Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1291129212931294129512961297129812991300(+10)В кінець >>
1299001
  Меньшиков В.М. "Силы быстрого развертывания" во внешней политике / В.М. Меньшиков, П.В. Меньшиков. – М., 1984. – 110с.
1299002
  Гнутикова С.С. "Силы любви и волшебства" (творческие искания в области кукольного искусства начала ХХ века) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 8. – С. 52-55. – ISSN 2073-9702
1299003
  Кривоший О. "Сильна жінка зі зброєю" в українському історіографічному дискурсі XVI - XIX ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 1 (403). – С. 16-34. – ISSN 0869-3595
1299004
  Грицишин Н.А. "Сильна" гривня як засіб залучення іноземного капіталу в Україну // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004. – Вип. 14 : Економічні студії. – С. 55-64.
1299005
  Ганіч Н. "Сильне, як смерть", кохання у творах "Три зозулі з поклоном" Гр.Тютюнника і "Гранатовий браслет" О.Купріна // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (624). – С. 12-15. – ISSN 0130-5263
1299006
  Сірук М. "Сильний хід" Трампа / М. Сірук, О. Цвєтков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22 лютого (№ 31). – С. 3


  Радником президента США з питань нацбезпеки став доктор філософії в галузі історії, чинний генерал Макмастер. Експерти "Дня" - про призначення.
1299007
  Кіраль С. "Сильні духом": Трохим Зіньківський та Лука Скочковський у спогадах Сергія Єфремова // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 49-55. – ISBN 978-966-493-554-5
1299008
   "Сильные люди" из штата Вашингтон // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2001. – № 1. – С.16-29. – ISSN 0321-0669
1299009
  Слонимский Ю.О. "Сильфида" / Ю.О. Слонимский. – Л, 1927. – 57 с.
1299010
  Савояр Никита "Силья лайн" открыла навигацию : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 54 : Фото
1299011
   "Симбирск вспоминаю..." : [письма, телеграммы, выступления В.И. Ленина и др. документы и материалы / сост. Н.Д. Фомин]. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1981. – 367 с. : ил. – Миниатюрное издание
1299012
   "Симбирск вспоминаю..." : [документы и материалы о В.И. Ленине / сост. Н.Д. Фомин]. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1985. – 349 с. : ил. – Миниатюрное издание
1299013
  Бочкарева С.В. "Симбирские посиделки" : Туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 70-73. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 0016-7207
1299014
  Кулініч О. "Символ нації та єдності народу" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14-15 липня (№ 120/121). – С. 8-9


  125-й імператор Японії Акіхіто.
1299015
  Гуцал С. "Симетрія асиметрії" Берліна. Четвертий уряд Меркель намагається активізувати стратегію "більшої залученості" у світові справи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 16-22 червня (№ 23). – С. 5


  "Обрання 8 червня Німеччини непостійним членом Радбезу ООН відкриває державі нове вікно можливостей для давно проголошеної стратегії "більшої залученості" у сфері міжнародної безпеки".
1299016
  Кононенко С. "Симиренки": новий фонд відкрито в держархіві Черкаської області // Родовід : наукові записки до історії культури України / Редкол. : В. Борисенко, О. Федорук, Л. Лихач [та ін.]. – Київ, 1999. – Число 1 (17). – С. 78-79
1299017
  Пустовіт Т. "Симон Васильович Петлюра: полтавські акценти" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 27-31 грудня (№ 52). – С. 7
1299018
  Середницький А. "Симон Петлюра - живий символ державности України" в квартальнику Wschod l"Orient // Українська Бібліотека імени С. Петлюри в Парижі : інформаційний бюлетень. – Paris, 1999. – N 62. – С. 17-18
1299019
   [Сильвестр Гогоцький] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 52. – ISBN 966-628-104-X
1299020
  Яворский В.И. Силурийские Stromatoporoidea / В.И. Яворский. – Ленинград : Геологический комитет, 1929. – 77-114с. – Отдельный оттиск из XLVIII, № 1 Известий Геологического Комитета
1299021
  Ищенко А.А. Силурийские водоросли Подолии : монография / А.А. Ищенко; Отв. ред. Тесленко Ю.В. – Киев : Наукова думка, 1985. – 114с.
1299022
  Чернышев Б.Б. Силурийские и девонские Tabulata и Heliolitida окраин Кузнецкого угленосного бассейна / Б.Б. Чернышев. – Москва : Госгеолиздат, 1951. – 160с.
1299023
   Силурийские и нижнедевонские отложения острова Долгого. – Свердловск, 1980. – 142с.
1299024
  Мягкова Е.И. Силурийские наутилоидеи Сибирской платформы : Лландоверийские Orthoceratida, Discosorida и Oncoceratida / Е.И. Мягкова; Отв. ред. Журавлева И.Т. – Москва : Наука, 1967. – 56с.
1299025
  Пранскевичус А.А. Силурийские остракоды Южной Прибалтики, их систематика и стратиграфическое значение : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук : 04.128 / Пранскевичус А.А. ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 28 с. – Бібліогр.:с.27-28
1299026
  Богоявленская О.В. Силурийские строматопороидеи Урала / О.В. Богоявленская; Отв. ред. Соколов Б.С. – Москва : Наука, 1973. – 96с.
1299027
  Лелешус В.Л. Силурийские табуляты Таджикистана : монография / В.Л. Лелешус; Отв. ред. Соколов Б.С., АН Таджикской ССР, Институт геологии. – Душанбе : Дониш, 1972. – 86с.
1299028
  Вебер В.Н. Силурийские трилобиты из Кузнецкого бассейна / В.Н. Вебер, 1923. – С. 109-117, 1 л. ил. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Известия Геол. ком. 1923. Т. XLII, № 5-9
1299029
   Силурийско-девонская фауна Подолии : сборник статей. – Ленинград : Ленинградский университет, 1968. – 124с.
1299030
   Силуро-девонский вулканизм Южного Урала. – Уфа, 1975. – 215с.
1299031
  Кузовлева Т.В. Силуэт / Т.В. Кузовлева. – М, 1970. – 96с.
1299032
  Файзуллин Р.А. Силуэт / Равиль Файзуллин ;. – Москва, 1988. – 22 с.
1299033
  Яковлев Н.Н. Силуэт Вашингтона / Н.Н. Яковлев. – М, 1983. – 414с.
1299034
  Визгин В.П. Силуэт второй: Ницше как философ жизни // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 6. – С. 5-20. – ISSN 0235-1188
1299035
  Потапов Л.С. Силуэт Минска / Л.С. Потапов. – Минск, 1980. – 143 с.
1299036
  Каверин В.А. Силуэт на стекле / В.А. Каверин. – Москва : Московский рабочий, 1988. – 272 с.
1299037
  Ширман Н.Т. Силуэт на экране. / Н.Т. Ширман. – Киев, 1989. – 160с.
1299038
  Визгин В.П. Силуэт первый : Вильгельм Дильтей // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 5. – С. 5-20. – ISSN 0235-1188
1299039
  Визгин В.П. Силуэт третий: Анри Бергсон // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 7. – С. 65-79. – ISSN 0235-1188
1299040
  Луначарский А.В. Силуэты / А.В. Луначарский. – М, 1965. – 543с.
1299041
  Полевой Б.Н. Силуэты : Новеллы / Б.Н. Полевой. – Москва : Советский писатель, 1974. – 431с.
1299042
  Полевой Б.Н. Силуэты : Новеллы / Б.Н. Полевой. – Москва : Советский писатель, 1978. – 496с.
1299043
   Силуэты : очерки, статьи, эссе о русских и советских писателях. – Москва : Правда, 1986. – 640 с.
1299044
  Луначарский А.В. Силуэты : политические портреты / А.В. Луначарский. – Москва, 1991. – 462с.
1299045
  Баранов Н.В. Силуэты блокады : записки главного архитектора города / Н.В. Баранов. – Ленинград : Лениздат, 1982. – 176 с. : портр., ил.
1299046
  Обухов Е.А. Силуэты в золоченых рамах / Е.А. Обухов. – Мурманск, 1990. – 173с.
1299047
  Мустафаев Ф.М. Силуэты времени / Ф.М. Мустафаев. – Баку, 1974. – 174с.
1299048
  СтржижовскийЛ.Ф Силуэты Гамбурга / СтржижовскийЛ.Ф. – М., 1989. – 126с.
1299049
  Симанович Д.Г. Силуэты дней / Д.Г. Симанович. – Минск, 1981. – 86с.
1299050
  Энтелис Л.А. Силуэты композиторов ХХ века / Л.А. Энтелис. – Л, 1971. – 216с.
1299051
  Энтелис Л.А. Силуэты композиторов ХХ века / Л.А. Энтелис. – 2-е изд. – Л, 1975. – 248с.
1299052
   Силуэты Ленинграда. – Л., 1971. – 79с.
1299053
  Александров Ю.Н. Силуэты Москвы : рассказ об уник. сооружениях столицы. 1917-1974 / Ю.Н. Александров, К.В. Жуков. – Москва : Моск. рабочий, 1974. – 113 с.
1299054
  Ткачев П.И. Силуэты прошлого / П.И. Ткачев. – Минск, 1983. – 152с.
1299055
  Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей : в 3 вып. / Ю. Айхенвальд. – 2-е изд., испр. и доп. ; 1908-1913. – Москва : Изд. "Научного слова" ; [Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*]
Вып. 1. – 1908. – 371 с.
1299056
  Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей : в 3 вып. / Ю. Айхенвальд. – 2-е изд., испр. и доп. ; 1908-1913. – Москва : Изд. Т-ва "Мир" ; [Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*]
Вып. 2. – 1909. – [6], 200 с.


  На тит. л. дарственная надпись: Александру Григорьевичу Фомину с искренним приветом и уважением, автор
1299057
  Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей : в 3 вып. / Ю. Айхенвальд. – 1906-1910. – Москва : Изд. "Научного слова" ; [Поставщик Его Величества Т-ва скоропечатни А.А. Левенсон]
Вып. 3. – 1910. – 138 с., портр. – Экз. деф.: нет тит. л.


  Вып. 2: изд. 3-е, испр. и доп.; вып. 3: изд. 3-е, испр.; вып. 2-3: изд. т-ва "Мир"
1299058
  Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей : в 3 вып. / Ю. Айхенвальд. – 3-е изд., изм.; 1911-1917. – Москва : Изд. "Научного слова" ; [Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*]
Вып. 1 : (с 18 портр.). – 1911. – LX, 265 с., [18] л. портр.
1299059
  Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей : в 3 вып. / Ю. Айхенвальд. – 3-е изд., испр. и доп. ; 1911-1917. – Москва : Изд. "Научного слова" ; [Поставщик Его Величества Т-ва скоропечатни А.А. Левенсон]
Вып. 2 : (с 14 портр.). – 1913. – [6], 229 с., [14] л. портр.
1299060
  Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей : в 3 вып. / Ю. Айхенвальд. – 2-е изд., испр. и доп. ; 1908-1913. – Москва : Изд. Т-ва "Мир" ; [Поставщик Его Величества Т-ва скоропечатни А.А. Левенсон]
Вып. 3. – 1913. – [6], 223 с.
1299061
  Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей : в 3 вып. / Ю. Айхенвальд. – 4-е изд., испр. и доп. ; 1914-1923. – Москва : Изд. Т-ва "Мир" ; [Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*]
Вып. 1 : (с 18 портр.). – 1914. – LX, 277 с., [18] л. портр. – Экз. № 102407 деф., есть только 2 портр.
1299062
  Филипп Ш.Л. Силуэты улицы / Ш.Л. Филипп. – Харьков, 1925. – 81 с.
1299063
  Субботин В.Е. Силуэты. / В.Е. Субботин. – Москва, 1973. – 303с.
1299064
  Тарасенко Н.Ф. Силуэты. / Н.Ф. Тарасенко. – Симферополь, 1982. – 80с.
1299065
  Григорьев В.И. Силы в природе / В.И. Григорьев, Г.Я. Мякишев. – Москва : Наука, 1964. – 367 с.
1299066
  Григорьев В.И. Силы в природе / В.И. Григорьев, Г.Я. Мякишев. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1969. – 416 с.
1299067
  Григорьев В.И. Силы в природе / В.И. Григорьев, Г.Я. Мякишев. – 4-е изд., испр. – Москва : Наука, 1973. – 415с.
1299068
  Григорьев В.И. Силы в природе / В.И. Григорьев. – 5-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1977. – 415 с.
1299069
  Григорьев В.И. Силы в природе / В.И. Григорьев, Г.Я. Мякишев. – 7-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1988. – 446 с.
1299070
  Бараш Ю.С. Силы Ван-дер-Ваальса / Ю.С. Бараш. – Москва : Наука, 1988. – 344 с. : ил. – Библиогр.: с. 322-344 (953 назв.)
1299071
  Большанина М.А. Силы инерции / М.А. Большанина. – Томск, 1959. – 44 с.
1299072
  Фатхуллин Э.Ф. Силы инерции в задачах прикладной механики / Э.Ф. Фатхуллин. – Казань, 1986. – 52с.
1299073
  Хайкин С.Э. Силы инерции и невесомость / С.Э. Хайкин. – Москва : Наука, 1967. – 312 с.
1299074
  Фарадей М. Силы материи и их взаимные отношения : Публичные лекции М. Фарадея, проф.химии в Великобрит. корол. о-ве / Пер. с англ. с прибавл. А. Шимкова, доц. физики в Харьк. ун-те. – Санкт-Петербург : Изд. Харьковского Т-ва "Общественная польза", 1865. – VIII, 190, [1] с. : ил.
1299075
  Фарадей М. Силы материи и их взаимоотношения : пер.с англ. / М. Фарадей. – Москва : Гос.антирелигиозиздат, 1940. – 112с.
1299076
  Сабуров А.Н. Силы неисчеслимые / А.Н. Сабуров. – Москва : Военное издательство, 1967. – 288 с.
1299077
  Тимофеев В.Ф. Силы природы : Энергия и ее превращения / В.Ф. Тимофеев. – Харьков : Путь просвещения, 1923. – 84 с.
1299078
   Силы природы : Статистика // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 5. – С. 28 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1299079
  Лампа А. Силы природы и естественные законы : ч. 1-2 : в 2 ч. / Антон Лампа. – 1897-1898. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой ; Текст печ. в тип. А. Лейферта. – (Образовательная библиотека ; [Сер.] 6, № 6)
Ч. 1 : : с 7 портр. знаменитых физиков / пер. с нем. Э. Лесгафта. – 1897. – [4], 201 с., 1 л. фронт. (портр.), 6 л. портр. – Конволют. - Пер.: Силы природы и естественные законы, ч. 2 / Антон Лампа. 1898
1299080
  Лампа А. Силы природы и естественные законы : ч. 1-2 : в 2 ч. / Антон Лампа. – [2-е изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой. – (Образовательная библиотека ; Серия 5, № 7)
Ч. 2 : : с 8 портр. знаменитых физиков / пер. с нем. Э. Лесгафта. – 1897. – [2], 230, II с., 8 л. портр
1299081
  Лампа А. Силы природы и естественные законы. Ч. 2 : ч. 1-2 : в 2 ч. / Антон Лампа // Силы природы и естественные законы : ч. 1-2 : в 2 ч. / А. Лампа. – 1897-1898. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой ; Текст печ. в тип. А. Лейферта, 1897. – Ч. 1 : : с 7 портр. знаменитых физиков / пер. с нем. Э. Лесгафта. – [2], 230, II с., 8 л. портр. – (Образовательная библиотека ; [Сер.] 6, № 6)
1299082
  Розенбоом Э., Грунмах Л. Силы природы и пользование ими : Механика или учение о движении / Э. Розенбоом. Физические явления и силы, их изучение и пользование ими с практическими целями / Л. Грунмах : с 807 рис. в тексте, 72 ил. на 21 отдельной таблице, в том числе 6 табл. раскрашенных / Э. Розенбоом и Л. Грунмах ; пер. с нем. и под ред. проф. В.В. Скобельцина. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. О-ва Брокгауз-Ефрон. – (Библиотека естествознания / Под ред. проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; Вып. 8, 29, 32, 36)
[Вып. 1, 2, 3 и приложение]. – 1902. – [2], VIII, 632, X с.; 21 л. ил. : ил. в тексте. – Каждое произведение имеет самостоят. тит. л.
1299083
  Розенбоом Э., Грунмах Л. Силы природы и пользование ими : Механика или учение о движении / Э. Розенбоом. Физические явления и силы, их изучение и пользование ими с практическими целями / Л. Грунмах : с 807 рис. в тексте, 72 ил. на 21 отдельной таблице, в том числе 6 табл. раскрашенных / Э. Розенбоом и Л. Грунмах ; пер. с нем. и под ред. проф. В.В. Скобельцина. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. О-ва Брокгауз-Ефрон. – (Библиотека естествознания / Под ред. проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; Вып. 8, 29, 32, 36)
[Вып. 1, 2, 3 и приложение]. – 1904. – [2], VIII, 632, X с.; 21 л. ил. : ил. в тексте. – Каждое произведение имеет самостоят. тит. л.
1299084
  Левина С.С. Силы природы на службе социалистического общества / С.С. Левина. – М, 1955. – 120с.
1299085
  Вальдгард С.Л. Силы природы на службе у человека. / С.Л. Вальдгард. – Москва, 1946. – 52с.
1299086
  Левина С.С. Силы природы на службе человека / С.С. Левина, З.Г. Коркина. – М, 1951. – 104с.
1299087
  Тимофеев В.Ф. Силы природы. Энергия и ее превращения / В.Ф. Тимофеев. – Харьков : Путь просвещения, 1923. – 84 с.
1299088
  Пронин Е.И. Силы разума, или P.S. великой литературы / Е.И. Пронин, Е.Е. Пронина // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 162-176. – ISSN 0869-0499
1299089
   Силы реакции и силы демократии в США. – Л., 1950. – 71с.
1299090
  Лисовский Л.Н. Силы трения / Л.Н. Лисовский, А. Саломонович. – 2-е, испр. – Москва, 1949. – 72 с.
1299091
  Бровар В.Я. Силы тяжести и морфология животного : Автореф... доктора биологич.наук: / Бровар В.Я.; МВО СССР. Московск. химико-технолог. ин-т мясной промыш. – Москва, 1952. – 32 с.
1299092
  Бровар В.Я. Силы тяжести и морфология животных / В.Я. Бровар. – Москва, 1960. – 240с.
1299093
  Белоусов В.В. Силы, меняющие лик Земли / В.В. Белоусов. – Москва, 1952. – 64с.
1299094
  Босов Г.И. Сильбо Гомера и другие / Г.И. Босов. – М., 1976. – 240с.
1299095
  Босов Г.И. Сильбо Гомера и другие / Г.И. Босов. – М., 1985. – 289с.
1299096
  Дюма А.(отец) Сильвандир. / А.(отец) Дюма. – Москва, 1986. – 461,2с.
1299097
  Корусь М.М. Сильватизація постаграрних екосистем Шацького поозер"я (зумовленість, еколого-фітоценотичні особливості сукцесій) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Корусь Микола Миколайович ; НАН України, Ін-т екології Карпат НАН України. – Львів, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 16 назв
1299098
  Киясов С.Е. Сильвен Марешаль / С.Е. Киясов. – Саратов, 1987. – 128с.
1299099
  Лихоткин Г.А. Сильвен Марешаль и "Завещание Екатерины ІІ" / Г.А. Лихоткин. – Л., 1974. – 96с.
1299100
  Шмелев Н.П. Сильвестр : Роман повести / Н.П. Шмелев. – Москва : Советский писатель, 1992. – 390с.
1299101
  Воєводін М.А. Сильвестр Іванович Покко / М.А. Воєводін. – Харків : Прапор, 1970. – 103 с.
1299102
  Сінкевич Н. Сильвестр Косов - викладач Києво-Могилянського колегіуму: реконструкція навчальних курсів через призму інтелектуальних інтересів викладача // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – С. 41-50. – ISBN 978-966-2410-77-8
1299103
  Пархоменко В.А. Сильвестр Лебединский, первый епископ Потавской епархии : [К столетию со дня кончины] / [Владимир Пархоменко]. – Полтава : Электрическая типо-литогр. Торгов. Дома И.Л. Фришберг и С.Е. Зорохович, 1908. – [2], 24 с., 1 л. портр. – Автор указан в конце текста
1299104
  Качкан В.А. Сильвестр Лепкий у суспільно-культурній аурі нації // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 313-335. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1299105
   Сильвестр Сильвестрович Гогоцький // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 245. – ISBN 966-613-240-0
1299106
  Федоров-Давыдов Сильвестр Федосиевич Щедрин. 1791-1830 / Федоров-Давыдов. – М.-Л., 1946. – 31с.
1299107
  Михайлова К.В. Сильвестр Феодосиевич Щедрин / К.В. Михайлова. – Л., 1972. – 72с.
1299108
  Михайлова К.В. Сильвестр Феодосиевич Щедрин, 1791-1830 / К.В. Михайлова. – 2-е изд. – Л., 1984. – 72с.
1299109
  Михайлова К.В. Сильвестр Феодосиевич Щедрин. 1791-1830 / К.В. Михайлова. – Изд. 2-е. – Л., 1984. – 72с.
1299110
  Ацаркина Э.Н. Сильвестр Щедрин : 1791-1830 гг. / Э.Н. Ацаркина. – Москва : Искусство, 1978. – 207 с.
1299111
  Щедрин С.Ф. Сильвестр Щедрин / С.Ф. Щедрин. – Москва, 1980. – 4 с.
1299112
  Яворская Н.В. Сильвестр Щедрин. / Н.В. Яворская. – М., 1931. – 50с.
1299113
  Россош Г.Г. Сильвестрова находка / Г.Г. Россош. – М, 1990. – 125с.
1299114
  Тыновский А.С. Сильвио Берлускони и партия "Национальный альянс" в Италии (1994-2001 гг.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 65-77. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
1299115
  Матвеева М. Сильвио рулит // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2009. – № 47 (159). – С. 40-41. – ISSN 2075-7093


  Сильвио Берлускони меняет законы под себя, правит страной как султанатом, и абсолютно уверен в том, что более достойного политика итальянцам не найти
1299116
  ВенедиктоваТ Сильвия Плат: дщерь капитана Ахава // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – С. 274-295
1299117
  Нерваль Ж. де Сильвия; Октавия; Изида; Аврелия : Пер. с фр. / Жерар де Нерваль [псевд.]; Ред. и вступ. ст. П. Муратова. – Москва : Книгоиздат. К.Ф. Некрасов (Ярославль), 1912. – 269 с.
1299118
   Сильвін у пержанських гранітах Коростенському плутону / О.В. Зінченко, О.В. Андреєв, Д.К. Возняк, О.В. Грущинська // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2011. – Т. 33, № 2. – С. 25-32. – ISSN 0204-3548


  Сильвін уперше виявлено у пізніх кварц-флоорит-алюмофторидних виокремленнях і прожилках, що кристалізуються на завершальнихстадіях формування рудних метасоматитів у пержанских гранітах (північнна частина Коростенського плутону).
1299119
  Купчик Л. Сильна духом і патріотизмом // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 30 квітня - 1 травня (№ 78/79). – С. 12-13


  Пам"яті Ольги Пакалюк.
1299120
  Жгенти Д В. Сильна единством : статьи / Д В. Жгенти; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1984. – 303 с.
1299121
  Номіровський Д.А. Сильна збіжність методу Гальоркіна для псевдогіперболічного рівняння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 326-328. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається аналог методу Гальоркіна для наближеного розв"язання псевдогіперболічного рівняння. Доведена його сильна збіжність.
1299122
  Фіолевський Д. Сильна і незалежна адвокатура потрібна і людині, і владі // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-7.
1299123
  Мопассан Ги де Сильна как смерть : Роман / Мопассан Ги де. – Киев : София, 1991. – 175 с.
1299124
  Мопассан Ги де Сильна как смерть; Наше сердце / Мопассан Ги де. – Москва, 1990. – 475с.
1299125
  Мопассан Ги де Сильна как смерть? / Мопассан Ги де. – Владивосток, 1991. – 175с.
1299126
  Разин В.П. Сильна любовь / В.П. Разин. – М, 1964. – 39с.
1299127
  Косенкова Т.І. Сильна марковська апроксимація процесів Леві та їх узагальнень в схемі серій // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 86. – С. 108-120. – ISSN 0868-6904


  The notion of strong Markov approximation is introduced. It is proved that the sequence of step processes, associated to a triangular array of i. i. d. random variables, provides strong Markov approximation for a Levy process under the assumptions of ...
1299128
  Локтєв В. Сильна наука-сильна країна // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (24). – С. 46-48. – ISSN 1819-7329


  13 травня 2010 року відбулися річні Загальні збори НАН України, на яких виступив академік-секретар Відділення фізики і астрономіі акад. В.М. Локтєв. Він порушив болючи питання науково-освітньої сфери в Україні.
1299129
  Яремко І.В. Сильна програма в соціології знання Д. Блура // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 151-154. – ISSN 2076-1554
1299130
  Ківалов С. Сильна прокуратура - по-європейськи - вимога часу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 16-23
1299131
  Матвієнко А. Сильна Україна є вигідною і для Росії // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2003. – № 1. – С.13-15


  Российско - украинские отношения
1299132
  Мопассан Гі де Сильна, як смерть / Мопассан Гі де. – К., 1957. – 195с.
1299133
  Жук В.В. Сильная аппроксимация периодических функций / В.В. Жук. – Л., 1989. – 296 с.
1299134
  Христофоров Д.В. Сильная асимптотика аппроксимаций Паде и интерполяционных многочленов : автореф. ... канд. физ.- мат. наук : 01.01.01 / Христофоров Д.В. ; Математический ин-т им. В. А. Стеклова РАН. – Москва, 2010. – 13 с. – Бібліогр.: 4 назви
1299135
  Ковнацкий А.М. Сильная градиентная неустойчивость тока в полупроводниках и ее связь с упругими колебаниями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ковнацкий А.М.; АН СССР. – Л, 1967. – 10л.
1299136
  Гоношилина И.Г. Сильная корпоративная культура вуза : параметры измерения // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 10. – С. 57-61. – ISSN 2073-9702


  Автор предлагает новый подход к измерению корпоративной культуры, позволяющей определить степень конкурентоспособности вуза в современных условиях.
1299137
  Конузин А. Сильная ООН-основа здоровых международных отношений // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2006. – № 11. – С. 57-67. – ISSN 0130-9625
1299138
  Шерснев М.Л. Сильная размерность отображений и связанная с нейю характеристика разметности метрических пространств : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Шерснев М. Л.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1961. – 4л.
1299139
  Абдукаххар С. Сильная рука : [пер. с узб.] / Самиг Абдукаххар. – Ташкент : Ташкент, 1965. – 85 с. – (Новые рассказы)
1299140
  Сименог И.В. Сильная связь / И.В. Сименог. – К, 1968. – 15с.
1299141
  Березко Г.С. Сильнее атома : роман / Г.С. Березко. – Москва : Советский писатель, 1970. – 335 с.
1299142
  Березко Г.С. Сильнее атома : роман / Г.С. Березко. – Москва : Детская литература, 1977. – 318 с.
1299143
  Кайдаш С.Н. Сильнее бедствия земного / С.Н. Кайдаш. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 207с.
1299144
  Чарупа Ф.Н. Сильнее брони. / Ф.Н. Чарупа. – Москва, 1976. – 103с.
1299145
  Рашидов Ш.Р. Сильнее бури : роман / Ш.Р. Рашидов. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 320 с.
1299146
  Рашидов Ш.Р. Сильнее бури : роман / Ш.Р. Рашидов. – Москва : Советский писатель, 1972. – 311 с.
1299147
  Рашидов Ш.Р. Сильнее бури : роман / Ш.Р. Рашидов. – Ташкент : Изд-во лит. и иск-ва, 1977. – 303 с.
1299148
  Казанцев А.П. Сильнее времени. / А.П. Казанцев. – Москва : Московский рабочий, 1973. – 368 с.
1299149
   Сильнее всего на свете. – М., 1990. – 206с.
1299150
  Нагибин Ю.М. Сильнее всех иных велений : (Князь Юрка Голицын) / Юрий Нагибин. – Москва : Художественная литература, 1988. – 64 с. – (Роман-газета, ISSN 0131-6044 ; 17 (1095)). – ISSN 0131-6044
1299151
  Ефимов А.В. Сильнее Геркулеса / А.В. Ефимов. – М, 1971. – 143с.
1299152
  Чейз Д.Х. Сильнее денег / Д.Х. Чейз. – Владивосток, 1992. – 250с.
1299153
  Телепнев В.П. Сильнее зилзилэ / В.П. Телепнев, А.И. Герасименко. – К., 1967. – 166с.
1299154
  Дашдамиров А.Ф. Сильнее кровных уз. / А.Ф. Дашдамиров. – М., 1981. – 48с.
1299155
  Д"Аннунцио Г. Сильнее любви / Габриэле Д"Аннунцио ; Пер. с итал. Н.И. Бронштейна. – 3-е изд. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К*. – 104 с. – Переведено под загл.: Коррадо Брандо. - Экз. дефектный, без обл. и тит. стр., описан по каталогу РНБ. – (Универсальная библиотека ; № 48)
1299156
   Сильнее любви. – Волгоград, 1971. – 160с.
1299157
  Николаева А.Г. и Саранкин В.И. Сильнее льдов / А.Г. и Саранкин В.И. Николаева. – М., 1963. – 200с.
1299158
  Овчаренко А.М. Сильнее ненависти / А.М. Овчаренко. – М, 1970. – 432с.
1299159
  Сотников И.В. Сильнее огня / И.В. Сотников. – Уфа, 1959. – 477с.
1299160
   Сильнее океана. – М., 1960. – 80с.
1299161
  Арцыбашев М.П. Сильнее смерти : [рассказы] : из дневника одного покойника / М.П. Арцыбашев. – Москва : Изд. Эпоха ; [Тип. Ф. Вайсберга, В. Гершунина], 1912. – 63 с. – (Белая библиотека ; Кн. 1)


  Содерж.: Ночь; Счастье; Из жизни маленькой женщины; Пропасть; О смерти Чехова; Мужик и барин; В деревне; Один день; На белом снегу; Злодей; Доктор На тит. л. надпись: И. Турчинович
1299162
   Сильнее смерти : рассказы [и стихи]. – Москва : Газета "Красная звезда", 1958. – 32 с. – (Библиотечка "Красная звезда" ; № 7)
1299163
  Грибов Ю.Т. Сильнее смерти : повесть / Ю.Т. Грибов ; [ил.: А. Белых]. – Кострома : Кн. изд-во, 1961. – 220 с.
1299164
  Большаков Л.Н. Сильнее смерти / Л.Н. Большаков. – Оренбург, 1962. – 24с.
1299165
  Тарский Ю.С. Сильнее смерти / Ю.С. Тарский. – М., 1963. – 152с.
1299166
  Реновчевич М. Сильнее смерти / М. Реновчевич. – Москва, 1968. – 344 с.
1299167
  Синельников Л.И. Сильнее смерти / Л.И. Синельников. – Москва, 1980. – 192с.
1299168
  Куручбеков А. Сильнее смерти / А. Куручбеков. – Фрунзе, 1981. – 128с.
1299169
  Арцыбашев М. Сильнее смерти // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2006. – № 5. – С. 96-107
1299170
  Ставский В.П. Сильнее смерти. / В.П. Ставский. – 2-е изд. – Москва, 1932. – 80с.
1299171
  Ренар Морис Сильнее смерти; Путешествие на аэрофиксе / Морис Ренар ; пер. Р. Марковича. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 62)
1299172
  Глотов В.И. Сильнее страха / В.И. Глотов. – Львов, 1971. – 384с.
1299173
  Томан Н.В. Сильнее страха. / Н.В. Томан. – М., 1970. – 254с.
1299174
  Платонов В.Н. Сильнейшие пловцы мира / В.Н. Платонов, С.Л. Фесенко. – М., 1990. – 302с.
1299175
  Якель Р. Сильний дух Луки Гарматія // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 жовтня - 4 листопада (№ 40). – С. 15


  Цими днями виповнюється 150 років з дня народження відомого педагога, етнографа, громадського діяча Луки Гарматія. Кропітку, невтомну працю таких людей, як Лука Гарматій, гідно оцінив колега-вчитель Михайло Ломацький у нарисі "Українське учительство на ...
1299176
  Батрименко О.В. Сильний духом і добрий серцем / О.В. Батрименко, Д.В. Неліпа // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 9-10. – ISSN 0868-8117
1299177
  Шкільняк С. Сильний логічний наслідок в логіках квазіарних предикатів та секвенційні числення для його формалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 63-70. – (Кібернетика ; вип. 1 (13)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено відношення сильного логічного наслідку в чистих першопорядкових логіках часткових однозначних квазіарних предикатів. Для цього відношення побудовано секвенційні числення та доведено їх коректність і повноту. Для такої побудови використано ...
1299178
  Бедзик Ю.Д. Сильний помсти не жадає : Роман: Про події Корсунь-Шевченківської битви / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 295с.
1299179
  Бедзик Ю.Д. Сильний помсти не жадає : Романи / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Дніпро, 1975. – 492с.
1299180
  Бедзик Ю.Д. Сильний помсти не жадає : Роман: Для ст. шк. віку / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Веселка, 1984. – 264с.
1299181
  Бедзик Ю.Д. Сильний помсти не жадає / Ю.Д. Бедзик. – Київ, 1984. – 263с.
1299182
  Коваль Т.Л. Сильний принцип інваріантності для лінійного процесу в гільбертовому просторі // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 136-140. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доводиться сильний принцип інваріантності Штрассена для лінійного процесу X n = oo Е k=0 A k V n-k [подано формулу] в гільбертовому просторі. The Strassen strong invariance principle is proved for the linear process X n = oo Е k=0 A k V n-k in [the ...
1299183
  Корсунський С. Сильний хід Ердогана / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1 грудня (№ 219). – С. 3


  Коментує Посол з особливих доручень у справах Туреччини та Кавказу Сергій Корсуньський: "Турки разом з Вільною сирійською армією збираються створити на півночі Сирії буферну зону для біженців".
1299184
  Короненко С. Сильний чоловік // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 29 липня - 4 серпня (№ 30). – С. 8-9


  Пам"яті Михайла Слабошпицького.
1299185
  Кулаковська М.Ю. Сильні вітри в районі дніпровських водосховищ / М.Ю. Кулаковська, В.І. Ромушкевич // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 30-37 : Табл., карти. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 20)
1299186
  Адамчук Н.М. Сильні вітри в Українських Карпатах і їх вплив на природні ландшафти гір // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 69-74 : Табл. – (Географія ; Вип. 15)
1299187
  Семергей-Чумаченко Сильні дощі та зливи у Закарпатській області як стихійні метеорологічні явища (1999-2018) / Семергей-Чумаченко, Р.Р. Озимко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 4 (108). – С. 11-17 : рис.. табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
1299188
  Медведєв Д.М. Сильні духом / Д.М. Медведєв. – Львів, 1952. – 468с.
1299189
  Медведев Д.М. Сильні духом / Д.М. Медведев. – К, 1975. – 456с.
1299190
  Бутенко Я. Сильні духом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 9-10 жовтня (№ 191/192). – С. 19


  Що спільного між Лесею Українкою та Фрідою Кало?
1299191
  Рудаков В.В. Сильні електричні поля в конденсаторних конструкціях та удосконалення високовольтних силових конденсаторів : Автореф... докт. техн. наук: 05.09.13 / Рудаков В.В.; Харків. держ. політехн. ун-т. – Харків, 1999. – 34л.
1299192
  Ревакович М. Сильні жінки переживають фемінізм // Критика. – Київ, 2012. – Березень, (число 3). – С. 18-20
1299193
  Татарчук О. Сильні зливи на території України на рубежі ХХ-ХХI століть / О. Татарчук, В. Тимофеєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 89-93. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Досліджена багаторічна динаміка та просторово-часовий розподіл сильних злив на території України в умовах глобального потепління. Зливові опади найчастіше випадають у період з травня по серпень, максимум їх відмічається у літні місяці (липень). Але в ...
1299194
  Голуб Р.Р. Сильні і слабкі сторони концепції паритету купівельної спроможності при визначенні рівноважного валютного курсу національної грошової одиниці // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 253-258. – ISSN 2221-755X
1299195
  Веремей Людмила Сильні і слабкі якості характеру гетьмана Мазепи // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 224-226
1299196
  Лозицький Всеволод Григорович Сильні магнітні поля в маломасштабних структурах та спалахах на сонці : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук:01.03.03 / Лозицький В.Г.; НАНУ. Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2003. – 28 с. – Бібліогр.: 73 назв.
1299197
  Довганчина Р. Сильні позиції тексту у перекладі художніх творів


  В статті розглядаються перекладацькі труднощі відтворення заголовків та епіграфів в композиції творів Е.Гемінґвея. Перекладацький аналіз має враховувати функціональне навантаження сильних позицій, оскільки вони вступають в контекстуальні та ...
1299198
  Солтинський В.П. Сильні пшениці на Україні / В.П. Солтинський. – К, 1961. – 52с.
1299199
  Щербань І.М. Сильні снігопади в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 21-22. – (Географія ; вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто повторюваність сильних снігопадів в окремі роки та місця по регіонах України (з 1966 до 2000 рр.), найхарактерніші синоптичні процеси.
1299200
  Щербань І.М. Сильні снігопади та хуртовини на Сході України / І.М. Щербань, Т.С. Симонець // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (86). – С. 90-95. – ISSN 0868-6939
1299201
  Кралюк П. Сильні та одинокі : [роман] / Петро Кралюк ; [вид. рада: В. Баранов та ін. ]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 278, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-617-605-001-8


  Ключова фігура нової книги — майбутній провідник українського визвольного руху Степан Бандера. Автор намагався показати свого героя в контексті історичних подій, як близьких до нього за часом, так і віддалених століттями, але поєднаних ...
1299202
  Бестерс-Дільгер Сильні та слабкі сторони Європейської хартії регіональніх або міноритарних мов: західноєвропейський досвід // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С.94-99. – ISSN 0027-2833
1299203
  Бондарєв В.І. Сильніше за смерть / В.І. Бондарєв. – Харків, 1970. – 143с.
1299204
  Семенов В.В. Сильно збіжний декомпозиційний аргоритм для операторного включення з сумою двох максимальних монотонних операторів // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 4 (114). – С. 60-67. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1299205
  Войтова Т.А. Сильно збіжний модифікований метод корпелевич для задач рівноважного програмування / Т.А. Войтова, С.В. Денисов, В.В. Семенов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3 (106). – С. 10-23. – (Cерія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Запропоновано новий метод розв"язання задачi рiвноважного програмування iз псевдомонотонною бiфункцiєю та заданою апрiорною iнформацiєю у виглядi множини спiльних нерухомих точок скiнченної родини нерозтягуючих операторiв. При певних умовах доведено ...
1299206
  Войтова Т.А. Сильно збіжний модифікований метод корпелевич для задач рівноважного програмування / Т.А. Войтова, С.В. Денисов, В.В. Семенов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1 (104). – С. 10-23. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Запропоновано новий метод розв"язання задачi рiвноважного програмування iз псевдомонотонною бiфункцiєю та заданою апрiорною iнформацiєю у виглядi множини спiльних нерухомих точок скiнченної родини нерозтягуючих операторiв. При певних умовах доведено ...
1299207
  Разоренов Л.А. Сильно ионизующие частицы в широких атмосферах ливнях : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Разоренов Л.А.; АН СССР.Физ.ин-т. – Москва, 1953. – 8 с.
1299208
  Фистуль В.И. Сильно легированные полупроводники / В.И. Фистуль. – Москва : Наука, 1967. – 416 с.
1299209
  Фистуль В.И. Сильно легированные полупроводники / В.И. Фистуль. – М, 1976. – 416с.
1299210
   Сильно легированные полупроводники в магнитном поле : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Цицишвили Е. Г,; Цицишвили Е. Г. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1970. – 12 с.
1299211
  Костишин Е.М. Сильно нерозкладні матричні зображення для одного класу напівгруп / Е.М. Костишин, О.М. Тертична // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 139 : Фізико-математичні науки. – С. 14-17. – ISSN 1996-5931
1299212
  Бороздин Олег Петрович Сильно регенерирующие системы и модели оценки эффективности их функционирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Бороздин Олег Петрович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1299213
  Бороздин О.П. Сильно регенерирующие системы и модели оценки эффективности их функционирования. : Дис... канд. физ.мат.наук: 01.01.09 / Бороздин О.П.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1978. – 133л.
1299214
  Семенов В.В. Сильно сходящийся метод расщепления для системы операторных включений с монотонными операторами // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2014. – № 3, май - июнь. – С. 22-32. – ISSN 0572-2691
1299215
  Верлань Д.А. Сильно сходящийся модифицированный экстраградиентный метод для вариационных неравенств с нелипшицевыми операторами / Д.А. Верлань, В.В. Семенов, Л.М. Чабак // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2015. – № 4, июль - август. – С. 37-50. – ISSN 0572-2691
1299216
  Дубов"яз М. Сильно! Красно! Обережно! Бистро! // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 20 квітня (№ 16). – С. 6


  Пластуни в Криму.
1299217
  Топорнин Б.Н. Сильное государство - объективная потребность времени // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 7. – ISSN 0042-8744
1299218
  Нахапетян Борис Сергеевич Сильное перемешивание гиббсовского случайного поля и некоторые его применения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Нахапетян Борис Сергеевич ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1976. – 15 с.
1299219
  Дудченко І.В. Сильнозв"язні сагайдаки та А-повні матричні алгебри : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Дудченко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
1299220
  Дудченко І.В. Сильнозв"язні сагайдаки та А-повні матричні алгебри : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Дудченко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 113л. – Бібліогр. :л.110-113
1299221
  Дудченко І.В. Сильнозв"язні сагайдаки, їх індекси та власні вектори // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 9-15. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описано характеристичні многочлени сильнозв "язних сагайдаків без петель, число вершин яких не перевершує 4. Для таких сагайдаків встановлено критерії ізоморфізму. Ключові слова: сильно зв"язний сагайдак, переставно незвідна матриця, матриця ...
1299222
  Єфремов С. Сильному Духом // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 56-63. – ISBN 978-966-493-554-5


  Пам"яті Луки Скочковського.
1299223
  Сингаївська Г.І. Сильнопольовий та надвисокочастотний транспорт носіїв заряду в напівпровідникових структурах на основі GaN: моделювання методом Монте-Карло : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Сингаївська Галина Іванівна ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1299224
   Сильноточные импульсные электронные пучки в технологии. – Новосибирск : Наука, 1983. – 168с.
1299225
  Ковальчук Б.М. Сильноточные наносекундные коммутаторы / Б.М. Ковальчук, В.В. Кремнев, Ю.Ф. Поталицын. – Новосибирск : Наука, 1979. – 175 с.
1299226
  Иремашвили Д.В. Сильноточные ускорители электронов на коаксиальных четвертьволновых резонаторах. : Автореф... канд. техн.наук: / Иремашвили Д.В.; Физ.-техн. ин-тут АН СССР. – Л,, 1967. – 21л.
1299227
  Василенко А.Т. Сильноточные циклические ускорители : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.11 / Василенко А.Т.; ОИЯИ. – Дубна, 1975. – 21л.
1299228
  Воробьев А.А. Сильноточный бетатрон и стереобетатрон / А.А. Воробьев, В.А. Москалев. – Москва, 1969. – 104с.
1299229
  Петров В.В. Сильноточный синхротрон Б-3М-инжектор для позитрон-электронного накопителя ВЭПП-2 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Петров В.В.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Учен. совет Ин-та ядерной физики. – Новосибирск, 1969. – 15л.
1299230
  Панкратова И.Е. Сильнотранзитивные группы подстановок : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Панкратова И.Е.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 7 с.
1299231
  Панкратова Ирина Евгеньевна Сильнотранзитивные группы подстановок : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Панкратова Ирина Евгеньевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 127л. – Бібліогр.:л.124-127
1299232
  Чорна С. Сильною державу зробить усвідомлення історичної спорідненості // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 27 червня (№ 106). – С. 8
1299233
   Сильну ікону можна написати лише серцем… // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 7 : фото


  З ініціативи Центру фольклору та етнографії Інституту філології відбулася зустріч з іконописцем М. Скопом, чиї картини експонувалися в Мистецькій залі Інституту. Під час зустрічі зі студентами М. Скоп розповів про український традиційний іконопис, який ...
1299234
  Капралова В.П. Сильные ветры и обледенение проводов Украинских Карпат : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.698 / Капралова В.П. ; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1971. – 22 с.
1299235
  Папырин А.Ф. Сильные взаимодействия и общая теория относительности : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Папырин А.Ф.; МГУ.Физ.ф-т. – Москва, 1975. – 10л.
1299236
  Папырин А.Ф. Сильные взаимодействия и общая теория отностельности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Папырин А.Ф.; МГУ. – М, 1975. – 10л.
1299237
  Кулик В.Т. Сильные гомоморфизмы частичных универсальных алгебр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.004 / Кулик В.Т.; Саратовск. гос. ун-т. – Саратов, 1971. – 10л.
1299238
  Чернов Ю.К. Сильные движения грунта и количественная оценка сейсмической опасности территорий / Ю.К. Чернов. – Ташкент, 1989. – 295с.
1299239
   Сильные движения при землетрясениях. – Душанбе; Москва, 1988. – 299с.
1299240
  Малявин Владимир Вячеславович Сильные дома и идейная борьба в Китае II-III вв. : Автореф... канд. ст.наук: 07.00.03 / Малявин Владимир Вячеславович; МГУ. Ин-т стран Азии и Африки. – М., 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1299241
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – К, 1951. – 472с.
1299242
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – Оренбург, 1958. – 480с.
1299243
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – Барнаул, 1960. – 484с.
1299244
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – М, 1968. – 559с.
1299245
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – Л, 1972. – 469с.
1299246
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – М, 1975. – 471с.
1299247
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – К, 1978. – 472с.
1299248
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – М, 1979. – 478с.
1299249
  Медведев Д.Н. Сильные духом : Роман / Д.Н. Медведев. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 478с.
1299250
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – Киев : Политиздат, 1980. – 467 с.
1299251
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – Киев, 1981. – 467 с.
1299252
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – К, 1983. – 439с.
1299253
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – М, 1985. – 512с.
1299254
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – Барнаул, 1985. – 446с.
1299255
  Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Медведев. – К, 1988. – 442с.
1299256
  Медведев Д.М. Сильные духом / Д.М. Медведев. – Донецк : Донбас, 1990. – 421с.
1299257
   Сильные землетрясения Средней Азии и Казахстана. – Душанбе, 1975. – 217с.
1299258
   Сильные землетрясения. Сильные и ощутимые землетрясения, записанные на территории Таджикистана. (1949-1954 гг.). – Душанбе, 1970. – 28с.
1299259
   Сильные и сверхсильные магнитные поля и их применения : пер. с англ. – Москва : Мир, 1988. – 456 с. – ISBN 5-03-000955-8
1299260
  Веретенников А.Ю. Сильные и слабые решения стохастических уравнений. : Автореф... канд. физ,-мат.наук: 01.01.05 / Веретенников А.Ю.; Механ.-математ. фак-т. – М., 1978. – 13л.
1299261
  Бестерс-Дильгер Сильные и слабые стороны Европейской xартии региональных или миноритарных языков: западноевропейский опыт // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 19-29. – ISBN 978-966-489-161-2
1299262
   Сильные и слабые утверждения в ядерной спектроскопии и теории ядра. – Ленинград : Наука, 1981. – 173с.
1299263
  Есеркепова Т.А. Сильные и ураганные ветры в Джунгарских воротах : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Есеркепова Т.А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Геогр. фак. Кафедра метеорологии. – Алма-Ата, 1968. – 10л.
1299264
  Лагутин А.С. Сильные импульсные магнитные поля в физическом эксперименте / А.С. Лагутин, В.И. Ожогин. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 189с.
1299265
  Шевцов И.М. Сильные люди / И.М. Шевцов. – Москва, 1958. – 48с.
1299266
  Старков А.Л. Сильные люди / А.Л. Старков. – М., 1962. – 64с.
1299267
  Кожевников В.М. Сильные люди / В.М. Кожевников. – Москва, 1963. – 63с.
1299268
  Капица П.Л. Сильные магнитные поля / П.Л. Капица. – Москва, 1988. – 461 с.
1299269
  Бедзик Ю.Д. Сильные мести не жаждут : Роман / Ю.Д. Бедзик. – Москва : Воениздат, 1971. – 325с.
1299270
  Бедзик Ю.Д. Сильные мести не жаждут : Роман, повести / Ю.Д. Бедзик. – Москва : Воениздат, 1990. – 427с. – ISBN 5-203-00965-1
1299271
  Зайцев Вадим Сильные мира // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 22-23 : фото
1299272
  Дрюон М. Сильные мира сего / М. Дрюон. – Москва, 1965. – 352с.
1299273
  Селигмен Б. Сильные мира сего / Б. Селигмен. – М, 1976. – 454с.
1299274
  Дрюон М. Сильные мира сего : Конец людей: Трилогия / М. Дрюон. – Москва : Политиздат, 1991. – 332с. – ISBN 5-250-01741-Х
1299275
  Дрюон М. Сильные мира сего / М. Дрюон. – Киев, 1993. – 331с.
1299276
  Филиппенко Л.Г. Сильные ударные волны в сплошных телах / Л.Г. Филиппенко. – К., 1992. – 140 с.
1299277
  Мясников Э.Н. Сильные экситонные фотопереходы / Э.Н. Мясников. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1981. – 183 с.
1299278
   Сильные, ловкие, смелые. – М., 1964. – 69с.
1299279
  Орлов Б.Г. Сильный ветер / Б.Г. Орлов. – Донецк, 1964. – 47с.
1299280
  Евтеев Л.С. Сильный взрыв на поврехности твердоскальной породы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Евтеев Л.С.; МГУ. – М, 1973. – 34л.
1299281
   Сильный глобальный аттрактор трехмерной системы уравнений Навье-Стокса в неограниченной каналоподобной области / Н.В. Горбань, А.В. Капустян, Е.А. Капустян, О.В. Хоменко // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2015. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 67-77. – ISSN 0572-2691
1299282
  Соловьева Татьяна Сильный как смерть и сладкий как любовь // Свет : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2009. – № 11. – С. 38-42. – ISSN 0868-488Х


  80 % населення полюбляє каву
1299283
  Азарова Л.Т. Сильный латышский акцент : стихи / Л.Т. Азарова ; ил. Е. Антимонова. – Рига : Лиесма, 1974. – 86 с. : ил.
1299284
  Вакуров И.Д. Сильный характер / И.Д. Вакуров. – Москва, 1961. – 45с.
1299285
   Сильфида. – М., 1988. – 715с.
1299286
  Жуков В.В. Сильфонные терморегулирующие вентили с адсорбционным заподнением термочувствительной системы / В.В. Жуков. – М., 1966. – 23с.
1299287
   Сильченко Митрофан Семенович. – Алма-Ата : Наука, 1987. – 52с. – (Материалы к библиографии ученых Казахстана)
1299288
   Симадзаки Тосон. – М., 1957. – 41с.
1299289
  Зархіна С.Е. Симантика інвективних слів у дискредитуючих текстах // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 18-19
1299290
  Марута О.С. Симантический дифференциал счастья (клинико-психологические аспекты) // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. М.В. Маркова ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 2 (54). – С. 27-31. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 2308-6300
1299291
  Заика В.Е. Симбиоз водных животных с водорослями / В.Е. Заика. – Киев : Наукова думка, 1991. – 140 с.
1299292
  Скрябин К.И. Симбиоз и паразитизм в природе : введение в изучение биолог. основ паразитологии / К.И. Скрябин. – Пг. : [б. в.], 1923. – 205, [12] с., [4] л. ил. : ил., портр., схем.
1299293
  Приходько М.А. Симбиоз коллежской и министерсколй систем государственного управления в России в начале ХІХ века. // История государства и права : научно-правовое издание. – Москва, 2001. – № 3. – С.3-7


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1299294
  Гельцер Ф.Ю. Симбиоз с микроорганизмами - основа жизни растений / Ф.Ю. Гельцер. – Москва : МСХА, 1990. – 134 с. – ISBN 5-7230-0037-3
1299295
  Гельцер Ф.Ю. Симбиоз с микроорганизмами - основа жизни растений. / Ф.Ю. Гельцер. – Москва : МСХА, 1990. – 134с.
1299296
   Симбиоз у морских животных. – М, 1989. – 244с.
1299297
  Магру Ж. Симбиоз у орхидей и у картофеля / Ж. Магру. – Москва : Иностранная литература, 1949. – 140 с. : ил.
1299298
  Макров В. Симбиоз экономической науки и практики реформирования : ( О книге С.Я. Чернавского "Реформы регулируемых отраслей российской энергетики" ) // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 10, октябрь. – С. 114-124. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0042-8736
1299299
  Шивокене Я.С. Симбионтное пищеварение у гидробионтов и насекомых / Я.С. Шивокене. – Вильнюс, 1989. – 221с.
1299300
  Сидоров Н.Г. Симбионты медоносной пчелы. : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Сидоров Н.Г.; Казан. гос. вет. ин-т. – Казань, 1968. – 24л.
1299301
  Бошко Елена Георгиевна Симбионты речных раков (Astacus Leptodactylus Eschscholtz, 1823 и Astacus Astacus (Linnaeus, 1758) (водоемов правобережной Украины) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.19 / Бошко Елена Георгиевна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1986. – 24л.
1299302
   Симбиотическая азотфиксация и пути ее повышения. – Кишинев, 1992. – 149с.
1299303
  Ивасюк Ю.С. Симбиоценозы доминирующих видов молюсков р.Десна и водоемов ее поймы / Ю.С. Ивасюк, Л.В. Низовская // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 181-184. – Бібліогр.: 6 назв
1299304
  Чистов Б.Н. Симбирск в годы гражданской войны. / Б.Н. Чистов. – Ульяновск, 1951. – 75с.
1299305
  Карамышев А.Л. Симбирская гимназия в годы учения В. И. Ленина (70-80 гг. XIXв.) : Автореф... канд. пед.наук: / Карамышев А.Л.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1959. – 16л.
1299306
  Карамышев А.Л. Симбирская гимназия в годы учения В.И.Ленина / А.Л. Карамышев. – Ульяновск, 1958. – 120с.
1299307
   Симбирская губерния в годы гражданской войны. – Ульяновск
2. – 1960. – 464с.
1299308
  Трушкин В.П. Симбирский партизан и писатель П.П.Петров. / В.П. Трушкин. – Иркутск, 1965. – 252с.
1299309
   Симбирский юбилей Николая Михайловича Карамзина. 1 декабря 1766-1866 года. – Симбирск : Ком. Карамзин. б-ки, 1867. – [2], 291 с.
1299310
  Пантелєєва І.А. Симбіоз грецької й римської цивілізацій як результат антагоністичної взаємодії античних культур // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 51-55. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 1)
1299311
  Кузьменко Ю. Симбіоз едоського декадансу й європейського модерну в японській естетичній школі Тамбіха


  У статті здійснено спробу проаналізувати ґенезу та визначити ідейно-художні засади японського естетизму тамбішюґі на матеріалі автобіографічних і художніх творів його двох основоположних постатей - Танідзакі Джюн"ічіро та Наґаї Кафу. This article ...
1299312
  Гільбух Ю.З. Симбіоз людини і машини / Ю.З. Гільбух. – Київ, 1970. – 48с.
1299313
  Богуш А. Симбіоз педагогіки і юриспруденції. В Одеській юридичній академії скорочують відстань між теорією і практикою // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 червня (№ 25)
1299314
  Процевський О. Симбіоз проектів проти юридичної рівності сторін трудового договору // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 28 листопада - 4 грудня (№ 47). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1299315
   Симбіоз теорії з практикою // Київський університет. – Київ, 2017. – Листопад (№ 9). – С. 5


  "На початку жовтня відбувся семінар «Система вищої дуальної освіти в Німеччині та її досвід в Україні», в якому взяли участь представники Міністерства освіти і науки України, Вищої дуальної школи Гера-Айзенахт (Німеччина), факультету комп’ютерних ...
1299316
  Заболотний Г.М. Симбіотична продуктивність сої залежно від рівня удобрення в Правобережному Лісостепу / Г.М. Заболотний, В.І. Циганський, О.І. Циганська // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 66-71 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1299317
  Чорна В.М. Симбіотична та насіннєва продуктивність сої залежно від інокуляції та морфорегулятора в умовах Лісостепу Правобережного // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 113-123 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2476626
1299318
   Симбіотична фіксація атмосферного азоту різними сортами люцерни залежно від агротехнологічних заходів у Південному Степу / Р.А. Вожегова, О.Д. Тищенко, А.В. Тищенко, А.В. Шепель // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 64-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-4893
1299319
  Пляка А. Симбіотичне сплетіння філософських поглядів Памфіла Юркевича // Філософія і право : тези доп. ХІ Всеукр. студент. наук. конф., (16 грудня 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2015. – С. 117-119
1299320
  Юришинець В.І. Симбіоценози гідробіонтів як компоненти прісноводних екосистем / В.І. Юришинець ; Нац. акад. наук України, Ін-т гідробіології. – Київ : Наукова думка, 2013. – 117, [3] с., [4] арк. фотоіл. : іл., табл. – Резюме англ. мовою. – Бібліогр.: с. 107-118. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1282-0
1299321
  Еленкин А А. Симбмоз как идея подвижного равновесия сожительствующих организмов. / А А. Еленкин, . – 12с.
1299322
  Бели А. Симболизмот како поглед на светот / Андреj Бели ; [ превод Билjана Балабанова, Льубомир Груевски ]. – Битола : Артерос, 1997. – 280 с. – (Библиотека "Критичка мисла"). – ISBN 9989-806-04-7
1299323
  Хинкова В. Символ / В. Хинкова. – София, 1969. – 100с.
1299324
  Бессі А. Символ : Роман / А. Бессі. – Київ : Дніпро, 1972. – 276с.
1299325
  Ткаченко О. Символ "Авелевої крові" в інтерпретації українських і зарубіжних письменників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-26. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Досліджено ґенезу символу "Авелева кров" та його інтерпретацію в українській і світовій літературах. Вивчено алегоричне значення цього образу в середньовічній агіографії, бароковому богослов"ї, полеміці, літописанні та поезії, українській літературі ...
1299326
  Хороб С. Символ "жертвопринесення" у драматургії Юліуша Словацького і Лесі Українки // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 5. – С. 2-6.
1299327
  Домилівська Л.В. Символ "Київ" у мовотворчості Ю.Яновського // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 36-41


  У статті розглядається проблема розуміння авторської художньої свідомості в контексті аналізу мовних домінант ідіостилю письменника. Зокрема, досліджено мовносимвольний простір ідіостилю Ю. Яновського (на прикладі символу Київ) в аспекті інтерпретації ...
1299328
  Голець О.Я. Символ «начала» в контексті досвіду Безумовного // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – (С.192-198
1299329
  Рудюк А.В. Символ Архангела Михаїла в міській геральдиці України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 114-117. – ISSN 2076-1554
1299330
  Рудюк А.В. Символ Архангела Михаїла в міській геральдиці України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 91-94. – ISSN 2076-1554
1299331
  Пляченко А.Г. Символ боротьби за державу // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 73-82. – ISBN 978-966-927-118-1


  125 - років від дня народження Симона Петлюри, українського державного діяча, одного з організаторів визвольної боротьби українського народу.
1299332
  Мицик Ю. Символ боротьби проти Московії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 20-26 червня (№ 25). – С. 7


  Конотопська битва.
1299333
  Рубцов Н.Н. Символ в искусстве и жизни: философские разышления / Н.Н. Рубцов. – Москва, 1991. – 174с.
1299334
  Шевченко Л.І. Символ в ідіостилістиці тексту: Лаканівський контекст // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 20. – С. 3-11


  У статті проаналізовано концептуальні засади психоаналітичної теорії Жака Лакана, зокрема категорій Символічне, Уявне, Реальне у проекції на мовознавчу проблематику. The article touches upon the problem, connected with the analysis of base of Jack ...
1299335
  Слухай Символ в кругу смежных и близкородственных понятий / Слухай, (Молотаева) // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 172-183. – ISBN 966-8906-05-5
1299336
  Быстрова Е.А. Символ в художественном тексте М.Цветаевой // Русский язык и литература в учебных заведениях : Научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2002. – № 6. – С.4-6


  К 110-летию со дня рождения М.И.Цветаевой (1892-1941)
1299337
  Лазарева А. Символ великої самотності // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 23 (655), 5-11.06.2020. – С. 40-41. – ISSN 1996-1561
1299338
  Дьяков Б.А. Символ веры / Б.А. Дьяков. – М, 1977. – 320с.
1299339
  Форостина О. Символ віри // Критика. – Київ, 2010. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 23-26


  Барак Обама — американський політик, 44-ий президент США, колишній сенатор від штату Іллінойс у конгресі США.
1299340
  Павличко Д. Символ віри : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 35-49. – ISSN 0208-0710
1299341
  Павличко Д.В. Символ віри : [збірка] / Дмитро Павличко. – Київ : Видавництво ім. Соломії Павличко "Основи", 2013. – 207, [1] с. – ISBN 978-966-500-343-4


  У пр. № 1712169 напис : Підпис. 3. XII. 2014. Київ
1299342
  Мірошниченко О. Символ вогню в українській та перській весільній поезії // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 360-362


  Дослідницьку увагу присвячено компаративному аналізові символіки стихій, зокрема вогню, в українському та перському весільному наративові.
1299343
  Груя С. Символ гідності і нескореності // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2016. – Vol. 1. – С. 517-519. – ISBN 978-606-745-006-4


  Про Т. Шевченка.
1299344
  Мадатлі Ейнулла Символ глибокої любові до Батьківщини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 березня (№ 42/43). – С. 22


  Надзвичайний і Повноважний Посол Азербайджанської Республіки в Україні: "Вивчення спадщини Кобзаря в Азербайджані широко розпочалося на початку XX століття".
1299345
   Символ глибокої любові до Батьківщини. Вивчення спадщини Кобзаря в Азербайджані широко розпочалося на початку XX століття // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 3 (92), травень - червень. – С. 53-54
1299346
  Віднянський С.В. Символ демократичних змін у Східній Європі. Вацлав Гавел / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 277-302. – ISBN 978-966-02-5494-7
1299347
  Сюндюков І. Символ державного рицарства // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 березня (№ 38/39)


  Герб "Погоня" на теренах Східної Європи та Королівства Руського.
1299348
  Домилівська Л.В. Символ дороги в ідіостилістиці Ю. Яновського та І. Франка: мовноестетична кореляція // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 38-46
1299349
  Книшов Г.В. Символ епохи (до 100-річчя з дня народження академіка М.М. Амосова) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 12. – С. 10-13. – ISSN 0372-6436
1299350
  Ляхоцький В. Символ жертовності // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 168-171


  Домініка Огієнко.
1299351
  Сорочук Л. Символ землі в українській фольклорно-обрядовій традиції // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 125-133. – (Серія "Культурологія" ; вип. 8). – ISBN 978-966-2254-07-2


  Висвітлюється багатогранність народної обрядовості українців, а саме ставлення до землеробської культури в календарнообрядовій поезії. Розкриваються складові символу землі: культ рослинності, культ зерна і насіння, що вироблялася впродовж віків і ...
1299352
  Болсуновский К. Символ Змия в "Трипольской Культуре". Мифологический этюд : реферат, приготовленный к чтению во время XIII Археологич. Съезда в Екатеринославе в Августе 1905 г. / К. Болсуновский. – Изд. 2-е. – Киев : Типо-литография Н.А. Гирича, 1905. – 13 с.
1299353
  Болсуновский К.В. Символ Змия в "Трипольской Культуре". Мифологический этюд : реферат, приготовленный к чтению во время XIII Археологич. Съезда в Екатеринославе в Августе 1905 г. / К.В. Болсуновский. – 2-е изд. – Киев : Типо-литография Н.А. Гирича, 1905. – 13 с. – Киев , 15 сентября 1905 года
1299354
  Болсуновский К.В. Символ Змия в "Трипольской Культуре". Мифологический этюд : реферат, приготовленный к чтению во время XIII Археологич. Съезда в Екатеринославе в Августе 1905 г. / К.В. Болсуновский. – Киев : Типо-литография Н.А. Гирича, 1905. – 13 с. – Киев 1-го августа 1905 года
1299355
  Дубровська А.С. Символ золота: інфернальний смисл (за романом В. Винниченка "Поклади золота") // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – № 873. – С. 118-122. – (Серія "Філологія" ; Вип. 58). – ISSN 0453-8048


  У статті зроблена спроба на матеріалі роману В. Винниченка "Поклади золота" проаналізувати інфернальну складову символу золота, залучивши матеріал із міфології, фольклору, релігії, частково філософії. Розкрито особливості використання цього символу як ...
1299356
  Нацвлишвили Павел Акакиевич Символ и его художественная функция в творчестве грузинских классиков : Автореф... д-ра филол.наук: 01.01.08 / Нацвлишвили Павел Акакиевич; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 38л.
1299357
  Пигулевский В.О. Символ и ирония / В.О. Пигулевский, Л.А. Мирская. – Кишинев, 1990. – 165 с.
1299358
  Переверзева Н.А. Символ и реальность в поздней прозе Л.Н. Толстого // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 66-73. – ISSN 0130-9730
1299359
   Символ императорской Японии // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 8. – С. 59-66.


  Історія кімоно
1299360
  Русначенко А. Символ і його критики // Критика. – Київ, 2010. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 7-8


  Щодо статті американського історика Тимоті Снайдера про Степана Бандеру.
1299361
  Добрушина Т. Символ і символізм. І. Франко та слов"янські контексти // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 248-254
1299362
  Дреєр Й. Символ і теорія життєсвіту: "Трансценденції життєсвіту і подолання їх за посередництва знаків і символів" // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 3, липень - вересень. – С. 3-25. – ISSN 1563-3713
1299363
  Царева Е.А. Символ как культурообразующий феномен // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 6. – С. 44-49. – ISSN 2073-9702
1299364
  Казакова О.Н. Символ как основа культуры информвционной реальности // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – № 4 (88). – С. 176-182. – ISSN 2073-6118
1299365
  Спирова Э.М. Символ как понятие философской антропологии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 91-100. – ISSN 0042-8744
1299366
  Орел Е.В. Символ как проявление бытийно-человеческого начала в искусстве. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.04 / Орел Е.В.; Уральск.гос.ун-т. – Екатеринбург, 1993. – 19л.
1299367
  Веракса А.Н. Символ как средство познавательной деятельности // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 4. – С. 62-70. – ISSN 0042-8841
1299368
  Костюк М.М. Символ крізь призму суміжних категорій // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 28. – С. 130-140. – ISSN 2413-5593
1299369
  Чепелик О. Символ лебедя в поезії Олександра Олеся та французьких і російських символістів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С.278-284. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1299370
  Кулініч О. Символ мудрості та краси // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 20 жовтня (№ 189). – С. 3


  Імператраці Мічіко - 82. Вітаємо!
1299371
  Василашко В. Символ нескорених генів! // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 12-24 травня (№ 19/20)


  Творчість Сергія Мартинюка.
1299372
  Воркунова Н.И. Символ нового мира. Скульптура "Рабочий и колхозница" народного художника СССР В.И. Мухиной / Н.И. Воркунова. – Москва, 1965. – 65с.
1299373
  Левочский С.С. Символ ночи в немецком романтизме // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 86-101. – (Философия ; № 2, март - апрель). – ISSN 0201-7385
1299374
  Гайковський М. Символ падіння та спасіння людства // Вісник Львівської академії мистецтв / Львівська академія мистецтв. – Львів, 2005. – Вип. 16. – С.204-218. – ISSN 0236-4832
1299375
  Галич Г.Ю. Символ печери у Платона та його актуалізація у філософії Ф. Бекона // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 12-14
1299376
  Козырьков В.П. Символ пещеры в философии дома Платона и Пастернака // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 10. – С. 68-83. – ISSN 0235-1188


  В статье раскрывается изменение социокультурного содержания понятия «дом», его противоречивая эволюция от пещеры к современному коммуникационному дому. Цель - онтологически переосмыслить символ пещеры, созданный Платоном. С этой же целью стихи ...
1299377
  Лаврова К. Символ престижа : связь между строительством библиотечных зданий и развитием городов в контексте урбанистики / Клёна Лаврова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 5. – С. 6-8. – ISSN 0869-4915
1299378
  Гірняк М. Символ світла в романі "Отчий світильник" Романа Федоріва // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М.Г. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (714). – С. 31-46. – ISSN 0236-1477


  Зосереджено увагу на символічних значеннях, яких набуває світло залежно від свого матеріального вираження у романі Р. Федоріва "Отчий світильник", зокрема на оригінальній авторській інтерпретації символу, поширеного не лише в українській, а й у ...
1299379
  Ян Цюн Символ славы, гармонии, мира : деятельность библиотек КНР во время XXIX Олимпийских игр // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 2-3. – ISSN 1727-4893
1299380
  Колгушкина Н.В. Символ славянского мира. К 200-летию академика И.И. Срезневского // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 149-152. – ISBN 978-966-2530-21-6
1299381
  Павлюк Л. Символ та ідентифікація в політичному дискурсі мас-медіа // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 48-57


  У статті розглянуто сигніфікагттну варіативність і риторичні функції символу в масовій комунікації. Ідентифікаційна роль символу проаналізована в аспектах встановлення кордонів між культурними світами, соціального контролю та ідеологічної консолідації. ...
1299382
  Сніжко В. Символ та символізм // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С.176-180
1299383
  Сторожук А.П. Символ та смисл в філософських дослідженнях // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 69-71
1299384
  Дрешпак В. Символ у контексті соціально-психологічних методів державного управління // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 20-28.
1299385
  Бойко О. Символ у міжкультурній комунікації // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011. – Вип. 1. – С. 13-22
1299386
  Корнійчук В. Символ у політичній ліриці Івана Франка й Лесі Українки // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 263-277. – ISBN 978-966-600-487-4
1299387
  Огаренко Таїсія Символ у соціологічній теорії / Огаренко Таїсія, Скідін Леонід // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С.169*182. – ISSN 1563-3713
1299388
  Лозинський О. Символ у структурі політичної ідентифікації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.388-400. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1299389
  Рудяков П. Символ української радянської славістики
1299390
  Сергійчук В. Символ української сили - на віки // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2021 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2021. – С. 189-190. – ISBN 978-617-7837-11-3


  До 150-річчя від дня народження Івана Піддубного.
1299391
  Альбота С.М. Символ ФАВСТ у "Трагічній історії життя та смерті доктора Фавста" Крістофера Марло // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 6-9
1299392
  Афоніна О.С. Символ числа в творчості сучасних українських композиторів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 75-79. – ISBN 978-966-452-103-8
1299393
  Чорнолоз С. Символ Швеції на ім"я Сельма Лагерлеф // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2016. – № 3. – С. 144-148. – ISSN 0130-321Х
1299394
  Рибчинська З. Символ як "текстова стратегія": поезія Якова Савченка в контексті естетичних пошуків "Музагету" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 276-287. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
1299395
  Шекера Я.В. Символ як багатозначний образ у творчості Лі Бо / Я.В. Шекера, К.Г. Мурашевич


  Досліджено сутність символу як багатозначного образу в китайській поезії, а також специфіку функціонування традиційних і авторських символів у творчості відомого поета доби Тан Лі Бо The nature of symbol as the polysemantic image in the Chinese poetry ...
1299396
  Андрійченко Н. Символ як елемент поетики у М. Гоголя та Е. По // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 345-351. – ISBN 978-966-8847-84-4
1299397
  Демидюк Л. Символ як засіб організації художнього тексту (за романом Шавлюка "Мезозой")
1299398
  Демидюк Л. Символ як засіб організації художнього тексту. // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 4. – С. 58-70. – ISSN 0042-9422
1299399
  Ніколаєнко В.М. Символ як засіб романтичного способу відображення в конкретно-реалістичному письмі Раїси Іванченко // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 90-95. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
1299400
  Кремінська О.О. Символ як спосіб матеріалізації художнього світу у романі Р. Кіплінга "Кім" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 9
1299401
  Кошова І. Символ, колір, звук у поезії Тараса Шевченка "Тече вода з-під явора..." // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 343-358. – ISBN 978-966-920-140-9
1299402
  Терещук Е.И. Символдрама в комбинации с фармакотерапией при лечении панических расстройств // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2002. – № 8. – С.53-60
1299403
  Сорочук Л. Символи-обереги в елементах українського костюма як вияв художньої реалізації образного світу (на матеріалах фольклору) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 45-46. – (Українознавство ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено питання, що українське вбрання є однією із найважливіших національних ознак. Подано приклади, де описано символи-обереги народного вбрання на матеріалах українського фольклору. In article the question is covered that the Ukrainian clothes ...
1299404
  Кочубей М. Символи-образи України в творчості художника Юхима Михайліва // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 50-53
1299405
  Демків Б. Символи / Б. Демків. – К, 1968. – 56с.
1299406
  Снігирьова Л. Символи "вода", "вогонь", "вітер", "земля" в українських народних історичних пісня Х ХV - початку ХVІІІ ст. // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 264-272


  В українських народних історичних піснях активно побутують цілі шари художньо-образних кодів, що проявляються у поетичних символах вода, вогонь, вітер, земля. Саме вони стали об’єктом аналізу у даній статті. In the Ukrainian folk historical songs ...
1299407
  Гречило А. Символи адміністративно-територіальних утворень на українських землях під румунською окупацією в 1918-1940- роках // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 250-255. – ISSN 2223-1196
1299408
   Символи Батьківщини. – К, 1986. – 287с.
1299409
  Слободянюк М. Символи Бережан у військовій символіці // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 556-561
1299410
  Слободянюк М. Символи Бережан у військовій символіці // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 556-561
1299411
  Однороженко О. Символи волі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 20 (133). – С. 52-53. – ISSN 1996-1561


  Від часів гетьманування Івана Мазепи в символіку закладалися заклики до унезалежнення України.
1299412
  Бабкова Н. Символи гетьманської елекцїї та українсько-російські відносини 60-90-х pp. XVII ст // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 1. – С. 34-39. – ISSN 1998-4634
1299413
  Воловик А.А. Символи горизонталі та вертикалі в казкових творах та специфіка їх відтворення у перекладі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 61-67. – (Серія "Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 90). – ISSN 2227-8877
1299414
  Хилюк Д.В. Символи двоемирия в лирике Ф.К. Сологуба // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 170-177. – ISBN 966-581-590-3
1299415
  Дрешпак В. Символи державної влади і символи державного управління: спільне та відмінне // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 3-10.
1299416
  Гуріна А.В. Символи колективного несвідомого в культурі усної традиції // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 101-110. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
1299417
  Дудченко М.М. Символи кольору у структурі назв художніх творів англійської і американської літератури / М.М. Дудченко, А.А. Медвідь // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 42-49. – ISSN 2077-804X


  Стаття присвячена аналізові семантики колірних знаків як складової заголовків художніх творів англ. і амер. літератури. Знання семантики необхідне для розуміння їх ідейної спрямованості і авторського задуму, що є важливим для правильного сприйняття ...
1299418
  Мосенкіс Ю. Символи корейської культури в українській мові в контексті української кореїстики / Мосенкіс Юрій, Синишин Роман, Переверзєв Дмитро. – Київ : Альфа друк, 2007. – 20 с. – Текст укр., корейський. – Бібліогр.: с. 16-20
1299419
  Федорук О. Символи мистецького духу подружжя Сіробабів // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 3. – С.20-21. – ISSN 0868-9644


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1299420
  Гречило А. Символи нових незалежних держав // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний часопис / Мін. культури і мистецтв України. – Київ, 1999. – № 1. – С.166-172
1299421
  Гречило А. Символи нових незалежних держав // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.134-141. : Фото. – ISSN 0131-2685


  [Геральдика нових незалежних держав СНД.]
1299422
  Лазер Т.В. Символи природи як основа образної складової концепту смерть малої прози Луїджі Піранделло // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 107-111
1299423
  Шемета Ю. Символи студентського навчання Університету св. Володимира: перо, папір, чорнило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 49-52. – (Історія ; вип. 4 (127)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто маловивчену частину повсякдення Інституту казеннокоштних студентів Імператорського університету Св. Володимира (1834-1858), що має практичне значення. Проаналізовано види і якість паперу, якими користувалися студенти - білий, цупкий, для ...
1299424
  Чорна С. Символи та атрибути Української державності // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 23 лютого (№ 38). – С. 8-9
1299425
  Лук"янець О.О. Символи та знаки в телевізійній рекламі мобільних операторів // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 131-138


  У статті розглядаються основні особливості використання символів і знаків у телевізійній рекламі операторів мобільного зв"язку, а також їхній вплив на підсвідомість користувачів. Символи та знаки в телевізійній рекламі мобільних операторів. In the ...
1299426
  Федорук О. Символи творчої віри: Олекса Захарчук // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Видавничий дім А+С, 2006. – Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – С. 193-199. – ISBN 966-8613-25-2
1299427
  Цуркан І. Символи троянди у творчій уяві Олександра Олеся та європейських символістів // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 183-191. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1299428
  Безп"ятчук Ж.І. Символи у висвітленні Євромайдану німецькими друкованими ЗМІ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 56-61. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
1299429
  Тарнавська М. Символи у екологічній правосвідомості // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 181-185. – ISSN 2
1299430
  Міщенко І.І. Символи у роботах українських митців 1990–2000-х років // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 240-246
1299431
   Символи України кріз віки - обереги держави та народу // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 30 вересня - 6 жовтня (№ 39). – С. 12-13
1299432
  Гречило А. Символи українських земель у складі монархій Габсбургів та Романових // Народження країни. Від краю до держави : назва, символіка, територія і кордони України / К. Галушко, А. Гречило, С. Громенко, Г. Єфіменко, М. Майоров. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 302-309. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0142-2
1299433
  Кононенко В. Символи української мови / Віталій Кононенко; Мін-во освіти України; Акад. педагогічних наук України. – Івано-Франківськ : Плай, 1996. – 272с. – ISBN 5-7763-4293-7
1299434
  Толочко Л. Символи української національної культури в образотворчому мистецтві (мак, соняшник, барвінок, тополя) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 4 (388). – С. 166-175. – ISSN 0869-3595
1299435
  Телеуця В.В. Символи фольклору як засіб вербалізації відчуттів // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 253-260


  У статті на матеріалі фольклору ми розглядаємо мовні одиниці (символи) зі значенням кольору та похідні як словесні форми складних мисленнєвих процесів, що включають синестетичні порівняння, трансформують фонові знання комуніката. В статье на ...
1299436
  Ковальчук Г. Символи центру в просторовій побудові календарних обрядів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 93-98. – Бібліогр.: С. 98
1299437
  Нестеренко Є.А. Символи як інструмент управління освітньою установою // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 283-287. – ISSN 2076-1554
1299438
  Хавкіна Л.М. Символи як універсальний засіб кодування рекламної ідеї: міфологічний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 100-105


  Стаття присвячена дослідженню символізації як універсальної категорії рекламного креативу, визначенню основних типів і функціональних різновидів символів у сучасній українській рекламі. The article is devoted to study of symbolisation as a universal ...
1299439
  Бычков В.В. Символизация в искусстве как эстетический принцип // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 81-90. – ISSN 0042-8744
1299440
  Уваров Л.В. Символизация в познании / Л.В. Уваров. – Минск, 1971. – 128с.
1299441
  Белый А. Символизм : кн.ст., 1910
1299442
  Рабинович В.Л. Символизм в западной алхимии и традиция Ибн-Рушла / В.Л. Рабинович. – Москва, 1971. – 27с.
1299443
  Момотов В.В. Символизм в средневековом праве как первоначальный этап формирования права // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.14-20
1299444
  Исупов К.Г. Символизм в трех измерениях // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 151-166. – ISBN 966-72-77-79-8
1299445
  Столяров-Суханов М.Н. Символизм и Леонид Андреев, как его представитель / Ст.-Суханов. – Киев : Тип. Петра Барского, 1903. – 26 с.
1299446
  Белый А. Символизм как миропонимание / А. Белый. – Москва : Республика, 1994. – 528с. – (Мыслители XX века). – ISBN 5-250-02224-3
1299447
  Газов-Гинзбург Символизм прасемитской флексии. О безусловной мотивированности знака / Газов-Гинзбург. – М., 1974. – 122с.
1299448
  Михельсон О.К. Символизм религиозных традиций Востока в глубинной психологии К.Г. Юнга // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 19-25. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1995-0055
1299449
  Шевченко В.В. Символизм физики // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 58-70. – ISSN 0236-2007
1299450
  Дампилова Л.С. Символика "черных всадников" в шаманских песнопениях бурят // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 117-123. – ISSN 0869-5415
1299451
  Бойко О. Символика белого цвета в романе А.М. Ремизова "Пруд" // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 193-197. – ISBN 978-617-689-129-1
1299452
  Хрулев В.И. Символика в прозе Леонида Леонова / В.И. Хрулев. – Уфа, 1992. – 86 с.
1299453
  Шама И.Н. Символика в характерологическом контексте: оригинал и перевод (на материале новеллы В. Ирвинга "Rip Van Wiinkle") // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 214-219. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
1299454
  Новикова М.А. Символика в художественном тексте : (на материале "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Н.В.Гоголя и их английских переводов): Учеб. пособ. для студ. / М.А. Новикова, И.Н. Шама; МОУ. Ин-т содерж. и методов обучения; Запорож.ГУ; Симфероп.ГУ. – Запорожье : Верже, 1996. – 173с. – ISBN 5-7763-2669-9
1299455
  Лиденкова О.А. Символика города в английской и белорусской литературной баладе // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 60-63. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1299456
  Шама И.Н. Символика границы в топографии завязки романа С. Кинга "The Tommyknockers" в оригинале и переводе // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 219-222. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
1299457
  Чумакова Т.В. Символика животных в христианской культуре // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 3 (май-июнь). – С. 93-104. – ISSN 0236-2007
1299458
   Символика и традиции в деятельности вузовских музеев : (очерки о деятельности музеев истории высших учебных заведений г. Харькова) / Под общ. ред. В.И. Астаховой; Главное управление образования и науки Харьковской областной гос администрации. Ассоциация вузовских музеев Харькова. Харьковский гуманитарный ун-т " Народная украинская академия". – Харьков : НУА, 2008. – 72с. – ISBN 978-966-8558-78-8
1299459
  Тоичкин Д. Символика и эпиграфика клинкового оружия XV-XIX вв.: классификация, содержание, атрибуция // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2010. – № 3 (41), март : Выбор оружия. – С. 76-81
1299460
  Ван Е. Символика красного цвета в русском языке // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во " Спутник+". – Москва, 2013. – № 2 (65). – С. 39-43. – ISSN 1684-2618


  Книга является литературоведческим исследованием последних лет жизни великого русского поэта М.Ю.Лермонтова, его писательского и живописного творчества. В ней изложена ретроспектива гибели гения, строго основанная на документальных источниках. Версию ...
1299461
  Докукин А.Д. Символика круга в любовных гаданиях белорусов (на материале Светлогорского района Гомельской области) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 253-256
1299462
   Символика культов и ритуалов народов зарубежной Азии. – М, 1980. – 208с.
1299463
  Зайцева Е.А. Символика маскарадного костюма в романе Андрея Белого "Петербург" в связи с феноменом театральности // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 1. – С. 208-216


  Исследуется символика маскарадного костюма маркизы де Помпадур, в который переодевается героиня Софья Лихутина в романе Андрея Белого "Петербург", в связи с феноменом театральности в романе, а также театрально-игровым началом, характерным для культуры ...
1299464
  Кривонос В.Ш. Символика места во втором томе "Мертвых душ" // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 34-41. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 2). – ISSN 0321-1711
1299465
  Веденська В.Т. Символика орнаментальних мотивів у декорі давньоруських храмів Києва Х - ХІІ ст. // Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – С.57-63. – ISBN 966-7671-23-2
1299466
  Чудова Т.И. Символика пищи в контексте свадебной обрядности коми (зырян) // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение Росийской акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии. – Новосибирск, 2011. – № 3 (47). – С. 128-134. – ISSN 1563-0102
1299467
  Белогорская Л.В. Символика романа А. Грина "Блистающий мир" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2012. – № 1 (43). – С. 16-21
1299468
  Белогорская Л.В. Символика романа А. Грина "Блистающий мир" // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2012. – № 1. – С. 16-27
1299469
  Снитко Е.С. Символика русской и китайской сказки: этнолингвистический аспект // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 184-191. – ISBN 966-8906-05-5
1299470
  Хмельницкий В. Символика старинных вольностей // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2012. – № 5 (63), май : Символика старинных вольностей. – С. 34-40


  Магдебургское право в Киеве.
1299471
  Овчинников А.Н. Символика христианского искусства / А.Н. Овчинников. – Москва : Родник, 1999. – 519, [1] с. : цв. ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Слово и образ). – ISBN 5-89466-004-1
1299472
  Седова О.В. Символика цвета в буддизме // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 146-157. – ISSN 0042-8779


  Каждый из пяти священных цветов буддизма соотносится с первоэлементами-стихиями: красный - огонь, желтый - земля, синий - вода, зеленый - воздух. Белый же, как синтез всех цветов, заключает в себе возможность проявиться всем элементам.
1299473
  Татарин С.М. Символика цвета в лирике Сергея Есенина
1299474
  Петров А.М. Символика цветообозначений в русских духовных стихах // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 25-35. – ISSN 0130-9730
1299475
  Вартанов Ю.П. Символика чисел в Библии. / Ю.П. Вартанов, А.М. Волженская. – Санкт-Петербург, 1992. – 14с.
1299476
  Болсуновский К.В. Символика эпохи неолита, с таблицей рисунков / К.В. Болсуновский. – Киев : Типо-литография "Прогресс", 1908. – 15 с., [1] л. ил.
1299477
  Станкевич А. Символико-аллегорический компонент в свадебных песнях Гомельщины // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 283-288
1299478
  Кириллова О.А. Символистский кинотекст Александра Блока // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 12. – С. 73-77. – ISSN 2073-9702


  Творчість (символістська) і жизнетворчество (декадентське) Олександра Блока в радянському/російському кінематографі утворює єдиний кінотекст, цілісний і розгалужений. Про зверненнях до блоковскім темам в кіно - лекція Ольги Кирилової. Творчество ...
1299479
  Пискунова С.И. Символистский роман: Между мимесисом и аллегорией // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 3-16. – ISSN 0130-9730
1299480
  Войшвилло Е.К. Символическая логика / Е.К. Войшвилло. – Москва, 1989. – 149с.
1299481
  Беркли Э. Символическая логика и разумные машины / Э. Беркли. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 260с.
1299482
  Малинова О.Ю. Символическая политика и конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 2 (116). – С.90-105. – ISSN 0321-2017
1299483
  Пионтек Б. Символическая функция польских и русских идеологем как проблема сопоставительного анализа // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 66-75. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
1299484
  Бабайцев А.В. Символические "портреты" современной российской политики // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 11 (331). – С. 32-41. – ISSN 0132-1625
1299485
  Аблямитова Л. Символические аспекты национального крымскотатарского костюма в свадебном обряде // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1 (310). – С. 24-31. – ISSN 0130-6936
1299486
  Аблямитова Лейла Символические аспекты национального крымскотатарского костюма в свадебном обряде // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1 (310). – С. 24-31. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1299487
  Гомбрих Э. Символические образы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 7. – С.139-148. – ISSN 0042-8744
1299488
  Бабко Валерий Алекссевич Символические образы в идейно=художественной системе стихотворений поэтов русского романтизма (В.А.Жуковского, Е.А.Баратынского) : Автореф... канд. филолнаук: 10.01.10 / Бабко Валерий Алекссевич; Тбилисск. гос. пед. ин-т им А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1979. – 26л. – Бібліогр.:с.18-19
1299489
  Мендес Катюль Символические рассказы Катюля Мендеса : рассказы: Ришара О"Монруа, Орельена Шоля; Анри Лавед ана, Андре Тёрье / перево с фр. Кити Лич (Е.И. Перемежко-Галич). – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. "Новостей", 1903. – [2], 192 с.


  Авт.: О"Монруа, Ришар (1849-) Шоль, Орельен Лаведан, Анри Леон (1859-1940) Терье, Андре (1833-1907)
1299490
  Прожогина И.М. Символические свойства гласных русского языка с точки зрения студентов-китайцев // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 244-253


  В статье излагаются и анализируются результаты эксперимента по выявлению символических свойств русских гласных по аксиологической шкале среди китайских студентов, изучающих русский язык. Выяснилось, что студенты базового и продвинутого уровней владения ...
1299491
  Горбовская С.Г. Символический "пейзаж души" в поэзии П. Верлена // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 10-17. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921
1299492
  Климов В.Ф. Символический метод расчета цепей переменного тока / В.Ф. Климов. – Москва, 1967. – 92 с.
1299493
  Столярова И.В. Символический смысл заголовка в прозаическом дискурсе (Т. Толстая "Легкие миры") // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 52-55. – ISSN 2307-4558
1299494
  Караменов Н. Символический смысл растений в поэзии Фредерико Гарсиа Лорки // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 2. – С. 37-40.
1299495
  Прокопьева Н. Символическое выражение жизненной энергии в традиционной одежде восточных славян (русских) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – C. 111-115
1299496
  Яковлева О.В. Символическое значение зерна в контексте украинского и русского свадебного обряда // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 57-60. – ISSN 2307-4558
1299497
  Мисюров Д.А. Символическое моделирование в России : трансформации " имперско-советско-президентской" модели // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 3 (111). – С.125-135. – ISSN 0321-2017
1299498
  Романенко В.А. Символическое пространство романа А.С. Грина "Золотая цепь" // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (12). – С. 151-162. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1299499
  Ружицкий И.В. Символическое употребление слова в произведениях Ф.М. Достоевского // Мир русского слова : науно-методический иллюстрированный журнал / Некоммерческое партнерство "Общество преподавателей русского языка и литературы". – Санкт-Петербург, 2008. – № 1 : Грамматика. – С. 58-63. – ISSN 1811-1629
1299500
  Бабина Ю. Символичные коды древних культур: применение традиционной орнаменталистики в современном художественном образовании и моде // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 42. – С. 13-25. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757


  "Статья представляет анализ орнаментального искусства в Украине и в Молдове. Адаптацию традиционной орнаменталистики в моде известных дизайнеров и в творчестве молодых художников, ее отзвук в вышивке и коврах. Автор раскрывает скрытое ...
1299501
  Бритвин Д. Символізація і десимволізація у лінгвопроетиці маргінальності (на матеріалі французької прози ХХ століття)


  Робиться спроба доведення художньої продуктивності застосування лінгвопоетичних засобів символізації та десимволізації у зображенні маргінальності у французьких романах ХХ століття. The article tries to prove the productivity of implementing poe tical ...
1299502
  Кошелюк О.В. Символізація містичного: психоаналітична інтерпретація оніричного тексту // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 4. – С. 36-42. – Бібліогр.: Літ. : С. 42; 10 назв
1299503
  Андросова Д.В. Символізація оперного симфонізму у фортепіанних сонатах Р. Вагнера // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 1 (4). – С. 106-110. – ISSN 2312-4679
1299504
  Дьяченко А.С. Символізація смерті в контексті культурогенезу // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 142-144
1299505
  Костюк М.М. Символізація теми мистецтва та творчості в поезії французьких символістів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 197-203


  Досліджуються лінгвістичні особливості символів та образів, які реалізують тему творчості та мистецтва в поетичних текстах французьких символістів кінця XIX - першої половини XX ст. Виявлені традиційні та індивідуально-авторські значення символів та ...
1299506
  Крючков Г.Г. Символізація фонографічного письма // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 225-230


  Статтю присвячено використанню та взаємодії графічних засобів, літерних і нелітерних комплексів, які виконують різні функції, наприклад символів, і які використовуються у фонографічному письмі. Статья посвящена использованию и взаимодействию ...
1299507
  Щербина Ю.С. Символізація цінностей у побудові політичної реклами // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 161-163
1299508
  Бур"ян О. Символізм // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 11. – С. 144-150. – ISSN 0130-321Х


  Символізм. значення та характерні риси течії
1299509
  Костенко К.С. Символізм в архітектурі Антоніо Гауді // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 80-83
1299510
  Вернослова А.В. Символізм в естетиці Тибету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 272-273. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1299511
  Стоян С.П. Символізм візуального образу в філософських концепціях Е. Кассірера та С. Лангер: культурний контекст // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (1). – С. 52-55


  У статті здійснюється аналіз філософсько-культурологічних концепцій Е. Кассірера та С. Лангер у контексті образотворчого символізму. У ХХ ст. спостерігається активізація уваги до питання символічної основи людської культури. Погляди Кассірера постають ...
1299512
  Вежневець І.Л. Символізм віршів П. Елюара у камерно-вокальних творах Франсиса Пуленка // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 165-170. – ISSN 2312-4679
1299513
  Болгова Т. Символізм зоонімів із значенням "кінь" у німецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 26-29. – ISBN 966-581-295-5
1299514
  Гатальська С.М. Символізм і проблема візуалізації культури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 11-14. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Ця стаття присвячена дослідженню символізму як явища культури.
1299515
  Носенок Б.Е. Символізм музичної фрази Вентейля в романі "На сванову сторону" М. Пруста // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 106-109
1299516
  Стоян С.П. Символізм образотворчого мистецтва первісності як резервуар кодів європейської культури // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 117-119
1299517
  Єрмоленко Л.Ю. Символізм піктографічних та ідеографічних написань


  Досліджується питання структури символізму та його ролі в розвитку суспільної свідомості. Символи розглядаються як елементарні піктографічні й ідеографічні зображення (предметні або схематизовані) та як елементи свідомих і несвідомих структур людської ...
1299518
  Крючков Г.Г. Символізм піктографічних та ідеографічних написань / Г.Г. Крючков, Л.Ю. Єрмоленко // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 104-109. – ISBN 966-581-295-5
1299519
  Петрик В.В. Символізм подвійності в мистецтві і символічній філософії // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 90-98
1299520
  Привалова С. Символізм поезії Богдана-Ігоря Антонича


  У статті порушується проблема застосування образної символіки у поезії Б.-І. Антонича, а саме: образу сонця, неба, місяця, зорі, кола, землі
1299521
  Любченко О. Символізм православної свідомості: психологічний аспект // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.97-102
1299522
  Зіневич В.В. Символізм світу речей у "Великому Гетсбі" Ф.С. Фіцжеральда та "Старшому боярині" Т. Осьмачки // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 180-189. – ISBN 966-581-388-9
1299523
  Шелюто В.М. Символізм та теургія в християнській естетиці // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 300-307
1299524
  Цуркан І.М. Символізм у поезіі Олександра Олеся і творчості польських модерністів // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 389-396. – ISSN 2520-2103
1299525
  Яценко Т. Символізм у світовій художній літературі
1299526
  Яценко Т. Символізм у світовій художній літературі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 1 : Символізм у поезії та живописі. – С. 6-10
1299527
  Толкачова Н.Є. Символізм у середньовічному руському праві як засіб об"єктивізації звичаєво-правових інститутів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 5-13. – (Правознавство ; Вип. 365)
1299528
  Рик М.С. Символізм у творчості Г. Сковороди: релігієзнавчий аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Рик Микола Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1299529
  Рик М.С. Символізм у творчості Г. Сковороди: релігієзнавчий аналіз : дис. ... канд. філол. наук : 09.00.11 / Рик Микола Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 196 арк. – Бібліогр.: арк. 176-196
1299530
  Полікарпов В.С. Символізм у фізиці / В.С. Полікарпов. – Х, 1974. – 156с.
1299531
  Гач Н.О. Символізм флори в афро-американській поезії: лінгвокогнітивний аспект дослідження // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 83-85. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Статтю присвячено лінгвокогнітивному аналізові афромериканської поезії з огляду на актуалізацію у ній символічного значення номінативних мовних одиниць на позначення рослин. Автором визначено поняття символу і окреслено його функції у поетичному ...
1299532
  Артемчук О. Символізм явищ і речей як спосіб репрезентації національного культурного коду у творчості сучасної китайської письменниці Сюй Сяобінь (на матеріалі оповідання "М"янмарський нефрит")


  У статті зроблено спробу з"ясувати особливості використання різноманітних засобів вираження національного культурного коду у творчості сучасної китайської письменниці Сюй Сяобінь на матеріалі оповідання "М"янмарський нефрит". Розглядаються такі засоби, ...
1299533
  Василенко Ю.В. Символізм як "конкретна метафізика" у філософії П.Флоренського : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Василенко Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1299534
  Василенко Ю.В. Символізм як "конкретна метафізика" у філософії П.Флоренського : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Василенко Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 224 арк. – Бібліогр.: арк. 194-224
1299535
  Стоян С.П. Символізм як феномен європейського образотворчого мистецтва: культурний контекст : дис. ... д-ра філос. наук : 26.00.01 / Стоян Світлана Петрівна ; М-во освіти і науки України. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 416 арк. – Бібліогр.: арк. 374-416
1299536
  Стоян С.П. Символізм як феномен європейського образотворчого мистецтва: культурний контекст : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 26.00.01 / Стоян Світлана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 35 с. – Бібліогр.: 46 назв
1299537
  Стоян С.П. Символізм як художній напрям: філософсько-культурологічний аналіз // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 153-155
1299538
  Булах М.Б. Символізований перифраз в українських медіа як вияв культурної свідомості соціуму: Софія Київська // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 62-72. – ISSN 2311-2697
1299539
  Ткачук В. Символіка антимінсу як дару у православній церкві XVII-XVIII ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 1. – С. 10-18. – ISSN 1998-4634
1299540
  Супрун О. Символіка Богородиці і поетика бароко // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 438-444. – ISBN 966-76-31-01-Х
1299541
  Матушек Олена Юріївна Символіка Богородиці у метатексті барокової літератури : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.01.01 / Матушек Олена Юріївна; Харків. держ. ун-тет. – Харків, 1999. – 19л.
1299542
  Орличенко О.В. Символіка в іспанському та українському текстах Біблії / О.В. Орличенко, Л.С. Остаперко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 369-375


  Стаття фокусує увагу на багатстві символіки кольору в перекладах Біблії (невичерпного джерела багатьох фразеологізмів та афоризмів) – іспанською та українською мовами. Статья фокусирует внимание на богатстве символики цвета в переводах Библии ...
1299543
  Овчаренко А.Г. Символіка в картині Сальвадора Далі "Постійність пам"яті" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 170-172. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1299544
  Кравченко-Дзондза Символіка в образній системі західноукраїнської прози // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 113-120. – ISSN 2411-4758


  У статті розглядається символіка в її конструктивних взаємозв’язках і смислотворчих функціях у межах образної системи. Дослідження символіки є одним із провідних завдань сучасної лінгвопоетики. Виявлено риси символіки західноукраїнських ...
1299545
  Квак А.І. Символіка вогню і води в українському фольклорі та творчості Т.Г. Шевченка // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1997. – Вип. 3. – С. 116-121. – (Серія "Філологічні науки")
1299546
  Телеуця В. Символіка гарбуза у контексті весільного обряду Подунав"я // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 272-277.


  Символіка гарбуза в контексті весільного обряду Подунав"я. Стаття присвячена аналізу одного з аспектів символіки як складової весільного і комплексу Подунав "я. Аналізується образ-символ гарбуза в контексті і регіональної семантики. ...
1299547
  Троцан Д. Символіка дороги в традиційних українських обрядах народження та хрестин / Дарина Троцан // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 118-125


  У статті розглядаються звичаї та вірування, пов"язані з дорогою в сімейній обрядовості українців на прикладітрадиційних обрядів народження та хрестин. Досліджується символіка дороги та пов"язані з нею уявлення про долю людини. В статье рассматриваются ...
1299548
  Калантаєвська Г.П. Символіка жіночих образів у драмах Л. Старицької-Черняхівської "Гетьман Дорошенко" та "Іван Мазепа" / Г.П. Калантаєвська, Н.М. Прокопенко // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Ткаченко О.Г., Кобякова І.К., Воропай С.В. [та ін.]. – Суми ; Харків, 2018. – Т. 10, № 2. – C. 138-149. – ISSN 2077-804X
1299549
  Грицюк О. Символіка жіночого волосся в традиційних віруваннях та обрядах українців / О. Грицюк, І. Ігнатенко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 23-29. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядається трансформація символіки жіночого волосся крізь призму змін релігійних та суспільних систем на прикладі відомого весільного обряду розплітання коси та одягання нареченій головного убору. В статье рассматривается трансформация ...
1299550
  Гуцул Л.І. Символіка жовтого кольору в малій прозі В. Винниченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 173-177. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1299551
  Стопнюк Л. Символіка жовтого кольору у романі В. Барки "Жовтий князь" // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 116-117
1299552
  Лихачова О.А. Символіка загальних назв у новелі Гр.Тютюнника "Три зозулі с поклоном" // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 97-101
1299553
  Тупчієнко Микола Символіка залізних виробів у захисних обрядах від грози в традиційній культурі українців // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 5 (314). – С. 13-21. – ISSN 0130-6936
1299554
  Чмир М.В. Символіка збройних сил України 1917-1920 рр. : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: Спец. 07.00.06 / Микола Васильович Чмир; КНУТШ. – Київ, 2006. – 17с. – Бібліогр.:13 назв
1299555
  Чмир Микола Васильович Символіка збройних сил України 1917 - 1920 рр. : Дис. ... канд. історичних наук: 07.00.06 / Чмир М.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 255 л. + Додатки: л.224-255. – Бібліогр.: л.200-223
1299556
  Кушнір І. Символіка землі в руслі натюризму К. Лемоньє (роман "У свіжому серці лісу") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 244-253. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
1299557
  Троцан Д. Символіка зустрічі в традиційних уявленнях українців // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 314-316. – ISBN 978-966-623-745-6
1299558
  Марчук Г. Символіка імені та безіменності в образній структурі сатиричного тексту Стефана Коваліва // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 119-124. – (Філологія ; Вип. 23/24)
1299559
  Шама І.М. Символіка імені: труднощі перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 492-495. – ISBN 966-7890-03-1
1299560
  Шама І.М. Символіка імені: труднощі перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1299561
   Символіка інтер"єрних елементів в українському народному житлі: вікна, поріг, двері / В.С. Єгорова, О.Р. Живиця, О.Р. Сізова, І.О. Ведмеденко // Строительство, материаловедение, машиностроение : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; ГВУЗ "Приднепров. гос. акад. строительства и архитектуры" ; редкол.: В.И. Большаков, Н.В. Савицкий, Е.Л. Юрченко [и др.]. – Днепр, 2017. – Вып. 99. – С. 65-70. – (Серия: Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития). – ISSN 2415-7031
1299562
  Марчак Т.А. Символіка й таємничість "Блакитного роману" Гната Михайличенка // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 83-87. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1299563
  Гуляк А. Символіка керамічного виробу в аспекті синтезу мистецтв (на матеріалі сучасної української поезії) / А. Гуляк, Н. Науменко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 232-240. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1299564
  Малієнко А. Символіка кольорів у творчості М.В. Гоголя та ії порівняння із тлумаченням кольорів в українській народній традиції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 175-179
1299565
  Гуменюк І. Символіка кольоропозначень у складі фразеологічних одиниць для вираження концепту емоцій // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 30-35. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
1299566
  Федосій О.О. Символіка кольору в новелістиці Людмили Тарнашинської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 394-400. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розкривається специфіка основи аналізу новелістичного доробку Людмили Тарнашинської, висвітлені особливості новітнього символотворення, зокрема у царині кольористики, яка є одним із концептуальних способів показу внутрішнього світу персонажа ...
1299567
  Огуй О.Д. Символіка кольору дорогоцінних каменів у середньовічній Західній Європі (на матеріалі літературних пам"яток) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 70-76. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1299568
  Петренко М.В. Символіка кольору і світлопозначення у романі Ф.С. Фіцджеральда "Великий Гетсбі" / М.В. Петренко, А.Г. Білова // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 176-178. – ISBN 978-966-921-000-5
1299569
  Науменко Н.В. Символіка кольору у повісті "Сорочинський ярмарок" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 200-204


  На основі образної структури повісті Миколи Гоголя "Сорочинський ярмарок" (1831) простежено функції колірної символіки, зокрема її значення для розуміння особливостей світогляду автора, осмислення ним традиційних українських культурних концептів
1299570
  Пазюк Н.В. Символіка кольору у поезії Миколи Вороного // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 120-124. – (Філологічні науки ; № 4). – ISBN 966-599-222-8
1299571
  Філіпенко О. Символіка кольору у прозі Докії Гуменної // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 197-204. – ISSN 2312-6809
1299572
  Заболотська О. Символіка контакта у романі Г. Маркеса "Сто років самотності" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 92-98
1299573
  Гайдук С.Є. Символіка коня у європейському романтизмі (до характеристики романтичного бестіарію) // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С. 137-145. – ISBN 966-72-77-79-8
1299574
  Савосько А.А. Символіка лабіринту у творчості Я. Коменського // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 216-218
1299575
  Сова А. Символіка лівівського пластового куреня "Лісові чорти" / А. Сова, С. Пахолко // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (61). – С. 30-34. – ISSN 1811-542X
1299576
  Павленко І.Я. Символіка ліричної пісні в записах Павла Чубинського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 75-89
1299577
  Завадська В. Символіка ложки у міфологічному світогляді слов"ян // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 105-120


  Ложка належить до тих предметів, що мають символічне й побутове використання, відповідно – й два семантичні плани: профанний та сакральний. Численний фольклорний та етнографічний матеріал демонструє зв"язок ложки з певною особою та використання її у ...
1299578
  Цепкало Т. Символіка лунарних образів у ліриці Празької школи // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 43/44 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 197-205
1299579
  Сузнель Аннік де Символіка людського тіла / Аннік де Сузнель ; пер. с фр. З.П. Борисюк. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 566 с. – Бібліогр. в підряд. прим. – ISBN 966-7767-61-2


  Поєднання новітнього і архаїчного підходів до осмислення людини
1299580
  Дзюбенко-Мейс Символіка маленької свічки // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 18-30 листопада (№ 46/47). – С. 1, 5
1299581
  Малієнко А. Символіка малої прози Ольги Кобилянської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 142-148
1299582
  Босик З.О. Символіка меду в контексті українського весілля // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 55-59. – ISSN 2226-3209


  У статті здійснено аналіз символіки меду, конкретизовано її зв’язок з ритуальною семіотичністю на ґрунті лімінальної магічно-ритуальної концепції архетипів у контексті українського весілля.
1299583
  Дмитренко А. Символіка меду в родинній обрядовості українців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 8. – C. 26-30
1299584
  Протченко О. Символіка мікрообразів у трилогії Ба Цзіня "Кохання" / О. Протченко, Н. Ісаєва // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 324-332


  У статті висвітлено особливості творення і функціонування мікрообразів у трилогії китайського письменника Ба Цзіня (1904-2005) “Кохання”. В статье рассматриваются особенности образования и функционирования микрообразов в трилогии китайского писателя ...
1299585
  Панченко Володимир Символіка містечок Буковини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 5 (130). – С. 16-18
1299586
  Горбатенко С.О. Символіка назв дерев у збірці Василя Стуса "Зимові дерева" // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2008. – С. 293-298. – (Мовознавство ; Вип. 15). – ISSN 1992-9196
1299587
  Винник К.В. Символіка назв повістей Б. Грінченка "Серед темної ночі" та "Під тихими вербами" / К.В. Винник, В.М. Ніколаєнко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 31-34. – (Філологічні науки ; № 1)
1299588
  Науменко Н.В. Символіка народних свят у ліриці Віктора Вовка : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С.315-319
1299589
  Жайворонок В.В. Символіка народного та авторського (крилатого) слова й виразу // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.,; кр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 138-147. – Бібліогр. в приміт. (17 назв). – ISSN 0027-2833
1299590
  Чмир М. Символіка нарукавних знаків збройних сил ЗУНР-ЗОУНР 1918-1919 рр. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Збірка наукових праць / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2004. – № 11, ч. 1 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАНУ. – С. 308-328
1299591
  Рудницька А. Символіка нескінченності : аломотивна парадигма фольклорного інтертексту // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 188-195
1299592
  Рудницька А. Символіка нескінченності: аломотивна парадигма фольклорного інтертексту // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 2. – С. 130-137


  Дослідження ґрунтується на дослідженні процесів семіозису, властивих фольклорному тексту. Смисловий синкретизм розглянуто на прикладі символу нескінченності, з яким пов’язані смисли першоматерії; плодючості; початку й кінця усього сущого на Землі; ...
1299593
  Рудницька А. Символіка нескінченості: аломотивна парадигма фольклорного інтертексту // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 307-314
1299594
  Качалов О. Символіка німецької календарної обрядовості в українській етнокультурі (середина XVIII - початок ХХ ст.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 6 (90). – С. 58-60. – ISSN 1728-9343
1299595
  Дем"янова Н. Символіка образів в українському живописі (на прикладі теоморфних, антропоморфних і ззморфних зображень) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 152-155. – (Серія: Філософські науки ; № 27 (276)). – ISSN 1729-360Х
1299596
  Циховська Е.Д. Символіка образів поезії Леопольда Стаффа // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 92-98. – ISBN 978-966-188-046-6
1299597
  Цепкало Т. Символіка образу місяця в поезії Івана Драча // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 176-183. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1299598
  Кучерук О. Символіка Організації українських націоналістів // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 22-27. – ISSN 1811-542X
1299599
  Левченко І. Символіка Ордену Підв"язки як засіб репрезентації влади Джеймса VI & I Стюарта (за зображальними джерелами з National Portrait Gallery) / І. Левченко, У. Кухарук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 30-33. – (Історія ; вип. 1 (140)). – ISSN 1728-3817


  Електронний ресурс National Portrait Gallery містить 199 зображень Джеймса VI & І Стюарта. Звернемося до прижиттєвих портретів короля. Численні зображення Джеймса І, які містять атрибути лицарського етосу (лати, кінь, меч, відзнаки Ордену Підв"язки), ...
1299600
  Нікішенко Ю.І. Символіка орнаментальних комплексів // Софія : Культурологічний журнал / Інститут гуманітарних досліджень. – Київ, 2005. – № 4. – С.76-91
1299601
  Хорунжа Г. Символіка орнаментального оздоблення світських архітектурних пам"яток Львова другої половини XVI- першої половини XVII ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 5 (107), вересень - жовтень. – С. 912-918. – ISSN 1028-5091
1299602
  Ковтун Т.В. Символіка першоелементів буття та її відображення в казковому дискурсі східних слов"ян // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 82-86. – ISBN 966-581-373-0
1299603
  Панченко Володимир Символіка повітових міст Буковини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 3 (128). – С. 22-24
1299604
  Ткаченко О. Символіка поеми І. Франка "Смерть Каїна" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 23-27. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Досліджується символіка поеми І. Франка "Смерть Каїна". Проаналізовано основні символи: Каїн, рай, сад, яблуко, серце, гора, дерево (дерево пізнання і дерево життя), місто тощо. The article is dedicated to study of symbols of "The Death of Cain" by ...
1299605
  Якімова С.Е. Символіка позначень кольору в іспанському та українському художньому текстах // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – С. 234-241. – ISBN 978-617-7041-71-8
1299606
  Кудря Н Символіка просторових образів у повісті "Вертеп" Аркадія Любченка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 231-237. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1299607
  Стельмах Х. Символіка простору у феміеістичній прозі (на матеріалі роману Я. Тешанович "Сирени") // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 249-253.
1299608
  Проць С. Символіка ранньої поезії Казимежа Вежинського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 450-458. – ISBN 966-95452-4-3
1299609
  Маховська С. Символіка ритуального хліба (за матеріалами коровайного обряду на Поділлі)
1299610
  Перепльотчикова С.Є. Символіка роману "Христа розпинають знову" Н. Казандзакіса в перекладознавчому аспекті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 101-107. – ISBN 966-581-295-6
1299611
  Тарасенко В. Символіка роману Миколи Хвильового "Вальдшнепи" // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Вінниця, 2015. – Вип. 23. – С. 116-124. – ISSN 2308-1902
1299612
  Шевченко Л.І. Символіка саду в ідеях постсоссюрівської лінгвістики (простір слова Ольги Кобилянської) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 11. – С. 3-11


  У статті в категоріях модерної лінгвістики аналізується семантика саду як взаємозалежність позначення, позначеного і суб"єкта висловлення
1299613
  Пономаренко О.В. Символіка світла у "Слові про Закон і Благодать" Іларіона Київського // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 32-34. – ISSN 2077-1800
1299614
  Іванова Т.В. Символіка світлотіні у творчості Ліни Костенко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 18. – С. 111-116
1299615
  Пастушук Г. Символіка середньовічного блазня в семіотично-релігійному контексті "Бестіарію" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 211-219. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1299616
  Росовецький С.К. Символіка слова "хата" в поетичних контекстах Т. Г. Шевченка / С.К. Росовецький, Ю.Б. Дядищева
1299617
  Росовецький С.К. Символіка слова "хата" в поетичних контекстах Т. Г. Шевченка / С.К. Росовецький, Ю.Б. Дядищева // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 20. – С. 28-33
1299618
  Федотова Т. Символіка сонця у "Сонячній машині" Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 254-259. – ISBN 966-594-246-8
1299619
  Сова А. Символіка спортивного товариства "Україна" / А. Сова, С. Пахолко // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (63). – С. 19-21. – ISSN 1811-542X
1299620
  Примак Т.В. Символіка степу у творах О.Гончара // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 80-83. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-181-7
1299621
  Сергійчук В.І. Символіка суверенності - синьо-жовта / В.І. Сергійчук. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 79 с. – (Бібліотека українця ; 4 серія). – ISBN 5-7707-4660-2
1299622
  Примуш М.В. Символіка та партійний імідж політичних партій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2018. – Вип. 81


  The presented scientific research is devoted to the analysis of factors of influence of symbols of political party on her development and political rhetoric. The emphasis is placed on studying of symbols and the political choice of voters. It is proved ...
1299623
  Дунець О. Символіка та семантичне навантаження червоної барви в українських народних колядках та щедрівках // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 659-665. – ISSN 1028-5091
1299624
  Мирошниченко В.В. Символіка творів М. Коцюбинського та засоби відтворення її в перекладі (на матеріалі англомовної та французької україніки) // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 78-85. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
1299625
  Махній М. Символіка тіла / М. Махній. – Чернігів, 1997. – 32с. – ISBN 966-533-029-2
1299626
  Матасова Ю.Р. Символіка тілесного у романі Ф. О"Коннор "Мудра кров" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 44-49
1299627
  Шевченко Л.Л. Символіка точкових та просторових груп кристалів / Л.Л. Шевченко. – Киев, 1970. – с.
1299628
  Іванова Т.В. Символіка трьох кольорів у романі "Маруся Чурай" Ліни Костенко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 19. – С. 65-71
1299629
  Безкоровайна Л.Т. Символіка України / Любов Безкоровайна. – Київ : Фоліант, 2018. – 91, [1] с. : кольор. іл., фотоіл. – ISBN 978-617-7399-13-0
1299630
  Задорожний В. Символіка українського народного обряду сватання // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 2/3 (14). – С. 88-100. – ISSN 2225-5095
1299631
  Стефанович С. Символіка українського рушника // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – C. 120-123
1299632
  Горошкевич О. Символіка фітоніма [японська мова] ФІАЛКА в японській поетологічній традиції // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 58. – С. 154-163


  Розглядається символіка фітоніма "фіалка" в японській класичній поезії, а також у деяких творах прозаїків ХХ століття, зокрема "Стара столиця" Кавабати Ясунарі та "Фіалка" Ходжьо Наміо. Рассматривается символика фитонима "фиалка" в японской ...
1299633
  Щербина К.О. Символіка флори в живописі доби Відродження // XIII Харківські студентські філософські читання: до 255-річчя Йоганна Готліба Фіхте : матеріали всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів : [18-19 трав.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 68-70. – ISBN 978-966-285-410-7
1299634
  Уманець Д. Символіка флоролексем в українських народних піснях // Філологічні студії : збірник студ. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 4. – С. 141-146
1299635
  Василько Зоряна Символіка фольклорного образу / Зоряна Василько. – Львів, 2004. – 392с. – ISBN 966-559-236-Х
1299636
  Телеуця В.В. Символіка фольклору Подунавья // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 263-269. – ISBN 978-966-188-046-6
1299637
  Сварич Н.З. Символіка художніх образів у поетичному контексті ранньої лірики Івана Андрусяка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 149-152. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  У статті розглянуто основні образи ранньої лірики Івана Андрусяка, проаналізовано багатоплановість їх семантики, яка дає змогу повніше відтворити навколишній світ і внутрішній стан ліричного героя. The article focuses on the peculiar nature o f main ...
1299638
  Кравець О. Символіка художнього простору в творах Дж. Апдайка й М. Гоголя // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 14. – С. 39-45. – ISSN 2075-1486
1299639
  Юрченко О.О. Символіка чисел в духовній культурі православного соціуму українських земель у XIV - початку XVIII століть : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Юрченко Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 267 арк. – Додатки: арк. 218-267. – Бібліогр.: арк. 207-217 та в підрядк. прим.
1299640
  Юрченко О.О. Символіка чисел в духовній культурі православного соціуму українських земель у XIV - початку XVIII століть : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Юрченко Оксана Олександрівна ; М-во освіти інауки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1299641
  Юрченко О. Символіка чисел в житті українського соціуму (XIV - XVII ст.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 50
1299642
  Нікітенко М. Символіка числа "4" у священних вимірах Великої Печерської церкви // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 5 (401). – С. 12-24. – ISSN 0869-3595
1299643
  Шулінова Л.В. Символіка чорного кольору в мовотворчості Лесі Українки // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 55-62
1299644
  Науменко Н.В. Символіка як стильова домінанта української новелістики кінця XIX - початку XX століть : монографія : 75-річчю Університету присвяч. / Н.В. Науменко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : НУХТ, 2005. – 204, [4] с. – Імен. покажчик: с. 197-202. – Бібліогр.: с. 183-196. – ISBN 966-612-042-9


  У пр. № 1727041 напис: Шановний Григорію Фоковичу! Хай День Науки триває - роки, століття, тисячоліття, Нехай в Україні цвіте на віки Науки Барвисте Суцвіття. Підпис. 18.05.2007
1299645
  Сліпушко О.М. Символіко-алегоричне тлумачення образів святого письма у "Слові про закон і благодать" Іларіона // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – 187-195
1299646
  Мендель Ю.В. Символіко-образна структурованість роману Ірен Роздобудько "Зів"ялі квіти викидають" : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 303-307
1299647
  Свердан Т. Символіко-семантичний простір слова хата в українській фразеології / Т. Свердан, І. Маляр // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 29-32. – ISSN 0130-5263
1299648
  Верлата А. Символістська актуалізація державницьких ідей у п"єсі Василя Пачовського "Гетьман Мазепа" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 41-44. – ISSN 2307-2261
1299649
  Скиба Т.В. Символістська лірика Максима Рильського // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 436-446. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
1299650
  Крушинська О.Г. Символістський дискурс поезії Артюра Рембо та його відтворення в українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 252-261


  У статті йдеться про особливості символістського дискурсу поезії Артюра Рембо та можливості його відтворення в українському перекладі у різні періоди розвитку української перекладацької традиції. Подано перекладознавчий аналіз текстів віршів "Офелія", ...
1299651
  Верлата А.С. Символістські засоби реалізації авторської ідейно-естетичної свідомості у драматичній поемі Василя Пачовського "Сфінкс Європи" // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 324-334. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1299652
  Мельничук О.М. Символістські пошуки Якова Мамонтова в контексті модерністської культури України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Мельничук Олена Миколаївна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтва. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1299653
  Цуркан І. Символістські тенденції у творчості Олександра Олеся та європейських символістів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 177-183. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1299654
  Грабович Г. Символічна автобіографія у прозі Миколи Хвильового // Критика. – Київ, 2003. – Червень, (число 6). – С. 20-23
1299655
  Калініна-Шамрай Символічна активність та семантика французького коміксу


  У статті вивчається роль піктографічних символів, розділових знаків та ономатопеї як складових французьких коміксів. Результати аналізу свідчать про гармонійне поєднання та взаємовплив вербальних та невербальних знаків у коміксах для передачі ...
1299656
  Вірченко Т. Символічна драма Олени Клименко // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18 : Постмодерні жанри: фікція чи полілог із традіцією?. – С. 111-120. – ISBN 978-966-171-901-8


  У статті на основі досвіду літературознавців окреслені риси символічної драми на змістових рівнях художнього твору. З цього погляду проаналізована драматургія Олени Клименко і з"ясовано, що її п"єси позбавлені випадкових елементів у змісті й формі. ...
1299657
  Бурлака А.В. Символічна знаковість рекламної продукції в процесі інформативнокомунікативних відносин // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 139-142


  У статті розглянуто роль символічної знаковості реклами та її знакові системи. Визначено роль фірмового знака та підґрунтя його виникнення, також розглянуто знакзображення та зміст його функціонування. Зазначені роль та значення рекламіста d створенні ...
1299658
  Кремінська О.І. Символічна картина світу Марії Дзюби / О.І. Кремінська, І.С. Беркещук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 24-26. – (Філологічні науки ; вип. 8)
1299659
  Ямборко С. Символічна колористика у творах Василя Стефаника та польських модерністів // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 382-385. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У запропонованій статті аналізуються особливості творення кольористичної символістики у творах українського новеліста Василя Стефаника та польських модерністів. Розглянуто основні кольори-символи у творах письменників, виокремлено їх спільні та ...
1299660
  Остащук І.Б. Символічна комунікація як вираження християнської ідентичності // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – C. 173-176. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (12))


  Досліджується сакральна символіка як важлива складова релігійної комунікації. Аналізуються механізми впливу релігійних символів у контексті формування й вираження християнської ідентичності на прикладі семіотичного розшифрування окремих текстів ...
1299661
  Кохан Я.О. Символічна логіка: повернення до витоків. Стаття ІІ. Базові категорії // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – № 4 (47). – С. 47-57. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1299662
  Крипчук М.В. Символічна образність театралізованих видовищ та масових свят Східної України (на матеріалі Луганщини) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Крипчук Микола Володимирович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1299663
  Приліпко І. Символічна образність у творчості В. Шевчука (на матеріалі роману "Око прірви" та повісті "У пащу дракона") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 413-417


  Стаття присвячена дослідженню символічної образності у творчості Вал. Шевчука. Розкривається значення таких образів-символів, як око прірви (роман "Око Прірви"), дракон, храм (повість "У пащу Дракона"). The article is devoted to the examinations ...
1299664
  Діброва А.С. Символічна основа онейричних образів малої прози Хун Їн (на матеріалі оповідання "Червона бабка") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 230-235


  У статті досліджується онейризм в оповіданні сучасної китайської письменниці Хун Їн "Червона бабка", що виступає як засіб вираження позасвідомчого героїні. Статья посвящена исследованию онейризма в рассказе современной китайской писательницы Хун Ин ...
1299665
  Бербер Н. Символічна парадигма новели "Не плачте за мною ніколи…" Марії Матіос // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 113-121. – ISSN 2312-6809
1299666
  Гайдук С.Є. Символічна парадигма романтичного бестіарію та проблеми її інтерпретації : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.06 / Гайдук С.Є. ; Дрогоб. держ. педаг. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2009. – 219 л. + Додаток : л. 201-219. – Бібліогр. : л. 177-200
1299667
  Гайдук С.Є. Символічна парадигма романтичного бестіарію та проблеми її інтерпретації : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Гайдук С.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1299668
  Перегуда Є.В. Символічна політика та її роль у підготовці архітектора / Є.В. Перегуда, Ю.В. Івашко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 174-185. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 2077-3455
1299669
  Іщенко І.В. Символічна політика як інструмент стабілізації/дестабілізації політичного простору в умовах глобалізації / І.В. Іщенко, Д.В. Дяченко // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2019. – Vol. 2, iss. 2. – C. 83-92. – ISSN 2618-1274
1299670
  Дзятківська О.С. Символічна політика як комунікативний інструмент державної влади // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 22-24
1299671
  Сваричевська Л.Ю. Символічна потужність поетичного слова // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 203-205. – ISBN 966-581-295-5
1299672
  Огаренко Т.О. Символічна презентація статусно-рольових трансформацій : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.04-спеціальні та галузеві соціологіїї / Огаренко Т.О.; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 272л. – Бібліогр.: л.252-272
1299673
  Огаренко Т.О. Символічна презентація статусно-рольових трансформацій : Автореф. дис. ... канд. соціологічних наук: спец. 22.00.04 / Огаренко Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібл.: 5 назв
1299674
  Куца Л. Символічна реальність ліричного розповідача в поетичному циклі Івана Франка "Із книги Кааф"
1299675
  Ротар Н. Символічна репрезентація громадянської ідентичності в друкованих ЗМІ // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 205-220. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
1299676
  Перегуда Є.В. Символічна роль мовної політики в Україні: між символічним насиллям та лібералізмом / Є.В. Перегуда, А. Малкевич // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (29). – С. 146-152. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
1299677
  Самадова А. Символічна семантика назв квітів в українській і польській мовах (на матеріалі народних пісень) // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника : збірник науково-теоретичних статей / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – № 10/11 за (2013-2014) р. – С. 97-103. – ISSN 2222-5242
1299678
  Ящик Н.Р. Символічна семантика назв страв та напоїв (на матеріалі німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 518-525


  Статтю присвячено лінгвокультурному дослідженню назв страв та напоїв у німецькій мові. Виявлено корпус слів-символів, які позначають поняття харчової сфери, встановлено окремі семантичні підгрупи та опрацьовано асоціативні поля відповідних ...
1299679
  Щербина Ю.С. Символічна складова візуальної політичної реклами : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Щербина Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 202 арк. – Бібліогр.: арк. 181-202
1299680
  Щербина Ю.С. Символічна складова візуальної політичної реклами : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Щербина Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1299681
  Науменко Н. Символічна структура українського вільного вірша: верлібр-як-символ // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 140-149.
1299682
  Чернишов В.В. Символічна теологія Г.С. Сковороди // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 78-81. – ISSN 2077-1800
1299683
  Лавер О. Символічна функція літературно-художніх антропонімів у романі Івана Багряного "Тигролови" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 28-32. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (32))
1299684
  Євтушенко Ірина Символічне вираження агресивних тенденцій у казках і міфах // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 176-179. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1299685
  Васютинський В.О. Символічне відображення владно-підвладних узалежнень в інтерсуб"єктивній взаємодії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 19-23. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Показано, що позиція індивіда в інтерсуб"єктній взаємодії визначається психічними елементами, ізоморфними внутрішньому і зовнішньому щодо нього просторам взаємодії. Кожне владно-підвладне узалежнення має для суб"єкта значущий зміст, а їх мережа - це ...
1299686
  Вдовиченко М.О. Символічне відображення процесу соціалізації в концептуальних координатах соціології постмодерну // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 88. – С. 177-188
1299687
  Шулінова Л.В. Символічне значення атрибута "золоти" у поетичній мові Лесі Українки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 172-178. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Зроблена спроба лінгвістичного аналізу лексичного матеріалу творів Лесі Українки, зокрема детально розглянута лексико-семантична група колоративної лексики зі значенням "золотий", "подібний до золотого". Увага зосереджена на символічному значенні ...
1299688
  Фісун В.П. Символічне значення квітки папороті // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 77-78. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Людина як частина природи завжди органічно співіснувала з навколишнім середовищем, тому Купальське свято, що припадало на літній період найвищого сонцестояння, було ідеальним для зачаття дитини і вважалося днем спільного Весілля богів та людей. Мотиви ...
1299689
  Герц М. Символічне зображення життя і смерті у фільмах Сергія Параджанова "Тіні забутих предків" і "Колір гранату" // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, Л.А. Дрофань та ін. – Київ, 2015. – Вип. 10 : "Молоде мистецтво України". Проблеми реалізації творчого потенціалу випускників мистецьких вишів. – C. 37-40. – ISSN 2309-8406
1299690
  Бреусенко-Кузнецов Символічне картографування досвіду духовної кризи особистості в культурі раннього Відродження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 46-49. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  "Божественна Комедія" Данте містить символічний опис духовної кризи особистості. Автором статті виділено ряд актуалізованих рівнів розуміння цієї символіки: теологічний, географічний, соціальний, історико-політичний і психологічний (екзистенціальний), ...
1299691
  Дорожкін В.Р. Символічне конституювання суб"єкту як результат психотерапії // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 47-53. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2310-4368
1299692
  Явір Л.В. Символічне навантаження лексем "місяць" і "зоря" в поетичних текстах Івана Франка // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 247-255. – ISSN 2305-3852
1299693
  Сінченко О.Д. Символічне насильство або дещо про практики підпорядкування в літпроцесі // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 63-70. – ISBN 978-617-7442-48-5
1299694
  Макаренко А.І. Символічне насильство як інструмент російської політики в Чечні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 160 : Політичні науки. – С. 54-59. – ISSN 1996-5931
1299695
  Третяк М. Символічне повернення Винниченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 березня (№ 13). – С. 7
1299696
  Загоруйко Ю. Символічне президентство. Чи відбудеться воно? Пучдемон має намір знову очолити Каталонію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 лютого (№ 5)


  "Екс-очільника Каталонії Карлеса Пучдемона регіональний парламент 22 січня 2018 р. висунув як безальтернативного кандидата на посаду керівника регіону. Це сталося завдяки підтримці депутатів, які виступають за незалежність Каталонії від Іспанії і мають ...
1299697
  Остапчук О.Г. Символічне у професійному дискурсі пізньорадянського машинобудівника // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 49-53. – (Історичні науки ; т. 3). – ISSN 2617-3417
1299698
  Мамонтова Е. Символічний аспект вирішення проблем забезпечення національної безпеки // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 92-99.
1299699
  Мамонтова Е.В. Символічний вимір державотворення: українські реалії та перспективи // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 100-101. – (Право. Економіка. Управління)
1299700
  Цуркан І. Символічний вимір природи у творчості Олександра Олеся та європейських символістів // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 177-186. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
1299701
  Хлистун О.С. Символічний зміст перевтілення персонажів у "Лісовій пісні" Лесі Українки: культурологічний аспект // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 58-65. – ISSN 2225-7586
1299702
  Гуменюк П. Символічний і психологічний зміст жертвоприношення в міфології та релігії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 79-88. – ISBN 966-7825-78-7
1299703
   Символічний код нації // Київський університет. – Київ, 2019. – Травень (№ 5). – С. 2


  "У найгарніше свято року вулиці, коридори й аудиторії виграють усіма барвами українського національного вбрання. День вишиванки, що починався як локальна студентська ініціатива понад 10 років тому, швидко перетворився на всесвітний. У третій четвер ...
1299704
  Отрошко Л. Символічний образ України у пейзажному живописі XIX століття // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 4 (53). – С. 228-243
1299705
  Дятленко Т. Символічний пейзаж як елемент метафізичного виміру у романі В.Барки "Жовтий князь". До проблеми формування вмінь аналізувати пейзаж у прозових творах різних художніх систем // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С.22-26. – ISSN 0205-471Х
1299706
  Луценко Символічний порядок і тілесність у сучасному світі: аргументи Ренати Салецл / Луценко, В // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 131-133
1299707
  Панцьо С. Символічний потенціал лемківських пастуших пісень / С. Панцьо, Н. Лісняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 514-517. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1299708
  Конєва Я. Символічний простір "своєї землі" у фольклорі пограниччя // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 1. – C. 36-37
1299709
  Дзятківська О.С. Символічний ресурс влади як засіб політичного впливу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 114-122
1299710
  Шевченко Л.І. Символічний світ поезії Тараса Шевченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 5 (189). – С. 2-4
1299711
  Стрєлкова Ю.О. Символічний характер методу кореляції та концепції теономії розуму в теології П. Тілліха // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 46-49


  У статті розглянуто символічний характер методу кореляції в теології П. Тілліха, з"ясовано специфіку інтерпретації теологом поняття та теологеми символу, а також його суттєву онтологізованість. Спеціальну увагу приділено концепції теономії розуму в ...
1299712
  Шевченко Л. Символічні асоціації оніричного простору: Григорій Сковорода і Павло Тичина // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 153-61. – ISBN 966-638-152-4
1299713
  Харитонова Д.В. Символічні елементи будови Сонати для скрипки та фортепіано ор.19 Віктора Косенка // Українське музикознавство : щорічний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 130-144. – ISSN 0130-5298
1299714
  Волчок Н. Символічні значення лексем "щастя" / "нещастя" в паремійних текстах української та англійської мов // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.А. Войцева, О.Г. В"язовська [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 9. – С. 18-23. – ISBN 978-617-689-300-4
1299715
  Радкевич Ю. Символічні значення назв квітів у британській культурі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 3-9


  У статті розглядаються лексичні одиниці на позначення назв квітів та символічні значення, притаманні їм у британській культурі. Виокремлені основні асоціації, пов"язані з рослинною символікою. Наголошується на регіональній варіативності й відмінності ...
1299716
  Клавдіч В. Символічні й асоціативні складники концептосфери "вино" // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 10. – С. 155-159. – ISSN 2410-0927
1299717
  Єрмоленко С. Символічні й прагматичні виміри мовної норми // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 202-223. – ISBN 978-966-489-161-2
1299718
  Вегеш А. Символічні назви героїв у романі "Криничар" Мирослава Дочинця // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – C. 23-27
1299719
  Васильєва К.П. Символічні образи у табірних сонетах Олекси Різниківа (на матеріалі збірки "Двострунне грало") // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2017. – № 25/26 (497/498), вересень. – С. 55-61
1299720
  Безп"ятчук Ж.І. Символічні репрезентації простору, часу та числення в медіа на прикладі висвітлення Євромайдану // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 303-315. – ISSN 1998-6912
1299721
  Ротар Н.Ю. Символічні ресурси чернівецького регіонального політичного режиму // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 1 (81), січень - лютий. – C. 110-126. – ISSN 2524-0137
1299722
  Коровай К.О. Символічні сенси творчості Петра Бевзи // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (7). – С. 90. – ISSN 2616-9967
1299723
  Білий О. Символічні топоси і боротьба за історію // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 6 : Місця пам"яті. – С. 14-17. – ISSN 0235-7941
1299724
  Сіверс В.А. Символічні трансформації цінності // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 3-8
1299725
  Олещук П.М. Символічні форми легітимації політичних режимів : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.01 - теорія та історія політичної науки / Олещук П.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 229л. – Бібліогр. : л.192-229
1299726
  Олещук П.М. Символічні форми легітимації політичних режимів : Автореферат дис. ... канд.політичних наук: спец.23.00.01-Теорія та історія політичної науки / Олещук П.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібл.6 назв
1299727
  Олещук П.М. Символічні форми легітимації політичної влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 99-102. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Показано, що влада може залучати для власної легітимації різноманітні символічні форми. Серед типів легітимації влади найбільш символічний характер мають традиційний та харизматичний типи. Якщо перший йде шляхом залучення символів як носіїв "традиції", ...
1299728
  Романенко Ю.В. Символічні характеристики державної геральдики: візуально-аналітичний вимір // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 83-85
1299729
  Мурашевич К.Г. Символічність образів природи у китайській класичнй пейзажній ліриці // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 68-72
1299730
  Марчук Г. Символічність сатиричного тексту (на матеріалі західноукраїнської малої прози кінця XIX - початку XX ст.) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 192-196
1299731
  Муха-Шаєк Символічно-ідентифікаційне поняття культури в сучасному світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 29-33. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  На основі польської та європейської літератури виявляється джерело походження терміну "культура". Представлена його етимологія. В даній статті поняття "культура" розглядається з філософсько- соціологічної точки зору, виділяється його значення на ...
1299732
  Ракітіна М. Символічно-образний фонд китайських народних пісень юефу // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 102-105. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (313)). – ISSN 2076-5770
1299733
  Батаева Е.В. Символология и герменевтика медиа-образа // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 55-66. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматривается специфика медиа-образа (образа, транслируемого по массмедиа) в контексте нескольких концепций символа: религиозной, культурно-психоаналитической, семиологической, феноменологической и коммуникативной. Медиа-образ является ...
1299734
  Отрошко Л. Символотворення в етнокультурному просторі України: постановка проблеми // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (56). – С. 63-71. – ISSN 2413-7065
1299735
  Полнер Тихон Символы "Вишневого сада". – 46 с.
1299736
  Сорокин П.А. Символы в общественной жизни / П.А. Сорокин. – Рига : Наука и жизнь, 1913. – 48 с. – Миниатюрное издание. – (Миниатюрная библиотека "Наука и жизнь" ; № 32)
1299737
  Почепцов Г. Символы в политической pекламе / Г. Почепцов. – Киев : Пpинт Сеpвис, 1997. – 332 с.
1299738
  Руднева Софья Символы Веры : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 8 (2827). – С. 124-131
1299739
   Символы веры. Книга правил., 1838. – [4], 156, [4], 52
1299740
  Гусев П. Символы власти в Великом Новгороде / П. Гусев. – С.-Петербург : Сунодальная Типография, 1911. – 19 с.
1299741
  Мамедова А.О. Символы войны и мира в советском политическом плакате и карикатуре периода "холодной войны" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 110-115. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Рассматриваются знаково-символические элементы, использовавшиеся при создании советских полит. плакатов и карикатур, посвященных борьбе за мир, против "поджигателей войны". Язык сов. визуальной пропаганды сложился еще до начала "холодной войны", однако ...
1299742
   Символы времен // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2013. – Вып. 12. – С. 7-15


  Время - важнейшая часть жизни человека. Каждая культура, каждая эпоха создавала свой символ времени. Вотнекоторые из них: абраксас, кронос, темпус, калачакра, уроборос (змей).
1299743
  Соколов В.А. Символы государсвтенного суверенитета. / В.А. Соколов. – Саратов, 1969. – 309с.
1299744
  Сондерз Дж. Символы любви. : как найти пару / Джеральдин Сондерз ; [пер. с англ. Беляев В.Г.]. – Харьков : Клуб семейного досуга, 2003. – 318, [2] с. : ил. – ISBN 966-8218-17-5
1299745
  Тарасонов В.М. Символы медицины как отражение врачевания древних народов. / В.М. Тарасонов. – Москва, 1985. – 114с.
1299746
  Обухов В.В. Символы новой эры / В.В. Обухов. – М., 1983. – 64с.
1299747
  Мисюров Д.А. Символы о символах : начала культурно-символической политики / Д.А. Мисюров. – Москва : ЛКИ, 2008. – 232с. – ISBN 978-5-382-00888-2
1299748
  Балаховская Фаина Символы послевоенного уюта : искусство для жизни // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 43 : Фото
1299749
  Серкина А.А. Символы рабства в Древнем Китае / А.А. Серкина. – М., 1982. – 207с.
1299750
  Рощин Л.В. Символы ратной славы. / Л.В. Рощин. – М, 1984. – 127с.
1299751
   Символы Родины и воинской доблести. – М, 1990. – 126с.
1299752
  Яковлева О.В. Символы рождения и смерти в "Песнях западных славян" А.С. Пушкина
1299753
  Семененко-Басин Символы российского православия и советской "политической религии" // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 4. – С. 125-131. – ISSN 0869-0499
1299754
  Тараян З.Р. Символы симметрии орнамента в армянском прикладном искусстве. / З.Р. Тараян. – Ереван, 1989. – 198с.
1299755
   Символы Страны Советов. – Москва : Знание, 1984. – 63с.
1299756
  Юнг Карл Густав Символы трансформации : Анализ введения к одному случаю шизофрении / Юнг Карл Густав; Пер. и сост.В.Зеленский. – Москва : ПентаГрафик, 2000. – 496с. – ISBN 5-93202-005-9
1299757
  Жавари Символы Тяньаньмэнь : Тяньаньмэнь / Жавари, сирил // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 92-96 : Фото. – ISSN 1029-5828
1299758
  Клоссовский А. Символы элементарной математики / А. Клоссовский. – Одесса, 1905. – 34с.
1299759
  Коминарец Т. Символы, интерпретирующие константы национальной культуры в романе "Бесконечный тупик" Д. Галковского // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 36. – С. 40-45.
1299760
  Пирс Джон Р Символы, сигналы, шумы. / Джон Р Пирс. – Москва : Мир, 1967. – 334с.
1299761
  Чугаєва В. Символьна парадигма архетипу СВІТЛО в біблійному вимірі // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2017. – Вип. 4. – С. 54-62. – ISSN 2411-6548
1299762
  Робул Ю. Символьное потребление: символы как товары и товары как символы // Отдел маркетинга : Буквальное издание для маркетологов / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 11. – С. 24-28
1299763
  Рубцов В.П. Символьный метод автоматизации проектирования БИС / В.П. Рубцов. – Киев, 1980. – 56с.
1299764
  Неяченко И.И. Симеиз - Форос / И.И. Неяченко. – Симферополь, 1986. – 92с.
1299765
  Шафранский Е.И. Симеиз : Путеводитель / Е.И. Шафранский. – 2-е изд., доп. – Симферополь, 1971. – 88с.
1299766
  Реновчевич М. Симела Шолая : роман ; пер. з сербо-хор. / Михайло Реновчевич. – Київ : Художня література, 1959. – 532 с. : іл.
1299767
  Сукиасян К.О. Симеон Апаранци : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Сукиасян К.О. ; АН АрмССР, Ин-т лит. им. М. Абегяна. – Ереван, 1972. – 22л.
1299768
  Журавчак В. Симеон Бекбулатович - татарський хан на московському престолі // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 121-124. – ISBN 978-966-171-793-9
1299769
  Балашов Д.М. Симеон гордый : Роман- газета / Д.М. Балашов. – Москва
9. – 1988. – 79с.
1299770
  Балашов Д.М. Симеон гордый : Роман-газета / Д.М. Балашов. – Москва
10. – 1988. – 80с.
1299771
  Балашов Д.М. Симеон Гордый / Д.М. Балашов. – Москва : Современник, 1988. – 525 с.
1299772
  Балашов Д.М. Симеон Гордый : роман / Д.М. Балашов. – Москва : Худож.лит. – (Роман-газета)
2. – 1988. – 79 с.
1299773
  Балашов Д.М. Симеон Гордый : роман / Д.М. Балашов ; ил. И.А. Нечаева. – Москва : Патриот, 1990. – 559 с. : ил. – (Библиотека "Отчизны верные сыны")
1299774
   Симеон Полоцкий и его книгоиздательская деятельность.. – Москва, 1982. – 352 с.
1299775
  Михед П. Симеон Русакієв - дослідник української літератури : (до 100-річчя від дня народження) / П. Михед, О. Сайковська // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7/8 (979/980). – С. 252-257. – ISSN 0320 - 8370
1299776
  Михед П. Симеон Русакієв - дослідник української літератури (до 100-річчя від дня народження) / П. Михед, О. Сайковська // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 161-168. – ISBN 978-966-02-6227-0


  Професор Симеон Русакієв, болгарський літературний історик і критик середини ХХ століття, багато уваги приділяв дослідженню української літератури та історії українсько-болгарських літературних і кульбтурних взаємин
1299777
  Аладжов Д. Симеоновград от древността до 1885 година / Д. Аладжов, Н. Димов. – Симеоновград : Издава Общински сьвет, 1993. – 170 с.
1299778
  Шахматов А.А. Симеоновская летопись XVI века и Троицкая начала XV в. / А.А. Шахматова. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1910. – [2], 103 с. – Отд. отт. из "Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности Акад. наук". Т. 5 (1900 г.), кн. 2
1299779
  Ковальчук В.Г. Симетризована група слів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 394-399. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Визначена структура елементів симетризованої групи слів у скінченному алфавіті. Показано, що симетризована група слів ізоморфна симетричній групі.
1299780
  Ковальчук В.Г. Симетризована група слів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 54-59. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Визначена струтура елементів симетризованої групи слів у скінченному алфавіті. Показано, що симетризована група слів ізоморфна симетричній групі.
1299781
  Керекеша Д.П. Симетрична задача Карлемана для смуги з паралельними зсувами в область / Д.П. Керекеша, П.В. Керекеша // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-63. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються симетрична задача Карлемана (СЗК) для смуги з паралельними зсувами в область і відповідальна СЗК з умовою аналітичного продовження шуканої функції у верхню півплощину. Завдяки отриманим інтегральним зображенням аналітичної функції в смузі ...
1299782
  Кулініч О.О. Симетрична модель PR як сучасний суспільний міф // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 42-46


  Зроблена спроба окреслити специфіку сучасної моделі зв"язків із громадськістю, зокрема її симетричний і водночас маніпулятивний характер. Для цього з"ясовано зміни в підходах до вивчення паблік рилейшнз протягом їх еволюції, окреслено вплив тенденцій ...
1299783
  Калайда О.Ф. Симетричне двостороннє чисельне диференціювання функцій за допомогою чисельного інтегрування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 60-62. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою симетричних двосторонніх формул чисельного інтегрування побудовано відповідні симетричні двосторонні формули та алгоритми чисельного диференціювання. Ключові слова: двосторонні, диференціювання, інтегрування. By means symmetric two-sided ...
1299784
  Кравців В.В. Симетричні аналітичні функції на добутках банахових просторів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Кравців Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1299785
  Калайда О.Ф. Симетричні двосторонні локальні та нелокальні кубічні сплайни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 59-61. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано двосторонні симетричні локальні та нелокальні кубічні сплайни. Ключові слова: двосторонні, симетричні, сплайни. The two-sided symmetric local are built and unlocal cube splines. Key Words: two-sided, symmetric, splines.
1299786
  Калайда О.Ф. Симетричні двосторонні наближення функцій, похідних та інтегралів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 107-109. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Збуренням методу невизначених коефіцієнтів побудовано алгоритм знаходження симетричних двосторонніх наближень функцій, їх похідних та інтегралів.
1299787
  Йова А.М. Симетричні оператори на скінченновимірних алгебрах Лі // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 117-118
1299788
  Гришко Ю.В. Симетричні підмножини та фарбування груп : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Гришко Юлія Валентинівна ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 15 с. – Бібліогр.: 14 назв
1299789
  Гришко Юлія Валентинівна Симетричні підмножини та фарбування груп : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Гришко Юлія Валентинівна; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 118 л. – Бібліогр.: л.: 115 - 118
1299790
  Гришко Ю.В. Симетричні підмножини та фарбування скінчених абелевих груп // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 200-202. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Визначається міра симетричності фарбувань скінченних абелевих груп.
1299791
  Банах Т.О. Симетричні підмножини та фарбування скінченних груп // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 12-17. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Вивчається міра симетричності фарбувань скінченних груп.
1299792
  Близнюк В.В. Симетричність і ритмічність фонемної структури слова як один із факторів милозвучності сучасної української й італійської літературних мов // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 55-66. – Бібліогр.: 19 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
1299793
  Гаврилюк Р.О. Симетричність права людини на податки // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 117-124. – ISSN 2306-9082
1299794
  Гинзбург А.М. Симетрия на плоскости / А.М. Гинзбург. – Х., 1934. – 52 с.
1299795
  Гинзбург А.М. Симетрия на шаре / А.М. Гинзбург. – Х.
Ч. 2. – 1935. – 133 с.
1299796
  Сєров М.І. Симетрійна класифікація та точні розв"язки рівняння Шредінгера з деривативною нелінійністю / М.І. Сєров, А.В. Глєба // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 106-112. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджена симетрійна класифікація рівняння Шредінгера з деривативною нелінійністю. Симетрійні властивості застосовані для побудови його точних розв"язків.
1299797
  Сименог З.І. Симетрійний аналіз галілей-інваріантних диференціальних рівнянь типу Шродінгера. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.03 / Сименог З.І.; НАН України. Ін-т матем. – К., 1997. – 16л.
1299798
  Александрова О.В. Симетрійний аналіз систем стохастичних диференціальних рівнянь Іто : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Александрова Ольга Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1299799
  Тулупова Л.О. Симетрійні властивості нелінійного еволюційного рівняння 4-го порядку // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 117-121. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведена класифікація симетрійних властивостей нелінійного еволюційного рівняння 4-го порядку в залежності від вигляду функцій, які входять до складу рівняння.
1299800
  Павлишин В.І. Симетрія-диссимметрія кристалІв: нові аспекти // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, А.М. Асхабов, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 39, № 4. – С. 67-76. – ISSN 2519-2396


  "Стисло висвітлено фундаментальний внесок Є.С Федорова, Л Пастера, П. Кюрі в теорію симетрії. Наведено тлумачення термінів — симетрія, диссиметрія (симетрія з частково втраченими елементами симетрії), асиметрія (без елементів симетрії, окрім 1). ...
1299801
  Владленова І.В. Симетрія в сучасних фізичних теоріях: філософський аспект // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 146-156. – ISSN 2075-1443
1299802
  Сєрова М.М. Симетрія деяких рівнянь електродинаміки відносно конформної алгебри / М.М. Сєрова, Л.М. Блажко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 113-118. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведена класифікація нелінійних рівнянь електродинаміки інваріантних відносно різних представлень конформної алгебри.
1299803
  Горбань І.С. Симетрія екситонних станів TlGaS2 / І.С. Горбань, О.Б. Охріменко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 303-308. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглянуто симетрію ексигонних зон в кристалі TlGaS2 для двох можливих груп симетрії даного кристалу. Побудовані кореляційні діаграми для груп симетрії D2h та D4h. Розраховані правила відбору для екситонних переходів. Зроблено висновок, що найбільш ...
1299804
  Острик В.І. Симетрія інверсії розв"язку першої крайової задачі теорії пружності для півпростору // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2019. – Т. 62, № 1. – С. 112-126. – ISSN 0130-9420
1299805
  Желязкова В.В. Симетрія індексальності як засіб актуалізації синтактики художнього мовлення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 33-36. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1299806
   Симетрія коливальних станів та комбінаційне розсіяння світла на коливання каркасу молекул ендофулеренів V@C82 (M: Sc, Y, La) / Л.А. Булавін, М.М. Білий, В.О. Губанов, П М. Куліш, Т.А. та інші Парнюк // Вісник КУ. Сер.Фізика, 1999. – №3
1299807
   Симетрія коливальних станів та комбінаційне розсіяння світла на коливаннях каркасу молекул ендофулеренів М@С[нижній індекс 82] (М: Sc, Y, La) / М.М. Білий, Л.А. Булавін, В.О. Губанов, П М. Куліш, Т.А. Парнюк, Л.Я. Танцюра, Т.П. Танцюра, В.К. Кольтовер, В.П. Бубнов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 344-349. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглянуто два з дев"яти ізомерів каркасу ендометалофулерену La@С[нижній індекс 82], наведено їхню геометрію та визначено симетрію коливальних станів. Досліджено спектр комбінаційного розсіяння світла на коливаннях молекул La@С[нижній індекс 82] в ...
1299808
  Сакун В.П. Симетрія оптичних центрів NO2- та NO3- в водних розчинах електролітів / В.П. Сакун, В.В. Стукаленко, Г.І. Гайдідей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 406-409. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто вплив локального оточення па спектроскопічні властивості і симетрію домішкового аніона NO2- і NO3- в водних розчинах електролітів. Ключові слова: симетрія, частота, коливання, інтенсивність, поглинання, аніон, водний розчин The local ...
1299809
  Книгавко А.М. Симетрія та магнітні властивості низкьорозмірних антиферомагнетиків з неколінеарним спіновим упорядкуванням. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Книгавко А.М.; НАН України. Ін-тут монокристалів. – Харків, 1994. – 15л.
1299810
  Голод П.І. Симетрія та методи теорії груп у фізиці : (дискретні симетрії); Навчальний посібник для студ. фізичних спец. вищих навч. закладів / П.І. Голод; НаУКМА; Ін-т теоретичної фізики НАНУ ім. М.М. Боголюбова. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 211с. – ISBN 966-518-324-9
1299811
  Роман О.В. Симетрія та редукція нелінійних хвильових рівнянь : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.03 / Роман О. В.; НАН Укр. Ін-т матем. – К., 1997. – 16л.
1299812
  Шидловський А.К. Симетруючі пристрої / А.К. Шидловський, О.Д. Музиченко. – Київ : Техніка, 1970. – 164 с.
1299813
  Моллаахмади Д.А. Симин Данешвар как общественный деятель и литератор современного Ирана // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 77-82


  У статті розглянуто особливості та фактори формування творчої особистості Сімін Данешвар, її становлення як громадського діяча і літератора сучасного Ірану, проаналізовано її творчість у зіставленні з європейською літературою. В статье рассмотрены ...
1299814
  Осипенко О. Симиренки у вишиванці // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 21-22 травня (№ 87/88). – С. 12


  У родині завжди панував дух українства.
1299815
   Симиренкова "Помологія" видається по-російському // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 143, грудень : грудень. – С. 19-20
1299816
  Евсеев Ю.А. Симисторы и их применение в бытовой электроаппаратуре / Ю.А. Евсеев, С.С. Крылов. – Москва, 1990. – 120 с.
1299817
   Симкин Ефим Давидович. Выставка произведений. Москва. 1980. – М., 1980. – 15с.
1299818
   Симкин Яков Львович. Выставка произведений. Москва. 1980.. – М., 1980. – 14с.
1299819
  Щеглов И.П. Симментализированный скот Дальнего Востока и пути его улучшения. : Автореф... Доктора с-х.наук: / Щеглов И.П.; М-во высш. и сред.спец.образования Каз.ССР.Алма-Ат.зоовет.ин-т. – Алма-Ата, 1961. – 37л.
1299820
  Левицкий Б.Е. Симметризация в пространстве и ее применения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Левицкий Б. Е.; Кубан.ГУ. – Краснодар, 1974. – 11л.
1299821
  Галкин А.А. Симметризация функций глубины для построения аффинно-инвариантных классификаторов на основе глубинно-эллипсоидных окрестностей // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2016. – № 3, май - июнь. – С. 171-178. – ISSN 0572-2691
1299822
  Хухунашвили З.В. Симметрии в теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Хухунашвили З.В.; МГУ. – М., 1972. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1299823
  Локтионов М.В. Симметрии дуальных амплитуд и дуальная модель без тахионов. : Автореф... Канд. физ-мат.наук: 01.04.02 / Локтионов М.В.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1974. – 10л.
1299824
  Окунь Л.Б. Симметрии и динамические свойства слабого взаимаодействия : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Окунь Л. Б.; ОИЯИ, Лабор. теор. физ. – Дубна, 1962. – 10л.
1299825
  Шмутцер Э. Симметрии и законы сохранения в физике : Пер.с нем. / Э. Шмутцер. – Москва : Мир, 1974. – 159с.
1299826
  Берков А.В. Симметрии и модель кварков : учеб. пособие / А.В. Берков. – Москва : МИФИ, 1976. – 96 с.
1299827
  Подобряев А.В. Симметрии и оптимальный синтез в левоинвариантных задачах оптимального управления : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Подобряев Алексей Владимирович ; Рос. акад. наук, Ин-т програм. систем им. А.К. Айламазяна. – Переславль-Залесский, 2019. – 17 с. – Библиогр.: 7 назв.
1299828
  Авраменко А.А. Симметрии уравнений конвективного теплообмена и гидродинамики = Symmetries of convective heat transfer and fluid flow eouations / Авраменко А.А., Басок Б.И., Соловьев Е.Н. ; под ред. А.А. Долинского. – Киев : Наукова думка, 2001. – 94 с. – ISBN 966-00-0711-6
1299829
  Стражев В.И. Симметрии электромагнитных взаимодействий и дионная модель адронов. / В.И. Стражев. – Минск, 1975. – 44с.
1299830
  Куштан В.И. Симметрии элементарных частиц и слабые взаимодействия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Куштан В.И. ; МГУ , Физ. фак. – Москва, 1965. – 12 с.
1299831
   Симметрийный анализ в нейтронографии магнитных структур. – Свердловск : АН СССР, 1980. – 128с.
1299832
   Симметрийный анализ и решения уравнений математической физики. – К., 1988. – 104с.
1299833
  Фущич В.И. Симметрийный анализ и точные решения нелинейных уравнений математической физики. / В.И. Фущич. – Киев : Наукова думка, 1989. – 334 с.
1299834
  Егорченко И.А. Симметрийный анализ нелинейных уравнений для комплексных склярных и векторных порлей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Егорченко И.А.; АН УССР. – К, 1988. – 10л.
1299835
  Александрова О.В. Симметрийный анализ систем стохастических дифференциальных уравнений Ито : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Александрова Ольга Валерьевна ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; КНУТШ. – Киев, 2012. – 149 л. – Библиогр.: л. 142-149
1299836
  Коптев Г.И. Симметрирование и стабилизация режимов транзисторов, работающих на общую нагрузку в усилителях мощности высокой частоты : Автореф... канд. техн.наук: 293 / Коптев Г.И.; Моск. энерг. ин-т. – М., 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21
1299837
  Дзюбин И.И. Симметриченые тиристоры / И.И. Дзюбин. – Москва, 1970. – 47 с.
1299838
  Заславский И.Д. Симметрическая конструктивная логика / И.Д. Заславский. – Ереван, 1978. – 281 с.
1299839
  Милнор Д. Симметрические билинейные формы / Д. Милнор, Д. Хьюзмоллер. – Москва : Наука, 1986. – 175 с.
1299840
  Лоос О. Симметрические пространства / О. Лоос. – Москва : Наука, 1985. – 208 с.
1299841
  Ведерников В.И. Симметрические пространства, нормализованные и сопряженные связности : Автореф. дис. ... д-р физ.-мат. наук : 006 / Ведерников В.И. ; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1968. – 15 с.
1299842
   Симметрические соотношения в функции Патерсона. Теория и применение. – Новосибирск : Наука, 1981. – 136с.
1299843
  Макдональд И.Г. Симметрические функции и многочелны Холла / И.Г. Макдональд. – Москва : Мир, 1985. – 222 с.
1299844
  Хекендорф Х. Симметрические функции на многомерных поверхностях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Хекендорф Х. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1964. – 6 с. – Бібліогр. : с. 5-6
1299845
  Хекендорф Х. Симметрические функции на многомерных поверхностях. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Хекендорф Х.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1964. – 74, IVл. – Бібліогр.:л.I-IV
1299846
  Семенов С.М. Симметрические функции на пространствах 1р. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Семенов С.М.; МГУ. – М, 1973. – 14л.
1299847
  Коваленко А.Д. Симметричная деформация круглой пластинке в случае, когда модуль упругости изменяется порадиусу / А.Д. Коваленко, 1949. – [7] с.
1299848
  Парлетт Б.Н. Симметричная проблема собственных значений / Б.Н. Парлетт. – Москва : Мир, 1983. – 382 с.
1299849
  Ряузов Ю.А. Симметричные и перекрсные координации движений рук человека : Автореф... канд. биол.наук: / Ряузов Ю. А.; Ин-т гигиены труда и профзабол. АМН СССР,. – Москва, 1964. – 16л.
1299850
  Агаханян Т.М. Симметричные триггеры : учебное пособие для студентов и слушателей курсов повышения квалификации / Т.М. Агаханян ; Моск. инж.-физ. ин-т. – Москва, 1966. – 148 с.
1299851
  Вейль Г. Симметрия / Г. Вейль. – Москва : Наука, 1968. – 192 с.
1299852
  Вейль Г. Симметрия = Symmetry by Hermann Weyl / Г. Вейль; пер. с англ. Б.В. Бирюкова, Ю.А. Данилова; под ред. Б.А. Розенфельда; вступ. статья И.М. Яглома; заключительная статья Б.В. Бирюкова. – 3-е изд., стереотип. – Москва : ЛКИ, 2007. – 192с. – На тит. листе выходные данные издания: Princeton University Press, 1952; Princeton, New Jersey. – ISBN 978-5-382-00017-6
1299853
  Болтянский В.Г. Симметрия в алгебре / В.Г. Болтянский, Н.Я. Виленкин. – Москва, 1967. – 284с.
1299854
  Абдуллаев Д.А. Симметрия в булевых функциях и некоторых классах корректирующих кодов / Д.А. Абдуллаев, Д.Ю. Юнусов ; Ташк. электротехн. ин-т связи. – Ташкент : Фан, 1987. – 140, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 136-139
1299855
  Шафрановский И.И. Симметрия в геологии / И.И. Шафрановский, Л.М. Плотников. – Ленинград : Недра, 1975. – 144с.
1299856
  Мишель Л. Симметрия в квантовой физике : Пер. с англ. / Л. Мишель, М. Шааф. – Москва : Мир, 1974. – 250с.
1299857
  Дмитриев И.. Симметрия в мире молекул / И. Дмитриев. – Ленинград, 1976. – 125с.
1299858
  Шубников А.В. Симметрия в науке и искусстве. / А.В. Шубников, В.А. Копцик. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1972. – 340с.
1299859
  Шафрановский И.И. Симметрия в природе / И.И. Шафрановский. – Ленинград : Недра, 1968. – 184с.
1299860
   Симметрия в природе. – Л., 1971. – 380с.
1299861
  Шафрановский И.И. Симметрия в природе / И.И. Шафрановский. – 2-е изд., перераб. – Ленинград : Недра, 1985. – 168с.
1299862
  Дородницын В.А. Симметрия в решениях уравнений математической физики / В.А. Дородницын, Г.Г. Еленин. – Москва, 1984. – 64 с.
1299863
  Резников В.М. Симметрия в стохастической математике: методологический и философский анализ // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 4 (51). – С. 68-79. – ISSN 1560-7488
1299864
  Нокс Р. Симметрия в твердом теле : Пер. с англ. / Р. Нокс, А. Голд. – Москва : Наука, 1970. – 424 с.
1299865
  Хухунашвили З.В. Симметрия в теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Хухунашвили З.В.;. – М., 1972. – 12л.
1299866
  Повилейко Р.П. Симметрия в технике. / Р.П. Повилейко. – Новосибирск, 1970. – 131с.
1299867
  Эллиот Дж. Симметрия в физике : Пер. с англ. / Дж. Эллиот, П. Добер. – Москва : Мир
Т. 1 : Основные принципы и простые приложения. – 1983. – 368с.
1299868
  Эллиот Дж. Симметрия в физике : Пер. с англ. / Дж. Эллиот, П. Добер. – Москва : Мир
Т. 2 : Дальнейшие приложения. – 1983. – 416с.
1299869
  Джаффе Г. Симметрия в химии / Г. Джаффе, М. Орчин. – Москва, 1967. – 233с.
1299870
  Папулов Ю.Г. Симметрия в химии / Ю.Г. Папулов. – Калинин, 1988. – 84с.
1299871
  Феофилатьев В.А. Симметрия в элементарной геометрии и вопросы ее преподавания. : Автореф... канд. пед.наук: / Феофилатьев В.А.; Лен. гос. пед. ин-т им. М.Н.Покровского. – Ленинград, 1951. – 13 с.
1299872
  Харгитти И. Симметрия глазами химика. / И. Харгитти, М. Харгиттаи. – М., 1989. – 496с.
1299873
  Савукинас А.Ю. Симметрия зеркального отражения в квантовомеханической теории момента количесва движения и ее применение : автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук / Савукинас А. Ю. ; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1965. – 11с.
1299874
  Шубников А.В. Симметрия и антисимметрия конечных фигур / А.В. Шубников. – Москва : Изд-во АН СССР, 1951. – 172с.
1299875
  Готт В.С. Симметрия и асимметрия / В.С. Готт. – Москва, 1965. – 32 с.
1299876
  Депенчук Н.П. Симметрия и асимметрия в живой природе / Н.П. Депенчук. – К., 1963. – 176с.
1299877
  Акопян Ида Дмитриевна Симметрия и асимметрия в познании : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.08 / Акопян Ида Дмитриевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 22 с.
1299878
  Акопян И.Д. Симметрия и асимметрия в познании. / Акопян И.Д. – Ереван : АН АрмССР, 1980. – 132 с.
1299879
  Макаров Н.В. Симметрия и асимметрия в природе / Н.В. Макаров. – М., 1990. – 31с.
1299880
  Акопян Ида Дмитриевна Симметрия и ассиметрия в познании : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Акопян Ида Дмитриевна; КГУ. – К., 1979. – 22л.
1299881
  Акопян И.Д. Симметрия и ассиметрия в познании (философские вопросы естествознания) : Дис... канд. философ.наук: 09.00.08 / Акопян И.Д.; АН Армянской ССР. Ин-т философии и права. – Киев, 1978. – 115л.
1299882
  Депенчук Н.П. Симметрия и ассиметрия живого в свете диалектического материализма : Автореф... канд. филос.наук: / Депенчук Н. П.; АН УССР, Отд-ние обществ. наук. – К., 1962. – 20л.
1299883
  Вульф Г.В. Симметрия и вывод всех ее кристаллографических видов / [соч.] Г. Вульфа, преп. Варш. ун-та. – Варшава : Тип. Варш. учебного округа, 1897


  Соержание конволюта: 1. Симметрия и вывод всех ее кристаллографических видов / Г. В. Вульф ; [соч.] Г. Вульфа, преп. Варш. ун-та; 2. Кристаллографические заметки / В.И. Вернадский; 3. О хромовом турмалине из Березовска / В.И. Вернадский; 4. ...
1299884
  Бир Г.Л. Симметрия и деформационные эффекты в полупроводниках / Г.Л. Бир, Г.Е. Пикус. – Москва : Наука, 1972. – 584 с.
1299885
  Барабаш А.И. Симметрия и динамика внутрикристаллических полей иодатов в области структурных полей иодатов в области структурных фазовых переходов. : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Барабаш А.И.; Ан Украины, инст. физики. – К., 1994. – 315л. – Бібліогр.:л.290-315
1299886
  Ходжамирян Александр Юрьевич Симметрия и динамические свойства амплитуд распадов адронов, содержащих тяжелые кварки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ходжамирян Александр Юрьевич; Ереванский физ. ин-т. – Ереван, 1980. – 17л.
1299887
  Желудев И.С. Симметрия и ее приложения / И.С. Желудев. – Москва : Атомиздат, 1976. – 286 с.
1299888
  Желудев И.С. Симметрия и ее приложения / И.С. Желудев. – 2-е перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 303с.
1299889
  Макушкин Ю.С. Симметрия и ее применения к задачам колебательно-вращательной спектроскопии молекул / Ю.С. Макушкин. – Томск : Издательство Томского университета
Ч. 1. – 1990. – 245 с.
1299890
  Макушкин Ю.С. Симметрия и ее применения к задачам колебательно-вращательной спектроскопии молекул / Ю.С. Макушкин. – Томск : Издательство Томского университета
Ч. 2. – 1990. – 220 с.
1299891
  Вульф Г.В. Симметрия и ее проявление в природе / Г.В. Вульф. – изд. 2-е. – Москва : Государственное издательство, 1919. – 136 с.
1299892
  Афанасьев И.И. Симметрия и морфология пластически деформированных кристаллов : Автореф... канд. геол.-минералогнаук: / Афанасьев И.И.; Ленингр. горный и-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1966. – 25л.
1299893
  Миллер У. Симметрия и разделение переменных / У. Миллер, мл.; Пер. с англ. Г.П. Бабенко; Под ред. К.И. Бабенко. – Москва : Мир, 1981. – 342с.
1299894
  Ивченко Е.Л. Симметрия и реальная зонная структура полупроводников / Е.Л. Ивченко, Р.Я. Расулов. – Ташкент : Фан, 1992. – 141 с.
1299895
   Симметрия и решения нелинейных уравнений математической физики. – Киев, 1987. – 112с.
1299896
   Симметрия и решения уравнений математической физики. – Киев, 1989. – 120с.
1299897
  Федоров Е.С. Симметрия и структура кристаллов : Основные работы / Е.С. Федоров. – Москва : Изд-во АН СССР, 1949. – 630с.
1299898
  Батыров Садулла Симметрия и тчные решения некоторых уравнений типа Шредингера : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Батыров Садулла; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1986. – 12л.
1299899
  Мугдуева Марина Карловна Симметрия как пространственно-временная организация стихотворного текста : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Мугдуева Марина Карловна; Моск. ин-т ин. яз. – М., 1989. – 21л.
1299900
  Вайнштейн Б.И. Симметрия кристаллов / Б.И. Вайнштейн. – Москва
1. – 1979. – 383с.
1299901
  Каплан И.Г. Симметрия многоэлектронных систем / И.Г. Каплан. – Москва : Наука, 1969. – 408 с.
1299902
  Папулов Ю.Г. Симметрия молекул : учеб. пособ. / Ю.Г. Папулов. – Калинин, 1979. – 84 с.
1299903
  Войтюк А.А. Симметрия молекул / А.А. Войтюк. – Новосибирск, 1988. – 80с.
1299904
  Зоркий П.М. Симметрия молекул и кристаллических структур / П.М. Зоркий. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 231с.
1299905
  Зоркий П.М. Симметрия молекул и кристаллов / П.М. Зоркий, Н.Н. Афонина. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1979. – 176 с.
1299906
  Банкер Ф.Р. Симметрия молекул и молекулярная спектроскопия : Пер.с англ. / Ф.Р. Банкер. – Москва : Мир, 1981. – 451 с.
1299907
  Урманцев Ю.А. Симметрия природы и природа симметрии (Философские и естественнонаучные аспекты) / Ю.А. Урманцев. – Москва : Мысль, 1974. – 229 с.
1299908
   Симметрия рельефа. Упорядоченность в рельефе и морфогенезе. – Москва, 1992. – 251с.
1299909
  Малыгин А.Г. Симметрия сети реакций метаболизма / А.Г. Малыгин. – Москва : Наука, 1984. – 109 с.
1299910
  Макогонов Е.П. Симметрия сростков минеральных индивидов. / Е.П. Макогонов. – М, 1991. – 193с.
1299911
  Фущич В.И. Симметрия уравнений квантовой механики. / В.И. Фущич, А.Г. Никитин. – Москва : Наука, 1990. – 399 с.
1299912
  Фущич В.И. Симметрия уравнений Максвелла. / В.И. Фущич, А.Г. Никитин. – Киев : Наукова думка, 1983. – 199 с.
1299913
  Дубров А.П. Симметрия функциональных процессов / А.П. Дубров. – М, 1980. – 64с.
1299914
  Шека В.И. Симметрия энергетических зон и комбинированный резонанс в кристаллах типа вюрцита и цинковой обманки : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Шека В.И. ; Объед. уч. сов. ин-т физ. метем. и металлофиз. АН УССР. – Киев, 1961. – 8 с.
1299915
   Симметрия, инвариантность, структура (философские очерки). – Москва : Высшая школа, 1967. – 340 с.
1299916
  Шубников А.В. Симметрия. / А.В. Шубников. – М.-Л., 1940. – 176с.
1299917
  Добрашинович Г. Симо Матавуль / Г. Добрашинович. – 2-го ред.изд. – Београд, 1964. – 36с.
1299918
  Комаров Р.В. Симов як феномен релігії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 45-46. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1299919
  Задорнов Н.П. Симода : Роман / Н.П. Задорнов. – Москва : Советский писатель, 1980. – 415с.
1299920
  Лаврецкий И.Р. Симон Боливар. (1783-1830. Организатор борьбы за освобождение народов Латин. Америки от испан. завоевателей) / И.Р. Лаврецкий. – Москва, 1958. – 100с.
1299921
   Симон Боливар: история и современность.. – Москва, 1985. – 295с.
1299922
  Дубинянская Я. Симон Боливар: ошибка Либертадора // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 12 (112). – С. 108-123. – ISSN 1819-6268
1299923
  Порецкий Я.И. Симон Будный - передовой белорусский мыслитель XVI века / Я.И. Порецкий. – Минск, 1961. – 67с.
1299924
  Ванслов В. Симон Вирсаладзе / В. Ванслов. – Москва, 1969. – 200с.
1299925
  Боряк Т. Симон Наріжний - збирач та зберігач музейної та документальної спадщини України // Матеріали VI наукового семінару "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.". – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 19-31. – ISBN 978-966-2410-26-6
1299926
  Юрчишин Я.В. Симон Петлюра - видатний діяч Центральної Ради та Директорії УНР // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2002. – Вип. 16. – С. 118-120
1299927
  Баглай О. Симон Петлюра - військовий керівник УНР 1918-1920 рр. // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 13. – С. 38-39
1299928
  Солодка Н. Симон Петлюра - державний муж // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 30 травня - 5 червня (№ 22). – С. 5


  До 140-річчя від дня народження.
1299929
  Іванис В. Симон Петлюра - президенет України 1879-1926 / Василь Іванис. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 255, [3] с. : іл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1160-7
1299930
  Іванис В. Симон Петлюра - Президент України : 1879-1926 / Василь Іванис. – Репринтне вид. – Дрогобич : Бескид, 1991. – 255, [1] с. – Вихідні дані ориг.: Торонто : Накладом "5-ї станиці союзу бувших українських вояків", 1952
1299931
  Іванис В. Симон Петлюра - Президент України / Василь Іванис. – 2-е вид., репринт. – Київ : Наукова думка, 1993. – 367, [4] с. : іл., портр. – ISBN 5-12-004111-6
1299932
  Кучерук Олександр Симон Петлюра - Президент Української Народної Республіки / Кучерук Олександр, Ралдугіна Тетяна // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 30-34. – ISSN 0130-7037
1299933
  Миронюк Д.І. Симон Петлюра - редактор "Украинской жизни" / Д.І. Миронюк. – Київ-Вінніпег : Наша культура і наука, 2004. – 136с. – ISBN 966-7821-25-0
1299934
  Сергійчук В.І. Симон Петлюра - творець армії і держави / Володимир Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2016. – 144 с. : портр. – ISBN 978-966-2911-67-1
1299935
  Прохода В. Симон Петлюра / Василь Прохода. – [ Б. м. : б. в. ], 1968. – 51 с. : портр.
1299936
  Косик В.М. Симон Петлюра / Володимир Косик; перекл. з франц. Ярема Кравець; Наукове т-во ім. Шевченка; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : НТШ, 2000. – 88с. – ISBN 966-02-1833-8
1299937
  Сергійчук В.І. Симон Петлюра / В.І. Сергійчук. – Київ : Україна, 2004. – 448с. – (Українські державники). – ISBN 966-524-149-4
1299938
  Савченко В.А. Симон Петлюра / В.А. Савченко. – Харьков : Фолио, 2004. – 414, [2] с. – Сер. основана в 2004 г. – (Время и судьбы). – ISBN 966-03-1760-3
1299939
   Симон Петлюра // Сто найвідоміших українців / [Х. Бедрик-Білан та ін. ; під заг. ред. Ю. Павленка]. – Київ : Автограф ; Орфей, 2005. – С. 420-429. – (100 найвідоміших). – ISBN 966-8349-01-6
1299940
  Піскун В. Симон Петлюра // Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2006. – Ч. 3. – С. 10-22.
1299941
  Савченко В.А. Симон Петлюра / В.А.Савченко. – Харьков : Фолио, 2006. – 415с. – (Время и судьбы). – ISBN 966-03-3454-0
1299942
  Савченко В.А. Симон Петлюра / В. Савченко. – Харьков : Фолио, 2009. – 123 с. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 978-966-03-4664-2
1299943
  Журавльов Д.В. Симон Петлюра // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 309-313. – ISBN 978-966-14-1182-0
1299944
  Жук Ю. Симон Петлюра // Регіон бандерівський / Я. Заворотний ; вид. Є. Недищук ; голов. ред. Л. Кравцова-Антонюк [та ін.]. – Нововолинськ, 2013. – № 1 (11). – С. 4
1299945
  Савченко В.А. Симон Петлюра / В. Савченко ; [худож.-оформлювач Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо, 2015. – 126, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Сер. засн. в 2009 р. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-5098-4
1299946
  Наулко В.І. Симон Петлюра // Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 59-61. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
1299947
  Салига Т. Симон Петлюра (Літературознавчо-мистецький мотив) // Вогонь, що не згаса ... / Т.Ю. Салига. – Київ : Либідь, 2017. – С. 35-52. – ISBN 978-966-06-0747-7
1299948
  Кучерук О. Симон Петлюра 1879-1926 : [до 130-річчя з дня народження] / [Олександр Кучерук ; наук. ред. В. Верстюк] ; Укр. ін-т нац. пам"яті, Музей Укр. народ. республіки. – Київ : Задруга, 2009. – [16] с. : іл., фот. – Авт. зазнач. в кінці кн.
1299949
   Симон Петлюра в історії та національній пам"яті : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, (20-22 травня 2009 р.) / Укр. ін-т нац. пам"яті ; Полт. обл. держ. адм. ; Ін-т іст. України НАНУ ; Полт. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Королева ; [відп. ред. В.Ф. Верстюк]. – Київ : Фоліант, 2009. – 164 с. – ISBN 978-966-8474-74-3
1299950
  Сторчак А. Симон Петлюра в контексті спогадів гетьмана // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 27-28
1299951
  Трембіцький А.М. Симон Петлюра в спогадах Віктора Приходька / А.М. Трембіцький, А.А. Трембіцький // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 140-148. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
1299952
  Петриченко К. Симон Петлюра і Данило Терпило (Зелений) : історія взаємовідносин (1918-1919 роки) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 99-103


  У статті досліджується історія взаємовідносин голови Директорії УНР С. Петлюри й одного з найбільш відомих отаманів Київщини Д. Терпила (Зеленого) та їх вплив на розвиток українського визвольного руху
1299953
  Сергійчук В. Симон Петлюра і єврейство / Володимир Сергійчук. – Київ : Микола Ляшенко, 1999. – 124 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-24-Х
1299954
  Сергійчук В. Симон Петлюра і єврейство / Володимир Сергійчук; КНУТШ, Центр українознавства. – Київ : ПП Сергійчук М.І., 2006. – 152с. – ISBN 966-2911-02-2
1299955
   Симон Петлюра і петлюрівці // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1979. – Рік 30, ч. 5 (351), травень : травень. – С. 1-2
1299956
  Феденко П. Симон Петлюра і трагедія України // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 292, травень : травень. – С. 5-11
1299957
  Гирич І. Симон Петлюра і українська дореволюційна соціал-демократія // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.47
1299958
  Панчук Я. Симон Петлюра і українська церква // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 212-214
1299959
  Колянчук О. Симон Петлюра і українсько-польскі відносини - Армія УНР у польських таборах (1920 - 1924 рр.) // Українська Бібліотека імени С. Петлюри в Парижі : інформаційний бюлетень. – Paris, 1999. – N 62. – С. 22-30
1299960
  Губарець Василь Симон Петлюра на еміграції // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 171-178. – ISSN 0869-3595
1299961
   Симон Петлюра на сторінках українських газет 1917-1920 років: матеріали до біобібліографії / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [авт.-уклад.: О.А. Вакульчук (керівник), Т.О. Борисенко, О.С. Залізнюк, Н.М. Носкіна ; редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін.]. – Київ : НБУВ, 2015. – 377, [3] с. : портр. – ISBN 978-966-02-7646-8
1299962
  Пошедін О.І. Симон Петлюра про моральний дух війська // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / Національний університет оборони України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 73-77
1299963
  Слободяник Ю.В. Симон Петлюра та Євген Петрушевич: у контексті правової легітимізації української державності // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 376-379. – ISBN 978-617-7777-14-3
1299964
  Гунчак Т. Симон Петлюра та євреї / Т. Гунчак. – Київ : Либідь, 1993. – 48 с. – ISBN 5-325-00408-5
1299965
  Гоцуляк В.М. Симон Петлюра та масонство в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 82-89. – ISBN 966-628-134-1
1299966
  Ковальчук М. Симон Петлюра та Міклош Хорті: таємниця одного листа // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 3. – С.51-57. – ISSN 0869-3595
1299967
   Симон Петлюра та українська національна революція = Symon Petlura and ukrainian national revolution : збірник праць Другого конкурсу петлюрознавців України. – Київ : Рада, 1995. – 360с. – ISBN 5-7707-6494-5
1299968
  Пиріг Р.Я. Симон Петлюра у сприйнятті Павла Скоропадського (за спогадами гетьмана) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 15-27. – ISSN 0130-5247
1299969
  Миронюк Д.І. Симон Петлюра як редактор журналу "Украинская жизнь" (1912-1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Миронюк Д.І. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1299970
  Миронюк Д.І. Симон Петлюра як редактор журналу "Украинская жизнь" (1912-1917) : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Миронюк Д.І. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 192 л. – Бібліогр.: л. 175-192
1299971
  Миронюк Д.І. Симон Петлюра як співробітник і редактор тижневика "Слово" (1907-1909) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 109-113


  Ідеться про передумови заснування, програмні засади діяльності та організацію роботи редколегії газети "Слово", що виходила у Києві 1907-1909 років. The article concerns pre-conditions of foundation, principles and organization of the work of ...
1299972
  Кучерук О. Симон Петлюра. Голова Директорії , Головний Отаман Армії УНР (1879-1926) / О. Кучерук, Т.Ралдугіна; Мін-во культури і туризму України,Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо увічнення пам"яті видатних діячів УНР та Західно-Укр. Народної республіки та ін. – б.м.видання. – 15с.
1299973
  Дорошенко-Товмацький Симон Петлюра. Життя і діяльність / Борис Дорошенко-Товмацький. – Київ : Просвіта, 2005. – 608с. – ISBN 966-8547-43-8
1299974
   Симон Петлюра. Невідомі листи з Парижа як політичний заповіт борцям за самостійну Україну. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – 92с. – 9у2Петл Шифр дубл. – ISBN 966-7060-09-8
1299975
  Коляда І. Симон Петлюра. Революція. Кохання. Родина : Історико-біографічний нарис. До 100-річчя Української революції (1917-1921 рр.) // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (218), жовтень 2019. – С. 38-43
1299976
  Бабенко Л. Симон Петлюра: важкий шлях із небуття // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 2. – С. 151-160. – ISBN 966-7653-03-5
1299977
  Лопата О. Симон Петлюра: від соціал-демократа до союзника Польщі // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 6 вересня (№ 36). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1299978
  Піскун В. Симон Петлюра: відхід і повернення // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
1299979
  Піскун В. Симон Петлюра: відхід і повернення
1299980
  Сюндюков І. Симон Петлюра: кара чесної пам"яті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21-22 вересня (№ 170/171). – С. 19


  Фільм режисера Олеся Янчука про драматичні моменти біографії Головного атамана УНР.
1299981
  Полумисна О. Симон Петлюра: літературний критик, публіцист, редактор // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 289-296. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2078-7324
1299982
  Ярош Я. Симон Петлюра: правда і вигадки // Берестейський край : щотижнева газета / "Просвіта Берестейщини" імені Т. Шевченка. – Брест, 1998. – 23 травня (№ 20). – С. 5-6


  Відгуки світової преси про вбивство Симона Петлюри - за матеріалами Волинського обласного державного архіву.
1299983
  Хоменко І. Симон Соловейчик - "невтомний ідеаліст і реформатор освіти" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 9. – С. 8-11
1299984
  Хоменко І. Симон Соловейчик - "невтомний ідеаліст і реформатор освіти" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 9 (165). – С. 22--28
1299985
  Нічик В.М. Симон Тодорський і гебраїстика в Києво-Могилянській академії / В.М. Нічик. – Київ : КМ Академія, 2002. – 52с. – ISBN 966-518-009-6
1299986
  Леонов А.И. Симон Ушаков / А.И. Леонов. – М.-Л, 1945. – 24с.
1299987
   Симон Ушаков = Simon Ushakov : [альбом репродукций]. – Ленинград : Аврора, 1971. – 19 с., [10] л..ил. : ил. – Текст на рус. и англ. яз. - На обл. : Simon Ushakov. – (Мастера мировой живописи)
1299988
  Бекенева Н.Г. Симон Ушаков (1626-1686) / Н.Г. Бекенева. – Ленинград : Художник РСФСР, 1984. – 71 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 69. – (Массовая библиотека по искусству)
1299989
  Немилова И.С. Симон Шарден и его картины в Государственном Эрмитаже. / И.С. Немилова. – Л., 1961. – 18с.
1299990
  Гончарова К.О. Симона де Бовуар і соціалістичний феміназм // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 60-61
1299991
  Дубинянская Я. Симона де Бовуар: сила второго пола // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 11 (51). – С. 64-81. – ISSN 1819-6268
1299992
  Сокольская А.Л. Симона Синьоре / А.Л. Сокольская. – Ленинград : Искусство, 1964. – 216 с.
1299993
  Григас К. Симонас Даукантас - собиратель и издатель литовского фольклора : Автореф... канд. филол.наук: / Григас К.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1958. – 16л.
1299994
   Симоненко В. "Поетична спадщина" : Коротка біографія письменника. Тексти віршів... Посіб. для 11 кл. – Харків : Ранок, 2000. – 64с. – (Літературна крамница). – ISBN 966-624-015-7
1299995
   Симоненко Василь Андрійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 150-151. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1299996
  Дука М.В. Симоненко Рем Георгійович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 287. – ISBN 96966-8060-04-0
1299997
   Симоненко Рем Георгійович (1928-2012) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 435. – ISBN 978-966-439-754-1
1299998
  Сніжко М.С. Симоненкові світанки : [спогади та роздуми про В.А. Симоненка] / Микола Сніжко. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2015. – 211, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7274-14-7
1299999
  Клингер В.П. Симонид Аморгский и его дидактическая поэма / В.П. Клингер. – Киев : Тип. Императ. Унив. Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1913. – 38 с. – отд. оттиск: Университетские известия», Киев, 1913, № 6
1300000
  Головачев В.Ц. Симоносекский договор и борьба Китая против уступки Тайваня (1894-1895) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 5. – С. 20-30. – ISSN 0869-1908
<< На початок(–10)1291129212931294129512961297129812991300(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,