Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>
1309001
  Постол Теодор "Системы ПРО не существует" // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2009. – № 13 (5091). – С. 16-18. – ISSN 0131-0097


  Лист-попередження американських фізиків.
1309002
  Олещук П. "Ситуація в Україні гірша, ніж ми могли розраховувати. Але набагато краща, ніж розраховували в Москві" / спілкувалися Інна Івершень, Романія Горбач // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 21 (224). – С. 30-33
1309003
  Річардсон Н. "Ситуація в Україні дозволяє грати з настроями мешканців". Представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано про те, як змінилася тематика російських фейків у зв"язку з корона вірусом, та протидію їм // Україна молода. – Київ, 2020. – 10 червня (№ 49). – С. 7


  Країни Східного партнерства є дуже очевидною мішенню для пропаганди та дезінформації Москви, й Україна - одна з головних серед них, - вважає Петер Стано, головний речник iз питань зовнішніх справ та політики безпеки Європейської служби зовнішніх справ. ...
1309004
  Касьянов М. "Ситуація виходить з-під контролю Путіна" / розмову вели Галина Остаповець, Андрій Жигайло // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 15 (268), 16 квітня 2015. – С. 9-11


  Якби світ утихомирив В. Путіна після війни в Грузії, не було б анексії Криму й агресії на Донбасі, - вважає російський опозиціонер Михайло Касьянов.
1309005
   "Ситуація постмодерну" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С.906-907. – ISBN 966-316-069-1
1309006
  Головченко Володимир "Сіамські близнята" української революції // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 139-144. – ISSN 0869-3595


  Рецензія на кн.: Солдатенко В.Ф. Винниченко і Петлюра: політичні портрети революційної доби.
1309007
  Мех Л. "Сікорські читання": пам’ять про титанів духовного українського космосу // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 279-280. – ISSN 2222-5250
1309008
  Помпєєва А. "Сільська честь" П. Маскан"ї: аспекти "веристської" вокальної стилістики // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 65-76. – ISSN 2310-0583
1309009
   [Сільвестр Гогоцький] // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 42. – ISSN 0869-3595
1309010
  Ротовский А.А. Системный PR / Ротовский А.А. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2006. – 256 с. – ISBN 966-8644-83-2
1309011
  Яковлева Тамара Евдокимовна Системный анализ английских переходных глаголов : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Яковлева Тамара Евдокимовна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1980. – 20л.
1309012
  Симонов Ю.Г. Системный анализ в географии (гносеологические аспекты) : системный подход в осуществлении комплексных программ рационального природопользования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1984. – Вип.31. – С. 3-8. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
1309013
  Джандосов С.У. Системный анализ в региональном планировании. / С.У. Джандосов. – Алма-Ата, 1976. – 192с.
1309014
  Марюта А.Н. Системный анализ в управлении производствами и технологиями / А.Н. Марюта. – Днепропетровск, 1988. – 76 с.
1309015
  Черняк Ю.И. Системный анализ в управлении экономикой / Ю.И. Черняк. – М., 1975. – 191с.
1309016
  Добкин В.М. Системный анализ в управлении. / В.М. Добкин. – М., 1984. – 224с.
1309017
  Сухов А.Н. Системный анализ геодезических измерений / А.Н. Сухов. – Москва : Недра, 1991. – 175 с. – ISBN 5-247-02331-5
1309018
  Демченков В.С. Системный анализ деятельности предприятий / В.С. Демченков, В.И. Милета. – Москва, 1990. – 180 с.
1309019
  Оптнер С.Л. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем. / С.Л. Оптнер. – М, 1969. – 216с.
1309020
  Поспелов Г.С. Системный анализ и искусственный интеллект / Г.С. Поспелов. – М, 1980. – 48с.
1309021
  Ширманов Е.П. Системный анализ и методология проектирования автоматизированных систем оперативно-производственного планирования. / Е.П. Ширманов. – Москва, 1978. – 132с.
1309022
  Венделин А.Г. Системный анализ и организационные системы / А.Г. Венделин. – Таллин, 1973. – 47с.
1309023
  Уемов А.И. Системный анализ интерьера. Гендерный аспект // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 13 : Філософія. – С. 11-20
1309024
  Лабутина Н.В. Системный анализ истории философии // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 56-57. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1309025
  Новосельцев О.В. Системный анализ кодификации интеллектуальной собственности // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 3. – С. 6-10. – ISSN 1812-3805
1309026
  Примак А.В. Системный анализ контроля и управления качеством воздуха и воды / А.В. Примак. – К, 1991. – 360с.
1309027
  Гумеров Ш.А. Системный анализ механизма изменения социальной организации. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Гумеров Ш.А.; АН СССР. – М, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1309028
  Сергиенко И.В. Системный анализ многокомпонентных распределенных систем / И.В. Сергиенко, В.С. Дейнека ; НАНУ, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев : Наукова думка, 2009. – 640с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0975-5
1309029
  Брумштейн Ю. Системный анализ необходимых и достаточных условий охраноспособности объектов авторского права // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 2. – С. 4-17. – ISSN 0201-7059
1309030
  Митус К.Н. Системный анализ области предоставления и использования SAAS : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 218-224 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1309031
  Зайцев В.С. Системный анализ операторской деятельности / В.С. Зайцев. – Москва : Радио и связь, 1990. – 119с.
1309032
  Беляев В.С. Системный анализ открытого резонатора : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Беляев В.С.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1974. – 32л.
1309033
  Мартин Д.У. Системный анализ передачи данных / Д.У. Мартин. – Москва
Т. 2. – 1975. – 256 с.
1309034
  Левич Г.В. Системный анализ планово-экономической информации на промышленном предприятии (на прим. трикот. фаб-ки "Ригас Адитайс") : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Левич Г. В.; Вил.ГУ. – Вильнюс, 1973. – 21л.
1309035
  Петрова В.И. Системный анализ прибыли / В.И. Петрова. – М., 1978. – 144с.
1309036
  Садчиков П.И. Системный анализ причин отказов интегральных схем и методика оценки их надежности на основе физико-математической модели : материалы лекций, прочитанных в Политехническом музее на семинаре по надежности и прогрессивным методам контроля качества продукции / П.И. Садчиков. – Москва : Знание, 1976. – 51 с.
1309037
  Садчиков П.И. Системный анализ причин отказов интегральных схем и методика оциенки их надежности на основе физико-математической модели. / П.И. Садчиков. – М., 1976. – 51с.
1309038
   Системный анализ промышленного производства. – Киев, 1977. – 83 с.
1309039
  Пратусевич Ю.М. Системный анализ процесса мышления. / Ю.М. Пратусевич. – М., 1989. – 335с.
1309040
  Дорохов И.Н. Системный анализ процессов химической технологии / И.Н. Дорохов, В.В. Кафаров. – М., 1989. – 375с.
1309041
  Кафаров В.В. Системный анализ процессов химической технологии / В.В. Кафаров. – М., 1991. – 349с.
1309042
  Кафаров В.В. Системный анализ процессов химической технологии. / В.В. Кафаров. – М.
1. – 1976. – 499с.
1309043
  Кафаров В.В. Системный анализ процессов химической технологии. / В.В. Кафаров, И.Н. Дорохов. – М.
2. – 1979. – 399с.
1309044
  Кафаров В.В. Системный анализ процессов химической технологии. / В.В. Кафаров. – М., 1986. – 359с.
1309045
  Кафаров В.В. Системный анализ процессов химической технологии. / В.В. Кафаров. – М., 1988. – 367с.
1309046
  Кантер Л.А. Системный анализ речевой интонации / Л.А. Кантер. – Москва : Высшая школа, 1988. – 128с.
1309047
  Петрова В.И. Системный анализ себестоимости / В.И. Петрова. – М., 1986. – 173с.
1309048
  Молчанов В.И. Системный анализ социологической информации / В.И. Молчанов. – М., 1981. – 144с.
1309049
  Вдовиченко В.Г. Системный анализ творческого мышления в условиях реализации комплексных программ // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 52 : Диалектико-материалистическая философия как мировоззрение и методология развития основных направлений естественных и технических наук
1309050
  Дейнека В.С. Системный анализ упругих и термоупругих неоднородных тел / В.С. Дейнека, И.В. Сергиенко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев : Наукова думка, 2012. – 510, [2] с. : табл. – Библиогр.: с. 497-504. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1190-8
1309051
  Погостинская Н.Н. Системный анализ финансовой отчетности : учеб. пособие : [для студентов экон. вузов, преподавателей, бухгалтеров, аудиторов] / Н.Н. Погостинская, Ю.А. Погостинский. – Санкт-Петербург : Михайлов В.А., 1999. – 96 с. – Библиогр.: с.93-94. – ISBN 5-8016-0047-7
1309052
  Карпин В.А. Системный анализ фундаментальных онтологических принципов // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С.78-86. – ISSN 1684-2618
1309053
  Тетерин Г.Н. Системный анализ функциональных и структурных изменений в топографо-геодезическом производстве / Г.Н. Тетерин. – Новосибирск, 1974. – 83с.
1309054
  Соколов Д.В. Системный анализ хозяйственных ситуаций: уч. пособие. / Д.В. Соколов, Н.Н. Захарченко. – Л., 1987. – 80с.
1309055
  Дудорин В.И. Системный анализ экономики на ЭВМ / В.И. Дудорин, Ю.Н. Алексеев. – М.
3. – 1986. – 190с.
1309056
  Краснянский А.В. Системный анализ юридических документов. Часть 4 // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 1 (51). – С. 66-75. – ISSN 1684-2618


  В данной роботе проведен системный анализ статьи 16 Конвенции о правах ребенка.
1309057
  Згуровский М.З. Системный анализ: проблемы, методология, приложения / М.З. Згуровский, Н.Д. Панкратова ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; НАН Украины ; Ин-т прикладного системного анализа. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Наукова думка, 2011. – 728 с. : илл., табл. – Библиогр.: с. 701-719. – ISBN 978-966-00-1124-3
1309058
  Таганов Р.Т. Системный и исторический методы в биологии : Монография / Р.Т. Таганов. – Москва : Высшая школа, 1989. – 133с.
1309059
  Орешин В.П. Системный кризис глобализирующегося капитализма / В.П. Орешин, М.С. Халиков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 105-123. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1309060
  Варнавский В. Системный кризис Еврозоны: экономика vs политика // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 11. – С. 43-49. – ISSN 0131-2227
1309061
  Бурьянов С.А. Системный кризис реализации свободы совести в современной России: причины, последствия, подходы к преодолению, рекомендации. Современное состояние свободы мысли, совести и религии в России // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 6. – С. 56-72. – ISSN 1812-8696
1309062
  Бавин С.П. Системный кризис рекомендательной библиографии // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 2 (373). – С. 36-40. – ISSN 0869-6020


  Автор рассматривает современное состояние рекомендательной библиографии, затрагивая вопросы терминологии и методики, и выделяет основные тенденции: сокращение производства рекомендательно-библиографических пособий, прекращение научно-методической ...
1309063
  Чернолясов Р.И. Системный кризис украинского образования: причины и пути преодоления // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 331-337
1309064
  Андреев Б.Ф. Системный курс экономической теории. Микроэкономика. Макроэкономика : учеб. пособие / Б.Ф. Андреев. – Санкт-Петербург : Лениздат, 1998. – 574 с. – ISBN 5-289-01904-9
1309065
  Дмитриевский А.Н. Системный литолого-генетический анализ нефтегазоносных осадочных бассейнов / А.Н. Дмитриевский. – Москва : Недра, 1982. – 230с.
1309066
  Филонов Г.Н. Системный мониторинг качества исследований // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 9. – С. 16-20. – ISSN 0869-561Х


  В статье ставится проблема организации системной оценки качества результатов научного исследования с момента выбора и обоснования темы, предмета и методов исследования. Даются критерии оценки.
1309067
  Блауберг И.В. Системный подход : предпосылки, проблемы, трудности / И.В. Блауберг. – Москва, 1969. – 48 с.
1309068
  Волков Н.Г. Системный подход в геоморфологии и проблемы рационального природопользования : системный подход в осуществлении комплексных программ рационального природопользования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1984. – Вип.31. – С. 25-28. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0201-4122
1309069
  Панфилов А.С. Системный подход в организации управления предприятием. / А.С. Панфилов. – М., 1989. – 62с.
1309070
  Лопаткинков В.А. Системный подход в партийной работе / В.А. Лопаткинков. – Л, 1975. – 60с.
1309071
  Райзберг Б.А. Системный подход в перспективном планировании / Б.А. Райзберг. – М, 1975. – 271с.
1309072
  Бучас А.И. Системный подход в совершенствовании организации труда на машиностроительных предприятиях. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.07 / Бучас А.И.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1973. – 32л.
1309073
  Цыганков П.А. Системный подход в теории международных отношений // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-25. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
1309074
  Черкасская Г.В. Системный подход в теории социальной защиты // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 47-56. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
1309075
  Швебс Г.И. Системный подход в физической географии и основные типы природных систем // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1978. – Вип. 19 : Исследования природных условий и ресурсов УССР. – С. 72-80 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1309076
  Черкасский Б.Л. Системный подход в эпидемиологии / Б.Л. Черкасский. – М, 1988. – 288с.
1309077
  Каган М.С. Системный подход и гуманитраное знание / М.С. Каган. – Л, 1991. – 383с.
1309078
  Цофнас А.Ю. Системный подход и диалектика: мысли на лестнице // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 15 : Філософія. – С. 19-28
1309079
  Егоров Л Ю. Системный подход и проблема сложности. : Автореф... Канд.филос.наук: 627 / Егоров Ю.Л,; АН СССР. – М, 1970. – 20л.
1309080
  Лобода Н.С. Системный подход и функции отклика гидрологической системы на антропогенные воздействия при математическом моделировании бытового стока : гідрологія і океанологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 416-424. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0130-2914
1309081
  Литвак Ш.И. Системный подход к агрохимическим исследованиям. / Ш.И. Литвак. – М., 1990. – 219с.
1309082
  Пресс И.А. Системный подход к дидактике высшего профессионального образования на примере частной педагогической методики / И.А. Пресс, М.Н. Рябова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 112-118. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3, ч. 2). – ISSN 1995-0047
1309083
  Кирилюк З.В. Системный подход к изучению литературы и его роль в интеллектуальном и духовном развитии учащихся // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2012. – № 2 (44). – С. 14-18


  Данная статья - продолжение публикации "Плюрализм в методологии, или Отсутствие системы в преподавании литературы в школе? (размышления о приоритетах развития школьного курса "Литература"), напечатанной в №5(23)/2008 журнала.
1309084
  Амеличева В.М. Системный подход к изучению французских предлогов // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 5. – С. 103-111. – ISSN 0130-9730
1309085
  Уткин В.Е. Системный подход к изучению эрратографии в курсе высшего филологического образования / В.Е. Уткин, Ю.В. Уткин // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 148-154. – ISSN 2073-8536


  Стаття посвящена проектированию изучения языковой девиации (в часности, эрратографии) в курсе высшего филологического образования на основе системного подхода. Рассматриваются преимущества, которых это позволит добиться, а также ряд особенностей ...
1309086
  Гриценко Е.С. Системный подход к информатизации иноязычного образования / Е.С. Гриценко, А.Н. Шамов, К.В. Александров // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 131-137. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена вопросам модернизации иноязычного образования на основе системного подхода к разработке информационной среды, интенсифицирующей процесс формирования коммуникативной компетенции обучающихся. Рассматриваются общие принципы информатизации ...
1309087
  Вдовиченко В.Г. Системный подход к исследованию интуиции // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 49
1309088
  Лихтарова О.В. Системный подход к комплексному анализу отчетности кредитной организации и пути повышения ее аналитичности // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 333-340 : Табл., рис. – Библиогр: 25 назв. – ISSN 1993-6788
1309089
  Курицын А.Н. Системный подход к обеспечению качества промышленной продукции. / А.Н. Курицын. – М., 1973. – 47с.
1309090
  Иванов Ю.М. Системный подход к подготовке инженеа широкого профиля. / Ю.М. Иванов. – К, 1983. – 58с.
1309091
  Бойко А.Е. Системный подход к пониманию туризма как вида экономической деятельности // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2010. – № 3 (71). – С. 81-84. – ISSN 1993-3541
1309092
  Гриценко А.Г. Системный подход к проектированию организационной структуры управления внешнеэкономической деятельностью крупного промышленного предприятия // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 187-189
1309093
  Дыбская В.В. Системный подход к проектированию складских зон грузопереработки // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 1. – С. 32-35 : фото. – Библиогр.: 1 назв.
1309094
  Давленидзе Нина Константиновна Системный подход к процессу нравственного воспитания в свете ленинской концепции морали : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Давленидзе Нина Константиновна; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1985. – 22л.
1309095
  Винник М.А. Системный подход к разработке и проведению практикума по естествознанию в вузе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С.44-53. – (Педагогическое образование ; № 4). – ISSN 0201-7385


  В данной статье показаны преимущества системного подхода при решении образовательных и развивающих задач. Представлены примеры его применения в организации учебного процесса. Представлена методическая система проведения практикума по естествознанию. ...
1309096
  Данько Н.И. Системный подход к реструктуризации предприятия // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2005. – Том 11. – С. 409-418. – Бібліогр.: на 5 пунктів
1309097
  Лактионова А.А. Системный подход к снижению финансовых рисков субъектов хозяйствования : економіка та управління підприємствами / А.А. Лактионова, О.А. Украинская // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 123-135 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1309098
  Меркин Р.М. Системный подход к совершенствованию хозяйственного механизма в строительстве / Р.М. Меркин. – М., 1990. – 175с.
1309099
  Камянова Т.Г. Системный подход к содержанию обучения иностранным языкам // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 8. – С. 37-46. – ISSN 0869-561Х
1309100
  Абовский Н. Системный подход к тестированию знаний // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 6. – С. 26-27. – ISSN 0321-0383
1309101
  Никитин Ю.А. Системный подход к экономии / Ю.А. Никитин. – М, 1984. – 64с.
1309102
  Малашихина И.А. Системный подход как средство управления качеством обучения // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 3. – С. 94-96. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305


  В статье проведен анализ системного подхода с позиции управленческого воздействия, описана система работы с педагогическими кадрами, раскрыты особенности создания, деятельности и цели педагогических систем. In article the analysis of the system ...
1309103
   Системный подход при анализе литодинамики и антропогенной системы побережья г. Евпатории / В.П. Зизак, Н.Д. Штефан, В.Д. Карачинцев, В.В. Беляев // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 75-79 : Рис. – ISSN 1726-5428
1309104
  Слонов Н.Н. Системный разум : Бейтсон и Ильенков // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 5. – С.104-119. – ISSN 0235-1188
1309105
  Клейнер Г. Системный ресурс экономики // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 89-100. – ISSN 0042-8736


  Автор применяет результаты развития новой теории экономических систем к проблеме исследования ресурсов экономики. Показано, что при традиционном подходе к экономическому ресурсу как совокупности труда, капитала, природного ресурса и ...
1309106
  Яковлев А.И. Системный характер идеологической работы / А.И. Яковлев. – М., 1984. – 63с.
1309107
  Щербицкий Г.И. Системный характер информации : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Щербицкий Г.И.; АН БССР.Ин-т философии и права. – Минск, 1975. – 21л.
1309108
  Богомольникова Н.А. Системный характер прозвищ в синхронии // Студії з ономастики та етимології. 2013 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2013. – До ювілею Раїси Михайлівни Козлової. – С. 24-34. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-79-8
1309109
  Лопатников В.А. Системный, комплексный подход в деятельности партийных комитетов. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Лопатников В.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1976. – 23л.
1309110
   Системогенез и проблемы генетики мозга. – М., 1983. – 279с.
1309111
  Пономаренко Ю.В. Системогенез сучасних арт-практик // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 72-79. – ISSN 2226-2180
1309112
  Акімов О.О. Системогенезний підхід до здійснення державно-управлінської діяльності в Україні: проблеми формування // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 21, листопад. – С. 90-95. – ISSN 2306-6814
1309113
  Богданов В.А. Системологическое моделировани е личности в социальной психологии / В.А. Богданов. – Л, 1987. – 142с.
1309114
  Мельников Г.П. Системология и языковые аспекты кибернетики / Г.П. Мельников; Под ред. Ю.Г. Косарева. – Москва : Советское радио, 1978. – 368с.
1309115
  Клир Д. Системология. Автоматизация решения системных задач / Д. Клир; Пер с англ.: М.А.Зуева; Под ред.: А.И.Горлина. – Москва : Радио и связь, 1990. – 544 с.
1309116
  Тараненко І.В. Системологічні засади факторного забезпечення стратегій інноваційної конкурентоспроможності країн // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 8-13. – ISSN 2306-6814
1309117
  Соловйова К.О. Системологічні та математичні основи природної класифікації та їх застосування в інтелектуальних системах. : Автореф... доктор техн.наук: 05.13.06, 01.05.04 / Соловйова К.О.; МО України. Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 1999. – 34л.
1309118
  Старіш О.Г. Системологія : Підручник. для студ. вищ. навч. закл. / О.Г. Старіш; МОНУ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 232с. – ISBN 966-364-078-2
1309119
  Верменич Я.В. Системологія історичної локалістики: пошук парадигмальних орієнтирів // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (500). – С. 110-130. – ISSN 0130-5247
1309120
  Кривошеїн В.В. Системологія політичного світосприйняття / В.В. Кривошеїн; ДНУ. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – 146с.
1309121
  Буравльов Є.П. Системологія: моніторинг і вектор розвитку / Є.П. Буравльов; Рада національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2008. – 260с. – ISBN 978-966-581-942-4
1309122
   Системообразующая среда и прикладные аспекты современных ИАСУ. – Киев, 1991. – 78с.
1309123
  Путилов А.А. Системообразующая функция синхронизации в живой природе / А.А. Путилов. – Новосибирск : Наука, 1987. – 142с.
1309124
  Табишев Т.А. Системообразующие компоненты педагогической технологии обучения математическому анализу студентов инженерно-технических специальностей // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2010. – № 3 (72). – С. 43-46. – ISSN 1998-1740


  В статье рассмотрены ключевые компоненты педагогической технологии обучения математическому анализу студентов инженерно-технических специальностей: учебно-образовательный процесс, динамическая модель сформированности профессиональной математической ...
1309125
  Есенина Е.Ю. Системообразующие понятия современного профессионального образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 10. – С. 62-67. – ISSN 0869-561Х


  В статье раскрываются основные тенденции развития понятийного аппарата современного профессионального образования. Раскрывается содержание основных педагогических понятий: "квалификация", "результаты общения", "профессиональный модуль". This article ...
1309126
  Ильченко В.В. Системообразующие принципы обучения в ХГУ "НУА" // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 71-83. – ISSN 1993-5560


  "Статья посвящена системообразующим принципам обучения в Харьковском гуманитарном университете «Народная украинская академия» (ХГУ «НУА»). Автор подробно рассматривает сформировавшиеся и оформившиеся в систему в течение двадцатипятилетней деятельности ...
1309127
  Аль-Адван Мухамед Системоорганизующая и структурообразующая роль основных принципов современного международного права // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 114-120. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
1309128
  Грудницкая С.Н. Системоорганизующая функция хозяйственного права в современном мире / С.Н. Грудницкая, Н.В. Никитченко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 128-133. – ISSN 2219-5521
1309129
  Чуланова Г.В. Системотвірні характеристики рекламного інтернет-дискурсу в аспекті перекладу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2015. – Т. 7, № 2. – С. 129-134. – ISSN 2077-804X
1309130
  Плахотнік О.В. Системотворча роль поняття цінностей у концептуальному фундаменті сучасної педагогіки і психології / О.В. Плахотнік, Ярмох Едвард // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 266-271


  Поняття цінності є одним із найважливіших понять, що дозволяє не лише пояснити да людини, але й зрозуміти її внутрішній світ, наблизитися до розгадки індивідуального т колективного цілепокладання. Духовні цінності являють собою багаторівневу систему, ...
1309131
  Стеценко К.В. Системотворча роль проекту шоу-бізнесу у формуванні комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 237-242. – ISBN 978-966-452-103-8
1309132
  Приліпко І.Л. Системотворчі моделі ідіографії Валерія Шевчука : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Приліпко І.Л.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 186л. – Бібліогр.: л. 170-186
1309133
  Приліпко І.Л. Системотворчі моделі ідіографії Валерія Шевчука : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Приліпко І.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1309134
  Івановська О. Системотворчі ознаки фольклорної трансмісії // Український фольклор: семантика і прагматика традиційних смислів : підручник для студентів фольклорист. та філол. спеціальностей ВНЗ / О. Івановська. – Київ : Експрес-Поліграф, 2012. – С. 249-279. – ISBN 978-966-2530-39-1


  Лінійно-інтегральний характер фольклорної трансмісії; етнопедагогічні характеристики трансмісії; роль фольклорної трансмісії у самоорганізації фольклору.
1309135
  Мариненко Ю. Системотворчі чинники художнього мислення Уласа Самчука // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 99-105
1309136
  Гуд Гарри Х Системотехника / Гарри Х Гуд, Макол Роберт. – М, 1962. – 383с.
1309137
  Николаев В.И. Системотехника : методы и приложения / В.И. Николаев, В.Н. Брик. – Л, 1985. – 200с.
1309138
  Дьяченко Б.М. Системотехника в вузе / Б.М. Дьяченко. – Ростов -на-Дону, 1979. – 159с.
1309139
  Дружинин В В. Системотехника. / В В. Дружинин, Д.С. Конторов. – М, 1985. – 200с.
1309140
  Завадскас Системотехническая оценка технологических решений строительного производства / Завадскас, Э.-К.К. – Ленинград, 1991. – 255 с.
1309141
  Якименко К.М. Системотехніка та технологія лексикографічних систем семантичного типу : Автореф. дис. ...канд. техн. наук 05.13.06 / Костянтин Миколайович Якименко; НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1309142
  Карпінський Ю.О. Системотехнічні аспекти формування топологічного земельно-кадастрового покритття // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5/6 (98/99). – С. 62-68 : мал. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2311-9780
1309143
  Паримський І.С. (Раrуms"kуj І.S.) Системоутворювальний феномен української державності як свобода пропаганди національної ідеї // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 29-32


  Ідеться про сукупність цінностей суспільства, на яких формується національний ідеал, та про домінантну функцію української преси: її автор вбачає у передачі сучасним поколінням методології національних ідеалів як суспільного явища, що утримує народ в ...
1309144
  Мостіпан О.М. Системоутворювальні елементи структури державного апарату Ямато, зафіксовані в кодексі законів "Тайхорьо" (702-718 рр. ) // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків, 2015. – № 1 (42). – C. 105-115. – ISSN 2073-803X
1309145
  Калиновський Ю.Ю. Системоутворююча роль правових цінностей та норм у вітчизняному державотворенні // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 16-25. – (Серія: Філософія ; № 1 (32)). – ISSN 2075-7190
1309146
  Пацурківський П.С. Системоутворюючий критеріальний ряд у фінансовому праві: необхідність зміни парадигмальних підходів // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 95-104. – ISSN 1818-992Х
1309147
  Огаренко Т.О. Системоутворюючий соціальний механізм правової системи: гносеологічний аспект // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 117-121. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1309148
  ПацурківськийП.С Системоутворюючий, критеріальний ряд у фінансовому праві: необхідність зміни парадигмальних підходів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 5-15. – (Правознавство ; Вип. 282)
1309149
  Никифоренко В.Г. Системоутворюючі взаємозв"язки організаційної культури і управління людськими ресурсами / В.Г. Никифоренко, В.О. Кравченко // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 1 (62). – С. 94-105. – ISSN 2313-4569
1309150
  Марочкін Олексій Системоутворюючі елементи мотивування рішень слідчого // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 114-119
1309151
  Черепін Ю.Т. Системоутворюючі елементи СІАЗ регіональних органів виконавчої влади : інформаційні технології в економіці і управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 172-180 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1309152
  Николина К.В. Системоутворюючі засади юридичної процедури // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 52-56
1309153
  Завгородня А.І. Системоутворюючі категорії економічної компетентності // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 113-118. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (9) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті розглянуто сутність та співвідношення системоутворюючих категорій економічної компетентності. Автор розкриває визначення системоутворюючих категорій економічної компетентності з огляду на застосування таких понять у процесі навчання учнів в ...
1309154
  Королюк Ю.Г. Системоутворюючі фактори в держвному управлінні регіональними соціально-економічними системами : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 71-73 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
1309155
  Воровка В.П. Системоутворюючі фактори організації приморських парадинамічних ландшафтних систем // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (89). – С. 60-69 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0868-6939
1309156
  Зельницький А. Системоутворюючі фактори педагогічної системи закладів вищої військової освіти // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 136-146. – ISSN 2617-1775
1309157
  Попова О.В. Системоутворюючі характеристики дискурсу передвиборчої кампанії в аспекті перекладу // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 188-193. – Бібліогр.: С. 193; 14 назв.
1309158
  Мазур Т.В. Системоутворюючі чинники сучасного фінансового права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 40-43. – ISSN 2220-1394
1309159
  Монмоллен Морис де Системы "человек и машина". / Монмоллен Морис де. – М., 1973. – 256с.
1309160
  Малютин С.А. Системы MeTeO3-TeO2 и некоторые термодинамические константы поллителлуритов магния, кальция, стронция и бария : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Малютин С.А.; Моск. хим. технол. ин-т. – М., 1970. – 35л.
1309161
  Джибладзе Г.Н. Системы Авиценны / Г.Н. Джибладзе. – Тбилиси, 1986. – 198с.
1309162
   Системы автоматизации в науке и производстве. – Москва : Наука, 1984. – 267с.
1309163
   Системы автоматизации научных исследований. – Рига, 1973. – 228с.
1309164
   Системы автоматизации научных исследований. – Рига, 1975. – 383с.
1309165
   Системы автоматизации научных исследований. – Вып. 1-й. – Рига, 1975. – 260с.
1309166
   Системы автоматизации научных экспериментов. – Новосибирск, 1971. – 212с.
1309167
   Системы автоматизации непрерывных технологических процессов. – К., 1979. – 107с.
1309168
   Системы автоматизации обработки оптической информации. – Новосибирск, 1984. – 177 с.
1309169
   Системы автоматизации проектирования. – Москва : Высшая школа
Кн. 4 : Математические модели технических объектов. – 1986. – 160 с.
1309170
  Лушников Ю.К. Системы автоматизации проектирования. / Ю.К. Лушников. – М., 1984. – 64с.
1309171
  Бетелин В.Б. Системы автоматизации труда программиста / В.Б. Бетелин. – Москва : Наука, 1990. – 174с.
1309172
  Ордынцев В.М. Системы автоматизации экспериментальных научных исследований / В.М. Ордынцев. – Москва, 1984. – 328 с.
1309173
   Системы автоматизированного контроля радиоэлектронной аппаратуры / Е.Т. Володарский, В.И. Губарь, Л.Л. Никифоров, Ю.М. Туз. – Киев : Техника, 1983. – 151 с.
1309174
   Системы автоматизированного проектирования. – Москва : Наука, 1985. – 375с.
1309175
   Системы автоматизированного проектирования. – М., 1986. – 262с.
1309176
  Норенков П И. Системы автоматизированного проектирования / П И. Норенков. – Москва : Высшая школа
Кн. 1 : Принципы постраения и структура / И.П. Норенков. – 1986. – 127с.
1309177
   Системы автоматизированного проектирования. – Москва : Высшая школа
Кн. 2 : Технические средства и операционные системы / Д.М. Жук, В.А. Мартынюк, П.А. Сомов. – 1986. – 159 с.
1309178
   Системы автоматизированного проектирования. – Москва : Высшая школа
Кн. 3 : Информационное и прикладное программное обеспечение / В.Г. Федорук, В.М. Черненький. – 1986. – 160 с.
1309179
   Системы автоматизированного проектирования. – Москва : Высшая школа
Кн. 5 : Автоматизация функционального проектирования / П.К. кузьмик, В.Б. Маничев. – 1986. – 144 с.
1309180
  Капустин Н.М. Системы автоматизированного проектирования / Н.М. Капустин. – Москва : Высшая школа
Кн. 6 : Автоматизации конструкторского и технологического проектирования / Н.М. Капустин. – 1986. – 191 с.
1309181
   Системы автоматизированного проектирования. – Москва : Высшая школа
Кн. 7 : Лабораторный практикум / Т.И. Булдакова, Д.М. Жук, С.С. Комалов. – 1986. – 143 с.
1309182
   Системы автоматизированного проектирования / Д.М. Жук, Н.М. Капустин, С.С. Комалов. – Москва : Высшая школа
Кн. 8 : Сборник примеров и задач. – 1986. – 143 с.
1309183
   Системы автоматизированного проектирования. – Москва : Высшая школа
Кн. 9 : Иллюстрированный словарь. – 1986. – 159 с.
1309184
   Системы автоматизированного проектирования. – Минск : Вышэйшая школа
Кн. 1. – 1987. – 123с.
1309185
   Системы автоматизированного проектирования. – Минск : Вышэйшая школа
Кн. 2. – 1988. – 155 с.
1309186
   Системы автоматизированного проектирования. – Минск : Вышэйшая школа
Кн. 3. – 1988. – 157 с.
1309187
   Системы автоматизированного проектирования. – Минск : Вышэйшая школа
Ч. 4. – 1988. – 159 с.
1309188
   Системы автоматизированного проектирования. – Минск : Вышэйшая школа
Кн. 5 : Автоматизация функционального проектирования / П.К. кузьмик, В.Б. Маничев. – 1988. – 144 с.
1309189
   Системы автоматизированного проектирования. – Минск : Высшая школа
Кн. 5. – 1988. – 141 с.
1309190
   Системы автоматизированного проектирования. – Минск : Вышэйшая школа
Ч. 6. – 1988. – 191 с.
1309191
   Системы автоматизированного проектирования. – Минск : Вышэйшая школа
Ч. 9. – 1988. – 159 с.
1309192
   Системы автоматизированного проектирования БИС и радиоэлектронной аппаратуры. – Москва : Наука, 1991. – 122 с.
1309193
   Системы автоматизированного проектирования в машиностроении. – К., 1979. – 49с.
1309194
   Системы автоматизированного проектирования в радиоэлектронике / Е.В. Авдеев, А.Т. Еремин, И.П. Норенков, М.И. Песков; Норенков И.П. – Москва : Радио и связь, 1986. – 368 с.
1309195
  Платова Т.М. Системы автоматизированного проектирования конструкций с учетом динамической прочности / Т.М. Платова. – Томск, 1988. – 130 с.
1309196
   Системы автоматизированного проектирования сверлильных приспособлений. – Минск, 1987. – 54с.
1309197
  Норенков И.П. Системы автоматизированного проектирования электронной и вычислительной аппаратуры / И.П. Норенков, В.Б. Маничев. – Москва : Высшая школа, 1983. – 272 с.
1309198
  Кутькова А.С. Системы автоматизированного проектирования: Пособие по обучению чтению на английском языке: Учеб. пособие для студ. техн. высш. учеб. заведений. : Учебное пособие / А.С. Кутькова. – М., 1988. – 128с.
1309199
  Нуждихин В.Г. Системы автоматизированного проектирования: создание и внедрение / В.Г. Нуждихин, А.Л. Беседин. – М., 1984. – 64с.
1309200
  Краева Т.А. Системы автоматизированного учета на предприятии / Т.А. Краева, С.Г. Хворенко. – Москва, 1982. – 184с.
1309201
  Половнев Н.М. Системы автоматизированной обработки учетной информации / Н.М. Половнев. – М., 1994. – 192с.
1309202
  Умнова Э.А. Системы автоматизированной обработки учетной информации. / Э.А. Умнова, М.А. Шакиров. – М., 1988. – 270с.
1309203
  Макаров Г.П. Системы автоматического вывода информации с искровых проволочных камер с памятью на феррированных кольцах и их применение в экспериментах на 70-ГэВ ускорителе : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.01 / Макаров Г. П.; Ин-т физ. выс. энерг. 76-31. – Серпухов, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1309204
  Каганов В.И. Системы автоматического регулирования в радиопередатчиках / В.И. Каганов. – Москва, 1969. – 232 с.
1309205
  Фридлянд И.В. Системы автоматического регулирования в устройствах видеозаписи / И.В. Фридлянд, В.Г. Сошников. – Москва : Радио и связь, 1988. – 168 с.
1309206
  Ивей К.А. Системы автоматического регулирования на несущей переменного тока / К.А. Ивей. – М., 1968. – 320с.
1309207
  Васильев Д.В. Системы автоматического управления / Д.В. Васильев, В.Г. Чуич. – Москва, 1967. – 419с.
1309208
   Системы автоматического управления. – К., 1971. – 68с.
1309209
  Боднер В.А. Системы автоматического управления / В.А. Боднер. – М, 1973. – 248с.
1309210
   Системы автоматического управления. – Л., 1975. – 80с.
1309211
   Системы автоматического управления и контроля. – К., 1974. – 79с.
1309212
  Козлов В.И. Системы автоматического управления летательными аппаратами / В.И. Козлов. – Москва, 1979. – 216 с.
1309213
  Аркушин В.П. Системы автоматического управления линиями по переработке пластмасс с электроприводом источник тока - двигатель : Автореф... канд. техн. наук: 05.13.07 / Аркушин Василий Прокофьевич ; КПИ им. 50-летия Великой Октябрьской соц. революции. – Киев, 1985. – 17 с.
1309214
  Бойко Н.П. Системы автоматического управления на базе микро-ЭВМ / Н.П. Бойко, В.К. Стеклов. – К., 1989. – 181с.
1309215
   Системы автоматического управления объектами с переменными параметрами. – Москва : Машиностроение, 1986. – 256с.
1309216
  Красовский А.А. Системы автоматического управления полетом и их аналитическое конструирование / А.А. Красовский. – М., 1973. – 558с.
1309217
  Казакевич В.В. Системы автоматического управления полиграфическими процессами / В.В. Казакевич, Э.И. Избицкий. – М, 1978. – 342с.
1309218
   Системы автоматического управления производством. – М., 1967. – 146с.
1309219
   Системы автоматического управления производством. – М., 1967. – 124с.
1309220
  Бесекерский В.А. Системы автоматического управления с микро ЭВМ / В.А. Бесекерский, В.В. Изранцев. – Москва : Наука, 1987. – 320с.
1309221
  Дроздов В.Н. Системы автоматического управления с микроЭВМ. / В.Н. Дроздов, И.В. Мирошник, В.И. Скорубский. – Ленинград : Машиностроение, 1989. – 284 с.
1309222
  Емельянов С.В. Системы автоматического управления с переменной структурой / С.В. Емельянов. – М., 1967. – 335с.
1309223
  Иваненко В.И. Системы автоматического управления стационарными случайными объектами. : Автореф... доктор техн.наук: 254 / Иваненко В.И.; АН УССР. Ин-тут кибернетики. – К., 1969. – 43л. – Бібліогр.:с.36-37
1309224
  Новик А.И. Системы автоматического уравновешивания цифровых экстремальных мостов переменного тока / А.И. Новик. – Киев : Наукова думка, 1983. – 222 с.
1309225
  Грегори Р. Системы автоматической обработки данных / Р. Грегори, Ван Горн. – М., 1965. – 180с.
1309226
  Дворецкий А.И. Системы активного транспорта ионов при действии ионизирующей радиации на организм / А.И. Дворецкий. – Днепропетровск, 1986. – 83 с. : табл., ил. – Список лит. 53 назв
1309227
  Гусак Г.М. Системы алгебраических уравнений / Г.М. Гусак. – Минск, 1983. – 222 с.
1309228
  Аржанцев И.В. Системы алгебраических уравнений и базисы Гребнера : курс лекций / И.В. Аржанцев. – Москва : МАКС Пресс, 2002. – 88 с. – ISBN 5-317-00411-Х
1309229
  Прохоров С.П. Системы АРL / С.П. Прохоров. – М., 1976. – 61с.
1309230
  Риккарди Г. Системы баз данных. Теория и практика использования в Internet и среде Java / Грег Риккарди. – Москва. Санкт-Петербург. Киев : Вильямс, издательский дом, 2001. – 480с. – ISBN 5-8459-0208-8
1309231
  Погосян Нелсон Богданович Системы Банаха и представление функций рядами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Погосян Нелсон Богданович; МГУ. – М., 1977. – 13л.
1309232
  Ионайтис Р.Р. Системы безопасности ядерных реакторов. / Р.Р. Ионайтис, Н.Л. Шведов. – М, 1984. – 100с.
1309233
  Лорткипанизде Н. Системы библиографической классификации / Н. Лорткипанизде. – Тбилиси, 1940. – 90с.
1309234
  Матвийчук К.С. Системы в квантовой статистической физике с потенциалами твёрдой сердцевины и приведённая матрица плотности с ненулевыми граничными условиями / К.С. Матвийчук. – К., 1972. – 43с.
1309235
  Анисимов Б.В. Системы ввода-вывода ЦВМ / Анисимов Б.В., Горнец Н.Н. – Москва, 1977. – 112 с. : ил. – Библиогр.: с. 110-111. – (Вычислительная техника)
1309236
  Мячев А.А. Системы ввода-вывода ЭВМ. / А.А. Мячев. – М., 1983. – 168с.
1309237
   Системы ввода и обработки на ЭВМ сейсмической информации. – Ташкент, 1976. – 131с.
1309238
   Системы внутреакторного контроля АЭС с реакторами ВВЭР. – М., 1987. – 125с.
1309239
   Системы возбуждения и регулирования мощных энергетических агрегатов. – Ленинград : Наука, 1979. – 183 с.
1309240
  Шмайн Системы возбуждения и регулирования синхронных генераторов и компенсаторов / Шмайн, В.Г. Бирюлев. – М., 1966. – 84с.
1309241
  Халин В.Г. Системы вознаграждения и академических контрактов профессоров Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Санкт-Петербургского государственного университета // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 95-109. – (Экономика ; вып. 3). – ISSN 1026-356X


  Особое внимание автор уделяет характеристике систем управления университетами и особенностей их взаимодействия с академическим персоналом с точки зрения повышения качества и конкурентоспособности профессорско-преподавательского состава на мировом рынке ...
1309242
   Системы восстановления и повышения работоспособности в спорте : учеб. пособие / Подригало Л. В. [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Харьк. гос. акад. физ. культуры. – Харьков : Диса плюс, 2015. – 123, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 122. – ISBN 978-617-7064-77-9
1309243
  Кормушин И.В. Системы времен глагола в алтайских языках. / И.В. Кормушин. – М., 1984. – 85с.
1309244
  Кондратюк Т.П. Системы вторичных посредников и функция гладких мышц / Т.П. Кондратюк, М.Д. Курский; АНУ; Ин-тут биохимии им. А.В.Палладина. – Київ : Наукова думка, 1992. – 260с. – ISBN 5-12-002428-9
1309245
  Трейбал З. Системы вывода и аксиальной инжекции пучка в изохронном циклотроне V-120 М. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.13 / Трейбал З.; ОИЯИ. – Дубна, 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1309246
   Системы вычшего образования развивающихся стран. – Москва, 1986. – 348с.
1309247
  Венда В.Ф. Системы гибридного интеллекта: эволюция, психология, информатика / В.Ф. Венда. – Москва : Машиностроение, 1990. – 448 с.
1309248
  Гледзер Е.Б. Системы гидродинамического типа и их применение / Е.Б. Гледзер. – Москва : Наука, 1981. – 366 с.
1309249
  Добровольский Г.В. Системы дальней связи / Г.В. Добровольский. – изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва, 1955. – 287 с.
1309250
  Пфейффер Г.В. Системы двух и трех линейных, однородных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами : Взаимоотношение между задачами S. Lie и A. Buhl"я / Г.В. Пфейффер. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – [2], 9 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия за 1911 год


  На тит. л. дарственная надпись Косоногову от автора
1309251
  Пфейффер Г.В. Системы двух и трех линейных, однородных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами / Г.В. Пфейффер // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 9 с.
1309252
  Перевозчикова О.Л. Системы диалогового решения задач на ЭВМ / О.Л. Перевозчикова, Е.Л. Ющенко. – Киев : Наукова думка, 1986. – 264с.
1309253
  Свенсон А.Н. Системы дискретной передачи квазистационарного сигнала / А.Н. Свенсон. – К, 1974. – 128с.
1309254
  Нестеренко И.И. Системы дистанционного управления / И.И. Нестеренко. – Запорожье
Ч. 1. – 1995. – 160 с.
1309255
  Самборский Сергей Николаевич Системы дифференциальных уравнений в банаховых пространствах и расслоениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Самборский Сергей Николаевич; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1974. – 10л.
1309256
  Сунчелеев Р.Я. Системы дифференциальных уравнений второго порядка эллиптического типа, инвариантные относительно группы плоско-параллельных движений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сунчелеев Р.Я.; МВО СССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1955. – 12л.
1309257
  Перестюк Н.А. Системы дифференциальных уравнений с точками поворота и краткими элементами спектра. / Н.А. Перестюк, В.Н. Бобочко // Український математичний конгрес-2001 "Диференціальні рівняння і нелінійні коливання"27-29 серпня 2001р
1309258
  Матвеев Павел Николаевич Системы дифференциальных уравнений типа Брио и Буке с распределенными особенностями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Матвеев Павел Николаевич; МВ и ССО РСФСР. Ленинградский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1974. – 7л.
1309259
  Щеголев С.А. Системы дифференциальных уравнений, содержащие медленно меняющиеся параметры. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Щеголев С.А.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1986. – 15л.
1309260
   Системы для аналитических преобразований в механике. – Горький, 1984. – 147с.
1309261
  Кол Д. Системы заработной платы / Д. Кол. – М, 1923. – 159с.
1309262
  Зайкин А.Д. Системы заработной платы в промышленности по советскому трудовому праву : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Зайкин А.Д. ; МГУ. – Москва, 1953. – 16 с.
1309263
  Лошаков В.Г. Системы земледелия в нечерноземной зоне / В.Г. Лошаков. – М., 1976. – 64с.
1309264
  Драчук В.С. Системы знаков Северного Причерноморья : Тамгообразные знаки северопонтийской периферии античного мира первых веков нашей эры / В.С. Драчук; АН УССР. Ин-т археологии. – Киев : Наукова думка, 1975. – 176с., ил. : 26 л.табл. – Библиогр.: с.161-165
1309265
  Драчук В.С. Системы знаков Северного Причерноморья. (Тамгообразные знаки северопонтийской периферии античного мира первых веков н.э.) : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Драчук В.С.; АН СССР. Ин-т археологии. – М., 1972. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1309266
  Ермаков В.И. Системы зондирования атмосферы / В.И. Ермаков, А.Ф. Кузенков, В.А. Юрманов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 304с.
1309267
  Мирошник Игорь Аркадьевич Системы зяблевой обработки почвы под сахарную свеклу и кукурузу в условиях Правобережной Лесостепи УССР на реградированном черноземе : Автореф... канд. с./х.наук: 06.01.01 / Мирошник Игорь Аркадьевич; Укр. с.-х. академия. – К., 1976. – 26л.
1309268
   Системы и методы автоматизации научных исследований. – М., 1981. – 152с.
1309269
   Системы и методы анализа данных. – Новосибирск, 1984. – 160с.
1309270
  Иконников В.И. Системы и методы управления / В.И. Иконников. – Волгоград, 1976. – 191с.
1309271
  Шрейдер Ю.А. Системы и модели / Ю.А. Шрейдер, А.А. Шаров. – М., 1982. – 152с.
1309272
  Хорафас Д.Н. Системы и моделирование / Д.Н. Хорафас. – М., 1967. – 419с.
1309273
  Джонсон Р.А. Системы и руководство. (Теория систем и руководство системами) / Р.А. Джонсон. – 2-е изд., доп. – М., 1971. – 647с.
1309274
  Талдыкин А.Т. Системы и ряды элементов. / А.Т. Талдыкин. – М., 1971. – 144с.
1309275
   Системы и сети ЭВМ. – Рига, 1980. – 54с.
1309276
   Системы и средства автоматизации для угольных предприятий. – М., 1980. – 128с.
1309277
  Аветов Ю.В. Системы и средства передачи информации в АСУ : учеб. пособие / Ю.В. Аветов, Б.Я. Советов, О.И. Шеховцов ; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И. Ульянова. – Ереван, 1965. – 85 с. : ил. – Библиогр.: с. 85
1309278
  Свириденко В.А. Системы и средства сбора и передачи информации: информ. сети: структура, ресурсы, услуги. / В.А. Свириденко. – М., 1983. – 64с.
1309279
   Системы и средства связи. – Москва : Знание, 1982. – 64 с.
1309280
   Системы и средства цифровой обработки сигналов. – К., 1989. – 101с.
1309281
  Юсупбеков Н.Р. Системы и управление / Н.Р. Юсупбеков. – Ташкент, 1981. – 148с.
1309282
  Юсупбеков Н.Р. Системы и управление / Н.Р. Юсупбеков. – Ташкент, 1984. – 184с.
1309283
  Бузников С.Е. Системы и устройства штрихового кодирования. / С.Е. Бузников. – Москва, 1990. – 62с.
1309284
   Системы и устройства электромеханики. – Новосибирск, 1981. – 218с.
1309285
  Мусхелишвили Г.Н. Системы и электронные устройства для индикации состояния контролируемого объекта / Г.Н. Мусхелишвили. – Тбилиси, 1977. – 167с.
1309286
   Системы избирательного права Зап. Европы и Сев. - Американ. Соединен. Штатов. – 372с.
1309287
   Системы извлечения тепла земной коры и методы их расчета. – К., 1986. – 235с.
1309288
  Броксмейер Ф Ч. Системы инерциальной навигации / Ф Ч. Броксмейер, . – Л, 1967. – 280с.
1309289
  Ткачев Л.И. Системы инерциальной ориентировки / Л.И. Ткачев. – М., 1973. – 213с.
1309290
  Зарипов Р.Х. Системы интегральных уравнений типа свертки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зарипов Р.Х.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1958. – 7л.
1309291
  Келехсаев А.А. Системы интеграции обработки данных СИОД1, СИОД2 / А.А. Келехсаев. – Москва, 1977. – 208с.
1309292
   Системы интенсивного культивирования растений. – Л., 1987. – 255с.
1309293
   Системы информатики управления научно-техническим прогрессом в строительтсве. – К., 1990. – 14с.
1309294
  Криксунов Л.З. Системы информации с оптическими квантовыми генераторами / Л.З. Криксунов. – Киев, 1970. – 232 с.
1309295
  Ходаков В.Е. Системы информационного обслуживания / В.Е. Ходаков. – Киев; Одесса, 1983. – 175с.
1309296
  Ходаков В.Е. Системы информационного обслуживания руководителей предприятий / В.Е. Ходаков. – Київ : Техніка, 1992. – 198с.
1309297
  Прохоров А.Н. Системы искровых провлочных камер с выводом информации на ферритовых кольцах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Прохоров А.Н.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1973. – 20л.
1309298
  Лорьер Системы искусственного интеллекта / Лорьер, Жан-Луи. – Москва : Мир, 1991. – 568с. – ISBN 5-03-001408-Х
1309299
  Козюренко Ю.И. Системы искусственной реверберации / Ю.И. Козюренко. – Москва : Знание, 1974. – 64 с. – (Новое в жизни, науке. технике : Радиоэлектроника и связь ; № 8)
1309300
  Курочкин С.С. Системы КАМАК - ВЕКТОР / С.С. Курочкин. – М, 1981. – 232с.
1309301
  Белоусов В.Д. Системы квазигрупп с тождествами : Автореф... доктора физ.-мат.наук: / Белоусов В.Д.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Механ.-мат. фак. – Кишинев, 1965. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1309302
  Рождественский Б.Л. Системы квазилинейных уравнений и их приложения к газовой динамике / Б.Л. Рождественский. – Москва : Наука, 1968. – 592 с.
1309303
  Рождественский Б.Л. Системы квазилинейных уравнений и их приложения к газовой динамике / Б.Л. Рождественский. – Москва, 1978. – 687с.
1309304
   Системы классификации радиоактивных отходов. – М., 1971. – 52с.
1309305
   Системы коллективного пользования. – М., 1990. – 47с.
1309306
  Дадажанов Нормат Системы комплексов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Дадажанов Нормат ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 7 с.
1309307
  Ворониш Г.И. Системы кондиционирования воздуха на летательных аппаратах / Г.И. Ворониш. – Москва, 1973. – 444с.
1309308
  Гавриш Константин Системы контроля и управления доступом гостей и персонала гостиницы // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 44-46 : фото
1309309
   Системы контроля и управления на основе микро-ЭВМ. – Куйбышев, 1983. – 123с.
1309310
   Системы контроля окружающей среды : сборник научных трудов / НАН Украины, Морской гидрофизический ин-т. – Севастополь. – ISSN 2220-5861
Вып. 17. – 2012. – резюме мовою статті
1309311
   Системы контроля окружающей среды : сборник научных трудов / НАН Украины, Морской гидрофизический ин-т. – Севастополь. – ISSN 2220-5861
Вып. 18. – 2012. – резюме мовою статті
1309312
   Системы контроля окружающей среды : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины, Морской гидрофизический ин-т. – Севастополь. – ISSN 2220-5861
Вып. 19. – 2013. – Резюме мовою статті
1309313
  Кошевой Н.Д. Системы контроля расхода топлива в двигателях внутреннего сгорания / Н.Д. Кошевой, С.С. Гусев // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті розглянуті й проаналізовані існуючі системи контролю витрати палива у двигунах внутрішнього згоряння. При аналізі даних систем контролю палива були виявлені деякі недоліки. З урахуванням даних недоліків розроблені нові системи контролю ...
1309314
   Системы координат в астрономии. – Ташкент : Фан, 1971. – 95 с.
1309315
   Системы курсоуказания и инерциальной навигации. – К., 1985. – 137с.
1309316
  Грушецкий Александр Вадимович Системы лазерной интерферометрии с активной стабилизацией : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Грушецкий Александр Вадимович; Физический фак-т. – М., 1979. – 20л.
1309317
   Системы линейных дифференциальных уравнений. – М., 1985. – 68с.
1309318
  Блинов И.Н. Системы линейных дифференциальных уравнений с почти-периодическими коэффициектами. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 003 / Блинов И.Н.; АН УССР. – К, 1968. – 16л.
1309319
  Калужнин Л.А. Системы линейных уравнений / Л.А. Калужнин. – Киев, 1964. – 39 с.
1309320
  Скорняков Л.А. Системы линейных уравнений / Скорняков Л.А. – Москва : Наука, 1986. – 60 [2] с. – Библиогр.: Предм. указ..: с. 62. – (Популярные лекции по математике ; Вып. 59)
1309321
   Системы личных имен у народов мира. – М., 1986. – 382с.
1309322
   Системы личных имен у народов мира. – М., 1989. – 382с.
1309323
  Матвеев В.Ф. Системы массового обслуживания / В.Ф. Матвеев, В.Г. Ушаков. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 240 с.
1309324
   Системы массового обслуживания и информатика. – М., 1987. – 160с.
1309325
   Системы массового обслуживания и комутации. – М., 1974. – 178с.
1309326
  Гаджиев Асаф Каджи оглы Системы массового обслуживания с движущимися приборами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Гаджиев Асаф Каджи оглы; МГУ. Механико-математический фак-т. – М., 1979. – 13л.
1309327
  Коротаев И.А. Системы массового обслуживания с переменными параметрами / И.А. Коротаев. – Томск, 1991. – 167с.
1309328
  Евдокимова Г.С. Системы массового обслуживания с периодическим входящим потоком. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Евдокимова Г.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 8л.
1309329
  Фалин Г.И. Системы массового обслуживания с повторными вызовами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Фалин Г.И.; МГУ. – М., 1979. – 13л.
1309330
  Козаченко С.В. Системы машин и эффективность технического перевооружения машиностроительных предприятий / С.В. Козаченко. – К., 1988. – 187с.
1309331
  Гурев Г.А. Системы мира (от древних до Ньютона) / Г.А. Гурев. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1940. – 198 с.
1309332
  Мезляков С.И. Системы многомерного спектрометрического анализа и предварительного отбора событий для исслед.взаимодействий частиц низких энергий на ускорителе : Автореф. дис. ... канд. технич. наук : 01.04.01 / Мезляков С.И. ; ОИЯИ. – Дубна, 1985. – 16 с.
1309333
   Системы многосвязного управления. – М., 1977. – 147с.
1309334
   Системы навигации и управления. – К., 1983. – 129с.
1309335
   Системы надежности клетки. – Киев : Наукова думка, 1977. – 168с.
1309336
  Милях А.Н. Системы неизменного тока на основе индуктивно-емкостных преобразователей / А.Н. Милях, И.В. Волков. – Киев, 1974. – 216 с.
1309337
  Богославский Б.П. Системы нелинейных дифференциальных уравнений с алгебраическими подвижными особыми точками : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Богославский Б. П. ; АН БССР , Отд-ние физ.-мат. наук. – Минск, 1969. – 8 с.
1309338
  Маца К.А. Системы неорганические, органические, социальные : свойства и принципы организации : [ монография ] / К.А. Маца. – Киев : Обрії, 2008. – 198 с. – ISBN 966-95774-0-7
1309339
  Гулеша Е.А. Системы обмена информацией в ЭВМ / Е.А. Гулеша, А.А. Петров. – Л., 1978. – 63с.
1309340
  Верхулевский К.М. Системы обнаружения и прогнозирования грозовых явлений производства компании "Boltek" // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 7. – С. 93-104 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0130-2906
1309341
  Коган Б.А. Системы обработки данных на базе ЭБМ "Искра-554", "Искра-555" / Б.А. Коган, В.Ю. Ралль. – М., 1985. – 168с.
1309342
  Трофимова И.П. Системы обработки и хранения информации: уч. / И.П. Трофимова. – Москва, 1989. – 190с.
1309343
  Самойленко С.И. Системы обработки информации / С.И. Самойленко; АН СССР. – Москва : Наука, 1975. – 253 с.
1309344
  Комарович В.Ф. Системы обработки информации / В.Ф. Комарович. – М., 1989. – 61с.
1309345
   Системы обработки экономической информации в условиях интенсификиции производства. – Л., 1987. – 159с.
1309346
  Бухарова Г.Д. Системы образования : учебное пособие для слушателей институтов и факультетов повышения квалификации, преподавателей, аспирантов и др. профессионально-педагогич. работников / Г.Д. Бухарова, О.Н. Арефьев, Л.Д. Старикова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 480 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-222-14070-0
1309347
  Биндер Г.Я. Системы образующих симметрической и знакопеременной групп 2-й степени. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.004 / Биндер Г.Я.; Казанский гос.ун-т. – Казань, 1970. – 8л.
1309348
  Гурзо Г.Г. Системы образующихся для централизаторов элементов группы КОС, : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Гурзо Г.Г.; Матем.ин-т. – М, 1985. – 12л.
1309349
  Генкин Б.М. Системы обслуживание оборудования и рабочих мест. / Б.М. Генкин. – М, 1972. – 191с.
1309350
  Анисимов П.А. Системы оперативного управления дискретными производствами / П.А. Анисимов, М.Н. Маричук ; АН МССР, Ин-т математики с ВЦ. – Кишинёв : Штиинца, 1984. – 176 с. : ил. – Библиогр.: с. 172-175
1309351
  Дончев А. Системы оптимального управления / А. Дончев. – Москва : Мир, 1987. – 156 с.
1309352
  Пасечник З.В. Системы оптимальных кольцевых излучающих теплопроводящих ребер : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 024 / Пасечник З.В. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1969. – 13 с. – Бібліогр.:с.12-13
1309353
  Архангельский Б.В. Системы оптимизации программ / Архангельский Б.В., Никитин А.И. – Киев : Техніка, 1983. – 167 с. : ил. – Бібліогр.: Бибилогр.: с. 162-166 (119 назв.)
1309354
   Системы особых температурных точек твердых тел : [сб. ст.]. – Москва : Наука, 1986. – 269 с. – Библиогр. в конце ст
1309355
  Земсков А.И. Системы открытого доступа к информации: причины и история возникновения / А.И. Земсков, Я.Л. Шрайберг // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 16-29. – ISSN 0130-9765
1309356
  Яблонский Ф.М. Системы отображения информации / Ф.М. Яблонский. – Москва, 1983. – 64с.
1309357
  Алиев Т.М. Системы отображения информации / Т.М. Алиев, Д.И. Вигдоров, В.П. Кривошеев. – Москва : Высшая школа, 1988. – 222 с. : ил. – Библиогр.: с. 220-221
1309358
  Костюк В.И. Системы отображения информации и инженерная психология / В.И. Костюк. – Киев, 1977. – 192с.
1309359
  Смоляров А.М. Системы отображения информации и инженерная психология : учеб. пособие / А.М. Смоляров. – Москва : Высшая школа, 1982. – 272 с.
1309360
  Катыс Г.П. Системы отображения информации. / Г.П. Катыс, Г.Г. Демирчоглян. – М., 1991. – 62с.
1309361
  Игнатьев В.М. Системы отображения, записи и ввода видеоинформации повышенных объема и плотности / В.М. Игнатьев. – Саратов, 1990. – 160 с.
1309362
  Владимиров Ю.С. Системы отсчета в теории гравитации / Ю.С. Владимиров. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 256 с.
1309363
  Бабецкий Владимир Иннокентьевич Системы отсчета и наблюдаемые в теории относительности : Автореф... канд.физ-матнаук: 01.04.02 / Бабецкий Владимир Иннокентьевич; Моск. авиац. ин-т им . Серго Орджоникидзе. – М, 1978. – 19л.
1309364
  Волохов В.А. Системы охлаждения теплонагруженных радиоэлектронных приборов / В.А. Волохов, Э.Е. Хрычиков, В.И. Киселев. – Москва : Советское радио, 1975. – 142 с.
1309365
  Бондаренко Е.Н. Системы оценивания профессионально-педагогической деятельности учителей и студентов-стажеров а европейских странах // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 80-90. – (Педагогическое образование ; № 4). – ISSN 0201-7385
1309366
  Двухименный В.А. Системы очистки воздуха от аэрозольных частиц на АЭС. / В.А. Двухименный. – М., 1987. – 88с.
1309367
   Системы очувствлния и адаптивные промышленные роботы. – М., 1985. – 251с.
1309368
   Системы очувствлния промышленных роботов и гибких производственных систем. – Москва : Наука, 1989. – 139с.
1309369
  Линдсей П. Системы памяти / П. Линдсей, Д. Норман // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 133-140. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9


  "«Непосредственный отпечаток» сенсорной информации. Эта система удерживает довольно точную и полную картину мира, воспринимаемую органами чувств. Длительность сохранения картины очень невелика, порядка 0,1—0,5 с. Похлопайте четырьмя пальцами по своей ...
1309370
   Системы параллельной обработки. – Москва : Мир, 1985. – 413 с.
1309371
  Метлицкий Е.А. Системы параллельной памяти: Теория, проектирование, применение. / Е.А. Метлицкий, В.В. Каверзнев. – Ленинград, 1989. – 239 с.
1309372
  Дубина Г.Д. Системы первичной обработки информации. / Г.Д. Дубина. – Томск, 1985. – 57с.
1309373
   Системы передачи данных и сети ЭВМ. – М., 1974. – 216с.
1309374
  Ахмд Зенеддин Системы передачи данных с решающей обратной связь. при совместном использовании разрядно-цифровых кодов и МВС : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Ахмд Зенеддин; Украин. гос. акад. связ им. А.С.Попова. – Одесса, 1998. – 17 с.
1309375
  Зайдлер Е. Системы передачи дискретной информации / Е. Зайдлер. – Москва, 1977. – 512 с.
1309376
  Советов Б.Я. Системы передачи информации от терминалов к ЦВМ / Б.Я. Советов. – Л, 1978. – 240с.
1309377
  Пенин П.И. Системы передачи цифровой информации. / П.И. Пенин. – М, 1976. – 365с.
1309378
  Роднов Ю.В. Системы перечисленных приборов с автоматическим выводом информации и их применение в исследованиях на 70Гэв ускорителе ИФВЭ : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.01 / Роднов Ю. В.; Ин-т физ. выс. энерг. – Серпухов, 1973. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1309379
  Туляков Ю.М. Системы персонального радиовызова / Ю.М. Туляков. – Москва : Радио и связь, 1988. – 167 с.
1309380
  Раушенбах Б.В. Системы перспективы в изобразительном искусстве / Б.В. Раушенбах. – М, 1986. – 254с.
1309381
  Чемаритян Д.Г. Системы персульфат калия + аминоацентаты меди и серебра как источники свободных радикалов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Чемаритян Д.Г.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1979. – 18л.
1309382
  Козлов А.А. Системы питания и управления жидкостных ракетных двигетельных установок / А.А. Козлов. – М., 1988. – 352с.
1309383
  Корухова Л.С. Системы планирования и языки искусственного интеллекта. / Л.С. Корухова. – М., 1985. – 44с.
1309384
  Весоловский К. Системы подвижной радиосвязи = Systemy radiokomunikacji ruchomej / Весоловский Кшиштоф ; пер. с пол. И.Д. Рудинского ; под ред. Л.И. Ледовского. – Москва : Горячая линия-Телеком, 2006. – 536 с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 521-528. - Пер. изд. : Systemy radiokomunikacji ruchomej / K. Wesolowski. Warszawa, 1998. - Парал. тит. л. пол. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 5-93517-248-8
1309385
  Лескин А.А. Системы поддержки управленческих и проектных решений / А.А. Лескин, В.Н. Мальцев. – Л., 1990. – 167с.
1309386
  Москалева Ю.П. Системы подпространств и представления алгебр, порожденных проекторами : Дис. ... канд. физ.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра и теория чисел / Москалева Ю.П. ; Министерство образования и науки Украины ; Таврический нац. ун-т. им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2006. – 106 л. – Библиогр.: л. 102 -106
1309387
  Новосад А. Системы подсчета - модная технологическая вещь или необходимый инструмент в работе розничных сетей? // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 6 (75). – С. 23-32 : табл., рис. – ISSN 1606-3732
1309388
  Старостин Б.А. Системы покрытосеменных растений. : Автореф... Канд.биол.наук: / Старостин Б.А.; АН СССР,Ин-т истории естествознания и техники. – М, 1965. – 21л.
1309389
  Даневский В.П. Системы политического равновесия и легитимизма и начало национальности в их взаимной связи : Историко-догматическое исследование Всеволода Даневского, доц. Харьк. ун-та, чл.-сотр. Гент. ин-та междунар. права. – Санкт-Петербург : Тип. Р. Голике, 1882. – [2], VIII, 335 с. – Библиогр. в примеч.
1309390
   Системы получения и передачи метеорологической информации. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 471с.
1309391
  Циммерлинг А.В. Системы порядка слов в славянских языках // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 3-37. – ISSN 0373-658Х


  Славянские языки - относительно молодая и типологически однородная в плане синтаксиса группой родственных языков, развивавшихся контактно. Сущность славянского синтаксического типа в области порядка слов выражается следующей формулой: 1- отсутствие ...
1309392
  Циммерлинг А.В. Системы порядка слов с клитиками в типологическом аспекте // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2012. – № 4 (июль - август). – С. 3-38. – ISSN 0373-658Х


  Представлен анализ типологии порядка слов и синтаксиса клитик.
1309393
  Андреев Г.И. Системы постоянного тока с кремниевыма выпрямителями / Андреев Г.И., Найдис В.А. ; под ред. М.Г. Чиликина. – Москва : Энергия, 1967. – 88 с. – Библиогр.: с. 87-88 (32 назв.). – (Библиотека по автоматике ; вып. 231 ; Электроприводы с полупроводниковым управлением)
1309394
  Козачков Л.С. Системы потоков научной информации. / Л.С. Козачков. – Киев, 1973. – 199с.
1309395
  Денисов Н В. Системы права развивающихся стран : становление и развитие национальных систем права стран Африки, освободившихся от Британского колониализма / Н В. Денисов; АН УССР; Ин-т государства и права. – Киев : Наукова думка, 1978. – 276 с.
1309396
   Системы преобразования энергии океана. – Владивосток, 1985. – 187с.
1309397
  Александров Е.К. Системы прерывания современных ЭВМ : конспект лекций / Е.К. Александров, Ю.Л. Рудня, В.Л. Сульповар ; Ленингр. электротехнич. ин-т им. В.И. Ульянова (Ленина). – Ленинград, 1976. – 44 с.
1309398
  Егоров Ю.Н. Системы привода роботов / Ю.Н. Егоров. – Л., 1982. – 336с.
1309399
  Блинов Н.Н. Системы прикладного телевидения / Н.Н. Блинов, А.И. Мазуров. – М, 1987. – 64с.
1309400
   Системы принятия решений в задачах классификиции и планирования. – Свердловск, 1992. – 79с.
1309401
  Фишер Ф. Системы программирования / Ф. Фишер, Д. Суиндл. – М, 1971. – 607с.
1309402
  Замулин В А. Системы программирования баз данных и знаний / В А. Замулин. – Новосибирск : Наука, 1990. – 350с.
1309403
   Системы программирования с проблемной ориентацией. – Киев : Техніка, 1976. – 86 с.
1309404
  Каминский Леонид Георгиевич Системы программного обеспечения физических экспериментов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.10 / Каминский Леонид Георгиевич; Объедин. ин-т ядерных исследований. 75-50. – Дубна, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1309405
   Системы программного обеспечения ЭЦВМ. – К., 1972. – 107с.
1309406
  Ильин О.П. Системы программного управления производственными установками и робототехническими комплексами / О.П. Ильин. – Минск, 1988. – 285с.
1309407
  Коровин Б.Г. Системы программного управления промышленными установками и робототехническими комплесами / Б.Г. Коровин. – Л., 1990. – 348с.
1309408
   Системы промышленного телевидения : сборник статей. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. – 244 с.
1309409
   Системы промышленной кибернетики. – К., 1975. – 91с.
1309410
  Волков В.Д. Системы промышленной телемеханики / В.Д. Волков. – Чебоксары, 1971. – 64с.
1309411
  Ильин В.А. Системы промышленной телемеханики. / В.А. Ильин, А.А. Левин. – М.
1. – 1964. – 192с.
1309412
  Ильин В.А. Системы промышленной телемеханики. / В.А. Ильин, А.А. Левин. – М.
1. – 1964. – 192с.
1309413
  Беленький Я.Е. Системы пространственно-временного преобразования информации / Беленький Я.Е., Кошевой В.В. ; под ред. Я.Е. Беленького ; АН УССР, Физ.-мех. ин-т. – Киев : Наука, 1979. – 251 с. : ил. – Библиогр.: с. 246-249 (100 назв.)
1309414
  Башков Е.А. Системы пространственной визуализации окружающей обстановки / Е.А. Башков, С.А. Зори // Науковий вісник Донецького національного технічного університету : всеукраїнський науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – № 1 (1). – С. 20-45 : рис., табл. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 2415-7902
1309415
  Павлов Б.В. Системы прямого адаптивного управления / Б.В. Павлов, И.Г. Соловьев. – Москва : Наука, 1989. – 129с.
1309416
   Системы радиосвязи / Н.И. Калашников, Э.И. Крупицкий, И.Л. Дороднов, В.И. Носов; Калашников Н.И. – Москва : Радио и связь, 1988. – 351 с.
1309417
  Тяпкин К.Ф. Системы разломов Украинского щита / К.Ф. Тяпкин, В Гонтаренко. – К, 1990. – 182с.
1309418
   Системы разовой коммутации. – М., 1972. – 126с.
1309419
  Титов В.Д. Системы разработки железорудных месторождений : Пособие для курсов горных мастеров / В.Д. Титов. – Москва : Металлургиздат, 1953. – 280 с.
1309420
  Назарчик А.Ф. Системы разработки жильных месторождений / А.Ф. Назарчик, М.Е. Мухин. – Москва, 1958. – 260с.
1309421
  Чесноков Н.И. Системы разработки месторождений урана с твердеющей закладкой / Н.И. Чесноков. – М., 1975. – 296с.
1309422
   Системы разработки мощных каменноугольных пластов с обрушением и закладкой. – М.-Л., 1935. – 392с.
1309423
  Именитов В.Р. Системы разработки мощных рудных месторождений / В.Р. Именитов. – Москва : Металлургиздат, 1955. – 312 с. – Библиогр. в конце книги
1309424
  Митке Ч.А. Системы разработки рудных залежей. / Ч.А. Митке. – М. – 144с.
1309425
  Генкин В.Л. Системы распознавания автоматизированных производств. / В.Л. Генкин, И.Л. Ерош, Э.С. Москалев. – Ленинград : Машиностроение, 1988. – 246 с.
1309426
   Системы распределения информации. – М., 1972. – 239с.
1309427
  Ченцов В.М. Системы распределения информации = Синтез структуры и управления : Синтез структуры и управления / В.М. Ченцов. – Москва : Связь, 1980. – 143 с.
1309428
   Системы распределения ресурсов на графах. – М., 1970. – 128с.
1309429
  Цегелик Г.Г. Системы распределенных баз данных / Г.Г. Цегелик. – Львов : Світ, 1990. – 166с.
1309430
  Деведжиев М. Системы расселения / М. Деведжиев. – Москва, 1981. – 213 с.
1309431
   Системы расселения в различных регионах СССР : межвузовский сборник научных трудов. – Горький : ГГПИ им. М. Горького, 1987. – 156 с.
1309432
   Системы регистрации и обработки данных сейсморазведки. – М., 1984. – 381с.
1309433
  Владимиров В.А. Системы регистрации и предварительной обработки информации на основе ЭВМ Минск-2 и БЭСМ-4 в спектрометрическом измерительном центре : Автореф... канд. технич.наук: / Владимиров В.А.; ОИЯИ. Лаборатория вычислительной техники автоматизации. 10-5703. – Дубна, 1971. – 15л.
1309434
  Жуков Г.И. Системы регистрации с магнитной летной и их использование в задачах многомерного анализа : Автореф... канд. техн.наук: / Жуков Г. И.; Объед. ин-т ядерных исслед., Лабор. нейтрон. физики. – Дубна, 1966. – 13л.
1309435
  Волынский М.М. Системы регулирования модернизированных паровых турбин / М.М. Волынский, В.И. Лезман. – Москва, 1983. – 168с.
1309436
  Шевелев В.И. Системы регулирования с несколькими шаговыми двигателями / В.И. Шевелев. – Москва, 1985. – 72с.
1309437
   Системы робототехники и гибкой автоматизации. – Куйбышев, 1987. – 120с.
1309438
  Красносельский М.А. Системы с гистерезисом / М.А. Красносельский, А.В. Покровский. – Москва, 1983. – 271 с.
1309439
  Лихарев К.К. Системы с джозефоновскими контактами / К.К. Лихарев, Б.Т. Ульрих. – Москва, 1978. – 446 с.
1309440
  Кудрина К.Н. Системы с лимитирующими факторами и некоторые их приложения в биологии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 03.00.02 / Кудрина К.Н.; АН СССР. – Красноярск, 1975. – 20л.
1309441
  Брагинский В.Б. Системы с малой диссипацией / В.Б. Брагинский. – Москва : Наука, 1981. – 142 с.
1309442
  Дезоер Ч. Системы с обратной связью : вход-выходные соотношения / Ч. Дезоер, М. Видьясагар. – М, 1983. – 278с.
1309443
  Сушкевич А.К. Системы с одним действием / А.К. Сушкевич, 1930. – С. 231-239
1309444
   Системы с переменной структурой и их применение в задачах автоматизации полета. – М., 1968. – 324с.
1309445
  Солодов А.В. Системы с переменным запаздыванием / А.В. Солодов, Е.А. Солодова. – М., 1980. – 384с.
1309446
  Белоусова Светлана Викторовна Системы с полумарковским обслуживанием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Белоусова Светлана Викторовна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 12 с.
1309447
  Белоусова С.В. Системы с полумарковским обслуживанием : Дис... канд. физ.-матнаук: 01.01.05 / Белоусова С. В.; КГУ. – К., 1986. – 127л. – Бібліогр.:л.123-127
1309448
  Горбик П.П. Системы с развитой поверхностью и фазовыми переходами : проводник-высокотемпературный сверхпроводник, полупроводник-металл, диэлектрик-суперионик / П.П. Горбик, А.А. Чуйко, М.В. Бакунцева; НАНУ.Ин-т химии поверхности. – Киев : Наукова думка, 2003. – 403с. – (Проблемы поверхности). – ISBN 966-00-0058-8
1309449
   Системы с разделением времени. – Москва : Мир, 1969. – 455с.
1309450
  Уилкс М. Системы с разделением времени / М. Уилкс. – М., 1972. – 124с.
1309451
  Волков А.И. Системы с распределением времени / А.И. Волков, И.В. Дитрих. – Москва, 1974. – 64с.
1309452
  Морозов Анатолий Николаевич Системы сбора данных в экспериментах на спктрометре БИС-2 : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.01 / Морозов Анатолий Николаевич; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1988. – 12л.
1309453
  Чудиновских О.С. Системы сбора данных о внешней трудовой миграции в современной России // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2008. – № 6. – С. 6-12. – ISSN 0320-8168
1309454
  Герман М.А. Системы сбора и обработки космической информации, используемые в США : Учебное пособие / М.А. Герман, В.Ф. Говердовский. – Ленинград, 1988. – 70с.
1309455
   Системы сбора и первичной обработки измерительной информации. – Новосибирск, 1973. – 135с.
1309456
   Системы сбора и предварительной обработки данных информационно-вычисилтельных комплексов. – Томск, 1988. – 91с.
1309457
  Васильев В.И. Системы связи / В.И. Васильев. – Москва, 1987. – 279 с.
1309458
   Системы связи с использованием искусственных спутников Земли. – Москва : Мир, 1964. – 293 с.
1309459
  Петрович Н.Т. Системы связи с шумоподобными сигналами / Н.Т. Петрович, М.К. Размахнин. – Москва, 1969. – 232 с.
1309460
  Каган Б.М. и др. Системы связи УВМ с объектами управления в АСУ ТП / Б.М. и др. Каган. – М, 1978. – 303с.
1309461
  Письменный Г.В. Системы силомоментного очувствления роботов / Г.В. Письменный. – Москва : Машиностроение, 1990. – 93с.
1309462
  Векуа Н.П. Системы сингулярных интегральных уравнений и некоторые граничные задачи / Н.П. Векуа. – Москва-Ленинград, 1950. – 252с.
1309463
  Векуа Н.П. Системы сингулярных интегральных уравнений и некторые граничные задачи / Н.П. Векуа. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1970. – 380с.
1309464
  Дуйшеев Э. Системы сингулярных интегро-дифференциальных уравнений с малым параметром при одной из производных / Э. Дуйшеев. – Фрунзе
2. – 1989. – 99 с.
1309465
  Линдсей В. Системы синхронизации в связи и управлении / В. Линдсей. – Москва, 1978. – 600 с.
1309466
  Леонг-Хонг Системы словарей-справочников данных / Леонг-Хонг, Б. Плагман. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 312с.
1309467
  Казанский В.Н. Системы смазывания паровых турбин / В.Н. Казанский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1986. – 152с.
1309468
  Евланов Л.Г. Системы со случайными параметрами. / Л.Г. Евланов. – М., 1976. – 568с.
1309469
  Патяева Е.Ю. Системы социокультурного мотивирования "этос", "социальное поле", "диспозитив" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 81-94. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1309470
  Патяева Е.Ю. Системы социокультурного мотивирования: концептуальная модель // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 24-41. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1309471
  Конин В.В. Системы спутниковой радионавигации / В.В. Конин, В.П. Харченко ; Нац. авиац. ун-т. – Киев : Холтех, 2010. – 510 с. : ил., табл. – Предм. указатель: с. 492-494. – Библиогр.: с. 482-491. – ISBN 978-966-96638-9-4
1309472
  Сабаев Ф Е. Системы сравнения для нелинейных дифференциальных уравнений / Ф Е. Сабаев. – М, 1980. – 192с.
1309473
  Топчеев Ю.И. Системы стабилизации / Ю.И. Топчеев. – М, 1974. – 248с.
1309474
  Кузовков Н.Т. Системы стабилизации летательных аппаратов / Н.Т. Кузовков. – М, 1976. – 304с.
1309475
   Системы стабилизированного тока. – Киев : Наукова думка, 1976. – 176 с.
1309476
  Сапаров В.Е. Системы стандартов в электросвязи и радиоэлектронике / В.Е. Сапаров, Н.А. Максимов. – Москва : Радио и связь, 1985. – 248 с.
1309477
  Плошко Б.Г. Системы статистических показателей / Б.Г. Плошко. – Ленинград, 1971. – 92 с.
1309478
  Фомин С.В. Системы счисления / С.В. Фомин. – 3-е. – М.
вып. 40. – 1975. – 48с.
1309479
  Фомин С.В. Системы счисления / С.В. Фомин. – 5 изд. – Москва : Наука, 1987. – 45с. – (Популярные лекции по математике ; Вып. 40)
1309480
  Ковриженко Г.А. Системы счисления и двоичная арифметика / Г.А. Ковриженко. – К., 1984. – 79с.
1309481
  Ильин В.А. Системы телемеханики для рассредоточенных объектов. / В.А. Ильин. – М.-Л., 1960. – 112с.
1309482
   Системы телеобработки. – Рига, 1977. – 198с.
1309483
  Ллойд Дж. Системы тепловидения / Дж. Ллойд. – Москва, 1978. – 414 с.
1309484
  Батенко А.П. Системы терминального управления / А.П. Батенко. – Москва : Радио и связь, 1984. – 161 с. : ил. – Библиогр.: с. 159-160 (55 назв.)
1309485
  Венгеровский Л.В. Системы термостатирования в радиоэлектронике / Л.В. Венгеровский, А.Х. Вайнштейн. – Ленинград, 1969. – 80 с.
1309486
   Системы технического зрения. – Ленинград : Машиностроение, 1988. – 423с.
1309487
   Системы технического зрения. – М., 1991. – 199с.
1309488
  Письменный Г.В. Системы технического зрения в робототехнике / Г.В. Письменный. – Москва : Машиностроение, 1991. – 88 с.
1309489
  Самойлов Владимир Александрович Системы технического обеспечения жизнедеятельности изолированных организмов : Автореф... канд. техн.наук: 03.00.02 / Самойлов Владимир Александрович; АН СССР. Сибирское отделение. Ин-т физики. – Красноярск, 1979. – 27л.
1309490
  Дубровин Ф.Е. Системы технологий / Ф.Е. Дубровин; Одесс. гос. эконом. ун-т. Инженерная академ. Украины; Под ред.: В.В. Деречина. – Одесса : Латстар. – ISBN 966-7553-85-X
Ч.1 : Основные категории. – 2001. – 200с.
1309491
  Деречин В.В. Системы технологий / Одес. гос. эконом. ун-т. Инженерная академ. Украины; Под ред.: В.В. Деречина. – Одесса : Латстар. – ISBN 966-7553-81-7
Ч.2 : Основные промышленные отрасли. – 2001. – 300с. – На обложке автор Ф.Е.Дубровин
1309492
  Власов В.Е. Системы технологического обеспепения качества компонентов микроэлектронной аппаратуры / В.Е. Власов, В.П. Захаров, А.И. Коробов. – Москва : Радио и связь, 1987. – 156 с.
1309493
  Кудинов С.А. Системы транспорта / С.А. Кудинов. – Киев, 1983. – 158с.
1309494
  Поммаре Ж. Системы управлений с частными производыми и псевдогрупы Ли / Ж. Поммаре. – М., 1983. – 398с.
1309495
  Захаров В.Н. Системы управления / В.Н. Захаров. – М., 1972. – 344с.
1309496
   Системы управления. – М., 1973. – 233с.
1309497
  Захаров В.Н. Системы управления / В.Н. Захаров. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1977. – 423с.
1309498
   Системы управления. – Москва : Наука, 1978. – 119 с.
1309499
  Вилья М. Системы управления / М. Вилья. – Таллин, 1984. – 232с.
1309500
  Вялья М.К. Системы управления / М.К. Вялья. – Таллин, 1984. – 230 с.
1309501
  Дегтяр В.У. Системы управления базами данных : Обзор. Мат. методы исслед. в геологии / В.У. Дегтяр. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 33 с.
1309502
   Системы управления базами данных. – М., 1991. – 53с.
1309503
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 1. – 1996
1309504
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 2. – 1996
1309505
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 3. – 1996
1309506
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 4. – 1996
1309507
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 5. – 1996
1309508
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 6. – 1996
1309509
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 1. – 1997
1309510
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 2. – 1997
1309511
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 3. – 1997
1309512
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 4. – 1997
1309513
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 5. – 1997
1309514
   Системы управления базами данных. – Москва
№ 6. – 1997
1309515
  Крамм Р. Системы управления базами данных Альфа BASE2 и Дельта BASE3 для персональных компьютеров / Р. Крамм. – М., 1988. – 383с.
1309516
   Системы управления базами данных для ЕС ЭВМ. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 224с.
1309517
  Наумов А.Н. Системы управления базами данных и знаний : Справ. изд. / А.Н. Наумов, А.М. Вендров, В.К. и др. Иванов. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 352 с. – ISBN 5-279-00509-6
1309518
   Системы управления базами данных с многоуровневой архитектурой. – М., 1980. – 128с.
1309519
   Системы управления базами данных семейства "Банк". – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 158с.
1309520
  Казарицкий С.Д. Системы управления базами данных. / С.Д. Казарицкий. – М., 1978. – 24с.
1309521
   Системы управления гибким автоматизированным производством. – Киев : Вища школа, 1987. – 383с.
1309522
  Ястребов В.С. Системы управления движением робота / В.С. Ястребов, А.М. Филатов. – М., 1979. – 176с.
1309523
  Королев В.В. Системы управления и защиты АЭС / В.В. Королев. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 125 с.
1309524
  Королев В.В. Системы управления и защиты критических стендов / В.В. Королев, Е.С. Матусевич. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 95 с. : ил. – Библиогр.: с. 91-93 (70 назв.
1309525
  Паньшин Б.Н. Системы управления индустриальной информационной технологией. / Б.Н. Паньшин. – Киев : Наукова думка, 1992. – 260с.
1309526
   Системы управления информационных сетей. – Москва : Наука, 1983. – 203с.
1309527
  Метт Ю А. Системы управления каталитическими процессами вторичной переработки нефти / Ю А. Метт. – Баку, 1991. – 331с.
1309528
   Системы управления качеством : Рекоменд. указ. лит. в помощь лектору. – Москва : Знание, 1980. – 48с.
1309529
  Пролейко В.М. Системы управления качеством изделий микроэлектроники : (Теория применения) / В.М. Пролейко, В.А. Абрамов, В.Н. Брюнин; [предисл. проф. В.Н. Сретенского]. – Москва : Советское радио, 1976. – 223 с. : ил. – Библиогр.: с. 215-219
1309530
  Федосов Е.А. Системы управления конечным положением в условиях противодействия среды / Е.А. Федосов, В.В. Инсаров, О.С. Селивохин. – Москва : Наука, 1989. – 271 с.
1309531
  Козлов В.И. Системы управления летательными аппаратами / В.И. Козлов. – Москва, 1972. – 126с.
1309532
  Боднер В.А. Системы управления летательными аппаратами / В.А. Боднер. – М, 1973. – 504с.
1309533
   Системы управления лучевых технологических установок. – К., 1988. – 271с.
1309534
  Ильиных Ю.В. Системы управления манипуляцинных роботов / Ю.В. Ильиных. – Л.
1. – 1980. – 88с.
1309535
  Медведев В.С. Системы управления манипуляционных роботов / В.С. Медведев. – М, 1978. – 416с.
1309536
  Багдасаров Р.Э. Системы управления механическими нейтронными прерывателями : Автореф... канд.техн.наук: 260 / Багдасаров Р.Э.; ОИЯИ. ЛНФ. – Дубна, 1971. – 24л.
1309537
  Разумнова Л. Системы управления налогами в КНР и на Тайване // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 10. – С. 84-87. – ISSN 0131-2227
1309538
  Айдрус З И.А. Системы управления обучением как фактор повышения конкурентоспособности российских вузов / З И.А. Айдрус, Р.Р. Асмятуллин // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 6, июнь. – С. 63-68. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены системы управления обучением как фактор повышения конкурентоспособности российских вузов. Современные темпы развития мировой экономики и общества в целом предъявляют все более высокие требования к подготовке кадров. Использование новых ...
1309539
  Шиянов А.И. Системы управления перегрузочных манипуляторов АЭС и ВВЭР / А.И. Шиянов, М.И. Герасимов, И.В. Муравьев. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 175 с. – Библиогр.: с. 171-174
1309540
  Ястребов В.С. Системы управления подводных аппаратов-роботов / В.С. Ястребов, А.М. Филатов. – М., 1983. – 87с.
1309541
  Мельничук Л.П. Системы управления полупроводниковыми модуляционными преобразователями с промежуточным звеном высокой частоты и синусоидальной формой выходного напряжения / Л.П. Мельничук. – Киев, 1979. – 39 с.
1309542
  Врублевская З.А. Системы управления промышленным транспортом: Библиографический указатель 1961-1976 гг. : Библиографический указатель / АН УССР; Ин-т кибернетики; Центр.науч.б-ка; Сост.: З.А.Врублевская и др. – Киев : Наукова думка, 1981. – 342с.
1309543
   Системы управления промышленными роботами и манипуляторами. – Л., 1980. – 182с.
1309544
   Системы управления процессом обучения графическим дисциплинам. – Рига, 1974. – 158с.
1309545
   Системы управления с адаптацией. – К., 1986. – 83с.
1309546
  Стеклов В.К. Системы управления с безредукторным приводом / В.К. Стеклов, Р.Э. Милько. – Киев : Техніка, 1983. – 120 с.
1309547
  Цискаридзе Р.В. Системы управления с инвариантной нормой и близкие к ним : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Цискаридзе Р.В.; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 15л.
1309548
  Гостев В.И. Системы управления с цифровыми регуляторами / В.И. Гостев. – Киев : Тэхника, 1990. – 280 с.
1309549
  Острем К. Системы управления с ЭВМ / К. Острем, Б. Виттенмарк. – М., 1987. – 480с.
1309550
   Системы управления техническими средствами. – К., 1992. – 79с.
1309551
   Системы управления технологическими процессами. – Новочеркасск, 1986. – 140с.
1309552
   Системы управления тиристорными преобразователями частоты / В.А. Бизиков, В.Н. Миронов, С.Г. Обухов, Р.Н. Шамгунов; Обухов С.Г., Миронов В.Н. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 144 с.
1309553
  Синяков А.Н. Системы управления упругими подвижными объектами / А.Н. Синяков. – Ленинград, 1981. – 200 с.
1309554
  Дашевский Л.Н. Системы управления химической промышленностью и химической технологией с применением вычислительной техники. / Л.Н. Дашевский. – К., 1970. – 34с.
1309555
  Карпов Ю.К. Системы управления чертежными автоматами. / Ю.К. Карпов. – М., 1977. – 135с.
1309556
  Шевяков А.А. и др. Системы упрвления ракетных двигателей и энергетических установок / А.А. и др. Шевяков. – М., 1985. – 183с.
1309557
  Шварцбурд С.И. Системы уравнений / С.И. Шварцбурд. – Москва, 1955. – 96 с.
1309558
  Курбатова Н.М. Системы уравнений первого порядка с вещественными характеристиками : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.01.02. / Курбатова Н. М.; БГУ. – Минск, 1991. – 14л.
1309559
  Таланов В.А. Системы уравнений транспортного типа с приложением к комбинаторике : учеб. пособие / В.А. Таланов, В.Н. Шевченко. – Горький, 1978. – 44 с.
1309560
  Шахгильдян В.В. Системы фазовой автоподстройки частоты / В.В. Шахгильдян, А.А. Ляховкин. – изд. 2-е, доп. – Москва : Связь, 1972. – 447 с.
1309561
  Клэппер Д. Системы фазовой и частотной автоподстройки частоты: следящие демодуляторы сигналов с угловой модуляцией / Д. Клэппер. – М., 1977. – 439с.
1309562
  Леонов Г.А. Системы фазовой синхронизации в аналоговой и цифровой схемотехнике : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Г.А. Леонов, С.М. Селеджи. – Санкт-Петербург : Невский Диалект, 2002. – 112с. – ISBN 5-7940-0100-3
1309563
   Системы фазовой синхронизации с элементами дискретизации / В.В. Шахгильдян, А.А. Ляховкин, В.Л. Карякин, В.А. Петров, В.Н. Федосеева; Шахгильдян В.В. – Москва : Радио и связь, 1989. – 318 с.
1309564
  Виестур У.Э. Системы ферментации / У.Э. Виестур, А.М. Кузнецов, В.В. Савенков; АН ЛатвССР; Ин-т микробиологии. – Рига : Зинатне, 1986. – 368 с. : ил.., табл. – Бібліогр.: с. 327-358
1309565
  Михайлов О.И. Системы фоторегистрации и обработки снимков с пузырьковой камеры скат. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Михайлов О.И.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1978. – 28л.
1309566
  Дороднов А.А. Системы функционалов Гаусса и их применение : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Дороднов А.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1971. – 11л.
1309567
  Певзнер Системы цветного телевидения / Певзнер, БМ. – Ленинград : Энергия, 1969. – 232 с.
1309568
  Садыков С.С. Системы цифровой обработки избражений / С.С. Садыков. – Ташкент, 1988. – 168с.
1309569
   Системы частотного управления синхронно-реактивными двигателями / Е.М. Берлин, Б.А. Егоров, В.Д. Кулик, И.С. Скосырев. – Ленинград : Энергия, 1968. – 132 с. – (Библиотека по автоматике / Е.М.Берлин, Б.А.Егоров, В.Д.Кулик ; Вып. 327)
1309570
  Шеридан Т.Б. Системы человек - машина. / Т.Б. Шеридан, У .Р. Феррелл. – М., 1980. – 399с.
1309571
  Павлов В.В. Системы человек - машина: проблемы и синтез / В.В. Павлов. – Киев : Вища школа, 1987. – 53 с.
1309572
  Олещук Владимир Александрович Системы Черча-Россера и их применение : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Олещук Владимир Александрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 126л. – Бібліогр.:л.114-124
1309573
  Олещук В.А. Системы Черча-Россера и их применение : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Олещук В. А.; КГУ. – Киев, 1987. – 17л.
1309574
  Митропольский Ю.А. Системы эволюционных уравнений с периодическими и условно-периодическими коэффициентами / Ю.А. Митропольский. – Киев : Наукова думка, 1984. – 214 с.
1309575
  Ивахненко А.Г. Системы эвристической самоорганизации в технической кибернетике / А.Г. Ивахненко. – К, 1971. – 372с.
1309576
  Жабо Н.И. Системы экологических терминов русского и французского языков: типология, семантика и функции / Н.И. Жабо. – Москва : Российский университет дружбы народов, 2015. – 124, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 98-115. – ISBN 978-5-209-06276-9
1309577
   Системы экономической информации. – М., 1967. – 151с.
1309578
   Системы экспресс-обработки данных в реальном масштабе времени. – К., 1979. – 94с.
1309579
  Растригин Л.А. Системы экстремального управления / Л.А. Растригин. – М, 1974. – 630с.
1309580
  Мандровский-Соколов Системы экстремального управления при случайных возмущениях / Мандровский-Соколов, А.А. Туник. – К., 1970. – 172с.
1309581
  Дрейзен И.Г. Системы электронного управления акустикой залов и радиовещательных студий : Звукоусиление, амбиофония, стереофония / И.Г. Дрейзен. – Москва, 1967. – 112 с.
1309582
  Величко Николай акимович Системы Электропитания вентильных двигателей для аппаратов точной магнитной записи. : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Величко Николай акимович; НАН Украины ин-т электродинамики. – К., 1994. – 16л.
1309583
  Лукин И.И. Системы электроснабжения летательных аппаратов гражданской авиации / И.И. Лукин. – К.
ч. 1. – 1967. – 192с.
1309584
  Жаркин А.Ф. Системы электроснабжения с источниками распределенной генерации / А.Ф. Жаркин, С.П. Денисюк, В.А. Попов ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электродинамики. – Киев : Наукова думка, 2017. – 230, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 220-229. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1571-5
1309585
   Системы энергетики - тенденции развития и методы управления. – Иркутск
Т. 1. – 1980. – 299 с.
1309586
   Системы энергетики - тенденции развития и методы управления : Системные исследования развития энергетики. – Иркутск
Т. 2 : Системные исследования развития энергетики. – 1980. – 143 с.
1309587
   Системы энергетики - тенденции развития и методы управления. – Иркутск
Т. 3. – 1980. – 138 с.
1309588
   Системы энергетики - тенденции развития и методы управления. – Иркутск
Т. 4. – 1980. – 87 с.
1309589
  Пыльдяэ Я.Р. Системы эстонского стихосложения и черты развития силлабо-тонической системы 20 века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пыльдяэ Я.Р. ; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 40 c.
1309590
  Большаков А.Ю. Системы ядернофизического опробования для управления качеством руд / А.Ю. Большаков. – Ленинград : Недра, 1979. – 188с.
1309591
  Антомонов Ю.Г. Системы. Сложность. Динамика / Ю.Г. Антомонов ; АН УССР, Ин-т кибернетики. – Киев : Наукова думка, 1969. – 127 с. : ил. – Библиогр.: с. 125-126
1309592
   Системы: декомпозиция, оптимизация и управление. – Москва : Машиностроение, 1986. – 495 с.
1309593
   Системы: математические методы описания, САПР и управления. – Калинин, 1989. – 159 с.
1309594
  Маца К.А. Системы: свойства и принципы организации : науч. публикация / К.А. Маца ; Вуз Укоопсоюза "Полтавский ун-т экономики и торговли" (ПУЭТ). – Полтава : ПУЭТ, 2017. – 364, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 328-364 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-184-284-6
1309595
  Уемов А.И. Системый подход и общая теория систем / А.И. Уемов. – Москва, 1978. – 272с.
1309596
  Фрумкин М.А. Систолические вычисления. / М.А. Фрумкин. – М., 1990. – 189с.
1309597
  Кухарев Г.А. Систолические процессоры для обработки сигналов / Г.А. Кухарев. – Минск, 1988. – 124с.
1309598
   Систолические структуры. – Москва : Радио и связь, 1993. – 416 с.
1309599
  Завьялов А.И. Систолический объем сердца / А.И. Завьялов. – Минск : Полымя, 1981. – 7 с.
1309600
  Кожем"яко Андрій Вікторович Систолічні структури для багатооперандної обробки векторних даних : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Кожем"яко А.В.; Вінницьк. нац. техніч. ун-тет. – Вінниця, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 28 назв
1309601
  Сейтлиев К. Систр : избранные стихи / ара Сейтлиев; пер. с туркм. А.Кронгауза. – Ашхабад : ТуркменОГИЗ, 1944. – 51 с.
1309602
  Бережной А.И. Ситаллы и фотоситаллы / А.И. Бережной. – М, 1966. – 348с.
1309603
  Личутин В.В. Ситальцы / В.В. Личутин. – Москва, 1986. – 132с.
1309604
   Ситез і ДСК-дослідження нових азополімерів на основі естерів метакрилової кислоти / О.М. Надтока, Л.А. Ольховик, В.Г. Сиромятніков, В.П. Привалко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 51-53. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Отримано нові полімери та кополімери на основі азоестерів метакрилової кислоти, що мають замісники різної природи та різну довжину алкільних спейсерів в азобензольних фрагментах. Досліджено температурні характеристики отриманих полімерів. The new ...
1309605
  Капочюте Е.Ю. Ситема Кобол М5000 / Е.Ю. Капочюте, Э.С. Паулаускас. – Москва, 1979. – 247 с.
1309606
  Рижкова А. Ситема професійної освіти Австрії: сучасний стан та прблеми // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2013. – Вип. 62, ч. 2. – С. 145-150. – ISSN 2077-1827
1309607
   Ситенко Олексій Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 373-374 : фото
1309608
  Левандовський О.О. Ситенко Олексій Григорович (1927-2002 рр.) / О.О. Левандовський, М.В. Калніболотський // На Байковій горі (короткий путівник) / О.О. Левандовський, М.В. Калніболотський. – Київ, 2004. – С. 49. – ISBN 966-7270-35-1
1309609
   Ситенко Олексій Григорович (1927-2002) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 438. – ISBN 978-966-439-754-1
1309610
  Оноприенко В.В. Ситетические и стереохимические исследования в области тетрациклинов : Автореф... канд. хим.наук: / Оноприенко В. В.; АН СССР, ин-т хим. природ. соед. – М., 1964. – 20л.
1309611
  Мойсєєв В.А. Ситетичні алмази / В.А. Мойсєєв. – Київ : Наукова думка, 1974. – 94с.
1309612
  Загороднюк Ю.А. Ситком як актуальна форма комічного в масовій культурі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – С. 278-283. – ISSN 2076-1554
1309613
   Ситник Костянтин Меркурійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 438. – ISBN 978-966-439-754-1
1309614
   Ситніков Анатолій Борисович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 438-439. – ISBN 978-966-439-754-1
1309615
  Сапов В.Г. Ситный хлеб / В.Г. Сапов. – Барнаул, 1982. – 168с.
1309616
  Байтемиров Н. Сито жизни : роман / Н. Байтемиров ; пер. с кирг. С. Шевелева. – Москва : Советский писатель, 1977. – 319 с. : ил.
1309617
  Байтемиров Н. Сито жизни : романы / Насирдин Байтемиров ; пер. с кирг. С.Шевелева. – Москва : Известия, 1990. – 587 с. – (Дружба народов)
1309618
  Байтеміров Н. Сито життя : роман / Насирдін Байтеміров ; [пер. з кирг. П. Гордійчук]. – Київ : Дніпро, 1986. – 256 с.
1309619
   Ситор Ситуморанг : Библиогр. указ. – Москва, 1977. – 67с. – (Писатели зарубеж. стран)
1309620
   Ситстема комсомольской работы в школе. – М., 1982. – 159с.
1309621
  Терновець О.М. Ситстема профілактики соціального сирітства в діяльності соціального педагога // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 48-57. – ISSN 1817-3764
1309622
  Русли М. Ситти Нурбая. История несчастной любви. / М. Русли. – М., 1961. – 279с.
1309623
  Седнев В.В. Ситуалогическая экспертиза: теоретико-методологическое обоснование / В.В. Седнев, Л.Г. Бордюгов // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н-д експертно-криміналістичний центр МВС України ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 18-25. – ISSN 1992-4437
1309624
  Матюша В.І. Ситуативна та експлікативна асиметрії у перекладі драматичних творів та кінофільмів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 99-104


  Стаття присвячена вивченню застосування ситуативної та експлікативної асиметрії у перекладі англомовних драматичних творів та фільмів українською мовою. Простежено спорідненість цих жанрів та підходів до їх перекладу. В статье исследовано применения ...
1309625
  Дорда С.В. Ситуативная обусловленность оценочных высказываний // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 187--189. – Бібліогр.: Лит.: с. 189; 13 п. – ISSN 1729-360Х


  Каяття є контекстно обумовленним комунікативним феноменом. Важливою характерною рисою висловлювання каяття є їх функціонування в комунікативних ситуаціях конфлікта. Роль адресанта в загальній ситуації конфлікту надзвичайна. Repentance is bound ...
1309626
  Чувакин А.А. Ситуативная речь / А.А. Чувакин. – Барнаул, 1987. – 106с.
1309627
  Гірман Ю.В. Ситуативне застосування елементів фінансового моніторингу в рамках забезпечення фінансової безпеки банку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, січень. – С. 71-76. – ISSN 2306-6792
1309628
  Кузько М.С. Ситуативне моделювання в професійній підготовці майбутніх геологів як педагогічна категорія // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 128-134. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1309629
  Карпенко В.В. Ситуативний аналіз в структурі історико-філософського дослідження // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 129-130
1309630
  Волощук І.І. Ситуативний аспект вираження іронічної оцінки // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 31-34. – (Філологічні науки)
1309631
  Алексєєва К.І. Ситуативний характер морально-мовних феноменів у філософії Ф. Ніцше // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 59-61


  "... Аналіз поняття ситуації у філософській антропології передбачає звернення до ідей Фридрих Ніцше. У своєму філософському проекті він намагався відновити втрачену і забуту "єдність мислення та життя". Мислення має активуватися життям, яке, своєю ...
1309632
  Шевцова Л. Ситуативні завдання з розвитку зв"язного мовлення у 6 класі // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.7-9
1309633
  Андрійчук В.Г. Ситуативні колізії наслідків впливу фінансової кризи та спорадичні потуги їх локалізації в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 1. – С. 16-19
1309634
  Андрійчук В.Г. Ситуативні колізії турбулентності світового господарства й невідкладність впровадження інноваційно-модернізаційної моделі розвитку вітчизняної економіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 343-349. – ISSN 0321-0499
1309635
  Чала Н.Д. Ситуативні методи вивчення іноземної мови у закладах вищої освіти не гуманітарного профілю / Н.Д. Чала, І.В. Ковальова // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 205-211. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
1309636
  Шевченко Л.Ю. Ситуативні синоніми у фразеології // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 18. – С. 37-44
1309637
  Алєксєєва К.І. Ситуативність існування: гранична ситуація і повсякденність // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 172-177. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розглядається поняття ситуативності у його екзистенційному і повсякденному вимірі. Ситуація постулюється як сутнісний модус людського існування.
1309638
  Осинов С.Н. Ситуативно-методологические аспекты создания системы мониторинга за уровнем воды // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 2. – С. 82-84. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
1309639
  Канонич С.И. Ситуативно-речевая грамматика испанского языка / С.И. Канонич. – Москва, 1979. – 208с.
1309640
  Тарасова Вера Ивановна Ситуативное употребление перфектных форм настоящего времени в современной английской диалогической речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Тарасова Вера Ивановна; МВ и ССО УССР. Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1980. – 21л.
1309641
  Тарасова Вера Ивановна Ситуативное употребление перфектных форм настоящего времени в современной английской диалогической речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Тарасова Вера Ивановна; МВ и ССО УССР. Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1980. – 21л.
1309642
  Гусев Станислав Сергеевич Ситуативность коммуникативных действий // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 51-60. – Бібліогр.: с. 54, 56, 58-59. – ISSN 0042-8744
1309643
  Петроченко Г.Г. Ситуативные задачи в педагогике / Г.Г. Петроченко. – Минск, 1990. – 223с.
1309644
  Сахарова Т.Е. Ситуативные упражнения для обучения немецкой диалогической речи студентов первых курсов языкового вуза : Автореф... канд. пед.наук: / Сахарова Т. Е.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 30л.
1309645
  Маруфова Папп С.Б. Ситуативные упражнения и задания по русскому языку. / Папп С.Б. Маруфова. – Душанбе, 1979. – 148с.
1309646
  Фесенко Евгений Владимирович Ситуации совершения хулиганских действий : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Фесенко Евгений Владимирович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1979. – 207л.
1309647
  Шкурко Ю.С. Ситуационная структура процесса социальных изменений: теоретико-методологические предположения // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2010. – Т. 13, № 2 (51). – С. 72-82. – ISSN 1029-8053
1309648
  Поспелов Д.А. Ситуационное управление / Д.А. Поспелов. – М., 1986. – 284 с.
1309649
  Селюгин А.А. Ситуационное управление в АСУ процессом обжига цементного клинкера. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.07 / Селюгин А.А.; АН Кирг.ССР.Отдел.физ-мат.и техн.наук. – Фрунзе, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.18-19
1309650
  Бурлаков М.В. Ситуационное управление в системах массового обслуживания / М.В. Бурлаков. – Киев, 1991. – 158 с.
1309651
  Кривуля П.В. Ситуационные параметры описания и анализа графика освоения инвестиций / П.В. Кривуля, С.С. Штапаук // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 4 (68). – С. 35-55 : рис., табл. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 2222-8810
1309652
  Мелихов А.Н. и др. Ситуационные советующие системы с нечеткой логикой / А.Н. и др. Мелихов. – Москва : Наука, 1990. – 271 с.
1309653
  Ионова Е. Ситуация в Киргизии и перспективы российско-киргизских отношений // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 12 (234). – С. 71-78. – ISSN 1998-1813
1309654
   Ситуация в Краснодарском крае на примере консалтинговой компании MACON Realty Group : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 22
1309655
  Васильев Р.Ф. Ситуация в советском строительстве / Р.Ф. Васильев. – Москва, 1986. – 79с.
1309656
  Розин В.М. Ситуация в современной науке и трансформация психологии и педагогики // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 10. – С.21-24.
1309657
  Пахомов Ю. Ситуация в Украине: предкризис, кризис, посткризис / Ю. Пахомов, С. Пахомов // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 3-6. – ISSN 1728-6220
1309658
  Желенина И.А. Ситуация и консенсус // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 1. – С.17-25
1309659
  Дубянский А.М. Ситуация разлуки в древнетамильской поэзии (тема муллеи) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.06 / Дубянский А.М. ; МГУ. – Москва, 1974. – 22 с.
1309660
  Белкин А.С. Ситуация успеха. Как ее создать : кн. для учителя / А.С. Белкин. – Москва : Просвещение, 1991. – 168, [2] с. – (Мастерство учителя: идеи, советы, предложения)
1309661
  Чупринин С.И. Ситуация: борьба идей в современ. лит. / С.И. Чупринин. – Москва, 1990. – 45 с.
1309662
  Коновалов В.В. Ситуация: Истории из жизни подростков / В.В. Коновалов. – Л., 1986. – 220с.
1309663
  Максимова Э.М. Ситуация: очерки. / Э.М. Максимова. – М., 1987. – 176с.
1309664
  Турчак О.М. Ситуації емоційної напруги у навчальній діяльності студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 180-189. – (Психологія ; вип. 47)
1309665
  Волкова І.В. Ситуації етикетного спілкування: англійське фатичне мовлення (на матеріалі сучасної англійської прози) / І.В. Волкова, О.О. Алексєєва // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 65-70. – Бібліогр.: Літ.: с. 69-70; 16 п. – ISSN 1729-360Х
1309666
  Михайлов В. Ситуації правомірної шкоди (обставини, що виключають злочинність діяння) за кримінальним законодавством держав СНД // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 241-248. – ISSN 1993-0909
1309667
  Ковтуненко Л.П. Ситуаційна зумовленість тактики огляду місця події // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 185-190. – ISSN 0201-7245
1309668
  Синчук О.В. Ситуаційна зумовленість типових версій // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 270-278
1309669
   Ситуаційна методика навчання : український досвід : [ збірник статей ]. – Київ : Центр інновацій та розвитку, 2001. – 192 с. – ISBN 966-7345-41-6
1309670
  Ковальова Катерина Ситуаційна методика навчання як складова інтерактивних технологій у процесі викладання економіки // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 10. – С. 36-38. – Бібліогр.: 8 назв
1309671
  Коваленко А.В. Ситуаційна обумовленість збирання, дослідження та використання доказів у кримінальному провадженні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 4 (88). – С. 240-250. – ISSN 2524-0323
1309672
  Журавель В.А. Ситуаційна обумовленість порушення кримінальних справ за ознаками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 179-188.
1309673
  Шевчук В.М. Ситуаційна обумовленість тактичних операцій при розслідуванні службових злочинів у митних органах // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 54-65
1309674
  Шевчук В.М. Ситуаційна обумовленність тактичних операцій: проблеми та перспективи дослідження // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 58-67. – ISSN 1993-0917
1309675
  Рубльов В.В. Ситуаційне лідерство в управлінні комунальними підприємствами // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6/1. – С. 22-25. – ISSN 2409-1944
1309676
  Єлісєєва О.К. Ситуаційне моделювання в управлінні розвитком соціально-економічних систем / О.К. Єлісєєва, С.С. Герасименко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 265-272 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1309677
  Коваленко Н.І. Ситуаційне моделювання лізингових операцій // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 118-125 : табл. – Бібліогр.: 1 назв
1309678
  Герасимчук В.І. Ситуаційне регулювання ринку праці: методологічні та методичні аспекти / В.І. Герасимчук; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Принт Експрес, 2000. – 106с. – ISBN 966-02-2132-0
1309679
  Анісімов А.В. Ситуаційне управління: розпливчаті моделі / А.В. Анісімов, В.В. Прокопенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 152-161. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В даній статті запропоновано тип моделей управління складними системами, що базуються на імітації дій людини в процесі прийняття рішень. Підхід, що розглядається, в своїй основі містить ідею формалізації розпливчатих понять, які виникають при отриманні ...
1309680
  Парій Л.В. Ситуаційний аналіз в антикризовому управлінні підприємством // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (31). – С. 49-53. – ISSN 2415-8089
1309681
  Чукурна Е.П. Ситуаційний аналіз факторів ціноутворення машинобудівних підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 115-126


  В статті проведений ситуаційний аналіз факторів ціноутворення машинобудівних підприємств, який дозволив сформувати стратегічні рішення в сфері ціноутворення на основі отриманих результатів. Зроблений висновок, що основними факторами ціноутворення на ...
1309682
  Чукурна О. Ситуаційний аналіз факторів ціноутворення машинобудівних підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 39-45. – (Економіка ; вип. 5 (182)). – ISSN 1728-3817


  В статті проведений ситуаційний аналіз факторів ціноутворення машинобудівних підприємств, який дозволив сформувати стратегічні рішення в сфері ціноутворення на основі отриманих результатів. Зроблений висновок, що основними факторами ціноутворення на ...
1309683
  Василенко В.А. Ситуаційний менеджмент : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.А. Василенко, В.І. Шостка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 285 с. – ISBN 966-8253-11-6
1309684
  Василенко В.А. Ситуаційний менеджмент : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Василенко, В.І. Шостка, О.М. Клейменов; МОНУ. – 2-ге вид. виправлене та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 370с. – ISBN 966-364-009-Х
1309685
  Бондар О.В. Ситуаційний менеджмент : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.В. Бондар ; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т спожив. кооп. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 325, [1] с. : табл. – ISBN 978-611-01-0004-5


  Подано навчально-методичний матеріал, включений до програми навчальної дисципліни "Ситуаційний менеджмент". Розроблено з метою надання методичної допомоги при самостійному вивченні дисципліни, запропоновано методичні рекомендації до вивчення кожної т
1309686
  Ковтуненко Л.П. Ситуаційний підхід до тактики обшуку // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 175-182. – ISSN 2224-9281
1309687
  Ковтуненко Л.П. Ситуаційний підхід до тактики очної ставки // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 203-210. – ISSN 0201-7245
1309688
  Веліканов С.В. Ситуаційний підхід у методиці розслідування злочинів // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 173-179. – ISSN 0201-7245
1309689
  Салтєвський М. Ситуаційний підхід у методиці розслідування і профілактиці корупції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.48-50. – ISSN 0132-1331
1309690
  Сальнікова О.Ф. Ситуаційний центр як ефективний механізм стратегічних комунікацій / О.Ф. Сальнікова, О.І. Посмітюх, М.І. Петренко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 17, вересень. – С. 62-66. – ISSN 2306-6814
1309691
  Москаленко О.А. Ситуаційні задачі як продуктивна основа сучасної системи фахового становлення майбутнього вчителя математики / О.А. Москаленко, Ю.Д. Москаленко, О.В. Коваленко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 347-356. – ISSN 2312-5993
1309692
  Петренко Тетяна Григорівна Ситуаційні системи управління реального часу на базі багаторівневих моделей уявлення знань : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.03 / Петренко Тетяна Григорівна; Мін-во освіти України. Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 1999. – 17л.
1309693
  Іванишин В.В. Ситуаційні стани, які виникають у проектах збирання зернових культур / В.В. Іванишин, Т.Д. Гуцол, С.П. Комарніцький // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 46-53 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2410-1125
1309694
  Щербань П. Ситуаційно-ігрові методики навчання / П. Щербань. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.105-113. – (Педагогічні науки)
1309695
  Отеро Л. Ситуація / Л. Отеро. – К, 1973. – 267с.
1309696
   Ситуація // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 905-906. – ISBN 966-316-069-1
1309697
  Артюх А. Ситуація в зоні АТО у дзеркалі громадської думки: рецепції етнолога // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 111-115. – ISSN 2313-8505
1309698
  Панфілов І. Ситуація в Сирії: регіональний та глобальний виміри // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 492-498
1309699
  Литвин В. Ситуація диктує необхідність рішучих дій: З виступу Голови Верховної Ради України на пленарному засіданні Верховної Ради 30 листоп. 2004 р. // Сільські вісті, 2004. – 2 грудня


  [Щодо політичної ситуації в Україні після проведення другого туру вибор. президент. кампанії 2004 р.]
1309700
  Волощук А.В. Ситуація діалогу: шлях "повернення до себе через "ти"" М. Бубера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 97-98. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1309701
   Ситуація із будівництвом сміттєзвалища біля села Людавка Вінницької області // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 1 (107), січень - лютий. – С. 26 : фото
1309702
  Морщакова О. Ситуація ковітальності людини у суспільному просторі сучасності // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 4 (54). – С. 37-45. – ISSN 1810-2131
1309703
  Бовсунівська Т.В. Ситуація когнітивного дисонансу в сучасній жанрології // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 27-33
1309704
  Янчук В.А. Ситуація людини // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 130-132
1309705
  Куликівська А.М. Ситуація міжцарювання і повстання декабристів за документами Центрального архіву стародавніх актів у Варшаві // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.188-192
1309706
  Шпак О.Г. Ситуація на внутрішньому ринку нафтопродуктів України // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С. 116-117. – ISSN 0367-4290
1309707
  Русіна О. Ситуація на Донбасі // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 25 серпня (№ 34). – С. 5. – ISSN 0027-8254


  Напружений період у Станиці-Луганській та кадрові зміни у Тристоронній контактній групі.
1309708
  Мірошниченко Л.Я. Ситуація письменника у романі Вільяма Голдінга "Паперові люди" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 267-274. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті переглядається усталене тлумачення роману Вільяма Голдінга "Паперові люди" (1894). Об"єктом інтересує магістральний конфлікт письменника та критика.
1309709
  Ільницький М. Ситуація пограниччя: проблема ідентичності і драми самоідентифікації // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 3-9. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1309710
  Реутов Є.А. Ситуація розлуки (Війог) і Барахмаса Джаясі в поемі "Падмават" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 154-160


  Розглядається один із аспектів твору відомого індійського середньовічного автора, Маліка Мухаммада Джаясі, а саме - опис страждану розлуці з коханим як алегорія душі, відокремленої від Бога. Завдяки неперевершеному зображенню страждань розлуки поема ...
1309711
  Ковтуненко Л.П. Ситуація слідчої дії як самостійна категорія в криміналістиці // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 119. – С. 212-217. – ISSN 2224-9281
1309712
   Ситуація стосовно вживання ін"єкційних наркотиків у м. Харкові 2001 р. : Дослідження ВООЗ ін"єкційного вживання наркотиків. Друга фаза. – Київ, 2003. – 106с. – ISBN 966-8435-1-X
1309713
  Борисенко Н.Д. Ситуація суперництва у дискурсі персонажів сучасної британської драми: гендерний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 83-87
1309714
  Савченко В.Ф. Ситуація та спрямування подальшого розвитку паливно-енергетичного комплексу України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 80-84
1309715
  Усанов І.В. Ситуація технологічної людяності в епоху пост // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 119-124
1309716
  Варивод Д. Ситуація тримовності: вияви та причини появи // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 18-22
1309717
  Полівко Л.Ю. Ситуація успіху при включенні дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2015. – С. 116-124. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1309718
  Панков Г. Ситуація ціннісного конфлікту в житії Києво-Печерського ченця Тита у контексті культуролого-релігієзнавчого осмислення // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 466-475
1309719
  Козаченко О.М. Ситуація як методична проблема та її роль у навчанні іноземної мови // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 2 (131). – С. 73-79. – ISSN 2414-5076
1309720
  Слюсаревський М.М. Ситуація як об"єкт соціально-психологічного дослідження: історіогенез і сучасний стан проблеми // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 5-24. – ISBN 978-966-8063-84-3
1309721
  Кремзикова С.Ю. Ситуація як одиниця динамічного представлення концептуалізації дійсності та її відображення у дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 211-219. – Бібліогр.: Літ.: с. 219; 18 назв
1309722
  Фесенко Є.В. Ситуація як ознака об"єктивної сторони складу злочину // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 32-40. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  В статье дается философское, правовое и филологическое обоснование ранее высказанного автором предложения о дополнении перечня конституционных признаков объективной стороны состава преступления понятием "ситуация". Говорится об особенностях ситуации и ...
1309723
  Баратынский Е.А. Ситхотворения / Е.А. Баратынский. – Москва : Художественная литература, 1978. – 127с.
1309724
   Ситцевая радуга. – Ярославль, 1972. – 95с.
1309725
  Серебряков Г.В. Ситцевая радуга. / Г.В. Серебряков. – М, 1980. – 175с.
1309726
  Волков И.А. Ситцевое царство / И.А. Волков. – Иваново-Вознесенск, 1925. – 167с.
1309727
  Солодарь Ц.С. Ситцевый бал / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1984. – 168с.
1309728
  Сбитнев Ю.Н. Ситчик / Ю.Н. Сбитнев. – М., 1966. – 45с.
1309729
  Петухов А.В. Сить - таинственная река / А.В. Петухов. – Москва, 1983. – 303с.
1309730
  Радівілов Д.А. Сифатнасаб ал-"улама" як джерело з історії ібадитів // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 305-316. – ISBN 978-966-02-6446-5
1309731
  Степаньянц С.Д. Сифонофоры морей СССР и северной части Тихого океана / С.Д. Степаньянц. – Л,, 1967. – 216с.
1309732
   Сифоны с гидравлическим клапаном для срыва вакуума на трубопроводах насосных станций. – К, 1957. – 26с.
1309733
  Гаврюшенко В. Сихологічні аспекти прийняття рішення командиром у проблемних ситуаціях // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 4 (41). – С. 191-197
1309734
   Сихотэ-Алинский биосферный район: принципы и методы экологического мониторинга. – Владивосток, 1981. – 148с.
1309735
   Сихотэ-Алинский биосферный район: фоновое состояние природных компонентов : Сборник научных трудов. – Владивосток, 1987. – 144с.
1309736
  Кринов Е.Л. Сихотэ-Алинский метеоритный дождь / Е.Л. Кринов. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1948. – 64 с.
1309737
  Шипулин Ф.К. Сихотэалинский метеорит / Ф.К. Шипулин. – Владивосток : Примиздат, 1947. – 40 с.
1309738
  Сухарчук Г.Д. Сициально-экономические взгляды политических лидеров Китая первой половины 20 века / Г.Д. Сухарчук. – М., 1983. – 227с.
1309739
  Кулагин Ю.И. Сициальные функции и системные признаки политических элит: анализ современных концепций / Ю.И. Кулагин, Н.А. Латыгина // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 122-131
1309740
  Кобленц А.Н. Сицилианская защита / А.Н. Кобленц. – М., 1955. – 184с.
1309741
  Симонян К. Сицилианская защита : роман / К. Симонян. – Москва : Советский писатель, 1977. – 256 с.
1309742
  Гуфельд Э.Е. Сицилианская защита / Э.Е. Гуфельд. – Киев : Здоров"я, 1989. – 165с.
1309743
  Свешников Е.Э. Сицилианская защита система 5... е7-е5 / Е.Э. Свешников. – М., 1988. – 255с.
1309744
  Моисеев О.Л. Сицилианская защита. / О.Л. Моисеев, И Г. Равинский, . – М, 1986. – 206с.
1309745
  Каспаров Г.К. Сицилианская защита: Схевенинген / Г.К. Каспаров, А.С. Никитин. – М., 1984. – 240с.
1309746
  Фролов Э.Д. Сицилийская держава Дионисия. / Э.Д. Фролов. – Л, 1979. – 160с.
1309747
  Витторини Э. Сицилийские беседы / Э. Витторини. – Москва, 1983. – 127с.
1309748
  Кипнис Борис Сицилийский крючок для Фюрера : Лабиринты // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 15 : Италия. – С. 58-65 : Фото
1309749
  Льюис Н. Сицилийский специалист / Н. Льюис. – Москва, 1981. – 336с.
1309750
  Рубанов Сергей Сицилия без мафии // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 8, ноябрь - декабрь. – С. 70-81 : фото
1309751
  Годзишевский Л.Ф. Сицилия и ее землетрясения / Л.Ф. Годзишевский. – Москва : Т-во скоропеч. А.А. Левансон, 1909. – IV, 120 с.
1309752
  Визель Михаил Сицилия. Жизнь на вулкане // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 60-67 : фото
1309753
  Павлова Ольга Сицилия. Огни большого острова // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 10 (175). – С. 124-133 : фото. – ISSN 1029-5828
1309754
   Сицилия. Черно-белый путеводитель // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 15 : Италия. – С. 97-102
1309755
  Перстньова Н. Сицилійський захист, або Які фігури рухають владу в Одесі? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23-29 листопада (№ 45). – С. 2


  "Президентське доручення про наведення порядку в Одесі частково почули як ті, кому його адресовано, так і ті, проти кого воно спрямоване. Клани, про існування яких казав нещодавно Володимир Зеленський, самостійно спробували перезавантажити владу в ...
1309756
  Колесниченко Т. Сич.Комедія на 3 дії. / Т. Колесниченко. – Харків, 1928. – 39с.
1309757
  Кочура П. Сичі на дзвіниці : роман / П. Кочура. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 376 с.
1309758
  Краснов Г И. Сиявский бор / Г И. Краснов, . – Новосибирск, 1962. – 56с.
1309759
  Долинский Д.М. Сияет день / Д.М. Долинский. – Ростов -на-Дону, 1978. – 94с.
1309760
   Сияжар: Сказание мордовского народа. – Саранск, 1976. – 240с.
1309761
   Сияжар: Сказания мордов. народа. – М, 1989. – 302с.
1309762
   Сияйте, ленинские звезды!. – Ставрополь, 1965. – 33 с.
1309763
  Нежный А.И. Сияла Оптина Пустынь / А.И. Нежный. – М., 1989. – 158с.
1309764
  Кабарин Ф.В. Сияние базальтовых гор. / Ф.В. Кабарин. – Кишинев, 1956. – 336с.
1309765
  Кабарин Ф.В. Сияние базальтовых гор. / Ф.В. Кабарин. – Саратов, 1957. – 343с.
1309766
  Тапхаев Л. Сияние в Саянах : стихи / Лопсон Тапхаев ; пер. с бурят. – Москва : Современник, 1976. – 64 с.
1309767
  Архипов П.П. Сияние звезд : очерки / П.П. Архипов. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1971. – 192 с. : ил.
1309768
   Сияние Каракума. – Ашхабад, 1978. – 471с.
1309769
  Палехов Р.Я. Сияние над Большим Хингом / Р.Я. Палехов. – Хабаровск, 1956. – 366с.
1309770
  Величко В.А. Сияние Севера / В.А. Величко. – Москва, 1946. – 38с.
1309771
   Сияние Севера. – М, 1978. – 429с.
1309772
  Холмс Ханна Сияние синевы зимородки : в погоне за птицей / Холмс Ханна, Джеймс Чарли Гамильтон // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 142-151 : Фото
1309773
  Куликов В.Г. Сияние славы. / В.Г. Куликов. – М., 1990. – 303с.
1309774
  Федотовских М.В. Сиянье. / М.В. Федотовских. – М., 1972. – 95с.
1309775
  Котляр Павел Сиятельные особенности // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 215-221 : фото
1309776
  Хаксли Э. Сияющее Эльдорадо / Э. Хаксли. – Москва, 1976. – 311с.
1309777
  Кинг С. Сияющий / С. Кинг. – Баку : Олимп, 1996. – 436с. – (Мир мистики). – ISBN 5-87860-036-6
1309778
  Решетов Владимир Сияющий кристалл : наука // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 130-136 : Фото
1309779
   Сі проти Маршалла. Наскільки інфраструктурні проекти Китаю у світі можна порівняти з планом Америки з відбудови повоєнної Європи // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 11 (539), 16-22.03.2018. – С. 28-29. – ISSN 1996-1561
1309780
  Глазовий Андрій Сіамська принцеса з Волині // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 70-72 : фото
1309781
  Чорногуз О.Ф. Сіамський слон : гуморески / О.Ф. Чорногуз. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 169 с.
1309782
  Кадніков Олександр Сіань. Серце Китаю // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 102-111 : фото
1309783
  Джаман В.О. Сібурбанізаційні процеси у староосвоєних районах (на прикладі Західноукраїнського макрорегіону) // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 49-54. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1309784
  Чабан М. Сівач доброго зерна // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2003. – Рік вид. 51, № 1. – C. 23-28


  Василь Доманицький — український літературознавець, письменник, історик, фольклорист, публіцист, громадсько-політичний діяч, кооператор.
1309785
  Колесник С. Сівач розумного, доброго, вічного // Сільські вісті. – Київ, 2000. – 11 липня (№ 75). – С. 2


  До 80-річчя з дня народження ветерана КНУ імені Тараса Шевченка Павла Максимовича Федченка.
1309786
  Довгий О.П. Сівачі : поезії / О.П. Довгий. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 107 с.
1309787
  Сарян Г. Сівачі світла : вірші / Гегам Сарян ;. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 147 с.
1309788
  Лис В. Сівачі, що вірять у майбутній добрий урожай // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 2-9 січня (№ 1/2). – С. 6


  Про книгарню "Є"
1309789
  Томенко М.Д. Сівба : поезії / М.Д. Томенко. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 142 с.
1309790
  Балушок В. Сіверська земля - перша жертва "Русского мира" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 5 - 11 листопада (№ 41). – С. 15


  Як відомо, російські "собиратели земель" заявляють про "исконную" належність територій на Сході України російській державі. Навіть заселення їх українцями подається як привласнення ними земель, споконвічно належних Росії, — Слобожанщина, мовляв, ...
1309791
   Сіверщина. – Чернігів, 2000
1309792
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 5. – 2012. – 383 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1309793
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 6. – 2013. – 547 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1309794
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 7. – 2014. – 327 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1309795
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 8. – 2015. – 367 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1309796
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 9. – 2016. – 584 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1309797
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: О.Д. Савицький, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 10. – 2017. – 512 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1309798
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 11. – 2018. – 460 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1309799
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів : [б. в.], 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 12. – 2019. – 463, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1309800
   Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Нац. заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства НАН України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Глухів ; Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2008-. – ISSN 2218-4805
Вип. 13. – 2020. – 399, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1309801
  Міщенко Д.О. Сіверяни / Д.О. Міщенко. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 332с.
1309802
  Міщенко Д.О. Сіверяни : Роман / Д.О. Міщенко. – Доп. і випр. вид. – Київ : ДЛВ, 1961. – 236с.
1309803
  Міщенко Д.О. Сіверяни : Роман / Д.О. Міщенко. – Київ : Дніпро, 1969. – 239с.
1309804
  Міщенко Д. Сіверяни / Д. Міщенко. – Київ : Український центр духовної культури, 1999. – 390с. – В кн. також: Останній похід короля/ Іван Корбач. – (Український історичний роман). – ISBN 966-7276-25-2
1309805
   Сіверяни пишуть Грушевському / / Підготували до друку Ю. Мицик, В. Денис, Ф. Мороз // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 4. – С. 59-62
1309806
  Рогожа М.М. Сіверяни у національно-визвольних змаганнях 1917-1921 років: досвід ідентифікації // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 281-284. – ISSN 2218-4805


  У статті означено уродженців Сіверщини, які брали активну участь у національно-визвольних змаганнях упродовж 1917–1921 рр. Виявлено їхнє місце народження, походження, родини, здобута освіта. Вказано на займані посади та звання у військах Російської ...
1309807
  Куриленко В. Сіверяни. Округа міст Радичева і Новгорода-Сіверського // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 1. – С.104-106
1309808
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів, 1994-
№ 1. – 1995
1309809
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів, 1994-
№ 3. – 1995
1309810
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів, 1994-
№ 4. – 1995
1309811
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів, 1994-
№ 5. – 1995
1309812
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів, 1994-
№ 6. – 1995
1309813
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів, 1994-
№ 1. – 1996
1309814
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів, 1994-
№ 2/3. – 1996
1309815
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів, 1994-
№ 5. – 1997
1309816
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів
№ 1. – 1998
1309817
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів
№ 2. – 1998
1309818
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 3. – 1998
1309819
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 4. – 1998
1309820
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів
№ 5. – 1998
1309821
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал. – Чернігів
№ 6. – 1998
1309822
   Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий журнал. – Чернігів
№ 1. – 1999
1309823
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 2. – 1999
1309824
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 3. – 1999
1309825
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 4. – 1999
1309826
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 5. – 1999
1309827
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 6. – 1999
1309828
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 1. – 2000
1309829
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 2. – 2000
1309830
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 3. – 2000
1309831
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 4. – 2000
1309832
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 5. – 2000
1309833
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 6. – 2000
1309834
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 1. – 2001
1309835
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 2. – 2001
1309836
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 3. – 2001
1309837
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів, 1994-
№ 4. – 2001
1309838
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів, 1994-
№ 5. – 2001
1309839
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів, 1994-
№ 6. – 2001
1309840
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 1. – 2002
1309841
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 2. – 2002
1309842
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 3. – 2002
1309843
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 4. – 2002
1309844
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 5. – 2002
1309845
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 6. – 2002
1309846
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 1. – 2003
1309847
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 2/3. – 2003
1309848
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 4. – 2003
1309849
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 5/6. – 2003
1309850
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 1. – 2004
1309851
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 2/3. – 2004
1309852
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 4. – 2004
1309853
   Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – Чернігів
№ 5/6. – 2004
1309854
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Чернігів
№ 2 (128), квітень - березень. – 2016. – 232 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1309855
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; голов. ред. В.О. Дятлов. – Чернігів
№ 5 (131), вересень - жовтень. – 2016. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1309856
   Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; Всеукраїн. т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; голов. ред. В.О. Дятлов. – Чернігів : Десна Поліграф
№ 5 (143), вересень - жовтень. – 2018. – 267, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1309857
   Сіветската демокрация. – София, 1948. – 15с.
1309858
  Шумилов Олександр Сівітлий посланець в Україні // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 9 (146). – С. 8-10


  Розмова з ректором Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктором філологічних наук, професором Григорієм Клочеком
1309859
  Камінський В.Ф. Сівозміна як основа сталого землекористування та продовольчої безпеки України // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 3-14. – Бібліогр.: 7 назв.
1309860
  Кудря С.О. Сівозміна, як основа системи землеробства // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 27-29. – ISBN 978-966-2742-92-5
1309861
   Сігал Марк Абрамович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 374 : фото
1309862
  Рудич В.О. Сігрід Унсет та її головні романи // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Моренець В.П., Агеєва В.П., Бакула Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 69 : Літературознавчі студії. – С. 93-95. – ISSN 1996-9872


  "Статтю присвячено одній із трьох нобелівських лауреатів норвезької літератури - письменниці Сігрід Унсет та огляду її головних романів. Сігрід Унсет розвивала жанр родинної саги, зображуючи сучасність крізь призму Середньовіччя ХІІІ століття північної ...
1309863
  Гессе Г. Сіддхартха / Г. Гессе. – Київ, 1992. – 253с.
1309864
   Сідляр. Михайло. Макарович. (1906-1989) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 439. – ISBN 978-966-439-754-1
1309865
  Загородна Д. Сідней. Австралія. 2000. ХХVII Олімпійські ігри та ХІ Паралімпійські ігри : спогади Дарії Загородної, член Австралійських друзів Національного Олімпійського Комітету України / [Дарія Загородна ; ред. М. Скорик]. – Сідней : BA print. & publ. services, 2011. – 84, 84 c. : іл. – На обкл. назва: Українці на Сіднейських Олімпійських іграх .- Кн.-"переверт" укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою: Notes from Sydney 2000 : XXVII Olympic games and XI Paralympic games / Daria Zahorodny. – ISBN 978-0-646-55736-6
1309866
  Сорока М.М. Сіднейська Олімпіада в українському контексті / М.М. Сорока. – Київ, 2000. – 240с. – ISBN 966-7342-12-3
1309867
   Сіднейський Відділ СУА // Вільна думка : перший український часопис в Австралії. – [Лидкомб], 2009. – 28.4-18.5.2009 (ч. 16/18). – С. 15


  Союз Українок Австралії.
1309868
   Сіднейський зміст // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко ; ред.: Х. Пошелюжна, М. Сисоєнко, С. Вовк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (179), листопад. – C. 14-15. – ISSN 1726-3077
1309869
  Печенівський Г.М. Сіємо добро : Поезії / Печенівський Г.М. – Львів : Каменяр, 1964. – 23 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України. - Вкладена із 15-ма інш. кн. цієї серіїї в пвпку із назвою: Сонячна повінь : вірші львівських поетів. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка : с.2 ]
1309870
  Федорак Н. Сієста : Поезії / Назар Федорак. – Харків : Майдан, 2003. – 38с. – ISBN 966-8478-07-Х
1309871
  Кушнір Б.Г. Сізіфові кллопоти / Б.Г. Кушнір. – Ужгород, 1990. – 124с.
1309872
  Нижник І.Й. Сійся-родися! : поезії / І.Й. Нижник. – Київ, 1985. – 95 с.
1309873
  Вишня Остап Сійся, родися, жито, пшениця : Усмішки / Вишня Остап. – Харків : Радянське село, 1929. – 63с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1309874
  Бичко В. Сійся, родися, зерно / В. Бичко. – Київ, 1959. – 415с.
1309875
  Борисова Т.А. Сікорський Анатолій Олексійович – дослідник археологічних пам"яток Повисуння / Т.А. Борисова, А.В. Борисов, Д.В. Борисов // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Клочко В.І., Буйських А.В., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 67 : Археологічні студії. – С. 111-115. – ISSN 1996-9872
1309876
  Мазяр О.В. Сікорський в історії психології та історія психології про Сікорського // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 2 (179). – С. 75-79


  У статті наводяться факти й аналізуються причини неадекватного представлення І.О. Сікорського в історії вітчизняної психології. Показано його прогресивні та помилкові концептуальні погляди на проблему розвитку особистості та обдарованості, перспективи ...
1309877
   Сікорський Іван Олексійович (1842 - 1919) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 401. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
1309878
   Сікорський Михайло Іванович / розмову вела А.Ращенко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Листопад (№ 15)


  Видатний історик, музеєзнвець. Некролог (1923-2011).
1309879
  Безруч П. Сілезькі пісні / П. Безруч. – К, 1970. – 175с.
1309880
  Безруч П. Сілезькі пісні / П. Безруч. – К, 1970. – 175с.
1309881
   Сілецький Юрій Андрійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 138-139
1309882
   Сілецький Юрій Андрійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 252-253 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1309883
   Сілецький Юрій Андрійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 261-262. – ISBN 978-966-439-961-3
1309884
   Сілецький Юрій Андрійович (1962) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 149-150. – ISBN 966-95774-3-5
1309885
  Сірош В.А. Сіль-сольватні електроліти для високоємнісних літієвих акумуляторів з сірковмісними катодними матеріалами : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Сірош Віталій Анатолійович ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка. – Київ, 2021. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 19 назв
1309886
  Мовчан П.М. Сіль : поезії / П.М. Мовчан. – Київ, 1989. – 380 с.
1309887
  Заник Х. Сіль в оці чи сіль життя? // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 2 грудня (№ 48). – С. 10-11. – ISSN 0027-8254


  Дискусія про українську ідентичність в Польщі.
1309888
  Мірошниченко І.Є. Сіль глибин / І.Є. Мірошниченко. – Х., 1967. – 60с.
1309889
  Нікуліна А. Сіль для моря, або Білий Кит : роман-буря / Анастасія Нікуліна. – Харків : Vivat, 2019. – 222, [2] с. – (Серія "Книжкова полиця підлітка"). – ISBN 978-966-942-083-1
1309890
  Марков Г.М. Сіль землі / Г.М. Марков. – К, 1959. – 324с.
1309891
  Марков Г.М. Сіль землі / Г.М. Марков. – К, 1962. – 355с.
1309892
  Матвійчук Н.І. Сіль землі / Н.І. Матвійчук. – К., 1989. – 105с.
1309893
  Хаддад К. Сіль землі // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 5/6. – С. 57-63. – ISSN 0130-1608
1309894
  Данильчук А. Сіль землі Волинської - від Королівства Руського до Гетьманату Скоропадського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 28-29 вересня (№ 175/176). – С. 20
1309895
  Петрів О. Сіль землі і світло для світу: профетична роль об"єднаної української релігійної спільноти в новітній історії України // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 54-61
1309896
  Шамека І.Т. Сіль і нафта на Україні / І.Т. Шамека. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ, 1941. – 61 с.
1309897
  Медведєва Ірина Сіль і полин : фрагменти з повісті // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 108-110. – ISSN 0130-5212
1309898
  Волошина І.М. Сіль при гіпертензії: вживати неможливо відмовитись? / І.М. Волошина, В.І. Кривенко, В.Г. Дейнега // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (49). – С. 47-52. – ISSN 2224-1485
1309899
  Нікітіна В.М. Сіль Рейнеке (NH4[Cr(NCS)4(NH3)2]-H2O) у прямому синтезі комплексів мідь (2) / хром (3) з n-донорними лігандами : дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Нікітіна В.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 172 л. + Додатки : л. 164-172. – Бібліогр.: л. 140-163
1309900
  Нікітіна В.М. Сіль Рейнеке (NH4[Cr(NCS)4(NH3)2]-H2O) у прямому синтезі комплексів мідь(2)/Хром(3) з N-донорними лігандами : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Нікітіна В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1309901
  Пендерецький О.В. Сіль туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 158-161. – Бібліогр.: 11 назв
1309902
  Зленко В.М. Сіль Чумацького шляху / В.М. Зленко. – К., 1972. – 47с.
1309903
  Антипенко І. Сіль, вода й цілющі грязі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16 серпня (№ 146). – С. 7


  Унікальні властивості Сиваша допомагають розвивати туризм у громадах Херсонщини.
1309904
  Горовий А.В. Сільвестер Косов в контексті української історії // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, М.Ю. Брайчевський, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2002. – 2001 рік : Літературна і видавнича діяльність Києво-Печерської лаври XI-XX ст. – С. 63-67. – ISBN 966-7671-23-2
1309905
   Сільвестров Дмитро Сергійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 439. – ISBN 978-966-439-754-1
1309906
  Бовсунівська Т. Сільві Жермен і Галина Пагутяк: житійність як принцип розгортання романної форми // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 34-42. – ISBN 966-7825-78-7
1309907
  Міщерська Н. Сільвіо Вілер на нашій сцені // Київський університет. – Київ, 2016. – Березень (№ 3). – С. 6


  Всесвітньо відомий диригент Сільвіо Вілер, який збирав найбільші концертні зали в різних країнах, знову виступив у Мистецькому салоні КНУ імені Тараса Шевченка. Тріумфальний виступ симфонічного оркестру «Золоті ворота Києва» під керівництвом маестро ...
1309908
  Сочнєв А. Сільвіо Гізелл про феномен процента // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 2 (64). – С. 39-42


  РЕПО - це операція з продажу цінних паперів (ЦП), угода щодо проведення якої передбачає зобов"язання продавця викупити зазначені ЦП у визначений термін за певною ціною.
1309909
  Донченко Олесь Сількор : [поема] / Олесь Донченко. – [Харків] : Держвидав України, 1928. – 16 с. : мал.
1309910
  Шульга В.М. Сількор / В.М. Шульга. – Х., 1958. – 23с.
1309911
  Тимошик М. Сількор проти Святого Андрія: як районні газети боролися з релігійними святами // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 грудня (№ 227/228). – С. 25, 30
1309912
  Ліпатов В.В. Сільский детектив / В.В. Ліпатов. – К., 1970. – 292с.
1309913
  Даскалов С.Ц. Сільскі душі : оповідання / Стоян Даскалов ; [пер. з бол. Лідії Горячко]. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 79 с.
1309914
  Мицик О.О. Сільскогоспоарське використання рекультивованих земель керченського залізорудного родовища. : Автореф... канд. с.-г.наук: 03.00.16 / Мицик О.О.; Дніпропетр. держ. аграрн. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1998. – 16л.
1309915
  Романюк І.М. Сільскогосподарська кооперація в Україні : Дис... канд.іст.наук: / Романюк І.М.;. – К, 1993. – 155л.
1309916
  Прокопенко Ірина Петрівна Сільскогосподарська кооперація у суспільно-політичному житті України : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Прокопенко Ірина Петрівна; КУ. – Київ, 1992. – 184л. – Бібліогр.:л.167-184
1309917
  Доброзракова Т.Л. Сільскогосподарська фітопатологія : підручник с.-г. технікумів / Т.Л. Доброзракова; за ред. Хохрякова М.К. – Київ, 1969. – 336 с.
1309918
  Рудченко І. Сільскогосподарські комплекси в школі / І. Рудченко. – Х.
ч. 1. – 1926. – 177с.
1309919
  Пантелеймоненко А.О. Сільскогосподарські товариства України: зародження, основні напрямки діяльності і значення (друга половина ХІХ - поч. ХХ ст.) : Автореф... канд. економ.наук: 08.01.04 / Пантелеймоненко А.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 20л.
1309920
  Врублевський В.К. Сільскогоспорадська праця стає індустріальною / В.К. Врублевський. – Київ, 1967. – 47с.
1309921
  Щербань І.Ю. Сільська Америка: регіональні особливості // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 91, ч. 1. – С. 85-88


  The article is devoted to the investigation of the rural America regional features, the content of "rural America" concept is denoted, its basic descriptions are given.
1309922
  Шпаківський Ю.С. Сільська бібліотека / Ю.С. Шпаківський. – Львів, 1959. – 16с.
1309923
  Розовик О. Сільська вчителька / О. Розовик. – Київ : Молодь, 1957. – 91 с.
1309924
  Шамара С.О. Сільська інтелігенція Наддніпрянської України другої половини 19 - початку 20 ст.: соціально-психологічні та етнокультурні характеристики : Дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук: спец. 09.00.12 - українознавство / Сергій Олександрович Шамара; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – 283 л. + Додатки: л. 249-283. – Бібліогр.: л. 205-248
1309925
  Шамара С.О. Сільська інтелігенція Наддніпрянської України другої половини 19 - початку 20 ст.: соціально-психологічні та етнокультурні характеристики : автореф. дис. ...канд. іст. наук : спец.: 09.00.12 - українознавство / Шамара С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1309926
  Лук"янова М.М. Сільська кооперація як основа місцевого розвитку / М.М. Лук"янова, І.С. Гурська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12, червень. – С. 62-66 : табл. – Бібліогр.:7 назв. – ISSN 2306-6792
1309927
  Бесєдіна К. Сільська місцевість АР Крим – важливий об"єкт суспільно-географічних досліджень // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (74) : Спеціальний випуск: дослідження молодих учених. – С. 10-14. – ISSN 2413-7154


  Розкрито суть суспільно-географічних досліджень сільської місцевості АРК. Проаналізовано пріоритетні напрями вивчення даної проблеми в теоретико-методологічному та ресурсно-функціональному вимірах. Розглянуто особливості господарської діяльності, ...
1309928
  Руденко Л.Г. Сільська місцевість у зоні впливу Київського метрополісу (посилення агропродовольчої функції в умовах суспільних трансформацій) / Л.Г. Руденко, В.П. Нагірна // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 3 (115). – С. 12-18. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
1309929
  Нагірна В.П. Сільська місцевість України у контексті трансформаційних процесів у аграрній сфері / В.П. Нагірна, Л.Г. Руденко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 2 (94). – С. 39-47 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
1309930
  Момот Т. Сільська молодь у сучасних наукових студіях: історіографія питання // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 167-174. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
1309931
   Сільська молодь України в період політичних та економічних трансформацій: настрої, орієнтації, сподівання. – Київ, 1998. – 168с. – ISBN 966-95031-7-5
1309932
  Власенко І. Сільська нива - джерело вічної енергії / І. Власенко, Є Колодійчук // Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 3. – С. 5-7.
1309933
  Голубєв В.Ф. Сільська община (громада) XVI-XVIII ст. в українській історіографії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 186-199. – ISSN 0130-5247
1309934
  Козланюк П.С. Сільська поезія : оповідання / П.С. Козланюк. – Київ : Держлітвидав України, 1957. – 32 с.
1309935
  Лисак В.Ф. Сільська рада в громадсько-політичному житті України у 1950-1960-х рр. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 18-22. – ISSN 2077-1800
1309936
  Галик В. Сільська Сколівщина у краєзнавчій та етнографічно-фольклорній спадщині Івана Франка // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 6. – С. 4-12. – ISSN 2308-4855
1309937
  Гнибіденко І.Ф. Сільська соціальна інфраструктура: аспекти розвитку та зайнятості населення / І.Ф. Гнибіденко; НАНУ. Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. – Київ, 2003. – 54 с. – ISBN 966-02-3294-2
1309938
  Литвин Ю.О. Сільська територія як соціально-економічна система // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 118-121. – Бібліогр.: 11 назв
1309939
  Кудько Ніна Сільська школа ще не втратила свій вплив... : [інтерв"ю з директором Гнідинської середньої школи Бориспільського району Київської області Н. Кудько] / матеріал підгот. В. Кобза // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 58-59. – ISSN 1810-3944
1309940
  Домбровська М. Сільське весілля / М. Домбровська. – Київ, 1970. – 263 с.
1309941
  Олійник Я.Б. Сільське господарство / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун // Географічна енциклопедія України
1309942
   Сільське господарство (грунт, його походження і властивості). – Вип.1. – К., 1948. – 128с.
1309943
   Сільське господарство без дитячої праці // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 9-12 : рис., фото
1309944
  Уман Ю. Сільське господарство Данії. / Ю. Уман. – Х., 1927. – 113с.
1309945
  Горбаненко С.А. Сільське господарство жителів Постирського городища / Горбаненко С.А., Журавльов О.П., Пашкевич Г.О. ; НАН України, Ін-т археології. – Київ : Академперіодика, 2008. – 184, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169-182 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-098-7
1309946
  Приходнюк Олег Михайлович Сільське господарство жителів ранньосередньовічного Пастирського городища / Приходнюк Олег Михайлович, Горбаненко Сергій Анатолійович // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 48-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  На основі раніше проаналізованих навколишнього середовища, застосування сільськогосподарських знарядь праці, палеоетноботанічного спектра та археозоологічного комплексу зроблено спробу комплексного аналізу сільського господарства жителів ...
1309947
  Малярчук О.М. Сільське господарство Івано-Франківської області періоду "розвиненого соціалізму" // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 51-56. – ISSN 2312-1165


  "У статті на основі аналізу широкого кола історичних джерел і літератури проаналізовано нові підходи до ведення сільського господарства на соціалістичних засадах в умовах Івано-Франківщини у другій половині ХХ ст., особливості структури тваринництва і ...
1309948
  Терпиловський Р.В. Сільське господарство мешканців поселення Олександрівка I / Р.В. Терпиловський, С.А. Горбаненко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4 : Актуальні проблеми археології України. – С. 137-146. – ISBN 978-966-02-5554-8
1309949
  Горбаненко С.А. Сільське господарство на слов"яно-хозарському порубіжжі / C.А. Горбаненко, В.В. Колода ; НАН України, Ін-т археології. – Київ : [б. в.], 2013. – 235, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 213-229. – ISBN 978-966-02-6892-0
1309950
  Яковенко Р.Ф. Сільське господарство на шляху до комунізму. / Р.Ф. Яковенко. – К., 1962. – 48с.
1309951
  Колода В.В. Сільське господарство населення Хозарського каганату в лісостеповій зоні / В.В. Колода, С.А. Горбаненко ; [відп. ред. О.В. Петраускас] ; НАН України, Ін-т археології. – Київ : Академперіодика, 2018. – 165, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 154-166 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-347-6
1309952
  Городецький С. Сільське господарство Поділля / С. Городецький. – Вінниця
1 : перед Світовою війною. – 1929. – 210 с. : табл. 61, діаграм 10
1309953
  Власов В.І. Сільське господарство Польщі та вступ до ЄС / В.І. Власов, М. Оніщук // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 49-51.
1309954
  Вепрів Р. Сільське господарство Прикарпаття (1939-1991 рр.) в історіографії // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 6 (120). – С. 94-100. – ISSN 1728-9343
1309955
   Сільське господарство Радянської України. – Київ, 1957. – 369с.
1309956
   Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 1995-. – ISSN 2476626
№ 2. – 2015. – 146 с. – У 1995 році заснован під назвою "Вісник Вінницького державного сільськогосподарського інституту". У 2010-2014 роках вих. під назвою "Збірник наукових праць Вінницького аграрного університету". Резюме укр., рос., англ. мовами
1309957
   Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 1995-. – ISSN 2476626
№ 3. – 2016. – 274 с. – У 1995 році заснован під назвою "Вісник Вінницького державного сільськогосподарського інституту". У 2010-2014 роках вих. під назвою "Збірник наукових праць Вінницького аграрного університету". Резюме укр., рос., англ. мовами
1309958
   Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 1995-. – ISSN 2476626
№ 4. – 2016. – 251 с. – У 1995 році заснован під назвою "Вісник Вінницького державного сільськогосподарського інституту". У 2010-2014 роках вих. під назвою "Збірник наукових праць Вінницького аграрного університету". Резюме укр., рос., англ. мовами
1309959
   Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць : журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Мазур В.А. ; редкол.: Калетнік Г.М., Сичевський М.П., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця : [б. в.], 1995-. – ISSN 2476626
№ 14. – 2019. – 254, [2] с. – У 1995 році заснован під назвою "Вісник Вінницького державного сільськогосподарського інституту". У 2010-2014 роках вих. під назвою "Збірник наукових праць Вінницького аграрного університету" - Резюме укр., рос., англ. мовами
1309960
   Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць : журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Мазур В.А. ; редкол.: Яремчук О.С., Вдовенко С.А., Телекало Н.В. [та ін.]. – Вінниця : [б. в.], 1995-. – ISSN 2476626
№ 15. – 2019. – 254, [2] с. – DOI: 10.37128/2476626-2019-4 -У 1995 р. засн. під назвою "Вісник Вінницького державного сільськогосподарського інституту". У 2010-2014 роках вих. під назвою "Збірник наукових праць Вінницького аграрного університету" - Резюме укр., рос., англ. мовами
1309961
   Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць : журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Мазур В.А. ; редкол.: Яремчук О.С., Вдовенко С.А., Телекало Н.В. [та ін.]. – Вінниця : [б. в.], 1995-. – ISSN 2707-5826
№ 16. – 2020. – 251, [1] c. – DOI: 10.37128/2707-5826 - У 1995 р. засн. під назвою "Вісник Вінницького державного сільськогосподарського інституту". У 2010-2014 роках вих. під назвою "Збірник наукових праць Вінницького аграрного університету" - Резюме укр., рос., англ. мовами
1309962
   Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць : журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Мазур В.А. ; редкол.: Яремчук О.С., Вдовенко С.А., Телекало Н.В. [та ін.]. – Вінниця : [б. в.], 1995-. – ISSN 2707-5826
№ 17. – 2020. – 246, [1] c. – DOI: 10.37128/2707-5826-2020-2 - У 1995 р. засн. під назв. "Вісник Вінницького державного сільськогосподарського інституту". У 2010-2014 р.р. вих. під назв. "Збірник наукових праць Вінницького аграрного університету" - Резюме укр., рос., англ. мовами
1309963
   Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць : журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Мазур В.А. ; редкол.: Яремчук О.С., Вдовенко С.А., Телекало Н.В. [та ін.]. – Вінниця : [б. в.], 1995-. – ISSN 2707-5826
№ 18. – 2020. – 245, [1] c. – DOI: 10.37128/2707-5826-2020-3 - У 1995 р. засн. під назв. "Вісник Вінницького державного сільськогосподарського інституту". У 2010-2014 р.р. вих. під назв. "Збірник наукових праць Вінницького аграрного університету" - Резюме укр., рос., англ. мовами
1309964
   Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць : журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Мазур В.А. ; редкол.: Яремчук О.С., Вдовенко С.А., Телекало Н.В. [та ін.]. – Вінниця : [б. в.], 1995-. – ISSN 2707-5826
№ 19. – 2020. – 251, [1] c. – DOI: 10.37128/2707-5826-2020-4 - У 1995 р. засн. під назв. "Вісник Вінницького державного сільськогосподарського інституту". У 2010-2014 р.р. вих. під назв. "Збірник наукових праць Вінницького аграрного університету" - Резюме укр., рос., англ. мовами
1309965
  Вергунов В.А. Сільське господарство України : (іст. аграрно-наук. нарис) : [наук. доп.] / Вергунов В.А. ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Київ : Корзун Д.Ю., 2017. – 47, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк.: Року Української революції 1917-1921 рр. присвячено. - Міністерству аграрної політики і продовольства України - 100 років. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1309966
  Мельник Ю.Ф. Сільське господарство України 20-х років XX століття: кооперація, колективізація, чи навпаки? / Ю.Ф. Мельник, В.А. Вергунов, Г.О. Глазунов ; М-во аграр. політики України, Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. – Київ, 2010. – 270 с. : іл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8300-94-3
1309967
  Перехрест О.Г. Сільське господарство України в 1943-1945 рр.: проблеми та результати відбудови // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 92-109. – ISSN 0130-5247
1309968
  Макаренко В.З. Сільське господарство України в новій п"ятирічці / В.З. Макаренко. – К., 1971. – 48с.
1309969
  Доманицький В. Сільське господарство України в умовах нової Європи = Die Landwirtsehaft der Ukaine im neueuropaischen Wirtschaftssystem / Viktor Domanytzkyj, prof / Віктор Доманицький, проф. – Прага : Культурно–наукове видавництво УНО, 1942. – 25 с. : 3 мапи в тексті
1309970
  Осташко Т.О. Сільське господарство України в умовах СОТ: аналітичні передбачення і практичні очікування // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 41-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1605-7988
1309971
  Вергунов В.А. Сільське господарство України доби 1930-х років: колективізація як спосіб індустріалізації держави / Вергунов В.А., Глазунов Г.О., Борзих О.І. ; [М-во аграр. політики та продовольства України, Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка]. – Київ, 2011. – 186, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1309972
  Рєзніков М.З. Сільське господарство України та п"ятилітній план його розвитку. / М.З. Рєзніков, 1929. – 100с.
1309973
  Прокопенко К.О. Сільське господарство України: виклики і шляхи розвитку в умовах зміни клімату / К.О. Прокопенко, Л.О. Удова // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, січень - березень. – С. 92-107. – ISSN 1605-7988
1309974
  Овсієнко А.М. Сільське господарство України: стан, конкурентоспроможність та перспективи інтеграції на європейському рівні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – С. 76-82. – ISSN 2306-546X
1309975
  Пікус А.Ю. Сільське господарство України: тенденції та перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-55. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано тенденції та перспективи сільського господарства України в контексті світових тенденцій в галузі. Серед факторів, що стримують розвиток сільського господарства в Україні можна виділити недостатній масштаб виробництва, низький ...
1309976
  Сургай Г.І. Сільське господарство України: уроки минулого і сучасний аграрний курс / Г.І. Сургай. – Київ : Либідь, 1991. – 179с.
1309977
   Сільське господарство Української РСР. – Київ, 1958. – 440с.
1309978
   Сільське господарство Української РСР. – Київ, 1969. – 685с.
1309979
   Сільське господарство Української РСР за десять років. – К., 1975. – 153с.
1309980
  Брагар Є. Сільське господарство Французького Алжиру як складова економіки колонії (1945 - 1962) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 372-376. – ISBN 978-966-171-793-9
1309981
  Прушківська Е.В. Сільське господарство як базова складова первинного сектора національної економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 13, липень. – С. 21-26. – ISSN 2306-6792
1309982
  Вільчинська Д. Сільське господарство, галузеві наука й освіта України на початку ХХ ст.: історичний аспект // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – C. 92-98
1309983
  Онищенко О. Сільське господарство, село і селянство України у дзеркалі пострадянської аграрної політики / О. Онищенко, В. Юрчишин // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.4-13. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1309984
  Одінцов О.В. Сільське господарство, хлібозаготівлі та сільськогосподарська кооперація / О.В. Одінцов. – Х., 1928. – 32с.
1309985
  Бінчева М.С. Сільське господарство. Загальна характеристика : характеристика сучасного господарства / М.С. Бінчева, М.В. Курилюк // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 90-96
1309986
   Сільське господарство: наука і практика = Agriculture: science and practice : 5 Симпозіум Україна - Австрія: Київ, 9-11 вересня 2004 р. – Київ : Нічлава, 2004. – 236с. – ISBN 966-7317-951
1309987
  Косміна Т.В. Сільське житло Поділля кінець 19-20 ст. Історико-етнографічне дослідження / Т.В. Косміна; Акад. наук УРСР. Ін-т мистецтвозн., фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1980. – 192с.
1309988
  Падалка С.С. Сільське життєве середовище (1990-2000-і роки) // Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991–2010 роки) : зб. наук. статей / Г.В. Касьянов, Н.П. Барановська, С.С. Падалка, О.Н. Кубальський, Л.В. [та ін.] Ковпак. – Київ : Інститут історії України, 2012. – С. 119-158. – ISBN 978-966-02-6441-0
1309989
  Тупчієнко Михайло Сільське ковальство та народні уявлення про залізо на Кіровоградщині // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1 (310). – С. 91-97. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1309990
  Антипенко Д. Сільське населення в умовах інформаційного суспільства: організаційно-правовий аспект адаптації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 99-103
1309991
  Гуцаленко О.О. Сільське населення Польщі // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 4 (174). – С. 149-152
1309992
  Вітвіцький В. Сільське населення та використання трудового потенціалу села / В. Вітвіцький, З. Метельська // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 24-31.
1309993
  Сілецький Р. Сільське поселення та садиба в Українських Карпатах ХІХ-ХХ ст. / Р. Сілецький. – К., 1994. – 138с.
1309994
  Кузнець Т. Сільське православне духовенство Київської єпархії кінця XIX ст. у вимірах демографічної статистики // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 26-28. – ISSN 2076-1554
1309995
  Доценко А.І. Сільське розселення в Україні: динаміка та структура / А.І. Доценко ; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України ; [за ред. Б.М. Данилишина]. – Київ : Фенікс, 2010. – 288 с. – Бібліогр.: с. 271-282. – ISBN 978-966-651-836-8
1309996
  Загородній В.В. Сільське розселення Ріпкинського району Чернігівської області УРСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1968. – Вип. 5. – С. 59-64 : Табл., рис.
1309997
  Шандра Р. Сільське самоврядування за волоським правом у Галичині (XIV-XVII ст.) // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2012. – N 3. – С. 31-42. – ISSN 2082-4939
1309998
  Інкін В.Ф. Сільське суспільство Галицького Прикарпаття у 16 - 18 століттях: історичні нариси / В.Ф. Інкін; Львівськ. нац. ун-т ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 420с. – (Монографії ; №2). – ISBN 966-7964-18-3
1309999
  Прокопа І.В. Сільський сектор як об"єкт державного регулювання // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76
1310000
  Рутинський М.Й. Сільський туризм : Навчальний посібник / М.Й. Рутинський, Ю.В. Зінько. – Київ : Знання, 2006. – 271 с. – ISBN 966-346-145-4
<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,