Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>
132001
  Панюков А.И. "Агротуризм" и "сельский туризм": к вопросу о сходстве и различии понятий / А.И. Панюков, Ю.Г. Панюкова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 30-38. – Библиогр.: 22 назв.
132002
  Шутова Наталья "Адам и ЕВА" в Турции: королевство дизайнерской мысли : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 68-69 : Фото
132003
  Мазниченко І. "Адам і Єва" Назара Білика // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 78-79. – ISSN 0130-1799
132004
  Дяченко Л. "Адамів слід" в українській фразеології // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 18-23. – ISSN 0320-3077


  У статті відображена участь фразеологізмів з компонентом Адам (Адамів) у формуванні найважливіших лінгвокультурних концептів
132005
  Шнейдеров В.С. "Адаптация" - пакет программ для использования влияния факторов внешней среды на функциональное состояние человека / В.С. Шнейдеров. – Л., 1983. – 75с.
132006
   Агроправила по культуре табака на 1939 год по Грузинской ССР. – Тбилиси : Сектор с.-х. литературы, 1939. – 32 с.
132007
  Ковалев Евгений Владимирович Агропродовольственный сектор России: новые возможности и старые проблемы // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 40-47. – Бібліогр.: с. 40-46. – ISSN 0131-2227
132008
  Крылатых Э.Н. Агропродовольственный сектор: многофункциональность, факторы развития, риски // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 2 (184). – С. 162-164
132009
  Крисанов Д.Ф. Агропродовольча продукція в координатах якості та безпечності // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С.12-19. – ISSN 2221-1055
132010
  Нестеренко О.Д. Агропродовольчий експорт з України до країн ЄС в умовах дії автономного преференційного торговельного режиму // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 95-100. – ISSN 2220-1394
132011
  Пасхавер Б.Й. Агропродовольчий комплекс в умовах інфляції // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 2 (651). – С. 52-66 : табл. – ISSN 0131-775Х
132012
  Шубравська О.В. Агропродовольчий комплекс України в макроекономічному вимірі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 113-119. – ISSN 1993-6788
132013
   Агропродовольчий ринок. – Київ, 1995. – 150 с.
132014
  Шубравська О.В. Агропродовольчий сектор в умовах кризи: основні тенденції та виклики розвитку // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 99-110 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-7988
132015
  Пугачов М.І. Агропродовольчий сектор України: економічний дискурс / М.І. Пугачов, Л.М. Болдирєва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – С. 15-19. – ISSN 2221-1055
132016
  Ващук О.В. Агропродовольчі гуртівні: перспективи розвитку : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 108-113 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
132017
  Чеботарьов Є. Агропродовольчі компанії: теоретико-методологічні основи критеріального визначення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 35-40. – (Економіка ; вип. 1 (178)). – ISSN 1728-3817


  На підґрунті дослідження змісту агропромислової інтеграції та визначення основних рис агропродовольчих компаній виділяються функції їхніх інтегруючих структур (аналітична, координуюча, забезпечуюча, контролююча та інституціональна) і розкривається їх ...
132018
  Крисанов Д.Ф. Агропродовольчі ланцюги: ключові проблеми створення та розбудови / Д.Ф. Крисанов, О.М. Варченко // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, січень - березень. – С. 72-91. – ISSN 1605-7988
132019
   Агропроизводственная группировка почв Украинской ССР для целей крупномасштабного почвенного обследования колхозов, МТС и совхозов. – Харьков : НИИ Почвоведения УССР, 1957. – 127 с.
132020
   Агропром: проблемы и перспективы : Рекоменд. библиогр. указатель. – Москва : Книга, 1987. – 32 с.
132021
  Павлович З.А. Агропромислова інтеграція і право / З.А. Павлович. – К., 1983. – 48с.
132022
  Руженський М.М. Агропромислова інтеграція і реалізація / М.М. Руженський. – К., 1983. – 46с.
132023
  Бурковський П.А. Агропромислова інтеграція як засіб пом"якшення диспаритетності економічних відносин в агросекторі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 13/14, липень. – С. 48-55. – ISSN 2306-6792
132024
  Олійник Я.Б. Агропромисловий інтегральний комплекс / Я.Б. Олійник, М.М. Паламарчук // Географічна енциклопедія України, 1989. – Т. 1
132025
  Лузан Ю.Я. Агропромисловий комбінат "Рось": Територіальна і комплексно-пропорційна організація / Ю.Я. Лузан. – Київ : Урожай, 1994. – 84с.
132026
  Олійник Я.Б. Агропромисловий комбінат: суть і особливості функціонування / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун, Н.І. Провотар // Вісник Київського університету. Серія Хіміко- біол. науки про землю. – Вип.1
132027
  Пістун М.Д. Агропромисловий комбінат: суть і особливості функціонування = географія / М.Д. Пістун, Я.Б. Олійник, Н.І. Провотар // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 79-83 : Схема. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
132028
   Агропромисловий комплекс. – Київ : Урожай, 1992. – 191 с.
132029
  Рябоконь В.П. Агропромисловий комплекс в умовах реалізації державної аграрної політики // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 9 (263). – С. 18-26. – ISSN 2221-1055
132030
  Іщук С.І. Агропромисловий комплекс сьогодні / С.І. Іщук. – Київ, 1985. – 136с.
132031
   Агропромисловий комплекс України : реферативний журнал. – Київ, 1999-
№ 1. – 2002
132032
   Агропромисловий комплекс України : реферативний журнал. – Київ, 1999-
№ 2. – 2002
132033
   Агропромисловий комплекс України : реферативний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2002
132034
   Агропромисловий комплекс України : реферативний журнал. – Київ, 1999-
№ 4. – 2002
132035
   Агропромисловий комплекс України = Agroindustrial complex of Ukraine : реферативний журнал / Національна академія аграрних наук. Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека. – Київ, 1999-
№ 1. – 2011
132036
   Агропромисловий комплекс України = Agroindustrial complex of Ukraine : реферативний журнал / Національна академія аграрних наук. Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека. – Київ, 1999-
№ 2. – 2011
132037
   Агропромисловий комплекс Української РСР. – Київ : Радянська школа, 1980. – 176 с.
132038
  Сніжко С.І. Агропромисловий комплекс як чинник формування регіональної гідрохімічної системи поверхневих вод // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 95-103. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 966-521-126-9
132039
  Кундзіна Глина Павлівна Агропромисловий комплекс: організаіція та управління виробництвом : Анотований рек. бібліогр. покажчик / Кундзіна Глина Павлівна, Волянська Галина Василівна; М-во культури УРСР; Держ. респ. б-ка УРСР. – Київ : Урожай, 1989. – 31с. – ISBN 5-337-00354-2
132040
  Гончар А.Д. Агропромисловий комплекс: удосконалення планування та управління / А.Д. Гончар, О.Д. Гудзинський. – Київ : Політвидав України, 1985. – 79 с.
132041
  Микитенко І.А. Агропромисловий комплекс: шляхи підвищення ефективності / І.А. Микитенко, М.І. Халимоненко. – Київ : Політвидав України, 1989. – 142с.
132042
  Олійник Я.Б. Агропромисловий приміський комплекс // Географічна енциклопедія України, 1989. – Т. 1
132043
   Агропромисловий розвиток України - криза невикористаних можливостей / І.Г. Кириленко, В.В. Дем"янчук, Б.В. Андрющенко, В.С. Жигадло, О.В. Сікачина // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 3 (197). – С. 16-21. – ISSN 2221-1055
132044
  Скопенко Н. Агропромисловий сектор: сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 179-183. – ISSN 1993-0259
132045
  Хорунжий М.Й. Агропромислові формування як засіб продовольчої безпеки України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 10. – С. 25-30.
132046
  Костяев А.И. Агропромысловое хозяйство Севера / АН СССР; Географическое общество СССР ; А.И. Костяев ; под ред. А.И. Чистобаева. – Ленинград : Наука
проблемы комплексного развития. – 1986. – 149 с.
132047
  Ульянов И.П. Агропромышленная интеграция - что это такое? / И.П. Ульянов. – М., 1982. – 160с.
132048
   Агропромышленная интеграция : социал. аспекты. – Москва : Наука, 1987. – 140 с. – (Проблемы современной экономики)
132049
   Агропромышленная интеграция : опыт и проблемы. – Саратов
Вып. 1 : Проблемы совершенствования планирования и усиления воздействия ... – 1988. – 152 с.
132050
  Зиядуллаев Н.С. Агропромышленная интеграция в легкой промышленности / Н.С. Зиядуллаев, А. Турсунов. – М, 1984. – 88с.
132051
  Матюшок В.М. Агропромышленная интеграция в развивающихся странах / В.М. Матюшок. – М., 1989. – 150с.
132052
   Агропромышленная интеграция в условиях научно-технического прогресса : сборник научных трудов. – Киев : СОПС УССР, 1984. – 199 с.
132053
   Агропромышленная интеграция и межхозяйственная кооперация : Библиографичный указатель литетатуры по МССР (1965-1980). – Кишинев : Штиинца, 1985. – 190 с.
132054
  Петренко Н.И. Агропромышленная интеграция и повышение эффективности сельскохозяйственного производства в странах-членах СЭВ : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Петренко Н. И.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1990. – 175л. – Бібліогр.:л.159-171
132055
  Петренко Николай Иванович Агропромышленная интеграция и повышение эффективности сельскохозяйственного производства в странах-членах СЭВ : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Петренко Николай Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 23л.
132056
   Агропромышленная интеграция и проблемы питания : сборник статей. – Киев : Совет по изучению производственных сил УССР АН УССР, 1980. – 142 с.
132057
   Агропромышленная интеграция и профсоюзы : опыт Болгарии и Венгрии. – Москва : Профиздат, 1983. – 95 с. – (Библиотека сел. профсоюзного актевиста)
132058
   Агропромышленная интеграция и социальная структура сельского населения СССР. – Москва : Наука, 1988. – 159 с.
132059
  Мельник В.С. Агропромышленная интеграция и социальное планирование / В.С. Мельник. – Москва : Колос, 1978. – 104 с.
132060
  Лесников Геннадий Павлович Агропромышленная интеграция как процесс обобществления социалистического производства на селе : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Лесников Геннадий Павлович; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
132061
  Бондарчук Олег Александрович Агропромышленная интеграция на Украине в 70-80-е годы : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.01 / Бондарчук Олег Александрович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 58л.
132062
  Бондарчук О.А. Агропромышленная интеграция на Украине в 70-80-е годы. (общественно-политические аспекты проблемы). : Дис... докт. истор.наук: 07.00.01 / Бондарчук О.А.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1992. – 331л. – Бібліогр.:л.309-331
132063
  Литвинов Д.А. Агропромышленная интеграция при социализме: условия, особенности и регулироание развития / Д.А. Литвинов. – Воронеж, 1984. – 122с.
132064
  Карните Р.А. Агропромышленная интеграция сельскохозяйственных предприятий: (На прим. агрофирмы "Адажи" ЛатвССР). / Р.А. Карните, А.К. Спрогис. – М., 1990. – 45с.
132065
  СорокинВ.Г Агропромышленная интеграция стран - членов СЭВ / СорокинВ.Г, Б.Е. Фрумкин. – М., 1986. – 158с.
132066
  Карпов К.Д. Агропромышленная интеграция. / К.Д. Карпов. – М., 1978. – 64с.
132067
  Оглоблин Е.С. Агропромышленная интеграция: опыт и проблемы / Е.С. Оглоблин, А.Д. оглы Джахангиров. – Москва, 1980. – 63с.
132068
   Агропромышленная интеграция: опыт советско-болгарского сотрудничества. – Москва : Экономика ; София ; Земиздат, 1982. – 192 с.
132069
   Агропромышленная сфера стран Индокитая (СРВ, ЛНДР, НРК). – Москва : Наука, 1986. – 227 с.
132070
  Олейник Я.Б. Агропромышленно-экологическое районирование как метод исследования природопользования / Я.Б. Олейник, Н.Д. Пистун // Региональные эколого-географические проблемы: Тезисы докл.
132071
   Агропромышленное объединение-новая форма хозяйствования. – Москва : Знание, 1989. – 46 с. – (Библиотека "Хозяйствование в новых условиях" : Опыт работы предприятий АПК)
132072
  Тодыка Ю.Н. Агропромышленному комплексу - внимание Советов : (Статус Советов и руководство экономикой) / Ю. Н. Тодыка ; Отв. ред. Д. Т. Урсул ; АН МССР, Отд. философии и права. – Кишинев : Штиница, 1987. – 205, [1] с.
132073
  Паламарчук М.М. Агропромышленные комплексы: географические аспекты / М.М. Паламарчук, А.М. Паламарчук. – издается ежемесячно с 1966 г. – Москва : Знание, 1988. – 48 с. – Библиогр.: с. 47. – (Науки о Земле ; 1 ; Новое в жизни, науке, технике)
132074
   Агропромышленные объединения в системе АПК. (На примере РАПО). – Москва : Издательство МГУ, 1987. – 72 с.
132075
   Агропромышленные объединения США : Организация, особености управления, роль в производстве продовольствия. – Москва : Наука, 1977. – 271 с.
132076
  Озерова М. Агропромышленные парки как форма поддержки малого предпринимательства / М. Озерова, Н. Филимонова // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 12. – С. 35-40. – ISSN 0235-2443
132077
  Майзус Н.С. Агропромышленные формирования в пищевой промышленности / Н.С. Майзус. – М, 1984. – 272с.
132078
  Чухно А.А. Агропромышленный и продовольственный комплексы, их сущность, структура и соотношение // Экономические проблемы продовольственной программы СССР
132079
  Ломач М.М. Агропромышленный комбинат "Кубань" / М.М. Ломач, Г.В. Кулик. – М., 1987. – 87с.
132080
  Куницкий К.В. Агропромышленный комбинат "Раменский" / К.В. Куницкий. – М, 1988. – 39с.
132081
  Бенет И. Агропромышленный комлекс ВНР: формирование и развитие / И. Бенет. – М., 1982. – 119с.
132082
  Богуш Г.М. Агропромышленный комлекс СССР / Г.М. Богуш, В.Г. Шайкин. – Москва : ВО "Агропромиздат", 1987. – 256с.
132083
  Олейник Я.Б. Агропромышленный комплекс // Научно-технический прогресс и его социально-экономические последствия на период до 2005 года по Украинской ССР
132084
   Агропромышленный комплекс : новые задачи и перспективы. – Киев : Знание, 1986. – 24 с. – (В помощь лектору : 25 пятилетка: курс на ускорение соц.-экон. развития / О-во "Знание" УССР)
132085
  Королев Ю.В. Агропромышленный комплекс / Ю.В. Королев. – М, 1986. – 68с.
132086
  Башмачников В.Ф. Агропромышленный комплекс в двенадцатой пятилетке / В.Ф. Башмачников. – М, 1986. – 126с.
132087
   Агропромышленный комплекс в условиях развитого социализма : сборник обзоров. – Москва, 1986. – 168 с. – (Актуальные проблемы развитого социализма)
132088
  Олейник Я.Б. Агропромышленный комплекс Волынской области / Я.Б. Олейник, И.Н. Пушкар, М.Ф. Пшеничний // Народнохозяйственный комплекс Волынской области, 1989
132089
  Егорова Е. Агропромышленный комплекс Евразийского экономического сообщества // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2008. – № 12. – С. 49-51. – ISSN 0235-2443
132090
  Жихаревич Б.С. Агропромышленный комплекс крупного города / Б.С. Жихаревич. – Л, 1989. – 196с.
132091
   Агропромышленный комплекс республики : проблемы организации и оптимизации производства. – Киев : Наук. думка, 1982. – 264 с.
132092
  Фрумкин Б. Агропромышленный комплекс России в условиях "войны санкций" // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 12. – С. 147-153 : табл., рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0042-8736
132093
   Агропромышленный комплекс СССР : статистический сборник. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 206 с.
132094
  Козырь М.И. Агропромышленный комплекс СССР : правовые аспекты организации и деятельности / М.И. Козырь. – М, 1988. – 62с.
132095
   Агропромышленный комплекс Украинской ССР : (совершенствование организационно-производственной структуры). – Киев : Наукова думка, 1980. – 198 с.
132096
  Олейник Я.Б. Агропромышленный комплекс Украины / Я.Б. Олейник, А.В. Степаненко // География, 1996. – №37
132097
  Шарыгин М.Д. Агропромышленный комплекс Уральского Нечерноземья / М.Д. Шарыгин. – Пермь, 1986. – 68с.
132098
   Агропромышленный комплекс Центрально-Чернозёмного экономического района и пути его совершенствования. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1984. – 176 с.
132099
  Амбарцумов А.А. Агропромышленный комплекс экономико-правовые проблемы совершенствования управления / А.А. Амбарцумов. – Москва, 1987. – 71с.
132100
  Бишарева Е.В. Агропромышленный комплекс: проблемы ипотечного кредитования, взаимоотношение с коммерческими банками // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 14-16. – (Економічні науки ; № 37/49). – ISBN 966-8310-12-8
132101
  Тихонов В.А. Агропромышленный комплекс: пропорциональность развития / В.А. Тихонов, М.Л. Лезина. – Москва : Знание, 1986. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 4 ; Экономика)
132102
  Передрий А.С. Агропромышленный коплекс стран - членов СЭВ / А.С. Передрий. – Львов, 1987. – 157с.
132103
  Гоцуєнко Є. Агрорейдерство: джерела й наслідки. Земельні рейдери не тільки крадуть урожай, а й руйнують інститут власності в АПК / Є. Гоцуєнко, Н. Гоцуєнко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-27 грудня (№ 48). – С. 9


  "...Затяжна земельна реформа, що так і не завершилася за чверть століття, принесла з собою, крім широко розрекламованих і досить сумнівних досягнень у вигляді світових рекордних показників експорту агросировини, і низку відчутних для населення бід. ...
132104
  Сорока Ю.В. Агроресурсний потенціал та обгрунтування доцільності зрошення Північно-центрального Степу України / Ю.В. Сорока, Ю.О. Тараріко, Р.В. Сайдак // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (90). – С. 71-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0372-8498
132105
   Агроробітники України. Офіційний матеріал Всеукраїнського центрального бюро агрономічної секції спілки с.-г. та ліс. робітників СРСР. – Дніпропетровськ : Книгоспілка, 1928. – 439 с.
132106
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-
№ 22, листопад. – 2012. – Резюме англ. мовою та мовою статті
132107
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-
№ 23, грудень. – 2012. – Резюме англ. мовою та мовою статті
132108
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-
№ 1, січень. – 2013. – Резюме укр., англ. мовою
132109
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 2, січень. – 2013. – Резюме укр., англ. мовою
132110
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 3, лютий. – 2013. – Резюме укр., англ. мовою
132111
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 4, лютий. – 2013. – Резюме укр., англ. мовою
132112
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т ; ТОВ ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 6, березень. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
132113
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т. – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 7, квітень. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
132114
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т. – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 8, квітень. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
132115
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т. – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 9, травень. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
132116
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 13, липень. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
132117
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 17, вересень. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
132118
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т. – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 21, листопад. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
132119
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 11, червень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
132120
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 12, червень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
132121
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 13, липень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
132122
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 14, липень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
132123
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 15, серпень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
132124
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 16, серпень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
132125
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 17, вересень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
132126
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 18, вересень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
132127
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 19, жовтень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
132128
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 20, жовтень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
132129
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 22, листопад. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
132130
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 23, грудень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
132131
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 24, грудень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
132132
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 1, січень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
132133
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 2, січень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
132134
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 3/4, лютий. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
132135
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 5, березень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
132136
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 6, березень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
132137
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 7, квітень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
132138
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 8, квітень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
132139
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 9, травень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
132140
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 10, травень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
132141
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 11, червень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
132142
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 12, червень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
132143
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 13, липень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
132144
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 14, липень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
132145
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 15, серпень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
132146
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 16, серпень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
132147
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 17, вересень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
132148
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 18, вересень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
132149
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 19, жовтень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
132150
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 20, жовтень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
132151
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 21, листопад. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
132152
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 22, листопад. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
132153
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 23, грудень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
132154
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 24, грудень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
132155
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 1/2, січень. – 2016. – 52 с. – Резюме укр., англ. мовою
132156
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 3, лютий. – 2016. – 44 с. – Резюме укр., англ. мовою
132157
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 4, лютий. – 2016. – 64 с. – Резюме укр., англ. мовою
132158
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 5, березень. – 2016. – 58 с. – Резюме укр., англ. мовою
132159
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 6, березень. – 2016. – 112 с. – Резюме укр., англ. мовою
132160
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 7, квітень. – 2016. – 60 с. – Резюме укр., англ. мовою
132161
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 8, квітень. – 2016. – 72 с. – Резюме укр., англ. мовою
132162
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 9, травень. – 2016. – 60 с. – Резюме укр., англ. мовами
132163
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 10, травень. – 2016. – 74 с. – Резюме укр., англ. мовою
132164
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 11, червень. – 2016. – 60 с. – Резюме укр., англ. мовами
132165
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 12, червень. – 2016. – 46 с. – Резюме укр., англ. мовами
132166
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 13/14, липень. – 2016. – 66 с. – Резюме укр., англ. мовами
132167
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 15/16, серпень. – 2016. – 60 с. – Резюме укр., англ. мовами
132168
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 17, вересень. – 2016. – 78 с. – Резюме укр., англ. мовами
132169
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 18, вересень. – 2016. – 44 с. – Резюме укр., англ. мовами
132170
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 19, жовтень. – 2016. – 48 с. – Резюме укр., англ. мовами
132171
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 20, жовтень. – 2016. – 72 с. – Резюме укр., англ. мовами
132172
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 21, листопад. – 2016. – 66 с. – Резюме укр., англ. мовами
132173
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 22, листопад. – 2016. – 66 с. – Резюме укр., англ. мовами
132174
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 23, грудень. – 2016. – 84 с. – Резюме укр., англ. мовами
132175
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 24, грудень. – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
132176
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 1/2, січень. – 2017. – 52 с. – Резюме укр., англ. мовою
132177
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 3, лютий. – 2017. – 56 с. – Резюме укр., англ. мовою
132178
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ : АгроСвіт, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 4, лютий. – 2017. – 56 с. – Резюме укр., англ. мовою
132179
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ : АгроСвіт, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 5, березень. – 2017. – 54 с. – Резюме укр., англ. мовою
132180
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ : АгроСвіт, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 6, березень. – 2017. – 60 с. – Резюме укр., англ. мовою
132181
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ : АгроСвіт, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 7, квітень. – 2017. – 62 с. – Резюме укр., англ. мовою
132182
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ : АгроСвіт, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 8, квітень. – 2017. – 70 с. – Резюме укр., англ. мовою
132183
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ : АгроСвіт, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 9, травень. – 2017. – 74 с. – Резюме укр., англ. мовою
132184
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ : АгроСвіт, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 10, травень. – 2017. – 64 с. – Резюме укр., англ. мовою
132185
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ : АгроСвіт, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 11, червень. – 2017. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовою
132186
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ : ТОВ"ДКС Центр", 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 12, червень. – 2017. – 68 с. – Резюме укр., англ. мовою
132187
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ : ТОВ"ДКС Центр", 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 13, липень. – 2017. – 56 с. – Резюме укр., англ. мовою
132188
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ : ТОВ"ДКС Центр", 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 14, липень. – 2017. – 60 с. – Резюме укр., англ. мовою
132189
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ : ТОВ"ДКС Центр", 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 15/16, серпень. – 2017. – 82 с. – Резюме укр., англ. мовою
132190
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ : ТОВ"ДКС Центр", 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 17, вересень. – 2017. – 62 с. – Резюме укр., англ. мовою
132191
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ : ТОВ"ДКС Центр", 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 18, вересень. – 2017. – 84 с. – Резюме укр., англ. мовами
132192
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ : ТОВ"ДКС Центр", 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 19/20, жовтень. – 2017. – 68 с. – Резюме укр., англ. мовами
132193
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ : ТОВ"ДКС Центр", 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 21, листопад. – 2017. – 40 с. – Резюме укр., англ. мовами
132194
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ : ТОВ"ДКС Центр", 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 22, листопад. – 2017. – 64 с. – Резюме укр., англ. мовами
132195
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ : ТОВ"ДКС Центр", 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 23, грудень. – 2017. – 70 с. – Резюме укр., англ. мовами
132196
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ : ТОВ"ДКС Центр", 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 24, грудень. – 2017. – 82 с. – Резюме укр., англ. мовами
132197
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 1, січень. – 2018. – 46 с. – Резюме укр., англ. мовою
132198
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 2, січень. – 2018. – 92 с. – Резюме укр., англ. мовою
132199
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 3, лютий. – 2018. – 78 с. – Резюме укр., англ. мовою
132200
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 4, лютий. – 2018. – 74 с. – Резюме укр., англ. мовою
132201
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 5, березень. – 2018. – 74 с. – Резюме укр., англ. мовою
132202
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 6, березень. – 2018. – 66 с. – Резюме укр., англ. мовою
132203
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 7, квітень. – 2018. – 70 с. – Резюме укр., англ. мовою
132204
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 8, квітень. – 2018. – 62 с. – Резюме укр., англ. мовою
132205
  Чернюк А. Агроспори: основні тенденції // Юридична газета. – Київ, 2017. – 5 вересня (№ 36). – С. 18-19
132206
  Залєтов О.М. Агрострахування як складова продовольчої безпеки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 80-87. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Досліджено сучасний стан ринку страхування сільськогосподарських культур в Україні та світі. Сформовано пропозиції щодо підвищення продовольчої безпеки держави на основі агрострахування. Запропоновано заходи з удосконалення страхування ...
132207
  Ковалів А.М. Агросуди в день колективізації і врожаю / А.М. Ковалів. – 69с.
132208
  Попова О. Агросфера: соціоекономічний зміст і засади сталого розвитку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 5 (606). – С. 73-84. – ISSN 0131-775Х
132209
   Агротехника : Сборник диссертационных работ по пгротехнике пшеницы, конопли и люпина. – Москва-Ленинград, 1937. – 278с.
132210
  Мосолов В.П. Агротехника / В.П. Мосолов. – Москва, 1952. – 511с.
132211
  Бугай С.М. Агротехника високих урожаїв кукурудзи в районах Полісся УРСР / С.М. Бугай, Є.Л. Голинська; МВО СРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ, 1955. – 28с.
132212
  Стратонович А.И. Агротехника выращивания высокогуттоносных видов берекслета / А.И. Стратонович. – М.-Л., 1949. – 44с.
132213
  Томашевский Д.Ф. Агротехника выращивания кукурудзы в лесостепи УССР. / Д.Ф. Томашевский. – К., 1962. – 116с.
132214
  Камераз А.Я. Агротехника высоких урожаев картофеля / А.Я. Камераз. – Москва-Ленинград : Сельхозгиз, 1954. – 192с.
132215
  Синягин И.И. Агротехника высоких урожаев сахарной свеклы в Белоруссии / И.И. Синягин. – Минск, 1951. – 71с.
132216
   Агротехника гороха. – Москва, 1962. – 44 с.
132217
  Полунин Я.Я. Агротехника гороха на зеленый горошек в центральных и северо-западных районах СССР. / Я.Я. Полунин. – М., 1955. – 104с.
132218
   Агротехника зерновых культур в правобережных районах Якутской АССР : (Совет по изучению производственных сил Академии наук СССР и Всесоюзный институт удобрений, агратехники и агропочвоведения ВАСХНИЛ. Якуцкая экспедиция 1938 г.). – Москва; Ленинград : Академия Наук СССР, 1941. – 92 с.
132219
  Цехмистренко П.Е. Агротехника и лучшие сорта винограда для Сталинградской области. / П.Е. Цехмистренко. – Сталинград, 1950. – 79с.
132220
  Кирпиченко П. Агротехника и семеноводство картофеля в Донбассе / П. Кирпиченко. – Сталино, 1951. – 95с.
132221
   Агротехника и урожай : Тематический сборник сельскохозяйственного факультета. – Саранск : Мордовский ГУ им.Огарева Н.П., 1975. – 127 с.
132222
  Ильяшенко Н.Г. Агротехника картофеля на песчаных почвах Украинского Полесья. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Ильяшенко Н.Г.; Киев. гос. пед. ин-тут им. А.М.Горького. – Киев, 1951. – 8 с.
132223
  Суворов В.В. Агротехника клевера и тимофеевки в нечерноземной полосе. / В.В. Суворов. – М.-Л., 1950. – 176с.
132224
  Супрун Н.В. Агротехника кормовіх корнеплодов / Н.В. Супрун. – Челябинск, 1953. – 75с.
132225
  Сергеев П.А. Агротехника красного клевера на семена / П.А. Сергеев. – М., 1951. – 80с.
132226
  Бакалов В.В. Агротехника кукурузы : Опыт госсортоучастков Адыгеи, НИИ и мастеров высокого урожая / В.В. Бакалов. – Майкоп : Адыгейское книжное изд-во, 1953. – 39с.
132227
  Суслов А.Ф. Агротехника луговых кормовых трав на семена. / А.Ф. Суслов. – М, 1950. – 256с.
132228
  Лунев М. Агротехника лугопастбищных трав на семена / М. Лунев, А. Гусенко. – Смоленск, 1939. – 159с.
132229
  Титов Т.Ф. Агротехника многолетнего люпина на удобрение в условиях Северо-запада РСФСР : Автореф... канд. с. х.наук: / Титов Т. Ф.; М-во с. х. РСФСР, Лен. с. х. ин-т. – Л.-Пушник, 1960. – 20л.
132230
   Агротехника озимой пшеницы. – Москва : Колос, 1967. – 400 с.
132231
   Агротехника оранжерейных цветочных растений на срез. – Москва : Изд-во литературы по строительству, 1964. – 112 с.
132232
  Лещух Т.Я. Агротехника основных эфирно-масляничных культур / Т.Я. Лещух. – М., 1948. – 320с.
132233
  Лапин М.М. Агротехника полевых культур / М.М. Лапин. – М, 1936. – 304с.
132234
  Мосолов В.П. Агротехника полевых культур / В.П. Мосолов. – М, 1946. – 360с.
132235
   Агротехника полевых культур. – Москва : Сильхозгиз, 1952. – 304 с. – (Трехлетние колхозные агрозоотехнические курсы. Второй год обучения)
132236
   Агротехника полевых культур. – Москва : Сельхозгиз, 1955. – 384 с.
132237
   Агротехника полевых культур : Трехлетние колхозные агрозоотехнические курсы. Второй год обучения. – Изд. 2-е. – Москва : Сельсхозгиз, 1955. – 344с.
132238
  Севостьянов С.П. Агротехника сахарной свеклы в Краснодарском крае. / С.П. Севостьянов. – Краснодар, 1951. – 80с.
132239
   Агротехника сахарной свеклы и свекловичного семеноводства в Алтайском крае. – Изд. 2-е, испр. и дополн. – Барнаул : Алтайская правда, 1946. – 113 с. – (Бийская опытно-селекционная свекловичная станция : Серия 2 ; вып. 9)
132240
  Матвеев Н.Д. Агротехника семеноводства селекционного льна-долгунца / Н.Д. Матвеев. – М., 1949. – 112с.
132241
  Чечулин В.И. Агротехника суданской травы / В.И. Чечулин. – М, 1950. – 32с.
132242
   Агротехника табака в Краснодарском Крае. – Краснодар : Краевое гос. изд-во, 1951. – 192 с.
132243
  Чубков Е.А. Агротехника табаководства / Е.А. Чубков. – 2-е изд. – Краснодар, 1932. – 215с.
132244
  Субботина А.Е. Агротехника твердой пшеницы. / А.Е. Субботина. – Куйбышев, 1951. – 28с.
132245
   Агротехника, селекция, сортоиспытание плодово-ягодных культур. – Москва : Московский рабочий, 1960. – 396 с.
132246
  Белозер И.И. Агротехническая эффективность противоэрозионной зяблевой вспашки на склонах : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Белозер И.И.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т сахарной свеклы. – Киев, 1965. – 26л. – Бібліогр.:с.26
132247
  Павлов И.Ф. Агротехнические и биологические методы защиты растений. / И.Ф. Павлов. – М., 1976. – 208с.
132248
  Соляник А.С. Агротехнические и химические меры борьбы с сорняками в звене севооборота озимая пшеница - сахарная свекла - кукуруза на силос - викоовсяная смесь в условиях Предкарпатья. : Автореф... канд. с.-х.наук: 530 / Соляник А.С.; Харьков. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1968. – 23л.
132249
  Зражевский. А.И. Агротехнические мероприятия по борьбе с обыкновенным свекловичным долгоносиком / А.И. Зражевский. – К, 1951. – 68с.
132250
   Агротехнические мероприятия по уходу за плодовыми насаждениями, повреждёнными в зиму 1955-1956 г.. – Сталино : Сталинское областное изд-во, 1956. – 12 с.
132251
  Щеголев В.Н. Агротехнические методы защиты полевых культур от вредных насекомых и болезней. / В.Н. Щеголев. – М-Л, 1935. – 152с.
132252
  Греков М.А. Агротехнические основы свекловичных севооборотов : Автореф... канд с. х.наук: / Греков М. А.; Всес.НИИ сахарной свеклы. – К., 1965. – 41л.
132253
  Пысин Н.Е. Агротехнические основы травопольных севооборотов / Н.Е. Пысин. – Челябинск, 1948. – 32с.
132254
   Агротехнические основы устойчивой кормовой базы : Сборник научных трудов. – Москва : ТСХА, 1983. – 177 с.
132255
   Агротехнические правила по жёлтым табакам : Рассмотрены и утверждены совещанием, состоявшемся при Техпропе Наркомзема СССР в окрябре 1932 г. при участии иабачно-махорочного сектора НКЗ СССР, Союзтабака, Табаксырья и Табакколхозцентра. – Москва : Сельхозгиз, 1933. – 56 с.
132256
   Агротехнические правила по основным советским каучуконосам. – Москва : Сельхозгид, 1933. – 127 с.
132257
   Агротехнические приёмы повышения качества зерна : Сборник статей. – Днепропетровск : ВНИИ кукурузы, 1978. – 128 с.
132258
  Левитский Н.А. Агротехнические приемы повышения продуктивности озимой вики в лесостепной части Хмельницкой области : Автореф... канд. с. х.наук: / Левитский Н. А.; Укр. с. х. акад. – Киев, 1968. – 30л.
132259
  Елагин И.Н. Агротехнические приемы повышения урожайности гречихи. / И.Н. Елагин. – М., 1954. – 32с.
132260
  Демедюк М.Г. Агротехнические условия выращивания озимой пшеницы в Предкарпатьи Львовской области : Автореф... канд. с. х.наук: / Демедюк М. Г.; Льв. с. х. ин-т. – Львов, 1967. – 18л.
132261
   Агротехнический метод защиты полевых культур. – Москва : Колос, 1981. – 144 с.
132262
  Мойвеєва В.П. Агротехніка вирощування і первинна обробка льону-довгунця. / В.П. Мойвеєва. – К, 1958. – 24с.
132263
  Сергієнко І. Агротехніка вирощування лісосмуг / І. Сергієнко. – Одеса, 1953. – 36с.
132264
   Агротехніка кок-сагизу в колгоспі "Пролетар" : Досвід роботи колгоспу "Пролетар" Черкас. р-ну, Київ. обл. – Київ-Харків : Держсільгоспвидав, 1948. – 44с.
132265
  Куксін М.В. Агротехніка насінництва лучних трав на Поліссі та лісостепу УРСР. / М.В. Куксін. – Київ; Харків, 1950. – 104с.
132266
  Буцерога М.М. Агротехніка посіву багаторічних бобових і злакових трав / М.М. Буцерога, М.В. Куксін. – Київ, 1949. – 56с.
132267
  Бережний П.С. Агротехніка суниць у Донбасі / П.С. Бережний. – Сталіно-Донбас : Книжкове вид-во, 1959. – 39с.
132268
  Мироненко Федір Миколайович Агротехнічне обгрунтування пройомів вирощування ріпака ярого на насіння в умовах Донецької області : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук : 06.01.09 / Мироненко Федір Миколайович; Україн. академія аграрн. наук. Ін-т олійних культур. – Запоріжжя, 2000. – 14 с.
132269
  Шевчук В.В. Агротехнічний догляд за культурами сосни звичайної в свіжому субору лівобережного лісостепу України : Автореф... канд. с. г.наук: 06.03.01 / Шевчук В. В.; Укр.НДІ лісового господ. і агроліс. меліор. – Х., 1994. – 18л.
132270
  Базалій В.В. Агротехнічний спосіб пролонгації фотосинтетичної діяльності рослин соняшнику / В.В. Базалій, Є.О. Домарацький, А.В. Добровольський // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 4 (92) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 77-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2313-092X
132271
  Рянжина Е.Г. Агротехнічні гуртки в сільскому клубі / Е.Г. Рянжина. – К, 1965. – 28с.
132272
  Пташинська О.В. Агротехнічні заходи підвищення продуктивності рису // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 56-58. – ISBN 978-966-2742-92-5
132273
  Курило Василь Леонідович Агротехнічні основи розробки та вдосконалення процесів механізованого вирощування насіння цукрових буряків : Автореф... доктора сільськогосп.наук: 06.01.09 / Курило Василь Леонідович; Ін-тут цукрових буряків. Україн. Акад. аграрн. наук. – К., 1998. – 32л.
132274
  Альохін Андрій Олександрович Агротехнічні основи формування врожаю та якості сировини віничного сорго у південному степу України : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук : 06.01.09 / Альохін Андрій Олександрович ; Нац. аграрний ун-тет. – Київ, 1997. – 19 с.
132275
  Федорчук В.Г. Агротехнічні прийоми вирощування коренеплідних культур на насіння безвисадковим способом в зрощуваних умовах півдня України. : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.02 / Федорчук В.Г.; Херсон. держ. аграрний ун-т. – Херсон, 1998. – 16л.
132276
  Бойко І.О. Агротехнічні умови вирощування озимого ріпака при зрошенні на півдні України : Автореф... канд. с.г.наук: 06.01.02 / Бойко І. О.; Хеср. с.г.ін-т. – Херсон, 1994. – 16л.
132277
  Пінчук Т.А. Агротуризм як форма підприємництва у сільській місцевості // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 49-54. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
132278
  Панюков А.И. Агротуризм: история развития и современное состояние // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 37-42. – Библиогр.: 11 назв.
132279
   Агроуказания. – Изд. 2-е, перераб. и допол. – Симферополь : Крымиздат, 1952. – 524 с.
132280
   Агроуказания по культуре хлопчатника на 1951 год. – Киев; Харьков : Гос.изд-во сельскохозяйственной литературы УССР, 1951. – 64 с.
132281
  Панасюк Б.А. Агрофизиологическая оценка совместного возделывания кукурузы с соей и кормовыми бобами при весенних и пожнивных посевах : Автореф... канд. с.-х.наук: / Панасюк Б.А.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1966. – 21л.
132282
  Козак Е.И. Агрофизиологическая характеристика и эффективность местных фосфоритов в условиях западных областей УССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Козак Е.И. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев; Львов, 1954. – 15 с.
132283
  Власюк П.А. Агрофизиологические основы питания сахарной свеклы / П.А. Власюк; Плесецкий П.Ф. – Киев : АН Украинской ССР, 1950. – 256с.
132284
  Мережинский Ю.Г. Агрофизиологические основы применения гранулированных удобрений на разных почвах Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Мережинский Ю.Г. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1955. – 16 с.
132285
  Худяков О.И. Агрофизическая и мелиоративная характеристика основных типов почв Магаданской области : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Худяков О.И.; МГУ. – М., 1972. – 24л.
132286
   Агрофизическая оценка аллювиальных карбонатных почв района Чумра (Центральная Анатолия, Турция) / Е.В. Шеин, С.А. Ерол, Е.Ю. Милановский, Н.В. Верховцева, Ф.Д. Микайылов, Ф. Ер, С. Ершахин // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 837-841 : рис., табл. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0032-180Х
132287
  Косарчук Н А. Агрофизическая оценка качества вспашки на высоких скоростях : Автореф... канд. с. х.наук: / Косарчук А.Н,; Всес. акад. с. х. наук, Агрофиз. НИИ. – Л., 1960. – 14л.
132288
  Дороган В.Ф. Агрофизическая характеристика и водный режим обыкновенных черноземов Восточного Казахстана : Автореф... канд. сельскохоз.наук: / Дороган В.Ф.; АН Казах. ССР. Объединен. ин-т ботаники, почвоведения, микробиологии и вирусологии. – Алма-Ата, 1966. – 20л.
132289
  Колоскова А.В. Агрофизическая характеристика почв Волжско-Камской лесостепи : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Колоскова А.В. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1966. – 32 c. – Бібліогр.:с.31-32
132290
  Мамедов Р.Г. Агрофизическая характеристика почв восточной части Ширванской степи для целей их сельскохозяйственного использования : Автореф... канд. с.-х.наук: / Мамедов Р.Г.; Арм. с.-х. ин-т. – Баку, 1956. – 23л.
132291
   Агрофизическая характеристика почв Западной Сибири. – Новосибирск : Наука, 1976. – 544 с.
132292
  Мкртычян А.А. Агрофизическая характеристика почв каштанового комплекса Кировобад - Агдамского района Азербайджанской ССР. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Мкртычян А.А.; Армян. сельскохоз. ин-т. – Ереван, 1967. – 22л.
132293
   Агрофизическая характеристика почв нечернозёмной зоны Европейской части СССР. – Москва : Колос, 1976. – 368 с.
132294
   Агрофизическая характеристика почв предгорных и горных районов юга СССР. – Москва : Колос, 1980. – 271 с.
132295
   Агрофизическая характеристика почв степной и сухостепной зон Европейской части СССР. – Москва : Колос, 1977. – 255 с.
132296
  Колоскова А.В. Агрофизическая характеристика почв Татарии / А.В. Колоскова. – Казань, 1968. – 388с.
132297
   Агрофизические методы исследования почв. – Москва : Наука, 1966. – 259 с.
132298
  Власюк П.А. Агрофизические основы питания сахарной свеклы / П.А. Власюк. – Киев : АН УССР, 1950. – 256с.
132299
   Агрофизические свойства почв и их регулирование в условиях интенсивного земледелия : Межвузовский сборник научных трудов. – Саранск : Гос. университет им.Огарева Н.П., 1989. – 164 с.
132300
  Раисов О.Ж. Агрофизические, электрические и мелиоративные свойства почв северо-западной часи Казахстана. : Автореф... Канд.биол.наук: 06.01.03 / Раисов О.Ж.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 24л.
132301
  Фурсаев А.Д. Агрофитоценоз / А.Д. Фурсаев, С.С. Хохлов. – Саратов, 1945. – 27с.
132302
  Марков М.В. Агрофитоценоз как система / М.В. Марков. – Казань, 1983. – 62с.
132303
   Агрофитоценоз, его специфика и структура. – Казань, 1978. – 147с.
132304
  Туганаев В.В. Агрофитоценозы современного земледелия и их история / В.В. Туганаев. – М., 1984. – 88с.
132305
  Валеев Ф.З. Агрофитоценозы юго-востока Татарской АССР и роль овсюга в их озасорении. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Валеев Ф.З.; МВ и ССО РСФСР. – Уфа, 1974. – 22л.
132306
  Валеева З.Б. Агрофитоценологическая характеристика процессов ведущих сельскохозяйственных культур Удмуртской АССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.05 / Валеева З.Б. ; МГУ. – Москва, 1977. – 12 с.
132307
  Марков М.В. Агрофитоценология / М.В. Марков. – Казань, 1972. – 272с.
132308
  Барвінський А.В. Агрофізичні аспекти регламентації технологічного навантаження на грунтовий покрив // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 62-69 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-1677
132309
  Бородін А.Л. Агрофізичні властивості посівного шару грунту перед сівбою ярих культур // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2016. – Вип. 85. – С. 96-99 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
132310
  Козак Е.І. Агрофізіологічна характиристика та ефективність місцевих фосфоритів в умовах західних областей УРСР : Дис... канд. біолог.наук: / Козак Е.І.; АН УРСР, Ін-т агробіології Львівського філіалу АН УРСР. – Львів, 1954. – 164л. – Бібліогр.:л.143-164
132311
  Мережинський Ю.Г. Агрофізіологічні основи застосування гранульованих добрив на різних грунтах Украхнської РСР : Дис... канд.біолог.наук: / Мережинський Ю.Г.; КДУ ім.Т.Шевченка. – К., 1954. – 209л. – Бібліогр.:л.189-209
132312
   Агрохимикаты в окружной среде. – Москва : Колос, 1979. – 357 с.
132313
  Бойко В.Ф. Агрохимическая лаборатория / В.Ф. Бойко. – Москва, 1959. – 499 с.
132314
   Агрохимическая лаборатория колхоза и совхоза. – Москва, 1964. – 10 с.
132315
  Каракешичян Г.М. Агрохимическая характеристика лугостепных и горно-луговых почв Гегамского и Варденисского хребтов Армянской ССР : Автореф... канд. с. х.наук: 06.01.04 / Каракешичян Г. М.;. – Ереван, 1975. – 40л.
132316
   Агрохимическая характеристика основных типов почв СССР. – Москва : Наука, 1974. – 447 с.
132317
   Агрохимическая характеристика почв . Центральные области нечернозёмной зоны РСФСР. – Москва : Наука, 1972. – 272 с.
132318
   Агрохимическая характеристика почв СССР. Белорусская ССР, Латвийская ССР, Литовская ССР, Эстонская ССР, Карельская АССР и северные раены Европейской части РСФСР. – Москва, 1962. – 280 с.
132319
   Агрохимическая характеристика почв СССР. Дальний Восток. – Москва : Наука, 1971. – 331 с.
132320
   Агрохимическая характеристика почв СССР. Казахстан и Челябинская область. – Москва : Наука, 1968. – 311 с.
132321
   Агрохимическая характеристика почв СССР. Почвенно-агрохимическое районирование. – Москва : Наука, 1976. – 363 с.
132322
   Агрохимическая характеристика почв СССР. Райны Северного Кавказа. – Москва : Наука, 1964. – 365 с.
132323
   Агрохимическая характеристика почв СССР. Районы Западной Сибири. – Москва : Наука, 1968. – 383с.
132324
   Агрохимическая характеристика почв СССР. Районы Поволжья. – Москва : Наука, 1966. – 359 с.
132325
   Агрохимическая характеристика почв СССР. Районы Урала. – Москва : Наука, 1964. – 328 с.
132326
   Агрохимическая характеристика почв СССР. Районы Центральной Черноземной полосы в Молдавской ССР. – Москва : Академия Наук СССР, 1963. – 262 с.
132327
   Агрохимическая характеристика почв СССР. Республики Закавказья. – Москва : Наука, 1965. – 320 с.
132328
   Агрохимическая характеристика почв СССР. Республики Средней Азии. – Москва : Наука, 1967. – 368 с.
132329
   Агрохимическая характеристика почв СССР. Украинская ССР. – Москва : Наука, 1973. – 343 с.
132330
  Варданян Т.Т. Агрохимическая характеристика теорфов Армении : Автореф... канд. сельхоз.наук: / Варданян Т.Т.; АН Арм.ССР. Отд. биол. наук. – Ереван, 1961. – 24л.
132331
  Ревазян Р.Г. Агрохимическая характеристика флотационных отходов медно-молибденовой промышленности Армении : Автореф... канд. сельскохоз.наук: 06.533 / Ревазян Р.Г.; АН Арм.ССР. Отд. биол. наук. – Ереван, 1971. – 26л.
132332
  Пашова В.Т. Агрохимическая характеристика эродированных обыкновенных чернохемов на примере почв Днепропетровской области. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Пашова В.Т.; Укр.с-х.акад. – Днепропетровск, 1966. – 24л.
132333
   Агрохимические и почвенные исследования в ботанических садах : сборник научных трудов. – Апатиты : Кол. фил. АН СССР, 1988. – 120 с.
132334
  Искандарян Р.А. Агрохимические исследования почв Сисианского района Армянской ССР и эффективность минеральных удобрений. : Автореф... канд. с.-х.наук: 533 / Искандарян Р.А.; Арм. с.-х. ин-тут. – Ереван, 1969. – 25л.
132335
   Агрохимические методы исследования почв : Руководство для полевых и лабораторных исследований. – Изд. 3-е, перераб. и дополн. – Москва : Академия Наук СССР, 1960. – 555 с. – Має додаток: "Альбом цветных рисуков по диагностике питания растений"
132336
   Агрохимические методы исследования почв. – Москва : Наука
Изд. 4-е, дополн. и перераб. – 1965. – 436 с.
132337
  Гаврилова А.Н. Агрохимические свойства дерново-подзолистых супесчаных почв и условия питания растений : Автореф... канд. биол.наук: / Гаврилова А.Н.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1963. – 28л.
132338
  Мосеева З.В. Агрохимические свойства почв лесостепи Башкирской АССР и некоторые пути их улучшения : Автореф... канд. биол.наук: / Мосеева З.В.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1964. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
132339
  Тетеря О. Агрохимические свойства субстратов и результаты опытов по изучению их влияния на рост и развитие горшечных Азалий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 46-48. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Изучены агрохимические характеристики субстратов применяемых для выращивания азалии. Приведен обзор результатов опытов, по изучению влияния различных видов субстратов на рост и развитие азалии. Установлено, что для культуры азалии пригодны все ...
132340
  Соловьев Г.А. Агрохимические условия питания растений и биосистез витаминов / Г.А. Соловьев. – М., 1985. – 104с.
132341
  Иванов П.П. Агрохимический кружок в школе. / П.П. Иванов. – М, 1955. – 51с.
132342
  Иванов П П. Агрохимический кружок в школе. / П П. Иванов. – 2-е изд. – М, 1958. – 92с.
132343
   Агрохимическое картографирование почв. – Москва : Академия Наук СССР, 1962. – 155 с.
132344
  Вуколова В.И. Агрохимическое обоснование применеия жидких сложных удобрений под томаты : Автореф... канд. биол.наук: 06.533 / Вуколова В.И.; Кишиневский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1970. – 23л.
132345
  Прянишников Д.Н. Агрохимия / Д.Н. Прянишников. – Москва-Ленинград, 1934. – 400с.
132346
  Прянишников Д.Н. Агрохимия / Д.Н. Прянишников. – М., 1936. – 495с.
132347
  Прянишников Д.Н. Агрохимия / Д.Н. Прянишников. – 3-е изд., доп. – М., 1940. – 644с.
132348
   Агрохимия. – Москва : Колос, 1964. – 527 с. – (Учебники и учебные пособия для высших сельсько-хозяйственных учебных заведений)
132349
   Агрохимия. – Москва, 1964. – 527 с.
132350
   Агрохимия. – Изд. 2-е, исправ. и дополн. – Москва : Колос, 1967. – 583 с. – (Учебники и учебные пособия для высших сельсько-хозяйственных учебных заведений)
132351
  Смирнов П.М. Агрохимия / П.М. Смирнов, Э.А. Муравин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1984. – 304с.
132352
  Смирнов П.М. Агрохимия / П.М. Смирнов, Э.А. Муравин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 447с.
132353
   Агрохимия : Учебники по аграрных специасностей / Ягодин Б.А., Смирнов П.М., Петербургский А.В. [и др.] ; под ред. Б.А. Ягодина. – Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Москва : ВО "Агропромиздат", 1989. – 655 с. – (Учебники и учебные пособия для студентов вузов)
132354
  Городний Н.М. Агрохимия : учебное издание / Н.М. Городний. – Киев : Выща школа, 1990. – 288 с.
132355
  Минеев В.Г. Агрохимия / В.Г. Минеев. – Москва : Московский университет, 1990. – 485с.
132356
  Смирнов П.М. Агрохимия / П.М. Смирнов, Э.А. Муравин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 287с.
132357
   Агрохимия в вопросах и ответах. – Минск : Ураджай, 1991. – 240 с.
132358
  Минеев В.Г. Агрохимия и биосфера / В.Г. Минеев. – М., 1984. – 247с.
132359
  Левченко В.И. Агрохимия и здоровье людей / В.И. Левченко. – М, 1989. – 135с.
132360
   Агрохимия и качество растениеводческой продукции : сборник статей. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1992. – 198 с.
132361
  Дудина Н.Х. и др. Агрохимия и ситема удобрения / Н.Х.Дудина, Е.А.Панова, М.П.Петухов. – 3-е изд-е. перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1991. – 400с. – (Учебники и учебн. пособия для учащихся техникумов). – ISBN 5-10-001122-Х
132362
  Петербургский А.В. Агрохимия и успехи современного земледелия / А.В. Петербургский. – Пущино, 1989. – 220с.
132363
  Петербургский А.В. Агрохимия и физиология питания растений / А.В. Петербургский. – М, 1971. – 334с.
132364
  Чириков Ф.В. Агрохимия калия и фосфора / Ф.В. Чириков. – М., 1956. – 464с.
132365
  Петербургский А.В. Агрохимия комплексных удобрений / А.В. Петербургский. – М, 1975. – 231с.
132366
  Ахундов Физули Гамид оглы Агрохимия концентрированных и сложных удобрений / Ахундов Физули Гамид оглы. – Баку : Элм, 1989. – 192с.
132367
  Юдинцева Е.В. Агрохимия радиоактивных изотопов стронция и цезия / Е.В. Юдинцева, И.В. Гулякин. – Москва, 1968. – 472с.
132368
  Юдинцева Екатерина Васильевна Агрохимия стронция-90, цезия-137 и некоторых других продуктов деления : Автореф... доктора биол.наук: / Юдинцева Екатерина Васильевна; Моск. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1964. – 37л. – Бібліогр.:с.34-37
132369
  Соколов А.В. Агрохимия фосфора. / А.В. Соколов. – М.-Л., 1950. – 152с.
132370
  Минеев В.Г. Агрохимия, биология и экология почвы / В.Г. Минеев, Е.Х. Ремпе. – М., 1990. – 206с.
132371
  Шеремет О.П. Агрохімічна ефективність вермикомпосту при вирощуванні білоголової капусти на сірих опідзолених грунтах : Автореф. дис. ... канд. с. г. наук : 06.01.04 / Шеремет О.П. ; Укр. держ аграрн. ун-т. – Київ, 1994. – 16 с.
132372
  Скічко К. Агрохімічна паспортизація як інструмент контролю власника землі за додержанням орендарем вимог щодо охорони орендованих земель сільськогосподарського призначення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 229-231
132373
  Мельничук А.О. Агрохімічне забезпечення і агроекологічне обгрунтування використання добрив в картопляно-зерновій сівозміні центрального полісся. : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.01.04 / Мельничук А.О.; Нац.аграрн.ун-т. – К, 1998. – 20л.
132374
  Павленко В.Д. Агрохімічне забезпечення та агроекологічне обгрунтування застосовування нітроамофоски під гречку на дерновосередньопідзолистих грунтах лівобережного Полісся України : Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук / Павленко В.Д.; Мін. сільгосп. і продовольства України. – Київ, 1994. – 20 с.
132375
  Денисієвський В.С. Агрохімічний аналіз / В.С. Денисієвський. – К.-Х., 1937. – 188с.
132376
  Денисьєвський В.С. Агрохімічний аналіз : учбовий посібник для агрономічних і агрохімічних факультетів / В.С. Денисьєвський. – Київ, 1952. – 190 с.
132377
   Агрохімічні властивості сірого лісового грунту залежно від вапнування та різних систем удобрення / М.А. Ткаченко, В.М. Шкляр, М.О. Дергач, В.М. Замлинська // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 3-11 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
132378
  Скрильник Є.В. Агрохімічні підходи до виробництва органо-мінеральних добрив та ефективність їх застосування у короткоротаційних сівозмінах // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 37-41 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0587-2596
132379
  Прянішніков Д.М. Агрохімія / Д.М. Прянішніков. – Київ, 1954. – 608с.
132380
  Жежель М.Г. Агрохімія / М.Г. Жежель, О.І. Пантєлєєва. – К, 1968. – 292с.
132381
  Делеменчук М.І. Агрохімія : навчальний посібник для сількогосподарських технікумів / М.І. Делеменчук, М.М. Шкварук. – Київ : Вища школа, 1975. – 272 с. : табл. 67, іл. 5, бібліогр. 15 назв
132382
  Власюк П.А. Агрохімія / П.А. Власюк, М.М. Городній. – Київ : Вища школа, 1975. – 292с. : табл. 94, іл. 17, 24 бібліогр.
132383
   Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 1966-. – ISSN 0587-2596
Вип. 80. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
132384
   Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 1966-. – ISSN 0587-2596
Вип. 81. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
132385
   Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 1966-. – ISSN 0587-2596
Вип. 82. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
132386
   Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 1966-. – ISSN 0587-2596
Вип. 83. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
132387
   Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 1966-. – ISSN 0587-2596
Вип. 84. – 2015. – 145 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
132388
   Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 1966-. – ISSN 0587-2596
Вип. 85. – 2016. – 137 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
132389
  Гавриш Н.С. Агрохолдинг як суб"єкт правовідносин використання, відтворення та охорони грунтів // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 83-87. – ISBN 978-966-419-269-6
132390
  Лупенко Ю.О. Агрохолдинги в Україні та посилення соціальної спрямованості їх діяльності / Ю.О. Лупенко, М.Ф. Кропивко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. науковий центр " Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ") ; Луган. нац. аграрний ун-т ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т та ін. – Київ, 2013. – № 7 (225), липень. – С. 5-21. – ISSN 2221-1055
132391
  Дідус С.М. Агрохолдинги в Україні: особливості становлення та розвитку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 96-101. – ISSN 2221-1055
132392
  Дем"яненко С. Агрохолдинги в Україні: процес становлення та розвитку // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 12 (577). – С. 50-61. – ISSN 0131-775Х
132393
  Шваб О.В. Агрохолдинги з активами в Україні на світових фондових майданчиках // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (65). – С. 117-124. – ISSN 2307-9878
132394
  Іщук Г.П. Агрохолдинги та безпека господарювання на українській землі // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 1 (62). – С. 162-168
132395
  Ходаківська О.В. Агрохолдинги України: аграрна політика та виклики майбутньому / О.В. Ходаківська, О.М. Могильний // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 6 (272). – С. 33-41. – ISSN 2221-1055
132396
  Бородіна О.М. Агрохолдинги як база формування корпоративного аграрного устрою в Україні / О.М. Бородіна, А.О. Гуторов // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 11 (217). – С. 21-28. – ISSN 2221-1055
132397
   Агроценотические аспекты защиты растений : Сборник научных трудов. – Ленинград : ВИЗР, 1984. – 108 с.
132398
  Чумак Віктор Олексійович Агроценотичне обгрунтування системи захисту ефіроолійних культур від шкідників на півдні України : Автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.00.22 / Чумак Віктор Олексійович ;. – Київ, 1995. – 45 с.
132399
  Симонов А.В. Агроэкологическая картография / А.В. Симонов. – Кишинев, 1991. – 159с.
132400
   Агроэкологическая обстановка и перспективы развития рисосеяния на юге Украины / А.В. Кольцов, А.А. Титков, М.Е. Сычевский, В.Н. Барило, А.В. Макушин. – Симферополь, 1994. – 226с
132401
  Жигайло Е.Л. Агроэкологическая оценка загрязнения агрофитоценозов тяжелыми металами : агрометрологія / Е.Л. Жигайло, О.В. Вольвач // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 242-247 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0130-2914
132402
   Агроэкологическая роль азотфиксирующих микроорганизмов в аллелопатии высших растений. – Киев : Основа, 2004. – 320с. – ISBN 966-699-056-3
132403
  Панас Р.Н. Агроэкологические основы рекультивации земель. / Р.Н. Панас. – Львов, 1989. – 157с.
132404
   Агроэкологические ресурсы Сибири : Сборник научных трудов. – Новосибирск : ВАСХНИЛ, Сибирское отделение, 1989. – 175 с.
132405
  Филиппова А Н. Агрусовые клещи / А Н. Филиппова. – Москва, 1964. – 63 с.
132406
  Ибрагимов И.Г. Агулы в борьбе с персидскими завоевателями // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 1. – С. 22-30. – ISSN 1684-2626


  Агули (агульці, самоназва агулар) — аборигенний народ центральної частини південно-східного Дагестану (Агульский и Курахський райони). Агулы діляться на чотири групи, які проживають в чотирёх ущелинах: агулдере, курахдере, хушандере і хпюкдере. ...
132407
  Магометов А.А. Агульский язык / А.А. Магометов. – Тбилиси, 1970. – 244с.
132408
  Алексеров И.Т. оглы Агуш Алексер и Гейчинские ашуги XIX в. : Автореф... канд. филол.наук: / Алексеров И. Т. оглы; Азер. ГУ. – Баку, 1972. – 28л.
132409
  Данте Алигьери Ад / Данте ; пер. Е.В. Кологривова. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. и лит. А.Е. Ландау, 1875. – 233, [2] с. – Нет титульного листа, авт. указан на тит. л. – (Европейские классики в русском переводе : (С примеч. и биогр.) : Для учащихся / Под ред. Петра Вейнберга)


  Есть электронная версия РНБ
132410
  Синклер Э. Ад / Э. Синклер. – М., 1923. – 165с.
132411
   Ад зеркал. – М., 1991. – 516с.
132412
  Богданова О. Ад и чистилище в повести Н. Гоголя "Шинель" // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 23. – С. 77-91. – ISSN 2312-6809
132413
   Ад Магдэбургскага права да сучаснага самакіравання : 440-годдзю з дня надання Магілеву права на самакіраванне - Магдэбургскага права - прысвячаецца : зб. наук. матэрыялау / ПКАУ "Магілеускі маладзежны цэнтр" ; Грамадзянская ініцыятыва "Грамадскі магістрат" ; [уклад.: Пушкін І.А., Агееу А.Р.]. – Магілеу : МДУХ, 2017. – 183, [1] с. – Ст. білорус., укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-985-6985-79-2
132414
   Ад на Земле : вулканы и землетрясения // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 106-115 : фото, рис. – ISSN 1029-5828
132415
  Пыжкоу В.А. Ад партрэта сучасніка да гісторыі сучаснасці / В.А. Пыжкоу. – Минск : Выд-ва БДУ, 1975. – 200 с.
132416
  Елатау В.І. Ад песні да песні. / В.І. Елатау. – Мінськ, 1961. – 108с.
132417
  Яскевіч А.С. Ад слова да вобраза / А.С. Яскевіч. – Мінськ, 1968. – 116с.
132418
  Мокрівська М.Т. Ад"єктивна лексика на позначення понять "щасливий - нещасний" в давньогрецькому романі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 93-98


  У статті розглянуто функціональні властивості та семантичне призначення прикметників зі значенням "щасливий-нещасний" у давньогрецькому романі. Встановлено тематичні групи іменників, з якими вступають у синтагматичний зв"язок аналізовані лексеми і ...
132419
  Ганжа С.А. Ад"єктивні фразеологізми листовної спадщини в аспекті національної ментальності // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 25


  Епістолярна спадщина українських письменників становить значний інтерес не лише в царині історико-культурній, але й у власне лінгвістичній.
132420
  Живіцька І. Ад"єктивні фразеологічні одиниці англійської й української мов (на матеріалі фразеологізмів із компонентом-зоонімом) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 277-282. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
132421
  Пайл Я. Ада - язык встроенных систем / Я. Пайл. – Москва, 1984. – 238с.
132422
  Уильямс В. Ада Даллас / В. Уильямс. – М., 1985. – 332с.
132423
  Евлоев Р. Ада Лавлейс: "al" - как "алгоритм" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 3 (115). – С. 90-107. – ISSN 1819-6268


  "Дочь лорда Байрона свои научные занятия иронично называла «поэтической наукой». В раннюю викторианскую эпоху, когда не все женщины отваживались переступить порог публичной библиотеки, она предпочитала домоводству дифференциальные уравнения, и ...
132424
   Ада Наумовна Варнивицкая.Каталог выставки.. – М, 1972. – 22с.
132425
  Білецький О.І. Ада Негрі // Вибрані поезії / Негрі Ада. – Харків, 1931. – С. 5-30
132426
  Роговцева А. Ада Роговцева - маленька велика людина / розмову вела Ірина Гордійчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 грудня (№ 217/218). – С. 22-23


  Ювілейний творчий вечір в Києві "З тими, кого люблю".
132427
  Архангельская Н.В. Ада Роговцева / Н.В. Архангельская. – Москва, 1989. – 63с.
132428
  Роговцева А. Ада Роговцева: "Відповідаю за кожен порух душі своїх героїнь" / розмовляла Т. Терен // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 2017. – № 10/12. – С. 2-32. – ISSN 0130-1608
132429
  Брюховецька Л. Ада Роговцева: чесність із собою // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (133). – С. 25-28. – ISSN 1562-3238
132430
  Набоков В. Ада, или Эротиада : Семейная хроника / Владимир Набоков. – Харьков : Фолио, 2006. – 601с. – ISBN 966-03-3276-9
132431
  Новинская И.П. Адажио из "Лебединого" / И.П. Новинская. – Баку, 1980. – 106с.
132432
   Адальберт Ерделі // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 108-111. – ISSN 0130-1799
132433
  Островский Г.С. Адальберт Михайлович Эрдели. / Г.С. Островский. – М., 1966. – 100с.
132434
  Сливинський О. Адам = З нової книги віршів : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 264/265. – С. 272-275
132435
  Михайлов М.Л. Адам Адамыч / М.Л. Михайлов. – М., 1959. – 144с.
132436
  Михайлов М.Л. Адам Адамыч / М.Л. Михайлов. – М., 1965. – 303с.
132437
  Михайлов М.Л. Адам Адамыч и другие / М.Л. Михайлов. – М., 1991. – 493с.
132438
  Выдмухова Б. Адам всегда молод / Б. Выдмухова. – Москва, 1987. – 127с.
132439
  Осипчук І.Ю. Адам Єжи Чарторийський: ідеї європейського федералізму // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 16 : Спеціальність "Історія". – С. 7-17
132440
  Штраль Р. Адам женится на Еве / Р. Штраль. – М, 1988. – 300с.
132441
  Кралюк П. Адам Зернікау і його трактат "Про сходження Святого Духа від єдиного Отця" // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 289-290. – ISBN 978-966-2254-74-7
132442
  Перец И.-Л. Адам и Ева / И.-Л. Перец. – 282 с.
132443
  Козак Я. Адам и Ева : роман / Ян Козак ; Пер. с чеш. В. Мартемьяновой. – Москва : Радуга, 1986. – 228 с. : ил.
132444
  Бегишева Алия Адам и Ева юрского периода : общество // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 4. – С. 68-71 : Фото. – ISSN 1029-5828
132445
  Козак Я. Адам і Єва : роман / Ян Козак ; З чес. пер. Наталя Колесниченко-Братунь. – Київ : Дніпро, 1986. – 164 с. : іл. – (Серія "Дружба")
132446
  Журавльов Д.В. Адам Кисіль // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 136-138. – ISBN 978-966-14-1182-0
132447
   Адам Кисіль // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 76-79. – ISBN 978-966-8137-97-6
132448
  Пахолко С. Адам Коцко у фалеристичній пам"ятці початку XX століття // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (64). – С. 3-5. – ISSN 1811-542X


  Адам Коцко — студентський діяч, борець за український університет у Львові.
132449
  Лежанська З.Е. Адам Мечиславович Солтис / З.Е. Лежанська. – К., 1969. – 74с.
132450
  Уманский А. Адам Мицкевич / А. Уманский. – [30] с. – Отд.оттиск
132451
  Горский И.К. Адам Мицкевич / И.К. Горский. – Москва, 1955. – 276с.
132452
  Гражданская З.Т. Адам Мицкевич / З.Т. Гражданская. – М., 1956. – 46с.
132453
  Живов М.С. Адам Мицкевич / М.С. Живов. – М., 1956. – 592с.
132454
  Советов С.С. Адам Мицкевич / С.С. Советов. – Л, 1956. – 188с.
132455
   Адам Мицкевич. – М.
1. – 1956. – 164с.
132456
  Дерналович М. Адам Мицкевич / М. Дерналович. – Варшава, 1969. – 112с.
132457
  Дерналович М. Адам Мицкевич / М. Дерналович. – Варшава, 1972. – 105с.
132458
  Дерналович М. Адам Мицкевич / Мария Дерналович ; [пер. с пол. Д. Гессена]. – Варшава : Интерпресс, 1981. – 81, [3] с., [12] л. фот. – ISBN 83-223-1976-2
132459
   Адам Мицкевич в русской печати. 1825-1955. – Москва-Ленинград, 1957. – 600с.
132460
  Юрченко А.С. Адам Мицкевич в украинских переводах, лингвистические вопросы теории и практики поэтического перевода. (На материале баллад и романсов) : Автореф... канд. филол.наук: / Юрченко А.С.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1967. – 23л.
132461
  Лойко О.А. Адам Мицкевич и белорусская литература. : Автореф... Канд.филол.наук: / Лойко О.А.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1956. – 15л.
132462
  Живов М.С. Адам Мицкевич и его поэма "Гражина" // Гражина : литовская повесть / А. Мицкевич. – Москва : Художественная литература, 1948. – С. 3-13
132463
  Поляков М.Я. Адам Мицкевич и русская литература / М.Я. Поляков. – Москва, 1955. – 32с.
132464
   Адам Мицкевич. Жизнь и творчество в документах, портретах и иллюстрациях. – Полония, 1956. – 158с.
132465
  Дубинянская Я. Адам Мицкевич: лишенный родины // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 9 (73). – С. 26-42. – ISSN 1819-6268
132466
  Вервес Г.Д. Адам Міцкевич : життя і творчість / Г.Д. Вервес. – Київ : Дніпро, 1979. – 139, [1] с.
132467
  Вервес Г.Д. Адам Міцкевич в українській літературі / Г.Д. Вервес. – 2-е переробл. і доп. вид. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1955. – 280 с.
132468
  Лойка А. Адам Міцкевич і Беларуская літаратура / А. Лойка. – Минск, 1959. – 136с.
132469
  Ковбасенко Ю. Адам Міцкевич і Віктор Гюго VS Олександр Пушкін і Микола І, або Сучасний погляд на розв"язку однієї "дружби-ворожнечі" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 250-253. – ISSN 0320-8370
132470
  Лисенко-Єржиківська Адам Міцкевич і Леся Українка - кримські відлуння у їхній поезії // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 192-200. – ISBN 978-966-3888-379-3
132471
   Адам Міцкевич і Україна : Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 200-річчю від дня народж. видатного польск. поета. – Дрогобич : Вимір, 1998. – 160с. – ISBN 966-7444-14-7
132472
   Адам Міцкевич і Україна : зб. наук. пр. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – 345 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-30-4
132473
  Савченко Ф. Адам Міцкевич у Ковні та Лозані як професор римської літератури. / Ф. Савченко. – 99-109с.
132474
  Назарець В.М. Адам Міцкевич: найсвященніша легенда Польщі. Образний світ "Кримських сонетів" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 7/8 : Сонет у світовій літературі. – С. 54-56
132475
  Назарець В.М. Адам Міцкевич: найсвященніша та найпрекрасніша легенда Польщі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 12 : Романтизм у літературі. – С. 35-37
132476
  Ліхадзедау У. Адам Міцкевіч на паштоуках канца XIX - пачатку XX стагоддзя = Adam Micriewicz na pocztowkach z konca 19 - hjczotku 20 wieku : Владимир Лиходедов. Адам Мицкевич на почтовых открытках конца 19 - начала 20 века / Уладзімір Ліхадзедау. – Мінск : Тэхнологія, 2008. – 223 с. : іл. – ISBN 978-985-458-177-4
132477
  Рильський М.Т. Адам Міцкеч і його "Пан Тадеуш" // Пан Тадеуш або Останній наїзд на Литві : шляхетська історія 1811-1912 р.р / А. Міцкевич. – Київ : : Держвидав художньої літератури, 1949. – С. 5-21
132478
  Вервес Г.Д. Адам Міцкєвич в українській літературі / Г.Д. Вервес. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1952. – 128, [2] с.
132479
  Белокуров С.А. Адам Олеарий о греколатинской школе Арсения грека в Москве в XVII в. : реферат, читанній в заседании VII Археол. съезда 7 авг. 1887 г. / Сергей Белокуров. – Москва : Тип. Л. и А. Снегиревых, 1888. – 43 с. – Отд. оттиск: Чтения в О-ве люб. дух. просвещения, 1888, апрель
132480
  Эффель Ж. Адам познает мир / Ж. Эффель. – М., 1961. – 216с.
132481
  Аникин А.В. Адам Смит / А.В. Аникин. – Москва, 1968. – 255с.
132482
   Адам Смит и современная политическая экономия. – Москва : Изд-во МГУ, 1979. – 215 с.
132483
  Сен А. Адам Смит и современность // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 25-37. – ISSN 0042-8736
132484
  Штейн В.М. Адам Смит. Личность и учение / В.М. Штейн. – Птгр., 1923. – 80с.
132485
  Березюк Р. Адам Сміт - креатор класичної економічної теорії // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 188-196. – (Економічні науки ; Вип. 2 квітень-червень). – ISSN 1993-0240
132486
  Орлик С. Адам Сміт про податок на нерухомість // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 107-111. – (Економічні науки ; Вип. 3). – ISSN 1993-0240
132487
  Лопух К.В. Адам Сміт про причини нерівності в суспільстві // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 239-249. – ISSN 0320-4421
132488
  Дедурін Г. Адам Станкевич - ідеолог і практик білоруського національного руху у II-ій Речі Посполитій // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 59-74. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
132489
  Лучицкий Адам Фергюсон и его историческая теория. Раздел 1 / Диссертация pro venia Legendi, написанная кандидатом Лучицким // Cornelii Taciti Germania : Продолжение / Tacitus Cornelius. – [б.м.]. – 27с.
132490
  Лучицкий Адам Фергюсон и его историческая теория. [Раздел 2] : (Продолжение) / Диссертация pro venia Legendi, написанная кандидатом Лучицким // Cornelii Taciti Germania : Продолжение / Tacitus Cornelius. – [б.м.]. – 47с.
132491
  Лучицкий Адам Фергюсон и его историческая теория. Раздел 3 : (Продолжение) / Диссертация pro venia Legendi, написанная кандидатом Лучицким // Cornelii Taciti Germania : Продолжение / Tacitus Cornelius. – [б.м.]. – 22с.
132492
  Верба А. Адам Фішер // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 218-219
132493
  Григораш Н.В. Адам Чарторыйский (1770-1861) // Новая и новейшая история. – Москва, 2002. – № 3. – С.205-218. – ISSN 0130-3864
132494
  Новиков И.А. Адам. Рассказы. / И.А. Новиков. – Москва, 1924. – 144с.
132495
  Багрий Е.И. Адаманты / Е.И. Багрий. – М., 1989. – 263с.
132496
  Тимофєєв В.Я. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання / В.Я. Тимофєєв // Час виховувати лицарів. Школа національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства. З досвіду роботи директора школи / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2010. – Збірка 1 : Адамівський Осередок Козацтва. – 186, [2] с. : фотоіл.
132497
  Тимофєєв В.Я. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання / В.Я. Тимофєєв // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2005. – Збірка 3 : Адамівський Осередок Козацтва. – Бл. 300 с. – Бібліогр.: фотоіл.
132498
  Тимофєєв В.Я. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання / В.Я. Тимофєєв. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2013. – 112 с. : іл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 87-88. – ISBN 978-617-7029-47-1
132499
  Тимофєєв В.Я. Адамівська школа козацько-лицарського виховання : з досвіду роботи директора школи / В.Я. Тимофєєв. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2015. – 260 с. : іл., табл. – ISBN 978-617-7257-56-0


  В пр. № 1709073 напис: На добру згадку від автора. Підпис. 09.09.2016 р.
132500
  Тимофєєв В.Я. Адамівський курінь : останнє десятиріччя XX ст. - перше десятиріччя XXI ст. / В.Я. Тимофєєв // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2008. – Збірка 1 : Адамівський Осередок Козацтва. – 400 с. : іл.
132501
  Тимофєєв В.Я. Адамівський курінь. Останнє десятиріччя XX ст. - перше десятиріччя XXI ст. / В.Я. Тимофєєв // Час виховувати лицарів. Школа національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства. З досвіду роботи директора школи / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2010. – Збірка 1 : Адамівський Осередок Козацтва. – 334, [3] с. : табл. – Бібліогр в тексті
132502
  Соловьев С. Адамов мост : роман // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 4. – С. 7-72. – ISSN 0130-7673
132503
  Слуцкис М. Адамово яблоко : роман / М. Слуцкис. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 351 с.
132504
  Николова О. Адамовото ребро : Роман / О. Николова. – Скопjе : Матица македонска, 2000. – 398с. – ISBN 9989-48-043-5
132505
   Адаптации пингвинов : сб. статей. – Москва : Наука, 1977. – 176 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
132506
   Адаптационная изменчивость растений при интродукции : [материалы конф., 1987 г., Саласпилс - Юрмала. – Рига : Зинатне, 1990. – 196 с. : ил. – Библиогр. в конце докл.
132507
   Адаптационно-компенсаторные процессы : на прим. мембр. гидролиза и трансп. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд-ние, 1991. – 282 с. – Библиогр.: с. 251-283
132508
  Гаркави Л.Х. Адаптационные реакции и резистентность организма / Л.Х. Гаркави. – Рсотов-на-Дону, 1977. – 120с.
132509
   Адаптационные реакции пушных зверей : сб. статей. – Петрозаводск : Карел. фил. АН СССР, 1980. – 168 с. : ил. – Библиогр. в конце статей
132510
  Ярошенко М.Ф. Адаптация - направляющий фактор эволюции / М.Ф. Ярошенко. – Кишинев, 1985. – 184с.
132511
  Зыкова Н.Е. Адаптация - проблема века / Н.Е. Зыкова. – Москва : Книга, 1983. – 16 с.
132512
  Дьяков Ю.Т. Адаптация Phytophthora infestas de Bary к некоторым фунгицидам. : Автореф... Канд.биол.наук: / Дьяков Ю.Т.; Моск.с-х.акад. – М, 1964. – 17л.
132513
   Адаптация автоматизированных систем управления. – Новосибирск, 1979. – 159с.
132514
  Воронова Ирина Авраамовна Адаптация английской топонимической лексики в русском языке XVIII века : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Воронова Ирина Авраамовна; Одесский гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1986. – 17 с.
132515
  Макеева О.В. Адаптация библиотек в условиях меняющихся социальных практик // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 4. – С. 58-60


  Статья о влиянии оокружающей внешенй среды на библиотеки, о ее изменении. Принятие новых законов,экономические зризисы заставляют бибилотеки искать пути и способы приспособления к меняющимся условиям. Опыт российских бибилотек.
132516
  Басюк Л. Адаптация библиотечного пространства.Особенности обслуживания людей с ограничениями жизнедеятельности // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 18 (108). – С. 23 - 25. – ISSN 1727-4893
132517
   Адаптация в автоматизированных системах управления производством : сб. статей. – Фрунзе : Илим, 1982. – 151 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
132518
  Живоглядов В.П. Адаптация в автоматизированных системах управления техническими процессами / В.П. Живоглядов. – Фрунзе, 1974. – 227с.
132519
   Адаптация в вычислительных системах : сб. статей. – Рига : Зинатие, 1978. – 177 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
132520
   Адаптация в ГИС архивных карт поволжских губерний съемки А.И.Менде / О.Е. Лазарев, М.В. Шалаева, С.Н. Щекотилова, В.Г. Щекотилов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 7. – С. 42-51 : рис., табл. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0016-7126
132521
   Адаптация в информационных оптических системах. – Москва : Радио и связь, 1984. – 343 с. : ил. – Библиогр.: с. 336-341
132522
  Левицкий Е.М. Адаптация в моделировании экономических систем / Е.М. Левицкий. – Новосибирск, 1977. – 208с.
132523
  Гачинский Э.Е. Адаптация в непрерывных системах автоматического поиска / Э.Е. Гачинский, А.И. Дроздов, М.Ю. Черкашин. – Москва : Наука, 1991. – 128 с.
132524
   Адаптация в системах обработки информации : сб. статей. – Рига : Зинатие, 1977. – 95 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
132525
  Побуковский Г М. Хотяшов Адаптация в системах обработки экономической информации. / Г М. Хотяшов Побуковский. – М., 1982. – 100с.
132526
   Адаптация в системах управления технологическими процессами : сб. статей. – Фрунзе : Илим, 1984. – 110 с. – Библиогр. в конце ст.
132527
  Платонов В.Н. Адаптация в спорте / В.Н. Платонов. – К., 1988. – 216с.
132528
  Иващенко П.А. Адаптация в экономике / П.А. Иващенко. – Х, 1986. – 141с.
132529
   Адаптация в экстремальных условиях : тезисы докл. IV Всесоюз. конф. по эколог. физиолог. – Сыктывкар : [б. и.]
Ч. 4. – 1982. – 112 с.
132530
  Алымова Т.П. Адаптация ветвистоусых ракообразных к хронческому фенольному ортавлению : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Алымова Т. П.; Петрозав. ГУ. – Петрозаводск, 1975. – 31л.
132531
  Титлянов Э Адаптация водорослей и кораллов к свету : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.18 / Титлянов Э, А.; АН УССР, Ин-т биол. южн. морей. – Севастополь, 1983. – 48л.
132532
  Окорокова Г.П. Адаптация высшего образования РФ к потребностям рынка труда: проблема достоверных сигналов / Г.П. Окорокова, Н.Д. Кликунов, В.М. Окороков // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 274-284. – ISSN 1993-6788
132533
  Соломатина Галина Николаевна Адаптация детей-сирот к условиям приемной семьи // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 76-82. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Рассмотрены особенности социальной адаптации детей-сирот, проживающих в приемных семьях. На основе анализа протокольных записей бесед с приемными родителями и дневниковых записей патронатного воспитателя выделены этапы и специфика адаптации к ...
132534
   Адаптация детей и подростков к физическим нагрузкам : сб. статей. – Красноярск : [б. и.], 1982. – 120 с. – Библиогр. в конце ст.
132535
  Берднова Екатерина Владимировна Адаптация дидактики к новым условиям профессионального образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 61. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
132536
  Ахиатов К.А. Адаптация древесных растений к засухе / К.А. Ахиатов, 1976. – 199с.
132537
   Адаптация животных к зимним условиям = Animal adaptations to winter conditions : [докл. симпоз., г. Москва, 18-21 апр. 1978 г. – Москва : Наука, 1978. – 165 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
132538
   Адаптация животных к холоду : сб. науч. трудов. – Новосибирск : Наука, 1990. – 119 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
132539
  Дриняев Виктор Антонович Адаптация и гормональная индукция ферментов глюконеогенеза в печени животных разного возраста : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Дриняев Виктор Антонович; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1974. – 30л.
132540
  Цыпкин Я.З. Адаптация и обучение в автоматических системах. / Я.З. Цыпкин. – М., 1968. – 400с.
132541
  Козлов Ю.М. Адаптация и обучение в робототехнике / Ю.М. Козлов. – М, 1990. – 247с.
132542
   Адаптация и обучение в системах управления и принятия решений : сб. трудов. – Новосибрск : Наука, 1982. – 208 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
132543
   Адаптация и оптимизация АСУ ТП на основе принципа минимизации обобщённой работы : тезисы док. Всесоюз. совещания Фрунзе, сент. 1985 г. – Фрунзе : Илим, 1985. – 78 с. – Библиогр. в конце ст.
132544
   Адаптация и оптимизация систем управления : сб. статей. – Фрунзе : Илим, 1985. – 95 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
132545
  Жданов И.А. Адаптация и прогнозирование деятельности / И.А. Жданов. – Казань, 1991. – 254с.
132546
  Мошков Д.А. Адаптация и ультраструктура нейрона / Д.А. Мошков. – М, 1985. – 200с.
132547
  Воскрекасенко О.А. Адаптация иностранных курсантов к образовательному процессу военного вуза / О.А. Воскрекасенко, О.А. Бучнева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация технич. ун-тов. – Москва, 2013. – № 7. – С. 136-140. – ISSN 0869-3617


  В статье раскрываются особенности адаптации иностранных курсантов-первокурсников к образовательному процессу военного вуза. Особое внимание уделяется характеристике факторов, вызывающих у иностранных курсантов перового года обучения затруднения в ходе ...
132548
  Макаренко А.Н. Адаптация к гирпоксии как защитный механизм при патологических состояниях / А.Н. Макаренко, Ю.К. Карандеева // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія". – Полтава, 2013. – Вип. 2, т. 1 (100). – С. 27-32. – ISSN 2077-4214
132549
  Крылов А.А. Адаптация к трудовой деятелности : внутренние и внешние условия // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 136-141. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
132550
  Кузнецов П.С. Адаптация как функция развития личности / П.С. Кузнецов ; под ред. Р.Х. Тугушева. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1991. – 73, [2] с. – Библиогр.: с. 71-74
132551
  Ушакова Эмма Григорьевна Адаптация кокцидий кур к производным 3,5-динитробензамида, нитрофурана и хинолона : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.19 / Ушакова Эмма Григорьевна; АН КазССР. Ин-т зоологии. – Алма-Ата, 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.23
132552
  Погосян Э.М. Адаптация комбинаторных алгоритмов / Э.М. Погосян. – Ереван, 1983. – 286с.
132553
  Васильева Ирина Андреевна Адаптация краткого опросника для оценки качества жизни больных с заболеваниями почек : (Kidney Disease Quality of Life Short Form, KDQOL-SF) // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 138-146. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Разработана российская версия опросника Kidney Disease Quality of Life Short Form (KDQOL-SF), предназначенного для оценки качества жизни больных с хронической болезнью почек, которые получают диализную терапию. Процедура адаптации включала перевод на ...
132554
  Марусин В.В. Адаптация математического обеспечения АСУП (на прим. АСУ "Сигма"). : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.02 / Марусин В.В.; АН СССР. Сиб. отд., вычислит. центр. – Новосибирск, 1978. – 21л.
132555
  Хаирова Э.А. Адаптация международного опыта по развитию малого бизнеса в Украине / Э.А. Хаирова, С. Табах // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 44 : Экономические науки. – С. 86-90
132556
  Куликова Ю.П. Адаптация международных стандартов качества предоставляемых высшей школой услуг в условиях модернизации государственной политики в области национального образования // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 4 (48). – С. 144-148. – ISSN 1997-0803


  Одним из условий инновационного развития высшей школы в субъектах РФ является наличие системной региональной политики в области образовательной, научной и инновационной деятельности, определяющей цели, траектории развития данных сфер, ресурсы, ...
132557
  Замирец О.О. Адаптация метода определения вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных наводнениями // Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; глав. ред. Н.В. Замирец. – Харьков, 2017. – № 1. – С. 28-33
132558
  Лях С.П. Адаптация микроорганизмов к низким температурам / С.П. Лях; АН СССР, Институт микробиологии. – Москва : Наука, 1976. – 160 с. : табл., рис. – Библиогр.: Бибилиогр.: 502 назв.
132559
  Чурилова Татьяна Яковленва Адаптация морских планктонных водорослей к низким интенсивностям света : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.18 / Чурилова Татьяна Яковленва ; Ин-т биологии Южных моерй им. А.О. Ковалевского. – Севастополь, 1992. – 22 с.
132560
   Адаптация на разных уровнях биологической интеграции : тез. докл. VI Всес. конф. по экол. физиол. Сыктывкар. – Сыктывкар : [б. и.]
Т. 2. – 1982. – 254 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
132561
  Костюк П.Г. Адаптация нарва к мостепенно нарастающему электрическому току : Дис... канд биолог.наук: / Костюк П.Г.; НИИ физиологии животных при КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1949. – 260л. – Бібліогр.:л.252-259
132562
  Погорлецкий А.И. Адаптация национальной налоговой политики к условиям глобального посткризисного развития // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 60-74. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
132563
  Костюк П.Г. Адаптация нерва к постепенно нарастающему электрическому току : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Костюк П.Г. ; НИИ физиол. жив. при КГУ, Отд. общ. физиол. – Киев, 1949. – 19 с.
132564
   Адаптация обучающей программы к потребностям обучаемых в контроле. – Москва : [б. и.], 1976. – 36 с. – Библиогр.: с. 35. – (Экспресс-информация . Серия "Обучение и коммунистическое воспитание в высших и средних специализированных учебных заведениях")
132565
   Адаптация организма подростков к учебной нагрузке. – Москва : Педагогика, 1987. – 148, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 145-149. – (Образование. Педагогические науки. Возрастная фмзмиология)
132566
   Адаптация организмов к природным условиям : тезисы докладов. 4 Всесоюзная конференция по экологической физиологии. – Сыктывкар
Т. 3. – 1982. – 260с.
132567
  Бобкова А.Н. Адаптация организмов ценоза обратаний к экстремальным воздействиям. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.18 / Бобкова А.Н.; АН УССР. – Севастополь, 1980. – 24л.
132568
  Шлаина В.М. Адаптация первокурсников к учебе в вузе // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 2 (122). – С. 28-30
132569
  Осидзе Н.Г. Адаптация перевиваемых клеток к среде с гидролизатом лактальбумина и применение их в вирусологических исследованиях : Автореф... канд.биол.наук: / Осидзе Н.Г.; Всесоюз.науч-исслед.ин-т вет.вирусол. и микробиологии. – Москва, 1966. – 18л.
132570
  Озолс А.Я. Адаптация пищеварительной системы / А.Я. Озолс, А.Т. Шешуков. – Рига, 1994. – 180с.
132571
  Язгулыев А.Я. Адаптация пищеварительной функции желудка больших песчанок в условиях аридной зоны : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Язгулыев А.Я.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по зоол. профилю отд-ния хим.-технол. и биол. наук. – Ташкент, 1968. – 23л.
132572
   Адаптация почвенных животных к условиям среды. – Москва : Наука, 1977. – 190 с.
132573
  Волчкова Н. Адаптация протеста. Реформа РАН порождает новые формы борьбы // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 4 октября (№ 40). – С. 3


  Стояли до конца - так с полным основанием может сказать о себе активная часть научного сообщества, изо всех сил противодействовавшая развалу Российской академии наук как единой системы организации фундаментальных исследований.
132574
   Адаптация птиц и млекопитающих к антропогенному ландшафту : сборник. – Кишинёв : Штиинца, 1988. – 135, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
132575
  Андреев А.В. Адаптация птиц к зимним условиям Субарктики / А.В. Андреев. – Москва, 1980. – 175с.
132576
   Адаптация растений в антропогенных условиях : сб. науч. трудов. – Днепропетровск : ДГУ, 1992. – 130 с.
132577
   Адаптация растений в условиях среды : сборник науч. работ. – Днепропетровск : ДГУ, 1974. – 97с. : ил.
132578
  Коршиков Иван Иванович Адаптация растений к условиям техногенно загрязненной среды : Дис... докт биолог.наук: 03.00.12 / Коршиков Иван Иванович; АН Украины. Донецкий ботанический сад. – Донецк, 1994. – 523л. – Бібліогр.:л.462-523
132579
  Коршиков И.И. Адаптация растений к условиям техногенно загрязненной среды. / И.И. Коршиков. – К., 1996. – 238с.
132580
  Коршиков И.И. Адаптация растений к условиям техногенного загрязненной среды : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.12 / Коршиков И. И.; КУ им. Шевченко. – К., 1994. – 52л.
132581
   Адаптация растений при интродукции на Севере : межвуз. сб. – Петрозаводск : ПГУ, 1985. – 108 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
132582
   Адаптация растений при интродукции на Севере : межвуз. сб. – Петрозаводск : ПГУ, 1987. – 116 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
132583
   Адаптация растительных и животных организмов : сб. статей. – Ростов-на-Дону : Ростовский университет, 1983. – 135 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
132584
  Родченко О.П. и др. Адаптация растущих клеток корня к пониженным температурам / О.П. и др. Родченко. – Новосибирск, 1988. – 146с.
132585
  Гоффман С. Адаптация рекламы к зарубежным рынкам: контентный анализ / С. Гоффман, К. Виттиг // Журнал европейской экономики : научный журнал / Тернопольский национальный экономический университет. – Тернополь, 2007. – Т. 6, (№ 2). – С.128-150. – ISSN 1684-906Х
132586
  Матинян Т.К. Адаптация сезонных циклов крестоцветных белянок (Pieris napi L., Pieris rapae L.) и капустной тли (Brevicoryne brassicae L.) к зональной изменчивости климата : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Матинян Т.К. ; АН Арм.ССР , Отд-ние биол. наук. – Ереван, 1966. – 20 с.
132587
  Галанцев В.П. Адаптация сердечно-сосудистой системы вторичноводных амниот / В.П. Галанцев. – Л., 1988. – 200с.
132588
  Растригин Л.А. Адаптация сложных систем / Л.А. Растригин. – Рига, 1981. – 375с.
132589
  Растригин Л.А. Адаптация случайного поиска / Л.А. Растригин. – Рига, 1978. – 242с.
132590
   Адаптация спортсменов к работе при разном кислородном режиме : сб. трудов. – Москва : Физкультура и спорт, 1969. – 184 с. – (Проблемы физиологии спорта)
132591
  Корытникова Н.В. Адаптация студентов к виртуальным образовательным практикам // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 21-26. – ISBN 978-966-285-210-3
132592
  Якунин А.В. Адаптация студентов локальных секторов к дистанционному изучению высшей математики // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 153-158. – ISBN 978-966-285-311-7
132593
  Брудный В.И. Адаптация студентов младших курсов вуза / В.И. Брудный. – Москва, 1975. – 36с.
132594
  Ельская Анна Валентиновна Адаптация транспортных РНК и аминоацил-тРНК-синтез к синтезу специфических белков : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.03 / Ельская Анна Валентиновна; Ин-т биохимии АН УССР. – К., 1975. – 52л.
132595
   Адаптация у микроорганизмов : [сборник статей]. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 519 с., 4 л. ил. : ил. – Библиогр. в конце статей
132596
  Заворуева Е.Н. Адаптация фотосинтетического аппарата синезеленых и зеленых микроводорослей к различным световым условиям. / Е.Н. Заворуева, В.В. Заворуев. – Красноярск, 1984. – 42с.
132597
  Калмыкова Валентина Георгиевна Адаптация фотосинтетического аппарата хлопчатника к световому режиму : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / калмыкова Валентина Георгиевна; Ин-т физиологии и биофизики растений АН ТаджССР. – Душанбе, 1990. – 24л.
132598
   Адаптация человека и животных к условиям пыстыни = Паралельна назва туркменською мовою. – Ашхабад : Илим, 1971. – 188с.
132599
  Лобенко А.А. Адаптация человека к условиям мирового океана (нейровегетативные аспекты) / А.А. Лобенко, В.Е. Волянский. – Київ : Здоров"я, 1997. – 128с. – ISBN 5-311-00918-7
132600
  Айдаралиев А.А. Адаптация человека к экстремальным условиям : опыт прогнозирования / А.А. Айдаралиев, А.Л. Максимов ; АН СССР, Отд-ние физиологии. – Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1988. – 124, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 112-125
132601
   Адаптация, идентификация, распределённый контроль. – Фрунзе, 1970. – 136 с. : ил.
132602
  Борзенко И.М. Адаптация, прогнозирование и выбор решений в алгоритмах управления технологическими объектами / И.М. Борзенко. – М., 1984. – 144с.
132603
   Адаптация, самоорганизация : докл. II Всесоюзного совещания по стат. методам теории управления. – Ташкент : Наука, 1970. – 304 с.
132604
  Маликов Н.В. Адаптация: проблемы, гипотезы, эксперименты / Н.В. Маликов. – Запорожье, 2001. – 359с. – ISBN 966-599-199-1
132605
  Кравченко М. Адаптації законодавства України до законодавства ЄС, як чинник впливу на національну правову систему // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 44-45
132606
  Блінкова О.І. Адаптації інтродукційних популяцій Quercus rubra L. на територіїЗакарпатської низовинної області // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 137-142 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2227-3220
132607
   Адаптації українських повістей та романів 20 сторіччя : з архівів неперевершеної Марго : у трьох частинах. – Київ : Автограф, 2007. – 224с. – ISBN 966-834902-4
132608
   Адаптації українських повістей та романів 20 сторіччя : з архівів Неперевершеної Марго : у трьох частинах / укладач Олена Перекотипекло. – Київ : АСТ-ПРЕС-Україна. – ISBN 978-966-487-018-1
Ч.1.1/2. – 2008. – 64с.
132609
   Адаптаційний вплив окситоцину та мелатоніну на реакцію Бурси Фабріціуса птахів на тлі холодового стресу і темряви / М. Дзержинський, Л. Пазюк, Н. Бузинська, Н. Олексієнко, Н. Рослова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 19-21. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив гормонів окситоцину та мелатоніну на розвиток адаптаційної реакції бурси Фабріціуса птахів під час охолодження та при утриманні тварин у темряві. За умов дії гострого охолодження до -180С та дії темряви у бурсі Фабріціуса птахів ...
132610
  Чуніхіна С.Л. Адаптаційний і компенсаторний смисл індивідуального стилю // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 140-152
132611
  Вишневська О.М. Адаптаційний підхід у гарантуванні екологічної безпеки держави / О.М. Вишневська, Н.В. Бобровська // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 3-12 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-092X
132612
  Гальперіна Л. Адаптаційний потенціал соціально-економічного розвитку країни до світогосподарських ризиків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 29-34
132613
  Вінков В.Ю. Адаптаційний потенціал трансформації соціального капіталу спільноти в умовах воєнного конфлікту // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 52-60. – ISSN 2411-1449
132614
  Старинська Н.В. Адаптаційний потенціал як чинник професійної самореалізації особистості // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; голов. ред. Павелків Р.В. – Рівне, 2017. – Вип. 8. – C. 259-263. – ISSN 2518-7503
132615
  Таран Наталія Юріївна Адаптаційний синдром рослин в умовах посухи : Дис...доктора біологічних наук:03.00.12 / Таран Наталія Юріївна; КНУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 2000. – 276л. – Бібліогр.:л.227-276
132616
  Таран Наталія Юріївна Адаптаційний синдром рослин в умовах посухи : Автореф. дис. ... докт. біолог. наук:03.00.12 / Таран Н.Ю.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 42 с.
132617
  Мельник Т.М. Адаптаційні витрати національної економіки за умов членства в міжнародних інститутах регулювання торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 197-202
132618
  Акімова В.М. Адаптаційні зміни лейкоцитів периферичної крові при дії дозованого фізичного навантаження : Дис. ... канд. біолог. наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Акімова В.М.; Львівський нац. медичний ун-т ім. Данила Галицького. – Київ, 2006. – 187с. – Бібліогр.: л. 153-187
132619
  Акімова В.М. Адаптаційні зміни лейкоцитів периферичної крові при дії дозованого фізичного навантаження : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.13 / Акімова В.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
132620
  Невмержицька М.В. Адаптаційні механізми українського суспільства в контексті глобалізаційних викликів: соціально-філософський вимір // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 23. – С. 60-67


  У статті здійснений соціально-філософський аналіз процесів глобалізації та виявлено, що глобалізація виступає основним вектором розвитку світової спільноти, але у своїй сутності вона постає внутрішньо-суперечливим процесом, який одночасно як єднає ...
132621
   Адаптаційні можливості дітей і молоді : ІІ науково-практ. міжнар. конф. : (матеріали конференцій). – Одеса : [б. в ], 1998. – 167с.
132622
  Іванюра Іван Олексійович Адаптаційні можливості функціональних систем організму учнів середнього шкільного віку при тривалих фізичних навантаженнях : Дис....доктора біологічних наук:03.00.13 / Іванюра Іван Олексійович; Луганський держ.педагог.ун-тет ім.Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 408л. + Додатки:л.326-408. – Бібліогр.:л.308-326
132623
  Іванюра Іван Олексійович Адаптаційні можливості функціональних систем організму учнів середнього шкільного віку при тривалих фізичних навантаженнях : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:03.00.13 / Іванюра І.О.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 36 с.
132624
  Мазур Т.П. Адаптаційні особливості водних рослин уштучних басейнах захищеного грунту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 73-74. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Наведено адаптаційні особливості водних рослин в умовах штучних басейнів захищеного ґрунту. Для інтродукованих водних рослин установлено вплив різного рівня води на виживання проростків, сіянців та ювенільних рослин. Визначено, що порогом адаптаційної ...
132625
  Липовська Н. Адаптаційні процеси в митній службі // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 169-177
132626
  Таран О. Адаптаційні процеси китайського мігрантського середовища в Україні (на прикладі святкування Нового року) // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 4 (326). – С. 64-69. – ISSN 0130-6936
132627
  Кармадонова Т.М. Адаптаційні процеси соціалізації особистості в навчальному процесі у вищій школі // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 29-33. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (33))
132628
  Цимбал О.І. Адаптаційні стратегії використання трудового потенціалу промисловості Україні (макроекономічні наслідки інституційних проблем менеджменту персоналу промисловості) // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 267-274. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
132629
  Таран Н.Ю. Адаптаційні стратегії рослин за глобальних змін клімату / Н.Ю. Таран, Л.М. Бацманова, О.О. Патюта // Геноміка та біохімія сільськогосподарських рослин : тези доп. Міжнар. наук. конф., Одеса, Україна, 12 верес. 2017 р. / М-во аграр. політики та продовольства України, Нац. акад. аграр. наук України [та ін. ; уклад.: Волкова Н.Е., Молодченкова О.О. ; відп. за вип. Файт В.І.]. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 120-121. – ISBN 978-966-927-289-8
132630
  Кармадонова Т.М. Адаптаційні та дезадаптаційні процеси соціалізації особистості студента (соціально-філософський аналіз) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Кармадонова Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 259 арк. – Додатки: арк. 242-259. – Бібліогр.: арк. 203-241
132631
  Кармадонова Т.М. Адаптаційні та дезадаптаційні процеси соціалізації особистості студента (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Кармадонова Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
132632
  Лікарчук Н.В. Адаптаційні технології політичного маркетингу як методи зниження трансакційних витрат політичного товару // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 54-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується концепт "ціна" політичного товару як інструменту маркетинг-мікс. Розкриваються особливості адаптаційних технологій політичного маркетингу як методів зниження вартості політичного товару. В статье осуществляется анализ концепта ...
132633
  Чернозуб А.А. Адаптаційно-компенсаторні реакції організму людини в умовах силових навантажень різної спрямованості : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Чернозуб Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2015. – 325 арк. – Додатки: арк. 321-325. – Бібліогр.: арк. 267-320
132634
  Чернозуб А.А. Адаптаційно-компенсаторні реакції організму людини в умовах силових навантажень різної спрямованості : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Чернозуб Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 38 с. – Бібліогр.: 69 назв
132635
  Мотренко Т. Адаптація адміністративної системи до стандартів ЄС // Україна - НАТО : Науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 77-83
132636
  Андрійчук О.М. Адаптація бактеріофагів до нового хазяїна під час подолання міжвидового бар"єру / О.М. Андрійчук, Т.А. Компанець, С.М. Петренко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 405-409. – (Біологія, екологія). – ISSN 2310-0842


  Проводили дослідження чотирьох ізолятів фагів дикого типу до Pseudomonas syringae, виділених із бульб картоплі. Зразки для аналізів відібрані в Київській та Чернігівській областях. Виділені фаги утворюють прозорі негативні колонії та мають різні ...
132637
  Нагребельний В. Адаптація банківського законодавства до законодавства Європейського Союзу: теоретико-прикладні аспекти / В. Нагребельний, В. Чернадчук // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 217-220. – ISSN 1026-9932
132638
  Чуб О.О. Адаптація банківського законодавства України до права Європейського Союзу: стан, проблеми та перспективи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 57-67. – Бібліогр.: с. 57-60, 62


  Досліджено проблеми адаптації національного законодавства до права Європейського Союзу. Визначено пріоритетні напрями вдосконалення банківського законодавства у світлі євроінтеграції й гармонізації фінансового права.
132639
  Чуб О.О. Адаптація банківського законодавства України до права Європейського Союзу: стан, проблеми та перспективи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 57-67. – Бібліогр.: с. 57-60, 62


  Досліджено проблеми адаптації національного законодавства до права Європейського Союзу. Визначено пріоритетні напрями вдосконалення банківського законодавства у світлі євроінтеграції й гармонізації фінансового права.
132640
  Найда Ю. Адаптація банківської системи України до європейських стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 150-152
132641
  Свістельник І. Адаптація бібліотек ВНЗ фізичного виховання і спорту до сучасних вимог інформаційного забезпечення навчально-освітнього процесу / Ірина Свістельник // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 7 (228). – С. 21-23. – ISSN 2076-9326


  Окреслено роль бібліотек ВНЗ фізичного виховання і спорту в інформаційному забезпеченні навчально-освітнього процесу, а також проблеми, які стояли на перешкоді їх ефективної діяльності. Проаналізовано веб-сторінки галузевих бібліотек щодо змісту ...
132642
  Вострецова В. Адаптація в аудіовізуальному перекладі // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 120-123. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
132643
  Гриценко М.В. Адаптація в ситуації перекладу і реконструкція оригіналу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 137-146


  У статті подається огляд сучасних підходів до адаптації та їх можливе застосування до перекладу художньої літератури. Адаптація розглядається як засіб реконструкції оригіналу, результатом якої має стати переклад, що функціонуватиме як автентичний твір ...
132644
  Мокій А.І. Адаптація в Україні досвіду модернізації туристичної сфери Болгарії в контексті чорноморського співробітництва / А.І. Мокій, І.О. Вериженко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 21-23
132645
   Адаптація валютно-фінансових систем ризикових економік до світових інтеграційних процесів : монографія / [О.В. Плотніков та ін. ; відп. ред. О.О. Сльозко] ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. – Київ : LAT&K, 2011. – 214, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 202-214. – ISBN 978-966-2944-61-7
132646
  Черлінка В.Р. Адаптація великомасштабних карт грунтів до їх практичного використання у ГІС // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 20-28 : рис., табл. – Бібліогр.: 41 назв. – ISSN 0587-2596
132647
  Внукова Н.М. Адаптація вимог solvency II до умов функціонування страхового ринку України / Н.М. Внукова, С.А. Ачкасова, І.В. Скорик // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 9 (214). – С. 76-82 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
132648
  Ігнатенко О.П. Адаптація вимог директив ЄС у законодавстві України щодо розвитку біоенергетичних технологій // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 3. – C. 62-69. – ISSN 2220-1394
132649
  Беганська І. Адаптація вищої освіти Польщі до умов Болонського процесу / І. Беганська, Н. Садовська // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 2 (93). – С. 114-117. – ISSN 1728-9343
132650
  Радиш Я.Ф. Адаптація військовослужбовців у країнах НАТО, армії оборони Ізраїлю та збройних силах Арабської Республіки Єгипет: досвід для України / Я.Ф. Радиш, О.М. Соколова // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Львів, 2016. – № 1 (17)
132651
  Кузнєцов А.Ю. Адаптація віршів для успішного вокального виконання: перекладацькі аспекти // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 166-171. – Бібліогр.: С. 171; 13 назв
132652
  Глущенко Я.І. Адаптація вітчизняного законодавства в сфері фітосанітарної безпеки в умовах євроінтеграції / Я.І. Глущенко, В.М. Стефківський // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 12. – C. 22-27. – ISSN 2409-1944
132653
  Проневич О.С. Адаптація вітчизняного законодавства до законодавства Європейського Союзу: доктринально-правовий аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 3 (74). – C. 59-69. – ISSN 1999-5717
132654
  Андрущенко В.О. Адаптація геонавігаційної системи для використання у безпілотних літаючих апаратах // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 14-15
132655
  Турковська О.В. Адаптація глобальної комп"ютерної моделі лісу G4M для України / О.В. Турковська, М.І. Густі // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 5 (122). – С. 9-15. – ISSN 1997-9266


  Представлено один з можливих інструментів, який можна використати для підготовки зобов’я-зань у секторі землекористування, зміни землекористування та лісового господарства України у рамках посткіотської угоди. Глобальна комп’ютерна модель лісу G4M ...
132656
  Проданчук М. Адаптація даних бухгалтерського балансу до запитів управлінської системи у глобальному економічному середовищі // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 10. – С. 7-17 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
132657
  Шлапак А.В. Адаптація дендрологічного парку "Софіївка" НАНУ до ринкових умов господарювання // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С. 53-58. – ISBN 5-7763-2435-1
132658
  Калініна І.М. Адаптація державних службовців до управлінської діяльності: етапи та зміст // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 125-131. – ISSN 2227-2844
132659
  Неліпа Д.В. Адаптація державної служби України до сучасних світових стандартів // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 55-62. – (Серія "Управління" ; вип. 1)
132660
  Ватцлавік П. Адаптація до дійсності чи адаптована "реальність"? Конструктивізм і психотерапія // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 1. – С.128-147


  Ватцлавік Пол - американський психолог австрійчького походження. Спеціалізується на дослідженніі проблем людського спілкування
132661
  Джунь А. Адаптація до законодавства України до законодавства ЄС // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 4. – С. 8-19
132662
  Бескід Юрай Адаптація до НАТО : [інтерв"ю з Аташе з питань оборони посольства Словацької Республіки в Україні полковником Ю. Бескідом] / Бескід Юрай, Шаров Володимир // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 30-32. – ISSN 0130-5212
132663
  Кишко-Єрлі Адаптація екологічного законодавства України до права навколишнього середовища Європейського Союзу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 215-219. – ISSN 2219-5521
132664
  Клименко Н.А. Адаптація експортно орієнтованих галузей АПК до сучасних інтеграційних вимог // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 60-63.
132665
  Шпек Р. Адаптація енергетичного законодавства в країнах - кандидатах на вступ до ЄС: стан і проблеми // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 9. – С.37-39
132666
  Негода А.В. Адаптація енергетичного ринку України до стандартів Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 46-47
132667
  Бойцун Н.Є. Адаптація європейського досвіду управління місцевими фінансами в Україні : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 6-11 : Табл.,. – Бібліогр.: 6 назв
132668
  Носань Н.С. Адаптація європейського досвіду функціонування механізму банкрутства підприємств у вітчизняній практиці // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 18, вересень. – С. 52-56. – ISSN 2306-6814
132669
   Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8-10 жовт. 2013 р.) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2013. – 415, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6956-9
132670
  Голубнича Г. Адаптація законодавства зі звітності українських страхових компаній до вимог ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 96-99. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Надано оцінку відповідності основних методологічних засад надання та розкриття інформації у фінансовій звітності українських страхових компаній вимогам Директив Ради Європейського союзу (ЄС) та міжнародних стандартів. Досліджено можливості впровадження ...
132671
  Манжола Д.В. Адаптація законодавства на шляху до Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-8. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Проблема адаптації законодавства до стандартів Європейського Союзу посідає одне із визначних місць у процесі правової реформи в країнах Центральної та Східної Європи. У статті приділено увагу таким питанням, як роль Європейських договорів у процесі ...
132672
  Радзивілюк В.В. Адаптація законодавства про банкрутство (неспроможність) у сфері захисту прав працівників неплатоспроможного боржника // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 150-155
132673
  Ульяненко О.О. Адаптація законодавства у процесі вступу до Євросоюзу : досвід Угорщини, Польщі та Словаччини // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 538-550. – ISSN 1563-3349
132674
  Демидович М.С. Адаптація законодавства України в контексті європейської правової інтеграції // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 57-71. – ISSN 1563-3349
132675
  Картавцев В. Адаптація законодавства України в сфері національної безпеки до законодавства країн-членів ЄС та НАТО // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 14-19
132676
  Проневич О.С. Адаптація законодавства України до актів acquis communautaire у сфері протидії насильству в сім"ї: основні пріоритети // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 51-57. – ISSN 1727-1584
132677
  Тараник Д.П. Адаптація законодавства України до європейських норм у галузі захисту економічної конкуренції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 1. – С. 109-116
132678
  Бондаренко І. Адаптація законодавства України до європрейського законодавства - один з пріорітетних напрямів реформування правової системи України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.63-66. – ISSN 0132-1331
132679
  Коваленко Т.О. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС у сфері ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 56-67
132680
  Хитра О.Л. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС у сфері профілактики правопорушень митних правил / О.Л. Хитра, І.Я. Хитра // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 213-222. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
132681
  Суходоля О. Адаптація законодавства України до нормативів ЄС у сфері енергозбереження // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 9. – С.39-43
132682
  Бровар В.М. Адаптація законодавства України до правової системи Європейського Союзу в 90-х рр. XX ст. // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 24-27
132683
  Федунь М. Адаптація законодавства України до стандартів Європейського союзу у сфері поводження з відходами // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 191-199. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 2). – ISSN 2078-4333
132684
  Корякіна І.І. Адаптація законодавства України з охорони праці до окремих деректив Європейського Союзу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 372-377. – ISSN 1563-3349
132685
  Бугера С.І. Адаптація законодавства України з питань якості сільськогосподарської продукції до міжнародних вимог // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 194-199. – ISSN 2306-9082
132686
  Комзюк Л. Адаптація законодавства України про охорону "нових" суміжних прав до законодавства ЄС // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 82-85. – ISSN 0132-1331
132687
  Оверковська Т. Адаптація законодавства України про охорону земель від забруднення та псування до законодавства Європейського Союзу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 90-94
132688
  Алексєєва Є. Адаптація законодавства України про оцінку впливу на навколишнє середовище до європейських стандартів // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 9/10 (49/50). – С. 29-30
132689
  Василенко І. Адаптація законодавства України у сфері промислової власності до законодавства Європейського Союзу / І. Василенко, А. Міндрул // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 12-15. – ISSN 1608-6422
132690
  Юринець Ю.Л. Адаптація законодавства України у сфері регулювання архівної справи до принципів і норм європейського права // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 3 (43). – С. 77-83
132691
  Красноступ Г. Адаптація законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення до законодавства Європейського Союзу: окремі питання // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 79-82. – ISSN 0132-1331
132692
  Гвоздяк О.М. Адаптація запозичень з німецьким етимоном в українські говірки Закарпаття на фонетичному рівні (приголосні) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 93-99. – ISBN 978-966-8904-46-2
132693
  Гнатюк Л.С. Адаптація зарубіжних методичних підходів до оцінки фінансового стану вітчизняних підприємств // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 36-44


  Стаття присвячена дослідженню можливостей адаптації закордонних методичних підходів до оцінки фінансового стану вітчизняних підприємств. У статті розглянуті закордонні методичні підходи до оцінки фінансового стану вітчизняних підприємств на основі ...
132694
  Вдович В.М. Адаптація зарубіжного досвіду до формування системи земельних відносин в Україні / В.М. Вдович, А.П. Слюсарчук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 181, ч. 1. – С. 165-169. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, "). – ISSN 2222-8586
132695
  Хомутенко А. Адаптація зарубіжного досвіду оподаткування прибутку підприємств до вітчизняної практики / А. Хомутенко, Ю. Бзова // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 7 (239). – C. 112-131. – ISSN 2409-9260
132696
  Виноградова О.В. Адаптація зарубіжного досвіду розвитку системи внутрішньої торгівлі в умовах трансформаційних змін в Україні / О.В. Виноградова, М.Ю. Барна // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1 (34). – С. 70-77. – ISSN 2306-5664
132697
  Яшина Ю. Адаптація зарубіжного досвіду управління професійним розвитком кадрів державної служби // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 236-244
132698
  Коваленко Т.О. Адаптація земельного законодавства України до вимог ЄС: напрями та перспективи // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 36-40
132699
  Яковюк І. Адаптація і гармонізація законодавства в умовах інтеграції: проблема співвідношення // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 4 (71). – С. 29-42. – ISSN 1993-0909
132700
  Рижов С.М. Адаптація і навколишнє середовище в первісному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 60-62. – (Історія ; Вип. 43)


  Розглядаються деякі проблеми історіографії вивчення адаптації до навколишнього середовища в первісному суспільстві.
132701
  Добрянський І. Адаптація іноземних студентів до навчання в українських ВНЗ в контексті європейського простору вищої освіти / І. Добрянський, О. Наумець // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 5 (100), травень. – С. 7-12
132702
  Добротвор О.В. Адаптація іноземних студентів у навчальний процес ВНЗ України / О.В. Добротвор, І.Ю. Щербина // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 51-54. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 2411-264X
132703
  Чаркіна А.О. Адаптація інституту державної служби в україні до стандартів Європейського Союзу: загальний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 55-58. – (Державне управління ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  З часу підписання Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами-членами1994 р. українське законодавство зазнало суттєвих змін. На виконання взятих на себе зобов"язань було прийнято низку ...
132704
  Лісовол Н.Б. Адаптація інформаційно-бібліотечного сервісу бібліотеки НФАУ до потреб користувачів // Сучасні інформаційно-бібліотечні технології як складова реформування навчального процесу : матеріали 15 науково-практичної конференції (до 50-річчя заснування бібліотеки УІПА), 15 квітня 2008 р. / МОНУ; Українська інженерно-педагогічна академія, Бібліотека; [ редкол.: Ніколаєнко Н.М., Пяткова І.М., Рибальченко О.М. ]. – Харків : УІПА, 2008. – С. 120-124.
132705
  Бондар Є. Адаптація комерційних банків до нестійкості умов функціонування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 86-87. – бібліогр. в кінці ст.


  В сучасних умовах майже не має жодного аспекту національної безпеки країни, що безпосередньо не залежав від рівня фінансової безпеки. Головним моментом в цій сфері є безпека функціонування банківської системи.
132706
  Дурєєва Т.А. Адаптація комунікаційних технологій до бібліотечної діяльності в умовах інформаційного суспільства : автореф. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.03 / Дурєєва Т.А. ; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
132707
  Бакалінська О. Адаптація конкурентного законодавства України відповідно до Угоди про асоціацію Україна-ЄС // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 5 (94). – С. 96-106. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
132708
  Омельяненко Г. Адаптація кримінально - процесуального законодавства України про судочинство у справах неповнолітніх до міжнародних мінімальних стандартів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.79-84. – ISSN 0132-1331
132709
  Тюріна Ю.В. Адаптація курсантів до навчання в вищому цивільному навчальному закладі як психологічна проблема // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 127-132


  "Актуальність дослідження проблеми психологічної адаптації курсантів і студентів до навчальної діяльності у вищому навчальному закладі (ВНЗ) та більш широко – до умов життєдіяльності в цілому зумовлено тим, що студентська молодь через відомі ...
132710
  Лобузіна К. Адаптація лінгвістичних засобів наукової бібліотеки до вимог інтернет-середовища та міжнародних стандартів / К. Лобузіна, С. Галицька, Н. Орєшина // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 4 (240). – С. 3-8. – ISSN 1029-7200
132711
  Москалик Р. Адаптація малих і середніх підприємств регіону до нових умов конкуренції в процесі інтеграції України до СОТ і ринку ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 200-208. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 17)
132712
  Костюк І.Р. Адаптація методики проведення практичного заняття "Захист історії хвороби" на V курсі стоматологічного факультету на кафедрі дитячої стоматології ІФНМУ до умов кредитно-модульної системи освіти // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 60-62. – ISSN 1681-2751
132713
  Семків І.І. Адаптація методики Ш. Шварца "Портрет цінностей" українською мовою // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 1 (166). – С. 12-28
132714
  Лазебник Ю.О. Адаптація методичного забезпечення до специфіки управління "розумним" навколишнім середовищем // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 453-458. – ISSN 2222-0712
132715
  Дутка С.М. Адаптація методології системного аналізу при розв"язанні і дослідженні складних еколого-економічних систем : економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 200-206. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
132716
   Адаптація методу Данцига для вирішення оптимізаційних задач планування комбінованого вогневого ураження / В.І. Шарий, А.І. Невольниченко, О.П. Федченко, М.Г. Тищенко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 110-118. – ISSN 2311-7249
132717
  Філіппова В.Д. Адаптація методу когнітивного моделювання до аналізу й оцінки державної політики в галузі педагогічної освіти // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 125-130. – ISSN 2220-1394
132718
  Репіло Ю.Є. Адаптація методу нечітких множин для оцінки корупційних ризиків у збройних конфліктах / Ю.Є. Репіло, С.В. Тарасов // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 2 (26). – С. 87-94. – ISSN 2311-7249


  У статті розглядається методика визначення комплексного показника корупційного ризику в секторі безпеки і оборони під час виникнення, протікання і припинення збройного конфлікту. Дана методика базується на використанні теорії нечіткої логіки, яка дає ...
132719
   Адаптація методу штучних нейронних мереж до аналізу сигналів релаксаційної спектроскопії глибок5их рівнів / Д.Б. Грязнов, С.А. Корінь, В.Я. Опилат, О.В. Третяк // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Т. 3 (9), № 4. – С. 81-88. – ISSN 1815-7459


  На основі аналізу недоліків класичних методів обробки сигналів РСГР (релаксаційна спектроскопія глибоких рівнів) запропоновано альтернативний алгоритм, що базується на перевагах методу штучних нейронних мереж. Доведено правомірність його застосування ...
132720
  Перепьолкін С.М. Адаптація митного законодавства України в контексті європейської інтеграції // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 73-78
132721
  Перепьолкін С.М. Адаптація митного законодавства України до вимог ACQVIS COMMUNAUNAUTAIRE на прикладі режиму тимчасового ввезення (вивезення) // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 4. – С. 12-17
132722
  Аветисян З.Н. Адаптація митного законодавства України до вимог Європейського Союзу // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 206-208. – ISBN 978-966-419-280-1
132723
  Калінеску Т.В. Адаптація міжнародних стандартів фінансової звітності до умов функціонування вітчизняних підприємств // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред.: Т.В. Калінеску [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 4 (24). – C. 65-70. – ISSN 2221-8440
132724
  Бауманн Е. Адаптація міжнародного досвіду управління державними фінансами [Електронний ресурс] : за матеріалами експертів GIZ / [Е. Бауманн та ін.] ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". – Київ : Академія фінансового управління, 2014. – 1 електрон. опт. диск (DVD-R). – Електрон. вид. комбін. використовування на DVD-R. - Електрон. дані (об"єм даних 5,6 Мб). - Назва з тит. екрана. – ISBN 978-966-2380-89-3
132725
  Вергун В. Адаптація міжнародного механізму державної підтримки розвитку інноваційних кластерів в Україні / В. Вергун, О. Ступницький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 36-41. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  Внутрішня та міжнародна конкурентоспроможність економіки України у значній мірі залежить від можливостей адаптації національних виробників до світових інноваційних викликів. На основі аналізу публікацій у статті зроблений висновок про необхідність ...
132726
  Тугай Т.І. Адаптація мікроміцетів до хронічного іонізуючого опромінення : дис. ... д-ра біолог. наук : 03.00.01 / Тугай Тетяна Іванівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. – Київ, 2013. – 394 л. – Бібліогр.: л. 317-394
132727
  Тугай Т.І. Адаптація мікроміцетів до хронічного іонізуючого опромінення : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.01 / Тугай Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 39 с. – Бібліогр.: 49 назв
132728
  Сімків М.В. Адаптація модифікованого україномовного варіанту методики Т.Танга "Шкала грошової етики" (ШГЕ) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (143). – С. 22-30
132729
  Монастирський Г.Л. Адаптація муніципального управління в Україні до демократичних стандартів у контексті європейської інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 15-21. – ISSN 2308-6912


  Сьогодні адміністративно-територіальний устрій України характеризується надзвичайною подрібненістю і об’єктивною нежиттєздатністю територіальних спільнот низового рівня. Результативність заходів, спрямованих на укрупнення первинних територіальних ...
132730
  Кишенко Г.І. Адаптація навчального процесу до засад Болонського процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка очима студентів (за результатами соціологічних досліджень) / Г.І. Кишенко, М.А. Нахабіч, І.В. Щиголь // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ, 2008. – Т. 2 (9) : Психологічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні. – С. 293-300.
132731
  Гаряча Ю.П. Адаптація національного законодавства до acquis communautaire як складова євроінтеграційного процесу : перспективи для України // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 283-287. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
132732
  Пусан К.Б. Адаптація національного законодавства України у сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Пусан Катерина Борисівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку. – Харків, 2015. – 217 арк. – Бібліогр.: арк. 193-217
132733
  Пусан К.Б. Адаптація національного законодавства України у сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Пусан Катерина Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
132734
  Чумак Т. Адаптація нормативно - правових актів України до законодавства Європейського Союзу // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 1. – С.7-11
132735
  Павелко О. Адаптація основних принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності до потреб банків України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 410-415. – ISSN 1993-0259
132736
  Суслова В.В. Адаптація палестинських біженців за сприяння йорданського уряду // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 122-123. – ISSN 2076-1554
132737
  Піструіл І. Адаптація первісних мисливців до життя в перигляціальних степах (на прикладі верхньопалеолітичних пам"яток долини р. Бакшали) // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 50. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
132738
  Добрянський І. Адаптація першокурсників у приватному ВНЗ: складові психолого-педагогічного супроводу / Ігор Добрянський, Інга Кузнєцова // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 51-58. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1682-2366
132739
  Добрянський І.А. Адаптація першокурсників у приватному ВНЗ: складові психолого-педагогічного супроводу : (з досвіду роботи кіровоградського інституту регіонального управління та економіки) / І.А. Добрянський, І.В. Кузнецова // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 4 (77). – С. 17-22. – ISSN 2304-0629
132740
  Кузнецов А.О. Адаптація ПЛР для детекції вірусів родини PHYCODNAVIRIDAE / А.О. Кузнецов, Ю.А. Зубик // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – с. 46-47
132741
  Перетятко Р. Адаптація податкових систем нових країн-членів ЄС до умов розвитку економічного та валютного союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 104-108. – (Міжнародні відносини ; Вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття розкриває особливості податкових систем старих та нових країн-членів ЄС у розрізі їх структур та податкових надходжень у відсотку до ВВП. Проаналізовано податкові зміни, що відбувались в Європейському Союзі з 1995 по 2004 роки до розширення ...
132742
  Перетятко Р.М. Адаптація податкових систем нових країн-членів ЄС до умов розвитку економічного та валютного союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 124-130.
132743
  Перетятко Р.М. Адаптація податкових систем нових країн - членів ЄС до умов розвитку економічного та валютного союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 107-109.
132744
  Грищук Ю. Адаптація польського законодавства про вищу освіту до вимог Європейського Союзу // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава, 2016. – № 5. – C. 75-80. – ISSN 2226-3012
132745
  Ославський М.І. Адаптація принципів адміністративного судочинства до європейських стандартів адміністративного процесу // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 264-270. – ISSN 1563-3349
132746
  Еш С. Адаптація програми дисципліни "Фінансовий ринок" до кредитно-модульної системи навчального процесу // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 36-49. – ISSN 1682-2366
132747
   Адаптація процедури нанесення поліфенілендіамінової мембрани на дискові платинові перетворювачі / І.С. Кучеренко, О.В. Солдаткіна, Д.Ю. Кучеренко, О.О. Солдаткін, С.В. Дзядевич // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 14, № 1. – С. 48-57. – ISSN 1815-7459
132748
  Максименко С.Д. Адаптація психодіагностичних методик: шкала досвіду агресивних впливів, шкала професійної автономності та шкала професійної мобільності / С.Д. Максименко, О.М. Кокун, Є.В. Тополов // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (144). – С. 25-31укр
132749
  Шупова Т. Адаптація птахів ряду голубоподібних (COLUMBIFORMES) до трансформації середовища існування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 46-51. – (Біологія ; вип. 1 (69)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто шляхи адаптації голубоподібних птахів до антропогенних трансформацій середовища існування сучасного рівня та можливостей синантропізації видів ряду.Проведено порівняння синантропізації різних видів, та групи у цілому, залежно від ...
132750
  Гальперіна Л.П. Адаптація регіональної політики Європейського Союзу до імперативів глобального розвитку // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 3. – С. 21-26. – ISSN 1729-7036
132751
  Лисенко С.Г. Адаптація респіраторної системи людини в умовах тривалої м"язової діяльності і стан деяких нейродинамічних та психофізіологічних функцій : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Лисенко С.Г.; Луганський націон. педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2007. – 183л. – Бібліогр.: л.153-183
132752
  Лисенко С.Г. Адаптація респіраторної системи людини в умовах тривалої м"язової діяльності і стан деяких нейродинамічних та психофізіологічних функцій : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.13 / Лисенко С.Г.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
132753
  Ткач А.А. Адаптація ринкової інфраструктури України до умов глобальної економіки // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 307-312. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
132754
  Савельєв С.Г. Адаптація світового досвіду інформаційно-комунікаційного забезпечення роботи бюрократії в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 294-304
132755
  Пантюхін В.О. Адаптація світового досвіду організації місцевого управління в Україні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 39-42. – Бібліогр.: 7 назв
132756
  Сітко І. Адаптація світового досвіду реформування державної служби в Україні // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр ;. НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 4. – С. 239-245.
132757
  Меленті Є.О. Адаптація сектору безпеки і оборони України у сфері забезпечення кібербезпеки / Є.О. Меленті, К.А. Абрамов // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 215-217. – ISBN 978-617-616-075-5
132758
  Раздайбедін В.М. Адаптація серцево-судинної системи і стан вищої нервової діяльності організму в учнів старшого шкільного віку під впливом тривалих фізичних навантажень : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.13 / Віталій Миколайович Раздайбедін; КНУТШ. – Київ, 2006. – 22с. – Бібліогр.: 8 назв
132759
  Раздайбедін В.М. Адаптація серцево-судинної системи і стан вищої нервової діяльності організму в учнів старшого шкільного віку під впливом тривалих фізичних навантажень : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Раздайбедін В.М.; Луганськ. нац. педагогічний ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2006. – 174л. – Бібліогр.: л.145-174
132760
  Хом"як В.Р. Адаптація системи раннього попередження фінансових та банківських криз до країн з перехідною економікою // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 548-549. – ISBN 978-966-188-219-4
132761
  Заблоцька Р.О. Адаптація системи регулювання страхового ринку України до європейських стандартів / Р.О. Заблоцька, Р.В. Михайлов // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [64-65]
132762
  Смерницький Д.В. Адаптація системи управління якістю до діяльності органів виконавчої влади у сфері науково-технічних досліджень: правове забезпечення // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 2 (32). – С. 16-24. – ISSN 2072-8670
132763
  Іванов С. Адаптація сільських мігрантів до умов життя в Харкові (1950-1980-і роки) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 147-154. – ISSN 2222-5250
132764
  Гродзієвська К.О. Адаптація сільського господарства України до впливу світових продовольчих криз // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 434-439
132765
  Ковтуненко Ю.В. Адаптація стратегій промислових підприємств до мінливих умов навколишнього середовища / Ю.В. Ковтуненко, Ю.І. Оркуш // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 6. – С. 10-11. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
132766
  Пирог О.В. Адаптація структури національної економіки України до вимог постіндустріального суспільства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 698 : Проблеми економіки та управління. – С. 93-103. – ISSN 0321-0499
132767
  Малинович Л.М. Адаптація студентів-випускників до професійної діяльності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 213-222. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
132768
  Дуднік Н.Ю. Адаптація студентів до навчального процесу у вищій школі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 152-156


  У статті розглянуто проблему адаптації студентів першого курсу до умов навчання у вищій педагогічній школі та роль умінь професійної самоорганізації в цьому процесі; визначено основні труднощі адаптації першокурсників до навчального процесу у виші й ...
132769
  Першина А. Адаптація студентів до навчання у вищих навчальних закладах // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 380-384
132770
  Першина А. Адаптація студентів до навчання у вищих навчальних закладах // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 380-384
132771
  Буняк Н.А. Адаптація студентів до навчання у вищих навчальних закладах // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 1 (3). – С. 32-45. – ISSN 2226-4078
132772
   Адаптація студентів до умов навчання у ВНЗ / О.Ю. Ажиппо, Т.І. Дорофєєва, В.М. Коверя, В.В. Лисенко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2012. – № 36. – С. 168-172. – ISSN 2074-8922
132773
  Іванченко О.З. Адаптація студентів першого курсу медичного факультету до навчальної діяльності у вищому навчальному закладі // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 3 (55). – С. 196-200. – ISSN 2077-1096
132774
  Чернишова Ю Адаптація сучасних італійських релігійних текстів в українських перекладах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 452-457


  У статті досліджуються особливості перекладу сучасних італійських релігійних текстів у контексті комунікативної функції релігійного дискурсу. Аналізуються перекладацькі прийоми та визначаються причини адаптації в українських перекладах. В статье ...
132775
  Коральчук М.С. Адаптація та її значення в системі психофізіологічного забезпеченн діяльності // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.191-211. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
132776
   Адаптація та металолігандний гомеостаз : монографія / Л.О. Омельянчик [та ін.] ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 351, [1] с. : іл., табл. – Присвяч. В.А. Єщенко - вченому і вчителю. – Бібліогр.: с. 315-351. – ISBN 978-966-599-445-9
132777
  Колпакова Н. Адаптація та трансформація образу св. Георгія у мистецтві Київської Русі // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 391-401. – ISBN 966-7379-70-1
132778
  Бандура В.С. Адаптація тексту при перекладі навчальної літератури італійської мови українською // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38/1 : За матеріалами конференції "Міжкультурна комунікація і переклад" (м. Київ, 12 квіт. 2017 р.). – С. 11-15. – ISSN 2521-1218
132779
  Нагаєв В. Адаптація традиційної рейтингової оцінки до Європейської кредитно-трансферної системи // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2005. – № 3. – С. 39-45. – ISSN 1562-529Х
132780
  Іншин М.І. Адаптація трудового законодавства до законодавства Європейського Союзу як один з пріоритетних напрямів правової реформи в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 160-165


  Статтю присвячено аналізові нормативно-правових актів, що становлять систему європейського права, та доведення важливості врахування їхніх особливостей у процесі адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС.
132781
  Гапон О.Є. Адаптація трудового законодавства України про час відпочинку до законодавства Європейського Союзу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гапон Оксана Євгенівна ; М-во внутрішніх справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 226 л. – Бібліогр.: л. 202-226
132782
  Гапон О.Є. Адаптація трудового законодавства України про час відпочинку до законодавства Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гапон Оксана Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
132783
  Чалюк Ю.О. Адаптація України до глобальних соціальних стандартів // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 95-99. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
132784
   Адаптація України до переходу світ-системи від одно- до багатополюсності : аналіт. доповідь / [Михальченко М.І. та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2012. – 116, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 109-110. – ISBN 978-966-02-6786-2
132785
  Сіденко С.В. Адаптація україни до стандартів Євросоюзу в контексті реалізації Угоди про асоціацію // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 5-8
132786
  Ніколаєв Є.Б. Адаптація українських наукових економічних журналів до сучасних міжнародних академічних стандартів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 11 (636). – С. 17-30. – ISSN 0131-775Х


  Висвітлено проблеми впровадження справжнього інституту рецензування, подалання зовнішніх ознак неповаги до авторів і читачів, перепон наданню анотаціям і самим статтям тих змісту і структури, що прийняті в сучасній міжнародній науці. Названо ключові ...
132787
  Шварц І.В. Адаптація українського законодавства до світових тенденцій регулювання банкрутства / І.В. Шварц, О.В. Безсмертна, Н.М. Тарасюк // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2015. – С. 109-118. – (Серія "Економіка" ; № 1). – ISSN 1817-9215


  Розглянуто передовий світовий досвід та останні тенденції щодо регулювання процедур банкрутства. Проаналізовано методологію визначення субіндексу банкрутства згідно світового рейтингу "Doing Business" та досліджено динаміку цього показника для України. ...
132788
  Яценко Д. Адаптація українського законодавства до сучасних правовідносин у сфері надання чужої земельної ділянки під забудову // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 93-96. – ISSN 0132-1331
132789
  Щерба О.В. Адаптація української дипломатичної служби до вимог сучасності в світлі досвіду країн заходу : Автореф. ... кандид. політ. наук: 23.00.04 / Щерба О.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 17 с. – Бібліогр.: 13
132790
  Щерба Олександр Васильович Адаптація української дипломатичної служби до вимог сучасності в світлі досвіду країн заходу : Дис...канд.політ.наук:23.00.04 / Щерба Олександр Васильович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 214л. + Додатки:с.178-214. – Бібліогр.:с.171-177
132791
  Буряк Р.І. Адаптація української системи мертифікації продукції до міжнародних вимог // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 274-276.
132792
  Шубін О. Адаптація університету до Болонського процесу / Олександр Шубін // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 6. – С.13-23. – ISSN 1682-2366


  Досвід Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського
132793
  Медведєв О.А. Адаптація учнів перших класів з підвищеною емоційною чутливістю до навчально-виховного середовища загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Медведєв Олег Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
132794
  Семчук Л. Адаптація фагів 223-17/1 та 7591 14/1 P. syringae pv. tabaci при зміні хазяїна / Л. Семчук, О. Андрійчук, С. Ромашев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 37-38. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано здатність фагів фітопатогенних бактерій, виділених із природи адаптуватися до іншого хазяїна. Встановлено, що у разі зміни хазяїна досліджуваних фагів змінюється ефективність репродукції. Про це свідчили титри фагів, що були визначені ...
132795
  Лесько М.В. Адаптація фінансового управління і податкової політики підприємств до податкового кодексу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 260-268 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
132796
  Булатова О.В. Адаптація фінансової політики Республіки Кіпр в умовах інтеграції до ЄС / О.В. Булатова, Я.А. Дубенюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 1). – С. 46-53


  Розкривається еволюція вступу Республіки Кіпр до Європейського Союзу.
132797
  Петрушевська В.В. Адаптація фінансової політики України до умов глобалізаційних і євроінтеграційних процесів // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 131-137. – ISSN 2222-0712
132798
  Герман Н. Адаптація форм організації самостійної роботи студентів до сучасних технологій навчання / Н. Герман, Н. Тягунова // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 4/5. – С53-61. – ISSN 1682-2366


  Бесіда з ректором Національної юридичної академії України ім.Ярослава Мудрого В.Тацієм.
132799
  Бондровська О. Адаптація художнього твору в культурологічній перспективі


  Мета статті - проблематизація сутності і змісту адаптацій у сучасному культурному просторі. Показано, що специфіка адаптацій є відповіддю на цивілізаційні інформаційні виклики й потребує широкі дискусії в різних площинах, насамперед естетичної вартості ...
132800
  Янченко Ю. Адаптація художнього твору як різновид міжмовної інтерпретації (на матеріалі перекладу О. Тереха казки О. Уайльда "The happy prince") // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 266-271. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто адаптацію художнього твору як різновид його сприйняття та інтерпретації в іншомов. культурному середовищі. Проаналізовано особливості адаптації казки Оскара Уайльда "The Happy Prince" в перекладі О. Тереха, визначено комплекс чинників, що ...
132801
  Яремчук В. Адаптація художнього твору. Авторська міфологія Еріка Рюкера Едісона (на прикладі роману "Змій Уроборос") // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 272-278. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Проаналізовано головні аспекти творчості британського письменника Еріка Рюкера Едісона, представника гуртка "Інклінгів". Увагу акцентовано на джерелах творення авторського міфу, жанровій своєрідності програмного твору письменника "Змій Уроборос" та ...
132802
  Склепова А.В. Адаптація ядерного комплексу України до вимог Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 39-45.
132803
  Гаврилюк Н. Адаптація, екранізація і нові форми візуальності // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 72-80. – ISBN 978-966-171-889-9
132804
  Прохоров Е.А. Адаптеризация музыкальных инструментов / Е.А. Прохоров. – К, 1963. – 73с.
132805
  Корнеев А.А. Адаптеризованная гитара / А.А. Корнеев. – Москва ; Ленинград, 1960. – 24с.
132806
  Бацманова Л.М. Адаптивнi реакцiї рослин озимої пшеницi рiзних екотипiв за дiї пероксиду водню / Л.М. Бацманова, Н.С. Грудіна, В.О. Стороженко, Н.Ю. Таран, М.М. Мусієнко // Физиология и биохимия культурных растений : науч.-теорет. журн. / НАН Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2010. – Т. 42, № 2. – С. 163-168. – ISSN 0522-9310


  В умовах польового досліду вивчали вплив пероксиду водню на активність супероксиддисмутази, каталази, розвиток процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ), вміст фотосинтетичних пігментів і продуктивність сортів озимої пшениці різних екотипів ...
132807
  Галай В.М. Адаптивна автоматизована система управління технологічним процесом виробництва кварцових труб : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.07 / Галай В.М.; Кіровоградський нац. техн. ун-т. – Кіровоград, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
132808
  Лисенко С.М. Адаптивна інформаційна технологія діагностування комп"ютерних систем на наявність троянських програм : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Лисенко С.М. ; Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 23 назви
132809
  Гарячевська І.В. Адаптивна інформаційна технологія перетворення інформації в спеціалізованих автоматизованих системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформац. технол. / Гарячевська І.В.; Гарчевська І.В. ; Харк. нац. ун-т радіоел. – Харків, 2007. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
132810
  Нічуговська Л.І. Адаптивна концепція математичної освіти студентів ВНЗ і конкурентоспроможність випускників: методологія, теорія, практика : монографія / Л.І. Нічуговська ; Укоопспілка ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Кафедра вищої математики і фізики. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 153 с. – ISBN 978-966-184-013-2
132811
  Голобородько А.О. Адаптивна корекція аберацій зору за двопрохідною методикою / А.О. Голобородько, В.Н. Курашов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 338-347. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі описано метод вимірювання аберацій оптичної системи ока методом подвійного проходження із застосуванням адаптивного зворотного зв"язку. Запропонований метод адаптивної корекції, виміри якого базуються на поведінці різних типів аберації в ...
132812
  Рудоміно-Дусятська Адаптивна методологія як основа розробки психологічних підходів до захисту довкілля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 26-29. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 1). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються сутність та наукові чинники формування адаптивної методології як основи психологічних підходів до захисту довкілля. Content and scientific factors of development adaptive methodology in psychological theories of environmental ...
132813
  Яніна О.О. Адаптивна мінімізація службової інформації при тунелюванні голосового трафіку в ІР-мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Яніна Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
132814
  Алхімова С.М. Адаптивна обробка та аналіз зображень комп"ютерної томографії ювенільних ангіофібром основи черепа : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Алхімова Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 28 назв
132815
  Доля Віктор Гнатович Адаптивна оптимізація процесів керування неперервним виробництвом (на прикладі нафтопереробного заводу) : Автореф... доктора технічнихнаук: 05.13.03 / Доля Віктор Гнатович; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 1995. – 32л.
132816
  Клімов О.С. Адаптивна поляриметрія послідовного зондування однорідних анізотропних об"єктів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Клімов О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 186 л. + Додаток : л. 184-186. – Бібліогр. : л. 168-183
132817
  Клімов О.С. Адаптивна поляриметрія послідовного зондування однорідних анізотропних об"єктів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Клімов О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 22 назви
132818
  Харламов О.В. Адаптивна реакція листкової меристеми проростків пшениці на дію високих температур. : Автореф... Канд.біол.наук: 03.00.12 / Харламов О.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 20л.
132819
  Харламов Олександр Володимирович Адаптивна реакція листкової мористоми проростків пшениці на дію високих температур : Дис... канд. біологіч.наук: 03.00.12 / Харламов Олександр Володимирович; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 134л. – Бібліогр.:л.109-134
132820
   Адаптивна реакція щитоподібної залози птахів на охолодження / Н.В. Олексієнко, М.Е. Дзержинський, Л.М. Пазюк, Н.О. Бузинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 126-127. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  У дослідах на птахах установлено, що на 2-годинне охолодження щитоподібна залоза реагує посиленням внутрішньоклітинних біосинтетичних процесів. Після 18-годинної реадаптації при кімнатній температурі спостерігали компенсаторне зниження тиреоїдної ...
132821
  Клименко Віктор Володимирович Адаптивна регуляризована реставрація дискретних зображень в системах переробки інформації : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Клименко В.В.; Одеськ. нац. політехніч. ун-тет. – Одеса, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
132822
  Окуловська А.С. Адаптивна система екологічного менеджменту підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 305-312


  Наведено ключові характеристики і складові адаптивної системи управління, особливості застосування діаграми переходу операцій для формування структури екологічного менеджменту.
132823
  Чубик Р.В. Адаптивна система керування режимами резонансних вібраційних технологічних машин : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.07 / Чубик Р.В.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
132824
   Адаптивная автоматизированная система управления "Сигма" : оператив.-информ. материал. – Новосибирск : ВЦ СО АН СССР, 1980. – 70 с.
132825
   Адаптивная АСУ производством (АСУ "Сигма"). – Москва : Статистика, 1981. – 176 с. : ил. – Библиогр.: с. 175
132826
   Адаптивная компенсация помех в каналах связи. – Москва : Радио и связь, 1988. – 207 с. : ил. – Библиогр.: с. 207-208
132827
  Шерайзин С.М. Адаптивная коррекция и фильтрация телевизионного сигнала / С.М. Шерайзин. – Москва : Радио и связь, 1987. – 88 с.
132828
  Королев А.В. Адаптивная маршрутизация в корпоративных сетях : Монография / А.В. Королев, Г.А. Кучук, А.А. Пашнев. – Харьков, 2003. – 224с. – ISBN 966-601-061-5
132829
   Адаптивная модель ионосферы. – Москва, 1986. – 132с.
132830
  Онофраш Н.И. Адаптивная модель сейсмической разведки / Н.И. Онофраш. – К, 1982. – 91с.
132831
  Быковский А.В. Адаптивная обработка измерений в наземном относительном гравиметре / А.В. Быковский, А.В. Полынков // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 12. – С. 12-16 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0016-7126
132832
  Уидроу Б. Адаптивная обработка сигналов / Б. Уидроу, С. Стирнз. – Москва : Радио и связь, 1989. – 439 с.
132833
   Адаптивная оптика : сб. статей. – Москва : Мир, 1980. – 456 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
132834
  Троицкий И.Н. Адаптивная оптика / И.Н. Троицкий, А.Н. Сафронов. – М, 1989. – 63с.
132835
  Тараненко В.Г. Адаптивная оптика / В.Г. Тараненко, О.И. Шанин. – Москва : Радио и связь, 1990. – 110 с. – ISBN 5-256-00742-4
132836
  Чеканов А.С. Адаптивная система автоматического управления отсадочным отделением углеобогатительной фабрики. : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Чеканов А.С.; Харьков. политехн. ин-т. – Харьков, 1994. – 17л.
132837
  Зотов В.А. Адаптивная система автоматического управления процессом сушки угольного концентрата по влажности конечного продукта. : Автореф. дис. ... канд. технич. наук : 05.13.07 / Зотов В.А.;. – Донецк, 1994. – 23 с.
132838
  Гродзинский Д.М. Адаптивная стратегия физиологических процессов растений : (47-е Тимирязевское чтение 25 лет спустя) / Д.М. Гродзинский ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Киев : Наукова думка, 2013. – 301, [2] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 289-293. - Огл. и резюме рус. и англ. – Библиогр.: с. 260-285. – ISBN 978-966-00-1277-6
132839
  Кашкова М.П. Адаптивная физическая культура в ВУЗе // Здоровье, спорт, реабилитация : научный журнал : специализированное издание по проблемам физического воспитания и спорта в высших учебных заведениях / ФГ БОУ ВО "Сибир. гос. аэрокосмич. ун-т им. акад. М.Ф. Решетнева ; Белгород. гос. технолог. ун-т им. В.Г. Шухова ; Харьков. гос. акад. дизайна и искусств ; глав. ред. Козина Ж.Л. ; редколл.: Ермаков С.С., Крамской С.И., Кузьмин В.А. [и др.]. – Харьков, 2016. – № 1. – С. 19-21
132840
  Первачев С.В. Адаптивная фильтрация сообщений / С.В. Первачев, А.И. Перов. – Москва : Радио и связь, 1991. – 160 с.
132841
  Лубков А.В. Адаптивная фильтрация: построение, исследование и применение фильтров : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.02 / Лубков А.В.; АН СССР.Ин-т проблем упр. – Москва, 1977. – 17л.
132842
  Коноплінський М.А. Адаптивне векторне керування асинхронними двигунами при варіаціях активних опорів статора та ротора : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Коноплінський Максим Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
132843
  Адамчук С.В. Адаптивне виявлення особливостей середовища та знаходження оптимальної поведінки інтелектуального агента в цьому середовищі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 153-161. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті розглянуто задачу адаптивного виявлення особливостей середовища, у якому перебуває інтелектуальний агент, на основі лише кількісних оцінок його поведінки, а також подано досить ефективний метод розв"язання цієї задачі, наведено оцінки ...
132844
  Андрухів А.І. Адаптивне забезпечення навчального процесу університету інформаційними матеріалами бібліотеки // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 406-411. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Серед факторів, які забезпечують функціонування системи вищої освіти, важливе місце належить інформаційному забезпеченню, тобто процесу задоволення інформаційних потреб студентів, викладачів та науковців для отримання освіти, забезпечення наукових ...
132845
  Щокін В.П. Адаптивне керування агломераційним комплексом на основі авторегресійних структур з регуляризацією : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Щокін Вадим Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2012. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назв.
132846
  Маринич І.А. Адаптивне керування дробильним комплексом на базі моделі з розподіленими параметрами процесу скорочення крупності руди : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05..13. 07 / Маринич Іван Анатолійович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
132847
   Адаптивне навчання керівників закладів охорони здоров"я як передумова формування компетентнісного підходу до їх професійної підготовки / В.М. Михальчук, В.В. Горачук, В.В. Краснов, О.К. Толстанов, О.Л. Нестерець // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 50-54. – ISSN 1681-2751
132848
  Бондар В. Адаптивне навчання студентів як передумова реалізації компетентнісного підходу до професійної підготовки вчителя / В. Бондар, І. Шапошнікова // Рідна школа : щомісячний науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 11 (1007), листопад. – С. 36-41. – ISSN 0131-6788
132849
  Доронін О.В. Адаптивне оцінювання у семіпараметричній моделі суміші // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 91. – С. 26-37. – ISSN 0868-6904
132850
  Купчак М.І. Адаптивне перетворення часової структури мовного сигналу для задач сповільнення темпу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Купчак Марія Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
132851
  Мельник К.М. Адаптивне управління в процесі розгортання кризи на підприємстві // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 2. – С. 311-313. – ISBN 78-966-1555-47-09
132852
  Пікільняк А.В. Адаптивне управління параметрами газової фази пульпи у процесі флотації на основі динамічних ефектів високоенергетичного ультразвуку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Пікільняк Андрій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
132853
  Глущевський В.В. Адаптивне управління підприємством із використанням прогресивних методів обліку затрат на виробництво : фінанси інституційних секторів економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 107-117 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
132854
  Марюта О.М. Адаптивне управління прибутком підприємства : фінанси підприємств / О.М. Марюта, О.К. Єлисєєва // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 83-89 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
132855
  Аніщенко В.О. Адаптивне управління розвитком регіональних соціо-еколого-економічних систем : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 112-120 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
132856
  Семотюк М.В. Адаптивний алгоритм виділення фонем у мовному сигналі / М.В. Семотюк, І.А. Безвербний // Комп"ютерні засоби, мережі та системи : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; редкол.: О.В. Палагін, В.О. Романов, В.П. Боюн [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – С. 14-19. – ISSN 1817-9908
132857
  Одноволик В.І. Адаптивний контролінг як система управління підприємством у сучасних умовах // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 1/2 (48/49). – С. 85-89. – ISBN 978-617-571-134-7
132858
  Швець В.Я. Адаптивний менеджмент для цілей циркулярної економіки / В.Я. Швець, Л.Л. Палєхова, Д. Палєхов // Строительство, материаловедение, машиностроение : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; ГВУЗ "Приднепров. гос. акад. строительства и архитектуры" ; редкол.: В.И. Большаков, Н.В. Савицкий, Е.Л. Юрченко [и др.]. – Днепр, 2017. – Вып. 99. – С. 207-212. – (Серия: Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития). – ISSN 2415-7031
132859
  Муляр І.В. Адаптивний метод впорядкування інформаційного забезпечення з використанням пошукової функції // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті запропоновано метод пошуку та аналізу інформації для діагностування обчислювальних пристроїв, суть якого полягає у пошуку інформації, що відповідає опису об’єкту діагностування та ознакам, що визначають повноту і точність діагностичної ...
132860
  Лужецький В.А. Адаптивний метод ущільнення даних на основі відкидання послідовностей нулів та одиниць / В.А. Лужецький, Т.М. Чеборака // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 145-152. – ISSN 1997-9266


  Запропоновано адаптивний метод ущільнення даних без втрат, що базується на використанні методів відкидання послідовностей однакових символів, суть якого полягає в аналізі кожного блоку вихідних даних та відкиданні послідовності однакових символів у тих ...
132861
  Червак А.М. Адаптивний модуль ретрансляції відеопотоків реального часу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 830. – С. 159-163. – (Серія: Комп"ютерні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
132862
  Харазішвілі Ю.М. Адаптивний підхід до визначення стратегічних орієнтирів економічної безпеки України / Ю.М. Харазішвілі, Є.В. Дронь // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 5 (630). – С. 28-45. – ISSN 0131-775Х
132863
  Чехович Г.Т. Адаптивний підхід до реалізації політики економічної безпеки регіону в системі інституційного регулювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 64-67 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
132864
  Антоненко І.Ю. Адаптивний потенціал психологічного захисту як феномен педагогічної взаємодії // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 5 : Психологія. – С. 4-12
132865
  Майборода Р.Є. Адаптивний тест для перевірки рівності математичних сподівань за спостереженнями із суміші / Р.Є. Майборода, О.В. Сугакова // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 93. – С. 115-126. – ISSN 0868-6904
132866
  Колесниченко О.М. Адаптивний характер листопадності деревних рослин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 35-36. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наводяться відомості про трансформацію вічнозеленої біоморфи в онтогенезі інтродуцентів. Показана можливість експериментального підтвердження вторинної суті листопадності деревних рослин.
132867
  Кулик А.Я. Адаптивні алгоритми передавання інформації : Монографія / А.Я. Кулик; МОіНУ. Вінницький нац. техн. ун-тет. – Вінниця : Універсум, 2003. – 213с. – ISBN 966-641-065-6
132868
  Рицар Ю.Б. Адаптивні алгоритми усунення імпульсних шумів зі зображень з використанням порядкових статистик : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Рицар Ю. Б.; НАНУ, М-во інф. Укр. ДНДІ інформ. інфраструкт. – Львів, 1998. – 16 с.
132869
  Розов В.О. Адаптивні антистресові психотехнології : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В.О.Розов. – Київ : Кондор, 2005. – 300с. – ISBN 966-8251-27-Х
132870
  Воробйов Сергій Анатоійович Адаптивні багаторівневі алгоритми оцінювання, фільтраціях, прогнозування, виявлення розладнань у нестаціонарних випадкових послідовностях : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.03 / Воробйов Сергій Анатоійович; Мін-во освіти України. Харків. техн. ун-т радіолектроніки. – Харків, 1997. – 18с.
132871
   Адаптивні властивості виділених в Україні вірусів грипу в умовах обмеженого використання противірусних препаратів / С. Бабій, Л. Радченко, А. Фесенко, Смутько, ., Д. Степанський, А. Міроненко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1153. – С. 125-130. – (Серія "Біологія" ; вип. 24). – ISSN 2075-5457
132872
  Мертенс О.В. Адаптивні властивості економічних систем у стохастичних моделях планування та приняття рішень. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.00.13 / Мертенс О.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 16л.
132873
  Сокіл В.М. Адаптивні засоби формування реакцій вузлів децентралізованих мобільних комп"ютерних мереж динамічної структури : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Сокіл В.М.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
132874
  Буюн Л. Адаптивні зміни поверхні листка Guarianthe bowringiana (Bateman ex Lindl.) Dressler & W.E. Higgins (Orhidaceae Juss.) ex vitro // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 46-48. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено результати порівняльно-морфологічного дослідження поверхні листка тропічної орхідеї Guarianthe bowringiana. Було встановлено, що в процесі адаптації розмножених in vitro рослин до умов оранжерейної культури відбуваються наступні зміни ...
132875
  Андрійчук В.Г. Адаптивні колізії й організаційно-правові потуги створення ефективно дієвої регулятивної системи зовнішньої торгівлі України в умовах членства в СОТ / В.Г. Андрійчук, Є.І. Іванов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 4 (69). – С. 5-18
132876
  Омельчук І.П. Адаптивні методи виявлення повільних радіолокаційних цілей з оцінюванням швидкості : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.12.17 / Омельчук І.П. ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 16 назв
132877
  Рогоза В.С. Адаптивні методи дослідження мікроелектронних пристроїв на основі моделей з параметрами : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.02 / Рогоза В. С.; НАНУ, Ін-т проблем моделювання в енергетьиці. – К., 1996. – 36л.
132878
  Попов С.В. Адаптивні методи обробки стохастичних полів спостережень : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Попов С.В.; ХДТУР. – Харків, 2001. – 20л. – Бібліогр.:с.15-16
132879
  Сугакова О.В. Адаптивні методи статистичного аналізу : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Сугакова Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 338 арк. – Бібліогр.: арк. 316-338
132880
  Сугакова О.В. Адаптивні методи статистичного аналізу : автореф. дис. ... д-ра. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Сугакова Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 32 с. – Бібліогр.: 38 назв
132881
  Дегтяр О.С. Адаптивні моделі апроксимації даних в заданих структурних формах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Дегтяр Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 136 л. – Додатки: л. 134-136. – Бібліогр.: л. 118-133
132882
  Дегтяр О.С. Адаптивні моделі апроксимації даних в заданих структурних формах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Дегтяр Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
132883
  Борячок В.М. Адаптивні моделі та методи організації поставок в системах електронної комерції : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Борячок В.М.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
132884
  Глазков Е.О. Адаптивні можливості сердцево-судинної системи організму студентів у процесі навчання у вищому навчальному закладі // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 17, № 2 (66). – С. 25-29. – ISSN 1684-7903
132885
  Богдановська Надія Василівна Адаптивні можливості серцево-судинної системи дітей шкільного віку та шляхи їх оптимізації : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Богдановська Надія Василівна; Богданоська Н.В.; Запорізький держ. ун-тет. – Київ, 2004. – 176л. + Додаток: л.175 - 176. – Бібліогр.: л.156 - 175
132886
  Богдановська Надія Василівна Адаптивні можливості серцево-судинної системи дітей шкільного віку та шляхи їх оптимізації : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Богдановська Н. В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20c. – Бібліогр.: 18 назв
132887
  Богдановська Н.В. Адаптивні можливості серцево-судинної системи організму дітей середнього шкільного віку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 33-35. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Вивчалися адаптивні можливості серцево-судинної системи організму хлопчиків і дівчаток середнього шкільного віку. Показано існування вираженої статевої різниці в рівні адаптаційної здатності системи кровообігу в школярів даного віку, виділено періоди ...
132888
  Колчигін Б.В. Адаптивні нейро-фаззі системи для нечіткого кластерного аналізу в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Колчигін Богдан Владленович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 15 назв
132889
  Сугакова О. Адаптивні оцінки параметрів суміші двох симетричних розподілів // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 146-155. – ISSN 0868-6904
132890
  Майборода Р. Адаптивні оцінюючі рівняння для середнього положення за спостереженнями з домішкою / Р. Майборода, О. Сугакова // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 80. – С. 91-99. – ISSN 0868-6904
132891
   Адаптивні підходи до забезпечення кібербезпеки розподілених та ієрархічних систем управління / В. Кононович, С. Стайкуца, І. Кононович, Ю. Копитін, М. Романюков; Володимир Кононович, Сергій Стайкуца, Ірина Кононович, Юрій Копитін, Микола Романюков // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; Голов. ред.: О. Корченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 3. – C. 255-260. – ISSN 2225-5036
132892
  Швець О.Ф. Адаптивні підходи цифрової обробки даних методами псевдоінверсії та структурно-параметричної оптимизації : Дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец.01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рівень / Ольга Федорівна Швець; КНУТШ. – Київ, 2006. – 130л. – Бібліогр.: л.117-130
132893
  Швець О.Ф. Адаптивні підходи цифрової обробки даних методами псевдоінверсії та структурно-параметричної оптимізації : Автореферат дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец.01.05.04 / Ольга Федорівна Швець; КНУТШ. – Київ, 2006. – 25с. – Бібліогр.: 13 назв
132894
   Адаптивні реакції рослин в системі моніторингу агро- та фітоценозів за умов дії факторів довкілля та антропогенного забруднення : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 91 рис., 81 таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 496 дж.


  Об"єкт дослідження - адаптивні реакції рослинних організмів на дію несприятливих факторів довкілля. Мета роботи - з"ясувати фізіолого-біохімічні маркери адаптивних реакцій рослин в системі моніторингу агро-, фітоценозів та водних екосистем за умов дії ...
132895
   Адаптивні реакції рослин пшениці озимої за умов фосфорного дефіциту грунту / О.В. Біда, Н.Б. Свєтлова, О.І. Серга, Н.Ю. Таран // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал; спеціальний випуск / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2008. – червень. – С. 26-29.
132896
   Адаптивні сейсмічні дослідження: моделі реєстрації сейсмічних полів / В.І. Роман, Г.А. Шпортюк, Д.М. Гринь, Н.І. Мукоєд // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 6. – С. 152-156. – Бібліогр.: с. 155-156. – ISSN 0203-3100
132897
   Адаптивні стратегії Deschampsia аntarctica на основі ліпід-пігментних трансформацій / Н.Ю. Таран, Н.Б. Свєтлова, В.О. Стороженко, О.А. Оканенко // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи : IV МАК 2009, IV Міжнар. Антаркт. Конф., м. Київ, Україна, 12-14 трав. 2009 р. : тези / М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т геол. наук [та ін.]. – Київ : Національний антарктичний научний центр України, 2009. – C. 169
132898
   Адаптивні стратегії розвитку підприємств харчової промисловості в умовах мінливого світу : матеріали наук. симп. з міжнар. участю, 19 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харч. технологій, Наук. шк.: "Забезп. функціонування та розвитку системи екон. безпеки держави та суб"єктів госп. діяльності" ; за ред. О.І. Павлова. – Одеса : Астропринт, 2017. – 231, [1] с. : іл., табл. – Присвяч. 115-й річниці Одес. нац. акад. харч. технологій та 5-й річниці Навч.-наук. ін-ту прикл. економіки та менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-927-252-2
132899
  Бойко І. Адаптивні стратегії традиційного сезонного будівництва на полянах та пасовиськах у Північних Карпатах (кінець XIX - перша половина XX століття) / І. Бойко, Я. Лях // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 47-56. – ISSN 2313-8505
132900
  Прудка О.В. Адаптивні та інтелектуальні системи для дистанційного навчання : інформаційні технології в економіці і управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 10. – С. 184-189. – Бібліогр.: 12 назв
132901
   Адаптивні та ушкоджуючі механізми розвитку стресу / С.І. Треумова, Ю.Г. Бурмак, Є.Є. Петров, Т.А. Трибрат, С.В. Шуть // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 1 (139). – C. 74-78. – ISSN 2077-4214
132902
  Юрченко К.М. Адаптивні технології в системах навчання та оцінювання рівня професійної підготовленості працівників оперативно-рятувальної служби : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Юрченко Костянтин Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкас. держ. технолог. ун-т. – Черкаси, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
132903
  Шиманські Здіслав Адаптивні технології перетворення тривалості звуків польської мови : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Шиманські Здіслав; МОіНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 11 назв
132904
  Д"яконова І І. Адаптивність банківської системи та її прояв у динаміці економічного розвитку України / І І. Д"яконова, Є.Ю. Мордань // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 118-126. – (Економіка ; № 4). – ISSN 1817-9215


  Надано характеристику основним етапам розвитку банківської системи України залежно від економічних процесів, що відбуваються в країні.
132905
  Старченкова О. Адаптивність і механізми психологічного захисту у сучасних студентів // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 307-310
132906
  Лисейкин В.Д. Адаптивно-инвариантный метод численного решения задач с пограничным и внутренними слоями / В.Д. Лисейкин, В.Е. Петренко. – Новосибирск, 1989. – 258с.
132907
  Гладун Г.Б. Адаптивно-ландшафтні принципи застосування полезахисного лісорозведення в Одеській області / Г.Б. Гладун, Ю.Г. Гладун, Л.В. Єтеревська // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2014. – Вип. 81. – С. 59-65 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0587-2596
132908
  Костенко В.Л. Адаптивно регульовані комбіновані твердотільні структури та пристрої функціональної електроніки на їх основі : Автореф... докт. техн.наук: 05.27.03 / Костенко В.Л.; МО України, Херс. держ. техн. ун-т. – Херсон, 1997. – 42л.
132909
  Миркин Б.М. Адаптивное децентрализованное управление динамическими системами / Б. М. Миркин, Цой Ман-Су ; АН Респ. Кыргызстан, Ин-т автоматики. – Бишкек : ИЛИМ, 1991. – 235 с.
132910
  Приходская Е.Г. Адаптивное значение каротиноидных пигментов в репродукционном цикле пресноводных рыб Карпат и Прикарпатья.. : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Приходская Е.Г.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1972. – 24л.
132911
  Борисов А.И. Адаптивное значение хромосомного полиморфизма и дальнейшая эволюция экологических рас у Drosophila tunebris : Автореф... канд. биол.наук: 103 / Борисов А.И.; АН СССР. Ин-т биологии развития. – М., 1969. – 27л.
132912
   Адаптивное и оптимальное управление динамическими системами : сб. статей. – Бишкек : Илим, 1991. – 218 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
132913
  Петров Б.Н. и др. Адаптивное координатно-параметрическое управление нестационарными объектами / Б.Н. и др. Петров. – М., 1980. – 243с.
132914
  Зиядуллаев А.С. Адаптивное моделирование некоторых процессов производства хлопкового масла и шрота : Автореф... канд. техн.наук: 05.255 / Зиядуллаев А.С.; Ан УзССР. Объедин. учен. совет по техн. наукам Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1969. – 26л.
132915
  Растригин Л.А. Адаптивное обучение с моделью обучаемого / Л.А. Растригин, М.Х. Эренштейн. – Рига, 1988. – 160с.
132916
  Жученко А.А. Адаптивное растениеводство / А.А. Жученко. – Кишинев, 1990. – 431с.
132917
  Срагович В.Г. Адаптивное управление / В.Г. Срагович. – Москва : Наука, 1981. – 381с.
132918
  Кунцевич В.М. Адаптивное управление / В.М. Кунцевич. – К, 1988. – 64с.
132919
   Адаптивное управление большими системами : сб. статей. – Фрунзе : Илим, 1981. – 163 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
132920
  Фрадков А.Л. Адаптивное управление в сложных системах : Беспоисковые методы / А.Л. Фрадков. – Москва : Наука, 1990. – 296 с.
132921
  Долгин Владимир Прохорович Адаптивное управление ГАП на основе разностного приближения функции : Автореф... доктора техн.наук: 05.13.01, 05.13.07 / Долгин Владимир Прохорович; Мин-во образ. Украины. Севастопольск. приборостроит. ин-тут. – Севастополь, 1994. – 30л.
132922
  Рубан А.И. Адаптивное управление с идентификацией / А.И. Рубан. – Томск, 1983. – 135с.
132923
  Романенко В.Д. Адаптивное управление технологическими процессами на базе микроЭВМ / В.Д. Романенко, Б.В. Игнатенко. – К., 1990. – 334с.
132924
  Антонюк М.И. Адаптивное устройство для обучения навыкам работы на клавишных приборах / М.И. Антонюк. – Москва, 1971. – 62с.
132925
   Адаптивные автоматические системы : сб. статей. – Москва : Советское радио, 1972. – 184 с. : ил. – Библиогр. в конце ст. – (Библиотека техн. кибернетики)
132926
  Мамаев Валерий Николаевич Адаптивные алгоритмы измерения физиологических параметров биологических систем, основанные на итеративных процедурах : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.09 / Мамаев Валерий Николаевич; АН УССР, Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова. – К., 1991. – 16л.
132927
  Урясьев С.П. Адаптивные алгоритмы стохастической оптимизации и теории игр / С.П. Урясьев. – Москва : Наука, 1990. – 182 с.
132928
  Монзинго Р.А. Адаптивные антенные решетки : Введение в теорию / Р.А. Монзинго, Т.У. Миллер. – Москва : Радио и связь, 1986. – 446 с.
132929
  Кузьмин Б.И. Адаптивные и автоматизрованные системы связи / Б.И. Кузьмин. – Москва, 1984. – 63 с.
132930
  Жукова Л. Адаптивные изменения в одежде древних пришлых групп населения в условиях Севера (к методике изучения глухой одежды народов Сибири) // Археология, этнография и антропология Евразии / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2006. – № 4. – С. 139-143. – ISSN 1563-0102
132931
  Цой Г.Г. Адаптивные изменения ксантиноксиказы в условиях медных и молибденовых биогехимических провинций : Автореф... какнд. биол.наук: 02.00.04 / Цой Г. Г.; Самарк. ГУ. – Самарканд, 1975. – 22л.
132932
  Свиридюк А.Г. Адаптивные изменения теплообменной функции кожного покрова кур : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Свиридюк А. Г.; Белоцерков. с. х. ин-т. – Б. Церковь, 1972. – 27л.
132933
  Свиридюк А.Г. Адаптивные изменения теплообменной функции кожного покрова кур : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Свиридюк А. Г.; Белоцерков. с. х. ин-т. – Б. Церковь, 1972. – 27л.
132934
  Растригин Л.А. Адаптивные компьютерные системы / Л.А. Растригин. – М, 1987. – 60с.
132935
  Кочнев В.А. Адаптивные методы интерпретации сейсмических данных / В.А. Кочнев. – Новосибрск : Наука, 1988. – 152 с.
132936
  Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования. / Ю.П. Лукашин. – М., 1979. – 256с.
132937
  Курочкин Е.П. Адаптивные методы обработки измерительной информации / Е.П. Курочкин. – Ташкент, 1986. – 204с.
132938
   Адаптивные методы обработки изображений : сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1988. – 244 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
132939
  Цыганов В.В. Адаптивные механизмы в отраслевом управлении. / В.В. Цыганов. – М., 1991. – 166с.
132940
  Райбман Н.С. Адаптивные модели в системах управления / Н.С. Райбман, В.М. Чадеев. – М, 1966. – 159с.
132941
  Кисленко В.И. Адаптивные нелинейнооптические процессы и их применение для управления лазерным излучением : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.03 / Кисленко В.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 126 л., табл., фото. – Библиогр.: л. 114-126
132942
  Кисленко В.И. Адаптивные нелинейнооптические процессы и их применение для управления лазерным излучением : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Кисленко В.И. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 16 с. – Библиогр.: 9 назв.
132943
   Адаптивные обучающие устройства. – Москва : [б. и.], 1968. – 18с. : ил. – (Информационный выпуск)
132944
  Пономарева Т.С. Адаптивные особенности гнездовой биологии птиц аридных территорий. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Пономарева Т.С.; МГУ. – М., 1974. – 24л.
132945
   Адаптивные особенности и эволюция птиц : сб. статей. – Москва : Наука, 1977. – 138 с. : ил. – Списки лит. в конце статей
132946
  Ивантер Э.В. Адаптивные особенности мелких млекопитающих / Э.В. Ивантер. – Л, 1985. – 318с.
132947
  Астафьева А.В. Адаптивные особенности морфологии и избирательность питания ряда тресковых : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 105 / Астафьева А.В. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1968. – 27 с.
132948
  Никитина Р.В. Адаптивные особенности птенцового пухового покрова некоторых насекомодяных птиц : Автореф... канд. биол.наук: / Никитина Р. В.; Моск. гор. пед. ин-т. – М., 1955. – 8л.
132949
  Бобко И.М. Адаптивные педагогические програмные средства / И.М. Бобко. – Новостбирск, 1991. – 101с.
132950
  Абдурахманова Ф.М. Адаптивные перестройки в организме студентов-среднегорыцев в условиях равнины и высокой внешеней температуры : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Абдурахманова Ф.М. ; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1983. – 24 с.
132951
  Буков В.Н. Адаптивные прогнозирующие системы управления полетом. / В.Н. Буков. – Москва, 1987. – 230с.
132952
  Жаботинский Ю.Д. Адаптивные промышленные роботы и их применение в микроэлектронике / Ю.Д. Жаботинский, Ю.В. Исаев. – Москва, 1985. – 104с.
132953
  Алексеева Т.В. Адаптивные процессы в популяциях человека / Т.В. Алексеева. – Москва, 1986. – 215с.
132954
  Петрушенко В.В. Адаптивные реакции растения: физ.-хим. аспект. / В.В. Петрушенко. – К., 1981. – 182с.
132955
  Ерош И.Л. Адаптивные робототехнические системы / И.Л. Ерош. – Л., 1985. – 144с.
132956
  Кочетова Н.И. Адаптивные свойства поверхности растений / Н.И. Кочетова, Ю.В. Кочетов; Под ред. А.А. Созинова. – Москва : Колос, 1982. – 176с.
132957
  Мертенс Александр Владимирович Адаптивные свойства экономических систем в стохастических моделях планирования и принятия решений : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.1 / Мертенс Александр Владимирович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 180л. – Бібліогр.:л.135-150
132958
   Адаптивные свойства эпителия и его производных = The adaptive features of epithelium and its derivatives : Атлас микрофотографий, получ. при помощи электрон. сканирующего микроскопа. – Москва : Наука, 1979. – 179 с. : ил. – Библиогр.: с. 177
132959
   Адаптивные системы. – Рига : Зинатие
Вып. 1. – 1972. – 156 с.
132960
   Адаптивные системы автоматического управления : сб. статей. – Киев : ИК, 1974. – 100 с. : ил. – Список лит. в конце статей
132961
   Адаптивные системы автоматического управления : сб. статей. – Киев : ИК, 1976. – 91 с. – Списки лит. в конце статей
132962
   Адаптивные системы автоматического управления : учеб. пособие. – Ленинград : ЛГУ, 1984. – 202 с. – Библиогр.: с. 195-199
132963
  Александровский Н.М. Адаптивные системы автоматического управления сложными технологическими процессами / Н.М. Александровский. – Москва, 1973. – 272с.
132964
   Адаптивные системы и их приложения : сб. статей. – Новосибирск : Наука, 1978. – 191 с. : ил. – Библиогр. в конце статей
132965
   Адаптивные системы и оценка параметров распределенных объектов : сб. статей. – Фрунзе : Илим, 1970. – 110 с. : ил. – Библиогр. в конце статей
132966
   Адаптивные системы идентификации / А.Г. Кику, Андрей Георгиевич, В.Е. Красевич, В.И. Костюк; [Кику А.Г. и др. ; под ред. В.И. Костюка]. – Киев : Техниа, 1975. – 284 с. : ил. – Список лит.: с. 272-281
132967
  Дядюнов А.Н. Адаптивные системы сбора и передачи аналоговой информации / А.Н. Дядюнов. – М., 1988. – 286с.
132968
  Калашников И.Д. Адаптивные системы сбора и передачи информации / И.Д. Калашников. – М., 1975. – 239с.
132969
   Адаптивные системы сейсмической защиты сооружений / А.И. Нейман, Я.М. Айзенберг, Яков Моисеевич, А.Д. Абакаров; [Я.М. Айзенберг, А.И. Нейман, А.Д. Абакаров и др.; отв. ред. С.В. Медведев] ; Междунар. совет по сейсмологии и сейсмостойк. стр-ву при Президиуме АН СССР. – Москва : Наука, 1978. – 248 с. : ил. – Список лит.: с. 239-244
132970
   Адаптивные системы управления : сб. статей. – Киев : ИК, 1977. – 93 с. : ил. – Библиогр. в конце статей
132971
   Адаптивные системы управления : сб. статей. – Киев : ИК, 1978. – 98 с. : ил. – Библиогр. в конце статей
132972
   Адаптивные системы управления : сб. статей. – Киев : ИК, 1980. – 82 с. : ил. – Библиогр. в конце статей
132973
   Адаптивные системы управления : сб. науч. трудов. – Киев : ИК, 1984. – 108 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
132974
  Скурихин В.И. и др. Адаптивные системы управления машиностроительным производством / В.И. и др. Скурихин. – М., 1989. – 207с.
132975
  Житецкий Л.С. Адаптивные системы управления с параметрическими и непараметрическими неопределенностями : (монография) / Л.С. Житецкий, В.И. Скурихин ; НАНУ ; МОНУ ; Межд. научно-учебный центр информационных технологий и систем. – Киев : Наукова думка, 2010. – 301 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0824-4
132976
   Адаптивные системы. Большие системы : труды I Всесоюзного симпозиума по статистическим проблемам в технической кибернетике [14-16 февраля 1967 г.]. – Москва : Наука, 1971. – 536 с. – Списки лит. в конце докл. – (Труды I Всесоюзного симпозиума по статистическим проблемам в технической кибернетике [14-18 февраля 1967 г.])
132977
  Бирюлева Э. Адаптивные структурные признаки галофитов семейства Chenopodiaceae Vent. в условиях северного Крыма / Э. Бирюлева, Жалдак, Н. Симагина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 131-132. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  На прикладі трьох однорічних вугалофітів вивчені структурні адаптивні ознаки рослин до умов місцезростань. Будова Salicornia europaea, Suaeda acuminate i Petrosimonia oppositifolia в моноценозах визначено ступенем засоленості і зволоженості грунту, ...
132978
   Адаптивные телеизмерительные системы / Б.Я. Авдеев, Е.М. Антонюк, С.Н. Долинов, С.Я. и др. Барабанов; [Б.Я. Авдеев и др.]. – Ленинград : Энергоиздат, 1981. – 246 с. : ил. – Библиогр.: с. 240-244
132979
   Адаптивные фильтры. – Москва : Мир, 1988. – 388 с. : ил. – Библиогр.: с. 363-379
132980
  Пустынский И.Н. Адаптивные фотоэлектрические преобразователи с микропроцессорами / И.Н. Пустынский, В.С. Титов, Т.А. Ширабакина. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 80 с.
132981
  Левицкий Е.М. Адаптивные эконометрические модели / Е.М. Левицкий. – Новосибирск, 1981. – 223с.
132982
  Назин В А. Позняк Адаптивный выбор вариантов. Рекуррентные алгоритмы / В А. Позняк Назин. – Москва : Наука, 1986. – 288 с.
132983
  Антипенко Виталий Сафронович Адаптивный метод установления параметрических рядов : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.01 / Антипенко Виталий Сафронович ; Моск. ин-т радиотехн., электроники и автоматики. – Москва, 1975. – 19 с.
132984
  Жученко А.А. Адаптивный потенциал культурных растений (эколого-генетические основы) / А.А. Жученко. – Кишинев, 1988. – 766с.
132985
  Рогозин О.В. Адаптивный программный комплекс анализа качественных показателей инновационного решения // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2011. – № 5 (88). – С. 54-59. – ISSN 1818-4243


  В статье рассматривается разработанный программный комплекс анализа качественных характеристик инновационного проекта с помощью разработанной нейро-нечеткой модели, обеспечивающей получение эффективного решения для слабо-структурируемых задач. ...
132986
  Фомин В.Н. и др. Адаптированное управление динамических объектов / В.Н. и др. Фомин. – М., 1981. – 447с.
132987
  Кадырова Малика Маджидовна Адаптированность ферменто-выделительной деятельности поджелудочной железы к углеводным субстратам : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Кадырова Малика Маджидовна; АН УзССР. Ин-т физиологии. – Ташкент, 1976. – 25л.
132988
   Адаптируем агентов к Selling Platform Connect // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 3 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
132989
  Кузьмин Б.А. Адаптируемые системы автоматизированного проектирования печатных плат / Б.А. Кузьмин, А.А. Эйдес, Б.С. Иругов. – Москва, 1984. – 141 с.
132990
  Пентковская Т.В. Адаптирующие глоссы в поздних церковнославянских переводах с греческого // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 26-45. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
132991
  Иванов Юрий Борисович Адаптирующиеся системы конечных элементов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Иванов Юрий Борисович; Симферопольский гос. ун-т. – Симферополь, 1980. – 137л. – Бібліогр.:л.131-137
132992
  Иванов Ю.Б. Адаптирующиеся системы конечных элементов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Иванов Ю.Б. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 17 с.
132993
  Лук`яненко С.О. Адаптичні методи чисельного моделювання високоградієнтних процесів в об"єктах з розподіленими параметрами : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 01.05.02 / Лук`яненко С.О.; Святослав Олексійович Лук"яненко; Нац.техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006. – 36с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 30 назв
132994
  Савченко А.В. Адаптована T(q)-вірогідна оцінка в нелінійних моделях регресії з похибками у змінних : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Савченко Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 127 арк. – Додатки: арк. 117-122. – Бібліогр.: арк. 123-127
132995
  Савченко А.В. Адаптована T(q)-вірогідна оцінка в нелінійних моделях регресії з похибками у змінних : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Савченко Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
132996
  Глибовець М.М. Адаптована модель реалізації навчальних матеріалів як компонентів повторного використання / М.М. Глибовець, А.М. Глибовець, О.М. Корень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 77-84. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  В роботі проаналізовані проблеми створення електронних навчальних пакетів(НП) та наведено можливі шляхи їх розв"язання. Описано розроблену адаптаційну об"єктну модель НП разом з концептуальною моделлю життєвого циклу НП та інструментальний засіб ...
132997
   Адаптовані принципи підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю "Дерматовенерологія" до ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок-3" / О.М. Клигуненко, В.В. Єхалов, А.Д. Дюдюн, В.В. Горбунцов, Т.В. Святенко // Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология : научно-практический журнал / ГУ "Днепропетр. мед. акад. М-ва здравоохранения Украины" ; Ассоциация дерматологов, венерологов и косметологов Днеропетровщины ; гл. ред. А.Д. Дюдюн. – Днепропетровск, 2015. – № 3/4. – С. 168-173. – ISSN 1561-3607


  "...Мета роботи - оптимізувати процес навчання лікарів-інтернів за спеціальністю "Дерматовенерологія" за модулем "Невідкладні стани" у плані підготовки до ліцензійного інтегрованого іспиту (ЛІІ) "Крок-3"."
132998
  Івашуткін Костянтин Євгенович Адаптовані силові модулі імпульсних перетворювачів малої та середньої потужності : Автореф. дис. канд. наук; 05.09.12 / Івашуткін К.Є., Нац. техн. ун-тет Укр. "КПІ". – Київ, 2002. – 19 с.
132999
  Резнікова О.А. Адаптованість особистості в контексті різних методологічних підходів до проблеми адаптації // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 220-232


  У статті проаналізовано поняття адаптованість у контексті різних методо-логічних підходів до проблеми адаптації, а також зміст, різновиди цього фено-мену, рівні, критерії його прояву, розкрито особистісну обумовленість адапто-ваності. Сформульовано ...
133000
  Гревцова Г. Адаптогенні властивості водно-сольових витяжок із бруньок і квіток кизильників серії Bullati, Franchetioides, Dielsiani / Г. Гревцова, І. Михайлова, К. Гаркава // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 15-16. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив водно-сольових витяжок із бруньок і квіток кизильників серії Bullati, Franchetioides, Dielsiani на функціональну активність фагоцитів. The influence of the water-sault extracts of Cotoneaster buds and flowers (serium Bullati, ...
<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,