Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>
1309001
  Штайнер П "Уж не пародия ли он ?" // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 3. – С.88-96. – ISSN 0042-8841


  Статья посвящена анализу работы Г.Г.Шпета "Эстетические фрагменты"
1309002
  Эпплбаум Энн "Ужас и безумие царили в деревнях, трупы погибших от голода валялись без захоронения" / беседу вела Наталья Голицына // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 5 октября (№ 143). – С. 11-12


  В США вышла книга американского историка, журналиста Энн Эпплбаум "Красный голод. Война Сталина с Украиной", посвященная истории массового голода 1932 - 1933 годов в Украине, унесшего жизни миллионов людей.
1309003
  Мазуренко І. "Уже після 1929 року все почало змінюватися, а після 1937-го - постала руїна..." : Інтерв"ю / Ірина Мазуренко ; [інтерв"ю взяв] Вадим Рижков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 29 серпня (№ 152)


  Кореспондент "Дня" розмовляв зі старшим науковим співробітником музею "Літературне Придніпров"я" Іриною Мазуренко про масові репресії в Україні та діячів Розстріляного Відродження.
1309004
  Кривдик О. "Ужоси" українізації : статті / Остап Кривдик. – Київ : Смолоскип, 2012. – 344, [8] с. – (Серія "Українська публіцистика"). – ISBN 978-966-2164-56-5
1309005
  Мокін О. "Узаконення" онлайн-курсів у традиційній вищій освіті // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 27 лютого (№7)


  Про досвід використання онлайн-курсів у навчальному процесі розповідає завідувач кафедри відновлюваної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів Вінницького національного технічного університету Олександр Мокін.
1309006
  Ахматова А.А. "Узнают голос мой..." / А.А. Ахматова. – Москва, 1989. – 606с.
1309007
  Пшибышевский С. "Узы" : драматическая поэма в 3 актах / Станислав Пшибышевский ; Пер. Е. и И. Леонтьевых. – Санкт-Петербург : Изд. Е. и И. Леонтьевых, 1909. – 79 с.


  Содержание: 1. Маляры; 2. Сумерки; 3. Ultima thule
1309008
   [Уілкі Коллінз. Місячний камінь] : кн. для читання англ. мовою. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 721, [1] с. : іл., табл. – Назва укр. мовою зазнач. в кінці кн. - На тит. арк., обкл. та корінці зазнач.: A romance by Wilkie Collins "The Moonstone". – ISBN 978-966-382-027-9


  На обкл. також: Use classic literature to learn English : homereading.
1309009
  Міхно О.Г. Удосконалена методика аналізу місцевості при огранізації оборони підрозділами сухопутних військ / О.Г. Міхно, Хірх-Ялан // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 388-391


  У статті розглядається удосконалена методика аналізу стану місцевості в районі відповідальності частини (підрозділу) Сухопутних військ з застосуванням комп"ютерних геопросторових моделей. В статье рассматривается усовершенствованная методика анализа ...
1309010
  Антонов В.В. Удосконалена технологія захищеного мовного трафіку на прикладі авіаційних систем радіозв"язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Антонов Веніамін Валерійович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1309011
  Безшийко К.А. Удосконалений блок зв"язку системи ВЕКТОР (КАМАК) з IBM PC / К.А. Безшийко, О.А. Безшийко, І.Б. Міхницький // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 449-453. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено удосконалений блок зв"язку системи ВЕКТОР (КАМАК) з IBM PC. Підвищено надійність роботи блоку. Приведена принципова електрична схема блоку.
1309012
  Барна О.Б. Удосконалені метод розгорнутого меніска та прилад для контролю поверхневих властивостей на межах розділу фаз : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Барна Ольга Борисівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1309013
  Біліщук В.Б. Удосконалені методи обертової краплі та пристрій для дослідження динамічного міжфазного натягу розчинів поверхнево-активних речовин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Біліщук В.Б. ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1309014
  Косенко І.О. Удосконалення автоматичного керування асинхронним електроприводом з автономним інвертором струму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Косенко Ігор Олександрович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 20 назв
1309015
  Нескорожений В. Удосконалення аграрного законодавства, як складова державної аграрної політики України // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – Вип. 5. – С.176-178. – ISBN 978-966-2781-18-2
1309016
  Коміссаров С. Удосконалення адміністративно-правової організації забезпечення міліцією безпеки дорожнього руху // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 3 (99). – С. 50-55
1309017
  Бабенко К.А. Удосконалення адміністративного судочинства в Україні як провідного чинника відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
1309018
  Сопілко І. Удосконалення адміністративної відповідальності в інформаційній сфері в контексті інформаційної безпеки // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 65-71
1309019
  Зайчикова В.В. Удосконалення бюджетного законодавства в контексті європейського досвіду скорочення дефіциту бюджету : бюджетна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 5 (186). – С. 56-67 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1309020
  Боронос В.Г. та ін. Удосконалення бюджетної політики на місцевому рівні // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2013. – С. 40-50. – (Серія "Економіка" ; № 4). – ISSN 1817-9215
1309021
  Лях О.О. Удосконалення бюджетування в системі фінансового контролінгу на підприємстві // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 297-302. – ISSN 2222-4459
1309022
  Подлєсний С. Удосконалення викладання загальноінженерних дисциплін на прикладі теоретичної механіки з використанням міжнародних стандартів якості / С. Подлєсний, О. Періг, О. Стадник // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 1 (126). – С. 38-53. – ISSN 1682-2366
1309023
  Кравченко Ю.В. Удосконалення високовольтних імпульсних конденсаторів з плівкою неполярною ізоляцією : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Кравченко Ю.В. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1309024
  Іванов В.М. Удосконалення високовольтних імпульсних трансформаторів з напівпровідниковими комутаторами для електротехнічних установок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Іванов Володимир Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1309025
  Дерун І. Удосконалення відображення складових інтелектуального капіталу в обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 5. – С. 28-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1309026
  Глазунова Н.В. Удосконалення внутрішньої платіжної системи Державної
1309027
  Глазунова Н.В. Удосконалення внутрішньої платіжної системи Державної казначейської служби України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 100-101. – ISBN 978-617-7069-02-6
1309028
  Ухачевич Я.П. Удосконалення грошово-кредитного механізму для активізації інвестиційного процесу в Україні / Я.П. Ухачевич, Н.В. Маслова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 421-427. – ISSN 0321-0499


  Розглядаються проблеми активізації інвестиційних процесів в Україні.
1309029
  Кормілецький О.М. Удосконалення державно-організаційних механізмів задля інформаційної відкритості органів державної влади // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 123-124. – Бібліогр.: 6 назв
1309030
  Чумакова І.Ю. Удосконалення державного внутрішнього фінансового контролю як невід"ємної складової державного управління // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 11 (216). – С. 109-126 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2305-7645
1309031
  Кущик А.П. Удосконалення державного механізму управління формуванням та використанням місцевих бюджетів в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 128-135. – (Економічні науки ; № 4 (20))
1309032
  Ковальчук О.І. Удосконалення державного регулювання оплати праці звикористанням зарубіжного досвіду // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 483-484. – ISBN 978-617-7069-02-6
1309033
  Ревенко М. Удосконалення державного регулювання розвитку аграрного сектора економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С. 51-55. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
1309034
  Халецька А. Удосконалення державного регулювання розвитку транспортного забезпечення в контексті спрощення процедур зовнішньої торгівлі // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 199-206
1309035
  Олійник А.Р. Удосконалення державного управління у рамках євроінтеграційної політики України: правозахисний підхід // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Рачинський А.П., Ворона П.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, серпень. – С. – (Серія державне управління). – ISSN 2306-6806
1309036
  Бублик С.Г. Удосконалення державної системи статистичного спостереження за розвитком дослідницького потенціалу в Україні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 84-87. – Бібліогр.: 16 назв
1309037
  Міщенко І.В. Удосконалення дії каналів трансмісійного механізму грошово-кредитної політики в Україні в умовах переходу до таргетування інфляції / І.В. Міщенко, С.В. Міщенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 421-428. – ISSN 1993-6788
1309038
  Которобай С.В. Удосконалення діяльності Вищого адміністративного суду України як суб"єкта адміністративного процесу // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 46-51. – ISSN 2220-1394
1309039
  Галушко Б.П. Удосконалення діяльності органів влади через державне регулювання паливно-енергетичного комплексу // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 6 (43), грудень. – С. 52-57
1309040
  Беззубко Б. Удосконалення діяльності органів державної влади у сфері стратегічного планування розвитку територій // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 95-103
1309041
  Пластун О.Л. Удосконалення діяльності рейтингових агенств на основі врахування біржової інформації, 2012. – С. 108-117 : табл. – Автор, назва та анот., парал. укр. та англ. мов. – Бібліогр.: 9 назв
1309042
  Зуб В. Удосконалення документального забезпечення діяльності служб охорони праці у контексті сучасного розвитку бібліотечних технологій // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 4 (216). – С. 39-46. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлюються шляхи подальшого удосконалення документального забезпечення діяльності бібліотечних служб охорони. Йдеться, зокрема, про більш активне використання міжнародного досвіду у цій царині, адаптацію до вимог сьогодення державних ...
1309043
  Романюк Б.В. Удосконалення досудового провадження в Україні : монографія / Б.В. Романюк ; [наук. ред. Костицький М.В.]. – Київ, 2011. – 228 с. – ISBN 978-966-8571-90-9
1309044
  Машков А.О. Удосконалення економічного інструментарію державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 123-125. – Бібліогр.: 6 назв
1309045
  Хомутенко Я.В. Удосконалення експортної політики України та оцінка ефекту зони вільної торгівлі з ЄС на основі гравітаційної моделі // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2014. – С. 206-213. – (Серія : Економічні науки ; вип. 2 (68)). – ISSN 1728-4236
1309046
  Лутак І.А. Удосконалення елементів технології виробництва насіння пшениці ярової і вівса // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 48-50. – ISBN 978-966-2742-92-5
1309047
  Савицький С.М. Удосконалення енергоефективності електричних мереж за рахунок управління електроспоживанням для опалення в адміністративних будівлях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Савицький Сергій Михайлович ; М-во освіти та науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – Бібліогр.: 18 назв
1309048
  Дручок Г.В. Удосконалення законодавства про винаходи в СРСР та ПНР / Г.В. Дручок, М. Бирська, Р.Г. Сніжко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 61-67. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье рассматриваются вопросы правовой охраны изобретений в СССР и ПНР: понятие изобретения, виды охранных документов, порядок оформления прав, использование изобретений, вознаграждение авторов. Отмечаются различия и особенности изобретательского ...
1309049
  Коломієць Н.В. Удосконалення законодавства про заміну невідбутої частини покарання більш м"яким та практики її застосування (частина 1) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 241-244. – ISSN 2219-5521
1309050
  Коломієць Н.В. Удосконалення законодавства про заміну невідбутої частини покарання більш м"яким та практики її застосування (частина 2) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 226-230. – ISSN 2219-5521
1309051
  Штефан М.Й. Удосконалення законодавства про судочинство в світлі ленінських положень про соціалістичне правосуддя, закріплених радянськими конституціями // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 49-56. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье, исходя из конституционных основ социалистического правосудия, автор высказывает ряд соображений по поводу совершенствования некоторых норм законодательства о судопроизводстве, изменения и установления новых положений и правил применительно к ...
1309052
  Стрільчук В. Удосконалення законодавства у сфері припинення діяльності суб"єкта господарювання, яке не пов"язане з його банкрутством / В. Стрільчук, Н. Іванюк // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 31-36


  Стаття присвячена аналізу норм чинного законодавства, яке встановлює підстави припинення діяльності господарюючих суб"єктів, визначенню проблемних аспектів правового регулювання припинення суб"єктів господарювання з погляду практики, формулюванню ...
1309053
  Чернявська Ю.Б. Удосконалення законодавчо-нормативних важелів державної політики регулювання вітчизняного ринку праці / Ю.Б. Чернявська, І.О. Цибульник // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 185-188
1309054
  Мороз В.М. Удосконалення змісту вимог до публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів як напрям державно-управлінського впливу на якість підготовки науково-педагогічних кадрів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 105-111. – ISSN 2220-1394


  Розглянуто можливості вдосконалення правового механізму державного управління якістю підготовки науково-педагогічних кадрів в контексті зміни окремих інституціональних норм. У статті подано результати критичного аналізу змісту вимог до публікації ...
1309055
  Буцик І.М. Удосконалення змісту професійної підготовки фахівців за спеціальністю "Педагогіка вищої школи" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 37-44. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Розглядаються питання удосконалення змісту професійної підготовки викладача циклу дисциплін професійної та практичної підготовки у вищому навчальному закладі з позиції компетентністного підходу, визначено та обгрунтовано його професійні компетентності ...
1309056
   Удосконалення знань і навичок населення для реагування на виникнення надзвичайних ситуацій різного походження - актуальна вимога сьогодення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 28-29 : фото
1309057
  Бидик А.Г. Удосконалення інституційної інфраструктури системи фінансового забезпечення сільських територій як важлива умова їх сталого розвитку // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 2 (19). – С. 141-148. – ISSN 2308-1988
1309058
  Бошицький Ю.Л. Удосконалення інтелектуальної власності в Україні: міжнародні вимоги та основні тенденції // VIІ наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького : (зб. наук. праць) / Наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького. – Київ : Ліра-К, 2014. – С. 7-13. – ISBN 978-966-2609-68-4
1309059
  Дєгтяр А.О. Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих органів державної виконавчої влади // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 118-122
1309060
  Васьків С.Ф. Удосконалення інформаційного забезпечення аналізу транскордонного співробітництва України та Польщі // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 65-68. – Бібліогр.: 11 назв
1309061
  Матвієнко Т.О. Удосконалення інформаційного забезпечення податкового планування переробних підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 32-35 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1309062
  Семенченко А.В. Удосконалення кадрової безпеки як елементу посилення фінансово-економічної безпеки підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 428-433. – ISSN 2222-4459
1309063
  Мороз В.І. Удосконалення коефіцієнта заборгованості : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 5. – С. 53-55. – Бібліогр.: 1 назва
1309064
  Ліуш Ю.Б. Удосконалення конструкції і режимів роботи газових камерних печей задля підвищення їх енергоефективності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Ліуш Юлія Борисівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1309065
  Деревко О.С. Удосконалення контролю боргових ризиків із урахуванням впливу капіталізації державних банків // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. 4 (77). – C. 46-60. – ISSN 2414-3499
1309066
  Піхоцький В. Удосконалення контролю в системі управління фінансовими ресурсами держави // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 12 (338), грудень. – С. 43-45. – ISSN 1810-3944


  У статті аналізуються актуальні питання становлення й розвитку фінансового контролю, практика формування та використання фінансових ресурсів держави, проблеми оптимізації фінансового контролю. Досліджено підходи науковців до проблематики реформування ...
1309067
  Шеремет О. Удосконалення корпоративного управління // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С. 32-37. – ISSN 0131-775Х
1309068
  Ковтун Н.Я. Удосконалення кримінально-правових норм у контексті становлення ювенальної юстиції // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 4/5. – С. 17-23
1309069
  Панов М. Удосконалення кримінального законодавства і принципи кримінального права як його фундаментальні засади // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 4-17 березня (№ 9/10). – С. 8-9. – ISSN 1992-9277
1309070
  Неліпа Д.В. Удосконалення магістерської програми спеціальності "державна служба" // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 19, жовтень. – С. 103-109. – ISSN 2306-6814
1309071
  Названова Л.М. Удосконалення менеджменту організації // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 65-68. – (Економіка ; Вип. 40)


  Розглядаються теоретичні питання і практичні проблеми становлення менеджменту, сучасні ідеї і положення науки і практики організації та управління, тенденції розвитку менеджменту та його видів. Особливу увагу приділено формуванню нового типу фахівців у ...
1309072
  Нечаєва І.А. Удосконалення методики аналізу системи управління відтворюванням оборотного капіталу підприємства / І.А. Нечаєва, Є.В. Горлов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 61-66. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті проаналізовано управління відтворенням оборотного капіталу підприємства на основі застосування традиційних методик аналізу. Визначено, що ці методи не надають узагальнюючої картини системи управління відтворюванням оборотного капіталу. Саме ...
1309073
  Візіренко С.В. Удосконалення методики аудиту монетарних активів / С.В. Візіренко, Ю.А. Закорка // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 180-185. – ISSN 2308-1988
1309074
  Свідерський Є. Удосконалення методики бухгалтерського обліку податку на прибуток згідно з Податковим кодексом України / Є. Свідерський, Д. Свідерський // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 3. – С. 3-7
1309075
  Левченко Н.М. Удосконалення методики діагностики імовірності банкрутства підприємства / Н.М. Левченко, М.Г. Федорець // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 151-158. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1309076
  Козик В. Удосконалення методики експортної оцінки трансферу технологій / В. Козик, Ю. Сидоров, М. Жураковська // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 324-329. – ISSN 2078-5860
1309077
  Магас Н.В. Удосконалення методики інтегрального оцінювання конкурентоспроможності роздрібного торговельного підприємства // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 1. – С. 142-151. – ISSN 2218-4511
1309078
  Бабець І.Г. Удосконалення методики оцінки рівня фінансової безпеки підприємства // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 244-254. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X


  Запропоновано модифіковану методику оцінки рівня фінансової безпеки підприємства, яка передбачає дослідження динаміки інтегрального показника та виявлення і аналіз ключових загроз безпеці. На прикладі підприємства апробовано удосконалені методичні ...
1309079
  Лупак Р.Л. Удосконалення методики оцінювання ефективності функціонування підприємств оптової торгівлі / Р.Л. Лупак, А.І. Хомицький // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 7 : Режим інфляційного таргетування: аналіз зарубіжного досвіду. – С. 73-79. – ISSN 2222-4459
1309080
  Доровський О.В. Удосконалення методики оцінювання результативності логістичної системи фармацевтичних підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 286-292. – ISSN 2222-4459
1309081
  Фурсова В. Удосконалення методики оцінювання рівня проблемних активів комерційного банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 5 (113). – С. 38-58 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1309082
  Супруненко С.А. Удосконалення методики податкового планування в податкових органах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 62-65 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1309083
  Гільорме Т.В. Удосконалення методики проведення енергетичного аудиту суб"єктів господарювання / Т.В. Гільорме, Гордєєва-Герасимова, М.О. Михалочкіна // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 42-44. – ISSN 2409-1944
1309084
  Чернишова М.О. Удосконалення методики розрахування податкового навантаження ПДВ // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 148-151 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1309085
  Ахтирська Н.М. Удосконалення методики розслідування корупційних правопорушень як відповідь на виклик часу / Н.М. Ахтирська, Н.В. Міщенко // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – С. 225-228. – ISBN 978-617-7041-91-6
1309086
  Григорук В.І. Удосконалення методики створення пасивних волоконних відгалужувачів Х- та Y- типів з багатомодових волоконних світловодів / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 300-303. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Удосконалено методику створення пасивних волоконних відгалужувачів X- та Y- типів. Як результат її апробації експериментально виготовлено ряд пасивних відгалужувачів X- та Y- типів із сучасних кварц-кварцових багатомодових світловодів. The method of ...
1309087
  Назаренко Р.В. Удосконалення методики формування страхового запасу на промислових підприємствах // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 12 (613). – С. 65-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1309088
  Коваленко Н. Удосконалення методичних основ побудови науково обгрунтованих сівозмін у землеробстві України в кінці ХІХ - на початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 27-29. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено історичний розвиток розроблення методичних основ побудови науково обґрунтованих сівозмін вітчизняними вченими-методологами кінця ХІХ - початку ХХ століття. Встановлено наукову та практичну цінність польових дослідів із сівозмін за ...
1309089
  Кривак А.П. Удосконалення методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності країни // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 348-354


  Досліджено сутність категорії "конкурентоспроможність національної економіки", способи її виміру та чинники, що на неї впливають. Наголошується на важливості підтримки збалансованості секторів економіки, їх технологічного рівня задля підвищення ...
1309090
  Краснокутська Ю.М. Удосконалення методичних підходів до формування інноваційної стратегії підприємств машинобудування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 61-63 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
1309091
  Михальова М.Ю. Удосконалення методичного забезпечення відчуження земельних ділянок для суспільних потреб : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Михальова Марія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1309092
  Бочарова М.О. Удосконалення методичного забезпечення оцінювання конкурентоспроможності підприємства / М.О. Бочарова, Т.І. Пономаренко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.8. – С. 167-173. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1309093
  Власенко М. Удосконалення методичного підходу до комплексної оцінки розвитку фінансових ринків країн світу (на прикладі країн Європейського Союзу) // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 2), червень. – С. 196-218. – ISSN 1684-906Х
1309094
  Прокопенко Н.С. Удосконалення методичного підходу щодо оцінки рівня якості системи фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 4. – С. 33-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1309095
  Краєвський Ф. Удосконалення методів боротьби із тяжкими злочинами у сфері оподаткування, які вчиняються міжрегінальними злочинними групами // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 98-101
1309096
  Крак Ю.В. Удосконалення методів векторного аналізу та гіперплощиної класифікації для розпізнавання елементів дактильної мови / Ю.В. Крак, Г.І. Кудін, Д.В. Шкільнюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 144-148. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Об"єктом дослідження є дактильна мова, яка використовується для спілкування нечуючими людьми або людьми з пониженим слухом. Метою дослідження с розробка та реалізація алгоритмів розпізнавання дактилем жестової мови. В роботі розглядається застосування ...
1309097
  Коваль А.О. Удосконалення методів визначення динамічних характеристик вимірювальних каналів тиску : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Коваль Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Харків, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
1309098
  Гордієнко С.С. Удосконалення методів визначення параметрів систем управління інфокомунікаційною мережею в критичних ситуаціях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Гордієнко Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформ.-комунікаційних технологій. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1309099
  Гусєва О.В. Удосконалення методів вимірювання електричних величин у системі електропостачання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Гусєва Олена Віктаріївна ; Севастопольський нац. ун-т ядерної енергії та промисловості. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1309100
  Зайченко О.Б. Удосконалення методів вимірювання параметрів сигналів і трактів НВЧ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Зайченко Ольга Борисівна ; М-во освіти і науки України, Українська інж.-пед. акад. – Харків, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1309101
  Супрун О.О. Удосконалення методів виявлення, розділення та оцінки числа джерел випромінювання стохастичних сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Супрун Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1309102
  Ясінська Л.Р. Удосконалення методів гідравлічного розрахунку параметрів донних порогів на передгірських ділянках річок : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.23.16 / Ясінська Любов Романівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1309103
  Бурдейна В.М. Удосконалення методів забезпечення взаємозамінності координованих отворів у машинобудуванні на етапі проектування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Бурдейна Вікторія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Українська інж.-пед. акад. – Харків, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
1309104
  Яцишин Т.М. Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення атмосферного повітря при бурінні нафтогазових свердловин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Яцишин Теодозія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
1309105
  Сабан В.З. Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення гідросфери на кінцевій стадії експлуатації нафтових родовищ (на прикладі Долинського нафтового родовища) : автореф. дис. ... канд.техн. наук : 21.06.01 / Сабан Віталій Зіновійович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1309106
  Параняк Н.М. Удосконалення методів зниження техногенного навантаження на довкілля пилових викидів цементного виробництва : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Параняк Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1309107
  Петруняк В.Я. Удосконалення методів інтерпретації результатів гідродинамічних досліджень продуктивних пластів за кривими відновлення тиску : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Петруняк Володимир Ярославович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1309108
  Попович П.В. Удосконалення методів керування відеопотоком у системах цифрового телебачення за критерієм якості відеозображення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Попович Павло Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
1309109
  Барбашова М.В. Удосконалення методів контролю електромагнітних характеристик тонкостінних листових металів у техніці магніто-імпульсної обробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Барбашова Марина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1309110
  Григорович В.В. Удосконалення методів оцінки ефективності системи управління інфокомунікаційною мережею : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Григорович В.В. ; Держ. ун-т інф.-комунікац. технологій. – Київ, 2011. – 23 с. – Бібліогр. : 11 назв.
1309111
   Удосконалення методів оцінювання набуття знань студентів на основі дистанційного навчання / В. Зорін, В. Бандура, Р. Храбатин, М. Пасєка, Н. Пасєка // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 853. – С. 116-122. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Розглянуто емпіричний метод визначення оптимального часу тестування знань студентів. Цей час визначається статистично з використанням методу Хіммельблау, тобто виключення аномальних значень. Визначено час проведення тестування для студентів різного ...
1309112
  Клочко Н.Б. Удосконалення методів оцінювання точності турбінних лічильників газу : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.01.02 / Клочко Наталія Богданівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1309113
  Кім Н.І. Удосконалення методів оцінювання якості обєктів кваліметрії за рахунок ефективного використання статистичної інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Кім Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. академія. – Харків, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
1309114
  Білокінь Є.М. Удосконалення методів передачі розміру одиниці електричного опору нерівнономінальним мірам : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Білокінь Є.М. ; Держ. комітет України з питань техн. регулювання та споживчої політики ; Нац. наук. центр "Інститут метрології". – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1309115
  Репін М.В. Удосконалення методів розроблення профілактичних заходів з охорони праці на державному рівні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Репін Микола Володимирович ; Держ. служба гірн. нагляду та пром. безпеки України ; Нац. акад. наук України, Держ. установа "Нац. наук.-дослід. ін-т пром. безпеки та охорони праці". – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1309116
  Шантир А.С. Удосконалення методів та засобів калібрування для вимірювальних растрових електронних мікроскопів : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.01.02 / Шантир Антон Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1309117
  Фатюха В. Удосконалення методів управління ліквідністю комерційного банку / В. Фатюха, О. Самченко // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 413-415. – ISSN 1993-0259
1309118
  Кальченко А.С. Удосконалення методів управління якістю сервісів в телекомунікаційних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Кальченко Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1309119
  Букрєєва О.С. Удосконалення методів формування системи нормативних документів з екологічної безпеки автомобільної техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Букрєєва Ольга Сергіївна ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1309120
  Литовченко Д.М. Удосконалення методу визначення координат малорозмірних повітряних об"єктів у радіотехнічних системах з урахуванням просторово-часових характеристик надширокосмугових антенних решіток : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Литовченко Дмитро Михайлович ; Харків. нац. ун.-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 18 с. – Бібліогр. : 11 назв
1309121
  Словінський В.К. Удосконалення методу випробувань на вогнестійкість залізобетонних колон : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Словінський Віталій Казимирович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чернобиля. – Черкаси, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
1309122
  Щіпець С.Д. Удосконалення методу випробувань на вогнестійкість залізобетонних та кам"яних несучих стін : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Щіпець Станіслав Дмитрович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1309123
  Джасім Д Д.М. Удосконалення методу контролю вологості масла та ізоляції трансформаторів по її електричній добротності : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Джасім Джасім Мохмед Джасім ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1309124
  Яценко О.А. Удосконалення механізмів державного контролю за соціально-економічною діяльністю іноземних військових формувань в Україні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 100-102. – Бібліогр.: 15 назв
1309125
  Хмирова А.О. Удосконалення механізмів державного регулювання виховного простору вищого навчального закладу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 4, лютий. – С. 97-99. – ISSN 2306-6814


  У статті проаналізовано проблему удосконалення механізмів державного регулювання виховного простору вищого навчального закладу, який є динамічною , багаторівневою, соціальною системою, яка функціонує на основі принципів цілісності, варіативної ...
1309126
  Кьоппіль О.І. Удосконалення механізмів державного регулювання процесами забезпечення енергетичної безпеки України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Кьоппіль О.І. ; Донецьк. держ. ун-т управління. – Донецьк, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 9 назв.
1309127
  Волошенко В.М. Удосконалення механізмів державного управління розвитком ринку рекреаційних послуг: українські реалії в контексті європейської інтеграції // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 93-99. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (81)). – ISSN 2310-2837
1309128
  Павлюк К.В. Удосконалення механізмів фінансування медичних послуг в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 2 (243). – C. 64-82. – ISSN 2305-7645
1309129
  Свищук А.С. Удосконалення механізму адміністрування податків // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 19, жовтень. – С. 67-73. – ISSN 2306-6814
1309130
  Балан Удосконалення механізму визначення рівня дохідності особистих селянських господарств / Балан, ОД, А.О. Ярковий // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 8 (202). – C. 12-15. – ISSN 2221-1055
1309131
  Мороз В. Удосконалення механізму державного замовлення на підготовку спеціалістів з вищою освітою як напрям підвищення ефективності використання трудового потенціалу країни // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 208-215.
1309132
  Шинкаренко О.М. Удосконалення механізму державного регулювання економічних взаємовідносин в молокопродуктовому підкомплексі : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 60-63 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1309133
  Бабець І.Г. Удосконалення механізму державного управління міжнародним співробітництвом регіонів у науково-технічній сфері / І.Г. Бабець, В.В. Засадко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 59-64
1309134
  Горбунова А.В. Удосконалення механізму діагностики фінансового стану підприємства // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 15-28. – (Економічні науки ; № 2 (22))


  Нормативно-правові акти, грунтовані на використанні фінансово-економічних показників як основних для діагностики результатів діяльності різноманітних суб’єктів національної економіки, мають суттєві недоліки, а саме: показники ліквідності різні за їх ...
1309135
  Попов І.В. Удосконалення механізму забезпечення стабільності фінансової системи України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 58-60 : табл. – Бібліогр.: 2 назв.
1309136
  Рассомахіна О.А. Удосконалення механізму захисту прав пацієнтів в Україні за сучасних умов та розвиток науки медичного права 118 // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 118-121. – ISBN 978-617-7363-09-4
1309137
  Левіщенко О.С. Удосконалення механізму організації управлінського консалтингу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 10 (148). – P. 146-152. – ISSN 1993-6788


  Економічна ефективність міжнародної стандартизації.
1309138
  Яровенко Т.С. Удосконалення механізму управління ризиками інвестиційного проекту / Т.С. Яровенко, Ю.О. Воробйова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 160-166. – (Серія "Економіка" ; вип. 7 (2)). – ISSN 9125-0912
1309139
  Микова М. Удосконалення механізму формування резервів на покриття можливих збитків від кредитних операцій банківських установ України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 3 (98). – С. 80-86 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1309140
  Воробйов Ю.М. Удосконалення механізму формування фінансового капіталу за рахунок іноземних інвесторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 32-35. – (Економіка ; Вип. 42)


  Розглядаються тенденції та особливості залучення іноземних інвестицій в Україні.
1309141
  Барановський М.О. Удосконалення міжбюджетних відносин як механізм зростання фінансових ресурсів сільських депресивних територій // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 190-198
1309142
  Чичужко М.В. Удосконалення мікроконтролерів для проблемно-орієнтованих систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Чичужко Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1309143
  Мацюк А.А. Удосконалення місцевого самоврядування в контексті конституційної модернізації // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 93-101. – ISSN 2306-9082
1309144
  Овчарова Т.О. Удосконалення моделей та методів обробки вимірювальної інформації за допомогою штучних нейронних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Овчарова Тетяна Олександрівна ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, ННЦ "Ін-т метрології". – Харків, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1309145
  Ткаченко С.М. Удосконалення моніторингу економічної стійкості аграрних підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 94-97 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1309146
  Герус А.В. Удосконалення моніторингу якості поверхневих вод методами моделювання поширення забруднень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 06.01.02 / Герус Андрій Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т вод. проблем і меліорації. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1309147
  Шлійко А.В. Удосконалення мотиваційного механізму ефективності праці на підприємствах аграрної сфери економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 124-130 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1309148
  Негрич О. Удосконалення мотиваційного механізму залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 3 (123). – С. 45-49. – ISSN 1728-9343
1309149
  Вознюк Г.Л. Удосконалення навичок культури мовлення на заняттях з української мови / Г.Л. Вознюк, З.Й. Куньч // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 47-56. – ISSN 2313-4437
1309150
  Карюк В.І. Удосконалення наукових підходів до поняття " інновація " // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 87-89 : табл. – Бібліогр.: 27 назв
1309151
  Ткаченко Н.В. Удосконалення науково-методичного підходу до оптимізації інвестиційного портфеля недержавних пенсійних фондів / Н.В. Ткаченко, О.В. Шабанова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 1 (242). – C. 80-98. – ISSN 2305-7645
1309152
  Юр"єв Е.В. Удосконалення нафтогазового сепараційного обладнання газорідинних сумішей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.12 / Юр"єв Е.В. ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1309153
  Горова С. Удосконалення національної безпеки в контексті розвитку електронних інформаційних технологій // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 50-57. – ISSN 2224-9516


  У статті розглянуто значення електронних ЗМІ як соціального інструменту забезпечення електронною інформацією суспільства на етапі його інформатизації та засобу вдосконалення безпеки національного інформаційного простору. The article investigates the ...
1309154
  Сунцова О.О. Удосконалення національної політики протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 95-102. – ISSN 1993-6788
1309155
  Бутенко Є.В. Удосконалення нормативно-методичних підходів щодо оцінки агроекологічного стану земель місцевого рівня / Є.В. Бутенко, М.Л. Бозняк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 81-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-1677
1309156
  Косович В.М. Удосконалення нормативно-правових актів України: техніко-технологічні аспекти : монографія / В.М. Косович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 566, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 496-536 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0184-8
1309157
  Піцикевич В.В. Удосконалення нормативно-правової бази адміністративно-правового забезпечення ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 65-68. – ISSN 2220-1394
1309158
  Михайлюк Р. Удосконалення нормативно-правової бази державного регулювання інтегрованих корпоративних систем // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 23-30. – (Економічні науки ; Вип. 3). – ISSN 1993-0240
1309159
  Тихоненко В.В. Удосконалення нормативного та технічного забезпечення якості покриттів на алюмінієвих сплавах, отриманих мікродуговим оксидуванням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Тихоненко Віра Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Українська інж.-пед. акад. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1309160
  Гарькавенко Є.О. Удосконалення нормативної бази з розрахунку характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні річки Сіверський Донець // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 83-85
1309161
  Лаппо І.М. Удосконалення нормативної документації забезпечення якості лезової обробки отворів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Лаппо Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 7 назв
1309162
  Максюта В. Удосконалення нормування праці на підприємствах роздрібної торгівлі в контексті управління продуктивністю праці // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 253-256. – ISSN 1993-0259
1309163
  Очеретько Л.М. Удосконалення обліку збутової діяльності промислового підприємства / Л.М. Очеретько, А.Ю. Тимошенко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 116-123. – (Економічні науки ; № 2 (22))
1309164
  Деньга С. Удосконалення обліку фінансової діяльності суб"єкта господарювання // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 7. – С. 7-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1309165
  Немодрук Н.М. Удосконалення обліку, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 36-38 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1309166
  Шуляк І.Д. Удосконалення оборотних систем охолодження з рециркуляцією продувки і вбудованими водопідготовчими установками на АЕС : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Шуляк Ірина Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1309167
  Фалендиш В.В. Удосконалення обчислювальних методів обробки ритмокардіосигналу в системах контролю функціонального стану людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Фалендиш Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1309168
  Богачова О.В. Удосконалення окремих процедур законодавчого процесу в контексті практики парламентів зарубіжних країн // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 41-44. – ISSN 2220-1394
1309169
  Костишина Т. Удосконалення оплати праці як напрям збереження й розвитку трудового потенціалу споживчої кооперації України / Т. Костишина, Л. Степанова // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 83-87
1309170
  Чухно А.А. Удосконалення організації заробітної плати і технічного нормування - важлива умова зниження собівартості продукції / А.А. Чухно, І.М. Батхін // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 34-39. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  В статье рассматривается заработная плата не только как важный материальный стимул, но и как один из элементов производственных затрат социалистических предприятий. Расходы заработной платы на единицу продукции уменьшаются при опережающем росте ...
1309171
  Маруня В.П. Удосконалення організації заробітної плати на сучасному етапі (на матеріалах харчової промисловості УРСР) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 23-29. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье освещаются изменения в нормировании труда, тарифной системе, формах и системах зарплаты в пищевой промышленности УССР в связи с переходом на новые условия оплаты труда и 7-часовой рабочий день.
1309172
  Іванов Ю.Б. Удосконалення організації надання адміністративних послуг як засіб запобігання корупційним проявам / Ю.Б. Іванов, А.О. Сеніна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 81-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-0712
1309173
  Візіренко С.В. Удосконалення організації обліку витрат рекламної діяльності підприємства / С.В. Візіренко, О.О. Єрмакова // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. – Хмельницький, 2016. – № 4 (33). – С. 108-112. – ISSN 2308-1988
1309174
  Базилевська В Ю. Удосконалення організації оплати праці на підприємстві / В Ю. Базилевська, П.О. Хуторськой // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 1 : Стратегічні пріоритети розвитку економічних суб"єктів в XXI сторіччі. – С. 19-22. – ISBN 978-617-645-227-0
1309175
  Черваньов Д.М. Удосконалення організації суспільного виробництва на основі двосекторної моделі економіки / Д.М. Черваньов, А.А. Алексєєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-10. – (Економіка ; Вип. 44)


  Обговорюються проблеми регулювання державного та приватного секторів економіки України і створення ефективної системи її організації.
1309176
  Внукова Н.М. Удосконалення організації факторингу в банку за логістичним підходом / Н.М. Внукова, Н.С. Опешко, С.О. Колодізєва // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 5 (198). – С. 68-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1309177
  Сухоруков А.І. Удосконалення організаційних структур в економіці України / А.І. Сухоруков, Т.П. Крупельницька // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 87-97 : табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1993-6788
1309178
  Карабін Т. Удосконалення організаційних форм публічної адміністрації на місцевому рівні в Україні в контексті здійснення адміністративної реформи // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 67-72. – (Серія: Право ; вип. 2). – ISBN 978-617-7365-03-6
1309179
  Алексеєва К.А. Удосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання інноваційної діяльності : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 30-32. – Бібліогр.: 18 назв
1309180
  Гацуля О. Удосконалення організаційно-правового забезпечення державного управління на регіональному та галузевому рівнях у контексті процесів децентралізації / О. Гацуля, Ф. Рагімов // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 101-112
1309181
  Вострікова Н.В. Удосконалення організаційного забезпечення державного управління водними ресурсами в Україні на національному рівні / Н.В. Вострікова, В.П. Востріков // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (17). – С. 70-77. – ISSN 2311-6420
1309182
  Коваленко М. Удосконалення організаційної структури банківського нагляду в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 115-123
1309183
  Воротинцев М. Удосконалення оцінки ризику кредитування діяльності кредитних спілок // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2016. – № 3 (140). – Бібліогр.: 8 назв
1309184
  Шпак Г.М. Удосконалення оцінювання сертифікованих сільськогосподарських земель // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 77-81 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв.
1309185
  Приймак В.Ю. Удосконалення пасивних систем звірення еталонів часу і частоти з використанням сигналів геостаціонарних супутників із урахуванням параметрів радіоканалу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Приймак В"ячеслав Юрійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 33 назви
1309186
  Нетребенко Алевтина Удосконалення педагогічної майстерності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 17 : фото
1309187
  Іншин М.М. Удосконалення пенсійного забезпечення працівників органів внутрішніх справ // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 100-106. – ISSN 1026-9932
1309188
  Васюк Н.О. Удосконалення підготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 94-97. – Бібліогр.: 18 назв
1309189
  Горбатенко І.А. Удосконалення підготовчо-очисної технології підземного видобутку марганцевих руд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Горбатенко Іван Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
1309190
  Яценко Ю.О. Удосконалення підходів до визначення міжбюджетних трансфертів вирівнювання в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 11 (204). – С. 72-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1309191
  Пашко П.В. Удосконалення планування митних надходжень до державного бюджету // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 5 (198). – С. 50-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
1309192
  Кобушко І.М. Удосконалення податкових інструментів регулювання інвестиційного ринку України / І.М. Кобушко, Я.В. Кобушко // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2015. – № 1/2 (1). – С. 82-85. – ISSN 1728-6220
1309193
  Нікітан Н.О. Удосконалення показників виконання Державних цільових програм для контролю видаткової частини бюджету // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 331-336. – ISSN 2222-4459
1309194
  Гнатик Я.Б. Удосконалення показників оцінки стану ринку автотранспортних послуг // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 63-67 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1309195
  Зівенко О.В. Удосконалення поліметричних комп"ютеризованих систем вимірювання характеристик рідких технологічних середовищ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Зівенко Олексій Васильович ; М-во освіти і науки України, Черномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1309196
  Чередник А. Удосконалення понятійно-категоріального апарату ефективності залучення венчурного бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  У статті удосконалено понятійно-категоріальний апарат ефективності залучення венчурного бізнесу. Досліджено теоретичні засади поняття венчурний бізнес, виділено чотири підходи до його визначення, та розроблено власну дефініцію поняття, що у повній мірі ...
1309197
   Удосконалення порядку // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 грудня (№ 48)


  Атестація вишів у частині наукової діяльності відбуватиметься за 7 напрямками. Таке рішення прийняла робоча група з питань організаційно-методичного забезпечення запровадження державної атестації закладів вищої освіти у частині провадження ними ...
1309198
  Ященко Т.В. Удосконалення порядку надання адміністративних послуг в Україні // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – С. 214-218. – ISBN 978-617-7041-91-6
1309199
  Яцук В.А. Удосконалення правового регулювання відповідальності органів місцевого самоврядування в Україні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 93-97. – Бібліогр.: 9 назв
1309200
  Підопригора О.А. Удосконалення правового регулювання науково-технічного прогресу // Вісник Київського університету : Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 32-38. – (Юридичні науки ; Вип. 27)


  В статье на основе материалов июньского (1985 г.) совещания в ЦК КПСС по вопросам ускорения научно-технического прогресса анализируется постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О широком распространении новых методов хозяйствования и усилении их ...
1309201
  Пилипенко А.Я. Удосконалення правового становища сільських будівельних комбінатів / А.Я. Пилипенко, Л.М. П"ясецька // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 32-37. – (Юридичні науки ; Вип. 26)


  В статье дается анализ основных положений, связанных с более четкой регламентацией правового статуса сельских строительных комбинатов. С учетом опыта функционирования ССК Минсельстроя УССР предложены меры по совершенствованию правового положения этой ...
1309202
  Пироженко С. Удосконалення правового статусу потерпілого // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 544-546
1309203
  Сменковський А.Ю. Удосконалення правовогозабезпечення державної політики енергетичної безпеки // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 15-21
1309204
  Пилипенко А.Я. Удосконалення правової організації управління будівництвом в УРСР у дванадцятій п"ятирічці // Вісник Київського університету : Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 38-42. – (Юридичні науки ; Вип. 27)


  В статье рассматриваются узловые вопросы правовой организации управления строительством в Украинской ССР: системы союзно-республиканских и республиканских строительных министерств, хозорганов промежуточного звена управления, производственных ...
1309205
  Бошицький Ю.Л. Удосконалення правової системи України - фундамент для інноваційного розвитку країни та ефективної охорони інтелектуальної власності // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 6-8. – ISBN 978-617-7363-7-0
1309206
  Дідич Т.О. Удосконалення правоутворення в Україні: теоретико-правовий і практичний вимір // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 1/2 (68/69). – С. 3-8. – ISSN 2413-743X
1309207
  Котух К. Удосконалення принципів державного регулювання аграрної сфери // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 9 (237). – С. 32-35
1309208
  Кзудаж Р. Удосконалення прогнозів інфляції на основі кривої Філіпса: вартісна модель для єврозони // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2011. – Т. 4, № 2. – С. 5-15. – ISSN 1998-6068
1309209
  Коваленко В.В. Удосконалення програмного забезпечення функціонування банків як засіб мінімізації технологічних та фінансових ризиків // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 118-123
1309210
  Стоянов М. Удосконалення прокурорського нагляду за обліком злочинів, ркзультатами їх розслідування, достовірністю показників прокурорсько-слідчої роботи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 15-19
1309211
  Ростислав К.В. Удосконалення просторової структури регіону // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 160-162
1309212
  Жарко Ю.Г. Удосконалення процедур оцінювання невизначеності вимірювань під час сертифікаційних випробувань колісних транспортних засобів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Жарко Юрій Григорович ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1309213
  Сорокіна Л.В. Удосконалення процедури прогнозування змін фінансового стану будівництва з використанням двокаскадної моделі нечіткого висовку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 285-293 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1309214
  Фурман Ю.М. Удосконалення процесів аеробного енергозабезпечення жінок 37-49 років шляхом комплексного застосування занять аквафітнесом і методики ендогенно-гіпоксичного дихання / Ю.М. Фурман, С.В. Сальникова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 07. – С. 59-63 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-9172
1309215
  Дзевелюк А.В. Удосконалення процесу кодифікації М.Ю. Чижовим // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2015. – Вип. 54. – С. 296-302
1309216
  Каргін С.Б. Удосконалення процесу кування валів на основі застосування профільованого інструменту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Каргін Сергій Борисович ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. академія. – Краматорск, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1309217
  Бендес Ю.П. Удосконалення процесу навчання фізики майбутніх інженерів телекомунікаційного профілю // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 159-162. – (Серія : Педагогічні науки)
1309218
  Медвідь Ю.І. Удосконалення процесу підготовки офіцерів запасу в Україні як педагогічна проблема // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 2 (155). – С. 9-15. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1309219
  Бортніков Г.П. Удосконалення процесу розробки стратегії розвитку банківського сектору України / Г.П. Бортніков, О.О. Любіч // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 9 (250). – С. 29-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 51 назв. – ISSN 2305-7645
1309220
  Короленко В. Удосконалення процесуальних форм захисту трудових і соціальних прав у контексті ст. 6 Європейської конвенції з прав людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 3 (207). – С. 53-58
1309221
  Кравець В.Р. Удосконалення процесуально-правових засад реалізації інституту звільнення від кримінальної відповідальності / В.Р. Кравець, М.Ю. Веселов, Е.Ф. Компанієць // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 63-66. – ISBN 978-966-419-300-6
1309222
  Татаров О.Ю. Удосконалення процесуального статусу слідчих як складова реформування системи кримінального судочинства // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 154-162
1309223
  Демиденко Л.М. Удосконалення прямого оподаткування у напрямку інтеграції в ЄС : податки // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 4. – С. 124-128 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1309224
  Осипчук Д.Г. Удосконалення регулювання Національним банком України обсягів та вартості кредитних ресурсів // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 63-72
1309225
  Ісаєнко О.В. Удосконалення регулювання сфери інтелектуальної власності як один із економічних пріоритетів в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [49]
1309226
  Мовчан Д. Удосконалення реєстраційного законодавства: проблеми та шляхи їх вирішення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 52-55
1309227
  Міщенко В.С. Удосконалення рентного регулювання у надрокористуванні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 8 (621). – С. 84-96 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1309228
  Руснак С.О. Удосконалення розвитку недержавних пенсійних фондів як соціально-економічної системи // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 24, грудень. – С. 67-71. – ISSN 2306-6792
1309229
  Чижов Л.П. Удосконалення розробки регіональних інвестиційних програм // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 87-89
1309230
  Загурський О.М. Удосконалення ролі державного регулювання фондового ринку в ринковій економіці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 21-24
1309231
  Лобузіна К. Удосконалення рубрикатора наукової бібліотеки як лінгвістичної основи пошукової інформаційно-комунікативної системи / К. Лобузіна, С. Галицька, Н. Орєшина // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 448-459. – ISSN 2224-9516


  Подано аналіз скороченого варіанта Рубрикатора Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, виокремлено особливості його структури та змісту. Розкрито значення скороченої версії Рубрикатора для оптимізації процесів індексування.
1309232
  Ціборовський О.М. Удосконалення санітарно-профілактичної роботи в Київській губернії. Робота виконавчої санітарної комісії та лікарсько-куративних пунктів м. Києва (1891–1898 рр.) / О.М. Ціборовський, В.М. Сорока // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2017. – № 1 (5). – C. 78-86. – ISSN 2415-8763
1309233
  Шетерляк Т.М. Удосконалення сигналізації на залізниці в кінці XIX на початку XX століть // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 244-245
1309234
  Стеців Б.С. Удосконалення синтезу циклових механізмів із кінематичним замиканням поліграфічних і пакувальних машин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Стеців Богдан Степанович ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 27 назв
1309235
  Барвінський А.В. Удосконалення системи агрофізичного моніторингу земель сільськогосподарського призначення // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 58-63. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-1677
1309236
  Бабміндра Д.І. Удосконалення системи ведення державного земельного кадастру в України шляхом адаптування до законодавства країн-лідерів / Д.І. Бабміндра, Д.В. Буша, М.О. Ільїна // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 106-110. – (Економічні науки ; № 4 (20))
1309237
  Слесик М К. . Удосконалення системи вищої освіти України на основі порівняльного аналізу деяких аспектів розвитку освітніх систем України та США // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 47. – С. 44-52. – ISSN 2074-8922
1309238
  Бобиль В. Удосконалення системи гарантування вкладів в умовах сучасної фінансової кризи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 7 (197). – С. 24-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1309239
  Калмиков О.В. Удосконалення системи державного регулювання малого бізнесу в сучасних умовах // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 93-100
1309240
  Бабак А. Удосконалення системи державного регулювання тарифів на ринках комунальних послуг // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2006. – № 1. – С. 27-34
1309241
  Бєлялов Т.Е. Удосконалення системи державного фінансового моніторингу за рахунок розширення податкової бази банківської діяльності з використанням мережі інтернет / Т.Е. Бєлялов, Д.І. Коваленко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 149-155. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1309242
  Федоренко В.Г. та ін. Удосконалення системи економічних механізмів державного регулювання ринку праці як чинник забезпечення продуктивної зайнятості населення / В.Г. Федоренко, О.М. Діденко, Ю.Б.Пінчук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 13-16. – Бібліогр.: 13 назв
1309243
  Гуцол Г. Удосконалення системи карткових каталогів Книжкової палати України для ефективного обслуговування користувачів / Г. Гуцол, Н. Трухан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 1 (186). – С. 13-17. – ISSN 2076-9326
1309244
  Лондар О.С. Удосконалення системи контролю боргових ризиків у "нових" країнах–членах ЄС // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 4 (73). – С. 129-141. – ISSN 2414-3499
1309245
  Ізюмцева Н.В. Удосконалення системи мотивації в посткризовий період розвитку банківських установ / Н.В. Ізюмцева, Н.М. Леуш // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 339-347
1309246
  Пустовойт О. Удосконалення системи обігу споживчих товарів // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 11. – С. 28-33. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1309247
  Кошель А. Удосконалення системи оподаткування землі в Україні на основі ії масової оцінки // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 39-43
1309248
  Карлін М.І. Удосконалення системи оподаткування у контексті покращення територіального соціально-демографічного розвитку // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2016. – № 1 (26). – С. 11-18. – ISSN 2072-9480
1309249
  Витвицький Я.С. Удосконалення системи оподаткування у нафтовидобуванні / Я.С. Витвицький, І.М. Петрунчак // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 66-71. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
1309250
  Бєгун В.В. Удосконалення системи освіти з безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 8. – С. 23-24. – Бібліогр.: 5 назв
1309251
  Петриченко Л.Ю. Удосконалення системи оцінки надійності комерційних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-35. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто показники надійності комерційних банків і шляхи її досягнення.
1309252
  Гораль Л.Т. Удосконалення системи оцінювання ефективності використання експортного потенціалу газотранспортного підприємства / Л.Т. Гораль, В.І. Шийко // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 118-126. – ISSN 1993-0259
1309253
  Харченко Т. Удосконалення системи переробки твердих побутових відходів в Україні / Т. Харченко, Ю. Сагайдак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 41-46. – (Економіка ; вип. 12 (165)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню питань збору, переробки та утилізації твердих побутових відходів в Україні. Окреслено найактуальніші проблеми означеної тематики, зокрема, зростаючі обсяги утворення відходів та відсутність ефективної системи управління ...
1309254
  Тверитникова О.Є. Удосконалення системи підготовки і атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для електротехнічної галузі України (1965 - 1980 рр.) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – № 1 (33). – С. 15-21. – ISSN 2077-9496
1309255
  Підопригора О.А. Удосконалення системи преміювання за нову техніку // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 9-16. – (Серія права ; № 16)


  В статье рассматриваются вопросы совершенствования системы премирования за новую технику. Автор подчеркивает, что ныне действующая система премирования не отвечает задачам ускорения технического прогресса. Даются предложения, направленные на ее ...
1309256
  Поляк Н. Удосконалення системи соціального забезпечення населення в Україні : соціальна політика // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 123-30 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1309257
  Безтелесна Л. Удосконалення системи соціального захисту багатодітних сімей / Л. Безтелесна, Г. Юрчик, Ю. Нагай // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 6. – С. 22-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1309258
  Балан М.М. Удосконалення системи стереофонічного радіомовлення / М.М. Балан, Н.Ф. Казакова // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 1 (107). – С. 38-40
1309259
   Удосконалення системи управління відходами в Україні в контексті європейського досвіду / В.С. Міщенко [та ін.] ; Проект Європейського Союзу "Управління відходами - Інструмент європейського сусідства і партнерства - Схід" (Waste Governance - ENPI East) ; ДУ "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". – Київ : Лазурит-Поліграф, 2012. – 120 с. : табл. – Бібліогр.: с. 97-98. – ISBN 978-966-02-5880-9
1309260
  Амоша О.І. Удосконалення системи управління інноваціями як умова прискорення структурних реформ в Україні / О.І. Амоша, А.І. Землянкін, І.Ю. Підоричева // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 9 (646). – С. 49-65 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
1309261
  Муравйов К. Удосконалення системи управління органами й установами виконання покарань // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 244-248. – ISSN 2307-8049
1309262
  Погуляй О.В. Удосконалення системи управління підприємством / О.В. Погуляй, О.В. Шаповалова // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 34-37. – (Серія "Наука і практика управління" ; спецвип. № 13 (33)). – ISBN 966-7610-02-0
1309263
  Шемаєв В.М. Удосконалення системи управління торговельно-економічним представництвом України за кордоном / В.М. Шемаєв, В.В. Шемаєв // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 2 (35). – С. 63-69. – ISSN 2306-5664
1309264
  Македон В. Удосконалення системи управління трансформацією міжнародних компаній у формі операцій злиттів та поглинань // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 39-43. – ISSN 1728-9343
1309265
  Голян В.А. Удосконалення системи фіскального регулювання природокористування: домінанти подолання синдрому «символічності» нормативів плати / В.А. Голян, В.М. Бардась // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 145-151
1309266
  Романько І. Удосконалення соціально-гуманітарної підготовки студентів у контексті євроінтеграції: міжнародний та вітчизняний досвід // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 133-140. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  Досліджено міжнародний та вітчизняний досвід щодо гуманітарної підготовки студентів у вищих навчальних закладах. Обгрунтовано доцільність гуманітарного супроводу професійної освіти. Встановлено, що гуманоцентрична переорієнтація національної освіти під ...
1309267
  Грановська О.О. Удосконалення стабілізаторних пальникових пристроїв при мікрофакельному спалюванні газу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Грановська Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України. Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 26 с. – Бібліогр.: 41 назва
1309268
  Заяць О.І. Удосконалення статистичної бази України для участі у прикордонній торгівлі за моделлю "єврорегіону" // Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., 21-23 трав. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т, Хмельниц. регіон. від-ня Укр. технол. акад. [та ін.] ; [редкол.: Тюріна Н.М. та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 25-27. – ISBN 978-966-330-227-0
1309269
  Колюх В.В. Удосконалення статусу Конституційного Суду в контексті судової реформи в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 59-69. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1309270
  Стрижак А. Удосконалення статусу Конституційного Суду України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 17 (302). – С. 29-32
1309271
  Колесніков Д.В. Удосконалення стаціонарних систем автоматичного водяного пожежогасіння : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Колесніков Денис Валерійович ; Держ. служба України з надзвичай. ситуацій, Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чернобиля. – Черкаси, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
1309272
  Ратинська І.С. Удосконалення стратегічного планування діяльності державних акціонерних товариств України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 87-93. – (Серія "Державне управління" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
1309273
  Шевченко О.В. Удосконалення стратегічного планування регіонального розвитку у контексті нових засад регіональної політики України // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 18-27. – (Економічні науки ; вип. 1 (57)). – ISSN 2310-8185
1309274
  Ткач М.О. Удосконалення структури та підвищення продуктивності багатопроцесорних систем із застосуванням розподіленої області обчислень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Ткач Максим Олександрович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – 25 с. – Бібліогр.: 36 назв
1309275
  Шевчук Т.В. Удосконалення структури фондів фінансування будівництва житла у складі банківських установ / Т.В. Шевчук, І.І. Коркуна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 104-103 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1562-0905
1309276
  Смерічевський С. Удосконалення сучасних методик банківського регулювання оцінки кредитоспроможності фізичних осіб / С. Смерічевський, О. Клімова // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 2 (192). – С. 28-32 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1309277
  Бурдовіцина К.Р. Удосконалення та підвищення ефективності стратегії розвитку підприємства // Вісник студентського наукового товариства / Харківський, технічний університет сільського господарства ім. Василенка П. національний, Навчально-науковий, бізнесу і менеджменту ін-т, Студентський, навч.-наук. ін-ту бізнесу і менеджменту комітет. – Харків, 2015. – Вип. № 2. – С. 15-16
1309278
  Купалова Г. Удосконалення та розвиток фінансового контролю у Збройних силах України / Г. Купалова, О. Алексеєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 5-9. – (Економіка ; Вип. 127). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено теоретико-методологічні засади та дана оцінка стану організації фінансового контролю у Збройних Силах України. Сформульовані практичні рекомендації щодо підвищення його ефективності та якості, використання в управлінні військами. Освещены ...
1309279
  Матійчук О. Удосконалення тарифної системи на основі єдиної тарифної сітки в галузях АПК // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 9-13 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1309280
  Янченко З.Б. Удосконалення термінілогічних підходів щодо визначення поняття "трансфер технологій" // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 4 (42). – С. 187-191
1309281
  Плєснецов С.Ю. Удосконалення технології валкового формування гнутих профілів з елементами згину до 180° : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Плєснецов Сергій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
1309282
  Шепель О.Л. Удосконалення технології відробки запасів руди, контактуючих з лежачим боком крутоспадних покладів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Шепель Олександр Леонідович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1309283
  Поберезніченко О.Ю. Удосконалення технології водопостачання підприємств АПК з підземних джерел (у басейні р. Ірпінь) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 06.01.02 / Поберезніченко Ольга Юріївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т вод. проблем і меліорації. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1309284
  Ващенко Я.В. Удосконалення технології діагностування стану тягового асинхронного електроприводу рухомого складу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.09 / Ващенко Ярослав Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1309285
  Гутак О.І. Удосконалення технології інтенсифікації видобутку вуглеводнів шляхом різночастотного імпульсно-хвильового впливу на нафтогазонасичені породи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Гутак Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1309286
  Угриновський А.В. Удосконалення технології інтенсифікації роботи низьконапірних газових і газоконденсатних свердловин за наявності рідини в продукції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Угриновський Андрій Васильович ; М-во освіти і науки, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1309287
  Ковтун А.І. Удосконалення технології керованого розколу кам"яних блоків невибуховими руйнуючими сумішами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Ковтун Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
1309288
  Павлюх Л.І. Удосконалення технології очищення нафтовмісних стічних вод сорбентами рослинного походження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Павлюх Леся Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 15 назв
1309289
  Гедзик Н.М. Удосконалення технології підвищення газовилучення з родовищ із низькопроникними теригенними колекторами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Гедзик Назарій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1309290
  Тверда О.Я. Удосконалення технології підривних робіт у вертикально шаруватих масивах скельних порід на кар"єрах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Тверда Оксана Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1309291
  Клещов А.Й. Удосконалення технології плазмо-механічного руйнування гірських порід : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Клещов Антон Йосипович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 19 назв
1309292
  Мартинов С.В. Удосконалення технології та оснащення холодного об"ємного штампування трубчастих деталей з внутрішніми фланцями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Мартинов Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорск, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
1309293
  Слободяник В.Г. Удосконалення технології та пристрою для вимивання фотополімерних флексографічних друкарських форм : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Слободяник Валентина Григорівна ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 27 назв
1309294
  Даценко В.М. Удосконалення технології та устаткування переробки твердих побутових відходів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Даценко Віталій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та аврхітектури". – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1309295
  Мороз Л.Б. Удосконалення технологій застосування поверхнево-активних систем для збільшення нафтовилучення на завершальній стадії розробки родовищ (на прикладі родовищ Передкарпаття) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Мороз Леся Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
1309296
  Філь Л.В. Удосконалення технологічного процесу растрування на стадії формування і лінеаризації друкарських елементів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Філь Лілія Василівна ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
1309297
  Агарков В.В. Удосконалення універсально-збірних переналагоджуваних штампів шляхом оптимізації конструктивних параметрів компонувань в умовах машинобудівного виробництва : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Агарков Віктор Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Біблогр.: 12 назв
1309298
  Трішкіна Н. Удосконалення управління вищими навчальними закладами на засадах маркетингу // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 177-183. – ISSN 2304-2281
1309299
  Байстрюченко Н.О. Удосконалення управління земельними ресурсами на регіональному рівня / Н.О. Байстрюченко, Ю.О. Бережна // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2016. – С. 15-27. – (Серія "Економіка" ; № 1). – ISSN 1817-9215
1309300
  Гринько Т.В. Удосконалення управління підприємствами туристичної сфери // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 13-15. – Бібліогр.: 4 назв.
1309301
  Афонченкова Т.М. Удосконалення управління розвитком альтернативної енергетики на засадах інноваційного підходу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 153-156. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  Запропоновано перехід до нової техніко-економічної парадигми, яка, можливо, забезпечить сталий розвиток інноваційного напряму - альтернативної енергетики на основі відновлюваних джерел енергії. Децентралізація структури управління, удосконалення ...
1309302
  Фалко Ю. Удосконалення управління системою державних закупівель в умовах модернізації економіки України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна, академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 133-139
1309303
  Хорішко К.С. Удосконалення управлінського інструментарію в напрямі підвищення процесів ефективного формування інвестиційної привабливості господарських структур // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 21, листопад. – С. 17-20. – ISSN 2306-6814
1309304
  Гаврилко П.П. Удосконалення фінансового менеджменту в контексті інноваційного розвитку підприємств / П.П. Гаврилко, Ф.Ф. Соханич // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 199-204. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1309305
  Терещенко О.О. Удосконалення фінансового механізму антикризового управління підприємством / О.О. Терещенко, С.В. Павловський // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 6 (247). – С. 108-123. – ISSN 2305-7645
1309306
  Болдуєв М.В. Удосконалення фінансового механізму державної підтримки підприємств аграрного сектора економіки / М.В. Болдуєв, О.В. Болдуєва // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 102-105
1309307
  Двоєзерська В.С. Удосконалення фінансового обліку виробничих витрат // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 98-101. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
1309308
  Бардась В. Удосконалення фіскального регулювання природокористування крізь призму досягнення фіскального оптимуму Лаффера // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 42-45 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
1309309
  Жебчук Л.Л. Удосконалення фіскальної складової механізму державного регулювання доходів населення // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 64-68. – ISSN 1683-1942
1309310
  Лебедева А.В. Удосконалення форм, напрямів і методів взаємодії органів внутрішніх справ України іззасобами масової інформації // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011. – № 1. – С. 88-95
1309311
  Шегда А. Удосконалення формування портфелів бізнесів підприємств / А. Шегда, О. Чулак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 58-60. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні особливості процесу аналізу портфеля бізнесів. Визначені ключові етапи процесу. Запропоновано сіткову модель портфельного аналізу з урахуванням часових параметрів основних процесів. The article deals with basic features of business ...
1309312
  Смірнова О.О. Удосконалення ціноутворення в інвестиційній сфері України // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 1 (25). – С. 146-154. – ISSN 2310-9734


  Діюча в Україні податкова система детермінує зростання податкових платежів пропорційно зростанню цін. Це вигідно для фіскального змісту системи, однак, неприйнятно з позицій платників податків та, врешті, стабілізації цін національної економіки. ...
1309313
  Дмитренко Е.С. Удосконалення чинного законодавства як шлях протидії ризикам легалізації злочинних доходів // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – С. 50-56
1309314
  Олійник Л.В. Удосконалення якості підготовки слухачів ВВНЗ в контексті вимог Болонського процесу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 244-248
1309315
  Нереуцький Святослав Григорович Удосконалння технологічних заходів по підвищенню продутивності озимого ріпака в умовах півдня України : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук: 06.01.09 / Нереуцький С.Г.; Нац. аграрн. ун-тет. – Київ, 2002. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1309316
  Мінченко Андрій Анатолійович Удосконалювання діагностики високовольтної ізоляції конденсаторного типу на основі врахування просторового розподілених ємнісних струмів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.13 / Мінченко А.А.; Нац. технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1309317
  Роговий А.С. Удосконалювання енергетичних характеристик струминних нагнітачів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.17 / Роговий А.С.; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
1309318
  Шаповаленко Т.В. Удосконалювання магнітних методів структурного аналізу сплавів заліза. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.13 / Шаповаленко Т.В.; Харків.держ.політехн.ун-т. – Харків, 1998. – 17л.
1309319
  Васільєва А Удосконалювання механізму державного регулювання регіональних агропромислових комплексів (міжрегіональна модель) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 102-105
1309320
  Нанаяккара Ахангама Виданаге Махинда Сильва Удосконалювання режимів роботи мереж 6 кВ власних потреб електростанцій при замиканні фази на землю : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.14.02 / Нанаяккара Ахангама Виданаге Махинда Сильва; Напаяккара А..; Донецький нац. техн. ун-т. – Донецьк, 2001. – 20 с.
1309321
  Мальцева М.О. Удосконалювання робочих характеристик струминних виконавчих пристроїв : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.05.17 / Мальцева М.О. ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1309322
  Чухно А.А. Удосконалювати господарський механізм // Трибуна лектора, 1981. – №1
1309323
   Удосконалювати координацію та кооперування діяльності бібліотек. – Київ, 1973. – 105с.
1309324
  Кульчицький І. Удосконалювати організацію стажуванняя молодих спеціалістів на судову роботу / І. Кульчицький, В. Черниш // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.136-138. – ISSN 0132-1331
1309325
  Ульянова Тетяна Удосконалюймо самоорганізацію // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 57-58


  Діяльність органів самоорганізації населення Ленінського району міста Севастополя здійснюється відповідно до вимог законів України "Про органи самоорганізації населення" і "Про місцеве самоврядування в Україні". Сьогодні у нашому районі дозвіл на ...
1309326
  Ульянова Тетяна Удосконалюймо самоорганізацію // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 57-58


  Діяльність органів самоорганізації населення Ленінського району міста Севастополя здійснюється відповідно до вимог законів України "Про органи самоорганізації населення" і "Про місцеве самоврядування в Україні". Сьогодні у нашому районі дозвіл на ...
1309327
   Удостоверение доверенностей и засвидетельствование подлинности подписи граждан. – М., 1960. – 120с.
1309328
  Бондарев Н.И. Удостоверение и исполнение завещений / Н.И. Бондарев. – М, 1965. – 132с.
1309329
  Гарнакерьян А.Г. Удостоверение личности / А.Г. Гарнакерьян. – М., 1967. – 216с.
1309330
  Гурболикова Ольга Анатольевна Удостоенные Государственной премии СССР : Произведения сов. писателей.: Библиогр. справ. / Гурболикова Ольга Анатольевна. – Москва : Книга, 1985. – 145с.
1309331
  Бавин Сергей Павлович Удостоенные Ленинской премии : Биобиблиогр. справ. произв. сов. писателей / Бавин Сергей Павлович, Гурболикова Ольга Анатольевна. – Москва : Книга, 1982. – 128с.
1309332
  Соболев О.М. Удостоены высшей награды / О.М. Соболев. – Симферополь, 1980. – 190с.
1309333
   Удостоєні найвищої нагороди. – Ужгород, 1980. – 160с.
1309334
  Штангей В. Удруге народжені / В. Штангей. – Х.-К., 1932. – 52с.
1309335
  Бобков В. Удручающие социальные результаты двадцатилетней капиталистической трансформации России // Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва, 2012. – № 2. – С. 10-28. – ISSN 0130-9757
1309336
   Удско-Шантарский фосфоритонский бассейн. – Новосибирск, 1986. – 165с.
1309337
  Омельченко Олександр Удушення неминуче. Фінансово - вже сьогодні. Як реформується місцеве самоврядування? : [інтерв"ю з народним депутатом О. Омельченком] / Омельченко Олександр, Сищук Олексій; інтерв"ю провели В. Корніюк, О. Сищук // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 29-32


  Нещодавно Верховна Рада прийняла в першому читанні й за основу законопроект (реєстр. № 1313) про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", поданий Президентом. Загалом позитивно оцінюючи пропоновані зміни, парламентський ...
1309338
  Омельченко Олександр Удушення неминуче. Фінансово - вже сьогодні. Як реформується місцеве самоврядування? : [інтерв"ю з народним депутатом О. Омельченком] / Омельченко Олександр, Сищук Олексій; інтерв"ю провели В. Корніюк, О. Сищук // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 29-32


  Нещодавно Верховна Рада прийняла в першому читанні й за основу законопроект (реєстр. № 1313) про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", поданий Президентом. Загалом позитивно оцінюючи пропоновані зміни, парламентський ...
1309339
  Ларькин В.Г. Удэгейцы / В.Г. Ларькин. – Владивосток, 1958. – 38 с.
1309340
  Каганов В.И. Уединенная волна // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 8 (112). – С. 14-16
1309341
  Розанов В.В. Уединенное / В.В. Розанов. – Москва : Политиздат, 1990. – 543с. – (Мыслители ХХ века)
1309342
  Розанов В.В. Уединенное / В.В. Розанов. – Москва : Современник, 1991. – 108 с.
1309343
  Розанов В. Уединенное : Сочинения / В. Розанов. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 912с. – (Антология мысли). – ISBN 5-04-001721-9
1309344
  Розанов В.В. Уединенное. Опавшие листья : [трилогия] / Василий Розанов ; [вступ. ст., коммент. А.Н. Николюкина]. – Москва : Мир книги ; Литература, 2006. – 574, [2] с. – (Великие мыслители). – ISBN 5-486-00839-2
1309345
  Розанов В.В. Уединенное. Опавшие листья / Розанов. – Москва : Мир книги ; Литература, 2009. – 574, [2] с. : портр. – (Великие мыслители). – ISBN 978-5-486-03047-5
1309346
  Пушкин-Титов Уединенный домик на Васильевском / Пушкин-Титов. – М. – 74с.
1309347
   Уездно-городские партийные организации Киргизии (1918-1924гг.). – Фрунзе, 1968. – 660с.
1309348
  Замятин Е.И. Уездное : повести и рассказы / Е. Замятин ; обл. раб. худ. Митрохина. – Петроград : Книгоиздат М.В. Попова, 1916. – 195, [2] с. – Пар. тит. л.: Т. 1 / Е. Замятин
1309349
  Зорин А.Н. Уездные города Казанского Поволжья / А.Н. Зорин. – Казань, 1989. – 154с.
1309350
  Шипов Я.А. Уездные чудотворец. / Я.А. Шипов. – М., 1990. – 300с.
1309351
  Елагин Н.С. Уездные экскурсии. / Н.С. Елагин. – М., 1924. – 47с.
1309352
   Уездный г. Ковель, Волынской губернии и его Соборная Воскресенская церковь. – Ковель, 1874. – 37с.
1309353
  Киянская О. Уездный детектив: одесская биография Евгения Петрова (в двух частях, с прологом и эпилогом) / О. Киянская, Д. Фельдман // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 213-275. – ISSN 0042-8795
1309354
  Похилевич Л.И. Уезды Киевский и Радомысльский : статистические и исторические заметки о всех населен. местностях в этих уездах и с подробными картами их / собр. Лаврентий Похилевич. – Киев ; Санкт-Петербург : Изд. книгопр. Н.Я. Оглоблина ; Тип. А. Давиденко, аренд. Л. Штамом, 1887. – [2], X, 305 с., 2 л. карт.
1309355
  Куликов А.П. Уень-река. / А.П. Куликов. – Новосибирск, 1969. – 94с.
1309356
  Усов М.В. Уж вы, горы мои Кавказские / М.В. Усов. – Ставрополь, 1969. – 127с.
1309357
  Конозенко П.А. Уж таковая живая материя : басни / Павел Конозенко. – Сумы : Университетская книга, 2007. – 128 с. – ISBN 978-966-680-343-9
1309358
  Широков А.С. Уж ты, веснушка. / А.С. Широков. – М., 1974. – 98с.
1309359
   Ужанський національний природний парк : Геграфіка, 2003. – 7с. – (Національні природні парки України)
1309360
  Кантор В.К. Ужас вместо трагедии (творчество Франца Кафки) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 12. – С. 65-76. – ISSN 0042-8744
1309361
  Белов Л.Г. Ужасная обманщица / Л.Г. Белов. – Ташкент, 1962. – 169с.
1309362
  Жуков Борис Ужасные дети : Интроспекция // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 164-171 : Фото


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
1309363
   Ужасные сцены из рыцарских времен. – Москва : В типографии Платона Бекетова
Ч. 1-2. – 1803. – 175, 230 с. : 1 грав. – Тит. л. 1-й ч. утрачен, опис. по тит. л. 2-й части


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра Содержание: Ч. 1 : Вторая Лукреция. - Несчастная. - Угасшая любовь. - Уединенный гроб Ч. 2 : Ужасное мщение презренного любовника. - ...
1309364
  Беликов О. Ужасы банкротства: вымысел и реальность // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 10. – С. 27-30.
1309365
  Свердлов М. Ужасы войны "глазами жанра". Об английской военной поэзии XVIII - XX веков // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 6. – С. 349-381. – ISSN 0042-8795
1309366
  Рансмайр К. Ужасы льдов и мрака : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 3. – С.160-212. – ISSN 1130-6545
1309367
  Вергеліс О. Ужвій та Курбас. Незакінчена повість // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 9 (1005). – С. 54-58. – ISSN 0868-9644


  Наталя Ужвій (1898-1986) і Лесь Курбас(1887-1942) - символи української сцени ХХ століття. Дві долі в яких переплетені успіх та фатум. Видатна українська актриса, творчий шлях якої був тісно пов"язаний із курбатівським театром "Березіль"
1309368
  Иванов В.В. Ужгинский кремль : Роман / В.В. Иванов. – Москва, 1981. – 383с.
1309369
  Часто П.И. Ужгород - Львов / П.И. Часто. – Ужгород, 1980. – 32с.
1309370
   Ужгород. – Ужгород, 1958. – 12с.
1309371
  Часто П.И. Ужгород / П.И. Часто. – Ужгород, 1973. – 22с.
1309372
   Ужгород. – Ужгород, 1978. – 160с.
1309373
   Ужгород. – К., 1981. – 96с.
1309374
  Кушнир Б.Г. Ужгород : Очерк-путеводитель / Б.Г. Кушнир, А.И. Угляй. – Ужгород : Карпати, 1990. – 250с. : Ил., карти
1309375
  Цалик С. Ужгород: два етюди у стилі конструктивізму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 7-8 травня (№ 78/79). – С. 22
1309376
  Панькевич І. Ужгород: Справоздання о научній екскурсії і місяцях липні і серпні 1932 для дослідів українських підкарпатських говорів. / І. Панькевич. – 160-161с.
1309377
  Сова П.П. Ужгородский замок / П.П. Сова. – Ужгород, 1969. – 16 с.
1309378
  Пахомова С.М. Ужгородська словакістика: ретроспектива й перспектива // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 71-76. – ISSN 2075-437X


  Статья посвящена современному состоянию и перспективам развития словакистики в Украине. Проанализирована работа кафедры словацкой филологии Ужгородского национального университета-одного из самых крупных научно-методических центров словакистики в ...
1309379
  Пахомова С.М. Ужгородська словакістика: ретроспектива й перспектива // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 119-125. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена сучасному стану і перспективам розвитку славістики в Україні. Проаналізована робота кафедри словацької філології Ужгородського національного університету - одного з найкрупніших науково-методичних центрів славістики в Україні. ...
1309380
  Колеса О. Ужгородський "Полустав" у пергаміновій рукописі ХІV . / О. Колеса. – Львів, 1925. – 59с.
1309381
   Ужгородський державний університет : Довідник. – Ужгород : Карпати, 1970. – 80с.
1309382
   Ужгородський державний університет : Довідник. – Ужгород : Карпати, 1976. – 48с.
1309383
  Довганич О.Д. Ужгородський державний університет : Нарис / О.Д. Довганич. – Ужгород : Карпати, 1984. – 78с.
1309384
   Ужгородський Державний університет. Біологічний факультет. Ювілейний випуск, присвячений 55-й річниці УжДУ. – Ужгород, 2000. – 22с.
1309385
  Смоланка В.І. Ужгородський національний університет на шляху до єдиного освітнього і наукового простору
1309386
  Смоланка В.І. Ужгородський національний університет на шляху до єдиного освітнього і наукового простору
1309387
  Смоланка В.І. Ужгородський національний університет на шляху до єдиного освітнього і наукового простору // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 9-22. – ISSN 2218-5348
1309388
  Дубровицкий И.В. Уже 16 или 16... / И.В. Дубровицкий. – Москва, 1983. – 95 с.
1309389
  Бояринов В.Г. Уже за холмами / В.Г. Бояринов. – Москва, 1984. – 88с.
1309390
  Бондаренко М.С. Уже записано на скрижалях... / М.С. Бондаренко. – Київ : Рада, 1996. – 144 с. – ISBN 966-7087-05-0
1309391
  Фуйор В. Уже мало хто хоче бути "піхотою Кремля" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 11-12 вересня (№ 164/165). – С. 3


  За Путіна невизнані республіки та автономії стали інструментом у політиці з реставрації радянської імперії. Чи згодні з цим у Гагаузії?
1309392
  Кірімов І. Уже на серце, як на луг... / І. Кірімов. – Ужгород : ІВА, 1997. – 76 с. – ISBN 966-7231-12-7
1309393
  Лиханов А.А. Уже не дети, еще не взрослые. / А.А. Лиханов. – М., 1979. – 96с.
1309394
  Розанов Г.Л. Уже не секретно / Г.Л. Розанов. – Москва, 1981. – 224с.
1309395
  Белянский Д. Уже не стыдно, пока не страшно // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 5 (174). – С. 12-14


  Подведение итогов первого года правления на посту президента Украины Виктора Януковича
1309396
  Шкода О. Уже не тягнийоббики: националисты Европы отказались от украинской "Свободы" // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 18-24 января (№ 3). – С. А 1, А 4


  "Свобода" скрывает свой провал в Европе. Альянс европейских национальных движений, куда входят основные национально ориентированные и националистические движения и партии Западной Европы, исключил ВО "Свобода" из своего состава. Об этом корреспонденту ...
1309397
  Кнорринг В.В. Уже одно это… Статья с рефреном // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 22 (256). – С. 37-39. – ISSN 1727-4893


  Мы так привыкли к мысли о безусловной ценности библиотечного фонда как такового, что редко задумываемся: а в чём же, собственно, эта ценность заключается? Я попробовала поразмышлять на эту тему, выбрав для примера область, наиболее мне близкую — фонд ...
1309398
  Риваденейра Х. Уже рассветает. / Х. Риваденейра. – М., 1962. – 206с.
1309399
  Закладная Уже сегодня / Закладная, О.П. Целикова. – М, 1963. – 134с.
1309400
  Силаков А.С. Уже синеют леса / А.С. Силаков. – М., 1969. – 48с.
1309401
   Уже сьогодні належить історії / розмову вела Світлана Короненко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 2-9 травня (№ 18/19). – С. 4-5


  Чи легко бути меценатом в Україні? Своіми думками діляться: В. Зогорій, С. Короненко та М. Слабошпицький
1309402
  Макаров В.И. Ужение нахлыстом / В.И. Макаров. – М, 1953. – 62с.
1309403
  Макаров В.И. Ужение рыбы нахлыстом / В.И. Макаров. – 2-е изд,. – М, 1959. – 64с.
1309404
  Кунилов Ф.П. Уженье рыбы в проводку. / Ф.П. Кунилов. – Л., 1958. – 136с.
1309405
  Якубов А.Е. Ужесточение наказания и проблемы совершенствования уголовного закона // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 24-35. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
1309406
  Волкова І.В. Уживання антропонімів у романах Ліни Костенко "Маруся Чурай" та Уласа Самчука "Марія" / І.В. Волкова, Д.С. Калмикова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 21-26. – (Серія "Мовознавство" ; вип. 19, т. 3). – ISSN 9125-0912
1309407
  Дубровіна А.В. Уживання нумеративних знаків у мові sms-повідомлень та інтернету (на матеріалі сучасної французької мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 86-95
1309408
  Микитюк О.Р. Уживання форм множини від власних назв у творі Дмитра Донцова "Дух нашої давнини" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 256-265. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1309409
  Высоцкий В.И. Ужин в Лозовахе / В.И. Высоцкий. – Минск, 1974. – 240с.
1309410
  Аникин Андрей Ужин для рыцаря // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 1. – С. 34-43 : фото
1309411
  Губарев В.С. Ужин на рассвете / В.С. Губарев. – М, 1985. – 303с.
1309412
  Копаненко И. Ужин при свечах : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 12. – С. 34-42
1309413
  Яхонтов А.Н. Ужин с шампанским / А.Н. Яхонтов. – М, 1989. – 287с.
1309414
  Пластов А.А. Ужин тракториста / А.А. Пластов. – Л., 1963. – 23с.
1309415
  Бенелли Сем Ужин шуток : драматическая поэма в 4-х действиях / Сем Бенелли ; Пер. Александра Брюсова. – Москва : Изд. книгоизд. "Гриф" ; Худож. электропеч., 1911. – 111, [2] с. – Переведено также под загл: "Потеха за потеху"
1309416
  Микитенко О. Ужинкова славістична осінь – 2016 (наукова хроніка в контексті дорожніх вражень) // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 347-369. – ISBN 966-02-2984-4


  Про 16-й Міжнародний з"їзд славістів в Белграді у 2018 р.
1309417
  Терещенко М. Ужинок / М. Терещенко. – К., 1946. – 191с.
1309418
  Радишевський Р. Ужинок полоніста Романа Кирчіва / Ростислав Радишевський // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 65-67. – ISSN 1028-5091
1309419
   Ужинок рідного пола [Ужинок рідного поля] : [М. Гатцук], [Без тит.л.], 1857
1309420
   Ужинок рідного пола [Ужинок рідного поля] Вистачинй працеу М.Г., 1857
1309421
  Хоменко Н.М. Ужиткове мистецтво в поліетнічному середовищі Півдня України: стан, проблеми, тенденції розвитку : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Хоменко Наталя Миколаївна ; М-во культури України ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1309422
  Клековкін О.Ю. Ужиткове театрознавство // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 126-141. – ISBN 978-966-136-114-9
1309423
  Любичич Н. Ужицкий партизанский отряд. / Н. Любичич. – М., 1982. – 476с.
1309424
   УЗ за літо перевезла майже 10 млн. пасажирів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 16 : фото. – ISSN 1998-8044
1309425
  Каменская Н.В. Уз"яднанне беларускага народа у адзінай Беларусская Совецкай Соцыялістычнай дзяржаве / Н.В. Каменская. – Минск, 1948. – 28с.
1309426
  Костенко О. Узагальнена безперервна лінійна модель міжнародної торгівлі / О. Костенко, В.М. Кузніченко, В.І. Лапшин // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 315-322. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2222-0712
1309427
  Жиров Г.Б. Узагальнена діагностична модель цифрової віс для енергостатичного методу діагностування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 54-60. – Бібліогр.: С. 60. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Запропонована стаття "Узагальнена діагностична модель цифрової ВІС для енергостатичного методу діагностуван-ня", присвячена рішенню актуальної науково-технічної та інженерної задачі підвищення якості контролю технічного стана типових елементів заміни ...
1309428
  Петрикович В.М. Узагальнена еквівалентність матриць і їх наборів та факторизація матриць над кільцями : Дис. ... д-ра фіз. - мат. наук. Спец. 01.01.03 - алгебра та теорія чисел / Петрикович В.М.; НАН України Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. – Львів, 2005. – 291л. – Бібліогр.: л. 262 - 291
1309429
  Петричкович В.М. Узагальнена еквівалентність матриць і їх наборів та факторизація матриць над кільцями : Автореф. дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Петричкович В.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 42 назв.
1309430
  Петричкович В.М. Узагальнена еквівалентність матриць і їх наборів та факторизація матриць над кільцями : монографія / Василь Петричкович ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАНУ, 2015. – 311, [1] с. – Бібліогр.: с. 285-311. – ISBN 978-966-02-7619-2
1309431
  Константінов О. Узагальнена задача Фарадея про рух резервуара з рідиною / О. Константінов, О. Лимарченко // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів, 2012. – Вип. 16. – С. 76-92. – ISSN 1816-1545
1309432
  Сільвейструк Л.М. Узагальнена кардинальність участі в моделі "сутність-зв"язок" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 142-146. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проаналізовано сучасний стан обмежень кардинальности моделі "сутність-зв"язок". Розглядаються і формалізуються обмеження кардинальности кардинальность "дивитися через", кардинальність участі, узагальнена кардинаяьність участі. The modern state of ...
1309433
   Узагальнена математична модель вивчення навчальної дисципліни в системі автоматизованого контролю оцінювання якості освіти ВВНЗ / А.В. Малюга, І.В. Пампуха, В.М. Лоза, Л.В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 181-186


  У статті розроблена узагальнена математична модель вивчення навчальної дисципліни в системі автоматизованого контролю оцінювання якості освіти ВВНЗ. Використання адекватно підібраного математичного апарату дозволить отримати повну оцінку отриманого ...
1309434
  Легеза В.П. Узагальнена математична модель динаміки однієї віброзахисної системи з котковим гасником // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 100-106. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі підходу Аппеля побудовано математичну модель плоского руху однорідної важкої кулі у сферичній виїмці без ковзання. Сферичну виїмку жорстко закріплено на пружному стержні, який здійснює малі вільні коливання відносно свого положення ...
1309435
  Земляк О.М. Узагальнена методологія оптимізації аналогових кіл на основі методів теорії управління : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Земляк Олександр Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 32 с. – Бібліогр.: 48 назв
1309436
  Присяжнюк В.К. Узагальнена некласична модель напружено-деформованого стану в задачах статистики, динаміки та контакту шаруватих плит і оболонок.. : Автореф... доктор техн.наук: 01.02.04 / Присяжнюк В.К.; Нац. техн. ун-т України. (КПІ). – К., 1997. – 36л.
1309437
  Коляденко М.П. Узагальнена розв"язеність інтегро-диференціальних рівнянь еліптичного типу / М.П. Коляденко, А.В. Анікушин // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 58
1309438
  Анікушин Андрій Узагальнена розв"язність лінійних інтегро-диференціальних рівниць еліптичного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 163-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Доведено оцінки в негативних нормах для еліптичного інтегро-диференціапьного рівняння. Сформульовано теорему узагальненої розв"язності. A priory estimations for linear elliptic integro-differential equation are proved. Theorem about existence and ...
1309439
  Анікушин А.В. Узагальнена розв"язність одного інтегро-диференціального рівняння // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 88-95. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1309440
  Номіровський Д.А. Узагальнена розв"язність та оптимізація тепломасопереносу в областях з включеннями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 261-269. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчається задача тепломасопереносу в областях з тонкими включеннями (неідеальний контакт). Досліджено різні властивості оператора задачі. Розглянуто задачу імпульсного керування розв"язком на лінії розподілу середовищ.
1309441
  Качановський М.О. Узагальнена система Аппеля в гауссівському одновимірному аналізі / М.О. Качановський, Г.Ф. Ус // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 11-16. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Вивчається узагальнена система Аппеля та [альфа]-аналоги просторів Кондратьєва у випадку гауссової міри [гама] на R. Доведено, що простори Кондратьєва є інваріантними відносно [альфа]. Також розглянуто застосування просторів гауссівського аналізу для ...
1309442
   Узагальнена систематизація виробів спеціального призначення / Н.В. Остапенко, Т.В. Луцкер, А.І. Рубанка, О.В. Колосніченко // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 10 : Технічна естетика. – С. 122-143. – ISSN 2415-8151
1309443
  Жердєв М.К. Узагальнена структурна схема вмонтованого засобу діагностування радіоелектронних засобів озброєння / М.К. Жердєв, В.В. Вишнівський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 12-15. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано раціональні варіанти структурних схем вмонтованих засобів діагностування аналогових і цифрових пристроїв об"єктів РЕЗО. Показано, що вони забезпечують необхідний рівень бойової готовності об"єктів РЕЗО наземного базування і суттєво менші ...
1309444
  Руликівський В.П. Узагальнена структурна схема динамічної моделі процесу забезпечення продовольчої безпеки держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 122-124
1309445
  Руликівський В.П. Узагальнена структурна схема динамічної моделі процесу забезпечення продовольчої безпеки держави : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 122-124 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1309446
  Буй Д.Б. Узагальнена таблична алгебра, узагальнене числення рядків, узагальнене числення на домені та їх еквівалентність / Д.Б. Буй, І.М. Глушко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 86-95. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проведено узагальнення табличної алгебри, побудованої на основі реляційних алгебр Кодда; узагальнення полягає в тому, що замість таблиць розглядаються пари, які складаються з таблиць та схем таблиць. Доведено, що узагальнена таблична алгебра, ...
1309447
  Апостолюк В.О. Узагальнена теорія та методи проектування коріолісових вібраційних гіроскопів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.03 / Апостолюк Владислав Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 39 с. – Бібліогр.: 30 назв
1309448
  Ющенко С. Узагальнена типологія текстових колізій: підходи до побудови // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 274-279. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1309449
  Кругляк Ю.А. Узагальнена транспортна модель електронів Ландауера - Датти -Лундстрома / Ю.А. Кругляк, Т.М. Терещенко // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2016. – Вип. 20. – С. 110-120. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2311-0899
1309450
  Кужель О.В. Узагальнена формула Біне та її застосування // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 52-59. – ISSN 1029-4171
1309451
  Вірченко Н.О. Узагальнене інтегральне перетворення Фур"є / Н.О. Вірченко, М.О. Четвертак // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 8
1309452
  Шуригіна Н.Ю. Узагальнений апарат керування формою кривих скінченних сум в конструюванні лінійних обводів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.01.01. / Шуригіна Н.Ю.; МО України. Київ. нац. ун-т буд. і архіт. – К., 1999. – 16л.
1309453
  Пфейфер Ю.В. Узагальнений інтеграл S. Lie і зв"язані з ним інтеграли / акад. Ю.В. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – [Б.м. – [7] с.
1309454
  Легеза В.П. Узагальнений метод визначення амплітудно-частотних характеристик віброзахисних систем із котковими гасниками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 119-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено новий узагальнений метод визначення амплітудно-частотних характеристик (АЧХ) для спеціального класу віброзахисних систем із геометричними та кінематичними нелінійностями. Ключові слова: віброзахисна система, котковий гасник, рівняння ...
1309455
   Узагальнений метод розрахунку ефективної діелектричної проникності дисперсних систем / Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, О.Я. Покотило, Н.Г. Шкода, С.В. Шостак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 490-497. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розвинуто загальний теоретичний метод розрахунку ефективної діелектричної проникності є" [подано формулу] матричних дисперсних систем (МДС) з неоднорідними кульовими включеннями. Показано, що розрахунок є" [подано формулу] зводиться до розв"язку ...
1309456
  Хільчевський В.К. Узагальнений перелік публікацій у науковому збірнику "Гдрологія, гідрохімія і гідроекологія за 2000-2010 рр." // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 2 (23). – С. 185-231


  Протягом 2000-2010 рр. у науковому збірнику (томи 1-21) було опубліковано понад 860 статей, в основному, українських вчених і низки - зарубіжних.
1309457
  Хільчевський В.К. Узагальнений перелік публікацій у науковому збірнику "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" за 2011-2015 рр. [томи 1(22) - 4(39)] // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 4 (39). – С. 72-90. – ISSN 2306-5680
1309458
  Єфіменко О.Г. Узагальнений портрет викладача інформаційних технологій / О.Г. Єфіменко, Т.Ю. Морозова // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 63-66. – ISBN 966-8847-12-1
1309459
  Ковальчук В.І. Узагальнений потенціал Вудса-Саксона та кутові розподіли дейтронів при дифракційному розсіянні їх атомними ядрами / В.І. Ковальчук, В.К. Тартаковський, О.В. Фурсаєв // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 445-454. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виходячи із узагальненого оптичного нуклон-ядерного потенціалу взаємодії Вудса-Саксона, у дифракційному наближенні розраховано диференціальні перерізи пружного розсіяння дейтронів ядрами 40 Са при енергіях падаючих дейтронів 700 МеВ. Фактично без ...
1309460
   Узагальнений розв"язок деяких операторних рівнянь у банахових просторах / Д.А. Клюшин, А.А. Кущан, С.І. Ляшко, Д.А. Номіровський, Ю.І. Петунін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 47-49. – (Кібернетика ; Вип. 3)


  Досліджуються питання існування та єдності узагальненого розв"язку абстрактного лінійного неперервного оператора в бананових та локально опуклих лінійних топологічних просторах. Розглянуті застосування отриманих результатів до розв"язання інтегральних ...
1309461
  Трофимчук О.Ю. Узагальнений розв"язок задачі Коші для інтегро-диференційного рівняння параболічного типу з виродженням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 198-201. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для задачі Коші для інтегро- диференційного рівняння параболічного типу з виродженням отримані достатні умови існування та єдності узагальненого розв"язку, отримано стійкий різницевий розв"язок задачі. Ключові слова: інтегро - диференційне рівняння, ...
1309462
  Волощук В.М. Узагальнений розв"язок однієї задачі зі структурної акустики / В.М. Волощук, В.В. Семенов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 151-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчена одна гранична задача зі структурної акустики. Доведені апріорні оцінки за допомогою яких показано існування та єдиність розв"язку. Ключові слова: гранична задача, апріорні оцінки, існування та єдиність розв"язку, структурна акустика. In this ...
1309463
  Волощук В.М. Узагальнений розвиток однієї задачи зі структурної акустики // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – C. 83-84
1309464
  Булавін Л.А. Узагальнений частотний спектр рідини в дифузійному наближенні / Л.А. Булавін, П К. Марченко, С.П. Репецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 331-334. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі розраховано узагальнений частотний розподіл в дифузійному наближенні. За основу взято рівняння Фокера-Планка в імпульсному просторі. Встановлено межі застосування цього наближення та знайдено залежність між коефіцієнтами дифузії в ...
1309465
  Павлюк А.М. Узагальнені автодуальні поля в N=2 суперсиметричній теорії Янга-Міллса : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Павлюк А.М.: НАНУ, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова. – Київ, 2002. – 16 с.
1309466
  Бавула Володимир Володимирович Узагальнені алгебри Вейля : Автореф... докт фіз-матнаук: 01.01.06 / Бавула Володимир Володимирович; КУ ім Т.Г.Шевченка. – К, 1996. – 19л.
1309467
   Узагальнені анкетні дані учасників конкурсу // Матеріали конференції за підсумками конкурсу "Україна: 20 років державотворення" : Київ, 2011, 17 червня / Президентський фонд Леоніда Кучми "Україна" ; КНУТШ. – Київ, 2011. – С. 20-26


  Про підсумки конкурсу "Україна: 20 років державотворення".
1309468
  Рибачук Л.В. Узагальнені вироджені гіпергеометричні функції та їх застосування : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Рибачук Л.В.; КНУТШ. – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1309469
  Рибачук Л.В. Узагальнені вироджені гіпергеометричні функції та їх застосування : Дис. ... канд. фіз.- мат. наук. Спец. 01.01.02 - диференціальні рівняння / Рибачук Л.В.; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 144л. – Бібліогр.: л. 126-135
1309470
   Узагальнені відповіді на запитання конкурсу: "Україна: 20 років державотворення" // Матеріали конференції за підсумками конкурсу "Україна: 20 років державотворення" : Київ, 2011, 17 червня / Президентський фонд Леоніда Кучми "Україна" ; КНУТШ. – Київ, 2011. – С. 9-12


  Про підсумки конкурсу "Україна: 20 років державотворення".
1309471
  Доценко Марія Ростиславівна Узагальнені гіпергеометричні функції та їх застосування : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.05.01 / Доценко Марія Ростиславівна; НАН України. Ін-тут кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 1996. – 16л.
1309472
  Лазаренко М.А. Узагальнені годографи сейсмічних хвиль середземноморського регіону / М.А. Лазаренко, О.А. Герасименко, Н.М. Остапчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 100-102. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Пропонується нейронно-мережна часова модель середземноморського регіону розповсюдження сейсмічних хвиль, зареєстрованих на сейсмічних станціях "Одеса" та "Сквира". По годографах східного, західного та південного напрямків вираховується різниця часу ...
1309473
  Семенов В.В. Узагальнені екстремальні елементи опуклих функціоналів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 189-193. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для опуклих екстремальних задач у нерефлексивних та не ізоморфних спряженим банахових просторах запропоновано узагальнену постановку. Доведено існування узагальнених розв"язків та досліджено їх властивості. Ключові слова: узагальнений розв"язок, ...
1309474
   Узагальнені квазідиференціальні рівняння / Р.М. Тацій, М.Ф. Стасюк, В.В. Мазуренко, О.О. Власій ; Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Дрогобич : Коло, 2011. – 300, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 296-300. – Бібліогр.: с. 274-295. – ISBN 978-966-2405-84-2
1309475
  Захарін С.Ф. Узагальнені квазіперіодичні розв"язки лагранжевих систем на ріманових многовидах недодатної кривини / С.Ф. Захарін, І.О. Парасюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 15-20. – (Математика. Механіка ; Вип. 3)


  За допомогою варіаційного методу встановлено достатні умови існування узагальнених квазіперіодичних розв"язків натуральних лагранжевих систем із в"яззю, яка є рімановим підмноговидом евклідового простору.
1309476
  Василевський Віктор Семенович Узагальнені когерентні стани та динаміка ядерних систем : Автореф. дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.04.02 / Василевський В.С.; НАНУ. Ін-тут теоретич. фізики ім. М.М.Боголюбова. – Київ, 2004. – 32с. – Бібліогр.: 34 назв.
1309477
  Мокін Б.І. Узагальнені математичні моделі блоків п"ятого рівня ієрархії, які замикають університетську синергетичну систему / Б.І. Мокін, А.В. Писклярова, Ю.В. Мокіна // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009. – № 6 (87). – С. 101-113. – ISSN 1997-9266


  Побудовано узагальнені математичні моделі тих складових структури університетської синергетичної системи, які винесені на п"ятий рівень ієрарїії і є замикальними для цієї системи.
1309478
  Аушева Н.М. Узагальнені методи моделювання кривих та поверхонь на базі застосування функцій змішання : Автореф... наук: 050001 / Аушева Н.М.; Мін. освіти України. Київ. нац. унів. буд. і арх. – Київ, 1999. – 17 с.
1309479
  Дрьомін І.В. Узагальнені моделі та засоби з підвищення ефективності автоматичного регулювання частоти і потужності в об"єднаних енергосистемах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Дрьомін І.В. ; НАН України ; Ін-т загальної енергетики. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назви
1309480
  Покутий О.О. Узагальнені обмежені розв"язки лінійних еволюційних рівнянь в локально-опуклих просторах // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2 (98). – С. 35-40. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Розглядається узагальнення означень є-дихотомії для еволюційних рівнянь в локально-опуклих просторах з необмеженою оператор-функцією. Наводяться необхідні й достатні умови існування обмежених розв"язків, що є аналогами альтернативи Фредгольма.
1309481
  Кірік А. Узагальнені простори функцій, побудовані за поліномами Лагера (частина 2) / А. Кірік, С. Тищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 8-12. – (Математика. Механіка ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Побудовані простори основних та узагальнених функцій однієї змінної, використовуючи поліноми Лагерра. Наведений опис простору основних функцій як множини цілих функцій певного порядку росту скінченного типу. Будується сім"я гільбертових просторів, ...
1309482
  Кірік А. Узагальнені простори функцій, побудовані за поліномами Лагерра (частина 1) / А. Кірік, С. Тищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 52-57. – (Математика. Механіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Побудовано узагальнені простори функцій однієї змінної, використовуючи поліноми Лагерра. Наведено опис ядерного простору основних функцій, досліджено дію операторів множення на незалежну змінну та диференціювання у шкалі просторів основних ...
1309483
  Довгай Б.В. Узагальнені розв"язки гіперболічного рівняння з Орлічевою правою частиною // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-17. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається гіперболічне рівняння з Орлічевою правою частиною. Знайдені умови існування узагальненого розв "язку цієї задачі. A hyperbolic equation with Orlicz right side is considered. The conditions for existence of generalized solution of this ...
1309484
  Довгай Б.В. Узагальнені розв"язки гіперболічного рівняння з субгауссовою правою частиною // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 81. – С. 25-30. – ISSN 0868-6904
1309485
  Анікушін А.В. Узагальнені розв"язки для лінійних рівнянь з послабленими апріорними нерівностями // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 53-53
1309486
  Ляшко С.І. Узагальнені розв"язки експериментальних задач (за роботами наукової школи Ю.І. Петуніна) / С.І. Ляшко, В.В. Семенов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 4 (110). – С. 14-25. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1309487
  Номіровський Д.А. Узагальнені розв"язки операторних рівнянь (за роботами наукової школи Ю.І. Петуніна) // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 4 (110). – С. 26-35. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1309488
  Скакальська Л. Узагальнені співвідношення для методики прогнозування водонафтогазонасиченості порід розрізів свердловин / Л. Скакальська, А. Назаревич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Мета: представити застосований у авторській методиці прогнозування типу наповнювача пор порід розрізів свердловин математичний апарат в узагальненому вигляді. Методика: для створення методики прогнозування водонафтогазонасиченості порід-колекторів у ...
1309489
   Узагальнені тези поширеної брехні про НАТО і її спростування // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 35. – ISSN 0130-5212
1309490
  Сінявський Олег Васильович Узагальнені функції дільників : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Сінявський Олег Васильович ; КНУТШ. – Одеса, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1309491
   Узагальнені функції у математичній фізиці : навчально-метод. вказівки до практичних занять / КНУТШ; [ упоряд. І.Б. Романенко ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 15 с.


  фі
1309492
  Гелімсон Л.Г. Узагальнення аналітичних методів розв"язання задач міцності типових елементів конструкції у техніці високих тисків. : Автореф... д-ра техн. наук: 01.02.06 / Гелімсон Л.Г.; АН України, Ін-т проблем міцност. – К, 1994. – 34л.
1309493
  Радченко Наталія Узагальнення вивченого про займенник // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 17-19. – ISSN 0130-5263
1309494
  Чубарова Е.Е. Узагальнення державних програм для розвитку туризму в АР Крим напередодні "Євро 2012" // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 146-149 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1309495
  Затока Л.П. Узагальнення досвіду подолання аварійних ситуацій у бібліотеках світу: профілактика, відновлювальні роботи : рекомендаційний бібліографічний список // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 17 : Інноваційні технології збереження документальних фондів: запобігання надзвичайній ситуації у бібліотеці, шляхи її подолання. – С. 149-167. – ISBN 966-02-2853-8(серія); 978-966-02-4325-5(Вип.17)
1309496
   Узагальнення досвіду роботи із впровадженням сучасного програмного забезпечення в навчальній процес у ДВНЗ "ДДПУ" / Н.В. Кайдан, З.Д. Пащенко, М О. Стьопкін Рябуха, Т.В. Турка // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 3 : Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. – С. 169-171. – ISBN 978-617-7021-29-1


  Залучення інформаційцно-комп"ютерних технологій у навчальний процес (в тому числі і в організацію самостійної роботи) студентів оптимізує витрати зусиль в досягненні навчальних завдань та формує у них нові моделі діяльності, готуючі до творчого ...
1309497
  Лозова О.А. Узагальнення досвіду щодо оцінювання ефективності рекламної діяльності підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 80-88. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1309498
  Макаров В.Л. Узагальнення дробу Тіле / В.Л. Макаров, І.І. Демків // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 17-24. – ISSN 1025-6415
1309499
  Грищенко О.Ю. Узагальнення ДС-алгоритму знаходження періодичних розв"язків рівнянь типу Шредінгера на квазілінійний випадок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 14-17. – (Кібернетика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Побудовано узагальнення економічного двокрокового симетризованого скінченно-різницевого алгоритму (ДС-алгоритму) другого порядку точності, що застосовується до початково-крайових задач для рівнянь типу Шредінгера з квазілінійним оператором. Установлено ...
1309500
  Алєксєєв А.А. Узагальнення думок вчених як засіб підготовки економічних рішень / А.А. Алєксєєв; Український ін-тут соціальних досліджень. – Київ : Принт Експрес, 2002. – 80с.
1309501
   Узагальнення експериментально-аналітичної методики аналізу процесу осадження / В.М. Михалевич, Ю.В. Добранюк, В.А. Матвійчук, Є.А. Трач // Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск, 2014. – № 1 (38). – С. 41-47. – ISSN 2076-2151
1309502
  Шевчук С. Узагальнення європейського досвіду державного управління для цілей реформування українського адміністративного права : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 157-158. – ISSN 0132-1331
1309503
  Михайленко Т.І. Узагальнення європейського досвіду розробки стратегій соціально-економічного розвитку великих міст (суспільно-географічний аспект) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 250-258. – Бібліогр.: 10 назв.
1309504
  Обухов Є.В. Узагальнення залежностей між гідрометеорологічними характеристиками в районі Каховського водосховища для визначення випаровування з його водної поверхні / Є.В. Обухов, О.С. Корягіна // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 141-148 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2311-0902
1309505
  Рибалко О.М. Узагальнення змісту доходів і витрат у системі управління підприємством / О.М. Рибалко, С.О. Бехтер // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 163-166. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1309506
  Онищук В.О. Узагальнення і систематизація знань учнів / В.О. Онищук. – К, 1970. – 134с.
1309507
  Зотова В.Г. Узагальнення і систематизація знань учнів середньої школи з усної народної творчості. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Зотова В.Г.; Ін-тут пед. академії пед. наук України. – К., 1993. – 15л.
1309508
  Рябуха Наталія Узагальнення і систематизація теми "Сполучник" : на матеріалі творів Платона Воронька/ // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 6-7. – ISSN 0130-5263
1309509
  Тюріна Тетяна Узагальнення й систематизація вивченого про дієслово : 7 клас // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 15-16. – ISSN 0130-5263
1309510
  Забашта Л.І. Узагальнення й систематизація знань з української мови / Л.І. Забашта. – Київ, 1991. – 157с.
1309511
  Бєлоус Н.Д. Узагальнення кількісних методів оцінки діяльності підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 81-85
1309512
  Уразаліев Р.М. Узагальнення концептуальних основ економічної безпеки підприємства / Р.М. Уразаліев, Т.Г. Васильців // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.2. – С. 153-158. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1309513
  Антосяк П.П. Узагальнення медіанного підходу на випадок нечітких індивідуальних переваг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 81-86. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  У роботі узагальнено підхід, що базується на понятті відстані між експертними оцінкам, на випадок нечітких індивідуальних відношень переваги. Показано, що чітка строга медіана нечітких екпертних переваг задовольняє нечіткі аналоги принципу ...
1309514
  Хрущ Л.З. Узагальнення міжгалузевої еколого-економічної моделі Леонтьєва-Форда / Л.З. Хрущ, О.П. Коржевська // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 27-29
1309515
  Гастинщиков В. Узагальнення міжнародного досвіду при визначенні шляхів входження України у світовий інформаційнний простір // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 12 (173). – С. 31-35. – ISSN 2076-9326
1309516
  Жукович І.А. Узагальнення міжнародного та національного досвіду щодо методології обстеження інноваційної діяльності // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 8-14. – Бібліогр.: 17 назв
1309517
  Панченко А.І. Узагальнення моделі статистичної оцінки основних показників діяльності підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 133-137. – Бібліогр.: 2 назви
1309518
  Борщ Г. Узагальнення нормативно- правового забезпечення надання послуг зв"язку // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.269-276
1309519
  Дрінфельд Г.І. Узагальнення одного способу будувати абсолютні інтегральні інваріанти вищих порядків / Г.І. Дрінфельд. – 90 с.
1309520
  Іщук О. Узагальнення органами КДБ УРСР досвіду боротьби з підпіллям ОУН та УПА: до створення відомчої тематичної колекції архівних документів (1959-1964 рр.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2009. – № 1 (32). – С. 87-119. – ISBN 978-966-8919-85-5
1309521
  Донченко В.С. Узагальнення перетворення Гоку-гок-пари просторів // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 76-77
1309522
  Герасимова С.В. Узагальнення підходів до визначення консьюмеризму як соціально-економічної категорії : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 76-79. – Бібліогр.: 10 назв
1309523
  Колодізєв О. Узагальнення підходів до класифікації вартості банку / О. Колодізєв, Д. Гонтар // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 6 (114). – С. 82-90 : Табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1605-2005
1309524
  Землянкін А.І. Узагальнення підходів щодо трансферу знань як елемента інноваційного процесу / А.І. Землянкін, І.І. Лях // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 43-46. – ISSN 1729-7206


  На зміну індустріальній економіці приходить економіка, заснована на знаннях, або економіка інноваційного типу, в якій знання генерують безперервний потік нововведень. У такій економіці вирішальну роль відіграють інтелектуальні активи, в структуру яких ...
1309525
   Узагальнення польського досвіду місцевого самоврядування та перспективні напрямки розвитку самоврядування в Україні. – Київ : Агенство "Україна", 2001. – 336с. – ISBN 966-95257-3-Х
1309526
  Лєбкович О.В. Узагальнення поняття трудового потенціалу як соціально-економічної категорії // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 156-160. – Бібліогр.: на 17 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1309527
  Шебуєва В.А. Узагальнення практики застосування місцевими судами м. Києва та Апеляційним судом міста Києва законодавства, що регулює захист прав споживачів, у справах про визнання кредитних договорів недійсними за 2013-2015 рр.. // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 107-123. – ISSN 2413-1342
1309528
  Матієк Т.В. Узагальнення практики застосування судами законодавства, що забезпечує захист прав потерпілих у кримінальному судочинстві // Адвокат : Загальнодержавне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 2. – С.47-62
1309529
   Узагальнення практики розгляду вищою кваліфікаційною комісією суддів України окремих категорій дисциплінарних справ / за заг. ред. Павла Сергійовича Луцюка, адвоката, обр. до ВККС 111-м з"їздом адвокатів України 3 лип. 2015 р. – Одеса : Юридична література, 2017. – 190, [2] с. – ISBN 978-966-419-301-3
1309530
  Немировська О.В. Узагальнення практики розгляду районними судами м. Києва та Апеляційним судом м. Києва справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи; визнання фізичної особи недієздатною; поновлення цивільної дієздатності фізичної особи // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (36). – С. 149-159


  Встановлення над фізичною особою опіки та піклування; призначення опікуна чи піклувальника.
1309531
  Богацька М.М. Узагальнення практики розгляду справ про адміністративні корупційні правопорушення та деякі злочини, передбачені розділом XVII Кримінального кодексу України / М.М. Богацька, В.В. Ковальська // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (36). – С. 126-149


  На виконання завдання Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримін. справ Апеляційним судом м. Києва проведено узагальнення судової практики розгляду справ про адміністративні корупційні правопорушення та деякі злочини, що ...
1309532
  Овчієва Л. Узагальнення принципів акторської майстерності у теоретичних працях П. К. Саксаганського // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 297-304. – ISSN 1997-4264


  Панас Карпович Саксаганський (Тобілевич; (1859-1940) - визначний український актор, режисер, драматург і педагог школи М. Кропивницького, корифей українського побутового театру.
1309533
  Алєксєєнко В.В. Узагальнення р-статистики для вибірок з повтореннями / В.В. Алєксєєнко, Д.А. Клюшин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 113-116. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається нова міра близькості між вибірками із повтореннями, яка базується на довірчих межах для основної розподіленої маси значень генеральної сукупності. Запропонована міра є узагальненням р-статистики [1]. Вона послаблює вимоги до вибірок і ...
1309534
   Узагальнення результатів громадського моніторингу судових засідань під час розгляду кримінальних справ про торгівлю людьми в Херсонській, Луганській та Житомирській областях / Американська асоціація юристів "Ініціатива з верховенства права" (ABA/ROLI) ; [підгот. Н.С. Стефанів]. – Київ, 2010. – 40 с.
1309535
  Жердєв М.К. Узагальнення результатів форсованих випробувань радіоелектронних компонентів / М.К. Жердєв, С.І. Глухов, В.В. Кузавков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 40-48
1309536
  Мащенко С.О. Узагальнення рівноваги Штакельберга на основі принципу індивідуальної оптимальності / С.О. Мащенко, Л.В. Чуба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 183-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Для гри в умовах несиметричної інформовапості гравців формалізовані поняття рівноваг, які засновані на різних принципах оптимальності, між якими проведений порівняльний аналіз на основі принципу індивідуальної оптимальності. Ключові слова: рівновага ...
1309537
  Благун І.С. Узагальнення світового досвіду диференціації регіонів за ознакою інноваційності / І.С. Благун, Н.М. Кизимишин // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 31-34. – ISSN 2222-4459
1309538
  Шепель Валентин Павлович Узагальнення синтезу моделей конструкторсько-технологічних обводів методами аналізу їх інваріантних складових : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.01.01 / Шепель В.П.; МОіНУ; Київський національний університет будівництва і архітектури. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 33 назв.
1309539
  Міненкова Н.О. Узагальнення судової практики розгляду цивільних справ про позбавлення батьківських прав, розглянутих судами м. Харькова та Харківської області // Актуальні питання цивільного та господарського права : науково-практичне видання. – Харків, 2007. – № 2/3. – С. 48-55.
1309540
  Пухтецька А. Узагальнення сучасних підходів до викладання циклу адміністративно-правових дисциплин у вищих навчальних закладах Франції та Великої Британії // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 9 (99). – С. 32-35
1309541
  Рябуха Н. Узагальнення теми "Звертання" : На матеріалі поезій Платона Воронька // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 7-9. – ISSN 0130-5263
1309542
  Рябуха Наталія Узагальнення теми "Звертання" : на матеріалі поезій Платона Воронька // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 7-8. – ISSN 0130-5263
1309543
  Булдигін В.В. Узагальнення теореми Карамати про асимптотичну поведінку інтегралів / В.В. Булдигін, В.В. Павленков // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 81. – С. 13-24. – ISSN 0868-6904
1309544
  Чайковський А.В. Узагальнення теореми Крейна для G-секторіальних операторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 49-50. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Теорему Крейна про існування і єдиність розв"язку лінійного диференціального рівняння в банаховому просторі узагальнено на випадок G-секторіального операторного коефіцієнта. Ключові слова: лінійне диференціальне рівняння, банахів простір, ...
1309545
  Свобода Є.Ю. Узагальнення теоретичних питань та напрямів подальшого удосконалення судово-почеркознавчої експертизи як форми застосування спеціальних знань // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України ; редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 240-246. – ISSN 2310-9769
1309546
  Гопцій М.В. Узагальнення тривалості схилового припливу паводкового стоку теплого періоду на річках Українських Карпат // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 3 (42). – C. 26-33. – ISSN 2306-5680


  На базі сучасної вихідної інформації по максимальному стоку гірського регіону виконано просторового узагальнення розрахункової тривалості схилового припливу дощового стоку до руслової мережі на річках Українських Карпат. Обчислювальна процедура ...
1309547
  Кайдан Н.В. Узагальнено матричний вигляд скінченних кілець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 31-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В цій статті розглядаються напівдосконалі кільця та їх радикали Джекобсона, дається означення кускової області. Доводиться теорема, згідно якої, сагайдак скінченної кускової області - ациклічний. Here we discuss properties of finite rings and their ...
1309548
  Пискун М.М. Узагальнено нормальні підгрупи та їх вплив на структуру групи : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теоря чисел / Пискун М.М.; Національний університет державної податкової служби України. – Ірпінь, 2008. – 121л. – Бібліогр.: л.109-121
1309549
  Пискун М.М. Узагальнено нормальні підгрупи та їх вплив на структуру групи : Автореф. дис. ...канд.фізико-математичних наук: спец. 01.01.06-Алгебра і теорія чисел / Пискун М.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17с. – Бібл.: 8 назв.
1309550
  Журавльов В.П. Узагальнено оборотні оператори та нормально розв"язні крайові задачі у банахових просторах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Журавльов Валерій Пилипович ; Нац. акад. наук України, Ін-т математики. – Київ, 2013. – 332 л. – Бібліогр.: л. 302-332
1309551
  Журавльов В.П. Узагальнено оборотні оператори та нормально розв"язні крайові задачі у банахових просторах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Журавльов Валерій Пилипович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
1309552
  Соловей Н. Узагальнюємо і систематизуємо знання про засоби милозвучності мови // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 5 (104). – С. 65-70
1309553
  Матвієнко П. Узагальнююча оцінка розвитку регіонів : Управління економікою:теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 26-35 : Табл. – Бібл. 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1309554
  Євдокімов Ф.І. та інш. Узагальнююча оцінка фінансової складової економічної безпеки підприємства // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 46. – С.6-11. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1309555
  Пінчук Ю.А. Узагальнююча праця про Н.Д. Полонську-Василенко // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2001. – № 6. – С. 126-130. – ISSN 0320-9466
1309556
  Гісем Олександр Узагальнююче тестування: Історія України // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 25-31
1309557
  Полякова Н.О. Узагальнюючий досвід проектування систем умовних позначень на основі принципів картосеміотики // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 35-44
1309558
  Рубан Катерина Узагальнюючий урок до теми "Гідросфера", 6 клас // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 10. – С. 26-29. – Бібліогр.: 7 назв
1309559
  Шкляр Л.М. Узагальнюючий урок на тему "Чи знаєш ти природу України" (Патріотична гра-квест), 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 5 (159). – С. 9-12 : фото
1309560
  Гессен И.В. Узаконение, усыновление и внебрачные дети / И.В. Гессен, пом. юрисконсульта М-ва юст. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Тип. Спб. акц. общ. "Слово", 1902. – 102 с.
1309561
  Россия. Законы и постановления Узаконения и распоряжения о Государственном дворянском земельном банке. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1886. – [4], 98, 5 с.
1309562
  Чибиряев С.А. Узаконеное беззаконие / С.А. Чибиряев. – М., 1976. – 192с.
1309563
  Кольфехер Филипп Узаконеный грабеж. Ограбление по Мадагаскарски : Мадагаскар / Кольфехер Филипп, Смит Тоби // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 114-128 : Фото. – ISSN 1029-5828
1309564
  Тесемникова Е. Узаконившие порок // Евразия сегодня / Евразийская медиа группа. – Москва, 2006. – № 54 (ноябрь). – С. 60-69. – ISSN 1681-9012


  Як держава шукала компроміс між наповненням бюджету за рахунок гральних будинків і необхідністю з асоціальним явищем: країни Європи
1309565
  Вінтюк Ю. Узалежнення від комп"ютера: формування і можливості протидії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 215-226. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
1309566
  Валихужаев Б. Узбек адабиётшунослиги тарихи / Б. Валихужаев. – Тошкент : Узбекистон, 1993. – 191c. – ISBN 5-640-01267-6
1309567
   Узбек адабий тили тарихи : (Кидимги, эски туркий ва эски узбек тили манбалари асосида): Маърузалар матни. – Тошкент, 2000. – 33б.
1309568
   Узбек диалектологияси : Маърузалар матни. – Тошкент, 2000. – 78б.
1309569
  Усмонова М. Узбек тили : Университетлар ва педагогика институтларининг рус группалари учун кулланма / М. Усмонова, Э. Азларов, Г. Шарипов. – Тошкент : Укитувчи, 1991. – 303с. – ISBN 5-645-00723-9
1309570
  Рахматуллаев Шавкат Узбек тилининг янги алифбоси ва имлоси : (талабалар ва мустакил урганувчилар учун кулланма) / Рахматуллаев Шавкат. – Тошкент : Университет, 2002. – 56б.
1309571
   Узбек филологияси масалаари. – Ташкент, 1970. – 126с.
1309572
  Худойкулов М. Узбек хажвий публицистикаси : Укув кулланма / М. Худойкулов; Узб Республикаси Олий ва урта махсус таълим вазирлиги.Мирзо Улугбек номидаги Узб. Миллий унив. – Тошкент, 2001. – 116б.
1309573
  Кодиров Е. Узбек шеваларини урганиш ва тасниф клииш масаласи / Е. Кодиров. – Фергана, 1949. – 18с.
1309574
  Богатырь К. Узбекестанские народные сказки / К. Богатырь. – Ташкент, 1967. – 104с.
1309575
  Шаниязов К. Узбеки-карлуки / К. Шаниязов. – Ташкент, 1964. – 196с.
1309576
  Зияев Х.З. Узбеки в Сибири (ХVII-XIX в) / Х.З. Зияев. – Ташкент, 1968. – 76с.
1309577
   Узбекистан-Пакистан. – Ташкент, 1967. – 96с.
1309578
   Узбекистан -- Нечерноземью. – М., 1979. – 62с.
1309579
   Узбекистан - на пути прогресса = Узбекистон юксалиш йулида. Uzbekistan-on the road of progress:Мустакил тараккиетимизнинг 10 йиллиги. Ten years of independent development : 10-летие независимого развития:[Фотоальбом]. – Тошкент : Узбекистон, 2001. – 242с. – ISBN 5-640-02279-5
1309580
  Кислов Д. Узбекистан - ОДКБ: "Давай, до свидания!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 3 липня (№ 112)
1309581
   Узбекистан - перлина Сходу // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С. 12-13 : фото. – ISSN 1998-8044
1309582
   Узбекистан. – Л.
1. – 1933. – 184с.
1309583
   Узбекистан. – Л.
3. – 1934. – 471с.
1309584
   Узбекистан : труды и материалы первой конференции по изучению производительных сил Узбекистана 19-28 декабря 1932. – Ленинград : АН СССР
Т. 3. – 1934. – 471 с.
1309585
   Узбекистан : труды и материалы первой конференции по изучению производительных сил Узбекистана 19-28 декабря 1932. – Ленинград : АН СССР
Т. 4. – 1934. – 126 с.
1309586
  Павлов Е.А. Узбекистан / Е.А. Павлов, Н.Н. Троицкий. – Ташкент, 1958. – 279с.
1309587
   Узбекистан. – Ташкент, 1961. – 467с.
1309588
  Кузнецова Юлия Узбекистан : Белое солнце Узбекистана. После империи / Кузнецова Юлия, Несходимов Арсений // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 6. – С. 124-140 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1309589
   Узбекистан 1958 г.. – Ташкент, 1962. – 608с.
1309590
  Михалева Г.А. Узбекистан в XVIII - первой половине XIXвека / Г.А. Михалева. – Ташкент, 1991. – 112с.
1309591
   Узбекистан в годы Великой Отечественной войны. – Ташкент, 1966. – 208с.
1309592
   Узбекистан в годы девятой пятилетки. – Ташкент, 1976. – 223с.
1309593
  Абдуллаев Ш.М. Узбекистан в интернациональном содружестве СССР со странами-членами СЭВ / Ш. М. Абдуллаев ; Ферган. гос. пед. ин-т им. Улугбека. – Ташкент : Фан, 1984. – 203 с.
1309594
   Узбекистан в цифра 1983 г.. – Ташкент, 1984. – 191с.
1309595
   Узбекистан в цифрах в 1990 году. – Ташкент, 1991. – 199с.
1309596
   Узбекистан глазами иностранцев. – Ташкент, 1984. – 120с.
1309597
   Узбекистан за 40 лет Советской власти. – Ташкент, 1958. – 135с.
1309598
   Узбекистан за годы восьмой пятилетки. – Ташкент, 1971. – 160с.
1309599
  Параг Ханна Узбекистан и Туркменистан: "неуд" по поведению // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 3 (225). – С. 71-82. – ISSN 1998-1813
1309600
  Каримов И.А. Узбекистан на пороге ХХI века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса / Ислам Каримов. – Москва : Дрофа, 1997. – 315, [4] с., [1] л. портр.
1309601
  Кравченко В. Узбекистан на порозі потрясінь // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 3 - 9 вересня (№ 31). – С. 5


  З нагоди 25-річчя незалежності Узбекистану, на ім"я президента Іслама Карімова надходять вітання від глав держав та урядів іноземних держав. Тим часом велика ймовірність того, що сам адресат уже кілька днів як мертвий. На це вказує те, що в ...
1309602
   Узбекистан на пути к коммунизму. – Ташкент, 1964. – 203с.
1309603
  Каримов И.А. Узбекистан на пути углубления экономических реформ / Ислам Каримов. – Ташкент : Узбекистон, 1995. – 346, [2] с., [1] л. портр.
1309604
  Левик Б. Узбекистан у пошуку військово-політичної стратегії в умовах геополітичних викликів // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 4 (124). – С. 139-147. – ISSN 1728-9343
1309605
  Кідрук Макс Узбекистан у стилі міні // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 40-43 : фото
1309606
  Ташаєва Міла Узбекистан. Збирання бавовни та вигнання духів // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 30-41 : фото
1309607
  Бабин Л.Б. Узбекистан. Краткий справочник-путеводитель / Л.Б. Бабин. – Ташкент, 1963. – 229с.
1309608
   Узбекистан: на шляху подолання світової кризи // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 44-45
1309609
  Расулев А.Ф. Узбекистан: новые вызовы финансовой системы в контексте инновационного развития // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 3 (23). – C. 129-137. – ISSN 2221-8440
1309610
  Гончаров Владимир Узбекистан: привлекательный и перспективный // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 45-53 : фото. – ISSN 1998-8044
1309611
  Расулев А.Ф. Узбекистан: приоритеты инновационного обеспечения и технического обновления промышленности / А.Ф. Расулев, Д.В. Тростянский // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 2 (22). – С. 114-122. – ISSN 2221-8440
1309612
  Дубнов А. Узбекистан: Усталая и хрупкая стабильность // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 9 (231). – С. 89-93. – ISSN 1998-1813
1309613
   Узбекистан: устойчивый рост реального и банковского секторов // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 45. – ISSN 2074-6040
1309614
   Узбекистон республикасининг конституцияси : Ун иккинчи чакирик Узбекистон Республикаси Олий Кенгашининг ун биринчи сессиясида 1992 йил 8 декабрда кабул килинган (2002 йил 27 январдв утказилган умумхалк референдуми ... – Тошкент : Узбекистон, 2003. – 40б. – ISBN 5-640-02855-3
1309615
   Узбекистон юксалиш йулида = Uzbekistan - on the road of progress = Узбекистан - на пути прогресса : мустакил тараккиетимизнинг 10 йиллиги. – Тошкент : Узбекистон, 2001. – 241, [1] б. : фотоил. – Текст. парал. узб., англ., рус. – ISBN 5-640-02279-5
1309616
  Суюмов А. Узбекская детская литература 30-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: / Суюмов А.; МВ и ССО УзССр. Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Ташкент, 1961. – 21л.
1309617
   Узбекская драматургия. – Ташкент
1. – 1958. – 656с.
1309618
   Узбекская драматургия. – Ташкент
2. – 1958. – 495с.
1309619
   Узбекская драматургия. – Ташкент
3. – 1959. – 547с.
1309620
  Рашидова М. Узбекская естественно-научная книга / М. Рашидова. – Ташкент, 1984. – 63с.
1309621
   Узбекская женщина в прошлом и настоящем. – Ташкент, 1958. – 176с.
1309622
   Узбекская кухня. – Ташкент, 1990. – 300с.
1309623
  Кор-Оглы Узбекская литература / Кор-Оглы. – М, 1968. – 292с.
1309624
  Кор-Оглы Узбекская литература / Кор-Оглы. – М, 1976. – 302с.
1309625
  Абдуллаев А В. Узбекская литература 17-18 веков в Хорезме. : Автореф... Докт. филол.наук: / Абдуллаев В.А; Азербайдж.гос.ун-т. – Самарканд-Баку, 1958. – 63л.
1309626
   Узбекская музыка на современном этапе. – Ташкент, 1977. – 157с.
1309627
   Узбекская народная поэзия. – Л., 1990. – 654с.
1309628
  Урунов Т. Узбекская овцеводческая терминология. (На материалах Кашкадарьин. обл. УзССР) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Урунов Т. ; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1964. – 19 с.
1309629
  Пеккер Я.Б. Узбекская опера / Я.Б. Пеккер. – Москва : Музгиз, 1963. – 224 с.
1309630
  Пеккер Я.Б. Узбекская опера / Я.Б. Пеккер. – 2-е изд. – М, 1984. – 286с.
1309631
  Рустамов Э.Р. Узбекская поэзия / Э.Р. Рустамов. – М, 1963. – 366с.
1309632
   Узбекская респ. науч. конференция по вопросам физического воспитания детей и молодежи. – Ташкент, 1974. – 84с.
1309633
   Узбекская респ. научно-техническая конференция молодых ученых, посвященных 50-летию УзССР и КП Узбекистана. – Ташкент, 1974. – 314с.
1309634
   Узбекская республиканская научно-техническая конференция молодых ученых. – Ташкент
2. – 1976. – 234с.
1309635
   Узбекская советская драматургия. – М., 1951. – 375с.
1309636
   Узбекская советская драматургия. – М., 1958. – 436с.
1309637
  Сабиров Т. Узбекская советская драматургия после Великой Отечественной войны : Автореф... канд. филол.наук: / Сабиров Т.; МВО СССР, Средене-Азиат.ГУ. – Ташкент, 1950. – 14л.
1309638
  Яшен К. Узбекская советская литература в борьбе за коммунизм / К. Яшен, 1966. – 36с.
1309639
  Рашидов Ш.Р. Узбекская советская литература за 25 лет / Ш.Р. Рашидов. – Ташкент, 1949. – 20с.
1309640
   Узбекская Советская Социалистическая Республика : Энциклопедия. – Ташкент : Узб. сов. энциклопедия, 1981. – 557с.
1309641
   Узбекская Советская Социалистическая Республика. – Ташкент, 1982. – 239с.
1309642
  Гордиенко А.А. Узбекская ССР - суверенное государство в составе Советского Союза / А.А. Гордиенко. – Ташкент, 1957. – 80с.
1309643
  Вызго Т.С. Узбекская ССР / Т.С. Вызго. – Москва, 1954. – 59с.
1309644
  Никольский И.В. Узбекская ССР / И.В. Никольский. – Москва, 1955. – 40с.
1309645
   Узбекская ССР. – Москва : Геогрфиздат, 1956. – 471с.
1309646
  Мусаев М.М. Узбекская ССР / М.М. Мусаев. – М., 1959. – 183с.
1309647
   Узбекская ССР. – 2-е. – Ташкент, 1963. – 484с.
1309648
   Узбекская ССР в годы Великой Отечественной войны. – Ташкент
3. – 1985. – 340с.
1309649
  Цапенко Н.Г. Узбекская ССР. / Н.Г. Цапенко. – М., 1959. – 55с.
1309650
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташуент, 1967. – 352с.
1309651
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1969. – 492с.
1309652
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1971. – 550с.
1309653
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1971. – 295с.
1309654
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1971. – 352с.
1309655
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1971. – 540с.
1309656
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1972. – 424с.
1309657
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1973. – 324с.
1309658
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1973. – 328с.
1309659
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1974. – 291с.
1309660
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1974. – 519с.
1309661
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1975. – 148с.
1309662
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1976. – 408с.
1309663
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1976. – 428с.
1309664
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1977. – 190с.
1309665
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1978. – 214с.
1309666
   Узбекская ССР. Верховный совет.. – Ташкент, 1978. – 400с.
1309667
   Узбекская ССР. Верховный совет.. – Ташкент, 1979. – 439с.
1309668
   Узбекская ССР. Верховный совет.. – Ташкент, 1979. – 288с.
1309669
   Узбекская ССР. Верховный совет.. – Ташкент, 1980. – 619с.
1309670
   Узбекская ССР. Верховный совет.. – Ташкент, 1980. – 426с.
1309671
  Алимов А. Узбекская ССР. Рассказ о семилетке / А. Алимов. – Москва, 1960. – 103с.
1309672
  Тагаев Ачил Узбекская художественная публицистика (вопросы теории и мастерства) : Автореф... докт. филолог.наук: 10.01.10 / Тагаев Ачил; МВ и ССО УзбекССР. Ташкент. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1973. – 83л.
1309673
  Махкамова С. Узбекские абровые ткани / С. Махкамова. – Ташкент, 1963. – 56с.
1309674
  Мирзаев Т. Узбекские варианты дастана "Алпамыш" : Автореф... кандидата филол.наук: / Мирзаев Т.; АН УзССР. Ин-т языка и литературы им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1965. – 19л.
1309675
  Уразов Э.Ю. Узбекские говоры Южной Каракалпакии. (На материале Бирднийского, Турткульского районов КК АССР) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Уразов Э.Ю. ; АН УзССР , Ин-т языка и литературы. – Ташкент, 1966. – 21 с.
1309676
  Алавия М. Узбекские народные песни. / М. Алавия. – Ташкент, 1959. – 316с.
1309677
   Узбекские народные пословицы. – Ташкент, 1983. – 232с.
1309678
   Узбекские народные поэмы. – Ташкент, 1958. – 781с.
1309679
   Узбекские народные сказки. – Ташкент, 1947. – 120с.
1309680
   Узбекские народные сказки. – Ташкент, 1951. – 208с.
1309681
   Узбекские народные сказки. – Ташкент, 1955. – 512с.
1309682
   Узбекские народные сказки. – Ташкент
1. – 1960. – 584с.
1309683
   Узбекские народные сказки. – Ташкент
2. – 1961. – 512с.
1309684
   Узбекские народные сказки. – Ташкент, 1963. – 64с.
1309685
   Узбекские народные сказки. – 2-е. – Ташкент
1. – 1963. – 558с.
1309686
   Узбекские народные сказки. – 2-е. – Ташкент
1. – 1963. – 558с.
1309687
   Узбекские народные сказки. – 2-е. – Ташкент
2. – 1963. – 463с.
1309688
  Хамидов Х. Узбекские переводы "Шах-наме" Фирдоуси. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хамидов Х.; АН УзССР.Ин-т языка и литературы. – Ташкент, 1967. – 26л.
1309689
   Узбекские повести. – М., 1984. – 431с.
1309690
   Узбекские пословицы и поговорки. – Ташкент, 1959. – 106с.
1309691
  Бать Л.Г. Узбекские рассказы / Л.Г. Бать, А. Рахмим. – Москва, 1951. – 220с.
1309692
   Узбекские рассказы. – М., 1958. – 272с.
1309693
   Узбекские рассказы. – Ташкент, 1958. – 622с.
1309694
  Маматкулов А. Узбекский джекающий говор Ширабадского района. (Фонетика и морфология) : Автореф... канд. филол.наук: / Маматкулов А.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Ташкент, 1961. – 38л.
1309695
  Уварова Г.А. Узбекский драматический театр / Г.А. Уварова. – М, 1959. – 232с.
1309696
  Макарова Г Узбекский и таджикский народы под гнетом бухарского эмира и их борьба за создание Бухарской Народной Советской республики : Автореф... канд. ист.наук: / Макарова Г, П.; МГУ, Ист. фак. – Москва, 1952. – 15 с.
1309697
  Воскобойников Э.А. Узбекский народ в годы Великой Отечественной войны / Э.А. Воскобойников. – Ташкент, 1947. – 47с.
1309698
  Жирмунский В.М. Узбекский народный героический эпос / В.М. Жирмунский, Х.Т. Зарифов. – М., 1947. – 519с.
1309699
  Кидайш-Покровская Узбекский народный дастан "Рустамхан" : Автореф... канд. филол.наук: / Кидайш-Покровская Н.В.; АН ССР. Ин-т мировой литературы им. А.М.Горького. – М., 1963. – 22л.
1309700
  Джахалов Г.А. Узбекский народный сказочный эпос : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.09 / Джахалов Г. А.; АН ГССР, Ин-т ист. груз. лит. – Тбилиси, 1977. – 43л.
1309701
  Джалалов Г.А. Узбекский народный сказочный эпос (генезис и поэтика) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Джалалов Г. А.; АН ГССР, Ин-т ист. груз. лит. – Тбилиси, 1980. – 39л.
1309702
  Джалалов Г.А. Узбекский народный сказочный эпос. / Г.А. Джалалов. – Ташкент, 1980. – 271с.
1309703
   Узбекский народный театр. – Ташкент
1. – 1966. – 356с.
1309704
   Узбекский народный эпос. – 2-е. – Ташкент
1. – 1957. – 508с.
1309705
  Корсакова А.ф. Узбекский оперный театр / А.ф. Корсакова. – Ташкент, 1961. – 496с.
1309706
  Каримов Г.К. Узбекский поэт-демократ Мукими и литература его времени : Автореф... докт. филол.наук: / Каримов Г. К.; МВиССО УзССР, Ташк. ГУ. – Ташкент, 1962. – 123л. – Бібліогр.:с.120-121
1309707
  Назарова Р.Н. Узбекский роман и современность / Р.Н. Назарова. – Ташкент, 1975. – 215с.
1309708
  Назарова Р.Н. Узбекский роман и современность. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Назарова Р.Н.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1971. – 21л.
1309709
  Владимирова Н.В. Узбекский советский рассказ / Н.В. Владимирова, М.М. Султанова. – Ташкент, 1962. – 160с.
1309710
  Рахманов М.Р. Узбекский театр / М.Р. Рахманов. – Ташкент, 1981. – 312с.
1309711
  Корсакова А.Ф. Узбекский театр оперы и балета им.Алишера Навои / А.Ф. Корсакова, 1959. – 88с.
1309712
  Кадыров М.Х. Узбекский традиционный театр кукол / М.Х. Кадыров. – Ташкент, 1979. – 148с.
1309713
  Киссен И.А. Узбекский язык / И.А. Киссен, К.С. Коблов. – Ташкент, 1941. – 279с.
1309714
  Киссен И.А. Узбекский язык для взрослых (Самоучитель) : Начальный курс / И.А. Киссен, Ш.У. Рахматуллаев. – 5-е изд. – Ташкент : Укитувчи, 1990. – 223с. – ISBN 5-645-01062-0
1309715
  Ушаров К.А. Узбекский язык на современном этапе и тенденции его дальнейшего развития / К.А. Ушаров. – Л., 1932. – 26 с.
1309716
  Султанов Т.М. Узбекско-казахские литературные связи на современном этапе / Т.М. Султанов. – Ташкент, 1979. – 100с.
1309717
   Узбекско-русский словарь : свыше 40 000 слов. – Москва : ГИС, 1959. – 839 с.
1309718
  Кабулниязов Д. Узбекское народно-поэтическое творчество в советский период. / Д. Кабулниязов. – Ташкент, 1959. – 160с.
1309719
  Абдусаматов М. Узбекча-русча-форсча сузлашгич = Русско-узбекско-персидский разговорник / М. Абдусаматов. – Тошкент : Комуслар бош тахририяти, 1992. – 300 с.
1309720
  Сіраждінов С.Х. Узбецька Радянська Соціалістична Республіка / С.Х. Сіраждінов. – Київ, 1972. – 99с.
1309721
  Мусаєв М. Узбецька РСР / М. Мусаєв, Т. Рустамов. – Київ, 1968. – 99с.
1309722
   Узбецьке радянське оповідання. – К., 1986. – 246с.
1309723
  Сагайдак Максим Узбецькі замальовки : Узбекистан/ спецрепортаж / Сагайдак Максим, Сагайдак Ольга, Шульгіна Лілія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 54-59 : Фото
1309724
   Узбецькі народні казки. – К., 1985. – 222с.
1309725
   Узбецькі прислів"я та приказки. – Київ : Дніпро, 1975. – 127 с.
1309726
  Дерріда Ж. Узбічна доріжка (вибрані розділи) / Ж. Дерріда, К. Малабу // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.85-104
1309727
  Каширин Ф.Т. Узгенский каменноугольный бассейн / Ф.Т. Каширин. – Фрунзе, 1975. – 167с.
1309728
  Купін А.І. Узгоджене інтелектуальне керування стадіями технологічного процесу збагачення магнетитових кварцитів в умовах невизначеності : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Купін А. І. ; М-во освіти і науки України ; Криворізький техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 46 назв.
1309729
  Токарчук М.В. Узгоджений опис кінетики і гідродинаміки систем взаємодіючих частинок в методі нерівноважного статистичного оператора : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.04.02, 01.04.14. / Токарчук М.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 31л.
1309730
  Токарчук Михайло Васильович Узгоджений опис кінетики і гідродінаміки систем взаємодіючих частинок в методі нерівноважного статистичного оператора. : Дис... доктор фіз.-мат.наук: 01.04.02, 01.04.14 / Токарчук Михайло Васильович; АН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Львів, 1993. – 370л. – Бібліогр.:л.309-342
1309731
  Худенко О.О. Узгоджені дії щодо прав інтелектуальної власності в законодавстві про захист еконолмічної конкуренції // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 186-194


  У статті досліджено правову природу та призначення групового винятку на узгоджені дії щодо прав інтелектуальної власності в законодавстві про захист економічної конкуренції. Розглянуто проблеми законодавчого переліку допустимих обмежень в узгоджених ...
1309732
  Звєрєва С.О. Узгоджені конструктивні, аналітичні та комп"ютерні моделі поверхонь : Автореф...канд.техн.наук:05.01.01 / Звєрєва С.О.;МОіНУ. – Київ, 2000. – 18с. – Бібліогр.:с.15-16
1309733
  Балян А.В. Узгодженість аграрної та регіональної політики як передумова прискорення інтеграції України до світового економічного простору // Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України, Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ") [ та ін.]. – Київ, 2013. – № 11 (229), листопад. – С. 92-99. – ISSN 2221-1055
1309734
  Губеладзе А.К. Узгодженість ймовірнісних мір, що відповідають стаціонарним складним двійковим ланцюгам Маркова // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 71-72
1309735
  Хлопоніна Н.Є. Узгодженість сімейних цінностей як показник сімейного благополуччя подружжя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 53-59. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються результати емпіричного дослідження впливу складових сімейно-рольової взаємодії (значущості сімейних цінностей, узгодженості сфер сімейних цінностей) на показники сімейного благополуччя Показано, що узгодженість сімейних цінностей за ...
1309736
  Виноградов О.Г. Узгодженість, стабільність та еквівалентність форм запитальника 16PF / О.Г. Виноградов, В.В. Тимошенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 58-62. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  Статтю присвячено дослідженню трьох основних форм надійності (узгодженості, ре тестової стабільності, еквівалентності форм) одного з найбільш популярних особистісних запитальників 16PF. Наведено не тільки дані про рівень надійності цього тесту, але й ...
1309737
  Клепар Г. Узгодження бухгалтерського обліку та обліку для цілей оподаткування: досвід та перспективи впровадження в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 7. – С. 23-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв
1309738
  Мельник С.О. Узгодження висотних систем // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 66-68
1309739
  Мельник С.О. Узгодження висотних систем для території України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 28-37


  У статті дається інформація про висотні системи, які застосовуються на території України. Проведений аналіз виконаних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми узгодження висотних систем. Переглянуто декілька підходів до ...
1309740
  Андрієвський Д. Узгодження державних, громадських та приватних інтересів у сфері підземного містобудування як чинник сталого розвитку міста // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С. 275-281.
1309741
  Мелішкевич С.В. Узгодження дієслівних часів дійсного способу сучасної французької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 123-133.
1309742
  Кочкіна Н.Ю. Узгодження економічних інтересів суб"єктів міжнародної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-7. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економіка ; Вип. 72). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему узгодження економічних інтересів суб"єктів міжнародної діяльності. Запропоновано алгоритм розробки стратегії просування, що забезпечує узгодженість інтересів учасників міжнародного обміну. Наведено опис результатів його апробації на ...
1309743
  Устименко М.В. Узгодження економічних інтересів учасників міжнародного інвестиційного ринку: досвід країн Центральної та Східної Європи // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 15-18. – ISSN 2306-6814
1309744
  Гриценко Л.Л. Узгодження інтересів інвесторів при формуванні портфеля проектів державно-приватного партнерства / Л.Л. Гриценко, І.М. Боярко // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 5/6. – С. 45-48. – ISSN 1728-6220
1309745
  Семчук Ж.В. Узгодження інтересів регіональних структур щодо інвестиційних ресурсів освітніх послуг підприємств в умовах підвищеного ризику // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 1. – С. 140-145. – ISSN 2222-0712


  Розвиток професійної освіти в контексті взаємодії з ринком праці було проаналізовано і виявлено неузгодженості професійного і економічного характеру. Причини дисбалансу в структурі ринку праці та освіти були виявлені, і було відзначено, що вони мають ...
1309746
  Будник В.А. Узгодження інтересів учасників державно-приватного партнерства на основі концепцій вартості // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації, Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 1/2 (2). – C. 47-50. – ISSN 1728-6220
1309747
  Моссаковський В. та інш. Узгодження основних положень бухгалтерського та податкового обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2002. – № 5. – С.12-18
1309748
  Согор Андрій Романович Узгодження параметрів референц-еліпсоїда з даними про регіональне гравітаційне поле : Автореф... канд. техн.наук: 05.24.01 / Согор Андрій Романович; Держ. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 1996. – 19л.
1309749
  Свідерський Д. Узгодження показників фінансової та податкової звітності з податку на прибуток за даними бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 11. – С. 16-23 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1309750
  Коляда Т.А. Узгодження пріоритетів бюджетної стратегії з основними напрямками соціально-економічного розвитку України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (46). – С. 329-337. – (0). – ISSN 2078-9165
1309751
  Свириденко В.М. Узгодження публічних та приватних інтересів у сфері оподаткування як спосіб мінімізації податкових конфліктів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 136-139. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1309752
  Мінакова Т.П. Узгодження сутності та оцінювання якості освіти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 58-61
1309753
  Мінакова Т.П. Узгодження сутності та оцінювання якості освіти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 58-61 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
1309754
  Колєнов С.О. Узгодження хвильових фронтів лазерних променів у трьохпроменевому лазерному диференційно-фазовому скануючому мікроскопі з акустооптичною розгорткою / С.О. Колєнов, Є.М. Смирнов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 389-394. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Розроблена загальна схема побудови трьохпроменевого диференційно-фазового скануючого мікроскопу з акустооптичною розгорткою для дослідження фазових об"єктів з довільною формою поверхні. Розглянуті основні принципи роботи цієї схеми, а також труднощі, ...
1309755
  Липницький Д. Узгодити податкове законодавство та законодавство з енергозбереження / Д. Липницький, Є Міщенко // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.3-6
1309756
  Франко Т.І. Уздовж і впоперек / Т.І. Франко. – К, 1965. – 61с.
1309757
  Ахмеджанов Дж. Узебкская сатирическая поэзия двадцатых годов. (на основе материалов журн. "Муштум", "Машраб" и газ. "Янги Фергана") : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ахмеджанов Дж.; Самарк. гос. н-т и. Алишера Навои. – Самарканд, 1963. – 27 с.
1309758
  Касимов К. Узеир Гаджибеков / К. Касимов. – Баку, 1945. – 94 с.
1309759
  Виноградов В.С. Узеир Гаджибеков / В.С. Виноградов. – Москва : Музгиз, 1947. – 48 с.
1309760
  Алекперова Н.Ю. Узеир Гаджибеков / Н.Ю. Алекперова, Б.В. Заболотский. – Москва, 1988. – 104с.
1309761
  Виноградов В. Узеир Гаджибеков и азербайджанская музыка / В. Виноградов. – Москва : Музгиз, 1938. – 79 с.
1309762
  Корев С.И. Узеир Гаджибеков и его оперы / С.И. Корев. – Москва : Музгиз, 1952. – 96 с.
1309763
  Аскеров Ю.Ш. Узеир Гаджибеков как публицист и драматург : Автореф... наук: / Аскеров Ю.Ш.; Моск. орд. Ленина и орд.Труд. Крас.знам. гос.унив. им.М.В.Ломоносова. – Москва, 1955. – 16 с.
1309764
  Лесин А.А. Узел / А.А. Лесин. – Симферополь, 1978. – 110с.
1309765
  Алексеев С.Т. Узел / С.Т. Алексеев. – Новосибрск : Западно-Сибирское кн. изд-во, 1981. – 176с.
1309766
  Мартынов Л.Н. Узел бурь / Л.Н. Мартынов. – М, 1979. – 159с.
1309767
  Валенцова М.М. Узел в традиционной культуре славян // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 53-59. – ISSN 0132-1366
1309768
  Шанбатуев М.Ф. Узел времени / М.Ф. Шанбатуев. – М., 1982. – 48с.
1309769
  Дериева Р.И. Узел жизни / Р.И. Дериева. – Алма-Ата, 1980. – 79с.
1309770
  Лавришко В.Н. Узел связи / В.Н. Лавришко. – Казань, 1982. – 79с.
1309771
  Берггольц О.Ф. Узел. Новая книга стихов / О.Ф. Берггольц. – М.-Л., 1965. – 141с.
1309772
  Абдуллин Х. Узелки : рассказы / Хизмет Абдуллин ; пер. с уйгур. А. Самойленко ; [худож. Л. Тетенко]. – Алма-Ата : Жазушы, 1978. – 128 с. : ил.
1309773
  Андропов И.И. Узелки на память / И.И. Андропов. – Уфа, 1974. – 45с.
1309774
  Соловьев Ю.В. Узелки на память / Ю.В. Соловьев. – Л., 1979. – 216с.
1309775
  Офин Э.М. Узелок / Э.М. Офин. – М., 1961. – 335с.
1309776
  Воробьев Н.Я. Узелок на память / Н.Я. Воробьев, В.А. Журавский. – Москва, 1964. – 320с.
1309777
  Вахидов Эркин Узелок на память : стихи / Вахидов Эркин; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1980. – 199 с.
1309778
  Эберлин А. Узелок на память / А. Эберлин. – Баку, 1980. – 95с.
1309779
  Ипатова О.М. Узелок Святогора / О.М. Ипатова. – М, 1986. – 237с.
1309780
  Шепелюк Г.О. Узи братерського співробітництва / Г.О. Шепелюк. – К, 1985. – 127с.
1309781
  Мухтар А. Узки улочки Бухары : роман. повести / А. Мухтар. – Москва : Советский писатель, 1988. – 501 с.
1309782
  Швист П. Узкие полосы люминесценции бромистой меди и активированных ею щелочно-галоидных фосфоров : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Швист П. ; ЛГУ. – Ленинград, 1959. – 11с.
1309783
  Керам К.В. Узкое ущелье и Черная гора / К.В. Керам. – Москва, 1962. – 215 с.
1309784
  Гавалешко Н.П. Узкозонные полупроводники. Получение и физические свойства / Н.П. Гавалешко. – Киев : Наукова думка, 1984. – 287 с.
1309785
  Глушкова Ирина Узкой тропой вдоль Аравийского моря : Большое путешествие / Глушкова Ирина, Кудрявцева Ольга // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 8. – С. 64-81 : Фото, карта
1309786
  Черкасов Ю.П. Узкопленочные киноустанвки / Ю.П. Черкасов, Э.М. Мойсеевич. – М, 1975. – 200с.
1309787
  Бондаренко В.Д. Узлісся / В.Д. Бондаренко. – Львів, 1993. – 77с.
1309788
  Бондаренко В.Д. Узлісся : Екологія, функції та формування / В.Д. Бондаренко, О.І. Фурдичко. – Львів, 1993. – 64с.
1309789
   Узловой вопрос экономической политики КПСС. – Киев : Политиздат Украины, 1982. – 295с.
1309790
  Фалько В.А. Узловые вопросы преподавания алгебры в VI и VII-х классах. : Автореф... канд. пед.наук: / Фалько В.А.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1959. – 15л.
1309791
  Слонская Л.П. Узловые вопросы преподавания геометрии в 6-8 классах средней школы : Автореф. дис. ... канд. матем. наук / Слонская Л.П. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1968. – 16 с.
1309792
  Анохин П.К. Узловые вопросы теории функциональной системы / П.К. Анохин. – Москва : Наука, 1980. – 196с.
1309793
  Абдужемиль Р. Узловые моменты крымскотатарско-казацких отношений XVII в. // Qasevet : историко-этнографический журнал. – Симферополь, 2014. – № 42. – С. 74-83
1309794
   Узловые проблемы истории докапиталистических обществ Востока. – М., 1990. – 259с.
1309795
   Узловые проблемы истории Индии. – М., 1981. – 272с.
1309796
   Узловые проблемы развивающихся стран. – М., 1980. – 174с.
1309797
  Гордейчев В.Г. Узлы / В.Г. Гордейчев. – М, 1969. – 96с.
1309798
  Велиев С. Узлы : роман / С. Велиев. – Москва, 1971. – 383 с.
1309799
  Велиев С. Узлы : роман / С. Велиев. – Москва : Советский писатель, 1976. – 512 с.
1309800
  Залата Д Ф. Узлы / Д Ф. Залата. – К, 1980. – 334с.
1309801
   Узлы ветров:. – Одесса, 1977. – 376с.
1309802
  Рогачев А.А. Узлы дорог: поэмы. / А.А. Рогачев. – М., 1976. – 94с.
1309803
  Сотников С.К. Узлы и блоки любительских цветных телевизоров / С.К. Сотников. – Москва : Энергия, 1971. – 48 с.
1309804
  Кузинец Л.М. Узлы и блоки телевизоров / Л.М. Кузинец, В.С. Соколов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1990. – 237 с.
1309805
  Кронрод А.С. Узлы и веса квадратных формул / А.С. Кронрод. – М, 1964. – 144с.
1309806
  Курбатов Н.В. Узлы и детали магнитофонов. / Н.В. Курбатов, Е.Б. Яновский. – М.Л., 1965. – 104с.
1309807
  Ремизов А.М. Узлы и закруты / А.М. Ремизов. – Петрозаводск, 1990. – 256с.
1309808
   Узлы новой аппаратуры для исследования ядерных излучений. – Москва
вып. 2. – 1961. – 151 с.
1309809
  Горн Л.С. Узлы радиометрической аппаратуры на интегральных схемах / Л.С. Горн, Б.И. Хазанов. – Москва : Атомиздат, 1973. – 228 с.
1309810
  Кузинец Л.М. Узлы развертывающих устройств телевизоров / Л.М. Кузинец. – Москва, 1968. – 49 с. ; Вып. 657
1309811
  Кузинец Л.М. Узлы телевизионных приемников / Л.М. Кузинец, В.С. Соколов. – Москва, 1987. – 192 с.
1309812
  Доленго М. Узмінь / М. Доленго. – К, 1928. – 40с.
1309813
  Ковтун О.Ю. Узнаваемый образ. Практикум: как создать логотип своей библиотеки // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 18 (252). – С, 37-39. – ISSN 1727-4893


  Опыт Челябинской областной универсальной научной библиотеки.
1309814
  Богат Е.М. Узнавание / Е.М. Богат. – М, 1977. – 160с.
1309815
  Томилин Н.В. Узнавание дефектов структуры ДНК уф-эндонуклеазой. : Автореф... канд. биол.наук: 03.104 / Томилин Н.В.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1972. – 23л.
1309816
  Мокин Б.И. Узнавание как отражение. : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Мокин Б.И.; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1971. – 16л.
1309817
  Павлюк К. Узнаем друг друга / Константин Павлюк. – Берлин : [ Б.в. ], 2009. – 256 с. – ISBN 978-9975-4035-1-1
1309818
  Алексин А.Г. Узнаете? Алик Деткин / А.Г. Алексин. – Москва, 1971. – 272с.
1309819
  Аксюк Н.И. Узнай имя травы / Н.И. Аксюк. – Краснодар, 1979. – 78с.
1309820
  Фролова Л. Узнай меня если сможешь // Что нового в науке и технике. – Москва, 2007. – № 4. – С. 84-91. – ISSN 1684-6869
1309821
  Пушкова Мария Узнать Нью-Йорк за 12 часов // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 104-107 : фото
1309822
  Ушаков Н.Н. Узнаю тебя жизнь! / Н.Н. Ушаков. – К., 1958. – 196с.
1309823
  Буравлев Е.С. Узнаю тебя, друг... / Е.С. Буравлев. – Кемерово, 1962. – 75с.
1309824
  Дружинин И.А. Узнаю тебя, жизнь. / И.А. Дружинин. – Л, 1959. – 258с.
1309825
  Зюзюкин И.И. Узнаю человека / И.И. Зюзюкин. – М., 1970. – 224с.
1309826
  Могилевский Б.Л. Узник "Косого капонира" / Б.Л. Могилевский, В.А. Прокофьев. – М, 1974. – 222с.
1309827
  Саймон Нил Узник Второй авеню. / Саймон Нил. – М., 1978. – 78с.
1309828
  Карсонов Б.Н. Узник гатчинского сфинкса: (Декабристы и др. ссыльные в Зауралье) / Б.Н. Карсонов. – Челябинск, 1991. – 318с.
1309829
  Шелковникова Е. Узник любви : Прототипы романа Б. Окуджавы "Путешествие дилетантов" // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 100-105. – ISSN 1812-867Х
1309830
  Линдсей Д. Узник моего желания / Д. Линдсей. – М., 1993. – 284с.
1309831
  Внучков Б.С. Узник Шлиссельбурга / Б.С. Внучков. – Ярославль, 1988. – 158с.
1309832
  Клочко Р. Узники в погонах // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 10 (651), 13 марта 2015. – С. 46-49. – ISSN 2305-3364


  Отравленная мамалыга, полевые работы, лагерный журнал и борьба за независимость Украины и Чехии - таковы будни военнопленных Первой мировой войны.
1309833
  Барвинский А.П. Узники Вселенной : Единая теория природы в популярном изложении: Теория каскадного строения большой Вселенной. Новая теория физических взаимодействий. Исследования глобальных систем с помощью частиц-аналогов / Александр Барвинский. – Киев : Компьютерпресс, 2006. – 168с., 8л. илл. – ISBN 966-8846-05-2
1309834
  Осипов Михаил Узники замка Иттер / Осипов Михаил, Шваб Эрик // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 5 (2896). – С. 98-102 : фото
1309835
  Петрус К. Узники коммунизма / К. Петрус. – Репринтное изд. – Москва : Изд-во им. святителя Игнатия Ставропольского, 1996. – 181 с.
1309836
   Узники Петропаловской крепости. – Л., 1969. – 440с.
1309837
  Фруменков Г.Г. Узники Соловецкого монастыря. / Г.Г. Фруменков. – Архангельск, 1965. – 120с.
1309838
  Фруменков Г.Г. Узники Соловецкого монастыря. / Г.Г. Фруменков. – Архангельск, 1968. – 200с.
1309839
  Фруменков Г.Г. Узники Соловецкого монастыря. / Г.Г. Фруменков. – 4-е изд., перераб. – Архангельск, 1979. – 224с.
1309840
   Узники Шлиссельбургской крепости.. – Л., 1978. – 383 с.
1309841
  Дрюон М. Узница Шато-Гайара / М. Дрюон. – Саратов, 1991. – 217с.
1309842
  Дрюон М. Узница Шато-Гайяра / М. Дрюон. – Москва, 1960. – 216с.
1309843
  Богданович М.А. Узор василька : избр. лирика : [пер. с белорус.] / Максим Богданович ; [сост. С. Панизник ; предисл. Н. Гилевича ; редкол.: Н. Кислик (ред. переводов) и др.]. – Минск : Мастацкая літаратура, 1985. – 141, [3] с., [1] л. портр. – (Белорусская поэзия)
1309844
  Миллер Джеймс Хиллис Узор ковра // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.167-180. – Библиогр.: С.179-180. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Статья напечатана в рамках рубрики "Школа современной литератураведческой теории". Дж.Х. Миллер (род. в 1928г), американский критик и теоретик литературы. Испытал последовательно влияния Женевской школы феноменологической критики, теории речевого ...
1309845
  Смирнов Илья Узор мироздания : традиции // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 48-57 : Фото
1309846
  Наровчатов С.С. Узор на клинке. (Стихи). / С.С. Наровчатов. – М., 1971. – 191с.
1309847
   Узорочье жизни. – М., 1989. – 317с.
1309848
  Егоров И.Я. Узорчатая рама / И.Я. Егоров. – Сталинград, 1955. – 184с.
1309849
  Заплавный С.А. Узоры / С.А. Заплавный. – Москва, 1984. – 352с.
1309850
  Артемов Ф.А. Узоры / Ф.А. Артемов. – Ленинград, 1990. – 23с.
1309851
  Павлович С.С. и др. Узоры вязания на спицах и крючком / С.С. и др. Павлович. – Минск, 1990. – 349с.
1309852
   Узоры для варежек. – Рига, 1961. – 136с.
1309853
   Узоры для выпиливания лобзиком. – Москва : Прикладное искусство
Серия 1, в. 5 : Художественное выпиливание по дереву, кости и металлу. – 1939. – [12] с.
1309854
   Узоры дружбы. – Тула, 1979. – 167с.
1309855
  Магомедова М.О. Узоры жизни / М.О. Магомедова. – М., 1974. – 115с.
1309856
  Нестерук С. Узоры из бабушкиного сундука : Гладь, ришелье, мережки, сетки, кружевные салфетки / С. Нестерук. – К. : АНФАС, 1993. – 120с. – ISBN 5-7707-4193-7
1309857
  Емельянов А.В. Узоры на листьях / А.В. Емельянов. – Москва, 1979. – 382 с.
1309858
  Лурия Е.А. Узоры на стекле / Е.А. Лурия. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. – (Новое в жизни, науке , технике; Биология ; № 7)
1309859
  Юхма М. Узоры на сурбанах / М. Юхма. – М., 1990. – 303с.
1309860
  Бех-Азин Узоры на шелку / Бех-Азин. – М., 1961. – 328с.
1309861
   Узоры на экране. – М., 1991. – 47с.
1309862
   Узоры по коврах. – Ташкент, 1985. – 454с.
1309863
  Ларин О.И. Узоры по солнцу : Очерки и повесть / О.И. Ларин. – Москва, 1976. – 192с.
1309864
  Чайковская Е.А. Узоры русского танца / Е.А. Чайковская. – М., 1972. – 156с.
1309865
   Узоры симметрии : пер. с англ. – Москва : Мир, 1980. – 271 с.
1309866
  Белшевица В. Узоры старника : стихи / В. Белшевица; пер. с латыш. Т.Глушковой. – Москва : Советский писатель, 1985. – 95 с.
1309867
  Аксенова О. Узоры тундры / О. Аксенова. – Красноярск, 1976. – 96с.
1309868
  Ефимов М.Д. Узоры чорона : стихи / М.Д. Ефимов. – Москва : Советская Россия, 1972. – 118 с.
1309869
   УзССР. Верховный совет.. – Ташкент, 1979. – 335с.
1309870
  Сулим Володимир Трохимович Узуальна дивергентність дієслівних фразеологізмів у національних варіантах сучасної німецької мови : Дис... канд. філологічнихнаук: 10.02.04 / Сулим Володимир Трохимович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1994. – 161л. – Бібліогр.:л.148
1309871
  Сулим В.Т. Узуальна дивергентність дієслівних фразеологізмів у національних варіантах сучасної німецької мови. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Сулим В.Т.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 20л.
1309872
  Кінах Л.С. Узуальна та оказіональна субстантивація прикметника в сучасній німецькій мові // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 140-145. – ISBN 978-966-2668-24-7
1309873
  Клоїз Ж. Узуальні та оказіональні зооморфічні дієслова // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2002. – № 1. – С.62-65. – Бібліогр.: 9 назв.
1309874
   Узуальное и окказиональное в тексте художественного произведения. – Л., 1986. – 182с.
1309875
  Богустов А.А. Узуфрукт в системе ограниченных вещных прав по законодательству Польши // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 2 (53). – С. 13-16. – ISSN 1812-3910


  В статье исследуются определения ограниченных вещных прав, содержание ограниченного вещного права по законодательству Польши. В польском праве таким вещным правом является узуфрукт сельскохозяйственных производственных кооперативов. Ограниченные вещные ...
1309876
  Лысцов И.В. Узы / И.В. Лысцов. – М., 1971. – 112с.
1309877
  Макаров Б.К. Узы / Б.К. Макаров. – Иркутск, 1987. – 111с.
1309878
   Узы брака, узы свободы. – М., 1990. – 221с.
1309879
  Шнуров С.А. Узы времени / С.А. Шнуров. – Л., 1989. – 69с.
1309880
   Узы дружбы. – М., 1970. – 32с.
1309881
  Бабаев Узы дружбы / Бабаев, , Б. Габиб. – Баку, 1981. – 147с.
1309882
  Тукаев Абдулла Узюльган умид. Раздитая надежда. / Тукаев Абдулла. – Казань, 1920. – 31с.
1309883
  Самаєва Ю. Узяти та не зробити. Чому Україна не реалізовує інвестиційних проектів МФО і їй не соромно // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 жовтня (№ 39). – С. 1, 6


  "На початку жовтня Україна отримала черговий кредит у розмірі 400 млн євро для підтримки малого та середнього бізнесу, цього разу від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Насправді ми його вже одержували у 2015 р., і за два роки мали би ці кошти ...
1309884
  Воронько П.Н. Узьмінь : Вірші та поеми / П.Н. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 272 с.
1309885
  Виктория Малая Уик-енд шо мама не горюй! : Провожаем весну на колесах. Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 98-99 : Фото
1309886
  Астуриас А М. Уик-энд в Гватемале / А М. Астуриас, . – Москва, 1958. – 64с.
1309887
  Астуриас А М. Уик-энд в Гватемале / А М. Астуриас, . – Москва, 1961. – 238с.
1309888
  Курочкин Н.В. Уик-энд на берегу / Н.В. Курочкин. – Хабаровск, 1989. – 352с.
1309889
  Мерль Р. Уик-энд на берегу океана / Р. Мерль. – Москва, 1969. – 224 с.
1309890
  Ладлэм Р. Уик-Энд Остерманов : роман / Роберт Ладлэм ; [пер. с англ.: Е. Гриценко, И. Гриценко] // Зарубежный криминальный роман : [романы : пер. с англ.]. – Нижний Новгород : Фидес, 1992. – Вып. 7. – С.1-230. – ISBN 5-88374-003-0
1309891
  Ладлем Роберт Уик-энд с Остерманом / Ладлем Роберт. – Москва ; Рига : Унисерв ; Лайма, 1993. – 400 с. – В изд. также: Человек из тени / Дональд Гамильтон. – (Американский триллер ; 3). – ISBN 5-87066-006-8
1309892
  Ладлем Роберт Уик-Энд с Остерманом / Пер.с англ.Д.Энниса
1309893
  Ачкасов Артем Уикенд в стиле барокко. Северная Италия. Кардиналы и прошутто // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 10 (220), октябрь. – С. 64-78 : фото. – ISSN 1029-5828
1309894
  Шонбаум С. Уилям Шекспир : Кратка документална биография / Самуел Шонбаум; превел от англ. език Г. Величков. – София : Наука и изкуство, 1985. – 320, [2] с.
1309895
  Елистратова А.А. Уильям Блейк / А.А. Елистратова. – Москва, 1957. – 28с.
1309896
  Некрасова Е.А. Уильям Блейк 1757-1827 / Е.А. Некрасова. – Москва : Искусство, 1960. – 72с.
1309897
  Матюнин Э.Н. Уильям Галлахер / Э.Н. Матюнин. – М., 1990. – 155с.
1309898
  Быков К.М. Уильям Гарвей и открытие кровообращения / К.М. Быков. – М., 1957. – 32с.
1309899
  Стовба А.С. Уильям Голдинг: поэтика и проблематика "открытого произведения" : монография / А.С. Стовба ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. – 214, [2] с. – Библиогр.: с. 197-214. – ISBN 978-966-623-852-1
1309900
  Силакова С. Уильям Джей Смит: "Писать, как талантливый ребенок" // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 10. – С.290-295. – ISSN 1130-6545


  Беседа с современным американским поэтом. У.Дж. Смит родился в 1918г.
1309901
  Фрейджер Р. Уильям Джеймс и психология сознания / Роберт Фрейджер, Джон Фейдимен. – Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2007. – 128 с. – (Университетская библиотека). – ISBN 5-93878-314-3
1309902
  Гречухин А.А. Уильям З. Фостер / А.А. Гречухин. – М., 1959. – 80с.
1309903
  Григорьев И.Р. Уильям З.Фостер. / И.Р. Григорьев. – М., 1975. – 208с.
1309904
   Уильям Зебюлон Фостер : Биобиблиографический указатель. – Москва : ВГБИЛ, 1980. – 106с.
1309905
   Уильям Мейкпис Теккерей: творчество, воспоминания, библиографические разыскания. – Москва : Книжная палата, 1989. – 487 с.
1309906
  Гольдзамт Э. Уильям Моррис и социальные истоки современной архитектуры / Э. Гольдзамт. – Москва, 1973. – 174 с.
1309907
  Курантов А.П. Уильям Оккам. / А.П. Курантов, Н.И. Стяжкин. – М., 1978. – 191с.
1309908
  Станков К.Н. Уильям Пенн, Яков II Стюарт и движение якобитов // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 109-121. – ISSN 0042-8779


  О деятельности британского квакера-пацифиста и проповедника веротерпимости У. Пенна в качестве одного из лидеров якобитского движения и близкого соратника Якова II Стюарта.
1309909
  Аникин Уильям Петти / Аникин, В.А. Аникин. – Москва, 1986. – 92с.
1309910
  Винниченко Т. Уильям Сомерсет Моэм: действо, именуемое жизнью // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 2 (30). – С. 64-83. – ISSN 1819-6268
1309911
  Колодяжная В.С. Уильям Уайлер / В.С. Колодяжная. – М, 1975. – 143с.
1309912
  Палиевская Ю.В. Уильям Фолкнер / Ю.В. Палиевская. – М, 1970. – 80с.
1309913
   Уильям Фолкнер : Биобиблиографический указатель. – Москва : Книга, 1978. – 112с. – (Писатели зарубеж. стран)
1309914
  Евлоев Р. Уильям Фолкнер: Американский мифотворец // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 3 (103). – С. 64-85. – ISSN 1819-6268
1309915
  Макдермотт А. Уильям Фолкнер: осенняя соната // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2011. – № 11. – С. 206-215. – ISSN 1726-6084
1309916
  Быков В.М. Уильям Фостер - борец за дело рабочего класса / В.М. Быков. – М., 1979. – 216с.
1309917
  Павлов Александр Владимирович Уильям Фрэнк Бакли-младший и возникновение американского консерватизма // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 174-182. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
1309918
  Лапицкий М.И. Уильям Хейвуд / М.И. Лапицкий. – М., 1974. – 174с.
1309919
  Сидоров А.А. Уильям Хогарт / А.А. Сидоров. – Москва-Ленинград, 1946. – 24с.
1309920
  Кроль А.Е. Уильям Хогарт / А.Е. Кроль. – М, 1965. – 187с.
1309921
  Герман М.Г. Уильям Хогарт и его время / М.Г. Герман. – Ленинград, 1977. – 225с.
1309922
  Гордон Я.И. Уильям Шекспир / Я.И. Гордон. – Душанбе, 1967. – 79с.
1309923
  Левидова Инна Михайловна Уильям Шекспир : Библиогр. указ. рус. пер. и крит. лит. на рус. яз., 1963-1975 гг. / Левидова Инна Михайловна. – Москва : Книга, 1978. – 188с.
1309924
   Уильям Шекспир : Библиогр. указ. рус. пер. и критич. лит на рус. яз. за 1976-1987 гг. – Москва, 1989. – 334с.
1309925
  Старов Григорий Уильям Шекспир. Пятерка за литературу // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 64-70 : фото
1309926
  Дубинянская Я. Уильям Шекспир: весь мир - театр // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 5 (33). – С. 6-23. – ISSN 1819-6268
1309927
  Дубинянская Я. Уильям Шекспир: весь мир - театр // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 4 (32). – С. 24-44. – ISSN 1819-6268
1309928
  Трухановський В.Г. Уинстон Черчилль / В.Г. Трухановський. – Москва : Международные отношения, 1982. – 463 с.
1309929
  Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль / В.Г. Трухановский. – 4-е изд., доп. – М., 1989. – 452с.
1309930
  Кукленко Д.В. Уинстон Черчилль / Д. Кукленко. – Харьков : Фолио, 2010. – 119, [3] с. – Авт. на обл. не указан .- Сер. осн. в 2010 г. – (Знаменитые люди планеты). – ISBN 978-966-03-5113-4
1309931
  Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль. / В.Г. Трухановский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1977. – 460 с.
1309932
  Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль. Политическая биография. / В.Г. Трухановский. – Москва, 1968. – 480 с.
1309933
  Белов В. Уинстон Черчилль: время не ждет // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 5 (93). – С. 7-33. – ISSN 1819-6268


  30 ноября 1874 года родился Уинстон Леонард Спенсер Черчилль - активный политик, блестящий оратор, журналист, писатель, историк, великий стратег, гений дипломатии ... Умер Черчилль в Лондоне 24 января 1965 года.
1309934
  Эльгуль Х. Уинстон Черчилпь - "Вторая мировая война" // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 113-116. – (Серія "Історичні науки")
1309935
  Гунев Г. Уинстън Чърчил и Балканите / Г. Гунев. – София : Издателство на Отечествения фронт, 1989. – 274 с.
1309936
  Павлова Т.А. Уинстэнли / Т.А. Павлова. – М., 1987. – 301с.
1309937
  Тулаганов А.Т. Уитрусовая нематода. / А.Т. Тулаганов. – Ташкент, 1952. – 11с.
1309938
  Гончарова Т. Уільям Петті - засновник науки економічної статистики // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 2. – С.87-90


  (1623-1687), засновник англійської політекономії
1309939
  Мерль Р. Уїкенд на південному березі / Р. Мерль. – К., 1969. – 432с.
1309940
  Мартиненко А.К. Уїльям Галлахер / А.К. Мартиненко. – К, 1974. – 231с.
1309941
  Ахмеджанова Кимие Уйгун - поэт лирик : Автореф... канд. филол.наук: / Ахмеджанова Кимие; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1962. – 16л.
1309942
  Азизова Р.Я. Уйгун и театр / Р.Я. Азизова. – Ташкент, 1975. – 176с.
1309943
  Алиева М.М. Уйгурская сказка / М.М. Алиева. – Алма-Ата, 1975. – 151с.
1309944
  Малявкин А.Г. Уйгурские государства в IX-XII вв. / А.Г. Малявкин. – Новосибирск, 1983. – 297 с.
1309945
  Аганина Л. Уйгурские диалекты Казахской ССР. (Чиликский район) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аганина Л. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1954. – 16 с.
1309946
  Малов С.Е. Уйгурские наречия Синьцзяна. Тексты, переводы, словарь. / С.Е. Малов. – М., 1961. – 184с.
1309947
   Уйгурские народные сказки. – Москва, 1951. – 127 с.
1309948
   Уйгурские народные сказки. – Алма-Ата, 1991. – 109с.
1309949
   Уйгурские сказки. – Алма-Ата, 1951. – 184с.
1309950
  Кабиров М.Н. Уйгурские сказки. / М.Н. Кабиров. – Алма-Ата, 1963. – 344с.
1309951
  Искандеров Изим Уйгурские стихи. / Искандеров Изим. – Алма-Ата, 1958. – 78с.
1309952
  Тенишев Э.Р. Уйгурские тексты / Э.Р. Тенишев. – М., 1984. – 173с.
1309953
   Уйгурские юморески. – Алма-Ата, 1969. – 136с.
1309954
  Тенишев Э.Р. Уйгурский диалектный словарь / Э.Р. Тенишев. – М., 1990. – 198с.
1309955
  Дробышев Ю.И. Уйгурский каганат - нетипичная кочевая империя // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 3. – С. 17-26. – ISSN 0869-1908


  Уйгурський каганат (744-840) мав певні особливості хазяйнування, ідеології та зовнішньої політики
1309956
  Островская Е. Уйгурский проект // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 2 (40). – С. 46-52
1309957
  Кайдаров А.Т. Уйгурский язык и литература. / А.Т. Кайдаров. – Алма-Ата
1. – 1962. – 140с.
1309958
  Малов С.Е. Уйгурский язык. Хамийское наречие. Тексты, переводы, словарь. / С.Е. Малов. – М.-Л., 1954. – 204с.
1309959
   Уйгурско-русский словарь : 16 000. – Алма-Ата, 1961. – 328 с.
1309960
  Наджип Э.Н. Уйгурско-русский словарь : около 33,000 слов / Э.Н. Наджип; под ред. Т.Р. Рахимова. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 828 с.
1309961
  Исиев Д.А. Уйгурское государство Йэттишар / Д.А. Исиев. – М, 1981. – 91с.
1309962
  Чвырь Л.А. Уйгуры Восточного Туркестана и соседние народы в конце ХІХ - начале ХХ вв. / Л.А. Чвырь. – М., 1990. – 303с.
1309963
  Косицкий Г.И. Уйдем от инфаркта / Г.И. Косицкий, Г.В. Кушнарева. – Москва : Знание, 1986. – 96 с. – (Физкультура и спорт ; №9/1986)
1309964
  Леонов Ю.Н. Уйду в моря / Ю.Н. Леонов. – Хабаровск, 1984. – 351с.
1309965
  Панченко И.Т. Уйдут метели зимние: Рассказы. / И.Т. Панченко. – Минск, 1980. – 191с.
1309966
  Ткачев В. Уйдут на каникулы на два месяца // Сегодня. – Киев, 2014. – 13 октября (№ 221). – С. 4


  Чтобы сэкономить расходы на тепло и электричество, ВУЗы Украины уйдут на каникулы на два месяца - январь и февраль. В КНУ имени Тараса Шевченко учебные часы за январь и февраль студент и преподаватели отрабатывают по субботам.
1309967
  Григорьев И.Н. Уйти в зарю. / И.Н. Григорьев. – Л., 1985. – 117с.
1309968
  Божко С. Уйти и вернуться : записки спасателя // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8. – С. 88-101. – ISSN 0321-1878
1309969
  Гусев Андрей Уйти из секты. "Хуже уже не будет" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 7 (184), июль. – С. 146-147 : фото. – ISSN 1029-5828
1309970
   Уйти от роковой черты. – М., 1991. – 144с.
1309971
  Марьяновский В.А. Уйти, чтоб остаться. / В.А. Марьяновский. – М, 1977. – 175с.
1309972
  Юдасин Л.С. Уйти, чтобы вернуться... / Л.С. Юдасин. – М, 1981. – 368с.
1309973
  Штемлер И.П. Уйти, чтобы остаться / И.П. Штемлер. – Л, 1970. – 262с.
1309974
  Бондарчук В.Г. Укpаїна Радянська / В.Г. Бондарчук. – Київ : Молодь, 1958. – 269с.
1309975
  Кремень В.Г. Укpаїна: альтеpнативи поступу : кpитика iстоpичного досвiду / Василь Кремень, Дмитро Табачник, Василь Ткаченко. – Київ : ARC-UKRAINE, 1996. – 793 с. – Бібліогр.: с. 759-778. – ISBN 966-7127-05-2
1309976
  Кремень В.Г. Укpаїна: шлях до себе.Проблеми суспільно трансформації : Hавч.посібник для студ.вищих навч.закладів / В.Г. Кремень, Ткаченко Василь Миколайович. – Київ : ДpУк, 1998. – 443с. – ISBN 9667342085
1309977
   Укpаїна:дpуга половина ХХ столiття : Hаpиси iстоpiї. – Київ : Либiдь, 1997. – 352с.Обл.-вид.аpк.23. – ISBN 5325007777
1309978
  Білецький О.І. Укpаїнська лiтеpатуpа : підручник для 8 класу / О.І. Білецький, П.К. Волинський, І.І. Пільгук. – 5-е вид. – Київ : Радянська школа, 1951. – 348 с.
1309979
  Білецький О.І. Укpаїнська лiтеpатуpа / О.І. Білецький, П.К. Волинський, І.І. Пільгук. – Київ : Радянська школа, 1963. – 288с.
1309980
  Білецький О.І. Укpаїнська лiтеpатуpа / О.І. Білецький, П.К. Волинський, І.І. Пільгук. – Київ : Радянська школа, 1967. – 280с.
1309981
  Білецький О.І. Укpаїнська лiтеpатуpа сеpед iнших слов`янських лiтеpатуp / О.І. Білецький; АНУРСР. Український комітет славістів. – Київ : АH УРСР, 1958. – 48с.
1309982
  Мацько Л.І. Укpаїнська мова : Hавчальний посiбник / Л.І. Мацько, О.М. Мацько, О.М. Сидоренко. – Київ : Либiдь, 1998. – 416с. – ISBN 966-06-0070-4
1309983
  Бакуменко П.І. Укpаїнська РСР в пеpiод відбудови наpодного господаpства 1921-1925pp. / П.І. Бакуменко; МВ і ССО УРСР. – Київ : Київський університет, 1960. – 108с.


  У моногpафiї на численних аpхiвних матеpiалах показана наполеглива боpотьба укpаїнського наpоду пiд кеpiвництвом Комунiстичної паpтії.В pоботi на фактичному матеpiалi вислiтлюється складний пpоцес пеpеходу вiд полiтики воєнного комунiзму до нової ...
1309984
  Верховинець В.М. Укpаїнська хоpеогpафія. Теоpія укpаїнського наpоднього танка / В. Веpховинець (Костів) ; Ілюстpації аpтиста-маляpа Колоса. – [Київ] : Шлях. [Дpук. "П. Баpський"], 1919. – 46, [2] с. – (Видавництво "Шлях" ; № 30)
1309985
  Білецький О.І. Укpаїнське pадянське лiтеpатуpознавство соpок pокiв /1917-1957/ // Радянське літературознавство
1309986
  Шевчук С.В. Укpаїнське дiлове мовлення : Навчальний посібник / С.В. Шевчук. – Київ : Вища школа, 1997. – 272с. – ISBN 5-11-004696-4
1309987
  Шевчук С.В. Укpаїнське дiлове мовлення : Навчальний посібник / С.В. Шевчук. – Київ : Вища школа, 1998. – 272с. – ISBN 5-11-004696-4
1309988
  Білецький О.І. Укpаїнське лiтеpатуpознавство за соpок pокiв (1917-1957) / О.І. Білецький; АН УРСР. Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : АH УРСР, 1957. – 56с.
1309989
  Голоскевич Г. Укpаїнський пpавописний словничок з коpоткими пpавилами пpавопису / Зладив [та авт. пеpедм.] Г. Голоскевич. – Петроград (С.-Петербург) : Друк. Бр. В. та И. Линників, 1916. – 164 с.
1309990
  Голоскевич Г. Укpаїнський пpавописний словничок з коpоткими пpавилами пpавопису / Зладив [та авт. пеpедм.] Г. Голоскевич. – 3-є вид. – Київ : Вид. Т-во "Дpукаpь" ; Печатня Т-ва "Дpукаpь", 1918. – 192 с. – Бібліогp.: с. 9-10
1309991
  Гончаренко С. Укpаїнський педагогiчний словник / С. Гончаренко. – Київ : Либідь, 1997. – 376с.Обл.-вид.аpк.34. – ISBN 966-06-0002-Х
1309992
  Білецький О.І. Укpаїнський театp. Хpестоматiя / О.І. Білецький, Я. Мамонтов. – Хаpкiв : Мистецтво
2. – 1941. – 360с.
1309993
   Укpаїнські пpиказки, пpислівъя и таке инше : Збіpники О.В. Маpковича и дpугих / Спорудив М. Номис. – Санкт-Петербург : В друкарнях Тиблена и Комп. и Кулиша, 1864. – VII, 304, XIV с.
1309994
   Укpаїнсько-pуський унївеpзитет [Українсько-руський університет] : Памяткова книжка пеpшого віча студентів Укpаїнцїв-Русинів всїх висших шкіл Австpиї в спpаві основаня укpаїнсько-pуського унївеpзитету / Зібрав і видав М. Крушельницький. – У Львові (Львів) : Hакладом вічевого комітету ; Дpук. наpодова Ст. Манєцкого і Спілки, 1899. – 52 с. – Примірник дефектний, бракує стор. 17-52
1309995
  Бондар Л.П. Укpаїнсько-Бiлоpуськi лiтеpатуpнi взаємини 1965-1975 pp. / Л.П. Бондар; АН УРСР. Інститут суспільних наук. – Київ : Наукова думка, 1977. – 160с.


  Дiзнаєтесь, яку pоль вiдiгpають сеpедовища i спадковiсть в довголiттi людини,пpо основнi пpичини смеpтi та їхнi механiзми.
1309996
  Бейдик О.О. Укpаїнсько-росiйський словник теpмiнiв і понять з геогpафiї туризму і реакріаційної географії / О.О. Бейдик; Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1997. – 299с.
1309997
  Бронштейн П М. Укажзатель литературы по вопросам естествохнания / П М. Бронштейн, . – Л, 1946. – 104с.
1309998
  Коркунов Н.М. Указ и закон : Исслед. Н.М. Коркунова. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1894. – VIII, 408 с. – Эз. дефектный, отсутст. с. 385408
1309999
  Толстогузов С.А. Указ от 23 июля 1842 г. и "режим изоляции" Японии // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 5. – С. 135-142. – ISSN 0042-8779
1310000
   Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 травня 2008 року "Про проведення оборонного огляду" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 2
<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,