Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>
1309001
  Хазова А. "Тепер ви вже не можете робити щось неякісно". Проректор СНУ ім. Лесі Українки Анна Данильчук - про освітню реформу, "загублені" українські слова і "світло" "Дня" / Каріна Хачатар"ян, Анастасія Хазова, Антон Сестрицин, Марія Нитка, Христина Шкрябіна, Оксана Скільська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 16 серпня (№ 143)


  Тридцять п"ятим лектором XV Літньої школи журналістики "Дня" стала проректор з науково-педагогічної роботи, євроінтеграції та роботи зі студентами Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, блогер "Дня" Анна Данильчук. З другом ...
1309002
  Онищенко О. "Тепер нам потрібно заінтригувати, добратися до потаємних куточків душі практикуючих нейрохірургів". Молоді науковці розробили новий метод лікування травм спинного мозку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "Білл Гейтс, звертаючись до випускників 2017 р., зауважив, що, якби він починав свою кар"єру сьогодні й шукав, куди податися, аби мати можливість впливати на світ, — він звернув би увагу на три царини: штучний інтелект, енергетику та біонауки. ...
1309003
  Калинець І. "Тепер це смішно, що за твори людину можуть звільняти з роботи й заарештовувати" / розмову вела Тетяна Терен // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2014. – 15 жовтня (№ 152). – С. 12


  Львівський поет-дисидент розповів про те, що вберегло його стосунки з дружиною після десяти років таборів, "пігулки" із самвидавом і творчість без самоповторення.
1309004
   "Теперь вы действительно летите!" : компания // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 6-7 (прилож) : Фото
1309005
  Фролова М. "Теперь дело за Россией!" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С. 7-12. – ISSN 0235-7089


  Болгарський визвольний рух проти турецького поневолення.
1309006
  Квит С. "Теперь при поступлении в вузы на первый план выйдет результат внешнего независимого тестирования, а не атестат, оценки в котором, к сожалению, часто необъективны" / разговор вела М. Сырчина // Факты и комментарии. – Київ, 2014. – 12 апреля (№ 66). – С. 6
1309007
  Довбенко С. Теорія суспільного вибору // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 10. – С. 83-86. – ISSN 0131-775Х
1309008
  Кузьменко В.П. Теорія суспільного вибору: ретроспективний аналіз у контексті транзитивної економіки // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1309009
  Мороз О.В. Теорія сучасного брендингу : Монографія / О.В. Мороз, О.В. Пашенко. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 104 с. – ISBN 966-641-061-3
1309010
   Теорія східної літератури : програма курсу для студентів-сходознавців (спеціальність китайська мова та література). – Київ : Київський університет, 2004. – 11 с.
1309011
   Теорія та досвід застосування тренінгових технологій у практичній психології : Матеріали 2 Всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Київ, 20 жовтня 2005 року / За ред. Л.І. Мороз; МВСУ; Київський юридичний ін-т МВС. – Київ, 2005. – 234с.
1309012
  Гелей С.Д. Теорія та історія кооперації : Підручник / С.Д. Гелей, Р.Я. Пастушенко. – Київ : Знання, 2006. – 513с. – На тит. арк.: Львівський комерційній академії - 190 років. – ISBN 966-346-093-8
1309013
   Теорія та історія радянської книги на Україні. – К, 1983. – 151с.
1309014
  Ніколенко О. Теорія та історія роману (Роман у літературі ХІХ століття) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 22-26. – ISSN 0205-471Х
1309015
   Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – Львів : Каменяр, 1992. – 166 с. – ISBN 5-7745-0494-8
1309016
   Теорія та історія світової і вітчизняної культури : Курс лекцій. – Київ : Либідь, 1993. – 392 с. – ISBN 5-325-00405-0
1309017
  Кузьма І. Теорія та історія словотвірної варіантності українських прикметників / Ірина Кузьма // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 24-32. – (Серія філологічна ; вип. 63). – ISSN 2078-5119


  Статтю присвячено теоретичним питанням та історії словотвірної варіантності: запропоновано визначення терміна словотвірні варіанти; простежено історію формування словотвірних варіантних пар і їхніх моделей на різних етапах розвитку української мови ...
1309018
  Райба С.В. Теорія та математичні моделі безпроводових сенсорних мереж з випадковим доступом : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Райба Станіслав Вільгельмович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – 34 с. – Бібліогр.: 34 назви
1309019
  Маторін Сергій Ігорович Теорія та методи системологічного моделювання та їх використання для інформаційно-аналітичного супроводження організаційних систем : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 01.05.04 / Маторін С.І.; Харків. нац. ун-тет радіоелектрон. – Харків, 2003. – 34 с. – Бібліогр.: 43 назв.
1309020
  Стрелковська І.В. Теорія та методи сплайн-апроксимації в телекомунікаціях : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Стрелковська І.В. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О. С. Попова. – Одеса, 2010. – 35 с. – Бібліогр.: 40 назв
1309021
  Агеєв Д.В. Теорія та методи структурного та параметричного синтезу мультисервісних накладених мереж : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Агеєв Д.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 35 с. – Бібліогр.: 52 назви
1309022
   Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін : збірник науково-методичних праць. – Рівне. – ISBN 966-7281-05-2
Вип. 1. – 1999
1309023
  Хриков Євген Миколайович Теорія та методика внутрішкільного управління в сучасних умовах : автореф. дис. ... доктора педагог. наук : 13.00.01 / Хриков Євген Миколайович ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 48 с.
1309024
  Чорноштан А.Г. Теорія та методика гімнастики (модульний курс) / А.Г. Чорноштан, О.Г. Сущенко; МОНУ; Луганський держ. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ : Альма матер, 2000. – 320с. – ISBN 966-617-058-2
1309025
  Гельфанд М.Б. Теорія та методика ірраціонального числа : Дис... канд. пед.наук: / Гельфанд М.Б.;. – 151л. – Бібліогр.:л.144-151
1309026
  Малишева Людмила Леонідівна Теорія та методика ландшафтно-геохімічного аналізу й оцінки екологічного стану територій : Автореф... д-ра геогр.наук: 11.00.01 / Малишева Людмила Леонідівна; НАНУ. Ін-т географії. – К., 1998. – 32л.
1309027
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 27. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1309028
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 28. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1309029
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 29. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1309030
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 32. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1309031
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 33. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1309032
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 34. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1309033
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 35. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1309034
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISSN 2312-0657
Вип. 36. – 2014. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1309035
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISSN 2312-0657
Вип. 37. – 2015. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1309036
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISSN 2312-0657
Вип. 38. – 2015. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1309037
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISSN 2312-0657
Вип. 39. – 2016. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1309038
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: А.В. Троцко, Л.А. Штефан, М.П. Васильєва [та ін.]. – Харків : ХНАДУ. – ISSN 2312-0657
Вип. 40. – 2016. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1309039
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: А.В. Троцко, Л.А. Штефан, М.П. Васильєва [та ін.]. – Харків : ХНАДУ. – ISSN 2312-0657
Вип. 41. – 2017. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1309040
  Корда Григорій Сергійович Теорія та методика формування соціальної активності школярів у мікрорайоні : Автореф... докт. пед.наук: 13.00.01 / Корда Григорій Сергійович; Київ. Державний педінститут ім. М.Драгоманова. – К., 1992. – 51л.
1309041
  Маловичко С.В. Теорія та методологія управління електронною торгівлею підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Маловичко Світлана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2016. – 42 с. – Бібліогр.: 80 назв
1309042
   Теорія та практика адаптації законодавства України про банківську діяльність до законодавства Європейського Союзу : монографія / [О.А. Музика-Стефанчук та ін.] ; за заг. ред. О.А. Музики-Стефанчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Самміт-книга, 2016. – 263, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7350-98-8
1309043
  Земзюліна Н.І. Теорія та практика археографічних досліджень: історичний аспект // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць. – Київ, 2011. – Чис. 18 : Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Перші (міжнародні) Ястребовські читання 20-22 жовтня 2011 р. – С. 71-75


  Показано наукову та суспільну значимість археографічної діяльності, з"ясовано вплив опублікованих збірників документів та довідково-інформаційних видань на розвиток історичної науки; шляхом аналізу опублікованих документальних видань, висвітлено внесок ...
1309044
   Теорія та практика вдосконалення суспільно-економічних відносин // Вісник Сумського державного університету : Науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2005. – С. 117-185. – (Економіка ; № 10 (82)). – ISSN 1817-9215
1309045
  Кривонос М.В. Теорія та практика використання спеціальних знань в розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кривонос Максим Васильович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Суми, 2016. – 301 арк. – Додатки: арк. 253-301. – Бібліогр.: арк. 214-252
1309046
  Кривонос М.В. Теорія та практика використання спеціальних знань в розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кривонос Максим Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1309047
  Кривонос М.В. Теорія та практика використання спеціальних знань в розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів : монографія / М.В. Кривонос, В.С. Бондар ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – 411, [1] с. – Бібліогр.: с. 372-411 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-616-076-2
1309048
  Юндіна О. Теорія та практика військового перекладу в Україні


  Проведено комплексний аналіз надбань вітчизняного перекладознавства в галузі військового перекладу. There were analyzed comprehensively the achievements of native translation studies in the realm of military translation.
1309049
  Сметанко О.В. Теорія та практика внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах України : монографія / О.В. Сметанко ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 436, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 365-384. – ISBN 978-966-483-702-3
1309050
  Погосян Г. Теорія та практика гендерної рівності в Європейському Союзі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 155
1309051
  Гарасимів Т. Теорія та практика громадянського суспільства: історико-правовий досвід України / Т. Гарасимів, Т. Дашо // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 11-20. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1309052
  Бобіна О. Теорія та практика гуманітаризації вищої техничної освіти: новий етап і нові проблеми / О. Бобіна // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 45-48
1309053
  Хомутенко А.В. Теорія та практика державного фінансового контролю неприбуткових фінансових установ України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 131-134
1309054
   Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 8 листоп. 2013 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. – 275, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7139-03-3
1309055
   Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – 209, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7139-11-8
1309056
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISBN 966-7665-71-2
Вип. № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1309057
   Теорія та практика дизайну : збірнік наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISBN 966-7665-71-2
Вип. № 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1309058
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ. – ISBN 966-7665-71-2
Вип. № 5 : Мистецтвознавство. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1309059
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ. – ISBN 966-7665-71-2
Вип. № 6 : Технічна естетика. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1309060
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ. – ISBN 966-7665-71-2
Вип. № 7 : Мистецтвознавство. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1309061
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ. – ISBN 966-7665-71-2
Вип. № 8 : Технічна естетика. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1309062
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012-. – ISSN 2415-8151
Вип. № 9 : Мистецтвознавство. – 2016. – 256 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1309063
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012-. – ISSN 2415-8151
Вип. № 10 : Технічна естетика. – 2016. – 253 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1309064
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Кузнецова І.О., Лагутенко О.А., Гнатюк Л.Р. [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2415-8151
Вип. № 12 : Мистецтвознавство. – 2017. – 269 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1309065
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Кузнецова І.О., Лагутенко О.А., Гнатюк Л.Р. [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2415-8151
Вип. № 13 : Технічна естетика. – 2017. – 251 с. – Резюме мовою статті
1309066
  Звонар В. Теорія та практика ефективного регулювання мінімальної заробітної плати в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 21-26
1309067
  Бахтіярова Х. Теорія та практика застосування мультимедійних технологій в умовах професійного навчання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 6-9. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні психолого-педагогічні вимоги до проектування та застосування в навчальному процесі мультимедійних технологій. На основі аналізу різних підходів до трактування поняття уточнено зміст визначення "мультимедійні технології"; висвітлено ...
1309068
  Лубська М.В. Теорія та практика застосування мусульманського сімейного права в Алжирі під впливом європейського законодавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні проблеми застосування норм класичного мусульманського сімейного права маликитського мазхаба. Проводиться порівняльний аналіз встановлених норм та традицій мусульманського світу та кодифікованого законодавства сучасного ...
1309069
  Петренко К.Р. Теорія та практика застосування позовної давності при розгляді цивільних справ // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 184-188. – ISBN 978-966-927-257-7
1309070
   Теорія та практика застосування презумпції творчого характеру праці, результатом якої є об"єкт інтелектуальної власності // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 175-181. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
1309071
   Теорія та практика застосування чинного кримінального і кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах : Тези доповідей науково-теоретичної конференції, (Україна, Київ, 25 квітня 2002 року) :У 2-х частинах. – Київ
Ч.1. – 2002. – 232с.
1309072
  Тимофєєв В.Я. Теорія та практика козацького вишколу. Ч. 1 / В.Я. Тимофєєв // Час виховувати лицарів. Школа національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства. З досвіду роботи директора школи : школа національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства. З досвіду роботи директора школи / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2015. – Збірка 2 : Задністрова Січ. – 240 с. : іл. – Бібліогр.: с. 230-232
1309073
  Тимофєєв В.Я. Теорія та практика козацького вишколу / Тимофєєв В.Я. // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2010. – Збірка 8 : Задністрова Січ. – Бл. 300 с.
1309074
  Ковальчук С.М. Теорія та практика кооперативного управління коаліціями:ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 5-8
1309075
  Супрун Н.А. Теорія та практика корпоративного управління в Україні: діалектика взаємодії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 13-18
1309076
   Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах : Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : Нац. акад. внутр. справ України
Ч. 2. – 2001. – 288с.
1309077
  Ничаюк С.П. Теорія та практика машинного перекладу в Україні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 56-60. – ISBN 966-8188-08-X
1309078
  Ничаюк С.П. Теорія та практика машинного перекладу в Україні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 56-60. – Бібліогр.: Літ.: С. 60; 14 назв. – ISBN 966-8188-07-1


  Машинний переклад зараз знову переживає бурхливий період у своїй майже 60-річній історії. Зріс інтерес до теоретичних і практичних досліджень з МП. Це можна пояснити цілим рядом причин: по-перше. новими досягненнями в галузі МП як в Україні, так і за ...
1309079
  Крижко В.В. Теорія та практика менеджменту в освіті : Навч. посібник / В.В. Крижко. – 2-ге вид., допрацьоване. – Київ : Освіта України, 2005. – 255с. – ISBN 966-8847-14-8
1309080
  Пономаренко В.С. Теорія та практика моделювання бізнес-процесів : монографія / Пономаренко В.С., Мінухін С.В., Знахур С.В. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 243, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 225-230. – ISBN 978-966-676-579-9
1309081
  Линдюк О.А. Теорія та практика модернізації державної служби України в умовах глобалізації = Theory and practice of the civil service modernization in Ukraine under the globalization : монографія / О.А. Линдюк ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2016. – 303, [1] с. : табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 258-303. – ISBN 978-966-619-367-7
1309082
   Теорія та практика навчання фізико-математичних та технологічних дисциплін : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний ун-т. – Бердянськ : БДПУ
№ 1, 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1309083
  Кривоніс Т.Г. Теорія та практика особистісної психотерапії : монографія / Т.Г. Кривоніс ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 279, [1] с. – Бібліогр.: 245-279. – ISBN 978-966-194-117-4
1309084
  Удалова Л.Д. Теорія та практика отримання вербальної інформації у кримінальному процесі України : Монографія / Л.Д. Удалова ; Національна акад. внутр. справ України. – Київ, 2005. – 324 с. – ISBN 966-8037-63-4
1309085
  Рязанцева В.В. Теорія та практика оцінки вартості банку. Частина 1. Витратний та порівняльний підходи / В.В. Рязанцева, Н.С. Подгайська // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 9-13 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
1309086
  Рязанцева В.В. Теорія та практика оцінки вартості банку. Частина II. Доходний підхід / В.В. Рязанцева, Н.С. Подгайська // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 3 (66). – С. 11-17 : табл. – Bibliogr.: Бібіліогр.: 11 назв
1309087
  Яковець І.С. Теорія та практика оцінки ефективності діяльності Державної кримінально-виконавчної служби України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 144-152. – ISSN 0201-7245
1309088
  Волошко А.В. Теорія та практика оцінювання якості електричної енергії в інтегрованих системах електропостачання : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Волошко Анатолій Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 83 назви
1309089
  Кияк Т.Р. Теорія та практика перекладу (німецька мова) : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Т.Р. Кияк, А.М. Науменко, О.Д. Огуй. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 592с. – (Nowa knyha verlac). – ISBN 966-8609-14-Х
1309090
  Калашник Н.Г. Теорія та практика перекладу. Вступ до спеціальності : Навчальний посібник. (Для фак-тів з поглибленого вивчення другої іноземної мови у закладах вищ. відомчої юрид. освіти) / Н.Г. Калашник, Н.О. Гетьман; МВСУ. Запоріжський юрид. ін-т. – Запоріжжя : Мотор-Січ, 2004. – 314с. – ISBN 966-7108-90-2
1309091
  Ващенко О.П. Теорія та практика побудови організаційних систем управління : навч. посібник / О.П. Ващенко ; Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ : ДУТ, 2017. – 112, [2] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазначено
1309092
  Лісний Г.Д. Теорія та практика побудови сейсмічних зображень для еліптично-анізотропних середовищ : автореф. дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.22 / Лісний Георгій Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 43 с. – Бібліогр.: 37 назв
1309093
  Лісний Г.Д. Теорія та практика побудови сейсмічних зображень для еліптично-анізотропних середовищ : дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.22 / Лісний Георгій Дмитрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 422 л. – Бібліогр.: л. 406-422
1309094
  Аркадьєв Віктор Юрійович Теорія та практика побудови уніфікованих систем управління електромеханічними комплексами : Автореф... д-ра техн.наук: 05.13.07 / Аркадьєв Віктор Юрійович; Одеський держ. політехн. ун-тет. – Одеса, 1998. – 33л.
1309095
  Денисов Олександр Олександрович Теорія та практика просочення блокової кераміки в технології нанесених каталізаторів щільникової структури : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук; 05.17.01 / Денисов О.О.; Нац. техн. ун-т України " Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006. – 35с. – Бібл.: 39 назв
1309096
  Мілютіна К.Л. Теорія та практика психологічного тренінгу : Навчальний посібник / К.Л. Мілютіна; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 192с. – ISBN 966-608-413-9
1309097
  Галіцина Н.В. Теорія та практика реалізації концепції соціальної держави в Україні: адміністративно-правове дослідження : монографія / Н.В. Галіцина. – Харків : Панов, 2016. – 577, [1] с. – Бібліогр.: с. 511-577 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7293-51-3
1309098
  Кудлак В.Я. Теорія та практика ринкового реформування в економічній спадщині М.Х. Бунге : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.01 / Кудлак В.Я.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1309099
  Кудлак В.Я. Теорія та практика ринкового реформування в економічній спадщині М.Х. Бунге : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Кудлак В.Я.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 250л. + Додатки: л.221-234. – Бібліогр.: л.235-250
1309100
  Василенко В.О. Теорія та практика розробки управлінських рішень : Навчальний посібник / В.О. Василенко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 420с. – ISBN 966-8253-02-7
1309101
  Василенко В.О. Теорія та практика розробки управлінських рішень : Навчальний посібник для студ. вищ. закл. освіти / В.О. Василенко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 420с. – ISBN 966-8253-02-7
1309102
  Боринець С.Я. Теорія та практика світових фінансів : підручник [для викладачів, студентів, аспірантів ВНЗ] / С.Я. Боринець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 431, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 374-394. – Бібліогр.: с. 363-373. – ISBN 978-966-439-877-7
1309103
  Савельчук І. Теорія та практика соціальної роботи з позицій системного підходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті здійснюється критичний аналіз основних положень системного підходу до теорії та практики соціальної роботи. Обґрунтовано, що особливості соціальної роботи, її ефективність та успішність визначаються системною цілісністю. Розкрито засоби ...
1309104
  Фабричев В.А. Теорія та практика створення методів та засобів електромагнітної сумісності пристроїв перетворення форми інформації. : Автореф... доктор техн.наук: 05.13.05 / Фабричев В.А.; АН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 1994. – 31л.
1309105
  Киричок А.П. Теорія та практика створення сучасної моделі освіти у галузі PR : монографія / А.П. Киричок ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 232, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 189-225. – ISBN 978-966-622-806-5
1309106
  Нестеренков Володимир Михайлович Теорія та практика стійкого формування швів при електронно-променевому зварюванні металів великої товщини : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.03.06 / Нестеренков В.М.; НАНУ. Ін-т електрозварювання ім.Є.О.Патона. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 49 назв
1309107
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів. – Харків : Право. – ISBN 966-8467-20-5
Вип.4. – 2004
1309108
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів. – Харків : Право. – ISBN 966-8467-20-5
Вип.5. – 2005
1309109
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів. – Харків : Право. – ISSN 1993-0917
Вип.6. – 2006. – резюме укр. та рос мовами
1309110
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право. – ISSN 1993-0917
Вип. 8. – 2008. – резюме укр. та рос мовами
1309111
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
Вип. 9. – 2009. – резюме укр. та рос мовами
1309112
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
Вип. 10. – 2010. – резюме укр. та рос мовами
1309113
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
Вип. 11. – 2011. – резюме укр., рос. мовами
1309114
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
Вип. 12. – 2012. – 528 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1309115
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
Вип. 13. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1309116
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
Вип. 14. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1309117
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
Вип. 15. – 2015. – 437 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1309118
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
Вип. 16. – 2016. – 500 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1309119
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харків. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Ф. Ашиджоглу [та ін.]. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
Вип. 17. – 2017. – 512 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1309120
  Василенко М.К. Теорія та практика творчого пошуку в інформаційній жанровій групі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 32-35. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  Стаття присвячена проблемам розвитку сучасної журналістики, як української, так і світової. Наведено численні приклади з періодичної преси та наукових видань.
1309121
  Назаренко Л.М. Теорія та практика управління інноваційним розвитком загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 / Назаренко Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 43 назви
1309122
  Воробйова О.І. Теорія та практика фінансово-кредитних відносин в Україні / О.І. Воробйова, Ю.М. Воробйов // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2012. – № 4 (17). – С. 6-15
1309123
  Жаліло Я. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави : монографія / Я. Жаліло ; Національний ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2009. – 336с. – ISBN 978-966-554-097-7
1309124
  Кузнєцова Н. Теорія та практика формування Інтернет-підприємництва в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 110-113. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні засади та практику розвитку Інтернет-підприємництва в умовах глобалізації товарних ринків, інтернаціоналізації та стандартизації управлінських механізмів маркетингової діяльності, розглянуто сутність, специфіку, основні прояви ...
1309125
   Теорія та практика формування української національної ідеї = Theory and practice of ukrainian national idea formation / Рада національної безпеки і оборони України ; Національний ін-т проблем міжнародної безпеки ; НАНУ ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса ; [ упоряд. і ред. О.К. Шевченко ; за заг. ред. О.С. Власюка ]. – Київ : Фоліант, 2008. – 300 с. – ISBN 978-966-8474-64-4
1309126
  Квасніков Володимир Павлович Теорія та принципи побудови трикоординатних інформаційно-вимірювальних систем механічних величин : Автореф. ... дис. доктора технічних наук: 05.11.01 / Квасніков Володимир Павлович; Красніков В.П.; Націон. технічний ун-тет України "Київськ. політехнічний ін-тут". – Київ, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 34 назв.
1309127
  Мережко Олександр Олексадрович Теорія та принципи транснаціонального торгового права ( Lex mercatoria ) : Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: 12.00.01 / Мережко Олександр Олексадрович; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 388 л. – Бібліогр.: л. 355 - 388
1309128
  Мережко Олександр Олексадрович Теорія та принципи транснаціонального торгового права (Lex mercatoria) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук:12.00.11 / Мережко О.О.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 39 с. – Бібліогр.: 17 назв
1309129
  Найда С.А. Теорія та проектування широкосмугових електроакустичних трактів для медичних приладів : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.09.08 / Найда С.А. ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
1309130
  Мамченко Н. Теорія та філософія права: проблема розмежування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 3-5
1309131
  Пінкевич І.П. Теорія твердого тіла : навчальний посібник для студентів фізичних спец. ун-тів / І.П. Пінкевич, В.Й. Сугаков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 333с. – ISBN 966-594-719-2
1309132
  Репецький С.П. Теорія твердого тіла. Невпорядковані середовища : навч. посібник для студентів фіз. ф-ту / С.П. Репецький ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2008. – 308, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 305-308. – ISBN 978-966-00-0920-8
1309133
  Репецький С.П. Теорія твердого тіла. Невпорядковані середовища : навч. посібник / С.П. Репецький ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 282-284. – ISBN 978-966-439-796-1
1309134
  Михайленко В.М. Теорія твору й тексту : навч. посібник / В.М. Михайленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 255, [1] с. – Бібліогр.: с. 238-255. – ISBN 978-966-437-333-0
1309135
  Горальський Анджей Теорія творчості / Горальський Анджей; Переклад О.Гірного. – Львів : Каменяр, 2002. – 144с. – ISBN 5-7745-0947-8
1309136
  Садовська І. Теорія трансакційних витрат: генеза і сучасність / І. Садовська, Ю. Биховець // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 4 (306). – С. 64-66. – ISSN 1810-3944


  Здійснено оцінку особливостей розвитку науки у світі та в Україні. Розроблено й обгрунтовано напрями реформування наукової сфери в розрізі галузей науки.
1309137
  Воробйов Є. Теорія трансакційних витрат:розвиток методології та її застосування до дослідження фондового ринку : Критика і бібліографія / Є. Воробйов, І. Ткаченко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.90-91. – Бібл. 3 назви. – ISSN 0131-775Х
1309138
  Чукліна О.С. Теорія трансфертного ціноутворення: поняття та періодизація розвитку // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 4 (69). – С. 119-124
1309139
  Горбунова Л. Теорія трансформативного навчання дорослих: еволюція концепитів і методологій // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 3 (66). – С. 23-34. – ISSN 2078-1016
1309140
  Приходько Ю.І. Теорія трансформації систем як засіб дослідження військової освіти // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2018. – № 1 (98). – С. 53-61. – ISSN 2304-06294


  "...Розглянуто та обгрунтовано прикладні аспекти дослідження військової освіти на основі положень теорії трансформації систем: рушійні механізми розвитку; стійкість; нестійкість системи; управлінські чинники; суперечності."
1309141
  Крупницький Б. Теорія третього Риму і шляхи російської історіографії // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 451-460. – ISSN 2310-3310


  Стаття присвячена московській ідеологемі III Риму та впливу цієї концепції на російську історіографію. Стаття містить погляди щодо цієї теми науковців Київського університету: В. Антоновича, М. Володимирського-Буданова, М. Грушевського, О. ...
1309142
  Гаращенко Л.П. Теорія трудових відносин в західній юридичній науці // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 258-264. – ISSN 0869-2491
1309143
  Скалацька О.В. Теорія трьох одягів Р. Барта: філософський вимір // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 137-148. – (Філософія ; вип. 44)
1309144
  Томенко Микола Теорія українського кохання / Томенко Микола. – Київ, 2002. – 128с.
1309145
  Верховинець В.М. Теорія українського народного танцю / В.М. Верховинець. – 3-є вид., випр. і доп. – Київ, 1963. – 143с.
1309146
  Потульницький В.А. Теорія української політології : Курс лекцій / В.А. Потульницький. – Київ : Либідь, 1993. – 192 с. – ISBN 5-325-00152-3
1309147
   Теорія управління організацією: стан та перспективи : Матеріали VІ міжнародн. наук.-практ. конференції 6-7 квітня 2000 року. – Київ-Трускавець, 2000. – 248с. – ISBN 966-574-099-7
1309148
  Богдашина О.М. Теорія факторів у працях українських істориків другої половини ХІХ-ХХ ст. // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 114-124.
1309149
  Заяць В. Теорія факторного доходу та ринок землі // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 5. – С. 31-35
1309150
  Василик О.Д. Теорія фінансів : Підручник для студ.екон.спец.вищих закладів освіти / О.Д. Василик. – Київ : НІОС, 2000. – 416с. – ISBN 966-95321-5-9
1309151
  Василик О.Д. Теорія фінансів : Підручник для студ.економ.спец. ВЗО / О.Д. Василик; КНУТШ. – Київ : НІОС, 2001. – 416с. – ISBN 966-95321-5-9
1309152
   Теорія фінансів : Навч.-метод. комплекс / КНУТШ; Економічний факультет; Упор.: О.Д.Василик, К.В.Павлюк. – Київ : Київський університет, 2002. – 71с.
1309153
  Василик О.Д. Теорія фінансів : Підручник для студ. економ. спец. вищих закл. освіти / О.Д. Василик; КНУТШ. – 4-те вид., доповн. – Київ : НІОС, 2003. – 416с. – ISBN 966-95321-5-9
1309154
   Теорія фінансів : [Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / МОНУ; За заг ред..О.Д. Василика. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 480с. – ISBN 966-364-065-0
1309155
   Теорія фінансів : підручник / [Бойко С.В. та ін.] ; за ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 573, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 559-565, в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-364-997-9
1309156
  Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту : Підруч. для студ. віщ. навч. закл., що вивч. дисц. "Бухгалтерський облік і аудит" / М.Т. Білуха. – Київ : Вища школа, 1994. – 368с. – ISBN 5110042152
1309157
  Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту : Підручник / М.Т. Білуха. – Київ : Влад і Влада, 1996. – 320 с. – ISBN 5120035337
1309158
  Радіонова І. Теорія фінансової нестабільності у інструментарії сучасної макроекономіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 63-67. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу змін інструментарію макроекономічної науки під впливом теорії фінансової нестабільності. Статья посвящена анализу изменений инструментария макроэкономической науки под влиянием теории финансовой нестабильности. The article ...
1309159
   Теорія фінансової стійкості підприємства : Монографія. – Вінниця : Універсум, 2004. – 155с. – ISBN 966-641-053-2
1309160
  Вертгаймер М. Теорія форми / М. Вертгаймер. – Берлін, 1925. – 309-319с.
1309161
  Порохня В.М. Теорія формування та управління капіталом // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 261-269. – (Економіка та підприємництво ; № 5 (68)). – ISSN 1814-1161
1309162
  Корнієнко І.І. Теорія фотографії у критичному дискурсі Шарля Бодлера // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 416-421


  У статті розглянуто гіпотезу про інтермедіальність як критичний метод Шарля Бодлера, зокрема становлення нової інтермедіальної критики Бодлера в публіцистичних текстах про фотографію. В статье рассматривается гипотеза об интермедиальности как ...
1309163
  Свиридюк В.З. Теорія фракталів та її використання в медицині // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. м-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2017. – № 1 (42). – С. 124-132. – ISSN 2077-6594
1309164
  Шатило В.Й. Теорія фракталів та її використання у громадському здоров"ї / В.Й. Шатило, В.З. Свиридюк, Ю.В. Шатило // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. м-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2017. – № 3 (44). – С. 349-351. – ISSN 2077-6594
1309165
  Лузін М.М. Теорія фукнцій дійсного змінного : Загальна частина. Навч. посіб. / М.М. Лузін. – Київ, 1953. – 308 с.
1309166
  Миколенко О.М. Теорія функцій адміністративного права в умовах боротьби світоглядів про адміністративне право // Права людини та публічне врядування : матеріали міжрегіон. круглого столу / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: С.Б. Боднар, В.В. Гордєєв, І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 98-101. – ISBN 978-617-7096-88-6
1309167
  Петришин Р.І. Теорія функцій комплексної змінної / Р.І. Петришин. – Чернівці : Рута, 1996. – 50с.
1309168
  Грищенко О.Ю. Теорія функцій комплексної змінної : підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом "Прикладна математика" / О.Ю. Грищенко О.Ю., Ляшко ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2009. – 495с. – ISBN 978-966-439-230-0
1309169
  Єжов С.М. Теорія функцій комплексної змінної : навч. посібник для студ. фіз. спец. ун-тів / С.М. Єжов, М.А. Разумова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 191, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 188-189. – ISBN 978-966-439-582-0
1309170
  Грищенко О.Ю. Теорія функцій комплексної змінної. Розв"язування задач : Навч. пос. / О.Ю. Грищенко, М.І. Нагнибида, П.П. Настасієв. – Киев : Вища школа, 1994. – 375 с. – ISBN 5-11-004278-0
1309171
  Черняк О.І. Теорія хаосу в економіці : підручник / О.І. Черняк, П.В. Захарченко, Т.С. Клебанова. – Бердянськ : Ткачук О.В., 2014. – 287, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 278-287. – Бібліогр.: с. 272-276. – ISBN 978-966-2261-60-8
1309172
  Моначенко Г.В. Теорія хаосу та трансформації в Афганістані (кінця XX - початку XXI століття) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 119-125. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
1309173
  Зайцева О. Теорія Хартленду як новий формуючо-пропагандистський елемент іміджу України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 2. – С. 133-134
1309174
  Мелешко В.В. Теорія хвилеводів : навч. посібник для студ. ун-тів / В.В. Мелешко, В.Т. Маципура, І.А. Улітко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 415, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 406-407 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-627-8
1309175
  Піх З.Г. Теорія хімічних процесів органічного синтезу : підруч. для студ. напрямку "Хімічна технологія та інженерія" / З.Г. Піх ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2002. – 396 с. – ISBN 966-553-239-1
1309176
  Корольова А.В. Теорія художнього мовлення в контексті лінгвоепічної парадигми // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 250-254. – ISBN 966-594-420-7
1309177
  Вовк П.С. Теорія центрів і периферії фонологічної та акцентологічної систем : Навчальний посібник / П.С. Вовк; Мін-во освіти України.Ін-т змісту і методів навчання. – Київ, 1997. – 124с. – ISBN 5-7763-9007-9
1309178
  Вовк Поліна Самаріївна Теорія центрів і периферій фонологічної та акцентологічної систем : Автореф... доктора філолог.наук: 10.02.15 / Вовк Поліна Самаріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 32л.
1309179
  Вовк П.С. Теорія центрів і периферій фонологічної та акцентологічної системи : 10.02.15:Дис....доктора філолог. наук. / Вовк П.С.; КУ ім.Т.Шевченко. – Київ, 2000. – 458л. – Бібліогр.: С.436-458
1309180
  Онищук В.В. Теорія центроструменевого руслоформування // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 2 (45). – C. 13-29. – ISSN 2306-5680


  На основі натурних, експериментальних і теоретичних досліджень, а також аналітичного розв"язування замкненої системи рівнянь Нав"є-Стокса виконана оцінка гіідроморфодинамічного стану річкового русла при динамічній рівновазі системи "потік-русло" та ...
1309181
  Сидорук В. Теорія цивілізацій А. Тойнбі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 146-149.
1309182
  Кармаза О.О. Теорія цивілістичного процесу та її значення в контексті охорони та захисту прав громадян в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 188-191. – ISSN 2219-5521
1309183
  Філатова Л.С. Теорія циклічності / Л.С. Філатова, О.А. Бардадин // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 13, липень. – с. 79-82. – ISSN 2306-6814
1309184
   Теорія циркулярно-поляризованих ЕН-прискорювальних систем для формування коротких імпульсів жорсткого рентгенівського випромінювання / В.В. Куліш, Р.К. Мельник, І.В. Губанов, О.О. Орлова // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 445-453. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано теорію і проведено докладний фізичний аналіз циркулярно поляризованого ЕН-прискорювача з повздовжнім квазіоднорідним магнітним полем. Запропоновано застосування даного пристрою як компактного формувача коротких електронних банчів для ...
1309185
  Кириленко В. та інш. Теорія ціни та сучасне ціноутворення в Україні // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 8. – С.56-62. – ISSN 0131-775Х
1309186
  Ущаповський Ю. Теорія цінності - основа економічної концепції Миколи Зібера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 59-63. – Бібліогр.: Біліогр.: 14 назв. – (Економіка ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються історичні витоки теорії цінності Миколи Зібера, її взаємозв"язок з класичною школою політичної економії та марксизмом, а також її місце у його теоретичній концепції та розвитку української економічної думки. The historical sources of ...
1309187
  Антонович А.Я. Теорія цінності / Афіноген Антонович // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 179-181. – ISBN 966-346-208-6
1309188
  Батура О. та інш. Теорія цінності в оцінках українських економістів на зламі 19-20 ст. // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 7. – С.57-61. – ISSN 0131-775Х
1309189
  Курбет О.П. Теорія цінності в працях представників Київської політекономічної школи // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2015. – № 3/4 (73). – С. 70-75


  У статті автором здійснено аналіз теоретико-методологічних підходів Київської політекономічної школи до розробки теорії цінності. Згадуються вчені - М.Х. Бунге, А.Я. Антонович, Д.І. Піхно, Р.М. Орженцький, О.Д. Білімович та Є.Є. Слуцький.
1309190
  Наєнко М. Теорія чи теоретизування? // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 57-62. – ISBN 978-966-2133-74-5
1309191
  Сушкевич А.К. Теорія чисел / А.К. Сушкевич. – Харків ; Київ, 1932. – 190 с.
1309192
  Сушкевич А.К. Теорія чисел / А.К. Сушкевич. – Вид. 2-е, доповн. – Харків ; Київ, 1936. – 249 с.
1309193
  Бородін О.І. Теорія чисел / О.І. Бородін. – Київ, 1960. – 244 с.
1309194
  Бородін О.І. Теорія чисел / О.І. Бородін. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Київ, 1965. – 262 с.
1309195
  Бородін О.І. Теорія чисел / О.І. Бородін. – Вид. 3-є, перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1970. – 274 с.
1309196
  Вейль А. Теорія чисел для початківців / А. Вейль. – Київ, 1987. – 46 с.
1309197
  Требенко Д.Я. Теорія чисел як необхідний компонент фахової підготовки майбутнього вчителя математики / Д.Я. Требенко, О.О. Требенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 158-161. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті зроблено порівняльний аналіз діючих стандартів підготовки вчителя математики України і Російської Федерації, а також навчальних планів. Окреслено можливі шляхи підвищення ефективності підготовки вчителів математики на Україні. Ключові слова: ...
1309198
  Бажал Ю.М. Теорія Шумпетера в сучасному дискурсі економічної науки і практики // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 10-11
1309199
  Козюбра М. Теорія юридичної аргументації та її особливості в конституційному судочинстві // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 167-180. – ISSN 2310-6158
1309200
  Ахієзер О.І. Теорія ядра : Навч. посібник / О.І. Ахієзер. – Київ : Вища школа, 1995. – 255с. – ISBN 5-11-004408-2
1309201
  Ситенко О.Г. Теорія ядра : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / О.Г. Ситенко, В.К. Тартаковський; Рец.: А.І. Ахієзер, М.Ф. Шульга. – Київ : Либідь, 2000. – 608с. – ISBN 966-06-0145-Х


  Викладено основи сучасних уявлень про будову атомних ядер і природу ядерної взаємодії. Докладно висвітлено різні ядерні мо-делі, їхній взаємозв"язок. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1309202
  Ситенко О.Г. Теорія ядра : Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів. / О.Г. Ситенко, В.К. Тартаковський. – 2-ге вид. – Київ : Либідь, 2001. – 608с. – ISBN 966-06-0205-7


  Викладено основи сучасних уявлень про будову атомних ядер і природу ядерної взаємодії. Докладно висвітлено різні ядерні мо-делі, їхній взаємозв"язок. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1309203
  Романов В.О. Теорія, методи побудови та технічна реалізація мікропроцесорних перетворювачів форми інформації з підвищеною надійністю та продуктивністю : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.05 / Романов В. О.; АН Укр. Ін-т кібернет. – К., 1993. – 28л.
1309204
  Гетманцев Д.О. Теорія, принципи та історія податку. Правовий аспект : наук.-практ. посібник / Д.О. Гетманцев, В.Л. Форсюк, І.С. Бєліцький ; Нац. шк. суддів України ; Юрид. компанія "Jurimex". – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 494, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 448-464 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-651-4
1309205
  Алішов Надір Ісмаіл-огли Теорія, технології й засоби системної взаємодії ресурсів в інтелектуальних системах і мережах комп"ютерів : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.13 / Алішов Н.І.; НАНУ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2007. – 34с. – Бібліогр.: 58 назв
1309206
  Мицик В. Теорія, факти, логіка недержавних структур у глобалізованому світі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 10 (319). – С. 22-23
1309207
  Дішкант Г.П. Теорія, формалізм, метод // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 4
1309208
  Куковский Е.Г. Теормические и рентгенографические исследования продуктов выветривания амфиболитов юга Украинского кристаллического массива : Дис... канд. геол.-минерал.наук: / Куковский Е. Г.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1956. – 234л. – Бібліогр.:л.190-198
1309209
  Кириченко Ю.О. Теорология и частные проблемы юриспруденции : приглашение к дискуссии / Под ред. А.А.. Кириченко. – Івано-Франківськ : Плай, 2003. – 40с. – ISBN 966-640-131-2
1309210
  Кириченко С.А. Теорологія юриспруденції / С.А. Кириченко, Ю.О. Ланцедова, Ю.Д. Ткач.; За ред. О.А. Кириченка; Мін-во освіти і науки України; Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили; Юридичний ф-т. – Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили. – (Авторська лекція ; Вип. 5). – ISSN 1819-6284
Лекція 1. – 2007. – 268с.
1309211
   Теорологія юриспруденції (новітня концепція "Теорії права") : навчальний посібник / Кириленко Є.В. [та ін.] ; за наук. ред. О.А. Кириченка ; МОНУ ; Чорноморський держ. ун-т ім. П. Могили, Юридичний ф-т. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 392 с. : табл. + Додаток: с. 223-390. – Бібліогр.: с. 218-222. – ISBN 978-966-336-199-4
1309212
   Теорретические семинары по актуальным вопросам марксистско-ленинской теории.. – М., 1973. – 179с.
1309213
  Мазуркевич А.А. Теорриториальная организация региональных рекркационных систем УССР : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Мазуркевич А.А.; КГУ. – Киев, 1989. – 25л.
1309214
  Гаврилюк М. Теоррії лідерства та їх застосування в університетській освіті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 22-27. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
1309215
  Николов Н.А. Теортеческое и экспериментальное исследование линейных и нелиненых резонансов в плазменном конденсаторе : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Николов Н. А.; Физ. фак. МГУ, Каф. эконон. – М., 1972. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1309216
  Лунецкас Б.Н. Теортические предпосылки научного объяснения социального прогресса в домарксистской философии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Лунецкас Б.Н.; Вильнюс. гос. ун-тет. – Вильнюс, 1977. – 26л.
1309217
  Лупашку Р.Г. Теортическое исследование кинетики электросопротивления и акустической эмиссии в процессе разрушения кристаллов.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Лупашку Р.Г.; АН МССР. Отд. физ.-техн. и мат. наук. – Кишинев, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1309218
  Шеремет Ю.М. Теортичні основи забезпечення бевідмосності дискретних систем методом впорядкованого вибору : Автореф... докт. техн.наук: 05.12.17 / Шеремет Ю. М.; ДУ "Львівська політехніка". – Львів, 1998. – 33л.
1309219
  Ермаков В.П. Теоря Абелевых функций без Римановых поверхностей / В.П. Ермаков. – Киев : Тип. Императорского университета Св. Владимира ; Тип. Корчак-Новицкаго, 1897. – 120 с.
1309220
  Блаватская Теософия и практический оккультизм / Блаватская, ЕП. – Москва, 1993. – 72с.
1309221
  Чекаль Л.А. Теософія / Л. Чекаль // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 371. – ISBN 966-642-073-2
1309222
  Богдановський І. Теософія й окультизм: традиції і сучасність // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 82-93. – (Серія "Філософія" ; вип. 35)
1309223
  Дзюба О. Теофан Прокопович в епістолярній спадщині // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 7. – C. 317-342
1309224
  Руис М. Теофило Стивенсон / М. Руис. – М, 1983. – 96с.
1309225
  Съедин В. Теофиль Стейнлен / В. Съедин. – М.-Л., 1931. – 7с.
1309226
  Ткаченко М.В. Теофіл Копистинський / М.В. Ткаченко. – К, 1972. – 87с.
1309227
  Мельник В. Теофіл Окуневський та його юридична практика // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 129-131. – ISSN 1728-9343
1309228
  Кульова В. Теофіл Рендюк і його книги // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4. – С. 7-8
1309229
  Іжевський А. Теофіл Терлецький - співець сецесії і майстер висміювання міщанства = Незабутні сторінки сатиричної графіки // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2010. – № 4 (76) "2010/ 1 (77)"2011. – С. 56-57. – ISSN 0130-1799
1309230
   Теофіль Комаринець = Teofil Komarynets : biobibliographical Guide : біобібліографічний покажчик / МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; Наукова бібліотека ; ред. кол.: В. Кметь, Я. Гарасим, Г. Домбровська та ін. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2008. – 168 с. – До 400-ліття Наукової бібліотеки Львівського нац. університету ім. Івана Франка. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 26 ; Біобібліографія вчених університету). – ISBN 978-966-613-602-5
1309231
   Теофіль Комаринець: людина, вчений, політик : Спогади. – Львів : Каменяр, 1999. – 171 с. – ISBN 5-7745-0783-1
1309232
  Битяк Н.О. Теофразеологізми в українській мові // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 106-107. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1309233
  Алєксандрова О.В. Теофраст // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 177-178. – ISBN 966-316-069-1
1309234
  Литвинский Б.А. Тепаи-Шах: Культура и связи кушан. Бактрии. / Б.А. Литвинский, А.В. Седов. – М., 1983. – 239с.
1309235
  Боровко Н.А. Тепе-Кермен : очерк / Н.А. Боровко. – Симферополь : Типография Таврич. Губерн. Земства, 1913. – 63 с. – Оттиск из "Записок" Симф. О-ва Естеств. и Любит. Природы. Т. 3. 1913
1309236
  Золотоноша Л.А. Тепер або ніколи : Поезії / Л.А. Золотоноша. – Київ : Фенікс, 2004. – 144с. – ISBN 966-651-123-1
1309237
  Мартиросян В. Тепер про це можна сказати:[Із книги спогадів] // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.89-95


  З історії Народного Руха України. Закінчення. Початок у №11-12, 2000 р.
1309238
  Головаха Є. Тепер самотні ми... // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 2, квітень - червень. – С. 10-11. – ISSN 1563-3713
1309239
  Черник П.П. Теперішнє українсько–російське протистояння в розрізі глобальної геополітики // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 423-428. – ISSN 2076-1554
1309240
  Фельдман Е.З. Теперішні ноти / Е.З. Фельдман. – К., 1991. – 205с.
1309241
  Могила Л.М. Теперішній час французької мови як лінгвістичний знак // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 6 (231). – С. 121-126. – (Філологічні науки ; Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1309242
  Затуливітер В.І. Теперішній час. / В.І. Затуливітер. – К., 1977. – 143с.
1309243
  Гончаров Ю.Д. Теперь - безымянные / Ю.Д. Гончаров. – Москва : Правда, 1990. – 480с.
1309244
  Джонсон Д. Теперь в ноябре / Д. Джонсон. – М., 1938. – 187с.
1309245
  Джонсон Д. Теперь в ноябре / Д. Джонсон. – М., 1938. – 159с.
1309246
  Марков С.А. Теперь во мне спокойствие и счастье : роман / С.А. Марков. – Москва : Современник, 1986. – 222с. – (Новинки "Современника")
1309247
  Айги Г.Н. Теперь всегда снега : стихи разных лет, 1955/1989 / Геннадий Айги. – Москва : Советский писатель, 1992. – 318, [1] с.
1309248
  Кокшаров А. Теперь здесь ислам / А. Кокшаров, С. Сумленный // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 38. – С. 60-69


  Іслам в Європі; зростання мусульманського населення
1309249
  Карлейль Томас Теперь и прежде / [Соч.] Томаса Карлейля ; Пер. с англ. [и предисл.] Н. Горбова. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1906. – XXII, [2], 450 с.
1309250
  Карлейль Т. Теперь и прежде / Т. Карлейль. – Москва : Республика, 1994. – 415с. – ISBN 5-250-02425-4
1309251
  Успенский Г.И. Теперь и прежде. / Г.И. Успенский. – М, 1977. – 384с.
1309252
   Теперь моя пора .... – Горький : Волго-Вятское кн. изд., 1987. – 63 с.
1309253
  Гровс Л. Теперь об этом можно рассказать / Л. Гровс. – Москва, 1964. – 301с.
1309254
  Миддлтон Х. Теперь пусть нам вернут землю / Х. Миддлтон. – М, 1983. – 144с.
1309255
  Франк Л.Д. Теперь я знаю : стихи / Л.Д. Франк; пер. с нем. – Москва : Советский писатель, 1986. – 141 с.
1309256
  Цалик С. Теперь я турок, не казак... // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий-2005" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2009. – № 11 (37), ноябрь : Автографы времен. – С. 88-93. – ISSN 2222-436X


  Вацлав-Петро Жевуський — державний і політичний діяч Речі Посполитої. Представник шляхетського роду магнатів Жевуських гербу Кривда.
1309257
  Сингаївський М.Ф. Тепла земля : вірші: Для ст. дошк. та мол. шк. віку / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Веселка, 1983. – 20 с.
1309258
  Шевчук В.О. Тепла осінь : повість / Валерій Шевчук // Квітень у човні : повісті / Н.Л. Бічуя. – Київ : Дніпро, 1981. – с.115-174. – (романи й повісті ; № 4)
1309259
  Трублаїні М. Тепла осінь 1930-го / М. Трублаїні. – Харків; Київ : Молодий більшовик, 1931. – 47с. – (Б-чка письменників комсомолу)
1309260
  Крищенко В.Д. Тепла прорість : поезії / В.Д. Крищенко. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 59 с.
1309261
  Куденко О.И. Теплая Арктика. / О.И. Куденко. – М, 1960. – 302с.
1309262
   Теплая деформация металлов. – Минск, 1978. – 215с.
1309263
  Дайнеко Л.М. Теплая земля : стихи и поэма / Л.М. Дайнеко; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1980. – 151 с.
1309264
  Берденников В.К. Теплая земля / В.К. Берденников. – Алма-Ата, 1981. – 224с.
1309265
  Бочарников В.А. Теплая земля / В.А. Бочарников. – Ленинград, 1981. – 222с.
1309266
  Судаков В.П. Теплая земля / В.П. Судаков. – Петрозаводск, 1985. – 38с.
1309267
   Теплая земля. – М, 1986. – 156с.
1309268
  Берденников В.К. Теплая земля / В.К. Берденников. – Алма-Ата, 1988. – 588с.
1309269
  Игнатова Е.А. Теплая земля / Е.А. Игнатова. – Л., 1989. – 62с.
1309270
  Холод В. Теплая компания / В. Холод. – Х., 1964. – 215с.
1309271
  Васютина Е.К. Теплая метель / Е.К. Васютина. – Ленинград, 1961. – 356с.
1309272
  Радовская Р.Г. Теплая осень / Р.Г. Радовская. – М., 1975. – 175с.
1309273
  Шмушкевич М.Ю. Теплая осень / М.Ю. Шмушкевич. – Киев, 1977. – 256с.
1309274
  Киреенко К. Теплая радуга : стихи и .поэма / К. Киреенко; пер. с белорус. Н.Сидоренко. – Москва : Советский писатель, 1970. – 120 с.
1309275
  Шкаровская И.И. Теплая улица / И.И. Шкаровская. – К, 1965. – 118с.
1309276
  Сушинський Б.І. Тепле каміння / Б.І. Сушинський. – Одеса : Маяк, 1974. – 207 с.
1309277
  Герасимчук Д.К. Тепле літо / Д.К. Герасимчук. – Київ, 1973. – 134 с.
1309278
  Кенжеев Бахыт Теплее всех времен : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 6 (1010). – С. 98-101. – ISSN 0130-7673
1309279
  Геттуев М. Теплее солнца : книга стихов / М. Геттуев; пер. с балкар. Я.Серпина. – Москва : Советская Россия, 1968. – 94 с.
1309280
  Макс Теплей, Еще теплее // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 5. – С. 30-37 : фото
1309281
   Теплий вітер із Чікаго // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 4). – С. 7
1309282
  Чендей І.М. Теплий дощ : повісті, оповідання / Іван Чендей. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 348 с. : іл.
1309283
  Вернигора Л.М. Теплий дощ у дорогу : повісті та оповідання / Л.М. Вернигора. – Київ, 1981. – 216 с.
1309284
  Вернигора Л.М. Теплий дощ у дорогу : повісті та оповідання / Л.М. Вернигора. – Київ, 1990. – 459 с.
1309285
  Куліш Л.П. Теплий іній / Л.П. Куліш. – Київ, 1986. – 271с.
1309286
  Забірко В.С. Теплий сніг // Пульс безконечності : фантастичні повісті та оповідання / М.Ю. Анісімов. – Київ : Молодь, 1988. – С. 80-187. – ISBN 5-7720-0032-2
1309287
  Ковшова З.І. Теплий шовк / З.І. Ковшова. – Київ, 1986. – 142 с.
1309288
  Кеппен В. Теплица / В. Кеппен. – М, 1966. – 240с.
1309289
  Гренандер У. Теплицевы формы и их приложения / У. Гренандер, Г. Сеге. – М., 1961. – 308с.
1309290
  Чебанов Л.С. Теплицы и парники на приусадебном участке. / Л.С. Чебанов. – К., 1993. – 78с.
1309291
   Тепличная культура овощей в пригородах Пекина. – М, 1959. – 384с.
1309292
   Теплично-парниковое хозяйство. – Киев, 1955. – 224с.
1309293
  Горбівненко А. Теплі вітання "Холодному Яру" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 13 червня (№ 24). – С. 11
1309294
  Людкевич М.Й. Теплі гнізда / М.Й. Людкевич. – К., 1981. – 72с.
1309295
  Шаповал М.Т. Теплі дощі : поезії / М.Т. Шаповал. – Харків : Прапор, 1971. – 83 с.
1309296
  Гербіш Н. Теплі історії до кави / Надійка Гербіш ; [ред.-упоряд. Ю. Шутенко]. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2014. – 162, [6] с. : іл. – (Серія "Теплі історії"). – ISBN 978-966-2665-20-8
1309297
  Степула Н. Теплі капітани молодої осені Миколи Петренка // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 104-107. – ISBN 966-7379-16-7
1309298
  Напрасников А.Т. Тепло- и влагообеспеченность Забайкалья и некоторые проблемы мелиорации земель : Автореф... канд. геогр.наук: 11.696 / Напрасников А.Т.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1309299
  Короткова А.Я. Тепло- и влагообеспеченность территории Украины в течение вегитации основных зерновых культур : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.09 / Короткова А.Я. ; МВ и ССО , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 22 с.
1309300
  Короткова А.Я. Тепло- и влагообеспеченность территории Украины в течении вегетации основных зерновых культур : Дис... канд.геогр.наук: / Короткова А.Я.; МВ и ССО УССР КГУ. – Киев, 1973. – 121л. – Бібліогр.:л.1-20
1309301
  Бортковский Р.С. Тепло- и влагообмен атмосферы и океана при шторме / Р.С. Бортковский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 159с.
1309302
  Шимараев М.Н. Тепло- и влагообмен и их роль в тепловом балансе открытой водной поверхности оз.Байкал : Автореф... канд. геогр.наук: / Шимараев М.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1966. – 20л.
1309303
  Шульман З.П. Тепло- и массобмен при свободной конвенции в неньютоновских жидкостях / З.П. Шульман. – Минск, 1975. – 134с.
1309304
   Тепло- и массообмен в двухфазных системах при фазовых и химических превращениях : сб. науч. трудов. – Минск, 1976. – 171 с.
1309305
  Блум Э.Я. Тепло- и массообмен в магнитном поле / Э.Я. Блум. – Рига : Зинатне, 1980. – 355 с.
1309306
   Тепло- и массообмен в мерзлых почвах и горных породах. – Москва, 1961. – 144с.
1309307
   Тепло- и массообмен в мерзлых толщах земной коры. – М, 1963. – 216с.
1309308
   Тепло- и массообмен в потоке нагретого газа. – Минск, 1974. – 101с.
1309309
  Кашкаров В.П. Тепло- и массообмен в струях вязкой жидкости : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 053 / Кашкаров В.П.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции техн. наук Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1972. – 48л. – Бібліогр.:с.42-48
1309310
  Кашкаров В.П. Тепло- и массообмен в струях вязкой жидкости / В.П. Кашкаров. – Алма-Ата : Наука, 1984. – 276 с.
1309311
   Тепло- и массообмен в сушильных и термических процессах. – Минск, 1971. – 295с.
1309312
   Тепло- и массообмен в технологии и эксплуатации электонных и микроэлектронных систем. – Ч.2. – Минск
Ч. 2. – 1989. – 139 с.
1309313
   Тепло- и массообмен в технологии и эксплуатации электронных и микроэлектронных систем. – Ч.1. – Минск
Ч. 1. – 1989. – 170 с.
1309314
   Тепло- и массообмен в химически реагирующих системах : сборник научных проблем. – Минск, 1979. – 136 с.
1309315
   Тепло- и массообмен в химической технологии. – Казань, 1988. – 151с.
1309316
   Тепло- и массообмен в химической технологии. – Казань, 1989. – 142с.
1309317
   Тепло- и массообмен в химической технологии. – Казань, 1990. – 114с.
1309318
  Панин Г.Н. Тепло- и массообмен между водоемом и атмосферой в естественных условиях / Г.Н. Панин. – Москва : Наука, 1985. – 206с.
1309319
   Тепло- и массообмен при взаимодеействии потоков с поверхностями. – М, 1978. – 81с.
1309320
  Мередов Р.Д. Тепло- и массообмен при опреснении воды естественным вымораживанием. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.14.05 / Мередов Р.Д.; АН Туркм.ССР.Науч-произ.объед. – Ашхабад, 1984. – 20л.
1309321
   Тепло- и массообмен при фазовых и химических превращениях. – Минск : ИТМ, 1968. – 252с.
1309322
   Тепло- и массообмен теплотехнический эксперимент. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 510 с.
1309323
   Тепло- и массообменные аппараты. – К, 1988. – 128с.
1309324
   Тепло- и массообменные процессы. – Киев, 1986. – 163с.
1309325
   Тепло- и массоперенос. – Минск
1. – 1962. – 220с.
1309326
   Тепло- и массоперенос. – Минск
2. – 1962. – 380с.
1309327
   Тепло- и массоперенос. – М-Л
4. – 1963. – 272с.
1309328
   Тепло- и массоперенос. – Минск
2. – 1965. – 455с.
1309329
   Тепло- и массоперенос. – Минск
4. – 1966. – 336с.
1309330
   Тепло- и массоперенос. – Минск
6. – 1966. – 559с.
1309331
   Тепло- и массоперенос. – М
1. – 1968. – 832с.
1309332
   Тепло- и массоперенос. – Минск
2. – 1968. – 399с.
1309333
   Тепло- и массоперенос. – Ч.1. – Минск
1. – 1972. – 409с.
1309334
   Тепло- и массоперенос. – Ч.1. – Минск
2. – 1972. – 514с.
1309335
   Тепло- и массоперенос. – Минск
3. – 1972. – 454с.
1309336
   Тепло- и массоперенос. – Минск : Наукова думка
Т. 5, ч. 2. – 1972. – 300 с.
1309337
   Тепло- и массоперенос. – Ч.1. – К
5. – 1972. – 232с.
1309338
   Тепло- и массоперенос. – Минск
6. – 1972. – 611с.
1309339
   Тепло- и массоперенос. – Минск
7. – 1972. – 609с.
1309340
   Тепло- и массоперенос. – Москва
8. – 1972. – 604с.
1309341
   Тепло- и массоперенос. – Ч.2. – Минск
9. – 1972. – 662с.
1309342
   Тепло- и массоперенос в плазменных аппаратах : сб. науч. трудов. – Минск : ТИМ им.А.В. Лыкова, 1990. – 149, 6с.
1309343
  Бровка Г.П. Тепло- и массоперенос в природных дисперсных системах при промерзании / Г.П. Бровка. – Минск : Наука и Техника, 1991. – 189с.
1309344
  Давидовский П.Н. Тепло- и массоперенос в промерзающих торфяных системах / П.Н. Давидовский, Г.П. Бровка. – Минск, 1985. – 160с.
1309345
   Тепло- и массоперенос в процессах термообработки дисперсных материалов. – Минск, 1974. – 182с.
1309346
   Тепло- и массоперенос в твердых телах, жидкостях и газах. – Минск, 1970. – 404с.
1309347
   Тепло- и массоперенос и переносные свойства веществ : сб. науч. трудов. – Минск : ИТМ им.А.В. Лыкова, 1978. – 143с.
1309348
   Тепло- и массоперенос и тепловые свойства материалов. – Минск, 1969. – 184с.
1309349
   Тепло- и массоперенос при интенсивном лучистом и конвективном нагреве. – Минск, 1977. – 154с.
1309350
  Бюллер Тепло- и термостойкие полимеры / Бюллер, Конрад-Ульрих. – М, 1984. – 1056с.
1309351
   Тепло- и энергосбережение, теплометрия : сб. науч. тр. – Киев, 1990. – 128 с.
1309352
   Тепло- массоперенос. – Ч. 2. – Минск
1. – 1972. – 458с.
1309353
   Тепло- массоперенос при фазовых превращениях. – Ч.2. – Минск, 1974. – 223,12с.
1309354
  Ляшенко А.В. Тепло- та масообмін у камері сумісних процесів сушіння та подрібнення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Ляшенко Андрій Володимирович ; НАН України ; Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1309355
  Пуховий І.І. Тепло- та холодопостачання будівель з використанням енергії сонця і довкілля (в комплексі з традиційними джерелами енергії та без них) : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.14.06 - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика / Пуховий І.І. ; Одеський нац. політехнічний університет. – Одеса, 2009. – 40с. – Бібліогр.: 19 назв
1309356
   Тепло-и массообмен в капиллярнопористых телах. – Минск, 1965. – 155с.
1309357
   Тепло-и массообмен в плазмохимических процессах. – Ч. 2. – Минск, 1982. – 163с.
1309358
  Патанкар С. Тепло-и массообмен в пограничных слоях / С. Патанкар, Д. Сполдинг. – М., 1971. – 128с.
1309359
  Баранов Владимир Иванович Тепло-и массообмен при конденсации смеси паров *этанол-вода* : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.04. / Баранов Владимир Иванович; Киев. технол. ин-т пищ. пром. – К., 1986. – 24л.
1309360
  Иванов Н.С. Тепло-и массоперенос в мерзлых горных породах. / Н.С. Иванов. – М, 1969. – 240с.
1309361
  Телегин А.С. и др. Тепло-массоперенос : Учебник для вузов / А.С. и др. Телегин, В.С. Швыдкий, Ю.Г. Ярошенко. – Москва : Металлургия, 1995. – 400с. – ISBN 5229011165
1309362
   Тепло-массоперенос в газах и жидкостях. – Алма-Ата : КазахГУ, 1979. – 133с.
1309363
   Тепло - внутри // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 10 (220), октябрь. – С. 82-83 : фото. – ISSN 1029-5828
1309364
  Дудин М.А. Тепло / М.А. Дудин. – Л., 1960. – 19с.
1309365
  Кенцер М. Тепло / М. Кенцер. – Москва, 1981. – 47с.
1309366
  Жаброва Г.М. Тепло без пламени / Г.М. Жаброва. – М.-Л., 1945. – 118с.
1309367
  Вронська Т. Тепло братерської руки: допомога діаспори українському народу в роки Другої світової війни (1941-1945 рр.) / Т. Вронська, О. Лисенко // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 42-53
1309368
  Омпре А. Тепло в стужу / А. Омпре. – М, 1962. – 128с.
1309369
   Тепло вашої оселі // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 12. – С. 47-48 : фото
1309370
  Золотусский И.П. Тепло добра / И.П. Золотусский. – Москва : Советская Россия, 1970. – 238 с.
1309371
  Сатаров Г.А. Тепло душевных отношений: кое-что о коррупции // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.18-28. – ISSN 0869-0499
1309372
  Грищенко І.М. Тепло душі / І.М. Грищенко. – К, 1988. – 185с.
1309373
  Мельников Ю Тепло земли / Ю Мельников. – М., 1960. – 76с.
1309374
  Георгиу Г. Тепло земли : рассказы / Г. Георгиу. – Москва : Советский писатель, 1967. – 272 с.
1309375
  Коршак Г.В. Тепло земли / Г.В. Коршак. – Кишинев, 1971. – 79с.
1309376
  Рахимов Р.Р. Тепло земли : стихи, поэмы / Р.Р. Рахимов. – Казань : Татарское кн. изд-во, 1972. – 56 с.
1309377
  Геттуев М.И. Тепло земли : стихи и поэмы / М.И. Геттуев. – Москва : Воениздат, 1972. – 294 с.
1309378
  Хромов А.М. Тепло земли / А.М. Хромов. – Ярославль, 1973. – 48с.
1309379
  Кочетков В. Тепло земли : Стихи / В. Кочетков. – Москва : Советский писатель, 1973. – 119с.
1309380
  Рыков В.П. Тепло земли / В.П. Рыков. – Симферополь, 1975. – 71с.
1309381
  Еловских В.И. Тепло земли : Повесть и рассказы / В.И. Еловских. – Москва, 1975. – 173с.
1309382
  Ураков Г.С. Тепло земли / Г.С. Ураков. – Воронеж, 1977. – 31с.
1309383
  Лебедев Т.С. Тепло Земли / Т.С. Лебедев, Д.В. Корниец. – Киев : Изд-во АН УССР, 1963. – 64с. – (Научно-популярная литература)
1309384
  Ордина Г.П. Тепло Земли / Г.П. Ордина. – М., 1969. – 14с.
1309385
  Дворов И.М. Тепло Земли / И.М. Дворов. – Москва : Знание, 1969. – 64с.
1309386
   Тепло Земли и его извлечение. – Киев, 1974. – 263с.
1309387
  Джамалов С.А. Тепло Земли и его практическое использование. / С.А. Джамалов. – М., 1965. – 110с.
1309388
  Нагай В.В. Тепло земли: Стихи. / В.В. Нагай. – Красноярск, 1979. – 39с.
1309389
  Воронько П.Н. Тепло землі моєї / П.Н. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 208 с.
1309390
  Адаменко Л.П. Тепло землі моєї : нариси про рад. людей / Л.А. Адаменко. – Львів : Каменяр, 1976. – 61 с.
1309391
  Белшевиц Я В. Тепло земное : стихи / Я В. Белшевиц, . – Москва : Советский писатель, 1960. – 80 с.
1309392
  Алешин Н.Ф. Тепло земное / Н.Ф. Алешин. – Москва : Современник, 1980. – 79 с.
1309393
  Лазарчук А. Тепло и свет / А. Лазарчук. – М., 1990. – 220с.
1309394
  Калитин Н.Н. Тепло и свет солнечных лучей / Н.Н. Калитин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1947. – 28 с.
1309395
  Андреев Н.Н. Тепло и холод / Н.Н. Андреев. – Москва- Ленинград : ОГИЗ, 1948. – 51с.
1309396
  Рудич К.Н. Тепло и холод Севера / К.Н. Рудич. – Москва, 1985. – 80с.
1309397
  Жавжаров А.А. Тепло і холод на землі / А.А. Жавжаров. – Х., 1933. – 52с.
1309398
  Павленко А.М. Тепло і холод на службі людині / А.М. Павленко. – Київ, 1948. – 45с.
1309399
  Нагорний А.В. Тепло й життя / А.В. Нагорний. – Х., 1923. – 79с.
1309400
  Месхи И.С. Тепло ли вам, люди? / И.С. Месхи. – М., 1974. – 48с.
1309401
   Тепло ли колючим зверям в иголках? : Вопрос - ответ // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 175 : Іл.
1309402
  Невінчана В.Д. Тепло любові - на віки : вірші і поема / В.Д. Невінчана. – Сімферополь : Таврія, 1984. – 64 с.
1309403
  Мартинов В.І. Тепло материнського дому / В.І. Мартинов. – Львів, 1988. – 109с.
1309404
  Озеров И. Тепло моей души / И. Озеров. – Тула, 1969. – 47с.
1309405
  Кобозева Алиса Тепло на ветер : Интервью // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 11. – С. 48-52 : Фото. – ISSN 1029-5828
1309406
  Далидович Г.В. Тепло на перецветах : рассказы и повесть / Г.В. Далидович; авториз. пер. с белорус. А.Чесноковой. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 336 с.
1309407
  Буренков М.И. Тепло наших сердец / М.И. Буренков. – Х., 1962. – 84с.
1309408
  Черкашенко І.М. Тепло осені / І.М. Черкашенко. – К, 1978. – 111с.
1309409
  Вознюк Ю.В. Тепло отгоревших костров / Ю.В. Вознюк. – Владивосток, 1979. – 383с.
1309410
  Вознюк Ю.В. Тепло отгоревших костров / Ю.В. Вознюк. – Владивосток, 1988. – 263с.
1309411
  Бицоев Г. Тепло очага : повести и рассказы / Г. Бицоев; пер. с осет. Р.Тотрова. – Москва : Современник, 1974. – 255 с.
1309412
  Сигарев Е.И. Тепло полярного сияния / Е.И. Сигарев. – Петропавловск-Камчатский, 1979. – 79с.
1309413
  Гуторова Світлана Тепло прекрасного : подорож на подію // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 14-15 : Фото
1309414
  Левин Б.Н. Тепло ранней осени. Повести и рассказы / Б.Н. Левин. – Киев, 1967. – 215с.
1309415
  Мартич Ю.М. Тепло рідного дому : Оповідання, повість / Ю.М. Мартич. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 183с.
1309416
  Тарасенко В.І. Тепло родинного вогнища / В.І. Тарасенко. – К., 1984. – 84с.
1309417
  Гордейчев В.Г. Тепло родного дома / В.Г. Гордейчев. – Воронеж, 1974. – 103с.
1309418
  Карамазов В.Ф. Тепло родного очага : повести / В.Ф. Карамазов. – Минск : Мастацкая литаратура, 1983. – 334 с.
1309419
  Куранов Ю.Н. Тепло родного очага: лирическая повесть о семье / Ю.Н. Куранов. – М., 1987. – 255с.
1309420
  Куранов Ю.Н. Тепло родногоь очага: Лирич.повесть о семье. / Ю.Н. Куранов. – М., 1987. – 63с.
1309421
  Доманський В.А. Тепло родной борозды: "Ода русскому огороду" В. П. Астафьева и художественные модели мира // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2008. – № 2. – С. 46-48.
1309422
  Леонов В.Н. Тепло родной земли / В.Н. Леонов. – М, 1984. – 240с.
1309423
  Емельянова Н.А. Тепло руки / Н.А. Емельянова. – М., 1986. – 75с.
1309424
  Вітренко Раїса Тепло світлої душі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 62. – ISSN 0130-5263
1309425
  Яблощникова И. Тепло Севера / И. Яблощникова. – Ленинград, 1979. – 254с.
1309426
  Лаврентьев К.А. Тепло сердец / К.А. Лаврентьев. – Петрозаводск, 1969. – 227с.
1309427
  Кожевников В.И. Тепло сердец / В.И. Кожевников. – Ставрополь, 1986. – 315с.
1309428
  Кожевникова К.В. Тепло твоего очага / К.В. Кожевникова. – М., 1975. – 127с.
1309429
  Рядченко И.И. Тепло твоей руки / И.И. Рядченко. – К., 1960. – 84с.
1309430
  Северов П.Ф. Тепло твоей руки : Рассказы / П.Ф. Северов. – Киев : Радянський письменник, 1972. – 428с.
1309431
  Рыжиков И.В. Тепло твоей руки. / И.В. Рыжиков. – М, 1965. – 87с.
1309432
  Машбаш И. Тепло твоих рук : стихи / И. Машбаш. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 128 с.
1309433
  Жгенти С. Тепло твоих рук / С. Жгенти. – М., 1975. – 191с.
1309434
  Бурылов Б.Н. Тепло хранит земля / Б.Н. Бурылов. – Пермь, 1970. – 104с.
1309435
  Месхи И.С. Тепло человеческое. / И.С. Месхи. – Тбилиси, 1963. – 171с.
1309436
   Тепло чужого очага. – М, 1984. – 191с.
1309437
  Цибульський П.Д. Тепло чужої руки : оповідання / П.Д. Цибульський. – Ужгород : Карпати, 1967. – 422 с.
1309438
  Сергеев Александр Тепло...еще теплее...горячо! // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 11 (2902). – С. 86-90 : фото
1309439
  Андрейчин М.А. Теплобачення в медицині / М.А. Андрейчин. – Київ, 1990. – 48с. – (Серія 12:Природа - людина - здоров"я : Тем. цикл: "Здоров"я" ; № 2)
1309440
  Орел Р.П. Теплова дефектометрія і томографія виборів з локальними неоднорідностями. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.13 / Орел Р.П.; Харків.держ.політехн.ун-т. – Харків, 2000. – 20л.
1309441
  Веклич А.М. Теплова контракція дуги в мідній парі / А.М. Веклич, П.В. Порицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 263-273. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто вплив характеристик газового середовища на процес контракції (стягування) дугового розряду високого тиску в сумішах міді з азотом або інертним газом. Проведеш розрахунки і показано, що ступінь стягування дугового розряду визначається ...
1309442
  Якименко Н.М. Теплова нестійкість в"язкопружної прямокутної призми з циліндричним включенням при зсувному циклічному навантаженні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 171-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Визначені критичні параметри термічної нестійкості в"язкопружної прямокутної призми з циліндричним включенням.
1309443
  Шилин Б.В. Тепловая аэросъемка при изучении природных ресурсов / Б.В. Шилин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 247с.
1309444
  Котляр И.В. Тепловая диаграмма для воздуха и продуктов сгорания. / И.В. Котляр. – 2-е изд. – М-К, 1963. – 15с.
1309445
  Евдокимов Ю.А. Тепловая задача металлополимерных трибосопряжений / Ю.А. Евдокимов. – Ростов : Издательство Ростовского университета, 1987. – 168 с.
1309446
  Ломагин А.Г. Тепловая закалка и репарация теплового повреждения у растений на клеточном уровне. : Автореф... Доктора биол.наук: 03.00.17 / Ломагин А.Г.; Ин-т цитологии Ан СССР. – Л, 1985. – 38л.
1309447
  Полежаев Ю.В. Тепловая защита / Ю.В. Полежаев. – М., 1976. – 391с.
1309448
  Салахутдинов Г.М. Тепловая защита в космической технике. / Г.М. Салахутдинов. – М., 1982. – 64с.
1309449
  Воронков С.Т. Тепловая изоляция паровых турбин напылением / С.Т. Воронков. – Москва, 1973. – 121с.
1309450
  Изаксон Виктор Ханаанович Тепловая конвекция в слое жидкости со свободной границей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Изаксон Виктор Ханаанович; Сиб. отд-ние. Ин-т теплофизики. – Новосибирск, 1978. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1309451
  Латынина Л.А. Тепловая конвенция в оболчке Земли : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Латынина Л. А.; МГУ, Физ. фак. – М., 1958. – 10л.
1309452
   Тепловая мелиорация северных широт : АН СССР. Ин-т географии. – Москва : Наука, 1973. – 210с.
1309453
  Лозинский М.Г. Тепловая микроскопия материалов / М.Г. Лозинский. – Москва, 1976. – 304 с.
1309454
  Нгуен Минь Хиен Тепловая неустойчивость оптических элементов в лазерных системах под действием интенсивного излучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Нгуен Минь Хиен; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 10л.
1309455
  Аверсон А.Э. Тепловая теория зажигания конденсированных веществ : автореф. ... канд. физ.-мат. наук / Аверсон А.Э. ; АН СССР. – Черноголовка, 1968. – 20 л.
1309456
  Остапенко Виктор Ионович Тепловая устойчивость организма человека в условиях конвективных и кондуктивных тепловых воздействий : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.13 / Остапенко Виктор Ионович; Мин. здравоохр. УССР. Донецк. научно-иссл. ин-т гигиены труда и профзаб. – Донецк, 1984. – 190л. – Бібліогр.:л.166-190
1309457
  Остапенко В.И. Тепловая устойчивость организма человека в условиях конвективных и кондуктивных тепловых воздействиях. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.13 / Остапенко В.И.; Киев.гос.ун-т. – К, 1985. – 22л.
1309458
  Шифрин-Крыжаловский Тепловая устойчивость транзисторов и надежность радиоэлектронной аппаратуры / Шифрин-Крыжаловский, В.С. Митин. – Москва : Советское радио, 1966. – 256с.
1309459
  Михайлов-Михеев Тепловая хрупкость стали / Михайлов-Михеев. – М.-Л., 1956. – 116с.
1309460
  Гиршфельд В.Я. Тепловая часть тепловых электрических станций и гидромеханическая часть гидроэлектростанций / В.Я. Гиршфельд, Л.А. Кароль. – М., 1970. – 272с.
1309461
  Пошехонов В.Л. Тепловая электрическая станция / В.Л. Пошехонов. – Москва : Энергия, 1974. – 104 с.
1309462
  Парновський С. Теплове випромінювання компактних емісійних галактик у радіоконтинуумі на частоті 1.4 ГГц / С. Парновський, І. Ізотова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 18-22. – (Астрономія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  На основі данних FIRST розглянуто випромінювання у радіоконтинуумі на частоті 1.4 ГГц вибірки компактних галактик з активним зореутворенням. Оцінено швидкість зореутворення за даними випромінювання галактик у радіоконтинуумі, вона змінюється у ...
1309463
  Дмитрієва Д.А. Теплове випромінювання поверхні германію при імпульсному лазерному збудженні / Д.А. Дмитрієва, С.Є. Зеленський // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 67
1309464
  Коротаєва О.С. Теплове випромінювання поверхні карбіду бору при імпульсному лазерному збудженні / О.С. Коротаєва, С.Є. Зеленський // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 69
1309465
  Зеленська К.С. Теплове випромінювання світлопоглинальних поверхневих шарів при імпульсному лазерному збудженні : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Зеленська Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 119 арк. – Бібліогр.: арк. 107-119
1309466
  Зеленська К.С. Теплове випромінювання світлопоглинальних поверхневих шарів при імпульсному лазерному збудженні : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Зеленська Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 28 назв
1309467
  Штегер В. Теплове господарство в керамічній промисловості / В. Штегер. – Х.-Од., 1931. – 136с.
1309468
  Кузьменко Б.В. Теплове самозаймання пиловугільних сумішей / Б.В. Кузьменко, І.А. Мальчевський ; НАНУ ; Ін-т вугільних енерготехнологій. – Київ : Наукова думка, 2011. – 279 с. – Проект "Наукова книга". – Бібліогр.: с. 272-275. – ISBN 978-966-00-1078-9
1309469
  Жуков А.Г. Тепловидение / А.Г. Жуков. – Москва, 1974. – 64с.
1309470
  Воробьев Л.П. Тепловидение в медицине / Л.П. Воробьев. – Москва, 1985. – 64с.
1309471
  Драгун В.Л. Тепловизионные системы в исследованиях тепловых процессов / В.Л. Драгун, С.А. Филатов. – Минск, 1989. – 173 с.
1309472
  Криксунов Л.З. Тепловизоры : справочник / Л.З. Криксунов, Г.А. Падалко. – Киев, 1987. – 166 с.
1309473
  Щеголєв М Г. Базєєв Тепловий двигун майбутнього / М Г. Базєєв Щеголєв. – Київ : Наукова думка, 1976. – 138 с.
1309474
  Конончук Г.Л. Тепловий режим резонатора ГРЛ типу ЛГН-207 // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 355-361. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Визначено теоретичну залежність температури резонатора від часу на основі запропонованої моделі. З розрахунку випливає можливість тримати температуру гелій-неонового лазера у вузькому інтервалі (0,01 К і менше) протягом тривалого часу вже через кілька ...
1309475
  Чан Ван Тхань Тепловий режим твердої електричної ізоляції високовольтного устаткування. : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.13 / Чан Ван Тхань; КПІ. – К., 1999. – 19л.
1309476
  Панкратов К.Н. Тепловий рух молекул води згідно експериментальних даних з квазіпружного некогерентного розсіювання повільних нейтронів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Панкратов К.Н.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1309477
  Ткаченко М.В. Тепловий стан приміщення при низькотемпературному теплонасосному опаленні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Ткаченко Мирослав Володимирович ; Нац. акад. наук України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
1309478
  Третяк О.В. Тепловий стан стрижнів обмотки турбогенераторів з повітряним охолодженням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Третяк Олексій Володимирович ; Нац. акад. наук України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
1309479
  Усик Світлана Тепловий удар / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 37 : фото
1309480
  Вандюк Н.С. Тепловий фактор функціонування екосистеми Канівського водосховища : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Вандюк Наталія Сергіївна ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ, 2012. – 176 л. – Бібліогр.: л. 143-176
1309481
  Вандюк Н.С. Тепловий фактор функціонування екосистеми Канівського водосховища : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Вандюк Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1309482
  Клочко Є.В. Тепловикористовуючі металогідридні системи газозабезпечення електрофізичних енергоустановок. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.05 / Клочко Є.В.; Держ. аерокосміч. ун-тет ім. М.Є.Жуковського "ХАІ". – Харків, 1999. – 20л.
1309483
  Конончук Г.Л. Теплові втрати в газонаповненій лампі розжарення / Г.Л. Конончук, І.Ю. Майданчук // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 430-432. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Оптимізуючи функцію кореляції між напругою та струмом через газонаповнену ЛР, можливо кількісно розділити енергетичні канали та визначити константи теплового випромінювання, теплопередачі, температурного коефіцієнта опору тіла розжарення, які ...
1309484
  Пестушко Валерій Теплові електростанції продовжують підігрівати планету // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 19
1309485
  Савкіна Р.К. Теплові ефекти в кристалах CdHgTe при допороговому ультразвуковому навантаженні / Р.К. Савкіна, О.І. Власенко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 491-494. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджувалися теплові ефекти в кристалах CdHgTe при допороговому ультразвуковому навантаженні. Дислокації, що рухаються в полі ультразвукової деформації, розглядалися як теплові джерела в кристалі. Встановлено, що при середній густині дислокацій ...
1309486
  Панов Є.М. Теплові процеси при електролітичному виробництві алюмінію та їх вплив на показники електролізу. : Автореф... доктор техн.наук: 05.14.04 / Панов Є.М.; НАН України. Ін-т газу. – К., 1996. – 43л.
1309487
  Малецька О.Е. Теплові режими високотемпературних випарників натрійових теплових труб для сонячних енергоустановок та утилізації теплоти : автореф. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Малецька О.Є. ; НАН України, Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
1309488
  Головський Сергій Євгенійович Теплові режими та апарати холодильної обробки розібраного упакованого м"яса : Автореф... канд. техніч.наук: 05.04.03 / Головський Сергій Євгенійович; Одеський ін-т низькотемпер. техніки та енергетики. – Одеса, 1993. – 16л.
1309489
  Польовий А.М. Теплові ресурси України в умовах зміни клімату / А.М. Польовий, Л.Ю. Божко // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 99-106 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2311-0902
1309490
  Дерюгін І.А. Теплові флуктуації намагніченості однодоменних частинок і феромагнітний резонанс / І.А. Дерюгін, 1959. – [4] c.
1309491
  Прокопенков О.О. Тепловіддача в конденсаторах двофазних систем терморегулювання космічних апаратів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.06 / Прокопенков О.О.; НАНУ. Ін-т проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного. – Х., 2000. – 17л.
1309492
  Миколаєнко М.А. Тепловій / М.А. Миколаєнко. – К., 1956. – 32с.
1309493
  Ву Зуй Тыонг Тепловлагоперенос в дисперсных материалах при кондуктивной сушке : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Ву Зуй Тыонг; Одесский Ин-т низкотемперат. техники и энерг. – Одесса, 1992. – 17л.
1309494
  Браславский А.П. Тепловое влияние объектов энергетики на водную среду. / А.П. Браславский, М.Н. Кумарина, М.Е. Смирнова; Под ред.А.П.браславского. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 251с.
1309495
  Резниченко Владимир Владимирович Тепловое воздействие лазерного излучения на элементы силовой оптики с покрытиями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Резниченко Владимир Владимирович; Гос. оптический ин-т. – Л., 1981. – 12л.
1309496
  Панкратов К.Н. Тепловое движение молекул воды согласно экспериментальным данным по квазиупругому некогерентному рассеянию медленных нейтронов : Дисс. ... канд. физико-математических наук. Спец. 01.04.14 - теплофизика и молекулярная физика / Панкратов К.Н.; МОНУ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2006. – 114л. – Библиогр.: л.107-114
1309497
   Тепловое движение молекул и межмолекулярное взаимодействие в жидкостях и растворах : материалы 2-й межвуз.науч. конференции. – Самарканд : Самаркандский ГУ, 1969. – 488с.
1309498
   Тепловое и механическое взаимодействие инженерных сооружений с мерзлыми грунтами. – Сибирск, 1977. – 142с.
1309499
  Смоленский И.О. Тепловое и паровое хозяйство свеклосахарных заводов / И.О. Смоленский. – К., 1931. – 206с.
1309500
   Тепловое и силовое хозяйство фабрично-заводскиих предприятий. – М-Л, 1926. – 180с.
1309501
  Бордонский Г.С. Тепловое излучение ледяного покрова пресных водоемов / Г.С. Бордонский; Отв.ред. О.А.Вотах. – Новосибирск : Наука, 1990. – 100с.
1309502
  Кондратьев К.Я. Тепловое излучение планет / К.Я. Кондратьев. – Л, 1977. – 263с.
1309503
   Тепловое поле Европы. – Москва : Мир, 1982. – 376с.
1309504
  Ермаков В.И. Тепловое поле и нефтегазоносность молодых плит СССР / В.И. Ермаков, В.А. Скоробогатов. – М., 1986. – 221с.
1309505
  Кутас Р.И. Тепловое поле Украины / Р.И. Кутас, В.В. Гордиенко. – Киев : Наукова думка, 1971. – 140с.
1309506
  Полежаев Ю.В. Тепловое разрушение материалов : Монография / Ю.В. Полежаев, Г.А. Фролов; Под ред В.В. Скорохода. – Киев : Академпериодика, 2006. – 354с. – ISBN 966-360-064-0
1309507
  Удовидченко Б.Г. Тепловое расширение и изотермическая сжимаемость твердого водорода при давлениях до 200 атм. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Удовидченко Б.Г.; АН УССР. Физ.техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1978. – 19л.
1309508
  Кубанов М.М. Тепловое расширение и изотермичуская сжимаемость монокристаллов полупроводниковых соединений хальдегидов галлия и индия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Кубанов М. М.; АН АзССР ин-т физики. – Баку, 1973. – 14л.
1309509
  Гаврилко В.Г. Тепловое расширение отвердевших инертных газов и метанов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Гаврилко В.Г. ; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1969. – 14 с. – Бібліогр.:с.13
1309510
  Новикова С.И. Тепловое расширение полупроводников при низких температурах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Новикова С.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 24л.
1309511
  Александровский А.Н. Тепловое расширение твердых метанов и процессы конверсии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.09 / Александровский А. Н.; АН УССР, Физ-техн. ин-т низк. темпер. – Харьков, 1979. – 19л.
1309512
  Новикова С.И. Тепловое расширение твердых тел / С.И. Новикова. – Москва : Наука, 1974. – 292с.
1309513
  Воробьев В.В. Тепловое самовоздействие лазерного излучения в атмосфере / В.В. Воробьев. – Москва, 1987. – 199 с.
1309514
  Чечеткин А.В. Тепловой арсчет промышленных печей (газовых и электрических) / А.В. Чечеткин. – М, 1963. – 38с.
1309515
  Шихлинский Э.М. Тепловой баланс Азербайджанской ССР / Э.М. Шихлинский; АН АзССР. Институт географии. – Баку : Элм, 1969. – 201с.
1309516
  Макштас А.П. Тепловой баланс арктический льдов в зимний период / А.П. Макштас. – Л., 1984. – 67 с.
1309517
  Борзенкова И.И. Тепловой баланс горных районов : Автореф... кандидата геогр.наук: / Борзенкова И.И.; Глав. геофиз. обсерватории им. А.И.Воейкова. – Л., 1966. – 25л.
1309518
  Гвасалия Н.В. Тепловой баланс Грузии / Н.В. Гвасалия. – Тбилиси : Мецниереба, 1986. – 116с.
1309519
  Будыко М.И. Тепловой баланс земной поверхности / М.И. Будыко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1956. – 255с.
1309520
  Айзенштат Борис Абрамович Тепловой баланс и микроклимат основных ландшафтов Средней Азии и некоторые вопросы биоклиматологии : Автореф... д-ра геогр.наук: 698 / Айзенштат Борис Абрамович; Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейова. – Ленинград, 1969. – 36л. – Бібліогр.:с.32-36
1309521
   Тепловой баланс леса и поля. – Москва : Гидрометеоиздат, 1962. – 235с.
1309522
  Русин Н.П. Тепловой баланс нашей планеты / Н.П. Русин. – Москва : Знание, 1967. – 64с.
1309523
  Строкина Л.А. Тепловой баланс океанов. : Автореф... канд.геогр.наук: / Строкина Л.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1964. – 24л.
1309524
  Кустов И.С. Тепловой баланс паровой машины / И.С. Кустов. – М.-Л., 1940. – 112с.
1309525
  Волошина А.П. Тепловой баланс поверхности высокогорных ледников в летний период (на примере Эльбруса) / А.П. Волошина. – Москва : Наука, 1966. – 151с.
1309526
  Сакали Л.И. Тепловой баланс Украины и Молдавии / Л.И. Сакали. – Ленинград : ЛГУ, 1970. – 337с.
1309527
  Томлаин Я. Тепловой баланс Чехословацкой Социалистической Республики. : Автореф... канд. географ.наук: / Томлаин Я.; Глав. управ. гдрометеорол. службы при Сов. Мин. СССР. Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1963. – 9л.
1309528
  Штессель Э.А. Тепловой взрыв при наличии естественной конвекции в реагирующем веществе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Штессель Э.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва, 1970. – 19л.
1309529
  Будыко М.И. Тепловой и водный баланс земной поверхности, общая теория физической географии / М.И. Будыко, И.П. Герасимов. – Л, 1959. – 20 с.
1309530
  Будыко М.И. Тепловой и водный баланс земной поверхости. / М.И. Будыко. – Ленинград, 1959. – 20 с.
1309531
   Тепловой и водный режим земной поверхности. – Л, 1960. – 192с.
1309532
  Фан Бак Ник Тепловой и водный режим кукурузы в центральной лесостепи Украины : Дис... канд. геогр.наук: / Фан Бак Ник; МВ и ССО УССР. КГУ. Географич. фак-т. Кафедра метеорологии и климатологии. – К., 1973. – 113л. – Бібліогр.:л.102-113
1309533
  Фан Бак Ник Тепловой и водный режим кукурузы в центральной лесостепи Украины : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.09 / Фан Бак Ник ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 20 с.
1309534
   Тепловой и водный режим некоторых районов Сибири. – Л, 1970. – 116с.
1309535
  Димо В.Н. Тепловой и водный режим почв СССР : к 9 Международному конгессу почвоведов / В.Н. Димо, А.А. Роде; Роде А.А. – Москва : Наука, 1968. – 143 с.
1309536
   Тепловой и водный режим снежно-ледниковых толщ. – М, 1965. – 246с.
1309537
   Тепловой и водный режим Украинских Карпат. – Л, 1985. – 365с.
1309538
   Тепловой и водный режим Украинских Карпат. – Л, 1985. – 363с.
1309539
   Тепловой и водный режим Украины. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 592с.
1309540
   Тепловой и радиационный баланс естественной растительности и сельскохозяйственных полей. – М, 1965. – 159с.
1309541
  Витте Н.К. Тепловой обмен человека и его гигиеническое значение / Н.К. Витте. – Київ, 1956. – 148с.
1309542
  Лысак С.В. Тепловой поток континентальных рифтовых зон / С.В. Лысак. – Новосибирск, 1988. – 197с.
1309543
  Гордиенко В.В. Тепловой поток континентов / В.В. Гордиенко. – Киев : Наукова думка, 1982. – 184 с.
1309544
   Тепловой расчет котельных агрегатов. – М-Л, 1957. – 232с.
1309545
  Третьяков Г.А. Тепловой расчет мощных преобразователей с воздушным охлаждением / Г.А. Третьяков, Е.В. Дилевская, А.В. Брянцев. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 136 с.
1309546
  Мазинг Е.К. Тепловой расчет рабочего процесса двигателей внутреннего скорания / Е.К. Мазинг. – М, 1928. – 174с.
1309547
  Зальф Г.А. Тепловой расчет стацонарных газовых турбин / Г.А. Зальф, . – Москва-Ленинград, 1964. – 308с.
1309548
  Брагин С.М. Тепловой расчет электрических кабелей / С.М. Брагин. – Москва-Ленинград : Объединенное научно-техническое издательство, 1937. – 344 с.
1309549
  Пошехонов П.В. Тепловой расчет электронных приборов : Учебн. пособие для студентов вузов по спец. "Электронные приборы" / П.В. Пошехонов, Э.И. Соколовский. – Москва : Высшая школа, 1977. – 159с.
1309550
  Ракипова Л.Р. Тепловой режим атмосферы / Л.Р. Ракипова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1957. – 184с.
1309551
  Кондратьев К.Я. Тепловой режим верхних слоев атмосферы / К.Я. Кондратьев. – Л, 1960. – 352с.
1309552
  Готлиб Ю.Я. Тепловой режим водохранилищ гидроэлектростанций / Ю.Я. Готлиб, В.М. Жидких, Н.М. Сокольников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 203с.
1309553
  Артюх Л.Ю. Тепловой режим гетерогенного горения при обтекании тела : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Артюх Л.Ю.;. – Алма-Ата, 1963. – 29л.
1309554
  Вулис Л.А. Тепловой режим горения / Л.А. Вулис. – Москва ; Ленинград, 1954. – 288 с.
1309555
  Скрябин П.Н. Тепловой режим грунтов Енисейского Севера / П.Н. Скрябин, Б.П. Сергеев. – Якутск, 1989. – 175с.
1309556
   Тепловой режим и гидротермальная энергия недр Южного Казахстана. – Алма-Ата, 1976. – 168с.
1309557
  Смыслов А.А. Тепловой режим и радиоактивность Земли / А.А. Смыслов. – Ленинград : Недра, 1979. – 191с.
1309558
  Мингалева Галина Иосифовна Тепловой режим ионосферной плазмы высоких широт : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Мингалева Галина Иосифовна; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1981. – 14л.
1309559
  Зотиков И.А. Тепловой режим ледникового покрова Антарктиды / И.А. Зотиков; Под ред.Г.А.Авсюка. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 168с.
1309560
  Угрюмов А.И. Тепловой режим океана и долгосрочные прогнозы погоды / А.И. Угрюмов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 176 с.
1309561
   Тепловой режим Онежского озера. – Ленинград : Наука, 1973. – 326с.
1309562
  Димо В.Н. Тепловой режим почв СССР / В.Н. Димо. – Москва : Колос, 1972. – 360 с.
1309563
   Тепловой режим при сверхглубоком бурении. – К, 1971. – 48с.
1309564
  Чалей А.В. Тепловой режим твердотельных оптических квантовых генераторов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чалей А.В. ; БГУ. – Минск, 1968. – 17 с.
1309565
  Белостоцкий Б.Р. Тепловой режим твердотельных оптических квантовых генераторов / Б.Р. Белостоцкий, А.С. Рубанов. – Москва, 1973. – 168 с.
1309566
  Филипович Ольга Петрован Тепловой режим термосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Филипович Ольга Петрован; Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1962. – 16л.
1309567
  Репнев А.И. Тепловой режим термосферы и ионосферы / А.И. Репнев. – Обнинск, 1976. – 151с.
1309568
  Ламанский С.И. Тепловой спектр солнечного и известкового света : исследование Сергея Ламанского : (с одною табл.). – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1873. – 28 с., 1 л. черт. – Библиогр. в примеч.
1309569
  Сигман А.Е. Тепловой шум в микроволновых системах / А.Е. Сигман. – Москва, 1962. – 94с.
1309570
  Зайцев Э.Ф. Тепловой шум в радиотехнических устройствах / Э.Ф. Зайцев. – Ленинград, 1979. – 49 с.
1309571
  Колтырина М.А. Тепловой эффект звука в стоячих звуковых волнах в газах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Колтырина М.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1953. – 8 с.
1309572
   Тепловыделение в ядерном реакторе. – М, 1985. – 160с.
1309573
  Займовский С А. Тепловыделяющие элементы атомных реакторов / С А. Займовский, . – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1966. – 520с.
1309574
  Самойлов А.Г. Тепловыделяющие элементы ядерных реакторов. / А.Г. Самойлов. – М, 1985. – 222с.
1309575
  Гуревич А.В. Тепловые автоволны в нормальных металлах и сверхпроводниках / А.В. Гуревич, Р.Г. Минц. – Москва, 1987. – 167 с.
1309576
  Кирсанов И.Н. Тепловые аккумуляторы : Термодинамические основы, расчет и конструкция / И.Н. Кирсанов. – Москва-Ленинград, 1936. – 212 с.
1309577
  Гордиенко В.В. Тепловые аномалии геосинклиналей / В.В. Гордиенко. – Киев : Наукова думка, 1975. – 141с.
1309578
  Доронин Ю.П. Тепловые взаимодействия атмосферы и гидросферы в Арктике / Ю.П. Доронин; Под ред.Е.П.Борисенкова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 300 с.
1309579
  Токарчук Виктор Васильевич Тепловые гидродинамические флуктации в неравновесном газе. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Токарчук Виктор Васильевич; АН УССР. Ин-т тенической теплофизики. – К., 1987. – 156л. – Бібліогр.:л.147-156
1309580
  Токарчук В.В. Тепловые гидродинамические флуктуации в неравновесном газе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Токарчук В.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 17л.
1309581
  Кирдяшкин А.Г. Тепловые гравитационные теченияяи теплообмен в астеносфере. / А.Г. Кирдяшкин. – Новосибирск, 1989. – 80с.
1309582
  Ковалева Л.Д. Тепловые двигатели в курсе физики 9 класса / Л.Д. Ковалева. – Ленинград, 1956. – 106 с.
1309583
   Тепловые и атомные электрические станции. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 624 с.
1309584
  Стерман Л.С. Тепловые и атомные электростанции / Л.С. Стерман, А.Т. Шарков, С.А. Тевлин. – Москва : Атомиздат, 1975. – 496 с.
1309585
  Стерман Л.С. Тепловые и атомные электростанции / Л.С. Стерман, С.А. Тевлин, А.Т. Шарков. – 2-е изд. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 456 с.
1309586
  Галицейский Б.М. Тепловые и гидродинамические процессы в колеблющихся потоках / Б.М. Галицейский. – М., 1977. – 256с.
1309587
  Леванов Е.И. Тепловые и гизодинамические процессы при взаимодействии монохроматического излучения в веществом : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Леванов Е. И.; АН СССР, Выч. центр. – М., 1971. – 12л.
1309588
  Геращенко О.А. Тепловые и температурные измерения / О.А. Геращенко, В.Г. Федоров. – К, 1965. – 304с.
1309589
   Тепловые и упругие всойства прецизионных сплавов. – М, 1986. – 97с.
1309590
  Карагезян А.Г. Тепловые и электрические свойства сплавов систем титан-алюминий, алюминий-магний и алюминий-медь : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Карагезян А.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1963. – 12л.
1309591
   Тепловые измерения. – Ленинград ; Москва : Стандартизация и рационализация, 1934. – 136 с.
1309592
  Кондратьев Г.М. Тепловые измерения / Г.М. Кондратьев. – Москва, 1957. – 244 с.
1309593
  Гришин В.А. Тепловые измерения методом текущей компенсации / В.А. Гришин. – Москва : Энергия, 1971. – 96 с.
1309594
  Гуревич Э.И. Тепловые испытания турбогенераторов большой мощности / Э.И. Гуревич. – Ленинград, 1969. – 168 с.
1309595
  Гасан А.И. Тепловые исследования конформационных переходов биомакромолекул в концентрированных растворах : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 01.04.15 / Гасан А.И.; АН УССР, Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1973. – 23с. – Бібліогр.:с.23
1309596
  Литвинов В.С. Тепловые источники оптического излучения / В.С. Литвинов, Г.Н. Рохлин. – Москва, 1975. – 246 с.
1309597
  Чех В.Г. Тепловые колебания атомов в металлических твердых растворах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Чех В.Г. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1984. – 23 с.
1309598
  Сычевская З.В. Тепловые машины в школьном курсе физики (VII и Х классы). : Автореф... канд. пед.наук: / Сычевская З.В.; МП УССР. Киев. гос. пед.и н-т им. А.М.Горького. – К., 1962. – 16л.
1309599
  Вавилов В.П. Тепловые методы контроля композиционных структур и изделий радиоэлектроники / В.П. Вавилов. – Москва, 1984. – 153 с.
1309600
  Чекалюк Э.Б. Тепловые методы повышения отдачи нефтяных залежей. / Э.Б. Чекалюк, К.А. Оганов. – Киев, 1979. – 208с.
1309601
   Тепловые нелинейные явления в плазме. – Горький : ИПФ АН СССР, 1979. – 220с.
1309602
  Альтергот В.Ф. Тепловые повреждения пшеницы в условиях достаточного увлажнения / В.Ф. Альтергот, С.С. Мордкович. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1977. – 119с.
1309603
  Любимова Е.А. Тепловые поля внутренних и окраинных морей СССР / Е.А. Любимова. – М., 1976. – 224с.
1309604
   Тепловые потоки из коры и верхней мантии Земли. – М, 1973. – 199с.
1309605
   Тепловые приемники излучения : труды 1 Всесоюзн. симпозиума. – Киев : Наукова думка, 1967. – 310с.
1309606
   Тепловые приемники излучения : сб.докладов 5 Всесоюзн.совещания. – Ленинград : ГОИ им.С.И. Вавилова, 1974. – 151с.
1309607
   Тепловые процессы в криогенных системах : сб.науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 147с.
1309608
   Тепловые процессы в МГД и термоэлектрических генераторах. – Киев : Наукова думка, 1982. – 187 с.
1309609
   Тепловые процессы в мерзлых горных породах. – М, 1964. – 200с.
1309610
   Тепловые процессы в технологии силикатов. – К, 1986. – 232с.
1309611
  Рабинович М.И. Тепловые процессы в фонтанирующем слое / М.И. Рабинович. – К., 1977. – 174с.
1309612
  Харин С.Н. Тепловые процессы в электрических контактах и связанные с ними сингулярные интегральные уравнения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 003 / Харин С.Н.; АН Каз.ССР.Объед.учен.совет.Отдел.физ-мат.наук. – Алма-Ата, 1968. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1309613
   Тепловые процессы в элементах энергетических устройств. – К, 1987. – 111с.
1309614
  Калабин В.П. Тепловые процессы двигателей внутреннего сгорания / В.П. Калабин. – М., 1959. – 438с.
1309615
   Тепловые процессы и метастабильные состояния. – Свердловск, 1990. – 143с.
1309616
  Рыкалин Н.Н. Тепловые процессы при сварке плавлением / Н.Н. Рыкалин, А.И. Пугин. – М., 1959. – 96с.
1309617
  Даффи Д.А. Тепловые процессы с использованием солнечной энергии : пер. с англ. / Д.А. Даффи. – Москва : Мир, 1977. – 420 с.
1309618
  Ваксер А.И. Тепловые размерные эффекты в полупроводниках при сильном разогреве. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Ваксер А.И.; АН УССР. – Донецк, 1974. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1309619
  Костылев Н.А. Тепловые расчеты газогенераторов металлургических печей / Н.А. Костылев. – 5-е изд. – Л.-М., 1933. – 208с.
1309620
  Вульман Ф.А. Тепловые расчеты на ЭВМ теплоэнергетических установок / Ф.А. Вульман. – Москва, 1975. – 198с.
1309621
   Тепловые расчеты нагрева металла на ЭВМ. – Минск, 1977. – 304с.
1309622
  Семенов А.С. Тепловые расчеты паровой турбины / А.С. Семенов. – К.
Ч.1. – 1968. – 71с.
1309623
  Семенов А.С. Тепловые расчеты паровой турбины / А.С. Семенов. – К.
Ч.2. – 1968. – 92с.
1309624
  Морозов С.Г. Тепловые расчеты паровой турбины при переменных режимах. / С.Г. Морозов. – М., 1962. – 298с.
1309625
  Жуковский Г.В. Тепловые расчеты паровых и газовых турбин с помощью ЭВМ / Г.В. Жуковский. – Л., 1983. – 256с.
1309626
  Яновский М.И. Тепловые расчеты паровых турбин по методу Джии. / М.И. Яновский. – Л, 1947. – 60с.
1309627
  Соловьев Ю.П. Тепловые расчеты промышленных паротурбинных электрических станций / Ю.П. Соловьев. – М.-Л., 1962. – 160с.
1309628
  Флоров С.Ф. Тепловые расчеты топок и печей / С.Ф. Флоров. – 2-е изд. – М, 1928. – 96с.
1309629
  Остряков П.А. Тепловые расчеты электронных ламп с сетками / П.А. Остряков. – Москва : Государстваенное издательство литературы по вопросам связи и радио, 1957. – 108 с.
1309630
  Дульнев Г.Н. Тепловые режимы электронной аппаратуры / Г.Н. Дульнев, Н.Н. Тарновский. – Ленинград, 1971. – 248 с.
1309631
  Дульнев Г.Н. Тепловые режимы электронной аппаратуры / Г.Н. Дульнев, Н.Н. Тарновский. – Л., 1971. – 248с.
1309632
  Горохов Ю.А. Тепловые самовоздействия непрерывного лазерного излучения в конденсированных средах и их влияние на когерентные нелинейные оптические явления : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Горохов Ю. А. ; МГУ. – Москва, 1974. – 12 с.
1309633
  Усов Юрий Владимирович Тепловые свойства железоникелевых сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Усов Юрий Владимирович; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1978. – 18л.
1309634
  Чудновский Ф.А. Тепловые свойства и распределение температуры в оксидном покрытии катодов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чудновский Ф.А.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1966. – 17л.
1309635
  Манжелий В.Г. Тепловые свойства отвердевших газов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 048 / Манжелий В.Г.; АН УССП физ.-техн. ин-т низких тем-тур. – Х., 1969. – 33л.
1309636
  Монаселидзе Д.Р. Тепловые свойства разбавленных и концентрированных растворов проколлагена и коллагеновых волокон нативного типа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Монаселидзе Д.Р.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 24л.
1309637
  Белоусов В.П. Тепловые свойства растворов неэлектролитов / В.П. Белоусов. – Л, 1981. – 264с.
1309638
  Шленский О.Ф. Тепловые свойства стеклопалстиков / О.Ф. Шленский. – М., 1973. – 221с.
1309639
  Архангельская Т.А. Тепловые свойства типичных черноземов Курской области / Т.А. Архангельская, М.В. Величенко, П.И. Тихонравова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 10. – С. 1178-1185 : рис., табл. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0032-180Х
1309640
  Дан П.Д. Тепловые трубы / П.Д. Дан, Д.А. Рей. – М, 1979. – 272с.
1309641
   Тепловые трубы. – Ч.1. – Минск, 1990. – 168,13с.
1309642
   Тепловые трубы. – Ч.2. – Минск, 1991. – 238 с.
1309643
  Васильев Л.Л. Тепловые трубы в системах с возобновляемыми источниками энергии. / Л.Л. Васильев. – Минск, 1988. – 158с.
1309644
  Дульнев Г.Н. Тепловые трубы в электронных системах стабилизации температуры / Г.Н. Дульнев, А.П. Беляков. – Москва, 1985. – 95 с.
1309645
  Траупель В. Тепловые турбомашины / В. Траупель. – Москва ; Ленинград : Госєнергоиздат
Т. 1 : Тепловой и аэродинамический расчет. – 1961. – 346 с.
1309646
  Траупель В. Тепловые турбомашины / В. Траупель. – Москва ; Ленинград : Госєнергоиздат
Т. 2 : Регулирование, прочность и динамические проблнмы. – 1963. – 360 с.
1309647
   Тепловые установки для использования солнечной радиации. – М, 1966. – 164с.
1309648
  Кукоз Ф.И. Тепловые химические источники тока / Ф.И. Кукоз, Ф.Ф. Труш, В.И. Кондратенко. – Ростов -на-Дону, 1989. – 176 с.
1309649
  Елейникова Л.С. Тепловые четырехполюсники. / Л.С. Елейникова. – Минск, 1976. – 95с.
1309650
  Якуб Б.М. Тепловые электрические станции : Учебник для энергетич. втузов / Б.М. Якуб. – Москва-Ленинград
Том 1 : Основы теории станций. – 1938. – 365с.
1309651
   Тепловые электрические станции. – Красноярск
Ч. 1. – 1970. – 112 с.
1309652
  Сазанов Б.В. Тепловые электрические станции / Б.В. Сазанов. – Москва : Энергия, 1974. – 223 с.
1309653
  Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции / В.Я. Рыжкин. – 2-е изд. – Москва : Энергия, 1976. – 447 с.
1309654
  Леонков А.М. Тепловые электрические станции / А.М. Леонков, Б.В. Яковлев. – Минск, 1978. – 231 с.
1309655
  Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции / В.Я. Рыжкин. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 328 с.
1309656
  Рихтер Л.А. Тепловые электрические станции и защита атмосферы / Л.А. Рихтер. – Москва : Энергия, 1975. – 312 с.
1309657
  Шредер К. Тепловые электростанции большой мощности / К. Шредер. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1960. – 575 с.
1309658
  Шредер К. Тепловые электростанции большой мощности / К. Шредер. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат
Ч. 2 : Оборудование и компоновки электростанций Эддистон, Фортуна, Эмден и Галлатин. – 1962. – 286 с.
1309659
  Шредер К. Тепловые электростанции большой мощности / К. Шредер. – Москва-Ленинград : Энергия
Ч. 3 : Проектирование и сооружение электростанций. – 1964. – 640 с.
1309660
   Тепловые электростанции Франции. – М-Л, 1957. – 104с.
1309661
  Орлов Л.Н. Тепловые эффекты в активных средах газовых лазеров / Л.Н. Орлов. – Минск, 1991. – 271с.
1309662
  Осипов А.И. Тепловые эффекты при взаимодействии лазерного излучения с молекулярными газами / А.И. Осипов, В.Я. Панченко. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 117 с.
1309663
  Хромов А.В. Тепловые эффекты при записи оптических изображений на тонкие магнитные пленки : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 053 / А.В. Хромов ; Всесоюзный науч.-исслед. ин-т оптико-физ. измерений. – Москва, 1969. – 14 л. – Библиогр.: 25 назв.
1309664
  Иванец С.С. Тепловые эффекты при конденсации пленок из эрозионной лазерной плазмы : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.04 / Иванец Сергей Сергеевич ; Акад. наук Украин. ССР, ИН-т физики. – Киев, 1989. – 16 с. – Библиогр.: 10 назв.
1309665
  Гершман Р.Б. Тепловые эффекты при плавлении в тройной системе свинец -- олово -- висмут. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гершман Р.Б.; М-во высш.образования СССР. – Харьков, 1955. – 8л.
1309666
  Шасткевич Ю.Г. Тепловые эффекты при фильтрации подземных вод / Ю.Г. Шасткевич. – Новосибирск, 1977. – 64с.
1309667
  Билимович Б.Ф. Тепловые явления в технике. / Б.Ф. Билимович. – М., 1981. – 96с.
1309668
  Устюжанина Е.Л. Тепловые явления в тонких поверхностных слоях металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Устюжанина Е.Л.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1952. – 7 с.
1309669
  Гилинский И.А. Тепловые, гидравлические и ветряные двигатели сельских электростанций / И.А. Гилинский. – М., 1958. – 262с.
1309670
  Зверева Л.А. Теплогидравлические и прочностные расчеты парогенераторов АЭС / Л.А. Зверева, В.А. Фарафонов. – Горький, 1982. – 94 с.
1309671
  Кокорев Л.С. Теплогидравлические расчеты и оптимизация ядерных энергетических установок / Л.С. Кокорев, В.В. Харитонов. – М, 1986. – 245с.
1309672
  Клемин А.И. Теплогидравлический расчет и теплотехническая надежность ядерных реакторов. / А.И. Клемин. – Москва, 1980. – 216 с.
1309673
   Теплогидравлический расчет ТВС быстрых реакторов с жидкометаллическим охлаждением. – М, 1985. – 157с.
1309674
   Теплогидродинамические световоды / Б.М. Берковский, О.Г. Мартыненко, А.М. Жилкин, О.Н. Порохов; Лыков А.В. – Минск : Наука и Техника, 1969. – 200 с.
1309675
  Рузайкін Василь Іванович Теплогідравлічні процеси в каналах ядерних реакторів на аварійних режимах при порушенні охолодження активної зони : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.06 / Рузайкін В.І.; НАН України Ін-т проблем машинобудування ім.А.М. Підгорного. – Харків, 2005. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
1309676
  Рябчук О.М. Теплогідродинамічні процеси пароутворення в низхідних кільцевих потоках цукрових розчинів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Рябчук Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки, Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
1309677
  Последович М.Т. Теплое дыхание : повесть / М.Т. Последович; авториз. пер. с белорус. С.Родова. – Москва : Советский писатель, 1951. – 191 с.
1309678
  Последович М.Т. Теплое дыхание : повесть / М.Т. Последович; авториз. пер. с белорус. С.Родова. – Минск : Гос. изд. БССР, 1952. – 160 с.
1309679
  Кислов В.М. Теплое крыло / В.М. Кислов. – М., 1985. – 127с.
1309680
  Богданов Е.Ф. Теплое лето / Е.Ф. Богданов. – Архангельск, 1961. – 75с.
1309681
  Гордеев С.М. Теплое прикосновение / С.М. Гордеев. – К, 1985. – 111с.
1309682
  Эдель М.В. Теплое слово. / М.В. Эдель. – М., 1954. – 56с.
1309683
  Жемайтис С.Г. Теплое течение / С.Г. Жемайтис. – Москва, 1954. – 120с.
1309684
  Константинов В.Н. Тёплое течение / В.Н. Константинов. – Х., 1967. – 95с.
1309685
  Карвацький А.Я. Теплоелектричний та механічний стан високотемпературних енергоємних промислових агрегатів : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.05.13 / Карвацький А.Я. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв.
1309686
  Мак-Ги Теплоемкост керамических материалов и масс при обжиге / Мак-Ги, Симпсон. – М, 1930. – 72с.
1309687
  Белокуров Евгений Владимирович Теплоемкость германидов 3d - переходных металлов типа Me5Ge3 при низких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Белокуров Евгений Владимирович; МВ и ССО РСФСР. Уральск. политех. ин-т. – Свердловск, 1979. – 23л.
1309688
  Скрипов В.П. Теплоемкость жидких двойных смесей в критической области расслаивания. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Скрипов В.П.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1953. – 6 с.
1309689
  Егупов Я.В. Теплоемкость жидких смесей в критической области расслаивания. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Егупов Я.В.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1955. – 12л.
1309690
  Усенбаев К. Теплоемкость и термодинамика / К. Усенбаев, М. Расулбаев. – Фрунзе, 1985. – 203с.
1309691
   Теплоемкость и термодинамические функции GdPO4 в области 0 - 1600 K / В.М. Гуревич, М.А. Рюмин, А.В. Тюрин, Л.Н. Комиссарова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 8. – C. 784-793 : табл., рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0016-7525
1309692
   Теплоемкость и термодинамические функции SmPO4 в области температур 10-1600 К / К.С. Гавричев, В.М. Гуревич, М.А. Рюмин, А.В. Тюрин, Л.Н. Комиссарова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 7. – С. 607-616 : рис., табл. – Библиогр.: с. 615-616. – ISSN 0016-7525
1309693
  Усенбаев К. Теплоемкость ископаемых углей и термодинамики углеобразовательного процесса / К. Усенбаев, К. Сабыралиев. – Фрунзе, 1990. – 236с.
1309694
  Попов В.А. Теплоемкость криокристаллов с нецентральным межмолекулярным взаимодействием. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.09 / Попов В.А.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1980. – 22л.
1309695
  Вундерлих Б. Теплоемкость линейных полимеров / Б. Вундерлих, Г. Баур. – Москва, 1972. – 240с.
1309696
  Санько Ю.П. Теплоемкость многокомпонентных генерогенных систем / Ю.П. Санько. – Минск, 1978. – 136с.
1309697
  Санько Ю.П. Теплоемкость многокомпонентных гетерогенных систем. / Ю.П. Санько. – Минск, 1978. – 136с.
1309698
  Багацкий М.И. Теплоемкость молекулярных кристаллов при низких температурах : Автореф... канд. физ-матнаук: 048 / Багацкий М.И.; АН УССР Физ-техн ин-т низких температур. – Х, 1972. – 19л.
1309699
  Маломуж Н.П. Теплоемкость насыщенного водного пара и его кластерный состав / Н.П. Маломуж, П.В. Махлайчук, С.В. Храпатый // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – Т. 88, № 9. – С. 1284-1290. – ISSN 0044-4537
1309700
  Мельников Г.С. Теплоемкость тетра- и метаборатов лития, их твердость некоторых других соединений. : Автореф... Канд.техн.наук: / Мельников Г.С.; Моск.хим.-технол. – М, 1965. – 11л.
1309701
  Кожевников О.А. Теплоемкость, плотность и сжимаемость водных растворов перхлоратов двухвалентных марганца, кобальта, никеля, меди и цинка : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Кожевников О.А. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 16 с.
1309702
  Русаков А.П. Теплоемкость, упругие постоянные и характеристики динамики решетки А В соединений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Русаков А.П.; Москов. ин-т стали и сплавов. – М., 1971. – 18л.
1309703
  Чернобаев Д.О. Теплоємність газів / Д.О. Чернобаев, А.Г. Животовський. – К., 1938. – 84с.
1309704
   Теплоємність наносистем поблизу критичної точки / О.Д. Альохін, Б.Ж. Абдікарімов, Є.Г. Рудніков, О.І. Білоус, П Ю. Скляров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 223-226. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  У роботі на основі флуктуаційної теорії фазових переходів в макро- та нано- системах були запропоновані рівнння теплоємності наносистем вздовж граничних напрямків критичної ізохори, критичної ізотерми, межі поділу фаз. Одержані рівняння узгоджуються з ...
1309705
  Альохін О.Д. Теплоємність неоднорідної рідини в гравітаційному полі поблизу критичної точки / О.Д. Альохін, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 332-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виходячи з флуктуаційної теорії фазових переходів і теорії гравітаційного ефекту розроблені рівняння теплоємності неоднорідної рідини в гравітаційному полі поблизу критичної точки, вздовж трьох граничних напрямків: критичної ізохори, критичної ...
1309706
  Короткова А.Я. Теплозабезпеченність вегетаційного періоду на території України та можливості її прогнозування // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 139-143 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1309707
  Малов В.С. Теплоизмерение. (Сист. пром. применения). / В.С. Малов, Я.А. Купершмидт. – М., 1975. – 351с.
1309708
  Лимаренко А.Н. Теплоизмерительные приборы на электростанциях / А.Н. Лимаренко. – изд. 3-е, испр. и доп. – Москва-Ленинград : Государственное издательство, 1940. – 232 с.
1309709
  Попов В.И. Теплоклиматические динамические фации контитентальной ступени. / В.И. Попов. – Ташкент, 1989. – 214с.
1309710
  Куйбіда В.В. Теплокровні хордові тварини : посібник для самостійної і дистанційної роботи студентів природничих спец. / Куйбіда В.В., Анзіна О.Д. – Переяслав-Хмельницький : Лукашевич О.М. – ISBN 978-617-7009-40-5
[Ч. 2]. – 2016. – 232, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 226-232
1309711
  Абрамов Г.М. Теплом одеть : рассказы / Геннадий Абрамов ; [послесл. Н. Воронова]. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 224 с. – (Молодые писатели)
1309712
  Кутателадзе С.С. Тепломасообмен и трение в турбулентном пограничном слое / С.С. Кутателадзе, А.И. Леонтьев. – 2-е изд., перераб. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 320 с.
1309713
  Погорєлов А.І. Тепломасообмін (основи теорії і розрахунку) : Навч. посібник для студ. енергетичних спец. / А.І. Погорєлов. – 4-те вид., випр. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 144с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-50-Х
1309714
  Бунько В.Я. Тепломасообмін процесів отримання та використання мінеральних добрив, капсульованих водною суспензією плівкоутворювача : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Бунько Василь Ярославович ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1309715
  Снєжкін Ю.Ф. Тепломасообмінні процеси під час одержання каротиновмісних порошків / Ю.Ф. Снєжкін, Ж.О. Петрова; НАНУ, Інститут технічної теплофізики. – Київ : Академперіодика, 2007. – 162с. – ISBN 978-966-360-076-5
1309716
  Будник А.Ф. Тепломасоперенос в процесах і матеріалах дизайну матеріалів : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / А.Ф. Будник. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 159 с. – Бібліогр.: с. 158. – ISBN 978-966-657-261-8
1309717
   Тепломассообмен - V. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. V. – 1976. – 256с.
1309718
   Тепломассообмен - V. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. VI. – 1976. – 308с.
1309719
   Тепломассообмен - V. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. VIII. – 1976. – 325с.
1309720
   Тепломассообмен - V. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. IX. – 1976. – 354с.
1309721
   Тепломассообмен - V. – Киев : Наукова думка
Т. X. – 1976. – 127с.
1309722
   Тепломассообмен - V. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. II. – 1976. – 230с.
1309723
   Тепломассообмен - V. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. I, ч. 1. – 1976. – 341с.
1309724
   Тепломассообмен - V. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. I, ч. 2. – 1976. – 352с.
1309725
   Тепломассообмен - V. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. III, ч. 2. – 1976. – 244с.
1309726
   Тепломассообмен - V : лекции, прочитанные на V Всесоюзн. конференции. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова, 1977. – 185с.
1309727
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. III. – 1980. – 198с.
1309728
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. VIII. – 1980. – 199с.
1309729
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. IХ. – 1980. – 200с.
1309730
   Тепломассообмен - VI : VI Всесоюзн. конференция. – Киев : Наукова думка, 1980. – 218с.
1309731
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. I, ч. I. – 1980. – 199с.
1309732
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. V. – 1980. – 191с.
1309733
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. VII. – 1980. – 200с.
1309734
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. Х. – 1980. – 161с.
1309735
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. VI, ч. 1. – 1980. – 191с.
1309736
   Тепломассообмен - VI : Материалы к 6 Всесоюзной конференции по тепломассообмену. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. IV, ч. 1 : Тепломассообмен при изменении агрегатного состояния вещества, ч. 2. Тепло- и массообмен при фазовых переходах и в тепловых трубах. – 1980. – 156 с.
1309737
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. VI, ч. 2. – 1980. – 170с.
1309738
   Тепломассообмен - VI : Материалы к 6 Всесоюзной конференции по тепломассообмену. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. IV, ч. 2 : Тепломассообмен при изменении агрегатного состояния вещества, ч. 2. Тепло- и массообмен при фазовых переходах и в тепловых трубах. – 1980. – 156 с.
1309739
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. I, ч. 2. – 1980. – 200с.
1309740
   Тепломассообмен - VI : проблемные доклады. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
ч. 1. – 1981. – 173с.
1309741
   Тепломассообмен - VI : проблемные доклады. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
ч. 2. – 1981. – 188с.
1309742
   Тепломассообмен - VII : материалы VII Всесоюзн. конференции. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. I : Конвективный тепломассообмен, ч. 1, Тепломассообмен в каналах. – 1984. – 182с.
1309743
   Тепломассообмен - VII : материалы VII Всесоюзн. конференции. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. VI : Тепломассообмен в капиллярно-пористых телах. – 1984. – 175 с.
1309744
   Тепломассообмен - ММФ heat/mass transfer - mif : избр. доклады Минск. международн. форум. – Минск : ИТМО им. А.В. Лыкова
Секция 1,2, ч. 1 : Конвективный, радиационный и комбинированный теплообмен. – 1989. – 154 с.
1309745
   Тепломассообмен - ММФ heat/mass transfer - mif : избр. доклады; Минский международный форум. – Минск : ИТМО им. А.В. Лыкова
Секции 1,2, ч. 2 : Конвективный, радиационный и комбинированный теплообмен. – 1989. – 237 с.
1309746
   Тепломассообмен - ММФ heat/mass transfer - mif : избр. доклады Минск. международн. форум. – Минск : ИТМО им. А.В. Лыкова
Секция 6,7 : Тепломассообмен в реологических системах и капиллярно-пористых телах (включая процессы сушки). – 1989. – 223с.
1309747
  Галин Н.М. Тепломассообмен (в ядерной энергетике) / Н.М. Галин, П.Л. Кириллов. – М., 1987. – 374с.
1309748
  Каганер М Тепломассообмен в низкотемпературных теплоизоляционных конструкциях / М Каганер. – М, 1979. – 257с.
1309749
  Драганов Б.Х. Тепломассообмен в порах адсорбционных термотрансформаторов / Б.Х. Драганов, Ю.Ф. Снешкин // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 69-73. – Библиогр.: 8 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1309750
  Спокойный Ю.Е. Тепломассообмен в РЭА : сборник задач / Ю.Е.Спокойный, В.Е.Трофимов, В.Г.Гидалевич. – Киев-Одесса : Лыбидь, 1991. – 224 с. – ISBN 5-11-001758-1
1309751
  Кутателадзе С.С. Тепломассообмен и волны в газожидкостных системах / С.С. Кутателадзе, В.Е. Накоряков. – Новосибирск : Наука, 1984. – 301 с.
1309752
  Стырикович М.А. Тепломассообмен и гидродинамика в двухфазных потоках атомных электрических станций / М.А. Стырикович, В.С. Полонский, Г.В. Циклаури. – Москва : Наука, 1982. – 368 с.
1309753
  Долинский А.А. Тепломассообмен и гидродинамика в парожидкостных дисперсных средах : теплофизические основы дискретно-импульсного ввода энергии / А.А. Долинский, Г.К. Иваницкий ; НАНУ ; Ин-т технической теплофизики. – Киев : Наукова думка, 2008. – 382 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0773-4
1309754
   Тепломассообмен и трение в турбулентном мограничном слое. – Сибирск, 1964. – 208с.
1309755
  Волчков Э.П. Тепломассообмен и трение в турбулентном пограничном слое закрученного потока. / Э.П. Волчков. – Новосибирск, 1983. – 46с.
1309756
  Романенко П.Н. Тепломассообмен и трение при градиентном течении жидкостей / П.Н. Романенко. – М., 1971. – 568с.
1309757
  Лыков А.В. Тепломассообмен. / А.В. Лыков. – М., 1972. – 560с.
1309758
  Лыков А.В. Тепломассообмен: Справочник. / А.В. Лыков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1978. – 479с.
1309759
  Сало Елена Васильевна Тепломассообменные процессы при плавлении шихты в сталеплавильных печах : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.04 / Сало Елена Васильевна; АН Украины, Ин-т технической теплофизики. – К., 1993. – 18л.
1309760
   Тепломассоообиен - У. – Минск
4. – 1976. – 249с.
1309761
   Тепломассоперенос в жидкостях и газах : сб. науч. трудов. – Алма-Ата : Казахский университет, 1982. – 134 с.
1309762
  Лялько В.И. Тепломассоперенос в литосфере. / В.И. Лялько. – К., 1985. – 259с.
1309763
  Ганжа В.Л. Тепломассоперенос в многофазных системах / В.Л. Ганжа. – Минск : Наука и Техника, 1990. – 284 с.
1309764
  Белоусов Вячеслав Владимирович Тепломассоперенос в условиях вынужденной и термоконцентрированной конвекции при затвердевании расплава : Автореф... канд. техническихнаук: 01.04.14 / Белоусов Вячеслав Владимирович; АН УССР. Ин-т технической теплофизики. – К., 1986. – 18л.
1309765
  Напалков Г.Н. Тепломассоперенос в условиях образования инея / Г.Н. Напалков. – Москва, 1983. – 190 с.
1309766
   Тепломассоперенос при контактном плавании. – Казань, 1984. – 176с.
1309767
  Аль-згул-Бассам Тепломассоперенос при концентрировании молочной сыворотки методом блочного вымораживания : Автореф... канд. техн.наук: 05.18.12 / Аль-згул-Бассам; Одесская гос. академия пищевых технологий. – Одесса, 1994. – 16л.
1309768
   Тепломассоперенос при фазовых и химических преврацениях : сб.науч.трудов. – Минск : ИТМ им.А.В. Лыкова, 1990. – 152 с.
1309769
  Поляк Б.Г. Тепломассопоток из мантии в главных структурах земной коры / Б.Г. Поляк. – М., 1988. – 190с.
1309770
  Бурова З.А. Теплометричний метод та прилад для визначення теплофізичних властивостей будівельних і теплоізоляційних матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Бурова Зінаїда Андріївна ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 24 назви
1309771
   Теплометрия, энерго- и ресурсосбережение. – Киев, 1989. – 121с.
1309772
  Бордюков А.П. Тепломеханическое оборудование тепловых электростанций / А.П. Бордюков, Гинзбург-Шик. – Москва, 1978. – 272 с.
1309773
  Кучинський К.А. Тепломеханічні поля у вузлах турбогенераторів. Моделі і особливості розподілу : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.01 / Кучинський Костянтин Артурович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2014. – 38 с. – Бібліогр.: 33 назви
1309774
  Нигматулин И.Н. Теплоные двигатели / И.Н. Нигматулин. – М., 1974. – 375с.
1309775
   Теплообмен. – М, 1975. – 367с.
1309776
   Теплообмен. – М, 1980. – 524с.
1309777
   Теплообмен. – М, 1981. – 344с.
1309778
   Теплообмен в атмосфере. – М, 1972. – 151с.
1309779
  Кириченко Ю.А. Теплообмен в гелии-I в условиях свободного движения / Ю.А. Кириченко, К.В. Русанов. – Киев : Наукова думка, 1983. – 155 с.
1309780
  Дядькин Ю.Д. Теплообмен в глубоких скважинах и зонах фильтрации при извлечении тепла сухих гороных пород / Ю.Д. Дядькин. – Л., 1974. – 40с.
1309781
  Чудновский А.Ф. Теплообмен в дисперсных средах / А.Ф. Чудновский. – М, 1954. – 444с.
1309782
  Воронцов Е.Г. Теплообмен в жидкостных плёнках / Е.Г. Воронцов, Ю.М. Тананайко. – Київ, 1972. – 194с.
1309783
  Попов В.М. Теплообмен в зоне контакта разъемных и неразъемных соединений. / В.М. Попов. – М, 1971. – 216с.
1309784
   Теплообмен в криогенных устройствах. – Минск, 1979. – 213с.
1309785
  Рядно А.А. Теплообмен в МГД-каналах : Учебн. пособие для ун-тов / А.А. Рядно, И.К. Каримов; Мин-во высш. и средн. образов. СССР; ДГУ. – Днепропетровск : ДГУ, 1984. – 84с.
1309786
  Кузнецов Ю.Н. Теплообмен в проблеме безопасности ядерных реакторов / Ю.Н. Кузнецов. – М., 1989. – 296с.
1309787
  Шаталина И.Н. Теплообмен в процессах намораживания и таяния льда / И.Н. Шаталина. – Л., 1990. – 118с.
1309788
  Боттерилл Дж. Теплообмен в псевдоожижженом слое: Гидродинам.характеристики псевдоожиж. газом слоя и их влияние на его теплообмен. свойства / Дж. Боттерилл. – М., 1980. – 343с.
1309789
  Дульнев Г.Н. Теплообмен в радиоэлектронных аппаратах / Г.Н. Дульнев, Э.М. Семяшкин. – Ленинград, 1968. – 359 с.
1309790
  Дульнев Г.Н. Теплообмен в радиоэлектронных устройствах / Г.Н. Дульнев. – Москва, 1963. – 288 с.
1309791
   Теплообмен в технологический процессах. – Киев, 1988. – 119с.
1309792
  Шестаков Б.И. Теплообмен в топочной камере при беспламенном горении всококалорийных природных газов. : Автореф... канд. техн.наук: / Шестаков Б.И.; МВО СССР. Куйбышев. индустриальный ин-т. – Куйбышев, 1958. – 24л.
1309793
  Зысина-Моложен Теплообмен в турбомашинах / Зысина-Моложен. – Ленинград, 1974. – 336с.
1309794
  Цай Ко-ен Теплообмен в турбулентном потоке жидкости : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цай Ко-ен; МВССО РСФСР, Лен. политехн. ин-т. – Ленинград, 1962. – 12л.
1309795
   Теплообмен в электронных приборах. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1970. – 134 с.
1309796
  Кожухарь И.А. Теплообмен в эмульсиях диэлектрических жидкостей под воздействием электрического поля. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.053 / Кожухарь И.А.; АН УССР. – К, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1309797
   Теплообмен в энергетических установках. – К, 1978. – 166с.
1309798
   Теплообмен в энергооборудовании АЭС. – Ленинград : Наука, 1986. – 252 с.
1309799
  Полянин Л.Н. Теплообмен в ядерных реакторах / Л.Н. Полянин. – М., 1982. – 87с.
1309800
  Нестеренко В.Б. Теплообмен в ядерных реакторах с диссоциирующим теплоносителем / В.Б. Нестеренко, Б.Е. Тверковкин. – Минск, 1980. – 263с.
1309801
  Петухов Б.С. Теплообмен в ядерных энергетических установках / Б.С. Петухов. – М., 1974. – 407с.
1309802
  Петухов Б.С. Теплообмен в ядерных энергетических установках : учеб. пособие / Б.С. Петухов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 470с.
1309803
  Письменный Евгений Николаевич Теплообмен и аэродинамика пакетов поперечно-оребренных труб : Автореф... канд. техн.наук: 0.04.14 / Письменный Евгений Николаевич; НАН Украины ин-т техн. теплофизики. – К., 1994. – 36л.
1309804
  Сукомел А.С. Теплообмен и гидравлическое сопротивление при движении газовзвеси в струбах / А.С. Сукомел. – М., 1977. – 193с.
1309805
   Теплообмен и гидрогазодинамика при кипении и конденсации : материалы ХХІ Сибирского теплофизического семинара. – Новосибирск : Институт теплофизики, 1979. – 426с.
1309806
   Теплообмен и гидродинамика. – Киев : Наукова думка, 1977. – 219с.
1309807
   Теплообмен и гидродинамика : Труды 5-й Всесоюзной конференции по теплообмену и гидравлическому сопротивлению при движении двухфазного потока в элементах энергетических машин и аппаратов. – Ленинград, 1977. – 216с.
1309808
   Теплообмен и гидродинамика. – Киев, 1987. – 139с.
1309809
  Щукин В.К. Теплообмен и гидродинамика внутренних потоков в полях массовых сил / В.К. Щукин. – Москва : Машиностроение, 1970. – 332с.
1309810
  Щукин В.К. Теплообмен и гидродинамика внутренних потоков в полях массовых сил / В.К. Щукин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1980. – 240с.
1309811
  Делайе Д. Теплообмен и гидродинамика двухфазных потоков в атомной и тепловой енергетике / Д. Делайе. – М, 1984. – 422с.
1309812
  Доник Т.В. Теплообмен и гидродинамика закрученных и вихревых потоков в каналах / Т.В. Доник, Д.Н. Письменный ; под ред. А.А. Халатова ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т техн. теплофизики. – Киев : Наукова думка, 2014. – 188, [2] с. : ил., табл. – Аннот. рус., укр. – Библиогр.: с. 174-186. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1424-4
1309813
   Теплообмен и гидродинамика однофазного потока в пучках стержней. – Л, 1979. – 183с.
1309814
  Халатов А.А. Теплообмен и гидродинамика около криволинейных поверхностей / А.А. Халатов. – К., 1992. – 136с.
1309815
   Теплообмен и гидродинамика при течении однофазных жидкостей. – Томск : Изд. Томск. ун-та, 1979. – 83с.
1309816
  Халатов А.А. Теплообмен и гидродинамика ускоренного потока в плоских криволинейных каналах / А.А. Халатов, А.С. Коваленко; НАН Украины; Ин-т технической теплофизики. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0433-8
Т.6 : Теплообмен и гидродинамика в полях центробежных сил. – 2006. – 224с. – Проект " Наукова книга"
1309817
  Петухов Б.С. Теплообмен и сопротивление при ламинарном течении жидкости в трубах / Б.С. Петухов. – М., 1967. – 411с.
1309818
   Теплообмен и теплофизические свойства веществ. – Киев, 1984. – 150с.
1309819
   Теплообмен и трение в однофазных потоках : сб. науч. трудов. – Новосибирск : Институт теплофизики, 1988. – 153с.
1309820
  Романенко П.Н. Теплообмен и трение при градиентном течении жидкостей / П.Н. Романенко. – М.-Л., 1964. – 367с.
1309821
  Зигель Р. Теплообмен излучением : Пер.с англ. / Р. Зигель, Дж. Хауэлл. – Москва : Мир, 1975. – 934 с.
1309822
  Цветков Ф.Ф. Теплообмен излучением / Ф.Ф. Цветков. – М., 1975. – 51с.
1309823
  Рубцов Н.А. Теплообмен излучением в сплошных средах / Н.А. Рубцов. – Новосибирск : Наука, 1984. – 277с.
1309824
  Рубцов Н.А. Теплообмен излучением: Теплообмен в излучающих системах с диатерм. средой. / Н.А. Рубцов. – Новосибирск, 1977. – 86с.
1309825
  Рубцов Н.А. Теплообмен излучением: Теплообмен в системах с излучающей и ослабляющей средой. / Н.А. Рубцов. – Новосибирск, 1980. – 92с.
1309826
  Авад Махмуд Теплообмен между плоской пластиной с нестационарной температурой поверхности и ламинарно обтекающим ее потоком жидкости : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 273 / Авад Махмуд М.А. ; Харьк. политехн. ин-т. – Харьков, 1969. – 17 с.
1309827
  Усков И.Б. Теплообмен на плоской торцевой стенке межлопаточного канала : Автореф... кандидата техн.наук: / Усков И.Б.; Центр. науч.-исслед. и проектно-конструкторский котлотурбинный ин-т им. И.И.Ползунова. – Л., 1965. – 18л.
1309828
  Курош В.Д. Теплообмен на профилях турбинных лопаток в турбулизированном периодически нестационарном потоке : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 053 / Курош В.Д. ; АН УССР , Ин-т техн. теплофизики. – Киев, 1968. – 20 с.
1309829
  Шинкевич Наталья Геннадиевна Теплообмен океана и атмосферы в северной Атлантике : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Шинкевич Наталья Геннадиевна; Одесский гидрометеорологический институт. – Одесса, 1986. – 20л.
1309830
  Юдин В.Ф. Теплообмен поперечнооребренных труб / В.Ф. Юдин. – Л, 1982. – 190с.
1309831
  Павлов А.В. Теплообмен почвы с атмосферой в северных и умеренных широтах территории СССР / А.В. Павлов. – Якутск, 1975. – 302с.
1309832
  Юдаев Б.Н. Теплообмен при взаимодействии струй с преградами / Б.Н. Юдаев. – Москва, 1977. – 247с.
1309833
  Гимбутис Г. Теплообмен при гравитационном течении пленки жидкости : монография / Г. Гимбутис. – Вильнюс : Мокслас, 1988. – 231с.
1309834
  Амбразявичюс А.Б. Теплообмен при закалке газов / А.Б. Амбразявичюс. – Вильнюс, 1983. – 186 с.
1309835
  Веркин Б.И. Теплообмен при кипении в полях массовых сил различной интенсивности / Б.И. Веркин. – Киев : Наукова думка, 1988. – 253 с.
1309836
  Двайер О. Теплообмен при кипении жидких металлов. / О. Двайер. – М., 1980. – 518с.
1309837
  Шигабиев Т.Н. Теплообмен при кипении жидкостей в условиях естественной конвекции / Т.Н. Шигабиев, Ш.А. Гайдаров. – Казань : Казан.физ-тех.ин-т
Ч. 1. – 1991. – 159 с.
1309838
  Шигабиев Т.Н. Теплообмен при кипении жидкостей в условиях естественной конвекции / Т.Н. Шигабиев, Ш.А. Гайдаров. – Казань : Казан.физ-тех.ин-т
Ч. 2. – 1991. – 264 с.
1309839
   Теплообмен при кипении и конденсации в электрическом поле. – Кишинев : Штиинца, 1987. – 238с.
1309840
  Веркин Б.И. Теплообмен при кипении криогенных жидкостей / Б.И. Веркин. – Киев : Наукова думка, 1987. – 258 с.
1309841
   Теплообмен при кипении металлов в условвиях естественной конвекции. – М, 1969. – 208с.
1309842
  Кравченко В.А. Теплообмен при кипении смесей / В.А. Кравченко, Д.М. Костанчук. – К., 1990. – 122с.
1309843
  Толубинский В.И. Теплообмен при кипении. / В.И. Толубинский. – Киев : Наукова думка, 1980. – 315с.
1309844
  Исаченко В.П. Теплообмен при конденсации / В.П. Исаченко. – М, 1977. – 240с.
1309845
   Теплообмен при низких температурах : сб.науч.трудов. – Киев : Наукова думка, 1979. – 168с.
1309846
  Девойно А.Н. Теплообмен при охлаждении диссоциирующих теплоносителей АЭС / А.Н. Девойно. – Минск, 1978. – 168с.
1309847
  Петухов Б.С. Теплообмен при смешаной турбулентности конвекции / Б.С. Петухов, А.Ф. Поляков. – М., 1986. – 191с.
1309848
  Дидковский В.В. Теплообмен при термической деструкции углеводородных топлив в элементах теплосиловых установок. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.14.04 / Дидковский В.В.; НАН Укр. – К, 1994. – 17л.
1309849
  Шевченко О.А. Теплообмен при турбулентной смешанной конвекции однофазного гелия в горизонтальном обогреваемом канале / О.А. Шевченко. – Киев, 1984. – 34 с.
1309850
  Филипчук Вячеслав Евгеньевич Теплообмен при турбулентном течении воздуха в плоских каналах конечной ширины : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.14 / Филипчук Вячеслав Евгеньевич; АН УССР. Ин-т техн. теплофизики. – К., 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1309851
  Макарявичюс В.Ю. Теплообмен при физико-химических изменениях / В.Ю. Макарявичюс. – Вильнюс, 1978. – 227с.
1309852
  Мартыненко О.Г. Теплообмен смешанной конвекцией / О.Г. Мартыненко, Ю.А. Соковишин. – Минск, 1975. – 255с.
1309853
  Полевой В.Г. Теплообмен флуктуационным электромагнитным полем / В.Г. Полевой. – Москва : Наука, 1990. – 188с. – ISBN 5-02-014042-2
1309854
  Щукин В.К. Теплообмен, массообмен и гидродинамика закрученных потоков в осесимметричных каналах / В.К. Щукин, А.А. Халатов. – Москва, 1982. – 199с.
1309855
  Лесохин Е.И. Теплообменники-конденсаторы в процессах химической технологии / Е.И. Лесохин, П.В. Рашковский. – Л., 1990. – 286с.
1309856
  Пермяков В.А. Теплообменники вязких жидкостей, применяемые на электростанциях / В.А. Пермяков. – Л., 1983. – 176с.
1309857
  Коваленко Л.М. Теплообменники с интенсификацией теплоотдачи / Л.М. Коваленко, Ф А. Глушков, . – М, 1986. – 238с.
1309858
  Андреев П.А. Теплообменные аппараты ядерных энергетических установок / П.А. Андреев. – 2-е изд. перераб. – Ленинград, 1969. – 352с.
1309859
  Лебедев П.Д. Теплообменные, сушильные и холодильные установки / П.Д. Лебедев. – М.-Л., 1966. – 288с.
1309860
  Константінов С.М. Теплообмін : підручник для студентів вищ. техн. навч. закл. / С.М. Константінов ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Політехніка, 2005. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 297-299. – ISBN 966-622-194-2
1309861
  Кравець В.Ю. Теплообмін в мініатюрних випаровувально-конденсаційних системах охолодження : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Кравець Володимир Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2016. – 41с. – Бібліогр.: 70 назв
1309862
  Яцевський В.А. Теплообмін і гідродинаміка в маслонаповненому трансформаторному обладнанні з зовнішнім охолодженням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Яцевський Віталій Аркадійович ; НАН України ; Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр. : 11 назв
1309863
  Костик С.І. Теплообмін і гідродинаміка при концентруванні розчинів метаногенів в роторно-дисковому апараті : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Костик Сергій Ігорович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014. – 25 с. – Бібліогр.: 11 назв
1309864
  Рогачов В.А. Теплообмін на вхідній ділянці труби при течіх з відривом : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Рогачов В. А.; КПІ. – Київ, 1993. – 16л.
1309865
  Рогоза О.Б. Теплообмін при конденсації водяної пари на поверхні вільного струменя рідини : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.06 / Рогоза О. Б.; МОУ, УДУХТ. – Київ, 2000. – 20л.
1309866
  Аднан Абдул Маджид Ель-Фанди Ель-Таллаа Теплообмін при контактній конденсації в трубах : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Аднан Абдул Маджид Ель-Фанди Ель-Таллаа; Нац. техн. ун-т Украіни. КПІ. – К., 1997. – 16л.
1309867
  Гавриш Андрій Сергійович Теплообмін при краплинній конденсації водяної пари, стимульованої фторомістким дисульфідом в горизонтальній трубі : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Гавриш Андрій Сергійович; КПІ. – К., 1996. – 16л.
1309868
  Багрій П.І. Теплообмін та аеродинаміка пакетів плоскоовальних труб з неповним оребренням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Багрій Петро Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
1309869
  Баранюк О.В. Теплообмін та аеродинаміка плоских поверхонь з пластинчасто-розрізним оребренням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Баранюк О.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1309870
  Терех О.М. Теплообмін та аеродинаміка поперечноомиваних пучків труб з гвинтовим, підігнутим та сегматичним оребренням : Авторефю дис. ... канд. техн. наук : 05.14.05 / Терех О. М.; НТУУ "КПІ". – Київ, 1997. – 16 с.
1309871
  Шаповал О.Є. Теплообмін та аеродинаміка пучків труб з розрізненим оребренням : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.14.06 / Шаповал О.Э; НТУУ " КПІ". – Київ, 2002. – 18 с.
1309872
  Письменний Д.М. Теплообмін та гідродинаміка в каналі з мікрооребренням стосовно охолодження вхідних кромок лопаток газових турбін : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Письменний Дмитро Миколайович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1309873
  Доник Т.В. Теплообмін та гідродинаміка в трубі з завихрювачем часткової закрутки потоку на основі хрестоподібної вставки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Доник Тетяна Василівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 9 назв
1309874
  Шевцов С.В. Теплообмін та гідродинаміка на опуклій поверхні з від"ємним градієнтом тиску : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Шевцов С. В.; НАНУ, Ін-т техн. теплофіз. – К., 1998. – 16л.
1309875
  Дашевський Ю.Я. Теплообмін та гідродинаміка повітряного потоку у круглій трубі при похило-тангенційній закрутці : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Дашевський Ю.Я. ; НАН України, Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2011. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
1309876
  Кондратьєва О.О. Теплообмін та гідродинаміка при течії теплоносія в каналах водо-водяних ядерних реакторів при до- та надкритичних тисках : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Кондратьєва Олена Олександрівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1309877
  Горін В.В. Теплообмін та його інтенсифікація при кипінні хладона К22 у горизонтальних трубах : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Горін В. В.; НТУУ "КПІ". – К., 1997. – 16л.
1309878
  Давиденко Б.В. Теплообмін, гідродинаміка і процеси диспергування в роторно-пульсаційних та в моногрануляційних апаратах : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.14.06 - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика / Давиденко Б.В. ; НАНУ. Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2009. – 41с. – Бібліогр.: 23 назви
1309879
  Рябова О.А. Теплообмінні процеси при локальному перегріві внутрішньої поверхні виробничих приміщень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Рябова Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв
1309880
  Верболов В.И. Теплооборот и внутриводный теплообмен в верхних слоях оз. Байкал. : Автореф... канд. геогр.наук: / Верболов В.И.; Моск. гос. ун-т. – Иркутск, 1965. – 24л.
1309881
  Тринчер К.С. Теплообразовательная функция и щелочность реакции легочной клетки / К.С. Тринчер. – Москва, 1960. – 108с.
1309882
   Теплоообмен и гидродинамика при конденсации. – Новосибирск, 1989. – 216с.
1309883
  Остряков П.А. Теплоотводящие устройства мощных радиостанций / П.А. Остряков, Н.В. Зарянов. – Москва : Государственное издательство литературы по вопросам связи и радио, 1954. – 260 с.
1309884
  Вилемас Ю.В. Теплоотдача в газоохлаждаемых кольцевых каналах. / Ю.В. Вилемас. – Вильнюс, 1977. – 253с.
1309885
  Жукаускас А. Теплоотдача в ламинарном потоке жидкости / А. Жукаускас, И. Жюгжда. – Вильнюс, 1969. – 254с.
1309886
   Теплоотдача в реакторах на быстрых нейтронах, охлаждаемых жидким металлом. – Москва : Атомиздат, 1973. – 20 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 17-18
1309887
  Жукаускас А.А. Теплоотдача в турбулентном потоке жидкости / А.А. Жукаускас, А.А. Шланчяускас. – Вильнюс, 1973. – 327с.
1309888
  Овчинников Ю.В. Теплоотдача вертикального цилиндра при обтекании дисперсно-кольцевым потокам : Автореф... канд. техн.наук: / Овчинников Ю. В.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1970. – 20л.
1309889
  Жукаускас А.А. Теплоотдача поперечно обтекаемых пучков труб / А.А. Жукаускас, В. Улинская. – Вильнюс, 1986. – 200с.
1309890
   Теплоотдача при кипении. – Ташкетн
1. – 1974. – 262с.
1309891
  Тонг Л. Теплоотдача при кипении и двухфазное течение : пер. с англ. / Л. Тонг. – Москва : Мир, 1969. – 344с.
1309892
  Туманов Ю.А. Теплоотдача при конденсации движущегося пара на горизонтальной трубе : Автореф... кандидата техн.наук: / Туманов Ю.А.; Всесоюз. теплотехн. науч.-исслед. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – М., 1965. – 26л.
1309893
  Жукаускас А.А. Теплоотдача пучков труб в поперечном потоке жидкости / А.А. Жукаускас. – Вильнюс, 1968. – 190с.
1309894
  Жукаускас А.А. Теплоотдача цилиндра в поперечном потоке жидкости / А.А. Жукаускас, И.И. Жюгжда. – Вильнюс, 1979. – 236с.
1309895
  Щербаков В.К. Теплоотдача через стенку, оребренную продольными ребрами, при большых тепловых нагрузках : Автореф... Канд.техн.наук: / Щербаков В.К.; М-во высш. и сред.спец.образования УССР.Киев.ордена Ленина политехн.ин-т. – Киев, 1962. – 20л.
1309896
   Теплопередача. – М, 1962. – 148с.
1309897
  Шорин С.Н. Теплопередача / С.Н. Шорин. – 2-е изд. – М, 1964. – 490с.
1309898
   Теплопередача. – М, 1965. – 79с.
1309899
  Исаченко В.П. и д.р. Теплопередача / В.П. и д.р. Исаченко. – М-Л, 1965. – 424с.
1309900
  Исаченко В.П. и д.р. Теплопередача / В.П. и д.р. Исаченко. – 2-е перераб. и доп. – М, 1969. – 440с.
1309901
  Юдаев Б.Н. Теплопередача / Б.Н. Юдаев. – Москва, 1973. – 359с.
1309902
  Исаченко В.П. и д.р. Теплопередача / В.П. и д.р. Исаченко. – 3-е перераб. и доп. – М, 1975. – 486с.
1309903
   Теплопередача в двухфазном потоке. – М, 1980. – 326с.
1309904
  Рафалович И.М. Теплопередача в расплавах, растворах и футеровке печей и аппаратов / И.М. Рафалович. – Москва : Энергия, 1977. – 304 с.
1309905
  Колесниченко А.Ф. Теплопередача в системах охлаждения радиально-осевых газовых турбин : Автореф... канд. технич.наук: 053 / Колесниченко А.Ф.; АН УССР. Ин-т технической теплофизики. – К., 1968. – 28л.
1309906
   Теплопередача и аэрогидродинамика. – Вып. 2. – М-Л, 1947. – 60с.
1309907
   Теплопередача и аэрогидродинамика. – М-Л, 1955. – 182с.
1309908
  Заливин Н.Н. Теплопередача и тепловые затраты при вулканизации покрышек в форматорах-вулканизаторах : Автореф... канд. техн.наук: 274 / Заливин Н.Н.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1968. – 23л.
1309909
  Хоблер Т. Теплопередача и теплообменники / Т. Хоблер. – Л, 1961. – 820с.
1309910
  Рязанцев О.В. Теплопередача от плазменных струй к поверхности твердой зазы при наличии химических реакций : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.08 / Рязанцев О. В.; Ин-т физ. АН БССР. – Минск, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
1309911
  Савченко В.А. Теплопередача пластинчастого теплообмінника, що роботає, при зарбудненні теплопередаючої поверхні : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 05.17.08 / Савченко Володимир Анатолійович ; Севастопольський нац. ун-т ядерної енергії та промисловості. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр. 5 назв
1309912
   Теплопередача при низких температурах. – М, 1977. – 392с.
1309913
  Ачилов Б.М. Теплопередача при периодических тепловых воздействиях и температурный режим низкопотенциальных гелиоустановок / Б.М. Ачилов, В.В. Чугунков. – Ташкент, 1989. – 100с.
1309914
  Мак-Адамс Теплопередача. / Мак-Адамс. – Л-М, 1936. – 440с.
1309915
  Наумова А.М. Теплопередаючі характеристики пульсаційних капілярних теплових труб, призначених для малогабаритних систем охолодження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Наумова Альона Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
1309916
  Васильев Л.Л. Теплопередающие трубки. / Л.Л. Васильев, С.В. Конев. – Минск, 1972. – 151с.
1309917
   Теплоперенос в жидкостях и газах. – Киев, 1984. – 223с.
1309918
  Шут Н.И. Теплоперенос и релаксационные процессы в полимерах и композициях на их основе. / Н.И. Шут. – Киев, 1988. – 128с.
1309919
  Пурський О.І. Теплопровідність простих молекулярних речовин при фазовому переході кристал-рідина / О.І. Пурський, В.М. Сисоєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 257-262. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  На прикладі СН2Cl2, CF2CI2, CHF2Cl, C2F6 С2Н6. SF6 і С6H12 проведено дослідження зміни теплопровідності при фазовому переході кристал-рідина. Величина зменшення теплопровідності в результаті плавлення залежить від ступеня орієнтаційної впорядкованості ...
1309920
  Беляев Н.М. Теплопроводность в примерах и задачах : учеб. пособие / Н.М. Беляев, А.А. Кочубей. – Днепропетровск : Издательство Днепропетровского университета, 1982. – 80 с.
1309921
  Рузавин И.И. Теплопроводность водных растворов электролитов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : / Рузавин И.И. ; МВО СССР. Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. Каф. общей и неорган. химии. – Москва, 1954. – 9 с.
1309922
  Литвиненко И.В. Теплопроводность водных растворов электролитов и ее связь со структурой воды. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 040 / Литвиненко И.В.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1968. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1309923
  Цедерберг Н.В. Теплопроводность газов и жидкостей / Н.В. Цедерберг. – Москва; Ленинград : Гоэнергоиздат, 1963. – 408с.
1309924
  Варгафтик Н.Б. и др. Теплопроводность газов и жидкостей : справочн. данные / Н.Б. и др. Варгафтик. – Москва : Издательство комитета стандартов, 1970. – 156 с.
1309925
  Грегор Т. Теплопроводность гранитоидов Западных Карпат / Т. Грегор, Р.А. Ромушкевич // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1987. – С. 109-113 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 14). – ISSN 0203-7319
1309926
   Теплопроводность жидкостей и газов : справочн.данные / Н.Б. Варгафтик, Л.П. Филиппов, А.А. Тарзиманов, Е.Е. Тоцкий. – Москва : Издательство стандартов, 1978. – 472с.
1309927
   Теплопроводность и диффузия. – Вып. 10. – Рига, 1980. – 137с.
1309928
   Теплопроводность и диффузия : сб.науч.трудов. – Рига : РижПИ, 1989. – 138с.
1309929
   Теплопроводность и конвективный теплообмен. – Киев, 1980. – 106с.
1309930
  Островский Ф.И. Теплопроводность и температуропроводность моносилицидов и высших силицидов 3d-переходных металлов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.040 / Островский Ф.И.; Уральск.политехн.ин-т. – Свердловск, 1970. – 24л.
1309931
  Комаров Г.Н. Теплопроводность и термонапряженность многослойных систем : Дис... канд.физ-матнаук: / Комаров Г.Н.; КГУ. – Киев, 1969. – 218л. – Бібліогр.:л.206-216
1309932
  Комаров Г.Н. Теплопроводность и термонапряженность многослойных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 023 / Комаров Г.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 9 с.
1309933
  Микрюков В.Е. Теплопроводность и электропроводность металлов и сплавов. / В.Е. Микрюков. – М., 1959. – 260с.
1309934
  Тумпурова Валентина Федоровна Теплопроводность кристаллических решеток с точечными дефектами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Тумпурова Валентина Федоровна; Ленингр. гос. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1977. – 22л.
1309935
   Теплопроводность некоторых гранитоидов Украинского щита в термобарических условиях земной коры / В.П. Коболев, И.Н. Свищук, В.И. Шаповал, Е.Е. Карнаухова // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 3. – С. 37-48 : Рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0203-3100
1309936
  Исмаилов Ш.М. Теплопроводность некоторых кристаллических и стеклообразных полупроводников и их расплавов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Исмаилов Ш.М.; Лен. политехн. ин-тут. – Л., 1978. – 18л.
1309937
  Магомедов Я.Б. Теплопроводность некоторых полпровоников при высоких температурах в твердом и жидком состояниях : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Магомедов Я. Б.; АН СССР, Ин-т полупроводников. – Махачкала, 1966. – 18л.
1309938
  Нуромский А.Б. Теплопроводность некоторых твердых растворов на основе теллуридов свинца, олова и германия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Нуромский А.Б.; Ленингр. политехнич. ин-т. – Л., 1972. – 12л.
1309939
  Козак М.И. Теплопроводность неметаллических порошков при высоких температурах : Автореф. дис... канд. физ-мат. наук: / Козак М.И.; М-во высш.образования СССР. – Львов, 1955. – 8л.
1309940
  Лыков А.В. Теплопроводность нестационарных процессов / А.В. Лыков. – Москва ; Ленинград, 1948. – 232 с.
1309941
  Мухзамедзянов Г.Х. Теплопроводность органическихжидкостей / Г.Х. Мухзамедзянов, А.Г. Усманов. – Л., 1971. – 16с.
1309942
  Крупский И.Н. Теплопроводность отвердевших газов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Крупский И.Н. ; АН УССР , Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1969. – 13 с. – Бібліогр.:с.13
1309943
  Мотовиловец И.А. Теплопроводность пластин и тел вращения / И.А. Мотовиловец. – К, 1969. – 144с.
1309944
  Драбл Дж. Теплопроводность полупроводников : пер. с англ. / Дж. Драбл, Г. Голдсмид. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 266 с.
1309945
  Могилевский Б.М. Теплопроводность полупроводников : Монография / Б.М. Могилевский, А.Ф. Чудновский. – Москва : Наука, 1972. – 536 с. – (Физика полупроводников и полупроводниковых приборов)
1309946
  Чернякова М.А. Теплопроводность полупроводниковых термосопротивлений : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Чернякова М.А. ; МВО СССР , Лен. политехн. ин-т. – Ленинград, 1958. – 11 с.
1309947
   Теплопроводность пород осадочного чехла арктической части Западной Сибири / А.Д. Дучков, Л.С. Соколова, Д.У. Аюнов, О.Н. Злобина // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 12. – С. 1952-1960 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1959-1960. – ISSN 0016-7886
1309948
  Гусейнов К.Д. Теплопроводность предельных углеводородов в зависимости от температуры и давления. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гусейнов К.Д.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1967. – 22л.
1309949
  Назиев Я.М. Теплопроводность предельных углеводородов при различных температурах и выскоих давлениях. : Автореф... Канд.техн.наук: / Назиев Я.М.; ГлавНИИ при Гос.экон.совета СССР.Энерг.ин-т. – М, 1962. – 17л.
1309950
  Чиркин В.С. Теплопроводность промышленных материалов : справ.пособие / В.С. Чиркин. – Москва : ГНТИ машиностроит.лит-ры, 1957. – 172 с.
1309951
  Отроева Р.З. Теплопроводность растоворов иодидов металлов 1А -- и хлоридов металлов 2А -- подгруппы в некоторых неводных растворителях : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Отроева Р.З.;. – Москва, 1975. – 20л.
1309952
  Лугуев С.М. Теплопроводность систем La2Te3-La3Te4 и Pr2Te4 Pr3Te4. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Лугуев С.М.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1978. – 21л.
1309953
  Дульнев Г.Н. Теплопроводность смесей и композиционных материалов : справ. книга / Г.Н. Дульнев, Ю.П. Заричняк. – Ленинград : Энергия, 1974. – 264 с.
1309954
  Карслоу Г. Теплопроводность твердых тел : Пер. с англ. / Г. Карслоу, Д. Егер. – Москва : Наука, 1964. – 487 с.
1309955
  Берман Р. Теплопроводность твердых тел : пер. с англ. / Р. Берман. – Москва : Мир, 1979. – 286 с.
1309956
   Теплопроводность твердых тел. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 321с.
1309957
  Батдалов А.Б. Теплопроводность твердых тел в магнитном поле / А.Б. Батдалов, Д.Х. Амирханова. – Махачкала : ИФ ДФ АН СССР, 1989. – 276 с.
1309958
  Иванов Н.С. Теплопроводность твердых тел и дисперсных сред при фазовых превращениях / Н.С. Иванов, П.И. Филиппов. – Иркутск, 1988. – 272с.
1309959
  Миснар А. Теплопроводность твердых тел, жидкостей, газов и их композиций : пер. с фр. / А. Миснар. – Москва : Мир, 1968. – 464 с.
1309960
  Гаджиев Г-О Г. Теплопроводность тройных полупроводниковых соединений типа А(1)В(5)С(6)3, А(1)3В(5),С(6)4 и твердых растворов тллур-селен в твердом и жидком состоянии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Гаджиев Г.Г-О.; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1971. – 18л.
1309961
  Ингерсолл Л.Р. и др. Теплопроводность, ее применение в технике и геологии / Л.Р. и др. Ингерсолл. – Москва; Лениград, 1959. – 260с.
1309962
  Филатов Евгений Сергеевич Теплопроводность, температуропроводность и теплоемкость при постоянном давлении расплавленных фторидов щелочных металлов и их смесей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Филатов Евгений Сергеевич; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1985. – 19л.
1309963
  Гасанов С.А. Теплопроводность, электропроводность и термоэдс некоторых полупроводников в твердом и жидком состояниях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Гасанов С.А.; Даг. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1971. – 14л.
1309964
  Копылов Владимир Николаевич Теплопроводность, электропроводность и термоэдс фононного увеличения висмута при гелиевых температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Копылов Владимир Николаевич; Моск. физ.-техн. ин-т. – Черноголовка (Моск. обл.), 1975. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1309965
  Сидоренко М.В. Теплопродукция изменения работоспособности и некоторые стороны энергетического обмена изолированных икроножных мышц при повторных сокращениях. : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.17 / Сидоренко М.В.; Киев. мед. ин-т. – К., 1977. – 25л.
1309966
  Бутаков И.Н. Теплосиловые установки / И.Н. Бутаков. – Томск
2. – 1956. – 210с.
1309967
  Таращанский С.М. Теплосиловые установки американских электрических станций : по материалам заграничной командировки / С.М. Таращанский. – Харьков-Киев : Государственное научно-техническое издательство Украины, 1936. – 208 с.
1309968
  Лаговский А.А. Теплосиловые установки центральных электростанций / А.А. Лаговский. – изд. 2-е, пересм. и доп. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1932. – 376 с.
1309969
  Орлов А.И. Теплоснабжение и вентиляция / А.И. Орлов. – Москва, 1951. – 358с.
1309970
  Грачев С.В. Теплостойкие и коррозионностойкие пружинные стали / С.В. Грачев, В.Р. Бараз. – Москва, 1989. – 142 с.
1309971
  Гречин В.П. Теплостойкость и другие факторы износостойкости чугуна и справов при трении скольжения : Автореф... докт. техн.наук: / Гречин В. П.; Ин-т механ. АН УССР. – К., 1961. – 12л.
1309972
  Покровский Г.И. Теплота : пособие / Г.И. Покровский. – Москва : Молодая гвардия, 1924. – 34 с.
1309973
  Смис Л.Р. Теплота : пособие для техникумов / Л.Р. Смис. – Москва : Гостехиздат, 1927. – 136 с.
1309974
  Розинг Б.Л. Теплота в природе и жилище : общедоступные беседы по физике / Б.Л. Розинг. – Ленинград : Сеятель, 1924. – 123 с.
1309975
  Циммерман Теплота и главнейшие применения ее к технике : Общее понятие; Источники теплоты; Распространение и действие ее; Технические приложения : Общепринятое руководство : со многими политипажами / Соч. д-ра Циммермана [псевд] ; Пер. с нем. с доп. под ред. А. Горчакова. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Общественная польза", 1861. – [2], 278, IV с. : ил. – Авт. в кн. не указан


  Ред.: Горчаков, Александр Михайлович (1798-1883) На тит. л. печать: Женская зеская школа для образования народных Учительниц
1309976
  Вачнадзе А.М. Теплота и начала кинетической теории газов / А.М. Вачнадзе. – Ленинград : Кубуч, 1931. – 238 с.
1309977
  Робертс Д. Теплота и термодинамика / Д. Робертс. – Москва ; Ленинград, 1950. – 592 с.
1309978
  Андрианов П.И. Теплота смачивания и удельная поверхность почв / П.И. Андрианов; Под ред Иоффе А.Ф. – Москва : Всесоюзная Академия С.Х. Наук им.Ленина, 1937. – 76с.
1309979
  Ляховский А.И. Теплотехника / А.И. Ляховский. – Москва ; Ленинград, 1938. – 368 с.
1309980
   Теплотехника. – М, 1963. – 608с.
1309981
   Теплотехника. – 2-е перераб. – М, 1973. – 479с.
1309982
   Теплотехника. – К, 1976. – 519с.
1309983
   Теплотехника. – М, 1982. – 264с.
1309984
   Теплотехника : учебник. – 2-е изд., перераб. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 223 с.
1309985
  Гольдфарб Э.М. Теплотехника металлургических процессов. / Э.М. Гольдфарб. – М., 1967. – 440с.
1309986
  Балахонцев Е.В. Теплотехника.Программа, методические указания и контрольные задания / Е.В. Балахонцев, Э.Л. Стерлинг. – 2-е изд. – М, 1978. – 54с.
1309987
  Мурин Г.А. Теплотехнические измерения / Г.А. Мурин. – М.-Л., 1951. – 448с.
1309988
  Мурин Г.А. Теплотехнические измерения / Г.А. Мурин. – Изд. 3-е, испр. – М.-Л., 1958. – 568с.
1309989
  Мурин Г.А. Теплотехнические измерения / Г.А. Мурин. – Изд. 4-е, переработ. – М., 1968. – 584с.
1309990
  Мурин Г.А. Теплотехнические измерения / Г.А. Мурин. – 5-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 424с.
1309991
  Мануйлов П.Н. Теплотехнические измерения и автоматизация тепловых процессов. / П.Н. Мануйлов. – М., 1966. – 279с.
1309992
  Мануйлов П.Н. Теплотехнические измерения и автоматизация тепловых процессов. / П.Н. Мануйлов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 248с.
1309993
  Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы / В.П. Преображенский. – М.Л., 1946. – 268с.
1309994
  Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы / В.П. Преображенский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.Л., 1953. – 384с.
1309995
  Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы / В.П. Преображенский. – М., 1978. – 704с.
1309996
   Теплотехнические исследования процессов и агрегатов в черной металлургии. – М, 1986. – 112с.
1309997
  Емельянов А.И. Теплотехнические контрольно-измерительные и регулирующие приборы. Поверка, регулировка и пуск. / А.И. Емельянов. – М., 1963. – 239с.
1309998
   Теплотехнический справочник. – М-Л
2. – 1958. – 672с.
1309999
   Теплотехнический справочник. – 2-е перераб. – М
1. – 1975. – 744с.
1310000
   Теплотехническое обеспечение основных технологических процессов черной металлургии. – М, 1988. – 104с.
<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,