылов [Изоиздание] : (комплект - 16 открыток). – Москва : Изобразительное искусство, 1979. – 16 л. : 16 цв. открыток+ 1 обл.
134542
  Ніжинський М.П. А. С. Макаренко / М.П. Ніжинський. – Київ : Знання, 1974. – 48 с.
134543
  Нежинский Н.П. А. С. Макаренко и педагогика школы / Н.П. Нежинский. – Киев : Радянська школа, 1976. – 261 с.
134544
  Науменко Ф.І. А. С. Макаренко про роль педагога у вихованні / Ф.І. Науменко. – Львів, 1956. – 43 с.
134545
   А. С. Сумбатзаде : Библиография. – Баку : Элм, 1979. – 86с. – (Деятели науки и культуры Азербайджана)
134546
  Прохватилов Ю.А. А. С. Шаповалов / Ю.А. Прохватилов. – Л., 1965. – 36с.
134547
  Кошелівець І. А. Солженіцин - нобелівський лауреат 70 // Сучасність : література, мистецтво, суспільне життя / редкол.: Б. Бойчук, В. Бургардт, Б. Кравців [та ін.]. – Мюнхен, 1971. – № 2 (122), лютий. – С. 52-59
134548
  Мартинайтене Г.Ю. А. Стасюлявичюс / Г.Ю. Мартинайтене. – М, 1987. – 63с.
134549
  Любарева П Е. А. Твардовский / П Е. Любарева, . – М., 1957. – 186с.
134550
  Могилевкин В.Б. А. Твардовский о мемуарах маршала Жукова // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 12 (144). – С. 148-150. – ISSN 1606-0219
134551
  Задубровский С.И. А. Терехин / С.И. Задубровский. – Архангельск, 1950. – 42с.
134552
  Воробьева О.В. А. Тойнби: Опыт постижения истории // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2006. – № 5. – С. 86-107. – ISSN 0130-3864
134553
  Игнатченко И.В. А. Тьер и становление парламентаризма в годы Июльской монархии во Франции // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 124-139. – ISSN 0042-8779


  А. Тьер на протяжении всей своей долгой политической карьеры отстаивал свои принципы парламентского правления, вне зависимости от политической коньюнктуры.
134554
  Аржакова Л.Ф. А. Ф. Гильфердинг - полонист // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 65-71. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
134555
  Боборыкин В.Г. А. Фадеев / В.Г. Боборыкин. – М, 1968. – 127с.
134556
  Боборыкин В.Г. А. Фадеев / В.Г. Боборыкин. – М, 1968. – 127с.
134557
  Боборыкин В.Г. А. Фадеев / В.Г. Боборыкин. – М, 1979. – 160с.
134558
  Боборыкин В.Г. А. Фадеев / В.Г. Боборыкин. – М, 1989. – 346с.
134559
  Самойленко Г.В. А. Фадеев / Г.В. Самойленко. – Нежин, 1991. – 223с.
134560
  Агаян Г.З. А. Фадеев и армянская литература / Г.З. Агаян. – Ереван : Издательство Ереванского университета, 1985. – 145 с., ил.
134561
  Самойленко Г.В. А. Фадеев и литературы народов СССР / Г.В. Самойленко. – К, 1985. – 143с.
134562
  Аболина Р.Я. А. Файдыш-Крандиевский / Р.Я. Аболина. – Ленинград : Художник РСФСР, 1969. – 39, [51] с. : ил.
134563
  Дяченко М.В. А. Фет як поет і мислитель // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 17-31
134564
  Арутюнов Д.А. А. Хачатурян и музыка Советского Востока : яз., стиль, традиции : муз.-теорет. исслед. / Д.А. Арутюнов; Артюнов Д.А. ; Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского, Каф. теории музыки. – Москва : Музыка, 1983. – 396 с., [1] л. портр. : нот. ил. – Библиогр.: с. 374-384
134565
  Зайцев И. А. Хильгрубер. Роль Германии в предыстории двух мировых войн. Проблемы Германии в мировой политике // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1972. – Вып. 10 : Буржуазная литература о второй мировой войне. – С. 69-75
134566
  Гейдеко В.А. А. Чехов и Ив. Бунин / В.А. Гейдеко. – 2-е изд. – М., 1976. – 374с.
134567
  Гейдеко В.А. А. Чехов и Ив. Бунин / В.А. Гейдеко. – 2-е изд. – М., 1987. – 363с.
134568
  Мацап"як О.І. А. Шопенгауер: самотність як сутнісна потреба людини // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 154-156
134569
  Ватсон Э.К. А. Шопенгауэр. Его жизнь и философская деятельность : биографич. очерк Э.К. Ватсона : с портр. Шопенгауэра, гравированным в Лейпциге Геданом // Эдисон и Морзе, их жизнь и научно-практическая деятельность : Два биографических очерка А.В. Каменского : С портретами Эдисона и Морзе гравированнымив Лей1пциге Геданом / В А. Каменский. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих, 1891. – 94 с., 1 л. фронт. (портр.). – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 196)
134570
  Ватсон Э.К. А. Шопенгауэр. Его жизнь и философская деятельность : биографич. очерк / Э.К. Ватсон. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург : Тип. и фототипия В.И. Штейна, 1893. – 72, [VIII] с., [1] л. портр. – Кратк. словотолкователь с. I-VIII. – Библиогр.: с. 4. – (Жизнь замечательных людей : . Биографическая библиотека Ф. Павленкова)
134571
  Ахиезер А.И. А. Эйнштейн и развитие современной физики / А.И. Ахиезер. – Киев : Знание, 1980. – 48 с.
134572
  Білодід О. А. Ю. Кримський (1871-1942) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 19. – С. 3-4
134573
  Наєнко Г.М. А. Ю. Кримський в дискусії про єдність української літературної мови // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 19. – С. 13-17
134574
  Кононенко О.В. А. Ю. Кримський про звукову систему сучасної української літературної мови // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 19. – С. 32-39
134575
  Ярошевич О.М. А. Ю. Кримський про ідіостиль Т. Г. Шевченка // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 19. – С. 44-48
134576
  Коропенко І.В. А. Ю. Кримський та розвиток української лінгвістичної термінології // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 19. – С. 18-22
134577
  Гравитис О. А. Юрьян / О. Гравитис. – Рига, 1955. – 171 с.
134578
  Кравчук О.М. А. Я. Коменський у сприйнятті Т. Г. Масарика // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 305-314. – ISSN 2218-0567
134579
  Олейник В.М. А. Я. Шабленко и рабочая поэзия конца XIX начала ХХ века : Автореф... канд. фило.наук: 10.01.03 / Олейник В. М.; КГУ. – Киев, 1988. – 24л.
134580
   А. Якушева. – Москва, 1986. – 31с.
134581
  Шкуринов П.С. А..Рдищев / П.С. Шкуринов. – М., 1988. – 220с.
134582
  Бонташ П.К. А.H.Радищев и вопpос об автоpстве гpамоты Российскому наpоду / П.К. Бонташ. – Киев : КГУ, 1953. – 109-140с. – Отд.оттиск: КДУ ім.Т.Г.Швченка. Юридичний збірник №4, 1953р.
134583
   А.А. Али-Заде : библиогр. – Баку : Элм, 1973. – 150 с. : ил. – (Деятели науки и культуры Азербайджана)
134584
  Доброхотов Б. А.А. Алябьев : камерно-инструментальное творчество / Б. Доброхотов. – Москва ; Ленинград : Госмузиздат, 1948. – 31 с.
134585
  Штейнпресс Б.С. А.А. Алябьев в изгнании / Б.С. Штейнпресс. – Москва : Госмузиздат, 1959. – 148 с.
134586
  Ячменихин К.М. А.А. Аракчеев в 1812 г. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1050. – С. 105-114. – (Серія "Історія" ; вип. 46, спец. вип.). – ISSN 0453-8048
134587
  Сєдих В.В. А.А. Ашукін як бібліотекар, бібліотекознавець і педагог: призабуті постаті харківської бібліотечної школи // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 2. – С. 122-134
134588
  Макареня А.А. А.А. Байков / А.А. Макареня, В.А. Поздышева. – Л, 1971. – 40с.
134589
   А.А. Баландин (1898-1967). – Москва, 1984. – 144с.
134590
  Мельников О А.А. Белопольский / О Мельников. – М., 1954. – 7-58с.
134591
  Смирнов И.С. А.А. Бестужев-Марлинский / И.С. Смирнов. – Л., 1965. – 39 с.
134592
  Аникина Т.И. А.А. Бобров : 1850-1904 / Аникина Т.И. – Москва : Медгиз, 1959. – 220 с. – (Выдающиеся деятели отечественной медицины)
134593
  Сиротинин Н.Н. А.А. Богомолец / Н.Н. Сиротинин. – Москва, 1967. – 71с.
134594
  Петухов А.Ф. А.А. Борзов. Краткий очерк жизни и деятельности / А.Ф. Петухов. – Москва : Географгиз, 1951. – 163с.
134595
  Гинзбург Л. А.А. Брандуков / Л. Гинзбург. – Москва ; Ленинград, 1951. – 75 с.
134596
  Модзалевский Б.Л. А.А. Голомбиевский / [Соч.] Б. Модзалевского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Николаев. воен. акад., 1913. – 13 с. : портр. – Отд. оттиск: Журн. Имп. Рус. воен.-ист. о-ва, 1913, № 11. – Библиогр.: с. 9-13
134597
  Пядышев Борис А.А. Громыко - прочное место в дипломатии XX века // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 7. – С. 96-108. – ISSN 0130-9625
134598
  Дубинин Юрий А.А. Громыко и отечественная школа дипломатии // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 7. – С. 109-125. – ISSN 0130-9625
134599
   А.А. Дородницын. – М., 1974. – 58с.
134600
  Кузнецов С.С. А.А. Иностранцев / С.С. Кузнецов. – Л., 1969. – 32с.
134601
  Лосский Н.О. А.А. Козлов // История русской философии / Н.О. Лосский. – Москва : Советский писатель, 1991. – С. 182-184
134602
  Демосфенов Г. А.А. Кокорекин / Г. Демосфенов. – Москва, 1952. – с.
134603
   А.А. Лебедев-Шуйский. – Москва, 1966. – 33с.
134604
  Филиппов В.А. А.А. Остужев / В.А. Филиппов. – Москва, 1945. – 63 с.
134605
  Константинова Л.А. А.А. Попов / Л.А. Константинова. – Л., 1988. – 96с.
134606
  Дмитренко Н.К. А.А. Потебня - собиратель и исследователь фольклора / Н.К. Дмитренко. – Киев, 1985. – 49с.
134607
  Франчук В.Ю. А.А. Потебня / В.Ю. Франчук. – Москва : Просвещение, 1986. – 143 с.
134608
  Тамарченко Н.Д. А.А. Потебня и М.М. Бахтин : язык и слово в поэзии и прозе // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 13-27. – Библиогр.: С. 27; 23 назв. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 2). – ISSN 0321-1711


  Система идей великого русского лингвиста А.А. Потебни рассмотрена как ряд антиномий. Имеется два подхода к слову. Как единица языка оно имеет три подхода к слову. Это - "внешняя форма", "внутренняя форма" и значение.
134609
  Пресняков О.П. А.А. Потебня и русское литературоведение конца XIX - начала XX века / О.П. Пресняков; науч. ред. А.В. Чичерин. – Саратов : Саратовский университет, 1978. – 229 с.
134610
  Бобкова В.С. А.А. Потебня как фольколорист : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бобкова В.С .; АН УССР. – Киев, 1949. – 19 с.
134611
  Барзилович А.М. А.А. Потебня о соотношении морфологического, семантического и синтаксического критериев при определении частей речи // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 41-46
134612
  Вольтер Э.А. А.А. Потебня. 1835 10 сентября / ум. 29 ноября 1891 : Библиогр. материалы для биогр. Александра Афанасьевича Потебни / Собр. Э.А. Вольтер. – Санкт-Петербург : тип. Имп. Ак. наук, 1892. – [4], 34 с.
134613
  Таргульян В.О. А.А. Роде - человек, ученый, борец: судьба ученого в России в ХХ веке // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 12. – С. 1328-1329. – ISSN 0032-180Х
134614
  Аникиева В. А.А. Рылов / В. Аникиева. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1937. – 30 с., [40] л. ил. : ил.
134615
  Малинова Г.Л. А.А. Рябин-Скляревський: материалы к биографии / Г.Л. Малинова, И.В. Сапожников; Госуд.архив Одесской обл.Ин-тутархеологии нац.АН Украины .НБУ им.В.Вернадского. – Одеса-Киев : Элтон-2, Гратек, 2000. – 222с. – (Труды государственного архива Одесской области Том 1). – ISBN 966-7588-14-9
134616
  Рудаков В. А.А. Титов (1844-1911). : Некролог / В. Рудаков. – [15] с. – Отд. оттиск из : Журнал министерства народного просвещения
134617
  Боровикова Н.М. А.А. Фадеев / Н.М. Боровикова. – Москва, 1962. – 62с.
134618
  Касторская М.П. А.А. Фадеев в школе / М.П. Касторская. – Л., 1961. – 244с.
134619
  Круглов А.В. А.А. Фет : биографияи характеристика : с портр. поэта и его факсимиле / составил А.В. Круглов. – [Москва] : Изд. А.С. Панафидиной, 1914. – 30, [2] с. : портр. – Беспл. прил. к "Газетка для детей и юношества на 1914 год". – (Друзья-поэты)
134620
  Озеров Л.А. А.А. Фет / Л.А. Озеров. – М., 1970. – 32с.
134621
  Федина В.С. А.А. Фет (Шеншин) : материалы к характеристике. – Петроград, 1915. – 125 с.
134622
  Труфанова П.В. А.А. Фет и Н.В. Гоголь // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 76-80
134623
   А.А. Фурсенко: Нашему университетскому образованию должен быть возвращен изначальный смысл - неразрывная связь профессиональной подготовки с конкурентоспособными исследованиями // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 4-5. – ISSN 1726-667Х
134624
  Потапов П. А.А. Чебышев. Письма П.А. Катенина к Н.И. Бахтину / П. Потапов, 1911. – 323-349с.
134625
  Вороновский В.К. А.А. Чернышев / В.К. Вороновский. – Москва, 1968. – 49с.
134626
  Макаров В.И. А.А. Шахматов / В.И. Макаров. – М., 1981. – 159с.
134627
   А.А. Шахматов, 1864-1920 : Сборник статей и материалов. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1947. – 474, [2] с. – (Труды Комиссии по истории Академии наук СССР / Под общ. ред. акад. С.И. Вавилова ; Вып. 3)
134628
  Филиппов В.А. А.А. Яблочкина / В.А. Филиппов. – Москва, 1947. – 55 с.
134629
  Алиева Э. А.А. Якубов : библиогр. / Алиева Эльмира ; АН АзССР, Фундам. б-ка. – Баку : АН АзССР, 1968. – 87 с. – (Деятели науки и культуры Азербайджана)
134630
  Забурдаев Н.А. А.А..Ванеев / Н.А. Забурдаев. – Горький, 1962. – 176с.
134631
  Курбатов В.Я. А.А.Агин. / В.Я. Курбатов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1979. – 48 с.
134632
  Мясников А.Л. А.А.Блок. Стенограмма лекций... / А.Л. Мясников. – М., 1949. – 32с.
134633
  Петухов А.Ф. А.А.Борзов - географ-исследователь и педагог : Автореф... канд. геогр.наук: / Петухов А.Ф.; МГУ. – Москва, 1950. – 13 с.
134634
  Зельцер С.Д. А.А.Брянцев / С.Д. Зельцер. – М., 1962. – 292с.
134635
  Чеботова Р. А.А.Дячкин. / Р. Чеботова. – Фрунзе, 1962. – 7с.
134636
  Бондарева Е.Л. А.А.Жданов в борьбе за коммунистическую идейность советской литературы и искусства : Автореф... канд. филосф.наук: / Бондарева Е.Л.; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра истории философии. – Минск, 1953. – 20 с.
134637
  Нездюров Д.Ф. А.А.Каминский - выдающийся метеоролог-климатолог / Д.Ф. Нездюров. – Ленинград, 1953. – 60с.
134638
  Покровский А.А. А.А.Покровский / А.А. Покровский. – М., 1965. – 143с.
134639
  Григорьев Ю.В. А.А.Покровский /1869-1942/. / Ю.В. Григорьев. – М, 1965. – 142с.
134640
  Шавердян А.И. А.А.Спендиаров. / А.И. Шавердян. – М., 1957. – 67с.
134641
  Соколова Л.В. А.А.Ухтомский . / Л.В. Соколова. – М., 1991. – 95с.
134642
  Зелинский К.Л. А.А.Фадеев / К.Л. Зелинский. – Москва, 1956. – 238с.
134643
  Никулина Н.И. А.А.Фадеев / Н.И. Никулина. – Л, 1958. – 157с.
134644
  Бухштаб Б.Я. А.А.Фет / Б.Я. Бухштаб. – Л., 1974. – 135с.
134645
  Бухштаб Б.Я. А.А.Фет / Б.Я. Бухштаб. – 2-е изд. – Л., 1990. – 137с.
134646
  Чмыхова Н.М. А.А.Шахматов как лексикограф. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чмыхова Н.М.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Балашов, 1958. – 15л.
134647
  Чмыхова Н.М. А.А.Шахматов как лексикограф. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чмыхова Н.М.; Куйбышев. гос. пед. ин-т. – Балашов, 1960. – 14л.
134648
  Святовець В.Ф. А.Аверченко про часткове і загальне в гумористичному та сатиричному творах // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 150-153
134649
  Мамедов К. А.Ахвердов / К. Мамедов. – Баку, 1959. – 96с.
134650
  Корзова Л.Ю. А.Б. Вальєхо - майстер створення драматичних характерів (на матеріалі п"єси "Підвальне вікно") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 222-228. – ISSN 2522-493X


  У статті розглядаються образи персонажів п’єси А.Б. Вальєхо "Підвальне вікно", вміння драматурга досліджувати нагальні суспільні проблеми крізь призму людських переживань та драматичних шляхів героїв.
134651
   А.Б. Гольденвейзер. – Москва, 1969. – 448с.
134652
  Крэпак Б.А. А.Бембель / Б.А. Крэпак. – Минск, 1988. – 115с.
134653
  Рыбникова М.А. А.Блок-Гамлет. / М.А. Рыбникова. – М, 1923. – 82с.
134654
  Сквозников В.Д. А.Блок против декадентства. / В.Д. Сквозников. – М., 1964. – 36с.
134655
  Громов П.П. А.Блок, его предшественники и современники / П.П. Громов. – Л., 1966. – 569с.
134656
  Спивак Р.С. А.Блок. Философская лирика 1910-х годов / Р.С. Спивак. – Пермь, 1978. – 112с.
134657
  Батыр Д.Г. А.В. Аблов (1905-1978) : [ученый-химик] / Д.Г. Батыр; АН МССР, Комис. по истории науки и техники ; отв. ред.: М.А. Аблова. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 219, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 206-212. – (Страницы жизни и творчества)
134658
  Поляновский Г.А. А.В. Александров / Г.А. Поляновский. – Москва ; Ленинград : Государственное музыкальное издательство, 1948. – 100 с.
134659
  Шилов А.В. А.В. Александров : популярный очерк жизни и деятельности / А.В. Шилов. – Москва : Музгиз, 1955. – 64 с.
134660
  Поляновский Г.А. А.В. Александров / Г.А. Поляновский. – Москва : Советский композитор, 1959. – 71 с.
134661
  Буйских С.Б. А.В. Бураков - исследователь причерноморских древностей Украины // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 51-57. – ISSN 2227-4952
134662
  Скоренок С. А.В. Верзилов як засновник Чернігівської української громади // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 176-182. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X


  Будучи студентом Київського університету св. Володимира, за порадою Б.О. Кістяківського А.В. Верзилов вступив до студентської української громади, яка діяла під керівництвом В.Б. Антоновича.
134663
  Григорьева А.Г. А.В. Вознесенский - климатолог-географ / А.Г. Григорьева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1954. – 44с.
134664
   А.В. Головко. До 60-річчя з дня народження. 1897.4.ХІІ. 1957.. – Одеса, 1957. – 70с.
134665
  Боярська Л.О. А.В. Думанський - засновник колоїдної хімії в Україні // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 86-98.
134666
  Бураковский С.З. А.В. Кольцов : Биографические сведения и разбор его стихотворений для учащихся / сост. Бураковский. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. и литогр. В.А. Тиханова, 1904. – 40 с. – Библиогр. в примеч.
134667
  Моисеева А.А. А.В. Кольцов / А.А. Моисеева. – М, 1956. – 100 с.
134668
  Тонков В.А. А.В. Кольцов / В.А. Тонков. – Москва : Знание, 1959. – 31 с.
134669
  Ласунский О.Г. А.В. Кольцов / О.Г. Ласунский. – Воронеж, 1972. – 96с.
134670
   А.В. Кольцов : Страницы жизни и творчества. – Воронеж, 1984. – 211 с.
134671
   А.В. Кольцов : указатель слов и форм слов в поэтических произведениях. – Воронеж, 1991. – 181с.
134672
  Хорошилова А.В. А.В. Кольцов и музыка / А.В. Хорошилова. – Воронеж, 1969. – 40с.
134673
   А.В. Кольцов и русская литература. – Москва : Наука, 1988. – 208 с.
134674
  Замотин И.И. А.В. Кольцов и русские модернисты. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1909. – 23 с. – Отд. оттиск
134675
  Огарков В.В. А.В. Кольцов, его жизнь и литературная деятельность : Биографический очерк В.В. Огаркова : с портр. Кольцова и алфавитным указателем его стихотворений положенных на муыку. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1891. – 96 с., 1 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: "Источники" (с. 4). – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Ф. Павленкова) ; Вып. 85)
134676
  Костенко О. А.В. Країнський та його внесок у розвиток мікробіології / О. Костенко, В. Сіропол // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 46. – С. 147-155. – ISSN 2415-3567


  Вчений-агроном, мікробіолог. Закінчив Ун-т Св. Володимира в Києві (1903), де відтоді й працював. Від 1909 р. - приват-доцент кафедри агрономії, де займався проблеми загальної та грунтової мікробіології.
134677
   А.В. Кулинич - ученый, педагог, человек / Кафедра истории русской литературы КНУ имени Тараса Шевченка // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2006. – Вып. 10. – С. 4-7
134678
   А.В. Кулинич - ученый, педагог, человек (к 90-летию со дня рождения) / Кафедра истории русской литературы КНУ имени Тараса Шевченко // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2011. – Вып. 15. – С. 4-7. – ISBN 978-966-171-476-1
134679
  Кравченко К.С. А.В. Куприн / К.С. Кравченко. – Москва : Советский художник, 1973. – 243 с., [211] ил.
134680
   А.В. Луначарский - критик. – Киев, 1975. – 236с.
134681
   А.В. Луначарский - оратор и публицист ленинской школы. – Москва, 1976. – 111с.
134682
  Прокошев В.В. А.В. Луначарский : Пособие по истории педагогики для самостоятельной работы студентов-заочников / В.В. Прокошев ; Перм. гос. пед. ин-т. – Пермь : [Б. и.], 1968. – 93 с. – Библиогр.: с. 91-92
134683
   А.В. Луначарский. – Москва
1. – 1975. – 384с.
134684
   А.В. Луначарский : Альбом. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 96с.
134685
  Бугаенко П.А. А.В. Луначарский и литературное движение 20-х годов / П.А. Бугаенко. – Саратов, 1967. – 204 с.
134686
  Шарапков Н.С. А.В. Луначарский и проблемы развития русской советской исторической драмы / Н.С. Шарапков. – М., 1988. – 88с.
134687
  Бугаенко П.А. А.В. Луначарский и советская литературная критика / П.А. Бугаенко. – Саратов, 1972. – 408 с .
134688
  Бугаенко П.А. А.В. Луначарский как литературный критик / П.А. Бугаенко. – Саратов, 1960. – 24с.
134689
  Северикова Н.М. А.В. Луначарский о воспитании / Н.М. Северикова. – Москва : Высшая школа, 1990. – 188с.
134690
   А.В. Луначарский о литературе и искусстве. – Ленинград, 1964. – 262с.
134691
  Бараненкова А.Ф. А.В. Луначарский о проблемах социалистической эстетики / А.Ф. Бараненкова ; АН Латв. ССР, Ин-т истории. – Рига : Зинатне, 1981. – 160 с.
134692
  Ефимов В.В. А.В. Луначарский о советской поэзии : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ефимов В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1963. – 22 с.
134693
  Морозова Е.Ф. А.В. Луначарський - пропагандист ленінізму в естетиці і критиці / Е.Ф. Морозова. – К., 1975. – 48с.
134694
  Львова Н.А. А.В. Львов / Н.А. Львова. – М., 1986. – 140с.
134695
  Машкова М.В. А.В. Мозьер / М.В. Машкова. – Москва, 1962. – 96 с.
134696
  Львов М.Л. А.В. Нежданова / М.Л. Львов. – Москва, 1955. – 48 с.
134697
  Львов М.Л. А.В. Нежданова / М.Л. Львов. – Москва, 1956. – 224 с.
134698
  Бронфин Е.Ф. А.В. Оссовский / Е.Ф. Бронфин. – Ленинград : Советский композитор, 1960. – 64 с.
134699
   А.В. Семаков. – Тюмень, 1957. – 16с.
134700
  Водонос Е.И. А.В. Скворцов / Е.И. Водонос. – Ленинград : Художник РСФСР, 1985. – 34, [30] с.
134701
   А.В. Скороходу 80 років / Р.В. Бойко, В.В. Булдигін, В.С. Донченко, А.А. Дороговцев, В.С. Королюк, Г.Л. Кулініч, О.Г. Наконечнй, М.І. Портенко, Г.М. Сита // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 5-8. – ISSN 0868-6904
134702
  Русанов А.И. А.В. Сторонкин и физическая химия : (к 100-летию со дня рождения) // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 90, № 12. – С. 1917-1920. – ISSN 0044-4537


  Творець школи термодинаміки, засновник кафедри теорії розчинів хімічного факультету Ленінградського державного університету. Автор фундаментальної праці "Термодинаміка гетерогенних систем".
134703
  Мещеряков Г.П. А.В. Суворов / Г.П. Мещеряков, Л.Г. Бескровный, 1946. – 88с.
134704
   А.В. Суворов / Мещеряков Г.П. – Москва
1. – 1949. – 792с.
134705
   А.В. Суворов. – Москва, 1951. – 140с.
134706
   А.В. Суворов : из материалов, опубликованных в связи со 150-летием со дня смерти. – Москва : Военное издательство военного министерства Союза ССР, 1951. – 140 с.
134707
   А.В. Суворов / Мещеряков Г.П. – Москва
2. – 1951. – 688с.
134708
   А.В. Суворов / Мещеряков Г.П. – Москва
3. – 1952. – 676с.
134709
   А.В. Суворов : Документы : 1799-1800 / Мещеряков Г.П. – Москва
4. – 1953. – 676с.
134710
  Рахматуллин М. А.В. Суворов и русское военное искусство / М. Рахматуллин. – М, 1980. – 64с.
134711
   А.В. Тищенко : его работы. [К истории Колы и Печенги в XVI в.; Торговые книги, как исторический источник; Алексей Петрович Мельгунов и др.]. Статьи о нем. – Петроград : Тип. М.А. Александрова, 1916. – LIV, 120 с., 7 л. ил., портр. – Библиогр.: с. 119 и в примеч.
134712
  Горячева Р.И. А.В. Тончиев / Р.И. Горячева. – М, 1964. – 161с.
134713
  Гімельфарб Г.М. А.В. Трофимов / Г.М. Гімельфарб, Є.Ф. Зубицький. – Одеса, 1970. – 112с.
134714
  Бондаревская Т.П. А.В. Шотман / Т.П. Бондаревская. – М, 1963. – 48с.
134715
  Афанасьев К.Н. А.В. Щусев / К.Н. Афанасьев ; Гос. н.-и. музей архитектуры им. А.В. Щусева. – Москва : Стройиздат, 1978. – 191 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 181-186. – (Мастера архитектуры)
134716
  Фарбер Л.М. А.В. Яровицкий / Л.М. Фарбер. – Горький, 1964. – 88 с.
134717
  Григорьева А.Г. А.В.Вознесенский и значение его работ для развития отечественной географии : Автореф... канд. географ.наук: / Григорьева А.Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 14 с.
134718
  Каврайский В.В. А.В.Граур : Некролог / В.В. Каврайский, 1946. – С. 73-76. – Окр. відбиток: Отдельный оттиск из информационно-технического сборника военно-топографической службы Красной Армии, № 9 (50) за 1946 г.
134719
  Бескид Н.А. А.В.Духнович и его поэзия. / Н.А. Бескид. – Ужгород, 1929. – 56с.
134720
  Воронова О.П. А.В.Казанский / О.П. Воронова. – Ленинград, 1985. – 64с.
134721
  Нездюров Д.Ф. А.В.Клоссовский - первый русский метеоролог-геофизик / Д.Ф. Нездюров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1951. – 48с.
134722
  Тонков В.А. А.В.Кольцов. / В.А. Тонков. – Воронеж, 1953. – 307 с.
134723
  Тонков В.А. А.В.Кольцов. / В.А. Тонков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Воронеж, 1958. – 440 с.
134724
  Самойлова Н.А. А.В.Луначарский -- борец за советское искусство. / Н.А. Самойлова. – М, 1961. – 32с.
134725
  Юровский С.В. А.В.Луначарский - воинствующий атеист. / С.В. Юровский. – Л., 1967. – 40с.
134726
  Мисюра Ф.А. А.В.Луначарский - проводник ленинских идей культурной революции в СССР. (1917-1933) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 022 / Мисюра Ф.А. ; КГУ, Кафедра истории философии. – Киев, 1969. – 28 с.
134727
  Трусов Ю.Н. А.В.Луначарский - пропагандист марксистского атеизма : Автореф... канд. философ.наук: 625 / Трусов Ю.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Философ. фак. – Л., 1969. – 12л.
134728
  Истомин Л.А. А.В.Луначарский - публицист-международник : Автореф... канд. ист.наук: / Истомин Л.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналист. – Москва, 1963. – 20л.
134729
  Павловский О.А. А.В.Луначарский - теоретик и пропагандист марксизма / О.А. Павловский. – М, 1975. – 63с.
134730
  Белая Л.А. А.В.Луначарский и его роль в становлении советской поэзии : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Белая Л.А. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1967. – 20 с.
134731
  Бугаенко П.А. А.В.Луначарский и литературное движение 20-х годов. : Дис... докт. филос.наук: / Бугаенко П.А.; КГУ. – Саратов, 1967. – 381л.
134732
  Бугаенко П.А. А.В.Луначарский и литературное движение 20-х годов. : Дис... докт. филос.наук: / Бугаенко П.А.; КГУ. – Саратов, 1967. – 382-632л. – Бібліогр.:л.1-62
134733
  Трифонов Н.А. А.В.Луначарский и советская литература / Н.А. Трифонов. – М : Художественная литература, 1974. – 572 с.
134734
  Тубин Я.С. А.В.Луначарский и становление советского музыкального театра. / Я.С. Тубин. – М., 1975. – 160с.
134735
  Елкин А.С. А.В.Луначарский. Эстетич. взгляды, обществ.-лит. и критич. деятельность. / А.С. Елкин. – М., 1961. – 231с.
134736
  Пикулев И.И. А.В.Моравов / И.И. Пикулев. – М, 1950. – 44с.
134737
  Поляновский Г.А. А.В.Нежданова / Г.А. Поляновский. – Москва : Музыка, 1970. – 144 с.
134738
  Поляновский Г.А. А.В.Нежданова / Г.А. Поляновский. – 2-е изд. – Москва : Музыка, 1976. – 144с.
134739
  Званцев М.П. А.В.Ступин. Арзамасская художественная школа / М.П. Званцев. – Горький, 1941. – 132с.
134740
  Лебедев А.В. А.В.Суворов / А.В. Лебедев. – Москва, 1947. – 87с.
134741
  Полосин И.И. А.В.Суворов. / И.И. Полосин. – Ташкент, 1942. – 95с.
134742
  Рудницкий К.Л. А.В.Сухово-Кобылин. / К.Л. Рудницкий. – М., 1957. – 335с.
134743
  Сухово-Кобылин А.В.Сухово-Кобылин. / Сухово-Кобылин. – М, 1957. – с.
134744
  Шевченко А.В. А.В.Шевченко / А.В. Шевченко. – Москва, 1978. – 31с.
134745
  Шевченко А.В. А.В.Шевченко / А.В. Шевченко. – М, 1980. – 279с.
134746
  Сергеев В. А.В.Якимова. 1856-1942 / В. Сергеев. – Киров, 1970. – 140с.
134747
  Агапов М.Г. А.Г. Брагин и проекты еврейского национального строительства в СССР // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 2. – С. 91-101. – ISSN 0042-8779


  О деятельности одного из руководителей ОЗЕТ А. Г. Брагина по территориально-национальному обустройству евреев.
134748
  Фомичева З.И. А.Г. Венецианов - педагог / З.И. Фомичева. – М., 1952. – 142с.
134749
   А.Г. Венецианов и венециановцы в собрании Калининской областной картинной галереи. – Калинин, 1980. – 40с.
134750
  Майборода П.А. А.Г. Готалов-Готліб на вершині адміністративної кар"єри: життя та діяльність одеського вченого в 1944-1952 рр. // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 14. – C. 116-141
134751
   А.Г. Гурвич. – Москва : Наука, 1970. – 204 с. : рис. , портр.
134752
  Воробьев Н.Е. А.Г. Маслоу - ученый, психолог, педагог : (к 100-летию со дня рождения) / Н.Е. Воробьев, Ю.И. Попова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 3. – С. 113-116. – ISSN 0869-561Х
134753
   А.Г. Наумовець - організатор науки // Світ фізики : Науково-популярний журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, Львівський фіз-мат. ліцей, СП "Євросвіт". – Львів, 2006. – № 1. – С. 14-20
134754
  Цибенко П. А.Г. Петрицький / П. Цибенко. – К, 1951. – 48с.
134755
  Цибенко П. А.Г. Петрицький / П. Цибенко. – К, 1951. – 48с.
134756
  Лазарев П.П. А.Г. Столетов, Н.А. Умов, П.Н. Лебедев, Б.Б. Голицын / П.П. Лазарев. – Ленинград : НХТИ, 1927. – 92 с.
134757
  Томазов В.В. А.Г. Халмурадов як представник української школи біохімії вітамінів / В.В. Томазов, А.А. Халмурадова // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 194-220


  У статті на значній джерельній базі висвітлюється вплив вітчизняної школи біохімії вітамінів на формування відомого українського та узбецького біохіміка, мікробіолога, біотехнолога й організатора науки А. Г. Халмурадова (1939-1997). Він був одним із ...
134758
  Шафрановский И.И. А.Г.Вернер = Знаменитый минеролог и геолог / И.И. Шафрановский. – Ленинград : Наука, 1968. – 199с.
134759
  Вольпе Л.М. А.Г.Малышкин. Жизнь и творчество : Автореф... канд. филол.наук: / Вольпе Л.М.; Моск. гос. пед. ин-т им В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16л.
134760
  Персон Давид Михайлович А.Г.Новиков : Нотобиблиогр. справ. / Персон Давид Михайлович. – Москва : Советский композитор, 1985. – 136с.
134761
  Берков П.Н. А.Г.Фомин (1887-1939) / П.Н. Берков. – Москва, 1949. – 44 с.
134762
  Эльзонд М.Д. А.Г.Фомин. Жизнь и библиографическая деятельность. : Автореф... канд.пед.наук: / Эльзонд М.Д.; Ленингр.гос.ин-т культуры. – Л, 1972. – 19л.
134763
  Якутов В.Д. А.Г.Червяков. / В.Д. Якутов. – Минск, 1978. – 158с.
134764
  Цаллаев Х.К. А.Гассиев о происхождении ислама и реакционной сущности его догматов. / Х.К. Цаллаев. – Орджоникидзе, 1966. – 44с.
134765
  Нарыков А. А.Гацулина. Балерина. / А. Нарыков. – Казань, 1957. – 26с.
134766
  Тананаева Л.И. А.Герымский. Польский худ. 1850-1901. / Л.И. Тананаева. – М., 1962. – 86с.
134767
  Сафонов В.А. А.Гумбольт / В.А. Сафонов. – Москва, 1936. – 344с.
134768
  Кузнецов С.С. А.Д. Миклухо-Маклай / С.С. Кузнецов. – Л., 1969. – 23с.
134769
  Прибылева-Корба А.Д. Михайлов / Прибылева-Корба, В.Н. Фигнер. – Л.-М, 1925. – 231с.
134770
  Линдер И.М. А.Д. Петров-первый русский шахматный мастер / И.М. Линдер. – М., 1952. – 128с.
134771
  Линдер И.М. А.Д. Петров-первый русский шахматный мастер / И.М. Линдер. – 2-е доп. изд. – М., 1955. – 247с.
134772
  Семенченко Ф.Г. А.Д. Токвіль про співвідношення рівності і свободи // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 120-122
134773
   А.Д. Філіпенко, П.І. Майборода, А.Г. Свечніков : нариси. – Київ : Мистецтво, 1951. – 48 с.
134774
  Гершкович З.И. А.Д.Кантемир.Проблемы мировоззрения и литературной деятельности : Автореф... Канд.филол.наук: / Гершкович З.И.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1953. – 22 с.
134775
  Пузанов И.И. А.Д.Нордман (1803-1866) / И.И. Пузанов. – Москва : Наука, 1969. – 84с.
134776
  Плецитый Д.Ф. А.Д.Сперанский / Д.Ф. Плецитый. – Москва, 1967. – 60с.
134777
  Масанов Ю.И. А.Д.Торопов . /1851-1927/. Краткий очерк жизни и деятельности / Ю.И. Масанов; Боднарский Б.С. – Москва, 1951. – 50 с.
134778
  Вардумян Э.С. А.Дагбашян как лексикограф : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Вардумян Э.С.; АН Арм.ССР. Ин-т язк. им. Р.Ачаряна. – Ереван, 1968. – 23л.
134779
  Маца И.Л. А.Дейнека / И.Л. Маца. – Москва, 1959. – 80с.
134780
  Вайсман Н.И. А.Дж. Кронин -- романист. : Автореф... Канд.филол.наук: / Вайсман Н.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1966. – 18л.
134781
  Кочерган Ю.Ф. А.Довженко и романтическое течение социалистического реализма : Автореф... д-ра филолог.наук: 10.01.02 / Кочерган Ю.Ф.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 32л.
134782
  Кочерган Юлия Федотовна А.Довженко и романтическое течение социалистического реализма : Дис... докт филолог.наук: 10.00.02 / Кочерган Юлия Федотовна; Ивано-Франковский гос. пед. ин-т им В.С.Стефаника. – Ивано-Франковск, 1988. – 348л. – Бібліогр.:л.330-348
134783
  Почебут Г.А. А.Е. Бадаев - депутат питерских рабочих : А.Е. Бадаев, о нем : (1883-1951) / Г.А. Почебут, Б.Г. Малкин. – Ленинград : Лениздат, 1962. – 158 с. : ил.
134784
  Стефанович А.В. А.Е. Богданович и его книжная коллекция // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 260-266. – ISSN 2222-4203
134785
  Демина Л.А. А.Е. Конверский. Логика традиционная и современная: Учебное пособие /пер. с укр. Е.Е. Ледникова.- М.: Идея-Пресс, 2010. - 380 с.; А.Е. Конверский. Логика: Учебник для студентов юридических факультетов. - М.: Идея-Пресс, 2012. - 300 с. // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 5. – С. 134-140. – ISSN 0235-1188
134786
  Гебель В.А. А.Е. Корнейчук / В.А. Гебель. – Москва, 1957. – 160с.
134787
  Лагунова О.С. А.Е. Крымский как этнограф Ливана // Этнографическое обозрение / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2014. – № 2 март -апрель. – С. 82-90. – ISSN 0869-5415
134788
  Сарабьев А.В. А.Е. Крымский: специфика научного познания Арабского Востока // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5. – С. 112-120. – ISSN 0869-1908
134789
  Золотницкая Т.Д. А.Е. Мартынов / Т.Д. Золотницкая. – Л : Искусство, 1988. – 196 с.
134790
  Рождественский С.В. А.Е. Пресняков. Образование Великорусского государства : [отзыв о книге] / С.В. Рождественский // [Библиографический сборник] : [отзывы о книгах]. – Москва ; Петроград [и др. : б. и.
134791
  Бейлин И.Г. А.Е. Теплоухов / И.Г. Бейлин. – Москва, 1969. – 152с.
134792
  Пширков Ю.С. А.Е.Богданович / Ю.С. Пширков. – Минск, 1966. – 128с.
134793
  Кузьмина З.М. А.Е.Корнейчук (Опыт анализа художественного мастерства) : Автореф... Канд.филол.наук: / Кузьмина З.М.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 18 с.
134794
  Веркалец М.Н. А.Е.Крымский-историк и критик украинской литературы. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Веркалец М.Н.; АН УССР. Ин-т лит-ры. – К., 1979. – 18л.
134795
  Мельничук Леся А.Е.Норденшельд - відомий шведський географ і полярний дослідник (До 175 - річчя від дня народження) : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 43-45 : Карта. – Бібліогр. 5 назв
134796
  Чирков С.В. А.Е.Пресняков как источниковед и археограф. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.09 / Чирков С.В.; АН СССР. Ин-т истории СССР. – М., 1975. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
134797
  Баландин Р.К. А.Е.Ферсман / Р.К. Баландин. – Пособие для учащихся. – Москва : Просвещение, 1982. – 111с.
134798
  Щербаков Д.И. А.Е.Ферсман и его путешествия / Д.И. Щербаков. – Москва : Госгеографиздат, 1950. – 200с.
134799
  Щербаков Д.И. А.Е.Ферсман и его путешествия / Д.И. Щербаков. – 2-е изд. иср. и доп. – Москва : Госгеографиздат, 1953. – 240с.
134800
  Карась М.А. А.З. Москаленко - фундатор української школи міжнародної журналістики // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 17-19
134801
  Столович Л.Н. А.З. Штейнберг и его мемуары // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 114-123. – ISSN 0042-8744
134802
  Кошовенко А.Е. А.И Герцен в период революционной ситуации 1859-1861 годов : Автореф... канд. ист.наук: / Кошовенко А.Е.; АОН при ЦК КПСС. Каф-ра истории СССР. – М., 1952. – 16л.
134803
  Панюков В.В. А.И. Белецкий как теоретик литературы / В.В. Панюков ; АН Укр. ССР, Ин-т лит. им. Т.Г. Шевченко ; [отв. ред. Е.В. Шпилевая]. – Киев : Наукова думка, 1989. – 221 с.
134804
  Дмитриев В.И. А.И. Бутаков / В.И. Дмитриев; Под ред.Е.Е.Шведе. – Москва : Utjuhfaubp, 1955. – 54 с.
134805
  Андреева Е. А.И. Воейков. Основатель русской климатологии / Андреева Е. – Ленинград : ГИМИЗ, 1949. – 56 с. : портр.
134806
  Плимак Евгений Григорьевич А.И. Володин: жизненный путь, личность, круг интересов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 84-94. – ISSN 0042-8744
134807
  Плимак Евгений Григорьевич А.И. Володин: жизненный путь, личность, круг интересов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 84-94. – ISSN 0042-8744
134808
  Теряев Г.В. А.И. Герцен - великий мыслитель и революционный демократ / Г.В. Теряев. – М, 1952. – 72с.
134809
   А.И. Герцен - художник и публицист. – Москва : Издательство Московского университета, 1977. – 183 с.
134810
  Иванов-Разумник А.И. Герцен : 1870 - 21 января 1920 / Иванов-Разумник; под ред. Иванова-Разумника. – Пг., 1920. – 187с.
134811
  Плеханов Г.В. А.И. Герцен / Г.В. Плеханов. – Москва, 1925. – 215 с.
134812
  Бухштаб Б.Я. А.И. Герцен / Б.Я. Бухштаб. – Ленинград, 1945. – 88с.
134813
  Анциферов А.И. Герцен : к семидесятилпятилетию со дня смерти / Анциферов Н. ; под ред. И. Клабуновского. – Москва : Гослитмузей, 1945. – 63 с. : ил. – Библиогр.: Указание лит. в примеч.
134814
  Нович И.С. А.И. Герцен / И.С. Нович. – М, 1947. – 23с.
134815
  Гиллельсон М.И. А.И. Герцен : Семинарий / М.И. Гиллельсон. – М.-Л. : Просвещение, 1965. – 340с.
134816
   А.И. Герцен в русской критике : сборник статей. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1949. – 256 с.
134817
   А.И. Герцен в русской критике : сборник статей. – Изд.2-е, доп. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1953. – 334 с.
134818
  Белявская И.М. А.И. Герцен и польское национально-освободительное движение 60-х годов 19 века / И.М. Белявская. – Москва, 1954. – 198с.
134819
  Смирнов А.Г. А.И. Герцен о русском нигилизме как общественно-политической борьбе за право и демократию в 60-х годах XIX века // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 14. – С. 19-21. – ISSN 1812-3805
134820
  Федоров М.Г. А.И. Герцен об истории России : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Федоров М.Г. ; Томский гос. у н-т им. В.В. Куйбышева. – Томск, 1956. – 15 с.
134821
  Смирнов В.Д. А.И. Герцен, его жизнь и литературная деятельность : биографический очерк В.Д. Смирнова [псевд.]. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. эрлих, 1898. – 160 с. – (Жизнь замечательных людей : Биорафическая библиотека Флорентия Павленкова)
134822
   А.И. Герцен. Исследования и материалы : сборник научных трудов. – Ленинград, 1974. – 244 с.
134823
  Державин Н.С. А.И. Герцен. Литературно-художественное наследие / Н.С. Державин. – Москва; Ленинград, 1947. – 131с.
134824
  Кара-Мурза А.И. Герцен: В поисках русской личности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 86-92. – ISSN 0042-8744
134825
  Никольский С.А. А.И. Герцен: дворянский революционер, но не революционный демократ // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 93-98. – ISSN 0042-8744
134826
  Шаталов С.Е. А.И. Герцен: Жизненный и творческий путь / С.Е. Шаталов. – М., 1980. – 159с.
134827
  Сиземская И.М. А.И. Герцен: историософские идеи и предостережения потомкам // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 2. – С. 57-67. – ISSN 0235-1188
134828
  Фриче В.М. А.И. Грецен. / В.М. Фриче. – М, 1920. – 48 с.
134829
  Бабаев А.А. А.И. Гусейнов : библиография / А.А. Бабаев; АН Азерб.ССР ; Фундам. б-ка. – Баку : Элм, 1969. – 52 с. – (Деятели науки и культуры Азербайджана)
134830
  Гучков А.И. А.И. Гучков в Третьей Государственной думе (1907-1912 гг.) : (сборник речей). – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва А.С. Суворина "Новое время", 1912. – [4], 248 с.
134831
  Пресняков А.Е. А.И. Заозерский. Царь Алексей Михайлович в своем хозяйстве : [отзыв о книге] / М. Дьяконов // [Библиографический сборник] : [отзывы о книгах]. – Москва ; Петроград [и др. : б. и.
134832
   А.И. Захаров : [некролог] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 5. – С. 189. – ISSN 0042-8841
134833
  Калашников А.И. А.И. Калашников / А.И. Калашников; Авт. ст.: И.Г. Мямлин. – Москва : Книга, 1981. – 87 с.
134834
  Коренцов А.И. А.И. Коренцов / А.И. Коренцов; Ред.: В.А. Юдичев. – Москва : Долгопрудненская типография, 1973. – 12 с.
134835
  Панов М.Ю. А.И. Кравченко : московский клуб экслибрисистов / М.Ю. Панов. – Москва : Книга, 1969. – 63 с.
134836
  Сапего И.Г. А.И. Кравчено / И.Г. Сапего. – Москва : Книга, 1986. – 158, [2] с.
134837
  Волков А.А. А.И. Куприн / А.А. Волков. – Москва, 1959. – 32 с.
134838
  Крутикова Л.В. А.И. Куприн / Л.В. Крутикова. – Ленинград, 1971. – 119 с.
134839
  Лилин В. А.И. Куприн / В. Лилин. – Л., 1975. – 112 с.
134840
  Альберт И.Д. А.И. Куприн / И.Д. Альберт, И.П. Вишневский. – Львов, 1978. – 92 с.
134841
  Перелешина В.П. А.И. Куприн и проблема детской литературы конца XIX начала ХХ века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 640 / Перелешина В.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 25 с.
134842
  Глебова А.Н. А.И. Кухтенко и его научная школа / А.Н. Глебова, Т. Кухтенко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 87-114. – Бібліограф. : 55 назв. – ISSN 0374-3896
134843
  Лавров В.В. А.И. Маркевич и его работы "Из культурного прошлого Крыма ХІХ ст." // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 528-571. – ISSN 2222-4203
134844
  Костин В.И. А.И. Морозов / В.И. Костин. – М., 1969. – 96с.
134845
  Калинин Е.С. А.И. Морозов / Е.С. Калинин. – Л., 1989. – 144с.
134846
  Келлер Л.С. А.И. Пискунов / Л.С. Келлер. – Горький, 1961. – 52с.
134847
   А.И. Полежаев : Библиогр. указ. – Саранск, 1988. – 80с.
134848
  Васильев Н.Л. А.И. Полежаев: проблемы мировоззрения, эстетики, стиля и языка / Н.Л. Васильев. – Саранск, 1987. – 231 с.
134849
  Шамиладзе В.М. А.И. Робакидзе и кавказоведческие проблемы грузинской советской этнографии / В.М. Шамиладзе, Л.Т. Соловьева // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 4. – С. 128-136. – ISSN 0869-5415


  В 2007 р. виповнилося 100 років з дня народження грузинського етнографа Олексія Робакідзе
134850
  Чеканов А.А. А.И. Сидоров / А.А. Чеканов. – М, 1976. – 183с.
134851
  Башарин Г.П. А.И. Софронов. Жизнь и творчество / Г.П. Башарин. – Якутск, 1969. – 64 с.
134852
  Вульф В.Я. А.И. Степанова - актриса Художественного театра / В.Я. Вульф. – Москва, 1985. – 350с.
134853
  Очирова Т.Н. А.И. Тимин / Т.Н. Очирова. – Л, 1986. – 54с.
134854
   А.И. Хачатурян. – Москва, 1973. – 40с.
134855
   А.И. Хачатурян. – Москва, 1975. – 272с.
134856
  Дивин В.А. А.И. Чириков - выдающийся русский мореплаватель и ученый / В.А. Дивин. – Москва, 1953. – 32с.
134857
  Дивин В.А. А.И. Чириков - замечательный русский мореплаватель и ученый / В.А. Дивин. – Москва, 1950. – 32 с.
134858
  Белькинд Л.Д. А.И. Шпаковский / Л.Д. Белькинд. – М.-Л., 1949. – 110с.
134859
  Белоцерковский А.Г. А.И. Эртель / А.Г. Белоцерковский. – Липецк, 1960. – 16с.
134860
  Кобленц И.Н. А.И.Богданов / И.Н. Кобленц. – Москва, 1958. – 214 с.
134861
   А.И.Воейков и современные проблемы климатологии. – Ленинград : ГИМИЗ, 1956. – 284с.
134862
  Некрасов П.И. А.И.Войсков, климатолог и географ (1841-1916) / П.И. Некрасов. – М, 1940. – 35с.
134863
  Анциферов Н. А.И.Герцен / Анциферов Н. – 2-е изд. испр. доп. – Москва : Гослитмузей, 1946. – 64 с. : портр., ил. – ("Русские писатели" : научно-популярная серия изданий государственного литературного музея / под ред. И. Клабуновского)
134864
  Козырев А.В. А.И.Герцен / А.В. Козырев. – Ставрополь, 1948. – 16с.
134865
  Татаринова Л.Е. А.И.Герцен / Л.Е. Татаринова. – М., 1980. – 182с.
134866
  Мандельштам Л.С. А.И.Герцен 1812-1870 / Л.С. Мандельштам. – Москва, 1946. – 84с.
134867
  Соболев В.А. А.И.Герцен в вятской ссылке / В.А. Соболев. – Киров, 1962. – 69с.
134868
  Эльсберг Я.Е. А.И.Герцен и наша современность / Я.Е. Эльсберг. – Москва, 1950. – 32с.
134869
  Кубалов Б.Г. А.И.Герцен и общественость / Б.Г. Кубалов. – Иркутск, 1958. – 163с.
134870
  Першина З.В. А.И.Герцен и славянский вопрос : Автореф... канд. ист.наук: / Першина З.В.; АН УССР. Ин-т истории, 1953. – 15 с.
134871
  Пирумова Н. А.И.Герцен о русском историческом процессе : Автореф... канд. ист.наук: / Пирумова Н.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
134872
  Иовчук М.Т. А.И.Герцен. / М.Т. Иовчук. – М, 1945. – 24с.
134873
  Эльсберг Я.Е. А.И.Герцен. Жизнь и творчество / Я.Е. Эльсберг. – М., 1948. – 524с.
134874
  Эльсберг Я.Е. А.И.Герцен. Жизнь и творчество / Я.Е. Эльсберг. – Изд. 2-е, доп. – М., 1951. – 551с.
134875
  Левин К. А.И.Герцен. Личность - Идеология. / К. Левин. – М., 1918. – 228с.
134876
  Заславский Д.И. А.И.Желябов / Д.И. Заславский. – Москва-Л. – 132с.
134877
  Стефанович В.Н. А.И.Калишевский. / В.Н. Стефанович. – М, 1962. – 127с.
134878
  Толстой В.П. А.И.Корзухин. 1835-1894 / В.П. Толстой. – М-Л, 1948. – 36с.
134879
  Гуламова Т.А. А.И.Крылов в туркменской школе. / Т.А. Гуламова. – Ашхабад, 1969. – 56 с.
134880
  Коняхин Г.П. А.И.Куинджи. / Г.П. Коняхин. – М, 1966. – 103с.
134881
  Усенко Л.В. А.И.Куприн - литературный критик : Автореф... канд. филол.наук: 10.640 / Усенко Л.В.; Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1970. – 32л.
134882
  Корецкая И.В. А.И.Куприн / И.В. Корецкая. – Москва, 1970. – 31 с.
134883
  Фролов П.А. А.И.Куприн и Пензенский край. / П.А. Фролов. – Саратов, 1984. – 151 с.
134884
  Перелешина В.П. А.И.Куприн и проблемы детской литературы конца 19 начала 20 века : Дис... Канд. филол. наук: / Перелешина В.П.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1968. – 322л. – Бібліогр.:л.306-321
134885
  Макарина Н. А.И.Мальцев - выдающийся советский математик / Н. Макарина. – Иваново, 1968. – 28с.
134886
  Линниченко И.А. А.И.Маркевич : Биографические воспоминания и список трудов. – Одесса : "Экономисческая" тип., 1904. – 48 с.
134887
  Покрышкина М.К. А.И.Покрышкин. Жизнь, отданная небу. / М.К. Покрышкина. – Новосибирск, 1991. – 160с.
134888
  Воронин И.Д. А.И.Полежаев: Жизнь и творчество / И.Д. Воронин. – Саранск, 1954. – 240 с.
134889
  Воронин И.Д. А.И.Полежаев: Жизнь и творчество / И.Д. Воронин. – 2-е изд., доп. и переработ. – Саранск, 1979. – 254 с.
134890
  Семанов С.Н. А.И.Ульянов / С.Н. Семанов. – М., 1965. – 39с.
134891
  Крикунов В.П. А.И.Ульянов и революционные разночинцы Дона и Северного Кавказа / В.П. Крикунов. – Нальчик, 1963. – 176 с.
134892
  Драбкина Е.Я. А.И.Ульянова-Елизарова / Е.Я. Драбкина. – М, 1970. – 143с.
134893
  Драбкина Е.Я. А.И.Ульянова-Елизарова / Е.Я. Драбкина. – 2-е. – Москва, 1979. – 143с.
134894
  Садовников Е. А.И.Хачатурян / Е. Садовников. – 1-е изд. – Москва, 1967. – 180с.
134895
  Пестунова В.М. А.И.Ширшов / В.М. Пестунова. – Новосибирск, 1981. – 19с.
134896
  Спасибенко А.П. А.И.Эртель / А.П. Спасибенко. – Алма-Ата, 1966. – 184с.
134897
  Сергеенко М.М. А.И.Эртель и его "Записки Степняка" / М.М. Сергеенко. – Воронеж, 1949. – 5-25с.
134898
  Эгутия А.П. А.И.Южин-Сумбатов. Сценическая деятельность, публицистика, драматургия : Автореф... Канд.искусствовед.наук: / Эгутия А.П.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1973. – 26л.
134899
  Ракова М.М. А.Иванов. / М.М. Ракова. – М, 1960. – 54с.
134900
  Джурка Г. А.І. Кіпріанов - видатний хімік-органік XX століття : до 120-річчя від дня народження / Г. Джурка, І. Голінько // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 5 (117), вересень - жовтень. – С. 40-43


  З 1944 до 1960 р. - завідував кафедрою органічної хімії Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.
134901
  Паламарчук О. А.І. Степович - знаний український учений-славіст і педагог / О. Паламарчук, О. Чмир // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 244-248. – ISSN 0203-9494
134902
  Драбкіна Є.Я. А.І. Ульянова-Єлізарова / Є.Я. Драбкіна. – Київ : Радянська школа, 1981. – 125 с.
134903
  Маньгора Т.В. А.І. Яковлів - видатний історик українського права (біографія) // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 407-410. – ISBN 978-617-7133-95-6
134904
  Німчук В.В. А.Й. Багмут - дослідниця Київських глаголичних листків // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 19-23. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5
134905
  Ахмедов Э.М. А.К. Бакиханов: эпоха, жизнь, деятельность / Ахмедов Э.М. ; АН АзССР ; Ин-т истории ; Ин-т философии и права. – Баку : Элм, 1989. – 224, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 189-225
134906
  Ржехина О.И. А.К. Буров / О.И. Ржехина. – М., 1984. – 142с.
134907
  Федорова Г.П. А.К. Глазунов / Г.П. Федорова. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1947. – 51 с.
134908
  Курцман А.С. А.К. Глазунов / А.С. Курцман. – Москва : Музыка, 1965. – 164 с.
134909
  Крюков А.Н. А.К. Глазунов (1865-1936) : краткий очерк жизни и творчества / А.Н. Крюков. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1966. – 108 с.
134910
  Михайлов М.М. А.К. Лядов : очерк жизни и творчества / М.М. Михайлов. – Ленинград : Музгиз, 1961. – 212 с.
134911
  Запорожец Н.В. А.К. Лядов. Жизнь и творчество / Н.В. Запорожец. – М., 1954. – 215с.
134912
  Гай-Нижник А.К. Ржепецький - міністр фінансів Української Держави за гетьманату 1918 року // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 117-120. – Бібліогр.: с. 117-120


  В статті подається нарис життя та діяльності міністра фінансів Української Держави (Гетьманату П. Скоропадського) А.К. Ржепецького, висвітлюються його політичні погляди і професійні здобутки на державній посаді.
134913
  Гай-Нижник А.К. Ржепецький - міністр фінансів Української Держави за гетьманату 1918 року // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 117-120.
134914
  Лапунова Н.Ф. А.К. Саврасов / Н.Ф. Лапунова. – М, 1969. – 44с.
134915
  Соловьев Ал. А.К. Толстой : Биография и подроб. разбор важнейших произведений для учащихся / Сост. Ал. Соловьев. – Санкт-Петербург : Тип. Р. Каневский и В. Вацлавович,, 1911. – [4], 132 с.
134916
  Стафеев Г.И. А.К. Толстой / Г.И. Стафеев. – Тула, 1967. – 128с.
134917
  Стафеев Г.И. А.К. Толстой в Красном Роге / Г.И. Стафеев. – Тула, 1977. – 46с.
134918
  Миллер О.Ф. А.К. Шеллер (Михайлов), по поводу его юбилея / О.Ф. Миллер // Общий план и программы обучения языкам и литературы / Ф.И. Буслаев. – Санкт-Петербург : Изд. жур. "Пантеон Литературы" ; Тип. Лебедева, 1890. – 35 с.


  Александр Константинович Шеллер (писавший под псевдонимом А. Михайлов и известный как Шеллер-Михайлов(1838–1900)
134919
  Якутин Ю. А.К. Шторх - первый российский академик в области политэкономии и статистики // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 118-127. – Бібліогр.: с. 127. – ISSN 0042-8736
134920
  Якутин Ю. А.К. Шторх - первый российский академик в области политэкономии и статистики // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 118-127. – ISSN 0042-8736
134921
  Гриневецький І.С. А.К.Вахнянин : нарис про життя і творчість / І.С. Гриневецький. – Київ, 1961. – 32 с.
134922
  Васина-Гроссман А.К.Лядов / Васина-Гроссман. – Москва-Ленинград, 1945. – 47с.
134923
   А.К.Нартов. – Ленинград, 1955. – 8 с.
134924
  Залесский В.Ф. А.К.Тарасова / В.Ф. Залесский. – Львов, 1949. – 132с.
134925
   А.К.Тимирязев и высшая школа. – Москва, 1971. – 26 с.
134926
   А.К.Тимирязев и высшая школа : Материалы к изучению вопроса. – М., 1971. – 26 с.
134927
  Ханин Г.И. А.Л. Вайнштейн и оценка стоимости основных фондов в современной России / Г.И. Ханин, Н.В. Иванченко // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 72-78.
134928
  Москалец Е.С. А.Л. Витберг в Вятке / Е.С. Москалец, Л.В. Пешнина. – Киров, 1975. – 63 с.
134929
  Климович Л.В. А.Л. Казем-Бек: малоизвестные страницы жизни и общественно-политической деятельности // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 12 (96). – С. 132-138. – ISSN 2070-9773


  В статье рассматривается личность российского эмигранта Александра Львовича Казем-Бека. На основе широкого круга источников показана его личная жизнь и общественно-политическая деятельность.
134930
  Горячева Р.И. А.Л. Курсанов / Р.И. Горячева. – М, 1966. – 89с.
134931
  Лаптева Л.П. А.Л. Погодин как исследователь новой истории западных и южных славян // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 1. – С. 166-185. – ISSN 0130-3864
134932
   А.Л.Бойку - 60 // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – С. 155-157 : фото. – ISSN 2077-4893
134933
  Купреянова В.Н. А.Л.Коптелов / В.Н. Купреянова. – Новосибирск, 1956. – 143 с.
134934
  Галактионов И.В. А.Л.Ордин-Нащокин -- русский дипаломат XVII в. / И.В. Галактионов, Е.В. Чистякова. – М., 1961. – 134с.
134935
  Левитина А.М. А.М . Линевский / А.М. Левитина. – Петрозаводск, 1973. – 144 с.
134936
   А.М. Абрамов : указ. лит. : к 60-летию со дня рождения. – Воронеж : [б. и.], 1977. – 55 с. – (Серия библиографических указателей "Воронежские писатели и литератроведы" : Воронежские писатели и литературоведы ; Вып. 3)
134937
  Бахмач Л.А. А.М. Алексюк про С.Х. Чавдарова // Внесок С.Х. Чавдарова (1892-1962) в розвиток педагогічної науки і практики : матеріали наук.-пед. читань, присвяч. 125-річчю від Дня народження С.Х. Чавдарова, 22 вер. 2017 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Ніжин : Лисенко М.М., 2018. – С. 142-153. – ISBN 978-617-640-364-7
134938
   А.М. Андріяшев // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 283 : Фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
134939
  Арбузов Е.А. А.М. Бутлеров - великий русский химик / Е.А. Арбузов. – Москва, 1949. – 24с.
134940
  Арбузов А.Е. А.М. Бутлеров - великий русский химик. Стенограмма публичной лекции. / А.Е. Арбузов. – Москва, 1954. – 40с.
134941
  Казанский Б.А. А.М. Бутлеров и теория химического строения / Б.А. Казанский, Г.В. Быков. – Москва, 1951. – 690с.
134942
  Піскун І. А.М. Бучма / І. Піскун. – К, 1956. – 128с.
134943
  Сельванюк Р.М. А.М. Горький - пламенный борец за коммунизм / Р.М. Сельванюк. – Ф, 1961. – 36 с.
134944
  Волков А.А. А.М. Горький / А.А. Волков. – Москва : Правда, 1950. – 39 с.
134945
  Волков А.А. А.М. Горький / А.А. Волков. – Москва, 1953. – 86с.
134946
  Десницкий В.А. А.М. Горький / В.А. Десницкий. – М : Художественная литература, 1959. – 479 с.
134947
  Христофоров Е.Р. А.М. Горький / Е.Р. Христофоров. – Л : Лениздат, 1965. – 42 с.
134948
  Волков А.А. А.М. Горький / А.А. Волков. – Москва, 1975. – 206с.
134949
  Слонимский А.Г. А.М. Горький в борьбе за создание советской интеллигенции в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны / А.Г. Слонимский. – Сталиабад, 1956. – 144 с.
134950
  Вуль Р.М. А.М. Горький в Крыму / Р.М. Вуль. – Симферополь, 1961. – 108 с.
134951
  Фарбер Л.М. А.М. Горький в Нижнем Новгороде / Л.М. Фарбер. – Горький, 1957. – 207 с.
134952
  Данилова А.М. А.М. Горький в Нижнем Новгороде / А.М. Данилова, Л.И. Романова. – Волго-Вятск, 1965. – 8 с.
134953
  Куприяновский П. А.М. Горький в общении с ивановцами / П. Куприяновский. – Иваново, 1950. – 72 с.
134954
  Донской Я.Е. А.М. Горький в Харькове / Я.Е. Донской. – Х., 1960. – 100 с.
134955
  Еременко В. А.М. Горький в Царицыне-Сталинграде / В. Еременко, Б. Гаврилов. – Сталинград, 1959. – 80 с.
134956
   А.М. Горький и В.Г. Короленко = А.М. Горький и В.Г. Короленко: сборник материалов : Переписка, статьи, высказывания. – Москва : Художественная литература, 1957. – 286 с.
134957
  Медведева Н.Б. А.М. Горький и детская литература / Н.Б. Медведева. – М, 1951. – 36 с.
134958
  Волков А.А. А.М. Горький и литературное движение советской эпохи / А.А. Волков. – Москва : Советский писатель, 1958. – 664 с.
134959
  Волков А.А. А.М. Горький и литературное движение советской эпохи / А.А. Волков. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Советский писатель, 1971. – 575 с.
134960
  Жак Л.П. А.М. Горький и Саратов / Л.П. Жак. – Саратов, 1973. – 230 с.
134961
   А.М. Горький нижегородских лет. – Горький, 1978. – 335 с.
134962
  Воробьев В.Ф. А.М. Горький о партийности и народности литературы / В.Ф. Воробьев. – Киев : Дніпро, 1968. – 283 с.
134963
  Воробьев В.Ф. А.М. Горький о социалистическом реализме / В.Ф. Воробьев. – Львов, 1959. – 168с.
134964
  Воробьев В.Ф. А.М. Горький о социалистическом реализме / В.Ф. Воробьев. – Киев : Киевский университет, 1968. – 279с.
134965
  Воробьев В.Ф. А.М. Горький о специфике литературы и проблеме типического / В.Ф. Воробьев. – Львов, 1958. – 355 с.
134966
  Черваньов І.Г. А.М. Краснов в історії вітчизняної географії (до 150-річчя від дня народження) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 3 (79). – С. 66-68 : фото. – Бібліогр.: с. 68. – ISSN 1561-4980
134967
  Гринченко Б.Д. А.М. Кулиш (Ганна Барвинок) : По поводу сорокалетия ее литературной деятельности ; очерк Б. Гринченко. – Чернигов : Зеская тип., 1901. – 20 с.


  На обл. эрзаца кн. № 103482 дарственная надпись: Любому Товаришовы Павловы Грабовському щироприхильний автор
134968
  Гегузин И.М. А.М. Листопадов / И.М. Гегузин. – Ростов на /Д, 1948. – 47с.
134969
  Сердюченко Г. А.М. Листопадов / Г. Сердюченко. – М, 1955. – 208с.
134970
  Суслов И.М. А.М. Опекушин / И.М. Суслов. – Ярославль, 1968. – 76с.
134971
  Василевская Н.И. А.М. Остроумов / Н.И. Василевская. – Ленинград, 1990. – 110с.
134972
  Пламадяла О. А.М. Пламадяла / О. Пламадяла. – Кишинев, 1965. – 116с.
134973
  Ласунский О.Г. А.М. Путинцев-историк литературы, фольклорист и этнограф / О.Г. Ласунский. – Воронеж, 1969. – 68с.
134974
   А.М. Родченко, В.Ф. Степанова. – Москва : Книга, 1989. – 158 с.
134975
  Перестюк М.О. А.М. Самойленко (до шістдесятиріччя від дня народження) // Укр. мат. журн., 1998. – № 1
134976
  Бернштейн С.Б. А.М. Селищев - славист-балканист / С.Б. Бернштейн. – Москва, 1987. – 110с.
134977
  Джаншиев Г.А. А.М. Унковский и освобождение крестьян : историко биографические справки ; С 2 портр. А.М. Унковского, fac-simile страницы 1 записки его об освобождении крестьян и библиотечною карточкою / [соч.] Гр. Джаншиев ; ; Прил.: извлеч. из журн. ст. А.М. Унковского. – Москва : Т-во тип. А.Н. Мамонтова, 1894. – [8], 192, [2], 51 с., 1 л. портр., 2 л. ил.


  (Освобождение крестьян. Отмена телесн. наказ. Университ. автономия. Земство. Цензур. реформа. Гласный суд. Воинская реформа. Город. самоуправление. Из обществ. хрон. Деятели преобр. эпохи)
134978
  Айзеншток И.А. А.М. Финкель - теоретик художественного перевода // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1970. – № 7 : 1970. – С. 91-120
134979
  Шевченко З.М. А.М.Богоутдинов / З.М. Шевченко. – Душанбе, 1961. – 48с.
134980
  Быков Г.В. А.М.Бутлеров: Основоположник теории строения органических соединений / Г.В. Быков. – М., 1978. – 93с.
134981
  Сокольников П М. А.М.Герасимов. Жизнь и творчество / П М. Сокольников, . – Москва, 1954. – 239с.
134982
  Семанов С.Н. А.М.Горчаков -- русский дипломат XIX в. / С.Н. Семанов. – М., 1962. – 115с.
134983
  Бушуев С.К. А.М.Горчаков / С.К. Бушуев. – М, 1961. – 109с.
134984
  Козырев А.В. А.М.Горький / А.В. Козырев. – Ульяновск, 1952. – 23 с.
134985
  Жига И.Ф. А.М.Горький / И.Ф. Жига. – Москва : Советский писатель, 1955. – 155 с.
134986
   А.М.Горький в Борисоглебске.. – Балашов, 1962. – 31с.
134987
   А.М.Горький в изобразительном искусстве. – М : Наука, 1969. – 575 с.
134988
  Заманский Л.А. А.М.Горький в Липецком крае : указатель литературы / Л.А. Заманский; Липецкая обл. б-ка, Библиогр. отд. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд., 1969. – 12 с.
134989
  Елисеев А.И. А.М.Горький в Н.Новгороде / А.И. Елисеев. – 2-е изд., доп. – Горький, 1974. – 110 с.
134990
   А.М.Горький в советском изобразительном искусстве. – Москва, 1960. – 133с.
134991
  Мясников А.Л. А.М.Горький и вопросы литературы. Стенограмма публичных лекций... / А.Л. Мясников. – М., 1951. – 56 с.
134992
   А.М.Горький и современная литература.. – Горький, 1968. – 90 с.
134993
   А.М.Горький и создание истории фабрик и заводов. – М, 1959. – 363 с.
134994
  Блохина В.Н. А.М.Горький на Волге / В.Н. Блохина. – Горький, 1961. – 108с.
134995
  Елисеев А.И. А.М.Горький на родине / А.И. Елисеев. – Горький, 1937. – 344 с.
134996
  Сумарев П.И. А.М.Горький о религии / П.И. Сумарев. – М., 1960. – 48с.
134997
   А.М.Горький. Варвары.. – М, 1949. – 12с.
134998
  Семагина О.А. А.М.Горький. Письма и встречи / О.А. Семагина. – М., 1957. – 231 с.
134999
  Семеновский Д.Н. А.М.Горький. Письма и встречи / Д.Н. Семеновский. – 2-е изд. – Иваново, 1961. – 146 с.
135000
   А.М.Горький.1868-1936. : Список библиографических указателей и справочных пособий. – Москва : [б.и.], 1968. – 21с.
<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,