Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1311131213131314131513161317131813191320(+10)В кінець >>
1312001
  Семенко С. "Теревені" Олени Пчілки - зразок фейлетону початку ХХ ст. // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 92-97


  У статті аналізується цикл фейлетонів "Теревені" Олени Пчілки на сторінках тижневика "Рідний край" (1907-1914), досліджуються жанрові, тематичні, стилістичні особливості. "Теревени" Олены Пчилки - образец фельетона начала XX в. В статье ...
1312002
  Авраменко О. "Терези долі" Віктора Зарецького / О. Авраменко, ; підготувала Тетяна Поліщук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 лютого (№ 33/34)
1312003
  Резніченко С.В. "Територіальне питання" у відносинах між Японією і Росією та спроба його вирішення в 50-60-х роках XX ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 148-152
1312004
  Вокер Н. "Територія за контактною лінією - це Україна" / вела розмову А. Котляр // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 лютого (№ 4). – С. 1, 10


  "Сьогодні в Україні працюють 18 різних агентств і фондів ООН. Своєю діяльністю ця міжнародна організація охопила фактично всі аспекти реакції на кризову ситуацію, крім миротворчого. З позицією ООН можна погоджуватися чи ні, піддаючи критиці окремі ...
1312005
  Гаврилюк Ю. "Територія моїх поїздок межує на півночі з Прип"яттю і Біловезькою Пущею" // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2014. – № 5 (135). – С. 22-24. – ISSN 1230-2759


  Павло Чубинський. Надбужанські мандрівки автора українського гімну.
1312006
  Клочко Р. "Територія терору": політичний тероризм у Російській імперії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 11-17 квітня (№ 13). – С. 15


  Реформи 60–70-х рр. 19 ст. докорінно змінили Російську імперію. Скасування кріпацтва, зміни в місцевому самоврядуванні та судоустрої породили в суспільстві надії на ще більші зрушення, яким не судилося збутися. У революційних гуртках, що почали ...
1312007
  Оніщенко М Н. "Територія" права (деякі аспекти дії права в умовах демократичного розвитку) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-7.
1312008
   "Терминал" продолжился в Бразилии : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 8 : Іл.
1312009
  Ксенопулос Г. [Тереза Варма-Дакоста : роман / Григоріос Ксенопулос. – Афіни : Адельфі Влассі, 1984. – 201 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
1312010
  Беляев Н.М. Теплопроводность в примерах и задачах : учеб. пособие / Н.М. Беляев, А.А. Кочубей. – Днепропетровск : Издательство Днепропетровского университета, 1982. – 80 с.
1312011
  Рузавин И.И. Теплопроводность водных растворов электролитов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : / Рузавин И.И. ; МВО СССР. Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. Каф. общей и неорган. химии. – Москва, 1954. – 9 с.
1312012
  Литвиненко И.В. Теплопроводность водных растворов электролитов и ее связь со структурой воды. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 040 / Литвиненко И.В.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1968. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1312013
  Цедерберг Н.В. Теплопроводность газов и жидкостей / Н.В. Цедерберг. – Москва; Ленинград : Гоэнергоиздат, 1963. – 408с.
1312014
  Грегор Т. Теплопроводность гранитоидов Западных Карпат / Т. Грегор, Р.А. Ромушкевич // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1987. – С. 109-113 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 14). – ISSN 0203-7319
1312015
   Теплопроводность и диффузия. – Вып. 10. – Рига, 1980. – 137с.
1312016
   Теплопроводность и диффузия : сб.науч.трудов. – Рига : РижПИ, 1989. – 138с.
1312017
  Островский Ф.И. Теплопроводность и температуропроводность моносилицидов и высших силицидов 3d-переходных металлов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.040 / Островский Ф.И.; Уральск.политехн.ин-т. – Свердловск, 1970. – 24л.
1312018
  Комаров Г.Н. Теплопроводность и термонапряженность многослойных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 023 / Комаров Г.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 9 с.
1312019
  Комаров Г.Н. Теплопроводность и термонапряженность многослойных систем : Дис... канд.физ-матнаук: / Комаров Г.Н.; КГУ. – Киев, 1969. – 218л. – Бібліогр.:л.206-216
1312020
  Микрюков В.Е. Теплопроводность и электропроводность металлов и сплавов. / В.Е. Микрюков. – М., 1959. – 260с.
1312021
  Нуромский А.Б. Теплопроводность некоторых твердых растворов на основе теллуридов свинца, олова и германия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Нуромский А.Б.; Ленингр. политехнич. ин-т. – Л., 1972. – 12л.
1312022
  Лыков А.В. Теплопроводность нестационарных процессов / А.В. Лыков. – Москва ; Ленинград, 1948. – 232 с.
1312023
  Мухзамедзянов Г.Х. Теплопроводность органическихжидкостей / Г.Х. Мухзамедзянов, А.Г. Усманов. – Л., 1971. – 16с.
1312024
  Крупский И.Н. Теплопроводность отвердевших газов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Крупский И.Н. ; АН УССР , Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1969. – 13 с. – Бібліогр.:с.13
1312025
  Мотовиловец И.А. Теплопроводность пластин и тел вращения / И.А. Мотовиловец. – К, 1969. – 144с.
1312026
  Драбл Дж. Теплопроводность полупроводников : пер. с англ. / Дж. Драбл, Г. Голдсмид. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 266 с.
1312027
  Могилевский Б.М. Теплопроводность полупроводников : Монография / Б.М. Могилевский, А.Ф. Чудновский. – Москва : Наука, 1972. – 536 с. – (Физика полупроводников и полупроводниковых приборов)
1312028
  Чернякова М.А. Теплопроводность полупроводниковых термосопротивлений : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Чернякова М.А. ; МВО СССР , Лен. политехн. ин-т. – Ленинград, 1958. – 11 с.
1312029
   Теплопроводность пород осадочного чехла арктической части Западной Сибири / А.Д. Дучков, Л.С. Соколова, Д.У. Аюнов, О.Н. Злобина // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 12. – С. 1952-1960 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1959-1960. – ISSN 0016-7886
1312030
  Гусейнов К.Д. Теплопроводность предельных углеводородов в зависимости от температуры и давления. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гусейнов К.Д.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1967. – 22л.
1312031
  Назиев Я.М. Теплопроводность предельных углеводородов при различных температурах и выскоих давлениях. : Автореф... Канд.техн.наук: / Назиев Я.М.; ГлавНИИ при Гос.экон.совета СССР.Энерг.ин-т. – М, 1962. – 17л.
1312032
  Чиркин В.С. Теплопроводность промышленных материалов : справ.пособие / В.С. Чиркин. – Москва : ГНТИ машиностроит.лит-ры, 1957. – 172 с.
1312033
  Дульнев Г.Н. Теплопроводность смесей и композиционных материалов : справ. книга / Г.Н. Дульнев, Ю.П. Заричняк. – Ленинград : Энергия, 1974. – 264 с.
1312034
  Карслоу Г. Теплопроводность твердых тел : Пер. с англ. / Г. Карслоу, Д. Егер. – Москва : Наука, 1964. – 487 с.
1312035
  Берман Р. Теплопроводность твердых тел : пер. с англ. / Р. Берман. – Москва : Мир, 1979. – 286 с.
1312036
  Батдалов А.Б. Теплопроводность твердых тел в магнитном поле / А.Б. Батдалов, Д.Х. Амирханова. – Махачкала : ИФ ДФ АН СССР, 1989. – 276 с.
1312037
  Иванов Н.С. Теплопроводность твердых тел и дисперсных сред при фазовых превращениях / Н.С. Иванов, П.И. Филиппов. – Иркутск, 1988. – 272с.
1312038
  Миснар А. Теплопроводность твердых тел, жидкостей, газов и их композиций : пер. с фр. / А. Миснар. – Москва : Мир, 1968. – 464 с.
1312039
  Гаджиев Г-О Г. Теплопроводность тройных полупроводниковых соединений типа А(1)В(5)С(6)3, А(1)3В(5),С(6)4 и твердых растворов тллур-селен в твердом и жидком состоянии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Гаджиев Г.Г-О.; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1971. – 18л.
1312040
  Ингерсолл Л.Р. и др. Теплопроводность, ее применение в технике и геологии / Л.Р. и др. Ингерсолл. – Москва; Лениград, 1959. – 260с.
1312041
  Гасанов С.А. Теплопроводность, электропроводность и термоэдс некоторых полупроводников в твердом и жидком состояниях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Гасанов С.А.; Даг. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1971. – 14л.
1312042
  Сидоренко М.В. Теплопродукция изменения работоспособности и некоторые стороны энергетического обмена изолированных икроножных мышц при повторных сокращениях. : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.17 / Сидоренко М.В.; Киев. мед. ин-т. – К., 1977. – 25л.
1312043
  Бутаков И.Н. Теплосиловые установки / И.Н. Бутаков. – Томск
2. – 1956. – 210с.
1312044
  Таращанский С.М. Теплосиловые установки американских электрических станций : по материалам заграничной командировки / С.М. Таращанский. – Харьков-Киев : Государственное научно-техническое издательство Украины, 1936. – 208 с.
1312045
  Лаговский А.А. Теплосиловые установки центральных электростанций / А.А. Лаговский. – изд. 2-е, пересм. и доп. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1932. – 376 с.
1312046
  Орлов А.И. Теплоснабжение и вентиляция / А.И. Орлов. – Москва, 1951. – 358с.
1312047
  Грачев С.В. Теплостойкие и коррозионностойкие пружинные стали / С.В. Грачев, В.Р. Бараз. – Москва, 1989. – 142 с.
1312048
  Гречин В.П. Теплостойкость и другие факторы износостойкости чугуна и справов при трении скольжения : Автореф... докт. техн.наук: / Гречин В. П.; Ин-т механ. АН УССР. – К., 1961. – 12л.
1312049
  Покровский Г.И. Теплота : пособие / Г.И. Покровский. – Москва : Молодая гвардия, 1924. – 34 с.
1312050
  Смис Л.Р. Теплота : пособие для техникумов / Л.Р. Смис. – Москва : Гостехиздат, 1927. – 136 с.
1312051
  Розинг Б.Л. Теплота в природе и жилище : общедоступные беседы по физике / Б.Л. Розинг. – Ленинград : Сеятель, 1924. – 123 с.
1312052
  Циммерман Теплота и главнейшие применения ее к технике : Общее понятие; Источники теплоты; Распространение и действие ее; Технические приложения : Общепринятое руководство : со многими политипажами / Соч. д-ра Циммермана [псевд] ; Пер. с нем. с доп. под ред. А. Горчакова. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Общественная польза", 1861. – [2], 278, IV с. : ил. – Авт. в кн. не указан


  Ред.: Горчаков, Александр Михайлович (1798-1883) На тит. л. печать: Женская зеская школа для образования народных Учительниц
1312053
  Вачнадзе А.М. Теплота и начала кинетической теории газов / А.М. Вачнадзе. – Ленинград : Кубуч, 1931. – 238 с.
1312054
  Робертс Д. Теплота и термодинамика / Д. Робертс. – Москва ; Ленинград, 1950. – 592 с.
1312055
  Андрианов П.И. Теплота смачивания и удельная поверхность почв / П.И. Андрианов; Под ред Иоффе А.Ф. – Москва : Всесоюзная Академия С.Х. Наук им.Ленина, 1937. – 76с.
1312056
  Ляховский А.И. Теплотехника / А.И. Ляховский. – Москва ; Ленинград, 1938. – 368 с.
1312057
   Теплотехника. – М, 1963. – 608с.
1312058
   Теплотехника. – 2-е перераб. – М, 1973. – 479с.
1312059
   Теплотехника. – К, 1976. – 519с.
1312060
   Теплотехника. – М, 1982. – 264с.
1312061
   Теплотехника : учебник. – 2-е изд., перераб. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 223 с.
1312062
  Блахер К.К. Теплотехника в лаборатории и производстве / К.К. Блахер. – М.Л., 1930. – 336с.
1312063
   Теплотехника и окружющая среда. – Вильнюс
2. – 1981. – 168с.
1312064
  Гольдфарб Э.М. Теплотехника металлургических процессов. / Э.М. Гольдфарб. – М., 1967. – 440с.
1312065
   Теплотехника сахарной промышленности. – К, 1934. – 176с.
1312066
  Балахонцев Е.В. Теплотехника.Программа, методические указания и контрольные задания / Е.В. Балахонцев, Э.Л. Стерлинг. – 2-е изд. – М, 1978. – 54с.
1312067
  Мурин Г.А. Теплотехнические измерения / Г.А. Мурин. – М.-Л., 1951. – 448с.
1312068
  Мурин Г.А. Теплотехнические измерения / Г.А. Мурин. – Изд. 3-е, испр. – М.-Л., 1958. – 568с.
1312069
  Мурин Г.А. Теплотехнические измерения / Г.А. Мурин. – Изд. 4-е, переработ. – М., 1968. – 584с.
1312070
  Пугачев Н.С. Теплотехнические измерения / Н.С. Пугачев, Ю.А. Туманов. – М, 1978. – 195с.
1312071
  Мурин Г.А. Теплотехнические измерения / Г.А. Мурин. – 5-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 424с.
1312072
  Мануйлов П.Н. Теплотехнические измерения и автоматизация тепловых процессов. / П.Н. Мануйлов. – М., 1966. – 279с.
1312073
  Мануйлов П.Н. Теплотехнические измерения и автоматизация тепловых процессов. / П.Н. Мануйлов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 248с.
1312074
  Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы / В.П. Преображенский. – М.Л., 1946. – 268с.
1312075
  Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы / В.П. Преображенский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.Л., 1953. – 384с.
1312076
  Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы / В.П. Преображенский. – М., 1978. – 704с.
1312077
  Миронов К.А. Теплотехнические измерительные приборы / К.А. Миронов, Л.И. Шипетин. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1958. – 896с.
1312078
  Гатаеев С.Б. Теплотехнические испытания котельных установок (промышленных предприятий). / С.Б. Гатаеев. – 2-е изд., перер. и доп. – М.-Л., 1959. – 600с.
1312079
  Петровский Н.В. Теплотехнические испытания судовых двигателей внутреннего сгорания / Н.В. Петровский. – М., 1956. – 236с.
1312080
   Теплотехнические исследования процессов и агрегатов в черной металлургии. – М, 1986. – 112с.
1312081
  Емельянов А.И. Теплотехнические контрольно-измерительные и регулирующие приборы. Поверка, регулировка и пуск. / А.И. Емельянов. – М., 1963. – 239с.
1312082
  Попов А.Ф. Теплотехнический контроль на атомных электростанциях / А.Ф. Попов. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 120 с.
1312083
   Теплотехнический справочник. – М-Л
2. – 1958. – 672с.
1312084
   Теплотехнический справочник. – 2-е перераб. – М
1. – 1975. – 744с.
1312085
   Теплотехническое обеспечение основных технологических процессов черной металлургии. – М, 1988. – 104с.
1312086
   Теплотехніка. – К, 1969. – 588с.
1312087
  Кінаш Р.І. Теплотехнічний розрахунок товщини зовнішньої стіни із повнотілої цегли для будівництва житлових будинків у гірських населених пунктах Закарпатської області / Р.І. Кінаш, Я.С. Гук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 141-146 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
1312088
  Мурін Г.О. Теплотехнічні вимірювання / Г.О. Мурін. – К., 1960. – 440с.
1312089
  Мишин О. Теплотрасса. / О. Мишин. – М., 1972. – 48с.
1312090
  Кузнецов Б.В. Теплоты адсорбции молекул разной геометрической и электронной структуры на гидроксилированной и дегидроксилированной поверхности кремнеземов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Кузнецов Б.В. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1968. – 18 c.
1312091
  Муттик Г.Г. Теплоты адсорбции паров на кремнеземах и цеолитах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Муттик Г.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 14л.
1312092
  Киселев В.Ф. Теплоты адсорбции твердыми адсорбентами чистных жидкостей и растворов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Киселев В.Ф.; МГУ и. В.М.Ломоносова. Физ. фак. – Москва, 1952. – 7 с.
1312093
  Голутвин Ю.М. Теплоты образования и типы химической связи в неорганически х кристаллах. / Ю.М. Голутвин. – М., 1962. – 97с.
1312094
  Котлярова Г.П. Теплоты растворения галогенидов щелочных металлов в муравьиной кислоте при 25С : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Котлярова Г.П. ; Харьковск. гос. ун-т. – Х., 1968. – 28 с.
1312095
  Мортимер К. Теплоты реакций и прочность связей. / К. Мортимер. – М., 1964. – 287с.
1312096
  Белоусов В.П. Теплоты смешения жидкостей : справочник / В.П. Белоусов, А.Г. Морачевский. – Ленинград : Химия, 1970. – 253с.
1312097
  Жирмунский А.В. Теплоустойчивость клеток и распределение донных животных в верхних зонах моря : Автореф... докт.биол.наук: / Жирмунский А. В.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1971. – 70л.
1312098
  Андреева А.П. Теплоустойчивость коллагеновых волокон и проколлагена лягушек и тресковых рыб в связи с задачами цитоэкологии : Автореф... канд. биол.наук: 03.104 / Андреева А.П.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1972. – 21л.
1312099
  Глушанкова М.А. Теплоустойчивость некоторых белковых препаратов внутривидовых групп и систематически близких видов пойкилотермных животных : Автореф... канд. биол.наук: / Глушанкова М.А.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1967. – 17л.
1312100
  Андроников В.Б. Теплоустойчивость половых клеток и эмбрионов пойкилотермных животных : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 104 / Андроников В.Б. ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1968. – 17 с. – Бібліогр.:с.13-17
1312101
  Морс Ф. Теплофизика : Пер.с англ. / Ф. Морс. – Москва : Наука, 1968. – 416 с .
1312102
   Теплофизика аварий ядерных реакторов : монография / [А.А. Ключников и др.] ; НАН Украины ; Ин-т проблем безопасности атомных электростанций. – Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2012. – 527, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 512-527. – (Серия "Теплофизика атомных электростанций", ISSN 978-966-02-5763-4). – ISBN 978-966-02-6194-5
1312103
   Теплофизика безопасности атомных электростанций : монография / [А.А. Ключников и др.] ; НАН Украины, Ин-т проблем безопасности атом. электростанций. – Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2010. – 483, [1] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 438-483. – (Теплофизика атомных электростанций). – ISBN 978-966-02-5814-3
1312104
   Теплофизика газов и жидкостей. – Алма-Ата, 1980. – 96с.
1312105
  Калинчак В.В. Теплофизика горения пылеугольного топлива : монография / В.В. Калинчак, А.С. Черненко ; М-во образования и науки Украины, Одес нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : ОНУ, 2017. – 235, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 228-235. – ISBN 978-617-689-231-1
1312106
   Теплофизика и гидрогазодинамика - 90 : сб.науч.трудов. – Минск : ИТМО, 1990. – 112 с.
1312107
   Теплофизика и гидрогазодинамика процессов кипения и конденсации : материалы Всесоюзн.конференции. – Рига : РПИ
Т. 1, ч. 1 : Пузырьковое кипение. – 1985. – 139 с.
1312108
   Теплофизика и гидрогазодинамика процессов кипения и конденсации : материалы Всесоюзн.конф. – Рига : РПИ
Т. 1, ч. 2 : Пузырьковое кипение. – 1985. – 137с.
1312109
   Теплофизика и гидрогазодинамика процессов кипения и конденсации : тезисы докладов 2-й Всесоюзн.конференции. – Рига : РПИ
Т. 1 : Пузырьковое, переходное и пленочное кипение жидкостей и их смесей. – 1988. – 225с.
1312110
   Теплофизика и гидрогазодинамика процессов кипения и конденсации : тезисы докладов 2-й Всесоюзн.конференции. – Рига : РПИ
Т. 2 : Пленочная, капельная и другие случаи конденсации паров и их смесей. Испарение жидкостей. – 1988. – 184с.
1312111
  Бушман А.В. Теплофизика и динамика интенсивных воздействий / А.В. Бушман. – Черноголовка, 1988. – 200с.
1312112
   Теплофизика и теплотехника. – К., 1964. – 340с.
1312113
   Теплофизика и технология сушильно-термических процессов. – Минск, 1975. – 229с.
1312114
   Теплофизика и физическая гидрогазодинамика. – К., 1990. – 94с.
1312115
   Теплофизика и физическая гидродинамика : сб.науч.трудов. – Новосибирск : СО АН СССР, 1978. – 158с.
1312116
   Теплофизика конденсированных сред. – Москва : Наука, 1985. – 135с.
1312117
   Теплофизика конденсированных сред: структура и свойства : сб.науч.трудов. – Минск : ИТМ им.А.В. Лыкова, 1990. – 120с.
1312118
  Игамбердыев Х.Т. Теплофизика кремния / Х.Т. Игамбердыев, А.Т. Мамадалимов, П.К. Хабибуллаев. – Ташкент, 1990. – 136 с.
1312119
   Теплофизика кристаллизации веществ и материалов : сб.науч.трудов. – Новосибирск : СО АН СССР, 1987. – 164с.
1312120
   Теплофизика кристаллизации и высокотемпературной обработки материалов. – Новосибирск, 1990. – 224с.
1312121
  Павлов А.В. Теплофизика ландшафтов / А.В. Павлов; Отв.ред.Мельников П.И. – Новосибирск : Наука, 1979. – 285с.
1312122
  Зотиков И.А. Теплофизика ледниковых покровов / И.А. Зотиков. – Л., 1982. – 288с.
1312123
  Лисиенко В.Г. Теплофизика металлургических процессов / В.Г. Лисиенко. – М., 1982. – 239с.
1312124
   Теплофизика метастабильных жидкостей в связи с явлениями кипения и кристаллизации : сб.науч.трудов. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1987. – 164с.
1312125
   Теплофизика надежности активных зон : монография / [А.А. Ключников и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем безопасности атом. электростанций. – Чернобыль : Институт проблем безопасности АЭС, 2015. – 771, [1] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. - Сер. основана в 2010 г. – Библиогр.: с. 750-771. – (Серия "Теплофизика атомных электростанций"). – ISBN 978-966-02-7339-9
1312126
   Теплофизика повреждений реакторных установок : монография / [А.А. Ключников и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем безопасности АЭС. – Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2013. – 527, [1] с. : ил. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 496-527. – (Серия "Теплофизика атомных электростанций", ISSN 978-966-02-5763-4). – ISBN 978-966-02-6815-9
1312127
  Харитонов В.В. Теплофизика полимеров и полимерных композиций / В.В. Харитонов. – Минск : Вышэйшая школа, 1983. – 162 с.
1312128
  Годовский Ю.К. Теплофизика полимеров. / Ю.К. Годовский. – М, 1982. – 280с.
1312129
   Теплофизика промерзающих протаивающих грунтов. – М., 1964. – 199с.
1312130
   Теплофизика ресурса ядерных энергоустановок : монография : к 100-летию Нац. акад. наук Украины / [А.В. Носовский, И.Г. Шараевский, Н.М. Фиалко и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем безопасности атом. электростанций. – Чернобыль : Институт проблем безопасности АЭС, 2017. – 623, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 577-602. – (Серия "Теплофизика атомных электростанций"). – ISBN 978-966-02-8313-8
1312131
   Теплофизика технологических процессов. – Куйбышев, 1980. – 122,5с.
1312132
  Венгеров И.Р. Теплофизика шахт и рудников. Математические модели : [монография в 2-х т.] / Венгеров И.Р. ; НАН Украины ; Донецкий физико-технический ин-т им. А.А.Галкина. – Донецк : Норд-Пресс. – ISBN 978-966-380-244-2
Т. 1 : Анализ парадигмы. – 2008. – 629, [2] с. – Библиогр. в конце частей
1312133
  Венгеров И.Р. Теплофизика шахт и рудников. Математические модели : [монография в 2-х т.] / Венгеров И.Р. ; НАН Украины ; Ин-т физики горных процессов. – Донецк : Донбасс. – ISBN 978-617-638-116-7
Т. 2 : Базисные модели. – 2012. – 685 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 646-684
1312134
  Минашин В.Е. и др. Теплофизика ядерных реакторово с жидкометаллическим охлаждением и методы электромоделирования / В.Е. и др. Минашин. – М., 1971. – 312с.
1312135
   Теплофизика ядерных энергетических установок. – Свердловск : УПИ, 1982. – 164 с.
1312136
   Теплофизика ядерных энергетических установок. – Свердловск : УПИ
вып.2. – 1983. – 113 с.
1312137
   Теплофизика ядерных энергетических установок. – Свердловск : УПИ, 1984. – 178 с.
1312138
   Теплофизика ядерных энергетических установок. – Свердловск, 1985. – 151 с.
1312139
  Беккер Я.М. Теплофизическе свойства поликристаллических ферошпинелей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Беккер Я.М.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Агрофиз. науч.-исслед. ин-т. – Л., 1965. – 15л.
1312140
   Теплофизические вопросы прямого преобразования энергии. – Киев : Наукова думка, 1979. – 168 с.
1312141
  Кацнельсон С.С. Теплофизические и оптические свойства аргоновой плазмы / С.С. Кацнельсон, Г.А. Ковальская. – Новосибирск : Наука, 1985. – 147с.
1312142
   Теплофизические и реологические характеристики полимеров. – К., 1977. – 244с.
1312143
  Платунов Е.С. Теплофизические измерения в монотонном режиме / Е.С. Платунов. – Ленинград : Энергия, 1973. – 143с.
1312144
   Теплофизические исследования : сб.науч.трудов. – Новосибирск : СО АН СССР, 1977. – 182с.
1312145
   Теплофизические исследования жидкостей. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1975. – 59с.
1312146
   Теплофизические исследования криолитозны Сибири. – Новосибирск, 1983. – 214с.
1312147
   Теплофизические исследования перегретых жидкостей. – Свердловск : УНЦАН СССР, 1981. – 111с.
1312148
  Годовский Ю.К. Теплофизические методы исследования полимеров / Ю.К. Годовский. – М, 1976. – 216с.
1312149
  Косой Б.В. Теплофизические модели рационального проектирования теплообменных аппаратов на тепловых трассах : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.06 / Косой Б. В.; Одеск. гос. Акад. хол. – Одесса, 1996. – 16л.
1312150
  Агаян И.М. Теплофизические основы контроля и регулирования вулканизационных процессов : Автореф... канд. техн.наук: / Агаян И.М.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1967. – 16л.
1312151
  Прошкин А.В. Теплофизические основы процессов переработки низкосортных углей в бартируемых шлаковых расплавах. : Автореф... доктор техн.наук: 01.04.14 / Прошкин А.В.;. – Красноярск, 1998. – 36л.
1312152
   Теплофизические проблемы прямого преобразования теплоты в электроэнергию. – Киев : Наукова думка, 1984. – 192 с.
1312153
  Кошелев Василий Сергеевич Теплофизические процессы в элементах СВЧ-приборов / Кошелев Василий Сергеевич. – Саратов, 1981. – 184 с.
1312154
  Коваленко В.Ф. Теплофизические процессы и электровакуумные приборы / В.Ф. Коваленко. – Москва, 1975. – 215 с.
1312155
  Волохонский Л.А. Теплофизические процессы и энергетический баланс при плавке в гарниссаже / Л.А. Волохонский. – Москва, 1965. – 56с.
1312156
  Тверковкин Б.Е. Теплофизические расчеті реакторов с диссоциирующим теплоносителем / Б.Е. Тверковкин, А.П. Якушев. – Минск : Наука и Техника, 1989. – 103 с.
1312157
   Теплофизические свойства аммиака. – М., 1978. – 264с.
1312158
   Теплофизические свойства веществ : справочник. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1956. – 367 с.
1312159
   Теплофизические свойства веществ : обзорн.информация. – Москва : АН СССР
Вып. 2 : Некоторые вопросы теории жидкого состояния. – 1976. – 152с.
1312160
   Теплофизические свойства веществ : труды 8-й Всесоюзн.конф. – Новосибирск : СО АН СССР
Ч. 1. – 1989. – 298с.
1312161
   Теплофизические свойства веществ : труды 8-й Всесоюзн.конф. – Новосибирск : СО АН СССР
Ч. 2. – 1989. – 280с.
1312162
   Теплофизические свойства веществ и материалов : сб.науч.трудов. – Новосибирск : СО АН СССР, 1979. – 154с.
1312163
   Теплофизические свойства веществ и растворов. – Новосибирск, 1988. – 118,6с.
1312164
   Теплофизические свойства веществ при высоких температурах : сб.науч.трудов. – Москва : ИВТАН, 1978. – 204с.
1312165
   Теплофизические свойства веществ при низких температурах : тезисы докладов совещания. – Москва : ВНИИ, 1971. – 86с.
1312166
   Теплофизические свойства веществ при низких температурах : материалы 1 Всесоюзн.совещания. – Москва : ВНИИ, 1972. – 191с.
1312167
  Вукалович М.П. Теплофизические свойства воды и водяного пара / М.П. Вукалович. – Москва : Машиностроение, 1967. – 160 с. – рос., англ., фр., ісп. мовами
1312168
  Вассерман А.А. Теплофизические свойства воздуха и его компонентов / А.А. Вассерман. – Москва, 1966. – 372с.
1312169
  Коболев В.П. Теплофизические свойства вулканогенных горных пород и некоторые аспекты их геологической интерпретации : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук : 04.00.08 / Коболев В.П. ; КГУ. им. Т.Г. Шевченко. – Киев. – л.
1312170
  Коболев Владимир Павлович Теплофизические свойства вулканогенных горных пород и некоторые аспекты их геологической интерпретации : Дис... канд геол-минерал.наук: 04.00.08 / Коболев Владимир Павлович; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1984. – 257л.
1312171
   Теплофизические свойства газов. – Москва : Наука, 1973. – 207с.
1312172
   Теплофизические свойства газов. – Москва : Наука, 1976. – 121с.
1312173
   Теплофизические свойства гидрида, дейтерида, тртида лития и их растворов с литием. – М., 1983. – 191с.
1312174
   Теплофизические свойства горных пород. – М., 1984. – 204с.
1312175
   Теплофизические свойства горных пород. – Москва : Недра, 1987. – 154с.
1312176
  Вассерман А.А. Теплофизические свойства жидкого воздуха и его компонентов / А.А. Вассерман, В.А. Рабинович. – Москва, 1968. – 238с.
1312177
   Теплофизические свойства жидкостей. – Москва : Наука, 1973. – 158с.
1312178
   Теплофизические свойства жидкостей. – Москва : Наука, 1976. – 163с.
1312179
   Теплофизические свойства жидкостей в метастабильном состоянии / В.П. Скрипов, Е.Н. Синицын, П.А. Павлов, Г.В. Ермаков, Г.Н. и др. Муратов; В.П. Скрипов, Е.Н. Синицын, П.А. Павлов, Г.В. Ермаков, Г.Н. Муратов и др. – Москва : Атомиздат, 1980. – 207с.
1312180
   Теплофизические свойства жидкостей и взрывное вскипание. – Свердловск, 1976. – 132с.
1312181
   Теплофизические свойства жидкостей и газов при высоких температурах и плазмы : труды Всесоюзн.конф. – Москва : Изд-во комитета стандартов
Т. 2. – 1969. – 408с.
1312182
  Орландо Лусило Лопес Абреу Теплофизические свойства и молекулярная подвижность композиций на основе эпоксидного полимера : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.14 / Орландо Л.Л.А.; МВ и ССО УССР, КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 20 с.
1312183
  Орландо Лусило Лопес Абреу Теплофизические свойства и молекулярная подвижность композиций на основе эпоксидного полимера : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Орландо Лусило Лопес Абреу; Киевск. гос. пед. ин-т. – К., 1987. – 205л. – Бібліогр.:л.186-198
1312184
  Новицкий Л.А. Теплофизические свойства материалов при низких температурах : справочник / Л.А. Новицкий, И.Г. Кожевников. – Москва : Машиностроение, 1975. – 216 с.
1312185
  Чиркин В.С. Теплофизические свойства материалов ядерной техники / В.С. Чиркин. – М., 1968. – 484с.
1312186
  Пашаев Б.П. Теплофизические свойства металлов и сплавов в твердом и жидком состоянии (П -VВ подгрупп) / Б.П. Пашаев. – Ростов-на-Дону, 1981. – 160с.
1312187
  Зиновьев В.Е. Теплофизические свойства металлов при высоких температурах / В.Е. Зиновьев. – М, 1989. – 382с.
1312188
  Перваков В.А. Теплофизические свойства металлов с дефектами кристаллической решетки при низких температурах / В.А. Перваков. – Харьков : Основа, 1990. – 155 с.
1312189
   Теплофизические свойства метастабильных систем. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1984. – 112с.
1312190
  Зубарев В.Н. Теплофизические свойства метилового спирта : справочник / В.Н. Зубарев, П.Г. Прусаков, Л.В. Сергеева. – Москва : Издательствр стандартов, 1973. – 202 с.
1312191
  Назинцев Ю.Л. и др. Теплофизические свойства морского льда / Ю.Л. и др. Назинцев. – Л., 1988. – 258с.
1312192
  Кржижановский Р.Е. Теплофизические свойства неметаллических материалов: карбиды: справ. кн. / Р.Е. Кржижановский. – Л., 1977. – 119с.
1312193
  Кржижановский Р.Е. Теплофизические свойства неметаллических материалов: окислы: справ. кн. / Р.Е. Кржижановский. – Л., 1973. – 333с.
1312194
   Теплофизические свойства неона, аргона, криптона и ксенона. – М., 1976. – 636с.
1312195
   Теплофизические свойства низкотемпературной плазмы. – М., 1970. – 176с.
1312196
   Теплофизические свойства низкотемпературной плазмы. – Москва : Наука, 1976. – 72с.
1312197
  Вукалович М.П. и др. Теплофизические свойства органических теплоносителейё / М.П. и др. Вукалович. – Москва, 1970. – 240с.
1312198
   Теплофизические свойства перегретых жидкостей. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1978. – 87с.
1312199
  Васильев Л.Л. Теплофизические свойства плохих проводников тепла / Л.Л. Васильев, Ю.Е. Фрайман. – Минск : Наука и Техника, 1967. – 176 с.
1312200
  Пивень А.Н. Теплофизические свойства полимерных материалов. Справочник. / А.Н. Пивень. – К., 1976. – 179с.
1312201
  Новиченок Л.Н. Теплофизические свойства полимеров / Л.Н. Новиченок, З.П. Шульман. – Минск, 1971. – 118с.
1312202
  Охотин А.С. и др. Теплофизические свойства полупроводников / А.С. и др. Охотин. – Москва : Атомиздат, 1972. – 200 с.
1312203
  Сергеев О.А. Теплофизические свойства полупрозрачных материалов / О.А. Сергеев, А.А. Мень. – М., 1977. – 288с.
1312204
  Васильев Л.Л. Теплофизические свойства пористых материалов. / Л.Л. Васильев, С.А. Танаева ; АН БССР, Ин-т тепло- и массообмена. – Минск : Наука и техника, 1971. – 266 с.
1312205
   Теплофизические свойства рабочих сред газофазного ядерного реатора. – М., 1980. – 303с.
1312206
   Теплофизические свойства твердых веществ. – Москва : Наука, 1973. – 160с.
1312207
   Теплофизические свойства твердых веществ : Сборник статтей. – Москва : Наука, 1976. – 138 с. : ил. – Список лит. в конце статей
1312208
   Теплофизические свойства твердых тел : материалы 3-й Всесоюзн.теплофиз.конф. – Киев : Наукова думка, 1971. – 220с.
1312209
   Теплофизические свойства твердых тел при высоких температурах. – М.
1. – 1969. – 496с.
1312210
   Теплофизические свойства титана и его сплавов. – М., 1985. – 103с.
1312211
  Пугачев А.Т. Теплофизические свойства тонких металлических пленок : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.07 / Пугачев А.Т. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1982. – 42 с.
1312212
  Мустафаев Р.А. Теплофизические свойства углеводородов при высоких параметрах состояния / Р.А. Мустафаев. – М., 1980. – 295с.
1312213
  Мустафаев Р.А. Теплофизические свойства углеводородов при высоких параметрах состояния / Р.А. Мустафаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 311с.
1312214
  Вукалович М.П. Теплофизические свойства углерода / М.П. Вукалович, В.В. Алутин. – Москва, 1965. – 456с.
1312215
   Теплофизические свойства фреонов. – М.
2. – 1985. – 263с.
1312216
   Теплофизические свойства четырехокиси азота. – Минск, 1982. – 197с.
1312217
   Теплофизические свойства щелочных металлов. – М., 1970. – 488с.
1312218
  Чудновский А.Ф. Теплофизические характеристики дисперсных материалов / А.Ф. Чудновский. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 456с.
1312219
  Луцкая Л.Ф. Теплофизические характеристики низших силицидов марганца, железа, никеля и твердых растворов (Fe - Mn ) Si.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Луцкая Л.Ф.; Уральск. политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.23
1312220
  Чичуа Г.С. Теплофизические характеристики основных почвенных типов Грузинской ССР. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Чичуа Г.С.; Тбилис. гос.у н-т. – Тбилиси, 1964. – 37л.
1312221
   Теплофизические явления при кристаллизации металлов. – Новосибирск, 1982. – 133с.
1312222
  Егорова С.А. Теплофизическое исследование процесса вулканизации наполненных эбонитовых смесей. : Автореф... Канд.техн.наук: / Егорова С.А.; Моск.ин-т.тонкой хим.технол. – М, 1969. – 24л.
1312223
  Занемонец Н.А. Теплофизическое исследование тепловых эффектов вулканизации натурального и синтетических каучуков : Автореф... канд. техн.наук: / Занемонец Н.А.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1961. – 23л.
1312224
  Мелентьев Л.А. Теплофикация / Л.А. Мелентьев. – МЛ.
2. – 1948. – 280с.
1312225
  Кирюшатов А.И. Теплофикация в сельскохозяйственном производстве / А.И. Кирюшатов. – М., 1986. – 190с.
1312226
  Белинский С.Я. Теплофикация и теплоэлектроцентрали / С.Я. Белинский. – Москва-Ленинград, 1960. – 88 с.
1312227
  Белинский С.Я. Теплофикация и теплоэлектроцентрали / С.Я. Белинский. – Москва, 1976. – 129 с.
1312228
   Теплофикация Ленинграда. – Л.-М., 1933. – 64с.
1312229
   Теплофикация СССР / Белинский С. Я. – М., 1977. – 312с.
1312230
  Сіренко Г.О. Теплофізичні властивости металів та стопів : монографія / Геннадій Сіренко, Владислав Свідерський, Лілія Базюк ; [за ред. Г.О. Сіренка]. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2015. – 228, [1] с. : іл., табл. – Світлої пам"яти головного редактора журналу "Фізика і хімія твердого тіла" проф., д-ра хім. наук Фреїда Д.М. присвячуємо!. – Бібліогр.: с. 196-228. – ISBN 978-966-8969-71-3
1312231
  Сіренко Г.О. Теплофізичні властивости полімерних композитів / Геннадій Сіренко, Владислав Свідерський. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2016. – 288, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 253-283. – ISBN 978-617-7468-00-3
1312232
  Семенюк Ю.В. Теплофізичні властивості альтернативних робочих тіл для парокомпресорних холодильних машин (Експеримент, методи розрахунку) : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Семенюк Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харчових технологій. – Одеса, 2013. – 37 с. – Бібліогр.: 30 назв
1312233
  Ярема Теплофізичні властивості бінарних полімерних систем при підвищених тисках : автореф. дис. ... канд. хіміч. наук : 01.04.19 / Ярема Георгій-Ігор Євстахович ; АН України. Ін-тут хімії високомолек. сполук. – Київ, 1993. – 17 с.
1312234
  Різак І.М. Теплофізичні властивості й явища перенесення при термофотоструктурних перетвореннях халькогенідних іонних сегнетоелектриків типу гексаселеногіподифосфату олова та іонних провідників тетраборату літію : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Різак Іван Михайлович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2016. – 39 с. – Бібліогр.: 47 назв
1312235
   Теплофізичні властивості кількох нанорозмірних рідинних систем / А.М. Григор"єв, В.Ф. Королович, Ю.Г. Кузовков, К.О. Мороз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 309-312. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджені теплофізичні властивості, молекулярна будова нанорозмірних рідинних систем на основі води із вмістом фулерену С[нижній індекс 60] та вуглецевих нанотрубок. Проаналізований вплив тиску та температури в інтервалах від 0,1 МПа до 153 МПа та від ...
1312236
   Теплофізичні властивості системи двохатомних частинок, що взаємодіють за допомогою потенціалу Кіхари / А.М. Григор"єв, В.Ф. Королович, Ю.Г. Кузовков, Д.О. Маматова, К.О. Мороз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 295-298. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Методом Монте-Карло розраховані густина, внутрішня енергія, ентальпія, ізобарна теплоємність, ізотермічний модуль пружності, коефіцієнт теплового розширення системи двохатомних частинок, що взаємодіють за допомогою потенціалу Кіхари, в широкому ...
1312237
  Пошивайло Л.Ю. Теплофізичні властивості суміші вода-лапоніти / Л.Ю. Пошивайло, В.Ф. Королович, Л.А. Булавін // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 53
1312238
  Малецька Кіра Дмитрівна Теплофізичні основи створення нових технологій та удосконалення техніки збезводнювання рідинних матеріалів у диспергованому стані : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.14.06 / Малецька К.Д.; НАНУ. Ін-тут техн. теплофізики. – Київ, 2003. – 40с. – Бібліогр.: 58 назв
1312239
  Скоромний А.Л. Теплофізичні особливості утилізації зношених автомобільних шин методом термохімічної деструкції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Скоромний Андрій Леонідович ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
1312240
  Разаков А.Т. Теплофізичні процеси при формуванні та використанні геотермальних ресурсів : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.14.06 / Разаков А.Т.; НАНУ; Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2007. – 40с. – Бібліогр.: 27 назв
1312241
  Суржик О.М. Теплофізичні характеристики геліоенергетичних модулів з композиційними тепловідводами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Суржик Олександр Миколайович ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1312242
  Куракін Олександр Теплохід "Суліна": 60 років на морському дні : Україна / експедиція / Куракін Олександр, Некрасов Андрій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 22-25 : Фото
1312243
  Джигурда О.П. Теплоход "Кахетия" / О.П. Джигурда, 1948. – 262с.
1312244
  Джигурда О.П. Теплоход "Кахетия" / О.П. Джигурда. – Симферополь, 1950. – 272с.
1312245
  Джигурда О. Теплоход "Кахетия". / О. Джигурда. – Симферополь, 1948. – 167с.
1312246
  Джигурда О.П. Теплоход "Кахетия". / О.П. Джигурда. – Симферополь, 1958. – 271с.
1312247
  Джигурда О.П. Теплоход "Кахетия". / О.П. Джигурда. – К, 1981. – 392с.
1312248
  Джигурда О.П. Теплоход "Кахетия". / О.П. Джигурда. – Симферополь, 1986. – 224с.
1312249
  Джигурда О.П. Теплоход "Кахетия". / О.П. Джигурда. – М, 1988. – 431с.
1312250
  Джигурда О.П. Теплоход "Кахетия". Подземный Госпиталь. Тыловые будни = Записки военно-морского врача / О.П. Джигурда. – Москва : Советский писатель, 1966. – 470с.
1312251
  Тублин Я.А. Теплоход. / Я.А. Тублин. – Одесса, 1979. – 55с.
1312252
  Цюпа А.М. Теплоходи типу "Ерофей Хабаров" - перший український проект озерно-річкового пасажирського судна // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Українс. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (42). – С. 29-32. – ISSN 2077-9496
1312253
   Теплоэлектрические измерения и контроль. – Минск, 1967. – 150с.
1312254
  Булгаков К.В. Теплоэлектрические станции в энергетическом хозяйстве СССР : Автореф... докт. техн.наук: / Булгаков К. В.; МВиССО РСФСР, Лен. электротехн. ин-т. – Л., 1960. – 49л.
1312255
  Мельников Г.Д. Теплоэлектроцентраль / Г.Д. Мельников. – К., 1961. – 99с.
1312256
   Теплоэнергетика. – М.
вып. 2. – 1960. – 196с.
1312257
  Любанская Н.Е. Теплоэнергетика / Н.Е. Любанская, Е.М. Мельцер. – М., 1969. – 95с.
1312258
   Теплоэнергетика и окржающая среда. – Вильнюс
1. – 1981. – 164с.
1312259
   Теплоэнергетика и теплотехника. – М., 1980. – 529с.
1312260
  Флаксерман Ю Теплоэнергетика СССР , 1921-1980 / Ю Флаксерман. – М, 1985. – 208с.
1312261
  Петунин Б.В. Теплоэнергетика ядерных установок / Б.В. Петунин. – Москва, 1960. – 232 с.
1312262
  Ницкевич Е.А. Теплоэнергетика. / Е.А. Ницкевич. – М., 1962. – с.
1312263
   Теплоэнергетические и химикотехнологические приборы и регуляроты. – М.-Л.
вып.3. – 1956. – 238с.
1312264
   Теплоэнергетические приборы и регуляроты. – М.-Л., 1954. – 272с.
1312265
  Немцев З.Ф. Теплоэнергетические установки и теплоснабжение / З.Ф. Немцев, Г.В. Арсеньев. – М., 1982. – 400с.
1312266
  Елизаров Д.П. Теплоэнергетические установки электростанций. / Д.П. Елизаров. – М, 1967. – 256с.
1312267
  Елизаров Д.П. Теплоэнергетические установки электростанций. / Д.П. Елизаров. – М, 1982. – 264с.
1312268
  Пертту П. Теплые ветры Севера : повесть, рассказы / П. Пертту; пер. с фин. – Петрозаводск : Карелия, 1974. – 199 с.
1312269
  Жикол А.В. Теплые горсти гнезд / А.В. Жикол. – Киев, 1984. – 118с.
1312270
  Крушинский С.К. Теплые горы / С.К. Крушинский. – М., 1960. – 327с.
1312271
  Липилин В.Г. Теплые дни в декабре: Рассказы: (О В.И.Ленине. Для сред. и ст. возраста). / В.Г. Липилин. – Л., 1979. – 111с.
1312272
  Галиев А. Теплые звезды / А. Галиев. – Алма-Ата, 1959. – 183с.
1312273
  Борисов Е.И. Теплые звезды / Е.И. Борисов. – М., 1973. – 216с.
1312274
  Баева А.А. Теплые зимы / А.А. Баева. – Краснодар, 1978. – 271с.
1312275
  Бурова Н.П. Тёплые камни / Н.П. Бурова. – М., 1968. – 95с.
1312276
  Емельянов А.Т. Теплые ключи / А.Т. Емельянов. – Москва, 1962. – 176с.
1312277
  Грибов Ю.Т. Теплые ключи / Ю.Т. Грибов. – М., 1974. – 64с.
1312278
  Поленов Ф.Д. Теплые края / Ф.Д. Поленов. – Тула, 1978. – 97с.
1312279
  Титов Александр Михайлович Теплые крылья : Повести и рассказы / Титов Александр Михайлович. – Воронеж : Центр.-Чернозем.кн.изд-во, 1984. – 176с. : ил.
1312280
  Жибрик Н.И. Теплые ладони подорожника / Н.И. Жибрик. – Йошкар-Ола, 1975. – 63с.
1312281
  Ивнев Р. Теплые листья / Р. Ивнев. – Москва, 1978. – 183с.
1312282
  Щегленко А.В. Теплые окна : Новеллы. Эссе. Дневники / А.В. Щегленко. – Харьков : Крок, 2003. – 176с. – ISBN 966-652-039-7
1312283
  Пликарпов С.И. Теплые сумерки / С.И. Пликарпов. – М, 1980. – 207с.
1312284
  Попова Т.П. Теплые фронты зимой над Европейской частью СССР и эволюция осадков, вызываемых ими. : Автореф... канд. геогр.наук: / Попова Т.П.; Глав. управл. гидрометеоролог. службы при Сов. Мин СССР. Центр. ин-т прогнозов. – М., 1956. – 9л.
1312285
  Денис В.И. Тёплые электроны / В.И. Денис. – Вильнюс : Мокслас, 1983. – 144 с. – (Электроны в полупроводниках; 4)
1312286
  Бедный Б.В. Теплый берег / Б.В. Бедный. – М., 1974. – 479с.
1312287
  Цюрупа Э.Я. Теплый берег / Э.Я. Цюрупа. – М., 1976. – 191с.
1312288
  Минтяк И.И. Теплый берег. / И.И. Минтяк. – Грозный, 1979. – 88с.
1312289
  Федорова А.П. Теплый берег: стихи. / А.П. Федорова. – Красноярск, 1977. – 95с.
1312290
  Атаров Н.С. Теплый ветер / Н.С. Атаров. – Ростов-на-Дону, 1950. – 212с.
1312291
   Теплый ветер. – Иваново, 1958. – 279с.
1312292
  Гришин Н.Н. Теплый ветер / Н.Н. Гришин. – М., 1966. – 103с.
1312293
  Марков А.Я. Теплый ветер / А.Я. Марков. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 175 с.
1312294
  Протодьяконов В.А. Теплый ветер с юга : рассказ и повести / В.А. Протодьяконов; пер. с якут. – Москва : Советская Россия, 1975. – 398 с.
1312295
  Протодьяконов В.А. Теплый ветер с юга : рассказ и повести / В.А. Протодьяконов; пер. с якут. – Москва, 1987. – 286 с.
1312296
  Шепило В.М. Теплый вторник / В.М. Шепило. – М, 1985. – 256с.
1312297
  Пятаев Е.И. Теплый день. / Е.И. Пятаев. – Саранск, 1978. – 87с.
1312298
  Машков С. Теплый дождь / С. Машков. – Смоленск, 1969. – 28с.
1312299
  Гарифуллина Н.Х. Теплый дождь / Н.Х. Гарифуллина. – Алма-Ата, 1973. – 118с.
1312300
  Такала Р.В. Теплый дождь / Р.В. Такала. – Петрозаводск, 1973. – 54с.
1312301
  Султангареев Р. Теплый дождь : повесть и рассказы / Рашит Султангареев; пер. с башк. Д.Ушакова. – Москва : Современник, 1976. – 253 с.
1312302
  Александровский В.Н. Теплый дождь : повесть / Виктор Александровский ; ил.: В. Алексеев. – Москва : Современник, 1986. – 334, [2] с. : ил.
1312303
  Гуэрра Тонино Теплый дождь : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 2. – С.5-41. – ISSN 0012-6756
1312304
   Теплый дом. – М.
1. – 1989. – 332с.
1312305
   Теплый дом. – М.
2. – 1989. – 300с.
1312306
  Каримов Р Теплый запах ромашки / Р Каримов. – Душанбе, 1975. – 104с.
1312307
  Кондратковская Н.Г. Теплый ключ / Н.Г. Кондратковская. – Челябинск, 1971. – 79с.
1312308
  Севриев С. Теплый лед. / С. Севриев. – М, 1977. – 165с.
1312309
  Харчук Н Б. Теплый пепел / Н Б. Харчук, . – М, 1984. – 287с.
1312310
  Красавин Ю.В. Тёплый переулок / Ю.В. Красавин. – М., 1990. – 93с.
1312311
  Рахманин Б.Л. Теплый ситец : повести и рассказы / Б.Л. Рахманин. – Москва : Советский писатель, 1982. – 543с.
1312312
  Осадчий О.М. Теплый снег / О.М. Осадчий. – Куйбышев, 1967. – 116с.
1312313
  Немченко Г.Л. Теплый снег. / Г.Л. Немченко. – Кемерово, 1963. – 78с.
1312314
  Калинина Л.Ф. Теплый стан / Л.Ф. Калинина. – М. : Современник, 1977. – 79 с.
1312315
   Теплый фронт. – Москва-Ленинград : Гидрометеоиздат, 1946. – 26с.
1312316
  Жупан И.В. Теплый хлеб / И.В. Жупан. – Ужгород, 1958. – 104с.
1312317
  Палькин Н.Е. Теплый хлеб / Н.Е. Палькин. – Саратов, 1974. – 167с.
1312318
  Родичев Н.И. Теплый хлеб / Н.И. Родичев. – М., 1974. – 365с.
1312319
   Теплый хлеб Родины. – Ростов-на-Дону, 1981. – 160с.
1312320
  Ларионов С.С. Теплыми руками : роман / С.С. Ларионов; авториз. пер. с мокша-мордов. А.Кременского. – Москва : Современник, 1983. – 223 с.
1312321
  Сынгаевский П.Ф. Теплынь / П.Ф. Сынгаевский. – Киев, 1964. – 103с.
1312322
  Балачан В.Ф. Теплынь / В.Ф. Балачан. – Новосибирск, 1969. – 86с.
1312323
  Солоницын А.А. Теплынь / А.А. Солоницын. – Куйбышев, 1979. – 248с.
1312324
  Курчавов И.Ф. Теплынь в Студенце / И.Ф. Курчавов. – М, 1970. – 270с.
1312325
  Панченко Н.В. Теплынь. / Н.В. Панченко. – М., 1958. – 86с.
1312326
   Тепмоупругость эектороводныых тел. – Киев, 1977. – 247с.
1312327
  Сакиев М.С. Тепмы роста основных производственных фондов и совокупного общественного продукта в СССР / М.С. Сакиев. – Москва : Московский университет, 1972. – 172 с.
1312328
   Тер-Акопов Аркадій Авакович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 221-225. – ISBN 978-617-573-038-6
1312329
  Лапцуй Л.В. Тёр : поэма-сказка / Л.В. Лапцуй; пер. с ненец. – Москва : Современник, 1984. – 128 с.
1312330
  Романюк В.С. Теракт как перформанс: попытка философского осмысления // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 234-238. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
1312331
  Григорьева К.С. Теракт с захватом заложников (Обнаружение институционализированного конфликта на "этой стороне") // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5. – С.52-59. – ISSN 0869-0499
1312332
  Слісаренко І.Ю. Теракти у США 11 вересня 2001 р.: культурний та комунікаційний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 59-60. – (Журналістика ; Вип. 10)


  У контексті подій у США 11 вересня 2001 р. аналізується конфлікт різних форм як національної, так і глобальної форм культури. Окремо зазначається, що не існує як однорідної глобальної культури, так і однорідної за контекстом глобальної комунікації. ...
1312333
  Козловский Борислав Терапевт Дядя Ваня // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 3 (204), март. – С. 46 : рис. – ISSN 1029-5828
1312334
  Свирид Г.М. Терапевтическая эффективность лидазы у больных с затяжным течением болезни Боткина : Автореф... канд. мед.наук: / Свирид Г. М.; Киев. мед. ин-т. – К., 1967. – 15л.
1312335
   Терапевтическая эффективность низкоинтенсивного лазерного излучения. – Минск, 1986. – 231с.
1312336
  Слухай Н.В. Терапевтические метафоры и их суггестивный потенциал: теоретические ресурсы НЛП // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2011. – Вып. 15. – С. 316-324. – ISBN 978-966-171-476-1
1312337
  Масалов А.Г. Терапевтические функции видеоигр в современном обществе // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1114. – С. 72-76. – (Серія "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 51). – ISSN 2306-6687
1312338
  Смолянская А.И. Терапевтический текст в интернет-пространстве: особенности функционирования и виды // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 175-185


  Основными особенностями терапевтических текстов, размещенных в интернете, являются поликодовость и гипертекстуальность. Значительно реже используется метафора. На основании наличия у того или иного текста вербальной, визуальной и/или аудиальной ...
1312339
   Терапевтична офтальмологія : навч. посібник для студентів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації та лікарів-інтернів / Г.Д. Жабоєдов, А.О. Ватченко, М.М. Тимофєєв, Т.Д. Цикова, Р.Л. Скрипник; [Г.Д. Жабоєдов та ін.] ; за заг. ред. чл.-кор. АМН України, д-ра мед. наук, проф. Г.Д. Жабоєдова, д-ра мед. наук, проф. А.О. Ватченко. – Київ : Здоров"я, 2003. – 133, [1] с., [8] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 133. – ISBN 5-311-01299-4
1312340
  Федій О.А. Терапевтичний потенціал естетичної системи Всесвіту: філософсько-онтологічний підхід // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 3 (68). – С. 80-90
1312341
   Терапевтичні ефекти рекомбінантних молекул ДНК, що містять цільовий ген препроінсуліну людини, у щурів зі стрептозотоцин-індукованим діабетом / М.Д. Тронько, Л.М. Калинська, О.К. Топорова, О.І. Ковзун, Т.П. Гулько, І.П. Пастер, В.А. Кордюм // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 22, № 1. – C. 93-98. – ISSN 2413-7944
1312342
  Марценюк М.О. Терапевтичні казки та казкові історії в корекційно-розвивальній роботі з дітьми та підлітками / М.О. Марценюк, І.М. Фельцан // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 57-66. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-8164
1312343
  Данкович Н.О. Терапевтичні можливості підготовки жінок із безпліддям до ЕКЗ / Н.О. Данкович, О.М. Бабенко // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (34). – С. 53-56. – ISSN 2309-4117
1312344
  Демчук К.А. Терапия словом / К.А. Демчук, М.А. Косенко, И.А. Медведева // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 10 (130), октябрь. – С. 10-18. – ISSN 2226-7549
1312345
   Терапія красою // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 52-53 : фото
1312346
  Павлов О.О. Терапія післяопераційного делірію / О.О. Павлов, С.А. Луцик // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 8 (79). – C. 69-72. – ISSN 2224-0586
1312347
  Терлецька Л. Терапія рухом у роботі практикуючого психолога як засіб становлення соціалізації свідомості особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 55-57. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1312348
  Кошмаль В. Терапія та утопія: маленька Україна в Регенсбурзі (1945-1949 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 26-31. – (Історія ; вип. 1 (124)). – ISSN 1728-3817


  Регенсбург - німецьке місто, яке майже не зазнало руйнувань у Другій світовій війні, стало тимчасовим притулком для переміщених з України осіб між 1945 та 1949 роками. Німецькі мешканці з Гангхоферзідлунга, одного з передмість міста, покинули свої ...
1312349
  Киньар П. Тераса во Рим : роман / Паскал Киньар ; .прев. од фр. Х. Вибрандс, К. Кулавкова ; jазич. ред. К. Кулавкова. – [ Скопje ] : Тера Магика, 2003. – 129 с. – (Наградени светски автори). – ISBN 9989-905-25-8
1312350
  Гнатюк Роман Тераси нижнього Серету: проблеми та перспективи вивчення (друга стаття) // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 52-65. – Бібліогр.: 17 назв.
1312351
  Дмітрієв М.І. Тераси Правобережжя Псла між Балаклією і Прусівкою / М.І. Дмітрієв. – Х., 1940. – 13-26с.
1312352
  Драган Н. Тератогенез у Pinus sibirica du Tour в техногенно забрудненому середовищі / Н. Драган, Г. Драган // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 135-137. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Описано утворення ряду структур у стерильній зоні вегетативних пагонів 10-річних рослин Pinus sibirica Du Tour. По завершенню весняного росту центрального вегетативного пагона в катафілах його стерильної зони протягом дуже короткого часу (3-4 тижні) ...
1312353
  Тутаюк В.Х. Тератология цветка / В.Х. Тутаюк. – Баку, 1969. – 112с.
1312354
  Вимба Э.К. Терветский парк лесных ландшафтов. / Э.К. Вимба. – Рига, 1985. – 104с.
1312355
  Миська Р.Г. Теребовельська земля ХІ-ХІІ ст. // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2006. – № 3. – С. 53-59. – ISSN 0235-3490


  Історичний огляд
1312356
  Демченко В.Ф. Теребовля / В.Ф. Демченко, І.П. Герета. – Львів, 1971. – 83с.
1312357
  Губ"як В. Теребовля в дзеркалі часу / Василь Губ"як. – Житомир : Житомирська обласна друкарня, 1999. – 208с. – ISBN 966-7057-43-7
1312358
  Якель Р. Теребовля: від удільного князівства - до об"єднаної громади // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 22 липня - 11 серпня (№ 28). – С. 15


  Цими днями стародавнє місто Теребовля на Тернопіллі відсвяткувало ювілей — 920-ліття першої письмової згадки. Адже в Іпатіївському літописі записано, що у 1097 р. на з"їзді князів у Любечі був присутній теребовлянський князь — Василько Ростиславович. У ...
1312359
   Теребовлянщина : історико-краєзнавчий та літературно-мистецький журнал: спеціальний випуск. – Львів ; Теребовля
Вип. 2 : Краєвиди, історичні та архітектурні пам"ятки (вип. 1) /Куликівський А./. – 1999
1312360
  Шніцлер А. Тереза / А. Шніцлер. – Київ, 1929. – 268 с.
1312361
  Эркман Э. Тереза / Эркман-Шатриан. – М, 1963. – 191с.
1312362
  Амаду Ж. Тереза Батиста, уставшая воевать : роман / Ж. Амаду. – Київ : Молодь, 1977. – 198с.
1312363
  Амаду Ж. Тереза Батиста, уставшая воевать / Ж. Амаду. – Москва, 1977. – 96с.
1312364
  Моріак Ф. Тереза Декейру. / Ф. Моріак. – К., 1967. – 253с.
1312365
  Мориак Ф. Тереза Дескейру. Клубок змей. Фарисейка. Мартышка. Подросток былых времен. / Ф. Мориак. – Кишинев, 1984. – 544 с.
1312366
  Мориак Ф. Тереза Дескейру. Мартышка : [повести] / Франсуа Мориак ; [пер. с фр. Н. Жарковой, Н. Немчиновой]. – Москва : Геликон, 1992. – 157, [3] с. – ISBN 5-85948-003-2
1312367
  Мориак Ф. Тереза Дескейру. Фарисейка. Мартышка. Подросток былых времен : романы, повесть / Ф. Мориак. – Москва, 1971. – 507 с.
1312368
  Мориак Ф. Тереза Дескейру. Фарисейка. Мартышка. Подросток былых времен / Ф. Мориак. – Москва, 1985. – 444 с.
1312369
  Воронова М. Тереза из Лизье: Жить любовью // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 3 (79). – С. 82-103. – ISSN 1819-6268


  Св. Тереза Дитяти Ісуса і Святого Лику, в миру Тереза Мартен — католицька свята, монахиня кармелітка, одна из трьох жінок, що удостоєна титулу Учитель Церкви.
1312370
  Золя Э. Тереза Ракен. Жерминаль / Э. Золя. – Москва, 1975. – 623 с.
1312371
  Золя Э. Тереза Ракен. Жерминаль / Э. Золя. – Москва, 1981. – 719 с.
1312372
  Майданська С.В. Терези / С.В. Майданська. – К, 1986. – 94с.
1312373
  Ячейкін Ю.Д. Терези сміху / Ю.Д. Ячейкін. – Київ, 1970. – 48 с.
1312374
  Патрус-Карпатський Терези часу / Патрус-Карпатський. – К., 1967. – 86с.
1312375
  Сурнін В.Б. Терезин і Талергоф - табори смерті Першої світової війни // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – C. 79-89. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))
1312376
  Томчаній М. Терезка : повість / М. Томчаній. – Ужгород, 1957. – 116 с.
1312377
  Храпова Л.Е. Терек- река буйная / Л.Е. Храпова. – М, 1960. – 576с.
1312378
  Фазин З.И. Терек в огне / З.И. Фазин. – М, 1966. – 309с.
1312379
  Фазин З.И. Терек в огне / З.И. Фазин. – М, 1966. – 309с.
1312380
  Фазин З.И. Терек в огне / З.И. Фазин, Э.О. Блок. – М, 1966. – 304с.
1312381
  Михалева Л.А. Теректинский диабазовый дайковый комплекс центральной части Горного Алтая и роль его в металлогении : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук / Михалева Л.А. ; АН СССР, Сиб. отд. Объед. учен.совет по геол.-минералог. , геофиз. и геогр. наукам. – Новосибирск, 1962. – 18 с.
1312382
  Ардов В.Е. Терем-теремок / В.Е. Ардов. – Москва, 1965. – 127с.
1312383
   Терем-теремок. – Днепропетровск, 1983. – 72с.
1312384
  Зелинский Ф.Ф. Терем зари / Ф.Ф. Зелинский. – Птгр., 1922. – 32с.
1312385
  Вронский Ю.П. Терем Юрия Оницифоровича: Рассказы о древ. Новогороде. / Ю.П. Вронский. – Москва, 1989. – 126с.
1312386
  Пликарпов С.И. Терема / С.И. Пликарпов. – М, 1971. – 127с.
1312387
  Маршак С.Я. Теремок / С.Я. Маршак. – М., 1961. – 12с.
1312388
  Маршак С.Я. Теремок / С.Я. Маршак. – М., 1966. – 16с.
1312389
  Журавлева Л.С. Теремок / Л.С. Журавлева. – Москва, 1974. – 87с.
1312390
  Колесник П.Й. Терен на шляху / П.Й. Колесник. – Київ, 1965. – 481с.
1312391
  Колесник Й П. Терен на шляху. / Й П. Колесник, . – К., 1959. – 384с.
1312392
  Колесник П.Й. Терен на шляху. / П.Й. Колесник. – К., 1975. – 461с.
1312393
  Латишев М.С. Терен над урвищем / М.С. Латишев. – К, 1962. – 116с.
1312394
  Чендей І.М. Терен цвіте : [повість] / Іван Чендей. – Ужгород : Закарпатське обл. вид-во, 1958. – 156 с.
1312395
  Чендей І.М. Терен цвіте : новели, повість / Іван Чендей. – Київ : Дніпро, 1967. – 461 с. : іл.
1312396
   Терен, мати, коло хати : укр. народні ліричні та жарт. пісні : пісенник / [упорядник Т.О. Дмитрієва]. – Київ : Музична Україна, 1982. – 175 с. – Упорядник вказ. у вип. даних. - Мініатюрне видання
1312397
   Терен, мати, коло хати : укр. народні ліричні та жарт. пісні : пісенник / [упорядник Т.О. Дмитрієва]. – Київ : Музична Україна, 1983. – 175 с. – Упорядник вказ. у вип. даних. - Мініатюрне видання
1312398
  Марченко І. Терени поезії Григорія Кириченка // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 178-180. – ISSN 0208-0710
1312399
  Сніжко В.В. Теренові передумови українського геоцентризму / В.В. Сніжко, О.А. Федоренко // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 455-466
1312400
  Свирин Ю. Терентий Иванович. Героич. комедия. / Ю. Свирин. – Л.-М., 1938. – 94с.
1312401
  Иванов Л.И. Терентий Мальцев - народный академик / Л.И. Иванов. – Новосибирск, 1988. – 268с.
1312402
  Иванов Л.И. Терентий Мальцев - народный академик. / Л.И. Иванов. – М., 1973. – 224с.
1312403
  Ган Я. Терентій Петрович Юра / Я. Ган. – Х., 1940. – 96с.
1312404
  Горюнов И.Г. Терентьево счастье / И.Г. Горюнов. – М, 1960. – 56с.
1312405
  Ратушняк О. Терень Масенко - "глодоський скарб" нашої поезії // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 1 (682). – С. 49-52. – ISSN 0130-5263
1312406
  Нудьга Г.А. Терень Масенко / Г.А. Нудьга. – Київ, 1965. – 139с.
1312407
  Маргвелани Г.П. Тереоглобулин и йодный метаболизм в щитовидной железе при различных териодных патологиях : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Маргвелани Г.П.; АН УССР, Ин-т биохимии. – К., 1986. – 17л.
1312408
  Коцур А.П. Терес Наталія Володимирівна // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 90-91 : фото
1312409
  Паблос И. Тереска и весь мир: фант. повесть / И. Паблос. – Москва, 1991. – 187с.
1312410
  Паблос И. Тереска и Кусково: фант. повесть / И. Паблос. – Москва, 1991. – 91с.
1312411
  Стеснягина Т.Я. Терескены Узбекистана и пути введения их в культру. : Автореф... канд.биол.наук: / Стеснягина Т.Я.; М-во высш.образования СССР.Среднеазиат.гос.ун-т. – Ташкент, 1956. – 16л.
1312412
  Цаленко М.Ш. Теретико-категорные методы исследования некоторых задач обещей алгебры : Автореф... докт. физ.матнаук: 004 / Цаленко М. Ш.; Мех. мат.фак. – Москва, 1970. – 18л.
1312413
  Євтушенко Г.І. Теретико-методологічні аспекти стратегічного управління якістю освіти (проблеми, пошуки, розв’язання) / Г.І. Євтушенко, В.І. Куценко, О.В. Птащенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 102-106. – ISSN 2222-4459
1312414
  Московский А.И. Теретические споры и проблемы профессионального экономического образования в периодике последних десятилетий // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 3-24. – (Экономика ; № 1). – ISSN 0201-7385
1312415
  Рудик С.К. Тереховський Мартин Мартинович - фундатор вищої медичної та ветеринарної освіти у Східній Європі = Martin M. Terehovskiy - the founder of medicin and veterinary medicine education in Eastern Europe / Станіслав Рудик. – Київ : Акад. наук вищої освіти України ; Аграр Медіа Груп, 2011. – 131, [1] с. : іл., портр., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2424-68-3


  До бібліотеки ім. М. Максимовича. Підпис
1312416
   Терешин Володимир Іванович. До 70-річчя від дня народження // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 794. – С.133-134. – (Серія фізична ; Вип. 1/37/ ;Ядра, частинки, поля). – ISSN 0453-8048
1312417
  Савельев И. Терешкова летит на Марс : проза: роман / окончание. Начало в № 8, 2012 // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 9 (1049). – С. 69-106. – ISSN 0130-7673
1312418
  Жукова Світлана Терещенки і Трьох-Анастасіївська церква у Глухові // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 4: науковий історико-культурологічний збірник / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2007. – Вип. 4/5 (7/8) : Ніжин окупаційної доби (до 65-річчя звільнення міста від нацистів); пам"яткознавство північного регіону України № 1. – С. 134-140. – ISBN 978-966-8999-16-1
1312419
   Терзибашян В. М.. – М., 1980. – 55с.
1312420
  Єременко С.Ф. Терикони під літаком : [оповідання] / Світлана Єременко. – Київ : Поліграфсервіс, 2015. – 250, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-8618-59-0
1312421
   Териологические исследования в Литве. – Вильнюс, 1988. – 106с.
1312422
   Териологические исследования в Якутии. – Якутск, 1983. – 107с.
1312423
   Териологические коллекции Советского Союза. – М.
ч. 1. – 1982. – 141с.
1312424
  Россолимо О.Л. Териологические коллекции Советского Союза / О.Л. Россолимо. – М, 1986. – 157с.
1312425
  Барабаш-Никифоров Териология / Барабаш-Никифоров, А.Н. Формозов. – Москва, 1963. – 396с.
1312426
   Териология. – Новосибирск
1. – 1972. – 520с.
1312427
   Териология. – Новосибирск
Т. 2. – 1974. – 408с.
1312428
   Териология в СССР. – Новосибирск, 1984. – 358с.
1312429
  Ермолова Н.М. Териофауна долины Ангары в позднем антропогене / Н.М. Ермолова; Отв. ред. Окладников А.П. – Новосибирск : Наука, 1978. – 222с.
1312430
  Агаджанян А.К. Териофауна плейстоцена / А.К. Агаджанян, А.Н. Мотузко. – Под ред. Маркова К.К.. Наумова Н.П. – Москва : Московский университет, 1972. – 287 с.
1312431
  Давид А.И. Териофауна плейстоцена Молдавии : монография / А.И. Давид; Отдел палеонтологии и биостратиграфии АН МССР; Отв. ред. Ганя И.М. – Кишинев : Штиинца, 1980. – 188с.
1312432
  Калиновский П.Ф. Териофауна позднего антропогена и голоцена Белоруссии / П.Ф. Калиновский; Ред. Горецкий Г.И. – Минск : Наука и Техника, 1983. – 154с.
1312433
  Куваев О.М. Териртория. / О.М. Куваев. – М., 1975. – 112с.
1312434
  Куваев О.М. Териртория. / О.М. Куваев. – М., 1978. – 463с.
1312435
  Топчієв О.Г. Терирторіальна організація портової діяльності регіону у контексті формування транспортно-логістичних мереж / О.Г. Топчієв, Н.Є. Нефедова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 1 (81). – С. 18-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1561-4980
1312436
  Краль Ф. Теристый путь : роман / Ф. Краль; перевод со словацкого. – Москва : Художественная литература, 1952. – 232 с.
1312437
  Швець О.Б. Териториально-екологічні особливості хімічного комплексу Кримської області / О.Б. Швець, В.І. Малєва // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 109-112
1312438
  Романова В.А. Териториальные различия в уровне развития сферы обслуживания сельских районов Крымской области / В.А. Романова, Г.В. Балабанов, И.Т. Твердохлебов // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 68-71. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 0201-8683
1312439
  Оніщенко К.О. Територіальна автономія як інститут забезпечення вимог національних меншин // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 712-717. – ISSN 1563-3349
1312440
  Гафурова Є.Р. Територіальна автономія як форма децентралізації влади // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 52-56. – ISSN 2220-1394
1312441
  Купріянова М.О. Територіальна варіативність французької мови і національно-культурна специфіка канадського варіанту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 168-172
1312442
  Батанов О.В. Територіальна громада - основа місцевого самоврядування в Україні / О.В. Батанов; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАНУ; За заг. ред. В.Ф.Погорілко. – Київ, 2001. – 260с. – ISBN 966-02-2212-2
1312443
  Батанов О. Територіальна громада – первинний суб"єкт муніципальної влади в Україні: поняття та ознаки // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 51-57.
1312444
  Мокій А.І. Територіальна громада в системі економічної безпеки держави / А.І. Мокій, О.І. Дацко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1 (34). – С. 83-89. – ISSN 2306-5664
1312445
  Гураль П.Ф. Територіальна громада в Україні: історико-правове дослідження : монографія / П.Ф. Гураль; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів : ЛьвДУВС; Край, 2008. – 468 с. – 70-річчю університету присвячується. – ISBN 978-966-547-275-9
1312446
  Волков В. Територіальна громада та органи місцевого самоврядування як суб"єкти цивільно- правових відносин / В. Волков, О. Москаленко // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2003. – № 1. – С.10-15
1312447
  Кравченко Т.А. Територіальна громада як первинний суб"єкт місцевого самоврядування: аналіз сучасних наукових досліджень в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 68-75. – (Серія: Державне управління ; № 1 (49)). – ISSN 1813-3401
1312448
  Глинська О.В. Територіальна громада як суб"єкт муніципально-господарських відносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Глинська Оксана Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1312449
  Павловська Т. Територіальна диференціація показників ефективності природно-заповідної мережі Волинської області / Т. Павловська, О. Рудик, А. Воробей // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 11-16 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (315)). – ISSN 1729-360Х
1312450
  Сухий П. Територіальна диференціація сільськогосподарського землекористування природних районів Передкарпаття / П. Сухий, М.-Т. Атаманюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 210-216 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
1312451
  Мазник Л. Територіальна диференціація споживчого ринку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 2. – С.36-40. – ISSN 0131-775Х
1312452
  Ковальова Т.І. Територіальна дія закону України про кримінальну відповідальність у просторі // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (71). – С. 65-94. – ISSN 2222-5374
1312453
  Корнус Олеся Територіальна доступність медичних послуг у Сумській області / Корнус Олеся, Коргус Анатолій, Шищук Володимир // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 126-130 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2076-1333
1312454
  Семенко С. Територіальна класифікація і головні типологічні риси діалектів Північно-Східного та Центрального регіонів Японії


  Розглянуто основні етапи дослідження японських діалектів, на основі аналізу їх класифікацій, наявних у відповідній науковій літературі, запропонована власна територіальна класифікація сучасних японських діалектів. Виокремлено й охарактеризовано головні ...
1312455
  Семенко С.М. Територіальна класифікація і типологічні риси діалектів західної частини Японії, островів Кюшю ТА Рюкю // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 344-354


  У статті розглянуто територіальну класифікацію сучасних японських діалектів західної частини Японії (Хокуріку, Кінкі, Чюґоку, Шікоку, Умпаку), а також островів Кюшю і Рюкю (Окінава). Виокремлено й охарактеризовано головні типологічні риси діалектів ...
1312456
  Таран І.Є. Територіальна компетенція нотаріуса щодо посвідчення заповітів // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 168-171. – ISBN 978-617-673-442-0
1312457
  Чернюк Л.Г. Територіальна концентрація машинобудування України // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 83-87 : Табл.
1312458
  Голуб Г.С. Територіальна организація життєдіяльності населення Волинської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Голуб Геннадій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1312459
  Діденко К.Д. Територіальна організація автомобільних пасажирських перевезень в Україні : Дис. ... канд. географ. наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / КНУТШ; Діденко К.Д. – Київ, 2007. – 234л. + Додатки: л.175-234. – Бібліогр.: л.162-174
1312460
  Діденко К.Д. Територіальна організація автомобільних пасажирських перевезень в Україні : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Діденко К.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1312461
  Іщук С.І. Територіальна організація автотехобслуговування / С.І. Іщук, О.О. Любіцева, П.В. Гурник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 60-64. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 30)
1312462
  Пелех Ю.В. Територіальна організація агрологістичних систем на мезо- та макрорівнях: чинники та проблеми формування / Ю.В. Пелех, А.С. Романів, О.Я. Романів // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 247-258 : рис. – Бібліогр.: 9 назв.
1312463
  Лавриненко С.І. Територіальна організація агропродовольчого ринку Полтавської області та основні напрями її удосконалення : Дис. ... канд. географ. наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Лавриненко С.І.; Міжнар. науково-технічний ун-т ім. акад. Ю. Бугая. – Київ, 2007. – 227л. + Додатки: л. 186-227. – Бібліогр.: л.175-185
1312464
  Лавриненко С.І. Територіальна організація агропродовольчого ринку Полтавської області та основні напрямки її удосконалення : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Лавриненко С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1312465
  Коропатник Тетяна Василівна Територіальна організація агроресурсного потенціалу Чернігівської області : Дис...канд. геогр. наук: 11.00.02 / Коропатник Тетяна Василівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 239л. + Додатки:л.184-239. – Бібліогр.:л.169-183
1312466
  Трусій О. Територіальна організація аспірантської підготовки в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 45-47. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто територіальну організацію аспірантської підготовки в Україні. Охарактеризовано особливості розподілу аспірантів між міністерствами і відомствами. Висвітлені особливості підготовки кадрів у різних науках. Простежена тенденція підготовки ...
1312467
  Герасимчук З.В. Територіальна організація банківської системи регіонів України : оцінка та стратегії забезпечення ії раціональності : монографія / З.В. Герасимчук, Н.І. Корецька ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. – 309, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 291-307. – ISBN 978-966-1532-31-0
1312468
  Бобрович І.П. Територіальна організація будівельно-індустріального комплексу Волинської обл. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Бобрович І. П.; КУ ім. Шевченка. – К., 1996. – 19л.
1312469
  Яснюк Т.Є. Територіальна організація буровугільного циклу виробництв УРСР : територіально-виробничі системи // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 90-97 : Табл.
1312470
  Олійник Я.Б. Територіальна організація бурякоцукрового підкомплексу Київської області / Я.Б. Олійник, О.В. Гриценко, В.О. Гуцал // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 70-74. – ISBN 0201-8683
1312471
  Олійник Я.Б. Територіальна організація бурякр-цукрового підкомплексу Київської області / Я.Б. Олійник, В.О. Гуцал, О.В. Гриценко // Економічна і соціальна географія, 1995. – Вип.46
1312472
  Верменич Я. Територіальна організація в Україні як наукова проблема : регіонально-історичний та політико-адміністративний виміри / Ярослава Верменич ; НАНУ, Ін-т історії Укр., Центр теор.-методолог. проблем істор. регіоналістики. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2008. – 160 с. – ISBN 978-966-02-4693-5
1312473
  Підгорний С. Територіальна організація виборів і референдумів в Україні // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2009. – № 1. – С. 11-15.
1312474
  Донченко Ю. Територіальна організація виборів: практика і проблеми // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 37-39.
1312475
  Баштова М.О. Територіальна організація виноробства Південного берега Криму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 232-239 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1312476
  Твердохлєбов І.Т. Територіальна організація виробництва як одна з основних категорій економічної географії / І.Т. Твердохлєбов, М.Р. Мартинова // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 9-13. – Бібліогр.: 14 назв
1312477
  Шишацький Віктор Борисович Територіальна організація виробничого комплексу столичного макрорайону : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Шишацький Віктор Борисович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 18 с.
1312478
  Шишацький Віктор Борсович Територіальна організація виробничого комплексу столичного макрорайону. : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Шишацький Віктор Борсович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 200л. – Бібліогр.:л.141-151
1312479
  Січкаренко К.О. Територіальна організація вищої освіти України : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Січкаренко К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 194 л. + Додаток : л. 184-194. – Бібліогр. : л. 167-183
1312480
  Січкаренко К.О. Територіальна організація вищої освіти України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Січкаренко К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв
1312481
  Лазор О.Д. Територіальна організація влади в Україні : Навчальний посібник / МОНУ; ЛРІДУ НАДУ при Президентові України; Оксана Лазор, Олег Лазор, Анатолій Черемис. – Київ : Дакор, 2007. – 580с. – ISBN 966-8379-17-9
1312482
   Територіальна організація влади в Україні: статус і повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого сомоврядування. – Київ : Ін Юре, 2002. – 928с. – ISBN 966-8088-04-2
1312483
  Корнієнко М. Територіальна організація влади в Україні: якою вона має бути? // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 239-248. – ISSN 0132-1331
1312484
  Малиновський В. Територіальна організація влади в українській суспільно-політичній думці XIX - першої половини XX століття // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 3 (33). – С. 448-452
1312485
  Малиновський В. Територіальна організація влади України: європейські орієнтири реформування // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 156-167.
1312486
  Ганущак Ю.І. Територіальна організація влади. Стан та напрямки змін / Юрій Ганущак. – Київ : Легальний статус, 2012. – 317, [3] с., [14] арк. карт : табл., іл. – ISBN 978-966-8312-64-9
1312487
  Малиновський В. Територіальна організація влади: підходи до розуміння поняття // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 165-171.
1312488
  Іщук С. Територіальна організація внутрішньої торгівлі північно-східного суспільно-географічного району України / С. Іщук, О. Гладкий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 23-25. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості територіальної організації внутрішньої торгівлі Північно-Східного суспільно-географічного району України. Досліджено структуру та особливості динаміки роздрібного товарообігу, визначено тенденції формування мережі торговельних ...
1312489
  Заставецька Л. Територіальна організація внутрішньообласних систем розселення України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 125-129 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
1312490
  Ткачук Леоніла Миколаївна Територіальна організація господарства країн Південно-Східної та Східної Азії : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Ткачук Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 23с. – Бібліогр.: 8 назв.
1312491
  Ткачук Леоніла Миколаївна Територіальна організація господарства країн Південно-Східної та Східної Азії : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Ткачук Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 222 л. – Бібліогр.: л. 180-190; Дод.: л.190-222
1312492
  Поплавська І.В. Територіальна організація готельного господарства України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Поплавська І.В.; Попласька І.В. ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 237 л. + Додаток: л. 174-221. – Бібліогр.: л. 222-237
1312493
  Поплавська І.В. Територіальна організація готельного господарства України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Поплавська І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв.
1312494
  Шаповал В. Територіальна організація держави в конституційному праві // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.43-55
1312495
  Бояр Андрій Олексійович Територіальна організація еколого-економічного комплексу Волинської області : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Бояр А.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20с. + Додатки: л.198 - 233. – Бібліогр.: 18 назв
1312496
  Бояр Андрій Олексійович Територіальна організація еколого-економічного комплексу Волинської області : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Бояр Андрій Олексійович; Волинський держ. ун-тет ім.Л.Українки. – Луцьк, 2003. – 233л. – Додатки: л.198 - 233. – Бібліогр.: л.174 - 198
1312497
  Лук"янчук О.М. Територіальна організація житлово-комунального господарства Житомирської області : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Лук"янчук Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 244 арк. – Додатки: арк. 210-244. – Бібліогр.: арк. 193-209
1312498
  Лук"янчук О.М. Територіальна організація житлово-комунального господарства Житомирської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Лук"янчук Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1312499
  Голуб Г.С. Територіальна організація життєдіяльності населення Волинської області : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Голуб Геннадій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 181, [13] л. – Додатки: 11 л. – Бібліогр.: л. 162-181
1312500
  Ольховой І.О. Територіальна організація збройних сил Франції : Дис. ... канд. географ. наук: Спец. 20.02.04 - військова географія / І.О. Ольховой; КНУТШ. – Київ, 2007. – 164л. – Бібліогр.: л. 156-164
1312501
  Ольховой І.О. Територіальна організація збройних сил Франції : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 20.02.04 / Ольховой І.О.; КНУТШ, Військовий ін-т. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1312502
  Пасько Володимир Феодосійович Територіальна організація земельно-ресурсного потенціалу Чернігівської області : Автореф. ... дис. канд. географічних наук: 11.00.02. / Пасько В.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
1312503
  Пасько Володимир Феодосійович Територіальна організація земельно-ресурсного потенціалу Чернігівської області : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Пасько Володимир Феодосійович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 185с. + Додатки: л. 163-185. – Бібліогр.: л. 146-163
1312504
  Провотар Н.І. Територіальна організація і комплексно-пропорційний розвиток агропромислового комбінату : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Провотар Н.І.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 23 с.
1312505
  Провотар Наталія Іванівна Територіальна організація і комплексно-пропорційний розвиток агропромислового комбінату : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02. / Провотар Наталія Іванівна; КУ. – Київ, 1993. – 180л. – Бібліогр.:л.151-162
1312506
  Гладкий Олександр Віталійович Територіальна організація і комплексно-пропорційний розвиток київської господарської агломерації : Дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Гладкий Олександр Віталійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 239л. + Додатки: 172 - 239. – Бібліогр.: 158 - 172
1312507
  Гладкий Олександр Віталійович Територіальна організація і комплексно-пропорціональний розвиток Київської господарської агломерації : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геграфічних наук: 11.00.02 / Гладкий О.В.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 23 с. – Бібліогр.: 22 назви
1312508
  Ярмоленко А.П. Територіальна організація інвестиційних процесів в Україні // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 174-182. – ISBN 966-521-126-9
1312509
  Щетінін О. Територіальна організація інвестиційної діяльності в Столичному суспільно-географічному районі // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 192-193
1312510
  Пацюк В.С. Територіальна організація індустріального туризму Криворіжжя : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Пацюк В.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 379 л. + Додаток: л. 168-351. – Бібліогр.: л. 352-379
1312511
  Пацюк В.С. Територіальна організація індустріального туризму Криворіжжя : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Пацюк Вікторія Сергіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр. : 32 назви
1312512
  Величко В.В. Територіальна організація інноваційної діяльності у країнах з перехідною економікою (на прикладі зон нових і високих технологій у Китаї) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 45-47. – (Економіка ; Вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено теоретичним, методологічним та практичним аспектам формування спеціальних вільних економічних зон (СВЕЗ) та регулюванню їх функціонування. Вона містить важливий аналіз Китайського досвіду у сфері регулювання фінансової діяльності ...
1312513
  Іщенко Ю.Д. Територіальна організація іноваційної діяльності: теоретико-методичні та практичні аспекти дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 32-39 : табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1561-4980
1312514
  Сировець С.Ю. Територіальна організація кластерів рекреаційно-туристичної діяльності в Столичному суспільно-географічному районі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 82-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1312515
  Бабарицька В.К. Територіальна організація комплексу міжнародного туризму в Украіїні : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Бабарицька В.К.; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 194л. – Бібліогр.:л.149-160
1312516
  Бабарицька Вікторія Костянтинівна Територіальна організація комплексу міжнародного туризму України : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Бабарицька Вікторія Костянинівна; КУ ім Т.Г.Шевченка. – Київ, 1997. – 25с.
1312517
  Коцан Наталія Несторівна Територіальна організація лісопромивлового комплексу Волинської обл. : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Коцан Наталія Несторівна; МО України. Волинський держ. ун-тет ім. Л.Українки. – Луцьк, 1994. – 161л. – Бібліогр.:л.127-143
1312518
  Коцан Н.Н. Територіальна організація лісопромислового комплексу Волинської області : Автореф... канд. географіч.наук: 11.00.02 / Коцан Н.Н.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 21л.
1312519
  Олійник Я.Б. Територіальна організація малого підприємництва в Україні / Я.Б. Олійник, Н Фесик // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 134-139. – ISBN 966-631-331-6
1312520
  Масляк П.О. Територіальна організація машинобудування Київської області: пошук концепцій розвитку // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 46-49. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 0201-8683
1312521
  Мартусенко І.В. Територіальна організація медичного комплексу Вінницької області : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Мартусенко Ірина Валеріївна ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 24 с. – Бібліогр.: 8 назв
1312522
  Баркова Г.А. Територіальна організація медичної системи Харківської області та шляхи її вдосконалення : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 - економ. та соціал. географія / Баркова Г.А.; Харк. нац. ун-т ім.В.Н.Каразіна. – Київ, 2006. – 223с. – Додатки: л. 188-223. – Бібліогр.: л. 166-187
1312523
  Баркова Г.А. Територіальна організація медичної системи Харківської області та шляхи її вдосконалення : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Баркова Г.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1312524
  Мартусенко Ірина Валеріївна Територіальна організація медічного комплексу Вінницької області : Дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Мартусенко Ірина Валеріївна ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 213 л. – Додатки: л. 187-213. – Бібліогр.: л. 165-186
1312525
  Денисова Д.О. Територіальна організація мережі гірськолижних курортів України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 115-120 : рис. – Бібліогр.: 9 назв.
1312526
  Коцан Наталія Несторівна Територіальна організація митної діяльності України : Дис. ... доктора географ. наук: 11.00.02 / Коцан Н. Н.; Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2005. – 425 л. + Додатки: 377-425. – Бібліогр.: л.343-377
1312527
  Коцан Н.Н. Територіальна організація митної діяльності України : Автореф. дис. ...канд. географ.наук: Спец.11.00.02 / Наталія Несторівна Коцан; КНУТШ. – Київ, 2006. – 48с. – Бібліогр.:29 назв
1312528
  Мацієвська Т.В. Територіальна організація молокопродуктового підкомплексу Броварського інтегрованого територіального агропромислового комплексу (ІТАК) // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 114-118. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 966-521-126-9
1312529
  Трусій О.М. Територіальна організація наукового потенціалу України : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: спец 11.00.02 / Трусій О.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 12 назв
1312530
  Трусій О.М. Територіальна організація наукового потенціалу України : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Трусій О.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 252л. + Додатки: л.197-252. – Бібліогр.: л.180-196
1312531
  Пендерецький О.В. Територіальна організація нафто-промислів Західної України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 210-218


  З позиції територіальної організації нафтопромислів Західної України запропоновані шляхи щодо покращення життєдіяльності місцевого населення, основою яких є екологічна та техногенна безпека. Доведено, що територіальна організація характеризує поєднання ...
1312532
  Луцишин П.В. Територіальна організація обласного суспільно-географічного комплексу (на прикладі Волинської обл.) : Дис... д-ра. геогр. наук: 11.00.02 / Луцишин П. В.; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 1996. – 346л. – Бібліогр.:л.325-337
1312533
  Схаб М.Ю. Територіальна організація оптової торгівлі Тернопільської області // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 212-215
1312534
  Схаб М.Ю. Територіальна організація оптової торгівлі України // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 169-172
1312535
  Ільїв О.М. Територіальна організація освітнього комплексу Волинської області : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ільїв Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 190 л. – Додатки: л. 179-190. – Бібліогр.: л. 163-178
1312536
  Ільїв О.М. Територіальна організація освітнього комплексу Волинської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ільїв Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1312537
  Барановський М.О. Територіальна організація пересувних форм обслуговування сільського населення Чернігівської області // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 84-88. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 0868-6965
1312538
  Дубина О.М. Територіальна організація підготовки наукових кадрів в Україні // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 225-237
1312539
  Дорошенко В. Територіальна організація підприємств ресторанного господарства України / В. Дорошенко, К. Дмитрієва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 27-30. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано регіональні відмінності територіальної організації ресторанного господарства України, визначено їх причини. Досліджено впровадження новітніх тенденцій територіальних форм ресторанного господарства. Regional differences of the ...
1312540
  Перегрим М. Територіальна організація популяцій рідкісних та зникаючих видів флори Донецького кряжу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 29-33. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті наведені результати класифікації територіальної організації популяцій рідкісних та зникаючих видів флори Донецького кряжу. Встановлено, що популяції 9 видів мають континуальний тип просторової організації, а популяції 235 видів - ізольований ...
1312541
  Запотоцький С.П. Територіальна організація продовольчого ринку Черкаської області : дис.... канд. геогр.наук : 11.00.02 / Запотоцький С. П.; Затоцький Сергій Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 297 л. + Додатки: л.214-297. – Бібліогр.: л.192-214
1312542
  Запотоцький С.П. Територіальна організація продовольчого ринку Черкаської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Запотоцький С.П.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 23 с. – Бібліогр.:10 назв.
1312543
  Іщук С.І. Територіальна організація продуктивних сил СРСР : (Проблеми формування територіально-виробничих комплексів) / С.І. Іщук, Д.М. Стеченко. – Київ : Знання, 1978. – 48 с.
1312544
  Пендерецький О.В. Територіальна організація промислового туризму Карпатського суспільно-географічного району та основні напрямки її вдосконалення : монографія / О.В. Пендерецький ; за наук. ред. Я.Б. Олійника ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 225, [1] с. : табл., мапи. – Бібліогр.: с. 220-225. – ISBN 978-966-694-169-8
1312545
  Зеленчук В.Р. Територіальна організація регіонального промислового комплексу ( на прикладі Вінницької області ) : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Зеленчук В.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
1312546
  Зеленчук В.Р. Територіальна організація регіонального промислового комплексу (на прикладі Вінницької області) : дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Зеленчук В.Р.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 270 л. + Додатки: л. 203-270. – Бібліогр.: л. 184-202
1312547
  Шуба Олена Артурівна Територіальна організація регіональної системи шкільного обслуговування (на прикл. Харківської обл.) : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Шуба Олена Артурівна; Харківський держ. ун-тет. – Харків, 1998. – 154л. – Бібліогр.:л.147-154
1312548
  Шуба О.А. Територіальна організація регіональної системи шкільного обслуговування (на прикл. Харківської обл.). : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Шуба О.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 17л.
1312549
  Шуба Олена Артурівна Територіальна організація регіональної системи шкільного обслуговування (на прикладі Харківської області) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Шуба О.А.; КНУТШ. – Київ, 1999. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв.
1312550
  Машика Ю.В. Територіальна організація регулювання трудоміграційних процесів в умовах лібералізації трудових відносин // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 2(52). – С. 149-158. – ISSN 1562-0905
1312551
  Сировець С.Ю. Територіальна організація рекреаційно-туристичної діяльності в столичному суспільно-географічному районі : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Сировець С.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 239 л. + Додаток: л. 165-239. – Бібліогр.: л. 147-164
1312552
  Сировець С.Ю. Територіальна організація рекреаційно-туристичної діяльності в столичному суспільно-географічному районі : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Сировець С.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1312553
  Жученко В.Г. Територіальна організація рекреаційного комплексу Поліського регіону України : Автореф... канд. екон.наук: 08.10.01 / Жученко В. Г.; НАН України, Рада вивч. продукт. сил України. – К., 1996. – 20л.
1312554
  Нефедова Н.Є. Територіальна організація рекреаційної діяльності Одеського регіону / Н.Є. Нефедова, В.В. Яворська, Н.П. Михайлова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 54-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв.
1312555
  Патійчук В.О. Територіальна організація релігійної сфери Адміністративної області : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Патійчук В.О.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1998. – 17 с.
1312556
  Патійчук Віктор Олексійович Територіальна організація релігійної сфери адміністративної області (на прикладі Волинської області) : Дис... кандид. географ.наук: 11.00.02 / Патійчук Віктор Олексійович; Мін-во освіти України. Волинськ. держ. ун-тет ім. Л.Українки. – Луцьк, 1998. – 202л. – Бібліогр.:л.181-194
1312557
  Дмитрієва К. Територіальна організація ресторанного господарства Київської агломерації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 79-82. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено фактори розвитку ресторанного господарства міста Києва та прилеглих територій, проаналізовано стан територіальної організації ресторанного господарства Києва та Київської області через аналіз основних показників роботи галузі станом ...
1312558
  Дмитрієва К. Територіальна організація ресторанного господарства як складової соціальної сфери в агломеративних системах розселення // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 2 (72) : Спеціальний випуск : Дослідження молодих учених. – С. 12-17


  Стаття присвячена проблемам функціонування ресторанного господарства як складової соціальної сфери і, водночас, комерційної сфери у рамках великих поселень. Приділена увага факторам розвитку ресторанного господарства в цілому, а також виокремлені ...
1312559
  Доценко А.І. Територіальна організація розселення (теорія та практика) / А.І. Доценко ; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Фенікс, 2010. – 536 с. – Бібліогр.: с. 496-527. – ISBN 978-966-651-832-6
1312560
  Доценко А.І. Територіальна організація розселення на Київщині та шляхи її удосконалення // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 130-140. – Бібліогр.: 5 назв
1312561
  Корнус О.Г. Територіальна організація систем обслуговування населення Сумської області та шляхи її вдосконалення : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Корнус О.Г. ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 33 назви
1312562
  Заставецька Л.Б. Територіальна організація систем розселення: основні закономірності та принципи // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 197-204 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1312563
   Територіальна організація сільського господарства УРСР. – К., 1972. – 167с.
1312564
  Колобова Людмила Вікторівна Територіальна організація сільськогосподарського виробництва в системі обласного АПК і шляхи її удосконалення (на прикладі Херсонської області) : Автореф... канд. економ.наук: 08.10.01 / Колобова Людмила Вікторівна; НАН України. Рада по вивченню продуктивних сил України. – К., 1996. – 22л.
1312565
  Любіцева О.О. Територіальна організація соціальної інфраструктури сільського адміністративного району = географія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 47-50. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
1312566
  Запотоцька І.В. Територіальна організація соціальної сфери Черкаської області та основні напрямки ії вдосконалення : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Запотоцька І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 235л. + Додатки: л. 209-235. – Бібліогр.: л. 193-208
1312567
  Запотоцька І.В. Територіальна організація соціальної сфери Черкаської області та основні напрямки ії вдосконалення : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Запотоцька І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 4 назви
1312568
  Дорошенко Віктор Іванович Територіальна організація споживчого комплексу в регіональних і локальних системах розселення : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Дорошенко Віктор Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 25л.
1312569
  Дорошенко Віктор Іванович Територіальна організація споживчого комплексу в регіональних і локальних системах розселення : Дис... канд. геогр.наук: 11.00.02. / Дорошенко Віктор Іванович; Київ. держ. торговельно-економічний ун-тет. – К., 1994. – 199л. – Бібліогр.:л.185-199
1312570
  Коломієць К.В. Територіальна організація суспільства регіону Українського Причорномор"я для потреб планування території та адміністративної регіоналізації // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – С. 126-141 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1312571
  Гринюк Т.А. Територіальна організація суспільства: Розвиток поняття в констексті економічних та суспільно-географічних змін // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 54-61. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1312572
  Підгрушний Г.П. Територіальна організація суспільства: сучасні підходи до розуміння категорії та її практичне значення // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 40-44. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
1312573
  Топорницька М.Я. Територіальна організація та перспективи розвитку етнофестивального туризму у Львівській області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 89-96 : рис. – Бібліогр.: 11 назв.
1312574
  Рибачик Н.О. Територіальна організація телеінформаційного комплексу в Україні : Автореф. дис. ...канд. географ.наук: Спец.11.00.02 / Наталія Олександрівна Рибачик; КНУТШ. – Київ, 2006. – 22с. – Бібліогр.: 6 назв
1312575
  Рибачик Н.О. Територіальна організація телеінформаційного комплексу в Україні : Дис. ... канд. географ. наук. Спец. 11.00.02- економічна та соціальна географія / Рибачик Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 147 л. + Додатки: л. 10. – Бібліогр.: л. 139-147
1312576
  Осіпчук І.О. Територіальна організація торговельного обслуговування населення Рівненської області : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Осіпчук Ірина Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екон. та соц. географії. – Київ, 2013. – 310 л. – Додатки: л. 175-310. – Бібліогр.: л. 157-174
1312577
  Осіпчук І.О. Територіальна організація торговельного обслуговування населення Рівненської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Осіпчук Ірина Олегівна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1312578
  Сировець С.Ю. Територіальна організація туристичного процесу Столичного регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 59-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1312579
  Мокляк А. Територіальна організація туристичної атрактивності територій і місцевостей в Україні для потреб іноземного туризму // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 282-288. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1312580
  Романів О.Я. Територіальна організація туристських маршрутів Рівненської області / О.Я. Романів, А.С. Романів, І.В. Шворак // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 261-269 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв.
1312581
  Литвин В. Територіальна організація українського соціуму і проблема кордонів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 4 грудня (№ 234). – С. 4-5
1312582
  Пилипів В.В. Територіальна організація управління в Україні: ідеологія реформування // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 3 (61). – С. 54-60. – ISSN 1562-0905
1312583
  Дубина О.М. Територіальна організація фінансового забезпечення наукової діяльності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 54-56. – (Географія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості територіальної організації фінансового забезпечення наукової діяльності в Україні. Several aspects and specific features of the territorial organization of the financial supply of the scientifical activity in Ukraine are described
1312584
  Іщук С.І. Територіальна організація цукробурякового комплексу Південно-Західного економічного району : територіально-виробничі комплекси / С.І. Іщук, Д.М. Стеченко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 123-129 : Рис., табл.
1312585
  Рубель В.А. Територіальна приналежність архіпелагу Токто: корейський погляд на проблему // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 63-71. – ISSN 1608-0599
1312586
  Залещик В.В. Територіальна рекреаційна система Луганської області: сучасний стан і перспективи розвитку : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Залещик Віталія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 312 л. – Додатки: л. 143-312. – Бібліогр.: л. 132-142
1312587
  Залещик В.В. Територіальна рекреаційна система Луганської області: сучасний стан і перспективи розвитку : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Залещик Віталія Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1312588
  Павленко Т.М. Територіальна рекреаційна система Полтавської області і перспективи її розвитку : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Павленко Тетяна Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 199 л. – Додатки: л. 174-199. – Бібліогр.: л. 155-173
1312589
  Павленко Т.М. Територіальна рекреаційна система Полтавської області і перспективи її розвитку : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Павленко Тетяна Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1312590
  Новикова В.І. Територіальна рекреаційна система як форма організації рекреаційної дільності : Рекреаційна географія // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 55-59 : Рис. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 1561-4980
1312591
  Шкарлет С.М. Територіальна реформа в системі стратегічного управління енергоекономічною та інформаційною сферами держави / С.М. Шкарлет, Н.І. Холявко, М.В. Дубина // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 5/6. – С. 103-107. – ISSN 1728-6220
1312592
  Дудник І.М. Територіальна система туристичних послуг як об"єкт суспільної географії // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т міжнар. відносин, Каф. країнознавства і туризму ; [за ред. Г.В. Балабанова]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 40-53. – ISBN 978-966-598-999-8
1312593
  Гуйтор М.М. Територіальна специфіка підтримки політичних партій у Чернівецькій області / М.М. Гуйтор, І.О. Гаврада // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 402-416
1312594
  Стафійчук В.І. Територіальна структура авторства політико-географічних публікацій в Україні за 1990-2012 роки // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 184-191 : рис. – Бібліогр.: 10 назв.
1312595
  Пістун М.Д. Територіальна структура аграрно-територіального комплексу (АТК) : територіально-виробничі системи (комплекси) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 88-97
1312596
  Коропатник Т.В. Територіальна структура агроресурсного потенціалу Чернігівської області // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 110-113. – ISBN 966-521-126-9
1312597
  Лимарь Т.В. Територіальна структура вантажних перевезень автомобільним транспортом у Полтавській області // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 156-159
1312598
  Тащук К.О. Територіальна структура виробництва як економіко-географічна категорія // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 25-33. – Бібліогр.: 7 назв
1312599
  Січкаренко К.О. Територіальна структура вищої освіти України: суспільно-географічний аналіз // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 159-166. – Бібліогр.: 8 назв
1312600
   Територіальна структура господарства і розселення населення в Україні : монографія / Ін-т географії НАНУ; [рец.: А.І. Доценко, С.А. Лісовський ; за ред. В.П. Нагірної]. – Київ : Акад. праці і соц. відносин Федер. проф. спілок України, 2010. – 280 с. – ISBN 978-966-614-056-5
1312601
  Нагірна В.П. Територіальна структура господарства і розселення населення: ретроспектива і сучасні реалії : суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 36-41. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1561-4980
1312602
  Іщук С.І. Територіальна структура господарства Київської агломерації / С.І. Іщук, О.В. Гладкий // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 25-35. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-521-126-9
1312603
  Крашеніннікова А.А. Територіальна структура демогеографічної системи Чернігівської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 216-223 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1312604
  Коценко К.Ф. Територіальна структура залізничного транспорту Південно-Західного району УРСР : транспорт // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976. – Вип. 20. – С. 96-103
1312605
  Тащук К.О. Територіальна структура Карпатського лісопромислового району // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 78-84
1312606
  Яснюк Т.Є. Територіальна структура мінерально-сировинної бази Донецько-Придніпровського економічного району // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 85-94 : Схема. – Бібліогр.: 4 назви
1312607
   Територіальна структура народногосподарського комплексу Південного економічного району СРСР і її вплив на розселення : територіально-виробничі системи (комплекси) / М Паламарчук, , Ю.І. Пітюренко, Р.О. Язиніна // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 97-105
1312608
  Лавриненко С. Територіальна структура Полтавського регіонального агропродовольчого ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 41-43. – (Географія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано територіальну структуру Полтавського регіонального агропродовольчого ринку, охарактеризо вано її основні елементи. The territorial structure of Poltava regional agro-food market is analyzed, its main elements are characterized.
1312609
  Клєщ А.А. Територіальна структура природокористування міста Харків / А.А. Клєщ, Н.В. Максименко, П.Р. Пономаренко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 23-34 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1992-4224
1312610
  Єрмаков В.В. Територіальна структура промислового виробництва Полтавської губернії у другій воловині XIX ст. // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 183-195 : рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв.
1312611
  Паламарчук М.М. Територіальна структура промислового комплексу економічного району : монографія / АН Української РСР ; Сектор географії ; М.М. Паламарчук, К.О. Тащук. – Київ : Наукова думка, 1974. – 127 с.
1312612
  Тащук К.О. Територіальна структура промислового комплексу економічного району (на прикл. Південно-Західного економічного району СРСР). : Дис... канд. географ.наук: 691 / Тащук К.О.; АН УРСР. Рада по вивченню продуктив. сил УРСР АН УРСР. – К., 1970. – 173л. – Бібліогр.:л.I-XVII
1312613
  Тащук К.О. Територіальна структура промислового комплексу Південно-Західного економічного району СРСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 15. – С. 18-27 : Табл.
1312614
  Іщук С.І. Територіальна структура промислового комплексу України : географія // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 61-65. – Бібліогр.: 4 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 7)
1312615
  Новикова В.І. Територіальна структура рекреаційної діяльності (на прикладі Черкаської області) : суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 44-51 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1561-4980
1312616
  Смаль І.В. Територіальна структура рекреаційної системи Чернігівської області / І.В. Смаль, В.В. Смаль // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 102-107 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 5-8238-D147-5
1312617
  Федій О.А. Територіальна структура сільського розселення Полтавської області // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 3 (95). – С. 44-49 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
1312618
  Запотоцька І.В. Територіальна структура соціальної сфери Черкаської області // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 128-134. – Бібліогр.: 2 назви
1312619
  Бойко З. Територіальна структура та регіональні особливості залізничного транспорту України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 49-55. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
1312620
  Олійник С. Територіальна структура форм самоорганізації населення в Україні // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 2 (72) : Спеціальний випуск : Дослідження молодих учених. – С. 25-30


  Територіальна структура самоорганізації населення в Україні є вагомим критерієм, що може використовуватись при розробці нового адміністративно-територіального устрою країни та врахування при територіальному об"єднанні громад. В наш час територіальна ...
1312621
  Грищук Е.Ю. Територіальна та етнічна ідентичність: особливості взаємозв"язку // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 26-38. – ISSN 2520-6265


  Стаття присвячена теоретичному аналізу проблеми територіальної та етнічної ідентичності особистості. Розглядаються поняття, специфіка та види територіальної та етнічної ідентичності; аналізуються основні підходи до розгляду їх взаємозв"язку. The ...
1312622
  Кресіна І.О. Територіальна цілісність держави та перспективи невизнаних держав / І.О. Кресіна, О.М. Стойко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 71-80. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
1312623
  Луцишин П.В. Територіальная організація обласного суспільно-географічного комплексу (на прикл. Волинської обл.) : Автореф... д-ра географ. наук: 11.00.02 / Луцишин П.В.; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – К., 1996. – 42с.
1312624
  Маруняк Є.О. Територіальне (просторове) планування: зміст, еволюція та основні сучасні напрями // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 22-31 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
1312625
  Шакірзанова Ж.Р. Територіальне довгострокове прогнозування характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Південний Буг / Ж.Р. Шакірзанова, А.О. Казакова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 3 (38). – С. 25-33. – ISSN 2306-5680


  Використаний метод територіальних довгострокових прогнозів характеристик стоку весняного водопілля (на прикладі р. Південний Буг та річок межиріччя Дністра і Південного Бугу) дозволяє передчасно визначати максимальні витрати води та шари стоку в ...
1312626
  Бьоме К. Територіальне майбутнє Європи: між мріями та страхіттями / К. Бьоме, К. Люер // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 1 (93). – С. 29-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1561-4980
1312627
  Матвієнко В. Територіальне оформлення УСРР в складі СРСР у міжвоєнний період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 12-16. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  Стаття висвітлює напружені сторінки з дипломатичного життя радянської України щодо територіального розмежування з РСФРР та іншими сусідніми республікам в складі СРСР у 20-30 роки минулого століття. Як висновок для сучасної української дипломатії ...
1312628
  Куйбіда В.С. Територіальне планування в Україні: європейські засади та національний досвід / В.С. Куйбіда, Ю.М. Білоконь. – Київ : Логос, 2009. – 108 с. – ISBN 978-966-171-138-8
1312629
   Територіальне планування землекористування в контексті формування фінансової стійкості об"єднаних територіальних громад / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Т.М. Прядка, Н.А. Третяк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 21-27. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
1312630
  Стеченко Д.М. Територіальне планування соціалістичного природокористування / Д.М. Стеченко, С.В. Скоробогатько ; наук. ред. В.А. Поліщук. – Київ : "Знання" Української РСР, 1985. – 48 с. – (Економіка: наука, управління, практика. Сер. 3 ; 3 ; № 10)
1312631
  Калиновский М.П. Територіальне планування та організація побутового обслуговування / М.П. Калиновский, О.М. Малляров. – К, 1970. – 120с.
1312632
  Маленко Я.В. Територіальне планування щодо збереження довкілля та раціонального використання природних ресурсів: основні поняття та ознаки / Я.В. Маленко, В.І. Олещенко // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 162-165. – ISBN 978-966-419-269-6
1312633
  Марчук М.І. Територіальне самоврядування в системі публічної влади Республіки Польща // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.21-26. – ISSN 1727-1584
1312634
  Марчук М.І. Територіальне самоврядування у Речі Посполитій // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 21-28. – ISSN 1727-1584
1312635
  Крол Д. Територіальне та комунікаційне значення? Поширення гробниць КЛП в басейні Вісли і Одера на тлі природного і культурного ландшафту // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 78. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1312636
  Федорик Ю. Територіальне та соціальне походження православного духівництва у Царстві Польському // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 5 (119). – С. 19-22
1312637
  Коробка Ю. Територіальне управління промисловістю (1957-1965 рр.) в Україні: радянська історіографія // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 131-136. – ISSN 1728-9343


  Частина перша - науковий доробок періоду "відлиги".
1312638
  Пістун М.Д. Територіальне управління соціально-економічним розвитком низового адміністративного району / М.Д. Пістун, В.М. Пересєкін // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 3-7. – ISBN 0868-6965
1312639
  Пістун М.Д. Територіальний аспект в економіко-географічному дослідженні сільського господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4. – Бібліогр.: 8 назв
1312640
  Іщук С.І. Територіальний аспект дослідження обласного народногосподарського комплексу / С.І. Іщук, Д.М. Стеченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 64-71 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 22)
1312641
  Полевич Ірина Територіальний аспект інноваційно-інвестиційної діяльності в Харківському регіоні // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 129-134 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2076-1333
1312642
  Велещук С.С. Територіальний брендинг як інструмент соціально-економічного розвитку регіону // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 146-152. – ISSN 2308-1988
1312643
  Запотоцький С.П. Територіальний вимір продовольчої безпеки регіонів України / С.П. Запотоцький, І. Бублик // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 330-338
1312644
  Казакова А.О. Територіальний довгостроковий прогноз максимального стоку весняного водопілля в басейні річки Південний Буг // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 95-98
1312645
  Юзьков Л.П. Територіальний і територіально-галузевий принципи побудови системи виконавчих органів місцевих Рад // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 27-33. – (Серія права ; № 9)


  Автор статьи исходит из того, что в основе построения системы исполнительно-распорядительных органов местных Советов лежат два принципа: территориальный и территориально-отраслевой. Первый из них определяет звенья исполкомов, их количество в каждом ...
1312646
  Лещишин Б.М. Територіальний конфлікт Китаю та Японії щодо островів Сенкаку (Дяоюй) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 575-581
1312647
  Рашковскі А. Територіальний маркетинг у процесі створення та зміцнення територіальної ідентичності // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 2). – С. 193-204. – ISSN 1684-906Х
1312648
  Мішина Н.В. Територіальний мікроколектив як суб"єкт права на місцеве самоврядування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 135-141. – ISSN 1563-3349
1312649
  Ярошенко О.В. Територіальний організований перерозподіл трудових ресурсів сільської місцевості України // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 15. – С. 89-94 : Табл.
1312650
  Петрига М.О. Територіальний перерозподіл населення і трудових ресурсів Тернопільської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 84-88
1312651
  Пістун М.Д. Територіальний поділ праці в сільському господарстві : галузі господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 50-58. – Бібліогр.: 8 назв
1312652
  Рибачок І.М. Територіальний поділ праці як основне поняття економічної географії // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 13-18
1312653
  Вовканич С.Й. Територіальний поділ України в системі чинників її інноваційного розвитку та євроінтеграціії / С.Й. Вовканич, С.О. Цапок // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 7-17. – ISSN 1562-0905
1312654
  Архипова С. Територіальний розвиток київського Лівобережжя в XX ст. // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 5 : До 20-ї річниці незалежності України. – С. 223-232
1312655
  Кулик О.Г. Територіальний розподіл злочинності в Україні: усталені закономірності та сучасні тенденції // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 149-155. – ISSN 2072-8670
1312656
   Територіальний розподіл мов та мовна геостратегія : хрестоматія / [редкол.: А.І. Анісімова, І.С. Попова]. – Дніпро : Ліра, 2016. – 203, [1] с. – Tempus Joint Project 530360-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPCR DIMTEGU "Розвиток та впровадження освітніх програм мультилінгвальної підготовки вчителів в університетах Грузії та України". – Бібліогр. в кінці ст. – (Co-funded by the Tempus Programme of the European Union). – ISBN 978-966-383-765-9
1312657
  Бондарець Д.С. Територіальний розподіл рекреаційних ландшафтів Запорізької області // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2010. – С. 15-21. – (Географія ; Вип. 21). – ISBN 966-7874-09-5
1312658
  Балабанов Г.В. Територіальний соціально-економічний моніторинг в Україні / Г.В. Балабанов, В.В. Вишневський; НАНУ; Інститут географії. – Київ : Нора-друк, 2001. – 58с. – ISBN 966-95961-2-2
1312659
  Мармазов В.Є. Територіальний статус Канади у XVIII ст. // Вісник Київського університету : Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 86-90. – (Юридичні науки ; Вип. 27)


  В статье проанализирован территориальный статус Канады в XVIII в. Рассматривается политика Англии, осуществляющей колониальное угнетение населения Канады. Освещена борьба канадского народа против колониального режима, установленного там, в частности ...
1312660
  Дежан-Понс Територіальний та екологічний виміри забезпечення сталого розвитку, прав людини та демократії // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 95-104. – ISSN 0132-1331
1312661
  Гречко О. Територіальний устрій України як конституційно-правовий інститут: сутність, структура і зміст // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 17-23
1312662
  Кочергіна Н.О. Територіальний устрій України: історія становлення та сучасний стан розвитку / Н.О. Кочергіна, Т.П. Ткач // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 71-74
1312663
  Панов А.В. Територіальний устрій Франції та Італії - уроки для України / Ален Панов. – Ужгород : АУТДОР-ШАРК, 2015. – 126, [1] с. : іл., табл., карти. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-7132-24-9
1312664
  Смирнов І. Територіальний чинник в агропромисловій логістиці: європейський досвід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 9-12. – (Географія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто європейський досвід агрологістики на прикладі Голландії та значення територіального чинника. Проаналізовано ключові принципи урядової програми "Бачення агрологістики" та основні проекти "Платформи агрологістики" які виконуються в даний ...
1312665
  Шульга Т.С. Територіальний чинник в історії України доби незалежності // Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991–2010 роки) : зб. наук. статей / Г.В. Касьянов, Н.П. Барановська, С.С. Падалка, О.Н. Кубальський, Л.В. [та ін.] Ковпак. – Київ : Інститут історії України, 2012. – С. 225-248. – ISBN 978-966-02-6441-0
1312666
  Андрейцев В. Територіальні аспекти державності: проблеми практичної теорії // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2006. – № 1. – С. 41-44


  Питання про територіально-прсторову організацію держави, і тим більше, державності, на превеликий |жаль, у науково-методологічному і етичному аспекті дотепер залишається поза належної уваги юристів. Scientifically-methodological and practical aspects ...
1312667
  Ільїна Н.Л. Територіальні аспекти правового забезпечення екологічної безпеки // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 12. – С. 27-29.
1312668
  Єрмаков В.В. Територіальні аспекти розвитку сільського зеленого туризму (на прикладі низових адміністративних районів) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 132-138. – Бібліогр.: 19 назв.
1312669
  Джаман В.О. Територіальні відміни демографічної ситуації в Західному регіоні України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 61-64 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 47)


  Проаналізовано сучасну демографічну ситуацію в західних областях порівняно з іншими регіонами держави. Розкрито територіальні відміни демографічних процесів у Західному регіоні України.
1312670
  Іщук С.І. Територіальні відмінності в рівнях промислового розвитку районів і областей (на прикладі Казахстану) : теорія. Історія / С.І. Іщук, Д.М. Стеченко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976. – Вип. 20. – С. 3-10 : Табл., карта
1312671
  Коноплицька Л.М. Територіальні відмінності в спеціалізації сільського господарства : географія сільського господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 11. – С. 144-148 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
1312672
  Ігнатьєва Л.Г. Територіальні відмінності зрошуваного землеробства рівнинного Криму / Л.Г. Ігнатьєва, І.Т. Твердохлєбов // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 129-137 : Рис.
1312673
  Ковтонюк М.О. Територіальні відмінності природного руху і густоти населення Ровенської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 42-48 : Табл., рис.
1312674
  Осіпчук І. Територіальні відмінності розвитку транспортної інфраструктури Рівненської області // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (71). – С. 75-80
1312675
  Кравець І. Територіальні господарські системи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 123-125
1312676
  Гураль П. Територіальні громади міст Гетьманщини та їх виконавчий апарат // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.68-77. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1312677
  Борденюк В.В. Територіальні громади сіл, селищ та міст як суб"єкти цивільного права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Борденюк Володимир Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 253 арк. – Бібліогр.: арк. 217-253
1312678
  Борденюк В.В. Територіальні громади сіл, селищ та міст як суб"єкти цивільного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Борденюк Володимир Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1312679
  Семяновський В.М. Територіальні громади як гетерархічні системи і проблеми ефективного управління ними // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 3 (50). – С. 104-109. – ISBN 978-617-571-134-7
1312680
  Борденюк В.В. Територіальні громади як суб"єкти цивільних зобов"язань // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 32-39. – ISSN 2220-1394
1312681
  Музика Л.А. Територіальні громади як суб"єкти цивільного права і суб"єкти цивільних правовідносин // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 43-47
1312682
  Гурняк І. Територіальні громади: від віртуальності до ефективного власника : практ. поради / Ігор Гурняк ; [ред. Надія Трач]. – Вид. 2-ге, допов. – [Львів] : Print Quick. – 41 с., включ. обкл. : фот. – Без тит. арк.
1312683
  Кіптенко В.К. Територіальні диспропорції інформаційного забезпечення туристичного продукту України в межі інтернет / В.К. Кіптенко, О.В. Мітюк // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 275-282. – Бібліогр.: 4 назви
1312684
   Територіальні діалекти і власні назви. – К., 1965. – 287с.
1312685
  Махов Г.Г. Територіальні дослідження грунтів на Україні за період з 1887 по 1927 р. та їх найближчі перспективи. / Г.Г. Махов. – Х., 1928. – 13с.
1312686
  Гавришок Богдан Територіальні закономірності використання земель лісового фонду Гусятинського району Тернопільської області / Гавришок Богдан, Брелюс Неля // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 153-158 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1312687
  Юрківський В.М. Територіальні зміни в економіці розвинутих капіталістичних країн в умовах науково-технічної революції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 63-71. – Бібліогр.: 20 назв. – (Географії ; Вип. 18)
1312688
  Бондарєв Є.О. Територіальні зміни під час Другої Світової війни в Північно-Східній та Південно-Східній Європі і в Україні / Є.О. Бондарєв, С.Г. Романов // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 556. – С. 190-195. – (Історія України ; Вип. 5). – ISSN 0453-8048
1312689
  Шипович Є.Й. Територіальні і структурні особливості розміщення харчової промисловості : географія галузей господарства. Географія промисловості // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 7. – С. 96-108 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1312690
  Шийко В.В. Територіальні і структурні особливості розміщення харчової промисловості Миколаївської області УРСР / В.В. Шийко, Є.Й. Шипович, О.І. Клименко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 93-101 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1312691
  Коржов Геннадій Територіальні ідентичності : концептуальні інтерпретації в сучасній зарубіжній соціологічній думці // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 1 січень-березень. – С.107-124. – ISSN 1563-3713
1312692
  Черній В.А. Територіальні колізії на Балканах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 269-278
1312693
  Суходольський К.О. Територіальні комплекси ресурсів гірничо-хімічної промисловості України (Досвід районування) : природні ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 42-49 : Табл.
1312694
  Лялюк О.Ю. Територіальні органи центральних органів виконавчої влади в системі територіальної організації влади в Україні // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 28-38. – ISSN 1993-0941
1312695
  Корнус А. Територіальні особливості дорожньо-транспортного травматизму в Україні / А. Корнус, О. Корнус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 33-38. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  У статті виконано аналіз кількості дорожньо-транспортних пригод, а також рівня травматизму і смертності у них на рівні регіонів України. На основі методів просторової статистики показано існування географічних особливостей у розподілі частоти і ...
1312696
  Шовкун Т. Територіальні особливості захворюваності на рак молочних залоз (на прикладі Чернігівської області) / Т. Шовкун, В. Костюк // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 77. – С. 71-77. – ISSN 2413-7154


  У статті проаналізовано стан захворюваності жіночого населення Чернігівської області на рак молочних залоз. Дослідження сучасних тенденцій стану захворюваності та смертності жіночого населення від раку молочних залоз було проведено в кілька етапів. ...
1312697
  Шиян Д.В. Територіальні особливості захворюваності населення м. Кривий Ріг як центру старопромислового регіону : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Шиян Дарья Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
1312698
  Шишацький В. Територіальні особливості партійно-політичних орінтацій виборців в Україні 1998-2002 років // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2003. – С. 18-25. – (Політологія і етнологія ; Вип. 22). – ISBN 966-02-2837-6
1312699
  Круль Г.Я. Територіальні особливості поширення природних рекреаційно-туристичних ресурсів у Буковинських Карпатах / Г.Я. Круль, М.Ю. Паламарюк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 80-90. – ISSN 2308-135X
1312700
   Територіальні особливості розвитку системи охорони здоров"я Сумської області / О. Корнус, А. Корнус, В. Шищук, В. Поцелуєв // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 20 (1). – С. 127-131. – ISSN 2076-1333
1312701
  Олійник В.В. Територіальні особливості розвитку сфери медичного обслуговування в межах Київської міської агломерації // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 159-173


  Обґрунтовано необхідність вивчення розвитку сфери медичного обслуговування Київської міської агломерації. Досліджено сутність сфери медичного обслуговування та з’ясовані основні чинники, що впливають на її розвиток та розміщення. Проаналізовано ...
1312702
  Олійник В. Територіальні особливості розвитку сфери медичного обслуговування в межах Київської міської агломерації // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 2 (72) : Спеціальний випуск : Дослідження молодих учених. – С. 30-36


  Обгрунтовано необхідність вивчення розвитку сфери медичного обслуговування Київської міської агломерації. Досліджено сутність сфери медичного обслуговування та з"ясовані основні чинники, що впливають на її розвиток та розміщення. Проаналізовано ...
1312703
  Сегіда Катерина Територіальні особливості розселення населення Харківського регіону, Харківської області / Сегіда Катерина, Ткаченко Надія // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 60-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2076-1333
1312704
  Шевчук О.Г. Територіальні особливості соціокультурного розвитку сучасного Криму : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Шевчук О.Г.; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1312705
  Федоренко В.І. Територіальні особливості фізичного розвитку школярів / В.І. Федоренко, Л.М. Кіцула // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – C. 14-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-7477
1312706
  Динь Ван Тхань Територіальні поєднання природних ресурсів як фактор міжгалузевих комплексоутворень // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 64-69. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 27)
1312707
  Кіссе А.І. Територіальні практики управління етнічними конфліктами // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 536-543. – ISSN 1563-3349
1312708
  Гайдабрус Т.М. Територіальні проблеми України в розмежуванні Азово-Керчинської акваторії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 225-230


  Ця стаття присвячена вирішенню питання щодо розмежування вод Азово-Керченської акваторії, проведенням державного кордону між Україною і Російською Федерацією. Висвітлені основні проблеми та спірні питання між Україною та Російською Федерацією та ...
1312709
  Молодецький А.Е. Територіальні промислові формування економічних мезарайонів (геоекспертний підхід) : Автореф... доктор географ.наук: 11.00.02 / Молодецький А.Е.; Ін-т географії НАН України. – К., 1998. – 32л.
1312710
  Клімчук Б.П. Територіальні пропорції комплексного розвитку Волинської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 240-247 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1312711
  Єханурова Н.М. Територіальні пропорції регіонального розвитку України та основні напрямки їх вдосконалення // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 266-282. – Бібліогр.: 13 назв
1312712
  Прокопишин І. Територіальні протиріччя між Індією та Китаєм: причини, сучасний стан та шляхи вирішення // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 100-103
1312713
  Мальчикова Д.С. Територіальні ресурси як основа стратегії регіонального розвитку Херсонської області // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2014. – С. 52-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 1). – ISSN 2413-7391
1312714
  Матвієнко А.С. Територіальні реформи у Норвегії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 515-523
1312715
  Пироженко К.Г. Територіальні системи в обласному лісовиробничому комплексі // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 75-80. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 0868-6965
1312716
  Ващенко А.Т. Територіальні системи міських поселень Українських Карпат // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4
1312717
  Пітюренко Ю.І. Територіальні системи міських поселень, загальні закономірності їх розвитку і сучасна структура (на прикладі Української РСР) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 14-23 : Табл., схема. – Бібліогр.: 5 назв
1312718
  Сукіясов Є. Територіальні спори в міжнародному праві // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 73. – С. 8-12.
1312719
  Чапков А.Б. Територіальні фінанси - як невід"ємна акладова будь-якого економіко-географічного процесу // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 263-266. – Бібліогр.: 4 назви
1312720
  Кресіна І.О. Територіальні цілісності держави - основне завдання нинішнього етапу державотворення в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 6-10. – ISSN 2312-1831
1312721
  Городовенко В. Територіальність в основі побудови судової системи України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 189-197. – ISSN 0132-1331
1312722
  Іваницький С.О. Територіальність як принцип побудови адвокатури в Україні та світі // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 2 (70). – С. 76-83
1312723
  Сердюк В.В. Територіальність як принцип побудови системи судів загальної юрисдикції: нові підходи до реалізації // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 161-169. – ISSN 2310-9769
1312724
  Костів М.-М. Територіально-адміністративна структура унійної митрополії у другій половині XVIII ст. у межах Київського воєводства: історіографічний аспект // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 44-48. – ISBN 978-966-171-795-3
1312725
  Іщук С.І. Територіально-виробничі комплекси і економічне районування : Методологія, теория / С.І. Іщук; МОУ, Київський . університет ім. Т.Шевченка, Укра нсько-фінський ін-т менеджменту та бізнесу. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1996. – 244с. – ISBN 5-7763-9432-5
1312726
  Шелемеха Д. Територіально-галузеві трансформації сфери обслуговування населення міста Києва (на прикладі Старого міста) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 73-76. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано територіально-галузеві трансформації сфери обслуговування населення на прикладі історичного ядра міста Києва. Висвітлено різницю між поняттями "соціальна сфера" та "сфера обслуговування". Розглянуто розміщення закладів сфери ...
1312727
  Кіссе А.І. Територіально-етнічні конфлікти: суть, класифікація, шляхи розв"язання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 272-280. – ISBN 966-628-134-1
1312728
  Цибенко І. Територіально-історичні дослідження Михайла Грушевського: бібліографічний аспект // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 12 (173). – С. 21-24. – ISSN 2076-9326


  Визначено місце документознавчої та бібліографічної інформації - списків архівних джерел, наукової літератури, бібліографічних посилань, інверсій, коментарів тощо.
1312729
  Сливка Р.Р. Територіально-політичний конфлікт у Донбасі: погляд з позиції постмодерного підходу в географії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 146-160. – Бібліогр.: 24 назв.
1312730
  Горобець Ігор Володимирович Територіально-прикордонні проблеми у відносинах Індії з Пакистаном і Китаєм (60-і -- 90-і роки) : Дис... канд. істнаук: 07.00.02 / Горобець Ігор Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут міжнар. відносин. – К., 1998. – 175л. – Бібліогр.:л.159-175
1312731
  Горобець І.В. Територіально-прикордонні проблеми у відносинах Індії з Пакістаном і Китаєм (60-і -- 90-і роки) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02 / Горобець І. В.; КУ ім. Шевченка, Ін-т міжнар. віднос. – К., 1998. – 17л.
1312732
  Філоненко І.М. Територіально-рекреаційний комплекс адміністративної області: сутність, структура, класифікація // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 82-88. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1312733
  Чернова Г.В. Територіально-рекреаційний комплекс Вінницької області : Дис. ... канд. географ. наук. Спец. 11.00.02 - економічна і соціальна географія / Чернова Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 221л. + Додатки: л. 176-221. – Бібліогр.: л. 163-175
1312734
  Чернова Г.В. Територіально-рекреаційний комплекс Вінницької області : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Чернова Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 23с. – Бібліогр.: 12 назв
1312735
  Філоненко Ірина Миколаївна Територіально-рекреаційний комплекс Чернігівської області (суспільно-географічне дослідження) : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / КНУТШ; Філоненко І.М. – Київ, 2004. – 212л. + Додатки:л.175-212. – Бібліогр.: л.159-174
1312736
  Філоненко Ірина Миколаївна Територіально-рекреаційний комплекс Чернігівської області (суспільно-географічне дослідження) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Філоненко І.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 23с. – Бібліогр.: 9 назв
1312737
  Діброва О.Т. Територіально-структурні особливості господарства Київської області / О.Т. Діброва, І.М. Рибачок // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 7. – С. 3-7 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1312738
  Мороз К. Територіально-часовий аналіз диференціації доходів населення України // Формування ринкової економіки в Україні : Збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 25. – С. 154-163. – (Серія економічна ; Вип 25). – ISSN 2078-5860
1312739
  Яворський А. Територіально здиференційовані елементи в мові Лесі Українки як об"єкт наукових студій // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 195-204. – ISSN 2413-0923
1312740
  Саханенко С. Території зі спеціальним статусом в регіональній структурі України // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4/6. – С.46-53
1312741
  Красняков Є. Території зі статусом гірських потребують підтримки держави (у контесті стану проблем, перспектив розвитку загальноосвітньої школи) // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 7 липня (№ 123). – С. 4-5
1312742
  Івашко О.А. Території пріоритетного розвитку: необхідність, механізм формування і функціонування // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 225-231. – ISSN 1729-360Х
1312743
  Куваєв О.М. Територія : Роман та повісті / О.М. Куваєв. – Київ : Дніпро, 1978. – 462с.
1312744
  Коваленко О.О. Територія "біструктурної моделі" японського етносу Ханіхари Кадзуро // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 77-80. – (Історія ; Вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Йдеться про "біструктурну теорію" японського етносу Ханіхарі Кадзуро, котра інтерпретує генезис японців, причини локальних відмінностей у японському етносі, місце та роль дзьомонівської популяції й переселенців у процесі японського етногенезу. Подано ...
1312745
  Гусейнова О. Територія Богдана-Ігоря Антонича: оніризм як стартегія інтерпретації простору : (за романом Юрія Андруховича "Дванадцять обручів") // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 33-38. – ISBN 966-638-152-4
1312746
  Дудкін І. Територія екзотики: Мексика // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 23-40
1312747
  Степанчук І. Територія знань і позитиву // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 4 липня (№ 71). – С. 9


  Сімдесят років тому провідними вченими України було створено Товариство "Знання" України, а його першим керівником став президент Академії наук УРСР, академік Олександр Палладін.
1312748
  Григор"єва Р. Територія і кордон як фактори формування етнічної ідентичності ( за матеріалами досліджень прикордонних територій Брянської області) // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – С. 30-34. – ISSN 0130-6936
1312749
  Цубенко В.А. Територія і населені пункти Києво-Подільського військового поселення (1837-1857) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 59-66. – ISBN 978-966-02-4770-3
1312750
  Шимонович І. Територія і населення. / І. Шимонович. – Львів, 1926. – 22с.
1312751
  Брюховецька Лариса Територія ідей : українське кіно в контексті європейського // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2009. – № 6 (86). – С. 23-26. – ISSN 1562-3238
1312752
  Магочій П.Р. Територія істориків // Критика. – Київ, 2011. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 30-32
1312753
  Макаров Ю. Територія Майдану - вся Україна // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 51 (319). – С. 4-5. – ISSN 1996-1561
1312754
  Гусєв В. Територія нищівної експлуатації: чого хотіли більшовики від України? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 листопада (№ 219/220). – С. 8
1312755
  Боднарчук Ю.Ю. Територія проживання та демографічна характеристика лемківського населення в Польщі напередодні виселення в УРСР // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 403-408
1312756
  Вишенський С. Територія роздоріжжя : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 264/265. – С. 251-271
1312757
  Мигул І. Територія свободи / спілкувалася Чекан Олена // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 6 (119). – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  Ректор Українського вільного університету професор Іван Мигул про еволюцію та місію УВУ
1312758
  Панченко Н. Територія солідарності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5 березня (№ 40). – С. 9


  Організатор Майдану у Варшаві Наталія Панченко - про участь у ньому поляків і білорусів, тисячу підписів за відставку посла України та лікування поранених майданівців з Києва.
1312759
  Андрейчук О. Територія студентства / О. Андрейчук, І. Бачурін, І. Степанець // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 6 : фото


  Про діяльність Студентського парламенту КНУ імені Тараса Шевченка.
1312760
  Лощихін О.М. Територія сучасної держави: поняття та функції (частина друга) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 180-184. – ISSN 2306-9082
1312761
  Лощихін О.М. Територія сучасної держави: поняття та функції (частина перша) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 254-261. – ISSN 2306-9082
1312762
  Чухліб Т. Територія та кордони правобережного Українського гетьманату // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 167-190
1312763
  Василенко П М. Територія України XVII віку : (Розвідка з історії права) / Н.П. Василенко. – [Київ], 1927. – С. 112–132. – Окр. відбитка з: Ювілейний збірник на пошану академіка Дмитра Івановича Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п’яти-десятих роковин наукової діяльності (ВУАН. 36. іст.-філол. відділу; № 51). К., 1927, ч. 1, с. 112–132


  Ювілейний збірник на пошану академіка Дмитра Івановича Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п’яти-десятих роковин наукової діяльності (ВУАН. 36. іст.-філол. відділу; № 51). К., 1927, ч. 1, с. 112–132
1312764
  Павлова В.П. Територія України на іноземних картах ХVI - XVII вв. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 95-98. – Бібліогр.: 14 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
1312765
  Гонрісевич А. Територія України як простір вичерпання національних прав на знаки для товарів і послуг // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2017. – № 1. – С. 66-68. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1608-6422
1312766
  Рибалкін С. Територія хіп-хопу: поезія Магрибської вулиці у XXI ст. // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 248-258. – ISBN 978-966-171-890-5


  Дослідження присвячується марокканському хіп-хопу арабською мовою: мистецтву. що зародилося в 90-х роках XX ст., але справжню популярність здобуває лише внаш час, починаючи з 2010-2011 рр. Автор висуває припущення: тексти марокканського репу - це не що ...
1312767
  Батанов О.В. Територія як інститут конституційного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 49-53. – ISSN 2219-5521
1312768
  Бондар М. Територія як конституційна цінність: поєднання публічно-владних та приватно-особистісних засад // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 22-31. – ISSN 1026-9932
1312769
  Паламарчук В.А. Територія як невід"ємна ознака сучасної держави // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 345-350. – ISSN 2072-8670
1312770
  Бойко О. Територія, кордони і адміністративно-територіальний поділ Української Держави гетьмана П. Скоропадського (1918) // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 217-232
1312771
  Кишко-Єрлі Територія, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи як складова частина екомережі України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 385-388. – ISSN 1563-3349
1312772
   Територія. Сталий розвиток : Український науково-інформаційний журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2005
1312773
  Топчієв О.Г. Територія: сучасний зміст поняття; функції; ресурсний потенціал : актуальна тема // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 3-9. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
1312774
   Терия и прктика партийной и советской печати. – Вып. 1. – М, 1976. – 173с.
1312775
  Жарких Н.И. Терия неравновесных электроповерхностных явлений в концентрированных слабозаряженных дисперсиях и мембранах : Автореф. дис... канд. хим. наук: 02.00.11 / Жарких Н.И.; ЛГУ. – Ленинград, 1983. – 23с.
1312776
  Кинг-Хили Терия орбит искусственных спутников в атмосфере : пер. с англ. / Кинг-Хили. – Москва : Мир, 1966. – 189 с.
1312777
  Прист Стивен Терия сознания / Прист Стивен; Пер. с англ. Грязнова А.Ф. – Москва : Идея-Пресс, 2000. – 288с. – ISBN 5-7333-0022-1
1312778
  Загороднюк І. Теріологічні дослідження Леоніда Гіренка // Праці Теріологічної Школи / Теріологічна школа. – Київ, 2014. – Т. 12 : Різноманіття ссавців. – С. 114-126. – ISSN 2312-2749
1312779
  Ільєнко М.М. Теріологія : посібник для студ. біол. спец. вищ. навч. закл. / М.М. Ільєнко ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2003. – 166с. – ISBN 966-306-011-5
1312780
  Коропатник Тетяна Василівна Теріторіальна організація агроресурсного потенціалу Чернігівської області : Автореф. дис. ... канд. географ. наук:11.00.02 / Коропатник Т.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 22 с.
1312781
  Бобрович І.П. Теріторіальна організація будівельно-індустріального комплексу Волинської області. : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Бобрович І.П.; МО УКраїни, Волинськ. держ.універ. ім.Л.Українки. – Луцьк, 1996. – 231л. – Бібліогр.:л.187-205
1312782
  Шпарага Т.І. Теріторіальная організація сфери обслуговування населення Волинського обласного суспільно-географічного комплексу. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Шпарага Т.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 20л.
1312783
  Іщук Степан Іванович Теріторіально-виробничі комплекси і економічне районування (метод. теорія) : Дис... наук: / Іщук Степан Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. Укр.-Фін. ін-т менеджменту і бізнесу. – Київ, 1996. – 244л. – Бібліогр.:л.237-240
1312784
  Єрьоменко В.О. Терія імовірностей : Теоретичний матеріал, практикум, індивідуальні завдання: Навчальний посібник для студ.екон.спец. / В.О. Єрьоменко, М.І. Шинкарик. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 176с. – ISBN 966-7411-90-7
1312785
  Твардовский А.Т. Теркин на том свете / А.Т. Твардовский. – Москва : Советский писатель, 1963. – 103с.
1312786
  Ахмадеев Нариман Абдуллаевич Теркоязычное население северного Таджикистана (расселение и хоз-ва) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Ахмадеев Нариман Абдуллаевич; МГУ. – М., 1982. – 25л.
1312787
  Сидоренко Віктор Теркс і Кайкос. Гламур без пафосу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 80-85 : фото
1312788
   Терло- и массоперенос. – Минск : Наука и Техника
Т. 1. – 1965. – 316 с.
1312789
   Терломеханические процессы в кусочно-однородных элементах конструкций. – К, 1978. – 200с.
1312790
   Термализация нейтронов. – Москва, 1964. – 420 с.
1312791
  Семашко А.П. Термализация нейтронов в гидридциркониевой среде. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.055 / Семашко А.П.; АН УССР.Ин-т ядерных исследований. – К, 1971. – 26л.
1312792
  Заболотний М.А. Термалізація носіїв заряду в органічних напівпровідниках під дією зовнішнього електричного поля / М.А. Заболотний, П.Ю. Кобзар // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 12-13
1312793
  Анчишкін Д. Термалізація нуклонів у зіткненнях релятивістських важких іонів / Д. Анчишкін, А. Мускєєв, С. Єжов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 10-16. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В роботі запропонований механізм термалізації при релятивістських ядро-ядерних зіткненнях. У деякому аспекті нашу модель можна віднести до транспортних моделей: тут розглядається еволюція системи, але цей розвиток параметризується не часом, а кількістю ...
1312794
  Набока В.Ю. Термалізація та еволюція сильновзаємодійної матерії в інтегрованій гідрокінетичній моделі ядро-ядерних зіткнень : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Набока Владислав Юрійович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1312795
  Гребенщикова Т.Б. Термальные воды восточных районов Туранской плиты в междуречье Сырдарьи-Амурдарьи / Т.Б. Гребенщикова. – М., 1976. – 89с.
1312796
  Дворов И.М. Термальные воды и их использование : Пособие для учащихся / И.М. Дворов, В.И. Дворов. – Москва : Просвещение, 1976. – 128с.
1312797
  Маврицкий Б.Ф. Термальные воды складчатых и платформенных областей СССР / Б.Ф. Маврицкий. – Москва : Наука, 1971. – 242 с.
1312798
   Термальные воды СССР в вопросах их теплоэнергетического использования. – М., 1963. – 293с.
1312799
  Дворов В.И. Термальные воды Челекена и геохимические особенности их формирования / В.И. Дворов. – Москва : Наука, 1975. – 179с.
1312800
  Барабанов Л.Н. Термальные и минеральные воды Малого Кавказа. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Барабанов Л.Н.; Моск. гос. ун-т. – М., 1958. – 20л.
1312801
   Термальные и минеральные воды Северного Кавказа. – М., 1965. – 128с.
1312802
   Термальные и редокс-условия образования верхнемантийных ксенолитов из кайнозойских базальтов Северо-Западного Шпицбергена / А.Г. Гончаров, Л.П. Никитина, Н.В. Боровков, М.С. Бабушкина, А.Н. Сироткин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 11. – С. 2000-2030 : рис., табл. – Библиогр.: с. 2026-2030. – ISSN 0016-7886
1312803
  Посохов Е.В. Термальные источники Восточного Казахстана / Е.В. Посохов. – Алма-Ата, 1947. – 143с.
1312804
  Пийп Б.И. Термальные ключи Камчатки / Б.И. Пийп. – М, 1937. – 268с.
1312805
  Пугаченкова Г.А. Термез, Шахрисябз, Хива / Г.А. Пугаченкова. – Москва : Искусство, 1976. – 207 с.
1312806
  Чернюк Віта Терми і гольф по-тосканськи // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 90-91 : фото
1312807
   Терми на всяк смак // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 8-9 : фото
1312808
  Матьез А. Термидорианская реакция / А. Матьез. – М.-Л., 1931. – 228с.
1312809
  Пивоваров А.А. Термика замерзающих водоемов. / А.А. Пивоваров. – М., 1972. – 140с.
1312810
  Любимова Е.А. Термика Земли и Луны / Е.А. Любимова. – Москва : Наука, 1968. – 280с.
1312811
  Савельев Б.А. Термика и механика природных льдов / Б.А. Савельев. – М., 1983. – 223с.
1312812
  Тихомиров А.И. Термика крупных озёр / А.И. Тихомиров. – Ленинград : Наука, 1982. – 282 с.
1312813
  Пивоваров А.А. Термика океана / А.А. Пивоваров. – Москва : Московский университет, 1979. – 208с.
1312814
  Пивоваров А.А. Термика пограничных слоев океана и атмосферы / А.А. Пивоваров. – М.
Ч. 1. – 1986. – 129с.
1312815
  Пивоваров А.А. Термика пограничных слоев океана и атмосферы / А.А. Пивоваров. – М.
ч. 2. – 1987. – 90с.
1312816
   Термика почв и горных пород в холодных регионах. – Якутск, 1982. – 162с.
1312817
  Бабаев И.А. Термико-минералогическое исследование месторождения алунитов Дашкесанского рудного районов : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Бабаев И.А. ; Ин-т геологии АН АзССР. – Баку, 1963. – 25 c.
1312818
  Квитко И.С. Термин в научном документе / И.С. Квитко. – Львов, 1976. – 127с.
1312819
  Володина Т. Термин в немецкой лингвистической традиции // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 358-363. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1312820
  Тимофеев В.Г. Термин и понятие "модернизм" в англо-американском литературоведении (часть 2) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 45-58. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921
1312821
  Тимофеев В.Г. Термин и понятие "модернизм" в англо-американском литературоведении (часть первая) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 93-100. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 1). – ISSN 1813-1921


  История использования англо-американским литературоведением слова "Modernism" для описания литературных явлений двадцатого века не продолжительна и много короче, чем соответствующая история в отечественном литературоведении. В статье проверяются две ...
1312822
   Термин и слово. – Горький, 1979. – 191с.
1312823
   Термин и слово. – Горький, 1980. – 156с.
1312824
   Термин и слово. – Горький, 1981. – 150с.
1312825
   Термин и слово. – Горький, 1982. – 132с.
1312826
   Термин и слово. – Горький, 1983. – 139с.
1312827
  Сукиасян Э.Р. Термин стандартизован - будьте внимательны! // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 8. – С. 55-59. – ISSN 0130-9765
1312828
  Хаютин А.Д. Термин, терминология, номенклатура : (учеб. пособие) / А.Д. Хаютин ; М-во высш. и сред. спец. образования УзССР, Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд : [б. и.], 1971. – 130 с.
1312829
  Коновалов Вячеслав Терминал D: опять не успеваем? : авиа / Коновалов Вячеслав, Матусевич Алексей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 26-28 : Фото. – ISSN 1998-8044
1312830
  Самойлов Юрий Терминал F имени князя Потемкина? : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 18-20 : Фото. – ISSN 1998-8044
1312831
   Терминал F: спасительная соломинка Борисполя? : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 10-13 : Фото. – ISSN 1998-8044
1312832
  Круминь Я.П. Терминалы с дисплеем / Я.П. Круминь. – Рига, 1980. – 50с.
1312833
  Иванов-Пошканов Терминальная интерактивная система ТИСА-1010. / Иванов-Пошканов. – Рига, 1979. – 32с.
1312834
  Пирогов В.В. Терминальная система дл СМ ЭВМ -- ТИСА: / В.В. Пирогов, Н.В. Лейтан. – Рига, 1984. – 36с.
1312835
  Малыхин Л.И. Терминальное управление прицеливанием / Л.И. Малыхин, В.К. Мишина, Е.В. Ермолович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 55-58. – Бібліогр.: с. 58, 3 назв. – (Кібернетика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Досліджено задачу оптимального прицілювання. Математичну модель зображено задачею аналітичного конструювання регулятора з керуванням у вигляді зворотного зв"язку. Проведено комп"ютерне моделювання для підтвердження отриманих теоретичних результатів.
1312836
   Терминальные комплексы в вычислительых системах коллективного пользования. – М., 1978. – 110с.
1312837
   Терминальный модуль параллельного графового компьютера. – Минск, 1994. – 43с.
1312838
  Ляшенко А.Г. Терминатор времени, или Новое платье короля / А.Г. Ляшенко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 64 с. : илл. – Библиогр.: с. 63. – ISBN 978-966-07-1755-8
1312839
   Терминоведение и терминография в индоевропейских языках. – Владивосток, 1987. – 180с.
1312840
  Богуцкая Мария Филипповна Терминоведение на Украине / Богуцкая Мария Филипповна, Лагутина Алла Вячеславовна. – Киев, 1982. – 108с.
1312841
  Квитко И.С. Терминоведческие проблемы редактирования / И.С. Квитко. – Львов, 1986. – 150с.
1312842
   Терминография и перевод научного текста. – Горький, 1989. – 95с.
1312843
   Терминологиjа од областа на градежништвото = Civil engineering terminology / Макед. акад. на науките и уметностите, Лексикографски центар ; израб.: м-р Благоjа Нешкоски. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2016. – 981 с. – Парал. тит. арк. англ. – (Макропроект "Македонска терминологиja" = Macro project "Macedonian terminology" / раководител: акад. Витомир Митевски). – ISBN 978-608-203-171-2
1312844
  Солоиденко Г.И. Терминологическая деятельность украинской эмиграции // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 237-247
1312845
  Василенко Н.П. Терминологическая дискуссия - разговор продолжается // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 6. – С. 70-74. – ISSN 0130-9765


  Анализ исходных положений теории функционирования библиотечного фонда.
1312846
  Вайнтруб С.Е. Терминологическая лексика (литературоведческая и языковедческая) в критикио-публицистической прозе А. С. Пушкина : Дис... канд. филолог.наук: / Вайнтруб С. Е.; КГУ им. Т. Г. Шевченко, Кафедра русского языка. – К., 1956. – 252л. – Бібліогр.:л.241-252
1312847
  Вайнтруб С.Е. Терминологическая лексика (литературоведческая и языковедческая) в критико-публицистической прозе : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Вайнтруб С.Е. ; М-во высш.образования УССР. – Киев, 1956. – 16 с.
1312848
  Томасевич Н.П. Терминологическая лексика английского подъязыка автомобилестроения и ее взаимодействие с другими лексическими слоями. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Томасевич Н.П.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1984. – 16л.
1312849
  Галеб Абед Хуссейн аль-Тамими Терминологическая лексика в произведениях Д.А.Гранина : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Галеб Абед Хуссейн аль-Тамими; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1981. – 17л.
1312850
  Артеменко Т.П. Терминологическая лексика в русских пословицах и поговорках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01. / Артеменко Т.П.; Ташкент. гос. ун-тет. – Ташкент, 1980. – 22л.
1312851
  Щеглова Н.А. Терминологическая лексика оружейно-железоделательного производства 17-18 веков. : Автореф... Канд.филол.наук: / Щеглова Н.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1964. – 27л.
1312852
  Крылов А.И. Терминологическая лексика прядения на текстильных фабриках города Иванова. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Крылов А.И.; МП РСФСР. Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 18л.
1312853
  Головина С.Ю. Терминологическая неопределенность в трудовом праве: причины возникновения и пути устранения // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (289). – С. 53-62. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1312854
  Шелов С.Д. Терминологическая норма в освещении российских лингвистов в период 70–80-х годов XX века / С.Д. Шелов, В.М. Лейчик
1312855
  Егоров В.А. Терминологическая система предметной области "строительство и архитектура". : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.21 / Егоров В.А.; АН БССР. – Минск, 1973. – 21л.
1312856
  Богатая Л.Н. Терминологическая сложность: новый концептуальный конструкт // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 4-6
1312857
  Николаенко Л.Г. Терминологическая функция социологических понятий // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 49-57. – ISBN 978-966-171-387-0
1312858
  Шестакова Т.М. Терминологические аспекты категории "управление знаниями" // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2013. – С. 75-80. – (Серія: Економічні науки ; вип. 25). – ISSN 2225-6725
1312859
  Трофимова Е.И. Терминологические вопросы в гендерных исследованиях // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.178-189. – ISSN 0869-0499
1312860
  Шиманская Ирина Эдмундовна Терминологические инновации в области современной архитектуры: (на материале англоязычной науч. периодики) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Шиманская Ирина Эдмундовна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 24л.
1312861
  Шиманская Ирина Эдмундовна Терминологические инновации в области современной архитектуры: На мат-ле англояз. науч. периодики : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Шиманская Ирина Эдмундовна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Канів, 1990. – 180л. – Бібліогр.:л.162-180
1312862
   Терминологические работы в СССР в области теоретической электротехники и предложения АН СССР по Международному электротехническому словарю = Travaux Terminologiques en U.R.S.S. dans le Domaine de L"electrotechnique et Propositions de I"academie des Sciences de I"U.R.S.S. au Sujet du Vocabulare Electrotechnique International : группа 05 - Основные определения. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1957. – 95 с.
1312863
  Кауфман И.М. Терминологические словари / И.М. Кауфман. – М., 1961. – 419с.
1312864
  Маторина Н. Терминологические словари на занятиях по методике русского языка и литературы в вузе / Н. Маторина, Б. Маторин // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 102-110. – ISSN 2411-6548
1312865
  Козленко Е.Ю. Терминологический лабиринт библиографической информации // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 3. – С. 44-47
1312866
  Суворова В.М. Терминологический сегмент библиотечного пространства: процессы заимствования / Валерия Михайловна Суворова // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 1. – С. 38-45. – ISSN 0869-608Х


  Рассматриваются правомерность и последствия внедрения в библиотечный лексикон иноязычной лексики. Описаны причины и виды заимствований иностранных терминов. Приводится перечень заимствованных слов, употребляемых в библиотечной сфере.
1312867
   Терминологический словарь. – Алма-Ата
ч.2. – 1950. – 212с.
1312868
   Терминологический словарь. – М., 1962. – 64с.
1312869
   Терминологический словарь по аварийным ситуациям в ядерной энергетике. – М., 1990. – 117с.
1312870
   Терминологический словарь по автоматике,. – Москва : Высшая школа, 1989. – 191с.
1312871
   Терминологический словарь по библиотечному делу и смежным отраслям знаний. – Москва, 1995. – 268 с.
1312872
   Терминологический словарь по вопросам культуры. – Пекин, 1988. – 798с.
1312873
   Терминологический словарь по загрязнению атмосферного воздуха. – М., 1982. – 156с.
1312874
   Терминологический словарь по информационной теории и практике на русском и испанском языках. – М. -Гавана, 1969. – 192с.
1312875
   Терминологический словарь по научной информации. – М., 1966. – 508с.
1312876
   Терминологический словарь по научной информации. – М., 1969. – 192с.
1312877
   Терминологический словарь по научной информации. – М., 1969. – 192с.
1312878
   Терминологический словарь по основам информатики и вычислительной техники. – М., 1991. – 158с.
1312879
  Янин Б.Т. Терминологический словарь по палеонтологии : Палеоихнология, палеоэкология, тафономия / Б.Т. Янин; Шиманский В.Н., Бондаренко О.Б. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 136с. – ISBN 5-211-01069-8
1312880
  Панкратов А.Я. Терминологический словарь по технической микробиологии. / А.Я. Панкратов, Е.С. Анюшкин. – Воронеж, 1989. – 69с.
1312881
   Терминологический словарь по экологии, геоботанике и почвоведению : (русско-англо-немецко-французкий). – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1988. – 247с.
1312882
   Терминологический словарь. Горное дело. – Москва : Недра, 1965. – 299с.
1312883
  Раузер-Черноусова Терминологический справочник по стенкам раковин фораминифер / Раузер-Черноусова, А.А. Герке; Отв. ред. Бондарева Т.П. – Москва : Наука, 1971. – 191с.
1312884
  Банкова Ольга Константиновна Терминологическое значение в английской фразеологии : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Банкова Ольга Константиновна; Московский ин-т иностр. яз. – М., 1989. – 23л.
1312885
  Скулович Н.Б. Терминологическое значение и его актуализация в английском научном тексте : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Скулович Н.Б. ; Моск. ин-т иностр. яз. – Москва, 1989. – 23 с.
1312886
  Андренко Леся Михайловна Терминологическое значение общеупотребительных слов (английский язык) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Андренко Леся Михайловна ; Московский гос. пед. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – Москва, 1980. – 27 с.
1312887
  Харитонова О.А. Терминологическое наследие Пьера Тейяра де Шардена // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 61-62
1312888
  Борисова Н.В. Терминологическое пространство образовательных технологий. Краткий словарь : справочное издание / Н.В. Борисова, В.П. Бугрин; Мин-во обр. Рос Фед.; Исслед. центр пробем качества подготовки специалистов; Моск. гос. ин-т стали и сплавов (Технол. ун-та). – Москва : Исслед. центр пробем качества подготовки специалистов, 2000. – 54с. – ISBN 5-7563-0126-7


  В пособии представлена оригинальная трактовка представлений о теории и методологии библиографии, освещаются вопросы определения важнейших терминов и понятий, рассматриваются подходы к изучению библиографии, ее основные категории и теоретические ...
1312889
  Уразабаев К.Б. Терминологическое словосочетание как единица номинации (на матер. английской космической терминологии). : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Уразабаев К.Б.; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков. – М., 1985. – 25л.
1312890
  Васильченко Н.П. Терминология - проблема серьезная // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 6. – С. 80-85. – ISSN 0130-9765
1312891
  Тимофеев Д.А. Терминология аридного и эолового рельефообразования : Материалы по геоморфол. терминологии / Д.А. Тимофеев. – М. : Наука, 1980. – 164 с.
1312892
  Тимофеев Д.А. Терминология аридного и эолового рельефообразования : Мат. по геморфол. терминологии / Д.А. Тимофеев. – Москва : Наука, 1980. – 164с.
1312893
   Терминология библиотечного дела. – М., 1975. – 99с.
1312894
   Терминология взрывных работ. – М., 1953. – 20с.
1312895
   Терминология вычислительных машин и приборов. – М., 1957. – 16с.
1312896
   Терминология гидротурбин. – М., 1953. – 40с.
1312897
  Ифантопуло Н.И. Терминология гимнастических упражнений / Н.И. Ифантопуло, А.П. Колтановский. – М., 1955. – 148с.
1312898
  Тимофеев Д.А. Терминология гляциальной геоморфологии / Д.А. Тимофеев, А.Н. Маккавеев; Отв. ред. Ассев А.А. – Москва : Наука, 1986. – 257с.
1312899
   Терминология горного дела. – М.
ч. 1. – 1952. – 23с.
1312900
   Терминология горного дела. – М.
вып. 5. – 1952. – 20с.
1312901
   Терминология горного дела : Горные работы и горные выработки. – Москва : Изд-во АН СССР, 1954. – 28с.
1312902
  Тимофеев Д.А. Терминология денудации и склонов : Материалы по геоморфологической терминологии / Д.А. Тимофеев. – Москва : Наука, 1978. – 244с.
1312903
  Тимофеев Д.А. Терминология денудации и склонов : Материалы по геоморфол. терминологии / Д.А. Тимофеев. – М. : Наука, 1978. – 244 с.
1312904
   Терминология Единой системы конструкторской документации. – Москва : Стандартов, 1990. – 96с.
1312905
  Пухаева Л.С. Терминология женского рукоделия в осетинском языке : Автореф... канд.филол.наук: 667 / Пухаева Л.С.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1972. – 20л.
1312906
   Терминология жидкостных ракетных двигателей. – М.
вып. 16. – 1953. – 27с.
1312907
  Иванов В.В. Терминология и заимствования в современном китайском языке / В.В. Иванов. – М., 1973. – 173с.
1312908
   Терминология и культура речи. – Москва : Наука, 1981. – 270с.
1312909
   Терминология и норма. – Москва, 1972. – 120 с.
1312910
  Циткина Ф.А. Терминология и перевод / Ф.А. Циткина. – Львов, 1988. – 156с.
1312911
  Сергеев В.Н. Терминология изобразительного искусства в русском языке 19-20 вв. : Автореф... канд.филол.наук: / Сергеев В.Н.; АН СССР.Ленингр.отдел.ин-та языкознания. – Л, 1964. – 22л.
1312912
  Ковалева Е.О. Терминология изобразительного искусства в современном русском языке (функциональный аспект) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Ковалева Е.О.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 21л.
1312913
  Ковалева Елена Олеговна Терминология изобразительного искусства в современном русском языке (функциональный аспект) : Дис... канд филолог.наук: 10.02.01 / Ковалева Елена Олеговна; КГУ им Т.Г.Шевченко . – К, 1990. – 170л. – Бібліогр.:л.158-170
1312914
  Тимофеев Д.А. Терминология карста : Материалы по геоморфол. терминологии / Д.А. Тимофеев. – М. : Наука, 1991. – 258 с.
1312915
  Кондратенко О.О. Терминология каталогизации: особенности становления и использования в крымских библиотеках // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата ; "Бук чембэр интернэшнл". – Москва, 2015. – № 2 (397). – С. 58-66. – ISSN 0869-6020


  Статья посвящена вопросам терминосистемы корпоративной каталогизации в историческом аспекте. Автором впервые собран и проанализирован значительный массив терминологических разработок в области корпоративной каталогизации в России, Украине и других ...
1312916
  Тасев Стойне Борисов Терминология консервной промышленности (на материале русского и болгарского языков) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Тасев Стойне Борисов; М-во просвещения РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1975. – 22л.
1312917
   Терминология культуры речи. – Москва, 1981. – 270 с.
1312918
  Власов Александр Васильевич Терминология морфологии и словообразования в современных белорусском и русском языках (Деривационная структура и система терминоединиц) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02, 10.02.01 / Власов Александр Васильевич; АН БССР, Ин-т языкознания. – Минск, 1988. – 21л.
1312919
  Джабиев З.П. Терминология народной медицины в осетинском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.08 / Джабиев З. П.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1977. – л.
1312920
  Тимофеев Д.А. Терминология общей геоморфологии : Мат. по геоморфол. терминологии / Д.А. Тимофеев, Г.А. Уфимцев, Ф.С. Онухов. – Москва : Наука, 1977. – 200с.
1312921
  Тимофеев Д.А. Терминология перигляциальной геоморфологии: мат. по геоморфол. терминологии. / Д.А. Тимофеев. – М., 1983. – 233с.
1312922
   Терминология по воздушному фотографированию. – М.
вып. 29. – 1954. – 32с.
1312923
   Терминология по коррозии и защите металлов. – М.
вып. 4. – 1951. – 44с.
1312924
   Терминология по природным ресурсам земли. – М., 1976. – 204с.
1312925
  Рижняк О. Терминология поваренных солей в диахроническом аспекте // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 432-436. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1312926
  Тимофеев Д.А. Терминология поверхностей выравнивания : Материалы по геоморфол. терминологии / Д.А. Тимофеев. – М. : Наука, 1974. – 87 с.
1312927
  Тимофеев Д.А. Терминология поверхностей выравнивания. мат. по геоморфол. терминологии. / Д.А. Тимофеев. – М., 1974. – 87с.
1312928
  Снетова Г.П. Терминология пошлин и повинностей в русском языке XIV-XVI вв. : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Снетова Г.П.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 25л.
1312929
  Кокоило А.В. Терминология пчеловодства русского литературного языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Кокоило А.В.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1312930
   Терминология распространения радиоволн. – Москва
вып. 47. – 1957. – 27 с.
1312931
  Вяари Э. Терминология родства в прибалтийско-финских языках : Автореф... канд. филол.наук: / Вяари Э.; Тартуский гос. ун-т. Кафедра финноугорских языков. – Тарту, 1953. – 16 с.
1312932
  Вавра К.И. Терминология родства венгреского и мансийского языков. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.666 / Вавра К.И.; Тартуский гос.ун-т. – Тарту, 1970. – 25л.
1312933
   Терминология роста и развития высших растений. – М., 1982. – 96с.
1312934
  Бондаренко О.О. Терминология рынка недвижимости / О.О. Бондаренко, М. Несин // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 11-12. – (Бібліотека Інституту філології)
1312935
   Терминология светотехники. – Москва : Издательство Академии наук СССР
Вып. 48. – 1957. – 64 с.
1312936
  Лобач Е.А. Терминология современной математики и пути ее интернационализации. : Дис... Канд. филол. наук: 10.02.04. / Лобач Е.А.; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К, 1987. – 276л. – Бібліогр.:л.199-273
1312937
  Лобач Е.А. Терминология современной математики и пути ее интернационализации. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Лобач Е.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 24л.
1312938
  Лобач Е.А. Терминология современной математики и пути ее интернационализации. : Автореф... Канд.филол.наук: 01.02.04 / Лобач Е.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 24л.
1312939
   Терминология строительной механики. – М.-Л., 1947. – 46с.
1312940
  Уфимцев Г.Ф. Терминология структурной геоорфологии и неотектоники : Материалы по геоморфологической терминологии / Г.Ф. Уфимцев, Ф.С. Онухов, Д.А. Тимофеев. – Москва, 1979. – 256с.
1312941
   Терминология термодинамики. – Москва
вып. 7. – 1952. – 56 с.
1312942
  Спах А.Г. Терминология технического нормироания, оргинизации труда и заработной платы в машиностроении / А.Г. Спах. – Ташкент, 1965. – 171с.
1312943
  Марчук В.В. Терминология уголовного закона и квалификация преступлений // Право и демократия : Сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2007. – Вып. 18. – С. 224-238. – ISBN 985-485-616-Х. – ISSN 0202-6342
1312944
  Тимофеев Д.А. Терминология флювиальной геоморфологии : Материалы по геоморфол. терминологии / Д.А. Тимофеев. – М. : Наука, 1981. – 268 с.
1312945
   Терминология электрических явлений в газах. – Москва
вып. 13. – 1952. – 32 с.
1312946
   Терминология электровакуумных приборов. – Москва : Издательство Академии наук СССР. – (Сборники рекомендуемых терминов ; Вып. 39)
вып. 39. – 1956. – 48 с.
1312947
   Терминология электрооборудования самолетов. – М.
вып. 25. – 1954. – 35с.
1312948
  Фролов Н.К. Терминопонятия топономастики как объект когнитивистики // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 637-640. – ISBN 978-966-489-126-1
1312949
  Сердюкова О. Терминосистема - кардинальная проблема языка и центральная проблема лингвистики / О. Сердюкова, И. Чернявская // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 35-38
1312950
  Шашкина Н.И. Терминосистема "наименоваиня строительных машин и механизмов" в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Шашкина Н.И.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1984. – 23л.
1312951
  Мигунова Е.С. Термины "экология" и "экологический" в отечественном почвоведении. // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 154-168. – ISSN 0459-1216
1312952
   Термины (понятия) по общей теории государства и права. – К., 1970. – 4с.
1312953
   Термины в научной и учебной литературе. – Горький, 1988. – 114с.
1312954
  Карпович В.Н. Термины в структуре теорий / В.Н. Карпович. – Новосибирск, 1978. – 128с.
1312955
   Термины в языке и речи. – Горький, 1984. – 116с.
1312956
   Термины в языке и речи. – Горький, 1985. – 121с.
1312957
  Хасиев З.А. Термины животноводства в западной группе диалектов и говоров азербайджанского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.06 / Хасиев З.А.; АН АзССР.Ин-т языкознания. – Баку, 1976. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
1312958
   Термины и их функционирование. – Горький, 1987. – 98с.
1312959
  Будников Г.К. Термины и основные понятия в аналитической химии. / Г.К. Будников. – Казань, 1991. – 129с.
1312960
  Натансон Э.А. Термины как особый раздел лексики и источники русской технической терминологии : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Натансон Э.А. ; АН СССР , Ин-т языкознания. – Москва, 1967. – 16 с.
1312961
   Термины политической экономии. – Рига, 1975. – 132с.
1312962
  Пашаева Ш.Р. Термины политической экономии в современном азербайджанском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пашаева Ш.Р. ; Ком. высш. и сред. спец. образования Совета Мин. АзССР. – Баку, 1963. – 18 с.
1312963
  Кулиев А. Термины родства в туркменском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Кулиев А.; АН Туркмен. ССР. Отд. обществ. наук. – Ашхабад, 1967. – 16л.
1312964
  Ваулина Е.Ю. Термины современной информатики: программирование, вычислительная техника, Интернет : Англо-русский, русско-английский словарь: Более 6000 слов, устойчивых словосочетаний и сокращений / Е.Ю. Ваулина, В.Н. Рычков. – Москва : Эксмо, 2005. – 640с. – (Библиотека словарей). – ISBN 5-699-05439-1
1312965
   Термины, используемые в курсе педагогики. – Пятигорск, 1978. – 55с.
1312966
   Термины, употребляемые в Международной стандартной классификации образования / О.М. Ратанина, В.Г. Слабкий, Л.А. Качала, В.И. Миронюк // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. м-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2017. – № 4 (45). – С. 119-125. – ISSN 2077-6594
1312967
   Термисторные измерители скорости воздушных потоков. – М., 1957. – 23с.
1312968
  Потапов Н.П. Термисторный материал из окислов марганца и никеля. Влияние состава и термообработки на его структуру и его электрические свойства. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Потапов Н.П.; МВО УССР. Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1957. – 14л.
1312969
   Термиты и меры борьбы с ними. – Ашхабад, 1968. – 224с.
1312970
   Термиты как фактор пространственной неоднородности потоков СО2 из почв муссонных тропических лесов южного Вьетнама / Лопес, Гереню В.О. де, А.Е. Аничкин, В.К. Авилов, А.Н. Кузнецов, И.Н. Курганова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 228-238 : рис., табл. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0032-180Х
1312971
  Жужиков Д.П. Термиты СССР / Д.П. Жужиков. – Москва, 1979. – 224с.
1312972
  Лопаткин А.А. Термическая активация и дезактивация платиновых катализаторов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Лопаткин А.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1957. – 5л.
1312973
  Синяев В.А. Термическая деструкция и парообразование полифосфатов одновалентных металлов. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.01 / Синяев В.А.; Ин-т хим.наук Каз.ССР. – Алма-Ата, 1981. – 23л.
1312974
  Шнюков В.Ф. Термическая диссоциация окислов щелочно-земельных металлов и ее роль в механизме работы оксидного катода : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 043 / Шнюков В.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
1312975
  Дербинский И.А. Термическая диссоциация радиоактивных и неактивных препаратов HgO b NaHCO3 : Автореф... канд. хим.наук: / Дербинский И. А.; АН БССР, Отд. хим. и геол. наук Обеъед. сов Ин-тов физ.-орган. хим, общей и неорган. хим. и Ин-та торф. – Минск, 1971. – 22л.
1312976
  Куликов И.С. Термическая диссоциация соединений. / И.С. Куликов. – М., 1969. – 575с.
1312977
  Абраменко Т.Н. Термическая диффузия в газах / Т.Н. Абраменко, А.Ф. Золотухина, Е.А. Шашков ; под ред. В.Б. Нестеренко ; АН БССР, Ин-т прикладной физики. – Минск : Наука и техника, 1982. – 191 с. : граф. – Библиогр.: с. 178-189
1312978
   Термическая и каталитическая очистка газовых выбросов в атмосферу. – К., 1984. – 156с.
1312979
  Гребень В.П. Термическая и радиационная устойчивость гомогенных ионообменных мембран : Автореф... канд. хим.наук: / Гребень В. П.; Науч. иссл. физ.хим. ин-т. – М, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1312980
  Сегалла А.Г. Термическая и электромеханическая активизация процесса поляризации сегнетоэлектрической керамики. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Сегалла А.Г.; Воронеж.политехн.ин-т. – Воронеж, 1972. – 26л.
1312981
  Маренков В.И. Термическая ионизация в низкотемпературной плазме с конденсированной дисперсной фазой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Маренков В.И.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1984. – 19л.
1312982
  Попелева Г.С. Термическая конденсация гидрихлорсиланов с хлоролефинами и хлорфенилметилхлорсиланами. : Автореф... канд. техн.наук: / Попелева Г.С.; Мин. хим. пром. СССР. – М., 1965. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1312983
  Печковский А.М. Термическая обработка в вакууме. / А.М. Печковский, О.Л. Алферьевская. – М., 1962. – 41с.
1312984
   Термическая обработка и прочность металлов и сплавов. – М., 1958. – 179с.
1312985
   Термическая обработка и физика металлов. – Свердловск, 1989. – 141с.
1312986
  Бабошин А.Л. Термическая обработка обыкновенных и специальных сортов стали / А.Л. Бабошин. – Москва, 1926. – 558 с.
1312987
  Бабошин А.Л. Термическая обработка обыкновенных и специальных сортовстали / А.Л. Бабошин. – М., 1926. – с.
1312988
  Гуляев А.П. Термическая обработка стали / А.П. Гуляев. – М., 1953. – 384с.
1312989
  Гуляев А.П. Термическая обработка стали / А.П. Гуляев. – Изд. 2-е перераб. и доп. – М., 1960. – 496с.
1312990
  Большаков В.И. Термическая обработка строительной стали повышенной прочности. / В.И. Большаков. – М, 1977. – 200с.
1312991
  Сопилиди В.Н. Термическая переработка сульфатнофосфорнокислой суспензии с получением полифосфата кальция из фосфоритов каратау.. : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.01 / Сопилиди В.Н.; АН КазахССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1974. – 22л.
1312992
  Золотарева Ю.В. Термическая релаксация в индивидуальных жидкостях и растворах галогенов и серы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Золотарева Ю.В.; АН Туркменской ССР. Физ.-технич. ин-тут. – Ашхабад, 1979. – 25л.
1312993
  Коварская Б.М. Термическая стабильность гетероценных полимеров / Б.М. Коварская. – М, 1977. – 264с.
1312994
  Павлов Д.Ф. Термическая структура процесса свободной конвекции над ограниченными поверхностями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Павлов Д.Ф.; Среднеазиат. гос. ун-т. – Ташкент, 1953. – 16л.
1312995
   Термическая усталость материалов в условиях неоднородного термонапряженного состояния. – К., 1985. – 278с.
1312996
  Курочкин Э.С. Термическая устойчивость азидов серебра, свинца и таллия в присутствии гетерофазных добавок : Автореф... канд. хим.наук: 02-070, 02-073 / Курочкин Э.С.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 19л.
1312997
  Полянский Н.Г. Термическая устойчивость и каталитическая активность ионообменных смол : Автореф... д-ра хим.наук: 073 / Полянский Н.Г.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1969. – 35л.
1312998
  Бордюшкова Е.А. Термическая устойчивость и кинетика разложения нитритов и нитратов щелочных и щелочно-земельных металлов : Автореф... кандидата хим.наук: / Бордюшкова Е.А.; Рост. н/Д гос. ун-т. Хим. фак. – Ростов -на-Дону, 1965. – 27л. – Бібліогр.:с.25
1312999
  Шабуров М.А. Термическая устойчивость сильноосновных анионитов в воде и некоторых органических средах : Автореф... канд. хим.наук: / Шабуров М.А.; НИ физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1965. – 20л.
1313000
  Тютюнник Вячеслав Михайлович Термическая устойчивость солевых форм сульфокатионитов в различных средах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Тютюнник Вячеслав Михайлович ; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И. Менделеева. – Москва, 1977. – 16 с. – Бібліогр.:с.15-16
<< На початок(–10)1311131213131314131513161317131813191320(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,