Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1291129212931294129512961297129812991300(+10)В кінець >>
1291001
  Скрипнюк О. "Реалістична модель" законотворчості: проблеми побудови альтернативних теорій / О. Скрипнюк, Д. Прокопов // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С.30-40. – ISSN 1993-0909
1291002
  Качкан В. "Реальні образ сумної правди" // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 189-205. – ISBN 5-87322-078-0


  Основні консеквенції у діяльності Івана Кревецького.
1291003
  Наєнко М. "Реальність як ворог мистецтва..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 13 грудня (№ 49). – С. 15


  Картина "Гіркі жнива" канадського режисера українського походження Джорджа Менделюка.
1291004
  Наєнко М. "Реальність як ворог мистецтва..." // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 47-50. – ISBN 978-617-7625-59-8
1291005
  Ослоповских Л.Ф. "Реальнодиалектическая" концепция развития. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Ослоповских Л.Ф.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1979. – 19л.
1291006
  Пржиленский В.И. "Реальность": социально-эпистемологическое исследование // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 9. – С. 91-105. – ISSN 0042-8744
1291007
   "Реанімація" первинної редакції Конституції України: оцінка конституційності // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – № 1 (27). – С. 38-45


  Календар президентських та загальнонаціональних виборів у світі, які плануються на перше півріччя 2011 року.
1291008
  Фрейд З. "Ребенка бьют": к вопросу о происхождении сексуальных извращений // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (22). – С. 20-43. – ISSN 2307-3195
1291009
  Хоркін Д. "Реве та стогне...", радійний ювілей. Багато років позивні Українського радіо звучали у виконанні акустичної бандури Андрія Бобиря // Україна молода. – Київ, 2023. – 17 травня (№ 20). – С. 10


  Медійники добре пам’ятають українську історію навіть радянських часів. Знаменита мелодія «Реве та стогне Дніпр широкий», виявляється, вперше прозвучала у травні 1943 року на початку радіоефіру одного з підрозділів Українського радіо, що перебував в ...
1291010
  Мацапура В. "Ревизор" Гоголя и "Приезжий из столицы" Г.Ф. Квитки-Основьяненко (типологический аспект) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 83-89
1291011
  Лященко А.И. "Ревизор" Гоголя и комедия Квитки "Приезжий из столицы" / А.И. Лященко // Басня И.А. Крылова "Водолазы" : (По поводу статьи г. Нечаева "Об отношении Крылова к науке") / А.И. Лященко. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1895. – [2], 18 с.


  На тит. л. дарств. надпись: Многоуважаемому Мих. Н. Марковскому от автора 2/IV.97
1291012
  Краснобаева О. "Ревизор" Н. Гоголя в переводоведческой парадигме Майкла Бересфорда // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 141-144. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1291013
  Андрущенко Е. "Ревизор" Н.В. Гоголя в контексте русской сатирической комедии // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 6-10
1291014
  Бородина Л. "Ревизор" Н.В. Гоголя на Закарпатской сцене // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С.48-51. – (Філологія ; Вип. 20)
1291015
   "Ревизор" Н.В.Гоголя на сцене Малого театра., 1938. – 47с.
1291016
   "Ревиталь парк" открывает филиалы : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 60 : Фото
1291017
  Феденко П. "Ревізіонізм" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 288, січень : січень. – С. 11-13
1291018
  Данилов С.С. "Ревізор" на сцені / С.С. Данилов. – Х, 1936. – 208с.
1291019
  Хоню В. "Ревізор": авторський текст і трактування // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 273-288. – ISSN 1997-4264
1291020
  Альваро К. "Ревность", и другие рассказы / К. Альваро. – Москва, 1960. – 101с.
1291021
  Метлінова А. Реалізація екзистенційної проблематики у збірці "Мама по скайпу" // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; редкол.: Н.Г. Ареф"єва, О.А. Войцева, М.Л. Дружинець [та ін.]. – Одеса, 2022. – Вип. 13. – С. 114-120. – ISBN 978-617-689-397-4


  У статті здійснено огляд екзистенційної проблематики у збірці «Мама по скайпу». Увагу звернено на ключові екзистенційні проблеми, яких торкаються автори в оповіданнях збірки: відчуження, самотність, проблема життєвого вибору. Ця книга піднімає дражливу ...
1291022
   Реалізація можливостей ефективнішого використання кристалічних матеріалів на основі нетривіальної кутової геометрії екстремумів п"єзооптичного ефекту / Н.М. Дем"янишин, А.С. Андрущак, О.А. Бурий, Б.Г. Мицик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – № 914. – С. 23-30. – (Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації). – ISSN 0321-0499
1291023
   Реалізація можливостей ефективнішого використання кристалічних матеріалів на основі нетривіальної кутової геометрії екстремумів п’єзооптичного ефекту / Н.М. Дем"янишин, А.С. Андрущак, О.А. Бурий, Б.Г. Мицик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – № 915. – С. 86-95. – (Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації). – ISSN 0321-0499
1291024
  Мірошниченко Н.О. Реалізація музичного хисту М.М. Неплюєва // Сіверщина в історії України : наукове видання / Нац. заповідник "Глухів" , Ін-т історії України НАН України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка ; редкол.: І.В. Мошик, С.І. Білокінь, Г.В. Боряк [та ін.]. – Ніжин, 2023. – Вип. 16. – С. 95-100. – ISSN 2218-4805
1291025
  Нападій Т. Реалізація педагогіки партнерства студента й викладача у вебсередовищі "LMS Moodle" // Аналітичні інструменти оцінювання освітньої діяльності : освітян. альманах / [Упр. освіти і науки тернопіл. міської ради ; Тернопіл. комунал. метод. центр наук.-освіт. інновацій і моніторингу ; упоряд.: Г.І. Литвинюк, Л.О. Гапон, І.О. Січкарик]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2022. – С. 219-220. – (Освіта Тернополя). – ISBN 978-966-07-4012-9
1291026
  Лагодієнко В. Реалізація підприємницької діяльності суб"єктів господарювання в роздрібній торгівлі / В. Лагодієнко, С. Попкова, В. Лагодієнко // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; голов. ред. Красноруцький О.О. ; редкол.: Абуселидзе Г., Близнюк Т. П., Гавкалова Н.Л. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4. – С. 10-15. – ISSN 2524-0455
1291027
  Карпенко Ю. Реалізація принципу диверситивності у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 56. – C. 128-136. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1291028
  Трофименко А. Реалізація стратегії вдосконалення якості підготовки студентів як конкурентноспроможних особистостей в умовах міжнародної мобільності та інтеграції // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 49-50
1291029
  Лебідь А.Є. Реалізм-антиреалізм: Г. Фреге і Б. Рассел про істину // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – C. 146-148
1291030
  Бокал Г.В. Реалізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 281. – ISBN 966-316-069-1
1291031
   Реалізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 887-888. – ISBN 966-316-069-1
1291032
  Лексіна Г. Реалізм // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 11. – С. 134-138. – ISSN 0130-321Х
1291033
  Чижевський Дм. Реалізм в українській літературі / Дм. Чижевський; Підготов. тексту, фах. ред., перед. М. Наєнка. – Київ : Просвіта, 1999. – 120 с. – ISBN 966-7551-091
1291034
  Мегела І.П. Реалізм Жигмонда Моріца / І.П. Мегела. – К, 1985. – 271с.
1291035
  Михайлин І.Л. Реалізм за доби постмодернізму у творчості Михайла Олефіренка // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми; Харків, 2009. – Т. 1, № 2. – С. 5-10


  Розглянуто романи "Чорторий" і "Хуторяни" із семитомної сільської епопеї М. Олефіренка "Час цвітіння терну" з метою осягнути засади реалізму письменника. Наголошено на його інтенції зображати українську дійсність як внутрішню цілісність, репрезентувати ...
1291036
  Шергін С.О. Реалізм і модернізм в американській політології міжнародних відносин: еволюція "реалістичної" парадигми // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 13-21


  В статті визначаються поняття та основні принципи політичного реалізму, а також модернізму та постмодернізму. Розглядається вплив наукових парадигм реалізму та модернізму на міжнародну політику США в контексті формування нового світового порядку.
1291037
  Дорошкевич К О. Реалізм і народність української літератури XIX ст. / О.К. Дорошкевич ; [упоряд. П.І. Орлик, О.О. Білявська, В.О. Дорошкевич ; відп. ред. Є.П. Кирилюк] ; Академія наук Української РСР, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1986. – 311 с.
1291038
  Погребенник В. Реалізм образного мислення В. Леонтовича - епіка (на матеріалі повісті "Per pedes apostolorum") // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 70-74. – ISBN 966-7653-03-5
1291039
  Жуковська Г. Реалізм та міфологізм у творчості Івана Нечуя-Левицького (на матеріалі повісті "Старосвітські батюшки та матушки") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (57). – C. 77-96. – ISSN 2520-6346


  Досліджено особливості художнього втілення міфологічних (біблійних й античних) мотивів та образів у повісті-хроніці Івана Нечуя-Левицького "Старосвітські батюшки та матушки", виявлено функції міфопоетики в художньому тексті, вивчено співвідношення ...
1291040
  Бєлік А.В. Реалізм та утопія в державотворчих концепціях В. Винниченка, В. Липинського, Д. Донцова // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 50. – C. 70-83. – ISSN 2076-8982
1291041
  Рославець О Реалізм у живопису Франції XIX ст. / О Рославець. – К., 1979. – 102с.
1291042
  Богданова І.В. Реалізм Ч. Діккенса: синтез елементів різних художніх систем (за романом "Пригоди Олівера Твіста") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 1 (155). – С. 293-299
1291043
  Голод Р. Реалізм як гентико-типологічна проблема // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 3-9
1291044
  Лімборський І.В. Реалізм. 9-10-ті класи. Теоретична частина // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 2022. – Травень - червень (№ 5/6) : Елементи компаративістики. – С. 75-84
1291045
  Крутикова Н.Є. Реалізм. Збагачення. Єдність / Н.Є. Крутикова. – Київ, 1976. – 238 с.
1291046
  Астаф"єв О. Реалізм: варіації на тему гносеології // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т фіології. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Сучасна наука про літературу : "больові точки". – С. 38-48. – ISBN 966-594-263-8
1291047
  Чепалов О. Реалізму споконвічна сила // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі М-во культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 4 (96). – С. 60-61. – ISSN 1562-3238


  Петренко Олексій Васильович (н. 1938) – російський актор театру і кіно, нар. артист Росії. В Україні зіграв у фільмах: "Хвилі Чорного моря", "Поїзд надзвичайного призначення", "Грачі", "Мистецтво жити в Одесі", "Наліт", "Чорна рада", "Ілюзія страху".
1291048
  Мишанич С. Реалізована "бінарна опозиція": більшовики і кобзарі // Фольклористичні та літературознавчі праці / С.В. Мишанич. – Донецьк : Донецький національний університет, 2003. – Т. 2. – С. 415-426. – ISBN 966-639-108-2


  Згадується Перший всеукраїнський конгрес лірників та бандуристів.
1291049
  Шумада І. Реалізовані й заплановані ініціативи // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 24-30 серпня (№ 34). – С. 3


  Відбулось засідання правління Івано-Франківського обласного об"єднання ВУТ "Просвіта" імені Тараса Шевченка. Головував на зібранні очільник обласної "Просвіти" Степан Волковецький. На порядку денному було три питання: діяльність об"єднання в поточному ...
1291050
  Щербан Р. Реалізуємо право на доступ до електронного уряду // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 2 (32). – С. 9-12. – ISSN 1811-377X
1291051
  Вергунов В. Реалії бібліотечної системи // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 12 грудня (№ 235). – С. 6


  Член-кореспондент НААН, директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН, віце-президент Асоціації бібліотек України щодо бібліотек та бібліотечної справи в Україні.
1291052
  Похила Б. Реалії бромування 2,4-дигідроксиацетофенону та його похідних / Б. Похила, Н. Горбуленко, В. Хиля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 19-21. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено бромування резацетофенону в широкому спектрі умов - при гетерогенному бромуванні з СuBr2 та з N-бромосукцинімідом (NБС) в різних розчинниках з ініціатором та за його відсутності. Показано, що за означених умов, бромування резацетофенону ...
1291053
  Лотоцька О.Л. Реалії в міжкультурному аспекті перекладу англомовних текстів / О.Л. Лотоцька, Л.В. Собчук // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – C. 47-51. – ISSN 2077-804X
1291054
  Іванілова В.О. Реалії в художньому тексті: перекласти не можна опустити // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов ; редкол.: Гнатюк Л.Я., Оленяк М.Я., Залужна О.О. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – Вип. 35/36. – С. 70-80. – ISSN 2075-2970
1291055
   Реалії вибору дитиною соціально значущих цінностей : посібник / [Т.О. Піроженко, Л.І. Соловйова, І.І. Карабаєва та ін.] ; за ред. Т.О. Піроженко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Слово, 2017. – 63, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн.: с. 63. – Бібліогр.: с. 62-63. – ISBN 978-966-194-277-5
1291056
   Реалії воєнного буття // Київський університет. – Київ, 2023. – Квітень (№ 4). – С. 2


  Університетська делегація на чолі з ректором Володимиром Бугровим із робочим візитом відвідала Харківську область.
1291057
  Мехтієв Р. Реалії геноциду Азербайджанців / Раміз Мехтієв. – Харків : Форт, 2009. – 176 с. – ISBN 978-966-8599-64-4
1291058
  Гаврилюк О.В. Реалії глобалізації та напрями формування інноваційної моделі розвитку України / О.В. Гаврилюк, С.В. Сіденко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 11-18


  У статті розкрито нові реали глобалізації та головні проблеми й напрями створення інноваційної моделі в Україні. The article reveals new realities of globalization, main problems and ways of the creation of innovative model in Ukraine.
1291059
  Ступак С. Реалії ДП/ДО "Українське агенство з авторських і суміжних прав" - 2 // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 10
1291060
  Ступак С. Реалії ДП/ДО "Українське агенство з авторських і суміжних прав" // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 25-33 : табл. – ISSN 1608-6422
1291061
   Реалії економічної кризи: чи є підстави для оптимізму? / Жаліло Я.А. [ та ін. ] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2009. – 128 с. – ISBN 966-554-165-X
1291062
  Магас В.М. Реалії економічної політики після Революції Гідності // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 36. – С. 52-55. – ISSN 2078-5860
1291063
  Скляр В.М. Реалії етнічного складу населення України проти міфу "про 130 етносів" // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 489-505
1291064
  Голоколосова А. Реалії законодавчого регулювання проведення судової експертизи холодної зброї та шляхи його вдосконалення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 97-101


  У статті висвітлено кримінальний процесуальний порядок проведення експертизи холодної зброї. Розглянуто низку проблемних питань, які вирішуються судовим експертом під час даного виду дослідження. Проаналізовані положення правового регулювання сфери ...
1291065
  Орлова Н.І. Реалії і перспективи створення бібліографічного покажчика "Шевченко-художник: 1839-2012 рр.": до 200-літтю від дня народження // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 372-388. – Бібліогр.: 64 назв. – ISBN 978-966-8809-48-4
1291066
  Паєнтко Т.В. Реалії і перспективи формування доходів місцевих бюджетів в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 20, жовтень. – С. 6-9. – ISSN 2306-6814
1291067
  Андрійчук В.Г. Реалії і потенційні можливості зовнішньоекономічних зв"язків України з країнами ЄС в системі геоекономічних координат // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 207-209.
1291068
  Сащак Надія Реалії інноваційної школи // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 29-32. – Бібліогр. в кінці ст.
1291069
  Барікова А.А. Реалії інформаційного суспільства // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 3 (43). – С. 26-32
1291070
  Чаленко Н.В. Реалії іпотечного кредитування в Україні / Н.В. Чаленко, О.В. Черниш, Н.М. Федорів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 72-79
1291071
  Мельник Є. Реалії китайської економіки в умовах кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 94-96
1291072
  Карпенко Г.А. Реалії китайської мови соціально-побутового характеру як компонент соціально-історичного і національно-культурного контексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 161-164. – (Бібліотека Інституту філології)
1291073
  Панченко В. Реалії козацького побуту в регіональній і міській геральдиці Гетьманщини // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 2 (19). – С. 104-113
1291074
  Савченко В. Реалії національної економіки та її перспективи: зміни у навчальному процесі / В. Савченко, В. Стойка // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (189). – С. 81-94. – ISSN 1682-2366
1291075
  Дерех І. Реалії окремих напрямів сучасної інформаційної політики щодо євроатлантичного курсу України: висновки та пропозиції // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 111-122.
1291076
   Реалії політичного фінансування в Україні : Матеріали "круглого столу", 29 квітня 2002 року. Проект "Аналіз фінансування виборчої кампанії". – Київ, 2002. – 92с.
1291077
  Живоглядова І.В. Реалії постмодернізму і проблеми "спів-творчості" в мистецтві // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 144-149. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
1291078
  Луциків І.В. Реалії практики державної підтримки у сфері забезпечення інноваційного розвитку економіки України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 38-41. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1291079
  Хлівний В.К. Реалії прогнозування податкових надходжень бюджету в Україні / В.К. Хлівний, Г.М. Котіна // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 11-15
1291080
  Гега П.Т. Реалії протидії корупції в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 2 (33), спецвипуск. – С. 40-44. – ISSN 1609-0462
1291081
  Гега П.Т. Реалії прояву та протидії корупції у сфері земельних відносин в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2012. – № 2 (28). – С. 98-102. – ISSN 1609-0462
1291082
  Діброва Т. Реалії ринку інтернет-реклами в Україні / Т. Діброва, М. Лебеденко // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 2. – С. 21-24. – ISSN 1606-3732
1291083
   Реалії самоврядування заради людей: результати дослідження Східно-європейського інституту розвитку // Український журнал про права людини / Українсько-американське бюро захисту прав людини. – Київ, 2005. – № 7. – С. 85-104
1291084
  Цибуленко Г.В. Реалії співвідношення законодавства і правового поля в умовах українського державотворення ХХ - ХХІ століття // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 4. – С. 366-372.
1291085
  Ковтуненко В.О. Реалії становлення "нового" середнього класу в Україні : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 241-246. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1291086
  Волощук К.Б. Реалії стратегічних напрямків інноваційно-інвестиційного розвитку виробництва продукції птахівництва / К.Б. Волощук, Н.А. Лісевич // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 2 (43). – С. 55-62. – ISSN 2308-1988


  "В процесі дослідження використано сучасні методи дослідження: системний аналіз - при дослідженні теоретико-методологічних засад інноваційно-інвестиційного розвитку виробництва продукції птахівництва; метод аналогій та порівнянь - при порівнянні ...
1291087
  Неклєв Ю. Реалії судової практики: стягнення аліментів "по-новому" // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 4/5). – С. 38


  Інтерв"ю умовного корепондента умовного фахового видання з умовним працівником апарату ВС.
1291088
  Нелін О. Реалії сучасного нотаріату на шляху до сталого функціонування окремого інституту захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський та ін. – Київ, 2016. – № 7/8 (163/164). – С. 46-50. – ISSN 2308-9636
1291089
  Журба Я.А. Реалії сучасного стану управління економічною трансформацією в розрізі "зеленого переходу" під впливом війни // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 9 (548) : Закордонний досвід щодо повоєнного відновлення соціально-економічного розвитку. – С. 64-69. – ISSN 2222-4459
1291090
  Бєлоусова Н. Реалії сучасної географічної освіти в Україні // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 130-132. – ISBN 978-617-7069-36-1
1291091
   Реалії сьогодення та перспективи розвитку туристичного бізнесу Одеської області / Н.А. Добрянська, Стоянова, Коваль С.С. -, ніколюк // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 1. – С. 9-15 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1291092
  Литвин В. Реалії сьогодення як виклики для освіти // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 2 вересня (№ 166). – С. 4-5
1291093
  Штомпель Г. Реалії та ідеали реформи післядипломної освіти // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 17-24 червня (№ 26/27). – С. 5
1291094
  Єхануров Ю.І. Реалії та міфи інтеграційного вибору України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 5-10


  В статті висвітлено сучасне місце України та її роль в економічному просторі, розглянуто проблеми та наслідки вступу в Світову організацію торгівлі та до єдиного економічного простору. Визначено основні переваги країни та її можливості в даному ...
1291095
  Онищенко В.П. Реалії та можливості економічної стабілізації та розвитку України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 7 (644). – С. 4-17. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
1291096
  Могильний О. Реалії та парадокси аграрної політики // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 40-51. – Бібліогр.: с. 40-42, 44, 46, 48-49, 51. – ISSN 0131-775Х


  Зроблено критичний аналіз результативності державної аграрної політики щодо підвищення добробуту зайнятих у сільському господарстві, розвитку кооперації малих і середніх форм аграрного підприємництва, а також стану підготовки та закріплення ...
1291097
  Софіщенко І.Я. Реалії та передумови створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 41-47.
1291098
  Жуковський С.С. Реалії та перспективи впровадження цифрового радіомовлення в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 63-67


  У статті йдеться про специфіку впровадження цифрового радіомовлення в Україні, розглядаються позитивні та негативні тенденції цього процесу. The article concerns specificity of introduction of digital broadcasting in Ukraine. The positive and negative ...
1291099
  Кулик О.С. Реалії та перспективи державної реєстрації договору комерційної концесії // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 177-183
1291100
  Неклюдов А. Реалії та перспективи економік країн, що розвиваються в глобальному середовищі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 26-29. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто тенденції та перспективи економік країн, що розвиваються, з урахуванням вибору можливих стратегій розвитку; проведення подальших економічних реформ; розробки заходів, спрямованих на забезпечення стабілізації макро-економічного стану; ...
1291101
  Попова В. Реалії та перспективи економічного зростання в Україні / В. Попова, В. Попов // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 6. – С. 23-29 : Гр.4, т.1. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 0131-775Х
1291102
  Яструбський М.Я. Реалії та перспективи інноваційного поступу України / М.Я. Яструбський, С.С. Бобурчак // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 253-259
1291103
  Корнацька Р. Реалії та перспективи пенсійного забезпечення в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 30-35 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1291104
  Полуйко Н.О. Реалії та перспективи пенсійного забезпечення в Україні // Матеріали IV Міжнародної студентської наукової конференції "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень" : м. Івано-Франківськ. Україна, 17 черв. 2022 р. / "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 65-67. – ISBN 978-617-8037-71-0
1291105
  Самодумська О. Реалії та перспективи підготовки андрагогів для неформальної освіти дорослих закладами вищої освіти // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 140-142. – ISBN 978-966-698-271-4
1291106
  Коваленко В.В. Реалії та перспективи реформування відомчої освітий науки // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 3-13
1291107
  Руліцька К. Реалії та перспективи розвитку вітчизняних агропідприємств // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 3/4. – С. 99-106 : табл. – Бібліогр.: с. 105-106. – ISSN 2313-3627
1291108
  Опанасюк О. Реалії та перспективи розвитку європейського ринку електронної комерції // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2009. – № 2. – С. 48-54. – ISSN 0868-8893
1291109
  Марущак Н. Реалії та перспективи соціальної відповідальності бізнесу в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 65-67. – бібліогр. в кінці ст.


  Підприємства, які працюють в Україні все більше усвідомлюють необхідність та виправданість соціальних інвестицій, підтримки сталого розвитку суспільства та громадян.
1291110
  Марків Г.В. Реалії та перспективи співпраці України з Міжнародним валютним фондом // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький екон. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 10 (48). – С. 11-15. – ISSN 2309-1533
1291111
  Єлісовенко Ю. Реалії та перспективи становлення дитячого телебачення в Україні // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 31-36


  Розглянуто сучасний стан та перспективи розвитку дитячого телебачення в Україні, висловлено пропозиції щодо його поліпшення. Задля усунення негативних явищ, пов"язаних з розміщенням у сітці мовлення дитячих програм, запропоновано також низку ...
1291112
  Маркевич К. Реалії та перспективи стратегічного партнерства Україна - США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 37-38.
1291113
  Семеног Олена Реалії та перспективи формування культуромовної особистості вчителя : (на матеріалі дослідницького пошуку наукової лабораторії університету) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 31-34
1291114
  Рудавський Ю. Реалії та проблеми інтеграції вищої школи України в Європейський освітній простір (на прикладі "Львівської політехніки") // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 1. – С.45-49. – ISSN 1682-2366
1291115
  Демиденко В.О. Реалії та тенденції сучасної конституційної реформи в аспекті підвищення ефективності публічної влади в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 48-52. – ISSN 2219-5521
1291116
  Дамаскіна М.В. Реалії та умови існування інвестиційних ризиків в Україні // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : щоквартальний науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2008. – С. 90-93. – (Економічні науки ; № 1)
1291117
  Короб А. Реалії української видавничої справи на початку минулого століття та сучасному етапі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 133-137
1291118
  Лешко У. Реалії функціонування новітніх жанрів у сучасній пресі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 60, липень – вересень


  У статті здійснено аналіз специфіки функціонування новітніх жанрів фіче та ньюс-фіче на шпальтах сучасної газетної періодики (на прикладі вінницьких газет). Визначено основні риси цих жанрів, їх місце серед інших жанрових форм. Ньюс-фіче - жанр, ...
1291119
   Реаліс : Журнал християнського навчально-дослідницького центру "Реаліс". Спевипуск. – Київ, 2000-
Зима : Реальний погляд на реальний світ. – 2005. – Редакційна передплата. Попередні номери рос. мовою "Реалис"
1291120
  Кононенко П. Реаліст і романтик (до 70-річчя Юрія Мушкетика) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 3. – С. 38-46


  Про В.М. Глушкова. - С. 43.
1291121
  Сюндюков І. Реаліст на шляху до неможливого. Генерал Шарль де Голль: повернення патріарха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 4 липня (№ 113)
1291122
  Красноштан Ю. Реалістична і модерна Україна на преріях Канади. Нотатки з виставки // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 507, травень : травень. – С. 20-21
1291123
  Харишин Д.Г. Реалістична основа художнього мислення Лу Сіня (на матеріалі збірок "Поклик" і "Блукання") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 299-297


  У статті виокремлюються особливості художнього методу відомого китайського письменника Лу Сіня. Зосереджується увага на особливостях психологічного зображення негативних сторін життя китайського суспільства кінця ХІХ – початку ХХ ст. В статье ...
1291124
  Пен Чен Реалістичне оповідання І. Франка "Лесишина челядь". Особливості і проблеми перекладу китайською мовою // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 321-328


  У статті розглядаються принципи інтерпретації лексичного складу та стилістичного виміру раннього оповідання "Лесишина челядь" І. Франка в перекладі китайською мовою
1291125
  Маринчик С. Реалістичне пророче перо Юрія Мушкетика // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 19 березня (№ 11). – С. 6
1291126
  Брайко О. Реалістичний інтертекст модерністського роману: "Біси" Ф. Достоєвського і "Хочу!" В. Винниченка // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
1291127
  Лесин В.М. Реалістичний образ у художньому творі / В.М. Лесин. – Київ, 1976. – 117с.
1291128
  Резнік О. Реалістичний тип художньої свідомості в емігрантській літературі // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 7 (78). – С. 62-66
1291129
  Головінов О.М. Реалістичні напрями формування державно-приватного партнерства як складові інноваційного розвитку // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 44-48. – ISSN 1729-7206
1291130
  Шолом Ф.Я. Реалістичні тенденції в українській соціально-політичній сатирі XVIIІ ст. // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція філології. – С. 5-8
1291131
  Кононенко С.В. Реалістська версія "інформаційної безпеки". Традиція і мода // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 81-85.
1291132
  Михед О. Реаліті-роман у світлі інтермедіальних студій // Література на полі медій : колект. монографія на пошану 90-річчя акад. НАН України Д.С. Наливайка : [зб. наук. праць від. теорії літ. та компаративістики Ін-ту літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: О.В. Брайка ; за наук. ред. Т.І. Гундорової та Г.М. Сиваченко]. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 339-350. – ISBN 978-966-921-243-6


  "У статті досліджується художня природа реаліті-роману, що розглядається крізь оптику інтердисциплінарності. Цей аналітичний контекст визначили, зокрема, історія реального телебачення і реаліті-шоу. Окреслено і проаналізовано генологічний зв’язок ...
1291133
  Михед О.П. Реаліті-шоу як екстралітературний чинник формування сучасного роману // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2012. – С. 24-31. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341X


  У статті досліджено вплив реального телебачення та реаліті-шоу на літературу, зокрема, формування нового різновиду романного жанру - реаліті-роману. Окреслено ознаки та різновиди реаліті-роману
1291134
  Полісученко А.Ю. Реаліті-шоу: новий етап розвитку інтерактиву на українському телебаченні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 46-60


  У статті розглянуто жанр реаліті-шоу в контексті українського і світового телебачення, проаналізовано його розвиток, складники та перспективи розвитку. The article considers the genre of "reality show" in the context of Ukrainian and international ...
1291135
  Денисенко Людмила Реаліті-шоу: рятуйтесь, хто може! / Денисенко Людмила, Денисенко Надія // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 7 (132). – С. 24-25 : Фото
1291136
  Гаврилюк І. Реаліті-щоу на українському телебаченні: різновиди, типологічні пріоритети, особливості функціонування // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 90-98


  Розглянуто типологію реаліті-шоу. Визначено типологічні пріоритети та особливості функціонування цього жанру на Українському телебаченні. Рассматривается типология реалити-шоу. Выясняются типологические приоритеты и особенности функционирования этого ...
1291137
  Зорівчак Р.П. Реалія і переклад / Р.П. Зорівчак. – Львів, 1989. – 216с.
1291138
  Сливка М.І. Реалія і термін в історико-культурному дискурсі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 183-188. – ISBN 978-617-7132-63-8
1291139
  Абабілова Н. Реалія як об"єкт досліджень вітчизняних та зарубіжних перекладознавців / Н. Абабілова, І. Усаченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 4-9. – (Серія: Мовознавство ; № 2 (28)). – ISSN 978-966-7425-97-5
1291140
   Реальна автономія ВНЗ - основна умова розвитку вищої освіти в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 3-11. – ISSN 1682-2366


  Бесіда з ректорм Одеського державного аграрного ун-ту С. Корлюком
1291141
  Корлюк Сергій Сергійович Реальна автономія ВНЗ - основна умова розвитку вищої освіти в Україні : бесіда з ректором Одеського державного аграрного університету Сергієм Корлюком Володимира Карасьова / Корлюк Сергій Сергійович, Карасьов Володимир // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 3-11. – ISSN 1682-2366


  Ректор Одеського державного аграрного університету ділиться своїми думками про перспективи подальшого розвитку вищої освіти в Україні, визначає розширення автономії ВНЗ його основною умовою.
1291142
  Ільєнко Н.О. Реальна заробітна плата – відображення стану економіки України в умовах дії зони вільної торгівлі з країнами ЄС / Н.О. Ільєнко, Ю.О. Спасенко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 136-139. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
1291143
  Дергачов О. Реальна інтеграція України до євроатлантичних структур залежить від внутрішніх передумов // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 8. – С.49-50


  Україна - НАТО
1291144
  Левченко Олександр Реальна мандрівка : фантастична повість / Закінчення. Поч. у №№8, 9, 2009 // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 10. – С. 63-95. – ISSN 0130-321Х
1291145
  Хиля О. Реальна наука у віртуальному просторі / О. Хиля, Д. Мілохов // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2021. – Вересень (№ 7)


  "Влітку завершив свій четвертий сезон унікальний освітній проєкт хімічного факультету «Лекторій для юних хіміків», основна мета якого – профорієнтація молоді і залучення усіх зацікавлених до вивчення та розуміння природничих наук. Цей рік поставив нові ...
1291146
  Бриних М. Реальна ніжність вирваного серця: Альтернативний любовний роман // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 2001. – № 136. – С.13-106


  Закінчення. Початок див. №135, с.1-82.
1291147
  Поліщук М.С. Реальна освіта на Правобережній Україні в 60-90-х роках ХІХ ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 79-85. – (Серія історії ; № 13)
1291148
  Шпичак О.М. Реальна оцінка економічного стану АПК України як необхідна передумова виходу його з кризи // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 5. – С. 24-29.
1291149
  Іщенко Н. Реальна політика на прикладі Херцег-Босна, або Невідомі подробиці про боснійській конфлікт // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 180). – С. 11
1291150
  Лейка Г. Реальна політика США на українському та російському напрямах залишається незмінною // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 30 липня (№ 30)
1291151
  Яремчук Андрій Реальна робота // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 1. – ISSN 0868-9644
1291152
  Якунов А.В. Реальна фізика фантастичних променів // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 2/3 (77)
1291153
  Любимова В.В. Реальная заработная плата в период общего кризиса капитализма / В.В. Любимова. – М., 1962. – с.
1291154
   Реальная заработная плата в период общего кризиса капитализма. – М., 1962. – 559с.
1291155
  Ландин Е.И. Реальная заработная плата и доходы трудящихся / Е.И. Ландин. – Минск, 1962. – 160с.
1291156
  Фигурнов С.П. Реальная заработная плата и подъем материального благостостояния трудящихся в СССР / С.П. Фигурнов. – М., 1960. – 199с.
1291157
  Кандыба В.М. Реальная история России : традиции обороны и геополитики, истоки духовности / В.М. Кандыба, П.М. Золин; Оформл. А. Лурье. – Санкт- Петербург : Лань, 1997. – 464с. – ISBN 5-86617-003-5
1291158
  Ткач Василий Николаевич Реальная кристаллическая структура и особенности напряженно-деформированного состояния монокристаллов синтетического алмаза. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ткач Василий Николаевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1985. – 214л.
1291159
  Ткач В.Н. Реальная кристаллическая структура и особенности напряженно-деформированого состояния монокристаллов синтетического алмаза : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Ткач В.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киров, 1985. – 20 с.
1291160
  Симонян Р.Г. Реальная опасность: военные блоки империализма / Р.Г. Симонян. – М., 1985. – 240с.
1291161
  Шугалей И.Ф. Реальная сила в борьбе за господство на море // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 3. – С. 41-44. – ISSN 0321-0626


  Перше бойове випробування торпедної зброї в російсько-ткрецькій війні 1877-1878 рр.
1291162
   Реальная структура и свойства минералов. – Казань, 1989. – 70с.
1291163
   Реальная структура и свойства твердых тел : сб. науч. трудов. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1983. – 150с.
1291164
  Носенко А.Е. Реальная структура и физические свойства кристаллов сложных оксидов : автореф. дис. … д-ра. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Носенко Анатолий Ерофеевич ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 34 с. – Библиогр.: 70 назв.
1291165
  Уманский С.П. Реальная фантастика / С.П. Уманский. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 240 с.
1291166
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография журнала Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1909. – XII, [2], 741 с.
1291167
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография журнала Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1909. – [6], 731 с.
1291168
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – С.-Петербург : Типография журнала Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1910. – [6], 720 с.
1291169
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – С.-Петербург : Типография журнала Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1910. – [5], 708 с.
1291170
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография журнала Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1911. – [6], 756 с.
1291171
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография журнала Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1911. – [6], 676 с.
1291172
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография издательства Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1911. – [4], 722 с.
1291173
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография издательства Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1912. – [4], 718 с.
1291174
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография издательства Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1912. – [4], 723 с.
1291175
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография издательства Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1912. – [4], 730 с.
1291176
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография издательства Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1912. – [4], 698 с.
1291177
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография издательства Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1913. – [4], 672 с.
1291178
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография издательства Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1913. – [4], 726 с.
1291179
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография издательства Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1914. – [6], 732 с.
1291180
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография издательства Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1914. – [4], 736 с.
1291181
  Бєловол Т. Реальне виконання судових рішень, постановлених за позовами прокурорів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 42-44.
1291182
  Атаманова Ю. Реальне вирішення віртуальних проблем. Стан та перспективи судового захисту авторських прав, порушених у мережі Інтернет / Ю. Атаманова, Я. Глухенька // Юридична газета. – Київ, 2016. – 1 листопада (№ 44). – С. 34-35
1291183
  Пічкур В.В. Реальне значення інтимізації // Українська мова і література в Київському університеті : збірник наукових студій, присвячених 80-річчю кафедр україністики / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.К. Наєнко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Видавничий центр "Просвіта", 1999. – С. 114-116
1291184
  Литвин В. Реальне підгрунтя життя і розвитку: Фінансові проблеми місцевого самоврядування. // Голос України, 2004. – 23 жовтня
1291185
  Смичніков О. Реальне страхування від віртуальних ризиків. Кіберстрахування - це не забезпечення безпеки бізнесу, а додатковий інструмент часткового відшкодування збитку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 грудня (№ 47)


  "...Послугу зі страхування кіберризиків ще рік тому українські страхові компанії та незалежні брокери сприймали як щось екзотичне, а реальних прикладів зацікавленості серед клієнтів, найшвидше, взагалі не було. Але 2017 р., що запам"ятався нам серією ...
1291186
  Герасименко В. Реальне та уявне в автобіографічній кіноповісті О.П. Довженка "Зачарована Десна" // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 5 (83). – С. 23-24
1291187
  Шестакова Е. Реальне шоу - перекреслений текст художньої літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 70-84. – ISBN 978-617-7442-48-5
1291188
  Яремко Р. Реальний автор та його втручання в оповідну структуру роману Макса Фріша "Штіллер" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 313-322. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
1291189
  Буй Тхе Ву Реальний валютний курс та фактори його стабільності : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Буй Тхе Ву; НАНУ; Ін-тут економ. прогнозування. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв.
1291190
  Домбровський О.В. Реальний геополітичний статус України та шляхи його зростання // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 3. – С. 149-154.
1291191
  Шумська С.С. Реальний ефективний курс гривні: оцінка конкурентних переваг українських товарів і прогноз на 2013-2014 рр. / С.С. Шумська, О.Г. Білоцерківець // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 2. – С. 20-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
1291192
  Домрачов В.М. Реальний ефективний обмінний курс валюти як один із ключових орієнтирів монетарної політики / В.М. Домрачов, М.К. Русинко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 3 (57). – С. 101-105. – ISSN 1562-0905


  Основні положення проекту, публікація основних положень якого запрошує до дискусії у розвитку транскордонного співробітництва.
1291193
  Налбандян Н. Реальний ефективний обмінний курс гривні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 240-241
1291194
  Кобилко Н.А. Реальний і міфологічний хронотоп дороги в романі Валерія Шевчука "Дім на горі" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 74-81. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  У статті на прикладі роману-балади «Дім на горі» розглядається фольклорно-химерний рівень творчості Валерія Шевчука, простежуються прийоми міфологізації. Окрему увагу звернуто на міфологему «дорога», її смислове навантаження та авторську ...
1291195
  Елькін М. Реальний педагогічний експеримент як віддзеркалення суспільних взаємовідносин / М. Елькін, І. Аносов, Т. Бєльчева // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 69-77. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1291196
  Ковальова Т.І. Реальний принцип чинності закону про кримінальну відповідальність у просторі за КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (76). – C. 12-25. – ISSN 2222-5374
1291197
  Шкарлет С.М. Реальний сектор економіки України в умовах становлення інформаційного суспільства : монографія / С.М. Шкарлет, М.П. Бутко, О.І. Волот ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2017. – 288 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 222-244. – ISBN 978-966-2188-79-0
1291198
  Ільєнко Н. Реальний сектор економіки України та необхідність його структурних змін на шляху до євроінтеграції / Н. Ільєнко, Ю. Спасенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 37-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1291199
   Реальний сектор економіки України: пріоритети розвитку в умовах зміни вектора економічної політики : аналіт. доповідь / [Собкевич О.В. та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2017. – 37, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-291-9
1291200
  Юрків Н. Реальний сектор економіки як об"єкт дослідження в системі економічної безпеки держави // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 161-165. – ISSN 1993-0259
1291201
  Іванов В. Реальний соціалізм / В. Іванов. – Київ, 1982. – 172с.
1291202
  Паливода К.В. Реальний стан економіки України: безінвестиційне зростання : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 10-13 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1291203
  Іванісов О.В. Реальний стан і перспективи реформування системи соціального забезпечення / О.В. Іванісов, О.С. Лебединська, В.М. Лугова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 12 (539) : Інструменти реалізації "Плану Маршала" для повоєнного відновлення України. – С. 184-189. – ISSN 2222-4459
1291204
  Яремко Р.В. Реальний читач та його роль в процесах естетичної комунікації // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 238-247
1291205
  Немировська О. Реальні антропономінації як засіб створення алюзії в художньому контексті = На матеріалі роману Олеся Гончара "Твоя зоря" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 1 (670), січень. – С. 30-32. – ISSN 0130-5263
1291206
  Айго В. Реальні люди з роману Джойса "Улісс". Біографічний довідник // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 11 (913), листопад. – С. 184-191. – ISSN 08-68-4790-1
1291207
  Вусик О.С. Реальні нереальності / О.С. Вусик. – Дніпропетровськ, 1984. – 191с.
1291208
  Кобилко Н. Реальні ознаки міфологеми "дорога" в дилогії В. Земляка "Лебедина зграя" 1 "Зелені Млини" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 55-60. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1291209
  Підвисоцький Я.В. Реальні опціони в управлінні інвестиційними ризиками міжнародних проектів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 250-256
1291210
  Підвисоцький Я. Реальні опціони як антикризовий фінансовий інструмент: можливості для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 85-88
1291211
  Цевельов О.Є. Реальні та потенційні загрози національній безпеці України у сфері безпеки державного кордону // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 1 : Оцінка якості державної політики. – С. 161-163
1291212
  Наливайченко В. Реальні та потенційні загрози національній безпеці України у сфері розповсюдження компонентів ядерної зброї та ядерного тероризму і шляхи їх нейтралізації // Євроатлантикінформ : бюлетень / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 1. – С. 15-17.
1291213
  Цибулько К. Реальні шоу : історія розвитку. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 123-129.
1291214
  Таран А.В. Реальність : поезії / А.В. Таран. – Київ : Молодь, 1966. – 103 с.
1291215
  Корабльова Н.С. Реальність війни: діагностика філософського інструментарію її аналізу / Н.С. Корабльова, Г.П. Чміль // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2022. – С. 6-18. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 66). – ISSN 2226-0994
1291216
  Хамрай О.О. Реальність граматичних явищ, істинність граматичного значення та "правильність" граматичних форм в арабській мові // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 115-128. – ISSN 1608-0599


  Автор виходить із припущення, що описи мов із кодифікованою граматикою мають на меті зведення форм і конструкцій, що зустрічаються у “правильному” мовленні, до реєстру “правильних”. У випадку класичної арабської мови йдеться про мову арабських текстів ...
1291217
  Працьовитий В. Реальність і надреальність у трагедії "Дійство про Юрія-переможця" Юрія Косача // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 104-120. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
1291218
  Приліпко І. Реальність і пам"ять війни у щоденнику Олеся Гончара // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2023. – № 3 (729). – С. 19-34. – ISSN 0236-1477
1291219
  Шаповалова О. Реальність і перспективи міжнародної освіти в умовах війни // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 3 жовтня (№ 38/39). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Нещодавно українська вища освіта стала переможцем премії Європейської асоціації міжнародної освіти (ЕАІЕ) у номінації "Бачення та лідерство".
1291220
  Максимович М. Реальність і псевдореальність у зображувальних ЗМІ. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 33-38.
1291221
  Балута Г.А. Реальність і смисл: комунікативні виміри // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 101-103
1291222
  Луман Н. Реальність мас-медіа / Ніклас Луман ; [за ред.: Іванова В., Мінакова М. ; пер. Климченко В.]. – Київ : ЦВП, 2010. – 157, [1] с. – (Бібліотека масової комунікації / Академія української преси). – ISBN 978-966-2123-21-0
1291223
  Лагутенко О. Реальність міфології у графіці Бруно Шульца // Єврейське краєзнавство та колекціонування : матеріали конф., 24-26 серп. 2004 р. : зб. наук. праць / Ін-т юдаїки ; Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського ; [редкол.: Л. Фінберг (голова) та ін.]. – Київ : Інститут юдаїки, 2005. – С. 361-372. – ISBN 966-7273-47-4
1291224
  Балута Г.А. Реальність міфу: структурно-герменевтичний аналіз // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 30-40. – ISBN 978-966-177-064-4
1291225
  Балута Г.А. Реальність міфу: структурно-герменевтичний аналіз // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 30-40. – ISBN 978-966-177-064-4
1291226
  Самощенко І.В. Реальність погрози за КК України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 302-305. – ISBN 978-966-458-403-3
1291227
  Лисяк Л.В. Реальність потенційних джерел інвестиційної діяльності в Україні : інвестиції / Л.В. Лисяк, В.М. Шумський // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 74-78. – Бібліогр.: 15 назв
1291228
  Навроцька В.В. Реальність права постраждалого на доступ до правосуддя у справах приватного та приватно-публічного обвинувачення // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 271-280. – (Юридична ; Вип. 3)
1291229
  Макарський О. Реальність стане ще реальнішою // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5. – С. 27-28
1291230
  Островерха Р.Е. Реальність страхового захисту : страхова справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 132-138 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1291231
  Огонь Ц.Г. Реальність суспільного вибору у прийнятті бюджетних рішень // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 4. – С. 17-26. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1291232
  Мельничук І.М. Реальність та перспективи впровадження на сучасному етапі дистанційного навчання у сферу охорони здоров"я / І.М. Мельничук, С.О. Ястремська // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 17-20. – ISSN 1681-2751
1291233
  Лисяк О.М. Реальність та перспективи інтернет-банкінгу як напрямку діджиталізації в Україні / О.М. Лисяк, О.М. Сагайдак // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 76-81. – (Серія "Економіка" ; вип. 21 (49)). – ISSN 2311-5149
1291234
  Піскун В. Реальність у пошуку ідеального: особистість і спільнота у перехідний період // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 273-275. – ISBN 966-7060-98-5
1291235
  Бандровська О. Реальність як вигадка? Поняття "метамодернізм" і "метамодерн" в сучасному культурологічному і літературознавчому дискурсі // Іноземна філологія : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т.В. Яхонтова, Н.І. Андрейчук, О.Т. Бандровська [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 134. – С. 152-164. – ISSN 0320-2372


  Метою розвідки є аналіз культурних та літературних стратегій метамодернізму, а також науково-дослідницьких програм, в яких розроблено його фундаментальні ідеї та принципи. На матеріалі статті Вермюлена та ван ден Аккера “Нотатки про метамодернізм”, а ...
1291236
  Капсамун І. Реально Велика інтрига / І. Капсамун, І. Куса, І. Сєрова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26 вересня (№ 175). – С. 3


  Чи можливий імпічмент Дональду Трампу і як ця історія вплине на відносини з Україною?
1291237
  Мойсеєць В. Реально вирішувати проблеми дитинства // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 33-37
1291238
  Гаврилюк В.А. Реальное бытие - четвертая ступень развития / В.А. Гаврилюк ; Европейский университет. – Киев : Европейский университет, 2008. – 32с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; Вып. 9)
1291239
  Юрченко В.С. Реальное время и структура языка. / В.С. Юрченко. – Саратов, 1994. – 43с.
1291240
  Кайко Т.К. Реальное долголетие и иллюзия бессмертия / Т.К. Кайко. – Минск, 1987. – 191с.
1291241
  Муриан В.М. Реальное и идеальное в современном киногерое / В.М. Муриан. – Москва, 1974. – 144с.
1291242
  Папцова А.К. Реальное и символическое пространство (на материале АТО Гагаузери) // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 3 (29). – С. 187-195. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609


  Статья посвящена проблеме соотношения реального и символического пространства Автономно-Териториального Образования Гагауз Ери, созданного в Республике Молдове в 1994 г. Отмечается, что эволюция этого соотношения, связана с возростанием региональной ...
1291243
  Бочкарев Н.И. Реальное и утопическое : ленинская методология анализа / Н.И. Бочкарев. – Москва : МГУ, 1987. – 188, [2] с. – Библиогр.: с. 188-189 (37 назв.)
1291244
  Краснов Н.И. Реальное исполнение договорных обязательств между социалистическими организациями : Автореф... канд. юридич.наук: / Краснов Н.И.; Военно-юрид. акад. Каф. граждн. права. – М., 1954. – 14л.
1291245
  Скляренко М. Реальное исполнение судебных решений - базовый критерий эффективности правосудия // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / М-во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2014. – № 6, июнь. – С. 35-44. – ISSN 0132-0831
1291246
  Глазьев С. Реальное ядро постсоветской экономической интеграции: итоги создания и перспективы развития Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России // Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва, 2011. – № 6. – С. 56-81. – ISSN 0130-9757
1291247
  Полклад Б.И. Реальности современного мира и политика конфронтации. / Б.И. Полклад. – М, 1985. – 158с.
1291248
  Назаренко М.И. Реальность - литература - опера в книге Бориса Иванова "Даль свободного романа" // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2008. – Вып. 12. – С. 191-209. – ISBN 978-966-8906-16-9
1291249
  Кафка Ф. Реальность абсурда : Сб. произвед. / Ф. Кафка; пер. с нем. – Симферополь : Реноме, 1998. – 512 с. – (Сер."Интеллектуальная библиотека"). – ISBN 9667198243
1291250
  Камянов В.И. Реальность без грима, или К возвращению опальных книг. / В.И. Камянов. – Москва, 1991. – 63 с.
1291251
  Бердышев Г.Д. Реальность долголетия и иллюзия бессмертия / Г.Д. Бердышев. – Киев : Политиздат Украины, 1989. – 251, [3] с., [8] л. ил. – Библиогр.: с. 248-252. – ISBN 5-319-00020-0
1291252
  Евдокимов Н.С. Реальность и воплощение / Н.С. Евдокимов. – Москва, 1976. – 71 с.
1291253
  Матлина С. Реальность и метафизика современного библиотечного пространства // Библиотечное дело. Спецвыпуск: библиотечные технологии: наука о мастерстве / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – №6 (144) спецвыпуск № 1 (07) : Библиотечные технологии: наука о мастерстве. – С. 2-5. – ISSN 1727-4893


  В статье отражена обоснованая взаимосвязь физически и образно воспринимаемых элементов библиотечного пространства.
1291254
  Тюленев В.И. Реальность и мечта. / В.И. Тюленев. – Москва, 1979. – 6с.
1291255
   Реальность и образность: Пробл. совр. режиссуры 30-40-х годов. – М., 1984. – 304с.
1291256
  Сафина А.Ф. Реальность и ожидания студентов в отношении организации самостоятельной учебной работы // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 6. – С. 66-67. – ISSN 1726-667Х
1291257
  Аверьянова Е.А. Реальность и потусторонность в рассказе Татьяны Толстой "Сомнамбула в тумане" // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 3-9. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 4). – ISSN 1813-1921
1291258
   Реальность и прогнозы искусственного интеллекта. – М., 1987. – 245с.
1291259
  Баумейстер А.О. Реальность и смысл: дискуссионные вопросы эпистемологии Аквината // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 25. – С. 11-19. – ISBN 966-7943-03-8
1291260
  Эпельбаум-Марченко Реальность и фантазия / Эпельбаум-Марченко. – Москва, 1986. – 36с.
1291261
  Франк С.Л. Реальность и человек / С.Л. Франк; Рус.христианский гуман.ин-тут;Сост.А.А.Ермичев. – Санкт-Петербург : Христианский гуманит. ин-т, 1997. – 448с. – (Из архива русской эмиграции). – ISBN 5-88812-022-7
1291262
  Игнатьев В.И. Реальность как иллюзия действительности : к диагнозу состояния института образования / В.И. Игнатьев, С.А. Кузин // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 57-65. – ISSN 1811-0916
1291263
  Луман Н. Реальность массмедиа = Die Realitat der Massenmedien / Николас Луман ; [пер. с нем. А. Ю. Антоновского]. – Москва : Праксис, 2005. – 253, [1] с. – Пер. изд.: Die Realitat der Massenmedien / Niklas Luhmann. Wiesbaden, 2004. - Парал. тит. л. нем. - Текст рус., нем. - Предм. указ.: с. 249-254. – ISBN 5-901574-46-X
1291264
  Перминов В.Я. Реальность математики // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 24-39. – ISSN 0042-8744
1291265
  Мачерет А.В. Реальность мира на экране / А.В. Мачерет. – Москва : Искусство, 1968. – 312 с.
1291266
  Фомин Ю.А. Реальность невероятного / Ю.А. Фомин. – Свердловск, 1991. – 207с.
1291267
  Сиренко В.Ф. Реальность прав советских граждан / В.Ф. Сиренко. – К, 1983. – 139с.
1291268
  Ромашов Р. Реальность права - праксеологический контекст современного интегративного правопонимания // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 3 (27). – С. 31-39. – ISSN 2306-9082
1291269
   Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 4 (Декабрь). – 2003
1291270
   Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев : ИД "Мой Компьютер", 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 5 (09), май. – 2004. – 226 с.
1291271
   Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев : ИД "Мой Компьютер", 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 7 (11), июль. – 2004. – 226 с.
1291272
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 7. – 2005
1291273
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 8. – 2005
1291274
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 9. – 2005
1291275
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 10. – 2005
1291276
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 11. – 2005
1291277
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 12. – 2005
1291278
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 1. – 2006
1291279
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 2. – 2006
1291280
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 3. – 2006
1291281
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 4. – 2006
1291282
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 5. – 2006
1291283
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 6. – 2006
1291284
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 7. – 2006
1291285
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 8. – 2006
1291286
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 9. – 2006
1291287
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 10. – 2006
1291288
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 11. – 2006
1291289
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 12. – 2006
1291290
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 1. – 2007
1291291
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 2. – 2007
1291292
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 3. – 2007
1291293
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 4. – 2007
1291294
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 5. – 2007
1291295
   Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 6. – 2007
1291296
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 7. – 2007
1291297
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 8. – 2007
1291298
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 9. – 2007
1291299
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 10. – 2007
1291300
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 11. – 2007
1291301
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 12. – 2007
1291302
   Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 1. – 2008
1291303
   Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 2. – 2008
1291304
   Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 3. – 2008
1291305
   Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 4/5. – 2008
1291306
   Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 6/7. – 2008
1291307
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : №7, №8, №9 за 2009 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2009. – 1 CD
1291308
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : осенне-зимний сезон : №8-9, №10-11, №12 за 2008 год, №1-2, №3 за 2009 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2009. – 1 CD
1291309
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : весенне-летний сезон : . №4, №5, №6 за 2009 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2009. – 1 CD
1291310
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : №10, №11, №12 за 2009 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2009. – 1 CD. – Заголовок з етикетки диску
1291311
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : №1, №2, №3 за 2010 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2010. – 1 CD. – Заголовок з етикетки диску
1291312
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : №4, №5, №6 за 2010 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2010. – 1 CD. – Заголовок з етикетки диску
1291313
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : №10, №12, №11 за 2010 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2010. – 1CD. – Заголовок з етикетки диску
1291314
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : №7, №8, №9 за 2010 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2010. – 1 CD. – Заголовок з етикетки диску
1291315
  Ханютин Ю.М. Реальность фантастического мира / Ю.М. Ханютин. – М., 1977. – 304с.
1291316
  Амусин М. Реальность, легенда, миф - и обратно // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – C. 9-35. – ISSN 0042-8795
1291317
  Воронина О. Реальность, опрокинутая в сны // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 9 (277). – С. 50-55. – ISSN 0869-8171


  Александр Григорьевич Тышлер (1898-1980) - сов. живописец, график, театральн. художник, скульптор. Лауреат Сталинской премии (1946), кавалер ордена "Знак Почёта": тридцать лет с момента ухода из жизни одного из самых своеобразных и загадочных мастеров ...
1291318
  Вдовина Г.В. Реальность, речь и алфавитное письмо в схоластической традиции // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 95-105. – ISSN 0042-8744
1291319
  Белокобыльский А.В. Реальность. Ее структура и социальная природа // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2011. – № 4. – С.68-72. – ISSN 1728-3671
1291320
  Зенкин О.В. Реальные вычислительные алгорифмы решения краевых задач на ЭЦВМ : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Зенкин О.В. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1965. – 8 с.
1291321
  Архипов А. Реальные гарантии права граждан РФ на екологическую информацию // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2010. – № 1. – С. 72-75. – ISSN 0132-0831
1291322
   Реальные доходы и жизненный уровень трудящихся. – Минск, 1966. – 292с.
1291323
   Реальные доходы населения. – М., 1988. – 277с.
1291324
  Кырге А. Реальные доходы населения и соотношение между оплатой труда и общественными фондами потребления в период строительства коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Кырге А.; Тартуский гос. ун-т. – Таллин, 1969. – 28л.
1291325
  Зимин И.А. Реальные инвестиции : Учебное пособие / И.А. Зимин; Ассоциация авторов и издателей "ТАНДЕМ". – Москва : Эксмос, 2000. – 404с. – ISBN 5-88124-076-6
1291326
  Голубев С.Н. Реальные кристаллы в скелетах какколитофорид / С.Н. Голубев; Отв. ред. Друщиц В.В. – Москва : Наука, 1981. – 162с.
1291327
  Мицек А.И. Реальные кристаллы с магнитным порядком / А.И. Мицек, В.Н. Пушкарь. – Киев : Наукова думка, 1978. – 295 с.
1291328
  Страсбургер Э. Реальные основания учения о наследственности / Э. Страсбургер ; Пер. с нем. под ред. В.Р. Заленского. – Санкт-Петербург : Образование, 1912. – [2], 79 с. : ил. – (Популярная естественно-научная библиотека, , изд. при ближайшем участии проф.: И.И. Боргмана (физика), В.А. Вагнера (биология), Б.Ф. Вериго (физиология) [и др.] ; № 14)


  Ред.: Заленский, Вячеслав Рафаилович (1875-1923)
1291329
  Матвиенко Мария Реальные пираты. В какие воды сегодня лучше не заходить. Карибский квест, или по следам Джека Воробья // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 6 (2921). – С. 62-70 : фото
1291330
  Балк М.Б. Реальные применения мнимых чисел : для старшего школьного возраста / М.Б. Балк ; Г.Д. Балк ; А.А. Полухин. – К. : Рад. школа, 1988. – 255 с.
1291331
  Пахомова Т.В. Реальные проявления кристаллографических разновидностей простых форм на крисаллах минералов : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.127 / Пахомова Т.В.; Ленингр.горн.ин-т. – Ленинград, 1970. – 25л.
1291332
  Монахов Антон Реальные супер-способности. Что может тело человека. Дюди на пределе // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 7 (2946). – С. 74-79 : фото
1291333
  Рюриков Б.С. Реальный гуманизм / Б.С. Рюриков. – М., 1972. – 720с.
1291334
  Ковалев С.М. Реальный гуманизм и его противники / С.М. Ковалев. – Москва, 1975. – 112с.
1291335
  Мирясов Ю.А. Реальный капитал: комплементарность и структурные характеристики // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 2. – C. 141-147. – ISSN 2222-0712
1291336
  Стебун И И. Реальный мир и словесно-художественная реальность. / И И. Стебун, В.И. Борисенко. – Донецк, 1972. – 35с.
1291337
   Реальный оборот производственных фондов в системе социалистического общественного воспроизводства. – Куйбышев, 1984. – 139с.
1291338
  Кривушин Л.Т. Реальный образ и виртуальный имидж политика (эффекты двуликости Л.Д. Троцкого) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 105-115. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1291339
  Любкер Ф. Реальный словарь классических древностей [Електронний ресурс] / Фридрих Любкер ; ООО "Директмедиа Паблишинг". – Москва : Директмедиа Паблишинг, 2007. – 1 DVD. – Систем. требования : IBM PC 486 и выше, 16 Mb RAM, SVGA, CD-ROM, Windows 95/98/ME/NT/2000/XP.-Загл. с этикетки видеодиска. – (Электронная библиотека ДМ). – ISBN 978-5-94865-171-2


  Самый знаменитый словарь имен, терминов и понятий античности. Фридрих Любкер - выдающийся немецкий филолог и педагог. Статьи расположены в алфавитном порядке по русским написаниям названий статей. Возможно также осуществлять поиск по латинским и ...
1291340
  Любкер Фридрих Реальный словарь классических древностей по Любкеру / Под ред. чл. О-ва классич. филологии и педагогики Ф. Гельбке, П. Никитина, М. Пустонского, Ф. Зелинского. – Санкт-Петербург : Изд. О-во классич. филологии и педагогики ; Тип. А.С. Суворина
Вып. 1 : A - Echo. – 1883. – [2], IV, 418, 5 л. ил., карт. ил.
1291341
  Любкер Фридрих Реальный словарь классических древностей по Любкеру / Под ред. чл. О-ва классич. филологии и педагогики Ф. Гельбке, Л. Георгиевского, Ф. Зелинского, П. Никитина[и др.]. – Санкт-Петербург : Изд. О-во классич. филологии и педагогики ; [Тип. А.С. Суворина], 1885. – [2], IV, 1552 с., 8 л. ил., карт. ил.
1291342
   Реальный словарь классических древностей по Любкеру / Ф. Гельбке, Л. Георгиевского, Ф. Зелинского, В. Канского, М. Куторги, П. Никитина. – Санкт-Петербург : Об-ва классической филологии и педагогики, 1885. – IV, 1548 c.
1291343
   Реальный социализм : филос. пробл. обществ. развития. – Москва, 1979. – 278с.
1291344
  Копейчиков В.В. Реальный социализм / В.В. Копейчиков, З.И. Сущук. – Киев, 1983. – 150 с.
1291345
   Реальный социализм в 80-е годы. – Прага, 1982. – 317с.
1291346
   Реальный социализм в современном мире. – М., 1987. – 248с.
1291347
   Реальный социализм в СССР и его буржуазные фальсификаторы. – Москва, 1977. – 381с.
1291348
  Королев С.А. Реальный социализм и буржуазное мифотворчество / С.А. Королев. – М, 1986. – 63с.
1291349
  Кириченко Н.Г. Реальный социализм и вымыслы антикоммунизма / Кириченко Н.Г. – Киев, 1988. – 110 с.
1291350
  Соловьев О.М. Реальный социализм и демократия / О.М. Соловьев. – Л., 1980. – 136с.
1291351
  Пономарев Б.Н. Реальный социализм и его международное значение / Б.Н. Пономарев. – Москва, 1979. – 47с.
1291352
  Пономарев Б.Н. Реальный социализм и его международное значение / Б.Н. Пономарев. – 2-е изд., доп. – Москва, 1982. – 95с.
1291353
  Королев Б.И. Реальный социализм и идеологическая борьба / Б.И. Королев. – М, 1983. – 110 с.
1291354
   Реальный социализм и современный мир. – Москва-Берлин, 1982. – 263с.
1291355
   Реальный социализм: становление нового типа цивилизации. – Киев, 1987. – 236с.
1291356
  Кокошин А. Реальный суверенитет в современной мирополитической системе / Андрей Кокошин. – Изд. 3-е, расширенное и доп. – Москва : Европа, 2006. – 173, [2] с. – (Серия "Мировой порядок"). – ISBN 5-9739-0058-5
1291357
  Иванов И. Реальный шаг в постсоветской хозяйственной реинтеграции // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 9. – С. 3-13. – ISSN 0131-2227
1291358
  Мальцева Л.А. Реамберин в комплексе оптимизации и дифференциации стратегии интенсивной терапии вторичных гнойных менингоэнцефалитов / Л.А. Мальцева, В.Г. Черненко, Е.В. Мищенко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 3 (82). – С. 60-65. – ISSN 2224-0586
1291359
  Гуда К.В. Реаналіз: прикладні та теоретичні аспекти досліджень на території Європи / К.В. Гуда, О.С. Остроградська // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (51). – С. 130-137. – ISSN 2306-5680


  Представлено огляд досліджень останніх років на території Європи, виконаних на основі даних реаналізів ECMWF (ERA-40, ERA-Interim, ERA-5) і NCEP/NCAR, та досвіду їх використання для вирішення прикладних задач. Представлен обзор исследований последних ...
1291360
  Наривская В.Д. Реанимация Крымского текста в романе в письмах И.С. Шмелева и О.А. Бредиус-Субботиной / В.Д. Наривская, А.А. Степанова // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 125-134. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
1291361
  Скворцов Л.В. Реанимация расизма: Истоки и вариации // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 11 (233). – С. 4-37. – ISSN 1998-1813
1291362
   Реанимация туризма // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 36-37 : фото
1291363
  Гарбар Р. Реанімаційний пакет: "Україна XXI століття" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 січня (№ 5). – С. 7
1291364
  Наровлянський О. Реанімація ідеї // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 7. – С. 26-28. – ISSN 1812--514Х
1291365
  Павленко І. Реанімація інтеграції. Чи з"явиться в Союзній державі Росії та Білорусі єдиний парламент і уряд? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 грудня (№ 47). – С. 6


  "У той час як в Україні з тривогою очікують анонсованої на 9 грудня зустрічі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини в нормандському форматі, у сусідній Білорусі не менше емоцій від очікування зустрічі білоруського й російського президентів 8 ...
1291366
  Саварець А. Реанімація криміналізації контрабанди як визнання власного безсилля. Чому президентський законопроект не вирішить ситуацію? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 14-27 травня (№ 18/19). – С. 7. – ISSN 1992-9277
1291367
  Морріс С. Реанімація при вагітності / С. Морріс, М. Стейсі // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 3 (19). – С. 61-67. – ISSN 2312-7104
1291368
  Мусхаріна В. Реанімація української газети. Як Європейський фонд за демократію підтримує "Україну молоду" // Україна молода. – Київ, 2024. – 20 березня (№ 12)


  Майже всі друковані видання нашої держави стикаються з фінансовими викликами: так було ще до повномасштабної війни росії проти України. З початком бойових дій левова частка українських газет опинилася взагалі за межею виживання. Бойові дії унеможливили ...
1291369
  Бадьйор Д. Реанімація: українська кіноіндустрія 2011-го // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 8-11. – ISSN 0868-9644
1291370
  Плотнікова Л.Ф. Реанімовані докембрійські (?) мікрофосилії : reanimated Praecambrian (?) microfossils // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 78-79 : fig.
1291371
  Тылтин Альберт Карлович Реации о-хлорметилбензонитрила с аминами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Тылтин Альберт Карлович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 23л.
1291372
  Багмет Николай Степанович Реационная суть современных ревизионистских и догматических концепций по вопросам возникновения и развития мировой социалистической системы : Автореф... докт. ист.наук: / Багмет Николай Степанович; КПИ. – К, 1965. – 53л.
1291373
  Фефер І. Реб"ята / Іцик Фефер ;. – 134 с.
1291374
  Литвицький В. Ребаланс - 2007 : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-11 : Рис.
1291375
  Дюморье Д. Ребекка : роман / Дафна Дюморье ; [пер. с англ. Г. Островской]. – Днепропетровск : Урал. АО "Посылторг", 1993. – 415, [1] с. – ISBN 5-86400-198-8
1291376
  Коссаковская Е. Ребенку купли игрушку / Е. Коссаковская. – М., 1967. – 103с.
1291377
  Ниггеман Б. Ребенок-аллергик / Б. Ниггеман, У. Ван. – Санкт-Петербург, 1995. – 160с.
1291378
  Венгер Александр Леонидович Ребенок в обществе: исторический кризис детства // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 3-12. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Обосновывается гипотеза о том, что в последние 20 лет резко обострился исторический кризис детства, начавшийся в конце XIX в. Выдвигается принцип кольцевой взаимосвязи между психическим развитием ребенка и системой его отношений с социальным ...
1291379
  Курганов С.Ю. Ребенок и взрослый в учебном диалоге: Кн. для учителя. / С.Ю. Курганов. – М., 1989. – 126с.
1291380
  Аркин Е.А. Ребенок и его игрушка в условиях первобытной культуры / проф. Е.А. Аркин ; под ред. дир. Ин-та Э. Ю Шурпе, В.Н. Скосырева Гос. центр. науч.-исслед. ин-т охраны здоровья детей и подростков НКЗ РСФСР. – Москва : Гос. центр. науч.-исслед. ин-т охраны здоровья детей и подростков, 1935. – 95 с.
1291381
  Зик К. Ребенок и его мир / К. Зик. – М, 1985. – 95с.
1291382
  Беленькая Л.И. Ребенок и книга : о читателе восьми-девяти лет / Беленькая Л.И. ; Гос. Б-ка СССР им. В.И. Ленина. – Москва : Книга, 1969. – 168 с. – Библиогр.: с. 159-166
1291383
  Кон И.С. Ребенок и общество / И.С. Кон. – Москва, 1988. – 270 с.
1291384
  Фонарев А.М. Ребенок и среда / А.М. Фонарев. – М, 1974. – 95с.
1291385
  Спок Б. Ребенок и уход за ним / Б. Спок. – Изд. 3-е. – М, 1971. – 456с.
1291386
  Спок Б. Ребенок и уход за ним / Б. Спок. – Алма-Ата, 1988. – 512с.
1291387
  Спок Б. Ребенок и уход за ним / Б. Спок. – М, 1990. – 190с.
1291388
  Спок Б. Ребенок и уход за ним / Б. Спок. – 4-е изд. – Л, 1990. – 496с.
1291389
  Спок Бенджамин Ребенок и уход за ним / Спок Бенджамин. – Москва : Пресса, 1992. – 600с.
1291390
  Яловчук А.В. Ребенок и уход за ним : полный справочник : [более 200 полезных советов : от рождения до трех лет] / А.В. Яловчук. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. – 413, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 411. – (Для тех, кто хочет вырастить счастливого малыша ; От рождения до трех лет). – ISBN 978-966-14-1309-1
1291391
  Спок Б. Ребенок и уход за ним. Разговор с матерью / Б. Спок. – М, 1994. – 588с.
1291392
  Будницкая И.И. Ребенок идет в школу / И.И. Будницкая, А.А. Катаева. – М, 1985. – 159с.
1291393
  Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи / М.И. Буянов. – М, 1988. – 207с.
1291394
  Макаревич Галина Викторовна Ребенок как тело культуры : становление визуального канона в учебной литературе начала ХХI века // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 1. – С. 42-49. – ISSN 2073-9702


  Автор исследует проблемы визуализации детского телесного опыта в соврем. учебной литературе. Она рассматривает данный вопрос на примере простейшего источника – учебника по чтению для 1-го класса – и приходит к выводу, что гипертрофия визуального в нем ...
1291395
  Власова Юлия Ребенок нашего времени // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 9 (2876), сентябрь. – С. 104-110 : фото
1291396
  Субботский Е.В. Ребенок объясняет мир / Е.В. Субботский. – Москва : Знание, 1985. – 80 с.
1291397
  Карлссон Л. Ребенок от 0 до 2 лет / Л. Карлссон. – М, 1983. – 80с.
1291398
  Филатов В.С. Ребенок открывает мир. / В.С. Филатов. – Ярославль, 1966. – 182с.
1291399
  Субботский Е.В. Ребенок открывает мир. / Е.В. Субботский. – М., 1991. – 201с.
1291400
  Зернов Н.Г. Ребенок раннего возраста в семье. / Н.Г. Зернов, М.Б. Кубергер. – Москва, 1979. – 96с.
1291401
  Левин А. Ребенок Розмари : [роман] : пер. с англ. / Айра Левин // Изгоняющий дьявола : [пер. с англ.] / У.П. Блэтти. – Москва : СКС ; Книжная палата, 1992. – С. 228-379. – ISBN 5-7000-0303-1
1291402
  Левин А. Ребенок Розмари / А. Левин. – Киев, 1993. – 231с.
1291403
  Курчинка М.Ш. Ребенок с характером / М.Ш. Курчинка. – С.-Пб, 1996. – 352с.
1291404
  Шпагин М.В. Ребенок собирает марки / М.В. Шпагин. – М., 1983. – 192с.
1291405
  Кольцова М.М. Ребенок учится говорить / М.М. Кольцова. – Москва, 1973. – 159с.
1291406
  Кольцова М.М. Ребенок учится говорить / М.М. Кольцова. – 2-е изд, переработ. и доп. – Москва, 1979. – 192с.
1291407
  Ветрова В В. Ребенок учится говорить / В В. Ветрова, О Е. Смирнова, . – Москва, 1988. – 94с.
1291408
  Серафимович А.С. Ребенок. / А.С. Серафимович. – Рига, 1950. – 132с.
1291409
  Павлик М. Ребенщукова Тетяна. / М. Павлик. – Пряшів, 1962. – 57с.
1291410
  Гайдук В.А. Реберно-локальні деформації додатних квадратичних форм Тітса : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Гайдук Вікторія Андріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 196 арк. – Додатки: арк. 180-196. – Бібліогр.: арк. 168-179
1291411
  Гайдук В.А. Реберно-локальні деформації додатних квадратичних форм Тітса : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Гайдук Вікторія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1291412
  Бондаренко В.М. Реберно-локальні деформації квадратичних форм Тітса несерійних діаграм Динкіна / В.М. Бондаренко, В.А. Лісикевич // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 35-47. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 1 (28))
1291413
  Бігун В.С. Ребіндеру Манфреду - 70 років // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 401-402. – ISSN 1818-992Х
1291414
  Тамберг В. Ребрендинг / В. Тамберг, А. Бадьин // Отдел маркетинга : Буквальное издание для маркетологов / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 11. – С. 29-34
1291415
   Ребрендинг "Полтавської політехніки" // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 23 грудня (№ 50). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.
1291416
  Тарасова І.Ю. Ребрендинг банків: теорія і практичний досвід України // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 9/10 (2). – С. 48-51. – ISSN 1728-6220
1291417
   РЕБРЕНДИНГ БИБЛИОТЕК: требуется бизнес-подход // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – июль - август. – С. 41-47. – ISSN 1726-6726


  Активная дискуссия экспертов по поводу будущего библиотек состоялась на площадке "Библиотека в системе цифровых коммуникаций: стратегия выживания". Её инициаторы В. Степанов и Е. Гусева пердложили участникам перейти от разговоров о кризисе библиотеки к ...
1291418
  Шперкина Елена Ребрендинг и прогрессивные взгляды на отдых : Серебряная корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 97 : Фото
1291419
  Родик К. Ребрендинг містифікатора: рецензія на "Лютецію" Юрія Винничука // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 21 березня (№ 32). – С. 13


  "По виході «Лютеції» літжурналісти зазвичай починали так: «Новий роман Юрія Винничука…». Тобто, одразу впадали у помилку. «Лютеція» - роман-резюме. Таке собі портфоліо зі стиле-корекцією усього раніше написаного. Римейк давніших сюжетів. Дайджест тем, ...
1291420
  Малайко А. Ребрендинг території в умовах воєнного стану (приклад Львівської МТГ) // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 28 черв. 2022 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 249-252. – ISBN 978-617-8034-37-5
1291421
  Єрьоменко А. Ребрендинг Чорнобиля // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 5 - 11 листопада (№ 41). – С. 1, 8


  "Чорнобильська трагедія залишила незгладимий слід у житті мільйонів людей уже не одного покоління. Вона наклала радіоактивний відбиток на територію країни й продовжує впливати на її економіку. Не буде перебільшенням сказати, що аварія на Чорнобильській ...
1291422
  Панченко Ж.О. Ребрендінг країни як засіб державної політики у сфері імміграції (на прикладі Італії) / Ж.О. Панченко, О. Ясенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 137-140
1291423
  Гаврушкевич Н.В. Ребрендінг українських товарів в контексті Євроінтеграції - важливий фактор комерціалізації об"єктів інтелектуальної власності / Н.В. Гаврушкевич, О.В. Литвин // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 47-50. – ISBN 978-966-999-024-2
1291424
  Павлов В. Ребридинг армії. На часі нова ідеологія війська / розмову вів Геннадій Карпюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 лютого (№ 18/19). – С. 4-5
1291425
  Амиро И.Я. Ребристые цилиндрические оболочки / И.Я. Амиро [и др.] ; АН СССР, Ин-т механики. – Киев : Наукова думка, 1973. – 248 с. : ил. – Библиогр.: с. 237-246
1291426
  Васильев П.А. Ребров / П.А. Васильев. – Ленинград, 1984. – 446с.
1291427
  Панов В.Ю. Ребус Галла : [роман] / Вадим Панов. – Москва : Эксмо, 2010. – 413, [1] с. – (Серия "Тайный город"). – ISBN 978-5-699-41337-9
1291428
  Громова Т. Ребус Пернатого Змея // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / ООО "НБ-Медиа"; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2014. – № 3 (111). – С. 46-51. – ISSN 1812-867Х


  Цивілізація майя.
1291429
  Грабовський С. Ребуси закону проти антисемітизму // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 24-25 вересня (№ 123/124). – С. 5


  Про неможливість накладання лещат нового документу на історичну та політичну дійсність.
1291430
  Ширяев М.Н. Ребусы, кроссворды, загадки / М.Н. Ширяев. – Алма-Ата, 1989. – 155с.
1291431
  Травинский В. Ребят сдружил труд / В. Травинский. – Ленинград, 1962. – 94 с.
1291432
  Жемайтис С.Г. Ребята Голубиной пади / С.Г. Жемайтис. – М, 1953. – 160с.
1291433
  Жемайтис С.Г. Ребята Голубиной пади / С.Г. Жемайтис. – 2-е. – Москва, 1958. – 239с.
1291434
  Варненская М. Ребята из города Лодзи. / М. Варненская. – Москва, 1963. – 224 с.
1291435
  Баннов Г.Е. Ребята из Девятнадцатой / Г.Е. Баннов. – Уфа, 1973. – 216с.
1291436
  Симанчук И.С. Ребята из дивизии "Таран" / И.С. Симанчук. – М, 1981. – 166с.
1291437
  Суханов А.Г. Ребята из рабочей слободки / А.Г. Суханов. – Куйбышев, 1968. – 200с.
1291438
  Скорин И.Д. Ребята из УГРО / И.Д. Скорин. – М, 1982. – 260с.
1291439
  Скорин И.Д. Ребята из УГРО. / И.Д. Скорин. – М, 1990. – 289-508с.
1291440
   Ребята растут патриотами.. – М., 1971. – 207с.
1291441
  Осадчая А.П. Ребята с Выборгской стороны / А.П. Осадчая. – М, 1979. – 95с.
1291442
  Матвеев В.Ф. Ребята с нашего двора / В.Ф. Матвеев. – М., 1970. – 77с.
1291443
  Скорик Л.Т. Ребята с Партизанской / Л.Т. Скорик. – Кемерово, 1987. – 317с.
1291444
  Захаров С.А. Ребята с улицы Никольской / С.А. Захаров. – Свердловск, 1989. – 250с.
1291445
  Гарсия Б.А. Ребята с улицы Платанов / Б.А. Гарсия. – М., 1983. – 224с.
1291446
  Смирнов В.И. Ребята Скобского дворца / В.И. Смирнов. – Москва, 1964. – 320с.
1291447
  Смирнов В.И. Ребята Скобского дворца / В.И. Смирнов. – Москва, 1979. – 335с.
1291448
  Нижанковская З.В. Ребята, за мной! / З.В. Нижанковская. – Новосибирск, 1969. – 112с.
1291449
   Ребятам о зверятах: песни для детей в сопровожд. фортепиано.. – М., 1991. – 32с.
1291450
  Торопов С.А. Ребятам, идущим в поход / С.А. Торопов. – Пермь, 1962. – 63с.
1291451
  Зюзюкин И.И. Ребячьи комиссары / И.И. Зюзюкин. – М., 1967. – 208с.
1291452
  Нанн Мартін Рев усе тихший // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 58-63 : фото
1291453
  Рева Л. Рева Григорій Семенович - педагог-літературознавець : (до 90-ліття від дня народження) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 215-218. – ISBN 966-8126-27-0
1291454
   Рева Лариса (Леся) Григорівна : біобібліограф. покажчик / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; [уклад. Н.М. Рева]. – Київ : Книжкова палата України, 2008. – 48с.
1291455
  Рева Л. Рева Ніна Максимівна - професор, бібліограф, укладач систематичного покажчика змісту часопису "Життя й революція" (1925 -1934) // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 43-53. – ISBN 978-617-7399-39-0
1291456
  Лихт В.А. Реваз Габичвадзе : монографическое исследование / В.А. Лихт. – Москва : Советский композитор, 1988. – 197 с.
1291457
  Лещенко Н.А. Ревалоризація історичних центрів малих міст // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 218-223. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
1291458
  Вітченко Д.М. Ревалоризація садиби Мечникових у селі Мечнікове Харківської області як складової резервної рекреаційної території. // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 75. – С. 72-81. – ISSN 2076-815X
1291459
  Базилевич С. Ревальвація рубля та нові горизонти української економіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 4. – С. 54-58. – ISSN 1605-2005
1291460
  Кухзод У. Реванш : повести / У. Кухзод. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 287 с.
1291461
  Замікула М. Реванш мішистів чи посилення мрійників? Грузія обирає президента // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 листопада (№ 41). – С. 5


  "28 жовтня 2018 року в Грузії пройшли президентські вибори. На них громадяни в останній раз обирали голову держави прямим голосуванням - реалізована конституційна реформа позбавляє їх такого права, паралельно істотно обмежуючи президентські ...
1291462
  Папакін А. Реванш російської історіографії: Канів, 1662 р. Рецензія на монографію: Бабулин И. Б. Каневская битва 16 июля 1662 г. - М. : Фонд "Русские витязи", 2015. - 88 с. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 83-86. – (Історія ; вип. 1 (132)). – ISSN 1728-3817


  Рецензується опубліковане у 2015 р. у Москві дослідження авторства І. Бабуліна, присвячене одному з епізодів російсько-польської війни 1654-1667 рр., що відбувся в Україні під час Руїни за гетьманування Юрія Хмельницького. Видання містить ряд ...
1291463
  Яковенко І. Реваншизм як російська національна ідея // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 23-24 жовтня (№ 200/201)
1291464
   Реваншизм: идеология и практика: сб. ст.. – М., 1985. – 224с.
1291465
  Масич В.Ф. Реваншистская пропаганда в прессе ФРГ (1949-1966 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Масич В.Ф.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений МВД СССР. – М., 1972. – 22л.
1291466
  Пашуто В.Т. Реваншисты - псевдоисторики России / В.Т. Пашуто. – Москва, 1971. – 160с.
1291467
  Абрамов М.А. Реваншисты : [альбом карикатур] / [рис. М. Абрамова ; текст С. Михалкова и М. Стуруа]. – Москва : Изогиз, 1960. – [51] с. : ил.
1291468
   Реваншисты : сборник. – М., 1987. – 237с.
1291469
  Данилова Г.И. Реванщизм - оружие империализма / Г.И. Данилова. – Ленинград, 1986. – 19 с.
1291470
   Реввоенсовет нас в бой зовет. Воспоминания.. – Москва, 1967. – 248с.
1291471
   Реввоенсовет Республики, 6 сент. 1918 г. - 28 авг. 1923 г. : сборник. – М., 1991. – 464с.
1291472
  Славин М.М. Реввоенсоветы в 1918-1919 гг. / М.М. Славин. – М., 1974. – 144с.
1291473
  Косенко В. Реве та стогне Дніпр широкий / В. Косенко. – К., 1958. – 5с.
1291474
  Смолич Ю.К. Реве та стогне Дніпр широкий : Роман / Ю.К. Смолич. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 826с.
1291475
  Гаранін В. Реве та стогне Дніпр широкий. // Шевченківський краєзнавчий альманах. 2008 : науково-популярне видання / Всеукр. культурно-науковий фонд Т. Шевченка ; голов. ред. Л. Красицька ; редкол.: В. Бабич, В. Бугрим, О. Виноградова [та ін.]. – Київ, 2008. – С. 58-69


  Поема "Великий льох" Т. Г. Шевченка.
1291476
  Гаранін В. Реве та стогне дніпр широкий... // Шевченківський краєзнавчий альманах. 2009 : науково-популярне видання / Всеукр. культурно-науковий фонд Т. Шевченка ; голов. ред. Л. Красицька ; редкол.: В. Бабич, В. Бугрим, О. Виноградова [та ін.]. – Київ, 2009. – С. 40-48


  Поема "Єретик" Т. Шевченка.
1291477
  Неправська Наталія Реве та стогне Дніпр широкий... // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 68-71 : фото. – ISSN 1998-8044
1291478
  Цузмер Р.М. Ревекка Моисеевна Цузмер. / Р.М. Цузмер. – М., 1977. – 16с.
1291479
  Воронов Н.В. Ревель Федоров / Н.В. Воронов. – Ленинград, 1989. – 18с.
1291480
  Бестужев-Марлинский Ревельский турнир : ист. повести : [для ст. шк. возраста] / А.А. Бестужев-Марлинский ; [сост. вступ. ст., с. 3-18, и примеч. В.И. Сахпарова]. – Москва : Советская Россия, 1984. – 317 с.
1291481
  Войтко А. Реверанс Її Величності. Королеві Великої Британії - 90 років // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 квітня (№ 14). – С. 10


  "Ще десять років і отримаєш від мене привітання з днем народження", — кажуть, так жартома пообіцяла королева Єлизавета ІІ своєму чоловікові принцу Філіпу в день його 90-річчя. У Британії є традиція: усім столітнім підданим королева надсилає привітання. ...
1291482
  Межжеріна Г.В. Реверберовані лексеми з кореня -слов- і -слоуш- у писемних пам"ятках Східної Славії XI-XIII ст. // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5. – С. 32-47. – ISSN 0027-2833
1291483
   Ревердатто Владимир Викторович (к 80-летию со дня рождения) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 10. – С. 1576 : фото. – ISSN 0016-7886
1291484
  Юрченко К. Реверс Великої палати. Теорія перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами спіткнулася на практиці банківських справ // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-18 вересня (№ 34/36). – С. 21. – ISSN 1992-9277
1291485
  Луценко І.С. Реверсивна логістика як складова соціально-економічної безпеки регіональних та глобальних структур // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 111-117. – (Серія: Економіка ; вип. 16). – ISSN 2226-2822
1291486
  Меджибовська Н.С. Реверсивний аукціон: вибір торговельної стратегії / Н.С. Меджибовська, А.Є. Кліменко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 63-70. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1291487
  Вонсович С.Г. Реверсивний вектор транзиту в контексті соціополітичних поділів // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (4). – С. 45-49


  В контексті політичного транзиту проаналізовано сутність поняття "соціально-політичний поділ суспільства". Виокремлено різноманітні підходи до специфіки соціально-політичного поділу в пострадянських політичних системах. Простежено вплив поділів на ...
1291488
  Горпецюк А.Я. Реверсивні число-імпульсні функціональні перетворювачі : Автореф... 05.13.05наук: / Горпецюк А. Я.; Дер. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 1998. – 18л.
1291489
  Баранова В.И. Реверсивные глаголы в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Баранова В.И.; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1974. – 22л.
1291490
  Перепелица Степан Семенович Реверсивные конструкции украинского языка в системе активно-пассивной оппозиции : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Перепелица Степан Семенович ; МВ и ССО УССР, Ужгородск. гос. ун-т. – Ужгород, 1985. – 24 с.
1291491
  Роговий В.М. Реверсія русифікаторської політики в Україні в 20-х роках XX ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 10-13. – (Історія ; вип. 48)


  У статті на конкретному фактичному матеріалі розкривається етнонаціональна політика радянської влади в Україні в 20-х роках у контексті українсько-російських міжетнічних відносин. Особлива увага приділяється відновленню неприхованої русифікаторської ...
1291492
  Сташко Ю.Ю. Ревес. / Ю.Ю. Сташко. – М., 1958. – 28с.
1291493
  Смолич Ю.К. Ревет и стонет Днепр широкий : Роман / Ю.К. Смолич; Авториз. пер. с укр. И. Карабутенко и А. Островского. – Москва : Советский писатель, 1962. – 874 с.
1291494
  Смолич Ю.К. Ревет и стонет Днепр широкий : Роман / Ю.К. Смолич; Авториз. пер. с укр. И. Карабутенко и А. Островского. – Минск : Советский писатель, 1963. – 846с.
1291495
  Смолич Ю.К. Ревет и стонет Днепр широкий : Роман / Ю.К. Смолич; Авториз. пер. с укр. И. Карабутенко и А Островского. – Москва : Советский писатель, 1966. – 951 с.
1291496
  Смолич Ю.К. Ревет и стонет Днепр широкий : Роман / Ю.К. Смолич; Авториз. пер. с укр. А. Островского. – Москва : Советский писатель, 1975. – 790 с.
1291497
  Кемоклидзе Г.В. Ревизиада / Г.В. Кемоклидзе. – Ярославль, 1988. – 189с.
1291498
  Черноморд В П. Ревизии и проверки учреждений и организаций / В П. Черноморд. – М, 1969. – 95 с.
1291499
  Данилевский Ю.А. Ревизии централизованных бухгалтерских бюджентных учереждений / Ю.А. Данилевский. – М, 1981. – 47с.
1291500
   Ревизионизм - главная опасность.. – М., 1958. – 468с.
1291501
  Стрельченко Г.А. Ревизионизм - злейший враг общественного прогресса и науки / Г.А. Стрельченко. – Краснодар, 1959. – 56с.
1291502
  Бельсон Я.М. Ревизионизм в вопросах буржуазного государства : материалы для лекции / Я.М. Бельсон ; ЦК КП Казахстана. – Алма-Ата : [б. и.], 1959. – 40с.
1291503
  Мазур В.Н. Ревизионизм вчера и сегодня / В.Н. Мазур. – Киев, 1973. – 323с.
1291504
  Соселия Г.К. Ревизионизм и марксистское учение о диктатуре пролетариата / Г.К. Соселия. – М., 1960. – 304с.
1291505
  Мидцев В.В. Ревизионизм на службе антикоммунизма / В.В. Мидцев. – Москва, 1975. – 56с.
1291506
  Милютин В.П. Ревизионизм т.Варги в аграрном вопросе. / В. Милютин. – Москва : Изд. коммунистической академии, 1925. – 42 с. – (Коммунистическая Академия : Секция экономики)
1291507
  Никитин Е.Н. Ревизионная комиссия колхоза / Е.Н. Никитин ; отв. ред. Н.И. Краснов. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 85, [3] с. – (Хозяйственному руководителю о законодательстве)
1291508
  Рослов П.Н. Ревизионная комиссия колхоза / П.Н. Рослов. – 2-е, перераб., доп. – М., 1983. – 126с.
1291509
  Рабкин Б.Э. Ревизия / Б.Э. Рабкин. – Москва, 1984. – 68с.
1291510
  Карауш М.И. Ревизия в отраслях народного хозяйства / М.И. Карауш. – М., 1984. – 272с.
1291511
  Мацкевичюс И.С. Ревизия в системе экономического контроля / И.С. Мацкевичюс, В.И. Лакис. – М., 1988. – 223с.
1291512
  Семенов-Тян-Шанский Ревизия видов рода Lynamorus Sem / Семенов-Тян-Шанский, С. Медведев
1291513
  Жила В.Г. Ревизия и аудит : Навч.посібник / В.Г. Жила. – Київ : МАУП, 1998. – 96с. – ISBN 966-7312-21-6
1291514
  Танасевич В.Г. Ревизия и бухгалтерская экспертиза при расследовании дел о хищениях государственного и общественного имущества. / В.Г. Танасевич. – М., 1958. – 152с.
1291515
  Крамаровский Л.М. Ревизия и контроль / Л.М. Крамаровский. – Москва, 1970. – 312с.
1291516
  Крамаровский Л.М. Ревизия и контроль / Л.М. Крамаровский. – Москва, 1976. – 208с.
1291517
  Крамаровский Л.М. Ревизия и контроль / Л.М. Крамаровский. – 3-е изд, перераб. и доп. – М., 1982. – 232с.
1291518
  Крамаровский Л.И. Ревизия и контроль / Л.И. Крамаровский. – М., 1988. – 300с.
1291519
  Вайнштейн Э.Г. Ревизия и контроль в банках / Э.Г. Вайнштейн. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 200с.
1291520
  Мильченко А.Г. Ревизия и контроль в НИИ и КБ. / А.Г. Мильченко. – М, 1986. – 78с.
1291521
  Белуха Н.Т. Ревизия и контроль в отраслях народного хозяйства : практикум по деловым играм : [учеб. пособ. для экон. спец. вузов по спец. "Ревизия и контроль", "Бух. учет и анализ хоз. деятельности"] / Н.Т. Белуха. – Киев : Вища школа, 1986. – 174, [1] с. : ил.
1291522
  Протасов М.И. Ревизия и контроль в пищевой промышленности. / М.И. Протасов, О.Н. Шапиро. – М., 1983. – 264с.
1291523
  Андреев В.Д. Ревизия и контроль в потребительской кооперации : [учеб. для вузов по спец. "Бух. учет и анализ хоз. деятельности"] / Андреев В.Д. – Москва : Экономика, 1987. – 333, [1] с. – Библиогр.: Алф. указ.: с. 328-330
1291524
  Галушко Н.М. Ревизия и контроль в потребительской кооперации. / Н.М. Галушко. – М., 1979. – 152с.
1291525
  Дундуков Г.С. Ревизия и контроль в торговле / Г.С. Дундуков, П.П. Богдашев. – М., 1965. – 256с.
1291526
  Дундуков Г.С. Ревизия и контроль в торговле / Г.С. Дундуков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 215с.
1291527
  Шпиг А.А. Ревизия и контроль в торговле / А.А. Шпиг. – М., 1982. – 232с.
1291528
  Белуха Н.Т. Ревизия и контроль в торговле : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 1737 "Бух. учет и анализ хоз. деятельности" и 1739 "Ревизия и контроль" / Н.Т. Белуха. – Москва : Экономика, 1988. – 255 с.
1291529
  Слепак Л.И. Ревизия и контроль в торговле и общественном питании / Л.И. Слепак, Е.И. Булычева. – Москва : Экономика, 1979. – 183 с.
1291530
  Кравченко М.А. Ревизия и контроль хозяйсвтенной деятельности предприятий / М.А. Кравченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1989. – 144с.
1291531
  Калькутин В.А. Ревизия и контроль хозяйственной деятельности промышленных предприятий / В.А. Калькутин, В.М. Митрофанов. – М., 1952. – 256с.
1291532
  Калькутин В.А. Ревизия и контроль хозяйственной деятельности промышленных предприятий / В.А. Калькутин, В.М. Митрофанов. – М., 1953. – 252с.
1291533
  Ермолинский В.Б. Ревизия и контроль хозяйственной деятельности строительных организаций / В.Б. Ермолинский, С.И. Филипенко. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Финансы, 1979. – 192 с.
1291534
  Дробышевский Н.П. Ревизия и контроль хозяйственной деятельности строительных организаций / Н.П. Дробышевский. – Минск, 1988. – 223с.
1291535
   Ревизия и контроль. Метод. указ.. – М., 1964. – 37с.
1291536
  Кутузов Г.А. Ревизия исполнения местных бюджетов / Г.А. Кутузов. – 2-е доп. и перераб. изд. – М., 1949. – 100с.
1291537
  Савицкий А.М. Ревизия материальных ценностей в условиях машинной обработки экономической информации. / А.М. Савицкий. – М., 1976. – 72с.
1291538
  Будашкин Ю.И. Ревизия молей-дугласиид (LEPIIDOPTERA,DOUGLASIIDAE) фауны бывшегоСССР // Праці зоологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Т. 1, вип. 1. – С. 59-112
1291539
  Сергеев Л.А. Ревизия при расследовании преступлений / Л.А. Сергеев. – Москва, 1969. – 103с.
1291540
  Внуковский В.В. Ревизия работ А.А.Мейнгарда и С.М.Чугунова по фауне чешуекрылых Алтая, Минусинского края, Саян и Северо-Западной Монголии / В.В. Внуковский. – Омск : Изд. Сибирского ин-та с.-х. и лесоводства, 1930. – С. 275-285


  На тит. л. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову с сердецным приветом от автора 20/XI. 1930
1291541
  Лябис А.А. Ревизия работы местных финансовых органов по составлению и исполнению бюджета. / А.А. Лябис. – М., 1981. – 63с.
1291542
  Соловьев Г.А. Ревизия ремонтно-строительных организаций / Г.А. Соловьев. – М., 1990. – 71с.
1291543
  Даценко Л.Н. Ревизия рода Sinotala (Mollusca, Gastropoda, Bellamyidae) из миоценовых отложений Причерноморья с описанием нового вида // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 115-117 : рис. – Библиогр.: 8 назв.
1291544
  Квятковский С. Ревизия со временной теоретической физики / С. Квятковский, 1930. – 246с.
1291545
  Скуратовский Я.С. Ревизия состояния учета на предприятии / Я.С. Скуратовский. – М., 1973. – 48с.
1291546
  Кайцер И.Е. Ревизия торговых предприятий / И.Е. Кайцер. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1940. – 136с.
1291547
  Сийрак А.С. Ревизия учреждений народного образования / А.С. Сийрак, К.К. Якуненко. – М., 1967. – 40с.
1291548
  Внуковский В.В. Ревизия фауны чешуекрылых Томского и Тобольского округов Западной Сибири / В.В. Внуковский // Чешуекрылые. Т. I (А - В) - компакт. – С. 107-118


  На с. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлечу Кузнецову yf gfvznm от автора 22.II.1928
1291549
  Митрофанов В.М. Ревизия финансово-хозяйственной деятельлности строительных организаций. / В.М. Митрофанов, В. Пронин. – М., 1953. – 120с.
1291550
  Бианки В.Л. Ревизия форм рода Pyrrhula, сем. Fringillidae, их филогенез и географическое распространение : (доложено в заседании Физико-математического Отделения 3 мая 1906 г.) / В.Л. Бианки. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1907. – С. 159-198. – Отд. оттиск из: Известия Имп. Акад. Наук, 5 серия, т. 25, № 3, 1906 г.
1291551
  Белов Н.Г. Ревизия хозяйственно-финансовой деятельности колхоза / Н.Г. Белов ; Гл. упр. подгот. и повышения квалификации работников учета ЦСУ СССР. – Москва : Статистика, 1974. – 151 с.
1291552
  Негробов Г.А. Ревизия хозяйственной деятельности книготорговых организаций и предприятий. / Г.А. Негробов. – М., 1977. – 301с.
1291553
  Гоголь М.В. Ревизор, 1841
1291554
  Гоголь Н.В Ревизор : Комедия в 5 д. : Прил.: 1) Письмо Гоголя после первого представления "Ревизора". 2) О комедии "Ревизор" - Белинского. 3) "Ревизор" - С. Дудышкина / Н. Гоголь ; Ред. и примеч. Аркадия Сосницкого ; С 30 рис. Вл. Табурина. – [3. изд.]. – Киев ; Санкт-Петербург; Одесса : П.И. Бонадурер, владел. Юж.-рус. книгоизд. Ф.А. Иогансон ; [Тип. П.И. Бонадурер в Киеве), 1914. – 198 с., 1 л. фронт. (портр.), [4] л. ил. – (Иллюстрированная Гоголевская библиотека : (Пособие для учащихся) ; № 13)


  Ком.: Александровский, Григорий Владимирович (1872-?)
1291555
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1918. – 176с.
1291556
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1931. – 112с.
1291557
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1932. – 112с.
1291558
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1933. – 103с.
1291559
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1936. – 149с.
1291560
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1946. – 128с.
1291561
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1948. – 155с.
1291562
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1949. – 144с.
1291563
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1952. – 128с.
1291564
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1952. – 96с.
1291565
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1964. – 159с.
1291566
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1964. – 103с.
1291567
  Гоголь Н.В. Ревизор : Комедия в пяти действиях / Н.В. Гоголь. – Москва : Художественная литература, 1966. – 114с.
1291568
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – Москва : Художественная литература, 1970. – 112с.
1291569
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М., 1970. – 160с.
1291570
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – Москва : Художественная литература, 1970. – 160с.
1291571
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1970. – 160с.
1291572
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1970. – 160с.
1291573
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – Москва, 1971. – 151с.
1291574
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1971. – 160 с.
1291575
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1974. – 159с.
1291576
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1974. – 159с.
1291577
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1976. – 193с.
1291578
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1977. – 472с.
1291579
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1977. – 215с.
1291580
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1977. – 215с.
1291581
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1978. – 159с.
1291582
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – 9-е изд. – М, 1979. – 159с.
1291583
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – Казань, 1980. – 118с.
1291584
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1982. – 718с.
1291585
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1984. – 728с.
1291586
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1987. – с.
1291587
  Гоголь М.В. Ревизор [Ревізор] : комедія на 5 дій / М. Гоголь ; Пеpеклав Олекса Коваленко. – 2-е вид., справл. – Київ : Укр. вид. "Ранок" ; . [Друк. [П.] Барського], 1909. – 96 с. – (Серыя драматична ; № 74)
1291588
  Гоголь М.В. Ревизор [Ревізор] : комедія на 5 дій / М. Гоголь ; Пеpеклав Микола Садовський. – Київ : [Вид.] Т-ва "Час" ; Дpук. Дніпp. Союзу Спожив. Т-в, 1918. – 100 с. – (Серыя драматична ; № 74)
1291589
   Ревизор в театре Вс. Мейерхольда. Сб. ст.. – Л., 1927. – 72с.
1291590
   Ревизор Н.В.Гоголя на сцене Молотовского драматического театра.. – Молотов, 1945. – 35с.
1291591
  Гоголь Н.В. Ревизор. Женитьба : пьесы / Н.В. Гоголь ; [вступ. ст. В.Д. Войтушенко]. – Киев : Дніпро, 1977. – 216 с.
1291592
  Гоголь Н.В. Ревизор. Комедия в 5-ти действиях : / Н.В. Гоголь. – М., 1970. – 160с.
1291593
  Гоголь Н.В. Ревизор. Мертвые души / Н.В. Гоголь. – Москва : Просвещение, 1968. – 561 с.
1291594
  Правдин Л.Н. Ревизор. роман / Л.Н. Правдин. – Пермь, 1967. – 175с.
1291595
  Гоголь Н.В. Ревизор.Женитьба / Н.В. Гоголь. – Москва-Ленинград : Детгиз, 1944. – 160 с.
1291596
  Гоголь Н.В Ревизор; Театральный разъезд : Комедия в 5 д. : (Сцены) : Прил.: 1) Письмо Гоголя после первого представления Ревизора. 2) О комедии Ревизор - Белинского. 3) Ревизор - С. Дудышкина / Соч. Н.В. Гоголя; Ред. Аркадия Сосницкого, преп. Николаев. ин-та, Практ. кад. комм. наук и комм. училища. – Москва : Изд. книжн. маг. Наследники бр. Салаевых, 1886. – IV, 186, [1] с.


  Ред.: Сосницкий, Аркадий Дудышкин, Сергей Геннадиевич (1852-1901)
1291597
  Гоголь Н.В Ревизор; Театральный разъезд : Комедия в 5 д. : Прил.: 1) Письмо Гоголя после первого представления "Ревизора". 2) О комедии "Ревизор" - Белинского. 3) "Ревизор" - С. Дудышкина / Н. Гоголь ; Ред. и примеч. Аркадия Сосницкого ; С 30 рис. Вл. Табурина. – [3. изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1895. – 197 с., ил..


  Ред.: Сосницкий, Аркадий Дудышкин, Сергей Геннадиевич (1852-1901)
1291598
  Куркін М.В. Ревізії та перевірки за зверненнями правоохоронних органів : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Куркін, В.Д. Понікаров; МОіНУ; ХДЕУ. – Харків, 2003. – 412с. – ISBN 966-7922-58-8
1291599
  Хархун В. Ревізійна модель війни : "Україна в огні" Олександра Довженка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5 (650). – С. 45-49. – ISSN 0130-5263
1291600
  Легун Ю. Ревізійний перепис населення 1795 р.: Брацлавська губернія / Юрій Легун, Олександр Петренко ; Державний архів Вінницької області ; КНУТШ. – Вінниця. – ISBN 966-8086-14-7
Ч. 1 : Бершадський повіт, т.1 : Ревізійні списки селян сіл: Криливець, Крушинівка, Лугувате, Любашівка та ін. – 2003. – 284 с.
1291601
  Острянин Д.Х. Ревізіонізм - ворог комунізму / Д.Х. Острянин. – Київ, 1958. – 3-13с.
1291602
   Ревізіонізм - ворог комунізму.. – К., 1960. – 300с.
1291603
  Борисенко В. Ревізіоністи про Голодомор 1932 - 1933 років в Україні // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 113-118. – ISBN 978-966-02-7872-1
1291604
  Грабовський С. Ревізіоністи та пророки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 березня ( 52/53 ). – С. 9


  Український неомаркисзм 1960-1980-х. Варто назвати концепції Миколи Хвильового, Михайла Волобуєва-Артемова і передусім — Володимира Винниченка. Другий етап його розвитку характерний спробою вписати ідеї гуманізму, національної свободи, провідної ...
1291605
  Яремчук В. Ревізіоністська критика національної історії у сучасній Україні: методологічні прогалини // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (554), вересень - жовтень. – С. 159-175. – ISSN 0130-5247
1291606
  Сухомлин М.М. Ревізія болетових грибів (родина Boletaceae) Канівського природного заповідника / М.М. Сухомлин, Ю.М. Кульша // Заповідна справа / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – С. 62-67. – ISSN 1729-7184


  Зроблено аналіз видового складу грибів родини Boletaceae у Канівському природному заповіднику. Повідомляється про знахідку нових для території заповідника видів болетальних грибів: Boletus ferrugineus (Schaeff.) Alessio, Boletus pulverulentus Opat, ...
1291607
  Кічаєв О.М. Ревізія грошово-матеріальних цінностей фондів заробітної плати і адміністративно-управлінських витрат / О.М. Кічаєв, М.Р. Ярмолинський. – К., 1940. – 76с.
1291608
  Сизоненко Н.А. Ревізія доктрини прогресу в історіографічній металітературі Великобританії // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 242-246. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1291609
  Риндюк В.І. Ревізія законодавства: поняття, зміст та види // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 129-136
1291610
  Крисюк В.І. Ревізія і контроль в установах і організаціях бюджетної сфери : навч. посібник / Крисюк В.І., Каленський М.М., Юрченко О.В. ; Європ. ун-т фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу. – Київ : Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 1999. – 148 с. – ISBN 966-7508-40-4
1291611
  Усач Б.Ф. Ревізія і контроль у споживчій кооперації / Б.Ф. Усач. – Львів, 1992. – 317с.
1291612
  Кінащук Л. Ревізія і перевірка як основні методи фінансового контролю в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 128- 130
1291613
  Йосипенко Оксана Ревізія метафізичної мови у французькій семіологічній філософії // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 3 (81). – С.72-78
1291614
  Шостак О.О. Ревізія мілітарної парадигми в дилогії Ігоря Качуровського "Шлях невідомого" і "Дім над кручею" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 284-288. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1291615
  Шмігер Т.В. Ревізія принципів для історії українського перекладознавства: урок пряшівської України // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов ; редкол.: А.М. Варинська, Н. Вульфф, В.Л. Іващенко [та ін.]. – Одеса, 2022. – № 37. – С. 13-21. – ISSN 2307-4558
1291616
  Кулик С. Ревізія як спосіб виявлення ознак привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 134-137
1291617
  Користін О. Ревізія як форма фінансового контролю / О. Користін, А. Клименко // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 62-66. – ISSN 0132-1331
1291618
  Пішкало М. Ревізоване відносне число сонячних плям і прогноз 25-го циклу сонячної активності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Знайдено параметри сонячних циклів після ревізії чисел Вольфа 2015 р. Досліджено кореляційні зв"язки між різними параметрами сонячного циклу. На основі отриманих рівнянь регресії зроблено прогноз 25-го циклу сонячної активності. Прогнозується, що ...
1291619
  Гоголь М.В. Ревізор / М.В. Гоголь. – Львів, 1927. – 112с.
1291620
  Гоголь М.В. Ревізор / М.В. Гоголь. – К, 1936. – 134с.
1291621
  Бортник С.Ю. Ревіталізація ландшафту: креативний підхід до антропогенно перетворених ландшафтів на теренах Польщі / С.Ю. Бортник, Т.М. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2013. – Вип. 2 (70). – C. 308-314. – ISSN 0868-6939
1291622
  П"ятка Н.С. Ревіталізація міських просторів у прикладних дослідженнях / Н.С. П"ятка, Т.Ю. Лужанська, Ільтьо // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2023. – С. 187-199. – (Економічні науки ; вип. 2 (102)). – ISSN 2306-5478
1291623
  Стеблецька Ю.Ю. Ревіталізація промислових об"єктів Києва // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 209-212
1291624
  Запотоцький С.П. Ревіталізація промислових об"єктів міста (на прикладі м. Івано-Франківська) / С.П. Запотоцький, О.Л. Левицька // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 208-211. – ISBN 978-966-285-361-2


  "Сьогодні одним з найважливіших напрямів міського планування розвинених країн світу є дослідження та можливості використання в подальшому міського простору. Мова йтиме про відновлення, реконструкцію та переформатування старих промислових об’єктів на ...
1291625
  Запотоцький С. Ревіталізація промислових об"єктів міста (на прикладі м. Івано-Франківська) / С. Запотоцький, О. Левицька // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 102-106. – ISSN 2076-1333


  Міський простір перебуває сьогодні у процесі постійних трансформацій, які потрібно досліджувати. В даній статті висвітлено один з різновидів таких трансформацій - ревіталізацію промислових підприємств на прикладі міста Івано-Франківська, яка передбачає ...
1291626
  Сич О.А. Ревіталізація як складова стратегії розвитку міста // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 66-73. – (Серія "Економічна" ; вип. 99). – ISSN 2311-2379
1291627
   Ревком Абхазии. Описание фонда.. – Сухуми, 1956. – 25с.
1291628
  Потарикіна Л.Л. Ревкоми України в 1918-1920 рр. / Л.Л. Потарикіна. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1957. – 156 с.
1291629
  Бугай Н.Ф. Ревкомы : научно-популярный очерк / Н.Ф. Бугай. – Москва : Политиздат, 1981. – 175 с.
1291630
  Петриков П.Т. Ревкомы Белоруссии / П.Т. Петриков. – Минск, 1975. – 287 с.
1291631
  Иванова З.М. Ревкомы в борьбе за упрочение Советской власти в Левобережных районах / З.М. Иванова. – Кишинев, 1963. – 167с.
1291632
  Потарикина Л.Л. Ревкомы Киевщины как чрезвычайные местные органы Советской власти в период иностранной военной интервенции и гражданской войны на Украине. : Автореф... канд. юрид.наук: / Потарикина Л.Л.; АН УССР. Сектор гос. и права. – Киев, 1952. – 16 с.
1291633
   Ревкомы Крыма. Сб. докум. и мат.. – Симферополь, 1968. – 244с.
1291634
  Бугай Н.Ф. Ревкомы Подмосковья / Н.Ф. Бугай. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 119 с. : ил. – Библиогр.: с. 109-118 (302 назв.)
1291635
  Тулин М.А. Ревлюция живет. Да здравствует человек. / М.А. Тулин. – Мурманск, 1968. – 40с.
1291636
   Ревлюційна боротьба на Тернопільщині 1917-1939 рр.. – Тернопіль, 1959. – 268 с.
1291637
  Рослаский А. Ревматизм -- твой враг, спорт -- твой друг / А. Рослаский, Садовская-Врублевская. – Москва, 1979. – 96с.
1291638
   Ревматология в медальерном искусстве. Сообщение 2: болезни суставов / О.В. Синяченко, В.Н. Коваленко, О.П. Борткевич, А.М. Гнилорыбов, И.Ю. Головач, А.П. Кузьмина, С.И. Смиян, Н.А. Станиславчук, О.Б. Яременко, Р.И. Яцишин // Український ревматологічний журнал : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; М-во охорони здоров"я України ; ДУ "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска" НАМН України ; голов. ред. В.М. Коваленко. – Київ, 2019. – № 2 (76). – С. 3-10. – ISSN 1607-2669
1291639
  Сервантес Мигель де Ревнивец из Эстремадуры / Сервантес Мигель де. – 148с.
1291640
  Рабинович Я.Б. Ревнители прав народных / Я.Б. Рабинович. – Пермь, 1989. – 187с.
1291641
  Ярушевич А. В. Ревнитель православия, князь Константин Иванович Острожский (1461-1530) и православная Литовская Русь в его время. – Смоленск : Типо-лит. инж.-мех. С. Гуревич, 1896. – 250, XVIII, II с.
1291642
  Кучерук І. Ревностний учитель і пастир священносповідник Василій Малахов // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. 15-16 листоп. 2012 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [відп. ред. О. Федчук]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ ; Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 138-146
1291643
  Шкляревский И.И. Ревность / И.И. Шкляревский. – М., 1974. – 135с.
1291644
  Семпер Й. Ревность : роман / Йоханнес Семпер ;. – Таллин, 1989. – 175 с.
1291645
  Чемберлен Д. Ревность / Д. Чемберлен. – М, 1995. – 345с.
1291646
  Простомолотов В.Ф. Ревность как психологический и психопатологический феномен / В.Ф. Простомолотов, А.И. Простомолотова // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 9. – С. 101-108 : табл., фото. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 2312-5675
1291647
  Дадашидзе И.Ю. Ревность по дому / И.Ю. Дадашидзе. – Тбилиси, 1982. – 96с.
1291648
  Бальзак Оноре де Ревнощі і злидні куртизанок / Оноре де Бальзак ; пер. з фр. Є.І. Старинкевичпа. – Київ : Держлітвидав, 1941. – 457 с.
1291649
  Ружина В.А. Ревнуя к Копернику / В.А. Ружина. – Ярославль, 1973. – 54 с.
1291650
   Рево Сергій Лукич // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 402. – ISBN 978-966-439-754-1
1291651
   Рево Сергій Лукич // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 263-264. – ISBN 978-966-439-757-2
1291652
   Ревовлюционное единство побеждает.. – М., 1931. – 119с.
1291653
  Христов Ц. Револуционерните судови на В. М. Р. О. (1893-1912 г.) / Ц. Христов. – Скопjе : Илинден, 1951. – 46 с.
1291654
  Пархомчук С.М. Революцдионная борьба румынских трудящихся за развитие страны по демоктратическому пути, за мир и дружественные отношения с СССР : Автореф. дис. ... Док. ист. наук / Пархомчук С.М. ; Ан УССР, Секция обществ. наук. – Киев, 1964. – 69 с.
1291655
  Озеров В.М. Революцией мобилизованная и призванная: Совр. литература: 60 лет по ленинскому пути / В.М. Озеров. – М. : Современник, 1977. – 384 с.
1291656
  Кашуткин П.В. Революцией мобилизованный и призванный... / П.В. Кашуткин. – М., 1977. – 255с.
1291657
  Журина В.И. Революцией призванные / В.И. Журина. – Свердловск, 1967. – 58с.
1291658
  Блудов Я.С. Революцией призванные : штрихи к портретам / Я.С. Блудов. – Киев : Политиздат Украины, 1973. – 203 с. : портр.
1291659
  Блудов Я.С. Революцией призванные : штрихи к портретам / Я.С. Блудов. – 2-е изд., доп. – Киев : Политиздат Украины, 1978. – 223 с. : портр.
1291660
  Кончин Е.В. Революцией призванные : рассказы о московских эмиссарах / Е.В. Кончин. – Москва : Московский рабочий, 1988. – 254 с.
1291661
  Гальперин Ф.Я. Революцией призванные / Ф.Я. Гальперин. – К, 1990. – 238с.
1291662
   Революцией призванные. Очерки об оренб. большевиках, их борьбе за победу пролет. революции, за власть Советов. – Оренбург
2. – 1967. – 166с.
1291663
   Революцией призванные. Повести.. – Волгоград, 1969. – 207с.
1291664
   Революцией призванные. Рассказы об оренб. большев., их борьбе за победу пролет. револ., за власть Советов. – Оренубург, 1961. – 168с.
1291665
   Революцией призванные: 70 лет сов. поэзии: сб.. – М., 1987. – 653с.
1291666
   Революцией призванные: воспом. екатеринослав. рабочих, 1893-1917 гг.. – Днепропетровск, 1978. – 198с.
1291667
   Революцией призванные: повести, рассказы, очерки. в 2-х т.. – Москва : Художественная литература
1. – 1987. – 462 с.
1291668
   Революцией призванные: повести, рассказы, очерки. в 2-х т.. – Москва
2. – 1987. – 621с.
1291669
   Революцией призванные: сб.. – Симферополь, 1977. – 158с.
1291670
  Марьямов А.М. Революцией призванный : О Всеволоде Вишневском, его времени и его творчестве / А.М. Марьямов. – М., 1963. – 352с.
1291671
  Путинцева Л.Н. Революцией призванный : докум. повесть о С.П. Барышникове / Л.Н. Путинцева. – Ижевск : "Удмуртия", 1970. – 176 с. : ил., портр.
1291672
  Коновалов А.Д. Революцией призванный : [о В.А. Барышникове] / А.Д. Коновалов. – Москва : Московский рабочий, 1971. – 144 с. : ил., 4 л. ил. – Библиогр. в примеч.: с. 142-143
1291673
  Владимиров В.В. Революцией призванный. / В.В. Владимиров. – Москва, 1976. – 254с.
1291674
  Кирабаев С.С. Революцией призванный: Исслед.и статьи о каз.лит. / С.С. Кирабаев. – Алма-Ата, 1980. – 208с.
1291675
  Шаблин А.П. Революцией призванный: очерки истории Ковров. орденов Ленина, Октябрьской рев., Труд, Красного Знамени з-да им. В.А.Дегтярева. / А.П. Шаблин. – Ярославль, 1977. – 462с.
1291676
   Революцией призваны: докум. повести и очерки о чекистах Алтая.. – Барнаул, 1987. – 216с.
1291677
  Гелис А.И. Революцией призваный / А.И. Гелис. – Куйбышев, 1986. – 78 с.
1291678
  Красин Ю.А. Революцией устрашённые / Ю.А. Красин. – М., 1975. – 368с.
1291679
   Революции 1848-1849.. – М. : Изд-во АН СССР
Т. 1. – 1952. – 848с.
1291680
   Революции 1848-1849.. – М. : Изд-во АН СССР
Т. 2. – 1952. – 640с.
1291681
  Новикова Л.Г. Революции 1917 года и гражданская война в российской провинции : взгляд двух западных историков // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 169-176. – ISSN 0869-5687
1291682
  Идлис Г.М. Революции в астрономии, физике и космологии / Г.М. Идлис. – Москва : Наука, 1985. – 232 с.
1291683
  Линч Д. Революции в Испанской Америке, 1808-1826 / Д. Линч. – М., 1979. – 404с.
1291684
  Малашенко А. Революции в Тунисе, Египте и Ливии // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 7 (229). – С. 143-149. – ISSN 1998-1813
1291685
   Революции на экспорт / Кара-Мурза, О.О. Александров, М.О. Мурашкін, С.А. Телєгін; Сергей Кара-Мурза [и др.]. – Киев : Оріяни, 2007. – 528 с. – На обл. и титул. листе указан 1-й автор, соавторы указаны на обороте титул. листа на укр. языке. – ISBN 978-966-8305-71-9
1291686
  Мишулин А.В. Революции рабов и падение Римской республики. / А.В. Мишулин. – Москва, 1936. – 106с.
1291687
   Революцинный путь Горького.. – М.-Л., 1933. – 144 с.
1291688
  Малышев В.П. Революционер-большевик Ф.Н. Мухин : ист.-биогр. очерк / В.П. Малышев. – Благовещенск, 1957. – 118с.
1291689
  Букина М.Н. Революционер-ученый : Б.В. Дидковский / М.Н. Букина, Ю.С. Постнов. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1969. – 144 с.
1291690
  Мирский М.Б. Революционер в науке, демократ в жизни. Иван Михайлович Сеченов / М.Б. Мирский. – Москва : Знание, 1988. – 219с.
1291691
  Иткина А.М. Революционер, трибун, дипломат. Очерк жизни Александры Михайловны Коллонтай / А.М. Иткина. – Москва, 1964. – 128с.
1291692
  Иткина А.М. Революционер, трибун, дипломат. Страницы жизни А.М. Коллонтай / А.М. Иткина. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1970. – 287с.
1291693
  Севастьянова Т.М. Революционерки Воронежа. / Т.М. Севастьянова. – Воронеж, 1967. – 116с.
1291694
  Каратаев Н.М. Революционеры-географы и этнографы. Статья 1 / Н. Каратаев // Биографии [Компакт - № 252348] / А.А. Бируля. – С. 747-755


  На с. 747 дарств. надпись: Дорогому Николаю Яковлевичу и его семейству в знак глубокого уважения и ... автор
1291695
  Рощевская Л.П. Революционеры-разночинцы / Л.П. Рощевская. – Л, 1983. – 177с.
1291696
  Серебряков Е.А. Революционеры во флоте. / Е.А. Серебряков. – Птгр., 1919. – 63с.
1291697
   Революционеры и либералы России : сб. стат. посвящ. 100-летию со дня рождения Б.П. Козьмина. – Москва : Наука, 1990. – 334 с. – ISBN 5-02-009531-1
1291698
  Персиц А М. Революционеры Индии в стране советов. У истоков инд. ком. движения 19181-1921 / А М. Персиц, . – М, 1973. – 200с.
1291699
  Ленин В.И. Революционная армия и революционное правительство / В.И. Ленин. – Москва, 1979. – 16с.
1291700
  Крастынь Я.П. Революционная борьба крестьян в России в годы империалистической войны / Я.П. Крастынь. – М, 1932. – 96с.
1291701
  Михайлюк А.Г. Революционная борьба крестьян Левобережной Украины между двумя революциями (июнь 1907 - февр. 1917) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Михайлюк А.Г.; Львов. гос. ун. – Львов, 1968. – 38л.
1291702
  Ионенко И.М. Революционная борьба крестьянства Среднего Поволжья в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... канд. ист.наук: / Ионенко И.М.; ВПШ при ЦК КПСС. Каф. истории СССР. – М., 1955. – 16л.
1291703
  Максимов А.М. Революционная борьба пролетариата Добнбасса в 1905 году : Автореф... канд. ист.наук: / Максимов А. М.; Хар.ГУ, Каф. маркс. лен. – Х., 1954. – 16л.
1291704
  Максимов А.М. Революционная борьба пролетариата Донбасса в 1905 году / А.М. Максимов. – Сталино, 1956. – 84 с.
1291705
  Забара А.Д. Революционная борьба рабочего класса Украины : Автореф... канд. ист.наук: / Забара А.Д.;. – К, 1967. – 20л.
1291706
  Воскресенский А.А. Революционная борьба рабочих харьковского паровозостроительного завода (ХПЗ) против самодержавия и капиталистов (195-1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Воскресенский А.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Ленинград, 1950. – 18 с.
1291707
  Плотников И.Ф. Революционная борьба трудящихся Урала в тылу интервентов и белогвардейцев 1918-19 гг. / И.Ф. Плотников. – Свердловск, 1980. – 76с.
1291708
  Кузнецова Н.В. Революционная борьба французского народа в защиту Советской России в 1917-1920 гг. : Автореф. дис... канд. ист. наук / Кузнецова Н.В. ; МП РСФСР. – Москва, 1955. – 16 с.
1291709
  Губайдулин В.М. Революционная власть в освобожденных районах Китая / В.М. Губайдулин. – Новосибирск, 1981. – 272с.
1291710
  Кауфман А.С. Революционная демократия и национально-освободительные революции / А.С. Кауфман. – Москва, 1976. – 64с.
1291711
  Быков Г.Д. Революционная деятельность большевиков Выборгской стороны гор. : Автореф... Канд.истор.наук: / Быков Г.Д.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1951. – 22 с.
1291712
  Молдован Е.В. Революционная деятельность большевиков Дона в 1910-1914 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Молдован Е.В.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1975. – 12л.
1291713
  Георги Н.Г. Революционная деятельность В.В. Воровского в годы реакции : Дис... канд. ист.наук: / Георги Н.Г.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1953. – 246л. – Бібліогр.:л.1-15
1291714
  Георги Н.Г. Революционная деятельность В.В.Воровского в годы реакции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Георги Н.Г.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 16 с.
1291715
  Меленевский А.Ф. Революционная деятельность Г.И. Петровского в дооктябрьский период (1895-1917 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Меленевский А.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 16 с.
1291716
  Меленевский А.Ф. Революционная деятельность Г.И.Петроского в дооктябрьский период (1895-1917 гг) : Дис... канд.ист.наук: / Меленевский А.Ф.; КГУ. – К., 1965. – 308л. – Бібліогр.:л.!-18
1291717
  Дьяков В.А. Революционная деятельность и мировоззрение Петра Сцегенного / В.А. Дьяков. – М, 1972. – 330с.
1291718
  Угринович П.Я. Революционная деятельность И.В. Малыгина на Северном Кавказе (1904-1907 годы) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Угринович П.Я.; МВ и ССО РСФСР. Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 1975. – 46л.
1291719
  Кульвичус В.В. Революционная деятельность литовских большевиков в Петрограде в 1916-1918 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Кульвичус В.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра истории КПСС. – Л., 1961. – 16л.
1291720
  Герасимов А.М. Революционная деятельность М.И.Калинина в Петрограде в 1917-1919 годах. : Автореф... наук: / Герасимов А.М.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП/б/. – Москва, 1950. – 28 с.
1291721
  Хацкевич А.Ф. Революционная деятельность Ф.Э.Дзержинского. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хацкевич А.Ф.; Акад.наук БССР Ин-т истории. – Минск, 1960. – 43л.
1291722
  Фрайман А.Л. Революционная защита Петрограда в феврале-марте 1918 г. / А.Л. Фрайман. – Москва; Ленинград, 1964. – 324с.
1291723
  Московченко Н.Я. Революционная защита Северо-Запада Советской России весной и летом 1919 г. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Московченко Н.Я.; АН СССР. Ленингр. отд-ние Ин-та истории СССР. – Л., 1970. – 19л.
1291724
  Левин В.С. Революционная и государственная деятельнсоть М. М.Майорова : Автореф... канд. ист.наук: / Левин В. С.; АН УССР, Ин-т ист. – К., 1970. – 25л.
1291725
  Марцинкявичюс Ю.О. Революционная и национально-освободительная борьба в Вильнюсском крае в 1920-1928 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Марцинкявичюс Ю.О.; АН ЛитССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1973. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1291726
  Ремезовский И.Д. Революционная и общественно-политическая деятельность Ульяновых на Украине / И.Д. Ремезовский. – Киев : Киевский университет, 1963. – 280 с.
1291727
  Розанов Г.Л. Революционная историческая миссия СССР в борьбе за мир, независимость, свободу и счастье народов / Г.Л. Розанов. – М, 1982. – 64с.
1291728
  Иллерицкий В.Е. Революционная историческая мысль в России : (Домарксистский период) / В.Е. Иллерицкий. – М., 1974. – 350с.
1291729
  Ацаркина Э.Н. Революционная карикатура Германии 1848-1870 годов : 1848-1870 гг. / Э.Н. Ацаркина. – Москва-Ленинград : Огиз - Изогиз, 1931. – 51 с. : ил.
1291730
  Пинксис И. Революционная Лиепая / И. Пинксис. – Рига, 1956. – 292с.
1291731
  Иванова Н.А. Революционная массовая стачка в России (1905-1907, 1912-1914 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Иванова Н.А. ; АН СССР , Ин-т истории. – Москва, 1969. – 35 с.
1291732
  Замалеев А.Ф. Революционная мораль декабристов / А.Ф. Замалеев, Е.А. Овчинникова. – Л., 1985. – 31с.
1291733
  Петропавловский Р.В. Революционная мораль рабочего класса / Р.В. Петропавловский. – Москва, 1981. – 255с.
1291734
  Мицкевич С.И. Революционная Москва 1888-1905 / С.И. Мицкевич. – Москва, 1940. – 495с.
1291735
  Ткаченко П.С. Революционная народническая организация "Земля и воля " (1876-1879 гг ) / Ткаченко П.С. – Москва : Высш. школа, 1961. – 298 с.
1291736
  Филиппов Р.В. Революционная народническая организация Н.А.Ишутина - И.А.Худякова (1863-1866). / Р.В. Филиппов, 1964. – 230 с.
1291737
  Пендзей И.В. Революционная оппозиция в просоюзном движении Германии : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.03 / Пендзей И.В.; Ужгород.гос.ун-т. – Ужгород, 1984. – 25л.
1291738
  Гревле В.О. Революционная песня в борьбе за Советскую власть в Латвии / В.О. Гревле. – Рига, 1971. – 270с.
1291739
  Човганский Т.И. Революционная печать - идейное оружие большевиков в борьбе за победу Советской власти на юге Украины (март 1917 - март 1918 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Човганский Т.И. ; ОГУ. – Одесса, 1968. – 24 с.
1291740
  Драхенберг К.М. Революционная печать Бессарабии и ее роль в воспитании трудящихся в духе пролетарского интернационализма (1922-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Драхенберг К.М.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1969. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
1291741
   Революционная платформа Amadeus Selling Platform Connect // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 6-7 (прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
1291742
  Миронец Надежда Ивановна Революционная поэзия Великого Октября и гражданской войны как исторический источник : Автореф... доктора историческихнаук: 07.00.02, 07.00.09 / Миронец Надежда Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 33л.
1291743
  Миронец Н.И. Революционная поэзия Октября и гражданской войны как исторический источник / Н.И. Миронец. – К., 1988. – 173с.
1291744
   Революционная поэзия. (1890-1917). – 2-е изд. – Ленинград, 1950. – 454с.
1291745
  Грамматчиков Г.В. Революционная пресса Вьетнама (1930-1945) / Г.В. Грамматчиков. – М, 1977. – 119с.
1291746
  Сосновчик С.А. Революционная пропаганда народников на Украине (70-80 гг. ХІХ в.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Сосновчик С.А. ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1974. – 24 с.
1291747
  Добротвор Н.М. Революционная работа большевиков в 3 государственной думе. : Автореф... Доктора ист.наук: / Добротвор Н.М.; Ин-т.истории Акад.наук СССР. – Горький, 1957. – 23л.
1291748
  Гарафутдинов Р.А. Революционная работа большевиков Среднего Поволжья в рядах рабочего класса в годы нового революционного подъема и империалистической войны (1910 - февраль1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Гарафутдинов Р.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1967. – 27л.
1291749
  Пашков М.В. Революционная роль большевистской печати в России в 1905 году. : Автореф... Канд.ист.наук: / Пашков М.В.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП(б). – М, 1950. – 27л.
1291750
  Гросул В.Я. Революционная Россия и Балканы (1874-1883) / В.Я. Гросул; Академия наук СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1980. – 336 с.
1291751
  Семенов М.И. Революционная Самара 80-90-х годов / М.И. Семенов. – Куйбышев, 1940. – 88с.
1291752
  Покусаев Е. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина / Покусаев Е.И. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 471 с., [1] л. портр.
1291753
  Бирман М.А. Революционная ситуация в Болгарии в 1918-1919 гг. / М.А. Бирман ; АН СССР, Ин-т славяноведения. – Москва : АН СССР, 1957. – 390 с., 2 л. карт. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1291754
  Седов М.Г. Революционная ситуация в России 1859-1961 г / М.Г. Седов. – М, 1961. – 50с.
1291755
   Революционная ситуация в России в 1859-1861 гг. : сборник статей. – сб. 8. – Москва : Наука
[Т. 8] : Чернышевский и его эпоха. – 1979. – 264 с.
1291756
   Революционная ситуация в России в 1859-1861 гг.: сб. ст.. – М., 1960. – 544с.
1291757
   Революционная ситуация в России в 1859-1861 гг.: сб. ст.. – М., 1962. – 596с.
1291758
   Революционная ситуация в России в 1859-1861 гг.: сб. ст.. – М., 1963. – 460с.
1291759
   Революционная ситуация в России в 1859-1861 гг.: сб. ст.. – М., 1965. – 464с.
1291760
   Революционная ситуация в России в 1859-1861 гг.: сб. ст.. – М., 1970. – 376с.
1291761
   Революционная ситуация в России в 1859-1861 гг.: сб. ст.. – М., 1974. – 383с.
1291762
   Революционная ситуация в России в 1859-1861 гг.: сб. ст.. – М., 1978. – 256с.
1291763
  Мироненко Аркадий Андреевич Революционная социал-демократия в борьбе за политическое воспитание пролетариата Петербурга (1894-1903 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Мироненко Аркадий Андреевич; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1979. – 20л.
1291764
  Красин Ю.А. Революционная теория и революционная политика / Ю.А. Красин, Б.М. Лейбзон. – Москва, 1979. – 255с.
1291765
  Павлович М. Революционная Турция / М. Павлович. – М., 1921. – 127с.
1291766
  Лосберг М.Я. Революционная художественная литература в латышских рабочих изданиях с 1898 г. по 1907 г. : Автореф... Канд.филол.наук: / Лосберг М.Я.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1953. – 16л.
1291767
  Колесников Б.И. Революционная эстетика П.Б.Шелли. / Б.И. Колесников. – М., 1963. – 114с.
1291768
  Каравелов Л. Революционни разкази / Л. Каравелов. – София, 1947. – 183с.
1291769
  Жданов В.В. Революционните демократи и поезията на Некрасов / В.В. Жданов, А. Лаврецки. – София, 1948. – 30 с.
1291770
  Минайлов В.И. Революционніе традиции рабочего класса - важное средство коммунистического воспитания / В.И. Минайлов. – М, 1984. – 64с.
1291771
  Гошовский Н.Н. Революционній процесс : историко-методологический аспект / Н.Н. Гошовский. – К, 1991. – 181с.
1291772
   Революционно-демократическая журналистика освободившихся стран: сб. науч. тр.. – М., 1987. – 150с.
1291773
  Козлов Н.С. Революционно-демократическая и философская мысль на Украине в конце 19 - начале 20 в. / Н.С. Козлов. – М., 1966. – 58с.
1291774
  Каплан А.Б. Революционно-демократическая идеология и утопический социализм во Франции 18 века / А.Б. Каплан. – М., 1989. – 188с.
1291775
  Кременская И.К. Революционно-демократическая критика и публицистика 40-60-х годов XIX в. / И.К. Кременская. – Москва, 1987. – 167 с.
1291776
  Щербина В.Р. Революционно-демократическая критика и современность / В.Р. Щербина. – Москва, 1980. – 544с.
1291777
  Кочарли Фирудин Касум оглы Революционно-демократическая мысль в Азербайджане и Нариман Нариманов : Автореф... д-ра философ.наук: / Кочарли Фирудин Касум оглы; АН АзССР. Отд-ние обществ. наук. – Баку, 1966. – 61л.
1291778
  Хевролина В.М. Революционно-демократическая мысль о внешеней политике России и международных отношениях. / В.М. Хевролина. – Москва, 1986. – 246с.
1291779
   Революционно-демократическая поэзия 60-х годов. Сб. ст.. – Ленинград, 1934. – 304 с.
1291780
  Ухалов Е.С. Революционно-демократическая публицистика и критика 40-х - 60-х гг. Х1Хв. / Е.С. Ухалов. – М, 1959. – 48с.
1291781
  Зарькова Галина Леонидовна Революционно-демократическая эстетика Белоруссии второй половины XIX века : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Зарькова Галина Леонидовна; АН УССР. Ин-т философии. – Киев, 1987. – 18л.
1291782
  Чиркин В.Е. Революционно-демократическое государство современности / В.Е. Чиркин. – М., 1984. – 295с.
1291783
  Лапин Н.А. Революционно-демократическое движение 60-х годов 19 века / Н.А. Лапин. – Свердловск, 1967. – 188с.
1291784
   Революционно-исторический календарь-справочник... на 1964 год.. – М., 1964. – 312с.
1291785
  Григорьева Е.А. Революционно-народническая эмиграция конца XIX века : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Григорьева Е.А. ; МГУ. – Москва, 1970. – 25 с.
1291786
  Мурзак Ульян Григорьевич Революционно-освободительная борьба трудящихся бессарабии в 1921-1924 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Мурзак Ульян Григорьевич; АН Молд. ССР. Ин-т истории. – Кишинев, 1980. – 16л.
1291787
  Твердохлеб В.Ю. Революционно-освободительная борьба трудящихся Прикарпатья в 1921-1939 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Твердохлеб В.Ю.; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1969. – 17л.
1291788
   Революционно-освободительное движение в ХІХ - ХХ вв. в Поволжье и Приуралье. Сб. ст.. – Казань, 1974. – 115с.
1291789
  Машотас Владимир Владимирович Революционно-освободительное движение на Западной Украине в советской и прогрессивной зарубежной украинской историографии и библиографии 1919-1967 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.09 / Машотас Владимир Владимирович ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1973. – 19 с.
1291790
  Микиртумова Е.В. Революционно-романтические поэмы П.Б.Шелли : Автореф... канд. филол.наук: 10.644 / Микиртумова Е.В.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 22л.
1291791
  Дюжев Ю.И. Революционное Беломорье в руссой литературе Севера / Ю.И. Дюжев. – Архангельск, 1970. – 94с.
1291792
   Революционное движение 1860-х годов. Сб.. – Москва, 1932. – 261с.
1291793
   Революционное движение 1905-19007 гг. в Томской губернии. Сб. докум.. – Томск, 1955. – 131с.
1291794
   Революционное движение в 1905-1907 гг. в Костромской губернии.. – Кострома, 1955. – 363с.
1291795
  Парсамян В.А. Революционное движение в Армении 1905-1907 гг / В.А. Парсамян. – Ереван, 1955. – 86с.
1291796
  Арутюнян А.М. Революционное движение в Армении в 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Арутюнян А.М.; МГУ. – М, 1957. – 19л.
1291797
   Революционное движение в армии в годы первой русской революции. Сб. ст.. – Москва, 1955. – 504 с.
1291798
   Революционное движение в армии и на флоте в годы первой мировой войны.. – Москва, 1966. – 467 с.
1291799
   Революционное движение в Астрахани и Астраханской губернии в 1905-1907 годах. Сб. докум. и мат.. – Астрахань, 1957. – 503 с.
1291800
   Революционное движение в Белоруссии. 1905-1907 гг. Докум. и мат.. – Минск, 1955. – 747с.
1291801
   Революционное движение в Белоруссии. Июнь 1907- февр. 1917: докум. и мат.. – Минск, 1987. – 283 с.
1291802
  Савицкий Э.М. Революционное движение в Болоруссии в годы первой мировой войны и второй русской революции (июль 1914 -- март 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Савицкий Э. М.; АН БССР, Ин-т ист. – Минск, 1968. – 16л.
1291803
   Революционное движение в Бурят-Монголии в период революции 1905 года. Сб. докум.. – Улан-Удэ, 1955. – 167с.
1291804
   Революционное движение в военных округах, март 1917 г. - март 1918 г.: сб. докум. и мат.. – Москва, 1988. – 486с.
1291805
  Дьяконицын Л.Ф. Революционное движение в Вологодской губернии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Дьяконицын Л.Ф.; Моск.гос.ист-архив.ин-т. – М, 1965. – 23л.
1291806
   Революционное движение в Воронежской губернии 1905-1907 гг. Сб докум. и мат.. – Воронеж, 1955. – 508 с.
1291807
  Николаева Г.А. Революционное движение в Восточной Сибири (июнь1907-июль 1914 гг.) : Автореф... канд. сит.наук: 07.00.02 / Николаева Г. А.; ИркутГУ. – Иркутск, 1973. – 26л.
1291808
  Папырина А.А. Революционное движение в Вятской губернии в 1905-1907 гг. / А.А. Папырина. – Киров, 1975. – 151с.
1291809
  Ермолаев В.А. Революционное движение в Германии перед Реформацией / В.А. Ермолаев. – Саратов, 1966. – 88с.
1291810
  Церцвадзе М.В. Революционное движение в Грузии в 1914-1917 гг. : Автореф... докт. ист.наук: / Церцвадзе М. В.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1958. – 59л.
1291811
  Чхартишвили С.Д. Революционное движение в Грузии в период первой мировой имприалистической войны (1914 г. - фавраль 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Чхартишвили С.Д.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1953. – 28 с.
1291812
   Революционное движение в Дагестане в 1905-1907 годы. Сб. докум. и мат.. – Махачкала, 1956. – 237с.
1291813
   Революционное движение в Забайкалье 1905-1907 гг. Сб. докум. и мат.. – Чита, 1955. – 448 с.
1291814
  Самосудов В.М. Революционное движение в Западной Сибири / В.М. Самосудов. – Омск, 1970. – 254с.
1291815
   Революционное движение в Иркутской губернии в период первой русской революции. Сб. докум. мат.. – Иркутск, 1955. – 156 с.
1291816
   Революционное движение в Казахстане в 1905-1907 годах. Сб. докум. и мат.. – Алма-Ата, 1955. – 363 с.
1291817
   Революционное движение в Калужской губернии в период первой русской революции 1905-1907 годов. Сб. докум. – Калуга, 1955. – 240 с.
1291818
  Казьмирчук Г.Д. Революционное движение в Киевском университете (1834-1861 гг.) / Г.Д. Казьмирчук Г.Д., В.Л. Смирнов ; КГУ им. Т.Г. Шевченко, историчний фак-т. – Київ, 1984. – 51с.
1291819
  Меликян Г.С. Революционное движение в Лори в 1903-1907 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Меликян Г.С.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1952. – 32 с.
1291820
  Мельников А.Б. Революционное движение в Московском гарнизоне в период первой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мельников А.Б.; Моск.гор.пед.ин-т. – М, 1954. – 16л.
1291821
   Революционное движение в Н.Новгороде и Нижегородской губернии в 1900-1904 гг. Сб. докум.. – Горький, 1957. – 378 с.
1291822
   Революционное движение в Н.Новгороде и Нижегородской губернии в 1905-1907 гг. Сб. докум. и мат.. – Горький, 1955. – 615 с.
1291823
   Революционное движение в Омске в годы первой русской революции (1905-1907). Сб. докум. мат.. – Омск, 1957. – 304 с.
1291824
   Революционное движение в Орловской губернии в период первой русской революции 1905-1907 годов. Сб. докум. и мат.. – Орел, 1957. – 227с.
1291825
   Революционное движение в Псковской губернии в 1905-1907 гг. Сб. докум.. – Псков, 1956. – 298с.
1291826
  Спиридович А.И. Революционное движение в России / А.И. Спиридович. – С.-Петербург : Тип.Штаба Отд.Корпуса Жандармов
Вып.1 : Российская Социал-демократическая партия. – 1914. – 210с. – Кн.нап.: рос. стар. орф.
1291827
  Спиридович А.И. Революционное движение в России / А.И. Спиридович. – Петроград
Вып.1 : Партия Социалистов-революционеров и ее предшественники. – 1916. – 580с. – Кн.нап.: рос. стар. орф.
1291828
  Седов М.Г. Революционное движение в России 60-70 годов 19 в. / М.Г. Седов. – М, 1959. – 48с.
1291829
   Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мятежа.. – Москва, 1959. – 696с.
1291830
   Революционное движение в России в апреле 1917 г. Апрельский кризис.. – М., 1958. – 936с.
1291831
   Революционное движение в России в июле 1917 г. Июльский кризис.. – Москва, 1959. – 627с.
1291832
  Георгиева Н.Г. Революционное движение в России в конце XIX - начале XX в. / Н.Г. Георгиева. – М, 1986. – 190с.
1291833
   Революционное движение в России в мае - июне 1917 г. Июньская демонстрация.. – Москва, 1959. – 662с.
1291834
   Революционное движение в России в сентябре 1917 г. Общенациональный кризис. – Москва, 1961. – 632 с.
1291835
   Революционное движение в России весной и летом 1905 года. – Москва, 1957. – 1010с.
1291836
   Революционное движение в России весной и летом 1905 года. – Москва
кн. 1 ч. 2. – 1961. – 561с.
1291837
  Федосов И.А. Революционное движение в России во второй четверти XIX в. / И.А. Федосов. – Москва, 1958. – 415 с.
1291838
   Революционное движение в России накануне Октябрьского вооруженного восстания (1-24 октября 1917 г.). – Москва, 1962. – 580 с.
1291839
   Революционное движение в России после свержения самодержавия. – Москва, 1957. – 857 с.
1291840
  Муратов Х.И. Революционное движение в русской армии в 1905-1907 гг. / Х.И. Муратов. – Москва, 1955. – 359с.
1291841
  Дьяков В.А. Революционное движение в русской армии и восстание 1863 / В.А. Дьяков, И.С. Миллер. – М, 1964. – 448с.
1291842
  Сенчакова Л.Т. Революционное движение в русской армии и флоте в конце XIX - начале XX вв / Л.Т. Сенчакова. – М., 1972. – 216с.
1291843
   Революционное движение в Сибири и на Дальнем Востоке. – Вып. 1. – Томск, 1960. – 190с.
1291844
   Революционное движение в Сибири и на Дальнем Востоке. – Вып. 2. – Томск, 1963. – 198с.
1291845
   Революционное движение в Сибири и на Дальнем Востоке. – Вып. 3. – Томск, 1965. – 192с.
1291846
   Революционное движение в Сибири и на Дальнем Востоке. – Вып. 4. – Томск, 1967. – 188с.
1291847
   Революционное движение в Смоленской губернии в 1905-1907 гг.. – Смоленск, 1956. – 148с.
1291848
   Революционное движение в Смоленской губернии в 1905-1907 гг. Сб. докум.. – Смоленск, 1957. – 378с.
1291849
  Валеев Р.К. Революционное движение в Среднем Поволжье в период назревания общенародного кризиса : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Валеев Р.К. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1968. – 23 с.
1291850
  Кубышкин А.И. Революционное движение в странах Центральной Америки и американский империализм. / А.И. Кубышкин. – Иваново, 1986. – 90с.
1291851
   Революционное движение в Таврической губернии в 1905-1907 гг. Сб. докум. и мат.. – Симферополь, 1955. – 214с.
1291852
   Революционное движение в Татарии в 1905-1907 гг. Сб. докум. и мат.. – Казань, 1957. – 495 с.
1291853
   Революционное движение в Тобольской губернии (1905-1914). Сб. докум. мат.. – Тюмень, 1961. – 312 с.
1291854
   Революционное движение в Тульской губернии 1905-1907 гг. Сб. докум. и мат.. – Тула, 1956. – 272с.
1291855
  Крутиков В.И. Революционное движение в Тульской губернии в годы первой мировой войны (июль 1914 -- февраль 1917) / В.И. Крутиков. – Тула, 1964. – 60 с.
1291856
  Соловьев А.Г. Революционное движение в Туркмении в 1908-1917 гг. / А.Г. Соловьев. – Ашхабад; Москва
4. – 1946. – 275с.
1291857
   Революционное движение в Туркменистане в 1907-1917 гг.. – Ашхабад, 1970. – 312с.
1291858
  Свирский С.Я. Революционное движение в царской армии в Туркестане в годы нового революционного подъема (1910-1914 гг.) / С.Я. Свирский. – Ташкент, 1960. – 128с.
1291859
  Федоров А.В. Революционное движение в царской армии и флоте в период первой русской революции / А.В. Федоров. – Л., 1955. – 40с.
1291860
   Революционное движение в Черноморском флоте в 1905-1907 гг. Воспом. и письма.. – Москва, 1956. – 313с.
1291861
   Революционное движение в Чувашии в период первой русской революции 1905-1907 гг. Докум. и мат.. – Чебоксары, 1956. – 320с.
1291862
   Революционное движение в Юго-Осетии (1905-1907 годы). Докум. и мат.. – Сталинир, 1958. – 234с.
1291863
  Догузов П.В. Революционное движение в Юго-Осетии в конце XIX - начале XX вв. / П.В. Догузов. – Сталинир, 1960. – 335с.
1291864
  Меркис В.Ю. Революционное движение вильнюсских рабочих в 1895-1904 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Меркис В.Ю.; Акад.наук Литов.ССР.Ин-т истории. – Вильнюс, 1957. – 20л.
1291865
   Революционное движение во французской армии в 1917 г.. – М.-Л., 1934. – 314с.
1291866
  Сердюк И. Революционное движение и борьба за Советскую власть в Саратовской губернии 1861-1920 / И. Сердюк. – Саратов, 1963. – 328с.
1291867
   Революционное движение и современная реалистическая литература Латинской Америки: сб. ст.. – М., 1988. – 350с.
1291868
  Джангджава В.С. Революционное движение крестьян в Грузии в 1917-1921 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Джангджава В. С.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1970. – 20л.
1291869
  Михайлик П.П. Революционное движение крестьян Западной Украины в 1929-1933 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Михайлик П.П. ; АН УССР , Ин-т истории Украины. – Киев, 1952. – 15 с.
1291870
   Революционное движение на Брянщине (1895 г. - февр. 1917 г.): сб. докум. и мат.. – Тула, 1976. – 352с.
1291871
  Киперман А.Я. Революционное движение на Буковине в конце XIX -- начале ХХ вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Киперман А.Я.; М-во просвещения РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1956. – 15л.
1291872
  Андреев Г.И. Революционное движение на КВЖД в 1917-1922 гг. / Андреев Г.И. ; отв. ред. М.Е. Плотникова, В.С. Познанский ; АН СССР, Сибир. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск : Наука, 1983. – 141 с. – Библиогр.: с. 130-137
1291873
   Революционное движение на Кубани в 1905-1907 гг. Сб. докум. и мат.. – Краснодар, 1956. – 375с.
1291874
  Гирич И М. Революционное движение на Левобережной Украине накануне первой русской революции в 1904 году. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гирич М.И,; МВО УССР. – Львов, 1956. – 16с.
1291875
  Гараничев В.А. Революционное движение работных людей на мануфактурах в России в середине XVIII века : Автореф... кандид. историч.наук: / Гараничев В.А.; Московский гос. педагогический институт им. В.И.Ленина. – Смоленск, 1951. – 18 с.
1291876
  Алексеева Н.В. Революционное движение рабочего класса / Н.В. Алексеева. – Москва, 1969. – 48с.
1291877
  Земцов А.А. Революционное движение рабочего класса / А.А. Земцов. – Ростов-на-Дону, 1974. – 36с.
1291878
  Воробей П.И. Революционное движение рабочих Украины в освещении большевистской печати (1912-1914 гг) : Дис... канд. ист.наук: / Воробей П. И.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1949. – 423л. – Бібліогр.:л.415-423
1291879
  Воробей П.И. Революционное движение рабочих Украины в освещении большевистской печати (1912-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Воробей П.И.; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1950. – 18 с.
1291880
  Зиберов В.И. Революционное движение шахтеров Донбсса в период империализма (1900-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Зиберов В.И.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 27л.
1291881
  Коландер Д. Революционное значение теории сложности и будущее экономической науки // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 84-100. – ISSN 0042-8736
1291882
   Революционное и общественное движение в России ХІХ века.. – Воронеж, 1968. – 115с.
1291883
   Революционное и общественное движение в Сибири в конце ХІХ - начале ХХ в. : сб. статей. – Новосибирск, 1986. – 220с.
1291884
   Революционное искусство.. – К., 1919. – 16с.
1291885
  Миронец Н.И. Революционное крестьянское движение на Подолии накануне Великой Октябрьской социалистической революции (март-октябрь 1917 года) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Миронец Н.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 23 с.
1291886
   Революционное мировоззрение и задачи совершенствования социализма: межвуз. сб.. – Петрозаводск, 1987. – 157с.
1291887
  Тесемников В.А. Революционное молодежное движение в Югославии / В.А. Тесемников. – М, 1980. – 164 с.
1291888
  Лосинский Н.Б. Революционное народническое движение Белорусии 1870-1884 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 002 / Лосинский Н.Б.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1972. – 26л.
1291889
  Антонов В.Ф. Революционное народничество : пособие для учителей / В.Ф. Антонов. – Москва : Просвещение, 1965. – 266 с. : портр.
1291890
   Революционное народничество 70-х годов ХІХ века : сборник документов и материалов : в 2 т. – Москва
Т. 1. – 1964. – 531 с.
1291891
   Революционное народничество 70-х годов ХІХ века : сборник документов и материалов : в 2 т. – Москва : Наука
Т. 2 : 1876 - 1882. – 1965. – 472с.
1291892
  Катренко А.Н. Революционное народничество конца 70-х - начала 80-х годов XIX в. на Украине : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Катренко А.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1969. – 19 с.
1291893
   Революционное наследие Коммунистического Интернационала: докл. конф.. – М., 1980. – 128с.
1291894
  Иосифова Е.М. Революционное настроение масс и диалектика его развития в социальной революции пролетариата : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Иосифова Е.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
1291895
  Иосифова Елена Михайловна Революционное настроение масс и диалектика его развития в социальной революции пролетариата. : Дис... канд. философ.наук: / Иосифова Елена Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 201л. – Бібліогр.:л.176-201
1291896
  Халипов В.Ф. Революционное обновление мира в современную эпоху. / В.Ф. Халипов. – Москва, 1984. – 144с.
1291897
  Обушный Н.И. Революционное обновление мира и его враги / Н.И. Обушный, Р.А. Степанов. – К., 1979. – 46 с.
1291898
  Виленская Э.С. Революционное подполье в России в середине шестидесятых годов XIX века и его идейные и организационные истоки : Автореф... канд ист.наук: / Виленская Э.С.; Акад. наук СССР. – Москва, 1963. – 22л.
1291899
   Революционное правительство во Франции в эпоху Конвента (1792-1794). Сб. докум. и мат.. – Москва, 1927. – 719 с.
1291900
   Революционное преобразование общества и современная идеологическая борьба.. – Казань
ч. 1. – 1982. – 134с.
1291901
   Революционное преобразование общества и современная идеологическая борьба.. – Казань
ч. 2. – 1982. – 159с.
1291902
  Альгина Н.Д. Революционное прошлое Карельского перешейка / Н.Д. Альгина. – Выборг, 1968. – 56с.
1291903
   Революционное прошлое Тбилиси. – Тбилиси, 1964. – 224 с.
1291904
  Байер М. Революционное рабочее единство. Эйзенах. Гота. Эрфурт / М. Байер, Г. Винклер ; пер. с нем. Грищенко. – Москва : Прогресс, 1985. – 168 с.
1291905
  Лежава А.П. Революционное содружество народов Грузии и Северного Кавказа в борьбе против деникинщины : Автореф... канд. ист.наук: / Лежава А. П.; АН ГССР, Ин-т ист., археол. и этнограф. – Тбилиси, 1968. – 26л.
1291906
  Смольяников М.М. Революционное сознание солдат Западного фронта в 1917 г / М.М. Смольяников. – Минск, 1991. – 262с.
1291907
  Михайленко П.П. Революционное творчество народных масс в создании советского суда и советского уголовного права в УССР. / П.П. Михайленко. – Львов, 1955. – 48с.
1291908
  Антонов В.Ф. Революционное творчество П.Л. Лаврова / В.Ф. Антонов ; под ред. И.В. Пороха. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1984. – 173 с. – Библиогр.: с. 162-172
1291909
  Боханов А. Революционное умопомрачение // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 8. – С. 124-144. – ISSN 0131-2332


  Александр Блок и 1917 год
1291910
  Горбачев М.С. Революционной перейстройке - идеологию обновления / М.С. Горбачев. – Москва : Политиздат, 1988. – 46 с.
1291911
  Ксенезенко Н.И. Революционные аграрные преобразования на Украине / Н.И. Ксенезенко. – Харьков, 1980. – 144с.
1291912
  Гулевич В.Н. Революционные антивоенные традиции в германском рабочем движении: страницы истории / В.Н. Гулевич. – К., 1988. – 200с.
1291913
  Марков А.С. Революционные были / А.С. Марков. – Волгоград, 1978. – 158с.
1291914
  Вырубов Г.Н. Революционные воспоминания (Герцен, Бакунин, Лавров). – [Санкт-Петербург] : [Тип. Т-ва "Общественная польза"]
[Ч. 1-2] : [Письма А. И. Герцена к Г. И. Вырубову: 1866-1869]. – 1913. – С. 53-97, 45-79. – Отд. оттиск: Вестник Европы, 1913, [кн. 1], январь
1291915
  Федоров А.В. Революционные восстания в Черноморском флоте в 1905 году / А.В. Федоров. – Л., 1946. – 136с.
1291916
  Корчин М.Н. Революционные выступления донского казачества. / М.Н. Корчин. – Ростов н/Д, 1941. – 36с.
1291917
  Айзин Б.А. Революционные германские социал-демократы против империализма и войны (1907-1914 гг.) / Б.А. Айзин ; АН СССР, Ин-т всеобщ. истории. – Москва : Наука, 1974. – 331 с. – Библиогр.: с. 314-324
1291918
   Революционные движения и империалистическая контрреволюция (70-е - начало 80-х гг.). – М., 1987. – 278с.
1291919
  Астафьева М.К. Революционные демократы - предшественники русской социал-демократии. : Дис... канд. ист.наук: / Астафьева М.К.; Ин-т повышения квалификац. преподават. маркс.-ленин. при КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1954. – 274л. – Бібліогр.:л.I-IX
1291920
   Революционные демократы и русская литература ХІХ века.. – М., 1986. – 364с.
1291921
  Львова М.В. Революционные демократы и цензурная политика правительства в годы первой революционной ситуации. : Автореф... канд. ист.наук: / Львова М.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 16 с.
1291922
  Ястребов Ф. Революционные демократы на Украине / Ф. Ястребов. – К, 1960. – 23с.
1291923
  Аринштейн Л.М. Революционные и демакратические тенденции в английской поэзии второй половины XIX века : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аринштейн Леонид Матвеевич ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Каф. ист. зарубежных литератур. – Москва, 1964. – 32 с.
1291924
   Революционные комитеты Абхазии в борьбе за установление и упрочение Советской власти (февр. 1921 г. - февр. 1922 г.) Сб. докум. и мат.. – Сухуми, 1961. – 426с.
1291925
  Галустян Ф.М. Революционные комитеты Абхазии в борьбе за установление и упрочение Советской власти (февраль 1921 - февраль 1922 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Галустян Ф.М. ; АН ГрузССР , Ин-т истории, археологии и этнографии. – Сухуми, 1966. – 24 с.
1291926
  Расстригин А.Ф. Революционные комитеты августовского кризиса 1917 г. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Расстригин А.Ф.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 16л.
1291927
   Революционные комитеты Аджарии в борьбе за становление и упрочение советской власти (март 1921 г. - январь 1922 г.) Сб. докум. и мат.. – Сухуми, 1963. – 364с.
1291928
   Революционные комитеты БССР. Нояб. 1918 г. - июль 1920 г. Сб докум. и мат.. – Минск, 1961. – 460с.
1291929
  Исрапилов Абид Курбан Магомедович Революционные комитеты в борьбе за установление и упрочение Советской власти в национальных районах Северного Кавказа. : Дис... докт. ист.наук: 07.00.02 / Исрапилов Абид Курбан Магомедович; Мин. здравоохран. РСФСР. Дагестан. гос. мед. ин-т. – Махачкала, 1977. – 386л. – Бібліогр.:л.I-XVII
1291930
   Революционные комитеты Грузии в борьбе за установление и упрочение Советской власти (февр. 1921 г. - март 1922 г.) Сб. докум. и мат.. – Сухуми, 1963. – 536с.
1291931
  Ахалая И.Д. Революционные комитеты Грузии в борьбе за установление и упрочение Советской власти. (Февраль 1921 г. - март 1922 г.) / Ахалая И.Д. ; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии - филиал ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Сухуми : Алашара, 1968. – 328 с.
1291932
  Бугай Н.Ф. Революционные комитеты Дона и Северного Кавказа, 1919-1921 г. / Н.Ф. Бугай ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1979. – 235 с.
1291933
  Сумбадзе Н.Д. Революционные комитеты как органы государства Грузии. (Ист.-правовое исследование). : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Сумбадзе Н.Д.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 32л.
1291934
  Понихидин Ю.М. Революционные комитеты РСФСР. 1918-1921 гг. / Ю.М. Понихидин. – Саратов, 1982. – 118с.
1291935
  Бугай Н. ф. Революционные комитеты Северного Кавказа в борьбе за восстановление и упрочение Советскйо власти в 1920-1921 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Бугай Н. ф.; АН СССР, Ин-т ист. СССР. – М., 1971. – 38л.
1291936
  Бугай Н.Ф. Революционные комитеты Ставрополья / Н.Ф. Бугай ; Карачаево-Черкес. НИИ экономики, истории яз. и лит. – Черкесск : Ставропольское книжное издательство, Карачаево-Черкесское отделение, 1978. – 103 с. – Библиогр. в примеч.: с. 93-102
1291937
   Революционные комитеты Терской области в борьбе за восстановление и упрочение Советской власти (окт. 1919 г. - авг. 1920 г.). – Сухуми, 1971. – 432с.
1291938
  Малкиель С.В. Революционные комитеты Черниговщины в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Малкиель С.В.; АН СССР. Ин-т истории. – Чернигов, 1955. – 16л.
1291939
   Революционные латышские стрелки (1917-1920). – Рига, 1980. – 352с.
1291940
  Чоговадзе Г.И. Революционные мероприятия в совершенствовании форм хозяйственного руководства. (На прим. Совета нар. хоз. Груз.ССР). : Автореф... канд. экон.наук: / Чоговадзе Г.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 38л.
1291941
  Денисов Ю.С. Революционные мотивы в творчесве Виктора Гюго 50-х годов XIX в. (Антинаполеновский цикл) : Автореф... канд. филол.наук: / Денисов Ю. С.; Моск гос. пед. ин-т. – Томск, 1968. – 18л.
1291942
  Ляшенко Л.М. Революционные народники / Л.М. Ляшенко. – М., 1989. – 141с.
1291943
   Революционные песни. Сб.. – Брянск, 1957. – 144с.
1291944
  Богданович Т.А. Революционные попытки шестидесятых годов : М. Михайлов. В. Обручев. Н.Г. Чернышевский. Д. Каракозов. С. Нечаев / Т.А. Богданович. – Петроград : Новая Россия, 1917. – 50 с. – (Очерки политических движений в России)


  Содержание конволюта: 1. 1-е марта - 3-е апреля 1881 года : (Петербург 25 лет тому назад) / В.В. Богучарский. С. 1-32; 2. Письмо Исполнительного Комитета к Александру III. - С. 33-37; 3. События 1-го марта и Николай Константинович Михайловский / ...
1291945
  Иванов Н.Д. Революционные преобразования в народном хозяйстве Коми края в 1918-1920 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Иванов Н.Д.; Ин-тут истории АН СССР. Лен. отд. – Сыктывкар, 1967. – 20л.
1291946
  Васьк А.А. Революционные преобразования в Советской Эстонии в 1940-1941 гг : Автореф... канд. ист.наук: / Васьк А.А.; АОН при ЦК КПСС. – М, 1962. – 18л.
1291947
  Коваль Б.И. Революционные процессы в Латинской Америке / Б.И. Коваль. – М, 1974. – 371с.
1291948
   Революционные рассказы. Сб.. – София, 1978. – 129с.
1291949
  Черепица В.Н. Революционные связи Белоруссии и Польши в 70-80-х годах XIX века. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Черепица В.Н.;. – Минск, 1978. – л.
1291950
  Смирнов А.Ф. Революционные связи народов России и Польши / А.Ф. Смирнов. – Москва, 1962. – 428 с.
1291951
  Филяков В.Г. Революционные связи рабочих Белоруссии и России в конце Х1Х - начале ХХ в. / В.Г. Филяков. – Минск, 1987. – 140с.
1291952
   Революционные сдвиги в физико-математическом познании: философ.-мировоззрен. значение). – К., 1992. – 300с.
1291953
  Астахов В.И. Революционные события 1905-1907 гг. в Харькове и губернии / Астахов В., Кондуфор Ю. – Харьков : Облиздат, 1955. – 120 с.
1291954
   Революционные события 1905-1907 гг. на Полтавщине. Докум. и мат.. – Х., 1957. – 263с.
1291955
   Революционные события в Карелии в годы первой русской революции (1905 - 1907 гг.). – Петрозаводск, 1955. – 183с.
1291956
   Революционные события на Алтая в 1905 - 1907 гг. Сб. докум.. – Барнаул, 1967. – 208с.
1291957
  Фарафонов А.Н. Революционные традиции и их роль в коммунистическом воспитании и повышении творческой активности советских людей в строительстве коммунизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Фарафонов А.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1964. – 22 с.
1291958
   Революционные традиции и народное образование.. – Ставрополь, 1968. – 224с.
1291959
   Революционные традиции немецкого пролетариата и социалистическое строительство в ГДР: сб. науч. тр.. – Волгоград, 1981. – 142с.
1291960
   Революционные традиции немецкого пролетариата и строительство новой, социалистической Германии: Межвуз. сб. науч. тр.. – Волгоград, 1988. – 186 с.
1291961
  Шалимов Ю.А. Революционные, боевые и трудовые традиции как средство военно-патриотического воспитания старшеклассников. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Шалимов Ю.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1976. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1291962
  Будницкая А.И. Революционные, боевые и трудовые традиции советского народа и их роль в идейно-политическом воспитании молодежи : Автореф... канд. ист. наук: 09.00.02 / Будницкая А.И. ; КГУ. – К., 1975. – 24 с.
1291963
  Сухотин А.К. Революционный демократ М.Е.Салтыков-Щедрин. : Автореф... канд. филос.наук: / Сухотин А.К.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1953. – 16л.
1291964
  Валескалн П.И. Революционный демократ Петр Давыдович Баллод / П.И. Валескалн. – Рига, 1957. – 298с.
1291965
  Валескалн П.И. Революционный демократ Петр Давыдович Баллод / П.И. Валескалн. – Рига, 1987. – 301,1с.
1291966
  Бабенко Ф. Революционный демократизм Герцена. : Дис... канд. ист.наук: / Бабенко Ф.; Ин-т повышен. квал. преподават. марксизма-ленин. при КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1952. – 305л. – Бібліогр.:л.I-XIV
1291967
  Левко А.И. Революционный демократизм Чернышевского (50-60 гг. XIX в.) : Автореф... канд. филос.наук: / Левко А.И.; БГУ, Каф. ист. – Минск, 1953. – 16 с.
1291968
   Революционный держите шаг. – Ставрополь, 1967. – 151с.
1291969
   Революционный держите шаг : Говорят делегаты 1-18 съездов комсомола. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 256 с. : ил.
1291970
   Революционный держите шаг : [Сборник]. – [Вып. 9]. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 288 с. : ил.
1291971
   Революционный держите шаг: фотоальбом. – Москва, 1987. – 255с.
1291972
  Орлова М.И. Революционный кризис 1923 г. / М.И. Орлова. – М., 1973. – 432с.
1291973
  Помелов И.П. Революционный курс КПСС / И.П. Помелов. – М., 1966. – 176с.
1291974
  Федорова В.И. Революционный нородник, ученый и просветитель Д.А.Клеменц. / В.И. Федорова. – Красноярск., 1988. – 175с.
1291975
  Коваль Б.И. Революционный опыт XX века / Б.И. Коваль. – М, 1987. – 542с.
1291976
  Леонтьев Л.А. Революционный переворот в политической экономии, совершенный К.Марксом и Ф.Энгельсом / Л.А. Леонтьев. – М. – 96с.
1291977
   Революционный переход Монголии к социализму. – М., 1984. – 206с.
1291978
  Глинский Б.Б. Революционный период русской истории (1861-1881) : исторические очерки : в 2 ч. / Б.Б. Глинский. – Санкт-Петербург : ]Тип. Т-ва А.С. Суворина "Новое время"]
Ч. 1 : с 40 портр. и ил. – 1913. – XII, 528 с., 1 л. портр. ил. – Экз. в разных тип. переплетах
1291979
  Глинский Б.Б. Революционный период русской истории (1861-1881) : исторические очерки : в 2 ч. / Б.Б. Глинский. – Санкт-Петербург : ]Тип. Т-ва А.С. Суворина "Новое время"]
Ч. 2 : с 59 портр. и ил. – 1913. – [4], 554 с., 1 л. портр.
1291980
   Революционный Петроград. Год 1917.. – Л., 1977. – 439с.
1291981
  Гаврилова А.М. Революционный подъем в Италии в 1920 году и образование Коммунистической партии : Автореф... канд. ист.наук: / Гаврилова А.М.; Академи обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1953. – 16л.
1291982
   Революционный подъем в Литве и Белоруссии в 1861-1862 гг.. – Москва, 1964. – 703с.
1291983
  Галл Йон Революционный подъем в Трансильвании 1917-1919 гг. под влиянием Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Галл Йон; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1958. – 18л.
1291984
   Революционный подъем и рабочее движение в странах Латинской Америки в первые послевоенные годы. // Основные вехи истории I Интернационала., 1934. – 293-328с.
1291985
  Краснов И.М. Революционный подъем трудящихся масс США в 1919-1920 гг. и их борьба против интервенции в Советскую Россию : Автореф... канд. ист.наук: / Краснов И.М.; АОН при ЦК КПСС. Каф. всеобщей ист. – Москва, 1954. – 16л.
1291986
   Революционный процесс в странах Африки и Азии. – Тбилиси, 1984. – 231с.
1291987
  Булатецкий Ю.Е. Революционный процесс и молодежь стран капитала : некоторые актуальные проблемы / Ю.Е. Булатецкий. – Киев : Молодь, 1980. – 198 с. – Библиогр. в примеч.: с. 192-197
1291988
   Революционный процесс на Востоке: история и современность. Сб. ст.. – М., 1982. – 389с.
1291989
  Красин Ю.А. Революционный процесс современности / Ю.А. Красин. – Москва, 1981. – 270с.
1291990
   Революционный процесс: национальное и интернациональное.. – М., 1985. – 341с.
1291991
   Революционный процесс: общее и особенное.. – Москва, 1981. – 255с.
1291992
  Есауленко А.С. Революционный путь Г.И.Котовского / А.С. Есауленко. – Кишинев, 1956. – 154 с.
1291993
  Есауленко А.С. Революционный путь Григория Ивановича Котовского : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Есауленко А.С. ; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1955. – 16 с.
1291994
   Революционный путь компартии Западной Белоруссии. (1921-1939). – Минск, 1966. – 404с.
1291995
  Крутикова Н.Е. Революционный романтизм в восточнославянских литературах конца XIX - начала XX века / Н.Е. Крутикова. – Киев, 1973. – 26 с.
1291996
  Лацис А. Революционный театр Германии / А. Лацис. – М : Художественная литература, 1935. – 265 с.
1291997
  Кузнецов В.Н. Революционный террор и акты экспроприации в Поволжье в начале XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 24-38. – ISSN 0042-8779
1291998
   Революционный трибунал в эпоху Великой Французской революции. Воспом. соврем. и докум.. – Птгр.
ч. 1. – 1918. – 143с.
1291999
  Горанский М. Революционный характер аграрных преобразований в ГДР и создание сонов социализма в сельском хозяйстве : Автореф... канд. экон.наук: / Горанский М.; АН БССР, Ин-т экон. – Минск, 1956. – 18л.
1292000
  Кожанов В.И. Революционным, боевым и трудовым традициям верны / В.И. Кожанов, Бочарова, РА. – М., 1982. – 144с.
<< На початок(–10)1291129212931294129512961297129812991300(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,