Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>
1321001
  Лихачев Д.С. "Смеховой мир" Древней Руси / Д.С. Лихачев. – Ленинград : Наука, 1976. – 204 с.
1321002
   "Смешанная экономика": теория и практика 80-х годов.. – М., 1990. – 218с.
1321003
  Хайновский В. "Смеющийся человек" и другие / В. Хайновский, Г. Шойман. – Москва, 1970. – 217с.
1321004
  Гаврилов А. "Смиренный" род // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2012. – № 1 (293). – С. 34-36. – ISSN 0869-8171


  Подготовка и реализация музейного проекта "Год Гумилева на Шиловскорй земле", реализованного в 2011 году в Шиловском районе Рязанской области, центр которого составляет позиционирование связи рода Гумилевых с Шиловским краем.
1321005
  Кузнецов П. "Смирновъ" против дефолта // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.34. – ISSN 0234-1670


  [Напитки в Аргентине. Традиции.]
1321006
  Матюх Н. "Сміється сонце у вікно" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 4 (12)


  Поезія.
1321007
  Киниця К.І. "Сміливі завжди мають щастя" : за романом І. Багряного "Тигролови" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 22/24 (278/280). – С. 37-45
1321008
  Зінченко С. "СміттєSapiens" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 4 (12)


  Новела.
1321009
  Гостиняк С. "Сміття лінощів повимітай із мозку" // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2016. – Рік вид. 64, № 5. – С. 2-9. – ISSN 0419-8131


  Поезії.
1321010
  Гулак А.Т. "Сміхове слово" в романі М.О. Булгакова "Майстер і Маргарита" / А.Т. Гулак, С.М. Нікіфорова // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 54, ч. 2. – С. 88-98. – ISSN 2312-0665
1321011
  Колесников М К. "Смішне" покарання, або Функції сміху в архаїчній правовій культурі : Конспект проблемної лекції / Костянтин Колесников; Державна митна служба України; Академія митної служби України. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2006. – 37с.
1321012
  Родченко І. "Сміються, плачуть солов"ї // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 27 березня (№ 13). – С. 16


  В Українському фонді культури відбулося вручення Всеукраїнської літературної премії імені Олександра Олеся громадської організації "Сумське земляцтво в Києві". Лауреатами стали: Л. Золотоноша, Н. Поклад і І. Головченко.
1321013
  Софійчук Г. "Сміючись, говорити правду" (Байки Григорія Сковороди) // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С.23-25. – ISSN 0130-5263
1321014
  Біла-Криниця "Смуга... Інтимні" Ф. / Біла-Криниця. – Львів : Друк. Ставропиґ. ін-та, 1920. – 16 с.
1321015
   "Смысл неудачи с учебниками истории" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 11. – С. 22-27. – ISSN 0235-7089


  Сталінська реформа освіти в 30-ті роки.
1321016
  Ерофеева М.А. "Смысл" как элемент социологической теории // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 135-143. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 1). – ISSN 1995-0047
1321017
  Володарский Л.В. "Снег" из Центральной Америки / Л.В. Володарский. – Москва, 1988. – 108с.
1321018
  Володарский Л.В. "Снег" из Центральной Америки / Л.В. Володарский. – Москва : Прогресс, 1990. – 445с.
1321019
  Кеба А. "Снеговик" Дмитрия Бураго: Голем и Майдан // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8. – С. 158-159. – ISSN 0131-8136


  "Стихотворение «Снеговик» было написано в феврале 2014 года, даже точнее - 18-20-го или сразу после 20-го. Температура воздуха, согласно архивной статистике Gismeteo, поднималась тогда днем до + 7 по Цельсию, и в киевских дворах таяли последние ...
1321020
  Кулиш Ж.В. "Снегурочка" А.Н. Островского и народное творчество : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кулиш Ж.В. ; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1963. – 22 с.
1321021
  Сапунов В.Б. "Снежный человек": разгадка тайны близка? : Записки исследователя / В.Б. Сапунов. – Москва : Профиздат, 1991. – 143с.
1321022
  Проснякова Т. "Снежный" квиллинг // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 11


  Давня техніка квіллінгу (анг. - гусине перо). Це складання сніжинок з скручених бумажних смужок, схожа на мозаїку
1321023
  Плихневич Т. "Сни і монстри" // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 95. – С. 6-12
1321024
  Пирогова В.В. С-Н активація аналогів L-проліну / В.В. Пирогова, П.К. Михайлюк // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 89
1321025
  Малин А.К. Смех-не грех : Басни,фельетоны,пародии / А.К. Малин. – Симферополь : Таврія, 1972. – 143с.
1321026
  Солоухин В.А. Смех за левым плечом / В.А. Солоухин. – М, 1989. – 574с.
1321027
  Солоухин В.А. Смех за левым плечом / В.А. Солоухин. – М, 1991. – 48с.
1321028
  Ляпунова Анастасия Смех зверей // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 4 (2955). – С. 72-77 : фото
1321029
  Лесков Н.С. Смех и горе : разнохарактерное potpourri из пёстрых воспоминаний полинявшего человека / [соч.] Н.С. Лескова (Стебницкого [псевд.]). – Москва : В университетской тип. (Катков и К*), 1871. – [4], IV, 3-482 с.


  На форзаце надпись: Книга сия преобретена мною 2--го 1915 года у разносчика газет и журналов по случаю за 23 копейки наличными деньгами С. Проценко 29/VII - 15; На тит. л.: Библиотека С. Проценко И знак.????
1321030
  Коцюбинский М.М. Смех и другие рассказы / М.М. Коцюбинский. – Москва, 1951. – 164с.
1321031
  Михалков С.В. Смех и слезы / С.В. Михалков. – Москва-Л., 1945. – 118с.
1321032
  Кабышев Г. Смех и слезы : юморист. рассказы / Г. Кабышев; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1990. – 335 с.
1321033
   Смех и слезы в эпоху техпрогресса.. – Новосибирск, 1990. – 204с.
1321034
  Смолин Г.А. Смех и слезы Федьки Фыкина / Г.А. Смолин. – М., 1989. – 204с.
1321035
  Юргенева А. Смех и эрос // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 6. – С. 105-119. – ISSN 0130-6405


  Еротика в кіно
1321036
  Ванченко Т.П. Смех как семиотический компонент праздника // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2008. – № 10. – С. 74-76. – ISSN 2073-9702


  Компонентом свята є сміх
1321037
  Бектенов К. Смех Куйручука : рассказы / Касымалы Бектенов ; пер. с киргиз. В.Горячих, К.Джаналиева ; [ил. А.С. Осташев]. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1964. – 198 с. : ил.
1321038
  Бектенов К. Смех моего друга Райкана : рассказы / К. Бектенов ; пер. с кирг. М. Эделя и Эр. Эделя. – Москва : Советский писатель, 1969. – 208 с.
1321039
  Гани С. Смех не грех : рассказы и фельетоны / С. Гани; пер. с тад. Л.Кандинова. – Душанбе : Ирфон, 1964. – 135 с.
1321040
  Галкин А.А. Смех не для всех : фельетоны, басни, юморески / А.А. Галкин. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1970. – 103 с.
1321041
  Елистратов В В. Смех не для всех. : альбом карикатур / В.В. Елистратов; вступ. ст.: А. Яр-Кравченко. – Саратов : Приволжское книжное, 1983. – [96] с.
1321042
   Смех побеждает.. – М., 1975. – 176с.
1321043
  Иванова Н. Смех против страха, или Фазиль Искандер / Н. Иванова. – Москва : Советский писатель, 1990. – 320с. – ISBN 5-265-01500-0
1321044
  Чайка Т. Смех Сергея Крымского: от абсурда к юмору / Т. Чайка, В. Малахов // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2012. – Вип. 2 (18) : Сміх у світі культури. – С. 80-88. – ISSN 2410-2601
1321045
  Абрамский И.П. Смех сильных : о художниках журнала "Крокодил" / И.П. Абрамский. – Москва : Искусство, 1977. – 320 с. : ил.
1321046
  Черный Саша Смех сквозь слезы / Саша Черный ; [худож. С.И. Правдюк]. – Харьков : Фолио, 2006. – 256 с. : ил. – Миниатюрное издание. – ISBN 966-03-3478-8
1321047
  Праг Э.И. Смех смехом... / Э.И. Праг. – Фрунзе, 1981. – 82с.
1321048
  Николаев Д.П. Смех Щедрина / Д.П. Николаев. – Москва, 1988. – 397 с.
1321049
  Завадский В.В. Смех, да не только / В.В. Завадский. – Москва, 1991. – 172с.
1321050
  Арслан Т.Г. Смех, и грех : стихи : авториз. пер. с башкирск. / Арслан Т.Г. – Уфа : Башкнигоиздат, 1970. – 64 с.
1321051
  Беломлинский М.С. Смех... не для всех : стихи / М.С. Беломлинский; ред.: И. Астапов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1964. – 28 с.
1321052
  Сидоркин Павел Смех: выпуск социального пара // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 196-201 : фото
1321053
  Законов И.П. Смехом - по всем помехам! / И.П. Законов. – Алма-Ата, 1957. – 90с.
1321054
  Законов И.П. Смехом - по всем помехам! / И.П. Законов. – Москва, 1965. – 79с.
1321055
   Смехом - по огрехам.. – Кемерово, 1965. – 40с.
1321056
   Смехом по огрехам.. – М., 1967. – 431с.
1321057
  Беляев И.С. Смехом по помехам / И.С. Беляев. – Симферополь, 1967. – 64с.
1321058
  Воловик М.Я. Смехоскоп / М.Я. Воловик. – Уфа, 1974. – 87с.
1321059
  Законов И.П. Смехотворения / И.П. Законов. – М, 1971. – 96с.
1321060
  Мольер Ж.Б. Смехотворные жеманницы / Ж.Б. Мольер. – Москва, 1956. – 47с.
1321061
  Боброва И. Смехотворящая троица. К концу жизни Вицин выступал беззубым, Моргунов выпрашивал подарки, а Никулин попал в энциклопедию // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 32/1


  В этом году народному артисту СССР, всеми любимому клоуну и актеру Юрию Владимировичу Никулину могло бы исполниться 99 лет. Когда речь заходит о Никулине, мы сразу вспоминаем легендарную актерскую троицу: Трус - Балбес - Бывалый. Правда, о датах ...
1321062
  Беляев И.С. Смехотерапия / И.С. Беляев. – Симферополь, 1971. – 47с.
1321063
  Крюков Ю.Г. Смехотехника и автоматизация проектирования линейных интегральных схем с инжекционным питанием / Ю.Г. Крюков, Н.А. Ус. – Воронеж, 1990. – 167 с.
1321064
  Новаль С.А. Смешанная задача для гиперболических уравнений в областях с негладкой границе : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Новаль С. А. Ш.; МГУ. – Москва, 1977. – 7л.
1321065
  Ладыженская О.А. Смешанная задача для гиперболического уравнения / О.А. Ладыженская. – Москва, 1953. – 280 с.
1321066
  Чехлов В.И. Смешанная задача для гиперболического уравнения с разрывным граничным оператором. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Чехлов В.И.; АН СССР. Матем. ин-т. – М., 1970. – 17л.
1321067
  Гордиенко В.М. Смешанная задача для гиперболического уровня второго порядка в полуплоскости : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Гордиенко В. М.; АН СССР, Сиб. отд.Ин-т матем. – Новосибирск, 1979. – 10л.
1321068
  Франк Л.С. Смешанная задача для гипоэллиптического обобщеного параболического уровнения с двумя независимыми переменными : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Франк Л.С.; МГУ. – М., 1965. – 5л. – Бібліогр.:с.4-5
1321069
  Шлопак А.С. Смешанная задача для систем дифференциально-функциональных уравнений с частными производными по двум независимым переменным : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шлопак А.С.; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина, 1953. – 11л.
1321070
  Онищенко В.И. Смешанная задача теории потенциала и теории упругости для пространства с плоской круглой щелью : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Онищенко В. И.; ДГУ. – Днепропетровск, 1958. – 8л.
1321071
  Беленький М.Я. Смешанная задача теории упругости для бесконечно длинной полосы : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Беленький М.Я.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 6 с.
1321072
  Вострова Л.Е. Смешанная краевая задача для уравнения Лаврентьева-Бицадзе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вострова Л.Е.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1959. – 6л.
1321073
  Радаев В.В. Смешанная экономика как объект анализа // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2005. – С. 3-17. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
1321074
  Отт В.Д. Смешанное и искуссвенное вскармливание детей грудного возраста / В.Д. Отт, В.П. Мисник. – К., 1987. – 64с.
1321075
  Барбаре Дз Смешанное сложное предложение в современном латышском языке. : Автореф... канд. филол.наук: / Барбаре Дз; Акад. наук Латв. ССР. – Рига, 1962. – 42л.
1321076
  Ковальчук Л.И. Смешаннолигандные комплексы алюминия галлия, индия с флавонами и антипирином и использование их в анализе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Ковальчук Л.И. ; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1974. – 18 с.
1321077
  Кривошеева И.А. Смешанные алкил(алил)-изопропениловые дихлорвиниловые и -виниловые эфиры этил-, арилфосфиновых кислот и их полимеризационная способность. : Автореф... наук: 072 / Кривошеева И.А.; Казан. хим.-технол. ин-тут. – 18л.
1321078
  Резников Самуил Абрамович Смешанные жидкие фазы и взаимодействие функциональных групп в газожидкостной хроматографии : Автореф... канд. хим.наук: 004 / Резников Самуил Абрамович; Науч.-иссл. физ.-хим. ин-т. – М., 1972. – 30л.
1321079
  Мельник З.О. Смешанные задачи для некоторых гиперболических уравнений и систем : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Мельник З.О.; М-во высш и сред.спец.образования УССР. – Львов, 1963. – 7л.
1321080
  Айрапетян Рубен Гургенович Смешанные задачи для некоторых классов гиперболических уравнений и систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Айрапетян Рубен Гургенович; Ин-т математики АН Арм. ССР. – Ереван, 1980. – 16л.
1321081
  Загорский Т.Я. Смешанные задачи для систем дифференцияльных уравнений : Автореф... док. физ-мат.наук: / Загорский Т.Я.;. – М, 1966. – 24л.
1321082
   Смешанные задачи механики деформируемого тела.. – Днепропетровск, 1981. – 168с.
1321083
   Смешанные задачи механики деформируемого тела.. – Харьков, 1985. – 246с.
1321084
  Корзюк В.И. Смешанные задачи о сопряжении некоторых уравнений с частными производными : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Корзюк В.И.; БГУ. – Минск, 1971. – 15л.
1321085
  Квиникадзе Г.П. Смешанные задачи плоской теории установившихся колебаний изотропного упругого тела : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: / Квиникадзе Г.П.; АН Груз.ССР, Тбилис. матем. ин-т. – Тбилиси, 1964. – 10 с.
1321086
  Троицкий В.И. Смешанные задачи синтеза антенн : Автореф... канд. техн.наук: 295 / Троицкий В.И.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1969. – 17л.
1321087
  Скопенко В.В. Смешанные комплексы на основе селеноцианата серебра / В.В. Скопенко, А.М. Голуб, Г.В. Померанц // Журн. неорган. химии, 1965. – №2
1321088
  Зоберн Н.И. Смешанные краевые задачи для эволюционных уравнений, не разрешенных оносительно производной по времени : Автореф... канд. социол.наук: 01.01.02 / Зоберн Н.И.; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1974. – 13л.
1321089
   Смешанные краевые задачи и вопросы математического моделирования.. – К., 1975. – 236с.
1321090
  Комогорцев Владимир Филиппович Смешанные краевые задачи плоской теории упругости для тел, ограниченных цилиндрическими поверхностями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Комогорцев Владимир Филиппович; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1979. – 17л.
1321091
  Китайгородский А.И. Смешанные кристаллы / А.И. Китайгородский. – Москва : Наука, 1983. – 277с.
1321092
  Скопенко В.В. Смешанные купраты (ІІ) висмута и редкоземельных элементов / В.В. Скопенко, С.А. Недилько, Н.П. и др. Шпаковская // Физикохимия и технология высокотемпературных сверхпроводящих материалов. Труды 1-го Всесоюзного совещания, 1989
1321093
  Яковлева Е.Л. Смешанные общества в практике стран - членов СЭВ / Е.Л. Яковлева. – М., 1989. – 157с.
1321094
  Енгибаров А.В. Смешанные общества на мировом рынке / А.В. Енгибаров. – Москва, 1976. – 133с.
1321095
  Рамазанов К. Смешанные посевы раннеспелых и позднеспелых сортов кукурузы в условиях Целиноградской области. : Автореф... Канд.биол.наук: / Рамазанов К.; АН КазССР.Объед.учен.совет.ин-тов почвоведения, ботаники, микробиологии и вирусологии. – Алма-Ата, 1967. – 23л.
1321096
  Вознесенская Н.Н. Смешанные предприятия как форма международного экономического сотрудничества / Н.Н. Вознесенская. – Москва, 1986. – 181с.
1321097
   Смешанные проточные культуры микроорганизмов. – Новосибирск, 1981. – 195с.
1321098
  Цинцадзе Г.В. Смешанные псевдогалогенидные и псевдогалогенидогалогенидные соединения металлов. / Г.В. Цинцадзе. – Тбилиси, 1981. – 111с.
1321099
  Инчоль Д.Г. Смешанные семьи в Республике Корея // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 12 (653). – С. 48-52. – ISSN 0321-5075
1321100
  Ватульян А.О. Смешанные статистические и динамические задачи теории упругости для ортотропного слоя : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Ватульян А.О.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1978. – 15л.
1321101
  Корлэтяну Л.Н. Смешанные сульфитодиоксимины трехвалентного кобальта : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Корлэтяну Л.Н.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1969. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1321102
  Боева Б. Смешанные торговые предприятия во внешнеэкономических связях : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Боева Б.; Моск. гос. ин-т междунар. отнош. Каф. междунар. экон. отнош. – М., 1974. – 25л.
1321103
  Грачев Д.Г. Смешанные удобрения / Д.Г. Грачев. – Москва : Сельхозгиз, 1949. – 216 с.
1321104
  Доронина Л.М. Смешанные халькогениды хрома : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Доронина Л.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1968. – 10л.
1321105
  Мишин М.А. Смешанные чувства: Сб. эстрад. произведений. / М.А. Мишин. – М., 1990. – 157с.
1321106
  Бычков А.И. Смешанный договор в римском частном праве // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 23. – С. 8-11. – ISSN 1812-3805


  В статье исследуются конструкции в римском частном праве и их правовое регулирование, послужившие началом для возникновения современного смешанного договора.
1321107
  Масловская Лариса Викторовна Смешанный метод конечных элементов в задачах деформации оболочек : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.07 / Масловская Лариса Викторовна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 31 с.
1321108
  Масловская Лариса Викторовна Смешанный метод конечных элементов в задачах деформации оболочек : Дис... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.07 / Масловская Лариса Викторовна; ОГУ им.И.Мечникова. – Одесса, 1992. – 269л. – Бібліогр.:л.251-269
1321109
  Маммино Лилиана Смешанный орбитальнй базис и опсиание состояний Х1Е+g и a3E+ молекулы Не2 : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Маммино Лилиана; МГУ. – М., 1982. – 15л.
1321110
  Касымов М. Смешаные задачи для линейного и квазилиненого уравнения четвертого порядка, вырождающихся на границе области. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Касымов М.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по мех.-мат. специальностям. Отд-ния физ.-тех. и матем. наук. – Ташкент, 1970. – 14л.
1321111
  Жук С.И. Смешение и параллельная адаптация культур / С.И. Жук. – Днепропетровск, 1993. – 87с.
1321112
  Лавров А.В. Смешение неизотермических струй с учетом химических реакций, колебательной релаксации и вынужденного излучения : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Лавров Александр Васильевич ; Ленингр. политехн. ин-т им. В.И. Калинина. – Ленинград, 1978. – 18 с. – Библиогр. : 4 назв.
1321113
  Ермишин И.П. Смешинки / И.П. Ермишин. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 88 с.
1321114
  Самойлович Ф.И. Смешинки. / Ф.И. Самойлович. – М, 1971. – 112с.
1321115
  Пинская Т. Смешная девчонка RENEE // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2005. – № 4. – С. 79-81.


  Рене Зельвеггер
1321116
  Меньшиков В.М. Смешно - не смешно / В.М. Меньшиков. – Ленинград : Художник РСФСР, 1962. – 28 с.
1321117
  Демьянов В.А. Смешное в философии // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М., Кирилюк Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 23. – С. 46-51. – ISBN 966-7943-03-8
1321118
  Щадинский В.К. Смешное и думы / В.К. Щадинский. – Москва, 1991. – 44с.
1321119
  Вереина И.А. Смешное и серьезное / И.А. Вереина. – Свердловск, 1979. – 72с.
1321120
  Юренев Р.Н. Смешное на экране / Р.Н. Юренев. – М, 1964. – 207с.
1321121
  Соболь М.А. Смешное, гневное, печальное... : Проза и стихи / М.А. Соболь. – Москва : Советская Россия, 1974. – 160с.
1321122
  Тэйер Д. Смешные истории. / Д. Тэйер. – М, 1979. – 80с.
1321123
  Тэйер Д. Смешные истории. / Д. Тэйер. – М, 1987. – 94с.
1321124
  Атабаева Х.Н. Смешные посемы сорго с зернобобовыми культурами : Автореф... Канд.с.-х.наук: / Атабаева Х.Н.; Ташк.с.-х.ин-т. – Ташкент, 1966. – 21л.
1321125
  Бар-Эбрая Смешные рассказы / Г.Ю. Бар-Эбрая ; пер. с средневекового асирийского К.П. Матвеева. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1992. – 207 с.
1321126
  Долгополова И.М. Смещение лексических единиц в стиле научного изложения : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Долгополова И.М.; МГУ. – М., 1973. – 22л.
1321127
  Минина Е.Г. Смещение пола у растений воздействием факторов внешней среды. / Е.Г. Минина. – М., 1952. – 199с.
1321128
  Беляева Елена Смещение светил : Лирика / Беляева Елена. – Київ : Дніпро, 2000. – 56с. – ISBN 5-308-01762-Х
1321129
  Сычевская В.И. Смещение температурных границ активности синантропных видов рода Fannia R. D. в сезонном и суточном аспекте. / В.И. Сычевская. – М.
ХХХІІІ. – 1954. – С. 637-643
1321130
  Балл Г.А. Смеюсь и плачу вместе с тобой : повести и рассказы / Г.А. Балл. – Москва : Советский писатель, 1988. – 299с. – ISBN 5-265-00471-8
1321131
  Михалевич А.В. Смеюсь над элитой / А.В. Михалевич. – М., 1973. – 247с.
1321132
  Марченко А.Т. Смеющиеся глаза / А.Т. Марченко. – Москва, 1964. – 248с.
1321133
  Кормилов С.И. Смеющиеся и улыбающиеся персонажи гончаровского "Обломова" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 7-24. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Рассматривается изображение смеха и улыбок персонажей в романе И. А. Гончарова "Обломов" как проявление психологизма и социально-исторических типов поведения людей. Архаический смех выражает радость от полноты жизни, внешний комизм порождается ...
1321134
  Новиков Н.И. Смеющийся Демокрит / Н.И. Новиков. – М., 1985. – 365с.
1321135
  Успенский Г.А. Смеющийся остров / Г.А. Успенский. – Кишинев, 1963. – 440с.
1321136
  Хайновский В. Смеющийся человек / В. Хайновский, Г. Шойман. – М., 1967. – 96с.
1321137
  Облова Л.А. Смея смеяться (о сущности и человечности смеха) // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – Сю 24-31
1321138
  Соломин В. Смеялись девы... / В. Соломин. – Тула, 1968. – 29с.
1321139
  Рыбаченок И. Смеяться вовсе не грешно над тем, что кажется смешно : Международные отношения в конце ХІХ - начале ХХ века в политической карикатуре // Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 10. – С. 59-64. – ISSN 0235-7089
1321140
  Манасыпов В. Смеяться не грешно / В. Манасыпов. – Казань, 1967. – 76с.
1321141
  Лаврентьев З.Ф. Смеяться, право, не грешно : карикатуры / З.Ф. Лаврентьев. – Йошкар-Ола, 1988. – [30] с.
1321142
  Поляков В.С. Смеяться, право, не грешно. / В.С. Поляков. – Москва, 1953. – 115с.
1321143
   Смеяться, право, не грешно.... – Магадан, 1968. – 79с.
1321144
  Байлыев Д. Смеяться, право, не грешно... : юморист. рассказы, повесть : авториз. пер. с туркм. / Дурды Байлыев. – Москва : Советский писатель, 1985. – 231 с.
1321145
  Козлович А. СМИ Белоруссии:трудный диалог / А. Козлович, П. Якубович // Журналист. – Москва, 2002. – № 6. – С.27-29. – ISSN 0130-3589
1321146
  Куле К. СМИ в Древней Греции = Communiquer en Grece ancienne : сочинения, речи, разыскания, путешествия... / Коринна Куле ; [пер. с фр. С.В. Кулланды]. – Москва : Новое лит. обозрение, 2004. – 253, [3] с. – Парал. тит. л. фр. - Имен. указ.: с. 249-251. – Библиогр.: с. 244-248. – (Культура повседневности). – ISBN 5-86793-307-5
1321147
  Мурзакасымова А. СМИ в современном Киргизстане // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 9 (231). – С. 83-85. – ISSN 1998-1813
1321148
  Чжао Юнкуа СМИ и "цветные революции" // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 4 (226). – С. 83-95. – ISSN 1998-1813
1321149
  Журавлев Д.А. СМИ и терроризм // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5. – С.71-80. – ISSN 0869-0499
1321150
  Шкондин М.В. СМИ как коммуникативная система // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.34-45. – (Журналистика ; № 1). – ISSN 0201-7385
1321151
  Фирсова Л. СМИ как средство распространения псевдоцелительства, магии и оккультизма в современной России // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 146-149
1321152
  Груша А.В. СМИ как фактор политического выбора (на примере федеральных выборных кампаний Президента РФ) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.100-106. – (Журналистика ; № 1). – ISSN 0201-7385
1321153
  Носик А. СМИ русского Интернета: теория и практика // Мир Internet : Ж-л для пользователей сети Internet. – Санкт-Петербург, 2002. – № 4. – С.14-19
1321154
  Говоров А.А. Смирдин и сын / А.А. Говоров. – М, 1991. – 396с.
1321155
  Апраксина Н.Д. Смирение и гордость // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 6 (50). – С. 61-64. – ISSN 1997-0803


  Автор данной статьи раскрывает суть слов "смирение" и "гордость". Представлены толкования этих слов не только известными учеными, но и религиозными представителями мировых религий: православного христианства, ислама, иудаизма, индуизма, буддизма. ...
1321156
  Каледин С.Е. Смиренное кладбище / С.Е. Каледин. – М. : Советский писатель, 1991. – 169 с.
1321157
  Муханов Вадим Смирись, Кавказ! : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 4 (2823). – С. 68-76 : Фото, карта
1321158
  Лондон Д. Смирительная рубашка : (Странник по звездам) / Джек Лондон. – Москва : Московский университет, 1992. – 304с. – ISBN 5-211-02524-5
1321159
  Лондон Д. Смирительная рубашка / Д. Лондон. – М, 1993. – 303с.
1321160
  Глинская И.П. Смирно, сердце! / И.П. Глинская. – Л, 1965. – 302с.
1321161
   Смирнов-Замков Іван Васильович (1913-1995) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 449. – ISBN 978-966-439-754-1
1321162
  Макашвили З.А. Смирнов-Кавказский / З.А. Макашвили. – Тбилиси, 1988. – 48с.
1321163
  Єльцов О. Смирнов - міністр перехідного періоду // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 12. – С.13-16


  Міністр внутрішніх справ України - Смирнов Юрій Федорович
1321164
   Смирнов - ученый и человек. – Москва : Наука, 1991. – 136с.
1321165
   Смирнов Евгений Васильевич. Выставка живописи Москва. 1978.. – М., 1978. – 12с.
1321166
   Смирнов Евгений Васильевич. Выставка живописи. Москва. 1978.. – М., 1977. – 30с.
1321167
   Смирнов Євген Миколайович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 378 : фото
1321168
   Смирнов Ігор Георгійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 139-140
1321169
   Смирнов Ігор Георгійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 254-255 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1321170
   Смирнов Ігор Георгійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 448-449. – ISBN 978-966-439-754-1
1321171
   Смирнов Ігор Георгійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 263-265. – ISBN 978-966-439-961-3
1321172
   Смирнов Ігор Георгійович (1946) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 150-151. – ISBN 966-95774-3-5
1321173
   Смирнов Михаил Николаевич. Выставка произведений. Москва. 1977. – Москва, 1977. – 16с.
1321174
   Смирнов Павло Петрович (1882-1947) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 449-450. – ISBN 978-966-439-754-1
1321175
   Смирнов Сергій Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор, декан економічного факультету (1951-2017) : [некролог] // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 10/1. – C. 3-5. – (Серія: Економіка ; вип. 11 (1)). – ISSN 2312-6779
1321176
  Шеремета Смирнова–Замкова - відомий учений-патологоанатом: джерела для реконструкції біографії / Шеремета, О.І. Академік // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 53-57. – ISSN 2076-1554
1321177
  Бессмертный А.В. Смирнова С.Н.: "Моя профессия психиатра - нести доброту пациентам " // Медична психологія : науковий журнал / Харків. медична акад. післядипломної освіти ; Харків. медичне т-во. – Харків, 2014. – Т. 9, № 2 (34). – С. 103-107. – ISSN 2308-6300
1321178
   Смирнова Тетяна Вікторівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 308. – ISBN 978-966-2726-03-9
1321179
   Смирнову Ігору Георгійовичу - 65! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 54. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817
1321180
   Смирнову Ігорю Георгійовичу - 60 ! // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 154-155.


  Професор каф. країнознавства і туризму КНУТШ.
1321181
   Смирнову Ігорю Георгійовичу - 65 // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – С. 303
1321182
   Смирнову Ігорю Георгійовичу - 70! / Колектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 79. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  27 вересня 2016 року виповнилося 70 років з дня народження професора кафедри країнознавства та туризму, доктора географічних наук Ігоря Георгійовича Смирнова.
1321183
  Горак Г.І. Смисл буття / Г. Горак // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 341-342. – ISBN 966-642-073-2
1321184
  Комаха Л.Г. Смисл в аргументах феноменологічного аналізу // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 2 (64). – С. 60-63. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896


  В статті досліджується проблема смислу в аргументах феноменологічного аналізу, показана роль мови в його обгрунтуванні. В статье исследуется проблема смысла в аргументах феноменологического анализа, показана роль языка в его обосновании. The ...
1321185
  Сторожук А.П. Смисл в багатовимірному мисленні // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 56-58
1321186
  Довгань О.В. Смисл в контексті тіла (тілесності): на прикладі феномену смерті // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 87-95. – ISSN 2225-7586
1321187
  Кияк Т.Р. Смисл і дискурс у перекладі поезії (на матеріалі "Нічної пісні мандрівника" Й.В. Гете) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 128-132. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглядається гіпотеза про наявність фактору дискурсу в процесі перекладу різножанрових текстів. Категорія дискурсу більшою чи меншою мірою впливає на переклад, залежно від об"єкта перекладу в діапазоні "поезія - художня проза - ...
1321188
  Вяткіна Н.Б. Смисл і референція: пошуки іншої онтології // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 31-32
1321189
  Попович Мирослав Смисл і свобода // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 : Свобода і знання. – С.5-11. – ISSN 0235-7941
1321190
  Ільїн В.В. Смисл і функції поняття "геоекономічний простір": методологічний аспект // Стратегія розвитку України : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Сіденко С.В., Ареф"єва О.В., Біла С.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 35-39. – ISSN 1729-7036
1321191
  Горак Г.І. Смисл історії / Г. Горак // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 342-343. – ISBN 966-642-073-2
1321192
  Павлов Ю.В. Смисл історії як філософсько-світоглядна проблема // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 71-72. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
1321193
  Ребошапка І. Смисл персоналізації Шевченком універсальної метафори смерті-весілля // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 96-103. – ISBN 978-606-745-014-9


  "Давно аксіоматичним в літературознавстві стало твердження про те, що запорукою художньої цінності й життєвості літературного твору є його постання на основі дійсного хвилюючого випадку, тим більше тоді, коли той випадок пережив сам автор. Це, так би ...
1321194
  Лисенко В.М. Смисл поняття "уповільнення часу" і принцип причинності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 28
1321195
  Ларін Д.І. Смисл професії як чинник розвитку "Я-концепції" студентів - майбутніх психологів // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 20-. – ISBN 978-613-8-33760-7
1321196
  Сторожук А.П. Смисл слова як його конотація // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 185-192


  У статті досліджено, як розвивалися уявлення про смисл як конотацію. З кінця XIX століття терміном конотація позначали усі емоційно-забарвлені елементи змісту виразів. Поглиблюються окремі важливі положення про смисл як конотацію. В статье ...
1321197
  Наєнко Г. Смисл тексту: сучасний лінгвістичний вимір, передтермінологічна історія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-39. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Вказано на основні аспекти дослідження смислової структури тексту як об"єкта сучасних лінгвістичних напрямів: когнітивно-дискурсивного, функціонально-стилістичного, синергетичного. Простежено за значеннями й функціонуванням передтермінів "смыслъ" і ...
1321198
  Коваленко А.Б. Смисл як філософсько-психологічна категорія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 23-27. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розглянуто трактування поняття "смисл" у філософській та психологічній літературі, його взаємозв"язок з поняттями "розуміння" та "значення".
1321199
  Копоть Ірина Смисли буття у творах Олександра Костіна // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 18-19. – ISSN 0868-9644


  Олександр Костін - провідний український композитор, народний артист України, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка, автор 6 опер, 6 балетів, 9 великих вокально-симфонічних творів, 6 інструментальних концертів, а також значної ...
1321200
  Сакун А.В. Смисли і зміст сучасності в практиках соціальності // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 24. – С. 48-51. – ISBN 966-7943-03-8
1321201
  Зайченко Н.І. Смисли освіти в іспанському регенераціоністському дискурсі 1898-1914 років : монографія / Н.І. Зайченко. – Київ : Компринт, 2020. – 201, [1] с. – Бібліогр.: с. 165-191. – ISBN 978-617-7890-25-5
1321202
   Смисли Преславного Корану українською мовою // Київська Русь : Літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавництво "Київська Русь". – Київ, 2007. – Кн. 9 : Європа STOP. – С. 27-107.
1321203
  Цвібель А.О. Смисли соціальної комунікації: актуалізація проблеми пізнання // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 46-55


  Здійснено аналіз поняття смисл з точки зору його гносеологічного й онтологічного функціонування у комунікації. Окреслено феноменологічну складову соціальних смислів у рамках процессу пізнання. Розкрито два підходи до визначення комунікації на основі ...
1321204
  Шевченко Л.І. Смисли Тараса Шевченка й мас-медіа: передювілейна ситуація // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 7-18
1321205
  Тищук О.С. Смислова багатозначність "Туманної поезії" китайського поета Бай Хуа // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 332-338


  Стаття присвячена аналізу смислової багатозначності "туманної поезії" китайського поета Бай Хуа, розглянуто особливості поезії Китаю у 80-х роках ХХ ст, досліджено постулати "туманної поезії" та головні ідеї цього напрямку, проаналізовано низку віршів ...
1321206
  Білик Н.Л. Смислова ефективність арт-екфразису в романі М. Продановича "Сад у Венеції" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 81-89


  На матеріалі роману сучасного сербського прозаїка Мілети Продановича "Сад у Венеції" у статті висвітлюється притаманний сербському постмодерністському роману досвід моделювання в художньому просторі літературного твору смислової активності синтезу ...
1321207
  Карамишева Н. Смислова інтерпретація мовних виразів як проблема сучасної логіки та герменевтики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.34-42. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1321208
  Яцків Р. Смислова інтонаційність скульптурних образів : галерея // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 9 (791). – С. 154-156. – ISSN 0868-4790


  Любомир Яремчук - укр. скульптор
1321209
  Крайнікова Т.С. Смислова концепція видання: спроба термінологізації поняття // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 20-23


  У статті "Видавнича концепція: міркування над терміном" (опублікована в "Наукових записках Інституту журналістики" (2005)) ми обґрунтовували необхідність уведення в термінологічний актив теорії видавничої справи та редагування відповідного терміна. У ...
1321210
  Пушонкова О.А. Смислова модель сучасної гендерної ідентичності: тексти і контексти // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (3). – С. 43-47. – ISSN 2616-9967


  "Досліджується вплив ціннісних настанов сучасної епохи на зміни у візуальній мові та на формування гендерної ідентичності через аналіз основних тенденцій гендерних та візуальних досліджень, а також образів-концептів сучасної культури. Доведено, що в ...
1321211
  Білан М.Б. Смислова одиниця французького військового статутного документа // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 146-155


  Статтю присвячено дослідженню такої перекладацької категорії як смислова одиниця перекладу під час відтворення українською мовою французьких військових статутних документів. Основною одиницею такого перекладу визначено слово або словосполучення. ...
1321212
  Лужецька Н. Смислова реалізація термінів-політонімів у наукових текстах Івана Франка // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Фкдурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – С. 89-97. – (Серія "Філологія" ; вип. 42). – ISSN 2522-4557
1321213
  Мироненко В.І. Смислова регуляція агресивної поведінки в молодіжних неформальних групах скінхедів та неонацистів // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 27 (30). – С. 57-67. – ISBN 978-966-8063-99-51
1321214
  Вірна Ж. Смислова регуляція в консультаційному процесі // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.121-127
1321215
  Охріменко В.І. Смислова структура модальних одиниць : монографія / Охріменко Валерія Ігорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Логос, 2011. – 403, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 356-403. – ISBN 978-966-171-439-6
1321216
  Охріменко В.І. Смислова структура модальних одиниць "sapere" та "essere capace di" (на матеріалі італійської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Буає Г., Гетьман З.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 35. – С. 164-177. – ISSN 2413-5593
1321217
  Охріменко В.І. Смислова структура модального інкорпорованого маркера асоціативності CERTO (на матеріалі італійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 145-152


  У статті здійснюється розкриття смислової структури італійського модального інкорпорованого маркера асоціативності certo з представленням ізоморфізму між модальною одиницею та параметрами мікротексту її функціонування. В статье раскрывается смысловая ...
1321218
  Охріменко В.І. Смислова структура модального інкорпорованого маркера дейктичності PROPRIO (на матеріалі італійської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 376-386


  У статті здійснюється розкриття смислової структури італійського модального інкорпорованого маркера дейктичності proprio з представленням ізоморфізму між модальною одиницею та параметрами мікротексту її функціонування. В статье раскрывается смысловая ...
1321219
  Охріменко В.І. Смислова структура модального оператора [текст італійською мовою](на матеріалі італійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 123-133


  У статті розглянуто взаємозалежність між семантикою італійського модального оператора [текст італійською мовою ] як згорнутою структурою, що належить до когнітивно-семантичного поля достовірності, та параметрами мікротексту його функціонування.
1321220
  Охріменко В.І. Смислова структура модального оператора in pratica (на матеріалі італійської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 293-299


  У статті розглянуто взаємозалежність між семантикою італійського модального оператора in pratica як згорнутою структурою, що належить до когнітивно-семантичного поля достовірності, та параметрами мікротексту його функціонування. В статье рассмотрена ...
1321221
  Якиминська Л. Смислове навантаження карегорії "удача" (на матеріалах Степового Побужжя) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 162-169
1321222
  Цирфа Ю. Смислове поле зовнішньополітичної ідентичності: концепт феномену та його сутнісний вимір // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 30-35. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 9 (258)). – ISSN 1729-360Х
1321223
  Чорна Н.В. Смислове розкриття концептів у постмодерному художньому дискурсі Хорхе Луіса Борхеса та Хуліо Кортасара // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 226-231.
1321224
  Гнатюк А.Д. Смисловий аналіз інформації в процесі виконання послідовного перекладу / А.Д. Гнатюк, Н.Г. Гнатюк // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 58-62. – ISBN 966-581-727-2
1321225
  Васильченко О.М. Смисловий вимір міждержавного конфлікту : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Васильченко Ольга Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 259 арк. – Додатки: арк. 245-259. – Бібліогр.: арк. 197-244
1321226
  Васильченко О.М. Смисловий вимір міждержавного конфлікту : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Васильченко Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 27 назв
1321227
  Лисаков С. Смисловий діалог понять "провідництво” та "просвітництво” // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 152-159. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1321228
  Ковтонюк Н.П. Смисловий концепт карнавалу як код прочитання дискурсу майдану // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 347-358


  У статті проаналізовано дискурс Майдану в контексті широкого розуміння текстуальності та філософії карнавалу М. Бахтіна. Узято до уваги не тільки вербально-графічний, вербально-фонетичний, візуальний, а й некодований архетипно-міфологічний ряди. ...
1321229
  Журавльова О.М. Смисловий простір тексту сучасної християнської протестантської литератури в перекладацькому аспекті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 41-47


  У статті розглядається смисловий простір тексту сучасної християнської протестантської літератури як синергетичний процес, що має безпосередній вплив на ступінь гармонійності відтворення інтегрального смислу тексту під час перекладу. В статье ...
1321230
  Щербицька В.В. Смисловий шар концепту "робота" в сучасних автобіографічних творах: гендерний аспект // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 211-215. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821


  Статтю присвячено дослідженню способів вербалізації концепту РОБОТА в сучасних англійських автобіографічних творах. Проаналізовано смисловий шар концепту РОБОТА з урахуванням впливу гендерного чинника на нього. Розглянуто механізм вияву смислових ...
1321231
  Тітова Т.Є. Смислові аспекти саморегуляції особистості // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2016. – № 1 (9). – С. 217-225. – ISSN 2226-4078
1321232
  Сергієнко Є. Смислові аспекти управління сучасним університетом // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 3 (70). – С. 78-83. – ISSN 2078-1016
1321233
  Коваленко І.І. Смислові виміри правового життя: гносеологічний аспект // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 74-84. – (Серія: Філософія ; № 1 (32)). – ISSN 2075-7190


  "У статті показане феноменологічне розуміння права як горизонту життєвого світу. Обгрунтовано, що смислові характеристики життєвого світу задають контекст інтегративної інтерпретації, метою якої є розуміння смислів права, що містяться у структурах ...
1321234
  Піхманець Р. Смислові глибини художнього простору Леся Мартовича


  Стаття присвячена з"ясуванню художніх параметрів концепту забобону у творчій свідомості Леся Мартовича. Простежено його природу, полісемантику й особливості вияву на різних рівнях тексту
1321235
  Бродецький О. Смислові горизонти релігійно-етичних ідей М. Бердяєва та їхня актуальна значущість // Релігія та Соціум : міжнародний часопис / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; відп. ред. Балух В.О. ; редкол.: Возний І.П., Докаш В.І., Колодний А.М. [та ін.]. – Чернівці, 2019. – № 1/2 (33/34). – С. 101-106. – ISSN 2224-0306
1321236
  Давиденко І.О. Смислові домінанти заголовків європейської Овідіани другої половини ХХ століття // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький держ. пед. ун-т" ; відп. ред. С. Ковпік. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 10. – С. 12-21. – ISSN 2522-1337
1321237
  Помігуєва Л.П. Смислові зв"язки між компонентами англійських термінологічних словосполучень // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С, 87-93. – Бібліогр.: С. 93 ; 13 назв


  Автор статті розкриває сутність поняття "технологічні сполучення", розглядає будову понятійної системи науково-технічних термінів, враховуючи їх лінгвістичні особливості. Висвітлені моделі класифікації термінологічних сполучень і їх семантика в ...
1321238
  Пархоменко А.К. Смислові значення містики Майстера Екгарта (за А. Хаасом) // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 159-161
1321239
  Кондрашова-Діденко Смислові і часові модуси базових категорій інституціоналізму // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 235-240


  Розглядаються смисли базових категорій інституціоналізму в процесі якісної змінюваності реальних процесів у суспільстві загалом і в економічній його сфері зокрема. The senses of fundamental categories of institutionalism in the process of the ...
1321240
  Бродецький О.Є. Смислові інтенції етики конфуціанства та їх ментально-соціальна значущість // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 71-73
1321241
  Лук"янець Д. Смислові колізії у новій редакції Кодексу адміністративного судочинства України // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 2. – С. 71-83. – ISSN 1026-9932
1321242
  Кононенко В.І. Смислові конотації у структурі тексту // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 2/3. – С. 146-155. – Бібліогр.: Літ.: в приміт.; 22 п. – ISSN 0027-2833


  Обгрунтовуються положення щодо функції смислу в текстотворенні, організації художнього мовлення на засаді потенційного значення слова. Смислові конотації в тексті нерідко актуалізуються, визначають ключові слова, стають чинниками формування ...
1321243
  Ніколаєнко Л.Г. Смислові контексти опису позитивних і негативних величин в соціальних науках (попередні зауваження до становлення соціології числа) // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 146-167. – ISBN 978-966-2229-90-5
1321244
  Костенко Н.В. Смислові порядки в соціологічному огляді // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 331-345
1321245
  Івановська О. Смислові пропорції суб"єктності селянина-міщанина - представника робітничого соціуму в українському фольклорі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 9-18


  Особливості смислових пропорцій демонструють фольклорні тексти, які продуковані суб"єктністю міських мешканців, міщан, робітників, що постають одночасно як породження селянської культури і як полюсне явище щодо селянської, хліборобської творчості.
1321246
  Гранкіна-Сазонова Смислові та емоційно-регуляторні передумови оптимального функціонування особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Гранкіна-Сазонова Наталя Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
1321247
  Жовтянська В.В. Смислові трансформації в міфі: побудова теорії // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2010. – Вип. 24 (27). – С. 29-39. – ISBN 978-966-8063-90-11
1321248
  Рощин Д.Г. Смисложиттєва диспозиція особистості: теоретична інтерпретація в межах постструктуралістського підходу в соціології : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Рощин Дмитро Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1321249
  Янчук В.О. Смисложиттєвий потенціал міфотворення і світогляд Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 115-116. – ISSN 1810-2131
1321250
  Коськіна Д. Смисложиттєві орієнтації одружених осіб в контексті їх функціонально-рольової взаємодії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 65-67. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються особливості смисложиттєвих орієнтацій одружених осіб. Представлені результати теоретичного та емпіричного дослідження смисложиттєвих орієнтацій жінок і чоловіків, які перебувають в авторитарному або в егалітарному шлюбі. ...
1321251
  Романенко Ю.В. Смислопродукування у масовій відеопродукції (бойовики, жахи, еротика і порнографія) / Ю.В. Романенко ; Ін-т соц. та політ. психології Акад. пед. наук України. – Київ : Знання України, 2004. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 220-223. – ISBN 966-316-031-4


  Великошановному Володимиру Івановичу з найкращими побажаннями від автора. 13.10.04. Підпис
1321252
  Баняс В.В. Смислорозширення : вибр. культурол. студії та переклади / Володимир Баняс. – Київ : Гранмна, 2017. – 204, [3] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2726-53-4
1321253
  Заоборна М.С. Смислотвірний потенціал драматичної поеми Лесі Українки "Одержима" в екстрополяції на постмодерну релігійну свідомость // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 59-65. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
1321254
  Пономарьова О.А. Смислотворча роль назв людини за родом занять у внутрішньофразеологічному контексті (на матеріалі української, англійської та німецької мов) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Пономарьова Оксана Андріївна ; М-во освіти і науки України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 268 арк. – Додатки: арк. 262-268. – Бібліогр.: арк. 225-261
1321255
  Пономарьова О.А. Смислотворча роль назв людини за родом занять у внутрішньофразеологічному контексті (на матеріалі української, англійської та німецької мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Пономарьова Оксана Андріївна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1321256
  Бовсунівська Т. Смислотворча функція контексту


  Контекст є специфічним терміном літературної критики, який допомагає опанувати сенсом j художнього твору. Контекст може бути соціальний, економічний, культурний, історичний, літературний, біографічний та ін., існує також безліч видів класифікації ...
1321257
  Семашко Т.Ф. Смислотворчий потенціал етнокультурних стереотипів із одоративним компонентом // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 2. – С. 189-200. – ISSN 2520-6397


  У пропонованій розвідці на матеріалах "Словника української мови: у 11-ти томах (1970–1980)", що є надійним джерелом фіксації семантичної організації не лише лексикону, а й мисленнєвих процесів, автор окреслює смислотворчий потенціал ...
1321258
   Смислотворчий потенціал концепції національного виховання Софії Русової : зб. матеріалів Міжрегіон. наук.-практ. конф., присвяч. 160-річчю від дня народж. Софії Русової / Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін., Чернігів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К.Д. Ушинського, Каф. педагогіки, дошк. та початк. освіти ; [упоряд.: Антипець О.О. та ін. ; відп. за вип. Антипець В.П.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 204, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7496-76-0
1321259
  Файбисович Илья Смитфилдский рынок. Торжество плоти : входите! открыто / Файбисович Илья, Каунсила Энди // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 30-33 : Фото
1321260
  Перебийніс П. Сміється, плаче і співає... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 січня (№ 1). – С. 6


  Про лірику прозаїка Євгена Колодійчука
1321261
  Безпаленко А.М. Сміжність як когнітивно-відображальний принцип у мові та мовному аналізі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 52-59. – Бібліогр.: Літ.: с. 59
1321262
  Єщенко М. Сміймося! // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 5


  Про урочисте відкриття міжнародної виставки політичної карикатури у Науковій бібліотеці імені М. Максимовича. Всесвітньо відомий карикатурист Деріл Кейг провів лекцію та майстер-клас з політичної карикатури для присутніх - студентів, аспірантів й ...
1321263
  Дідюк В. Смійтеся на здоров"я = Laugh to your heart"s content contemporary humor : гумор, сатира, карикатури / [Василь Дідюк] ; обкл. Всеволода Магаса. – Торонто : Овид
[Т. 1]. – 1988. – 210, [30] с. – Малюнки з журн. "Мітла". - На тит. арк. авт. не зазнач. - Другий тит. арк. англ.
1321264
  Дідюк В. Смійтеся на здоров"я = Laugh to your heart"s content contemporary humor : гумор, сатира, карикатури / [Василь Дідюк] ; обкл. Всеволода Магаса. – Торонто : Овид
[Т. 2]. – 1991. – 248 с. – Малюнки з журн. "Мітла", "Будяк" і ін. - На тит. арк. авт. не зазнач. - Другий тит. арк. англ.
1321265
  Дідюк В. Смійтеся на здоров"я = Laugh to your heart"s content contemporary humor : гумор, сатира, фейлетони, карикатури / [Василь Дідюк] ; обкл. Всеволода Магаса. – Київ : Кобза
[Т. 3]. – 1994. – 243, [2] с. – Малюнки з журн. "Мітла", "Лис Микита" та ін. - На тит. арк. авт. не зазнач. - Другий тит. арк. англ.
1321266
   Смійтеся на здоров"я!. – К., 1966. – 338с.
1321267
  Глазовий П.П. Смійтесь, друзі, на здоров’я : гумор та сатира / П.П. Глазовий. – Київ : Мистецтво, 1973. – 64 с.
1321268
  Скоробогатов В.П. Сміла. / В.П. Скоробогатов. – Дніпропетровськ, 1976. – 78с.
1321269
  Чапленко В. Сміливий починальник // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 143, грудень : грудень. – С. 1-17


  До 150-річчя з дня народження М. Шашкевича.
1321270
  Васильчук С. Сміливцям доля допомагає // Лицар мови української Роман Іванченко : спогади про вчителя, вченого, друга : [збірник] / [упоряд. Г.П. Іванченко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – С. 52-68. – (Мемуаристика). – ISBN 978-966-611-642-3


  Іванченко Роман Григорович (1929-2004) - доктор філологічних наук (1989), професор (1991). Завідувач кафедри видавничої справи та редагування видавничо-поліграфічного факультету НТУУ "КПІ" (Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ "КПІ") (з 1991). ...
1321271
  Михайленко В.М. Смілий : повість для дітей мол. та серед. шк. віку / Валентина Михайленко ; художник Анатолій Книр. – Чернігів : Десна Поліграф, 2019. – 35, [1] с. : іл. – ("Молода КороНація-2018")


  У пр. № 4055BR напис : Моїм читачам - щиро автор. Підпис.
1321272
  Хьог П. Смілла та її відчуття снігу : роман / Петер Хьог ; [переклад В.М. Верховня ; худож.-оформлювач Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 573, [3] с. : іл. – Пер. за вид.: Froken Smillas fornemmelse for sne / Peter Hoeg. Copenhagen: Rosinante & co, 1992. - Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-6533-9
1321273
  Княжев В.С. Смілянщина : Історико-економічний нарис / В.С. Княжев; Редкол.: О.Б. Котькало, Б.М. Тарара, М.О. Тимошенко та ін. – Сміла : Тясмин, 1998. – 128с. – ISBN 966-7036-20-0
1321274
   Смірнов Валерій Веніамінович (1937-2002) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 449. – ISBN 978-966-439-754-1
1321275
  Казьмирчук Г.Д. Смірнов Павло Петрович / Г.Д. Казьмирчук, Н.А. Коломієць, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 291. – ISBN 96966-8060-04-0
1321276
  Короткий В.А. Смірнов Павло Петрович (1882-1947) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 215. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1321277
  Кононенко Т.П. Сміт Адам // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 375-376. – ISBN 966-316-069-1
1321278
   Смітієнко Віктор Миколайович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 309. – ISBN 978-617-573-038-6
1321279
  Мельник Я. Сміттєпровід : повість-симфонія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 302/303/304. – С. 40-85
1321280
  Одосій Світлана Сміття в Україні. Проблеми та вирішення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 15-16 : фото
1321281
  Красюк П.Х. Сміття і мітла : байки та гуморески / П.Х. Красюк. – Львів : Каменяр, 1971. – 56 с.
1321282
  Коцюбинський М.М. Сміх / М.М. Коцюбинський. – Харків, 1927. – 30с.
1321283
  Коцюбинський М.М. Сміх / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1938. – 55с.
1321284
  Коцюбинський М.М. Сміх / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1939. – 18 с.
1321285
  Коцюбинський М.М. Сміх / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1950. – 68с.
1321286
  Коцюбинський М.М. Сміх / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1955. – 48с.
1321287
  Бергсон А. Сміх : Нарис про значення комічного / А. Бергсон. – Київ, 1994. – 168 с. – (Сер. "Дух і літера"). – ISBN 5-87534-093-2
1321288
  Чопик Р. Сміх від Степана : (до 170-річчя від дня народження С. Руданського) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 256-259
1321289
  Косматенко А.Д. Сміх і гнів / А. Косматенко. – Київ : Дніпро, 1965. – 207с.
1321290
  Воронін Д.І. Сміх і дотепність: психолінгвістичний ракурс // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 7. – С. 23-32.
1321291
  Андрухович Юрій Сміх і страх, або повісті Гоголя : культурологічний проект часопису "Наш Гоголь" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 6-7. – ISSN 0868-9644
1321292
  Сварог В. Сміх і сум Миколи Понеділка // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 202, листопад : листопад. – С. 3-6


  Гумористичні оповідання "Смішні сльозини".
1321293
  Русальський В. Сміх Іскаріота : новелі / Вол. Русальський. – [Б. р.] : Світ, 1947. – 89, [1] с. – Зміст: Пролог до весни ; Сміх Іскаріота ; Камо ; П"ять і один ; Бременські кози ; Страх ; Матвій Гран ; Ідіот
1321294
  Карнер Д.А. Сміх крізь сльози : Єврейський театр у Східній Галичині і на Буковині / Доріс А. Карнер; [пер. українською мовою Х. Назаркевич]. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2008. – 200с. – ISBN 966-8849-42-6
1321295
  Шукайло В. Сміх на голову / В. Шукайло. – Київ, 1982. – 66 с.
1321296
  Годованець М.П. Сміх на службі. / М.П. Годованець. – К, 1973. – 64с.
1321297
  Балабко О. Сміх над вогнем: життя і смерть Миколи Гоголя // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2018. – № 3/4 (247/248). – С. 64-73. – ISSN 0131-2685
1321298
  Бабюк А.Д. Сміх нірвани : наpиси й новели / Андрій Бабюк. – [Володимир Волинський] ; Львів : Hакл. Комісаpіяту У[к]p. Сїчових Стpільцїв ; [Дpук. Ставpопиг. Ін-та, під упp. Ю. Сидоpака, Л.], 1918. – 42 с.


  Зміст: Сміх Нїpвани; Авpаам; В обняттях Демона; Hа pуїнах pаю; Hад меpтвим моpем [пpисвячено А. Баландюкові]; В забуттю; Тpагедія осїнного дня; Hа хвилях божевілля; Останнє слово живого меpця; Суєта; Hа pозпуттї по півночі два бpати зійшли ся; Розбитий ...
1321299
  Подобєд О. Сміх переміщених крізь сльози. У повоєнній Західній Німеччині свідоцтво про освіту подекуди можна було роздобути за шмат дефіцитного сала // Україна молода. – Київ, 2021. – 20 квітня (№ 38). – С. 9


  Понад сімдесят років тому в одному з ДіПі-таборів Західної Німеччини представники військової поліції були змушені провести ретельний обшук. Вони сумлінно обшукали метр за метром всі таборові приміщення. Не забули зазирнути в підвал і навіть на дах. Але ...
1321300
  Попенко О.І. Сміх продовжує життя, або Еліксир життя і здоров"я від Остапа Вишні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 126-128. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1321301
  Чубенко В.А. Сміх сміхом / В.А. Чубенко. – К, 1986. – 95с.
1321302
   Сміх став їхньої зброєю / Лариса Остролуцька // Світ. – Київ, 2020. – Червень (№ 17/18). – С. 3


  Щодо видання першої книги "Антології сатири і гумору української діаспори".
1321303
  Грибкова Ю. Сміх та іронія як соціокультурний феномен // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.221-230. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1321304
  Войцехівська Н. Сміх у конфліктному діалогічному дискурсі / Наталія Войцехівська // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 61-67. – ISSN 0320-3077
1321305
  Трохименко О.В. Сміх як форма критичної фіксації в творчості М. В. Гоголя // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 46-48
1321306
  Коцюбинський М.М. Сміх. Він іде. Persona grata / М. Коцюбинський. – Київ : Всеукр. Держ. Вид. ; [2-а рад. друк], 1920. – 81, [2] с. : портр. – (Універсальна бібліотека ; № 5)
1321307
  Захаревич М. Сміхова адресація "Ревізора" М. Гоголя на франківській сцені // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 289-296. – ISSN 1997-4264
1321308
  Козирєва Н.В. Сміхова культура в інтелектуальній прозі М. Хвильового // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 147-152. – (Філософія ; вип. 44)
1321309
  Стяжкина О. Сміхова культура України другої половини ХХ століття: освоєння жіночого образу // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 10. – C. 21-29
1321310
  Гудзенко О.З. Сміхова культура як модус соціокультурних трансформацій українського суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 12 (116), грудень. – С. 162-166. – ISSN 2077-1800
1321311
  Масенко Л. Сміхова культура як стратегія приниження мови в ситуації субординативного білінгвізму // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 93-100. – Бібліогр.: С. 100 ; 7 назв
1321312
  Скловський І. Сміхова культура як феномен пробудження цивілізованої історичної нації у філософії та літературі // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 242-244. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1321313
  Денисюк Ж.З. Сміхова основа інтернет-фольклору в реалізації його комунікативного потенціалу // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 47-54. – ISSN 2225-7586
1321314
  Кімакович І. Сміховий текст традиційної культури етносу: до питання про семіотичну сутність фольклорної самосвідомсті українців // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (362), липень - серпень. – С. 32-46. – ISSN 0130-6936
1321315
   Сміховина : Збірничок веселих віршів та приповісток. – Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки. – Київ : Видавництво "Український Учитель", 1907. – 32с. : мал. – (Ілюстр. б-ка для дітей ; № 45)


  На с. [1] епіграф з твору Т.Г. Шевченка. – Авт. поет. і прозових творів: О.К. Коваленко, П.В. Тенянко, Г. Байраченко, П.Й. Капельгородський, М.Ф. Чернявський, П.М., Ю.Я. Будяк, К. Максименко, З. Ткаченко, П. Шелест [І.Л. Липа], Н.К. [Н.М. Кибальчич], ...
1321316
  Стороженко О.П Сміховинки Олекси Стороженка. – У Львові (Львів) : Коштом і заходом Т-ва "Просвіта" ; З друк. Ставропигійського ін-та, 1917. – 32 с. – (Просвітні листки ; Ч. 51)


  Зміст: 1. Не в добрий час; 2. Два брати; 3. Дурень
1321317
  Глазовий П.П. Сміхологія : гумор та сатира / П.П. Глазовий. – Київ, 1982. – 280 с.
1321318
  Глазовий П.П. Сміхологія / Павло Глазовий. – Вид. 5-те, допов. – Київ : Стебеляк, 2011. – 391, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-1635-05-9
1321319
  Сліпчук П.О. Сміхом по лиху : гумор і сатира / П.О. Сліпчук. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 95 с.
1321320
  Іванович В.І. Сміхомовки : гумор та сатира / В.І. Іванович. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 83 с.
1321321
   Сміхотворець Микола Яковченко : Спогади. Твори. Документи. – Київ, 2005. – 192с. : фотоіл. – ISBN 966-625-014-4
1321322
  Мельничук А.В. Сміхотерапія від Андрія / А. Мельничук. – Київ : Гранмна, 2015. – 190, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-2726-37-4


  В пр. №1708982 напис: Рідній бібліотеці рідного мені Тарасового столичного університету з великою пошаною - сміхотерапевт. Підпис. 17.11.2016 р.
1321323
  Круглов Ю.М. Смішинки / Ю.М. Круглов. – К, 1963. – 93с.
1321324
  Стадниченко Ю. Смішинки з перцем : гумор, сатира / Ю. Стадниченко. – Харків : Прапор, 1970. – 52 с.
1321325
  Стадниченко Ю.І. Смішинки з перцем : байки, гуморески, пародії, епіграми / Ю.І. Стадниченко. – Харків : Прапор, 1970. – 51 с.
1321326
   Смішинки.. – К, 1970. – 143с.
1321327
  Ковінька О.І. Смішне пригинає, смішне й виправляє / О.І. Ковінька. – Х., 1975. – 199с.
1321328
  Возіянов М.К. Смішний заєць 2. Роздуми братів наших менших і не тільки... : байки звичайні та ліричні / Микола Возіянов ; [ред. І.С. Понеділок]. – Вид 2-ге, допов. та перероб. – Харків : Майдан, 2016. – 101, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-372-643-4


  Підпис.
1321329
  Абу-ль-Фарадж Смішні оповідки / Абу-ль-Фарадж ; пер. з ассірійськ., авт. вступ. сл. Є. Варда. – Київ : Дніпро, 1972. – 318 с. : іл.
1321330
  Дузь І.М. Смішного слова чародій / І.М. Дузь. – Одеса, 1989. – 142с.
1321331
  Олесь Олександр Сміються, плачуть солов"ї / Олесь Олександр; Уклад.: Я.О.Паламарчук, Ю.М.Радянський. – Одеса : Маяк, 2000. – 200с. – ISBN 966-587-048-3
1321332
   Сміються, плачуть солов"ї.... – Київ : Молодь, 1988. – 123 с.
1321333
  Яценко Л.О. Сміючись, говорити правду : урок з вивчення байок Езопа // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 3 : Сміх і сміхова культура. – С. 16-18
1321334
  Шкондин М.В. СМК и СМИ как понятия журналистики // Вестник Московского университета им.М.В.Ломоносова. Сер. 10. Журналистика. – Москва : Московский университет, 2002. – № 2
1321335
  Гладких Б.А. Смог - система математического обеспечения графопостроения / Б.А. Гладких. – Томск, 1974. – 76с.
1321336
  Горбик В.О. Смог над Альбіоном / В.О. Горбик. – Київ, 1969. – 48с.
1321337
   Смогоржевський Леонід Олександрович (1921-1996) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 450. – ISBN 978-966-439-754-1
1321338
   Смогоржевський Олександр Степанович (1896-1969) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 450. – ISBN 978-966-439-754-1
1321339
  Беспалов В.П. Смогут ли войти преподаватели российских вузов в состав «креативного» класса? // Вопросы экономических наук / Издательство " Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (45). – С. 48-51. – ISSN 1728-8878


  Последние годы в российском обществе все больше говорят о необходимости стимулирования развития т.н. "креативного класса", чьи представители в состоянии создавать инновационную продукцию в любой отрасли и сфере деятельности. Все это напрямую относится ...
1321340
  Иванов Сергей Смоделируем чудо : раскоп // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 92-93 : Фото
1321341
  Лурье Л.И. Сможет ли довузовское образование проложить России путь в Болонский процесс? Часть вторая. Какой нашему образованию прок от конвергенции российской и европейской моделей / Л.И. Лурье, М.Л. Лурье // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11 (ноябрь). – С. 56-60. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрена проблема преемственности системы довузовского образования России и международного образования, его роли в подготовке профессиональных лидеров. Предложены меры, необходимые для реформирования действующей системы довузовского образования России
1321342
  Лурье Л.И. Сможет ли довузовское образование проложить России путь в Болонский процесс? Часть первая. Специалист будущего - это человек культуры / Л.И. Лурье, М.Л. Лурье // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 10 (октябрь). – С. 52-60. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены концептуально-методологические проблемы довузовского образования России в условиях Болонского процесса. Отмечены трудности, возникающие у выпускников российских школ в международном образовательном пространстве. Обращено внимание на роль ...
1321343
  Новоселова Л. Сможет ли Китай стать локомотивом глобального экономического роста? : (По поводу достижений и проблем реализации антикризисной политики в КНР) // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2010. – № 1. – С. 66-78. – ISSN 0130-9757
1321344
  Турчинська А.Ф. Смок : (повість із часів імперіялістичної війни) / Агата Турчинська. – Харків ; Київ : Держвидав України
Ч. 1. – 1930. – 215 с.
1321345
  Лондон Д. Смок Беллью / Д. Лондон. – Минск, 1955. – 140с.
1321346
  Лондон Д. Смок Беллью и Смок и Малыш / Д. Лондон. – 239с.
1321347
  Лондон Д. Смок Белью / Д. Лондон. – Москва-Л, 1945. – 79с.
1321348
  Лондон Д. Смок і Малий / Д. Лондон. – Київ, 1961. – 43 с.
1321349
  Лондон Д. Смок та Шорті / Д. Лондон. – К, 1927. – 182с.
1321350
  Турчинська А.Ф. Смок. Зорі на Верховині : повісті / А.Ф. Турчинська. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1960. – 434 с.
1321351
  Эльчин Смоковница : повести, рассказы / Теймур Эльчин ; пер. с азерб. – Москва : Известия, 1981. – 430 с.
1321352
  Горфункель Е.И. Смоктуновский / Е.И. Горфункель. – Москва : Искусство, 1990. – 237 с.
1321353
  Боброва А.О. Смола бітуму з олександрійського бурого вугілля / А.О. Боброва. – К, 1956. – 68с.
1321354
  Боброва А.О. Смола бітуму з олександрійського бурого вугілля / А.О. Боброва. – К, 1956. – 68с.
1321355
  Бенедиктов Александр Смола для грампластинок. Червецовая музыка // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 102 : фото
1321356
  Зиедонис И. Смола и янтарь : стихи / И. Зиедонис; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1965. – 92 с.
1321357
   Смолениские грамоты 13-14 веков. – М., 1963. – 138с.
1321358
  Думин С.В. Смоленкое воеводство в составе Речи Посполитой в 1618-1654 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Думин С.В. ; МГУ. – Москва, 1981. – 24 с.
1321359
  Мурзаев Н.И. Смоленск - город-герой / Н.И. Мурзаев. – М., 1987. – 63с.
1321360
  Смирнов И.А. Смоленск - город русской славы / И.А. Смирнов. – Москва, 1982. – 158с.
1321361
   Смоленск - город русской славы : Метод. и библиогр. материалы. – Смоленск, 1988. – 49с.
1321362
   Смоленск - Дрезден. – Смоленск, 1971. – 180с.
1321363
  Аристов В.П. Смоленск / В.П. Аристов. – Смоленск, 1939. – 276с.
1321364
  Белогорцев И.Д. Смоленск / И.Д. Белогорцев, И.Д. Софинский. – М, 1952. – 75с.
1321365
   Смоленск. – 3-е прераб.и доп. изд. – Смоленск, 1963. – 258с.
1321366
   Смоленск : Путеводитель. – 4-е прераб.и доп. изд. – Москва, 1965. – 232с.
1321367
   Смоленск. – Науч. конференции. – Смоленск, 1967. – 266с.
1321368
   Смоленск : Путеводитель. – Москва, 1969. – 184с.
1321369
   Смоленск = Smolensk. – Москва : Планета, 1973. – 165 с.
1321370
   Смоленск. – 6-е изд., перераб. – Москва, 1974. – 22с.
1321371
   Смоленск. – Москва, 1980. – 111с.
1321372
  Демидович Е. Смоленск во взаимоотношениях Великого княжества Литовского и Московской державы в XVI - первой трети XVII ст. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 128-130
1321373
   Смоленск и Гнёздово. – М., 1991. – 260с.
1321374
   Смоленск на пороге юбилеев : "Лучший рекламно-информационный проект" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 74
1321375
  Молодцов Юрий Смоленск. Город-ключ и его бриллианты : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 54-55 : Фото
1321376
  Косяков Н.Н. Смоленск. Экон. геогр. характер. : Автореф... канд. геогр.наук: / Косяков Н. Н.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1956. – 14л.
1321377
  Джанджугазова Елена Смоленск: размышления о приоритетах развития : "Град велик и мног людьми". Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 52-56 : Фото
1321378
  Максимов Е.В. Смоленск: Страницы героич. защиты и освобождения города, 1941-1943. / Е.В. Максимов. – М., 1990. – 238с.
1321379
  Сташевский Е.Д. Смоленская война 1632-1634 г.г. : Организация и состояник Московской армии. – Киев : Тип. Импер. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицкаго, 1919. – 328с.


  Подпись Оглоблина
1321380
  Будаев Д.И. Смоленская деревня / Д.И. Будаев. – Смоленск, 1972. – 467с.
1321381
  Сальковский В.А. Смоленская дорога / В.А. Сальковский. – Москва, 1987. – 411 с.
1321382
  Воронин Н.Н. Смоленская живопись ХП-ХШ вв. / Н.Н. Воронин. – Москва, 1977. – 183с.
1321383
  Алексеев Л.В. Смоленская земля в IX-XIII вв. : очерки истории Смоленщины и Восточной Белорусии / Л.В. Алексеев. – Москва : Наука, 1980. – 261с.
1321384
  Шутова Наталья Смоленская земля. На перекрестье дорог, времен, судеб : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 62-65 : Фото
1321385
  Степанчук Т.Г. Смоленская легенда / Т.Г. Степанчук. – М., 1961. – 47с.
1321386
  Истомин В.П. Смоленская наступательная операция (1943 г.) / В.П. Истомин. – М., 1975. – 214с.
1321387
  Петухов В.А. Смоленская областная партийная организация в борьбе за восстановление хозяйства области в 1943-1950 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Петухов В.А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 22л.
1321388
   Смоленская область. – Каталог. – Смоленск, 1973. – 48с.
1321389
   Смоленская область. – Москва, 1978. – 240с.
1321390
  Коровин В.И. Смоленская область (экономико-географическая характеристика) : Автореф... канд. географ.наук: / Коровин В. И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1955. – 16л.
1321391
   Смоленская оборона. – Смоленск, 1939. – 260с.
1321392
   Смоленская старина. – Смоленск : Изд. Смолен. учен. архивной комиссии
Вып. 1. – 1909. – [5], XVI, 16 с. – Конволют. - Пер. с кн. 6 оттисками


  Содержание конволюта: 1. Смоленская старина. Вып. 1; 2. Редков Н.Н. Преподобный Авраамий Смоленский и его житие, составленное учеником его Ефремом; 3. Бугославский Г. О Борисоглебской церкви г. Смоленска; 4. Орловский И. Борисоглебский монастырь в ...
1321393
   Смоленская старина. – Смоленск : Изд. Смолен. учен. архивной комиссии.
Вып. 1. – 1909. – [5], XVI, 16 с. – Конволют. - Пер. с кн. 5 оттисками


  Содержание конволюта: 1. Смоленская старина. Вып. 1; 2. Редков Н.Н. Преподобный Авраамий Смоленский и его житие, составленное учеником его Ефремом; 3. Орловский И. Борисоглебский монастырь в Смоленске, на Смядыни и раскопки его развалин; 4. Попов ...
1321394
  Жиркевич А.В. Смоленские архивы в 812 году / А.В. Жиркевич // Смоленская старина. – Смоленск : Изд. Смолен. учен. архивной комиссии, 1909. – Вып. 1. – С. 345-371
1321395
  Жиркевич А.В. Смоленские архивы в 812 году / А.В. Жиркевич // Смоленская старина. – Смоленск : Изд. Смолен. учен. архивной комиссии., 1909. – Вып. 1. – С. 346-371
1321396
   Смоленские Грамоты XIII-XIV веков. – Москва : Изд-во Академии Наук СССР, 1963. – 140 с.
1321397
  Грибов Ю.Т. Смоленские дороги / Ю.Т. Грибов. – М., 1976. – 64с.
1321398
  Рыленков Н.И. Смоленские леса / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1944. – 64с.
1321399
   Смоленские припевки. – Смоленск, 1962. – 108с.
1321400
   Смоленский государственный педагогический университет им. К.Маркса : Справ. для поступающих. – Смоленск, 1936. – 16с.
1321401
   Смоленский государственный педагогический университет им. К.Маркса. – Смоленск, 1968. – 292с.
1321402
  Рябков Г.Т. Смоленский край в период феодализма. / Г.Т. Рябков. – Смоленск, 1984. – 80 с.
1321403
  Добровольский В.Н. Смоленский областной словарь : в 4 ч. / сост. В.Н. Добровольский. – Санкт-Петербург : Тип. Е. Евдокимова. – (Записки Императорского русского географического общества по отделению этнографии ; Т. 20)
Ч. 1 : [под ред. В.И. Ламанского, д. чл. и И.Н. Половинкина, члена-сотрудника]. – 1891. – XXVIII, 716 с.


  Ред. Ламанский, Владимир Иванович (1833-1914)
1321404
  Добровольский В.Н. Смоленский областной словарь : в 4 ч. / сост. В.Н. Добровольский. – Санкт-Петербург : Тип. С.Н. Худекова. – (Записки Императорского русского географического общества по отделению этнографии ; Т. 23, вып. 2)
Ч. 3 : Пословицы / [под наблюдением члена-сотрудника Ир.Н. Половинкина]. – 1894. – [2], IV, 137 с.
1321405
  Добровольский В.Н. Смоленский областной словарь / сост. В.Н. Добровольский. – Смоленск : Тип. П.А. Силина, 1914. – 1022 с. – Глубокоуваж. В.И. Ламанскому с сердечной признательностью посвящ. труд свой благодарный автор
1321406
  Погуляев Д.И. Смоленский район / Д.И. Погуляев, Б.А. Махотин. – Смоленск, 1972. – 471с.
1321407
   Смоленский семинар поэтов. – Смоленск, 1958. – 138с.
1321408
  Добровольский В.Н. Смоленский этнографический сборник / В.Н. Добровольский. – С.-Петербург : Типография С.Н. Худекова, 1893. – [4], IV, 432 с.
1321409
  Соболевский А.И. Смоленско-полоцкий говор в XIII-XV вв. : критические заметки по истории русского языка. Орд. акад. И.В. Ягича. Спб. 1889 : [рец.] / А. Соболевский. – Варшава : В тип. Марти Земкевич, 1886. – 27 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск из: Русский филологический вестник
1321410
  Будаева О.Д. Смоленское земство в конце XIX начале ХХ вв. (1890-1904 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Будаева О. Д.; Калин.ГУ. – Калинин, 1981. – 16л.
1321411
  Маковский Д.П. Смоленское княжество / Д.П. Маковский. – Смоленск, 1948. – 271с.
1321412
  Маковский Д.П. Смоленское княжество : Автореф... канд. ист.наук: / Маковский Д. П.;. – Смоленск, 1949. – 19 с.
1321413
  Александров С.В. Смоленское княжество во второй половине XI - первой четверти XII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 92-105. – ISSN 0042-8779
1321414
  Третьякова Людмила Смоленское княжество Марии : Люди и судьбы // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 162-172 : Іл.
1321415
   Смоленское сражение. – Смоленск, 1966. – 92с.
1321416
  Пучинский Ю.В. Смоленское шоссе: Рассказы. / Ю.В. Пучинский. – Минск, 1990. – 171с.
1321417
  Твардовский А.Т. Смоленщина / А.Т. Твардовский. – Москва, 1943. – 194с.
1321418
   Смоленщина в стихах и песнях. – для школьников 5-8 классов. – Смоленск, 1967. – 60с.
1321419
  Степанов П.С. Смоленщина после гражданской войны / П.С. Степанов. – Смоленск, 1959. – 176с.
1321420
  Шутова Наталия Смоленщина: не в гостях, а на малой родине... : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 78-79 : Фото
1321421
  Рожков А.С. Смолистые вещества хвойных и насекомые ксилофаги / А.С. Рожков, Г.И. Массель. – Новосибирск : Наука, 1982. – 149с.
1321422
  Губерський Л.В. Смолій Валерій Андрійович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 485. – ISBN 966-316-045-4
1321423
  Матях В.М. Смолій Валерій Андрійович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 292. – ISBN 96966-8060-04-0
1321424
   Смолій Валерій Андрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 450-451. – ISBN 978-966-439-754-1
1321425
  Паламарчук О.Л. Смоліна Майя Миколаївна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 231-232. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1970) Київського державного університету ім. Т.Шевченка. З 1974 р. - асистент, з 1993 р. - доцент кафедри слов"янської філології філологічного факультету Київського університету ім.Т.Г. Шевченка
1321426
  Паламарчук О.Л. Смоліна Майя Миколаївна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 217-218. – ISSN 2075-437X
1321427
  Брегова Д.Д. Смолоду и всю жизнь / Д.Д. Брегова. – М., 1979. – 287с.
1321428
  Ногин К.И. Смолокурение и дегтекурение / К.И. Ногин. – Л, 1932. – 216с.
1321429
  Истомин В.Ф. Смолокуры / В.Ф. Истомин. – Москва, 1978. – 191 с.
1321430
  Юськевич Тарас Васильович Смолопродуктивність інтродукованих видів роду Pinus L. в умовах малого Полісся : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.03.03 / Юськевич Тарас Васильович; Український держ. лісотехн. ун-тет. – Львів, 2000. – 18л.
1321431
  Осадчук Л.С. Смолопродуктивність сосни звичайної із різним типом просторового розміщення дерев в умовах Малого Полісся // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 126. – С. 87-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0459-1216
1321432
  Книш І. Смолоскип у темряві : Наталія Кобринська й український жіночий рух / Ірена Книш. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 302, [1] с. : іл., портр. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 299 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1850-7
1321433
   Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 1995-
№ 5/6, травень - червень. – 2015. – 8 с.
1321434
   Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 1995-
№ 9/10. – 2016. – 8 с.
1321435
   Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 1995-
№ 3/4. – 2017. – 8 с.
1321436
   Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 1995-
№ 5/6. – 2017. – 8 с.
1321437
   Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 1995-
№ 7/8. – 2017. – 4 с.
1321438
   Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 1995-
№ 9/10. – 2017. – 8 с.
1321439
   Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 1995-
№ 1/2. – 2018. – 4 с.
1321440
   Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 1995-
№ 3/4. – 2018. – 4 с.
1321441
   Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 1995-
№ 5/6. – 2018. – 4 с.
1321442
   Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 1995-
№ 7/8. – 2018. – 4 с.
1321443
   Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 1995-
№ 9/10. – 2018. – 4 с.
1321444
   Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 1995-
№ 11/12. – 2018. – 4 с.
1321445
  Жадан С. Смолоскип. Осип Зінкевич фактично створив наше покоління // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 27 вересня - 3 жовтня (№ 39). – С. 9
1321446
  Лубківський Р.М. Смолоскипи : поезії / Р.М. Лубківський. – Київ, 1975. – 95 с.
1321447
  Кірсенко М. Смолоскипи свободи // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 5 (325). – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  До 45-річчя самоспалення Яна Палаха, чеського юнак-студента, що вчинив акт жертовного самогубства через п"ять місяців після початку окупації Чехословаччини радянськими військами.
1321448
  Коган А.И. Смолы из многоосновных кислот и многоатомных спиртов / А.И. Коган. – М., 1938. – 164с.
1321449
   Смолюк Іван Олександрович : біобібліограф. покажчик / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [уклад. Л.П. Бондар ; ред. С.О. Горожанова]. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. – 28, [1] с. : фотоіл.
1321450
  Лелянов В.А. Смоляная олифа / В.А. Лелянов. – Москва-Ленинград, 1944. – 16с.
1321451
  Воробьев М.В. Смоляне -- Герои Советского Союза. / М.В. Воробьев. – Москва, 1966. – 648с.
1321452
   Смоляне. – М., 1980. – 607с.
1321453
  Яковлев С.М. Смоляне в искусстве / С.М. Яковлев. – М, 1968. – 336с.
1321454
  Левицкий Д.Г. Смолянки / Д.Г. Левицкий. – [Ленинград] : [б. и.], 1968. – [1] л., слож. в 4 раза : ил., портр.
1321455
  Перова Н.И. Смолянки, мариинки, павлушки... бестужевки : из истории женского образования в Санкт-Петербурге / Надежда Перова. – Санкт-Петербург : Петрополис, 2007. – 304с. – ISBN 978-5-9676-0096-5
1321456
  Швецов Л.А. Смольнинский район. / Л.А. Швецов. – Л, 1964. – 194с.
1321457
  Гегело А.И. Смольный / А.И. Гегело. – Ленинград, 1958. – 112 с.
1321458
  Бартенев И.А. Смольный / сост. И.А. Бартенев. – Ленинград, 1960
1321459
   Смольный. – 2-е изд. – Л., 1965. – 79с.
1321460
  Охотников И.В. Смольный / И.В. Охотников. – Ленинград : Лениздат, 1965. – 48с.
1321461
  Пилявский В.И. Смольный / В.И. Пилявский. – Ленинград, 1970. – 104 с.
1321462
   Смольный. – Л., 1986. – 63с.
1321463
  Немиро О.В. Смольный в советском изобразительном искусстве / О.В. Немиро. – Л., 1987. – 221с.
1321464
  Гречухо В.Ф. Смольный и Таврический дворец / В.Ф. Гречухо. – Ленинград ; Москва, 1953. – 16 с.
1321465
  Лебедев Н.А. Смольный, Москва, Россия, 1918-1921 гг. / Н.А. Лебедев. – М., 1978. – 208с.
1321466
  Розадеев Б. Смольный.Таврический дворец / Б. Розадеев. – Ленинград ; Москва, 1958. – 70 с.
1321467
   Смородина. – Москва : Сельхозгиз, 1955. – 151 с.
1321468
  Рыбицкий Н.А. Смородина / Н.А. Рыбицкий. – Ленинград, 1961. – 100 с.
1321469
  Смольникова Н.К. Смородина / Н.К. Смольникова. – М., 1968. – 144с.
1321470
  Поздняков А.Д. Смородина / А.Д. Поздняков, В.Ф. Белов. – 2-е изд. – М, 1988. – 32с.
1321471
  Рыбицкий Н.А. Смородина и крыжовник / Н.А. Рыбицкий. – Ленинград, 1965. – 146 с.
1321472
  Поздняков А.Д. Смородина и крыжовник. / А.Д. Поздняков, А.Г. Вазюля. – М, 1990. – 79с.
1321473
  Анисимов С.М. Смородинка / С.М. Анисимов. – Алма-Ата : Казгиз, 1962. – 84 с.
1321474
  Усольцев А.Х. Смородинный чай / А.Х. Усольцев. – М., 1970. – 271с.
1321475
  Усольцев А. Смородинный чай / А. Усольцев. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1971. – 224 с.
1321476
  Зотова З.Я. Смородиновый сад / З.Я. Зотова, В.В. Иноземцев. – Л., 1985. – 91с.
1321477
   Смородинцева Анастасія Федорівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 255 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1321478
   Смородинцева Анастасія Федорівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 266. – ISBN 978-966-439-961-3
1321479
   Смотр народных университетов Латвийской ССР. – Рига, 1969. – 20с.
1321480
  Федоров А.С. Смотр прогрессивного киноискусства / А.С. Федоров. – М., 1953. – 39с.
1321481
  Козловский Евгений Смотр тенденций : DIGITAL: Ганноверская выставка СеВІТ // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 6 (2789). – С. 154-159 : Іл.
1321482
  Макаренко Т. Смотреть в суд // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 16 января (№ 3). – С. 25. – ISSN 1563-6755


  "...Сегодня участникам корпоративных отношений ввиду нечеткого, противоречивого и содержащего проблемы законодательства остается надеяться на справедливое судебное решение".
1321483
  Пришвин М.М. Смотреть и слушать лилии / М.М. Пришвин. – Эиста, 1980. – 192с.
1321484
  Памук Орхан Смотреть из окна : Рассказ // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 12. – С. 62-195. – ISSN 1130-6545
1321485
  Ганзикова Г. Смотреть, слушать и читать : Технологии мультимедийнного издательства // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 5 (119). – С. 24 - 29. – ISSN 1727-4893
1321486
  Дудочкин П.П. Смотри в корень / П.П. Дудочкин. – Калинин, 1956. – 156с.
1321487
  Маковецкий П.В. Смотри в корень! : сборник любопытных задач и вопросов / П.В. Маковецкий. – 5-е изд., испр. – Москва : Наука, 1984. – 288 с.
1321488
  Маковецкий П.В. Смотри в корень! : сб. любопытн. задач и вопросов / П.В. Маковецкий. – 6-е изд. – Москва : Наука, 1991. – 350 с.
1321489
  Прутков Козьма Смотри в корень! / Козьма Прутков. – Харьков : Фолио, 2009. – 253, [3] с. : ил. ; 11х8,5см. – Миниатюрное издание. – ISBN 978-966-03-4588-1


  Козьма Прутков: коллективный лит. псевдоним рус. поэтов А.К.Толстого, А.М.Жемчужникова, В.М.Жемчужникова, А.М.Жемчужникова.
1321490
  Грек Александр Смотри в оба : история. Стерео // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 7. – С. 40-48 : Фото
1321491
  Щукин А.Н. Смотри и говори / А.Н. Щукин, С.И. Златкина. – Москва, 1970. – 253 с.
1321492
  Занбеков Л.В. Смотри людям в глаза / Л.В. Занбеков. – Саранск, 1973. – 127с.
1321493
  Кулаков Н.И. Смотри людям в глаза. / Н.И. Кулаков. – Мурманск, 1963. – 47с.
1321494
  Антонов Н.Г. Смотри прямо в лицо : роман / Н.Г. Антонов ; ил. В. Ружо. – Смоленск : Книжное издательство, 1963. – 416 с. : ил.
1321495
   Смотри, слушай, учись. – Л., 1971. – 205с.
1321496
  Галкина С.Г. Смотрим, рисуем, рассказываем. / С.Г. Галкина. – М., 1965. – 55с.
1321497
  Папаян А.П. Смотрины : комедия в 1-м д. / Арамашот Папаян; авториз. пер. с арм. И.Луковского. – Москва, 1952. – 52 с.
1321498
  Папаян А.П. Смотрины : комедия в 1-м д. / Арамашот Папаян; пер. с арм. – Москва : Искусство, 1958. – 31 с.
1321499
  Юрганов О.Б. Смотрись, как в зеркало, в другого человека / О.Б. Юрганов. – Минск : Вышэйшая школа, 1977. – 189с.
1321500
  Карамазов В.Ф. Смотрите в глаза лемуру : повесть / В.Ф. Карамазов. – Москва, 1989. – 415 с.
1321501
  Прусс Ирина Смотрите, кто приехал : Досье // Вокруг света : украинское издание; ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 11 (2794). – С. 120-129 : Іл.
1321502
  Сарнов Б.М. Смотрите, кто пришел / Б.М. Сарнов. – М., 1992. – 592с.
1321503
  Пасховер А. Смотрите, кто пришел // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 30 (159), 25 августа 2017. – С. 62-65


  "Советские танки в Праге в августе 1968-го показали: соцлагерь - это лишь разновидность последней империи человечества и Москва-метрополия готова подавить любой бунт в подконтрольных ей “провинциях”."
1321504
  Ефимов И.М. Смотрите, кто пришел! / И.М. Ефимов. – М.-Л, 1965. – 188с.
1321505
  Клейнер Г. Смотрите, кто пришел!.. : (о книге Т.И. Заславской и др. "Новое поколение деловых людей России") // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 145-149. – ISSN 0042-8736
1321506
  Макарова Г.И. и др. Смотрите, слушайте, говорите : Частично программированное учебно-метод. пособие по русскому языку для студентов-иностранцев, обучающихся на подготовительном факультетах вузов УССР / Г.И. и др. Макарова. – Киев : Киевский ун-т
Вып. 1 : В космос. – 1966. – 226 с.
1321507
  Мелентьев В.В. Смотритель Аральского моря / В.В. Мелентьев, Е Мелентьева. – Алма Ата, 1989. – 173с.
1321508
  Булатникова Д. Смотритель маяка // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 7. – С. 133-139. – ISSN 1728-8568
1321509
  Блох Ю.И. Смотритель мирового времени Николай Стойко-Радиленко / Ю.И. Блох, И.Э. Рикун // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 3. – C. 166-174 : фото. – Библиогр.: с. 172-174. – ISSN 0203-3100
1321510
  Романов А.А. Смотровые вышки / А.А. Романов. – М., 1976. – 144с.
1321511
  Иванов А.М. Смотрю в глаза твои, Россия / А.М. Иванов. – Ярославль, 1974. – 175с.
1321512
   Смотрю в твои глаза. – Кемерово, 1977. – 319с.
1321513
  Корнешов Л.К. Смотрю людям в глаза / Л.К. Корнешов. – М, 1967. – 192с.
1321514
  Монах Е. Смотрю на мир глазами волка : Повести / Е. Монах. – Москва : Локид, 1996. – 319 с. – (Современній российский детектив). – ISBN 5-320-00085-5
1321515
  Бойко И.Н. Смотрю, слушаю... / И.Н. Бойко. – Краснодар, 1978. – 270с.
1321516
  Мухина-Петринская Смотрящие вперед / Мухина-Петринская. – М., 1965. – 479с.
1321517
  Савицкас А. Смотрящий с высоты / А. Савицкас. – М, 1971. – 75-100с.
1321518
  Ільїн В.В. Смріті // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 67. – ISBN 966-316-069-1
1321519
  Олещук В.А. Смстемы Черча-Россера и их применение : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Олещук В. А.; КГУ. – Киев, 1987. – 17л.
1321520
  Баранов В.Ф. Смуга біла, смуга чорна : повісті, оповідання / Віктор Баранов. – Київ : Молодь, 1988. – 244, [2] с.
1321521
  Іщенко М.Г. Смуга відчуження : роман / М.Г. Іщенко. – Київ : Молодь, 1972. – 309 с.
1321522
  Федоренко В.В. Смуга забезпечення - вимога сьогодення / В.В. Федоренко, О.С. Івахів // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 24. – С. 165-172. – ISSN 2313-5603
1321523
  Григорук В.І. Смуга лазерної генерації та поріг ВКР підсилення в одномодових волокнах, легованих TiO2 / В.І. Григорук, І.В. Сердега, Г.С. Фелінський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Проаналізовані особливості ВКР генерації і ширини смуги підсилення світла в одномодовому волокні SiO2TiO2. Запропонований спектроскопічний метод визначення профілю ВКР підсилення за даними поперечного перерізу спонтанного комбінаційного розсіяння ...
1321524
  Єфетов М.С. Смуга чудес / М.С. Єфетов. – Киев, 1953. – 248 с.
1321525
  Єфетов М.С. Смуга чудес / М.С. Єфетов. – Киев, 1953. – 248 с.
1321526
  Міщенко Лідія Трохимівна Смугаста мозаїка пшениці (wheat streak mosaic virus) в природних умовах і в трансформованому середовищі : Дис. ... доктора біологічних наук: 03.00.06 / Міщенко Л.Т.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 377л. + Додатки: л.369-377. – Бібліогр.: л.314-368
1321527
  Міщенко Лідія Трохимівна Смугаста мозаїка пшениці (wheat streak mosaic virus) в природних умовах і в трансформованому середовищі : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.06 / Міщенко Л.Т.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 40с. – Бібліогр.: 72 назв.
1321528
  Артамонова О.В. Смугасті друзі // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 9. – С. 27
1321529
  Рафаловський Євген Смугасті коні в степах України. Асканія-Нова // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 42-47
1321530
  Паньків В.В. Смуги прозорості в пиловій магнітоактивній плазмі з феромагнітними гранулами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 215-221. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  В даній статті ми аналізуємо особливості смуг прозорості, які з"являються в запорошеній магнітоактивній плазмі з феромагнітними гранулами, завдяки дисперсії тензора магнітної проникності пилової підсистеми, та не існують у звичайній холодній ...
1321531
  Домбровский Ю.О. Смуглая леди / Ю.О. Домбровский. – М., 1969. – 184 с.
1321532
  Домбровский Ю.О. Смуглая леди / Ю.О. Домбровский. – М., 1985. – 654 с.
1321533
  Домбровский Ю.О. Смуглая леди / Ю.О. Домбровский. – М., 1987. – 652 с.
1321534
  Басок В.Я. Смугляві дні : поезії / Василь Басок ; упоряд. С. Реп"ях ; вступ. ст. П. Кисиленка, С. Реп"яха. – Київ : Рад. письменник, 1991. – 76, [1] с.
1321535
  Розинский Г.Б. Смугнар / Г.Б. Розинский. – Минск, 1986. – 97 с.
1321536
  Івко Сергій Олександрович Смугові фільтри з перестроюванням частоти на комбінованих хвилеводно-діелектричних ланках для відомчої техніки багатоканального радіозв"язку : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.13 / Івко С.О.; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
1321537
  Михайленко А. Смужка світла в затемненому вікні : невелика повість // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 81-98. – ISSN 0130-321Х
1321538
  Катаев И.М. Смута. – Описано без тит. л. – [Москва], 1910. – С. 224-264. – Библиогр. в подстроч примеч.


  Отд. оттиск: Русская история в очерках и статьях. Т. 2 / сост. при участии профессоров и преподавателей под ред. проф. М.В. Довнар-Запольского. - [2-е изд.] ; 1909-1916. - [Москва] : Московское учеб. книгоиздат. ; [Тип. И. Люндорф], [1910]. - [3], 439 ...
1321539
  Шадрин А.И. Смута / А.И. Шадрин. – М., 1988. – 560с.
1321540
  Сарсекеев К. Смута / К. Сарсекеев. – Алма-Ата
1. – 1989. – 526с.
1321541
  Зиновьев А.А. Смута / А.А. Зиновьев. – М, 1995. – 494с.
1321542
  Довнар-Запольский М.В. Смута в Москве. – 10 с. – Автор указ. в конце статьи. - Отд. оттиск
1321543
   Смута в Московском государстве. – М., 1989. – 459с.
1321544
  Скрынников Р.Г. Смута в России в начале XVII в. / Р.Г. Скрынников. – Л., 1988. – 253с.
1321545
  Фирсов Н.Н. Смута и народ на Руси в начале XVII d/ / Н.Н. Фирсов. – Москва, 1918. – 24с.
1321546
  Зеленев Е.И. Смута, анархия, революция: арабская политическая культура на пути в будущее // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 1 (654). – С. 8-12. – ISSN 0321-5075
1321547
  Смоленчук М. Смутна доба : іст. роман / Микола Смоленчук. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2016. – 447, [1] с. : іл. – Тлумач. словник: с. 413-446. – ISBN 978-966-189-389-3
1321548
  Задонский Н.А. Смутная пора / Н.А. Задонский. – Воронеж, 1954. – 232с.
1321549
  Волков А. Смутная тень Сапфо // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / ООО "НБ-Медиа"; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2014. – № 5 (113). – С. 80-89. – ISSN 1812-867Х
1321550
  Саган Ф. Смутная улыбка / Франсуаза Саган. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1991. – 365 с. – ISBN 5-7620-0422-8
1321551
  Валишевский К.Ф. Смутное время / Пер. с фр. под ред. [и с предисл.] Е.Н. Щепкиной. – Санкт-Петербург : О-во вспоможения окончившим курс наук на С.-Петерб. высш. жен. курсах, 1911. – VIII, 434 с.
1321552
  Готье Ю.В. Смутное время / Ю.В. Готье. – [Москва] : Госиздат, 1921. – 152 с.
1321553
  Платонов С.Ф. Смутное время / С.Ф. Платонов. – Пб., 1923. – 168с.
1321554
  Пичета В.И. Смутное время в Московском государстве : Причины, ход и следствия смуты : Ист. очерк / В.И. Пичета. – Москва : "Польза" В. Антик и К*, 1913. – 178 с. – (Универсальная библиотека ; № 670-671)
1321555
   Смутное время в Московском государстве : Сб. ст. / Ист. комис. Учеб. отд. ОРТЗН ; Ред. В.Н. Бочкарева, Ю.В. Готье и В.И. Пичета. – Москва : Задруга, 1913. – 284 с., 6 л. ил. : ил.
1321556
  Морозова Л.Е. Смутное время в России (конец 16 - нач.17 в.) / Л.Е. Морозова. – М., 1990. – 63с.
1321557
  Веселовский С.Б. Смутное время Московского государства 1604-1613 гг : Материалы, изданные Императорским Обществом истории и древностей российских при Московском университете. – 1910-1918. – Москва : Изд. Имп. О-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; Синоидальная тип.
Вып. 5 : Акты подмосковного ополчения и Земского собора. (1611-1613 гг.) / Собр. и ред. С. Б. Веселовский. – 1911. – XIV, 228 с.
1321558
   Смутное время Московского государства 1604-1613 гг.. – Москва : Синодальная Типография
Вып. 5 : Акты подмосковных ополчений и Земского собора 1611-1613 гг. – 1911. – 228 с.
1321559
  Костомаров Н.И. Смутное время Московского государства в начале XVII столетия. 1604-1613 гг. / Н.И. Костомаров. – М., 1994. – 799с.
1321560
  Быкова А.Ф. Смутное время на Руси : (1598-1613 гг.) / А.Ф. Быкова. – Москва : Изд. С. Дороватовского и А. Чарушникова ; [Тип. Рихтер], 1912. – [4], 112 с., ил., портр.
1321561
  Елпатьевский К.В. Смутное время на Руси и избрание на царство Михаила Федоровича Романова (21 февраля 1613 года) : сборник стиховтворений и исторических песен : для учащихся сост. К.В. Елпатьевский. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. – IV, 114 с.


  Авторы: А. Пушкин, и др.
1321562
  Валишевский К. Смутное время. / К. Валишевский. – Москва, 1989. – 434,11с.
1321563
  Мороз С. Смутные тени грядущего // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 9 (171). – С. 8-15
1321564
  Петрушко Л. Смуток і плач у лексиці Києво-Печерського Патерика: ментальні моделі й стереотипи емоцій людини українського Середньовіччя // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 29-39. – ISSN 2309-9356


  У статті проаналізовано лексику Києво-Печерського Патерика на предмет відображення в ній погляду людини українського середньовіччя на смуток і плач. В статье проанализирована лексика Киево-Печерского Патерика на предмет отражения в ней взгляда ...
1321565
  Берхорст Ральф Смутьян // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 3 (204), март. – С. 104-115 : фото. – ISSN 1029-5828
1321566
  Соловей Д. Смушкова промисловість та торгівля України / Д. Соловей. – Х., 1927. – 87с.
1321567
  Шмараков Р. Смущенный чтец "Ахиллеиды" // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 4. – С. 139-148. – ISSN 0042-8795
1321568
   Смущинська Ірина Вікторівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 451. – ISBN 978-966-439-754-1
1321569
  Милев В. Смърт и безсмъртие : Психологични и психопатологични аспекти / В. Милев, И. Слаников. – София : Медицина и физкультура, 1986. – 149с.
1321570
  Мандаджиев Атанас Смъртоносната бутилка : Разкази / Мандаджиев Атанас. – София : Български писател, 1996. – 174с. – ISBN 954-443-204-3
1321571
  Кварацхелия Т.К. Смыв почвы на чайных плантациях. / Т.К. Кварацхелия. – Тифлис, 1933. – 48с.
1321572
  Чупахин Н.П. Смысл - нить Ариадны в лабиринте бытия и познания // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 101-102. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1321573
  Панченко Г. Смысл атаки и лязг боевых колесниц // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 10. – С. 175-184. – ISSN 1728-8568
1321574
  Панченко Г. Смысл атаки и лязг боевых колесниц // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 1. – С. 187-196. – ISSN 1728-8568


  Історія бойових колісниць
1321575
  Маркс Дентон Смысл базового высшего образования в контексте конкуренции на рынке образовательных услуг // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 4-11. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х


  Доступ к высшему образованию в последние годы заметно расширился. Это одно из проявлений того, насколько размещение ресурсов в высшей школе стало важнее с точки зрения рынка и утратило смысл с точки зрения традиционных ценностей. Произошедшая смена ...
1321576
  Маркс Дентон Смысл базового высшего образования в контексте конкуренции на рынке образовательских услуг // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 4-11. – ISSN 1726-667Х
1321577
  Кортунов С. Смысл Великой Победы // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2007. – № 2. – С. 275-296. – ISSN 1607-7334
1321578
  Кортунов Сергей Смысл Великой Победы // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2009. – № 1 (35). – С. 109-130. – ISSN 1607-7334
1321579
  Уизер Джеймс Смысл гибридной войны // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2016. – T. 15, № 2. – С. 84-100. – ISSN 1812-1098
1321580
  Московский А. Смысл дискуссий о современных изменениях в экономической науке. (О книге "Истоки: Из опыта изучения экономики как структуры и процесса") // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 131-140. – Бібліогр.: с. 132-134, 136-140. – ISSN 0042-8736
1321581
  Марушкевич Н.Т. Смысл его жизни / Н.Т. Марушкевич. – Москва, 1976. – 111с.
1321582
  Егидес П.М. Смысл жизни -- в чем он? / П.М. Егидес. – Москва, 1963. – 80с.
1321583
  Дараган В. Смысл жизни - Любовь // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 7. – С. 63-65. – ISSN 0130-7045


  Картины Гейюра Юнуса своего рода притча, философская загадка. О азербайджанском художнике
1321584
  Омильянович А. Смысл жизни / А. Омильянович. – М, 1973. – 223с.
1321585
  Кобелянская Л.С. Смысл жизни / Л.С. Кобелянская. – К., 1989. – 110с.
1321586
  Москаленко А.Т. Смысл жизни и личность / А.Т. Москаленко, В.Ф. Сержантов ; АН СССР, Сибирское отд. ; отв. ред. А.А. Чесулин. – Новосибирск : Наука ; Сибирское отд., 1989. – 204 с. – (Человек и общество). – ISBN 5-02-029147-1
1321587
  Малахов В.А. Смысл жизни и нравственные отношения личности к миру / В.А. Малахов. – М., 1986. – 62с.
1321588
  Ершов Г.Г. Смысл жизни и социальное бессмертие человека / Г.Г. Ершов. – Л, 1981. – 56с.
1321589
  Сиренко И.П. Смысл жизни и счастье советского человека / И.П. Сиренко. – Омск, 1973. – 32с.
1321590
  Иршенко А.В. Смысл жизни человека / Иршенко А.В. – Владивосток : Идея, 2010. – 20с. – По благославению Высокопреосвященнейшого Вениамина Архиепископа Владивостокского и Приморского. – ISBN 978-5-9901-9273-7
1321591
  Трубецкой Е. Смысл жизни. / Е. Трубецкой. – М., 1918. – 232с.
1321592
  Осичнюк Е.В. Смысл жизни... В чем он? / Е.В. Осичнюк. – Киев, 1987. – 47с.
1321593
  Немировский В.Г. Смысл жизни: проблемы и поиски / В.Г. Немировский. – Киев, 1990. – 221с.
1321594
  Аветян Э.Г. Смысл и значение / Э.Г. Аветян ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван : Изд. Ереванского университета, 1979. – 412 с.
1321595
   Смысл и значение на лексическом и синтаксическом уровнях. – Калининград, 1986. – 122с.
1321596
  Маринкович Н. Смысл и любовь. / Н. Маринкович. – Москва, 1958. – 174с.
1321597
  Ясперс К. Смысл и назначение истории : Мыслители ХХ в.. / К. Ясперс. – Москва : Политиздат, 1991. – 527с. – ISBN 5-250-01357-0
1321598
  Ясперс К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. – 2-е изд. – Москва : Республика, 1994. – 527с. – (Мыслители ХХ века). – ISBN 5-250-02454-8
1321599
  Кузнецов А.И. Смысл и назначение объединенной Европы // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 233-245
1321600
  Шаповал Н.В. Смысл и назначение человека в учении И.Г. Фихте // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1114. – С. 46-50. – (Серія "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 51). – ISSN 2306-6687
1321601
  Гобозов И.А. Смысл и направленность исторического процесса / И.А. Гобозов. – М., 1987. – 219с.
1321602
  Вяткина Н.Б. Смысл и онтология в логике / Н.Б. Вяткина. – Київ, 1991. – 120с.
1321603
  Ильин И.С. Смысл и оправдание правового скептицизма русских славянофилов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 12. – С. 46-50. – ISSN 2073-9702
1321604
  Лазуткин Владимир Смысл идеального и идеальность смысла // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 3 (1598). – С.163-176. – ISSN 0869-44435
1321605
  Бычков В.В. Смысл искусства в византийской культуре / В.В. Бычков. – М, 1991. – 62с.
1321606
  Бердяев Н.А. Смысл истории / Н.А. Бердяев. – Москва : Мысль, 1990. – 176с.
1321607
  Губман Б.Л. Смысл истории / Б.Л. Губман. – М, 1991. – 189с.
1321608
  Астафьев П.Е. Смысл истории и идеалы прогресса : две публичные лекции. читанные в Москве 15 и 17 марта 1885 г. – Москва : Тип. Л.Ф. Снегирева, 1885. – [4], 56 с.
1321609
  Розов Н.С. Смысл истории как предмет социально-философского и аксиологического анализа // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 6 (51). – С. 87-96. – ISSN 1811-0916
1321610
  Соловьев В.С. Смысл любви / В.С. Соловьев. – К., 1991. – 63с.
1321611
  Соловьев В.С. Смысл любви / В.С. Соловьев. – Москва, 1991. – 524с.
1321612
  Гаман-Голутвина Смысл осмысления. Знания об обществе способствуют развитию страны. / беседу вела Н. Булгакова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 7 марта (№ 10/11). – С. 6


  В современном мире продвижение государства в рейтинге конкурентоспособности или его распад - результат не просто развития экономики или технологий организации производства, - говорит руководитель Экспертного совета по философии, социологии, ...
1321613
  Мишкуров Э.Н. Смысл перевода и перевод смыслов (социально-исторические, логико-философские и лингвокультурологические этюды) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 56-75. – Библиогр.: Лит.: 73-74;. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385
1321614
  Зеньковский В.В. Смысл православной культуры / протопресвитер Василий Зеньковский ; [сост., авт. предисл. В.Л. Шленов]. – Москва : Издательство Сретенского монастыря, 2007. – 266, [6] с. – (Духовное наследие Русского зарубежья). – ISBN 978-5-7533-0120-8
1321615
  Бажан В.В. Смысл проблемы реальности в современной физике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 327 / Бажан В.В. ; АН УССР, Объед совет Ин-та философии и Ин-та государства и права. – Киев, 1969. – 20 с.
1321616
   Смысл прошлого и настоящего. – М., 1988. – 235с.
1321617
  Розин В.М. Смысл русской ментальности и духовности (размышление методолога) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 3. – С.33-41. – ISSN 0235-1188
1321618
  Лиханов А.А. Смысл сущего: Публицистика. / А.А. Лиханов. – М., 1985. – 333с.
1321619
  Бердяев Николай Смысл творчества : Опыт оправдания человека / Бердяев Николай. – Москва, 1916. – 358с.
1321620
  Ситько С.П. Смысл термина "первичная рецепция" в концептуальных построениях физики живого // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1996. – Т. 4, № 1. – С. 56-57. – ISSN 1023-2427
1321621
  Феодор Архиепископ Смысл христианскогоподвига / Феодор Архиепископ. – М, 1991. – 181с.
1321622
  Купина Н.А. Смысл художественного текста и аспекты лингвосмыслово анализа / Н.А. Купина. – Красноярск, 1983. – 160с.
1321623
  Винов И. Смысл, метод и субъект психотерапии // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; ред.: С.Д. Максименко, З.Г. Кісарчук ; редкол.: Чепелєва Н.В., Боришевський М.Й., Балл Г.О. [та ін.]. – Київ, 2002. – С. 46-83. – (Консультативна психологія і психотерапія ; т. 3, вип. 1). – ISBN 966-7373-85-1
1321624
  Меркулова Е.М. Смысловая "размытость" политического дискурса: возможности интерпретации // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 33-40. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
1321625
  Юдина Л.Д. Смысловая ассимиляция грамматического значения. (На материале соврем. нем. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Юдина Л.Д.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М.Тореза. – М., 1970. – 25л.
1321626
  Баранова Н.С. Смысловая категория сна в художественном мышлении Рихарда Вагнера // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 140
1321627
  Астапович Л.Л. Смысловая обработка документов в Центральной научной библиотеке имени Я. Коласа НАН Беларуси при создании электронных информационных ресурсов / Л.Л. Астапович, Т.С. Ерема // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 271-275
1321628
  Кишко С.Н. Смысловая основа и интерпретационный компонент стркуктуры некатегоричной оценки и языковых параллелях // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 151; 5 назв
1321629
  Кишко С.Н. Смысловая основа и интерпретационный компонент структуры некатегоричной оценки в языковых параллелях // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 147-151. – ISBN 966-7890-03-1
1321630
  Сергиенко П.И. Смысловая связность и цельность гипертекста в англоязычном пространстве // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 134-139. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
1321631
  Воскресенская Любовь Иосифовна Смысловая структура английских технических терминов : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Воскресенская Любовь Иосифовна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 22л.
1321632
  Пешкова Н.П. Смысловая структура глагольных форм категории лица и числа в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Пешкова Н.П.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1969. – 16л.
1321633
  Ляпон М.В. Смысловая структура сложного предложения и текст: К типологии внутритекстовых отношений. / М.В. Ляпон. – М., 1986. – 201с.
1321634
  Доблаев Л.П. Смысловая структура учебного текста и проблемы его понимания. / Л.П. Доблаев. – М., 1982. – 176с.
1321635
   Смысловое восприятие речевого сообщения. – М., 1976. – 263с.
1321636
  Вишницкая Ю.В. Смысловое приращение как особенность хронотопического "сдвига" (на материале рассказа И. Бунина "Руся") // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 27-31. – (Бібліотека Інституту філології)
1321637
  Шахова И Н. Смысловое развитие имени существительного work и глагола to work и образованных от их основ производных и сложных слов в английском языке. : Автореф... канд.филол.наук: / Шахова Н.И,; АН СССР.Ин-т языкознания. – М, 1965. – 22л.
1321638
  Иванова Галина Викторовна Смысловое членение звучащего текста в процессе его восприятия : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Иванова Галина Викторовна; Моск. гос. ин-т иностран. яз. им. Мореса Тореза. – М., 1988. – 23л.
1321639
  Свинцов В.И. Смысловой анализ и обработка текстов / В.И. Свинцов. – М., 1979. – 272с.
1321640
  Дырдин А.А. Смысловой контекст триединства "рождение - смерть - воскресение" в творчестве М.А. Шолохова / А.А. Дырдин, О.В. Азатуллоева // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 3 (73/74). – С. 249-253. – ISSN 1606-951Х
1321641
  Фокина С.А. Смысловой потенциал джазовых коннотаций в поэтическом мире А. Ширяева // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (15). – С. 129-136. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332


  "Внимание сосредоточено на осмыслении понятия «джазовый экфрасис» и раскрывается его потенциал. Рассмотрено как экфрасис в целом обладает высокой степенью интерпретационного потенциала, актуализирующего в восприятии читателя авторские интенции. ...
1321642
  Гунченко С.Л. Смысловые аспекты использования английской юридической терминологии // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 8-14. – (Серія "Філологія" ; вип. 4)


  У статті розглянутий взаємозв"язок юрид. термінології з юрид. наукою, її актуальність на сучасному етапі розвитку української державності і української мови; взаємини між юриспруденцією і мовознавством в межах юрислінгвістіки як науки. На базі ...
1321643
  Селезнева Е.В. Смысловые детерминанты самореализации // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 78-91
1321644
  Рачитских Д.О. Смысловые корреляции понятия "промежуточное существо" в западноевропейской традиции философии религии и психологии // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 55-57
1321645
  Быликина М.И. Смысловые особенности испанского языка / М.И. Быликина. – М, 1969. – 204с.
1321646
  Шувалова С.А. Смысловые отношения в сложном предложении и способы их выражения. / С.А. Шувалова. – М,, 1990. – 159с.
1321647
  Варшавская А.И. Смысловые отношения в структуре языка / А.И. Варшавская. – Ленинград, 1984. – 135с.
1321648
  Кузнецова А.И. Смысловые отношения и их исторические изменения в лексико-семантической группе глаголов движения русского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кузнецова А.И. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1963. – 21 с.
1321649
  Татаринцев Б.И. Смысловые связи и отношения слов в тувинском языке / Б.И. Татаринцев. – М., 1987. – 196с.
1321650
  Авдеева И.Н. Смысловые установки учителя-фасилитатора: базовое содержание и пути формирования // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (75). – С. 177-190. – ISSN 2073-8528
1321651
  Самойлова Надежда Леонардовна Смысловые функции обстоятельства в структуре предложения (на материале современного англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Самойлова Надежда Леонардовна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 17л.
1321652
  Ниорадзе Н.Г. Смысловые функции подлежащего-существительного в предложении современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Ниорадзе Н. Г.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 23л.
1321653
  Рощин Д.Г. Смысложизненная диспозиция личности: теоретическая интерпретация в рамках постструктуралистического подхода в социологии : дисс. ... канд. социол. наук : 22.00.01 / Рощин Дмитрий Георгиевич ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2013. – 185 л. – Библиогр.: л. 164-185
1321654
  Чудновский В.Э. Смысложизненный аспект современного процесса образования // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 4. – С.50-60. – ISSN 0042-8841
1321655
  Назаретян А.П. Смыслообразование как глобальная проблема современности : синергетический взгляд // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С.3-19. – ISSN 0042-8744
1321656
  Белякова Смыслоориентированная педагогическая позиция / Белякова, // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 2. – С. 49-54. – ISSN 0869-561Х
1321657
  Фокина С.А. Смыслопорождающий потенциал феномена ревности в авторском мифе М. Цветаевой 1920-х годов // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 183-189. – (Серія: Філологія)
1321658
  Криворучко П.М. Смыслоразличительная и формообразовательная роль ударения в современном русском языке : пособие для учителей-словесников / Павел Михайлович Криворучко. – Киев, 1968. – 116 с. – (Бiблiотека вчителя-словесника)
1321659
  Штепа И.Г. Смыслоразличительные возможности русской и молдавской интонации / И.Г. Штепа. – Кишинев, 1985. – 87с.
1321660
  Обрегон Уго Муньос Смыслоразличительные возможности русской интонации в сопоставлении с испанской : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Обрегон Уго Муньос; МГУ. – М., 1973. – 24л.
1321661
  Яшанина Екатерина Смыслы бессмыслицы : культурный код // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 7 (2850). – С. 22-25 : Фото
1321662
  Башиева С.К. Смыслы и образы пространства и времени в систкме этнической идентичности / С.К. Башиева, А.И. Геляева, З.А. Кучукова // Философские науки. Спецвыпуск : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 1. – С. 87-107. – ISSN 0235-1188
1321663
  Никольский С.А. Смыслы и ценности русского мировоззрения в творчестве Л.Н.Толстого // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 117-134. – ISSN 0042-8744
1321664
  Бродский А.И. Смышленый лягушонок / А.И. Бродский. – К, 1982. – 16с.
1321665
  Кругликов Л.Л. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства в уголовном праве / Л.Л. Кругликов. – Воронеж, 1985. – 164с.
1321666
  Чечель Г.И. Смягчающие отвестственность обстоятельства и их значение в индивидуализации наказания / Г.И. Чечель. – Саратов, 1978. – 166с.
1321667
  Долиненко Л.А. Смягчающие ответсвенность обстоятельства по действующему уголовному законодательству и в судебной практике / Л.А. Долиненко. – Иркутск, 1980. – 81с.
1321668
  Юшкевич С.Ф. Смягчение жестких вод / С.Ф. Юшкевич. – Москва, 1925. – 44с.
1321669
  Лисицков А.В. Смягчение наказания: политико-правовой аспект : монография / Лисицков А.В. ; под общ. ред. А.Н. Литвинова. – Харьков : НікаНова, 2013. – 279 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 226-249 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2526-81-8
1321670
   Смяна. – Лит. сборник. – София, 1956. – 240с.
1321671
  Тяжкий И А. Смятение / И А. Тяжкий, . – М, 1990. – 298с.
1321672
  Навои Алишер Смятение праведных (отрывки из поэмы) / Навои Алишер. – Ташкент : ЦК Компартии Узбекистана, 1983. – 127с.
1321673
  Нусупов Ч. Смятение чувств : повесть / Чолпонбай Нусупов ;. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 236 с.
1321674
  Линник Ю.В. Смятенье / Ю.В. Линник. – Петрозаводск, 1989. – 173с.
1321675
  Емельянов С.А. Снабжение в отраслях промышленности / С.А. Емельянов, А.А. Бобров. – М., 1985. – 121с.
1321676
  Яснопольский Л.Н. Снабжение г. Киева скотом и мясом за десятилетие 1906-1915 г.г. / Л. Яснопольский, проф. – Петроград : Типо-литогр. Н.Л. Ныркина, 1916. – 59 с., 11 л. ил., 1 л. прилож. : ил., граф. – Экз. в разных тип. переплетах. – (Материалы Киевского Городского Временного статистико-экономического бюро ; Вып. I)


  На тит. л. № 403480 дарств. надпись: Глубокоуважаемой Александру Михайловичу Волкову от автора
1321677
  Дегутите И. Снабжение городского населения молоком и молочными продуктами и пути его улучшения. (На примере г.Вильнюса) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Дегутите И.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. Кафедра экон. торговли. – Вильнюс, 1971. – 27л.
1321678
  Кайтса Е. Снабжение и производственно-хозяйственная деятельность промышленного предприятия : Автореф. дис... канд. экон. наук: / Кайтса Е.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1966. – 16с.
1321679
  Нурсеитов А.Щ. Снабжение капитального строительства в плановом хозяйстве / А.Щ. Нурсеитов. – Алма-Ата, 1981. – 192с.
1321680
  Ватрунина И.Ю. Снабжение нефтепролуктами сельского хозяйства Казахстана и пути его рационализации : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.06 / Ватрунина И.Ю.; Алма-Атинский ин-т нар.хоз. – Алма-Ата, 1975. – 26л.
1321681
  Тимонов Л.А. Снабжение нефтью и нефтепродуктами народного хозяйства СССР / Л.А. Тимонов. – Москва : Недра, 1972. – 272 с.
1321682
  Невелев А.М. Снабженческо-сбытовая работа на предприятиях в условиях хозрасчета. / А.М. Невелев. – Киев, 1990. – 190с.
1321683
  Колодій В.С. Снага : поезії / В.С. Колодій. – Львів : Каменяр, 1960. – 84 с.
1321684
  Головко Д.А. Снага / Д.А. Головко. – К., 1983. – 106с.
1321685
  Іршад Улла Хан Снага Бога: із книжки "Тобі мій Боже" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 29. – ISSN 0320-8370
1321686
  Іршад Улла Хан Снага Бога: із книжки "Тобі мій Боже" / Іршад Улла Хан
1321687
  Шпильова Н. Снага до пошуку в романі Дж. С. Фоера „Все ясно” // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; відп. ред. Т.Н. Денисова ; редкол.: Жулинський М.Г., Демірей Ж., Ферріс В. [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 355-363. – ISBN 978-966-359-360-9
1321688
  Пауль А.А. Снайдер Л.Л. Разновидности национализма: сравнительное исследование // Национальный вопрос в развитых капиталистических странах : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Куличенко М.И. – Москва, 1980. – Вып. 2. – С. 108-115. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
1321689
  Травин Г.С. Снайпер / Г.С. Травин. – М, 1953. – 144с.
1321690
  Васенев Н.Ф. Снайпер / Н.Ф. Васенев. – Горький, 1970. – 64с.
1321691
  Добушев Н. Снайпер Филипп Рубахо / Н. Добушев. – Москва, 1953. – 79с.
1321692
  Чейз Д.Х. Снайпер. / Д.Х. Чейз. – Москва, 1995. – 353с.
1321693
  Серова М.С. Снайпера вызывали? : Роман / М.С. Серова. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 432с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-001826-6
1321694
  Пчелинцев В.Н. Снайперское движение в годы Великой Отечественной войны / В.Н. Пчелинцев. – Москва : Знание, 1986. – 61 с.
1321695
   Снайперы. – Москва, 1976. – 160с.
1321696
   Снайперы. – Москва, 1988. – 62с.
1321697
  Ликстанов И.И. Снайперы молотка / И.И. Ликстанов. – Москва-Л., 1948. – 16с.
1321698
  Марунич Ю Р. Снайс-ізоформи МРНК РFKFB2 нирки та їх можлива роль у регуляції гліколізу / Ю Р. Марунич, О.Г. Мінченко // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 44-45
1321699
  Николаев М.Н. Снаряд против снаряда / М.Н. Николаев. – М., 1960. – 148с.
1321700
  Демидов В.И. Снаряды для фронта / В.И. Демидов. – Л, 1985. – 256с.
1321701
  Кирпичников А.Н. Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX-XIII вв. // Археология СССР : свод археологических источников : Е1-36 / АН СССР, Ин-т археологии ; под общ. ред. Б.А. Рыбакова. – Ленинград : Наука : Ленинградское отделение, 1973. – Е1-36 : Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX-XIII вв. / А.Н. Кирпичников. – C. 1-140, илл., карт.
1321702
   Снаряжение для горного туризма. – М., 1987. – 192с.
1321703
   Снаряжение для измерения геодезических баз: геодезия, топография, съемка планов; Точные приборы и аппараты: электроизмерительные, телеграфные, геодезические, для морской и воздушной навигации, оптические. – Б. м. : Анонимное о-во Ателье Ж. Карпантье. – 16 с. : ил.
1321704
  Толстопят А.И. Снаряжение патронов к дробовому ружью. / А.И. Толстопят. – М., 1953. – 132с.
1321705
   Снаряжение спортсмена-проводника. – М., 1962. – 136с.
1321706
   Снаряжение туриста-водника. – М., 1986. – 205с.
1321707
   Снаряжение. Программа : Типография М.П. Фрица, 1875. – 104 с.
1321708
  Караславов Г. Снаха / Г. Караславов. – София, 1955. – 270 с.
1321709
  Ципко А. Сначала был коммунизм, а потом - фашизм // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2011. – № 7. – С. 47-54. – ISSN 0028-1263
1321710
  Лиходеев Л.И. Сначала было слово : Повесть о Петре Заичневском. / Л.И. Лиходеев. – Москва, 1987. – 368 с.
1321711
  Солодников Г.Н. Сначала победи себя / Г.Н. Солодников. – М., 1967. – 58с.
1321712
  Гуммер И.С. Сначала поверить... / И.С. Гуммер. – Москва : Советская Россия, 1979. – 80с.
1321713
  Антипин А.Н. Сначала я был маленьким / А.Н. Антипин. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1971. – 160 с.
1321714
  Павлов П.М. Снашивание и амортизация основных фондов / П.М. Павлов. – М, 1957. – 319с.
1321715
  Лебедев С. СНГ - 20 лет. Приоритет - экономика // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 12. – С. 1-9. – ISSN 0130-9625
1321716
  Денисов А. СНГ в 2009 году : достижения, проблемы, перспективы // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 4-17. – ISSN 0130-9625
1321717
  Зиядуллаев Н. СНГ в глобальной экономике: стратегия развития и национальная безопасность // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2005. – № 4. – С. 29-34. – ISSN 0131-2227
1321718
  Хун Мэй-лань СНГ и новые индустриальные страны: экономическое развитие и направления взаимного сотрудничества : Дис... канд. эконом.наук: 08.05.01 / Хун Мэй-лань; Ин-тут междунар. отношений Киев. нац. ун-тет им. Т.Шевченко. – Киев, 1998. – 196л. – Бібліогр.:л.175-196
1321719
  Косикова Л. СНГ: декларации и реальность // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 3. – С. 39-42. – ISSN 2074-6040
1321720
  Молчанов А. СНГ: потенциал роста // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 9 (1616). – С. 28-38. – ISSN 0869-44435
1321721
  Рушайло В. СНГ: сегодня и завтра // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 9. – С. 18-31. – ISSN 0130-9625
1321722
  Герасименко Л. СНД в зовнішній політиці Російської Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 42-43.
1321723
  Хун Мей-лань СНД і нові індустріальні країни: економічний розвиток та напрямки взаємного співробітництва : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.05.01 / Хун Мей-лань; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут міжнар. відносин. – Київ, 1998. – 17 с.
1321724
  Соколов Б. СНД майже мертве // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22 грудня (№ 234). – С. 8


  Чверть століття тому остаточно розпався Радянський Союз, а створена Співдружність продемонструвала цілковиту неспроможність запобігти російській агресії у Криму і на Донбасі.
1321725
  Гончаренко І.О. СНД, ОБСЄ і ООН у попередженні конфліктів на пострадянському просторі в 90-х роках XX століття: досвід співробітництва (теоретико-методологічний аспект) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 268-276. – ISBN 966-7196-06-2
1321726
  Гордієнко О. СНД: основні етапи та аспекти інституціоналізації // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 116-121. – ISBN 978-966-171-793-9
1321727
  Мінасян Р. СНД: проблеми створення, особливості функціонування та пошуки альтернативних: об"єднань на пострадянському просторі (1991-2015) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – С. 66-70. – ISSN 1998-4634
1321728
  Герман Г. Снег / Г. Герман. – Птгр.-Москва, 1923. – 192с.
1321729
  Чхиквишвили Автандил Снег : рассказ / перевод Э. Джалиашвили // Узел : антология / С.Т. Алексеев. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – С. 257-302. – (Молодые голоса)
1321730
   Снег : Справочник. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 751с.
1321731
  Барашков В.Н. Снег березовый : стихи / Вадим Барашков. – Ленинград : Лениздат, 1977. – 71 с. : портр. – (Первая книга поэта)
1321732
  Лондон Л.И. Снег в июле : Роман, рассказы / Л.И. Лондон. – Москва : Современник, 1983. – 319с.
1321733
  Стрелкова И.И. Снег в мае / И.И. Стрелкова. – М., 1974. – 295с.
1321734
  Мазаев К. Снег в мае : повести и рассказы / Казбек Мазаев ; пер. с лак. – Москва : Современник, 1984. – 192 с.
1321735
  Суденко Б.А. Снег в марте. / Б.А. Суденко. – Грозный, 1980. – 46с.
1321736
  Горышин Г.А. Снег в октябре / Г.А. Горышин. – Л., 1966. – 266с.
1321737
  Иванов А.И. Снег в сентябре : Рассказы и повести / А.И. Иванов. – Фрунзе, 1983. – 280с.
1321738
  Соколов В.Н. Снег в сентябре. / В.Н. Соколов. – М., 1968. – 143с.
1321739
  Труайя А. Снег в трауре : Уч. пособие / А. Труайя. – Москва, 1974. – 110с.
1321740
  Труайя А. Снег в трауре : Уч. пособие / А. Труайя. – М., 1978. – 110с.
1321741
  Михайлов А.К. Снег в Якутске : стихи / А.К. Михайлов. – Москва, 1980. – 80 с.
1321742
  Шамансур Ю. Снег и весна / Ю. Шамансур. – Москва, 1970. – 104 с.
1321743
  Молдавский Д.М. Снег и время / Д.М. Молдавский. – Л. : Советский писатель, 1989. – 390 с.
1321744
  Рихтер Г.Д. Снег и его использование / Г.Д. Рихтер. – Москва : Знание, 1960
1321745
   Снег и лавины Сахалина. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 178с.
1321746
  Котляков В.М. Снег и лед в природе Земли / В.М. Котляков. – Москва : Наука, 1986. – 155с.
1321747
  Островский Ю.А. Снег и свет / Ю.А. Островский. – Москва, 1976. – 102с.
1321748
  ЧирвинскийП.Н Снег и снегозадержание / ЧирвинскийП.Н. – Ростов-на-Дону, 1931. – 231с.
1321749
   Снег и талые воды, их изучение и использование. – Москва, 1956. – 272с.
1321750
  Балясная Р. Снег и тишина / Р. Балясная. – М, 1961. – 70с.
1321751
   Снег идет. – М., 1964. – 88с.
1321752
  Лазарева А.Н. Снег идет : повесть и рассказы / А.Н. Лазарева; пер. с чуваш. А.Говорова. – Москва : Советская Россия, 1975. – 80 с.
1321753
  Щербакова Г.Н. Снег к добру / Г.Н. Щербакова. – Москва, 1988. – 300с.
1321754
  Брежнев А.П. Снег на голову... / А.П. Брежнев. – М, 1986. – 350с.
1321755
  Кукаев А.М. Снег на заре : стихи и поэмы / А.М. Кукаев; пер. с калм. – Элиста : Калмиздат, 1966. – 80 с.
1321756
  Иванов Б.В. Снег на зеленой ветке / Б.В. Иванов. – Москва, 1966. – 64с.
1321757
  Мишин О. Снег на пушках : кн. стихов / О. Мишин. – Москва, 1980. – 109 с.
1321758
  Брежнев А.П. Снег на Рождество / А.П. Брежнев. – М, 1991. – 399с.
1321759
  Карасев А.И. Снег на яблонях / А.И. Карасев. – Саратов, 1966. – 148с.
1321760
  Ерашов В.П. Снег падает отвесно / В.П. Ерашов. – М., 1968. – 272с.
1321761
   Снег первый. – М., 1980. – 351с.
1321762
  Жук А. Снег под солнцем : рассказы и повести / А. Жук; пер. с белорус. И.Сергеевой. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 271 с.
1321763
  Ледков В.Н. Снег растает : стихи / Василий Ледков. – Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1982. – 112 с.
1321764
  Высоцкий В.И. Снег сентября / В.И. Высоцкий. – Минск, 1979. – 301с.
1321765
  Моргун Ф.А. Снег тает / Ф.А. Моргун. – Алма-Ата, 1957. – 135с.
1321766
  Якобсон А. Снег тает : роман / Аугуст Якобсон ; пер. с эст. – Таллин : Ээсти раамат, 1973. – 304 с.
1321767
  Демиденко М.И. Снег у порога / М.И. Демиденко. – Л, 1982. – 318с.
1321768
  Филатов А.П. Снег, ветер. / А.П. Филатов. – Х., 1971. – 55с.
1321769
  Вейнберг Б.П. Снег, иней, град, лед и ледники / Б.П. Вейнберг. – Одесса : Тип. Бланкоиздательства М. Шпенцера, 1909. – 127, 24 с.
1321770
  Вейнберг Б.П. Снег, иней, град, лед и ледники / Б.П. Вейнберг. – 2-е изд., доп. и переработ. – Москва-Ленинград, 1936. – 231с.
1321771
  Клок С.В. Снег, оценка характера и динамика по данным наблюдений на УАС "Академик Вернадский" (Западная Антарктида) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 118-119. – ISSN 2306-5680
1321772
  Садеки Д.М. Снег, собаки и вороны. / Д.М. Садеки. – М., 1971. – 88с.
1321773
  Лесовая М.В. Снег. / М.В. Лесовая. – К., 1990. – 30с.
1321774
  Пшибышевский С. Снег. Драма. / С. Пшибышевский. – М. – 64с.
1321775
  Чепурин Ю.П. Снега : Пьесы / Ю.П. Чепурин. – Москва : Советский писатель, 1973. – 487с.
1321776
  Чепурин Ю.П. Снега / Ю.П. Чепурин. – М, 1973. – 487с.
1321777
  Василевский Б.А. Снега былых времен / Б.А. Василевский. – Москва, 1987. – 445с.
1321778
  Джангазиев М. Снега вершин : стихи и поэма / М. Джангазиев. – Москва : Советский писатель, 1971. – 102 с.
1321779
  Ходаков В.Г. Снега и льды Земли / В.Г. Ходаков. – Москва : Наука, 1969. – 164с. – (Научно популярная)
1321780
  Щеголихин И.П. Снега метельные. / И.П. Щеголихин. – Алма-Ата, 1959. – 159с.
1321781
  Щеголихин И.П. Снега метельные. / И.П. Щеголихин. – Алма-Ата, 1961. – 168с.
1321782
  Щеголихин И.П. Снега метельные. / И.П. Щеголихин. – Алма-Ата, 1977. – 367с.
1321783
  Соколов-Улянец Снега на убыль / Соколов-Улянец. – Иркутск, 1971. – 56с.
1321784
  Биленкин Д.А. Снега Олимпа / Д.А. Биленкин. – Москва, 1980. – 271с.
1321785
  Антонов А.И. Снега полярные зовут : повесть / А.И. Антонов. – Москва : Современник, 1973. – 183 с. – (Новинки "Современника")
1321786
  Ангел П. Снега прошлого столетия / П. Ангел. – Бухарест, 1984. – 39 с. – (Библиотека "Румыния" ; вып. 1/1984)
1321787
  Денисов Н.В. Снега Самотлора / Н.В. Денисов. – М., 1975. – 64с.
1321788
  Карпенко Б.М. Снегам не замести / Б.М. Карпенко. – Свердловск, 1968. – 70с.
1321789
  Соколов А.И. Снегиревские истории. / А.И. Соколов. – М., 1968. – 48с.
1321790
  Маракулин П.П. Снегири / П.П. Маракулин. – Киров, 1966. – 39с.
1321791
  Коньяков В.М. Снегири горят на снегу. / В.М. Коньяков. – Москва, 1968. – 288с.
1321792
  Шленский В.Н. Снегири на антеннах / В.Н. Шленский. – М., 1985. – 96с.
1321793
  Рябенький К.В. Снегириная ветка / К.В. Рябенький. – Москва : Современник, 1980
1321794
  Шошин В.А. Снегириная заря / В.А. Шошин. – Л., 1973. – 134с.
1321795
  Малохаткин И.И. Снегириный свет : Стихи. / И.И. Малохаткин. – Саратов, 1969. – 64с.
1321796
  Кульчицкий В.Е. Снегирия: стихи / В.Е. Кульчицкий. – Фрунзе, 1982. – 74с.
1321797
  Бек Т.А. Снегирь : стихи / Татьяна Бек. – Москва : Советский писатель, 1980. – 88 с. : ил., портр.
1321798
  Алексеев С.П. Снегирь / С.П. Алексеев. – Москва, 1984. – 24с.
1321799
   Снегирь: уход и содержание. – Москва, 1949. – 34с.
1321800
  Шахтаманов О.-Г. Снегов вершинных чистота : стихи и поэиы / О.-Г. Шахтаманов; пер. с авар. – Москва : Советская Россия, 1980. – 112 с.
1321801
  Державин В.В. Снеговая корчага / В.В. Державин. – Москва, 1979. – 32с.
1321802
  Данилов С.П. Снеговая музыка хомуса : стихи и поэмы / С.П. Данилов; пер. с якут. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 143 с.
1321803
  Пономарева Т.А. Снеговей / Т.А. Пономарева. – М., 1986. – 62с.
1321804
   Снеговик. – М., 1986. – 128с.
1321805
  Галочкина Л. Снеговик плакал всю ночь : книга стихов / Лидия Галочкина. – Москва : Московская городская организация Союза писателей России, 2013. – 58, [1] с. – (Библиотека современной поэзии). – ISBN 978-5-7949-0380-5
1321806
  Панченко М. Снеговой покров на юго-западе России в зиму 1888-9 года / М. Панченко. – [19] с. – Отд. оттиск из : Зап. Новор. Общ. Естеств., т. 14, вып 2
1321807
  Шергина К.Б. Снеговые паводки и максимальные расходы на реках равнинного Казахстана : Автореф... канд. техн.наук: / Шергина К. Б.; ГУ гидрометеоролог. службы при СМ СССР, Щент .ин-т прогн. – М., 1957. – 15л.
1321808
  Цомая В.Ш. Снегонакопление в бассейнах горных рек Грузии и точность определения его элементов : Автореф... канд. геогр.наук: / Цомая В. Ш.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1957. – 14л.
1321809
  Титова Ю.В. Снегонакопление и снеготаяние в малом речном бассейне Горного Алтая : Автореф... канд. геогр.наук: / Титова Ю. В.; Том. политехн. ин-т. – Томск, 1966. – 17л.
1321810
  Кузькин М.Г. Снегопад / М.Г. Кузькин. – Краснодар, 1961. – 68с.
1321811
  Попов Л.А. Снегопад : стихи и поэмы / Леонид Попов; пер. с якут. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 240 с.
1321812
  Симдянова Э.И. Снегопад / Э.И. Симдянова. – Саранск, 1967. – 88с.
1321813
  Татьяничева Л.К. Снегопад / Л.К. Татьяничева. – Челябинск, 1972. – 139с.
1321814
  Замятнин Л.М. Снегопад / Л.М. Замятнин. – Нальчик, 1976. – 39с.
1321815
  Конев Ф.Е. Снегопад / Ф.Е. Конев. – Минск, 1990. – 222с.
1321816
  Самойлов Д.С. Снегопад / Д.С. Самойлов. – М, 1990. – 188с.
1321817
  Аврутин А.Ю. Снегопад в июле : стихи / Анатолий Аврутин ; [худож. Н.М. Селещук]. – Минск : Мастацкая література, 1979. – 70 с. – (Первая книга поэта)
1321818
  Шапошникова С.С. Снегопад в октябре / С.С. Шапошникова. – М., 1978. – 296с.
1321819
  Шеметов А.И. Снегопад. / А.И. Шеметов. – Красноярск, 1966. – 112с.
1321820
  Темин Л.С. Снегопад. / Л.С. Темин. – К, 1968. – 111с.
1321821
  Шеметов А.И. Снегопад. / А.И. Шеметов. – Тула, 1987. – 413с.
1321822
  Островский А.Н. Снегурочка : [Весенняя сказка в 4 д. с прологом] : [Для ст. возраста] / А.Н. Островский. – Москва ; Ленинград : ДЕТГИЗ, 1943. – [2], 128 с., 1 л. портр. (фронт.) : ил., портр. – (Школьная библиотека)
1321823
  Островский А.Н. Снегурочка. Весенняя сказка / А.Н. Островский. – Москва, 1954. – 143с.
1321824
  Островский А.Н. Снегурочка. Весенняя сказка. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1949. – 140с.
1321825
   Снегурочка:. – 52 с.
1321826
  Островский А.Н. Снегурочка: сказка / А.Н. Островский. – Москва, 1966. – 191с.
1321827
  Островский А.Н. Снегурочка: сказка / А.Н. Островский. – Ярославль, 1983. – 158с.
1321828
  Островский А.Н. Снегурочка: сказка / А.Н. Островский. – Ленинград, 1989. – 347с.
1321829
  Лаарц Диана Снегурочки на экспорт / Лаарц Диана, Тейлор-Линд Анастасия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 3 (168). – С. 60-71 : фото. – ISSN 1029-5828
1321830
  Алексеев О.А. Снежа / О.А. Алексеев. – Москва, 1975. – 109с.
1321831
  Кухтинов А.Н. Снежана / А.Н. Кухтинов. – Тула, 1969. – 39с.
1321832
  Александров И.В. Снежедь : лирические тетради разных лет / Александров И.В. ; [ил. А.С. Макаров]. – Тула : Приок. кн. изд-во, 1974. – 223 с.
1321833
  Борисова А.В. Снежень / А.В. Борисова. – Ставрополь, 1969. – 83с.
1321834
  Рыжиков И.В. Снежень. / И.В. Рыжиков. – М, 1970. – 80с.
1321835
  Сушко Л.В. Снежеть. / Л.В. Сушко. – М,, 1972. – 32с.
1321836
  Яблоков А.А. Снежинка на ладони. / А.А. Яблоков. – Душанбе, 1975. – 80с.
1321837
  Смагарович М.С. Снежинка. / М.С. Смагарович. – М., 1962. – 89с.
1321838
  Бедный Д. Снежинки : Стихи / Д. Бедный. – Москва : Правда, 1967. – 31с.
1321839
  Точеный П.А. Снежков и его люди / П.А. Точеный. – Харьков, 1965. – 145 с.
1321840
  Казакова Р.Ф. Снежная баба / Р.Ф. Казакова. – Москва : Советский писатель, 1972. – 95 с.
1321841
  Вышеславский Л.Н. Снежная весна / Л.Н. Вышеславский. – Київ, 1981. – 16с.
1321842
  Верба В.П. Снежная горка : стихи и поэмы / В.П. Верба. – Москва : Советский писатель, 1978. – 96 с.
1321843
  Лапин Б.Ф. Снежная дача / Б.Ф. Лапин. – Иркутск, 1975. – 224с.
1321844
  Ледков В.Н. Снежная держава : стихи / Василий Ледков; пер. с ненец. – Москва : Современник, 1972. – 111 с.
1321845
  Мнацаканян С.М. Снежная книга / С.М. Мнацаканян. – М, 1978. – 142с.
1321846
   Снежная королева. – Москва, 1958. – 32с.
1321847
  Андерсен Х.К. Снежная королева : сказка : для мл. шк. возраста / Х.К. Андерсен ; пер. с дат. А. Ганзен ; ил. В. Алфеевского. – переизд. – Ленинград : Художник РСФСР, 1987. – 54, [2] с. : ил.
1321848
  Шварц Е.Л. Снежная королева. / Е.Л. Шварц. – Л.-Москва, 1939. – 115с.
1321849
  Симдянова Э.И. Снежная лилия / Э.И. Симдянова. – Саранск, 1965. – 44с.
1321850
  Шульгин А.М. Снежная мелиорация и климат почвы / А.М. Шульгин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 69с.
1321851
  Меньков А.Т. Снежная радость / А.Т. Меньков. – М., 1981. – 95с.
1321852
  Круглов В.А. Снежная радуга / В.А. Круглов. – Л, 1960. – 72с.
1321853
  Ванеев А.Е. Снежная республика моя : стихотворения, баллады, поэма / А.Е. Ванеев; пер. с коми. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1977. – 174 с.
1321854
  Яблоков А.А. Снежная робинзонада / А.А. Яблоков. – Москва, 1968. – 126 с.
1321855
  Сысолятин Г.Ф. Снежная родина / Г.Ф. Сысолятин. – Москва, 1984. – 64с.
1321856
  Тычинин В.В. Снежная Россия / В.В. Тычинин. – М., 1964. – 336с.
1321857
  Тычинин В.В. Снежная Россия / В.В. Тычинин. – Воронеж, 1968. – 314с.
1321858
  Вирта М.И. Снежная суббота / М.И. Вирта. – Москва, 1986. – 93с.
1321859
  Каратов С.Ф. Снежная ягода / С.Ф. Каратов. – Москва, 1982. – 47с.
1321860
  Осокин Н.И. Снежники и снежниковые системы низко и среднегорных районов СССР / Н.И. Осокин. – Москва, 1981. – 72с.
1321861
  Солнцев Н.А. Снежники как геоморфологический фактор / Н.А. Солнцев. – Москва : Географгиз, 1949. – 92с.
1321862
  Рыленков Н.И. Снежница / Н.И. Рыленков. – Москва, 1968. – 215с.
1321863
  Ластовенко Б.Я. Снежница / Б.Я. Ластовенко. – Донецк, 1980. – 111с.
1321864
   Снежно-водно-ледниковые ресурсы бассейна Верхний Оби и прогнозы стока весеннего половодья. – Томск, 1936. – 254 с.
1321865
  Залиханов М.Ч. Снежно-лавинный режим и перспективы освоения гор Кабардино-Балкарии / М.Ч. Залиханов. – Нальчик, 1971. – 192с.
1321866
  Прудников Ф.И. Снежное : Путеводитель / Ф.И. Прудников. – Донецк, 1982. – 64с.
1321867
  Бривко Н.В. Снежное и снежнянцы в годы войны 1941-1945 / Н.В. Бривко, О.И. Бривко. – Київ : Олег Філюк, 2018. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 101-110 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-857-4
1321868
  Сийг А.К. Снежное лето : стихотворения / Арви Сийг; пер. с эст. – Москва : Художественная литература, 1985. – 206 с.
1321869
  Юсупов Т. Снежное поле : стихи / Тимер Юсупов ;. – Москва : Современник, 1983. – 60 с.
1321870
  Мерзликин Л.С. Снежное утро : Стихи / Л.С. Мерзликин. – Москва : Современник, 1974. – 54с.
1321871
  Тарасов М.В. Снежность. / М.В. Тарасов. – Петрозаводск, 1982. – 174с.
1321872
  Аниканов В.И. Снежные барсы : повесть и рассказы / В.И. Аниканов. – Москва : Советская Россия, 1971. – 192 с.
1321873
  Есенин С.А. Снежные ветры / С.А. Есенин. – Москва, 1985. – 238с.
1321874
  Тельпугов В.П. Снежные горы / В.П. Тельпугов. – Москва, 1970. – 207с.
1321875
  Баранюк Василий Снежные гуси. Остров снежных гусей / Баранюк Василий, Горшков Сергей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 98-115 : фото
1321876
  Морковко Д.П. Снежные дюймы. / Д.П. Морковко. – Минск, 1972. – 136с.
1321877
  Шамякин И. Снежные зимы : роман / И. Шамякин; пер. с белорус. А.Островского. – Москва : Советский писатель, 1970. – 400 с.
1321878
  Шамякин И.П. Снежные зимы : роман / И.П. Шамякин. – Минск : Мастацкая літаратура, 1973. – 368 с.
1321879
  Попов Василий Снежные лавины : Осторожно: лавина! // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 1. – С. 22-26 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1321880
  Аккуратов Василий Никонорович Снежные лавины в Хибинах. (Условия образования и защиты от них) : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.01 / Аккуратов Василий Никонорович; МГУ. Географ. фак-т. – Москва, 1973. – 27л.
1321881
  Северский И.В. Снежные лавины Заилийского и Джунгарского Алатау / И.В. Северский. – Алма-Ата : Наука, 1978. – с.
1321882
  Абдушелишвили К.Л. Снежные лавины Закавказья и Дагестана АССР и методы прогноза схода некоторых видов лавин. : Автореф... Канд.геогр.наук: 690 / Абдушелишвили К.Л.; Тбил.гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 21л.
1321883
   Снежные лавины и ледники Казахстана. – Алма-Ата : Наука, 1977. – 184 с.
1321884
  Залиханов М.Ч. Снежные лавины и перспективы освоения гор Северной Осетии / М.Ч. Залиханов. – Орджоникидзе, 1974. – 142с.
1321885
   Снежные лавины. Прогноз и защита. – Москва, 1974. – 167с.
1321886
   Снежные лавины. Справочник по прогнозированию и мерам контроля. – Москва : Прогресс, 1964. – 208 с., [1] л. табл. – Библиогр.: с. 206-207
1321887
  Абу-Бакар Ахмедхан Снежные люди : повесть / Абу-Бакар Ахмедхан ; авториз. пер. с даргин. В. Лукашевича ; [ил. А. Гурьев]. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 191 с. : ил.
1321888
  Иконников И.А. Снежные макеты / И.А. Иконников, 1942. – 44с.
1321889
  Ругин Р.П. Снежные мелодии : стихи / Р.П. Ругин; пер. с хантыйск. – Свердловск : Советская Россия, 1976. – 71 с.
1321890
  Ландрие Фанни Снежные обезьяны // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 12. – С. 108-116 : іл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
1321891
  Доест Джаспер Снежные обезьяны // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 158, ноябрь. – С. 26-32 : фото
1321892
  Никитин С.К. Снежные поля / С.К. Никитин. – М, 1976. – 334с.
1321893
  Мишон В.М. Снежные ресурсы и местный сток: закономерности формирования и методы расчета. / В.М. Мишон. – Воронеж, 1988. – 190с.
1321894
  Малахов С.Г. и Тимофеев В.Л. Снежные струны / С.Г. и Тимофеев В.Л. Малахов. – Мурманск, 1975. – 71с.
1321895
  Смирнов В.А. Снежные терема / В.А. Смирнов. – Алма-Ата, 1969. – 72с.
1321896
  Гринчуков В.В. Снежные цветы / В.В. Гринчуков. – Донецк, 1979. – 71с.
1321897
  Данилов С.П. Снежные цветы : стихи и поэмы / С.П. Данилов; пер. с якут. – Москва : Современник, 1987. – 326 с.
1321898
  Плахов А.С. Снежные часы / А.С. Плахов. – Л., 1982. – 48с.
1321899
   Снежный Август. – Новосибирск, 1985. – 270с.
1321900
  Ревин Ю.В. Снежный баран: морфология, систематика, экология, охрана. / Ю.В. Ревин. – Новосибирск, 1988. – 190с.
1321901
  Кошкарев Е.П. Снежный барс в Киргизии: Структура ареала, экология, охрана / Е.П. Кошкарев. – Фрунзе, 1989. – 98с.
1321902
  Лившиц С.Е. Снежный бруствер / С.Е. Лившиц. – Магадан, 1974. – 95с.
1321903
  Тихонов Игорь Васильевитч Снежный ветер / Тихонов Игорь Васильевитч. – Вологда : Кн. изд., 1962. – 644с.
1321904
  Джимбиев А.М. Снежный ветер : рассказы / Андрей Джимбиев; пер. с калм. К.Ерымовского. – Элиста : Калмиздат, 1966. – 140 с.
1321905
  Василенко Н.И. Снежный ветер / Н.И. Василенко. – Ярославль, 1991. – 94с.
1321906
  Васильев Я.И. Снежный ветер / Я.И. Васильев. – Москва, 1991. – 141с.
1321907
  Берулава Х. Снежный день : стихи и поэмы / Х. Берулава. – Москва : Советский писатель, 1975. – 232 с.
1321908
  Бухараев Р.Р. Снежный журавль / Р.Р. Бухараев. – М, 1986. – 77с.
1321909
  Елагин Д В. Снежный ком / Д В. Елагин. – Москва, 1964. – 157с.
1321910
  Чехов А.В. Снежный ком : повести / Анатолий Чехов. – Москва : Современник, 1980. – 399 с. – (Новинки "Современника")
1321911
  Машовец Н.П. Снежный ком счастья / Н.П. Машовец. – М., 1987. – 46с.
1321912
  Журавлева В.Н. Снежный мост над пропастью / В.Н. Журавлева. – М., 1971. – 207 с.
1321913
  Жигжитов М.И. Снежный обвал / М.И. Жигжитов. – Москва, 1967. – 175с.
1321914
  Керим-заде Снежный перевал / Керим-заде, И.-оглы. – Баку, 1980. – 175с.
1321915
  Магомедов Р.М. Снежный перевал : стихи и поэмы / Муса Магомедов ;. – Москва : Советская Россия, 1986. – 109 с.
1321916
  Коптелов А.Л. Снежный пик. / А.Л. Коптелов. – Барнаул, 1953. – 160с.
1321917
  Коптелов А.Л. Снежный пик. / А.Л. Коптелов. – Новосибирск, 1964. – 180с.
1321918
  Кароль Б.П. Снежный покров / Б.П. Кароль. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1949. – 74с.
1321919
  Агаев Ш.М. Снежный покров Азербаджана и его роль в стоке рек. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Агаев Ш.М.; АН АзССР. – Баку, 1967. – 26л.
1321920
  Котляков В.М. Снежный покров Антарктиды и его роль в современном оледенении материка / В.М. Котляков. – Москва, 1961. – 247с.
1321921
  Копанев И.Д. Снежный покров Антарктиды. / И.Д. Копанев. – Л., 1960. – 144с.
1321922
   Снежный покров в горах и лавины. – Москва, 1987. – 151с.
1321923
  Формозов А.Н. Снежный покров в жизни млекопитающих и птиц / А.Н. Формозов. – 2-е изд. – Москва : Московский университет, 1990. – 286с. – ISBN 5-211-00932-0
1321924
  Степанов В.М. Снежный покров в Татарии : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Степанов В.М. ; Казан .гос. ун-т. – Казань, 1963. – 18 л.
1321925
  Диких А.Н. Снежный покров высокогорной зоны Киргизии / А.Н. Диких; АН Кирг. ССР. Тянь-Шанская высокогорн. физико-географ. станция. – Фрунзе : ИЛИМ, 1978. – 101с .
1321926
  Коломыц Э.Г. Снежный покров горнотаежных ландшафтов Севера Забайкалья / Э.Г. Коломыц. – Москва; Ленинград, 1966. – 184с.
1321927
  Котляков В.М. Снежный покров Земли и ледники / В.М. Котляков. – Ленинград, 1968. – 480с.
1321928
  Котляков В.М. Снежный покров земного шара и питание ледников : Автореф. дис... д-ра геогр. наук: / Котляков В.М.; АН СССР. Ин-т географии. – Москва, 1966. – 44с. – Бібліогр.:с.42-43
1321929
  Башлаков Я.К. Снежный покров и его влияние на природные процессы и хозяйственную деятельность Тюменской облсти / Я.К. Башлаков. – Ленинград : Наука, 1983. – 65с
1321930
  Хачатрян С Г. Снежный покров и его рельефообразующая роль на территории центральной вулканической области Армянской ССР. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.04 / Хачатрян Г.С,; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1972. – 28л.
1321931
  Ревякин В.С. Снежный покров и лавины Алтая / В.С. Ревякин, В.И. Кравцова. – Томск, 1977. – 215с.
1321932
  Формозов А.Н. Снежный покров как фактор среды, его значение в жизни млекопитающих и птиц СССР / А.Н. Формозов. – М., 1946. – 141с.
1321933
  Папинашвили Л.К. Снежный покров на территории Грузии. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.09 / Папинашвили Л.К.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1973. – 24л.
1321934
  Копанев И.Д. Снежный покров на территории СССР / И.Д. Копанев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 181с.
1321935
  АРЭ Снежный покров центральной Якутии и особенности его радиационного и гидротермического режима. : Автореф... наук: 11.00.09 / АРЭ А.Л.; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. гос. унив. им,А.А.Жданова. – Л., 1975. – 22л.
1321936
  Грудинин Г.В. Снежный покров юга Минусинской котловины / Г.В. Грудинин; Отв.ред. В.В.Буфал. – Новосибирск : Наука, 1981. – 160 с.
1321937
  Воейков А.И. Снежный покров, его влияние на климат и погоду и способы исследования // К вопросу о классификации южнорусских неогеновых пластов / Н.И. Андрусов. – Юрьев (Тарту) : Тип. К. Маттисена, 1898. – 40 с.
1321938
  Воейков А.И. Снежный покров, его влияние на почву, климат и погоду и способы изследования / А.И. Воейков; под ред. И. Мушкетова. – 2-е испр. и знач. доп. изд. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук
Т. 18, № 2. – 1889. – IV, 212 с.
1321939
  Воейков А.И. Снежный покров, его влияние на почву, климат и погоду и способы исследования.. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург, 1889. – 212с.
1321940
  Заржевский Н. Снежный поход / Н. Заржевский. – Челябинск, 1951. – 184с.
1321941
  Кузнецов А.И. Снежный поход / А.И. Кузнецов. – Алма-Ата, 1981. – 86с.
1321942
  Крупник И.Н. Снежный разряд / И.Н. Крупник. – М, 1962. – 219с.
1321943
  Ремизов Г.Д. Снежный рейс / Г.Д. Ремизов. – Воронеж, 1973. – 191с.
1321944
  Усыченко Ю.И. Снежный рейс. / Ю.И. Усыченко. – Львов, 1950. – 119с.
1321945
  Торбан Р.С. Снежный человек / Р.С. Торбан. – Центр.-Чернозем.кн.из., 1965. – 183с.
1321946
  Алешкин А.М. Снежный человек : фельетоны, юморески / А.М. Алешкин ; ил. В.А. Калинин. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1973. – 63 с. : ил.
1321947
  Смирнов В.М. Снежный человек из Хибин / В.М. Смирнов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 147с.
1321948
  Сиротин Б.З. Снежный эскадрон / Б.З. Сиротин. – Куйбышев, 1963. – 129с.
1321949
  Любимова В.А. Снежок / В.А. Любимова. – Москва, 1948. – 100 с.
1321950
  Рилач Н.М. Сненарний аналіз зовнішньої торгівлі України та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 152-163


  В даному дослідженні за допомогою побудови гравітаційної моделі проведено аналіз сценаріїв розвитку зовнішньої торгівлі України з ЄС при гіпотетичних вступу України до Євросоюзу та входженні нашої держави до зони вільної торгівлі з ЄС.
1321951
  Губерський Л.В. Снєгур Мірча // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 485-486. – ISBN 966-316-045-4
1321952
  Фінкельштейн Б. Сни-2, або Мінливості любові : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (1081/1082). – С. 100-105. – ISSN 0320-8370
1321953
  Фінкельштейн Б. Сни : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (1081/1082). – С. 92-99. – ISSN 0320-8370
1321954
  Кучеренко А. Сни post scriptum // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 30 травня (№ 91). – С. 12


  В Індійському культурному центрі "Санскріті" вперше відкрито спільну художню виставку робіт Саші Путрі та її батька Євгена Путрі. Олександра (Саша) Євгенівна Путря (1977-1989) - Юна художниця з Полтави. За своє коротке життя створила 2279 робіт - 46 ...
1321955
  Тарасюк Г. Сни Анахорета : Повість // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2004. – № 11. – С. 13-69. – ISSN 0130-1608
1321956
  Неприцький-Грановський Сни зруйнованого замку = Dreams of ruined castle : поезії / Ол. Неприцький-Грановський. – Чікаго ; Нью-Йорк : Життя й Мистецтво
Т. 7. – 1964. – 144 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ.


  У пр. №1731389 напис: Вельмишановному і дорогому п. Редакторові "Вільного слова" п. Д-рові Степанові Рососі на добру пам"ять і з найкращими побажаннями на майбутнє. З правдивою пошаною на майбутнє - від автора - Підпис. 23-го липня 1965 р. St. Paul, ...
1321957
  Луценко Я. Сни українського Даоса / Луценко Ярослав. – Бориспіль : Люксар, 2008. – 60с.
1321958
  Пагутяк Г. Сни Юлії і Германа : роман / Галина Пагутяк ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 297, [2] с. : іл. – В змісті також: Кенігсберзький щоденник. – ISBN 978-617-605-003-2
1321959
  Коробко А.И. Снижать себестоимость продукции / А.И. Коробко, С А. Жданович, . – Минск, 1962. – 32с.
1321960
  Макеев С.Ю. Снижение выбросоопасности горного массива путем увеличения однородности его трещиновато-блочной структуры / С.Ю. Макеев, С.Ю. Андреев, Г.А. Рыжов // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 127. – С. 67-76 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
1321961
   Снижение вязкостного трения. – Москва : Машиностроение, 1984. – 464 с.
1321962
  Соколов В.А. Снижение геотехнического и экологического рисков путем повышения качества инженерных изысканий // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 4. – С. 28-32. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
1321963
  Асеева Р.М. Снижение горючески полимерных материалов / Асеева Р.М., Заиков Г.Е. – Москва : Знание, 1981. – 64 с. – Библиогр.: с. 63-64. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Химия" ; № 10)
1321964
  Ладная Н.И. Снижение затрат труда на центнер продукции в свеклосеющих колхозах : Автореф... канд. экон.наук: / Ладная Н.И.; М-во сел. хоз-ва УССР. Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Х., 1960. – 20л.
1321965
  Кордюков Михаил Снижение затрат энергии на сушку белья в ресторанах и гостиницах // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 52-53 : фото
1321966
   Снижение материалоемкости общественного производства в условиях научно-технического прогресса.. – М., 1975. – 229с.
1321967
  Сидоров Н.Е. Снижение материалоемкости продукции / Н.Е. Сидоров, В.А. Сиренко. – Москва, 1979. – 111с.
1321968
  Захаров А.Н. Снижение материалоемкости производства / А.Н. Захаров, И.И. Грачев. – М., 1983. – 128с.
1321969
   Снижение материалоемкости, экономия сырья и материалов - одно из основных направлений повышения эффективности производства.. – Донецк, 1974. – 30с.
1321970
  Вайнгорд В.Л. Снижение материальных затрат в строительстве / В.Л. Вайнгорд. – Москва, 1989. – 175с.
1321971
  Шаповаленко О.Г. Снижение накладных расходов и повышение рентабельности промышленного производства. : Автореф... Канд.экон.наук: 599 / Шаповаленко О.Г.; Всес.заоч.фин.-экон.ин-т. – М, 1969. – 20л.
1321972
  Ловачев Л.Н. Снижение потерь продовольственных товаров при хранении. / Л.Н. Ловачев. – М, 1980. – 255с.
1321973
  Голомшток Л.И. Снижение потребления энергии в процессах переработки нефти / Л.И. Голомшток, К.З. Халдей. – М., 1990. – 144с.
1321974
  Сутягин В.В. Снижение проницаемости межпластовой изоляции в скважинах / В.В. Сутягин. – М., 1989. – 264с.
1321975
  Тарновский Снижение ресурсоемкости производства в странах Восточной Европы / Тарновский, Ванер, Я. Клацек. – М., 1991. – 138с.
1321976
  Зернова Т.С. Снижение розничных цен и рост благосостояния советского народа в послевоенный период : Автореф... канд. экономич.наук: / Зернова Т.С.; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1953. – 16л.
1321977
   Снижение себестоимости - закон хозяйствования.. – Минск, 1963. – 316с.
1321978
  Дружинин А.В. Снижение себестоимости в строительстве. / А.В. Дружинин, В.А. Евтушенко. – К, 1989. – 116с.
1321979
  Бунимович В.А. Снижение себестоимости и повышение прибыльности социалистических предприятий / В.А. Бунимович. – Москва, 1948. – 72с.
1321980
  Максимайтене Э. Снижение себестоимости и повышение рентабельности продукции в мясной промышленности Литовской ССР : Автореф... канд .экон.наук: / Максимайтене Э.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1969. – 23л.
1321981
  Ипатов М.И. Снижение себестоимости машин / М.И. Ипатов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1988. – 208с.
1321982
  Чуров Г.С. Снижение себестоимости продукции - источник роста общественного богатства / Г.С. Чуров. – М, 1960. – 30с.
1321983
  Бызеев В.Ф. Снижение себестоимости продукции - источник роста общественного богатства / В.Ф. Бызеев. – Пенза, 1961. – 28с.
1321984
  Амвросиев О.Н. Снижение себестоимости продукции - источник роста общественного богатства / О.Н. Амвросиев. – Тула : Книжное издательство, 1961. – 46 с. : ил. – (В помощь слушателям начальных экономических школ и кружков)
1321985
  Стариков Л.Е. Снижение себестоимости продукции - источник роста общественного богатства. / Л.Е. Стариков. – Ростов -на-Дону, 1961. – 48 с.
1321986
  Бенцман Снижение себестоимости продукции - источник роста общественного богатства. / Бенцман, Дементьев, В. Ларин. – Саратов, 1961. – 48с.
1321987
  Горфинкель В.Я. Снижение себестоимости продукции / В.Я. Горфинкель, Н.П. Мамонтов. – М., 1985. – 64с.
1321988
  Добрусин А.М. Снижение себестоимости продукции / А.М. Добрусин. – М, 1986. – 119с.
1321989
  Александрова В.П. Снижение себестоимости продукции и рост благосостояния советского народа / В.П. Александрова ; Акад. наук Укр. ССР, Совет науч.-техн. пропаганды. – Київ : АН УРСР, 1954. – 40 с.
1321990
  Жаворонков А.С. Снижение себестоимости промышленной продукции-важнейшее условие повышения рентабельности и улучшения материального благосостояния трудящихся : Автореф... канд. экон.наук: / Жаворонков А.С.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1968. – 20л.
1321991
  Гарматий Татьяна Алексеевна Снижение себестоимости промышленной продукции - важнейший фактор увеличения прибыли : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Гарматий Татьяна Алексеевна; Московский финансовый ин-т. – М., 1984. – 23л.
1321992
  Амстибовицкий М.А. Снижение себестоимости строительно-монтажных работ : (из опыта строек Восточного Казахстана) / М.А. Амстибовицкий, М.И. Голубев. – Москва : Госстройиздат, 1958. – 96 с. – (Опыт экономической работы строек)
1321993
   Снижение стоимости строительства и банковский контроль. / Денисенко, Зайцев, Лукашевский, С.Ф. Ревуцкий. – М., 1989. – 125с.
1321994
   Снижение транспортно-заготовительных расходов и анализ работы отделов материально-технического снабжения предприятия.. – М., 1961. – 52с.
1321995
  Штанский В.А. Снижение удельных капитальных вложений в черной металлургии / В.А. Штанский. – М., 1965. – 168с.
1321996
  Рафиков А.А. Снижение уровня Аральского моря и изменение природных условий низовьев Амударьи / А.А. Рафиков, Г.Ф. Тетюхин; АН Узбекской ССР. Отдел географии. – Ташкент : Фан, 1981. – 200с. – Библиогр.: с.196-199
1321997
  Стрелковская Ю. Снижение уровня маргинализации общества в механизме предупреждения преступности // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 2. – С. 42-50. – ISSN 1561-4999
1321998
  Камакин М.В. Снижение цен на нефть как внешний фактор в процессе дезинтеграции СССР (Падіння цін на нафту як зовнішній фактор процесу дезинтеграції СРСР) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – С. 117-121. – ISSN 2076-1554
1321999
  Кизуб Н.Л. Снижение цен: миф или реальность / Н.Л. Кизуб. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 221 с.
1322000
  Тимофеенко Л.П. Снижение шума на промышленных предприятиях / Л.П. Тимофеенко, В.Ф. Усок. – К. : Техника, 1980. – 144с.
<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,