Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1291129212931294129512961297129812991300(+10)В кінець >>
1299001
  Аманов Т.И. Теорема вложения для дифференцируемых функций многих переменных и ее приложение в математической физике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Аманов Т.И.; Математический ин-т им. В.А.Стеклова АН СССР. – Москва, 1953. – 8 с.
1299002
  Успенский В.А. Теорема Геделя о неполноте. / В.А. Успенский. – М, 1982. – 111с.
1299003
  Бурбан І.І. Теорема Ейлера та задачі про розфарбування географічних карт // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 48-55. – ISSN 1029-4171
1299004
  Полищук В.Р. Теорема Каблукова / В.Р. Полищук. – М., 1983. – 176с.
1299005
  Халікулов С.І. Теорема Котельникова-Шеннона для випадкових полів на циліндрі / С.І. Халікулов, В.М. Ядренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-61. – (Математика. Механіка ; Вип. 5)


  Вивчаються дійснозначні випадкові поля Е (t, ф) на циліндрі, де t є R=(-оо, оо), ф є S2 (S2 - одиничне коло на площині), ізотропні за зміною ф. Визначається, що коефіцієнти Фур"є аk(t), Bk(t) у розкладі Е (t, ф) за змінній ф є взаємно некорельованими ...
1299006
  Халікулов С.І. Теорема Котельникова-Шеннона для однорідних за часом ізотропних випадкових полів на сфері та статистичне моделювання / С.І. Халікулов, З.О. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 66-71. – (Математика. Механіка ; Вип. 6)


  Указано розклад Котельникова-Шеннона для однорідних за часом ізотропних випадкових полів на сфері. Визначено граничну теорему про апроксимацію таких випадкових полів полями з обмеженим спектром. Наводиться оцінка середньоквадратичної швидкості ...
1299007
  Довбенко М. Теорема Коуза, Кіотський протокол та екологічні інвестиції для України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 11 (576). – С. 65-75. – ISSN 0131-775Х
1299008
  Шаститко А. Теорема Коуза: проблемы и недоразумения // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 10. – С.96-99. – ISSN 0042-8736
1299009
  Ружицки Е. Теорема Лиувилля о конформных отображениях / Е. Ружицки. – К, 1977. – 40с.
1299010
  Ведин И.Ф. Теорема личности / И.Ф. Ведин. – Москва, 1988. – 237 с.
1299011
  Поливин Н.Г. Теорема любви / Н.Г. Поливин. – Волгоград, 1969. – 49с.
1299012
  Филиппова А.А. Теорема Мизеса о предельном поведении функционалов от эмпирических функций распределения и ее статистические применения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Филиппова А.А. ; МГУ. – Москва, 1960. – 5 с.
1299013
  Довбенко М. Теорема неможливості Ерроу // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 89-93. – ISSN 0131-775Х
1299014
   Теорема о неявных функциях и ее приложения. – Новосибирск, 1991. – 25с.
1299015
  Ситникова Е.Г. Теорема о сильном нуле для эллиптического уравнения высокого порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 003 / Ситникова Е.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1970. – 4л.
1299016
  Положий Г.Н. Теорема о сохранении области для некоторых эллиптических систем дифференциальных уравнений и ее применения. / Г.Н. Положий. – [8] с.
1299017
  Милнор Д. Теорема об h -кобордизме / Д. Милнор. – Москва, 1969. – 116 с.
1299018
  Костарчук Б.В. Теорема об изоморфизах для общих эллиптических граничных задаз без предпоолжения нормальности граничных условий и их приложения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Костарчук Б. В.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1974. – 12л.
1299019
  Литцман Вальтер Теорема Пифагора / Литцман Вальтер. – 2-е изд. – Москва-Ленинград, 1935. – 72 с.
1299020
  Литцман Вальтер Теорема Пифагора / Литцман Вальтер. – 3-е изд. – Москва, 1960. – 114с.
1299021
   Теорема Пифагора по задаче А. Бачинского // Общие исследования о кривых поверхностях [Компакт] : [соч.] / К.Ф. Гаусс. – Б. м. – С. 9-11
1299022
   Теорема площ Мак-Кола - Хана : Методична розробка до курсу "Лазерна спектроскопія". – Київ : Київський університет, 2005. – 32с.
1299023
  Загородній А.Г. Теорема Пойа і міграція та захоплення квантової частинки / А.Г. Загородній, Л.М. Христофоров // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 11. – С. 44-51. – ISSN 1025-6415
1299024
  Рейнфелд Андрей Артурович Теорема сведения и динамическая эквивалентность автономных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Рейнфелд Андрей Артурович; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1299025
  Борисенко А.А. Теорема сравнения для опорных функций гиперповерхности / А.А. Борисенко, К.Д. Драч // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
1299026
  Аршон И.С. Теорема типа теоремы Фрагмена-Линделефа для линейной эллиптической системы. : Автореф... наук: / Аршон И.С.; Моск. ордена Ленина с-х акад. им.К.А,Темирязева. – М., 1961. – 6л.
1299027
  Блохина Г.Н. Теорема типа Фрагмена-Линделефа для линейного эллиптического уравнения второго порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Блохина Г.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 6л.
1299028
  Федотова В.Г. Теорема Томаса китайской модернизации // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 17-22. – ISSN 0042-8744
1299029
  Постников М.М. Теорема Ферма: введ. в теорию алгебраич. чисел. / М.М. Постников. – М., 1978. – 128с.
1299030
  Левитська А.О. Теореми інваріантності для систем випадкових нелінійних бульових рівнянь // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-38. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається наступна система над GF(2) випадкових нелінійних рінянь Е d1 k=1 1
1299031
  Нікітін А.В. Теореми існування і єдиності розв"язків систем стохастичних диференціальних рівнянь Іто-Скорохода у гільбертовому просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 125128. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Сформульовані та доведені умови існування та єдиності розв"язків систем стохастичних диференціальних рівнянь Іто-Скорохода у гільбертовому просторі. Ключові слова: стохастичне диференціальне рівняння, гільбертовий простір. Formulated and the ...
1299032
  Ляшко І.І. Теореми про неявні функціїї в курсі математичного аналізу / І.І. Ляшко. – Київ, 1973. – 60 с.
1299033
  Слободян С.Я. Теореми про нормальний граничний розподіл числа хибних розв"язків системи нелінейних випадкових рівнянь у полі GF(2) : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.05 - теоря ймовір. та мат. статистика / С.Я. Слободян ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1299034
  Слободян С.Я. Теореми про нормальний граничний розподіл числа хибних розв"язків системи нелінійних випадкових рівнянь у полі GF (2) : Дис. ... канд. фізико-математичих наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей та математична статистика / Слободян С.Я.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 150л. – Бібліогр.: л. 142 - 150
1299035
  Гаращенко Ф.Г. Теореми про практичну стійкість систем зі зміною вимірності фазового простору / Ф.Г. Гаращенко, Є.Ф. Сопронюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 171-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для систем зі зміною вимірності фазового простору сформульовані означення і доведені теореми про практичну стійкість. Установлені критерії практичної стійкості, які придатні для безпосереднього використання як алгоритмів чисельного визначення областей ...
1299036
  Курченко А.А. Теоремы бакстеровского типа для случайных полей и некоторые условия ортогональности мер : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Курченко А. А.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1978. – 138л.
1299037
  Курченко Александр Алексеевич Теоремы бакстеровского типа для случайных полей и некоторые условия ортогональности мер : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Курченко Александр Алексеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
1299038
  Магомедов А.М. Теоремы вложения в некоторых функциональных пространствах и исследование уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Магомедов А. М.; АН ГССР, Тбил. мат. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 13л.
1299039
  Бокуть Л.А. Теоремы вложения в теории алгебр : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бокуть Л. А.; АН СССР, Сиб. отд. Совет секции физ. мат. наук Объед. уч. сов. по физ.мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1962. – 6л.
1299040
  Рыбалов Ю.В. Теоремы вложения для весовых классов функций и их приложение к спектральной теории эллиптических операторов с вырождающимися коэффициентами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Рыбалов Ю.В.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1971. – 8л.
1299041
  Пиголкина Т.С. Теоремы вложения для классов функций, определенных в неограниченных областях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пиголкина Т.С.; Новосиб. гос. ун-т. Совет по мез.-мат. наукам. – Новосибирск, 1967. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1299042
  Смаилов Е. Теоремы вложения для функциональных пространств с ортогональным базисом и их приложения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Смаилов Е.; АН Каз.ССР.Объед.учен.совет.отдел.физ-мат.наук. – Алма-Ата, 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.18-22
1299043
  Кукин Г.П. Теоремы вложения и алгоритмические проблемы для алгебры и групп. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.01.06 / Кукин Г.П.; АН СССР.Сибирск.отд.Спец.совет.при ин-те матем. – Новосибирск, 1980. – 18л.
1299044
   Теоремы вложения и их приложения. – М., 1970. – с.
1299045
   Теоремы вложения и их приложения. – Алма-Ата, 1976. – 196с.
1299046
   Теоремы вложения и их приложения к задачам математической физики. – Новосибирск, 1989. – 144с.
1299047
  Успенский Теоремы вложения и приложения к дифференциальным уравнениям. / Успенский, Демиденко, В.Г. Перепелкин. – Новосибирск : Наука, 1984. – 223 с.
1299048
  Цаленко М.Ш. Теоремы двойственности и вложения в категориях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цаленко М. Ш.; МГУ, Мех. мат.фак. – Москва, 1964. – 4л.
1299049
  Петкова С.В. Теоремы единственности для гомологии и когомологии в некоторых категориях топологических пространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.006 / Петкова С.В.; МГУ. Мех.-мат. фак-т. Кафедра высшей геометрии и топологии. – М., 1972. – 12л.
1299050
  Собчук В.С. Теоремы единственности для кривых, поверхностей и гиперповерхностей в римановом пространстве : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Собчук В.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 10 с.
1299051
  Мухометовд Р.Г. Теоремы единственности и устойчивости задачи восстановления двумерной римановой метрики и некоторого класса плоских задач ингеральной геометрии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.08 / Мухометовд Р.Г. ; АН СССР , Сиб. отд-ние. – Новосибирск, 1977. – 12 с.
1299052
  Бухгейм А.Л. Теоремы единственности и устойчивости решения некоторых операторных уравнений первого рода. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 0101.01 / Бухгейм А.Л.; Ан СССР. – Новосибирск, 1974. – 12л.
1299053
  Баранова Елена Анатольевна Теоремы единственности решения обратной задачи для некоторых классов дифференциальных операторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.002 / Баранова Елена Анатольевна; МГУ. – М., 1973. – 12л.
1299054
  Остромогильский А.Х. Теоремы единственности решения обратных задач. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.008 / Остромогильский А.Х.; МГУ. – М, 1970. – 7л.
1299055
  Болтянский В.Г. Теоремы и задачи комбинаторной геометрии. / В.Г. Болтянский, И.Ц. Гохберг. – Москва, 1965. – 108с.
1299056
  Дынкин Теоремы и задачи о процессах Маркова / Дынкин, А.А. Юшкевич. – Москва : Наука, 1967. – 231с.
1299057
  Сивашинский И.Х. Теоремы и задачи по алгебре и элементарным функциям : / И.Х. Сивашинский. – М., 1971. – 368с.
1299058
  Кириллов А.А. Теоремы и задачи функционального анализа : учеб. пособие / А.А. Кириллов, А.Д. Гвишиани. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1988. – 400 с.
1299059
  Кириллов А.А. Теоремы и задачи функционального анализа. : Учебное пособие / А.А. Кириллов, А.Д. Гвишиани. – Москва : Наука, 1979. – 381с.
1299060
  Розин Л.А. Теоремы и методы статики деформируемых систем : Учеб. пособие / Л.А. Розин; МВиССО РСФСР. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. – 276с.
1299061
  Вольфовиц Д. Теоремы кодирования теории информации / Д. Вольфовиц. – Москва, 1967. – 248с.
1299062
  Фалевич Б.Я. Теоремы неполноты в системах с правилом Карнапа и их приложения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фалевич Б.Я.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 4л.
1299063
  Комленко Ю.В. Теоремы о "вилке" и некоторые их приложения : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Комленко Ю.В.; АН Киргиз.ССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ижевск, 1965. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1299064
  Туякбаев Мурсалнаби Шайзадаевич Теоремы о бесконечной дифференцируемости классов решений управлений в частных производных допускающих быстрый рост на бесконечности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Туякбаев Мурсалнаби Шайзадаевич; Министрест. науки, высш. шк. и технич. полит. РФ, Российский ун-т дружбы народов. – М., 1992. – 14л.
1299065
  Сафарян Р.Г. Теоремы о больших уклонениях для диффузионных процессов и дифференциальные уравнения малых параметров : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Сафарян Р. Г.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1981. – 8л.
1299066
  Нагаев А.В. Теоремы о больших уклонениях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Нагаев А.В.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1963. – 7л.
1299067
  Маковоз Ю.И. Теоремы о наилучшем приближении и поперечниках множеств в банаховых пространствах : Автореф... канд. физ мат.наук: / Маковоз Ю. И.; БГУ. – Минск, 1969. – 9л.
1299068
  Мамедов Я.Д. Теоремы о неравенствах / Я.Д. Мамедов. – Ашхабад, 1980. – 232с.
1299069
  Кулешов Александр Аркадьевич Теоремы о разрешимости для некоторых классов псевдодифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кулешов Александр Аркадьевич; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 12л.
1299070
  Кулешов Александр Аркадьевич Теоремы о разрешимости для некоторых классов псевдодифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кулешов Александр Аркадьевич; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1977. – 12л.
1299071
  Чернышенко В.М. Теоремы о сходимости итерационных процессов высоких порядков. / В.М. Чернышенко. – Днепропетровск, 1981. – 67с.
1299072
  Коваленко И.А. Теоремы об изоморфизмах для эллиптических систем без предположения нормальности граничных условий и их приложения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Коваленко И.А.; АН УССР. Ин-тут матем. – К., 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1299073
  Дикарев В.А. Теоремы об интерполяции операторов и теоремы вложения для некоторых классов функциональных пространств : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 002 / Дикарев В.А. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1967. – 10 с.
1299074
  Львовский М.Н. Теоремы об искажении и устранении особенностей для голоморфных и гармонических отображений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Львовский М.Н.; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1978. – 15л.
1299075
  Могульский Е.З. Теоремы полноты системы собственных и присоединенных векторов некоторых классов операторных пучков. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Могульский Е.З.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1299076
  Климова С.М. Теоремы разума и аксиомы веры. Спиноза и Толстой // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 71-81. – ISSN 0042-8744
1299077
  Ерофеенко В.Т. Теоремы сложения / В.Т. Ерофеенко. – Минск, 1989. – 254с.
1299078
  Маркус А.С. Теоремы сравнения спектров линейных операторов и калдышевская асимптотика для пучков / А.С. Маркус, В.И. Мациев. – Кишинев, 1983. – 39с.
1299079
  Фрейман Л.С. Теоремы существования / Л.С. Фрейман. – Москва, 1971. – 136с.
1299080
  Кокарева Т.А. Теоремы существования аналитических решений для интегро-дифференциальных уравнений в частных производных. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кокарева Т.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1951. – 10 с.
1299081
  Фикера Г. Теоремы существования в теории упругости / Г. Фикера. – Москва : Мир, 1974. – 159с .
1299082
  Носов В.В. Теоремы существования для смешанной задачи для гиперболического уравнения и некоторых типов уравнений с запаздыванием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Носов В.В.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1966. – 9л.
1299083
  Хайкин М.И. Теоремы существования и единственности для обратных смешанных краевых задач теории аналитических функций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хайкин М.И.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР. – Казань, 1961. – 9л.
1299084
  Калиев Сайлаубек Теоремы существования решений для нелинейных интегральных и интегро-дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Калиев Сайлаубек; АН КазССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
1299085
  Гудков Владимир Васильевич Теоремы сцществования решения краевой задачи для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Гудков Владимир Васильевич; АН БССР. Отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1972. – 16л.
1299086
  Новикова Н.С. Теоремы тауберова типа для некоторых методов суммирования рядов и интегралов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 001 / Новикова Н.С. ; ДГУ , Мех.-мат. фак-т. – Днепропетровск, 1969. – 12 c. – Бібліогр.:с.12
1299087
  Кохановский А.П. Теоремы тауберова типа для полунепрерывного логарифмического метода суммирования расходящихся рядов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кохановский А.П.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1299088
  Волкова Надежда Ивановна Теоремы тауберова типа и теоремы включения для матричных методов суммирования рядов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Волкова Надежда Ивановна; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.18-21
1299089
  Карасев Р.Н. Теоремы типа Борсука-Улама в комбинаторной и выпуклой геометрии : автореф. дис. ... д-ра физ.- мат. наук : 01.01.04 / Карасев Роман Николаевич ; РАН, Математический ин-т им. В. А. Стеклова. – Москва, 2010. – 26 с. – Бібліогр.: 12 назв
1299090
  Китнишев Я.Ц. Теоремы типа Виеториса для точных гомологий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Китнишев Я.Ц.; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1977. – 9л.
1299091
  Бесклинская Е.П. Теоремы типа леви-бакстера для строг предгауссовских процессов: : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Бесклинская Е. П.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1987. – 92л. – Бібліогр.:л.86-92
1299092
  Бесклинская Е.П. Теоремы типа Леви-Бакстера для строго предгауссовских случайных процессов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Бесклинская Е.П.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 11 с.
1299093
  Бесклинская Е.П. Теоремы типа Леви-Бакстера для строго предгауссовских случайных процессов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Бесклинская Е.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 11л.
1299094
  Сырмус Т.И. Теоремы типа Мерсера для двойных последовательностей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сырмус Т.И.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1963. – 9л.
1299095
  Израилова М.М. Теоремы типа Таубера с остаточным членом для кратных рядов и интегралов с односторонними тауберовыми условиями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 001 / Израилова М.М.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1299096
  Пак М.А. Теоремы типа Фрагмена-Линделефа для решений некоторых эллиптических уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Пак М.А.; Москов. ин-т электронного машиностроения. – М., 1971. – 14л.
1299097
  Дольников Владимир Леонидович Теоремы типа Хелли для трансверсалей семейств множеств и их приложения : Автореф. дисс. ... доктора физико-математ. наук: 01.01.04 / Дольников В.Л.; РАН. Математ. ин-тут им. В.А.Стеклова. – Москва, 2001. – 26 с. – Библиогр.: 11 назв.
1299098
  Решетняк Ю.Г. Теоремы устойчивости в геометрии и анализе. / Ю.Г. Решетняк. – Новосибирск : Наука, 1982. – 229 с.
1299099
  Дискант В.И. Теоремы устойчивости для поверхностей, близких к сфере. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дискант В.И.; АН СССР. – Новосибирск, 1964. – 7л.
1299100
  Ахмаров Исмагиль Теоремы эргодичности и устойчивости с оценками скорости сходимости в задачах теории массового обслуживания : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Ахмаров Исмагиль; АН СССР. Сиб. отд. ин-т. – Новосибирск, 1979. – 13л.
1299101
  Билимович А.Д. Теоремы Якоби и Сильвестра / А.Д. Билимович. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – 10 с. – Кн.нап.: рос.мов.стар.орф.
1299102
  Пфейффер Г.В. Теоремы, выясняющие ряд вопросов в задаче о перестановке решений линейного уравнения с частными производными первого порядка / Г.В. Пфейффер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – [Б.м. – [6] с.
1299103
  Пфейффер Г.В. Теоремы, выясняющие ряд вопросов в задаче о перестановке решений линейного уравнения с частными производными первого порядка : (Представлено акад. А.Н. Крыловым и ОФМ 6.III. 1929) / Г.В. Пфейффер. – [Москва], 1929. – С.
1299104
  Пфейффер Г.В. Теоремы, опеделяющие связь между интегралами Lie и Lagrange-а // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 24 с.
1299105
  Буткевич В.Г. Теоретеческие основы взаимодействия международного и внутригосударственного права : Дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Буткевич В. Г. ; КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1980. – 454 л. – Бібліогр.: л. 395-451
1299106
  Пашук А.И. Теоретизация - важнейший фактор развития современной науки // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 62 : Функции и формы естественнонаучного знания в условиях НТР
1299107
  Черепанов С.К. Теоретизация антиномий : методологический аспект // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (41). – С.16-45. – ISSN 1560-7488
1299108
  Корабльова В.М. Теоретизації ідеології у структурному марксизмі Л. Альтюссера // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 173-175
1299109
  Султанова І. Теоретизування щодо визначення змісту поняття "емоційна стійкість” // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 115-118. – ISSN 1810-2131
1299110
  Палієнко Лариса Теоретик і практик вітчизняної геоморфології (До 100-річчя з дня народження Петра Костянтиновича Заморія) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 52-54 : Портрет
1299111
  Станіславська К.І. Теоретики видовищної культури про зміст та класифікацію видовищ // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 190-196. – ISSN 2226-2180
1299112
  Алексєєв В. Теоретики державного управління: мислителіепохи Відродження // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 2 (29). – С. 8-18. – ISSN 2414-4436
1299113
  Довбенко М. Теоретики працевлаштування // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 75-79. – ISSN 0372-6436
1299114
  Петрович Д. Теоретики пропорций / Д. Петрович. – Москва, 1979. – 193 с.
1299115
  Козуб О.О. Теоретико- методологічні аспекти соціології праці та управління // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 70-73. – ISSN 2077-1800
1299116
  Віленчук О.М. Теоретико- методологічні засади дослідження страхування як економічної категорії // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 7 (644). – С. 18-28 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 0131-775Х
1299117
  Балабанов Павел Иванович Теоретико- познавальные особенности проектировочной деятельности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Балабанов Павел Иванович; Томский гос. ун-т. – Томск, 1981. – л.
1299118
   Теоретико-алгебраические исследования в математической физике. – К., 1981. – 135с.
1299119
   Теоретико-алгебраические методы в задачах математической физики. – К., 1983. – 140с.
1299120
  Стогний В.И. Теоретико-алгебраический анализ некоторых дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Стогний В.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 13л.
1299121
   Теоретико-алгебраический анализ уравнений математической физики. – К., 1990. – 122с.
1299122
  Курдюмов Георгий Львович Теоретико-алгоритмический метод в исследовании многокомпонентных случайных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Курдюмов Георгий Львович; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1979. – 12л.
1299123
  Журавлев В.И. Теоретико-вакуумная мегапарадигма: трансформация научного миропонимания : Монография / В.И. Журавлев. – Донецк, 2005. – 290с. – ISBN 966-7917-76-2
1299124
   Теоретико-вероятностные методы и задачи управления экономическими процессами. – М., 1979. – 204с.
1299125
  Синеговский С.И. Теоретико-вероятностные модели множественного рождения частиц с соударениях андронов высоких энергий. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Синеговский С.И.; Ун-т дружбы народов им. П.Лумумбы. – М,, 1978. – л.
1299126
  Куций О.А. Теоретико-гипотетична модель психологічної складової кар"єри // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 56-60. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 45). – ISSN 2072-4772
1299127
  Заморська Л.І. Теоретико-гносеологічний зміст категорії "соціальна норма" в радянській юриспруденції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 43-48. – ISSN 1563-3349
1299128
  Данайканич О.В. Теоретико-гносеологічні підходи до визначення категорії «реклама» // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 49-55. – (Економіка ; Вип. 30)
1299129
  Карелина А.В. Теоретико-графические методы в распознавании образцов / А.В. Карелина, Ю.Н. Печерский. – Кишинев, 1978. – 91с.
1299130
  Стародуб В.О. Теоретико-групові методи в хімії : навчальний посібник для студ. хім. спец. вищ. навч. закл. / В.О. Стародуб ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2009. – 192 с. – ISBN 978-966-623-664-0
1299131
  Щетков А.А. Теоретико-групповая классификация и расчет термов парамагнитных примесей комплексов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.041 / Щетков А.А.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1971. – 15л.
1299132
  Корольшин В.Н. Теоретико-групповой анализ симметрии энергетических зон некоторых типов кристаллов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Корольшин В.Н.; Чернов.ГУ. – Львов, 1972. – 14л.
1299133
  Онуфрийчук Теоретико-групповой анализ систем дифференциальных уравнений, инвариантных относительно группы Пуанкаре : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Онуфрийчук СП.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1979. – 16л.
1299134
  Марков К.З. Теоретико-групповой анализ структуры определяющих уравнений для нелинейных анизотропных сред с ползучестью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Марков К.З.; ЛГУ. – Л., 1972. – 10л.
1299135
  Горбунцов В.В. Теоретико-групповой водход к решению комбинаторных задач оптимизации / В.В. Горбунцов. – К, 1983. – 190с.
1299136
   Теоретико-групповые исследования. – К., 1978. – 158с.
1299137
   Теоретико-групповые исследования. – Свердловск, 1990. – 142с.
1299138
   Теоретико-групповые исследования уравнений математической физики. – К., 1985. – 141с.
1299139
  Давыдов Э.Г. Теоретико-групповые методы агрегирования в сетевых задачах / Э.Г. Давыдов, С.Ю. Большаков. – Москва : Вычислительный центр, 1986. – 64с.
1299140
   Теоретико-групповые методы в математической физике. – К., 1978. – 187с.
1299141
   Теоретико-групповые методы в физике. – М.
1. – 1980. – 384с.
1299142
   Теоретико-групповые методы в физике. – М.
2. – 1980. – 360с.
1299143
   Теоретико-групповые методы в физике : труды международного семинара. – Москва : Наука
Т. 1. – 1983. – 432с.
1299144
   Теоретико-групповые методы в физике. – М.
2. – 1983. – 560с.
1299145
   Теоретико-групповые методы в физике : труды третьего семинара. – Москва : Наука
Т. 1. – 1986. – 718с.
1299146
   Теоретико-групповые методы в физике : труды третьего семинара. – Москва : Наука
Т. 2. – 1986. – 637с.
1299147
   Теоретико-групповые методы в фундаментальной и прикладной физике : материалы регион. школы-семинара/ сб. науч. трудов. – Москва : Наука, 1988. – 261 с.
1299148
  Наконечный В.В. Теоретико-групповые свойства некоторых систем дифференциальных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Наконечный В.В.; АН УССР.Ин-т математики. – К, 1980. – 14л.
1299149
  Середа Ю.Н. Теоретико-групповые свойства некоторых уравнений релятивистской квантовой механики : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.08 / Середа Ю.Н. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1977. – 14 с.
1299150
  Вірченко В. Теоретико-економічні засади рейтингової оцінки схильності підприємств до банкрутства / В. Вірченко, В. Вірченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 31-35. – (Економіка ; Вип. 128). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу сутності і особливостей рейтингової оцінки схильності підприємств до банкрутства. Досліджено підходи до аналізу фінансової стійкості підприємства на основі рейтингової оцінки. Розглянуто основні переваги та недоліки ...
1299151
  Жарінова А.Г. Теоретико-економічні підходи до визначення феномену інтелектуального капіталу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 5-15. – ISSN 1993-6788
1299152
  Бережна І.Ю. Теоретико-економічні підходи до обґрунтування змісту інвестиційного потенціалу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 253-258. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1299153
  Булгакова О.Ю. Теоретико-емпіричні передумови підготовки студентів до соціальної взаємодії // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (39). – C. 24-33. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1299154
  Булгакова О.Ю. Теоретико-емпіричні передумови підготовки студентів до соціальної взаємодії // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 3 (41). – С. 65-74. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1299155
  Стогний А.А. Теоретико-игровое информационное моделирование в системах принятия решений / А.А. Стогний, А.И. Кондратьев. – Киев : Наукова думка, 1986. – 280 с.
1299156
  Шинтемирова Гульджихан Бейсембаевна Теоретико-игровой анализ одной динамической модели двухуровневой иерархической системы управления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Шинтемирова Гульджихан Бейсембаевна; Вычислит. центр АН СССР. Ин-т математики и механики АН КазССР. – Алма-Ата, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1299157
   Теоретико-игровые вопросы принятия решений. – Л., 1978. – 128с.
1299158
  Макмак С.М. Теоретико-игровые методы оптимизации поведения сложных систем в конфликтных ситуациях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.0.107 / Макмак С. М.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1299159
  Крапивин В.Ф. Теоретико-игровые методы синтеза сложных систем в конфликтных ситуациях / В.Ф. Крапивин. – Москва, 1972. – 192с.
1299160
  Горелик В.А. Теоретико-игровыемодели принятия решений в эколого-экономических системах / В.А. Горелик, А.Ф. Кононенко. – М, 1982. – 145с.
1299161
  Грицык В.В. Теоретико-информационные вопросы оценки эффективности систем и методов предачи информации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Грицык В.В.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1299162
  Штанько В.И. Теоретико-информационный подход к исследованию природы мышления. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Штанько В.И.; АН УССР. Ин-т филос. и права. – Минск, 1982. – 25л.
1299163
  Горбунов О.В. Теоретико-ігрова модель аукціонів другої ціни в Інтернеті / О.В. Горбунов, А.О. Жолос // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 41-47
1299164
  Нікіфорова Л.О. Теоретико-ігрова модель для вмотивованого законодавчого закріплення механізму інноваційного зростання економіки країни за рахунок випуску високотехнологічної продукції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 63-67


  У статті розглянуто питання успішного розвитку економіки України за інноваційним механізмом, причому розглянуто інновації у сфері високих технологій. Розроблено базову теоретико-ігрову модель ефективного механізму інноваційного зростання економіки ...
1299165
  Приймак В.І. Теоретико-ігрова модель розподілу коштів на фінансування зайнятості : фінансовий механізм / В.І. Приймак, О.Р. Голубник // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 11. – С. 76-83 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1299166
  Юринець В. Теоретико-ігрова оцінка розподілу коштів у бюджетних установах / В. Юринець, М. Яструбський // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 370-380. – ISBN 966-7574-11-3
1299167
  Юринець В. Теоретико-ігрова оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку держави // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С.41-47. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1299168
  Жмурко Н.В. Теоретико-ігрове оцінювання впливу інфляційних процесів на динаміку обмінного курсу гривні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 114-122
1299169
  Шиян А.А. Теоретико-ігровий аналіз раціональної поведінки людини та прийняття рішень в управлінні соціально-економічними системами : монографія / А.А. Шиян ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 404 с. – ISBN 978-966-641-306-5
1299170
  Гаджиєв В.В. Теоретико-ігровий підхід в логіці: прикладний аспект : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Гаджиєв Віталій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1299171
  Гаджиєв В.В. Теоретико-ігровий підхід у логіці: прикладний аспект : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Гаджиєв Віталій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 181 арк. – Бібліогр.: арк. 171-181
1299172
  Кузенко К.В. Теоретико-ігрові моделі для деяких задач економіки // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 177-182. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Пропонуються деякі підходи до теоретико-ігрового моделювання на основі моделей Стакельберга стосовно еколого-економічних задач. Аналізуються можливості використання різноманітних механізмів штрафів (податків), зокрема можливість визначення оптимальних ...
1299173
  Фадєєва К.В. Теоретико-ігрові проекції у сучасних музикознавчих дослідженнях // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 3-10. – ISSN 2226-2180
1299174
  Курчиков Л.М. Теоретико-інформаційний підхід до невизначеності як властивості складних систем // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 24
1299175
  Тимків Я.І. Теоретико-історичні основи концепції глобального управління // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 70-76


  У статті розглянуто різноманітність визначень та походження концепції "глобального управління", розглянуто історію розвитку концепції у світі, представлено перелік заходів, праць, установ та осіб, які приділяли увагу концепції глобального управління.
1299176
  Кризина Н.П. Теоретико-історичні передумови становлення світової державної політики в галузі охорони здоров"я // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 55-58. – Бібліогр.: 12 назв
1299177
   Теоретико-ймовірнісні та статистичні методи в економетриці та фінансовій математиці : Учбовий посібник / М.М. Леоненко, Ю.С. Мішура, В.М. Пархоменко, М.Й. Ядренко. – Київ : Інформтехніка, 1995. – 380с. – ISBN 5-7707-9199-3
1299178
   Теоретико-компаративістський аналіз правотворчості в контексті нових напрямів ії модернізації // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, В.М. Іванов, Л.Л. Кінащук, О.І. Чаплюк, О.Г. та ін. Варич. – Львів : Сполом, 2015. – С. 29-40. – ISBN 978-966-919-129-8
1299179
  Лошицький М.В. Теоретико-концептуальні засади поліцейського права // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 124-131. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено історико-правовому аналізу наукових поглядів на сутність поліцейського права, на визначення змістовного наповнення цієї галузі. Наведено теоретичне обґрунтування та окреслено межі та місце поліцейського права в сучасній системі права ...
1299180
  Кравець В. Теоретико-концептуальні основи побудови ефективної моделі податкової системи // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 56-62. – бібліогр.: 17 пунктів. – ISSN 1818-5754
1299181
  Таран О. Теоретико-концептуальні основи та математичні моделі ризик-менеджменту у фінансовій сфері : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 6. – С. 66-72 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
1299182
  Петрик О. Теоретико-концептуальні основи таргетування інфляції / О. Петрик, С. Ніколайчук // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 3-12. – ISSN 1605-2005
1299183
  Сєрова І. Теоретико-концептуальні проблеми міжнародно-правового визначення нелегальної міграції та міханізмів протидії даному явищу // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 69-74
1299184
  Бугай С.Г. Теоретико-критична творчість Михайлини Коцюбинської : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Бугай Світлана Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 183 арк. – Бібліогр.: арк. 171-183
1299185
  Бугай С.Г. Теоретико-критична творчість Михайлини Коцюбинської : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Бугай Світлана Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1299186
  Воробьев В.Ф. Теоретико-литературные взгляды А.М.Горького : Автореф... д-ра филол.наук: / Воробьев В.Ф.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Львов, 1959. – 39л.
1299187
   Теоретико-литературные итоги 20 века. – Москва : Праксис. – ISBN 5-901574-49-4
Т. 4 : Читатель: проблемы восприятия/ Редкол.: С.А. Макуренкова, С.Г. Бочаров, В.П. Большаков, А.В. Марков. – 2005. – 592с.
1299188
  Бернадська Н. Теоретико-літературні проблеми


  31 жовтня 2013 року в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл за участю працівників редакції журналу "Слово і час", співробітників кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної творчості і викладачів Інституту ...
1299189
  Троценко Н.В. Теоретико-метдичні аспекти формування пріоритетних напрямів підприємницької діяльності на різних рівнях господарювання // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 9 (40). – С. 183-188. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1299190
  Гончарова Н.П. Теоретико-методические аспекты формирования инновационной политики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 62-72. – ISSN 1993-6788
1299191
  Гончарова Наталья Петровна Теоретико-методические аспекты формирования инновационной политики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 62-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье излагаются результаты научного обобщения трансформации роли инновационной компоненты в контексте, новых теорий экономического развития и формирования инновационной политики.
1299192
  Гончарова Наталья Петровна Теоретико-методические аспекты формирования инновационной политики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 62-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье излагаются результаты научного обобщения трансформации роли инновационной компоненты в контексте, новых теорий экономического развития и формирования инновационной политики.
1299193
  Олейник Я.Б. Теоретико-методические оснвы исследования природопользования в пригородном животноводческо-промышленном комплексе // Методические оснвы географических исследований природных и общественных территориальных систем
1299194
  Пархоменко Г.О. Теоретико-методическое обоснование картографических исследований природопользования : Автореф... Доктора географ.наук: 05.24.03 / Пархоменко Г.О.; АН Укр.Ин-т географии. – Киев, 1992. – 51л.
1299195
  Ситник О.В. Теоретико-методичне забезпечення оцінки інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 61-63. – ISSN 2306-6814
1299196
  Пелех Ю. Теоретико-методичний аналіз впливу аксіологічної складової на розвиток навчально-змістового компонента системи підготовки майбутніх учителів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12 (960). – С. 8-17. – ISSN 0131-6788
1299197
  Авксєнтьєв М.Ю. Теоретико-методичний аналіз підходів до розвитку вищої освіти в системі державного регулювання економіки // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 4 (67). – C. 45-49


  В статті проведено аналіз основних підходів до планування розвитку вищої освіти в системі державного регулювання економіки України. Розроблено класифікацію підходів до розвитку вищої освіти в системі державного регулювання економіки, яка базується на ...
1299198
  Лебедєва О.А. Теоретико-методичний підхід до оцінювання соціальної спрямованості розвитку національної економіки // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2014. – № 4 (16). – С. 99-104. – ISSN 2221-8440
1299199
  Малецька О.О. Теоретико-методичний підхід щодо проблеми забезпечення фінансової стійкості пенсійного фонду України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 70-72 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
1299200
  Галицький О.М. Теоретико-методичні аспекти адаптивних моделей управління // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2, січень. – С. 39-43 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1299201
  Крутова А.С. Теоретико-методичні аспекти аналізу кредитоспроможності підприємства / А.С. Крутова, Н.Б. Кащена // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 211-216. – ISSN 2222-0712
1299202
  Смаль І.В. Теоретико-методичні аспекти аналізу територіальних мікроструктур рекреаційних систем // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 17-22. – Бібліогр.: Біюліогр.: 4 назви. – ISBN 0868-6965
1299203
  Любіцева О.О. Теоретико-методичні аспекти вивчення територіальної організації сфери обслуговування населення обласного суспільно-географічного комплексу = географія / О.О. Любіцева, Т.І. Шпарага // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 60-64. – Бібліогр.; 4 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
1299204
  Азімов О.Т. Теоретико-методичні аспекти використання дистанційних аерокосмічних методів при вивченні геодинамічних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 88-93. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  З феноменологічних позицій аргументовано теорію і методологію застосування матеріалів дистанційних зйомок (МДЗ) при дослідженні геодинамічних процесів у земній корі. Для ландшафтно-геологічних умов північного схилу Українського щита (УЩ) проаналізовано ...
1299205
  Скучинська Л.С. Теоретико-методичні аспекти використання інтерактивної технології навчання у вищих технічних навчальних закладах // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 22-25. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті висвітлено провідні теоретико-методичні засади впровадження інтерактивних технологій навчання в процес професійної підготовки фахівців у вищих технічних навчальних закладах.
1299206
  Таможська І. Теоретико-методичні аспекти відбору науково-педагогічних кадрів на посади приват-доцентів Університетом Св. Володимира (1863-1883 рр.) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 7 (71). – С. 225-236. – ISSN 2312-5993
1299207
  Агеєнко І.В. Теоретико-методичні аспекти внутрішнього контролю розрахунків з контрагентами / І.В. Агеєнко, О.В. Ткаченко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 38-47 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2313-092X
1299208
  Лендєл О.М. Теоретико-методичні аспекти здійснення інвестиційної діяльності в сучасних економічних умовах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 18, вересень. – С. 83-87. – ISSN 2306-6814
1299209
  Удовиченко В.В. Теоретико-методичні аспекти ландшафтно-екологічного аналізу природокористування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 12-17 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 48)


  Подано визначення та розкрито основні теоретико-методологічні положення ландшафтно-екологічного аналізу природокористування, основні напрями та принципи його оптимізації для території Сумської області.
1299210
  Білуха М. Теоретико-методичні аспекти митного контролю / М. Білуха, Т. Микитенко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 9. – С. 16-22 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1299211
  Мачулка О. Теоретико-методичні аспекти обліку податку на додану вартість // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 90-93. – ISSN 2411-4014
1299212
  Васюк О. Теоретико-методичні аспекти організації дистанційної освіти / О. Васюк, Т. Скумін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 2 (175). – С. 30-32. – ISSN 2076-9326
1299213
  Равчина Т.В. Теоретико-методичні аспекти організації процесу навчання студентів вищої школи в контексті теорії конструктивізму // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – С.129-136. – ISSN 2411-1317
1299214
  Добуш З. Теоретико-методичні аспекти регулювання внутрішньої торгівлі // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 137-144. – ISSN 1993-0259
1299215
  Бутнік-Сіверський Теоретико-методичні аспекти співвідношення ліцензійного договору / Бутнік-Сіверський, В. Троцька // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 5 (79). – С. 66-78
1299216
  Манойленко О.В. Теоретико-методичні аспекти удосконалення державної інвестиційної політики з розвитку сектора наукоємних виробництв / О.В. Манойленко, С.М. Кравченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 104-109 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-0712
1299217
  Михайловський В.І. Теоретико-методичні аспекти управління сталим економічним розвитком підприємств в умовах фінансово-економічної нестабільності // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 26-32. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1299218
  Примак М.В. Теоретико-методичні аспекти фінансування підприємств інформаційних комплексів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 77-79. – (Економіка ; Вип. 51)


  Проведено теоретико-методичне обґрунтування фінансово-господарської діяльності підприємств інформаційних комплексів, організації та управління цією діяльністю.
1299219
  Колупаєва І.В. Теоретико-методичні аспекти формування механізму регуляторної політики держави // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2016. – С. 47-54. – (Економічні науки ; вип. 30). – ISSN 2413-340X
1299220
  Федотова Ю.В. Теоретико-методичні засади аналізу діяльності інтеграційних структур на прикладі кластерів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 8, квітень. – С. 30-32. – ISSN 2306-6814
1299221
  Лузан П.Г. Теоретико-методичні засади визначення складності тестових завдань / П.Г. Лузан, І.І. Пивовар // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 73-82. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті розглядаються теоретичні аспекти визначення складності навчальних дій. На основі теорії поетапного формування розумових дій визначено показники опису навчальних дій у послідовності їх формування.
1299222
  Турило А.М. Теоретико-методичні засади визначення фінансової ефективності на підприємстві : фінанси інституційних секторів економіки / А.М. Турило, О.А. Зінченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 11 (180). – С. 87-92 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1299223
  Васьківська Г. Теоретико-методичні засади диференціації навчання в сучасній школі / Г. Васьківська, В. Кизенко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 15-20. – ISSN 0131-6788
1299224
  Кузьмін О.Є. Теоретико-методичні засади діагностики конкурентоспроможності машинобудівного підприємства / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 14-22


  Проаналізовано існуючі підходи до діагностики конкурентоспроможності підприємств, а також склад індикаторів, які використовуються в діагностичних цілях. Розроблено метод полікритеріальної діагностики конкурентоспроможності машинобудівного підприємства, ...
1299225
  Кудрявська Н.В. Теоретико-методичні засади діяльності страхових посередників // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 5, березень. – С. 78-80. – ISSN 2306-6814
1299226
  Бутенко Н. Теоретико-методичні засади дослідження промислового маркетингу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 70-74. – (Економіка ; Вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  В статті обґрунтовано необхідність дослідження теоретичних та методичних засад промислового маркетингу та визначено основні ключові аспекти управління взаємовідносинами з клієнтами на промисловому ринку. The article proves the necessity to research ...
1299227
  Лабжанія Р.Г. Теоретико-методичні засади дослідження світового ринку аутсорсингу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1047. – С. 133-136. – (Економічна)
1299228
  Осьмук Н.Г. Теоретико-методичні засади забезпечення якості професійної підготовки майбутніх учителів упроцесі вивчення курсу історії педагогіки // Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології : монографія / М.М. Бикова, М.А. Бойченко, Д.В. Будянський, Н.В. Коваленко, О.Б. та ін. Кривонос. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – С. 202-223. – ISBN 978-966-698-251-8
1299229
  Лендьєль М. Теоретико-методичні засади локальної політичної культури // Політичний менеджмент : український науковий журнал : Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія / Україн. центр політ. менедженту ; Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАН України ; редкол.: В. Андрущенко, М. Багмет, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5 (32). – С. 11-24
1299230
  Попельнюхов Р.В. Теоретико-методичні засади макроекономічної стабільності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 58-61
1299231
  Корнєєв М.В. Теоретико-методичні засади оцінювання рівня фінансіалізації економіки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 19-24 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2222-0712
1299232
  Гречко А.В. Теоретико-методичні засади підвищення прибутковості підприємства / А.В. Гречко, О.М. Мельнікова // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 101-112. – ISSN 2310-5534
1299233
  Волошина Ю.Я. Теоретико-методичні засади поняття «маятникова міграція» та її роль в економіці області (на прикладі Закарпатської області) // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 89-94. – (Економіка ; Вип. 30)
1299234
  Савченко Н.В. Теоретико-методичні засади процедури оцінки соціально-економічного стану регіону // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 5 (48), листопад. – С. 58-61. – ISSN 2218-1199
1299235
  Сусь Б.А. Теоретико-методичні засади розгляду проблемних питань сучасної фізики у вищій школі / Б.А. Сусь, Б.Б. Сусь // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 7 (51). – С. 165-172. – ISSN 2312-5993
1299236
  Поліщук О.О. Теоретико-методичні засади створення апробаційного проекту "ГІС регіону України" (на прикладі Київської області) : Картографія, геоінформатика // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 54-59 : Табл., рис. – Бібліогр. 12 назв. – ISSN 1561-4980
1299237
  Добровольська В.В. Теоретико-методичні засади стратегічного управління системою керування документацією // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 22-26


  У статті розглядається комплекс теоретичних і методичних питань переходу до стратегічного управління керування документацією.
1299238
   Теоретико-методичні засади та прикладні механізми державного регулювання розвитку внутрішньої торгівлі : монографія / Куцик П.О. [та ін.] ; Центр. спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2016. – 378, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-602-191-9
1299239
  Іляш О.І. Теоретико-методичні засади та прикладні рекомендації оцінювання ефективності функціонування торговельних підприємств в умовах економічного розвитку / О.І. Іляш, В.О. Гетьманський // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 220-226 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-0712
1299240
  Мацієвська Т.В. Теоретико-методичні засади територіальної організації і комплексно-пропорційного розвитку рослинницько-продуктових АПК // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 56-60 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва. – (Географія ; Вип. 44)


  Розкрито основні питання вивчення теоретико-методологічних основ ТО і комплесно-пропорційного розвитку рослинницько-продуктових АПК.
1299241
  Турило А.М. Теоретико-методичні засади узагальненої оцінки підприємства з позиції його фінансово-економічного розвитку : економіка та управління підприємствами / А.М. Турило, О.А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 177-182 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1299242
  Роман С.В. Теоретико-методичні засади укладання навчальних програм з підготовки вчителів іноземних мов для вищих педагогічних навчальних закладів України / С.В. Роман, Л.Я. Зєня, О.О. Коломінова // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т ; редкол.: Болдирев Р.В., Георгінова Л.В., Тараненко Л.І. [та ін.]. – Київ ; Буча, 2015. – Вип. 5, (т. 7). – С. 107-128. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1299243
  Гречко А.В. Теоретико-методичні засади управління витратами підприємства / А.В. Гречко, Н.С. Дударенко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 183-189. – ISSN 2310-5534
1299244
  Лігоненко Л.О. Теоретико-методичні засади управління розвитком споживчого ринку : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 103-112. – Бібліогр.: 11 назв
1299245
  Пухальська А.П. Теоретико-методичні засади управління фінансово-економічною безпекою промислових підприємств / А.П. Пухальська, Д.А. Сківська // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 185-195. – (Економічні науки ; № 3 (23))
1299246
  Чебан Т.М. Теоретико-методичні засади управлінського обліку основних засобів / Т.М. Чебан, Т.П. Ткачук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 135-139. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
1299247
  Кір"янова О.В. Теоретико-методичні засади фахової підготовки у вищій школі / О.В. Кір"янова, О.Ю. Малюкова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 142-147. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208


  У статті досліджено теоретико-методичні засади фахової підготовки у вищій школі.
1299248
  Петрук В.А. Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей у процесі вивчення фундаментальних дисциплін : Монографія / В.А. Петрук. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 292 с. – ISBN 966-641-204-7
1299249
  Липкань О.В. Теоретико-методичні засади формування страхування природно-кліматичних ризиків у сільському господарстві / О.В. Липкань, К.В. Ткаченко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 170-174. – ISSN 2309-1533
1299250
  Махініч Г. Теоретико-методичні засади формування та функціонування системи управління якістю продукції на підприємстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 50-53. – (Економіка ; Вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито ключові теоретичні та методичні аспекти формування та функціонування системи управління якістю продукції на підприємстві в сучасних умовах. The article reveals key theoretical and methodic aspects of product quality management ...
1299251
  Яценко Т. Теоретико-методичні концепти наукової творчості Олександри Бандури // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (136). – С. 10-14
1299252
  Швець Л.М. Теоретико-методичні напрацювання у сфері стратегічного управління в контексті інвайроментальної зумовленості виробничої організації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 27-37
1299253
  Максименко І.Г. Теоретико-методичні основи багаторічної підготовки юних спортсменів у спортивних іграх : монографія / І.Г. Максименко ; МОНУ ; Державний заклад "Луганський нац. університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 352с. – ISBN 978-966-617-223-8
1299254
  Семів С.Р. Теоретико-методичні основи дослідження конкурентоспроможності регіону / С.Р. Семів, Г.Я. Антонюк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 247-255.
1299255
  Павлюк А.П. Теоретико-методичні основи економічного районування України. : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.10.01 / Павлюк А.П.; НАН України. Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 1996. – 22 с.
1299256
  Рожко А.Д. Теоретико-методичні основи інвестиційного процесу: структура та ресурсне забезпечення / А.Д. Рожко, Ю.О. Пітенко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 3. – С. 17-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1299257
  Пікус Р. Теоретико-методичні основи інтеграції банківських і страхових інститутів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 20-25. – (Економіка ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні та методичні основи інтеграції банківських і страхових інститутів, визначено зміст специфічних функцій фінансових посередників, що сприяють розвитку їх інтеграційних зв"язків. Theoretical and methodical bases to integrations ...
1299258
  Дудун Т.В. Теоретико-методичні основи картографування захворюваності населення (зокрема "Хвороби століття") // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 144-148. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-7650-87-1
1299259
  Шевченко В.О. Теоретико-методичні основи медико-географічного аналізу території України : Автореф... докт. геогр.наук: 11.00.11 / Шевченко В. О.; КУ. – К., 1997. – 32л.
1299260
  Лелюк С.В. Теоретико-методичні основи моніторингу фінансової безпеки // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/3. – С. 23-27. – ISSN 2409-1944
1299261
  Чубук Л.П. Теоретико-методичні основи обгрунтування розміру штрафів за порушення ліцензійних умов у сфері телерадіомовлення // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 260-271


  Розглянуто основи теорії справедливих та ефективних штрафів, принципи та елементи побудови штрафів тощо. Розкрито зміст деяких методичних прийомів розрахунку розмірів штрафів.
1299262
  Щука Г.П. Теоретико-методичні основи організації навчальних та виробничих практик студентів вищих навчальних закладів / Г.П. Щука, Н.О. Курило // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 217-227. – ISSN 2227-2844


  Досліджується сутність поняття "практична підготовка студента", розглядаються її види: ознайомча, навчальна, виробнича, переддипломна, встановлюються функції та завдання.
1299263
  Архипова С.П. Теоретико-методичні основи освіти соціально незахищених категорій дорослих : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04, 13.00.05 / Архипова Світлана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 100 назв
1299264
  Карпенко А.В. Теоретико-методичні основи оцінювання результативності наукової діяльності в Україні / А.В. Карпенко, Ю.О. Будицька // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2017. – С. 51-57. – (Економічні науки ; вип. 31). – ISSN 2413-340X


  В статті проаналізовано нормативно-правове забезпечення оцінки діяльності наукових установ та працівників наукової діяльності.
1299265
   Теоретико-методичні основи підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу : монографія / [Єльникова Г.В. та ін. ; за ред. Г.В. Єльникової] ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти". – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 218, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на стр. 218. – Бібліогр.: с. 180-189 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-644-233-1
1299266
  Раєвнєва О.В. Теоретико-методичні основи проектування системи підтримки прийняття рішень із розподілу державного фінансування між спеціальностями освітнього профілю ХНЕУ ім. С. Кузнеця / О.В. Раєвнєва, С.В. Мілевський // Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко, К.А. Стрижиченко, І.В. та ін. Аксьонова. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 276-288. – ISBN 978-966-8177-75-0
1299267
  Міщик Л.І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки соціального педагога у закладах вищої освіти / Л.І. Міщик; Мін-во освіти України. Запорізький держ.ун-тет. – Запоріжжя : Промінь, 1997. – 370с. – ISBN 966-7194-19-1
1299268
  Міщик Людмила Іванівна Теоретико-методичні основи професійної підготовки соціального педагога у закладах вищої освіти : Дис... доктора педагог.наук: 13.00.05 / Міщик Людмила Іванівна; Запорізький державний ун-тет. – Запоріжжя, 1997. – 378л. – Бібліогр.:л.341-379
1299269
  Міщик Л.І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки соціального педагога у закладах вищої освіти. : Автореф... доктор пед.наук: 13.00.05 / Міщик Л.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 32л.
1299270
  Дорофієнко Вячеслав Володимирович Теоретико-методичні основи регіонального управління науково-технічним потенціалом в умовах ринку : Автореф... доктора економ.наук: 08.02.02 / Дорофієнко Вячеслав Володимирович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 39л.
1299271
  Назарова О.П. Теоретико-методичні основи ризику менеджмента в управлінських рішеннях // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2015. – № 1 (29). – С. 105-109. – (Економічні науки ; № 1 (29))
1299272
  Балашова Р. Теоретико-методичні основи розвитку діяльності туристичних підприємств на промисловій території // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 10-15. – ISSN 1728-9343
1299273
  Галамай Р.Я. Теоретико-методичні основи розвитку податкової системи // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 5 (121). – С. 109-115. – ISSN 2071-4653
1299274
  Гладкий О.В. Теоретико-методичні основи суспільно-географічного дослідження промислових агломерацій : Теорія, методологія, методика // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 21-27
1299275
  Чегіль В.І. Теоретико-методичні основи транскордонного співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 237-242.
1299276
   Теоретико-методичні основи управління інноваційним механізмом розвитку суб"єктів господарювання і суспільства / [Т.Г. Шевченко та ін.] ; за заг. ред. О.Г. Черепа ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Нікопол. ф-т. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 241, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. - Анот. укр., англ. – Бібліогр.: с. 216-224. – ISBN 978-966-599-477-0
1299277
  Клименко О.В. Теоретико-методичні основи фінансового оцінювання корпоративних цінних паперів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 20-23. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
1299278
  Білик Людмила Іванівна Теоретико-методичні основи формування екологічної відповідальності студентів у системі виховної роботи вищого технічного навчального закладу : Дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.04 / Білик Л.І.; МОіНУ; Черк. держ. техн. ун-тет. – Черкаси, 2004. – 417л. + Додатки: л. 418 - 417. – Бібліогр.: л. 370 - 418
1299279
  Білик Людмила Іванівна Теоретико-методичні основи формування екологічної відповідальності студентів у системі виховної роботи вищого технічного навчального закладу : Автореф. дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.04 / Білик Л.І.; КНУТШ. – Черкаси, 2005. – 51с. – Бібліогр.: 25 назв
1299280
  Бойчук Ю.Д. Теоретико-методичні основи формування еколого-валеологічної культури майбутнього вчителя : автореф. ... д-ра педагог. наук : 13.00.04 / Бойчук Ю.Д. ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2010. – 44 с. – Бібліогр.: 86 назв
1299281
  Болдуєв М.В. Теоретико-методичні основи формування організаційно-економічного механізму державного управління АПК // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 18-22. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1299282
  Павлюк Л.І. Теоретико-методичні особливості функціонування внутрішнього ринку регіону // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 320-325. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1299283
  Баранов А.Л. Теоретико-методичні підходи до визначення доходів страхової компанії / А.Л. Баранов, О.В. Баранова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 9 (226). – С. 107-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
1299284
  Ядуха С.Й. Теоретико-методичні підходи до визначення економічної сутності витрат / С.Й. Ядуха, І.В. Лісовський // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 89-92. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
1299285
  Турило А.М. Теоретико-методичні підходи до визначення поняття "економічна активність підприємства" / А.М. Турило, І.С. Вчерашня // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 10 (191). – С. 79-84 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1299286
  Мальований М.І. Теоретико-методичні підходи до визначення поняття "соціальний захист" // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 191-198
1299287
  Скопенко Н. Теоретико-методичні підходи до визначення ризику інтеграційної взаємодії / Н. Скопенко, Н. Андреюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 40-43. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено і класифіковано ризики інтеграційної взаємодії підприємств на різних етапах здійснення інтеграції. Запропоновано розглядати ризики відповідно до рівня їх виникнення. Визначено значення кожного рівня в процесі виявлення інтеграційних ...
1299288
  Турило А.М. Теоретико-методичні підходи до визначення складових інтелектуального капіталу підприємства та їх змісту : економіка та управління підприємствами / А.М. Турило, О.В. Корнух // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 168-178 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1299289
  Баранов А.Л. Теоретико-методичні підходи до визначення сутності вартості страхової компанії // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 2 (26). – С. 9-22. – ISSN 2310-9734


  У статті розглянуто еволюційний розвиток категорії "вартість" у працях науковців та економістів різних шкіл протягом існування економічної науки. Для якіснішого осмислення цих теорій запропоновано їх класифікувати. Авторський підхід до ...
1299290
  Карбовська П.О. Теоретико-методичні підходи до державного регулювання ринку праці фахівців з вищою освітою // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 195-198
1299291
  Свиноус І.В. Теоретико-методичні підходи до калькулювання собівартості зернових культур / І.В. Свиноус, О.Ю. Гаврик, Н.В. Хомик // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 3-7 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1299292
  Завора Т.М. Теоретико-методичні підходи до оцінювання рівня національної безпеки у соціальній сфері в умовах системної трансформації // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 6 (55), грудень. – С. 34-40. – ISSN 2218-1199
1299293
  Шевченко Г.М. Теоретико-методичні підходи до проведення прогностичної оцінки зрівноваженого розвитку рекреації в Україні // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 139-145. – ISSN 2222-0712
1299294
  Осипчук С. Теоретико-методичні підходи до розробки робочих проектів землеустрою щодо захисту земель від закислення (вапнування кислих грунтів) / С. Осипчук, А. Кошель // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 8. – С. 28-33
1299295
  Завальнюк С.О. Теоретико-методичні підходи до формування інвестиційного забезпечення розвитку паливно-енергетичного комплексу України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 17, вересень. – С. 26-30. – ISSN 2306-6814
1299296
  Ханін І.Г. Теоретико-методичні підходи до формування комплексної організаційної та інформаційної моделі маркетингової агенції / І.Г. Ханін, Б.Г. Рашман // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 144-152. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
1299297
  Матвієнко В.М. Теоретико-методичні положення розміщення й розвитку промисловості України в працях академіка К.Г.Воблого // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 36-46. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1299298
   Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць / Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 1999-. – ISBN 978-966-2903-35-5
Вип. 12, кн. 1. – 2008
1299299
   Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць / Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 1999-. – ISBN 978-966-2903-36-2
Вип. 12, кн. 2. – 2008
1299300
  Яцишин М. Теоретико-методичні проблеми сучасного кримінально-виконавчого процесу. // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 116-121
1299301
  Колпаков В.М. Теоретико-методичні рекомендації щодо вдосконалення економіки знань підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 2 (176). – С. 8-17. – ISSN 1993-6788
1299302
  Булавка О.Г. Теоретико-методичні та організаційні основи розвитку сільських територій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 104-110. – ISSN 2221-1055
1299303
  Дубовіч І.А. Теоретико-методичні та практичні засади реалізації міжнародного екологічного страхування / І.А. Дубовіч, Х.Р. Василишин // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 261-266. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1299304
  Череп А.В. Теоретико-методичні та прикладні аспекти стратегічного управління оборотними коштами промислових підприємств : монографія / Череп Алла Василівна, Швець Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2015. – 251, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 181-207. – ISBN 978-966-599-523-4
1299305
   Теоретико-методичні та прикладні засади забезпечення фінансово-економічної безпеки : монографія / [Череп А.В. та ін.] ; за ред. А.В. Череп ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Екон. ф-т. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 312 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр.: с. 278-299. – ISBN 978-966-599-422-0
1299306
  Тимошенков И.В. Теоретико-методологические аспекты исследования инноваций в системе образования // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2009. – Т. 15. – С. 212-219. – ISSN 1993-5560
1299307
  Семченков А.С. Теоретико-методологические аспекты исследования национальной безопасности России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.46-62. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1299308
  Сафаров Г.А. Теоретико-методологические вопросы инновации / Г.А. Сафаров, З.М. Мамедов // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 4 (43). – С. 13-17. – ISSN 1728-8878
1299309
   Теоретико-методологические вопросы педагогики. – М., 1990. – 166с.
1299310
   Теоретико-методологические вопросы развития советской исторической науки. – Днепропетровск, 1987. – 142с.
1299311
   Теоретико-методологические исследования развитого социалистического общества. – Казань
Ч. 1. – 1984. – 139с.
1299312
   Теоретико-методологические исследования развитого социалистического общества. – Казань
Ч. 2. – 1984. – 94с.
1299313
  Жужа Д.Ю. Теоретико-методологические концепции глобального управления природными ресурсами // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 6 (96). – С. 4-15. – ISSN 1812-8696
1299314
  Коноплёва Н.А. Теоретико-методологические основания исследования гендерной культурно-исторической типологии субъекта творческой деятельности в сфере изобразительного творчества // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 5. – С. 33-38. – ISSN 2073-9702


  В статье исследуются теоретико-методологические подходы к анализу культурно-исторической типологии субъекта творческой деятельности. Анализируются понятия «личность», "субъект", "типология", "гендер", рассматриваются основные типологические подходы к ...
1299315
  Головаха Є.І. Теоретико-методологические основания исследования современных социальных феноменов // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 60-65. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1299316
  Воронцов А.В. Теоретико-методологические основания социологии П. Бурдье / А.В. Воронцов, И.А. Громов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – C.82-102. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1299317
  Зыбцев В.Н. Теоретико-методологические основания социологических исследований / В.Н. Зыбцев, В.И. Журавлев // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 222-227. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В статье предпринята попытка анализа основных теоретико-методологических подходов проведения конкретно-социлогических исследований и определения их возможных перспектив развития в условиях складывающегося методологического плюрализма в отечественной ...
1299318
  Маца К.А. Теоретико-методологические основы географического исследования Земли как планетарной системы : монография / К.А. Маца ; ВУЗ Укоопсоюза "Полтав. ун-т экономики и торговли" (ПУЭТ). – Полтава : ПУЭТ, 2015. – 263, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 228-264 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-184-208-2
1299319
  Галиева Г.Ф. Теоретико-методологические основы инновационного развития экономики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 46-54. – (Управление (государство и общество) ; № 2). – ISSN 0201-7385
1299320
  Аллагулов А.М. Теоретико-методологические основы образовательной политики в России // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 11. – С. 69-72. – ISSN 1726-667Х


  Обоснованы теоретико-методологические основы образовательной политики в России, показана актуальность постановки проблемы для теории и практики управления современной системой образования. На основе междисциплинарного анализа трактовки термина ...
1299321
  Ставский П.И. Теоретико-методологические основы построения содержания политехнического образования в общеобразовательной школе. : Автореф... доктор пед.наук: 13.00.01 / Ставский П.И.; НИИ общей пед. АПН СССР. – М., 1979. – 37л.
1299322
  Фещенко Н.Н. Теоретико-методологические основы финансового выравнивания // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 20-33 : табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 2311-0899
1299323
   Теоретико-методологические основы формирования личности школьника и студента. – Волгоград, 1990. – 192с.
1299324
  Елишев С.О. Теоретико-методологические подходы к изучению понятий "ценность", "ценностные ориентации" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 74-90. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1299325
  Насонкин В.В. Теоретико-методологические подходы к изучению системы образования в современном обществе // Политика и общество : научный журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т социально-политических исследований. – Москва, 2013. – № 10 (106). – С. 1213-1220. – ISSN 1812-8696


  В статье рассматриваются основные подходы к изучению системы образования в современной науке. Анализируются их достоинства и недостатки, выделяются специальные и комплексные методы исследования системы образования. Под системой образования в Российской ...
1299326
  Покатович И.В. Теоретико-методологические подходы к исследованию экологической безопасности // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.69-74. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
1299327
  Лыгина О. Теоретико-методологические подходы к оценке налоговой нагрузки отраслей зкономики Казахстана // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 388-396. – ISSN 1993-6788
1299328
  Шкребец М.С. Теоретико-методологические подходы к социологическому изучению феномена денег // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.65-68. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
1299329
  Кузьмина А.В. Теоретико-методологические предпосылки исследования современных правоприменительных интересов // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 2. – С. 5-13. – ISSN 0132-0769


  Сравнительное правоведение, подтвердившее себя как отдельная дисциплина и метод исследования одновременно, имеет глубокие корни в юридическом образовании России и за рубежом. Авторы предлагают развивать плюрализм образовательных концепций, даже ...
1299330
  Виленчук А.Н. Теоретико-методологические принципы исследования страхования как экономической категории // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац.акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 7 (636). – С. 18-28. – ISSN 0131-7741
1299331
  Теслев А.А. Теоретико-методологические принципы философского исследования глобальных проблем // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 74-76
1299332
  Паршин Ю.М. Теоретико-методологические проблемы взаимодействия традиций и инноваций в народной праздничной культуре // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 11. – С. 57-61. – ISSN 2073-9702


  В статье на материалах отечественных и зарубежных исследований рассматриваются проблемы взаимодействия традиций и инноваций в народной праздничной культуре, предпринимается попытка обоснования этнодраматургии как стратегии формирования художественной ...
1299333
  Гончар Т. Теоретико-методологические проблемы идентификации рисков внешнеэкономической деятельности металлургических предприятий Украины // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 5 (283). – С. 26-30. – ISSN 1810-3944
1299334
  Бочкарева В.И. Теоретико-методологические проблемы исследования "современности" в историко-социологическом контексте : (К 150-летию со дня рождения А.С. Лаппо-Данилевского) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 119-127. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 2). – ISSN 1995-0047
1299335
   Теоретико-методологические проблемы коммунистического воспитания трудящихся средствами культурно-просветительной работы. – М., 1981. – 158с.
1299336
   Теоретико-методологические проблемы отраслевой библиографии. – М., 1989. – 168с.
1299337
   Теоретико-методологические проблемы современного советского библиографоведения. – М., 1981. – 141с.
1299338
   Теоретико-методологические проблемы формирования коммунистического мировозрения. – Ярославль, 1987. – 130с.
1299339
  Новиков А.Н. Теоретико-методологические противоречия развития учения об экономико-географическом положении территорий : методика и опыт / А.Н. Новиков, М.С. Новикова, В.М. Булаев // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 29-33. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0016-7207
1299340
  Литвак С. Теоретико-методологический анализ "Опыта грамматики новоеврейского языка" Л. Заменгофа и современная идишистика // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (14-15 апр. 2016 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Лира ; Ткума, 2017. – С. 124-129. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-383-831-1
1299341
  Комаров В.Н. Теоретико-методологический анализ вопроса о предмете современной геологии // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 49
1299342
  Наливайко Нина Васильевна Теоретико-методологический анализ жизненной позиции личности в условиях развитого социализма : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Наливайко Нина Васильевна; АН СССР. Сибирское отд-ние. Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск, 1981. – 20л.
1299343
  Малько А.В. Теоретико-методологическое значение концепции "правовой жизни" / А.В. Малько, В.В. Трофимов // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 7. – С. 5-13. – ISSN 0132-0769
1299344
  Кирилюк О.В. Теоретико-методологічна база визначення антропогенної перетвореності басейну малої річки // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 153-160 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
1299345
  Масляк П. Теоретико-методологічна база суспільної географії і її використання у військовій географії України / П. Масляк, Н. Левінськова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 14-17. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (35)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду можливостей використання теоретико-методологічної бази суспільної географії у становленні та розвитку сучасної військової географії. Пропонуються до використання різні теорії, концепції і принципи суспільної і політичної ...
1299346
  Мишечкін Г. Теоретико-методологічна база української історичної науки : на шляху оновлення (90-ті рр. ХХ - початок ХХІ ст.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 4 (88). – С. 123-125. – ISSN 1728-9343
1299347
  Кальниш Ю. Теоретико-методологічна генеза політичної аналітики в V-XIII ст.( нарис теорії та історії державного управління) // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 2. – С. 13-22.
1299348
  Куделко С. Теоретико-методологічна дискусія з питань історичного краєзнавства в 20-ті — на початку 30-х років XX ст. / С. Куделко, О. Кашаба // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 21-27
1299349
  Місюра В.Я. Теоретико-методологічна ідентифікація поняття "сервісна політика" держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 111-115. – ISSN 2306-6814
1299350
  Коцур В. Теоретико-методологічна когнітивність козацького менталітету в науковому дискурсі // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переялав-Хмельницький, 2017. – Вип. 41. – С. 95-104. – ISSN 2415-3567
1299351
   Теоретико-методологічна концепція раціонального розміщення продуктивних сил / М.Д. Пістун, Тьорло, , К.В. Мезенцев // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 3-12. – ISBN 966-7293-90-4
1299352
  Мостяєв О. Теоретико-методологічна матриця українознавства та місце в ній поглядів М. Костомарова та В. Липинського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 7-12. – (Українознавство ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано новий погляд на українознавство як на науку, що формується як синтез чотирьох міждисциплінарних теоретико-методологічних підходів. Показано, що в якості відправних теоретичних позицій такого синтезу можуть бути використані ідеї М. ...
1299353
  Іванишин М. Теоретико-методологічна модель націологічної інтерпретації: основні постколоніальні аспекти // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 363-371. – ISSN 2411-4758
1299354
  Федоренко В. Теоретико-методологічна парадигма системи сучасного конституційного права України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 2. – С. 11-17. – ISSN 1561-4999
1299355
  Диба О. Теоретико-методологічна парадигма та фактори інноваційного розвитку / О. Диба, Ю. Гернего // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (134). – С. 43-51. – ISSN 1605-2005
1299356
  Гайдай Т. Теоретико-методологічна спорідненість економічних поглядів С.М. Булгакова з історико-соціальним напрямом: дослід історико-економічного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 37-42. – (Економіка ; Вип. 131). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено історико-економічний аналіз ознак методологічної спорідненості економічних поглядів С.М. Булгакова з економічною гетеродоксією кінця ХІХ - початку ХХ ст. - історико-соціальним напрямом в економічній думці Німеччини. Досліджено роль ...
1299357
  Масина О.П. Теоретико-методологічна сутність категорії "фінансовий інструмент" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 238-243. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1299358
  Барановська О.В. Теоретико-методологічне визначення поняття основних засобів // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.410-413. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1299359
  Гречко А.В. Теоретико-методологічне дослідження сутності природних монополій // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України ; НТУУ "КПІ". – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 166-175
1299360
  Юлдашев О.Х. Теоретико-методологічне забезпечення правового регулювання господарської діяльності // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2005. – № 2/3. – С. 93-100
1299361
  Юлдашев О.Х. Теоретико-методологічне забезпечення регуляторної політики в сфері господарської діяльності // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 138-142.
1299362
  Мазур І. Теоретико-методологічне значення міжнародного лістингу акцій для інвесторів та емітентів / І. Мазур, Р. Сазонов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Досліджено подвійний лістинг акцій компаній; розкрито умови, за яких міжнародний лістинг акцій компаній стає одним із найдоречніших способів фінансування бізнесу; виявлено вплив міжнародного лістингу акцій компаній на ліквідність акцій на внутрішньому ...
1299363
  Надвинична Тетяна Теоретико-методологічне обгрунтування задачного підходу в психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 63-87. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1299364
  Бовш Л.А. Теоретико-методологічне обгрунтування інвестиційної політики підприємств у сучасних умовах // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 127-132. – (Економічні науки)
1299365
  Ковальова Тетяна Теоретико-методологічне обгрунтування інтегральної концепції самоактуалізації в сучасній психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 2 (40). – С.140-163. – ISSN 1810-2131
1299366
  Мамічева О.В. Теоретико-методологічне обґрунтування концепції розвитку предметно-педагогічних здібностей викладачів вищих навчальних закладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-51. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано теоретичне обґрунтування концепції розвитку предметно-педагогічних здібностей викладачів вищих навчальних закладів в залежності від їхніх індивідуально-психологічних властивостей на підставі використання методологічного ...
1299367
  Тулай О. Теоретико-методологічне обгрунтування соціальних видатків бюджету як імперативу сталого людського розвитку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 58-72. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1299368
  Мостяєв О. Теоретико-методологічне підґрунтя застосування цивілізаційного підходу в українознавстві // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 90-94


  У статті викладено загальнотеоретичні засади дослідження українства у контексті критеріїв та ознак європейської цивілізації. Сформульовано нову дефініцію цивілізації. Визначено засади еволюційно-типологічного підходу при класифікаційному об’єднанні ...
1299369
  Сировець С.Ю. Теоретико-методологічне підгрунтя рекреаційно-туристичного районування // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 114-117
1299370
  Литвак С.Я. Теоретико-методологічний аналіз граматичних категорій англійського дієслова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 104. – (Мовознавство ; вип. 19, т. 2). – ISSN 9125-0912
1299371
  Тавровецька Н.І. Теоретико-методологічний аналіз дефініції "життєва позиція" особистості // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 392-399. – ISSN 2219-2654
1299372
  Кондрашова-Діденко Теоретико-методологічний аналіз економічної культури в трансформаційній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 11-13. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розкрито теоретико-методологічні основи аналізу економічної культури як одного з вихідних трансформаційних чинників економіки.
1299373
  Дуднікова І.І. Теоретико-методологічний аналіз екофілософії як нового наукового напряму // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 144-151. – ISSN 2072-1692
1299374
  Хорєв І.О. Теоретико-методологічний аналіз ефективності підготовки військових фахівців у вищих навчальних закладах (ВНЗ) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 16-21. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Аналізуються теоретичні основи ефективності та якості підготовки військових спеціалістів у вищих навчальних закладах.
1299375
  Ряшко В.І. Теоретико-методологічний аналіз національно-патріотичного виховання студентської молоді // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 418-425. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1299376
  Остапенко І.В. Теоретико-методологічний аналіз основних підходів до визначення професійної ідентичності у психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 98-100. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі професійної ідентичності в психології. Автором аналізуються основні підходи до визначення специфіки професійної ідентичності: змістовні, структурні та динамічні характеристики професійної ідентичності; чинники, які визначають ...
1299377
  Зозуляк-Случик Теоретико-методологічний аналіз процесу формування професійної етики майбутніх соціальних працівників у вищих навчальних закладах // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 9 (73). – C. 42-52. – ISSN 2312-5993
1299378
  Лучанська В. Теоретико-методологічний аналіз системи інформаційно-бібліотечного забезпечення екологічної сфери регіону / Валентина Лучанська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 4. – С. 25-29
1299379
  Петренко-Лисак Теоретико-методологічний аналіз соціальних рухливостей: флешмобу, буккросінгу та паркуру // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 36-42. – ISBN 978-966-651-861-9


  В статті з"ясована специфіка новітніх соціальних рухливостей, окремими типами з яких є флешмоб, буккросінг та паркур. Мобільність, що має технічну підтримку мобільним зв"язком, інтернетом породжує дані новітні рухливості в соціальному просторі. ...
1299380
  Братаніч Б.В. Теоретико-методологічний аналіз факторів розширення соціальних функцій маркетингу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 170-177. – ISBN 966-628-132-5
1299381
  Клименко Д. Теоретико-методологічний аналіз феномену мультикультуралізму // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 179-184. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664


  Проаналізовано концепцію мультикультуралізму, її основні характеристики та особливості. Визначено аспекти запровадження мультикультуралізму в політичну систему суспільства. Досліджено поширені чинники, що сприяють або перешкоджають впровадженню ...
1299382
  Суший Олена Володимирівна Теоретико-методологічний аналіз цінностей в неокантіанській культурфілософії кінця 19 - початку 20 століття : Дис. ... канд. філософ. наук: 17.00.01 / Суший О.В.; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2005. – 205л. – Бібліогр.: л. 183 - 205
1299383
  Суший Олена Володимирівна Теоретико-методологічний аналіз цінностей в неокантіанській культурфілософії кінця 19 - початку 20 століття : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 17.00.01 / Суший О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
1299384
  Данько М. Теоретико-методологічний аспект визначення трансакційних витрат // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 36-46 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1811-3141
1299385
  Черкасов С.С. Теоретико-методологічний аспект дослідження економічної безпеки суспільства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 47-51
1299386
  Моца А.А. Теоретико-методологічний аспект інноваційного розвитку вищої освіти України // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 258-266. – ISSN 2218-5348
1299387
  Соболь Т.В. Теоретико-методологічний аспект становлення проблеми самоідентичності у філософіі символічного інтеракціонізму // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 230-234. – ISBN 966-7943-03-8


  Стаття присвячена аналізу впливу різних філософських та соціальних теорій на появу та розвиток "Я-концепції" представників символічного інтеракціонізму.
1299388
  Колеснік Я.В. Теоретико-методологічний аспект статистичної оцінки конкурентоспроможності банків на фінансовому ринку // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управ. (НАДУ) при Президентові України ; голов. ред. Осауленко О.Г. – Київ, 2017. – № 4 (79). – С. 6-12 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2519-1853
1299389
  Мармазова Т.І. Теоретико-методологічний вимір децентралізації як структурного елемента місцевого самоврядування // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 362-370
1299390
  Стеблій Г.Я. Теоретико-методологічний інструментарій державного регулювання національної економіки / Г.Я. Стеблій, А.В. Стасишин, С К. Калинець // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 108-112. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
1299391
  Гнилицька Л. Теоретико-методологічний інструментарій формування системи забезпечення економічної безпеки підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 9. – С. 37-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1299392
  Газізов М.М. Теоретико-методологічний компонент політичного маркетингу // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 19-23. – (Серія "Політичні науки" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
1299393
  Топій І. Теоретико-методологічний підхід до діагностики кризового стану підприємств // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 1 (101). – С. 3-10. – ISSN 1728-9343
1299394
  Сухоруков А. Теоретико-методологічний підхід до інтегральної оцінки та регулювання рівня економічної безпеки держави / А. Сухоруков, Ю. Харазішвілі // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 4 (98). – С. 13-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
1299395
  Сергєєв В.С. Теоретико-методологічний потенціал конфігуративного підходу щодо дослідження політичних мереж // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 270-280
1299396
  Артеменко С.Б. Теоретико-методологічний потенціал концепції комунікативної раціональності Ю. Габермаса : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія і соціології / Артеменко С.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 164л. – Бібліогр.: л.147-164
1299397
  Артеменко С.Б. Теоретико-методологічний потенціал концепції комунікативної раціональності Ю. Габермаса : Автореф. дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.01 / Артеменко С.Б.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 2 назв.
1299398
  Недюха М.П. Теоретико-методологічний потенціал правової ідеології як загальнонаціонального проекту єднання українського суспільства / М.П. Недюха, С.А. Подоляка // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 9-15
1299399
  Курач Т.М. Теоретико-методологічний рівень класифікування (на прикладі систематизації географічних карт) : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 16-20 : Мал. – Бібліогр.: 5 назв
1299400
  Плавич В.П. Теоретико-методологічний та філософсько-правовий аналіз правотворчості : наук. реалії сучасності / Володимир Плавич ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2017. – 429, [4] с. – Бібліогр.: с. 394-429 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-927-266-9
1299401
  Соскін О.І. Теоретико-методологічні аспекти аналізу національної економічної моделі : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 36-45. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1993-6788
1299402
  Шевчук В.О. Теоретико-методологічні аспекти аналізу процесів сталого розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2001. – № 5/6. – С.2-7
1299403
  Очколяс О.М. Теоретико-методологічні аспекти аналізу сутності політичної ідеології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 139-146. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Розглянуто сутність, принципи та функції існування політичної ідеології.
1299404
  Страшинський Б.Р. Теоретико-методологічні аспекти аналізу функціонального призначення права // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 439-443. – ISSN 2524-017X
1299405
  Пігош В.А. Теоретико-методологічні аспекти бухгалтерського обліку вищих закладів освіти // Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту : Журнал наукових праць / Мукачівський технологічний інститут. – Мукачево, 2006. – № 1. – С. 136-146. – ISBN 966-8269-12-8
1299406
  Байдіков І.А. Теоретико-методологічні аспекти визначення і обгрунтування ландшафтних комплексів як потенційних структурних складових каркасу екомережі // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 51-57. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1561-4980
1299407
  Запольська Н.М. Теоретико-методологічні аспекти визначення правового статусу молоді // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 35-43. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
1299408
  Гавриленко В. Теоретико-методологічні аспекти визначення та реалізації правосуб’єктності держави // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 11-16. – ISSN 2220-1394
1299409
  Бойко Ю. Теоретико-методологічні аспекти викладання медичного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 132-137. – ISSN 0132-1331
1299410
  Коваль Л. Теоретико-методологічні аспекти впровадження ідеї продуктивного навчання: від загальноосвітньої до вищої школи / Л. Коваль, В. Церклевич // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 11 (160)
1299411
  Германюк Н.В. Теоретико-методологічні аспекти диверсифікації в сільському господарстві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 8 (190). – С. 25-29
1299412
  Кулик Уляна Теоретико-методологічні аспекти дослідження інтервенції в міжнародних відносинах на сучасному етапі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 119-123. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
1299413
  Скалацький В.М. Теоретико-методологічні аспекти дослідження інформаційного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1299414
  Сливка Т.О. Теоретико-методологічні аспекти дослідження корпоративної власності в сучасних умовах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 219-226


  Розглянута еволюція корпорацій як організаційно-правової форми господарювання. Досліджені основні підходи щодо визначення сутності корпоративної власності в її широкому і вузькому розумінні.
1299415
  Удовиченко В. Теоретико-методологічні аспекти дослідження ландшафтно-гідрологічної структури території // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 14-19. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  У представленій статті окреслено теоретико-методологічний апарат конструктивно-географічних ландшафтно-гідрологічних досліджень. Зокрема, знайшли своє відображення принципові аспекти сутності ландшафтно-гідрологічного аналізу території, його ...
1299416
  Кришмарел В.Ю. Теоретико-методологічні аспекти дослідження понять "смерть" та "любов" ( філософський та релігієзнавчий виміри ) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Кришмарел В.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 189 л. – Бібліогр.: л. 168-189
1299417
  Кришмарел В.Ю. Теоретико-методологічні аспекти дослідження понять "смерть" та "любов" (філософський та релігієзнавчий виміри) : автореф. дис. ... канд.філос. наук : 09.00.11. / Кришмарел В.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 21 назва
1299418
  Петрова І. Теоретико-методологічні аспекти дослідження проблем зайнятості та ринку праці : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 91-93. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1299419
  Клочко О.М. Теоретико-методологічні аспекти дослідження проблеми становлення та розвитку жіночої освіти в Україні середини XIX - початку XX століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 7 (51). – С. 415-424. – ISSN 2312-5993
1299420
  Чернявська Ю.Б. Теоретико-методологічні аспекти дослідження ринку праці // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 155-158
1299421
  Матвєєв С.В. Теоретико-методологічні аспекти дослідження суб"єкта злочину у кримінальному праві // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (68). – C. 33-43. – ISSN 2222-5374
1299422
  Чорний Р.С. Теоретико-методологічні аспекти дослідження трудового потенціалу в світлі дискурсу праці // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 128-136. – ISSN 1562-0905
1299423
  Дикань О.В. Теоретико-методологічні аспекти забезпечення конкурентноспроможності промислових підприємств залізничного транспорту : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Дикань Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В.Лазаряна. – Дніпро, 2016. – 41, [1] с. включ. обкл. – Бібліогр.: 59 назв.
1299424
  Бондар О.П. Теоретико-методологічні аспекти запровадження в Україні банківських кредитів зі зворотнім ануїтетом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-43. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядається методика застосування в Україні кредитів зі зворотним ануїтетом на основі зарубіжного досвіду.
1299425
  Ганущин С.Н. Теоретико-методологічні аспекти застосування краудсорсингу та краудфандингу в практиці публічного адміністрування // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 43. – С. 81-90
1299426
  Сизоненко В.О. Теоретико-методологічні аспекти інноваційної моделі структурних зрушень і механізми її реалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 164-175


  У статті досліджується системна взаємодія інноваційних, інституційних та ринкових факторів в процесі становлення оптимальної структури економіки. Розглянуто теоретичні положення представників різних наукових шкіл економічної теорії - М.Д. Кондратьєва, ...
1299427
  Лісун Я.В. Теоретико-методологічні аспекти категорії "якість менеджменту" : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 166-173 : Табл. – Бібліогр.: 27 назв
1299428
  Криклій А.С. Теоретико-методологічні аспекти корпоративного управління у фінансових установах в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 10-11.
1299429
  Іульгіна В. Теоретико-методологічні аспекти культурологічної регіоніки / В. Іульгіна, А. Кравченко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 3-11. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794
1299430
  Міщенко К.С. Теоретико-методологічні аспекти організації обліку потреб населення у соціальних послугах // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 100-104
1299431
  Купалова Г.І. Теоретико-методологічні аспекти оцінки конкурентоспроможності працівників аграрного сектора економіки / Г.І. Купалова, О.О. Клокар // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 207-213.
1299432
  Рибченко М.Ф. Теоретико-методологічні аспекти оцінювання основних засобів // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 225-231. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1299433
  Давиденко А. Теоретико-методологічні аспекти перекладу // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 83-93. – ISBN 966-7773-70-1
1299434
  Пронкіна Л. Теоретико-методологічні аспекти підвищення конкурентоспроможності економіки України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 221-226. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1299435
  Кузьменко Т. Теоретико-методологічні аспекти побудови геолого-геофізичних моделей родовищ вуглеводнів / Т. Кузьменко, А. Тищенко, П. Кузьменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 61-66. – (Геологія ; вип. 4 (71)). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглянуто аспекти побудови геолого-геофізичних моделей родовищ вуглеводнів та окреслено перспективу їхнього застосування в сучасному геологорозвідувальному процесі. Проведено ретроспективний аналіз уявлень та методики побудови ...
1299436
  Кришмарел Вікторія Теоретико-методологічні аспекти постання Іншого у розгляді понять "любов " та "смерть " // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 1. – С.75-78. – ISSN 1999-4966
1299437
  Потульницький Г. Теоретико-методологічні аспекти проблеми легітимації ідеї козацької державності в менталітеті Французького королівства XVIII століття // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 132-141
1299438
  Дзюба О.В. Теоретико-методологічні аспекти релігієзнавства: релігія як система : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11. / Дзюба О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 15 назв
1299439
  Дзюба О.В. Теоретико-методологічні аспекти релігієзнавства: релігія як система : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Дзюба О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 178 л. – Бібліогр. : л. 160-178
1299440
  Новикова Т.А. Теоретико-методологічні аспекти розвитку ринку цінних паперів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 65-67. – (Економіка ; Вип. 50)


  Досліджуються методологічні аспекти розвитку ринку цінних паперів у перехідній економіці.
1299441
  Василик А.В. Теоретико-методологічні аспекти управління конкурентоспроможністю персоналу // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства": До 170-річчя Київсбкого нац. ун-ту імені тараса Шевченка; До 60-річчя економічного фак-ту / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 21-25
1299442
  Акчуріна Ю.М. Теоретико-методологічні аспекти факторів впливу на зовнішній державний борг України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 5-10. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1299443
  Крупка І. Теоретико-методологічні аспекти фіскально-бюджетного федералізму / І. Крупка, В. Дорош // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 327-340. – ISSN 2078-5860
1299444
  Сахарцева І.І. Теоретико-методологічні аспекти формування програм аудиту : Монографія / І.І.Сахарцева. – Київ : Кондор, 2005. – 374с. – ISBN 966-351-029-3
1299445
  Сорокіна І.В. Теоретико-методологічні аспекти формування системи економічної безпеки підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 114-122 : Табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
1299446
  Мицак О.В. Теоретико-методологічні аспекти формування та розвитку споживчого ринку / О.В. Мицак, Л.Я. Бублик // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – С. 59-62. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1299447
  Зуєв В.А. Теоретико-методологічні аспекти формування термінологічного апарату у сфері поводження з відходами // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 89-95. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
1299448
  Швець П.А. Теоретико-методологічні аспекти функціонування соціальної інфраструктури країни // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 6 (55), грудень. – С. 72-76. – ISSN 2218-1199
1299449
  Шпичак О.М. Теоретико-методологічні аспекти ціноутворення на сільськогосподарську продукцію // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 8 (214). – С. 3-10. – ISSN 2221-1055
1299450
  Живоглядова І.В. Теоретико-методологічні виміри ментальності: культурологічний аналіз // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 165-167
1299451
  Кічурчак М.В. Теоретико-методологічні детермінанти механізму відтворення суспільних благ // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голв. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 3/4 (2). – С. 8-11. – ISSN 1728-6220
1299452
  Арістова І.В. Теоретико-методологічні засади адаптації інформаційного законодавства України до міжнародних правових стандартів: правова природа, зміст, особливості / І.В. Арістова, В.В. Ткаченко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 81-89. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1299453
  Попрозман Н.В. Теоретико-методологічні засади аналізу зайнятості та регулювання безробіття в ринкових умовах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 239-242
1299454
  Лігоненко Л. Теоретико-методологічні засади аналізу інновацій // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 3 (11). – С. 39-47. – ISSN 2411-4014
1299455
  Нерубащенко І. Теоретико-методологічні засади аналізу концепту "глобальне громадянське суспільство" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 186-191. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 6). – ISSN 2307-1664
1299456
  Сапа Н.В. Теоретико-методологічні засади аналізу теорій самоорганізації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 65-82. – ISSN 2072-1692
1299457
  Лютий І.О. Теоретико-методологічні засади бюджетної політики держави : міжнародна конференція // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 12 (169). – С. 13-19. – Бібліогр.: 2 назви
1299458
  Біляніна В.І. Теоретико-методологічні засади вивчення діалогічних конструкцій у комунікативній лінгвістиці // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 64. – C. 3-14. – ISSN 1682-671Х
1299459
  Соколова Ю.О. Теоретико-методологічні засади вивчення етичних концептів // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 287-293. – Бібліогр.: с. 292-293; 15 назв
1299460
  Голота А.С. Теоретико-методологічні засади вивчення етнонаціональної ідентичності // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 102-112. – ISBN 978-966-8063-99-45
1299461
  Панкулич Л.А. Теоретико-методологічні засади вивчення інституту адміністративно-териториального устрою // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 168-176
1299462
  Ніколаєвський В.М. Теоретико-методологічні засади вивчення міграції населення / В.М. Ніколаєвський, Н.Є. Прохоренко // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 34-38. – (Соціологічні науки ; Т. 12, № 1). – ISSN 1562-9961
1299463
  Топузов Олег Теоретико-методологічні засади вивчення національного краєзнавства в школі // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 10. – С. 35-38
1299464
  Дмитріюк Н.С. Теоретико-методологічні засади вивчення проблеми депривації у психологічній науці // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 114-124. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 21). – ISSN 2072-4772
1299465
  Швалб Ю. Теоретико-методологічні засади визначення базових категорій соціальної роботи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 64-68. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 1). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню і опису основних категорій теорії соціальної роботи, а саме: "спосіб життя", "буденна свідомість", "життєвий досвід". Крім того, розкрито зміст і форми діяльності соціального працівника відповідно до класифікації проблем ...
1299466
  Єпіфанов О.В. Теоретико-методологічні засади визначення категорії "охорона культурної спадщини" // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 61-72. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
1299467
  Скулиш Є.Д. Теоретико-методологічні засади визначення об"єкта та предмета кіберзлочинів // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 2 (42). – С. 47-53
1299468
  Кузьменко О. Теоретико-методологічні засади визначення поняття і ознак інституту міжбюджетних відносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 50-53.
1299469
  Дєєва Н.М. Теоретико-методологічні засади визначення потенціалу соціалізації суспільства та його оцінки // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 5-10. – (Економічні науки)
1299470
  Турило А.М. Теоретико-методологічні засади визначення сутності і оцінки категорії "економічний стан підприємства" : економіка та управління підприємствами / А.М. Турило, А.В. Агапова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 156-160 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1299471
  Андрюшина О. Теоретико-методологічні засади використання індикаторів моніторингу якості освіти в США // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 104-113. – ISSN 1682-2366


  Досліджено теоретичні та методологічні основи використання індикаторів моніторингу якості у США.
1299472
  Гора Н. Теоретико-методологічні засади використання інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій у професійній освіті // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38 : Педагогіка. – C. 38-44. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1299473
  Піменова О.В. Теоретико-методологічні засади відносин власності і господарювання в системі аграрних відносин // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 33-37
1299474
  Чепак В.В. Теоретико-методологічні засади вітчизняної соціології освіти: ретроспектива і сучасний дискурс // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 109-116. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті розглядається актуальне для сучасного етапу розвитку вітчизняної соціології освіти питання її теоретичних та методологічних засад, які визначають та забезпечують напрями досліджень освіти.
1299475
  Адамик Б. Теоретико-методологічні засади впливу процесів глобалізації на банківську систему України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 105-111. – ISSN 1993-0259
1299476
  Куцмус Н.М. Теоретико-методологічні засади гендерних досліджень в економіці // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (40). – С. 11-16. – ISSN 2074-5354
1299477
  Купач Т.Г. Теоретико-методологічні засади географо-топонімічного дослідження території України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 66-70. – Бібліогр.: 7 назв
1299478
  Корецький М. Теоретико-методологічні засади державного регулювання економічних відносин у сфері природокористування в сучасних умовах суспільного розвитку України : виклики часу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 23-25. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
1299479
  Хлебосолов І.О. Теоретико-методологічні засади державного регулювання національного культурного простору // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38. – C. 22-30. – ISSN 2225-7586
1299480
  Лозинська Т. Теоретико-методологічні засади державного регулювання продовольчого ринку України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 65-70. – бібліогр. на 11 назв
1299481
  Деркач Ю.В. Теоретико-методологічні засади державного управління санаторно-курортним потенціалом Карпатського регіону України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 81-85. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1299482
  Нестеряк Ю.В. Теоретико-методологічні засади державної інформаційної політики: вітчизняні та зарубіжні напрацювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 136-139. – Бібліогр.: 22 назв.
1299483
  Чеботарьов В.А. Теоретико-методологічні засади державної регуляторної політики інноваційних структурних перетворень // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 113-120. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
1299484
  Мельник О.Г. Теоретико-методологічні засади діагностики розвитку підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 110-117. – ISSN 0321-0499
1299485
  Іваннікова І. Теоретико-методологічні засади дослідження "м"якої сили" КНР // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 1. – С. 99-104. – ISSN 1998-4634
1299486
  Слаба О. Теоретико-методологічні засади дослідження англоамериканізмів у сучасній німецькій мові // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 163-166. – ISSN 2307-633Х
1299487
  Дніпров О.С. Теоретико-методологічні засади дослідження виконавчої влади // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 55-60. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1299488
  Дніпров О. Теоретико-методологічні засади дослідження виконавчої влади // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 57-62. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1299489
  Кудря М.В. Теоретико-методологічні засади дослідження волонтерства як інституту громадянського суспільства // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 38-42. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
1299490
  Кіш Є. Теоретико-методологічні засади дослідження геополітичної ролі нових кордонів ЄС // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 166-174. – (Політологія, соціологія, філософія ; Вип. 4)
1299491
   Теоретико-методологічні засади дослідження господарської діяльності в Україні з позицій соціального розвитку регіонів / В.П. Нагірна, Г.П. Підгрушний, Ю.Д. Качаєва, І.Г. Савчук, О.В. та ін. Валькована // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 51-57 : Малюнок. – Бібліогр. 4 назви. – ISSN 1561-4980
1299492
  Старостенко Г.Г. Теоретико-методологічні засади дослідження демографічного розвитку регіонів України / Г.Г. Старостенко, Н.В. Мірко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С.27-35
1299493
  Павко А.І. Теоретико-методологічні засади дослідження діяльності політичних партій та організацій в Україні наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 4. – С.111-125. – ISSN 0130-5247
1299494
  Лукашук М. Теоретико-методологічні засади дослідження інноваційних процесів у системі освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 1 (68). – С. 41-45. – ISSN 2078-1016
1299495
  Бобровник С.В. Теоретико-методологічні засади дослідження компромісу і конфлікту в праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 8-12.
1299496
  Бичковський Є. Теоретико-методологічні засади дослідження науково-практичного коментаря // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 265-271. – ISSN 1561-4999
1299497
  Аксельрод Р.Б. Теоретико-методологічні засади дослідження політичної компетентності управлінської еліти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 246-254
1299498
  Морозова Н.Г. Теоретико-методологічні засади дослідження проблем зайнятості на державній службі // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4 (51). – С. 84-88
1299499
  Соха Ю.І. Теоретико-методологічні засади дослідження проблем запобігання природно-техногенним загрозам // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.15. – С. 53-58. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1299500
  Черевко Г. Теоретико-методологічні засади дослідження транскордонного співробітництва / Г. Черевко, О. Бенцак, А. Іванов // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 9, № 3/4. – С. 3-8. – ISSN 2313-3627
1299501
  Безклубенко С. Теоретико-методологічні засади етнокультурології // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 191-230. – ISBN 978-966-2241-22-8
1299502
  Демченко С.Ф. Теоретико-методологічні засади ефективності господарського судочинства : : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04. / Демченко С.Ф. ; Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приват. права і п-ва. – Київ, 2010. – 428 л. – Бібліогр.: л. 404-428
1299503
  Демченко С.Ф. Теоретико-методологічні засади ефективності господарського судочинства : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04. / Демченко С.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36 с.
1299504
  Боярко І.М. Теоретико-методологічні засади забезпечення та оцінки ефективності прикордонного співробітництва // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С.38-43
1299505
  Стефанюк І.Б. Теоретико-методологічні засади застосування контролінгу в системі державного регулювання економіки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 149-156
1299506
  Гурковський В.І. Теоретико-методологічні засади захисту національних інтересів в умовах інформаційної глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 90-92
1299507
  Терехова С.І. Теоретико-методологічні засади зіставного поліпарадигмального вивчення референції (на матеріалі української, російської та англійської мов) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 227-244. – ISSN 2413-5593
1299508
  Бабій Л.В. Теоретико-методологічні засади і принципи творення державної геоекономічної політики України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 5-8. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1299509
  Дадашев Б.А. Теоретико-методологічні засади інвестиційно-інноваційного зростання і розвитку економіки // Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8 (226), серпень. – С. 68-73. – ISSN 2221-1055
1299510
  Скиба М.В. Теоретико-методологічні засади інституціональних змін в економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 104-107 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1299511
  Попов О.Є. Теоретико-методологічні засади інституціонального регулювання корпоративних відносин // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 5 (64). – С. 178-182
1299512
  Галицька Т.В. Теоретико-методологічні засади інформаційної політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 155-158. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Розглянуто основні підходи до визначення терміну "інформаційна політика", запропоновано класифікацію даного поняття.
1299513
  Войтюк А.В. Теоретико-методологічні засади іпотечного кредитування // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 40-48. – ISSN 2415-8089


  Розглянуто економічний зміст іпотечного кредитування, його функції і принципи. Поглиблено сутнісну характеристику іпотечного кредитування, розкрито його складові та особливості.
1299514
  Калакура Олег Теоретико-методологічні засади історико-етнополітичного дослідження польської меншини в Україні ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 59-64
1299515
  Теліга А.А. Теоретико-методологічні засади К. Копержинського в історико-етнографічних студіях 1920-х років // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 93-102. – (Історичні науки ; вип. 8). – ISSN 2309-8074
1299516
  Мамонтова Н.А. Теоретико-методологічні засади капіталізації компаній // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 232-239. – (Серія "Економіка" ; вип. 17). – ISBN 966-7631-55-9
1299517
  Мірошніченко О.Ю. Теоретико-методологічні засади класифікації факторів впливу на рівень життя населення // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4(59). – С. 122-126. – Бібліогр: на 5 пунктів
1299518
  Ніколюк О.В. Теоретико-методологічні засади кластерізації національної економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 16, серпень. – C. 143-146. – ISSN 2306-6814
1299519
  Гуторов А.О. Теоретико-методологічні засади контрактації в аграрному секторі економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15/16, серпень. – С. 14-21. – ISSN 2306-6792
1299520
  Филюк В. Теоретико-методологічні засади концентрації ринків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 54-58. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості генезису теоретичного дослідження концентрації ринків у науковій спадщині представників різних економічних течій і шкіл. Розкрито сутність поняття економічна концентрація та проаналізовано взаємозв"язок між різними її ...
1299521
  Казанська І.В. Теоретико-методологічні засади концептуалізації поняття "соціальна влада" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 55-57. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано теоретико-методологічні основи поняття "соціальна влада". Розглянуто різні підходи у вивченні соціальної влади. Використовуючи принципові теоретичні положення деяких з них і принцип історизму, виокремлено атрибутивні характеристики ...
1299522
  Замотаєва Н.В. Теоретико-методологічні засади культуротворчого підходу до підвищення професійної компетентності викладачів гуманітарних дисциплін ВНЗ // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 150-156. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988


  Вітчизняні вчені В.Андрущенко, Л. Губерський, М. Михальченко відправною точкою культуротворчої діяльності особистості вбачають її індивідуальний інтерес. Автори монографії "Культура. Ідеологія. Особистість".
1299523
  Князевич В.М. Теоретико-методологічні засади медико-соціальних підходів у публічній політиці з охорони здоров"я України / В.М. Князевич, Л.І. Жаліло // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 172-188
1299524
  Лалак О.А. Теоретико-методологічні засади міждисциплінарного дослідження міжкультурної комунікації в контексті глобальної трансформації значення та ролі соціальної комунікції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 26-30. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (24)). – ISSN 2219-8741
1299525
   Теоретико-методологічні засади модернізації змісту гуманітарної освіти у вищій школі України : монографія / Г.В. Онкович [та ін. ; за заг. ред. Г.В. Онкович] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – 281, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-644-343-7
1299526
  Панасюк Р.П. Теоретико-методологічні засади науки адміністративного (поліцейського) права у працях українських вчених XIX - початку XX ст. // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 52-55. – ISBN 978-617-7363-09-4


  Аналіз поглядів провідних українських учених-поліцеїстів на ключові питання методології науки поліцейського права (внутрішнього управління) у контексті розвитку цієї наукової та навчальної дисципліни у вітчизняній та західноєвропейській літературі. ...
1299527
  Нестеренко О. Теоретико-методологічні засади неоліберального вчення Ф.А. фон Хайєка : історія економічної думки // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С. 84-92. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1811-3141
1299528
  Мартиненко В. Теоретико-методологічні засади нової парадигми демократичного державного будівництва // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 2. – С. 66-73.
1299529
  Янчев А.В. Теоретико-методологічні засади облікового процесу в інформаційній економіці // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 4 : Податкова віддача регіонів України: проблеми і перспективи. – С. 341-347. – ISSN 2222-4459
1299530
  Карпенко Ю.П. Теоретико-методологічні засади організації науково-дослідної діяльності студентів медичних закладів освіти // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 36. – С. 111-114. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1299531
  Довбня В. Теоретико-методологічні засади освітнього вчення Григорія Ващенка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 50-56. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
1299532
  Степико В.П. Теоретико-методологічні засади осягнення модернізаційних процесів в Україні // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 1. – С. 216-224
1299533
  Корягін М. Теоретико-методологічні засади оцінки вартості підприємства / М. Корягін, В. Шевчук // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 10 (312). – С. 58-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
1299534
  Сікорський П. Теоретико-методологічні засади підготовки викладача вищої школи в контексті європейської інтеграції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 3-8. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 1)
1299535
  Конончук А. Теоретико-методологічні засади підготовки соціальних працівників до проведення наукових досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті обґрунтовуються теоретичні засади професійної підготовки соціальних працівників до наукових досліджень у контексті здійснення базових професійних функцій як необхідної умови підвищення рівня їх професійної компетентності. Аналізується сутність ...
1299536
  Корепанов О.С. Теоретико-методологічні засади побудови індикаторів розвитку "розумних" сталих міст в Україні: тема "Економіка" // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управ. (НАДУ) при Президентові України ; голов. ред. Осауленко О.Г. – Київ, 2017. – № 4 (79). – С. 13-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2519-1853
1299537
  Мірошниченко Є. Теоретико-методологічні засади побудови інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 130-132. – бібліогр. в кінці ст.


  У сучасному суспільстві інформація набуває важливого значення і стає рушієм людського прогресу та комунікацій. Інформація стає невід"ємною частиною людських цінностей, що значною мірою впливає на суспільну поведінку і ставлення людей до новітніх ...
1299538
  Криклій А.С. Теоретико-методологічні засади побудови цільової комплексної програми неперервного професійного навчання персоналу підприємств фінансової системи // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 87-89.
1299539
  Безгубенко Л.М. Теоретико-методологічні засади політики управління грошовими потоками підприємства // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 178-186. – (Серія "Економіка" ; вип. 17). – ISBN 966-7631-55-9
1299540
  Танклевська Н.С. Теоретико-методологічні засади політики управління грошовими потоками суб"єктів господарювання // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (186). – С. 156-159. – ISSN 2413-9610
1299541
  Струнін П.А. Теоретико-методологічні засади політологічного дослідження електоральної функції політичних партій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 190-196
1299542
  Кузьменко О. Теоретико-методологічні засади правового визначення та забезпечення реалізації принципів міжбюджетних відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 100-104.
1299543
  Шоробура І. Теоретико-методологічні засади правової освіти майбутнього педагога / І. Шоробура, В. Шишко // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 190-194. – ISSN 2309-9127
1299544
  Кузь С.В. Теоретико-методологічні засади праворозуміння // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1 (13). – С. 80-86. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1299545
  Долбенко Т.О. Теоретико-методологічні засади прикладних досліджень активізації пізнавальної діяльності дітей : автореф. ... д-р культурології : 26.00.01 / Долбенко Т.О. ; Київ.нац.ун-т культури і мистецтва. – Київ, 2010. – 39 с. – Бібліогр.: 44 назв.
1299546
  Спіріна Т. Теоретико-методологічні засади проблеми професійно-педагогічної культури майбутніх фахівців - соціальних педагогів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 136-146.
1299547
  Баранівський В.Ф. Теоретико-методологічні засади прогнозування соціально-економічних процесів / В.Ф. Баранівський, М.Ю. Зелінський // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 174-180
1299548
  Вознюк О. Теоретико-методологічні засади професійного розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 17-26. – ISSN 2077-1827
1299549
  Калашнікова С.А. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки управлінців-лідерів в умовах сучасних суспільних трансформацій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 / Калашнікова С.А. : Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 43 назви
1299550
  Бєлєнький П. Теоретико-методологічні засади регіонального розвитку економіки України / П. Бєлєнький, О. Другов // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 4. – С. 7-17. – ISSN 1562-0905
1299551
  Мікловда В.П. Теоретико-методологічні засади регулювання розвитку трудового потенціалу / В.П. Мікловда, Е.Ф. Югас // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 6-11. – (Економіа ; Вип. 21)
1299552
  Афанасьєва Л.М. Теоретико-методологічні засади розвитку державно приватного партнерства в Україні // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 10/1. – C. 3-10. – (Серія : Економіка ; вип. 9 (2)). – ISSN 2312-6779
1299553
  Мікловда В.П. Теоретико-методологічні засади розвитку некомерційних громадських організацій / В.П. Мікловда, В.Є. Слюсаренко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 6-12. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
1299554
  Крисальний О.В. Теоретико-методологічні засади розвитку спеціалізації і сільськогосподарської кооперації в постреформованому виробництві // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-9.
1299555
  Адамська З. Теоретико-методологічні засади розвитку фасилітативних здібностей майбутнього психолога в контексті вищої професійної освіти // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (56) : Психологія. – C. 28-33. – ISSN 2078-1687
1299556
  Гур"євська О. Теоретико-методологічні засади системного підходу у моделюванні методичних систем навчання фізико-технічних дисциплін // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 21-22
1299557
  Демкович О.В. Теоретико-методологічні засади соціального захисту населення України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 243-247. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1299558
  Горбатюк С. Теоретико-методологічні засади соціальної роботи як об"єкта державного регулювання // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 312-319.
1299559
  Приймук Теоретико-методологічні засади сталого розвитку соціально-економічних систем / Приймук, П. Швець // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2014. – C. 255-262. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 30)
1299560
  Павлов О.І. Теоретико-методологічні засади становлення в Україні системи управління сільськими територіями : Автореф. дис. ... доктора наук з державного управління: 25.00.01 / Павлов О.І.; Національна акад. державного управління при президентові України. – Київ, 2008. – 36с. – Бібліогр.: 65 назв
1299561
  Чепак В.В. Теоретико-методологічні засади становлення і розвитку соціології освіти : [монографія] / В.В. Чепак ; КНУТШ. – Київ : Геопринт, 2011. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 282-303. – ISBN 978-966-7863-91-3
1299562
  Романчук Н. Теоретико-методологічні засади статистичної оцінки заможних верств населення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 65-68. – (Економіка ; вип. 134). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано основні підходи до визначення заможних верств населення, наведено класифікацію методів оцінювання даної соціальної групи. Запропоновано спосіб визначення межі заможності на основі даних обстеження умов життя домогосподарств та ...
1299563
  Западинська І. Теоретико-методологічні засади ступеневої педагогічної освіти // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавс. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 69. – С. 14-18. – ISSN 2075-1478
1299564
  Базась М.Ф. Теоретико-методологічні засади судово-бухгалтерської експертизи : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.Ф. Базась ; Межрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2007. – 488 с. – ISBN 966-608-602-6
1299565
  Нагірна В.П. Теоретико-методологічні засади суспільно-географічних досліджень у працях академіка М.М.Паламарчука : До 90-річчя Національної академії наук України. З історії географічних досліджень / В.П. Нагірна, Л.Г. Руденко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-8. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
1299566
  Грущинська Н.М. Теоретико-методологічні засади сучасного економічного розвитку з урахуванням трансформації технологічних укладів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 29-32
1299567
  Тихомиров О.Д. Теоретико-методологічні засади сучасного розуміння категорії "юстиція" / О.Д. Тихомиров, О.С. Гусарєва // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 24-31.
1299568
  Обушний Микола Теоретико-методологічні засади сучасного українознавства / Обушний Микола, Воропаєва Тетяна, Мостяєв Олександр // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 45-50. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті аналізуються теоретико-методологічні засади сучасного українознавства. Бачення українознавства як інтегративної системи знань про Україну і українство дозволяє окреслити предметне поле цієї науки.
1299569
  Обушний М.І. Теоретико-методологічні засади сучасного українознавства / М.І. Обушний, Т.С. Воропаєва, О.І. Мостяєв // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 43-54
1299570
  Легка В.М. Теоретико-методологічні засади сучасної методики оцінки ринку цінних паперів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 174-181. – ISSN 0321-0499
1299571
  Чорна Л.В. Теоретико-методологічні засади та історіософія наукової школи Володимира Антоновича // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2016. – Вип. 34. – C. 143-147. – (Серія "Історичні науки")
1299572
  Крапива І.В. Теоретико-методологічні засади та методичні особливості оціночного дослідження соціально значимих інновацій : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Крапива Ірина Валентинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – 239 л. – Додатки: л. 190-217. – Бібліогр.: л. 218-239
1299573
  Крапива І.В. Теоретико-методологічні засади та методичні особливості оціночного дослідження соціально значимих інновацій : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Крапива Ірина Валентинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1299574
  Дубовіч І.А. Теоретико-методологічні засади транскордонного економіко-правового регулювання природокористування // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.13. – С. 98-103. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1299575
  Дубовіч І.А. Теоретико-методологічні засади транскордонної географії як науково-дослідницького напряму соціально-економічної географії // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 53-59
1299576
  Кіптенко В.К. Теоретико-методологічні засади туристичного країнознавства // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 103-108
1299577
  Баранник П. Теоретико-методологічні засади удосконалення організаційно-управлінської, діяльності органів внутрішніх справ // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 32-35. – ISSN 0132-1331
1299578
  Чугунов І.Я. Теоретико-методологічні засади удосконалення програмно-цільового методу планування видатків бюджету / І.Я. Чугунов, О.А. Самошкіна // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 9. – С.37-44
1299579
  Левенець Юрій Анатолійович Теоретико-методологічні засади української суспільно-політичної думки: проблеми становлення та розвитку (друга половина 19 - почток 20 століття) : Автореф. дис. ... доктора політ. наук: 23.00.01 / Левенець Ю.А.; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – 43 с. – Бібліогр.: 37 назв.
1299580
  Таранюк Л.М. Теоретико-методологічні засади управління вибором напрямів реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2015. – С. 119-129. – (Серія "Економіка" ; № 1). – ISSN 1817-9215
1299581
  Козарь Т.П. Теоретико-методологічні засади управління вищою освітою як відкритою системою в контексті соціальних трансформацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 50-52. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1299582
  Садєков А.А. Теоретико-методологічні засади феномену безпеки / А.А. Садєков, Т.Б. Хлевицька // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 125-128. – ISSN 1729-7206
1299583
  Матійко С.А. Теоретико-методологічні засади формування державної промислової політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 91-93. – Бібліогр.: 9 назв
1299584
  Мельничук Л.С. Теоретико-методологічні засади формування етики бізнесу // Наукові праці Чорноморського державного університету ім. Петра Могили : науково-методичний журнал / Чорноморський державний університет ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2014. – Вип. 235, т. 247. – С. 72-75. – (Серія: Економіка). – ISSN 1609-7742
1299585
  Панухник О.В. Теоретико-методологічні засади формування інституційного механізму сталого розвитку країни: регіональний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 6 (85). – С. 113-117.
1299586
  Клокар Н. Теоретико-методологічні засади формування інформаційно-навчального середовища системи освіти регіону // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1/2 (973/974). – С. 23-29. – ISSN 0131-6788
1299587
  Яхно Т.П. Теоретико-методологічні засади формування паритету державного регулювання національної економіки та ринкового саморегулювання / Т.П. Яхно, Т.О. Гусаковська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 123-129. – ISSN 2222-0712
1299588
  Проданчук М.А. Теоретико-методологічні засади формування продукту бухгалтерського обліку // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 41-48. – ISSN 2307-9878
1299589
  Стаднік А.В. Теоретико-методологічні засади формування психологічної готовності майбутніх офіцерів національної гвардії України до службово-бойової діяльності // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 250-258. – (Психологія ; вип. 55). – ISSN 2312-1599
1299590
  Кратінов Р.О. Теоретико-методологічні засади формування регіонального рекреаційно-туристичного комплексу // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 36-43. – ISSN 1562-0905
1299591
  Ягельська К.Ю. Теоретико-методологічні і концептуальні засади випереджаючого національного економічного розвитку : монографія / Ягельська К.Ю. ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Покровськ : ДонНТУ, 2016. – 361, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 307-361. – ISBN 978-966-379-778-6
1299592
  Василечко О. Теоретико-методологічні й дидактичні парадигми сучасної методики навчання історії в школі / О. Василечко, Л. Черкаська // Історія України. – Київ, 2012. – серпень (№ 31) : Всесвітня історія (№ 8)


  Всеукраїнське методичне об"єднання вчителів історії м. Івано-Франківськ, 27 березня 2012 р.
1299593
  Користін О.Є. Теоретико-методологічні й організаційні проблеми забезпечення економічної безпеки // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 5 (72). – С. 111-119
1299594
  Гражевська Н.І. Теоретико-методологічні новації синергетики в дослідженні трансформації економічних систем // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 2. – С. 139-143.
1299595
  Бамбурак Н.М. Теоретико-методологічні орієнтири дослідження функціонування сім"ї // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 3-11. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1299596
  Прокопов Д. Теоретико-методологічні основи аналізу поняття природного права у Г. Гроція // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 69-79. – ISSN 1993-0909
1299597
  Щуревич О.І. Теоретико-методологічні основи банківського регулювання та нагляду в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 338-344. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1299598
  Пічура В.І. Теоретико-методологічні основи басейнової організації природокористування на водозбірних територіях транскордонних річок (на прикладі басейну Дніпра) : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 03.00.16 / Пічура Віталій Іванович ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т. – Дніпро, 2017. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 60 назв
1299599
  Шмідт Михайло Теоретико-методологічні основи бібліографічного забезпечення підготовки фахових управлінців з корпоративної справи / Шмідт Михайло, Кудря Ярослав // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 37-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Представлено широкий і вузький контексти трактування бібліографічного забезпечення науково-освітньої підготовки фахових управлінців; подано теоретико-методологічні рекомендації з його формування та розвитку за провідними видами економічної діяльності.
1299600
  Каша К.А. Теоретико-методологічні основи вивчення тюркської міфологічної лексики // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 48-54
1299601
  Корнілова О.М. Теоретико-методологічні основи визначення якості освіти вищих навчальних закладів України / О.М. Корнілова, Ю.О. Огороднік // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 12. – C. 82-85. – ISSN 2306-6806
1299602
  Сегіда К.Ю. Теоретико-методологічні основи викладання курсу "Екскурсознавство" для студентів географічних факультетів / К.Ю. Сегіда, А.А. Мельничук // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 118-122 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2075-1893
1299603
  Кашина Г.С. Теоретико-методологічні основи використання дистанційних форм навчання у системі післядипломної педагогічної освіти // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 70-82
1299604
  Якубівська Ю.Є. Теоретико-методологічні основи використання об"єктів інтелектуальної власності: уніфікація національної системи з міжнародною практикою // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 61-66
1299605
  Кратт О.А. Теоретико-методологічні основи відтворення кваліфікованної робочої сили в регіоні : брошура / О.А. Кратт, М.Г. Слоква, О.Ю. Будякова ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 72 с. – ISBN 978-966-374-458-2
1299606
  Диба М. Теоретико-методологічні основи господарського регулювання в сучасній економічній системі : Управління економікою : теорія і практика / М. Диба, А. Ягодка, Л. Дзюбенко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 10. – С. 42-48 : Табл. – Бібліогр. 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1299607
  Золотарьова М. Теоретико-методологічні основи діяльності державних податкових інспекцій в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 78-81.
1299608
  Зубрицька Д. Теоретико-методологічні основи діяльності політичної опозиції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 278-283. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 1). – ISSN 2078-6999
1299609
  Сілантьев О.І. Теоретико-методологічні основи дослідження багатства: понятійно-категоріальний аналіз "багатство - потенціал - розвиток" // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 42-48. – ISSN 2222-4459
1299610
  Вареник В.А. Теоретико-методологічні основи дослідження банківського регулювання та нагляду // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 232-236. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1299611
  Мамічева О.В. Теоретико-методологічні основи дослідження диференціальної моделі професійної компетентності / О.В. Мамічева, С.І. Лиска // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-36. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено теоретико-методологічні основи дослідження феномену диференціальної моделі професійної компетентності: основні принципи психології, провідні положення системного-структурного підходу, гуманістичної психології, символічного ...
1299612
  Дудар С. Теоретико-методологічні основи дослідження європейської правової інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 82-86. – (Юридичні науки ; Вип. 82). – ISSN 1728-3817


  Автор розглядає теоретичні та методологічні основи досліджень європейської правової інтеграції у західній та вітчизняній юридичній науці у ХХ-ХХІ ст. Автор рассматривает теоретические и методологические основы исследований европейской правовой ...
1299613
  Вовканич С.Й. Теоретико-методологічні основи дослідження людського та інтелектуального капіталу в знаннєвомісткій економіці: концептуалізація понять / С.Й. Вовканич, Л.К. Семів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 7-18. – ISSN 1562-0905
1299614
   Теоретико-методологічні основи дослідження морфоструктур центрального типу / С.Ю. Бортник, В.М. Тімофєєв, О.В. Ковтонюк, Н.М. Погорільчук // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 44-53. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
1299615
  Алоян А.Е. Теоретико-методологічні основи дослідження поняття "соціальний капітал" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність поняття "соціальний капітал". Визначено теоретико-методологічні джерела даного поняття. Проаналізовано особливості еволюції соціального капіталу з позиції класичного наукового методу. Раскрыта сущность понятия "социальный капитал". ...
1299616
  Товт К.С. Теоретико-методологічні основи дослідження ринку послуг // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 25-29. – (Економіка ; Вип. 27)
1299617
  Луців Б.Л. Теоретико-методологічні основи дослідження ринку цінних паперів / Б.Л. Луців, О.В. Метлушко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 41-42. – (Економіка ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено комплексне дослідження сутності та ролі ринку цінних паперів, розглянуто підходи до його аналізу. Обґрунтовано поняття "ринок цінних паперів" та його місце у системі фінансового ринку. Complex research of essence and role of equity ...
1299618
  Гайданка Є. Теоретико-методологічні основи дослідження сучасних демократичних підходів у політичній науці: передумови демократизації суспільства // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 23-26
1299619
  Гончаренко Н.І. Теоретико-методологічні основи дослідження туристичної політики Європейського Союзу / Н.І. Гончаренко, Я. Скляренко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 161-166. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 6). – ISSN 2310-9513
1299620
  Скрипаченко Т.В. Теоретико-методологічні основи дослідження ціннісних орієнтацій особистості // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 207-212. – ISSN 2310-4368
1299621
  Мороз О.Ю. Теоретико-методологічні основи досліджень з історії державного управління / О.Ю. Мороз, О.С. Киричук // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 32-46
1299622
  Чайка І.П. Теоретико-методологічні основи ефективності функціонування вищого навчального закладу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 27-30. – (Економіка ; Вип. 32)
1299623
  Марганосова В.Г. Теоретико-методологічні основи забезпечення економічної безпеки регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 186-193. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1299624
  Дьяченко Я.Я. Теоретико-методологічні основи забезпечення цільового використання бюджетних коштів : бюджетна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 2 (171). – С. 13-26 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1299625
  Стадник Валентина Василівна Теоретико-методологічні основи інвестування розвитку підприємства / Стадник Валентина Василівна, Непогодіна Наталія Іванівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 60-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті окреслено логіку дослідження особливостей управління інвестиційною діяльністю підприємства в контексті реалізації завдань його розвитку, в тому числі щодо етапів життєвого циклу. Визначено теоретико-методологічну базу дослідження даної проблеми.
1299626
  Стадник В.В. Теоретико-методологічні основи інвестування розвитку підприємства / В.В. Стадник, Н.І. Непогодина // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 60-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті окреслено логіку дослідження особливостей управління інвестиційною діяльністю підприємства в контексті реалізації завдань його розвитку, в тому числі щодо етапів життєвого циклу. Визначено теоретико-методологічну базу дослідження даної проблеми.
1299627
  Коротаєва К.В. Теоретико-методологічні основи інформаційно-психологічних операцій сучасності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 346-356
1299628
  Ляшенко Д.О. Теоретико-методологічні основи картографування міжнародних зв"язків України : дис. … д-ра геогр. наук : 11.00.12, 10 / Ляшенко Дмитро Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. транспорт. ун-т. – Київ, 2017. – 324, [1] арк. – Додатки: арк. 307-324, [1]. – Бібліогр.: арк. 269-306
1299629
  Ляшенко Д.О. Теоретико-методологічні основи картографування міжнародних зв"язків України : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.12 / Ляшенко Дмитро Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 32 с. – Бібліогр.: 64 назви
1299630
  Карпчук Н.М. Теоретико-методологічні основи комунікаційної політики ЄС // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 20 (245). – С. 12-17. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1299631
  Белєйченко О.Г. Теоретико-методологічні основи конкурентоспроможності національної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 22-29. – ISSN 1993-6788
1299632
  Дорошенко І. Теоретико-методологічні основи концепції розвитку фінансових ринків в умовах глобальної кризи / І. Дорошенко, О. Делі // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 3 (87). – С. 20-31. – ISSN 1605-2005
1299633
  Дорошенко І.В. Теоретико-методологічні основи концепції розвитку фінансових ринків в умовах глобальної кризи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 3 (160). – С. 77-89
1299634
  Шіковець К.О. Теоретико-методологічні основи моделювання управління економічним розвитком підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 162-167 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1299635
  Степанець І.О. Теоретико-методологічні основи моніторингу науково-методичної діяльності викладачів педагогічних ВНЗ // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 252-263. – ISSN 1993-5560


  "У статті аналізується проблема моніторингу якості науковометодичної діяльності викладачів педагогічних ВНЗ. Виокремлено низку суперечностей, що актуалізують проблему якості науково-методичної роботи викладачів. Уточнено та схарактеризовано поняття ...
1299636
  Тадеєв П.О. Теоретико-методологічні основи навчання обдарованих школярів: американський підхід // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 70-75. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 2)


  У статті висвітлено методологічні засади навчання обдарованих школярів у США. Основна увага зосереджується на висвітленні процесу подолання труднощів, що виникають в американських учителів, у зв"язку з навчанням і вихованням обдарованих школярів. ...
1299637
  Бурдонос Л.І. Теоретико-методологічні основи наукової діяльність вищих навчальних закладів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 123-131
1299638
  Туленков М.В. Теоретико-методологічні основи організаційної взаємодії в соціальному управлінні : монографія / М.В. Туленков. – Київ : Каравела, 2009. – 512 с. – ISBN 978-966-8019-89-0
1299639
  Туленков М.В. Теоретико-методологічні основи організаційної взаємодії в соціальному управлінні : монографія / М.В. Туленков. – Київ : Каравела, 2012. – 511, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 470-511. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-89-0
1299640
  Красницька О. Теоретико-методологічні основи педагогічної діяльності викладача вищого військового навчального закладу // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 117-127
1299641
  Орлова В. Теоретико-методологічні основи підтримки малого бізнесу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 55-58. – ISSN 1728-9343
1299642
  Перова О.Є. Теоретико-методологічні основи пізнання в біоетиці // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С.56-62
1299643
  Ворсовський О.Л. Теоретико-методологічні основи потенціалу підприємства = економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 42-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1299644
  Ємельянов В.О. Теоретико-методологічні основи прогнозу екологічно небезпечних геологічних процесів і явищ різноманітного походження // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 1. – С. 21-25. – Бібліогр.: 7 назв
1299645
  Зварич Р. Теоретико-методологічні основи процесів альтерглобалізації // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 4). – С. 422-437. – ISSN 1684-906Х
1299646
  Солдатенко В.В. Теоретико-методологічні основи прямого іноземного інвестування в системі сучасного економічного знання // Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2004. – № 20. – С. 20-29
1299647
  Кисельова О.М. Теоретико-методологічні основи реформування державних регуляторів мотивації інвестиційної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 165-169
1299648
  Дишкантюк О.В. Теоретико-методологічні основи розбудови державного управління індустрією гостинності // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 85-93. – ISSN 2524-003X
1299649
  Диха М.В. Теоретико-методологічні основи розвитку економіки: еволюційний аспект і сучасні реалії // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 22-27. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
1299650
  Меняйленко О.С. Теоретико-методологічні основи синтезу індивідуалізованих стратегій управління дидактичним процесом в амтоматизованих навчальних системах : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.06 / Меняйленко О.С.; Міжнар. науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем. – Київ, 2007. – 34с. – Бібліогр.: 45 назв
1299651
  Цоклан В.І. Теоретико-методологічні основи системи сучасних джерел конституційного права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 77-89.
1299652
  Бородай І.С. Теоретико-методологічні основи становлення та розвитку вітчизняної зоотехнічної науки / Бородай І.С. ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. – Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2012. – 414, [2] с. : портр. – Бібліогр.: с. 377-414. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука в особах, документах, бібліографії" ; кн. 59). – ISBN 978-966-2770-08-7
1299653
  Комар Ю.М. Теоретико-методологічні основи створення повноцінних моделей творчого управління соціальними процесами // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 1 (61). – С. 305-316. – ISSN 2078-9165
1299654
  Турило А.М. Теоретико-методологічні основи фінансово-економічного розвитку підприємства : фінанси інституційних секторів економіки / А.М. Турило, С.В. Святенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 2 (171). – С. 120-126 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1299655
  Третяк А. Теоретико-методологічні основи формування земельного капіталу // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 8. – С. 12-24
1299656
  Швець В. Теоретико-методологічні основи формування обліково-аналітичних систем суб"єктів господарювання в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 246-252. – ISSN 2078-5860


  Дослідження присвячено теоретичним і методологічним питанням процесу формування обліково-аналітичних систем суб"єктів господарювання як практичної форми буття обліково-аналітичних наук. Зосереджено увагу на питаннях ідентифікації обліково-аналітичних ...
1299657
  Лучанська Валентина Теоретико-методологічні основи формування системи інформаційно-бібліотечного забезпечення екологічної сфери України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 22
1299658
  Чернишевич О.М. Теоретико-методологічні основи формування сучасного механізму розподілу доходів // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 37-42. – ISSN 2309-1533
1299659
  Д"яконова І.І. Теоретико-методологічні основи функціонування банківської системи України : монографія / І.І. Д"яконова. – Суми : Університетська книга, 2007. – 400с. – ISBN 978-966-680-383-5
1299660
  Герасименко О. Теоретико-методологічні особливості вивчення жінок комерційного сексу в соціології // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 52-53
1299661
  Автономова Н.К. Теоретико-методологічні особливості редагування інформаційно-аналітичних видань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 158-163


  У статті характеризуються основні етапи редагування інформаційно-аналітичних видань та їх послідовність. Звертається увага на особливості редагування тексту інформаційно-аналітичних видань, відповідність тексту жанру видання. Розглядається специфіка ...
1299662
  Панченко В.Г. Теоретико-методологічні пастки економічного націоналізму // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 24-30. – ISSN 2306-6814
1299663
  Козлик І. Теоретико-методологічні передумови визначення перспектив жанрового вивчення філософської лірики // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 6-11. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1299664
  Гольда А.В. Теоретико-методологічні передумови генезису мотивації трудового потенціалу а системі економічних категорій // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 185-192.
1299665
  Калашнікова Л.В. Теоретико-методологічні передутмови вивчення концепту безпеки у соціологічній думці ХІХ - першої половини XX ст. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 72-83. – (Серія соціологічна ; вип. 10). – ISSN 2078-144X
1299666
  Красікова О.В. Теоретико-методологічні перехрестя демократії в контексті перспектив гуманізації освіти // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; голов. ред. В.П. Бех ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 104 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 77-85
1299667
  Курбатов С. Теоретико-методологічні перспективи розробки міжнародних університетських рейтингів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 1 (56). – С. 34-39. – ISSN 2078-1016
1299668
  Резнік Володимир Теоретико-методологічні підвалини концептуалізації легітимації приватної власності // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 1 січень-березень. – С.88-104. – ISSN 1563-3713
1299669
  Чемшит Олександр Теоретико-методологічні підстави дослідження політичних процесів зарубіжних країн // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 55-63. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 17)
1299670
  Пухкал О.Г. Теоретико-методологічні підходи визначення сутності поняття публічного управління / О.Г. Пухкал, І.В. Тютюнник // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 93-97. – ISSN 2306-6814
1299671
  Кельман М. Теоретико-методологічні підходи до аналізу співвідношення громадянського суспільства та держави // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 93. – ISSN 0132-1331
1299672
  Плакіда В.Т. Теоретико-методологічні підходи до аналізу феномену власності в контексті державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 61-63
1299673
  Верещагіна Т.М. Теоретико-методологічні підходи до вивчення економічної безпеки національної економіки // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 135-140 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
1299674
  Бобкова Т.В. Теоретико-методологічні підходи до вивчення колокацій у сучасному мовознавстві // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 14-22. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 2). – ISSN 2311-0821
1299675
  Волинка К.Г. Теоретико-методологічні підходи до вивчення правової системи // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 41-43. – ISBN 978-617-7363-7-0
1299676
  Мисів Л. Теоретико-методологічні підходи до вивчення проблем державного управління формуванням та розвитком духовних цінностей українського суспільства // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 3. – С. 50-58.
1299677
  Корж К.М. Теоретико-методологічні підходи до вивчення соціальних відхилень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 25-35. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1299678
  Харазішвілі Ю. Теоретико-методологічні підходи до визначення внеску науково-технічного прогресу в моделі економічного зростання / Ю. Харазішвілі, В. Денисюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 6-21. – ISSN 1605-2005
1299679
  Горбач Л.М. Теоретико-методологічні підходи до визначення екологічного ризику як категорії економічної думки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 21-25
1299680
  Демчишак Н. Теоретико-методологічні підходи до визначення економічного змісту фінансового потенціалу / Н. Демчишак, М. Заплатинський // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 200-206. – ISSN 0201-758Х
1299681
  Загурський О.М. Теоретико-методологічні підходи до визначення категорії "конкурентоспроможність" // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – С. 38-49
1299682
  Турило Анатолій Михайлович Теоретико-методологічні підходи до визначення прибутку підприємства як фінансової категорії / Турило Анатолій Михайлович, Зінченко Олена Антонівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 109-112. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто класифікацію визначень поняття прибутку підприємства. Доведено, що прибуток як економічна категорія відрізняється від прибутку як фінансової категорії. Прибуток як економічна категорія враховує всі види діяльності підприємства, тоді ...
1299683
  Турило А.М. Теоретико-методологічні підходи до визначення прибутку підприємства як фінансової категорії / А.М. Турило, О.А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 109-112. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто класифікацію визначень поняття прибутку підприємства. Доведено, що прибуток як економічна категорія відрізняється від прибутку як фінансової категорії. Прибуток як економічна категорія враховує всі види діяльності підприємства, тоді ...
1299684
  Хоролець О. Теоретико-методологічні підходи до визначення структури науково-дослідної роботи студентів // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 3. – С. 62-67. – ISSN 1562-529Х
1299685
  Чорнодід І.С. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності конкурентоспроможності країни // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 334-345
1299686
  Чорнодід І.С. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності конкурентоспроможності країни // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 96-104


  Стаття присвячена сутності конкурентоспроможності національної економіки. Розкрито сутність категорії конкурентоспроможність в залежності від етапів розвитку категорії конкурентоспроможності. Охарактеризовано підходи до оцінки конкурентоспроможності ...
1299687
  Холонюк О.Л. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності регіональної диференціації цін та її основні чинники // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 2 (68). – С. 177-184. – ISSN 1562-0905
1299688
  Стежко Н.В. Теоретико-методологічні підходи до визначення факторів та критеріїв світової продовольчої безпеки // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 5 (48), листопад. – С. 41-51. – ISSN 2218-1199
1299689
  Чупрій Л.В. Теоретико-методологічні підходи до дослідження воєнно-політичних конфліктів // Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки : [зб. наук.-аналіт. праць] / Гай-Нижник, І.Й. Краснодемська, Ю.С. Фігурний, О.А. Чирков. – Київ : МП Леся, 2018. – С. 7-42. – ISBN 978-617-7638-08-6
1299690
  Горбенко Н.В. Теоретико-методологічні підходи до дослідження корпоративної культури університету // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень ; Квітка С.А., Гусаревич Н.В., Колесников К.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – № 139 (11). – C. 101-107. – ISSN 2077-1800
1299691
  Лаврук В.В. Теоретико-методологічні підходи до дослідження модернізаційних економічних процесів // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 78-88. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
1299692
  Шеломовська О.М. Теоретико-методологічні підходи до дослідження соціальних комунікацій в управлінському просторі / О.М. Шеломовська, Л.М. Сорокіна // Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку : Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 25 берез. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – С. 96-102. – ISBN 978-617-7351-11-4


  Згадуються професори КУ - Різун В., Почепцов Г.
1299693
  Людвик О.В. Теоретико-методологічні підходи до класифікації засобів масової інформації України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 145-150.
1299694
  Амелін С. Теоретико-методологічні підходи до класифікації лізингу // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 88-95. – ISSN 1818-5754
1299695
  Коберник О.М. Теоретико-методологічні підходи до обгрунтування концепції технологічної освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 14-21. – (Педагогіка ; № 3)
1299696
  Глущенко К.С. Теоретико-методологічні підходи до понятійно-категоріального апарату іміджу центральних органів виконавчої влади в системі комунікації з громадянським суспільством // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 128-131. – ISSN 2306-6814
1299697
  Виговська О.С. Теоретико-методологічні підходи до проблеми державного регулювання політики інформаційної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 96-101


  У статті висвітлені різні концептуальні підходи до трактування поняття політики інформаційної безпеки в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених. Проаналізовано пріоритетні напрямки державної політики України в інформаційній сфері з метою ...
1299698
  Помиткіна Л. Теоретико-методологічні підходи до проблеми прийняття особистістю стратегічних життєвих рішень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-37. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні теоретико-методологічні підходи до проблеми прийняття особистістю стратегічних життєвих рішень, поданий аналіз наукових досліджень прийняття рішень у філософських, літературних, педагогічних та психологічних працях вчених і ...
1299699
  Дзюблюк Олександр Теоретико-методологічні підходи до розуміння сутності банків при викладанні економічних дисциплін // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 72-88. – Бібліогр.: с. 73-76. – ISSN 1682-2366


  Обгрунтовується необхідність визначення сутності банку як одного із ключових ринкових інститутів у процесі формулювання адекватного понятійного апарату при викладанні економічних дисциплін. За допомогою системно-діалектичного підходу пропонується ...
1299700
  Дзюблюк О. Теоретико-методологічні підходи до розуміння сутності банків при викладанні економічних дисциплін // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 72-88. – ISSN 1682-2366
1299701
  Лагутін В. Теоретико-методологічні підходи до сучасних проблем оплати праці // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 1. – С. 29-38 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1811-3141
1299702
  Фесик О. Теоретико-методологічні підходи до трактування "м"якої" та "твердої" сил в іноземних наукових розвідках // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 81-85. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х


  Мета статті – з’ясувати теоретичні й методологічні підходи до трактування концепцій «м’якої» та «твердої» сил у працях зарубіжних учених і проаналізувати практичне застосування країнами-лідерами в зовнішньополітичній стратегії комплексу – «розумної ...
1299703
  Сухіна О. Теоретико-методологічні підходи до удосконалення податкової, інноваційної та екологічної політики у сфері надрокористування : економіка природокористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 61-64. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1299704
  Комар Ю. Теоретико-методологічні підходи до формування інноваційних механізмів системи державного управління підготовкою студентів-управлінців // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2007. – Т. 10, Ч. 2. – С. 73-79.
1299705
  Приймук О.О. Теоретико-методологічні підходи до формування психологічних умов розвитку професійно важливих якостей майбутніх фахівців // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 53-58. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 43). – ISSN 2072-4772
1299706
  Томчук-Пономаренко Теоретико-методологічні підходи дослідження маргінальності як важливого феномена соціально-економічного аналізу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 1. – С. 10-13. – ISSN 2306-6806


  У статті обгрунтовано теоретико-методологічні підходи до визначення сутності маргінальності як важливого феномена соціально-економічного простору. Досліджено основні напрями структурування існуючого спектру проявів маргінального і полі-маргінального ...
1299707
  Москаленко В.В. Теоретико-методологічні підходи у дослідженні соціально-психологічних особливостей економічної культури особистості // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 2 (4). – С. 43-68. – ISSN 2226-4078
1299708
  Островська М.С. Теоретико-методологічні підходи щодо оцінки рівня економічної безпеки держави / М.С. Островська, Т.В. Блудова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 28-35
1299709
  Великопольська Уляна Теоретико-методологічні праці Мирона Кордуби // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 70-80. – Бібліогр. в кінці ст.
1299710
  Цимбала О.С. Теоретико-методологічні принципи краєзнавчих досліджень у науковій спадщині М. Голубця // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 75-78. – ISSN 2076-1554
1299711
  Корнієнко О. Теоретико-методологічні проблеми дослідження сиблінгового симптомокомплексу // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 187-194


  Дана стаття присвячена концептуалізації сиблінгового симптомокомплексу як гетерогенного складноструктурованого психологічного явища.
1299712
  Оніщук М. Теоретико-методологічні проблеми законодавчої референдної демократії: зарубіжний досвід та українські перспективи // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – № 1/2 (21/22). – С. 4-10
1299713
  Верменич Я. Теоретико-методологічні проблеми історичної регіоналістики в Україні / Ярослава Верменич ; НАНУ, Ін-т історії Укр. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2003. – 517 с. – ISBN 966-02-2745-0
1299714
  Кравченко О.В. Теоретико-методологічні проблеми концептуалізації культурної ідентичності // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 18-27
1299715
  Якимчук Н.Я. Теоретико-методологічні проблеми місця розпорядників бюджетних коштів у системі управління державними фінансами // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.86-91. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
1299716
  Грабинський І. Теоретико-методологічні проблеми оцінки сталості еколого-економічного розвитку в країнах Західної Європи / І. Грабинський, М. Романа // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 150-158. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
1299717
  Вілков В.Ю. Теоретико-методологічні проблеми політичних досліджень етнонаціональних феноменів: сучасні освітньо-наукові запити / В.Ю. Вілков, С.В. Руденко // Методологічні засади модернізації філософської та політологічної освіти і науки України : монографія / С.В. Руденко, В.Ю. Вілков, Н.В. Ярмоліцька, Я.А. Соболєвський. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 114-141. – ISBN 978-966-439-931-6
1299718
  Вілков В.Ю. Теоретико-методологічні проблеми політичних досліджень етнонаціональних феноменів: сучасні освітньо-наукові запити (частина друга) // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 105-109


  У статі запропоновано аналіз процесів модернізації категоріального апарату та парадигмальної структури політичних досліджень етнонаціональних явищ. В статье представлен анализ процессов модернизации категориального аппарата и парадигмальной структуры ...
1299719
  Вілков В.Ю. Теоретико-методологічні проблеми політичних досліджень етнонаціональних феноменів: сучасні освітньо-наукові запити (частина перша) // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 87-91
1299720
  Позняк Е.В. Теоретико-методологічні проблеми розвитку еколого-правової культури в Україні. // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 117-119. – ISSN 2413-7189
1299721
  Герасиемнко Т. Теоретико-методологічні проблеми розвитку економічного аналізу у контексті зміни його парадигми // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 58-68. – ISSN 2410-0706
1299722
  Гвоздик П. Теоретико-методологічні проблеми розробки Екологічного кодексу України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 300-301. – ISBN 978-617-7069-17-0
1299723
  Рашидов Х. Теоретико-методологічні проблеми розробки системи якості вищого навчального закладу // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 51-56. – ISSN 2077-1827
1299724
  Федоренко В. Теоретико-методологічні проблеми системи сучасного конституційного права України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 21-26. – ISSN 0132-1331
1299725
  Томчук-Пономаренко Теоретико-методологічні проблеми соціально-класового структурування населення України // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 240-249. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
1299726
  Губенко О.В. Теоретико-методологічні проблеми соціально-психологічного аналізу феномена політичного екстремізму // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 3-12. – ISBN 978-966-8063-99-45
1299727
  Зайцев Ю. Теоретико-методологічні проблеми становлення сучасної політичної економії / Ю. Зайцев, О. Москаленко // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 54-61. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1811-3141
1299728
  Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку : Монографія / Н.М. Ткаченко. – Київ : А.С.К., 2001. – 348с. – ISBN 966-539-318-9
1299729
  Ковтуненко В. Теоретико-методологічні проблеми формування середнього класу в Україні // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 10 : Економічні науки. – С. 161-165. – ISSN 1818-2682
1299730
  Андріюк В. Теоретико-методологічні проблеми юридичного прогнозування. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.15-20. – ISSN 0132-1331
1299731
  Підлісецька І.О. Теоретико-методологічні розробки дослідження об"єктів історико-культурного призначення // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 41-49 : Рис. – Бібліогр.: 24 назви
1299732
  Потапенко С. Теоретико-методологічні та джерелознавчі засади дослідження інтертекстуальності у фольклорі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 405-413


  У статті розглядаються різноманітні філософські й літературознавчі підходи до вивчення явищ інтертекстуальності в сучасній гуманітарній науці. Наголошено на методологічних особливостях та перспективах вивчення міжтекстових зв"язків на фольклорному ...
1299733
  Качаєв Ю.Д. Теоретико-методологічні та методичні засади інвестиційно-географічного районування України // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 38-43. – ISSN 1561-4980
1299734
  Стефанчук М.М. Теоретико-методологічні та організаційно-правові засади реалізації прокуратурою України представницької функції : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 ; 081 / Стефанчук Марина Миколаївна ; Нац. акад. прокуратури України, Ген. прокуратура України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти України. – Київ, 2018. – 483 арк. – Додатки: арк. 444-483. – Бібліогр.: арк. 6-15, 355-443 та в додатках: арк. 444-483
1299735
  Стефанчук М.М. Теоретико-методологічні та організаційно-правові засади реалізації прокуратурою України представницької функції : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Стефанчук Марина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 59 назв
1299736
  Слюсаревський М. Теоретико-методологічні та праксеологічні аспекти проблеми взаємодії суспільства і освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2011. – № 1 (40). – С. 12-20. – ISSN 2078-1016
1299737
  Левченко О.І. Теоретико-методологічні та практичні аспекти оцінки природного (рентного) потенціалу родовищ корисних копалин // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 4. – С. 105-116 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1682-3591
1299738
  Кісіль М.І. Теоретико-методологічні та практичні аспекти формування ефективності інвестицій фермерських господарств / М.І. Кісіль, В.О. Іванченко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 7 (213). – С. 55-62. – ISSN 2221-1055
1299739
  Мікула Н. Теоретико-методологічні та практичні аспекти функціонування єврорегіонів // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2004. – № 4. – С. 53-63. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISSN 1562-0905
1299740
  Дмитрук О.Ю. Теоретико-методологічні та практичні проблеми урбогеоекології // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 32-34. – (Географія ; Вип. 45)


  Розглянуто основні теоретико-методологічні та практичні проблеми геоекологічних досліджень урбанізованих ландшафтів. Визначено зміст та завдання урбогеоекології. Розкрито конструктивно-географічні-територіально-планувальні, інженерно-геологічні, ...
1299741
  Цимбалюк С.О. Теоретико-методологічні та прикладні аспекти формування капіталу бренду роботодавця // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голов. ред. кол. А.М. Колот. – Київ, 2016. – № 1 (11). – C. 22-31. – ISSN 2410-4752
1299742
  Лянце В.Э. Теоретико-множественная топология : Учебное пособие / В.Э. Лянце. – Киев, 1982. – 58 с.
1299743
  Подсевалов В.В. Теоретико-множественные методы представления и преобразования информации / В.В. Подсевалов. – Тула, 1988. – 90с.
1299744
  Ткешелашвили С.В. Теоретико-множественный и логичский подход к обучению математике в восьмилетней школе по новой программе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ткешелашвили С.В.; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1974. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
1299745
  Хасанов Н.Г. Теоретико-множественный подход к изучению начал аналитической геометрии в курсе математики восьмилетней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Хасанов Н.Г.; Казахск.гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1970. – 22л.
1299746
  Хаитов М. Теоретико-множественный подход к изучению элементов аналитической геометрии в старших классах средней школы. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.02 / Хаитов М.; Ташк.гос.пед.ин-т. – Ташкент, 1975. – 42л. – Бібліогр.:с.41+42
1299747
  Щербань А.Б. Теоретико-множественный подход к формированию структурных моделей сложных информационных систем обучения / А.Б. Щербань, А.В. Новиков // Открытое образование : научно-практический журнал.Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2009. – № 5 (76) : Информационные технологии в инженерном образовании и научно-технических исследованиях. – С. 70-75


  Рассмотрен подход к организации обучения в рамках виртуальных образовательных систем, обладающих структурными свойствами сложных реальных систем. Предложена организация процесса обучения, с применением принципа ситуационного управления, на основе ...
1299748
  Іванова В.В. Теоретико-множинна модель організації інформаційного забезпечення економіки на мезорівні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 273-279. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1299749
  Лантвойт О.Б. Теоретико-множинне подання процесу забезпечення функціонування багатофункціонального озброєння і техніки органів охорони державного кордону // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 159-164
1299750
  Буй Д.Б. Теоретико-множинні конструкції в теорії реляційних баз данних / Д.Б. Буй, Ю.Й. Брона // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 216-224. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В роботі наводяться властивості теоретико-множинних конструкцій повного образу, обмеження, аналога прямого добутку, а також спеціального бінарного відношення. Демонструється адекватність їх використання при вивченні реляційної алгебри.
1299751
   Теоретико-множинні основи табличних баз даних : навч. посібник / [Д.Б. Буй та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 135, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Термінол. покажч.: с. 135. – Бібліогр.: с. 130-134
1299752
  Ільченко Г.О. Теоретико-модельна та теоретико-ігрова семантики: порівняльний аналіз // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 82-84
1299753
  Комарницький Микола Ярославович Теоретико-модельні властивості класів кілець та модулів, визначених скрутом або радикалом : Автореф... доктора фізико-математ.наук: 01.01.06 / Комарницький Микола Ярославович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 25л.
1299754
   Теоретико-можливісний метод оцінки функціоналу за значеннями інших функціоналів / Ю.А. Бєлов, В.С. Касьянюк, М.В. Польща, О.І. Собко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 161-169. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Одержаний розв"язок задачі оцінки лінійного функціоналу за скінченою множиною значень інших лінійних функціоналів в теоретико-можливісній постановці. Запропоновано два підходи до розв"язку в залежності від додаткової інформації про шумову компоненту ...
1299755
  Заворотний А.Л. Теоретико-можливісний підхід до задачі редукції спотвореного значення лінійного оператора до значення іншого лінійного оператора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 268-274. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримана множина парето-оптимальних розв"язків задачі оцінювання значення лінійного оператора за збуреним значенням іншого лінійного оператора у випадку, коли збурення відповідає принципу: більша похибка - менша можливість. Ключові слова: теорія ...
1299756
  Крисоватий А.І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні : монографія / А.І.Крисоватий. – Тернопіль : Карт-бланш, 2005. – 372 c. – ISBN 966-7952-44-4
1299757
  Дишкант О. Теоретико-організаційні засади фінансового контролю державних закупівель // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 128-139. – ISSN 1818-5754
1299758
  Свиноус І.В. Теоретико-організаційні засади формування системи управління виробничими витратами сільськогосподарських підприємств / І.В. Свиноус, О.Ю. Гаврик, Л.С. Іванова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 7-13. – ISSN 2306-6792
1299759
  Сідляр Вікторія Володимирівна Теоретико-організаційні основи визначення спеціальних податкових режимів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 161-167. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито сутність спеціальних податкових режимів як поняття та економічної категорії. Проаналізовано наукові підходи до трактування даного поняття та його складових. Запропоновано власну дефініцію спеціального податкового режиму.
1299760
  Новосад І.Д. Теоретико-організаційні основи митної безпеки та її фіскальні аспекти // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 271-276. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
1299761
  Толуб"як Віталій Теоретико-організаційні основи реформування пенсійної системи України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 240-248.
1299762
  Полонка І. Теоретико-оціночні пропозиції щодо класифікації правомірної поведінки (онтологія диференціації) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 99-106. – ISSN 1026-9932
1299763
  Дольницкая Елена Ивановна Теоретико-познавательная трактовка фундаментальных понятий научных теорий : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Дольницкая Елена Ивановна; Дагестанский гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кубанский гос. мед. ин-т им. Красной Армии. – Краснодар, 1975. – 21л.
1299764
  Мартикян М.К. Теоретико-познавательные взляды А.И.Герцена : Автореф... канд. философ.наук: / Мартикян М.К.; МВО СССР. Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1954. – 33л.
1299765
  Фесенкова Л.В. Теоретико-познавательные проблемы исследования космической жизни. : Автореф... канд. филос.наук: 627 / Фесенкова Л.В.; АН СССР. Ин-т философии. Сектор философ. вопросов естествознания. – М., 1970. – 21л.
1299766
  Крисаченко В.С. Теоретико-познавательные функции эколого-эволюционного подхода в биологии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.08 / Крисаченко В.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
1299767
  Бурлай Є. Теоретико-порівняльні дослідження як напрямок правової компаративістики // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 81-83. – ISSN 1814-3385


  Матеріали міжнародно-правової секції науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (16 листопада 2004 р.)
1299768
  Мельник М.А. Теоретико-правова доктрина вдосконалення бюджетної та податкової систем України в умовах розбудови правової держави // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 62-65. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
1299769
  Данилов М.О. Теоретико-правова сутність трудового договору // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 74-78. – ISBN 978-617-7069-34-7
1299770
  Можаровська Н. Теоретико-правова характеристика визначення права на захист ділової репутації за законодавством України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 49-52
1299771
  Васильківська В. Теоретико-правова характеристика новітніх принципів державної служби з урахуванням законодавчих перетворень // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 10 (248). – С. 87-91
1299772
  Сунєгін С.О. Теоретико-правова характеристика статичних та динамічних елементів в романо-германській правовій сім"ї : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Сунєгін С.О. ; НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1299773
  Дзюбенко О.Л. Теоретико-правове розуміння юридичної техніки відомчої нормотворчості // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 7 (57). – С. 2-10
1299774
  Долгий С.А. Теоретико-правовий аналіз визначень інституту благодійництва та благодійної діяльності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 68-71
1299775
  Ряшко О.В. Теоретико-правовий аналіз відносин держави та християнської релігії у "філософії права" Гегеля / О.В. Ряшко, Л.О. Остапенко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 289-299. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
1299776
  Ортинський В.Л. Теоретико-правовий аналіз державної кадрової політики Воєнної організації України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 4-13. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1299777
  Мельничук О.П. Теоретико-правовий аналіз діяльності релігійних організацій в демократичній державі : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Мельничук Олег Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 206 арк. – Бібліогр.: арк. 179-206
1299778
  Мельничук О.П. Теоретико-правовий аналіз діяльності релігійних організацій в демократичній державі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Мельничук Олег Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1299779
  Кохановська О.В. Теоретико-правовий аналіз законодавчих визначень інформації та понять, суміжних з інформацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 13-16. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Дається теоретико-правовий аналіз законодавчих визначень інформації та понять, суміжних з інформацією зокрема, документована інформація, інформаційні ресурси, інформаційні продукти, інформаційні послуги та ін. The article deals with theoretical legal ...
1299780
  Стельмащук О.В. Теоретико-правовий аналіз засади "публічності" кримінального провадження, визначеної Кримінальним процесуальним кодексом України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 44-47. – ISSN 2312-1831
1299781
  Федорич І. Теоретико-правовий аналіз змісту поняття "здійснення права на спадкування" за Цивільним кодексом України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 285-291. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1299782
  Сірант М.М. Теоретико-правовий аналіз інноваційних проявів феноменів держави і права в умовах інформаційного суспільства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 807 : Юридичні науки. – C. 59-63. – ISSN 0321-0499
1299783
  Мельничук О.П. Теоретико-правовий аналіз конституційних принципів відносин церкви та держави в Україні: пропозиції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 62-67
1299784
  Скопич О.Д. Теоретико-правовий аналіз контролю в системі місцевого самоврядування // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 91-94. – Бібліогр.: 9 назв
1299785
  Григор"єва Х.А. Теоретико-правовий аналіз механізму часткового відшкодування державою вартості придбаних сільськогосподарських тварин та збудованих тваринницьких об"єктів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 268-272. – ISSN 2219-5521
1299786
  Рижук Ю.М. Теоретико-правовий аналіз міжнародно-правового забезпечення економічних прав і свобод людини і громадянина. // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 396-406
1299787
  Рижук Ю. Теоретико-правовий аналіз міжнародно-правового забезпечення економічних прав і свобод людини та громадянина // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 8 (236). – С. 3-7
1299788
  Мельник Я.Я. Теоретико-правовий аналіз понятійного апарату категорії "бездіяльність" як об"єкта оскарження на стадії досудового розслідування за новим КПК України / Я.Я. Мельник, І.В. Єльчукова // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 166-174. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено дослідженню в цілому питання оскарження бездіяльності суб"єктів владних повноважень у порядку кримінального судочинства та заповненню прогалин у визначенні цього питання. The article is devoted to the research of problem and filling ...
1299789
  Семенюк О.Г. Теоретико-правовий аналіз поняття державної таємниці // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (18). – С. 35-44
1299790
  Блажівська О. Теоретико-правовий аналіз поняття та змісту кодифікації як форми систематизації законодавства // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 5-11. – ISSN 2220-1394
1299791
  Русецький А.А. Теоретико-правовий аналіз понять "кіберзлочин" і "кіберзлочинність" / А.А. Русецький, Д.А. Куцолабський // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 74-78. – ISSN 1727-1584
1299792
  Тернущак М.М. Теоретико-правовий аналіз публічного захисту прав людини в кримінальному та адміністративно-деліктному провадженнях // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 258-263. – ISSN 2072-8670
1299793
  Матвєєв П.С. Теоретико-правовий аналіз рівнів господарського-правового забезпечення інноваційної діяльності в умовах децентралізації влади // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 130-134
1299794
  Котюк І.І. Теоретико-правовий аналіз сучасного розуміння поняття "докази" / І.І. Котюк, О.І. Котюк // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України ; редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 90-97. – ISSN 2310-9769
1299795
  Тарабукін О.Ю. Теоретико-правовий аналіз форм соціального впливу права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Тарабукін Олексій Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – 220 л. – Додаток: л. 203-220. – Бібліогр.: л. 181-202
1299796
  Тарабукін О.Ю. Теоретико-правовий аналіз форм соціального впливу права : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Тарабукін Олексій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1299797
  Брус І.І. Теоретико-правовий аналіз функції підтримання прокурором державного обвинувачення в суді // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 333-338
1299798
  Єльцов М.В. Теоретико-правовий аналіз цивілізаційного підходу типології держав // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 24-25 квіт. 2014, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 24-26. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1299799
  Завгородня В.М. Теоретико-правовий аналіз юридичної природи екологічного права та його місця в системі права України // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 81-85


  Стаття присвячена дослідженню сутності і природи екологічного права в контексті загальнотеоретичних уявлень про структуру системи права. На основі дослідження юридичних конструкцій екологічного права робиться висновок про місце галузі в системі права.
1299800
  Макарчук В.В. Теоретико-правовий дискурс щодо правового статусу реєстрового козацтва // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 154-162. – ISSN 2227-796X


  У статті комплексно проаналізовано в контексті теоретично-правового дис- курсу поняття «правовий статус» від започаткування його самостійного тлумачення в 1960-х роках до трансформації в сучасній українській та зарубіжній теоретично-правовій науці. ...
1299801
  Артюх Ю.І. Теоретико-правовий захист поняття "соціальний захист працівників правоохоронних органів" // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – C. 116-120. – ISBN 978-617-7041-91-6
1299802
  Іншин М.І. Теоретико-правовий огляд зародження режиму робочого часу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 121-123. – ISSN 2219-5521


  У статті проаналізовано правові засади становлення режиму робочого часу. Досліджено нормативне закріплення режиму робочого часу. Здійснено порівняльно-правовий аналіз кодексів законів про працю 1918 та 1922 рр. в контексті правового регулювання режиму ...
1299803
  Нікітін Н.В. Теоретико-правовий підхід до визначення загроз як детермінуючих чинників впливу на національну безпеку України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 502-508. – ISSN 1563-3349
1299804
  Шай Р.Я. Теоретико-правовий підхід щодо розуміння сутності держави в історії політико-правової думки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 373-377. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1299805
  Главач І.І. Теоретико-правові аспекти визначення функцій нотаріуса в спадкових правовідносинах // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 42-49. – (Юридичні науки ; № 2 (1))
1299806
  Малишев Б.В. Теоретико-правові аспекти державного примусу як ознаки права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 25-29


  У статті доводиться, що розгляд сутності права без врахування його державної примусовості є недостатнім. Державний примус обумовлює багато ознак права, що відрізняють його від моралі. Норми права на відміну від норм моралі за формою свого закріплення є ...
1299807
  Шоха Т. Теоретико-правові аспекти екологічного страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 106-110. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню окремих теоретико-правових аспектів екологічного страхування. На підставі аналізу законодавства, із урахуванням існуючих науково-теоретичних підходів автором зроблено спробу визначити межі екологічного страхування як ...
1299808
  Ярощук В.Г. Теоретико-правові аспекти екологічної безпеки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 443-449. – ISSN 1563-3349
1299809
  Матвіюк М.А. Теоретико-правові аспекти закупівель товарів, робіт та послуг для потреб оборони // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 185-188. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150


  У статті досліджується законодавчий механізм реалізації процедури державних закупівель для потреб оборони. Висвітлюється загальна проблематика регулювання зазначеного питання. The article examines the legislative mechanism to implement of purchases ...
1299810
  Баронова Т.В. Теоретико-правові аспекти земельно-кадастрового процесу // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 570-573. – ISBN 966-660-151-6
1299811
  Новікова Г.О. Теоретико-правові аспекти інформаційної безпеки // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 39-41. – ISBN 978-966-301-169-1
1299812
  Зозуляк О. Теоретико-правові аспекти класифікації непідприємницьких юридичних осіб за порядком створення // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.55-60
1299813
  Краснова М. Теоретико-правові аспекти компесації екологічної шкоди у межах регулятивних еколого-правових відносин // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 78-82
1299814
  Фелик В.І. Теоретико-правові аспекти нормотворення в адміністративному праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 308-314. – ISSN 1563-3349
1299815
  Бодрова І.І. Теоретико-правові аспекти поняття "виборча система" // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 36-45. – ISSN 0201-7245
1299816
  Коробенко Н.П. Теоретико-правові аспекти поняття правового режиму пенсійних правовідносин // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 129-138. – ISSN 1563-3349
1299817
  Нагнибіда В.І. Теоретико-правові аспекти прав на чужі речі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 266-275. – ISSN 1563-3349
1299818
  Фігель Ю.О. Теоретико-правові аспекти правомірного обмеження свободи пересування та вільного вибору місця проживання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 434-438. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1299819
  Слинько С.С. Теоретико-правові аспекти правотворчої політики в сучасному суспільстві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Слинько Сергій Станіславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 214 л. – Бібліогр.: л. 192-214
1299820
  Ніжніченко О. Теоретико-правові аспекти принципів екологічного стимулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 79-83. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито основні правові принципи екологічного стимулювання. На основі їх аналізу сформовано пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання екологічних відносин. В статье раскрыто основные правовые принципы экологического стимулирования. ...
1299821
  Козуб І. Теоретико-правові аспекти принципу заборони примусової праці // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10 (165/166 ). – С. 72-79. – ISSN 2308-9636
1299822
  Хопта С.Ф. Теоретико-правові аспекти професійної правосвідомості судді та її роль в ухваленні судових рішень : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01, 081 / Хопта Сергій Федорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 240 арк. – Додатки: арк. 227-240. – Бібліогр.: арк. 208-226
1299823
  Хопта С.Ф. Теоретико-правові аспекти професійної правосвідомості судді та її роль в ухваленні судових рішень : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Хопта Сергій Федорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1299824
  Кизименко К.О. Теоретико-правові аспекти регулювання робочого часу та часу відпочинку прокурорських працівників // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 394-399. – ISSN 1563-3349
1299825
  Кохан Б.А. Теоретико-правові аспекти реформування системи надання адміністративних послуг в м. Києві // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 40-47. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (40)). – ISSN 2307-9061
1299826
  Дідич Т.О. Теоретико-правові аспекти розвитку правоутворення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 694-696. – ISSN 1563-3349
1299827
  Іншин М. Теоретико-правові аспекти соціального забезпечення працівників поліції // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 211-216. – ISSN 2306-9082
1299828
  Бобровник С.В. Теоретико-правові дослідження в Київському університеті права: стан і перспективи розвитку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 9-16
1299829
  Ковальчук О.М. Теоретико-правові дослідження Г.М. Даниловича - першого декана юридичного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 13-16. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються теоретико-правові погляди Г.М. Даниловича - першого декана юридичного факультету Київського університету. There are analyzed the theoretical and legal views of Hnat Danylovych, the first Dean of the Faculty of Law of the University of Kyiv.
1299830
  Ковальчук О.М. Теоретико-правові дослідження Є.В. Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 15-19. – ISBN 978-617-7133-95-6
1299831
  Ковальчук Т. Теоретико-правові дослідження та проблеми правового регулювання у сфері охорони земель в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-20. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто напрями наукових досліджень у сфері правової охорони земель в Україні, виділено проблеми правового регулювання у зазначеній сфері та запропоновано шляхи їх вирішення. В статье рассмотрены направления научных исследований в сфере ...
1299832
  Лошицький М.В. Теоретико-правові засади адміністративно-поліцейської діяльності держави : монографія / М.В. Лошицький. – Київ : Леся, 2013. – 370, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8126-89-6
1299833
  Подоляка А. Теоретико-правові засади адміністративної юстиції України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-23. – ISSN 0132-1331
1299834
  Подоляка А. Теоретико-правові засади адміністративної юстиції України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-23. – ISSN 0132-1331
1299835
  Буздуган Я.М. Теоретико-правові засади благодійних надходжень // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 3 (21). – С. 4-6
1299836
  Денисюк М.В. Теоретико-правові засади взаємодії держави та інститутів громадянського суспільства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Денисюк Максим Володимирович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1299837
  Чемерис О.М. Теоретико-правові засади взаємодії органів влади і громадськості при формуванні та реалізації державної політики // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 42. – С. 39-51
1299838
  Крилова Ю.І. Теоретико-правові засади визначення поняття "Інформаційна війна" // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 265-267
1299839
  Захарчук А.С. Теоретико-правові засади вітчизняного державотворення // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 11-22
1299840
  Чаплюк О.І. Теоретико-правові засади гармонізації як засобу забезпечення відповідності норм національного права міжнародним правовим стандартам // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 30-34. – ISSN 2219-5521
1299841
  Духовна О.В. (Науковий керівник доцент Ващенко) Ю.В. Теоретико-правові засади державного контролю за здійсненням місцевих запозичень в Україні // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – Вип. 3 (22). – С. 40-44
1299842
  Дроздюк Т. Теоретико-правові засади державного регулювання ринку земель // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 98-101
1299843
  Позняк Е. Теоретико-правові засади екологічної культури в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 24-28. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Досліджено науково-теоретичні та правові підходи до розуміння екологічної культури як важливого інструменту екологічної політики в державі. Внесено пропозиції із вдосконалення чинного законодавства та правозастосовчої практики з метою підвищення рівня ...
1299844
  Моца А.А. Теоретико-правові засади європейської інтеграції України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Моца Андрій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2013. – 222 л. – Бібліогр.: с. 194-222
1299845
  Пархоменко Н.М. Теоретико-правові засади забезпечення прав людини за Конституцією України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 22-26. – ISSN 2220-1394
1299846
  Гаращенко Л.П. Теоретико-правові засади заборони мобінгу в європейських країнах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 199-207. – ISSN 2078-9165
1299847
  Краснова М. Теоретико-правові засади запобіжних заходів компенсації шкоди за екологічним законодавством України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 8. – С. 85-91. – ISSN 0132-1331
1299848
  Кучаковська Н.О. Теоретико-правові засади інформаційного cуспільства та його взаємозв"язок із законотворчістю / Н.О. Кучаковська, Т.С. Новак // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 43-49. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1299849
  Грушкевич Т.В. Теоретико-правові засади інформаційного простору в екологічній сфері // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 134-140. – (0). – ISSN 2078-9165
1299850
  Бостан С.К. Теоретико-правові засади класичних видів форми державного правління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 5-14. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1299851
  Волинець В.В. Теоретико-правові засади організаційно-управлінських відносин у трудовому праві України : монографія / В.В. Волинець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Харків ; Київ : Діса плюс, 2016. – 393, [1] с. – Бібліогр.: с. 363-393 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7384-19-8
1299852
  Христова Г. Теоретико-правові засади переборення колізій у законодавстві України пропопередження насильства в сім"ї // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 2 (57). – С. 36-45. – ISSN 1993-0909
1299853
  Чекан М. Теоретико-правові засади поняття "право-обов"язок" розпорядника бюджетних коштів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 160-162. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1299854
  Кузьменко О. Теоретико-правові засади поняття особливостей та способів правового регулювання міжбюджетних відносин як форми соціального регулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 63-69. – ISSN 0132-1331
1299855
  Кузьменко О. Теоретико-правові засади поняття, особливостей та способів правового регулювання міжбюджетних відносин як форми соціального регулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 63-68. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1299856
  Новосельська І.В. Теоретико-правові засади правового регулювання матеріальної відповідальності сторін трудового договору // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 3. – С. 32-35.
1299857
  Поп С.Й. Теоретико-правові засади правового регулювання повної матеріальної відповідальності працівника // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – С. 467-472


  У статті автор висвітлює проблеми правового регулювання повної матеріальної відповідальності працівника за законодавством України. Автором висуваються пропозиції щодо необхідності введення нового інституту - презумпції невинуватості, а також ...
1299858
  Богачов С.В. Теоретико-правові засади правової освіти в Україні : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Богачов С.В. ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1299859
  Грінько А.А. Теоретико-правові засади реструктуризації активів суб"єктів господарської (комерційної) діяльності в умовах деофшоризації економіки України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 201-205. – ISSN 2219-5521
1299860
  Богів Я.С. Теоретико-правові засади розгляду функцій та повноважень місцевого самоврядування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 110-115. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1299861
  Міщук М.О. Теоретико-правові засади соціального партнетства в України : монографія / М.О. Міщук, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Харків : Діса плюс, 2015. – 431, [1] с. – Бібліогр.: с. 410-432 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7064-72-4
1299862
  Баранчук А.С. Теоретико-правові засади сутності господарського договору // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 134-136. – ISBN 978-617-7363-7-0
1299863
  Шевчук С.Р. Теоретико-правові засади та міжнародні стандарти доступу до правосуддя в господарських справах // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 45-47
1299864
  Якиимчук М. Теоретико-правові засади та система принципів управліня в органах прокуратури України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.231-240. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1299865
  Іншин М.І. Теоретико-правові засади управління державною службою в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 259-263. – (Право. Економіка. Управління)
1299866
  Шевчук С. Теоретико-правові засади формування та реалізації національної інноваційної системи України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 124-127
1299867
  Печерський О.В. Теоретико-правові новації викладання курсу інформаційного права у ВНЗ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 199-206. – ISSN 1999-5717


  Теоретико-правові новації викладання курсу інформаційного права у ВНЗ України Розглянуто питання формування в інформаційному праві новітніх теоретичних правових учень. Указано, що ці концепції дають нове уявлення про суб’єктний та об’єктний склад ...
1299868
  Кожема Г.Ю. Теоретико-правові основи вексельного обігу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 40-44. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1299869
  Латинін М.А. Теоретико-правові основи державного регулювання ринку інтелектуальної власності в умовах формування інноваційної моделі розвитку економіки України / М.А. Латинін, О.А. Ясюкевич // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 13-18. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1299870
  Новицький Г.В. Теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України : монографія / Г.В. Новицький; Ін-т проблем нац. безпеки Ради нац. безпеки і оборони України; Нац. академія Служби безпеки України. – Київ : Інтертехнологія, 2008. – 496с. – ISBN 978-966-8916-11-3
1299871
  Короєд С.О. Теоретико-правові основи підвищення ефективності правосуддя в цивільних справах : монографія / С.О. Короєд ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : МП Леся, 2013. – 211, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8126-60-2
1299872
  Пікалюк С. Теоретико-правові основи соціального партнерства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 196-200
1299873
  Аленін Ю. Теоретико-правові основи співробітництва України з міжнародними судовими установами / Ю. Аленін, А. Підгородинська // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 95-101. – ISSN 1026-9932
1299874
  Магновський І.Й. Теоретико-правові основи територіального устрою України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 3 (76). – С. 253-260
1299875
  Демченко Я.О. Теоретико-правові особливості визначення майнових прав суб"єктів господарювання в сфері авторського права та суміжних прав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 249-257. – ISSN 2219-5521
1299876
  Заверуха І. Теоретико-правові передумови визначення інституту державного боргу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 127-131
1299877
  Новосельська І. Теоретико-правові питання визначення основних відмінностей загальної та спеціальної дисциплінарної відповідальності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 16-22
1299878
  Печуляк В.П. Теоретико-правові питання визначення предмета лісового права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 243-250. – ISSN 1563-3349
1299879
  Погребняк С. Теоретико-правові питання державної реєстрації прпава власності на морське судно // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 12 (240). – С. 16-17
1299880
  Вавженчук С.Я. Теоретико-правові питання динаміки укладання договорів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 110-119
1299881
  Бондаренко В.А. Теоретико-правові питання електронного правосуддя в інформаційному просторі / В.А. Бондаренко, Н.О. Пустова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 154-162. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1299882
  Новосельська І. Теоретико-правові питання охорони авторського права в мережі Інтернет / І. Новосельська, А. Бобровник // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 6 (234). – С. 7-10
1299883
  Краснова М.В. Теоретико-правові питання поняття та видів договорів в екологічному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 10-11. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто основні юридичні ознаки та наведено наукове поняття договорів в екологічному праві та запропонована їх класифікація. В статье рассмотрены основные юридические признаки и наведено научное понятие договоров в экологическом праве и ...
1299884
  Гафурова О.В. Теоретико-правові підходи до визначення інституту соціального розвитку села // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 277-281
1299885
  Дейнега М. Теоретико-правові підходи до визначення об"єкта придоресурсних правовідносин // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 54-58
1299886
  Сахарук І.С. Теоретико-правові підходи до визначення поняття "дискримінація у сфері праці" // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 45-54
1299887
  Гапонюк О.О. Теоретико-правові підходи до визначення ролі та значення адміністративних послуг у системі митних відносин // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 64-67. – ISSN 2220-1394
1299888
  Портнов Андрій Теоретико-правові підходи щодо визначення переліку принципів конституційного судочинства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 27-29. – Бібліогр. в кінці ст.


  Принципи конституційної державності, закріплені в Конституції України (верховенство права, поділ влади, верховенство основних прав і свобод, діяльність Конституційного Суду України як єдиного органу конституційної юрисдикції), відтворюються в ...
1299889
  Портнов Андрій Теоретико-правові підходи щодо визначення переліку принципів конституційного судочинства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 27-29. – Бібліогр. в кінці ст.


  Принципи конституційної державності, закріплені в Конституції України (верховенство права, поділ влади, верховенство основних прав і свобод, діяльність Конституційного Суду України як єдиного органу конституційної юрисдикції), відтворюються в ...
1299890
  Баранчук В.М. Теоретико-правові погляди на проблему державної організації в науковій спадщині Станіслава Дністрянського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 198-202. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  В статті характеризуються погляди видатного українського правника першої половини ХХ ст. академіка С. Дністрянського на проблеми державного устрою. При цьому наголошується, що ці погляди викликають не тільки пізнавальний інтерес, в й практичну ...
1299891
  Перепелюк В.Г. Теоретико-правові проблеми адміністративно- процедурного кодексу України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.59-64. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
1299892
  Малюга Л. Теоретико-правові проблеми визначення поняття "інвалід" та його співвідношення з суміжними поняттями // Юридичні факти в системі правового регулювання : зб. наук. праць : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2015 р.) : до 145-річчя академіка Всеукр. акад. наук Станіслава Дністрянського (1870-1935) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Дакор, 2015. – С. 347-351. – ISBN 978-617-7020-61-4
1299893
  Наливайко Олег Іванович Теоретико-правові проблеми захисту прав людини : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук:12.00.01 / Наливайко О.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с.
1299894
  Костя Д.В. Теоретико-правові проблеми конкретизації законодавства про природоресурсні платежі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 99-103. – (Правознавство ; Вип. 375)
1299895
  Ніколаєв О.А. Теоретико-правові проблеми обмеження трудової правосуб"єктності роботодавця // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 321-326. – ISSN 1563-3349
1299896
  Пилипчук В. Теоретико-правові проблеми подолання глобальних викликів і загроз національній безпеці // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 22-31. – ISSN 1993-0909
1299897
  Константий О.В. Теоретико-правові проблеми поняття та суті митного правопорядку / О.В. Константий, О.В. Константа // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 80-90
1299898
  Щербанюк О.В. Теоретико-правові проблеми правової інституціоналізації лобізму в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 51-56. – (Правознавство ; Вип.333)
1299899
  Шолкова Т. Теоретико-правові проблеми регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 32-37.
1299900
  Пушкіна О.В. Теоретико-правові проблеми співвідношення "права людини" та "права спільноти" у контексті розвитку сучасної теорії права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 188-195. – ISSN 1563-3349
1299901
  Конопля О. Теоретико-правові проблеми укладення трудового договору з надомниками // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 43-45
1299902
  Фатхутдінова Олена Василівна Теоретико-правові проблеми юридичного процесу : 12.00.01: Дис. ... канд. юрид. наук / Фатхутдінова Олена Василівна; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2000. – 217 л. – Бібліогр.: С.202-217
1299903
  Фатхутдінова О.В. Теоретико-правові проблеми юридичного процесу. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Фатхутдінова О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 18л.
1299904
  Квасневська Н.Д. Теоретико-правові пропозиції щодо удосконалення реалізації реформи судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 2 (32). – С. 66-69. – ISSN 2072-8670
1299905
  Павлов Д.М. Теоретико-правові та організаційні засади забезпечення природно-техногенної безпеки та реалізації функції цивільного захисту : монографія / Павлов Дмитро Миколайович. – Київ : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 415, [1] с. – Бібліогр.: с. 363-399 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7241-64-4
1299906
  Хотинська-Нор Теоретико-правові та праксеологічні засади судової реформи в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Хотинська-Нор Оксана Зіновіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 472 арк. – Додатки: арк. 436-472. – Бібліогр.: арк. 380-435
1299907
  Хотинська-Нор Теоретико-правові та праксеологічні засади судової реформи в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Хотинська-Нор Оксана Зіновіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 58 назв
1299908
  Самбор М. Теоретико-правові уявлення інтересу в "філософії права" Г. В. Ф. Гегеля // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 51-54.
1299909
  Грибанов Д.В. Теоретико-правовое осмысление инновационного развития общества // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 5. – С. 104-107. – ISSN 0132-0769


  Статья посвящена вопросам понимания и осмысления инновационного развития общества как системы общественных отношений, нуждающихся в правовом регулировании. Обосновывается актуальность комплексного научного теоретико-правового подхода, отвечающего ...
1299910
  Галашин С.А. Теоретико-правовой анализ понятий "корпоративные нормы" и "корпоративное право" // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 9. – С. 5-7. – ISSN 1812-3805
1299911
  Кембаев Ж.М. Теоретико-правовой анализ структури Конституции Европейского Союза // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 4. – С. 160-176. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1299912
  Корнеева Н.В. Теоретико-правовые взгляди В.М. Гессена на историческую эволюцию науки государственного права // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 13. – С. 36-37. – ISSN 1812-3805
1299913
  Чуприс О.И. Теоретико-правовые проблемы государственной службы Республики Беларусь / О.И. Чуприс ; Нац. центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь. – Минск : Право и экономика, 2009. – 310 с. – (Гуманитарные науки). – ISBN 978-985-442-720-1
1299914
  Выпханова Г.В. Теоретико-правовые проблемы информационного обеспечения экологической сферы // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 5. – С. 30-39. – ISSN 0132-0769
1299915
  Кнейслер О. Теоретико-прагматичні підходи до визначення сутності перестрахування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 109-113
1299916
  Воронкова В.Г. Теоретико-праксіологічні засади формування парадигми гуманістичного менеджменту в Україні // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 45. – С. 5-11. – ISSN 2072-1692
1299917
  Коломиец И.Ф. Теоретико-практические аспекты формирования объединенных территориальных общин в Украине / И.Ф. Коломиец, А.О. Пелехатый // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 4 (657). – C. 46-55. – ISSN 0131-7741
1299918
  Саукова Н.М. Теоретико-практические основы моделирования методической системы подготовки студентов к созданию и применению мультимедийных технологий // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 1, ч. 1. – С. 75-82. – ISSN 2073-9613


  В статье рассматривается моделирование методической системы для подготовки студентов и формирования у них профессионально ориентиро- ванных мультимедийных компетенций в будущей педагогической деятельно- сти. Автор полагает, что в качестве учебной ...
1299919
  Столяр І.О. Теоретико-практична модель створення громадського(суспільного) мовлення в Україні (з урахуванням закордонного досвіду) // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 3 (8). – С. 68-75. – ISBN 978-966-406055-1


  Розглядаються концепції побудови громадського (суспільного) мовлення в Україні, аналізуються причини необхідності його впровадження.
1299920
  Проскуріна Н.М. Теоретико-практичні аспекти діяльності служби внутрішнього аудиту на підприємстві / Н.М. Проскуріна, Ю.А. Гороховець // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 205-212. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 966-7631-55-9
1299921
  Невідомий В.І. Теоретико-практичні аспекти реформування рахункової палати України у вищу аудиторську інституцію // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 2 (219). – С. 30-43. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
1299922
  Мастерук Д.А. Теоретико-практичні аспекти сучасних досліджень політичного маркетингу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 266-273
1299923
  Федірчик Т. Теоретико-практичні аспекти управління розвитком педагогічного професіоналізму викладача вищої школи в системі діяльності класичного університету // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 73-79. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1299924
  Коломієць І.Ф. Теоретико-практичні аспекти формування об"єднаних територіальних громад в Україні / І.Ф. Коломієць, А.О. Пелехатий // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 4 (665). – С. 46-55 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
1299925
  Горбатенко В.П. Теоретико-практичні виміри публічної політики // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 182-184. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1299926
  Костик Є.П. Теоретико-практичні засади управління природокористуванням в регіоні на сучасному етапі розвитку національної економіки // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/1. – С. 103-116. – ISSN 2306-546X
1299927
  Ізуїта Д.П. Теоретико-практичні передумови відновлення і розвитку оборонних споруд стародавніх укріпленьмалих історичних міст Західної України / Д.П. Ізуїта, Ю.О. Дорошенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 306-314. – ISSN 2077-3455
1299928
  Медведик Ю.Є. Теоретико-практичні питання археографії та текстології в контексті навчальних дисциплін музично-джерелознавчого циклу (за матеріалами рукописів XVI - XIX століть) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 337-344
1299929
  Шевцов А.Г. Теоретико-практичні питання застосування нейропсихології у сучасній педагогічній діяльності / А.Г. Шевцов, О.В. Ільїна // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 184-186. – ISBN 978-966-2188-73-8
1299930
  Косянчук П. Теоретико-практичні питання ужиттєвлення особистих немайнових прав українців у контексті правної відповідальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 99-105. – (Юридичні науки ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У цій статті автор через логіко-правну парадигму розглядає деякі питання правного гарантування особистих немайнових прав українців правноохоронними засобами української правничої системи, серед яких важливе місце посідає інститут правної ...
1299931
  Власов Ю.Л. Теоретико-практичні проблеми застосвування Кодексу адміністративного судочинства України (компетенція адміністративних судів) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 9-13. – ISSN 1563-3349
1299932
  Онаць О. Теоретико-прикладна модель формування педагогічної культури керівника ЗНЗ // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 4. – С. 57-65


  У статті представлена теоретико-прикладна модель формування педагогічної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу, що презентована як система, до складу якої входять логічно взаємопов"язані та взаємозумовлені складові: сутність ...
1299933
  Ульенкова У.В. Теоретико-прикладная модель психологической помощи детям с ЗПР / У.В. Ульенкова, Е.Е. Дмитриева, Н.В. Шутова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 2. – С. 105-109. – ISSN 0869-3617


  В статье представлены основные положения научной концепции изучения, обучения и воспитания дитей с задержкой психического развития в системе "детский сад - школа". Концепция может стать базой для разработки и внедрения в общеобразовательные учреждения ...
1299934
  Ярова Л.В. Теоретико-прикладний аналіз соціальної політики в наукових дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 57-62. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (13))
1299935
  Бех І.Д. Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу в педагогіці // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 2 (63). – С. 26-31
1299936
  Петренко І.І. Теоретико-прикладні аспекти експертно-аналітичної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 45-48. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  У статті формулюються методологічні основи експертно-аналітичної діяльності, встановлюються зміст та межі застосування даного поняття у сфері політики. В статье формулируются методологические основы экспертно-аналитической деятельности, определяется ...
1299937
  Петик М. Теоретико-прикладні аспекти забезпечення фіскальної безпеки держави // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 72-78. – ISSN 2078-5860


  Досліджено одну зі складових фінансової безпеки - фіскальну безпеку. З"ясовано роль фіскальної безпеки у системі фінансової безпеки держави. Визначено умови досягнення фіскальної безпеки за умови конфліктності інтересів держави та платників податків.
1299938
  Сімонович Д.В. Теоретико-прикладні аспекти кримінального провадження у формі приватного обвинувачення // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 145-157. – ISSN 2524-0323
1299939
  Головченко В. Теоретико-прикладні аспекти правоздатності та суб"єктивних прав особи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 82-87. – ISSN 0132-1331
1299940
  Паращук Л.Г. Теоретико-прикладні аспекти реалізації принципу верховенства в особистих немайнових правах // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 115-123
1299941
  Грішнова О.А. Теоретико-прикладні аспекти регулювання дитячої праці в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 191-192. – ISSN 1562-0905
1299942
  Чигрин О.Ю. Теоретико-прикладні аспекти розвитку екологічного інвестування в Україні / О.Ю. Чигрин, В.С. Красняк // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 226-234. – ISSN 2218-4511
1299943
  Ткачик Л. Теоретико-прикладні аспекти розвитку митної системи України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 226-232. – ISSN 2078-5860


  Розкрито теоретико-організаційні засади функціонування митної системи України та особливості її розвитку на сучасному етапі. Проаналізовано тенденції розвитку митної справи в Україні в контексті структурних та функціональних змін в системі й ...
1299944
  Сташкевич Ю. Теоретико-прикладні аспекти управління інвестиційною діяльністю страхових компаній в Україні на сучасному етапі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 91-93. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  В статті було проаналізовано основні теоретичні підходи щодо управління інвестиційниою діяльністю страхових компаній, а також особливості їх застосування в практиці страхового підприємництва на різних етапах розвитку ринку страхування в Україні. In ...
1299945
  Шубалий О.М. Теоретико-прикладні аспекти управління природно-ресурсною системою регіону / О.М. Шубалий, Н.М. Василик // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 19/20, жовтень. – C. 13-23. – ISSN 2306-6792
1299946
  Буян О.А. Теоретико-прикладні дослідження корпоративної соціальної відповідальності в західній літературі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 263-270


  Досліджується ступінь взаємозалежності між поняттями "корпоративна соціальна відповідальність" та "коенкурентоспроможність". Обгрунтовується зростання ролі відбору інвестиційних портфелів за соціальними та екологічними показниками.
1299947
  Васильців Т. Теоретико-прикладні засади конкурентних переваг регіонів та їх впливу на економічну безпеку України / Т. Васильців, Р. Білик // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред.: Башнянин Г.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 100-110. – ISSN 2410-0919
1299948
  Подорожна Т.С. Теоретико-прикладні засади конституціоналізації правової системи та модернізації Конституції України : монографія / Т.С. Подорожна ; [наук. ред., авт. передм. Н.М. Пархоменко]. – Львів : ПАІС, 2014. – 307, [1] с. – Бібліогр.: с. 268-307 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7065-25-7
1299949
  Кузьмін О.Є. Теоретико-прикладні засади побудови системи митного обслуговування підприємств в умовах європейської інтеграції / О.Є. Кузьмін, О.Ф. Будз // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 94-98. – ISSN 2222-4459
1299950
  Филюк Г.М. Теоретико-прикладні засади політики протекціонізму в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 6-14


  Розглянуті теоретичні засади політики протекціонізму. Розкрито сучасний стан зовнішньоторговельного балансу України. Сформульовані рекомендації по удосконаленню політики протекціонізму в Україні. Рассмотрены теоретические основы политики ...
1299951
  Фещур Р.В. Теоретико-прикладні засади соціально-економічної взаємодії підприємств / Р.В. Фещур, М.Р. Тимощук, Н.Р. Яворська // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 286-292. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
1299952
  Кузьмін О.Є. Теоретико-прикладні засади формування та реалізації господарських рішень на підприємстві / О.Є. Кузьмін, А.А. Теребух // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 4-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв.
1299953
  Пласкальний В.В. Теоретико-прикладні основи визначення стану та оцінювання стійкості геосистем в умовах антропогенного тиску // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1140. – С. 83-89. – (Серія "Екологія" ; вип. 11). – ISSN 1992-4259


  Розглянуто характер антропогенного впливу на стан природних комплексів та значення стійкості геосистем для саморегуляції та самовідновлення згідно з підходами параметричного моделювання, де рівень стану геосистеми визначається за стійкістю та ...
1299954
  Чернадчук В.Д. Теоретико-прикладні питання визначення об"єкта оподаткування податком на прибуток в Україні // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (22). – C. 20-24
1299955
  Шарманська С.О. Теоретико-прикладні підходи до визначення прибутку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 196-201.
1299956
  Ганзицька Т.С. Теоретико-прикладні проблеми взаємодії громадянського суспільства та держави // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпро, 2016. – № 1 (80). – C. 45-53. – ISSN 2078-3566
1299957
  Цюра А. Теоретико-прикладні проблеми визначення об"єкта злочину "умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції" // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 416-424. – ISSN 1026-9932
1299958
  Письменський Є. Теоретико-прикладні проблеми визначення підстави застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 366-374. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1299959
  Карнарук А.В. Теоретико-прикладні проблеми виконання судових рішень // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 462-463. – ISBN 966-660-151-6
1299960
  Письменський Є.О. Теоретико-прикладні проблеми звільнення від покарання та його відбування за кримінальним правом України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Письменський Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – 562 л. – Додатки: л. 504-562. – Бібліогр.: л. 407-503
1299961
  Письменський Є.О. Теоретико-прикладні проблеми звільнення від покарання та його відбування за кримінальним правом України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Письменський Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 39 с. – Бібліогр.: 31 назва
1299962
   Теоретико-прикладні проблеми протидії організованій злочинності та злочинам терористичної спрямованості : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 8-9 квітня 2005 р. – Львів : Львівський юрид. ін-т МВС України
Частина 1. – 2005. – 360с.
1299963
   Теоретико-прикладні проблеми протидії організованій злочинності та злочинам терористичної спрямованості : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 8-9 квітня 2005 р. – Львів : Львівський юрид. ін-т МВС України
Частина 2. – 2005. – 344 с.
1299964
  Джунь В.В. Теоретико-прикладні проблеми реформування законодавства України про банкрутство : Дис. ... доктора юридичних наук. Спец. 12.00.04 - господарське право ; господарсько-процесуальне право / Джунь В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 499л. – Бібліогр. : л.453-499
1299965
  Джунь В.В. Теоретико-прикладні проблеми реформування законодавства України про банкрутство : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец.: 12.00.04 - господарське право, господар.-процес. право / Джунь В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 30с. – Бібліогр.: 33 назви
1299966
  Семеногов І.В. Теоретико-прикладні проблеми суб"єктивної сторони ухилення від сплати аліментів на утримання дітей // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 302-312. – ISSN 2304-4556
1299967
  Наливайко Л.Р. Теоретико-прикладні проблеми тлумачення Конституції та законів України Конституційним Судом України / Л.Р. Наливайко, О.М. Сеньків // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (75). – С. 68-75. – ISSN 2078-3566
1299968
  Дорош Л.В. Теоретико-прикладні проблеми якості кримінального законодавства України // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 15-44
1299969
  Маньковский И.А. Теоретико-прикладные проблемы формирования, толкования и применения норм гражданского права на современном этапе развитии цивилистической науки // Актуальные проблемы гражданского права : научный журнал : сборник научных трудов / Учрежд. образов. Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО". – Минск, 2015. – № 2 (6). – С. 72-108. – ISSN 2306-255X
1299970
  Рендович П.М. Теоретико-ретроспективні підходи до поняття «фінансові ресурси» // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 38-42.
1299971
  Прутько С.Г. Теоретико-світоглядні підвалини стратегії екобезпечного розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 275-292. – ISBN 966-628-117-1
1299972
   Теоретико-системные методы и их использование в автоматизированных системах. – К., 1983. – 101с.
1299973
  Терентьева Л.Н. Теоретико-системный аспект соотношения связи и развития // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1988. – Вып. 66 : Философские проблемы физики, кибернетики, математики
1299974
  Іванов В.Ф. Теоретико-соціологічні аспекти дослідження масовокомунікативного процесу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 3. – С.93-103
1299975
  Будько О.Я. Теоретико-философське обгрунтування концепту "військова сила": методологічний аспект // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 78-83. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
1299976
  Тимофієва Н.К. Теоретико-числові методи розв"язання задач комбінаторної оптимізації : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 01.05.02 / Тимофієва Н.К.; НАНУ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 28 назв
1299977
  Михелович Ш.Х. Теоретико-числовые вопросы в школьном курсе математики. : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Михелович Ш.Х.; Москов. гос. пед.ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 16л.
1299978
   Теоретико-числовые исследования по спектру Маркова и структурной теории сложения множеств. – Москва, 1973. – 191с.
1299979
  Кадочников Д. Теоретико-экономический взгляд на языковую политику // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 2. – С. 128-140. – Библиогр.: 49 назв. – ISSN 0042-8736
1299980
  Лабинов М.С. Теоретико-экспериментальное исследование двухфазных сред типа "Жидкость-газ" : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04; 01.04.14 / Лабинов М.С.; КПИ. – Киев, 1985. – 16л.
1299981
  Агаларов Джафар Гасан Ага оглы Теоретико-экспериментальное исследование поведения гибких связей при ударе : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.02.04 / Агаларов Джафар Гасан Ага оглы; МГУ. – Москва, 1980. – 18л.
1299982
  Озеров Д.К. Теоретико-экспериментальное исследование поперечных волн SH и волн Лява : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Озеров Д. К.; ЛГУ. – Л., 1959. – 9л.
1299983
  Шалабанов А.К. Теоретико-экспериментальные методы исследования свободных колебаний пластин и пологих оболочек различных форм. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Шалабанов А.К.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1972. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1299984
  Губанов Владимир Георгиевич Теоретико-экспериментальный анализ круговорота вещества в замкнутой микроэкосистеме (математические модели, эксперимент) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / губанов Владимир Георгиевич; АН СССР. Сибирское отделение ин-т биофизики. – Красноярск, 1985. – 25л.
1299985
  Лабунская В.А. Теоретико-эмпирические основания создания методики "диагностика уровня развития способности к адекватной интерпретации невербального поведения" и ее модификаций // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 11 (140). – С. 4-19
1299986
  Кривенко Л.Т. Теоретико - конституційні аспекти оновлення поняття "Верховна Рада України" у процеі реформування Конституції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.26-34
1299987
  Болтівець С.І. Теоретико - методичні основи психологічного виховання молоді // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 9 (126). – С.60-63
1299988
  Исаков Н.В. Теоретико - методологические основы правовой политики // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 1. – С.15-26. – ISSN 1608-8794
1299989
  Філіпенко А.С. Теоретико - методологічні виміри університету // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 19
1299990
  Сіцинський А. Теоретико - методологічні засади дослідження управлінської діяльності в різних сферах державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.62-66
1299991
  Захаров А.С. Теоретико - методологічні питання застосування функціонального критерію класифікації в системі органів державної влади в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 5. – С.77-86
1299992
  Кателійчук С. Теоретико - правові засади діяльності правоохоронних органів щодо гарантування прав і свобод неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.75-78
1299993
  Лісовська О. Теоретико -методичні аспекти дослідження економічної безпеки України // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С.13-18
1299994
  Вовк О. Теоретико – правове поняття зовнішньої безпеки держави // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 20-22. – ISBN 978-617-7069-14-9
1299995
  Задніпряна М. Теоретико – правові та історичні засади формування принципів юридичної відповідальності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 28-29. – ISBN 978-617-7069-14-9
1299996
  Гербут Н.А. Теоретико методологічні засади гендерних досліджень // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 1 (57), січень - лютий. – С. 344-360
1299997
  Олійник О. Теоретико методологічні засади державного регулювання аграрного ринку : Питання розвитку АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 65-73 : Рис. 6. – Бібліогр. 15 назв. – ISSN 0131-775Х
1299998
  Садовська Л.М. Теоретико методологічні засади публічного управління системою патріотичного виховання молоді: проблеми та перспективи // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 300 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – С. 165-174. – (Серія "Державне управління")
1299999
  Суржинськии М.І. Теоретико правові питання набуття громадянства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 227-232. – ISSN 1563-3349
1300000
  Злупко С.Н. Теоретико управленческие аспекты занятости / С.Н. Злупко. – К., 1985. – 144с.
<< На початок(–10)1291129212931294129512961297129812991300(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,