Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>
1309001
  Бандровський Г.О. "Спіраль мовчання" Елізабет Ноель-Нойманн як технологія інформаційного впливу в соціальних мережах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 80-85. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (35)). – ISSN 2219-8741


  "Стаття присвячена «спіралі мовчання» Е. Ноель-Нойманн, яку розглянуто як технологію інформаційного впливу, засновану на психологічних характеристиках людини. Показано, що запропонована динамічна модель пояснює закономірності ...
1309002
  Ярещенко А.П. "Сплески" української духовності і козацтво (історико-культурологічний зміст) // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 327-333. – (Серія "Наука і практика управління" ; вип. 32). – ISBN 966-7610-02-0
1309003
  Кононенко Е.Г. "Сплошное сердце" (В.В. Маяковский) : Рекоменд. указ. лит. / Е.Г. Кононенко. – Москва, 1978. – 16с.
1309004
  Казьмирчук М.Г. "Споборники святої волі" та Кобзар - перегук доль // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 5-12. – ISSN 2076-1554


  У статті досліджуються питання "Декабристи та Т. Шевченко".
1309005
  Скрипник Ю.С. "Сповідь дитинства, станційні паторалі" Григорія Гусейнова: симбіоз художнього і документального // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 211-220
1309006
  Стародубцева Л. "Спогад живий до живої говорить..." (Ялтинський меморіал на мапі вшанування Лесі Українки) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 170-179. – ISSN 1728-9572
1309007
  Наєнко М.К. "Спогад про красу вірності" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 37-42. – ISBN 978-966-551-315-5


  Розповідаючи про своє впілкування з Олесем Гончаром (зустрічі, листування), звертаючись до творів і щоденників письменника та власних спогадів, автор статті акцентує увагу на проблемах Олеся Гончара з владою, концепції краси вірності, сповідуваної ...
1309008
  Степула Н. "Спогад про красу вірності" // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – C. 476-479. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0


  Розмова з літературним критиком, літературознавцем, лауреатом премії імені Тараса Шевченка Михайлом Наєнком про письменника Олеся Гончара.
1309009
  Наєнко М. "Спогад про красу вірності" (розмова з літературним критиком, літературознавцем, лауреатом премії імені Тараса Шевченка Михайлом Наєнком про письменника Олеся Гончара) : інтерв"ю / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 245-248. – ISBN 966-7379-16-7
1309010
  Можарівська В. "Спогад такого дитинства навіть деревам болить : За поезією Ганни Чубач про дитинство, обпалене війною
1309011
  Касян Л. "Спогади і роздуми на фінішній прямій" Івана Дзюби в контексті автобіографічно-мемуарного дискурсу українських шістдесятників


  У статті розглянуто мемуарно-автобіографічний твір ученого і громадського діяча Івана Михайловича Дзюби "Спогади і роздуми на фінішній прямій". Окреслено художньо-естетичні особливості та визначено жанрово-стильові параметри твору
1309012
  Чорноус С. "Спогади про Волинь, Полісся та Литву" Юзефа Ігнація Крашевського - взірець романтичної подорожі // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 165-172.
1309013
  Зарубицький К.Є. "Спогади про майбутнє" або вічність - як єдність часу // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 27-35. – (Серія "Гуманітарні студії")
1309014
  Тарасов А. "Спогади" Євгена Чикаленка як джерело з історії українського національного руху серед учнівства Півдня України (кінець 70-х - 80-ті роки XIX століття) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 149-151
1309015
  Кудра Сергій "Спогади" Павла Скоропадського і українська ситуація 1991-2004р.р. / Кудра Сергій. – Київ, 2005. – 32с.
1309016
  Малишко В. "Сподівала сльоту і грозу" // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 11/12. – С. 73-79. – ISSN 0208-0710
1309017
  Шаповал Ю. "Сподіваюся, що ми здолаємо всі труднощі" : інтерв"ю / розмовляв С. Махун // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 16 лютого - 22 лютого (№ 6). – С. 14


  Указом президента України №1 від 2 січ. 2013 р. дано старт реалізації широкомасштабного проекту - видання протягом 2013-2020 рр. Великої української енциклопедії. Реалізуватиме його за активної участі НАН України та Держкомтелерадіо Державне ...
1309018
  Гош Мрідула "Спокій дорожче за все. Треба оминати гострі кути" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Видавнича група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 2 (105). – С. 30-32 : Фото


  Розмова з індійською правозахисницею, політологом, істориком, економістом. перекладачем Мрідулою Гош.
1309019
  Присухін С.І. "Спокій душі": теолого-богословська інтерпретація поняття // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 138-140
1309020
  Пушкарук Н. "Спокуслива перспектива"... / Н. Пушкарук, Е. Лукас, Б. Цюпин // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 27 лютого (№ 36)


  "Чому другий референдум щодо Брекзіту не є панацеєю та які протиріччя турбують Лондон за місяць до виходу з ЄС?
1309021
  Білокінь С. "Споличив легкість і літературну вправність викладу із вдумливою аналізою..."


  Докладно документований життєпис одного з найвидатніших еміграційних шевченкознавців - Павла Зайцева (1886-1965). Спеціально простудійовано його діяльність у роки української державності (1917-1921), що протікала в Києві. Відбито його роботу в ...
1309022
  Костенко Н. "Сполучник": третя зустріч. Про літературну продукцію в альманасі "Сполучник-III" / Н. Костенко, О. Яровий // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 7-10. – (Серія фізична ; Вип. 38, ч. 1). – ISSN 0201-758Х
1309023
  Костенко Н. "Сполучник": третя зустріч. Про літературну продукцію в альманасі "Сполучник III" / Н. Костенко, О. Яровий // Сполучник : альманах літературної творчості / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. [та ін.]. – Київ, 2007. – [Вип. 3]. – С. 7-10
1309024
  Харченко О. "Спомини мого життя" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 5 липня (№ 113). – С. 11


  У Києві представили книгу члена ОУН, колишнього в"язня Аушвіцу Омеляна Коваля.
1309025
  Твердовська О.В. "Спонтанне" споживання в контексті самоорганізації суспільства // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 190-191
1309026
  Григор"єва-Стелецька (Спогади). (Автобіографія) // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 4 (56) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 84-91. – ISSN 1728-6875
1309027
  Макріянніс І. [Спогади / Макріянніс ; вибрані дослідження ; Й. Теотокас, Я. Кордатос, С. Васіліу, Й. Сеферіс ; історична передмова Я.Влахоянніс ; іл. Д. Зографос, П. Зографос. – Афіни : Байрон. – 95, 542 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0395-3
1309028
  Дельта П.С. [Спогади 1899 / П.С. Дельта ; за ред. П.А. Заннас, Ал. П. Заннас ; перекл з франц. Б. Лувроса. – 2-е вид. – Афіни : Ерміс, 1994. – 510 с., 4 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Архів П.С. Дельти ; т. 6])
1309029
  Пономарьов Є.О. [Спогади] // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 196-204. – ISBN 966-594-644-7
1309030
  Зельдіна М.Ю. [Спогади] // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 204-206. – ISBN 966-594-644-7
1309031
  Сергеєва Г.М. [Спогади] // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 206-209. – ISBN 966-594-644-7
1309032
  Сандакова Є.В. [Спогади] // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 209-211. – ISBN 966-594-644-7
1309033
  Полупан П.М. [Спогади] // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 211-220. – ISBN 966-594-644-7
1309034
  Могилевський Е.І. [Спогади] // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 213-220. – ISBN 966-594-644-7
1309035
  Борбат О.М. [Спогади] // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 220-221. – ISBN 966-594-644-7
1309036
  Іванчук В.Г. [Спогади] // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 221-227. – ISBN 966-594-644-7
1309037
  Шестакова Т.С. [Спогади] // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 227-235. – ISBN 966-594-644-7
1309038
  Романчук П.Р. [Спогади] // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 235-238. – ISBN 966-594-644-7
1309039
  Кручиненко В.Г. [Спогади] // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 238-246. – ISBN 966-594-644-7
1309040
  Шульман Л.М. [Спогади] // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 246-253. – ISBN 966-594-644-7
1309041
  Чурюмов К.І. [Спогади] // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 253-256. – ISBN 966-594-644-7
1309042
  Чередниченко М. Спільні підприємства - одна з форм міжнародного співробітництва // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 76-80
1309043
  Бездєнєжна М.Ю. Спільні поклади мінеральних ресурсів як об"єкт міжнародно-правового регулювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 120-121
1309044
  Рудік О.М. Спільні політики Європейського Союзу та їх значення для України : робочий зошит до модуля : спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації держ. службовців 2-4 категорії / О.М. Рудік, О.В. Дзяд МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 164 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-80-11
1309045
  Рудік О.М. Спільні політики Європейського Союзу та їх значення для України : методичні вказівки для викладача (тренера) модуля : спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації держ. службовців 2-4 категорії / О.М. Рудік, О.В. Дзяд МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 96 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-80-7
1309046
  Дзяд О.В. Спільні політики Європейського Союзу та їх значення для України : навчальний посібник / О.В.Дзяд, О.М. Рудік ; за ред. М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого, Л. Прокопенка, В. Стрельцова ; МОНУ ; НА держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ упр. [та ін]. – Київ : Міленіум, 2009. – 668 с. – (Бібліотека державного службовця у галузі Європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-75-9
1309047
  Яркіна Н. Спільні права інтелектуальної власності: їх виникнення та здійснення // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 145-155. – ISSN 1993-0909
1309048
  Сергійчук Володимир Спільні предки // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 64-71. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
1309049
   Спільні проекти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 3 грудня (№ 47). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Українські й латвійські вчені виконуватимуть 6 спільних наукових проектів у 2019-2020 роках. Відповідний протокол підписали очільники делегацій обох країн - Максим Стріха, заступник міністра освіти і науки України і Дмітрій Степановс, в.о. державного ...
1309050
  Ущина Ю. Спільні проекти України та Ради Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 83-86
1309051
  Юрківський В.М. Спільні риси в розвитку Канади і Австралії як країн "переселенського капіталізму" // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 56-65 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Географії ; Вип. 16)
1309052
  Циганкова Т.М. Спільні риси і відмінності внутрішнього та міжнародного маркетингу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 10-12. – (Економіка ; Вип. 42)


  Розглядаються особливості застосування сучасних маркетингових технологій.
1309053
  Ігнатенко В.М. Спільні риси й відмінності договірних і недоговірних зобов"язань // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 54-61. – ISSN 0201-7245
1309054
  Магдіч А.С. Спільні риси й національні особливості економіки країн Центральної та Східної Європи // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2013. – № 2 (66). – С. 32-36. – ISSN 1683-1942
1309055
  Ісаєва Н. Спільні риси романтичного світогляду Т. Шевченка та Лі Бо // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-40. – (Українознавство ; вип. 4)


  Зроблено спробу порівняти художні особливості романтичних віршів Т. Шевченка та творів визначного китайського романтика епохи Тан Лі Бо. В поезії Шевченка та Лі Бо простежується типологічна схожість: народнопісенна основа, схильність до символізації, ...
1309056
  Пономаренко В.П. Спільні риси та відмінності засобів звертання у національних варіантах сучасної португальської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 265-272. – ISBN 978-966-171-013-8
1309057
  Мороз Т.В. Спільні риси українського перекладу Біблії 1903 року та мови творів Івана Франка: лексика високого стилю // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 12. – С. 95-103


  У статті виявлено спільні риси у використанні лексики високого стилю у мові творів І. Франка та в укр. перекладах Біблії 1903 р., з"ясовано спільні джерела використання церковнослов"янізмів та лексики староукр. мовної спадщини, а також проведено ...
1309058
  Лаврінець О. Спільні слова у "злитих реченнях" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 55-58. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Розглядається процес злиття простих речень та роль у ньому спільних слів (членів). Головною умовою утворення "злитих речень" є наявність однакових слів у простих реченнях, при злиттіякиїх однакові слова опускаються з метою економії мовних зусиль та ...
1309059
  Супруненко Ольга Спільні соціальні смисли як основа ефективної комунікації української нації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 29-31. – Бібліогр. в кінці ст.
1309060
  Ізарова І.О. Спільні стандарти цивільного процесу в ЄС: загальна характеристика та перспективи реалізації // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 55-61. – (Юридичні науки ; т. 1). – ISSN 2617-2607
1309061
  Новак Р.В. Спільні та відмінні ознаки інституту угод у публічних та приватних галузях права в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 273-279. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
1309062
  Олійник С.М. Спільні та відмінні ознаки раціональної фантастики і фентезі (на прикладі творів О. Бердника "Серце всесвіту" та М. та С. Дяченків "Дика енергія. Лана") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 63-67
1309063
  Клим"юк А. Спільні та відмінні риси регіональних варіантів німецької військової термінології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 201-205. – Бібліогр.: Літ.: С. 205; 8 поз. – ISBN 966-7825-79-5
1309064
  Клим"юк А.Я. Спільні та відмінні риси регіональних варіантів німецької військової термінології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47-49. – Бібліогр.: С. С. 49 . – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються спільні та відмінні риси регіональних варіантів німецької військової термінології, вплив на них інших мов та роль запозичень. The article deals with common and distinguishing features of regional variant of German military ...
1309065
  Набока С. Спільні та відмінні риси розвитку європейських держав пострадянського постору в суспільно-політичній, соціально-економічній та національно-релігійній сферах життя // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 109-116. – ISSN 2522-4611
1309066
  Брич Л. Спільні та розмежувальні ознаки складів злочинів, передбачених ст. 130 КК України "Зараження вірусом іммцунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби" із суміжними складами злочинів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С454-468. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1309067
  Криволінська О. Спільні теми, образи і жанри "малої" прози Мирослава Ірчана, Миколи Хвильового та Василя Стефаника // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 378-384. – ISBN 966-7053-09-1
1309068
  Коломієць В.Т. Спільні тенденції розвитку лексики слов"янських мов у післявоєнний період / В.Т. Коломієць. – К., 1968. – 31с.
1309069
  Салига П. Спільні тенденції у видавництві українських та світових езинів політично-маргінальної тематики // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 3 (33). – С. 119-124
1309070
  Зворський С. Спільні точки співпраці архівів і бібліотек на сучасному етапі // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 82-97. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 7). – ISSN 2518-7600
1309071
  Спиридонова К. Спільні цінності та ідентичність як фактори формування безпекової спільноти в ОБСЄ // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 35-38
1309072
  Макогон А.А. Спільність анагогічних підходів в перекладі 59-го псалма в Острозькій Біблії і в тлумаченні Максима Сповідника // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 75-76
1309073
  Барановський Ф. Спільність внутрішніх та євроінтеграційних потреб вдосконалення політичної системи України // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 57-66.
1309074
  Мікула О. Спільність генези колядок, веснянок та весільних пісень (на основі розвідки Олени Пчілки "Украинские колядки") // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 214-218
1309075
  Кононенко С.А. Спільність зовнішньої політики і політики безпеки ЄС // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 430-440
1309076
  Наливайко Д.С. Спільність і своєрідність : Українська література в контексті європейського літературного процесу / Д.С. Наливайко. – Київ : Дніпро, 1988. – 395 с.
1309077
  Носова Г.Ю. Спільність історична / Г. Носова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 349-350. – ISBN 966-642-073-2
1309078
  Задніпряна О.І. Спільність патогенезу безпліддя та акне у жінок // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 2 (24). – С. 61-67. – ISSN 2226-1230
1309079
  Кочубей Ю.М. Спільність стратегічних інтересів України і Туреччини // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 61-65. – ISSN 1608-0599
1309080
  Кваша О.О. Спільність участі як об"єктивно-суб"єктивна ознака співучасті у злочині // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 144-154.
1309081
  Пономаренко О. Спільність фольклорних джерел поетики "Слово о полку Ігоревім" та поетичних метафор Тараса Шевченка
1309082
  Соловйов С.Г. Спільність характеристик стратегічних комунікацій та публічного управління // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 52-58
1309083
  Гриценко А. Спільно-розділена земля // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 листопада (№ 41). – С. 7


  "Земля - особливий об"єкт привласнення. За неї велися війни, відбувалися революції, здійснювалися злочини і героїчні вчинки. Немає жодної людини, що не мала б стосунку до землі, на якій і з якої ми живемо навіть у тому випадку, коли працюємо у сфері ...
1309084
  Орловський О.Ф. Спільно з громадськістю / О.Ф. Орловський. – К., 1965. – 36с.
1309085
  Маслей М.О. Спільноіндійські елементи келдерарського діалекту циганської мови у зіставленні з новоіндійською мовою гінді


  Ідеться про спостереження над келдерарським діалектом циганської мови у зв"язку з мовою гінді.
1309086
   Спільності служби охорони психічного здоров"я - перспективний напрям розвитку психіатричної служби України / І.Я. Пінчук, О.В. Колодєжний, Ладик-Бризгалова, Ю.В. Ячнік // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2016. – № 4 (40). – С. 162-166. – ISSN 2077-6594
1309087
  Коробка Л.М. Спільнота в умовах воєнного конфлікту: теоретичні засади дослідження психологічних стратегій адаптації // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.Є. Блинова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39 (42). – C. 104-114. – ISSN 2309-8287
1309088
  Шакніс Ж. Спільнота сільської молоді в Литві: соціальне і культурне формування мужності та жіночності під час обрядодій річного календарного циклу // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 3 ( 331 ) : Литовська етнологія - Lithuanian etnology. – С. 69-73. – ISSN 0130-6936
1309089
  Тьоніс Ф. Спільнота та суспільство = Gemeinschaft und gesellschaft : основні поняття чистої соціології / Фердинанд Тьоніс ; [ Переклад з нім. Н. Комарова та ін.; відповід. за вип. Костянтин Сігов та Леонід Фінберг ]. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 262с. – ISBN 966-7888-81-9
1309090
  Супругова С.Г. Спільнота як джерело моралі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 47-48. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1309091
  Супругова С.Г. Спільнота як тип соціального зв"язку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 65-66. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1309092
  Безшийко К.А. Спін-залежна рекомбінація на механічно шліфованій поверхні кремнієвих діодів залежно від температури відпалу та розміру зерна абразиву / К.А. Безшийко, В.В. Кислюк, О.В. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-5. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Описано експериментальні залежності спін-залежної рекомбінації (ЕДМР-сигналу) та зворотного струму кремнієвих діодів від температури відпалювання, розміру зерна шліфувальної пасти. Отримано максимум ЕДМР-сигналу близько 7 мкм для залежності ЕДМР від ...
1309093
  Третяк О.В. Спін-залежна спектроскопія глибинних рівнів на шліфованій поверхні кремнію / О.В. Третяк, Ф.І. Борисов // Вісник Київського університету. Сер.Фізико-математичні науки, 1997. – №1
1309094
  Борисов Ф.І. Спін-залежна спектроскопія глибоких рівнів на шліфованій поверхні кремнію / Ф.І. Борисов, О.В. Третяк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 372-376. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В даній роботі показано, що одночасне використання методів SDR та РСГУ дозволяє суттєво розширити можливості при визначенні параметрів поверхневих центрів в діодних структурах.
1309095
  Миронова М.Г. Спін-залежний транспорт у графені з домішкою хрому / М.Г. Миронова, С.П. Репецький // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 49
1309096
  Плющай І.В. Спін-поляризований розрахунок електронних спектрів крайової дислокації в кремнії / І.В. Плющай, В.А. Макара, О.І. Плющай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 315-316. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Електронні спектри та магнітний момент крайової дислокації в кристалічному кремнії розраховані методом функціоналу густини в узагальненому градієнтному наближенні. Обговорюються зміни густини електронних станів надкомірки, що містить дислокаційний ...
1309097
  Данилов В.В. Спін-хвильова електродинаміка : підручник / Данилов В.В., Зависляк І.В., Нечипорук О.Ю. ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 352 с. – ISBN 966-594-997-7
1309098
  Сорочак А.М. Спін-хвильові резонатори мм-діапазону на основі одновісних гексаферитів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Сорочак Андрій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 24 назви
1309099
  Сорочак А.М. Спін-хвильові резонатори мм-діапазону на основі одновісних гексаферитів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Сорочак Андрій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 159 л. – Бібліогр.: л. 141-159
1309100
   Спін електрона та електронно-діркова рекомбінація в напівпровідниках / О.В. Третяк, В.А. Львов, Барабанов, ; КНУТШ; О.В.Третяк, В.А.Львов, О.В.Барабанов. – Київ : Київський університет, 2001. – 175с. – Бібліогр.:с.173-175. – ISBN 966-594-258-1
1309101
  Севериновська О.В. Спінальні механізми феномену "активного відпочинку" у людини : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.13 / Севериновська О. В.; КУ. – К., 1999. – 18л.
1309102
  Севериновська Олена Вікторівна Спінальні механізми феномену "активного відпочинку" у людини : 03.00.13 : Дис. ... канд. біолог. наук / Севериновська Олена Вікторівна; ДДУ. – Дніпропетровськ, 1999. – 151л. – Бібліогр. : л. 118-151
1309103
  Сохацький В.П. Спінова інжекція в Si з феромагнетика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 299-302. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Дослідження зміни поляризації зарядів на границі феромагнітного Fe з напівпровідниковим Si виконувалось при відсутності або наявності бар"єрного прошарку SiO[нижній індекс 2]. Підтверджена можливість спінової інжекції в Si для створення кремнієвих ...
1309104
   Спіновий перехід в аналогах клатратів гофмана на основі 1,2,3-триазолу / І.С. Кузеванова, О.І. Кучерів, С. Шова, А. Ротару, В.А. Потаскалов, І.О. Фрицький, І.О. Гуральський // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 153
1309105
  Лізунов В.В. Спіновий транспорт в кристалах з сильними електронними кореляціями : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Лізунов В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 154л. – Бібліогр.: л. 142-154
1309106
  Лізунов В.В. Спіновий транспорт в кристалах з сильними електронними кореляціями : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Лізунов В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1309107
   Спіновий транспорт в сплавах перехідних металів / С. Репецький, Є. Лень, В. Лізунов, Н. Єрисова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 46-48. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Розвинуто метод розрахунку провідності невпорядкованих систем з сильними електронними кореляціями. Отримано кластерний розклад для двочастинкової функції Гріна (електропровідності) невпорядкованої системи з урахуванням електрон-електронної взаємодії. ...
1309108
   Спінові переходи в координаційних сполуках, отриманих методом прямого синтезу / Ю В. Сіренко, О.І. Кучерів, А. Ротару, І.О. Фрицький, І.О. Гуральський // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 161
1309109
   Спінові переходи в ціанометалічних каркасах на основі фталазину / В.М. Гіюк, С. Шова, А. Ротару, І.О. Фрицький, І.О. Гуральський // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 145
1309110
   Спінові переходи у 2d-аналогах клатратів гоффману / Д.Д. Барахтій, С. Шова, А. Ротару, І.О. Фрицький, І.О. Гуральський // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 110
1309111
  Кулій Тарас Володимирович Спінові флюктуації в невпорядкованих феромагнетиках : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Кулій Тарас Володимирович; Львів. держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1999. – 19л.
1309112
  Кононенко Т.П. Спіноза Бенедикт // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 376-380. – ISBN 966-316-069-1
1309113
  Грицаєнко С. Спір : документальна повість // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 7. – С. 37-38
1309114
  Мінін О. Спір за результатами звичайної податкової перевірки: чи є місце для криміналу? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 4 червня (№ 23). – С. 24-25
1309115
  Андрощук Г. Спір за товарний знак "Stolichnaya": нові перемоги і поразки // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 3. – С. 14-20. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1608-6422
1309116
  Молодико К. Спір між сторонами судового процесу: критерії оцінки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 106-110. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1309117
  Молодико К. Спір між сторонами судового процесу: критерії оцінки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 106-110. – ISSN 0132-1331
1309118
  Радчук О. Спір оригіналу і метод тлумача: "Джон Андерсон" Р. Бернза в перекладах П. Грабовського, В. Мисика і М. Лукаша // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1/2 (973/974). – С. 213-218. – ISSN 0320 - 8370
1309119
  Дика А.О. Спір про право в нотаріальному процесі: медіація та її наслідки // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 4. – С. 32-34


  У статті автор обґрунтовує позицію про необхідність наділення нотаріусів функцією меді- атора, що призведе до ефективного попередження та вирішення спорів і матиме переваги перед судовим розглядом спору. В статье автор обосновывает позицию о ...
1309120
  Дика А.О. Спір про право у виконавчому провадженні // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 51-52. – ISBN 978-617-7361-58-8
1309121
  Ляховенко М. Спір про право у наказному провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 412-413. – ISBN 978-617-7069-17-0
1309122
  Дика А.О. Спір про право у цивілістичному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Дика Алла Олександрівна ; Приват. ВНЗ Ун-т Короля Данила. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1309123
  Нижний А.В. Спір про право у цивільному процесуальному законодавстві та судовій практиці // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 3 (175). – С. 26-34
1309124
  Бліхаж Й. Спір щодо сутності фонду // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 280-286. – ISSN 2082-4939
1309125
  Боровко М. Спіралі кіл Івана Гайворона // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 8 грудня (№ 49)
1309126
  Віргуш Н.В. Спіралі часу : поезії / Н.В. Віргуш. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 76 с.
1309127
  Котенко М.М. Спіраль / М.М. Котенко. – Київ : Молодь, 1972. – 38 с.
1309128
  Павличко Д.В. Спіраль : поезії / Д.В. Павличко. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 110 с.
1309129
  Рузевич Л.П. Спіраль життя / Леся Рузевич. – Корсунь-Шевченківський : Гавришенко В.М., 2014. – 63, [2] с., включ. обкл., [2] арк. фотоіл. : іл. – Вірші укр., рос. – ISBN 978-966-2464-45-0
1309130
  Щедрін А.Т. Спіритизм як феномен "нової" релігійності : (розвиток, соціокультурні трансформації) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 70-95. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1309131
  Никітенко Р. Спірмірність. Особливості міжнародного арбітражу в Україні та ОАЕ для вирішення комерційних спорів // Український адвокат : щомісячне професійне видання / ПрАТ "Юридична практика" ; редкол.: Бедь В.В., Головань І.В., Довгерт А.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (155/156), липень - серпень 2019 року. – С. 38-40. – ISSN 1991-5829


  "Тенденції побудови світової економіки на засадах стрімкого налагоджування торговельних відносин між державами призвели до того, що останнім часом у правовому інституті Міжнародного комерційного арбітражу відбулися суттєві зміни. Зокрема, 2018 рік став ...
1309132
   Спірний момент. Найцікавіше з лекцій блоку "Адміністративний процес. Спори з регулятораими" 20-23 травня 2019 // Український адвокат : щомісячне професійне видання / ПрАТ "Юридична практика" ; редкол.: Бедь В.В., Головань І.В., Довгерт А.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (154), червень 2019 року. – С. 28-30. – ISSN 1991-5829
1309133
  Гладченко І. Спірні питання в українсько-молдовських відносинах (1991-2016): історія та перспективи врегулювання // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 3, квітень - червень. – С. 44-48. – ISSN 1998-4634
1309134
  Беляневич О. Спірні питання вжиття запобіжних заходів у господарському судочинстві // Судоустрій і судочинство в Україні : юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 4. – С. 36-42.
1309135
  Сабодаш Р. Спірні питання визначення правосуб"єктності страхових організацій // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 3. – С. 61-66
1309136
  Бородовський С.О. Спірні питання державної реєстрації договору в цивільному праві України // Актуальні питання цивільного та господарського права : науково-практичне видання. – Харків, 2007. – № 1. – С. 5-9.
1309137
  Пльотка П. Спірні питання досудового слідства, що виникають при порушенні кримінальної справи. // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 111-114.
1309138
  Спасибо-Фатєєва Спірні питання недійсності правочинів та її наслідків // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 95-106. – ISSN 1993-0909
1309139
  Фурса С. Спірні питання нотаріальної науки і практики // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.36-40
1309140
  Виноградов В.А. Спірні питання оподаткування податком на доходи фізичних осіб компенсаційних виплат працівникам, призваним на військову службу під час мобілізайції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 3-7. – (Серія: Право ; № 4 (50)). – ISSN 1813-338Х
1309141
  Давидова Н. Спірні питання патентного права у сфері вищої освіти (досвід США та України) // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 45-53


  Проаналізовано чинне право України та США з питання охорони патентних прав у сфері вищої освіти. Виявлені проблеми українського правового регулювання відносин, пов"язаних зі службовим винаходом. На підставі досвіду американських вищих навчальних ...
1309142
  Головко К. Спірні питання порядку розгляду заяв про забезпечення позову в цивільному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 24-31. – ISSN 2307-8049
1309143
  Резніченко С. Спірні питання правового режиму забудованих земельних ділянок // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 4. – С. 16-24
1309144
  Барбара В. Спірні питання про "три відсотки річних" та пеню в електроенергетиці // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 29-32.
1309145
  Марусенко Р.І. Спірні питання регламентації земельного сервітуту в проекті нового Земельного кодексу / Р.І. Марусенко, Т.Г. Ковальчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50-51. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються деякі норми законопроекту Земельного кодексу, призначені регулювати право земельного сервітуту, що мають спірний характер. Article is dedicated to analysis of some controversial rules of Land Code"s draft, which are called to regulate ...
1309146
  Фінн В.В. Спірні питання розвитку чоловічого гермафродита Angiospermae / В.В. Фінн, 1935. – с.
1309147
  Кучерук К.І. Спірні питання спільної власності подружжя / К.І. Кучерук, М.С. Євдокимова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – C. 18-21. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1309148
  Дідук О. Спірні питання спільної власності подружжя // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 10 (366). – С. 23-24


  У статті узагальнено ключові аспекти проблематики об"єктів права спільної сумісної власності. Розглянуто основні статті Сімейного кодексу України, що регулюють такі взаємовідносини.
1309149
  Гриняк А. Спірні питання спільної власності подружжя за новим цивільним та сімейним законодавством України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 65-69.
1309150
  Маркуш М.А. Спірні питання структури кримінально-процесуальної діяльності на стадії досудового розслідування справи // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 3-9
1309151
  Халемін М. Спірні питання що до місця і ролі принципу всебічного, повного і об"єктивного дослідження обставин справи у системі принципів кримінального судочинства // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 8. – С.7-9


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1309152
  Кісілюк Е.М. Спірні питання щодо встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 6 (93). – С. 22-25.
1309153
  Бойко І. Спірні питання щодо правового статусу Руського королівства у складі Польщі (1349-1434) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 105-114. – ISSN 1993-0909
1309154
  Дмитрук І.М. Спірні питання, пов’язані з укладанням адміністративного договору // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 79-84. – (Юридичні науки ; № 2)
1309155
  Гнєзділова Л.В. Спірні питання, що виникають у нотаріальній практиці щодо спадкування утриманцями // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 5. – С.112-123
1309156
  Давимука І. Спірні проблеми допустимості доказів у кримінальному процесі // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.90-94
1309157
  Холод О.М. Спічрайтинг : курс лекцій для студентів, що навчаються за спец. 6.030201 - журналістика зі спеціалізацією - реклама та зв"язки з громадськістю / Холод О.М. ; Київський міжнар. ун-т, Ін-т журналістики. – Київ : [КиМУ], 2011. – 136, [3] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 122-123. – ISBN 978-966-8299-59-7
1309158
  Ісайкіна О.Д. Спічрайтинг як базова технологія політичного піару // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 2. – C. 177-188. – ISSN 2518-7600
1309159
  Романенко Ю.В. Спічрайтінг (основи риторики) : Практикум для студ. спеціальності "Міжнародна інформація" / Ю.В. Романенко; КНУТШ; Ін-т міжнародних відносин.Кафедра міжнародних комунікацій і зв"язків з громадськістю. – Київ : ІМВ, 2002. – 98с.
1309160
   Спішимо любити! Юрій Покальчук // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 173-174. – ISSN 0320 - 8370
1309161
  Карякин А.В. Спктральное изуыение реакции фотоокислителя органических соединений и роль метастабильных состояний : Автореф... докт. хим.наук: / Карякин А. В.; МГУ. – М., 1958. – 16л.
1309162
  Писиченко Г.М. Спктральные исследования некоторых азосоедиений - производных 8-оксихинолина и их комплексов с медью (II) : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Писиченко Г.М.; АН СССР. Ин-т общей и неорган. химии им. Н.С.Курнакова. – М., 1969. – 25л.
1309163
  Пехк Т.И. Спктроскопия ЯМР углерода-13 углеводородов и кислородных соедиений : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Пехк Т.И.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1969. – 32л.
1309164
  Занина И.А. Спктрофотометрическое исследование и применение некоторых оксикарбокси-азосоедиений для определения ванадия (IV) : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Занина И.А.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1969. – 24л.
1309165
  Будрайтене В.Ю. Спктрофотометрическое исследование реакций железа (III) с некоторыми органическими оксисоединеими и их применение для определения микроколичесвт железа : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Будрайтене В. Ю.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1974. – 27л.
1309166
  Платонов А.П. Сплав / А.П. Платонов. – Москва Ленинград, 1932. – 140с.
1309167
  Зайцев А.Н. Сплав / А.Н. Зайцев. – Фрунзе, 1979. – 55с.
1309168
  Загаєцька О. Сплав емоцій і барв Людмили Корж-Радько // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 88-90. – ISSN 0130-1799
1309169
   Сплав знаний, убеждений, мастерства. – М, 1975. – 132с.
1309170
  Одновол А.М. Сплав инициативы и опыта / Одновол А.М. – Харьков, 1974. – 112 с.
1309171
  Мазуркевич Р.В. Сплав мужества и стали / Р.В. Мазуркевич. – Воронеж, 1986. – 236с.
1309172
  Золотарев И. Сплав реального и невероятного ("Ревизор" Гоголя) // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2008. – № 2. – С. 286-295. – ISSN 0042-8795
1309173
   Сплав слова и дела. – М, 1976. – 159с.
1309174
  Булгакова Н. Сплавали - знаем! Пассажиры “Форсайт-парохода” заглянули в завтра // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 5 октября (№ 40)


  Какими будут российские университеты через четверть века? Как будет развиваться наука? Очертания будущего мы видим через призму своего образования и опыта. И, наверное, взгляд профессионала-экономиста отличается от взгляда бизнесмена или политика. ...
1309175
  Григор"єва В.В. Сплави на онові карбіду хрому / В.В. Григор"єва, В.М. Клименко; АН УРСР. Інститут металокераміки і спеціальних сплавів. – 2-ге вид.,перероб.і доповн. – Київ : АН УРСР, 1961. – 56с.
1309176
  Григорьева В.В. Сплави на основі карбіду хрому. / В.В. Григорьева, В.М. Клименко. – К, 1961. – 56с.
1309177
  Ержанова М.С. Сплавные катализаторы гидрогенизации фурфурола / М.С. Ержанова, Т.Б. Бейсиков. – Алма-Ата : Гылым, 1992. – 196 с.
1309178
   Сплавные пути и гидротехнические сооружения. – М, 1936. – 616с.
1309179
   Сплавы алюминиевые. Методы определения содержания водорода. ГОСТ 21132.О-75 - ГОСТ 21132.1-75. – Изд.официальное. – Москва, 1975. – 20 с.
1309180
  Строганов Г.Б. Сплавы алюминия с кремнием / Г.Б. Строганов. – М., 1977. – 271с.
1309181
   Сплавы благородных металлов. – М, 1977. – 292с.
1309182
  Гольдшмидт Х.Д. Сплавы внедрения. / Х.Д. Гольдшмидт. – Вып.1. – М., 1971. – 424с.
1309183
  Гольдшмидт Х.Д. Сплавы внедрения. / Х.Д. Гольдшмидт. – Вып.2. – М., 1971. – 464с.
1309184
  Шамрай Ф.И. и др. Сплавы вольфрама, молибдена и ниобия с бором и углеродом / Ф.И. и др. Шамрай. – М., 1974. – 118с.
1309185
   Сплавы выцсокого демпфирования намедной основе. – К, 1986. – 208с.
1309186
   Сплавы для нагревателей. – М, 1985. – 145с.
1309187
  Рогельберг И.Л. Сплавы для термопар. / И.Л. Рогельберг, В.М. Бейлин. – М., 1983. – 359с.
1309188
  Григорьев А.Т. Сплавы железа с хромом и марганцем / А.Т. Григорьев. – М., 1952. – 159с.
1309189
   Сплавы медно-цинковые. Методы химического анализа. ГОСТ 1652.0-71 - ГОСТ 1653.13-71. – Москва, 1972. – 76 с.
1309190
   Сплавы молибдена. – М, 1975. – 391с.
1309191
  Дриц М.Е. Сплавы на основе алюминия / М.Е. Дриц, И.Н. Фридляндер. – М., 1959. – 60с.
1309192
   Сплавы никелевые и медно-никелевые. Методы химического анализа. ГОСТ 6689.0-75 - ГОСТ 6689.22-75. – Москва, 1975. – 136 с.
1309193
  Прокошкин Д.А. Сплавы ниобия / Д.А. Прокошкин, Е.В. Васильева ; АН СССР. – Москва : Наука, 1964. – 332 с.
1309194
   Сплавы редких и тугоплавких металлов с особыми физическими свойствами. – М, 1979. – 303с.
1309195
   Сплавы редких металлов с особыми физическими свойствами. – М, 1974. – 215с.
1309196
  Гшнейднер К.А. Сплавы редкоземельных металлов / К.А. Гшнейднер. – М., 1965. – 427с.
1309197
  Савицкий Е.М. Сплавы рения в электронике / Е.М. Савицкий, М.А. Тылкина, А.М. Левин. – Москва : Энергия, 1980. – 216 с.
1309198
  Савицкий Е.М. Сплавы рения. / Е.М. Савицкий. – М., 1965. – 336с.
1309199
   Сплавы с эффектом памяти формы. – М, 1990. – 221с.
1309200
  Корнилов И.И. Сплавы системы железо -- хром -- никель / И.И. Корнилов. – М., 1956. – 432с.
1309201
  Константинов В.И. Сплавы тантала с ниобием / В.И. Константинов, Е.Г. Поляков. – Л., 1979. – 111с.
1309202
   Сплавы твердые металлокерамические. Марки. ГОСТ 3882-53.. – Москва, 1955. – 7 с.
1309203
   Сплавы титана с особыми свойствами. – М, 1982. – 173с.
1309204
   Сплавы титановые. Методы химическог анализа. ГОСТ 19863.0-74 - ГОСТ 19863. 13-74. – Москва, 1974. – 75 с.
1309205
   Сплавы титановые. Методы химического анализа. ГОСТ 19863.0-74 - ГОСТ19863-13-74. – Москва, 1976. – 76 с.
1309206
   Сплавы тугоплавких и редких металлов для работы при высокихтемпературах. – М, 1984. – 240с.
1309207
   Сплавы цветных металлов. К 70-летию со днярождения академика А.А.Бочвара. – М, 1972. – 248с.
1309208
  Дриц М.Е. Сплавы щелочных и щелочноземельных металлов / М.Е. Дриц, Л.Л. Зусман. – Москва, 1986. – 248 с.
1309209
  Макаров В.Л. Сплайн-аппроксимация функций / В.Л. Макаров, В.В. Хлобыстов. – Москва : Высшая школа, 1983. – 80 с.
1309210
  Мацевитый Ю.М. Сплайн-идентификация теплофизических процессов / Ю.М. Мацевитый, Е.Н. Бут ; под ред. Ю.М. Мацевитого ; НАНУ ; Ин-т проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного. – Киев : Наукова думка, 2010. – 240 с. – Библиогр.: с. 227-233. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1049-9
1309211
  Турчак Віталій Володимирович Сплайн-обробка вимірювальної інформації та її застосування в задачах ідентифікації технічних систем : Автореф. дис... канд. техн. наук : 05.13.06 / Турчак Віталій Володимирович ; Київ. міжнар. ун-т цивільної авіації. – Київ, 1998. – 17 с.
1309212
  Байлыев Какабай Нуртакович Сплайн-разностные схемы в линейных и нелинейных спектральных задачах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Байлыев Какабай Нуртакович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 16 с.
1309213
  Байлыев К.Н. Сплайн-разностные схемы в линейных и нелинейных спектральных задачах. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Байлыев К.Н.; МВ и ССО ТССР. Туркменский гос. пед.инст-т. – Чарджоу, 1983. – 105л. – Бібліогр.:л.98-105
1309214
   Сплайн-функции в экономико-статистических исследованиях. – Новосибирск, 1987. – 203с.
1309215
  Василенко В.А. Сплайн-функции и цифровые фильтры / В.А. Василенко. – Новосибирск, 1984. – 156с.
1309216
  Василенко В.А. Сплайн-функции: теория, алгоритмы, программы / В.А. Василенко; Сиб. отд. АН СССР; Вычислительный центр; Отв. ред. Г.И. Марчук. – Новосибирск : Наука, 1983. – 214 с.
1309217
   Сплайн-функції та їхнє застосування : навч. посібник / Б.П. Довгий, А.В. Ловейкін, Є.С. Вакал, Ю.Є. Вакал ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 120 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 119
1309218
  Стеля О.Б. Сплайнова схема розв"язання нестаціонарного рівняння конвекції-дифузії // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1 (104). – С. 136-142. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В роботi розглядається схема чисельного розв"язання нестацiонарного рiвняння конвекцiї-дифузiї з переважаючою конвекцiєю, що грунтується на параболiчному сплайнi. Сформульованi умови монотонностi рiзницевої схеми та на чисельних прикладах показана її ...
1309219
  Стеля О.Б. Сплайнова схема розв"язання нестаціонарного рівняння конвекції-дифузії // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3 (106). – С. 136-142. – (Cерія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Розглянуто схему числового розв"язання нестаціонарного рівняння конвекції-дифузії з переважаючою конвекцією, що грунтується на параболічному сплайні. Сформульовано умови монотонності різницевої схеми та на числових прикладах показано її ефективність.
1309220
  Стеля О.Б. Сплайнова схема розв"язання нестаціонарного рівняння конвекції-дифузії в лагранжевій формі / О.Б. Стеля, І.О. Стеля, О.С. Тригуб // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 83
1309221
  Шутко В.М. Сплайнфур`є методи й засоби підвищення ефективності функціонування автоматизованих систем управління : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 05.13.06 / Володимир Миколайович Шутко; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2006. – 36с. – Бібліогр.: 26 назв
1309222
  Стечкин С.Б. Сплайны в вычислительной математике / С.Б. Стечкин. – Москва, 1976. – 248 с.
1309223
  Завьялов Ю.С. Сплайны в инженерной геометрии / Ю.С. Завьялов. – Москва : Машиностроение, 1985. – 224с.
1309224
  Корнейчук Н.П. Сплайны в теории приближения / Н.П. Корнейчук. – Москва : Наука, 1984. – 352 с.
1309225
  Ильин И.А. Сплайны и их применение : Учеб.-метод. пособие / И.А. Ильин, А.Т. Лукьянов. – Алма-Ата
1. – 1980. – 109 с.
1309226
  Вагер Б.Г. Сплайны при решении прикладных задач метеорологии и гидрологии / Б.Г. Вагер, Н.К. Серков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 159с.
1309227
  Пахнутов И.А. Сплайны с дополнительными узлами и задачи Коши. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Пахнутов И.А.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1978. – 18л.
1309228
  Пахнутов И.А. Сплайны с начальными условиями / И.А. Пахнутов. – Свердловск, 1984. – 112с.
1309229
  Дьякон Ю. Сплата збору до Державного інноваційного фонду генпідрядними та субпідрядними організаціями // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.116-117
1309230
  Візьонок Г. Сплата земельного податку - конституційний обов"язок кожного землевласника і землекористувача // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 33. – С.42-45
1309231
  Краснокутська Л. Сплата земельного податку // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 55-60 : табл.
1309232
  Волков Д.О. Сплата непрямих податків у країнах із ринковою економікою : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 118-121 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
1309233
  Радишевська О.Р. Сплата податків i податкова мораль: соціально-правовий аспект // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 74-80. – ISSN 2227-796X


  Досліджено теоретичні та практичні проблеми дуалізму інтересів платників податків та держави при сплаті обов"язкових платежів податкового характеру, забезпечення принципів справедливості та рівності оподаткування в правовій державі; розкрито ...
1309234
  Поддєрьогін А.М. Сплата податку на додану вартість та іммобілізація грошових коштів суб"ктів підприємництва / А.М. Поддєрьогін, М.В. Лесько // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 5 (198). – С. 40-49 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1309235
  Старцева Т. Сплата судового збору у 2018 році: основні нововведення // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 2-8 лютого (№ 5). – С. 15. – ISSN 1992-9277
1309236
  Краснокутська Л. Сплата транспортного податку в 2007 році // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 3. – С. 28-29
1309237
  Малярчук Л. Сплата щорічних внесків на фінансування діяльності органів адвокатського самоврядування як професійний обов’язок адвоката: реалії та перспективи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (277). – С. 341-345. – ISSN 2663-5313
1309238
  Кацнельсон А.І. Сплахи. / А.І. Кацнельсон. – К, 1981. – 197с.
1309239
  Танітовський В.З. Сплачений борг / В.З. Танітовський. – Львів, 1981. – 158 с.
1309240
  Хмельовська О. Сплачуєш за навчання і сидиш на вимушених канікулах? Альтернатива є // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 30 січня (№ 16). – С. 8-9


  Про українські виші, які впроваджують «зелені» технології — і виграють. Розмови про те, що українським вишам не вистачає бюджетних коштів на оплату комунальних послуг в повному обсязі — пожвавлюються кожного року з початком опалювального сезону. ...
1309241
  Гужва В. Сплеск весла : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 92-98. – ISSN 0208-0710
1309242
  Яськов В. Сплеск долоні : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 125-127. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790
1309243
  Новиков А.И. Сплетались времена, сплетались страны... / А.И. Новиков. – Л., 1989. – 205с.
1309244
   Сплетая струны братских лир : [Стихи груз. и рус. поэтов / сост. Г. П. Искра, Л. Г. Орудина]. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1983. – 316, [10] с. – Миниатюрное издание в суперобл.
1309245
  Карпова Г.Я. Сплетение. / Г.Я. Карпова. – Минск, 1972. – 39с.
1309246
  Лакатош Пирошка Сплетения абелевых Р-групп и их применение в теории кодирования : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Лакатош Пирошка; МВиССО , КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1985. – 93л. – Бібліогр.:л.89-93
1309247
  Пирошка Лакатош Сплетения абелевых Р-групп и их применение в теории кодирования : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Пирошка Лакатош; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 11 с.
1309248
  Коновалов Александр Борисович Сплетения в мультипликационных группах молекулярных груповых алгебр : Дис... канд. физ-матнаук: 01.00.06 / Коновалов Александр Борисович; НАН Украины, ИН-т математики. – Киев, 1995. – 82л. – Бібліогр.:л.74-82
1309249
  Васякина М.Н. Сплетения гемоциклических Р-групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Васякина М.Н.; КГУ. – Киев, 1987. – 8л.
1309250
  Васякина М.Н. Сплетения гемоциклических Р-групп и коммутаторные тождества некоторых разрешимых многообразий групп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Васякина М.Н.; КГУ им. Тараса Шевченка. – Киев, 1987. – 7 с.
1309251
  Васякина М.Н. Сплетения гомоциклический Р-групп и коммутаторные тождества некоторых разрешимых многообразий групп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Васякина М. Н.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1987. – 102л. – Бібліогр.:л.98-102
1309252
  Фейнберг В.З. Сплетения и группы автоморфизмов унарных алгебр. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Фейнберг В.З.; АН БССР. Отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1969. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1309253
  Кошелев Ю.Г. Сплетения и классы полугрупп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Кошелев Ю.Г.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1976. – 12л.
1309254
  Брумберг Н.Р. Сплетения и многообразия групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Брумберг Н.Р.; Моск. гос. ун-т. – М., 1969. – 4л.
1309255
  Медведев Н.Я. Сплетения и многообразия решеточно упорядоченных групп / Н.Я. Медведев. – Барнаул, 1990. – 71с.
1309256
  Сущанский В.И. Сплетения элементарных абелевых групп и их применение : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 004 / Сущанский В.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 12 с.
1309257
  Вронский Ю. Сплетни о писателях, художниках и других гражданах // Вестник Европы : журнал европейской культуры. – Москва, 2007. – Т. 21. – С. 51-75. – ISSN 1609-5359
1309258
  Зигесар С. фон Сплетница. Так - мне нравится! : [ роман ] / Сесиль фон Зигесар ; [ пер. с англ. Д. Кулаги ]. – Харьков : Фолио, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-03-4614-7
1309259
  Зигесар С. фон Сплетница. Ты - все, что я хочу / Сесиль фон Зигесар. – Харьков : Фолио, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-03-4727-4
1309260
  Горбатов Д.С. Сплетничанье как элемент межгруппового общения // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1 (297). – С.119-127. – ISSN 0132-1625
1309261
  Горецька О.Г. Сплету вінок / О.Г. Горецька. – Львів, 1984. – 47 с.
1309262
  Акименко В.Я. Сплит-системы как источник бактериального загрязнения воздуха / В.Я. Акименко, С.А. Харченко, С.В. Козуля // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк. – Київ, 2014. – Вип. 64. – С. 51-55
1309263
  Комелова Г.Н. Сплит, Дубровник / Г.Н. Комелова. – Ленинград : Искусство, 1976. – 208 с.
1309264
  Чорна С. Спломенілі у вогні війни // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 27 травня (№ 86)


  Сьомий рік триває російсько-українська війна, яка вже забрала понад 13 тисяч людських життів. "До кінця лютого - початку березня 2014 року, коли РФ розпочала військову операцію із захоплення Криму, а потім і Донбасу, ніхто не міг і подумати, що у XXI ...
1309265
  Мальцева Н. Сплотив усилия, обьединив возможности... // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 4. – С. 29-30. – ISSN 0869-4915
1309266
   Сплочение детского коллектива. – Пенза, 1961. – 55с.
1309267
  Хармандарян С.В. Сплочение народов в строительстве коммунизма / С.В. Хармандарян. – М, 1982. – 288с.
1309268
  Ткачев Н.Г. Сплоченность : роман / Николай Ткачев; авториз. пер. с белорус. П.Кобзаревского и А.Островского. – Москва : Советский писатель, 1955. – 442 с.
1309269
  Ткачев М. Сплоченность : роман / Николай Ткачев;. – Москва : Советский писатель, 1955. – 424 с.
1309270
  Ткачев Н.Г. Сплоченность : роман / Николай Ткачев; авториз. пер. с белорус. П.Кобзаревского и А.Островского. – Москва : Воениздат, 1970. – 380 с.
1309271
  Трущенко Н.В. Сплоченные словом Ильича : Исторический очерк о ІІІ съезде РКСМ. / Н.В. Трущенко. – Москва, 1980. – 206с.
1309272
  Терехов И.С. и Тарасенко К.С. Сплоченными рядами / И.С. и Тарасенко К.С. Терехов. – М., 1960. – 142с.
1309273
  Дмитренко С.Л. Сплоченными рядами: Комсомол в борьбе против троцкизма / С.Л. Дмитренко. – Москва, 1987. – 198с.
1309274
  Евтушенко А.Ф. Сплошная коллективизация сельского хозяйства в степной части Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Евтушенко А.Ф. ; Акад. наук УССР. – Киев, 1961. – 18 с.
1309275
  Горланова Н. Сплошная польза : пьеса / Н. Горланова, В. Букур // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 3. – С. 111-125. – ISSN 0130-7673
1309276
  Рабинович Я.М. Сплошное разминирование / Я.М. Рабинович. – М., 1946. – 120с.
1309277
  Маяковский В.В. Сплошное сердце: стихи и отрывки из поэм / В.В. Маяковский. – Москва, 1983. – 63с.
1309278
  Гуляшки А. Спляча красуня : повісті / А. Гуляшки; Андрей Гуляши ; з бол. пер. Олександр Кетков. – Київ : Молодь, 1986. – 320 с.
1309279
  Гуляшки А. Спляча красуня. / А. Гуляшки. – К., 1965. – 122с.
1309280
  Поплавський П.І. Сплячий лелека. / П.І. Поплавський, Ю.Д. Ячейкін. – К, 1982. – 160с.
1309281
  Іванов-Муромський Сплячий мозок. / Іванов-Муромський. – К, 1964. – 79с.
1309282
  Кавабата Я. Сплячі красуні. Давня столиця. Стугін гори : [психол. сімейний роман] / Ясунарі Кавабата ; [пер. з яп.: І.П. Дзюба, М.С. Федоришина]. – Харків : Фоліо, 2016. – 537 с. – Лауреат Нобелів. премії з літ. 1968 р. - Серія засн. 2011 р. – (Біблітека нобелівських лауреатів). – ISBN 978-966-03-7583-3
1309283
  Корради Габор Спни-решеточная релаксация центов окраски в щелочно-галоидных и щелочно-земельно-галоидных кристаллах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Корради Габор; АН УССР, Ин-т полупроводн. – К., 1979. – 14л.
1309284
  Бондар-Терещенко Спобідський постмодерн // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 64-67. – ISSN 0130-1799


  Художник Вадим Петров
1309285
  Лазарева А. Сповзання на маргінеси // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 6 (638), 7-13.02.2020. – С. 26-27. – ISSN 1996-1561


  Чому Рада Європи закономірно втрачає вплив на репутацію.
1309286
  Гонсалєс-Муніс Сповідальний модус поезії Енн Секстон, Сильвії Плат, Едріенн Річ // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 37-44. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  У статті робиться спроба дослідити складну природу автобіографізму в поезії Сильвії Плат, Енн Секстон, Едріенн Річ. Увага зосереджена на аналізі особливостей сповідального модусу письма та способів його реалізації в ліриці американських авторок. В ...
1309287
  Мордвінцев В.М. Сповідальні книги // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 1995. – № 3. – С. 84-87. – ISSN 0869-3595
1309288
  Романова Оксана Олексіївна Сповідальні книги Київської митрополії XVIII ст. як спосіб церковного контролю за мораллю парафіян // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 122-148. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті аналізується достовірність інформації, наведеної у сповідальних книгах Київської митрополії XVIII ст., а також дотримання представниками духівництва покладеного на них обов"язку щодо контролю за благочестям мирян у вигляді щорічної сповіді ...
1309289
  Ляшев О. Сповідні розписи Михайлівського храму с. Роїща : джерела до історії с Роїща / Олександр Ляшев ; Чернігів. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Чернігів : Десна, 2018. – 335, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-502-598-6
1309290
  Войнич Е. Сповідь / Е. Войнич. – Київ, 1957. – 48с.
1309291
  Молнар М. Сповідь / М. Молнар. – Ужгород, 1960. – 8с.
1309292
  Одайський В.І. Сповідь / В.І. Одайський. – Київ, 1965. – 96с.
1309293
  Танюк Л. Сповідь / Л. Танюк. – К, 1968. – 46с.
1309294
  Фомін Є.П. Сповідь / Є.П. Фомін. – К., 1968. – 223с.
1309295
  Ющенко О.Я. Сповідь : поезії / О.Я. Ющенко. – Київ : Дніпро, 1971. – 232 с.
1309296
  Горбашов Л.Н. Сповідь / Л.Н. Горбашов. – К, 1974. – 80с.
1309297
  Петросюк М.І. Сповідь / М.І. Петросюк. – К., 1991. – 84с.
1309298
  Самійленко М.О. Сповідь : вiршi та поеми / М.О. Самійленко. – Київ : Дніпро, 1992. – 224 с.
1309299
  Августин Сповідь / Святий Августин ; пер. з латини Ю. Мушака. – Київ : Основи, 1996. – 187 с.
1309300
  Дмитришин Л. Сповідь = The confession : повість, новелі й оповідання, поезії / Любов Дмитришин. – Нью Йорк : Національна Трибуна, 1996. – 231, [7] c. – (Поличка "Карпатського краю", ISSN 0869-0782 ; 14 (57 ))
1309301
  Августин Аврелій Сповідь / Святий Августин ; пер. з латини Юрія Мушака. – Київ : Основи, 1996. – 319, [1] с. – Пер. за вид.: Confessions. Societe d"Eclition "Les belles lettres" / Saint Augustin. Paris, 1933 (т. 1), 1926 (т. 2) . - Алф. покажчик: с. 308-310. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-500-035-7
1309302
  Максимейко О.І. Сповідь : [поеми] / Олекса Максимейко. – Київ : Просвіта, 1997. – 143, [1] с. : іл., портр. – На тит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – ISBN 966-7115-36-4


  У пр. № 1726028 напис: Дмитрові Міщенкові. Дарую "Сповідь" я тобі, цінуючи, як брата. За зустріч дякую судьбі, за доброту твою - стократ. Щиро. Підпис. Київ. 4 лютого 1998 р.
1309303
  Августин Сповідь / Святий Августин ; пер. з латини Ю. Мушака ; післямова С. Здіорука. – Вид. 3-тє. – Київ : Основи, 1999. – 319 с. – ISBN 966-500-035-7
1309304
  Брайчевський М. Сповідь // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 8, спецвип. 3 : Пам"яті М.Ю. Брайчевського. – 5


  Вірш М. Брайчевського "Сповідь".
1309305
  Пухта Г.І. Сповідь : поезії / Галина Пухта. – Брошнів : Осада : Акцент, 2007. – 112 с. – ISBN 978-966-2995-04-6
1309306
  Августин Аврелій Сповідь / Святий Августин ; [пер. з латини Б. Мушака]. – Львів : Свічадо, 2008. – 355, [1] с. – Пер. за вид.: Confessions. Societe d" Eclition "Les belles lettres" / Saint Augustin. Paris, 1995. - Алф. покажч.: с. 340-343. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-395-136-2
1309307
  Августин Аврелій Сповідь / Святий Августин ; [пер. В.С. Бойка ; передм. і прим. П.О. Ніколова] ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2011. – 344, [5] с., [1] арк. портр. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба [та ін.]). – ISBN 978-966-03-5070-0
1309308
  Руссо Ж.-Ж. Сповідь / Жан-Жак Руссо ; [пер. В.М. Верховня]. – Київ : Техніка, 2013. – 634, [5] с., [1] арк. портр. – ISBN 978-966-575-218-9
1309309
  Руссо Ж.-Ж. Сповідь / Жан-Жак Руссо ; [пер. В.М. Верховня ; післямова . прим. Ю.Ю. Павленко] ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2014. – 664, [4] с., [1] арк. портр. : портр., іл. – Сер. засн. у 2001 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бiблiотека свiтової лiтератури / редкол.:Д. Наливайко (голова), Т. Денисова, І. Дзюба [та ін.]). – ISBN 978-966-03-6688-6
1309310
  Росинська О. Сповідь / О. Росинська, І. Хілько // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 3 серпня (№ 31). – С. 14-15. – ISSN 2519-4429


  Життя і творчість Ірини Михайлівни Беклемішевої — радянського українського живописця.
1309311
  Гаєцький З. Сповідь : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 36-44. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790
1309312
  Махно Н. Сповідь анархіста / Нестор Махно. – Київ : Книга Роду, 2008. – 624с. – ISBN 978-966-2186-27-7
1309313
  Гнобко П. Сповідь без каяття // Нові дні : український універсальний журнал. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 468, лютий : лютий. – С. 19-21


  Історичний роман "Володарка Понтиди" Юрія Косача.
1309314
  Меншун В.І. Сповідь вистраждана, нічим не прикрашена, про шлях довжиною піввіку // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2015. – № 1/8. – С. 16-35. – ISSN 0868-8117


  Журналу "Трибуна" - 50 років. В статті згадуються А.В. Анисимов, Л.В. Губерського, О.К. Закусило, І.А. Зязюн, Ю.А. Левенець, В.І. Луговий, І.І. Ляшко, В.К. Мамутов, В.В. Скопенко, В.Ф. Цвиха, А.А. Чухно, Ю.С. Шемшученко та ін.
1309315
  Іващенко В. Сповідь другові : Вибрані поезі / В. Іващенко. – Київ : Поліграфкнига, 1998. – 400с. – ISBN 966-530-048-2
1309316
  Шевело Л. Сповідь душі : поезії / Лідія Шевело ; [іл. та художнє оформл. А. Стешка]. – Львів : Кобзар, 1996. – 102, [1] с. : іл. – ISBN 966-559-030-8
1309317
  Василенко В. Сповідь жертви й інтонація помсти: голод, терор і письмо // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (703), червень. – С. 3-19. – ISSN 0236-1477
1309318
  Андрущенко В. Сповідь і мудрість народу. Яку пісенну спадщину залишать нащадкам сучасні українці? // Україна молода. – Київ, 2020. – 21 січня (№ 6). – С. 10-11


  "Важко зустріти людину, яка б не співала. Хіба що в гіркі дні глибоких переживань і горя. І то, навіть під час поховання рідної чи близької людини деякі народи співають сумні пісні, пісні туги і прощання. Завше і скрізь людину супроводжує пісня. Тим ...
1309319
  Кіраль С. Сповідь Івана Чендея, або Штрихи з історії радянської цензури // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 6 червня (№ 11). – С. 16-17


  Лист Івана Чендея до Петра Перебийноса.
1309320
  Кіраль С. Сповідь Івана Чендея, або Штрихи з історії радянської цензури // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 10 травня (№ 9). – С. 16-17
1309321
  Кіраль С. Сповідь Івана Чендея, або Штрихи з історії радянської цензури // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 24 травня (№ 10). – С. 16-17
1309322
  Шпиталь І. Сповідь люблячого сина // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 20-26 лютого (№ 8). – С. 8


  Над дивоижною книжкою Олега Коломійця-Князенка "Народження України".
1309323
  Гоян Я. Сповідь Маминій Вишні // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 5-11 липня (№ 27). – С. 12


  "Мамина вишня" Анатолія Пашкевича, українського хорового диригента та композитора.
1309324
  Гоян Я. Сповідь Маминій Вишні // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 червня (№ 25). – С. 10
1309325
  Мишанич Я. Сповідь мандрованого дяка: Артем Чапай
1309326
  Михайленко А. Сповідь митця. Публіцистика // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2001. – № 7/8. – С.58-78. – ISSN 0130-321Х


  Документальна повість-інтерв"ю про співачку, народну артистку України, лауреата Національної премії України ім. Т. Шевченка Раїсу Кириченко
1309327
  Муратов І.Л. Сповідь на вершині : роман / І.Л. Муратов. – Київ : Дніпро, 1971. – 199 с.
1309328
  Муратов І.Л. Сповідь на вершині : роман / І.Л. Муратов. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 287 с.
1309329
  Слабошпицький М. Сповідь на вершині // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 25 червня - 1липня (№ 25). – С. 11


  Роман Анатолія Сахна "Соло бунтівного полковника. Вершина."
1309330
  Єльцин Б.М. Сповідь на задану тему / Б.М. Єльцин. – К., 1990. – 158с.
1309331
  Забіяка-Богунська Сповідь на перехресті тисячоліть... : Твори / Ганна Забіяка-Богунська. – Київ : Стилос, 2003. – 94с. – ISBN 966-8009-13-4
1309332
  Гнатюк Д. Сповідь на тему: голос і влада / Д. Гнатюк; Авторська ідея І.Драч. Автор.виконання В. Абліцов. – Київ : Український світ, 2000. – 80с. – ISBN 966-7586-01-4
1309333
  Фішман Ігор Сповідь Нового Праксису / пер. з рос. А.В. Фурман // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 3 (33). – С. 19-27. – ISSN 1810-2131
1309334
  Медуниця М.М. Сповідь перед матір"ю. / М.М. Медуниця. – К, 1988. – 142с.
1309335
  Гайовий Г. Сповідь перед нащадками // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 16 листопада (№ 23). – С. 1, 4-5


  Переднє слово редактора книги Левка Лук"яненка "З часів неволі".
1309336
  Шепель В.М. Сповідь перед синами / В.М. Шепель. – К, 1971. – 232с.
1309337
  Мединський Ю. Сповідь перед собою // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 7. – С.26-27. – ISSN 0868-9644


  Народний артист України Анатолій Паламаренко
1309338
  Негода М. Сповідь перед собою / Микола Негода. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю.А., 2006. – 302 с. – ISBN 978-966-2980-23-3
1309339
  Ткаченко Сергій Сповідь правнука сільського писаря / Ткаченко Сергій. – К. : АТ Віпол, 2000. – 192с. – ISBN 966-7236-13-7
1309340
  Гусак Л. Сповідь приреченого / Лука Гусак. – Київ : Смолоскип, 2006. – 112с. – ISBN 966-8499-32-8
1309341
  Головко Т. Сповідь приреченого на загибель // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15-16 листопада (№ 210/211). – С. 31


  Як і чому італійський соціаліст Беніто Муссоліні став засновником фашистської партії. Книга засновника італійського фашизму "Моє життя".
1309342
  Павленко І. Сповідь про майстра // Павлюченко Станіслав Євстигнійович : біобібліогр. покажчик : до 75-річчя від дня народження / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; [уклад.: П.Г. Павлюченко, О.О. Скаченко, В.В. Ткаченко ; голов. ред. М.М. Поплавський ; наук. ред.: А.І. Гурбанська, П.Г. Павлюченко]. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 17-22. – (Серія "Видатні постаті КНУКіМ")
1309343
  Зеленська С. Сповідь священика : роман / Соломія Зеленська. – Київ : Фенікс, 2016. – 206, [2] с. – ISBN 978-966-136-389-1
1309344
  Чорногуз О.Ф. Сповідь старого холостяка : сатира та гумор / Олег Чорногуз. – Київ : Молодь, 1974. – 111 с.
1309345
  Лук"яненко Л. Сповідь у камері смертників / Левко Лук"яненко. – Київ : Радянська Україна, 1991. – 127с. – ISBN 966-7837-20-3
1309346
  Бойко О.В. Сповідь у системі стилів української літературної мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 157-164
1309347
  Журба О.І. Сповідь українського історика та фольклориста (Володимир Валеріанович Данилов: провінційний дослідник на межі культур) / О.І. Журба, І.А. Скиба // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Т. 16, № 1/1. – С. 204-208. – (Історія та археологія ; Вип. 16). – ISSN 9125-0912
1309348
  Липський В.С. Сповідь Шпундика, або Довірлива душа : повісті та оповідання для серед. і ст. шк. віку. / В.С. Липський. – Київ, 1988. – 253 с.
1309349
  Губдукаєва О. Сповідь як засіб психологізації у повісті Т. Шевченка "Варнак" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 12-16
1309350
  Лубківський Р. Сповідь. Молитва. Присяга // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 106-117
1309351
  Плющ О.Л. Сповідь: новелістика / О.Л. Плющ. – К., 1991. – 366с.
1309352
  Рубіні Н. Сповільнений крах євро в Італії, або Чому ця країна схожа на потяг, локомотив якого зійшов з рейок / Н. Рубіні, Б. Роса // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 5 червня (№ 97). – С. 10-11
1309353
  Грабович Г. Сповільнені дії здобутів і втрат // Критика. – Київ, 2002. – Травень, (число 5). – С. 28-29


  Стаття Ю. Шереха "Здобутки і втрати української літератури" з приводу роману О. Гончара "Таврія".
1309354
  Єфремов С. Сповна віддати себе людям. Пам"яті Станіслава Яценка // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 16-22 травня (№ 19). – С. 15. – ISSN 1992-9277


  8 травня минув рік із дня смерті видатного українського вченого, доктора юридичних наук, професора кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Станіслава Сергійовича Яценка.
1309355
  Кущинський А. Спогад з 1917-го року // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1974. – Рік 11, ч. 2 (28), квітень-червень. – С. 25-28
1309356
  Гончар Валентина Данилівна Спогад про "Собор" : [інтерв"ю з дружиною Олеся Гончара В.Д. Гончар] / Гончар Валентина Данилівна, Зарівна Теодозія; розмовляла Т. Зарівна // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 16-17. – ISSN 0868-9644


  Цього року виповнюється 90 років від дня народження Олеся Гончара та сорок років від появи його роману "Собор", котрий, за чутками, Папа Римський висував у 1968 році на здобуття Нобелівської премії. Дещо пізніше, у 1990-му, велика група інтелектуалів ...
1309357
  Гончар В. Спогад про "Собор" : До 90-річчя від дня народження Олеся Гончара / Розмову веля Теодозія Зарівна // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 16-17. – ISSN 0868-9644
1309358
  Щаранський А. Спогад про Богдана Климчака // Іноземці про українських політв"язнів : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при видавництві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; упоряд. Олена Голуб ; [передм. Є. Сверстюка]. – Київ : Смолоскип, 2013. – С. 677-680. – ISBN 978-966-2164-80-0


  Богдан Климчак - останній політв"язень СРСР.
1309359
  Кузнецов Е. Спогад про Богдана Ребрика // Іноземці про українських політв"язнів : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при видавництві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; упоряд. Олена Голуб ; [передм. Є. Сверстюка]. – Київ : Смолоскип, 2013. – С. 125-126. – ISBN 978-966-2164-80-0
1309360
  Айрікян Паруйр Спогад про Василя Стуса // Іноземці про українських політв"язнів : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при видавництві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; упоряд. Олена Голуб ; [передм. Є. Сверстюка]. – Київ : Смолоскип, 2013. – С. 15-19. – ISBN 978-966-2164-80-0
1309361
  Бородін Л. Спогад про Василя Стуса // Іноземці про українських політв"язнів : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при видавництві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; упоряд. Олена Голуб ; [передм. Є. Сверстюка]. – Київ : Смолоскип, 2013. – С. 23-29. – ISBN 978-966-2164-80-0
1309362
  Вольф Юхим Спогад про єпископа Олександра Хіру // Іноземці про українських політв"язнів : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при видавництві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; упоряд. Олена Голуб ; [передм. Є. Сверстюка]. – Київ : Смолоскип, 2013. – С. 33-39. – ISBN 978-966-2164-80-0
1309363
  Сорока П. Спогад про Ігоря Качуровського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 2 грудня (№ 24). – С. 13
1309364
  Марченко Йосиф Спогад про Йосипа Климковича // Іноземці про українських політв"язнів : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при видавництві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; упоряд. Олена Голуб ; [передм. Є. Сверстюка]. – Київ : Смолоскип, 2013. – С. 139-141. – ISBN 978-966-2164-80-0
1309365
  Наєнко М. Спогад про красу вірності // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 324-330. – ISBN 978-966-439-809-8


  Автор згадує свою роботу з написання книги "Краса вірності" (1981).
1309366
  Наєнко М. Спогад про красу вірності // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 11 (695), листопад. – С. 76-88. – ISSN 0236-1477


  Розповідаючи про своє спілкування з Олесем Гончаром (зустрічі, листування), звертаючись до творів і щоденників письменника та власних спогадів, автор статті акцентує увагу на проблемах Олеся Гончара з владою, концепції краси вірності, сповідуваної ...
1309367
  Наєнко М. Спогад про красу вірності // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 112-140. – ISSN 2520-6346


  "Ідеться про творчість Олеся Гончара, осмислену крізь призму авторських спогадів. Аналізуються погляди письменника на літературу загалом і власні твори зокрема. Зачеплено питання зв"язку художньої творчості з реальністю, з особливостями розвитку ...
1309368
  Наєнко М.К. Спогад про Красу вірності / М.К. Наєнко. – Київ : Школяр, 1998. – 37с. – ISBN 966-7201-17-X
1309369
  Леоні П"єтро Спогад про митрополита Йосипа Сліпого // Іноземці про українських політв"язнів : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при видавництві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; упоряд. Олена Голуб ; [передм. Є. Сверстюка]. – Київ : Смолоскип, 2013. – С. 129. – ISBN 978-966-2164-80-0
1309370
  Гробауер Франц Спогад про митрополитиа Йосипа Сліпого і єпископа Миколу Чарнецького // Іноземці про українських політв"язнів : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при видавництві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; упоряд. Олена Голуб ; [передм. Є. Сверстюка]. – Київ : Смолоскип, 2013. – С. 67-72. – ISBN 978-966-2164-80-0
1309371
  Железняк М. Спогад про перший приїзд Олени Отт-Скоропадської та її чоловіка Людвіга Отта в Україну // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 5 (49). – С. 7-10. – ISSN 1819-7329
1309372
  Гаєвська Н.М. Спогад юності... // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 131-133


  Про К.С. Серажим.
1309373
  Білаш О.І. Спогад. / О.І. Білаш. – К., 1989. – 60с.
1309374
  Беззубець О.В. Спогади-некрологи як різновид "тематичної" мемуаристики українського громадівського руху другої половини ХІХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 108-111. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз спогадів-некрологів як одного із різновидів джерел особового походження та визначення їхньої ролі у відтворенні історичної дійсності українського національно-демократичного опозиційного руху 1860-1890-х рр. The article analyses the ...
1309375
   Спогади-терни. Про моє життя німецьке... : спогади про перебування на примусових роботах у нацистській Німеччині / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Східний ін-т українознавства ім. Ковальських ; Харківське т-во жертв нацизму ; [ гол. ред., вступ. стаття Г.Г. Грінченко ; упоряд., коментар І.Є. Реброва ]. – Харків : Право, 2008. – 448 с. – ISBN 978-966-458-102-5
1309376
  Сінельніков М.М. Спогади / М.М. Сінельніков. – Х. : Мистецтво, 1936. – 315 с.
1309377
  Чикаленко Є. Спогади : 1861-1907 рр. / Є. Чикаленко. – Нью-Йорк : Українська вільна академія наук у США, 1955. – 502 с.
1309378
  Патон Е.О. Спогади / Е.О. Патон. – К., 1956. – 320с.
1309379
  Гужова В.М. Спогади / В.М. Гужова. – Київ, 1971. – 85с.
1309380
  Синельников М.М. Спогади / М.М. Синельников. – К. : Мистецтво, 1975. – 151 с.
1309381
  Брежнєв Л.І. Спогади / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1980
1309382
  Михайлівська Цимбал Спогади = Memorias : (Моє життя на еміграції) / Тетяна Михайлівська Цимбал. – Буенос-Айрес : Видавництво Юліяна Середяка, 1984. – 182, [2] с. : портр., іл. – Парал. тит. англ.
1309383
  Скоропадський П Спогади / П Скоропадський. – Київ, Філадельфія, 1995. – 496с. – ISBN 5-7702-0845-7
1309384
  Скоропадський П. Спогади : Кінець 1917- грудень 1918 / П. Скоропадський; АН Ураїни, Ін-т археограф. та джерелозн. іи. М.С. Грушевського, Ін-т східноєвропейських досл. НАН України, Східноевроп. досл. ін-т ім. В.К. ЛипинськогоГол. ред. Я. Пеленський. – Київ : Філадельфія, 1995. – 492 с.
1309385
  Антонович Д. Спогади // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 202-209 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
1309386
  Славінський М. Спогади // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 211-225. – ISBN 966-7272-00-1
1309387
  Чикаленко Є. Спогади // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 367-372 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
1309388
  Кононенко М.С. Спогади / Мусій Кононенко ; [упоряд., передм., прим. П.П. Ротач]. – Полтава : Полтава, 1998. – 184 с.
1309389
  Антонович О. Спогади / Омелян Антонович. – Київ-Вашінгтон, 1999. – 392 с. – ISBN 966-95225-2-8
1309390
  Овчаренко Ф.Д. Спогади / Овчаренко Ф.Д.; [упоряд.: В.Г. Буткевич, Н.Ф. Овчаренко]. – Київ : Оріяни, 2000. – 451, [3] с. : іл. – ISBN 966-7373-39-8
1309391
  Кошман Ігор Спогади : Художньо-публіцистичні мемуари / Кошман Ігор. – Дніпропетровськ : Пороги, 2001. – 112с. – (Видання журналу "Бористен"). – ISBN 966-525-280-1
1309392
  Андрусяк Є. Спогади = Memories / Євгенія Андрусяк ; ЛНУ ім. І.Франка, Ін-т літературознавчих студій, Наук. бібліотека. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – (Мемуари і документи). – ISBN 966-613-025-4
Вип. 1. – 2001. – 91с.
1309393
  Андрусяк Є. Спогади / Є. Андрусяк ; упоряд. Л. Сеника. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2002. – 128 с. – ("Наші партизани" ; вип. 1 ; Видання 1). – ISBN 966-668-003-3; 966-668-002-5
1309394
  Вовк В. Спогади / Віра Вовк ; [вступна ст. І. Дзюби ; редагування: Т. Зарівна та ін.]. – Київ : Родовід, 2003. – 455, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 397-452. – ISBN 966-7845-13-3
1309395
  Антонович О.М. Спогади / Омелян Антонович. – Київ ; Вашінгтон : Місіонер. – ISBN 966-658-035-7
Ч. 2. – 2003. – 568 с.
1309396
  Ерастов С. Спогади // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 2-29. – ISSN 0131-2685
1309397
  Нечуй-Левицький Спогади // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – С. 278-284


  Спогад про П. Куліша написано у формі листа до Володимира Шенрока
1309398
  Полонська-Василенко Спогади / Наталія Полонська-Василенко ; упоряд., вступ. ст. та імен. покажчик Валерія Шевчука. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 589, [3] с. : портр., іл. – Ім. покажч.: с. 539-589. – Бібліогр.: с. 528-538 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-573-4
1309399
  Біленко Ф.П. Спогади // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 3. – С. 6-116
1309400
  Скоропадський П.П. Спогади : кінець 1917 - грудень 1918 / Павло Скоропадський ; [вступ. ст., упоряд. І. Гирич ; комент.: Г. Потульницького, В. Мараєва ; післям.: Я. Пеленського, І. Гирича, Г. Папакіна ; покажч. підгот.: В. Мараєв, Г. Потульницький]. – 2-ге вид. – Київ : Наш формат, 2016. – 474, [1] с. – Покажч. імен: с. 454–475. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7279-57-9


  У пр. №1718629 відбиток: Книжковий клуб "Нова Україна"
1309401
  Монне Ж. Спогади / Жан Монне ; [пер. з фр. Л.Б. Прусік]. – Харків : Фоліо, 2017. – 566, [4] с. – (Мемуари). – ISBN 978-966-03-7885-8


  У пр. №1718626 відбиток: Книжковий клуб "Нова Україна"
1309402
  Сніг А. Спогади "помаранчевого" революціонера, або як ми розбудовували Українську Державу / Андрій Сніг. – Київ : LAT&K, 2008. – 224 с. : іл. – ISBN 966-2944-30-3
1309403
  Греків Олександр Спогади (1917-1919 рр.) Весна 1918 року в Україні // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 1 (18). – С. 115-149
1309404
  Пежанський О.Г. Спогади 1892-1972 : 2017 р. в 125-ту річницю з дня народження / Олександер Пежанський ; [упоряд.: Д. Ярошевич ; ред. В. Чумаченко]. – Київ : Майстер книг, 2018. – 168 с. : портр., фотоіл., ноти. – ISBN 978-617-7652-03-7


  У пр. №1727881 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка передаю історикам! З пошаною Дарія Ярошевич. Київ - Чікаго 28.Х.2019 р.
1309405
  Возняк М.С. Спогади Агати Ускової про Тараса Шевченка : (Епізод із першої подорожі на Україну) / Михайло Возняк, 1926. – 3 с. – Окр. відб.: "Науковий збірник за рік 1926". Записки Українського наукового товариства в Києві. К., 1926, т. 21, с. 168 — 173
1309406
  Редько В.Н. Спогади академіка В.Н. Редька // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 115-117. – ISBN 978-617-571-085-2
1309407
  Петрук В. Спогади академіка І.І. Ляшка про створення та встановлення факультету кібернетики // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 86-93 : Фото. – ISBN 978-617-571-085-2
1309408
  Цепліс А. Спогади Андра Вітола. / А. Цепліс. – Х-К, 1931. – 66с.
1309409
  Стець З. Спогади Анни Франко про Митрофана Шевченка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 3 (797). – С. 124-125. – ISSN 0868-4790


  Про Митрофана Шевченка - сина Андрія Йосиповича (двоюрідного онука Шевченка) згадує донька Івана Франка Анна
1309410
  Кручиненко В. Спогади астронома професора Віталія Кручиненка / Віталій Кручиненко. – Київ : Глобинське вид-во Поліграфсервіс, 2007. – 128с. : фот. – ISBN 978-966-7344-54-2
1309411
  Кручиненко В. Спогади астронома професора Віталія Кручиненка / Кручиненко В. – 2-е розширене вид. – Глобине : Поліграфсервіс, 2009. – 172с. – ISBN 978-966-7344-67-2
1309412
  Сімянців Валентин Спогади богданівця / Сімянців Валентин. – Ню Йорк : Червона Калина, 1963. – 125с.
1309413
  Тарасенко О.О. Спогади В.Г. Авсєєнка про істориків університету Св. Володимира // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (130), лютий. – C. 81-89. – ISSN 2077-1800


  Проаналізовано автобіографічні спомини письменника, критика, публіциста В.Г Авсєєнка (1842-1913) "Школьные годы. Отрывки из воспоминаний. 1852-1863, в яких пошановуються засновники історичної освіти і науки в Університеті Св.Володимира ...
1309414
  Кренке В.Д. Спогади В.Д. Кренке про М. І. Пирогова // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 86-87. – ISBN 5-7707-1062-4
1309415
  Злупко С. Спогади В.П. Левинського "В брудах світової війни" - цінне джерело з історії української суспільно-економічної думки // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 20-21 верес. 1996 р. / [упоряд., заг. ред. текстів, допоміж. покажчики: М.М. Трегуб ; редкол. : О.О. Дзьобан (відп. ред.) та ін. ; текст англ. мовою Я.П. Сеника] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 1999. – С. 117-125
1309416
  Верлен П. Спогади вдівця : поезії в прозі / Поль Верлен ; упоряд. та переклала з французької Ольга Бігун. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський ун-т права ім. Короля Данила Галицького, 2010. – 108 с.
1309417
   Спогади ветеранів-фронтовиків : [біографічні довідки, публіцистичні нариси]. – Київ : Бібліотека українця, 2001. – 224 с. – ISBN 966-7419-56-8
1309418
  Шарпак Ж. Спогади вигнанця, фізика, громадянина світу = Memoires d"un deracine, physicien et citoyen du monde / Жорж Шарпак ; за участі Франсуа Вануччі, Ролана Омнеса та Річарда Л. Гарвіна ; з фр. пер. Іван Рябчій. – Львів : Кальварія, 2014. – 196, [3] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. фр. - Пер. за вид.: Memoires d"un deracine, physicien et citoyen du monde / Georges Charpak. Paris: Editions Odile Jacob, 2008. – (Колекція наукова). – ISBN 978-617-7192-08-3
1309419
   Спогади випускників юридичного факультету 1991 року // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 3-8. – ISBN 978-966-924-219-8
1309420
   Спогади відомого київського адвоката П.Г.Цельтнера (1900-1980) // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 6. – С.58-60
1309421
  Тинченко Ярослав Спогади військового міністра УНР генерала Грекова // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 2004. – № 1/2 (22/23). – С. 121-209
1309422
  Кравчук О. Спогади Віктора Приходька як джерело з історії Подільського регіону початку ХХ століття / Олександр Кравчук // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 90-98


  У статті досліджуються мемуари політичного та громадського діяча В.Приходька як джерело вивчення історії Поділля в 1907 – 1921 рр. В статье исследуются мемуары политического и общественного деятеля В.Приходько как источник изучения истории Подолья в ...
1309423
   Спогади вояків УПА та учасників збройного підпілля Львівщини та Любачівщини // Літопис Української Повстанської Армії : Бібліотека. – Торонто; Львів : Літопис УПА, 2003. – Т. 4 : Спогади вояків УПА та учасників збройного підпілля Львівщини та Любачівщини. – С.1-437,[11]. – ISBN 966-7861-04-Х, 0-920092-70-5
1309424
  Бузейчук Володимир Спогади Галини Змієнко-Сенишин як джерело до вивчення життя та діяльності О.О. Рябініна-Скляревського // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1/2 (385/386). – С. 204-209. – ISSN 0869-3595
1309425
  Бєлов Є.Є. Спогади генерала / Є.Є. Бєлов. – К., 1960. – 244с.
1309426
  Стичинський І. Спогади Германа Гуммеруса як джерело вивчення київського повсякдення періоду Української держави // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 401-404. – ISBN 978-966-95419-8-7
1309427
  Кудь А. Спогади гімназисток і викладачів як джерело вивчення повсякденного життя жіночих гімназій Російської імперії другої половини XIX - початку XX ст. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1050. – С. 28-40. – (Серія "Історія" ; вип. 46, спец. вип.). – ISSN 0453-8048
1309428
   Спогади Григорія Костюка // Нові дні : український універсальний журнал. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 468, лютий : лютий. – С. 21
1309429
  Чирикало Н. Спогади діячів українського національно-визвольного руху 60-90-х років 19 століття / Н. Чирикало, О. Беззубець // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.90-94
1309430
  Дорошенко В. Спогади Дмитра Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 200-201. – ISBN 966-7272-00-1
1309431
  Ніколіна І.І. Спогади Дональда Реншоу та діяльність АРА в РСФРР (1921–1923 рр. в американській пресі) / І.І. Ніколіна, О.В. Очеретяний // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 11. – C. 139-143. – ISBN 978-966-920-241-3
1309432
  Дегтярьов А.І. Спогади доцента А.І. Дегтярьова // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 125-127. – ISBN 978-617-571-085-2
1309433
  Шевченко В.П. Спогади доцента В.П. Шевченка // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 132-133. – ISBN 978-617-571-085-2
1309434
  Корнієнко К.В. Спогади Є.Х. Чикаленка як джерело дослідження української національної еліти к. XIX - поч. XX ст. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 33. – С. 114-122. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1309435
  Корчак-Городиський Спогади з життя / Орест Корчак-Городиський. – Львів. – ISBN 966-666-083-0
Ч. 2 : "Східний фронт 1941-1943 р.р.". – 2003. – 320с. – Шифр. дубл. 9у2 Корч
1309436
  Чорномаз О.Д. Спогади з життя прожитого : до 240-річчя с. Варварівки / Чорномаз О.Д. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2016. – 152, [4] с. : іл., портр. – На обкл. та на тит. арк.: с. Варварівка, Долинський район. – (Серія "Родовід Сердюків"). – ISBN 978-617-646-335-1
1309437
  Лукіянович Д.Я. Спогади з минулого / Д.Я. Лукіянович. – Львів, 1946. – 45с.
1309438
  Мартинюк М. Спогади з підпілля / Микола Мартинюк; За ред. Надії Олійник. – Лондон, 2000. – 64с. : Фотогр.
1309439
  Куропась С. Спогади з України й 60 років в Америці = Memoirs from Ukraine and 60 years in America / С. Куропась. – Ню Йорк; Париж; Чикаго : Накладом автора, 1988. – 575 с. : іл.
1309440
  Шагала В. Спогади з часів УПА / Володимир Шагала ; [за ред. А. Сєрикова]. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України". – (Народна бібліотека "Пам"ятки України" ; вип. 1) ( Бібліотека журналу "Пам"ятки України" ; кн. 51). – ISBN 978-617-7548-07-1
Ч. 1 / [передм. А. Куркова]. – 2018. – 31, [1] с. : іл. – Сер. засн. в 1990 р.
1309441
  Шагала В. Спогади з часів УПА / Володимир Шагала ; за ред. А. Сєрикова. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України". – (Народна бібліотека "Пам"ятки України" ; вип. 1) ( Бібліотека журналу "Пам"ятки України" ; кн. 51). – ISBN 978-617-7548-07-1
Ч. 2 / [післямова В. Кондратюка]. – 2018. – 31, [1] с. : іл. – Сер. засн. в 1990 р.
1309442
  Александровський А. Спогади за професора Володимира Бонифатьевича Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 352-358 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
1309443
  Лазоренко Т.Г. Спогади і думи. Уроки історії соціалізму / Тимофій Лазоренко. – Київ : Вадим Карпенко, 2006. – 172с. – ISBN 966-8387-21-X
1309444
  Гаврилюк Н. Спогади і містерія життя Віри Вовк // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (691), липень. – С. 36-40. – ISSN 0236-1477
1309445
  Жуков Г.К. Спогади і роздуми / Г.К. Жуков. – Київ : Політвидав України, 1985. – 841с.
1309446
  Жуков Г.К. Спогади і роздуми / Г.К. Жуков. – Київ
Т. 1. – 1990. – 508с.
1309447
  Жуков Г.К. Спогади і роздуми / Г.К. Жуков. – Изд. 2-е доп. – Київ : Політвидав України
Т. 2. – 1990. – 494с.
1309448
  Коцюбинська І.М. Спогади і розповіді про М. М. Коцюбинського / І.М. Коцюбинська. – Київ, 1965. – 202с.
1309449
  Заболотна І. Спогади Івана Крип"якевича (1904-1911) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 476-497. – (Нова серія ; вип. 15)


  Спогади видатного українського історика, львів"янина І. Крип"якевича з його особистого архіву допомагають створити повніший, рельєфніший портрет молодого вченого. У спогадах міститься інформація про наукову та громадську діяльність історика, ...
1309450
  Чалий М. Спогади із життя університету 40-х років XIX ст. // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 195-208. – ISBN 5-7707-1061-6
1309451
  Лифар С. Спогади Ікара / Серж Лифар; З фр. пер. Г.В. Малець. – Київ : Пульсари, 2007. – 192с. : іл. – (Українці у світовій цивілізації). – ISBN 966-8767-51-9
1309452
  Пінчук Ю. Спогади Катерини Юнге про Тараса Шевченка і Миколу Костомарова: історико-біографічне значення // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004. – № 8. – С. 42-50
1309453
  Щербина В. Спогади колишнього студента про Київський Університет 70-х років // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 400-403. – ISBN 966-7272-00-1
1309454
  Смотрич О. Спогади кореспондента / до друку підгот. та приміт. Інни Нікітової // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 46-48. – ISSN 2411-4146
1309455
  Яненко А.С. Спогади Л.Д. Дмитрова про В.В. Хвойку // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2014. – № 3. – С. 116-120. – ISSN 0235-3490
1309456
  Тарасенко О.О. Спогади М.І. Костомарова про П.В. Павлова (школа істориків Університету Св. Володимира) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
1309457
  Шипко Л.В. Спогади М.М. Бережкова про К.М. Бестужева-Рюміна (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 306-334. – ISSN 2222-4203
1309458
   Спогади Марії Федорівни Петренко, 1918 р.н. / Петренко, , Марія Федорівна, Міка, , Марія; спогади записала М. Міка // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 63-65
1309459
  Логвиненко Ю. Спогади Миколи Руденка "Найбільше диво – життя" у дискурсі української мемуаристики ХХ століття // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 4 (112), липень - серпень. – С. 40-43


  Проаналізовано мемуарний роман М. Руденка "Найбільше диво – життя" і доведено, що твір належить до суб’єктного типу літературних мемуарів та є спробою філософської автобіографії.
1309460
  Лехнюк Р.О. Спогади Михайла Тишкевича як джерело // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18. – ISSN 2077-7280
1309461
  Павлишин В.І. Спогади мінералога, Львівський період = Memoirs of Mineralogist, the Lviv Period : матеріали до наукової біографії й бібліографії / НАНУ ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору ; Українське мінералогічне тов-во ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 150 с. – ISBN 978-966-439-197-6
1309462
  Отт-Скоропадська Спогади мого дитинства // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2018. – № 5/6. – С. 12-23. – ISSN 0868-9644
1309463
   Спогади молодих літ та заслання : о.Леонтій Куницький Прелат Львівської Митрополичої Капітули. – 2-е вид., доп. – Львів, 2003. – 255с.
1309464
  Куп"як Д. Спогади нерозстріляного = Memoirs of one not slain / Дмитро Куп"як ; обкл. роботи Миколи Бідняка. – Торонто ; Нью-Йорк : [б. в.], 1991. – 431 с. : фотоіл., фотокопії газ. статей та листів. – Парал. тит. англ. - Текст укр., англ. – ISBN 1-895601-00-2


  В пр. №1520094 напис: Шановному Панові Олегові Гасимові Синові Шефа Головного Штабу УПА Олекси Гасима дарую. Д. Куп"як
1309465
  Куп`як Д. Спогади нерозстріляного / Д. Куп`як. – Львів : Каменяр, 1993. – 431 с.
1309466
  Редько В.Н. Спогади О.В. Лялецького // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 128-131. – ISBN 978-617-571-085-2
1309467
  Синявська О. Спогади Олександра Сумарокова як джерело для вивчення історії Рішельєвського ліцею // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 142-146. – ISBN 978-617-7046-59-1
1309468
  Павленко С.Ф. Спогади П.П. Скоропадського як історичне джерело // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – С. 38-41. – (Історія ; вип. 41)


  Дається огляд цінного джерела з історії Української Держави - Гетьманату (1918) - "Спогадів" Гетьмана П.П. Скоропадського.
1309469
  Гамза В. Спогади Пєтра Абрашева як джерело з історії освіти та культури на Миколаївщині у другій половині XIX століття // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 104-111. – (Історичні науки ; вип. 1 (41), червень). – ISSN 2078-2128
1309470
  Грінченкова М. Спогади по Івана Нечуя-Левицького / М. Грінченкова, 1924. – 111-127с. – Авт вказ. в кінці статті. - Окр. відбиток: Україна / .Матеріали з громадського і літературного життя України, 1924, кн. 4, с. 111–127
1309471
  Цівкач О. Спогади польського письменника Горація Сафріна про Івана Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 522-531
1309472
  Горлач В.Ф. Спогади про А.К. Бабкка // Анатолій Кирилович Бабко : до 110-річчя від Дня народження / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т ; [упоряд.: Куліченко С.А., Тананайко О.Ю ; заг. ред.: Запорожець О.Ю.]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 136-138
1309473
  Набиванець Б.Й. Спогади про академіка А.К. Бабка // Анатолій Кирилович Бабко : до 110-річчя від Дня народження / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т ; [упоряд.: Куліченко С.А., Тананайко О.Ю ; заг. ред.: Запорожець О.Ю.]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 120-122
1309474
  Алексєєв Ю. Спогади про академіка В.М. Глушкова // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 98-99


  У цьому році виповнилося тридцять років, як немає талановитого вченого-кібернетика Віктора Михайловича Глушкова.
1309475
  Кордюм Є.Л. Спогади про академіка Дмитра Костянтиновича Зерова // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72, № 6. – С. 619-620. – ISSN 0372-4123
1309476
  Панасюк Б.Я. Спогади про академіка І.І. Лукінова // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 3. – С. 154-157.
1309477
  П"ятницький І.В. Спогади про Анатолія Кириловича Бабка // Анатолій Кирилович Бабко : до 110-річчя від Дня народження / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т ; [упоряд.: Куліченко С.А., Тананайко О.Ю ; заг. ред.: Запорожець О.Ю.]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 100-119
1309478
  Левон Ф.М. Спогади про Андрія Михайловича Гродзінського // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2011. – № 4. – С. 113-118. – ISSN 1605-6574
1309479
   Спогади про Антоніну Федорівну Прихотько : До 100-річчя від дня народження. – Київ : Академперіодика, 2006. – 172 с. – ISBN 966-360-041-1
1309480
  Китова Спогади про батька - Віктора Михайловича Глушкова / Китова, (Глушкова) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 9/10 (97 )
1309481
  Лисенко О.М. Спогади про батька / О.М. Лисенко. – 5-е вид. – Київ : Музична Україна, 1991. – 364 с.
1309482
  Лисенко О. Спогади про батька // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 179. – ISBN 5-7707-1062-4
1309483
  Ільченко Н.О. Спогади про батька // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 89-93. – ISSN 1029-4171


  Видатний укр. математик, педагог Олександр Степанович Смогоржевський (1896–1969) працював у КПІ з 1930 р. і до кінця життя. Пройшов усі педагогічні щаблі: асистент, доцент, проф., зав. кафедри вищої математики, зав. кафедри математ. фізики. Його ...
1309484
  Шевченко М. Спогади про батька // Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу "Концепція та методологія історії українського права", присвяченого пам"яті професора Олександра Шевченка : 28 квіт. 2017 р. / "Концепція та методологія історії українського права", наук.-практ. круглий стіл. – Київ : StreamLine ; День Печати, 2017. – С. 7-9. – ISBN 978-966-97457-5-0


  Про О.О. Шевченка.
1309485
  Тарасенко О.В. Спогади про батька [виступ на пленарному засіданні] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 24-26. – ISBN 978-966-171-651-2
1309486
  Мітулинський Т. Спогади про батька і людину // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 25 травня (№ 21). – С. 14-15. – ISSN 2519-4429


  Ю. Мітулінський розповідає про свого батька - Ю.Т. Мітулінського, який в Інституті кібернетики АН УРСР у 1963 р. під керівництвом академіка В.М. Глушкова створив і очолив Спеціальне конструкторське бюро математичних машин і систем.
1309487
  Зерова М.Д. Спогади про брата // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 4. – С. 161-162 : фото. – ISSN 0203-3100
1309488
  Білозерська О. Спогади про В"ячеслава Чорновола // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 29 березня - 4 квітня (№ 13). – С. 5
1309489
  Коновалов В.П. Спогади про В.І. Леніна / В.П. Коновалов. – Київ, 1967. – 135с.
1309490
  Комаров В.В. Спогади про великого вченого-процесуаліста М.Й. Штефана // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 21-23. – ISBN 978966-97130-0-1
1309491
  Дахно І. Спогади про видатного патентознавця В.М. Лало // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7. – С. 60-66. – ISSN 1608-6422
1309492
  Кононенко Ю. Спогади про відомого українського письменника і громадського діяча Мусія Степановича Кононенка // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 1 (26). – С. 183-186. – ISSN 2075-1222
1309493
  Гудбі Д. Спогади про власну участь у реалізації програми Нанна - Лугара стосовно України (у режимі відеоконфернеції) // 20 років ядерного роззброєння України: підсумки та уроки : матеріали круглого столу, що відбувся 25 квіт. 2016 р. / Одес. центр з питань нерозповсюдження ; [упоряд. П.А. Сіновець]. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 74-77. – ISBN 978-966-927-288-1
1309494
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна. – К
Т. 1. – 1957. – 546с.
1309495
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна. – К
Т. 2. – 1958. – 735с.
1309496
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна. – Київ : Держполітвидав
Т. 3. – 1963. – 363 с.
1309497
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна. – К
Т. 2. – 1969. – 528с.
1309498
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна. – К
Т. 3. – 1970. – 535с.
1309499
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна. – К
Т. 4. – 1971. – 512с.
1309500
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна. – К
Т. 5. – 1972. – 574с.
1309501
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна: в 5 томах. – К
Т. 1. – 1987. – 610с.
1309502
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна: в 5 томах. – К
Т. 2. – 1987. – 467с.
1309503
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна: в 5 томах. – К
Т. 3. – 1988. – 495с.
1309504
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна: в 5 томах. – К
Т. 4. – 1988. – 449с.
1309505
   Спогади про Володимира Ілліча Леніна: в 5 томах. – К
Т. 5. – 1989. – 510с.
1309506
  Могилянський М. Спогади про Володимира Михайловича Гнатюка та листування з ним // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 256, травень : травень. – С. 4-7
1309507
  Геппенер-Лінка Спогади про Всеукраїнське музейне містечко 1929 - 1939 рр. // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко. – Київ, 2003. – Вип. 11 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 142-145
1309508
   Спогади про Вчителя – видатного хірурга О.О. Шалімова / М.П. Суслик, В.І. Лучків, А.І. Гаманюк, В.Т. Поліщук, В.П. Перепелиця, О.Г. Дикий // Хірургія дитячого віку : науково-практичний спеціалізований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоц. дитячих хірургів ТОВ "Група компаній "Мед Експерт" ; голов. ред. Русак П.С. – Київ, 2018. – № 2 (59). – C. 7-9. – ISSN 2304-0041


  До 100-річчя від дня народження.
1309509
  Фільчакова В.П. Спогади про вчителя // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 4. – С. 88-91. – ISSN 1029-4171


  Спогади про видатного математика Юрія Дмитровича Соколова.
1309510
  Павлишин В.І. Спогади про Вчителя // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2012. – Т. 9. – С. 126-136. – ISSN 2218-7472
1309511
  Клиновий Д. Спогади про вчителя... (присвячено світлій пам"яті Сергія Івановича Дорогунцова) // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: В. Бардась, Т. Богдан, С. Бойнец [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 4-8. – ISSN 1810-3944


  "У цьому році виповнюється 90 років з дня народження видатного вченого й талановитого викладача, член-кореспондента Національної академії наук України, доктора економічних наук Сергію Івановичу Дорогунцову".
1309512
  Стойко С. Спогади про Григорія Нудьгу (деякі аспекти співпраці з ученим) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 7-12. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534
1309513
  Сюндюков І. Спогади про двох звитяжців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 січня (№ 13/14). – С. 8


  Євген Маланюк про правдивих героїв визвольних боїв в Україні в роках 1918 та 1919-му. Василь Никифорович Тютюнник - український військовий діяч, полковник генерального штабу Армії УНР, командувач Дієвої Арміїї УНР в 1919 році.
1309514
  Неврлий М. Спогади про Дмитра Антоновича та його сина Марка. До 100-річчя Миколи Неврлого // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 14 жовтня (№ 20)
1309515
  Буртик І. Спогади про життя українського народу в ХХ столітті = The memories about the life of ukrainian people in the XX-th century / Іван Буртик ; [упоряд., літ. редагування: Тарас Чернега]. – Астана : Казполіграфіздат, 2015. – 214, [2] c., [32] арк. фотоіл. : іл. – ISBN 978-601-7351-27-4
1309516
  Смаль-Стоцький Спогади про Зенона Кузелю // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 44-51. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
1309517
   Спогади про Івана Карпенка-Карого : збірник. – Київ : Мистецтво, 1987. – 183 с. : 8 л. іл.
1309518
   Спогади про Івана Франка. – Львів : Дніпро, 1981. – 412 с.
1309519
   Спогади про Івана Франка. – Львів : Каменяр, 1997. – 635 с. – ISBN 966-7255-43-3
1309520
   Спогади про Івана Франка / упоряд. Михайло Гнатюк ; [вступ. стаття і примітки М. Гнатюка]. – Вид. 2-ге, доп., переробл. – Львів : Каменяр, 2011. – 813, [3] с. – Додатки: с. 792-810. – ISBN 978-966-607-180-7
1309521
  Грінченко М. Спогади про Івана Франка та про його семйове огнище // Спадщина : літературне джерелознавство, текстологія / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [редкол.: С. Білокінь та ін. ; відп. ред. Г. Бурлака]. – Київ : Стилос, 2010. – Т. 5. – С. 190-227. – ISSN 1887-8618


  Впервые публикуем без купюр воспоминания Марии Гринченко об Иване Франко и его «семейном очаге», написанные в 1921 г. Эти мемуары сотканы с непосредственных впечатлений о Франко и его семье от встреч с писателем во Львове в 1904 г. и в Киеве в 1909 г. ...
1309522
  Ульянова-Єлізарова Спогади про Ілліча. / Ульянова-Єлізарова. – Х.-Одеса, 1933. – 72с.
1309523
  Ульянова-Елізарова Спогади про Ілліча. / Ульянова-Елізарова, 1935. – 132с.
1309524
   Спогади про Київський університет 1868-1872 років // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 351-352. – ISBN 966-7272-00-1
1309525
  Лоза П. Спогади про Команецьку Республіку // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 18 листопада (№ 46). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  100-ліття возз"єднання Лемківщини з Україною.
1309526
  Крупська Н.К. Спогади про Леніна / Н.К. Крупська. – К : Пролетар
Вип. 1. – 1932. – 162 с.
1309527
  Крупська Н.К. Спогади про Леніна / Н.К. Крупська. – К : Партвидав, 1934. – 333 с.
1309528
   Спогади про Лесю Українку. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 519 с.
1309529
   Спогади про Лесю Українку. – Вид. 2-е, доп. – Київ : Художня література, 1971. – 483с.
1309530
  Демчук Т. Спогади про Леся Курбаса // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 199-205
1309531
  Дубінін І. Спогади про літоб"єднання // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 4. – C. 22-27. – ISBN 978-966-493-419-5


  Про літературне об"єднання імені Василя Симоненка в Черкасах.
1309532
  Прокопів Д. Спогади про Любов Суху // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 5 (357), вересень - жовтень. – С. 71-74. – ISSN 0130-6936
1309533
   Спогади про Людину, Вченого, Вчителя : (до 60-річчя від Дня народж. проф. Ірини Миколаївни Кучеренко) / Громад. орг. "Ліга професорів права, д-рів юрид. наук та д-рів філософії у сфері права" ; [за заг. ред. Р.О. Стефанчука]. – Київ : АртЕк, 2016. – 304, [2] с. : фотоіл. – Назва обкл.: Ірина Миколаївна Кучеренко, спогади про Людину, Вченого, Вчителя : до 60-річчя від дня народження. – Бібліогр.: с. 282-304. – (Серія "In Memoriam"). – ISBN 978-617-7264-26-1
1309534
   Спогади про Людину, Вчителя, Цивіліста-епоху : (до 85-річчя від Дня народж. акад. Ярославни Миколаївни Шевченко) / Громад. орг. "Ліга професорів права, д-рів юрид. наук та д-рів філософії у сфері права" ; [за заг. ред. Р.О. Стефанчука]. – Київ : АртЕк, 2017. – 390 с. : табл. – Загол. обкл.: Ярославна Миколаївна Шевченко. Спогади про Людину, Вчителя, Цивіліста-епоху. До 85-річчя від Дня народження. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Серія "In Memoriam"). – ISBN 978-617-7264-39-1
1309535
  Клер М. Спогади про М.I. Андрусова // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 353-355. – ISBN 5-7707-1061-6
1309536
   Спогади про майбутнє // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 1 : фото


  Про Миколу Степановича Зарицького - ветерана війни та праці, доцента Інституту філології та його спогади про пережите в воєнні роки.
1309537
  Карпов О.М. Спогади про майбутнє, або Все повторюється. Майже все... / О.М.Карпов. – Київ : Міленіум, 2005. – 248с. – ISBN 966-95982-2-2
1309538
  Корсунський С. Спогади про майбутнє. Чи почнеться нова гонка озброєнь? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 листопада (№ 42/43). – С. 5
1309539
  Шаповал Ю. Спогади про майбутнє? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2 жовтня (№ 176)


  Короткі роздуми про роман Анатолія Сахна "Вершина".
1309540
   Спогади про Марка Кропивницького. – Київ : Мистецтво, 1990. – 215 с. – ISBN 5-7715-0407-6
1309541
  Семанюк-Черемшина Спогади про Марка Черемшину / Семанюк-Черемшина. – Львів, 1958. – 84с.
1309542
   Спогади про Маркса. – Київ, 1941. – 227с.
1309543
  Зерова С. Спогади про Миколу Зерова / Софія Зерова ; пер. О. Зуєвський // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – С. 83-130. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
1309544
  Оглоблин О. Спогади про Миколу Зерова й Павла Филиповича / Олександр Оглоблин // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – С. 237-252. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
1309545
  Куліш П. Спогади про Миколу Івановича Костомарова // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 9. – С. 10-14. – ISBN 978-966-920-125-6
1309546
   Спогади про Миколу Островського. – К : Молодь, 1980. – 451 с.
1309547
   Спогади про Миколу Садовського. – К, 1981. – 183с.
1309548
  Яцків Я.С. Спогади про минуле, з тривогою про майбутнє геодезичної науки і практики // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5/6 (98/99). – С. 3-6 : карта. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2311-9780
1309549
  Піскун В. Спогади про Михайла Грушевського на сторінках "Українського історика": джерелознавчий аналіз // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: Г. Бурлака та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2019. – Кн. 2. – С. 204-217. – ISBN 978-966-02-8732-7
1309550
   Спогади про Михайла Коцюбинського. – К, 1962. – 430с.
1309551
   Спогади про Михайла Коцюбинського. – К, 1989. – 278с.
1309552
  Роммель Крістоф Дітріх Спогади про моє життя та мій час = Erinnerungen aus meinem leben und aus meiner zeit / Роммель Крістоф Дітріх; [Східний ін-т українознав. ім. Ковальських; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; пер. з нім. В.Л. Маслійчук, Н.А. Оніщенко ; від. ред. і упоряд. В.В. Кравченко]. – Харків : Майдан, 2001. – 234 с. – (Україна в записках мандрівників і мемуарах; Вип. 1). – ISBN 966-7903-29-Х
1309553
  Акимович Є.О. Спогади про молодість. Кафедра Євгена Акимовича / Євген Акимович. – Одеса : Прес-кур"єр, 2017. – 207, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2512-86-1
1309554
  Грінченко Г.Г. Спогади про навчання на історичному факультеті Харківського університету Ніни Третяк-Шилдс / Г.Г. Грінченко, В.Ю. Іващенко // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2003. – Вип. 6 : Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень. – С. 142-154. – ISBN 966-544-258-9
1309555
  Катренко А.М. Спогади про народницький рух в Україні у 80-х роках XIX століття // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 29-40. – (Історія ; вип. 22)


  Зроблено критичний огляд спогадів про діяльність народників в Україні у 80-х рр. XIX ст., розкрито їх значення для дослідження цієї проблеми.
1309556
  Клен Ю. Спогади про неокласиків / Юрій Клен // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – С. 7-65. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
1309557
  Клен Ю. Спогади про неоклясиків / Юрій Клен. – Мюнхен : Українська видавнича спілка, 1947. – 48 с. – Бібліотека Михайла і Меланії Кравців, Торонто
1309558
  Омельченко Т. Спогади про Олександра Мурашка : текст Тіни очима Аліни / [Т. Омельченко ; худож. А. Гаєва]. – Київ : ArtHuss, 2017. – 64 с. : іл. – ISBN 978-617-7518-07-4
1309559
  Яремчук Ф.П. Спогади про Олександра Степановича Смогоржевського / Ф.П. Яремчук, Т.М. Бартновська, В.Г. Лозовик // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 94-96. – ISSN 1029-4171


  Видатний укр. математик, педагог Олександр Степанович Смогоржевський (1896–1969) працював у КПІ з 1930 р. і до кінця життя. Пройшов усі педагогічні щаблі: асистент, доцент, проф., зав. кафедри вищої математики, зав. кафедри математ. фізики. Його ...
1309560
   Спогади про Павла Загребельного / [упоряд. М.Ф. Слабошпицький]. – Харків : Фоліо, 2010. – 247, [5] с., [8] арк. фотогр. – ISBN 978-966-03-5034-2
1309561
   Спогади про Панаса Саксаганського. – К, 1984. – 187с.
1309562
  Ступницький Юрій Спогади про пережите // Літопис Української Повстанської Армії : Бібліотека / Ред. О.Вовк; З передмовою й англомовним резюме. – 2-е вид. – Львів; Торонто : Літопис УПА, 2004. – Том 1 : Спогади про пережите/ Ю.Ступницький. – с.13-137. – ISBN 966-96340-2-4
1309563
   Спогади про перший з""їзд КП/б/У. – Київ, 1958. – 208 с.
1309564
   Спогади про Петра Козланюка. – Львів, 1974. – 176с.
1309565
  Русов О. Спогади про Пирогова // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 207-210. – ISBN 5-7763-1258-2
1309566
  Ляскоронський В. Спогади про проф. В.Б. Антоновича // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – С. 293-305. – ISBN 5-7707-1061-6
1309567
  Тарасенко О.О. Спогади про професора Шульгіна (школа істориків Університету Св. Володимира) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 34. – С. 207-223. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1309568
  Яворський Л.Й. Спогади про родину : автобіогр. нарис / Леонтій Яворський ; [передм. Г.Д. Казьмирчука ; наук. ред. Л.Л. Яворська]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2015. – 90, [2] с. : фот. – ISBN 978-617-7107-28-5
1309569
   Спогади про Соломію Павличко. – Київ : Основи, 2006. – 454с. – ISBN 966-500-245-7
1309570
  Притика Д.М. Спогади про співпрацю із Семчиком В.І. // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 573-574. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
1309571
  Правдохін В. Спогади про старий Київ // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 143-149. – ISBN 978-617-7202-74-4
1309572
   Спогади про Сухомлинського. – К, 1990. – 223с.
1309573
  Одарченко П. Спогади про Т. Осьмачку // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 463, вересень : вересень. – С. 8-10
1309574
  Куліш П.О. Спогади про Тараса Шевченка / Пантелеймон Куліш ; передм. та прим. Євг. Кирилюка ; Ін-т Тараса Шевченка. – Харків ; Київ : Держвидав України, 1930. – 90, [1] с. – (Серія мемуарів про Тараса Шевченка / під заг. ред. Мих. Нивицького)
1309575
   Спогади про Тараса Шевченка. – Київ : Дніпро, 1982. – 547с.
1309576
   Спогади про Тараса Шевченка / [укладання і примітки : В. Бородін, М. Павлюк., О. Боронь]. – Київ : Дніпро, 2010. – 608 с. – ISBN 978-966-578-206-3
1309577
  Жемчужников Л. Спогади про Тараса Шевченка // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 3/4(1023/1024). – С. 195-210. – ISSN 0320 - 8370
1309578
  Сахаров А. Спогади про українських політв"язнів // Іноземці про українських політв"язнів : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при видавництві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; упоряд. Олена Голуб ; [передм. Є. Сверстюка]. – Київ : Смолоскип, 2013. – С. 245-248. – ISBN 978-966-2164-80-0
1309579
  Шифрин Авраам Спогади про українських політв"язнів // Іноземці про українських політв"язнів : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при видавництві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; упоряд. Олена Голуб ; [передм. Є. Сверстюка]. – Київ : Смолоскип, 2013. – С. 658-673. – ISBN 978-966-2164-80-0
1309580
  Хмелєвська В.С. Спогади про фронтову юність // Вони чесно своє одробили на ратному і освітянському полях : Спогади ветеранів Великої Вітчизняної війни працівників Міністерства освіти і науки України / Упор.: О.А.Сай. – Київ : Навчальна книга, 2003. – С. 108-184. – ISBN 966-7943-37-2


  "Вранці 23 червня [1941 року] в актовому залі Київського університету відбувся мітинг, на якому я поряд з іншими виступала від імені дівчат, що мали йти на фронт і давали клятву віддати всі сили для захисту Батьківщини. Як рідний батько, благословив і ...
1309581
  Хмелєвська В.С. Спогади про фронтову юність // Вони чесно своє одробили на ратному і освітянському полях : Спогади ветеранів Великої Вітчизняної війни працівників Міністерства освіти та науки України / Упор.: О.А. Сай. – 2-ге вид., допов. – Київ : Вид-во нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова, 2006. – С. 244-249. – ISBN 966-7943-37-2
1309582
  Лобас В.Х. Спогади про швейцарський рай / В.Х. Лобас, Л.М. Лобас // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 44-47 : фото
1309583
   Спогади про Шевченка. – К, 1958. – 659с.
1309584
  Березовенко А. Спогади про Юрія Шевельова
1309585
  Жуків Г.М. Спогади рядовика-терориста : (З революцыйного минулого Катеринославщини) / Г.М. Жуків. – Харків, 1928. – 23 с.
1309586
  Сенченко І.А. Спогади селянина / Сенченко І.А. – Харків : Вид-во Всеукр. Ради т-ва політкаторжан і заслданців, 1933. – 251 с.
1309587
  Горошек Павло Антонович Спогади солдата : до 65-річчя форсування Дніпра і битви за Київ / Горошек Павло Антонович, Бойко Надія // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 33-35. – ISSN 0868-9644
1309588
  Мурашко М.І. Спогади старого вчителя / М.І. Мурашко. – К., 1964. – 166с.
1309589
   Спогади суддів Конституційного Суду України у відставці // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4/5. – С. 79-113. – ISSN 2310-6158


  До 20-ї річниці Конституційного Суду України спогади суддів, серед яких М.І. Козюбра (у 1990-1996 рр. завідував кафедрою теорії та історії держави і права КНУ імені Тараса Шевченка).
1309590
  Вовченко В.Б. Спогади сучасників про М.В. Левитського як історико-біографічне джерело та джерело з історії кооперації в Україні наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття (за мемуарами особового архіву) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – C. 70-78. – ISBN 966-02-4450-4
1309591
  Самійленко В. Спогади та автобіографічні замітки // Твори : в двох томах / В. Самійленко. – Київ : Художня література, 1958. – Т. 2 : Драматичні твори. Оповідання та фейлетєни. – С. 389-412
1309592
   Спогади тих, хто пережив голодомор : 80-ті роковини Голодомору 1932-1933 рр. в Україні // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 6


  Матеріали архіву "Центру усної історії" кафедри новітньої історії України історичного ф-ту.
1309593
  Омелянович-Павленко Михайло Спогади українського командарма : На Україні. 1917-1918 Українсько-Польська війна. На Україні, 1919. Зимовий похід, 1920 / Омелянович-Павленко Михайло. – Київ : Планета людей, 2002. – 460с. – ISBN 966-96027-1-8
1309594
  Саварин П. Спогади учасника: Політика, багатокультурність, Канадський інститут українознавства, абеткова Енциклопедія України-2 // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 230-271
1309595
  Коцарев О. Спогади учасниці ОУН і УПА без фанфар і пропаганди // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2018. – 8 липня (№ 27)


  Книга Марії Савчин "Тисяча доріг".
1309596
  Загачевський Є. Спогади фронтовика: одисея сірого "коллборанта" / Є. Загачевський. – Мюнхен, 1952. – 71с.
1309597
  Нірод Ф. Спогади художника, або Записки щасливої людини / Федір Нірод. – Київ : Либідь, 2004. – 180с. – ISBN 966-06-0304-5


  Федір Нірод - видатний український театральний художник. У книгу спогадів, як їх тло і зміст, увійшло майже все XX століття
1309598
  Ханко В. Спогади художниці : в 2-х книгах / Валентина Ханко; упорядник Остап Ханко. – Київ : Видавець Остап Ханко. – ISBN 978-966-2922-29-5
Кн. 1 : Рід. – 2007. – 72с.
1309599
  Ханко В. Спогади художниці : в 2-х книгах / Валентина Ханко ; упорядник Остап Ханко. – Київ : Видавець Остап Ханко. – ISBN 978-966-2922-30-1
Кн. 2 : Буття і творчість. – 2009. – 64 с.
1309600
  Анісімов А.В. Спогади член-кореспондента А.В. Анісімова // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 118-124. – ISBN 978-617-571-085-2
1309601
  Гула О.Г. Спогади члена ЦК Бунду Павла Розенталя про білостоцький період діяльності організації (1900–1902 роки) / О.Г. Гула, В.Д. Гула // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т.Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (318), січень - березень. – С. 170-179. – ISSN 0320-9466
1309602
  Ролле Йосип Спогади шляхетних делегатів, відряджених на Сейм 1789 р., що розповідають про загальний стан міста у XVIII столітті // Україна - Ізраїль. Вісник / Тов-во "Україна - Ізраїль". – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 14-17
1309603
  Коллард Юрій Спогади юнацьких днів 1897-1906 : Українська студентська громада в Харкові і Революційна Українська партія(РУП) / Коллард Юрій; Вст.слово й ред.М.Антоновича;Обкл.роботи М.Бутовича. – Торонто : Срібна Сурма, 1972. – 223с. : іл.
1309604
  Городиська Х. Спогади як джерело вивчення персоналій дисидентського руху та їх діяльності в Україні // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 485-488. – ISBN 978-966-171-783-0
1309605
  Кутовий Р.С. Спогади як джерело даних про цивільні жертви українсько-польського міжнаціонального збройного конфлікту на Волині в роки Другої світової війни // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 10. – С. 99-110. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
1309606
  Каліщук Оксана Спогади як джерело дослідження польсько-українських стосунків у роки Другої світової війни // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 144-149. – Бібліогр.: Літ.: с. 168, 20 п.
1309607
  Моторна Т.І. Спогади Ящука Петра Павловича, 1925 р.н. кальничанина, остарбайтера // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 89-95. – ISBN 978-617-7107-06-3
1309608
  Роман М. Спогади, які нас збагачують... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 12 жовтня (№ 37/38). – С. 20
1309609
  Кононенко М.С. Спогади. / М.С. Кононенко. – Полтава, 1998. – 184с.
1309610
  Сливка Ю. Спогади. Весілля Павличка // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 54-59. – ISBN 978-617-7201-57-0


  Про Дмитра Павличка.
1309611
  Чайковський А.Я. Спогади. Листи. Дослідження = Memoirs. Letters. Studies / Андрій Чайковський ; М-во освіти і науки України [та ін.] ; [упоряд. і ред. Б. Якимович та О. Седляр]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-576-9
T. 4. – 2007. – 675, [5] с. : іл. – Кн. в суперобкл.- Парал. тит. арк. англ.- Покажч.: с. 666-675
1309612
  Липовий Т. Спогади. Носачівська трагедія / Томас Липовий. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2012. – 215, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-493-517-0
1309613
  Ващенко Г.Г. Спогади. Статті / Григорій Ващенко ; [редкол.: О. Вишневський, В. Герасименко, О. Коваль та ін. ; упоряд. та автор передмови А. Погрібний] ; Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка. – Київ : Школяр. – ISBN 966-7625-05-2
Т. 6 : Спогади. Статті. – 2006. – 464 с. – На обкл. назва тому
1309614
  Хоткевич Г. Спогади. Статті. Світлини / Г. Хоткевич. – Київ : Кобза, 1994. – 165с.
1309615
  Брежнєв Л.І. Спогади; Життя за заводським гудком; Почуття Батьківщини; Земля; Відродження; Цілина / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1982. – 224с.
1309616
  Омельченко О. Споглядання дива в романі у віршах Олесі Омельченко / записала Валентина Біляцька // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 24 травня (№ 10). – С. 8-9
1309617
  Данилевська-Милян Споглядання з берега // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 10 (694), жовтень. – С. 106-109. – ISSN 0236-1477
1309618
  Донець І.В. Споглядання як зміст "Я" у Платона, Арістотеля та Плотіна // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 24 (221). – С. 131-137. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1309619
  Зайцев Б. Споглядаючи розлучення. Наслідки Брекзиту для Європи і України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 лютого (№ 6). – С. 5


  "Після поразки угоди про вихід Сполученого Королівства з ЄС у Палаті громад парламентарії зобов"язали Терезу Мей поновити переговори з Брюсселем. Черговий візит британської прем"єрки нічого не дав, ЄС категорично проти принципових змін угоди. Часу ...
1309620
  Цеткін К. Спогоади про Леніна / К. Цеткін. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1955. – 71 с.
1309621
  Білокінь І.П. Сподвижник Iвана Володимиpовича Мiчуpiна Михайло Васильович Ритов / І.П. Білокінь. – Київ : КДУ, 1951. – 12с. – Окр.відбиток з: Труди ботанічного саду ім.акад.О.В. Фоміна КДУ ім.Т.Г.Шевченка, №21, 1951р.
1309622
  Мостахов С.Е. Сподвижник и путешественников и исследователей / С.Е. Мостахов. – Якутск, 1966. – 210с.
1309623
  Щербань Анатолій Сподвижник Степана Разіна опішнянський козак Леско / Щербань Анатолій, Щербань Олена // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 12-13. – ISSN 1814-5078
1309624
  Матросов Я.М. Сподвижник української справи на Катеринославщині Іван Михайлович Труба (1878-1950) // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 251-282


  Висвітлено життєвий шлях, педагогічну та просвітницьку діяльність на царині освіти, культури, політики, українізації краю доби Центральної Ради, відомого українського громадського діяча І. М. Труби (1878-1950), проаналізовані його публікації освітньої ...
1309625
  Юдин В.Н. Сподвижник Чернышевского / В.Н. Юдин. – Волгоград, 1983. – 225с.
1309626
  Чернов Ю.М. Сподвижники / Ю.М. Чернов. – Москва, 1986. – 410с.
1309627
  Леднев А.Ф. Сподвижники / А.Ф. Леднев. – Куйбышев, 1987. – 350с.
1309628
  Гаевый Г. Сподвижники (иронические экзистенции) / Григорий Гаевый. – Киев; Харьков : Гарт; Кентавр, 2001. – 120с. – ISBN 966-95592-4-3
1309629
   Сподвижники и сподвижницы декабристов. – Красноярск, 1990. – 64с.
1309630
   Сподвижники Чернышевского. – М, 1961. – 480с.
1309631
  Алена Сподвижница Степана Разина : сподвижница Степана Разина : сборник / Алена, Арзамасская-Темниковская; сост.: П.П. Смирнов, Е.В. Чистякова ; вступ. ст. и коммент. Е. Чистяковой. – Саранск : Мордовское книжное изд-во, 1986. – 117 с.
1309632
  Дойчев Л. Сподвижнички на Апостола / Л. Дойчев. – София : Издателство на отечествения фронт, 1984. – 256, [6] с.
1309633
  Маслійчук В.Л. Сподівана першість, іще раз про питання про передісторію заснування Харківського університету (запізніла, але необхідна репліка) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1138. – С. 27-30. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 19). – ISSN 2227-6505
1309634
  Чередниченко Д. Сподіваний ранок : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 59-67. – ISSN 0208-0710
1309635
  Самійленко М.О. Сподівання : поезії / М.О. Самійленко. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 87 с.
1309636
  Мороз А.Т. Сподіваної жду : роман / А.Т. Мороз. – Київ, 1990. – 328 с.
1309637
  Щербак Ю.М. Сподіватись : п"єси / Ю.М. Щербак. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 430 с.
1309638
  Майданська С. Сподіваюся на тебе // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 214/215. – С. 4-52.
1309639
  Майданська С.В. Сподіваюся на тебе : романи / Софія Майданська. – Київ : Преса України, 2013. – 574, [2] с. – Сер. засновано у 2013 р. - Зміст: Землетрус ; Діти Ніоби ; Сподіваюся на тебе. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-141-4
1309640
  Квіт С. Сподіваюся, що нині ми зможемо здійснити системні реформи / спілкувався М. Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 30 червня (№ 24). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  Інтерв"ю Міністра освіти і науки газеті "Освіта України", що стосуються вищої освіти.
1309641
  Сологуб Н. Сподіваюсь, що зробила правильний вибір // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 8)


  Першокурсниця вважає, що зробила правильний вибір і вступила до КНУ імені Тараса Шевченко на факультет психології.
1309642
   Споем друзья!. – Вологда, 1965. – 32с.
1309643
   Споем на фестивале. – Иваново, 1961. – 63с.
1309644
  Дмитриев-Кабанов Споем, шахтеры! / Дмитриев-Кабанов. – Сталино, 1953. – 40с.
1309645
   Споёмте друзья. – Петрозаводск, 1950. – 175с.
1309646
   Споемте, друзья. – М, 1945. – 48с.
1309647
   Споемте, друзья. – М.-Л., 1946. – 166с.
1309648
   Споемте, друзья. – Москва, 1950. – 79 с.
1309649
   Споемте, друзья!. – Киров, 1956. – 479с.
1309650
   Споемте, друзья!. – Вологда, 1958. – 256с.
1309651
   Споемте, друзья!. – М, 1961. – 64с.
1309652
   Споемте, друзья!. – М, 1986. – 64с.
1309653
   Споемте, друзья, о Камчатке родной. – Петропавловск-Камчатский, 1959. – 40с.
1309654
  Ільченко Н.В. Споживайте з користю для здоров"я // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 6-7
1309655
  Катаєв О. Споживання головніших харчових продуктів сільською людністю України / О. Катаєв. – Харків : Третя Друк. ім. Фрунзе, 1930. – 68 с.
1309656
  Корнієнко С.І. Споживання елементів живлення буряком столовим залежно від способів удобрення і зрошення / С.І. Корнієнко, О.В. Куц // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2013. – Вип. 80. – С. 70-75 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0587-2596
1309657
  Тарасенко В.І. Споживання і споживництво. / В.І. Тарасенко. – К., 1988. – 152с.
1309658
  Родічева Л.В. Споживання продукції особистих підсобних господарств домашніми господарствами // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 62-65
1309659
  Губицький Л. Споживання спиртних напоїв у Київській губернії в XIX ст. / Л. Губицький, Г. Мельник // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 124-131. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
1309660
  Бокій О.В. Споживання хліба і хлібопродуктів та купівельна спроможність населення України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 1 (255). – С. 48-55. – ISSN 2221-1055
1309661
  Набруско І.Ю. Споживання як теоретична проблема сучасної соціології // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 325-332. – (Серія соціологічна ; вип. 7). – ISSN 2078-144X


  Статтю присвячено дослідженню культурно-символічних складових суспільства споживання як чинника перетворення споживання на складову культурного виробництва.
1309662
  Скубій І.В. Споживання, людина й гендер: історико-філософський аналіз (на прикладі радянського суспільства за доби сталінізму) / І.В. Скубій, С.Г. Пилипенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 68-75. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 28). – ISSN 2227-6505
1309663
  Хилько М.І. Споживацтво - головна вада економічної філософії й екологічної руйнації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 82-90
1309664
  Назарук М. Споживацтво – одна з причин руйнації довкілля / М. Назарук, О. Бота // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – C. 153-159. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1309665
  Ложкін Г.В. Споживацька поведінка / Г.В. Ложкін, В.Л. Комаровська // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 4 (121). – С.1-10
1309666
  Петруня В.Ю. Споживацька поведінка домашніх господарств у контексті суспільних та управлінських інтересів / В.Ю. Петруня, Ю.Є. Петруня // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 1 (65). – С. 96-104. – ISSN 2073-9982
1309667
  Гордієнко А.Т. Споживацька свідомість як різновид буржуазної ідеології / А.Т. Гордієнко. – К, 1983. – 46с.
1309668
  Загорняк Н.Б. Споживацька цінність у системі управління організацією: компас для нової реальності у боротьбі за ринкові можливості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 164-171. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
1309669
   Споживач. – Київ
№ 1. – 1997
1309670
   Споживач. – Київ
№ 2. – 1997
1309671
   Споживач. – Київ
№ 3. – 1997
1309672
   Споживач. – Київ
№ 4. – 1997
1309673
   Споживач. – Київ
№ 2. – 1998
1309674
   Споживач. – Київ
№ 3. – 1998
1309675
   Споживач. – Київ
№ 4. – 1998
1309676
   Споживач. – Київ
№ 5. – 1998
1309677
   Споживач. – Київ
№ 6. – 1998
1309678
   Споживач. – Київ
№ 7. – 1998
1309679
   Споживач. – Київ
№ 8. – 1998
1309680
   Споживач. – Київ
№ 9. – 1998
1309681
   Споживач. – Київ
№ 10. – 1998
1309682
  Данилова О.Є. Споживач на ринку послуг, 10-11 клас. Програма навчального курсу за вибором // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 9 (151). – С. 37-41. – Бібліогр.: 16 назв.
1309683
  Савич С.С. Споживач у системі цивільно-правової охорони торговельних марок // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 210-214
1309684
  Єгоричева О . Споживач як учасник споживчих правовідносин за законодавством України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 7 (115). – С. 47-52
1309685
  Іщук Н.М. Споживачі мережевих мас-медій: методика вивчення типів // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 20-25


  На основі обґрунтування особливостей мережевого середовища виявлено різнотипну поведінку медаспоживачів. Уперше запропоновано їх типологію на основі загальносвітових споживацьких течій, таких як консюмеризм, просюмеризм та антиконсюмеризм. У процесі ...
1309686
  Сіденко С.Г. Споживча кооперація - важлива ланка радянської торгівлі / С.Г. Сіденко. – Київ, 1957. – 36с.
1309687
  Гороховський І.Л. Споживча кооперація в Україні як засіб самоврядування та чинник розвитку громадянського суспільства // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 1 (38). – С. 50-53. – (Гуманітарні науки)
1309688
  Григорьєва С.В. Споживча кооперація країн світу: зарубіжний досвід і проблеми його впровадження в Україні // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 3 (42). – С. 18-22. – (Економічні науки)
1309689
  Стопнєвич Б. Споживча кооперація на Україні. : (Спpоба істоpико-статистичного начеpку). – Полтава : Вид. Полтав. Спілки Спожив. Т-в, 1919. – 112с. + Додаток: табл. С. 94-112
1309690
  Андрієнко О. Споживча кооперація на Чернігівщині в умовах НЕПУ // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 2. – С.135-142
1309691
  Хілько В.О. Споживча кооперація та її місце в народному господарстві. / В.О. Хілько, А.Я. Калашник. – К., 1973. – 48с.
1309692
   Споживча кооперація України. – К, 1965. – 191с.
1309693
   Споживча кооперація України. Основні покажчики. – Х, 1930. – 180с.
1309694
   Споживча кооперація України. Основні покажчкими. 1926-27. – Х, 1927. – 114с.
1309695
  Мащенко В. Споживча кооперація Чернігівщини у 1930-1950 роки // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 3. – С.181-186
1309696
  Окландер М.А. Споживча кооперація: маркетингові моделі та технології : Монографія / М.А.Окландер, О.П.Чукурна. – Одеса : Астропринт, 2005. – 232с. – ISBN 966-318-347-0
1309697
  Ватаманюк М.М. Споживча поведінка домогосподарств в умовах перехідної економіки : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 12. – С. 69-76 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
1309698
  Кізима Т. Споживча поведінка домогосподарств: сутність, моделі, вектори оптимізації / Т. Кізима, О. Шаманська // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 7-16. – ISSN 1818-5754


  Розглянуто теоретичні аспекти споживчої поведінки домогосподарств.
1309699
  Стамат В.М. Споживча поведінка на ринку туристичних послуг регіону / В.М. Стамат, Н.С. Савченко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2018. – Вип. 4 (100). – С. 23-34. – ISSN 2313-092X
1309700
  Пачковський Ю.Ф. Споживча поведінка українських домогосподарств : монографія / Ю.Ф. Пачковський, А.О. Максименко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 289, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 230-255 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0112-1
1309701
  Торяник В.М. Споживча політика: між економічною та соціальною політикою // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 206-215
1309702
  Романюк В. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 110-117
1309703
  Шевчук О. Споживче кредитування, сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 58-59. – (Економіка ; вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто сучасний стан ринку споживчого кредитування, переваги та недоліки споживчого кредиту для споживача, а також які напрямки споживчого кредиту найбільш вигідні для банків і чому; проаналізовано систему заходів, спрямованих на розбудову ...
1309704
  Мельник К.М. Споживче кредитування: сучасний стан та проблеми розвитку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 18. – С. 366-370. – ISBN 966-8958-05-5
1309705
  Шамборська К.А. Споживче кредитування: цивільно-правовий аспект // Студентський бюлетень цивілістики : збірник наук. праць цивіліст. гуртка юридичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юр. ф-т ; відп. ред. Р.А. Майданик ; редкол.: Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 208-223. – ISBN 978-617-566-260-1
1309706
  Язвінська О.М. Споживче право та споживче законодавство України // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 130-135. – ISSN 2413-0966
1309707
  Рабінович А. Споживче право у системі права і системі законодавства України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 9-12
1309708
  Давидова Н. Споживче право: комплексне правове утворення // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 23-26.
1309709
  Мудрак Р. Споживчий аспект продовольчої безпеки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 82-89. – ISSN 0131-775Х
1309710
  Добрик Л. Споживчий банківський кредит в Україні: ресурсне забезпечення та ефективність / Л. Добрик, Т. Лосєва, І. Онуфрійчук // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 369-372. – ISSN 1993-0259
1309711
  Фомішина В. Споживчий елемент сукупного попиту як чинник економічного зростання // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 74-85. – ISSN 1605-2005
1309712
  Река В. Споживчий кошик - дієта від уряду // Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ, 2011. – № 2 (14). – С. 15-18. – ISSN 2077-9585
1309713
  Олійник О. Споживчий кредит і розвиток малого бізнесу в сільському господарстві : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 35-37. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1309714
  Яхно Т.П. Споживчий ринок в опосередкуванні неоекономічних процесів відтворення людини та суспільства / Т.П. Яхно, Т.О. Гусаковська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 22-26. – ISSN 2222-4459
1309715
  Шевчук О. Споживчий ринок України: суперечності національного і глобального // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 58-60. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто властивість споживчого ринку, суперечності між інтересами національних держав та глобальними інтересами в поточному та довгостроковому періодах, а також форми та способи їх вирішення. This work deals with a peculiarity of consumer market ...
1309716
  Звєрєва О.В. Споживчий ринок: поняття та учасники // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 338-343. – ISSN 1563-3349
1309717
   Споживчі настрої // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2002. – № 4. – С.52-54. – ISSN 1606-3732
1309718
  Соколик М. Споживчі настрої домашніх господарств у розвитку економіки України у посткризовому періоді // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 373-379. – ISSN 1993-0259
1309719
  Крайнікова Т. Споживчі патерни медіаповедінки: суть і роль у культурі медіаспоживання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 3 (212), березень. – С. 39-42. – ISSN 2076-9326
1309720
  Шевчук О.В. Споживчі переваги в системі економічних вівдносин // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 219-226


  У статті досліджуються споживчі переваги як рушійна сила поведінки споживача та чинники, які їх формують. Досліджуються такі категорії як мотивація, потреби, теорія поведінки споживачів. Аналізуються споживчі переваги українських споживачів. ...
1309721
  Євтушевська О.В. Споживчі потреби як основа інноваційного розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 13-14. – Бібліогр.: 5 назв
1309722
  Зеліско А.В. Споживчі товариства як вид непідприємницьких товариств // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 132-137. – (Право. Економіка. Управління)
1309723
  Ревенко А. Споживчі ціни й індекси у 2018 році: підсумки й невирішувані проблеми // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 лютого (№ 6). – С. 7


  "У зв"язку з майбутньою у березні індексацією пенсій підвищуються вимоги до вдосконалення методики й практики розрахунків Індексу споживчих цін (ІСЦ). А в новій кредитній програмі МВФ stand-by міститься положення, що однією з її цілей є підтримання ...
1309724
  Иваненко Анна Спой, птичка, не стыдись : Карнавал // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 31
1309725
  Жубіль Г. Спокій : текст // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 10 (876). – С. 114-126. – ISSN 0868-4790
1309726
  Шевченко В.Н. Спокій і тривоги / В.Н. Шевченко. – Сімферополь, 1991. – 76с.
1309727
  Князюк В.К. Спокій сталі / В.К. Князюк. – Київ, 1979. – 151с.
1309728
  Чорний І.Б. Спокій у рослини / І.Б. Чорний. – 2-е перероб. і доп. – Київ, 1980. – 70с.
1309729
  Махненко Ю.Ю. Спокійна сталь. Нариси та оповідання. / Ю.Ю. Махненко. – Х., 1959. – 136с.
1309730
  Рильський М.Т. Спокійна творчості тривога : вибр. поезії / Максим Рильський ; упоряд. Рильський Максим Георгійович. – вид. перероб. – Київ : Дніпро, 2015. – 509, [3] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-578-248-3
1309731
  Ткач Д.В. Спокійне море : Оповідання. повість. роман / Д.В. Ткач. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 390с.
1309732
  Мегелик Д.Т. Спокійне полум"я : поезії / Д.Т. Мегелик. – Київ, 1976. – 95 с.
1309733
  Гуртовенко Е.А. Спокійне Сонце / Е.А. Гуртовенко. – Київ : Наукова думка, 1965. – 45 с.
1309734
  Бондаренко Олена Спокійний яхтинг, або як ми подорожували Віслою на хаузботі : Польща // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 50-55 : Фото
1309735
  Фуэнтес К. Спокойная совесть : роман / К. Фуэнтес. – М., 1974. – 480с.
1309736
  Фуэнтес К. Спокойная совесть : роман / Карлос Фуэнтес ; [пер. с исп. Е.М. Лысенко ; отв. ред. : Е.А. Барзова, Г.Г. Мурадян]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2011. – 287, [1] с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 978-5-17-070235-0
1309737
  Келин А. Спокойно негативное отнощение к расширению НАТО // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2003. – № 12. – С.10-23. – ISSN 0130-9625
1309738
  Гибсон Э. Спокойное Солнце : Пер. с англ. / Э. Гибсон. – Москва : Мир, 1977. – 408с.
1309739
  Жильцов Дмитрий Спокойной ночи, Америка! : Тема // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 12 : Индокитай. – С. 24-37 : Фото
1309740
  Беляускас А. Спокойные времена : роман / Альфонсас Беляускас; пер. с лит. Д.Кыйв. – Москва : Советский писатель, 1984. – 366 с.
1309741
  Мишин В.М. Спокойные геомагнитные вариации и токи в магнитосфере / В.М. Мишин. – Новосибирск, 1976. – 207с.
1309742
  Фаткуллин М.Н. Спокойные солнечно-суточные вариации геомагнитного поля по данным магнитно-ионосферных наблюдений за период МГГ. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фаткуллин М.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – М., 1965. – 18л. – Бібліогр.:с.17
1309743
  Андреев А.Д. Спокойных не будет : роман : в 2 ч. / Андреев А.Д. ; ид. Г. Новожилов. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 493 с. : ил.
1309744
  Воронов О. Спокойствие десяти тысяч времен, или Особенности монгольской каллиграфии // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 11. – С. 30-42
1309745
  Серман Б.Е. Спокойствие и непокой / Б.Е. Серман. – Киев, 1982. – 149с.
1309746
  Куликов Г.Г. Спокойствие не восстановлено: Ист. повесть. / Г.Г. Куликов. – М., 1985. – 174с.
1309747
  Куликов Г.Г. Спокойствие не восстановлено: Ист. повесть: / Г.Г. Куликов. – М., 1989. – 174с.
1309748
  Супрун Д.М. Споконвічна мрія збулася / Д.М. Супрун. – К., 1969. – 176с.
1309749
   Спокою в житті не знав : книга-спогад про освітянина Володира Клименка / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [авт.-упоряд.: Г.М. Голиш, А.Ю. Логінов ; редкол.: Т.І. Гончаренко (голова) та ін.]. – Черкаси : Вертикаль, 2016. – 239, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл. – Покажчики: с. 226-234. – Бібліогр.: с. 221-225. – (Серія: Подвижники освіти Шевченкового краю ; вип. 3). – ISBN 978-966-2783-99-5
1309750
  Воєводін В.П. Спокою нема / В.П. Воєводін. – Київ, 1964. – 386с.
1309751
  Потушняк Ф.М. Спокуса / Ф.М. Потушняк. – Ужгород, 1960. – 12с.
1309752
  Константинов В.Ю. Спокуса : неймовірні злигодні печерського святого Мойсея Угрина в польському полоні 1018-1025 рр. / Володимир Константинов. – Київ : Юніверс М, 2010. – 187, [3] с. : іл. – ("Україна-Русь Споконвічна"). – ISBN 978-966-2535-00-6
1309753
  Рябчук Микола Спокуса "третього шляху" : Україна на цивілізаційному роздоріжжі // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 4-5. – ISSN 0868-9644


  Набравши у пошуковій системі Google слова "Україна між", я отримав приблизно 4 690 000 відповідей. Більшість із них стосувалися нашого географічного розташування і прямо чи опосередковано вказували на певну цивілізаційну розчахнутість: "Україна між ...
1309754
  Титаренко Н. Спокуса адаптувати живописні системи // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 104-105. – ISSN 0130-1799


  Художник Андрій Федосєєнко
1309755
  Севернюк Т.А. Спокуса білої пустелі. Сторінки життя : Поезії. Бібліографія. Архіви / Т.А. Севернюк. – Чернівці : Місто, 2001. – 560с. – ISBN 966-7366-63-4
1309756
  Сухова Н.М. Спокуса освіти XXI століття: український досвід // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 139-143. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (13))
1309757
  Жолдак Б.О. Спокуси / Б.О. Жолдак. – К, 1991. – 201с.
1309758
  Івшина Л Спокуси "Чорної Ради" - шлях до руїни / Л Івшина, І. Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15-16 березня (№ 47/48). – С. 14-15


  "Як протоеліті й народу подолати спадок "бездержавних" часів."
1309759
  Мацієвський Ю. Спокуси авторитаризмом // Критика. – Київ, 2011. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 2-7
1309760
  Горобець Ірина Спокуси Веггіса // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 82-85 : фото
1309761
  Чалий С. Спокуси незрілого парламентаризму // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 7. – С. 20-22. – ISSN 1812--514Х
1309762
  Ільїн В. Спокуси нової цивілізації: фінансовий контекст // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 6-10


  Автор аналізує новий тип цивілізації, стверджуючи , що всі наші досягнення - це прообрази, які містять інформаційні та біологічні технології майбутнього.
1309763
  Андієвська Е. Спокуси святого Антонія : [сонети] / Емма Андієвська. – Київ : Друкарський двір Олега Федорова, 2019. – 113, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7583-61-4
1309764
  Мак"юен І. Спокута = Atonement : [роман] / Іен Мак"юен ; з англ. переклав Віктор Дмитрук. – Львів : Кальварія, 2008. – 341, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: Atonement / I.McEwan. Vintage Canada, 2001. – ISBN 978-966-663-268-8
1309765
  Гринів Олег Спокута Малоросії: державотворення без парадоксів. Непретензійні нотатки / Гринів Олег. – Львів : Світ, 2001. – 368с. – ISBN 966-603-117-5
1309766
  Рябчук М. Спокута метафізичних провин // Критика. – Київ, 1999. – Листопад, (число 11). – С. 23-25


  Українсько-єврейські відносини і так званий "антисемітизм" Петлюри.
1309767
  Гудима А. Спокута як шлях творення себе героями ліроепічних поем Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 34-39


  У статті досліджується спокутий шлях героїв ліро0епічних поем Т. Шевченка, визначаютьсячільні етапи творення героями себе
1309768
  Барка В. Спокутник і ключі землі / В. Барка. – К., 1992. – 428с.
1309769
  Руденко С.Б. Спокутування "музейних гріхів" Т. Шоли як напрям інженерної музеології // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 24-32. – ISSN 2226-2180
1309770
  Маринович М. Спокутування комунізму. / М. Маринович. – Дрогобич, 1993. – 44с.
1309771
  Бедзик Д. Сполох : Роман / Д. Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 223с.
1309772
  Дорошко П.О. Сполох уночі : драматична поема / П.О. Дорошко. – Київ, 1965. – 169 с.
1309773
  Галюк Володимир Сполохані лелеки : Оповідання / Галюк Володимир. – Харків : ДиОР, 2002. – 300с. – ISBN 966-95809-0-0
1309774
  Немирович-Данченко В.И. Сполохи : [рассказы] / Вас. И. Немирович-Данченко. – Москва : Университетская тип., 1892. – [4], 195 с. : ил.
1309775
  Сарана И И. Сполохи / И И. Сарана, . – Волгоград, 1967. – 32с.
1309776
  Тамарина Г. Сполохи / Г. Тамарина. – Ташкент, 1971. – 215с.
1309777
  Леонтьев Н.П. Сполохи / Н.П. Леонтьев. – Москва, 1972. – 79с.
1309778
   Сполохи. – Сыктывкар, 1974. – 303с.
1309779
  Толмасов В.А. Сполохи / В.А. Толмасов. – Архангельск, 1977. – 286с.
1309780
  Хакимов А.Х. Сполохи : повести / Хакимов А.Х.; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1978. – 368 с.
1309781
  Терен В.В. Сполохи : поезії / Віктор Терен. – Київ : Молодь, 1983. – 87 с.
1309782
   Сполохи. – М, 1987. – 455с.
1309783
  Афонин В.Е. Сполохи / В.Е. Афонин. – Томск, 1989. – 445с.
1309784
  Шевченко А.Д. Сполохи войны / А.Д. Шевченко. – Москва : Воениздат, 1973. – 38с.
1309785
  Шевченко А.Д. Сполохи войны : Повести и рассказы / А.Д. Шевченко. – Москва : Воениздат, 1973. – 380с.
1309786
  Мицик Ю.А. Сполохи козацької звитяги : нариси / Ю.А. Мицик, В.С. Степанков, І.С. Стороженко. – Дніпропетровськ : Січ, 1991. – 206с. : іл. – (Давно се діялось колись). – ISBN 5-7775-0426-4
1309787
  Савицкий В.И. Сполохи на горизонте: стихи / В.И. Савицкий. – Минск, 1985. – 63с.
1309788
  Алехин В.С. Сполохи над Сеймом : роман / Василий Алехин ; худож. Е.Я. Пошивалов. – Воронеж : Центрально-Черноземное кн. издательство, 1983. – 311 с. : ил.
1309789
  Лукінюк М. Сполохи серця : Вірші, поеми / М. Лукінюк. – Київ : Просвіта, 1996. – 128 с. – ISBN 5-88500-048-4


  У книзі зібрані статті, в яких висвітлені окремі аспекти творчості та трагічні долі українських письменників, які змушені були жити й творити в умовах більшовицького тоталітарного режиму або емігрувати за кордон: Олени Теліги, Лариси Мурович, Юрія ...
1309790
  Кудинов В.Г. Сполохи. / В.Г. Кудинов. – Минск, 1978. – 207с.
1309791
  Машук Б.А. Сполохи: повесть / Б.А. Машук. – Хабаровск, 1971. – 239с.
1309792
  Машук Б.А. Сполохи: повесть / Б.А. Машук. – Хабаровск, 1977. – 224с.
1309793
  Кириллов О.Е. Сполохи: Роман. / О.Е. Кириллов. – Воронеж, 1976. – 280с.
1309794
  Юрьин Ю. Сполошный зык. / Ю. Юрьин. – Пб., 1920. – 91с.
1309795
  Бахревский В.А. Сполошный колокол / В.А. Бахревский. – М., 1972. – 238с.
1309796
  Тітов Ю.О. Сполуки Sr2Ln4Ti2Ta4O22 (Ln = La, Pr) з гетероблочною шаруватою перовськітоподібною структурою / Ю.О. Тітов, М.С. Слободяник, В.В. Чумак // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 96-100. – ISSN 1025-6415
1309797
  Хільчевський В.К. Сполуки азоту і пестициди в природних водах України // Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук. – Київ, 1993. – Вип. 79. – С. 31-34. – ISSN 0507-2166
1309798
  Бувайло Г.І. Сполуки купруму, кобальту, нікелю та кальцію з поліоксомолібдатами та органічними амінами: синтез, структура та властивості : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Бувайло Галина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 180 арк. – Бібліогр.: арк. 146-157
1309799
  Бувайло Г.І. Сполуки купруму, кобальту, нікелю та кальцію з поліоксомолібдатами та органічними амінами: синтез, структура та властивості : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Бувайло Галина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1309800
  Кізіменко О.М. Сполуки напівгруп : 01.01.06:Дис....канд. фізико-математ. наук / Кізіменко О.М.; Донецький держ. ун-тет. – Донецьк, 2000. – 110л. – Бібліогр.: л.105-110
1309801
  Кізіменко О.М. Сполуки напівгруп : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Кізіменко О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 17л.
1309802
  Брусиловець Анатолій Іванович Сполуки низькокоординованого фосфору в синтезі нових типів металокомплексів : Автореф... доктора хімічнихнаук: 02.00.01, 02.00.08 / Брусиловець Анатолій Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 35л.
1309803
  Брусиловець А.І. Сполуки низькоординованого фосфору в синтезі нових типів металокомплексів : 02.00.01: Дис. ... доктора хім. наук / Брусиловець А.І.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 283л. – Бібліогр.: С. 236-255
1309804
  Бутирська Т.О. Сполучена природа державного управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 34-39. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1309805
   Сполучені світи. – Х, 1929. – 23с.
1309806
  Гончар Б.М. Сполучені Штати Америки // Світова історія: XX століття : енциклопедичний словник / Ін-т історичних досліджень ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка ; за ред. Ігора Підкови та Романа Шуста ; [ред. колегія : О.Д. Бойко, В.Ф. Колесник, С.В. Кульчицький та ін. ; наук. редагування і упорядкування І. Підкови]. – Львів : Літопис, 2008. – С. 771-780. – ISBN 966-7007-72-0
1309807
  Калинович В.І. Сполучені Штати Америки (1776 - 1917рр.) : Лекції з курсу "Історія держави і права зарубіжних країн" для студентів юридичного факультету університету / В.І. Калинович. – Львів : Вид-во Львівського ун-ту, 1965. – 99 с.
1309808
  Парузель Р. Сполучені Штати Америки проти загрози терористичних актів. Правові проблеми // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2013. – № 3 (129). – С. 109-119
1309809
  Слободян Н.В. Сполучені Штати Америки та Російська Федерація в Перській затоці: союзники - суперники / Н.В. Слободян ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т. – Київ : Поліграф плюс, 2014. – 394, [2] с. – Бібліогр.: с. 356-394. – ISBN 978-966-8977-44-2
1309810
  Кондратенко О. Сполучені Штати Америки та Російська Федерація: геостратегія відносин // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 39-58. – ISSN 2521-1706


  Розглянуто ключові аспекти відносин між США та Росією у період після завершення холодної війни і до сучасності.
1309811
  Гончар Б.М. Сполучені Штати в системі зовнішньополітичних пріоритетів Великої Британії // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 13
1309812
  Цукерман Л. Сполучені Штати Північної Америки. / Л. Цукерман, 1929. – 106с.
1309813
  Фрід Д. Сполучені Штати та Центральна Європа в Американському Столітті = The United States and Central Europe in the American Century : нариси / Деніел Фрід ; [укр. пер.: О.В. Карбашевська, О.С. Петрина, Н.Ю. Куравська]. – Варшава : Студіум Східної Європи : Варшавський університет, 2019. – 178, [1] с. : іл., табл., портр. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Bibliotheca Europae Orientalis ; 51 ; didactica 7). – ISBN 978-83-61325-71-0
1309814
  Луценко О.Л. Сполученість здібності до переносу знань з когнітивно-особистісними якостями студентів / О.Л. Луценко, К.О. Лисак // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1309815
  Жалоба І. Сполучення Львова з Віднем: з історії залізниці Карла Людвига // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 199-203
1309816
  Коломієць А.М. Сполучення невизначеності господарських систем і їх реформування // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 52-68. – ISSN 1811-3141
1309817
  Шевченко Я.М. Сполучення управлінських і ринкових відносин процесі управління економікою України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 17-19. – (Право. Економіка. Управління)
1309818
   Сполучник - 2 : Альманах літературної творчості. – Київ : Київський університет, 2006. – 280с.
1309819
   Сполучник - 4 : альманах літературної творчості / КНУТШ, Ін-т філології; [ ред. кол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. та ін. ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 424 с.
1309820
   Сполучник - VII : альманах літ. творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2012. – 421, [2] с. : іл. – Текст укр., рос., частково англ. – Бібліогр.: с. 280-281. – ISBN 978-966-171-560-0
1309821
   Сполучник : Студентський літературний альманах. – Київ : Київський університет, 2005. – 293с. – Шифр дубл.8ут Спол. – ISBN 966-594-679-Х
1309822
   Сполучник : альманах літературної творчості. – Київ : Київський університет, 2005-
[Вип. 2]. – 2006. – 280 с. – На обкладинці Сполучник - II
1309823
   Сполучник : альманах літературної творчості. – Київ : Київський університет, 2005-
[Вип. 3]. – 2007. – 382 с. – На обкладинці Сполучник - III
1309824
   Сполучник : альманах літературної творчості / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2005-
[Вип. 4]. – 2008. – 424 с. – На обкладинці Сполучник - IV
1309825
   Сполучник : альманах літературної творчості: щорічник / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Л.В. Грицик, Н.В. Костенко, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Чернігів;Київ, 2005-
[Вип. 5]. – 2010. – 423 с. – На обкладинці Сполучник - V
1309826
   Сполучник : альманах літературної творчості: щорічник / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. [та ін.]. – Київ : Логос, 2005-. – ISBN 978-966-171-390-0
[Вип. 6]. – 2011. – 312 с. – На обкладинці Сполучник - VI
1309827
   Сполучник : альманах літературної творчості / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. [та ін.]. – Київ : Логос, 2005-. – ISBN 978-966-171-560-0
[Вип. 7]. – 2012. – 422 с. – На обкладинці Сполучник - VII
1309828
   Сполучник : альманах літературної творчості / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2005-
[Вип. 8]. – 2013. – 364 с. – На обкладинці Сполучник - VIII
1309829
   Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005-
[Вип. 9]. – 2015. – 271 с. – На обкладинці Сполучник - IX
1309830
   Сполучник : альманах літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.В. Грицик ; редкол.: М.О. Шаповал, О.Г. Астаф"єв, І.В. Забіяка [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2005-
[Вип. 10]. – 2018. – 383 с. – На обкладинці Сполучник - X
1309831
  Каранська М.У. Сполучники що, щоб і граматичні конструкції з ними / М.У. Каранська. – Київ, 1962. – 136с.
1309832
  Городенська К. Сполучникова реалізація семантико-синтаксичних відношень у складносурядних реченнях // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2009. – С. 8-14. – (Філологія ; Вип. 11). – ISBN 9666-2917-01-2
1309833
  Кочерова А.О. Сполучникові антропоцентричні порівняння у творчості Тараса Григоровича Шевченка // Обрії таланту (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка) : матеріали міжнар. студ. наук. конф., 12 берез. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Департамент науки і освіти Харк. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: Астахова В.І. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2014. – С. 148-149
1309834
  Князєва Д.А. Сполучникові фразеологічні одиниці у французькій та румунській мовах // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 16-23. – ISSN 2227-2844


  Йдеться про простий сполучник que (фр) та сполучник cd се (рум), який є оформлювачами сполучникових фразеологічних одиниць (далі - СФО). Під терміном СФО ми розуміємо такі сталі нерозкладені синтаксичні сполучення, які виконують граматичну функцію ...
1309835
  Гетьман З.О. Сполучувальні властивості слова в неспоріднених мовах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 81-85


  У статті розглядається слово як одиниця мови з конкретним значенням, яка вступає в певні зв"язки з іншими словами, в результаті чого утворюється безліч словосполучень з огляду на валентність базового елемента останнього. Валентність лексичної одиниці ...
1309836
  Качановська Т.О. Сполучуваність власних назв у французьких сонетах та їхніх українських перекладах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 101-111. – ISBN 966-581-550-4
1309837
  Лангенбах М.О. Сполучуваність іменників української мови (глибинний семантико-синтаксичний аналіз) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Лангенбах Маргарита Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1309838
  Лангенбах М.О. Сполучуваність іменників української мови (глибинний семантико-синтаксичний аналіз) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Лангенбах Маргарита Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2012. – 268 л. – Додатки: л. 222-268. – Бібліогр.: л. 202-221
1309839
  Гладкоскок Леся Сполучуваність прикметниів зі значенням "темний" в англійській мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 26. – Бібліогр.: Літ.: С. 38-39; 26 поз. – (Германська філологія ; Вип. 532)
1309840
  Гладкоскок Л. Сполучуваність прикметників зі значенням "світлий" в англійській мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 95-106. – Бібліогр.: Літ.: С.106; 13 поз.;. – (Германська філологія ; Вип. 531)
1309841
  Гетьман З.О. Сполучуваність прикметників на позначення хроматичних кольорів в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 69-72. – ISBN 966-581-589-Х
1309842
  Соловйова О.В. Сполучуваність прикметників розміру в давньоанглійському періоді // Актуальні проблеми германської філології : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. проф., д-ра філол. наук Левицького В.В., [Чернівці], 10-12 квіт. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т іноземних мов ; [редкол.: О.Г. Ушенко, В.І. Кушнерик (відп. ред.), В.В. Левицький та ін.]. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – С. 259-261
1309843
  Гікова Г. Сполучуваність прислівників із дієсловами : на матеріалі сучасної німецької мови // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 101-108. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
1309844
  Кремзикова С.Ю. Сполучуваність твірних основ та афіксів як реалізація валентності одиниць у старофранцузбкому словотворенні // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 36-43. – ISBN 966-581-476-1
1309845
  Шумицька Г. Спомагайтеся і спомагайте ! (Вивчення літературної спадщини Олександра Духновича в сучасній школі)
1309846
  Спасов А. Спомени / А. Спасов. – София, 1959. – 138с.
1309847
  Михайлов И. Спомени / И. Михайлов. – Belgium
II : Освободителна борба 1919-1924 г. – 1965. – 826с.
1309848
  Михайлов И. Спомени / И. Михайлов. – Belgium
III : Освободителна борба 1924-1934 г. – 1967. – 1031 c.
1309849
  Каралийчев А. Спомени / А. Каралийчев. – София, 1971. – 337с.
1309850
  Михайлов И. Спомени / И. Михайлов. – U.S.A.
IV : Освободителна борба 1924-1934 г. (Продолжение). – 1973. – 986 с.
1309851
  Илиев А. Спомени / А. Илиев. – София, 1981. – 194с.
1309852
  Иванов-Големия Спомени / Иванов-Големия. – София : Издателство на отечествения фронт, 1984. – 151, [3] c.
1309853
   Спомени за Горки. Мемоари. – София, 1975. – 340с.
1309854
  Дойчев Л. Спомени за Левски / Л. Дойчев. – Първо изд. – София : Издателство на отечествения фронт, 1990. – 582, [5] с.
1309855
   Спомени за Маяковски. – София, 1976. – 317 с.
1309856
  Паламарова Д. Спомени за моята приятелка / Д. Паламарова. – София : Народна младеж, 1989. – 95 с.
1309857
   Спомени за Петко Каравелов. – София : Св. Климент Охридски, 1991. – 256 с.
1309858
   Спомени за Сергей Есенин, 1984. – 390 с.
1309859
  Николов Т. Спомени из моето минало / Т. Николов. – Съставителство, предговор и бележки Александър Пелтеков. – София : Издателство на отечествения фронт, 1989. – 423 с.
1309860
   Спомени на Jане Сандански, Сава Михаjлов, Христо Куслев, Иван Анастасов-Грчето. – Скопле, 1951. – 100 с.
1309861
  Терпешев Д. Спомени от затвора / Д. Терпешев. – София, 1955. – 151с.
1309862
  Абаджиев С. Спомени от изминатия път / Стефан Абаджиев. – Пловдив : Профиздат, 1982. – 200 с.
1309863
  Шилев П. Спомени от съединението на Северна с Южна България през 1885 г. / П. Шилев. – Пловдив : Христо Г. Данов, 1985. – 79 с.
1309864
  Салабашев И. Спомени. / И. Салабашев. – София, 1943. – 604с.
1309865
   Споменица Климент Охридски, 916-1966.. – Охрид, 1966. – 120с.
1309866
   Споменица посветена на Александар Андреевски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Aleksandar Andreevski a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2006. – 58 с. : портр. – На обкл.: Александар Андреевски,1922-2005
1309867
   Споменица посветена на Александар Христов редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Aleksandar Hristov a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопjе, 2001. – 64с. : портр. – На обкл.: Александар Христов 1914-2000
1309868
   Споменица посветена на Блага Алексова, редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Blaga Aleksova a member of Macedonian academy of sciences and arts : редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите / Македонска академиjа на науките и уметностите ; [ уредник К. Томовски ]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2008. – 40 с.
1309869
   Споменица посветена на Божидар Видоески, редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Bozidar Vidoeski, a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопjе : [ МАНУ ], 1998. – 62, [ 1 ] c. : портр. – Назва обкл.: Божидар Видоески, 1920-1998. - Парал. тит. арк. англ. мовою
1309870
   Споменица посветена на Властимир Николовски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Vlastimir Nikolovski a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопjе, 2002. – 48с. – На обкл.: Властимир Николовски 1925-2001
1309871
   Споменица посветена на Гане Тодоровски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Gane Todorovski a member of Macedonian academy of sciences and arts / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. Л. Коцарев]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2011. – 120, [2] c. : портр. – На обкл.: Гане Тодоровски, 1929-2010. - Парал. тит. арк. англ.
1309872
   Споменица посветена на Георги Д. Ефремов редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Georgi D. Efremov a member of Macedonian academy of sciences and arts / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. В. Матевски]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2012. – 73, [1] с. : портр. – На обкл.: Георги Д. Ефремов, 1932-2011. - Парал. тит. арк. англ.
1309873
   Споменица посветена на Георги Чупона редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Gjorgji Cupona a member of Macedonian academy of sciences and arts / Македонската академиjа на науките и уметностите ; [уред. Ль. Коцарев]. – Скопjе : МАНУ, 2011. – 34, [2] с. : портр. – Парал. тит. арк. англ. - Загол. обкл.: Горги Чупона 1930-2009
1309874
   Споменица посветена на Евгени Димитров редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Evgeni Dimitrov a member of Macedonian academy of sciences and arts / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. Владо Матевски]. – Скопjе : [МАНУ], 2012. – 40 с. : портр. – На обл.: Евгени Димитров 1919-2010. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 21-38
1309875
   Споменица посветена на Иван Деjанов редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Ivan Dejanov a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопjе, 2001. – 68с. : портр. – На обкл.: Иван Деjaнов 1932-2001
1309876
   Споменица посветена на Исак Таджер редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Isak Tadzer a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2006. – 74 с. : портр. – На обкл.: Исак Таджер, 1916-2005
1309877
   Споменица посветена на Кирил Мицевски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Kiril Micevski a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопjе, 2002. – 45с. : портр. – На обкл.: Кирил Мицевски 1926-2002
1309878
   Споменица посветена на Крум Томовски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Krum Tomovski a member of Macedonian academy of sciences and arts / Македонската академиjа на науките и уметностите ; [уред. Ль. Коцарев]. – Скопjе : МАНУ, 2011. – 48, [2] с. : портр. – Парал. тит. арк. англ. - Загол. обкл.: Крум Томовски 1924-2010
1309879
   Споменица посветена на Манол Пандевски, редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Manol Pandevski, a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопjе : [МАНУ], 1998. – 55, [ 1 ] c. : портр. – Назва обкл.: Манол Пандевски, 1925-1998. - Парал. тит. арк. англ. мовою
1309880
   Споменица посветена на Никола Кльусев редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Nikola Kljusev a member of Macedonian academy of sciences and arts / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. Крум Томовски]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2009. – 47, [2] с. : портр. – На обкл.: Никола Кльусев 1927-2008. - Парал. тит. арк. англ.
1309881
   Споменица посветена на Никола Узунов редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Nikola Uzunov a member of Macedonian academy of sciences and arts / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред.: Владо Матевски]. – Скопjе : [МАНУ], 2012. – 52 с. : портр. – На обл.: Никола Узунов 1930-2010. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 27-49
1309882
   Споменица посветена на Оливера Jашар-Настева редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Olivera Jasar-Nasteva a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопjе : [МАНУ], 2000. – 36, [1] c. : портр. – На обкл. : Оливера Jашар-Настева, 1922-2000 .- Парал. тит. лист англ. мовою. – ISBN 9989-649-72-3
1309883
   Споменица посветена на Петар Серафимов редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Petar Serafimov a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопjе, 2002. – 28с. : портр. – На обкл.: Петар Серафимов 1915-2001
1309884
   Споменица посветена на Петар Хр. Илиевски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Petar Hr. Ilievski a member of Macedonian academy of sciences and arts / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред.: Владо Матевски]. – Скопjе : МАНУ, 2014. – 68, [2] c. : портр. – На обкл.: Петар Хр. Илиевски, 1920-2013. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 29-68
1309885
   Споменица посветена на Петре М. Андреевски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Petre M. Andreevski a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопjе : [МАНУ], 2007. – 49, [1] с. : портр. – На обкл.: Петре М. Андреевски 1934-2006 .- Парал. тит. лист англ. мовою. – Библиогр.: c. 29-49
1309886
   Споменица посветена на покоjниот Димитар Митрев, Редовен член на Македонската Академила на науките и уметностите. – Скопле, 1978. – 40 с.
1309887
   Споменица посветена на починатиот Александр Матковски, редовен член на Македонската Амадемила на науките и уметностите. – Скопле, 1992. – 39с.
1309888
   Споменица посветена на починатиот Вангел Коджоман, редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Vangel Kodzoman, a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 1995. – 27, [1] с. – На обкл.: Вангел Коджоман, 1904-1994
1309889
   Споменица посветена на починатиот Васил Ильоски, редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Vasil Iljoski, a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопje : МАНУ, 1996. – 36, [ 1 ] с. : портр. – На обкл. : Васил Ильоски 1902-1995
1309890
   Споменица посветена на починатиот Лубен Лапе, редовен член на Македонската академіа на науките и уместностите. – Скопіе, 1986
1309891
   Споменица посветена на починатиот Льупчо Серафимов, дописен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Ljupco Serafimov, a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 1995. – 35 с. : портр. – На обкл.: Льупчо Серафимов, 1930-1995
1309892
   Споменица посветена на починатиот Пенчо Давчев, редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Penco Davcev, a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопje : МАНУ, 1996. – 69, [ 1 ] с. – На обкл. : Пенчо Давчев, 1922-1995
1309893
   Споменица посветена на Ристо Аврамовски, редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Risto Avramovski a member of Macedonian academy of sciences and arts / Македонска академиjа на науките и уметностите ; [ уредник К. Томовски ]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2008. – 33 с.
1309894
   Споменица посветена на Славко Jаневски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Slavko Janevski a member of Maced. acad. of sciences and arts. – Скопjе, 2001. – 43с. : портр. – На обкл.: Славко Jaневски 1920-2000
1309895
   Споменица посветена на Ташко Георгиевски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Tasko Georgievski a member of Macedonian academy of sciences and arts / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. В. Матевски]. – Скопjе : МАНУ, 2013. – 34, [2] c. – Загол. обкл.: Ташко Георгиевски 1932-2012. - Парал. тит. арк. англ. - Список праць Т. Георгієвскі : с. 23-34
1309896
   Споменица посветена на Тодор Скаловски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Todor Skalovski, a member of Maced. acad. of sciences and arts : посветена на Тодор Скаловски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2005. – 38с. : портр.
1309897
   Споменица: посветена на починатиот Данчо Зографски, редовен член на Македонската Академиjа на Hауките и уметностите. – Ckopje, 1997. – 53 с.
1309898
   Спомин вічний Керестурський (1746 - 1894) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 437-439. – ISBN 978-617-7023-51-6
1309899
  Первомайський Л.С. Спомин про блискавку / Л.С. Первомайський. – Київ : Дніпро, 1964. – 439 с.
1309900
  Бровченко В. Спомин про вогонь : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-25. – ISSN 0208-0710
1309901
  Мицик Ю. Спомин про козацьку мати // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 22-28 серпня (№ 34). – С. 7, 9


  До 100-річчя від дня народження О.М. Апанович.
1309902
  Мицик Ю. Спомин про козацьку мати // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 29 серпня - 4 вересня (№ 35). – С. 9


  До 100-річчя від дня народження О.М. Апанович.
1309903
  Миколин С. Спомин про любов, чи її химера / Сергій Миколин. – Рівне : Волинські обереги, 2016. – 174, [2] с. – ISBN 978-966-416-463-1
1309904
  Лавріненко Ю. Спомин про О. Архипенка // Листи до приятелів. – Репр. видання. – Ню-Йорк, 1994. – Т. 5 : Рік 12, ч. 131-142, кн. 1-12 (за 1964) ; Рік 13, ч. 143-152, кн. 1-10 (за 1965). – С. 38-39
1309905
  Олексюк О. Спомин про подвижника Миколу Василенка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Вересень (№ 36/39). – С. 22. – ISSN 2519-4429
1309906
  Осадчук Б. Спомин про трьох славних поляків // Критика. – Київ, 2004. – Листопад, (число 11). – С. 30-34
1309907
  Стецюк Я.Н. Спомин про ту весну : повісті / Я.Н. Стецюк. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 259 с.
1309908
  Малюк О. Спомин про Юрія Липу // Київ : журнал літератури і мистецтва / Літературно-мистецьке т-во в Філадельфії ; ред. Б. Романенчук. – Philadelphia, 1953. – 2, березень-квітень. – С. 89-96
1309909
  Пацало З. Спомин про Юрія Мушкетика // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 2 серпня (№ 15)
1309910
  Щербина Володимир Спомин у Києві про рід Іпсіланті / Щербина В. – Б.м. : Б.в. – 5с. – Окремий відбиток
1309911
  Скоропадський П. Спомини / П. Скоропадський. – Київ : Україна, 1992. – 112 с. – ISBN 5-319-01156-3
1309912
  Лисивець А. Спомини / Анастасія Лисивець ; [упор. Н. Рябчук]. – Київ : К.І.С., 2008. – 128 с. – (Історична серія). – ISBN 978-966-2141-06-1


  Пропонована книжка спогадів про дві українські катастрофи - Великий голод і Велику війну
1309913
  Барвінський О.Г. Спомини з мого життя / Олександер Барвіньский. – Львів ; Коломия : Друк. В.А. Шийковського ; Hакладом Галицкої Hакладнї Якова Оpенштайна. – (Загальна б-ка ; № 87/91а)
Ч. 1 : Образки з громадяньского і письменьского розвитку Русинів в 60-их рр. XIX ст. з додатком переписки Ст. Новаковича, М. Лисенка і П. Куліша): (З 10 портретами і двома картинами). – 1912. – 336 с. : 1 арк.портр.: фот., портр.


  На обкл. тільки назва частини. – В кн. портр. Ол.Г. Барвінського, М. Барвінського, Ос.Г. Барвінського, В.Г. Барвінського, С. Новаковича, М.В. Лисенка, П.О. Куліша.
1309914
  Барвінський О.Г. Спомини з мого життя / Олександеp Баpвіньский. – Коломия ;Львів : Hакладом Галицкої Hакладнї Я. Оpенштайна ; Печатня В.А. Шийковського. – (Загальна б-ка ; № 115/120)
Ч. 2 : Обpазки з гpомадяньского і письменьского pозвитку Русинів від 1871-1888 p., з додатком споминів пpо М. Лисенка): З 12 поpтpетами, 13 каpтинами і одним facsimil. – 1913. – VIII, 406 с. : поpтp., іл.


  Hа обкл. тільки назва частини кн. – Hа тит. аpк. епігpаф з віpша Т.Г. Шевченка. – Hа звоpоті тит. аpк.: Бл. памяти Моїм Родичам пpисьвячую. – В кн. поpтp. С.І. Воpобкевича, Г.І. Воpобкевича, П. Левицького, К.Г. Гоpбаля, В.Б. Антоновича, О.Я. ...
1309915
  Чернецький А. Спомини з мого життя / А.Чернецький. – Лондон : Наше слово, 1964. – 141c. – Тит. аркуш парал. укр. та англ. мовами
1309916
  Барвінський О.Г. Спомини з мого життя = Memoirs of my life / Олександер Барвінський ; [упоряд. А. Шацька, О. Федорук ; ред. Л. Винар, І. Гирич] ; НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Українська вільна академія наук у США, Історична секція. – Нью-Йорк ; Київ : Смолоскип. – ISBN 0-916381-18-8
Ч. 1/2. – 2004. – 526 с.
1309917
  Волчук Р. Спомини з передвоєнного Львова та воєнного Відня / Роман Волчук. – Київ : Критика, 2002. – 144с. – ISBN 966-7679-25-X
1309918
  Волчук Р. Спомини з передвоєнного Львова та воєнного Відня / Роман Волчук ; [передм. Я. Грицак]. – 3-тє вид., перегл. і випр. – Київ : Критика, 2011. – 190, [2] с. : іл. – Покаж. імен.: с. 185-191. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8978-41-8
1309919
  Волчук Р. Спомини з повоєнної Австрії та Німеччини / Роман Волчук. – Київ : Критика, 2004. – 144с. – ISBN 966-7679-43-8
1309920
  Хоткевич Г. Спомини з революції / Г. Хоткевич. – Харків : ДВУ, 1926. – 184с.
1309921
  Садовський М.К. Спомини з Російсько-Туpецької війни 1877-1878 p / Микола Садовський. – Київ : Видавн. Т-во "Час" ; Дpук. Т-ва "Час", 1917. – 87 с.
1309922
   Спомини за Чехов. – София, 1977. – 228 с.
1309923
  Щербина В. Спомини колишнього студента про Київський університет 70-х років // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 269-274. – ISBN 5-7707-1061-6
1309924
   Спомини колишнього студента про Київський університет 70-х років XIX сторіччя / публікацію підготувала проф. О.Л. Паламарчук // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 264-269. – ISSN 2075-437X


  Колишній студент кафедри слов"янської філології (прізвище не вказано) згадує про факультет. Передрук : "Наше минуле".- 1919. - Число 1/3. - С. 64-69.
1309925
  Паламарчук О.Л. Спомини колишнього студента про Київський Університет 70-х років XIX сторіччя // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 311-316. – ISSN 2075-437X
1309926
   Спомини колишнього студента про Київський Університет 70-х років ХІХ сторіччя / підготувала О.Л. Паламарчук // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 261-266. – ISSN 2075-437X
1309927
  Коваль О. Спомини мого життя: Львів-Auschwits-Брюссель... / Омелян Коваль. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. – 238, [2] с. : фотоіл. – ISBN 978-617-7363-31-5


  У пр. 1717263 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
1309928
  Волович О. Спомини про "світле" минуле / післямова Василя Бондаря // Ятрань : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис творчих сил глибинної України / Юрій Ткаченко ; голов. ред. С.І. Ткаченко. – Київ, 2004. – № 4. – С. 76-103


  Про голодомор в Україні 1932-1933 років.
1309929
  Крип"якевич Л. Спомини про Архів Івана Крип"якевича у 1960-х- 1970-х роках // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 715-718. – (Нова серія ; вип. 16/17)
1309930
  Филипович О. Спомини про брата / Олександр Филипович // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – С. 137-160. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
1309931
  Русов О. Спомини про В.Б. Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 330-334 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
1309932
   Спомини про В.Б. Антоновича / [псевд.] В. К. // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 334-336. – ISBN 966-7272-00-1
1309933
  Знаєнко Мирослава Спомини про вчителя: Юрій Володимирович Шевельов (1908-2002)
1309934
   Спомини про Івана Франка. – Львів, 1927. – 89с.
1309935
  Кобилянський Л. Спомини про М.В. Лисенка // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 181-183. – ISBN 5-7707-1062-4
1309936
  Заклинський Р Спомини про Федьковича / Зібpав [та авт. пеpедм., поясн. й пpиміт.] Роман Заклинський. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1901. – 32 с. – В кн. листи О. Слюсаpчука та Ю.А. Федьковича, спогади М.О. Бучинського та І.Ю. Семанюка [М. Чеpемшина]. - Додаток: с. 31-32
1309937
  Петльований В. Спомини ратного поля / В. Петльований. – К, 1981. – 137с.
1309938
  Вислоцький І. Спомини розвідника з часів першої світової війни : Австрійська армія, Київські Січові Стрільці і Українська Галицька Армія / Іван Вислоцький; Упор. Ольга Вислоцька-Тритяк. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2007. – 228с., 10 л. іл. : іл. – 9у2 Висл Шифр дубл. Доп.карт.жур.,ист., ц.ук. – ISBN 966-7893-89-8
1309939
  Вислоцький І. Спомини розвідчого старшини з Першої світової війни : Австрійська армія, Київські Січові стрільці і Українська Галицька Армія / І. Вислоцький; Упоряд. О. Вислоцька-Тритяк. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2005. – 324с. – ISBN 966-7893-61-8
1309940
  Тимофєєв В.Я. Спомини Самовидців - козаків Українського Буджацького козацтва : [спомини козаків Українського Буджацького козацтва] / В.Я. Тимофєєв // Лицарі України : енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2017. – Збірка 12-ч.2 : Буджацьке козацтво
1309941
   Спомини Самовидців : [нотатки, фрагменти нотаток і автобіографій Самовидців] // Лицарі України : енциклопедія сучас. козацького руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2018. – Збірка 12-ч3 : Буджацьке козацтво. – 16 с.
1309942
  Макар Володимир Спомини та роздуми : Зібрання творів у чотирьох томах / Макар Володимир; Ред. М. Кулик, Р. Кулик. – Торонто; Київ. – ISBN 966-95740-2-1
Том 1 : Від Бистриці до Бугу (1911-1929). – 2001. – 447с.
1309943
  Макар Володимир Спомини та роздуми : Зібрання творів у чотирьох томах / Макар Володимир; Ред. М. Кулик, Р. Кулик. – Торонто; Київ. – ISBN 966-95740-2-1
Том 2, кн. 1 : Бойові друзі. – 2001. – 370,[1]с.
1309944
  Макар Володимир Спомини та роздуми : Зібрання творів у чотирьох томах / Макар Володимир. – Торонто; Київ. – ISBN 966-95740-2-1
Том 3, кн. 2 : Бойові друзі. – 2001. – 509[3]с.
1309945
  Солонська Н. Спомини українських іммігрантів Канади як книга-літопис вітчизняної історії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (280), листопад. – С. 41-47. – ISSN 2076-9326
1309946
  Антонович М. Спомини Яна Мйодушевського про Володимира Антоновича і Тадея Рильського // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 140-144. – ISBN 966-7272-00-1
1309947
  Гончаренко Агапій Споминки / Гончаренко Агапій. – Едмонтон : Славута, 1965. – 19с.
1309948
   Споминки про житє и деятельность Володимира Барвиньского [Барвінського]. – У Львові (Львів) : Коштом и заходом т-ва "Пpосвіта" З дpук. т-ва им. Шевченка під заpадом К. Беднаpского, 1884. – 134, [1] с., 1 аpк. поpтp : портр. – ([Товариство "Пpосвіта" ; Ч. 78, pік 1884, кн. 1])


  Hа тит. аpк. епігpаф з укp. наp. думи. - Hа звоpоті тит. аpк.: Hезабутній памяты Володимиpа Баpвіньского в пеpші pоковины смеpти єго посвящає товаpиство "Пpосвіта". - В кн. біогp. наpис та опис похоpону (без підпису), віpші Т.Г. Шевченка, М. Худика, Я. ...
1309949
  Стороженко О.П. Споминки про Микиту Леонтійовича Коржа : [повість] / Олекса Стороженко ; [вступ. ст. М. Чабана]. – Дніпро : Музей-садиба Микити Коржа ; Ліра, 2017. – 161, [1] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-383-949-3
1309950
  Шевченко Варфоломій Споминки про Тараса Григоровича Шевченка / Шевченко Варфоломій. – Харків : Державне видавництво художньої літератури, 1931. – 42 с.
1309951
  Стефанская Т.А. Спонгиофоссилии верхнеэоценовых отложений Среднего Приднепровья (съемочный лист "Кобеляки") // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 114-124 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
1309952
  Некрасова Н.О. Спондилогенні особливості порушень кровообігу у вертебробазилярному басейні в осіб молодого віку // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 4, № 1 (7). – C. 45-51. – ISSN 2312-5675
1309953
  Грицюта Н.М. Спонсоринг на українському телебаченні: етичні вади та проблеми // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 60-68


  Розглянуто спонсоринг як рекламну стратегію, що активно поширюється на вітчизняному телебаченні. The article considers sponsoring as a strategy of promotion of products with the help of advertising of their producers in the capacity of PR brands, as a ...
1309954
  Квітко Т.А. Спонсорство та благодійність як чинник формування лояльності цільової аудиторії // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 180-183
1309955
  Костенко Л.В. Спонсорство у контексті законодавства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 10 (88). – С. 83-85
1309956
  Соловей Н. Спонсорство як один із видів маркетингових комунікацій / Н. Соловей, К. Маліношевська // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2011. – № 10. – С. 30-33


  Наводяться результати оцінки наявного економічного потенеціалу національної економіки України.
1309957
  Лисина И. Спонсоры спасают картины // Мир музея : Иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 6-15. – ISSN 0869-8171
1309958
  Левчук Ю.М. Спонтанна активність пейсмейкерних клітин / Ю.М. Левчук, А.О. Пінчук, Н.В. Чепелевська, Н.Г. Шкода // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2002. – Т. 10, № 1. – С. 77-88. – ISSN 1023-2427
1309959
  Осипенко В.В. Спонтанна рослинність м. Черкаси : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 01.00.05 / Вікторія Вікторівна Осипенко; КНУТШ. – Черкаси, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1309960
  Осипенко Вікторія Вікторівна Спонтанна рослинність м. Черкаси : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Осипенко В.В.; Черкаський нац ун-т ім., Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – 321л. + Додатки: л.195-321. – Бібліогр.: л.167-194
1309961
  Губарь Л. Спонтанна флора Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Л. Губарь, Д. Якушенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 113-115. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Досліджено спонтанну флору Ботанічного саду ім. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що нараховує 314 видів судинних рослин з 215 родів та 65 родин, які належать до 3 відділів. Проведено її систематичний, ...
1309962
  Цап"юк Л. Спонтанна флора парків та скверів м. Івано-Франківська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 10-12. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати дослідження спонтанної флори парків та скверів міста Івано-Франківська, де виявлено 185 видів рослин, які належать до 101 роду. Проведено систематичний та екологічний аналіз флори, зроблено порівняння їх флорокомплексів. The ...
1309963
  Яковлев Виктор Игнатьевич Спонтанная двигательная активность как средство психодиагностики : Автореф... канд. психологическихнаук: 19.00.02 / Яковлев Виктор Игнатьевич; Ленинградский госуд. университет. – Л., 1983. – 22л.
1309964
  Мацкевич Н.В. Спонтанная изменичивость и кариология несовершенных грибов / Н.В. Мацкевич. – Москва, 1981. – 184с.
1309965
  Скрипов В.П. Спонтанная кристаллизация переохлажденных жидкостей. Зарождение кристаллов в жидкостях и аморфных твердых телах / В.П. Скрипов, В.П. Коверда. – Москва : Наука, 1984. – 230с.
1309966
  Фрумин Г.Т. Спонтанная поверхностная конвекция при экстракции в системе жидкость - жидкость : Автореф... канд. хим.наук: / Фрумин Г.Т.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1968. – 17л.
1309967
  Патрикеева Т.И. Спонтанная полимеризация винилпиридиниевых солей в водной среде. : Автореф... Канд.хим.наук: / Патрикеева Т.И.; АН СССР.Ин-т нефтехимич.синтеза. – М, 1966. – 18л.
1309968
  Топалэ Ш.Г. Спонтанная полиплоидия у Vitis vinifera L. и ее значение для селекции винограда. : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Топалэ Ш.Г.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. ВНИИ растениеводства им. Н.И.Вавилова. – Л., 1972. – 35л.
1309969
  Музалевский Анатолий Александрович Спонтанная поляризация и фазовые переходы в кристаллах с сильной вибронной связью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Музалевский Анатолий Александрович; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
1309970
  Кожевникова К. Спонтанная устная речь в эпической прозе : (на материале современной русской худож. литературы) / Квета Кожевникова. – Praha : Universita Karlova PRAHA, 1979. – 169 с.
1309971
  Каплуненко Николай Алексеевич Спонтанная электрическая активность клеток гладких мышц желудка различных животных и некоторые механизмы ее генерации : Дис... канд. биологич.наук: / Каплуненко Николай Алексеевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1975. – 179л. – Бібліогр.:л.151-179
1309972
  Каплуненко Николай Алексеевич Спонтанная электрическая активность клеток гладких мышц желудка различных животных и некоторые механизмы ее генерации : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Каплуненко Николай Алексеевич ; КГУ им. Тараса .Шевченко. – Киев, 1975. – 25 с. – Бібліогр.:с.24-25
1309973
  Богданов Ю.А. Спонтанная электромагнитная эмиссия литосферы: состояние проблемы и математические модели / Ю.А. Богданов, В.Н. Павлович, В.Н. Шуман // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 4. – С. 20-33 : Рис. – Бібліогр.: с. 32-33. – ISSN 0203-3100
1309974
  Шуман В.Н. Спонтанная эмиссионная активность литосферы и сейсмоэлектромагнитные явления // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 79-87. – Библиогр.: с. 85-87. – ISSN 0203-3100
1309975
   Спонтанне та аскорбатзалежне перекисне окислення ліпідів у лімфоїдних клітинах та печінці щурів за різних експериментальних умов / А.Л. Зозуля, Р.П. Морозова, В.А. Ковальова, О.П. Матишевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 11-13. – (Біологія ; Вип. 31)


  Показано, що спільною ланкою у розвитку патологічних процесів у клітинах як після дії іонізуючої радіації на організм тварин, так і за умови дефіциту вітаміну D3 є інтенсифікація процесів перекисного окислення мембранних ліпідів. Антиоксидантний ефект, ...
1309976
  Шиндер О.І. Спонтанні популяції видів роду Taxus (Taxaceae) у Сирецькому дендрологічному парку / О.І. Шиндер, О.О. Рак, С.А. Глухова // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – Т. 1 : Біологія та екологія. – C. 52-58. – ISSN 2617-4529
1309977
  Пацурківський П. Спонтанність права: кроки за горизонт / П. Пацурківський, Р. Гаврилюк // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 101-112. – ISSN 1026-9932
1309978
  Иванов Е.А. Спонтанно нарушенные симметрии и их нелинейные реализации. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Иванов Е.А.; Объед. ин-тут ядерных исслед. – Дубна, 1976. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
1309979
  Друин Виктор Александрович Спонтанное деление курчатовия и стабильность тяжелых ядер : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.16 / Друин Виктор Александрович; ОИЯИ. – Дубна, 1979. – 31л.
1309980
  Шуколюков Ю.А. Спонтанное и индуцированное деление урана в природе. : Автореф... доктор хим.наук: / Шуколюков Ю.А.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии. – М., 1968. – 34л.
1309981
  Полторацкий З.А. Спонтанное и когерентное излучение в арсенид-галлиевых р-п-переходах, полученных диффузией бериллия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Полторацкий З.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 12л.
1309982
  Акулов Владимир Петрович Спонтанное нарушение суперсимметрии: нелинейные реализации и модели : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.16 / Акулов Владимир Петрович; Харьковск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 18л.
1309983
  Георгиев Г.М. Спонтанное параметрическое рассеяние в нецентросимметричных средах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Георгиев Г.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1975. – 10л.
1309984
   Спонтанное электромагнитное излучение на акваториях: новый эксперимент и приложения / В.Н. Шуман, В.П. Коболев, Ю.А. Богданов, И.Г. Захаров, Д.А. Яцюта // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 4. – С. 33-49 : Рис. – Бібліогр.: с. 47-49. – ISSN 0203-3100
1309985
  Проценко О. Спонтанномовні засоби творення іміджу (на матеріалі теле-, радіоінтерв"ю) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 201-205
1309986
  Желтухин А.А. Спонтанные вакуумные переходы и кварковая структура резонансов в дуальной модели Венециано : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Желтухин А. А.; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1977. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1309987
  Невзглядова О.В. Спонтанный и индуцированный высокой температурой кроссинговер у линий Drosophila melanogaster, отличающихся физиологическими и поведенческими особенностями : Автореф... канд. биол.наук: 103 / Невзглядова О.В.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1971. – 18л.
1309988
   Спонтанный и индуцированный мутагенез в селекции садовых растений. – М, 1974. – 177с.
1309989
  Звиргзд Ю.А. Спонтанный электрооптический эффект в сегнетоэлектрических твердых растворах со структурой перовскита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Звиргзд Ю.А.; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.18-19
1309990
  Ломова Л.Г. Спонтанный электрооптический эффекти в некоторых сегнетоэлектриках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Ломова Л.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1309991
  Онуфрів Г. Спонука до чину : художньо-документальний нарис / Григорій Онуфрів; [Опрацювання та доповнення Марти Онуфрів]. – Львів : Каменяр, 1996. – 71с. – ISBN 5-7745-0688-6
1309992
  Канцір В.С. Спонукальні мотиви злочинної поведінки терористів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 249-252
1309993
  Хонін В.М. Спонукальні мотиви міжнародних інтеракцій. Модель "піраміди Маслоу" // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 297-303. – ISSN 2076-1554
1309994
  Сібекіна А.Ю. Спонукальні умови та теоретичні засади формування ЗВТВ умовах ГПП // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 30-33
1309995
  Стефанчук М. Спонукання виборців голосувати: контрагітація чи профанація? // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 2. – С. 95-97.


  Інтерв"ю з головою Комітету Верховної Ради України V скликання з питань свободи слова та інформації Шевченко А.В.
1309996
  Хоменко М.М. Спонукання до укладення договору як непоіменований спосіб захисту суб"єктивних цивільних прав та охоронюваних законом інтересів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 215-219. – ISSN 2219-5521
1309997
  Любовников О.М. Спор / О.М. Любовников. – Киров, 1958. – 64с.
1309998
  Джумагельдиев Т. Спор : повести / Т. Джумагельдиев. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 191 с.
1309999
  Марков А.Я. Спор / А.Я. Марков. – Москва, 1971. – 144с.
1310000
  Альтшулер М.С. Спор в иудейский новый год / М.С. Альтшулер. – Москва, 1961. – 95с.
<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,