Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1341134213431344134513461347134813491350(+10)В кінець >>
1342001
   "Серебряный век" в Крыму: взгляд из XXI столетия : материалы Седьмых Герцыковских чтений в г. Судаке 7-11 июня 2011 года / Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского, Крым. центр гуманит. исслед. ; [сост.: Т.Н. Жуковская ; ред. совет: В.П. Казарин (пред.) и др.]. – Москва ; Симферополь : Крым. центр гуманит. исследований, 2013. – 309, [3] с. – Библиогр. в примеч. в конце ст. – ISBN 978-966-96886-6-8
1342002
   "Серебряный век" русской поэзии / Панченко И.Г. – Киев, 1991. – 638с.
1342003
  Осипчук Н. "Серед ворожих обставин батьки виховували нас свідомими українцями". Народжена в родині письменника Людмила Старицька спілкувалася з Косачами, Лисенками, Чубинськими // Україна молода. – Київ, 2021. – 13 серпня (№ 83). – С. 13


  Людмила Старицька-Черняхівська народилася у Києві 29 серпня 1868 року. Українська письменниця, поетеса, драматург, прозаїк, перекладачка. Попри те, що на долю доньки Михайла Старицького випало чимало трагічних подій, свій життєвий шлях вона пройшла з ...
1342004
  Філоненко Світлана "Серед мільярда бідних - кожен тридцятий наш співвітчизник" : міжнародна конференція "Сучасні виклики правам і свободам людини" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 46


  2008-го виповнюється 60 років Загальній декларації прав людини, проголошеній Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, що відтоді відзначають як Міжнародний день прав людини. З нагоди цього ювілею ООН разом з організаціями-партнерами в усьому ...
1342005
  Філоненко Світлана "Серед мільярда бідних - кожен тридцятий наш співвітчизник" : міжнародна конференція "Сучасні виклики правам і свободам людини" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 46


  2008-го виповнюється 60 років Загальній декларації прав людини, проголошеній Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, що відтоді відзначають як Міжнародний день прав людини. З нагоди цього ювілею ООН разом з організаціями-партнерами в усьому ...
1342006
  Слоньовська О. "Серед надій, поранених журою" // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 2 /784/. – С. 146-151. – ISSN 0868-4790
1342007
  Савченко С. "Серед степу широкого на Вкраїні милій..." : до 90-річчя від часу заснування Шевченківського національного заповідника в м. Каневі (1925) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 2 (6 ), друге півріччя 2015. – С. 36-40. – ISSN 2306-3505
1342008
  Богданова О. "Середины тут нет": рассказ А.П. Чехова "О любви" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 14-19. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Рассматривается последний рассказ «маленькой трилогии» А.П. Чехова и предлагается новый взгляд на ведущие мотивы текста «О любви». В предложенном анализе в отличие от традиционных представлений о «футлярности» главного героя Алехина и его ...
1342009
  Міхівський-Постерня "Середні покажчики" / Міхівський-Постерня. – 181-187с.
1342010
  Артюх В. "Середовище диктує правила гри. І україномовні в ньому - не пани" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 19 (172). – С. 32-35


  В Україні співіснують три типи історичної свідомості стверджує філософ В. Артюх. Якийсь із них невдовзі переможе.
1342011
  Щербак Ю. "Серйозна стіна перед російською агресією" / розмову вів Ігор Самокиш // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18-19 липня (№ 130/131). – С. 3


  Про моральне та геополітичне значення статусу союзників.
1342012
  Казаренко М. "Сертифікат виборця" - як механізм реалізації виборчого права, спрямований на подолання кризи української державності // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 202-206
1342013
  Іванова Н. "Серце віддаю дітям" та осмислення концепту "трисонячної єдності" Г. Сковороди // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 275-277. – ISSN 2076-1554


  Філософсько–освітні аспекти творчої спадщини В.О. Сухомлинського розглянуто в контексті метатеорії поглядів Г.Сковороди та його концепції "трисонячної єдності". Осмислення проблеми творення особистості здійснено в цілісній єдності та взаємозв"язку ...
1342014
  Калуга О. "Серце дитини" : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4, 5/6 (1095/1098). – С. 174-184. – ISSN 0320-8370
1342015
  Суржик Л. "Серце ЄврАзії" у серці України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 16-22 травня (№ 16/17). – С. 1, 13


  Центр дитячої кардіології і кардіохірургії (ЦДКК), засновником і директором якого є професор Ілля Ємець, уже протягом трьох років співпрацює зі швейц. медичною фундацією "Серце ЕврАзії" (EurAsia Heart Foundation) під орудою видатного кардіохірурга ...
1342016
  Стецик М. "Серце кожне карбує імення" (поетичний іменник героїв Майдану) // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 246-262. – ISSN 2411-4758


  Уперше в українській лінгвопоетиці майданна поезія, передовсім один з її художніх сегментів – ономастика, відрефлексована в лінгвостилістичних категоріях з урахуванням широкого контекстного оточення та низки екстралінгвальних чинників. Досліджено ...
1342017
  Брайко О. "Серце коло серця - дві червоні квітки..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 117-118


  Вірш.
1342018
  Абліцов В. "Серце куди більше за тіло..." // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 187-192. – ISBN 976-966-2279-07-8


  Творчість Нікіти Стенеску.
1342019
  Задорожна Л.М. "Серце людини культури" й елементи естетики Сходу у творчості Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 35-40
1342020
  Меліхов В. "Серце моє залишиться в Болгарії..." // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 листопада (№ 41). – С. 15


  "2 листопада 2018 року виповнюється 180 років від дня народження видатного харківського славіста Маріна Стоянова Дрінова. Харківським його можна назвати з повним на те правом, оскільки першому в Україні університету він віддав 33 роки своїх життя та ...
1342021
  Ушкалов "Серце моє, серце ..." // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 14). – С. 13


  Образ серця єодним із найважливіших в українській літератури: у творах Г.Сковороди 1146 разів, Т.Шевчека, П.Куліша, К.Ставровецького, П.Тичини, Г.Косинки, П.Юркевича та ін..
1342022
  Захарченко В. "Серце потрібно берегти" : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 3 (5). – С. 131-132
1342023
  Жаркова Р. "Серце світиться білими віршами": ліричні одкровення Олеся Дяка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2022. – Грудень (№ 11/12)
1342024
  Чобіт Д. "Серце чистеє подай" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 13 жовтня (№ 39). – С. 4-5


  З 3 по 6 вересня у Кременці, що на Тернопільщині, відбувся XII міжнародний літературно-мистецький форум "Діалог двох культур - 2016". У ньому взяли участь численні гості з Польщі та представники України.
1342025
  Вернудіна І. "Серце, скупане у волі..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 18 травня (№ 20). – С. 5


  26 травня 2017 р. мало б виповнитися 90 років українській поетесі, політв"язню, зв"язковій УПА Катерині Мандрик-Куйбіді.
1342026
  Вернудіна І. "Серце, скупане у волі..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 25 травня (№ 21). – С. 7


  26 травня 2017 р. мало б виповнитися 90 років українській поетесі, політв"язню, зв"язковій УПА Катерині Мандрик-Куйбіді.
1342027
  Сяохуа Коу "Серце... не можна виміряти на доу" // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 100-101
1342028
  Сорока О. "Серцевий патруль" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 4 (12)


  Оповідання. Також опубліковано "Бажання Диявола".
1342029
  Пахаренко В. "Серцем поділитись…" (Родинні архетипи у художньому світі Тараса Шевченка) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 453-461. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
1342030
  Медведев Р.А. "Серый кардинал" / Р.А. Медведев. – М, 1992. – 237с.
1342031
  Страхов М. "Серым орнаментом тени..." : проза: стихи; рассказы // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 11. – С. 54-65


  Опубликованы рассказы: "Пришелец", "Послушная пациентка", "Уникум".
1342032
  Сеник Л. "Сестри Річинські" в контексті української романної традиції // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 216-223. – ISSN 0130-528Х
1342033
  Евсеев А.П. "Сетевое государство" опыт теоретического осмысления // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 205-212. – ISSN 0201-7245
1342034
  Бочко М. ...Серце сонця просить (Український поет і публіцист Федір Коваль) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 6 (116). – С. 44-49


  У статті йде мова про маловідомого поета, літературного критика, публіциста, активного діяча української еміграції Федора Коваля (1913-1987). Стисло аналізуються патріотичні мотиви його поезії, а також окремі літературно-критичні та публіцистичні статті.
1342035
   [Середньовічна бібліотека]. – [Венеція : тип. "Хронос"
[Т. 1] : [Візантійські історії]. – 1872. – [314] с. – Текст давньогрецькою мовою, опис за укр. перекладом
1342036
  Тацопулос П. [Серце звіра] : роман / Петрос Тацопулос. – 9-е вид. – [Афіни : Естія, 1997. – 245 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Сучасна грецька проза]). – ISBN 960-05-0098-3
1342037
  Шутов И.Н. Серебрянное платье королевы. / И.Н. Шутов. – Х, 1963. – 113с.
1342038
   Серебрянные звезды.. – М, 1972. – 344с.
1342039
  Киселев В.С. Серебрянные зори / В.С. Киселев. – Москва, 1964. – 48с.
1342040
  Додж М.М. Серебрянные коньки / М.М. Додж. – М., 1959. – 271с.
1342041
  Додж М.М. Серебрянные коньки / М.М. Додж. – Л., 1989. – 254с.
1342042
  Додж М.М. Серебрянные коньки / М.М. Додж. – Кишинев, 1991. – 237с.
1342043
  Додж М.М. Серебрянные коньки / М.М. Додж. – М., 1992. – 297с.
1342044
  Додж М.М. Серебрянные коньки, или Ханс Бринкер / М.М. Додж. – Ставрополь, 1856. – 260 с.
1342045
  Додж М.М. Серебрянные коньки, или Ханс Бринкер / М.М. Додж. – Чкалов, 1957. – 251с.
1342046
  Кузнецов В.А. Серебрянные крылья / В.А. Кузнецов. – М., 1972. – 199с.
1342047
  Обрывалин А.Н. Серебрянные молоточки / А.Н. Обрывалин. – М., 1974. – 96с.
1342048
  Гонтарь А.Ю. Серебрянные нити : стихи / А.Ю. Гонтарь. – Москва : Советский писатель, 1957. – 187 с.
1342049
  Лесков В.Н. Серебрянные стрелы / В.Н. Лесков. – Владивосток, 1978. – 192с.
1342050
  Агапкин А.И. Серебрянный ветер / А.И. Агапкин. – Москва, 1991. – 127с.
1342051
  Чуковский К.И. Серебрянный герб / К.И. Чуковский. – М, 1961. – 165с.
1342052
  Чуковский К.И. Серебрянный герб / К.И. Чуковский. – М, 1966. – 206с.
1342053
  Еськов М.Н. Серебрянный день / М.Н. Еськов. – Воронеж, 1980. – 237с.
1342054
  Рахилло И.С. Серебрянный переулок / И.С. Рахилло. – Москва, 1974. – 469 с.
1342055
  Яновский А.Н. Серебрянный портсигар / А.Н. Яновский. – Орел, 1963. – 158с.
1342056
  Романов В.В. Серебряно-цинковые аккумуляторы / В.В. Романов. – Москва, 1969. – 104с.
1342057
  Красовская Г.В. Серебряное дерево / Г.В. Красовская. – М., 1969. – 240с.
1342058
  Куденко О.И. Серебряное звено. / О.И. Куденко. – М, 1958. – 181с.
1342059
  Хорьков Э.А. Серебряное кольцо / Э.А. Хорьков. – Донецк, 1981. – 159с.
1342060
  Бажов П.П. Серебряное копытце : сказка для дошк. возраста / П.П. Бажов. – Киев : Веселка, 1983. – 16 с.
1342061
  Бажов П.П. Серебряное копытце / П.П. Бажов. – Москва : Детская литература, 1983. – 16 с.
1342062
  Льюис К.С. Серебряное кресло / К.С. Льюис. – Москва, 1992. – 127с.
1342063
  Воронин С.А. Серебряное пятно / С.А. Воронин. – Москва, 1965. – 63с.
1342064
  Георгиевская С.М. Серебряное слово / С.М. Георгиевская. – М, 1956. – 174с.
1342065
  Георгиевская С.М. Серебряное слово / С.М. Георгиевская. – М, 1962. – 403с.
1342066
  Георгиевская С. Серебряное слово / С. Георгиевская. – Москва : Детская литература, 1963. – 416 с.
1342067
  Георгиевская С.М. Серебряное слово / С.М. Георгиевская. – М, 1964. – 414с.
1342068
  Георгиевская С.М. Серебряное слово / С.М. Георгиевская. – М, 1973. – 351с.
1342069
  Гоголев И.М. Серебряное стремя : стихи / И.М. Гоголев; пер. с якут. – Москва : Советская Россия, 1979. – 207 с.
1342070
  Балашов В.С. Серебряные весла : повести и рассказы. Для сред. школьн. возраста / В.С. Балашов; худож. В. Панидов. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1979. – 191 с. : ил.
1342071
  Горб Б.И. Серебряные дожди / Б.И. Горб. – Донецк, 1965. – 31с.
1342072
  Каравайкина И.И. Серебряные дожди / И.И. Каравайкина. – Куйбышев, 1966. – 42с.
1342073
  Лавров В.И. Серебряные журавли. Гудки / В.И. Лавров. – Донецк, 1967. – 158с.
1342074
  Дюбин В.В. Серебряные ключи / В.В. Дюбин. – Кишинев, 1961. – 416с.
1342075
  Дюбин В.В. Серебряные ключи / В.В. Дюбин. – Кишинев, 1962. – 599с.
1342076
  Шаменкова Л.С. Серебряные ключи / Л.С. Шаменкова. – М., 1980. – 63с.
1342077
  Додж М.М. Серебряные коньки / М.М. Додж. – Москва, 1981. – 271с.
1342078
  Додж М.М. Серебряные коньки / М.М. Додж. – Симферополь, 1994. – 273с.
1342079
  Демченко А.С. Серебряные крылья / А.С. Демченко. – Хабаровск, 1972. – 335с.
1342080
  Демченко А.С. Серебряные крылья / А.С. Демченко. – М., 1975. – 264с.
1342081
  Северин Г.М. Серебряные монеты Российской империи 1682-1801 : Собрание всех известных типов и разновидностей / Г.М. Северин; Пер. с англ. А.С.Трясунова. – Москва : Профиздат. – ISBN 5-255-01392-7; 5-255-01393-5
Кн.1. – 2001. – 160с.
1342082
  Северин Г.М. Серебряные монеты Российской империи 1801-1917 : Собрание всех известных типов и разновидностей / Г.М. Северин; Пер. с англ. К.Л.Улановой. – Москва : Профиздат. – ISBN 5-255-01357-9; 5-255-01393-5
Кн.2. – 2001. – 144с.
1342083
  Финкель Л.Н. Серебряные нити / Л.Н. Финкель. – Ужгород, 1988. – 153с.
1342084
  Парницкий Т. Серебряные орлы / Т. Парницкий. – М., 1982. – 431с.
1342085
  Старцев П.Н. Серебряные острова / П.Н. Старцев. – Барнаул, 1966. – 184с.
1342086
  Тряпкин Н.И. Серебряные пруды. / Н.И. Тряпкин. – М., 1966. – 110с.
1342087
  Чивилихин В.А. Серебряные рельсы / В.А. Чивилихин. – М., 1962. – 350-429с.
1342088
  Чивилихин В.А. Серебряные рельсы / В.А. Чивилихин. – Новосибирск, 1968. – 524с.
1342089
  Чивилихин В.А. Серебряные рельсы / В.А. Чивилихин. – М., 1969. – 272с.
1342090
  Чивилихин В.А. Серебряные рельсы / В.А. Чивилихин. – М., 1972. – 480с.
1342091
  Чивилихин В.А. Серебряные рельсы. Здравствуй, мама! / В.А. Чивилихин. – Москва : Советская Россия, 1984
1342092
  Максимов В.И. Серебряные сады. Стихи / В.И. Максимов. – Ярославль, 1973. – 32с.
1342093
  Махов Ф.С. Серебряные свадьбы. / Ф.С. Махов. – Л., 1985. – 61с.
1342094
  Чинго Ж. Серебряные снега // Пустыня : роман : пер. с македон. / Г. Абаджиев. – Москва : Прогресс, 1981. – С. 439-521. – (Библиотека югославской литературы)
1342095
  Каченовский Б.П. Серебряные сопки / Б.П. Каченовский. – Москва, 1986. – 222с.
1342096
  Потиевский В.А. Серебряные травы: кн. стихов / В.А. Потиевский. – Москва, 1984. – 111с.
1342097
  Грусланов В.Н. Серебряные трубы / В.Н. Грусланов, М.П. Лободин. – М., 1955. – 144с.
1342098
  Велехова Н.А. Серебряные трубы / Н.А. Велехова. – Москва, 1983. – 375с.
1342099
  Мачабели К.Г. Серебряные фиалы из Армазисхеви (Из истории античной теревтики Грузии) / К.Г. Мачабели. – Тбилиси, 1970. – 74с.
1342100
  Эрик Паскье Серебряные шлемы : Открытие // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 8. – С. 40-50 : Іл. – ISSN 1029-5828
1342101
  Павленко В.Г. Серебряный апрель. / В.Г. Павленко. – Х., 1975. – 175с.
1342102
  Дорохов А.А. Серебряный бегун / А.А. Дорохов. – Москва, 1960. – 271с.
1342103
  Щербина Татьяна Серебряный берег : Путешествия // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 100-105 : Фото
1342104
  Анарбаев С. Серебряный блеск Лысой горы : роман / Анарбаев Суннантулла ; [пер. с узбек. Сайяра и Т. Абидова ; ил. В. Носкова]. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 382 с. : ил.
1342105
  Лисицкий С.Ф. Серебряный бор / С.Ф. Лисицкий. – М., 1974. – 103с.
1342106
  Эдлис Ю. Серебряный бор. / Ю. Эдлис. – М., 1967. – 51с.
1342107
  Абрамов А.И. Серебряный вариант : [для сред. и ст. возраста] / Александр Абрамов, Сергей Абрамов. – Москва : Детская литература, 1980. – 224 с. : ил. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
1342108
  Шатирян М. Серебряный век : роман / пер. с арм. Е. и А.Шатирян. – Москва : Советский писатель
1. – 1987. – 478 с.
1342109
   Серебряный век. – М, 1990. – 672с.
1342110
   Серебряный век. – Л, 1991. – 525с.
1342111
  Шатирян М. Серебряный век : роман / М. Шатирян. – Москва
Кн. 2. – 1991. – 510 с.
1342112
   Серебряный век : Чувственная лирика. – Москва : Альта-Принт, 2004. – 320с. – (Фаллософические памятники). – ISBN 5-98628-004-0
1342113
  Лицук Ж.В. Серебряный век в мемуарах писателей и поэтов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2013. – № 5. – С. 61-67. – ISSN 2073-9702
1342114
  Соболевская Е. Серебряный век как социально-историческая эпоха и культурно-исторический тип // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вішке, І.В. Голубович, О.А. Довгополова [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (26) : Гуманітарний дискурс : дисциплінарність, міждисциплінарність, трансдисциплінарність. – С. 161-172. – ISSN 2410-2601
1342115
  Гращенкова И. Серебряный век. В поисках лица // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2007. – № 4. – С. 106-114.
1342116
   Серебряный век. Лирика. – Минск : Харвест, 2000. – 448с. – ISBN 985-433-826-6
1342117
  Сухих И. Серебряный век: лики модернизма. Ренессанс или упадок? // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; РА "Освіта України". – Київ, 2014. – № 12 (403). – С. 41-47
1342118
  Шрамек Ф. Серебряный ветер / Ф. Шрамек. – Москва, 1965. – 255с.
1342119
  Емельянов А.В. Серебряный ветер : роман / Анатолий Емельянов ; пер. с чуваш. Ю.Галкина. – Москва : Современник, 1987. – 429 с.
1342120
  Малева В.Л. Серебряный возраст : роман / Вера Малева ;. – Москва : Советский писатель, 1981. – 528 с.
1342121
  Дядюченко Л.Б. Серебряный глобус / Л.Б. Дядюченко. – Фрунзе, 1978. – 144с.
1342122
   Серебряный год российского туризма : Спецвыпуск. Лидеры туриндустрии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 23 : Фото
1342123
  Белый А. Серебряный голубь : повесть в 7 гл. / Андрей Белый ; [подгот. текста, вступ. ст., с. 5-28, и коммент. А. Козьменко]. – Москва : Художественная литература, 1989. – 461, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 443-462. – (Забытая книга). – ISBN 5-280-01312-9
1342124
  Белый А. Серебряный голубь : повести, роман / Андрей Белый ; [сост., авт. вступ. ст., с. 3-30, Н.П. Утехин]. – Москва : Современник, 1990. – 603, [2] с. – ISBN 5-270-00475-5
1342125
  Белый А. Серебряный голубь : роман / Андрей Белый. – Москва : АСТ : АСТ Москва : Хранитель, 2007. – 320 с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-043318-6
1342126
  Батчаев М. Серебряный дед : повесть и рассказы / Мусса Батчаев ; пер. с карачаев. авт. И.Л. Лукьянова. – Москва : Современник, 1976. – 207 с. – (Новинки "Современника")
1342127
  Иванов Сергей Серебряный кабан : раскоп // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 104-105 : Фото
1342128
  Досжанов Д. Серебряный караван : повести и рассказы / Д. Досжанов; пер. с каз. – Москва : Художественная литература, 1985. – 440 с.
1342129
  Шестакова Ю.А. Серебряный ключ / Ю.А. Шестакова. – Москва, 1958. – 142с.
1342130
   Серебряный ключ : Тайские сказки. – Москва, 1963. – 231 с.
1342131
  Шестакова Ю.А. Серебряный ключ / Ю.А. Шестакова. – Москва, 1979. – 415с.
1342132
  Пита Р.Ф. Серебряный колокол / Р.Ф. Пита. – М, 1972. – 223с.
1342133
  Ли Дон Не Серебряный колокольчик / Ли Дон Не. – Минск, 1984. – 55с.
1342134
  Береговская Э.М. Серебряный конь = Le cheval d"argent : новеллы соврем. фр. писателей : [учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. 2103 "Иностр. яз."] / Э.М. Береговская. – Москва : Просвещение, 1984. – 129 с.
1342135
  Собко В.Н. Серебряный корабль : Сердце; Дело прокурора Малахова: Повести / В.Н. Собко. – Москва : Советский писатель, 1963. – 544с.
1342136
  Коргуев М.М. Серебряный корабль : сказки Матвея Коргуева / М.М. Коргуев; лит. пересказ В. Пулькина ; [сост. и авт. биогр. очерка Н.А. Криничная]. – Петрозаводск : Карелия, 1988. – 110 с. – (Сказители и рунопевцы)
1342137
  Аронский М. Серебряный коршун : [рассказ] / Аронский М. – Киев : Нацменгиз, 1940. – 36 с.
1342138
  Ческидов Борис Серебряный кризис X в. как причина походов Святослава и окончательного формирования Киевского государства // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4. – С. 87-92. – Бібліогр. в кінці ст.


  В данной статье рассматривается влияние, которое оказало истощение запасов серебра в Средней Азии в конце X - начале XI вв. на внешнюю политику Святослава и окончательное формирование Киевского государства. На основании состояния транзитной торговли ...
1342139
  Комаров П.С. Серебряный кубок : [стихи и поэма] / Петр Комаров ; [послесл. П. Богоявленского] ; худож. Г. Павлишин. – Хабаровск : Хабаровское кн. изд-во, 1977. – 184, 7 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1342140
  Динабургский В.Д. Серебряный ливень / В.Д. Динабургский. – Брянск, 1964. – 48с.
1342141
  Серрайлиер И. Серебряный меч. / И. Серрайлиер. – М, 1973. – 127с.
1342142
  Кондрашенко Л.И. Серебряный олень / Л.И. Кондрашенко. – Киев : Веселка, 1980. – 80с.
1342143
  Лапин Б.Ф. Серебряный остров / Б.Ф. Лапин. – Иркутск, 1980. – 255с.
1342144
  Островских С.А. Серебряный портсигар / С.А. Островских. – Фрунзе, 1977. – 92с.
1342145
  Савенков С.С. Серебряный портсигар. / С.С. Савенков. – Брянск, 1959. – 72с.
1342146
  Зедгинидзе Э.К. Серебряный пояс : рассказы / Э.К. Зедгинидзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1962. – 303 с.
1342147
  Марков С.Н. Серебряный простор : стихи / С.Н. Марков. – Москва : Советский писатель, 1978. – 288 с.
1342148
  Тедеев Г.А. Серебряный рог : рассказы / Георги Тедеев ;. – Орджоникидзе, 1984. – 111 с.
1342149
  Рехлов В.С. Серебряный рудник. -- (Горные рекруты). / В.С. Рехлов. – Кемерово, 1965. – 114с.
1342150
  Кальма Н. Серебряный щит / Н. Кальма. – Москва, 1942. – 48с.
1342151
  Золототрубов А.М. Серебряный якорь / А.М. Золототрубов. – М., 1980. – 367с.
1342152
  Голынец Г.В. Серегй Васильевич Малютин / Г.В. Голынец. – Л., 1974. – 52с.
1342153
  Галанов Б.Е. Серегй Михалков / Б.Е. Галанов. – Москва : Детская литература, 1966. – 96 с.
1342154
   Серед 100 найвпливовіших // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2022. – Вересень (№ 7). – С. 3


  До списку 100 найвпливовіших українців 2021 року ввійшов директор ННІ високих технологій, професор Ігор Комаров.
1342155
   Серед 208 студентів Чернівецького університету був 41 українець // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 37 (290), 24 вересня 2015. – С. 6


  Навчалися німецькою мовою, проте богослови вивчали вірші Котляревського та старослов"янську граматику, а на кафедрі східноєвропейської історії викладали історію України.
1342156
  Перерва А.А. Серед білого дня : поезії / А.А. Перерва. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 103 с.
1342157
  Чумак І.В. Серед білого світу : поезії / І.В. Чумак. – Київ, 1985. – 71 с.
1342158
  Волощак А. Серед блискавиць і громів : поезії / А. Волощак. – Львів, 1946. – 51 с.
1342159
  Грінченко Б.Д. Серед бурі : драма на 5 лій / Б. Грінченко. – вид. 4-те. – У Київі (Київ) : Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки, 1912. – 144 с. – Hа обкл. поpтp. авт.
1342160
  Щербань М.І. Серед вічної криги : (Про дослідження Арктики і Антарктики) / М.І. Щербань. – Київ : Знання, 1968. – 47с.
1342161
  Миклухо-Маклай Серед дикунів Нової Гвінеї / Миклухо-Маклай; М.М. Міклухо-Маклай. – Харків-Одеса : Молодий більшовик, 1933. – 314 с.
1342162
  Миклухо-Маклай Серед дикунів Нової Гвінеї / Миклухо-Маклай. – Київ : Молодь, 1961. – 327с.
1342163
   Серед живих жива. – К, 1973. – 112с.
1342164
  Москалець В.К. Серед зелених лісів : повість / В.К. Москалець. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 203 с.
1342165
  Чигиринець А. Серед зірок непогасимих (До 100-річчя від дня народження Михайла Гришка) // Українська культура : Київ, 2001


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1342166
  Красюк Сергей Серед зірок у колі друзів (Єднаймося заради миру та взаєморозуміння) // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 8 (145). – С. 18-19 : Фото
1342167
  Леошко В. Серед колишніх випускників технікуму - директори підприємств, науковці, державні діячі [Слов"янському хіміко-механічному технікуму 110 років] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 25 жовтня (№ 204). – С. 11
1342168
  Нагірняк З. Серед кращих будівничих // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 5 лютого (№ 23). – С. 8


  Українці завжди були й будівничими, свідченням чого є пам"ятки давньоруської архітектури. Згадується професор КНУТШ Володимир Сергійчук, який зазначив, що вміння прикрасити будь-яке нове місто храмами висунуло українців у передні лави тих, кому ...
1342169
  Грінченко Б.Д. Серед крыжаного [крижаного] моря : оповидання / напысав Васыль Чайченко [псевд.] // Пьятызлотник [П"ятизлотник] : оповідання Мыхайла Коцюбынського / М.М. Коцюбинський. – У Черныгови (Чернігів) : Друк. Губерн. Правл., 1895. – 108 с.
1342170
  Грінченко Б.Д. Серед крыжаного [крижаного] моря : оповидання / напысав Васыль Чайченко [псевд.]. – Москва : Изд. книгопpодавца Е.А. Губанова ; [Тип. И.Я. Полякова], 1894. – 108 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1342171
  Короленко В.Г. Серед лихих людей : З дитячих згадок мого приятеля / В.Г. Короленко. – Харків : Український робітник, 1939. – 128 с.
1342172
  Торба В. Серед лідерів військової освіти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 червня (№ 92). – С. 5


  Харківський національний університет Повітряних сил увійшов до рейтингу "Топ-200 Україна".
1342173
  Венгловський С.А. Серед людей / С.А. Венгловський. – Київ, 1974. – 56с.
1342174
   Серед найкращих репозитаріїв світу // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 1 червня (№ 22). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Опубліковано оновлений світовий рейтинг транспарентності інституційних репозитаріїв університетів та інших науково-освітніх установ (Transparent Ranking of Repositories) від Webometrics. Найвищі показники серед українських науково-освітніх установ та ...
1342175
   Серед найкращих у світі // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 18-25 березня (№ 11/12). – С. 5


  Двоє українських педагогів потрапили до списку 50 найкращих учителів світу за версією премії Global Teacher Prize: Наталя Гладких та Олександр Жук.
1342176
  Войцехівська І. Серед нас, з нами - назавжди: В.О. Замлинський в житті та науці / І. Войцехівська, М. Дмитрієнко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 1 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О. Замлинського. – С. 8-24. – ISBN 966-02-2067-7
1342177
  Кахане Д.Р. Серед незнайомих людей: переховування у резиденції Митрополита Шептицького // Єгупець : художньо-публіцистичний альманах Інституту Юдаїки / Ін-т Юдаїки, Дух і Літера ; редкол.: Г. Аронов, І. Климова, Г. Ліхтенштейн [та ін.]. – Київ, 2002. – № 10. – С. 317-347. – ISBN 966-7273-22-9


  В уривку зафіксовано хроніку перебувань автора в монастирях греко-католицької церкви. Завдяки мужності ієрархів було врятоваено життя сотень євреїв під час Другої світової війни.
1342178
  Міхальська М. Серед ночі й імлі / М. Міхальська. – Київ, 1974. – 136 с.
1342179
   Серед правників світу // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 2


  "Один із найкращих результатів за всю історію участі України у найпрестижнішому студентському змаганні з міжнародного права - судових дебатів імені Філіпа Джессапа - показала команда ІМВ у Вашингтоні. "Найкраща команда, що представляла сторону ...
1342180
   Серед правових рейтингів // Київський університет. – Київ, 2018. – Січень (№ 1). – С. 4


  "Юридичний факультет КНУ у співпраці з провідними юристами-практиками України (юридичною фірмою «Авеллум» та фондовою компанією «КІНТО») успішно реалізував міжнародний проект із порівняльного права «Правові рейтинги юрисдикцій світу».
1342181
  Гродзінский А.М. Серед природи і в лабораторії / А.М. Гродзінский. – Київ : Наукова думка, 1983. – 160с.
1342182
   Серед пріоритетів - розв"язання проблем гідромеліорації / підготувала Галина Квітка // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 12 лютого (№ 28)


  Комітет з питань аграрної та земельної політики затвердив Звіт комітету про стан виконання Плану законопроектної роботи Верховної Ради України за 2021 р.
1342183
  Галицький В.Ф. Серед пустель і гір / В.Ф. Галицький, Н.Ф. Галицька. – Київ : Знання України, 1991. – 48с. – (Вдумливим, Допитдивим, кмітливим ; №5)
1342184
  Пархоменко В.В. Серед рідної природи. / В.В. Пархоменко. – Київ, 1962. – 122с.
1342185
  Виноградова Р.П. Серед світових корифеїв біохімії - Володимир Олександрович Бєліцер // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4 (129). – С. 2-5. – ISSN 2518-7104


  Протягом 1955-1960 рр. був професором кафедри біохімії КДУ.
1342186
  Нечаєв А.П. Серед світу світів : пер. з рос. / А.П. Нечаєв. – Херсон : Держвидав України, 1926. – 60с.
1342187
  Тучинський Б.Г. Серед середніх // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 4-7. – ISSN 2518-7104


  Математики: Адольф Кетле і Філіп Людвіг фон Зейдель
1342188
  Шульц Д. Серед скелястих гір / Д. Шульц. – К., 1962. – 173с.
1342189
  Шімечка М.М. Серед словаків = Medzi slovakmi : коротка історія байдужості - від Дубчека до Фіцо, Або як я став патріотом / Мартін Мілан Шімечка. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 211, [1] с. – Парал. тит. арк. чес. - Пер. вид.: Medzi slovakmi : Strucne dejiny l"ahostajnosti od Dubceka k Ficovi alebo ako som sa stal vlastencom / Martin M. Simecka/ Bratislava: N Press, 2017. – ISBN 978-966-378-829-6
1342190
  Шімечка М. Серед словаків. Коротка історія байдужості від Дубчека до Фіцо, або як я став патріотом : вибрані розділи // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (1089/1090)/11/12 (1091/1092). – С. 191-202. – ISSN 0320-8370
1342191
  Мисик В.О. Серед сонячної повені / В.О. Мисик. – К., 1987. – 378с.
1342192
  Мирний П. Серед степів : Оповідання / Панас Мирний. – Київ ; Ляйпціг : Укр. накладня. – 32 с. – (Загальна б-ка ; №208)


  Головні склади : Українська Накладня С. З. О. П. Berlin W 62 Kurfurstenstr. 84; Книгарня Наукового Тов. ім. Шевченка у Львові. Ринок 10 р.в. [1919-1932]
1342193
  Мирний Серед степів : повість / Панас Мирний // Як ведеться так і живеться : оповідання / Мирний Панас. – Київ; Лейпціг : Українська накладня. – 76 с. – (Загальна бібліотека ; № 210-211)
1342194
  Дорошко П.О. Серед степу широкого / П.О. Дорошко. – Київ, 1952
1342195
  Наддністровий І. Серед століття : поезії / І. Наддністровий. – Зальцбург, 1949. – 56 с.
1342196
  Короткий В. Серед творців культу Шевченка: участь Володимира Антоновича у догляді за могилою Кобзаря // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 40-50. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена вивченню багаторічної діяльності українського вченого і громадського діяча Володимира Антоновича, спрямованої на збереження та популяризацію місця останнього поховання Тараса Шевченка, а також перетворення його могили на національну ...
1342197
  Грінченко Б.Д. Серед темної ночі : повість / Б. Грінченко. – 2-ге вид. – [У Київі (Київ)] : [З дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки], 1910. – 270, [2] с.
1342198
  Грінченко Б.Д. Серед темної ночі : повість / Б. Грінченко. – 4-ге вид. – [Київ] : [Дpук. "Губеpн. Пpавл."], 1917. – 234 с.
1342199
  Сюндюков І. Серед темної ночі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 липня (№ 130/131)


  "Щоденники" Сергія Єфремова: особистісний вибір у тоталітарнну добу.
1342200
  Грінченко Б.Д. Серед темної ночі. Під тихими вербами : повісті / Борис Грінченко. – Київ : Знання, 2014. – 326, [1] с. – Сер. засн. 2009 р. – (Класна література : передплатна серія ; № 4). – ISBN 978-617-07-0184-8
1342201
  Шевчук В.О. Серед тижня : оповіданя / В.О. Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 227 с.
1342202
  Новіков-Прибой Серед трясовин / Новіков-Прибой. – Х., 1927. – 39с.
1342203
  Погрібний В. Серед українців. Слово про духовність : Публіцистика / Віктор Погрібний. – Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2004. – 376 с. – ISBN 966-583-158-5
1342204
  Лукашевич К. Серед цьвітів : Фантастична комедия для дїтий в 2 дїях з танцями і сьпівами / Клавдия Лукашевич ; Пеpевід з pосийскої мови. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1901. – 32 с. – (Виданє Руского Педагогічгного Товариства ; Ч. 93)
1342205
  Латишев М.С. Середдення / М.С. Латишев. – К, 1971. – 191с.
1342206
  Біланюк П. Середземне море і Україна / П. Біланюк ; Наук.-дослід. ін-т океанічної України. – Друге вид. – Ню-Йорк, 1949. – 8 с. – На правах рукопису. – (Видання Науково-досдідчого інституту океанічної України ; 18)
1342207
  Ачкіназі Б. Середземномор"є та його роль у трансформації західного суспільства в період раннього нового часу ( в контексті історичних уявлень Ф. Броделя) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 157-163. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8
1342208
  Гончар Б.М. Середземномор"я в планах імперіалістів // Під прапором ленінізму. – Київ, 1972. – № 7
1342209
  Гончар Б.М. Середземномор"я і маневри імперіалістів // Під прапором ленінізму. – Київ, 1981. – № 9
1342210
  Горобець Ірина Середземномор"я. Класика і фантазія / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 6 (126), грудень-січень. – С. 48-63 : фото
1342211
  Петліна Д.В. Середземноморська дієта як ефективна модель харчування для людей похилого віку (територіально - географічний аспект) // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 344-347. – ISBN 978-617-7069-75-8
1342212
  Дальський В.Б. Середземноморська політика Європейського Союзу // Європейський Союз у міжнародних відносинах : навч. посібник / С.В. Андрущенко, О.А. Бордиловська, Н.М. Весела, І.О. Волошенко, В.М. та ін. Грубов. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 234-248. – ISBN 978-966-933-150-2
1342213
  Шкарупа В. Середземноморська політика ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 87-90
1342214
  Саранов С.В. Середземноморська політика Франції: Ж.-Б. Кольбер (1619-1683 рр.) // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України. – Суми, 2015. – № 24. – С. 69-74. – ISSN 2227-183Х
1342215
  Жолковський К. Середземноморський вузол / К. Жолковський, Б. Гончар // Під прапором ленінізму. – Київ, 1974. – № 17
1342216
  Толстов С. Середземноморський штурм: міграційна криза в Європейському Союзі / С. Толстов, М. Оврамець // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 6-11. – (Політичні науки)
1342217
  Братусь М.Ф. Середземноморські країни очима українців (стереотипний портрет) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 124-134


  Статтю присвячено вивченню стереотипів, пов"язаних із сприйманням українцями таких середземноморських країн, як Італія, Франція, Іспанія, Греція, а також їх представників. Словами-стимулами були власні назви зазначених країн. Опитано понад 150 ...
1342218
  Кумакшев К В. Середина апреля: стихи / К В. Кумакшев. – Горький, 1980. – 96с.
1342219
  Луговской В.А. Середина века / В.А. Луговской. – Москва, 1958. – 254с.
1342220
  Луговской В.А. Середина века / В.А. Луговской. – Москва, 1965. – 348с.
1342221
  Ямпольский И.Г. Середина века / И.Г. Ямпольский. – Л., 1974. – 350с.
1342222
  Куропатов В.Ф. Середина жизни / В.Ф. Куропатов. – М, 1984. – 208с.
1342223
   Середина земли родной. – М, 1987. – 439с.
1342224
  Шмульян Т.Л. Середина игры в шашки / Т.Л. Шмульян. – М., 1954. – 311с.
1342225
  Галкин С.И. Середина июля / С.И. Галкин. – Тула, 1973. – 104с.
1342226
  Хелемский Я.А. Середина лета / Я.А. Хелемский. – М, 1960. – 116с.
1342227
  Кузнецов В.П. Середина лета / В.П. Кузнецов. – М., 1973. – 112с.
1342228
  Решетников Л.В. Середина лета / Л.В. Решетников. – Москва : Современник, 1974. – 230 с.
1342229
  Никитина Т.А. Середина лета / Т.А. Никитина. – Ленинград, 1983. – 71с.
1342230
  Ковальчук Л.З. Середина літа : поезії / Л.З. Ковальчук. – Київ, 1986. – 167 с.
1342231
  Ілляшенко В.В. Середина літа : повісті, оповідання / В.В. Ілляшенко. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 381с. – ISBN 5-333-00219-3
1342232
  Черкашин В.Г. Середина марша / В.Г. Черкашин. – Ставрополь, 1978. – 95с.
1342233
  Азизов А.С. Середина поля : стихи / А.С. Азизов. – Ленинград : Лениздат, 1978. – 80 с.
1342234
  Полякова Н.М. Середина пути / Н.М. Полякова. – Л., 1979. – 144с.
1342235
  Шевченко С.І. Середина ріки / С.І. Шевченко. – К, 1986. – 63с.
1342236
  Смольников И.Ф. Середина столетия / И.Ф. Смольников. – Ленинград : Детская литература, 1977. – 207 с.
1342237
  Отрощенко І.В. Серединне Монгольське Царство барона Унгерна // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2006. – № 35/36. – С. 89-102. – ISSN 1682-671Х


  З історії Монголії ХХ ст.
1342238
  Троян С.С. Серединноєвропейські концепції та перспективи розвитку народів Центрально-Східної Європи після Першої світової війни // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 316-323. – ISBN 966-628-197-5
1342239
  Барыкин М.Д. Середины нет / М.Д. Барыкин. – Куйбышев : Книжное изд-во, 1969. – 176 с.
1342240
  Глушко М. Середнє Полісся у системі етнографічного районування України : локалізація, межі (За матеріалами наукових досліджень другої половини XX- початку XXI ст.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 15-33. – (Серія історична ; Вип. 43)
1342241
  Віппер І. Середні віки / І. Віппер. – Вид 2-е, 1924. – 264с.
1342242
  Крижановська О.О. Середні віки / О. Крижановська // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 334-335. – ISBN 966-642-073-2
1342243
  Духопельников В.М. Середні віки (кінець XV - середина XVII) : Пробний підручник для 8 класу середн. школи / В.М. Духопельников, Г.М. Донський. – Київ : Освіта, 1995. – 144с. – ISBN 5-330-03043-9
1342244
  Грушевський М.С. Середні віки Європи / М. Грушевський. – Київ : Друк Акц. Т-ва "Петро Барький в Київі", 1917. – 152 с.


  Рік вид. встановлено за кн.: Ювілейний збіpник на пошану академіка М.С. Гpушевського. - К., 1929
1342245
   Середні віки на Україні. – К, 1971. – 228с.
1342246
  Безшийко О.А. Середні кутові моменти осколків фотоділення 232Th / О.А. Безшийко, В.О. Желтоножський, І.М. Каденко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 383-388. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методами напівпровідникової y-спектроскопії проведені виміри активності продуктів фотоділення 232Th з T 1 2 = 1 хв : 10 г. Опромінення проводилося у-квантами гальмівного спектру лінійного прискорювача електронів Mavatron KD2 із граничною енергією 23 ...
1342247
   Середні кутові моменти фрагментів фотоподілу 238U гальмівним випромінюванням / І.М. Вишневський, В.О. Желтоножський, А.М. Саврасов, В.А. Плюйко, О.М. Горбаченко, К.М. Солодовник // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 19, № 1. – С. 5-13. – ISSN 1818-331Х


  На основі результатів експериментів по фотоподілу 238U гальмівними y-квантами виміряно ізомерні відношення виходів ядер 95Nb і 133Xe при граничній енергії Еe = 12,5 МеВ та 135Xe при Еe = 12,0 МеВ. Ізомерні відношення було отримано з урахуванням внеску ...
1342248
  Бойченко І.В. Середній клас / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 335-336. – ISBN 966-642-073-2
1342249
   Середній клас в Україні: життєві цінності, готовність до асоціації і просування демократичних норм і стандартів // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2014. – № 1/2 (144/145). – С. 3-78


  Аналітична доповідь Центру Разумкова.
1342250
  Красота О. Середній клас в Україні: сутність та класифікаційні ознаки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 76-81. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  У статті доводиться вагома соціально-економічна та політична роль середнього класу, аналізуються критерії класифікації середнього класу, їх переваги, недоліки та можливості використання в економіці України. The article analyses social, economic and ...
1342251
   Середній клас в Україні: уявлення і реалії / Центр Разумкова ; [Рачок А. та ін. ; ред. Є. Вінницька]. – Київ : Центр Разумкова ; Заповіт, 2016. – 258 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова). – ISBN 978-966-2050-04-2
1342252
  Білоног Т.В. Середній клас в Україні: фактори формування // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 25-29
1342253
  Щур А.В. Середній клас та його роль у формуванні громадянського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 161-171
1342254
  Єлісєєва Л.В. Середній клас у системі відтворення соціального капіталу // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Вербова О.С., Голубка С.М., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 276-294. – ISSN 0320-4421
1342255
  Терехова О. Середній клас у сучасному соціально-економічному реформуванні в Україні / О. Терехова, Я. Сало // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О. Варецька. – Київ, 2017. – № 3. – С. 20-27. – ISSN 2411-6912 02
1342256
  Міщенко М.Д. Середній клас як об"єктивована ідеологема // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (68). – С. 23-39. – ISSN 1681-116Х
1342257
  Соловйов В.М. Середній клас як основа антикорупційної політики // Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 29 листоп. 2016 р. / Нац. акад. прокуратури України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; Офіс Ради Європи в Україні ; [над матеріалами працювали: С.П. Барандич та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – С. 75-78. – ISBN 978-617-7220-89-2
1342258
  Кір"ян Т. Середній клас як пріоритетний напрям соціальної політики і чинник соціально-економічного прогресу / Т. Кір"ян, Ю. Куліков, Я. Сало // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Т.М. Кір"ян, О.М. Варецька, О.В. Терещенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 16-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2411-6912 03
1342259
  Вєчканова О.О. Середній клас як соціальна основа громадянського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 49-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються концепції та визначається поняття середнього класу, обгрунтовується теза про те, що середній клас є соціальною основою громадянського суспільства. The conceptions of the middle class have been analyzed in the article. The thesis about the ...
1342260
  Піскорська Г.А. Середній клас як чинник стабільності українського суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.56-59. – Бібліогр. в кінці ст.
1342261
  Ситник О. Середній палеоліт Поділля / О. Ситник; НАНУ. Ін-тут українозн. ім. І. Крип`якевича. Археологічний музей. – Львів, 2000. – 372с. – ISBN 966-02-1634-3
1342262
  Баженов О.Л. Середній палеоліт України: історіографічний аспект / О.Л. Баженов, А.А. Лубчинський // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – C. 18-27. – (Історичні науки ; вип. 12). – ISSN 2309-8074
1342263
  Дікого Л.І. Середній прибуток і ціна виробництва / Л.І. Дікого. – Львів, 1959. – 31с.
1342264
  Сугоняко М.С. Середній прибуток і ціна виробництва. / М.С. Сугоняко. – Київ, 1958. – 27с.
1342265
  Гінзбург М.Д. Середній рід в українських загальних і фахових текстах: традиції слововживання // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 74-81
1342266
   Середній річний водний стік річок Українських Карпат та особливості його територіального розподілу / О.Г. Ободовський, О.І. Лук"янець, О.С. Коноваленко, В.О. Корнієнко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 4 (43). – C. 25-32. – ISSN 2306-5680
1342267
  Ободовський О.Г. Середній річний стік води в межах районів річкових басейнів України / О.Г. Ободовський, І О. Гребінь Лук"янець, О.О. Почаєвець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 65-66. – ISSN 2306-5680
1342268
  Карташов М.В. Середній час склеювання незалежних дискретних процесів відновлення / М.В. Карташов, В.В. Голомозий // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2011. – № 84. – С. 77-83. – ISSN 0868-6904


  We consider two independent renewal processes with discrete and in general distinct renewal distributions. The mean coupling time is estimated by the first two moments of those distributions.
1342269
  Боришполец Г.М. Середня (гімназіальна) освіта в Росії за роки 1804-1828. : Дис... канд. пед.наук: / Боришполец Г.М.; Херсонський держ. пед. інст. ім.Н.К.Крупської. – Херсон, 1947. – 245л. – Бібліогр.:л.1-37
1342270
  Сухенко Т.В. Середня жіноча освіта в Україні (XIX-початок XX cт.) : Автореф. дис. ...канд. іст. наук : 07.00.01 / Сухенко Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: с .17
1342271
  Сухенко Тамара Вікторівна Середня жіноча освіта в Україні (Х1Х - початок ХХ ст.) : Дис....кандид.істор.наук:07.00.01 / Сухенко Тамара Вікторівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 183л. – Бібл.:с.170-183
1342272
  Яковець О.В. Середня і вища освіта України і розвинутих країн Європи: спільне і відмінне / О.В. Яковець // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 46 : Болонський процес в Україні (ч. 2). – С. 32-40. – ISSN 1818-5797
1342273
  Чабан А.Ю. Середня Наддніпрянщина - біля витоків української національної революції середини XVII ст. // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 7-13. – (Серія "Історичні науки" ; № 22 (355)). – ISSN 2076-5908
1342274
  Мурзина О. Середня Наддніпрянщина в історичному контексті формування традиції // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Каф. історії української музики та музичної фольклористики. – Київ, 2014. – Вип. 9. – C. 12-38


  У статті зроблена спроба визначити риси етнокультурної цілісності території середньої Наддніпрянщини на матеріалі народнопісенної традиції. До останнього часу цей етнонім залишався в етномузикології радше робочим, ніж науково аргументованим поняттям. ...
1342275
  Чабан А.Ю. Середня Наддніпрянщина і Крим в часи зародження українського козацтва (історіографічний аспект) // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – C. 19-27. – (Серія "Історичні науки" ; № 1). – ISSN 2076-5908
1342276
  Гончаренко С.У. Середня освіта - кожному громадянинові / С.У. Гончаренко, Ю.А. Омельченко. – Київ, 1979. – 128 с.
1342277
  Асанішвілі М. Середня освіта 1920-х років у радянській провінції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 5-9. – (Історія ; вип. 1 (144)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються контекст, цілі та результати побудови більшовиками радянської системи середньої освіти в місцевостях, де переважало сільське населення. Автором залучено широке коло джерел, що включає нормативно- правові акти, звітну документацію освітніх ...
1342278
   Середня освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. – Київ : ФОРУМ, 2004. – 1084с. – ISBN 966-8635-03-5
1342279
  Корюненко М. Середня освіта переходить на 12-річне навчання // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 5 липня (№ 27). – С. 2-3. – ISSN 2219-5793
1342280
   Середня спеціальна школа на новому етапі. – К, 1962. – 112с.
1342281
  Павлюк А.Б. Середня частота ад"єктивних афіксальних морфем як статистичний параметр стилю // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 159-164. – ISSN 1729-360Х
1342282
  Бережнюк О. Середня школа - оновлена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5 червня (№ 101). – С. 9


  Серед реформ - нові підручники, 12-річна система освіти, фінансова автономія учбових закладів і...більше патріотизму.
1342283
  Добровольська О.Я. Середньо-англійські назви ремісників - гібридні новоутворення від французьких основ // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 123-128
1342284
  Добровольська О.Я. Середньоанглійські професійні назви-запозичення, за даними історичної антропонімії // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 91-97
1342285
  Моісєєв Д.А. Середньовічна будівельна кераміка Південно-Західного Криму як об"єкт культурної спадщини : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 26.00.05 / Моісєєв Дмитро Анатолійович ; НАН України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Центр пам"яткознавства. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1342286
  Лиман С.І. Середньовічна Венеція у творчості істориків України (1804 - 1885) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 18-27. – ISBN 966-7352-66-8
1342287
  Любасюк Т.І. Середньовічна візіонерська традиція: вплив видінь на духовний світ людини // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 21-22
1342288
  Балабушевич Т.А. Середньовічна державність у Центрально-Східній Європі // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 272-283. – ISBN 966-7196-06-2
1342289
  Чухно Л. Середньовічна і класична університетська традиція Німеччини // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 4 (58). – С. 77-83. – ISSN 2312-5993
1342290
  Шамсутдинова-Лебедюк Середньовічна ісламська філософія // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 19-24. – (Серія "Філософія" ; вип. 22). – ISSN 2312-7112
1342291
  Лиман С.І. Середньовічна історія Чехії в працях учених українських земель Російської імперії (1804 - перша половина 1880-х рр.) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 19. – С. 21-31. – ISBN 966-7352-66-8
1342292
  Венгер А.Г. Середньовічна квітка енотери: музей Якова Рубіна у Дніпропетровському університеті 1940-1950-х рр. / А.Г. Венгер, Т.В. Портнова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 96-110. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 25 (1)). – ISSN 2412-5334
1342293
  Томашевський А.П. Середньовічна кераміка України та її дослідження М. П. Кучерою / А.П. Томашевський, А.В. Борисов // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред. Симоненко О.В. ; редкол.: Бирке В., Болтрик Ю.В., Бруяко І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 3 (44). – C. 39-59. – ISSN 2227-4952
1342294
  Миронова В.М. Середньовічна латина як віртуальна цілісність // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 302-306
1342295
  Миронова В.М. Середньовічна латинська мова і суспільна мовна свідомість в Україні кінця XVI- початку XVII століття // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 64-69


  У культурному розвитку України XV–XVII століття особливу роль відігравала латинська мова, яка була мовою культури Середніх віків Європи загалом. Суспільна мовна свідомість в Україні цього періоду формувалась, з одного боку, на грунті ...
1342296
  Голубішко І.Ю. Середньовічна легенда в літературі та мистецтві нового часу // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 4-5
1342297
  Івакін Г.Ю. Середньовічна овруцька індустрія пірофілітового сланцю і кварциту та монументальне зодчество давньоруського Києва / Г.Ю. Івакін, А.П. Томашевський, С.В. Павленко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 11 : Середньовічні міста Полісся. – С. 56-70. – ISSN 2227-4952
1342298
  Джиджора Є. Середньовічна слов"янська гімнографія: бібліографічний огляд // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (689), травень. – С. 16-25. – ISSN 0236-1477
1342299
  Лозова Т. Середньовічна традиція маргінальних текстів на рукописних та стародрукованих виданнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 26-29. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Традиція записів на чистому полі бере свій початок з часів появи писемності. Проте тривалий час книгознавці, у поле зору яких потрапляли маргіналії, обмежувалися констатацією їх унікальності як своєрідних пам"яток культури. Проблема маргінального слова ...
1342300
  Бахурська Т.М. Середньовічна Україна. Хронологічні рівняння // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (455/456), листопад 2016 р. – С. 11-14
1342301
  Михайлова Т. Середньовічна філософія Мартіна Хайдеггера // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С.16-22. – ISBN 966-7653-05-3
1342302
  Виноградов Г. Середньовічна християнська цивілізація як богословсько-лінгвістична модель // Філософія. Культура. Життя : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 40. – С. 6-16. – ISSN 2077-7450
1342303
  Лінч Д.Г. Середньовічна церква / Д.Г. Лінч. – Київ : Основи, 1994. – 492 с. – ISBN 5-7707-7646-3
1342304
  Толкачова Н.Є. Середньовічне звичаєве міське право // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 253-260. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Розглядаються основні закономірності виникнення, становлення та розвитку середньовічного європейського звичаєвого міського права, його зв"язок з іншими видами звичаєвого права. Визначено характерні властивості міського права, коло відносин, що ним ...
1342305
  Толкачова Н.Є. Середньовічне королівське право // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 28-33. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні закономірності формування принципів та характерних рис середньовічного королівського права, двірцевого управління та повноважень посадових осіб. Major peculiarities of the formation of the principles and characteristic features ...
1342306
  Орліченко О.В. Середньовічне лицарство і його відображення в іспанській літературі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 248-252.
1342307
   Середньовічне християнське паломництво і дві знахідки з Ходосівки / І.А. Готун, О.М. Казимір, М.О. Гунь, А.М. Сухонос // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології ; голов. ред Чабай В.П. – Київ, 2018. – № 1. – С. 68-90. – ISSN 0235-3490
1342308
  Онищенко Геннадій Середньовічний бій... (Інтерв"ю з капітаном асоціації клубів з середньовічного бою Ayna Bera О. Лялюшком( // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 40
1342309
  Гончарук К.О. Середньовічний діалог: онтологія апофатики (Діонісій Ареопагіт і Йоган Екхарт) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  У статті реконструюється тяглість християнської традиції онтологічного монізму через проведення діалогічного співставлення містичних досвідів розкриття явленого Слова у творах Діонісія Ареопагіта та Йогана Екхарта. В статье реконструируется ...
1342310
  Тоїчкін Д. Середньовічний меч як традиційна ознака військово-рицарського стану на українських землях // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2013. – Річник 14, ч. 1/2 (25/26). – С. 38-46
1342311
  Левашвілі О. Середньовічний морок як основа "русской идеи" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 лютого (№ 4). – С. 15


  Нині однією з основних ідей, що їх поширює Кремль, є обраність Росії та російської нації. Федеральні канали на весь світ розповідають про месіанську роль своєї держави у владнанні сучасних конфліктів, про виняткову духовність росіян. Якщо узагальнити ...
1342312
  Бойченко Н.М. Середньовічний погляд на проблему Буття: версія Фоми Аквінського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 90-91. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1342313
  Івакін В. Середньовічні Балтія та Чорномор"я: матеріальна реконструкція торговельних зв"язків / В. Івакін, А. Петраускас, А. Петраускенс // Процеси європеїзації України в окремих галузях / наук. ред.: Йозеф Тимановський, Юліта Карвацька, Йозеф Брилль. – Київ ; Варшава : Національна академія управління, 2016. – С. 136-139. – ISBN 978-966-8406-98-0
1342314
  Чікарська М.Ю. Середньовічні витоки стріт-арту // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2020. – С. 99-106. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 19). – ISSN 2226-2849
1342315
  Жигола В.С. Середньовічні городища Дніпровського Лівобережжя із залишками водозбірних споруд // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 3. – С. 43-52. – ISSN 0235-3490
1342316
  Виногродська Л.І. Середньовічні городища на Волині та Поліссі // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 11 : Середньовічні міста Полісся. – С. 15-22. – ISSN 2227-4952
1342317
  Дроздовський Д. Середньовічні джерела української культури / Д. Дроздовський, Г. Усатенко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письм. України. – Київ, 2011. – № 11/12 (995/996). – С. 186-191. – ISSN 0320 - 8370


  14 жовтня 2011 р. в Інституті філології Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка відбулася чергова IV Академічна дискусія на тему "Спадщина Середньовічного Сходу й Заходу та європейська ідентичність України"
1342318
  Руссова В. Середньовічні київські князі: інтерпретація Миколи Вінграновського // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 8-10


  У статті розглядається майстерність М. Вінграновського в інтерпретації для шорокого кола читачів найяскравіших сторінок історії Київської Русі на матеріалі його книги "Чотирнадцять столиць України: Короткі нариси з її історії" (К., 2002). ...
1342319
   Середньовічні латинськомовні джерела : хрестоматія, іст.-лінгвіст. коментар, словник / [упоряд. В.М. Миронова] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 199, [1] с. – Лат.-укр. словник: с. 91-197. – ISBN 978-966-439-594-3
1342320
  Кіндратюк Б. Середньовічні музики на сторінках "Історії української літератури" Михайла Грушевського // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 1 (23). – С. 5-15. – ISSN 2224-0926
1342321
  Моця О.П. Середньовічні порти Східної Європи: деякі відмінності на річках і морях // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 2. – С. 66-78. – ISSN 0235-3490
1342322
  Моця О.П. Середньовічні поселенські структури півдня Східної Європи // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 57-68. – ISSN 0235-3490
1342323
  Готун І.А. Середньовічні селища київських передмість за результатами робіт останніх сезонів / І.А. Готун, О.М. Казимір // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Скорий С., Горбаненко С., Болтрик Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (30). – C. 140-171. – ISSN 2227-4952
1342324
   Середньовічні старожитності Південної Русі-України : Міжнародна студентська наукова археологічна конференція. Тези доповідей (26-28 квітня 2002 р.). – Чернігів : ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2002. – 118с.
1342325
   Середньовічні старожитності Південної Русі-України : Друга Міжнародна студентська наукова археологічна конференція 11-13 квітня 2003 р. Тези доповідей. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2003. – 128с.
1342326
   Середньовічні старожитності Південної Русі-України : Третя Міжнародна студентська наукова археологічна конференція 16-18 квітня 2004 р. Тези доповідей. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2004. – 154с.
1342327
   Середньовічні старожитності Південної Русі-України : Матеріали 4 Міжнародної студентської наукової археологічної конференції, 15-17 квітня 2005 р. – Чернігів : Сіверянська думка, 2005. – 205с.
1342328
   Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи : тези доповідей V Міжнародної студентської наукової археологічної конференції, 14 - 16 квітня 2006 р. – Чернігів : Сіверянська думка, 2006. – 204 с.
1342329
   Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи : Матеріали 6 Міжнародної студентської наукової археологічної конференції, 13-15 квітня 2007 р. – Чернігів : Сіверянська думка, 2007. – 220с.
1342330
   Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи : матеріали 7 Міжнародної студентської наукової археологічної конференції, 11-13 квітня 2008 р. / Ін-т археології НАНУ; Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка; Ін-т археології та стародавньої історії Північного Лівобережжя; [редкол.: Дятлов В.О., Коваленко В.П., Коваленко О.Б. та ін.]. – Чернігів : Сіверянська думка, 2008. – 256с. : іл.
1342331
  Юдова-Романова Середньовічні страти як масове дійство // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 97-106
1342332
  Берест Р. Середньовічні українські чернечі пам"ятки батьківщини Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 106-113. – (Серія філологічна ; Вип. 51)


  У середньовічні часи чернецтво відіграло особливу роль у економічному, виробничому, культурному, освітньому, мистецькому житті українського народу. Батьківщина І. Франка - Бойківщина, є багатою на різні історичні пам"ятки. На основі результатів ...
1342333
  Єрасов Б. Середньовічні університети Європи: виникнення і типологія : Б. Єрасов, Т. Тищенко. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 6. – С. 100-112. – (Педагогічні науки)
1342334
  Латиш Ю.В. Середньовічні університети. Болонська та паризька моделі // Вступ до університетських студій : навч. посібник / Н.М. Сидоренко, Ю.В. Латиш. – Київ : Київський університет, 2020. – С. 19-29. – ISBN 978-966-933-083-3
1342335
  Щелкунова О. Середньовічні художні традиції у творчій спадщині Василя Загоровського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 188-192
1342336
  Миська Р. Середньовічні шляхи в українських Карпатах (стан та перспективи дослідження) // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 17. – С. 45-59. – ISSN 2078-6093


  Згадується професор КУ - Грушевський М.
1342337
  Міговк Р.Ю. Середньовічні ярмарки і митниці та їхня роль у розвитку Березького комітату // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 3-6. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))
1342338
  Ющенко Г.І. Середньовіччя. / Г.І. Ющенко. – Х., 1930. – 132с.
1342339
   Середньовіччя. Замки. Торговці. Поети / за ред. Умберто Еко ; [пер. з італ.: С.А. Кулініч та ін. ; худож.-оформлювач О.А. Гугалова-Мєшкова]. – Харків : Фоліо, 2018. – 762, [3] с., [32] арк. іл. : іл. – Пер. за вид.: II Medioevo. Castelli. Mercanti. Poeti. Citta / f cura di Umberto Eco. Milano: EM PUBLISHERS SRL, 2011. - Назва обкл. : Історія європейської цивілізації. Середньовіччя. Замки. Торговці. Поети. – ISBN 978-966-03-8476-7
1342340
   Середньовіччя. Собори. Лицарі. Міста : Собори. Лицарі. Міста / за ред. Умберто Еко ; [пер. з італ.: С.А. Кулініч та ін. ; худож.-оформ. О.А. Гугалова-Мєшкова]. – Харків : Фоліо, 2018. – 665, [4] с., [40] арк. іл., к. : іл., карти. – Пер. за вид.: II Medioevo. Castelli. Mercanti. Poeti. Citta / f cura di Umberto Eco. Milano: EM PUBLISHERS SRL, 2011. - Назва обкл. : Історія європейської цивілізації. Середньовіччя. Собори. Лицарі. Міста. – ISBN 978-966-03-8297-8
1342341
  Гродзинський М.Д. Середньоголоценове постагрікультурне остепнення - перше на території України антропогенне перетворення ландшафтів регіонального масштабу // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 2 (106). – С. 3-12 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1561-4980
1342342
  Пустовалов В. Середньодніпровська кераміка з розкопок на о. Байда // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 1. – С. 104-109. – ISSN 2078-0850
1342343
  Черемшинський О.М. Середньоквадратичні оцінки розв"язків лінійних стохастичних різницевих рівнянь зі змінною структурою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 292-299. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі отримано оптимальні середньоквадратичні оцінки розв"язків лінійних стохастичних різницевих рівнянь зі змінною структурою. При цьому вважається, що момент скачка випадковий, а похибки спостережень не корельовані між собою та мають нульові ...
1342344
  Пустовойт С.П. Середньолітній стік за вегетаційний період на річках Українського Полісся // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 119-125 : Рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 2)
1342345
  Лучик В. Середньонаддніпрянська прабатьківщина слов"ян з лінгвістичного погляду // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 351-376. – ISBN 978-966-02-4860-1
1342346
  Лучик В.В. Середньонаддніпрянська прабатьківщина слов"ян з лінгвістичного погляду // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 62-76. – ISSN 0027-2833
1342347
  Мартинова Г. Середньонаддніпрянські ареали (на матеріалі фонології й фонетики) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 99-102. – ISSN 0320-3077
1342348
   Середньонаддніпрянські говори. – К, 1960. – 204с.
1342349
  Мартинова Г. Середньонаддніпрянські діалектні риси в мові творів І.С. Нечуя-Левицького // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 505-511. – ISBN 978-966-793-136-3
1342350
   Середньопалеолітична стоянка Рубань у Закарпатті: стратиграфія, хронологія, індустрія / Л.В. Кулаковська, Н.П. Герасименко, В.І. Усик, О.Л. Вотякова // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (26). – С. 7-19. – ISSN 2227-4952
1342351
   Середньоплейстоценова мікротеріофауна печерного місцезнаходження Віняви (Львівська область) / Л. Попова, М. Крочак, О. Крохмаль, Є. Циж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 23-27. – (Геологія ; вип. 2 (85)). – ISSN 1728-3817


  Нове місцезнаходження плейстоценових дрібних ссавців Віняви (Львівська обл.) було виявлено в заповненні ніш і карнизів під уступом масивних добре зцементованих пісковиків опільської світи баденського регіоярусу середнього неогену. Місцезнаходження ...
1342352
  Скаженик М. Середньополіські петрівки межиріччя Случі й Уборті ("тип Д"): мелоареалогічний аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 132-150. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 9)
1342353
  Пустовойт С.П. Середньорічний стік на території України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 8-11 : Табл., карта. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географії ; Вип. 10)
1342354
  Телегін Д.Я. Середньостогівська культура епохи міді / Д.Я. Телегін. – Київ : Наукова думка, 1973. – 172 с.
1342355
  Волощенко Л.Ю. Середньострокова державна аграрна політика в контексті інтеграції до СОТ // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 55-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-7988
1342356
  Буковинський С.А. Середньострокова монетарна стратегія та проблеми її формування й реалізації в Україні / С.А. Буковинський, А.А. Гриценко, Т.О. Кричевська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-30. – Бібліогр.: с. 3-2, 6-14, 17, 20, 24, 27-


  Розкрито роль і завдання монетарної стратегії як траєкторії зміни монетарного устрою та її комунікації в контексті завдань соціально-економічного розвитку. Виявлено основні макроекономічні й інституційні передумови, обгрунтовано базові положення, ...
1342357
  Гриценко А.А. Середньострокова монетарна стратегія: зарубіжний досвід та основні засади формування в Україні : наук. доповідь / А.А. Гриценко, Т.О. Кричевська ; Національна Академія Наук України, Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : [б. в.], 2006. – 144 с. – ISBN 966-02-4112-7
1342358
  Богдан Т.П. Середньострокове бюджетне планування в Україні: системна сутність, функції, структурні елементи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (259). – Бібліогр.: 22 назв.
1342359
  Тимошенко М.В. Середньострокове бюджетне планування та регулювання збалансованості місцевих бюджетів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 73-77
1342360
  Жибер Т. Середньострокове бюджетне планування: панацея чи звичайний інструмент? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-20 грудня (№ 48). – С. 6


  Минулого тижня парламент підтримав законопроект №8044, що закладає підгрунтя для запровадження середньострокового бюджетного планування. Поки що це лише маленький крок на шляху значних перетворень, але дуже важливий для держави крок".
1342361
  Богдан І.В. Середньострокове бюджетне прогнозування як складова транспарентності бюджетних відносин / І.В. Богдан, І.В. Іголкін, Т.Ю. Яра // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 4 (73). – С. 5-18. – ISSN 2414-3499
1342362
  Зварич О.В. Середньострокове прогнозування доходів бюджету та їх взаємозв"язок з макроекономічними показниками // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 8 (189). – С. 59-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1342363
  Лондар С.Л. Середньострокове прогнозування доходів бюджету: находження податку на прибуток підприємств / С.Л. Лондар, Л.О. Мельникова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 1 (194). – С. 28-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
1342364
  Болдаков В. Середньострокове прогнозування монетарних показників в рамках фінансового програмування : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 4. – С. 64-70. – ISSN 1605-2005
1342365
  Назарчук М. Середньостроковий прогноз розвитку фондового ринку України // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 47-62. – ISSN 0131-775Х
1342366
  Назарчук М. Середньостроковий прогноз розвитку фондового ринку України // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 47-62. – Бібліогр.: с. 47-53, 57. – ISSN 0131-775Х


  Порівняно стан та інвестиційні можливості організованих ринків цінних паперів України і сусідніх зарубіжних країн. Розроблено методику середньо- та довгострокового прогнозування обсягових показників фондового ринку та його сегментів з урахуванням ...
1342367
  Федяй Н. Середньострокові перспективи функціонування морських портів України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, жовтень - грудень. – С. 72-86. – ISSN 1605-7988
1342368
  Ткаченко А.Г. Середньотемпературна поправка в кутові виміри за рефракцією // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 60-64. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 29)
1342369
   Середньотемпературні кварц-плагіоклаз-епідотові метасоматити Токівського гранітного масиву / С.І. Курило, Л.М. Степанюк, О.Л. Бункевич, В.О. Синицин // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії,мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2012. – вип. 31/32. – С. 67-76. – ISSN 2224-6487
1342370
  Фрис В. Середовище "людей книжних" в Україні Х - ХІV ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С.3-9. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 4)
1342371
  Нестеренко В.В. Середовище без бар"єрів для людей з обмеженими можливостями // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 352-356 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1342372
  Філіпенко А.С. Середовище в міжнародному бізнесі / А.С. Філіпенко, О.А. Кредісов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 127-133. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
1342373
  Кропивка О.Г. Середовище дистанційної підтримки у процесі підготовки майбутніх учителів природничих наук до організації безпечної життєдіяльності учнів / О.Г. Кропивка, Н.В. Кононец // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 4 (129). – С. 77-83. – ISSN 2414-5076
1342374
  Вайнола Р. Середовище закладу вищої освіти: фактори фасилітації // Кафедра педагогіки Київського університету: історичний поступ та сучасність : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, А. Кондратюк, І. Маріуц, Р. та ін. Вайнола. – Київ : Ямчинський О.В., 2020. – С. 29-35. – ISBN 978-617-7890-23-1
1342375
  Сельський А.А. Середовище застосування стратегічного управління: формування державної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 119-122. – Бібліогр.: 21 назв.
1342376
  Носова Г.Ю. Середовище історичне / Г. Носова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 336-337. – ISBN 966-642-073-2
1342377
  Вергун В.А. Середовище міжнародного бізнесу, його структура та напрями трансформацій / В.А. Вергун, В.С. Карп // Вступ до спеціальності : [навч. посібник] / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 258-269. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
1342378
  Лісовська В.С. Середовище міжнародного бізнесу: еколдого-правові аспекти // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 38-39.
1342379
  Яблонський А.І. Середовище освітнього закладу як предмет гуманітарно- психологічної експертизи // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 11 (152). – С. 85-90. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
1342380
  Зайчук О. Середовище права та формування правових систем сучасності / О. Зайчук, Н. Оніщенко // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.37-40. – ISSN 0132-1331
1342381
  Копцюх Б. Середовище прикарпатських етнонімних топонімів // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 27. – С. 130-136


  Висвітлено закономірності скупчування етнонімних топонімів (у яких спільні корені з назвами племен чи груп споріднених племен) на відповідних ландшафтах Прикарпаття
1342382
  Носова Г.Ю. Середовище природне / Г. Носова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 337-338. – ISBN 966-642-073-2
1342383
  Винниченко І.І. Середовище турбізнесу : Навчальний посібник / І.І. Винниченко; КНУТШ. – Київ : Академперіодика, 2006. – 220с. – ISBN 966-360-054-3
1342384
  Ковальчук С.М. Середовище як детермінанта мотивів та цілей малих та середніх держав / С.М. Ковальчук, Т.В. Корнійчук // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 98. – С. 180-190
1342385
  Голубець М.А. Середовищезнавство - в географічну науку // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 2 (90). – С. 10-15 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1561-4980
1342386
  Голубець М.А. Середовищезнавство (інвайронментологія) = Environmentology / М.А. Голубець ; Ін-т екології Карпат НАНУ. – Львів : Манускрипт, 2010. – 176 с. – ISBN 978-966-02-5771-9
1342387
  Голубець М.А. Середовищезнавство, його пізнавальна та прикладна сутність : Актуальні проблеми сучасності: географічний контекст // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 19-23 : Рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1561-4980
1342388
  Денисюк Н.В. Середовищетвірна ефективність зелених насаджень загального користування міста Рівне : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Денисюк Наталія Василівна ; НАН України. Ін-т екології Карпат. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1342389
  Козак Ю.В. Середовищетвірне значення фітобіоти заплавних екосистем міста Луцька та його синфітоіндикаційна оцінка : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Козак Юлія Василівна ; НАН України, Ін-т екології Карпат. – Львів, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 11 назв
1342390
  Новікова Г.Ю. Середовищний музей як феномен нової музеології // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 127-136. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "Досліджено причини, що зумовили виникнення середовищних музеїв у контексті завдань музеєфікації цілісного історико-культурного середовища. Виокремлені особливості середовищних музеїв, що характеризують їх як новий феномен у музейній діяльності. ...
1342391
  Фролов П.Д. Середовищні чинники розвитку особистості і суспільства в соціально-економічній сфері: час зміни парадигми // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 3 (156). – С. 17-21
1342392
  Панова В.Ф. Сережа = Seryozha: Несколько историй из жизни очень маленького мальчика. Кн. для чтения с коммент. на англ. яз. и словарем. / В.Ф. Панова. – 3-е изд. – Москва, 1984. – 229с.
1342393
  Панова В.Ф. Сережа. -- Валя. -- Володя. -- Евдокия. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1961. – 410с.
1342394
  Панова В.Ф. Сережа. Несколько историй из жизни очень маленького мальчика. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1955. – 148с.
1342395
  Панова В.Ф. Сережа. Несколько историй из жизни очень маленького мальчика. (Для говорящих на англ. яз.) / В.Ф. Панова. – Москва, 1974. – 196с.
1342396
  Панова В.Ф. Сережа. Несколько историй из жизни очень маленького мальчика. (Для лиц, говорящих на немецком языке). / В.Ф. Панова. – Москва, 1975. – 222с.
1342397
  Панова В.Ф. Сережа. Несколько историй из жизни очень маленького мальчика. (Для лиц, говорящих на чешском языке). / В.Ф. Панова. – Москва, 1966. – 268с.
1342398
  Панова В.Ф. Сережа. Сентиментальный роман. Валя. Володя. Евдокия. Метелица. Проводы белых ночей / В.Ф. Панова. – Москва ; Ленинград : Художественная литература, 1963. – 595 с.
1342399
  Панова В.Ф. Сережа: Несколько историй из жизни очень маленького мальчика: Для сред. и ст. шк. возраста. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1986. – 18с.
1342400
  Попов Н.И. Сережина невеста. Рассказы / Н.И. Попов. – Алма-Ата, 1962. – 143с.
1342401
  Боровиков Г.Ф. Сережино лето / Г.Ф. Боровиков. – Саратов, 1955. – 128с.
1342402
  Боровиков Г.Ф. Сережино лето / Г.Ф. Боровиков. – М, 1958. – 132с.
1342403
  Зотов А.В. Сережино наследство / А.В. Зотов. – Куйбышев, 1957. – 84с.
1342404
  Шевкуненко Ю. Сережка с Малой Бронной / Ю. Шевкуненко. – Москва, 1966. – 192с.
1342405
  Винокуров Е.М. Сережка с Малой Бронной / Е.М. Винокуров. – Москва, 1968. – 48с.
1342406
  Винокуров Е.М. Сережка с Малой Бронной : стихотворения / Е.М. Винокуров. – Москва : Военное издательство, 1974. – 264 с.
1342407
  Немченко Г.Л. Сережка, антоновский ветеран. / Г.Л. Немченко. – Кемерово, 1965. – 88с.
1342408
  Ткаченко И.А. Сережка, Вовка, Зина и вычислительная машина : Почти дедективная история с поиском, расследованием и шифрованными письмами. / И.А. Ткаченко. – Новосибирск, 1987. – 102с.
1342409
  Бородин В.А. Сережкина служба / В.А. Бородин. – Архангельск, 1988. – 124с.
1342410
  Воронова М. Серен Кьеркегор: любовь без условий // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 3 (115). – С. 32-49. – ISSN 1819-6268


  "В девятнадцатом веке Дания была уже почти архаической страной, которая, растеряв славу своих предков-викингов, неудачно воевала, проигрывала территории, отставала в экономическом и культурно-политическом развитии и не могла похвастаться экспортом ...
1342411
  Василенко О.О. Серенада математиці : (Нова нетрадиційна добірка) / О.О. Василенко. – Харків : Основа, 2003. – 128с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип.12). – ISBN 966-8245-76-8
1342412
  Мархасев Л.С. Серенада на все времена. / Л.С. Мархасев. – Л, 1988. – 117с.
1342413
  Поп С. Серенада на трубе / С. Поп. – М., 1970. – 224с.
1342414
  Світличний К.К. Серенада під териконами : оповідання / К.К. Світличний. – Київ, 1970. – 111 с.
1342415
  Стуруа Мэлор Серенада Солнечной долины : Top season // National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2006. – № 12/01(2006). – С. 52-62 : Фото. – ISSN 1813-4777
1342416
  Гржимек Б. Серенгети не должен умереть / Б. Гржимек, М. Гржимек. – Москва : Мысль, 1968. – 240с.
1342417
  Гржимек Б. Серенгети не должен умереть / Б. Гржимек. – Москва : Мысль, 1976. – 398с.
1342418
  Гржимек Б. Серенгети не должен умереть / Б. Гржимек, М. Гржимек. – изд. 3-е. – Москва : Мысль, 1986. – 319 с.
1342419
  Гржимек Б. Серенгети не должен умереть / Б. Гржимек. – Москва : Армада, 1998. – (Зеленая серия). – ISBN 5763207181
1342420
  Бегичева В. Серень: (Священные деревья) // Наука и религия : Научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2007. – № 5. – С. 42-44. – ISSN 0130-7045
1342421
  Чорновол І. Сереньовічні фронтири та модерні кордони // Критика. – Київ, 2006. – Жовтень, (число 10). – С. 9-12


  Історична компаративістика Фредерика Тернера.
1342422
  Асєєва Н. Серж Лифар - майстер і людина // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2018. – № 3/4 (247/248). – С. 60-63. – ISSN 0131-2685
1342423
  Зінич О. Серж Лифар - хореограф і хореолог: аспекти взаємодії музики і танцю // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 3/4 (43/44) : Театр. Музика. Кіно. – С. 127-136. – ISSN 1728-6875
1342424
  Абліцов В. Серж Лифар з Києва // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 258-262. – ISBN 976-966-2279-07-8
1342425
  Підсуха О. Серж Лифар: "Я повернвуся" // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2019. – № 2 (110) : Театральні колекйії. – С. 90-95. – ISSN 2222-436X
1342426
  Юн Сержант / Юн, Се-Чун. – Пхеньян, 1953. – 155с.
1342427
  Саркисян М.Д. Сержант Каро / Мкртич Саркисян ;. – Москва, 1980. – 439 с.
1342428
  Лазутин И.Г. Сержант милиции / И.Г. Лазутин. – М., 1957. – 371с.
1342429
  Лазутин И.Г. Сержант милиции / И.Г. Лазутин. – Йошкар-Ола, 1978. – 496с.
1342430
  Лазутин И.Г. Сержант милиции / И.Г. Лазутин. – Барнаул, 1980. – 488с.
1342431
  Лазутин И.Г. Сержант милиции / И.Г. Лазутин. – М., 1988. – 477с.
1342432
  Демидов В. Сержант Пеппер, живы твои сыновья! : проза: роман // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 10 (1026). – С. 8-88. – ISSN 0130-7673
1342433
  Рігоні-Стерн Сержант у снігах = Il sergente nella neve / Маріо Рігоні-Стерн ; пер. з італ. Андрія Омельянюка. – Київ : Кліо, 2016. – 253, [3] с. : іл. – Пер. за вид.: Il sergente nella neve / Rigoni Stern Mario. Torino: Einaudi, 2001. - Дані тит. арк. частково італ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-52-3
1342434
  Коробейников М.П. Сержанту о психологии / М.П. Коробейников. – Москва : Воениздат, 1962. – 102 с. : граф. – (Библиотека сержанта)
1342435
  Коробейников М.П. Сержанту о психологии / М.П. Коробейников. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Воениздат, 1965. – 227 с. : граф. – (Библиотека сержанта)
1342436
   Сержанты и старшины Вооруженных Сил СССР. – М., 1973. – 223с.
1342437
   Сержанты и старшины Вооруженных Сил СССР. – М., 1986. – 205с.
1342438
  Ипатов В.В. Серийная сейсмическая станция СС-24П / В.В. Ипатов. – Москва, 1961. – с.
1342439
  Воюцкий В.С. Серийная сейсмостанция СС-26-51Д / В.С. Воюцкий, А.А. Дроздов. – Москва, 1955. – 108с.
1342440
  Высотский Д.И. и др. Серийные автомобили в скоростых соревнованиях / Д.И. и др. Высотский. – Москва, 1953. – 96с.
1342441
  Спиридонова Л.И. Серийные адъективно-субстантивные фразеологические сочетания в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Спиридонова Л.И.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1342442
   Серийный чемпион // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 4(2787). – С. 78 : ил.
1342443
  Краснопьорова О.Є. Серин-треонінові протеїнкінази підродини SnRK1 (KIN10 та KIN11) Arabidopsis thaliana: особливості функціонування та участь в поділі клітин : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.22 / Краснопьорова Олена Євгенівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України". – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
1342444
   Серия "Исследования по фауне" / Зоологический институт АН СССР. – Ленинград
Т. 19. – 1981
1342445
  Маргулис А.Я. Серия "Математика, кибернетика" за 12 лет. / А.Я. Маргулис. – М., 1979. – 63с.
1342446
  Морошану Серия "Неизвестные страницы итальянской литературы: итальянские писатели XIX века и их творчество в Одессе". Статья 1. Творчество Антонио Пиллера / Морошану, (Демьянова) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 38-41. – (Серія "Філологія" ; вип. 4)


  Серія "Невідомі сторінки італ. літ.: італ. письм. 19 ст і їх творчість в Одесі" відкривається поетичною творчістю викладача італ. мови Антоніо Піллера. Публікується ода А. Піллера "Per Il Fausto oggiorno In Odessa Di Sua Maesta L’ Imperatore Alessandro ...
1342447
  Морошану Серия "Неизвестные страницы итальянской литературы: итальянские писатели XIX века и их творчество в Одессе". Статья 2. Творчество Фабио Дель Бубба / Морошану, (Демьянова) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 34-37. – (Серія "Філологія" ; вип. 5)


  Вторая статья серии "Неизвестные страницы итал. литературы: итал. писатели 19 в. и их творчество в Одессе" посвящена поэтическиму творчеству преподавателя итал. языка Фабио Дель Бубба. Публикуются такие его произведения, как "Ai giovani sposi M.e K. ...
1342448
  Морошану Серия "Неизвестные страницы итальянской литературы: итальянские писатели XIX века и их творчество в Одессе". Статья 3. Творчество Энрико Мустона (часть I) / Морошану, (Демьянова) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 82-96. – (Серія: Філологія ; вип. 6)


  В третьей статье серии «Неизвестные страницы итальянской литературы: итальянские писатели ХІХ века и их творчество в Одессе» представлен очерк о творчестве и жизни Энрико Мустона и начало текста его трагедии “Giulia, o la vendetta” («Джулия, или ...
1342449
  Морошану Серия "Неизвестные страницы итальянской литературы: итальянские писатели XIX века и их творчество в Одессе". Статья 4. Творчество Энрико Мустона (часть II) / Морошану, (Демьянова) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 73-82. – (Серія: Філологія ; вип. 7)
1342450
   Серия "Определители фауны" / Зоологический институт АН СССР. – Ленинград
Т. 127. – 1981
1342451
   Серия "Физика" за 10 лет. – М., 1986. – 63с.
1342452
  Шатилов Н.И. Серия белых ракет / Н.И. Шатилов. – Ташкент, 1973. – 142с.
1342453
  Архипов С.С. Серия дубравно-широкотравных ассоциаций / С.С. Архипов. – Б.м. – 184с.
1342454
   Серия карт эколого-географической оценки земельных ресурсов территории Новой Москвы / И.К. Лурье, Е.А. Балдина, А.И. Прасолова, Е.А. Прохорова, В.Н. Семин, С.В. Чистов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 50-59 : рис. – Библиогр.: с. 58. – (География ; № 4). – ISSN 0201-7385
1342455
  Лелехов А. Серия красных ракет // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Админ. Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 2. – С. 111-114. – ISSN 0235-7089


  Из истории войсковой разведки в период Великой Отечественной войны.
1342456
  Мураева Т.Н. Серия необычных уроков : Методика и опыт. Современный урок географии // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С. 57-59
1342457
  Сукиасян Э.Р. Серия учебников для будущих бакалавров // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 8. – С. 49-63. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрена проблемная ситуация с изданием учебников для будущих библиотекарей. Подробно рассказано о серии учебников, выпуск которых продолжается издательством "Профессия". Представлено и охарактеризовано каждое из вышедших к настоящему времени пособий.
1342458
  Котельникова Н.В. Серия электронных учебных экологических карт Республики Бурятия / Н.В. Котельникова, Б.Н. Олзоев // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 10. – С. 22-26 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
1342459
  Темчур К.О. Серіал та політичне шоу як нові форми політичної медіакомунікації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.О. Бессараб ; редкол.: Богуславський О.В., Женченко М.І., Зелінська Н.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – С. 14-19. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (42)). – ISSN 2219-8741
1342460
  Батарчук І.І. Серійні вбивства: історико-правовий аспект // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – Вип. 1 (13). – С. 94-97. – ISSN 2313-0431
1342461
  Біленчук П. Серійні вбиства: концептуальні засади законодавчого, наукового і праксеологічного забезпечення пізнання, доказування та розслідування / П. Біленчук, О. Кравченко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 18-24 грудня (№ 50)
1342462
  Бородай І.С. Серійні видання як джерела дослідження історії сільськогосподарської дослідної справи в Україні // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2019. – Vol. 2 (27), Lib. 1. – С. 194-204. – ISSN 2664-9950
1342463
  Данилів О. Серійні злочини як один із видів насильницьких злочинів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 213-214
1342464
  Вербовий О.В. Серіщев Яків Матвійович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 286. – ISBN 96966-8060-04-0
1342465
   Серіщев Яків Матвійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 73. – ISBN 966-8352-11-4
1342466
  Вербовий О.В. Серіщев Яків Матвійович // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 36. – ISBN 978-966-96992-6-8
1342467
  Вербовий О.В. Серіщев Яків Матвійович // Кафедра історії для гуманітарних факультетів: минуле й сьогодення (1936-2016 рр.) / Г.Д. Казьмирчук, Т.В. Орлова, О.В. Вербовий, Заболотна, (Мороз), Г.Г. та ін. Коцур. – Київ : КП УкрСІЧ, 2016. – С. 36. – ISBN 978-617-7107-25-4
1342468
  Вербовий О.В. Серіщев Яків Матвійович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 128. – ISBN 978-617-7107-52-0
1342469
  Орлова Т.В. Серіщев Яків Матвійович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 128. – ISBN 978-617-7107-52-0
1342470
  Северинов В.Ф. Серія краєзнавчих атласів "Моя мала Батьківщина" // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 196-197. – ISBN 966-631-331-6
1342471
  Кириленко В. Серія навчальних видань "Цінні папери. Фондовий ринок" // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (145). – С. 120-124. – ISSN 1605-2005


  Реценція на книги: Рец.: Цінні папери : підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун [та ін.] ; за ред. В.Д. Базилевича. - Київ : Знання, 2011; Фондовий ринок : підручник : у 2 кн. / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко [та ін.] ; за ...
1342472
  Кириленко В. Серія навчальних видань "Цінні папери. Фондовий ринок" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (162). – С. 106-110. – ISSN 1682-2366


  Рецензія на кн.: Цінні папери: практикум : навч. посіб. + компакт -диск [Ел. ресурс] / за ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання, 2013. - 791 с. ; Фондовий ринок : підручник : у 2 кн. / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко [та ін.] ; за ред. В.Д. ...
1342473
  Баранова Л.Г. Серія оцінкових карт стану природокористування регіону // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 110-114


  Розглянуті серії оцінкових карт стану природокористування регіону. Використання вказаної серії карт у вирішенні проблем природокористування і охорони природи дозволить перейти до управління взаємодією суспільства і природи на конкретних територіях, до ...
1342474
   Серія практичних тренінгів // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 2-9 березня (№ 9/10). – С. 2


  У КНУ імені Тараса Шевченка за підтримки Офісу Програми імені Фулбрайта в Україні відбувся одноденний тренінг для науково-педагогічних та наукових працівників, а також аспірантів на тему "Як публікуватися в міжнародних рецензованих виданнях".
1342475
  Мироненко Н. Серія торговельних марок: теорія, законодавство, правозастосування // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (116). – С. 45-53. – ISSN 2308-0361
1342476
  Вінічук Л. Серія фото "Постмодерне кохання" як вияв почуттів художника Віталія Дмитрука // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 44-47. – (Серія "Культурологія" ; вип. 8). – ISBN 978-966-2254-07-2
1342477
  Ющук І. Серйозне дослідження лінгводидактичної термінології // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (750), вересень. – С. 28-32
1342478
  Семків Р. Серйозний білий чоловік. Перемога Тумаса Транстремера здивувала багатьох. Надто він не схожий на типового літературного нобелянта останніх років. // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 42 (207). – С. 55. – ISSN 1996-1561
1342479
  Качка Т. Серйозний погляд на Азов з Європейського парламенту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 листопада (№ 41). – С. 1, 4
1342480
  Дворкін Р. Серйозний погляд на права / Р. Дворкін. – Київ : Основи, 2000. – 519с. – ISBN 966-500-520-0
1342481
  Германюк Ірина Серйозніше, ніж просто жити // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 3 (89). – С. 32-34. – ISSN 1562-3238


  Про нар. артиста України, актора Донецького нац. академічного музично-драматичного театру Геннадія Горшкова
1342482
  Терещенко В.І. Серйозно про "дрібниці" // Менеджмент в історичному розвитку як теорія / А.І. Кредісов. – Київ : Знання України, 2009. – С. 458-461. – ISBN 978-966-316-239-3
1342483
  Зульфия Серлце в пути : сборник стихотворений / Зульфия. – Ташкент, 1966. – 211 с.
1342484
  Проців О.Р. Серна (Rupicapra rupicapra Linnaeus, 1758) / Проців О.Р., Хоєцький П.Б. – Львів : [б. в.], 2010. – 55, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 51-56
1342485
  Турченко Я.И. Серная кислота / Я.И. Турченко. – Харьков-Киев : Госнаучтехиздат Украины, 1935. – 282 с.
1342486
  Попова Л.Ф. Серная кислота / Л.Ф. Попова. – М., 1964. – 94с.
1342487
  Кудрицкая С.Е. Серная кислота / С.Е. Кудрицкая. – К., 1964. – 36с.
1342488
   Сернисто-кадмиевые фотосопротивления типа ФСК-М1 и ФСК-М2. – К., 1955. – 13с.
1342489
   Сернисто-серебряные фотоэлементы ФЭСС-У. – К., 1955. – 9с.
1342490
  Шевченко Е.П. Сернистость углей / Е.П. Шевченко, 1946. – 12с.
1342491
  Ивченко Е.Г. Сернистые и высокосернистые нефти Башкирской АССР / Е.Г. Ивченко, Г.В. Севастьянова. – М., 1963. – 232с.
1342492
  Хмельницкая Сернистые красители / Хмельницкая, Г.Э. Бонвеч. – Москва-Ленинград : Госхимтехиздат, 1934. – 320 с.
1342493
   Сернистые красители. – Л., 1936. – 16с.
1342494
  Лобанова Г.А. Сернистые соединения в нефтях и нефтепродуктах Западного Казахстана и разработка методов их удаления. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.13 / Лобанова Г.А.; АН Казахской ССР. – Алма-Ата, 1972. – 22л.
1342495
  Нанобашвили Е.М. Сернистые соединения индия и германия / Е.М. Нанобашвили, Е.С. Вачнадзе, Н.В. Путкарадзе. – Тбилиси : Мецниереба
1. – 1968. – 112 с.
1342496
   Сернистые соединения урана. – М., 1974. – 140с.
1342497
  Миртова А. Серніе источники и грязи слободі Черемуховой Чистопольского кантона ТР / А. Миртова. – Казань, 1929. – 12с.
1342498
  Монствилайте Я. Серно-полевая растительность Литовской ССР и научное обоснование ее уничтожения химическими средствами : автореф. дис. ... доктор биол. наук / Монствилайте Я. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 60 с.
1342499
  Комлева Е. Сернобыльско-хиросимо-фукусимский феномен, или Думать надо // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2011. – № 3 (45). – С. 113-122
1342500
  Запольский А.К. Сернокислотная переработка высококремнистого алюминиевого сырья / А.К. Запольский ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т коллоид. химии и химии воды им. А.В. Думанского. – Киев : Наукова думка, 1981. – 207, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл.


  В пр.№ 1708090 напис: Бібліотеці хімічного ф-ту КНУ ім. Тараса Шевченка від автора. 2.11.2016 р. Підпис.
1342501
   Сернокислотный катализ. – Новосибирск
1. – 1982. – 178с.
1342502
   Сернокислотный катализ. – Новосибирск
2. – 1982. – 196с.
1342503
  Мартиросян Р.А. Серноколчеданные руды Северного Карабаха и геологические условиях их формирования : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Мартиросян Р.А.; М-во высш. образования СССР. Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1958. – 19л.
1342504
  Садуорс Д. Сернонатриевые аккумуляторы / Д. Садуорс, А. Тилли. – Москва : Мир, 1988. – 671 с. – ISBN 5-03-001078-5
1342505
  Каримова М.У. Серо-бурые и иутчнные почвы Кршинской степи и характеристика их плодородия : Автореф... канд. с. х.наук: / Каримова М. У.; Кирг. с. х. ин-т. – Фрунзе, 1968. – 29л.
1342506
  Арбузов Г.С. Серов / Г.С. Арбузов. – Ленинград-Москва, 1960. – 57с.
1342507
  Радлов Н.Э. Серов / Н.Э. Радлов. – изд-во 2. – Москва, 1978. – 48 с.
1342508
   Серов Валентин. – Ленинград, 1987. – 271с.
1342509
   Серов Валентин в переписке, документах и интервью. – Л
Т. 1. – 1985. – 448с.
1342510
  Грабарь И.Э. Серов рисовальщик / И.Э. Грабарь. – Москва : Академия художеств СССР, 1961. – 47, [94]с.
1342511
  Анищенко Л.А. Сероводород в газах и нефтях Тимано-Печорской провинции и рекомендации по его исследованию / Л.А. Анищенко, Ю.М. Трифачев, В.П. Якуцени ; АН СССР, Коми филиал. – Сыктывкар, 1980. – 50 с. – Библиогр.: с. 48. – (Серия "Научные рекомендации - народному хозяйству" ; вып. 23)
1342512
  Плотникова Г.Н. Сероводородные воды СССР / Плотникова Г.Н. – Москва : Недра, 1981. – 132 с. – Библиогр.: с. 128-131
1342513
  Серова В.С. Серовы, Александр Николаевич и Валентин Александрович : воспоминания В.С. Серовой : с приложением избранных статей А.Н. Серова и 10 ил. – Санкт-Петербург : Изд. "Шиповник", 1914. – [2], 379 с., 10 л. ил.


  [Воспоминания о Михаиле Ивановиче Глинке; Руслан и русланисты; Александр Сергеевич Даргомыжский; Отзывы.. о муз. произведениях русской молодой школы в 60-х годах; Гектор Берлиоз; Франц Лист; Рихард Вагнер; "Лоэнгрин" Рихарда Вагнера на рус. оперной ...
1342514
  Камал Ш. Сероглазый старый волк : отрывок из романа / Шариф Камал; пер. с татар. К.Горбунова. – Казань : Таткнигоиздат, 1947. – 30 с.
1342515
  Спицын А. Серогозские курганы / А. Спицын : Типография В. Киршбаума. – 18 с.
1342516
  Шкляр С.Н. Серодиагностика ожога и некроза плодовых деревьев и некоторые вопросы систематики их возбудителей : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 540 / Шкляр С.Н. ; Моск. гос. ун-т, Биол.-почв. фак-т. – Москва, 1968. – 16 с.
1342517
  Горюнова Н.А. Серое олово. : Автореф... канд. хим.наук: / Горюнова Н. А.; МВО СССР, ЛГУ. – Ленинград, 1951. – 7 с.
1342518
  Клещенко Е. Серое перышко : фантастика // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 63-66. – ISSN 1727-5903
1342519
  Розанов А.Н. Сероземы Средней Азии / А.Н. Розанов. – Москва, 1951. – 460с.
1342520
  Вустина У.Д. Серологическая диагностика токсоплазмоза животных : Автореф... канд. биол.наук: 03.106 / Вустина У.Д.; АН КазССР. Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1970. – 24л.
1342521
  Билетова Н.В. Серологическая идентификация молочнокислых стрептококов. : Автореф... Канд.биол.наук: / Билетова Н.В.; Моск.технол.ин-т мясной и молочной пром-сти. – М, 1965. – 18л.
1342522
  У Цзянь-минь Серологическая классификация штаммов вирусов из группы ЕСНО, выделенных в Ленинграде (1956-1959 гг.) : Автореф... канд. мед.наук: / У Цзянь-минь; Акад. мед. наук СССР. Ин-т эксперим. медицины. – Ленинград, 1960. – 15л.
1342523
  Балахнин И.А. Серологические методы и их применение для исследования внутривидовых различий крови рыб : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Балахнин И.А. ; АН УССР. – Киев, 1965. – 17 с.
1342524
  Покровская Людмила Александровна Серологические свойства кристаллообразующих энтомопатогенных бактерий : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Покровская Людмила Александровна; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1976. – 22л.
1342525
  Талиев Д.Н. Серологический анализ рас Байкальского омуля [Coregonus autumnalis migratorius (Georgi)] // Ботаника [Конволют]. – С. 68-91
1342526
  Максимєнко Л.А. Серологическос родство бактериоцинов типа фаговых хвостовых отростков (МСТV) и бактериофага ZF-40 Pectobacterium carotovorum / Л.А. Максимєнко, С.И. Войчук, Т.В. Иваница // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 5
1342527
  Мэттьюс Р. Серология растительных вирусов / Р. Мэттьюс. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 183с.
1342528
   Серологічна діагностика Х-вірусу хости в рослин роду Hosta Tratt. / Г.С. Щетиніна, А.В. Харіна, О.П. Перебойчук, І.Г. Будзанівська // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 98-102. – ISSN 2077-4893
1342529
   Серологічний моніторинг поширення вірусу інфекційої урсальної хвороби в господарствах україни в період з 2014 по 2016 роки / А.С. Пастиря, І.О. Собко, Є.О. Шайхет, В.П. Поліщук // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; голов. ред. В.О. Іваниця. – Одеса, 2017. – № 2 (38). – C. 33-39. – ISSN 2076-0558
1342530
  Шугай М.О. Серологічні властивості фагів молочнокислих бактерій / М.О. Шугай, Т.П. Шевченко, А.Л. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 36-37. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  За допомогою твердофазного ІФА досліджено серологічну спорідненість трьох ізолятів фагів молочнокислих бактерій. Виявлено високий ступінь спорідненості (93,2 %) ізолятів ЗФ та 9Ф,на підставі чого їх віднесено до серотипу 1. Фаг 8Ф віднесено до серотипу ...
1342531
  Отрешко А.И. Сероносные провинции и районы азиатской части СССР / А.И. Отрешко. – Москва : Недра, 1977. – 143с.
1342532
  Дегтева С.В. Сероольшаники Северо-Запада РСФСР / С.В. Дегтева, В.С. Ипатов. – Ленинград, 1987. – 252 с.
1342533
   Серопентинит в защите ядерных реакторов.. – М, 1973. – 238с.
1342534
  Попова Н.К. Серотонин и поведение / Н.К. Попова. – Новосибирск : Наука, 1978. – 304с.
1342535
  Гордієнко В.В. Серотонін - регулятор психоемоційних реакцій організму і не тільки / В.В. Гордієнко, І Гордієнко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 6, червень. – С. 8-9
1342536
  Городецкий С.М. Серп / С.М. Городецкий. – Пб., 1921. – 51с.
1342537
  Журба К.Т. Серп : поезії / К.Т. Журба. – Київ, 1969. – 71 с.
1342538
  Степанов В.А. Серп Земли / В.А. Степанов. – Москва, 1979. – 287 с.
1342539
  Степанов В.А. Серп Земли. Баллада о вечном древе : повесть в новеллах, повесть / В.А. Степанов. – Москва : Военное издательство, 1980. – 318 с.
1342540
  Вишневский А.Г. Серп и рубль : Консервативная модернизация в СССР / А.Г. Вишневский. – Москва : О.Г.И., 1998. – 432с. – ISBN 5-900241-15-7
1342541
  Лао Ше Серп місяця : Новели / Лао Ше. – М, 1974. – 303с.
1342542
  Стольников В. Серпанкова гармонія : Поезії / Владислав Стольников. – Київ : Юніверс, 1997. – 48с. – ISBN 966-7305-02-3
1342543
  Ільницький В. Серпантини долі на перевалах життя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 6-7 червня (№ 102/103). – С. 14


  Легенди та факти закарпатського відгалудження роду Ільницьких - одного з найстарших родів на теренах Центральної Європи, які нині належать п"ятьом державам - Україні, Польщі, Словаччині, Угорщині та Румунії.
1342544
  Науменко Н.В. Серпантинні дороги поезії: природа та тенденції розвитку українського верлібру : монографія / Н.В. Науменко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Сталь, 2010. – 517, [1] с. – Імен. покажч.: с. 508-517. – Бібліогр.: с. 435-487 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1555-40-1


  Найсвітлішій "Дочці Бога Зевса" в нашому мінливому світі - найшанованішій покровительці всіх науковців та наукознавців - з великою вдячністю за добрі слова, щирі напуття та плідну допомогу! 18.10.2010 р. Підпис
1342545
  Штейнберг Д.С. Серпентинизация ультрабазитов / Д.С. Штейнберг. – М., 1977. – 312с.
1342546
  Шапошник М.Д. Серпень / М.Д. Шапошник. – Дніпропетровськ, 1977. – 255 с.
1342547
  Малишко А.С. Серпень душі моєї : лірика / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 320 с.
1342548
  Колодій В.Д. Серпень і птиці : вірші, драматична поема / В.Д. Колодій. – Одеса : Маяк, 1973. – 180 с.
1342549
   Серпень його душі (Віктор Скрипник) // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 21 серпня (№ 155). – С. 7


  Колеги вітають з ювілеєм кореспондента "Голосу України" - Віктора Скрипника.
1342550
  Гуцало Є.П. Серпень, спалах любові : оповідання та повість / Євген Гуцало. – Киев : Молодь, 1970. – 171 с.
1342551
  Гуцало Є.П. Серпень, спалах любові : оповідання та повісті / Євген Гуцало ; [ упоряд. та вст. слово Лесі Ворониної ]. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 264с. – ISBN 978-966-311-062-2
1342552
   Серпень: 55 українських поетів. – Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2001. – 558с. – ISBN 966-522-112-4
1342553
  Остролуцька Л. Серпнева конференція: виклики та перспективи освітньої реформи / Л. Остролуцька, Т. Карлаш // Світ. – Київ, 2019. – Серпень (№ 31/32). – С. 1-2
1342554
  Григорів М.О. Серпнева тиша : повість, оповідання / М.О. Григорів. – Київ : Молодь, 1973. – 83 с.
1342555
  Чіп Б.М. Серпневе освідчення / Б.М. Чіп. – К., 1980. – 88с.
1342556
  Лубківський Р.М. Серпневе яблуко : поезії / Р.М. Лубківський. – Київ : Дніпро, 1989. – 304 с.
1342557
  Скорина О.А. Серпневий грім. / О.А. Скорина. – К, 1984. – 167с.
1342558
  Андрущенко Ю.В. Серпневий день : поезії / Андрущенко Ю.В. – Харків : Прапор, 1971. – 39 с.
1342559
  Шпак В.К. Серпневий зорепад : вибрані поезії / Валерій Шпак. – Черкаси : Засвітки, 2000. – 176 с. – ISBN 966-7712-04-4
1342560
   Серпневий інтенсив // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 10 серпня (№ 31). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У Херсонському державному університеті стартував цикл вебінарів та майстер-класів із підвищення кваліфікації "Серпневий освітній інтенсив". Заняття відбуваються в режимі онлайн. Організатором освітньої ініціативи став Центр післядипломної освіти ХДУ.
1342561
  Кузьменко Ю.В. Серпневий путч 1991 р. та його вплив на партійно-радянську номенклатуру УРСР // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (499). – С. 41-54. – ISSN 0130-5247


  Перебіг політичних подій в УРСР другої половини серпня 1991 р. та реакція перших осіб республіки на дії путчистів.
1342562
  Сурнін В.Б. Серпневий путч 1991 року у віддзеркаленні історії // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 95-100. – (Історія ; Вип. 28)
1342563
  Гаптар В.М. Серпневі айстри / В.М. Гаптар. – К., 1993. – 20с.
1342564
  Гесс В. Серпневі бджоли : проза: повість // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 264/265. – С. 246-250
1342565
  Хоміч Д. Серпневі бої на Волині під час франко-російської війни 1812 року // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – Число 12. – С. 31-36. – ISSN 2305-9389
1342566
  Кириленко Т. Серпневі корективи трудового законодавства // Праця та зарплата. – Київ, 2022. – 6 вересня (№ 33/34). – С. 1-3
1342567
  Гарин Г.Ф. Серпухов / Гарин Г.Ф., Савоскул С.С., Шилов В.В. – Москва : Моск. рабочий, 1989. – 302, [1] с., [24] л. ил. – Библиогр. в примеч.: с. 296-300
1342568
   Серпуховский историко-художественный музей.. – М, 1977. – 17с.
1342569
  Сергеев А.Г. Сертификация : Учеб.пособие для студ.высших учеб.завед. / А.Г. Сергеев, М.В. Латышев. – Москва : Логос, 2000. – 248с. – ISBN 5-88439-012-2
1342570
  Белоусова Маргарита Сертификация туристских услуг : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 38-40 : Фото
1342571
   Сертифікат про акредитацію // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 лютого (№ 7). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  МОН України пропонує для громадського обговорення проєкт Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми, порядку оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку таких сертифікатів".
1342572
  Галата С. Сертифікати - без профанації // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 14 грудня (№ 48). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  Підвищення кваліфікації є і правом, і обов"язком учителя.
1342573
   Сертифікати ІВМ – студентам-кібернетикам // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 3


  Компанія IBM, один зі світових лідерів з виробництва програмного і апаратного забезпечення, консалтингу та ІТ-сервісу, разом з факультетом кібернетики урочисто відзначили талановитих студентів, які завдяки продуктам IBM досягли значних успіхів у ...
1342574
  Громовий В. Сертифікатоманія і курсопройдохи // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 28 липня - 4 серпня (№ 30/32). – С. 6


  4 серпня 2021 року, на засіданні Уряду схвалено розпорядження КМУ "Про затвердження Планів заходів з реформування Національної академії аграрних наук, Національної академії правових наук, Національної академії педагогічних наук на 2021-2022 роки".
1342575
  Ромашко А. Сертифікаційний знак як об"єкт інтелектуальної власності - торговельна марка / А. Ромашко, О. Литвин // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 9. – С. 21-24. – ISSN 1608-6422
1342576
  Шебаніна О.В. Сертифікація агровиробників як чинник формування їх конкурентних переваг на світовому ринку / О.В. Шебаніна, Г.С. Федосєєва // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 133-139. – (Економічні науки ; вип. 3 (71)). – ISSN 2310-8185
1342577
  Мельник Н.В. Сертифікація біоенергетичних видів палива у світі та в Україні // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир, 2018. – № 11 (72). – С. 87-96
1342578
   Сертифікація в Україні : Нормативні акти та інші документи. – Київ : Основи. – ISBN 966-7233-01-4 (в опр.)
Том 1. – 1998. – 367с.
1342579
   Сертифікація в Україні : Нормативні акти та інші документи. – Київ : Основа. – ISBN 966-7233-01-4 (в опр.)
Том 2. – 1998. – 415с.
1342580
   Сертифікація вчителів 2020 // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 18-25 березня (№ 11/12). – С. 3
1342581
  Гурак Р. Сертифікація вчителів: час оцінювати проєкт / підготував Галина Корольова // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 6 грудня (№ 47)
1342582
  Кірюхін М.М. Сертифікація інженерів та акредитація інженерних програм. Роль міжнародних і національних інженерних федерацій // Наука, технології, інновації : науковий журнал / ДНУ "Укр. ін-т науково-техн. експертизи та інформації ; ДУ "Ін-т дослід. науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України ; ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технолог. ун-т" МОН України ; голов. ред. Пархоменко В.Д. – Київ, 2017. – № 2 (2). – С. 45-52. – ISSN 2520-6524
1342583
  Лозова К.А. Сертифікація професорсько-викладацького складу при змішаному навчанні / К.А. Лозова, О.М. Алєксєєв // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості / Одеська державна академія технічного регулювання та якості. – Одеса, 2016. – Вип. 1 (8). – С. 17-23. – ISSN 2412-5288


  У статті розглядаються питання сертифікації професорсько-викладацького складу ВНЗ при впровадженні змішаної форми освіти. Проаналізовано та згруповано критерії компетентності викладача в системі освіти з широким використанням ІКТ. Особливу увагу ...
1342584
  Новіков В. Сертифікація системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення / В. Новіков, І. Романенко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 5 (331), травень. – С. 8-11. – ISSN 1810-3944
1342585
  Приказюк Н.В. Сертифікація страхових агентів та перспективи її впровадження в Україні / Н.В. Приказюк, О.О. Губанкова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 7, квітень. – С. 73-76. – ISSN 2306-6814


  Досліджено зарубіжний досвід сертифікації страхових посередників. Визначено проблеми державного регулювання діяльності страхових агентів. Обгрунтовано доцільність сертифікації та ліцензування страхових посередників в Україні. Розроблені етапи ...
1342586
  Черняк Ю. Сертифікація судового рішення як спосіб його визнання на території держав - членів Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6. – С. 131-138. – ISSN 1026-9932
1342587
  Тіхосова Г.А. Сертифікація товарів та послуг : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Тіхосова Г.А., Богданова О.Ф., Горач О.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон ; Київ : Олді-плюс ; Видавництво Ліра-К, 2013. – 326, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 323-326. – ISBN 978-966-2393-74-3
1342588
  Білоусова А.Ю. Сертифікація туристичних послуг в Україні / А.Ю. Білоусова, К.М. Тек // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 6 (67). – С. 107-111. – ISSN 2218-1199
1342589
  Гніденко М.П. Сертифікація у вищій освіті як основний чинник підвищення якості підготовки ІКТ-фахівців / М.П. Гніденко, О.О. Ільїн // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (33). – С. 55-64


  Розглядається проблема забезпечення галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) фахівцями, які мають необхідні компетенції. Пропонується використання Європейської рамки ІКТ-компетенцій для організації процесно-компетентнісного підходу для ...
1342590
  Печуляк В. Сертифікація як форма адміністративно-правового регулювання лісового господарства в Україні: проблемні питання запровадження // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 123-125
1342591
   Сертифіковані Академією Cisco // Київський університет. – Київ, 2019. – Січень (№ 1). – С. 5


  "Із травня по грудень 2018 року інженерно-технічний склад інформаційно-обчислювальних секторів інститутів/факультетів КНУ у рамках підвищення кваліфікації проходив навчання в інформаційно-обчислювальному центрі нашого університету за курсом IT ...
1342592
   Сертум Библиологикум в честь президента русского библиографического общества А.И.Малеина. – Пб., 1922. – 374 с.
1342593
  Кавсан В.М. Серусодержащие аминокислоты и структура цистеинсодержащего фрагмента полиэдренного белка Borrelinavirus bombucis : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Кавсан В.М. ; АН УССР , Ин-т биохимии. – Киев, 1969. – 20 с.
1342594
  Амбарцумова Р.Ф. Серусодержащие производные N-b-оксиалкилариламинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Амбарцумова Р.Ф.; АН УзССР. Ин-т химии растительных веществ. – Ташкент, 1972. – 24л.
1342595
  Ткаченко Соня Серферить. Море изнутри. Письмо в бутылке : Тема номера: Чемодан отпускника // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 6. – С. 62-67 : Фото
1342596
  Карри Эндрю Серфинг в городе : спорт // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 38 : Фото
1342597
  Котов М.И. Серца смелых : [Очерки о героич. деятельности подпол. комсом. орг-ции "Мол. гвардия"] / М.И. Котов и В. Лясковский ; Рис. А. Кокорина. – [Москва] : Молодая гвардия, 1944. – 88 с.
1342598
  Доломан Є.М. Серце - не камінь : оповідання / Є.М. Доломан. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 200 с.
1342599
  Амічіс де Е. Серце : Книга для дітей : з малюнками / Едмондо де Амічіс ; з італ. мови переклали Б. та М. Грінченки ; [передм. С. Волоха [В.К. Прокопович]]. – Київ : Вік ; [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1911. – XVI, 337, II с. : портр., мал. – Прим. № 19472 дефектний, немає портрета, с. I-XVI: Передм. С. Волоха [В.К. Прокопович] вилучено. – (Бібліотека "Молодість" ; Т. 2)


  У бібліотеці ім. Вернацькго, автор на - Де Амічіс Е.
1342600
  Сосюра В. Серце : Поезії / В. Сосюра. – Харків : Лім, 1931. – 51с.
1342601
  Смілянський Л.І. Серце / Л.І. Смілянський. – Москва : Укрвидав, 1943. – 10с.
1342602
  Собко В. Серце / В. Собко. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 224с.
1342603
  Косинка Г.М. Серце : новели / Г.М. Косинка. – Київ, 1967. – 198 с.
1342604
  Метаксе Серце // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 22-26. – ISSN 0320 - 8370
1342605
  Лагерлеф С. Серце б"ється (уривок з роману "Імператор Португалії") // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (5). – С. 239-243
1342606
  Єніна В. Серце бажає щастя / В. Єніна. – Київ, 1958. – 244с.
1342607
  Донченко О. Серце беркута / О. Донченко. – Київ ; Харків, 1945. – 39 с.
1342608
  Нагішкін Д.Д. Серце Бонівура / Д.Д. Нагішкін. – Київ, 1957. – 582с.
1342609
  Нагішкін Д.Д. Серце Бонівура / Д.Д. Нагішкін. – Київ, 1973. – 575с.
1342610
  Тарасенко І Серце в практичних духовних традиціях // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 196-203
1342611
   Серце в путь веде // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2001. – Рік вид. 49, № 1


  Роман Михайло - український літературний критик, літературознавець, професор. Викладач української мови та літератури, історії в Пряшівському та Банськобистрицькому університетах
1342612
  Лазоришинець В.В. Серце в хірургії : ін-т ім. М.М. Амосова крізь десятиліття / Василь Лазоришинець. – Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2017. – 131, [1] с., [20] арк. фот. : фот. – ISBN 978-966-673-310-1


  У пр. № 1746417 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу з побажанням здоров"я успіхів і благополуччя. Підпис. 05.04.2018 р.
1342613
  Парфьонов М. Серце віддав дітям // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 19-26 січня (№ 4). – С. 5
1342614
  Хоменко Д.В. Серце віддане історії // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 223-231


  До 70-річчя доктора історичних наук, порофесора В.В. Гоцуляка.
1342615
  Стоєцький Валентин Серце віддіне дітям (Інтерв"ю з директором ДВЗ "Київський транспортно-економічний коледж" Н.Д.Шульгою) / Стоєцький Валентин, Разбейков Сергій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 29-30 : фото
1342616
  Черемшинська Р. Серце вільне і пісенне // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Жовтень (№ 40/43). – С. 6. – ISSN 2519-4429


  До 90-річчя від дня народження Героя України Дмитра Павличка.
1342617
  Севернюк Т.А. Серце вміє співати / Т.А. Севернюк. – Ужгород, 1977. – 135с.
1342618
  Бердник О.П. Серце всесвіту : фантаст. повісті / О.П. Бердник. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 254 с.
1342619
  Кіслова Вікторія Серце вчителя безмежне (Інтерв"ю з колишнім директором Потіївської ЗОШ І-ІІІ ст. М.І.Панчішним) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 38-39 : фото
1342620
  Башкірова О.М. Серце гангстера Уррі / Ольга Башкірова. – Київ : Наш час, 2008. – 440 с. – (Клуб ЛСД : любителів сучасного детективу). – ISBN 978-966-8174-60-5


  У пр. № 1746617 напис: Дорогому Михайлові Кузьмовичу з любов"ю і вдячністю. Ольга 19.12.07
1342621
  Молякевич Д.П. Серце говорить / Д.П. Молякевич. – Львів, 1956. – 48с.
1342622
  Горький М. Серце Данко / М. Горький. – Київ, 1983. – 80с.
1342623
  Волков А. Серце девичье : лирич. комедия в 4-х д., 6-ти карт. / Арсий Волков; пер. с марийск. – Йшккар-Ола : Маркнигоиздат, 1960. – 64 с.
1342624
  Світличний О І. Серце для куль і для рим : поезії / О І. Світличний. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 580 с.
1342625
  Бортняк А.А. Серце дня / А.А. Бортняк. – Одеса : Маяк, 1972. – 79 с.
1342626
  Фогел Р. Серце Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 87-89.
1342627
  Галушко К. Серце Європи / К. Галушко, Я. Попенко // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 46 (159). – С. 50-51. – ISSN 1996-1561


  Бельгія. 180 років тому виникла держава, що є водночас символом і єдності Європи, і її багатоманітності.
1342628
  Рихлюк О.А. Серце живого променя / О.А. Рихлюк. – Сімферополь, 1984. – 32с.
1342629
  Гончаренко А. Серце зі сталі і дух із граніту // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. / Міністерство оборони України. – Київ, 2012. – № 1/2 (138). – С. 84-87


  Бій під Крутами. Спогади безпосереднього учасника, сотника , колишнього командира куреня Першої імені Богдана Хмельницького Юнацької військової школи Аверкія Гончаренка.
1342630
  Шибик М.О. Серце і гріш / М.О. Шибик. – К., 1980. – 249с.
1342631
  Віленський Ю. Серце і думки академіка Геннадія Книшова // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9/10 (125/126). – С. 60. – ISSN 1729-2344
1342632
  Мушкетик Ю.М. Серце і камінь : Роман, повість і новели / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Держлітвидав, 1962. – 335с.
1342633
  Бублик Валерій Серце і розум Гетьманщини // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 13. – ISSN 0868-9644
1342634
  Дворніцька Л.В. Серце і розум у психоемоційному просторі людського буття: українська література як маркер національного кордоцентризму // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 14-16
1342635
  Сіделковський О.Л. Серце і розум, ніжність і сталь [Б.Є. Патон] // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 12. – C. 100-103. – ISSN 1027-3239
1342636
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 2 (54). – 2016. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1342637
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 3 (55). – 2016. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1342638
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 4 (56). – 2016. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1342639
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 1 (57). – 2017. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1342640
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 2 (58). – 2017. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1342641
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 3 (59). – 2017. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1342642
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 4 (60). – 2017. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1342643
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 1 (61). – 2018. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1342644
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 2 (62). – 2018. – 101 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1342645
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 3 (63). – 2018. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1342646
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 4 (64). – 2018. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1342647
   Серце і судини : український медичний журнал : рецензоване науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 1 (65). – 2019. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1342648
   Серце і судини : український медичний журнал : рецензоване науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 2 (66). – 2019. – 97, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1342649
   Серце і судини : український медичний журнал : рецензоване науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 3 (67). – 2019. – 86 с. – DOI: http//doi.org/10.30978/HV - Резюме укр., рос., англ. мовами
1342650
   Серце і судини : український медичний журнал : рецензоване науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Дінець А.В., Джус М.Б., Зербіно Д.Д. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 4 (68). – 2019. – 48 с., включ. обкл. – DOI: http//doi.org/10.30978/HV - Резюме укр., рос., англ. мовами
1342651
   Серце Києва - Шевченківський район. – Київ : Друкарня Діапринт, 2007. – 168с. : іл. – ISBN 978-966-8886-08-9
1342652
  Сиротюк М.Й. Серце кликало / М.Й. Сиротюк. – К, 1971. – 196с.
1342653
  Кеніна М.І. Серце кликало до бою / М.І. Кеніна. – К, 1985. – 172с.
1342654
  Матвієнко А. Серце кожного романтика мусить іти на Голготу... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 26 вересня (№ 37). – С. 1


  Творчий портрет Івана Багряного
1342655
  Сільченко І.Й. Серце кулеметниці / І.Й. Сільченко, Б.С. Луценко. – Одеса, 1966. – 147с.
1342656
  Гінзбург В.З. Серце ластівки / В.З. Гінзбург. – Київ, 1968. – 39с.
1342657
  Ємченко О. Серце Лівінгстона // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 73


  Англійський мандрівник Давід Лівінгстон.
1342658
   Серце Логосу : присвяти Ліні Костенко і пісні на її слова / [авт. ідеї: В. Джуран, Т. Севернюк]. – Чернівці : Букрек, 2020. – 191, [1] с. : іл. – (Серія "Антологія присвят"). – ISBN 978-966-997-017-6
1342659
  Мопассан Ги де Серце людини / Мопассан Ги де. – Львів, 1927. – 96с.
1342660
  Даниеев О Серце матери / О Даниеев. – Фрунзе, 1968. – 252с.
1342661
  Козаченко В.П. Серце матері : Повість / В.П. Козаченко. – Львів : Радянський письменник, 1947. – 191с.
1342662
  Козаченко В. Серце матері / В. Козаченко. – Київ : ДЛВ, 1954. – 87с.
1342663
  Талалаєвський М. Серце матері : драматична казка на 3 д. / М. Талалаєвський. – Київ, 1962. – 60 с.
1342664
  Воскресенська З.І. Серце матері / З.І. Воскресенська. – Київ, 1967. – 239с.
1342665
  Воскресенська З.І. Серце матері / З.І. Воскресенська. – Київ : Веселка, 1978. – 272 с.
1342666
  Бердник О.П. Серце Матіоли : казки та легенди / Олесь Бердник ; ілюстрації С. Лук"яненка. – Київ : Книга, 2007. – 56 с. : іл. – ISBN 978-966-8314-41-4
1342667
  Бедзик Д.І. Серце мого друга : роман / Дмитро Бедзик. – Київ : Молодь, 1961. – 274 с.
1342668
  Бедзик Д.І. Серце мого друга : роман / Дмитро Бедзик. – Київ : Молодь, 1964. – 404 с.
1342669
  Бедзик Д.І. Серце мого друга : роман / Дмитро Бедзик. – Київ : Дніпро, 1966. – 437 с.
1342670
  Бедзик Д.І. Серце мого друга : романи / Дмитро Бедзик. – Киев : Дніпро, 1968. – 579 с. – (Бібліотека укр. радянської прози)
1342671
  Ісаакян А.С. Серце моє / А.С. Ісаакян. – Київ : Веселка, 1979. – 90с.
1342672
  Стриженюк С.С. Серце моє в дорозі : поезії / С.С. Стриженюк. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 80 с.
1342673
  Коваль В. Серце моє в колючому дроті... / Віталій Коваль. – Київ, 2005. – 703с. – ISBN 966-7865-84-3
1342674
  Малишко А.С. Серце моєї матері : книга лірики / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 236 с.
1342675
  Горобець Марися Серце Монте-Карло : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 58-61
1342676
  Палажченко О. Серце мужнє і пісенне / О. Палажченко. – К, 1973. – 48с.
1342677
  Шамякін І.П. Серце на долоні / Іван Шамякін;. – Київ, 1964. – 511 с.
1342678
  Ігнатенко М. Серце на долоні : поезії / М. Ігнатенко. – Київ : Дніпро, 1989. – 231 с.
1342679
  Тримбач С. Серце на долоні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 26-27 серпня (№ 151-152). – С. 22-23


  Богдану Ступці минуло б 75...
1342680
  Лазебник Ю.А. Серце нашого друга / Ю.А. Лазебник. – Київ, 1962. – 62с.
1342681
  Стецюк Я.Н. Серце не вмирає : документальна повість / Я.Н. Стецюк. – Львів : Каменяр, 1989. – 149 с.
1342682
  Івасюк М.Г. Серце не камінь / М.Г. Івасюк. – Ужгород, 1978. – 271с.
1342683
  Литвин С. Серце не мовчить / С. Литвин. – Сімферополь, 1958. – 64с.
1342684
  Федькович Ю. Серце не навчити : Оповідання / Ю. Федькович. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1962. – 95с. – ("На Добрий вечір")
1342685
  Софронов А.В. Серце не прощає / А.В. Софронов. – Київ, 1955. – 111с.
1342686
  Цюпа І.А. Серце не спить : оповідання / І.А. Цюпа. – Київ : Молодь, 1962. – 24 с. – (Б-чка оповідань та нарисів)
1342687
  Жебровський Б. Серце освіти, або хто вчителеві друг і помічник / розмову вела Л. Заглада // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 червня (№ 25)


  13 червня в МОНмолодьспорту України відбулася зустріч заст. міністра Б. Жебровського і працівників Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти з директорами районних навчально-методичних центрів Києва.
1342688
  Севернюк Т. Серце пам"яті // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 28 лютого - 6 березня (№ 9)


  Пам"яті Андрія Миколайовича Кушніренка - народного артиста України, композитора, фольклориста.
1342689
  Новруз Д. Серце планети / Джабир Новруз ;. – Київ, 1983. – 135 с.
1342690
  Кесегі І. Серце поміняти не можна / І. Кесегі. – Київ, 1960. – 272с.
1342691
  Донець Г.П. Серце Прометея : драматична поема / Г.П. Донець. – Київ : Радянський письменник
1. – 1964. – 111 с.
1342692
  Соколов В.В. Серце сильніше вогню : Документальна повісмть / В.В. Соколов. – Київ : Молодь, 1973. – 91с. – (Герої. Роки. Звершення)
1342693
  Могилевич М.Ю. Серце скрипки / Михайло Могилевич ;. – Киев, 1980. – 104 с.
1342694
  Ленченко Н. Серце славетного навчального закладу [Бібліотека Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя] // Інформаційно-науковий вісник : наук.-бібліогр. вид. / Ніжинський, університет імені Миколи Гоголя. Бібліотека державний. – Ніжин, 2010. – Вип. 1. – С. 4-13
1342695
  Оровецький П.А. Серце солдата : повість / П.А. Оровецький. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 236 с.
1342696
  Мельниченко Настя Серце Тунісу : Туніс / спецрепортаж / Мельниченко Настя, Некрасов Андрій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 44-48 : Фото
1342697
   Серце університету - бібліотека // Світ. – Київ, 2017. – Березень (№ 9/10). – С. 1


  Відбулося урочисте відкриття нового навчально-бібліотечного комплексу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
1342698
  Нідельман Якоб Серце філософії = The heart of philosophy / Нідельман Якоб; Пер. з англ. О.Кіндій. – Львів : Літопис, 2000. – 288с. – ISBN 966-7007-25-1
1342699
  Елксне А. Серце яблуні / А. Елксне. – Київ, 1965. – 62 с.
1342700
  Алі С. Серце як механізм спуску затвору // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  Голова студпарламенту Інституту журналістики розповідає про талановитого фотокореспондента і фотографа Олексія Фурмана, фотографії якого допомагають людям. У рамках освітнього проекту від Ін-ту журналістики створена студентська газета в Придністров"ї, ...
1342701
  Мозговий Л. Серце як основа духовного життя людини у творчості Г. Сковороди та П. Юркевича // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 116-119. – ISSN 1728-9343
1342702
  Мазепова О. Серце як центр емоційного та інтелектуального життя людини (на матеріалі перської мови) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 33-38
1342703
  Деркач О. Серце, віддане дітям. В.О.Сухомлинський - видатний педагог, публіцист, письменник // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 9 (137), вересень. – С. 30-36
1342704
  Малаховський М.Д. Серце, віддане небу / М.Д. Малаховський. – Київ, 1974. – 119 с.
1342705
  Лампека Я.Д. Серце, віддане хімії (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України К.Б. Яцимирського) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 104-110. – ISSN 1027-3239


  На хімічному факультеті Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, професором якого був упродовж 1962-1981 рр. К. Б. Яцимирський, великий успіх у студентів мав курс, присвячений природі хімічного зв"язку.
1342706
  Туркевич В. Серце, відкрите для музики // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 3. – С.14. – ISSN 0868-9644


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1342707
  Гойда Ю.А. Серце, вічно гори! : поезії / Ю.А. Гойда. – Ужгород, 1958. – 88 с.
1342708
  Лінкевич Я. Серце, не спи! // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  Інститут міжнародних відносин активно допомогає багатьом дитячим будинкам різних регіонів України. У Раді студентів ІМВ є департамент благодійності.
1342709
  Лінкевич Я. Серце, Не спи! // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Саме під таким закликом проходить кожна благодійна акція в ІМВ. У квітні 2012 р. було прийнято рішення про створення Благодійної організації ІМВ.
1342710
  Денисенко А. Серце, прихилене до розуму : штрихи до портрета українського вченого, дипломата, педагога Бориса Гуменюка // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2008. – Вип. 9 : за 2008 рік. – С. 393-402. – ISBN 966-7522-07-5


  Штрихи до портрета українського вченого, дипломата, педагога Бориса Гуменюка.
1342711
  Бибик С. Серце, пропахле чебрецевим степом (до ювілею Надії Миколаївни Сологуб) / С. Бибик, Т. Коць // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2015. – № 1 (53). – С. 158-165. – ISSN 1682-3540
1342712
  Петрушак К.Ф. Серце, сповнене любові / К.Ф. Петрушак. – Київ, 1979. – 158с.
1342713
  Баданова Г.К. Серце, що кохає / Г.К. Баданова. – Київ, 1988. – 109с.
1342714
  Павлов О.О. Серцева недостатність із точки зору анестезіолога / О.О. Павлов, С.А. Луцик // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 140-144. – ISSN 2224-0586
1342715
  Колєшкова Т.М. Серцевинна колекція соняшнику // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 124-125. – ISBN 978-966-924-274-7
1342716
  Микалайкевичус В.М. Серцевинная гниль осины в лесах Литовской ССР.Исследование споруляции и некоторых других вопросов биологии ее возбудителя. : Автореф... Канд.биол.наук: / Микалайкевичус В.М.; М-во высш.образования СССР.Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1959. – 21л.
1342717
   Серцево-легенева реанімація при зупинці серця внаслідок травми у пацієнтів, що вижили. Аналіз за даними двох державних реєстрів екстреної допомоги / Я.Т. Гріснер, Я. Внент, Ш. Зівальд, П. Мейбом // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 3 (19). – С. 80-94. – ISSN 2312-7104
1342718
  Печук Є.Д. Серцево-респіраторна система як система з обмеженим збудженням / Є.Д. Печук, Т.С. Краснопольська, М.О. Рудницька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 60-63. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1342719
  П"ятночка І.Т. Серцево-судинна система і туберкульоз легень / І.Т. П"ятночка, С.І. Корнага, В.І. П"ятночка // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 2 (83). – С. 34-37. – ISSN 1681-276Х
1342720
   Серцево-судинні захворювання. Класифікація, схеми діагностика та лікування. – Київ, 2002. – 72с. – ISBN 966-7632-51-2
1342721
  Бойченко А.Д. Серцево-судинні розлади перинатального періоду: ризики та механізми розвитку, рання діагностика, прогнозування перебігу : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.10 / Бойченко Альона Дмитрівна ; М-во охорони здоров"я України ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 36 назв
1342722
   Серцево-судинні розлади під час Чемпіонату світу з футболу / Вілберт-Лампен, Д. Лейстнер, С. Гревен, Т. Пол, С. Спер, С. Фолькер, Д. Гатлін, А. Плассе, А. Кнез, Х. Кекенхоф // Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2015. – № 5/6 (16). – С. 150-160. – ISSN 2312-7104
1342723
  Волощак А. Серцем бачу : поезії / А. Волощак. – Львів, 1947. – 80 с.
1342724
  Галкіна В. Серцем великий : До 130-річчя Володимира Винниченка // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4 (91). – С. 52-57
1342725
  Червоніщенко І.Г. Серцем дивлюся / І.Г. Червоніщенко. – Харків, 1961. – 55с.
1342726
  Вільховий П.Я. Серцем до серця / П.Я. Вільховий. – Київ, 1965. – 64 с.
1342727
  Діденко І.І. Серцем зорій... / І.І. Діденко. – Київ, 1997. – 277с. – ISBN 5-85154-157-1
1342728
   Серцем назавжди залишилися в Університеті // Київський університет. – Київ, 2019. – Червень (№ 6). – С. 1, 3


  50 років тому першими іноземцями-студентами факультету кібернетики Університету стали громадяни Німецької Демократичної Республіки. Сьогодні 17 із них приїхали на зустріч зі своєю alma mater. Німецьких гостей зустріли в залі для прийому офіційних ...
1342729
  Петренко М.Є. Серцем палаючим : поезії / М.Є. Петренко. – Львів : Каменяр, 1959. – 84 с.
1342730
  Петренко М.Є. Серцем палаючим : поезії / М.Є. Петренко. – Львів : Каменяр, 1988. – 157 с.
1342731
  Жулинський М. Серцем стояти за рідний край // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 15-16 травня (№ 82/83). – С. 23


  Як поезія політв"язня Миколи Василенка надихала Майдан у Херсоні.
1342732
  Червінський В.І. Серцем чиста людина // Шлях до себе / М.І. Обушний. – Київ : Техніка, 2011. – С. 78-79. – ISBN 978-966-575-203-5


  Спогади про професора Обушного Миколу Івановича, українського ученого-українознавця, директора Центру українознавства філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
1342733
  Бондарчук П.Ф. Серцем чую / П.Ф. Бондарчук. – Сталіно, 1959. – 62с.
1342734
  Стецюк Я.Н. Серцю не закажеш : повість та оповідання / Я.Н. Стецюк. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 197 с.
1342735
  Прохорова Людмила Серцю потрібна любов і мінерали // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 3 : фото
1342736
  Білозерова Л.О. Серця братерству вірні / Л.О. Білозерова. – Одеса : Маяк, 1981. – 128 с.
1342737
  Несторович В.Т. Серця і буревії = Hearts and storms : роман-репортаж / В.Т. Несторович; Володимир Т. Нестерович. – Дітройт ; Чікаго : Накладом автора ; Видавництво Миколи Денисюка, 1965. – 468 с. : іл.
1342738
  Хорунжий Ю.М. Серця міддю не окути : повісті / Ю.М. Хорунжий. – Київ : Молодь, 1990. – 192 с.
1342739
  Петровці-Кук Серця неспокій : поезії, лірика / М. Петровці-Кук. – [Кн. 14]. – Ужгород : Сабов А.М., 2018. – 343, [1] с., [1] арк. портр. – ISBN 978-617-7344-66-6
1342740
   Серця побратимів. – Донецьк, 1984. – 128с.
1342741
  Бородулін С.І. Серця повинні палати! / С.І. Бородулін. – К., 1962. – 367с.
1342742
  Лондон Д. Серця трьох : роман ; для старш. шк. віку / Д. Лондон; Пер. з англ. Миколи Іванова під ред. Юрія Лісняка. – Київ : Веселка, 1993. – 252 с.
1342743
  Максименко О.Л. Серця, наповнені життям: мотиви лірики краматорських поетів-забоївців 20-х років XX сторіччя / О.Л. Максименко, В.П. Сиротенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 262-272. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864


  Маловідомі поети Гай О., Мироненко В., Сосюра В.
1342744
  Малиш І.В. Серцям - любити / І.В. Малиш. – Х., 1966. – 27с.
1342745
  Сологуб Л.С. Серч-и фосфорсодержащие полихлорпиридины. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Сологуб Л.С.; АН УССР. Ин-т орган. хим. – К., 1976. – 21л.
1342746
  Шаповалов В.М. Серые великаны / В.М. Шаповалов. – Воронеж, 1988. – 254с.
1342747
  Старущенко Г.П. Серые документы и распределенный библиотечно-информационный фонд / Г.П. Старущенко, Н.М. Хомякова // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 9. – С. 22-29. – ISSN 0130-9765


  О проблемах комплектования и хранения серых документов в российских библиотеках.
1342748
  Абромайт Ларс Серые кардиналы : природа / Абромайт Ларс, Фройнд Юрген // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 9. – С. 36-50. – ISSN 1029-5828
1342749
   Серые лесные почвы Башкирии.. – Уфа, 1963. – 352с.
1342750
   Серые лесные почвы Предуралья и их рациональное использование.. – Свердловск, 1982. – 117с.
1342751
  Красеха Е.Н. Серые лесные почвы со вторым гумусовым горизонтом в системе структуры почвенного покрова междуречья Большой Кети и Енисея : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.03 / Красеха Е.Н.; АН СССР. Сиб. отд-ние ин-т почвоведения и агрохимии. – Новосибирск, 1978. – 21л.
1342752
  Ахтырцев Б.П. Серые лесные почвы Центральной России / Ахтырцев Б.П. – Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1979. – 233 с.
1342753
  Белых Сергей Серые цапли. Жизнь на болоте // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 4 (181), апрель. – С. 66-74 : фото. – ISSN 1029-5828
1342754
  Тельпугов В.П. Серый в ябоках / В.П. Тельпугов. – Москва, 1967. – 47с.
1342755
  Церетели Г.В. Серый волк : рассказы / Георгий Церетели ;. – Тбилиси : Заря Востока, 1941. – 195 с.
1342756
  Герэн А. Серый генерал / А. Герэн. – Москва : Прогресс, 1971. – 366с.
1342757
  Ауэзов М.О. Серый Лютый / М.О. Ауэзов ; авториз. пер. с казахского А, Пантиелева. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 38 с. : ил.
1342758
   Серый олень.. – Алма-Ата, 1987. – 314с.
1342759
  Орлов В.К. Серый парус Карбаса. Об охране и освоении богацтв природы / В.К. Орлов. – Москва : Знание, 1984. – 160с.
1342760
  Беляев В. Серый час : рассказы / В. Беляев. – Львов : Кн.-журн. изд., 1959. – 40 с.
1342761
  Алимкулов Т.Т. Серый ястреб : повесть и рассказы / Т.Т. Алимкулов; авториз. пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1972. – 272 с.
1342762
  Ганиевап А. Серым по серому. Роман Сенчин // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 3. – С. 230-254. – ISSN 0042-8795
1342763
  Макаров А.Н. Серьезная жизнь / А.Н. Макаров. – М : Советский писатель, 1962. – 619 с.
1342764
  Манн Г. Серьезная жизнь. / Г. Манн. – Москва, 1934. – 232 с.
1342765
  Португалов К.П. Серьезная музыка в школе / К.П. Португалов. – М., 1974. – 128с.
1342766
  Португалов К.П. Серьезная музыка в школе / К.П. Португалов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1980. – 144с.
1342767
  Путин В. Серьезно менять модель экономического развития // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 12. – С. 8-10. – ISSN 2074-6040
1342768
  Байкушев С. Серьезно о сверхъестественном : [пер. с болг.] / Стоян Байкушев. – Москва : Мысль, 1991. – 107с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 109
1342769
  Ткаченко А. Серьезное в смешном: образы "Страны Кокань" в контексте проблемы "прерывания" исторического времени в средневековом сознании // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2012. – Вип. 2 (18) : Сміх у світі культури. – С. 37-43. – ISSN 2410-2601
1342770
  Алексеев А.Г. Серьезное и смешное : шестьдесят пять лет в театре и на эстраде / А.Г. Алексеев. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Искусство, 1984. – 357 с. : ил.
1342771
  Алексеев А.Г. Серьезное и смешное. Полвека в театре и на эстраде / А.Г. Алексеев ; предисл.: Л. Никулина. – Москва : Искусство, 1967. – 279 с., [23] л. ил. : ил.
1342772
  Алексеев А.Г. Серьезное и смешное. Полвека в театре и на эстраде / А.Г. Алексеев ; предисл.: Л. Никулина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Искусство, 1972. – 341 с., [26] л. ил. : ил.
1342773
  Уайтхед Д. Серьезные забавы / Д. Уайтхед. – Москва, 1986. – 288с.
1342774
  Бабаев С.Р. Серьезные игры : повести, рассказы, миниататюры / Станислав Бабаев. – Москва : Современник, 1989. – 238 с. – (Новинки "Современника")
1342775
  Пенциг Р. Серьезные ответы на детские вопросы : Избр. главы из Руководства к домашнему воспитанию / Рудольф Пенциг, доц. Берлин. акад. Гумбольдта ; Пер. с 3 испр. и доп. изд. Л.А. Гурладий-Васильевой. – Санкт-Петербург : Издательство О. Богданова, 1911. – XXVIII, 242 с.
1342776
  Малин А.К. Серьезные шутки / А.К. Малин. – К., 1979. – 79с.
1342777
  Велиев Я.М. Серьезный очаг конфликта в Западной Европе // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 90-94


  With the collapse of the USSR which is considered to be the foundation of the world socialist system, in the whole world and especially in Europe the economical and political integration processes began to strengthen. And in some cases it caused the ...
1342778
  Симонов К.М. Серьезный разговор / К.М. Симонов. – Москва : Воениздат, 1945. – 24с.
1342779
  Рыклин Г.Е. Серьезный разговор / Г.Е. Рыклин. – Москва, 1956. – 254с.
1342780
  Филон П.В. Серьезный разговор / П.В. Филон. – Архангельск, 1961. – 34с.
1342781
   Серьезный разговор. – Москва : Военное издательство, 1987. – 144с.
1342782
   Серьезный шаг в развитии // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 4 [прилож.] : фото
1342783
   Сесар Вальехо : Биобиблиогр. указ. – Москва : Книга, 1986. – 79с.
1342784
  Оржицький І. Сесар Вальєхо: націоанльна тотожність перуанського поетичного авангарду // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 7 (607). – С. 63-69. – ISSN 0236-1477
1342785
  Герасимчук И В. Сесестоимость сельскохозяйственной продукции и пути ее снижения. : Автореф... Канд.экон.наук: / Герасимчук В.И,; Киев. ин-т.нар.хозяйства. – К, 1965. – 21л.
1342786
  Вильяверде С. Сесилия Вальдес, или Холм Ангела : Роман / С. Вильяверде. – Ленинград : Художественная литература, 1973. – 567с.
1342787
  Вильяверде С. Сесилия Вальдес, или Холм Ангела. / С. Вильяверде. – Москва-Ленинград, 1963. – 582с.
1342788
  Давидсон А.Б. Сесиль Родс и его время / А.Б. Давидсон. – Москва, 1984. – 368 с.
1342789
  Журба С.О. Сесії Верховної Ради України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 223-230. – ISSN 1563-3349
1342790
  Омелько І.І. Сесійні форми діяльності депутатів місцевих рад в Україні // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 39. – С. 196-210. – ISSN 1993-0941
1342791
  Моторний М. Сесію зароховано! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 13 лютого (№ 5). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  У казахстанському місті Алмати фінішувала 28-ма Всесвітня зимова Універсіада -2017.
1342792
  Словська І. Сесія – основна організаційно-правова форма діяльності Верховної Ради України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 134-140. – ISSN 1026-9932
1342793
  Разумков Г. Сесія в квадраті : спілкувалася Т. Воротняк / спілкувалася Т. Воротняк // Київський університет. – Київ, 2017. – Червень (№ 6). – С. 4


  "Дехто зі студентів КНУ успішно складає по дві сесії за семестр – і не лише в одному університеті. Наприклад, першокурсник Інституту високих технологій Гліб Разумков – студент двох вишів одночасно – КНУ та University of Toronto. Він – бронзовий призер ...
1342794
   Сесія в рамках Програми "Горизонт 2020" // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 2


  В університеті відбулася Перша інформаційна сесія в рамках Програми "Горизонт 2020" за напрямками "Дії Марії Склодовської-Кюрі" та "Майбутні й нові технології". Її учасників привітали проректори університету С.А. Вижва та П.О. Бех.
1342795
   Сесія Всеукраїнського Центрального Виконавчого комітету 6 та 7 скликання., 1933. – 16с.
1342796
   Сесія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету 6 та 7 скликання., 1933. – 8с.
1342797
  Грачов О.О. Сесія Загальних зборів НАН України // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (92). – С. 137-138. – ISSN 0374-3896
1342798
   Сесія не за горами // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Грудень (№ 10)


  Про першу зимову сесію першокурсників нашого університету. Є фото І. Бондаренка: "Першокурсниики фізичного ф-ту на лабораторному практикумі з механіки. Заняття веде доц. В.І. Оглобля".
1342799
  Адельсеітова А.Б. Сесія як основна організаційно-правова форма діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 179-484. – ISSN 1563-3349
1342800
   Сесія, присвячена пам"яті Т.Г.Шевченка.. – Уфа, 1943. – 4 с.
1342801
   Сесія: перша у першокурсників // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Лютий (№ 2)


  Прийшла перша сесія першокусників університету. На фото: соціологі на екзамені з культурології. Екзаменатор С.В. Руденко.
1342802
  Кагарлицкий А.Д. и др. Сесквитерпеновые лактоны растений Центрального Казахстана / А.Д. и др. Кагарлицкий. – Алма-Ата, 1987. – 237с.
1342803
  Новиков В.И. Сесквитерпеновые лактоны циклахены дурнишниколистной (Cyclachaena xanthifolia). : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Новиков В.И.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1970. – 19л.
1342804
  Бабкин Василий Анатольевич Сесквитерпноиды живиц Pinus sibirika R.Mayr и Picea ajanensis Fisch : Автореф... канд. химнаук: 02.079 / Бабкин Василий Анатольевич; АН СССР Сиб .отд-ние объед учен.Совет по хим наукам. – Новосибирск, 1973. – 23л.
1342805
  Бостон Д. Сесквоч / Д. Бостон. – М., 1994. – 667с.
1342806
  Рогалева Е.С. Сесорные основы изобретательной деятельности детей 6-7 лет (на матер. орнаментального творчества) : Автореф... канд.пед.наук: / Рогалева Е. С.; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1969. – 16л.
1342807
  Збанацький Ю.О. Сеспель : Чувас. поет, 1899-1922: Роман / Ю.О. Збанацький. – Сімферополь : Таврія, 1976. – 439с.
1342808
  Збанацький Ю.О. Сеспель (Чувас. поет, 1899-1922) : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Молодь, 1961. – 451с.
1342809
  Разнатовский И.М. Сесси районного Совета депутатов трудящихся / И.М. Разнатовский. – Москва, 1962. – 64с.
1342810
  Васенин В.К. Сессии местных Советов / В.К. Васенин. – Москва, 1968. – 70с.
1342811
  Бойцов В.Я. Сессии местных Советов депутатов трудящихся в СССР : Автореф... канд. юр.наук: / Бойцов В. Я.; ЛГУ. – Л., 1954. – 16л.
1342812
  Григорян Л.А. Сессии местных Советов депутатов трудящихся. / Л.А. Григорян. – М, 1956. – 80с.
1342813
  Немцев В.А. Сессии областных (краевых) Советов Депутатов трудящихся / В.А. Немцев, В.А. Петцик. – М., 1959. – 88с.
1342814
  Биндер М.А. Сессии сельских и аульных Советов депутатов трудящихся / М.А. Биндер. – Алма-Ата : Казгосиздат, 1959. – 36 с. – (В помощь депутату сельського и аульного Совета депутатов трудящихся = М.А. Биндер)
1342815
  Москалев А.В. Сессионная деятельность местных Советов / А.В. Москалев. – Москва, 1975. – 143 с.
1342816
  Павлович А.И. Сессионные упражнения по исторической грамматике русского языка / А.И. Павлович. – М., 1974. – 109с.
1342817
   Сессия Академии наук СССР по мирному использованию атомной энергии 1-5 июля 1955 г.. – М, 1955. – 340с.
1342818
   Сессия Академии наук СССР по мирному использованию атомной энергии 1-5 июля 1955 г.. – М, 1955. – 376с.
1342819
   Сессия Академии наук СССР по мирному использованию атомной энергии 1-5 июля 1955 г. : Заседания отделения химических наук. – Москва : АН СССР, 1955. – 379 с.
1342820
   Сессия Академии наук СССР по мирному использованию атомной энергии 1-5 июля 1955 г.. – М, 1955. – 108с.
1342821
   Сессия Академии наук СССР по по научным проблемам автоматизации производства 15-20 октября 1956 г.. – Москва : Издательство АН СССР
Научно-технические проблемы автоматизированного электропривода. – 1957. – 442 с.
1342822
   Сессия Академии наук СССР по по научным проблемам автоматизации производства 15-20 октября 1956 г.. – Москва : Издательство АН СССР
Основные проблемы автоматического регулирования и управления. – 1957. – 334 с.
1342823
   Сессия Академии наук СССР по по научным проблемам автоматизации производства 15-20 октября 1956 г.. – Москва : Издательство АН СССР
Комплексная автоматизация производственных процессов. – 1957. – 310 с.
1342824
   Сессия Академии наук СССР по по научным проблемам автоматизации производства 15-20 октября 1956 г.. – Москва : Издательство АН СССР
Пленарные заседания. – 1957. – 271 с.
1342825
   Сессия Академии наук СССР по по научным проблемам автоматизации производства 15-20 октября 1956 г.. – Москва : Издательство АН СССР
Научніе проблемі телемеханизации производственніх процессов. – 1957. – 213 с.
1342826
   Сессия Академии наук СССР по по научным проблемам автоматизации производства 15-20 октября 1956 г.. – Москва : Издательство АН СССР
Научные основы построения технических средств автоматики. – 1957. – 186 с.
1342827
   Сессия Академии наук СССР по по научным проблемам автоматизации производства 15-20 октября 1956 г.. – Москва : Издательство АН СССР
Теория и методы расчета и проектирования механизмов машин-атоматов и автоматических линий. – 1957. – 211 с.
1342828
   Сессия Академии наук СССР по по научным проблемам автоматизации производства 15-20 октября 1956 г.. – М
2. – 1957. – 337с.
1342829
   Сессия Академии наук СССР по по научным проблемам автоматизации производства 15-20 октября 1956 г.. – М
7. – 1957. – 312с.
1342830
  Литвин В. Сессия кодексов: Владимир Литвин: "Отсутствие результатов в работе парламента - это тоже результат" // Кіевскій телеграфъ, 2004. – 25 июня-1 июля


  [Прес-конф. Голови Верховної Ради України В.Литвина за підсумками 5-ї сесії Верховної Ради України 4-го скликання]
1342831
   Сессия Совета Междуранодной Демократической Федерации женщин.. – М, 1949. – 22с.
1342832
   Сессия, посвященная 100-летию со дня рождения И.П.Павлова. – Киев, 1949. – 122с.
1342833
  Гринюк В. Сестра -- Болгария / В. Гринюк. – Москва, 1969. – 128с.
1342834
  Вовчок Марко Сестра // Народні оповідання Марка Вовчка / Вовчок Марко. – Санкт-Петербург : Тип. П. А. Кулиша, 1858
1342835
  Вовчок М. Сестра : оповідання Марка Вовчка // Викуп : оповідання Марка Вовчка / М. Вовчок. – Санкт-Петербург : в Типографии Департамента Уделов, 1862. – 30 с. – (Сільська бібліотека)
1342836
  Вовчок Марко Сестра : Оповідання. – Санкт-Петербург, 1862. – 28с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1342837
  Вовчок Марко Сестра / Вовчок Марко; Педагогічне бюро Полтавської Губерніяльної народної управи. – Полтава, 1918. – 28с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Книжки для читання в класі ; Низка 2 ; Вип. 7)
1342838
  Вовчок Марко Сестра / Вовчок Марко. – Харків; Одеса : ДВУ, 1931. – 47с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Масова худ. б-ка)
1342839
  Четверикова Т.Г. Сестра / Т.Г. Четверикова. – Новосибирск, 1979. – 95с.
1342840
  Славин Н.А. Сестра / Н.А. Славин. – Симферополь, 1981. – 224с.
1342841
  Цілик Іра Сестра : проза // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231
1342842
  Бражник С. Сестра : проза: повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 5/6 (1001/1002). – С. 53-87. – ISSN 0320 - 8370
1342843
  Метерлинк М. Сестра Беатриса / М. Метерлинк. – Москва. – 63с.
1342844
  Сандомирский Г. Сестра Беатриче / Г. Сандомирский. – Птгр., 1923. – 60с.
1342845
  Трихманенко В.Ф. Сестра белой березы / В.Ф. Трихманенко. – Минск, 1979. – 239с.
1342846
  Путилина В.В. Сестра Груня: Ист. повесть: Для мл. шк. возраста. / В.В. Путилина. – М., 1986. – 140с.
1342847
  Рейман Бригитта Сестра и братья / Рейман Бригитта. – Москва, 1965. – 182 с.
1342848
  Душутина А.А. Сестра Ильича : Рекоменд. указ. лит. / А.А. Душутина. – Москва, 1978. – 11с.
1342849
  Вовчок Марко Сестра і інші оповідання / Марко Вовчок. – [Київ] : Вид. і друк. т-ва "Криниця", 1919. – 73 с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська (по чоловіку Маркевич і Лобач-Жученко ; Марія Маковичка). – (Народна масова б-ка ; № 2)
1342850
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – Москва, 1947. – 503с.
1342851
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – Вильнюс, 1953. – 435с.
1342852
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – Грозный, 1958. – 490 с.
1342853
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – Москва, 1978. – 527с.
1342854
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – Москва, 1978. – 500с.
1342855
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – Архангельск, 1982. – 544с.
1342856
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – Хабаровск, 1984. – 496с.
1342857
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – Алма-Ата, 1985. – 672с.
1342858
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – Алма-Ата, 1985. – 672с.
1342859
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – Москва, 1986. – 542с.
1342860
  Драйзер Т. Сестра Керри : Роман / Т. Драйзер. – Москва : Художественная литература, 1987. – 383с.
1342861
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – Минск, 1988. – 494с.
1342862
  Драйзер Т. Сестра Керри : роман / Теодор Драйзер ; [пер. с англ. М. Волосова]. – Москва : ЭКСМО, 2010. – 606, [2] с. – (Pocket book / сост. А. Жикаренцев). – ISBN 978-5-699-45527-0
1342863
  Драйзер Т. Сестра Керри. Рассказы / Т. Драйзер. – Алма-Ата, 1983. – 672 с.
1342864
  Драйзер Т. Сестра Керрі : [пер. з англ.] / Теодор Драйзер. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1955. – 448 с. : 1 л. портр. ; ил.
1342865
  Драйзер Т. Сестра Керрі / Т. Драйзер. – 2-е изд. – Київ, 1964. – 430с.
1342866
  Драйзер Т. Сестра Керрі : Роман / Т. Драйзер. – Київ : Дніпро, 1971. – 406с.
1342867
  Исхаков В.М. Сестра комиссара : повести / Вазих Исхаков ; пер. с башки. Е.Имбовиц и Н.Тумановой. – Москва : Советская Россия, 1974. – 128 с.
1342868
  Дальцева М.З. Сестра Конкордин / М.З. Дальцева. – М, 1972. – 343с.
1342869
  Дражевська Л. Сестра Лесі Українки розповідає // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1972. – Рік 23, ч. 264, січень : січень. – С. 8-10
1342870
  Мнацаканян С.М. Сестра милосердия / С.М. Мнацаканян. – М, 1982. – 112с.
1342871
  Кудинов П.Н. Сестра милосердия. / П.Н. Кудинов. – Киев : Молодь, 1975. – 160с.
1342872
  Андрухів І.О. Сестра милосердя : худож.-докум. повість про М.І. Ульянову / І.О. Андрухів. – Ужгород : Карпати, 1990. – 71, [1] с., [12] арк. іл. : іл., факс.
1342873
  Каранська М. Сестра милосердя в прицілах війни // Столиця. – Київ, 2000. – 11 травня (№ 50). – С. 4
1342874
  Тищенко О. Сестра Міллер: цікаві факти з біографії Агати Крісті // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. В. Рогозинська. – Київ, 2017. – № 7/8. – С. 91-96
1342875
  Иванов Ю. Сестра морского льва / Ю. Иванов. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 224 с.
1342876
  Иванов Ю. Сестра морского льва / Ю. Иванов. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 224 с.
1342877
  Вагнер Н. Сестра моя / Н. Вагнер. – Ленинград, 1971. – 270с.
1342878
  Эйснер А.В. Сестра моя Болгария / А.В. Эйснер. – М, 1963. – 215с.
1342879
  Романов А.В. Сестра моя Монголия : Записки журналиста / А.В. Романов. – Москва : Знание, 1970. – 62с.
1342880
  Ветрогонский В.А. Сестра наша Болгария / В.А. Ветрогонский, О.Н. Шестинский. – Ленинград, 1968. – 87с.
1342881
  Макаров Н.Н. Сестра океана / Н.Н. Макаров. – М., 1966. – 118с.
1342882
  Канівець В.В. Сестра Оля : повість / В.В. Канівець. – Київ, 1980. – 208 с.
1342883
  Канивец В.В. Сестра Оля / В.В. Канивец. – М, 1986. – 239с.
1342884
  Шефнер В.С. Сестра печали / В.С. Шефнер. – Л., 1970. – 349с.
1342885
  Шефнер В.С. Сестра печали / В.С. Шефнер. – Москва : Советская Россия, 1973. – 320с.
1342886
  Паласио В.А. Сестра Сан-Сульписо / В.А. Паласио. – М, 1984. – 304с.
1342887
  Шнайдер Роберт Сестра Сну = Schlafes bruder. Dreck : Роман; Лайно: П"єса / Шнайдер Роберт; З німецької переклав М.Кушнір. – Київ : Юніверс, 2002. – 240с. – ISBN 966-7305-62-7
1342888
  Вовчок Марко Сестра та инши оповидання [Сестра та інші оповідання]. – У Кыиви (Київ) : Вик ; Друкарня Петра Барського, 1904. – 85 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1342889
  Глоба А. Сестра Украина / А. Глоба. – Москва, 1947. – 100с.
1342890
  Лазаренко А.І. Сестра фронтовика : (повісті й оповідання) / Анатолій Лазаренко. – Київ : Літопис-ХХ, 2009. – 215, [1] с. – ISBN 966-7252-43-4
1342891
  Зейдан Д. Сестра Харуна ар-Рашида. / Д. Зейдан. – Л, 1970. – 232с.
1342892
  Зейдан Д. Сестра Харуна ар-Рашіда / Д. Зейдан. – Київ, 1969. – 167с.
1342893
  Пандуревич Є. Сестра чи мати? Причинки до вивчення південнослов"янських народних балад // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 158-162. – Бібліогр.: Літ. в приміт.; 22 п. – ISSN 0203-9494


  У статті досліджуєтся процес історизації міфологічних мотивів у межах сюжетної моделі "жінка віддає сина в жертву, щоб зберегти брата", тобто жанрові трансформації, що їх у цьому випадку можна простежити як "еволюційний шлях" сюжетного "проекту" від ...
1342894
  Стулпан Е. Сестра янтарного моря / Е. Стулпан. – М, 1964. – 108с.
1342895
  Анашенков Б.А. Сестренка : рассказы / Анашенков Б.А. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 120 с.
1342896
  Малыгина Н.П. Сестренка батальона. Повесть. / Н.П. Малыгина. – Москва, 1967. – 254с.
1342897
  Малыгина Н.П. Сестренка батальона. Повесть. / Н.П. Малыгина. – 3-е изд. – Волгоград, 1969. – 254с.
1342898
  Пригара М.А. Сестри : поезії / М.А. Пригара. – Львів, 1948. – 79 с.
1342899
  Голобородько О. Сестри Гозадінови: урок подвижництва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 26 жовтня (№ 194/195)


  Сестри Гозадінови — Софія, Марія, Олена. Дуже схожі долі. Відмовившись від сімейного життя, всі свої сили протягом кількох десятиліть віддавали організації в Херсоні жіночої освіти.
1342900
  Баклі М. Сестри Грімм : [роман] / Майкл Баклі. – Харків : Ранок. – ISBN 978-617-09-2207-6
Кн. 1 : Казкові детективи / іл. Пітера Фергюсона ; [літ. пер. з англ. Ігоря Бондаря-Терещенка]. – 2016. – 350, [2] с. : іл. – Пер. вид. : The Sisters Grimm. The Fairy tale detectives / Michael Buckly, 2005.
1342901
  Житкевич А. Сестри Клецор із Бережан // Міст : тижневик. – Торонто, 2017. – № 25, 22 июня


  "Наприкінці 1909 року в Нью-Йорку було засновано перший на заокеанських берегах Америки український професійний драматичний театр."
1342902
  Білоусов А. Сестри Крушельницькі: шляхетність, чуйність та турбота / А. Білоусов, О. Напрєєнко // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2012. – № 5 (37). – С. 66-78. – ISSN 1819-7329
1342903
  Палаццескі А. Сестри Матерассі / А. Палаццескі. – К, 1988. – 323с.
1342904
  Вільде І. Сестри Річинські / І. Вільде. – Львів, 1958. – 588с.
1342905
  Вільде І. Сестри Річинські / І. Вільде. – Київ : Радянський письменник
Кн. 1. – 1964. – 577 с.
1342906
  Вільде І.Д. Сестри Річинські / І.Д. Вільде. – Київ : Радянський письменник
Кн. 2. – 1964. – 770 с.
1342907
  Вільде І.Д. Сестри Річинські : Роман / І.Д. Вільде. – Київ : Дніпро
Кн. 1. – 1977. – 495с.
1342908
  Вільде І.Д. Сестри Річинські : Роман / І.Д. Вільде. – Київ : Дніпро
Кн. 2. – 1977. – 687с.
1342909
  Вільде І. Сестри Річинські : Роман. / І. Вільде; Вступне слово П.А.Загребельного. – Київ : Україна. – (Б- ка Шевченківського комітету). – ISBN 966-01-0320-4; 966-524-135-4
Кн. 1. – 2004. – 696с.
1342910
  Вільде І. Сестри Річинські : Роман / Ірина Вільде. – Київ : Україна. – (Б- ка Шевченківського комітету). – ISBN 966-01-0320-4; 966-524-215-6
Кн. 2. – 2005. – 912с.
1342911
  Вільде І. Сестри Річинські / Ірина Вільде. – Львів : Апріорі, 2011. – 1263, [1] с. – ISBN 978-966-2154-50-4
1342912
  Чубіна Т.Д. Сестри Софія та Ольга Потоцькі: переплетіння двох жіночих доль // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 100-104. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Людина є елементом будь-якої форми соціальності, від найпростіших спільностей до сучасних цивілізаційних і політичних суперсистем. Тому погляд на історичні процеси не відокремлюється від вивчення окремих особистостей та династій. У поданій науковій ...
1342913
  Дениско Г.І. Сестри твої, Хатинь / Г.І. Дениско. – Х., 1982. – 90с.
1342914
  Клименко О. Сестри Тельнюк заспівали Шеченка // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 17 жовтня (№ 192). – С. 7


  Під патронатом ректора КНУ ім. Т. Шевченка, акад. НАН України Л. Губерського відбувся благодійний проект "Наш Шевченко" для збору коштів бійцям 46-го батальону.
1342915
  Плехова Ірина Сестри: повернення : Vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 12-16 : Фото
1342916
   Сестринівське весілля : записи обрядів, звичаїв, весільних пісень / Шевчук Г.В., Левчук Л.Г., Нікітенко (Шевчук) К.В. – Київ, 2008. – 80 с.
1342917
  Лазутка Ю.С. Сестринские хроматидные обмены / Ю.С. Лазутка. – Вильнюс : Мокслас, 1991. – 115 с. – ISBN 5-420-00889-0
1342918
  Лазутка Ю.С. Сестринские хроматидные обмены в лимфоцитах периферической крови человека-тест для оценки генотоксичности химических загрязнителей окружающей среды : методические указание / Ю.С. Лазутка, Р.К. Лекявичюс. – Вильнюс, 1984. – 54 с.
1342919
  Байрамян Тамара Левоновна Сестринские хроматидные обмены в лимфоцитах человека, выделяемые с помощью бромированных предшественников ДНК : Автореф... канд. мед. наук: 03.00.15. / Байрамян Тамара Левоновна ; Акад. мед. наук СССР. – Москва, 1979. – 23 с.
1342920
  Лазутка Сестринские хроматидные обмены как тестна генотоксичность : методические указания / Лазутка, Ю-Р. – Вильнюс, 1988. – 77 с.
1342921
  Грінченко Б.Д. Сестриця Галя : оповідання / Б.Д. Грінченко. – Харків, 1930. – 16 с.
1342922
  Забужко Оксана Сестро, сестро : Повісті та оповідання / Забужко Оксана. – Київ : Факт, 2003. – 240с. – ISBN 966-664-078-3
1342923
  Забужко О. Сестро, сестро : Повісті та оповідання / Оксана Забужко. – 2-ге вид. – Київ : Факт, 2004. – 240с. – Шифр дубл.8утЗабу( доп.ст.). – ISBN 966-664-078-3
1342924
  Забужко О.С. Сестро, сестро : повісті та оповідання / Оксана Забужко. – 3-тє вид., допов. – Київ : Факт, 2008. – 257, [3] с. – В змісті також: Дівчатка ; Казка про калинову сопілку ; Я, Мілена ; Інструктор із тенісу ; Інопланетянка ; Автобіографія. – ISBN 978-966-359-289-3


  У пр. №1697197 напис: Ірі - на Добро і радість, Оксана Забужко. 22/04/09
1342925
  Забужко О.С. Сестро, сестро : повісті та оповідання / Оксана Забужко. – 4-те вид. – Київ : Факт, 2009. – 257, [3] с. – В змісті також: Дівчатка ; Казка про калинову сопілку ; Я, Мілена ; Інструктор із тенісу ; Інопланетянка ; Автобіографія. – ISBN 978-966-359-235-0


  У пр. №1697197 напис: Ірі - на Добро і радість, Оксана Забужко. 22/04/09
1342926
  Давиденко А.И. Сестрорецк / А.И. Давиденко. – Ленинград : Лениздат, 1962. – 212с.
1342927
  Соколова Н.Н. Сестрорецкие дюны. / Н.Н. Соколова. – С-Пб. – 60с.
1342928
  Слепян Д.Ф. Сестры / Д.Ф. Слепян. – М., 1949. – 135с.
1342929
  Мамин-Сибиряк Сестры / Мамин-Сибиряк. – Свердловск, 1954. – 120с.
1342930
  Дементьев Н.С. Сестры / Н.С. Дементьев. – Новосибирск, 1955. – 160с.
1342931
  Дементьев Н. Сестры / Н. Дементьев. – Новосибирск : овосибирское книжное издательство, 1955. – 160 с.
1342932
  Усова Н.Т. Сестры / Н.Т. Усова. – Калуга, 1957. – 207с.
1342933
  Бабаевский С.П. Сестры : повести и рассказы / Бабаевский С.П. – Краснодар : Кн. изд-во, 1958. – 338 с.
1342934
  Мухтар А. Сестры : роман / Аскад Мухтар ; авториз. пер. с узб. А.Пантиелева. – Москва : Советский писатель, 1958. – 347 с.
1342935
  Мухтар А. Сестры : роман / Аскад Мухтар ; авториз. пер. с узб. А.Пантиелева. – Москва : Гослитиздат, 1962. – 327 с.
1342936
  Яновская Ж.И. Сестры / Ж.И. Яновская. – Л., 1962. – 215с.
1342937
  Жестев М. Сестры / М. Жестев. – Л, 1978. – 264с.
1342938
  Сорокин Ю.К. Сестры Афродиты / Ю.К. Сорокин. – М., 1989. – 45с.
1342939
   Сестры Ильича в Саратове / [сост. Е.Е. Григорьева и Л.Н. Любомирова]. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1980. – 136 с. : ил. – Миниатюрное издание
1342940
  Полякова Р.С. Сестры Ильича. / Р.С. Полякова. – Саратов, 1972. – 128с.
1342941
  Крейер Н.Н. Сестры Крустыньсон / Н.Н. Крейер. – Рига, 1990. – 236с.
1342942
  Палаццески А. Сестры Матерасси / Альдо Палаццески ; пер. с итал. С. Бушуево. – Ленинград : Из-во "Художественная литература", 1968. – 327 с.
1342943
  Палаццески А. Сестры Матерасси / А. Палаццески. – Л, 1991. – 284с.
1342944
  Каныкин И А. Сестры молний. / И А. Каныкин, . – М., 1980. – 111с.
1342945
  Трущенко Н.В. Сестры Невзоровы. / Н.В. Трущенко. – Горький, 1961. – 82с.
1342946
  Вильде И. Сестры Речинские / И. Вильде. – Львов
1. – 1965. – 595с.
1342947
  Вильде И. Сестры Речинские / И. Вильде. – Львов
Кн. 2. – 1966. – 775с.
1342948
  Вильде И. Сестры Ричинские / И. Вильде. – Москва
1. – 1959. – 667с.
1342949
  Вильде И. Сестры Ричинские / И. Вильде. – М. : Советский писатель
Кн. 2; ч.1-2. – 1967. – 742с.
1342950
  Ляленков В.Д. Сестры Страглевы. / В.Д. Ляленков. – М.-Л., 1964. – 181с.
1342951
  Стефанова Л. Сестры. / Л. Стефанова. – М, 1955. – 32с.
1342952
  Панова В.Ф. Сестры. / В.Ф. Панова. – Москва, 1965. – 184с.
1342953
  Бупханувонг С. Сестры. / С. Бупханувонг. – М., 1986. – 240с.
1342954
   Сесть на информационную диету // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 21 : фото
1342955
  Быковский Егор Сетевая агентура : digital // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 3. – С. 140-142 : Фото
1342956
  Абдулаева Т. Сетевая версия АБИС внедрена : учёт книгообеспеченности учебного процесса / Татьяна Абдулаева // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 10. – С. 5-12. – ISSN 0869-4915
1342957
  Золотой В.С. Сетевая война против Русской Православной Церкви // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 12 (66). – С. 21-29. – ISSN 1812-8696
1342958
  Щербина В. Сетевая киберкоммуникация как социальный феномен // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 1. – С.109-116
1342959
   Сетевая модель ДПО на базе ведущих вузов / А.С. Сигов, Т.Ю. Гавриленко, В.В. Куренков, В.Л. Панков // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 11-14. – ISSN 0869-3617


  В статье освещаются вопросы реализации сетевой модели подготовки и переподготовки специалистов для ОПК, включающей распределенную сеть научно-методических центров на базе ведущих вузов.
1342960
  Самохин Ю.М. Сетевая модель разработки народнохозяйственного плана : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 607 / Самохин Ю.М. ; Моск. гос. ун-т , Экон. фак-т. – Москва, 1969. – 24 с.
1342961
   Сетевая обработка информации.. – М, 1990. – 159с.
1342962
  Чистяков С.В. Сетевая организационная форма и сетевые экономические отношения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 74-85. – (Управление (государство и общество) ; № 2). – ISSN 0201-7385
1342963
  Давыдова С.И. Сетевая организация экологических движений России и Европы / С.И. Давыдова, О.А. Усачева // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 11 (307). – С.56-64. – ISSN 0132-1625
1342964
  Сафонова М.А. Сетевая структура и идентичности в локальном сообществе социологов // Социологические исследования : научный и обществ.-политич. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 6 (338). – С. 107-121. – ISSN 0132-1625
1342965
  Евстигнеев В.А. Сетевая транспортная задача по времени : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 009 / Евстигнеев В.А.; АН СССР. – Новосибирск, 1968. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
1342966
  Краснов С.И. Сетевая форма подготовки педагогов к инновационной деятельности / С.И. Краснов, Н.В. Малышева // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 7. – С. 62-72. – ISSN 0869-561Х


  Высокий уровень готовности педагогов предполагает их умение кооперироваться с другими участниками инновационной деятельности (учеными, методистами и др.) посредством включения в соорганизацию, соруководство и соуправление разработкой и реализацией ...
1342967
  Кудряшова Е.В. Сетевая электронная библиотека федеральных университетов:новый формат научно- образовательного пространства / Е.В. Кудряшова, Л.А. Морщихина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 12. – С. 14-18. – ISSN 0869-3617


  Ведущие университеты России, активно развивающие сегодня новые формы сетевого взаимодействия, способны не только создавать большой объем востребованного внешними пользователями электронного контента, но и изменять систему производства и потребления ...
1342968
  Неретина Е.А. Сетевое взаимодействие – основа динамичного развития вузов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования РФ. – Москва, 2013. – № 4. – С. 128–133. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается одна из современных форм организационных преобразований в системе высшего профессионального образования – сетевое взаимодействие вузов. Раскрыты возможные локальные и совокупные эффекты, которые могут получить участники сети. ...
1342969
  Ташкинов А.А. Сетевое взаимодействие вузов и институтов Российской академии наук при подготоке инженерных и научных кадров по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса / А.А. Ташкинов, Д.А. Новиков // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 11. – С. 28-32. – ISSN 1726-667Х


  Сетевое взаимодействие вузов и институтов Российской академии наук при подготовке инженерных и научных кадров по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса.
1342970
  Лобов Н.В. Сетевое взаимодействие вузов: методика проектирования совместных образовательных программ / Н.В. Лобов, В.Ю. Столбов, М.Б. Гитман // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2014. – № 5. – С. 40-45. – ISSN 1726-667Х
1342971
  Логинова Е. Сетевое взаимодействие как фактор интеграции стран СНГ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 13-16. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  Использование Интернета в экономической деятельности не только повышает конкурентоспособность отдельных национальных экономик, но и способствует их интеграции в единое информационное пространство. В данной статье рассмотрены возможности и перспективы ...
1342972
  Чучалин А.И. Сетевое взаимодействие образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования при реализации программ прикладного бакалавриата / А.И. Чучалин, Т.С. Петровская, О.С. Чернова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 11. – С. 3-10. – ISSN 0869-3617


  Программы прикладного бакалавриата, в том числе по техническим направлениям, должны обеспечивать практическую подготовку выпускников, характерную для программ среднего профессионального образования (СПО), и теоретическую подготовку, характерную для ...
1342973
  Стародубцев В.А. Сетевое взаимодействие педагогов в контексте научно-практической конференции / В.А. Стародубцев, В.В. Анненков, Е.А. Вострикова // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 4, апрель. – C. 43-47. – ISSN 1026-955X


  Исследованы возможности расширения формата научно-методических конференций в процессе их подготовки и проведения за счет использования сервисов социальных медиа.
1342974
  Вакулик И.И. Сетевое имя (никнейм) как современная реалия в интернет-пространстве / И.И. Вакулик, А.В. Швидченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 94-98. – (Серія "Філологічні науки")
1342975
  Назарчук Александр Викторович Сетевое общество и его философское осмысление // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 61-75. – Бібліогр.: с. 61-62, 64-71, 73-74. – ISSN 0042-8744
1342976
  Болтышев Ю.П. Сетевое планирование в школе / Ю.П. Болтышев. – Москва : Просвещение, 1980. – 80 с.
1342977
  Некрасов А.С. Сетевое планирование в энергетике / А.С. Некрасов. – М, 1958. – 160с.
1342978
  Погосов П.А. Сетевое планирование и управление в социально-экономических системах / П.А. Погосов. – Донецк, 1976. – 51с.
1342979
   Сетевое планирование и управление опытным производством.. – М, 1979. – 151с.
1342980
  Новицкий Н.И. Сетевое планирование и управление производством / Н.И. Новицкий. – Минск, 1976. – 80с.
1342981
   Сетевое планирование и управление.. – Москва : Экономика, 1967. – 397 с.
1342982
  Кривцов А.М. Сетевое планирование и управление. / А.М. Кривцов, В.В. Шеховцов. – М., 1969. – 151с.
1342983
   Сетевое планирование.. – Минск, 1971. – 294с.
1342984
  Ильченко М.Е. Сетевое представление результатов научных исследований: наукометрические и методологические аспекты / М.Е. Ильченко, П.П. Ермолов // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (74). – С, 76-86. – ISSN 0374-3896
1342985
   Сетевое программное обеспечение и техничекие устройства для открытой вычислительной сети. – Рига, 1983. – 67 с.
1342986
   Сетевое программное обеспечение и технические устройства для академсети.. – Рига, 1984. – 70с.
1342987
   Сетевое программное обеспечение информационно-вычислительной сети.. – Рига, 1985. – 68с.
1342988
  Цыбина Н. Сетевое управление образовательным процессом студентов технических вузов на примере изучения информатики / Н. Цыбина, Ю. Цыбин // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 3. – С. 86-94.
1342989
   Сетевой анализ публичной политики : учебник / [Волкова А.В. и др.] ; под ред. Л.В. Сморгунова ; С.-Петерб. гос. ун-т. – Москва : РГ-Пресс, 2013. – 318, [1] с. : табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 308-313, в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9988-0156-3
1342990
  Григорьева А.С. Сетевой подход в анализе интернационализации малых и средних инновационных предприятий (на примере России и Германии) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 113-122. – (Экономика ; вып.3). – ISSN 1026-356X


  В даний час досить актуальною видається тематика мережевої взаємодії учасників процесів, що відбуваються на ринку. У даній статті розглядаються перспективи побудови мережевої взаємодії малими і середніми інноваційними підприємствами (МСП) з метою ...
1342991
  Таранова Н.В. Сетевой подход в исследованиях международных отношений и процесса глобализации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 173-180. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
1342992
  Шенцева Е.А. Сетевой подход в контексте философского дискурса // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 42-49. – ISSN 0042-8744
1342993
   Сетевой подход к организации повышения квалификации преподавательского корпуса // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 109-112. – ISSN 0869-3617
1342994
   Сетевой терминальный комплекс на базе ЭВМ "Искра-226".. – Рига, 1984. – 63с.
1342995
   Сетевой учебно-исследовательский центр коллективного пользования уникальным лабораторным оборудованием на базе веб-портала как элемент системы дистанционного образования // Открытое образование : научно-практический журнал.Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2009. – № 5 (76) : Информационные технологии в инженерном образовании и научно-технических исследованиях. – С. 18-30.


  В статье рассмотрены вопросы организации на системной основе сетевого учебно-исследовательского центра коллективного пользования, функционирующего на базе веб-технологий. Приведены принципы построения распределенных измерительно-управляющих систем, ...
1342996
  Губайловский Владимир Сетевые "личинки овода" : DIGITAL // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 7. – С. 150-152 : Фото
1342997
   Сетевые войны : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 6 (159). – С. 35 : Фото. – ISSN 1029-5828
1342998
   Сетевые графики в планировании.. – 2-е изд. – М, 1975. – 215с.
1342999
   Сетевые графики в планировании.. – М, 1981. – 168с.
1343000
   Сетевые информационные технологии : учебное пособие / К.А. Бохан, А.В. Волковой, Г.А. Кучук, А.А. Сиора ; МНО Украины ; Нац. ааэрокосм. ун-т им. М.Е. Жуковского " Харьк.авиационный ин-т". – Харьков : НАУ "ХАИ"
Ч. 1 : Протоколы обмена электронной почтой. – 2008. – 172 с.
<< На початок(–10)1341134213431344134513461347134813491350(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,