Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>
1321001
  Ильинская Н. "Селенья Раяи пропасть Ада" в поэзии Светланы Кековой // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 180-188. – ISBN 966-8188-10-1
1321002
  Абрамов А.И. "Селеста-7000" : фантаст. роман : [для сред. и ст. шк. возраста] / А.И. Абрамов, С.А. Абрамов ; [ил.: Г. Акулов]. – Москва : Детская литература, 1971. – 288 с. : ил. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
1321003
  Шаповал Л. "Селітряна компанія" в містечку Опішня на Полтавщині // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 122-127. – ISBN 978-617-7399-39-0
1321004
  Ткаченко І.В. "Село" - перша українська суспільно-політична селянська газета // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 91-104. – ISBN 966-02-3854-1
1321005
  Завітайло О. "Село" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 4 (12)


  Новели, поезія.
1321006
  Ясинский М.Н. "Село" и "вервь" Русской правды / М.Н. Ясинский, проф. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1906. – [2], 23 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1906
1321007
  Сорока В. "Селфі" з електричною лампочкою // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 7 червня (№ 21). – С. 1, 12-13. – ISSN 2219-5793


  Досліди з "вау-ефектом", спостереження з телескопом, віртуальні мандрівки Всесвітом і моделювання подорожі Сонячною системою - з Наталею Церр вивчення фізики й астрономії.
1321008
  Астаф"єв О. "Селянки" Шимона Шимоновича як взірці пісень літературного походження // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 7-12
1321009
  Астаф"єв О.Г. "Селянки" Шимона Шимоновича як взірці пісень літературного походження // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 36-43


  У статті розкрито життєвий і творчий шлях видатного ренессансного поета українсько-польського пограниччя Cимона Симоніда, схарактеризовано запроваджений ним жанр "селянки", що є взірцем пісень літературного походження. В статье раскрыто жизненный и ...
1321010
  Дроботенко Н.А. "Селянське питання" у програмах політичних партій України 90-х років // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 54-57. – (Історія ; вип. 42)


  На основі виборчих програм 1997 року висвітлено ставлення політичних партій і виборчих блоків до проблем селян. Дається аналіз запропонованих партіями шляхів вирішення "селянського питання"
1321011
  Верга Д. "Сельская честь" и другие новеллы / Д. Верга. – Москва, 1956. – 79 с.
1321012
   [Селівон Микола Федосович] // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 262-263. – ISSN 1993-0909


  Вчений України в галузі конституційного права, державного управління, місцевого самоврядування, кандидат юридичних наук, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України, заслужений юрист України.
1321013
  Скопенко В.В. Селеноцианатные комплексы кобальта / В.В. Скопенко, А.М. Голуб // Журн. неорган. химии, 1962. – №5
1321014
  Скопенко В.В. Селеноцианатные комплексы марганца / В.В. Скопенко, Станчева Пея, Г.В. Цинцадзе // Укр. хим. журн., 1969. – №2
1321015
  Скопенко В.В. Селеноцианатные комплексы некоторых металлов : Дисс. на соиск. учен. степени канд. хим. наук / Скопенко В.В.; КГУ. Кафедра неорнганической химии. – Киев, 1962. – 5, 154л. – Напечат. на пиш. маш. – Библиогр.: л.145-154
1321016
  Скопенко В.В. Селеноцианатные комплексы серебра катионного типа / В.В. Скопенко, А.М. Голуб // АН СССР, 1961. – №3
1321017
  Скопенко В.В. Селеноцианатные комплексы цинка и кадмия / В.В. Скопенко, Р.М. Аласания, Л.В. Глущенко // Укр. хим. журн., 1970. – №2
1321018
  Скопенко В.В. Селеноцианатные соединения металлов / В.В. Скопенко, Г.В. Цинцадзе, Е.И. Иванова // Успехи химии, 1982. – №1
1321019
  Скопенко В.В. Селеноцианатные соединения урана (IV) / В.В. Скопенко, Ю.Л. Зуб, В.Н. и др. Янкович // Укр. хим. журн., 1984. – № 10
1321020
  Скопенко В.В. Селеноцианаты ванадия (III) / В.В. Скопенко, Е.И. Иванова // Журн. неорг. химии, 1969. – №3
1321021
  Скопенко В.В. Селеноцианаты висмута / В.В. Скопенко, А.М. Голуб, А.Ж. Жумабаев // Журн. неорг. химии, 1969. – №11
1321022
  Скопенко В.В. Селеноцианаты и роданиды некоторых металлов 4 периода / В.В. Скопенко, Г.В. Цинцадзе // Журн. неоргн. химии, 1964. – №11
1321023
   Селеноцианаты магния и щелочноземельных металлов / В.В. Скопенко, Г.В. Цинцадзе, Р.М. Аласания, Л.В. Глущенко // Укр. хим. журнж, 1969. – №12
1321024
  Скопенко В.В. Селеноцианаты меди / В.В. Скопенко, А.М. Голуб // Журн. неорган. химии, 1960. – №9
1321025
  Скопенко В.В. Селеноцианаты металлов и их свойства / В.В. Скопенко, А.М. Голуб // Успехи химии, 1965. – №12
1321026
  Скопенко В.В. Селеноцианаты металлов и их свойства : Дисс. на соиск. ученой степени докт. хим. наук / Скопенко В.В.; КГУ. Кафедра неорганической химии. – Киев, 1970. – 341л. : с рис. – Напечат. на пиш. маш. – Библиогр.: л.322-341
1321027
  Скопенко В.В. Селеноцианаты циркония и гафния / В.В. Скопенко, М А. Голуб, Т.П. Лишко // Укр. хим. журнал, 1971. – №8
1321028
  Скопенко В.В. Селеноціанатні комплекси ванадію (IV) / В.В. Скопенко, О.І. Іванова // Вісн. Київськ. ун-ту. Сер. хімії, 1969. – №10
1321029
  Арагон Л. Селенье Клюз : отрывок из романа "Базельские колокола". / Луи Арагон ; пер. Эльзы Триоле. – Москва : ЖГО, 1935. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" ; 24(867))
1321030
   Селеопасные районы Советского Союза. – Москва, 1976. – 308с.
1321031
  Рохас Ф.де Селестина. : трагикомедия о Калисто и Мелибее / Фернандо де Рохас ; пер. с исп. Н. Фарфель. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1959. – 230 с.
1321032
  Исаев С.И. Селецкция и новые сорта яблони / С.И. Исаев. – М, 1966. – 447с.
1321033
   Селецька Віра // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4, 5/6 (1095/1098). – С. 146. – ISSN 0320-8370
1321034
   Селецький Володимир Васильрович (1868-1955) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 424-425. – ISBN 978-966-439-754-1
1321035
  Короткий В. Селецький Петро Дмитрович (1821-1880) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 439-440. – ISBN 5-7707-1062-4
1321036
  Флейшман С.М. Сели / С.М. Флейшман. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 352с.
1321037
  Флейшман С.М. Сели / С.М. Флейшман. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 312с.
1321038
   Сели в горных районах СССР. – Москва, 1979. – 113с.
1321039
   Сели в СССР т меры борьбы с ними. – Москва : Наука, 1964. – 281с.
1321040
  Медеуов А. Сели Казахстана / А. Медеуов. – Алматы, 1993. – 160с.
1321041
  Минлос Н.Р. Селигер : Путиводитель / Н.Р. Минлос. – Калинин, 1939. – 143с.
1321042
  Болотова Л.Д. Селигер М. Идеология и политика // Теории идеологии и идеологической борьбы : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Науч. совет по проблемам зарубежных идеологических течений ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1978. – Вып. 2. – С. 112-121. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
1321043
  Приставкин А.И. Селигер Селигерович. / А.И. Приставкин. – М., 1965. – 165с.
1321044
  Куксинская Т.В. Селигерские земли / Т.В. Куксинская. – Москва, 1981. – 128с.
1321045
  Барсегян Т.В. Селигерские земли : [путеводитель] / сост. и авт. текста Т.В. Барсегян. – Москва : Советская Россия, 1988. – 204, [4] с. : ил., в основном цв. ил. – ISBN 5-268-00744-0
1321046
  Кондратьев В.Л. Селижаровский тракт / В.Л. Кондратьев. – М, 1985. – 367с.
1321047
   Селитебная зона комплексного планировочного района города. – Москва, 1968. – 26 с.
1321048
  Маліновська Г. Селитебне навантаження на ландшафти каньйонної долини Дністра // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 180-184 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
1321049
  Запотоцька В.А. Селитебні ландшафти міста Здолбунова: історія формування та перспективи трансформацій / В.А. Запотоцька, В.В. Гнатюк, С.С. Гнатюк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 62. – С. 46-54. – ISSN 2308-135X
1321050
  Куница М.Н. Селитебные геосистемы физико-географических районов Винницкой области // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 47-54. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 0201-4122
1321051
  Воропай Л.И. Селитебные геосистемы физико - географических районов Подолии / Л.И. Воропай, М.Н. Куница; Мин-во высш. и средн.спец.образов УССР;Черновецкий ГУ. – Черновцы : ЧГУ, 1982. – 90с.
1321052
  Вебер В.В. Селитра в России / В.В. Вебер. – Петербург, 1920. – 12с.
1321053
  Мельник І.Г. Селища міського типу Луганщини: трансформації пострадянського періоду // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 111-117. – Бібліогр.: 2 назви
1321054
   Селищев Павло Олександрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 425. – ISBN 978-966-439-754-1
1321055
  Тодорова Х. [и др.] Селищната Могила при Голямо Делчево = Le tell pres de Goljamo Delcevo : разкопки и проучвания / Х. Тодорова, С. Иванов, В. Василев, М. Хопф, Х. Квита, Г. Кол. – София : Българската академия на науките. – (Българска академия на науките ; Археологический институт)
5. – 1975. – 333 с.
1321056
  Калве А. Селия, берег зеленый : повести и рассказы / А. Калве; пер. с латыш. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 271 с.
1321057
   Селі України : Праці 2 Української сельової наради. – Київ : Наукова думка, 1966. – 167с. : Карта
1321058
  Коваленко І. Селіваненку А.Г. - 85 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Червень (№ 6)


  85 років від дня народження А. Г. Селіваненка, доцента, кандидата економічних наук, учасника бойових дій Великої Вітчизняної війни, ветерана праці університету, почесного голови Ради ветеранів економічного факультету.
1321059
   Селіванов Анатолій Олександрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 425. – ISBN 978-966-439-754-1
1321060
   Селіванов Анатолій Олександрович // Адміністративно-правова освіта XX століття у персоналіях : довідник / Запоріз. нац. ун-т ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – Київ : Ін Юре, 2016. – С. 195-196. – ISBN 978-966-313-531-1
1321061
  Шудря Є. Селівачов Михайло Романович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 101-105. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
1321062
   Селівон Микола Федосович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 1997. – № 1. – С. 26-27
1321063
  Левінець Р.П. Селін Олександр Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 284. – ISBN 96966-8060-04-0
1321064
   Селін Олександр Іванович (1816-1877) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 425-426. – ISBN 978-966-439-754-1
1321065
   Селін Олександр Іванович (1816-1877) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 2 : 1855-1876. – С. 204. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-44-3
1321066
  Проценко Л. Селін Олександр Іванович (30VIII.1816-17.III.1877) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – C. 58
1321067
  Проценко Л. Селін Олександр Іванович [30VIII.1816-17.III.1877] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 58. – ISBN 978-611-01-1405-9
1321068
  Ничая О.О. Селітебні ландшафти в структурі угідь височинної області Волині / О.О. Ничая, Н.А. Тарасюк // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 112-119 : рис., табл. – Бібліогр.: с.119. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
1321069
  Симановский Н.А. Селккция папиросных табаков / Н.А. Симановский. – Б.м. – 27с. – Отдельный оттиск
1321070
  Караславов Г. Селкор / Г. Караславов. – София, 1950. – 148с.
1321071
  Караславов Г. Селкор / Г. Караславов. – София, 1955. – 124с.
1321072
   Селларс (Sellars) Рой Вуд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 899-900. – ISBN 966-316-069-1
1321073
  Литвин В. Село - хранитель генетичного коду українства. // Голос України, 2003. – 10 грудня


  Виступ голови Верховної Ради України В.Литвина на Всеукраїнських зборах депутатів-аграріїв Верховної Ради, обласних, міських, районних і селищних рад 30 листопада 2003 року
1321074
  Тимошик М.С. Село : док.-публ. оповідь : у 2 т. / Микола Тимошик. – Київ : Ярославів Вал. – ISBN 978-617-605-008-7
Т. 1 : Зійти з безпам"ятства. – 2017. – 418, [2] с. : іл. – - Імен.та геогр. покажч.: с. 401-410. - Рез. англ. – Бібліогр.: с. 413-418


  У пр. № 1716693 напис: Пізнаємо Село - врятуємо Українську Україну! Бібліотеці КНУ ім. Т. Шевченка - на духовне і національне оновлення. Автор. Підпис. 11.12.17 р.
1321075
  Тимошик М.С. Село : док.-публ. оповідь : у 2 т. / Микола Тимошик. – Київ : Ярославів Вал. – ISBN 978-617-605-009-4
Т. 2 : Трудний шлях відмосковлення. – 2017. – 579, [1] с. : іл. – Імен.та геогр. покажч.: с. 561-573. - Рез. англ.


  У пр. № 1716692 напис : Відмосковлювання скоріше сім"я не лише нашому знекровленому Cелу, а й значній частині ученої інтелігенції та студенству. Бібліотеці КНУ ім. Т. Шевченка. Підпис. 11.12.17 р.
1321076
  Артемов В.А. Село 90-х годов: тенденции повседневной деятельности сельского населения // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 2. – С.61-70. – ISSN 0132-1625
1321077
  Гогаладзе В.С. Село Авневи в прошлом и настоящем. (Ист.-этногр. исследование) : Автореф... канд. ист.наук: 07.576 / Гогаладзе В.С.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1970. – 29л.
1321078
  Шуртаков С.И. Село Андросово / С.И. Шуртаков. – М, 1970. – 64с.
1321079
   Село Андруші : іст.-етногр. нарис / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; [за заг. ред. Г. Скрипник ; відп. ред. В. Борисенко ; упоряд. текстів: В. Борисенко, О. Рубан, С. Стефанович та ін.]. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2016. – 253, [1] с., [24] арк. іл. : іл., ноти. – Назва обкл., корінця : Село Андруші на Переяславщині. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (З архівних матеріалів). – ISBN 978-966-02-7898-1
1321080
  Катренко А.М. Село Байбузи на Черкащині: Документи і матеріали / А.М. Катренко, Я.А. Катренко. – Київ
Ч.1 : 1656-1916 роки. – 2006. – 88с.
1321081
  Черкасець О. Село без голови. Що передбачає закон про інститут старост і чи стануть вони повноцінними господарями у своїх округах // Україна молода. – Київ, 2021. – 26 травня (№ 51). – С. 6


  Уже минуло пів року відтоді, як деякі територій України залишились у буквальному розумінні без голови. А все через те, що сільські голови звільнені, ради ліквідовані, а депутатів до сільрад на останніх виборах уже не обирали. Раніше найпершою людиною ...
1321082
  Шагай Іван Село Бишки = Byshky village : Історія і боротьба за волю / Шагай Іван. – Лондон ; Бишки ; Чікаго, 2000. – 392c. – ISBN 0 902322 50 8
1321083
  Георгиевский А.И. Село Бор (Тарусского уезда, Калужской губернии), его окрестности, приходский храм и чудотворная икона Божей Матери "Взыскание погибших" : Ист.-археол. очерк / Сост. Ал.Ив. Георгиевский. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1893. – 129, [1] с. – Без обл.


  Надпись 1924 г.
1321084
  Велков К. Село Борово : роман / К. Велков. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 136 с.
1321085
  Хоткевич Г.М. Село В 1905 році : Драматичні картини на 4 дії / Г.М. Хоткевич. – Харків : ДВУ, 1929. – 52с. – (Театральна б-ка)
1321086
  Качуровський І. Село в безодні : Поема / І. Качуровський; Ігор Кочуровський. – 4-е вид., доп. – Київ : Видавничий дім, 2006. – 85 с. – ISBN 966-518-359-1
1321087
  Качуровський І. Село в безодні. // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 25-29. – ISSN 0130-5263
1321088
  Кононенко П.П. Село в українські літературі / П.П. Кононенко. – К., 1984. – 344с.
1321089
  Галич О. Село в щоденникових записах Олеся Гончара // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 39-51


  У статті розкривається бачення Олесем Гончаром у щоденникових записах українських і зарубіжних сіл. Розглядається еволюція його поглядів. In the article it is written about Oles Honchar’s vision of Ukrainian and foreign village in his diary notes. ...
1321090
  Черемшина М. Село вигибає / М. Черемшина. – Київ, 1925. – 206с.
1321091
  Иванов Л.И. Село видно издалека / Л.И. Иванов. – Москва, 1970. – 159с.
1321092
  Савчин М.С. Село Вовче Турківського району Львівської області : історико-етнографічний нарис / Савчин М.С. – Дрогобич : Вимір, 2008. – 97, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 92-97
1321093
  Желєзко Р. Село Володькова Дівиця Ніжинського козацького полку у XVII - XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 336-342. – ISSN 2078-0850
1321094
  Белкин Ф.П. Село Высокое : книга стихов / Федор Белкин. – Москва : Советский писатель, 1956. – 138 с.
1321095
  Смалига М.П. Село Глещава : історичний нарис / М. Смалига, М. Михайлюк. – Тернопіль : Джура, 2002. – 120с. : іл. – (Мандрівка Тернопіллям ; № 3 : Теребовлянщина)
1321096
  Басукинский А. Село Городня / А. Басукинский. – Калинин : Кн. изд-во, 1955. – 41 с.
1321097
  Геттуев М.И. Село Гунделен : поэмы / Максим Геттуев ; авториз. пер. с балкар. Я.Серпина. – Москва : Современник, 1973. – 101 с.
1321098
  Моця О. Село давньоруського півдня: результати і перспективи досліджень // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. іст. та культ. України ; редкол.: Коцур В.П., Борисенко В.Й., Коцур А.П. [та ін.]. – Тернопіль, 2005. – Вип. 16 : Присвячений пам"яті В.В. Сєдова. – С. 18-22. – ISBN 966-8029-58-5
1321099
  Сартаков С.В. Село далекое / С.В. Сартаков. – Красноярск, 1947. – 151с.
1321100
  Олійник С.І. Село достатку і пісень / С.І. Олійник. – Київ : Радянська школа, 1940. – 27 с.
1321101
  Шошин М.Д. Село Думино / М.Д. Шошин. – Москва, 1950. – 272с.
1321102
  Шошин М.Д. Село Думино / М.Д. Шошин. – Иваново, 1955. – 256с.
1321103
  Шошин М.Д. Село Думино / М.Д. Шошин. – Ярославль, 1975. – 254с.
1321104
  Мулярчук І.Ф. Село епохи бронзи, ІІ - початок І тис. до хр. // Добродій: Людина і Боголюдина : етична антропологія / І.Ф. Мулярчук. – Київ : Логос, 2016. – С. 180-193. – ISBN 978-966-171-218-7
1321105
  Шевченко Оксана Село є дизайну джерело // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 96-98. – ISSN 0130-5212
1321106
  Клишта П.І. Село Зазим"є на Київщині. Історія / П.І. Клишта. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2010. – 359, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 351-357. – ISBN 978-966-355-054-1
1321107
  Попстоилов Антон Село Зарово Солунско : Историко-фолклорно и езиковедско-изследване / Попстоилов Антон; Подгот. и ред. К.Динчев; Дирекция "Културно-историческо наследство" при ОНС - Благоевград.Центр. б-ка при БАН - София. – София : Изд-во на Българската акад. на науките, 1979. – 154с.
1321108
  Заярнюк А. Село і люди // Критика. – Київ, 2002. – Березень, (число 3). – С. 21-25


  В 1993 – 1995 рр. група українських науковців під керівництвом Вільяма Нолла провела широкомасштабне дослідження трансформації громадянського суспільства в сільській місцевості України, що відбулася в результаті агресивної радянської кампанії з ...
1321109
  Юрчишин В.В. Село і селяни України в системі історично і суспільно зумовлених вітчизняних національних цінностей // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 2 (196). – С. 87-99. – ISSN 2221-1055
1321110
  Юрчишин В.В. Село і селяни України в системі історично і суспільно зумовлених вітчизняних національних цінностей // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 3 (197). – С. 112-122. – ISSN 2221-1055
1321111
  Камбалова Я. Село Кайтанівка - батьківщина П.П. Филиповича // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (227), травень - червень 2021. – С. 21-24
1321112
  Мохнаток Р. Село Кальник в роки Великої Вітчизняної війни // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 91-93. – ISBN 978-966-171-569-0
1321113
  Мулярчук І.Ф. Село Київської Русі, IX ... XIII ст. хр. // Добродій: Людина і Боголюдина : етична антропологія / І.Ф. Мулярчук. – Київ : Логос, 2016. – С. 237-251. – ISBN 978-966-171-218-7
1321114
  Субботин А. Село Коломенское / А. Субботин. – Москва, 1947. – 44 с.
1321115
  Малаков Д. Село Криве і рід Юркевичів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 30 квітня - 1 травня (№ 78/79). – С. 15


  Йосип В"ячеславович (Венцеславович) Юркевич — український громадський діяч, лікар, член київської Старої Громади з 1860-х років, один з фундаторів кооперативного руху в Україні.
1321116
  Голицын С.М. Село Любец и его окрестности : повести, очерки / Сергей Голицын. – Москва : Сов. писатель, 1989. – 302с.
1321117
  Ильин Б. Село Меловое и его изба-читальня. / Б. Ильин. – Саратов, 1947. – 40с.
1321118
  Денисенков И.А. Село меняет облик / И.А. Денисенков. – М., 1978. – 96с.
1321119
  Полянский А.Ф. Село милосердия / А.Ф. Полянский. – М., 1983. – 143с.
1321120
  Дмитриев Н. Село Михайовское / Н. Дмитриев. – М., 1937. – 98с.
1321121
  Онуфрик В. Село Михновець = The monograph the village of Mykhnovets : спогад із минулого / Василь Онуфрик. – Ужгород, 1997. – 90с. – ISBN 0-9699359-3-5
1321122
  Каракозов С.Д. Село мое Ключики / С.Д. Каракозов. – Волгоград, 1978. – 48с.
1321123
  Влад Марія Село на весь світ : Україна чудес / Влад Марія, Гайдай Ігор // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 120-123 : Фото
1321124
  Прилюк Д.М. Село на нашей Украине : очерки / Д.М. Прилюк. – Москва : Советский писатель, 1980. – 464 с.
1321125
  Прилюк Д.М. Село на нашій Україні : нариси / Д.М. Прилюк. – Київ : Держлітвидав України, 1961. – 423 с.
1321126
  Вдовиченко О.О. Село на нашій Україні : коротка історія села Погибляк за матеріалами експозиції Погибляцького Народного краєзнавчого музею / О.О. Вдовиченко ; [відп. ред. і упор. Щербатюк В.М. ; редкол.: Реєнт О. (голова) та ін.] ; Нац. спілка краєзнавців України ; Лисянська район. орг. "Витоки" ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Погибляц. нар. краєзнавчий музей. – Київ : Синопсис, 2009. – 116 с. : іл. – Бібліогр.: с. 112. – (Історія регіонів України). – ISBN 978-966-2316-00-1
1321127
  Мизак Н. Село на нашій Україні : до 600-річчя першої писемної згадки про село Стрілківці / Нестор Мизак, Іван Балан, Іван Романський. – Чернівці; Торонто : Букрек, 2009. – 448 с. – (Додаток до серії "За тебе, свята Україно" ; Кн. 5). – ISBN 978-966-399-212-9
1321128
  Чобіт Д. Село на переломі : До питань про земельну реформу / Д. Чобіт. – Броди : Просвіта, 1997. – 40с.
1321129
  Ревенко Н.М. Село на пути кооперирования. / Н.М. Ревенко. – Ужгород, 1983. – 128с.
1321130
  Педан І.П. Село на Терсі. / І.П. Педан. – Дніпропетровськ, 1967. – 146с.
1321131
  Петренко В.С. Село на шляхах піднесення / В.С. Петренко. – Київ, 1970. – 348с.
1321132
   Село на шляху реформ. – К, 1993. – 110с.
1321133
   Село над Десною - Шестовиця : збірник статей і матеріалів / Чернігівський державний педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; Чернігівська обласна організація Національної Спілки краєзнавців України ; [ відп. ред. О.Б. Коваленко та ін. ]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. – 344 с. – ISBN 976-966-340-336-6
1321134
   Село над Золотою Липою : Завалів: історичні події, визначні постаті, легенди, перекази, поезії / [упоряд.]: Володимир Чистух, Світлана Бартіш. – Тернопіль : [б. в.], 2014. – 239, [1] с. : іл. – На тит. арк. та на обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 167-168
1321135
  Дашвар Л. Село не люди / Люко Дашвар. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 271 с. – ISBN 978-966-343-741-5
1321136
  Дашвар Л. Село не люди : [роман] / Люко Дашвар. – 6-те вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. – 270, [1] с. – Лауреат конкурсу романів, кіносценаріїв та п"єс "Коронація слова - 2007". – (Коронація слова). – ISBN 978-966-343-741-5
1321137
  Дашвар Л. Село не люди : роман / Люко Дашвар. – 5-те вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 270, [1] с. – Лауреат ІІ премії Міжнар. літературного конкурсу романів, кіносценаріїв, п"єс пісенної лірики та творів для дітей "Коронація слова". – (Коронація слова). – ISBN 978-966-343-741-5
1321138
  Дашвар Л. Село не люди : роман / Люко Дашвар. – 6-те вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 270, [1] с. – Лауреат ІІ премії Міжнар. літературного конкурсу романів, кіносценаріїв, п"єс, пісенної лірики та творів для дітей "Коронація слова". – (Коронація слова). – ISBN 978-966-343-741-5
1321139
  Науман О.О. Село Оксанина на Уманщині - мала батьківщина Івана Даниловича Черняховського // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (38). – С. 62-67. – ISSN 2707-1383
1321140
  Щепетов К.Н. Село Останкино и его окрестности / К.Н. Щепетов. – Москва, 1952. – 64с.
1321141
  Курданов А. Село Пакуль на зламs столsть / Андрій Курданов. – Чернігів, 1996. – 56с. – (Сіверянський літопис). – ISBN 966-502-017-X
1321142
  Лозовий В. Село під горою : повість / В. Лозовий. – Львів : Каменяр, 1958. – 240 с.
1321143
  Лозовой В. Село под горой / В. Лозовой. – М., 1959. – 294с.
1321144
  Кондрашов Н.Н. Село Прилучье / Н.Н. Кондрашов. – М, 1974. – 191с.
1321145
  Кітриш О.М. Село Пришиб та найближча округа : нариси з історії сіл Березнегуватщини : [кінець XVIII - початок XX ст.] / О.М. Кітриш. – Вид. 3-тє, випр. і допов. – Миколаїв ; Пришиб : [б. в.], 2014. – 170, [2] с. : фот. – Покажч.: с. 163-171. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8889-45-5
1321146
  Добровольский П.М. Село Рогоща Черниговского уезда : (Археологическая справка) / П.М. Добровольский. – Чернигов : Типография Губернского Земства, 1904. – 12 с.
1321147
  Сорохтей Х.Й. Село розквітає... / Х.Й. Сорохтей. – Ужгород, 1974. – 24с.
1321148
  Белюга Т Село Романівка на Житомирщині: фольклорний ресурс, локусна специфіка текстогенерації // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 353-357


  У статті здійснено спробу довести продуктивність дослідження регіонального фольклорного репертуару як фольклористичного об’єкту через осягнення феномену «фольклорний топос» з урахуванням локусної смислогенеруючої можливості текстотворення та шляхів ...
1321149
  Крапчан С.Г. Село Российской Федерации / С.Г. Крапчан. – Новосибирск, 1989. – 249с.
1321150
  Бойко В.Г. Село смотрит в будущее. / В.Г. Бойко. – Днепропетровск, 1982. – 151с.
1321151
  Бойко В.Г. Село смотрит в будущее. / В.Г. Бойко. – М., 1986. – 286с.
1321152
  Смертина Т.И. Село Сорвижи / Т.И. Смертина. – М., 1982. – 110с.
1321153
   Село спадщини української культури в Канаді // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Березень (№ 5). – С. 5-16


  Як жилося українським імігрантам перших двох хвиль у Канаді? Відповідь можна знайти у Селі, так лаконічно називають музей живої історії - Село спадщини української культури в Канаді.
1321154
  Ушаков Ф.И. Село Спасское, что на Углу, Калязинского уезда, Тверской губернии : Ист. очерк / Сост. свящ. Ф. Ушаков. – Тверь : Издание Твер. учен. арх. комис., 1914. – 32 с., 2 л. ил.
1321155
  Достоевский Ф.М. Село Степанчиково и его обитатели / Ф.М. Достоевский. – Берлин, 1922. – 612с.
1321156
  Достоевский Ф.М. Село Степанчиково и его обитатели / Ф.М. Достоевский. – Москва, 1935. – 231с.
1321157
  Достоевский Ф.М. Село Степанчиково и его обитатели / Ф.М. Достоевский. – Петрозаводск, 1981. – 214с.
1321158
  Достоевский Ф.М. Село Степанчиково и его обитатели / Ф.М. Достоевский. – Москва, 1986. – 476с.
1321159
  Достоевский Ф.М. Село Степанчиково и его обитатели / Ф.М. Достоевский. – Москва : Советская Россия, 1986. – 555 с.
1321160
  Лобода І.С. Село сьогодні і завтра / І.С. Лобода. – Київ, 1968. – 22с.
1321161
  Бурлака О.М. Село української культурної спадщини в Канаді // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 3 (217). – С. 32-40 : фото
1321162
  Іщенко Б.К. Село Шевченкове / Б.К. Іщенко. – Черкаси, 1962. – 96с.
1321163
  Хайтов Н. Село Яврово / Н. Хайтов. – София, 1958. – 247 с.
1321164
  Белюга Т. Село як полюс фольклорної трансмісії (у пошуках методологічного інструментарію) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С.43-45. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано застосування категорії " полюсність " як інтегральної ознаки фольклору для вивчення процесів фіксації і трансмісії фольклорного ресурсу в межах фольклорної системи "село". В статье предлагается употреблять категорию "полюсность" ...
1321165
  Белюга Т. Село як система і фольклорний текст // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 240-245
1321166
  Белюга Т.В. Село як фольклорний топос в інтелектуальному і духовному світі України (Романівка на Житомирщині) : Дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Белюга Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2016. – 220 арк. + Додатки: арк. 189-220. – Додатки: арк. 189-220. – Бібліогр.: арк. 169-188
1321167
  Белюга Т.В. Село як фольклорний топос в інтелектуальному і духовному світі України (Романівка на Житомирщині) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Белюга Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1321168
  Охременко В.И. Село Яроватка / В.И. Охременко. – Киев, 1937. – 22с.
1321169
  Прилюк Д.М. Село, а в ньому люди : новели / Д.М. Прилюк. – Київ, 1976. – 255 с.
1321170
  Прилюк Д.М. Село, а в ньому люди : публіц. панорама в новелах і роздумах / Д.М. Прилюк. – Київ : Дніпро, 1985. – 427 с.
1321171
  Рыщанова Уркия Мухамедьяровна Село, как образ жизни народа : сохранять традиции, привносить новое // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 15. – С. 6-7. – ISSN 1727-4893


  Не допустить кризиса чтения, поднять его статус, содействовать повышению престижа казахского языка, так чтобы овладение им стало жизненной потребностью каждого гражданина, составной частью казахстанского патриотизма,- этой теме был посвящен очередной ...
1321172
  Єщенко М. Село. Оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2015. – № 5/6. – C. 153-155. – ISSN 0208-0710
1321173
  Корновенко С.В. Село. Хліб. Гроші : Податкова політика радянської влади в українському селі у період НЕПу / ЧНУ ім. Б. Хмельницького; Черк. держ. техн. ун-т; Сергій Корновенко, Валентин Лазуренко. – Черкаси : Ваш дім, 2004. – 188 с. – ISBN 966-96421-6-7


  Автор розповідає про особливості неповторного та самобутнього етикету українського народу
1321174
  Карпенко О. Село: "Реанімація" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20 червня (№ 108). – С. 9


  Чим німецька філософія сільського розвитку може згодитися Україні?
1321175
   Село: аренда, кооперация. – М, 1990. – 57с.
1321176
  Караславов Г. Селски истории / Г. Караславов. – София
1. – 1946. – 308с.
1321177
  Кацаров Х. Селски песни. / Х. Кацаров. – София, 1960. – 51с.
1321178
  Атанасов Щ. Селските въстания в България към края на XVIII в. и началото на XIX в. и създаването на българската земска войска / Щ. Атанасов. – София : Държавно военно издателство при МНО, 1958. – 345, [3] с.
1321179
  Лачева Ц. Селският ангел / Ц. Лачева. – София, 1959. – 102 с.
1321180
  Покуса О.О. Селу -- надійне техніку. / О.О. Покуса. – К, 1985. – 48с.
1321181
  Родионов О.В. Селфи как социальный диагноз / О.В. Родионов, А.В. Яковенко // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1 (67). – С. 138-146. – (Серія: соціологія). – ISSN 2310-2896


  "В статье анализируются различные причины, обуславливающие массовое увлечение селфи. Подчеркивается, что желание оставить свой образ для потомков существовало всегда. Однако, именно с получением возможностей для «самозапечатления» неограниченного ...
1321182
  Добровольский А. Селфи с мертвецями. Страшные документальне свидетельства об одном из нацистских лагерей для военнопленных // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 20. – С. 5


  Ивангородская крепость (Польша), Twierdza D?blin) - русская крепость XIX века возле польского города Демблин, при впадении реки Вепш в Вислу. Построена в 1832-1847 гг., по инициативе наместника Ивана Фёдоровича Паскевича, светлейшего князя Варшавского ...
1321183
  Ільченко Н.В. Селфі і ваша безпека // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 34-35 : фото
1321184
   Селфі у музейному просторі // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 4


  "Де можуть провести Міжнародний день музейних селфі студенти Шевченкового університету? Звичайно ж, у Національному музеї Тараса Шевченка! І напружений графік зимової сесії тому не завада. Якщо один із найбільших літературно-художніх музеїв Європи ...
1321185
   Селфі у музейному просторі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2017. – Січень (№ 1)


  Де можуть провести Міжнародний день музейних селфі студенти Шевченкового університету? Звичайно ж, у Національному музеї Тараса Шевченка! І напружений графік зимової сесії тому не завада. Якщо один із найбільших літературно-художніх музеїв Європи ...
1321186
  Богданович Лілія Селфі. Як не стати жертвою модної тенденції? / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 36 : фото
1321187
  Полупан В.В. Селфізм і селфіманія // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 124-125
1321188
  Онуфришин С.В. Селюківська площа - полігон для вивчення карбонатних відкладів візейського ярусу Стаття 2. Наукові та практичні результати пошукового буріння / С.В. Онуфришин, В.А. Іванишин, М.М. Корзаченко // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 34-41 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1682-721Х
1321189
  Онуфришин С.В. Селюківська площа - полігон для вивчення карбонатних відкладів візейського ярусу. Стаття 1 / С.В. Онуфришин, В.А. Іванишин, М.М. Корзаченко // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 3. – С. 17-21 : рис. – ISSN 1682-721Х
1321190
  Сивертц Зигфрид Селямбы. / Сивертц Зигфрид. – М-Л., 1928. – 327с.
1321191
  Николюкин И.К. Селяне / И.К. Николюкин. – Москва, 1988. – 144 с.
1321192
  Реймонт В.С. Селяни / В.С. Реймонт. – Харків
Ч. 1. – 1930. – 229с.
1321193
  Реймонт В.С. Селяни / В.С. Реймонт. – Харків
Ч. 2. – 1930. – 258 с.
1321194
  Резников П.Д. Селяни / П.Д. Резников. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 376 с.
1321195
  Реймонт В.С. Селяни / В.С. Реймонт. – Київ, 1951. – 404 с.
1321196
  Рєзников Д П. Селяни / Д П. Рєзников. – Київ, 1961. – 552с.
1321197
  Резніков П.Д. Селяни : роман / П.Д. Резніков. – Одеса : Маяк, 1971. – 256 с.
1321198
  Реймонт В. Селяни / В. Реймонт. – Київ
Ч. 1, 2. – 1985. – 379 с.
1321199
  Реймонт В. Селяни / В. Реймонт. – Київ
Ч. 3, 4. – 1985. – 430 с.
1321200
  Петренко О. Селяни в адміністрації панських маєтків Східного Поділля наприкінці ХVІІІ — у першій третині ХІХ століття // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 92-102
1321201
   Селяни і місто: феномен сприйняття урбанізаційних процесів у селянській традиції : (матеріали іст.-археогр. експедицій Півн. Приазов"ям) / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Бердян. держ. пед. ун-т, Бердян. осередок Запоріз. наук. т-ва ім. Я. Новицького ; [упоряд. В.М. Константінова]. – Київ : [АА Тандем], 2012. – 414, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6458-8


  Бібліотеці від В.М. Константінової
1321202
  Буцик А.К. Селяни і сельський проталеріат Київщини в першій російській революції / А.К. Буцик, 1957. – 120 с.
1321203
  Мордвінцев В.М. Селяни київських монастирів і переселення південних слов"ян в Україну а середині XVIII ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 58-60. – (Історія ; вип. 37)
1321204
  Реймонт В.С. Селяни. / В.С. Реймонт. – К., 1953. – 859с.
1321205
  Серару Д. Селяни: роман / Д. Серару. – К., 1987. – 206с.
1321206
  Білівненко С. Селянин-степовик та річкова стихія Дніпра: за матеріалами історико-етнографічних експедицій Запорізького наукового товариства імені Якова Новицького // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 12-17. – ISSN 0130-6936
1321207
  Портнова Т. Селянин і цивілізація: взаємодія міської та сільської культур в українській думці другої половини ХІХ століття // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (348). – С. 47-54. – ISSN 0869-3595
1321208
  Слабошпицький М. Селянка з Болотні. Марія Примаченко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 1-7 серпня (№ 31). – С. 14-15
1321209
   Селянко Олександр Олександрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 44. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1321210
  Житков О. Селянознавчі дослідження в контексті формування концепції української революції 1917 - 1921 рр. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 146-153. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
1321211
  Павлов О.І. Селяноцентризм як висхідний принцип розбудови сільських територій України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 9. – С. 14-18
1321212
  Орлова Т.В. Селянство / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 332-334. – ISBN 966-642-073-2
1321213
  Грицюта М.С. Селянство в українській дожовтневій літературі / М.С. Грицюта. – К., 1979. – 316с.
1321214
  Славич Є.В. Селянство Донбасу напередодні сталінської "революції згори" // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 71-75. – ISSN 2076-1554
1321215
  Поплавський О.О. Селянство Донецько-Криворізького басейну на етапі встановлення радянської влади (кінець 1917р. - березень 1918 р.) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Т. 16, № 1/1. – С. 63-68. – (Історія та археологія ; Вип. 16). – ISSN 9125-0912
1321216
  Спицький В.Є. Селянство йде за робітничим класом / В.Є. Спицький, А.Д. Гришин. – К, 1976. – 46с.
1321217
  Уханский М. Селянство Китаю / М. Уханский. – Х.-К., 1931. – 139с.
1321218
  Приймак О.М. Селянство Південної України: соціальна історія кінця XIX - початку XX століть = Peasantry of the South of Ukraine: social history of the end of the XIX - beginningof the XX centuries : монографія / Олег Приймак ; [наук. ред. Г М. Васильчука] ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – 456, [2] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 366-439. – ISBN 978-966-599-384-1
1321219
  Котляр Ю.В. Селянство Півдня України: доба нової економічної політики (1921-1929 рр.) / Ю.В.Котляр; М-во освіти і науки України; Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова. – Одеса : ТОВ ВіД, 2004. – 354с. – ISBN 966-8073-18-5
1321220
  Тацієнко Н.Л. Селянство Правобережної України в імперський період (1793–1917 рр.): на матеріалах Уманського повіту : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Тацієнко Наталія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1321221
  Кравець М.М. Селянство Східної Галичини і Північної Буковини у другій половині Х1Х ст. / М.М. Кравець. – Львів, 1964. – 239с.
1321222
  Бойко І.Д. Селянство України в другій половині XVI - першій пловині XVII ст. / І.Д. Бойко. – К., 1963. – 332с.
1321223
  Бойко І.Д. Селянство України в другій половині XVI - першій половині XVII ст. : Дис... докт. істор.наук: / Бойко І.Д.; АН УРСР. Інст. історії. – К., 1963. – 332л.
1321224
  Лавров П.А. Селянство України першої половини XIX ст. та Т.Г. Шевченко // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 89-100. – (Серія історії та права ; № 7)
1321225
  Григоренко О.П. Селянство України як об"єкт репресій радянської тоталітарної держави // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 312-324. – (Історичні науки ; Т. 21)
1321226
  Падалка С.С. Селянство України: соціальна конфігурація та новітні ментальні імперативи самобутності (1990-2000-ті роки) // Вісник аграрної історії : збірик наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 4/5. – С. 166-180
1321227
  Енгельс Ф. Селянська війна в Німеччині / Ф. Енгельс. – Київ, 1954. – 172с.
1321228
  Лебедєв В.І. Селянська війна під проводом Степана Разіна, 1667-1671 рр. / В.І. Лебедєв. – К., 1956. – 175с.
1321229
  Журба М.А. Селянська кооперація радянської України і Міжнародний кооперативний альянс (20-ті рр. ХХ ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 2. – С.61-74. – ISSN 0130-5247
1321230
  Куліков В.О. Селянська община в Харківській губернії в другій половині XIX - на початку XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 79-81
1321231
  Ковальова Н.А. Селянська революція в Наддніпрянській Україні (1902-1922 рр.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Ковальова Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 53 назви
1321232
  Реєнт О. Селянська реформа 1861 року: сучасне переосмислення // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 2/3 (114/115). – С. 47-56
1321233
  Шевчук А.В. Селянська реформа 1981 р.: суть та влпив на аграрні відносини у Волинській губернії : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Шевчук А.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 289л. – Бібліогр.: л.181-289
1321234
  Шевчук А.В. Селянська реформа 1981 р.: суть та вплив на аграрні відносини у Волинській губерні : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: Спец. 07.00.01 / Андрій Володимирович Шевчук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 4 назви
1321235
  Білан Ю.А. Селянська реформа на Київщині і селянський рух у 1861 році // Четверта наукова сесія : Тези доп. / Київський держ. пед. ін-т. – Київ, 1941. – С. 86-90
1321236
  Романов В. Селянська реформа середини ХІХ ст. в Росії та її наслідки // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 4. – С.12-21. – ISBN 966-7800-10-5
1321237
  Звичайна О. Селянська санаторія : повість / О. Звичайна. – Вінніпег, Ман : "Тризуб", 1952. – 218 с.
1321238
  Введенський А.О. Селянська торгівля і "торгові селяни" в Помор"ї в XVII ст. (до питання про утворення всеросійського ринку) / А.О. Введенський, Л.Г. Мельник // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – № 2. – С. 75-85. – (Серія історії та філософії ; № 2, вип. 2)
1321239
  Калініченко В.В. Селянське господарство України в доколгоспний період (1921-1929) / В.В. Калініченко. – Харків : Основа, 1991. – 129, [2] с. – ISBN 5-11-001008-0
1321240
  Калініченко В.В. Селянське господарство України в період непу : іст.-екон. дослідження / В.В. Калініченко ; [Ред. О.Л.Алієва]. – Харків : Основа, 1997. – 398, [2] с.
1321241
  Куліков Володимир Олександрович Селянське господарство Харківської губернії в другій половині 19-на початку 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Куліков В.О.; Харківськ. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1321242
  Брославський В.Л. Селянське землекористування в аграрній політиці російського уряду на Правобережніій Україні у 1793-1861 рр. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С.338-345
1321243
  Делич Симона Селянське і шляхетне, селянське і міське: взаємозв"язок народної та елітарної культури в середземноморській баладі про шляхетну пастушку // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 5 (333) : Хорватська етнологія. – С. 51-56. – Бібліогр.: Літ.: С. 55-56; 38 назв. – ISSN 0130-6936
1321244
  Іванова Л. Селянське питання в Україні (друга половина XVIII століття): український і польський підходи // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України. – Київ, 2013. – № 3/4, березень - квітень. – С. 14-24. – ISSN 0130-7037
1321245
  Земзюліна Н.І. Селянське питання в Україні 1917-1918 рр. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.06 / Земзюліна Н.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 17л.
1321246
  Земзюліна Наталія Іванівна Селянське питання в Україні 1917-1918 рр. (Історіографія проблеми) : Дис... канд. істор.наук: 07.00.06 / Земзюліна Наталія Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 208л. – Бібліогр.:л.172-207
1321247
  Житков О. Селянське питання в Українській революції 1917-1921 рр. : історіогр. дослідження / Олександр Житков. – Вид. 2-ге, допов. – Харків : Мачулін, 2018. – 599 с. – Імен. покажч.: с. 577-594. - Рез. англ. – Бібліогр.: с. 468-576 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7589-37-1
1321248
  Зуляк І.С. Селянське питання у політичній діяльності О. Барвінського наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. / І.С. Зуляк, А.Б. Кліш, О.В. Ятищук // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 331-334
1321249
  Священко З. Селянське питання у соціальній політиці Б. Хмельницького // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 3. – С. 30-35. – ISSN 1998-4634
1321250
  Енгельс Ф. Селянське питання у Франції і Німеччині. / Ф. Енгельс. – Київ, 1938. – 32с.
1321251
  Шеноа А. Селянське повстання / А. Шеноа. – К, 1957. – 292с.
1321252
  Гуслистий К.Г. Селянське повстання 1768 р. на Україні : [Коліївщина] / К. Гуслистий ; Ін-т історії, Всеукраїнська Асоціація макрсо-ленінських наук.-дослідних ін-тів. – Харків : Радянська школа, 1934. – 62, [1] с.
1321253
  Грабовецький В.В. Селянське повстання на Прикарпатті під проводом Мухи 1490-1492 рр / В.В. Грабовецький. – Львів, 1979. – 124с.
1321254
   Селянське республікотворення періоду Української революції 1917-1921 рр. : [монографія] / Корновенко С.В., Берестовий А.І., Компанієць О.В. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2019. – 219, [1] с. : іл, фотоіл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 170-192. – ISBN 978-966-353-466-4
1321255
  Верховцева І.Г. Селянське самоврядування в Російській імперії в умовах революції 1905-1907 рр.: приговорний рух // Чорноморський літопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; Ін-т іст. україни НАН України. – Миколаїв, 2014. – Вип. 10. – С. 12-20. – ISSN 2079-682X
1321256
  Мельничук К. Селянське самоврядування на Правобережжі України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: формування кадрового складу // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (558), травень - червень. – С. 28-40. – ISSN 0130-5247
1321257
  Левицький М. Селянськи знахоpи та бабы-шептухы М. Левицького [Селянські знахарі та баби-шептухи]. – Киев : Изд. Киев. О-ва Гpамотности ; Тип. Акц[ионеp]. О-ва H.Т. Коpчак-Hовицкого, 1901. – 31 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1321258
  Коновал Анатолій Селянський "батько" Нестор Махно і полум"яний революціонер Л. Д. Троцький // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 3. – С. 8-15
1321259
  Білан Ю.Я. Селянський pух на Київщинi в пеpiод пpоведення уставних гpамот 1862 pоцi. 1 / КДУ ім.Т.Г.Шевченка // Историчні записки
1321260
  Ісаков П. Селянський антикомуністичний повстанський рух на Лівобережній Україні у 1919 році: загальна характеристика // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С.157-162
1321261
  Ворончук І. Селянський двір на Волині в другій половині XVI століття (спроба ретроспективного відтворення) // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 331-351. – ISBN 5-7702-0821-X
1321262
  Гершонов М.М. Селянський земельний порадник : у запитаннях та відповідях / М.М. Гершонов. – Харків : Юрвидав НКЮ УСРР, 1929. – 112 с.
1321263
  Лебединський І. Селянський індекс на Україні. Методол. основи його вираховування. / І. Лебединський. – Х., 1928. – 83с.
1321264
  Щербатюк В.М. Селянський повстанський рух в Україні 1917-1921 років: українська історіографія : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Щербатюк Володимир Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 489 л. – Бібліогр.: л. 383-489
1321265
  Щербатюк В.М. Селянський повстанський рух в Україні 1917-1921 років: українська історіографія : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Щербатюк Володимир Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр. : 35 назв
1321266
  Боровик Микола Селянський повстанський рух в Україні: особливості військової організації // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (46). – С. 15-25
1321267
  Щербатюк В.М. Селянський повстанський рух на Київщині 1917-1923 рр. : сучасна історіографія проблеми // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 186-204. – ISSN 0130-5247
1321268
  Нестеров Олександр Васильович Селянський повстанський рух на правобережній Україні (1919 р.) : Дис...канд. істор. наук: 07.00.01 / Нестеров Олександр Васильович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 188л. – Бібліогр.:л.155-188
1321269
  Нестеров Олександр Васильович Селянський повстанський рух на Правобережній Україні (1919р.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук:07.00.01 / Нестеров О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Киев, 2001. – 19 с.
1321270
  Резніков В. Селянський повстанський рух на Слобожанщині в період відновлення влади Центральної Ради (лютий - квітень 1918 р.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Спецвипуск 2. – С. 60-66. – ISBN 978-617-7235-56-8
1321271
  Кібець Н. Селянський полководець Муха // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 490, грудень : грудень. – С. 29-31


  До 500-ліття повстання.
1321272
  Мариненко Ю.В. Селянський рай Тодося Осьмачки (повість "Старший боярин") // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 153-159. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1321273
  Куташев Ігор Вікторович Селянський рух в Україні (березень 1917 р. - квітень 1918 р.) : Дис... канд. історичних наук: 07.00.01. / Куташев Ігор Вікторович; Мін-во освіти і науки України; Національн. педагогічн. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2002. – 236 л. – Бібліогр.: л. 209-236
1321274
  Куташев Ігор Вікторович Селянський рух в Україні (березень 1917р. - квітень 1918 р.) : Автореф. дис. ...канд. істор. наук: 07.00.01 / Куташев І.В.; МОіНУ Нац. пед. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2002. – 14 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1321275
   Селянський рух на Буковині в 40-х роках ХІХ ст.. – Київ, 1949. – 300 с.
1321276
  Васюта І.К. Селянський рух на Західній Україні в 1919-1939 рр. / І.К. Васюта. – Львів, 1971. – 222с.
1321277
  Чаленко Р.К. Селянський рух на Київщині в 1855 році. : Дис... д-ра історич.наук: / Чаленко Р.К.; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – К., 1948. – 259,7л. – Бібліогр.:л.1-7
1321278
  Буцик А.К. Селянський рух на Київщині в 1905 році / А.К. Буцик. – [Київ] : [КДУ ім. Т.Г.Шевченка], 1954. – [22] с. – Окр. відбиток з: Історичний збірник / КДУ ім. Т.Г. Шевченка. 1954, № 5, с. 83-105
1321279
  Буцик А.К. Селянський рух на Київщині в 1906 році / А.К. Буцик. – Окр. відб. з історичного збірника КДУ ім. Т.Г. Шевченка №6 1955. – [Київ] : [КДУ ім. Т.Г.Шевченка], 1955. – 26 с. – Окр. відбиток з: Історичний збірник / КДУ ім. Т.Г. Шевченка. 1955, № 6, с. 19-44
1321280
  Рева І.М. Селянський рух на Лівобережній Україні 1905-1907 рр. / І.М. Рева. – Київ, 1964. – 162с.
1321281
  Ліщенко М.О. Селянський рух на півдні України. : Дис... Канд. іст. наук: / Ліщенко М.О.; КДУ им. Т.Шевченка. – К, 1953. – 308л. – Бібліогр.:л.297-308
1321282
  Зозуля І.А. Селянський рух на Поділлі в революцію 1905-1917 років : Дис... кандидата історич.наук: / Зозуля І.А.; Київський Держ. університет ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1948. – 188л. – Бібліогр.:л.1-6
1321283
  Лещенко М.Н. Селянський рух на Правобережній Україні в період революції 1905-1907 рр. / М.Н. Лещенко. – Київ : Академія наук Української РСР, 1955. – 232с.
1321284
  Грабовецький В.В. Селянський рух на Прикарпатті в другій половині XVII-першій половині XVIII / В.В. Грабовецький. – Київ, 1962. – 211с.
1321285
  Гуржій І.О. Селянський рух на Україні в 1856 році / І.О. Гуржій. – Київ, 1956. – 24с.
1321286
  Чеботарьов Ю. Селянський рух на Україні в 1917 г. / Ю. Чеботарьов. – К., 1940. – 52с.
1321287
  Качинський В. Селянський рух на Україні в роки 1905-1907 / В. Качинський. – Полтава
1. – 1927. – 230с.
1321288
  Лещенко М.Н. Селянський рух на Україні в роки першої російської революції / М.Н. Лещенко. – Київ, 1956. – 188с.
1321289
  Сторчак А.І. Селянський рух на Україні у XVIII ст. у висвітленні О.Я. Єфіменко // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 149-155. – (Серія історії та права ; № 7)
1321290
   Селянський рух на Україні, 1826-1849 рр.. – К., 1985. – 504с.
1321291
   Селянський рух на Україні, 1850-1861 рр. : зб. док. і матеріалів. – Київ : Наукова думка, 1988. – 447 с.
1321292
   Селянський рух на Україні. Середина XVII - перша чверть XIX ст.. – Київ, 1978. – 535 с.
1321293
   Селянський рух на Україні: 1569-1647 рр. : збірник документів і матеріалів. – Київ : Наукова думка, 1993. – 528с.
1321294
  Кудлай П.Д. Селянський рух на Чернігівщині в 1905-1906 гг. : Дис... канд. іст.наук: / Кудлай П. Д.; КДУ ім. Т. Шевченка. – К., 1953. – 314л. – Бібліогр.:л.300-308
1321295
  Олійник Л. Селянський рух на Чернігівщині в 1905-1907 рр. / Л. Олійник, О. Гора. – К., 1959. – 136с.
1321296
  Кудлай П.Д. Селянський рух на Чернігівщині в 1905 році. / П.Д. Кудлай. – с.
1321297
  Кудінов Д.В. Селянський рух у Лівобережній Україні в 1905-1907 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец.: 07.00.01 іст. України / Кудінов Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
1321298
  Кудінов Д.В. Селянський рух у Лівобережній Україні в 1905-1907 рр. : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. : 07.00.01 - історія України / Кудінов Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 241л. + Додатки : л.239-241. – Бібліогр. : л.191-238
1321299
  Кудінов Д.В. Селянський рух у Наддніпрянській Україні в 1900 р. - лютому 1917 р.: історіографія : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Кудінов Дмитро Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 464 арк. – Бібліогр.: арк. 384-464
1321300
  Кудінов Д.В. Селянський рух у Наддніпрянській Україні в 1900 р. - лютому 1917 р.: історіографія : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Кудінов Дмитро Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 35 назв
1321301
  Решодько П.Ф. Селянський рух у Харківській губернії (березень 1917 -- січень 1918 р.) / П.Ф. Решодько. – Х., 1972. – 170с.
1321302
  Радишевський Р. Селянський світ народних повістей // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 21 : Юзеф Ігнацій Крашевський: діалог із Україною/ Радишевський Р. – С. 70-101. – ISBN 978-966-2462-81-4


  Особливе місце в творчості Ю.І. Крашевського займає цикл селянських повістей, що репрезентують світоглядні орієнтації польського письменника. Ці повісті стали принципово новим етапом в історії польської літератури. Уперше автор запропонував образ ...
1321303
  Шлапак Я. Селянський син, тракторист, електрик // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 21 вересня (№ 38). – С. 11


  75 років від дня народження Леха Валенси, державного і політичного діяча Польщі.
1321304
  Левитська Л.А. Селянський стінний розпис на Поділлі : (Зіньківський та Солобковецький р.) / Л.А. Левитська. – Київ : Вид. Київського краєвого сіль-госп. музею та П.П.П. виставки, 1928. – 29, [17] с.
1321305
  Тома Л. Селянський театральний роман : сентиментальна повість // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2015. – № 3. – С. 22-45
1321306
  Івангородський К.В. Селянський чинник у генезі українського козацтва // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 126-131. – ISBN 966-7686-12-8
1321307
  Зарушко-Кушинська Селянські виступи 1905 р. на Полтавщині // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 77-80. – (Серія історії ; № 12)
1321308
  Ілюшин Ігор Іванович Селянські військві формування у національно-визвольній боротьбі польського народу за часів другої світової війни : Дис... канд. історич.наук: 07.00.03 / Ілюшин Ігор Іванович; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1995. – 177л. – Бібліогр.:л.163-177
1321309
  Ілюшин Ігор Іванович Селянські військові формування у національно-визвольній боротьбі польського народу за часів другої світової війни : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.03 / Ілюшин Ігор Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – л.
1321310
  Журба М.А. Селянські громадські об"єднання етноменшин України в умовах репресивної політики комуністичного режиму (кінець 20-х - 30-ті рр. XX ст.) // Вісник аграрної історії : збірик наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 4/5. – С. 53-61
1321311
  Лебедів Г. Селянські делегати XI з"їзду РСФРР II з"їзду СССР, про Леніна. / Г. Лебедів, М. Фомін, 1924. – 64с.
1321312
  Лобода М.Т. Селянські заворушення 1875 р. на Чигиринщині і ставлення до них революційних народників // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 65-70. – (Серія історії ; № 15)
1321313
  Патриляк Б. Селянські заворушення у Шепетівському окрузі УСРР в лютому-березні 1930 р. (за матеріалами Державного архіву Хмельницької області) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 25-28. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті причини, перебіг та наслідки масових селянських заворушень у Шепетівському окрузі УСРР в лютому-березні 1930 р., викликаних першою хвилею масової колективізації. In this article we examine the reasons, course of events and ...
1321314
  Левицький М.О. Селянські колективні досліди / М.О. Левицький, П.Д. Рябушко. – Золотоноша, 1928. – 48с.
1321315
  Мопассан Гі де Селянські оповідання / Мопассан Гі де. – Харків, 1926. – 31с.
1321316
  Кордон М.В. Селянські організації на Півдні України в період двовладдя // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 31-38. – (Серія історії ; № 15)
1321317
  Карпенко О.Ю. Селянські повстання в Польщі в 1932-1933 рр. / О.Ю. Карпенко. – Київ, 1955. – 132с.
1321318
  Котляр Ю. Селянські повстання на Миколаївщині у 1918-1921 рр.: передумови, характер, спрямування // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (102). – С. 46-55. – ISSN 2222-5250
1321319
  Подкур Р. Селянські повстання початку 1930-х рр. на прикордонні УСРР // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 10. – С. 159-172
1321320
  Святець Ю.А. Селянські протести в Україні другої половини XVI - першої половини XVII ст.: теоретичні й практичні аспекти проектування бази історичних даних // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 12-21. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
1321321
  Виздрик В.С. Селянські протести: форми і методи боротьби західноукраїнського населення в 20-30-х роках XX століття // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 21. – С. 3-14
1321322
  Верховцева І. Селянські реформи 1860-х - 1870-х рр. чи Велика реформа 1861-1871 рр.?: уніфікація самоврядування селян у Російській імперії // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 2. – С. 79-89. – ISSN 1998-4634
1321323
  Мірза-Авак"янц Селянські розрухи на Україні 1905-1907 року. / Мірза-Авак"янц. – Х., 1925. – 71с.
1321324
  Шчарбакоу В.К. Селянські рух і казацтва на Беларусі у эпоху феадалізма. / В.К. Шчарбакоу. – Менск, 1935. – 133 с.
1321325
  Неточаєв В.І. Селянські рухи на Україні в кінці XVI і в 1-й чверті XVII ст. : Дис... кандид. іст.наук: / Неточаєв В.І.; МВО СРСР. Ужгородський держ. університет. Кафедра історії СРСР. – Ужгород, 1949. – 365л.
1321326
  Лось Ф.Є. Селянські рухи на Україні в роки Столипінської реакції // Четверта наукова сесія : Тези доп. / Київський держ. пед. ін-т. – Київ, 1941. – С. 82-85
1321327
  Дубровський В.В. Селянські рухи на Україні після 1861 р. / В.В. Дубровський. – Одеса : Одесполіграф Перша Державна Друкарня імени Карла Маркса
Т. 1 : Чернігівська губ. (1861-1866 р.). – 1928. – 215 с.
1321328
  Матвіїв В. Селянські університети яко передумова народного добробуту / В. Матвіїв. – Харків, 1919. – 24с.
1321329
  Климіша П.Т. Селянсько-козацькі повстання на Україні в XVI ст : Дис... канд істнаук: / Климіша П.Т.;, 1939. – 355л. – Бібліогр.:л.347-354
1321330
  Захарченко П.П. Селянсько-повстанський рух за доби Української держави (квітень-грудень 1918 року) : Автореф... канд. історич.наук: 07.00.01 / Захарченко П.П.; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1997. – 23л.
1321331
  Захарченко Петро Павлович Селянсько-повстанський рух за доби Української Держави (квітень - грудень 1918 року) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Захарченко Петро Павлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 176л. – Бібліогр.:л.160-176
1321332
  Ко А. Селянці. / А. Ко, 1929. – 35с.
1321333
  Дядюченко Л.Б. Сель / Л.Б. Дядюченко. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 221с.
1321334
  Ухсай Я.Г. Сельбийский родник : поэмы / Яков Ухсай; пер. с чуваш. Е.Исаев и А.Заец. – Москва : Советский писатель, 1970. – 143 с.
1321335
  Волков В.А. Сельбищна територія як провідна складова екологічного каркасу великого міста // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 4, вип. 157. – С. 32-37. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1321336
  Феррейра Сельва : [роман] / Феррейра де Кастро ; пер. с португ. Ю. Калугина и В. Обрубова ; предисл. Е. Ряузовой. – Москва : Худож. лит., 1976. – 240 с. – (Зарубежный роман XX в.)
1321337
  Кучиньский М. Сельва / М. Кучиньский. – Москва : Мысль, 1977. – 139с.
1321338
  Ферейра Сельва / Ферейра, де Кастро. – К, 1990. – 271с.
1321339
  Вихман Ян Кристоф Сельва в огне. Бразилия в огне / Вихман Ян Кристоф, Стейнмец Джордж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 10 (210), октябрь. – С. 72-80 : фото. – ISSN 1029-5828
1321340
  Котовський А.Х. Сельва стогне / А.Х. Котовський. – Львів, 1978. – 86с.
1321341
  Онруд Ганс Сельве-счастливчик : повесть / анс Онруд ; Пер. с норв. Е. Торнеус. – Москва : Изд. ред. журн. "Семья и шк.", 1915. – 94, [1] с. : ил. – Пер. также под загл.: Сольвэ с Солнечного хутора
1321342
  Савеличев А.А. Сельга / А.А. Савеличев. – М., 1987. – 422с.
1321343
  Световидов А.Н. Сельдевые / А.Н. Световидов. – В кн. фауна СССР. Рыбы. Том II, вып. I. – М.-Л., 1952. – 1-333с.
1321344
  Смирнов А.И. Сельдевые придунайских водоёмов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 079 / Смирнов А.И. ; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1969. – 22 с.
1321345
  Мавріна О.С. Сельджуки в Криму ( до питання про достовірність свідчень мусульманських авторів ) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 98-103. – ISSN 1608-0599
1321346
  Райс Т.Т. Сельджуки. Кочевники - завоеватели Малой Азии = The seljuks in Asia Minor / Тамара Т. Райс ; [пер. с англ. О.И. Миловой]. – Москва : Центрполиграф, 2004. – 236, [2] с., [20] с. ил. : ил., табл., карты. – Данные тит. л. частично парал. англ. - Сер. осн. в 2002 г. – (Загадки древних цивилизаций). – ISBN 5-9524-0949-0
1321347
  Киселевич К.А. Сельди северо-восточного района Каспийского моря / К.А. Киселевич. – Б.м., 1913. – 50с.
1321348
  Кутынский Н.Ф. Селькор Мария Ивановна Городовая. / Н.Ф. Кутынский. – Сталино, 1960. – 16с.
1321349
  Беккер Э.Г. Селькупские топонимы Западной Сибири : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Беккер Э.Г. ; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1965. – 18 с.
1321350
   Селькупский глагол.. – Новосибирск, 1991. – 78с.
1321351
  Пелих Г.И. Селькупы 17 века. / Г.И. Пелих. – Новосибирск, 1981. – 177с.
1321352
  Ялавин С. Сельмен. / С. Ялавин. – МоскваЛ., 1949. – 120с.
1321353
   Сельові потоки на території України. – Київ, 1959. – 136с.
1321354
  Сизоненко Г.С. Сельроб у боротьбі за возз"єднання / Г.С. Сизоненко. – Львів, 1971. – 176с.
1321355
  Кукаретин В. Сельская агитбригада / В. Кукаретин. – Москва, 1956. – 120 с.
1321356
  Сесюнин В.Г. Сельская аудитория и ее отношение к средствам массовой информации и пропаганды : Автореф... канд. филолог.наук: 10.678 / Сесюнин В.Г.; МГУ. Ф-тет журналистики. – Москва, 1971. – 24 с.
1321357
   Сельская аудитория кинематографа.. – М, 1979. – 197с.
1321358
   Сельская библиотека -- детям.. – Саратов, 1965. – 88с.
1321359
  Губанов В Сельская библиотека / В Губанов. – Саратов, 1952. – 32с.
1321360
  Агапова А. Сельская библиотека / А. Агапова. – Иваново, 1952. – 16с.
1321361
  Политова З.В. Сельская библиотека / З.В. Политова. – М., 1955. – 48с.
1321362
  Михайлов А.Н. Сельская библиотека в помощь работникам ведущих сельскохозяйственных профессий. / А.Н. Михайлов. – Москва, 1962. – 37с.
1321363
  Ахмадиев М. Сельская библиотека на общественных началах / М. Ахмадиев. – Казань, 1964. – 40с.
1321364
   Сельская библиотека.. – М, 1956. – 318 с.
1321365
   Сельская библиотека.. – М, 1972. – 286с.
1321366
  Кутузова М.И. Сельская библиотека. Из опыта работы Умыганской сельской б-ки Тулунского района Иркут. обл. / М.И. Кутузова. – Иркутск, 1957. – 14с.
1321367
  Виард В.И. Сельская быль : рассказы / В.И. Виард; пер. с морд. – Саранск : Мордов кн. изд-во, 1958. – 160 с.
1321368
   Сельская газета. – Минск, 1921-
5-10 июня (спец. вып.). – 2018. – 56 с. – Спецвыпуск вышел к 28-й Международной специализированной выставке "Белагро - 2018"
1321369
  Панкратова М.Г. Сельская женщина в СССР. / М.Г. Панкратова. – М., 1990. – 191с.
1321370
  Калкаманов Б. Сельская интеллигенция - активный помощник партии в идеологической и культурно-массовой работе среди населения в 1956-1966 гг. (На матер. северных обл. Казах. ССР) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Калкаманов Б.; Казах. гос. ун-т. Кафедра истории КПСС. – Алма-Ата, 1971. – 24л.
1321371
  Маин В.Н. Сельская интеллигенция в годы Великой Отечественной войны / В.Н. Маин. – Воронеж, 1985. – 160с.
1321372
  Мамаева К.И. Сельская интеллигенция в период перехода от социализма к коммунизму : Автореф... канд. филос.наук: / Мамаева К.И.; АН СССР. Ин-т философии. – Москва-Рига, 1966. – 18л.
1321373
  Эфендиев А М. Сельская интеллигенция и ее роль в духовной жизни села (на матер. Азерб.ССР). : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Эфендиев М.А.оглы; АН АзССР. Отд. общ. наук. Ин-т филос. и права. – Баку, 1973. – 30л.
1321374
  Недо М.П. Сельская интеллигенция и культурное развитие советской деревни на современном этапе : Автореф... канд. ист.наук: / Недо М.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории советского общества. – М., 1966. – 16л.
1321375
  Кирсанов А.П. Сельская интеллигенция и особенности ее сближения с работниками физического труда : Автореф... канд. философнаук: / Кирсанов А.П.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1967. – 25л.
1321376
  Абжанов Ханкельды Сельская интеллигенция Казахстана в условиях совершенствования социализма / Х. Абжанов ; АН КазССР, Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова. – Алма-Ата : Наука КазССР, 1988. – 190, [2] с.
1321377
  Осташко Т.Н. Сельская интеллигенция Сибири, конец 1919-1927 г. / Т.Н. Осташко. – Новосибирск, 1988. – 172с.
1321378
  Цыпкина Р.Г. Сельская Красная гвардия в Октябрьской революции. / Р.Г. Цыпкина. – М., 1970. – 231с.
1321379
  Стеглик М. Сельская любовь. / М. Стеглик. – Москва, 1956. – 119 с.
1321380
  Жорж П. Сельская местность / П. Жорж. – Москва, 1959. – 507с.
1321381
  Байбакова Г.Н. Сельская местность : пособие для студентов пед. ин-тов / Байбакова Г.Н. – Ленинград : Учпедгиз, Ленингр. отд-ние,, 1960. – 112 с. – (Разговорный французский язык)
1321382
   Сельская местность: территориальные аспекты социально-экономического развития : межвузовский научный сборник. – Уфа : Башкирский ун-т им. 40-летия октября, 1983. – 162 с.
1321383
  Кац Э.М. Сельская молодежь / Э.М. Кац. – Кишинев, 1981. – 78с.
1321384
   Сельская молодежь. – Москва
№№ 1-12. – 1988
1321385
   Сельская молодежь. – Москва
№№ 1-12. – 1989
1321386
   Сельская молодежь. – Москва
№№ 1-12. – 1990
1321387
   Сельская молодежь. – Москва
№№ 1-12. – 1991
1321388
   Сельская молодежь. – Москва
№№ 1-12. – 1992
1321389
   Сельская молодежь. – Москва
№№ 1-10. – 1993
1321390
   Сельская молодежь. – Москва
№№ 1-12. – 1995
1321391
   Сельская молодежь. – Москва
№№ 1-6. – 1996
1321392
  Токарь В.Д. Сельская молодежь как аудитория средств массовой информации и пропаганды. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Токарь В.Д.; ВПШ при ЦК КПСС, Каф. науч. коммунизма. – М., 1975. – 22л.
1321393
  Якушкин Т.Ф. Сельская новь. / Т.Ф. Якушкин. – Саранск, 1956. – 108с.
1321394
  Кондратенокв А.Е. Сельская общеобразовательная школа / А.Е. Кондратенокв. – М, 1979. – 174с.
1321395
  Акопян М.В. Сельская община в Восточной Армении во второй половине ХIХ - начале ХХ в : (ист.-єтногр. исслед.) / М.В. Акопян ; АН АрмССР, Ин-т археологии и этнографии. – Ереван : АН АрмССР, 1988. – 172 с.
1321396
  Агларов М.А. Сельская община в Нагорном Дагестане в XVII - начале XIX в. : (Исслед. взаимоотношения форм хоз-ва, социал. структур и этноса) / М.А. Агларов ; отв. ред. В.К. Гарданов ; АН СССР, Даг. фил., Ин-т истории, яз. и лит. им. Г. Цадасы. – Москва : Наука, 1988. – 236 с.
1321397
  Александров В.А. Сельская община в России (XVII - начало XIX в.) / В.А. Александров ; АН СССР, Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – Москва : Наука, 1976. – 323 с.
1321398
  Кучумова Л.И. Сельская община в России (вторая половина XIX в.) / Л.И. Кучумова. – М., 1992. – 63с.
1321399
  Алаев Л.Б. Сельская община в Северной Индии : основные этапы эволюции / Л.Б. Алаев ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1981. – 240 с.
1321400
  Лалаянц Э.А. Сельская община в социально-экономической структуре Явы : Автореф... канд. экон.наук: 606 / Лалаянц Э.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1969. – 22л.
1321401
  Давыдов А.Д. Сельская община и патронимия в странах Среднего Востока / А.Д. Давыдов. – Москва, 1979. – 136с.
1321402
  Голубцова Е.С. Сельская община Малой Азии. / Е.С. Голубцова. – М., 1972. – 187с.
1321403
  Данилова Е.Н. Сельская община у абхазии в XIX веке (40-90-е годы) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Данилова Е.Н.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1973. – 16л.
1321404
   Сельская округа Ольвии.. – К, 1989. – 238с.
1321405
   Сельская партийная организация.. – М, 1970. – 224с.
1321406
  Красильников С.В. Сельская полиция и ее место в системе органов местного самоуправления во второй половине XVIII в. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 2. – С. 22-26. – ISSN 1812-3805
1321407
  Ананд М.Р. Сельская свадьба : рассказы / Ананд М.Р. ; пер. с англ. Л. Чернявского. – Москва : Правда, 1970. – 48 с. – (Б-ка "Огонек" ; № 16)
1321408
  Клементьев Е.И. Сельская среда и население Карелии, 1945-1960 гг. / Е.И. Клементьев, А А. Кожанов, . – Л, 1988. – 211с.
1321409
   Сельская средняя школа с производственным обучением.. – М, 1961. – 95с.
1321410
   Сельская стенная газета.. – Ульяновск, 1956. – 35с.
1321411
  Спехов Е.В. Сельская тема: почерк газеты / Е.В. Спехов. – Москва, 1987. – 135с.
1321412
  Кузнецов А.И. Сельская усадьба / А.И. Кузнецов. – Москва, 1988. – 191с.
1321413
  Суслопарова Ф.А. Сельская учительница / Ф.А. Суслопарова. – М., 1958. – 160с.
1321414
  Суслопарова Ф.А. Сельская учительница / Ф.А. Суслопарова. – 2-е изд. – М., 1962. – 175с.
1321415
  Горбачев А.М. Сельская учительница / А.М. Горбачев. – 2-е изд., доп. и перераб. – Челябинск, 1969. – 320с.
1321416
  Горбачев А.М. Сельская учительница / А.М. Горбачев. – 3-е изд., испр. – Челябинск, 1989. – 318с.
1321417
  Твардовский А.Т. Сельская хроника / А.Т. Твардовский : Советский писатель, 1939. – 88 с.
1321418
  Николаев Г.Ф. Сельская централизованная клубная система / Г.Ф. Николаев. – Москва, 1984. – 64 с.
1321419
   Сельская честь = (Cavalleria Rusticana) : опера в 1-м действии : Рассказ содержания с сохранением текста главных арий и нумеров пения / музыка П. Масканьи : Либретто по народной комедии Верго, Тарджони и Менаски. – 8-е изд. доп. и испр. – Киев : Изд. З.М. Сахнина ; Печ. в тип. "Прогресс", 1910. – 14 с. : ил. – (Подробное либретто оперы)
1321420
  Рачинский С.А. Сельская школа : сборник статей С.А. Рачинского / с предисл. Н. Горбова: ["Из моих воспоминаний"]. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова, 1891. – [2], XXII, 217 с.


  Авт. предисл. и ред. Ананьин Степан Андреевич (1875-1942)
1321421
  Рачинский С.А. Сельская школа : сборник статей С.А. Рачинского ; [С биогр. очерком]. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Синод. тип., 1902. – [2], 15, 371, IV с., 1 л. портр.


  Авт. предисл. и ред. Ананьин Степан Андреевич (1875-1942)
1321422
  Селиванов В.И. Сельская школа / В.И. Селиванов. – М, 1949. – 136с.
1321423
  Миркина Г.Л. Сельская школа / Г.Л. Миркина, А.М. Логачева. – Курган, 1955. – 50с.
1321424
  Мисс Р. Сельская школа = Village School / Р. Мисс. – Ленинград : Просвещение, 1977. – 144 с.
1321425
  Иоганзен Б.Г. Сельская школа и охрана природы. / Б.Г. Иоганзен. – М, 1976. – 143с.
1321426
  Мойсеюк Н.Е. Сельская школа и Продовольственная программа страны / Н.Е. Мойсеюк. – Москва, 1985. – 126 с.
1321427
  Костяшкин Э.Г. Сельская школа полного дня / Э.Г. Костяшкин, А.Ф. Иванов. – М., 1981. – 96с.
1321428
   Сельская школа.. – М, 1948. – 64с.
1321429
  Рачинский С.А. Сельская школа: сб. ст. / С.А. Рачинский. – М, 1991. – 173с.
1321430
   Сельская эстрада.. – Москва, 1943. – 43с.
1321431
   Сельская эстрада.. – Москва
Випуск 4. – 1944. – 32с.
1321432
   Сельская эстрада.. – Москва
Випуск 5. – 1944. – 32с.
1321433
   Сельская эстрада.. – М
Випуск 6. – 1944. – 31с.
1321434
   Сельская эстрада.. – Москва
Випуск 7. – 1944. – 48с.
1321435
   Сельская эстрада.. – Москва
Випуск 8. – 1944. – 46с.
1321436
   Сельские агитаторы.. – Сталинград, 1948. – 72с.
1321437
   Сельские библиотеки в помощь колхозному производству.. – Новгород, 1961. – 40с.
1321438
  Леканов В.Д. Сельские вечера : лирич. комедия / Василий Леканов; пер. с яз. коми. – Москва : Искусство, 1956. – 116 с.
1321439
  Бабинская П С. Сельские воспитательные учреждения приютского типа в дореволюционной России : Автореф... канд.пед.наук: / Бабинская С.П,; Моск. обл пед ин-т им Н.К.Крупской. – М, 1967. – 19л.
1321440
  Фрей В. Сельские гимназии : Изображение и критика соврем. новой шк. / В. Фрей ; Пер. с нем. Е.М. Пашуканиса. – Санкт-Петербург : Изд. газ. "Шк. и жизнь", 1912. – 79 с.
1321441
  Гаврилов А.М. Сельские ГЭС и гидрология / А.М. Гаврилов. – Ленинград, 1952. – 34с.
1321442
  Шукшин В.М. Сельские жители / В.М. Шукшин. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 191с.
1321443
  Котов К.Ф. Сельские и аульные Советы - органы государственной власти. / К.Ф. Котов. – Алма-Ата, 1959. – 39с.
1321444
   Сельские и поселковые Советы РСФСР на современном этапе.. – М, 1971. – 176с.
1321445
   Сельские и районные библиотеки северо-западной зоны в борьбе за подъем дсельскохозяйственного производства.. – Л, 1962. – 64с.
1321446
  Акимова В.Н. Сельские и районные библиотеки северо-западной зоны в борьбе за подъем сельскохозяйственного производства / В.Н. Акимова. – Ленинград, 1962. – с.
1321447
  Кацуба И.В. Сельские исполнители как форма участия граждан в охране общественного порядка в СССР // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3. – С. 34-35. – ISSN 1812-3805
1321448
  Димаров А.А. Сельские истории / А.А. Димаров. – М., 1979. – 495с.
1321449
  Луняков П.И. Сельские коммунисты в борьбе за хлеб / П.И. Луняков, Н. Александров. – Калуга, 1947. – 32с.
1321450
  Бударин М.Е. Сельские коммунисты. / М.Е. Бударин. – Омск, 1961. – 40с.
1321451
  Вениг Б.Л. Сельские культурно-просветителльские учреждения-опора партийных организаций в коммунистическом воспитании тружеников села. : Автореф... канд. ист.наук: / Вениг Б.Л.; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1967. – 20л.
1321452
  Соколов М.П. Сельские кустари Восточно-Сибирских округов / М.П. Соколов, А.Т. Самохин. – Иркутск, 1927. – 106 с.
1321453
  Кривошеев Т. Сельские лекторы / Т. Кривошеев, И. Брагинцев. – Белгород, 1958. – 35 с.
1321454
  Потанин В.Ф. Сельские монологи / В.Ф. Потанин. – М., 1979. – 479с.
1321455
   Сельские надгробные памятники в Сербии. – Белград, 1956. – 32с.
1321456
  Якене В.П. Сельские партийные организации в борьбе за укрепление советской власти в Литве (август 1944 - июнь 1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Якене В.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 20л.
1321457
  Белов В.И. Сельские повести / В.И. Белов ; послесл. С. Залыгина. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 335 с. : ил.
1321458
  Журавлев Т.К. Сельские повести / Т.К. Журавлев. – Казань, 1980. – 413с.
1321459
  Бабаевский С.П. Сельские повести / Семен Бабаевский. – Москва : Современник, 1986. – 398, [2] с. – (Новинки "Современника")
1321460
  Неразик Е.Е. Сельские поселения афригидского Хорезма. (По материалам Беркут-калинского оазиса). / Е.Е. Неразик. – М., 1966. – 156с.
1321461
  Насирли М.Н. Сельские поселения и крестьянские жилища Нахичеванской АССР. / М.Н. Насирли. – Баку, 1959. – 140с.
1321462
  Бырня П.П. Сельские поселения Молдавии XV-XVII вв. / П.П. Бырня. – Кишинев, 1969. – 221с.
1321463
   Сельские поселения Прибалтики (XIII-XX вв.). – Москва : Наука, 1971. – 251 с.
1321464
  Троска Геа Хуговна Сельские поселения северной Эстонии в XIX веке : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Троска Геа Хуговна; АН ЭССР. Отд-ние обществ. наук. – Таллин, 1974. – 24л.
1321465
  Седов В.В. Сельские поселения центральных районов Смоленской земли (VIII-XV вв.) / Седов В.В. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1960. – № 92 : Сельские поселения центральных районов Смоленской земли (VIII-XV вв.) / Седов В.В. – С. 1-159, рис.
1321466
  Жаров А.А. Сельские поэмы / А.А. Жаров. – Иваново, 1948. – 79с.
1321467
  Ухсай Я.Г. Сельские поэмы / Яков Ухсай; пер. с чуваш. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1981. – 351 с.
1321468
   Сельские промыслы.. – М, 1968. – 128с.
1321469
  Белоусов В.И. Сельские райкомы партии - боевые проводники политики КПСС на селе / В.И. Белоусов. – Киев : Вища школа ; Изд-во при Киев. ун-те, 1981. – 183 с. – Библиогр. в примеч.: с. 170-182
1321470
  Меквабишвили Амиран Захарьевич Сельские районные комитеты и первичные партийные организации Коммунистической партии Грузии в борьбе за выполнение решений XXIv съезда КПСС : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Меквабишвили Амиран Захарьевич; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1974. – 30л.
1321471
  Капралов П.Б. Сельские районы КНР в 70-е годы / П.Б. Капралов. – М., 1981. – 199с.
1321472
  Келлер Г. Сельские Ромео и Джульетта / Г. Келлер. – М, 1954. – 72с.
1321473
  Швецова Р.М. Сельские Советы Абхазии в период подгтовуки и проведения коллективизации сельского хозяйства (1926-1933 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Швецова Р. М.; АН ГССР, Ин-т ист. археол. и этнограф. – Тбилиси, 1968. – 18л.
1321474
  Спаринская И.А. Сельские Советы депутатов трудящихся Латвийской ССР. : Автореф... канд. юрид.наук: / Спаринская И.А.; Латвийский гос. ун-т. – Рига, 1953. – 13л.
1321475
  Чернопицкий П.Г. Сельские советы Дона в период подготовки и проведения массовой коллективизации (1928-1931 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чернопицкий П.Г.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1963. – 22л.
1321476
  Осокина В.Я. Сельские советы Западной Сибири накануне сплошной коллективизации : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Осокина В.Я.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1967. – 20л.
1321477
  Кукушкин Ю.С. Сельские Советы и классовая борьба в деревне 1921 -- 1932 гг. : Автореф... Доктора ист.наук: / Кукушкин Ю.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 29л.
1321478
  Кукушкин Ю.С. Сельские Советы и классовая борьба в деревне. / Ю.С. Кукушкин. – Москва, 1968. – 295с.
1321479
  Старовойтов Н.Г. Сельские Советы на современном этапе / Н.Г. Старовойтов. – М., 1964. – 40с.
1321480
  Шарапа В.Ф. Сельские Советы Украины в восстановительный период : Автореф. дитс. ... канд. истор. наук : 571 / Шарапа В.Ф. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1969. – 24 с.
1321481
  Белан Николай Яковлевич Сельские Советы УССР в период подготовки сплошной коллективизации 1926-1929 гг. (На материалах юга Украины) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Белан Николай Яковлевич; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1975. – 22л.
1321482
   Сельские страницы. – Москва, 1972. – 464с.
1321483
   Сельские трудовые коллективы.. – М, 1976. – 176с.
1321484
   Сельские трудящиеся Латинской Америки.. – М, 1972. – 479с.
1321485
  Галли Е.П. Сельские физкультурные организации. / Е.П. Галли. – М., 1958. – 32с.
1321486
  Калинкин А.Ф. Сельские хозяйство - высокоразвитый сектор экономики СССР / А.Ф. Калинкин. – Москва : Знание, 1978. – 64 с.
1321487
  Каспаровица М. Сельские центры в системе расселения Латвийской ССР : Автореф... канд. геогр.наук: 11.691 / Каспаровица М.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1971. – 25л.
1321488
  Шишов А.Ф. Сельские широты / А.Ф. Шишов. – Москва : Московский рабочий, 1977. – 280с.
1321489
  Шишов А.Ф. Сельские широты / А.Ф. Шишов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 592с.
1321490
  Смирнова М. Сельский врач / М. Смирнова. – Москва, 1951. – 68с.
1321491
  Юренев Р.Н. Сельский врач / Р.Н. Юренев. – М, 1952. – 48с.
1321492
  Горбачев А.М. Сельский врач / А.М. Горбачев. – Оренбург, 1960. – 410с.
1321493
  Сергеев В.М. Сельский встречный / В.М. Сергеев. – М., 1975. – 80с.
1321494
  Смирнов И.А. Сельский город / И.А. Смирнов. – Москва, 1970. – 109с.
1321495
  Грибов Ю.Т. Сельский двор / Ю.Т. Грибов. – М., 1982. – 63с.
1321496
   Сельский двор.. – М, 1984. – 223с.
1321497
  Бес Г.Б. Сельский депутат : рассказы / Гарегин Бес ; пер. с арм. А. Макинцян. – Москва : Советский писатель, 1966. – 243 с. : ил.
1321498
  Попова О.С. Сельский дом культуры / О.С. Попова. – Пермь, 1959. – 56с.
1321499
   Сельский житель. – Москва : В тип. Москоского Императорского университета
Ч. 1, лист 1-26. – 1778. – [460] c. – Видання старою орфографією
1321500
  Русов А.Т. Сельский и поселковый Совет. / А.Т. Русов. – Л., 1972. – 103с.
1321501
   Сельский календарь. – М, 1973. – 256с.
1321502
   Сельский календарь. – М, 1977. – 256с.
1321503
   Сельский календарь. – М, 1984. – 249с.
1321504
   Сельский календарь 1965. – Москва, 1964. – 256 с.
1321505
   Сельский календарь 1969. – Москва, 1968. – 256 с.
1321506
   Сельский календарь 1970. – Москва, 1969. – 256 с.
1321507
   Сельский календарь 1971. – Москва, 1970. – 256с.
1321508
   Сельский календарь 1972. – М, 1971. – 256с.
1321509
   Сельский календарь 1973. – М, 1972. – 256с.
1321510
   Сельский календарь.... – Москва, 1960. – 176с.
1321511
  Угрюмов В.П. Сельский киномеханик / В.П. Угрюмов, 1958. – 16с.
1321512
   Сельский клуб -- колхозному производству.. – Оренбург, 1962. – 12с.
1321513
  Красильников Ю.Д. Сельский клуб / Ю.Д. Красильников. – М., 1980. – 43с.
1321514
  Елисеев А. Сельский клуб и сельская библиотека. / А. Елисеев, Р.М. Островский. – Тула, 1953. – 64с.
1321515
  Фролова Г.Г. Сельский клуб пропагандирует мичуринскую биологию. / Г.Г. Фролова, А. Жуков. – Ставрополь, 1953. – 24с.
1321516
   Сельский клуб.. – Чита, 1954. – 68с.
1321517
   Сельский клуб.. – М, 1955. – 363с.
1321518
  Крылов А.М. Сельский коллектив: работа, быт, досуг. Метод. советы по социальному планированию. / А.М. Крылов. – Краснодар, 1975. – 48с.
1321519
  Корсаков И. Сельский лекторий / И. Корсаков. – Владимир, 1952. – 36с.
1321520
  Михайлова А.А. Сельский лекторий / А.А. Михайлова. – Кишинев, 1955. – 16 с.
1321521
  Краевский Д.А. Сельский маскарад : повесть; Половина выручки от этого издания назначается в пользу больных и раненных воинов на Дальнем Востоке. – Киев : Типо-литогр. Т-ва И.Н.Кушнерев и Ко, Киевское отделение, 1904. – 64 с.
1321522
  Этвеш Й. Сельский нотариус / Й. Этвеш. – М, 1981. – 607с.
1321523
  Мурниек Э.Э. Сельский образ жизни в период развитого социализма / Э.Э. Мурниек. – Рига, 1985. – 213с.
1321524
  Жеребцов И.П. Сельский радиолюбитель / И.П. Жеребцов, К.П. Кондратов. – Ленинград : Ленинградское газетно-журнальное и книжное издательство, 1949. – 134 с.
1321525
  Славников Д.К. Сельский радиоузел. / Д.К. Славников. – М.-Л., 1951. – 76с.
1321526
  Славников Д.К. Сельский радиоузел. / Д.К. Славников. – 2-е изд., перераб. – М.-Л., 1952. – 80с.
1321527
  Быковский В.И. Сельский райком действует / В.И. Быковский. – М, 1989. – 203с.
1321528
   Сельский райком комсомола.. – М, 1952. – 72с.
1321529
  Миронов М.А. Сельский совет - хозяин земли / М.А. Миронов. – М., 1983. – 96с.
1321530
  Медведовский Ю. Сельский совет / Ю. Медведовский. – М, 1948. – 94с.
1321531
  Боговицкий В.М. Сельский Совет в борьбе за благоустройство села и аула / В.М. Боговицкий. – Алма-Ата, 1959. – 24с.
1321532
  Байкенов К. Сельский Совет в борьбе за хлеб / К. Байкенов, К. Джангазиев. – Алма-Ата : Казгосиздат, 1959. – 40 с. – (В помощь депутату сельского и аульного Совета депутатов трудящихся ; 10)
1321533
  Матлина К.М. Сельский Совет в общественные самодеятельные организации / К.М. Матлина. – М., 1964. – 44с.
1321534
  Немцев В.А. Сельский Совет депутатов трудящихся / В.А. Немцев. – М., 1954. – 144с.
1321535
  Чугунов С.И. Сельский Совет депутатов трудящихся в борьбе за подъем социалистического сельского хозяйства / С.И. Чугунов. – М, 1951. – 80с.
1321536
  Александров Л.А. Сельский Совет депутатов трудящихся. : Автореф... канд. юрид.наук: / Александров Л. А.; Алесандров Л. А.; Львовск. гос. ун-т им. И. Франко, каф. гос. и админ. права. – Львов, 1953. – 21 с.
1321537
  Полубинский В.И. Сельский Совет и охрана общественного порядка. / В.И. Полубинский. – М., 1964. – 42с.
1321538
  Кумыкин Н. Сельский Совет и революционная законность / Н. Кумыкин. – 2-е доп. изд. – М., 1933. – 68с.
1321539
  Гришин В.Г. Сельский спортивный клуб "Старт" / В.Г. Гришин, В.В. Соловьев. – М., 1975. – 40с.
1321540
  Дружинин Н.П. Сельский староста : рассказ о том, как устроили свои общественные дела крестьяне трех грамотных деревень / [соч.] Н.П. Дружинина. – 4 изд. – Москва : Ред. журн. "Дет. чтение" и "Пед. листок" ; Типо-лит. "Рус. Т-ва печ. и изд. дела", 1905. – 31 с. – Продолж. рассказа: "Новое сельское общество". - Библиогр.: "Книги по законоведению, необходимые для народных библиотек и грамотных крестьян" (с. 32). – (Учительская библиотека)


  На тит. л. дарственная надпись: Многоуважаемому Николая Прокофьевичу Василенко от автора
1321541
  Ким В.А. Сельский сход / В.А. Ким, М. Амренов. – Алма-Ата, 1959. – 26с.
1321542
  Симуш П.И. Сельский трудовой коллектив / П.И. Симуш. – М., 1984. – 175с.
1321543
  Ивановская К. Сельский туризм - направление диверсификации деятельности личных подворий населения // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2009. – № 9. – С. 46-50. – ISSN 0235-2443
1321544
  Меренкова И. Сельский туризм и диверсификация экономики сельских территорий / И. Меренкова, В. Перцев // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 7. – С. 43-46. – ISSN 0235-2443
1321545
   Сельский учитель.. – Москва : Московский рабочий, 1954. – 364 с.
1321546
   Сельский учитель.. – Саратов, 1963. – 12с.
1321547
  Димура И.Н. Сельский учитель: проблема становления / И.Н. Димура. – Л., 1991. – 15с.
1321548
   Сельским умельцам об изобретательстве и рационализации.. – М, 1965. – 159с.
1321549
  Слепушкинд Н.П. Сельско-хозяйсвенные районы Северной Осетии / Н.П. Слепушкинд. – Владикавказ, 1926. – 282с.
1321550
  Бельский А.В. Сельско-хозяйственная гидротехника : краткий практический курс / А.В. Бельский. – 3-е изд., значительно испр. – Москва : Новая деревня, 1926. – 364 с. : 359 чертежей в тексте
1321551
  Браунер А.А. Сельско-хозяйственная зоология : с 200 рис. и 9 картами / А.А. Браунер, проф. Одесского с.-х. н-та. – [Одесса] : Госиздат Украины, 1923. – XII, 436 с. : ил., карт., бланк.


  На тит. л. дарств. надпись: Владимиру. Михайловичу Артоболевскому автор. август. 1923
1321552
   Сельско-хозяйственная литература. – Москва, 1940. – 74с.
1321553
  Худяков Н.Н. Сельско-хозяйственная микробиология / Н.Н. Худяков. – Москва, 1926. – 381с.
1321554
  Каландадзе Л. Сельско-хозяйственная терминология. 2. Энтомология. / Л. Каландадзе, В. Бакрадзе. – Тбилиси, 1938. – 629с.
1321555
  Антимонов Б.С. Сельско-хозяйственный налог : популярное общедоступное издание / Б.С. Антимонов. – Москва : Право и Жизнь, 1925. – 77 с.
1321556
  Хохол Ю.Ф. Сельское жилище / Ю.Ф. Хохол. – Киев : Будівельник, 1976. – 175 с.
1321557
  Неразик Е.Е. Сельское жилище в Хорезме (I-XIV вв.) Из истории жилища и семьи. Археолого-этнографические очерки. / Е.Е. Неразик. – М., 1976. – 256с.
1321558
  Процевят Т.И. Сельское жилище Украинских Карпат советского периода. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Процевят Т.И.; АН СССР. Ин-т этнографии. – М., 1990. – 24л.
1321559
  Абрамова Р.П. Сельское жилищное строительство в социалистических странах Европы : обзор / Р.П. Абрамова ; Гос. ком. по гражд. стр-ву и архитектуре при Госстрое СССР. – Москва : Центр научно-технической информации по гражданскому строительству и архитектуре, 1972. – 32 с. : ил. – Библиогр.: с. 31
1321560
  Зиньковский Сельское жилищное строительство восточной Украины (типы домов, квартир) : Автореф... канд. архитектурынаук: 18840 / Зиньковский; Харьковский инженерно-строительный ин-т. – Х., 1969. – 20л.
1321561
  Нечипоренко О.В. Сельское население и реформы аграрной сферы : адаптация или деградация // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6 (302). – С.57-66. – ISSN 0132-1625
1321562
  Смирнова М.Г. Сельское население и социальная информация (теоретические проблемы и опыт изучения особенностей населения и необходимой ему информации) : Автореф... канд. филол.наук: 10.678 / Смирнова М.Г.; МГУ. – М., 1972. – 24л.
1321563
  Федосеев В.И. Сельское население региона / В.И. Федосеев. – Москва : Мысль, 1986. – 143 с.
1321564
  Федорова Н.А. Сельское население Среднего Поволжья накануне коллективизации : опыт социал.-демогр. изучения / Н.А. Федорова. – Казань, 1990. – 133 с.
1321565
  Борисенко Владимир Иосифович Сельское начальное образование на Левобережной Украине в 60-х - 90-х гг. 19 в. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Борисенко Владимир Иосифович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1976. – 26с.
1321566
  Борисенко В.И. Сельское начальное образование на Левобережной Украине в 60-х - 90-х гг. 19 в. : Дис... канд. истор.наук: / Борисенко В.И.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1976. – 215л. – Бібліогр.:л.203-215
1321567
  Щеглова А.М. Сельское общество Бангладеш. / А.М. Щеглова. – М, 1988. – 162с.
1321568
  Цытович Н.М. Сельское общество как орган местного управления / Н.М. Цытович, проф. Ун-та Св. Владимира. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т.Корчак-Новицко, 1911. – [2], II, VI, 233 с.


  На тит.л. экз. № 20836 дарственная надпись: Многоуважаемому Иосифу Иосифовичу Косоногову от автора
1321569
  Ковалев С.А. Сельское расселение : (Генографическое исследование) / С.А. Ковалев. – Москва : Московский университет, 1963. – 372с.
1321570
  Спижанков Л.И. Сельское расселение в Белоруссии, проблемы и перспективы его развития. : Автореф... канд. географ.наук: / Спижанков Л.И.; БГУ им. В.И.Ленина. Географ. ф-тет. – Минск, 1967. – 21л.
1321571
  Лысенко Ю.Ф. Сельское расселение в подтаежной полосе Красноярского края. : Автореф... канд. географ.наук: 691 / Лысенко Ю.Ф.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 21л.
1321572
  Власова И.В. Сельское расселение в Устюжском крае в XVIII - первой четверти XX в. / И.В. Власова. – Москва, 1976. – 118с.
1321573
   Сельское расселение и перспективы его развития в различных зонах страны : материалы к научному совещанию по проблемам сельского расселения и дальнейшего развития материально-технической базы розничной торговли на селе. – Новосибирск : Ротапринт НИСКТ, 1969. – 176 с.
1321574
  Рогожин Г.Н. Сельское расселение Украинской ССР : (состояние и пути совершенствования) / УкрНИИНТИ ; "Информ-комплекс-73" ; Г.Н. Рогожин. – Киев : УкрНИИНТИ, 1973. – 72 с. – (Обзорная информация)
1321575
  Скаршевская Е.А. Сельское расселение Украины : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С. 28-33 : Схема, карти. – Бібліогр.: 6 назв
1321576
  Мартемьянов А.П. Сельское самоуправление во фракийских землях в первых веках н. э. // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник; Статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / Харьковское историко-археологическое общество. – Харьков, 2009. – Вып. 8. – С. 137-148. – ISBN 978-966-86-03-89-1
1321577
  Бредене В. Сельское строительство Литовской ССР и его обеспечение строительными материалами : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 595 / Бредене В. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1969. – 23л.
1321578
  Ивотский П.Г. Сельское утро / П.Г. Ивотский. – Симферополь, 1974. – 47с.
1321579
  Силласте Г.Г. Сельское учительство: образ жизни и адаптационный ресурс // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 9. – С.50-60. – ISSN 0132-1625
1321580
  Сабашников В.В. Сельское хозяйство / В.В. Сабашников. – Красноярск
1. – 1929. – 31с.
1321581
  Варрон Сельское хозяйство / Варрон; Крюгер О.О. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1963. – 218 с.
1321582
  Успенская В.В. Сельское хозяйство / В.В. Успенская, А.М. Куслик. – Л., 1971. – 119с.
1321583
  Олейник Я.Б. Сельское хозяйство // Регионы Украины: поиск, стратегии оптимального развития
1321584
  Сулейманов С.Ю. Сельское хозяйство Азербайджана в 1914-1920 гг. : Автореф... канд. экон.наук: / Сулейманов С.Ю.; Азерб. ин-т нар. хоз. им. Д.Буниатзаде.. – Баку, 1967. – 24л.
1321585
  Гусейнов Ш.С. Сельское хозяйство Азербайджана в первой половине 18 в. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.571 / Гусейнов Ш.С.; АН АзССР. – Баку, 1970. – 27л.
1321586
  Сумбат-Заде Сельское хозяйство Азербайджана в Х1Х в. / Сумбат-Заде. – Баку, 1958. – 364с.
1321587
  Исмаилов М.А. Сельское хозяйство Азербайджана и развитие в нем капиталистических отношений в конце ХІХ - начале ХХ в. : Автореф... доктор ист.наук: / Исмаилов М.А.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1960. – 71л.
1321588
  Храпаль А.А. Сельское хозяйство азиатского севера / А.А. Храпаль. – Москва, 1940. – 132с.
1321589
  Догонадзе Р.И. Сельское хозяйство Албании / Р.И. Догонадзе. – Москва, 1957. – 264с.
1321590
  Миронова Е.В. Сельское хозяйство Англии : Автореф... канд. географич.наук: / Миронова Е.В.; Министерство просвещения РСФСР. Московский областной педагогический институт. – Москва, 1951. – 15 с.
1321591
  Сан Эстебан Сельское хозяйство Аргентины. Структурный кризис. / Сан Эстебан. – Москва, 1984. – 142с.
1321592
  Сергеева М.П. Сельское хозяйство бассейна р.Вилюй и его трудовые ресурсы. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.691 / Сергеева М.П.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1970. – 18л.
1321593
  Ковальчук П. Сельское хозяйство Белорусской ССР за 30 лет / П. Ковальчук. – Минск, 1948. – 35с.
1321594
   Сельское хозяйство Болгарии. – М., 1977. – 160с.
1321595
  Рудаков Е.В. Сельское хозяйство Болгарии: Поиски резервов развития. / Е.В. Рудаков. – Москва, 1988. – 122с.
1321596
  Кругликова И.Т. Сельское хозяйство Боспора / И.Т. Кругликова. – М, 1975. – 300с.
1321597
  Шаркань П. Сельское хозяйство будущего / П. Шаркань. – Москва, 1975. – 271с.
1321598
  Якобсон А.П. Сельское хозяйство в Дании / А.П. Якобсон. – Л, 1924. – 39с.
1321599
  Мордвинцев В. Сельское хозяйство в монастырских вотчинах Левобережной Украины в XVIII в. / В. Мордвинцев. – Киев : Международное финансовое агенство, 1998. – 46с. – ISBN 966-7436-92-6
1321600
  Борченко Н.Т. Сельское хозяйство в одиннадцатой пятилетке / Н.Т. Борченко. – Москва, 1981. – 96с.
1321601
  Миронова Е.И. Сельское хозяйство в развивающейся экономике: опыт Индии / Е.И. Миронова. – Москва, 1991. – 178с.
1321602
  Сен Б. Сельское хозяйство в системе общественного воспроизводства в Бангладеш : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.17 / Сен Б.; АН СССР.Ин-т востоковедения. – Москва, 1985. – 19л.
1321603
  Саблук П. Сельское хозяйство в современной экономике Украины // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2011. – № 4. – С. 78-83. – ISSN 0235-2443
1321604
  Орловский Б. Сельское хозяйство в СССР и его роль в общей экономике страны / Б. Орловский. – Л-М, 1925. – 106с.
1321605
   Сельское хозяйство в странах Содружества Независимых // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 2. – С. 177-187. – ISSN 0207-3676
1321606
  Розов Е.К. Сельское хозяйство в Тверской и Новгородской деревне во второй половине XIX - начале XX вв. / Е.К. Розов. – Калинин, 1974. – 75 с.
1321607
  Богданов С.М. Сельское хозяйство в университете. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Исидора Гольдберга], 1900. – 20 с. – Авт. указ. в конце текста. - Без. тит. л. и обл. - Отд. оттиск из журн.: Хозяин, 1900
1321608
  Чете Л. Сельское хозяйство Венгрии / Л. Чете. – Москва, 1968. – 66с.
1321609
  СорокинВ.Г Сельское хозяйство ВНР на путях интенсификации и интеграции / СорокинВ.Г. – Москва, 1984. – 149с.
1321610
  Михайлов Ю.П. Сельское хозяйство Восточного района Ленинградской области. : Автореф... канд. географ.наук: / Михайлов Ю.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 20л.
1321611
  Куприянов П.И. Сельское хозяйство Ганы / П.И. Куприянов. – М, 1972. – 141с.
1321612
  Карамышев В.П. Сельское хозяйство Демократической Республики Вьетнам / В.П. Карамышев. – Москва, 1959. – 152с.
1321613
  Чернышев И.В. Сельское хозяйство довоенной России и СССР / И.В. Чернышев. – Москва-Л., 1926. – 200с.
1321614
  Петрушов А.М. Сельское хозяйство европейских стран народной демократии на социалистическом пути. / А.М. Петрушов. – Москва, 1959. – 184с.
1321615
   Сельское хозяйство за рубежом. Практика внедрения НОТ.. – Москва, 1971. – 64с.
1321616
  Москалев Г.Е. Сельское хозяйство Западно-Казахстанской области за 40 лет. / Г.Е. Москалев. – Уральск, 1958. – 6с.
1321617
  Кротт И.И. Сельское хозяйство Западной Сибири. 1914 - 1917 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 103-118. – ISSN 0042-8779
1321618
  Боев В.Р. Сельское хозяйство зоны БАМ / В.Р. Боев. – М, 1977. – 104с.
1321619
   Сельское хозяйство и аграрные отношения в странах Латинской Америки. – Москва, 1971. – 480с.
1321620
  Яковлев Г.Н. Сельское хозяйство и аграрный строй Непала / Г.Н. Яковлев. – М, 1975. – 158с.
1321621
  Сванидзе И.А. Сельское хозяйство и аграрный строй Тропической Африки / И.А. Сванидзе. – Москва : Наука, 1977. – 216 с.
1321622
  Предтеченский А. Сельское хозяйство и задачи ирригации в Зеревшанской долине. / А. Предтеченский. – М., 1921. – 240с.
1321623
  Ленин В.И. Сельское хозяйство и коммунизм / В.И. Ленин, 1924. – 56с.
1321624
  Лисовский Ю.П. Сельское хозяйство и крестьянское движение в современной Италии / Ю.П. Лисовский. – Москва, 1966. – 266с.
1321625
   Сельское хозяйство и крестьянство Запада и Северо-Запада РСФСР в дореволюционный перио. – Смоленск, 1980. – 100с.
1321626
   Сельское хозяйство и крестьянство Западной Сибири (XVII-XX вв.). – Тюмень, 1960. – 132с.
1321627
  Горюшкин Л.М. Сельское хозяйство и крестьянство Западной Сибири в конце XIX -- начале ХХ вв : Автореф... канд. ист.наук: / Горюшкин Л. М.; Томск. ГУ. – Томск, 1964. – 25л.
1321628
  Секиринсдкий С.А. Сельское хозяйство и крестьянство Крыма и Северной Таврии в конце 18 -- начале 20 в. : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.02 / Секиринсдкий С.А. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1974. – 34 с. – Бібліогр.:с.33-34
1321629
  Дубровский С.М. Сельское хозяйство и крестьянство России в период империализма / С.М. Дубровский. – М. : Наука, 1975. – 398 с.
1321630
   Сельское хозяйство и крестьянство советской Молдавии. (1921-1965 гг.). – Кишинев, 1970. – 144с.
1321631
   Сельское хозяйство и крестьянство Среднего Поволжья в период строительства социализма. – Чебоксары, 1982. – 143с.
1321632
   Сельское хозяйство и крестьянство Среднего Поволжья в периоды феодализма и капитализма. – Чебоксары, 1982. – 118с.
1321633
   Сельское хозяйство и крестьянство Среднего Поволжья в условиях развитого социализма. – Чебоксары, 1982. – 127с.
1321634
  Шукюр-заде И.Г. Сельское хозяйство и патриотическое движение колхозного крестьянства Нахичеванской АССР в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... канд. ист.наук: / Шукюр-заде И.Г.; Ком. высш. и ССО Сов. Мин. АзССР. Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1961. – 24л.
1321635
  Степанов И.П. Сельское хозяйство и сельскохозяйственная кооперация в Финляндии и Дании / И.П. Степанов. – М., 1928. – 191 с.
1321636
  Тер-Аванесян Сельское хозяйство Индии / Тер-Аванесян. – Москва, 1961. – 248с.
1321637
  Гурвич Р.П. Сельское хозяйство Индии и положение крестьянства / Р.П. Гурвич. – Москва : Издательство восточной литературы, 1960. – 216 с.
1321638
  Губина Н.К. Сельское хозяйство Индии: рынок средств производства / Н.К. Губина. – М, 1982. – 157с.
1321639
  Гаврилов М.К. Сельское хозяйство Иркутской области за 40 лет / М.К. Гаврилов. – Иркутск, 1957. – 123с.
1321640
   Сельское хозяйство Казахстана за 50 лет. – Алма-Ата, 1970. – 142с.
1321641
  Смирнов А.И. Сельское хозяйство Канады / А.И. Смирнов. – Москва : Сельхозгиз, 1958. – 295 с.
1321642
  Хорошилов И.И. Сельское хозяйство Канады / И.И. Хорошилов, В.И. Хорошилова. – М., 1976. – 368 с.
1321643
   Сельское хозяйство капиталистических и развивающихся стран. – Москва, 1973. – 351с.
1321644
   Сельское хозяйство капиталистических стран. – Москва, 1958. – 248с.
1321645
   Сельское хозяйство капиталистических стран. – Москва, 1959. – 829с.
1321646
  Жамин В.А. Сельское хозяйство Китая / В.А. Жамин. – Москва, 1959. – 287с.
1321647
  Тригубенко М.Е. Сельское хозяйство КНДР. Путь социалистического развития. / М.Е. Тригубенко. – Москва, 1973. – 136с.
1321648
   Сельское хозяйство КНР 1949-1974. – Москва, 1978. – 368с.
1321649
   Сельское хозяйство КНР, 1966-1973: "Культурная революция" и ее последствия: Сб. ст.. – Москва, 1975. – 128с.
1321650
  Дзалба А.П. Сельское хозяйство колхоза Латгальской зоны Латв. : Автореф... Канд.экон.наук: / Дзалба А.П.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1961. – 35л.
1321651
  Елисеев Н.П. Сельское хозяйство Кубани и его интенсификация. / Н.П. Елисеев. – Краснодар, 1975. – 192с.
1321652
  Сущевский М.Г. Сельское хозяйство Кубы / М.Г. Сущевский. – Москва, 1964. – 80с.
1321653
  Гиоргадзе Г.Г. Сельское хозяйство Лагодехского района Грузиской ССР и перспективы его развития. : Автореф... Канд.экон.наук: / Гиоргадзе Г.Г.; Груз.с-х.ин-т. – Тбилиси, 1965. – 41л.
1321654
   Сельское хозяйство Латвийской ССР : Стат. сб. – Рига, 1981. – 336с.
1321655
   Сельское хозяйство Ленинградской области за 50 лет. – Л., 1967. – 504с.
1321656
  Рощин С.К. Сельское хозяйство МНР на социалистическом пути / С.К. Рощин. – Москва, 1971. – 292с.
1321657
  Драгнев Демир Миронович Сельское хозяйство Молдавии периода усиления турецко-фанариотского гнета (последние десятилетия XVII - середина XVIII вв.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Драгнев Демир Миронович; М-во нар. образ. МССР. Кишиневский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1973. – 27л.
1321658
  Писарев В.И. Сельское хозяйство Монгольской Народной Республики / В.И. Писарев. – Москва : Колос, 1968. – 184 с.
1321659
  Рыскин Н.В. Сельское хозяйство Мордовии, его размещение и специализация : Автореф... докт. экон.наук: / Рыскин Н. В.; МГУ. – М., 1968. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1321660
  Кочин Г.Е. Сельское хозяйство на Руси в период образования Русского централизованного государства. / Г.Е. Кочин. – Москва, 1965. – 462 с.
1321661
  Монов А.И. и др. Сельское хозяйство Нечерноземной зоны РСФСР / А.И. и др. Монов. – Москва, 1978. – 272 с.
1321662
  Буданов А.С. Сельское хозяйство Нигерии : Автореф... наук: 08.00.17 / Буданов А. С.;. – М., 1978. – л.
1321663
  Колода В.В. Сельское хозяйство носителей салтовской культуры в лесостепной зоне / В В. Колода, С.А. Горбаненко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т археологии. – Киев : Институт археологии НАН Украины, 2010. – 214, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 190-210 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-02-5695-8
1321664
  Иванова И.П. Сельское хозяйство Объединенной Арабской Республики / И.П. Иванова. – Москва, 1970. – 224с.
1321665
  Третьяк Г.А. Сельское хозяйство Омской области (экон.-географ. характеристика). : Автореф... канд. географ.наук: / Третьяк Г.А.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
1321666
  Цой Сельское хозяйство Печорского края на рубеже XIX-XX веков / Цой, Ун-Ен. – Сыктывкар, 1979. – 60с.
1321667
   Сельское хозяйство Польской Народной Республики. – Москва, 1969. – 80с.
1321668
  Конкель Р. Сельское хозяйство Польши / Р. Конкель. – Варшава, 1969. – 68с.
1321669
   Сельское хозяйство России (одиннадцатая пятилетка). – Москва, 1982. – 231с.
1321670
  Клепиков С. Сельское хозяйство России в цифрах. / С. Клепиков. – М. – с.
1321671
  Рубинштейн Н.Л. Сельское хозяйство России во второй половине XVIII в. / Н.Л. Рубинштейн. – Москва, 1957. – 495с.
1321672
   Сельское хозяйство Рудного Алтая. – М.-Л., 1940. – 378с.
1321673
  Козма И. Сельское хозяйство Румынской Народной Республики на пути социализма / И. Козма. – М, 1961. – 100с.
1321674
  Дзокаев К.Х. Сельское хозяйство Северо-Осетинской АССР / К.Х. Дзокаев. – Дзауджикау, 1950. – 26с.
1321675
  Дзокаев К.Х. Сельское хозяйство Северо-Осетинской АССР с 1935 г. по 1948 г. / К.Х. Дзокаев. – Дзауджикау, 1950. – 48с.
1321676
  Курицын И.И. Сельское хозяйство Семипалатинской области. Ист.-геогр. анализ факторов его размещения : Автореф... кандидата геогр.наук: / Курицын И.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1965. – 19л.
1321677
  Асалханов И.А. Сельское хозяйство Сибири конца XIX - начала ХХ в. / И.А. Асалханов; АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. филиал, Ин-т обществ. наук. – Новосибирск : Наука : Сиб. отд-ние, 1975. – 258 с.
1321678
   Сельское хозяйство Советского Союза. – Москва : Колос, 1970. – 256 с.
1321679
  Грегораускас М.А. Сельское хозяйство Советской Литвы 1940-1960 гг. : Автореф... докт. экон.наук: / Грегораускас М. А.; МГУ. – М., 1961. – 76л.
1321680
  Грегораускас М.А. Сельское хозяйство Советской Литвы 1940-1960 гг. : Автореф... докт. экон.наук: / Грегораускас М. А.; МГУ. – М., 1962. – 80л. – Бібліогр.:с.79-80
1321681
   Сельское хозяйство СССР. – Москва, 1967. – 339с.
1321682
   Сельское хозяйство СССР : Статистический сборник. – Москва : Статистика, 1971. – 712 с.
1321683
   Сельское хозяйство СССР. – Москва, 1972. – 155с.
1321684
  Карлюк И.Я. Сельское хозяйство СССР / И.Я. Карлюк, Н.С. Мымриков. – М, 1975. – 103с.
1321685
  Богуш Г.Н. Сельское хозяйство СССР / Г.Н. Богуш, В.Г. Шайкин. – Москва, 1977. – 240 с.
1321686
  Богуш М Г. Шайкин Сельское хозяйство СССР / М Г. Шайкин Богуш. – Москва, 1982. – 256с.
1321687
   Сельское хозяйство СССР : Статистический сборник. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 534с.
1321688
  Пасхавер И.С. Сельское хозяйство СССР в показателях статистики. / И.С. Пасхавер. – Москва, 1968. – 64с.
1321689
  Бенедиктов И.А. Сельское хозяйство СССР на новом подъеме / И.А. Бенедиктов. – Москва : Госполитиздат, 1948. – 40 с.
1321690
   Сельское хозяйство СССР на современном этапе. Достижения и перспективы.. – Москва, 1972. – 455с.
1321691
   Сельское хозяйство СССР.. – Москва, 1929. – 502с.
1321692
   Сельское хозяйство СССР.. – Москва, 1960. – 666с.
1321693
  Лазутин В.М. Сельское хозяйство СССР: тенденции развития / В.М. Лазутин. – Москва : Знание, 1979. – 64 с.
1321694
  Иоанесян С.И. Сельское хозяйство стран Юго-Восточной Азии. / С.И. Иоанесян. – Москва : Наука, 1980. – 142, [5] с.
1321695
  Шифрин Э.Л. Сельское хозяйство США / Э.Л. Шифрин. – М, 1956. – 432с.
1321696
  Мартынов В.А. Сельское хозяйство США и его проблемы / В.А. Мартынов. – М, 1971. – 352с.
1321697
  Фредерикс К. Сельское хозяйство США под гнетом монополий / К. Фредерикс. – М, 1956. – 255с.
1321698
  Оспинникова Л.В. Сельское хозяйство США: связь науки с производством // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1979. – № 23. – С. 45-68
1321699
  Денискин В.И. Сельское хозяйство терских казаков в пореформенных период (1961-1900 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Денискин В. И.; Кабард.-Балк. ГУ. – Нальчик, 1974. – 23л.
1321700
  Сванидзе И.А. Сельское хозяйство Тропической Африки / И.А. Сванидзе. – Москва : Мысль, 1972. – 352с.
1321701
   Сельское хозяйство Украины. – Х., 1923. – 232с.
1321702
  Драгнев Д.М. Сельское хозяйство феодальной Молдавии / Д.М. Драгнев. – Кишинев, 1975. – 286с.
1321703
  Барышникова О.Г. Сельское хозяйство Филиппин : генезис и развитие капитализма / О.Г. Барышникова ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1972. – 256 с. – Библиогр: с. 245-253
1321704
  Карташов Р.Н. Сельское хозяйство Франции / Р.Н. Карташов. – Москва, 1957. – 48с.
1321705
  Марков А.П. Сельское хозяйство Франции 1945 - 1965 гг. / А.П. Марков, М.А. Павлова; Отв. ред. В.В. Любимова. – Москва : Наука, 1968. – 272 с.
1321706
  Карцев Е.А. Сельское хозяйство Франции в 1950-1958 гг. и борьба ФКП против усиления гнета монополий : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Карцев Е. А. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1976. – 26 с.
1321707
   Сельское хозяйство ФРГ в системе государственно-монополитического капитализма. – Москва, 1984. – 288с.
1321708
  Гавриш М.Т. Сельское хозяйство Харьковщины за 40 лет / М.Т. Гавриш. – Х., 1958. – 272с.
1321709
  Ишчанов М. Сельское хозяйство Хорезмской области Узбекской ССР. (Эконом.-географ. характеристика) : Автореф... канд. географ.наук: / Ишчанов М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1966. – 16л.
1321710
  Надирадзе М.С. Сельское хозяйство Цулукидзевского района Грузинской ССР и перспективы его развития. : Автореф... Канд.экон.наук: / Надирадзе М.С.; АН Груз.ССР.Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1965. – 43л.
1321711
   Сельское хозяйство Чехословакии.. – Москва, 1977. – 208с.
1321712
   Сельское хозяйство Швеции.. – Москва, 1968. – 68с.
1321713
  Бардин А.В. Сельское хозяйство Ярославской области к Всесоюзной сельскохозяйственной выставке / А.В. Бардин, Н.Д. Аррсеньев ; под ред. А.Н. Ларионова. – Изд. 2-е. – Ярославль : Облгиз, 1939. – 168 с. : ил.
1321714
  Огановский Н.П. Сельское хозяйство, индустрия и рынок в XX веке / Н.П. Огановский. – Москва, 1924. – 88с.
1321715
   Сельское хозяйство.
В.1. – 1948. – с.
1321716
  Шайкин В.Г. Сельское хозяйство: перердовой опыт в десятой пятилетке. / В.Г. Шайкин, М.В. Глинка. – Москва, 1980. – 64с.
1321717
   Сельское хозяйство: Статистический сб.. – Москва, 1991. – 252с.
1321718
  Помус М.И. Сельское, лесное, пушно-зверевое и рыбное хозяйство / М.И. Помус. – М-Л, 1946. – с.
1321719
   Сельскому библиотекарю о работе с детьми.. – Краснодар, 1962. – 44с.
1321720
   Сельскому хозяйству -- квалифицированные кадры. – Минск, 1970. – 20с.
1321721
  Смыков Ю.И. Сельскохозяйсвенные машины и орудия в пореформенной деревне Казанской губернии / Ю.И. Смыков. – Казань, 1958. – 44с.
1321722
   Сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева. – Москва : Сельхозгиз, 1946. – 391с.
1321723
   Сельскохозяйственная биотехнология: векторные системы молекулярного клонирования. – Москва : Агропромиздат, 1991. – 532с.
1321724
  Власов Ю.И. Сельскохозяйственная вирусология / Ю.И. Власов, Э.И. Ларина. – Москва : Колос, 1982. – 239с.
1321725
  Брюбейкер Дж.Л. Сельскохозяйственная генетика / Дж.Л. Брюбейкер. – М., 1966. – 224с.
1321726
  Ермакова Л.И. Сельскохозяйственная и бытовая лексика русских говоров Северной Молдавии : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ермакова Л.И. ; Львовский гос. ун-т. – Кишинев, 1964. – 23 с.
1321727
  Ямчук К.Т. Сельскохозяйственная книга. / К.Т. Ямчук. – М., 1987. – 192с.
1321728
  Перцева К.Т. Сельскохозяйственная колонизация Японией Южного Сахалина (1905-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Перцева К.Т. – Москва, 1950. – 16 с.
1321729
  Тотомианц В.Ф. Сельскохозяйственная кооперация / В.Ф. Тотомианц. – М, 1918. – 302с.
1321730
  Караханян Д.Г. Сельскохозяйственная кооперация в Африке / Д.Г. Караханян. – М., 1992. – 137с.
1321731
  Караханян Д.Г. Сельскохозяйственная кооперация в Египте (1967-1979 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Караханян Д. Г.; АН СССР, Ин-т Африки. – М., 1980. – 20л.
1321732
  Орлеанская Л.К. Сельскохозяйственная кооперация в независимой Индии / Л.К. Орлеанская. – М., 1969. – 184с.
1321733
  Фаризов И.О. Сельскохозяйственная кооперация в развивающихся станах. / И.О. Фаризов. – М, 1973. – 352с.
1321734
  Бойко Е.А. Сельскохозяйственная кооперация в развитых капиталистических странах : Автореф... канд. экон.наук: / Бойко Е. А.; ЛГУ. – Л., 1976. – 20л.
1321735
  Эфроимский Е.С. Сельскохозяйственная кооперация в системе монополистического капитализма / Е.С. Эфроимский. – Х, 1929. – 238с.
1321736
   Сельскохозяйственная кооперация в СССР и Франции.. – М., 1983. – 120с.
1321737
  Серова Е.В. Сельскохозяйственная кооперация в СССР. / Е.В. Серова. – М, 1991. – 159с.
1321738
  Игнатова Галина Николаевна Сельскохозяйственная кооперация в Турции : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.17 / Игнатова Галина Николаевна; АН СССР. Ин-т востоковедения. – М., 1979. – 19л.
1321739
  Пухкал Александр Григорьевич Сельскохозяйственная кооперация и ее роль в преобразовании аграрного строя освободившихся стран : Дис... кнд. эконом.наук: 08.00.01 / Пухкал Александр Григорьевич; КГУ. – Киев, 1978. – 185л.
1321740
  Атоян О.Н. Сельскохозяйственная кооперация Украины периода НЭПа: Проблемы теории, политики, истории в литературе 20-х - начала 30-х годов : Дис... канд. истор. наук: 07.00.01 / О.Н. Атоян ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 214 л. – Бібліогр.: л. 200-214
1321741
  Атоян О.Н. Сельскохозяйственная кооперация Украины периода НЭПа: проблемы, теории, политики, истории в литературе : Автореф... наук: 07.00.01 / Атоян О.Н.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1990. – 24л.
1321742
  Маркарьян С.Б. Сельскохозяйственная кооперация Японии. / С.Б. Маркарьян. – М., 1975. – 238с.
1321743
  Шадурский И.В. Сельскохозяйственная лексика в старобелорусском письменном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шадурский И.В. ; АН БССР , Ин-т языкознания. – Минск, 1967. – 20 с.
1321744
  Брызгалова Е.Я. Сельскохозяйственная лексика говора русского старожильческого населения Нижнеилимского района Иркутской области : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Брызгалова Е. Я.; Томск. ГУ. – Томск, 1972. – 25л.
1321745
  Козачук А.А. Сельскохозяйственная лексика говоров Волыни. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.661 / Козачук А.А.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1971. – 20л.
1321746
  Воронина Т.Е. Сельскохозяйственная лексика украинских говоров Воронежской области : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.662 / Воронина Т.Е. ; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. Филол. фак. – Воронеж, 1970. – 16 с.
1321747
  Банников Н.А. Сельскохозяйственная литература / Н.А. Банников, М Л. Раскин, . – М, 1958. – 243с.
1321748
   Сельскохозяйственная мелиорация. – М., 1965. – 503с.
1321749
  Владыченко С.А. Сельскохозяйственная мелиорация почв / С.А. Владыченко. – Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Москва : Издательство Московского университета, 1972. – 398с.
1321750
  Лоске Э.Г. Сельскохозяйственная метеорология / Э.Г. Лоске; Под ред. и с доп. Б.И. Срезневского. – 2-е, доп. изд. – Москва : Агроном, 1913. – 34с.
1321751
  Давид Р.Э. Сельскохозяйственная метеорология / Р.Э. Давид. – Москва, 1936. – 407с.
1321752
  Некрасов П.И. Сельскохозяйственная метеорология / П.И. Некрасов. – 3-е изд.,перераб. и доп. – Москва : Сельхозгиз, 1937. – 166с. : Ил.
1321753
  Виткевич В.И. Сельскохозяйственная метеорология / В.И. Виткевич. – Москва, 1960. – 472с.
1321754
  Румянцев В.М. Сельскохозяйственная наука на грани второй пятилетки / В.М. Румянцев. – Москва ; Ленинград, 1932. – 40 с.
1321755
  Сверлова Л.И. Сельскохозяйственная оценка продуктивности климата Восточной Сибири, Дальнего Востока и трассы БАМ для ранних яровых культур : Методы иследований;Световые, тепловые и водные ресурсы Восточной Сибири и Дальнего Востока;Биоклиматические характеристики ранних яровых культур / Л.И. Сверлова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 182 с.
1321756
   Сельскохозяйственная перепись 1923 года.. – Тифлис
Ч.1. – 507с.
1321757
  Троценко И.Д. Сельскохозяйственная политика "Общего рынка". / И.Д. Троценко. – М., 1979. – 287с.
1321758
   Сельскохозяйственная практика: противоречия перестройки. – Москва, 1989. – 443с.
1321759
  Чобану В.В. Сельскохозяйственная производственная интеллигенция / В.В. Чобану. – Кишинев, 1990. – 115с.
1321760
  Лацис М.И. Сельскохозяйственная промышленность в пятилетке / М.И. Лацис. – М.-Л : Сельхозгиз, 1930. – 61 с.
1321761
   Сельскохозяйственная радиобиология: Межвуз. сб. науч. тр.. – Кишинев, 1987. – 93с.
1321762
   Сельскохозяйственная радиоэкология. – М., 1991. – 400с.
1321763
   Сельскохозяйственная районная планировка : учебное пособие / Г.А. Кузнецов, В.А. Кирсанов, П.К. Татур, М.В. и др. Андриишин. – Москва : Колос, 1966. – 344 с.
1321764
   Сельскохозяйственная районная планировка.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1974. – 368с.
1321765
  Сударс Л.П. Сельскохозяйственная самолетная аппаратура для совместного применения сыпучих и жидких химикатов. : Автореф... канд. техн.наук: / Сударс Л.П.; МВ и ССО УЗССР. Ташкент. политехн. ин-т. – Ташкент, 1963. – 20л.
1321766
   Сельскохозяйственная сессия 16-18 января 1947. – Tartu : RK "Teaduslik kirjandus", 1947. – 262 с.
1321767
  Тармисто В.Ю. Сельскохозяйственная специализация и сельскохозяйственные районы в Эстонии (досоветский период) : автореф. дис. ... канд. географич. наук / Тармисто В.Ю. ; Академия наук Эстонской ССР. Ин-т экономики. – Таллин-Ленинград, 1952. – 28 с.
1321768
  Сергеев С.С. Сельскохозяйственная статистика / С.С. Сергеев. – М., 1963. – 463с.
1321769
  Бидий А.И. Сельскохозяйственная статистика с основами общей теории статистики : учеб. пособие для сред. с.-х. учеб. заведений по экон. спец. / А.И. Бидий, Н.В. Степаненко, Т.Ф. Хромова. – 3-е изд., перераб и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 272 с.
1321770
  Немчинов В.С. Сельскохозяйственная статистика с основами общей теории. Уч. пособие / В.С. Немчинов. – М., 1945. – 359с.
1321771
  Христич А.Г. Сельскохозяйственная статистика с основами экономической статистики / А.Г. Христич. – М, 1967. – 464с.
1321772
   Сельскохозяйственная статистика с основами экономической статистики. – Москва, 1974. – 76с.
1321773
  Долгушевский Ф.Г. Сельскохозяйственная статистика с основами экономической статистики / Ф.Г. Долгушевский. – 2-е изд. – М, 1976. – 406с.
1321774
  Сергеев С.С. Сельскохозяйственная статистика с основами экономической статистики / С.С. Сергеев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1978. – 528с.
1321775
  Сергеев С.С. Сельскохозяйственная статистика с основами экономической статистики / С.С. Сергеев. – 5-е изд., перераб. и доп. – М., 1983. – 535с.
1321776
  Беневоленская Т.А. Сельскохозяйственная тема в печати после XXII съезда КПСС : учебно-метод. пособие поспецкурсу и спецсеминару для студентов-заочников фак-та журналистики / Т.А. Беневоленская ; Науч.-метод. каб. по заочному и вечерн. обучению МГУ. – Москва : [б. и.], 1966. – 48 с.
1321777
  Волков Г.И. Сельскохозяйственная техника в США : Состояние и тенденции развития / Г.И. Волков. – Москва : Машгиз, 1963. – 316с.
1321778
  Радько З.Т. Сельскохозяйственная техника под охраной закона / З.Т. Радько. – Москва, 1988. – 80 с.
1321779
   Сельскохозяйственная техника.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1963. – 784с.
1321780
  Грушевой С.Е. Сельскохозяйственная фитопатология / С.Е. Грушевой. – М., 1965. – 447с.
1321781
  Горленко М.В. Сельскохозяйственная фитопатология : частная патология растений / М.В. Горленко. – Москва : Высшая школа, 1968. – 434 с.
1321782
  Доброзракова Т.Л. Сельскохозяйственная фитопатология : учебники и учеб. пособия для сред. с.-х. учеб. заведений / Т.Л. Доброзракова; под ред. Хохрякова М.К. – изд. 2-е, исправ. и дополн. – Ленинград : Колос, Ленинградское отделение, 1974. – 328 с.
1321783
  Пересыпкин В.Ф. Сельскохозяйственная фитопатология / В.Ф. Пересыпкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1974. – 560с.
1321784
  Пересыпкин В.Ф. Сельскохозяйственная фитопатология / В.Ф. Пересыпкин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1982. – 512с.
1321785
  Пересыпкин В.Ф. Сельскохозяйственная фитопатология / В.Ф. Пересыпкин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 479с.
1321786
  Ацци Д. Сельскохозяйственная экология / Джироламо Ацци ; пер. с итал. В.И. Ковалевского ; под ред. Н.К. Софотерова. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1932. – 344 с. – Библиогр.: с. 338-344
1321787
  Ацци Д. Сельскохозяйственная экология / Д. Ацци ; пер. с англ. Н.А. Емельяновой ; под ред. Писарева В.Е. – Москва : иностранной литературы, 1959. – 479 с.
1321788
  Уразаев Сельскохозяйственная экология / Уразаев, А.В. Никитин. – Ставрополь, 1993. – 45с.
1321789
  Кажанов Н.Н. Сельскохозяйственная экономия / Н.Н. Кажанов. – 3-е испр. и доп. – М, 1929. – 300с.
1321790
  Бей-Биенко и др. Сельскохозяйственная энтомология / Г.Я. Бей-Биенко и др. – Москва ; Ленинград : [б. и.], 1941. – 648 с.
1321791
   Сельскохозяйственная энтомология. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.-Л., 1955. – 616с.
1321792
  Брянцев Б.А. Сельскохозяйственная энтомология / Б.А. Брянцев. – Изд. 2-е, допол. и перераб. – Ленинград : Колос, 1973. – 336с.
1321793
   Сельскохозяйственная энтомология. – Москва, 1976. – 448с.
1321794
   Сельскохозяйственная энтомология. – М., 1983. – 416с.
1321795
  Емельянов И.В. Сельскохозяйственная энтомология в Соединенных Штатах Северной Америки / И.В. Емельянов; Гл. упр. землеустройства и земледелия. – Санкт-Петербург : Типогр. Меркушева, 1914. – 275с.с.
1321796
  Щеголев В.Н. Сельскохозяйственная энтомология. / В.Н. Щеголев. – М-Л, 1960. – 448с.
1321797
  Бей-Биенко и др. Сельскохозяйственная энтомология. Вредители сельскохозяйственных культур и меры борьбы с ними / Г.Я. Бей-Биенко и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Ленинград : [б. и.], 1949. – 764 с.
1321798
   Сельскохозяйственная энциклопедия : Проспект. – Москва : Советская энциклопедия, 1930. – 71 с.
1321799
   Сельскохозяйственная энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
2. – 1933. – 800 стлб.
1321800
   Сельскохозяйственная энциклопедия.. – Москва
1. – 1932. – 864 с.
1321801
   Сельскохозяйственная энциклопедия.. – М.
3. – 1934. – 926 стлб.
1321802
   Сельскохозяйственная энциклопедия.. – М.
4. – 1935. – 1056 стлб.
1321803
   Сельскохозяйственная энциклопедия.. – 2-е изд., перераб. – М.-Л
1. – 1937. – 496с.
1321804
   Сельскохозяйственная энциклопедия.. – 2-е изд., перераб. – М.-Л.
2. – 1937. – 448с.
1321805
   Сельскохозяйственная энциклопедия.. – 2-е изд., перераб. – Москва ; Ленинград
3. – 1938. – 520 с.
1321806
   Сельскохозяйственная энциклопедия.. – 2-е изд., перераб. – М.-Л.
4. – 1940. – с.
1321807
   Сельскохозяйственная энциклопедия.. – М.-Л., 1941. – 84с.
1321808
   Сельскохозяйственная энциклопедия.. – 3-е изд., перераб. – Москва
1. – 1949. – 620с.
1321809
   Сельскохозяйственная энциклопедия.. – 3-е изд., перераб. – М.
2. – 1951. – 634с.
1321810
   Сельскохозяйственная энциклопедия.. – 3-е изд., перераб. – М.
3. – 1953. – 614с.
1321811
   Сельскохозяйственная энциклопедия.. – 3-е изд., перераб. – М.
4. – 1955. – 670с.
1321812
   Сельскохозяйственная энциклопедия.. – 3-е изд., перераб. – М.
5. – 1956. – 663с.
1321813
   Сельскохозяйственная энциклопедия.. – 4-е изд., переработ. и доп. – М.
1. – 1969. – 1200 стлб.
1321814
   Сельскохозяйственная энциклопедия.. – 4-е изд., переработ. и доп. – М.
2. – 1971. – 1231 стлб.
1321815
   Сельскохозяйственная энциклопедия.. – 4-е изд., переработ. и доп. – М.
3. – 1972. – 1184 стлб.
1321816
   Сельскохозяйственная энциклопедия.. – 4-е изд., переработ. и доп. – М.
4. – 1973. – 1376 стлб.
1321817
   Сельскохозяйственная энциклопедия.. – 4-е изд., переработ. и доп. – М.
5. – 1974. – 1120 стлб.
1321818
   Сельскохозяйственная энциклопедия.. – 4-е изд., переработ. и доп. – М.
6. – 1975. – 1223с.
1321819
   Сельскохозяйственная эррозия и борьба с ней.. – М., 1956. – 374с.
1321820
   Сельскохозяйственная эррозия и новые методы ее изучения.. – М., 1958. – 230с.
1321821
  Фабри В. Сельскохозяйственно-кооперативное право Чехословакии / В. Фабри. – Москва : Юридическая литература, 1960. – 416 с.
1321822
  Оводов С В. Сельскохозяйственное водоснабжение / С В. Оводов, . – М, 1939. – 492с.
1321823
  Оводов В.С. Сельскохозяйственное водоснабжение и обводнение / В.С. Оводов. – 3-е. – М., 1984. – 480 с.
1321824
  Казьмин И.Ф. Сельскохозяйственное законодательство / И.Ф. Казьмин. – Москва, 1980. – 136 с.
1321825
  Годельман Я.М. Сельскохозяйственное землеведение. / Я.М. Годельман. – Кишинев, 1987. – с.
1321826
  Пронин М.Е. Сельскохозяйственное значение структуры почв. / М.Е. Пронин. – М.Л., 1930. – 60с.
1321827
   Сельскохозяйственное использование заовраженных земель. – М., 1989. – 223с.
1321828
   Сельскохозяйственное использование сточных вод. – М., 1989. – 223с.
1321829
   Сельскохозяйственное картографирование и создание геодезической основы. – Москва : Урожай
Т. 46 (83). – 1965. – 116 с.
1321830
  Широких И.О. Сельскохозяйственное коневодство в начале XX века // Современные вопросы русского сельского хозяйства : К 50-летнему Юбилею И.А. Стебута. – Санкт-Петербург : Изд. почиталей и учеников И.А. Стебута, 1904. – С. 263-283
1321831
  Илашева С. Сельскохозяйственное машиностроение Республики Казахстан / С. Илашева, И. Полежаева, С. Хайруллина // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 3/4. – C. 152-164. – ISSN 0207-3676
1321832
  Макеенко М.М. Сельскохозяйственное машиностроение Украинской ССР в период борьбы за создание экономического фундамента социализма (1917-1932 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Макеенко М.М.; АН УССР, Ин-т кон. – Х., 1955. – 16л.
1321833
  Погорелов Н.С. Сельскохозяйственное население развитого социалистического общества / Н.С. Погорелов. – Киев, 1979. – 24с.
1321834
  Иванович К.А. Сельскохозяйственное образование в СССР / К.А. Иванович. – Москва, 1958. – 240 с.
1321835
   Сельскохозяйственное образование за рубежом. – М., 1965. – 168с.
1321836
  Николаевский М.Н. Сельскохозяйственное образование и воспитание / М.Н. Николаевский. – Ленинград, 1928. – 68 с.
1321837
  Винер В.В. Сельскохозяйственное опытное дело : Краткий исторический очерк и обзор программ русских с.-х. опытных учреждений 1840-1910 г.г. / В.В. Винер. – Москва : Новая деревня, 1922. – 108с.
1321838
  Сазанов В.И. Сельскохозяйственное опытное дело в растениеводстве и его методика. / В.И. Сазанов. – М., 1962. – 112с.
1321839
  Вергунов В.А. Сельскохозяйственное опытное дело на Крымском полуострове: научно-организационный аспект : научный доклад / В.А. Вергунов ; [Нац. акад. аграрных наук Укр. ; Гос. научная сельскохоз. б-ка]. – Киев : ФОП Корзун Д.Ю., 2012. – 31, [1] с. : ил. – К 200-летию создания Никитского ботанического сада - Национального научного центра НААН. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1321840
  Литтл Т.М. Сельскохозяйственное опытное дело: Планир. и анализ. / Т.М. Литтл, Ф.Дж. Хиллз. – М., 1981. – 319с.
1321841
  Семевский Б.Н. Сельскохозяйственное освоение пустынь / Б.Н. Семевский. – Л., 1937. – 88с.
1321842
  Куварин И.Я. Сельскохозяйственное переселение в СССР и его значение в развитии производительных сил. : Автореф... Канд.экон.наук: / Куварин И.Я.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1963. – 16л.
1321843
  Соколовский А.Н. Сельскохозяйственное почвоведение / А.Н. Соколовский. – Москва, 1956. – 335с.
1321844
   Сельскохозяйственное право : учебник. – Москва : Юридическая литература, 1985. – 575 с.
1321845
   Сельскохозяйственное право в Молдавской ССР: Правовое регулирование общественных отношений в АПК МССР. – Кишинев, 1985. – 352с.
1321846
  Первушин А.Г. Сельскохозяйственное предприятие в условиях межхозяйственной кооперации / А.Г. Первушин. – М, 1984. – 175с.
1321847
  Максимов А.А. Сельскохозяйственное преобразование ландшафта и экология вредных грызунов / А.А. Максимов. – Москва-Л., 1964. – 252с.
1321848
  Рунич И.К. Сельскохозяйственное производство и рынок предметов народного потребления в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Рунич И.К.; МВ и ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1974. – 24л.
1321849
  Ратушняк В.Н. Сельскохозяйственное производство Северного Кавказа : (к пробл. развития аграр. капитализма) / В.Н. Ратушняк ; Отв. ред. А.М. Анфимов, Сев. Кавк. науч. центр высш. шк. – Ростов-на-Дону : Изд-во Рост. ун-та, 1989. – 251с. – Библиогр. в примеч.: с. 216-243
1321850
  Шубравская Е.В. Сельскохозяйственное производство Украины: новые возможности и вызовы развития // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 5 (634). – С. 40-51. – ISSN 0131-7741
1321851
  Ковалева Е.А. Сельскохозяйственное профессионально-трудовое обучение во вспомогательной школе. : Автореф... канд. пед.наук: / Ковалева Е.А.; Акад. пед. наук РСФСР. Науч.-исслед. ин-тут дефектологии. – М., 1963. – 15л.
1321852
  Иванов М.Ф. Сельскохозяйственное птцеводство. / М.Ф. Иванов. – 5-е изд., просмотр. и доп. – М.-Л., 1930. – 400с.
1321853
  Никитенко Л.К. Сельскохозяйственное страхование / Л.К. Никитенко. – Москва, 1988. – 143 с.
1321854
  Шерменев М.К. Сельскохозяйственное страхование в СССР / М.К. Шерменев. – М., 1956. – 172 с.
1321855
  Гольц Сельскохозяйственное счетоводство / Гольц фон-дер ; пер. В.Э. Брунст ; переработал И.А. Шмидт. – 2-е изд. согласно немецкого 10-го издания ред. К. фон Зельгорст. – Москва : Типография Т-ва И.Н. Кушнерев и Ко, 1912. – 148 с.
1321856
   Сельскохозяйственное, природноресурсное законодательство и правовая охрана природы. – М., 1989. – 366с.
1321857
  Барсуков Г.Ф. Сельскохозяйственному производству - высокие темпы развития / Г.Ф. Барсуков, В.А. Бидный. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 88, [2] с. – (Решения XXVII съезда КПСС - в жизнь!)
1321858
  Лушкин Л.А. Сельскохозяйственному производству - труд и энтузиазм молодых / Л.А. Лушкин. – М., 1986. – 78с.
1321859
   Сельскохозяйственные библиотеки СССР. – М., 1966. – 80с.
1321860
   Сельскохозяйственные вузы СССР. – Москва, 1964. – 112с.
1321861
   Сельскохозяйственные высшие учебные заведения. – Москва, 1965. – 200с.
1321862
   Сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации. – К., 1977. – 351с.
1321863
  Кузнецов Н.К. Сельскохозяйственные гидроэлектростанции : Проектирование, постройка и эксплоатация / Н.К. Кузнецов, А.П. Златковский. – Москва : Государственное издательство колхозной и совхозной литературы, 1941. – 344 с.
1321864
  Шалаев В.Ф. Сельскохозяйственные знания в начальной школе / В.Ф. Шалаев. – Москва, 1940. – 119с.
1321865
  Мукомель Израиль Феликсович Сельскохозяйственные зоны Украинской ССР : Автореф... д-ра геогр.наук: / Мукомель Израиль Феликсович; МГУ. Геогр. фак. – М., 1965. – 43л. – Бібліогр.:с.41-43
1321866
  Мукомель И.Ф. Сельскохозяйственные зоны УССР / И.Ф. Мукомель. – Киев
ч.1. – 1954. – 107с.
1321867
   Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. – 2-е изд., перераб и доп. – М., 1986. – 688с.
1321868
  Никишов М.И. Сельскохозяйственные карты и атласы / М.И. Никишов. – Москва : Геодезиздат, 1957. – 184 с. + Приложения к книге: карты
1321869
   Сельскохозяйственные кооперативные объединения Латвийской ССР. – Рига, 1945. – 23с.
1321870
  Шиповский А.К. Сельскохозяйственные культуры на низинных торфяниках / А.К. Шиповский. – Л., 1979. – 152с.
1321871
   Сельскохозяйственные курсы для увечных воинов / Деп. земледелия. – [Петроград] : [Тип. Уч. глухонемых], 1916. – 16 с. – Без обл. и тит. л.
1321872
  Миронов Сельскохозяйственные ландшафты лесостепи Приволжской возвышенности / Миронов, А.В. Ступишин. – Казань, 1983. – 149с.
1321873
  Миронов Анатолий Владимирович Сельскохозяйственные ландшафты северной лесостепи Приволжской возвышенности. (Опыт анализа геогр. структур) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.01 / Миронов Анатолий Владимирович; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1321874
  Карпенко А.Н. Сельскохозяйственные машины / А.Н. Карпенко. – 3-е изд. перераб. и доп. – М., 1976. – 512с.
1321875
  Воронов Ю.И. Сельскохозяйственные машины / Ю.И. Воронов, Л.Н. Ковалев, А.Н. Устинов. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1978. – 295 с.
1321876
  Карпенко А.Н. Сельскохозяйственные машины / А.Н. Карпенко. – 4-е изд. перераб. и доп. – М., 1979. – 472с.
1321877
  Карпенко А.Н. Сельскохозяйственные машины / А.Н. Карпенко, В.М. Халанский. – 5-е изд. перераб. и доп. – М., 1983. – 495с.
1321878
   Сельскохозяйственные машины для почв в районах, подверженных ветровой эрозии. – М., 1976. – 160с.
1321879
   Сельскохозяйственные машины и запасные части к ней.. – М.
Кн.1. – 1950. – 368с.
1321880
  Криль Б.А. Сельскохозяйственные машины и орудия / Б.А. Криль. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1931. – 184 с.
1321881
  Карпенко А.Н. Сельскохозяйственные машины и орудия / А.Н. Карпенко, К.А. Полевицкий. – 4-е изд. перераб. и доп. – М., 1960. – 471с.
1321882
  Баранов В.В. Сельскохозяйственные машины и технология тракторных работ : учебное пособие для учащихся 9 и 10 классов сельской школы / В.В. Баранов, В.З. Бубнов, М.Н. Портнов. – Изд. 2-е. – Москва : Просвещение, 1974. – 192 с.
1321883
  Стон А.А. Сельскохозяйственные машины. / А.А. Стон. – М.-Л., 1931. – 328с.
1321884
  Колпаков В.В. Сельскохозяйственные мелиорации / В.В. Колпаков, И.П. Сухарев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1988. – 319с.
1321885
   Сельскохозяйственные мелиорации в Алтайском крае. – М., 1975. – 103с.
1321886
   Сельскохозяйственные опыты школьников. – М., 1963. – 360с.
1321887
   Сельскохозяйственные производственно-территориальные комплексы и их развитие. – Ашхабад, 1977. – 103с.
1321888
  Мухтаров К.Я. Сельскохозяйственные рабочие Азербайджана : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.571 / Мухтаров К.Я. ; АН АзССР , Ин-т истории. – Баку, 1971. – 30 с.
1321889
  Патель С.Дж. Сельскохозяйственные рабочие в Индии и Пакистане / С.Дж. Патель. – Москва, 1955. – 199с.
1321890
  Трехбратов Б.А. Сельскохозяйственные рабочие Кубанской области в пореформенный период (1861-1904 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Трехбратов Б.А.; Кубан. гос. ун-т. – Краснодар, 1973. – 26л.
1321891
   Сельскохозяйственные районы и земельные нормы Оренбургской губернии. – Оренбург, 1927. – 267с.
1321892
  Хэйстед Л. Сельскохозяйственные районы США / Л. Хэйстед, Дж. Файт. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 314с.
1321893
  Васянин В.И. Сельскохозяйственные роботы / В.И. Васянин. – Москва : Колос, 1984. – 224с.
1321894
  Гельман Б.М. Сельскохозяйственные тракторы : учебник для сред. сел. проф.-техн. училищ / Б.М. Гельман, Н.В. Москвин. – изд. 3-е, перераб. и дополн. – Москва : Высшая школа, 1978. – 280 с.
1321895
   Сельскохозяйственные экосистемы. – М., 1987. – 222с.
1321896
   Сельскохозяйственные экскурсии. – М.-Л., 1924. – 40с.
1321897
  Виноградов В.М. Сельскохозяйственный анализ / В.М. Виноградов. – Изд.3-е, вновь перераб. – Москва : Государственное изд-во, 1928. – 286с.
1321898
  Куркаев В.Т. Сельскохозяйственный анализ и основы биохимии растений. / В.Т. Куркаев. – М., 1977. – 240с.
1321899
  Слезкин П.Р. Сельскохозяйственный календарь профессора П.Р. Слезкина. : Т. 1-2 / сост. П. Слезкин, проф. Киев. Полит. ин-та Имп. Александра II. – [1911]-[1913]. – Киев : Тип. А.М. Пономарева, п. у. И.И. Врублевского
Т. 2 : 1914 : (Год издания третий). – 1913. – 044, III, 280, 0030, 8 с. – С. 01-044, 001-0030, 1-88 - реклама по селькому хозяйству. – Библиогр.: "Главнейшие источники, которыми пользовался составитель" (с. IV)
1321900
  Крапивенский С.Э. Сельскохозяйственный коллектив как объект социального планирования / С.Э. Крапивенский. – М., 1981. – 247с.
1321901
  Гришаев В.В. Сельскохозяйственный коммуны Советской России, 1917-1929 / В.В. Гришаев. – М., 1976. – 190с.
1321902
   Сельскохозяйственный кооператив Понхва. – Пхеньян, 1959. – 32 с.
1321903
  Корелин А.П. Сельскохозяйственный кредит в России в конце XIX - начале XX в. / А.П. Корелин. – Москва, 1988. – 262с.
1321904
  Бики Г.К. Сельскохозяйственный кредит в Румынской Народной Республике. : Автореф... Канд.экон.наук: / Бики Г.К.; Моск.гос.ун-т. – М, 1958. – 18л.
1321905
   Сельскохозяйственный кредит за границей.. – М.
1. – 1930. – 397с.
1321906
  Гиттерман А.Э. Сельскохозяйственный кредит и сберегательные кассы. Задачи государства в деле развития кредитной кооперации. / А.Э. Гиттерман. – М.-Л., 1925. – 48с.
1321907
  Скалозубов Н.Л. Сельскохозяйственный музей при народной школе : Пособие для устройства сельскохозяйственного музея / Сост. Н.Л. Скалозубов. – Санкт-Петербург : Издание А.Ф. Девриен, 1908. – 144 с. : ил. – Библиогр. в тексте
1321908
   Сельскохозяйственный налог на 1932 год.. – М., 1932. – 80с.
1321909
  Данков В.С. Сельскохозяйственный налог. / В.С. Данков. – М., 1952. – 132с.
1321910
  Кузьмин В.Т. Сельскохозяйственный пролетариат Аргентины и его социально-экономическое положение в послевоенный период. : Автореф... Канд.экон.наук: / Кузьмин В.Т.; Ин-т.междунар.отношений МИД СССР. – М, 1968. – 21л.
1321911
  Луговая Е.И. Сельскохозяйственный пролетариат юга Украины в последней четверти 19 века : Дис... Канд. ист. наук: / Луговая Е.И.; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1960. – 288л. – Бібліогр.:л.1-16
1321912
  Луговая Е.И. Сельскохозяйственный пролетариат юга Украины в последней четверти 19 века : Автореф. дис. ... канд. с-х. наук / Луговая Е.И. ; М-во высш и средн. спец. образования УССР. – Киев, 1961. – 17 с.
1321913
  Бейлькин Х.Ю. Сельскохозяйственный рынок Белоруссии (1861-1914) / Х.Ю. Бейлькин. – Минск : Наука и Техника, 1989. – 286, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 239-281. – ISBN 5-343-00014-2
1321914
  Анцупов И.А. Сельскохозяйственный рынок Бессарабии в XIX в. / Анцупов И.А. ; науч. ред. В.А. Золотов ; АН МССР, Ин-т истории. – Кишинёв : Штиинца, 1981. – 251 с. – Библиогр.: с. 208-249
1321915
  Гущина О.А. Сельскохозяйственный самоуправлющийся сектор в экономике Алжира. : Автореф... Канд.экон.наук: 606 / Гущина О.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 22л.
1321916
   Сельскохозяйственный словарь-справочник. – Москва-Ленинград, 1934. – 1059 с. + С 350 илюстрациями в тексте
1321917
  Булавин Г.П. Сельскохозяйственный труд в СССР и основные предпосылки превращения его в разновидность индустриального труда : Автореф... канд. экон.наук: / Булавин Г. П.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1965. – 24л.
1321918
   Сельскохозяйственный экономический справочник. – 2-е изд., доп. и испр. – Пермь, 1966. – 372с.
1321919
  Тарасов К.А. Сельскохозяйственный экономический справочник. / К.А. Тарасов, А.Ф. Тюрин. – Горький, 1969. – 520с.
1321920
   Сельскохозяйственный энциклопедический словарь. – М., 1989. – 655с.
1321921
  Голякин Ф.Е. Сельскохозяйственным животным - витаминные корма / Ф.Е. Голякин. – М., 1954. – 16с.
1321922
  Бурнашева Д.А. Сельскохозяйственным рабочим и служащим о разрешении трудовых споров / Д.А. Бурнашева. – 2-е изд. – М., 1965. – 63с.
1321923
  Васянович В.Ф. Сельскохозяйтсвенный пролетарит Южной Украины накануне и в период первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Васянович В.Ф.; Днепр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1975. – 23л.
1321924
  Отто Ю. Сельскхозяйственные промыслы : производства: уксусное, свеклосахарное, крахмальное, крахмальной камеди, крахмального сахара, крахмальной патоки, сыра и масла : с 129 чертежами в тексте : в 2 ч. / соч. Отто, д-ра, проф. химии в Брауншв. политехн. шк. ; пер. П. Алексеева, под ред. Ф. Лесгафта, преп. химии в Николаевскоминж. училище. – Санкт-Петербург ; Москва : В тип. Департамента Внейшней торговлди. – (Химическая технология по Боллею, проф. технической химии в Цюрихской политехнической школе, издаваемая под редакциею Ф. Лесгавта ; Т. 2 ; Сельскохозяйственные промыслы / соч. д-ра Отто. Ч. 1)
Ч. 2. – 1870. – [4], 824, VIII с., 1 л. план. : ил. – 2 пар. тит. л.
1321925
   Сельсхозяйствення энциклопедия. – 3 - изд., перераб. – Москва
Т .1. – 1949. – 619с
1321926
   Сельсхозяйствення энциклопедия. – 3 - изд., перераб. – Москва
Т .2. – 1951. – 623с
1321927
   Сельсхозяйствення энциклопедия. – 3 - изд., перераб. – Москва
Т.3. – 1953. – 613с
1321928
   Сельський Володимир Олександрович (1883-1951) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 426. – ISBN 978-966-439-754-1
1321929
   Сельхозгиз Украинской ССР. – Киев, 1940. – 128 с.
1321930
  Михайлов М. Сельхозналог на 1931 г. / М. Михайлов. – 16с.
1321931
  Маслов И.С. Сельчане: Повести. / И.С. Маслов. – Харьков, 1984. – 184с.
1321932
  Гурьев И. Сельчские политико-просветительные учреждения в дни войны / И. Гурьев. – Горький, 1944. – 32с.
1321933
  Марочко В. Сельямаа Юліус // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 382-383. – ISBN 978-617-642-388-1


  Юліус Фрідріх Сельямаа - естонський журналіст, політик і дипломат, секретар і заступник голови естонської Земської ради, член Естонського парламенту.
1321934
  Теленга Н.А. Сем / Н.А. Теленга. – М.-Л., 1941. – 466с.
1321935
  Теленга Н.А. Сем / Н.А. Теленга. – М.-Л., 1955. – 312с.
1321936
   Сем"я [Сім"я] Скакунчиків. – Станиславів : Hакладом Вид-ва "Бистpиця" ; [Коломия: З печатні А. Кисілевського], 1920. – 67 с. – Конволют. Переплетено з: Пан Коцький / А. Лотоцький. - Прим. без обкл. – (Бібліотека для укpаїнської молодіжи ; Вип. 83, т. 165, pік 22)
1321937
  Штакельберг А.А. Сем. Culicidae. Кровососущие комары / А.А. Штакельберг. – М.-Л., 1937. – 1-256с.
1321938
  Рейхардт А.Н. Сем. Sphaeritidae и Histeridae. / А.Н. Рейхардт. – М.Л.
4. – 1941. – 1-421с.
1321939
  Рейхардт А.Н. Сем. Sphaeritidae и Histeridae. / А.Н. Рейхардт. – М.Л.
4. – 1941. – с.
1321940
  Штейнберг Д.М. Сем. сколии (Scoliidae) / Д.М. Штейнберг. – М.-Л.
13. – 1962. – 1-1-186с.
1321941
  Агриропуло А.И. Сем.Muradae - мыши / А.И. Агриропуло. – М.-Л., 1940. – 170с.
1321942
  Бондар А.Д. Семiнаpськi заняття у вищiй школi / А.Д. Бондар. – Київ : Вища школа, 1974. – 80с. – (Бібліотечка викладачя)


  У моногpафії на основi вивчення та аналiзу педагогичної лiтеpатуpи, визначено мiсце семiнаpських занять у навчальному пpоцесi вищої школи, їх типи i стpуктуpа, планування, пiдготовка та методика їх пpоведення.
1321943
  Скідченко О.А. Сема соціальний статус у семантичній структурі англійських дієслів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 15-16. – (Іноземна філологія ; Вип. 26)


  Робиться аналіз англійських дієслів, що містять у своєму значенні сему "соціальний статус", яка може бути виділена шляхом логічного моделювання семантичних ролей і за допомогою пресу позиційного аналізу. Розглядаючи ці дієслова як особливу групу в ...
1321944
  Матвеев Г.И. Семандцатилетие / Г.И. Матвеев. – Челябинск, 1957. – 452с.
1321945
  Васильев Ю.А. Семанико-синтаксическая характеристика речевого жанра научно статьи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Васильев Ю.А.; Моск. пед. ин-т ин. яз. – М, 1979. – 26л.
1321946
  Хачатурова Л.А. Семанитическая структура и принципы семанитизации отглагольных наименований лица в словаре В.Даля. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Хачатурова Л.А.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1981. – 22л.
1321947
  Закарешвили М.К. Семантиак и форма сценической ремарки во французской пьесе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Закарешвили М.К.; Тбилисский гос. пед. ин-т иностранных яз. им.И.Чавчавадзе. – Тбилисси, 1990. – 21л.
1321948
  Кучер И.А. Семантизация глагола kayda в структуре идиоматических выражений финского языка // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 361-368. – ISSN 2311-0821
1321949
  Харлов Г.А. Семантизация иноязычных слов путем толкования их значений. : Автореф... Канд.пед.наук: 731 / Харлов Г.А.; Каз.гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1968. – 20л.
1321950
  Салахатдинова Э.Ш. Семантизация крылатых слов и выражений в русской лексикографии : дис. канд. филол. наук: 10.02.02 / Салахатдинова Эльмира Шамильевна ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2016. – 276 л. – Приложения: л. 269-276. – Библиогр.: л. 233-268
1321951
  Афанасьєва Л.І. Семантизация прилагательных в толковых словарях // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 133. – С. 185-192. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))


  Стаття присвячена питанням семантичних особливостей номінації в группі слов на позначення осіб-носіїв сакральних знань з урахуванням походження цих лексем. У статті виділено групи лексичних одиниць з відповідним значенням; вказано семантичні ...
1321952
  Маринова Д.И. Семантизация слов русского языка в болгарской школе на основе учета интерферирующего влияния родного языка учащихся : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Маринова Д.И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1976. – л.
1321953
  Бурлаков М.О. Семантизація і контекст // Іноземні мови : Науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – № 4. – С. 31-34.


  Навчання іноземних мов у ВНЗ (англійска, німецька, французька).
1321954
  Лисенко Ю.В. Семантизація іншомовних украплень у художньому тексті // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 124-130. – (Журналістика ; [Вип. 1])
1321955
  Салахатдінова Е.Ш. Семантизація крилатих слів і зворотів у російській лексикографії : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Салахатдінова Ельміра Шаміліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
1321956
  Черніченко А.О. Семантизація родових варіантів іменників у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 376-382


  У статті здійснено спробу детально дослідити специфіку хитання в оформленні роду іменників у новогрецькій мові. Описано основні відмінності у значенні родових варіантів іменників. Уточнено та розширено запропоновану М. Тріандафіллідисом семантичну ...
1321957
  Купріянов Є.В. Семантизація терміна в електронних галузевих тлумачних словниках на матеріалі онлайнових англомовних ресурсів) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 220-224. – Бібліогр.: Літ.: с. 224; 9 п.
1321958
  Татаренко А. Семантизація форми як ергодичний прийом (на матеріалі роману М. Павича "Друге тіло") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 393-404


  В статті досліджуєтьтся проблема семантизації форми як ергодичного прийому на прикладі роману відомого сербського письменника Мілорада Павича "Друге тіло". Він розглядається як приклад інноваційного поєднання традиційної жанрової форми з можливостями ...
1321959
  Дворянчикова С.Е. Семантика "иллюзорности" как составляющая образной сфері топопоєтонимов в романах И. Ильфа и Е. Петрова "Двенадцать стульев" и Золотой теленок" // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 63-66. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
1321960
  Сорокін С.В. Семантика абсентивності й презенивності як ключовий контрастний компонент функціонально-семантичного поля модальності в турецькій і українській мовах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 376-391. – Бібліогр.: Літ.: с. 390-391; 22 п.


  У статті розглядаються семантичні категорії презентивності й абсентивності як один з ключових компонентів ФСП модальности в турецькій мові, засоби реалізації досліджуваної семантики в турецькій мові і її відображення в українській мові. В статье ...
1321961
  Каптюрова О.В. Семантика англійського вигуку Oh // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 25-29
1321962
  Татьянченко О.О. Семантика англіцизмів в правознавчій термінології // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 91-94.
1321963
  Ковалюк Ю.В. Семантика антопоніму в англійській фразеології у варіантологічному аспекті // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 182-186. – Бібліогр.: Літ.: с.186; 11 п.
1321964
  Дем"яненко Л. Семантика архітектури міста в оповіданнях М. Коцюбинського "Сон" і "Хвала життю" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 133-139


  Здійснено аналіз архітектурних елементів і літератури на прикладі оповідань "Сон" і "Хвала життю", наприклад, простежено, як архітектура та література корелюють передовсім на рівні смислових асоціацій, Доведено, що в оповіданнях архітектурні образи ...
1321965
  Бессонов А.В. Семантика вероятностных прогнозов // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 (47). – С. 68-74. – ISSN 1560-7488
1321966
  Ткачук М. Семантика вічних образів у поемі "Ізольда Білорука" Лесі Українки та французькому середньовічному "Романі про Трістана та Ізольду" : порівняльний аспект // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 257-268.
1321967
   Семантика глагольной лексики в когнитивной парадигме // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2005. – № 2. – С.150-152. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1684-2626
1321968
  Ступак І.В. Семантика деад"єктивних каузативних дієслів у сучасній німецькій мові // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.18. – С. 123-134
1321969
  Палій О.С. Семантика дієслів з постпозитивними компонентами jn і off в сучасні ангійській мові // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 1 (13). – С. 39-54
1321970
  Приходько А.И. Семантика и прагматика оценки в современном английском языке : монография / Приходько Анна Ильинична ; МОНУ ; Запорожский гос. ун-т. – Запорожье : Запорожский государственный университет, 2004. – 321с. – ISBN 966-599-135-3
1321971
  Тиунова Светлана Павловна Семантика и синтаксис предложений, образуемых комплексом глагольных лексем / Тиунова Светлана Павловна. – Кемерово : б.и., 1978. – 63с.
1321972
  Ардонсо В.А. Семантика і синтаксична структура безособових речень у новогрецькій мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Ардонсо Валентина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
1321973
  Кондратюк А.Ю. Семантика і стилістика розписів Троїцької церкви Києво-Печерської Лаври // Софія : Культурологічний журнал / Інститут гуманітарних досліджень. – Київ, 2005. – № 4. – С.142-163
1321974
  Васютенко І.О. Семантика і функціонування кольороназв як засіб художнього відображення в поетичній мовотворчості Миколи Бажана // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 33. – С. 3-7
1321975
  Голобородько В. Семантика казкового мотиву "герой казки перекидається мухою і влізає в хату через комін" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 384-390. – Бібліогр.: Літ.: с. 390; 20 назв. – ISSN 1728-9572
1321976
  Колесник О.С. Семантика компонентів міфологічних просторів англійців і українців // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 225-232. – Бібліогр.: 26 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
1321977
  Меншій А. Семантика концепту "страх" у творчості М. Коцюбинського та Г. Косинки // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 29-34


  У статті проаналізовано семантику концепту "страх" у творчості М. Коцюбинського " Fata morgana" та циклі Г. Косинки "Новели дезертира" Встановлено, що протагоністи страждають від соціальних та внутрішніх страхів, однак роль соціальних страхів є значно ...
1321978
   Семантика можливих світів // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 901. – ISBN 966-316-069-1
1321979
  Вовченко А.М. Семантика мотиву стеження (на матеріалі роману Мілана Кундери "Справжність" (("Identite"] // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 28--32. – ISBN 966-581-373-0
1321980
  Гуріна Алла Вікторівна Семантика музично-пісенного фольклору (на історіографічній базі досліджень 19-20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. мистецтв.:17.00.01 / Гуріна А.В.; Харк. держ. академ. культ. – Харків, 2001. – 20 с.
1321981
  Коваль М. Семантика мультикультурних акцентів "білого" американського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 157-160. – ISBN 966-7825-78-7
1321982
  Гижий В. Семантика неоромантичного простору в художньому тексті української та англійської літератур // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 390-397. – (Літературознавство ; Вип. 27)
1321983
  Висоцька Н.О. Семантика образу моря у романі Кейт Шопен "Пробудження": процес інтерпретації // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 99-101. – ISBN 966-8188-10-1
1321984
  Некрашевич А.В. Семантика образу смерті у поезії Франсуа Війона // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 231-235. – ISBN 966-638-08406
1321985
  Мудрова Н. Семантика онимного окказионализма как проблема перевода // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 66-68. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 23)
1321986
  Слухай А. Семантика першоелемента буття "вода" у давньоанглійських сакральних текстах (на матеріалі загадок) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 191-202. – Бібліогр.: Літ.: С. 201-202; 16 назв. – (Германська філологія ; Вип. 531)
1321987
  Темченко А.І. Семантика поетичних фігур в українських замовляннях // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 15. – С. 135-144. – (Філологічні науки)
1321988
  Шевченко Л.І. Семантика поняття "інтелектуальний" в системі лінгвістичних категорій // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 11-14


  У дослідженні в контексті теорії інтелектуалізації літературної мови здійснено аналіз мотиваційних ознак, які визначили термін "інтелектуальний". The research of of the theory intellectualization of a language made the basis of term ...
1321989
  Миронова В.М. Семантика прийменникових та безприйменникових конструкцій середньовічної судово-адміністративної латини XV - XVI ст. // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 57-63
1321990
  Соловйова О. Семантика прикметників загального розміру в сучасні англійській мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 38-52. – (Германська філологія ; Вип. 430)
1321991
  Соловйова О. Семантика прикметників розміру в раньоновоанглійському періоді : на матеріалі творів У. Шекспіра // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 218-228. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
1321992
  Пекелис О.Е. Семантика причинности и коммуникативная структура: потому что и поскольку // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 66-84. – ISSN 0373-658Х
1321993
  Лутава С.М. Семантика просторовості у староукраїнській мові (на матеріалі Словника староукраїнської мови 14-15 ст.) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 67-75. – Бібліогр.: c. 74-75$ 12 поз.


  Аналізується мікрополе власності як частина лексико-семантичного поля локусов староукраїнської мови XIV-XV століть. The microfield "property" as a part of the lexica-semantic field "locusis" in the Old Ukrainian laguage of XIV-XV century is ...
1321994
  Магера Т. Семантика ретроспекції у наративній структурі І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 191-195. – ISBN 966-594-298-0
1321995
  Дударець В.М. Семантика садів і парків України // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 115-126
1321996
  Романова Н.В. Семантика сучасних німецьких слів із напівафіксами affen-, -affe // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 2. – C. С. 78-86. – Bibliogr.: Літ.: С. 85-86 ; 28 назв
1321997
  Ломакіна І.А. Семантика та прагматика особових займенникових слів у сучасних іспаномовних текстах : Автореф...канд. філолог. наук: 10.02.05 / Ломакіна І.А.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18с. – Бібліогр.:с.15
1321998
  Мельничук Ю. Семантика українських вишитих рушників // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2005. – № 1/2. – С. 59-65.
1321999
  Дергун Т.В. Семантика фразеологічних одиниць в англомовних журнальних статтях науково-техничної тематики: лінгвокогнітивний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 9-15


  В англомовних журнальних статтях науково-технічної тематики фразеологічні одиниці співвідносять інтелектуальну діяльність і нові технології з фігурою, тобто фокальним компонентом, і силовою взаємодією, що дозволяє характеризувати вчених ...
1322000
   Семантика языковых единиц разных уровней : межвузовский сборник научных трудов. – Ростов -на-Дону, 1987. – 184 с.
<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,