Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>
132001
  Архірейський Д.В. "Аграрна революція" першої чверті XX ст. в Україні: до проблеми визначення терміну // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 12. – С. 166-175. – ISSN 2409-3661
132002
  Торба В. "Агресивне зваблення" - стиль Кремля // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 23 листопада (№ 213). – С. 4


  Експерти дослідили методику роботи Кремля в Європі. Які висновки має зробити Україна?
132003
  Ілларіонов А. "Агресія проти України неминуче завершиться зміною кордонів Росії" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 22 (342). – С. 8-10. – ISSN 1996-1561
132004
  Тарасов К. "Агрессивная кинодиета" ТВ и студенчество // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования РФ / Министерство образования РФ. – Москва, 2002. – № 3. – С. 76-82. – ISSN 0869-3617
132005
  Олежко Н. Аграрна політика большевиків : (cпроба історичного аналізу) / Нестор Олежко. – [Б. м. : б. в.], 1947. – 103 с. – (Наша книгозбірня ; ч. 5)
132006
  Соломко Аграрна політика КПРС в дії / Соломко, Т. – К., 1980. – 190с.
132007
  Спаський Г.В. Аграрна політика країн ЄС та деякі особливості його членства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 9. – С. 148-152.
132008
  Зінчук Т. Аграрна політика країни ЦСЄ у контексті інтеграції до ЄС: реалії та перспективи для України : Економіка зарубіжних країн // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 74-88 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
132009
  Власенко С.І. Аграрна політика німецьких окупаційних властей на території військової зони України (1941-1943 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Власенко С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв
132010
  Глушенок Наталія Миколаївна Аграрна політика Німеччини в рейхскомісаріаті "Україна" 1941-1944 рр. : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Глушенок Н. М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 202л. – Бібліогр.: л.188-202
132011
  Глушенок Наталія Миколаївна Аграрна політика Німеччини в рейхскомісаріаті "Україна" 1941-1944 рр. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Глушенок Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 4 назви
132012
  Бородіна О. Аграрна політика України: витоки, сучасний стан і нові можливості в контексті інституціоналізму та викликів глобалізації // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 94-111. – Бібліогр.: с. 94-97, 99, 102-103, 105. – ISSN 0131-775Х


  Розкрию науково-прикладні засади формування аграрної політики незалежної України під впливом багатьох факторів. Обгрунтовано необхідність переглянути концепцію розвитку аграрного сектору з інституційних позицій, окреслено нові можливості, які ...
132013
  Могильний О.М. Аграрна політика: нові виклики і випробування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 17-21.
132014
  Скидан О.В. Аграрна політика: формування понятійнго апарату // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 5. – С. 29-35
132015
  Ленін В.І. Аграрна програма російської соціал-демократії. / В.І. Ленін. – Київ, 1934. – 47с.
132016
  Ленін В.І. Аграрна програма соціал-демократії в першій російській революції 1905-1907 років. / В.І. Ленін. – Київ, 1947. – 192с.
132017
  Ленін В.І. Аграрна програма соціал-демократії в першій російській революції 1905-1907 років. / В.І. Ленін. – Київ, 1952
132018
   Аграрна реформа в Україні : Законодавчі акти і нормативно-методичні документи (1990-1996). – Київ, 1996. – 336с. – ISBN 966-094-018-5
132019
   Аграрна реформа в Україні : Закон-чі акти і норм.-метод. мат-ли (1990-1996). – Київ, 1996. – 336 с.
132020
  Саблук П.Т. Аграрна реформа в Україні (здобутки, проблеми і шляхи їх вирішення) / П.Т. Саблук, Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 12 (182). – С. 3-13
132021
  Пасечник О. Аграрна реформа в Україні та Китаї:порівняльно-правовий аналіз // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 333-335. – ISBN 978-617-7069-14-9
132022
  Гурбик А.О. Аграрна реформа в Україні ХVI ст. / А.О. Гурбик; HАHУ, Ін-т історі України. – Київ, 1997. – 64 с. – ISBN 966020339Х
132023
  Коваль А.У. Аграрна реформа в Україні: стан та проблеми (політологічна оцінка) // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 71-74. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
132024
  Месель-Веселяк Аграрна реформа з погляду І.І. Лукінова // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 2 (196). – С. 169-171. – ISSN 2221-1055
132025
  Месель-Веселяк Аграрна реформа і організаційно-економічні трансформації в сільському господарстві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 4 (186). – С. 3-17
132026
  Гайдуцький П.І. Аграрна реформа Л.Д. Кучми в Україні = Leonid Kuchma agrarian reform in Ukraine / Павло Гайдуцький. – Київ : Інформаційні системи, 2015. – 447, [1] с., [16] арк. фотоіл. : іл., табл. – Додатковий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 445-447. – ISBN 978-617-7141-02-9


  В пр. №1704796 напис: Шановному Леоніду Васильовичу! З вдячністю за багаторічну співпрацю і з найкращими побажаннями та повагою. Підпис. 20.07.2015.
132027
  Гайдуцький П.І. Аграрна реформа Л.Д. Кучми в Україні: історико-економічні аспекти // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 1 (243). – С. 5-13. – ISSN 2221-1055
132028
  Лавріненко І.А. Аграрна розписка та вексель: форми кредитування агробізнесу / І.А. Лавріненко, І.М. Панченко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 289-294. – ISSN 2219-5521
132029
  Барановський М.О. Аграрна складова депресивності сільських територій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 6. – С. 140-147.
132030
  Костєв В. Аграрна сфера: якір чи компас? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 березня (№ 10). – С. 7


  "Безумовно, війна завжди — лихо і проблема №1. Країна вже три роки бідує, а надії, що нашу долю визначить заокеанський лідер, ілюзорні. Вирішувати проблему припинення воєнних дій на Сході доведеться нам самим. Причому процес цей, за умови дотримання ...
132031
  Святець Ю.А. Аграрна типологія округів України за даними весняного вибіркового перепису у 1926 р. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 191-212. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – (Історія та археологія ; Вип. 11)
132032
  Малинский В. Аграрная "реформа" / В. Малинский. – Кишинев, 1949. – 146с.
132033
  Миронова Е.В. Аграрная география Англии и Уэльса / Е.В. Миронова. – Саратов, 1976. – 223 с.
132034
  Алексеев Ю.Г. Аграрная и социальная история Северо-Восточной Руси XV-XVI вв. / Ю.Г. Алексеев. – М.-Л., 1966. – 266 с.
132035
  Мухарджи А. Аграрная Индия / А. Мухарджи. – М., 1928. – 407с.
132036
  Ульяновский Р.А. Аграрная Индия между мировыми войнами: опыт исслед. колониал.-феод. капитализма. / Р.А. Ульяновский. – М., 1981. – 343с.
132037
  Кузнецов Б.П. Аграрная интеграция стран общего рынка / Б.П. Кузнецов. – Москва, 1970. – 48с.
132038
  Вебер Макс Аграрная история Древнего мира : с приложением статьи Римский колонат проф. М. Н. Ростовцева / проф. Макс Вебер ; пер. с нем. Е. С. Петрушевской ; под ред. и с предисл. проф. Д. М. Петрушевского. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Тип. "Красный Пролетарий"], 1925. – V, [1], 435, [1] с. – В прил.: Римский колонат / проф. М. Н. Ростовцев. – Библиогр.: с. 391-406, 431-435
132039
  Вебер Макс Аграрная история Древнего мира : Пер.с нем. / Вебер Макс; Ин-тут социолог.РАН;МВШСиЭН. – Москва : КАНОН-ПРЕСС-Ц, Кучково поле, 2001. – 560с. – (LOGICA SOCIALIS). – ISBN 5-93354-010-2
132040
   Аграрная история европейского Севера СССР.. – Вологда. – (Вопросы аграрной истории Европейского Севера СССР ; вып. 3)
3. – 1970. – 608 с.
132041
   Аграрная история и социалистические преобразования северной деревни. – Вологда, 1973. – 388 с. – (Вопросы аграрной истории Европейского Севера СССР ; вып. 4)
132042
  Сапрыкин Ю.М. Аграрная история Ирландии в период английского завоевания (XII--XVII) : Автореф. дис. ... докт. ист. наук / Сапрыкин Ю.М. ; МГУ, Ист. фак. – Москва, 1963. – 31 с.
132043
   Аграрная история Северо-Запада России XVI века. – Ленинград : Наука, 1974. – 322 с.
132044
   Аграрная история Северо-Запада России XVI века. – Ленинград : Наука, 1978. – 221с.
132045
   Аграрная история Северо-Запада России XVII века : (Население, землевладение, землепользование). – Ленинград : Наука, 1989. – 231с.
132046
   Аграрная история Северо-Запада России. Вторая половина 15-начало 16 в.. – Ленинград : Наука, 1971. – 403 с.
132047
  Черняков В. Аграрная Калифорния в начале XXI века // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 9. – С. 104-116. – ISSN 0321-2068
132048
  Черняков Б.А. Аграрная Калифорния в начале ХХI века // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 10. – С. 99-113. – ISSN 0321-2068
132049
   Аграрная комиссия : сообщение I Киев 1917 года. – Киев, 1984. – 263 с.
132050
  Вихман Ян Кристоф Аграрная лихорадка.Золотая лихорадка. Часть вторая / Вихман Ян Кристоф, Стайнметц Джордж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 11 (211), ноябрь. – С. 66-76 : фото. – ISSN 1029-5828
132051
  Романенко Г. Аграрная наука: итоги и новые задачи // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2009. – № 8. – С. 3-8. – ISSN 0235-2443
132052
  Попова В.В. Аграрная отрасль как фактор развития национальной экономики // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 248-253. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
132053
  Юань Ю. Аграрная печать Китая в системе национальной печати периодики / Юань Юань // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 113-116
132054
   Аграрная политика-важная составная часть политического курса КПСС. – Москва : Знание, 1974. – 80 с.
132055
  Воробьева Т.А. Аграрная политика бельгийских колонизаторов в Конго. / Т.А. Воробьева. – Москва, 1975. – 127с.
132056
  Жарихин Л.С. Аграрная политика большевисткой партии в Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Жарихин Л.С.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – Москва, 1958. – 17л.
132057
  Казачун Галина Александровна Аграрная политика буржуазных радикальных правительств Аргентины (1958-1966 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Казачун Галина Александровна; МВ и ССО СССР. МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 15л.
132058
  Потапова Л.И. Аграрная политика Временного правительства.. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Потапова Л.И.; Лен. гос. пед.ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1972. – 22л.
132059
  Аникеев Алексей Александрович Аграрная политика германского фашизма и ее крах : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.03 / Аникеев Алексей Александрович ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1981. – 40 с.
132060
  Ивлева Т.Н. Аграрная политика ЕС и Испании в начале ХХI века // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 80-92. – ISSN 044-748Х
132061
  Милосердов В.В. Аграрная политика и проблемы развития АПК / В.В. Милосердов. – М., 1990. – 294с.
132062
  Михайловская К.И. Аграрная политика императоров начала поздней Римской империи. : Автореф... канд. ист.наук: / Михайловская К.И,; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 15 с.
132063
   Аграрная политика Коммунистической партии и Советского правительства в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.) : межвузовский тематический сборник. – Ярославль : Ярославский государственный университет, 1979. – 153 с.
132064
   Аграрная политика Коммунистической партии и Советского правительства в период восстановления народного хозяйства. 1921-1925 гг. : сборник научных трудов. – Ярославль : Ярославский государственный университет, 1985. – 126 с.
132065
   Аграрная политика Коммунистической партии и Советского правительства в период социалистического строительства. – Ярославль : Ярославский государственный университет, 1978. – 229 с.
132066
   Аграрная политика Коммунистической партии на Дону и Северном Кавказе (1920-1937). – Ростов-на-Дону : Ростовский университет, 1985. – 165 с.
132067
   Аграрная политика Коммунистической партии на этапе строительства МТС (1920-1939). – Владимир : Владимирский государственный педагогический институт, 1985. – 133 с.
132068
  Тидо Г Аграрная политика КП Эстонии в 1940-1941 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Тидо Г, К.; Ин-т ист. парт. при ЦК КП Эст. филиал Ин-т маркс. лен. при ЦК КПСС. – Таллин, 1961. – 30с.
132069
  Коваленко А.Л. Аграрная политика КПСС - в действии / А.Л. Коваленко. – К, 1979. – 64с.
132070
   Аграрная политика КПСС : сборник статей. – Москва : Колос, 1977. – 303 с.
132071
   Аграрная политика КПСС. – Москва : Мысль, 1979. – 189 с.
132072
  Капустян И.К. Аграрная политика КПСС / И.К. Капустян, Г.Ф. Хаценков. – М., 1987. – 239с.
132073
  Долгов В.М. Аграрная политика КПСС / В.М. Долгов. – Саратов, 1988. – 177с.
132074
  Климин И.И. Аграрная политика КПСС (1917-1937 гг.) : действительность и буржуаз. вымыслы / И.И. Климин. – Ленинград : Ленинградский университет, 1982. – 137 с.
132075
   Аграрная политика КПСС в действии : сборник статей. – Кишинёв : Издательство ЦК КП Молдавии, 1975. – 222 с.
132076
   Аграрная политика КПСС в действии. – Ленинград : Лениздат, 1979. – 292 с.
132077
   Аграрная политика КПСС в действии. – Кишинёв : Штиинца, 1983. – 203 с.
132078
   Аграрная политика КПСС в комсомол : сборник статей. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 255 с.
132079
  Погорелов Н.С. Аграрная политика КПСС в свете решений июльского 1978 г. Пленума ЦК КПСС / Н.С. Погорелов. – Киев, 1978. – 87с.
132080
   Аграрная политика КПСС в условиях развитого социализма. – Москва : Мысль, 1976. – 336 с.
132081
   Аграрная политика КПСС и совершенствование социальных процессов на селе : (На материалах Компартии Молдавии). – Кишинёв : Штиинца, 1986. – 204 с.
132082
  Зинченко Г.И. Аграрная политика КПСС на современном этапе / Г.И. Зинченко. – М, 1977. – 64с.
132083
   Аграрная политика КПСС на современном этапе. – Москва : Политиздат, 1983. – 318 с.
132084
  Морий Григорий Прокопович Аграрная политика КПСС: Опыт, проблемы ее осуществления на Украине в 1965-1989 годах : Дис... доктора историческихнаук: 07.00.01 / Морий Григорий Прокопович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 336л. – Бібліогр.:л.317-336
132085
  Свистунова Н.П. Аграрная политика минского правительства во второй половине XIV в. : Автореф... канд. ист.наук: / Свистунова Н. П.; Ин-т вост. яз. при МГУ. – М., 1962. – 17л.
132086
  Свистунова Н.П. Аграрная политика Минского правительства во второй половине XIV в. / Н.П. Свистунова. – М., 1966. – 168с.
132087
  Меджидов Талят Таир оглы Аграрная политика правительства Сирии после 1963 года : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Меджидов Талят Таир оглы; АН АзССР. – Баку, 1975. – 28л.
132088
  Колодий А.Ф. Аграрная политика правительства Ф.Рузвельта (1933-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Колодий А.Ф.; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1972. – 29л.
132089
  Сидельников С.М. Аграрная политика самодержавия в период империализма / С.М. Сидельников. – М, 1980. – 288с.
132090
   Аграрная политика Советской власти (1917-1918 гг.). – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1954. – 552 с.
132091
  Шарапов Г.В. Аграрная политика Советской власти в первые годы диктатуры пролетариата. : Автореф... канд.ист.наук: / Шарапов Г.В.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1960. – 18л.
132092
  Аминова Р.Х. Аграрная политика Советской власти в Узбекистане (1917-1920 гг.) / Р.Х. Аминова. – Ташкент, 1963. – 344с.
132093
   Аграрная политика социалистических стран на современном этапе. – Москва : Политиздат, 1981. – 367 с.
132094
  Милютин В.П. Аграрная политика СССР. / В.П. Милютин. – 2-е изд. – М-Л, 1927. – 346с.
132095
   Аграрная политика царизма в Сибири. – Омск : ОГПИ, 1989. – 107 с.
132096
  Худяков В.Н. Аграрная политика царизма в Сибири в пореформенный период. / В.Н. Худяков. – Томск, 1986. – 263с.
132097
   Аграрная политика царизма в Сибири в эпоху капитализма : международній сборник научнії трудов / отв. ред. В.Н. Худяков ; Омский гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Омск : ОГПИ, 1987. – 100, [1] с., ил.
132098
  Островский И.В. Аграрная политика царизма в Сибири периода империализма / И.В. Островский. – Новосибирск, 1991. – 308с.
132099
  Канода Н.Н. Аграрная политика царизма в Туркменистане (1881-1917 гг.) / Н.Н. Канода. – Ашхабад, 1991. – 223 с.
132100
   Аграрная политика царизма и крестьянское движение в Армении в начале XX века. – Ереван : Издательство АН АССР, 1951. – 358 с. – (Материалы по истории армянского народа ; кн. 4)
132101
  Щербина В.П. Аграрная политика царизма на их правобережной Украине в 30-х и начале 60-х годов 19 века : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Щербина В.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 21л.
132102
  Щербина Владимир Петрович Аграрная политика царизма на правобережной Украине (30 - начало 60 гг. ХІХ в.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02 / Щербина Владимир Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 210л. – Бібліогр.:л.190-210
132103
  Думан Л.И. Аграрная политика Цинского (Манчжурского) правительства в Синьцзяне в конце XVIII века / Л.И. Думан. – М.-Л., 1936. – 256с.
132104
  Гомес Х. Аграрная проблема во франкистской Испании / Х. Гомес. – М., 1959. – 192с.
132105
  Леонов Михаил Иванович Аграрная программ эсеров в конце XIX - начале ХХ вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Леонов Михаил Иванович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – Москва, 1976. – 21л.
132106
  Першин П.Н. Аграрная программа большевиков в буржуазно-демократической и социалистических революциях / П.Н. Першин. – Киев, 1959. – 79с.
132107
  Коган А.С. Аграрная программа большевиков в буржуазно-демократической революции / А.С. Коган. – М., 1958. – 67с.
132108
  Ярославский Е. Аграрная программа большевиков в первой русской революции / Е. Ярославский. – М, 1941. – 35с.
132109
  Лопаткин А.Н. Аграрная программа большевиков в первой русской революции / А.Н. Лопаткин. – Москва, 1955. – 40с.
132110
  Логунов В.И. Аграрная программа большевиков в первой русской революции / В.И. Логунов. – Воронеж, 1956. – 40с.
132111
  Попов П.А. Аграрная программа большевиков в первой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. экон.наук: / Попов П.А.; МВО СССР. Москов. гос. экон. ин-т. – М., 1954. – 17л.
132112
  Крацкин Л.М. Аграрная программа большевиков в период первой русской революции (1905-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Крацкин Л.М.; Уральский гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Свердловск, 1954. – 16л.
132113
  Лопаткин А.Н. Аграрная программа большевиков в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции / А.Н. Лопаткин. – М, 1956. – 48с.
132114
  Сельванас А.В. Аграрная программа и политика Коммунистической партии Литвы в период пролетарской революции 1918-1919 гг. : Автореф... Канд.экон.наук: / Сельванас А.В.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1962. – 24л.
132115
  Дешко Г.П. Аграрная программа партии большевиков в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (апрель 1917-ноябрь 1918 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Дешко Г.П. ; ИПКП маркс. лен. при КГУ. – Киев, 1950. – 16 с.
132116
  Воронович А.А. Аграрная программа партии в трудах Ленина / А.А. Воронович. – Москва, 1971. – 216 с.
132117
  Черненков Н.Н. Аграрная программа партии народной свободы и ее последующая разработка / Н.Н. Черненков. – С.-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1907. – 80с. – Кн.нап.: рос. стар. орф.
132118
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии / В.И. Ленин. – Москва, 1931. – 356с.
132119
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии / В.И. Ленин. – Москва, 1932. – 48с.
132120
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии / В.И. Ленин. – Москва, 1934. – 40с.
132121
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 47с.
132122
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии / В.И. Ленин. – Москва, 1936. – 40с.
132123
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии / В.И. Ленин. – Москва, 1938. – 40с.
132124
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва, 1919. – 248с.
132125
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва, 1945. – 200с.
132126
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва, 1952. – 216с.
132127
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва, 1984. – 208с.
132128
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва, 1987. – 207с.
132129
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва, 1933. – 152 с.
132130
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва : Партиздат, 1935. – 270 с.
132131
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 208 с.
132132
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва : Госполитиздат, 1950. – 212 с.
132133
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 216 с.
132134
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва, 1954. – 392 с.
132135
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва, 1983. – 208 с.
132136
  Ленин В.И. Аграрная программа социалдемократии в первой русской революции 1905-1907 годов. – 2-е изд. – Москва ; Петроград, 1919. – 248 с.
132137
   Аграрная революция : в 4-х т. – Москва : Издательство Ком. академии
Т. 2. – 1928. – 231 с.
132138
  Фих Б.М. Аграрная революция в Белоруссии (1917-1920) / Б.М. Фих. – Минск, 1966. – 414с.
132139
  Першин П.Н. Аграрная революция в России / П.Н. Першин. – Москва
1. – 1966. – 491с.
132140
  Першин П.Н. Аграрная революция в России / П.Н. Першин. – Москва
2. – 1966. – 576с.
132141
   Аграрная революция и социалистические преобразования в советской деревне : межвузовский сборник. – Горький : ГГУ, 1980. – 87 с.
132142
  Ильин Г.В. Аграрная реформа 1861 года в Московской губернии : Автореф... канд. ист.наук: / Ильин Г.В. – Москва, 1950. – 16 с.
132143
  Воробьева Н.Н. Аграрная реформа 1906 г. Судьба реформатора: Владимир Гурко // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 35-38
132144
  Фельчуков Ю.В. Аграрная реформа 1960 года в Индонезии / Ю.В. Фельчуков. – М, 1963. – 90с.
132145
  Бороздина Р.И. Аграрная реформа в Мексике / Р.И. Бороздина. – М., 1976. – 164с.
132146
   Аграрная реформа в России : документы и материали. – Москва : Республика, 1992. – 77 с.
132147
  Узун В. Аграрная реформа в России: мифы и реальность // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 139-155. – Бібліогр.: с. 139, 142-143, 145, 148-149. – ISSN 0042-8736
132148
  Узун В. Аграрная реформа в России: мифы и реальность // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 139-155. – ISSN 0042-8736
132149
  Плотников В. Аграрная реформа в России: столыпинский опыт и современные проблемы фермерства // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 12. – С. 3-10. – ISSN 0235-2443
132150
  Гатауллин М.Ф. Аграрная реформа и классовая борьба в Египте (конец 40-х -- нач. 80-х г.) / М.Ф. Гатауллин. – М., 1985. – 201с.
132151
  Франкфурт С.Л. Аграрная реформа и сахарная промышленность / С.Л. Франкфурт. – К, 1918. – 41с.
132152
  Борисов М.Ю. Аграрная реформа как механизм международной экономической интеграции Украины и Российской Федерации // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 283-286
132153
  Пичета В.И. Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском государстве / В.И. Пичета; АН СССР. Ин-т славяноведения. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 548с.
132154
  Сидельников С.М. Аграрная реформа Столыпина / С.М. Сидельников. – Москва, 1973. – 335с.
132155
  Косенко М.Я. Аграрная реформа Столыпина в Саратовской губернии : Автореф... канд. ист.наук: / Косенко М. Я.; МВО СССР, Моск. гос. ист. арх. ин-т. – Саратов, 1951. – 20 с.
132156
  Введенский А.Д. Аграрная реформа Столыпина и ее экономические последствия на Украине : Автореф... канд. экон.наук: / Введенский А.Д.;. – Х, 1957. – 17л.
132157
  Кернажыцкі К. Аграрная реформа у Бабруйскім старостве і экономічнае становіща яго насельніцства з 17 да паловы 19 стал. / К. Кернажыцкі. – Менск, 1931. – 11с.
132158
  Абалкин Л. Аграрная трагедия России // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 4-14. – ISSN 0042-8736
132159
  Растянников В.Г. Аграрная эволюция в многоукладном обществе : Опыт независимой Индии / В.Г. Растянников. – Москва : Наука, 1973. – 418 с.
132160
   Аграрная эволюция России и США в XIX- начале XX века = Agrarian evolution in Russia and the United States in the XIX - early XX century : материалы советско-американских симпозиумов. – Москва : Наука, 1991. – 360 с.
132161
  Серова Е.В. Аграрная экономика : Учебник / Е.В. Серова; Государственный Ун-т. Высшая школа экономики. – Москва, 1999. – 480с. – ISBN 5-7598-0065-5
132162
  Бони Л.Д. Аграрная экономика Китая: Итоги развития в 11-й пятилетке (2006-2010 гг.) // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 1 (654). – С. 24-28. – ISSN 0321-5075


  50 лет реформ, которые преобразовали страну. Размышления о причинах быстрого экономического роста Республики Корея и стремительного вхождения ее в ряды ведущих индустриальных государств мира.
132163
  Никольский С.А. Аграрная экономика, сельская общность и проблема социально-экономических укладов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 12. – 16-27. – ISSN 0042-8744
132164
  Корновенко Сергій Валерійович Аграрне законодавство П. Скоропадського у контексті вітчизняного та європейського досвіду вирішення земельного питання (1918-1921 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 72-81. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Статтю присвячено вивченню маловідомих аспектів аграрного законодавства П. Скоропадського. На основі опрацювання джерел автором проаналізовано зміст аграрного законодавства гетьманату в контексті вітчизняного та європейського революційного досвіду ...
132165
  Корновенко С.В. Аграрне законодавство уряду півдня Росії: історико-правовий аспект // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 104-108. – ISSN 1563-3349
132166
  Захарчук А.С. Аграрне законодавство Центральної Ради в контексті вітчизняного державотворення // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 22-27.
132167
  Пасько В.Ф. Аграрне землекористування в Україні: сучасний стан, проблеми, наслідки // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 135-137. – ISBN 978-617-7069-75-8
132168
  Яцюк В.А. Аграрне перенаселення на Поділлі в середині 20-х роки XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 58-60
132169
  Овчаренко О.І. Аграрне питання в Боснії і Герцоговині напередодні та під час повстання 1875-1878 рр. / О.І. Овчаренко, О.В. Сухушина // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 183-186. – ISBN 966-7686-12-8
132170
  Верхоляк І.М. Аграрне питання в діяльності українських політичних партій (березень 1917 р. -- квітень 1918 р.) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Верхоляк І. М.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 168л. – Бібліогр.:л.160-168
132171
  Верхоляк І.М. Аграрне питання в діяльності Українських політичних партій. : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Верхоляк І.М.; КУ. – К., 1993. – 22л.
132172
  Лапта А. Аграрне питання в період правління Української Центральної Ради // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 75-76
132173
  Сеньків М. Аграрне питання в політиці Української повстанської армії (1944 - 1952 рр.) // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 140-150
132174
  Ігнатова Л.Р. Аграрне питання в програмах загальноросійських та національних українських політичних партій початку XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 48-51. – (Історія ; Вип. 56)


  У статті розглядаються програмні положення російських та українських політичних партій у галузі аграрного реформування на початку ХХ ст.
132175
  Федьков О.М. Аграрне питання в програмних документах національних політичних організацій Наддніпрянської України у 90-х роках XIX ст. / О.М. Федьков, В.А. Дубінський // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 3. – С. 131-142
132176
  Ленін В.І. Аграрне питання в Росії на кінець XIX століття / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 76с.
132177
  Адамович С. Аграрне питання в соціальній політиці ОУН-УПА в 40-50 рр. XX ст. // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 7-14. – ISBN 978-966-668-405-2
132178
  Ленін В.І. Аграрне питання і "критики Маркса" / В.І. Ленін. – Київ, 1932. – 184с.
132179
  Ленін В.І. Аграрне питання і "критики Маркса" / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 151с.
132180
  Ленін В.І. Аграрне питання і "критики Маркса" / В.І. Ленін. – Київ, 1955. – 160с.
132181
  Ленін В.І. Аграрне питання і "Критики Маркса" / В.І. Ленін. – Київ, 1951. – 156с.
132182
  Триліський О. Аграрне питання та аграрна радянська політика / О. Триліський. – Х., 1926. – 192с.
132183
  Сірий Є. Аграрне питання та земельна проблематика в пресових ЗМІ: соціологічний аспект // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 170-176


  У даному матеріалі, в аспекті дослідження окремих сегментів інформаційного простору України висвітлено практику застосування методу контент-аналізу пресових районних ЗМІ в предметності аграрного питання та земельної проблематики. In this material, in ...
132184
  Терлюк І.Я. Аграрне питання як фактор правової політики Українських державних формацій (1917 - 1921 рр.): започаткування національного земельного законодавства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 461-468. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
132185
  Кавтський К. Аграрне питання. / К. Кавтський. – Х, 1930. – 438с.
132186
  Каутський К. Аграрне питання. / К. Каутський. – 2-е изд. – Х., 1931. – 398с.
132187
   Аграрне право : підручник / Жушман В.П. [та ін.] ; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки ; МОНУ ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 296 с. – ISBN 978-966-458-177-3
132188
  Янчук В.З. Аграрне право (оглядові лекції, практичні завдання, нормативні акти) : навч.-метод. посібник для студентів вищих юрид. та аграр. навч. закл. України / В.З. Янчук, А.М. Статівка. – Харків : Ксілон, 2000. – 238, [2] с. – Бібліогр.: с. 80-83. – ISBN 966-95-312-8-4


  У пр. №1711020 напис: Вельмишановному Володимиру Івановичу Андрійцеву на добру пам"ять від авторів. 26.10.2000 р. Підписи.
132189
  Годованюк А.Й. Аграрне право в реаліях сьогодення // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 92-94. – ISBN 978-966-419-269-6
132190
  Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України : Навчально-практичний посібник / В.П. Жушман. – Харків : Одіссей, 2003. – 448с. – ISBN 966-633-166-7
132191
  Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України : (в питаннях та відповідях) : навч.-практ. посібник / В.П. Жушман. – Вид. 4-те. – Харків : Одіссей, 2007. – 735, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-633-677-7
132192
  Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України. (В питаннях та відповідях) : Навчально-практичний посібник / Жушман В.П. – 3-тє вид., доп. та перероб. – Харків : Одіссей, 2006. – 736с. – ISBN 966-633-568-9
132193
   Аграрне право України : Підручник. – Київ : Юрінком, 1996. – 560 с. – ISBN 966-7059-02-2
132194
   Аграрне право України : Підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 720с. – ISBN 966-7302-97-0
132195
   Аграрне право України : Підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 720с. – ISBN 966-7302-97-0
132196
   Аграрне право України : Практикум. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 256с. – ISBN 966-7784-52-5
132197
   Аграрне право України : Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого; За ред.: В.М.Гайворонського, В.П.Жушмана. – Харків : Право, 2003. – 240с. – ISBN 966-7146-82-0
132198
   Аграрне право України : Підручник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Істина, 2004. – 448 с. – ISBN 966-7613-45-3
132199
   Аграрне право України : Підручник. – Київ : Істина, 2006. – 448 с. – ISBN 966-7613-45-3
132200
   Аграрне право України : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Н.О. Багай, Л.О. Бондар, В.К. Гуревський, А.В. Луняченко, О.М. та ін Пащенко; Багай Н.О., Бондар Л.О., Гуревський В.К., Луняченко А.В. та ін.; Одеський юридичний ін-т Харківського національного університету внутрішніх справ; За ред. О.О. Погрібного. – Київ : Істина, 2007. – 448 с. – ISBN 966-7613-45-3
132201
  Гаєцька-Колотило Аграрне право України : навчальний посібник / Я.З. Гаєцька-Колотило, Н.В. Ільків. – Київ : Істина, 2008. – 184 с. – ISBN 978-966-8909-25-2
132202
   Аграрне право України : підручник / Єрмоленко В.М. [та ін.] ; за заг. ред. В.М. Єрмоленка ; МОН України ; Каб. м-ів. України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокор. України. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 608 с. – ISBN 978-966-667-421-3
132203
   Аграрне право України : навч. посібник / [Т.Є. Харитонова та ін.] ; за ред. Т.Є. Харитонової, І.І. Каракаша ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2017. – 434, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-309-9
132204
  Погрібний О. Аграрне право України: сучасний стан та перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 40-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
132205
  Голян В.А. Аграрне природокористування в зоні ризикового землеробства: принципи та пріоритети раціоналізації / В.А. Голян, В В. Савчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – C. 148-153. – ISSN 2222-4459
132206
  Розовик О. Аграрне становище польських селян в УСРР і проблеми його переселення у 1920-1930-х роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 46-49. – (Історія ; вип. 3 (126)). – ISSN 1728-3817


  На початку 1920-х рр. в УСРР з"явилося безземельне і малоземельне селянство у зв"язку з природним приростом населення, міграцією із зарубіжжя селянства, відсутністю вільних земель після їх перерозподілу між селянами у 1919 - 1920 рр. Всі ці явища були ...
132207
  Лебідь В.С. Аграрне страхування як шлях до покращення фінансового забезпечення аграрного виробництва // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 7 (11). – С. 114-123. – ISSN 2411-4413
132208
  Колібаба Р.О. Аграрне страхування: державне регулювання та підтримка / Колібаба Р.О. ; Ін-т розвитку аграр. ринків. – Київ : Українські технології, 2009. – 135, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 63. – ISBN 978-966-345-177-0
132209
  Куманська О. Аграрний бізнес. Антирейдерський аспект // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 28
132210
   Аграрний вісник Причорномор"я. Біологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. держ. аграр. ун-т ; редкол.: Герасименко В.П., Драгавцев В.О., Рашаль І.Д. [та ін.]. – Одеса : СМИЛ
  вип. 70. – 2013. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
132211
   Аграрний вісник Причорномор"я. Економічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. держ. аграр. ун-т. – Одеса : ЛЕРАДРУК. – ISBN 966-8149-53-X
  вип. 69. – 2013. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
132212
   Аграрний вісник Причорномор"я. Біологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. держ. аграр. ун-т. – Одеса : СМИЛ
  вип. 73. – 2014. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
132213
   Аграрний вісник Причорномор"я. Економічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. держ. аграр. ун-т. – Одеса : ЛЕРАДРУК. – ISBN 966-8149-53-X
  вип. 75. – 2014. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
132214
   Аграрний вісник Причорномор"я. Економічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський держ. аграрний ун-т. – Одеса : ТОВ "ВМВ". – ISBN 966-8149-53-X
  вип. 78-2. – 2015. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
132215
   Аграрний вісник Причорномор"я. Технічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграрний ун-т ; редкол.: В.П. Чучуй, О.В. Мальцев, Л.Ф. Вікуліна [та ін.]. – Одеса : Вид-во "ТЄС"
  вип. 80. – 2016. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
132216
   Аграрний вісник Причорномор"я. Ветеринарні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграрний ун-т ; редкол.: Тарасенко Л.О., Богач М.В., Чубов Ю.О. [та ін.]. – Одеса
  вип. 81. – 2016. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
132217
   Аграрний вісник Причорномор"я. Економічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. держ. аграр. ун-т ; редкол.: Андрійчук В.Г., Дем"яненко М.Я., Лупенко Ю.О. [та ін.]. – Одеса : ТОВ "ВМВ". – ISBN 966-8149-53-X
  вип. 82. – 2016. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
132218
   Аграрний вісник Причорномор"я. Економічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграр. ун-т ; редкол.: Андрійчук В.Г., Дем"яненко М.Я., Лупенко Ю.О. [та ін.]. – Одеса : ТОВ "ВМВ". – ISBN 966-8149-53-X
  вип. 86. – 2017. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
132219
   Аграрний вісник Причорномор"я. Технічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграрний ун-т ; редкол.: В.П. Чучуй, О.В. Мальцев, Л.Ф. Вікуліна [та ін.]. – Одеса : Вид-во "ТЄС"
  вип. 85. – 2017. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
132220
  Островський П.І. Аграрний маркетинг : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.І. Островський; МОНУ; Одеськ держ. економ ун-т. – Киев : Центр навчальної літератури, 2006. – 224с. – ISBN 966-364-202-5
132221
   Аграрний менеджмент // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 6. – С.7-17. – ISBN 966-654-088-6
132222
  Ерфан В.Й. Аграрний ресурсний потенціал в контексті продовольчої безпеки регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 100-105. – (Економіка ; Вип. 30)
132223
  Губський Б.В. Аграрний ринок / Б.В. Губський. – Київ : Нора-прінт, 1998. – 184с. – ISBN 966-7010-32-5
132224
  Супіханов Б.К. Аграрний ринок Марокко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 4 (210). – С. 139-143. – ISSN 2221-1055
132225
  Могильний О.М. Аграрний ринок праці: функціональні особливості та їх соціально-економічні наслідки для населення // Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брпти Карич". – Київ, 2013. – № 12 (230), грудень. – С. 5-12. – ISSN 2221-1055
132226
  Гайдуцький П.І. Аграрний ринок: уроки і завдання // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 5. – С.3-9
132227
  Бородіна О.М. Аграрний розвиток і саморозвиток громад: модернізація через взаємну адаптацію (теоретико-методологічний аспект) / О.М. Бородіна, І.В. Прокопа // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 4 (629). – С. 55-72. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
132228
  Андрусяк Я.Я. Аграрний розвиток чеського королівства у період правління династії Ягеллонів (кінець XV - початок XVI ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 104-107. – (Історія ; Вип. 21)
132229
  Захарченко П. Аграрний рух 1917 - поч. 1918 років як передумова селянських повстань в добу Гетьманату // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 300-309. – ISBN 5-7702-0821-X
132230
  Пасхавер Б.Й. Аграрний сегмент національного багатства // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (614). – С. 50-58 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
132231
  Пасхавер Б.Й. Аграрний сегмент національного багатства // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (615). – С. 49-59 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
132232
  Саблук П.Т. Аграрний сектор в умовах членства України у Світовій організації торгівлі: здобутки і перспективи // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 3 (197). – С. 3-8. – ISSN 2221-1055
132233
  Мельник Л.Л. Аграрний сектор економіки України з позицій вимог світової організації торгівлі (СОТ) // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.218-221. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
132234
  Радченко Л. Аграрний сектор за умов ринкової економіки (на основі розробок наукової школи академіка І.І. Лукінова) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2013. – Вип. 33. – С. 246-251
132235
  Хомин І.П. Аграрний сектор України - фінансовий донор вітчизняної та зарубіжних економік // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (269). – С. 41-55 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
132236
  Микитенко І.А. Аграрний сектор України за умов становлення нової соціально-економічної системи - глобалізму // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 2 (172). – С. 29-36
132237
  Ігнатенко М.М. Аграрний сектор України за час президентства Л.Кучми : стан розвитку та тенденції змін // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 10 (138). – C. 93-97. – ISSN 2077-1800
132238
  Лисецький А. Аграрний сектор України: адаптивний саморозвиток і глобальні виклики у регіональному вимірі / А. Лисецький, М. Соломко, І. Думич // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 57-69. – ISSN 0131-775Х
132239
  Саблук П.Т. Аграрний сектор України: інституційні засади подальших трансформацій // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2011. – № 2 (20). – С. 238-240. – ISSN 1729-7206
132240
  Афендікова Н.О. Аграрний фактор виживання української економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 9-12. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
132241
  Пустовий В.П. Аграрний цех підприємства / В.П. Пустовий. – К, 1987. – 32с.
132242
  Житков О. Аграрний чинник національного відродження в інтерпретації В.К. Винниченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 181-184. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
132243
  Саблук П.Т. Аграрним реформам - усвідомлений розвиток // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 3-5. – ISSN 2221-1055
132244
  Савченко Г. Аграрні аспекти соціальних вимог українців російської армії (березень - листопад 1917 року) // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 190-199. – ISBN 966-95788-6-8
132245
  Кобута І.В. Аграрні аспекти створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС : світове господарство і міжнародні економічні відносини // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 31-38 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
132246
  Жулканич Н. Аграрні відносини в областях Українських Карпат (1965-2005 рр.): короткий історіографічний огляд
132247
  Непочонтний В. Аграрні відносини в Подільській губернії в першій половині ХІХ століття / В. Непочонтний. – Київ : Четверта хвиля, 1999. – 24с. – ISBN 966-529-057-6
132248
  Левчук К.І. Аграрні відносини в Україні в умовах переходу до ринкової економіки (історико-політичний аспект) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Левчук К. І.; КУ. – Київ, 1993. – 30л.
132249
  Левчук К.І. Аграрні відносини в Україні в умовах переходу до ринкової економіки: (Історико-політичний аспект) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Левчук К. І.; КДУ. – Київ, 1993. – 190л. – Бібліогр.:л.177-190
132250
  Проскура Н.Л. Аграрні відносини в Харківській губернії між буржуазно-демокрвтичними революціями : Дис... канд. іст.наук: / Проскура Н.Л.; КДУ. – Київ, 1973. – 183л.
132251
  Петров В.С. Аграрні відносини і земельна рента в умовах сучасного капіталізму / В.С. Петров. – Львів, 1973. – 43с.
132252
  Свєжинський П.В. Аграрні відносини на Західній Україні в кінці XIX - на початку XX ст. / П.В. Свєжинський. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1966. – 192 с.
132253
  Сизоненко Є.В. Аграрні відносини на півдні України між першою та другою буржуазно-демократичними революціями в Росії (1907-1917 рр.) / Є.В. Сизоненко. – Одеса, 1962. – 64с.
132254
  Пістун М.Д. Аграрні комплекси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 115-122. – Бібліогр. 14 назв
132255
  Якименко М.А. Аграрні міграції українського селянства на рубежі XIX - XX ст. / Микола Якименко. – Полтава : ПДАА, 2006. – 142, [2] с. : табл. – Бібліогр. в прим.: c. 115-140
132256
  Томенчук Й.М. Аграрні перетворення в народно-демократичній Польщі : Дис... канд. економ.наук: / Томенчук Й.М.; Київ. держ. ун-тет ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1951. – 348л. – Бібліогр.:л.334-346
132257
  Марченко С.Д. Аграрні перетворення в Україні на зламі історичних епох (80-ті роки XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Марченко Світлана Давидівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
132258
  Першин П.Н. Аграрні перетворення Великої Жовтневої соціалістичної революції / П.Н. Першин. – К, 1962. – 548с.
132259
  Лях Р.Д. Аграрні перетворення на Донеччині, 1917-1923 рр. / Р.Д. Лях. – Донецьк, 1974. – 63с.
132260
  Рибалка І.К. Аграрні перетворення на Україні в період громадянської війни (1919 р.) / І.К. Рибалка. – Харків, 1967. – 192 с.
132261
  Корновенко С.В. Аграрні перетворення П. Скоропадського та А. Денікіна: порівняльний аналіз // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : Збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2004. – № 17 : Філологічні науки. – С. 23-26. – Бібліогр.: на 19 пунктів
132262
  Уркевич В. Аграрні правовідносини й предмет аграрного права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 76-80. – ISSN 0132-1331
132263
  Уркевич В.Ю. Аграрні правовідносини: приватні й публічні засади // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 64-69. – ISSN 0201-7245
132264
  Юрчишин В. Аграрні революції в Україні у контексті зламів політичних епох: витоки і сутність // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (568). – С. 45-57. – ISSN 0131-775Х
132265
  Рєпін К. Аграрні реформи XIX-XX сторіч та становлення ринку землі в Україні // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 3. – С. 30-33
132266
  Мороз О.О. Аграрні реформи в Україні: теорія, історія, еволюція парадигми : Монографія / О.О. Мороз; Мін-во освіти і науки; ВНТУ. – Вінниця : Універсум, 2003. – 233с. – ISBN 966-641-071-0
132267
  Дем"яненко С.І. Аграрні ринки: основи аналізу та моделювання / С.І. Дем"яненко, О.В. Нів"євський // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 8. – С. 81-89.
132268
  Содома Р. Аграрні розписки в Україні як сучасний інструмент фінансування аграрного сектору держави // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 3/4. – С. 35-42 : рис. – Бібліогр.: с. 42. – ISSN 2313-3627
132269
  Мамалига С.В. Аграрні розписки в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 30-34 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
132270
  Пивовар П.В. Аграрні субсидії в системі державної політики // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – С. 9-13. – ISSN 2306-6792
132271
  Семчик В.І. Аграрні та земельні ринки в Україні: загальна характеристика і предмет правового регулювання // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 211-234. – ISBN 978-617-7021-00-0
132272
  Ковальчук С.Я. Аграрні трансформації України: євроінтеграційна модель / С.Я. Ковальчук, В.Ю. Вовк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 10, травень. – С. 35-39 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
132273
  Шиян Д.В. Аграрні цикли: історія, методологія, практика // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 2 (220), лютий. – С. 43-48. – ISSN 2221-1055
132274
  Майборода Р.В. Аграрніе отношения в Саноцкой земле в ХУШ в. : Дис... канд.ист.наук: 07.00.03 / Майборода Р.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К., 1991. – 263л. – Бібліогр.:л.198-228
132275
  Мирцхулава И.И. Аграрно-крестьянский вопрос в Грузии в 1900-1921 гг. / И.И. Мирцхулава. – Тбилиси, 1978. – 362с.
132276
  Делюсин Л.П. Аграрно-крестьянский вопрос в политике КПК. (1921-1928). / Л.П. Делюсин. – М., 1972. – 464с.
132277
  Мурадян М.А. Аграрно-крестьянский вопрос в России в 1917 году : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Мурадян М.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 26л.
132278
   Аграрно-крестьянский вопрос в странах юго-восточной Азии. – Москва, 1961. – 162 с.
132279
   Аграрно-крестьянский вопрос в суверенных слаборазвитых странах Азии (Индия, Бирма, Индонезия). – Москва, 1961. – 356 с.
132280
  Басевич А.М. Аграрно-крестьянский вопрос в Царстве Польском в 1815-1831 годах : Автореф... канд. ист.наук: / Басевич А.М.; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1953. – 20л.
132281
   Аграрно-крестьянский вопрос за рубежом в новое и новейшее время : сборник научных трудов. – Казань : Казанский госсударственный университет, 1983. – 210 с.
132282
   Аграрно-крестьянский вопрос на современном этапе национально-освободительного движения в странах Азии, Африки и Латинской Америки. – Москва : Наука, 1965. – 216 с.
132283
  Коваленко Т.О. Аграрно-правова наукова спадщина професора Василя Лук"яновича Мунтяна // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 15-19. – ISBN 978-966-7957-20-9
132284
  Браганець К. Аграрно-правові аспекти клонування сільськогосподарських тварин // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 156-158
132285
  Марченко С.І. Аграрно-правові ідеї в наукових працях професора Миронця Івана Макаровича // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 59-61. – ISBN 978-966-7957-18-6
132286
  Коваленко Т.О. Аграрно-правові ідеї у працях професора Василя Лук"яновича Мунтяна // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 32-37. – ISSN 2413-7189
132287
  Рябенко А.Я. Аграрно-промышленная интеграция и концентрация сельскохозяйственного производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Рябенко А. Я.; Моск. экон. стат. ин-т. – Москва, 1978. – 24л.
132288
   Аграрно-промышленная интеграция и кооперирование (в СССР и за рубежом) : Библиографический указатель литературы. – Киев : КИНХ, 1980. – 35 с.
132289
  Каласов А.К. Аграрно-промышленная интеграция и совершенствования социально-экономических отношений в сельском хозяйстве / А.К. Каласов, Б.Б. Бутаев. – М., 1978. – 112с.
132290
  Ефремов П.П. Аграрно-промышленное комбинирование производства как условие рациональной занятости работников социалистической деревни : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Ефремов П.П.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 23л.
132291
  Барбашинов Василий Миронович Аграрно-промышленное кооперирование : Автореф... кнд. экон.наук: 08.00.01 / Барбашинов Василий Миронович; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1973. – 23л.
132292
   Аграрно-промышленное кооперирование в европейских странах СЭВ : сдорник статей. – Москва : ИЭМСС, 1974. – 179 с.
132293
  Негру-Водэ Аграрно-промышленное кооперирование в СССР. / Негру-Водэ. – М., 1975. – 184с.
132294
  Адам-Токан Прасковия Дмитриевна Аграрно-промышленное кооперирование в экономической системе развитого социализма : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Адам-Токан Прасковия Дмитриевна ; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1977. – 21 с.
132295
  Губин Е.П. Аграрно-промышленное кооперирование и управление производстом / Е.П. Губин. – М, 1976. – 150с.
132296
  Жабицкая В.П. Аграрно-промышленные компелксы и закономерности их формирования. : Автореф... канд. геогр.наук: 691 / Жабицкая В.П.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1970. – 19л.
132297
   Аграрно-промышленные комплексы. – Москва : Колос, 1972. – 200 с.
132298
   Аграрно-промышленные комплексы = Проблемы развития и оптимального функционирования. – Киев : Наукова думка, 1976. – 251 с.
132299
   Аграрно-промышленные комплексы (Особенности размещения, планирования и организации учета). – Москва : Статистика, 1975. – 277 с.
132300
   Аграрно-промышленные комплексы в свеклосахарном производстве УССР и пути их совершенствования. – Киев, 1970. – 136 с.
132301
   Аграрно-промышленные комплексы в свеклосахарном производстве УССР и пути их совершенствования. – Киев, 1970. – 136 с.
132302
  Горбатов А.Л. Аграрно-промышленные комплексы и их значение в повышении эффективности сельскохозяйственного производства / А.Л. Горбатов. – М., 1971. – 88с.
132303
  Горбатов А.Л. Аграрно-промышленные комплексы и объединения / А.Л. Горбатов. – М., 1973. – 190с.
132304
  Александров Н.П. Аграрно-промышленные комплексы и пути их развития : лекция / Н.П. Александров ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – Москва : Мысль, 1975. – 68 с. – (Актуальные вопросы марксистско-ленинской теории)
132305
  Барсов А.А. Аграрно-промышленные комплексы и сближение двух форм социалистической собственности / А.А. Барсов, Л.В. Никифоров. – Москва, 1976. – 64с.
132306
  Акулин Виктор Иванович Аграрно-промышленные комплексы, их значение в интенсификации и повышении эффективности общественного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Акулин Виктор Иванович ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. Экон. фак. – Ленинград, 1973. – 20 с.
132307
  Колесов Н.Д. Аграрно-промышленные комплексы. / Н.Д. Колесов. – М., 1973. – 248с.
132308
  Жовнир Л.Ф. Аграрно-промышленные комплексы. Закономерности формирвоания и территориальной организации : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Жовнир Л. Ф.; БГУ. – Минск, 1978. – 25л.
132309
  Арефьев В.И. Аграрно-промышленные объединения и комплексы / В.И. Арефьев. – Москва, 1976. – 64с.
132310
  Сувилова Н.М. Аграрно-промышленные объединения, их состояние и перспективы (на прим. Северного Кавказа). : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Сувилова Н.М.;. – М., 1971. – 23л.
132311
  Батрасов В.И. Аграрно-промышленные объединения, подсобные предприятия и промыслы в сельском хозяйстве. / В.И. Батрасов, М.Н. Боков. – Горький, 1971. – 98с.
132312
  Рогов М.Д. Аграрно-промышленные объединения. / М.Д. Рогов. – М., 1976. – 112с.
132313
  Зырянов Ф.П. Аграрно-промышленный кабинет "Кубань" / Ф.П. Зырянов. – М., 1978. – 63с.
132314
  Карлюк И.Я. Аграрно-промышленный комплекс / И.Я. Карлюк. – М, 1981. – 95с.
132315
  Колев Петко Аграрно-промышленный комплекс "Добруджа". / Колев Петко; Людникова Г.Т. – М., 1978. – 64с.
132316
   Аграрно-промышленный комплекс Киргизии и проблемы реализации Продовольственной программы. – Фрунзе : Илим, 1985. – 146 с. – (Региональные проблемы экономики и социального развития КиргССР)
132317
  Андреев С.Б. Аграрно-промышленный комплекс ФРГ : особенности и проблемы формирования / С.Б. Андреев. – Москва, 1987. – 122с.
132318
   Аграрно-промышленный комплекс. Концепции развития : сборник сатей. – Рига : Зинатне, 1984. – 175 с.
132319
   Аграрно-промышленный комплекс. Личное подсобное хозяйство. – Рига : Зинатне, 1989. – 139 с. – (Вопросы агропромышленой интеграции)
132320
   Аграрно-промышленный комплекс: интеграция производства и переработка продукции : сборник статей. – Рига : Зинатне, 1985. – 144 с.
132321
  Целмс Г.М. Аграрно-промышленный комплекс: РАПО / Г.М. Целмс. – М., 1983. – 64с.
132322
  Фрайштут Надежда Максимовна Аграрно-промышленный синтез в развитом социалистическом обществе. (Вопросы теории и практики) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Фрайштут Надежда Максимовна; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 22л.
132323
  Давыдов Ю.С. Аграрно-промышленный синтез в СССР / Ю.С. Давыдов. – Ростов -на-Дону, 1978. – 160с.
132324
   Аграрно-територіальні і аграрно-промислові комплекси Житомирської області. – Київ : Київський університет, 1972. – 154 с.
132325
  Пистун Николай Даниловчи Аграрно-территориальные комплексы. Теория и опыт экономико-географ. исследований : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.12 / Пистун Николай Даниловчи; КГУ. – Киев, 1975. – 57л.
132326
  Волков Е.З. Аграрно-экономическая статистика / Е.З. Волков. – Москва, 1922. – 152с.
132327
   Аграрно-экономические проблемы развитого социализма : Межвузовский сборник. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1979. – 144 с.
132328
  Атанов Н.И. Аграрно промышленный комплекс Сибири. Прогресс в технологии и интенсификации производства / Н.И. Атанов. – Новоситбирск, 1988. – 208с.
132329
   Аграрное движение 1905-1907 годов в Московской области : сборник документов, составленное Московским обласнім архивнім управлением. – Москва : Московский робочий, 1936. – 222 с., илл.
132330
  Кокиев Г.А. Аграрное движение в Кабарде в 1913 году / Г.А. Кокиев. – Нальчик, 1946. – 20с.
132331
  Карданов Ч.Э. Аграрное движение в Кабарде и Балкарии (в концеXIX -- начале ХХ вв.) : Автореф... канд. ист.анаук: / Карданов Ч. Э.; АН СССР,Ин-т ист. – М., 1964. – 21л.
132332
   Аграрное движение в капиталистических странах. – Москва ; Ленинлрад : ГИЗ, 1925. – 112 с.
132333
  Шемяков Д.Е. Аграрное движение в Молдавии в 1905-1907 гг. : Дис... канд. ист.наук: / Шемяков Д.Е.; Кишинев. гос. Пед. ин-тут. – Кишинев, 1948. – 299л. – Бібліогр.:л.288-299
132334
  Серегин В.П. Аграрное движение в Тульской губернии и борьба большевиков за крестьянство в период революции 1905-1907 годов. / В.П. Серегин. – Тула, 1952. – 96с.
132335
  Архангельский С.И. Аграрное законодательство английской революции 1649-1660 гг. / С.И. Архангельский. – М.-Л., 1940. – 275с.
132336
  Софроненко К.А. Аграрное законодательство в России (II половина XIX -- начало XX вв.) / К.А. Софроненко. – М., 1981. – 160с.
132337
  Архангельский С.И. Аграрное законодательство великой английской революции 1643-1648 / С.И. Архангельский. – М.-Л.
1. – 1935. – 303с.
132338
  Давыдов А.Д. Аграрное законодательство Демократической республики Афганистан / А.Д. Давыдов. – М., 1984. – 181с.
132339
   Аграрное законодательство Римской республики Закон III г. до н.э. : учебное пособие. – Горький, 1962. – 36 с.
132340
  Мурадов М.С. Аграрное законодательство Учредительного собрания во Франции в 1789-1791 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Мурадов М.С.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1954. – 16л.
132341
   Аграрное и аграрно-промышленное кооперирование. – Москва : МГУ, 1978. – 200 с.
132342
  Афанасьев Л.А. Аграрное перенаселение / Л.А. Афанасьев. – Москва, 1963. – 298с.
132343
  Селеменев В.Д. Аграрное перенаселение в БССР и его ликвидация в годы первой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Селеменев В.Д.; БГУ. – Минск, 1979. – 23л.
132344
  Александров Г Ю. Аграрное перенаселение в странах Востока / Александров Ю.Г ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1988. – 168 с.
132345
  Либкинд А.С. Аграрное перенаселение и коллективизация деревни / А.С. Либкинд. – М., 1931. – 196с.
132346
  Минц Л.Е. Аграрное перенаселение и рынок труда в СССР. / Л.Е. Минц. – М.Л., 1929. – 470с.
132347
  Александров Ю.Г. Аграрное перенаселение и социальные экономические процессы в деревне развивающихся стран : автореф. дис. ... докт. экон. наук : 08.00.17 / Александров Ю.Г.; Ин-т востоковед. АН СССР. – Москва, 1980. – 33 с.
132348
  Запорожец А.М. Аграрное право : Учебное пособие / А.М. Запорожец. – Харків : Консум, 1997. – 109с. – ISBN 966-7124-02-9
132349
   Аграрное право. – Москва : Юристъ, 1998. – 534с. – ISBN 5-7975-0052-3
132350
  Ткаченко А.А. Аграрное развитие Египта, Ирака и Сирии / А.А. Ткаченко. – М., 1978. – 160с.
132351
   Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Общие части учебных курсов : учебное пособие. – Харків : Одиссей, 2000. – 368с. – ISBN 966-7334-83-Х
132352
   Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Общие части учебных курсов : учебноое пособие. – Изд. 2-е, доп. и испр. – Харьков : Одиссей, 2001. – 400с. – ISBN 966-633-036-9
132353
   Аграрное, земельное и экологическое право Украины.Особенные части учебных курсов : Учеб. пособие. – Харків : Одиссей, 2001. – 560с. – ISBN 966-633-050-4
132354
  Ленг Е.А. Аграрные компании Украины на международном долговом рынке // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 114-122. – ISSN 2221-1055
132355
  Яковлев Г. Аграрные конфликты в Непале // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1987. – № 2 (246). – С. 44-53
132356
  Браславский И.М. Аграрные кризисы : (Материалы к лекции) / И.М. Браславский; МВ и ССО УССР. ИПК общественных наук при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1967. – 40с.
132357
  Маджлисов А. Аграрные осношения в Восточной Бухаре в 19 - начале 20 века / А. Маджлисов. – Алма-Ата, 1967. – 332с.
132358
   Аграрные отношения. – Москва, 1991. – 242 с.
132359
  Дядечкин В.Н. Аграрные отношения в Австрийских владения Габсбургов в 15 - начале 16 в. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 573 / Дядечкин В.Н. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 16 с.
132360
  Эфендиев М.М. Аграрные отношения в Азербайджане в первой половине XIX в. : Автореф... доктор ист.наук: / Эфендиев М.М.; Тбилис. гос. ун-т. – Баку, 1959. – 44л.
132361
  Еганян М.Н. Аграрные отношения в Армении до и после ее присоединения к России. : Автореф... Доктора экон.наук: / Еганян М.Н.; Арм.гос.пед.ин-т. – Ереван, 1967. – 45л.
132362
  Панфилов С.А. Аграрные отношения в Бессарабии в 40-60-х годах XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Панфилов С.А.; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1973. – 19л.
132363
  Фролов Н.П. Аграрные отношения в буржуазно-помещичьей Румынии и земельный вопрос о народно-демакратической революции : Автореф... д-ра экон.наук: / Фролов Н.П.; Ин-т экономики Акад. наук СССР. – Кишинев, 1960. – 54л.
132364
  Мисюра Василий Петрович Аграрные отношения в буржуазной Чехословакии в 1918-1929 годах : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Мисюра Василий Петрович ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1966. – 24 с.
132365
  Миронова Е.В. Аграрные отношения в Великобритании и их влияние на развитие и размещение сельского хозяйства / Е.В. Миронова. – Саратов, 1966. – 87с.
132366
  Каждан А.П. Аграрные отношения в Византии XIII - XIV вв. / А.П. Каждан. – Москва, 1952. – 244 с.
132367
  Петрова А.Ф. Аграрные отношения в Воронежской губернии в пореформенный период : Автореф... кандид. экономич.наук: / Петрова А.Ф.; Воронежский гос. универститет. – Воронеж, 1951. – 42 л.
132368
  Папазян А.Д. Аграрные отношения в Восточной Армении в ХУ1-ХУП веках / А.Д. Папазян. – Ереван, 1972. – 304с.
132369
  Маджлисов Адил Аграрные отношения в Восточной Бухаре в XIX -- начале ХХ века : Автореф... докт. ист.наук: / Маджлисов Адил; Ташк. ГУ. – Душанбе, 1968. – 39л.
132370
  Мартынова М.М. Аграрные отношения в Вятской губернии в конце ХІХ - начале ХХ вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Мартынова М.М.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1970. – 21л.
132371
  Гришина О.И. Аграрные отношения в Германии в конце XIV - начале XVI вв. (на материале области Сред. Рейна) : Автореф... канд. ист.наук: / Гришина О.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. Кафедра истории сред. веков. – М., 1967. – 16л.
132372
  Петрушов А.М. Аграрные отношения в Германии. / А.М. Петрушов. – М., 1945. – 215с.
132373
  Гасанов Исмаил Мамед оглы Аграрные отношения в государственной деревне Азербайджана в конце XIX века (80-90-е годы) : Автореф... доктора ист.наук: / Гасанов Исмаил Мамед оглы; АН Груз. ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Баку, 1965. – 55л.
132374
  Захаров В.В. Аграрные отношения в задарском дистрикте в Х-XIV вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07573 / Захаров В.В.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1970. – 20л.
132375
  Сопко Т.М. Аграрные отношения в Закарпатье в XVI-XVII вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Сопко Т.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. Каф. истории средних веков. – М., 1964. – 15л.
132376
  Илько Василий Иванович Аграрные отношения в Закарпатье в эпоху империализма : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.02 / Илько Василий Иванович ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 50 с.
132377
  Илько Василий Иванович Аграрные отношения в Закарпатье в эпоху империализма (1900-1944) : Автореф... доктора историческихнаук: 07.00.02 / Илько Василий Иванович; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1934. – 589л. – Бібліогр.:с.488-539
132378
  Шамурадов А. Аграрные отношения в Закаспийской области в конце XIX - начале XX в. / А. Шамурадов. – Ашхабад, 1990. – 103с.
132379
  Осипова Л.И. Аграрные отношения в Западной Германии и Австрии и аграрная программа современных социал-демократов : Автореф... канд.экон.наук: / Осипова Л.И.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1965. – 32л.
132380
  Аладкин С.И. Аграрные отношения в Западной Украине (1919-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Аладкин С.И.; МВО СССР. - Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. Кафедра истории СССР. – Львов, 1952. – 16 с.
132381
  Свежинский П.В. Аграрные отношения в Западной Украине в конце 19 - начале 20 ст. : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук / Свежинский П.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 40 с.
132382
  Свежинский П.В. Аграрные отношения в Западной Украине в конце XIX -- начале ХХ ст. : Автореф... докт. ист.наук: / Свежинский П. В.; КГУ. – К., 1968. – 38л.
132383
  Тагиева Ш.А. Аграрные отношения в Иране в конце XIX - начале ХХ вв. : Автореф... д-ра ист.наук: / Тагиева Ш.А.; АН АзССР. Ин-т народов Ближнего и Сред. Востока. – Баку, 1967. – 87л.
132384
  Ковалев Е.В. Аграрные отношения в Испании и аграрная политика франкизма. : Автореф... канд. экон.наук: / Ковалев Е.В.; Ин-тут мировой экономики и междунар. отношений АН СССР. – М., 1962. – 16л.
132385
  Мургазин А.С. Аграрные отношения в Китае / А.С. Мургазин. – М., 1970. – 236с.
132386
  Казакевич И.С. Аграрные отношения в Корее накануне второй мировой войны / И.С. Казакевич. – М, 1958. – 128с.
132387
  Тюгаев Н.Ф. Аграрные отношения в крепостной деревне на территории Мордовии в первой половине XIX века : Автореф... кандидата ист.наук: 571 / Тюгаев Н.Ф.; МГУ. – М., 1969. – 21л.
132388
  Кууз А.А. Аграрные отношения в Марокко / А.А. Кууз. – М., 1984. – 127с.
132389
  Грекул Ф.А. Аграрные отношения в Молдавии в XVI - первой половине XVII вв. / Ф.А. Грекул. – Кишинев, 1961. – 456с.
132390
  Емельянов И.Н. Аграрные отношения в Орловской губернии в период империализма : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Емельянов И.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 20л.
132391
  Червонная Т.М. Аграрные отношения в Парижском районе в XV-XVII вв. (К вопросу о разложени феод. отношений в аграрном строе Сев. Франции). : Автореф... канд. истор.наук: / Червонная Т.М.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1960. – 16л.
132392
  Кабытов П.С. Аграрные отношения в Поволжье в период империализма. / П.С. Кабытов. – Саратов, 1982. – 200с.
132393
  Агравал Гаджа Нанд Аграрные отношения в развивающихся странах Азии (на примере Индии) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Агравал Гаджа Нанд ; КИНХ. – Киев, 1975. – 26 с.
132394
  Гроссман Ю.М. Аграрные отношения в Русском и Белзском воеводствах Речи Посполитой. (Вторая половина XVI - первая половина XVII вв.) : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 573 / Гроссман Ю.М. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1968. – 33 с. – Бібліогр.:с.32-33
132395
   Аграрные отношения в Саноцкой земле в XVIII в. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Майборода Р. В,; Майборода Р. В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 16 с.
132396
  Мельничук Я.С. Аграрные отношения в Саноцкой земле во второй половине 17 века. : Автореф... канд.ист.наук: / Мельничук Я.С.; М-во высш образования УССР. – Львов, 1959. – 14л.
132397
  Гордон Л.Р. Аграрные отношения в Северо-западной пограничной провинции Индии / Л.Р. Гордон. – М, 1953. – 212с.
132398
  Горюшкин Л.М. Аграрные отношения в Сибири периода империализма / Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1976. – 343с.
132399
  Гатауллин М.Ф. Аграрные отношения в Сирии. / М.Ф. Гатауллин. – М., 1957. – 134с.
132400
  Брайловский И.Н. Аграрные отношения в современной Австрии : Автореф... кандид. эконом.наук: / Брайловский И.Н.; Институт экономики Академии наук СССР. – Москва, 1950. – 16 с.
132401
  Гарсиа Л.М. Аграрные отношения в современной Аргентине : Автореф... канд. экон.наук: / Гарсиа Л.М.; АН СССР. Ин-т Латин. Америки. – М., 1968. – 21л.
132402
  Жабреев А.Ф. Аграрные отношения в современной Бирме / А.Ф. Жабреев. – Москва, 1971. – 232 с.
132403
  Сиволобов А.М. Аграрные отношения в современной Бразилии / А.М. Сиволобов. – М, 1959. – 210 с.
132404
  Сиволобов А.М. Аграрные отношения в современной Бразилии. : Автореф... канд. экон.наук: / Сиволобов А.М.; ВПШ при ЦК КПСС. – М., 1958. – 20л.
132405
  Моисеев П.П. Аграрные отношения в современной Турции / П.П. Моисеев. – Москва, 1960. – 226с.
132406
  Сеидов Р.А. Аграрные отношения в современном Иране. : Автореф... канд.ист.наук: / Сеидов Р.А.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знамени.гос.ун-т. – М, 1956. – 19л.
132407
  Бади Ш.М. Аграрные отношения в современном Иране. / Ш.М. Бади. – М.
М. – 1959. – 138с.
132408
  Кууз А.А. Аграрные отношения в современном Марокко : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.17 / Кууз А.А.; АН СССР. Ин-т Африки. – Москва, 1981. – 20л.
132409
  Яковцевский В.Н. Аграрные отношения в СССР в период строительства социализма / В.Н. Яковцевский. – М., 1964. – 344с.
132410
   Аграрные отношения в странах Востока. – Москва : Издательство АН СССР, 1958. – 627 с.
132411
  Петрушов А.М. Аграрные отношения в странах Западной Европы после второй мировой войны. / А.М. Петрушов. – М., 1959. – 308 с.
132412
  Тойвере Л.М. Аграрные отношения в странах развитого капитализма (на прим. Финляндии). : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Тойвере Л.М.; Тартуский гос. ун-т. – Таллин, 1971. – 28л.
132413
   Аграрные отношения в странах социализма. – Москва : Наука, 1984. – 263 с.
132414
   Аграрные отношения в странах Юго-Восточной Азии. – Москва : Наука, 1968. – 236 с.
132415
  Зудина Л.П. Аграрные отношения в Тунисе (1956-1971) / Л.П. Зудина; АН СССР. Ин-т востоковедения; Отв. ред. Г.Г. Котовский. – М. : Наука, 1976. – 182с. – Библиогр.: с. 176-181
132416
  Заднепрянец В.З. Аграрные отношения в условиях современного капитализма / В.З. Заднепрянец. – Київ, 1969. – 29с.
132417
  Проскура Н.Л. Аграрные отношения в Харьковской губернии между буржуазно-демократическими революциями (1907 - февр. 1917 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор.наук / Проскура Н.Л. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 26 с.
132418
  Стеценко С.А. Аграрные отношения в Ходжентском уезде после присоеденения его к России. : Автореф... Канд.ист.наук: / Стеценко С.А.; М-во высш. образования СССР.Таджик.гос.ун-т. – Сталинабад, 1957. – 19л.
132419
  Козий А.М. Аграрные отношения в холмской земле во второй половине 16-17 вв. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Козий А.М.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1981. – 23л.
132420
  Иванов Ю.Ф. Аграрные отношения в Чехии ХІІІ-XIV веков. : Автореф... канд. ист.наук: / Иванов Ю.Ф.; Москов. гос. пед. и-тут им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 15л.
132421
  Казакевич И.С. Аграрные отношения в Южной Корее, 1945-1976 / И.С. Казакевич ; АН СССР, ин-т востоковедения. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточн. лит-ры, 1980. – 196 с.
132422
  Дадаш-заде М.А. Аграрные отношения в Южном Азербайджане накануне иранской революции 1905-1911 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Дадаш-заде М.А.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1960. – 29л.
132423
  Завьялова И.В. Аграрные отношения во Франции XVI века в освещении французской буржуазной историографии / И.В. Завьялова. – Одесса, 1969. – 59с.
132424
  Кудрявцева М.А. Аграрные отношения во Франции в 50-60-е годы 19 века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кудрявцева М.А. ; АН СССР. – Москва, 1968. – 28 с.
132425
  Котов Г.Г. Аграрные отношения и земельная реформа в Германии. / Г.Г. Котов. – М, 1956. – 468с.
132426
   Аграрные отношения и крестьянское движение в Китае : сборник статей. – Москва : Наука, 1974. – 264 с.
132427
  Бондарчук Валериан Семенович Аграрные отношения и крестьянское движение в Сардинском королевстве во второй половине 18 в. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Бондарчук Валериан Семенович; МГУ. Ист. фак. – М., 1974. – 25л.
132428
  Ханин З.Я. Аграрные отношения и крестьянское движение в Японии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ханин З.Я.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1961. – 17л.
132429
  Зайцев Н.С. Аграрные отношения и обнищание крестьянства в империалистических, колониальных и зависимых странах / Н.С. Зайцев. – М., 1971. – 64 с.
132430
  Васильев Л.С. Аграрные отношения и община в Древнем Китае. (XI-VII вв. жо н.э.). / Л.С. Васильев. – Москва, 1961. – 268 с.
132431
  Миериня А.Ю. Аграрные отношения и положение крестьян в Курляндии в 60-80-х годах 19 века. : Автореф... Канд.ист.наук: / Миериня А.Ю.; Ин-т истории АН Латвийской ССР. – Рига, 1960. – 24л.
132432
  Мартынов В.Д. Аграрные отношения и сельскохозяйственная кооперация в Швеции / В.Д. Мартынов. – Москва, 1967. – 188с.
132433
  Кузьмин С.А. Аграрные отношения и Синде / С.А. Кузьмин. – Москва, 1959. – 147 с.
132434
  Ботушанский Василий Мефодиевич Аграрные отношения на Буковине в начале ХХ века (1900-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Ботушанский Василий Мефодиевич; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1973. – 37л.
132435
  Львов А.М. Аграрные отношения на Буковине в эпоху капитализма : Автореф... канд. ист.наук: / Львов А.М.; Ин-т истории АН СССР. – Москва, 1962. – 17л.
132436
  Иванова В.Н. Аграрные отношения на Дону в период Октябрьской революции и гражданской войны. Ноябрь 1917 - март 1921 гг. : Автореф... кандидата ист.наук: / Иванова В.Н.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. – М., 1965. – 18л.
132437
  Божук А.В. Аграрные отношения на Закарпатье в 20-х годах ХХ в. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Божук А. В. ; Ужгор. ГУ. – Ужгород, 1974. – 23 с.
132438
  Буцик А.К. Аграрные отношения на Киевщине накануне революции 1905-1907 гг. / А.К. Буцик. – [Киев] : [КГУ им. Т.Г.Шевченко], 1949. – [21] с. – Отд. оттиск из: Исторический сборник / КДУ ім. Т.Г. Шевченка 1949, № 2, с. 75-96
132439
  Сталинская О.П. Аграрные отношения на Полтавщине накануне Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... канд. экон.наук: / Сталинская О.П.; МВО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. Каф. полит. экономии. – Львов, 1956. – 15л.
132440
  Ратушняк В.Н. Аграрные отношения на Северном Кавказе / В.Н. Ратушняк. – Краснодар, 1982. – 86с.
132441
   Аграрные отношения на современном этапе : сборник научних трудов. – Киев : ИЭ, 1983. – 100 с.
132442
  Анцупов И.А. Аграрные отношения на юге Бессарабии (1812-1870) / И.А. Анцупов. – Кишинёв, 1978. – 235с.
132443
  Струков Н.А. Аграрные отношения при социализме / Н.А. Струков. – М, 1971. – 114с.
132444
  Дюков В.В. Аграрные отношения развитого социализма и реализация Продовольственной программы / В.В. Дюков. – Казань, 1985. – 136с.
132445
  Погорелов Н.С. Аграрные отношения современного капитализма: важнейшие изменения и социально-экономические последствия / Н.С. Погорелов. – Киев, 1975. – 24 с.
132446
  Булатов А.Е. Аграрные отношения социализма. / А.Е. Булатов. – М., 1987. – 254,2с.
132447
  Черенков Н.И. Аграрные преобразования в Венгерской Народной Республике (1945-1958 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Черенков Н.И.; Ин-т экономики АН УССр. – К., 1959. – 27л.
132448
  Харахашьян Г.М. Аграрные преобразования в Германской Демократической Республике / Г.М. Харахашьян. – М., 1951. – 272с.
132449
  Антоненко Б.А. Аграрные преобразования в доколхозном кишлаке / Б.А. Антоненко. – Душанбе, 1987. – 296с.
132450
  Лях Р.Д. Аграрные преобразования в Донецкой губернии в 1920-1922 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Лях Р.Д.; ХГУ им. А.М.Горького. Ист. ф-тет. Каф. истории УССР. – Харьков, 1966. – 23л.
132451
  Хаят С К.М. Аграрные преобразования в Ираке. : Автореф... Канд.экон.наук: / Хаят К.М.С,; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 18л.
132452
   Аграрные преобразования в народно-демократических странах Азии. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 232 с.
132453
  Томенчук И.М. Аграрные преобразования в народно-демократической Польше. : Автореф... канд. экон.наук: / Томенчук И.М.; МВО СССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 20 с.
132454
  Недорезов А.И. Аграрные преобразования в народно-демократической Чехословакии / А.И. Недорезов. – М., 1954. – 216с.
132455
   Аграрные преобразования в народном Китае : Сб. материалов. – Москва : Изд-во иностр. лит-ры, 1955. – 389 с.
132456
  Ивлева Т.Н. Аграрные преобразования в Сальвадоре: причины и результаты // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 2. – С.38-50. – ISSN 044-748Х
132457
   Аграрные преобразования в странах Африки на современном этапе : сборник статей. – Москва : Наука, 1982. – 229 с.
132458
  Демин А.И. Аграрные преобразования в странах Ближнегои Среднего Востока / А.И. Демин. – М, 1986. – 179с.
132459
  Аминова Р.Х. Аграрные преобразования в Узбекистане в годы перехода советского государства в НЭПу / Р.Х. Аминова. – Ташкент, 1985. – 348с.
132460
  Аминова Р.Х. Аграрные преобразования в Узбекистане накануне сплошной коллективизации / Р.Х. Аминова. – Ташкент, 1969. – 471с.
132461
  Зудина Л.П. Аграрные преобразования и развитие сельского хозяйства в странах Магриба / Л.П. Зудина. – М., 1983. – 215с.
132462
  Калиниченко Владимир Викторович Аграрные преобразования на Левобережной Украине (конец 1919 - 1928 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Калиниченко Владимир Викторович; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. университет. – Х., 1981. – 25л.
132463
  Оглаев Ю.О. Аграрные преобразования советской власти в Калмыкии (1917-1929 гг.) : Автореф... канд .ист.наук: / Оглаев Ю.О.; АН СССР, Ин-т ист. СССР. – Москва, 1971. – 26л.
132464
  Фигуровская Н.К. Аграрные проблемы в советской экономической литературе 20-х гг. / Н.К. Фигуровская. – М., 1978. – 258с.
132465
  Климко Г.Н. Аграрные проблемы независимой Бирмы / Г.Н. Климко. – М., 1964. – 232с.
132466
  Тюрин В.И. Аграрные проблемы Пакистана. / В.И. Тюрин. – Саратов, 1968. – 88с.
132467
   Аграрные проблемы развитого социализма. – Киев : Наукова думка, 1979. – 423 с.
132468
  Кузнецов Б.П. Аграрные проблемы современного капитализма / Б.П. Кузнецов. – М., 1978. – 245с.
132469
  Попов Г.В. Аграрные проблемы современного Таиланда / Г.В. Попов. – М, 1983. – 157с.
132470
  Филоник А.О. Аграрные проблемы современной Сирии / А.О. Филоник. – М, 1981. – 187с.
132471
   Аграрные программы Коммунистических партий Великобритании, Греции, Индии, Испании, Италии, Финляндии, Франции, Чили, Японии. – Москва : Издательство ВПШ и АОН, 1959. – 15 с.
132472
  Злупко С.Н. Аграрные программы политических партий Галиции (конец XIX -- начало ХХ столетия) : Автореф... канд. экон.наук: / Злупко С.Н.; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. Киевск. ин-т нар. хоз. – Киев, 1960. – 15л.
132473
   Аграрные програмы. Сборник аграрных программ социалистических партий в Западной Европе и России. – Одесса : Техник, 1917. – 63 с.
132474
  Котовский Г.И. Аграрные реформы в Индии / Г.И. Котовский. – М., 1959. – 120с.
132475
  Кузнецов Б.П. Аграрные реформы в развивающихся странах / Б.П. Кузнецов, В.Н. Стародубровская // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління ; Київ. н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2014. – № 2. – С. 39-43
132476
   Аграрные реформы в развивающихся странах и странах высокоразвитого капитализма. – Москва : Мысль, 1965. – 280 с.
132477
   Аграрные реформы в странах Востока. – Москва : Издательство восточной литературы, 1961. – 236 с.
132478
  Ковалев Е.В. Аграрные реформы в странах Латинской Америки / Е.В. Ковалев. – М, 1972. – 358с.
132479
  Большакова О.В. Аграрные реформы П.А. Столыпина в севременной англоязычной историографии : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 164-173. – ISSN 0869-5687
132480
  Имберчиадори И. Аграрные структуры западного средиземноморья с XVI по XIX в. / И. Имберчиадори. – Москва, 1970. – 18с.
132481
   Аграрные структуры стран Востока. – Москва, 1977. – 290с.
132482
   Аграрные структуры стран Востока : генезис, эволюция, социалльные преобразования : сборник статей. – Москва : Наука, 1977. – 290 с.
132483
  аль Скутти М. Аграрный вопос в национально-демократической революции в Ираке : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / аль Скутти М. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1966. – 17с.
132484
  Крживицкий Л. Аграрный вопрос / Крживицкий Л.; пер. с польского под ред. Гр. Алексинского и П. Орловского. – Санкт-Петербург, 1906. – 372 с. – (Дешевая библиотека товарищества "Знание" ; № 263)
132485
   Аграрный вопрос. – Москва : Беседа
Т. 2 : Сборник статей: Л.К. Брейера, М. Бруна, Н.И. Воробьева ... – 1907. – XIII, 648 с.
132486
  Алешина И.В. Аграрный вопрос в движении декабристов : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Алешина И. В. ; ЛГУ им. Жданова. – Ленинград, 1953. – 23 с.
132487
  Дингельштедт Ф. Аграрный вопрос в Индии / Ф. Дингельштедт. – Л., 1928. – 144с.
132488
  Минлос Б. Аграрный вопрос в Испании. / Б. Минлос. – М., 1934. – 250с.
132489
  Серени Э. Аграрный вопрос в Италии / Э. Серени. – М, 1949. – 403с.
132490
  Сулейманов Б. Аграрный вопрос в Казахстане последней трети Х1Х - начала ХХ вв. 1867-1907 гг. / Б. Сулейманов. – Алма-Ата, 1963. – 412с.
132491
  Невская В.П. Аграрный вопрос в Карачае и Черкесии в эпоху империализма. / В.П. Невская. – Черкесск, 1972. – 216с.
132492
  Китаев Б.И. Аграрный вопрос в оценке Н.Г.Чернышевского : Автореф... канд. экономич.наук: / Китаев Б.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1950. – 20 с.
132493
  Остренко А.Ф. Аграрный вопрос в первой Государственной думе. : Автореф... Канд.ист.наук: / Остренко А.Ф.; Моск.город.пед.ин-т. – Сталинск, 1951. – 16 с.
132494
   Аграрный вопрос в первой государственной Думе. Внесение в Думу проекты аграрной реформы и стенограммы речей главных ораторов по аграрному вопросу. – Киев : Прогресс, 1906. – IV, 95 с. – С предисл. Д. М-на и портр. ораторов
132495
  Эриванский М.М. Аграрный вопрос в политике и литературе Римской республики в конце 2 века и в 1 веке до нашей эры. : Автореф... Доктора ист.наук: / Эриванский М.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1959. – 27л.
132496
  Фельчуков Ю.В. Аграрный вопрос в политике правительств независимой Индонезии в 1945-1962 гг. : Автореф... канд. истор.наук: / Фельчуков Ю.В.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1963. – 19л.
132497
   Аграрный вопрос в программах и тактике политических партий России. – Новосибирск, 1992. – 93 с.
132498
  Савичев Н.П. Аграрный вопрос в программных документах декабристов : Автореф... канд. ист.наук: / Савичев Н. П.; АН УССР, Ин-т ист. – К., 1970. – 24л.
132499
  Василевский Е.Г. Аграрный вопрос в работах В.И. Ленина / Е.Г. Василевский. – Москва : Московский университет, 1964. – 155 с.
132500
  Мартынов В.А. Аграрный вопрос в развитых капиталистических странах / В.А. Мартынов. – М, 1966. – 88с.
132501
  Кауфман А.А. Аграрный вопрос в России / А.А. Кауфман. – М., 1918. – 268с.
132502
  Ленин В.И. Аграрный вопрос в России к концу XIX-го века. – Москва, 1918. – 80 с.
132503
  Ленин В.И. Аграрный вопрос в России к концу XIX века / В.И. Ленин. – Москва, 1918. – 80с.
132504
  Ленин Н. (Ульянов Вл.) Аграрный вопрос в России к концу XIX века / Н. (Ульянов Вл.) Ленин. – Л., 1925. – 93с.
132505
  Ленин В.И. Аграрный вопрос в России к концу XIX века / В.И. Ленин. – Москва, 1932. – 71с.
132506
  Ленин В.И. Аграрный вопрос в России к концу XIX века / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 72с.
132507
  Ленин В.И. Аграрный вопрос в России к концу XIX века / В.И. Ленин. – Москва, 1953. – 79с.
132508
  Ленин В.И. Аграрный вопрос в России к концу XIX века / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1983. – 79 с.
132509
  Кузнецов Б. Аграрный вопрос в современной Франции / Б. Кузнецов. – М., 1954. – 224с.
132510
  Алитовский С.Н. Аграрный вопрос в современном Ираке / С.Н. Алитовский. – Москва, 1966. – 176с.
132511
  Алитовский С.Н. Аграрный вопрос в современном Ираке / С.Н. Алитовский. – Москва, 1966. – 176с.
132512
   Аграрный вопрос в странах Азии и Северной Африки. – Москва : Наука, 1968. – 343 с.
132513
   Аграрный вопрос в странах Южной и Караибской Америки. – Москва, 1933. – 228 с.
132514
  Сорокин А.А. Аграрный вопрос в Судане / А.А. Сорокин. – М., 1979. – 220с.
132515
  Мордовин В.Г. Аграрный вопрос в трудах В.И.Ленина накануне и в ходе первой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Мордовин В.Г. ; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1968. – 21 с.
132516
  Скворцов В.И. Аграрный вопрос в ФРГ. : Автореф... Канд.экон.наук: / Скворцов В.И.; Моск.гос.ин-т междунар.отношений. – М, 1961. – 16л.
132517
  Мозжухин И. Аграрный вопрос в цифрах и фактах действительности / И. Мозжухин. – М. – 80с.
132518
  Демидов В.А. Аграрный вопрос в эпоху Горбачева / В.А. Демидов. – Новосибирск, 1992. – 78с.
132519
  Лефевр Ж. Аграрный вопрос в эпоху террора (1793-1794) / Ж. Лефевр. – Л., 1936. – 204с.
132520
  Лооне Л.А. Аграрный вопрос в Эстонии в период обострения противоречий и кризиса феодального способа производства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Лооне Л.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
132521
  Видмар В. Аграрный вопрос в Югославии в период между двумя мировыми войнами : Автореф... канд.экон.наук: / Видмар В.; Ин-т экономики Акад. наук СССР. – Москва, 1955. – 16л.
132522
  Казакевич И.С. Аграрный вопрос в Южной Корее / И.С. Казакевич. – М, 1964. – 160с.
132523
  Дудник Э.В. Аграрный вопрос в Южном Вьетнаме / Э.В. Дудник. – М., 1964. – 172с.
132524
  Люляков П.К. Аграрный вопрос во второй Государственной думе (1907) : Автореф... канд. истор.наук: / Люляков П,К.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 14 с.
132525
  Смирнов А.П. Аграрный вопрос во второй Государственной думе и борьба большевиков с кадетами за крестьянство : Автореф... кандид. историч.наук: / Смирнов А.П.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет имени А.А.Жданова. Институт повышения квалификации препод. ма. – Ленинград, 1951. – 16 с.
132526
  Шнеерсон А.И. Аграрный вопрос во Франции / А.И. Шнеерсон. – Л., 1948. – 415с.
132527
   Аграрный вопрос во Франции. – Москва : Прогресс, 1976. – 198с.
132528
  Кузнецов Б.П. Аграрный вопрос во Франции после второй мировой войны. : Автореф... Канд.экон.наук: / Кузнецов Б.П.; Ин-т.повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1952. – 19 с.
132529
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1931. – 206с.
132530
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1932. – 148с.
132531
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1934. – 148с.
132532
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1936. – 116с.
132533
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1949. – 164с.
132534
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1950. – 164с.
132535
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1952. – 164с.
132536
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1953. – 164с.
132537
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1984. – 173с.
132538
  Гриеко Р. Аграрный вопрос и борьба за землю в Италии. / Р. Гриеко. – М., 1955. – 516с.
132539
  Комаров К.В. Аграрный вопрос и война за независимость Аргентины / К.В. Комаров. – М., 1988. – 158с.
132540
  Шевель И.Б. Аграрный вопрос и его разрешение в Синьцзяне : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : / Шевель И. Б.; МГУ. – Москва, 1954. – 16л.
132541
   Аграрный вопрос и крестянское движение. – М.
т.4. – 1937. – с.
132542
   Аграрный вопрос и крестьянское движение : справочник. – Изд. 2-е перераб. и допол. – Москва : Международный аграрный институт
Т. 3, Ч. 1/2 : Англо-Саксонские страны. Англия и ее доминионы: Англия, Ирландия, Канада ... – 249 с.
132543
   Аграрный вопрос и крестьянское движение : справочник СССР, Англия, Ирландия, Норвегия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва. – Москва, 1932. – 270 с.
132544
   Аграрный вопрос и крестьянское движение : справочник. КН, П, САСШ, Юг САСШ, Канада, Мексика, Колумбия, Бразилия, Аргентина, Австралия. – Москва, 1932. – 78 с.
132545
   Аграрный вопрос и крестьянское движение : справочник. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва
Т. 4 : Япония. Корея. Кирай. Манджурия. Индия ... – 1937. – 295 с.
132546
  Сеидов Р.А. Аграрный вопрос и крестьянское движение в Иране / Р.А. Сеидов. – Баку, 1963. – 200с.
132547
  Берозов Б.П. Аграрный вопрос и крестьянское движение в пореформенной Северной Осетии. / Б.П. Берозов. – Орджоникидзе, 1980. – 126с.
132548
  Тимов С. Аграрный вопрос и крестьянское движение в Румынии / С. Тимов. – М. : МАИ, 1928. – 288 с.
132549
  Бабичев М.М. Аграрный вопрос и крестьянское движение на Кубани в период первой буржуазно-демократической революции 1905-1907 гг : Автореф... канд. ист.наук: / Бабичев М.М.; Моск. гос. пед. ин-т им В.И.Ленина. – М, 1958. – 19л.
132550
   Аграрный вопрос и крестьянство в тропической Африке. – Москва : Наука, 1964. – 318 с.
132551
  Трапезников С.П. Аграрный вопрос и ленинские аграрные программы в трех русских революциях. / С.П. Трапезников. – М, 1963. – 656с.
132552
  Гинев В.Н. Аграрный вопрос и мелкобуржуазные партии в России в 1917 г. / В.Н. Гинев. – Л., 1977. – 295с.
132553
   Аграрный вопрос и национально-освободительное движение. Материалы обмена мнениями марксистов-аграрников, состоявшегося в июле-сент. 1960 г. в Гаване и Бухаресте. – Москва : Соцэкгиз, 1963. – 532 с.
132554
  Шлихтер А.Г. Аграрный вопрос и продовольственная политика в первые годы Советской власти / А.Г. Шлихтер. – М., 1975. – 448с.
132555
  Ахмед Салехуддин Аграрный вопрос и пути его решения в Банладеш : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ахмед Салехуддин; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1977. – 25л.
132556
   Аграрный вопрос и современное крестянское движение. – М.
вып. 1. – 1935. – с.
132557
   Аграрный вопрос и современное крестянское движение. – М.
вып. 1. – 1935. – с.
132558
   Аграрный вопрос и современное крестянское движение : сборник статей. – Москва
Вып. 2 : Шесть лет борьбы за крестьянство. – 1935. – 168 с.
132559
   Аграрный вопрос и современное крестьянское движение : сборник статей. – Москва
Вып. 1 : Вопросы аграрной програмы и аграрной политики. – 1935. – 132 с.
132560
   Аграрный вопрос и современное крестьянское движение. – Москва
Ч. 2. – 1935. – 169 с.
132561
  Иванов Ю.М. Аграрный вопрос и формирование армии наемного труда в тропической Африке. / Ю.М. Иванов. – М, 1974. – 255с.
132562
   Аграрный вопрос на Востоке. – Москва, 1933. – 434 с.
132563
  Золотов В.А. Аграрный вопрос на Дону перед Великой Октябрьской социалистической революцией : Автореф... канд. историч.наук: / Золотов В.А.; Ростов. гос. ун-тет им. В.М.Молотова. – Ростов-на-Дону, 1950. – 16 с.
132564
  Вихляев П.А. Аграрный вопрос с правовой точки зрения / П. Вихляев. – Москва : Книгоизда. "Молодая Россия" ; Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1906. – 63 с.
132565
  Каутский К. Аграрный вопрос. / К. Каутский. – 2-е изд. – Х., 1923. – 323с.
132566
  Иллерицкая Е.В. Аграрный вопрос: провал аграрных программ и политики непролетарских партий в России / Е.В. Иллерицкая. – Москва, 1981. – 166 с.
132567
  Болтинская Л.В. Аграрный законопроект Сервилия Рулла в связи с аграрным вопросом в демократическом движении Рисмской республики : Автореф... канд. ист.наук: / Болтинская Л. В.; МП РСФСР, Моск. гор. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
132568
   Аграрный капитализм в Латинской Америке : сборник статей. – Москва : ИЛА, 1990. – 183 с.
132569
  Новоселов Ю.А. Аграрный комплекс Сибири и Дальнего Востока / Ю.А. Новоселов; издается ежемесячно с 1961 г. – Москва : Знание, 1984. – 64 с. – (Экономика ; 3 ; Новое в жизни, науке, технике)
132570
   Аграрный кризис. – Москва
Кн. 2. – 1932. – 352 с.
132571
   Аграрный кризис. – Москва
Кн. 3. – 1932. – 239 с.
132572
   Аграрный кризис. – Москва
Кн. 4. – 1933. – 324 с.
132573
  Спектатор М. Аграрный кризис в капиталистических странах / М. Спектатор. – Х., 1931. – 143с.
132574
  Егиазарова Н.А. Аграрный кризис конца 19 века в России : Автореф... Канд.экон.наук: / Егиазарова Н.А.; Акад.наук Союза ССР. – Москва, 1952. – 13 л.
132575
  Вайткунас А.И. Аграрный кризис конца 19 и начала 20 веков в Англии и политика английских консерваторов и либералов в аграрном вопросе. : Автореф... Канд.ист.наук: / Вайткунас А.И.; Акад.наук СССР. – М, 1962. – 24л.
132576
  Егиазарова Н.А. Аграрный кризис конца XIX века в России / Н.А. Егиазарова. – М, 1959. – 188с.
132577
  Бейлькин Х.Ю. Аграрный кризис конца XIX века и его влияние на развитие сельского хозяйства Белоруссии : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Бейлькин Х.Ю. ; АН БССР , Ин-т истории. – Минск, 1969. – 26 с.
132578
  Иванчук С.Г. Аграрный неоколлониализм / С.Г. Иванчук, В.И. Пузь. – Москва, 1989. – 212с.
132579
  Яковлев М. Аграрный Пакистан / М. Яковлев. – М, 1968. – 144с.
132580
  Левинтон Н.Г. Аграрный переворот 1877-1879 гг. и борьба болгарского народа против реставраторов султанской власти в Болгарии : Автореф... канд. ист.наук: / Левинтон Н.Г.; ЛГУ. – Ленинград, 1950. – 16 с.
132581
  Шагурин Алексей Борисович Аграрный протекционизм ЕЭС на современном этапе : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Шагурин Алексей Борисович; Н.-и. конюнктур. ин-т. – М., 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
132582
  Орешкин В.В. Аграрный процесс в трудах соратников В.И.Ленина / В.В. Орешкин. – Москва, 1970. – 224с.
132583
  Дергунов В.А. Аграрный работник: каким ему быть? / В.А. Дергунов. – Горький, 1990. – 127с.
132584
   Аграрный ресурсный потенциал Украинской ССР. – Киев : Наукова думка, 1988. – 311 с.
132585
  Юзефович А.Э. Аграрный ресурсный потенциал: формирование и использование / А.Э. Юзефович. – К., 1987. – 174с.
132586
   Аграрный рынок в его историческом развитии : XXIII сес. Всесоюз. симпоз. по изуч. пробл. аграр. истории, Свердловск, 24 - 27 сент. 1991 г. : тезисы докладов и сообществ : в 2 вып. – Москва : Институт истории СССР
Вып. 1. – 1991. – 119 с.
132587
   Аграрный рынок в его историческом развитии : XXIII сес. Всесоюз. симпоз. по изуч. пробл. аграр. истории, Свердловск, 24 - 27 сент. 1991 г. : тезисы докладов и соодществ : в 2 вып. – Москва : Ин-т истории СССР
Вып. 2. – 1991. – С. 121-260
132588
  Хаматшин А.Д. Аграрный сектор Зимбабве: коллапс или подъем?
132589
  Тихий В.И. Аграрный сектор Орловщины : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 36-40 : Схема, табл. – ISSN 0016-7207
132590
  Мынкина Н.Н. Аграрный сектор экономики СССР: состояние и пути перестройки / Н.Н. Мынкина. – М., 1991. – 95с.
132591
  Суслов И.Ф. Аграрный сектор экономики стран социализма. / И.Ф. Суслов. – М, 1978. – 254с.
132592
  Маркарьян С.Б. Аграрный сектор японской экономики: Основные пробл. 80-х г. / С.Б. Маркарьян. – М., 1990. – 214с.
132593
   Аграрный строй Азербайджана в XIX веке : тематический сборник научных трудов. – Баку, 1988. – 94 с.
132594
  Давыдов А.Д. Аграрный строй Афганистана / А.Д. Давыдов. – Москва, 1967. – 183с.
132595
  Панцхава А.Я. Аграрный строй Восточной Грузии в дореформенный период : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук / Панцхава А.Я.; Ин-т экономики АН СССР. – Москва, 1952. – 22 с.
132596
  Лаптева М.Ю. Аграрный строй Гомеровской Ионии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 120-133. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
132597
  Савельева Т.Н. Аграрный строй Египта в период Древнего царства. / Т.Н. Савельева. – М., 1962. – 292с.
132598
  Торнер Д. Аграрный строй Индии /Итоги реформ и оценкаперспектив/ / Д. Торнер. – М, 1959. – 128с.
132599
  Денисенко Н.П. Аграрный строй Кастиии в XVI в. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Денисенко Н. П.; АН СССР, Ин-т всеобщ. ист. – М, 1979. – 24л.
132600
   Аграрный строй Османской империи XV - XVII вв. : документы и материалы. – Москва : Издательство восточной литературы, 1963. – 224 с.
132601
  Ефимов И.А. Аграрный строй Поволжья накануне 1917 года / И.А. Ефимов. – Саранск, 1989. – 60с.
132602
  Колычева Е.И. Аграрный строй России ХУ1 века / Е.И. Колычева. – М., 1987. – 229с.
132603
  Ашрафян К.Э. Аграрный строй Северной Индии / К.Э. Ашрафян. – Москва, 1965. – 328с.
132604
  Моисеев П.П. Аграрный строй современной Турции. / П.П. Моисеев. – М, 1970. – 312с.
132605
  Ванин Ю.В. Аграрный строй феодальной Кореи / Ю.В. Ванин. – Москва, 1981. – 310с.
132606
  Новиков В. Аграрный туризм как фактор территориального развития и диверсификации сельской экономики / В. Новиков, С. Жубаркин // АПК: экономика, управление : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал / М-во сельск. хоз-ва РФ ; Рос. акад. с.-х. наук ; Всерос. н.-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2013. – № 10. – С. 75-82. – ISSN 0235-2443
132607
   Аграрный цех предприятия : сборник публицистических очерков. – Москва : Политиздат, 1984. – 208 с.
132608
  Годунов В.Н. Аграрный цех предприятия / В.Н. Годунов. – Минск, 1990. – 157с.
132609
   Аграрных цех завода. – М, 1986. – 55с.
132610
  Морий Григорий Прокопович Аграрня политика КПСС: Опыт, проблемы ее осуществления на Украине в 1965-1989 годах : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.01 / Морий Григорий Прокопович; КГУ. – К., 1990. – 48л.
132611
  Филоник А.О. Аграрый строй Судана / А.О. Филоник. – М, 1975. – 246с.
132612
  Вирта Н.Е. Аграфена Капитоновна / Н.Е. Вирта. – Москва, 1960. – 46с.
132613
  Флисар Э. Агрегат : Рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 4. – С. 88-96. – ISSN 0130-7673
132614
   Агрегативна стійкість суспензій оксиду ітрію / Б.В. Єременко, М.Л. Малишева, І.І. Осіпова, Т.М. Безугла, А.М. Савицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 18-24. – (Хімія ; Вип. 36)


  Вивчено стійкість водних суспензій оксиду ітрію у широкому діапазоні pH по відношенню до електролітів зарядних типів 1:1, 2:1 та 1:2. Проведений розрахунок потенціальних кривих у наближенні взаємодії двох сфер однакового розміру показано, що у лужному ...
132615
  Певзнер Г.С. Агрегатирование в электроприборо-строении / Г.С. Певзнер. – Москва : Энергия, 1981. – 176 с.
132616
  Сивков М.В. Агрегатирование приставки ВП-З с табуляторами Т-5МВ, ТА80 и перфоратором ПИ80-У / М.В. Сивков. – М, 1977. – 256с.
132617
  Виньков М.П. Агрегатирование табуляторов Т-5 и Т5М / М.П. Виньков. – Москва, 1962. – 35с.
132618
   Агрегатирование, контроль и диагностика вычислительных систем. – Киев : Наукова думка, 1978. – 196 с.
132619
  Озтюрк І. Агрегатна функція попиту на імпорт для Словаччини: за даними тестування методом граничних значень авторегресивного розподіленого лагу : новини зарубіжної науки / І. Озтюрк, А. Акаравчі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 353-360 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
132620
  Герасимов Б.М. Агрегатно-декомпозиційний метод синтезу імітаційної моделі групової операторської діяльності / Б.М. Герасимов, О.В. Сидоров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 81-86


  Запропоновано метод синтезу імітаційних моделей групової операторської діяльності, який основано на декомпозиції процесу рішення завдань і поданні цього процесу у вигляді сукупності вкладених агрегатів. Приводиться формальний опис агрегатів із ...
132621
   Агрегатное построение пневматических систем управления. – Москва : Энергия, 1973. – 112 с.
132622
  Мокрицкая Т.П. Агрегатное строение как фактор относительной просадочности лессовидных просадочных грунтов / Т.П. Мокрицкая, К.А. Самойлич // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 92-97 : рис., табл. – Библиогр.: с. 97. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 19). – ISSN 2313-2159
132623
   Агрегатные средства электроизмерительной техники и принципы их компоновки в системы. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 172 с.
132624
  Раздолин М.В. Агрегаты воздушно-реактивных двигателей / М.В. Раздолин. – М, 1959. – 186с.
132625
   Агрегаты и машины для формования химических нитей из расплавов. – Ленинград : Машиностроение, 1989. – 286 с.
132626
   Агрегаты пневматических систем летательных аппаратов. – Москва : Машиностроение, 1976. – 176 с.
132627
  Шиян Т. Агрегация и скобки в математике Нового времени: введение в логико-семиотический анализ // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (24) : Герменевтика тексту та герменевтика долі. – С. 202-213. – ISSN 2410-2601
132628
  Логинов А Агрегация национального масштаба // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № июль-август. – С. 16-22. – ISSN 1726-6726


  В последнее время культурная общественность страны активно обсуждает темы, связанные с модернизацией национальной библиотечной системы. Связаны эти обсуждения, в первую очередь, с противоречиями между необходимостью обслуживания читателей электронными ...
132629
  Виленский Д.Г. Агрегация появ, ее теория и практическое положение / Д.Г. Виленский. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1945. – 112с.
132630
  Самаль А.Б. и др. Агрегация тромбоцитов / А.Б. и др. Самаль. – Минск, 1990. – 102с.
132631
  Костишин Л.П. Агрегаційно-ітеративні методи для наближеного розв"язування інтегральних рівнянь / Л.П. Костишин, Б.А. Шувар, П.М. Зінько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 178-183. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для лінійних інтегральних рівнянь другого роду побудований один клас агрегаційно-ітеративних алгоритмів, який охоплює деякі багатопараметричні методи ітеративного агрегування. Встановлені достатні умови збіжності запропонованих алгоритмів.
132632
  Дорошенко І. Агрегація молекул в рідких спиртах: коливальна спектроскопія / І. Дорошенко, В. Погорелов, Є. Чернолевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 43-46. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Зареєстровано Фур"є-спектри інфрачервоного поглинання рідких спиртів від метанолу до деканолу. Виконано квантово-хімічне моделювання їх структури та фізичних параметрів. З"ясовано, що в рідкій фазі молекули спиртів об"єднуються у циклічні кластери, ...
132633
   Аґреґація сквараїнових барвників у напорошених плівках / О.Л. Павленко, В.А. Брусенцов, О.П. Дмитренко, М.М. Сєрик, В.А. Сендюк, М.П. Куліш, А.М. Гапонов, Ю.Л. Сломінський, В.В. Курдюков, О.Д. Качковський // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: В.Б. Молодкін, А.Г. Білоус, І.В. Блонський [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 15, вип. 4. – С. 589-597. – ISSN 1816-5230


  Досліджено аґреґацію сквараїнових барвників, що проявляється у спектрах поглинання плівок, одержаних методою вакуумного напорошення. Проведено квантово-хемічне моделювання та встановлено спектральні прояви формування різного типу аґреґатів для ...
132634
  Литвинчев И.С. Агрегирование в линейно-квадратичных задачах / И.С. Литвинчев, Н.М. Ратникова. – М., 1989. – 20с.
132635
  Кейс И.А. Агрегирование в субоптимальном синтезе многомерных систем / И.А. Кейс. – Таллинн, 1988. – 354с.
132636
  Данишевский М.Г. Агрегирование и понятие производственной мощности / М.Г. Данишевский. – М, 1988. – 39с.
132637
  Шананин А.А. Агрегирование конечных продуктов и проблема интегрируемости функций спроса / А.А. Шананин. – М., 1986. – 66с.
132638
  Джолдыбаева С.М. Агрегированные производственные функции линейных моделей. / С.М. Джолдыбаева, А.В. Лотов. – М., 1989. – 28с.
132639
  Коробова М.В. Агрегована еколого-економічна модель із запізненням при освоєнні капіталовкладень // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 233-241. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається модель еколого-економічної взаємодії із запізненням при освоєнні капіталовкладень в основні виробничі фонди та фонди, що призначені для ліквідації забруднення навколишнього середовища. Досліджено стійкість стаціонарної точки, а також ...
132640
  Онищенко І. Агрегування нелінійної еколого-економічної балансової моделі Леоньєва - Форда "витрати - випуск" : моделі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 3 (281). – С. 55-58. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
132641
  Мединська Ю. Агресивна дитина: зрозуміти, щоб допомогти // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 1. – С.107-118. – ISBN 966-654-025-8
132642
  Дем"янчук Ю. Агресивна зовнішня політика сталінського та путінського політичних режимів: аналогії та історична аргументація в українській пресі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 78-87. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
132643
  Маркова А.О. Агресивна поведінка Erithacus rubecula (Passeriformes, Muscicapidae) на місцях водопою в лісостеповій зоні України // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 283-289. – (Біологія, екологія). – ISSN 2310-0842


  Наведено дані стосовно прояву агресії вільшанки (Erithacus rubecula L.) на місцях водопою у гніздовий період у Канівському природному заповіднику та державному дендрологічному парку "Олександрія" НАН України. У Канівському природному заповіднику ...
132644
  Пулим О.В. Агресивна сутність політики державного керівництва Росії проти України (історико-правовий апект) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 411-417. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
132645
  Лизанчук В. Агресивний "русский мир" в гостинній українській оселі // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історія та наслідки : матеріали другої всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 25-26 берез. 2011 р.) / Т-во відродження Укр. Нації, Львів. нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2013. – С. 398-407. – ISBN 978-966-1594-12-7
132646
  Голуб В.Й. Агресивний блок НАТО - ворог розрядки / В.Й. Голуб, В.М. Рябошлик. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1979. – 48с. – (Міжнародна / Т-во "Знання" УРСР ; № 2 ; Сер. 4)
132647
  Лизанчук В. Агресивний наступ на українство // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 1 (37). – С. 24-25
132648
  Фатхутаінов В.Т. Агресивний натовп: психологічні засоби протидії з боку працівників міліції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 235-239
132649
  Плужников О.Ф. Агресивні блоки імперіалізму - загроза миру. / О.Ф. Плужников. – К., 1983. – 48с.
132650
  Андрєєва О.С. Агресивні компоненти сучасного медійного контенту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 34-38


  У статті розглянуто сучасні методи впливу на аудиторію, що застосовують агресію та шок. Проаналізовано питання доцільності використання агресивних рекламних повідомлень та рівень їх впливу на свідомість споживача. The acticle defines the modern ...
132651
  Лизанчук В. Агресивність "Русского мира" в інформаційному просторі України // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 85-90
132652
  Буряк Н.Б. Агресивність та деструктивність в людській природі за Еріхом Фроммом // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 141-144
132653
  Баклицька О.П. Агресивність у структурі особистості студентів закладів вищої освіти фізкультурно-спортивного профілю // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 72-79. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458


  Розглянуто й проаналізовано основні види агресії, які виявляються у студентів вищих закладів освіти фізкультурно-спортивного профілю. Встановлено, що найчастіше високий індекс агресивності простежується у представників видів спорту, де є жорсткий ...
132654
  Сбытов Н.А. Агресивноя политика и военные плацдармы США / Н.А. Сбытов. – М, 1966. – 30с.
132655
  Рожин И.С. Агресивный военный блок НАТО - угроза миру и безопасности народов / И.С. Рожин. – М, 1960. – 36с.
132656
  Слюсаренко А.Г. Агресія / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 8. – ISBN 966-642-073-2
132657
  Кульчицький С. Агресія Кремля / С. Кульчицький, М. Міщенко // Україна на порозі об"єднаної Європи / С. Кульчицький, М. Міщенко. – Київ : Центр Разумкова, 2018. – С. 131-140. – ISBN 978-966-2050-13-4
132658
  Шушарін Д. Агресія неминуча // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 грудня (№ 241). – С. 5


  Розрив зв"язків зі світом - від моральних до торгівельних - є основою російського експансіонізму.
132659
  Лоссовський І.Є. Агресія Росії проти України як реалізація доктрини "обмеженого суверенітету" (доктрина Путіна0 // "Ялтинська конференція "Великої трійки" 1945 р. і еволюція міжнародних відносин у ХХ-ХХІ ст." : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. дир. Держ. установи "Ін-т всесвіт. історії НАН України" д-ра іст. наук, проф. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 114-124
132660
   Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / [Гай-Нижник П.П. та ін. ; кер. проекту, упоряд., ред.: П.П. Гай-Нижник] ; М-во освіти і науки України, НДІ українознавства. – Київ : МП Леся, 2016. – 584, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на с. 584. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97599-0-0
132661
  Волощук О.Т. Агресія Росії проти України: міжнародно-правові наслідки // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 3 (15). – С. 129-137. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
132662
  Палій О. Агресія Росії проти України: основні причини та наслідки // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 9-11. – ISBN 978-966-97599-1-7
132663
  Василенко В. Агресія Росії: генеза, мета, спроби протидії та правові наслідки // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 12 (332). – С. 6-9. – ISSN 1996-1561


  Укорінені в російській ментальності антиукраїнські ідеологеми та реваншистські прагнення визначають зміст зовнішньї політики РФ. ЇЇ стратегічна мета передбачає тотальне знищення України. Безпека Заходу не може бути досягнута шляхом умиротворення ...
132664
  Лосєв І. Агресія Росії: чи компетентна чинна влада України? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 23-29 квітня (№ 17). – С. 10
132665
   Агресія Російської Федерації проти України: проблеми оптимізації державного управління та системи національної безпеки : експерт.-аналіт. доп. / [П.П. Гай-Нижник та ін.] ; М-во освіти і науки України, НДІ українознавства. – Київ : Леся, 2016. – 27, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 27. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97599-3-1
132666
  Дроздов О.Ю. Агресія та агресивність в умовах військової служби: соціально-психологічні аспекти "дідовщини" // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – №11. – С.68-73. – (Психологічні науки)
132667
  Шкарлатюк К.І. Агресія та здатність до прогнозування в підлітковому віці // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 273-280


  У статті висвітлено проблему підліткової агресії у її взаємозв’язку зі здат-ністю до прогнозування. Здатність передбачити, спрогнозувати наслідки май-бутніх агресивних проявів дає можливість підліткам стримувати антисоціальні дії. Розвинене почуття ...
132668
  Кравчук С. Агресія та фрустрація як психічні стани особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 79-82. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему особливостей агресії та фрустрації як психічних станів особистості. Вивчено зв"язок особливостей агресії, фрустрації як психічних станів з індивідуально-психологічними характеристиками. Проаналізовано статеві відмінності в ...
132669
  Грищенко І.В. Агресія як іманентна складова народної чарівної казки (на матеріалах куп"янських казок) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 66-69
132670
  Гороховська О.В. Агресія як міжнародний злочин: генеза поняття // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 228-232. – (Право ; № 1(35)). – ISSN 1813-338Х
132671
  Деркачова О. Агресія як поведінкова модель у сучасній українській поезії (на матеріалі творів І. Андрусяка, Ю. Андруховича та А. Охрімовича) // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 206-213. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
132672
  Лебединцева Н. Агресія як символ спротиву: Психологічний вимір поезії 90-х


  Проблему розглянуто на прикладах української поезії 90-х рр. ХХ століття
132673
  Пилипенко В. Агресія як соціальна дія: теоретико-соціологічний аналіз / В. Пилипенко, О. Волянська, О. Сапелкіна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2016. – № 4, жовтень - грудень. – С. 119-141. – ISSN 1563-3713
132674
  Григор"єва О. Агресія, насильство, жорстокість // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 185-192. – ISSN 2222-5374
132675
  Майснер А.В. Агресія: проблеми визначення злочинного механізму за межами воєнізованого підходу // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 396-405. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
132676
  Титкина Н.В. Агрессивная война Соединенных Штавтов против Мекски в 1846-1848 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Титкина Н.В.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
132677
  Колик В.В. Агрессивная политика американского империализма в Европе. / В.В. Колик. – М., 1951. – 36с.
132678
   Агрессивная политика держав фашистского блока и происхождение второй мировой войны. – Москва : ИНИОН, 1989. – 254 с. – ("Всеобщая история")
132679
  Сорокин М.А. Агрессивная политика империи и рост княжеской власти в Германии во второй половине ХІІ в. (1152-1181 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сорокин М.А.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 16 с.
132680
  Осколков Ю.Н. Агрессивная политика японского империализма против СССР в 1939-1941 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Осколков Ю.Н.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1954. – 15л.
132681
  Горелик С.Б. Агрессивная полтика США в Маньчжурии в конце XIX начале ХХ веков : Автореф... канд. ист.наук: / Горелик С. Б.; АН СССР, Ин-т востоковед. – Москва, 1952. – 16 с.
132682
  Архипов Н.А. Агрессивная роль американского стального треста в экономике и политике США. : Автореф... наук: / Архипов Н.А.; Ленингр. гос. ордена Ленина унив. им,А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 26 с.
132683
  Казаков Д.Ф. Агрессивная сущность военной политики империализма / Д.Ф. Казаков. – М, 1968. – 64с.
132684
  Назаретян А.П. Агрессивная толпа, массовая паника, слухи : Лекции по социальной и политической психологии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / А.П. Назаретян. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 192с. – ISBN 5-88782-359-3
132685
  Квятковска Техович Эва Агрессивность и конфликтность несовершеннолетних правонарушителей как объект педагогического изучения и воздействия (по материалам ПНР) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Квятковска Техович Эва; Научн.-исслед. ин-т общих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1979. – 24л.
132686
  Колодяжная А.А. Агрессивность природных вод в карстовых районах Европейской части СССР / А.А. Колодяжная; Госстрой СССР; Производственний и науч.-иссл. институт по инженерным изысканиям в строительстве. – Москва : Наука, 1970. – 151с. – Бібліогр.:с.74-76
132687
  Колодяжная А.А. Агрессивность природных вод и их участие в формировании карбонатного карста на территории Европейской части СССР, Урала и Кавказа : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 125 / Колодяжная А.А.; МГУ. Кафедра гидрогеологии. – М., 1972. – 77л. – Бібліогр.:с.74-76
132688
  Налчаджян А. Агрессивность человека / А. Налчаджян. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 736с. – (Мастера психологии). – ISBN 978-5-469-00269-7
132689
  Шахназаров Г.Х. Агрессивные блоки - угроза миру / Г.Х. Шахназаров. – Москва, 1957. – 88 с.
132690
   Агрессивный маркетинг или партизанская война в малом бизнесе : секрет успеха (Американскиий опыт для российских условий). – Москва, 1992. – 279 с.
132691
   Агрессивный маркетинг или партизанская война в малом бизнесе = Секреты успеха. – Самара : Самарский дом печати, 1992
132692
  Баскаков В.Е. Агрессивный экран Запада / В.Е. Баскаков. – М., 1986. – 61с.
132693
  Донской Д. Агрессия-вне закона / Д. Донской. – М., 1976. – 136с.
132694
  Багинян К.А. Агрессия - тягчайшее международное преступление / К.А. Багинян. – Москва, 1955. – 128с.
132695
  Бэрон Р. Агрессия / Р. Бэрон, Д. Ричардсон. – Санкт-Петербург : Питер, 1997. – 336с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-887-82294-5
132696
  Бэрон Р. Агрессия : учеб. пособие для студ. и аспирантов психологических ф-тов, а также слушателей курсов психологических дисциплин на гуманитарных ф-тах вузов РФ / Роберт Бэрон, Дебора Ричардсон; [перев. с англ.: С. Меленевская и др.]. – 2-е международное изд. – Санкт-Петербург; Москва : Питер, 2001. – 352с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-887-82294-5
132697
   Агрессия без выстрелов : сборник. – Куйбышев : Книжное издательство, 1981. – 128 с.
132698
  Викторов Я. Агрессия в Центральной Европе. / Я. Викторов. – Москва, 1938. – 31с.
132699
  Проэктор Д.М. Агрессия и катастрофа / Д.М. Проэктор. – М., 1968. – 640с.
132700
  Проэктор Д.М. Агрессия и катастрофа / Д.М. Проэктор. – 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1972. – 767с.
132701
  Полибза Е. Агрессия и насилие в СМИ // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 1 (63). – С. 91-96. – (Серія: філософія, політологія, соціологія). – ISSN 2310-2896
132702
  Шипунова Т.В. Агрессия и насилие как элементы социокультурной реальности // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 5. – С.67-76. – ISSN 0132-1625
132703
  Блищенко И.П. Агрессия Израиля и международное право / И.П. Блищенко, В.Д. Кудрявцев. – Москва, 1970. – 80с.
132704
  Ху Шэн Агрессия империалистических держав в Китае / Ху Шэн. – М, 1951. – 304с.
132705
  Лейт А. Агрессия империалистических держав в Латвии (1917-1920 гг.) / А. Лейт. – Рига, 1952. – 124с.
132706
  Граужинис С.К. Агрессия империалистов в США и западноевропейских государствах в Латвии (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Граужинис С. К.; Латв.ГУ. – Рига, 1953. – 10л.
132707
  Волчков А.Ф. Агрессия как международное преступление (по материалам Нюренбергского процесса) : Автореф... канд. юрид.наук: / Волчков А.Ф.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра международного права. – Москва, 1950. – 31 л.
132708
  Устиноа А. Агрессия как характеристика общества // В мире науки : научно-информационный журнал / ООО "Капица и Партнеры" ; Некоммерческое партнерство "Междунар. партнерство распространения науч. знаний" ; ЗАО "В мире науки". – Москва, 2012. – № 10. – С. 15-19. – ISSN 0208-0621


  Ведущий специалист в области исследования пситхологии агрессии и девиантного поведения С.Н. Ениколопов - о причинах возникновения агрессии в социуме и о способах борьбы с ней. Подготовил материал А.Устинов.
132709
  Мараш Я.Н. Агрессия католицизма и Ватикана в Литве и Белоруссии во второй половние XVI -- нач. XVII вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Мараш Я.Н.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф-ра ист. СССР. – Минск, 1954. – 20л.
132710
  Пономарев А.М. Агрессия Крымского ханства против черкесов-темиргойцев в 1761 - 1762 годах // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 90-101. – ISSN 1608-0599
132711
  Феофанов О.А. Агрессия лжи / О.А. Феофанов. – М, 1987. – 318с.
132712
  Уткин Э.А. Агрессия монополий : (экспорт капитала - орудие ограбления и закабаления) / Э.А. Уткин. – Москва : Знание, 1968. – 47 с.
132713
  Гуськова Е.Ю. Агрессия НАТО против Югославии: 10 лет спустя // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8 (592). – С. 22-26. – ISSN 0321-0626
132714
   Агрессия Пекина против Вьетнама : сокращенный перевод с вьетнамского. – Москва : Юридическая литература, 1982. – 104 с. – (Маоизм - угроза человечеству)
132715
  Большаков В.В. Агрессия против разума / В.В. Большаков. – М, 1984. – 256с.
132716
  Вачнадзе Г.Н. Агрессия против разума / Г.Н. Вачнадзе. – Москва, 1988. – 271с.
132717
  Гельфанд М.А. Агрессия США в западном полушарии / М.А. Гельфанд. – Москва, 1947. – 30с.
132718
  Мазаев А.Г. Агрессия США в Индокитае / А.Г. Мазаев, И.М. Щедров. – Москва : Знание, 1971. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 7 ; Международная)
132719
  Бицадзе А.А. Агрессия США во Вьетнаме и американская буржуазная пресса / А.А. Бицадзе. – М., 1988. – 133с.
132720
  Кожевников Ф.И. Агрессия США во Вьетнаме и международное право / Ф.И. Кожевников, В.И. Менжинский. – М., 1967. – 48с.
132721
  Потокова Н.В. Агрессия США против Мексики 1846-1848. / Н.В. Потокова. – М., 1962. – 140с.
132722
  Фомин Василий Тимофеевич Агрессия фашистской Германии в Европе (1933-1939 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: / Фомин Василий Тимофеевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1961. – 35л. – Бібліогр.:с.34-35
132723
  Дашичев В.И. Агрессия фашистской Германии против Франции (1939-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Дашичев В.И.; Моск. гос. ун-т им .М.В.Ломоносова. – М., 1963. – 15л.
132724
  Румянцева Т.Г. Агрессия: проблемы и поиски в западной философии и науке / Т.Г. Румянцева. – Минск, 1991. – 152с.
132725
   Агрессоров к позорному столбу! Правда о провокационном вторжении американского самолета в воздушное пространство СССР : сборник официальных материалов из сооветской и иностранной печати с 5 по 16 мая 1960 г. – Москва : Союз журналистов СССР, 1960. – 191 с., илл. : илл.
132726
  Жуков Борис Агрессоры из микромира : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 120-125 : Фото
132727
  Лурье Екатерина Агригент: рай строителей и пьяниц : Достопримечательность // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 15 : Италия. – С. 36-41 : Фото
132728
  Щеголев В.Н. Агрикультурные приемы борьбы с вредителями зерновых хлебов на Северном Кавказе. / В.Н. Щеголев. – 2-е изд. – Ростов н/Д, 1930. – 43с.
132729
  Майков В.И. Агриопа : трагедия Василья Майкова. – 2-е изд. – Москва : В тип. Компании типографич., 1787. – 67 с. – Конволют. Перепл. 7 изд. произведений В.И. Майкова


  Содержание конволюта: Агриопа : трагедия Василья Майкова.- 2-е изд. (1787); Фемист и Иеронима : трагедия Василья Майкова (1775); Меропа : Трагедия господина Волтера / Переложена в стихи из русской прозы Васильем Майковым (1775); Торжествующий ...
132730
  Вержбицкий К.В. Агриппина Старшая: женщина в политической жизни императорского Рима // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 174-179. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
132731
   Агриппина Яковлевна Ваганова : статьи, воспоминания, материалы. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1958. – 344 с.
132732
  Кремшевская Г.Д. Агриппина Яковлевна Ваганова / Г.Д. Кремшевская. – Л., 1981. – 137с.
132733
  Красовская В.М. Агриппина Яковлевна Ваганова / В.М. Красовская. – Ленинград : Искусство, 1989. – 221с. – (Жизнь в искусстве). – ISBN 5-210-00023-0
132734
   Агро-2008 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 7 : Статистика України та стран СНД. – С. 12. – ISSN 1810-3944
132735
   Агро-индустриальные комбинаты Сибири. – Новосибирск
Ч. 1-6. – 1930
132736
  Короденко М. Агро - 2012 підготовки вирішує все // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 10 січня (№ 1/2)


  МОМС України ініціювало проведення Всеукраїнської наради керівників професійно-технічних навчальних закладів аграрного профілю.
132737
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2000
132738
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 2. – 2001
132739
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 3. – 2001
132740
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 4. – 2001
132741
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 5. – 2001
132742
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 8. – 2001
132743
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 9. – 2001
132744
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 10. – 2001
132745
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2001
132746
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 1. – 2002
132747
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 2. – 2002
132748
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 5. – 2002
132749
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 6. – 2002
132750
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 7. – 2002
132751
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 9. – 2002
132752
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 11. – 2002
132753
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2002
132754
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 1. – 2003
132755
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 2. – 2003
132756
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 3. – 2003
132757
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 5. – 2003
132758
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 7. – 2003
132759
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 8. – 2003
132760
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 9. – 2003
132761
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 10. – 2003
132762
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 11. – 2003
132763
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2003
132764
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 1. – 2004
132765
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 2. – 2004
132766
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 3. – 2004
132767
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 5. – 2004
132768
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 6. – 2004
132769
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 7. – 2004
132770
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 10. – 2004
132771
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 11. – 2004
132772
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2004
132773
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 1. – 2005
132774
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 2. – 2005
132775
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 3. – 2005
132776
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 4. – 2005
132777
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 6. – 2005
132778
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 9. – 2005
132779
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 10. – 2005
132780
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 11. – 2005
132781
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2005
132782
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал / Аграріка. – Киев, 2000-
№ 6. – 2010
132783
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал / Аграріка. – Киев, 2000-
№ 7. – 2010
132784
   Агро плюс промышленный. – Москва : Знание, 1985. – 48 с. – (Твоя профессия ; 6)
132785
  Хренникова Г.А. Агробиологическая характеристика сортов канатника в условиях средней полосы Союза : Автореф... канд. с.-х.наук: / Хренникова Г.А.; Всесоюз. н.-и. ин-т лубяных культур. – Глухов, 1952. – 14 с.
132786
  Фиников М.А. Агробиологические основы авиационно-химических работ / М.А. Фиников. – Л, 1961. – 72с.
132787
  Нечипорчук И.Д. Агробиологические основы возделывания хмеля / И.Д. Нечипорчук. – Львов, 1955. – 191с.
132788
  Масловский А.Д. Агробиологические основы и методы определения устойчивости злаков к головне : Автореф... канд. биол.наук: / Масловский А.Д.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1953. – 15 c.
132789
  Лукашевич А.И. Агробиологические основы мероприятий по борьбе с аскохитозом нута. : Автореф... канд. биол.наук: / Лукашевич А.И.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького, 1959. – 16л.
132790
  Протасов Н.И. Агробиологические основы применения фунгицидов в интенсивном земледелии : Учеб. пособие для слушателей ФПК / Н.И. Протасов. – Минск : Ураджай, 1992. – 184 с.
132791
  Фролов А.И. Агробиологические особенности и селекция поздних сортов винограда в Узбекистане : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Фролов А.И. ; Самарк. гос. ун-т им. А. Навои. – Самарканд, 1965. – 21 с.
132792
  Тетюрев В.А. Агробиологический практикум на учебно-опытном участке / В.А. Тетюрев. – Изд. 2-е, переработ. – М, 1956. – 247с.
132793
  Бойко Ф.Е. Агробиологическое изучение гибридов озимой ржи : Автореф... канд. биол.наук: / Бойко Ф. Е.; УНИИ растиенивод. селекц. и генет. им. Юрьева. – Х., 1965. – 25л.
132794
  Аманов М.В. Агробиологическое изучение и подбор местных сортов винограда Мегринского района Армянской ССР : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 537 / Аманов М.В. ; Арм. с.-х. ин-т. – Ереван, 1969. – 28 с.
132795
  Меликов М.Э. Агробиологическое изучение различных сортов риса в условиях Ленкоранского района. : Автореф... Канд.биол.наук: / Меликов М.Э.; АН АзССР.Ин-т ботаники. – Баку, 1967. – 24л.
132796
  Иванцова Мария Афанасьевна Агробиологическое изучение сортового разнообразия зернового и сахарного сорго в условиях юга Туркмении : Автореф... канд. с.-х.наук: 538 / Иванцова Мария Афанасьевна; АН Туркм. ССР. Ин-т ботаники. – Ашхабад, 1969. – 20л.
132797
  Григорьев В.И. Агробиологическое обоснование агротехники высоких урожаев суданской травы в чистых и смешанных посевах в условиях Харьковской области : Автореф... канд. с.-х.наук: / Григорьев В.И.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1964. – 24л.
132798
  Григоров А.Н. Агробиологическое обоснование использования молибдена с целью повышения устойчивости гороха к вредителям : Автореф... канд. с.-х.наук: 538 / Григоров А.Н.; Всесоюз. научно-исслед. ин-т кормов. – М., 1970. – 18л.
132799
  Лысенко Т.Д. Агробиология : Работы по вопросам генетики, селекции и семеноводства / Т.Д. Лысенко. – 3-е, доп. изд. – Москва : ОГИЗ; Сельхозгиз, 1948. – 464с.
132800
  Лысенко Т.Д. Агробиология : Работы по вопросам генетики, селекции и семеноводства / Т.Д. Лысенко. – Изд. пятое, стереотип. – Москва : Сельхозиздат, 1949. – 688с.
132801
  Лысенко Т.Д. Агробиология. / Т.Д. Лысенко. – М., 1943. – 352с.
132802
  Лысенко Т.Д. Агробиология. / Т.Д. Лысенко. – М., 1952. – 783с.
132803
  Журавель Б.Н. Агробиохимическая и ботаническая характристика местных сортов проса БССР и их селекционное улучшение : автореф. ... канд. с. х. наук / Журавель Б.Н. ; АН БССР, Ин-т социал. с. х. – Минск, 1951. – 16 с.
132804
  Тертишний О.С. Агробіологічне обгрунтування захисту яблуні, сливи та чорної смородини від шкідників в умовах східного лісостепу України : Автореф... докт. с. г.наук: 06.00.22 / Тертишний О. С.; Нац. аграрн. ун-т. – К., 1996. – 23л.
132805
  Ковтунюк Зоя Іванівна Агробіологічні особливості формування врожаю капусти броколі в умовах правобережного лісостепу України : Автореф. дис. ... канд. сільскогосподар. наук:06.01.06 / Ковтунюк З.І.; Нац. аграрн. універ. – Київ, 2001. – 18 с.
132806
   Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2009-. – ISSN 2310-9270
№ 2 (128). – 2016. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Жур. є продовженням "Вісн. Білоцерків. держ. аграр. ун-ту"
132807
   Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2009-. – ISSN 2310-9270
№ 1 (131). – 2017. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Жур. є продовженням "Вісн. Білоцерків. держ. аграр. ун-ту"
132808
   Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2009-. – ISSN 2310-9270
№ 2 (135). – 2017. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Жур. є продовженням "Вісн. Білоцерків. держ. аграр. ун-ту"
132809
  Лисенко Т.Д. Агробіологія. / Т.Д. Лисенко. – К., 1945. – 496с.
132810
   Агробіорізноманіття України : теорія, методологія, індикатори, приклади / О.О. Созінов, В.І. Придатко, О.Г. Тараріко, Ю.М. Штепа, Ю.В. та ін. Апєтова; Созінов О.О. та ін. ; НАНУ ; Рада по вивченню продуктивних сил України ; Український центр менеджменту землі та ресурсів ; Національний науково-дослідний центр оборонних технологій і воєнної безпеки України ; [ під ред. : О.О. Созінова та ін. ]. – Київ : Нічлава. – ISBN 966-8939-01-8
Кн. 2. – 2005. – 592 с.
132811
   Агробіорізноманіття України: теорія, методологія, індикатори, приклади / О.О. Созінов, В.І. Придатко, О.Г. Тараріко, Ю.М. Штепа; О.О.Созінов, В.І.Придатко, О.Г.Тараріко, Ю.М.Штепа; НАН УКраїни; Рада по вивченню продукт. сил Укрю; Укр. центр менедж. землі та ресурсів. – Київ : Нічлава. – ISBN 966-7317-95-1
Кн.1. – 2005. – 384с.
132812
   Агровказівки по вирощуванню зернобобових культур на 1951 рік. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 12 с.
132813
   Агровказівки по вирощуванню насіння та стебел південних конопель у колгоспах південних областей УРСР.. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 8 с.
132814
   Агровказівки по культурі бавовника на 1939 рік : Агровказівки по культурі бавовника, обговорені та прийняті на республіканській нараді агрономів, наукових працівників та стахановців бавовництва. – Київ ; Харків : Держ. вид-во колгоспної та радгоспної літератури УРСР, 1939. – 40 с.
132815
   Агровказівки по культурі картоплі. – К., 1963. – 28с.
132816
   Агровказівки по культурі картоплі в степу УРСР на 1939 рік : затверджені заступником народного комісара земельних справ УРСР тов. Луценком. – Київ ; Харків : Держвидав колгоспної і радгоспної літератури, 1939. – 44 с.
132817
   Агровказівки по культурі коріандру на 1951 рік.. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 12 с.
132818
   Агровказівки по культурі кукурудзи, чумизи та проса на 1951 рік.. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 40 с.
132819
   Агровказівки по культурі однорічних трав. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 24 с.
132820
   Агровказівки по культурі однорічних трав та кормових коренеплодів на 1939 рік : затверджені заст. наркома земельних справ УРСР тов. Луценко 3 (1 1939 р.). – Київ; Харків : Держ. вид-во колгоспної та радгоспної літератури, 1939. – 52 с.
132821
   Агровказівки по культурі перечної м"яти. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 16 с.
132822
   Агровказівки по культурі та первинній переробці конопель на 1951 рік. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 36 с.
132823
   Агровказівки по культурі хмелю на 1939 рік : Складені і опрацьовані ... обговорені на республ. нараді з участю агрономів земельної системи стахановців хмелярства і представників науково-дослідних установ 14-15 литопаду 1938 р. – Київ; Харків : Держ. вид-во колгоспної та радгоспної літератури, 1939. – 35с.
132824
   Агровказівки по культурі цукрових буряків. – Київ ; Харків : Держсілгоспвидав, 1951. – 88 с.
132825
   Агровказівки по овочівництву. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 120 с.
132826
   Агровказівки по олійних культурах для когоспів УРСР на 1951 рік.. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 68 с.
132827
   Агровказівки по плодових розсадниках, садівництву та ягідництву на 1939-1940 рр.. – Київ; Харків : Держ. вид-во колгоспної та радгоспної літератури, 1939. – 152 с.
132828
  Науменко Ф.І. Агровказівки по розведенню грибів-шампіньйонів / Ф.І. Науменко. – Київ, 1945. – 14с.
132829
  Галина Л. Агрогара / Л. Галина. – София, 1965. – 120с.
132830
  Гавва Д.В. Агрогенна і постагрогенна еволюція чорноземів типових Лівобережжя Лісостепу України : монографія / Д.В. Гавва ; за наук. ред. д-ра с.-г. наук, проф. Д.Г. Тихоненка ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, Каф. грунтознавства. – Харків : Майдан, 2016. – 215, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 188-216. – ISBN 978-966-372-528-4
132831
  Найдьонова О.Є. Агрогенна трансформація чорнозему звичайного за довготривалого зрошення мінералізованими водами / О.Є. Найдьонова, Л.І. Воротинцева // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 47-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2077-4893
132832
  Носко Б.С. Агрогенная эволюция агрохимических показателей черноземов типичных / Б.С. Носко, Е.Ю. Гладких, В.И. Бабынин // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2014. – Вип. 81. – С. 105-112 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0587-2596
132833
  Сухорада А.В. Агрогеофізика - ідеологія, концептуальна основа, стан та перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 58-65. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геологія ; Вип. 19)


  Викладено головні методологічні засади нової галузі прикладної геофізики - агрогеофізики. Визначено стан агрогеофізичних досліджень на ініціальному стані їх розвитку, присвяченому геофізичному переозброєнню грунтознавства.
132834
  Башкин В.Н. Агрогеохимия азота / В.Н. Башкин; Ковда В.А. – Пущино, 1987. – 270с.
132835
  Гридасов В.Ф. Агрогидрологические свойства осушаемых земель / В.Ф. Гридасов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 176 с.
132836
  Карбышев А.Д. Агрогидрологические свойства почв Казахской ССР / А.Д. Карбышев. – Алма-Ата, 1964. – 391с.
132837
  Черникова М.И. Агрогидрологические свойства почв юго-восточной части Западной Сибири : справочник / М.И. Черникова, Л.Н. Кузьмина ; под ред. С.Я. Пахневича и Ю.К. Аксютина ; Гл. упр. гидрометеорол. службы при Совете Министров СССР, Зап.-Сиб. упр. гидрометеорол. службы, Новосиб. гидрометеорол. обсерватория. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1965. – 266 с. : граф. – Библиогр.: с. 263
132838
  Хільчевський В.К. Агрогідрохімія : Навчальний посібник / В.К. Хільчевський; МОУ. КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1995. – 162с. – ISBN 5-7707-7579-3
132839
   Агрогрунтознавство в Україні (1930-1941 рр.) : збірник документів і матеріалів. – Київ : [ДНСГБ УААН]. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" ; Кн. 18). – ISBN 966-669-195-7
Ч. 1 : (1930-1935 рр.). – 2007. – 200 с.
132840
  Ковачев Димитър Агроекологични ресурси за повишаване нп долбивите от културните растения / Ковачев Димитър. – София : Земиздат, 1977. – 314с.
132841
   Агроекологічна ефективність застосування ферментованого органічного добрива на дерново-слабопідзолотистому грунті : монографія / М.Й. Шевчук, Н.С. Ковальчук, Т.М. Колесник, Л.В. Клименко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2017. – 182, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 146-182. – ISBN 978-966-327-367-9
132842
  Палапа Надія Василівна Агроекологічна ефективність захисно-стимулюючих сумішей природного походження : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук: 03.00.16 / Палапа Н.В.; Ін-тут агроекології та біотехнології укр. акад. аграрн. наук. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
132843
  Заплатинський Василь Миронович Агроекологічна кфективність валів-терас та продуктивність озимої пшениці на сірих лісових кродованих грунтах : Автореф. дис. ... канд. сільгосп. наук : 06.00.1 / Заплатинський Василь Миронович; Ін-тут землеробства Укр. Акад. аграрних наук. – Чабани, 1995. – 24 с.
132844
  Ляшенко Г.В. Агроекологічна модель формування якості врожаю винограду / Г.В. Ляшенко, О.М. Соборова, В.О. Ляшенко // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (82). – С. 110-116. – ISSN 0868-6939


  Аналізується стан проблеми моделювання формування якості врожаю сільськогосподарських культур з врахуванням агроекологічних умов. Виконується характеристика показників якості врожаю винограду. Обґрунтовується структура і параметри агроекологічної ...
132845
  Телегуз О.В. Агроекологічна оцінка грунтів : монографія / О.В. Телегуз, М.Г. Кіт ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 257, [1] с., [9] арк. фотоіл. : табл., іл. – Сер. засн. 1998 р. – Бібліогр.: с. 171-188. – (Серія "Грунти України"). – ISBN 978-617-10-0060-5
132846
  Макаренко Наталія Анатоліївна Агроекологічна оцінка мінеральних добрив за впливом на грунтову систему : Автореф. дис. ... доктора сільськогосп. наук: 03.00.16 / Макаренко Н.А.; Ін-тут агроекології та біотехнол. укр. акад. аграрн. наук. – Київ, 2002. – 35 с. – Бібліогр.: 37 назв
132847
  Харитонов М.М. Агроекологічна оцінка садопридатності рекультивованих земель Нікопольського марганцеворудного родовища / М.М. Харитонов, І.П. Чабан // Вісник Уманського національного університету садівництва : науково-виробничий журнал / Уманський національний університет садівництва. – Умань, 2016. – № 2. – С. 3-7. – ISSN 2310-046X
132848
   Агроекологічне випробування сортів озимої пшениці в умовах Українського Полісся / Н.Б. Светлова, Л.М. Бацманова, Н.А. Сенчугова, В.І. Макаренко, С.М. Каленська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 108-111. – (Біологія ; Вип. 36/37)


  Наведено результати дослідження фізіолгічних, вірусологічних та продуктивних параметрів сортів озимої пшениці (Triticum aestivum L.) різного екологічного походження при вирощуванні їх в агрокліматичних умовах Українського Полісся. Проаналізовано сорти ...
132849
  Бахмат Микола Іванович Агроекологічне і теоретичне обгрунтування інтенсифікації зеленого конвейєра в умовх південно-західної частини лісостепу України : Автореф... д-ра с.=г.наук: 06.01.12 / Бахмат Микола Іванович; Укр. держ. аграрний ун-тет. – К., 1994. – 48с.
132850
  Гаврюшенко О.О. Агроекологічне обгрунтування динаміки едафічних характеристик рекультивованих земель при їх сільськогосподарському освоєнні в Нікопольському марганцеворудному басейні : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Гаврюшенко Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т. – Дніпро, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
132851
  Савенко В.В. Агроекологічне обгрунтування основних прийомів вирощування козлятника східного в захіному лісостепу України : Автореф... канд. с. г.наук: 06.00.09 / Савенко В. В.; Подільск. держ. аграрн. техн. – Кам"янець Подільський, 1997. – 23л.
132852
  Тимощук Тетяна Миколаївна Агроекологічне обгрунтування природоохоронної системи захисту насіннєвих посівів озимої пшениці від хвороб в умовах Полісся України : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук: 03.00.16 / Тимощук Т.М.; Держ. агроеколог. ун-тет. – Житомир, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв.
132853
  Остапчук Л.В. Агроекологічне обгрунтування раціонального використання деградованих і малопродуктивних земель Київської області // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 47-56 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
132854
  Власов В"ячеслав Всеволодович Агроекологічне обгрунтування розміщення виноградних насаджень у північному Причорномор"ї (на прикладі Овідіопольського району Одеської області) : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук: 03.00.16 / Власов В.В.; УААН. Ін-тут агроекології та біотехнології. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв.
132855
  Кохан С.С. Агроекологічне обгрунтування та агрохімічне забезпечення використання добрив під озиму пшеницю в умовах північного лісостепу України : Автореф... канд. сільгосп.наук: 06.01.04 / Кохан С.С.; Мін-во сільгос-ва і продовольства України, Укр. держ. аграрний уні-тет. – К., 1994. – 20л.
132856
  Ляшенко Г.В. Агроекологічне районування півдня Одеської області за якістю грунтів / Г.В. Ляшенко, Л.О. Прикуп, В.О. Ляшенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 2 (29). – С. 96-103. – ISSN 2306-5680
132857
   Агроекологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2001-
№ 2. – 2005
132858
   Агроекологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2001-
№ 3. – 2005
132859
   Агроекологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2001-
№ 4. – 2005
132860
   Агроекологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005-
№ 1. – 2006. – к статьям на рус. языке резюме на рус. яз.
132861
   Агроекологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005-
№ 2. – 2006. – к статьям на рус. языке резюме на рус. яз.
132862
   Агроекологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005-
№ 3. – 2006. – к статьям на рус. языке резюме на рус. яз.
132863
   Агроекологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005-
№ 4. – 2006. – к статьям на рус. языке резюме на рус. яз.
132864
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 2005-
№ 1. – 2007. – Мова рез. англ. та рос.
132865
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 2005-
№ 2. – 2007. – Мова рез. англ. та рос.
132866
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 2005-
№ 3. – 2007. – Резюме англ. та рос. мовами
132867
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 2005-
№ 4. – 2007. – Резюме англ. та рос. мовами
132868
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал; спеціальний випуск / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
червень. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
132869
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
№ 1. – 2008. – Мова рез. англ. та рос.
132870
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
№ 2. – 2008. – Мова рез. англ. та рос.
132871
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
№ 3. – 2008. – Мова рез. англ. та рос.
132872
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
№ 4. – 2008. – Мова рез. англ. та рос.
132873
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
№ 1. – 2009. – мова рез. англ. та рос.
132874
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
№ 2. – 2009. – мова рез. англ. та рос.
132875
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
№ 3. – 2009. – мова рез. англ. та рос.
132876
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2009. – мова рез. англ. та рос.
132877
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2010. – резюме англ., рос. мовами
132878
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2010. – резюме англ., рос. мовами
132879
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
№ 1. – 2011. – мова рез. англ. та рос.
132880
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
132881
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
132882
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
132883
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
132884
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
132885
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
132886
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
132887
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2013. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
132888
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог. центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2013. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
132889
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог. центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2013. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
132890
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог. центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2013. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
132891
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог.центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2014. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
132892
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог. центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2014. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
132893
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог. центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2014. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
132894
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2014. – 135 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
132895
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2015. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
132896
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2015. – 153 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
132897
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2015. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
132898
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2015. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
132899
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2016. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
132900
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2016. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
132901
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2016. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
132902
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2016. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
132903
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2017. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
132904
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2017. – 240 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
132905
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2017. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
132906
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2017. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
132907
   Агроекологічний стан грунтів Володимир-Волинського району Волинської області / Л.Д. Гулай, П.Й. Зінчук, Н.О. Ясенчук, Т.М. Бідзюра // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 74-79 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2227-3220
132908
  Надточий П.П. Агроекологічний стан грунтів лісостепу України, вдсконалення управління їх родючістю і продуктивністю агроценозів. : Автореф. дис. ... д-ра с-г. наук : 06.01.03 / Надточий П.П. ; Ін-т грунтознавства та агрохімії. – Харків, 1999. – 35 c.
132909
  Полянський С. Агроекологічний стан грунтового покриву еталонних осушувальних систем у басейні р. Прип"ять // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 173-178 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
132910
  Ніколаєнко Ірина Володимирівна Агроекологічні аспекти вирощування гороху в умовах східного лісостепу України : Автореф. дис. ... канд. сільськогоспод. наук:03.00.16 / Ніколаєнко І.В.; Ін-тут та біотехн. укр. академ. аграрн. наук. – Київ, 2002. – 15 с.
132911
  Гладкіх Є.Ю. Агроекологічні аспекти застосування мінеральних добрив у сільськогосподарському виробництві // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 83. – С. 36-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0587-2596
132912
   Агроекологічні дослідження у розвитку лікарського рослинництва / О.В. Устименко, Л.А. Глущенко, Н.І. Куценко, М.П. Колосович // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 18-26. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-4893
132913
  Кірілєско О.Л. Агроекологічні основи вирощування кормових культур в проміжних посівах в західному лісостепу України : Автореф... д-ра сільгосп.наук: 06.01.12 / Кірілєско О.Л.; Национ. аграрн. уні-тет. – К., 1994. – 50л.
132914
  Рижук Сергій Миколайович Агроекологічні основи ефективного використання осушуваних грунтів Полісся і Лісостепу України : Автореф. дис. ... доктора сільськогосп. наук: 03.00.16 / Рижук С.М.; Ін-тут агроекології та біотехн. укр. акад. аграрн. наук. – Київ, 2004. – 43с. – Бібліогр.: 39 назв
132915
  Рижук С.М. Агроекологічні основи ефективного використання осушуваних грунтів Полісся і Лісостепу України / С.М. Рижук, І.Т. Слюсар. – Київ : Аграрна наука, 2006. – 424с. – ISBN 966-540-068-6
132916
  Носкова О.Ю. Агроекологічні особливості вирощування люцерни в умовах степової зони // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 74-78 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
132917
   Агроекологічні системи інтегрованого захисту плодових і ягідних культур від шкідників і хвороб = Agroecological systems of the fruit and small fruit crops integrated protection from pests and diseases : рекомендації / Ін-т садівництва Нац. акад. аграр. наук України ; [уклад.: І.В. Шевчук, Ф.С. Каленич, І.М. Маковкін ; за ред. І.В. Шевчука]. – Київ : Інститут садівництва НААНУ, 2016. – 152 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 151-152. – ISBN 978-966-2613-10-0
132918
  Данкевич Є.М. Агроекологічні умови одержання екологічно безпечної продукції за вирощування ріпаку в зоні радіоактивного забруднення // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 44-50 : табл. – Бібліогр.: с.50. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
132919
  Молдован Л. Агроекологічні чинники продовольчої безпеки країни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 46-51. – (Економіка ; вип. 10 (163)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано досвід розвитку форм господарювання розвинутих країн. Запропоновано шляхи розвитку вітчизняного сільського господарства. Проанализирован опыт развития форм хозяйствования развитых стран. Предложены пути развития отечественного сельского ...
132920
  Мунгуй Агроекологія як стійка система довкілля / Мунгуй, ІІ Наполеон // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 138-142. – Бібліогр.: с. 142. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
132921
  Бойко Л.О. Агроекономічне обгрунтування та технологічне забезпечення основніх прийомів вирощування суданської трави на насіння в умовах південного степу України : Автореф... канд. с.г.наук: 06.01.09 / Бойко Л. О.; Херсон. держ. с.г. ін-т. – Херсон, 1998. – 16л.
132922
  Саблук П.Т. Агроекономічній науці відповідати новим вимогам часу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 8 (262). – С. 5-13. – ISSN 2221-1055
132923
  Іванько І.П. Агроелектроенергія в природі (теорія і моніторинг) / І.П. Іванько, С.І. Шмат. – Кіровоград : КІСМ, 1996. – 68с.
132924
  Дутка Степан Миколайович Агроенергетична рекультивація відроблених кар"єрів та соціально-економічні аспекти її впровадження // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 162-171. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано проблеми рекультивації відроблених кар"єрів з метою підвищення її соціально-економічної ефективності шляхом промислової екологізації, запропоновано агроенергетичну рекультивацію порушених земель, сутність якої полягає у ...
132925
  Дутка С.М. Агроенергетична рекультивація відроблених кар"єрів та соціально-економічні аспекти її впровадження // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 162-171. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано проблеми рекультивації відроблених кар"єрів з метою підвищення її соціально-економічної ефективності шляхом промислової екологізації, запропоновано агроенергетичну рекультивацію порушених земель, сутність якої полягає у ...
132926
  Смаглій О.Ф. Агроєкологічні і технологічні основи ефективного використання осушенних мінеральних грунтів полісся України. : Автореф... Доктора с-г.наук: 06.00.01 / Смаглій О.Ф.; Укр.аканд.аграрн.наук. – К, 1995. – 48л.
132927
  Хлебович В.В. Агрозоология / В.В. Хлебович. – М., 1991. – 171с.
132928
   Агроігри України // Юридична газета. – Київ, 2015. – 15 грудня (№ 50/51). – С. 6-7


  ALEXANDROV&PARTNERS провела юридичний практикум з актуальних питань агробізнесу.
132929
  Мудрак Р.П. Агроінфляція та індекс споживчих цін на продовольчі товари: порівняльний аналіз "Україна - ЄС" / Р.П. Мудрак, В.В. Лагодієнко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 1 (674). – С. 28-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2522-9303
132930
  Петрова Л.И. Агрокарбонаты Персмской области / Л.И. Петрова, В.К. Кокаровцев. – Пермь, 1990. – 315с.
132931
  Страхова В.Ф. Агроклимат - на службу урожаю / В.Ф. Страхова, Н.Д. Степанов. – Пермь, 1966. – 128с.
132932
  Пасечнюк Л.Е. Агроклиматическая оценка засушливой зоны СССР с учетом суховеев. : Автореф... канд.геогр.наук: 11.00.09 / Пасечнюк Л.Е.; Одес.гидрометеорол.ин-т. – Одесса, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
132933
  Ляшенко Г.В. Агроклиматическая оценка рисков повреждения винограда сортов Овидиопольский и Ланка весенними заморозками / Г.В. Ляшенко, Е.И. Маринин // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 48-54 : рис., табл. – Библиогр.: 4 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
132934
  Вольвач В.В. Агроклиматическая оценка условий развития колорадского жука на европейской территории СССР : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Вольвач В.В.; Ин-т эксперим. метеорологии. – Обнинск, 1972. – 23л. – Бібліогр.:с.23
132935
  Столыпин Н.П. Агроклиматическая характеристика долины реки Теберды и верховий реки Кубани, результаты испытания некоторых сельскохозяйственных культур в этом районе. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Столыпин Н.П.; Груз.с-х.ин-т. – Тбилиси, 1967. – 26л.
132936
  Мкртчян Р.С. Агроклиматическая характеристика заморозков в Армянской ССР. : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Мкртчян Р.С. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 31л. – Бібліогр.: с. 30-31
132937
  Мкртчян Р.С. Агроклиматическая характеристика заморозков в горных условиях Армянской ССР / Р.С. Мкртчян. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 171с.
132938
  Гольцберг И.А. Агроклиматическая характеристика заморозков в СССР и методы борьбы с ними. / И.А. Гольцберг. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 198 с.
132939
  Цубербиллер Е.А. Агроклиматическая характеристика суховеев / Е.А. Цубербиллер. – Ленинград, 1959. – 120 с.
132940
   Агроклиматические и водные ресурсы районов освоения целинных и залежных земель. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1955. – 464 с.
132941
  Артыков К. Агроклиматические основы фитомелиоративных работ в предгорьях Туркменистана / К. Артыков; Под ред. Овезлиева А.О. – Ашхабад : Ылым, 1975. – 101с.
132942
  Просунко В.М. Агроклиматические ресурсы и продуктивность риса. / В.М. Просунко. – Л,, 1985. – 101с.
132943
  Пасечнюк Л.Е. Агроклиматические ресурсы и условия произрастания зерновых и зернобобовых культур в США / Л.Е. Пасечнюк. – Ленинград, 1989. – 271с.
132944
  Сергеев Г.М. Агроклиматические ресурсы лесной зоны Западно-Сибирской равнины / Г.М. Сергеев. – Иркутск, 1972. – 86с.
132945
  Батова В.М. Агроклиматические ресурсы Северного Кавказа. (Применительно к озимой пшенице). : Автореф... канд. геогр.наук: / Батова В.М.; Рост. н/Д гос. ун-т. Геол.-геогр. фак. – Ростов -на-Дону, 1966. – 20л.
132946
  Шашко Д.И. Агроклиматические ресурсы СССР. / Д.И. Шашко. – Л., 1985. – 248с.
132947
  Бидзинашвили М Н. Агроклиматические ресурсы территории Кахетии применительно к культуре винограда. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.09 / Бидзинашвили Н.М,; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1976. – 24л.
132948
  Картушин В.М. Агроклиматические ресурсы юга Восточной Сибири : Автореф... канд. геогр.наук: / Картушин В. М.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1968. – 27л.
132949
   Агроклиматические условия и новые резервы в сельском хозяйстве. – Ленинград : Гидрометеорологическое изд-во, 1961. – 60 с.
132950
  Уланвоа Е.С. Агроклиматические условия осеннего периода развития и роста озимых культур в Западной Сибири : Автореф... канд. геогр.наук: / Уланвоа Е.С.; М-во сельского хозяйства СССР. Глав. упр. гедрометеорол. службы. Центр. ин-т прогнозов. – Москва, 1954. – 15л.
132951
  Моисейчик В.А. Агроклиматические условия перезимовки озимых культур на Юго-востоке Европейской территории Союза. : Автореф... канд. географ.наук: / Моисейчик В.А.; Глав. управ. гидрометеоролог. службы при Сов. Мин. СССР. – М., 1955. – 12л.
132952
  Мамедов А.М. Агроклиматические условия развития виноградарства и специализации виноделия в Азербайджанской ССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Мамедов А.М.; АН АзССР. Ин-т географии. – Баку, 1967. – 23л.
132953
  Сапожникова С.А. Агроклиматические условия размещения и специализации сельскохозяйственного производства / С.А. Сапожникова, Д.И. Шашко. – Ленинград, 1959. – 28с.
132954
   Агроклиматические условия районов освоения целинных и залежных земель. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1954. – 136с.
132955
   Агроклиматические условия степи Украинской ССР и пути их улучшения : Труды конференции по проблеме борьбы с засухой в южных районах Украинской ССР. – Киев : АН УССР
Т. 1. – 1950. – 163 с.
132956
   Агроклиматическиий справочник по горно-алтайской автономной области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1962. – 84с
132957
   Агроклиматический атлас Украинской ССР. – Київ : Урожай, 1964. – 82 с.
132958
   Агроклиматический справочник по Белорусской ССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1958. – 231 с.
132959
   Агроклиматический справочник по Днепропетровской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1958. – 88 с.
132960
   Агроклиматический справочник по Запорожской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 112 с.
132961
   Агроклиматический справочник по Кировоградской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 87 с.
132962
   Агроклиматический справочник по Костромской области. – Ленинград : ГИМИЗ, 1961. – 168 с. : 3 вкл. карты
132963
   Агроклиматический справочник по Крымской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 136 с.
132964
   Агроклиматический справочник по Ленинградской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 176 с.
132965
   Агроклиматический справочник по Луганской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1958. – 96 с.
132966
   Агроклиматический справочник по Николаевской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 104 с.
132967
   Агроклиматический справочник по Новосибирской области. – Новосибирск : Новосиб. кн. изд-во, 1959. – 186 с. : илл. + Прилож. 1 карта
132968
   Агроклиматический справочник по Одесской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1958. – 248 с.
132969
   Агроклиматический справочник по Полтавской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1958. – 184 с.
132970
   Агроклиматический справочник по Сталинской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 104 с.
132971
   Агроклиматический справочник по Таджикской ССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 152 с.
132972
   Агроклиматический справочник по Томской области. – Ленинград : ГИМИЗ, 1960. – 136 с.
132973
   Агроклиматический справочник по Харьковской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1957. – 180 с.
132974
   Агроклиматический справочник по Херсонской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1958. – 92 с.
132975
  Борисова Ольга Анатольевна Агроклиматическое обоснование оптимизации размещения сельскохозяйственных культур на территории Северного Кавказа : Автореф... канд. географич.наук: 11.00.09 / Борисова Ольга Анатольевна; Одесск. гидрометеорологич. ин-т. – Одесса, 1987. – 20л.
132976
  Данилов Сергей Александрович Агроклиматическое обоснование размещения основных с.-х. культур на территории нечерноземной зоны ЕТ РСФСР с использованием методов разпознавания образов : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Данилов Сергей Александрович; Одесский гидрометеорологич. ин-т. – Одесса, 1985. – 24л.
132977
  Эйюбов А.Д. Агроклиматическое районирование Азербайджанской ССР / А.Д. Эйюбов; АН Азербайджанской ССР. Ин-т географии. – Баку : Изд. АН Азерб.ССР, 1968. – 187с.
132978
  Колосков П.И. Агроклиматическое районирование Казахстана / П.И. Колосков. – М.-Л.
4. – 1947. – 268с.
132979
  Шашко Д.И. Агроклиматическое районирование СССР / Д.И. Шашко. – Москва, 1967. – 335с.
132980
  Синицына Н.И. Агроклиматология / Н.И. Синицына, И.А. Гольцберг, З.А. Струнников; Под ред. И.А.Гольцбер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 344с.
132981
  Мищенко З.А. Агроклиматология : учебник / З.А. Мищенко; Мин-во образования и науки Украины; Одесский государственный экологический университет. – Київ : КНТ, 2009. – 512с. – ISBN 978-966-373-481-1
132982
   Агроклиматология Сибири. – Новосибирск : Наука, 1977. – 135 с.
132983
  Скорупський Б.В. Агрокліматична оптимізація розміщення польових культур в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 78-80 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 45)


  Методом дослідження статистичних властивостей багаторічних рядів динаміки середньообласної урожайності, посівних площ польових культур та показників умов їх зростання побудовано цільову функцію та обмеження для задачі оптимізації розміщення посівних ...
132984
  Кирнасівська Н.В. Агрокліматична оцінка та районування біокліматичного потенціалу території Одеської області // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 269. – С. 158-165 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISBN 978-966-521-019-1
132985
  Круківська А.В. Агрокліматична оцінка умов вологозабезпечення території України у період вегетації сільськогосподарських культур : Дис. ... канд. географ. наук. Спец. 11.00.09 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія / Круківська А.В.; Мін-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; НАНУ; Українськ. науково-дослідний гідрометеорологічний ін-т. – Київ, 2008. – 209 л. – Додатки: л. 156-209. – Бібліогр.: л. 139-155
132986
  Круківська А.В. Агрокліматична оцінка умов вологозабезпечення території України у період вегетації сільськогосподарських культур : автореф. дис. ... канд. геогр. наук: спец.: 11.00.09 - метеорол., кліматол., агромет. / Круківська Алла Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
132987
  Скорупський Б.В. Агрокліматичне обгрунтування і метод оптимізації розміщення польових культур в Україні : Автореф. дис... канд. географічних наук: 11.00.09. / Скорупський Б.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: с.16
132988
  Скорупський Борис Васильович Агрокліматичне обгрунтування і метод оптимізації розміщення польових культур в Україні : Дис...канд.географ.наук:11.00.09 / Скорупський Борис Васильович; УНДГІ. – Київ, 2001. – 192л. – Бібліогр.:л.180-192
132989
   Агрокліматичний довідник агронома. – Київ : Урожай, 1964. – 160 с.
132990
   Агрокліматичний довідник по адміністративним районам Київської області. – Київ, 1966. – 142 с.
132991
   Агрокліматичний довідник по Волинській області. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1959. – 87 с.
132992
   Агрокліматичний довідник по Житомирській області. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1959. – 92 с.
132993
   Агрокліматичний довідник по Закарпатській області. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1960. – 120 с.
132994
   Агрокліматичний довідник по Київській області. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1959. – 136 с.
132995
   Агрокліматичний довідник по Львівській області. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1959. – 96 с.
132996
   Агрокліматичний довідник по південних районах Львівської області. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1959. – 87с.
132997
   Агрокліматичний довідник по Ровенській області. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1959. – 107 с.
132998
   Агрокліматичний довідник по Станіславській області. – Київ : Дерсільгоспвидав УРСР, 1959. – 100 с.
132999
   Агрокліматичний довідник по Тернопільській області. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1959. – 96с.
133000
   Агрокліматичний довідник по Хмельницькій області. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1959. – 84 с.
<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,