Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)121122123124125126127128129130(+10)В кінець >>
129001
  Стефанський Е. "Zast" как ключевой концепт чешского этномира в романе М. Кундеры "Шутка" // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 404-413. – ISBN 978-966-2763-81-2
129002
  Wasilewska W. ...Ze padliscie w boju / W. Wasilewska. – Warszawa, 1955. – 225 c.
129003
  Banaszak Jozef Zadlowki i uzadlenia : Poradnik dla kazdego / Banaszak Jozef, Nadolski Jerzy. – Bydgoszcz : Wyd-wo Akademii Bydgoskiej im. K.Wielkiego, 2001. – 90s. – ISBN 83-70996-396-X
129004
  Druon Maurice Zadza zycia / Druon Maurice. – Krakow, 1985. – 225с.
129005
  Manzano Juan Francisco Zafira / Manzano Juan Francisco. – La Habana, 1962. – 134с.
129006
  Zabinski Jan Zagadka ewolucjonizmu / Zabinski Jan. – Warszawa : Nasza Ksiegarnia, 1968. – 424S.
129007
  Kostecki Tadeusz (Wand Krystyn T.) Zagadka jednej nocy / Tadeusz (Wand Krystyn T.) Kostecki. – Katowice : Slask, 1958. – 381s.
129008
  Urbanek A. Zagadka najstarszych sladow zycia na Ziemi / A. Urbanek. – Warszawa : Wyd-wa Geologiczne, 1966. – 80s.
129009
   Zagadki chinskiego sukcesu = Riddles of Chinese success / Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie ; Europejsko-Chinski Inst. Nauk.-Edukacyjny ; red. nauk.: prof. dr hab. Wojciech Pomykalo. – Warszawa : Graf : Wydawnictwo im. Prof. Leska J. Krzyzanowskiego, 2019. – 220, [2] s. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-83-7520-241-0
129010
  Tricart Jean Zagadnienia geomorfologiczne / Tricart Jean. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1960. – 236s.
129011
  Jozwiak K. Zagadnienia hydrogeologii stosowanej w projektowaniu plytkich odwodnien metodami analitycznymi / Krzysztof Jozwiak. – Chernivtsi : Tehnodruk, 2015. – 338, [1] s. : il., таb. – Bibliogr.: s. 325-330. – ISBN 978-617-7096-46-6
129012
  Gardocki Lech Zagadnienia internacjonalizacji odpowiedzialnosci karnej za przestepstwa popelnione za granica. / Gardocki Lech. – Warszawa, 1979. – 180с.
129013
  Kulesza M. Zagadnienia morfogenezy i rozplanowania miast sredniowiecznych w Polsce / Mariusz Kulesza ; [oprac. red. i sklad A. Araszkiewicz]. – Lodz : Ibidem, 2011. – 359, [1] s. : il. – Bibliogr.: s. 333-351. – ISBN 978-83-62331-11-6
129014
  Gwizdz A. Zagadnienia parlamentaryzmu w Polsce Ludowej / A. Gwizdz. – Warszawa, 1972. – 296с.
129015
  Wiatr J.J. Zagadnienia rasowe w socjologii amerykanskiej / Jerzy J.Wiatr. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1959. – 296 s.
129016
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 1998. – ISSN 0084-4446


  1997. N 73
129017
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.42, N 1/2 (83-84). – 1999


  1997. N 73
129018
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров =Lles problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.43, N 1/2 (85/86). – 2000
129019
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров Les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.44, N 1/2 (87/88). – 2001
129020
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров Les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.45, N 1/2 (89/90). – 2002
129021
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.46, z. 1/2 (91-92). – 2003


  1997. N 73
129022
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.47, z. 1/2 (93/94). – 2004


  1997. N 73
129023
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.48, z. 1/2 (95/96). – 2005
129024
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.49, z. 1/2 (97/98). – 2006
129025
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.50, z.1/2 (99/100). – 2007
129026
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 51, z.1/2 (101/102). – 2008
129027
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 52, z.1/2 (103/104). – 2009
129028
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 53, z.1/2 (105/106). – 2010
129029
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 54, z. 1 (107). – 2011
129030
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 54, z. 2 (108). – 2011
129031
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 55, z. 1 (109). – 2012
129032
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 55, z. 2 (110). – 2012
129033
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 56, z. 1 (111). – 2013
129034
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 56, z. 2 (112). – 2013
129035
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 57, z. 1 (113). – 2014
129036
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 57, z. 2 (114). – 2014
129037
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 58, z. 1 (115). – 2015
129038
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 58, z. 2 (116). – 2015
129039
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 59, z. 1 (117). – 2016
129040
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 59, z. 2 (118). – 2016
129041
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 59, z. 3 (119). – 2016
129042
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 59, z. 4 (120). – 2016
129043
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 60, z. 4 (124). – 2017
129044
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 60, z. 1 (121). – 2017
129045
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 60, z. 2 (122). – 2017
129046
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 60, z. 3 (123). – 2017
129047
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 61, z. 1 (125). – 2018
129048
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 61, z. 2 (126). – 2018
129049
  Karolak S. Zagadnienia skladni ogolnej. / S. Karolak. – Warszawa, 1972. – 182с.
129050
  Szczepanski Jan Zagadnienia socjologii wspolczesnej / Szczepanski Jan. – Warszawa, 1965. – 132с.
129051
  MIsztal Bronislaw Zagadnienia spolecznego uczestnictwa i wspoldzialania / MIsztal Bronislaw. – Wroclaw i i., 1977. – 277с.
129052
  Tunkin G.I. Zagadnienia teorii prawa miedzynarodowego / G.I. Tunkin. – Warszawa, 1964. – 412с.
129053
  Harasimowicz Jerzy Zagadnienia uchwalania budzetu socjalistycznego. / Harasimowicz Jerzy. – Warszawa, 1965. – 152с.
129054
  Lowmianski Henryk Zagadnienie roli Normanow w genezie panstw slowianskich / Lowmianski Henryk. – Warszawa, 1957. – 204с.
129055
  Gierulanka Danuta Zagadnienie swoistosci poznania matematycznego / Gierulanka Danuta. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1962. – 190 s.
129056
  Burzka-Janik Zagadnienie zla u Slowackiego Anny Dziembowskiej. Przyczynek do eksplikacji okrucienstwa w Krolu-Duchu // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2017. – R. 18, nr. 4 (37). – S. 55-79. – ISSN 1640-7806
129057
  Kastner Erich Zaginiona miniatura, czyli przygody wrazliwego rzeznika. / Kastner Erich. – Warszawa, 1957. – 222с.
129058
  Binkowski Ryszard Zaginiony / Binkowski Ryszard. – Lodz, 1984. – 192с.
129059
  Robertson K. Zaginiony brat / K. Robertson. – Warszawa, 1973. – 158с.
129060
  Kozminski Karol Zaglebie Staropolskie w Kielecckiem / Kozminski Karol. – Warszawa, 1955. – 112с.
129061
  Korabiewicz Waclaw Zaglem do jogow / Korabiewicz Waclaw. – Warszawa, 1960. – 388с.
129062
  Bobruk Albin Zagony rososzy / Bobruk Albin. – Warszawa, 1984. – 109с.
129063
   Zagorsk State Museum - preserve of history and art : an illustrated guide book. – M, 1988. – 160 p.
129064
  Ilyin M.A. Zagorsk. Trinity-Sergius Monastery / M.A. Ilyin. – M., 1967. – 132с.
129065
  Babik Wieslaw Zagraniczne bazy danych w krakowskich placowkach informacji naukowej / Babik Wieslaw; Uniw. Jagellonski, Instytut filol. polskiej, Katedra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. – Krakow, 1995. – 40s. – (Materialy edukacyjne bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; Nr.1). – ISBN 83-901577-4-8
129066
  Raos Ivan Zagreb / Raos Ivan. – Zagreb, 1956. – 176с.
129067
  Pavic Milan Zagreb / Pavic Milan. – Zagreb, 1959. – 100с.
129068
   Zagreb. – Zagreb : Matica Hrvatska, 1961. – 85, [99] s. : ill.
129069
  Senoa August Zagrebulje i drugi feljtoni / Senoa August. – Zagreb, 1978. – 351с.
129070
  Ciejpa-Znamirowski Krzysztof Zagrozenia i perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitalowego / Ciejpa-Znamirowski Krzysztof. – Lublin : Wyd-wo Katol. uniw. Lubelskiego, 2002. – 274s. – (Rozprawa habilitacyjna / Katol. uniw. Lubelski). – ISBN 83-228-0821-6
129071
  Stelmaszuk W. Zagrozenia terrorystyczne w XXI wieku / Wieslaw Stelmaszuk, Anneta Stanislawska ; Fundacja INTERGLOB. – Bialystok : Fundacja INTERGLOB, 2004. – 96 p. – (Terrorism ; 2). – ISBN 83-89633-02-7
129072
   Zagrozenia,ochrona i ksztaltowanie srodowiska przyrodniczo-rolniczego. – 3 wyd., zmien i rozsz. – Wroclaw : Wyd-wo akademii rolniczej we Wroclawiu, 1999. – 532s. – ISBN 83-87866-X
129073
  Panas Henryk Zagubieni w lesie / Panas Henryk. – Olsztyn, 1978. – 231с.
129074
  Borun K. Zagubiona przyszlosc / K. Borun, A. Trepka. – Warszawa, 1954. – 592с.
129075
  Borun Krzysztof Zagubiona przyszlosc / Borun Krzysztof, Trepka Andrzej. – Warszawa, 1986. – 303с.
129076
  Proskova Hana Zahada obri cise / Proskova Hana. – Praha, 1983. – 247с.
129077
  Merrien Jean Zahagny Krystof Kolumbus / Merrien Jean. – praha, 1972. – 225с.
129078
  Draeger Max Zahl, Funktion und Gruppe / Draeger Max. – Leipzig - Jena : Urania Verl., 1955. – 124 S. : 49 Abb., 8 Tabellen. – (Wissenschaft und Technik verstandlich dargestellt 61. Reihe Technik)
129079
  Kindelberger Albert Zahlen zeigen den Aufstieg der Deutschen Demokratischen Republik. / Kindelberger Albert. – Berl., 1956. – 131с.
129080
  Hums Manfred Zahlen, Masse und Mengen / Hums Manfred. – Leipzig, 1992. – 291с.
129081
  Holzer Ludwig Zahlentheorie / Holzer Ludwig. – Leipzig : Teubner. – (Mathematisch-Naturwissenschaftliche Bibliothek ; 14)
Teil 2. – 1959. – 127 S.
129082
  Hasse Helmut Zahlentheorie / Hasse Helmut. – 2. erw. Aufl. – Berlin : Akademie-Verl., 1963. – 16, 610 S. : 49 Abb.
129083
  Landolt-Bornstein Zahlenwerte und funktionen aus physik, chemie, astronomie, geophysik und technik / Landolt-Bornstein; A. Eucken. – 6 aufl. – Berlin, Gottingen, Heidelberg : Springer-Verlag
B. 1, t. 1 : Atome und ionen. – 1950. – 441 s.
129084
  Landolt-Bornstein Zahlenwerte und funktionen aus physik, chemie, astronomie, geophysik und technik / Landolt-Bornstein; A. Eucken. – 6 aufl. – Berlin, Gottingen, Heidelberg : Springer-Verlag
B. 1, t. 2 : Molekeln I. – 1951. – 571 s.
129085
  Landolt-Bornstein Zahlenwerte und funktionen aus physik, chemie, astronomie, geophysik und technik / Landolt-Bornstein; A. Eucken. – 6 aufl. – Berlin, Gottingen, Heidelberg : Springer-Verlag
B. 1, t. 3 : Molekeln II. – 1951. – 724 s.
129086
  Landolt-Bornstein Zahlenwerte und funktionen aus physik, chemie, astronomie, geophysik und technik / Landolt-Bornstein; A. Eucken. – 6 aufl. – Berlin, Gottingen, Heidelberg : Springer-Verlag
B. 1, t. 4 : Kristalle. – 1955. – 1007 s.
129087
  Landolt-Bornstein Zahlenwerte und funktionen aus physik, chemie, astronomie, geophysik und technik / Landolt-Bornstein. – 6 aufl. – Berlin, Gottingen, Heidelberg : Springer-Verlag
B. 4, t. 1 : Technik. – 1955. – 881 s.
129088
  Landolt-Bornstein Zahlenwerte und Funktionen aus Physik, Chemie, Astronomie, Geophysik und Technik / Landolt-Bornstein; A. Eucken. – 6. Aufl. – Berlin-Gottingen-Heidelberg
1 Band., 5. Teil. – 1952. – 470с.
129089
  Landolt-Bornstein Zahlenwerte und Funktionen aus Physik, Chemie, Astronomie, Geophysik und Technik / Landolt-Bornstein; A. Eucken. – 6. Aufl. – Berlin-Gottingen-Heidelberg
3. – 1952. – 795с.
129090
  Novy Karel Zahorkle usmevy / Novy Karel. – Praha, 1959. – 168с.
129091
  Zeyer Julius Zahrada marianska / Zeyer Julius. – Praha : Vysehrad, 1990. – 155 s.
129092
  Hora Josef Zahrada Popelcina / Hora Josef. – Praha, 1961. – 98с.
129093
  Psutkova Zdenka Zahrada u modrych kamenu / Psutkova Zdenka. – Praha, 1986. – 180с.
129094
  Korbel F. Zahranicne obchodni politika Ceskoslovenska / F. Korbel, V. Novacek. – Praha, 1970. – 63с.
129095
   Zahranicne periodika v CSSR 1969. – Bratislava : Statni knihovna CSR
1. – 1972. – XVIII, [2], 1366 p.
129096
   Zahranicne periodika v CSSR 1969. – Bratislava : Statni knihovna CSR
2. – 1972. – P. 1367 - 2360
129097
   Zahranicne periodika v CSSR 1969. – Bratislava : Statni knihovna CSR
3. – 1972. – P. 2362 - 3454
129098
  Tichy Lucas Zahranicni a bezpecnostni politika Vladimira Putina v letech 2000 - 2008 na posadi bezpecnostni kultury Ruske federace // Acta Universitatis Carolinae / Univerzita Karlova. – Praha, 2014. – P. 69-108. – (Studia territorialia ; 14, с. 1/2). – ISSN 1213-4449
129099
   Zahranicni literatura : Celostatni evidence. – Praha ; Bratislava : Statni khihovna CSSR v Praze ; Univerzitna kniznica v Bratislave, 1967. – 387 p.
129100
  Kindleberger Zahranicni onchod a narodni hospodarstvi. / Kindleberger, Chr.P. – Praha, 1968. – 263с.
129101
  Sedivy Jaroslav Zahranicni politika CSR v letech 1945-1960 / Sedivy Jaroslav, K. Koralkova. – Praha, 1960. – 168с.
129102
   Zahranicni Slovaci a materinski jazyk. – Martin, 1990. – 292с.
129103
  Kozacenka V. Zaibas / V. Kozacenka. – Vilnius, 1965. – 302с.
129104
  Petr Jan Zaimek KAZDY w historii i dialektach jezyka polskiego / Petr Jan. – Wroclaw, 1957. – 120с.
129105
  Cleeve R. Zajac pod miedza. / R. Cleeve. – Warszawa, 1973. – 321с.
129106
  Berne Irena Zajecia w terenie / Berne Irena. – Warszawa, 1977. – 244с.
129107
  Siergiejew Borys Zajmujaca fizjologia / Siergiejew Borys. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1972. – 303с.
129108
  Durickova Maria Zajtra bude pekne / Durickova Maria. – Bratislava, 1959. – 50с.
129109
  Olbracht Ivan Zakarpatska trilogie / Olbracht Ivan. – Praha, 1972. – 454с.
129110
  Bialczynski Czeslaw Zakaz wjazdu / Bialczynski Czeslaw. – Warszawa, 1981. – 179с.
129111
  Franko Ivan Zakhar Berkout / Franko Ivan. – K., 1981. – 207с.
129112
  Lisy J. Zakladni otazka filozofie / J. Lisy. – Praha, 1967. – 87с.
129113
  Буравцева Н.Р. Zakladni rusko-cesky slovnik = Русско-чешский учебный словарь. / Н.Р. Буравцева. – М., 1982. – 263с.
129114
  Schneider Jaroslav Zakladni vypocty v chemicka vyrobe / Schneider Jaroslav. – Praha, 1963. – 224с.
129115
  Inczinger Frantisek Zaklady anatomie a fyziologie cloveka pre farmaceutov / Inczinger Frantisek. – Bratislava, 1978. – 295с.
129116
  Drska Ladislav a dr. Zaklady atomove fysiky / Ladislav a dr. Drska. – Praha, 1958. – 616 с.
129117
  Kopecny Frantisek Zaklady ceske skladby / Kopecny Frantisek. – Praha, 1958. – 336с.
129118
  Stelcl Jindrich a.j. Zaklady drobne tektoniky a petrotektoniky / Jindrich a.j. Stelcl. – Brno, 1980. – 341с.
129119
  Klepl V. Zaklady elektrotechniky v prikladech / V. Klepl. – 4. dop. a prepr. vyd. – Praha : Statni nakladatelstvi technicke literatury, 1956. – 386 s.
129120
  Wuketits Franz Zaklady evolucni teorie / Wuketits Franz. – Bratislava : IRIS, 1997. – 142s. – ISBN 80-88778-38-7
129121
  Einhorn Erich Zaklady fotografie / Einhorn Erich. – Praha, 1962. – 260с.
129122
  Hladik Jozef Zaklady geoelektrickeho prieskumu / Hladik Jozef. – Bratislava, 1956. – 216с.
129123
  Hladik J. Zaklady Geoelektrickeho Prieskumu / J. Hladik. – Bratislava : Technickej, 1956. – 215 s.
129124
  Erhart Adolf Zaklady jazykovedy. / Erhart Adolf. – Praha, 1984. – 185с.
129125
  Bystricky F. Zaklady katolickej socialnej nauky / F. Bystricky; Dr. F. Bystrycky. – Rim : Slovensky ustav sv. Cyrila a Metoda, 1970. – 219 s. – Бібліогр. в підрядк. прим.
129126
  Kolos Wlodzimierz Zaklady kvantove chemie vylozene bez pouziti matematiky / Kolos Wlodzimierz. – Praha, 1987. – 188с.
129127
  Andrlik Karel Zaklady laboratorni prace. / Andrlik Karel. – Praha, 1953. – 112с.
129128
  Hanzlik Stanislav Zaklady meteorologie a klimatologie. / Hanzlik Stanislav. – Praha, 1956. – 323с.
129129
  Sedlar Richard Zaklady mimovyucovaciho vychovneho systemu v socialisticke skole / Sedlar Richard. – Praha, 1975. – 153с.
129130
  Dyk-Podubsky-Stedronsky Zaklady naseho rybarstvi / Dyk-Podubsky-Stedronsky. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi, 1956. – 527s.
129131
   Zaklady numericke matematiky a programovani / R. Cerna, M. Machalicky, J. Vogel, C. Zlatnik; R. Cerna, M. Machalicky, J. Vogel, C. Zlatnik. – Praha : SNTL, ALFA, 1987. – 445 s.
129132
  Soudek Dusan Zaklady Obecne Cytologie / Soudek Dusan, Necas Oldrich. – Praha : Statni Zdravotnicke Nakladatelstvi, 1960. – 471s.
129133
  Kukal Zdenek Zaklady oceanografie. / Kukal Zdenek. – Praha, 1990. – 590с.
129134
  Heyrovsky Jaroslav Zaklady polarografie / Heyrovsky Jaroslav, Kuta Jaroslav. – Praha, 1962. – 426с.
129135
  Bakala J. a dr. Zaklady polnohospodarskeho prava. / J. a dr. Bakala. – Bratislava, 1967. – 248с.
129136
  Censky Bedrich a.i. Zaklady rizeni hospodarskych organizaci spoju / Bedrich a.i. Censky. – Praha
2. – 1974. – 200с.
129137
  Spaldon Frantisek Zaklady rudneho upravnictva / Spaldon Frantisek. – Bratislava, 1957. – 360с.
129138
  Horecky Jan Zaklady slovenskej terminologie / Horecky Jan. – Bratislava, 1956. – 147с.
129139
  Majchrak A. Zaklady socialistickej zurnalistiky : prirucka pre redaktorov a dopisovatel"ov / A. Majchrak. – Praha ; Bratislava : Vyd-vo a nakl. ROH, 1975. – 197 s.
129140
  Kyzlink Vladimir Zaklady socialistickych financi. / Kyzlink Vladimir, Pavelka Frantisek. – Praha, 1974. – 308с.
129141
  Glasstone Samuel Zaklady teorie jadernych reaktoru. / Glasstone Samuel, Edlung Milton. – Praha, 1958. – 392 с.
129142
  Shea Richard Zaklady transistorovych obvodu / Shea Richard. – Praha, 1958. – 456с.
129143
  Kraszewski Jozef Ignacy Zakleta ksiezniczka. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1957. – 181с.
129144
  Worcell Henryk Zaklete rewiry / Worcell Henryk. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1957. – 468 s.
129145
  Lozinski Walery Zaklety dwor / Lozinski Walery. – Krakow, 1955. – 418с.
129146
  Hoel Sigurd Zaklety krag / Hoel Sigurd; Przel. z norweskiego B.Hlasko. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1973. – 364 s. – (Seria Dziel pisarzy skandynawskich)
129147
  Marec Anton Zakliaty hrad v Tatrach: legendy, baje a povesti z Tatier / Marec Anton. – Martin, 1993. – 115с.
129148
  Hirjak Michal Zakliaty les / Hirjak Michal. – Kosice, 1975. – 96с.
129149
  Greffe Noele Zakochane z Marsylii / Greffe Noele. – Warszawa, 1957. – 344с.
129150
  Szelburg-Zarembina Zakochany w milosci / Ewa Szelburg-Zarembina. – 2-ge wyd. – Warszawa : PAX, 1962. – 381 s.
129151
  Gorski Karol Zakon Krzyzacki a powstanie panstwa pruskiego / Gorski Karol. – Wroclaw, 1977. – 245с.
129152
  Radovic Milos Zakon o javnom pravobraniostvu sa komentarom / Radovic Milos, Boskovic Nikola. – Beograd, 1956. – 78с.
129153
  Brkic Milan Zakon o javnom tuziostvu sa komentarom. / Brkic Milan. – Beograd, 1956. – 64с.
129154
  Dilber N. Zakon o sanitarnoj inspekciji sa objasnjenjima / N. Dilber. – Beograd, 1956. – 60s.
129155
  Srzentic Nikola Zakon o sudovima sa objasnjenjima / Srzentic Nikola. – 2. dop. izd. – Beograd, 1956. – 68с.
129156
   Zakonczenie wieloletniego programu "Budowa kampusu 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellonskiego" 2001-2017 // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2017. – Nr. 196, pazdziernik. – S. 22-35. – ISSN 1427-1176
129157
  Strug Andrzej Zakopanoptikon czyli kronika czterdziestu dziewieciu dni deszczowych w Zakopanem / Strug Andrzej. – Warszawa, 1957. – 300с.
129158
  Grek-Pabisowa Iryda Zakres wplywow wschodnioslowianskich w polszczyznie polnocnokresowej - wplywy Bialoruskie / Grek-Pabisowa Iryda, , Ostrowka Malgorzata // Rozprawy Komisji jezykowej / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. Wydzial I - Jezykoznawstwa,nauki o literatuze i filozofii. – Lodz, 2018. – T. 66. – S. 141-161. – ISSN 0076-0390
129159
  Barentz M.E. Zakwoordenboek Duitsch-Nederlandsch en Nederlandsch-Duitsch / M.E. Barentz. – Amsterdam : Cohen Zonen, 1907. – 800 s.
129160
  Olbracht Ivan Zalar nejtemnejsi / Olbracht Ivan. – Praha, 1959. – 188с.
129161
  Bierzanek Remigiusz Zalatwianie sporow miedzinarodowych 1945-1973 / Bierzanek Remigiusz. – Warszawa, 1974. – 398с.
129162
  Slonimski Antoni Zalatwione odmownie / Slonimski Antoni. – Warszawa, 1962. – 180с.
129163
  Stemplowski Ryszard Zaleznosc i wyzwanie. Argentyna wobec rywalizacji mocarstw anglosaskih i III Rzeszy / Stemplowski Ryszard. – Warszawa, 1975. – 404с.
129164
  Jakop N. Zaljubljeni do uses in se cez: Eros v slovenski frazeologiji // 53. seminar slovenskega jezika, literature in kulture : Ljubezen v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, 3.-14.7.2017 / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. – Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2017. – S. 11-19. – (Zbirka Seminar slovenskega jezika, literature in kulture). – ISBN 978-961-237-934-6
129165
  Alexander Elliot Zalkady iontovych organickych reakci. / Alexander Elliot. – Praha, 1956. – 296с.
129166
  Nalepa Marek Zalobny orszak poetow / Nalepa Marek. – Rzeszow : Wyd-wo WSP, 2001. – 278s. – ISBN 93-7262-129-2
129167
  Nekrasov N. Zaloby fa piesne / N. Nekrasov, 1974. – 388s.
129168
  Gruszecki Artur Zaloty biurokraty / Gruszecki Artur. – Krakow, 1960. – 280с.
129169
  Glinski Kazimierz Zaloty krola jegomosci. / Glinski Kazimierz. – Warszawa, 1960. – 316с.
129170
  Bernas Franciszek Zamach na Hitlera / Bernas Franciszek, Mikulska-Bernas Julitta. – Wyd.2. – Warszawa, 1976. – 281с.
129171
  Tomaszewska M. Zamach na wyspe / M. Tomaszewska. – Warszawa, 1973. – 267с.
129172
  Antoni J. Zameczki Podolskie na Kresach Multanskich / J. Antoni. – Warszawa : Nakiad Gebethnera i Wolffa
T.II : Kamieniec nad Smotryczem. – 1880. – 304с.
129173
  Scherfig H. Zamek Frydenholm / Hans Scherfig; Przeklad H. Leonowicz. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1971. – 468 s. – (Seria dziel pisarzy skandynawckicich)
129174
  Rozpedowski Jerzy Zamek Grodno w Zagorzu Slaskim i zamki Nowy Dwor, Radosno, Rogowiec / Rozpedowski Jerzy. – Wroclaw, 1960. – 72 s.
129175
  Mackova Libuse Zamek Kacina / Mackova Libuse. – Praha, 1956. – 44с.
129176
  Polak S. Zamek Kaniowski Sewryna Goszczynskiego // Przeglad krytyczny pierwszej wieksezej polowy dziela o stronach XLVIII 856 Jakoba Michalowskiego "Ksiega pamietnicza".. : ... dawnego rekopisma wyd. staraniem i nakladem c. k. Towarzystwa nauk. Krakowskiego. – Lwow, 1865. – 51 s. – Bibliogr. w przypis.
129177
  Lileyko Jerzy Zamek krolewski / Lileyko Jerzy. – Warszawa, 1976. – 340с.
129178
  Stehlik Frantisek Zamek Litomysl. Komposicni studie / Stehlik Frantisek. – Praha, 1957. – 62 s.
129179
  Baniukiewicz Elzbieta Zamek w Lancucie / Baniukiewicz Elzbieta, Wisniowska Zofia. – Warszawa, 1970. – 104 s.
129180
  Czobit D. Zamek w Podhorcach / Dmytro Czobit. – Броди : Просвіта, 2009. – 31, [1] s. : il. – ISBN 966-7544-45-4
129181
  Turek Roman Zamet / Turek Roman. – Rzeszow : Krajowa agencja wydawnicza, 1981. – 218,[2]s.
129182
  Zeromski Stefan Zamiec / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik, 1956. – 242 s. : ill.
129183
  Guerquin Bohdan Zamki Slaskie / Guerquin Bohdan. – Warszawa, 1957. – 354 s.
129184
  Ratajczak Jozef Zamkniecie krajobrazu. Poezje / Ratajczak Jozef. – Poznan, 1960. – 72с.
129185
  Grzymkowski Jerzy Zamkniete drzwi / Grzymkowski Jerzy. – Warszawa, 1976. – 193с.
129186
  Kowalewski Stanislaw Zamkniete granice / Kowalewski Stanislaw. – Warszawa, 1961. – 104с.
129187
  Bystrzycka Zofia Zamkniete oczy. / Bystrzycka Zofia. – Warszawa, 1960. – 292с.
129188
  Bystrzycka Zofia Zamkniete oczy. / Bystrzycka Zofia. – Warszawa, 1972. – 265с.
129189
  Muszynska Hoffmannowa Hanna Zamorska Jagiellonka. / Muszynska Hoffmannowa Hanna. – Szczecin, 1986. – 159с.
129190
  Chroscielewska Dorota Zamykam oczy: czern / Chroscielewska Dorota. – Lodz, 1976. – 82с.
129191
  Hejcman Pavel Zanechte vsech nadeji. / Hejcman Pavel. – Praha, 1962. – 210с.
129192
  Sawicki J. Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym / Janusz Sawicki // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2011. – N 3293 : Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym / J. Sawicki. – S. 1-379. – ISBN 978-83-229-3178-3. – ISSN 0239-6661
129193
  Grzybowska Jadwiga Zanieczyszczenia Chemiczne / Grzybowska Jadwiga. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1976. – 127s.
129194
  Omiljanowicz Aleksander Zanikajace echa / Omiljanowicz Aleksander. – Warszawa, 1977. – 513с.
129195
  Brzostowska Janina Zanim noc... / Brzostowska Janina. – Warszawa, 1961. – 56с.
129196
  Osterloff Konrad W. Zanim przysz i Hiszpanie / Konrad W. Osterloff. – Warszawa, 1968. – 360с.
129197
   Zanim przyszla Pozoga : dokumenty i materialy dotyczace dzialalnosci polityczno-spolecznej polakow na Podolu w latach 1905-1910 / wstep, wybor i oprac. Roman Jurkowski. – Olsztyn : Centrum badan Europy Wschodniej, Uniw. Warminsko-Mazurski w Olsztynie, 2011. – 776 s. – Текст пол. та рос. мовами. - Рез. рос., укр., англ. мовами. - Покажч.: с. 747-776. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Zrodla do dziejow Europy Srodkowo-Wschodniej ; t. 1). – ISBN 978-83-61605-29-4
129198
  Frelek Ryszard Zanim zabija Cezara / Frelek Ryszard. – Warszawa, 1985. – 131с.
129199
  Gornicki Wieslaw Zanim zaczna rzadzic maszyny / Gornicki Wieslaw. – Warszawa, 1976. – 256с.
129200
  Deglava A. Zanis Griva. / A. Deglava. – Riga, 1970. – 88с.
129201
  Gordimer Nadine Zapach kwiatow i smierci : Opowiadania / Gordimer Nadine; Tlum. z jezyka angiel. A. Glinczanka, B. Kuczborska, P. Niklewicz. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1984. – 446s. – ISBN 83-05-11239-X
129202
  Rais Karel Zapad. Pohorsky obraz / Rais Karel. – Praha, 1955. – 268с.
129203
  Rais Karel Zapadli vlastenci / Rais Karel. – Praha, 1958. – 276с.
129204
  Nehera O. Zapadne Slovensko / O. Nehera (photogr. ); pref., poem R. Fabry. – Martin : Osveta, 1978. – 176, [96] s.
129205
  Tetauer Frank Zapas draku. (Don Manuel a Marie-Luisa) / Tetauer Frank. – Praha, 1959. – 112с.
129206
  Pok Lubor Zapas nad propasti / Pok Lubor. – Praha, 1984. – 368с.
129207
  Truchan R. Zapewnienie bezpieczenstwa narodowego warunkiem istnienia panstwa / R. Truchan, Wodarek-Podgyrska // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – P. 311-320. – ISSN 2227-796X


  В статье авторы предприняли попытку дать характеристику одного из важнейших в настоящее время видов безопасности, т.е. национальной безопасности. В статье подробно описываются основные понятия, свзязанные с национальной безопасностью, а также условия ...
129208
   Zapewnienie jakosci ksztalcenia w szkole wyzszej. – Katowice : Wyd-wo uczelniane Akad. ekonom. im. K.Adamieckiego w Katowicach, 2001. – 236s. – (Prace nauk. Akad. ekonom. im.K.Adamieckiego w Katowicach). – ISBN 83-7246-125-2
129209
  Konrad Karel Zapfenstreich / Konrad Karel. – Praha, 1963. – 388с.
129210
  Tokarska Anna Zapis wedrowny / Tokarska Anna. – Poznan, 1975. – 83с.
129211
  Malkow Pawel Zapiski komandanta Kremla / Malkow Pawel. – Warszawa, 1977. – 343с.
129212
  Leonow Leonid Zapiski Kowiakina / Leonow Leonid; Przelozyl A. Galis. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1969. – 112s.
129213
  Turgieniew Iwan Zapiski mysliwego / Turgieniew Iwan. – Warszawa, 1974. – 421с.
129214
  Berga M.W. Zapiski o powstaniu polskiem 1863 - i 1864 roku. – Krakow
2. – 1899. – 454с.
129215
  Berga M.W. Zapiski o powstaniu polskiem 1863 i 1864 roku. – Krakow
3. – 1899. – 474с.
129216
  Prorok Leszek Zapiski psubrata / Prorok Leszek. – Wroclaw, 1975. – 228с.
129217
  Drozdowski Waclaw Zapiski starego reportera / Drozdowski Waclaw. – Wroclaw i i., 1978. – 76с.
129218
  Przybysz Janusz Zapiski untermenscha / Przybysz Janusz. – Poznan, 1972. – 207с.
129219
  Przybysz Janusz Zapiski untermenscha / Przybysz Janusz. – Poznan, 1977. – 193с.
129220
  Gawronski Andrzej Zapiski z dwoch swiatow / Gawronski Andrzej. – Torun : Biblioteka Uniwersytecka, 2001. – 204s.,5k.il. – ISBN 83-231-1383-1
129221
  Zelenay Tadeusz Zapiski ze starej skrzyni / Zelenay Tadeusz. – Wroclaw : Ossolineym, 1960. – 137 s.
129222
  Garlicki Andrzej Zapiski znad jeziora Michigan. / Garlicki Andrzej. – Warszawa, 1976. – 168с.
129223
  Szczygielski Zenon Zapiski zza marginesu / Szczygielski Zenon. – Warszawa, 1960. – 108с.
129224
  Troepolskij G. Zapisky agronoma / G. Troepolskij. – Bratislava, 1954. – 152с.
129225
  Fedorenko Nikolaj Trofimovic Zapisky diplomata. / Fedorenko Nikolaj Trofimovic. – Bratislava
1. – 1974. – 276с.
129226
  Fedorenko Nikolaj Trofimovic Zapisky diplomata. / Fedorenko Nikolaj Trofimovic. – Bratislava
2. – 1975. – 275с.
129227
  Levi Achto Zapisky Sedeho vlka. / Levi Achto. – Praha, 1977. – 207с.
129228
  Hora Josef Zapisky z nemoci / Hora Josef. – Praha, 1945. – 86с.
129229
  Jakubowski J.Z. Zapomniane ogniwo : sstudium o Adolfie Dygasinskim / Jan Z. Jakubowski. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wydawnicza, 1967. – 203s.
129230
   Zapomniany pokoj : traktat ryski : interpretacje i kontrowersje 90 lat pozniej / Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia ; pod red. Slawomira Debskiego. – Warszawa : Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia, 2013. – 423 с., [6] арк. фот., [2] арк. карт. – Indeks: s. 413-423. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-83-935192-0-0
129231
  Osuchowski Jerzy Zapomniec nie moge / Osuchowski Jerzy. – Krakow, 1975. – 115с.
129232
  Charles-Roux Zapomniec Palermo / Edmonde Charles-Roux; Przel. E.Bakowska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1968. – 387 s.
129233
  Szmaglewska Seweryna Zapowiada sie piekny dzien / Szmaglewska Seweryna. – Wyd. 2. – Warszawa, 1961. – 264с.
129234
  Brzuski Witold Kazimierz Zapozyczenia arabskie w dawnym i wspolczesnym jezyku amharskim. / Brzuski Witold Kazimierz. – Warszawa, 1983. – 160с.
129235
  Krawczyk A. Zapozyczenia leksykalne w sytuacji wielojezycznosci. Ukrainizmy i rusycyzmy w gwarze mackowiec na Podolu / Aleksandra Krawczyk. – Warszawa : DIG, 2007. – 157 s. – ISBN 83-7181-494-1, 978-83-7181-494-5
129236
  Meloch K. Zaproszenie do kochania / K. Meloch. – Lublin, 1972. – 323с.
129237
  Moczarski Z. Zapys genetyki zwierzecej / Z. Moczarski, J.G. Szuman. – Poznan a.o. : KSW, 1927. – VIII, 162 p.
129238
  Galdos Zaragoza / Galdos, Perez. – M., 1953. – 240с.
129239
  Perez Galdos Benito Zaragoza / Perez Galdos Benito. – Habana, 1983. – 292с.
129240
  Gall Natalia Zaraz za chwile jutro / Gall Natalia. – Wroclaw i i., 1982. – 171с.
129241
  Uniszewski Zdzislaw Zargon zawodowy pracownikow sledczych i operacyjnych: Problematyka kryminalistyczna // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – 2015. – 166 s. – ISSN 0239-6661
129242
  Skolaudy Vlastimil Zarivy proud / Skolaudy Vlastimil. – Praha, 1961. – 82с.
129243
  Grin Alexandr Zarivy svet. Kralovna vln / Grin Alexandr. – Praha, 1975. – 369с.
129244
  Mikolajek Tadeusz Zarowka / Mikolajek Tadeusz. – Wroclaw, 1961. – 176с.
129245
  Huszcza Jan Zarty. Satyry. Fraszki / Huszcza Jan. – Lodz, 1968. – 180с.
129246
  Olszewska-Dyoniziak Barbara Zarys antropologii kultury // Varia / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1996. – Tom 360 : Zarys antropologii kultury /B.Olszewska-Dyoniziak. – s.1-238. – ISBN 83-233-0943-4
129247
  Rodkiewicz Bohdan Zarys biologii rozwoju / Rodkiewicz Bohdan. – Lublin : Wyd-wo Uniw. M.Curie Sklodowskiej, 1997. – 245s. – ISBN 83-227-0966-8
129248
  Sadowski Bogdan Zarys biologii, anatomii i fizjologii czlowieka. Wybrane zagadnienia dla studentow psychologii i pedagogiki / Sadowski Bogdan. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. – 342с.
129249
  Harper Harold .A. Zarys chemii fizjologicznej / Harold .A. Harper. – Warszawa : Pastwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1972. – 663s.
129250
  Stieber Zdzislaw Zarys dialektologii jezykow zachodnio-slowianskich z wyborem tekstow gwarowych / Stieber Zdzislaw. – Warszawa, 1956. – 132с.
129251
  Slawski Franciszek Zarys dialektologii poludniowo-slowianskiej z wyborem tekstow gwarowych / Slawski Franciszek. – Warszawa, 1962. – 252с.
129252
  Kuraszkiewicz Wladyslaw Zarys dialektologii wschodnioslowianskiej. / Kuraszkiewicz Wladyslaw. – Wyd. 2. zmien i rozszerzone. – Warszawa, 1963. – 168с.
129253
  Horalek Karel Zarys dziejow czeskiego wiersza / Horalek Karel. – Wroclaw, 1957. – 64с.
129254
  Kleiner Juliusz Zarys dziejow literatury polskiej. / Kleiner Juliusz. – Wyd. 3. – Wroclaw
1. – 1959. – 304с.
129255
  Kleiner Juliusz Zarys dziejow literatury polskiej. / Kleiner Juliusz. – Wyd. 2. przejrz. – Wroclaw
2. – 1960. – 256с.
129256
  Kleiner Juliusz Zarys dziejow literatury polskiej. / Kleiner Juliusz, Maciac Wlodzimierz. – Wyd. 2. – Wroclaw, 1974. – 590с.
129257
  Mironowicz A. Zarys dziejow prawoslawia w Europie Srodkowo-Wschodniej / Antoni Mironowicz ; [ tlum. I. Kozlovski, M. Szulga ]. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej : Europejskie kolegium polsk. i ukr. uniw., 2007. – 176 s. – Publikacja ukazala sie w ramach projektu " Rozwoj polsko-ukrainskiej wspolpracy akademickiej poprzez cykl wykladow europeistycznych w EKPiUU". – ISBN 978-83-227-2814-7
129258
   Zarys dziejow Sokolstwa Polskiego w latach 1867-1997. – Czestochowa : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie, 2001. – 300s. – ISBN 83-7098-498-3
129259
   Zarys dzielow / K. Matraszek, C. Pawlowski, M. Ryndak, J. Such; Karol Matraszek, Cezary Pawlowski, Marian Ryndak, Jan Such. – Warszawa : PWN, 1989. – 244 s. – (Filozofia ; 1)
129260
  Majewski Z. Zarys elektroniki przyrzadow polprzewodnikowych / Z. Majewski. – Warszawa, 1962. – 206с.
129261
  Csaplaros Istvan Zarys elementarnej gramatyki jezyka wegierskiego / Csaplaros Istvan. – Wyd. 2. zmion. – Warszawa-Lodz, 1963. – 173с.
129262
  Kuksewicz Zdzislaw Zarys filozofii sredniowiecznej / Kuksewicz Zdzislaw. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. – 690s. – ISBN 83-01-02627-8
129263
  Basinski Antoni Zarys fizykochemii koloidow / Basinski Antoni. – Warszawa, 1957. – 492с.
129264
  Wisniewski Marek Zarys fonetyki i fonologii wspolczesnego jezyka polskiego : Skrypt dla studentow filologii polskiej / Wisniewski Marek. – 4-e w. – Torun : Wyd-wo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2001. – 201s. – ISBN 83-231-1272-Х
129265
  Kleczkowski Antoni Zarys geologii inzynierskiej. / Kleczkowski Antoni. – Warszawa, 1956. – 248с.
129266
  Stupnicka Ewa Zarys geologii regionalnej Swiata / Stupnicka Ewa. – Warszawa : Wyd-wa Geologiczne, 1978. – 324s.
129267
  Safarewicz Jan Zarys gramatyki historycznej jezyka lacinskiego. Fonetyka historyczna i fleksja / Safarewicz Jan. – Warszawa, 1953. – 292с.
129268
  Perlin Oskar Zarys gramatyki jezyka hiszpanskiego / Perlin Oskar. – Warszawa, 1968. – 180с.
129269
  Lehr-Splawinski Tadeusz Zarys gramatyki jezyka staro-cerkiewno-slowianskiego na tle porownawczym / Lehr-Splawinski Tadeusz, , Cz. Bartula. – Wyd. 4. uzup. – Wroclaw-Krakow, 1959. – 146с.
129270
   Zarys higieny tropikalnej. – Warszawa : Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1962. – 278S.
129271
  Kasjanow M.J. Zarys histologii sadowo-lekarskiej. / M.J. Kasjanow. – Warszawa, 1956. – 212с.
129272
  Szafer W. Zarys Historii Botaniki w Krakowie na tle Szesciu Wiekow / W. Szafer. – Krakow : Uniwersytet Jagiellonskiego, 1964. – 169s.
129273
  Wendland Zbigniew Zarys historii filozofii : Od szkoly jonskiej do Poppera / Wendland Zbigniew. – Warszawa : Wyd-wo SGGW, 1999. – 277s. – ISBN 83-7244-061-1
129274
  Heinrich Wladyslaw Zarys historii filozofii sredniowiecznej. / Heinrich Wladyslaw. – Warszawa, 1963. – 324с.
129275
  Legowicz Jan Zarys historii folozofii. Elementy doksografii / Legowicz Jan. – Warszawa, 1976. – 610с.
129276
  Czarniecki Stanislaw Zarys historii geologii na Uniwersytecie Jagiellonskim / Czarniecki Stanislaw. – Krakow, 1964. – 148с.
129277
  Landau Zbigniew Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939 / Landau Zbigniew, J. Tomaszewski. – Warszawa, 1960. – 218с.
129278
  Tochowicz Leon Zarys historii krakowskiej szkoly medycznej : W 600-Lecie Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie / Tochowicz Leon. – Krakow : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1962. – 80s.
129279
  Plesniarski Boleslaw Zarys historii laicyzacji oswiaty i wychowania w Polsce / Plesniarski Boleslaw. – Warszawa, 1961. – 258с.
129280
  Sinko Tadeusz Zarys historii literatury greckiej / Sinko Tadeusz. – Warszawa
T. 1. – 1959. – 944 s.
129281
   Zarys historii polski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1980. – 861 s. : il. + 4 mapy. – (Z prac Instytutu historii Polskiej Akademii nauk / Autorzy T. Manteuffel (et al.)). – ISBN 83-06-00377-2
129282
  Arnold Stanislaw Zarys historii Polski. / Arnold Stanislaw. – Krakow, 1962. – 216с.
129283
  Pawlowski Ignacy Zarys historii powszechnej i stosunkow miedzynarodowycu 1918-1939. 2. 1929-1939 / Pawlowski Ignacy. – Opole
2. – 1975. – 188с.
129284
  Marciniak Zbigniew Zarys historii wychowania / Marciniak Zbigniew. – Warszawa, 1978. – 199с.
129285
  Legowicz Jan Zarys historrii folozofii. Elementy doksografii / Legowicz Jan. – Warszawa, 1967. – 634с.
129286
  Karejew M. Zarys historyczny Sejmu polskiego. / M. Karejew. – Warszawa, 1893. – 201с.
129287
  Mikulski Zdzislaw Zarys hydrografii Polski / Mikulski Zdzislaw. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1963. – 288s.
129288
  Schmuck Adam Zarys klimatologii Polski / Schmuck Adam. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1959. – 160s.
129289
  Hennel J Zarys lamp elektronowych / J Hennel, A. Swit. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
T. 2. – 1962. – 314 s.
129290
  Jakubowski Jan Zygmunt Zarys literatury polskiej na przelomie XIX i XX w. / Jakubowski Jan Zygmunt. – Dla klasy XI. Wraz z antologia. – Warszawa, 1955. – 264с.
129291
  Baculewski Jan Zarys literatury polskiej po powstaniu styczniowym. / Baculewski Jan. – Warszawa, 1959. – 332с.
129292
  Grzegorczyk A. Zarys logiki matematycznej / A. Grzegorczyk. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1961. – 480 s. – Bibliogr.: s.467-470. – (Biblioteka matematyczna ; T.20)
129293
  Grzegorczye A. Zarys logiki matematycznej / A. Grzegorczye. – Wyd.2 zmien. i naukowe. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1969. – 508 s. : s. 493-496. – (Biblioteka matematyczna ; T.20)
129294
  Grzegorczyk A. Zarys logiki matematycznej / A. Grzegorczyk. – W. 4e. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1975. – 510 s. – (Biblioteka matematyczna ; T.20)
129295
  Bauman Zygmunt Zarys marksistowskiej teorii spoleczenstwa / Bauman Zygmunt. – Warszawa, 1964. – 578с.
129296
  Lunc M. Zarys mechaniki ogolnej / M. Lunc, A. Szaniawski. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1959. – 368 s. : 197 rys.
129297
  Roszkiewicz Malgorzata Zarys metod statystyki wielowymiarowej z wykorzystaniem programow komputerowych STATGRAPHICS wersja 6 oraz SPSS wersja 5 / Roszkiewicz Malgorzata; Red. K. Zbytniewska. – Warszawa : Szkola glowna handlowa, 1998. – 113s. – ISBN 83-7225-032-4
129298
  Czekanska Maria Zarys metodyki geografii / Czekanska Maria. – Warszawa, 1959. – 304с.
129299
  Mscisz M. Zarys metodyki geografji / M. Mscisz. – Warszawa : Arcta, 1928. – 190 s.
129300
  Walicki A. Zarys mysli rosyjskiej : Od Oswiecenia do renesansu religijno-filozoficznego / Andrzej Walicki. – Krakow : Wyd-wo Uniw.Jagiellonskiego, 2005. – 863s. – (Jagiellonskie studia z filozofii rosyjskiej : Historia, religia, polityka / Rada program. ser.: B.Lagowski, G. Przebinda, W. Rydzewski i.i. ; 10). – ISBN 83-233-2082-9
129301
  Prokopczuk J. Zarys nowozytnej historii Afryki : (na pravach rekopisu) / J. Prokopczuk, E. Szymanski ; Uniwersytet Warszawski. – [S. l.] : Uniw. Warszawskiego, 1965. – 257 s.
129302
  Michajlow W. Zarys parazytologii ewolucyjnej / W. Michajlow. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1968. – 378s.
129303
  Boltianski W.G. Zarys podstawowych pojec topologii / W.G. Boltianski, W.A. Jefremowicz. – Warszawa : Panstwowe zakl. wyd-ctw szkolnych, 1965. – 156 s. : 166 rys. – Demonstrations geometriques/ A. Fetissov. Erreurs dans les demonstrations geometriques/ I. Doubnov. – (Initiations aux mathematiques)
129304
  Miodonska-Brookes Ewa Zarys poetyki / Miodonska-Brookes Ewa, i. i. – Warszawa, 1974. – 407с.
129305
   Zarys prawa Stanow Zjednoczonych. – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika. – (Skrypty i teksty pomocnicze). – ISBN 83-231-0300-3
Czesc 2 : Pod red. J.Gluchowskiego. – 1991. – 234s.
129306
  Raabe Zdzislaw Zarys protozoologii / Raabe Zdzislaw. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. – 283S.
129307
  Biegeleisen-Zelazowski Bronislaw Zarys psychologii pracy / Biegeleisen-Zelazowski Bronislaw. – Warszawa, 1964. – 328 с.
129308
  Klemensiewicz Zenon Zarys skladni polskiej. / Klemensiewicz Zenon. – Wyd-ie 2-ie rozszerzone. – Warszawa, 1957. – 134с.
129309
  Klemensiewicz Zenon Zarys skladni polskiej. / Klemensiewicz Zenon. – Wyd. 3. – Warszawa, 1961. – 133с.
129310
  Grzegorczykowa Renata Zarys slowetwerstwa polskiego: Slowotworstwo opisowe / Grzegorczykowa Renata. – Wyd. 3. – Warszawa, 1979. – 96с.
129311
  Grzegorczykowa R. Zarys slowotworstwa polskiego / R. Grzegorczykowa. – Warszawa
1. – 1972. – 200с.
129312
  Golde W. Zarys teorii aproksymacji i jej zastosowan w elektrotechnice / W. Golde, C. Norek, S. Paszkowski. – Wroclaw-Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1958. – 162 s.
129313
  Krupowicz J. Zarys teorii i budowy zwiazkow organicznych. / J. Krupowicz, W. Zacharewicz. – Torun
1. – 1964. – 178с.
129314
  Krupowicz Jan Zarys teorii i budowy zwiazkow organicznych. / Krupowicz Jan, Zacharewicz Witold. – Torun
2. – 1965. – 144с.
129315
  Krupowicz Jan Zarys teorii i budowy zwiazkow organicznych. / Krupowicz Jan, Zacharewicz Witold. – Torun
3. – 1966. – 156с.
129316
  Muszynski Heliodor Zarys teorii wychowania. / Muszynski Heliodor. – Warszawa, 1976. – 423с.
129317
  Garbacz Jerzy Zarys termodynamiki i kalorymetrii procesu adsorpcyjnego. / Garbacz Jerzy, Rychlicki Gerard. – Torun, 1986. – 198с.
129318
  Guiraud Pierre Zarys warsyfikacji francuskiej / Guiraud Pierre. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1961. – 64с.
129319
  Schlauch Margaret Zarys wersyfikacji angielskiej / Schlauch Margaret. – Wroclaw, 1958. – 72с.
129320
  Sidorenko Halina Zarys wersyfikacji ukrainskiej / Sidorenko Halina. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1961. – 108с.
129321
  Blazejewski Franciszek Zarys zoologii systematycznej / Blazejewski Franciszek. – Bydgoszcz : Wyd-wo uczeln. Akademii techniczno-rolniczej, 2001. – 396s. – ISBN 83-87274-83-6
129322
  Gersdorf Miroslaw Zarzad spoldzielni w systemie jej oragnow. Stan prawny na dzien 31.3.1976. / Gersdorf Miroslaw. – Warszawa, 1976. – 192с.
129323
  Daleszak Bogdan Zarzadzam blokade calego rejonu. / Daleszak Bogdan. – Wroclaw, 1977. – 275с.
129324
  Burchardt Stanislaw Zarzadzanie a stosunki spoleczne w przedsiebiorstwie. / Burchardt Stanislaw. – Warszawa, 1974. – 261с.
129325
  Bieniok Henryk Zarzadzanie czasem : Skrypty uczelniane; Akad. ekonomiczna im. K.Adamieckiego / Bieniok Henryk. – Katowice, 1999. – 156s. – (Nowoczesne zarzadzanie w biznesie ; Zt.3). – ISBN 83-7346-192-9
129326
  Zabinski R. Zarzadzanie dziennikiem wobec dominacji mediow elektronicznych // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2012. – Nr 1 (48). – S. 33-41. – ISSN 1641-0920


  Про керування газетами при домінуванні електронних видань.
129327
  Slawjuk R. Zarzadzanie finansami przedsiebiorstwa : podrecznik / Rostyslaw Slawjuk ; Wyzsza szkola zarzadzania marketingowego i jezykow obcych w Katowicach]. – [Lwow] : [NNWK "Akademia technologii i biznesu"], 2012. – 165, [3] s. : tab., rys. – Помилка в трансліт. прізвища авт., правильне формулювання прізвища Slaviuk R. – ISBN 978-966-2042-20-7
129328
   Zarzadzanie finansami w korporacjach miedzynarodowych / J. Gluchowski, R. Huterski, V. Jaaskelainen, H.P. Nielsen. – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika, 2001. – 250S. : Ill. – ISBN 83-231-1321-1
129329
  Munik J.. Zarzadzanie Kryzysowe W Gminie // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 357-359
129330
   Zarzadzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym. – Katowice : Wyd-wo uczelniane Akademii ekonomicznej im.Karola Adamieckiego w Katowicach, 2001. – 233s. – ISBN 83-7246-165-1
129331
   Zarzadzanie w kulturze // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2000. – 216 s. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; V. 2)
129332
   Zarzadzanie w kulturze = Culture management. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1896-8201
16, 1. – 2015
129333
   Zarzadzanie w kulturze = Culture management. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1896-8201
16, 2. – 2015
129334
   Zarzadzanie w kulturze = Culture management. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1896-8201
16, 3. – 2015
129335
   Zarzadzanie w kulturze = Culture management. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1896-8201
16, 4. – 2015
129336
   Zarzadzanie w kulturze = Culture management. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1896-8201
17, 1. – 2016
129337
   Zarzadzanie w kulturze = Culture management. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1896-8201
17, 2. – 2016
129338
   Zarzadzanie w kulturze = Culture management. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1896-8201
17, 3. – 2016
129339
   Zarzadzanie w kulturze = Culture management. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1896-8201
17, 4. – 2016
129340
   Zarzadzanie w kulturze = Culture management. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1896-8201
18, 1. – 2017
129341
   Zarzadzanie w kulturze = Culture management. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1896-8201
18, 2. – 2017
129342
   Zarzadzanie w kulturze = Culture management. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1896-8201
18, 3. – 2017
129343
   Zarzadzanie w kulturze = Culture management. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1896-8201
18, 4. – 2017
129344
  Mrozowicz K. Zarzadzanie wiedzа jako determinanta wspoipracy nauki і przedsiеbiorczoіci / K. Mrozowicz, D. Pudato // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 170-173. – ISSN 1993-0259


  Досліджуються принципи управління знаннями. Визначено шляхи тісного співробітництва між наукою і бізнесом, науковцями і практиками.
129345
  Szafranski L. Zarzadzanie zasobami dokumentow elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich = Management of electronic document resources in institutional academic repositories / Leszek Szafranski. – Warszawa : SBR, 2019. – 183 s. : il. – Парал. тит. арк. англ. – Bibliografia na stronach 145-170. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 188). – ISBN 978-83-65741-25-7
129346
  Szmitka S. Zarzadzanie zasobami ludzkimi w teorii i w praktyce wspolczesnego przedsiebiorstwa. Managing human resources in theory and in the practice of contemporary enterprise. Управління людськими ресурсами в теорії та в практиці сучасного підприємства // Галицький економічний вісник : науковий журнал / Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [ та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 3 (58). – С. 70-89. – ISSN 2409-8892


  Сучасне підприємство має швидко і гнучко реагувати на будь-які зміни, що відбуваються на ринковому середовищі, тобто зосередитися на потенційних конкурентах і мати на увазі зростаючі вимоги клієнтів. Управління людськими ресурсами, зокрема ...
129347
  Daranowski P. Zasada "Rzadow (miedzenarodowego) prawa" w Polsce - znak ksztaltujacej sie demokracji // Studia prawno-ekonomiczne. – Lodz, 2010. – T. 81. – S. 31-41. – ISSN 0081-6841
129348
  Kruszynski Piotr Zasada domniemania niewinnosci w polskim procesie karnym. / Kruszynski Piotr. – Warszawa, 1983. – 214с.
129349
  Symonides Janusz Zasada efektywnosci w prawie miedzynarodowim / Symonides Janusz. – Torun, 1967. – 298с.
129350
  Kania A.M. Zasada humanitaryzmu w kontes"ce unormowan" prawnokaznych // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3231. – C. 53-76. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; 26). – ISBN 978-83-229-3123-3. – ISSN 0239-6661
129351
  Goralski Wojciech Zasada niezaleznosci i autonomii panstwa i Kosciola w konkordacie polskim z 1993 roku / Goralski Wojciech, Piendyk Andrzej. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyzsynckiego, 2000. – 102s. – ISBN 83-7072-167-2
129352
   Zasada szufladkowa dirichleta. Geometria okregow i sfer. – Warszawa : Szkolne i Pedagogiczne, 1980. – 44 s.
129353
  Mill John Stuart Zasady ekonomii politycznej i niektore jej zastowowania do filozofii spolecznej / Mill John Stuart. – Warszawa
1. – 1965. – 676с.
129354
  Ricardo Dawid Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania / Ricardo Dawid. – Warszawa, 1957. – 520с.
129355
  Kwasnicki Witold Zasady ekonomii rynkowej // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – 2322 : Zasady ekonomii rynkowej / W. Kwasnicki. – S.1-113. – ISSN 0239-6661
129356
  Campbell N. Zasady elektrycznosci / N. Campbell. – 2-е изд., перераб. – Warszawa : Wende I SP., 1913. – 133 s.
129357
  Hoffding H. Zasady etyki / H. Hoffding ; przel. L. Dasxynska. – Warszawa : "Przegladu Filozoficznego", 1900. – 62 s.
129358
  French A.P. Zasady fizyki wspolczesnej / A.P. French. – Wroclaw, 1960. – 358 с.
129359
  Rubinsztejn Sargiusz Zasady i drogi rozwoju psychologii / Rubinsztejn Sargiusz. – Warszawa, 1964. – 316с.
129360
  Siemianowski Andrzej Zasady konwencjonalistycznej filozofii nauki / Siemianowski Andrzej. – Warszawa, 1989. – 157с.
129361
  Markowski Waclaw Zasady lotu samolotow szybkich / Markowski Waclaw, 1959. – 444с.
129362
  Staszkow Michal Zasady ochrony patentowej / Staszkow Michal. – Katowice, 1974. – 32с.
129363
   Zasady organizacji pracy w administracji. – Warszawa : Uniw. Warszawskiego
Cz. 1 : Ogolna teoria organizacji pracy w zastosowaniu do administracji panstwowej. – 1962. – 220 p.
129364
  Iochym-Kuszlik l. Zasady ortografii i interpunkcji rosyjskiej / l. Iochym-Kuszlik, Z. Kulyk, N. Modlinska. – Krakow, 1970. – 96с.
129365
  Jochym-Kuszlik Zasady ortografii i interpunkcji rosyjskiej / L. Jochym-Kuszlik, Z. Kulyk, N. Modlinska. – wyd. 2e. – Krakow : Wyd-wo naukowe WSPK, 1972. – 98 s. – Текст рос. мовою
129366
  Winter E. Zasady po dzialu akumulacji finansowej w przedsiebiorstwach przemyslowych krajow obozu socjalistycznego : (analiza porownawcza) / E. Winter. – Warszawa : Grudzien, 1964. – 119 s.
129367
  Buchala Kazimierz Zasady prawa i procesu karnego. / Buchala Kazimierz, Waltos Stanislaw. – Warszawa, 1975. – 312с.
129368
  Rosinski W. Zasady technologii tranzystorow / W. Rosinski. – Warszawa : Panstwowe wydawnictwa techniczne, 1960. – 260 s.
129369
  Ostaszewski Edmund Zasadzka / Ostaszewski Edmund. – Warszawa, 1972. – 160с.
129370
  Malinova Renata Zasahli mimozemstane a katastrofy do vyvoje lidstva? / Malinova Renata, Malina Jaroslav. – Ostrava, 1988. – 347с.
129371
  Faulkner William Zascianek / Faulkner William. – Warszawa : Czytelnik, 1964. – 597s.
129372
  Marek Jiri Zasmejte se vcerejsku / Marek Jiri. – Praha, 1955. – 167с.
129373
  Milenkovic Vladislav Zasto koegzistencija. Ekonomske i politicke cinjenice savremenog rozvitka / Milenkovic Vladislav. – Beograd, 1956. – 107с.
129374
  Errera Jacques Zastosowania fizykochemii jadrowej. / Errera Jacques. – Warszawa, 1958. – 188с.
129375
  Krynski H.E. Zastosowania matematyki w ekonomii / H.E. Krynski. – Warszawa : PWN, 1975. – 348 s.
129376
  Barwicz W. Zastosowania optyki elektronowej / W. Barwicz, A. Mulak, H. Szymanski. – Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci, 1969. – 358 s.
129377
  Jackman L.M. Zastosowania spektroskopii magnetycznego rezonansu jadrowego w chemii organicznej / L.M. Jackman. – Warszawa, 1962. – 228с.
129378
  Asplund S.O. Zastosowanie algebry macierzy w statyce konstrukcji / S.O. Asplund. – Wroclaw, Warszawa, Krakow : Polskiej Akademii Nauk, 1964. – 229с.
129379
  Hellman W. Zastosowanie analogowych maszyn matematycznych. / W. Hellman. – Warszawa, 1972. – 236с.
129380
  Sobek Z. Zastosowanie informatyki w rolnictwie / Z. Sobek, R. Skrzydlewska, W. Perz. – Poznan : Wydawnictwo Akademii rolniczej w Poznaniu, 1995. – 136s. – ISBN 83-86363-75-4
129381
  Lada Zygmunt Zastosowanie kompleksonow / Lada Zygmunt. – Warszawa, 1957. – 128с.
129382
  Leibler Karolina Zastosowanie metod fizycznych w badaniach technicznych. (Przyrzady i metody pomiarowe) / Leibler Karolina. – Warszawa, 1959. – 527 с.
129383
  Brajter Krystyna Zastosowanie organicznych odczynnikow kompleksujacych (nitrozo-R-soli, ferronu, alizaryny S, kwasu chromotropowego i czerwieni bromopirogallolowej) do rozdzielania jonow metali na anionitach. / Brajter Krystyna. – Warszawa, 1974. – 146с.
129384
   Zastosowanie techniki komputerowej w ksztalceniu chemicznym / Brestenska Beata, Bilek Martin, Gmoch Riszard, Holy Ivan, Hursek Jozef; Uniw. Opolski; Pod red. A.Sztejnberga. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego, 1995. – 102s. – (Wydawnictwa skryptowe). – ISBN 83-85678-53-0
129385
  Chilczuk M. Zastosowanie zdjec lotniczych w geografii / M. Chilczuk, A. Ciolkosz. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. – 131s. : 84 ryc.
129386
  Mankowski Jerzy Zasypany piolunem slad / Mankowski Jerzy. – Poznan, 1971. – 225с.
129387
  Frankowska Anna Zatancz z moja dziewczyna / Frankowska Anna. – Warszawa : Horysonty, 1976. – 173s.
129388
  Demo A. Zatevne a dozinkove piesne. / A. Demo, O. Hrabalova. – Bratislava, 1969. – 291с.
129389
  Moravcova Jana Zatisi s citadelou / Moravcova Jana. – Praha, 1978. – 229с.
129390
   Zatisi, knihy srdce i ducha : Nakladatelske dilo B. M. Kliky. – Praha, 1987. – 114c.
129391
  Arley C. Zatoka umarlych / Catherine Arley; Przeklad J.Sell. – Szczecin : Krajowa agencja wydawnicza, 1988. – 144 s. – ISBN 83-03-02007-2
129392
  Paukszta Eugeniusz Zatoka Zarlocznego Szczupaka / Paukszta Eugeniusz. – Warszawa, 1957. – 416с.
129393
  Piotrowski M. Zatrudnienie cudzoziemcow na polskim rynku pracy - aspecty popytowe i structuralne / M. Piotrowski, Organisciak-Krzykowska // Studia prawno-ekonomiczne. – Lodz, 2016. – T. 100. – S. 315-328. – ISSN 0081-6841
129394
  Boss Bohdan Zatruty chleb / Boss Bohdan. – Warszawa, 1971. – 191с.
129395
  Clifford Francis Zatrzesla sie ziemia / Clifford Francis; Przelozyla Z.Kierscys. – Warszawa : Instytut wydaw. "PAX", 1969. – 124s.
129396
  Kosc Franciszek Zatrzymac M/S "Miki" / Kosc Franciszek, Litan Jan. – Warszawa, 1961. – 204с.
129397
  Stuart Colin Zatrzymac wiatr / Stuart Colin. – Warszawa, 1975. – 336с.
129398
  Nikolajewa G. Zatva / G. Nikolajewa. – Bratislava, 1952. – 443 s.
129399
  Nikolajewa G. Zatva / G. Nikolajewa. – Praha, 1955. – 449 s.
129400
   Zauberpalette : tschechische Kinder zeichnen und malen. – Praha : ARTIA, 1961. – 40 S. : ill.
129401
  Tomkiel M. Zaufany sztabowiec Pilsudskiego : historia zycia Stanislawa Nilskiego-Lapinskiego / Marcin Tomkiel. – Bialystok : Ksiaznica Podlaska im. Lukasza Gornickiego w Bialymstoku, 2018. – 178 s. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 173-178 та у підрядк. прим. – ISBN 978-83-63470-93-7
129402
  Arendas M. Zaujimave elektronicke konstrukcie / M. Arendas. – 3 vyd. – Bratislava : Vydavatelstvo technickej a ekonomickej literatury, 1987. – 295 s.
129403
  Leskov Nikolaj Semionovic Zaujimavi muzi. / Leskov Nikolaj Semionovic. – Bratislava, 1978. – 277с.
129404
  Prochazka Jan Zavej / Prochazka Jan. – Praha, 1961. – 124с.
129405
  Majerova Marie Zaviata laska / Majerova Marie. – Bratislava, 1977. – 205с.
129406
  Sedlacek K.F. Zavod ve stinu / K.F. Sedlacek. – Praha, 1954. – 512с.
129407
  Sedlacek K.F. Zavod ve stinu / K.F. Sedlacek. – Praha, 1954. – 512с.
129408
  Sedlacek K.F. Zavod ve stinu / K.F. Sedlacek. – Praha
3. – 1960. – 608с.
129409
  Sedlacek K.F. Zavod ve stinu. 1. Karpelanske jaro / K.F. Sedlacek. – Praha
1. – 1961. – 518с.
129410
  Sedlacek K.F. Zavod ve stinu. 2. Zanechte nadeje / K.F. Sedlacek. – Praha
2. – 1961. – 646с.
129411
  Sedlacek K.F. Zavod ve stinu. 3. Hladovy kamen / K.F. Sedlacek. – Praha
3. – 1961. – 608с.
129412
  Luskas Rudolf Zavoj zeleneho ticha / Luskas Rudolf; Krasl J. – Praha, 1960. – 388с.
129413
  Bialoszewski Miron Zawal / Bialoszewski Miron. – Warszawa, 1977. – 201с.
129414
  Breza Tadeusz Zawisc. / Breza Tadeusz. – Warszawa, 1974. – 540с.
129415
  Breza Tadeusz Zawisc. / Breza Tadeusz. – Warszawa, 1977. – 268с.
129416
  Breza Tadeusz Zawisc. / Breza Tadeusz. – Warszawa, 1977. – 468с.
129417
  Szaniawski Ignacy Zawod i praca miedzy diagnoza a prognoza, czyli Intelektualizacja pracy produkcyjnej-centralny problem wspolczesnego ksztalcenia zawodowego / Szaniawski Ignacy. – Wyd. 2. – Warszawa, 1976. – 402с.
129418
  Boileau Pierre Zawrot glowy / Boileau Pierre, Narcejac Thomas; Przelozyl F.Welczar. – Warszawa : Czytelnik, 1968. – 216 s. – (Jamnik)
129419
  Holuj Tadeusz Zawstydzenie / Holuj Tadeusz. – Warszawa : Iskry, 1966. – 156s.
129420
  Paukszta Eugeniusz Zawsze z tej ziemi / Paukszta Eugeniusz. – Warszawa, 1976. – 373с.
129421
  Machejek Wl. Zawytka. (Panna z dzieckiem) / Wl. Machejek. – Warszawa, 1972. – 285с.
129422
  Przymanowski Janusz Zawzienty / Przymanowski Janusz. – Warszawa, 1975. – 128с.
129423
  Radowicz Kazimierz Zazdrosc / Radowicz Kazimierz. – Gdynia, 1966. – 176с.
129424
  Florian Miroslav Zaznam o potope / Florian Miroslav. – Praha, 1963. – 54с.
129425
  Kundera Ludvik Zaznamy a promluvy. / Kundera Ludvik. – Praha, 1961. – 70с.
129426
  Majerova Marie Zazracna hodinka / Majerova Marie. – Praha, 1954. – 112с.
129427
  Mrnka Jaroslav Zazrak bez nadeje. / Mrnka Jaroslav. – Praha. – 200с.
129428
  Wrazas I. Zbawca Boga : kuszenia Nikosa Kazantzakisa / Ilias Wrazas // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3107 : Zbawca boga : kuszenia Nikoca Kazantzakisa / I. Wrazas. – S. 1-415, [ 2 ]. – ISSN 0239-6661
129429
  Kubiak Stefan Zbieg z fortu Nam Dinh : Pamietnik Polaka, ktory z Legii Cudzoziemskiej przeszedl do Viet Minhu / Kubiak Stefan; Oprac. i wstep opatrzyl J. Budzinski. – Warszawa : Wyd-wo ministerstwa obrony narodowej, 1974. – 171s.
129430
  Fleischman Theo Zbieg z wyspy Swietej Heleny / Fleischman Theo; Przelozyl G.Karski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1969. – 172 s.
129431
  Pomian Krzysztof Zbieracze i osobliwosci : Paryz-Wenecja 16-18 wiek / Pomian Krzysztof; Przelozyl A.Pienkos. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2001. – 406s. – ISBN 83-227-1764-4
129432
   Zbierky Kral"ovskeho zamku na Waweli. – Warszawa : Wyd-wo Arkady, 1975. – 432 s.
129433
   Zbigniew Cybulski : Aktor 20 wieku. – Gdansk : Wyd-wo Uniwersytetu Gdanskiego, 1997. – 255s. – ISBN 83-7017-699-2
129434
  Jagiello S. Zbior cwiczen z teoretycznych podtaw rachunkowosci wraz ze wskazowkami metodycznymi / S. Jagiello, E. Marcinkowski, R. Stadtmuller. – Wyd. 3 popraw. i uzupel. – Wroclaw, 1972. – 115с.
129435
   Zbior dokumentow malopolskich. – Wyd. I. Sulkowska-Kuras i S. Kuras. – Wroclaw : Osslienum. – (PAN. Inst. historii)
Czesc. 8 : Dokumenty z lat. 1435-1450. Uzupe lnienie: dokumenty z lat 1286-1442. – 1975. – 399 s.
129436
  Matysikowa Z. Zbior doswiadczen z chemii organicznej / Z. Matysikowa, B. Lenarcik, A. Bujewski. – Warzsawa, 1975. – 200с.
129437
   Zbior mow i pism niektorych w czasie seymu stanow skonfederowanych. – W Wilnie : w drukarni J.K. Mci przy Akademji
Tom 9. – 1789. – 350 s. – На корінці: Mowy seymowe. T. IX


  На тит. арк. надпис чорним чорнилом: Biblioteki szkolney xx. Bazylianow L[wowe?] 1906 roku
129438
   Zbior mow roznych w czasie dwoch seymow ostatnich roku 1775 y 1776 mianych. – W Poznaniu : w Druk. J.K. Mci
Tomik 1 : Mowy w czasie Seymu Extraordynarniego zaczetego w roku 1773 zakonczonego w 1775. – 1777. – [4], 210 s. – На коріінці: Zbior mow 1777


  На тит.арк. 2 печатки: 1. Кругла печатка лиловим чорнилом "Центральнный Волынский музей. Житомир" 2. Овальна печатка лиловим чорнилом "Z ksiegozbioru Jozefa Kordziekowskiego w Radach"
129439
   Zbior mow roznych w czasie seymu ostatniego szescio-niedzielnego roku 1778 mianych. – w Wilnie : w druk. Krolewskiey Akademjckiey, 1778. – [] s., разд. паг.
129440
   Zbior mow, glosow, przymowien, manifestow, remanifestow & mianych na seymie roku 1786. – W Warszawie Poznaniu : w Druk. P. Dufour
Tom 1. – 1787. – [2], 498 s. – На коріінці: Zbior mow na seymie. 1786, 1


  На тит.арк. 2 печатки: 1. Кругла печатка лиловим чорнилом "Центральнный Волынский музей. Житомир" 2. Овальна печатка лиловим чорнилом "Z ksiegozbioru Jozefa Kordziekowskiego w Radach"
129441
  Hertz Pawel Zbior poetow polskich XIX w. / Hertz Pawel. – Warszawa
6. – 1975. – 1090с.
129442
  Hertz Pawel Zbior poetow polskich XIX w. / Hertz Pawel. – Warszawa
7. – 1975. – 898с.
129443
  Smreczynski S. Zbior ryjkowcow s.p. Wojciecha Maczynskiego / S. Smreczynski. – [S. l. : s. n.], 1923. – 24 s. – Spraw.Kom. Fizjogr. Polskiej Akademji Umiej., T. 65
129444
  Stanisz Tadeusz Zbior zadan i pytan z wprowadzenia do zastosowan matematyki w ekonomii / Stanisz Tadeusz. – Warszawa, 1980. – 272с.
129445
  Langosz G. Zbior zadan z elektroniki przemyslowej / G. Langosz, E. Lipowska. – wyd. 2. – Opole, 1978. – 42 s.
129446
  Lipowska E. Zbior zadan z elektroniki przemyslowej : wzmacniacze tranzystorowe / E. Lipowska, G. Langosz, B. Kiczma; Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Powstancow Slaskich w Opolu. – wyd. 3. – Opole : Wydawnictwa Skryptowe, 1978. – 41 s.
129447
  Lipowska E. Zbior zadan z elektroniki przemyslowej / E. Lipowska, G. Langosz, B. Kiczma; Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Powstancow Slaskich w Opolu. – wyd. 2 popraw. – Opole : Wudawnictwa Skryptowe, 1978. – 41 s.
129448
  Zielinska-Kaniasty Sylwia Zbior zadan z fizyki z rozwiazaniami / Zielinska-Kaniasty Sylwia; Akademia techniczno-rolnicza. – Bydgoszcz, 2000. – 197s. – (Wydawnictwa uczelniane Akademii techniczno-rolniczej). – ISBN 83-87274-13-5
129449
   Zbior zadan z informatyki programowanie komputera "Odra 1204". – Wroclaw, 1973. – 123 s.
129450
  Mieszczerski Zbior zadan z mechaniki / Mieszczerski. – W. 4. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1965. – 376 s. : fig.
129451
  Brydak Dobieslaw Zbior zadan z teorii mnogosci i teorii przestrzeni topologicznych i metrycznych / Brydak Dobieslaw, Turdza Erwin. – Krakow, 1974. – 195 s. – (Wys. szkola pedagog. w Krakowie)
129452
  Dudek Irena Zbiorka pod murem grzechow / Dudek Irena. – Warszawa, 1968. – 456с.
129453
  Warming E. Zbiorowiska Roslinne : Zarys ekologicznej geografii roslin. – Warszawa : Druk "Gazety Roiniczej", 1900. – 450s.
129454
  Tittenbrun Jacek Zbiorowy wymiar wіasnoњci w futbolu // Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2017. – T. 66/2. – S. 37-62. – ISSN 0033-2356


  The collective dimension of ownership in football.
129455
  Szykula Krystyna Zbiory Kartograficzne Biblioteki Uniwersyteckiej We Wroclawiu / Szykula Krystyna. – Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski im.B.Bieruta, 1978. – 199s.
129456
   Zbiory z bylej Pruskiej Biblioteki Panstwowej w Berlinie przechowywane w Bibliotece Jagiellonskiej - stan i perspektywy badan = Bestande der ehemaligen Preussischen Staatsbibliothek zu Berlin in der Jagiellonen-Bibliothek : Forschungsstand und -perspektiven : katalog wystawy, 2-30 czerwca 2017 / Instytut Filologii Germanskiej Uniwersytetu Jagiellonskiego, Biblioteka Jagiellonska ; [redakcja tekstow Katarzyna Jastal, Monika Jaglarz ; tlumaczenie Katarzyna Jastal, Robert Samek]. – Krakow : Instytut Filologii Germanskiej Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2017. – 80 s. : il. – ISBN 978-83-946655-5-5
129457
  Mikulandra Nikolai Zbirka odluka vrhovnih sudova. donetih u krivicnom i gradanskom sudskom postupku / Mikulandra Nikolai, M. Gajic. – Beograd, 1954. – 256с.
129458
  Majstrovic Bogdan Zbirka propisa o agrarnoj reformi o poljoprivrednom zemljisnom fondu / Majstrovic Bogdan. – 3. preradeno i dopunejeno izdanje. – Beograd, 1956. – 50с.
129459
  Dilber Nikola Zbirka propisa o dodatku na decu. / Dilber Nikola. – 5. dop. i prer. izd. – Beograd, 1956. – 80с.
129460
  Tonic B. Zbirka propisa o porezu na promet / B. Tonic. – 4. izm. i dop. izdanje. – Beograd, 1956. – 184с.
129461
  Dinic Bozidar Zbirka propisa o taksama sa objasnjenjima i zvanicnim tumacenjima i tablicama. / Dinic Bozidar. – 3. prer. i dop. izd. – Beograd, 1956. – 418с.
129462
  Perunovic Radosav Zbirka vojnih propisa sa objasnjenjima / Perunovic Radosav, L. Kovijanic. – Beograd, 1956. – 504с.
129463
  Kos Jerzy Zblizenia / Kos Jerzy. – Wroclaw, 1968. – 48с.
129464
  Schiller Friedrich Zbojcy / Schiller Friedrich. – Krakow, 1923. – 197 s. – (Biblioteka narodowa ; serja 2)
129465
  Zguriska Zuzka Zbojnicke chodnicky / Zguriska Zuzka. – Bratislava : Slovensky spisovatel, 1962. – 466 s.
129466
   Zbornik IV. vedeckej konferencie SBVST : Tvorba a ochrana zivotneho prostredia. – Bratislava. – (Slovenska Vysoka skola technicka v Bratislave)
Zvazok 1. – 1979. – 367S.
129467
   Zbornik IV. vedeckej konferencie SBVST : Tvorba a ochrana zivotneho prostredia. – Bratislava. – (Slovenska Vysoka skola technicka v Bratislave)
Zvazok 2. – 1979. – 454S.
129468
  Mitrinovic D.S. Zbornik matematickin problema : Sa prilozima i numerickim tablicama / D.S. Mitrinovic; opstoj red. D. S. Mitrinovica. – Beograd : Zavod za izdav, udzbenika Narod. Rep. Srbije. – (Un-tet u Beogradu)
1. 3 : izm. i pro... – 1962. – 16, 502 p.
129469
  Mitrinovic D.S. Zbornik matematickin problema sa prilozima i numerickim tablicama / D.S. Mitrinovic. – Beograd : Univerzitet u Beogradu
1. – 1957. – 12, 270 s.
129470
  Mitrinovic D.S. Zbornik matematickin problema sa prilozima i numerickim tablicama : Sa prilozima i numerickim tablicama / D.S. Mitrinovic; opstoj red. D. S. Mitrinovica. – Beograd : Zavod za izdav, udzbenika Narod. Rep. Srbije. – (Un-tet u Beogradu)
3. – 1960. – 16, 334 p.
129471
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb, 1997. – ISSN 03502058


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
129472
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
Vol. 49, N 6. – 1999
129473
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
Vol. 49, N 1. – 1999
129474
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
Vol. 49, N 2. – 1999
129475
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
Vol. 49, N 3/4. – 1999
129476
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
Vol. 49, N 5. – 1999
129477
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
G. 50, N 1/2. – 2000
129478
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
G. 50, N 3. – 2000
129479
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
G. 51, br. 6. – 2001
129480
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
G. 51, br. 1. – 2001
129481
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
G. 51, br. 2. – 2001
129482
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
G. 51, br. 3/4. – 2001
129483
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
G. 51, br. 5. – 2001
129484
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
G. 52, br. 1. – 2002
129485
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
G. 52, br. 2. – 2002
129486
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
G. 52, br. 3/4. – 2002
129487
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
G. 52, br. 5. – 2002
129488
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
G. 52, br. 6. – 2002
129489
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 53, Br. 1. – 2003
129490
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God. 53, Br. 2. – 2003


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
129491
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God. 53, Br. 3/4. – 2003


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
129492
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God. 53, Br. 5. – 2003


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
129493
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 53, Br. 6. – 2003


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
129494
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 54, Br. 1. – 2004


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
129495
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 54, Br. 2. – 2004


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
129496
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 54, Br. 3/4. – 2004


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
129497
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 54, Br. 6. – 2004


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
129498
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 54, Br. 5. – 2004


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
129499
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 55, Br. 5. – 2005
129500
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 55, Br.2. – 2005
129501
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 55, Br.3/4. – 2005
129502
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 55, Br. 1. – 2005
129503
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 55, Br. 6. – 2005
129504
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 56, Br. 1. – 2006
129505
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 56, Br. 2/3. – 2006
129506
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 56, Br. 4. – 2006
129507
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 56, Br. 5. – 2006
129508
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 56, Br. 6. – 2006
129509
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 56,Posebni br. – 2006
129510
   Zbornik predavanj : 12.seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 1976 / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1976. – 169s.
129511
   Zbornik predavanj : 14.seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 2-15 julija, 1978 / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1978. – 187s.
129512
   Zbornik predavanj : 15.seminar slovenskega jezika, literature in kulture / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1979. – 429s.
129513
   Zbornik predavanj : 16.seminar slovenskega jezika, literature in kulture 29.06-18.07.1998 / Seminar slovenskega jezika literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1980. – 214s.
129514
   Zbornik predavanj : 18.seminar slovenskega jezika, literature in kulture 5.-17.julij 1982 / Seminar slovenskega jezika literature in kulture. – Ljubljana, 1982. – 312s.
129515
   Zbornik predavanj : 19.seminar slovenskega jezika, literature in kulture 4.-16. julij 1983. / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1983. – 275s.
129516
   Zbornik predavanj : 20.seminar slovenskega jezika literature in kulture, 2-14 julij 1984 / Seminar slovenskega jezika literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljublana, 1984. – 339s.
129517
   Zbornik predavanj : 21.seminar slovenskega jezika literature in kulture / Seminar slovenskega jezika literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1985. – 192s.
129518
   Zbornik predavanj : 22.seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 1986 / Seminar slovenskega jezika literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1986. – 240s.
129519
   Zbornik predavanj : 23.seminar slovenskega jezika, literature in kulture / Seminar slovenskega jezika literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1987. – 175s.
129520
   Zbornik predavanj : 24.seminar slovenskega jezika, literature in kulture, XXIV. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture / Seminar slovenskega jezika literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1988. – 211s.
129521
   Zbornik predavanj : 25.seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 3.-15. julij 1989: / Seminar slovenskega jezika literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1989. – 239s.
129522
   Zbornik predavanj : 26.seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 25.6 - 14.7.1990 / Seminar slovenskega jezika literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1990. – 280s.
129523
   Zbornik predavanj : 27.seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 24.06-13.07.1991. / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1991. – 272s.
129524
   Zbornik predavanj : 28.seminar slovenskega jezika, literature, 29.6 - 18.7.1992 / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1992. – 213s.
129525
   Zbornik predavanj : 29.seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 28.06 - 17.07.1993 / Seminar slovenskega jezika literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1993. – 320s.
129526
   Zbornik predavanj : 30.seminar slovenskega jezika, literature in kulture. 27.06 - 16.07.1994 / Seminar slovenskega jezika literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1994. – 358s.
129527
   Zbornik predavanj : 31.seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 26.6-15.7,1995 / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1995. – 314s. – ISBN 86-7207-071-2
129528
   Zbornik predavanj : 32. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta; Oddelek za zlovanske jezike in knjizevnosti. – Liubljana, 1996. – 268s. – ISBN 961-6200-13-5
129529
   Zbornik predavanj : 33. seminar slovenskego jezika, literature in kulture 30.06-19.07.1997 / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani, Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1997. – 322 s. – ISBN 9616200569
129530
   Zbornik predavanj : 34.seminar slovenskega jezika, literature in kulture 29.6-18.7.1998 / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1998. – 226 s. – ISBN 9616200763
129531
   Zbornik predavanj : 35. seminar slovenskega jezika, literature in kulture / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddel. za slovanske jezike in knjizevnosti, Center za slov. kot drugi/tuji jezik ; [ uredila E. Krzisnik ]. – Ljubljana : Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik, 1999. – 288, [3] s. – ISBN 961-227-001-5
129532
   Zbornik predavanj : 36.seminar slovenskega jezika, literature in kulture / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddel. za slovanske jezike in knjizevnosti, Center za slov. kot drugi/tuji jezik. – Ljubljana, 2000. – 409s. – ISBN 961-227-067-8
129533
   Zbornik predavanj : 37.seminar slovenskega jezika, literature in kulture,25.6.-14.7.2001 / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slov. jezike in knjizevnosti; Center za slov. kot drug. jezik. – Ljubljana, 2001. – 364s. – ISBN 961-227-093-7
129534
   Zbornik predavanj : 38.seminar slovenskega jezika, literature in kulture,24.6.-13.7.2002 / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddel. za slovanske jezike in knjizevnosti, Center za slov. kot drugi/tuji jezik. – Ljubljana, 2002. – 311,[4]s. – ISBN 961-237-014-1
129535
   Zbornik predavanj : 39.seminar slovenskega jezika, literature in kulture.Slovenski jezik, literatura in kultura v izobrazevanju, 30.6-19.7.2003 / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta, Oddel. za slovenstiko, Center za slov. kot drug. jezik. – Ljubljana, 2003. – 274,[6]s. – ISBN 961-237-053-2
129536
   Zbornik predavanj : 40.seminar slovenskega jezika, literature in kulture 30.6-19.7.2004: Moderno v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 2004. – 248s. – ISBN 961-237-087-7
129537
   Zbornik predavanj : 41.seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 27.6-15.7.2005: Veckulturnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani, Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 2005. – 238s. – ISBN 961-237-087-7
129538
   Zbornik predavanj : 42.seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 27.6-15.7.2006:Mesto in mescani v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani, Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 2006. – 287s. – ISBN 961-237-159-8
129539
   Zbornik predavanj : 43. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Stereotipi v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, 27.6-13.7.2007 / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko; Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik; [uredila Irena Novak Popov; povzetke prevedel David Limon]. – Ljubljana : Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik, 2007. – 248 s. – ISBN 978-961-237-196-8
129540
   Zbornik predavanj : 44. seminar slovenskega jezika, literature in kulture : slovenski jezik, literatura, kultura in mediji, 23.6 - 11.7.2008 / Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko; Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik ; [ ured.: Mateja Pezdirc Bartol ]. – Ljubljana : Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik, 2008. – 215 s. – ISBN 978-961-237-240-8
129541
   Zbornik predavanj : 45.seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 22.6-10.7.2009 :Telo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi / Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko; Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik; [ uredila Mateja Pezdirc Bartol ; povzetke prevedel David Limon ]. – Ljubljana : Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik, 2009. – 223 s. – ISBN 978-961-237-294-1
129542
   Zbornik predavanj : 46.seminar slovenskega jezika, literature in kulture : Slovanstvo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi , 28.6-16.7.2010 / Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko ; Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik ; [ured. V. Smole]. – Ljubljana : Znanstvena zalozba Filozofske fakultete, 2010. – 208 s. – ISBN 978-961-237-363-4
129543
   Zbornik predavanj : 47.seminar slovenskega jezika, literature in kulture : Druzina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi , 27.6-15.7.2011 / Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko ; Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik ; [uredila V. Smole]. – Ljubljana : Znanstvena zalozba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2011. – 182 s. – ISBN 978-961-237-434-1
129544
   Zbornik predavanj : 48. seminar slovenskega jezika, literature in kulture : Ideologije v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, 2.-13.7.2012 / Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko ; Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik ; [uredil Aleksander Bjelcevic ; povzetke prevedel Donald F. Reindl]. – Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2012. – 138 s. : іл. – ISBN 978-961-237-511-9
129545
   Zbornik predavanj : 49. seminar slovenskega jezika, literature in kulture : etika v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, 1.-12.7.2013 / Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko ; Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik ; [uredil Aleksander Bjelcevic ; povzetke prevedel David Limon]. – Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2013. – 131 s. : іл. – ISBN 978-961-237-589-8
129546
   Zbornik predavanj : 50. seminar slovenskega jezika, literature in kulture : Prihodnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, 30.6.-11.7.2014 / Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddel. za slovenistiko, Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik ; [uredil Hotimir Tivadar ; povzetke prevedel David Limon]. – Ljubljana : Znanstvena zalozba Filozofske fakultete, 2014. – 269, [1] s. : tab. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-961-237-655-0
129547
   Zbornik predavanj : 51. seminar slovenskega jezika, literature in kulture : Drzava in narod v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi / Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddel. za slovenistiko, Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik ; [urednik Hotimir Tivadar ; prevajalec David Limon]. – Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2015. – 270 s. – Загол. корінця: 51. seminar. – (Zbirka Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, ISSN 2386-0561). – ISBN 978-961-237-753-3
129548
   Zbornik prispevkov : k 50. vyrociu zalozenia a 14 zjazdu KSC. – Bratislava : Vysoka skola ekonomicka, 1962. – 236 s.
129549
  Stojanovic I.S. Zbornik problema iz Tehnike veza / I.S. Stojanovic, Z.D. Josimovic. – Beograd, 1962. – 152с.
129550
   Zbornik radova o samoupravljanju : Jubilarno izdanje povodom 15e postojanja i rada fak-ta. – Novi Sad : [Novi Sad], 1975. – 168s. – (Pravni fak-t u Novom Sadu)
129551
   Zbornik Referatov z 1. Konferencie o Chorobach Obilnin. – Bratislava : MPVz SSR, 1973. – 192s.
129552
   Zbornik za umetnostno zgodovino = Archives d"histoire de l"art=Art history journal. – Ljubljana. – ISSN 0351-224X
N 35. – 1999. – (Nova vrsta=Series nova)
129553
  Zupancic O. Zbrano delo / O. Zupancic. – Ljubljana : Slovenskih pesnikov in pisateljev
2. – 1957. – 432 s.
129554
  Stritar Josip Zbrano delo / Stritar Josip. – Ljubljana
8. Knjiga. – 1957. – 490с.
129555
  Stritar Josip Zbrano delo / Stritar Josip. – Ljubljana
9. Kn. – 1957. – 400с.
129556
  Trdina Janez Zbrano delo / Trdina Janez. – Ljubljana
10. Knjiga. – 1957. – 436с.
129557
  Majewska Danuta Zbrodnia bez nazwiska / Majewska Danuta. – Warszawa, 1973. – 175с.
129558
  Dostojewski Fiodor Zbrodnia i kara / Dostojewski Fiodor. – Warszawa
2. – 1974. – 319с.
129559
  Bozkowski Jeremi Zbrodnia na eksport / Bozkowski Jeremi. – Warszawa, 1978. – 221с.
129560
  Parfiniewicz Jerzy Zbrodnia rodzi zbrodnie / Parfiniewicz Jerzy. – Warszawa, 1976. – 197с.
129561
  Kwasniewski Kazimierz Zbrodniarz i panna. - Kaze aktorom powtorzyc morderstwo. / Kwasniewski Kazimierz. – Warszawa, 1965. – 300с.
129562
  Kakolewski Krzysztof Zbrodniarz, ktory ukradl zbrodnie / Kakolewski Krzysztof. – Warszawa : Iskry, 1969. – 204s. – (Klub srebrnego klucza)
129563
  Fajkowski Jozef Zbrodnie hitlerowskie na wsi polskiej 1939-1945. / Fajkowski Jozef, Religa Jan. – Warszawa, 1981. – 636с.
129564
  Sobanski Tomasz Zbrodnie kary i kariery / Sobanski Tomasz. – Warszawa, 1976. – 203с.
129565
  Datner Szymon Zbrodnie Wehrmachtu. / Datner Szymon. – Warszawa, 1961. – 408с.
129566
  Kubicki Leszek Zbrodnie wojenne w swietle prawa polskiego. / Kubicki Leszek. – Warszawa, 1963. – 186с.
129567
  Kogut Boguslaw Zbuntowani / Kogut Boguslaw. – Poznan, 1973. – 322с.
129568
  Wiktor Jan Zbuntowany / Wiktor Jan. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wyd-cza, 1957. – 576 s.
129569
  Holub Miroslav Zcela nesoustavna zoologie / Holub Miroslav. – Praha, 1963. – 55с.
129570
  Wojciechowski J. Zdalne kierowanie modeli. Poradnik modelarza i radioamatora / J. Wojciechowski. – Warszawa : komunikacji i lacznosci, 1967. – 342 s.
129571
  Kobylinski Szymon Zdaniem optymisty / Kobylinski Szymon. – Krakow, 1977. – 178с.
129572
  Orlow Wladimir Zdarzenie w Nikolsku / Orlow Wladimir. – Warszawa, 1982. – 407с.
129573
  Konopka Vladimir Zde stavaly Lidice / Konopka Vladimir. – Praha, 1959. – 162с.
129574
  Ayala Francisco Zdechnac jak pies / Ayala Francisco; Przelozyl H.C.Sliwinski. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1977. – 190s. – (Literatura iberyjska)
129575
   Zdenek Fibich. Sbornik dokumentu a studii o jeho zivote a dile.. – Praha, 1951. – 688с.
129576
   Zdenek Fibich. Sbornik dokumentu a studii o jeho zivote a dile.. – Praha
2. – 1952. – 732с.
129577
  Fierlinger Zdenek Zdenek Nejedly predni prukopnik ceskoslovensko-sovetskeho pratelstvi. / Fierlinger Zdenek. – Praha, 1953. – 31с.
129578
  Trojanova Jaromira Zdenek Zouhar: Personalni bibliografie do roku 1983 / Trojanova Jaromira. – Brno, 1983. – 127с.
129579
  Toman Prokop Zdenka Braunerova : Popisny seznam grafickeho dila / Toman Prokop. – Praha, 1963. – 208 s.
129580
  Edigey Jerzy Zdjecie z profilu / Edigey Jerzy. – Katowice, 1984. – 214с.
129581
  Amundsen Roald Zdobycie bieguna poludniowego / Amundsen Roald; Przelozyl z niemiekiego B.Wojciechowski. – Warszawa : Iskry, 1957. – 440 s. : Fot.
129582
  Bunsch Karol Zdobycie kolobrzegu. / Bunsch Karol. – Warszawa, 1959. – 384с.
129583
  Bunsch Karol Zdobycie kolobrzegu. / Bunsch Karol. – Krakow, 1961. – 318с.
129584
  Bunsch Karol Zdobycie Kolobrzegu. / Bunsch Karol. – Warszawa, 1956. – 176с.
129585
  Braun Andrzej Zdobycie nieba / Braun Andrzej. – Warszawa : Czytelnik, 1964. – 500s.
129586
  Fiedler Arkady Zdobywamy Amazonke. / Fiedler Arkady. – Warszawa, 1955. – 197с.
129587
  Fiedler Arkady Zdobywamy Amazonke. / Fiedler Arkady. – Warszawa, 1974. – 237с.
129588
  Bidwell George Zdobywca Indii Robert Clive / Bidwell George. – Katowice, 1976. – 312с.
129589
  Kirkpatrick F.A. Zdobywcy Ameryki / F.A. Kirkpatrick. – Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski. – 342s.
129590
  Machowski Jacek Zdobywcy bialego ladu. Historia wypraw i odkryc antarktycznych / Machowski Jacek. – Warszawa, 1959. – 496с.
129591
  Centkiewiczowa Alina Zdobywcy Bieguna Polnocnego / Centkiewiczowa Alina, Centkiewicz Czeslaw; Alina i Czeslaw Centkiewiczowie. – Warszawa : Iskry, 1956. – 248 s. : il.
129592
  Strumph-Wojtkiewicz Stanislaw Zdobywcy przestworzy / Strumph-Wojtkiewicz Stanislaw. – Warszawa, 1958. – 332с.
129593
  Krahelska Halina Zdrada Henka Kubisza. / Krahelska Halina, 1960. – 448с.
129594
  Bernatt Stanislaw Zdradziecka torpeda / Bernatt Stanislaw. – Gdynia, 1958. – 32с.
129595
  Albert Bohuslav Zdravotnicke ustavnictvi. / Albert Bohuslav. – Praha, 1951. – 127с.
129596
   Zdravy zpusob zivota a prace obcana v rozvinute socialisticke spolecnosti : Materialy ze stejnojmenneho seminare poradaneho 9. a 10. listopadu 1976. – Praha : Horizont, 1977. – 139S.
129597
   Zdrowie kobiety. – Warszawa : Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1963. – 408S.;. – (Lekarz radzi kobietom)
129598
  Schmidt J. Zdrowie mieszczan w dobie Oswiecenia : polityka zdrowotna wlascicieli miast prywatnych z pogranicza polsko-litewskiego / Joanna Schmidt. – Bialystok : Ksiaznica Podlaska im. Lukasza Gornickiego, 2018. – 165 s. – Bibliografia na stronach 158-164. – ISBN 978-83-63470-96-8
129599
  Przymanowski Janusz Ze 101 frontowych nocy / Przymanowski Janusz. – Warszawa, 1961. – 320с.
129600
  Lenartowicz Teofil Ze starych zbroic / Lenartowicz Teofil. – Warszawa. – 177 p.
129601
  Falowski Adam Ze studiow nad historia slownictwa Ukrainskiego // Rozprawy Komisji jezykowej / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. Wydzial I - Jezykoznawstwa,nauki o literatuze i filozofii. – Lodz, 2018. – T. 66. – S. 111-123. – ISSN 0076-0390
129602
  Mikulski Tadeusz Ze studiow nad Oswieceniem. Zagadnienia i fakty / Mikulski Tadeusz. – Warszawa, 1956. – 556с.
129603
  Klostermann Karel Ze sveta lesnich samot. / Klostermann Karel. – Praha, 1975. – 255с.
129604
  Dillon Myles Ze swiata celtow. / Dillon Myles, Chadwick Nora. – Warszawa, 1975. – 352с.
129605
  Parandowska Irena Ze swiata mitow / Parandowska Irena. – Warszawa, 1967. – 111с.
129606
   Ze sztambucha do sztambucha : "Ale Jego duch jest z nami". – Lublin : KUL, 2006. – 143 s. : il. – ISBN 83-7363-352-9
129607
  Uher F. Ze vsech ohnu stoupa dym / F. Uher. – Praha : Nase vojsko, 1982. – 187 p.
129608
  Bojko Jakb Ze wspomnien / Bojko Jakb; Dunin-Wasowicz K. – Warszawa, 1959. – 316с.
129609
  Szklowski Wiktor Ze wspomnien / Szklowski Wiktor; Przelozyl A.Galis. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1965. – 338s.
129610
  Studencki Wladyslaw Ze wspomnien / Studencki Wladyslaw. – Opole, 1994. – 187 s.
129611
  Szwajcer Jerzy (Jotes) Ze wspomnien karykaturzysty / Szwajcer Jerzy (Jotes). – Wroclaw - Warszawa, 1960. – 248с.
129612
  Dobrzynski Andrzej Ze wspomnien prokuratora / Dobrzynski Andrzej. – Warszawa, 1979. – 267с.
129613
  Hertz Benedykt Ze wspomnien Samowara / Hertz Benedykt. – Warszawa, 1960. – 184с.
129614
  Simacek Matej Anastasia Ze zapisku phil. stud. Filipa Korinka / Simacek Matej Anastasia. – Praha
Sv. 2. – 1959. – 376с.
129615
  Danielewska Lucja Zebro Adama. / Danielewska Lucja. – Poznan, 1983. – 141с.
129616
  Putik Jaroslav Zed! / Putik Jaroslav. – Praha, 1962. – 65с.
129617
  Ujevic T. Zedan kamen na studencu / T. Ujevic. – Zagreb : Naklada Drustva knjizevnika hrvatske, 1970. – 576 p.
129618
  Prochniewicz Wojciech Zegar / Prochniewicz Wojciech. – Warszawa, 1989. – 180с.
129619
  McCullers Carson Zegar bez wskazowek / McCullers Carson. – Warszawa : Czytelnik, 1966. – 339s.
129620
  Parandowski Jan Zegar sloneczny / Parandowski Jan. – Wyd. 6. – Warszawa, 1974. – 173с.
129621
  Parandowski Jan Zegar sloneczny / Parandowski Jan. – Warszawa, 1978. – 246с.
129622
  Szczygielski Tadeusz Zeglarskie dzieje / Szczygielski Tadeusz. – Gdynia, 1959. – 494с.
129623
  Szaniawski J. Zeglarz / J. Szaniawski. – Krakow, 1971. – 99с.
129624
  Hunyady J. Zeglarz siedmiu morz : Przygody Preszburskiego Robinsona Karola Jettinga / Jozsef Hunyady ; przel. A. Sieroszewski. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1969. – 327 s. : il.
129625
  Tolski P. Zegnaj Pamelo / P. Tolski. – Warszawa, 1977. – 228с.
129626
  Platowna Stanislawa Zegnaj Zorbin! / Platowna Stanislawa. – Warszawa, 1974. – 231с.
129627
  Ajtmatow Czingiz Zegnaj, Gulsary! / Ajtmatow Czingiz. – Warszawa, 1977. – 270с.
129628
  Uminski Z. Zegnaj, Scypio / Zdzislaw Uminski. – Rzeszow : Krajowa Agencia Wydawnicza, 1987. – 163 s.
129629
  Gregor Zehn Bucher Geschichten / Gregor, von Tours. – Berl.
Band 2. Buch 6-10. – 476с.
129630
  Gregor Zehn Bucher Geschichten / Gregor, von Tours. – Berl.
Band 1. Buch 1-5. – 1967. – 382с.
129631
  Gregor Zehn Bucher Geschichten / Gregor, von Tours. – Berl.
Band 2. Buch 6-10. – 1967. – 476с.
129632
   Zehn Komodien. – Berlin : Neues Leben
Bd. 2. – 1969. – 428 S. : ill.
129633
  Эмих Ф.К. Zehn Minuten Deutsch. / Ф.К. Эмих. – 3-е изд. – М., 1970. – 124с.
129634
  Reed John Zehn Tage die die Welt erschutterten. Mit einem Vorwort von W.I. Lenin und einem Forwort von N.K. Krupskaja / Reed John. – Berlin, 1976. – 519с.
129635
  Reed J. Zehn Tage die die Welt Erschutterten. Mit einem Vorwort von W.I. Lenin und einem Vorwort von N.K. Krupskaja / J. Reed. – Berlin, 1973. – 518с.
129636
   Zehnjahre technischehochschule Otto von Guericke : Festschrift 1953-1963. – Magdeburg : [S. n.], 1962. – 256 S. : Photo
129637
  Bruns Marianne Zeichen ohne Wunder. / Bruns Marianne. – Halle, 1977. – 328с.
129638
  Holz Paul Zeichnungen / Holz Paul. – Dresden, 1963. – 14с.
129639
  Hagenbarth Josef Zeichnungen zu funf Shakespeare-Dramen. / Hagenbarth Josef. – Berl., 1957. – 308с.
129640
  Ziergiebel Herbert Zeit der Sternschnuppen / Ziergiebel Herbert. – Berlin : Verlag Das Neue, 1972. – 309 S.
129641
  Otto Herbert Zeit der Storche / Otto Herbert. – Berl., 1969. – 128с.
129642
  Otto Herbert Zeit der Storche / Otto Herbert. – Berlin-Weimar, 1974. – 266с.
129643
  Otto Herbert Zeit der Storche / Otto Herbert. – Berlin-Weimar, 1975. – 266с.
129644
  Remarque Erich Maria Zeit zu leben und Zeit zu sterben / Remarque Erich Maria. – Frankfurt/M u.a., 1985. – 238с.
129645
  Remarque E.M. Zeit zu leben und Zeit zu sterben = Час жити і час помирати / Erich Maria Remarque ; [авт. вступ. ст. та комент. Р.А. Кордуп]. – Харків : Ранок-НТ. – (Klassische Lekture). – ISBN 966-8082-41-9
Bd. 1. – 2003. – 223, [1] с.
129646
  Kuhn August Zeit zum Aufstehn. / Kuhn August. – Berlin, 1977. – 503с.
129647
   Zeitbewusstsein und Zeikonzeption / Hrsg. von N.Honsza // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 1868. – 159 S. – (Germanica Wratislaviensia ; V.118). – ISSN 0435-5865
129648
  Dobesch H. Zeitfunktionen / H. Dobesch. – Berlin, 1964. – P. 240
129649
  Polewoi Boris (Polevoi) Zeitgenossen. Erzahlungen und Skizzen / Polewoi Boris (Polevoi). – Berl., 1955. – 190с.
129650
  Lebedev A. Zeitschrift fur Angewandte Entomologie / A. Lebedev, A. Savenkov. – Berlin, 1932. – 103 S.
129651
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 3, Hf. 12. – 1975
129652
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 3, Hf. 11. – 1975
129653
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 3, Hf. 10. – 1975
129654
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 3, Hf. 9. – 1975
129655
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 3, Hf. 8. – 1975
129656
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 3, Hf. 7. – 1975
129657
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 3, Hf. 6. – 1975
129658
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 3, Hf. 5. – 1975
129659
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 3, Hf. 4. – 1975
129660
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 3, Hf. 3. – 1975
129661
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 3, Hf. 2. – 1975
129662
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 3, Hf. 1. – 1975
129663
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 4, Hf. 12. – 1976
129664
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 4, Hf. 11. – 1976
129665
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 4, Hf. 10. – 1976
129666
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 4, Hf. 9. – 1976
129667
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 4, Hf. 8. – 1976
129668
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 4, Hf. 7. – 1976
129669
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 4, Hf. 6. – 1976
129670
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 4, Hf. 5. – 1976
129671
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 4, Hf. 4. – 1976
129672
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 4, Hf. 3. – 1976
129673
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 4, Hf. 2. – 1976
129674
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 4, Hf. 1. – 1976
129675
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 5, Hf. 11/12. – 1977
129676
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 5, Hf. 10. – 1977
129677
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 5, Hf. 9. – 1977
129678
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 5, Hf. 8. – 1977
129679
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 5, Hf. 7. – 1977
129680
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 5, Hf. 6. – 1977
129681
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 5, Hf. 5. – 1977
129682
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 5, Hf. 4. – 1977
129683
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 5, Hf. 3. – 1977
129684
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 5, Hf. 2. – 1977
129685
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 5, Hf. 1. – 1977
129686
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 6, Hf. 12. – 1978
129687
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 6, Hf. 11. – 1978
129688
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 6, Hf. 10. – 1978
129689
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 6, Hf. 9. – 1978
129690
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 6, Hf. 8. – 1978
129691
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 6, Hf. 7. – 1978
129692
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 6, Hf. 6. – 1978
129693
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 6, Hf. 5. – 1978
129694
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 6, Hf. 4. – 1978
129695
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 6, Hf. 3. – 1978
129696
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 6, Hf. 2. – 1978
129697
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 6, Hf. 1. – 1978
129698
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 7, Hf. 12. – 1979
129699
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 7, Hf. 11. – 1979
129700
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 7, Hf. 10. – 1979
129701
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 7, Hf. 9. – 1979
129702
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 7, Hf. 8. – 1979
129703
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 7, Hf. 7. – 1979
129704
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 7, Hf. 6. – 1979
129705
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 7, Hf. 4. – 1979
129706
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 7, Hf. 3. – 1979
129707
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 7, Hf. 2. – 1979
129708
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 7, Hf. 1. – 1979
129709
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 8, Hf. 12. – 1980
129710
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 8, Hf. 11. – 1980
129711
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 8, Hf. 10. – 1980
129712
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 8, Hf. 9. – 1980
129713
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 8, Hf. 8. – 1980
129714
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 8, Hf. 7. – 1980
129715
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 8, Hf. 6. – 1980
129716
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 8, Hf. 5. – 1980
129717
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 8, Hf. 4. – 1980
129718
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 8, Hf. 3. – 1980
129719
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 8, Hf. 2. – 1980
129720
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 8, Hf. 1. – 1980
129721
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 9, Hf. 9. – 1981
129722
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 9, Hf. 8. – 1981
129723
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 9, Hf. 7. – 1981
129724
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 9, Hf. 6. – 1981
129725
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 9, Hf. 5. – 1981
129726
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 9, Hf. 4. – 1981
129727
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 9, Hf. 3. – 1981
129728
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 9, Hf. 2. – 1981
129729
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 9, Hf. 1. – 1981
129730
   Zeitschrift fur geomorphologie = Annals of geomorphologie = Annales de geomorphologie : a j. recognized by the International Assoc. of Geomorphologists (IAG). – Stuttgart : Gebruder Borntraeger. – ISSN 0372-8854
Vol. 59, suppl. iss. 3 : Hydrological Extreme Events : modelling and significance for understanding globsl change, demonstrating multidisciplinary context / ed.: J. Herget [et al.]. – 2015
129731
   Zeitschrift fur Semiotik. – Tubingen
Bd. 19, N 4. – 1997
129732
   Zeitschrift fur Semiotik. – Tubingen
Bd. 19, N 1/2. – 1997
129733
   Zeitschrift fur Semiotik. – Tubingen
Bd. 19, N 3. – 1997
129734
   Zeitschrift fur sexualwissenschaft. – Bonn : Marcus und Weber
13er Bd., 2er Hft. – 1926. – 96s.
129735
  Sinz Rainer Zeitstrukturen und organismische Regulation : Chronophysiologische und -psychophysiologische Untersuchungen zur dynamischen multioszillatorischen Funktionsordnung / Sinz Rainer. – Berlin : Akademie-Verlag, 1978. – 688S.
129736
  Ihrke Gerhard Zeittafel zur Geschichte der Fotografie / Ihrke Gerhard. – Leipzig, 1982. – 372с.
129737
  Chamiec Jadwiga Zelazne wrota / Chamiec Jadwiga. – Warszawa
1. – 1955. – 220с.
129738
  Chamiec Jadwiga Zelazne wrota / Chamiec Jadwiga. – Warszawa
2. – 1955. – 254с.
129739
  Serafimowicz Aleksander Zelazny potok / Serafimowicz Aleksander. – Warszawa, 1977. – 173с.
129740
  Wilklisz W. Zelazny wilk / W. Wilklisz. – Lublin : Wyd-wo Lubelskie, 1961. – 200 s.
129741
  Nyka Jozef Zelazowa wola / Nyka Jozef. – Wydanie 2 zmien. – Warszawa, 1960. – 68с.
129742
  Seneta Wlodzimierz Zelazowa Wola / Seneta Wlodzimierz. – Warszawa : Sport i turystyka, 1975. – 95s.
129743
  Stromberg Kyra Zelda i Francis Scott Fitzgerald / Stromberg Kyra; Przelozyla E.Kalinowska-Styczen. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1998. – 184[16]s. : 10 k. il. – (Pary). – ISBN 83-08-02883-7
129744
  Levy Lorraine Zelda ou le masque. / Levy Lorraine. – Paris, 1992. – 89с.
129745
  Antonov Serghej Zelena dolina. / Antonov Serghej. – Praha, 1956. – 104с.
129746
  Hons Josef Zelena, nasedat! / Hons Josef. – Praha, 1958. – 198, 164с.
129747
  Antonyc B.I. Zelene evangelium : vybor z dila / Bohdan Ihor Antonyc ; [vybor sest. a predml. napsal R. Lubkivskyj ; prel.: T. Vasut, J. Kabicek]. – Praha : Slovanska knihovna, 2009. – 90 , [6] s. – (Publikace Slovanske knihovny ; 64). – ISBN 978-80-7050-577-9
129748
  Prochazka Jan Zelene obzory / Prochazka Jan. – Praha, 1963. – 144с.
129749
  Jakovljevic S. Zeleni List Izvor Zivota na Zemlji / S. Jakovljevic. – Beograd : "RAD", 1957. – 36s.
129750
  Sobolev Leonid Zeleny paprsek / Sobolev Leonid. – Praha, 1956. – 192с.
129751
  Hendrych Milan Zeleny svet. / Hendrych Milan. – Praha, 1962. – 124с.
129752
  Panov Nikolaj Zelezna vule / Panov Nikolaj. – Praha, 1954. – 270с.
129753
  Katajev Valentin Zelezne dvierka v stene. / Katajev Valentin. – Bratislava, 1975. – 154с.
129754
  Hlusickova Ruzena a i. Zeleznicari v odboji / Ruzena a i. Hlusickova. – Praha, 1976. – 107с.
129755
  Novy Karel Zelezny kruh / Novy Karel. – Praha, 1961. – 772с.
129756
  Hanus Pavel Zeleznym destem. / Hanus Pavel. – Praha, 1962. – 110с.
129757
  Lacina Vaclav Zeleznym kostetem i metlou parenou / Lacina Vaclav. – Praha, 1963. – 192с.
129758
  Raczka Jan Zeliwo ciagliwe / Raczka Jan. – Warszawa, 1961. – 260с.
129759
  Strassburg Helmut Zeltfruhling unter Tieren / Strassburg Helmut. – Leipzig, Jena : Urania-Verlag, 1956. – 140S.
129760
  Lipiec Wanda Zelwerowicz i scena lodzka / Lipiec Wanda. – Lodz, 1960. – 320с.
129761
  Wardasowna M. Zem przestworzy : Opowiesc o Zwierce i Wigurze / Maria Wardasowna. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wydawnicza, 1970. – 264 s.
129762
  Riha Bohumil Zeme dokoran / Riha Bohumil. – Praha, 1953. – 200с.
129763
  Riha Bohumil Zeme dokoran / Riha Bohumil. – Praha, 1986. – 181с.
129764
  Honcar Oles Zeme duni / Honcar Oles. – Praha, 1950. – 264с.
129765
  Tvardovskij Alexander Zeme Muravie / Tvardovskij Alexander. – Praha, 1956. – 159с.
129766
  Marek Jiri Zeme pod rovnikem, aneb uplne a podrobne vypsani na Javu a Bali, leta Pane 1955 podniknute... / Marek Jiri. – Praha, 1956. – 129с.
129767
  Fiser Ivo Zeme posvatnych rek. / Fiser Ivo, Zvelebil Kamil. – Praha, 1959. – 292с.
129768
  Weiss Jan Zeme vnuku / Weiss Jan. – Praha : Mlada fronta, 1960. – 296 s.
129769
  Ulugzoda S. Zeme Vzkriseni / S. Ulugzoda. – Praha, 1956. – 317 s.
129770
  Hanzlik Josef Zeme za parizi. / Hanzlik Josef. – Brno, 1963. – 46с.
129771
  Paral Vladimir Zeme zen / Paral Vladimir. – Praha, 1988. – 423с.
129772
  Miller F. Zemedelska entomologie / F. Miller. – Praha : Akademia Ved, 1956. – 1056s.
129773
   Zemedelska Fytopatologie. – Praha : Akademia Zemedelskych Ved
Dil 2 : Choroby Polnich Plodin. – 1958. – 776s.
129774
  Petran Josef Zemedelska vyroba v Cechach v druhe polovine 16. a pocatkem 17. stoleti / Petran Josef. – Praha, 1963. – 262с.
129775
  Kuhl Hans Zement-Chemie. / Kuhl Hans. – 3 uberarb. Aufl. – Berl.
1. – 1956. – 348с.
129776
  Gladkow F. Zement / F. Gladkow. – Berlin. – 463 c
129777
  Haufler Valstislav Zemepis Ceskoslovenska. / Haufler Valstislav, J. Korcak, V. Kral. – Praha, 1960. – 668с.
129778
  Hromadka J. Zemepis Svazu Sovietskych Socialistickkych Republik / J. Hromadka; Slovenska akademia vied a umeni Academia scientiarum et artiium Slovaca. – Bratislava : Slovenska akademia, 1947. – 412 s.
129779
  Malisauskas V. Zemes ekonominis vertinimas ir jo panaudojimas. (Darbu 15 tomas) / V. Malisauskas, J. Vaitiekunas. – Vilnius, 1963. – 388с.
129780
  Hlavac Jan Zemiaky / Hlavac Jan, Bojnansky Vit. – Vyd. 2. – Bratislava : Slovenske Vidavatelstvo Podohospodarskej Literatury, 1964. – 204s.
129781
  Fitzgerald Valerie Zemindar. / Fitzgerald Valerie. – Toronto, 1982. – 798с.
129782
  Abdagic Muhamed Zemlja / Abdagic Muhamed. – Sarajevo, 1975. – 299с.
129783
  Abdagic Muhamed Zemlja. / Abdagic Muhamed. – Sarajevo, 1975. – 299с.
129784
  Fredro Aleksander Zemsta : komedia / Fredro Aleksander. – Lwow. – 105 s.
129785
  Fredro Aleksander Zemsta / Fredro Aleksander. – Wyd. 3. popr. – Wroclaw-Warszawa, 1959. – 168с.
129786
  Fredro Aleksander Zemsta / Fredro Aleksander. – Wyd. 8 zmien. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1967. – 150с.
129787
  Magnuszewski Dominik Zemsta panny Urszuli / Magnuszewski Dominik. – Poznan, 1958. – 162с.
129788
  Boguslawski Andrzej Zemsta wampira / Boguslawski Andrzej. – Warszawa, 1977. – 224с.
129789
  Suzuki D.T. Zen buddhism & psychoanalysis / D.T. Suzuki, Erich Fromm, and Richard De Martino. – New York [etc.] : Harper Colophon books [etc.], 1970. – 180 p. – Розгорнутий тит арк. - На обкл. 1-шим автором зазнач.: Erich Fromm. – ISBN 06-090175-6
129790
  Furlong Monica Zen Effects: The Life of Alan Watts / Furlong Monica. – Boston, 1986. – 236с.
129791
  Rosenbaum Zdenek Zena ve vane / Rosenbaum Zdenek. – Ostrava, 1990. – 159с.
129792
  Wouk H. Zendules a Caine hadihajon / H. Wouk. – Budapest : Zrinyi Katonai Kiado, 1974. – 759 l.
129793
  Szabolcsi Bence Zenei lexikon. Ardolgozott uj kiadas Foszerk / Szabolcsi Bence, Toth Aladar. – Budapest
2. kotet. – 1965. – 728с.
129794
  Szabolcsi Bence Zenei lexikon. Atdolgozott uj kiadas / Szabolcsi Bence, Toth Aladar. – Budapest
1 Kotet. – 1965. – 684 l.
129795
  Szabolcsi Bence Zenei lexikon. Atdolgozott uj kiadas / Szabolcsi Bence, Toth Aladar. – Budapest
3. kotet. – 1965. – 768с.
129796
  Boka Laszlo Zenekiseret Hanna / Boka Laszlo. – Budapest, 1967. – 390с.
129797
  Hromadka Jan Zenepis Svazu Sovetskych Republik / J. Hromadka. – Bratislava, 1947. – 412 s.
129798
  Janacek Jozef Zeny ceske renesance / Janacek Jozef. – Praha, 1977. – 257с.
129799
  Pludek Alexej Zeny nemaji pravdu / Pludek Alexej. – Praha, 1963. – 158с.
129800
  Frankova Hermina Zeny pod helmou / Frankova Hermina. – Praha, 1961. – 92с.
129801
  Кьеза Д. Zero : почему официальную версию событий 11 сентября 2001 года можно считать фальшивкой / Джульетто Кьеза, а также Дэвид Рэй Гриффин, Клаудио Фракасси, Андреас фон Бюлов [и др. ; ред. М.В. Морозов]. – Москва : Трибуна, 2008. – 367, [1] с. – В книге также авт.: Ю. Эльсессер, Проф. С. Джонс, Ф. Кардини, М. Монтесано, В.Г. Тарпли, М. Чоссудовски, Э. Модуньо, Т. Мейсан. Д. Ваттимо. – Библиогр.: с. 361-363 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-901253-19-9


  Содерж.: Отчет Комиссии по расследованию терактов 11 сентября 2001 г.: шедевр Филиппа Зеликова, состоящий из ошибок и искажений / Д.Р. Гриффин. Ватерлоо информации / К. Фракасси. Последняя попытка! / А. фон Бюлов. Бессилие / Л. Равера. Из Сараево в ...
129802
  Freund Richard Zero hour : policies of the powers : with two maps / Freund Richard. – New York : Oxford university press, 1937. – 256 p.
129803
  Koyama A. Zero span is a sequential strong Whitney-reversible property / Akira Koyama; Mathem. inst. Univ. of Wroclaw. – Wroclaw, 1986. – 12p. – Preprint №70
129804
  Lo S.V. Zeroes in the droplet model / S.V. Lo. – 5с.
129805
  Hutnikiewicz Artur Zeromski / Hutnikiewicz Artur. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 2000. – 475s. – ISBN 83-01-13081-4
129806
   Zeroviella, a new genus of xanthorioid lichens (Teloschistaceae, Ascomycota) proved by three gene phylogeny / S.Y. Kondratyuk, J.A. Kim, N.-H. Yu, M. Jeong, S.H. Jang, A.S. Kondratiuk, Zarei-Darki, J.-S. Hur // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72, № 6. – P. 574-584. – ISSN 0372-4123
129807
  Picht Wolf Dieter Zerreissprobe / Picht Wolf Dieter. – Berl., 1961. – 518с.
129808
  Neruda Jan Zerty, hrave i drave / Neruda Jan. – Praha : Mlada Fronta, 1956. – 305 s.
129809
  Przewlocka I. Zerwane pieczecie / I. Przewlocka. – Gdansk, 1972. – 409с.
129810
  Christie A. Zerwane zareczyny / Agata Christie; tlum. T. J. Dehnel. – Warszawa : Czytelnik, 1966. – 239 s. – (Jamnik)
129811
   Zeslaniec : Pismo Rady naukowej Zarzadu glownego zwiazku sybirakow. – Warszawa : Zarzad glowny zwiazku sybirakow. – ISSN 1426-2126
N 3. – 1998
129812
  Adolph W. Zespoly wiosenne pszczol w Ponarach pod Wilnem. Fruhjahrsaspekte der Bienen in Ponary bei Wilno / W. Adolph. – Wilno : [S. n.], 1937. – 23 s.
129813
  Estreichera K. Zestawienie prezedmiotow i autorow w 32 tomach "Tugodnika illustrowanego", z lat 1859-1875 / K. Estreichera. – Warszawa : Nakladem i drukiem Jozefa Ungra, 1877. – 76 s.
129814
  Fajtl F. Zestrzelony / Franciszer Fajtl; Z czesk. tlum.M. Tuhardt. – Warszawa : Prasa wojskowa, 1948. – 216 s.
129815
  Milkowska M. Zestyki elektryczne w telekomutacji / M. Milkowska. – Warszawa, 1970. – 192с.
129816
  Roslawski Adam Zesztywnijace zapalenie stawow kregoslupa / Roslawski Adam. – Warszawa : Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1968. – 72с.
129817
  Dziekonski Jacek Zeszyt do historii : Dla wojtka / Dziekonski Jacek. – s.l. : ``Wspolnota polska``, 1997. – 161p. : il. – ISBN 83-905254-3-7
129818
   Zeszyt naukowy. – Piotrkow Trybunalski : Naukowe wyd-wo Piotrkowskie. – ISBN 83-88865-44-7
T. 6 : Finanse - wybrane zagadnienia/ Red. nauk.: J.Rutkowski. – 2004. – 231 s.
129819
   Zeszytu naukowe Universytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1998


  1998, V.33 N 1
129820
   Zeszytu Naukowe Universytety. – Krakow
№ 10


  1997. N 1/2
129821
   Zeszytu Naukowe Universytety Jagiellonskiego. – Krakow


  1997. N 1/2
129822
   Zeszytu Naukowe Universytety Jagiellonskiego. – Krakow


  1997. N 1/2
129823
   Zeszytu Naukowe Universytety Jagiellonskiego. – Krakow. – ISSN 08671095


  1997. N 1/2
129824
   Zeszytu Naukowe Universytety Jagiellonskiego. – Krakow. – ISSN 0083436X


  1997. N 1/2
129825
   Zeszytu Naukowe Universytety Jagiellonskiego. – Krakow, 1998. – ISSN 02399989


  1997. N 1/2
129826
   Zeszytu Naukowe Universytety Jagiellonskiego. S.Prace Jezykoznawcze. – Krakow
  T. 120. – 2000


  1997. N 1/2
129827
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 1. – 1962. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 73)
129828
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 2. – 1962. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 80)
129829
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 3. – 1963. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 84)
129830
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 4. – 1963. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 90)
129831
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 5. – 1964. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 95)
129832
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 6. – 1964. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 95)
129833
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 7. – 1965. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 108)
129834
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 8. – 1965. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 117)
129835
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 9. – 1966. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 125)
129836
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 11. – 1967. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 140)
129837
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 12. – 1967. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 145)
129838
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 15. – 1969. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 170)
129839
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 16. – 1969. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 176)
129840
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 17. – 1970. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 185)
129841
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 18. – 1970. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 192)
129842
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 19. – 1971. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 200)
129843
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 20. – 1971. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 208)
129844
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 21. – 1972. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 217)
129845
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 22. – 1972. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 223)
129846
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 23. – 1973. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 225)
129847
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 24. – 1973. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 230)
129848
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 25. – 1973. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 232)
129849
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 26. – 1973. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 235)
129850
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 27. – 1974. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 241)
129851
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 28. – 1974. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 244)
129852
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 29. – 1974. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 248)
129853
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 31. – 1975. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 252)
129854
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 32. – 1975. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 255)
129855
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 33. – 1975. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 256)
129856
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 34. – 1975. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 259)
129857
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 35. – 1976. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 261)
129858
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 36. – 1976. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 265)
129859
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 37. – 1976. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 266)
129860
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 38. – 1976. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 268)
129861
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z.39. – 1977. – (Biblioteka ""Kultury" ; T.272)
129862
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 51. – 1980. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 314)
129863
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 52. – 1980. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 317)
129864
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 53. – 1980. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 320)
129865
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 54. – 1980. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 323)
129866
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 55. – 1981. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 334)
129867
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 56. – 1981. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 338)
129868
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 57. – 1981. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 341)
129869
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 58. – 1981. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 344)
129870
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 59. – 1982. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 347)
129871
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 60. – 1982. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 353)
129872
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 71. – 1985. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 403)
129873
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 72. – 1985. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 406)
129874
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 73. – 1985. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 407)
129875
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 74. – 1985. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 412)
129876
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 75. – 1986. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 414)
129877
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 76. – 1986. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 417)
129878
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 77. – 1986. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 421)
129879
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 78. – 1986. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 423)
129880
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 79. – 1987. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 424)
129881
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 80. – 1987. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 428)
129882
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 81. – 1987. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 430)
129883
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 82. – 1987. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 434)
129884
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 83. – 1988. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 437)
129885
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 84. – 1988. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 441)
129886
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 85. – 1988. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 442)
129887
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 86. – 1988. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 445)
129888
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 87. – 1989. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 447)
129889
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 88. – 1989. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 450)
129890
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 89. – 1989. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 452)
129891
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 90. – 1989. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 455)
129892
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 91. – 1990. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 458)
129893
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 92. – 1990. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 461)
129894
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 93. – 1990. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 463)
129895
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 94. – 1990. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 465)
129896
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 95. – 1991. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 467)
129897
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 96. – 1991. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 468)
129898
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 97. – 1991. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 469)
129899
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 98. – 1991. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 470)
129900
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 99. – 1992. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 471)
129901
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 100. – 1992. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 473)
129902
   Zeszyty historyczne : Spisy tresci. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
N 1-134 : 1962-2000. – 2000


  1997. Hf. 85
129903
   Zeszyty historyczne. – Czestochowa : Wydawnictwo WSP. – (Prace naukowe Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie). – ISBN 83-7098-791-5
T.6. – 2000. – 442s.
129904
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z.138. – 2001. – (Biblioteka ""Kultury" ; T.517)
129905
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z.139. – 2002. – (Biblioteka ""Kultury" ; T.518)
129906
   Zeszyty naukowe. Seria specjalna: Monografie / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej
  N 140. – 1999
129907
   Zeszyty naukowe. Seria specjalna: Monografie / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej
  N 143. – 2000
129908
   Zeszyty naukowe / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej, 2000. – ISSN 0208-7944
129909
   Zeszyty naukowe. Seria specjalna: Monografie / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej
  N 141. – 2000
129910
   Zeszyty naukowe. Seria specjalna: Monografie / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej
  N 142. – 2000
129911
   Zeszyty naukowe. Seria specjalna: Monografie / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej
  N 144. – 2001
129912
   Zeszyty naukowe. Seria specjalna: Monografie / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej
  N 145. – 2001
129913
   Zeszyty naukowe. Studia ekonomiczne / Akademia ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. – Katowice
  N 18. – 2001
129914
   Zeszyty naukowe. Studia ekonomiczne / Akademia ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. – Katowice
  N 19. – 2001
129915
   Zeszyty naukowe. Seria specjalna: Monografie / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej
  N 148. – 2001
129916
   Zeszyty naukowe / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow, 2001. – ISSN 0208-7944
129917
   Zeszyty naukowe. Studia ekonomiczne / Akademia ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. – Katowice
  N 20. – 2001
129918
   Zeszyty naukowe / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow. – ISSN 0208-7944
N 558. – 2001
129919
   Zeszyty naukowe / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow. – ISSN 0208-7944
N 559. – 2001
129920
   Zeszyty naukowe / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow. – ISSN 0208-7944
N 561. – 2001
129921
   Zeszyty naukowe / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow. – ISSN 0208-7944
N 563. – 2001
129922
   Zeszyty naukowe / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow. – ISSN 0208-7944
N 564. – 2001
129923
   Zeszyty naukowe / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow. – ISSN 0208-7944
N 566. – 2001
129924
   Zeszyty naukowe. Seria specjalna: Monografie / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej
  N 150. – 2002
129925
   Zeszyty naukowe / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej, 2002. – ISSN 0208-7944
129926
   Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska Szkoly wyzszej Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie; Szkola wyzsza Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2007-. – ISSN 1898-1577
N 1 : Тенденции развития современного русского языка. – 2007. – Мова резюме: англ., пол. – (Filologia)
129927
   Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska, Szkola wyzsza Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2007-. – ISSN 1898-1577
N 2 : Роль и значение иностранных языков в международной коммуникации. – 2008. – S. 1 - 179. – Мова резюме: англ., пол. – (Neofilologia)
129928
   Zeszyty naukowe Akademii rolniczej we Wroclawiu / Akademia rolnicza we Wroclawiu. – Wroclaw. – ISSN 0867-7964
N 409. – 2001. – (Rolnictwo, ISSN 0137-1959 ; N 78)
129929
   Zeszyty naukowe Akademii rolniczej we Wroclawiu / Akademia rolnicza we Wroclawiu. – Wroclaw. – ISSN 0867-7964
N 410. – 2001. – (Rozprawy, ISSN 0867-1427 ; N 180)
129930
   Zeszyty naukowe Akademii rolniczej we Wroclawiu / Akademia rolnicza we Wroclawiu. – Wroclaw. – ISSN 0867-7964
N 423. – 2001. – (Bibliografie, ISSN 1427-5805 ; 6)
129931
   Zeszyty naukowe Biblioteki Universyteckiej w Poznaniu. – Poznan, 1998. – ISSN 08601933


  1997. N 1/2
129932
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1998. – ISSN 02399989


  1998, V.33 N 1
129933
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1998. – ISSN 08677719


  1998, V.33 N 1
129934
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1998


  1998, V.33 N 1
129935
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1998. – ISSN 0083436X


  1998, V.33 N 1
129936
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1998. – ISSN 00834351


  1998, V.33 N 1
129937
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1998. – ISSN 01372432


  1998, V.33 N 1
129938
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1999. – ISSN 00834378


  1998, V.33 N 1
129939
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1999. – ISSN 08671095


  1998, V.33 N 1
129940
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-1196-X
N 1231 : Ze swiata reklamy. – 1999. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; Z.1)
129941
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace z bibliotekoznawstwa i Informacji naukowej / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego
  Z. 4 (6). – 2000
129942
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej = Jagiellonian university scholarly fascicle / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow
  V. 2. – 2000
129943
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-4351
N 1238. – 2000. – (Prace historyczne ; z. 127)
129944
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-4351
N 1240. – 2000. – (Prace historyczne ; z. 128)
129945
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-4378
N 1241. – 2000. – (Prace jezykoznawcze ; Z.120)
129946
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0137-2432
N 1246. – 2000. – (Studia religiologica ; N 33)
129947
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0239-9989
1253. – 2000. – (Opuscula musealia ; z. 10)
129948
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-4351
N 1248. – 2001. – (Prace historyczne ; z. 128)
129949
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow
N 1249. – 2001. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej)
129950
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow
N 1251. – 2001. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej)
129951
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0137-2432
N 1253. – 2001. – (Studia religiologica ; N 34)


  1998, V.33 N 1
129952
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0239-9989
1254. – 2001. – (Opuscula musealia ; z. 11)
129953
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-436X
N 2000/2001. – 2001. – (Prace historycznoliterackie ; Z. 95/96)
129954
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego
N 1252. – 2002. – (Prace z bibliotekoznawstwa i Informacji naukowej ; Z. 5 (7))
129955
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-4351
N 1256. – 2002. – (Prace historyczne ; z. 129)
129956
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0137-2432
N 1257. – 2002. – (Studia religiologica ; N 35)
129957
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow
N 1260. – 2002. – (Prace Wydzialy zarzadzania i komunikacji spolecznej ; Z.5)
129958
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 0239-9989
1263. – 2002. – (Opuscula musealia ; z. 12)
129959
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-4378
N 1261. – 2003. – (Prace jezykoznawcze ; Z.121)


  1997. N 1/2
129960
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-4351
N 1262. – 2003. – (Prace historyczne ; z. 130)


  1998, V.33 N 1
129961
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-436X
N 2002/2003. – 2003. – (Prace historycznoliterackie ; Z. 97/98)


  1998, V.33 N 1
129962
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-1789-5
N 1264 : Zarzadzanie w kulturze; Tom 4. – 2004. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; Zeszyt 6)
129963
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-1825-5
N 1270 : Metadane. Sposob na uporzadkowanie Internetu. – 2004. – (Prace z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; Zeszyt 6(8))
129964
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-1874-3. – ISSN 1230-7025
N 1272 : Czlowiek i komputer: Dialogowy model wyszukiwania informacji. – 2004. – (Prace z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; Zeszyt 7(9))
129965
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-2002-0. – ISSN 0083-4351
1274. – 2005. – (Prace historyczne ; z. 132)
129966
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-2094-2
N 1280 : Zarzadzanie w kulturze; Tom 6. – 2005. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; Zeszyt 8)
129967
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1230-7025
N 1282 : Informacyjny kontekst komunikacji literackiej /A. Korycinska-Huras. – 2006. – (Prace z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; Zeszyt 13)
129968
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wyd-wo Uniwers. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
N 1283 : Mit w badaniach religioznawcow. – 2006. – (Studia religiologica ; Zeszyt 38)
129969
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-2140-X. – ISSN 0083-4351
1284. – 2006. – (Prace historyczne ; z. 133)
129970
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-2255-4. – ISSN 1896-8201
N 1288 : Zarzadzanie w kulturze; Tom 7. – 2006. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; Zeszyt 9)
129971
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wyd-wo Uniwers. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
N 1289 : Chrzescijanstwo antyczne. – 2006. – (Studia religiologica ; Zeszyt 39)
129972
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-2320-4. – ISSN 0083-4351
1291. – 2007. – (Prace historyczne ; z. 134)
129973
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 987-83-233-2445-4. – ISSN 1896-8201
N 1293. – 2007. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; z. 10 ; t. 8 : Zarzadzanie w kulturze)
129974
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wyd-wo Uniwers. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
N 1297 : Problemy religijne Europy nowozytnej i wspolczesnej / pod. red. J. Drabiny. – 2007. – (Studia religiologica ; zeszyt 40)
129975
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1230-7025
N 1294 : Nowe formy komunikacji spolecznej w europejskiej przestrzeni edukacyjnej / M. Krakowska. – 2008. – (Prace z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; zeszyt 16)
129976
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-2320-4. – ISSN 0083-4351
1296. – 2008. – (Prace historyczne ; z. 135)
129977
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 0239-9989
1300. – 2008. – (Opuscula musealia ; z. 16)
129978
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 987-83-233-2639-7. – ISSN 1896-8201
N 1301. – 2008. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; z. 11 ; t. 9 : Zarzadzanie w kulturze)
129979
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
N 1302 : Z religijnych zagadnien sredniowiecza / Pod red. Jana Drabiny. – 2008. – (Studia religiologica ; Zeszyt 41)
129980
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-2770-7. – ISSN 0083-4351
1304. – 2009. – (Prace historyczne ; z. 136)
129981
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 0239-9989
1305. – 2009. – (Opuscula musealia ; z. 17)
129982
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian University Scholarly Fascicle. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1230-7025
N 1306 : Metodologia badan obszaru posredniczenia w komunikacji naukowej z perspektywy nauki o informacji / R. Sapa. – 2009. – (Prace z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; zeszyt 17)
129983
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 987-83-233-2883-4. – ISSN 1896-8201
N 1307. – 2009. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; z. 12 ; t. 10 : Zarzadzanie w kulturze)
129984
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian University Scholarly Fascicle. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-2926-8. – ISSN 1230-7025
N 1308 : Informacja naukowa w Polsce na przelomie XX i XXI wiekui / M. Janiak. – 2010. – + 1 CD. – (Prace z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; z. 18)
129985
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISBN 978-83-233-2986-2. – ISSN 0137-2432
N 1310 : Rytualy w wybranych religiach i wyznaniach od starozytnosci do wspolczesnosci / pod red. Jana Drabiny. – 2010. – (Studia religiologica ; z. 42)
129986
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-2770-7. – ISSN 0083-4351
1312. – 2010. – (Prace historyczne ; z. 137)
129987
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 0239-9989
1313. – 2010. – (Opuscula musealia ; z. 18)
129988
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISBN 978-83-233-3199-5. – ISSN 0137-2432
N 1317 : Orbis christianus / pod red. Elzbiety Przybyl-Sadowskiej i Darii Szymanskiej-Kuty. – 2010. – (Studia religiologica ; z. 43)
129989
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-2770-7. – ISSN 0083-4351
1318. – 2010. – (Prace historyczne ; z. 138)
129990
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISBN 978-83-233-3503-6. – ISSN 0137-2432
N 1321. – 2011. – (Studia religiologica ; z. 44)
129991
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-4163-5. – ISSN 0083-4351
143, z. 1. – 2016. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
129992
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-4124-6. – ISSN 0083-4351
143, z. 2 : Ukraina, Rus w epoce nowozytnej. Instytucje i elity. – 2016. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
129993
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-4209-0. – ISSN 0083-4351
143, z. 3. – 2016. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
129994
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-4164-2. – ISSN 0083-4351
143, z. 4 : Asymetryczne dzialania wojenne od starozytnosci po wiek XX. – 2016. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
129995
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISBN 978-83-233-3603-7. – ISSN 0137-2432
47, z. 4. – 2014. – Попередні номери див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер. "Studia religiologica"
129996
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISBN 978-83-233-3603-7. – ISSN 0137-2432
47, z. 1. – 2014
129997
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISBN 978-83-233-3603-7. – ISSN 0137-2432
47, z. 3. – 2014
129998
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISBN 978-83-233-3603-7. – ISSN 0137-2432
47, z. 2. – 2014
129999
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
48, z. 1. – 2015
130000
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
48, z. 2. – 2015
<< На початок(–10)121122123124125126127128129130(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,