Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1341134213431344134513461347134813491350(+10)В кінець >>
1342001
  Бойко А.М. "...Служба богові й Батьківщині" : Григорій Ващенко: Альтернатива поглядів і оцінок. Науково-методичний посібник / А.М. Бойко; МОНУ; Полтавський держ. пед. ун-т В.Г. Короленка. – Київ : ІЗМН, 2001. – 428с.
1342002
  Пашалишвили Т.С. "Слово-Эпитафия" Григория Назианского в древнегрузинском переводе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Пашалишвили Т.С.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1956. – 19л.
1342003
  Насмінчук Г. "Слово, стою у підніжжі твоєму...": творчість Галини Тарасюк у реаліях українського часопростору // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (753), грудень. – С. 45-52
1342004
  Ющук І. "Слово, чому ти не твердая криця..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 18-24 лютого (№ 7). – С. 13


  До 150-річчя від дня народження Лесі Українки.
1342005
  Нечаюк Л. "Слово..." та його автор у художній інтерпретації В. Малика (за романами Черлені щити" та Князь Ігор" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 141-147
1342006
  Гумницька Н. "Слово..." як загадка і феномен свого часу // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 196-201. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790


  Автор розповідає про твір "Слово о полку Ігоревім", наголошує на проблемних питаннях, що пов"язані з цим твором, про авторство, автентику, оригінальність пам"ятки.
1342007
  Зозуляк Д. "Словообіг" : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 3 (905), березень. – С. 96-101. – ISSN 08-68-4790-1
1342008
  Богословский Е.С. "Слуги" фараонов, богов и частных лиц : (к социал. истории Египта XVI-XIV вв. до н. э.) / Е.С. Богословский. – Москва : Наука, 1979. – 236 с. – Библиогр. в примеч.: с. 148-176 и на с. 180-190
1342009
  Трапезнікова Д. "Служба безпеки має бути "національною контррозвідкою" / Д. Трапезнікова, М. Чорнієвич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 липня (№ 130/131). – С. 2


  Колишній голова СБУ Ігор Смешко став лектором Літньої школи журналістики "Дня". Своїм враженням ділиться Тетяна Літвінчук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
1342010
   Слово--агитбригадам.. – Москва, 1975. – 131с.
1342011
  Погребенник В.Ф. Слово-зброя. Література у творчому набутку Романа Олійника-Рахманного (публіцистика, есеїстика, літературознавство) : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.Ф. Погребенник. – Київ : Ковчег, 2003. – 256с. – ISBN 966-8033-07-8


  Українська література кінця XIX - початку XX ст. і фольклор. Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
1342012
  Куляс П. Слово-клітина мислі. // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С130-138.
1342013
  Кононенко П. Слово-меч Леоніда Горлача // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 28 жовтня (№ 21). – С. 16-17
1342014
  Приходько І.Ф. Слово-образ у контексті історико-літературного процесу / І.Ф. Приходько. – Харків : Основа, 2010. – 256 с. – (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 9(82)). – ISBN 978-617-00-0675-2
1342015
  Пустовойт П.Г. Слово-стиль-образ / П.Г. Пустовойт. – Москва : Знание, 1980. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер."Литература" ; 3)
1342016
  Пустовойт П.Г. Слово, стиль, образ : пособие для учителей / П.Г. Пустовойт. – Москва : Просвещение, 1965. – 260 с.
1342017
  Сварог В. Слово, стиль, образ // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1972. – Рік 23, ч. 267, квітень : квітень. – С. 8-10


  Оповідання Зосима Дончука.
1342018
  Исаева Н.В. Слово, творящее мир : От ранней Веданты к кашмирскому шиваизму: Гаудапада, Бхартрихари, Абхинавагупта / Н.В. Исаева; РАН. Ин-тут востоковедения. – Москва : Ладомир, 1996. – 271с. – (Ex oriente lux). – ISBN 5-86218-222-5
1342019
   Слово, твоя Батьківщина : альманах / [упоряд. В. Терен ; відп. ред. М. Світлицький]. – Київ : Світлиця. – ISBN 966-8093-33-2
[Т. 3]. – 2009. – 256 с.


  Предлагаемое издание представляет собой сборник материалов международного круглого стола на тему "Коллаборационизм и предательство во Второй мировой войне. Власов и власовщина", состоявшегося 12 ноября 2009 года в Москве, организованного Российским ...
1342020
  Жулинський М. Слово, театр і життя Леся Танюка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17-18 липня (№ 125/126). – С. 23


  "Щоденник без купюр" Леся Танюка як біографія цілої доби.
1342021
  Танюк Л.С. Слово, театр, життя : Вибране в 3-х томах / Лесь Танюк. – Київ : Альтерпрес. – ISBN 966-542-189-1; 966-542-207-3(Т.1)
Том 1 : Слово. – 2003. – 832с.
1342022
  Танюк Л.С. Слово, театр, життя : Вибране в 3-х томах / Лесь Танюк. – Київ : Альтерпрес. – ISBN 966-542-189-1; 966-542-208-1(Т.2)
Том 2 : Театр. – 2003. – 820с.
1342023
  Танюк Л.С. Слово, театр, життя : Вибране в 3-х томах / Лесь Танюк. – Київ : Альтерпрес. – ISBN 966-542-189-1; 966-542-209-Х(Т.3)
Том 3 : Життя. – 2003. – 828с.
1342024
  Карасьов М. Слово, що відкидає тінь // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 25 квітня (№ 8). – С. 14


  Відгук на книгу Василя Трубая "Натюрморт з нотами"
1342025
  Горбець І.Ю. Слово, що кличе до діла / І.Ю. Горбець. – Х, 1972. – 78с.
1342026
  Вороновська Д.І. Слово, що стало "міфом": спроба інтерпретації поезій Олега Лишеги // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Моренець В.П., Агеєва В.П., Бакула Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 69 : Літературознавчі студії. – С. 12-15. – ISSN 1996-9872
1342027
  Сорока П. Слово, як шал, або Уроки запеклого щастя // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 28 жовтня (№ 21). – С. 6-7


  Український письменник Станіслав Бондаренко.
1342028
  Ковалець Л. Слово, яке перелітає час: поезія Анатолія Качана // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (638). – С. 106-109. – ISSN 0236-1477
1342029
  Михайленко В. Слово, яке формує націю // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 2 серпня (№ 15)


  Творчість українського письменника Леоніда Томи.
1342030
  Миланич Л.И. Слово. / Л.И. Миланич. – Хабаровск, 1972. – 64с.
1342031
  Якушин Б.В. Слово. / Б.В. Якушин. – Москва, 1975. – 296с.
1342032
  Пресняков О.П. Слово. думка, образ / О.П. Пресняков. – К, 1974. – 48с.
1342033
  Вовк П.С. Слово. Звукова форма : Навчальний посібник / П.С. Вовк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 188с. – ISBN 966-594-565-3
1342034
  Дем"янчук І. Слово. Менталітет. Історія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9 листопада (№ 203). – С. 10


  Мова як дзеркало душі нації.
1342035
   Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко. – Киев : Киевский университет, 2006. – 380 с. – ISBN 966-8906-05-5
1342036
  Корпанюк М. Слово. Хрест. Шабля : Українське монастирсько-церковне, світське крайове літописання 16-18 ст., компіляції козацького літописання 18 ст. як історико-літературне явище / М. Корпанюк; Микола Корпатюк; наук. ред. О. Мишанич. – Київ : Смолоскип, 2005. – 904с. – ISBN 966-8499-19-0
1342037
  Богдан С. Словобоязливість як явище, або чи був насправді кінь? : Етюд про два твори і один страх Миколи Вінграновського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7 (640). – С. 53-55. – ISSN 0130-5263
1342038
  Жирмунская М.Л. Словобразовательные потенции прилагательных цветообозначения в современных германских языках : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Жирмунская М. Л. ; Моск. гос. пед. ин-т. ин. яз. – Москва, 1982. – 26 с.
1342039
  Денисик Л.Н. Словобразующий потенциал вещественных существительных в современном русском языке : Автореф. дис... канд. филол. наук : 10.02.01 / Денисик Л. Н. ; КГУ. – Киев, 1988. – 16 с.
1342040
  Саннікова С.Б. Слововживання при перекладі / С.Б. Саннікова, Д.О. Стеценко // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.126-134. – (Фундаментальні та гуманітарні науки. проблеми освіти ; № 11)


  Особливості перекладу термінів та загальновжи- ваних слів з російської мови на українську відповідно до нововведень
1342041
  Тимчук В.Ю. Словодієм : [оповідання] / Володимир Тимчук ; [ред. Н. Мисик ; худож. Н. Гаврилко]. – Львів : Тріада плюс, 2014. – 162, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-486-153-0
1342042
  Симоненко І. Словозміна займенників прикметникового типу відмінювання в східнополіському діалекті // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 60-65. – (Серія "Філологічні науки")
1342043
  Пачева В.М. Словозміна займенників у говірках Запорізького Надазов"я // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 97-102. – ISBN 978-966-188-008-4
1342044
  Осташ Н. Словозміна іменників у говірці села Березна на Холмщині (форми множини) // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 116-125. – ISSN 2413-0923
1342045
  Стрельчук Г.П. Словозміна особових займенників однини (на матеріалі інтермедій XVII-XVIII ст.) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1990. – Вип. 17. – С. 117-124


  Розглядаються основні риси словозміни особових займенників однини. Наслідком проведених спостережень над рукописними матеріалами українських Інтермедій XVII - XVIII ст. із залученням для порівняння даних сучасної української мови та її діалектів е ...
1342046
  Скрастінш І.Ю. Словозміна та словотвір у трактаті "Про латинську мову" Варрона // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 554-558. – ISBN 966-581-481-8
1342047
  Ковтюх С.Л. Словозмінна парадигматика українських прізвищ / С.Л. Ковтюх, О.М. Кашталян ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : ПОЛІМЕД-Сервіс, 2012. – 256, [1] с. – Бібліогр.: с. 147-175. – ISBN 978-966-7813-79-6
1342048
  Кшановський О. Словозмінні категорії в системі морфологічного типу сучасної перської мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 19-22. – (Східні мови та літератури ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Йдеться про потребу корегування традиційного погляду на морфологічну типологію сучасної перської мови як флективно-аглютинативної. Наводяться більше двадцяти спряжених з аглютинативною технікою зв"язку морфем різнорівневих ознак, що дозволяє визначити ...
1342049
  Романюк Ю. Словозмінні класи дієслів у сучасній українській мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (62). – С. 75-83. – ISSN 1682-3540
1342050
  Кравчук А.Є. Словозмінні особливості прикметникових форм у ділових пам"ятках староукраїнської мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 20. – С. 102-114


  У статті аналізуються прикметникові форми називного відмінка однини та множини чоловічого, жіночого і середнього родів у ділових пам’ятках староукраїнської мови кінця XVI ст. The forms of the adjectives of the nominative case of male, female and ...
1342051
  Тищенко О.О. Словозмінні родові варіанти новогрецьких іменників // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 377-382


  У статті розглянуто словозмінні родові варіанти новогрецьких іменників, проаналізовано групи абсолютних дублетів та таких варіантів, що відрізняються функціональним стилем уживання, визначено основні причини їхнього існування в новогрецькій мові. В ...
1342052
  Кшановський О. Словозмінні та словотвірні категорії дієслова в системі морфологічного типу сучасної перської мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – до 80-ліття ювілею д-ра філол. наук. проф. Я. Дашкевича. – С. 161-168. – (Серія філологічна ; Вип. 42)
1342053
  Кумахов М.А. Словоизменение адыгейских языков / М.А. Кумахов. – М., 1971. – 342с.
1342054
  Мусаев М.-С.М. Словоизменительные категории даргинского языка (время и наклонение) / М.-С.М. Мусаев. – Махачкала, 1983. – 81с.
1342055
  Халпер А. Словолитня / А. Халпер. – Москва, 1937. – 446с.
1342056
   Словом и личным примером : (Опыт работы сельских агитаторов). – Сталинград : Обл. кн-во, 1949. – 74 с. : ил. – (В помощь агитатору)
1342057
   Словом и личным примером : (О воспитат. роли руководящих кадров). – Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1979. – 221 с. – Библиогр. в примеч.: с. 209-219
1342058
  Кучугура В.П. Словом и примером / В.П. Кучугура. – Грозный, 1960. – 14с.
1342059
  Трошев Ж.П. Словом и примером. / Ж.П. Трошев. – Красноярск, 1975. – 232с.
1342060
   Словом і голосом рідної мови (дві лексеми у мовних зворотах Лукашевих перекладів // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 28-33.
1342061
   Словом і ділом. – К, 1971. – 114с.
1342062
   Словом і піснею. – К, 1965. – 52с.
1342063
   Словом і прикладом. – Львів, 1977. – 164с.
1342064
   Словом пламенным. – Архангельск, 1978. – 88с.
1342065
  Ренин А.И. Словом слыву / А.И. Ренин. – Кишинев, 1978. – 263с.
1342066
  Ревенок М.Ю. Словом та піснею. / М.Ю. Ревенок. – Запоріжжя, 1960. – 16 с.
1342067
  Кукуленко П.К. Словом художньої правди / П.К. Кукуленко. – Київ, 1972. – 48с.
1342068
  Москалева Н.П. Словообразвоание и словоизменение имен существительных в Полтавских актовых книгах второй половины XVII века : Автореф. дис... канд. филол. наук / Москалева Н.П. ; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоедиения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1965. – 21 c.
1342069
  Левковская К.А. Словообразование / К.А. Левковская. – Москва, 1954. – 35с.
1342070
  Фурсенко Д.И. Словообразование / Д.И. Фурсенко. – М, 1964. – 32с.
1342071
  Новицкая В.Н. Словообразование / В.Н. Новицкая. – М, 1968. – 72с.
1342072
   Словообразование. – М, 1972. – 86с.
1342073
  Толмачева З.А. Словообразование / З.А. Толмачева, Э.М. Джемакулова. – Рига, 1978. – 68с.
1342074
   Словообразование. – Тарту, 1979. – 46с.
1342075
  Зайкаускене Я.Ю. Словообразование / Я.Ю. Зайкаускене. – Вильнюс, 1982. – 67с.
1342076
   Словообразование. – Казань, 1990. – 171с.
1342077
  Андел Вячеслав Павлович Словообразование абстрактных существительных в чешкском языке (на материале памятников письмености XIII -XVI вв.) : Автореф... канд. филоло.наук: 10.02.03 / Андел Вячеслав Павлович; АН Белорус. ССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1979. – 19л.
1342078
  Каращук П.М. Словообразование английского языка / П.М. Каращук. – Москва, 1977. – 303с.
1342079
  Банкевич Л.В. Словообразование в английском языке / Л.В. Банкевич. – Л, 1961. – 131с.
1342080
  Габечава Р.Р. Словообразование в грузинском языке и его изучение в школе : Автореф... канд. пед.наук: / Габечава Р.Р.; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1966. – 29л.
1342081
  Орузбаева Б.О. Словообразование в киргизском языке / Б.О. Орузбаева. – Фрунзе, 1964. – 312с.
1342082
  Орузбаева Б.О. Словообразование в киргизском языке. : Автореф... Доктора филол.наук: / Орузбаева Б.О.; Ин-т языкознания АН КазССР.Ин-т языка и литературы АН Киргиз ССР. – Фрунзе, 1964. – 103л.
1342083
  Сон Се Рен Словообразование в корейском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сон Се Рен; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1955. – 20л.
1342084
  Сахарный Л.В. Словообразование в речевой деятельнсоти (образование и фунционирование производного слова в русск. яз.) : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.01 / Сахарный Л. В.; ЛГУ. – Л., 1980. – 48л.
1342085
  Смольская А.К. Словообразование в славянских языках / А.К. Смольская. – Одесса, 1971. – 60с.
1342086
  Смольская А.К. Словообразование в славянских языках (конспект лекций спецкурса) // "Людиною бути - це мистецтво". Збірник пам"яті доктора філологічних наук, професора Аделаїди Костянтинівни Смольської / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; [редкол.: Н.П. Тропініна.та ін. ; відп. ред.: Є.М. Черноіваненко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 84-124. – ISBN 978-617-689-100-0
1342087
  Бортничук Е.Н. Словообразование в современном английском языке / Е.Н. Бортничук, И.В. Василенко, Л.П. Пастушенко. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1988. – 263 с. – ISBN 5-11-000338-6


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1342088
  Халифман Э.А. Словообразование в современном французском языке. / Э.А. Халифман. – М., 1983. – 128с.
1342089
  Зверев А.Д. Словообразование в современных восточнославянских языках / А.Д. Зверев. – Москва, 1981. – 206с.
1342090
  Фролова О.П. Словообразование в терминологической лексике современного китайского языка. / О.П. Фролова. – Новосибирск, 1981. – 133с.
1342091
  Винокуров А.М. Словообразование в территориальных вариантах и диалектах современного английского языка / А.М. Винокуров. – Калинин, 1988. – 84с.
1342092
  Бархударов А.С. Словообразование в хинди / А.С. Бархударов ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Изд-во восточной лит-ры, 1963. – 192 с. – Библиогр.: с. 189-190
1342093
  Начинкина Г.М. Словообразование в частях речи. / Г.М. Начинкина, Т.Г. Терехова. – М,, 1973. – 42с.
1342094
  Саникидзе Т.В. Словообразование в языке Акакия Церетели (деривация и композиция имен) : Автореф... канд. филол.наук: 202 / Саникидзе Т.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 24л.
1342095
   Словообразование во французском и немецком языках. – Челябинск, 1975. – 104с.
1342096
  Корепанова А.П. Словообразование гидронимов бассейна Нижней Десны : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 661 / Корепанова А.П. ; АН УССР , Отд-ние литературы, языков и искусствоведения. – Киев, 1969. – 21 с.
1342097
  Вилюга Н.С. Словообразование глаголов при помощи приставок, выражающих значение *полноты действия*, в белорусском языке. : Автореф... канд. филол.наук: / Вилюга Н.С.; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1967. – 17л.
1342098
  Никитевич В.М. Словообразование и деривационная грамматика / В.М. Никитевич. – Алма-Ата, 1978. – 64 с.
1342099
  Никитевич В.М. Словообразование и деривационная грамматика / В.М. Никитевич. – Гродно
2. – 1982. – 94с.
1342100
   Словообразование и его место в курсе обучения иностранному языку. – Владивосток, 1987. – 172с.
1342101
  Немченко В.Н. Словообразование и его место в структуре русского языка. Уч. пособие / В.Н. Немченко. – Горький, 1971. – 62с.
1342102
  Азаев Халил Гаджимагомедович Словообразование и лексика ботлихского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.09 / Азаев Халил Гаджимагомедович; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 25л.
1342103
   Словообразование и номинативная деривация в славянских языках. – Гродно
1. – 1989. – 273с.
1342104
   Словообразование и номинативная деривация в славянских языках. – Гродно
2. – 1989. – 253с.
1342105
   Словообразование и проблемы номинации в германских языках. – Горький, 1985. – 122с.
1342106
  Гинзбург Е.Л. Словообразование и синтаксис / Е.Л. Гинзбург. – Москва, 1979. – 264с.
1342107
  Житенева Л.И. Словообразование и состав слова / Л.И. Житенева. – Л., 1973. – 29с.
1342108
   Словообразование и стилистика современного русского языка. – Казань, 1991. – 172с.
1342109
  Азарх Ю.С. Словообразование и формообразование существительных в истории русского языка / Ю.С. Азарх ; отв. ред.: Р.И. Аванесов, В.В. Иванов ; АН СССР, Ин-т рус. языка. – Москва : НАУКА, 1984. – 247с. – Библиогр.: с. 217-241
1342110
   Словообразование и фразообразование. – М, 1979. – 178с.
1342111
  Романова Н.П. Словообразование и языковые связи / Н.П. Романова. – К., 1985. – 189с.
1342112
  Яхъяева Х.Ю. Словообразование имен прилагательных в таджикском и английском языках / Х.Ю. Яхъяева. – Душанбе, 1971. – 63 с.
1342113
  Горпинич В.А. Словообразование имен прилагательных и названий жителей от топонимов в восточносласянских языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Горпинич В.А. ; АН УССР, Отд.-ние литер., яз. и искусствовед. – Киев, 1966. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
1342114
  Захаркив В.А.Т. Словообразование имен существительных бойковского диалекта (названия носител. процессуального признака) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Захаркив В.А.Т. ; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1981. – 26 с.
1342115
  Габуниа З.М. Словообразование имен существительных в абхазском языке : Автореф... канд. филол.наук: 668 / Габуниа З.М.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1971. – 16л.
1342116
  Бутович З.И. Словообразование имен существительных в новгородских грамотах 12-15 вв. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бутович З.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 13 с.
1342117
  Новикова Л.С. Словообразование имен существительных в памятниках народно-разговорного языка XVII - начала XVIII веков. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Новикова Л.С.; Куйбышев. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1968. – 16л.
1342118
  Сахарный Л.В. Словообразование имен существительных в русских говорах Среднего Урала : Автореф... канд. филол.наук: / Сахарный Л. В.; АН СССР, Лен. от-ние Ин-та языкознан. – Пермь, 1965. – 26л.
1342119
  Попова В.А. Словообразование имен существительных в русском литературном языке первой трети XVIII века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Попова В.А.; ОГУ им. И.И.Мечникова. Каф. рус. яз. – Одесса, 1956. – 13л.
1342120
  Осташ Н.Л. Словообразование имен существительных в современной украинской разговорной речи. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Осташ Н.Л.; МВ и ССО УССР.Ужгород.гос.ун-т. – Ужгород, 1980. – 24л.
1342121
  Бекмурзаева Сапият Ибнухаджаровна Словообразование имен существительных в современном кумыкском литературном языке : Автореф... канд. филол. наук: 10.02.06 / Бекмурзаева Сапият Ибнухаджаровна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 28c.
1342122
  Садвакасов Г. Словообразование имен существительных в современном уйгурском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Садвакасов Г.; АН Казах.ССР, Сектор уйгуро-дунгарской культуры. – Алма-Ата, 1956. – 16л.
1342123
  Болдырев Б.В. Словообразование имен существительных в тунгусо-маньчжурских языках. / Б.В. Болдырев. – Новосибирск, 1987. – 207с.
1342124
  Черкасова А.Г. Словообразование имен существительных в языке произведений эпистолярного стиля середины - второй половины XVII в. : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Черкасова А.Г. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1966. – 20 с.
1342125
  Павленко Н.А. Словообразование имен существительных при помощи суффиксов - ств-о (-ств-а) и -ость (-осць, -асць) в белорусском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Павленко Н.А.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. рус. яз. и общ. языкознания. – Минск, 1958. – 18л.
1342126
  Ахмеджанова Н.А. Словообразование имен существичтельных и прилагательных в современном литературном персидском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Ахмеджанова Н.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ташкент, 1956. – 15л.
1342127
  Коневецкий А.Н. Словообразование наречий / А.Н. Коневецкий. – Вильнюс, 1976. – 132с.
1342128
  Шуба П.П. Словообразование наречий в современном белорусском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шуба П.П.; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1954. – 17л.
1342129
  Вощинина Е.И. Словообразование немецкого языка / Е.И. Вощинина, Ш.Р. Молоткова. – Москва-Ленинград, 1965. – 128с.
1342130
  Агаронян И.В. Словообразование окказионализмов - существительных в эпистолярном наследии 2-й половины XIX - 1-й четверти XX веков : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10660 / Агаронян И.В. ; ИП РСФСР. Куйбышевский гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1972. – 15 с.
1342131
  Дорский С.Л. Словообразование отвлеченных имен существительных в древнеанглийском языке / С.Л. Дорский. – Минск, 1960. – 164с.
1342132
  Верещака В.И. Словообразование поля корней с полногласным сочетанием -оро- в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02. / Верещака В.И. ; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1978. – 24 с.
1342133
  Соколова А.К. Словообразование прилагательных в XVII веке. (По данным старой южновеликорус. письменности) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Соколова А.К. ; Воронежский гос. ун-т , Филол. фак. – Воронеж, 1965. – 20 с.
1342134
  Охомуш Е.А. Словообразование прилагательных в русском языке 16 и 17 вв. : Автореф... канд.филол.наук: / Охомуш Е.А.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1961. – 19л.
1342135
  Фомина А.П. Словообразование прилагательных посредством суффикса - н - в современных восточнославянских языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.661 / Фомина А.П. ; АН БССР , Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1970. – 26 с.
1342136
  Молочко Г.А. Словообразование прилагательных с формантом ск- в современных восточнославянских языках. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Молочко Г.А.; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1968. – 24л.
1342137
  Гуриева М.А. Словообразование с помощью аффиксов в современном осетинском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гуриева М.А.; Тбил.гос.ун-т. – Орджоникидзе, 1956. – 13л.
1342138
  Мешков О.Д. Словообразование современного английского языка / О.Д. Мешков. – Москва, 1976. – 245с.
1342139
  Степанова М.Д. Словообразование современного немецкого языка / М.Д. Степанова; под ред. доктора фил. наук проф. Т.В. Строевой. – Москва, 1953. – 374, [2] с.
1342140
  Моисеев А.И. Словообразование современного русского языка / А.И. Моисеев. – Ленинград, 1985. – 90 с.
1342141
  Николина Н.А. Словообразование современного русского языка : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / Н.А. Николина, Е.А. Фролова, М.М. Литвинова. – Москва : Academia, 2005. – 160с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-2259-3
1342142
  Нещименко Г.П. Словообразование существительных женского рода со значением лица в современном чешском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Нещименко Г.П. ; МГУ. – Москва, 1961. – 19 с.
1342143
  Кочергина В.А. Словообразованиие санскрита : (Префиксация и основосложение) / В.А. Кочергина. – Москва : Изд-во МГУ, 1990. – 208с.
1342144
  Бойко В.И. Словообразовательная активность аббревиатур русского языка : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Бойко В. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
1342145
  Бойков В.И. Словообразовательная активность аббревиатур русского языка. : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01 / Бойков В.И.; Черновицкий гос. ун-тет. – Черновцы, 1984. – 168л. – Бібліогр.:л.143-168
1342146
  Сидорова Татьяна Александровна Словообразовательная активность русских личных имен : Дис... канд. фил.наук: 10.02.01 / Сидорова Татьяна Александровна; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1986. – 329л. – Бібліогр.:л.180-204
1342147
  Сидорова Т.А. Словообразовательная активность русских личных имен : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Сидорова Т.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 23 с.
1342148
  Беляева Т.М. Словообразовательная валентность глагольных основ в английском языке : [учеб. пособ. для пед. вузов. по спец. "Иностр. яз."] / Т.М. Беляева. – Москва : Высшая школа, 1979. – 184 с. – Библиогр.: с. 182- 184 (52 назв.). – (Библиотека филолога)
1342149
  Капраль Михаил Иванович Словообразовательная валентность и словообразовательная парадигматика наименований лиц в русском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Капраль Михаил Иванович; Ужгородский Гос. ун-тет. – Ужгород, 1996. – 200л. – Бібліогр.:л.187-200
1342150
  Шершнева М.С. Словообразовательная и грамматическая структура глаголов второго продуктивного класса в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шершнева М.С. ; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1961. – 17л.
1342151
  Грещук В Словообразовательная и лексико-семантическая структура украинских деадъективов на -ість, -ство, -ота, ина, изна : автореф. дис. ... канд .филол. наук : 10.02.02 / Грещук В В. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1979. – 24 с.
1342152
  Журавлева И.А. Словообразовательная номинация в современном французком языке (на материале экономической терминологии) / И.А. Журавлева, Л.А. Николаева // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 47-50.
1342153
  Соболева П.А. Словообразовательная полисемия и омонимия / П.А. Соболева. – М, 1980. – 295с.
1342154
  Тимченко Евгения Петровна Словообразовательная продуктивность существительных в современном немецком языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Тимченко Евгения Петровна; МВ и ССО УССР. – Киев, 1986. – 218л. – Бібліогр.:л.167-201
1342155
  Тимченко Е.П. Словообразовательная продуктивность существительных в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Тимченко Е.П.; КГУ. – К., 1986. – 23л.
1342156
  Потоцкая Т.Ф. Словообразовательная работа как средство обогащения лексического запаса младших школьников (на матер. укр. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Потоцкая Т.Ф.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1985. – 24л.
1342157
  Улуханов И.С. Словообразовательная семантика в русском языке и принципы ее описания / И.С. Улуханов. – Москва, 1977. – 256с.
1342158
  Макухина Елена Алексеевна Словообразовательная семантика сложных существительных в современном русском литературном языке : Дис... канд.филол.наукнаук: 10.02.01 / Макухина Елена Алексеевна; КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1987. – 179л. – Бібліогр.:л.162-179
1342159
  Макухина Елена Алексеевна Словообразовательная семантика сложных существительных в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Макухина Елена Алексеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 23л.
1342160
  Маймакова Алмагуль Дильдиновна Словообразовательная семантика суфиксов относительныхприлагательных, ее интерпретация носителями языка : Дис... канд.филолог.наук: 10.02.02 / Маймакова Алмагуль Дильдиновна; КУ им.Т.Шевченка. – К., 1995. – 186л. – Бібліогр.:л.171-186
1342161
  Родина Л.А. Словообразовательная синонимика имен существительных в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. фиолл. наук : / Родина Л. А. ; АН УССР, Отд. лит. , яз. и искусст. – Киев, 1970. – 27 с.
1342162
  Ищенко Н.Г. Словообразовательная синонимия - проявление взаимодействия лексического и словообразовательного уровней в немецком языке // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 234-236. – ISSN 2219-4290
1342163
  Хватов С.А. Словообразовательная система биологических терминов в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Хватов С.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1978. – 18л.
1342164
  Рогова Н В. Словообразовательная система русского языка в XVI веке / Н В. Рогова. – Красноярск, 1972. – 528с.
1342165
  Железняк И.М. Словообразовательная система сербохорватской антропонимии раннеисторического периода (XII-XV вв.) : Автореф... наук: / Железняк И. М.; АН УССР от-ние лит. языка и искусствовед. – К., 1969. – 16л.
1342166
  Мурясов Р.З. Словообразовательная система современного немецкого языка / Р.З. Мурясов. – Уфа, 1980. – 82с.
1342167
  Клименко Н.Ф. Словообразовательная структура и семантика сложных слов в современном украинском языке : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Клименко Н.Ф. ; АН УССР, Ин-т языковедения. – Киев, 1988. – 52 с.
1342168
  Лобашкова С.Г. Словообразовательная структура и семантика соотностильных переходных / непереходных глаголов в современном русском языке. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.01 / Лобашкова С.Г.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1977. – 16л.
1342169
  Немченко В.Н. Словообразовательная структура имен прилагательных в современном русском языке : Спецкурс / В.Н. Немченко. – Горький, 1974. – 139с.
1342170
  Балалыкина Э.А. Словообразовательная структура прилагательных в славянских и балтийских языках / Э.А. Балалыкина. – Казань, 1980. – 144с.
1342171
  Радзиховская В.К. Словообразовательная структура прилагательных в современном русском и польском языках : Автореф... Канд.филол.наук: 660 / Радзиховская В.К.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1968. – 25л.
1342172
  Рыжикова С.Ю. Словообразовательная структура производных от английских заимствований в украинском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Рыжикова С.Ю.; МВ и ССО СССР. ДГУ. – Днепропетровск, 1979. – 20л.
1342173
  Низинская В.А. Словообразовательная структура существенных адъективного типа склонения в русской деловой письменности XV-XVII вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Низинская В. А.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1342174
  Виноградов А. Словообразовательная субкатегория приобретения объекта в русских и венгерских префиксальных девербативных глаголах // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 51-57. – (Філологія ; Вип. 16)
1342175
  Неврева Мария Николаевна Словообразовательная типология имен существительных в подъязыках техники : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Неврева Мария Николаевна; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1986. – 16л.
1342176
  Щетинин П.С. Словообразовательная функция приставки без- в современном русском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Щетинин П.С.; М-во высш. и сред.спец.образования КазССр.Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1963. – 28л.
1342177
  Туралиева Гульнар Уалиевна Словообразовательная характеристика прилагательных со значением элятива в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Туралиева Гульнар Уалиевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 22 с.
1342178
  Туралиева Гульнар Уалиевна Словообразовательная характеристика прилагательных со значением элятива в современном русском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Туралиева Гульнар Уалиевна; КГУ. – Киев, 1986. – 253л. – Бібліогр.:л.201-226
1342179
  Соценко Н.Ф. Словообразовательная характеристика производных глаголов на материале повести "Джамиля" Чингиза Айтматова // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 310-313. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558
1342180
  Шпортько Л.Г. Словообразовательно-семантическая и функциональная характеристика отглагольных суффиксальных имен существительных научно-технического подстиля современного русского языка : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Шпортько Л.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 22 c.
1342181
  Шпортько Людмила Григорьевна Словообразовательно-семантическая и функциональная характеристика отглагольных суффиксальных имен существительных научно-технического подстиля современного русского языка. : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Шпортько Людмила Григорьевна; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1985. – 195л. – Бібліогр.:л.164-183
1342182
  Хужина А.Ф. Словообразовательно-семантические отношения между отглагольными прилагательными и их базовыми основами в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Хужина А.Ф.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 14л.
1342183
  Маликова Л.Т. Словообразовательное гнездо как один из источников формирования лексической базы народного языка // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 89-92. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-171-Х


  В статье отражается лингвометодический потенциал состава словообразовательного гнезда, показаны возможности формирования словаря инокоммуникантов - филологов за счет словообразовательных особенностей компонентов гнезда
1342184
  Семиряк В.Д. Словообразовательные варианты в современном украинском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Семиряк В.Д.; ХГУ. – Х, 1973. – 25л.
1342185
  Юхо Татьяна Иосифовна Словообразовательные варианты имен существительных в современном белорусском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Юхо Татьяна Иосифовна; АН БССР, Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1981. – 18л.
1342186
  Пилипович Татьяна Петровна Словообразовательные варианты прилагательных в современном белорусском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Пилипович Татьяна Петровна; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1987. – 17л.
1342187
  Лесюк Николай Петрович Словообразовательные гнезда корней со значением движения в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Лесюк Николай Петрович ; Киевский гос. пед. ин-т. – Киев, 1982. – 24 с.
1342188
  Дергаусова О.В. Словообразовательные гнезда непроизводных глаголов основных лексико-семантических групп современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дергаусова О. В.; Минск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Минск, 1980. – 20л.
1342189
  Бондаренко Ирина Владимировна Словообразовательные гнезда омонимов современного русского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Бондаренко Ирина Владимировна; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1988. – 15л.
1342190
   Словообразовательные единицы. – Душанбе, 1986. – 122с.
1342191
  Янулявичене Виолетта Альбиновна Словообразовательные значения абстрактных отглагольных имен английского языка: (диахронический аспект) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Янулявичене Виолетта Альбиновна; Московский гос. ин-т иностран. языков им. М.Тореза. Специализ. совет К-053.17.01. – М., 1989. – 23л.
1342192
  Куниссери Панганчадатх Санкаран Унни Словообразовательные значения глагольных приставок в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Куниссери Панганчадатх Санкаран Унни; МГУ. Филол. фак-т. – М., 1973. – 18л.
1342193
  Виноградов А. Словообразовательные значения охвата действием объектов и нескольких мест в объекте в русских и венгерских префиксальных девербативных глаголах // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 54-59. – (Філологія ; Вип. 18)
1342194
   Словообразовательные и семантико-синтаксические процессы в языке. – Пермь, 1977. – 159с.
1342195
  Бартков Б.И. Словообразовательные и словосочетательные гнезда и типы : [сб. ст.] / ред. Б.И. Бартков ; АН СССР, Дальневост. отд-ние, Каф. иностр. яз. ; [редкол.: Б.И. Бартков (отв. ред.) и др.]. – Владивосток : ДВО АН СССР, 1988. – 181, [1] с. – Библиогр. в конце ст.
1342196
  Васильченко С.М. Словообразовательные модели и их варианты в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Васильченко С.М.; Рост. гос. ун-т. – Орел, 1970. – 22л.
1342197
  Митрофанова Корнелия Ивановна Словообразовательные модели имен прилагательных в средневерхненемецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Митрофанова Корнелия Ивановна; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1342198
  Ковалевский Р.Л. Словообразовательные модели интернациональных терминов с компонентами греко-латинского происхождения. : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Ковалевский Р.Л.; Москов. гос. пед. ин-тут. – М., 1969. – 18л.
1342199
  Валл Г.И. Словообразовательные модели нижненемецкого говора Омской области. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Валл Г.И.; Калинин.гос.ун-т. – Калинин, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1342200
  Козейко И.П. Словообразовательные неологизмы в современном белорусском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Козейко И.П.; АН БССР. – Минск, 1989. – 17л.
1342201
  Скибенко Валентина Вехбиевна Словообразовательные особенности глагольных препозитивных формантов, коррелятивных предлогам, в современном французском языке : Дис... канд. филол.наук: 02.05.05 / Скибенко Валентина Вехбиевна; М-во просв. УССР. Киевск. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1979. – 246л.
1342202
  Скибенко В.В. Словообразовательные особенности глагольных препозитивных формантов, коррелятивных предлогам, в современном французском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Скибенко В.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1980. – 24л.
1342203
  Скибенко В.В. Словообразовательные особенности глагольных препозитивных формантов, коррелятивных предлогов в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Скибенко В.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
1342204
  Голянич Мария Ивановна Словообразовательные поля корней со значением говорения в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Голянич Мария Ивановна ; Киевск. гос. пед. ин-т. – Киев, 1979. – 25 с.
1342205
  Ефимов Р.В. Словообразовательные протенции глагола. (Анализ отад активных префикслаьных глаголов в современном немецком языке) : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Ефимов Р.В.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений МИД СССР. – М., 1971. – 34л.
1342206
  Александрова Г.А. Словообразовательные процессы в научно-технической терминологии (на материале французского языка) : дис. ... канд. филол. наук / Александрова Г.А. ; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1975. – 182 л. – Библиогр. : л. 172-182
1342207
  Александроа Г.А. Словообразовательные процессы в научно-технической терминологии. (На материале франц. яз) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Александроа Г. А.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1975. – 25л.
1342208
  Ристич Ст. Словообразовательные процессы в новейший период развития лексики сербского языка // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 6. – С. 33-40. – Библиогр.: Лит.: с. 40; 13 п. – ISSN 0132-1366


  В статье на материале корпуса новых слов рассматриваются новейшие словообразовательные процессы в развитии лексики современного сербского языка. The subject of this paper is the derivational processes in the lexical development of contemporary ...
1342209
  Думбрэвяну Иван Маркович Словообразовательные процессы и тенденции в романской именной системе : Дис... докт. филолог.наук: 10.02.05 / Думбрэвяну Иван Маркович; Кишиневский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1988. – 426л. – Бібліогр.:л.422-426
1342210
  Думбрэвяну И.М. Словообразовательные процессы и тенденции в романской именной системе : Автореф... Доктора филол.наук: 10.02.05 / Думбрэвяну И.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 32л.
1342211
  Думбрэвяну И.М. Словообразовательные процессы и тенденции в романской именной системе : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.05 / Думбрэвяну И.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 32л.
1342212
  Кравцова О.А. Словообразовательные связи как когерентообразующий фактор в жанрах английского газетного текста : Автореф... канд. филологич.наук: 10.02.04 / Кравцова О.А.; Моск. гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 22л.
1342213
  Журек Мария Словообразовательные синонимы в сфере наименований лица в современном русском языке = Synonimy slowotworcze w sferze nazw osob we wspolczesnym jezyku rosyjskim / Журек Мария. – Кельце : Wyzsza szkola pedagogiczna im Jana Kochanowskiego, 1997. – 307с. – ISBN 83-7133-068-5
1342214
  Целуйко К.К. Словообразовательные средства восточнословянской топонимики // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція філології. – С. 31-36
1342215
  Захаревич Е.А. Словообразовательные суффиксальные типы личных имен существительных в современном болгарском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Захаревич Е.А.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 20л.
1342216
  Федюнева Г.В. Словообразовательные суффиксы существительных в коми языке / Г.В. Федюнева. – М, 1985. – 135с.
1342217
  Соценко Н. Словообразовательные типы глаголов (на материале повести "Джамиля" Чингиза Айтматова) // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 165-173. – ISSN 2311-5165
1342218
  Основина Г.А. Словообразовательные типы имен существительных с конкретно-предметным значением в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Основина Г.А.; М-во просвещения РСФСР.Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1958. – 19л.
1342219
  Луканина Г.В. Словообразовательные типы имен существительных талицкого говора и их характеристика в сопоставлении со словообразовательными типами литературного языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Луканина Г.В.; Новосиб. гос. ун-тет. – Горно-Алтайск, 1972. – 17л.
1342220
  Домнич О.В. Словообразовательные характеристики автохтонных заимствований в национальном американском варианте английского языка // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – C. 388-393


  Исследование показало, что заимствования из языков коренного населения подверглись в английском языке процессам ассимиляции, в основном, в результате участия в словообразовательных процессах.
1342221
  Сундуева Е.В. Словообразовательный аспект терминологии административно-территориального деления в монгольских языках // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 3 (42). – С. 35-41. – ISSN 1562-1391
1342222
  Станкевич А. Словообразовательный повтор и его структурно-семантическая роль в белорусских паремиях // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 2 (197). – С. 96-105. – ISSN 2522-493Х
1342223
  Шевчук О.М. Словообразовательный потенциал имен прилагательных с пространственным значением и его реализация в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Шевчук О. М.; КУ. – К., 1992. – 18л.
1342224
  Шевчук Олег Михайлович Словообразовательный потенциал имен прилагательных с пространственным значением и его реализация в современном русском языке. : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Шевчук Олег Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1992. – 190л. – Бібліогр.:л.189-190
1342225
  Шепель Ю.А. Словообразовательный ряд и его роль в системной организации лексики : монография : в 3 ч. / Ю.А. Шепель ; М-во образования и науки Украины, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара. – Днепропетровск : Белая Е.А. – ISBN 978-617-645-186-0
Ч. 3 : Семантическая параметризация словообразовательных рядов. – 2015. – 147, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 123-147
1342226
  Тихонов Александр Николаевич Словообразовательный словарь русского языка : в 2-х т. / Тихонов Александр Николаевич. – Москва : Русский язык
Т. 1. – 1985. – 856с.
1342227
  Тихонов Александр Николаевич Словообразовательный словарь русского языка : в 2-х т. / Тихонов Александр Николаевич. – Москва : Русский язык
Т. 2. – 1985. – 887с.
1342228
  Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка : около 145000 слов : в 2 т. / А.Н. Тихонов. – 2-е изд. стереотип. – Москва : Русский язык. – ISBN 5-200-01087-Х
Т. 1 : Словообразовательные гнезда. А-П. – 1990. – 856с.
1342229
  Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка : около 145000 слов : в 2 т. / А.Н. Тихонов. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык. – ISBN 5-200-01092--6
Т. 2 : Словообразовательные гнезда. Р-Я. – 1990. – 856 с.
1342230
  Малджиева В. Словообразувателните неологизми в научно-фантастичните текстове като проблем на перевода (на основата на семантечен модел за словообразувателна съпоставка) // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 542-554. – (Бібліотека інституту філології)


  Метою цієї роботи є презентація можливості застосування основних принципів і результатів порівняльного дослідження семантико-словотвірного моделювання проблем, пов"язаних з перекладом словотвірних неологізмів в тексті наукової фантастики
1342231
  Йорданова Анита Словообразувателният модел с формант -ан в традиционната украинска и българска битова лексика // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2017. – Т. 42, № 3. – С. 18-25. – ISSN 0204-8701
1342232
  Алескерова Т.А. Словообразующие омоморфемы в персидском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Алескерова Т. А.; АН АзССР, Ин-т востоковед. – Баку, 1964. – 30л.
1342233
  Денисик Любовь Николаевна Словообразующий потенциал вещественных существительных в современном русском языке : Дис... канд. филол. наук : 10.02.01. / Денисик Любовь Николаевна ; Черновицкий гос. ун-т. – Киев, 1988. – 217 л. – Бібліогр.:л.172-194
1342234
  Бойко М.Ф. Словопокажчик драматичних творів Лесі Українки / М.Ф. Бойко. – К., 1961. – 94с.
1342235
  Кир"ян Н. Словопоклонник Михайло Слабошпицький // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 вересня (№ 36). – С. 8
1342236
  Сюта Г. Словопошуки поетів Нью-Йоркської групи // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 75. – С. 66-73. – ISSN 0201-419
1342237
  Торопцев И.С. Словопроизводственная модель / И.С. Торопцев. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1980. – 148 с.
1342238
  Устименко Ираида Александровна Словопроизводственная модель имени прилагательного в современном русском литературном языке. (Некоторые особенности структуры и функционирования) : Автореф... канд. фил.наук: 10.02.01 / Устименко Ираида Александровна; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1978. – 22л.
1342239
  Волина С.А. Словопроизводство и внутренняя классификация существительных современного немецкого языка : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Волина С.А.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – М., 1971. – 20л.
1342240
  Данильченкова С.М. Словопроизводство конкретно-предметных имен существительных в говорах Верхне-Деснинской группы южногона наречия. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Данильченкова С.М.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1979. – 23л.
1342241
  Подико М.В. Словопроизводство технической терминологии в современном молдавском языке : Автореф... кандидата филол.наук: / Подико М.В.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1965. – 23л.
1342242
  Апридонидзе Ш.Т. Словорасположение в простом предложении грузинского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Апридонидзе Ш.Т.;. – Тбилиси, 1972. – 30л.
1342243
  Георгиева Е. Словоред на простото изречение в българския книжовен език / Е. Георгиева. – София, 1974. – 136с.
1342244
  Гармаш О.Л. Словоскладання як джерело виникнення афіксальних елементів в англійській мові (досвід лінгвокогнітивного аналізу) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 126-135


  У цій статті розглядаються питання, пов’язані із застосуванням когнітивного підходу до дослідження явища поповнення арсеналу афіксальних елементів в сучасній англійській мові. Розкривається роль словоскладання не тільки як способу словотвору, а й ...
1342245
  Яковенко О.І. Словоскладання як засіб термінотворення (на матеріалі італомовних економічних термінів) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 413-418. – ISBN 978-966-171-013-8
1342246
  Павлова О.І. Словоскладання як один зі способів термінотворення в англійській, французькій, російській та українській мовах // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 116-119. – Бібліогр.: Літ.: с. 119; 6 п. – ISSN 1729-360Х
1342247
  Сандій Л. Словоскладання як один із способів словотвірної неономінації сфери економіки в англійській мові // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 99-104. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1342248
  Василевская Е.А. Словосложение в русском языке / Е.А. Василевская. – Москва, 1962. – 132с.
1342249
  Родзевич Н.С. Словосложение в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Родзевич Н. С.; Ин-т языковед. АН УССР. – К., 1950. – 12л.
1342250
  Родзевич Н.С. Словосложение в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Родзевич Н. С.; Ин-т языкознан. АН УССР. – Киев, 1950. – 12 с.
1342251
  Мешков О.Д. Словосложение в современном английском языке / О.Д. Мешков. – Москва, 1985. – 187с.
1342252
  Степанова М.Д. Словосложение в современном немецком языке. : Автореф... Доктора филол.наук: / Степанова М.Д.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1960. – 43л.
1342253
  Кочергина В.А. Словосложение в эпическом санскрите : Автореф... канд. филолог.наук: / Кочергина В.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филолог. фак. Каф-ра общего языкознания. – Москва, 1950. – 15 с.
1342254
  Черняк Л.М. Словосочетание в "Житии" протопопа Аввакума. : Автореф... канд. филолог.наук: / Черняк Л.М.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1966. – 19л.
1342255
  Лаврентьева Н.М. Словосочетание в русском и мордовских языках / Н.М. Лаврентьева. – Саранск, 1974. – 41с.
1342256
  Родзевич Н.С. Словосочетание в современном английском языке : Дис... канд. филол.наук: / Родзевич Н.С.;. – К, 1950. – 200л.
1342257
  Прокопович Н.Н. Словосочетание в современном русском литературном языке. / Н.Н. Прокопович. – М, 1966. – 400с.
1342258
  Синякова Г.А. Словосочетание в современном фразцузском языке / Г.А. Синякова. – Днепропетровск, 1974. – 109 с.
1342259
  Купалова А.Ю. Словосочетание и предложение : учебные материалы для VII класса / А.Ю. Купалова ; Академия педагогич. наук СССР ; Научно-исслед. ин-т общего и политехнического образования. – Москва : Знание, 1968. – 94 с.
1342260
  Купалова А.Ю. Словосочетание и предложение в школьном курсе синтаксиса / А.Ю. Купалова ; [ред. И.Н. Цекова] ; Научно-исслед. ин-т содержания и методов обучения академии педагог. наук СССР. – Москва : Педагогика, 1974. – 152 с. – Библиогр.: с. 151-158
1342261
   Словосочетание и структура текста. – Л, 1978. – 100с.
1342262
  Сигал К.Я. Словосочетание как психолингвистическая единица (экспериментальное исследование) // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 2 (35). – С. 32-41. – ISSN 1562-1391
1342263
  Ермоленко И.Н. Словосочетание как синтаксическая единица / И.Н. Ермоленко. – М., 1984. – 42с.
1342264
  Козман С.М. Словосочетание с приименным родительным падежом в современном немецком языке : Дис... канд. филолог.наук: / Козман С.М.; Пятигрсикй гос. пед. ин-т. – Пятигорск, 1955. – 267л. – Бібліогр.:л.252-261
1342265
  Брусенцова Галина Васильевна Словосочетание типа "краткое прилагательное + существительное" в русской фольклорной речи : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Брусенцова Галина Васильевна; Самарканский гос. ун-т им. А.Навои. – Самарканд, 1975. – 24л.
1342266
  Рипинская Л.В. Словосочетание типа "существительное в притяжательном падеже существительное в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Рипинская Л. В.; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1970. – 25л.
1342267
  Столярова Л.П. Словосочетаний и его структурно-функциональные аналогии в современном русском языке / Л.П. Столярова. – Днепропетровск, 1988. – 68с.
1342268
  Сеидов Ю.М. Словосочетания в азербайджанском языке : Автореф. дис. ... доктора филол. наук / Сеидов Ю.М. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1965. – 112 с.
1342269
   Словосочетания в германских языках : сборник научных работ. – Ленинград, 1973. – 223с.
1342270
  Тер-Минасова Словосочетания в научно-лингвистическом и диалектическом аспекте / Тер-Минасова. – Москва, 1981. – 144с.
1342271
  Косян В.А. Словосочетания в современном армянском языке : Автореф... докт. филол.наук: / Косян В.А.; АН АрмССР, Ин-т языка. – Ереван, 1968. – 94л.
1342272
  Баскаков А.Н. Словосочетания в современном турецком языке / А.Н. Баскаков ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Наука, 1974. – 185 с. – Библиогр.: с. 179-181 (63 назв.)
1342273
  Ульциферов О.Г. Словосочетания в хинди. / О.Г. Ульциферов. – М., 1971. – 350с.
1342274
  Иванова А.П. Словосочетания глагола с объектным инфинитивом в немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Иванова А.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 19л.
1342275
  Осипенко З.М. Словосочетания и композиты в русской научно-технической териминологии 19-20 ст. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Осипенко З.М.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 22 с.
1342276
  Крылова М.В. Словосочетания из существительных с временным значением с существительными и прилагательными. (К вопросу о переходе свободных словосочетаний в фразеологические). : Автореф... канд. филолог.наук: / Крылова М.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1955. – 16л.
1342277
  Лаврова О.Е. Словосочетания немецкого языка в тематических группах / О.Е. Лаврова. – Ленинград, 1963. – 312с.
1342278
   Словосочетания русского языка. – 2-е изд., стереотип. – М, 1979. – 385с.
1342279
   Словосочетания русского языка : Учебный словарь для говорящих на французском языке. – Москва : Русский язык, 1979. – 368с.
1342280
   Словосочетания русского языка : Учебный словарь для гов. на франц. языке. – Москва, 1979. – 367с.
1342281
   Словосочетания русского языка : Учебный словарь для говорящих на немецком языке. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1981. – 384с.
1342282
   Словосочетания русского языка. – М, 1985. – 386с.
1342283
   Словосочетания русского языка. – М, 1986. – 376с.
1342284
  Саенко Валерий Иванович Словосочетания с двойными предлогами в современном испанском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Саенко Валерий Иванович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 25 с.
1342285
  Саенко Валерий Иванович Словосочетания с двойными предлогами в современном испанском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Саенко Валерий Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1979. – 148л.
1342286
  Ненобашвили Натела Васильевна Словосочетания с наречием в системе обучения русской речи учащихся грузинской восьмилетней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ненобашвили Натела Васильевна; Тбилис. гос. пед. ин. – Тбилиси, 1976. – 29л.
1342287
  Сорокин Е.Г. Словосочетания с предлогом "С" в русскомя языке в их историческом развитии / Е.Г. Сорокин. – Горький, 1957. – 118с.
1342288
  Козман С.М. Словосочетания с приименным родительным падежом в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Козман С.М. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 16 с.
1342289
  Зуева Р.С. Словосочетания с примененным инфинитивом в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Зуева Р.С. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1965. – 24 с.
1342290
  Аблаков А. Словосочетания с управляющими именами в современном казахском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аблаков А. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1966. – 22 с.
1342291
  Троицкая Н.А. Словосочетания со сравнительной и превосходной степенью имени прилагательного в качестве подчиняющегося слова в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Троицкая Н.А.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1967. – 22л.
1342292
  Чикина Л.К. Словосочетания существительных с зависимыми наречиями в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чикина Л.К.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1960. – 16л.
1342293
  Варламова Н.И. Словосочетания типа "существительное+предлог+существительное" в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Варламова Н.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1971. – 25л.
1342294
  Выставкина А.Ф. Словосочетания типа "существительное+предлог+существительное" в современном немецом языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Выставкина А.Ф.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1970. – 27л.
1342295
  Критская О.В. Словосочетания французского языка / О.В. Критская. – Л, 1971. – 263с.
1342296
  Мустейкене И.В. Словосочетания, выражающие отношения цели и назначения в современном литовском литературном языке и их соответсвия в русском. : Автореф... Канд.филол.наук: / Мустейкене И.В.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1967. – 16л.
1342297
  Білюба Д. Словосполучення adjective+weather як складова концепту погода // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 22-26
1342298
  Удовиченко Г.М. Словосполучення в сучасній українській літературній мові / Г.М. Удовиченко. – К., 1968. – 228с.
1342299
  Мозолюк О. Словосполучення зі значенням прямого часу в історичній драмі "Розп"ятий Мазепа" Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 75-81. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
1342300
  Козоріз О. Словосполучення та словотвір у сучасній китайській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 16-18. – (Східні мови та літератури ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема класифікації словосполучення та словотвору у сучасній китайській мові. В статье исследуется проблема классификации словосочетания и словообразования в современном китайском языке. The problem of classification of ...
1342301
  Локайчук С. Словосполучення термінологічного типу в аспекті ономасіології // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 16-19. – ISSN 0320-3077
1342302
  Білоусова О.І. Словосполучення термінологічного характеру в мові українського законодавства // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 12. – С. 52-61


  Розглянуто різні структурні моделі термінологічних словосполучень, характерні для мови законодавства, досліджено прості і складні словосполучення в структурі мови закону, а також здійснено класифікацію словосполучень за морфологічним вираженням ...
1342303
  Ткач А. Словосполучення термінологічного характеру в українській медичній терміносистемі // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 3 (15). – С. 30-33. – ISSN 2311-9896
1342304
  Литвин І.В. Словотвір : дидактичний матеріал з укр. мови. Посібн. для вчителя / І.В. Литвин, Л.П. Литвин. – 2-ге. – Київ : Освіта, 1997. – 224 с. – ISBN 966040235
1342305
  Галаган В. Словотвір "Щоденників" Олеся Гончара // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 15-21. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337


  "Розглянуто мовно-стильові особливості «Щоденників» Олеся Гончара. Проникнення елементів поетики, характерних для публіцистики, автор простежив на словотвірному рівні тексту «Щоденників» письменника (регулярне використання суфіксів, випадки ...
1342306
  Петрик О.М. Словотвір віддієслівних іменників у працях історика мови А.В. Майбороди // Література та культура Полісся : Наукове видання / Ніжинський держ. педагогічний університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2006. – Вип. 31 : Проблеми розвитку філології, історії та культури (до 200 річчя Ніжинської вищої школи). – С. 22-26
1342307
  Возний Т.М. Словотвір дієслів в українській мові у порівнянні з російською та білоруською / Т.М. Возний. – Львов, 1981. – 188с.
1342308
  Коць Т.А. Словотвір іменників у мові преси початку ХХ століття і становлення граматичної норми // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 83-91. – ISSN 0027-2833
1342309
  Ковальчук Ю.А. Словотвір корейської мови : навч. посібник / Ю.А. Ковальчук. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – Бібліогр.: с. 131-132. – ISBN 978-966-489-476-7
1342310
  Абдулхаіров Р. Словотвір кримськотатарських прізвищ // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 6-7. – (Бібліотека Інституту філології)
1342311
  Антоненко О. Словотвір назв діячів в українській і чеській мовах (на матеріалі словотвірного типу на -НИК/-NIK) // Україністика: минуле, сучасне, майбутнє : [sbornik prispevku z mezinarodni konf. konane v Brne ve dnech 22.-23. 2003 a venovane 10. vyroci vzniku ukrajinistiky jako studijneho oboru na Filozoficke fakulte Masarykove univ. y Brne] / Masarykova Univerzita v Brne, Filozoficka fakulta, Ustav slavistiky ; [ed.: Doc. H. Myronova et al. ; red. kolectiv: prof. Dr. H. Bieder et al.]. – Brno : Masrykova univerzita v Brne, 2004. – С. 119-128. – (Ukrainica Brunensia ; 1). – ISBN 80-902989-7-4
1342312
  Давиденко Д.А. Словотвір прикметників німецької мови // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 86-88. – (Серія "Філологічні науки")
1342313
   Словотвір сучасної української літературної мови. – Київ : Наукова думка, 1979. – 405с.
1342314
  Круковський В.І. Словотвір у французькій юридичній термінології / В.І. Круковський, В.Є. Турчанінова, О.В. Круківська // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 188-195. – Бібліогр.: 18 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
1342315
  Сколоздра О. Словотвір українських прізвищ з чоловічими християнськими іменами в основах (на матеріалі прізвищ С. Розвадова Миколаївського району Львівської області) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 203-208. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 1)
1342316
  Сколоздра О. Словотвір українських прізвищ з чоловічими християнськими іменами в основах (на матеріалі прізвищ С. Розвадова Миколаївського району Львівської області) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 203-207. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 1)
1342317
  Брус М.П. Словотвір фемінітивів у працях О.Н. Синявського // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 63-68. – ISBN 978-966-8847-84-4
1342318
  Дідківська Л.П. Словотвір, синонімія, стилістика / Л.П. Дідківська, Л.О. Родніна. – Київ : Наукова думка, 1982. – 172с.
1342319
  Дідківська Л.П. Словотвір, синонімія, стилістика / Л.П. Дідківська, Л.О. Родніна; АН УРСР. Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні. – Київ : Наукова думка, 1982. – 172с.
1342320
  Манжос Оксана Словотвір. Поняття про твірну основу й похідне слово. Афіксальні способи творення слів : 5 клас // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 8-10. – ISSN 0130-5263
1342321
  Буднікова Л.Т. Словотвірна адаптація запозичень у словацькій мові // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 25-31. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
1342322
  Цимбалістий І.Ю. Словотвірна активність скорочень як один із чинників їхньої лексикалізації (на матеріалі іспанської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – C. 300-307


  У статті проаналізовано участь іспанських скорочень у процесах словотворення. Досліджено способи словотворення, моделі та схеми, в яких скорочені словоформи задіяні в якості твірних основ. Виділено найпоширеніші афіксальні елементи, за допомогою яких ...
1342323
  Кан В.Д. Словотвірна афіксація в зіставному аспекті : на матеріалі корейської, англійської та російської мов // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 1. – С. 106-110. – ISSN 1608-0599
1342324
  Щигло Л.В. Словотвірна валентність дієслівних основ з категоріальним значенням активного руху в сучасній німецькій мові // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 1 (13). – С. 65-75
1342325
  Капраль Михайлов Іванович Словотвірна валентність та словотвірна парадигматика назв осіб у російській мові : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.02 / Капраль Михайлов Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 16л.
1342326
  Ткач А.В. Словотвірна ідентичність / варіантність української медичної термінології : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.02.01 - українська мова / Ткач А.В. ; М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2009. – 219л. + Додаток : 207-219. – Бібл. : л. 174-206
1342327
  Ткач А.В. Словотвірна ідентичність / варіантність української медичної термінології : автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Ткач А.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1342328
  Шутак Лариса Словотвірна категоризація суб"єктивної оцінки / Шутак Лариса, Шинкарук Василь. – Чернівці : Рута, 2002. – 128с. – ISBN 966-568-469-8
1342329
  Тютенко О. Словотвірна категорія особи в різних стилях: особливості функціонування // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 32-42. – ISSN 0320-3077


  Розглядаються кількісні та якісні параметри суфіксів словотвірної категорії "особа" у текстах різних функціональних стилів
1342330
  Костич Л. Словотвірна категорія речовинності в українській мові (деривати на -ан-) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 23-31. – ISSN 0320-3077


  У статті розглядаються семантико-словотвірні особливості похідних прикметників із суфіксом -ан-, їхнє місце і роль у становленні словотвірної категорії речовності в українській мові. В статье проанализованы семантико-словообразовательные ...
1342331
  Костич Л. Словотвірна категорія речовинності в українській мові (деривати на -н-) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 41-58. – ISSN 0320-3077


  У статті розглядаються семантико-словотвірні особливості похідних прикметників із суфіксом -н-, їхнє місце і роль у становленні словотвірної категорії речовинності в українській мові. Здійснено порівняльний аналіз досліджуваних лексем у діахронії
1342332
  Клименко Н.Ф. Словотвірна морфеміка сучасної української літературної мови / H.Ф. Клименко, Є.А. Карпіловська; Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні.HАH Укра ни. – Київ, 1998. – 162 с. – Бібліогр.С.156-157. – ISBN 9660204280
1342333
  Зюзькіна Г.М. Словотвірна морфонологія відсубстантивних суфіксальних дієслів іншомовного походження // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 13. – С. 97-104. – ISSN 2305-3852
1342334
  Демешко І. Словотвірна морфонологія девербативів у прозових творах В. Винниченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 177-181. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1342335
  Клименко Н.Ф. Словотвірна мотивація, регулярні, виражені й "нарощені" словотвірні значення слова (у типологічному аспекті) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 32/33. – С. 35-39. – (Іноземна філологія)


  Розглянуто словотворення новогрецької та східнослов"янських мов у плані зіставлення реалізованих і потенційних моделей творення іменників.
1342336
  Кушлик О. Словотвірна парадигматика відперсональних дієслів в українській мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 4 (52). – С. 65-79. – ISSN 1682-3540


  У статті досліджено словотвірну парадигматику відперсональних дієслів. На основі загальнограматичних значень буттєвості, дії, відношення та стану виокремлено чотири структурно-семантичні типи таких дієслів, установлено типові для них словотвірні ...
1342337
  Навроцька Н. Словотвірна продуктивність каузативних дієслів, які виражають психоемоційний стан особи // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 21-25
1342338
  Рижкова Н. Словотвірна продуктивність префіксації в англомовних публіцистичних текстах початку XXI століття // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 33-34
1342339
  Волкова Н.В. Словотвірна продуктивність споконвічних іменників в англійській мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 151-156. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1729-360Х
1342340
  Баган М.П. Словотвірна реалізація заперечення в сучасній українській мові // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 60-62. – ISBN 978-966-96911-8-7
1342341
  Скляренко В.Г. Словотвірна реконструкція праслов"янської лексики (безсуфіксних дієслів). 1 // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6. – С. 3-21. – ISSN 0027-2833


  Стаття присвячена словотвірній реконструкції праслов’янської лексики, зокре­ма реконструкції праслов’янських безсуфіксних дієслів, які не збереглися в жодній зі слов’янських мов. Реконструкція здійснюється на основі віддієслівних імен. Для цього ...
1342342
   Словотвірна семантика східнослов"янських мов. – Київ : Наукова думка, 1983. – 202 с.
1342343
  Денисовець І. Словотвірна специфіка оказіональних власних географічних назв у сучасному українському дитячому дискурсі // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2015. – № 1 (53). – С. 117-124. – ISSN 1682-3540
1342344
  Сіроштан Т.В. Словотвірна структура абстрактних іменників української мови ХІ - ХІІІ ст. // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 99-110. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1342345
  Пілецький В.І. Словотвірна структура і функціонування українських фізичних термінів на -ння в порівнянні з російськими // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 16. – С. 131-138
1342346
  Власенко М.С. Словотвірна структура іспанської юридичної термінології // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 59-65.
1342347
  Гапон Л. Словотвірна структура лінгвістичних термінів, ужитих у мовознавчих працях Ярослава-Богдана Рудницького // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 27-31. – (Серія: Мовознавство ; № 2 (30)). – ISBN 978-966-7425-97-5


  "У статті висвітлено особливості відтворення юридичної лексики в контексті часовіддаленого перекладу правових пам’яток. Обґрунтовано доцільність врахування комплексного значення лексеми мови оригіналу при її відтворення цільовою мовою (на прикладі ...
1342348
  Городенська К.Г. Словотвірна структура слова / К.Г. Городенська, М.В. Кравченко. – Київ, 1981. – 200с.
1342349
  Муляр І.В. Словотвірна структура українських назв меблів житлового приміщення // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол. І.С. Попова, Н.М. Бобух, Ж.В. Колоїз [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 19. – С. 31-40. – ISSN 2313-4593
1342350
  Антоненко О.В. Словотвірна структура чеських іменників-агентивів у характерологічному висвітленні : монографія / О.В. Антоненко; Оксана Антоненк ; [наук. ред. О.Л. Паламарчук] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2007. – 214 с. – ISBN 966-594-940-3
1342351
   Словотвірна та семантична структура української лексики. – Львів, 1991. – 113с.
1342352
  Ковтун І.І. Словотвірна та структурно-семантична характеристика юридичної термінології // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 229-236
1342353
  Голенко Л.С. Словотвірна термінологія української мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38/1 : За матеріалами конференції "Міжкультурна комунікація і переклад" (м. Київ, 12 квіт. 2017 р.). – С. 41-42. – ISSN 2521-1218
1342354
  Тищенко О.О. Словотвірна функція граматичного роду в новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 347-351


  У статті розглянуто роль словотвірної функції категорії роду іменника новогрецької мови, її зв"язок з семантико-граматичною та формально-граматичною функціями категорії роду. В статье рассматривается роль словообразовательной функции категории рода ...
1342355
  Альошина І.Г. Словотвірне гніздо з вершиною agere в латинській мові: структура, семантика, етимологія // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 84-89. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1342356
  Шульгач В.П. Словотвірне гніздо з основою *sъld- (на матеріалі антропонімії) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 70-81. – ISSN 0027-2833
1342357
  Білоусова В.В. Словотвірне значення англомовної морфеми -инг у російськомовних новоутвореннях // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 134-141. – (Філологія)
1342358
  Боровик Я.Ю. Словотвірний аналіз лексем-вербалізаторів концепту "таємниця" (на матеріалі сучасної української мови) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 77-
1342359
  Слаба О.В. Словотвірний аналіз термінів англо-американського походження. // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 112-117. – (Філологія)
1342360
  Ткачук-Мірошниченко Словотвірний аспект CORONASPEAK-2020 // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 68 (1). – С. 119-130. – ISSN 2520-6397
1342361
  Мельничук Н.О. Словотвірний потенціал англійських ад"єктивних емосемізмів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 219-221. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Опис словотвірного потенціалу англійських ад’єктивних емосемізмів дає можливість глибинного дослідження їхніх безпосередніх конституентів та особливостей їх функціонування у мові, а також з’ясування можливості цих елементів збагачувати лексичний склад ...
1342362
  Іванова Н.А. Словотвірний потенціал англомовних лексичних інновацій сфери екології та проблем їх перекладу українською мовою // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 121-127. – Бібліогр.: С . 127 ; 13 назв
1342363
  Гарлицька Т.С. Словотвірний потенціал жаргонної лексики (на матеріалі української, російської та англійської мов) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 23-29. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
1342364
  Скибицька Н.В. Словотвірний потенціал лексем ІНТЕРНЕТ та ПІАР - PR у англійській, сучасній українській та новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – C. 231-235
1342365
  Панченко Т.С. Словотвірний потенціал нових слів у мові української преси початку XXI століття // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 50-61. – (Сері "Філологічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2518-7600
1342366
  Сулима О.П. Словотвірний потенціал процесуальних дієслів // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.1 (79.1), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 71-75. – ISSN 2304-5809
1342367
  Клименко Н.Ф. Словотвірний потенціал слів - виразників концепту море у сучасній українській та новогрецькій мовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 34-37. – Бібліогр.: с. 37. – (Іноземна філологія ; Вип. 37/38). – ISSN 1728-3817


  У зіставному плані розглянуто семантику концепту море шляхом розкриття словотвірного потенціалу належних йому слів.
1342368
  Заболотна Т. Словотвірний потенціал термінів екологічної тематики // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 294-305
1342369
  Гурко О.В. Словотвірний та семантичний потенціал афіксів у вираженні значення ствердження // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 17. – С. 41-49. – ISSN 2313-4593
1342370
  Степаненко О.К. Словотвірні гнізда з вершинним соматичним компонентом: семантика і структура / Степаненко Олена Костянтинівна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2011. – 167, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 130-153. – ISBN 978-966-2607-18-5
1342371
  Мукан Г.М. Словотвірні гнізда з коренями прикметників на позначення кольору / Г.М. Мукан, Г.О. Піскун // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1987. – Вип. 14. – С. 22-29
1342372
  Чернецький В.К. Словотвірні гнізда унікальних дієслівних утворень із суфіксами суб"єктивної оцінки // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 16. – С. 45-49
1342373
  Клименко Н.Ф. Словотвірні гнізда, композитоугруповання та темогнізда в процесах стратифікації лексики // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 89-98


  У добу глобалізації активізуються процеси нової стратифікації лексики, в яких беруть участь словотворчі засоби, що сприяють формуванню нових словотвірних гнізд, поповненню вже існуючих, виникненню нових композитоугруповань, а в термінологіях - ...
1342374
  Кравцова О.О. Словотвірні засоби високого ступеня ознаки, названої прикметником в англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – C. 316-320. – ISBN 966-581-481-8
1342375
  Антоненко О.В. Словотвірні засоби відтворення агентивності слов"янських мовах (на матеріалі чеської й української мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 16-20
1342376
  Кислюк Л. Словотвірні категорії в когнітивному просторі сучасної української мови // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (64). – С. 115-119. – ISSN 1682-3540
1342377
  Рижков А. Словотвірні моделі двокомпонентних термінів-композитів галузі права корейської мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 22-27. – (Східні мови та літератури ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто питання виділення словотвірних моделей, що лежать в основі утворення двокомпонентних термінів права в корейській мові. Досліджені терміни належать до сино-корейського пласту лексики, тож робота спирається на теоретичні здобутки не ...
1342378
  Клімова Ю.І. Словотвірні моделі оказіональних лексичних одиниць (на матеріалі романів Софі Кінселли) // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 124-126. – (Бібліотека Інституту філології)
1342379
  Мариненко І.О. Словотвірні моделі прислівникових неологізмів (за матеріалами видання "Український тиждень") // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 26-37


  Статтю присвячено словотвірному аналізові неологізмів сучасної української публіцистики (на матеріалі тижневика "Український тиждень"). Розглядаються як продуктивні, так і непродуктивні моделі творення нових лексем; роль і функціонування новотворів у ...
1342380
  Кравченко Л. Словотвірні моделі прізвищ із суфіксами -л-о, -ун, -ан // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 151-154. – ISSN 0320-3077
1342381
  Ніколаєнко Л.С. Словотвірні можливості англійської і української мов на сучасному етапі їхнього розвитку // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 340-345
1342382
  Гаманюк В.А. Словотвірні можливості вираження категорії інтенсивності у німецькій мові // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 47-55. – (Серія "Філологічні науки")
1342383
  Грещук В. Словотвірні одиниці в текстостворенні малої прози Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 552-559
1342384
  Кремзикова С.Ю. Словотвірні одиниці та їх функції у тексті (на матеріалі старофранцузького періоду) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 101-104. – ISBN 966-581-295-5
1342385
  Комаровська А. Словотвірні особливості ботанічної лексики на означення дерев та кущів // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 155-158. – ISSN 0320-3077
1342386
  Коць Т. Словотвірні особливості іменника в мові періодики 40-50-х років ХХ ст. на тлі тенденцій прескриптивної норми // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2015. – № 3 (55). – С. 91-99. – ISSN 1682-3540
1342387
  Устінова В. Словотвірні особливості інновацій-запозичень у сучасній німецькій мові сфери телебачення та телекомунікації // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 12-15. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (35))
1342388
  Горобець С.В. Словотвірні особливості лексики зі сфери інформаційних комп"ютерних технологій в українській, російській та хорватській мовах // Матеріали науково-практичної конференції "Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції" : 21-23 квіт. 2010 р. / "Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції", наук.-практ. конф. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2010. – С. 34-38
1342389
  Гаркавенко М. Словотвірні особливості слів-інновацій // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 19-20. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1342390
  Вітрів Х. Словотвірні особливості юридичних термінів на tio/sio в Гая та Ціцерона // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 192-197. – ISSN 2078-340X


  Досліджено та проаналізовано словотвірну організацію латинських юридичних термінів, утворених за допомогою суфіксації, зокрема найпродуктивніші словотвірні моделі термінів на tio / sio у творах Ціцерона та Гая.
1342391
  Тищенко О.О. Словотвірні родові варіанти новогрецьких іменників // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 162-168


  У статті розглянуто явище родової варіативності в новогрецькій мові, увагу приділено словотвірним родовим варіантам новогрецьких іменників, їхні особливості досліджено на основі поділу їх на абсолютні дублети та такі, що мають стилістичні ...
1342392
  Крайняк О. Словотвірні ряди лексем та еліптичні іменники // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 44-51. – ISBN 966-7773-70-1


  Лексичний еліпс є відносно новою і недостатньо дослідженою проблемою в німецькій і інших германських мовах.
1342393
  Дерді Емма Тіберіївна Словотвірні та структурно-семантичні характеристики англійських юридичних термінів : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Дерді Емма Тіберіївна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 284с. + Додатки: л. 221 - 284. – Бібліогр.: л. 187 - 221
1342394
  Дерді Емма Тіберіївна Словотвірні та структурно-семантичні характеристики англійських юридичних термінів : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Дерді Е.Т.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1342395
  Білоусенко П.І. Словотвірні типи іменників pluraliatantum у давній русько-українській мові ХІ - ХІІІ ст. / П.І. Білоусенко, Л.П. Бойко // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 2. – C. 13-19. – ISSN 2077-804X
1342396
  Кійко С.В. Словотвірні типи німецько-українських міжмовних омонімів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 373-377. – ISSN 1729-360Х
1342397
  Іщук М.В. Словотвірні типи прикметників з префіксами над- і понад- // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 16. – С. 41-45
1342398
  Клименко Н. Словотвірно-лексичні значеннєві зв"язки слів, що належать одному концепту в мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 196-201. – Бібліогр.: Літ.: С. 21; 3 поз. – ISBN 966-7825-79-5


  Встановлення семантичної структури базових концептів мови вимагає різноаспектного її розгляду. частиною його може бути розкриття словотвірних і лексичних значеннєвих зв"язків між похідними гнізд, що впіввідносні з одним концептом, але мають різні ...
1342399
  Лещук Т.Й. Словотворення і науково-технічний поступ : на основі німецько-українських лексичних порівнянь / Т.Й. Лещук. – Львів : Світ культури, Просвіта, 1993. – 196с. – На тит. листі укр. та англ. мовами. – ISBN 5-7707-0633-3
1342400
  Чолос Іван Іванович Словотворення і трансференція в середньобаварській австрійській говірці Закарпаття : Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Чолос Іван Іванович ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2002. – 248 л. – Додатки: л. 210-231. – Бібліогр.: л. 178-210
1342401
  Чолос І.І. Словотворення і трансференція в середньобаварській австрійській говірці Закарпаття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Чолос Іван Іванович ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
1342402
  Перепльотчикова С.Є. Словотворення Н. Казандзакіса як одна з рис його індивідуального стилю // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 422-429. – ISBN 966-581-388-9
1342403
  Тарасюк Наталія Юріївна Словотворення прикметників у сучасній французькій мові : Автореф... канд. філологічнихнаук: 10.02.05 / Тарасюк Наталія Юріївна; КУ ім.Тараса Шевченка. – К., 1995. – 22л.
1342404
  Тарасюк Наталія Юріївна Словотворення прикметників у сучасній французькій мові. : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.05 / Тарасюк Наталія Юріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 154л. – Бібліогр.:л.155
1342405
  Плющ М.Я. Словотворення та вивчення його в школі / М.Я. Плющ. – Київ, 1969. – 132с.
1342406
  Плющ М.Я. Словотворення та вивчення його в школі: Посібн. для учит. / М.Я. Плющ. – 2-е вид., переробл. – К., 1985. – 127с.
1342407
  Тараненко О.О. Словотворення української мови в аспекті ії сучасних системно-нормотворчих тенденцій (кінець XX - початок XXI ст.) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 3-32. – ISSN 0027-2833
1342408
  Наконечна Л.В. Словотворення як засіб номінації юридичних термінів у німецькому праві // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 34. – C. 46-52
1342409
  Скибицька Н.В. Словотворення як засіб оформлення нових семантичних полів лексики сучасної англійської мови // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 142-146
1342410
  Шуменко О.А. Словотворні особливості вторинних утворень // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 2 (29). – С. 33-42. – ISSN 2075-4205
1342411
  Карпіловська Є.А. Словотворча і семантична структура звуконаслідувальних дієслів у сучасній українській мові // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: І.К. Кучеренко, Д.Х. Баранник, С.П. Бевзенко [та ін.]. – Київ, 1985. – Вип. 13. – С. 45-50. – ISSN 0320-3077
1342412
  Сегін Л.В. Словотворча продуктивність дієслів динамічної просторової локалізованості з префіксом ви- в українській мові // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 107-116. – ISSN 2305-3852
1342413
  Маймакова А.Д. Словотворча симентика суфіксів відносніх прикметників та її інтерпретація носінням мови : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Маймакова А. Д.; КУ. – К., 1995. – 17л.
1342414
  Петрів О.І. Словотворча спроможність дієслів на позначення внутрішнього стану істоти в сучасній українській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Петрів Ольга Іванівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
1342415
  Папідзе Н.В. Словотворча спроможність дієслів на позначення паракінесичних процесів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 134-137. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1342416
  Клименко Н.Ф. Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові / Н.Ф. Клименко ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 1984. – 251 с.
1342417
  Смагленко Ф.П. Словотворча характеристика українських іменників з кінцевим -о // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 1. – С. 41-45
1342418
  Марченко Н.В. Словотворче значення топонімів слов"янського походження на півночі Німеччини // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 216-220. – ISBN 966-638-08406
1342419
  Григорьев В.П. Словотворчество и смежные проблемы языка поэта / В.П. Григорьев ; отв. ред. А.Д. Григорьева ; АН СССР, Ин-т рус. яз. – Москва : Наука, 1986. – 253, [2] с. – Библиогр.: с. 245-253
1342420
  Полікарпов П.В. Словотворчий потенціал абревіатур у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 110-114. – Бібліогр.: Літ.: с.с. 109-110.
1342421
  Материнська О.В. Словотворчий потенціал меронімів // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 150-157
1342422
  Капітанюк О. Словотворчі моделі американської топонімії // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 158-159. – ISBN 978-966-600-646-5
1342423
  Люта А.А. Словотворчі моделі англійських скорочень і абревіатур // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 79-83. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (3)). – ISSN 2312-2919
1342424
  Капніна Г. Словотворчі моделі колоронімів у німецькій мові // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 73-79. – ISSN 2411-6548
1342425
  Троненко Н.Г. Словотворчі потенції лексикалізованих синтаксичних структур // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 101-104. – (Історико-філологічні науки ; вип. 6). – ISSN 0868-5096


  Проаналізовано словотворчі потенції лексикалізованих синтаксичних структур в новоанглійський період розвитку англійської мови. Мовним одиницям цього типу властива можливість приєднувати до своїх основ різноманітні афікси, що свідчить про їх ...
1342426
  Дем"янюк А.А. Словотворчі префікси та префіксоїди іменників // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 42-49. – Бібліогр.: c. 48-49; 40 поз.


  У статті аналізуються різні погляди мовознавців на препозитивні компоненти слів, а також принципи їх класифікації. The article deals with analysis of different point of views of linguists on prepositive components of words, and principles of ...
1342427
  Урядова В.Д. Словотворчі процеси в лексико-граматичних системах флективних синтетичних, флективних аналітичних і аглютинативних мов // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 1. – С. 138-142. – ISSN 1608-0599
1342428
  Муромцев І.В. Словотворчі типи гідронімів / І.В. Муромцев. – Київ, 1966. – 104с.
1342429
  Корепанова А.П. Словотворчі типи гідронімів басейну нижньої Десни / А.П. Корепанова. – Київ, 1969. – 99с.
1342430
  Сологор Ірина Миколаївна Словотворчі функції твірних основ суфіксальних дієслів у сучаній німецькій медичній термінології : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Сологор І.М.; Київ. нац. лінгвіст. ун-тет. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
1342431
  Адах Н. Словотворчість Василя Барки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 6 (675), червень. – С. 38-42. – ISSN 0130-5263


  У статті здійснено комплексний аналіз лексичних інновацій, зафіксованих у поезії Василя Барки.
1342432
  Адах Н.А. Словотворчість Василя Барки з погляду статистики // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 2, ч. 1. – С. 82-85. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1342433
  Гнатюк Л.П. Словотворчість Григорія Сковороди // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С.158-162
1342434
  Абазов Т. Словото като позиция: статии и профили / Тодор Абазов. – София : Наука и искысство, 1982. – 228 с.
1342435
   Словото на Бешков. – 2-е доп. изд. – София : Български художник, 1973. – 424 с.
1342436
  Бурдон И.Ф. Словотолкователь 30000 иностранных слов вошедших в состав русского языка с означением их корней : ручная справочная книга для непонимающих значения технич., научных и др. иностран. выражений, встечающихся в книгах, журналах, газетах / составленный по словарям Французской Академии, Болста, Гейзе, Рейора, Брокгауза, Биширеля, Александра и др. – Москва : В Университетской Тип. (Катков и К), 1865. – 741 с. – На 2-м тит. листе : Объяснительный словарь 30000 иностранных слов вошедших в употребление в русский язык с объяснением их корней
1342437
   Словоуказатель к комедии Н.В. Гоголя "Ревизор". – Тверь, 1990. – 140 с.
1342438
   Словоуказатель к тексту "Повести о Варлааме и Иоасафе". – Л, 1988. – 224с.
1342439
  Кожевникова Н.А. Словоупотребление в русской поэзии начала ХХ века / Н.А. Кожевникова. – Москва : Наука, 1986. – 251 с.
1342440
  Стехин Ю.К. Словоупотребление в современной русской стихотворной речи. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Стехин Ю.К.; МВ и ССО СССР.ДГУ. – Днепропетровск, 1980. – 35л.
1342441
   Словоупотребление и стиль М. Горького. – Л, 1962. – 148 с.
1342442
   Словоупотребление и стиль М. Горького. – Л, 1968. – 195 с.
1342443
   Словоупотребление и стиль М. Горького. – Саратов, 1982. – 166с.
1342444
  Плющ М.Я. Словоформа у семантично елементарному та ускладненому реченні : вибр. праці / М.Я. Плющ ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Видавництво національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2011. – 362, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 345-362 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-660-706-8
1342445
  Виво Д. де Словрь итальянско-русский / сост. Де-Виво Д. – Одесса : Тип. А. Шульце, 1894. – X, 811, III с.
1342446
  Дюнин В.М. Слову делом верны. / В.М. Дюнин. – Москва, 1968. – 64с.
1342447
   Словцаско-русский словарь. – 2-е изд, стереотип. – Москва, 1976. – 768с.
1342448
  Кузовлева Т.В. Слог / Т.В. Кузовлева. – М, 1973. – 159с.
1342449
  Булаховский Л.А. Слог русской критической прозы первой половины Х1Х века : [из лекций по истории литературного русского языка] / Л.А. Булаховский; Л.А. Будаховский, акад. ; Український комуніст. ін-т журналістики. – Харьков : Вид. УКІЖ"у, 1940. – 27 с.
1342450
  Груєнко М. Слоган як невід"ємний елемент рекламної кампанії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 37-41


  Традиційне тлумачення поняття "слоган" у міжнародній рекламній практиці зводиться до наступного: слоган - це рекламна фраза, що висловлює основну рекламну пропозицію й входить в усі повідомлення в рамках рекламної кампанії якого-небудь товару або ...
1342451
  Потапова Р.К. Слоговая фонетика германских языков / Р.К. Потапова. – М., 1986. – 143с.
1342452
  Теряев Д.А. Слоговые модели звучащей речи (экспериментально-фонетическое исследование русского и китайского языков) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 278-283
1342453
  Камышная Нелли Григорьевна Слогоделение в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 204 / камышная Нелли Григорьевна; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков. – М., 1972. – 28л.
1342454
  Теряев Д.А. Слогоделение слов русского языка в концепции гармонии звучания (экспериментально-фонетическое исследование) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоц. преподавателей рус. языка и литературы ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; Москов. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Киев, 2013. – Вып. 13. – С. 40-44
1342455
  Ильин М.В. Слоеный пирог политики: порядки, режимы и практики // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2014. – № 3 (141). – С. 111-137. – ISSN 0321-2017
1342456
  Ибрагимбеков Р. Сложение волн : повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 8. – С. 4-44.\. – ISSN 0012-6756
1342457
   Сложение двух матриц с использованием внешней памяти. – М, 1966. – 19с.
1342458
  Габибов А. Сложение для умножения. Взаимодействие ученых разных стран дает импульсы к развитию науки / беседовала С. Беляева // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 18 апреля (№ 16). – С. 14-15


  Два года назад в Российском фонде фундаментальных исследований был создан новый экспертный совет, задача которого - определять победителей совместных с зарубежными партнерами фонда конкурсов международных научных проектов. Чем отличается его работа от ...
1342459
   Сложение и динамика растительного покрова. – Куйбышев, 1983. – 128с.
1342460
  Ибрагимходжаев И. Сложение как способ образования новых и окказиональных слов в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Ибрагимходжаев И.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. – М., 1979. – 26л.
1342461
  Мандельштам А.М. Сложение таджикской народности в Среднеазиатском Междуречьи : Автореф... канд. истор.наук: / Мандельштам А.М.; Акад. наук СССР. Ин-т истории материальной культуры (Ленинградское отделение). – Москва, Ленинград, 1951. – 19 с.
1342462
  Стрелец В.В. Сложившаяся и необходимая рентабельность овцеводческих совхозов. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.594 / Стрелец В.В.; МВ и ССО Каз.ССР.Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1972. – 22л.
1342463
  Кунеев В.И. Сложная деформация материалов, разносопротивляющихся растяжению и сжатию : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Кунеев В.И.; АН Кирг. ССР, Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Фрунзе, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1342464
   Сложная деформация твердого тела. – Фрунзе, 1969. – 211с.
1342465
  Малинин Владислав Георгиевич Сложная деформация твердого тела с учетом времени : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Малинин Владислав Георгиевич; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1342466
  Колосов М.Б. Сложная жизнь / М.Б. Колосов. – Москва, 1961. – 486с.
1342467
  Колосов М.Б. Сложная жизнь / М.Б. Колосов. – Москва : Советский писатель, 1968. – 575с.
1342468
  Колосов М.Б. Сложная жизнь / М.Б. Колосов. – Москва, 1979. – 429с.
1342469
  Калатинец Александр Евгеньевич Сложная знакопеременная деформация : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Калатинец Александр Евгеньевич; Минвуз УССР. Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1975. – 27л.
1342470
  Бегак Б.А. Сложная простота : очерки об искусстве детской литературы / Б.А. Бегак; Борис Александрович. – Москва : Советский писатель, 1980. – 293 с.
1342471
  Куликова Л.П. Сложная ситуация / Л.П. Куликова. – М., 1977. – 110с.
1342472
  Кернога Н.З. Сложная ситуация / Н.З. Кернога. – Минск, 1985. – 160с.
1342473
  Шафаи А.М. Сложно-дподчиненное предложение в современном персидском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Шафаи А.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1953. – 19л.
1342474
  Попов Г.Л. Сложно-подчиненное предложение. / Г.Л. Попов. – К, 1939. – 38с.
1342475
  Абрамович И.М. Сложно-подчиненные предложения в "Путешествии из Петербурга в Москву" А.Н. Радищева : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Абрамович И.М. ; АН СССР. – Ленинград, 1953. – 17 с.
1342476
  Тютяева А.А. Сложно-сочиненное предложение в прозе М.Ю.Лермонтова : Автореф... канд. филологич.наук: / Тютяева А.А.; ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1953. – 16л.
1342477
  Швайко Н.Ю. Сложное нагружение и вопросы устойчивости. / Н.Ю. Швайко. – Днепропетровск, 1989. – 174с.
1342478
  Баруздин С.А. Сложное поручение : рассказы : для ст. дошкол. возраста / С.А. Баруздин ; ил. Л. Хайлова. – Москва : Малыш, 1980. – 22 с. : ил., цв. ил.
1342479
  Лещинская М.Г. Сложное предложение : пособие для учителей / М.Г. Лещинская. – Москва : Гос. учебно-педагогическое изд-во Министерства просвещ. РСФСР, 1962. – 128 с. – Библиогр.: с. 125
1342480
  Абдуллаев Ф.М. Сложное предложение : (пособие по рус. яз. для студентов II курса) / Ф.М. Абдуллаев ; М-во высш. и сред. спец. образования АзССР, Азербайдж. ин-т нефти и химии им. М. Азизбекова. – Баку : Азинефтехим, 1970. – 80 с.
1342481
  Формановская Н.И. Сложное предложение / Н.И. Формановская. – М, 1977. – 68с.
1342482
   Сложное предложение. – Калинин, 1979. – 161с.
1342483
   Сложное предложение. – Москва, 1983. – 200с.
1342484
  Герман К.Ф. Сложное предложение в буковинских говорах : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Герман К.Ф. ; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1968. – 26 с.
1342485
  Герман К.Ф. Сложное предложение в буковинских говорах. : Автореф... Канд.филол.наук: / Герман К.Ф.; Черновицкий гос.ун-т. – Черновцы, 1968. – 25л.
1342486
  Палатовская Е.В. Сложное предложение в когнитивно-дискурсивном аспекте : монография / Е.В. Палатовская ; [наук. ред. О.С. Снитко] ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ : Гранмна, 2019. – 398, [2] с. : табл. – Резюме укр., англ. – Библиогр.: с. 332-371. – ISBN 978-966-2726-89-3
1342487
   Сложное предложение в конструктивно-семантическом аспекте. – Калинин, 1984. – 106с.
1342488
  Иофик Л.Л. Сложное предложение в новоанглийском языке. / Л.Л. Иофик. – Л., 1968. – 216с.
1342489
  Бабалова Л.Л. Сложное предложение в преподавании русского языка как иностранного / Бабалова Л.Л. – Москва : Русский язык, 1983. – 128 с.
1342490
   Сложное предложение в системе других синтаксических категорий. – Л, 1984. – 130с.
1342491
  Таги-заде З.Х. Сложное предложение в современном азербайджанском литературном языке : Автореф... доктора филол.наук: / Таги-заде З.Х.; АН СССР. Ин-т языкознания. – Баку, 1965. – 40л.
1342492
  Белошапкова В.А. Сложное предложение в современном русском языке : (некоторые вопросы теории) / В.А. Белошапкова. – Москва : Просвещение, 1967. – 160 с. – (Вопросы советского языкознания)
1342493
  Белошапкова В.А. Сложное предложение в современном русском языке : Автореф... д-ра филол.наук: 10.600 / Белошапкова В.А.; МГУ. – М., 1970. – 20л.
1342494
  Формановская Н.И. Сложное предложение в соврененном русском языке : Теория и упражнения (включенное обучение) / Н.И. Формановская. – Москва : Русский язык, 1989. – 192с.
1342495
  Карапетян Л.Л. Сложное предложение в среднеармянском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Карапетян Л. Л.; АН Арм.ССР, Ин-т языка. – Ереван, 1971. – 24л.
1342496
   Сложное предложение в тексте. – Калинин, 1988. – 146с.
1342497
   Сложное предложение и диалогическая речь. – Тверь, 1990. – 113с.
1342498
  Гепнер Ю.Р. Сложное предложение и принципы его изучения / Ю.Р. Гепнер. – Х, 1963. – 91с.
1342499
  Родова Л.Н. Сложное предложение причины во французском языке XVI века в сопоставлении с стовременным французския языком : Автореф... канд. филол.наук: / Родова Л. Н.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. – Москва, 1962. – 17л.
1342500
  Токарева Н.Д. Сложное предложение с последовательным подчинением в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Токарева Н.Д.; 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1964. – 20л.
1342501
  Балжи А.Б. Сложное предложение с придаточным подлежащим в современном испанском языке. : Автореф... канд. филол.наук: 10.664 / Балжи А.Б.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1971. – 24л.
1342502
  Печникова В.С. Сложное предложение с присубстантивной изъяснительной придаточной частью в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Печникова В.С.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 21л.
1342503
  Кузнецова Т.Г. Сложное продложение / Т.Г. Кузнецова. – М, 1978. – 48с.
1342504
  Тимофеева В.А. Сложное рассеяние света в мутных средах : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Тимофеева В. А.; МВО СССР, МГУ, Физ. фак. – Москва, 1950. – 8 л.
1342505
  Боевец И.А. Сложное синтаксическое целое в современном французском языке (на русск. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Боевец И. А.; Лен. гос. пед. ин-т им. Герцена. – Л., 1971. – 24л.
1342506
  Дымарская-Бабалян Сложное сиснтаксическое целое как единица сверхфазового уровня / Дымарская-Бабалян. – Ереван, 1984. – 54с.
1342507
  Нозадзе Л.А. Сложное слово в современном грузинском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 661 / Нозадзе Л.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 30л.
1342508
   Сложное становится доступнее. – М, 1981. – 128с.
1342509
  Будаева А.К. Сложнопдчиненные предложения с неоднородными придаточными, связанными с одночленом гланого, древнеанглийском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Будаева А. К.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1970. – 25л.
1342510
  Лозинская Е.А. Сложноподдчиненное предложение с вопросительным предложением второго порядка в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Лозинская Е.А.; МВ и ССО РСФСР. – Калинин, 1973. – 26л.
1342511
  Блинова С.И. Сложноподиненное предложение с однородным соподчинением. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Блинова С.И.; М-во просвещения РСФСР. – Л, 1973. – 26л.
1342512
  Шелгунова Л.М. Сложноподчененное предложение с придаточным, поясняющим именное сказуемое в главном : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шелгунова Л.М. ; МП РСФСР, Моск. обл. пед. – Москва, 1962. – 19 с.
1342513
  Евдокимова Л.И. Сложноподчиненное предложение в русской советской публицистике 20-х годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Евдокимова Л.И.; Ин-т языковедения. – К, 1974. – 24л.
1342514
  Кодухов В.И. Сложноподчиненное предложение в русском литературном языке второй половины 18 века : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Кодухов В.И. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1967. – 41 с. – Бібліогр. : с. 40-41
1342515
  Танасоглу Д.Н. Сложноподчиненное предложение в современном гагаузском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Танасоглу Д.Н. ; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1965. – 43 с.
1342516
  Абдуллаева А.З. Сложноподчиненное предложение в современном кумыкском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.06 / Абдуллаева А.З.; Азебр.гос.ун-т. – Баку, 1973. – 31л.
1342517
  Валгина Н.С. Сложноподчиненное предложение в современном русском языке / Н.С. Валгина. – Москва, 1971. – 86с.
1342518
  Васильева Н.М. Сложноподчиненное предложение в современном французском языке / Н.М. Васильева. – Москва, 1973. – 91с.
1342519
  Бродская Л.М. Сложноподчиненное предложение в эвенкийском языке / Л.М. Бродская. – Новосиьбирск, 1988. – 130с.
1342520
  Прокопчук А.А. Сложноподчиненное предложение и текст. / А.А. Прокопчук. – Харьков, 1990. – 188с.
1342521
  Абдуллаева Ш.А. Сложноподчиненное предложение немецкого языка и способы его выражения в азербайджанском языке в плане синтаксической синонимии. : Автореф... Канд.филол.наукнаук: / Абдуллаева Ш.А.; Азербайдж.гос.ун-т. – Баку, 1967. – 24л.
1342522
  Лагоденко Ж.М. Сложноподчиненное предложение с описательным определительным в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Лагоденко Ж.М.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1975. – 21л.
1342523
  Аветисян С.Ю. Сложноподчиненное предложение с оределительным придаточным в современном немецком языке в сопоствлении с армянским. : Автореф... Канд.филол.наук: / Аветисян С.Ю.; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1958. – 32л.
1342524
  Орлова Л.Я. Сложноподчиненное предложение с последовательным подчинением в среднем английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 663 / Орлова Л.Я.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1971. – 17л.
1342525
  Буркитбаева Г.Г. Сложноподчиненное предложение с предаточным подлежащим в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Буркитбаева Г. Г.; Моск. гос. пед. ин-т ин. ящ. – Москва, 1985. – 23л.
1342526
  Устинов А.М. Сложноподчиненное предложение с придаточным причины в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Устинов А.М.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1969. – 27л.
1342527
  Гетьман З.А. Сложноподчиненное предложение с придаточным уступки в испанском литературном языке 12-20 вв. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Гетьман З.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1977. – 23л.
1342528
  Гетьман Зоя Алексеевна Сложноподчиненное предложение с придаточным уступки в испанском литературном языке XII-XX вв. : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Гетьман Зоя Алексеевна; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1977. – 251л. – Бібліогр.:л.189-214
1342529
  Выхрыстюк М.И. Сложноподчиненное предложение с соединительным элементом "як" в современном украинсом литературном языке. (Дополнительные, обстоятельные, взаимопридаточные предложения) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Выхрыстюк М.И. ; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1963. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
1342530
  Павлюченкова Н.Ф. Сложноподчиненные конструкции с изъяснительной придаточной частью в языке деловых памятников XVII века. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Павлюченкова Н.Ф.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 20л.
1342531
  Щеулин В.В. Сложноподчиненные предложения в отечественном языковедении. / В.В. Щеулин. – Ростов -на-Дону, 1967. – 44с.
1342532
  Калинина З.М. Сложноподчиненные предложения в современном литературном пушту / З.М. Калинина. – М., 1966. – 160с.
1342533
  Шафаи А.М. Сложноподчиненные предложения в современном персидском языке. : Автореф... доктора филол.наук: / Шафаи А.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1967. – 205л.
1342534
  Баханьков А.Е. Сложноподчиненные предложения в юго-западных белорусских говорах : Автореф... канд. филол.наук: / Баханьков А.Е.; Акад. наук БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1961. – 27л.
1342535
  Баршай Д.И. Сложноподчиненные предложения местоименно-союзного типа в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Баршай Д.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 17л.
1342536
  Свиридова Н.Р. Сложноподчиненные предложения с безличными компонентами в современном русском литературном языке : Автореф... канд. фило.наук: / Свиридова Н. Р.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1965. – 22л.
1342537
  Ройзензон Л.И. Сложноподчиненные предложения с временными придаточными в чешском языке (в ист. плане) : Автореф... канд. филол.наук: / Ройзензон Л. И.; Льв.ГУ. – Львов, 1957. – 20л.
1342538
  Таджиев Д.Т. Сложноподчиненные предложения с обстоятельственными придаточными в современном таджикском литературном языке : Автореф... докт. филол.наук: 10.661 / Таджиев Д.Т.; Таджикский гос. ун-т. – Душанбе, 1971. – 71л.
1342539
  Семенюченко М.Л. Сложноподчиненные предложения с придаточным временем в современном украинском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 661 / Семенюченко М.Л.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1970. – 20л.
1342540
  Блохина Н.Г. Сложноподчиненные предложения с придаточным меры степени в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Блохина Н.Г.; МВ и ССО РСФСР. – Воронеж, 1974. – 20л.
1342541
  Гвоздилина Любовь Сергеевна Сложноподчиненные предложения с придаточным предикативным в современном английском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Гвоздилина Любовь Сергеевна; Мосгос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 24л.
1342542
  Зюськин В.А. Сложноподчиненные предложения с придаточным предикативным в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Зюськин В.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 18л.
1342543
  Полевик Е.П. Сложноподчиненные предложения с придаточным субъектным в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Полевик Е.П.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 23л.
1342544
  Умаров А. Сложноподчиненные предложения с придаточными времени в русском языке и способы их передачи на каракалпакском языке. : Автореф... канд. филол.наук: / Умаров А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И. ленина. – Ташкент, 1965. – 33л.
1342545
  Кожетьева Т.А. Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными и их функциальные синонимы в тексте. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Кожетьева Т.А.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – М, 1982. – 20л.
1342546
  Абашидзе З.Г. Сложноподчиненные предложения с придаточными подлежащими в современном языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.663 / Абашидзе З.Г. ; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 35 с.
1342547
  Гелашвили Н.В. Сложноподчиненные предложения с придаточными причинными в современном русском и грузинском языках. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гелашвили Н.В.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1956. – 23л.
1342548
  Рустамов Ш. Сложноподчиненные предложения с придаточными причины в современном таджикском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Рустамов Ш.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1964. – 24л.
1342549
  Орличенко Елена Васильевна Сложноподчиненные предложения с придаточными следствия в испанском и португальском языках : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Орличенко Елена Васильевна; Киевск. гос. ун-т. – К., 1984. – 241л.
1342550
  Орличенко Е.В. Сложноподчиненные предложения с придаточными следствиями в испанском и португальском языках : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Орличенко Е.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1342551
  Котельникова Л.И. Сложноподчиненные предложения с придаточными, присоединяемыми стравнительными союзами, в русском литературном языке второй половины XVIII-XX вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Котельникова Л.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф-ра рус. яз. – Л., 1966. – 21л.
1342552
  Павлова О.Д. Сложноподчиненные предложения с присубстантивными придаточными в русском литературном языке первой половины XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Павлова О.Д.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Каф. рус. филологии. – Алма-Ата, 1967. – 22л.
1342553
  Маслацова Людмила Петровна Сложноподчиненные предложения с субъектами и предикативными податочными и их синтаксические синонимы в древненемецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Маслацова Людмила Петровна ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1980. – 23 с.
1342554
  Полищук В.М. Сложноподчиненные предложения со структурно значимым местоимением "ЭТО" в главной части (на материале современного русского литературного языка) : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Полищук В.М.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1970. – 20л.
1342555
  Чижикова К.Е. Сложноподчиненные предложения функциональных типов в ангаро-ленских говорах. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чижикова К.Е.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1967. – 23л.
1342556
  Валгина Н.С. Сложноподчиненое предложение в современном русском языке / Н.С. Валгина. – Москва, 1966. – 86с.
1342557
  Жайворонок В.В. Сложноприсоеденительные конструкции в украинской устной и письменной литературной речи : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.661 / Жайворонок В.В. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1970. – 25 с.
1342558
  Мурзабекова К.О. Сложнопричастные соедиения в современном немецком языке. (К вопросу о соотношении лексики и грамматики) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мурзабекова К.О. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Москва, 1963. – 22 с.
1342559
  Арзуманов Г.Г. Сложносокращенное словообразование в современной научно-технической терминологии : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19 / Арзуманов Георгий Григорьевич ; Азербайджан. гос. ун-т. – Баку, 1976. – 27 с.
1342560
  Никовская Л.И. Сложносоставной конфликт как инструмент анализа трансформации и кризиса // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 6 (114). – С.83-94. – ISSN 0321-2017
1342561
  Воронина М.Ю. Сложносочиненное повествовательно-вопросительное предложение в современном французском языке: коммуникативный и структурный аспекты // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 113-119. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
1342562
  Стеценко А.Н. Сложносочиненное предложение в древнерусском языке / А.Н. Стеценко. – Томск, 1962. – 132с.
1342563
  Васильченко Е.А. Сложносочиненное предложение в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Васильченко Е.А.; Моск. ин-т иностр. яз. – М, 1989. – 21л.
1342564
  Устиашвили Н.Д. Сложносочиненное предложение в современном грузинском языке и методика его преподавания : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Устиашвили Н.Д.; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1969. – 26л.
1342565
  Конькова И.П. Сложносочиненное союзное предложение в современном английском языке. / И.П. Конькова. – Душанбе, 1969. – 244с.
1342566
  Холодов Н.Н. Сложносочиненные предложения / Н.Н. Холодов. – М., 1973. – 66с.
1342567
  Байрамов Г.А. Сложносочиненные предложения в современном азербайджанском языке. : Автореф... кандидата филол.наук: / Байрамов Г.А.; Акад. наук Азербайдж.ССР. Ин-т литературы и языка им. Низими. – Баку, 1955. – 18л.
1342568
  Савицкая Антонина Сергеевна Сложносочиненные предложения в современном испанском языке, их структурно-семантические типы : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Савицкая Антонина Сергеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 187л. – Бібліогр.:л.185-187
1342569
  Савицкая А.С. Сложносочиненные предложения в современном испанском языке, их структурно-семантические типы : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Савицкая А. С.; КГУ. – К., 1988. – 24л.
1342570
  Савицкая А.С. Сложносочиненные предложения в современном испанском языке, их структурно-семантические типы : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Савицкая А. С.; КГУ. – К., 1988. – 24л.
1342571
  Ульциферов О.Г. Сложносочиненные предложения в современном литературном языке хинди. : Автореф... канд. филол.наук: / Ульциферов О.Г.; Мок. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1963. – 22л.
1342572
  Пирочкинас А. Сложносочиненные предложения в современном литовском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пирочкинас А. ; Вильнюс. ГУ. – Вильнюс, 1965. – 15 с.
1342573
  Холодов Н.Н. Сложносочиненные предложения в современном русском языке / Н.Н. Холодов. – Смоленск
Ч.1. – 1975. – 165с.
1342574
  Холодов Н.Н. Сложносочиненные предложения в современном русском языке / Н.Н. Холодов. – Смоленск
Ч.2. – 1975. – 88с.
1342575
  Саакьян Р.Я. Сложносочиненные предложения с вопросительными предложениями в своем составе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Саакьян Р. Я. ; Ростов. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1965. – 23 с.
1342576
  Назаров И.Д. Сложносочиненные предложения усложненного типа в современном азрбайджанском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.06 / Назаров И.Д.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1973. – 30л.
1342577
  Видар Штремме Сложности в деятельности независимых адвокатов в Норвегии // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2015. – № 5 (108). – С. 83-86. – ISSN 1812-7126
1342578
  Волкова Р.Ю. Сложности комплектования американской армии / Р.Ю. Волкова, Т.В. Кузнецова // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1986. – № 4 (54) : Канада и программа СОИ. Политическая анатомия Вашингтона. США и ограничение военно-морских вооружений. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 110-123
1342579
  Маслийчук В. Сложности теорий: Несколько замечаний о локальном сообществе, Просвещении и Слобидской Украине // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве : междунар. науч. реферируемый журнал. – [River Forest, 2020. – 2. – С. 239-248. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072


  Про книгу українського історика Володимира Склокіна.
1342580
  Норманская Ю.В. Сложности, возникающие при переводе названий основных цветообозначений в индоевропейских языках // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 51-62. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
1342581
   Сложностные проблемы математической логики. – Калинин, 1985. – 101с.
1342582
  Трахтенброт Б.А. Сложность алгоритмов и вычислений / Б.А. Трахтенброт. – Новосибирск, 1967. – 259с.
1342583
  Агафонов В.Н. Сложность алгоритмов и вычислений : (Спецкурс для студентов НГУ) / В.Н. Агафонов ; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск : НГУ
Ч. 2. – 1975. – 146 с.
1342584
  Ханжи В.Б. Сложность антропного времени: многоуровневость, нелинейность, открытость // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 169-171
1342585
  Нигматуллин Р.Г. Сложность булевых функций / Р.Г. Нигматуллин. – Казань, 1983. – 208с.
1342586
  Нигматуллин Р.Г. Сложность булевых функций / Р.Г. Нигматуллин. – Москва : Наука, 1991. – 238 с.
1342587
  Сморгунов Л.В. Сложность в политике: некоторые методологические направления исследований // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 90-101. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1995-0055
1342588
  Моркина Ю.С. Сложность в поэтическом творчестве // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 39-49. – ISSN 0042-8744
1342589
   Сложность вычислений и алгоритмов. – М, 1974. – 389с.
1342590
  Барашко А.С. Сложность вычислений и техническая диагностика / А.С. Барашко, В.А. Козловский, О.С. Денисенко АН УССР, Ин-т кибернетики. – Киев : [б. и.], 1977. – 34 с.
1342591
  Немировский А.С. Сложность задач и эффективность методов оптимизации / А.С. Немировский, Д.Б. Юдин. – М., 1979. – 383с.
1342592
  Хачиян Л.Г. Сложность задач линейного программирования / Л.Г. Хачиян. – М., 1987. – 31 с.
1342593
  Задоян К.В. Сложность задачи разбиения множества нулей булевой функции на непересекающиеся подмножества / К.В. Задоян. – Москва, 1988. – 20с.
1342594
  Макаров М.Г. Сложность и вариативность категорий диалектики / М.Г. Макаров. – Л., 1988. – 179с.
1342595
  Аббасов Т.Т. Сложность и интенсивность труда как факторы дифференциации заработной платы рабочих : автореф. дис. ... канд. эконом. наук: 08.00.07 / Аббасов Т.Т. ; Азерб. ин-т нар. хоз-ва им. Д. Буниатзаде. – Баку, 1975. – 35 с.
1342596
   Сложность и методы решения задач оптимизации. – Минск, 1984. – 69с.
1342597
  Аксенова Е.В. Сложность и тяжесть труда в системе дифференциации заработной платы рабочих. (На примере станочных профессий.) : Автореф... канд. экон.наук: 956 / Аксенова Е.В.; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – К., 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1342598
  Гатева Татьяна Велкова Сложность многообразий ассоциативных алгебр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Гатева Татьяна Велкова; МГУ. Механико-математический фак-т. – М., 1979. – 11л.
1342599
  Писаренко В.И. Сложность морального выбора: задачи по этике : кн. для учителя / В.И. Писаренко. – Минск, 1988. – 156с.
1342600
  Кунцевич В.И. Сложность нуклеотидных последовательностей вегетативных органов подсолнечника : Дис... канд. биол.наук: 03.00.04 / Кунцевич В. И.; КУ им Т. Шевченко. – К., 1994. – 109л. – Бібліогр.:л.95-105
1342601
  Канович М.И. Сложность ограниченных алгорифмических проблем и универсальность : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.007 / Канович М.И.; МГУ. – М., 1971. – 7л.
1342602
  Буй Д.Б. Сложность операций в базах данных (обзор) / Д.Б. Буй, В.Г. Скобелев // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2014. – № 6 (70). – С. 53-59. – ISSN 1814-4225


  В работе исследовано современное состояние проблемы обеспечение эффективности функционирования систем управления базами данных (СУБД) с позиции моделей и методов, предназначенных для оптимизации запросов.
1342603
  Сердюков А.И. Сложность отыскания гамильтоновых и эйлеровых маршрутов в графах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Сердюков А.И.; АН СССР. Сиб. отд. ин-т матем. – Новосибирск, 1980. – 8л.
1342604
  Иванов Е.А. Сложность параллельных алгоритмов распознавания свойств графов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Иванов Е.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 13 с.
1342605
  Иванов Евгений Александрович Сложность параллельных алгоритмов распознавания свойств графов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Иванов Евгений Александрович; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1986. – 158л. – Бібліогр.:л.109-119
1342606
  Ференс Г.Ф. Сложносуффиксальные имена существительные современного немецкого языка : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Ференс Г.Ф. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1964. – 21 с.
1342607
  Николаев Ю.К. Сложные акробатические прыжки / Ю.К. Николаев. – М., 1966. – 128с.
1342608
  Горюнова Н.А. Сложные алмазоподобные полупроводники / Н.А. Горюнова. – Москва : Советское радио, 1968. – 267 с.
1342609
  Горюнова Н.А. Сложные алмазоподобные полупроводники / Н.А. Горюнова. – Л., 1975. – 174с.
1342610
   Сложные алмазоподобные полупроводники и родственные соединения. – Л, 1976. – 343с.
1342611
  Корсунская М.В. Сложные атрибутные словосочетания с несколькими прилагательными -- неоднородными определениями в современном французском языке : Автореф... канд. фиол.наук: 10.02.05 / Корсунская М.В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 20л.
1342612
  Тернюк М.Ю. Сложные бессоюзные предложения в современном французском литературном языке : Автореф... канд. фиолл.наук: / Тернюк М. Ю.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1972. – 28л.
1342613
  Тасьман С.Р. и др. Сложные виды набора на строкоотливных наборных машинах / С.Р. и др. Тасьман. – М., 1965. – 112с.
1342614
  Бусалаев И.В. Сложные водохозяйственные системы / И.В. Бусалаев. – Алма-Ата, 1980. – 231с.
1342615
  Коган Н.Л. Сложные волноводные системы / Н.Л. Коган, Б.М. Машковцев, К.Н. Цибизов. – Ленинград, 1963. – 356 с.
1342616
  Кондратьев П.А. Сложные волны / П.А. Кондратьев. – М, 1924. – 50с.
1342617
  Берсиров Б.М. Сложные глаголы в адыгейском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 668 / Берсиров Б.М. ; АН Груз.ССР. – Майкоп, 1969. – 18 с.
1342618
  Сверченко А.Н. Сложные глаголы в английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сверченко А. Н.; МВССО РСФСР, Калин.ГУ. – Калинин, 1980. – 15л.
1342619
  Алекперов А.К. Сложные глаголы в современном азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Алекперов А.К.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.МКирова. Кафедра общего языкознания. – Баку, 1961. – 17л.
1342620
  Богачев Ю.П. Сложные глагольные словосочетания в современном русском литературном языке. (На материале совосочетаний, образов. непереходными глаголами и сподчин. формами имени) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Богачев Ю. П.; Рост. н/Д.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1974. – 25л.
1342621
  Слижене Н. Сложные глагольные формы в литовском литературном языке : Автореф. дис. ... Канд. филол. наук : / Слижене Н. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 14 c.
1342622
  Стипахно Иван Иванович Сложные двоичные цепи Маркова: Управление и передача информации : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.16 / Стипахно Иван Иванович; АН УССР. Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова. – Киев, 1989. – 89л. – Бібліогр.:л.86-89
1342623
  Стипахно И.И. Сложные двоичные цепи Маркова: управление и передача информации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 05.13.16 / Стипахно И.И.; МВ и ССО ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 11л.
1342624
   Сложные дыхательные пути, экстубация: сложная/неудачная? / А.Э. Доморацкий, В.Е. Крылюк, Р.В. Иванченко, М.Ю. Свинтуковский, М.С. Лисянский, Н.В. Пятковская, Ю.А. Олейник // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 2 (97). – С. 87-90. – ISSN 2224-0586
1342625
  Петров В.П. Сложные загадки простого строительного камня / В.П. Петров. – М., 1984. – 150с.
1342626
   Сложные имена существительные. – Новосибирск, 1972. – 38с.
1342627
  Кукурекина Г.И. Сложные имена существительные в английском языке. / Г.И. Кукурекина. – Рига, 1972. – 85с.
1342628
  Кравченко З.Ф. Сложные имена существительные в белорусском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кравченко З.Ф. ; АН БССР , Ин-т языкознания. – Минск, 1965. – 19 с.
1342629
  Дротвинас В. Сложные имена существительные в литовской письменности XVI-XVIII вв. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Дротвинас В. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 16 с.
1342630
  Курилов Г.Н. Сложные имена существительные в юкагирском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Курилов Г.Н.; АН СССР. Ин-т языкознания. Ленингр. отд-ние. – Л., 1969. – 19л.
1342631
  Курилов Г.Н. Сложные имена существительные в юкагирском языке. / Г.Н. Курилов. – Л., 1977. – 120с.
1342632
  Джотян А.П. Сложные квазичастичные комплексы и их бозе-эйнштейновская кондерсация в размерно-квантованных средах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Джотян А.П.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1980. – 14л.
1342633
  Анищенко В.С. Сложные колебания в простых системах : механизмы возникновения, структура и свойства динамического хаоса в радиофиз. системах / В.С. Анищенко. – Москва : Наука, 1990. – 310, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 301-311
1342634
  Мицкевич С.А. Сложные колебания и динамическая устойчивость гибких ортотропных пластинок. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Мицкевич С.А.;. – Саратов, 1997. – 20л.
1342635
  Великодворская З.Н. Сложные конструкции с относительно-присоеденительными придаточными (в их соотношении с параллельными конструкциями, включающими указательное местоимение *это*) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Великодворская З.Н. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1963. – 22 с.
1342636
  Камышев Н.С. Сложные конструкции с придаточной частью, уточняющей значение слова или словосочетания : Автореф... канд. филос.наук: 660 / Камышев Н.С.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 30л.
1342637
  Кубик М. Сложные конструкции с союзом "если" в современном русском языке и их соответствия в чешском : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кубик М. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1960. – 19 с.
1342638
  Червякова В.В. Сложные латуни и бронзы. Свойства, строение и вопросы технологии / В.В. Червякова, А.А. Пресняков. – Алма-Ата : Наука, 1974. – 262 с.
1342639
  Яковлева Е.Б. Сложные лексические единицы в английском языке и речи / Е.Б. Яковлева. – М., 1986. – 116 с.
1342640
  Гавришина К.С. Сложные мнмоусловные предложения в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Гавришина К.С.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Кафедра романских языков. – М., 1971. – 30л.
1342641
   Сложные моменты в грамматике китайского языка. – Пекин, 1992. – 246с.
1342642
  Мохосоев М.В. Сложные оксиды молибдена и вольфрама с элементами I-IV групп / М.В. Мохосоев, Ж.Г. Базарова. – Москва : Yferf, 1990. – 254 с.
1342643
  Базуев Г.В. Сложные оксиды элементов с достраивающимися d- и f-оболочками / Базуев Г.В., Швейкин Г.П. ; отв. ред. С.И. Алямовский ; АН СССР, Урал. науч. центр, Ин-т химии. – Москва : Наука, 1985. – 237 с. – Библиогр. в конце глав
1342644
  Омельченко С Сложные олигоэфиры и полимеры на их основе : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.08 / Омельченко С И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 36 с.
1342645
  Омельченко С.И. Сложные олигоэфиры и полимеры на их основе / С.И. Омельченко. – Киев : Наукова думка, 1976. – 214 с.
1342646
  Уханов Г.П. Сложные полипредикативные (многокомпонентные) предложения / Г.П. Уханов. – Калинин, 1981. – 88с.
1342647
   Сложные полупроводники. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 162с.
1342648
  Григорьев В.Н. Сложные походы на байдарках. / В.Н. Григорьев, Ю.К. Штовба. – Москва, 1971. – 104с.
1342649
  Тихомирова В.А. Сложные предложения в "Онежских былинах", записанных А. Ф. Гильфердингом летом 1871 г. : Автореф... канд. филол.наук: / Тихомирова В. А.; Ин-т языкознан. АН СССР. – Ленинград, 1953. – 21 с.
1342650
  Аскарова М. Сложные предложения в современном узбекском языке / М. Аскарова ; АН УзСССР, Ин-т языка и литературы. – Ташкент, 1960. – 134 с.
1342651
  Ван Фу-сян Сложные предложения с изъяснительной придаточной частью в современном русском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ван Фу-сян.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Крсного Знамени гос.ун-т. – М, 1959. – 18л.
1342652
  Смирнов Г.Н. Сложные предложения с лексико-синтаксическими средствами выражения временных и условных отношений. (В плане истории языка) : Автореф... канд. филол.наук: / Смирнов Г.Н.; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1966. – 20л.
1342653
  Ле Н.Л. Сложные предложения с обязательным местоименным словом то в главной части и асематических союзах (что, чтобы) в придаточной в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Ле Н. Л.; МГУ, Фил. фак. – М., 1973. – 15л.
1342654
  Алексева Г.Г. Сложные предложения с последовательным подчинением в древнеанглийском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Алексева Г.Г. ; ЛГУ им. Жданова. – Ленинград, 1966. – 18 с.
1342655
  Оицэ И.М. Сложные предложения с пояснением в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Оицэ И. М. ; МГУ. – Москва, 1965. – 18 с.
1342656
  Рубинчик Ю.А. Сложные предложения с предаточными определительными в современном персидском языке / Ю.А. Рубинчик. – Москва, 1959. – 216с.
1342657
  Цховребова З.Д. Сложные предложения с придаточными временными в современном русском языке и их соотвертсвия в осетинском : Автореф... канд. филол.наук: / Цховребова З. Д.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1956. – 20л.
1342658
  Пынзарьд Е.И. Сложные предложения с придаточными дополнительными в современном молдавском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.661 / Пынзарьд Е.И.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1971. – 16л.
1342659
  Чонбашев К.С. Сложные предложения с придаточными дополнительными, времени и причины в русском и киргизском языках. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чонбашев К.С.; АН КиргССР. Отд. обществ. наук. – Фрунзе, 1964. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
1342660
  Новиков В.Г. Сложные предложения с придаточными образа действия в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Новиков В.Г.; Военный ин-т ин. языков. – Москва, 1953. – 20 с.
1342661
  Стрельская А.М. Сложные предложения с придаточными причины в русском литературном языке 18 века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Стрельская А.М. ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 18 с.
1342662
  Жбанкова Т.С. Сложные предложения с придаточными цели и конструкции с обособленными инфинитивными оборотами в русском литературном языке (по памятникам письменности 17-19 вв.) : Автореф... канд. филол.наук: / Жбанкова Т. С.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1955. – 16л.
1342663
  Куркина А.А. Сложные предложения с причинными отношениями в древневерхненемецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Куркина А.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.А.Герцена. Кафедра герман. филологии. – Л., 1966. – 19л.
1342664
  Боев О.Д. Сложные предложения с причинными отношениями в современном немецком языке и их коммуникативное членение : Автореф... канд. филол.наук: / Боев О. Д.; МВиССО РСФСР, 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1963. – 30л.
1342665
  Ейгер Г.В. Сложные предложения с совмещением сказуемых в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ейгер Г.В.; 1 Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1967. – 19л.
1342666
  Рогозина Т.М. Сложные предложения с соотнесенными предикативными конструкциями в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Рогозина Т. М.; ЛГУ. – Л., 1970. – 26л.
1342667
  Щетнева В.И. Сложные предложения с соподченной зависимой единицей. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.01 / Щетнева В.И.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1977. – 16л.
1342668
  Шорина А.И. Сложные предложения с сопоставительными союзами "если... то", "в то время как", "между тем как", "тогда как" в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шорина А.И.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1956. – 16л.
1342669
  Холодов Н.Н. Сложные предложения с сочинением и подчинением в современном русском языке : Автореф... кандидата филол.наук: / Холодов Н.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 16л.
1342670
  Соловьева А.А. Сложные предложения с союзом "чем-тем" в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Соловьева А.А.; МП РСФСР. Куйбышевский гос. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Симферополь, 1959. – 23л.
1342671
  Гречишникова Р.М. Сложные предложения с фразеологизующими средствами выражения уступительных отношений в современном русском литературном языке : Автореф... канд филол.наук: / Гречишникова Р. М.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1971. – 16л.
1342672
  Гасанов А.А. Сложные предложения с фразеологически связанными частями в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Гасанов А.А.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 22л.
1342673
  Бурдина Н.И. Сложные предложения со значением следствия в истории русского языка (По памятникам XI-XVIII вв.) : Автореф... канд. филол.наук: / Бурдина Н. И.; Казан. ГУ. – Казань, 1971. – 22л.
1342674
  Кузьменко С.А. Сложные предложения со значением следствия в научном языке М.В.Ломоносова. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кузьменко С.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 22л.
1342675
  Коток Е.В. Сложные предложения со словами "что", "это" во второй части в современном русском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Коток Е.В. ; М-во просвещения РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1963. – 15 с.
1342676
  Симулик М.В. Сложные предложения усложненного типа в современных славянских языках / М.В. Симулик. – Ужгород, 1976. – 83с.
1342677
  Новикова Л.И. Сложные предложения фразеологизированного типа в современном русском языке. (на прим. конструкций с НЕ УСПЕЛ + инфинитив... КАК) : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Новикова Л.И.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 23л.
1342678
  Андрамонова Н.А. Сложные предложения, выражающие обстоятельственные отношения в современном русском языке / Н.А. Андрамонова. – Казань : Казанский университет, 1977. – 176 с.
1342679
  Чин Суан Тхань. Сложные предложения, выражающие уступительно-противительные отношения, в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Чин Суан Тхань.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 15л.
1342680
  Халатникова Э.И. Сложные преобразования фразеологических единиц, на материале англ. и американской драматургии 20 века. : Автореф... канд.филол.наук: / Халатникова Э.И.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1982. – 27л.
1342681
  Джафаров М.М. оглы Сложные прилагательные в русском зяыке XVIII-ХХ вв. (на материале композитов с первыми синонимическими компонентами) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Джафаров М. М. оглы; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1980. – 22л.
1342682
  Азарх Н.А. Сложные прилагательные в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Азарх Н.А.; Военный ин-т иностр. яз. – Москва, 1953. – 14 с.
1342683
  Ахеро А.А. Сложные прилагательные в современном латышском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Ахеро А.А.; Акад. наук Латв. ССР. Ин-т языка и литературы. – Рига, 1956. – 19л.
1342684
  Брысина В.М. Сложные прилагательные в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Брысина В. М.; Сарат. ГУ. – Саратов, 1954. – 16л.
1342685
  Ковалева Е.Ф. Сложные прилагательные с причастной основой во втором компоненте сложения в русском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Ковалева Е.Ф. ; МГУ. – Москва, 1963. – 20 с.
1342686
  Суима И.П. Сложные прилагательные со значением национально-территориальной принадлежности в официально-деловых текстах // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 107-111. – ISSN 2077-804X


  У статті розглядаються складні прикметники зі значенням національно-територіальної приналежності, що функціонують в текстах міжнар. договорів, проаналізовані їх структурно-функціональні особливості. Описано основні структурні типи, загальні та ...
1342687
  Макушева Ю.М. Сложные прилагательные типа S+Adj в современном немецком языке. (Опыт структурно-семант. моделирования) : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Макушева Ю.М.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Алма-Ата, 1968. – 23л.
1342688
  Селюженок Н.Г. Сложные причастия и пути их развития в немецкой научно-тхенической литературе. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Селюженок Н.Г.; Ленингр.пед.ин-т. – Л, 1969. – 35л.
1342689
  Карабан Вячеслав Иванович Сложные речевые акты как речевые единицы : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04, 10.12.19 / Карабан Вячеслав Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 39л.
1342690
  Карабан Вячеслав Иванович Сложные речевые акты как речевые единицы : Дис... доктор филолог.наук: 10.02.04, 10.02.19 / Карабан Вячеслав Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 465л. – Бібліогр.:л.445-465
1342691
  Карабан В.И. Сложные речевые единицы / В.И. Карабан. – К., 1989. – 130с.
1342692
  Вакман Д.Е. Сложные сигналы и принцип неопределенности в радиолокации / Д.Е. Вакман. – Москва, 1965. – 304с.
1342693
   Сложные синтаксические конструкции. – Кишинев, 1966. – 28с.
1342694
   Сложные синтаксические конструкции и их текстообразующая функция. – Алма-Ата, 1988. – 79с.
1342695
  Гурский Н.И. Сложные синтаксические конструкции с подчинительными союзами "што" и "каб" в современном белорусском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гурский Н.И.; Акад.наук БССР. – Минск, 1950. – 20 с.
1342696
  Лобода В.В. Сложные синтетические конструкции с придаточным дополнительным предложением в украинском языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Лобода В.В.; Киев.гос.пед.ин-т. – Киев, 1964. – 22л.
1342697
  Шаракшанэ А.С. Сложные системы / А.С. Шаракшанэ. – Москва : Высшая школа, 1977. – 247с.
1342698
  Калашников В.В. Сложные системы и методы их анализа / В.В. Калашников. – М., 1980. – 63с.
1342699
   Сложные системы управления. – К, 1974. – 66с.
1342700
   Сложные системы управления. – К, 1975. – 94с.
1342701
   Сложные системы управления. – К, 1976. – 123с.
1342702
   Сложные системы управления. – К, 1977. – 87с.
1342703
   Сложные системы управления. – К, 1978. – 91с.
1342704
   Сложные системы управления. – Киев, 1979. – 93 с.
1342705
   Сложные системы управления. – К, 1980. – 95с.
1342706
   Сложные системы управления. – К, 1982. – 144с.
1342707
   Сложные системы управления. – К, 1987. – 78с.
1342708
   Сложные системы управления. – К, 1989. – 85с.
1342709
   Сложные системы управления и контроля. – Киев, 1976. – 63 с.
1342710
   Сложные системы. Оптимизация структуры и функционирования : сборник трудов. – Москва : ИПУ, 1988. – 71 с.
1342711
  Букчина Б.З. Сложные слова / Б.З. Букчина, Л.П. Калакуцкая. – Москва : Наука, 1974. – 151с.
1342712
  Царев П.В. Сложные слова в английском языке / П.В. Царев. – Москва, 1980. – 126с.
1342713
  Мревлишвили М.А. Сложные слова в грузинском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Мревлишвили М.А.; Тбил. гос. ун-т им. И.В.Сталина. Кафедра иберийско-кваказских языков. – Тбилиси, 1958. – 14л.
1342714
  Андуганов Юрий Владимирович Сложные слова в марийском языке. (Определит. сложные существит.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.07 / Андуганов Юрий Владимирович ; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1977. – 15 с. – Бібліогр.:с.15
1342715
  Келин М.А. Сложные слова в мордовских (мокшанском и эрзянском) языках : Автореф... канд. филол.наук: 666 / Келин М.А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1968. – 23л.
1342716
  Галенко И.Г. Сложные слова в русском языке второй половины 18 века : Автореф. дис... канд. филол. наук: / Галенко И.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко, Филолог. фак. – Киев, 1953. – 16 с.
1342717
  Галенко И.Г. Сложные слова в русском языке второй половины XVII века : Дис... канд. филол.наук: / Галенко И.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Филологический фак-т. Отд. диссертантов по подгот. к защите канд. диссертаций по язы. – К., 1952. – 425л. – Бібліогр.:л.406-426
1342718
  Адилов М.И. Сложные слова в современном азербайджанском языке (имя существительное и имя прилагательное) : Автореф... канд. филол.наук: / Адилов М.И.; М-во высш. образования СССР. Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1958. – 21л.
1342719
  Ряшенцев К.Л. Сложные слова в современном русском языке : автореф. дис. ... докт. филол. наук / Ряшенцев К.Л. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 34 с. – Бібліогр.:с.34
1342720
  Маруфова С.Б. Сложные слова в современном таджикском литературном языке и принципы подачи их в большом таджикско-русском словаре : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 661 / Маруфова С.Б. ; АН СССР , Ин-т востоковедения. – Москва, 1969. – 40 с.
1342721
  Козминская Т.Б. Сложные слова в современном чешском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Козминская Т.Б.; АН УССР. – К, 1955. – 20л.
1342722
  Чемерисов М.Т. Сложные слова в украинском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чемерисов М.Т.; ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1956. – 16л.
1342723
  Чедия В.В. Сложные слова в языке русской художественной литературы первой половины XIX века (Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тютчев). : Автореф... канд. филолог.наук: / Чедия В.В.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1956. – 20л.
1342724
  Газизова Р.Ф. Сложные слова и исходные словосочетания с глагольным компонентом в русском и сербохорватском языках / Р.Ф. Газизова. – Саратов, 1989. – 172с.
1342725
  Ряшенцев К.Л. Сложные слова и их компоненты в современном русском языке / К.Л. Ряшенцев. – Орджоникидзе, 1976. – 287с.
1342726
  Бобрик Г.А. Сложные слова и словосочетания в отношении к общим для них и различающим признакам. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Бобрик Г.А.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1974. – 25л.
1342727
  Марсакова Т.Т. Сложные слова и фразеологические обороты, обозначающие растения в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Марсакова Т.Т.; МГУ. Филол. фак. Каф. рус. яз. – М., 1973. – 21л.
1342728
  Мурзабекова К.О. Сложные слова причастного типа в современном немецком языке / К.О. Мурзабекова. – Алма-Ата, 1962. – 36с.
1342729
   Сложные случаи классификации по УДК. – М, 1987. – 102с.
1342730
   Сложные случаи классификации по УДК. – М, 1989. – 68с.
1342731
   Сложные стеклообразные халькогалогениды (получение, свойства и применение). – Львов : Вища школа, 1987. – 184с.
1342732
  Ерхов В.Н. Сложные существительные-соединения в современном немецком языке и их отношение к синтаксису : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Ерхов В.Н.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 19л.
1342733
  Намитокова Р.Ю. Сложные существительные в русском и адыгейском языках. (К вопросу о сравнительно-типологической характеристике сложных слов в разносистемных языках) : Автореф... кандидата филол.наук: / Намитокова Р.Ю.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 23л.
1342734
  Гутерман Н.Г. Сложные существительные в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гутерман Н.Г.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 15л.
1342735
  Сычев В.В. Сложные термодинамические системы. / В.В. Сычев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1977. – 237с.
1342736
  Сычев В.В. Сложные термодинамические системы. / В.В. Сычев. – 3-е изд. – М., 1980. – 208с.
1342737
  Сычев В.В. Сложные термодинамические системы. / В.В. Сычев. – 4-е изд, перераб. и доп. – Москва, 1986. – 207 с.
1342738
  Железнов И.Г. Сложные технические системы / И.Г. Железнов. – М, 1984. – 119с.
1342739
  Никитин И.К. Сложные турбулентные течения в процессы тепломассопереноса / И.К. Никитин; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – Киев : Наукова думка, 1980. – 240 с. – Библиогр.: с. 231-236
1342740
  Гейхман В.Л. Сложные фактические составы как основания возникновения трудовых правоотношений : Автореф... канд. юридич.наук: 713 / Гейхман В.Л.; Московский гос. ун-т. – М., 1970. – 26л.
1342741
  Сичивица О.М. Сложные формы интеграции науки / О.М. Сичивица. – М, 1983. – 152с.
1342742
   Сложные формы поведения. – Москва-Л., 1965. – 234с.
1342743
   Сложные формы поведения млекопитающих. – Ташкент, 1990. – 83с.
1342744
   Сложные халькогениды и халькогалогениды. – Львов, 1983. – 181с.
1342745
  Сыроежин И.М. Сложные хозяйственные решения / И.М. Сыроежин. – Л., 1979. – 76с.
1342746
   Сложные элементарные и полипредикативные предложения. – Калинин, 1983. – 131с.
1342747
   Сложные эфиры алфа-оксо и альфа-оксикислот. – Свердловск, 1990. – 141с.
1342748
  Глебова Н.В. Сложные эфиры замещенных пиранолов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Глебова Н.В. ; Тадж. гос. ун-т. – Душанбе, 1969. – 20 с.
1342749
  Трихманенко В.Ф. Сложный вариант / В.Ф. Трихманенко. – М, 1958. – 49с.
1342750
  Циновский Л.Я. Сложный вопрос. / Л.Я. Циновский. – М, 1953. – 31с.
1342751
  Кравченко С.А. Сложный социум: востребованность поворотов в социологии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 5 (337). – С. 19-28. – ISSN 0132-1625
1342752
  Сивоконь П. Сложный союзник // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 30 (671), 31 июля 2015. – С. 36-38. – ISSN 2305-3364


  В обмен на помощь в борьбе с ИГИЛ Турция потребовала от Запада прекратить поддержку курдов.
1342753
  Оцисик М.Н. Сложный теплообмен : Пер. с англ. / М.Н. Оцисик; под ред. Н.А. Анфимова. – Москва : Мир, 1976. – 615 с.
1342754
  Вейхер А.А. Сложный труд / А.А. Вейхер. – Ленинград, 1978. – 128с.
1342755
  Панчишин М С. Сложный труд в условиях современного капитализма. (Вопросы методологии анализа). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Панчишин С.М,; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1977. – 25л.
1342756
  Гофмансталь Г. Сложный характер / Г. Гофмансталь. – Пг., 1923. – 120с.
1342757
  Савельев А.А. Слоистость осадочных пород и ее трансформация при метаморфизме / А.А. Савельев. – Москва : Наука, 1977. – 200с.
1342758
  Пелех Б.Л. Слоистые анизотропные пластины и оболочки с концентраторами напряжений. / Б.Л. Пелех, А В. Лазько, . – К, 1982. – 295с.
1342759
  Молодкин В.А. Слоистые волноводы : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 295 / Молодкин В.А. ; Новосиб. электротехн. ин-т. – Новосибирск, 1967. – 10 с. – Бібліогр. : с. 10
1342760
  Веселов Г.И. Слоистые металлодиэлектрические волноводы / Г.И. Веселов, С.Б. Раевский. – Москва : Радио и связь, 1988. – 248 с.
1342761
  Перекатов В.И. Слоистые ферритовые матрицы, как элементы запоминающих устройств ЦВМ : Автореф... канд. техн.наук: 252 / Перекатов В.И.; Ин-т точной механики и вычислит. техники АН СССР. – М., 1971. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
1342762
  Гавеман А.В. Слой жизни / А.В. Гавеман. – Москва : Детгиз, 1962. – 143 с.
1342763
  Магницкий В.А. Слой низких скоростей верхней мантии Земли / В.А. Магницкий. – Москва : Наука, 1968. – 31с.
1342764
  Кешоков А.П. Сломанная подкова : Роман / А.П. Кешоков. – Москва : Воениздат, 1974. – 510с.
1342765
  Кешоков А.П. Сломанная подкова : роман / А.П. Кешоков. – Москва : Известия, 1976. – 543 с.
1342766
  Кешоков А.П. Сломанная подкова : роман / А.П. Кешоков. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 512 с.
1342767
  Кучма Л.Д. Сломанное десятилетие / Леонид Кучма ; пер. Сергея Мартекляса. – Изд. 2-е, доп. – Киев : Довіра, 2011. – 566, [2] с., [9] л. цв. ил. : портр., фотоил. – ISBN 978-966-507-280-5
1342768
  Олдридж Д. Сломанное седло / Д. Олдридж. – Москва, 1986. – 108с.
1342769
  Джебран Х.Д. Сломанные крылья. / Х.Д. Джебран. – М., 1962. – 286с.
1342770
  Минц Л.М. Сломанные стрелы / Л.М. Минц. – М., 1991. – 222с.
1342771
  Варма Вриндаванлал Сломанные шипы : роман / Варма Вриндаванлал; пер. с хинди Д.М. Гольдман. – Москва : Наука, 1964. – 280 с.
1342772
  Барсегян А.М. Сломанный каблук : драм. новелла в 2-х д., 4-х карт. / А.М. Барсегян ; авториз. пер. с арм. К. Полякова. – Москва : Искусство, 1979. – 55 с. – (Сегодня на сцене)
1342773
  Касымбеков Т. Сломанный меч : ист. роман / Т. Касымбеков. – Москва : Известия, 1980. – 478 с.
1342774
  Калашников М. Сломанный меч Империи / Максим Калашников. – Киев : АСТ; Астрель; Ермак, 2003. – 349с. – (Великие противостояния: Америка против России). – ISBN 5-17-018941-9
1342775
  Куприн А.И. Слон / А.И. Куприн. – Москва, 1982. – 24с.
1342776
  Дуров В.Л. Слон Бебі / В.Л. Дуров. – Харків, 1930. – 15с.
1342777
  Уильямс А.Р. Слон в синагоге // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Апрель. – С. 50 : фото
1342778
  Мерчанская В. Слон Вова. / В. Мерчанская. – Ставрополь, 1955. – 60с.
1342779
  Цадаса Г. Слон и муравей : сатирические стихи / Г. Цадаса. – Москва : Правда, 1959. – 47 с.
1342780
  Паламарчук Андрей Слон с видеокамерой. Находка для шпионов // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – сентябрь, № 120. – С. 92-109 : фото
1342781
  Копков А.А. Слон. / А.А. Копков. – М-Л, 1964. – 168с.
1342782
  Смит Линдси Слон: тонкая натура. Слоны и травмы // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 60-61 : фото
1342783
  Сиберт Чарлз Слоненок по имени Мурка. Спасенные сироты / Сиберт Чарлз, Николс Майкл // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – сентябрь (№ 96). – С. 96-117 : фото
1342784
  Самойлов Д.С. Слоненок пошел учиться. / Д.С. Самойлов. – М, 1982. – 119с.
1342785
  Самойлов Д.С. Слоненок пошел учиться. / Д.С. Самойлов. – М, 1990. – 54с.
1342786
  Степанов Ю.С. Слоненок, которого кто-то выдумал / Ю.С. Степанов. – Л., 1976. – 159с.
1342787
  Рафаловський Євген Слони і люди : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 84-90 : Фото
1342788
  Мелешко В.И. Слоним / В.И. Мелешко. – Минск, 1962. – 80с.
1342789
  Грибова Татьяна Слонов спасают в Харькове : Украинская служба слонов обирает друзей / Грибова Татьяна, Черкасова Олеся // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 22-23 : Іл.
1342790
  Комраков Г.Б. Слоновая кость / Г.Б. Комраков. – Новосибирск, 1968. – 216с.
1342791
  Ши Рейчел Хартиган Слоновый конкурс красоты. Роспись по слонам / Ши Рейчел Хартиган, Фрегер Чарльз // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – август, № 119. – С. 100-107 : фото
1342792
  Зорин В.Н. Слоны Брамапутры / В.Н. Зорин. – Краснодар, 1970. – 115с.
1342793
  Немировский А.И. Слоны Ганнибала / А.И. Немировский. – М., 1963. – 222с.
1342794
   Слоны и другие гиганты суши. – Москва : Мир, 1983. – 127 с.
1342795
  Щедрина А.М. Слоны, бедность. специи и кино... = Мндия в представлении соотечественников // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2 (45) : лето. – С. 68-77. – ISSN 1681-7559


  "Кажется, что пять букв, составляющих слово "Тибет", несут в себе код, способный вернуть душу нашему давно расколдованному и скучному миру", - считает автор. "Нам нужна сказка, Великая Иллюзия, и Тибет подходит для этой роли идеально...". Путешествуя ...
1342796
  Елачич Е.А. Слоны, окапи, и их вымершие родичи : Два очерка по палеонтологии : с 29-ю рис. в тексте / Евгений Елачич. – Санкт-Петербург : Изд. пост. Коммисии народных чтений М.Н.П., 1909. – 40 с.
1342797
  Зверев А.Д. Слообразование прилагательных в современном русском языке (в сопоставлении с укр. и белорус) : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.01 / Зверев А.Д.; Ин-т языковедения им. А.А.Потебин АН УССР. – К., 1978. – 48л.
1342798
  Вдовиченко В.О. Слот-координація руху міського громадського пасажирського транспорту в умовах транспортно-пересадочних терміналів // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 5 (106). – С. 51-55 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1995-0519
1342799
  Пашковская Л.И. Слот-чартер в таможенном деле // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2011. – № 4 (76). – С. 10-15
1342800
   Слотердайк (Sloterdijk) Петер // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 909-910. – ISBN 966-316-069-1
1342801
  Слотюк Г. Слотюк Г. VI Міжнародна науково-практична конференція "Усна історія: теорія, метод, джерело" як наукова складова діяльності Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 3 (17). – С.50-52. – ISSN 2518-7341


  У статті представлено основний перебіг VI Міжнародної науково-практичної конференції "Усна історія: теорія, метод, джерело", що відбулася 24-26 жовтня 2018 року на базі Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва
1342802
  Аниченко В.В. Слоунік мовы Скарыны / сост. В.В. Аниченко. – Мінськ : Вышэйшая школа
Ч. 1 : А-О. – 1977. – 476 с.
1342803
  Кулик Н.. Слуга Божий // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23 листопада (№ 47). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  До 150-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького.
1342804
  Василяускене А. Слуга Божий архиепископ Мечисловас Рейнис и Блаженный Климентий Шептицкий: мученики Владимирского централа // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 559-579. – ISBN 966-7379-92-11
1342805
  Гольдони К. Слуга двух хозяев / К. Гольдони. – Москва ; Ленинград, 1937. – 162 с.
1342806
  Гольдони К. Слуга двух хоязяев / К. Гольдони. – Москва-Ленинград, 1952. – 148с.
1342807
  Пагутяк Г. Слуга з Добромиля : Уривок з роману // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 9. – С. 30-67. – ISSN 0868-4790
1342808
  Пагутяк Г. Слуга з Добромиля : Роман / Галина Пагутяк. – Київ : Дуліби, 2006. – 336с. – (Deja vu). – ISBN 966-8910-22-2
1342809
  Малімон Н. Слуга Історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4-5 травня (№ 78/79). – С. 7


  У Луццьку вшанували Олександра Остапюка, відомого музейника, який усе життя поклав на зібрання колекцій і збереження пам"яті про минуле.
1342810
  Боровков Д. Слуга многих господ - Шарль Морис Талейран // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 7 (91). – С. 10-43. – ISSN 1812-867Х


  Шарль Моріс де Талейран-Перігор — французький політик і дипломат. Брав участь у Французькій революції, працював у декількох урядах країни: короля Людовика XVI, Наполеона, Людовика XVIII та декількох інших.
1342811
  Боровков Д. Слуга многих господ - Шарль Морис Талейран // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 8 (92). – С. 20-49. – ISSN 1812-867Х


  Шарль Моріс де Талейран-Перігор — французький політик і дипломат. Брав участь у Французькій революції, працював у декількох урядах країни: короля Людовика XVI, Наполеона, Людовика XVIII та декількох інших.
1342812
  Погодин Н.Ф. Слуга народа / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1950. – 31с.
1342813
  Зубавин Б.М. Слуга народа / Б.М. Зубавин, 1952. – 48с.
1342814
  Зимин А. Слуга народа / А. Зимин. – Оренбург, 1959. – 48с.
1342815
  Оуян Ш. Слуга народа. / Ш. Оуян. – М., 1951. – 204с.
1342816
  Дворянов Ф.М. Слуга народа. / Ф.М. Дворянов. – Пенза, 1963. – 28с.
1342817
   Слуга народный. – Волгоград, 1970. – 152с.
1342818
  Ольшаковський О. Слуга пана графа / О. Ольшаковський. – К., 1968. – 94с.
1342819
  Глазовий Андрій Слуги Барона Суботи : Спосіб життя / Глазовий Андрій, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 50-52 : Іл.
1342820
  Зиви Ален Слуги богини Бастет = Кошки - 2 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 8. – С. 62-67 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
1342821
  Шкваров А.Г. Слуги Государевы / Алексей Шкваров. – Москва : Яуза ; Эксмо, 2007. – 301, [3] с. – (Кинопроект. Слуги Государевы). – ISBN 978-5-699-20504-2
1342822
  Булах И.В. Слуги Меркурия / И.В. Булах. – Барнаул, 1991. – 309,2с.
1342823
  Краснянский Э.Б. Слуги трех муз / Э.Б. Краснянский. – М., 1987. – 182с.
1342824
  Херинг Э. Служанка фараонов / Э. Херинг. – М., 1971. – 183с.
1342825
  Херинг Э. Служанка фараонов / Э. Херинг. – М., 1991. – 364с.
1342826
  Воронов В.А. Служат в роте товарищи / В.А. Воронов. – Москва, 1982. – 107с.
1342827
   Служат Родине сыновья. – Киев : Политиздат, 1987. – 157 с.
1342828
  Песчанский В.В. Служащие в буржуазном обществе / В.В. Песчанский. – М, 1975. – 379с.
1342829
  Митрофанов М.В. Служащие международных организаций: персонал организаций системы ООН / М.В. Митрофанов. – М., 1981. – 118с.
1342830
  Пак М.Ё. Служащие московских промышленных предприятий в конце ХІХ - начале ХХ веков // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2006. – № 2. – С. 26-35. – ISSN 0869-5687
1342831
   Служба - дни и ночи. – Куйбышев, 1975. – 224с.
1342832
   Служба - дни и ночи. – Свердловск, 1987. – 367с.
1342833
   Служба DNS в Windows 2000 / Р. Абель, Г. Найф, Э. Даниэльс, Д. Грэхем; Р. Абель [и др.]. – Москва : Вильямс, 2001. – 491, [1] с. : ил., табл. – ISBN 5-8459-0147-2
1342834
  Пономаренко Н. Служба Google Classroom як засіб формування мовленнєвої компетентності майбутніх молодших спеціалістів з журналістики // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Т. Пантюк ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 11 (178), листопад. – С. 158-164. – ISSN 2308-4634
1342835
  Ярочкин В. Служба безопасности коммерческого предприятия / В. Ярочкин. – Москва : Ось-89, 1995. – 144с. – (Библиотека делового человека). – ISBN 5-86894-039-3
1342836
  Шелест Ольга Служба безпеки готелю: принципи роботи // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 4, серпень. – С. 26-31 : фото
1342837
   Служба безпеки України : історія та сучасність : до 20-ї річниці створення / [В.Г. Рокитський, О.Ф. Бєлов, В.П. Варганов та ін.]. – Київ : Корбуш, 2012. – 383, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2955-25-5
1342838
  Пономарьов С.П. Служба безпеки України в секторі безпеки і оборони України // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 127-131. – ISSN 1727-1584
1342839
  Вороний О.О. Служба безпеки України у системі суб"єктів протидії корупції та організованій злочинності: адміністративно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Вороний Олександр Олександрович ; М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Заслуж. проф. М.С. Бокаріуса. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1342840
  Теленик С. Служба безпеки України як суб"єкт державної системи захисту критичної інфраструктури // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 3. – С. 260-286. – ISSN 1026-9932
1342841
  Чернєй В.В. Служба безпеки юридичної особи приватного права як суб"єкт запобігання економічним злочинам // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 145-147
1342842
  Яласто Х.Р. Служба быта как самостоятельная отрасль народного хозяйства : Автореф... канд. экон.наук: / Яласто Х.Р.; Тартуский гос. ун-т. – Таллин, 1967. – 24л.
1342843
   Служба в государственых и общественных организациях. – Свердловск, 1988. – 136с.
1342844
  Тодощак О.В. Служба в митних органах України : (Адміністративно-правовий і соціально-правовий аспекти). Монографія / О.В. Тодощак; МОіНУ. Одеська нац. юрид. акад. – Одеса : Юридична література, 2003. – 140 с. – ISBN 966-8104-23-4
1342845
  Мельник О.М. Служба в органах державної митної служби України та обмеження, які з нею пов"язані // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 67-72
1342846
  Лазор О.Д. Служба в органах місцевого самоврядування : науково--практичний коментар до закону України: навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / Оксана Лазор, Олег Лазор. – Київ : Дакор; КНТ, 2005. – 368с. – (Публічна служба). – ISBN 966-8379-04-7
1342847
  Падалко Г.В. Служба в органах місцевого самоврядування в Україні: концептуальні проблеми теорії та практики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 117-122
1342848
  Сергієнко О.В. Служба в органах місцевого самоврядування, публічно-правовий аспект // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 83. – С. 72-80. – ISSN 0201-7245
1342849
  Куценко С. Служба в українській армії: почесна місія чи покарання // Україна молода. – Київ, 2019. – 22 жовтня (№ 117). – С. 7


  "З 1 жовтня починається осінній призов до української армії, який триватиме до кінця року. За офіційними даними, планується призвати 15 200 осіб. Із них 9 тисяч призовників будуть направлені в Збройні сили України, 4 400 - у Національну гвардію, 800 - ...
1342850
  Здіорук Сергій Іванович Служба військових капеланів: досівд функціонування в іноземних збройних силах // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 236-245
1342851
   Служба військових прокурорів на Сході України [підсумки] // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 8. – С. 20-25
1342852
  Смеляков Я.В. Служба времени. / Я.В. Смеляков. – Москва, 1975. – 102с.
1342853
  Николаев В.И. Служба главного архитектора / В.И. Николаев. – Л, 1987. – 86с.
1342854
  Гавришко А.С. Служба главного инженера и технический прогресс / А.С. Гавришко, В.Б. Мусиенко. – Киев, 1986. – 77с.
1342855
  Воронкин А.Ф. Служба главного энергетика / А.Ф. Воронкин. – Ленинград, 1989. – 140 с.
1342856
  Атабеков В.Б. Служба главного энергетика завода / Атабеков В.Б. – Москва : Экономика, 1971. – 54 с. – Список лит.: с. 53. – (Б-чка хоз. руководителя)
1342857
  Фатхутдінов В.Г. Служба дільничних інспекторів міліції у системі Органів Внутрішніх Справ Україн / В.Г. Фатхутдінов, А.О. Галай // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 192-202.
1342858
  Солдатов В.В. Служба єдиного часу і еталонних частот України. Синхронізація часу з використанням Інтернет протоколів NTP і PTP: стан та перспективи розвитку // Український метрологічний журнал : науково-технічне видання / Нац. наук. центр "Ін-т метрології" ; голов. ред. П.І. Неєжмаков ; редкол.: О. Боднар, О.М. Величко, М.М. Горобець [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3. – С. 23-29. – ISSN 2306-7039
1342859
  Бачинська О.А. Служба запорожців і татар в Османській імперії. Кінець XVIII – початок ХІХ ст. (за документальними джерелами) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 127-132. – ISSN 2309-2262
1342860
   Служба зовнішньої розвідки України = Foreign intelligence service of Ukraine : історія і сьогодення : [кн.-альбом] / [авт.-упоряд. О.В. Скрипник ; за ред. Г.О. Ілляшова ; фото: М.В. Молдаванова та ін. ]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : АДЕФ-Україна, 2013. – 111, [1] с. : іл., табл., портр. – Текст. парал. укр., англ. – ISBN 978-966-187-221-8
1342861
  Синев В.В. Служба и дружба / В.В. Синев. – Казань, 1962. – 152с.
1342862
   Служба и дружба. – М, 1976. – 220с.
1342863
  Гольдгамер Г.И. Служба информации НИИ, КБ, предприятий / Г.И. Гольдгамер. – Москва, 1970. – 392 с.
1342864
  Ильина О.П. Служба информационного обеспечения / О.П. Ильина. – Л., 1989. – 150с.
1342865
  Назаровець М. Служба інформаційного моніторингу як структурний підрозділ сучасної академічної бібліотеки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 8 (241). – С. 24-26. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто передумови створення, основні функції та перспективи розвитку Служби інформаційного моніторингу у складі Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка. Представлено основні напрями роботи Служби з підтримки поширення ...
1342866
  Ермолаев А.Е. Служба как служба... / А.Е. Ермолаев. – М., 1987. – 123с.
1342867
  Баюра Д. Служба корпоративного секретаря як інститут удосконалення системи корпоративного управління публічних акціонерних товариств // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 27-31 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1342868
  Коробович Ю Служба культуры / Ю Коробович. – Л., 1988. – 128с.
1342869
   Служба логистики на предприятии (материалы блиц-опроса экспертов) // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 5 (42). – C. 10-22 : фото, рис.
1342870
  Манько О. Служба любові не знає лаврів... // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 23-30 січня (№ 3/4). – С. 7
1342871
  Яловега Н.І. Служба маркетингу у системі управління вищого навчального закладу: передумови та необхідність існування : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 113-119 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1342872
  Бахтияр С. Служба милицейская : рассказы и очерки / Бахтияр С. – Ташкент : Еш гвардия, 1985. – 96 с.
1342873
  Лосєв О. Служба Мирона Тарнавського в австро-угорській армії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 17-21. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття досліджує проблему військової служби та професійної підготовки командного складу австро-угорської армії на підставі спогадів колишніх офіцерів австро-угорської армії Мирона Тарнавського та Степана Шухевича. Статья исследует проблему военной ...
1342874
  Савичев Г.А. Служба морская. / Г.А. Савичев. – М., 1977. – 112с.
1342875
  Лилджа Г.П. Служба неотложной помощи / Г.П. Лилджа, Р.А. Суор // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 2 (18). – С. 68-78. – ISSN 2312-7104
1342876
  Рудик С. Служба О.І. Кандиби ветеринаром у 1-й дивізії Січових стрільців // Олександр Олесь - ветеринар, поет, громадський діяч / С.К. Рудик. – Київ : Аграр Медіа Груп ; Національний університет біоресурсів і природокористування, 2017. – С. 182-188. – ISBN 978-617-646-420-4
1342877
  Власенков В.А. Служба обвинения в США / В.А. Власенков. – Москва, 1981. – 176с.
1342878
  Розенблат Г.И. Служба оперативного управления основным производством / Г.И. Розенблат, Г.Д. Рахманин, А.С. Перцовский. – Ленинград, 1989. – 134 с.
1342879
  Чикер Н.П. Служба особого назначения / Н.П. Чикер. – М., 1975. – 324с.
1342880
  Ойфа П.Н. Служба песни / П.Н. Ойфа. – Л., 1967. – 95с.
1342881
  Слінченко В.І. Служба побуту УРСР / В.І. Слінченко. – Київ, 1985. – 46 с.
1342882
  Адамов П.Н. Служба погоды / П.Н. Адамов. – Ленинград, 1954. – 40с.
1342883
  Адамов П.Н. Служба погоды / П.Н. Адамов. – Ленинград
2. – 1959. – 44с.
1342884
   Служба погоды. – М, 1973. – 15с.
1342885
  Толстиков Е.И. Служба погоды на мысе Шмидта / Е.И. Толстиков. – М-Л, 1940. – 36с.
1342886
  Шешуряк Ю. Служба поддержки // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 6 февраля (№ 6)


  Аграрии, пользующиеся государственной поддержкой при страховании, получат широкий выбор страховщиков и улучшение сервиса.
1342887
  Горобець В. Служба при дворі, "вірність монархові" та покровительство царських сановників як аргументи при обранні на уряд сотника Війська Запорозького // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (554), вересень - жовтень. – С. 22-36. – ISSN 0130-5247
1342888
  Борець Ю.В. Служба пробації: історія виникнення та її впровадження в Україні // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 23-27
1342889
   Служба Родине. – М, 1979. – 182с.
1342890
   Служба Родине. – М, 1984. – 240с.
1342891
  Русецкий А. Служба света : стихи / А. Русецкий; авториз. пер. с белорус. Н.Кислика. – Москва : Советский писатель, 1982. – 79 с.
1342892
   Служба семьи: изучение опыта и принципов организации. – М, 1981. – 156с.
1342893
  Нечаев Н.П. Служба сердца / Н.П. Нечаев. – Красноярск, 1966. – 36с.
1342894
  Петров Е. Служба слова / Е. Петров. – М., 1970. – 48с.
1342895
  Халилецкий Г.Г. Служба Солнца. / Г.Г. Халилецкий. – Владивосток, 1961. – 120с.
1342896
   Служба социального развития предприятия. – М, 1989. – 228с.
1342897
  Симиндей В.П. Служба стандартизации на предприятии / В.П. Симиндей. – М., 1981. – 48с.
1342898
  Шпенов Д.Ю. Служба суддів в Україні: адміністративно-правові засади : монографія / Д.Ю. Шпенов. – Харків : Панов, 2015. – 501, [1] с. – Бібліогр.: с. 451-501 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7293-70-4
1342899
  Голубовский П.В. Служба сятым мученикам Борису и Глебу в Иваничской минее 1547-79 г. : критико-библиографический обзор // Новые труды по источниковедению древне-русской литературы : критико-библиографический обзор : с приложением текстов некоторых памятников литературы / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 1-8. – 40 с.


  Изд. содержит обзор трудов Gustave Schlumberger, Ferdinand Chalandon, Leon Cahun по истории Византии и Древней Руси
1342900
  Залєток Н. Служба та побут британських і радянських жінок у протиповітряній обороні в роки Другої світової війни // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 94-105. – (Історичні науки ; т. 32). – ISSN 2309-2254
1342901
  Михайленко О.Р. Служба та управління в органах і установах прокуратури України // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 4 : Економічний факультет. Юридичний факультет. – С. 196-201
1342902
  Пропалов В.Ф. Служба такая... / В.Ф. Пропалов. – Челябинск : Южно-Уральское кн.изд., 1971. – 136 с.
1342903
   Служба такая.... – Архангельск, 1973. – 96с.
1342904
  Смирнова М.А. Служба точного времени / М.А. Смирнова. – Москва-Л., 1928. – 72с.
1342905
  Бакулин П.И. Служба точного времени / П.И. Бакулин, Н.С. Блинов. – Москва : Наука, 1968. – 320 с., 1 вкл. л.
1342906
  Бакулин П.И. Служба точного времени / П.И. Бакулин, Н.С. Блинов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1977. – 352 с., 1 л. карт. : ил. – Список лит.: с. 352 (12 назв.)
1342907
  Долгов П.Н. Служба точного времени в СССР / П.Н. Долгов. – Москва : ОНТИ, 1934. – 23 с.
1342908
  Глан И.В. Служба хорошего настроения / И.В. Глан. – М., 1989. – 47с.
1342909
  Орлов А.Я. Служба широты = Orlov A. Service des latitudes / А.Я. Орлов. – Москва : Издательство АН СССР, 1958. – 127 с.
1342910
  Чирков В.Г. Служба эффективности на прдприятиях и в организациях / В.Г. Чирков. – М., 1980. – 56с.
1342911
   Служба якості освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 грудня (№ 48)


  Створено орган, що централізовано відповідатиме за дотримання якості освіти та освітніх стандартів, - Державну службу якості освіти України (ДСЯО). Відповідне рішення було прийнято КМУ сьогодні, 6 грудня 2017 року, під час засідання Уряду.
1342912
  Оніщенко Н.В. Служби екстреної психологічної допомоги в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 18-21. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються основні шляхи та етапи виникнення та розвитку сучасної служби екстреної психологічної допомоги людям, які постраждалит від надзвичайних ситуацій різного походження. В статье освещаются основные пути и этапы возникновения и ...
1342913
  Мех Олена Валеріївна Служби із зв"язків з громадськістю в органах виконавчої і законодавчої влади та місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку України : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Мех О.В.; КНУТШ. Ін-тут журналістики. – Київ, 2003. – 173 с. – Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 160 - 173
1342914
  Мех Олена Валеріївна Служби із зв"язків з громадськістю в органах виконавчої і законодавчої влади та місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку України : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Мех О.В.; КНУТШ. Ін-тут журналістики. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 3 назв.
1342915
  Остапенко О.М. Служби контролінгу та антикризового управління в сільськогосподарських виробничих кооперативах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 183-187. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1342916
  Кузьменко Н. Службова бездіяльність як злочин окремого виду за дореволюційним російським та радянським кримінальним правом // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 350-351
1342917
  Ганьба О. Службова дисципліна в діяльності суб"єктів охорони державних кордонів України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 87-90
1342918
  Зотенко О. Службова дисципліна в митних органах України // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2005. – № 6. – С. 46-50
1342919
  Григоренко І.В. Службова діяльність Панаса мирного як один з чинників впливу на його творчість (на матеріалі приватного листування письменника) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 47-50. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 21 (34))
1342920
  Нерсесян А. Службова зличинність у приватній сфері як специфічне правове явище // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 9 (99). – С. 36-41
1342921
   Службова злочинність в Україні: проблеми її попередження / О.Г. Кальман, Дарнопих, ТЛО, І.О. Христич, Т.Є. Дунаєва // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 23-44. – ISBN 966-8759-17-6
1342922
  Стародубцев А.А. Службова кар"єра в органах внутрішніх справ України / А.А. Стародубцев ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота миля, 2012. – 350, [2] с. – Бібліогр.: с. 323-350 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-39-9
1342923
  Біла-Тіунова Службова кар"єра в Україні : монографія / Л.Р. Біла-Тіунова. – Одеса : Фенікс, 2011. – 538, [2] с. – Бібліогр.: с. 495-538 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-500-5


  У пр. № 1736040 напис: Шановному Роману Сергійовичу з накращими побажаннями творчих успіхів від автора. Підпис. 13.10.13.
1342924
  Ступа В.Ф. Службова недбалість: кримінально-правова та кримінологічна характеристика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ступа Віктор Федосійович ; Клас. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 9 назв
1342925
  Скора Л. Службова особа як суб"єкт протидії законній господарській діяльності ( ст. 206 КК України) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 42-46
1342926
  Приємський В. Службова особа як суб"єкт службового злочину // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 101. – (Серія права ; № 6)
1342927
  Домбругова А. Службове відрядження: гарантії та компенсації // Справочник кадровика : Журнал для специалистов кадровых служб / ТОВ "МедіаПро". – Киев, 2006. – № 5. – С. 17-22
1342928
  Шевчук С.В. Службове листування : Довідник / С.В. Шевчук. – Київ : Літера, 1999. – 108с. – ISBN 966-7543-04-8
1342929
  Марочко В. Службове листування та архівно-кримінальна справа о. М. Асаткіна - джерело вивчення статистики жертв Голодомору // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 222-226
1342930
  Марочко В. Службове листування та архівно-кримінальна справа О.М. Асаткіна - джерело вивчення статистики жертв Голодомору // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 438-448
1342931
  Свердлик З.М. Службове листування як форма ділової комунікації Київської міської думи й управи (кін. 19-го - поч. 20-го ст.) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 2. – С. 20-27. – ISSN 2409-9805
1342932
  Коломоєць Т.О. Службове право України: словник термінів / Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков ; М-во освіти і науки України, "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя : Гельветика, 2017. – 339, [1] с. – Інші авт. зазнач. на с. 3 (38 прізвищ). – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-916-357-8
1342933
   Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку : колектив. монографія / Т.О. Губанова, Н.П. Каменська, Д.В. Кіріка та ін.] ; за ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова ; М-во освіти і науки України, НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування Нац. акад. правових наук України, Юрид. ф-т Запоріз. нац. ун-ту [та ін.]. – Запоріжжя : Гельветика, 2017. – 327, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-916-342-4
1342934
  Батан Т. Службовець державної установи та організації: поняття та характеристика правового статусу // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 10. – С. 78-81
1342935
  Котов А.С. Службовий винахід: проблемні питання // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 91-94
1342936
  Крупнова Л.В. Службовий етикет та юридичні гарантії діяльності державного виконавця // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 216-222. – ISSN 1563-3349
1342937
  Одегова С.М. Службовий етикет як необхідна умова діяльності правоохоронних органів України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 121-125. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1342938
  Гуцаленко Т. Службовий жоденник А.Петренка (24.IV.1946-16.VIII.1947): перебіг концентрації та разподіл фондів "Центральної Василіанської бібліотеки у Львові" // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 358-408. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
1342939
  Доманський В.А. Службовий обов"язок / В.А. Доманський, І.М. Аршинець, Б.І. Антонов. – Київ-Кировоград, 2000. – 144 с. – ISBN 966-7265-65-Х
1342940
   Службові відрядження : практ. посібник / [упоряд. Лівшиц Д.М.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 274, [1] с. – ISBN 978-611-01-0472-2
1342941
  Вараниця А. Службові зловживання у адвокатській практиці в Галичині другої половини XIX - початку XXст. // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 152-169. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
1342942
  Рязанова Н.І. Службові об"єкти інтелектуальної власності, створені за державні кошти: цивільно-правові аспекти : монографія / Рязанова Наталія Іванівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 171, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 145-171. – ISBN 978-617-696-690-6
1342943
  Осипова Ю. Службові об"єкти права інтелектуальної власності, створені у вищих навчальних закладах України // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 11-23
1342944
  Кульбашна Службові об"єкти права інтелектуальної власності: питання теорії / Кульбашна, // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 57-61
1342945
  Зозуля С.Ю. Службові переміщення професора Г.А. Максимовича // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – Вип. 29 : Регіональна історія та культура в українському і східноєвропейському контексті. – С. 70-77
1342946
  Музиченко В.І. Службові права державного службовця // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 213-215. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1342947
  Кравченко В. Службові розслідування та службові перевірки в органах прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юридична акад України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 4/5 (130/131). – С. 17-24


  Про права людини в правовій державі.
1342948
  Симонова К. Службові слова в науковій концепції частин мови І.К. Кучеренка // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 47-51. – ISSN 0320-3077
1342949
  Литвинова Л. Службові твори Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як об"єкти інтелектуальної власності // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 151-161. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто особливості службових творів як об"єктів авторського права на прикладі творів, створюваних науковцями Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
1342950
  Тарасов Д. Службові твори, нові правові підходи // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 10. – С. 11-16. – ISSN 1608-6422
1342951
  Троцька В.М. Службові твори: питання відповідальності роботодавця в разі невиплати авторської винагороди // Порушення прав інтелектуальної власності та боротьба з ними : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. 07 груд. 2017 р., м. Київ / Нац. акад. прав. наук. України, НДІ інтелект. власності ; [за ред. А.С. Штефан]. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – С. 45-53. – ISBN 978-617-696-721-7
1342952
  Ліпіна М. Службові твори: у правовому регулюванні // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 листопада (№ 22) : Судова практика. – С. 36-37
1342953
  Процик В.М. Службово-бойова діяльність Державної прикордонної служби України // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 10. – С. 140-146. – ISSN 2078-6743
1342954
  Бузні А.М. Службово-професійне просування бухгалтерів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 47-49. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1342955
  Вазов И.М. Службогонцы / И.М. Вазов. – Москва, 1956. – 63с.
1342956
  Редькина Н.С. Службы информационных технологий в научных библиотеках // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 34-44. – ISSN 0130-9765
1342957
  Вершинский Е.А. Службы научной организации производства / Е.А. Вершинский, Р.Л. Сатановский. – Ленинград, 1985. – 137с.
1342958
  Потапов А.В. Служебная связь и сигнализация / А.В. Потапов. – Москва : Воениздат, 1976. – 159 с.
1342959
  Комаров В.Д. Служебная этика / В.Д. Комаров. – Ленинград, 1968. – 32 с.
1342960
  Журавлев Г.Т. Служебная этика / Г.Т. Журавлев. – М., 1980. – 31с.
1342961
   Служебник / [напечатанный иеромонахом Пахомием?]. – Венеция : [Божидар Вукович?], 1519. – [240] л.


  Рідкісна пам"ятка стародруку та церковнослов"янської мови сербського ізводу Божидар з Горадже заснував одну з сербських друкарен у Венеції, в якій працювали його сини - мілешівські монахи Джурадж и Теодор Любавичи; у 1519 р. ними видан "Служебник". У ...
1342962
   Служебник = Леитургикон си ест Служебник, съдержащ в себе по чину с(вя)тыя Восточныя ц(е)ркви Литургии, иже в с(вя)тых от(е)ц наших Иоанна Златоустаго, Василиа Великаго и Григория Двоеслова, папы Римскаго, с всеми службами недельными и праздничными, : в Супраслю первое типом издадеся в общежительном монастыри чину с(вя)т(о)го Василия Великого літа от рождества г(о)с(по)да нашего И(су)с(а) Хр(и)ста 1727. – Супрасль : Друкарня Благовіщенської лаври, 1727. – [16], 38 с., 39-58 арк., 59-478 с. – Вихідні дані на с. 478: "Начася печатати сей Служебник року 1727 повелением ... метрополиты всея России Леона Кишки. Скончася з прассы ти(по)графичной року 1732 ... ... метрополите ... Афанасии Шептыцком и ...архимандрите ...Иннокентии Харкевичу..."


  Формат 2°. Шрифти. Дзеркало набору 255x148, 260x166, 261x150, 260x146 мм. Друк у дві колонки, в одну чи дві фарби. Основний шрифт: рядків - 32, 10 рядків - 84 мм. Кустоди. Нумерація. Пагінація у верхньому зовнішньому кутку сторінки, в ...
1342963
   Служебник = Леітургікон, си єст Служебник, съдержащ в себе по чину святыя восточныя церкви литургіи, иже в святых отец наших Іоанна Златоустаго, Василиа Великаго и Григоріа Двоеслова папы Римскаго, с всеми службами неделными и праздничными. – Вільнюс (Vilnius) ; Супрасль : [Друкарня Віленського Троїцького братства ; Друкарня Супрасльської Блаовіщенської лаври], 1692. – [16], 1-58, 60-259 арк., 64 с., 65-86 арк.


  Вихідні дані в колофоні, арк. 86 другої лічби: "Сей Служебник, изволением преос(вя)щеннаго Леона Шлюбица Заленского, протофрония, еп(и)с(ко)па Володимірскаго Берестскаго, администратора на тот час, и обранаго метрополити Киевскаго, Галицкаго, и всея ...
1342964
  Іванова О.А. Служебник і Требник архієрейський 1632 року: кодикологічний опис // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 316-324. – ISSN 2222-4203
1342965
  Новицький О. Служебник святительський / О. Новицький. – К. – 9с.
1342966
  Колесов И.М. Служебное назначение изделия в технические условия. / И.М. Колесов. – М., 1977. – 64с.
1342967
  Старилов Ю.Н. Служебное право : Учебник / Ю.Н. Старилов. – Москва : БЕК, 1996. – 698c. – ISBN 5-85639-152-7; 3-406-41838-4
1342968
  Стрелкова Е.В. Служебное произведение в фонде электронной библиотеки: объекты хранения и использования / Елена Валентиновна Стрелкова // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 5. – С. 49-55. – ISSN 0869-608Х


  Рассмотрены условия правомочного размещения служебных произведений в электронной библиотеке и ведения в составе ее фонда баз данных, создаваемых в статусе служебного произведения. Отражена специфика управления этими сетевыми ресурсами с учетом ...
1342969
   Служебное собаководство. – М, 1987. – 382с.
1342970
  Муцинова Н.А. Служебные командировки / Н.А. Муцинова. – Москва, 1964. – 38с.
1342971
  Быков А.М. Служебные командировки / А.М. Быков. – М., 1977. – 72с.
1342972
  Панкин М.Е. Служебные командировки. / М.Е. Панкин. – Москва, 1983. – 63с.
1342973
  Федорова Ю. Служебные объекты права ИС: отдельные аспекты правового регулирования // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 7. – С. 37-44. – ISSN 0201-7059
1342974
   Служебные радиокоды. – Москва : Связьиздат, 1958. – 212 с.
1342975
   Служебные слова. – Новосибирск, 1987. – 134с.
1342976
  Тимофеева О.В. Служебные слова в "Диалектном словаре личности" // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 3, май. – С. 22-27. – ISSN 2310-4287
1342977
  Никольский Л.Б. Служебные слова в корейском языке. / Л.Б. Никольский. – М, 1962. – 180с.
1342978
   Служебные слова и синтаксические связи. – Владивосток, 1985. – 173с.
1342979
  Неверова Наталия Вениаминовна Служебные слова как диагностирующие показатели стилей современного русского литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Неверова Наталия Вениаминовна; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 19л.
1342980
  Никольский Н.Н. Служебные слова. / Н.Н. Никольский. – М, 1947. – 40с.
1342981
  Меретуков К.Х. Служебные части речи в адыгейском языке. : Автореф... канд.филол.наук: / Меретуков К.Х.; АН Груз.ССР.Ин-т языкознания. – Майкоп, 1966. – 21л.
1342982
  Ряшенцев К.Л. Служебные части речи в современном русском языке / К.Л. Ряшенцев. – Орджоникидзе, 1982. – 57с.
1342983
  Зейналов Ф.Р. Служебные части речи в современных тюрскиъ языках : Автореф... д-ра филол.наук: / Зейналов Ф.Р.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1966. – 84л. – Бібліогр.:с.83-84
1342984
  Котенко М В. Служебный гороскоп. / М В. Котенко. – М, 1989. – 408с.
1342985
  Гольтц Эд. Служение женщины в христианской церкви : (Пер. с нем.) / Лиц. Эд. Гольтц. – Сергиев Посад : Тип. Св.-Троице-Сергиевой лавры, 1907. – [2], 116 с. – Без обл.
1342986
  Воронцов В.В. Служение музам / В.В. Воронцов. – Москва, 1976. – 214с.
1342987
  Воронцов В.В. Служение музам / В.В. Воронцов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1981. – 351с.
1342988
  Немировский А. Служение музы // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2006. – № 6. – С. 106-111
1342989
  Суханов Н.Е. Служение народу - превыше всего / Н.Е. Суханов. – Иркутск, 1970. – 54с.
1342990
  Буряк Б.С. Служение народу / Б.С. Буряк. – М., 1955. – 340с.
1342991
   Служение Отечеству и долгу : Очерки о жизни и деятельности ректоров харьковских вузов (1805 - 2004 годы). – Харьков : Золотые страницы, 2004. – 748 с. – (Образование-интеллигентность-культура). – ISBN 966-8558-08-1; 966-8494-51-2
1342992
  Скоморохов Н.М. Служение Отчизне. / Н.М. Скоморохов. – Саратов, 1977. – 319с.
1342993
  Свердлин М.А. Служение Родине и вера в бога / М.А. Свердлин, П.М. Рогачев. – Волгоград, 1962. – 32с.
1342994
  Шаповалов Валерій Служив громадським інтересам // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 38-39. – ISSN 0868-9644


  Створення музею курорту до ювілею лікаря і громадського діяча Івана Зубковського (150 років)
1342995
  Нестуля О.О. Служив натхнено і щиро (К.В. Мощенко) // Репресоване краєзнавство (20 - 30-і роки) / Л.Л. Бабенко, С.С. Бабенко, Г.П. Білоус, М.М. Біляшівський, Б.М. та ін. Біляшівський. – Київ : Рідний край, 1991. – С. 64-72. – ISBN 5-7707-1396-8
1342996
  Нагірняк О. Служив українській ідеї // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 205-206. – ISSN 0869-3595
1342997
  Сташевский Е.Д. Служивое сословие. – Киев : Тип.Т-ва И. Н. Кушнерев и К, 1912. – 33 c.
1342998
  Барабанов Н.В. Служил в полку мальчишка : [для детей] / Н.В. Барабанов ; ил.: В. Поповичев. – Тула : Приок. кн. изд-во, 1972. – 166 с. : ил.
1342999
  Экштут С. Служил примером отличной храбрости // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 6 : Гроза двенадцатого года. – С. 43-50. – ISSN 0235-7089


  Генеральские награды за Бородино.
1343000
  Преснякова Л.П. Служилая биография князя И.Д. Бельского по данным разрядных книг, летописей и записок Генриха Штадена // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 39-50. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385


  В статье реконструируется служилая биография князя И.Д. Бельского, одного из заметных военных и политических деятелей Русского государства сер. 16 в.
<< На початок(–10)1341134213431344134513461347134813491350(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,