Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>
134001
  Карабанов М.М. "Актуальність видання визначається вирішальною роллю телебачення в суспільстві..." // Телепрескур"єр : інформаційно-публіцистичний часопис / ТОВ "ПАРТІЯ". – Київ, 2007. – № 3. – С. 35-36
134002
   "Актуальные вопросы теплофизики и физ. гидрогазодинамики", всесоюзная конф. молодых исследователей. – Новосибирск, 1989. – 296с.
134003
  Коблянська О. Актуальні аспекти аудиту експортних операцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 26-29. – (Економіка ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання аудиту експортної діяльності в Україні, наведено основні риси методики проведення аудиту експортних операцій. In this article the audit of export operations in Ukraine is explored, the main features of the methodic of export ...
134004
  Долішній М. Актуальні завдання інтенсифікації соціально-економічного розвитку регіонів України // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 7-15. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISSN 1562-0905
134005
  Закалюк А. Актуальні методологічні проблеми української кримінологічної науки // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.633-656
134006
  Хижняк В.П. Актуальні питання аграрної політики КПРС на сучасному етапі. / В.П. Хижняк. – К., 1974. – 28с.
134007
  Чугунов І.Я. Актуальні питання бюджетного регулювання в Україні // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова / Національний педагогічний університет ім.М.П. Драгоманова. – Київ, 2001. – № 44 : Педагогічні та історичні науки. – С.11-16.
134008
   Актуальні питання вітчизняної етнополітики: шляхи модернізації, врахування міжнародного досвіду. – Київ, 2004. – 312с. – ISBN 966-8136-22-5
134009
  Коваль Р. Актуальні питання впровадження відновного правосуддя в правову систему України // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 1. – С. 19-25.
134010
  Коваль Р.Г. Актуальні питання впровадження відновного правосуддя в правову систему України // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 23-27.
134011
   Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх викладання : Матеріали доповідей і повідомлень Четвертого Всеукраїнського науково-практичного семінару (27-28 березня 2007 року). – Полтава : АСМІ, 2007. – 352с. – ISBN 966-7653-24-7
134012
  Шульга М.В. Актуальні питання гарантування земельних прав громадян України // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 14-22.
134013
  Ситник Г. Актуальні питання державного управління національною безпекою : регіональний аспект // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4/6. – С.3-14
134014
  Ставнюк В. Актуальні питання дослідження античної цивілізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 81-82. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано необхідність дослідження античної історії в сьогоденній Україні. In the article is grounded the necessity of the ancient histyory studies in the contemporary Ukraine.
134015
   Актуальні питання економічної теорії // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім. Івана Франка. – Львів, 2002. – Спецвипуск 10 : Доходи та заощадження в умовах трансформації економіки України. – С. 152-276. – ISBN 966-7574-01-6
134016
  Червякова О.Б. Актуальні питання забезпечення гласності в діяльності органів місцевого самоврядування // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 83. – С. 103-110. – ISSN 0201-7245
134017
  Шевченко Є. Актуальні питання забезпечення прав громадян на звернення // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.45-47
134018
   Актуальні питання методології та практики науково-технологічної політики. – Київ : УкрІНТЕІ, 2001. – 204с. – (Сер."Бібліотека державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 5-7779-0274-5
134019
  Білоскурська О.В. Актуальні питання механізму забезпечення виконання конституційного обов"язку додержуватися Конституції України та законів України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 78-82.
134020
  Голубка Я. Актуальні питання обліку фінансових інвестицій // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 109-115. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1684-9949
134021
  Лукьянчук О.В. Актуальні питання оптимізації макровзаємодії у сфері передачі технологій для економіки України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 58-66.
134022
  Зайченко І. Актуальні питання педагогічної спадщини Софії Русової // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 2. – С. 123-124
134023
  Волинець О. Актуальні питання підтримання державного обвинувачення у кримінальних справах про злочини, вчинені організованими злочинними групами // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 51-56.
134024
  Авер"янов В.Б. Актуальні питання правового регулювання адміністративної відповідальності / В.Б. Авер"янов, Б.Д. Лук"янець, Н.В. Хорощак // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.19-24
134025
  Джужа О.М. Актуальні питання правового регулювання захисту прав і свобод засуджених при виконанні кримінальних покарань в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 153-155. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
134026
  Бошицький Ю.Л. Актуальні питання правової охорони інтелектуальної власності в галузі фармацевтики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 110-113.
134027
  Крижний О. Актуальні питання предмету злочину, передбаченого ст. 229 КК України // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 42-47.
134028
   Актуальні питання розслідування злочинів у сучасних умовах: тактика, методика, інформаційне забезпечення : збірник наукових праць. – Київ : Українська академія внутрішніх справ, 1996. – 256с.
134029
  Максименко С.В. Актуальні питання створення правового інституту реєстрації громадян в Україні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.51-55
134030
  Гуцайлюк З. Актуальні питання теоретичних засад бухгалтерського обліку по його реформуванню / З. Гуцайлюк, С. Медведчук // Галицький економічний вісник : Науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С. 98-104. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-303-007-1
134031
  Перепадя О.В. Актуальні питання теорії міжнародного митного права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 564-571. – ISSN 1563-3349
134032
  Чухно А.А. Актуальні питання теорії та практики економічного розвитку суспільства: Виступ на нараді в редакції журналу "Комуніст України" // Комуніст України, 1971. – №7
134033
  Спекторов Ю. Актуальні питання франчайзингу в контексті сучасних стратегій у бізнесі в умовах становлення ринкових систем // Стратегія розвитку України : Науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / Мін. осв. і науки України; Нац.авіац. ун-т; Ін-т міжн. відн. та інш. – Київ, 2005. – № 2. – С. 112-118. – ISSN 1729-7036
134034
   Актуальні питання цивільного та господарського права : Науково-практичне видання. – Харків
№ 1. – 2006
134035
  Рожкова Т.С. Актуальні проблеми адаптації правової системи України до європейських стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.210-214
134036
  Кузьменко О. Актуальні проблеми адміністративного процесу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.116-119
134037
  Скулиш Є. Актуальні проблеми боротьби з корупцією в контексті євроатлантичної інтеграції // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 45-52.
134038
  Фалалєєва Г Л. Актуальні проблеми вдосконалення договірного механізму торговельного співробітництва між Україною та Європейським Союзом // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 82-89.
134039
   Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наукові записки РДГУ. – Рівне
Вип. 1, ч. 1. – 2000
134040
   Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наукові записки РДГУ. – Рівне
Вип. 1, ч. 2. – 2000
134041
   Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Збірник наукових праць. – Харків : НМЦ "СД". – ISBN 966-544-269-4
Вип. 6. – 2003
134042
   Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Збірник наукових праць. – Харків : НМЦ "СД". – ISBN 966-544-343-7
Вип. 7. – 2004
134043
  Кучеренко І.К. Актуальні проблеми граматики / І.К. Кучеренко; ЛНУ ім. Івана Франка. Кафедра укр. мови. – Львів : Світ, 2003. – 228с. – ISBN 5-7773-0456-7
134044
  Джеджула О.М. Актуальні проблеми графічної підготовки студентів вищих навчальних закладів / О.М.Джеджула. – Вінниця : ВЦ ВДАУ, 2005. – 280с. – ISBN 966-8213-20-3
134045
   Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. – Одеса. – ISBN 966-7694-60-7
Вип. 11 : На матеріалах 4-ї (56-ї) звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу ОНЮА "Правові проблеми становлення та розвитку сучасної Української держави" Березень - 2001. – 2001
134046
   Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. – Одеса : Юридична література. – ISBN 966-8104-02-1
Вип. 16. – 2002
134047
   Актуальні проблеми держави і права : Збірник наукових праць. – Одеса : Юридична література
Вип. 18. – 2003
134048
   Актуальні проблеми держави і права : Збірник наукових праць. – Одеса : Юридична література
Вип. 21. – 2003
134049
   Актуальні проблеми держави і права : Збірник наукових праць. – Одеса : Юридична література
Вип. 23. – 2004
134050
   Актуальні проблеми державних фінансів // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 17-77. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 1684-9949
134051
   Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 1999-
№ 4 (14). – 2003
134052
   Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 1999-
№ 1. – 2004
134053
   Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 1999-
№ 2. – 2004
134054
   Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 1999-
№ 3. – 2004
134055
   Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 1999-
Вип. 3. – 2005
134056
   Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 1999-
Вип. 4. – 2005
134057
   Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 1999-
Вип. 1. – 2006
134058
   Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 1999-
Вип. 2. – 2006
134059
   Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 1999-
Вип. 3. – 2006
134060
   Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 1999-
Вип. 4. – 2006
134061
  Василевич Г. Актуальні проблеми діяльності Конституційного Суду республіки Білорусь на сучасному етапі // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.60-68
134062
   Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. – Київ, 2000-
№ 9/10. – 2001
134063
   Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. – Київ, 2000-
№ 11/12. – 2001
134064
   Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2002
134065
   Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. – Київ, 2000-
№ 4. – 2002
134066
   Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. – Київ, 2000-
№ 5. – 2002
134067
   Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. – Київ, 2000-
№ 6. – 2002
134068
   Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. – Київ, 2000-
№ 7. – 2002
134069
   Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. – Київ, 2000-
№ 8. – 2002
134070
   Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. – Київ, 2000-
№ 9. – 2002
134071
   Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2003
134072
   Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. – Київ, 2000-
№ 6. – 2003
134073
   Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. – Київ, 2000-
№ 7. – 2003
134074
   Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. – Київ, 2000-
№ 8. – 2003
134075
   Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. – Київ, 2000-
№ 9. – 2003
134076
   Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. – Київ, 2000-
№ 10. – 2003
134077
   Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. – Київ, 2000-
№ 11. – 2003
134078
   Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. – Київ, 2000-
№ 3. – 2004
134079
   Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. – Київ, 2000-
№ 5. – 2004
134080
   Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. – Київ, 2000-
№ 4. – 2005
134081
   Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. – Київ, 2000-
№ 6. – 2005
134082
   Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. – Київ, 2000-
№ 7. – 2005
134083
   Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
№ 2. – 2007. – резюме - англ., укр., рос. мовами
134084
   Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
№ 4. – 2007. – резюме - англ., укр., рос. мовами
134085
   Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
№ 7. – 2007. – резюме - англ., укр., рос. мовами
134086
   Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
№ 10. – 2007. – резюме - англ., укр., рос. мовами
134087
   Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
№ 11. – 2007. – резюме - англ., укр., рос. мовами
134088
   Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
№ 12. – 2007. – резюме - англ., укр. мовами
134089
   Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
№ 1. – 2008. – резюме англ., укр., рос. мовами
134090
   Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
№ 2. – 2008. – резюме англ., укр., рос. мовами
134091
  Чухно А.А. Актуальні проблеми економічного стимулювання на сучасному етапі // Екон.-ефект. кап. вкладень, 1969
134092
   Актуальні проблеми економічного, соціально-політичного та правового захисту суб`єктів освітнього процесу : Програма і матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : НУА, 2004. – 204с. – ISBN 966-8558-28-6
134093
  Шкляр С. Актуальні проблеми законодавства України щодо охорони та захисту комерційної таємниці відповідно до міжнародно-правових засад // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 2. – С. 13-24.
134094
  Баранець О.М. Актуальні проблеми застави земельних ділянок // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 1. – С.182-187. – ISBN 966-7784-65-7
134095
   Актуальні проблеми і напрями бюджетної політики України : Матеріали наукової дискусії. – Київ : Українські пропілеї, 2001. – 32с. – ISBN 966-7015-22-Х
134096
  Ярмиш О. Актуальні проблеми історико- правових досліджень в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.161-170
134097
   Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць. – Київ, 1999-
Вип. 4/5, част. І. – 2000
134098
   Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 7, ч. 1. – 2001
134099
   Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць. – Київ, 1999-
Вип. 8. – 2002
134100
   Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць. – Київ, 1999-
Вип. 9, ч. 1. – 2002
134101
   Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць. – Київ, 1999-
Вип. 9, ч. 2. – 2002
134102
  Біда К.М. Актуальні проблеми касаційного провадження в господарському судочинстві України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 193-201.
134103
  Онопенко Василь Васильович Актуальні проблеми кодифікації цивільного законодавства суверенної України : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Онопенко Василь Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 221л. – Бібліогр.:л.197-221
134104
  Онищик В.В. Актуальні проблеми кондифікації цивільного законодавства суверенної України : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Онищик В. В.; МО Укр. КУ. – Київ, 1994. – 32л.
134105
  Басай В.Д. Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : Навчальний посібник для підготовки магістрів-правознавців / В.Д. Басай; МОНУ; Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – 352 с. – ISBN 966-550-161-5
134106
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць аспірантів та студентів. – Київ
Вип. 2, ч. 1. – 1996. – 136 с.
134107
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць аспірантів та студентів. – Київ
Вип. 2, ч. 2. – 1996. – 138 с.
134108
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць аспірантів та студентів. – Київ
Вип. 3, ч. 1. – 1997. – 178 с.
134109
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць аспірантів та студентів. – Київ
Вип. 3, ч. 2. – 1997. – 194 с.
134110
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 13, ч. 1. – 1999. – 188 с.
134111
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 13, ч. 3. – 1999. – 209 с.
134112
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 14, ч. 1. – 1999. – 212 с.
134113
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 27, ч. 2. – 2001. – 244 с.
134114
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 27, ч. 1. – 2001. – 244 с.
134115
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 28, ч. 1. – 2001. – 279 с.
134116
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 28, ч. 3. – 2001. – 244 с.
134117
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 31, ч. 1. – 2002. – 286 с.
134118
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 34, ч. 2. – 2002. – 287 с.
134119
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 35, ч. 2. – 2002. – 206 с.
134120
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 36, ч. 2. – 2002. – 105 с.
134121
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 38, ч. 1. – 2002. – 203 с.
134122
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 38, ч. 2. – 2002. – 217 с.
134123
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 39, ч. 2. – 2003. – 247 с.
134124
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 40, ч. 1. – 2003. – 154 с.
134125
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 42, ч. 1. – 2003. – 253 с.
134126
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 44, ч. 1. – 2003. – 194 с.
134127
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 45, ч. 2. – 2004. – 329 с.
134128
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 51, ч. 2. – 2005. – 186 с.
134129
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 51, ч. 1. – 2005. – 226 с.
134130
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 62, ч. 2. – 2006. – 299 с.
134131
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 63, ч. 1. – 2006. – 131, [2] с.
134132
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 63, ч. 2. – 2006. – 285 с.
134133
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 64, ч. 1. – 2006. – 274 с.
134134
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 64, ч. 2. – 2006. – 275 с.
134135
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 66, ч. 1. – 2007. – 235 с.
134136
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 66, ч. 2. – 2007. – 225 с.
134137
  Тітаренко О. Актуальні проблеми місцевих органів влади щодо поліпшення зворотного зв"язку з малими підприємствами за допомогою моніторингової системи // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.264-275
134138
  Шаров Ю. Актуальні проблеми муніципального розвитку: деякі результати досліджень // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.361-367
134139
  Марушкевич А.А. Актуальні проблеми науково-педагогічної спадщини Івана Огієнка : Навч. посіб. з педагогіки / А.А. Марушкевич; КНУТШ. – Київ, 2005. – 312с. – ISBN 966-7653-12-9
134140
  Котюк І. Актуальні проблеми наукового забезпечення сучасного судочинства // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 3. – С. 60-63
134141
  Стогній В.І. Актуальні проблеми організації соціалістичного змагання / В.І. Стогній. – Київ, 1976. – 48с.
134142
   Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць. – Одеса : Юридична література. – ISBN 966-7694-61-5
№ 13/14. – 2002
134143
   Актуальні проблеми політики : Збірник наукових праць. – Одеса : Юридична література. – ISBN 966-8104-29-3
Вип. 16. – 2003
134144
   Актуальні проблеми політики : Збірник наукових праць. – Одеса : Юридична література
Вип. 19. – 2004
134145
  Черненко О.В. Актуальні проблеми правового регулювання відповідальності авіаперевізника за договором міжнародного-повітряного перевезення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 516-523. – ISSN 1563-3349
134146
  Валюх В. Актуальні проблеми представництва прокурором інтересів громадянина або держави у господарському суді // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.92-95. – Бібліогр.: 8 н.
134147
   Актуальні проблеми приватного права в умовах становлення національної економіки : 10-11 грудня :Збірник наукових робіт всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів. – Киев : Київський університет, 2004. – 122с.
134148
  Сушко Юрій Степанович Актуальні проблеми профілактичної діяльності при проведенні судово-економічних експертиз : Дис... канд. юридичнихнаук: 12.00.09 / Сушко Юрій Степанович; Мін-во юстиції України. Київський науково-дослідницький ін-т судових експертиз. – Київ, 1994. – 220л. – Бібліогр.:л.176-220
134149
  Масловська Л. та інш. Актуальні проблеми регіональної політики сприяння розвитку малого підприємництва // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 5. – С.31-34
134150
  Прокопенко В.В. Актуальні проблеми регулювання переміщення товарів через митний кордон України повітряним транспортом // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.20-26.
134151
  Небрат Л. Актуальні проблеми реформування митних органів України в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 10-14.
134152
  Андрейцев В. Актуальні проблеми розвитку сучасної правничої науки і освіти // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.540-557
134153
  Борисов В. Актуальні проблеми розвитку юридичної науки у галузі юридичної науки у галузі боротьби зі злочинністю / В. Борисов, В. Зеленецький // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.762-779
134154
   Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць. – Київ, 2003-
Вип. 2 : До 170-річчя заснування Киівського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка та юбілею створення каф. соціальної психології. – 2004. – 119 с.
134155
   Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць. – Київ, 2003-
Вип. 3. – 2005. – 150 с.
134156
   Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2003-
Вип. 4. – 2005. – 135 с.
134157
   Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2003-
Вип. 8. – 2007. – 168 с. – резюме укр., англ. мовами
134158
  Серебрянський Д. Актуальні проблеми справляння податку на прибуток підприємств // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 51-57. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1684-9949
134159
  Сільченко С. Актуальні проблеми створення професійних спілок і первинних профспілкових організацій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.111-113
134160
  Грошевий Ю.М. Актуальні проблеми судоустрою та судочинства в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 6-12. – (Право. Економіка. Управління)
134161
   Актуальні проблеми суїцидології : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7166-11-2
Ч.1. – 2002. – 196с.
134162
   Актуальні проблеми суїцидології : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7166-11-2
Ч. 2. – 2002. – 140с.
134163
   Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць. – Сімферополь, 1996-. – ISBN 966-7348-15-6
№ 5. – 2004
134164
   Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць. – Сімферополь, 1996-. – ISBN 966-7348-15-6
№ 6. – 2004
134165
   Актуальні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць. – Рівне. – ISBN 966-72-81-04-9
Вип. 9. – 2001. – (Мовознавчі студії)
134166
   Актуальні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць: спец. випуск. – Рівне. – ISBN 966-7281-03-2-10
Вип. 10 : Український модернізм зі столітньої відстані. – 2001. – (Літературознавство)
134167
   Актуальні проблеми сучасної фразеології: семантика, прагматика, лінгвокультура, комунікація : Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції 11-12 травня 2004 року. – Горлівка : ГДПІІМ, 2004. – 320с.
134168
  Шульгін В. Актуальні проблеми удосконалення військового законодавства: аспекти планування та реалізаії // Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2007. – № 4. – С. 15-21.
134169
  Зарицький М.С. Актуальні проблеми українського термінознавства : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.С. Зарицький; МОіНУ. Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ : Політехніка, 2004. – 124с. – ISBN 966-622-163-2
134170
   Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – Київ : Київський університет, 2000-. – ISBN 966-594-225-5
Вип. 2. – 2001. – 164 с.
134171
   Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – Київ : Київський університет, 2000-. – ISBN 966-594-254-9
Вип. 3. – 2001. – 157 с.
134172
   Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – Київ : Київський університет, 2000-. – ISBN 966-594-265-4
Вип. 4. – 2001. – 161 с.
134173
   Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – Київ : Київський університет, 2000-
Вип. 5. – 2002. – 153 с.
134174
   Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – Київ : Київський університет, 2000-
Вип. 6. – 2002. – 152 с.
134175
   Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник. – Донецьк : Вид-во.Донецького національного університету-
Вип. 6 : Василь Стус в контексті європейської літератури. Матеріали 2-й Всеукраїнської конференції, присвячено вшануванню пам"яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 20-21. 09. 2001р.). – 2001. – 301 с.
134176
  Кудря Я.В. Актуальні проблеми управління акціонерними товариствами в Україні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 68-73. – ISSN 1993-6788
134177
  Шемшученко Ю.С. Актуальні проблеми філософії права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.7-10. – ISBN 966-568-656-9
134178
  Крисак А.І. Актуальні проблеми фінансово-кредитного забезпечення землекористування в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 104-108
134179
  Халюк С.О. Актуальні проблеми функціонування Вищої ради юстиції України // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 99-105.
134180
  Дробуш І.В. Актуальні проблеми функціонування регіональних органів місцевого самоврядування в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.10-16
134181
  Коваль В Актуальні проблеми функціонування судової системи України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.20-24. – ISSN 0132-1331
134182
   Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ
№ 9-а. – 2001. – Додаток до журналу "Міліція України"
134183
  Фіолевський Д. Актуальні проблеми юридичної освіти // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.114-118. – ISSN 0132-1331
134184
  Хоронжий Андрій Актуальній методологічні підходи до науки про науку : [рецензія] // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 86-90. – ISSN 1682-2366
134185
  Тригубко П. Актуальніпроблеми визначення механізму відшкодування курсантами витрат, пов"язаних зїх утриманням у вищому навчальному закладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 59-61. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розкрито деякі аспекти визначення механізму, відшкодування витрат, за умови розірвання контракту курсантами у зв"язку з небажанням продовжувати навчання або порушенням військової дисципліни, а також у разі відмови від подальшого проходження військової ...
134186
  Бабушка Л.Д. Актуальність "аксіологічної трійці" В.Соловйова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 144-145. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
134187
  Хаснуліна А. Актуальність "спорідненої праці" Г. Сковороди у сучасній українській парадигмі // Філософ-і Я: наукові розвідки студентів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : науковий журнал / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 1. – С. 52-56
134188
  Головко О.М. Актуальність "філософії освіти" у світлі становлення болонського процесу в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 141-143


  Важливість саме філософії освіти, а не просто освіти як такої, спричинена переоцінокою та переосмисленням специфіки всього Болонського процесу, виокремленням основних засад для формування свідомих і кваліфікованих працівників, що згодом легко зможуть ...
134189
  Страшко Л. Актуальність андрагогічного напряму у педагогічній науці / Л. Страшко, Т. Тищенко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2004. – Вип. 5. – С.69-74. – (Педагогічні науки). – ISBN 966-7653-16-2
134190
  Ліщишин П. Актуальність боротьби із контрабандою на сучасному етапі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.86-90
134191
  Шліхта Г.О. Актуальність вдосконалення професійно-технологічної підготовки вчителів інформатики // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 101-105. – (Педагогіка ; № 4)


  Викладено актуальність вдосконалення професійно-технологічної підготовки вчителів інформатики в інфокомунікаційному суспільстві. Висвітлено протиріччя між вимогами та реаліями процесу інформатизації школи. Обгрунтовно введення в педагогічну практику ...
134192
  Попова О. Актуальність вивчення наукової спадщини видатного українського медієвіста В.К. Піскорського // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 437-439. – ISBN 5-7702-0821-X
134193
  Корольчук О.Л. Актуальність вивчення питань щодо державного управління медико-соціальним забезпеченням учасників АТО та членів їх сімей // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15, серпень. – С. 47-51. – ISSN 2306-6814
134194
  Сидоренко М. Актуальність використання статистичних методів у фінансово-господарській діяльності українських підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 44-46. – (Економіка ; Вип. 118). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання прийняття адекватних управлінських рішень на основі суттєвої інформації, що потребує зміни сучасної парадигми мислення. Подано роль статистичного інструментарію в аналізі фінансово-господарської діяльності. Запропоновано розрахунок ...
134195
  Кукса Ігор Актуальність виробництва та формування ринку олійних культур / Кукса Ігор, Старченко Алла // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 31-33. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Розглянуто актуальність виробництва й формування ринку соняшнику; проведено порівняльний аналіз якісних характеристик олій, що виробляються з соняшнику; проаналізовано привабливість олійних культур, вироблених іноземними експортерами; стан державної ...
134196
  Котій Д.М. Актуальність військової освіти в контексті суспільно-економічного призначення ОПК / Д.М. Котій, О.А. Трофимчук // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 268
134197
  Дюкар Р.С. Актуальність внесення змін до чинного цивільного процесуального законодавства України // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 1 (4). – С. 107-112
134198
  Погребняк Т.М. Актуальність впровадження масової оздоровчої фізичної культури в систему освіти України // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 187-192. – (Фізичне виховання, спорт і здоров"я людини ; вип. 6)
134199
  Скляр О.Ю. Актуальність вчення Монтеск"є для становлення політичної свободи сучасності // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 70-72
134200
  Ткаченко Тетяна Актуальність геоморфологічних досліджень з екологічною метою // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 93-97. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
134201
  Ткаченко Т. Актуальність геоморфологічних досліджень з екологічною метою // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 93-97. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
134202
   Актуальність геотоксикологічних досліджень = Actuality of geotoxicological researches = Актуальность геотоксикологических исследований / [общ. ред.: О.А. Проскуряков, Бондарь А.И., Тюленева Н.В., Пунько В.П.]. – Киев : Освита Украины, 2013. – 278, [1] с. : ил., табл., портр. – Бібліогр. в кінці ст. – (Научно-практическая серия (Scientific-practical series) ДОВКІЛЛЯ-ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА-ENVIRONMENT 2013 / Центр экол. менеджмента, инжиниринга и реестра Гос. экол. акад. последиплом. образования и упр.). – ISBN 978-617-7111-07-7
134203
  Кобзій О.В. Актуальність динамічного планування діяльності підприємств у невизначених умовах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 212-218


  Проведено обгрунтування важливості застосування динамічного планування діяльності підприємств в умовах нестабільності, визначено його місце, сутність та значення. Запропонована модель динамічного планування, яка дозволить найбільш ефективно ...
134204
  Орличенко О.В. Актуальність діахронічних досліджень романських мов // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 180-183. – ISBN 966-581-589-Х
134205
  Менжулін В.І. Актуальність Діогенів ( до питання про біографічний підхід у О.Ф.Лосєва ) // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 30 : Історико-філософські студії. – С.83-96
134206
  Валевський О. Актуальність доктрини "нового державного управління" в контексті політичної реформи в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 344-347
134207
  Бокал Г.В. Актуальність дослідження логіко-епістемологічної специфіки китайської філософії // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 199-201
134208
  Шугалій Н. Актуальність дослідження науково- педагогічної спадщини Ніколая Фредеріка Северіна Грундтвіга - засновника сучасної освіти дорослих // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 4 (47). – С. 72-78. – ISSN 2078-1016


  Розглянуто стан дослідження наукового спадку Н.Грундтвіга - данського поета, філософа, теолога, натхненника соціального руху XIX ст. за національне та культурне відродження Вівтчизни. Відзначено високий потенціал застосування в Україні його ...
134209
  Дев"ятко Н. Актуальність дослідження національних комунікативних кодів у сучасній Україні // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 65-70.
134210
  Бойко І. Актуальність досліджень Володимира Кубійовича про традиційне пастівництво Карпат / Бойко І. // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (361), травень - червень. – С. 60-74. – ISSN 0130-6936
134211
  Трефяк Н. Актуальність досліджень категорії стилю в сучасній літературознавчій науці // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 107-111. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
134212
  Кудряченко А.І. Актуальність досліджень проблематики всесвітньої історії в сучасній Україні // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України". – Київ, 2016. – № 1. – C. 12-23
134213
  Мунтян В. Актуальність екологізації земельного законодавства України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 28-32. – ISSN 1026-9932


  Загальні засади розвитку земельного права.
134214
  Павлова О. Актуальність естетичного // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 5 : Філософський факультет. – С. 124-133. – ISSN 0235-7941
134215
  Коробко М.І. Актуальність етики об"єктивізму айн ренд у контексті сучасних трансформаційних процесів в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 30-32
134216
  Кавуненко Н. Актуальність етичної проблематики стоїчної і хрнстианської традиції в застосуванні до потреб сучасності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 71. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
134217
  Андрєєв О.О. Актуальність з"ясування умов життя та виховання неповнолітнього обвинуваченого на досудовому слідстві / О.О. Андрєєв, В.О. Малярова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 90-92. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
134218
  Кірик Т. Актуальність завдання формування особистості студента в умовах європейських надій України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 7/8 (133). – С. 100-107. – ISSN 1682-2366


  Стаття присвячена аналізу останніх досліджень і публікацій на тему "формування особистості". Здійснено порівняння державної освітньої політики і практики вищої школи в Європейському Союзі, Росії та України, вказано на відмінності у ключових поняттях.
134219
  Сумець О.М. Актуальність запровадження логістики в господарську діяльність підприємств АПК // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 4 (47). – С. 38-44 : рис. – Бібліогр.: 18 назв
134220
  Блажівська Н. Актуальність застосування принципу in dubio pro tributario в умовах сучасної демократії / Н. Блажівська, Д. Гетманцев // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 36-43


  У статті висвітлено теоретичний та практичний аспекти застосування принципу in dubio pro tributario, який є дуже важливим та ефективним елементом захисту прав ш законних інтересів платників податків.
134221
  Литвин О.Ю. Актуальність і значимість економічних ідей християнства // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун. ім. Короленка В.Г. – Полтава, 2009. – № 2. – С. 86-90. – ISSN 2075-1451
134222
  Євсюков Т. Актуальність і перспективи впровадження 3D-кадастру в Україні / Т. Євсюков, О. Краснолуцький, І. Поліщук // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 28-33
134223
  Лугівська О.П. Актуальність і проблемність ризик-менеджменту в Україні // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.67-70. – (Економічні науки ; № 2)
134224
  Німєтуллаєва Л.С. Актуальність і специфіка викладання правових дисциплін при підготовці студентів економічного профілю // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 278-282
134225
  Крупник Л.О. Актуальність ідей Г.О. Радова щодо перевиховання засуджених з допомогою християнського світогляду / Л.О. Крупник, А.О. Фальченко // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 23-29
134226
  Яцук Н.Є. Актуальність ідей К. Маркса в практиці розбудови постіндустріального суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 42. – С. 50-60. – ISSN 2072-1692


  У статті розглядається теорія К. Маркса з точки зору її деміфологізації та актуальності окремих її аксіологем у практиці розбудови постіндустріального суспільства
134227
  Гончар О. Актуальність історичної драми І. Франка "Сон князя Святослава" // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 45-48. – ISSN 0236-1477
134228
  Носова Б.М. Актуальність медійного дискурсу українсько-польських відносин: сучасність та історична ретроспектива // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті йдеться про концепти європеїзації, євроінтеграції, подолання часових розривів в українській публіцистиці. Досліджується тематика якісної української публіцистики на сторінках українських друко ваних видань. Увага акцентується на дискурсі ...
134229
  Колесніков В.О. Актуальність мобілізаційної стратегії розвитку економіки держави в аспекті забезпечення обороноздатності / В.О. Колесніков, П.О. Жупінський, Р.Р. Тимошенко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 2 (57). – С. 121-126. – ISSN 2304-2699
134230
  Оселедько А.О. Актуальність моніторингу земельних ресурсів на прикладі Киево-Святошинського району // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 26-34


  У статті висвітлено питання актуальності моніторингу, що зумовлена зростанням масштабів техногенного впливу на земельні ресурси, а також необхідністю охорони земель України. В статье рассматриваются вопросы актуальности мониторинга, обусловленного ...
134231
   Актуальність оптимізації режиму дня та шкільного навантаження учнів молодшого шкільного віку / О.Т. Єлізарова, С.В. Гозак, А.М. Парац, О.В. Шумак // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 36-40 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-7477
134232
  Сенчук В. Актуальність охорони назв держав або чому Ямайка швидша за нас не тільки на Олімпійських змаганнях? // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 6. – С. 29-35. – ISSN 1608-6422
134233
  Бондарчук С.М. Актуальність педагогічної освіти: виклики сьогодення, проблеми та шляхи їх вирішення // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 290-292. – ISSN 2076-1554
134234
  Кулянда М.І. Актуальність перегляду постанов судді та ухвал суду в кримінальному судочинстві України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 116-122. – (Правознавство ; Вип. 474)
134235
  Опанащук М.Ю. Актуальність питання територіальної цілісності держави в умовах розбудови правової держави на прикладі України // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 337-341. – ISSN 2413-6433
134236
  Мицюк С.В. Актуальність підвищення конкурентоспроможності економіки в сучасних умовах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 158-161
134237
  Борсук Н.Я. Актуальність підготовки юристів у сфері економічної конкуренції // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 44-48
134238
  Марійко О. Актуальність поглядів М.Драгоманова на проблему місцевого самоврядування // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 2. – С.168-174. – ISBN 966-7800-08-3
134239
  Косюк Т.П. Актуальність принципу самовизначення народів та форми його реалізації // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 174-177
134240
  Орлова Т. Актуальність проблем соціальної історії // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 106-111
134241
  Тихомиров М. Актуальність проблеми освіти керівних журналістських кадрів у сфері управління виданням як повноцінним суб"єктом ринку / Максим Тихомиров // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 80-84. – (Журналістика ; Вип. 3)
134242
  Таланова Л.Г. Актуальність проблеми професійної компетентності вчителя іноземних мов / Л.Г. Таланова, В.Я. Желясков // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 118-124. – (Серія: Філологія ; вип. 6)
134243
  Краснопольська Н.В. Актуальність проблеми розвитку економіко-географічної освіти в Україні // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 70-77.


  Про підготовку географічної еліти провідними вузівськими науковими школами. Провідне місце займають колективи Київського, Львівського і Чернівецького національних університетів
134244
  Матвєєв В. Актуальність проблеми самореалізації особистості та особливості українського менталітету / В. Матвєєв, Т. Матвєєва // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 60-63. – ISBN 978-966-439-147-1
134245
  Смирнова М.В. Актуальність проблеми стигматизації в сучасних суспільних процесах // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 332-342. – ISSN 2309-1797


  У статті робиться спроба проаналізувати явище стигматизації, основні теорії та види стигматизації, з"ясувати характер впливу різних факторів на походження стигматизації. У сучасній історії суспільства такі важливі питання, як расове і політичне ...
134246
  Гноєвий В.Г. Актуальність проблеми формування механізму державного регулювання фермерської складової аграрного сектора України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 92-98. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
134247
  Дурас М.М. Актуальність розвитку міжмуніципального співробітництва в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 77-79
134248
  Рубач Є. Актуальність розвитку міжнародного медичного права як нової галузі міжнародного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 71-74.
134249
  Мірошніченко Т.О. Актуальність ролі віктимологічних знань у профілактиці корисливо-насильницьких злочинів // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 97-102. – ISSN 1727-1584
134250
  Рахманний Роман Актуальність самостійницьких ідей Симона Петлюри / Р. Рахманний;. – Лондон, 1983. – 22с.
134251
  Логвиненко Ю. Актуальність світоглядних та суспільних проблем роману М. Руденка "Орлова балка" // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл."Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук. – Суми, 2014. – Вип. 6. – С. 201-210. – ISSN 2305-7459
134252
  Несен Л.М. Актуальність створення вільних економічних зон в Україні / Л.М. Несен, інш. та // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця, 2001. – № 4. – С.42-46
134253
  Рябченко В.І. Актуальність та методологічні труднощі оцінювання якості вищої освіти: критичний аналіз проблеми з позицій світоглядно–компетентнісного підходу // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 279-286. – ISSN 2076-1554


  Здійснено критичний аналіз традиційних підходів в оцінюванні якості вищої освіти та з"ясовано сутність методологічних складнощів цього оцінювання.
134254
  Буда Т.Й. Актуальність творчості Тараса Шевченка у нових реаліях ураїнського суспільства // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 91-92. – ISSN 1810-2131
134255
  Кресіна І. Актуальність теорії державотворення Георга Єллінека / І. Кресіна, В. Тимошенко // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 3 (17). – С. 67-70.
134256
  Грабовська І.М. Актуальність українознавства в ситуації інформаційно-психологічної війни Росії проти України // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 10-11
134257
  Дулін П.Г. Актуальність утопії в контексті проблем та перспектив консолідації українського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 40-49
134258
  Мороз О.В. Актуальність філософського вивчення творчості Гаврила Чернихівського - дослідника Волинського краю кінця ХХ - початку ХХІ століття // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 29-31
134259
  Заслужена А.А. Актуальність формування компетентного філолога у системі вищої освіти Швейцарської Конфедерації // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 98-102. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (6))
134260
  Валієв О.Р. Актуальність формування лідерських навичок у військових керівників на сучасному етапі розвитку Збройних сил України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 81-84. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано проблеми підвищення ефективності управління військами та формування лідерських навичок у військових керівників на етапі реформування й розвитку Збройних сил України. Розглянуто сучасні теорії та концепції психології лідерства. ...
134261
  Хаустов В.К. Актуальність формування науково-технологічних кластерів в Україні та Росії // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 86-98. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
134262
  Петько Л. Актуальність формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 33 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 128-144. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  В статті, у світлі сучасних тенденцій розвитку вищої школи, – підписання Педагогічної Конституції Європи, що слугуватиме входженню української молоді до європейського науково-гуманітарного та культурного простору, акцентується питання оновлення системи ...
134263
  Приходько І. Актуальність, художня своєрідність прозової спадщини Євгенії Ярошинської (1868-1904) // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2013. – № 4. – С. 61-63
134264
  Сірка Й. Актуально-2 : політика, мова, демократія : [ публіцистика ] / Йосиф Сірка ; [ передм. М. Мушинки ; ред. О. Козоріз ]. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. – 120с. – ISBN 966-8764-57-9
134265
  Сірка Й. Актуально-3 : політика, мова, демократія : [ публіцистика ] / Йосиф Сірка ; [ ред. Р. Козоріз ]. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2009. – 116с. – ISBN 978-966-8764-87-5
134266
  Сірка Й. Актуально 7 / Йосиф Сірка. – Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2016. – 138, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7363-11-7
134267
  Костецки Иг. Актуально ли барокко по сей день? (По поводу переводов Льва Гинзбурга) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1977. – № 11 : 1976. – С. 467-476
134268
  Омельчук С. Актуально про сучасний урок української мови // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2015. – № 9/10, травень. – С. 25-26
134269
  Сірка Й. Актуально! : політика, мова, демократія : [ публіцистика ] / Йосиф Сірка ; [ передм. О. Гаврош ; ред. О. Козоріз ]. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2007. – 180 с. – ISBN 966-8764-47-1
134270
  Чухно А.А. Актуальное издание // Правда Украины, 1985. – 6 октября


  Рец. на кн.: " Ленинское учение об экономических основах социализма"
134271
  Басов С.А. Актуальное наследие.К 140-летию Л.Б. Хавкиной // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 11. – С. 50-60. – ISSN 0130-9765
134272
   Актуальное решение для бизнес-тревел // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 4-5 (прилож). : фото. – ISSN 1998-8044
134273
  Волокитина А.И. Актуальное членение высказывания в немецкой разговорной речи / А.И. Волокитина. – Куйбышев, 1986. – 60с.
134274
  Антонюк О.М. Актуальное членение многокомпонентного сложного предложения со вставной конструкцией // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 3-12. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядається комунікативна організація багатокомпонентного складного речення (БСР) зі вставленою конструкцією. Виявляються особливості тема-рематичного членування БСР залежно від ступеня комунікативної самостійності вставки. Аналізується ...
134275
  Павлина Л.Д. Актуальное членение предложений с предиактивами и инфинитивом : Автореф. дис. ... канд. филолог . наук : 10.02.01 / Павлина Л.Д. ; КГУ. – Киев, 1979. – 24 с.
134276
  Шевякова В.Е. Актуальное членение предложения / В.Е. Шевякова. – Москва, 1976. – 136с.
134277
  Распопов И.П. Актуальное членение предложения. / И.П. Распопов. – Уфа, 1961. – 164с.
134278
  Тютюнник В.Ю. Актуальность "нетрадиционных уроков" английского языка как инновационных форм обучения в неязыковых вузах / В.Ю. Тютюнник, О.В. Кондрашева, Е.А. Ильева // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 137-142


  Обгрунтовано доцільність та ефективність використання "нетрадиційних уроків" під час вивчення курсу "Англійська мова професійного спрямування" у вищих навчальних закладах технічного профілю в світлі сучасної дидактики.
134279
  Кузнецов В.Н. Актуальность атеистического наследия французских материалистов / В.Н. Кузнецов. – М., 1979. – 63с.
134280
  Гиршман М.М. Актуальность диалогических идей М. Бубера для современноо гуманитарного сознания и культуры // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 3 (39). – С. 16-21
134281
  Кузьменко В.В. Актуальность дидактических основоположений Платона // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (75). – С. 53-67. – ISSN 2078-3566
134282
   Актуальность и действенность ленинизма. – Прага, 1982. – 125с.
134283
  Ахундов М.Д. Актуальность истории: ученый и идеология / М.Д. Ахундов. – Москва : Знание, 1990. – 62 с.
134284
  Рывлина Александра Александровна Актуальность комплексных психолого-педагогических исследований феномена электрических схем // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 92-94. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
134285
  Сидоренко Л.И. Актуальность ленинского подхода к исследованию диалектики исторического и логического для решения методологических проблем современной биологии // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 48 : В.И. Ленин и актуальные философские проблемы естествознания
134286
  Грандберг З.А. Актуальность методологии классической политической экономии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 93-107. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385
134287
  Амет В.И. Актуальность неактуального / В. Амет. – Ярославль : Электро-Сервис, 2004. – 188с. – ISBN 5-901466-03-9
134288
  Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного : Основы философской герменевтики / Г.Г. Гадамер. – Москва : Искусство, 1991. – 367с.
134289
  Федорова В.А. Актуальность проблем межкультурной коммуникации и модернизация отечественной системы общего образования // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 148-157. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
134290
  Григоренко Л.В. Актуальность проблемы доочищенной питьевой воды в условиях Криворожской зоны урбанизации // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 3 (79). – С. 19-25 : табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 2077-7477
134291
  Красовская Е.Ю. Актуальность проведения маркетинговых исследований рынка образовательных услуг Украины // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 2002. – № 1. – С.117-120
134292
  Рывлина Александра Александровна Актуальность психолого-педагогических исследований электрических схем как графических объектов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 65-67. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
134293
  Сахаров А.А. Актуальность разработки инвестиционной стратегии // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 2 (46). – С. 21-22. – ISSN 1680-2721
134294
  Шведова Н.А. Актуальность реформы американского здравоохранения // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 3 (483). – С. 3-22. – ISSN 0321-2068
134295
  Филиппов А.Ф. Актуальность философии Томаса Гоббса // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2009. – № 2 (53). – С. 141-157
134296
  Визгин В.П. Актуальность философской мысли Габриэля Марселя // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 9. – С. 12-27. – ISSN 0235-1188


  Статья посвящена общей оценке значения философской мысли Г. Марселя в контексте духовной ситуации современности. Автор считает, что продуктивный потенциал, скрытый в христианском экзистенциализме в целом и в экзистенциальной мысли Г. Марселя в ...
134297
   Актуальныe вопросы современного лермонтоведения. Языкознание. : Материалы и методические рекомендации для общих и специальных курсов. – Киев : УМК ВО, 1989. – 81с.
134298
   Актуальные аспекты изучения классического французского романа. – Днепропетровск, 1987. – 102с.
134299
   Актуальные аспекты описания современной немецкой лексики. – Калинин, 1985. – 162с.
134300
   Актуальные вопросы .... – с.
134301
   Актуальные вопросы агрономического почвоведения : Сборник научных трудов. – Москва : Московская сельхоз академия им.Тимирязева, 1988. – 133с.
134302
   Актуальные вопросы английской филологии. – Рязань, 1975. – 178с.
134303
   Актуальные вопросы антиалкогольной пропаганды и пути повышения её эффективности. – М., 1988. – 64с.
134304
   Актуальные вопросы атеистического воспитания. – Фрунзе, 1980. – 97с.
134305
   Актуальные вопросы атеистического воспитания молодежи : Вопросы теории и практики. – Киев : Молодь, 1986. – 191с.
134306
   Актуальные вопросы библиотечной работы. – М., 1988. – 144 с.
134307
   Актуальные вопросы биологии и почвоведения. – Ростов -на-Дону, 1972. – 67с.
134308
   Актуальные вопросы биоповреждений. – М., 1983. – 239с.
134309
   Актуальные вопросы борьбы с преступностью. – Томск, 1984. – 252с.
134310
   Актуальные вопросы борьбы с преступностью. – Томск, 1990. – 155с.
134311
   Актуальные вопросы борьбы с сорными растениями. – Москва : Колос, 1980. – 288с.
134312
   Актуальные вопросы ботаники в СССР : тезисы докладов VIII делегатского съезда Всесоюзного ботанического общества. – Алма-Ата : Наука, 1988. – 590 с.
134313
   Актуальные вопросы ветеринарной вирусологии. – М.
1. – 1965. – 187с.
134314
   Актуальные вопросы ветеринарной вирусологии. – М.
2. – 1965. – 152с.
134315
   Актуальные вопросы взаимодействия членов инженерно-педагогического коллектива профтехучилища по воспитанию учащихся. – М., 1989. – 83с.
134316
   Актуальные вопросы вирусологии / АН СССР ; под общ. ред. Л.А. Зильбера и А.С. Кривиского // Итоги науки. Биологические науки / АН СССР, Всес. ин-т науч.-техн. информации. – Москва, 1960. – 4 : Актуальные вопросы вирусологии / под общ. ред. Л.А. Зильбера и А.С. Кривиского. – С. 1-316
134317
   Актуальные вопросы вирусологии. – Москва : Медецина, 1965. – 276 с. : табл., ил.
134318
   Актуальные вопросы водной экологии : материалы Всесоюзной конференции молодых ученых Киева 22-24 ноября 1989 г. – Киев, 1990. – 173 с. : табл.
134319
   Актуальные вопросы возрастной, прикладной и экологической физиологии. – Барнаул, 1992. – 140с.
134320
   Актуальные вопросы возрастной, прикладной и экологической физиологии. – Барнаул, 1992. – 145с.
134321
   Актуальные вопросы генетики и селекции растений : тезисы докладов Сибирской региональной конференции (Барнаул, 23-27 июня 1980 г.). – Новосибирск, 1980. – 346 с.
134322
   Актуальные вопросы географии Казахстана : тематический сборник научных трудов. – Алма-Ата, 1986. – 81с.
134323
   Актуальные вопросы геологии нефти и газа. – Москва, 1978. – 145с.
134324
   Актуальные вопросы геологии Украины. – Киев, 1986. – 153с.
134325
   Актуальные вопросы геологии, минералогии и геохимии золота и серебра Средней Азии. – Ташкент, 1982. – 152с.
134326
   Актуальные вопросы геологической картографии СССР на современном этапе : сборник научных трудов. – Ленинград, 1986. – 148с.
134327
   Актуальные вопросы геологической картографии СССР на современном этапе. – Ленинград, 1986. – 149с.
134328
   Актуальные вопросы геохимии нефти и газа. – Ленинград, 1984. – 166с.
134329
   Актуальные вопросы государства и права в период совершенствования социалистического общества. – Томск, 1987. – 253с.
134330
   Актуальные вопросы государства и права на современном этапе. – Томск, 1982. – 223с.
134331
   Актуальные вопросы государства и права на современном этапе. – Томск, 1984. – 263с.
134332
   Актуальные вопросы грамматики и лексики современного русского языка. – М., 1976. – 252с.
134333
   Актуальные вопросы дериватологии и дериватографии. – Владивосток, 1986. – 190с.
134334
   Актуальные вопросы деятельности комитетов комсомола по совершенствованию процесса обучения и воспитания учащихся системы профессионально-технического образования. – М., 1978. – 116с.
134335
   Актуальные вопросы диалектики общественного развития. – Л., 1974. – 256с.
134336
   Актуальные вопросы диалектического материализма. – М., 1973. – 131с.
134337
   Актуальные вопросы заповедного дела. – М., 1988. – 199с.
134338
   Актуальные вопросы идеологической работы КПСС : Метод. рекоменд. по изуч. и пропаганд. кн. Л.И.Брежнева. – Москва : Знание, 1978. – 43с.
134339
   Актуальные вопросы изучения иностранных языков. – М., 1978. – 160с.
134340
   Актуальные вопросы изучения худежественной культуры молдавского народа. – Кишинёв, 1989. – 87с.
134341
   Актуальные вопросы иммунологии. – М., 1964. – 360с.
134342
   Актуальные вопросы иммунотерапии опухолей. – Рига
Ч. 1. – 1988. – 163 с.
134343
   Актуальные вопросы интонации. – М., 1984. – 133с.
134344
   Актуальные вопросы искусства социалистических стран. – М., 1986. – 284с.
134345
   Актуальные вопросы исследования пестицидов и растительных ресурсов : Сборник научных трудов. – Ташкент : Ташкенский государственный педагогический институт им.Низами, 1980. – 64с.
134346
   Актуальные вопросы истории Алтая. – Барнаул, 1980. – 209с.
134347
   Актуальные вопросы истории ВЛКСМ. – Москва, 1982. – 179с.
134348
   Актуальные вопросы истории и историографии всеобщей истории 19-20 веков. – Горький
2. – 1975. – 120с.
134349
   Актуальные вопросы истории Коммунистической партии Азербайджана. – Баку, 1981. – 140с.
134350
   Актуальные вопросы истории литературы. – Тула, 1968. – 256с.
134351
   Актуальные вопросы истории марксистско-ленинской философии. – М., 1968. – 240с.
134352
   Актуальные вопросы истории политических и правовых учений. – М., 1987. – 146с.
134353
   Актуальные вопросы истории техники. – М., 1990. – 114с.
134354
   Актуальные вопросы истории, теории и методики публикации документов. – М., 1981. – 186с.
134355
   Актуальные вопросы историографии и источниковедения истории школы и педагогики. – М., 1986. – 230с.
134356
   Актуальные вопросы историографии Октября на Дону и Северном Кавказе. – Ростов -на-Дону, 1986. – 138с.
134357
   Актуальные вопросы исторического материализма. – Москва, 1966. – 47с.
134358
   Актуальные вопросы исторической науки. – К., 1984. – 164с.
134359
   Актуальные вопросы китайского языкознания. – М., 1988. – 198с.
134360
   Актуальные вопросы краеведческой библиографии и подготовки библиографических пособий в РСФСР. – Л., 1985. – 145с.
134361
   Актуальные вопросы краевых задач. – Рига, 1988. – 157с.
134362
   Актуальные вопросы кризиса мирового капитализма. – Свердловск, 1969. – 112с.
134363
   Актуальные вопросы курса истории зарубежной литературы 17 века. – Днепропетровск, 1974. – 128с.
134364
   Актуальные вопросы лексики и грамматики современного русского языка. – Тула, 1976. – 80с.
134365
   Актуальные вопросы лингвистического и методического изучения художественного текста. – Владимир, 1981. – 138с.
134366
   Актуальные вопросы марксистско-ленинской философии. – Кишинёв, 1974. – 144с.
134367
   Актуальные вопросы математического анализа. – Ростов -на-Дону, 1978. – 192с.
134368
   Актуальные вопросы материаловедения. – К., 1991. – 144с.
134369
   Актуальные вопросы медицинской микологии. – Л., 1987. – 133с.
134370
   Актуальные вопросы международного воздушного права. – М., 1973. – 20с.
134371
   Актуальные вопросы международного молодёжного движения. – М., 1983. – 240с.
134372
   Актуальные вопросы международного морского права и торгового мореплавания. – М., 1982. – 112с.
134373
   Актуальные вопросы метеоритики в Сибири : сб. науч. трудов. – Новосибирск : Наука, 1988. – 255 с.
134374
   Актуальные вопросы методики документоведения и архивоведения. – М., 1976. – 174с.
134375
   Актуальные вопросы методики изучения политической экономии социализма. – М., 1975. – 81с.
134376
   Актуальные вопросы методики обучения истории в средней школе : пособ. для учителя. – Москва : Просвещение, 1984. – 272 с. – (Библиотека чителя истории, обществоведения, основ Советского государства и права)
134377
   Актуальные вопросы методики преподавания истории КПСС. – Минск, 1977. – 127с.
134378
   Актуальные вопросы методики преподавания марксистско-ленинской этики. – Минск, 1980. – 240с.
134379
   Актуальные вопросы методики преподавания математики. – М., 1972. – 226с.
134380
   Актуальные вопросы методики преподавания русского языка студентам-иностранцам в нефилологическом вузе. – Ростов -на-Дону, 1990. – 191с.
134381
   Актуальные вопросы методики преподавания физики в средних ПТУ : сб. науч. трудов. – Москва : НИИ АПН СССР, 1989. – 87 с.
134382
   Актуальные вопросы методологии современного искусствознания. – М., 1983. – 368с.
134383
   Актуальные вопросы научного коммнизма. – М., 1983. – 303с.
134384
   Актуальные вопросы научной разработки и пропаганды внешней политики СССР и международных отношений. – М., 1979. – 220с.
134385
   Актуальные вопросы научных исследований проблем коммунистического воспитания молодёжи. – М., 1982. – 164с.
134386
   Актуальные вопросы национальных отношений. – М., 1969. – 197с.
134387
   Актуальные вопросы нейрофизиологии. – Ереван, 1988. – 196с.
134388
   Актуальные вопросы нравственного и эстетического воспитания. – Томск, 1982. – 156с.
134389
   Актуальные вопросы обеспечения сохранности документов. – М., 1984. – 105с.
134390
   Актуальные вопросы обеспечения сохранности социалистической собственности. – Горький, 1983. – 199с.
134391
   Актуальные вопросы обучения геометрии в средней школе. – Владимир, 1989. – 94с.
134392
   Актуальные вопросы обучения иностранным языкам в средней школе. – М., 1973. – 256с.
134393
   Актуальные вопросы обучения иноязычной речевой деятельности. – М.
Ч. 1. – 1974. – 251с.
134394
   Актуальные вопросы обучения основным видам речевой деятельности. – М.
Ч. 1. – 1975. – 211с.
134395
   Актуальные вопросы обучения основным видам речевой деятельности. – М.
Ч. 2. – 1975. – 219с.
134396
   Актуальные вопросы обучения основным видам речевой деятельности. – М.
Ч. 3. – 1975. – 213с.
134397
   Актуальные вопросы общественных наук. – Казань, 1981. – 90с.
134398
   Актуальные вопросы организации производства на промышленных предприятиях. – М., 1980. – 127с.
134399
   Актуальные вопросы организационно-психологического обеспечения работы с кадрами. – М., 1989. – 153с.
134400
   Актуальные вопросы отечественной и всеобщей истории. – Казань, 1991. – 166с.
134401
   Актуальные вопросы охраны труда. – М., 1985. – 121с.
134402
   Актуальные вопросы перестройки планирования и управления социалистической экономикой. – М., 1989. – 84с.
134403
   Актуальные вопросы планового ценообразования. – Л., 1973. – 130с.
134404
   Актуальные вопросы повышения экономической эффективности общественного производства. – Днепропетровск, 1983. – 184с.
134405
   Актуальные вопросы политики КПСС. – М., 1976. – 383с.
134406
   Актуальные вопросы политики КПСС. – М., 1977. – 43с.
134407
   Актуальные вопросы политической истории России и Украины. – Днепропетровск, 1992. – 176с.
134408
   Актуальные вопросы политической экономии. – Алма-Ата, 1978. – 219с.
134409
   Актуальные вопросы почвоведения : Сборник научных трудов. – Москва : ТСХА, 1987. – 106с.
134410
   Актуальные вопросы правоведения. – Екатеринбург, 1992. – 102с.
134411
   Актуальные вопросы правоведения в общенародном государстве. – Томск, 1979. – 103с.
134412
   Актуальные вопросы правоведения в период совершенствования социалистического общества. – Томск, 1988. – 253с.
134413
   Актуальные вопросы правоведения в развитом социалистическом обществе. – Томск, 1982. – 184с.
134414
   Актуальные вопросы правоведения на современном этапе. – Томск, 1986. – 274с.
134415
   Актуальные вопросы практической реализации систем автоматического перевода. – М.
1. – 1982. – 240с.
134416
   Актуальные вопросы практической реализации систем автоматического перевода. – М.
2. – 1982. – 300с.
134417
   Актуальные вопросы преподавания политической экономии социализма. – Саратов, 1977. – 196с.
134418
   Актуальные вопросы преподавания русского языка иностранцам. – Ростов -на-Дону, 1983. – 134с.
134419
   Актуальные вопросы прикладной математики. – Москва : Московский университет, 1989. – 240 с. – ISBN 5-211-00342-Х
134420
   Актуальные вопросы производства и применения редких элементов. – Москва, 1985. – 112с.
134421
   Актуальные вопросы промышленной токсикологии. – Алма-Ата, 1989. – 127с.
134422
   Актуальные вопросы пропаганды интенсификации общественного производства в условиях научно-технического прогресса. – Ташкент, 1985. – 321с.
134423
   Актуальные вопросы пропаганды интенсификации общественного производства в условиях научно-технического прогресса. – Ташкент
Т. 2. – 1985. – 340с.
134424
   Актуальные вопросы работы библиотек в помощь ускорению научно-технического прогресса. – Л., 1986. – 113с.
134425
   Актуальные вопросы работы областных библиотек. – Л., 1974. – 171с.
134426
   Актуальные вопросы развития и совершенствования законодательства о судоустройстве, судопроизводстве и прокуроском надзоре. – М., 1981. – 156с.
134427
   Актуальные вопросы развития марксистско-лениниской этики. – М., 1974. – 16с.
134428
   Актуальные вопросы развития средней специальной школы Российской федерации. – Воронеж
Ч. 5. – 1982. – 62 с.
134429
   Актуальные вопросы развития сферы обслуживания в условиях полного хозрасчёта и самофинансирования. – М., 1989. – 153с.
134430
   Актуальные вопросы реформы политической системы и её правового обеспечения. – Барнаул, 1990. – 136с.
134431
   Актуальные вопросы реформы уголовного законодательства. – Тарту, 1989. – 109с.
134432
   Актуальные вопросы русского словообразования. – Тюмень, 1984. – 78с.
134433
   Актуальные вопросы русской ономастики. – Киев, 1988. – 258с.
134434
   Актуальные вопросы русской филологии. – М., 1975. – 99с.
134435
   Актуальные вопросы русской филологии. – М., 1976. – 112с.
134436
   Актуальные вопросы системы политехнической подготовки школьников. – М., 1990. – 86с.
134437
   Актуальные вопросы словообразовательного анализа и словообразовательного синтеза. – К., 1991. – 159с.
134438
   Актуальные вопросы совершенствования методологии планирования промышленного производства. – М., 1975. – 121с.
134439
   Актуальные вопросы совершенствования обслуживания читателей. – Л., 1987. – 149 с.
134440
   Актуальные вопросы совершенствования организации и управления торговлей. – Л., 1985. – 144с.
134441
   Актуальные вопросы совершенствования педагогического образования в Чувашский АССР. – Чебоксары, 1986. – 332с.
134442
   Актуальные вопросы совершенствования территориального и отраслевого управления. – Сыктывкар, 1987. – 132с.
134443
   Актуальные вопросы совершенствования управления. – М., 1982. – 151с.
134444
   Актуальные вопросы совершенствования экономической работы в объединениях и на предприятиях. – М., 1987. – 144с.
134445
   Актуальные вопросы советского гражданского права. – М., 1964. – 252с.
134446
   Актуальные вопросы советского права. – Казань, 1985. – 166с.
134447
   Актуальные вопросы советской государственности и социального управления. – Тверь, 1991. – 114с.
134448
   Актуальные вопросы советской юридической науки. – Саратов
1. – 1978. – 127с.
134449
   Актуальные вопросы советской юридической науки. – Саратов
2. – 1978. – 176с.
134450
   Актуальные вопросы современного лермонтоведения. Литературоведение : материалы и методические рекомендации для общих и специальных курсов. – Киев : УМК ВО, 1989. – 138, [2] с.


  Метод. рекомендации подготовлены к 175-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. В них сделана попытка с позиций сегодняшнего литературоведения осмыслить и обобщить опыт изучения лермонтовского творчества в высшей и средней школе.
134451
   Актуальные вопросы современной биохимии. – Москва : Медгиз
Т. 2 : Химия и механизм действия ферментов. – 1962. – 252 с.
134452
   Актуальные вопросы современной ботаники. – Киев : Наукова думка, 1976. – 172 с.
134453
   Актуальные вопросы современной ботаники. – Киев : Наукова думка, 1977. – 252 с.
134454
   Актуальные вопросы современной ботаники : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1979. – 144 с.
134455
   Актуальные вопросы современной генетики : [ Сб. статей ]. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1966. – 603 с. : илл. – Библиогр. в конце статей
134456
   Актуальные вопросы современной гидрогеологии. – Москва, 1972. – 96с.
134457
   Актуальные вопросы современной идеологической борьбы. – М., 1980. – 448с.
134458
   Актуальные вопросы современной науки : Темат. сб. гуманит. кафедр. – Днепропетровск
Ч. 1. – 1971. – 79 с.
134459
   Актуальные вопросы современной онкологии. – М.
4. – 1975. – 312с.
134460
   Актуальные вопросы современной онкологии. – М.
5. – 1979. – 239с.
134461
   Актуальные вопросы современной палеоальгологии : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 158с.
134462
   Актуальные вопросы современной петрографии. – Москва : Наука, 1974. – 421с.
134463
   Актуальные вопросы современной прикладной географии. – Иркутск, 1976. – 176с.
134464
   Актуальные вопросы современной физиологии. – М., 1976. – 244с.
134465
   Актуальные вопросы современной хронологии. – Москва, 1976. – 303с.
134466
   Актуальные вопросы создания современных АСУТП. – К., 1989. – 123с.
134467
   Актуальные вопросы социально-политического развития общества в условиях зрелого социализма. – Саратов, 1979. – 151с.
134468
   Актуальные вопросы социально-трудовой реабилитации инвалидов. – М., 1986. – 160с.
134469
   Актуальные вопросы социальной гигиены и организации здравоохранения. – М., 1980. – 178с.
134470
   Актуальные вопросы сравнительного языкознания. – Л., 1989. – 237с.
134471
   Актуальные вопросы судебно-медицинской экспертизы трупа. – М., 1977. – 189с.
134472
   Актуальные вопросы судебной медицины. – М., 1990. – 166с.
134473
   Актуальные вопросы судебной токсикологии. – М., 1974. – 60с.
134474
   Актуальные вопросы тектоники нефтегазоперспективных территорий Сибирской платформы. – Новосибирск : Наука, 1989. – 141с.
134475
   Актуальные вопросы теории дислокаций : сб. статей / пер. – Москва : Мир, 1968. – 311 с.
134476
   Актуальные вопросы теории и истории зарубежного романа 17-20 веков. – Днепропетровск, 1984. – 122с.
134477
   Актуальные вопросы теории и истории права и применения советского законодательства. – Душанбе, 1975. – 278с.
134478
   Актуальные вопросы теории и методики каталогизации : Сб. науч. тр. – Ленинград : ГПБ, 1986. – 131 с. – Библиогр. в конце ст.
134479
   Актуальные вопросы теории и методики рекомендательной библиографии. – Л., 1984. – 140с.
134480
   Актуальные вопросы теории и практики судебной медицины. – Л., 1988. – 86с.
134481
   Актуальные вопросы теории и практики управления. – М., 1977. – 254с.
134482
   Актуальные вопросы теории краевых задач и их приложения. – Чебоксары, 1988. – 147с.
134483
   Актуальные вопросы теории современного международного права. – М., 1985. – 83с.
134484
   Актуальные вопросы теории функций. – Ростов -на-Дону, 1987. – 190с.
134485
   Актуальные вопросы теплофизики и физической гидрогазодинамики. – Новосибирск, 1985. – 330с.
134486
   Актуальные вопросы теплофизики и физической гидрогазодинамики : материалы / 2 Всесоюзная конференция, март 1987 г.; Накоряков В.Е. – Новосибирск : Институт теплофизики АН СССР, 1988. – 271 с.
134487
   Актуальные вопросы технической кибернетики. – М., 1972. – 311с.
134488
   Актуальные вопросы технической эксплуатации магистральных тефтепроводов. – Уфа, 1989. – 204с.
134489
   Актуальные вопросы технологии неорганических рективов и особо чистых веществ. – М., 1989. – 131с.
134490
   Актуальные вопросы укрепления социалистической законности в деятельности предприятий. – Рига, 1988. – 69с.
134491
   Актуальные вопросы физики и химии редкоземельных полупроводников : тем. сб. – Махачкала : Институт физики АН СССР, 1988. – 168 с.
134492
   Актуальные вопросы физики микровдавливания. – Кишинёв, 1989. – 194с.
134493
   Актуальные вопросы физики полупроводников и полупроводниковых приборов. – Вильнюс : ИФП АН ЛитССР, 1969. – 308 с.
134494
   Актуальные вопросы физиологии биохимии и биотехнологии : Сборник научных трудов. – Ташкент : Ташкентский ГУ, 1990. – 142с.
134495
   Актуальные вопросы физиологии человека и животных. – Тула, 1975. – 55с.
134496
   Актуальные вопросы филологии. – Кишинёв, 1985. – 262с.
134497
   Актуальные вопросы формирования интереса в обучении. – М., 1984. – 176с.
134498
   Актуальные вопросы художественной самодеятельности : Обзор. Аннотированный указатель литературы. – Москва : Профиздат, 1977. – 56с.
134499
   Актуальные вопросы эволюционной биологии. – Тарту, 1988. – 156с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
134500
   Актуальные вопросы экологии и охраны природы Азовского моря и Восточного Приазовья : (Сборник тезисов). – Краснодар
1. – 1990. – 287, 194с.
134501
   Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистемы Черноморского побережья : научно-практическая конференция (сборник материалов). – Краснодар
Ч. 1. – 1991. – 182 с.
134502
   Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистемы Черноморского побережья : научно-практическая конференция (сборник материалов). – Краснодар
Ч. 2. – 1991. – 185-305 с.
134503
   Актуальные вопросы экономики общеобразовательной школы : сборник научных трудов. – Москва, 1982. – 68 с.
134504
   Актуальные вопросы экономики общеобразовательной школы. – М., 1983. – 93с.
134505
   Актуальные вопросы экономики общеобразовательной школы. – М., 1990. – 69с.
134506
   Актуальные вопросы экономической теории. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1985. – 264с.
134507
   Актуальные вопросы эмбриологии покрытосемянных растений. – Ленинград : Наука, 1979. – 179с.
134508
   Актуальные вопросы эпидемиологии, микробиологии, иммунологии, кишечных инфекционных заболеваний. – Ташкент, 1980. – 318с.
134509
   Актуальные вопросы эрозиоведения. – Москва : Колос, 1984. – 224с.
134510
   Актуальные вопросы эффективности и действенности идеологической борьбы. – М., 1978. – 57 с.
134511
   Актуальные вопросы ядерной энергетики. – М., 1977. – 59с.
134512
   Актуальные задачи библиотечного дела в свете ленинской программы библиотечного строительства. – М., 1980. – 57с.
134513
   Актуальные задачи гидродинамики. – Чебоксары, 1989. – 136с.
134514
   Актуальные задачи коммунистического воспитания студентов. – Петрозаводск, 1987. – 103с.
134515
   Актуальные задачи механики деформируемого твёрдого тела. – Воронеж, 1990. – 152с.
134516
   Актуальные задачи механики сплошных сред. – Чебоксары, 1986. – 159с.
134517
   Актуальные задачи советского права по укреплению семьи и предупреждению правонарушений несовершеннолетних в советских республиках Прибалтики. – М., 1979. – 100с.
134518
   Актуальные задачи советского права по укреплению семьи и предупреждению правонарушений несовершеннолетних в советских республиках Прибалтики. – М.
2. – 1979. – 79с.
134519
   Актуальные задачи создания АЭС на диссоциирующем теплоносителе. – Минск, 1983. – 122с.
134520
   Актуальные задачи теории динамических систем управления. – Минск : Наука и Техника, 1989. – 332 с.
134521
   Актуальные задачи физиологии и биохимии растений в ботанических садах СССР : тезисы докладов (14-16 октября 1984 г., Звенигород). – Пущино, 1984. – 236 с.
134522
   Актуальные исследования лексики (немецкий язык). – Калинин, 1982. – 168 с.
134523
   Актуальные методологические вопросы современной науки. – К., 1983. – 177с.
134524
   Актуальные методологические проблемы научного познания. – Ярославль, 1982. – 152с.
134525
   Актуальные методологические проблемы социалистической педагогики. – М., 1987. – 129с.
134526
  Айламазян А.М. Актуальные методы воспитания и обучения / А.М. Айламазян. – Москва, 1989. – 54с.
134527
   Актуальные мировоззренческие и методологические проблемы марксистского историко-философского исследования. – М., 1985. – 73с.
134528
  Иванова Е.А. Актуальные направления деятельности библиотек: "Румянцевские чтения - 2016" // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2016. – Т. 1, № 3. – C. 251-257. – ISSN 0869-608Х
134529
   Актуальные направления исследований в научно-технической информации. – М., 1985. – 210с.
134530
   Актуальные направления развития криминалистической методики и тактики расследования. – М., 1978. – 75с.
134531
   Актуальные направления совершенствования и перестройки управления в сфере культуры. – М., 1988. – 294с.
134532
   Актуальные направления современной географии. – Москва : Географ.общества СССР, 1976. – 210с.
134533
   Актуальные народнохозяйственные проблемы 80-х годов в материалах 26 съезда КПСС. – Л., 1982. – 295с.
134534
   Актуальные правовые вопросы борьбы с преступностью. – Томск, 1988. – 202с.
134535
   Актуальные правовые вопросы сельского хозяйства и охраны природы в СССР. – М., 1979. – 40с.
134536
   Актуальные проблемы "Слова о полку Игереве". – Сумі, 1983. – 58с.
134537
   Актуальные проблемы аграрной истории Украинской ССР. – Днепропетровск, 1981. – 184с.
134538
   Актуальные проблемы аграрной истории Украины. – Днепропетровск, 1980. – 187 с.
134539
   Актуальные проблемы аграрной политики КПСС. – Москва, 1979. – 39 с.
134540
   Актуальные проблемы адаптации детей школьного возраста к умственным и физическим нагрузкам. – Челябинск, 1989. – 119с.
134541
   Актуальные проблемы адаптации детей школьного возраста к физическим нагрузкам. – Челябинск, 1988. – 86с.
134542
   Актуальные проблемы административной деликтологии. – К., 1984. – 182с.
134543
   Актуальные проблемы аналитической теории чисел. – Минск, 1974. – 272с.
134544
   Актуальные проблемы археологии и этнографии Чувашской АССР. – Чебоксары, 1982. – 158с.
134545
   Актуальные проблемы археологических исследований в Украинской ССР. – К., 1981. – 140с.
134546
   Актуальные проблемы архивоведения и документоведения. – М., 1981. – 317с.
134547
   Актуальные проблемы архитектуры и строительства в работах молодых специалистов. – Москва, 1979. – 144 с.
134548
   Актуальные проблемы атеизма. – К., 1974. – 64с.
134549
   Актуальные проблемы атеистического воспитания и критика религиозной идеологии. – М., 1983. – 54с.
134550
   Актуальные проблемы библиографии. – Л., 1989. – 145с.
134551
   Актуальные проблемы библиотековедения и библиографии. – М., 1972. – 179с.
134552
   Актуальные проблемы биологии и рациональное использование природных ресурсов Карелии : тезисы докладов Республиканской конференции молодых ученых, специалистов и студентов (24-26 января 1989 г.). – Петрозаводск, 1989. – 110с.
134553
   Актуальные проблемы биологии синезелёных водорослей. – Москва : Наука, 1974. – 136 с.
134554
   Актуальные проблемы биологических повреждений и защиты материалов, изделий и сооружений. – М., 1989. – 255с.
134555
   Актуальные проблемы биологической науки : пособия для учителя. – Москва : Просвещение, 1984. – 207 с. – (Библиотека учителя биологии)
134556
   Актуальные проблемы борьбы с антикоммунизмом. – Москва, 1973. – 390с.
134557
   Актуальные проблемы борьбы с групповой преступностью. – Омск, 1983. – 105с.
134558
   Актуальные проблемы борьбы с маоистскими фальсификациями в области истории. – М., 1979. – 323с.
134559
   Актуальные проблемы борьбы с преступностью. – Владивосток, 1983. – 182с.
134560
   Актуальные проблемы борьбы с преступностью. – Ташкент, 1983. – 105с.
134561
   Актуальные проблемы борьбы с преступностью. – Свердловск, 1989. – 144с.
134562
   Актуальные проблемы борьбы с рецидивной преступностью. – Рига, 1989. – 175с.
134563
   Актуальные проблемы буржуазного административного права. – М., 1984. – 256с.
134564
   Актуальные проблемы буржуазной криминологии. – М.
3. – 1983. – 243с.
134565
   Актуальные проблемы включения молодёжи Сибири в общественную жизнь и задачи ускорения социального развития советского общества. – Барнаул, 1986. – 193с.
134566
   Актуальные проблемы возрастной и педагогической психологии. – Минск, 1980. – 175с.
134567
   Актуальные проблемы возрастной физиологии, биохимии и биофизики. – К., 1979. – 269с.
134568
   Актуальные проблемы воинского воспитания личного состава. – М., 1984. – 46с.
134569
   Актуальные проблемы воинствующего материализма и диалектики. – Л., 1976. – 184с.
134570
   Актуальные проблемы воспитания и развития творческой активности молодёжи. – Воронеж, 1988. – 160с.
134571
   Актуальные проблемы воспитания молодёжи. – М., 1975. – 402с.
134572
   Актуальные проблемы воспроизводства и рационального использования рабочей силы. – Таллин, 1971. – 112с.
134573
   Актуальные проблемы высшего вечернего и заочного образования. – Гродно, 1983. – 261с.
134574
   Актуальные проблемы высшего образования. – Москва, 1991. – 153с.
134575
   Актуальные проблемы высшей школы в свете перестройки. – Ташкент, 1990. – 96с.
134576
   Актуальные проблемы вычислительной и прикладной математики. – Новосибирск, 1983. – 208с.
134577
   Актуальные проблемы вычислительной и прикладной математики. – Новосибирск : Наука, 1985. – 263с.
134578
   Актуальные проблемы вычислительной и прикладной математики. – Новосибирск, 1987. – 208с.
134579
   Актуальные проблемы вычислительной и прикладной математики. – Новосибирск, 1990. – 168с.
134580
   Актуальные проблемы гемостазиологии. – М,, 1979. – 327с.
134581
   Актуальные проблемы генетики поведения. – Л., 1975. – 224с.
134582
   Актуальные проблемы геодинамики. – Москва, 1991. – 164с.
134583
   Актуальные проблемы геологии, петрологии и химии Балтийского щита. – Петрозаводск, 1990. – 190с.
134584
   Актуальные проблемы геометрии и её приложений. – Чебоксары, 1975. – 108с.
134585
   Актуальные проблемы геометрии и её приложений. – Чебоксары
2. – 1976. – 132с.
134586
   Актуальные проблемы геофизики. – Москва, 1985. – 221с.
134587
   Актуальные проблемы геофизики. – Москва, 1989. – 208с.
134588
   Актуальные проблемы гидрогеологии. – Москва, 1989. – 158с.
134589
   Актуальные проблемы гидрометеорологической информации. – Москва, 1977. – 72с.
134590
   Актуальные проблемы государства и права. – Томск, 1977. – 145с.
134591
   Актуальные проблемы государства и права в современный период. – Томск, 1981. – 261с.
134592
   Актуальные проблемы государства и права на современном этапе. – Томск, 1985. – 250с.
134593
   Актуальные проблемы государства и права. Уголовное праов, уголовный процесс, криминалистика. – Краснодар
Кн. 1. – 1976. – 219 с.
134594
   Актуальные проблемы государствоведения. – М., 1979. – 145с.
134595
   Актуальные проблемы гражданского права. – Свердловск, 1986. – 142с.
134596
   Актуальные проблемы гражданского права : сб. ст. – Москва : Норма. – ISBN 5-89123-619-2
Вып. 4 / под ред. проф. М.И. Брагинского. – 2002. – 424, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
134597
   Актуальные проблемы гражданского права : сб. ст. – Москва : Статут. – ISBN 5-8354-0122-1
Вып. 5 / под ред. проф. В.В. Ветрянского. – 2002. – 524, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
134598
   Актуальные проблемы гражданского права : сб. науч. трудов : науч. журнал / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" ; Каф. адвокатуры. – Минск : Международный университет "МИТСО", 2012-. – ISSN 2306-255Х
№ 1 (7). – 2016. – Резюме рус., англ.
134599
   Актуальные проблемы грамматики и лексикологии. – Казань
1. – 1979. – 156с.
134600
   Актуальные проблемы грамматики и лексикологии. – Казань
2. – 1979. – 124с.
134601
   Актуальные проблемы демографии. – Рига, 1983. – 217с.
134602
   Актуальные проблемы деятельности международных организаций. – М., 1982. – 351с.
134603
   Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития детей. – М., 1982. – 128с.
134604
   Актуальные проблемы диалектического и исторического материализма. – Тюмень, 1970. – 149с.
134605
   Актуальные проблемы диалектического матеиализма. – М., 1982. – 73с.
134606
   Актуальные проблемы диалектического материализма. – М., 1980. – 96с.
134607
  Босенко В.А. Актуальные проблемы диалектического материализма : (Теоретический очерк) / В.А. Босенко. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1983. – 175с.
134608
   Актуальные проблемы диалектической логики : Материалы всесоюзного симпозиума по диалектической логике. – Алма-Ата : Наука, Казахской ССР, 1971. – 672с.


  Книга содержит материалы Всесоюзного симпозиума проходившего в сентябре 1968г. в г.Алма-Ате в которой приняли участие видные ученые-философы.Доклады по следующей тематике:"Диалектика как логика и теория познания","Категории материалистической ...
134609
   Актуальные проблемы диалектической логики. – Алма-Ата, 1971. – 672с.
134610
   Актуальные проблемы диалектной лексикографии. – Кемерово, 1989. – 164с.
134611
   Актуальные проблемы Европейского экономического сообщества. – М., 1981. – 274с.
134612
   Актуальные проблемы единства интернационального и атеистического воспитания. – М., 1987. – 54с.
134613
   Актуальные проблемы журналистики Азии, Африки и Латинской Америки. – М., 1989. – 144 с.
134614
   Актуальные проблемы зарубежного кино. – М., 1979. – 168с.
134615
   Актуальные проблемы защиты субъективных прав граждан и организаций. – М., 1985. – 144с.
134616
   Актуальные проблемы зоологии. – Рига, 1989. – 184с.
134617
   Актуальные проблемы и историография зарубежной педагогики. – М., 1987. – 143с.
134618
   Актуальные проблемы идейно-нравственного воспитания молодёжи. – Минск, 1975. – 322с.
134619
   Актуальные проблемы идейно-политического воспитания молодёжи. – М., 1989. – 197с.
134620
   Актуальные проблемы идеологии национально-освободительного движения в странах Азии и Африки. – М., 1982. – 447с.
134621
   Актуальные проблемы идеологической борьбы. – М.
1. – 1979. – 186с.
134622
   Актуальные проблемы идеологической борьбы. – Москва
2. – 1979. – 231с.
134623
   Актуальные проблемы идеологической борьбы и задачи коммунистического воспитания трудящихся. – Красноярск
2. – 1978. – 22с.
134624
   Актуальные проблемы идеологической борьбы и контрпропаганды. – М., 1986. – 70с.
134625
   Актуальные проблемы идеологической борьбы на современном этапе. – Киев : Политиздат Украины, 1980. – 255 с.


  Основу книги составляют материалы научно-практической конференции,состоявшейся в г.Киеве 21-22 июня 1979г.
134626
   Актуальные проблемы изменения природной среды за рубежом. – М. : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1976. – 234с.
134627
   Актуальные проблемы изучения и преподавания старославянского языка. – М., 1984. – 82с.
134628
   Актуальные проблемы изучения и формирования общественного мнения, его использование в управлении социальными процессами. – М., 1987. – 178с.
134629
   Актуальные проблемы истории социалистических учений. – Москва, 1980. – 106с.
134630
   Актуальные проблемы истории социалистического строительства в Молдавии. – Кишинёв, 1982. – 261с.
134631
   Актуальные проблемы истории Таджикского народа. – Душанбе, 1988. – 96с.
134632
   Актуальные проблемы истории философии народов СССР. – Москва, 1972. – 518с.
134633
   Актуальные проблемы истории философии народов СССР. – Москва
3. – 1977. – 149с.
134634
   Актуальные проблемы истории философии народов СССР. – Москва
7. – 1979. – 131с.
134635
   Актуальные проблемы истории философии народов СССР. – Москва, 1983. – 63с.
134636
   Актуальные проблемы историко-археологических исследований. – К., 1987. – 189с.
134637
   Актуальные проблемы историко-правовой науки. – Саратов, 1982. – 146с.
134638
   Актуальные проблемы историографии строительства социализма в СССР. – Иваново, 1985. – 115с.
134639
   Актуальные проблемы исторического материализма. – Москва, 1963. – 191с.
134640
   Актуальные проблемы исторического материализма. – Москва, 1971. – 456с.
134641
   Актуальные проблемы исторического материализма. – Красноярск, 1982. – 200с.
134642
   Актуальные проблемы исторического материализма. – Алма-Ата, 1982. – 245с.
134643
   Актуальные проблемы исторической лексикологии восточнославянских языков. – Днепропетровск, 1975. – 190с.
134644
   Актуальные проблемы исторической науки. – Новгород, 1985. – 60с.
134645
   Актуальные проблемы исторической науки на Урале. – Свердловск, 1982. – 66с.
134646
   Актуальные проблемы источниковедения и специальных исторических дисциплин. – Днепропетровск, 1983. – 238с.
134647
   Актуальные проблемы источниковедения истории СССР, специальных исторических дисциплин и их преподавание в вузах. – Москва
1. – 1979. – 159с.
134648
   Актуальные проблемы источниковедения истории СССР, специальных исторических дисциплин и их преподавание в вузах. – Москва
2. – 1979. – 161-299с.
134649
   Актуальные проблемы Карачаево-Балкарского и ногайского языков. – Ставрополь, 1981. – 96с.
134650
   Актуальные проблемы квантовой механики и статистической физики : сб. науч. трудов. – Москва : Издательство университета дружбы народов, 1988. – 148 с.
134651
   Актуальные проблемы кинематографа социалистических стран. – Москва, 1982. – 128с.
134652
   Актуальные проблемы киноискусства. – Москва, 1977. – 164с.
134653
   Актуальные проблемы книговедения. – Москва, 1976. – 124с.
134654
   Актуальные проблемы книговедения. – Москва
2. – 1977. – 88с.
134655
   Актуальные проблемы коммунистического воспитания. – Иркутск, 1972. – 216с.
134656
   Актуальные проблемы коммунистического воспитания. – Новосибирск, 1982. – 160с.
134657
   Актуальные проблемы коммунистического воспитания. – К, 1987. – 146с.
134658
   Актуальные проблемы коммунистического воспитания молодёжи в свете решений 26 съезда КПСС. – Чита, 1983. – 171с.
134659
   Актуальные проблемы коммунистического воспитания молодой инженерно-технической и научной интеллигенции. – Москва
1. – 1985. – 243с.
134660
   Актуальные проблемы коммунистического воспитания молодой инженерно-технической и научной интеллигенции. – Москва
2. – 1985. – 204с.
134661
   Актуальные проблемы коммунистического воспитания студентов и молодых специалистов. – Волгоград, 1985. – 227с.
134662
   Актуальные проблемы коммунистического воспитания студенчества. – Воронеж, 1981. – 215с.
134663
   Актуальные проблемы коммунистического строительства. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1977. – 384с.
134664
   Актуальные проблемы комплексного развития регионов и преодоления социально-экономических различий между ними : Материалы конференции. – Саранск : Изд. Мордов. ун-та, 1983. – 484 с.
134665
   Актуальные проблемы комплексного экономического и социального развития регионов в свете решений XXVII съезда и XIX Всесоюзной конференции КПСС : Тезисы докладов. – Саранск : Издательство Саратовского университета.Саранский филиал, 1988. – 244 с.
134666
   Актуальные проблемы компьютерной лингвистики. – Тарту, 1990. – 153с.
134667
   Актуальные проблемы комсомольского строительства. – Москва, 1980. – 118с.
134668
   Актуальные проблемы криминализации и декриминализации общественно опасных деяний. – Омск, 1980. – 144с.
134669
   Актуальные проблемы криобиологии. – К., 1981. – 606с.
134670
   Актуальные проблемы критики современного антикоммунизма. – Москва, 1975. – 108с.
134671
   Актуальные проблемы культурно-просветительной работы в условиях перестройки. – Москва, 1988. – 158с.
134672
   Актуальные проблемы культуры и искусства в свете постановления ЦК КПСС "О дальнейшем улучшении идеологической политико-воспитательной работы". – Пермь, 1980. – 257с.
134673
   Актуальные проблемы культуры речи. – Москва, 1970. – 407с.
134674
   Актуальные проблемы лексики, грамматики и методики преподавания русского языка. – Ашхабад, 1977. – 96с.
134675
   Актуальные проблемы лексикологии. – Новосибирск, 1967. – 164с.
134676
   Актуальные проблемы лексикологии. – Новосибирск, 1969. – 291с.
134677
   Актуальные проблемы лексикологии. – Новосибирск
1. – 1969. – 226с.
134678
   Актуальные проблемы лексикологии. – Новосибирск
4. – 1969. – 209с.
134679
   Актуальные проблемы лексикологии. – Минск
1. – 1970. – 232с.
134680
   Актуальные проблемы лексикологии. – Новосибирск, 1971. – 307с.
134681
   Актуальные проблемы лексикологии. – Томск
1. – 1971. – 174с.
134682
   Актуальные проблемы лексикологии. – Новосибирск, 1974. – 106с.
134683
   Актуальные проблемы лексикологии и грамматики русского языка. – Кишинёв, 1977. – 112с.
134684
   Актуальные проблемы лексикологии и лексикографии. – Пермь, 1972. – 517с.
134685
   Актуальные проблемы ленинского философского наследия. – Москва, 1976. – 239с.
134686
   Актуальные проблемы логики в методологии науки. – К., 1980. – 335с.
134687
   Актуальные проблемы марксистско-ленинской критики буржуазной философии, ревизионизма, национализма и религиозных учений. – Кишинёв, 1973. – 153с.
134688
   Актуальные проблемы марксистско-ленинской направленности учебного процесса в высшей школе. – Київ, 1982. – 378с.
134689
   Актуальные проблемы марксистско-ленинской направленности учебного процесса в высшей школе.- Республиканская научно-практическая конференция. : Республиканская научно-практическая конференция. – Киев : МВС и ССО УССР.Киевский университет, 1982. – 378с.
134690
   Актуальные проблемы марксистско-ленинской философии. – Москва, 1973. – 353с.
134691
   Актуальные проблемы марксистско-ленинской философии. – Москва, 1979. – 52 с.
134692
   Актуальные проблемы марксистско-ленинской философии. – Душанбе, 1983. – 220с.
134693
   Актуальные проблемы марксистско-ленинской эстетики. – Москва, 1981. – 63с.
134694
   Актуальные проблемы марксистско-ленинской эстетики и эстетического воспитания. – Москва, 1987. – 266с.
134695
   Актуальные проблемы марксистской философии. – М, 1974. – 292с.
134696
   Актуальные проблемы марксистской этики : Сб. статей. – Тбилиси : Изд-во Тбилис. ун-та, 1967. – 495 с. – С автогр.
134697
   Актуальные проблемы математической физики и вычислительной математики. – Москва : Наука, 1984. – 211 с.
134698
   Актуальные проблемы материаловедения. – Москва
1. – 1982. – 271с.
134699
   Актуальные проблемы материаловедения. – Москва
Вып. 2. – 1983. – 275с.
134700
   Актуальные проблемы межафриканских отношений. – Москва, 1983. – 315 с.
134701
   Актуальные проблемы международного права. – Москва, 1989. – 146с.
134702
   Актуальные проблемы международной безопасности и разоружения. – Москва, 1984. – 502с.
134703
   Актуальные проблемы международных валютно-кредитных отношений. – Москва, 1982. – 144с.
134704
   Актуальные проблемы международных валютно-кредитных отношений. – Москва, 1983. – 175с.
134705
   Актуальные проблемы международных отношений латиноамериканских стран. – Москва, 1987. – 176с.
134706
   Актуальные проблемы методики обучения русскому языку в начальных классах. – Москва, 1977. – 248с.
134707
   Актуальные проблемы методики преподавания в высшей школе. – Уфа, 1975. – 165с.
134708
   Актуальные проблемы методики преподавания общественных наук. – Москва, 1969. – 20с.
134709
   Актуальные проблемы методики преподавания политической экономии в высшей школе. – Л., 1980. – 103с.
134710
   Актуальные проблемы методики преподавания филологических дисциплин в высшей школе : [ Сб. статей. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1979. – 157 с.
134711
   Актуальные проблемы методологии литературной критики. – Москва, 1980. – 339с.
134712
   Актуальные проблемы методологии общественных наук. – Москва, 1977. – 169 с.
134713
   Актуальные проблемы метрологии в радиоэлектронике / П.Н. Агалецкий, В.А. Бойко, Р.С. Дадашев, А.И. Механников, А.С. Обухов, Г.Д. Петров, В.И. Пустовойт, др.; Коробов В.К. – Москва : Издательство стандартов, 1985. – 296 с.
134714
   Актуальные проблемы метрологии в радиоэлектронике. – Москва, 1985. – 296 с.
134715
   Актуальные проблемы механики. – Москва, 1984. – 128с.
134716
   Актуальные проблемы механики оболочек. – Казань, 1985. – 247с.
134717
   Актуальные проблемы механики сплошных сред. – Свердловск, 1988. – 163с.
134718
   Актуальные проблемы мировой экономики. – К., 1976. – 225с.
134719
   Актуальные проблемы моделирования и управления системами с распределёнными параметрами. – К.
1. – 1987. – 130с.
134720
   Актуальные проблемы молодёжной печати. – Москва, 1988. – 167с.
134721
   Актуальные проблемы науки. – Ростов -на-Дону : Изд-во Ростов. ун-та, 1967. – 271 с.
134722
   Актуальные проблемы науки. – Ростов -на-Дону, 1970. – 127с.
134723
   Актуальные проблемы научно-атеистического воспитания молодёжи. – Москва, 1983. – 187с.
134724
   Актуальные проблемы научно-атеистического воспитания молодёжи. – Москва, 1984. – 174с.
134725
   Актуальные проблемы научно-атеистического воспитания молодёжи. – Москва, 1987. – 195с.
134726
   Актуальные проблемы научно-методического руководства областных, краевых, республиканских библиотек РСФСР. – Ленинград, 1977. – 141с.
134727
   Актуальные проблемы научного коммунизма. – Киев : Вища школа, 1975. – 296с.


  Книга освещает политические и социально-экономические проблемы развития нашей страны,стран социалистического содружества,международного коммунистического и национально-освободительного движения.Большое внимание уделено критике извращений научного ...
134728
   Актуальные проблемы научного коммунизма. – Киев, 1975. – 294с.
134729
   Актуальные проблемы научного коммунизма. – Москва, 1981. – 456с.
134730
   Актуальные проблемы национального и интернационального в духовном мире советского человека. – Баку
3. – 1985. – 239 с.
134731
   Актуальные проблемы национального и интернационального и интернационального в духовном мире советского человека. – Баку
1. – 1984. – 223с.
134732
   Актуальные проблемы национальных отношений в свете Конституции СССР. – Москва, 1981. – 302с.
134733
   Актуальные проблемы некапиталистического развития освобождающихся стран. – М,
1. – 1971. – 607с.
134734
   Актуальные проблемы непрерывного образования. – Москва, 1982. – 158с.
134735
   Актуальные проблемы новейшей истории. – Москва, 1991. – 238с.
134736
   Актуальные проблемы новейшей истории Франции. – Грозный, 1980. – 116с.
134737
   Актуальные проблемы нравственного воспитания. – Новосибирск, 1987. – 240с.
134738
   Актуальные проблемы нравственного воспитания молодёжи. – Москва, 1985. – 147с.
134739
   Актуальные проблемы нравственного воспитания студентов. – Саратов, 1983. – 114с.
134740
   Актуальные проблемы нравственного воспитания студенческой молодежи. – Минск, 1985. – 251с.
134741
   Актуальные проблемы нравственного развития личности. – Томск, 1975. – 224с.
134742
   Актуальные проблемы обеспечения рационального использования земли в СССР. – Москва, 1968. – 32с.
134743
   Актуальные проблемы обучения аудированию на иностранных языках в неязыковых вузах. – Омск, 1984. – 134с.
134744
   Актуальные проблемы обучения речи и пути интенсификации учебного процесса. – Москва, 1990. – 150с.
134745
   Актуальные проблемы общей, социальной и педагогической психологии. – Москва, 1980. – 159с.
134746
   Актуальные проблемы общественного сознания и духовной культуры. – Таллин, 1980. – 217с.
134747
   Актуальные проблемы общественных естественных и технических наук. – Пермь
3. – 1983. – 76с.
134748
   Актуальные проблемы общественных и естественных наук. – Минск, 1981. – 155с.
134749
   Актуальные проблемы общественных наук. Актуальные проблемы естественных наук. – Минск, 1982. – 167с.
134750
   Актуальные проблемы океанологии. – Москва, 1984. – 84с.
134751
   Актуальные проблемы олигофренопедагогики. – Москва, 1988. – 167с.
134752
   Актуальные проблемы оптимизации обслуживания читателей. – Тарту, 1986. – 49с.
134753
   Актуальные проблемы организации и методики научных исследований коммунистического воспитания молодёжи. – Москва, 1983. – 215с.
134754
   Актуальные проблемы организации и оплаты труда на промышленных предприятиях. – Иваново, 1984. – 159с.
134755
   Актуальные проблемы организации учебного процесса. – Минск, 1987. – 264с.
134756
   Актуальные проблемы орнитологии. – Москва, 1986. – 254с.
134757
   Актуальные проблемы освоения топливно-энергетических ресурсов Сибири. – Новосибирск, 1985. – 158с.
134758
   Актуальные проблемы отношений СССР со странами Африки. – Москва, 1985. – 304с.
134759
   Актуальные проблемы отраслевых юридических наук. – Саратов, 1982. – 255с.
134760
   Актуальные проблемы охраны окружающей среды : экономические аспекты. – Киев : Наукова думка, 1979. – 319 с.
134761
   Актуальные проблемы охраны прав личности в советском уголовном судопроизводстве. – Свердловск, 1989. – 139с.
134762
   Актуальные проблемы патриотического и интернационального воспитания молодёжи. – Москва, 1987. – 184с.
134763
   Актуальные проблемы педагогики и психологии высшей школы. – Воронеж, 1974. – 160с.
134764
   Актуальные проблемы педагогики и эстетическое воспитание. – Москва, 1973. – 238с.
134765
   Актуальные проблемы перестройки партийно-политической работы в Вооружённых Силах СССР. – Москва, 1989. – 64с.
134766
   Актуальные проблемы перестройки преподавания общественных наук и повышение их роли в коммунистическом воспитании студентов. – Казань
1. – 1988. – 175с.
134767
   Актуальные проблемы перестройки школы. – Тарту, 1989. – 117с.
134768
   Актуальные проблемы планомерного развития народного хозяйства. – Москва, 1980. – 248с.
134769
   Актуальные проблемы повышения эффективности общественного производства. – Барнаул, 1980. – 167с.
134770
   Актуальные проблемы повышения эффективности общественного производства. – Ташкент
1. – 1980. – 247с.
134771
   Актуальные проблемы повышения эффективности общественного производства. – Ташкент
2. – 1980. – 299с.
134772
   Актуальные проблемы повышения эффективности общественного производства. – Ташкент
3. – 1980. – 170с.
134773
   Актуальные проблемы повышения эффективности общественного производства. – Ташкент, 1982. – 211с.
134774
   Актуальные проблемы повышения эффективности учебно-воспитательного процесса в высшей школе. – Ленинград, 1987. – 151с.
134775
   Актуальные проблемы подготовки учителя в университете. – Ростов -на-Дону, 1991. – 125с.
134776
   Актуальные проблемы подготовки учителя общетехнических дисциплин. – Киев, 1986. – 174с.
134777
   Актуальные проблемы политики и экономики современной Японии. – Москва, 1991. – 271с.
134778
   Актуальные проблемы политической экономии. – Москва, 1979. – 286с.
134779
   Актуальные проблемы политической экономии. – Москва, 1988. – 446с.
134780
   Актуальные проблемы политической экономии в свете решений 27 съезда КПСС. – Тбилиси, 1988. – 300с.
134781
   Актуальные проблемы политической экономии социализма. – Саратов, 1969. – 200с.
134782
   Актуальные проблемы политэкономии развитого социализма. – Москва, 1985. – 288с.
134783
   Актуальные проблемы построения развитого социалистического общества в ГДР. – Москва, 1981. – 154с.
134784
   Актуальные проблемы правоведения в период совершенствования социалистического общества. – Томск, 1989. – 261с.
134785
   Актуальные проблемы правоведения в современный период. – Томск
Ч.1. – 1993. – 130 с.
134786
   Актуальные проблемы правоведения за рубежом. – Москва
2. – 1990. – 208с.
134787
   Актуальные проблемы правового воспитания в условиях совершенствования развитого социализма. – Москва, 1984. – 427с.
134788
   Актуальные проблемы правового регулирования сельского хозяйства. – Москва, 1976. – 151с.
134789
   Актуальные проблемы правового регулирования хозяйственной деятельности социалистических организаций. – Владивосток, 1978. – 64 с.
134790
   Актуальные проблемы правовой защиты личности в уголовном судопроизводстве. – Ярославль, 1990. – 196с.
134791
   Актуальные проблемы преподавания иностранных языков. – Алма-Ата, 1977. – 250с.
134792
   Актуальные проблемы преподавания общественных наук. – Сыктывкар, 1976. – 136с.
134793
   Актуальные проблемы преподавания экономической истории в вузах. – Минск, 1970. – 128с.
134794
   Актуальные проблемы преподавания языка в иностранной аудитории. – Москва, 1988. – 187с.
134795
   Актуальные проблемы прикладной математики и математического моделирования. – Новосибирск, 1982. – с.
134796
   Актуальные проблемы применения советского законодательства. – Душанбе, 1974. – 208с.
134797
   Актуальные проблемы природоохранительного и сельскохозяйственного права. – Свердловск, 1984. – 100с.
134798
   Актуальные проблемы природопользования в промышленном регионе : Сборник статей. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1985. – 152 с.
134799
   Актуальные проблемы проектирования и разработки АСУ. – М., 1981. – 159с.
134800
   Актуальные проблемы профсоюзного движения в капиталистических и развивающихся странах. – М., 1975. – 256с.
134801
   Актуальные проблемы прочности. – Тарту, 1985. – 194с.
134802
   Актуальные проблемы психологии речи и психологии обучения языку. – М., 1970. – 168с.
134803
   Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики. – М., 1980. – 53с.
134804
   Актуальные проблемы работы с кадрами и кативом ЛКСМ. – М, 1979. – 185с.
134805
   Актуальные проблемы радиационных исследований. – Баку : Элм, 1991. – 125 с.
134806
   Актуальные проблемы радикальной перестройки управления производством. – Л, 1989. – 158с.
134807
   Актуальные проблемы развития Австралии и Океании. – М, 1984. – 223с.
134808
   Актуальные проблемы развития архитектуры и программного обеспечения ЭВМ и вычислительных систем. – Новосибирск, 1983. – 142 с.
134809
   Актуальные проблемы развития высшей школы в современных условиях. – Киев, 1981. – 52с.
134810
   Актуальные проблемы развития и внедрения новой информационной технологии. – М
1. – 1989. – 177с.
134811
   Актуальные проблемы развития и внедрения новой информационной технологии. – М
2. – 1989. – 165с.
134812
   Актуальные проблемы развития исторического материализма.. – М, 1974. – 553с.
134813
   Актуальные проблемы развития конкретных социальных исследований. – М, 1971. – 264с.
134814
   Актуальные проблемы развития культуры села. – М, 1979. – 207с.
134815
   Актуальные проблемы развития марксистско-ленинской теории и борьбы с антикоммунизмом в свете решения XXIV съезда КПСС. – М, 1971. – 80с.
134816
   Актуальные проблемы развития национальных отношений, интернационального и патриотического воспитания. – Москва : Политиздат, 1988. – 352с.
134817
   Актуальные проблемы развития непроизводственной сферы в условиях зрелого социализма. – Барнаул, 1982. – 128с.
134818
   Актуальные проблемы развития общественных наук в свете решений XXVI съезда КПСС и постановления ЦК КПСС о 60-й годовщине образования СССР. – Тарту, 1984. – 195с.
134819
   Актуальные проблемы развития общественных наук В СРВ. – М, 1981. – 234с.
134820
   Актуальные проблемы развития общественных наук на современном этапе. – Петрозаводск, 1986. – 111с.
134821
   Актуальные проблемы развития профессионально-технического образования. – Л, 1990. – 88с.
134822
   Актуальные проблемы развития самостоятельной учебной деятельности студентов. – Саратов, 1986. – 62с.
134823
   Актуальные проблемы развития социалистического общества. – Казань, 1991. – 195с.
134824
   Актуальные проблемы развития творческой активности студенческой молодежи. – Воронеж, 1988. – 216с.
134825
   Актуальные проблемы развития торговли. – К, 1975. – 160с.
134826
   Актуальные проблемы развития универсального образования на современном этапе. – Киев, 1984. – 98с.
134827
   Актуальные проблемы развития универсальной научной библиотекий. – Л, 1984. – 122с.
134828
   Актуальные проблемы развития экономики Вьетнама. – Москва : Мысль, 1980. – 174с.
134829
   Актуальные проблемы развития экономики Казахстана на этапе зрелого социализма.. – Алма-Ата, 1984. – 170с.
134830
   Актуальные проблемы разоружения. – М, 1978. – 175с.
134831
   Актуальные проблемы раскрітия преступлений.. – М, 1985. – 118с.
134832
   Актуальные проблемы романской филологии. – Воронеж, 1975. – 94с.
134833
   Актуальные проблемы русского словообразования. – Самарканд
1. – 1972. – 407с.
134834
   Актуальные проблемы русского словообразования. – Самарканд
2. – 1972. – 257с.
134835
   Актуальные проблемы русского словообразования. – Ташкент, 1978. – 360с.
134836
   Актуальные проблемы русского словообразования. – Ташкент
2. – 1980. – 287с.
134837
   Актуальные проблемы русского словообразования. – Ташкент, 1982. – 469с.
134838
   Актуальные проблемы русского словообразования. – Ташкент, 1985. – 311с.
134839
   Актуальные проблемы русской морфологии. – Москва, 1988. – 155 с.
134840
   Актуальные проблемы сегнетоэлектрических фазовых переходов : межвуз. сб. науч. трудов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1983. – 143 с.
134841
   Актуальные проблемы семасиологии. – Л, 1991. – 171с.
134842
   Актуальные проблемы синтаксиса современного русского языка. – Алма-Ата, 1985. – 94с.
134843
   Актуальные проблемы славянского языкознания. – М, 1988. – 156с.
134844
   Актуальные проблемы славянского языкознания в СССР. – М, 1983. – 280с.
134845
   Актуальные проблемы следственной деятельности. – Свердловск, 1990. – 150с.
134846
   Актуальные проблемы совершенствования административного и финансового права. – М, 1984. – 163с.
134847
   Актуальные проблемы совершенствования административной деятельности органов внутренних дел в условиях развитого социализма. – Киев, 1983. – 151с.
134848
   Актуальные проблемы совершенствования высшей школы. – Санкт-Петербург, 1992. – с.
134849
   Актуальные проблемы совершенствования планово-экономических рычагов управления народным хозяйством. – М, 1985. – 116с.
134850
   Актуальные проблемы совершенствования планово-экономических рычагов управления народным хозяйством. – М, 1985. – 183с.
134851
   Актуальные проблемы совершенствования планово-экономических рычагов управления народным хозяйством. – М, 1985. – 142с.
134852
   Актуальные проблемы совершенствования планово-экономических рычагов управления народным хозяйством. – М, 1985. – 103с.
134853
   Актуальные проблемы совершенствования планово-экономических рычагов управления народным хозяйством. – М, 1985. – 132с.
134854
   Актуальные проблемы совершенствования подготовки квалифицированной рабочей силы : Сборник научных трудов. – Москва, 1988. – 168 с.
134855
   Актуальные проблемы совершенствования преподавания марксистско-ленинской теории в высших учебных заведениях. – Вильнюс, 1987. – 208с.
134856
   Актуальные проблемы совершенствования системы работы с руководящими кадрами в народном хозяйстве. – Рига, 1979. – 172с.
134857
   Актуальные проблемы совершенствования социалистических образа жизни в свете решений XXVIсъезда КПСС. – Алма-Ата, 1983. – 128с.
134858
   Актуальные проблемы совершенствования социалистических общественных отношений. – Баку, 1986. – 138с.
134859
   Актуальные проблемы совершенствования средств массовой информации и пропаганды. – Свердловск, 1985. – 111с.
134860
   Актуальные проблемы совершенствования средств массовой информации и пропаганды. – Свердловск, 1986. – 144с.
134861
   Актуальные проблемы совершенствования учебно-воспитательного процесса и повышения качества подготовки специалистов со средним специальным образованиев в условиях научно-технического прогресса. – Саратов, 1983. – 208с.
134862
   Актуальные проблемы совершенствования учета экономического анализа деятельности предприятий и объединений. – М, 1980. – 77с.
134863
   Актуальные проблемы совершенствования хозяйственного механизма на современном этапе. – М, 1985. – 102с.
134864
   Актуальные проблемы советского архивоведения. – М, 1976. – 163с.
134865
   Актуальные проблемы советского кино начала 80-х годов. – М, 1983. – 175с.
134866
   Актуальные проблемы советского права. – Тбилиси, 1988. – 360с.
134867
   Актуальные проблемы советского уголовного процесса. – Свердловск, 1987. – 142с.
134868
   Актуальные проблемы советской историографии первой русской революции. – М, 1978. – 318с.
134869
   Актуальные проблемы советской картографии. – Москва : МФГО, 1976. – 58с.
134870
   Актуальные проблемы советской криминалистики. – М, 1980. – 103с.
134871
   Актуальные проблемы советской криминологии и исправительно-трудового права. – М, 1989. – 94с.
134872
   Актуальные проблемы советской литературы. – Москва, 1977. – 244 с.
134873
   Актуальные проблемы советской романистики. – Л, 1975. – 112с.
134874
   Актуальные проблемы современного буржуазного гражданского права : Сб. науч. трудов. – Москва, 1983. – 171 с.
134875
   Актуальные проблемы современного востоковедения. – М, 1974. – 372с.
134876
   Актуальные проблемы современного литературного процесса. – М, 1985. – 233с.
134877
   Актуальные проблемы современного международного морского права. – М, 1972. – 179с.
134878
   Актуальные проблемы современного молодежного движения. – М, 1976. – 264с.
134879
   Актуальные проблемы современного политического развития. – М, 1982. – 222 с.
134880
   Актуальные проблемы современной биологии : (сборник научных трудов). – Алма-Ата : Казах университет, 1997. – 88 с.
134881
   Актуальные проблемы современной гербологии. – Ленинград, 1990. – 109с.
134882
   Актуальные проблемы современной зарубежной политической науки. – М, 1990. – 156с.
134883
   Актуальные проблемы современной идеологической борьбы. – М, 1977. – 303с.
134884
   Актуальные проблемы современной идеологической борьбы. – М
Вып. 1. – 1982. – 207 с.
134885
   Актуальные проблемы современной идеологической борьбы. – М
2. – 1983. – 68с.
134886
   Актуальные проблемы современной идеологической борьбы. – М, 1985. – 415с.
134887
   Актуальные проблемы современной научно-технической революции : Научная конф. 21-23 октбря 1970 г. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1970. – 8 с.
134888
   Актуальные проблемы современной научно-технической революции. – Москва, 1970. – 200 с.
134889
   Актуальные проблемы современной патофизиологии. – Киев, 1981. – 440 с.
134890
   Актуальные проблемы современной психологии. – Москва, 1983. – 245 с.
134891
   Актуальные проблемы современной русистики. – Ленинград, 1991. – 205 с.
134892
   Актуальные проблемы современной советской и зарубежной педагогики. – Москва, 1988. – 98 с.
134893
   Актуальные проблемы современной физики сегнетоэлектрических явлений. – Калинин, 1978. – 176 с.
134894
   Актуальные проблемы современной физиологии. – Киев, 1986. – 266 с.
134895
   Актуальные проблемы современной филологии. – Саратов, 1984. – 129с.
134896
   Актуальные проблемы современной филологии. – Саратов
Вып. 2. – 1985. – 90 с.
134897
   Актуальные проблемы современной фольклористики. – Ленинград, 1980. – 224 с.
134898
   Актуальные проблемы современной химии. – Куйбышев, 1985. – 144с.
134899
   Актуальные проблемы социалистического искусства. – М, 1978. – 288с.
134900
   Актуальные проблемы социалистического образа жизни. – М, 1981. – 71с.
134901
   Актуальные проблемы социалистического реализма. – Москва, 1969. – 552с.
134902
   Актуальные проблемы социалистического реализма. – М, 1981. – 292с.
134903
   Актуальные проблемы социалистической культуры и развития личности. – Караганда, 1985. – 162с.
134904
   Актуальные проблемы социально-гуманитарных и естественных наук. – Минск, 1991. – 253с.
134905
   Актуальные проблемы социально-экономического развития Киргизской ССР. – Фрунзе, 1984. – 249с.
134906
   Актуальные проблемы социально-экономического развития трудового коллектива производственного объединения. – М, 1985. – 207с.
134907
   Актуальные проблемы социального и коммунистического воспитания молодежи. – М, 1989. – 121с.
134908
   Актуальные проблемы социального планирования. – М, 1975. – 210с.
134909
   Актуальные проблемы социального планирования. – М, 1975. – 216с.
134910
   Актуальные проблемы социального познания : [ Сб. статей ]. – Москва : Изд-во МГУ, 1982. – 99 с.
134911
   Актуальные проблемы социального познания: методология и практика. – Свердловск, 1988. – 153с.
134912
   Актуальные проблемы социального управления в регионе. – Владивосток, 1980. – 162с.
134913
   Актуальные проблемы социальной политики на капиталистических предприятиях и классовая борьба. – М, 1988. – 160с.
134914
   Актуальные проблемы социологии труда. – М, 1975. – 243с.
134915
   Актуальные проблемы спектроскопии : материалы / Симпозиум ученых соц. стран по новым проблемам спектроскопии (1984; Москва). – Москва : АН СССР, 1985. – 306 с.
134916
   Актуальные проблемы сравнительного изучения литератур социалистических стран. – М, 1978. – 311с.
134917
   Актуальные проблемы стандартизации. – М, 1968. – 138с.
134918
   Актуальные проблемы стилеологии и терминоведения. – Нижной новгород, 1996. – 220с.
134919
   Актуальные проблемы стран Арабского Востока и Северной Африки. – Москва, 1977. – 285с.
134920
   Актуальные проблемы стран Ближнего и Среднего Востока. – М, 1970. – 184с.
134921
   Актуальные проблемы строительства и совершенствования развитого социализма. – Свердловск, 1985. – 161с.
134922
   Актуальные проблемы строя иранских языков. – М, 1988. – 84с.
134923
   Актуальные проблемы судебной психологии и экспертизы на предварительном следствии. – Свердловск, 1981. – 142с.
134924
   Актуальные проблемы судоустройства, судопроизводства и прокурорского надзора. – М, 1986. – 118с.
134925
   Актуальные проблемы тектоники СССР : Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1988. – 166с.
134926
   Актуальные проблемы теоретической физики : сборник. – Москва : Издательство Московского университета, 1976. – 388 с.
134927
   Актуальные проблемы теории и истории библиофильства. – Ленинград, 1982. – 48 с.
134928
   Актуальные проблемы теории и истории развитого социалистического общества. – Рига, 1983. – 191с.
134929
   Актуальные проблемы теории и политики КПСС в документах и материалах XXVI съезда партии.. – М, 1982. – 168с.
134930
   Актуальные проблемы теории и практики государственной деятельности. – Воронеж, 1990. – 116с.
134931
   Актуальные проблемы теории и практики гражданского процесса. – Л, 1979. – 191с.
134932
   Актуальные проблемы теории и практики коммунистического воспитания студентов высших учебных заведений в свете решений XXVII съезда КПСС. – Чебоксары, 1986. – 96с.
134933
   Актуальные проблемы теории и практики коммунистического воспитания студентов высших учебных заведений в свете решений XXVII съезда КПСС. – Чебоксары, 1986. – 121с.
134934
   Актуальные проблемы теории и практики коммунистического воспитания студентов высших учебных заведений в свете решений XXVII съезда КПСС. – Чебоксары, 1986. – 120с.
134935
   Актуальные проблемы теории и практики коммунистического воспитания студентов высших учебных заведений в свете решений XXVII съезда КПСС. – Чебоксары, 1986. – 151с.
134936
   Актуальные проблемы теории и практики комсомольской печати. – М, 1980. – 177с.
134937
   Актуальные проблемы теории и практики научного атеизма. – М, 1985. – 239с.
134938
   Актуальные проблемы теории и практики нравственного воспитания студентов. – Ленинград, 1978. – 205с.
134939
   Актуальные проблемы теории и практики современного мирового революционного процесса. – М, 1988. – 99с.
134940
   Актуальные проблемы теории и практики социально-политических отношений развитого социализма. – М, 1981. – 106с.
134941
   Актуальные проблемы теории и практики строительства коммунизма. – Москва, 1964. – 140с.
134942
   Актуальные проблемы теории и пропаганды национальных отношений в СССР. – М, 1973. – 68с.
134943
   Актуальные проблемы теории литературы и искусства. – М, 1972. – 301с.
134944
   Актуальные проблемы теории общенародного права. – М, 1980. – 77с.
134945
   Актуальные проблемы теории познания. – Кишинев, 1985. – 167с.
134946
   Актуальные проблемы теории социалистического государства и права. – Москва : АН СССР, Ин-т государства и права, 1974. – 215с.


  1.Предмет и методология теории государства и права. 2.Государство в условиях развитого социализма. 3.Теоретические проблемы социалистического права. 4.Государство,право и личность.
134947
   Актуальные проблемы теории художественного перевода : материалы всесоюзн. симпозиума (25 февраля - 2 марта 1966 г.). – Москва
Т. 1. – 1967. – 370 с.
134948
   Актуальные проблемы теории художественного перевода : материалы всесоюзн. симпозиума (25 февраля - 2 марта 1966 г.). – Москва
Т. 2. – 1967. – 360 с.
134949
   Актуальные проблемы теории юридических доказательств. – Иркутск, 1984. – 158с.
134950
   Актуальные проблемы теорминологии по информатике и документации. – М, 1979. – 122с.
134951
   Актуальные проблемы теорминологии по информатике и документации. – М, 1982. – 212с.
134952
   Актуальные проблемы терминологии библиотечного дела : Сб. науч. трудов. – Москва : ГБЛ, 1981. – 126 с. – Библиогр. в конце работ
134953
   Актуальные проблемы технологии композиционных материалов и радиокомпонентов в микроэлектронных информ.системах. – 1990. – Ялта, 1990. – 233 с.
134954
   Актуальные проблемы труда в сельском хозяйстве. – М, 1977. – 136с.
134955
   Актуальные проблемы труда и трудового воспитания молодых работников агропромышленного комплекса. – М, 1988. – 204с.
134956
   Актуальные проблемы уголовно-правовой борьбы с преступностью. – М, 1988. – 140с.
134957
   Актуальные проблемы уголовного права в условиях совершенствования социалистического общества. – М, 1986. – 160с.
134958
   Актуальные проблемы уголовного права и криминологии. – М, 1981. – 134с.
134959
   Актуальные проблемы укрепления социалистической законности и правопорядка. – Куйбышев, 1982. – 160с.
134960
   Актуальные проблемы улучшения подготовки специалистов в университете. – Воронеж, 1975. – 258с.
134961
   Актуальные проблемы управления. – М, 1972. – 283с.
134962
   Актуальные проблемы управления водными ресурсами и использование водохранилищ. – Москва, 1979. – 92с.
134963
   Актуальные проблемы управления промышленным производством. – Киев, 1977. – 131с.
134964
   Актуальные проблемы учебного телевидения в вузе. – Свердловск, 1983. – 157с.
134965
   Актуальные проблемы учебной лексикографии. – М, 1977. – 320с.
134966
   Актуальные проблемы физики и химии сегнетоэлектриков : сб. науч. трудов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1987. – 179 с.
134967
   Актуальные проблемы философии и научного коммунизма в свете решенийXXVI съезда КПСС, XII съезда БКП и XVI съезда КПЧ. – М, 1982. – 72с.
134968
   Актуальные проблемы философской науки. – Л, 1968. – 167с.
134969
   Актуальные проблемы философской науки. – М, 1982. – 78с.
134970
   Актуальные проблемы формирования и воспитания активности. – Рига, 1979. – 176с.
134971
   Актуальные проблемы формирования научного мировоззрения студенческой молодежи. – Красноярск, 1975. – 155с.
134972
   Актуальные проблемы формирования нового человека в условиях развитого социализма. – Чебоксары, 1979. – 171с.
134973
   Актуальные проблемы формирования системы потребностей личности. – Ростов-на-Дону, 1984. – 96с.
134974
   Актуальные проблемы формирования социальной активности учащихся. – М, 1988. – 152с.
134975
   Актуальные проблемы формирования экологической культуры специалиста. – Петрозаводск, 1991. – 116с.
134976
   Актуальные проблемы формирования эстетической культуры студенческой молодежи. – Днепропетровск, 1976. – 123с.
134977
   Актуальные проблемы функционирования языков в социалистическом обществе. – М, 1982. – 278с.
134978
   Актуальные проблемы химической науки и промышленности : Аннотир. тематика. – Красноярск, 1977. – 27 с. – (В помощь лектору)
134979
   Актуальные проблемы хозяйственного руководства. – М, 1985. – 163с.
134980
   Актуальные проблемы хозяйственной реформы в промышленности. – К, 1972. – 150с.
134981
   Актуальные проблемы чувашской литературы. – Чебоксары, 1983. – 180с.
134982
   Актуальные проблемы ЭВМ и программирования. – Днепропетровск, 1979. – 215 с.
134983
   Актуальные проблемы ЭВМ и программирования. – Днепропетровск, 1980. – 214с.
134984
   Актуальные проблемы ЭВМ и программирования. – Днепропетровск, 1981. – 220с.
134985
   Актуальные проблемы экономики и организации промышленного производства. – Днепропетровск, 1980. – 136с.
134986
   Актуальные проблемы экономики и организации промышленного производства. – Днепропетровск, 1981. – 139с.
134987
   Актуальные проблемы экономики народного образования в свете решений XXV съезда КПСС. – М, 1978. – 143с.
134988
   Актуальные проблемы экономики радиоприборостроения. – М, 1986. – 247с.
134989
   Актуальные проблемы экономики социализма и современного капитализма. – Л, 1967. – 92с.
134990
   Актуальные проблемы экономики социалистического сельского хозяйства. – 2-е переработанное и дополненое. – М, 1975. – 528с.
134991
   Актуальные проблемы экономики стран Азии. – М, 1965. – 308с.
134992
   Актуальные проблемы экономики стран социалистической ориентации. – М, 1988. – 150с.
134993
   Актуальные проблемы экономики химической промышленности социалистических стран. – Л, 1989. – 334с.
134994
   Актуальные проблемы экономического развития мировой социалистической системы. – Л, 1969. – 198с.
134995
   Актуальные проблемы экономического развития СССР в новой пятилетке. – Х, 1966. – 132с.
134996
   Актуальные проблемы экономического развития страны на современном этапе. – М, 1985. – 119с.
134997
   Актуальные проблемы экономической науки в трудах С.Г. Струмилина. – М, 1977. – 439с.
134998
   Актуальные проблемы экономической психологии. – М, 1984. – 157с.
134999
   Актуальные проблемы экономической теории : [ Сб. статей. – Москва : Политиздат, 1973. – 319 с.
135000
   Актуальные проблемы экономической теории и повышение эффективности общественного производства и качества работы. – Алма-Ата, 1981. – 199с.
<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,