Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1331133213331334133513361337133813391340(+10)В кінець >>
1333001
  Головащенко М. "...Стою перед чимось чарівним і просто надприродним..." // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 15 - 22 листопада (№ 52/53). – С. 14


  Про великого українського хорового диригента , композитора і вченого-етнографа Кошиць Олександра Антоновича.
1333002
  Костилєва С.О. "Сторінки історії. Збірник наукових праць": історія чтворення, аналіз змістового наповнення видання // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2011. – Вип. 32. – С. 185-194
1333003
  Белей Л. "Сторінки минулого" Олександра Лотоцького як джерело історії української літературної мови
1333004
  Пинтер Г. "Сторож" и другие драмы / Г. Пинтер. – Москва, 1988. – 224с.
1333005
  Дончик В. "Стою на своїй землі" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 9 жовтня (№ 20). – С. 1, 16-17


  Український поет Борис Олійник.
1333006
  Славинський М. "Стою на своїй землі" // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 36-37. – ISSN 2313-559X


  Видатному поетові, Герою України, старійшині редакційної колегії "Віча" Борисові Олійнику - 80!
1333007
  Жулинський М. "Стою на своїй землі". Борису Олійники - 80 // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 22 жовтня (№ 40). – С. 8
1333008
  Ковалець Л. "Стояв же він на шельваху в цісарськім дворі..." : Осип Юрій Федькович (Гординський) пори військової служби в австрійській армії // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 10. – С. 93-116. – ISSN 0868-4790
1333009
  Кожан І. "Стояти на місці не можна, треба рухатися..." / розмову вела Тетяна Козирєва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3 вересня (№ 158). – С. 11


  Ігор Кожан, генеральний директор Національного музею у Львові - про Шептицького-благодійника, меценатство в Україні та розвиток культури.
1333010
  Золотько О.В. "Страдания юного Вертера" Гете и "Сон смешного человека" Достоевского // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 170-186. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
1333011
   "Страна Апреля". Об эпохе перемен в Португалии ("круглый стол" в ИЛА РАН) // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 7. – С. 81-87. – ISSN 044-748Х


  В апреле 2014 г. в Центре иберийских исследований ИЛА РАН состоялся "круглый стол" на тему "Португалия: эпоха перемен". Мероприятие было приурочено к 40-летию революции 1974 г. В его работе приняли участие научные сотрудники и аспиранты. Было заслушано ...
1333012
  Дубровская Е. "Страна десяти тысяч кукол" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 5 (89). – С. 70-91. – ISSN 1812-867Х
1333013
  Дубровская Е. "Страна десяти тысяч кукол" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 6 (90). – С. 80-105. – ISSN 1812-867Х
1333014
  Дубровская Е. "Страна десяти тысяч кукол" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 4 (88). – С. 92-103. – ISSN 1812-867Х


  Японцы - известные мастера по части изготовления кукол с древних времен. Куклы изначально были не игрушками, а символами, талисманами, оберегами.
1333015
  Золотухина Н.А. "Страна друидов, снов и струн": проблемы интерпретации драматической поэмы Н.С. Гумилева "Гондла" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 221-226. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1333016
  Пахльовська О. "Страна рабов, страна господ" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 8-9 червня (№ 97/98)


  Мовне законодавство від Партії регіонів як засіб територіальної та мовно-національної фрагментації країни.
1333017
   "Страна улыбок"... и туризма : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 54-58 : Фото
1333018
   "Страна философов" Андрея Платонова : Проблемы творчества: По матер. третьей междунар. научн. конферен., посвящен. творчеству А.П. Платонова. 26-28 ноября 1996 года.Москва. – Москва : Наследие. – ISBN 5-201-13362-2
Вып. 3. – 1999. – 512с.
1333019
  Корчагина-Александровская "Страница жизни" / Корчагина-Александровская. – Москва : Искусство, 1955. – 420 с.
1333020
  Корчагина-Александровская "Страница жизни". / Корчагина-Александровская. – Л.-М., 1939. – 98с.
1333021
  Бедлинский К.Б. "Страницы дней перебирая..." : (А.С. Пушкин и калужский край) / К.Б. Бедлинский. – Тула : Приокское книжное издательство, 1992. – 126 с.
1333022
  Палеологос Г. [Страдник / Григорий Палеологос ; за ред. Алкі Ангелу. – Афіни : Естія, 1997. – 269 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 52])
1333023
  Сікевич В. Сторінки із записної книжки / ген. В. Сікевич. – Вінніпег : Накладом Укр. стрілец. громади
Т. 2. – 1944. – 76 с. : портр.
1333024
  Сікевич В. Сторінки із записної книжки / ген. В. Сікевич. – Edmonton : Накладом автора
Т. 5. – 1947. – 77 с.
1333025
  Сікевич В. Сторінки із записної книжки / ген. В. Сікевич. – Edmonton : Накладом автора
Т. 6. – 1949. – 76, [1] с.
1333026
  Мавріна О.С. Сторінки із сімейної історії Мурз Ширінських у XIX ст. // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 109-128. – ISSN 1682-671Х
1333027
  Ленін В.І. Сторінки із щоденника / В.І. Ленін : Партвидав "Пролетар", 1933. – 44 с.
1333028
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 13. – 1999
1333029
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 14. – 2000
1333030
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 16. – 2002
1333031
   Сторінки історії. – Дніпропетровськ : Пороги, 2003. – 198 с. – ISBN 966-525-400-6
1333032
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 17. – 2003
1333033
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 18. – 2003
1333034
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 20. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
1333035
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 21. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
1333036
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 24. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
1333037
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 25. – 2007. – резюме - укр., англ. мовами
1333038
  Бонь В. Сторінки історії : До 70-річчя музею Івана Франка у Львові // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 2 /784/. – С. 121-125. – ISSN 0868-4790
1333039
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Баженова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 1989-. – ISSN 2307-5244
Вип. 43. – 2017. – 144 с. – Резюме укр., англ. мовами
1333040
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 1989-. – ISSN 2307-5244
Вип. 44. – 2017. – 208 с. – Резюме укр., англ. мовами
1333041
  Цельтнер П.Г. Сторінки історії адвокатури // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 1. – С.48-49
1333042
  Петрів М. Сторінки історії адвокатури України:Союз Українських Адвокатів у Львові-1923-1940 рр. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.98-106
1333043
  Мільчева А.О. Сторінки історії болгарської колонізації у Криму на початку ХІХ ст. ( Матеріали державного архіву Автономної республіки Крим ) // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.86-91. – ISBN 966-7089-17-7
1333044
  Голубкіна Г. Сторінки історії будівництва першого в Україні метрополітену (за документами ЦДНТА України) // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 7 грудня (№ 49). – С. 6. – ISSN 2519-4429
1333045
   Сторінки історії Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 1998. – 108с. – ISBN 966-7294-07-2
1333046
   Сторінки історії Інституту електрозварювання ім. О.Є. Патона : [збірник] / Мазур О.А., Любовна Л.Б., Маковецька О.К., Снєжко В.І. ; під ред. О.А. Мазура. – Київ ; Харків : ІЕЗ ; Лібуркіна Л.М., 2018. – 127, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-8177-87-3
1333047
   Сторінки історії Компартії України. – Київ, 1990. – 480 с.
1333048
   Сторінки історії КПРС.. – Київ, 1990. – 663с.
1333049
  Конашевич С. Сторінки історії Криму грузинським письмом // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 5 травня (№ 18). – С. 6-7
1333050
  Григоренко О.П. Сторінки історії міста Хмельницького наприкінці 1930-х - початку 1940-х років // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 6. – С. 84-89
1333051
  Баукова А. Сторінки історії музейництва України : Микола Іванович Литвиненко // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 11. – С. 319-329
1333052
  Веремійчик О. Сторінки історії ОУН і УПА на основі спогадів голови ПУН і ОУН Миколи Плав"юка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-24 листопада (№ 43/44). – С. 7
1333053
   Сторінки історії радянського суспільства: факти, проблеми, люди. – К., 1990. – 509с.
1333054
  Алієва Л.О. Сторінки історії соціології театру України : 20-ті роки ХХ ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 83-89
1333055
   Сторінки історії становлення й розвитку ендокринології в Івано-Франківському НМУ (1967-2017) / Н.В. Скрипник, В.І. Боцюрко, О.М. Дідушко, І.О. Костіцька, Т.С. Вацеба, О.В. Марусин, І.В. Чернявська, Р.І. Делятинський // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 6, № 4 (24). – С. 64-82. – ISSN 2413-5461


  У статті розглянуто процес зародження та розвитку ендокринології на Прикарпатті, зумовлений потребами організації системи охорони здоров"я та еволюцією медичної науки, проведено періодизацію розвитку ендокринології в медичному університеті, виокремлено ...
1333056
   Сторінки історії та програма святкувань 170-ї річниці університету. – Київ : Київський університет, 2004. – 34с.
1333057
  Ступак Ф.Я. Сторінки історії Товариства Червоного Хреста // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2015. – № 1/2 (72). – С. 139-143
1333058
   Сторінки історії Ужгородського національного університету : Документи і матеріали. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2005. – 219с. – На тит. арк.: Присвячується 60-річчю Ужгородськ. національн. університету. – ISBN 966-7400-46-9, 966-96569-7-4
1333059
   Сторінки історії України : Бібліогр.покаж. – Київ
Вип.1. – 1990. – 54с.
1333060
   Сторінки історії Українскьої РСР. – Київ, 1990. – 382 с.
1333061
  Васильчук В.М. Сторінки історії українських німців // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 25-28. – ISSN 2076-1554
1333062
  Петасюк О.І. Сторінки історії українського мистецтва / О.І. Петасюк. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2014. – 52, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1333063
   Сторінки історії. Видатні вчені. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – 270 с. – ISBN 966-7419-44-4
1333064
   Сторінки історії. Корпуси університету // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)


  За матеріалами книжки : Київський університет імені Тараса Шевченка. Сторінки історії і сьогодення. - К., 1994.
1333065
   Сторінки історії: випускники кафедри слов"янської філології / Л. Маркевич, Л. Верещак, А. Гуменюк, М. Куцовера, М. Мацюк, Ю. Король // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 242-264. – ISSN 2075-437X


  З ініціативи керівництва і співробітників кафедри слов"янської філології, за матеріалами, наявними в архіві Київського університету імені Тараса Шевченка, а також за спогадами колишніх випускників, студенти магістратури реконструювали списки студентів ...
1333066
   Сторінки історії: випускники кафедри слов"янської філології / матеріал підготували Л. Маркевич, Л. Верещак, А. Гуменюк, М. Куцовера, М. Мацюк, Ю. Король // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 230-260. – ISSN 2075-437X


  Подано список випускників славістів починаючи після Другої світової війни (1951-2016).
1333067
  Кристева О. Сторінки каміння і дерева / О. Кристева, А. Ахряянов. – Кам"янець-Подільський, 1970. – 171 с.
1333068
   Сторінки кіноленініани.. – К., 1969. – 100с.
1333069
  Попович К. Сторінки літопису : (до українсько-молдавських фольклорно-літературних взаємин і проблем історії та самобутності українців Молдови) / Костянтин Попович ; Академія наук Республіки Молдова, Ін-т національних меншин ; відп. за вип. І. Васільєв. – Кишинів : Парагон, 1998. – 242 с. – ISBN 9975-916-08-2
1333070
  Грабовецький В. Сторінки літопису Івано-Франківського Катедрального Собору Святого Воскресіння / Володимир Грабовецький. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1999. – 80с., 14 с. іл. – На тит. арк.: Присвячується 2000-літтю Різдва Христового. – ISBN 966-7363-28-7
1333071
  Жишкович М. Сторінки літопису оперної студії Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – № 3(25)за 2009/№ 1(26)за 2010. – С. 57-63
1333072
  Лотоцький Олександр Гнатович Сторінки минулого. – Варшава
2. – 1933. – 488с.
1333073
  Лотоцький О. Сторінки минулого // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 293-319. – ISBN 5-7707-1062-4
1333074
  Ситник К. Сторінки мого академічного життєпису : [До 80-річчя] // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 54-70. – ISSN 0372-6436
1333075
  Макаревич М.П. Сторінки мого життя : мемуари Миколи Макаревича / [ред.-упоряд.: О. Стасюк ; упоряд.: М. Макаревич, І. Хоменська]. – Київ : Логос, 2015. – 269, [3] с. : іл., портр. – (Україна дипломатична : бібліотека наукового щорічника ; вип. 10). – ISBN 966-518-338-9
1333076
  Шевчук О. Сторінки музичної шевченкіани: "Заповіт" // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 207-212. – ISSN 0130-321Х
1333077
  Шевчук Оксана Сторінки музичної Шевченкіани: "Заповіт" // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 207-212. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
1333078
  Шевчук О. Сторінки музичної Шевченкіани: "Заповіт" // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 207-212. – ISSN 0869-3595
1333079
  Лотоцький Олександр Гнатович Сторінки мунулого. – Варшава
1. – 1932. – 288с.
1333080
   Сторінки Мюнхена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 54-57 : фото
1333081
  Смолянніков С. Сторінки нашої історії. До десятої річниці утворення Центральної виборчої комісії // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 3. – С. 88-99.
1333082
   Сторінки пам"яті [Мартиненко Петро Федорович] // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 125-126
1333083
  Сліденко І. Сторінки пам"яті [Мироненко Олександр Миколайович] // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 113-114. – ISSN 2310-6158


  11 листопада 2014 року на 73-році пішов з життя суддя Конституційного Суду України у відставці Мироненко Олександр Михайлович - відомий український правознавець, політолог, філософ, історик права, педагог, доктор філософських наук, професор, ...
1333084
  Мусатов С. Сторінки пам"яті про В.А. Роменця // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 179-180. – ISSN 1810-2131
1333085
   Сторінки політичної історії України.. – К., 1990. – 598с.
1333086
  Осетров О.А. Сторінки пролетарської солідарності / О.А. Осетров. – Київ, 1969. – 164с.
1333087
  Лещенко М.П. Сторінки просвітницько-педагогічної діяльності Миколи Зерова : Монографія / Марія Лещенко; КНУТШ. – Київ, 2005. – 180с. – ISBN 966-8892-05-4
1333088
  Крутікова Н.Є. Сторінки творчого життя : (Марко Вовчок в житті і праці) / Н.Є. Крутікова. – Київ : Дніпро, 1965. – 390 с.
1333089
   Сторінки трудової слави.. – Київ, 1949. – 80с.
1333090
  Онкович Г.В. Сторінки українознавства / Г.В. Онкович. – К, 1994. – 96с.
1333091
  Цвид А. Сторінки хвиль : Вірші, переклади / А. Цвид. – Брест, 1999. – 106с. – (Берасьцейскае вогнішча)
1333092
  Довженко О. Сторінки щоденника (1941-1956) / О. Довженко. – Київ : Видавництво гуманітарної літератури, 2004. – 384с. – ISBN 966-96500-1-1
1333093
  Гич Г.М. Сторітелінг як інноваційна методика формування мовної компетентності учнів ЗНЗ // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 188-191. – (Педагогічні науки ; № 4 (51), грудень). – ISSN 2078-2128
1333094
  Белінг Д.Є. Сторічна робота Київського університету в галузі гідрофауністичних і гідробілологічних досліджень / Д.Є. Белінг. – 183-204с. – Окремий відбиток
1333095
  Устименко О.В. Сторічний досвід та перспективи вивчення лікарських рослин // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХI Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 трав. 2016 р / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка НААН, Рада молодих вчених НААН [та ін. ; уклад.: В.А. Вергунов, В.М. Товмаченко, Л.М. Татарчук та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – Ч. 2. – С. 36-50


  Одній із найстаріших наукових установ України - Дослідній станції лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН виповнилося сто років.
1333096
  Мітулінський Т. Сторічний ювілей видатного вченого // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 30 листопада (№ 48). – С. 2. – ISSN 2519-4429


  Академік Борис Євгенович Патон.
1333097
  Мітулинський Т. Сторічний ювілей київської гімназії // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 березня (№ 11). – С. 15. – ISSN 2519-4429


  Історія гімназії № 59 ім. О.М. Бойченка, що в Голосіївському районі Києва.
1333098
  Глинін А. Сторіччя Архипенка // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 457, березень : березень. – С. 34
1333099
  Горицвіт С. Сторіччя від дня народження Олекси Воропая // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 20-26 листопада (№ 47). – С. 9
1333100
  Вечерський В.В. Сторіччя Григорія Логвина // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 5 : Присвячується 100-річчю з дня народження Григорія Логвина. – С. 5-28. – ISBN 978-966-651-795-4
1333101
  Качор А. Сторіччя з дня народження Михайла Туган-Барановського // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 193, лютий : лютий. – С. 23-25
1333102
  Стех М.Р. Сторіччя Ігоря Костецького // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 63-68. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
1333103
  Стріха М.В. Сторіччя науки про напівпровідники: витоки і український внесок // Наукові записки Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2014. – Т. 8. – С. 13-25. – ISBN 978-617-684-073-2


  Продемонстрировано пріоритет українського вченого Вадима Лошкарьова.
1333104
  Стріха М.В. Сторіччя науки про напівпровідники: витоки та український внесок // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 8 (119). – С. 4-11


  Один з великих здобутків напівпровідникової науки 20 століття пов"язаний з Києвом, з Київським університетом ім. Т. Шевченка кафедрою напівпровідників, яку очолювали В. Є. Лашкарьов, В. І. Стріха. Є фото.
1333105
  Лещенко М.Н. Сторіччя падіння кріпосного права / М.Н. Лещенко. – Київ, 1961. – 48с.
1333106
  Лук"янчук Г. Сторіччя Першого Українського уряду // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 червня - 4 липня (№ 26). – С. 3
1333107
  Качор А. Сторіччя Української кредитової кооперації // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1972. – Рік 23, ч. 264, січень : січень. – С. 16-18
1333108
  Шаповал В. Сторіччя юрб та доля людської свободи // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С.22-35. – ISBN 966-7653-05-3
1333109
  Северцова И.В. Стороение агликонов оливомицинов и родственных антибиотиков : Автореф... канд. хим.наук: / Северцова И. В.; АН СССР, Ин-т хим. природ. соед. – М., 1971. – 19л.
1333110
  Михайлов В.Д. Сторож брату моему / В.Д. Михайлов. – РИга, 1976. – 374с.
1333111
  Сільченко С. Сторож на підприємстві: деякі питання правового регулювання праці // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 29-31
1333112
  Ханджян Г. Сторож напівзруйнованого будинку // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 176-183. – ISSN 0320 - 8370
1333113
  Иващенко Г.И. Сторожевая и станичная служба 16-18 ст. / Г.И. Иващенко, Д.В. Маликов; Украинский ин-т военной истории. – Киев, 2005. – 22с.
1333114
  Снегирев В.Л. Сторожевая служба / В.Л. Снегирев. – М., 1942. – 46с.
1333115
  Плічковський Н. Сторожеві вежі і фортеці // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1977. – Рік 14, ч. 1/2 (40/41), січень-березень. – С. 13-15
1333116
  Тучемский М. Сторожевой замок князей Острожских в городе Остроге, Волынской губернии, в современном нам состоянии / М. Тучемский. – Почаев : Типография Почаево-Успенской Лавры, 1912. – 25 с.
1333117
  Костыря И.С. Сторожевой курган: повесть, рассказы / И.С. Костыря. – Донецк, 1987. – 318с.
1333118
  Северов П.Ф. Сторожевой огонь / П.Ф. Северов. – М., 1939. – 47с.
1333119
  Стороженко Н. Стороженки : (Фамильная летопись) / [Н.В. С-ко]. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1884. – 18 с. – Отт. из янв. кн. журн. "Киев. старина". 1884 г.. - В конце текста: Н.В. С-ко. - Без тит. л. и обл.
1333120
  Стороженко Н. Стороженки : (Фамильная летопись) / Н. Стороженко; [Н.В. С-ко]. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1884


  Содержание конволюта: 1. Стороженко Н. Стороженки; 2. Стороженко Н.В. Очерк литературной деятельности А.Я. Стороженка; 3. Стороженко А.Я. Военное поселение кавалерии в Херсонской и Екатеринославской губерниях; 4. Стороженко А.Я. Записки по делам ...
1333121
  Модзалевский В.Л. Стороженки : Родослов. роспись / В.Л. Модзалевский. – Киев : Тип "С.В. Кульженко", 1914. – 26 с. : 1 л. портр. – Отт. из "Малорос. родословника". Т. 4
1333122
  Диклич А. Сторожка в Малому Риті / А. Диклич. – К., 1957. – 108с.
1333123
  Грачев А.М. Сторожка у Буруканских перекатов / А.М. Грачев. – Хабаровск, 1962. – 215с.
1333124
  Пішко В. Сторожня : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 14-27. – ISSN 0868-4790
1333125
  Дояр Л. Сторозтерзаний 1919-й. Про що розповідають вітчизняні книгодруки часів Директорії УНР // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 5 березня (№ 43). – С. 19
1333126
  Софронов А.В. Сторона Донская / А.В. Софронов. – Москва, 1951. – 40с.
1333127
  Фаринник В. Сторона захисту в кримінальному провадженні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 13-19 жовтня (№ 41)
1333128
  Моторигіна М.Г. Сторона захисту в судовому провадженні у першій інстанції : монографія / М.Г. Моторигіна ; за наук. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України О.В. Капліної ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Оберіг, 2018. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 227-273 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8689-24-6


  У пр. №1726295 напис: Вельмишановній Надії Юріївні з глибокою повагою та вдячністю від автора. Підпис
1333129
  Меркулова Е.М. Сторона Защитник в российском и американском дискурсах, представляющих военный конфликт // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 46-52. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Сторона Защитник вербализуется посредством гиперонимической лексики, что обусловливает трудности понимания. На основе анализа предикатов, соответствующих образу Защитника, исследуется его семантика. В росс. военном дискурсе прослеживается тенденция: ...
1333130
  Кулагин В.А. Сторона моя речная. / В.А. Кулагин. – Ярославль, 1964. – 40с.
1333131
  Куштум Н.А. Сторона моя родная / Н.А. Куштум. – Свердловск, 1953. – 64с.
1333132
  Лисовский К.Л. Сторона моя сибирская / К.Л. Лисовский. – М., 1956. – 156с.
1333133
  Легких К.В. Сторона обвинувачення в кримінальному провадженні: проблеми статусу окремих її представників (учасників) // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 2 (36). – С. 87-94. – ISSN 2310-9769
1333134
  Журавлев Сторона озер лебединых : рассказы / Журавлев, -Печорский. – Москва : Детская литература, 1980. – 286с.
1333135
  Романов А.В. Сторона отправления / А.В. Романов. – Л., 1976. – 40с.
1333136
  Шефнер В.С. Сторона отправления / В.С. Шефнер. – М., 1979. – 239с.
1333137
  Немчинов Г.А. Сторона отправления: повесть, роман / Г.А. Немчинов. – Кишинев, 1986. – 266с.
1333138
   Сторона приднепровская.. – Смоленск, 1988. – 238с.
1333139
  Решетов А.Е. Сторона родная / А.Е. Решетов. – Ленинград, 1946. – 176с.
1333140
  Васенев Н.Ф. Сторона родная / Н.Ф. Васенев. – Киров, 1956. – 86с.
1333141
  Флейс Е.М. Сторона родная / Е.М. Флейс. – Ижевск, 1962. – 119с.
1333142
  Степанов И.Н. Сторона родная. / И.Н. Степанов. – Владивосток, 1954. – 72с.
1333143
  Гуров И.П. Сторона степная / И.П. Гуров. – М., 1958. – 223с.
1333144
  Андріяшик Р.В. Сторонець : роман (про Юрія Федьковича) / Андріяшик Р.В. – Київ : Український письменник, 1992. – 175 с.
1333145
  Мальський М.М. Сторони арбітражної угоди // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 114-118. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1333146
  Бажанов В. Сторони в авторському договорі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 169-170. – ISBN 978-617-7069-17-0
1333147
  Кохановська Н.С. Сторони в договорі // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1145-1146. – ISBN 978-966-667-341-4


  Договір про надання інформаційних послуг.
1333148
  Ходико Ю. Сторони в договорі іпотеки, їхні права та обов"язки // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 4. – С. 104-107
1333149
  Смокович М. Сторони виборчого спору щодо виборів народних депутатів: проблеми визначення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 8 (116). – С. 43-50
1333150
  Шевчук К.П. Сторони виконавчого провадження // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 74-77


  В статті досліджено окремі аспекти участі сторін у виконавчому провадженні. Здійснено правовий аналіз чинних нормативно-правових актів та науково-теоретичних джерел з даного питання. В результаті дослідження виявлено ряд проблем теоретичного та ...
1333151
  Діковська І.А. Сторони виконання зобов"язань за договором // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 396-399. – ISBN 978-966-667-341-4
1333152
  Діковська І.А. Сторони договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 386-389. – ISBN 978-966-667-341-4
1333153
  Виговський В. Сторони договору застави цінних паперів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.68-72. – ISSN 0132-1331
1333154
  Насурлаєва К.Е. Сторони договору інжинірингу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 196-199. – ISSN 2219-5521
1333155
  Назаренко В. Сторони договору комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 87-91.
1333156
  Лисенко В. Сторони договору міни-бартеру (загальна характеристика) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 166-173. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1333157
  Гуйван Д. Сторони договору постачання гарячої води населенню: особливості їх визначення та місце у системі правовідносин з побутового гарячого водопостачання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 9-13
1333158
  Шаперенков К. Сторони договору простого товариства // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 37-41.
1333159
  Ельбрехт В.В. Сторони договору страхування майна фізичних осіб // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 178-184.
1333160
  Сеник С. Сторони договору субпідряду на капітальне будівництво // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.305-310. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1333161
  Приходько В. Сторони за договором розшуку та його загальна характеристика // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 119-121.
1333162
  Тераз Р.І. Сторони зобов язання з відшкодування шкоди завданої внаслідок недоліків товарів робіт (послуг) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 64-69. – (Право. Економіка. Управління)
1333163
  Майданик Р.А. Сторони і зміст договору про надання медичних послуг / Р.А. Майданик, А.Б. Пермяков // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1118-1121. – ISBN 978-966-667-341-4
1333164
  Мельничук Н. Сторони колективного договору // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 107-114. – ISSN 0132-1331
1333165
  Цесарський Ф.А. Сторони колективного договору у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 73-82. – ISSN 0201-7245
1333166
  Рябоконь Є.О. Сторони спадкового договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1179-1185. – ISBN 978-966-667-341-4
1333167
  Базова Т.П. Сторони у договорі найму (оренди) житла. Права та обов"язки наймача та осіб, які постійно проживають разом з ним // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 272-281. – ISBN 978-966-667-341-4
1333168
  Лукасевич-Крутник Сторони у договорі підряду на проведення проектних і пошукових робіт // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 21-24.
1333169
  Макаренко О.В. Сторони у договорі про надання допомоги дієздатній фізичній особі (ст. 78 ЦК України) // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (40). – С. 113-120. – ISSN 2413-1342
1333170
  Рябченко Ю. Сторони у справах про захист прав споживачів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 45-48.
1333171
  Рябцева Я.Г. Сторони у судових процедурах банкрутства // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 9 (47). – С. 44-49.
1333172
  Крукевич О.М. Сторони шлюбного договору // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 79-82. – ISBN 978-966-7178-01-8
1333173
  Цюра Т. Сторони як основні "процессуальні противники" в процесі доказування в цивільних справах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.102-106. – Бібліогр.: 20 н. – ISSN 0132-1331
1333174
  Автономов В. Сторонка лесная : стихи / В. Автономов. – Горький : Горьковское книжное издательство, 1955. – 92 с.
1333175
  Карбовская В.А. Сторонние лица / В.А. Карбовская. – Москва, 1954. – 64с.
1333176
  Карбовская В.А. Сторонние лица / В.А. Карбовская. – Москва, 1955. – 192с.
1333177
  Черников Г.П. Сторонники и противники франко-советского сотрудничества / Г.П. Черников, Д.А. Черникова. – М., 1971. – 256с.
1333178
  Калядин А.Н. Сторонники и противники экономического сотрудничества Англии в СССР / А.Н. Калядин. – Москва, 1965. – 160 с.
1333179
  Долгополова Н.А. Сторонники разрядки в общественно-политических кругах США в 70-е годы // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1978. – № 20. – С. 32-53
1333180
  Соколян М. Сторонні в домі : зауваги до Книги Сяйва / Марина Соколян. – Київ : Факт, 2006. – 320 с. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 966-359-110-2
1333181
  Шитова Л.П. Сторонніх не може бути / Л.П. Шитова. – К, 1974. – 234с.
1333182
  Викут М.А. Стороны -- основные лица искового производства. / М.А. Викут. – Саратов, 1968. – 76с.
1333183
  Наджми Н. Стороны : стихи и поэма / Н. Наджми; авториз. пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1982. – 120 с.
1333184
  Лукашук И.И. Стороны в международных договорах / И.И. Лукашук. – Москва : Юридическая литература, 1966. – 152 с.
1333185
  Фондаминский И.Д. Стороны в советском гражданском процессе / И.Д. Фондаминский. – Алма-Ата, 1961. – 36с.
1333186
  Танк Максим Стороны света : стихи / Максим Танк ;. – Москва : Правда, 1981. – 32 с.
1333187
  Шварц Е.А. Стороны света / Е.А. Шварц. – Л., 1989. – 72с.
1333188
  Ляпин И.И. Стороны света. / И.И. Ляпин. – М., 1975. – 126с.
1333189
  Ісіченко А.П. Стосовно біфункціональності модальних слів в німецькій мові // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 48-49
1333190
  Васильченко В. Стосовно відповідальності спадкоємця за окремими зобовёязаннями спадкодавця // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.1129-133. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1333191
  Пікуль В.П. Стосовно інституту охорони праці в системі права // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 174-177. – ISSN 2617-5967


  Статтю присвячено дослідженню співвідношення інституту охорони праці з іншими суміжними інститутами трудового права та визначенню ролі інституту охорони праці в системі трудового права України. Статья посвящена исследованию соотношения института ...
1333192
  Войтко С.В. Стосовно можливості технологічного прориву для України: стан інтелектуального потенціалу та комерціалізації об"єктів інтелектуальної власності // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 68-73. – ISSN 2415-3583
1333193
  Вітренко В.В. Стосовно полеміки про краєзнавчі студії подружжя П.А. та О.П. Косачів у 1870-х роках // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля ; Л.В. Баженов, С.А. Копилов, В.С. Прокопчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 9. – С. 72-79


  Згадуються В.Б. Антонович, О.Ф. Кістяківський, М.С. Грушевський, М.Ф. Біляшівський.
1333194
  Рудницька О. Стосується кожного, або кілька слів на захист ЗНО з української літератури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 4 (709). – С. 28-30. – ISSN 0130-5263
1333195
  Туранли Ф. Стосунки давньоукраїнської держави Київська Русь з Азербайджаном у IX - X ст. у контексті нової, об"єктивної концепції дослідження історії // Україна - Азербайджан: минуле, сучасне, майбутнє : Матеріали міжнародної наукової конференції, присв"яченої 10-й річниці відновлення незалежності України та Азербайджану (8 червня 2001 р.) / КНУТШ; Посольство Азербайджанської Республіки в Україні; Упор.: Ф.Г.Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 133-141. – ISBN 966-8552-05-9
1333196
  Гришин А.Д. Стосунки Києво-Печерської лаври з Московською державою / А.Д. Гришин, Т.М. Кусок // Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 3 : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури. – С.15-19. – ISBN 966-7671-25-9
1333197
  Синишин Р.І. Стосунки корейської та японської мов із іншими мовами Євразії у дослідженнях М.О Сиром"ятникова // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 353-359. – Бібліогр.: Літ.: с. 358-359; 10 п.


  Основним завданням дослідження є показ ролі М.О. Сиром"ятникова у вивченні зв"язків між мовами Євразії. Основной задачей исследования является демонстрация роли Н.А. Сыромятникова в изучения связей между языками Евразии. The major concerm of ...
1333198
  Бабенко Л.Л. Стосунки митрополита А. Шептицького з радянською владою у світлі документів органів державної безпеки (1944 рік) // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 100-110. – ISBN 978-966-182-372-2
1333199
  Козуб Л. Стосунки Михайла Драгоманова з Київською громадою в еміграційний період // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 45-49
1333200
  Кришталь Г.В. Стосунки між дівчиною і хлопцем: запитання і відповіді : навч. посібник / [Г.В. Кришталь та ін. ] ; за наук. ред. Ліліани Кудрик ; Голов. упр. освіти і науки Львів. облдержадмін. ; Львів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Львів : Літопис, 2011. – 94, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 88-91. – ISBN 978-966-8853-11-1
1333201
  Зелінський А.Л. Стосунки між єгиптянами та еллінізованими іммігрантами у світлі грекомовних папірологічних джерел (до питання про так звану "колоніальну" ситуацію у птолемеївському Єгипті) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 3. – С. 30-36. – ISSN 1608-0599
1333202
  Кривошея І.В. Стосунки польських аристократів і Василіанського ордену в XVIII столітті (на прикладі магнатів Потоцьких) // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй : [збірник статей] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса, Укр. акад. політ. наук, Ін-т політ. наук ; [редкол.: О.О. Рафальський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : ЕксОб, 2006. – Т. 1. – С. 241-249. – ISBN 966-7769-54-2
1333203
  Туранли Ф.Г. Стосунки української козацької держави з Кримським ханством і Портою за османо-турецькими літописами // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – С. 82-90. – ISSN 1608-0599
1333204
  Клепацький П.Г. Стосунки урядництва Диканського маєтку Кочубеїв з кріпаками в першу полов.19 ст. / П.Г. Клепацький. – 16с.
1333205
  Джага А.М. Стосунки Франція - США за президенства Ніколя Саркозі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 497-502
1333206
  Андрейчук С.К. Стосунки читача та книги в сучасному соціокультурному середовищі / С.К. Андрейчук, В.І. Когут, О.О. Морушко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – C. 69-75. – (Серія соціологічна ; вип. 11). – ISSN 2078-144X
1333207
  Донець Г. Стоунхендж // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 16-19. – ISSN 1814-5078


  Древня циклопічна споруда
1333208
  Александрович Ю. Стоунхендж // Наука и религия : Научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2007. – № 3. – С. 15-17. – ISSN 0130-7045
1333209
  Маккин Г. Стоханические интегралы / Г. Маккин. – Москва, 1972. – 184с.
1333210
  Пугачев В.С. Стохастиеские системы / В.С. Пугачев. – 9. – Москва
1. – 1973. – 64 с.
1333211
  Королюк В.С. Стохастичесике модели систем / В.С. Королюк. – К, 1989. – 203с.
1333212
  Вазан М.Т. Стохастическая аппороксимация / М.Т. Вазан. – Москва, 1972. – 295с.
1333213
  Невельсон М.Б. Стохастическая аппроксимация и рекуррентное оценивание. / М.Б. Невельсон, Р.З. Хасьминский. – М., 1972. – 304с.
1333214
  Картвелишвили Н.А. Стохастическая гидрология / Н.А. Картвелишвили. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 163с.
1333215
  Картвелишвили Н.А. Стохастическая гидрология / Н.А. Картвелишвили. – 2-е перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 168с.
1333216
  Юдин В.В. Стохастическая магнитная структура пленок с микропоровой системой. / В.В. Юдин. – Москва : Наука, 1987. – 213 с.
1333217
  Дмитриев В.П. Стохастическая механика : монография / В.П. Дмитриев. – Москва : Высшая школа, 1990. – 63 с.
1333218
  Усачев Е.С. Стохастическая модель обучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Усачев Е.С.; АН СССР. Вычислит. центр. – Москва, 1969. – 9л.
1333219
  Билинский И.Я. Стохастическая обработка сигналов. / И.Я. Билинский, А.К. Микелсон. – Рига, 1982. – 69с.
1333220
  Коростелев А.П. Стохастическая оптимизаци в условиях ограничений и диффузионные процессы с отражением / А.П. Коростелев, П.А. Мороз. – К, 1976. – 23с.
1333221
   Стохастическая оптимизация.. – К.
1. – 1984. – 147с.
1333222
   Стохастическая оптимизация.. – К.
2. – 1984. – 151с.
1333223
  Хуг О. Стохастическая радиобиология / О. Хуг, А. Келлерер. – Москва, 1969. – 184с.
1333224
  Россохин Валерий Филиппович Стохастическая реализация игрового управления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Россохин Валерий Филиппович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
1333225
  Гречаный О.А. Стохастическая теория необратимых процессов / О.А. Гречаный. – Киев : Наукова думка, 1989. – 373 с.
1333226
  Учайкин В.В. Стохастическая теория переноса частиц высоких энергий / В.В. Учайкин, В.В. Рыжов. – Новосибирск, 1988. – 200с.
1333227
  Каллианпур Г. Стохастическая теория фильтрации / Г. Каллианпур. – Москва : Наука, 1987. – 318 с.
1333228
  Вол Илья Абрамович Стохастическая устойчивость и надежность биологических популяций : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.14 / Вол Илья Абрамович; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Агрофиз. науч.-исслед. ин-т. – Л., 1975. – 17л.
1333229
  Кушнер Г.Д. Стохастическая устойчивость и управление / Г.Д. Кушнер. – Москва, 1969. – 200 с.
1333230
  Билинский И.Я. Стохастическая цифровая обработка непрерывных сигналов. / И.Я. Билинский, А.К. Микелсон. – Рига, 1983. – 292с.
1333231
  Бонч-Бруевич Стохастические автоколебания в конденсированной среде / Бонч-Бруевич. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1. – 1986. – 68 с.
1333232
  Михалевич Михаил Владимирович Стохастические алгоритмы решения оптимизационных задач на отношениях предпочтений : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Михалевич Михаил Владимирович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 292л. – Бібліогр.:л.260-274
1333233
  Яковлев В.В. Стохастические вычислительные машины / В.В. Яковлев, Р.Ф. Федоров. – Ленинград, 1974. – 343с.
1333234
  Кирьянов Б.Ф. Стохастические вычислительные машины и устройства: Учеб. пособие. / Б.Ф. Кирьянов, В.А. Песошин. – Казань, 1978. – 32с.
1333235
  Четвериков Стохастические вычислительные устройства систем моделироваания / Четвериков, Э.А. Баканович. – Москва : Машиностроение, 1989. – 271с.
1333236
  Пугачев В.С. Стохастические дифференциальные системы / В.С. Пугачев, И.Н. Синицын. – М., 1985. – 559с.
1333237
  Пугачев В.С. Стохастические дифференциальные системы / В.С. Пугачев, И.Н. Синицын. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1990. – 630 с.
1333238
  Ватанабэ Синдзо Стохастические дифференциальные уравнения и диффузионные процессы / Ватанабэ Синдзо, Икэда Нобуюки. – Москва : Наука, 1986. – 445 с.
1333239
  Гихман И.И. Стохастические дифференциальные уравнения и их приложения / И.И. Гихман. – Киев : Наукова думка, 1982. – 612с.


  Монография посвящена современному состянию теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и ее применениям. В качестве вспомогательного аппарата приведен ряд разделов теории мартингалов. Рассмотрены предельные теоремы для решений СДУ, ...
1333240
  Скороход А.В. Стохастические дифференциальные уравнения и предельные теоремы для случайных процессов. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Скороход А.В.; АН СССР.Ин-т математики. – К, 1962. – 10л.
1333241
  Мельников А.В. Стохастические дифференциальные уравнения по компонентам семимартинга лов. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Мельников А.В.; АН СССР.Матем.наук. – М, 1979. – 18л.
1333242
  Звонкин А.К. Стохастические дифференциальные уравнения с негладкими коэффициентами и связанные с ними задачи управления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Звонкин А.К.; МГУ. – М., 1973. – 12л.
1333243
  Лебедев В.А. Стохастические дифференциальные уравнения теории оптимальной нелинейной фильтрации и интерполяции случайных процессов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Лебедев В. А.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1333244
  Гихман И.И. Стохастические дифференциальные уравнения. / И.И. Гихман, А.В. Скороход. – Киев : Наукова думка, 1968. – 355 с.
1333245
  Мельников С.В. Стохастические задачи механики композитов с учетом естественного разбрса свойств компонентов. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Мельников С.В.; АН СССР.Сиб.отд-ние.ин-т.гидродинамики. – Новосибирск, 1978. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1333246
  Пономаренко А.И. Стохастические задачи оптимизации / А.И. Пономаренко. – К., 1980. – 50с.
1333247
   Стохастические задачи теории оптимизации и надежности.. – К., 1994. – 83с.
1333248
   Стохастические и детерминированные модели сложных систем.. – Новосибирск, 1988. – 171с.
1333249
  Неймарк Ю.И. Стохастические и хаотические колебания / Ю.И. Неймарк, ланда. – Москва : Наука, 1987. – 424 с.
1333250
  Новиков А.А. Стохастические интегралы и последовательное оценивание. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 005 / Новиков А.А.; АН СССР. Мат. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1972. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1333251
  Дмитриев А.С. Стохастические колебания в радиофизике и электронике / А.С. Дмитриев, В.Я. Кислов. – Москва : Наука, 1989. – 280 с.
1333252
  Анищенко В.С. Стохастические колебания в радиофизических системах : в 2 ч. / В.С. Анищенко. – Саратов : Издательство Саратовского университета
Ч. 1 : Физико-математические основы описания и исследования динамической стохастичности. – 1985. – 179 с. : ил. – Библиогр.: с. 171-177
1333253
  Анищенко В.С. Стохастические колебания в радиофизических системах / В.С. Анищенко. – Саратов : Издательство Саратовского университета
Ч. 2 : Типичные бифуркации и квазиаттракторы в нелинейных системах с малым числом степеней свободы. – 1985. – 197 с. : ил. – Библиогр.: с. 182-188
1333254
   Стохастические медоли и управление.. – М., 1980. – 222с.
1333255
  Гардинер К.В. Стохастические методы в естественных науках / К.В. Гардинер. – Москва, 1986. – 526 с.
1333256
  Чавчанидзе В.В. Стохастические методы в применении к исследованию многократного рассеяния и потерь.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чавчанидзе В.В.; АН ГрузССР. Ин-т физики АН ГрузССР. – Тбилиси, 1952. – 12 с.
1333257
  Осмоловский С.А. Стохастические методы передачи данных. / С.А. Осмоловский. – Москва : Радио и связь, 1991. – 239с.
1333258
  Михалевич М.В. Стохастические методы поиска, наиболее предпочтительного элемента и некоторые диалоговые процедуры принятия наилучшего решения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Михалевич М.В.; КГУ. – К., 1981. – 23л.
1333259
  Михалевич М.В. Стохастические методы поиска, наиболее предпочтительного элемента и некоторые диалоговые процедуры принятия наилучшего решения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Михалевич М.В.; КГУ. – К., 1981. – 23л.
1333260
  Карасев И.Ф. Стохастические методы речной гидравлики и гидрометрии / И.Ф. Карасев, В.В. Коваоенко. – Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1992. – 208с.
1333261
  Гупал А.М. Стохастические методы решения негладких экстремальных задач / А.М. Гупал. – Киев, 1979. – 150 с.
1333262
  Бартоломью Дэвид Дж Стохастические методы социальных процессов / Бартоломью Дэвид Дж. – М., 1985. – 295с.
1333263
  Копп В.Я. Стохастические модели автоматизированных производственных систем с временным резервированием / В.Я. Копп, Ю.Е. Обжерин, А.И. Песчанский. – Севастополь : [б. и.], 2000. – 284 с. – Библиогр.: с. 276-283. – ISBN 966-7473-24-4
1333264
  Ауров В.В. Стохастические модели в задачах контроля загрязнения воздушного бассейна крупных городов. : Автореф. дис. канд. ... геогр. наук: 11.00.09 / Ауров В.В.; Одес. гидромет. ин-т. – Одесса, 1985. – 21 с.
1333265
  Музылев С.В. и др. Стохастические модели в инженерной гидрологии / С.В. и др. Музылев. – М., 1982. – 184с.
1333266
   Стохастические модели в морфоструктурном анализе. – Москва : Недра, 1985. – 153с.
1333267
  Валтер Я. Стохастические модели в экономике. / Я. Валтер. – Москва, 1976. – 232с.
1333268
   Стохастические модели и информационные системы.. – Новосибирск, 1987. – 195с.
1333269
  Ермольев Ю.М. Стохастические модели и методы в экономическом планировании / Ю.М. Ермольев, А.И. Ястремский. – М., 1979. – 253с.
1333270
  Бойков Андрей Владимирович Стохастические модели капитала страховой компании и оценивание вероятности неразорения : Автореф. дисс. ... канд. физико-математ. наук: 01.01.05 / Бойков А.В.; РАН Матем. ин-тут им. В.А.Стеклова. – Москва, 2003. – 14 с. – Библиогр.: 8 назв.
1333271
  Ястремский А.И. Стохастические модели математической экономики / А.И. Ястремский. – Киев : Вища школа, 1983. – 124с.
1333272
  Буш Р.Р. Стохастические модели обучаемости / Р. Р. Буш. – Москва, 1962. – 483 с.
1333273
   Стохастические модели оптимизации.. – К., 1979. – 55с.
1333274
   Стохастические модели сложных систем.. – Новосибирск, 1990. – 135с.
1333275
  Яницкий В.Е. Стохастические модели совершенного газа из конечного числа частиц. / В.Е. Яницкий. – Москва : ВЦ АН СССР, 1988. – 55с.
1333276
  Хованов Н.В. Стохастические модели теории квалиметрических шкал / Н.В. Хованов. – Л., 1986. – 80 с.
1333277
  Баскаков В.К. Стохастические основы гидрологии : Учебное пособие / В.К. Баскаков. – Уфа, 1989. – 84с.
1333278
  Елейко В Стохастические плиперационные поля и напряжения упругих тел с шероховатыми и гладкими поверхностями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Елейко В,И.; Ан УССР. – Львов, 1978. – 17л.
1333279
  Кунченко Ю.П. Стохастические полиномы / Ю.П. Кунченко. – Киев : Наукова думка, 2006. – 275с. – Парал. тит. лист на англ. языке. – ISBN 966-00-0452-4
1333280
  Буцан Г.П. Стохастические полугруппы / Г.П. Буцан. – Киев : Наукова думка, 1977. – 215 с.
1333281
  Чани Александр Семенович Стохастические полугруппы с независимыми приращениями : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Чани Александр Семенович; Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1981. – 121л. – Бібліогр.:л.118-121
1333282
  Чани А.С. Стохастические полугруппы с независимыми приращениями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Чани А.С.; КГУ. – К., 1981. – 16л.
1333283
  Чандрасекар С. Стохастические проблемы в физике и астрономии : Пер.с англ. / С. Чандрасекар. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 168 с.
1333284
  Ван Кампен Стохастические процессы в физике и химии / Ван Кампен; Пер. с англ. Г.А. Хоменко. – Москва : Высшая школа, 1990. – 376с. – ISBN 5-06-001013-9
1333285
  Леви П. Стохастические процессы и броуновское движение : пер. с фр. / П. Леви. – Москва : Наука, 1972. – 375 с.
1333286
  Гавриленко Григорий Михайлович Стохастические процессы при каналировании : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Гавриленко Григорий Михайлович; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1980. – 11л.
1333287
  Прабху Н.У. Стохастические процессы теории запасов / Н.У. Прабху. – Москва, 1984. – 185 с.
1333288
  Коростелев А.П. Стохастические рекуррентные процедуры / А.П. Коростелев. – Москва : Наука, 1984. – 208 с.
1333289
  Анисимов В.В. Стохастические сети обслуживания. Марковские модели / В.В. Анисимов. – Киев : Либiдь, 1992. – 208 с. – ISBN 5-325-00002-0


  Оснавной акцент сделан на асимптотические методы исследования. Для сетей различного типа приведены условия существования эргодического режима и мультипликативности стационарного распредиления. На базе 2 подходов, локального классического и ...
1333290
   Стохастические сигналы и спектры : учеб. пособие для студ. инженерно-техн. спец. высших учеб. заведений / В.П. Бабак, А.Я. Белецкий, А.Ф. Приставка, Ф.А. Приставка; Бабак В.П. [и др]. – Киев : КИТ, 2004. – 290 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 288-289. – ISBN 966-8550-11-0
1333291
  Пугачев В.С. Стохастические системы / В.С. Пугачев. – Москва
Ч. 1. – 1974. – 73с.
1333292
  Пугачев В.С. Стохастические системы / В.С. Пугачев. – 10. – Москва
ч. 1. – 1975. – 55 с.
1333293
  Адомиан Д. Стохастические системы / Д. Адомиан ; пер. с англ. Е.Г. Волкова. – Москва : Мир, 1987. – 376 с.
1333294
   Стохастические системы и их приложения.. – Киев : Институт математики, 1990. – 122 с.
1333295
   Стохастические системы управления.. – Новосибирск, 1979. – 102с.
1333296
  Скороход А.В. Стохастические уравнения для сложных систем / А.В. Скороход. – М., 1983. – 190с.
1333297
  Кляцкин В.И. Стохастические уравнения и волны в случайно-неоднородных средах : Монография / В.И. Кляцкин. – Москва : Наука, 1989. – 336с.
1333298
  Далецкий Ю.Л. Стохастические уравнения и дифференциальная геометрия / Ю.Л. Далецкий. – Киев : Вища школа, 1989. – 294 с.
1333299
  Махно С.Я. Стохастические уравнения. Предельные теоремы / С.Я. Махно ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т приклад. математики и механики. – Киев : Наукова думка, 2012. – 433, [1] с. – Библиогр.: с. 416-428. – (Серия "Задачи и методы: математика, механика, кибернетика" / редкол.: Ковалев А.М. (отв. ред.) и [др.] ; т. 6). – ISBN 978-966-00-1306-3
1333300
  Дьендь И. Стохастические эволюционные уравнения : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Дьендь И. ; МГУ. – Москва, 1981. – 13 с.
1333301
  Эннусте Матин Ю. Стохастические экономические модели адаптивного оптимального планирования и проблемы их координации / Матин Ю. Эннусте. – М, 1989. – 95с.
1333302
  Эллиот Р.Д. Стохастический анализ и его приложения / Р.Д. Эллиот. – Москва : Мир, 1986. – 350 с.
1333303
   Стохастический анализ и его приложения. – К., 1989. – 121с.
1333304
  Дороговцев А.А. Стохастический анализ и случайные отображения в гильбертовом пространстве / А.А. Дороговцев. – Киев, 1992. – 118с.
1333305
  Балантер Б.И. Стохастический анализ некоторых систем передачи биоэлектрических сигналов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Балантер Б.И.; Ин-т биол. физики АН СССР. – М., 1966. – 28л.
1333306
  Пащенко Ф.Ф. Стохастический генотип античного мышления: атомы Демокрита / Ф.Ф. Пащенко, А.Е. Коломейцев // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 5 (49). – С. 29-36. – ISSN 1684-2618
1333307
  Келлерман Гарий Леонидович Стохастический процесс эволюции ансамбля мелких частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Келлерман Гарий Леонидович; Харьк. политехн. ин-т. – Х., 1983. – 18л.
1333308
  Черников Н.А. Стохастическое движение релятивистской частицы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Черников Н.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1958. – 8л.
1333309
  Кожамкулов Т.А. Стохастическое квантование в теории поля / Т.А. Кожамкулов. – Алматы : Гылым, 1993. – 144 с.
1333310
  Веселова Г.П. Стохастическое квантование и статистический анализ случайных процессов / Г.П. Веселова, Ю.И. Грибанов. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 152с.
1333311
  Билинский И.Я. Стохастическое квантование. / И.Я. Билинский, А.К. Микелсон. – Рига, 1980. – 54с.
1333312
  Максимов Ю.И. Стохастическое моделирование в планировании / Ю.И. Максимов. – Новосибирск, 1981. – 285с.
1333313
  Сосницкий О.Е. Стохастическое моделирование инвестиций на финансовом и страховом рынках : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Сосницкий Олег Евгеньевич ; М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т. – Донецк, 2014. – 142 л. – Библиогр.: л. 132-142
1333314
  Коорт А.А. Стохастическое моделирование на компьютере. / А.А. Коорт. – Таллин, 1981. – 83с.
1333315
  Захарова М.В. Стохастическое моделирование полей дождевых осадков и исследование их однородности : гідрологія і океанологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 408-415 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0130-2914
1333316
  Журбенко И.Г. Стохастическое моделирование процессов / И.Г. Журбенко, И.А. Кожевникова. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 146 с.
1333317
  Кириллов А.И. Стохастическое операционное исчисление и его применения в квантовой теории : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Кириллов А.И.; Математ. ин-т им. В.А.Стеклова. Российской Акад. наук. – М., 1993. – 18л.
1333318
  Бертсекас Димитри Стохастическое оптимальное управление / Бертсекас Димитри, Шрив Стивен. – Москва : Наука, 1985. – 279 с.
1333319
  Григорян Г Т. Титов Стохастическое прогнозирование ценности продукта проекта // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 1 (57). – С. 107-118 : рис. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 2222-8810
1333320
  Виксна А.Ж. Стохастическое функциональное преобразование / А.Ж. Виксна, М.А. Элстс. – Рига, 1984. – 173с.
1333321
  Чабанюк Я.М. Стохастична апроксимація в еволюційних системах з марковськими та напівмарковськими переключеннями : Дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Чабанюк Я.М.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 284л. – Бібліогр.: л.261-284
1333322
  Чабанюк Я.М. Стохастична апроксимація в еволюційних системах з марковськими та напівмарковськими переключеннями : Автореф. дис. ... доктора фізико-математичних наук: 01.05.04 / Чабанюк Я.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 32с. – Бібліогр.: 13 назв
1333323
  Матусов Ю.П. Стохастична градієнтна оптимізація на деяких випадкових функціях з обмеженнями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 89-94. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)
1333324
  Чорна Леся Богданівна Стохастична модель голосового сигналу для задачі діагностики ритміки серця людини : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Чорна Леся Богданівна ; МО України ; Терноп. держ. техн. ун-т. – Тернопіль, 1999. – 19 с.
1333325
  Гаркуша Н.І. Стохастична модель управління запасами з адаптацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 176-180. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається стохастична адаптивна модель управління запасами як модифікація найпростішої стохастичної моделі управління запасами і метод її рішення. Вивчається поведінка цільової функції моделі.
1333326
  Шадура О.В. Стохастична оптимізація продуктивності пакету симуляції транспорту частинок в фізиці високих енергій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Шадура Оксана Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 25 с. – Бібліогр.: 12 назв
1333327
  Гончарова С.Я. Стохастична стійкість напівмарковського процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 18-20. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується стохастична стійкість напівмарковського процесу. Ключові слова: напівмарковський процес, стохастична стійкість. The stochastic stability of semi-Markov process is investigated. Key Words: semi-Markov process, stochastic stability.
1333328
  Гончарова С.Я. Стохастична стійкість та оптимальне керування напівмарковськими процесами ризику : Автореф...канд. фіз.-мат. наук:01.01.05 / Гончарова С.Я.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18с. – Бібліогр.:с.15-16
1333329
  Гончарова Світлана Яківна Стохастична стійкість та оптимальне керування напівмарковськими процесами ризику : Дис....канд. фіз.-мат. наук.: 01.01.05 / Гончарова Світлана Яківна; НАНУ, Ін-т математики. – Київ, 2001. – 115л. – Бібліогр.: л.111-115
1333330
  Фрей М.М. Стохастичне диференціювання та віківське числення в аналізі білого шуму Леві : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Фрей Марія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
1333331
  Боднарчук С.В. Стохастичне керування перетвореннями заміни часу для процесів з шумом Леві / С.В. Боднарчук, О.М. Кулик // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 86. – С. 11-27. – ISSN 0868-6904


  We propose a new method of a stochastic control of stochastic processes with Levy noise, based on the time-change transformations. Using this method, for a Markov process defined by a stochastic equation with Levy noise, we prove that the minorization ...
1333332
  Тимченко І.П. Стохастичне моделювання впровадження методики аналізу стратегічних розривів на підприємстві // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 161-171. – ISSN 2309-1533
1333333
  Сосницький О.Є. Стохастичне моделювання інвестицій на фінансовому та страховому ринках : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Сосницький Олег Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1333334
  Бойчук М. Стохастичне моделювання оптимальної кредитної стратегії компанії-дистриб"ютора на ринку фармацевтичної продукції / М. Бойчук, О. Ярошенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 49-54. – (Економіка ; вип. 11 (176)). – ISSN 1728-3817


  У роботі побудовано і досліджено стохастичну модель оптимальної поведінки дистриб"ютора на ринку фармацевтичної продукції, проведено обґрунтування використання вінерівського і пуассонівського процесів у запропонованій моделі та описано структуру ...
1333335
  Шевчук О.О. Стохастичне моделювання процесу надходження страхових премій : економіко-математичне моделювання // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 132-143 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1333336
  Балан В. Стохастичне моделювання процесу розробки й впровадження системи збалансованих показників у банківських установах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 37-42. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливості застосування системи збалансованих показників для досягнення стратегічних цілей банківських установ. Запропоновано стохастичну модель, яка відображає етапи процесу розробки та впровадження системи збалансованих показників (СЗП) ...
1333337
  Назимко Віктор Вікторович Стохастичне моделювання ризиків невиконання розкладу підземного вуглевидобутку / Назимко Віктор Вікторович, Мерзлікін Артем Володимирович, Захарова Людмила Миколаївна // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 169-179 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2219-5300
1333338
  Бойчук М.В. Стохастичне моделювання та оптимізація поведінки фірми в умовах досконалої конкуренції / М.В. Бойчук, О.Ю. Вінничук, І.С. Вінничук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 61-72. – (Економічні науки ; вип. 3 (71)). – ISSN 2310-8185
1333339
  Галкіна О.А. Стохастичне програмування у фінансовому моделюванні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 129-132. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі представлено стохастичну динамічну проблему фінансового моделювання та, використовуючи метод генерації дерев сценаріїв, проводиться перевірка оптимальності значень заданої математичної моделі, обчислюються втрати та доходи інвестора, ...
1333340
  Ляшенко О.І. Стохастичне узагальнення моделі реплікації поленуклеотидів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 236-242. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядається запропонована Айгеном (1971) модель динаміки популяції реплюцюючих полінуклеотидів при ідеальних експериментальних умовах в реакторі диалізу. Для детермінованої моделі Айгена встановлюється достатня умова асимптотичної стійкості в цілому ...
1333341
  Пригара Л. Стохастичне хвильове рівняння зі стійким білим шумом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 53-57. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (37)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто хвильове рівняння на площині зі стійким білим шумом. Визначено потенційний розвязок рівняння за допомогою формули Пуассона – Парсеваля. Установлено локальні властивості реалізацій потенційного розвязку та доведено, що він є узагальненим ...
1333342
  Шевченко Г.М. Стохастичний аналіз для дробових та мультидробових процесів у моделях з довгостроковою залежністю : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Шевченко Георгій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 28 с. – Бібліогр.: 33 назви
1333343
  Шевченко Г.М. Стохастичний аналіз для дробових та мультидробових процесів у моделях з довгостроковою залежністю : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Шевченко Георгій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 335 л. – Бібліогр.: л. 311-335
1333344
  Ільченко Світлана Анатоліївна Стохастичний аналіз дробових броунівських полів : Дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Ільченко С. А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 173 л. – Бібліогр.: л.160-173
1333345
  Ільченко С.А. Стохастичний аналіз дробових броунівських полів : Автореф. дис. канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Світлана Анатолдіївна Ільченко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 15 назв
1333346
  Шалайко Т.О. Стохастичний аналіз змішаних моделей : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Шалайко Тарас Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 156 арк. – Бібліогр.: арк. 145-156
1333347
  Шалайко Т.О. Стохастичний аналіз змішаних моделей : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Шалайко Тарас Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1333348
  Ольцик Я.О. Стохастичний аналіз процесів та полів за допомогою мартингальних методів : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.01.05 / Ольцик Я. О.; КУ. – К., 1999. – 14л.
1333349
  Ольцік Яніна Олександрівна Стохастичний аналіз процесів та полів за допомогою мартингальних методів : Дис... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.05 / Ольцік Яніна Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 140л. – Бібліогр.:л.134-140
1333350
  Ральченко К.В. Стохастичний аналіз та статистичне оцінювання для дробових і споріднених процесів : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Ральченко Костянтин Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 354 арк. – Бібліогр.: арк. 10-14, 328-354
1333351
  Ральченко К.В. Стохастичний аналіз та статистичне оцінювання для дробових і споріднених процесів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Ральченко Костянтин Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 35 назв
1333352
  Брягін О.В. Стохастичні алгоритми обробки багатовимірних сигналів на основі дискретних вибірок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Брягін Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1333353
  Посашкова С.В. Стохастичні диференціальні рівняння з неоднорідним неліпшіцевим коефіцієнтом дифузії та змішані рівняння з дробовим броунівським рухом : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Посашкова Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1333354
  Посашкова С.В. Стохастичні диференціальні рівняння з неоднорідним неліпшіцевим коефіцієнтом дифузії та змішані рівняння з дробовим броунівським рухом : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Посашкова Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 156 л. – Бібліогр.: л. 137-158
1333355
  Свинаренко Андрій Андрійович Стохастичні ефекти у динаміці багатофотонної юнізації атомних систем у полі лазерного випромінювання : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.01 / Свинаренко А.А.; Одеськ. нац. політехн. ун-тет. – Одесса, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 20 назв
1333356
  Крвавич Юрій Володимирович Стохастичні інтеграли і стохастичні диференціальні рівняння відносно дробового броунівського руху та їх застосування у фінансовій математиці : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук:01.01.05 / Крвавич Ю.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 16 с.
1333357
  Крвавич Юрій Володимирович Стохастичні інтеграли і стохастичні диференціальні рівняння відносно дробового броунівського руху та їх застосування у фінансовій математиці : Дис...канд. фізико-математ. наук: 01.01.05 / Крвавич Юрій Володимирович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 122л. – Бібліогр.:л.115-122
1333358
  Відибіда О.К. Стохастичні моделі / О.К. Відибіда ; НАНУ. Ін-т теор. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2006. – 204с. – ISBN 966-02-3882-7
1333359
  Жлуктенко В.І. Стохастичні моделі в економіці : Монографія / В.І. Жлуктенко, А.В. Бегун; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2005. – 352с. – На обкл.: " До 100-річчя Київського національного економічного університету". – ISBN 966-574-744-4
1333360
  Приходько Р.О. Стохастичні моделі календарного технічного обслуговування виробничих систем : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.:01.05.02 / Роман Олександрович Приходько; Нац. металургійна акад. України. – Дніпропетровськ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1333361
  Радченко С.Г. Стохастичні моделі парметрів якості технологічних систем. : Автореф... Доктора техн.наук: 01.05.02,05.02.08 / Радченко С.Г.; Нац.техн.ун-т. – К, 1999. – 32л.
1333362
  Королюк В.С. Стохастичні моделі систем / В.С. Королюк. – Київ : Либідь, 1993. – 136 с.
1333363
  Хомякова Н.Е. Стохастичні моделі, методи та інформаційна технологія прогнозування і управління розвитком виробництва : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Хомякова Н.Е.; МОНУ; Націон. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1333364
  Черемська Н.В. Стохастичні нестаціонарні моделі в задачах обробки даних : автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Черемська Н.В.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1333365
  Оберемок Н.В. Стохастичні процеси в управлінні геологічними проектами // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 4 (64). – С. 39-48 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2222-8810
1333366
  Спекторський І.Я. Стохастичні рвіняння в просторах формальних рідяв і формальних відображень : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Спекторський І.Я.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 17л.
1333367
  Спекторський Ігор Якович Стохастичні рівняння в просторах формальних рядів і формальних відображень : 01.01.05 : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук / Спекторський Ігор Якович; НТУУ "КПІ". – Київ, 1999. – 114 л. – Бібліогр. : л. 109-114
1333368
  Лебєдєв С.О. Стохастичні системи із повторними викликами та нетерплячими вимогами / С.О. Лебєдєв, О.В. Прищепа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 169-174. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Предметом дослідження в даній роботі є стохастичні системи з одним приладом та нетерплячими вимогами. Для процесу обслуговування вимог в таких системах досліджено стаціонарний режим і побудовано явні формули для характеристик ефективності ...
1333369
  Солодка О.О. Стохастичні структурні та редуковані моделі оцінювання CDS // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 1 (70). – C.110-117


  Розглянуто проблеми об"єктивної ринкової оцінки вартості кредитних дефолтних свопів (CDS), визначено сфери їх застосування, групи стахостичних моделей оцінювання їхньої вартості.
1333370
  Сонечкин Д.М. Стохастичность в моделях общей циркуляции атмосферы / Д.М. Сонечкин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 280с.
1333371
  Сбитнев В.И. Стохастичность в системе двух связанных вибраторов / В.И. Сбитнев; АН СССР, Ленингр. ин-т ядерной физики. – Ленинград, 1979. – 30с.
1333372
  Заславский Г.М. Стохастичность динамических систем / Г.М. Заславский. – Москва : Наука, 1984. – 271с.
1333373
  Боярчук П.О. Стохід / П.О. Боярчук. – К., 1986. – 167с.
1333374
  Дугинец А.М. Стоход / А.М. Дугинец. – М, 1969. – 447с.
1333375
  Языков Н. Стохотворения / Н. Языков, 1833
1333376
  Егоров Н.М. Стоцвет / Н.М. Егоров. – Челябинск, 1962. – 23с.
1333377
  Лутовац М.В. Сточарство на североисточним проклетиjама : штампано приходом из фонда Вл. Каричьа / М.В. Лутовац. – Београд : Млада Србиjа, 1933. – 82, [5] с.
1333378
  Боровских И.В. Сточные воды и их использование в сельском хозяйстве : Указатель литературы за 1971-1977 гг., отечественной - 512 названий, иностранной - 560 названий / ВАСХНИЛ; Центр. науч. сельхоз.б-ка; Сост.: И.В.Боровских. – Москва, 1978. – 227с.
1333379
  Лев В.Т. Сточные воды и орошение / В.Т. Лев, З.А. Артукметов. – Ташкент, 1990. – 106с.
1333380
  Милованов Л.В. Сточные воды предприятий цветочной металлургии и методы их очистки. / Л.В. Милованов. – М, 1963. – 16с.
1333381
  Олейник Б.И. Стою на земле : Стихи / Б.И. Олейник. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 143с.
1333382
  Макаров Б.К. Стою на земле / Б.К. Макаров. – Иркутск, 1976. – 56с.
1333383
  Олейник Б.И. Стою на земле : Стихи / Б.И. Олейник. – Москва : Советский писатель, 1977. – 199с. – (Б-ка произведений, удостоенных Гос. премии СССР)
1333384
  Кулаков П.И. Стою на огненной черте. / П.И. Кулаков. – Хабаровск, 1972. – 240с.
1333385
  Михайлевський А.Ф. Стою на посту : поезії / А.Ф. Михайлевський. – Одеса : Маяк, 1980. – 72 с.
1333386
  Боков В.Ф. Стою на своем! / В.Ф. Боков. – М., 1992. – 271с.
1333387
  Буйлов А.М. Стою над океаном / А.М. Буйлов. – Калининград, 1974. – 96с.
1333388
  Проймин К.Д. Стоял апрель. / К.Д. Проймин. – М, 1978. – 272с.
1333389
  Коротаев В.В. Стояли две сосны / В.В. Коротаев. – Архангельск, 1984. – 319с.
1333390
  Стельмах Артур Стояли ми і слухали весну // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 53 : фото
1333391
  Селянкин О.К. Стояли насмерть / О.К. Селянкин. – Пермь, 1972. – 352с.
1333392
  Фелисова В.М. Стояли насмерть / В.М. Фелисова. – 2-е, испр. и доп. – Л., 1984. – 240с.
1333393
   Стояли со взрослыми рядом.. – Л., 1985. – 208с.
1333394
  Маляров А.А. Стояло лето: Повести. / А.А. Маляров. – Одесса, 1982. – 175с.
1333395
  Стратиев Станислав Стоян / Стратиев Станислав; Рис.Анри Кулев. – София : Златоструй, 1995. – 108с. – ISBN 954-8158-23-Х
1333396
  Динов Т. Стоян Венев / Т. Динов. – София, 1955. – 26с.
1333397
   Стоян Володимир Антонович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 249. – ISBN 978-617-7530-19-9
1333398
  Цанов Е. Стоян Заимов - виден български възрожденец, създател на музеите и памечницете на признателност към руския народ и радетел за руско-българска дружба. / Е. Цанов. – Плевен, 1966. – 24с.
1333399
  Львова Е.П. Стоян Сотиров / Е.П. Львова. – М., 1978. – 143с.
1333400
  Назаров Владислав Стояние на Угре : Вехи истории // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 152-162 : Фото, карта


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
1333401
  Залізняк Л.Л. Стоянка Вись під Новомиргородом / Л.Л. Залізняк, М.М. Беленко // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Залізняк Л.Л., Моця О.П., Отрощенко В.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 36 : Археологічні студії. – С. 10-14


  "Під час археологічної експедиції Києво-Могилянскої академії у 2007 р. досліджено нову пам’ятку початкової пори верхнього палеоліту стоянку Вись під м. Новомиргородом на Кіровоградщині. Своєрідність крем’яних виробів дозволяє віднести її до рідкісних в ...
1333402
  Данилевич В.Е. Стоянка и мастерская каменного века в Могилевской губернии, исследованная летом 1893 года. // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.12-18
1333403
  Данилевич В.Е. Стоянка и мастерская около сл. Хухры, Ахтырского уезда, Харьковской губернии / В.Е. Данилевич. – Харьков : Типография Печатное Дело, 1905. – 8 с.
1333404
   Стоянка каменного века близ г. Балахны : с 22 табл. – С.-Петербург : Типография И.Н. Скороходова, 1905. – 72 с.
1333405
  Нездолій О. Стоянка Коробчине-курган у системі палеоландшафту басейну Великої Висі // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 39. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1333406
  Эльяш М.Л. Стоянка не предусмотрена / М.Л. Эльяш, Г.Л. Тарасуль. – Одесса, 1967. – 161с.
1333407
  Векилова Е.А. Стоянка Сюрень 1 и ее место среди палеолетических местонахождений Крыма : Автореф... канд. ист.наук: / Векилова Е.А.; Ин-т истории материальной культуры. – Л, 1953. – 22л.
1333408
  Искандер Ф.А. Стоянка человека : Повесть / Ф.А. Искандер. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 285 с.
1333409
  Искандер Фазиль Стоянка человека / Искандер Фазиль. – Москва, 1991. – 480 с.
1333410
  Бадер О.Н. Стоянки Балахнинской низины / О.Н. Бадер, М.В. Воеводский. – Ленинград : Печатный двор Полиграфкнига, 1934. – С. 298-345
1333411
  Козубовський Ф.А. Стоянки родових громад на поліських дюнах / Ф.А. Козубовський. – Київ, 1934. – [19] с.


  Перед назвою напис: Вельмишановному проф. Оглобліну О.П. від автора 17.X.34
1333412
  Короткий В.А. Стояновський Микола Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 201. – ISBN 966-06-0393-2
1333413
   Стоят заставы на границе. – Киев, 1974. – 351 с.
1333414
   Стояти заодно.. – М., 1983. – 493с.
1333415
  Бушков А. Стоять в огне / А. Бушков. – Красноярск, 1986. – 150с.
1333416
  Свиридов Г.И. Стоять до последнейго: роман / Г.И. Свиридов. – М.
кн. 1. – 1975. – 383с.
1333417
  Свиридов Г.И. Стоять до последнейго: роман / Г.И. Свиридов. – М., 1984. – 543с.
1333418
  Акалович Н.М. Стоять насмерть : (очерки о героях - защитниках г. Минска) / Н.М. Акалович. – Минск : Народная асвета, 1975. – 144 с., [8] л. ил. : ил.
1333419
  Ибрагимов И. Стоять твоему дому вовеки! : рассказы / Ибрагим Ибрагимов ; пер. с кумык. М.Эделя. – Махачкала : Дагкнигоиздат, 1964. – 232 с.
1333420
  Ласточкин Д.А. Стоячие водоемы, озера и пруды / Д.А. Ласточкин. – Иваново, 1925. – 116с.
1333421
  Танхимович З.М. Стоящая на коленях / З.М. Танхимович. – Алма-Ата, 1960. – 31с.
1333422
  Ершов А.И. Стпрейший русский народный хор / А.И. Ершов. – Л, 1978. – 194с.
1333423
  Арский Ф.Н. Страбон / Арский Ф.Н. – Москва : Мысль, 1974. – 72 с. – Список лит.: с. 71. – (Замечательные географы и путешественники)
1333424
  Кравець В.С. Страви з картоплі / В.С. Кравець. – К., 1991. – 294с.
1333425
  Циганенко В.О. Страви їз фруктів та овочів / В.О. Циганенко. – К, 1990. – 222с.
1333426
  Клиновецька З. Страви й напитки на Україні / З. Клиновецька. – К., 1991. – 215с.
1333427
  Здобнов О.І. Страви народів світу. / О.І. Здобнов. – К. – 312с.
1333428
  Самченко В. Стравінський на роздоріжжі. Як у прикордонний Устилуг із збереженим будинком всесвітньо відомого композитора заманити туристів і меломанів // Україна молода. – Київ, 2019. – 22 жовтня (№ 117). – С. 12-13


  "«Не очікувала, що дівчатам сподобається балет», «А що, й Коко Шанель згадували?», «Такого за свої 50 років тут не пам’ятаю» - це лише кілька відгуків про «Устилуг Стравінський Fest», який погожого жовтневого дня відбувся у волинському містечку на ...
1333429
  Аблазов І.В. Страгетегічний моніторинг при виборі невоєнних засобів досягнення воєнно-політичних цілей держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 38-43


  Political analysis and prognostics play the main role in the system of political gnosiology. The issue of strategic monitoring at the nonmilitary choice process is examined. To obtain optimal prognosis of the political-military situation the author ...
1333430
   Страгиграфический справочник. – М, 1963. – 176с.
1333431
  Замятин В. Страда / В. Замятин. – М, 1948. – 96с.
1333432
  Сафонов В. Страда / В. Сафонов. – М., 1967. – 160с.
1333433
  Говорков Н. Страда / Н. Говорков. – Ярославль, 1969. – 88с.
1333434
  Поскребышев О.А. Страда / О.А. Поскребышев. – Ижевск, 1973. – 104с.
1333435
  Лысцов И.В. Страда / И.В. Лысцов. – М., 1974. – 141с.
1333436
  Красноперов А.Ф. Страда / А.Ф. Красноперов. – Йошкар-Ола
1. – 1975. – 430с.
1333437
  Красноперов А.Ф. Страда / А.Ф. Красноперов. – Йошкар-Ола
1. – 1975. – 430с.
1333438
  Иваненко В.Т. Страда / В.Т. Иваненко. – Краснодар, 1977. – 239с.
1333439
  Красноперов А.Ф. Страда / А.Ф. Красноперов. – Йошкар-Ола
2. – 1980. – 495с.
1333440
  Дедов П.П. Страда / П.П. Дедов. – Новосибирск, 1983. – 288с.
1333441
  Красноперов А.Ф. Страда : в 2-х кн. / А.Ф. Красноперов. – Йошкар-Ола
Кн. 1. – 1986. – 398с.
1333442
  Красноперов А.Ф. Страда / А.Ф. Красноперов. – Йошкар-Ола
2. – 1987. – 459 с.
1333443
  Жуков В.Н. Страда и праздник / В.Н. Жуков. – Москва, 1981. – 319с.
1333444
  Малашкин С.И. Страда на полях Московии / С.И. Малашкин. – Москва, 1972. – 240с.
1333445
  Нагаева Е. Страда. / Е. Нагаева. – М., 1948. – 222с.
1333446
  Чмыхало А. Страда. / А. Чмыхало. – Абакан, 1955. – 64с.
1333447
  Маляков Л.И. Страда. / Л.И. Маляков. – М., 1964. – 80с.
1333448
   Страда.. – М., 1976. – 400с.
1333449
  Костригин В.И. Страда. Рассказы / В.И. Костригин. – Казань, 1963. – 112с.
1333450
  Маршалл А. Страдай молча! / А. Маршалл. – Москва, 1966. – 48с.
1333451
   Страдание - наивысшее из чувств, достурных человеку // Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2012. – № 12 (110). – С. 88-92
1333452
  Осипов А.А. Страдание и христианство / А.А. Осипов. – Л, 1968. – 104с.
1333453
  Гете И.В. Страдания молодого Вертера / Вольфганг Гете. – Москва : ЖГО, 1932. – 328 с. – В изд. также: Иллюзии доктора Фаустино / Хуан Валера (С. 147-229) ; Последние письма Джиакопо Ортиса / Уго Фосколо (С. 230-328). – (История молодого человека ХІХ столетия : Сер. под ред. М. Горького и А. Виноградова)
1333454
  Гете В. Страдания молодого Вертера / В. Гете. – Л.-Москва, 1937. – 246с.
1333455
  Гете И.В. Страдания молодого Вертера / И.В. Гете. – Л., 1975. – 160с.
1333456
  Бороздин М. Страдания странника Эдди // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 86-108. – ISSN 1812-867Х
1333457
  Гете В. Страдания юного Вертера / В. Гете. – Мб-Москва, 1922. – 134с.
1333458
  Гете И.В. Страдания юного Вертера : пер. с нем. / Иоганн Вольфганг Гете. – Москва : Гослитиздат, 1954. – 112 с.
1333459
  Гете И.В. Страдания юного Вертера / И.В. Гете. – Владимир, 1956. – 247с.
1333460
  Гете И.В. Страдания юного Вертера / И.В. Гете. – Москва, 1957. – 144с.
1333461
  Гете И.В. Страдания юного Вертера / Иоганн Вольфганг Гете ; пер. с нем. Н. Касаткиной. – Москва : Художественная литература, 1981. – 294 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1333462
  Гете И.В. Страдания юного Вертера / И.В. Гете. – Москва, 1982. – 175с.
1333463
  Элленбергер Г. Страдания, бедствия и защитники евреев : В хронол. порядке от Фараона 1650 г. до Р.Х. и до нашего времени / Соч. Генриха Элленберга ; Пер. с 3 изд. М.Я. Хашкес. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1883. – [8], 168 с.
1333464
   Страдательный залог в английском языке.. – Львов, 1970. – 74с.
1333465
  Солнцева Н.В. Страдательный залог в китайском языке / Н.В. Солнцева. – М., 1962. – 102с.
1333466
  Пахомова Е.А. Страдательный залог в немецком и русском языках : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.19 / Пахомова Е.А.; Моск.гос.ин-т ин.яз. – Москва, 1990. – 26л.
1333467
  Маркарян Р.А. Страдательный залог и страдательные обороты в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филологич. наук / Маркарян Р.А. ; МГУ , Филолог. фак. – Москва, 1952. – 16 с.
1333468
  Боцманова Н.Н. Страдательный залог. / Н.Н. Боцманова. – Грозный, 1966. – 84с.
1333469
  Брикнер М. Страдающий бог в религиях древнего мира / М. Брикнер. – С.-Петербург : Типография Ю.Н. Эрлихь, 1909. – 49 с.
1333470
  Брикнер М. Страдающий бог в религиях древнего мира / М. Брикнер. – Москва : Красная Новь, 1923. – 55 с.
1333471
  Доманович Р. Страдия / Р. Доманович. – Москва, 1957. – 79с.
1333472
  Доманович Р. Страдія / Р. Доманович. – Київ, 1978. – 283с.
1333473
  Луцький Ю.О. Страдництво Миколи Гоголя, знаного також як Ніколай Гоголь / Юрій Луцький ; [редкол.: П.В. Михед (відп. ред.), В.О. Воропаєв, В.П. Казарін та ін.]. – Київ : Знання України, 2002. – 113 с. – (Гоголезнавчі студії ; вип. 11). – ISBN 966-7999-23-8
1333474
  Пушик С.Г. Страж-гора : роман / С.Г. Пушик. – Київ : Дніпро, 1981. – 175 с.
1333475
  Пушик С.Г. Страж-гора : роман / С.Г. Пушик. – Київ, 1982. – 190 с.
1333476
  Пушик С.Г. Страж-гора : роман / С.Г. Пушик. – Москва, 1985. – 303 с.
1333477
  Пушик С.Г. Страж-гора : роман / С.Г. Пушик. – Київ, 1988. – 509 с.
1333478
  Цвейтов И.Н. Страж ножевых камней / И.Н. Цвейтов. – Красноярск, 1961. – 27с.
1333479
  Антропов Ю.В. Страж сыну своему : полемич. дилогия / Юрий Антропов. – Москва : Советский писатель, 1991. – 560, [2] с.
1333480
  Вергелис А.А. Страж у ворот : романы, записки писателя / А.А. Вергелис; авториз. пер. с евр. – Москва : Современник, 1988. – 349 с.
1333481
  Яблоков А. Стража заоблачной трассы / А. Яблоков. – Фрунзе, 1970. – 70 с.
1333482
  Диев Н.П. и др. Стражательная плавка медных концентратов / Н.П. и др. Диев. – Изд. 2, перер. и доп. – М., 1965. – 296с.
1333483
  Тереверко О. Страждання і щастя Миколи Амосова // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 22 грудня (№ 50). – С. 15


  Видатний лікар розповідав, що хірургом його зробила війна. З того часу біль поранених і хворих він сприймав як особистий.
1333484
  Гете Й.В. Страждання молодого Вертера / Вольфганг Гете ; в пеpеклала Марія Грушевська. – Київ : Hакладом "Всесвіт. Б-ки". Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1912. – 132 с. – (Всесвітня бібліотека)
1333485
  Хоменко І.В. Страждання як етичний вибір жовніра в оповіданні М. Яцкова "Під обухом" // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 95 : ІІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені пам"яті Сергія Борисовича Кримського: "Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі". – С. 111-113. – (Філософські науки)
1333486
  Зайцев М. Стражденність як характерна риса світу буття української людини (за творами Т. Шевченка) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 114-117. – ISBN 978-966-439-147-1
1333487
  Шаров І. Стражеско Микола Дмитрович // 100 видатних імен України / Шаров Ігор. – Київ : Альтернативи, 1999. – С. 390-392. – ISBN 966-7217-54-Х
1333488
   Стражеско Микола Дмитрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 251. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1333489
  Короткий В. Стражеско Микола Дмитрович (1876-1952) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 441-442. – ISBN 5-7707-1062-4
1333490
  Журавлев Андрей Стражи врат Уральских : место на карте // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 8. – С. 30 : Фото
1333491
  Шишаков В.А. Стражи времени / В.А. Шишаков. – Москва, 1955. – 34с.
1333492
  Шишаков В.А. Стражи времени / В.А. Шишаков. – М, 1955. – 34с.
1333493
  Шишаков В.А. Стражи времени / В.А. Шишаков. – М, 1955. – 34с.
1333494
  Шишаков В.А. Стражи времени / В.А. Шишаков. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 34 с.
1333495
  Михайлов В.С. Стражи студеного моря / В.С. Михайлов. – М, 1962. – 264с.
1333496
  Кырвел Н.С. Страитиграфия и строматолиты средневерхнекимбрийских отложений западной части Сибирской платформы. Приложение : Дис... канд. геол.-минера.наук: / Кырвел Н. С.; КГУ, Красноярское геолог. упр. – К.-Красноярск, 1973. – 125л.
1333497
  Ярославский Е. Страйк і збройне повстання в революції 1905 року / Е. Ярославский. – Х, 1931. – 96с.
1333498
  Борисполець В.В. Страйк ілюзій / В.В. Борисполець. – К, 1991. – 46с.
1333499
   Страйк ілюзій : Антологія сучасної української драматургії: Прадавні ілюзії.Потойбічні ілюзії. Актуальні ілюзії. Абсурдні ілюзії. Ілюзії-фентезі. – Київ : Основи, 2004. – 370с. – (Нова п"єса). – ISBN 966-500-094-2
1333500
  Агапов В.Л. Страйк українських шахтарів у липні 1989 р.: аналіз причин, результатів та наслідків // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 136-149. – ISSN 2079-1828
1333501
  Шахін Ю. Страйки 2002-2009 років в Україні : результати і перспективи // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 2 квітень - червень. – С. 79-97. – ISSN 1563-3713
1333502
  Машкевич С. Страйки на міському транспорті Києва (1901-2014) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 93–102. – ISSN 2309-9356
1333503
  Берест І.Р. Страйкова боротьба з участю профспілок у Східній Галичині у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 10 (150). – С. 115-120. – ISSN 2077-1800
1333504
  Крайнік Р. Страйковий рух робітників Півдня України в першій половині 1930-х років


  Аналізується страйковий рух працівників промисловості та залізничного транспорту на Півдні України в першій половині 30-х рр. XX століття.
1333505
  Муравік Г. Страйкові виступи промислових робітників України другої половини XIX - початку XX ст. як дослідницька проблема // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 77-80. – ISBN 978-966-171-795-3
1333506
  Левчук К.І. Страйкові комітети та утворення незалежних профспілок в Україні (кінець 1980-х - початок 1990-х років) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-45. – (Історія ; вип. 57)


  Розглядається процес становлення незалежного від партійно-державних структур робітничого руху.
1333507
   Страйкувати, щоб не екзаменуватися? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 20 січня (№ 1/2). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Щодо перевірки КНУ імені Тараса Шевченка Державною інспекцією навчальних закладів.
1333508
   Страклі, крокет, кеглі, лапта. – К., 1935. – 31с.
1333509
  Яремко Р. Страктура "Образу автора" та способи його художнього вираження у тексті літературного твору // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 347-354
1333510
  Третьяков С.М. Страна - Перекресток : док. проза / Сергей Третьяков. – Москва : Советский писатель, 1991. – 572 с. : 1 л. портр. – ISBN 5-265-01203-6
1333511
  Жукова А.С. Страна "Ай-Кью". (Образование в США) / А.С. Жукова. – Москва, 1969. – 95с.
1333512
  Долетов Ю.К. Страна "гирин герен" : [о Нигерии] / Долетов Ю.К. ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1989. – 182, [2] с., [12] л. ил. – (Рассказы о странах Востока)
1333513
  Шнейдер Л.М. Страна "Дельфиния" / Л.М. Шнейдер. – М., 1967. – 64с.
1333514
  Леонидова Б.Л. Страна "Детсадия" / Б.Л. Леонидова. – М, 1980. – 95с.
1333515
  Архипов В. Страна "на краю света" но не на обочине мировой экономики // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 10. – С. 43-47. – ISSN 0321-5075
1333516
  Забелина Янина Страна "Не-Офир" : Достопримечательность // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 23 : Африка. – С. 34-37 : Фото
1333517
  Карим М. Страна Айгуль : романтическая драма / М. Карим; пер. с башк. Я.Козловского. – Москва : Искусство, 1972. – 54 с.
1333518
  Хохлов Геннадий Страна алмазов и приключений : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 50-53 : Фото
1333519
  Этинген Л.Е. Страна Анатомия / Л.Е. Этинген. – М, 1982. – 285с.
1333520
  Жестев М. Страна апатита / М. Жестев, С. Фарфель. – Л, 1930. – 71с.
1333521
  Дубровина Э.М. Страна апреля / Э.М. Дубровина. – Л, 1977. – 96с.
1333522
  Стругацкий А.Н. Страна багровых туч / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М, 1960. – 295с.
1333523
  Стругацкий А Страна багровых туч. Путь на Амальтею. Стажеры / А Стругацкий, Б. Стругацкий. – Москва,Санкт-Петербург : АСТ, Terra Fantastica, 1997. – 656с. – (Миры братьев Стругацких). – ISBN 578410750
1333524
  Соболева Елена Страна без родителей : Молдавия / Соболева Елена, Дифенбах Андреа // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 3 (156). – С. 110-123 : Фото. – ISSN 1029-5828
1333525
  Фараджаллах М. Страна без туристов: Судан // Сегодня. – Киев, 2018. – 23 мая (№ 88). – С. 8-9
1333526
  Смолина Н. Страна Безорхидея / Н. Смолина. – Киев, 1993
1333527
  Бекназар-Юзбашев Страна Белого и Голубого Нила : ( очерки и республике Судан) / Бекназар-Юзбашев. – Москва : Политиздат, 1956. – 79с.
1333528
  Астахова В.И. Страна березового ситца. По есенинским местам Рязанщины / В.И. Астахова. – Москва : Советская Россия, 1970. – 20 с.
1333529
  Лидинг А. Страна беспаспортников // Тайны прошлого. – Киев, 2015. – № 48. – С. 4


  Навіть до початку 1970-х років 37% громадян СРСР не мали паспортів і фактично піддавались дискримінації: при вступі на работу, реєстрації в готелях, переміщеннях всередині країни.
1333530
  Петровский Н.С. Страна Большого Хапи / Н.С. Петровский, А.М. Белов. – Ленинград, 1955. – 392с.
1333531
  Петровский Н. Страна Большого Хапи / Н. Петровский, А. Белов; Научная редакция и предисл. В.В.Струве. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Детская литература, 1973. – 400с.
1333532
   Страна в движении: СССР на этапе развитого социализма. – Прага, 1982. – 224с.
1333533
  Сидор-Гибелинда Страна веселья и руин // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2012. – № 5 (63), май : Символика старинных вольностей. – С. 102-112


  Киев в XVII и XVIII веке.
1333534
  Лосев К.С. Страна вечной зимы / К.С. Лосев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 112с.
1333535
  Кучеренко Евгения Страна вкусов и ароматов // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 4. – С. 62-67 : фото
1333536
  Бочарникова Э.В. Страна волшебная - балет / Э.В. Бочарникова. – М., 1974. – 190с.
1333537
  Урушадзе А.В. Страна волшебницы Медеи / А.В. Урушадзе. – Тбилиси : Изд-во тбил. ун-та, 1975. – 14с.
1333538
  Клячко Т. Страна всеобщего высшего образования? // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 5 (995). – С. 24-29. – ISSN 0130-1640


  Страна всеобщего высшего образования?» - Да! – отвечает в беседе с Ириной Прусс профессор Академии народного хозяйства при правительстве РФ, директор Центра экономики непрерывного образования Татьяна Клячко, считающая, что Россия уже стала такой страной.
1333539
  Корнилов Б.П. Страна встает со славою / Б.П. Корнилов. – М., 1976. – 288с.
1333540
  Канциг Роберт Страна вулканов и викингов. Остров викингов и вулканов / Канциг Роберт, Оршойа и Эрлен Харберт // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – май № 104. – С. 140-157 : фото,
1333541
  Колосов Е.Н. Страна вулканов и гейзеров : География и экология. Географы путишествуют / Е.Н. Колосов, Н.Н. Колосова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 7. – С. 28-31 : Фото. – ISSN 0016-7207
1333542
   Страна гибнет сегодня. – М., 1991. – 478с.
1333543
  Белокрылов В.А. Страна голубых снегов : рассказы / В.А. Белокрылов. – Москва : Советская Россия, 1971. – 77, [3] с.
1333544
  Итин В.А. Страна Гонгури / В.А. Итин. – Новосибирск, 1983. – 350 с.
1333545
  Конаровский М.А. Страна гор и легенд / М.А. Конаровский. – Москва : Наука, 1979. – 238с.
1333546
  Ян Шо Страна гор и рек. / Ян Шо. – М., 1956. – 184с.
1333547
  Соболева Елена Страна горных духов : Россия / Соболева Елена, Кузнецов Александр // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 3 (156). – С. 136-149 : Фото. – ISSN 1029-5828
1333548
  Мозин М.А. Страна грамотных крестьян и сельских хозяев / М.А. Мозин. – Л., 1925. – 75с.
1333549
  Тер-Григорян Страна двух рек / Тер-Григорян. – М., 1978. – 127с.
1333550
  Боцманов Андрей Страна Дедов Морозов // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 159, декабрь. – С. 56 : фото
1333551
  Дубровская Е. Страна десяти тысяч кукол. Часть IV : окончание. Начало в № 4, 5, 6, 2012 г. // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 7 (91). – С. 84-101. – ISSN 1812-867Х


  Прообразами всех современных японских кукол являются три древних типа – хитогата, хоко и амагацу. Одной из самых известных японских кукол является кокэси – деревянная кукла без рук и ног. Их делают из вишни, кизила, березы или клена и украшают ...
1333552
  Шаров А.И. Страна детства / А.И. Шаров. – Москва : Советский писатель, 1976. – 479 с.
1333553
  Воронцов Д.Д. Страна детства / Д.Д. Воронцов. – Москва, 1986. – 95 с.
1333554
  Тарасов Д. Страна джамбии, ката и дружелюбия // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 22/23 (114/1142). – С. 28-30. – ISSN 0234-1670


  Йемен.
1333555
   Страна для наслаждения жизнью // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 159, декабрь. – С. 26-27 : фото
1333556
  Масалов А. Страна Дори. Явление каравеллы : Повести / Анатолий Масалов. – Киев : Журнал "Радуга", 2006. – 224с. – ISBN 966-8325-46X
1333557
  Чичкина Светлана Страна драконьих легенд и современного сервиса : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 70
1333558
  Ермолович Н.Н. Страна друзей / Н.Н. Ермолович. – Москва, 1976. – 110 с.
1333559
  Юрин С.В. Страна дубрав / С.В. Юрин. – М, 1955. – 235с.
1333560
  Кравцов А.А. Страна души / А.А. Кравцов. – М., 1979. – 79с.
1333561
  Одинцова Л. Страна Души : Кн. избр. поэзии / Лада Одинцова ; [худож. Л. Зубарева]. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 173 с. – (Восхождение). – ISBN 5-235-01275-5
1333562
  Ионкин А.А. Страна души. / А.А. Ионкин. – Воронеж, 1975. – 63с.
1333563
   Страна души.. – Сухуми, 1978. – 75с.
1333564
  Бражнин И.Я. Страна желанная / И.Я. Бражнин. – Л., 1955. – 288с.
1333565
  Еремеев Д.Е. Страна за Черным морем / Д.Е. Еремеев. – Москва : Мысль, 1968. – 134с.
1333566
  Четвериков Б.Д. Страна задумчивых берез / Б.Д. Четвериков. – М, 1967. – 87с.
1333567
  Фалдбаккен К. Страна заката / К. Фалдбаккен. – Москва, 1980. – 319 с.
1333568
  Афонина Катя Страна замков : Шотландия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 2. – С. 44-60 : Фото. – ISSN 1029-5828
1333569
  Герсова Л.С. Страна Заэкрания. / Л.С. Герсова. – Новосибирск, 1990. – 124,2с.
1333570
  Виноградов В.Н. Страна Знака Сигмы / В.Н. Виноградов. – Новосибирск, 1969. – 224с.
1333571
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества. – Киев, 2001-
№ 1 (105). – 2015. – До 2015 г. назв. журн. на укр. яз. - "Країна знань"
1333572
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 2 (106). – 2015
1333573
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 3 (107). – 2015
1333574
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 4 (108). – 2015
1333575
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 5 (109). – 2015
1333576
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 6 (110). – 2015
1333577
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 7 (111). – 2015
1333578
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 8 (112). – 2015
1333579
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 9 (113). – 2015
1333580
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 10 (114). – 2015
1333581
  Куббель Л.Е. Страна золота - века , культуры , государства / Л.Е. Куббель. – 2-е изд. – М, 1990. – 237с.
1333582
  Куббель Л.Е. Страна золота / Л.Е. Куббель. – Москва, 1966. – 144с.
1333583
  Рамешова С. Страна золотых пагод / С. Рамешова. – Москва : Мысль, 1987. – 186с.
1333584
  Полехина Ю. Страна зубрил // Сегодня. – Киев, 2017. – 10 января (№ 3). – С. 19


  Образование в Южной Кореи.
1333585
  Колобова К.М. Страна и население древней Греции / К.М. Колобова. – Л.
1. – 1955. – 40с.
1333586
  Ахметжанов Р.В. Страна Июнь : стихи / Роберт Ахметжанов; пер. с татар. – Москва : Современник, 1976. – 79 с.
1333587
   Страна казаков. – Подарочное издание. – Киев : Радуга, 2004. – 216 с. – В подарочный комплект состоит из 2-х книг. На контейнере: 1654-2004. 350 лет Переяславской Раде. – (История Украины в историчеких исследованиях, документов и воспоминаниях современников). – ISBN 966-8325-13-3


  В комплект также входит: 9у1 Костомаров Н.И. Кост Богдан Хмельницкий. В 3-х томах. Киев.: Радуга, 2004. - 659 с., ил. 1553967 - научная
1333588
  Ардатовский В.П. Страна Калабрия / Ардатовский В.П. – Москва : Известия, 1982. – 95 с.
1333589
  Маликов К.И. Страна киргизов : стихи и плэма / Кубанычбек Маликов ; : Правда, 1962. – 32 с.
1333590
  Тишков В.А. Страна кленового листа: начало истории / В. А. Тишков. – Москва : Наука, 1977. – 175 с.
1333591
  Жарков Е.И. Страна Коктебель : культурные очаги : середина XIX - середина XX веков / Евгений Жарков ; [лит. ред. : А. Ненада, Е. Скрябина, И. Татаринцев]. – Киев : Болеро, 2008. – 603, [5] с., [1] л. карта, слож. вдвое : ил., фот. – Библиогр. в примеч.: с. 543-576 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-1654-00-5
1333592
  Экслер И. Страна ледяная / И. Экслер. – Москва, 1929. – 51с.
1333593
  Суворов В.А. Страна Лимония. / В.А. Суворов. – М., 1989. – 155с.
1333594
  Приставкин А.И. Страна Лэпия. / А.И. Приставкин. – М., 1961. – 80с.
1333595
  Казакова Р.Ф. Страна Любовь / Р.Ф. Казакова. – М : Молодая гвардия, 1980. – 207 с.
1333596
  Хохлов Геннадий Страна людей с обожженным лицом // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 58-59 : Фото
1333597
  Кузнецов Л.М. Страна Махарлика / Л.М. Кузнецов. – Москва, 1991. – 51с.
1333598
  Губарева Марита Страна мечты : большое путешествие / Губарева Марита, Бойцов Алексей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 5 (2824). – С. 34-54 : Фото, карти
1333599
   Страна множества соблазнов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 4 (2895). – С. 81-82 : фото
1333600
  Маневич А.Л. Страна моего детства / А.Л. Маневич. – М., 1964. – 270с.
1333601
  Мельницкая И. Страна моего детства // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 9. – С. 4-31. – ISSN 0131-8136
1333602
  Бессараб М.Я. Страна моего сердца : Повесть / М.Я. Бессараб. – Москва : Советский писатель, 1984. – 288с.
1333603
  Белинский В. Страна Моксель, или Открытие Великороссии : Роман-исследование / Владимир Белинский. – 2-е изд. – Киев : Видавництво ім. Олени Теліги. – ISBN 978-966-7601-92-8(Кн.1)
Кн. 1. – 2007. – 408с.
1333604
  Белинский В. Страна Моксель, или Открытие Великороссии : Роман-исследование / Владимир Белинский. – 2-е изд. – Киев : Видавництво ім. Олени Теліги. – ISBN 978-966-7601-93-5(Кн.2)
Кн. 2. – 2007. – 344с.
1333605
  Рождественский В.А. Страна молодости / В.А. Рождественский. – Л., 1976. – 192с.
1333606
   Страна моя - судьба моя.. – Новосибирск, 1980. – 159с.
1333607
  Куликов П.А. Страна моя / П.А. Куликов. – Уфа, 1966. – 80с.
1333608
  Буков Е.Н. Страна моя : поэма / Е.Н. Буков; пер. с молд. – Кишинев : Литература артистикэ, 1980. – 139 с.
1333609
   Страна моя. – М., 1982. – 175с.
1333610
  Зверева Р.П. Страна моя оленья. / Р.П. Зверева. – Новосибирск, 1989. – 180с.
1333611
  Левина О.И. Страна моя родная / О.И. Левина. – М, 1971. – 43с.
1333612
  Тер-Гуланян Страна мужчин / Тер-Гуланян. – М., 1982. – 142с.
1333613
  Твардовский А.Т. Страна Муравия / А.Т. Твардовский. – Москва, 1937. – 98с.
1333614
  Твардовский А.Т. Страна Муравия / А.Т. Твардовский. – Москва, 1940. – 102с.
1333615
  Твардовский А.Т. Страна Муравия / А.Т. Твардовский. – М-Л, 1947. – 32с.
1333616
  Твардовский А.Т. Страна Муравия / А.Т. Твардовский. – Минск, 1950. – 108с.
1333617
  Твардовский А.Т. Страна Муравия / А.Т. Твардовский. – Москва, 1970. – 355с.
1333618
  Твардовский А.Т. Страна Муравия / А.Т. Твардовский. – Москва, 1979. – 126с.
1333619
  Твардовский А.Т. Страна Муравия / А.Т. Твардовский. – Москва, 1981. – 287с.
1333620
  ТвардовскийА.Т Страна Муравия / ТвардовскийА.Т. – М., 1988. – 124с.
1333621
  Курашвили Б.П. Страна на распутье / Б.П. Курашвили. – М., 1990. – 175с.
1333622
  Чаренц Е. Страна Наири : повести / Чаренц Егише; пер. с арм. – Москва : Известия, 1964. – 271 с.
1333623
  Чаренц Егише Страна Наири : роман / Чаренц Егише ; пер. с арм. – Ереван : Айастан, 1975. – 292 с.
1333624
   Страна национального бесправия.. – М., 1966. – 128с.
1333625
  Образцова А. Страна невыученных уроков. Зачем политики переписывают историю? / А. Образцова, Т. Головченко // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 18/19 (136/137). – С. 8-10
1333626
  Сохарева Татьяна Страна нелегальных обезьян. Кому обезьянку? : тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 7 (160). – С. 108-109 : Фото. – ISSN 1029-5828
1333627
  Зохраббеков А.Г. Страна огней : роман / Анатолий Зохраббеков;. – Баку, 1946. – 182 с.
1333628
  Зохраббеков А.Г. Страна огней : роман / Анатолий Зохраббеков;. – Баку : Гянджлик, 1980. – 179 с.
1333629
  Зохраббеков А.Г. Страна огней : роман / Анатолий Зохраббеков;. – Баку : Гянджлик, 1987. – 173 с.
1333630
  Щеглова Екатерина Страна огней Таира Салахова // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 3 (1074). – С. 54-55. – ISSN 0234-1670


  Таир Теймур огли Салахов, азербайджанський і російський художник (нар. в 1928 р.)
1333631
   Страна огней.. – Баку, 1959. – 206с.
1333632
   Страна огня. – Донецк
2. – 1979. – 415с.
1333633
  Серебрянный Л.Р. Страна огня и льда / Л.Р. Серебрянный. – Москва : Географгиз, 1959. – 142с. – (Рассказы о природе)
1333634
   Страна огня.. – Донецк
1. – 1979. – 400с.
1333635
  Баум Л.Ф. Страна Оз. Озма из страны Оз. Волшебство страны Оз / Лаймен Фрэнк Баум ; [пер. с англ. Т. Венедиктовой, С. Белова]. – Смоленск : Юнисам, 1992. – 351, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил. – На обл. только название первого произведения. – ISBN 5-86653-2002-3
1333636
  Козловский Евгений Страна ОС : Digital // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 176-179 : Іл.
1333637
  Гусев-Оренбургский Страна отцов / Гусев-Оренбургский. – М.-Пг., 1923. – 253с.
1333638
  Саянов В.М. Страна отцов / В.М. Саянов. – Л., 1937. – 287с.
1333639
  Синенко В.И. Страна Офир / В.И. Синенко. – Москва : Советский писатель, 1960. – 599 с.
1333640
  Блэйр К. Страна Пентагон : Роман / К. Блэйр. – Москва : Воениздат, 1975. – 247с.
1333641
  Макуренкова С. Страна печальных асфоделий : Стихи / Светлана Макуренкова. – Москва : Академия, 2005. – 96с. – ISBN 5-7048-0031-7
1333642
  Мельгунова М. Страна пирамид (Египет) / Сост. М. Мельгунова. – 3-е изд. – Москва : Задуга ; [Тип. Т-ва Рябушинских], 1917. – 36 с. – (Популярная историческая библиотека)
1333643
   Страна планирования.. – М., 1973. – 175с.
1333644
  Вернер М. Страна плотин : очерки Голландии / М. Вернер. – Москва : В Университетской типографии (М. Катков), 1884. – 230 с.
1333645
  Берзигиярова Мария Страна по наследству // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 29 (1100). – С. 14-16. – ISSN 0234-1670
1333646
  Соболева Елена Страна победивших иллюзий // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 3 (2870), март. – С. 116-119 : фото
1333647
  Марек И. Страна под экватором / И. Марек. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 176с.
1333648
  Нгуен Нгок Страна поднимается : роман / Нгуен Нгок. – М., 1983. – 511с.
1333649
  Нгуен Нгок Страна поднимается. / Нгуен Нгок. – М., 1958. – 190с.
1333650
  Нгуен Нгок Страна поднимается. / Нгуен Нгок. – 2-е изд., испр. – М., 1960. – 190с.
1333651
  Панов В.А. Страна поэзия. / В.А. Панов. – Тбилиси, 1965. – 68с.
1333652
  Матвеева Н.Н. Страна прибоя / Н.Н. Матвеева. – М., 1983. – 110с.
1333653
  Чупахин В. Страна природных контрастов / В. Чупахин. – Алма-Ата, 1973. – 140с.
1333654
  Бабат Г. Страна Пээф / Г. Бабат : Молодая Гвардия, 1944. – 111с.
1333655
  Амфитеатров А.В. Страна раздора : Балканские впечатления / А. Амфитеатров // Легенды публициста / А.В. Амфитеатров. – Санкт-Петербург : [Тип. Т-ва "Общественная польза"], 1906. – [12], 252 с. : 14 л. фототип. в тесте
1333656
  Рауд М.А. Страна растет : поэма / М.А. Рауд. – Таллин : Эгиз, 1950. – 84 с.
1333657
  Саянов В.М. Страна родная / В.М. Саянов. – Л., 1953. – 352с.
1333658
  Саянов В.М. Страна родная / В.М. Саянов. – М., 1975. – 448с.
1333659
   Страна родная.. – Воронеж
3. – 1947. – 40с.
1333660
  Балбек Елена Страна Савойя, высокая и не очень / Балбек Елена, Балбек Вячеслав // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 106-113 : фото
1333661
   Страна свершений и открытий.. – М., 1967. – 319с.
1333662
  Ханзадян С.Н. Страна семи долин : книга об Армении / Серо Ханзадян; пер. с арм. К.Серебрякова. – Москва : Детская литература, 1968. – 110 с.
1333663
  Платов Л.Д. Страна Семи Трав / Л.Д. Платов. – Архангельск, 1954. – 440с.
1333664
  Платов Л.Д. Страна Семи Трав / Л.Д. Платов. – Архангельск, 1976. – 400с.
1333665
  Платов Л.Д. Страна Семи Трав / Л.Д. Платов. – Архангельск, 1990. – 623с.
1333666
  Подберезский И.В. Страна семи тысяч островов : Очерки о Фолиппинах / И.В. Подберезский. – Москва : Мысль, 1970. – 158с.
1333667
  Пожидаев Г.А. Страна симфония / Г.А. Пожидаев. – Москва, 1964. – 96 с.
1333668
  Пожидаев Г.А. Страна симфония / Г.А. Пожидаев. – М, 1968. – 96с.
1333669
  Пащенко Л. Страна синей птицы. / Л. Пащенко. – Душанбе, 1971. – 60с.
1333670
  Кульчицкая Г.П. Страна сказки: Миниатюра Палеха / Г.П. Кульчицкая. – Л., 1979. – 103с.
1333671
   Страна Советов за 50 лет.. – М., 1967. – 351с.
1333672
  Касьяненко В.И. Страна Советов и США: опыт и уроки сотрудничества в 20-х - начале 30-х годов / В.И. Касьяненко. – М., 1989. – 62с.
1333673
  Фрейдин И. Страна Советов. / И. Фрейдин. – М, 1937. – 354с.
1333674
   Страна советская.. – Москва, 1970. – 367с.
1333675
  Сергеев И.В. Страна сокровищ / И.В. Сергеев. – М., 1955. – 512с.
1333676
  Гикару М. Страна солнца / М. Гикару. – М., 1961. – 207с.
1333677
  Гог-Каульбах Страна солнца / Гог-Каульбах. – Москва, 1961. – 352 с.
1333678
  Устюн Н. Страна солнца. / Н. Устюн. – М., 1969. – 112с.
1333679
  Бойзен А.. Страна социальных реформ : Новая Зеландия / А. Бойзен, секр. Копенгаген. о-ва "Социал. секретариат и б-ка" ; Пер. Б.Э. Кетрица. – 2-е изд., перераб. с предисл. А. Гизетти. – Петроград : Изд-во С. Нонина "Б-чка-копейка", 1917. – 62, [2] с. – Библиогр.: с. 61-62. – (Серия политико-социальных брошюр ; № 7-8)
1333680
  Кононов Ю.В. Страна субтропиков и заснеженных гор: Путешествие по Непалу / Ю.В. Кононов. – Москва, 1985. – 141с.
1333681
  Ларри Я.Л. Страна счастливых / Я.Л. Ларри. – Л, 1931. – 192с.
1333682
  Алексеев В.И. Страна тамилов / В.И. Алексеев, В.А. Макаренко. – Москва : Мысль, 1965. – 136 с : ил., карт.
1333683
  Рябинин Б.С. Страна твоей судьбы / Б.С. Рябинин. – М., 1985. – 253с.
1333684
  Карельский Алексей Страна трех "Ф" : Португалия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 11. – С. 46-62 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1333685
  Колосов Л.С. Страна трех государств / Л.С. Колосов. – М., 1982. – 96с.
1333686
  Бахревский В.А. Страна тринадцатого месяца / В.А. Бахревский. – М., 1989. – 252,2с.
1333687
  Рык Евгений Страна троллей : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 66-69 : Фото
1333688
  Еловацкий И.П. Страна тысяч островов / И.П. Еловацкий. – Москва, 1961. – 63с.
1333689
  Вагнер Б.Б. Страна тысячи водопадов : Методика и опыт. Новые учебные пособия // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С. 67-69 : Фото
1333690
  Массон В.М. Страна тысячи городов. / В.М. Массон. – М., 1966. – 148с.
1333691
  Обручев С.В. Страна угля и графита. Тунгусский бассейн / С.В. Обручев. – Л-М-Новосибирск, 1934. – 58с.
1333692
  Гаврильева В.Н. Страна Уот-Джулустана : повести / В.Н. Гаврильева. – Москва : Современник, 1977. – 238 с.
1333693
  Кашкадамова Екатерина Страна Утренней Свежести: посвящение в гурманы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 1. – С. 42-50 : Фото
1333694
  Кисин Б.М. Страна Филателия / Б.М. Кисин. – М., 1969. – 239с.
1333695
  Кисин Б.М. Страна Филателия / Б.М. Кисин. – М., 1980. – 191с.
1333696
  Золотухина-Аболина Страна философия: книга для школьников и студ. / Золотухина-Аболина. – Ростов н/Д, 1995. – 543с.
1333697
   Страна Хань.. – Л., 1959. – 309с.
1333698
  Хафизов Олег Страна цветов и безобразия : проза : рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 7 (1023). – С. 128-134. – ISSN 0130-7673
1333699
  Попов В.Н. Страна Цезерония / В.Н. Попов. – Барнаул, 1988. – 192с.
1333700
  Микелинскас Й. Страна черных елей : роман / Йоанас Микелинскас ; пер. с литов. Б.Залесской, Г.Герасимова. – Москва : Советский писатель, 1991. – 233 с.
1333701
  Мясоедов Б.А. Страна читает, слушает, смотрит: (Стат. обзор). / Б.А. Мясоедов. – М., 1982. – 79с.
1333702
   Страна чудесная Болгания.. – М., 1964. – 279с.
1333703
  Моусон Д. Страна штормов и туманов : История Австралийской антарктической экспедиции 1911-1914 годов, написанная сэром Дугласом Моусоном / Д. Моусон. – Москва : Мысль, 1970. – 247с.
1333704
  Саркисян Д.Н. Страна Шубриа / Д.Н. Саркисян. – Ереван, 1989. – 112с.
1333705
  Соколова З.П. Страна Югория / З.П. Соколова. – Москва : Мысль, 1976. – 119 с.
1333706
  Теас Р.А. Страна Юннатия / Р.А. Теас, Л.П. Савина. – Л., 1968. – 136с.
1333707
  Жаров А.А. Страна юности / А.А. Жаров. – Москва, 1968. – 526с.
1333708
  Друнина Ю.В. Страна Юности. / Ю.В. Друнина. – М, 1966. – 271с.
1333709
  Литовченко Елена Страна Ярославия : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 65-67
1333710
  Литовченко Елена Страна Ярославия : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 60-63
1333711
  Перов Г. Страна, где нас помнят и ждут // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 6. – С. 26-31. – ISSN 0234-1670


  Подорож до Сирії
1333712
  Донцов Игорь Страна, достойная любви : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 2. – С. 64-68 : Фото
1333713
  Латьева Л.В. Страна, из которой мы все пришли / Л.В. Латьева. – Кишинев, 1967. – 195с.
1333714
  Латьева Л.В. Страна, из которой мы пришли / Л.В. Латьева. – Кишинев, 1969. – 317с.
1333715
  Швец Л. Страна, которой больше нет // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 37 (448), 18.09.2015. – С. 36-39. – ISSN 2075-7093


  Правление Башара Асада ставит трагическую точку в истории Сирии. В прежних границах стране не возродиться.
1333716
  Казиник Михаил Страна, которой нет : большое путешествие // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 8 (2827). – С. 40-59
1333717
  Арутюнян А. Страна, которой нет, или о том, что было и больше может не быть : жизнь советских людей в фотографиях: фотоальбом / Ашот Арутюнян. – Киев : Издатель Ашот Арутюнян, 2007. – 256с. : фот. – К 90-летию Украинской Советской Социалистической Республики. – ISBN 966-7126-18-8
1333718
  Литовченко Елена Страна, которую стоит открыть заново : конгрессный туризм глазами экспертов: Германия, Дубаи, Англия, Чехия, Хорватия, Швейцария, Тайланд, Албена, Тунис. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 80-81
1333719
  Антипов В.И. Страна, разделённая морем: Малайзия / В.И. Антипов ; отв. ред. В.А. Пуляркин ; Ин-т географии АН СССР. – Москва : Мысль, 1988. – 237, [3] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 232-238
1333720
  Полторак В.Л. Страна, что зовется тайгой. (Записки маршрутного рабочего). / В.Л. Полторак. – Владивосток, 1966. – 47с.
1333721
   Странджанско-Сакарски сборник : Доклади от Първия интердисциплинарен симпозиум "Странджа". Бургас, 17-19 август 1978. – Малко Търново
Т. 1. – 1984. – 373 с.
1333722
   Странджанско-Сакарски сборник : Доклади от Втория интердисциплинарен симпозиум "Странджа-Сакар". Малко Търново, 30.IX.-2.X.1980. – Малко Търново
Т.2, кн.1. – 1984. – 249 с.
1333723
   Странджанско-Сакарски сборник : Доклади от Втория интердисциплинарен симпозиум "Странджа-Сакар". Малко Търново, 30.IX.-2.X.1980. – Малко Търново
Т. 2, кн.2. – 1984. – 316 с.
1333724
   Странджанско Сакарски сборник. – Граматиково
Том IV, книга 6. – 1986. – 416 с.
1333725
   Странджанско Сакарски сборник : Доклади от третия и четвъртия интердисциплинарен симпозиум "Странджа-Сакар". – Созопол
Т. IV, кн. 5. – 1987. – 467 с.
1333726
  Шмаков Г.Т. Страница - любовь / Г.Т. Шмаков. – Л, 1991. – 80с.
1333727
  Орлов С.С. Страница / С.С. Орлов. – Ленинград, 1969. – 95с.
1333728
  Кашницкий И.В. Страница борьбы / И.В. Кашницкий, В.А. Мещеряков. – Вильнюс, 1962. – 123с.
1333729
  Курган Р. Страница гражданской войны. / Р. Курган. – Х., 1925. – 205с.
1333730
  Корнійчук О.Є. Страница дневника : Драма в 2-х д. / О.Є. Корнійчук. – Київ : Дніпро, 1965. – 79с.
1333731
  Мирович Н. Страница из истории Великой французской революции : (Г-жа Ролан) : С 2 портр. г-жи Ролан / С предисл. проф. Н. Кареева ; Н. Мирович [псевд.]. – Москва : Изд. С. Дороватовский и А. Чарушников ; [Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1905. – VIII, 3-188 с., 2 л. портр. – Экз. дефектный, без обл.
1333732
  Довнар-Запольский М.В. Страница из истории крепостного права / М.В. Довнар-Запольский, проф. – [Москва] : Изд. Т-ва И.Д. Сытина, 1906. – 67 с. – Библиогр. в примеч. – (Современная библиотека)
1333733
  Живаго С.И. Страница из истории народного освобождения в Швейцарии / С. Живаго. – 2-е изд. – Ростов-на-Дону : Изд. и тип. Н.Парамонова "Донская речь", 1905. – 40 с.
1333734
  Никитин И.К. Страница истории / И.К. Никитин. – М, 1956. – 83с.
1333735
  Ротин И.П. Страница истории партии / И.П. Ротин. – М., 1958. – 72с.
1333736
  Золя Э. Страница любви / Э. Золя. – Смоленск, 1954. – 296с.
1333737
  Золя Э. Страница любви / Э. Золя. – Москва, 1983. – 575с.
1333738
  Золя Э. Страница любви / Э. Золя. – Нальчик, 1986. – 526с.
1333739
  Золя Э. Страница любви / Э. Золя. – Казань, 1988. – 286с.
1333740
  Золя Э. Страница любви / Э. Золя. – Иркутск, 1991. – 297с.
1333741
  Очаковская О.О. Страница музыкальной жизни / О.О. Очаковская. – М., 1969. – 184с.
1333742
  Чихачев П.А. Страница о Востоке / П.А. Чихачев. – Москва, 1982. – 213с.
1333743
  Никольский А.М. Страница твоей биографии / А.М. Никольский. – Баку, 1976. – 37 с.
1333744
  Кошелев С.П. Страница Феодосийского десанта: Зап. воен. кор. / С.П. Кошелев. – М., 1981. – 159 с.
1333745
  Данчев Г. Страници из историята на Тьрновската книжовна школа. / Г. Данчев. – София, 1983. – 255с.
1333746
  Гюлеметов Х. Страници из революционното движение в Брацигово. 1878-1925. Спомени и бележки / Х. Гюлеметов, 1955. – 172с.
1333747
   Страници от българската история : Очерк за ислямизираните Българи и националновъзродителния процес. – София : Наука и изкуство, 1989. – 128 с.
1333748
   Страници от българската история : Събития, размисли, личности. – София : Просвета
1. – 1993. – 176 с.
1333749
   Страници от българската история : Събития, размисли, личности. – София : Просвета
2. – 1993. – 224 с.
1333750
  Иванова Е. Страници от жизнения и творческия път на Димитър Димов / Е. Иванова. – София, 1981. – 260с.
1333751
  Герасимова М. Страници от историята на Библиотеката на Българската академия на науките, 1869-1944 / Мария Герасимова, Радка Пейчева ; Българска академия на науките, Централна библиотека. – София, 2000. – 80 с. – ISBN 954-8854-07-4
1333752
  Цанев Г. Страници от историята на българската литература. / Г. Цанев. – София, 1958. – 624с.
1333753
  Дуйчев И. Страници от миналото / И. Дуйчев. – София, 1983. – 368 с.
1333754
  Тодоров П. Страници от новата история на Велико Търново (1878-1940 г.) / П. Тодоров, И. Стоянов, К. Панайотов. – Велико Търново : Абагар, 1993. – 160 с.
1333755
  Син С.Г. Страниці велико истории / С.Г. Син. – Пхеньян, 1938. – 160с.
1333756
  Далчев А. Страницы / А. Далчев. – София, 1980. – 264с.
1333757
  Инал-Ипа Страницы абхазской литературы / Инал-Ипа. – Сухуми, 1980. – 249с.
1333758
  Згуриди А.М. Страницы автобиографии / А.М. Згуриди. – Москва, 1968. – 57 с.
1333759
  Вернадский В.И. Страницы автобиографии В.И.Вернадского / В.И. Вернадский. – Москва : Наука, 1981. – 349с.
1333760
   Страницы азербайджанско-узбекских литературных взаимосвязей. – Баку, 1985. – 280с.
1333761
   Страницы африканской поэзии. – М, 1980. – 167с.
1333762
  Шимон А.А. Страницы биографии украинского кино / А.А. Шимон. – Киев, 1974. – 152с.
1333763
  Карпов В.С. Страницы биографии: Волгогр. гор. парт. орг. 75 лет. / В.С. Карпов. – Волгоград, 1980. – 254с.
1333764
  Буганов В.И. Страницы боевого прошлого нешей страны (IX - XIX вв.) / В.И. Буганов, А.И. Назарец. – М., 1972. – 263с.
1333765
   Страницы боевого пути. – Алма-Ата, 1987. – 341с.
1333766
  Санакоев М.П. Страницы боевой дружбы / М.П. Санакоев. – Цхинвали, 1975. – 196 с.
1333767
   Страницы боевой славы. – Воронеж, 1986. – 212с.
1333768
  Давиташвили М. Страницы боевой славы: Воины-грузины в Великой Отечественной войне : Воины грузины в Великой Отечественной войне / Михаил Давиташвили ; [Предисл. маршала Сов. Союза Ф. И. Толбухина, с. 5-6]. – Тбилиси : Заря Востока, 1948. – 228 с. : ил.
1333769
   Страницы большой дружбы. – Саранск, 1971. – 176с.
1333770
  Копина Л.П. Страницы большой жизни / Л.П. Копина. – Москва, 1953. – 444с.
1333771
  Кучин А.Ф. Страницы большой жизни / А.Ф. Кучин. – Грозный, 1962. – 40с.
1333772
  Величко М.А. Страницы большой жизни / М.А. Величко. – Москва, 1963. – 296с.
1333773
  Вайнберг И И. Страницы большой жизни / И И. Вайнберг, . – Москва : Детская литература, 1980. – 240 с.
1333774
   Страницы большой жизни = Сборник воспоминаний о Маршале Советского Союза С.М.Буденном. – Москва : Воениздат, 1981. – 256с.
1333775
   Страницы большой жизни. – 2-е изд. – М, 1983. – 256с.
1333776
  Куньял А. Страницы борьбы / А. Куньял. – М, 1977. – 356с.
1333777
  Абрамов А.И. Страницы былого : киносценарий / А.И. Абрамов, М.К. Писманник. – Москва : Искусство, 1958. – 78 с., [4] л. ил. : ил. – (Библиотека кинодраматургии)
1333778
   Страницы былого : Слово о газете, друзьях-товарищах по перу : [Сборник]. – [Алма-Ата] : Казахстан, 1965. – 203 с. : ил.
1333779
  Кузьмин Н.В. Страницы былого / Н.В. Кузьмин. – М, 1984. – 287с.
1333780
  Абросимов М. Страницы былого : из истории Астрахан. губерн. чрезвычайн. комис. (1918-1922 гг.) / М. Абросимов, В. Жилинский. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1988. – 126, [1] с. : ил.
1333781
   Страницы великого пути. – М, 1969. – 288с.
1333782
   Страницы великого пути. – М
3. – 1970. – 480с.
1333783
  Шалуташвили Н.Н. Страницы великой дружбы / Н.Н. Шалуташвили. – К., 1966. – 229с.
1333784
   Страницы великой дружбы. – София, 1978. – 212 с.
1333785
  Джафарли Т.М. Страницы великой дружбы. / Т.М. Джафарли. – Баку, 1972. – 198с.
1333786
   Страницы великой культуры : от древнейшей рукописной книги до первой записи, сделанной советским человеком в космосе. – Москва, 1970. – 35 с.
1333787
  Явич А.Е. Страницы верности / А.Е. Явич. – Москва, 1963. – 475с.
1333788
  Тереньева Н.А. Страницы взаимосвязей народов России и Греции // Греки Украины: история и современность : материалы науч.-практ. конф. "Греки Украины: поиск и формирование национальной культуры", 9-19 февр. 1991 г. / Респ. о-во греков Украины ; [редкол.: И.А. Яли (отв. ред.) и др.]. – Донецк : [б. и.], 1991. – С. 73-79
1333789
  Зверев Б.И. Страницы военно-морской летописи России / Б.И. Зверев. – 2-е изд., дораб. – М., 1981. – 208с.
1333790
  Дивный И.В. Страницы военного некрополя старой Одессы : Биографический справочник / Сост. И.В.Дивный. НАНУ, Ин-т украинской археографии и источниковедения им. М.Грушевского. – Київ, 1996. – 216с. – (Некрополи Украины). – ISBN 5-7702-0839-2
1333791
  Леонтьев К. Страницы воспоминаний / К. Леонтьев. – СПб., 1922. – 63с.
1333792
  Василенко С. Страницы воспоминаний / С. Василенко. – Москва-Ленинград, 1948. – 188с.
1333793
  Безыменский А.И. Страницы воспоминаний / А.И. Безыменский. – М, 1958. – 162с.
1333794
  Мануилова О.М. Страницы воспоминаний / О.М. Мануилова. – Фрунзе, 1980. – 110с.
1333795
   Страницы воспоминаний о Луговском. – 2-е изд. – М, 1962. – 230 с.
1333796
   Страницы воспоминаний о Луговском. – 2-е изд. – М : Советский писатель, 1981. – 200 с.
1333797
  Толстой Ю.К. Страницы воспоминаний. Н.С. Алексеев К 95-летию со дня рождения (1914-1992 гг.) // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (285). – С. 239-246. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1333798
  Кутьина Р.А. Страницы героического прошлого русского народа. Рекоменд. указатель литературы. / Р.А. Кутьина, Н.К. Щербатых. – М., 1973. – 25с.
1333799
   Страницы героического труда химиков в годы Великой Отечественной войны. – М, 1989. – 286с.
1333800
  Рождественская К.В. Страницы героической борьбы / К.В. Рождественская. – Пермь, 1955. – 88 с.
1333801
  Трофимов А.С. Страницы героической борьбы / А.С. Трофимов. – М, 1963. – 232с.
1333802
  Трофимов А.С. Страницы героической борьбы / А.С. Трофимов. – изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1974. – 224с.
1333803
  Маковеев М.С. Страницы героической жизни / М.С. Маковеев. – М., 1975. – 111с.
1333804
   Страницы героической истории. – Москва, 1988. – 175с.
1333805
  Красюк А.И. Страницы героической летописи / А.И. Красюк. – Киев, 1984. – 159с.
1333806
  Бережков В.М. Страницы дипломатической истории / В.М. Бережков. – М, 1982. – 502с.
1333807
  Бережков В.М. Страницы дипломатической истории / В.М. Бережков. – 2-е изд., доп. – М, 1984. – 612с.
1333808
  Бережков В.М. Страницы дипломатической истории / В.М. Бережков. – М, 1987. – 616с.
1333809
  Бекишвили Т. Страницы дневника : стихотворения и поэмы / Т. Бекишвили; пер. с груз. Н.Гениной. – Москва : Советский писатель, 1988. – 109 с.
1333810
  Азероглу Б. Страницы дней : стихи и поэма / Азероглу ; пер. с азерб. [А. Юдахина ; худож. В. Шорц]. – Москва : Советский писатель, 1984. – 64 с. : ил.
1333811
  Дедюхин А В. Страницы дней листая / А В. Дедюхин, . – М, 1977. – 254с.
1333812
  Инбер В.М. Страницы дней перебирая... / В.М. Инбер. – Москва : Советский писатель, 1967. – 359с.
1333813
  Инбер В.М. Страницы дней перебирая... / В.М. Инбер. – 2-е изд., доп. – Москва, 1977. – 382с.
1333814
  Васин К.К. Страницы дружбы / К.К. Васин. – Йошкар-Ола, 1959. – 152с.
1333815
  Рахимкулов М.Г. Страницы дружбы / М.Г. Рахимкулов. – Уфа, 1973. – 256 с.
1333816
  Гречуха И.В. Страницы дружбы беззаветной. (К истории борьбы народов Советского Союза и Чехословакии против империализма) / И.В. Гречуха. – Одесса, 1970. – 327с.
1333817
  Вартичан И.К. Страницы дружбы. / И.К. Вартичан. – Кишинев, 1958. – 239с.
1333818
   Страницы европейской поэзии. – М, 1976. – 237с.
1333819
   Страницы живой истории. – М, 1961. – 152с.
1333820
  Аксельрод Л.А. Страницы живой истории / Л.А. Аксельрод. – Москва, 1961. – с.
1333821
  Северов П.Ф. Страницы жизни / П.Ф. Северов. – К., 1939. – 56с.
1333822
  Сорокин Г. Страницы жизни / Г. Сорокин. – Ростов-на-Дону, 1950. – 160с.
1333823
  Рождественский В.А. Страницы жизни / В.А. Рождественский. – М., 1962. – 382с.
1333824
  Долгоруков Н.А. Страницы жизни / Н.А. Долгоруков. – Ленинград : Художник РСФСР, 1963. – 142 с.
1333825
  Рождественский В.А. Страницы жизни / В.А. Рождественский. – М., 1974. – 192с.
1333826
  Коонен А.Г. Страницы жизни / А.Г. Коонен. – Москва : Искусство, 1975. – 455 с.
1333827
  Ковский Е.Н. Страницы жизни / Е.Н. Ковский. – Фрунзе, 1979. – 256с.
1333828
  Коонен А.Г. Страницы жизни / А.Г. Коонен. – М, 1985. – 447с.
1333829
  Завадовский М.М. Страницы жизни / М.М. Завадовский. – Москва : Изд-во МГУ, 1991. – 335 с. – ISBN 5-211-00933-9
1333830
  Мацкевич О.В. Страницы жизни генерала Лукача / О.В. Мацкевич. – Алма-Ата, 1969. – 96с.
1333831
  Стасова Е.Д. Страницы жизни и борьбы / Е.Д. Стасова. – М, 1957. – 144с.
1333832
  Стасова Е.Д. Страницы жизни и борьбы / Е.Д. Стасова. – 3-е изд. – М, 1988. – 187с.
1333833
  Добровейн М.А. Страницы жизни Исая Добровейна / М.А. Добровейн. – Москва : Советский композитор, 1972. – 207 с.
1333834
   Страницы жизни К. Маркса и Ф. Энгельса. – М, 1988. – 158с.
1333835
  Опульский А.И. Страницы жизни Льва Толстого. / А.И. Опульский. – М, 1964. – 143с.
1333836
  Яковлев Н.Н. Страницы жизни маршала Г.К. Жукова / Н.Н. Яковлев. – М, 1985. – 238с.
1333837
  Орлова А.А. Страницы жизни Н.А. Римского-Корсакова / А.А. Орлова, Римский-Корсаков. – Ленинград : Музыка
Вып. 2. – 1971. – 375 с.
1333838
  Нагибин Ю.М. Страницы жизни Трубникова. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1963. – 102с.
1333839
  Северикова Н.М. Страницы жизни философа Хасхачиха // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 123-128. – ISSN 0042-8744
1333840
  Трубицын В.А. Страницы жизни. / В.А. Трубицын. – Уфа, 1953. – 95с.
1333841
  Кудреватых Л.А. Страницы жизни. / Л.А. Кудреватых. – М., 1959. – 447с.
1333842
  Метелева Ф.Н. Страницы жизни. / Ф.Н. Метелева. – Ижевск, 1962. – 140с.
1333843
  Беляев Б.Л. Страницы жизни: А.Фадеев в 20-е и 30-е гг. / Б.Л. Беляев. – М., 1980. – 168с.
1333844
  Алексеева Страницы зарубежной музыки ХІХ века / Алексеева, В.Ю. Григорьев. – Москва, 1983. – 112с.
1333845
  Кривицкий А.Ю. Страницы из "Общей тетради" / А.Ю. Кривицкий. – Москва : Советская Россия, 1977. – 95с. – (Писатель и время)
1333846
  Мамедов А. Страницы из взаимосвязей братских литератур / А. Мамедов. – Ашхабад, 1979. – 50 с.
1333847
  Жид А. Страницы из дневника / А. Жид. – Ленинград, 1934. – 127с.
1333848
  Воронков К.В. Страницы из дневника : 1950-1970 годы / К.В. Воронков. – Москва : Советская Россия, 1977. – 217 с.
1333849
  Вакидин В.Н. Страницы из дневника / В.Н. Вакидин. – Москва, 1991. – 430с.
1333850
  Сеферис Георгос Страницы из дневника : Т.С. Элиот // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 252-266. – ISSN 1130-6545
1333851
  Котляров Б.И. Страницы из дневника. / Б.И. Котляров. – Х, 1964. – 136с.
1333852
  Карасаев В.Я. Страницы из жизни / В.Я. Карасаев. – М, 1967. – 463с.
1333853
  Штейнпресс Б.С. Страницы из жизни А.А. Алябьева / Б. Штейнпресс. – Москва : Музгиз, 1956. – 403 с., [18] л. ил. – Литература об А.А. Алябьеве: с. 328-329 и библиогр.: с. 296-327
1333854
  Махатов Б.П. Страницы из жизни бурят Кударинской степи / Б.П. Махатов. – Улан-Удэ, 1964. – 60с.
1333855
  Казьмин П.М. Страницы из жизни М. Пяницкого / П.М. Казьмин. – Воронеж, 1964. – 69 с.
1333856
  Фостер У.З. Страницы из жизни рабочего / У.З. Фостер. – М., 1983. – 328с.
1333857
  Деммени Е. Страницы из жизни театра / Е. Деммени. – Л, 1949. – 64с.
1333858
   Страницы из жизни Учителя : (В.И. Астахов в исследованиях и воспоминаниях). – Харьков, 2002. – 176с. – ISBN 966-7557-37-5
1333859
  Крымский А. Страницы из иистории северного или кавказского Азербайджана (классической Албании). Шеки / А. Крымский. – Москва- Ленинград : Изд-во АН СССР, 1939. – [16] с. – Отд.оттиск из сборника "Памяти академика Н.Я. Марра"
1333860
   Страницы из истории Грузии. – Тбилиси, 1965. – 202с.
1333861
  Вейнберг П.И. Страницы из истории западных литератур / Петр Вейнберг. – [2-е изд.]. – Санкт-Петербург : Тип. Б.М. Вольфа, 1907. – [8], 368 с.


  Имеется электронная копия РГБ
1333862
  Агырбичану Ион Страницы из книги природы / Агырбичану И. – Бухарест, 1960. – 55 с. – (Библиотека "Народная Румыния" ; №8. 1960)
1333863
  Голубева-Терес Страницы из летной книжки / Голубева-Терес. – М., 1988. – 254с.
1333864
  Бгажба Х.С. Страницы из летописи дружбы / Х.С. Бгажба. – Тбилиси : Мецниереба, 1983. – 117 с.
1333865
  Шаляпин Ф.И. Страницы из моей жизни / Ф.И. Шаляпин. – Киев, 1956. – 217 с.
1333866
  Шаляпин Ф.И. Страницы из моей жизни / Ф.И. Шаляпин. – К., 1987. – 325с.
1333867
  Шаляпин Ф.И. Страницы из моей жизни / Шаляпин Ф.И. – Киев : Музична Україна, 1988. – 325 [1] с. : портр. – ISBN 5-88510-065-9
1333868
  Шаляпин Ф.И. Страницы из моей жизни : сборник / Ф.И. Шаляпин. – Фрунзе : Адабият, 1991. – 511с. – ISBN 5-660-00184-X
1333869
  Шаляпин Ф. Страницы из моей жизни. / Ф. Шаляпин. – Ростов-на-Дону, 1958. – 220с.
1333870
  Шаляпин Ф.И. Страницы из моей жизни. / Ф.И. Шаляпин. – Пермь, 1961. – 240с.
1333871
  Шаляпин Ф.И. Страницы из моей жизни. / Ф.И. Шаляпин. – Ленинград : Музыка, 1990. – 350с.
1333872
  Захаржевский В.П. Страницы из несожженного дневника / В.П. Захаржевский. – К., 1968. – 243с.
1333873
  Захаржевский В.П. Страницы из несожженного дневника / В.П. Захаржевский. – К., 1985. – 285с.
1333874
  Хитровский Ф.П. Страницы из прошлого / Ф.П. Хитровский. – Горький, 1955. – 192 с.
1333875
   Страницы избранной зарубежной лирики. – М, 1989. – 318с.
1333876
   Страницы интернационального дневника Дона. – Ростов-на-Дону, 1968. – 127с.
1333877
  Сыров С.Н. Страницы истории / С.Н. Сыров. – 3-е изд. – М., 1983. – 351с.
1333878
  Сыров С.Н. Страницы истории / С.Н. Сыров. – 3-е изд., доп. – М., 1984. – 351с.
1333879
  Сыров С.Н. Страницы истории / С.Н. Сыров. – 2-е изд., доп. – М., 1985. – 351с.
1333880
  Аталиков В.М. Страницы истории / В.М. Аталиков. – Нальчик, 1987. – 204 с.
1333881
   Страницы истории. – Москва, 1989
1333882
   Страницы истории : дайджест прессы. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 334 с.
1333883
   Страницы истории : дайджест прессы. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 350 с.
1333884
  Алейникова Л.В. Страницы истории библиотеки ДонГУЭТ / Л.В. Алейникова; МОНУ; Донецкий гос. университет экономики и торговли имени М. Туган-Барановского, Научная библиотека. – Донецк, 2006. – 41с.
1333885
  Луговской А.Г. Страницы истории биологии: известные зоологи Украины / А. Г. Луговской, Л. К. Кухта; Мин-во транспорта и связи Украины; Центр исследований истории науки и техники имени А. П. Бородина ; Киевский университет экономики и технологии транспорта. – Киев, 2009. – 31с.
1333886
  Ибрагимбейли М Х. Страницы истории боевого содружества русского и кавказского народов / М Х. Ибрагимбейли, . – Баку, 1970. – 244с.
1333887
  Токарева Н.Д. Страницы истории Великобритании и США : пособие по страноведению на англ. яз. : учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. / Н.Д. Токарева. – Москва : Высшая школа, 1985. – 126, 1 с.
1333888
  Орлова А.С. Страницы истории Великой Саванны / А.С. Орлова, Э.С. Львова. – М., 1978. – 278с.
1333889
  Давидович Е.А. Страницы истории Гиссара / Е.А. Давидович, А.М. Мухтаров. – Душанбе, 1969. – 76с.
1333890
   Страницы истории города Казани. – Казань, 1981. – 160с.
1333891
  Грама Д.К. Страницы истории государства и права Молдовы : сборник статей / Думитру К. Грама, Клаудия Слуту - Грама ; АН Молдовы, Ин-т философии, социоогии и права ; Международный независимый университет Молдовы. – Кишинэу : Pontos, 2005. – 180 с. – ISBN 9975-72-199-0
1333892
  Шевоцуков П.А. Страницы истории гражданской войны : взгляд через десятилетия / П.А. Шевоцуков. – Москва : Просвещение, 1992. – 191 с. – ISBN 5-09-003806-6
1333893
  Азадовский М.К. Страницы истории декабризма / М.К. Азадовский ; [вступ. ст. С. Житомирской]. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во
1. – 1991. – 491 с., [1] л. портр. : ил., портр. – Библиогр. в примеч.: с. 373-448
1333894
  Воронов Ю.П. Страницы истории денег / Ю.П. Воронов. – Новосибирск, 1986. – 175с.
1333895
  Лоев М. Страницы истории еврейского театра (1876-2009) : краткий очерк / Моисей Лоев ; [издатели : Л. Финберг, К. Сигов ; Центр исследований истории и культуры восточноевропейского еврейства]. – Киев : Дух і Літера, 2010. – 216 с. – Библиогр.: с. 214-215. – ISBN 978-966-378-139-6
1333896
   Страницы истории заводов. – Х, 1934. – 367с.
1333897
   Страницы истории и этнографии Болгар, Молдовы и Украины. – Кишинев, 1995. – 108с.
1333898
   Страницы истории Института электросварки им. Е.О. Патона : [сборник] / Мазур А.А., Любовная Л.Б., Маковецкая О.К., Снежко В.И. – Киев ; Харьков : Либуркина Л.М., 2018. – 94, [2] с. : табл. – ISBN 978-966-8177-85-9
1333899
  Сазонов В.И. Страницы истории Кировского театра драмы. 1877-1977 / В.И. Сазонов. – Киров, 1976. – 96с.
1333900
  Попова С.М. Страницы истории коми театра / С.М. Попова. – Сыктывкар, 1965. – 96 с.
1333901
   Страницы истории Компартии Белоруссии. – Минск, 1990. – 446с.
1333902
   Страницы истории комсомола Карелии. – Петрозаводск, 1978. – 375с.
1333903
   Страницы истории комсомола Молдавии. – Кишинев, 1966. – 396с.
1333904
   Страницы истории КПСС. – М, 1988. – 703с.
1333905
  Кисин Б.М. Страницы истории на почтовых марках / Б.М. Кисин. – М., 1980. – 112с.
1333906
  Кириллин В.А. Страницы истории науки и техники. / В.А. Кириллин. – М., 1986. – 511с.
1333907
  Кириллин В.А. Страницы истории науки и техники. / В.А. Кириллин. – 2-е изд., перераб.и доп. – М., 1989. – 493с.
1333908
   Страницы истории нашей. – М, 1988. – 318с.
1333909
   Страницы истории нашей Родины : Беседы о кн.; Для учащихся 4-5-х кл. – Москва : Книга, 1986. – 61с. – (За страницами вашего учебника ; Вып. 19)
1333910
  Лазарев В.Н. Страницы истории новгородской живописи. / В.Н. Лазарев. – М., 1977. – 168с.
1333911
  Лазарев В.Н. Страницы истории новгородской живописи. / В.Н. Лазарев. – М., 1983. – 165с.
1333912
  Ангели Ф.А. Страницы истории Османской истории / Посол Ф.А. Ангели. – Киев : Universul, 2002. – 468с. – ISBN 9975-944-49-3
1333913
  Бабаянц Г.А. Страницы истории паразитологии в Туркменистане : (воспоминания о паразитологах и их работе в республике) / Г.А. Бабаянц. – Ашхабад : ЫЛЫМ, 1991. – 110 с.
1333914
   Страницы истории Поволжья и Приуралья. – Казань, 1984. – 183с.
1333915
  Шатхина С.Л. Страницы истории Подольска. / С.Л. Шатхина. – М., 1971. – 336с.
1333916
   Страницы истории религии и атеизма в Молдавии. – Кишинев, 1970. – 132с.
1333917
   Страницы истории румынской армии. – Бухарест, 1975. – 252 с.
1333918
   Страницы истории румынской музыки. – М, 1979. – 352с.
1333919
  Формозов А.А. Страницы истории русской археологии / А.А. Формозов ; отв. ред. В.В. Кропоткин ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1986. – 240 с. – Библиогр. в примеч.: с. 205-238
1333920
  Зельдович М.Г. Страницы истории русской литературной критики / М.Г. Зельдович. – Харьков, 1984. – 215 с.
1333921
   Страницы истории русской литературы. – Калуга, 1969. – 157 с.
1333922
   Страницы истории русской литературы. – М, 1971. – 448с.
1333923
   Страницы истории русской литературы(80-летию ччленкора АН СССР Н.Ф.Бельчикова). – Москва : Наука, 1971. – 447 с.
1333924
   Страницы истории русской музыки. – Л, 1973. – 183с.
1333925
   Страницы истории советского общества : факты, проблемы, люди. – Москва : Политиздат, 1989. – 447 с.
1333926
  Макарцев Н.А. Страницы истории советского спорта / Н.А. Макарцев. – М, 1967. – 128с.
1333927
  Хайченко Г.А. Страницы истории советского театра / Г.А. Хайченко. – М., 1965. – 207с.
1333928
  Хайченко Г.А. Страницы истории советского театра / Г.А. Хайченко. – 2-е изд., доп. и испр. – М., 1983. – 270с.
1333929
  Чегодаев А.Д. Страницы истории советской живописи и советской графики. / А.Д. Чегодаев. – М., 1984. – 486с.
1333930
  Радаков А.А. Страницы истории советской сатирической графики / А.А. Радаков, А.А. Юнегр. – Москва, 1989. – 66с.
1333931
   Страницы истории советской художественной культуры. – М, 1989. – 258с.
1333932
  Пакшина Н.А. Страницы истории старейших вузовских библиотек: опыт комплектования фондов // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 174-180. – ISBN 978-966-285-103-8
1333933
  Парфиненко А.Ю. Страницы истории студенческой науки в Харьковском университете / А.Ю. Парфиненко, С.И. Посохов; Мин-во образования и науки Украины; Харьковск. нац. ун-тет им. В.Н.Каразина. – Харьков : НМЦ "МД", 2002. – 116 с. – ISBN 966-544-201-5
1333934
  О"рурк А.Н. Страницы истории техники / А.Н. О"рурк. – Л, 1934. – 162 с.
1333935
   Страницы истории юных ленинцев. – М, 1976. – 192с.
1333936
  Шостакович-Корецкая Страницы истории: к 100-летнему юбилею Днепропетровской медицинской академии и истокам основания Кафедры инфекционных болезней / Шостакович-Корецкая, Шевченко-Макаренко, О.М. Якунина // Актуальная инфектология : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Луганський держ. мед. ун-т ; голов. ред. Єршова І.Б. – Київ, 2016. – № 2 (11). – С. 118-128. – ISSN 2312-413Х


  "...История кафедры инфекционных болезней Днепропетровской медицинской академии начинается с 1927 г., когда еще в Днепропетровском медицинском институте (основанном в 1916 г.) на базе городской инфекционной больницы профессором М.Б. Станишевской было ...
1333937
  Инал-Ипа Страницы исторической этнографии абхазов / Инал-Ипа. – Сухуми, 1971. – 313с.
1333938
  Малахов А.А. Страницы каменной книги. / А.А. Малахов. – Свердловск, 1968. – 325с.
1333939
  Шатров М.А. Страницы каменной книги. / М.А. Шатров. – Днепропетровск, 1969. – 238с.
1333940
  Волынский Л. Страницы каменной летописи / Л. Волынский. – Москва : Мол. гвардия, 1967. – 224 с.
1333941
  Караганов А.В. Страницы киноленинианы / А.В. Караганов. – Москва : Просвещение, 1987. – 143 с.
1333942
   Страницы красивой сказки : Избранное // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 142-151 : Іл.
1333943
   Страницы Красной книги : Научно-популярные очерки. – Донецк, 1989. – 110с.
1333944
  Рева М.Л. Страницы Красной книги: науч-поп. очерки. / М.Л. Рева. – Донецк, 1982. – 112с.
1333945
  Гальперин Ф.Я. Страницы легендарных биографий / Ф.Я. Гальперин. – К, 1986. – 190с.
1333946
  Щербань А.Н. Страницы летописи Донецкой / А.Н. Щербань, А.А. Рутенко. – К., 1963. – 171 с.
1333947
  Буганов В.И. Страницы летописи Москвы: народные восстания XIV - XVIII вв. / В.И. Буганов. – М., 1986. – 203с.
1333948
  Попович К.Ф. Страницы литературного братства / К.Ф. Попович. – Кишинев, 1978. – 212с.
1333949
  Раппопорт Г.П. Страницы литературного прошлого Алтая. / Г.П. Раппопорт. – Барнаул, 1958. – 100с.
1333950
  Самойленко Г.В. Страницы литературной жизни Черниговщины 10-13 веков / Г.В. Самойленко. – Нежин, 1992. – 63с.
1333951
  Крендель Р.Н. Страницы литературной жизни. (Из воспоминаний сов. писателей) / Р.Н. Крендель. – Москва : Книга, 1972. – 112 с.
1333952
   Страницы лунного календаря. – М, 1990. – 301с.
1333953
  Солдатов И.И. Страницы любви / И.И. Солдатов. – Орел, 1961. – 124с.
1333954
  Горбунов М.Н. Страницы любви / М.Н. Горбунов. – М, 1986. – 46с.
1333955
   Страницы минувшего : Очерки. – Москва : Советский писатель, 1991. – 624с.
1333956
  Макашев А. Страницы минувшей осени / А. Макашев. – Алма-Ата, 1980. – 166с.
1333957
  Шторм Г.П. Страницы морской славы / Г.П. Шторм. – Москва : Военное издательство, 1954. – 436с.
1333958
  Питерский Н.А. Страницы морской славы / Н.А. Питерский, Ю.И. Чернов. – Москва, 1971. – 271с.
1333959
   Страницы музыкальной жизни. – М, 1970. – 215с.
1333960
   Страницы музыкальной Ленинианы : сборник статей. – Ленинград : Советский композитор, 1970. – 168 с.
1333961
  Богданов-Березовский Страницы музыкальной публицистики / Богданов-Березовский. – Л, 1963. – 288с.
1333962
  Смирнов С.С. Страницы народного подвига / С.С. Смирнов. – М., 1967. – 704с.
1333963
   Страницы народного подвига. – М, 1974. – 311с.
1333964
  Лавренев Б.А. Страницы незабвенных лет / Б.А. Лавренев. – Москва, 1957. – 608с.
1333965
  Саликов Д.П. Страницы незабываемых лет : воспоминания старого большевика / Д.П. Саликов. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во,, 1977. – 93 с.
1333966
   Страницы незабываемых лет. – Куйбышев, 1989. – 261с.
1333967
   Страницы незримых поединков. – Челябинск, 1989. – 221с.
1333968
  Шурделин Б.Ф. Страницы о старшем брате. / Б.Ф. Шурделин. – М, 1960. – 53с.
1333969
  Рутковский Т. Страницы огненных лет / Т. Рутковский. – М, 1982. – 246с.
1333970
  Кулешов А.П. Страницы олимпийского дневника / А.П. Кулешов. – М., 1987. – 239с.
1333971
  Димков Н. Страницы от българското възраждане / Н. Димков. – Шумев, 1991. – 302с.
1333972
   Страницы открытия. – Новосибирск, 1971. – 264с.
1333973
  Еременко В. Страницы памяти / В. Еременко. – М., 1970. – 160с.
1333974
   Страницы памяти : Воспоминания о человеке, писателе-коммунисте Николае Зотовиче Бирюкове. Сборник. – Симферополь : Таврия, 1978. – 175 с.
1333975
  Еременко В.Н. Страницы памяти / В.Н. Еременко. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1979. – 238с.
1333976
   Страницы памяти. – М, 1982. – 279с.
1333977
  Еременко В.Н. Страницы памяти / В.Н. Еременко. – М., 1983. – 255с.
1333978
   Страницы памяти. – М, 1987. – 365с.
1333979
  Карпеко В.К. Страницы памяти моей / В.К. Карпеко. – Москва, 1970. – 175с.
1333980
  Тайми А.П. Страницы пережитого / А.П. Тайми. – Петрозаводск, 1949. – 228с.
1333981
  Тайми А.П. Страницы пережитого / А.П. Тайми. – 2-е. – Петрозаводск, 1951. – 239 с.
1333982
  Тайми А.П. Страницы пережитого / А.П. Тайми. – 3-е. – Петрозаводск, 1955. – 239с.
1333983
  Тайми А.П. Страницы пережитого / А.П. Тайми. – М., 1956. – 253с.
1333984
  Тарнягин А. Страницы пережитого / А. Тарнягин. – Архангельск, 1958. – 28с.
1333985
   Страницы подвига. – М, 1970. – 264с.
1333986
  Глинкин П.Е. Страницы подвига / П.Е. Глинкин. – М : Современник, 1978. – 232 с.
1333987
  Дандыкин Т.К. Страницы подвига : воен.-хоз. и полит. деятельность Ком. партии в партиз. краях и зонах центра России (1941-1943 гг.). / Т.К. Дандыкин. – Тула : Приок. кн. изд-во, 1979. – 207 с., [8] л. ил. – Библиогр.: с. 201-205
1333988
   Страницы подвига. В 4-х т.. – М
Т. 1. – 1987. – 604с.
1333989
   Страницы подвига. В 4-х т.. – М
Т. 2. – 1987. – 525с.
1333990
   Страницы подвига. В 4-х т.. – М
Т. 3. – 1987. – 557с.
1333991
   Страницы подвига. В 4-х т.. – М
Т. 4. – 1987. – 557с.
1333992
  Владимиров О.Е. Страницы политической биографии Мао Цзэ-дуна / О.Е. Владимиров, В.И. Рязанцев. – 2-е изд. – Москва, 1975. – 112с.
1333993
  Кунецкая Л.И. Страницы прекрасной жизни. (О Н.К. Крупской) / Л.И. Кунецкая, К.А. Маштакова. – Москва, 1969. – 144с.
1333994
  Шилинцев Н.М. Страницы пролетарской солидарности / Н.М. Шилинцев. – Кишинев, 1984. – 138с.
1333995
  Шилинцев Н.М. Страницы пролетарской солидарности / Н.М. Шилинцев. – Кишинев, 1984. – 139с.
1333996
  Серый Ю.И. Страницы прошлого : (железнодорожники Ростова и Сев. Кавказа в революции 1905-1907 гг.) / Ю.И. Серый. – Ростов-на-Дону : Кн. изд-во, 1955. – 83 с., [1] л. карт.
1333997
  Ершов С.Ф. Страницы прошлого / С.Ф. Ершов. – Л, 1962. – 187с.
1333998
  Абчук А.П. Страницы прошлого : Роман, повесть и рассказы / А.П. Абчук; Пер. с евр. [и предисл.] С. Гордон. – Москва : Советский писатель, 1965. – 199 с. : ил.
1333999
  Чернов Г.И. Страницы прошлого / Г.И. Чернов. – Владимир, 1970. – 223с.
1334000
  Абцуг Малькольм Страницы прошлого. / Абцуг Малькольм. – Москва, 1965. – с.
<< На початок(–10)1331133213331334133513361337133813391340(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,