Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1291129212931294129512961297129812991300(+10)В кінець >>
1291001
  Шахов А. "Секрет искусства - впечатление" // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2018. – № 3/4 (107) : Майстри та колекції. – С. 21-29. – ISSN 2222-436X


  Валерій Арутюнович Гегамян – український художник, педагог.
1291002
  Літовіц Д. "Секрет успіху для молодих людей - вміння мислити глобально" / розмову вела Дарина Сидоренко // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 березня (№ 6). – С. 38-40
1291003
  Боярченков В.В. "Секретарь антикварского сословия": О.М. Бодянский в обществе истории и древностей российских // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2009. – № 2. – С.91-102. – ISSN 0132-1366
1291004
  Хоменко Л. "Секретний пазл" успішної перевірки, або культура телефонних розмов // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – № 8 (103), серпень. – С. 62-64
1291005
   "Секретний" підрозділ галузі : нариси історії фізико-технічного інституту Дніпропетровського національного університету / В.С. Савчук, Ф.П. Санін, В.Я. Яценко, М.Е. Кавун, А.В. Портнов; Савчук В.С. [ та ін. ] ; [ редкол.:М.В. Поляков, Ю.С. Алекссєєв, Є.О. Джур та ін. ; наук. ред. В.В. Джур ]. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет, 2001. – 376 с. : фот. – ISBN 966-551-075-4
1291006
   "Секретно. Не для печати" / МОНУ, Ін-т іст. України НАНУ ; КНУТШ ; Ін-т нац. пам"яті ; Ін-т політ та етнонац. дослід. НАНУ ; Київський міжнар. ун-т ; [ ред. кол.: Смолій В.А., Юхновський І.Р., Кульчицький С.В. та ін.]. – Київ : КиМУ, 2008. – 418 с. – До 75-річчя Голодомору-геноциду 1932-1933
1291007
  Макгэффин У. "Секреты" Белого дома / У. Макгэффин, Э. Нолл. – М, 1971. – 183с.
1291008
  Точиленкова Н. "Сексизм в рекламі: його подолання через саморегулювання з боку організацій рекламної індустрії" / [Н. Точиленкова, Т. Михальнюк, Г. Куніцин] ; Фонд ім. Фрідріха Еберта, Представництво в Україні. – Київ, 2011. – 12 с. – Авт. зазнач. в кінці кн.- Кн. опис. по обкл. – Бібліогр.: с. 12
1291009
  Маркова Г.Е. "Сексуальна революція" та її вплив на формування гендерно спрямованої преси // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 12. – С. 74-81. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 15). – ISSN 2313-8610
1291010
  Вретік Л.О. "Селективність при полімеризації мономерів з кількома подвійними зв"язками" : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.06 / Вретік Людмила Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 335 арк. – Бібліогр.: арк. 287-335
1291011
  Ильинская Н. "Селенья Раяи пропасть Ада" в поэзии Светланы Кековой // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 180-188. – ISBN 966-8188-10-1
1291012
  Абрамов А.И. "Селеста-7000" : фантаст. роман : [для сред. и ст. шк. возраста] / А.И. Абрамов, С.А. Абрамов ; [ил.: Г. Акулов]. – Москва : Детская литература, 1971. – 288 с. : ил. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
1291013
  Шаповал Л. "Селітряна компанія" в містечку Опішня на Полтавщині // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 122-127. – ISBN 978-617-7399-39-0
1291014
  Ткаченко І.В. "Село" - перша українська суспільно-політична селянська газета // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 91-104. – ISBN 966-02-3854-1
1291015
  Завітайло О. "Село" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 4 (12)


  Новели, поезія.
1291016
  Ясинский М.Н. "Село" и "вервь" Русской правды / М.Н. Ясинский, проф. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1906. – [2], 23 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1906
1291017
  Сорока В. "Селфі" з електричною лампочкою // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 7 червня (№ 21). – С. 1, 12-13. – ISSN 2219-5793


  Досліди з "вау-ефектом", спостереження з телескопом, віртуальні мандрівки Всесвітом і моделювання подорожі Сонячною системою - з Наталею Церр вивчення фізики й астрономії.
1291018
  Астаф"єв О. "Селянки" Шимона Шимоновича як взірці пісень літературного походження // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 7-12
1291019
  Астаф"єв О.Г. "Селянки" Шимона Шимоновича як взірці пісень літературного походження // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 36-43


  У статті розкрито життєвий і творчий шлях видатного ренессансного поета українсько-польського пограниччя Cимона Симоніда, схарактеризовано запроваджений ним жанр "селянки", що є взірцем пісень літературного походження. В статье раскрыто жизненный и ...
1291020
  Дроботенко Н.А. "Селянське питання" у програмах політичних партій України 90-х років // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 54-57. – (Історія ; вип. 42)


  На основі виборчих програм 1997 року висвітлено ставлення політичних партій і виборчих блоків до проблем селян. Дається аналіз запропонованих партіями шляхів вирішення "селянського питання"
1291021
   [Селівон Микола Федосович] // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 262-263. – ISSN 1993-0909


  Вчений України в галузі конституційного права, державного управління, місцевого самоврядування, кандидат юридичних наук, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України, заслужений юрист України.
1291022
  Сімакова Т.Г. Сек"юритизація іпотечних активів: теорія та практика використання в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 11, червень. – С. 77-82. – ISSN 2306-6814
1291023
  Вітман К.М. Сек"юритизація мігрантських меншин як загроза дезінтеграції Європейського Союзу // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 52-63. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
1291024
  Міщенко В.І. Сек"юритизація споживчих кредитів / В.І. Міщенко, С.В. Наумкнкова, О.І. Шаповал // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління" ; голова ред. ради С.А. Єрохін ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (186). – С. 311-321. – ISSN 1993-6788
1291025
  Коженьовскі Лешек Сек"юрітологія - наука про безпеку в Євросоюзі // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 15-16 : фото
1291026
  Джусойты Н.Г. Сека Гадиев. / Н.Г. Джусойты. – Сталинир, 1958. – 192с.
1291027
  Юхас Д. Секвенирование генома плода. Новый неинвазивный метод позволит выявлять сотни генетических нарушений, которые невозможно обнаружить сегодня // В мире науки : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 2, февраль. – С. 19. – ISSN 0208-0621
1291028
  Жуков С.А. Секвентний радіолокаційний дальномір // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 364-372. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  У статті розглядається питання використання надширокосмугових несинусоїдальних сигналів для вимірювання дальності повітряних цілей і пропонується нове науково-технічне рішення для побудови такого вимірювача.
1291029
  Захаров В.Н. Секвенциальное описание и автоматы : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Захаров В.Н.; Моск. физ.-технич. ин-т. – М., 1972. – 22л.
1291030
  Рогава М.Г. Секвенциальные варианты прикладных исчилений предикатов без структурных правил вывода : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рогава М. Г.; АН СССР, Лен. от-ние мат. ин-т. – Тбилиси, 1968. – 10л.
1291031
  Омельчук Л.Л. Секвенційне числення для композиційно-номінативних логік часткових предикатів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 270-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті визначаються спеціальні композиційно-номінативні логіки секвенційного типу для часткових предикатів. Доводяться теореми про коректність і повноту побудованого числення секвенцій за відношенням часткової істинності для предикатної алгебри ...
1291032
  Шкільняк С.С. Секвенційні системи логічного виведення першопорядкових логік часткових предикатів // Компьютерная математика : сборник научных трудов. – Киев, 2013. – Вып. 2. – С. 88-96


  Для чистих першопорядкових логік часткових однозначних та часткових неоднозначних предикатів побудовано секвенційні числення. При цьому використано спеціальні предикати-індикатори наявності значення для змінних. Доведено коректність і повноту таких ...
1291033
  Касьянюк В.С. Секвенційні числення композиційно-номінативних модальних логік немонотонних предикатів / В.С. Касьянюк, Л.М. Малютенко, О.С. Шкільняк // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 190 : Комп"ютерні науки. – С. 23-29. – ISSN 1996-5931
1291034
  Шкільняк С.С. Секвенційні числення логік часткових та неоднозначних квазіарних предикатів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 231-236. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для різних відношень логічного наслідку в чистих першопорядкових композиційно-номінативних логіках часткових і логіках неоднозначних квазіарних предикатів побудовано спеціальні секвенційні числення. При побудові використано спеціальні предикати, які ...
1291035
  Шкільняк О. Секвенційні числення мультимодальних композиційно-номінативних логік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 55-59. – (Кібернетика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються першопорядкові композиційно-номінативні мультимодальні логіки. Для таких логік кванторного рівня запропоновано числення секвенційного типу. Для цих числень доведено теореми коректності та повноти. In this paper first-order ...
1291036
  Шкільняк С С. Секвенційні числення неокласичних логік функціонального рівня // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 223-228. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для неокласичних логік функціонального рівня пропонуються аксіоматичні системи секвенційного типу. Досліджується повнота таких систем, питання семантичної та синтаксичної несуперечливості.
1291037
  Шкільняк С.С. Секвенційні числення реномінативних логік квазіарних предикатів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 138 : Комп"ютерні науки
1291038
  Шкільняк О.С. Секвенційні числення темпоральних і мультимодальних логік часткових предикатів // Штучний інтелект : науково-теоретичний журнал / НАНУ Ін-т проблем штучного інтелекту. – Донецьк, 2013. – № 1 (59). – С. 55-66. – ISSN 1561-5359
1291039
  Шкільняк О.С. Секвенційні числення транзиційних композиційно-номінативних модальних логік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 225-230. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Побудовано секвенційні числення для нових класів програмно-орієнтованих логічних формалізмів – чистих першопорядкових транзиційних композиційно-номінативних модальних логік еквітонних предикатів. Для цих числень доведено теореми коректності та ...
1291040
  Малиновская Т.В. Секвестр имущества подданных государств Четверного союза на территории Украины во время Первой мировой войны // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (Германия) ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер [та ін.]. – Дніпро, 2016. – [Вып. 42]. – С. 211-222. – ISSN 2313-1993
1291041
  Левківський А.П. Секвойя - величні людина і дерево / А.П. Левківський, П.Т. Левківський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 9/10 (91). – С. 10-13
1291042
  Левківський А.П. Секвойя - величні людині і дерево / А.П. Левківський, П.Т. Левківський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 8 (90). – С. 10-15
1291043
  Медвідь О.М. Секондарні відчислівникові утворення сучасної англійської мови / О.М. Медвідь, М.О. Ткаченко // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 97-101. – ISSN 2077-804X


  У статті розглядаються лінгво-когнітивні аспекти секондарних денумеративів типу only, between. А саме, проводиться аналіз особливостей утворення цих дериватних одиниць, їх ролі та функцій в англомовному художньому дискурсі.
1291044
  Донченко О. Секрет / О. Донченко. – Харків, 1947. – 123 с.
1291045
  Кучер В.С. Секрет : збірка / В.С. Кучер. – Симферополь, 1956. – 46 с.
1291046
  Машкин Г.Н. Секрет : повести и рассказы / Г.Н. Машкин. – Москва : Современник, 1978. – 368с.
1291047
  Терехов А.М. Секрет / А.М. Терехов. – М., 1989. – 45с.
1291048
  Николаенко М.В. Секрет "ЗОАР" : приключенческий роман / Максим Николаенко. – Одесса : Астропринт, 2016. – 198, [2] с. : ил. – ISBN 978-966-927-151-8
1291049
  Горобець І. Секрет Forte Village // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 64-70 : фото
1291050
  Кларов Ю.М. Секрет бессмертия. / Ю.М. Кларов. – М, 1989. – 318с.
1291051
  Богачев И.Н. Секрет булата / И.Н. Богачев. – Москва-Свердловск, 1957. – 91с.
1291052
  Веймарн А. Секрет вековой выдержки // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 29. – С. 106-109


  15 жовтня виповнюється 90 років від дня розстрілу Мати Харі
1291053
  Абчук В.А. Секрет великих полководців : [для серед. та ст. шк. віку] / В. Абчук ; іл.: В. Гусева. – Київ : Веселка, 1981. – 150 с.
1291054
   Секрет Венеры. Тысяча ликов Венеры // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 154, июль. – С. 40-41 : фото
1291055
  Барков Ф.А. Секрет вкусного супа / сост. Ф.А. Барков ; Эксперим.-творч. центр "РЕАЛ.И". – [б. м.] : Эксперим.-творч. центр "РЕАЛ.И", 1991. – 15, [1] с.
1291056
  Тийяр П. Секрет господина Поля / П. Тийяр. – М. : Иноиздат, 1952. – 128 с
1291057
  Бадигин К. Секрет государственной важности : повесть / Константин Бадигин. – Москва : Детская литература, 1968. – 336 с.
1291058
  Бадигин К.С. Секрет государтвенной важности : для сред. и ст. возраста / Константин Бадигин. – Владивосток : Дальневосточное книжное издательство, 1988. – 351 с.
1291059
  Безруков Владислав Вікторович Секрет довголіття : [інтерв"ю з директором Інституту геронтології, членом-кореспондентом Академії медичних наук України, професором В.В. Безруковим] / Безруков Владислав Вікторович, Федоренко Тетяна // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 24-26. – ISSN 0130-5212
1291060
  Полянкер Г.И. Секрет долголетия : роман / Г.И. Полянкер. – Киев : Радянський письменник, 1963. – 492 с.
1291061
  Полянкер Г.И. Секрет долголетия : роман / Г.И. Полянкер. – Киев : Дніпро, 1968. – 472 с.
1291062
  Соколов В.Д. Секрет дядюшки Тудора. / В.Д. Соколов. – Москва, 1955. – 48с.
1291063
   Секрет здоровья и долголетия критян // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 45-47 : фото
1291064
  Орлов В.И. Секрет изобретателя : [рассказы из истории изобретений : для ст. возраста] / Владимир Орлов ; [ил.: Н. Смолянинов]. – Москва : Молодая гвардия, 1946. – 142 с. : ил.
1291065
  Сидоренко Віктор Секрет ідилії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 88-91 : фото
1291066
  Заянчківський В. Секрет його простий // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Березень (№ 4)


  Бесіда з Павлом Григоровичем Солом"янюком, який викладає основи економічної теорії в Ін-ті журналістики та який є директором юридичної фірми "Правекс".
1291067
  Габибов Г. Секрет красоты / Г. Габибов. – Махачкала, 1967. – 94с.
1291068
  Имшенецкий В.А. Секрет лабиринта Гаусса / В.А. Имшенецкий. – Иркутск, 1977. – 256с.
1291069
  Рибак Н.С. Секрет майстра : Новели / Н.С. Рибак. – Полтава : Плужанин, 1932. – 76с.
1291070
  Магомедов М. Секрет мастера Кади : рассказы / Муса Магомедов ;. – Москва : Советская Россия, 1966. – 120 с.
1291071
  Томсен В.В. Секрет молодости / В.В. Томсен. – Владимир, 1962. – 88с.
1291072
  Пашин В.В. Секрет молодости / В.В. Пашин. – Пермь, 1966. – 134с.
1291073
  Гарднер Э.С. Секрет падчерицы / Э.С. Гарднер. – М, 1991. – 111с.
1291074
  Шамфарова Мария. Суслов Роман Секрет первой свежести / Мария. Суслов Роман Шамфарова, Манохина Ксения // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 140-142 : фото
1291075
  Лопатин П. Секрет победы / П. Лопатин. – М, 1944. – 40с.
1291076
  Хаткевич Василий Секрет полета колибри // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 2-3 : Іл.
1291077
  Кашуба М. Секрет просування // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 26-27 червня (№ 118/119). – С. 21


  Стефан Яворський та його шлях нагору.
1291078
  Кашуба М. Секрет просування // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 3-4 липня (№ 122/123). – С. 21


  Стефан Яворський та його шлях нагору.
1291079
  Салуцкий А.С. Секрет профессора / А.С. Салуцкий. – М, 1976. – 200с.
1291080
  Бейлина Н.В. Секрет профессора Феномена / Н.В. Бейлина ; [ил.: С.В. Калачев]. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное изд-во, 1964. – 26 с. : ил. – (Библиотечка одного рассказа)
1291081
  Краснов Я.Я. Секрет сили і здоров"я / Я.Я. Краснов. – К., 1971. – 64с.
1291082
  Скоробогатов В.Е. Секрет Сталинграда. / В.Е. Скоробогатов. – Алма-Ата, 1982. – 295с.
1291083
  Скоробогатов В.Е. Секрет Сталинграда. / В.Е. Скоробогатов. – Алма-Ата, 1986. – 330с.
1291084
  Кленов А.С. Секрет Страдивари / А.С. Кленов. – 2-е изд. – М, 1989. – 44с.
1291085
  Ромберг Йоханна Секрет счастья : психология. Капитаны своих судеб // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 10 (163). – С. 102-113 : Фото. – ISSN 1029-5828
1291086
  Френц Лотар Секрет тритонов : природа / Френц Лотар, Цанк Золвин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 5. – С. 168-177 : Фото. – ISSN 1029-5828
1291087
  Иванов Владимир Секрет успеха - коллектив : Золотая корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 74-75 : Фото
1291088
  Жарковский М.И. Секрет успеха / М.И. Жарковский. – Тула, 1975. – 72с.
1291089
  Ижболдин В.И. Секрет успеха / В.И. Ижболдин. – М, 1977. – 33с.
1291090
  Богданова Марина Секрет успеха: гибриды и дженерики : Ярмарка идей // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 8. – С. 84-85 : Фото
1291091
  Вознюк Є. Секрет успіху США у сфері інформаційної безпеки / Є. Вознюк, Н. Ничипорчук // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Тихомирова Є.Б., Бортніков В.І., Вакулич В.М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (3). – С. 66-71. – ISSN 2522-1663
1291092
   Секрет успіху Швейцарії, або Що таке нормальна держава та як її побудувати? / О. Бровко, Т. Пайосова, М. Колеснік, К. Бекреньова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 червня (№ 109). – С. 8
1291093
  Панасенко А.О. Секрет фірми: Гумор та сатира / А.О. Панасенко. – К., 1991. – 140с.
1291094
  Премчанд Секрет цивилизации. / Премчанд. – М., 1958. – 56с.
1291095
  Дзелепи Э.Н. Секрет Черчилля / Э.Н. Дзелепи. – М., 1975. – 308с.
1291096
   Секрет чуда // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 86-87 : фото
1291097
  Видгоп Л.Н. Секрет шкипера Харвея / Л.Н. Видгоп, Я.Л. Сухотин. – Ленинград : Детская литература, 1967. – 205 с.
1291098
  Боровик М. Секретар Ради революційних повстанців України (махновців) Петро Рибін: портрет анархіста // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2011. – № 2 (37). – С. 184-206. – ISBN 978-617-587-078-5


  У статті на основі раніше невідомих архівних документів висвітлюється життєвий шлях і суспільно-політична діяльність секретаря вищого політичного органу махновського руху в 1920 р. Петра Рибіна.
1291099
  Васильев Н.М. Секретариат-исполнительный механизм ООН / Н.М. Васильев. – Москва, 1965. – 112с.
1291100
  Зозуля О.І. Секретаріат Президента України: нормативно-правові засади організації та діяльності : монографія / О.І. Зозуля; за ред. О.В. Марцеляка. – Харків : Харків юридичний, 2008. – 304с. – ISBN 978-966-8395-35-2
1291101
  Стешенко Т.В. Секретаріат Центральної виборчої комісії: функції, повноваження й організація роботи // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 81. – С. 59-66. – ISSN 0201-7245
1291102
  Бондырева Т.Н. Секретарское дело / Т.Н. Бондырева. – М., 1989. – 382с.
1291103
   Секретарська місія // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко ; ред.: Х. Пошелюжна, М. Сисоєнко, С. Вовк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (179), листопад. – С. 42-45. – ISSN 1726-3077
1291104
  Аникин В.В. Секретарь-организатор работы партбюро / В.В. Аникин. – Москва, 1962. – 40с.
1291105
  Власов Л.В. Секретарь - помощник руководителя / Л.В. Власов, В.Н. Гладков. – Ленинград, 1989. – 108с.
1291106
  Каипбергенов Т. Секретарь : повесть / Т. Каипбергенов; пер. с каракалп. – Москва : Детская литература, 1985. – 111 с.
1291107
  Атаев А.А. Секретарь горкома : [повесть] / Атаев А.А. ; ил.: А. Заринов. – Ашхабад : Туркмениздат, 1972. – 156 с. : ил.
1291108
  Дмитриев А.В. Секретарь исполкома районного, городского Совета / А.В. Дмитриев. – М., 1976. – 80с.
1291109
  Думова Н.Г. Секретарь МК / Н.Г. Думова. – Москва, 1966. – 119с.
1291110
  Кочетов В.А. Секретарь обкома : Роман / В.А. Кочетов. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 480с.
1291111
  Кочетов В.А. Секретарь обкома : Роман / В.А. Кочетов. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 608с.
1291112
  Кочетов В.А. Секретарь обкома : Роман / В.А. Кочетов. – Москва, 1967. – с.
1291113
  Асанов Н.А. Секретарь партбюро : роман / Н.А. Асанов. – Ленинград : Советский писатель, 1950. – 374 с.
1291114
  Политов З.Н. Секретарь подпольного обкома / З.Н. Политов. – М., 1970. – 159с.
1291115
  Политов З.Н. Секретарь подпольного обкома / З.Н. Политов. – Изд. 3-е. – М., 1978. – 152с.
1291116
  Скотт Л. Секретарь профессионального союза / Л. Скотт. – Москва, 1924. – 93с.
1291117
  Власов Л.В. Секретарь руководителя учереждения / Л.В. Власов, В.Н. Гладков. – Москва, 1980. – 72 с.
1291118
  Хейфец М.Р. Секретарь тайной полиции / М.Р. Хейфец. – М, 1968. – 224с.
1291119
  Ришар К. Секретарь учереждения / К. Ришар. – М, 1983. – 128с.
1291120
   Секретарь учреждения.. – 2-е изд. – М, 1973. – 120с.
1291121
   Секретарь учреждения.. – М, 1983. – 95с.
1291122
  Кондратюк С. Секрети гендеру. Що допоможе майбутнім правничиням стати професіоналками // Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 2019. – 10-21 серпня (№ 31/32)


  Вдруге поспіль Асоціація жінок-юристів збирає майбутніх представниць відповідної професії. Учасниці літньої школи "ЮрФем"з"їхалися до Києва заради того, аби опанувати ті навички, без яких у професії не обійтись: уміння переконувати, вести переговори, ...
1291123
  Веремійчик О. Секрети геніальності Івана Марчука // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-24 жовтня (№ 39/40). – С. 20
1291124
   Секрети ЗНО: як підраховують бали учасників тестування? // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 14 травня (№ 19/20)


  Щороку абітурієнтів і батьків цікавить безліч питань, пов’язаних із механізмом проведення тестування. Однак особливо всіх хвилює, як же визначаються бали ЗНО, оскільки саме це є головним критерієм під час вступу до ВНЗ. Фахівці Українського центру ...
1291125
   Секрети зоряних величин // Київський університет. – Київ, 2017. – Листопад (№ 9). – С. 7


  "Десятикласник Українського фізико-математичного ліцею КНУ Денис Федорович виборов ІІ диплом (еквівалент срібної медалі) на XXII Міжнародній астрономічній олімпіаді, що проходила з 27 жовтня по 4 листопада 2017 року у китайському місті Вейхай. Цією ...
1291126
  Тригуб В. Секрети козацьких булав. Як мужики "кинули" спецслужби трьох країн // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 38-39
1291127
  Потьомкіна Ю. Секрети медіації. Як керувати конфліктом // Юридична газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 38/39). – С. 39
1291128
  Григорчук М. Секрети нанотехнологій: від давнини до сучасності // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 6 (62). – С. 8-17. – ISSN 1819-7329
1291129
  Агабальянц Е. Секрети одного мінералу / Е. Агабальянц. – Київ : Веселка, 1975. – 159с.
1291130
  Маленко О.О. Секрети поетичного тексту й поетичної мови в наукових рефлексіях професора Анатолія Мойсієнка // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 269-275. – ISSN 2312-0665


  Рец.: Мойсієнко А. Текст як мистецька даність. Проблеми поетичної мови. Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2018. 206 с.
1291131
  Сюндюков І. Секрети політики від Арістотеля // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 10-11 вересня (№ 119/120). – С. 21


  Знаменитий давньогрецький вчений про стійкість демократії та етичні підвалини держави.
1291132
  Сюндюков І. Секрети політики від Арістотеля // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 17-18 вересня (№ 121/122). – С. 21


  Знаменитий давньогрецький вчений про стійкість демократії та етичні підвалини держави.
1291133
  Сюндюков І. Секрети політики від Арістотеля // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 24-25 вересня (№ 123/124). – С. 21


  Знаменитий давньогрецький вчений про стійкість демократії та етичні підвалини держави.
1291134
  Сюндюков І. Секрети прихованої влади // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 грудня (№ 224/225)


  Макс Вебер - про джерела й підстави впливу чиновництва в історії та в сучасну добу.
1291135
  Вартанов Г. Секрети радіоефіру // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 11 : Присвячено 70-літтю від дня народження В.Я Миронченка 25 квітня 2007 р. – С. 68-70
1291136
  Остапчук М.В. Секрети родоводу та науково-педагогічна діяльність К.Е. Ціолковського / М.В. Остапчук, О.М. Остапчук // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. – С. 218-222. – (Серія педагогічна ; Вип. 21). – ISSN 2307-4507
1291137
  Ковальова Л. Секрети творчості Емми Сорокіної // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.17
1291138
  Різун В.В. Секрети Тетяни Приступенко // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 8 : Присвячено 50-літтю від дня народження Т.О. Приступенко 4 вересня 2006 р. – С. 5-6
1291139
  Горків І. Секрети українського Народного дому в Перемишлі // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 48. – С. 1, 6-7. – ISSN 0027-8254
1291140
  Чухліб Т. Секрети українського полівасалітету. Хмельницький - Дорошенко - Мазепа / Тарас Чухліб ; НАНУ ; Ін-т історії України ; Науково-дослід. ін-т козацтва. – Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2011. – 327 с., [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 299-319. – ISBN 978-966-518-563-5
1291141
  Караванський С. Секрети української мови / С. Караванський. – К, 1994. – 150с.
1291142
  Кіслова Вікторія Секрети успіху (Інтерв"ю з директором ТОВ "Основа" В.І.Рудиком) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 40
1291143
  Пушкарук Н. Секрети успіху Піднебесної / Н. Пушкарук, А. Гончарук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 18 жовтня (№ 185). – С. 3


  Експерти намагаються спрогнозувати, чого очікувати від XIX з"їзду Комуністичної партії Китаю.
1291144
  Батіщева Валентина Секрети успішного ділового спілкування // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 9, вересень. – С. 21-22
1291145
  Мірошник Дмитро Секрети успішного ділового спілкування: поради виступаючим // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 32
1291146
   Секрети Чорного моря / [Ін-т морської біології НАН України ; передм.: В. Мамаєв, Г. Мінічева ; брали участь: Б. Александров, О. Андріанова, Н. Атамась та ін.]. – Київ : [б. в.], 2020. – 60, [4] с. : іл. – Проєкти ЄС-ПРООН "Посилення екологічного моніторингу Чорного моря: обрані заходи" (EMBLAS-Plus). – (Прямуємо разом ) ( EMBLAS-Plus. Environmental Monitoring in the Black Sea)
1291147
  Левицький М. Секрети Шевченкових "Заповіту" й пісні "Реве та стогне..." // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – 30 березня (№ 13). – С. 10. – ISSN 0027-8254
1291148
  Овчаренко Е. Секрети щастя від Раїси Недашківської // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 4-10 жовтня (№ 40). – С. 15
1291149
  Красносільська А. Секретна вседозволеність, або Як реформувати Службу безпеки України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 травня (№ 17). – С. 3


  "Обіцяючи реформувати і прогнилу корумповану правоохоронну систему, постмайданна влада бралася за всі органи, крім самого безконтрольного і закритого, Служби безпеки України. СБУ була і залишається недоторканною «священною коровою» з невластивими ...
1291150
  Алексєєв С.П. Секретна просьба / С.П. Алексєєв. – Київ, 1965. – 88с.
1291151
  Ринтельн Секретная война / Ринтельн. – М., 1938. – 120с.
1291152
  Черняк Е.Б. Секретная дипломатия Великобритании / Е.Б. Черняк. – Москва, 1975. – 372 с.
1291153
  Исаев К. Секретная миссия / К. Исаев, М. Маклярский. – Москва : Госкиноиздат, 1950. – 96 с.
1291154
  Бельская А.Б. Секретная миссия / А.Б. Бельская. – М., 1951. – 44с.
1291155
  Соколов В.В. Секретная миссия В. Г. Деканозова в Урумчи (Синьцзян) в 1942 году // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 3. – С. 162-180. – ISSN 0130-3864
1291156
  Меркулов И.В. Секретная миссия капитан-лейтенанта С.И.Плещеева в Швеции в 1777 г. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 31-42. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1291157
   Секретная переписка внешнеполитических ведомств США по Афганистану // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1986. – № 5 (244). – С. 5-176
1291158
  Довидайтис И. Секретная почта : рассказы / И. Довидайтис; пер. с литов. – Москва : Советский писатель, 1964. – 192 с.
1291159
  Алексеев С.П. Секретная просьба / Алексеев С.П. – Москва, 1988. – 478 с.
1291160
  Ландау Г. Секретная служба в тылу немцев / Г. Ландау. – М., 1943. – 84с.
1291161
  Левитанский Ю.Д. Секретная фамилия / Ю.Д. Левитанский. – Иркутск, 1954. – 16с.
1291162
  Глушанков И.В. Секретная экспедиция : Экспедиция Криницына - Левашова, посланная для открытия, исследования и точного наненесения на карты наиболее восточных островов Алеутской гряды. / И.В. Глушанков. – Магадан, 1972. – 184с.
1291163
   Секретная экспедиция американцев // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2001. – № 1. – С.13-15. – ISSN 0321-0669


  Историко-этнографическая экспедиция американцев на Чукотку 90-летней давности.
1291164
  Михайлюта О.О. Секретний ешелон : повісті, оповідання / Олександр Михайлюта. – Київ : Український письменник ; Вир, 1995. – 299, [2] с., включ. обкл. : портр. – ISBN 5-333-00703-9
1291165
  Маркіна Н.В. Секретний заповіт та його виконання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 172-176. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1291166
  Тригуб В. Секретний шлях до скарбів Ватикану // Музеї України : науково-популярний журнал / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 26
1291167
  Методієв М. Секретні файли і трансформація країни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18 лютого (№ 29). – С. 9


  Розмова з болгарським істориком. Чому в Болгарії надають великого значення розсекреченню архівів КДБ.
1291168
  Фомин А. Секретное "оружие" Сталина // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 40. – С. 1, 12


  Прочитав название статьи, многие подумают, что она про "Коктейль Молотова", "Катюши" или про атомную бомбу. Нет, эта публикация о том, как водка, обычная русская водка внесла свой вклад в победу над Германией... "Наркомовские сто грамм" - неофициальный ...
1291169
  Немирова М.А. Секретное дело вермахта / М.А. Немирова, Э.А. Каландадзе. – Тбилиси, 1980. – 224с.
1291170
  Демидов В. Секретное завещание Сталина. Кого хозяин Кремля хотел сделать своим наследником? // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 27. – С. 1, 4-5


  Сегодня почти не осталось свидетелей деятельности И. В. Сталина. Некому больше вспомнить о нем в назидание потомкам. Но зато стали появляться подлинные документы, извлеченные из архивохранилищ, которые ранее для всех были закрыты. Некоторые из них ...
1291171
  Овалов Л.С. Секретное оружие / Л.С. Овалов. – Москва, 1963. – 208с.
1291172
  Орлов А.С. Секретное оружие третьего рейха / А.С. Орлов. – Москва, 1975. – 159с.
1291173
  Гирфанов А. Секретное послание : юморист. рассказы / А. Гирфанов; пер. с башк. Е.Мальгинова, Я.Полищука. – Москва : Современник, 1982. – 240 с.
1291174
  Ефетов К.А. Секретное послание Микеланджело в будущее // Химия и жизнь - 21 век : Научно-популярный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 69.
1291175
  Карунный М.Д. Секретное происшествие: полуфант. повести / М.Д. Карунный. – Москва, 1981. – 208с.
1291176
  Супонина Е. Секретное учение президента Асада // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 18 (1183). – С. 10-12. – ISSN 0234-1670


  С 1970 года Сирией правит династия Асадов. Её основатель Хафез Асад скончался в июне 2000 года, причём за несколько лет до смерти создал все условия для мирной передачи власти своему сыну Башару Асаду. Представители семьи Асадов, правящей уже более 40 ...
1291177
   Секретные документы Второй Империи : изд. без пропусков : пер. с фр. – Москва : Тип. В. Готье, 1871. – 72, 394, VIII с.
1291178
  Массон В.М. Секретные записки о России и в частности о конце царствования Екатерины ІІ и правлении Павла І. : пер. с франц. со 2-го изд. Н. На-го. – Москва : Тип. "Культура"
Ч. 1. – 1918. – 145 с.
1291179
  Овчинникова Л.В. Секретные издания японского генерал-губернаторства как источник изучения колониального периода корейской и японской истории (1920-1945) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 57-70. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
1291180
   Секретные материалы ХХ века. – Київ, 2001
1291181
  Захариас Э.М. Секретные миссии / Э.М. Захариас. – М., 1959. – 471с.
1291182
   Секретные миссии. – М, 1964. – 680-с.
1291183
   Секретные операции.. – М, 1991. – 363с.
1291184
  Яблоков М. Секретные свитки Ломоносова // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 2011. – № 11 (938). – С. 48-53. – ISSN 0320-331Х


  Сразу после смерти М.В. Ломоносова в его лаборатории был проведын самый тщательный обыск. В нём не побрезговал принять личное участие сам сиятельный граф Григшорий Орлов., фаворит Екатерины . Многие бумаги в тот день навсегда исчезли из архива учёного.
1291185
  Зуев А.С. Секретные узники сибирских острогов / А.С. Зуев, миненко. – Новосибирск, 1992. – 162с.
1291186
  Боброва В.С. Секретные фонды архивов Сибири в 1920-е годы // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 158-168. – ISSN 0869-5687
1291187
  Тренев В.К. Секретный вояж / В.К. Тренев. – Москва, 1968. – 192с.
1291188
  Меньшиков В.М. Секретный код "Огненная земля" / В.М. Меньшиков. – М., 1989. – 124с.
1291189
  Тохай Ф. Секретный корпус / Ф. Тохай. – М, 1944. – 122с.
1291190
  Кулида С. Секретный советник Непальского монарха // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 38/1. – C. 6-7, 11


  "Когда-то мне довелось прочесть великолепный рассказ Редьярда Киплинга "The Man Who Would be King" ("Человек который хотел быть королем"). Но, впрочем, это экзотическое повествование понравилось, естественно, не только мне одному. В "Письмах ...
1291191
  Парнов Е.И. Секретный узник : Повесть об Ернесте Тельмане / Е.И. Парнов. – Москва : Политиздат, 1972. – 503с.
1291192
  Коротин А.В. Секретный узник / А.В. Коротин. – Ставрополь, 1976. – 191с.
1291193
  Парнов Е.И. Секретный узник / Е.И. Парнов. – М., 1978. – 470с.
1291194
  Платов Л.Д. Секретный фарватер / Л.Д. Платов. – М., 1965. – 511с.
1291195
  Платов Л.Д. Секретный фарватер / Л.Д. Платов. – М., 1966. – 486с.
1291196
  Платов Л.Д. Секретный фарватер / Л.Д. Платов. – М., 1967. – 543с.
1291197
  Платов Л.Д. Секретный фарватер / Л.Д. Платов. – М., 1971. – 493с.
1291198
  Платов Л.Д. Секретный фарватер / Л.Д. Платов. – М., 1972. – 491с.
1291199
  Платов Л.Д. Секретный фарватер / Л.Д. Платов. – М., 1977. – 495с.
1291200
  Платов Л.Д. Секретный фарватер / Л.Д. Платов. – М., 1987. – 561с.
1291201
  Платов Л.Д. Секретный фарватер / Л.Д. Платов. – М., 1988. – 509с.
1291202
  Первенцев А.А. Секретный фронт : Роман / А.А. Первенцев. – Москва : Воениздат, 1972. – 399с.
1291203
  Первенцев А.А. Секретный фронт / А.А. Первенцев. – Москва, 1981. – 576 с.
1291204
  Шатуновский И.М. Секретов не будет. / И.М. Шатуновский. – М., 1974. – 366с.
1291205
  Скочко Н.С. Секреторна і всмоктувальна функції шлунково-кишкового тракту у щурів в онтогенезі : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Скочко Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1291206
  Скочко Н.С. Секреторна і всмоктувальна функції шлунково-кишкового тракту у щурів в онтогенезі : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Скочко Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 150 арк. – Бібліогр.: арк. 128-150
1291207
  Масюк Тетяна Володимірівна Секреторна функція печінки при дії енкефалінів : Дис... канд.біологічнихнаук: 03.00.013 / Масюк Тетяна Володимірівна; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1996. – 213л. – Бібліогр.:л.168-213
1291208
  Масюк Тетяна Володимирівна Секреторна функція печінки при дії енкефалінів : Автореф... канд. біолог.наук: 03.00.13 / Масюк Тетяна Володимирівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 16л.
1291209
  Долгова Олена Миколаївна Секреторна функція печінки при дії жовчних кислот : Автореф... кандид. біолог.наук: 03.00.13 / Долгова Олена Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. Науково-Дослідний ін-тут фізіології. – К., 1997. – 19л.
1291210
  Долгова Олена Миколаївна Секреторна функція печінки при дії жовчних кислот : Дис... кандид. біологічнихнаук: 03.00.13. / Долгова Олена Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка Науково-Дослідний ін-тут фізіології. – К., 1997. – 159л. – Бібліогр.:л.133-159
1291211
  Тукаєв С.В. Секреторна функція печінки при дії норадреналіну / С.В. Тукаєв, С.П. Весельський, А.І. Масюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 22-24. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  У дослідах на щурах вивчали зміни рівня секреції жовчі, жовчних кислот і ліпідів жовчі при дії норадреналіну. Встановлено, що механізми холестатичної дії норадреналіну пов"язані з його регулюючим впливом на метаболічні процеси в гепатоцитах.
1291212
   Секреторна функція шлунка при експериментальному хронічному алкогольному панкреатиті у щурів / О. Грінченко, Л. Штанова, З. Горенко, В. Бабан, В. Барановський, Т. Вовкун, Д. Музалевська, С. Весельський, П. Янчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 68-76. – (Серія: Біологічні науки ; № 14 (263)). – ISSN 1729-360X
1291213
  Скочко Н.С. Секреторна функція шлунка у щурів різних вікових груп за умов стандартної дієти та дієти з додаванням пробіотика / Н.С. Скочко, Т.В. Берегова, Є.О. Торгало // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія". – Полтава, 2013. – Вип. 3, т. 1 (102). – С. 200-204. – ISSN 2077-4214


  Дослідження секреції гідрохлоридної кислоти (НСІ) та пепсину в шлунку щурів в онтогенезі, які знаходились на стандартному раціоні, та у щурів яким до стандартної їжі періодично додавали пробіотик.
1291214
  Коршун А.И. Секреторнаф функция тощей кишки и механизмы ее регулирования у свиней : Автореф. дис. ... докт. биол. наук / Коршун А.И. ; Укр. с. х. акад. – Киев, 1965. – 20 с.
1291215
  Турчина Л.Р. Секреторная деятельность желудка и всасывательная функция желудка и кишечника при введении в организм вакцин и сывороток : Автореф... канд. биол.наук: / Турчина Л.Р.; Львовский зоовет. ин-т. – Львов, 1967. – 19л.
1291216
  Сокур В.Д. Секреторная деятельность орбитальной слюнной железы собаки : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сокур В.Д. ; МВО УССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. Каф. физиологии животных и человека. – Киев, 1957. – 14 с.
1291217
  Гульманов Д. Секреторная деятельность тонкого кишечника у животных различного возраста в условиях высокой внешней температуры и инсоляции. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гульманов Д.; Ташкент.гос.ун-т. – Ташкент, 1968. – 28л.
1291218
  Мартыненко М.Г. Секреторная деятельность, свойства и неорганический состав слюны подъязыных желез на пищевые и отвергаемые вещества : Дис... канд.биологич.наук: / Мартыненко М.Г.; Черкасский пед.ин-т. – К., 1965. – 234л.
1291219
  Мартыненко М.Г. Секреторная деятельность, свойства и неорганический состав слюны подъязычных желез на пищевые и отвергаемые вещества : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Мартыненко М.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 15 с.
1291220
  Бородин С.К. Секреторная и всасывательная деятельность тонкого кишечника при различном функциональном состоянии щитовидной железы : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Бородин С.К.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1972. – 38л.
1291221
  Садыков К. Секреторная и эвакуаторная деятельность желудка щенков в различные возрастные периоды их жизни в условиях высокой внешней температуры инсоляции. (Эксперим. исследование) : Автореф... кандидата биол.наук: / Садыков К.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1965. – 26л.
1291222
  Скляров Я.П. Секреторная работоспособность главных пищеварительных желез. / Я.П. Скляров. – К., 1958. – 183с.
1291223
  Кравчук Г.П. Секреторная функция вилочковой железы у больных с аллергическими и неспецифическими инфекционными заболеваниями органов дыхания : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.36 / Кравчук Г.П.; Киев. мед. ин-т. – К., 1981. – 19л.
1291224
  Гончар Е.А. Секреторная, моторно-эвакуаторная функция культи желудка и некоторые функциональные нарушения печени у больных, оперированных методом бильрот-П по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстно : Автореф... канд. мед.наук: 777 / Гончар Е.А.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1969. – 16л.
1291225
  Никитин Ю.И. Секреторно-ферментативная деятельность кишечника в зависимости от скармливаемых кормов и функционального состояния вегетативного отдела нервной системы у свиней : Автореф... канд. биол.наук: / Никитин Ю. И.; Витеб. вет. ин-т. – Витебск, 1965. – 19л.
1291226
  Чурилов И.А. Секреторные яды в отношении желудочного сока : диссертация / И.А. Чурилов. – С.-Петербург : Типо-Литография Р. Голике, 1894. – 84 с.
1291227
  Бабкин Б.П. Секреторный механизм пищеварительных желез / Б.П. Бабкин. – Ленинград : Медгиз, 1960. – 776 с. : ил.
1291228
  Ливингстон Б. Секреты / Б. Ливингстон. – Київ, 1994. – 384с.
1291229
  Стрелкова И. Секреты "бенчмаркинга": учиться никогда не поздно // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 20. – С. 37-39. – ISSN 1727-4893


  Підвищення кваліфікації бібліотекарів
1291230
  Сван Т. Секреты 32-разрядного программирования в Delphi / Т. Сван. – Київ : Диалектика, 1997. – 480с. – ISBN 1-56884-690-8; 966-506-052-Х
1291231
  Волш Д. Секреты AutoCAD 13 / Дэвид Волш, Вильям Р. Веласки, Роберт Л. Найт; Перев. с англ. Н.Н. Воробьева и др. – Киев; Москва : Диалектика, 1997. – 544с. : илл. – ISBN 966-506-066-X
1291232
  Харрел В. Секреты CorelDRAW 7 / Вильям Харрел. – Киев : Диалектика, 1997. – 464с. – Парал. тит. англ. – ISBN 966-506-086-4
1291233
  Лишнер Рэй Секреты Delphi 2 = Secrets of Delphi 2. Exposing undocumented features of Delphi : Используйте мощь, заложенную в недокументированных возможностях Delphi 2 / Лишнер Рэй; Пер. с английского. – Киев : Dia Soft, 1996. – 800с. – ISBN 966-7033-10-4
1291234
  Орлик С.В. Секреты Delphi на примерах: Версия 1.0 / С.В. Орлик. – М., 1996. – 316с.
1291235
  Каммингс С. Секреты Office 97 / С. Каммингс, Р. Коварт; Пер. с англ. – Киев; Москва : Диалектика, 1997. – 576 с. – ISBN 966-506-100-3
1291236
  Армстронг Д.С. Секреты Unix / Джеймс С. Армстронг; Пер. с англ. А.А. Кущана; Ред. П.В. Анахова. – Киев : Диалектика, 1996. – 574с. : илл. – ISBN 966-506-043-0
1291237
  Армстронг Секреты Unix / Джеймс Армстронг, мл.; Пер. с англ. – 2-е изд. – Москва : Диалектика, 2000. – 1072с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0068-9


  Книга для опытных пользователей. Основные функции системы, сведения о командах, подробный анализ процессов в системе. Совместное использование различных средств. Параметры команд. Многое другое
1291238
  Ливингстон Брайан Секреты Windows 3.1 / Ливингстон Брайан. – 2-е изд. – Киев ; Москва : Диалектика ; Информейши Компьютер Энтерпрайз, 1994. – 384 с. – ISBN 5-7707-5912-7
1291239
  Хиллей В Секреты Windows NT Server 4.0 / Валда Хиллей. – Киев : Диалектика, 1997. – 528с. – ISBN 966-506-046-5
1291240
  Ливингстон Бр. Секреты Windows Vista = Windows Vista Secrets / Брайан Ливингстон, Пол Таррот ; [пер. с англ. А.А. Моргунова ; под ред. Ю.Н. Артеменко]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Диалектика ; И.Д. Вильямс, 2007. – 608 с. – ISBN 978-5-8459-1285-5
1291241
  Лоу Д. Секреты Word для Windows 95 / Д. Лоу; Пер.с англ. – Київ : Диалектика, 1996. – 576с. – ISBN 966-506-018-Х
1291242
  Ковехова В.Г. Секреты алтайской кухни / В.Г. Ковехова. – Барнаул, 1991. – 27с.
1291243
  Семенов К.И. Секреты амура / К.И. Семенов. – Москва, 1966. – 103с.
1291244
   Секреты бабушкиного сундука, или Домашняя волшебная книга : гадания всех времен и народов. – Таллинн : Периодика, 1990. – 70 с. – ISBN 5-7979-0400-4
1291245
  Стенг Д. Секреты безопасности сетей / Д. Стенг, С. Мун; Пер. с англ. – Киев : Диалектика, 1996. – 544 с. – ISBN 5-7707-6515-1; 5-85225-044-9
1291246
  Соляник А.А. Секреты библиотечного мастерства: заочное интервью с А.А. Соляник // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 7. – С. 66-73. – ISSN 0130-9765


  Беседа с видным украинским библиотековедом и документоведом, доктором педагогических наук Аллой Анатольевной Соляник в связи с 50-летим со дня рождения. Практически всю творческую жизнь Алла Анатольевна работает в Харьковской государственной академии ...
1291247
  Федотов Г.Я. Секреты бондарного ремесла. / Г.Я. Федотов. – М., 1991. – 287с.
1291248
  Петрова Александра Секреты бюджетной планировки сада с минимальным уходом // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 1. – С. 30-31 : фото
1291249
  Иванченко В.А. Секреты вашей бодрости / В.А. Иванченко. – Москва : Знание, 1988. – 288с.
1291250
  Иванченко В.А. Секреты вашей бодрости / В.А. Иванченко. – Минск, 1991. – 251с.
1291251
   Секреты волшебства и чародейства.. – Харьков, 1994. – 352 с.
1291252
  Широков Валентин Секреты выживания турклуба "Глобус" / Широков Валентин, Корольков Константин // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 46-48
1291253
  Скворцова Галина Секреты детского отдыха от "Солвекс": не тратим деньги, а инвестируем : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 46-48
1291254
  Бывалькевич А. Секреты детского питания / Алеся Бывалькевич. – Киев : Саммит-Книга, 2015. – 143, [1] с. : табл. – (САММІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-617-7182-51-0
1291255
  Горбунов В.А. Секреты для посвященных / В.А. Горбунов. – М, 1990. – 350с.
1291256
  Коршунов А.М. Секреты долгой молодости профессора Никитина / А.М. Коршунов. – М., 1990. – 31с.
1291257
  Васюкова Е.А. Секреты долголетия / Е.А. Васюкова. – Москва, 1966. – 32с.
1291258
  Коноплева Н.П. Секреты домашнего хозяйства: книга для уч-ся / Н.П. Коноплева. – Москва, 1991. – 192с.
1291259
   Секреты домашней кладовой. – М, 1991. – 63с.
1291260
   Секреты еффективного руководства / беседовала Т. Велижанина // Indigo : молодежный психологический журнал / ООО "Гранд Григ". – Симферополь, 2010. – № 21. – С. 40-43 : фото


  Интервью с ректорм КНУ имени Тараса Шевченко Л.В. Губерским.
1291261
  Патрикеев А.А. Секреты женской красоты / А.А. Патрикеев, В.М. Смолевский. – М., 1967. – 23с.
1291262
  Гудмэн Дж Секреты жесткого диска / Гудмэн Дж. – Киев : Диалектика, 1994. – 255с.
1291263
   Секреты живописи старых мастеров. – Москва, 1989. – 320с.
1291264
  Матюгин И.Ю. Секреты запоминания английских слов / И.Ю. Матюгин, Т.Б. Слоненко. – Донецк : Сталкер, 2000. – 416с. – ISBN 966-596-054-7
1291265
  Щербачев В.В. Секреты здоровья и силы. / В.В. Щербачев, В.В. Смирнов. – Киев, 1990. – 76с.
1291266
  Журавлев Е.П. Секреты здоровья. Ежедневные физические упражнения для пожилых людей / Е.П. Журавлев. – 3-е перераб. изд. – М., 1977. – 144с.
1291267
  Журавлев Е.П. Секреты здоровья. Ежедневные физические упражнения для пожилых людей умств. труда / Е.П. Журавлев. – 2-е перераб. и доп. изд. – М., 1968. – 270с.
1291268
  Овчинников Н.Н. и Шиханова Н.М. Секреты зерновых / Н.Н. и Шиханова Н.М. Овчинников. – М., 1973. – 111с.
1291269
   Секреты индийской кухни.. – Л, 1990. – 42с.
1291270
  Браницкий Г.А. Секреты искусства темари // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
1291271
  Касаткин В.Н. Секреты кибернетики / В.Н. Касаткин, А.Ф. Верлань. – Киев, 1971. – 256с.
1291272
  Сикорская С.В. Секреты крастоты / С.В. Сикорская. – 2-е изд., доп. – Минск, 1989. – 223с.
1291273
  Ханус С. Секреты кроя и шитья / С. Ханус. – Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 264 с.
1291274
  Раншбург Й. Секреты личности. / Й. Раншбург, П. Поппер. – М, 1983. – 157с.
1291275
  Звездная М. Секреты логистики в Digital signage: на страже продаж // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 4 (47). – С. 62-64 : фото
1291276
  Бирюков А.А. Секреты массажа / А.А. Бирюков. – 2-е изд. испр. и доп. – Москва, 1984. – 175с.
1291277
  Одноралов Н.В. Секреты мастера // Слайдовая фотография / Баканов А.И. – Москва : Знание, 1991
1291278
  Давыдова И.А. Секреты мозга / Ирина Давыдова. – Москва : Эксмо, 2011. – 318, [2] с. : фотоил., ил. – (Открытия, которые потрясли мир). – ISBN 978-5-699-42386-6
1291279
  Кольгуненко И.И. Секреты молодости / И.И. Кольгуненко. – Киев, 1982. – 112с.
1291280
  Бянь Чжичжун Секреты молодости и долголетия / Бянь Чжичжун. – Алма-Ата, 1991. – 63с.
1291281
  Блок Ханна Секреты мумий : технологии // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 5. – С. 32 : Фото
1291282
  Краснов А.Б. Секреты неотразимых атак / А.Б. Краснов. – М., 1991. – 270с.
1291283
  Рогозин Ю.П. Секреты общения. / Ю.П. Рогозин. – М., 1991. – 60с.
1291284
   Секреты ораторского мастерства : [мудрые советы 22 известных и преуспевающих ораторов XX века]. – Минск : Попурри, 2003. – 269, [3] с. : ил., портр. – Пер. с изд.: Speaking secrets of the mastrrs. Harrisburg : Executive Book/Life Management Services, 1995. – (Успех!). – ISBN 985-438-989-8


  В содерж. авт.: К. Роберт, К. Бланшар, Ч. Плам, Д. Ньюман, Х. Тру, Д. Хатсон., Д. Бэррас, Т. Бойд, Т. Алессандра, Д. Кэткарт, Н.Р. Квебейн, Н. Роуд, Ч. "П" Джонс, Т. Виннингер, Д. Танни, П. Фрипп, А. Холст, Д. Кокс, Б. Гоув, Б. Трейси, А.М. Хейз
1291285
  Граник Г.Г. Секреты орфографии. / Г.Г. Граник. – М., 1991. – 221,1с.
1291286
  Холидей К. Секреты ПК / К. Холидей. – Киев : Диалектика, 1996. – 416 с.
1291287
  Талызин Ф.Ф. Секреты природы / Ф.Ф. Талызин. – М, 1969. – 192с.
1291288
  Талызин Ф.Ф. Секреты природы / Ф.Ф. Талызин. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М, 1973. – 189с.
1291289
   Секреты программирования игр. – СПб. : Питер, 1995. – 720с.
1291290
  Данилов И.Д. Секреты программируемого микрокалькулятора / И.Д. Данилов. – Москва : Наука, 1986. – 160с.
1291291
  Крысько В.Г. Секреты психологической войны (цели, задачи, методы, формы, опыт) / Владимир Крысько; Под общ. ред. А.Е. Тараса. – Минск : Харвест, 1999. – 448с. – (Коммандос). – ISBN 985-433-541-0
1291292
  Граник Г.Г. Секреты пунктуации. / Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко. – М., 1986. – 128с.
1291293
  Холмогоров В. Секреты работы в Windows : [для начинающих и опытных пользователей] / Валентин Холмогоров. – Харьков ; Белгород : Клуб семейн. досуга, 2009. – 349, [3] с. : ил., табл. – ISBN 978-966-14-0395-5
1291294
  Павлов М. Секреты Рихарда Зорге // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 35


  Зорге Рихард (Richard Sorge), в некоторых русскоязычных источниках упомянут как Рихард Густавович Зорге, также с отчеством Рихардович, агентурный псевдоним "Рамзай", "Инсон", "Зонтер" (1895-1944) - нем. журналист, дипломат, советский разведчик ...
1291295
  Петренко Ф.Ф. Секреты руководства / Ф.Ф. Петренко. – М, 1968. – 279с.
1291296
   Секреты секретных служб США.. – Москва : Политиздат, 1973. – 303с.
1291297
  Мичурин И.В. Секреты селекции. Сб. ст. / И.В. Мичурин. – М., 1966. – 48с.
1291298
   Секреты сервиса.. – Ростов н/Д, 1980. – 188с.
1291299
  Акчурин Секреты солнечной ягоды. : пословицы, поговорки, присловия, легенды о виноградной лозе и вине / Р.К. Акчурин. – Симферополь : Крым, 1965. – 111 с.
1291300
   Секреты старых хозяев.. – К, 1993. – 77с.
1291301
  Костюк Ольга Секреты стейка по-новозеландски // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 7, сентябрь - октябрь. – С. 60-62 : фото
1291302
  Тихоненко С.О. Секреты стихотворения Марины Цветаевой "Когда обидой - опилась..." (из цикла "Деревья") // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 17-19
1291303
  Федотов А.Я. Секреты театра кукол / А.Я. Федотов. – М., 1963. – 154с.
1291304
   Секреты умелого руководителя.. – М, 1991. – 317с.
1291305
  Минго Дж. Секреты успеха великих компаний / Дж. Минго. – Спб., 1995. – 247с.
1291306
  Самойлова Ксения Секреты успеха от Skyway : Египет: классика всегда в моде. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 40 : Фото
1291307
  Гуща Ю. Секреты успешного диалога : учимся слушать и слышать / Юлия Гуща // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 12 (102). – С. 18-19. – ISSN 1727-4893


  Увы, конфликтные ситуации нередко возникают в общении библиотекаря и читателя. Как же избежать недопонимания и обратить конфликт во благо?
1291308
   Секреты успешной концепции меню в барах США // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 62-64 : фото
1291309
  Юданов А.Ю. Секреты финансовой устойчивости международных монополий / А.Ю. Юданов. – М, 1991. – 191с.
1291310
  Вирта Н. Секреты фирмы "Клеменс и сын" / Н. Вирта. – Москва, 1964. – 88с.
1291311
  Глушаков С.В. Секреты хакера : Защита и атака / С.В. Глушаков, Т.С. Хачиров, Р.О. Соболев. – Харків : Фоліо, 2004. – 416с. – (Учебный курс). – ISBN 966-03-2483-9


  Рассматриваються проблемы безопасности при работе с персональным компьютером
1291312
  Хатч Б. Секреты хакеров. Безопасность Linux - готовые решения / Брайан Хатч, Джеймс Ли; Пер. с англ. В.С. Иващенко. – 2-е изд. – Москва : Вильямс, 2004. – 704с. – ISBN 5-8459-0570-2
1291313
  Скембрей Д. Секреты хакеров. Безопасность Windows 2000 - готовые решения / Джоел Скембрей, Стюарт Мак-Клар; Пер. с англ. А.С. Подосельника. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 464с. – ISBN 5-8459-0300-9


  Сакровищница информации, без которой не сможет обойтись ни один администратор системы Windows
1291314
   Секреты хакеров. Безопасность сетей - готовые решения = Hacking exposed;network security secrets & solutions second edition / Скембрей Джоел, Мак-Клар Стюарт, , Курц Джордж; Пер. с англ. – 2-е изд. – Москва : Изд. дом "Вильямс", 2001. – 656с. – ISBN 5-8459-1070-7
1291315
  Мак-Клар Секреты хакеров. Безопасность сетей - готовые решения / Стюарт Мак-Клар, Джоел Скембрей, Джордж Курц; Пер. с англ. А.Ю. Шелестова. – 3-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 736с. – ISBN 5-8459-0354-8


  Описаны общие принципы атак хакеров и способы защиты от них. Для администраторов, отвечающих за защиту сетей
1291316
  Мак-Клар Секреты хакеров. Безопасность сетей - готовые решения / Стюарт Мак-Клар, Джоэл Скембрей, Джордж Курц. – 4-е изд. – Москва,С-Пб, Киев : Вильямс, 2004. – 656с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0603-2


  Описаны общие принципы атак хакеров и способы защиты от них. Для администраторов, отвечающих за защиту сетей
1291317
  Маркова М. Секреты Ху-литературы // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 19-25 октября (№ 42)


  Недавно в свет вышла книга, которая самым ярким и впечатляющим образом отображает ключевые, но мало кем пока замеченные изменения в жизни нашего общества. Самое парадоксальное, что при этом назвать данное выдающееся издание даже макулатурой - допустить ...
1291318
  Губерский Л.В. Секреты эффективного руководства. Из интервью журналу "Indigo" [№ 21, 2010 г.] // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 54-55. – ISBN 978-966-439-447-2


  С ректором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Л.В. Губерским беседовала Татьяна Велижанина.
1291319
   Секреция желез тонкого кишечника в посткастрационные период. Некоторые попытки разработки нового метода исследования секреции желез тонкого кишечника : Автореф... канд биол.наук: / Гребнкин Б. Г,; Гребнкин Б. Г,; Казан.ГУ. – Казань, 1955. – 12л.
1291320
  Шубникова Е.А. Секреция желез: очерки. / Е.А. Шубникова, Г.Ф. Коротько. – М., 1986. – 128с.
1291321
  Хрипкова А.Г. Секреция желудочных желез (павловский желудочек) при кастрации : Автореф... канд. биологич.наук: / Хрипкова А.Г.; Ростовский-на-Дону гос. университет им. В.М.Молотова. – Ростов-на-Дону, 1951. – 12 с.
1291322
  Танасийчук О.Ф. Секреция лактозы молочной железой : Автореф... кандидата биол.наук: / Танасийчук О.Ф.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1965. – 14л.
1291323
  Танасийчук О.Ф. Секреция лактозы молочной железы : Автореф... кандидата биол.наук: / Танасийчук О.Ф.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1965. – 14л.
1291324
  Свистун Т.И. Секреция пищеварительных желез во время мышечной деятельности. / Т.И. Свистун. – К., 1975. – 222с.
1291325
  Рябова Л.А. Секреция поджелудочного сока и желчи у овец при скармливании им различных рационов : Автореф... канд. биол.наук: / Рябова Л. А.; ОГУ, Каф. физиол. челов. и животн. – Одесса, 1954. – 11л.
1291326
  Маркусенко Н.Н. Секреция поджелудочной железы при кастрации : Автореф... канд. биол.наук: / Маркусенко Н.Н.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Ленинград, 1953. – 16 с.
1291327
  Любимова З.В. Секреция подчелюстной железы при разных условиях нервной стимуляции : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Любимова З.В. ; Москов. гос. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 20 с.
1291328
  Безбородов А.М. Секреция ферментов у микроорганизмов / А.М. Безбородов, Н.И. Астапович. – Москва : Наука, 1984. – 72с.
1291329
  Масюк Т.В. Секреція ліпідів жовчі при дії енкефалінів / Т.В. Масюк, С.П. Весельський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 18-22. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  Вивчали секрецію фосфоліпідів, тригліцеридів, неетерифікованих жирних кислот, холестерину і його ефірів при дії енкефалінів. Отримані результати свідчать, що лей- і мет-енкефаліни та даларгін впливають не на синтез чи розпад ліпідів, а на механізми, що ...
1291330
   Секс-бізнес в Україні: спроба соціального аналізу. – Київ, 2001. – 159с. – ISBN 966-7902-21-8
1291331
   Секс-символ эпохи соцреализма // Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков, 2013. – № 2 (52), февраль. – С. 34-38


  Життєвий і творчий шлях Любові Орлової
1291332
  Пацьора С.А. Секс-туризм // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 121-123. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1291333
  Яффе М. Секс в жизни мужчины / М. Яффе. – М, 1990. – 156с.
1291334
  Берн Э. Секс в человеческой любви / Э. Берн. – Москва : Новости, 1990. – 224с.
1291335
  Журавлев Андрей Секс во мху. Ароматы мхов // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – ноябрь № 110. – С. 100 : фото
1291336
  Блюменталь П.Й. Секс до нашей эры // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 1. – С. 143-149 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
1291337
  Перепелиця А. Секс за Кримінальним кодексом: нова редакція // Юридична газета. – Київ, 2018. – 20 лютого (№ 8). – С. 18-19


  "Здивувати сучасного юриста, м"яко кажучи, дивними змінами та доповненнями до КК України непросто. Правники, які вже встигли попрацювати, часто переконані, що вже бачили "межу абсурду", що за цією межею також є життя (мовляв, низька якість закону ...
1291338
  Варикаша М. Секс і кохання у літературі нон-фікшн (гендерний аспект) // Теорія літератури: концепції інтерпретації : наук. збірка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості, Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін. ; ред.-упоряд. М.М. Гнатюк]. – Київ : Логос, 2013. – С. 34-41. – ISBN 978-966-171-780-9
1291339
  Біленко Василь Секс і яхта, або Чим зайнятися у відкритому морі // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 122-126
1291340
  Гинда В. Секс, Директория, рок-н-ролл // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 34 ( 471). – С. 48-49


  Владимир Винниченко, политическая звезда Украины начала 20 века, превратил свою личную жизнь в калейдоскоп коротких романов.
1291341
  Шерембей Д. Секс. Наркотики. Бог = God. Sex. Drugs : нейтральная территория / авт. Дмитрий Шерембей ; ил. Никита Кравцов. – Київ : Саммит-Книга, 2018. – 141, [3] с. : ил. – На обл. название англ. – (Саміт-Книга : із книгою - по життю!). – ISBN 978-617-7672-30-1
1291342
  Саркисян Дарья Секс: смерть половой проблемы // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 108-110 : фото
1291343
  Кругляк М.Е. Сексизм у комп"ютерних іграх / М.Е. Кругляк, В.В. Петрожалко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2019. – С. 43-47. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (44)). – ISSN 2308-5053
1291344
  Малиновська В. Сексизму бій // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 березня (№ 6)
1291345
  Хеленюк М. Сексизму бій // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 березня (№ 6)
1291346
  Голобородько Я. Сексментальна траєкторія Оксани Забужко
1291347
  Лазарєва Ю. Сексолет як об"єкт соціофонетичного дослідження (на матеріалі італійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 254-259. – Бібліогр.: Літ.: С. 258-259; 14 поз. – ISBN 966-7825-79-5
1291348
  Антонов В.В. Сексология: развитие и регуляция половой системы / В.В. Антонов. – Москва, 1991. – 44 с. – Библиогр.: с. 38-43
1291349
  Довжик О.К. Сексологізація Обрі Бердслея в Англії кінця XIX ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 153 : Теорія та історія культури. – С. 56-61. – ISSN 1996-5931


  Усталений образ вікторіанського художника Обрі Бердслея нерозривно пов’язаний з ідеєю сексуальної перверсії. У статті проаналізовано сексуальні значення, що їх приписували роботам Бердслея його сучасники. Визначено ключові зсуви у спробах сексуалізації ...
1291350
  Чуприков А.П. Сексологія: нормальна та кримінальна : Навчальний посібник для лікарів-інтернів вищ. медичних навч. закл. 3-4 рівнів акредит. / А.П. Чуприков, Б.М. Цуприк. – Київ, 2003. – 288с. – ISBN 966-697-048-1
1291351
   Сексопатология.. – М, 1990. – 574с.
1291352
  Жолдак Б. Сексотези // Чумацький шлях : часопис / Вид-во "Інтербук Україна" ; ред. В.П. Дяченко. – Харків, 1992. – № 1 : Світ людини: космос, життя, література. – С. 54-69
1291353
  Голобородько Я. Сексофонія Ельфріди Єлінек // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 1 (673), січень. – С. 98-103. – ISSN 0236-1477
1291354
  Козлов Є.В. Секст Емпірик // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 165-166. – ISBN 966-316-069-1
1291355
  Путинцев Ф. Секстанство и антирелигиозная пропаганда. Метод. пособие. / Ф. Путинцев. – М., 1928. – 52с.
1291356
  Шкіряк-Нижник Сексуальна культура сімейних відносин / Шкіряк-Нижник, Непочатова-Курашкевич. – Київ : Знання, 1990. – 46с. – (Вдумливим, допитливим, кмітливим ; 12/1990)
1291357
  Кухаренко О.О. Сексуальна культура та правомірність використання цього терміна в культурологічних дослідженнях // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 94-104
1291358
  Кон І. Сексуальна освіта - глобальне завдання 21 століття // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 94-114. – ISSN 1563-3713
1291359
  Мілет К. Сексуальна політика / К. Мілет; Пер. з англ. У.Потятиник, П.Таращук. – Київ : Основи, 1998. – 619 с. – ISBN 9665002201
1291360
  Пряніков П. Сексуальна революція // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2015. – № 3, (липень - вересень). – С. 24-26. – ISSN 1814-5078
1291361
  Мюллер Р. Сексуальная биология, 1913
1291362
  Шипунова Т.В. Сексуальная виктимизация студенческой молодежи: гендерный аспект // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 420-431. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
1291363
  Лихт Г. Сексуальная жизнь в древней Греции / Г. Лихт. – Москва, 1995. – 400 с.
1291364
  Понтон Л. Сексуальная жизнь подростков = The sex lives of teenagers : открытие тайного мира взрослеющих мальчиков и девочек / Линн Понтон. – Москва : Институт Психотерапии, 2001. – 272 с. – ISBN 5-89939-045-Х
1291365
  Кащенко Е.А. Сексуальная культура // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 4. – С. 76-83. – ISSN 0235-1188
1291366
  Долімор Д. Сексуальне дисидентство = Sexual dissidence : Від Августина до Вайлда, від Фройда до Фуко / Джонатан Долімор; Пер. з англ. І.Гарник, П.Таращук. – Київ : Основи, 2004. – 558с. – ISBN 966-500-114-0
1291367
  Сльота О.В. Сексуальне зловживання дітьми та його наслідки // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 125. – С.113-116. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
1291368
  Лебедев А.Г. Сексуальне почуття комах і можливість використовувати його для боротьби проти деяких шкідників лісу й саду / А.Г. Лебедев // Прикладная энтомология [компккт]. [Т. II: К - М]. – С. 3-18
1291369
  Гульман Б.Л. Сексуальні злочини. : Автореф... Доктора психол.наук: 19.00.04 / Гульман Б.Л.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 36л.
1291370
  Голобородько Я. Сексуальні ігри у філософських тонах // Критика. – Київ, 2006. – Жовтень, (число 10). – С. 35-36


  Творчість Юрія Винничука.
1291371
  Федченко Є. Сексуальність і гумор у Давньому Римі: переосмислення та нові варіації // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 3 (27), липень - вересень. – С. 189-200. – ISSN 1998-4634
1291372
  Ларін Д.І. Сексуальність особистості як соціально-психологічна проблема сьогодення // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 93-97. – ISBN 978-613-8-33760-7
1291373
  Бочелюк В.Й. Сексуальність як предмет наукового дослідження Е. Берна / В.Й. Бочелюк, О.А. Черепєхіна // Психологія сексуальності : навч. посібник для студентів ВНЗ спеціальності 8.03010201 - психологія / В.Й. Бочелюк, О.А. Черепєхіна. – Київ : КНТ, 2019. – С. 127-135. – ISBN 978-966-8894-83-1
1291374
  Синєокий О. Сексуально - садистські вбивства та згвалтування // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.71-75
1291375
  Гульман Борис Львович Сексуальные преступления: Системный анализ психологических, социальных, социально-психологических и биологических факторов, психодиагностика и психопрофилактика : Дис... д-ра псих.наук: 19.00.04 / Гульман Борис Львович; Мин-во здравоохр. Украины. Харьк. ин-т усовершенстования врачей. – Х., 1994. – 362л. – Бібліогр.:л.338-363
1291376
  Левенфельд Л. Сексуальные проблемы / Пер. под ред. и с предисл. Н.А. Вырубова. – Москва : Соврем. пробл., 1912. – [4], 278 с.
1291377
  Викторов Э. Сексуальные, эротические и гендерные отношения в современном обществе // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 6. – С.79-83. – ISSN 2073-9702
1291378
  Конн В. Сексуальный маньяк / В. Конн. – Л., 1990. – 16с.
1291379
  Миллер Г. Сексус : [роман] / Генри Миллер; [перевод Е.Л. Храмова]. – Москва : АСТ; Институт ДИ-ДИК, 2002. – 413с. – (Мысли и чувства). – ISBN 5-17-003265-X
1291380
  Миллер Генри Сексус. Тихие дни в Клиши : Повести,роман / Миллер Генри. – Санкт-Петербург : Лимбус Пресс, 1999. – 432с. – ISBN 5-8370-0357-6
1291381
  Колышевский А.Ю. Секта-2 : [роман] / А. Колышевский ; [отв. ред. Н. Бурцева]. – Москва : Эксмо, 2009. – 540, [4] с. – ISBN 978-5-699-38458-7
1291382
  Колышевский А.Ю. Секта : роман на запретную тему / А. Колышевский. – Москва : Эксмо, 2009. – 413, [3] с. – (Духness-поколение ; серия realiti-романов). – ISBN 978-5-699-37035-1
1291383
  Лентин В.Н. Секта адвентистов седьмого дня в СССР. (Исследование динамики, соц.-демогр. состава и соврем. идеологии) : Автореф... канд. философ.наук: / Лентин В.Н.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Ин-т науч. атеизма. – М., 1966. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1291384
  Агаева Э.Р. Секта азракитов : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Агаева Э.Р. ; АН АзССР. – Баку, 1971. – 26 с.
1291385
  Бондарь С.Д. Секта меннонитов в России (в связи с историей немецкой колонизации на юге России) : Очерк / С.Д. Бондарь. – Петроград : тип. В.Д. Смирнова, 1916. – XXXIII, [3], 207 с.
1291386
  Голубев С.Т. Секта Новый Израиль : (По поводу ляментаций прогрессивной печати преследовании означенной секты) / С.Т. Голубев, проф. – Санкт-Петербург : Синодальная тип., 1911. – 28 с. – Отд. оттиск: Церковные ведомости. 1911
1291387
  Шевельова Т.В. Секта сепаратистів у німецьких колоніях Буджаку XIX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 114-117. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто виникнення й розвиток радикальної секти сепаратистів у німецьких колоніях буджацького регіону в XIX ст. на тлі становлення релігійно-духовної ситуації, визначені особливості сепаратистського віросповідання та форм діяльності секти, її вплив ...
1291388
  Потоцький В.П. Секта скопців у Бессарабії та на Поділлі (середина XIX - початок XX ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1138. – С. 62-68. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 19). – ISSN 2227-6505
1291389
  Волков Н.Н. Секта скопцов / Н. Волков ; [Под ред. и с пред. Н. М. Маторина]. – [Ленинград] : Прибой ; [Тип. Печатный двор Гос. изд.], 1930. – 143 с. : ил.
1291390
  Берхорст Ральф Сектанство. Кошмар "белой ночи" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 7 (184), июль. – С. 138-145 : фото. – ISSN 1029-5828
1291391
  Чернышов В.М. Сектантство в церковной ограде: возможные пути преодоления проблемы // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2012. – № 16. – С. 337-346
1291392
  Сердобольская Л.А. Сектантство и семья / Л.А. Сердобольская. – Л., 1976. – 40с.
1291393
  Зеленчук І.П. Сектантство і релігійна жінка. / І.П. Зеленчук. – Х.-К., 1930. – 56с.
1291394
  Бражник І.І. Сектантство і сектанти: від минулого до сучасності / І.І. Бражник. – Київ
5. – 1989. – 44с.
1291395
  Соколов В.Г. Сектантство та його реакційна суть. / В.Г. Соколов. – Київ, 1952. – 48с.
1291396
  Генисаретский О.И. Сектантство. Анализ религиозных и нерелигиозных сект // Социокультурные утопии XX века : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по офщественным наукам ; отв. ред. Чаликова В.А. – Москва, 1979. – [б/н]. – С. 114-130. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
1291397
  Гаркавенко Ф.И. Сектанты, их вера и дела / Ф.И. Гаркавенко. – Киев, 1960. – 120с.
1291398
  Пилипчук В.Г. Сектор безпеки в контексті створення й захисту суверенної Української держави: історичні та політичні аспекти // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1. – С. 88-93
1291399
   Сектор безпеки і оборони України : символи, відзнаки та однострої / [М.В. Коваль, Ю.М. Голуб, О.М. Сопов та ін. ; вступ. слово П.О. Порошенка ]. – Київ : Бланк-Прес, 2018. – 253, [2] с. : іл., портр., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-8843-27-3
1291400
  Тимошенко Р.І. Сектор безпеки і оборони України: розвиток стратегічного планування / Р.І. Тимошенко, М.М. Лобко // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В. Вагапов, В. Горбулін, Ю. Гусак [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 3-10
1291401
  Чорний В.С. Сектор безпеки України : стан і перспективи розвитку на тлі євроатлантичної інтеграції // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2010. – № 7 (26). – С. 69-74
1291402
  Гречанінов В. Сектор безпеки України та культура безпеки // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 4. – с. 41-43
1291403
  Шевчук О. Сектор безпеки України як об"єкт публічного адміністрування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 138-142. – ISSN 2663-5313
1291404
   Сектор вищої освіти в системі інноваційної діяльності / Гончаренко Алевтина Петрівна, Куранда Тетяна Констянтинівна, Вавіліна Ніна Іванівна, Стеценко Тетяна Олександрівна // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-9. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто питання щодо ролі та функцій сектору вищої освіти в системі інноваційної діяльності. Здійснено аналіз стану вищої освіти в Україні. Значна увага приділена вітчизняному та зарубіжному досвіду інтеграції науки і освіти. Виділено ...
1291405
  Кудряшов В.П. Сектор державних фінансів України та його складові // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 2 (55). – С. 3-17
1291406
  Мельник А. Сектор домогосподарств у сучасній економічній системі: теоретичні та емпіричні аспекти / А. Мельник, Н. Ціщик // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 7-21. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
1291407
  Богдан І.В. Сектор загальнодержавного управління України у 2015 році / І.В. Богдан, Т.Ю. Яра, Д.В. Коноваленко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 8 (249). – С. 106-127. – ISSN 2305-7645
1291408
  Лях В. Сектор історії Східної філософії: становлення, здобутки та перспективи / В. Лях, О. Ярош // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 : Комунікація і постправда. – С. 110-115. – ISSN 2522-9338


  З історії Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди.
1291409
  Рубльова В. Сектор картографічних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: сторінки історії // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 4 (14). – С. 47-50. – ISSN 2518-7341


  Подається хронологія започаткування і розвитку картографічного фонду Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського до 100-річчя її заснування, представлено історичні відомості щодо створення і функціонування відділу (сектору) картографічних ...
1291410
  Моисеенко И.А. Сектор обстрела : Повесть / Игорь Моисеенко. – Київ : Україна, 2006. – 160с. – ISBN 966-524-211-3
1291411
  Моісєєнко І.О. Сектор обстрілу - "Аісти" : роман / Ігор Моісєєнко. – Київ : Криниця, 2010. – 383, [1] с. : портр., іл. – На авантит. зазнач.: За цей роман Ігорю Моісєєнку присудж. літ.-мистец. премію № 1 ім. Б. Хмельницького за 2010 р. М-ва оборони України - за краще висвітлення військ. тематики у творах літ-ри і мистецтва. – ISBN 978-966-7575-95-3


  Сектор обстрілу - це вимір, де війна лютує з особливою жорстокістю. Це ешафот, на якому четвертували душі вісімнадцятирічних, можливо, майбутніх Мікеланджело чи Бетховенів. Роман розтинає серце читача. Його сторінки стікають гіркотою палаючого металу і ...
1291412
  Поплавська Ж.В. Сектор трансакцій в Україні: проблеми оцінки і розвитку // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-1. – С. 89-94. – Бібліогр.:8 назв. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1291413
  Пискулов Д. Сектор финансовых услуг России после вступления в ВТО // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 9 : Россия - ВТО. – С. 28-41. – ISSN 2074-6040


  В статье рассмотрены обязательства и ограничения по иностранному доступу к сектору финансовых услуг России после вступления в ВТО. Дается оценка возможных последствий и анализ договоренностей по банковским, страховым и иным финансовым услугам.
1291414
   Сектор центру автоматизації наукового експерименту // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 194
1291415
   Секторальна інтеграція України до ЄС: передумови, перспективи, виклики / Razumkov centre ; [кер. проєкту М. Пашков]. – Київ : Центр Разумкова : Заповіт, 2020. – 99, [1] с. : іл., табл. – Проект "Секторальна інтеграція України до ЄС: передумови, перспективи, виклики" здійснено за сприяння Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова). – ISBN 978-966-7272-95-1
1291416
  Прушківська Е.В. Секторальна структура економіки в умовах глобалізації : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Прушківська Емілія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 43 с. – Бібліогр.: 71 назва
1291417
  Прушківська Е.В. Секторальна структура економіки в умовах глобалізації : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Прушківська Емілія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 467 л. – Додатки: л. 435-467. – Бібліогр.: л. 396-434
1291418
  Прушківська Е.В. Секторальна структура національної економіки: теорія, методологія, практика формування / Е.В. Прушківська. – Київ : Просвіта, 2013. – 375 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 319-353. – ISBN 978-966-653-367-1
1291419
  Галенко О.М. Секторальна та інфраструктурна ідентифікація якості розвитку Києва на період до 2025 року / О.М. Галенко, Р.М. Крамаренко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 81-87
1291420
  Серьогін В.О. Секторальний захист інформаційного прайвесі в Сполучених Штатах Америки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 55-63. – (Серія "Право" ; вип. 27). – ISSN 2075-1834
1291421
  Кончин В.І. Секторальний підхід ведення господарської діяльності суб"єктами бізнесу: європейський досвід та перспективи для України // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [35-38]
1291422
  Нижник Н. Секторальний правовий моніторинг у теорії законотворчості: постановка питання / Н. Нижник, О. Муза // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2015. – № 1 (80). – С. 45-52. – ISSN 1993-0909
1291423
  Лупак Р.Л. Секторальні особливості імпортозалежності в Україні // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. – Хмельницький, 2017. – № 2 (35). – С. 25-32. – ISSN 2308-1988
1291424
  Кривак А.П. Секторальні пріоритети у формуванні конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації : дис. ... канд. економічних наук : 08.00.01 / Кривак А.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 229 л. + Додаток: л. 219-229. – Бібліогр.: л. 200-218
1291425
  Кривак А.П. Секторальні пріоритети у формуванні конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Кривак А.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 18 назв
1291426
  Рашкевич Ю.М. Секторальні рамки кваліфікацій як інструмент узгодження дескрипторів європейських мета-рамок та побудови профілів освітніх програм / Ю.М. Рашкевич, С.К. Андрейчук // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 41-64. – ISSN 2218-5348
1291427
  Кривак А.П. Секторальні трансформації у формуванні конкурентоспроможності національної економіки // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 30-35
1291428
  Ступак С. Сектори та учасники ринку обороту прав на твори, виконання, фонограми, відеограми // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 6. – С. 8-21 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1608-6422
1291429
  Хусаінов Д.Я. Секторна нестійкість систем з квадратичною правою частиною / Д.Я. Хусаінов, Й. Діблік, І.В. Грицай // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 322-327. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядаються системи диференціальних рівнянь з квадратичною правою частиною. Отримані конструктивні результати глобальної нестійкості розв"язку x(t)=0, тобто існування конуса, в якому траекторії виходять "як завгодно далеко від початку ...
1291430
  Веклич О. Сектору екологічних товарів і послуг в Україні - спеціальний державний патронат : управління економікою:теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3 (580). – С. 27-35 : Табл. – Бібліогр.:18 назв. – ISSN 0131-775Х
1291431
  Мироненко Сергей Владимирович Сектретный комитет 1839-1842 гг. и указ об обязанных крестьянах : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Мироненко Сергей Владимирович; МГУ. – М., 1976. – 19л.
1291432
  Федоренко Ф.И. Секты, их вера и дела / Ф.И. Федоренко. – Москва, 1965. – 360с.
1291433
  Белов А.В. Секты, сектантство, сектанты / А.В. Белов. – Москва, 1978. – 151с.
1291434
  Привалов К.Б. Секты: досье страха / К.Б. Привалов. – Москва : Политиздат, 1987. – 189с.
1291435
  Соловьев Э. Секуляризация - историцизм - марксизм (тема человекобожия и религии прогресса в философской публицистике С.Н. Булгакова) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 4. – С.31-37. – ISSN 0042-8744
1291436
  Панков А.А. Секуляризация как социокультурная реальность современнй Украины // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.122-126. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
1291437
  Лебедев А.А. Секуляризация населения социалистического города : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Лебедев А.А. ; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1970. – 20 с.
1291438
  Шайдаева Гульнара Магомедовна Секуляризация нравственности сознания народов Дагестана : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Шайдаева Гульнара Магомедовна; Мин-во высш. и сред. спец. образ. Азерб. ССР. Азерб. гос. ун-тет. – Баку, 1979. – 27л.
1291439
  Курбанов А.Д. Секуляризация сельского населения Азербайджана в условиях социализма (на материалах конкретно-социол. исследований в Шеки-Затальской зоне. АзССР). : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06. / Курбанов А. Д.; Азерб. гос ун-т им. С. М, Кирова. – Баку, 1976. – 28л.
1291440
  Твалтвадзе А.Г. Секуляризация социальных отношений : Автореф... канд. философ.наук: 625 / Твалтвадзе А.Г.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1968. – 16л.
1291441
  Мордвінцев В.М. Секуляризація / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 332. – ISBN 966-642-073-2
1291442
  Яроцька О.В. Секуляризація в інтерпретації православного богослов"я: зовнішні й внутрішні аспекти // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 402-408. – ISBN 978-966-182-372-2
1291443
   Секуляризація духовного життя на Україні в епоху гуманізму і Реформації.. – К, 1991. – 275с.
1291444
  Ломачинська І.М. Секуляризація монастирських земель у XVIII ст. та її вплив на розвиток чернецтва в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 39-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  У статті автор розглядає питання політики Російської держави XVIII ст. стосовно чернецтва в контексті секуляризації монастирського землеволодіння. Особливий акцент ставиться на протиріччі ідеологічної спрямованості монастиря, як засобу духовного ...
1291445
  Покровська І.Л. Секуляризація релігійно маркованих компонентів у ботанічній термінології сучасної турецької мови // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2013. – Вип. 1. – С. 127-135. – ISBN 978-966-138-760-3
1291446
  Голтинський Є.І. Секуляризація та законослухняність: філософсько-правовий вимір : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 63-64
1291447
  Медвєдєва Ю.Ю. Секуляризація та зміна функцій релігії в сучасному суспільстві // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (129), січень. – C. 105-110. – ISSN 2077-1800
1291448
  Маслійчук В.Л. Секуляризація та освітні проекти за гетьманування Кирила Розумовського (1750-1764 рр.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 24-31. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 22). – ISSN 2227-6505


  Доба Розумовського заклала вагомі суперечності в секуляризаційні процеси на Лівобережній Україні. Обмеження прав церкви, неувага до усталених практик, спроба створити світський університет у Батурині - підтвердження вагомих планів гетьмана.
1291449
  Дейнека А. Секуляризація як наслідок процесу урбанізації. Зміни релігійної свідомості // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 301-302
1291450
  Шандор Ф.Ф. Секуляризація як об"єкт соціологічної рефлексії : Дис. ... канд.соціологічних наук. Спец. 22.00.03 - соціальні структури та соціальні відносини / Шандор Ф.Ф.; Мін-во освіти і науки України. Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – 197л. – Бібліогр.: л. 188 - 197
1291451
  Шандор Ф.Ф. Секуляризація як об"єкт соціологічної рефлексії : Автореф. дис. ...канд. соціол. наук: Спец. 22.00.03 / Федір Федорович Шандор; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 3 назви
1291452
  Шандор Ф. Секуляризація як соціальний механізм розвитку соціальних систем / Ф. Шандор, Ю. Яковенко // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – № 4. – С. 53-72. – ISSN 1810-2131
1291453
  Харьковщенко Є.А. Секуляризація: теоретико-методологічний аспекти проблематики : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 67-68
1291454
  Соболєвський Я.А. Секуляризм та віротерпимість у філософських поглядах американського мислителя Роджера Вільямса // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 230-233. – ISSN 2076-1554
1291455
  Загребельний І. Секуляризм, десекуляризація, постсекулярність: до проблеми релігійної характеристики сьогодення // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 30. – С. 150-157. – ISSN 2075-1443


  Такі поняття, як "десекуляризація" та "постсекулярність" сьогодні набули досить значного поширення. Швидше, поняття десекуляризації й постсекулярності перетворилися на елемент інтелектуальної моди, ознаку обізнаності з новітніми віяннями у сфері гуман. ...
1291456
  Жовтобрюх М.М. Секуляризований неоюдаїзм як ідеологічна домінанта американського пуританізму та державності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 11-15. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
1291457
  Яроцька О.В. Секулярна детермінація кризових явищ в сучасному християнстві // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 134-135
1291458
  Тейлор Ч. Секулярна доба = A secular age : [у 2 кн.] / Чарльз Тейлор ; пер. з англ. Олексій Панич ; за ред. Костянтина Сігова, Олексія Панича. – Київ : Дух і Літера. – ISBN 978-966-378-599-8
Кн. 1. – 2018. – 661, [1] с. – Парал. тит. арк. ориг. - Пер. вид.. : A secular age / Charles Taylor. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1291459
  Тейлор Ч. Секулярна доба = A secular age : [у 2 кн.] / Чарльз Тейлор ; пер. з англ. Олексій Панич ; за ред. Костянтина Сігова, Олексія Панича. – Київ : Дух і Літера. – ISBN 978-966-378-601-8
Кн. 2. – 2018. – 609, [1] с. – Парал. тит. арк. ориг. - Пер. вид.. : A secular age / Charles Taylor. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1291460
  Далмайр Ф. Секулярный век? Размышления о Чарльзе Тэйлоре и Раймоне Паниккаре // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 77-90. – ISSN 0042-8744
1291461
  Вавженчук С. Секундарне охоронне трудове право // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 133-139. – ISSN 1026-9932
1291462
  Слінько Д.С. Секундарні положення консенсуального провадження // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 149-154. – (Серія "Право" ; вип. 28). – ISSN 2075-1834
1291463
  Фединишинець В.С. Секунди серця / В.С. Фединишинець. – Ужгород : Карпати, 1979. – 16 с.
1291464
  Коссой Ю.М. Секундолет "Ниязна" / Ю.М. Коссой. – Нижний Новгород, 1991. – 61с.
1291465
  Куліченко Іван Іванович Секундомір увімкнено... : [інтерв"ю з міським головою м. Дніпропетровськ І.І. Куліченком] // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 14-17


  Дніпропетровськ - одне з міст України, котрому довірено приймати футбольні матчі чемпіонату Європи 2012 року. Про те, як сьогодні мегалоліс готується до цього відповідального турніру, наша розмова з міським головою Іваном Кулінченком.
1291466
  Куліченко Іван Іванович Секундомір увімкнено... : [інтерв"ю з міським головою м. Дніпропетровськ І.І. Куліченком] // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 14-17


  Дніпропетровськ - одне з міст України, котрому довірено приймати футбольні матчі чемпіонату Європи 2012 року. Про те, як сьогодні мегалоліс готується до цього відповідального турніру, наша розмова з міським головою Іваном Кулінченком.
1291467
  Туркин В.П. Секунды века / В.П. Туркин. – М., 1966. – 111с.
1291468
   Секунды века. – Москва, 1968. – 53с.
1291469
  Козлов-Качан Секунды века : повесть / Козлов-Качан. – Ужгород : Карпаты, 1988. – 235 с.
1291470
   Секунды раунда.. – Москва, 1964. – 216с.
1291471
   Секунды раунда.. – М, 1964. – 216с.
1291472
  Грибачев Н.М. Секунды, дни, годы / Н.М. Грибачев. – Москва, 1981. – 448 с.
1291473
  Грибачев Н.М. Секунды, дни, годы / Н.М. Грибачев. – Москва, 1982. – 448с.
1291474
  Клейн А. Секунды. / А. Клейн. – Сыктывкар, 1971. – 87с.
1291475
  Злотник Е.М. Секционированные микро-процессоры / Е.М. Злотник. – Минск : Наука и Техника, 1984. – 190с.
1291476
  Гришин В.А. Секционные микропроцессоры и их программирование / В.А. Гришин, В.Н. Угольков. – Новосибирск : Наука, 1985. – 71с.
1291477
   Секционные насосы типа МС.. – М, 1963. – 20с.
1291478
  Хрущелевски Э. Секция трупов плодов и новорожденных / Э. Хрущелевски, Шперль-Зейфридова. – М, 1962. – 224с.
1291479
  Маленюк Т.В. Секційні заняття - пріоритетна форма організації процесу фізичного виховання студентів (на прикладі шейпінгу) / Т.В. Маленюк, А.В. Косівська // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 04. – С. 38-42 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1818-9172
1291480
  Бушин М.І. Секція Наукового товариства істориків-аграрників в Черкаському державному технологічному унверситеті // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 10-13. – ISBN 966-7686-12-8
1291481
  Семенова И.Ю. Секьюритизация и финансовый кризис: истоки и проблемы влияния // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 57-61. – ISSN 2074-6040
1291482
  Малая Е.С. Секьюритизация как финансовая инновация в современной мировой экономике // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 13-19. – (Экономика ; № 1). – ISSN 0201-7385
1291483
  Ярочкин В.И. Секьюритология - наука о безопасности жизнедеятельности / В.И. Ярочкин. – Москва : Ось-89, 2000. – 400с. – ISBN 5-86894-317-1
1291484
  Гребенщиков Э. Секьютиризация страховых рисков и защита от экстремальных убытков // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 9. – С. 51-60. – ISSN 0131-2227
1291485
  Леонтьєва Г.Г. Села Північного Сходу України : монографія / Г.Г. Леонтьєва. – Суми : Слобожанщина, 1998. – 200 с. – ISBN 966-535-067-6
1291486
  Абакумов А.А. Селевкидская армия в парфянской кампании Антиоха III // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2015. – № 5. – С. 5-12. – ISSN 0869-1908
1291487
  Мазаев В.М. Селевой поток / В.М. Мазаев. – М, 1989. – 237с.
1291488
  Флейшман С.М. Селевые потоки / С.М. Флейшман. – Москва, 1951. – 96с.
1291489
  Дуйсенов Е.Д. Селевые потоки / Е.Д. Дуйсенов. – Алма-Ата : Казахстан, 1966. – 219с.
1291490
   Селевые потоки. – Москва
Сб. 6. – 1982
1291491
  Рустамов С.Г. Селевые потоки Азербайджанской ССР : Аннотированный библиографический указатель (1879-1981) / АН АзССР; Ин-т географии; Центр.науч.б-ка; С.Г.Рустамов, Э.Г.Алиев, А.М.Есаян. – Баку, 1983. – 66с.
1291492
   Селевые потоки бассейна реки Курмухчай. – Баку, 1971. – 228с.
1291493
   Селевые потоки и горные руслевые процессы.. – Ереван, 1968. – 354с.
1291494
  Боголюбова И.В. Селевые потоки и их распространение на территории СССР / И.В. Боголюбова; Под ред.Б.Д.Зайкова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1957. – 152с.
1291495
   Селевые потоки и меры борьбы с ними.. – Москва : АН СССР, 1957. – 250с.
1291496
   Селевые потоки.. – М, 1976. – 264с.
1291497
   Селевые потоки.. – М
Сборник 2. – 1977. – 128с.
1291498
   Селевые потоки.. – М, 1978. – 144с.
1291499
   Селевые явления в Узбекистане. – Ташкент, 1976. – 135с.
1291500
  Ковалев А.П. Селевые явления как геосистемы : некоторые аспекты исследования природы // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1984. – Вип.31. – С. 77-82. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0201-4122
1291501
  Ковалев А.П. Селевый процесс и его моделирование // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1978. – Вип. 20. – С. 17-24 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
1291502
  Семенець-Орлова Селективна модель управління освітніми змінами // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 4 (83). – C. 130-136. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
1291503
  Чубаров Владислав Анатолійович Селективна переробка залізорудної сировини для максимізації прибутку : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.08 / Чубаров Владислав Анатолійович; Мін-во освіти України. Криворізький техн. ун-тет. – Кривий Ріг, 1997. – 15л.
1291504
  Никифоренко В. Селективна підтримка обдарованих студентів як складова формування інтелектуального капіталу України // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 70-77. – ISSN 1682-2366
1291505
  аль-Саффар Селективная абдоминальная гипотермия при лечении панкреотитов (Клинико-экспериментальное исследование) : Автореф... канд. меж.наук: / аль-Саффар С. С.; Одес. гос. мед. ин-т. – Одесса, 1972. – 16л.
1291506
  Морозова О.Е. Селективная дегидроизомеризация циклопентановых углеводородов : Автореф... канд. хим.наук: / Морозова О.Е.; Акад. наук СССР. Ин-т нефтехим, синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1963. – 19л.
1291507
  Крюков С.И. Селективная димеризация пропилена и синтезы на этой основе. : Автореф... канд.наук: / Крюков С.И.; МВО СССР. Ярослав. технол. ин-тут. – Ярославль, 1957. – 12л.
1291508
   Селективная сорбция и катализ на активных углях и неорганических ионитах / В.В. Стрелко, В.А. Зажигалов, С.С. Ставицкая, О.Н. Бакалинская; НАНУ; Ин-т србции и проблем эндоэкологии; под ред. В.В. Стрелко. – Киев : Наукова думка, 2008. – 304с. – (Проект "Наукова книга" - 2007). – ISBN 978-966-00-0694-2
1291509
  Каландадзе Н.Д. Селективная сульфатизация при комплексной переработке барито-полиметеллической руды Маднеули : Автореф... канд. техн.наук: 05.340 / Каландадзе Н.Д.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1970. – 22л.
1291510
  Астахов Р.Я. Селективная флотация флюорит-карбонатных руд. / Р.Я. Астахов. – Новосибирск, 1983. – 136с.
1291511
   Селективне визначення високомолекулярних четвертинних амонійних солей гібридними методами / О.А. Запорожець, О.Ю. Наджафова, Л.Б. Погасій, Л.І. Савранський, В.В. Сухан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 67-71. – (Хімія ; Вип. 32)


  Розроблені селективні гібридні методи визначення високомолекулярних четвертинних амонійних солей типу йодиду дидециламіноетил-[бета]-тридециламонію екстракцією їх у вигляді асоціатів з тетратіоціанатом кобальту з наступним спектрофотометричним або ...
1291512
  Афоніна І.О. Селективне електрохімічне вилучення паладію з сировини і його застосування при електросинтезі каталітично активних структур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Афоніна І.О. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1291513
   Селективні гібридні сорбенти на основі ацеталів полівінілового спирту та акрилових гідрогелів / Ю.М. Самченко, Л.О. Керносенко, С.О. Крикля, Н.О. Пасмурцева, Т.П. Полторацька // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, О. Запорожець, Р. Кокот [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 16, № 1/4. – С. 14-23. – ISSN 1729-7192
1291514
  Перекрестов В.І. Селективні процеси при знижених коефіцієнтах конденсації : Автореф.дис. ...д-ра техн.наук: 01.04.07 / Перекрестов В.І.; Вячеслав Іванович Перектрестов; НАН України; Ін-т електрофіз. і радіац. технол. – Харків, 2006. – 33с. – Бібліогр.: 38 назв
1291515
  Вретік Л.О. Селективність при полімеризації мономерів з кількома подвійними зв"язками : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.06 / Вретік Людмила Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 41 с. – Бібліогр.: 41 назва
1291516
  Зайцев Э.Н. Селективное выделение углеводородов из многокомпонентных смесей экстракцией и абсорбцией ацеталями фурфурола. : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.07 / Зайцев Э.Н.; В надзаг.:МВ и ССО УССР, Львовск. политех. ин-т им. Ленинского комсомола. – Львов, 1986. – 22л.
1291517
  Санина Н.Л. Селективное гидрирование ацетиленовых соединений в бутилендивинильной фракции газов пиролиза нефтепродуктов : Автореф... кандидата хим.наук: / Санина Н.Л.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1964. – 12л.
1291518
  Мовсисян Г.В. Селективное гидрирование ацетиленовых соединений на палладиевом катализаторе в жидкой фазе. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Мовсисян Г.В.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1969. – 30л.
1291519
  Пак Селективное гидрирование непредельных оксосединений / Пак, Д.В. Сокольский. – Алма-Ата, 1983. – 230с.
1291520
  Конторович Ф.С. Селективное кондуктометрическое определение ионов сульфата : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Конторович Ф.С.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1291521
  Гайдук О.В. Селективное определение оксида свинца (II) в смеси со фторидом свинца (II) // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Т. 9, № 3/4. – С. 105-108. – ISSN 1991-0290


  Изучена возможность использования ацетилацетона для селективного отделения оксида свинца (II) от фторида свинца (II). Предложено использовать для растворения PbО смесь ацетона, ацетилацетона и тритона Х-100. Выбраны оптимальные концентрации реагентов и ...
1291522
  Шнып И.А. Селективное эпоксидирование спиртов и простых эфиров и некоторые превращения спирто- и эфироокисей. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Шнып И.А.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
1291523
  Столяров Ю.Н. Селективность - общий принцип функционирования библиотечного фонда // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 2. – С. 74-78. – ISSN 0130-9765
1291524
  Грязнов В.М. Селективность катализаторов / В.М. Грязнов, В.С. Смирнов. – М, 1983. – 64с.
1291525
  Балян Каринэ Арамовна Селективные адсорбенты и носители для хромографии на основе диатомита : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Балян Каринэ Арамовна; Ан Аз.ССР. – Баку, 1983. – 21л.
1291526
  Синявский В.Г. Селективные иониты / В.Г. Синявский. – К, 1967. – 168с.
1291527
  Синявский В.Г. Селективные иониты / В.Г. Синявский. – К., 1967. – 168с.
1291528
  Бобрышев В.Д. Селективные совйства объемных резонаторов с переменным поперечным сечением и преобразованием волн : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Бобрышев В.Д. ; Харьков. ГУ. – Харьков, 1976. – 24 с.
1291529
  Бобрышев В.Д. Селективные совйства объемных резонаторов с переменным сечением и преобразованием волн : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Бобрышев В. Д.; Харьк. ГУ. – Харьков, 1976. – л.
1291530
  Уткин В.И. Селективный гамма-гамма каротаж на угольных месторождениях / Уткин В.И. ; АН СССР. Уральск. науч. центр, Ин-т геофизики. – Москва : Наука, 1975. – 127 с. : черт. – Библиогр.: с. 121-125
1291531
  Нгуен Чьеу Ту Селективный качественный анализ b-y-излучателей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Нгуен Чьеу Ту; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1291532
  Тимахов О.Н. Селекторы импульсов / О.Н. Тимахов, В.К. Любченко. – Москва : Советское радио, 1966. – 271 с.
1291533
   Селекционно-генетические аспекты повышения продуктивности зерновых культур. – Мироновка, 1987. – 120 с.
1291534
   Селекционно-генетические методы повышения урожайности, качетва и устойчивости полевых культур. – Кишинев, 1988. – 79 с.
1291535
  Копилович О.И. Селекционно-семеноводческая работа с местными сортами некоторых овощных и бахчевых культур Буковины : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Копилович О.И. ; Укр. науч.-исслед. ин-т растениеводства, селекции и генетики. – Харьков, 1967. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
1291536
  Мандзий Степан Андреевич Селекционные методы поддержания районированных и повышения сахарности вновь создаваемых сортов : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.01.05 / Мандзий Степан Андреевич; Мин-во сельск. хоз. СССР. ВНИС. – К., 1978. – 24л.
1291537
  Пронина М.И. Селекция Actinomyces hygroscopicus - прцедура гигромицина В. : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Пронина М.И.; Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1971. – 20л.
1291538
  Котов В.Б. Селекция Aspergillus usamii и некоторые физиологические особенности полученных мутантов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Котов В.Б. ; Ин-т микробиологии АН СССР. – Москва, 1966. – 20 с.
1291539
  Родынюк И.С. Селекция ауксотрофных мутантов у некоторых бактерий и использование их в качестве индикаторных форм для определения аминокислот и витаминов : Автореф... канд. биол.наук: / Родынюк И. С.; АН СССР, ин-т микробиол. – М., 1967. – 25л.
1291540
  Тютин М.Г. Селекция батата / М.Г. Тютин. – М., 1937. – 112с.
1291541
  Веньяминов А.Н. Селекция вишни, сливы и абрикоса в условиях средней полосы СССР / А.Н. Веньяминов. – Москва : Сельхозгиз, 1954. – 350с.
1291542
  Вишин Г.М. Селекция движущихся целей / Г.М. Вишин. – Москва, 1966. – 275 с.
1291543
   Селекция древесных пород. – Москва ; Ленинград, 1950. – 288 с.
1291544
  Шигаева М.Х. Селекция дрожжей / М.Х. Шигаева. – Алма-Ата, 1975. – 150с.
1291545
  Кобранов Н.П. Селекция дуба / Н.П. Кобранов. – М, 1925. – 38с.
1291546
  Пятницкий С.С. Селекция дуба / С.С. Пятницкий. – М.-Л., 1954. – 148с.
1291547
  Серебровский А.С. Селекция животных и растений. / А.С. Серебровский. – М, 1969. – 296с.
1291548
   Селекция и агротехника короткостебельных пшениц в США. – М., 1972. – 35 с.
1291549
   Селекция и агротехника плодово-ягодных культур в Среднем Поволжье. – Куйбышев, 1961. – 160с.
1291550
   Селекция и генетика микробов. – Новосибирск, 1971. – 148с.
1291551
   Селекция и культивирование продуцентов аминокислот и ферментов. – Рига : Зинатне, 1979. – 174с. – (Биосинтез аминокислот и ферментов)
1291552
   Селекция и распознавание на основе локационной информации. – Москва : Радио и связь, 1990. – 239 с.
1291553
  Борисенко Ф.Ф. Селекция и семеноводство : Стандарты, классификация и описание селекционных и наиболее урожайных для С.С.С.Р. сортов полевых растений в связи с их районированием / Ф.Ф. Борисенко. – Москва : Новая деревня, 1929. – 344с. : С 39 рисунками в тексте
1291554
   Селекция и семеноводство. – Киев : Урожай, 1969. – 140с. – (Респ. межведом. тем. науч. сб. : Вопросы селекции и семеноводства, генетические и физиологические исследования ; Вып. 13)
1291555
   Селекция и семеноводство. – Киев
Вып. 50. – 1983
1291556
   Селекция и семеноводство. – Киев
В. 55. – 1983
1291557
  Гуляев Г.В. Селекция и семеноводство : учебники и учеб. пособия для учащихся техникумов / Г.В. Гуляев, А.П. Дубинин. – изд. 4-е, перераб. и дополн. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 352 с.
1291558
   Селекция и семеноводство зерновых и кормовых культур. – Москва, 1972. – 400с.
1291559
   Селекция и семеноводство зерновых культур. – М., 1953. – 224 с.
1291560
   Селекция и семеноводство зерновых культур. – К., 1978. – 304 с.
1291561
  Гужов Ю.Л. Селекция и семеноводство культурных растений : учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений / Ю.Л. Гужов, Ф. Фукс, П. Валичек; под ред. Гужова Ю.Л. – Москва : ВО "Агропромиздат", 1991. – 463 с.
1291562
   Селекция и семеноводство многолетних трав. – М., 1978. – 303 с.
1291563
   Селекция и семеноводство овощных растений. – М., 1936. – 431 с.
1291564
   Селекция и семеноводство овощных, плодовых и декоративных культур. – М., 1992. – 116.с.
1291565
   Селекция и семеноводство основных сельскохозяйственных культур Татарской АССР. – Казань, 1984. – 136 с.
1291566
  Сизов И.А. Селекция и семеноводство полевых культур / И.А. Сизов, А.П. Иванов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.-Л., 1955. – 488с.
1291567
  Максимович М.М. Селекция и семеноводство полевых культур / М.М. Максимович. – М., 1962. – 407с.
1291568
  Гуляев Г.В. Селекция и семеноводство полевых культур : учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений / Г.В. Гуляев, Ю.Л. Гужов. – изд. 3-е, перераб. и дополн. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 447 с.
1291569
  Гуляев Г.В. Селекция и семеноводство полевых культур / Г.В. Гуляев, Ю.Л. Гужов. – Изд. 2-е перераб. и доп. – М., 1987. – 438с.
1291570
  Гуляев Г.В. Селекция и семеноводство полевых культур с основами генетики : учебники и учеб. пособия для с.-х. техникумов / Г.В. Гуляев, А.П. Дубинин. – изд. 2-е, перераб. и дополн. – Москва : Колос, 1974. – 479 с.
1291571
  Гуляев Г.В. Селекция и семеноводство полевых культур с основами генетики : учебники и учеб. пособия для сред. с.-х. учеб. заведений / Г.В. Гуляев, А.П. Дубинин. – изд. 3-е, перераб. и дополн. – Москва : Колос, 1980. – 375 с.
1291572
   Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур. – К., 1987. – 318 с.
1291573
   Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур Западной Сибири. – Новосибирск, 1986. – 163 с.
1291574
  Малыгин Ю.Н. Селекция и семеноводство. / Ю.Н. Малыгин. – М., 1935. – 312с.
1291575
   Селекция и сортовая агротехника зерновых культур. – М., 1980. – 288 с.
1291576
   Селекция и сортовая агротехника озимой пшеницы. – М., 1979. – 304 с.
1291577
   Селекция и сортоведение плодовых и ягодных культур. – М., 1960. – 408 с.
1291578
  Соколов Б.П. Селекция и сортовое семенопроизводство кукурузы. / Б.П. Соколов. – Х., 1934. – 298с.
1291579
  Лысенко Т.Д. Селекция и теория стадийного развития растения. / Т.Д. Лысенко, И.И. Презент. – М., 1935. – 64с.
1291580
  Двадцатова Е.А. Селекция и физиология питания Aspergillus oryzae : Автореф... канд. биол.наук: / Двадцатова Е.А.; Акад. наук СССР. Ин-т микробиологии. – Москва, 1962. – 16л.
1291581
   Селекция и физиология, технология и механизация возделывания кукурузы и других полевых культур. – Днепропетровск, 1972. – 334с.
1291582
  Тюрин Александр Селекция кадров. Как Иван Грозный новую элиту создавал // Политический журнал : будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2009. – № 1/2. – С. 65-69
1291583
  Вавилов Н.И. Селекция как наука / Н.И. Вавилов. – Ленинград, 1934. – 16 с.
1291584
  Исаев С.И. Селекция как эволюбия, управляемая человеком / С.И. Исаев, А.И. Игнатов. – Москва : Знание, 1976. – 64с.
1291585
  Пушкарев И.И. Селекция картофеля на устойчивость к фитофторе. / И.И. Пушкарев. – М., 1962. – 116с.
1291586
  Фрувирт К. Селекция картофеля, земляной груши, льна, конопли, табака, хмеля, гречихи, и бобовых растений : 3-й том 2-го заново переработанного изд. соч.: C. Fruwirth, Die Zьchtung der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen : с 35 рис. в тексте / К. Фрувирт, проф. Венского техн. ин-та ; Пер. с нем. Ф.А. Сацыперова ; Г.У.З. и З,. – Петроград : [Тип. Е. Маттисена (Юрьев)], 1914. – 282 с. : ил. – Без обл.


  Пер.: Сацыперов, Федор Александрович (1887-1952)
1291587
  Коркешко Алексей Алексеевич Селекция каштана посевного на качество плодов и быстроту роста : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Коркешко Алексей Алексеевич; Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1291588
  Заикина И.Н. Селекция кленов в условиях Московской области : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Заикина И.Н. ; Воронеж. ГУ. – Воронеж, 1959. – 20 с.
1291589
  Константинова А.М. Селекция кормовых трав для Западной Сибири / А.М. Константинова, В.В. Приселкова. – М., 1937. – 160с.
1291590
   Селекция косточковых культур. – М., 1956. – 280 с.
1291591
  Травин И.С. Селекция красного клевера на Носовской с.-х. опытной станции / И.С. Травин. – Киев, 1927. – 35с. – (Издания опытной станции ; Вып. 77)
1291592
  Колелишвили М.В. Селекция лимона : Автореф... д-ра биол.наук: / Колелишвили М.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 36л.
1291593
  Потресова М.А. Селекция люпинов / М.А. Потресова. – Новозыков, 1929. – 164с.
1291594
  Рыжеева О.И. Селекция льна масличного в Киргизской ССР. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Рыжеева О.И.; МВО СССР. Кишинев. с.-х. ин-т им. М.В.Фрунзе. – Краснодар, 1955. – 17л.
1291595
  Рыжеева О.И. Селекция льна масличного. : Автореф... доктор с.-х.наук: 534 / Рыжеева О.И.; АН МССР. – Кишинев, 1969. – 30л. – Бібліогр.:с.26-29
1291596
  Петров Д.Ф. Селекция микробов / Д.Ф. Петров. – М., 1959. – 279с.
1291597
   Селекция микроорганизмов : Межвузовский сборник. – Иркутск, 1978. – 174с.
1291598
   Селекция молочного скота. – Л, 1984. – 239с.
1291599
  Орехова В.П. Селекция персика на ранний срок созревания. : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.01.05 / Орехова В.П.; Ташкент.с-х.ин-т. – Ташкент, 1974. – 24л.
1291600
  Харланд С.К. Селекция перуанского хлопчатника / С.К. Харланд. – М, 1949. – 95с.
1291601
  Оселедець П.И. Селекция подсолнечника на основе свободного межсортового опыления / П.И. Оселедець, М.В. Гартовская. – С. 155-168
1291602
   Селекция продуктивных сортов. – М., 1986. – 64 с.
1291603
  Алиханян С.И. Селекция промышленных микроорганизмов / С.И. Алиханян ; АН СССР, Науч. совет по проблемам генетики и селекции. – Москва : Наука, 1968. – 392 с. : ил. – Библиогр.: с. 369-390
1291604
  Лелли Я. Селекция пшеницы / Я. Лелли. – М., 1980. – 384с.
1291605
  Пономарченко В.Б. Селекция рас дрожжей и установление эффективности применения их комплексов в виноделии Молдавии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Пономарченко В.Б. ; АН УССР , Ин-т микробиологии и вирусологии. – Киев, 1967. – 22 с.
1291606
  Шмальц Х. Селекция растений / Х. Шмальц. – М, 1973. – 295с.
1291607
   Селекция растений. – Кишинев, 1991. – 344 с.
1291608
  Будин К.З. Селекция растений в Скандинавских странах / К.З. Будин. – Ленинград : Колос, Ленинградское отделение, 1979. – 216с.
1291609
  Брежнев Д.Д. Селекция растений в США / Д.Д. Брежнев, Г.Е. Шмараев. – Москва : Колос, 1972. – 296с. : Рис. 38, 28 таблиц
1291610
  Брежнев Д.Д. Селекция растений в США : Книга вторая / Д.Д. Брежнев, Г.Е. Шмараев. – Москва : Колос, 1976. – 352с.
1291611
  Нильсон Гиальмар Селекция растений в Швеции. / Нильсон Гиальмар. – Птгр., 1918. – 18с.
1291612
  Эллиот Ф. Селекция растений и цитогенетика / Ф. Эллиот; под ред. А.Р. жебрака. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 447с.
1291613
  Рассел Гордон Селекция растений на устойчивость к вредителям и болезням / Рассел Гордон. – М., 1982. – 424с.
1291614
   Селекция растений с использованием цитоплазматической мужской стерильности. – К., 1966. – 508 с.
1291615
  Номеров Б.А. Селекция роз / Б.А. Номеров. – М, 1968. – 136с.
1291616
  Фрувирт К. Селекция сахарной свеклы. / К. Фрувирт. – К., 1924. – 99с.
1291617
  Паншин Б.А. Селекция сахарной свеклы. Краткая история свекловичной селекци. / Б.А. Паншин. – 439-481с.
1291618
   Селекция сельскохозяйственных культур в Алтайском крае. – Новосибирск, 1988. – 147 с.
1291619
  Будрин П.В. Селекция сельскохозяйственных растений и значение ее в отношении хлебов : Докл. 4-II 1909 г. Харьк. о-ву сел. хоз-ва) / П.В. Будрин, проф., дир. Харьк. селекц. ст. ; Харьковское об-во сельского хозяйства. – 2-е изд., доп. – Харьков : Тип. и литогр. М. Сергеева и К. Гальченко, 1913. – 48 с.
1291620
   Селекция семеноводство и интенсивная технология возделывания озимой пшеницы. – Москва, 1989. – 250 с.
1291621
  Парфенов А.Т. Селекция семечковых плодовых культур и подвоев яблони в производтвенных условиях Крыма. : Автореф... Канд.с-хнаук: / Парфенов А.Т.; Крым.с-х.ин-т. – Симферополь, 1966. – 44л.
1291622
  Дорофеев В.М. Селекция сортов хлопчатника для районов Бухарской области : Автореф... канд. биол.наук: / Дорофеев В.М.; Самаркандский гос. ун-т. – Самарканд, 1966. – 19л.
1291623
  Власов С.Н. Селекция типов колебаний в квазиоптических открытых системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Власов С.Н.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1968. – 12л. – Бібліогр.:с.10-11
1291624
  Галутва Г.В. Селекция типов колебаний и стабилизация частоты оптических квантовых генераторов / Г.В. Галутва, А.И. Рязанцев. – Москва, 1972. – 73 с.
1291625
  Чулков Николай Иванович Селекция томатов в условиях Волго-Ахтубинской поймы : Автореф... д-ра с.-х.наук: / Чулков Николай Иванович; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т растениеводства. – Л., 1965. – 75л. – Бібліогр.:с.73-74
1291626
  Озолин Г.П. Селекция тополя в Узбекистане : Автореф... докт. биол.наук: / Озолин Г. П.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1966. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
1291627
  Сембаева М.Г. Селекция холодостойких форм винных дрожжей. : Автореф... канд.биол.наук: 096 / Сембаева М.Г.; АН Казах.ССР.Объед.учен.совет.ин-тов. – Алма-Ата, 1972. – 28л.
1291628
   Селекция яблони и груши. – М., 1956. – 344 с.
1291629
   Селекция яровой пшеницы. – М., 1977. – 154 с.
1291630
  Васильковский С.П. Селекция ячменя озимого для обеспечения стабильного производства зерна в Центральной Лесостепи Украины / С.П. Васильковский, В.М. Гудзенко // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 25-33 : рис., табл. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 2310-9270
1291631
   Селекційна оцінка плюсових дерев сосни звичайної та їх потомств за смолопродуктивністю / Л.С. Осадчук, Я.Д. Фучило, М.В. Сбитна, Г.А. Шлончак // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 120-124 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1991-606X
1291632
  Абельмасов О.В. Селекційна оцінка самозапилених ліній та сестринських гібридів кукурудзи генетичної плазми Айодент // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 35-39 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-6609
1291633
  Коваль Т.М. Селекційна цінність ліній озимої м"якої пшениці, створених шляхом віддаленної гібридизації. : Автореф... канд. с-х. наук: 06.01.05 / Коваль Т.М.; Укр.акад.аграрн.наук. – Одеса, 1999. – 21с.
1291634
  Гейко Л.М. Селекційний відбір підрощених личинок риб на підставі їх реореакцій / Л.М. Гейко, В.Р. Алексієнко, О.О. Олексієнко // Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т рибного господарства. – Київ, 2013. – № 1 (23). – С. 65-70. – ISSN 2075-1508
1291635
  Плотнікова О.М. Селекційні аспекти інтродукції псевдотсуги Мензіса (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franko) в лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.01 / Плотнікова Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
1291636
  Равлюк Іван Петрович Селекційні основи відтворення ялицевих лісів на північному мегасхилі Українських Карпат : Автореф. дис. ... канд. сільськогосподарських наук: 06.03.01 / Равлюк І.П.; НДІ лісового господарства та агролісомеліорації. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1291637
  Войтенко Світлана Леонідівна Селекційно-генетична характеристика свиней миргородської породи та використання їх в поєднанні з кнурами батьківських форм : Автореф... канд. сільгосп.наук: 06.02.01 / Войтенко Світлана Леонідівна; Укр. академія аграрн. наук, Ін-т свинарства. – Полтава, 1994. – 25л.
1291638
  Парфенюк О.О. Селекційно-генетичні методи створення вихідних матеріалів буряків цукрових з поліпшеними параметрами форми коренеплоду та технологічними якостями цукросировини : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Парфенюк Оксана Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенергет. культур і цукрових буряків. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
1291639
  Яцик Р.М. Селекційно-формова структура культурфітоценозів за участю Psevdotsuga Menziesii (Mirb.) Franko у Карпатському регіоні / Р.М. Яцик, А.С. Штогрин // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 156-161 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1991-606X
1291640
  Михайлова Н.В. Селекціонер Лев Михайлович Ро: (до 135-річчя від дня народження) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 172-178
1291641
   Селекція гібридів сорго зернового в умовах Генічеської дослідної станції / О.В. Яланський, С.М. Остапенко, В.І. Середа, Н.С. Бондаренко, Н.М. Ісаєва // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 31-35 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-6609
1291642
  Кривобокова Н.Я. Селекція і використання горіха волоського в південному степу України : Автореф. дис. ...канд сільскогосп. наук: Спец. 06.03.01 / Н.Я. Кривобокова; Держ. ком. лісового гос-ва України; Укр. наук.-дослід. ін-т лісового гос-ва та агролісомеліорвції ім. Г.М.Висоцького. – Київ, 2001. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1291643
  Кривець Д.О. Селекція і насінництво гетерозисних гібридів моркви на стерильній основі. : Автореф... канд. сільскогосп.наук: 06.01.05 / Кривець Д.О.; Укр. акад. аграрних наук. Ін-тут овочвництва і баштаннцтва. – Харків, 1998. – 17л.
1291644
  Відєнін К.Ф. Селекція і насінництво сільськогосподарських рослин / К.Ф. Відєнін, О.П. Дубінін. – Київ : Урожай, 1964. – 484с.
1291645
  Онищенко О.Й. Селекція картоплі на Україні / О.Й. Онищенко. – К, 1960. – 116с.
1291646
  Мазур О.В. Селекція квасолі звичайної на ранньостиглість і зернову продуктивність / О.В. Мазур, І.І. Пороховник // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 118-124 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2476626
1291647
  Горобець Л.В. Селекція людини? // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 3/4 (116). – С. 30-33
1291648
  Мацькевич В.М. Селекція отриманої студентами медичного факультету наукової інформації для окреслення смислового поля основних поданих позицій / В.М. Мацькевич, Д.Б. Соломчак // Шпитальна хірургія : журнал імені Л.Я.Ковальчука / ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.Я. Дзюбановський ; редкол.: А.Д. Беденюк, В.В. Бенедикт, Л.С. Білянський [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 1 (85). – С. 105-107. – ISSN 1681-2778
1291649
  Куян В.Г. Селекція плодових культур : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Г. Куян, В.М. Положенець, В.М. Пелехатий ; М-во аграр. політики та продовольства України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – 90, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 89-90. – ISBN 978-966-8706-64-6
1291650
  Бірюдус Л.В. Селекція свиней на стресостійкість і відтворну здатність. : Автореф... Канд.сільгосп.наук: 06.02.01 / Бірюдус Л.В.; Кабін.міністрів Укр.нац.аграрний ун-т. – К, 1998. – 18л.
1291651
  Черчель В.Ю. Селекція скоростиглих гібридів кукурудзи ( Zea mays L.) на базі змішаної зародкової плазми / В.Ю. Черчель, О.Л. Гайдаш // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 10-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2311-6609
1291652
  Вареник Б.В. Селекція соняшнику в умовах Південного степу України при змінах клімату та збільшенні шкідливості основних хвороб // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 122-124. – ISBN 978-966-924-274-7
1291653
  Рубцова О.Л. Селекція троянд: історія, досягнення, сучасна стратегія / О.Л. Рубцова, В.І. Чижанькова, Р.В. Бойко // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2015. – № 1 (65). – С. 69-75. – ISSN 1605-6574
1291654
   Селекція хлібних колосковців, зернових, стручкових та кормових трав. – К., 1930. – 116 с.
1291655
   Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (21 квітня 2017 р.,с. Центральне), присвяч. 105-річчю Миронів. ін-ту пшениці ім. В.М. Ремесла НААН України та 15-річчю від Дня утворення Укр. ін-ту експертизи сортів рослин / М-во аграр. політики та продовольства України ; М-во освіти та науки України, Нац. акад. аграр. наук України [та ін.]. – Центральне : [б. в.], 2017. – 143, [1] с. – Ст. укр., рос.
1291656
  Сосунов А.Г. Селемджинские хребты / А.Г. Сосунов. – Новосибирск, 1969. – 184 с.
1291657
  Брагалин Ф.Т. Селен / Ф.Т. Брагалин, 1919. – 6с.
1291658
  Пилипенко П.П. Селен в Алтайских минералах; О бертрандите на Алтае : (Представлено в заседании физико-математического отделения 7 октября 1909 г.) / П.П. Пилипенко. – Петроград : Тип. Имп. Акад наук, 1909. – С. 1113-1118. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Известия Императорской Академии наук. 1909


  На с. 1229 дарств. надпись: Многоуважаемому Л.А. Крыжановскому от автора
1291659
   Селен в биологии. – Баку : Элм, 1974. – 196с.
1291660
   Селен в биологии : Материалы второй научной конференции, Баку, 27 - 29 мая 1975 г. – Баку : Элм
Книга вторая. – 1976. – 176с.
1291661
   Селен в биологии : Материалы второй научной конференции, Баку, 27 - 29 мая 1975 г. – Баку : Элм
Книга первая. – 1976. – 148с.
1291662
  Чижиков Селен и селениды / Чижиков, В.П. Чсастливый. – М., 1964. – 320с.
1291663
  Петровская Н.В. Селен и теллур / Н.В. Петровская, Н.Г. Клименко. – М., 1960. – 3-46с.
1291664
  Грейвер Т.Н. Селен и теллур / Т.Н. Грейвер. – М., 1977. – 296с.
1291665
  Будяк А.Е. Селен, висмут и ртуть месторождений золота различных генетических типов в черносланцевых формациях / А.Е. Будяк, Н.Н. Брюханова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 881-888 : табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0016-7525
1291666
   Селен, теллур и их применение. – Баку : АН АзССР, 1965. – 168с.
1291667
  Мушкетик Ю.М. Селена : Повісті та оповідання / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 364с.
1291668
  Кузнецов А.В. Селенга : рассказы / Анатолий Кузнецов. – Москва : Советский писатель, 1961. – 196 с.
1291669
  Метелица С.Б. Селенга. Рассказы. / С.Б. Метелица. – Улан-Удэ, 1958. – 110с.
1291670
  Обручев В.А. Селенгинская Даурия. Орографический и геологический очерк / В.А. Обручев. – Ленинград, 1929. – 208с.
1291671
  Фадеева Н.В. Селенгинское среднегорье / Н.В. Фадеева. – Улан-Удэ, 1963. – 171с.
1291672
  Фадеева Н.В. Селенгинское среднегорье / Н.В. Фадеева. – Москва, 1963. – 157с.
1291673
  Фадеева Н.В. Селенгинское среднегорье. (Физ.-геогр. характеристика). : Автореф... канд. географ.наук: / Фадеева Н.В.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1961. – 19л.
1291674
  Оболончик В.А. Селениды и теллуриды редкоземельных металлов и актиноидов. / В.А. Оболончик, Г.В. Лашкарев. – К., 1966. – 162с.
1291675
  Оболончик В.А. Селениды. / В.А. Оболончик. – М., 1972. – 296с.
1291676
  Семенов В.Б. Селенит / В.Б. Семенов. – Свердловск, 1984. – 190с.
1291677
  Геллер И.Х. Селеновые выпрямители / И.Х. Геллер. – М, 1964. – 24с.
1291678
  Казаринов И.А. Селеновые выпрямители для предприяитй связи / И.А. Казаринов. – Москва, 1952. – 251с.
1291679
  Валеев С.Г. Селенодезические исследования по позиционным наблюдениям Луны. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 030 / Валеев С.Г.; АН СССР. – Л, 1970. – 9л.
1291680
   Селенодезия и динамика Луны : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1990. – 171 с.
1291681
  Мартинайтене З.Б. Селенополитионаты комплексных катионов хрома : Автореф... канд. хим.наук: 0.2070 / Мартинайтене З.Б.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 23л.
1291682
  Алексеев Н.Н. Селенофеновые производные пирилия : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Алексеев Н.Н. ; ДГУ. – Донецк, 1972. – 25 с. – Бібліогр.:с.25
1291683
   Селеноцентрическая система координат "Зонд-8". Методы построения и каталог координат опорных точек : сборник научных трудов центрального ордена "Знак почета" научно-исследовательского ин-та геодезии, аэросъемки и картографии им. Ф.Н. Красовского. – Москва : ЦНИИГаК, 1989. – 216 с.
1291684
  Скопенко В.В. Селеноцианатные комплексы кобальта / В.В. Скопенко, А.М. Голуб // Журн. неорган. химии, 1962. – №5
1291685
  Скопенко В.В. Селеноцианатные комплексы марганца / В.В. Скопенко, Станчева Пея, Г.В. Цинцадзе // Укр. хим. журн., 1969. – №2
1291686
  Скопенко В.В. Селеноцианатные комплексы некоторых металлов : Дисс. на соиск. учен. степени канд. хим. наук / Скопенко В.В.; КГУ. Кафедра неорнганической химии. – Киев, 1962. – 5, 154л. – Напечат. на пиш. маш. – Библиогр.: л.145-154
1291687
  Скопенко В.В. Селеноцианатные комплексы некоторых металлов : Автореф... канд. хим. наук: / Скопенко В.В.;. – Киев, 1962. – 16с.
1291688
  Скопенко В.В. Селеноцианатные комплексы серебра катионного типа / В.В. Скопенко, А.М. Голуб // АН СССР, 1961. – №3
1291689
  Скопенко В.В. Селеноцианатные комплексы цинка и кадмия / В.В. Скопенко, Р.М. Аласания, Л.В. Глущенко // Укр. хим. журн., 1970. – №2
1291690
  Скопенко В.В. Селеноцианатные соединения металлов / В.В. Скопенко, Г.В. Цинцадзе, Е.И. Иванова // Успехи химии, 1982. – №1
1291691
  Скопенко В.В. Селеноцианатные соединения урана (IV) / В.В. Скопенко, Ю.Л. Зуб, В.Н. и др. Янкович // Укр. хим. журн., 1984. – № 10
1291692
  Скопенко В.В. Селеноцианаты ванадия (III) / В.В. Скопенко, Е.И. Иванова // Журн. неорг. химии, 1969. – №3
1291693
  Скопенко В.В. Селеноцианаты висмута / В.В. Скопенко, А.М. Голуб, А.Ж. Жумабаев // Журн. неорг. химии, 1969. – №11
1291694
  Скопенко В.В. Селеноцианаты и роданиды некоторых металлов 4 периода / В.В. Скопенко, Г.В. Цинцадзе // Журн. неоргн. химии, 1964. – №11
1291695
   Селеноцианаты магния и щелочноземельных металлов / В.В. Скопенко, Г.В. Цинцадзе, Р.М. Аласания, Л.В. Глущенко // Укр. хим. журнж, 1969. – №12
1291696
  Скопенко В.В. Селеноцианаты меди / В.В. Скопенко, А.М. Голуб // Журн. неорган. химии, 1960. – №9
1291697
  Скопенко В.В. Селеноцианаты металлов и их свойства / В.В. Скопенко, А.М. Голуб // Успехи химии, 1965. – №12
1291698
  Скопенко В.В. Селеноцианаты металлов и их свойства : Дисс. на соиск. ученой степени докт. хим. наук / Скопенко В.В.; КГУ. Кафедра неорганической химии. – Киев, 1970. – 341л. : с рис. – Напечат. на пиш. маш. – Библиогр.: л.322-341
1291699
  Скопенко В.В. Селеноцианаты металлов и их свойства : Автореф... докт. хим. наук: 070 / Скопенко В.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1970. – 44с. – Бібліогр.:с.40-43
1291700
  Скопенко В.В. Селеноцианаты циркония и гафния / В.В. Скопенко, М А. Голуб, Т.П. Лишко // Укр. хим. журнал, 1971. – №8
1291701
  Скопенко В.В. Селеноціанатні комплекси ванадію (IV) / В.В. Скопенко, О.І. Іванова // Вісн. Київськ. ун-ту. Сер. хімії, 1969. – №10
1291702
  Арагон Л. Селенье Клюз : отрывок из романа "Базельские колокола". / Луи Арагон ; пер. Эльзы Триоле. – Москва : ЖГО, 1935. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" ; 24(867))
1291703
   Селеопасные районы Советского Союза. – Москва, 1976. – 308с.
1291704
  Рохас Ф.де Селестина. : трагикомедия о Калисто и Мелибее / Фернандо де Рохас ; пер. с исп. Н. Фарфель. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1959. – 230 с.
1291705
  Исаев С.И. Селецкция и новые сорта яблони / С.И. Исаев. – М, 1966. – 447с.
1291706
   Селецька Віра // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4, 5/6 (1095/1098). – С. 146. – ISSN 0320-8370
1291707
   Селецький Володимир Васильрович (1868-1955) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 424-425. – ISBN 978-966-439-754-1
1291708
  Короткий В. Селецький Петро Дмитрович (1821-1880) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 439-440. – ISBN 5-7707-1062-4
1291709
  Флейшман С.М. Сели / С.М. Флейшман. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 352с.
1291710
  Флейшман С.М. Сели / С.М. Флейшман. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 312с.
1291711
   Сели в горных районах СССР. – Москва, 1979. – 113с.
1291712
   Сели в СССР т меры борьбы с ними. – Москва : Наука, 1964. – 281с.
1291713
  Медеуов А. Сели Казахстана / А. Медеуов. – Алматы, 1993. – 160с.
1291714
  Минлос Н.Р. Селигер : Путиводитель / Н.Р. Минлос. – Калинин, 1939. – 143с.
1291715
  Болотова Л.Д. Селигер М. Идеология и политика // Теории идеологии и идеологической борьбы : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Науч. совет по проблемам зарубежных идеологических течений ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1978. – Вып. 2. – С. 112-121. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
1291716
  Приставкин А.И. Селигер Селигерович. / А.И. Приставкин. – М., 1965. – 165с.
1291717
  Куксинская Т.В. Селигерские земли / Т.В. Куксинская. – Москва, 1981. – 128с.
1291718
  Барсегян Т.В. Селигерские земли : [путеводитель] / сост. и авт. текста Т.В. Барсегян. – Москва : Советская Россия, 1988. – 204, [4] с. : ил., в основном цв. ил. – ISBN 5-268-00744-0
1291719
  Кондратьев В.Л. Селижаровский тракт / В.Л. Кондратьев. – М, 1985. – 367с.
1291720
   Селитебная зона комплексного планировочного района города. – Москва, 1968. – 26 с.
1291721
  Маліновська Г. Селитебне навантаження на ландшафти каньйонної долини Дністра // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 180-184 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
1291722
  Куница М.Н. Селитебные геосистемы физико-географических районов Винницкой области // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 47-54. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 0201-4122
1291723
  Воропай Л.И. Селитебные геосистемы физико - географических районов Подолии / Л.И. Воропай, М.Н. Куница; Мин-во высш. и средн.спец.образов УССР;Черновецкий ГУ. – Черновцы : ЧГУ, 1982. – 90с.
1291724
  Вебер В.В. Селитра в России / В.В. Вебер. – Петербург, 1920. – 12с.
1291725
  Мельник І.Г. Селища міського типу Луганщини: трансформації пострадянського періоду // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 111-117. – Бібліогр.: 2 назви
1291726
   Селищев Павло Олександрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 425. – ISBN 978-966-439-754-1
1291727
  Тодорова Х. [и др.] Селищната Могила при Голямо Делчево = Le tell pres de Goljamo Delcevo : разкопки и проучвания / Х. Тодорова, С. Иванов, В. Василев, М. Хопф, Х. Квита, Г. Кол. – София : Българската академия на науките. – (Българска академия на науките ; Археологический институт)
5. – 1975. – 333 с.
1291728
  Калве А. Селия, берег зеленый : повести и рассказы / А. Калве; пер. с латыш. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 271 с.
1291729
   Селі України : Праці 2 Української сельової наради. – Київ : Наукова думка, 1966. – 167с. : Карта
1291730
  Коваленко І. Селіваненку А.Г. - 85 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Червень (№ 6)


  85 років від дня народження А. Г. Селіваненка, доцента, кандидата економічних наук, учасника бойових дій Великої Вітчизняної війни, ветерана праці університету, почесного голови Ради ветеранів економічного факультету.
1291731
   Селіванов Анатолій Олександрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 425. – ISBN 978-966-439-754-1
1291732
   Селіванов Анатолій Олександрович // Адміністративно-правова освіта XX століття у персоналіях : довідник / Запоріз. нац. ун-т ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – Київ : Ін Юре, 2016. – С. 195-196. – ISBN 978-966-313-531-1
1291733
  Шудря Є. Селівачов Михайло Романович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 101-105. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
1291734
   Селівон Микола Федосович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 1997. – № 1. – С. 26-27
1291735
  Левінець Р.П. Селін Олександр Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 284. – ISBN 96966-8060-04-0
1291736
   Селін Олександр Іванович (1816-1877) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 425-426. – ISBN 978-966-439-754-1
1291737
   Селін Олександр Іванович (1816-1877) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 2 : 1855-1876. – С. 204. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-44-3
1291738
  Проценко Л. Селін Олександр Іванович (30VIII.1816-17.III.1877) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – C. 58
1291739
  Ничая О.О. Селітебні ландшафти в структурі угідь височинної області Волині / О.О. Ничая, Н.А. Тарасюк // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 112-119 : рис., табл. – Бібліогр.: с.119. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
1291740
  Симановский Н.А. Селккция папиросных табаков / Н.А. Симановский. – Б.м. – 27с. – Отдельный оттиск
1291741
  Караславов Г. Селкор / Г. Караславов. – София, 1950. – 148с.
1291742
  Караславов Г. Селкор / Г. Караславов. – София, 1955. – 124с.
1291743
   Селларс (Sellars) Рой Вуд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 899-900. – ISBN 966-316-069-1
1291744
  Литвин В. Село - хранитель генетичного коду українства. // Голос України, 2003. – 10 грудня


  Виступ голови Верховної Ради України В.Литвина на Всеукраїнських зборах депутатів-аграріїв Верховної Ради, обласних, міських, районних і селищних рад 30 листопада 2003 року
1291745
  Тимошик М.С. Село : док.-публ. оповідь : у 2 т. / Микола Тимошик. – Київ : Ярославів Вал. – ISBN 978-617-605-008-7
Т. 1 : Зійти з безпам"ятства. – 2017. – 418, [2] с. : іл. – - Імен.та геогр. покажч.: с. 401-410. - Рез. англ. – Бібліогр.: с. 413-418


  У пр. № 1716693 напис: Пізнаємо Село - врятуємо Українську Україну! Бібліотеці КНУ ім. Т. Шевченка - на духовне і національне оновлення. Автор. Підпис. 11.12.17 р.
1291746
  Тимошик М.С. Село : док.-публ. оповідь : у 2 т. / Микола Тимошик. – Київ : Ярославів Вал. – ISBN 978-617-605-009-4
Т. 2 : Трудний шлях відмосковлення. – 2017. – 579, [1] с. : іл. – Імен.та геогр. покажч.: с. 561-573. - Рез. англ.


  У пр. № 1716692 напис : Відмосковлювання скоріше сім"я не лише нашому знекровленому Cелу, а й значній частині ученої інтелігенції та студенству. Бібліотеці КНУ ім. Т. Шевченка. Підпис. 11.12.17 р.
1291747
  Артемов В.А. Село 90-х годов: тенденции повседневной деятельности сельского населения // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 2. – С.61-70. – ISSN 0132-1625
1291748
  Гогаладзе В.С. Село Авневи в прошлом и настоящем. (Ист.-этногр. исследование) : Автореф... канд. ист.наук: 07.576 / Гогаладзе В.С.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1970. – 29л.
1291749
  Шуртаков С.И. Село Андросово / С.И. Шуртаков. – М, 1970. – 64с.
1291750
   Село Андруші : іст.-етногр. нарис / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; [за заг. ред. Г. Скрипник ; відп. ред. В. Борисенко ; упоряд. текстів: В. Борисенко, О. Рубан, С. Стефанович та ін.]. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2016. – 253, [1] с., [24] арк. іл. : іл., ноти. – Назва обкл., корінця : Село Андруші на Переяславщині. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (З архівних матеріалів). – ISBN 978-966-02-7898-1
1291751
  Катренко А.М. Село Байбузи на Черкащині: Документи і матеріали / А.М. Катренко, Я.А. Катренко. – Київ
Ч.1 : 1656-1916 роки. – 2006. – 88с.
1291752
  Черкасець О. Село без голови. Що передбачає закон про інститут старост і чи стануть вони повноцінними господарями у своїх округах // Україна молода. – Київ, 2021. – 26 травня (№ 51). – С. 6


  Уже минуло пів року відтоді, як деякі територій України залишились у буквальному розумінні без голови. А все через те, що сільські голови звільнені, ради ліквідовані, а депутатів до сільрад на останніх виборах уже не обирали. Раніше найпершою людиною ...
1291753
  Шагай Іван Село Бишки = Byshky village : Історія і боротьба за волю / Шагай Іван. – Лондон ; Бишки ; Чікаго, 2000. – 392c. – ISBN 0 902322 50 8
1291754
  Велков К. Село Борово : роман / К. Велков. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 136 с.
1291755
  Хоткевич Г.М. Село В 1905 році : Драматичні картини на 4 дії / Г.М. Хоткевич. – Харків : ДВУ, 1929. – 52с. – (Театральна б-ка)
1291756
  Качуровський І. Село в безодні : Поема / І. Качуровський; Ігор Кочуровський. – 4-е вид., доп. – Київ : Видавничий дім, 2006. – 85 с. – ISBN 966-518-359-1
1291757
  Качуровський І. Село в безодні. // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 25-29. – ISSN 0130-5263
1291758
  Кононенко П.П. Село в українські літературі / П.П. Кононенко. – К., 1984. – 344с.
1291759
  Галич О. Село в щоденникових записах Олеся Гончара // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 39-51


  У статті розкривається бачення Олесем Гончаром у щоденникових записах українських і зарубіжних сіл. Розглядається еволюція його поглядів. In the article it is written about Oles Honchar’s vision of Ukrainian and foreign village in his diary notes. ...
1291760
  Черемшина М. Село вигибає / М. Черемшина. – Київ, 1925. – 206с.
1291761
  Иванов Л.И. Село видно издалека / Л.И. Иванов. – Москва, 1970. – 159с.
1291762
  Савчин М.С. Село Вовче Турківського району Львівської області : історико-етнографічний нарис / Савчин М.С. – Дрогобич : Вимір, 2008. – 97, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 92-97
1291763
  Желєзко Р. Село Володькова Дівиця Ніжинського козацького полку у XVII - XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 336-342. – ISSN 2078-0850
1291764
  Бедкин Ф.П. Село Высокое / Ф.П. Бедкин; Федор Белкин. – Москва : Советский писатель, 1956. – 138 с.
1291765
  Смалига М.П. Село Глещава : історичний нарис / М. Смалига, М. Михайлюк. – Тернопіль : Джура, 2002. – 120с. : іл. – (Мандрівка Тернопіллям ; № 3 : Теребовлянщина)
1291766
  Басукинский А. Село Городня / А. Басукинский. – Калинин : Кн. изд-во, 1955. – 41 с.
1291767
  Геттуев М.И. Село Гунделен : поэмы / Максим Геттуев ; авториз. пер. с балкар. Я.Серпина. – Москва : Современник, 1973. – 101 с.
1291768
  Моця О. Село давньоруського півдня: результати і перспективи досліджень // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. іст. та культ. України ; редкол.: Коцур В.П., Борисенко В.Й., Коцур А.П. [та ін.]. – Тернопіль, 2005. – Вип. 16 : Присвячений пам"яті В.В. Сєдова. – С. 18-22. – ISBN 966-8029-58-5
1291769
  Сартаков С.В. Село далекое / С.В. Сартаков. – Красноярск, 1947. – 151с.
1291770
  Олійник С.І. Село достатку і пісень / С.І. Олійник. – Київ : Радянська школа, 1940. – 27 с.
1291771
  Шошин М.Д. Село Думино / М.Д. Шошин. – Москва, 1950. – 272с.
1291772
  Шошин М.Д. Село Думино / М.Д. Шошин. – Иваново, 1955. – 256с.
1291773
  Шошин М.Д. Село Думино / М.Д. Шошин. – Ярославль, 1975. – 254с.
1291774
  Мулярчук І.Ф. Село епохи бронзи, ІІ - початок І тис. до хр. // Добродій: Людина і Боголюдина : етична антропологія / І.Ф. Мулярчук. – Київ : Логос, 2016. – С. 180-193. – ISBN 978-966-171-218-7
1291775
  Шевченко Оксана Село є дизайну джерело // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 96-98. – ISSN 0130-5212
1291776
  Клишта П.І. Село Зазим"є на Київщині. Історія / П.І. Клишта. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2010. – 359, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 351-357. – ISBN 978-966-355-054-1
1291777
  Попстоилов Антон Село Зарово Солунско : Историко-фолклорно и езиковедско-изследване / Попстоилов Антон; Подгот. и ред. К.Динчев; Дирекция "Културно-историческо наследство" при ОНС - Благоевград.Центр. б-ка при БАН - София. – София : Изд-во на Българската акад. на науките, 1979. – 154с.
1291778
  Заярнюк А. Село і люди // Критика. – Київ, 2002. – Березень, (число 3). – С. 21-25


  В 1993 – 1995 рр. група українських науковців під керівництвом Вільяма Нолла провела широкомасштабне дослідження трансформації громадянського суспільства в сільській місцевості України, що відбулася в результаті агресивної радянської кампанії з ...
1291779
  Юрчишин В.В. Село і селяни України в системі історично і суспільно зумовлених вітчизняних національних цінностей // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 2 (196). – С. 87-99. – ISSN 2221-1055
1291780
  Юрчишин В.В. Село і селяни України в системі історично і суспільно зумовлених вітчизняних національних цінностей // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 3 (197). – С. 112-122. – ISSN 2221-1055
1291781
  Камбалова Я. Село Кайтанівка - батьківщина П.П. Филиповича // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (227), травень - червень 2021. – С. 21-24
1291782
  Мохнаток Р. Село Кальник в роки Великої Вітчизняної війни // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 91-93. – ISBN 978-966-171-569-0
1291783
  Мулярчук І.Ф. Село Київської Русі, IX ... XIII ст. хр. // Добродій: Людина і Боголюдина : етична антропологія / І.Ф. Мулярчук. – Київ : Логос, 2016. – С. 237-251. – ISBN 978-966-171-218-7
1291784
  Субботин А. Село Коломенское / А. Субботин. – Москва, 1947. – 44 с.
1291785
  Малаков Д. Село Криве і рід Юркевичів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 30 квітня - 1 травня (№ 78/79). – С. 15


  Йосип В"ячеславович (Венцеславович) Юркевич — український громадський діяч, лікар, член київської Старої Громади з 1860-х років, один з фундаторів кооперативного руху в Україні.
1291786
  Голицын С.М. Село Любец и его окрестности : повести, очерки / Сергей Голицын. – Москва : Сов. писатель, 1989. – 302с.
1291787
  Ильин Б. Село Меловое и его изба-читальня. / Б. Ильин. – Саратов, 1947. – 40с.
1291788
  Денисенков И.А. Село меняет облик / И.А. Денисенков. – М., 1978. – 96с.
1291789
  Полянский А.Ф. Село милосердия / А.Ф. Полянский. – М., 1983. – 143с.
1291790
  Дмитриев Н. Село Михайовское / Н. Дмитриев. – М., 1937. – 98с.
1291791
  Онуфрик В. Село Михновець = The monograph the village of Mykhnovets : спогад із минулого / Василь Онуфрик. – Ужгород, 1997. – 90с. – ISBN 0-9699359-3-5
1291792
  Каракозов С.Д. Село мое Ключики / С.Д. Каракозов. – Волгоград, 1978. – 48с.
1291793
  Влад Марія Село на весь світ : Україна чудес / Влад Марія, Гайдай Ігор // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 120-123 : Фото
1291794
  Прилюк Д.М. Село на нашей Украине : очерки / Д.М. Прилюк. – Москва : Советский писатель, 1980. – 464 с.
1291795
  Прилюк Д.М. Село на нашій Україні : нариси / Д.М. Прилюк. – Київ : Держлітвидав України, 1961. – 423 с.
1291796
  Вдовиченко О.О. Село на нашій Україні : коротка історія села Погибляк за матеріалами експозиції Погибляцького Народного краєзнавчого музею / О.О. Вдовиченко ; [відп. ред. і упор. Щербатюк В.М. ; редкол.: Реєнт О. (голова) та ін.] ; Нац. спілка краєзнавців України ; Лисянська район. орг. "Витоки" ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Погибляц. нар. краєзнавчий музей. – Київ : Синопсис, 2009. – 116 с. : іл. – Бібліогр.: с. 112. – (Історія регіонів України). – ISBN 978-966-2316-00-1
1291797
  Мизак Н. Село на нашій Україні : до 600-річчя першої писемної згадки про село Стрілківці / Нестор Мизак, Іван Балан, Іван Романський. – Чернівці; Торонто : Букрек, 2009. – 448 с. – (Додаток до серії "За тебе, свята Україно" ; Кн. 5). – ISBN 978-966-399-212-9
1291798
  Чобіт Д. Село на переломі : До питань про земельну реформу / Д. Чобіт. – Броди : Просвіта, 1997. – 40с.
1291799
  Ревенко Н.М. Село на пути кооперирования. / Н.М. Ревенко. – Ужгород, 1983. – 128с.
1291800
  Педан І.П. Село на Терсі. / І.П. Педан. – Дніпропетровськ, 1967. – 146с.
1291801
  Петренко В.С. Село на шляхах піднесення / В.С. Петренко. – Київ, 1970. – 348с.
1291802
   Село на шляху реформ. – К, 1993. – 110с.
1291803
   Село над Десною - Шестовиця : збірник статей і матеріалів / Чернігівський державний педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; Чернігівська обласна організація Національної Спілки краєзнавців України ; [ відп. ред. О.Б. Коваленко та ін. ]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. – 344 с. – ISBN 976-966-340-336-6
1291804
   Село над Золотою Липою : Завалів: історичні події, визначні постаті, легенди, перекази, поезії / [упоряд.]: Володимир Чистух, Світлана Бартіш. – Тернопіль : [б. в.], 2014. – 239, [1] с. : іл. – На тит. арк. та на обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 167-168
1291805
  Дашвар Л. Село не люди / Люко Дашвар. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 271 с. – ISBN 978-966-343-741-5
1291806
  Дашвар Л. Село не люди : роман / Люко Дашвар. – 5-те вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 270, [1] с. – Лауреат ІІ премії Міжнар. літературного конкурсу романів, кіносценаріїв, п"єс пісенної лірики та творів для дітей "Коронація слова". – (Коронація слова). – ISBN 978-966-343-741-5
1291807
  Дашвар Л. Село не люди : роман / Люко Дашвар. – 6-те вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 270, [1] с. – Лауреат ІІ премії Міжнар. літературного конкурсу романів, кіносценаріїв, п"єс, пісенної лірики та творів для дітей "Коронація слова". – (Коронація слова). – ISBN 978-966-343-741-5
1291808
  Науман О.О. Село Оксанина на Уманщині - мала батьківщина Івана Даниловича Черняховського // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (38). – С. 62-67. – ISSN 2707-1383
1291809
  Щепетов К.Н. Село Останкино и его окрестности / К.Н. Щепетов. – Москва, 1952. – 64с.
1291810
  Курданов А. Село Пакуль на зламs столsть / Андрій Курданов. – Чернігів, 1996. – 56с. – (Сіверянський літопис). – ISBN 966-502-017-X
1291811
  Лозовий В. Село під горою : повість / В. Лозовий. – Львів : Каменяр, 1958. – 240 с.
1291812
  Лозовой В. Село под горой / В. Лозовой. – М., 1959. – 294с.
1291813
  Кондрашов Н.Н. Село Прилучье / Н.Н. Кондрашов. – М, 1974. – 191с.
1291814
  Кітриш О.М. Село Пришиб та найближча округа : нариси з історії сіл Березнегуватщини : [кінець XVIII - початок XX ст.] / О.М. Кітриш. – Вид. 3-тє, випр. і допов. – Миколаїв ; Пришиб : [б. в.], 2014. – 170, [2] с. : фот. – Покажч.: с. 163-171. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8889-45-5
1291815
  Добровольский П.М. Село Рогоща Черниговского уезда : (Археологическая справка) / П.М. Добровольский. – Чернигов : Типография Губернского Земства, 1904. – 12 с.
1291816
  Сорохтей Х.Й. Село розквітає... / Х.Й. Сорохтей. – Ужгород, 1974. – 24с.
1291817
  Белюга Т Село Романівка на Житомирщині: фольклорний ресурс, локусна специфіка текстогенерації // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 353-357


  У статті здійснено спробу довести продуктивність дослідження регіонального фольклорного репертуару як фольклористичного об’єкту через осягнення феномену «фольклорний топос» з урахуванням локусної смислогенеруючої можливості текстотворення та шляхів ...
1291818
  Крапчан С.Г. Село Российской Федерации / С.Г. Крапчан. – Новосибирск, 1989. – 249с.
1291819
  Бойко В.Г. Село смотрит в будущее. / В.Г. Бойко. – Днепропетровск, 1982. – 151с.
1291820
  Бойко В.Г. Село смотрит в будущее. / В.Г. Бойко. – М., 1986. – 286с.
1291821
  Смертина Т.И. Село Сорвижи / Т.И. Смертина. – М., 1982. – 110с.
1291822
   Село спадщини української культури в Канаді // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Березень (№ 5). – С. 5-16


  Як жилося українським імігрантам перших двох хвиль у Канаді? Відповідь можна знайти у Селі, так лаконічно називають музей живої історії - Село спадщини української культури в Канаді.
1291823
  Ушаков Ф.И. Село Спасское, что на Углу, Калязинского уезда, Тверской губернии : Ист. очерк / Сост. свящ. Ф. Ушаков. – Тверь : Издание Твер. учен. арх. комис., 1914. – 32 с., 2 л. ил.
1291824
  Достоевский Ф.М. Село Степанчиково и его обитатели / Ф.М. Достоевский. – Берлин, 1922. – 612с.
1291825
  Достоевский Ф.М. Село Степанчиково и его обитатели / Ф.М. Достоевский. – Москва, 1935. – 231с.
1291826
  Достоевский Ф.М. Село Степанчиково и его обитатели / Ф.М. Достоевский. – Петрозаводск, 1981. – 214с.
1291827
  Достоевский Ф.М. Село Степанчиково и его обитатели / Ф.М. Достоевский. – Москва, 1986. – 476с.
1291828
  Достоевский Ф.М. Село Степанчиково и его обитатели / Ф.М. Достоевский. – Москва : Советская Россия, 1986. – 555 с.
1291829
  Лобода І.С. Село сьогодні і завтра / І.С. Лобода. – Київ, 1968. – 22с.
1291830
  Бурлака О.М. Село української культурної спадщини в Канаді // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 3 (217). – С. 32-40 : фото
1291831
  Іщенко Б.К. Село Шевченкове / Б.К. Іщенко. – Черкаси, 1962. – 96с.
1291832
  Хайтов Н. Село Яврово / Н. Хайтов. – София, 1958. – 247 с.
1291833
  Белюга Т. Село як полюс фольклорної трансмісії (у пошуках методологічного інструментарію) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С.43-45. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано застосування категорії " полюсність " як інтегральної ознаки фольклору для вивчення процесів фіксації і трансмісії фольклорного ресурсу в межах фольклорної системи "село". В статье предлагается употреблять категорию "полюсность" ...
1291834
  Белюга Т. Село як система і фольклорний текст // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 240-245
1291835
  Белюга Т.В. Село як фольклорний топос в інтелектуальному і духовному світі України (Романівка на Житомирщині) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Белюга Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 220 арк. – Додатки: арк. 189-220. – Бібліогр.: арк. 169-188
1291836
  Белюга Т.В. Село як фольклорний топос в інтелектуальному і духовному світі України (Романівка на Житомирщині) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Белюга Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1291837
  Охременко В.И. Село Яроватка / В.И. Охременко. – Киев, 1937. – 22с.
1291838
  Прилюк Д.М. Село, а в ньому люди : новели / Д.М. Прилюк. – Київ, 1976. – 255 с.
1291839
  Прилюк Д.М. Село, а в ньому люди : публіц. панорама в новелах і роздумах / Д.М. Прилюк. – Київ : Дніпро, 1985. – 427 с.
1291840
  Рыщанова Уркия Мухамедьяровна Село, как образ жизни народа : сохранять традиции, привносить новое // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 15. – С. 6-7. – ISSN 1727-4893


  Не допустить кризиса чтения, поднять его статус, содействовать повышению престижа казахского языка, так чтобы овладение им стало жизненной потребностью каждого гражданина, составной частью казахстанского патриотизма,- этой теме был посвящен очередной ...
1291841
  Єщенко М. Село. Оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2015. – № 5/6. – C. 153-155. – ISSN 0208-0710
1291842
  Корновенко С.В. Село. Хліб. Гроші : Податкова політика радянської влади в українському селі у період НЕПу / ЧНУ ім. Б. Хмельницького; Черк. держ. техн. ун-т; Сергій Корновенко, Валентин Лазуренко. – Черкаси : Ваш дім, 2004. – 188 с. – ISBN 966-96421-6-7


  Автор розповідає про особливості неповторного та самобутнього етикету українського народу
1291843
  Карпенко О. Село: "Реанімація" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20 червня (№ 108). – С. 9


  Чим німецька філософія сільського розвитку може згодитися Україні?
1291844
   Село: аренда, кооперация. – М, 1990. – 57с.
1291845
  Караславов Г. Селски истории / Г. Караславов. – София
1. – 1946. – 308с.
1291846
  Кацаров Х. Селски песни. / Х. Кацаров. – София, 1960. – 51с.
1291847
  Атанасов Щ. Селските въстания в България към края на XVIII в. и началото на XIX в. и създаването на българската земска войска / Щ. Атанасов. – София : Държавно военно издателство при МНО, 1958. – 345, [3] с.
1291848
  Лачева Ц. Селският ангел / Ц. Лачева. – София, 1959. – 102 с.
1291849
  Покуса О.О. Селу -- надійне техніку. / О.О. Покуса. – К, 1985. – 48с.
1291850
  Родионов О.В. Селфи как социальный диагноз / О.В. Родионов, А.В. Яковенко // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1 (67). – С. 138-146. – (Серія: соціологія). – ISSN 2310-2896


  "В статье анализируются различные причины, обуславливающие массовое увлечение селфи. Подчеркивается, что желание оставить свой образ для потомков существовало всегда. Однако, именно с получением возможностей для «самозапечатления» неограниченного ...
1291851
  Добровольский А. Селфи с мертвецями. Страшные документальне свидетельства об одном из нацистских лагерей для военнопленных // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 20. – С. 5


  Ивангородская крепость (Польша), Twierdza D?blin) - русская крепость XIX века возле польского города Демблин, при впадении реки Вепш в Вислу. Построена в 1832-1847 гг., по инициативе наместника Ивана Фёдоровича Паскевича, светлейшего князя Варшавского ...
1291852
  Ільченко Н.В. Селфі і ваша безпека // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 34-35 : фото
1291853
   Селфі у музейному просторі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2017. – Січень (№ 1)


  Де можуть провести Міжнародний день музейних селфі студенти Шевченкового університету? Звичайно ж, у Національному музеї Тараса Шевченка! І напружений графік зимової сесії тому не завада. Якщо один із найбільших літературно-художніх музеїв Європи ...
1291854
   Селфі у музейному просторі // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 4


  "Де можуть провести Міжнародний день музейних селфі студенти Шевченкового університету? Звичайно ж, у Національному музеї Тараса Шевченка! І напружений графік зимової сесії тому не завада. Якщо один із найбільших літературно-художніх музеїв Європи ...
1291855
  Богданович Лілія Селфі. Як не стати жертвою модної тенденції? / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 36 : фото
1291856
  Полупан В.В. Селфізм і селфіманія // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 124-125
1291857
  Онуфришин С.В. Селюківська площа - полігон для вивчення карбонатних відкладів візейського ярусу Стаття 2. Наукові та практичні результати пошукового буріння / С.В. Онуфришин, В.А. Іванишин, М.М. Корзаченко // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 34-41 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1682-721Х
1291858
  Онуфришин С.В. Селюківська площа - полігон для вивчення карбонатних відкладів візейського ярусу. Стаття 1 / С.В. Онуфришин, В.А. Іванишин, М.М. Корзаченко // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 3. – С. 17-21 : рис. – ISSN 1682-721Х
1291859
  Сивертц Зигфрид Селямбы. / Сивертц Зигфрид. – М-Л., 1928. – 327с.
1291860
  Николюкин И.К. Селяне / И.К. Николюкин. – Москва, 1988. – 144 с.
1291861
  Реймонт В.С. Селяни / В.С. Реймонт. – Харків
Ч. 1. – 1930. – 229с.
1291862
  Реймонт В.С. Селяни / В.С. Реймонт. – Харків
Ч. 2. – 1930. – 258 с.
1291863
  Резников П.Д. Селяни / П.Д. Резников. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 376 с.
1291864
  Реймонт В.С. Селяни / В.С. Реймонт. – Київ, 1951. – 404 с.
1291865
  Рєзников Д П. Селяни / Д П. Рєзников. – Київ, 1961. – 552с.
1291866
  Резніков П.Д. Селяни : роман / П.Д. Резніков. – Одеса : Маяк, 1971. – 256 с.
1291867
  Реймонт В. Селяни / В. Реймонт. – Київ
Ч. 1, 2. – 1985. – 379 с.
1291868
  Реймонт В. Селяни / В. Реймонт. – Київ
Ч. 3, 4. – 1985. – 430 с.
1291869
  Петренко О. Селяни в адміністрації панських маєтків Східного Поділля наприкінці ХVІІІ — у першій третині ХІХ століття // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 92-102
1291870
   Селяни і місто: феномен сприйняття урбанізаційних процесів у селянській традиції : (матеріали іст.-археогр. експедицій Півн. Приазов"ям) / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Бердян. держ. пед. ун-т, Бердян. осередок Запоріз. наук. т-ва ім. Я. Новицького ; [упоряд. В.М. Константінова]. – Київ : [АА Тандем], 2012. – 414, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6458-8


  Бібліотеці від В.М. Константінової
1291871
  Буцик А.К. Селяни і сельський проталеріат Київщини в першій російській революції / А.К. Буцик, 1957. – 120 с.
1291872
  Мордвінцев В.М. Селяни київських монастирів і переселення південних слов"ян в Україну а середині XVIII ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 58-60. – (Історія ; вип. 37)
1291873
  Реймонт В.С. Селяни. / В.С. Реймонт. – К., 1953. – 859с.
1291874
  Серару Д. Селяни: роман / Д. Серару. – К., 1987. – 206с.
1291875
  Білівненко С. Селянин-степовик та річкова стихія Дніпра: за матеріалами історико-етнографічних експедицій Запорізького наукового товариства імені Якова Новицького // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 12-17. – ISSN 0130-6936
1291876
  Портнова Т. Селянин і цивілізація: взаємодія міської та сільської культур в українській думці другої половини ХІХ століття // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (348). – С. 47-54. – ISSN 0869-3595
1291877
  Слабошпицький М. Селянка з Болотні. Марія Примаченко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 1-7 серпня (№ 31). – С. 14-15
1291878
   Селянко Олександр Олександрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 44. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1291879
  Житков О. Селянознавчі дослідження в контексті формування концепції української революції 1917 - 1921 рр. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 146-153. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
1291880
  Павлов О.І. Селяноцентризм як висхідний принцип розбудови сільських територій України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 9. – С. 14-18
1291881
  Орлова Т.В. Селянство / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 332-334. – ISBN 966-642-073-2
1291882
  Грицюта М.С. Селянство в українській дожовтневій літературі / М.С. Грицюта. – К., 1979. – 316с.
1291883
  Славич Є.В. Селянство Донбасу напередодні сталінської "революції згори" // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 71-75. – ISSN 2076-1554
1291884
  Поплавський О.О. Селянство Донецько-Криворізького басейну на етапі встановлення радянської влади (кінець 1917р. - березень 1918 р.) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Т. 16, № 1/1. – С. 63-68. – (Історія та археологія ; Вип. 16). – ISSN 9125-0912
1291885
  Спицький В.Є. Селянство йде за робітничим класом / В.Є. Спицький, А.Д. Гришин. – К, 1976. – 46с.
1291886
  Уханский М. Селянство Китаю / М. Уханский. – Х.-К., 1931. – 139с.
1291887
  Приймак О.М. Селянство Південної України: соціальна історія кінця XIX - початку XX століть = Peasantry of the South of Ukraine: social history of the end of the XIX - beginningof the XX centuries : монографія / Олег Приймак ; [наук. ред. Г М. Васильчука] ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – 456, [2] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 366-439. – ISBN 978-966-599-384-1
1291888
  Котляр Ю.В. Селянство Півдня України: доба нової економічної політики (1921-1929 рр.) / Ю.В.Котляр; М-во освіти і науки України; Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова. – Одеса : ТОВ ВіД, 2004. – 354с. – ISBN 966-8073-18-5
1291889
  Тацієнко Н.Л. Селянство Правобережної України в імперський період (1793–1917 рр.): на матеріалах Уманського повіту : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Тацієнко Наталія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1291890
  Кравець М.М. Селянство Східної Галичини і Північної Буковини у другій половині Х1Х ст. / М.М. Кравець. – Львів, 1964. – 239с.
1291891
  Бойко І.Д. Селянство України в другій половині XVI - першій пловині XVII ст. / І.Д. Бойко. – К., 1963. – 332с.
1291892
  Бойко І.Д. Селянство України в другій половині XVI - першій половині XVII ст. : Дис... докт. істор.наук: / Бойко І.Д.; АН УРСР. Інст. історії. – К., 1963. – 332л.
1291893
  Лавров П.А. Селянство України першої половини XIX ст. та Т.Г. Шевченко // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 89-100. – (Серія історії та права ; № 7)
1291894
  Григоренко О.П. Селянство України як об"єкт репресій радянської тоталітарної держави // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 312-324. – (Історичні науки ; Т. 21)
1291895
  Падалка С.С. Селянство України: соціальна конфігурація та новітні ментальні імперативи самобутності (1990-2000-ті роки) // Вісник аграрної історії : збірик наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 4/5. – С. 166-180
1291896
  Енгельс Ф. Селянська війна в Німеччині / Ф. Енгельс. – Київ, 1954. – 172с.
1291897
  Лебедєв В.І. Селянська війна під проводом Степана Разіна, 1667-1671 рр. / В.І. Лебедєв. – К., 1956. – 175с.
1291898
  Журба М.А. Селянська кооперація радянської України і Міжнародний кооперативний альянс (20-ті рр. ХХ ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 2. – С.61-74. – ISSN 0130-5247
1291899
  Куліков В.О. Селянська община в Харківській губернії в другій половині XIX - на початку XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 79-81
1291900
  Ковальова Н.А. Селянська революція в Наддніпрянській Україні (1902-1922 рр.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Ковальова Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 53 назви
1291901
  Реєнт О. Селянська реформа 1861 року: сучасне переосмислення // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 2/3 (114/115). – С. 47-56
1291902
  Шевчук А.В. Селянська реформа 1981 р.: суть та влпив на аграрні відносини у Волинській губернії : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Шевчук А.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 289л. – Бібліогр.: л.181-289
1291903
  Шевчук А.В. Селянська реформа 1981 р.: суть та вплив на аграрні відносини у Волинській губерні : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: Спец. 07.00.01 / Андрій Володимирович Шевчук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 4 назви
1291904
  Білан Ю.А. Селянська реформа на Київщині і селянський рух у 1861 році // Четверта наукова сесія : Тези доп. / Київський держ. пед. ін-т. – Київ, 1941. – С. 86-90
1291905
  Романов В. Селянська реформа середини ХІХ ст. в Росії та її наслідки // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 4. – С.12-21. – ISBN 966-7800-10-5
1291906
  Звичайна О. Селянська санаторія : повість / О. Звичайна. – Вінніпег, Ман : "Тризуб", 1952. – 218 с.
1291907
  Введенський А.О. Селянська торгівля і "торгові селяни" в Помор"ї в XVII ст. (до питання про утворення всеросійського ринку) / А.О. Введенський, Л.Г. Мельник // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – № 2. – С. 75-85. – (Серія історії та філософії ; № 2, вип. 2)
1291908
  Калініченко В.В. Селянське господарство України в доколгоспний період (1921-1929) / В.В. Калініченко. – Харків : Основа, 1991. – 129, [2] с. – ISBN 5-11-001008-0
1291909
  Калініченко В.В. Селянське господарство України в період непу : іст.-екон. дослідження / В.В. Калініченко ; [Ред. О.Л.Алієва]. – Харків : Основа, 1997. – 398, [2] с.
1291910
  Куліков Володимир Олександрович Селянське господарство Харківської губернії в другій половині 19-на початку 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Куліков В.О.; Харківськ. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1291911
  Брославський В.Л. Селянське землекористування в аграрній політиці російського уряду на Правобережніій Україні у 1793-1861 рр. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С.338-345
1291912
  Делич Симона Селянське і шляхетне, селянське і міське: взаємозв"язок народної та елітарної культури в середземноморській баладі про шляхетну пастушку // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 5 (333) : Хорватська етнологія. – С. 51-56. – Бібліогр.: Літ.: С. 55-56; 38 назв. – ISSN 0130-6936
1291913
  Іванова Л. Селянське питання в Україні (друга половина XVIII століття): український і польський підходи // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України. – Київ, 2013. – № 3/4, березень - квітень. – С. 14-24. – ISSN 0130-7037
1291914
  Земзюліна Н.І. Селянське питання в Україні 1917-1918 рр. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.06 / Земзюліна Н.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 17л.
1291915
  Земзюліна Наталія Іванівна Селянське питання в Україні 1917-1918 рр. (Історіографія проблеми) : Дис... канд. істор.наук: 07.00.06 / Земзюліна Наталія Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 208л. – Бібліогр.:л.172-207
1291916
  Житков О. Селянське питання в Українській революції 1917-1921 рр. : історіогр. дослідження / Олександр Житков. – Вид. 2-ге, допов. – Харків : Мачулін, 2018. – 599 с. – Імен. покажч.: с. 577-594. - Рез. англ. – Бібліогр.: с. 468-576 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7589-37-1
1291917
  Зуляк І.С. Селянське питання у політичній діяльності О. Барвінського наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. / І.С. Зуляк, А.Б. Кліш, О.В. Ятищук // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 331-334
1291918
  Священко З. Селянське питання у соціальній політиці Б. Хмельницького // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 3. – С. 30-35. – ISSN 1998-4634
1291919
  Енгельс Ф. Селянське питання у Франції і Німеччині. / Ф. Енгельс. – Київ, 1938. – 32с.
1291920
  Шеноа А. Селянське повстання / А. Шеноа. – К, 1957. – 292с.
1291921
  Гуслистий К.Г. Селянське повстання 1768 р. на Україні : [Коліївщина] / К. Гуслистий ; Ін-т історії, Всеукраїнська Асоціація макрсо-ленінських наук.-дослідних ін-тів. – Харків : Радянська школа, 1934. – 62, [1] с.
1291922
  Грабовецький В.В. Селянське повстання на Прикарпатті під проводом Мухи 1490-1492 рр / В.В. Грабовецький. – Львів, 1979. – 124с.
1291923
   Селянське республікотворення періоду Української революції 1917-1921 рр. : [монографія] / Корновенко С.В., Берестовий А.І., Компанієць О.В. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2019. – 219, [1] с. : іл, фотоіл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 170-192. – ISBN 978-966-353-466-4
1291924
  Верховцева І.Г. Селянське самоврядування в Російській імперії в умовах революції 1905-1907 рр.: приговорний рух // Чорноморський літопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; Ін-т іст. україни НАН України. – Миколаїв, 2014. – Вип. 10. – С. 12-20. – ISSN 2079-682X
1291925
  Левицький М. Селянськи знахоpи та бабы-шептухы М. Левицького [Селянські знахарі та баби-шептухи]. – Киев : Изд. Киев. О-ва Гpамотности ; Тип. Акц[ионеp]. О-ва H.Т. Коpчак-Hовицкого, 1901. – 31 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1291926
  Коновал Анатолій Селянський "батько" Нестор Махно і полум"яний революціонер Л. Д. Троцький // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 3. – С. 8-15
1291927
  Білан Ю.Я. Селянський pух на Київщинi в пеpiод пpоведення уставних гpамот 1862 pоцi. 1 / КДУ ім.Т.Г.Шевченка // Историчні записки
1291928
  Ісаков П. Селянський антикомуністичний повстанський рух на Лівобережній Україні у 1919 році: загальна характеристика // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С.157-162
1291929
  Ворончук І. Селянський двір на Волині в другій половині XVI століття (спроба ретроспективного відтворення) // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 331-351. – ISBN 5-7702-0821-X
1291930
  Гершонов М.М. Селянський земельний порадник : у запитаннях та відповідях / М.М. Гершонов. – Харків : Юрвидав НКЮ УСРР, 1929. – 112 с.
1291931
  Лебединський І. Селянський індекс на Україні. Методол. основи його вираховування. / І. Лебединський. – Х., 1928. – 83с.
1291932
  Щербатюк В.М. Селянський повстанський рух в Україні 1917-1921 років: українська історіографія : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Щербатюк Володимир Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 489 л. – Бібліогр.: л. 383-489
1291933
  Щербатюк В.М. Селянський повстанський рух в Україні 1917-1921 років: українська історіографія : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Щербатюк Володимир Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр. : 35 назв
1291934
  Боровик Микола Селянський повстанський рух в Україні: особливості військової організації // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (46). – С. 15-25
1291935
  Щербатюк В.М. Селянський повстанський рух на Київщині 1917-1923 рр. : сучасна історіографія проблеми // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 186-204. – ISSN 0130-5247
1291936
  Нестеров Олександр Васильович Селянський повстанський рух на правобережній Україні (1919 р.) : Дис...канд. істор. наук: 07.00.01 / Нестеров Олександр Васильович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 188л. – Бібліогр.:л.155-188
1291937
  Нестеров Олександр Васильович Селянський повстанський рух на Правобережній Україні (1919р.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук:07.00.01 / Нестеров О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Киев, 2001. – 19 с.
1291938
  Резніков В. Селянський повстанський рух на Слобожанщині в період відновлення влади Центральної Ради (лютий - квітень 1918 р.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Спецвипуск 2. – С. 60-66. – ISBN 978-617-7235-56-8
1291939
  Кібець Н. Селянський полководець Муха // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 490, грудень : грудень. – С. 29-31


  До 500-ліття повстання.
1291940
  Мариненко Ю.В. Селянський рай Тодося Осьмачки (повість "Старший боярин") // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 153-159. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1291941
  Куташев Ігор Вікторович Селянський рух в Україні (березень 1917 р. - квітень 1918 р.) : Дис... канд. історичних наук: 07.00.01. / Куташев Ігор Вікторович; Мін-во освіти і науки України; Національн. педагогічн. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2002. – 236 л. – Бібліогр.: л. 209-236
1291942
  Куташев Ігор Вікторович Селянський рух в Україні (березень 1917р. - квітень 1918 р.) : Автореф. дис. ...канд. істор. наук: 07.00.01 / Куташев І.В.; МОіНУ Нац. пед. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2002. – 14 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1291943
   Селянський рух на Буковині в 40-х роках ХІХ ст.. – Київ, 1949. – 300 с.
1291944
  Васюта І.К. Селянський рух на Західній Україні в 1919-1939 рр. / І.К. Васюта. – Львів, 1971. – 222с.
1291945
  Чаленко Р.К. Селянський рух на Київщині в 1855 році. : Дис... д-ра історич.наук: / Чаленко Р.К.; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – К., 1948. – 259,7л. – Бібліогр.:л.1-7
1291946
  Буцик А.К. Селянський рух на Київщині в 1905 році / А.К. Буцик. – [Київ] : [КДУ ім. Т.Г.Шевченка], 1954. – [22] с. – Окр. відбиток з: Історичний збірник / КДУ ім. Т.Г. Шевченка. 1954, № 5, с. 83-105
1291947
  Буцик А.К. Селянський рух на Київщині в 1906 році / А.К. Буцик. – Окр. відб. з історичного збірника КДУ ім. Т.Г. Шевченка №6 1955. – [Київ] : [КДУ ім. Т.Г.Шевченка], 1955. – 26 с. – Окр. відбиток з: Історичний збірник / КДУ ім. Т.Г. Шевченка. 1955, № 6, с. 19-44
1291948
  Рева І.М. Селянський рух на Лівобережній Україні 1905-1907 рр. / І.М. Рева. – Київ, 1964. – 162с.
1291949
  Ліщенко М.О. Селянський рух на півдні України. : Дис... Канд. іст. наук: / Ліщенко М.О.; КДУ им. Т.Шевченка. – К, 1953. – 308л. – Бібліогр.:л.297-308
1291950
  Зозуля І.А. Селянський рух на Поділлі в революцію 1905-1917 років : Дис... кандидата історич.наук: / Зозуля І.А.; Київський Держ. університет ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1948. – 188л. – Бібліогр.:л.1-6
1291951
  Лещенко М.Н. Селянський рух на Правобережній Україні в період революції 1905-1907 рр. / М.Н. Лещенко. – Київ : Академія наук Української РСР, 1955. – 232с.
1291952
  Грабовецький В.В. Селянський рух на Прикарпатті в другій половині XVII-першій половині XVIII / В.В. Грабовецький. – Київ, 1962. – 211с.
1291953
  Гуржій І.О. Селянський рух на Україні в 1856 році / І.О. Гуржій. – Київ, 1956. – 24с.
1291954
  Чеботарьов Ю. Селянський рух на Україні в 1917 г. / Ю. Чеботарьов. – К., 1940. – 52с.
1291955
  Качинський В. Селянський рух на Україні в роки 1905-1907 / В. Качинський. – Полтава
1. – 1927. – 230с.
1291956
  Лещенко М.Н. Селянський рух на Україні в роки першої російської революції / М.Н. Лещенко. – Київ, 1956. – 188с.
1291957
  Сторчак А.І. Селянський рух на Україні у XVIII ст. у висвітленні О.Я. Єфіменко // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 149-155. – (Серія історії та права ; № 7)
1291958
   Селянський рух на Україні, 1826-1849 рр.. – К., 1985. – 504с.
1291959
   Селянський рух на Україні, 1850-1861 рр. : зб. док. і матеріалів. – Київ : Наукова думка, 1988. – 447 с.
1291960
   Селянський рух на Україні. Середина XVII - перша чверть XIX ст.. – Київ, 1978. – 535 с.
1291961
   Селянський рух на Україні: 1569-1647 рр. : збірник документів і матеріалів. – Київ : Наукова думка, 1993. – 528с.
1291962
  Кудлай П.Д. Селянський рух на Чернігівщині в 1905-1906 гг. : Дис... канд. іст.наук: / Кудлай П. Д.; КДУ ім. Т. Шевченка. – К., 1953. – 314л. – Бібліогр.:л.300-308
1291963
  Олійник Л. Селянський рух на Чернігівщині в 1905-1907 рр. / Л. Олійник, О. Гора. – К., 1959. – 136с.
1291964
  Кудлай П.Д. Селянський рух на Чернігівщині в 1905 році. / П.Д. Кудлай. – с.
1291965
  Кудінов Д.В. Селянський рух у Лівобережній Україні в 1905-1907 рр. : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. : 07.00.01 - історія України / Кудінов Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 241л. + Додатки : л.239-241. – Бібліогр. : л.191-238
1291966
  Кудінов Д.В. Селянський рух у Лівобережній Україні в 1905-1907 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец.: 07.00.01 іст. України / Кудінов Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
1291967
  Кудінов Д.В. Селянський рух у Наддніпрянській Україні в 1900 р. - лютому 1917 р.: історіографія : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Кудінов Дмитро Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 464 арк. – Бібліогр.: арк. 384-464
1291968
  Кудінов Д.В. Селянський рух у Наддніпрянській Україні в 1900 р. - лютому 1917 р.: історіографія : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Кудінов Дмитро Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 35 назв
1291969
  Решодько П.Ф. Селянський рух у Харківській губернії (березень 1917 -- січень 1918 р.) / П.Ф. Решодько. – Х., 1972. – 170с.
1291970
  Радишевський Р. Селянський світ народних повістей // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 21 : Юзеф Ігнацій Крашевський: діалог із Україною/ Радишевський Р. – С. 70-101. – ISBN 978-966-2462-81-4


  Особливе місце в творчості Ю.І. Крашевського займає цикл селянських повістей, що репрезентують світоглядні орієнтації польського письменника. Ці повісті стали принципово новим етапом в історії польської літератури. Уперше автор запропонував образ ...
1291971
  Шлапак Я. Селянський син, тракторист, електрик // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 21 вересня (№ 38). – С. 11


  75 років від дня народження Леха Валенси, державного і політичного діяча Польщі.
1291972
  Левитська Л.А. Селянський стінний розпис на Поділлі : (Зіньківський та Солобковецький р.) / Л.А. Левитська. – Київ : Вид. Київського краєвого сіль-госп. музею та П.П.П. виставки, 1928. – 29, [17] с.
1291973
  Тома Л. Селянський театральний роман : сентиментальна повість // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2015. – № 3. – С. 22-45
1291974
  Івангородський К.В. Селянський чинник у генезі українського козацтва // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 126-131. – ISBN 966-7686-12-8
1291975
  Зарушко-Кушинська Селянські виступи 1905 р. на Полтавщині // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 77-80. – (Серія історії ; № 12)
1291976
  Ілюшин Ігор Іванович Селянські військві формування у національно-визвольній боротьбі польського народу за часів другої світової війни : Дис... канд. історич.наук: 07.00.03 / Ілюшин Ігор Іванович; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1995. – 177л. – Бібліогр.:л.163-177
1291977
  Ілюшин Ігор Іванович Селянські військові формування у національно-визвольній боротьбі польського народу за часів другої світової війни : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.03 / Ілюшин Ігор Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – л.
1291978
  Журба М.А. Селянські громадські об"єднання етноменшин України в умовах репресивної політики комуністичного режиму (кінець 20-х - 30-ті рр. XX ст.) // Вісник аграрної історії : збірик наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 4/5. – С. 53-61
1291979
  Лебедів Г. Селянські делегати XI з"їзду РСФРР II з"їзду СССР, про Леніна. / Г. Лебедів, М. Фомін, 1924. – 64с.
1291980
  Лобода М.Т. Селянські заворушення 1875 р. на Чигиринщині і ставлення до них революційних народників // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 65-70. – (Серія історії ; № 15)
1291981
  Патриляк Б. Селянські заворушення у Шепетівському окрузі УСРР в лютому-березні 1930 р. (за матеріалами Державного архіву Хмельницької області) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 25-28. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті причини, перебіг та наслідки масових селянських заворушень у Шепетівському окрузі УСРР в лютому-березні 1930 р., викликаних першою хвилею масової колективізації. In this article we examine the reasons, course of events and ...
1291982
  Левицький М.О. Селянські колективні досліди / М.О. Левицький, П.Д. Рябушко. – Золотоноша, 1928. – 48с.
1291983
  Мопассан Гі де Селянські оповідання / Мопассан Гі де. – Харків, 1926. – 31с.
1291984
  Кордон М.В. Селянські організації на Півдні України в період двовладдя // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 31-38. – (Серія історії ; № 15)
1291985
  Карпенко О.Ю. Селянські повстання в Польщі в 1932-1933 рр. / О.Ю. Карпенко. – Київ, 1955. – 132с.
1291986
  Котляр Ю. Селянські повстання на Миколаївщині у 1918-1921 рр.: передумови, характер, спрямування // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (102). – С. 46-55. – ISSN 2222-5250
1291987
  Подкур Р. Селянські повстання початку 1930-х рр. на прикордонні УСРР // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 10. – С. 159-172
1291988
  Святець Ю.А. Селянські протести в Україні другої половини XVI - першої половини XVII ст.: теоретичні й практичні аспекти проектування бази історичних даних // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 12-21. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
1291989
  Виздрик В.С. Селянські протести: форми і методи боротьби західноукраїнського населення в 20-30-х роках XX століття // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 21. – С. 3-14
1291990
  Верховцева І. Селянські реформи 1860-х - 1870-х рр. чи Велика реформа 1861-1871 рр.?: уніфікація самоврядування селян у Російській імперії // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 2. – С. 79-89. – ISSN 1998-4634
1291991
  Мірза-Авак"янц Селянські розрухи на Україні 1905-1907 року. / Мірза-Авак"янц. – Х., 1925. – 71с.
1291992
  Шчарбакоу В.К. Селянські рух і казацтва на Беларусі у эпоху феадалізма. / В.К. Шчарбакоу. – Менск, 1935. – 133 с.
1291993
  Неточаєв В.І. Селянські рухи на Україні в кінці XVI і в 1-й чверті XVII ст. : Дис... кандид. іст.наук: / Неточаєв В.І.; МВО СРСР. Ужгородський держ. університет. Кафедра історії СРСР. – Ужгород, 1949. – 365л.
1291994
  Лось Ф.Є. Селянські рухи на Україні в роки Столипінської реакції // Четверта наукова сесія : Тези доп. / Київський держ. пед. ін-т. – Київ, 1941. – С. 82-85
1291995
  Дубровський В.В. Селянські рухи на Україні після 1861 р. / В.В. Дубровський. – Одеса : Одесполіграф Перша Державна Друкарня імени Карла Маркса
Т. 1 : Чернігівська губ. (1861-1866 р.). – 1928. – 215 с.
1291996
  Матвіїв В. Селянські університети яко передумова народного добробуту / В. Матвіїв. – Харків, 1919. – 24с.
1291997
  Климіша П.Т. Селянсько-козацькі повстання на Україні в XVI ст : Дис... канд істнаук: / Климіша П.Т.;, 1939. – 355л. – Бібліогр.:л.347-354
1291998
  Захарченко П.П. Селянсько-повстанський рух за доби Української держави (квітень-грудень 1918 року) : Автореф... канд. історич.наук: 07.00.01 / Захарченко П.П.; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1997. – 23л.
1291999
  Захарченко Петро Павлович Селянсько-повстанський рух за доби Української Держави (квітень - грудень 1918 року) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Захарченко Петро Павлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 176л. – Бібліогр.:л.160-176
1292000
  Ко А. Селянці. / А. Ко, 1929. – 35с.
<< На початок(–10)1291129212931294129512961297129812991300(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,