Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1291129212931294129512961297129812991300(+10)В кінець >>
1291001
  Сірук М. "Розвідка" франко-німецького дуету // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 4 червня (№ 96). – С. 11


  Як Берлін і Париж намагалися в Києві "оживити" мінський процес та про результат дводеннного візиту шефа французької дипломатії.
1291002
  Коцарев О. "Розвіртуалити" класика // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6-7 грудня (№ 225/226). – С. 30


  "Чарівність енергії: Михайло Драгоманов" Леоніда Ушкалова - оповідь про сміливість та величезну працю".
1291003
  Гаврилюк О. "Розгортаю життя..." : (Вступні уроки української мови у 9 класі за новою програмою) / О. Гаврилюк, О. Панчук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7/8 (82/83). – С. 12-18
1291004
  Гірний В. "Розгублені сили" та інші твори / Василь Гірний ; [упоряд., комент. та бібліогр. В. Пилипович ; вступ Я. Грицковян]. – Перемишль : Перемиський відділ ОУП, 2008. – 940 с., [1] арк. фот. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 897-932 та в підрядк. прим. – ("Перемиська бібліотека" Перемиського відділу Об"єднання українців у Польщі ; т. 14). – ISBN 978-83-914404-9-0
1291005
  Єрещенко Є. "Роздають себе на мільйони,..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 263-266


  Переможці поетичного конкурсу "Жива троянда". Номінація "Поезія".
1291006
  Малюга Н.М. "Розділяй і володарюй" засобами мови (на прикладі газети "Червоний гірник") // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 13. – С. 312-320. – ISSN 2305-3852
1291007
  Жілін М. "Роздуми про Божественну Літургію" Миколи Гоголя: між поетикою та екзегетикою // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; редкол.: В. Просалова, О. Соловей, А. Загнітко [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 25. – С. 143-161. – ISSN 2308-1902
1291008
  Гандзій О. "Роздягали догола, чіпляли на груди плакати і водили по селу". Голодомор - наймасштабніша трагедія українців в історії // Газета по-українськи. – Київ, 2021. – 25 листопада (№ 47). – С. 1, 6


  Щороку в четверту суботу листопада в Україні вшановують загиблих від голоду. Цьогоріч День пам"яті жертв Голодомору припадає на 27 листопада. Люди проводять поминальні богослужіння, відвідують пам"ятні місця. О 16:00 долучаються до загальнонаціональної ...
1291009
   "Розетта" вийшла зі сплячки // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 2


  Європейське космічне агентство успішно вивело з режиму сну міжпланетний зонд "Розетта". Завдання запущеного ще 2004 року зонда вартістю мільярд євро - дослідження комети 67Р/Чурюмова-Герасименко, названої іменами її першовідкривачів - учених нашого ...
1291010
  Тимлшик М. "Розжалоблювати чужинців слід не плачами та скапгами...": нереалізованівтдавничі проекти Євгена Онацького // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 23 жовтня (№ 41). – С. 10


  Про малознану в Україні постать Євгена Онацького як редактора і видавця, сина українського історика Дометія Онацького. У 1912–1917 рр. Євген Онацький навчався на історико-філософському факультеті Київського університету і був членом Наукового ...
1291011
  Підопригора С. "Розірванний" текст Мирослава Ягоди: некласична естетика твору "Война малого жорстокого числа" // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 152-161. – ISSN 2411-4146
1291012
  Гуцуляк В. "Розкішшям соняхів осонцена раїна" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 9 (923), вересень. – С. 18-24. – ISSN 08-68-4790-1


  Поезії.
1291013
  Андрущенко Т.В. "Розкол цивілізацій": варіант С. Хантінгтона // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 86. – С. 87-96
1291014
  Шульга М.А. "Розколотий захід": дві версії одного світового порядку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 419-429
1291015
  Круцик Р. "Розкопана" правда // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29 травня (№ 92). – С. 4-5


  Протягом п"яти місяців 1937 року ліміти на розстріл людей в Україні, визначені в Москві, збільшили в чотири рази - з 8 тисяч до 32 715 осіб", - голова Київського "Меморіалу" Роман Круцик.
1291016
  Гриценко П. "Розкошування в експресії слова" (текстами Михайла Слабошпицького) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 74. – С. 75-81. – ISSN 0201-419
1291017
  Лаїна М. [Розділові знаки / Марія Лаїна. – Афіни : Стигмі, 1991. – 52 с. – Видання новогрецькою мовою
1291018
  Кривенко Д. Роз-імперення і де-фашинізація: спроба ідеології третього відродження України / Д. Кривенко. – К., 1992. – 160с.
1291019
  Удод П.Г. Розвиток та деякі міжнародно-правові проблеми забезпечення безпеки судноплавства в контексті глобальної системи морського зв"язку // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 112-117.
1291020
  Шевченко О.М. Розвиток та застосування запалювальної зброї у XX - XXI століттях : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Шевченко Олексій Миколайович ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1291021
  Шегда А. Розвиток та конкурентоспроможність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 111-115. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується співвідношення та форми прояву таких понять як розвиток, зростання та конкуренто-спроможність. Обґрунтовується положення, що конкурентоспроможність національної економіки визначається конкурентоспроможністю великих ...
1291022
  Ківалов С.В. Розвиток та становлення Одеської школи морського та митного права // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 6. – С. 3-7.
1291023
  Орос В.М. Розвиток творчих здібностей особистості засобами розвивального навчання у системі математичної освіти / В.М. Орос, В.М. Петечук, Ю.В. Петечук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 305-310. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1291024
  Сенчишин Я. Розвиток теми зла у "Сонячних кларнетах" П. Тичини // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2007. – № 1. – С. 38-44.
1291025
  Ярош О.Б. Розвиток тендерної рівності у Республіці Польщі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 644-647. – ISSN 1563-3349
1291026
  Давиденко Р.Д. Розвиток теоретико-правових ідей захисту громадянина у світлі наукового обгрунтування теорій держави та права // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 3-9.
1291027
  Саф"ян О.М. Розвиток теоретичних основ і реалізація комплексної технології виробництва високоточних штаб вищих категорій площинності : Автореф... докт. техн.наук: 05.03.05 / Саф"ян О. М.; МОУ, Дон. держ. техн. ун-т. – Донецк, 1998. – 34л.
1291028
  Яцишин С.П. Розвиток теоретичних основ та створення методів і алгоритмів мінімізації похибок термоперетворювачів на базі статистичної термодинаміки : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.11.04 - прилади та методи вимірювання теплових величин / Яцишин С.П. ;Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
1291029
   Розвиток теорії випадкових полів та динамічних систем на алгебраїчних структурах : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 279с. – Бібліогр.: 134 дж.


  Об"єкт дослідження - математичні закономірності та їх застосування в теорії випадкових процесів та полів, статистичні оцінки для параметрів та тести для перевірки статистичних гіпотез про випадкові процеси та поля. Мета роботи - розробка нових методів ...
1291030
  Растригіна Алла Миколаївна Розвиток теорії вільного виховання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці кінця 19 - першої половини 20 століття : Автореф. дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.01 / Растригіна А.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 44с. – Бібліогр.: 35 назв.
1291031
  Вільчковська Анастасія Едуардівна Розвиток теорії і практики музичного виховання учнів основних шкіл Польщі (1980 - 2000 рр.) : Дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.01 / Вільчковська А.Е.; Ін-тут проблем виховання АПНУ. – Київ, 2004. – 208л. – Бібліогр.: л. 167-183; Дод.: л. 184-208
1291032
  Омаров Мурад Анвер огли Розвиток теорії і практики проектування електродинамічних пристроїв з розподіленими та квазірозподіленими нелінійними властивостями : Автореф. ... дис. доктора технічних наук: 05.12.13 / Омаров М.А.; ХНУР. – Харків, 2003. – 33 с. – Бібліогр.: 37 назв
1291033
   Розвиток теорії і програмного забезпечення стохастичних та алгебраїчних систем із застосуванням в економіці, соціології, техніці та освіті : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 382с. : 9 рис., 15 табл. – 3 додатки. – Бібліогр.: 110 дж.


  Об"єкт досліджень - системи масового обслуговування, кульові струк-тури, процес радіоактивного забруднення, засоби дистанційного навчання. Мета роботи - розробити теорію та методи статистичного оцінювання і оптимізації в складних стохастичних ...
1291034
  Маняк М.О. Розвиток теорії і технології управління властивостями сталі регламентування в ній вмісту домішок та мікродобавок з метою підвищення якості : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 0502.01 / Маняк М.О.; Запорізький держ. техн. ун-тет. – Запоріжжя, 1998. – 35 с.
1291035
  Антіпов І.Є. Розвиток теорії і удосконалення радіометеорних систем зв"язку й синхронізації : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.12.17 / Антіпов І.Є.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 35 назв
1291036
  Кохановська О.В. Розвиток теорії інформаційного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 22-25. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються основні етапи розвитку теорії інформаційного права. Fundamental stages of the development of the theory of the informational law are investigated.
1291037
  Бучковська О.Ю. Розвиток теорії комунікації: історіографічний підхід // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2007. – № 4. – С.44-48.
1291038
  Посвятенко Т.І. Розвиток теорії конкурентних переваг // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 260-264. – Бібліогр.: на 17 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1291039
  Ковальський О.Е. Розвиток теорії краплеударної ерозії та створення ефективного протиерозіїного захисту робочих лопаток парових турбін : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.05.16 / Ковальський О.Е.; НАНУ; Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2008. – 36с. – Бібліогр.: 29 назв
1291040
  Ковальчук Олександр Михайлович Розвиток теорії права у Київському університеті в XIX - на початку XX століття : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ковальчук Олександр Михайлович ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 191 л. – Бібліогр.: л. 174-191
1291041
  Чигиринський В.В. Розвиток теорії прокатки, розробка технології та впровадження тонкостінних профілів зниженої металомісткості у промисловість. : Автореф... доктор техн.наук: 05.03.05 / Чигиринський В.В.; Держ. металург. Акад. України. – Дніпропетровськ, 1999. – 35л.
1291042
  Ільченко Кіра Дмитрівна Розвиток теорії та комплексне визначення теплофізичних властивостей нових матеріалів металургійного виробництва : Автореф... доктора техн.наук: 05.16.02 / Ільченко Кіра Дмитрівна; Мін-во освіти України. Державна металург. Акад. України. – Дніпропетровськ, 1994. – 33л.
1291043
  Захаров І.П. Розвиток теорії та методів оцінювання точності результатів вимірювань з урахуванням концепції невизначеності : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.11.15 / Ігор Петрович Захаров; Держ. ком-т Укр. з питань техн. регулювання та споживчої політики; Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2006. – 39с. – Бібліогр.: 27 назв
1291044
  Приступа А.Л. Розвиток теорії та методів розрахунку теслівських процесів щодо передачі енергії без проводів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.05 / Приступа А.Л.; Національна академія наук України; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1291045
  Хома Володимир Васильович Розвиток теорії та принципів побудови проблемно-орієнтованих засобів вимірювання імітансу : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.11.05 / Хома В.В.; Нац. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 2000. – 37 с. – Бібліогр.: 31 назв.
1291046
  Карташов Володимир Михайлович Розвиток теорії та удосконалення систем радіоакустичного і акустичного зондування атмосфери : Автореф. дис. ... доктора технічних наук:05.12.17. / Карташов В.М.; ХНУР. – Харків, 2003. – 35с. – Бібліогр.: 41 назв.
1291047
  Чубін К.І. Розвиток теорії та удосконалення технології десульфурації чавуну вдуванням диспергованого магнію : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.16.02. - металургія чорних і кольор. металів та спец. сплавів / Чубін К.І. ; Дніпродзер. держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ, 2008. – 21 с. – Бібліогр. 18 назв
1291048
  Шелудько В. Розвиток теорії фінансового посередництва у працях українських економістів кінця XVIII - початку XX ст. / В. Шелудько, В. Вірченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-22. – Bibliogr.: Біліогр.: 14 назв. – (Економіка ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу сутності та специфічних особливостей економічних поглядів представників української економічної думки на роль фінансових інститутів та їх місце в економічній системі країни. Досліджено науковий внесок М.О. Балудянського, І.Я. ...
1291049
  Черняков Б.И. Розвиток технологій ілюстрування : Методическая разработка по спецкурсу "Основы изобразительной журналистики" / Б.И. Черняков; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко.Фак.журналистики. – Київ, 1999
1291050
  Фрадинський О. Розвиток тіньової економіки в умовах адміністративно-командної системи // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 121-127. – ISSN 1818-2682
1291051
  Ляшенко Я. Розвиток торгівлі в населення черняхівської культури // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 46-51. – ISBN 978-966-171-90295
1291052
  Шнирков О.І. Розвиток торговельних відносин України з Європейським Союзом на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 203-210.
1291053
  Архієреєв С.І. Розвиток трансакцій кредитування та заходи регулювання їх витрат в Україні / С.І. Архієреєв, О.В. Попадинець ; Нац. ін-т стратегічних досліджень, Регіональний філіал в м. Харкові. – Харків : Константа, 2007. – 152 с. – ISBN 966-342-389-7
1291054
  Лісовський С.А. Розвиток туризму в контексті реалізації концепції біосферних резерватів: висновки для України / С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 242-246
1291055
  Костащук В.І. Розвиток туризму в Чернівецькій області на початку XXI століття // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 127-132
1291056
  Кульчицька Е.А. Розвиток туризму та рекреації як одного з напрямків диверсифікації лісових підприємств / Е.А. Кульчицька, А.М. Вічевич // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С. 36-43. – ISBN 5-7763-2435-1
1291057
  Рєзгік Н.П. Розвиток туризму як конкурентоспроможного економічного явища // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 96-99
1291058
  Попович Сергій Іванович Розвиток туристського краєзнавства в Україні : Дис... канд. істор.наук: 07.00.02 / Попович Сергій Іванович; КУ. – Київ, 1994. – 233л. – Бібліогр.:л.205-233
1291059
  Лісогорова К.М. Розвиток у законодавстві України страхування від вогню в період нової економічної політики (1921-1929 рр.) // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 27-32. – ISSN 0201-7245
1291060
  Майданник О.В. Розвиток у Конституції СРСР 1977 року ленінського принципу поєднання в Радах законодавства з управлінням / О.В. Майданник, С.Т. Кадькаленко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 17-23. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье раскрывается сущность ленинского принципа соединения законодательства с исполнением законов, освещаются формы его конституционного закрепления. Показывается, что Конституция СССР 1977 г. закрепила дальнейшее развитие и более полное и глубокое, ...
1291061
  Боковикова Ю. Розвиток у поглядах В.І. Вернадського: міркування за науковими доробками // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (88). – С. 24-26. – ISSN 1562-529Х
1291062
  Смульсон М.Л. Розвиток у старості: завдання, специфіка, ризики // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 31 (34). – С. 186-196
1291063
  Грибан Г.В. Розвиток у студентів-філологів умінь образного мовлення шляхом наслідування риторичних текстів // Педагогічна риторика : історія, теорія, практика : монографія / О.А. Кучерук, Н.Б. Голуб, О.М. Горошкіна, С.О. Караман, О.В. та ін. Караман. – Київ : КНТ, 2019. – С. 229-238. – ISBN 978-966-485-103-6
1291064
  Гусакова Н.І. Розвиток у студентів образної режисерської лексики та втілення набутих знань у практичних експериментальних роботах / Н.І. Гусакова, В.П. Пацунов // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 66-70. – ISSN 2312-4679
1291065
  Холас І. Розвиток угорської судової системи в Закарпатті від початку угорської державності до 1867 року // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – C. 9-12. – ISSN 2219-5521
1291066
  Набока С. Розвиток України в 1991-2009 рр. : матеріали й методичні рекомендації до лекції курсу "Історія України" для студ. гуманіт. ф-в / С.В. Набока ; КНУТШ, Іст. ф-т, Каф. іст. для гуман. ф-тів. – Київ : Логос, 2010. – 52 c. – ISBN 978-966-171-259-0
1291067
  Встринський І. Розвиток України в контексті глобальних геополітичних та геоекономічних трансформацій // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 270-273. – ISSN 2076-1554
1291068
   Розвиток України в регіональній перспективі : Політичні, економічні, спеціальні проблеми регіоналізації. Конференція українських випускників програм наукового стажування у США, Харків 25-27 травня 2001 р.; Виступи учасників та дискусія. – Київ : Стилос, 2002. – 410с. – ISBN 966-7321-53-3
1291069
   Розвиток України в умовах глобалізації та скорочення природно-ресурсного потенціалу / М.М. Коржнев [та ін.] ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору. – Київ : Логос, 2009. – 195 с. – ISBN 978-966-171-121-0
1291070
   Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи : Матеріали I всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. 50-річчю Хмельниц. торг.-екон. коледжу КНТЕУ, 10 верес. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. рада [та ін.] ; [за заг. ред. Н.І. Трішкіної, С.І. Гребінської]. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 79, [1] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-330-237-9
1291071
  Толочко Д.В. Розвиток українознавства в галузі охорони та дослідження пам"яток археології, мистецтва і природи у 20-х - на початку 30-х рр. XX ст. (за матеріалами наукового архіву Інституту археології НАН України.). // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 30. – С. 99-113


  Українські вчені 20-х - на початку 30-х рр. XX ст. велику увагу приділяли питанню повернення пам"яток української культури, вивезених за межі України під час війни, охорони пам"яток архітектури та природи. Однак пріоритетним серед них було питання ...
1291072
  Грон В.В. Розвиток українознавства в історичних осередках міжвоєнної доби // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 400-413
1291073
  Санченко А.Ю. Розвиток українознавства в Україні (1991-2011 рр.) : дис. ... канд. історичних наук : 09.00.12 / Санченко Анна Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 229 л. – Бібліогр.: л. 204-229
1291074
  Санченко А.Ю. Розвиток українознавства в Україні (1991-2011 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Санченко Анна Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
1291075
  Левусь Д.А. Розвиток українознавчих центрів як магістральний напрям поглиблення української гуманітарної присутності у Придністров"ї // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 467-470
1291076
  Нетесаний Ю.В. Розвиток українських інвестиційних фондів: сучасний стан та перспективи // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 53-56. – ISSN 1728-6220
1291077
  Шумило С.В. Розвиток українсько-афонських духовно-культурних зв"язків у XVII – першій третині XIX ст. : автореф. дис. … канд. іст. наук : 26.00.01 / Шумило Сергій Вікторович ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр. : 22 назви
1291078
  Гриценко Г. Розвиток українсько-білоруських наукових зв"язків у міжвоєнний період // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Ільницький В., Попп Р., Галів М. [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – С. 139-151. – (Серія "Історія" ; вип. 1/43). – ISSN 2312-2595


  "Як свідчить інформація, що опублікована в жовтні 1928 р. в центральній білоруській пресі під заголовком "БДУ про кандидатури в АН СРСР", після дискусій й позитивних оцінок наукової цінності історичних праць М. Грушевського вирішено, що є всі підстави ...
1291079
  Покровська Ірина Розвиток українсько-британських стосунків на етапі становлення України як суб"єкта міжнародних відносин / Покровська Ірина, Хорошилова Юлія // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 177-186
1291080
  Балабанов К.В. Розвиток українсько-грецьких відносин в галузі освіти науки та культури (90-ті роки XX — початок XXІ ст.) // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 488-500. – ISBN 978-966-611-701-7
1291081
  Кобзаренко А.М. Розвиток українсько-індійських відносин у контексті пріоритетів зовнішньої політики Республіки Індія // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 1 (30). – С. 181-186. – ISSN 2306-5664
1291082
  Нагорний С.С. Розвиток українсько-іранського співробітництва в енергетичній галузі в контексті політики провідних країн світу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 708-716. – ISSN 1563-3349
1291083
  Федів Р. Розвиток українсько-китайських відносин. Особливості торговельно-економічної співпраці та реалізації спільних проектів у галузях АПК // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2017. – С. 42-54. – (Економіка АПК ; № 24 (1)). – ISSN 2524-0862
1291084
  Давиденко А.В. Розвиток українсько-німецьких відносин у 2000-2013 роках // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 493-502
1291085
  Балян А.В. Розвиток українсько-угорських торгово-економічних зв"язків : міжнародні економічні звя"зки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 102-111 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
1291086
  Петровський В.В. Розвиток українсько - російських стосунків на рубежі тисячоліть у сучасній західній історіографії // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 556. – С. 206-216. – (Історія України ; Вип. 5). – ISSN 0453-8048
1291087
  Скрипник А.В. Розвиток українського АПК у світлі глобальних тенденцій / А.В. Скрипник, Т.Ю. Зінчук // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 9 (191). – С. 140-146
1291088
  Сергійчук В. Розвиток українського визвольного руху на Берестейщині в роки Другої світової війни як вияв національного відродження // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 384-389. – ISBN 978-966-02-5080-2
1291089
  Колесников А.Ю. Розвиток українського виробничого сектору: міф чи реальність // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 151-154. – ISBN 978-617-696-385-1
1291090
  Клименко О. Розвиток українського гончарства в ХХ ст. // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2005. – № 1/2. – С. 38-40.
1291091
  Панченко С.М. Розвиток Українського державного університету залізничного транспорту: досягнення і перспективи / С.М. Панченко, В.І. Астахов // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (95). – C. 57-62. – ISSN 1562-529Х
1291092
  Божко Н. Розвиток українського друкарства як фактор вдосконалення комунікативних зв"язків кінця XVI - початку XVII століття / Н. Божко, Л. Цубов // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 353-357. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2


  Тези доповіді присвячено розвитку українського друкарства як чинника вдосконалення комунікативних зв’язків кінця XVI – початку XVII століть, розглянуто діяльність перших українських друкарень у період піднесення суспільно-політичного руху українського ...
1291093
  Осипов В. Розвиток українського експорту металопродукції до країн Арабського союзу чавуну та сталі : світогосподарські зв"язки: тенденції розвитку / В. Осипов, О. Єрмакова // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 12 (577). – С. 62-68 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1291094
  Шевлюга О.А. Розвиток українського іконостаса X - XVI ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Шевлюга Олександра Андріївна ; М-во культури України, Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1291095
  Віннічук А. Розвиток українського історичного роману // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2009. – С. 296-300. – (Філологія ; Вип. 11). – ISBN 9666-2917-01-2
1291096
  Журов Г.В. Розвиток українського кіномистецтва / Г.В. Журов. – К., 1958. – 44с.
1291097
  Корпанюк М.П. Розвиток українського крайового (монастирсько-церковного) літописання 16-18 ст.: тематика, проблематика, стилі : Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Корпанюк М. П.; НАН України, Ін-т літ-ри. – Київ, 1997. – 48с.
1291098
  Терлюк І.Я. Розвиток українського національного (органічного) конституціоналізму: доба ЗУНР - ЗО УНР // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 426-430. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1291099
  Онишкевич Р. Розвиток українського парламентаризму 1917 - 1921 рр. // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 92-96
1291100
   Розвиток українського правопису / Г. Склярова, А. П"ятецька, С. Шульга, Л. Нагаївська // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 21/22, листопад. – С. 79-80
1291101
  Власенко О.О. Розвиток українського ринку депозитів для фізичних осіб // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 74-79. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1291102
  Щербина А.В. Розвиток українського ринку М&А в сучасних умовах // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 342-344. – ISBN 978-966-188-219-4
1291103
  Стефанишин О. Розвиток українського ринку праці як передумова реалізації людського інтелектуального потенціалу // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 43-49. – ISSN 1562-0905
1291104
  Мосіюк С.І. Розвиток українського села через зелений туризм / С.І. Мосіюк, І.П. Мосіюк, В.І. Мосіюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 247. – C. 226-232. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2415-7627
1291105
  Отрошко Л. Розвиток українського символотворення в добу П. Калнишевського // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 44-51
1291106
  Шилова Л.В. Розвиток українського театрального мистецтва в Криму (40-90-ті рр. 20 ст.) : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Шилова Л.В. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтва. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1291107
  Шабаліна О. Розвиток українського хореографічного мистецтва на початку XX ст.: джерела та тенденції // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 263-273. – ISSN 0236-4832
1291108
  Гожень Я. Розвиток українського шкільництва в Другій Речі Посполитій та в Генеральному губернаторстві // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 75-80. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
1291109
  Руснак І. Розвиток українського шкільництва в Канаді (кінець ХІХ - ХХ століття) / І. Руснак; ЧДУ ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 2000. – 364с. – ISBN 966-568-293-8
1291110
  Кравченко О.В. Розвиток українського шкільництва у Польщі // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 465-477
1291111
  Варфоломєєва Т.В. Розвиток української адвокатури за міжнародними стандартами: реальність чи примара // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 1. – С.41-45
1291112
  Соколов В. Розвиток української біографістики та стан біобібліографічних досліджень у Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 10 (195). – С. 14-17. – ISSN 2076-9326
1291113
  Піпченко Н.О. Розвиток української віртуальної дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 21-29
1291114
  Шоробура І. Розвиток української географічної науки в XIX столітті // Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2013. – № 2 (97), лютий. – C. 6-10


  У статті проаналізовано розвиток географічної науки та освіти ХІХ століття в Україні. Закцентовано на розвитку університетської науки, подано внесок українських науковців в розвиток географії. Вагомий внесок у природознавчу історію зробили науковці ...
1291115
  Динник І.П. Розвиток Української держави у контексті реалізації Стратегії сталого розвитку "Україна – 2020" // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 43. – С. 264-271
1291116
  Коць Т.А. Розвиток української дериватології і динаміка словотвірної норми : (на матеріалі лінгводидактичних текстів і словників) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 55-65. – ISSN 0027-2833
1291117
   Розвиток української економіки в контексті концепції сукупного попиту / Т. Шинкоренко, Л. Кузнєцова, О. Білоцерковець, Т. Макушенко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 8-14. – ISSN 1810-3944
1291118
  Пенькова О.Г. Розвиток української економіки в умовах глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 58-63.
1291119
  Окольнича Т. Розвиток української етнографії в XIX ст. та ії значення у вивченні світу дитини східних слов"ян // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 139. – С. 104-108. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8


  В Києві інтерес до української етнографії розвивався завдяки відкриттю університету (1834) і діяльності його першого ректора Михайла Максимовича.
1291120
  Мошак Г. Розвиток української і німецької кримінологічної думки // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 1 (68). – С. 224-232. – ISSN 1993-0909
1291121
  Берковець В.В. Розвиток української інтонології в працях А.Й. Багмут // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – C. 28-32
1291122
  Казьмирчук М.Г. Розвиток української історичної університетської освіти та науки наприкінці XIX - на початку XX ст. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 14-20. – ISSN 2076-1554


  Вагоме місце у розвитку історичної освіти і науки належить Київському університету Св. Володимира та викладачам: В.Ф. Цих, В. Шульгін, К.А. Лохвицький, В.Б. Антонович, В.С. Іконніков, М. Грушевський, М. Довнар-Запольський, В. Новодворський, М. Бубнов ...
1291123
  Гапонова Л.Є. Розвиток української криміналістичної термінології доби Козаччини // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 220-225. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
1291124
   Розвиток української культури за роки радянської влади.. – К, 1967. – 368с.
1291125
  Поважна В.М. Розвиток української літературної критики у 80-90-х роках ХІХ ст : до проблем критеріїв і методу / В.М. Поважна. – Київ : Видавниче об"єднання "Вища школа" видавництво при Київському державному університеті, 1973. – 269 с.
1291126
  Штець Мікулаш Розвиток української літературної мови на Закарпатті і в Східній Словаччині в 1918-1939 рр. : Дис... канд. філолог.наук: / Штець Мікулаш; КДУ. – К., 1964. – 334л. – Бібліогр.:л.318-333
1291127
  Браїлко Ю. Розвиток української літературної топономастики в кінці 1940-х - на початку 1980-х рр. // Філологічні науки : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Ніколенко О.М., Баландіна Н.Ф. [та ін.]. – Полтава, 2019. – Вип. 31. – С. 80-88. – ISSN 2524-2490


  Зазнчається, що І. Огієнко, висвітлюючі проблематику літературної норми, аналізує історію вжитку граматичних форм в Україні/ на Україні на прикладі текстів на тільки Т. Шевченка, але й П. Гулака-Артемовського, Є. Гребінки, О. Стороженка, П. Куліша та ...
1291128
  Денисюк І.А. Розвиток української малої прози 19-поч. 20 ст. / І.А. Денисюк. – К., 1981. – 216с.
1291129
  Денисюк І.О. Розвиток української малої прози XIX - поч. XX ст. / І.О. Денисюк. – Львів : Академічний експрес, 1999. – 276, [3] с. – Бібліогр.: с. 267-277. – ISBN 966-7094-06-5


  У пр. № 1746507 напис: Шановному Михайлові Кузьмовичу з сердечністю /підпис/ Львів, 16 вересня 2001 р.
1291130
  Кузьменко А.О. Розвиток української ментальності та її відмінність від менталітету інших країн // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 384-386. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1291131
  Шумицька Г. Розвиток української мови у 20-30 роках XX століття: журналістський аспект діяльності учасників Харківської правописної конференції // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 130-135. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 23)
1291132
  Шумицька Г. Розвиток української мови у 20-30 роках XX століття: журналістський аспект діяльності учасників харьківської правописної конференції (продовження статті, опублікованої у випуску 23) // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – Присвячується 90-річчю від дня народження Й.О. Дзендзелівського. – С. 228-234. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 24)


  Стаття присвячена огляду головних етапів журналістської діяльності семи членів Всеукраїнської правописної конференції 1927 року: О.І.Бадана-Яворенка, З.Т.Висоцького, М.Д.Гладкого, П.Ю.Дятліва, Є.І.Касяненка, С.В.Пилипенка, А.А.Пісоцького.
1291133
  Майданик Р.А. Розвиток української науки цивільного права // Цивільне право. Загальна частина : підручник [для студ. юрид. фак-ту] / Р.А. Майданик. – Київ : Алерта, 2012. – Т. 1 : Вступ у цивільне право. – С. 262-276. – ISBN 978-617-566-125-3
1291134
  Євсєєва Г. Розвиток української національної ідеї та її мовної складової в радянську добу / Г. Євсєєва, Т. Безверха // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 1 (31). – С. 59-67.
1291135
  Максименко Ю.А. Розвиток української новелістичної прози 30-х років XX ст. в ії обумовленості метафоризацією (Ю. Яновський "Вершники") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 284-287
1291136
  Пелешенко Ю.В. Розвиток української ораторської та агіографічної прози кінця 14 - початку 16 ст. / Ю.В. Пелешенко. – К, 1990. – 142с.
1291137
  Мацько В.П. Розвиток української освіти XIX століття крізь призму ідей Михайла Драгоманова // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – С. 445-453. – ISSN 2309-9127
1291138
  Говоровська О.О. Розвиток української освіти в контексті глобальної інформаційної революції // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 345-354. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
1291139
  Стрельцов В. Розвиток української політики охорони кіберпростору // NATO - Polska - Ukraina : partnerstwo dla Pokoju. 20 lat pozniej / red. [nauk.]: Dominik Lazarz, Daniel Szeligowski. – Rzeszow : Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania, 2014. – С. 307-313. – ISBN 978-83-64286-14-8
1291140
  Кобилянська Л. Розвиток української початкової та середньої освіти на Буковині (ХІХ - початок ХХ ст.) / Л. Кобилянська, І. Петрюк // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 368-372. – ISBN 966-8653-41-6
1291141
  Трач Н. Розвиток української правничої термінології у Галичині (на прикладі лексикографії) // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 477-482. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті висвітлено засади та тенденції розвитку української юридичної термінології в Галичині на прикладі правничого словникарства.
1291142
  Погрібна О.О. Розвиток української преси в 1830-1863 роках: історичні умови, типологія, проблематика // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 126-133


  У статті здійснено комплексний порівняльний аналіз української преси 1830-1863 рр. у контексті історичних подій, а саме: особливостей розвитку друкованих органів на двох частинах розділеної України. Визначено відмінні та спільні ознаки, властиві ...
1291143
  Яковлєв С.О. Розвиток української радянської археографії (1917-1934 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 19-26. – (Серія історії ; № 10)
1291144
  Шевченко Л.А. Розвиток української радянської культури в 1959-1965 рр. / Л.А. Шевченко. – Київ : Наукова думка, 1967. – 150 с.
1291145
   Розвиток української радянської новели.. – Ужгород, 1966. – 115с.
1291146
  Золотоверхий І.Д. Розвиток української радянської соціалістичної культуру / І.Д. Золотоверхий. – Київ, 1957
1291147
  Білоусов С.М. Розвиток української соціалістичної нації : стенограма лекції / С.М. Білоусов ; Т-во для поширення пол. та наук. знань УРСР. – Київ, 1953. – 39 с.
1291148
   Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (XIX-XXI ст.) = Rozwoj ukrainskiej i polskiej oswiaty i mysli pedagogicznej (XIX-XXI w.) : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Вроцлав. ун-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка. – ISBN 978-617-10-0283-8
Т. 6 : Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку / за ред. Дмитра Герцюка, Ірини Мищишин. – 2016. – 420, [1] с. : табл. – Ст. укр., англ., пол. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1291149
  Романишин Р.І. Розвиток ультразвукового методу діагностування пошкодженості металу на основі реєстрації зворотньо-розсіяного сигналу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.10 / Романишин Ростислав Ігорович ; Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка НАН України. – Львів, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
1291150
  Олешко Ф.П. Розвиток умінь, та навичок активного слухання у навчальному діалозі / Ф.П. Олешко, О.В. Єфімова // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 11
1291151
  Семенчук Ю.О. Розвиток уміь міжкультурного спілкування у майбутніх економістів : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – № 3 (67). – С. 32-37. – ISSN 1817-8510


  У статті розглядаються проблеми розвитку вмінь міжкультурного спілкування у прцесі формування іншомовної комунікатимної компетенції у майбутніх економістів. Аналізуються необхідні студентам вміння для забезпечення ефективної ділової комунікації, ...
1291152
  Зубар І.В. Розвиток універсального міжнародного права та його регіональних підсистем на сучасному етапі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Зубар Інна Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 225 арк. – Бібліогр.: арк. 192-225
1291153
  Зубар І.В. Розвиток універсального міжнародного права та його регіональних підсистем на сучасному етапі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Зубар Інна Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1291154
  Романовський О. Розвиток університетського підприємництва // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 37-53. – ISSN 1682-2366
1291155
  Романовський О.О. Розвиток університетського підприємництва // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 94-95
1291156
  Горбань Ю.І. Розвиток університетської бібліотеки: комплекс стратегічних рішень // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 2. – С. 180-184. – ISSN 2226-3209
1291157
  Остролуцька Л. Розвиток університетської науки - один із пріоритетів МОН // Світ. – Київ, 2017. – Березень (№ 9/10). – С. 1


  У залі колегій МОН України про свою наукову та науково-технічну діяльність у 2016 році звітували дев"ять класичних університетів: ХНУ ім. В.Н. Каразіна; КНУ імені Тараса Шевченка; Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова та ін.
1291158
  Сбруєва А.А. Розвиток університетської освіти в Європі та в Україні // Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти : навч. посібник / А.А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 43-56. – ISBN 978-966-698-309-4
1291159
  Заяць Л.І. Розвиток університетської освіти в Нідерландах: стан дослідження проблеми у вітчизняній науці. // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 1/2. – C. 125-129. – ISSN 2078-1687


  Здійснено аналіз стану дослідження розвитку університетської освіти у Нідерландах у вітчизняній педагогічній науці, виокремлено невисвітлені раніше аспекти проблеми та окреслено завдання дослідницького пошуку в означеному напрямку. Охарактеризовано ...
1291160
  Терентьєва Н. Розвиток університетської освіти в Україні: історія, сучасність, тенденції : монографія / Наталія Терентьєва ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – 427, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 338-387. – ISBN 978-966-493-859-1
1291161
  Терентьєва Н. Розвиток університетської освіти в Україні: тенденції другої акдемічної революції : монографія / Наталія Терентьєва ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Чабаненко Ю.А., 2017. – 408 с. : табл. – Бібліогр.: с. 326-385. – ISBN 978-966-920-182-9
1291162
  Черкашин С.В. Розвиток університетської освіти Німеччини (XX - початок XXI століть) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Черкашин Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороби. – Харків, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 36 назв
1291163
  Радул О. Розвиток університетської освіти у XIX - на початку XX століття // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 243-295. – ISBN 978-966-189-081-6
1291164
  Дурдас А. Розвиток університетської освіти Франції: історичний аспект // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (60/61) : Педагогіка. – C. 32-37. – ISSN 2078-1687
1291165
  Фазан В. Розвиток університетської педагогічної освіти у Греції // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 70. – C. 70-73. – ISSN 2075-1478
1291166
  Сергієнко А.В. Розвиток університетської юридичної науки у першій половині ХІХ століття // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 354-361. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471


  Висвітлюється процес становлення юридичної університетської науки у першій половині ХІХ століття на території Лівобережної України. "Політичний внесок в розвиток вищої юридичної освіти ХІХ століття, зробили вчені-практики Київського університету ...
1291167
  Притульська Н.В. Розвиток університету: реалії та перспективи / Н.В. Притульська, С.В. Мельниченко // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 24-25
1291168
  Холодний Г.О. Розвиток управління маркетингом на підприємствах : монографія / Холодний Г.О., Шумська Г.М. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 272 с. – ISBN 978-966-676-395-5
1291169
  Шапран М.В. Розвиток управлінських відносин у сфері рекреаційного природокористування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 96-99. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1291170
  Александрова Н. Розвиток управлінських прагнень у майбутніх економістів-міжнародників у процесі вивчення іноземної мови / Н. Александрова, С. Федоренко // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38 : Педагогіка. – C. 21-28. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1291171
  Шатохін О.Г. Розвиток управлінських рішень в умовах ринкової економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 171-174. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1291172
  Буткевич О.Г. Розвиток управлінських функцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 21-25. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  У статті йде мова про розвиток поняття функцій управління. Паралельно досліджується різниця між державним та приватним (коммерческим) управлінням.
1291173
  Купріна Н.М. Розвиток управлінського обліку: історичний та практичний аспект // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 1. – С. 87-95. – ISSN 2312-847X
1291174
   Розвиток управлінського персоналу організації за умов економіки знань / М.Д. Ведерніков, Н.П. Базалійська, Волянська-Савчук, М.І. Зелена, О.О. Чернушкіна, О.В. Кошонько // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 41-50. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 2307-5740
1291175
  Загороднюк Сергій Васильович Розвиток управлінського спілкування в системі підготовки державних службовців : Автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління: 25.00.03 / Загороднюк С.В.; Нац. акад. держ. управл. при Презид. України. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1291176
  Волотовська Т.П. Розвиток управлінської компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Волотовська Т.П.; Володовська Тетяна Павлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. заклад вищ. освіти "Ун-т менеджменту освіти". – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1291177
   Розвиток управлінської компетентності керівників підприємств : монографія / Дороніна М.С., Лугова В.М., Сєріков Д.О, Доронін С.А. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2019. – 181, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 156-174. – ISBN 978-617-7801-08-4
1291178
  Мезенцев К. Розвиток урбаністичних досліджень в Україні: внесок вітчизняних вчених / К. Мезенцев, Я. Олійник, М. Пістун // Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : колектив. монографія / К. Мезенцев, Я. Олійник, Н. Мезенцева, М. Барановський, О. та ін. Гнатюк. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 7-42. – (Суспільна географія XXI століття). – ISBN 978-996-136-446-1
1291179
  Козуб Г. Розвиток усного мовлення іноземних студентів на початковому етапі вивчення мови / Г. Козуб, Т. Лещенко, Т. Тукова // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 116-119. – (Серія "Філологічні науки")
1291180
  Стельмахович М.Г. Розвиток усного мовлення на уроках української мови в 4-8 класах. / М.Г. Стельмахович. – К., 1976. – 189с.
1291181
  Гамалій А.Т. Розвиток усної і писемної мови учнів у позакласній роботі / А.Т. Гамалій. – К, 1964. – 86с.
1291182
   Розвиток усної мови при навчанні німецької мови в 7 класі.. – К, 1959. – 64с.
1291183
  Кравчук Д. Розвиток усної та писемної мови учнів 5-8 класів / Д. Кравчук. – Сімферополь, 1966. – 100с.
1291184
  Омельченко Ю.А. Розвиток учбових музеїв / Ю.А. Омельченко. – Київ : Київський університет, 1988. – 187с.
1291185
  Корж-Усенко Розвиток учнівського і студентського самоврядування: досвід А. Макаренка і попередників // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С. 217-231. – ISBN 978-966-698-257-8
1291186
  Віфлянцев В.В. Розвиток уявлень про біологічний час та їх актуальний філософський статус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 91-96. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Проаналізовано розвиток концепції біологічного часу, починаючи з праць середини ХІХ ст. до 90-х рр. ХХ ст. Розглянуто специфіку часових відношень у живих системах, зокрема, основну увагу надано властивостям біологічного часу: векторності, ...
1291187
  Віфлянцев В.В. Розвиток уявлень про біологічний час та їх філософський статус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 71-72. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
1291188
  Микольченко В.С. Розвиток уявлень про героїв і героїзм в міфології // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 92-94
1291189
  Шевченко Н. Розвиток уявлень про категорію "смисл" у психологічній теорії діяльності // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 1 (47). – С. 82-88. – ISSN 1810-2131
1291190
  Цесарський Ф. Розвиток уявлень про колективний договір // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 4 (59). – С. 154-159. – ISSN 1993-0909
1291191
  Іваницька М.Л. Розвиток уявлень про очуження та одомашнення в європейському перекладознавстві // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 75-82


  У статті подано матеріал про витоки та розвиток перекладознавчих понять "очуження" та "одомашнення", проаналізовані періоди переважного панування цих стратегій, висвітлено погляди сучасних німецьких перекладознавців на "вірність" авторові та цільовому ...
1291192
  Чепурна Г.Л. Розвиток уявлень про перфекціонізм у площині соціогуманітарного знання // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: Мельник А.І., Сила Т.І., Ємець Н.А. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 1 (13). – С. 79-86. – ISSN 2412-1185
1291193
  Шехавцов Р.М. Розвиток уявлень про поняття кримінальної процесуальної діяльності // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 4 (80). – С. 279-293. – ISSN 2524-0323
1291194
  Мороз С.А. Розвиток уявлень про походження нафти: історико-методологічні аспекти / С.А. Мороз, В.О. Маркін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 18-27. – (Геологія ; Вип. 12)


  Розглянуто історико-методологічні аспекти розвитку уявлень про походження нафти. Показана необхідність створення універсальної теорії на єдиній концептуальній основі.
1291195
  Кондратюк Т.В. Розвиток уявлень соціологічної науки про сферу сімейних відносин як об"єкт державного управління наприкінці XX - на початку XXI століття // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 106-109
1291196
  Бородкін В.В. Розвиток Ф. Енгельсом закону переходу кількісних змін в якісні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
1291197
  Сисоєв О.В. Розвиток факторингу: історичний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 226-230. – (Економіка та підприємництво ; № 6 (69)). – ISSN 1814-1161
1291198
  Шатило Ю. Розвиток фандрайзингу як технології соціальної роботи в Україні / Ю. Шатило, О. Громова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 106-109. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено теоретичний аналіз наукової літератури із проблем використання фандрайзингу як технології соціальної роботи в сучасній Україні. Неприбуткові організації фактично виконують функцію соціальних посередників-реалізаторів соціальних ідей і ...
1291199
  Шевченко О.Л. Розвиток фармацевтичного бізнесу в Україні: тенденції та перспективи // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2002. – № 3. – С.20-25. – ISSN 1606-3732
1291200
  Маліновська О.Я. Розвиток фармацевтичної галузі в побудові конкурентоспроможної національної інноваційної системи / О.Я. Маліновська, О.В. Матвіїв // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 15-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1291201
  Гриженко В.В. Розвиток фахових компетентностей викладачів загальнотехнічних дисциплін в умовах методичної роботи закладів професійно-технічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гриженко Віктор Васильович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1291202
   Розвиток фахових компетенцій майбутніх техніків-механіків з електротехніки з позицій діяльнісного та особистісно орієнтованого підходів / С.О. Кубіцький, В.П. Михайленко, В.М. Гап"юк, І.П. Стаднійчук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 295-301


  У статті представлено обгрунтування сутності діяльнісного та особистісно орієнтованого підходів до розвитку фахових компетенцій з електротехніки майбутніх техніків-механіків у процесі професійної підготовки в коледжі Проаналізовано організаційний та ...
1291203
  Рибчук О. Розвиток фахової компетентності викладачів спеціальних дисциплін ВВНЗ у системі післядипломної освіти: результати експериментального дослідження // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 192-203. – ISSN 2617-1775
1291204
  Миронова С.П. Розвиток фахової компетентності корекційних педагогів у процесі професійної діяльності / С.П. Миронова, Т.О. Докучина // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 127-132. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
1291205
  Тракалюк О.Л. Розвиток фахової компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних сил України у системі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Тракалюк Олег Леонідович ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назви
1291206
  Пономаревський А.С. Розвиток фахової медіакомпетентності педагогів : досвід Німеччини // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 175-179. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
1291207
  Шатохін А.М. Розвиток фермерства в Україні: підприємництво в умовах агроризику // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 83-85. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми становлення та розвитку селянських (фермерських) господарств, соціальні та соціально-психологічні особливості підприємницької діяльності на селі в умовах агроризику.
1291208
  Кіш Г.В. Розвиток фестивального туризму як туристичного продукту (на прикладі Закарпатської області) / Г.В. Кіш, О.Д. Коваль, Л.О. Коваль // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 190-195 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
1291209
  Ставнійчук А.М. Розвиток фіброзу та запалення нирок у мишей за умов введення нових біфункціональних молекул : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Ставнійчук Анна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 145 арк. – Бібліогр.: арк. 128-145
1291210
  Ставнійчук А.М. Розвиток фіброзу та запалення нирок у мишей за умов введення нових біфункціональних молекул : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Ставнійчук Анна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1291211
  Булавін Л.А. Розвиток фізики в Київському університеті // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 26-27
1291212
  Круглицький М.М. Розвиток фізико-хімічної механіки дисперсних систем на Україні / М.М. Круглицький. – Київ : Знання, 1980. – 48 с.
1291213
  Волков Л.В. Розвиток фізичних здібностей / Л.В. Волков. – Київ, 1976. – 48с.
1291214
  Ткаченко І. Розвиток фізичних якостей майбутніх фахівців хореографії засобами партерного тренажу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 6 (110). – С. 361-371. – ISSN 2312-5993
1291215
  Тіхоміров А. Розвиток фізичних якостей майбутьнього туриста / А. Тіхоміров, Г. Усатюк // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 93-96. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
1291216
   Розвиток фізичних якостей та фізіологічні основи оздоровчих тренувань : навч. посібник / [Н.М. Куліш та ін.] ; М-во охорони здоров"я, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". – Чернівці : Технодрук, 2017. – 151, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 150-151. – (Фізичне виховання). – ISBN 978-617-7096-98-5
1291217
  Михайличенко О.В. Розвиток фізичного виховання у закладах освіти США (кінець ХІХ - ХХ ст.) // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін. – Київ, 2016. – № 53. – С. 13-16. – ISSN 2411-5983
1291218
  Чернова Є. Розвиток фізичної культури і спорту в СРСР за 40 років / Є. Чернова. – К., 1957. – 27с.
1291219
  Горський Ю.В. Розвиток фізичної культури і спорту Української РСР в одинадцятій п"ятирічці / Ю.В. Горський. – К., 1981. – 64с.
1291220
  Базенко В.А. Розвиток фізичної культури та спорту на рівні територіальної громади в умовах децентралізації влади в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.04 / Базенко Владіслав Анатолійович ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1291221
   Розвиток фізичної науки в Чернівецькому університеті / І. Гуцул, І. Зушман, Л. Косяченко, М. Раранський // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 31-39. – ISBN 966-8653-41-6


  Згадуються викладачі КУ - М.М. Боголюбов, В.Є. Лашкарьов, М.В. Пасічник та І.М. Францевич.
1291222
  Стражеско Д.М. Розвиток фізичної хімії на Україні за 40 років Радянської влади / Д.М. Стражеско, Я.І. Турченко. – Київ : АН УРСР, 1957. – 48 с.
1291223
  Христова Т.Є. Розвиток фізіології рослин в Україні (кінець XVIII - початок XX ст.) : монографія / Тетяна Євгенівна Христова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2010. – 175, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 156-175. – ISBN 978-966-197-039-6
1291224
  Холодний М.Г. Розвиток фізіології рослин на Україні за 30 років (1917-1947) / М.Г. Холодний. – 18-27с.
1291225
  Клименко Л.О. Розвиток фізіологічних досліджень в університеті Св. Володимира // Історія формування і розвитку київських фізіологічних шкіл (кінець XIX-XX ст.) / Л.О. Клименко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2017. – С. 32-44. – ISBN 978-966-306-190-8
1291226
  Антонюк Г. Розвиток філологічних наук в кудьтурному просторі України XVI-XVII ст. // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 21-25. – Bibliogr.: Літ.: С. 24-25; 32 назв. – ISBN 966-7825-79-5
1291227
  Смірнова Н. Розвиток філологічної науки в Інституті мови і літератури / Н. Смірнова, О. Свириденко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (972) грудень. – С. 29-32. – ISSN 0131-6788
1291228
   Розвиток філософії в Українській РСР. – Київ : Наукова думка, 1968. – 528с.
1291229
   Розвиток філософії в Українській РСР.. – К, 1968. – 528с.
1291230
  Ткаченко В.А. Розвиток філософії оподаткування на основі визначення податкового потенціалу / В.А. Ткаченко, С.В. Каламбет // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 1. – С.30-33
1291231
  Дічек Н. Розвиток філософських і психологічних засад особистісноорі єнтованої освіти в незалежній Україні // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1/2 (64/65) : Педагогіка. – С. 15-28. – ISSN 2078-1687
1291232
  Спектор С. Розвиток філософських поглядів Маркса в Енгельса / С. Спектор. – Киев, 1941. – 31с.
1291233
  Кравчук Ольга Розвиток філософських та психологічних уявлень про діяльність у ХХ столітті : Наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 34-38. – Бібліогр.: 17 назв
1291234
  Дмитриченко В.С. Розвиток філософської думки в стародавньому Китаї. / В.С. Дмитриченко, В. Шинкарук. – К., 1958. – 64с.
1291235
   Розвиток філософської думки в Україні : навч. посібник / [Ю.М. Вільчинський та ін.] ; за ред. проф. Юрія Вільчинського ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т приклад. та проф. етики. – 3-тє вид. (перероб. і доп.). – Київ : КНЕУ, 2014. – 327, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-891-4
1291236
  Вільчинський Ю.М. Розвиток філософської думки в Україні. / Ю.М. Вільчинський. – Львів
1. – 1991. – 110с.
1291237
   Розвиток філософської думки в Україні.. – Львів
2. – 1992. – 122с.
1291238
   Розвиток фінансів підприємств корпоративного сектора економіки України : наук. доповідь / [В.В. Зимовець та ін.] ; за ред. В.В. Зимовця ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2019. – 61, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8895-9
1291239
  Рівчаченко С.В. Розвиток фінансових джерел державного соціального страхування України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 42-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1291240
  Альрашді Абдулла Рашед Мохаммед Рашед Розвиток фінансових інститутів як чинник інтеграції Об"єднаних Арабських Еміратів у світову фінансову систему : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Альрашді Абдулла Рашед Мохаммед Рашед ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1291241
  Альрашді Абдулла Рашед Мохаммед Рашед Розвиток фінансових інститутів як чинник інтеграції Об"єднаних Арабських Еміратів у світову фінансову систему : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Альрашді Абдулла Рашед Мохаммед Рашед ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 301 арк. – Додатки: арк. 247-301. – Бібліогр.: арк. 213-246
1291242
   Розвиток фінансових посередників у турбулентних умовах функціонування національної економіки : колект. монографія / [В.П. Ільчук та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.П. Ільчука ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 199, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2188-90-5
1291243
  Балдич Н. Розвиток фінансових ринків на пострадянському просторі: порівняльний аналіз // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 71-77
1291244
  Майовець Є. Розвиток фінансових ринків як передумова економічного зростання в Україні / Є. Майовець, Х. Флюд // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 88-91. – ISSN 0201-758Х
1291245
  Коновал С.Е. Розвиток фінансових ринків: світовий досвід // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.3. – С. 186-194. – ISBN 5-7763-2435-1
1291246
  Поливана Т.М. Розвиток фінансових систем України та країн ЦСЄ в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 233-240


  Визначено основні фактори впливу фінансової глобалізації на розвиток фінансових систем України та країн ЦСЄ та проаналізовано сучасні тенденції їх розвитку.
1291247
  Віблий П. Розвиток фінансових технологій в Україні в умовах війни / П. Віблий, М. Кондратюк // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 3 (76). – С. 67-73. – ISSN 2409-8892
1291248
  Чубук Л.П. Розвиток фінансово-кредитних установ в Україні як напрям інституціоналізації ринку нерухомості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 23-27. – (Економіка ; вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми і перспективи розширення діяльності банківських та небанківських фінансово-кредитних установ на ринку нерухомості України. Аналізується практика законодавчого регулювання участі основних інституційних інвесторів в операціях ...
1291249
  Лекарь С.І. Розвиток фінансового законодавства у сфері валютного регулювання як фактор забезпечення економічної безпеки // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 6 (85). – С. 3-7
1291250
  Павлов Д.М. Розвиток фінансового законодавства як засіб забезпечення адміністративної реформи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 80-83. – (Юридичні науки ; Вип. 43)


  Присвячено визначенню пріоритетних напрямів розвитку фінансового законодавства у світлі проведення адміністративної реформи в Україні, містить пропозиції щодо структури Закону "Про фінанси", у загальному вигляді розглянуто напрями кодифікаційних робіт ...
1291251
  Костирко Л. Розвиток фінансового контролю використання бюджетних коштів: сучасні тенденції та перпективи / Л. Костирко, В. Разумцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 59-62. – (Економіка ; вип. 116). – ISSN 1728-3817


  Проведене теоретичне узагальнення та подано вирішення наукової проблеми розвитку фінансового контролю використання бюджетних коштів. Запропоновано концепцію фінансового контролю цільового використання бюджетних коштів на основі комплексного підходу, що ...
1291252
   Розвиток фінансового менеджменту в умовах хаотичного структурування економіки : монографія / [С.А. Кузнецова та ін.] ; за заг. наук. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АЕН України Кузнецової С.А. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – 276, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 978-966-921-008-1
1291253
  Яковлєв А.І. Розвиток фінансового механізму нововведень : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 3-12 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1291254
  Костирко Л.А. Розвиток фінансового механізму соціальної орієнтації економіки України // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 1 (17). – С. 76-83. – ISSN 2221-8440
1291255
  Матюшенко С.І. Розвиток фінансового моніторингу в системі національної безпеки з точки зору ресурсно-функціонального підходу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 128-131 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1291256
  Ловінська О.Г. Розвиток фінансового моніторингу як науки в контексті Євроінтеграції України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11 (324). – С.49-63. – Бібліотгр.: 30 назв. – ISSN 2305-7645
1291257
  Мікуліна М.О. Розвиток фінансового планування в аграрній сфері // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету : науково-теоретичний, науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (35) : Економічні науки. Державне управління. – С. 135-138. – ISSN 2310-0974


  Розглянуто питання фінансового управління діяльністю сільськогосподарських підприємств з використанням фінансового планування. Окреслено його види, складові розділи, основні методи та значення фінансового планування для підприємств аграрної сфери. При ...
1291258
  Дмитренко О.С. Розвиток фінансового посередництва на вітчизняному грошовому ринку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 84-92. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розглянуто сутність фінансового посередництва. Досліджено основні передумови розвитку фінансового посередництва. Проаналізовано стан фінансового посередництва в Україні, зокрема, діяльність страхових компаній та провідних банківських установ. ...
1291259
  Полчанов А.Ю. Розвиток фінансового потенціалу держави в системі постконфліктного відновлення : монографія / А.Ю. Полчанов ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 463, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 366-432. – ISBN 978-966-683-510-2
1291260
   Розвиток фінансового потенціалу суб"єктів господарювання як основа досягнення фінансово-економічної безпеки : колективна монографія / [Глущенко В.В. та ін.] ; за ред. В.В. Глущенка ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – 383, [1] с : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 382-383. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-285-065-9
1291261
   Розвиток фінансового ринку в контексті забезпечення фінансової безпеки України : монографія / [Абакуменко О.В. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – 195, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 171-195. – ISBN 978-966-7496-95-1
1291262
  Теліженко О.М. Розвиток фінансового ринку в контексті формування фінансової безпеки країни // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2008. – № 1. – С. 28-32.
1291263
  Базилевич В.Д. Розвиток фінансового ринку в сучасних умовах : міжнародна конференція // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 12 (169). – С. 5-12. – Бібліогр.: 11 назв
1291264
  Чуницька І.І. Розвиток фінансового ринку в Україні: глобальні виклики та переваги // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 40-44. – ISSN 2306-6806
1291265
  Гаряга Л.О. Розвиток фінансового ринку в умовах цифровізації економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 388-393. – ISSN 2222-4459
1291266
  Білоченко А.М. Розвиток фінансового ринку Республіки Польша // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 86-95.
1291267
   Розвиток фінансового ринку України // Бюлетень Національного банку України : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 2010. – № 10 (211). – С. 22-47
1291268
  Коваленко Ю.М. Розвиток фінансового сектору та економічні чинники його забезпечення в Україні // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 5/6. – С. 77-81. – ISSN 1728-6220
1291269
  Науменкова С.В. Розвиток фінансового сектору України в умовах формування нової фінансової архітектури : [монографія] / Науменкова С.В., Міщенко С.В. ; Нац. банк України, Ун-т банківської справи, Центр наук. досліджень. – Київ : Університет банківської справи, Центр наукових досліджень Національного банку України, 2009. – 384 с. : табл. + Додаток: с. 351-384. – Бібліогр.: с. 324-350. – ISBN 978-966-484-071-9
1291270
  Коломієць І.М. Розвиток фінансового сектору як передумова економічного зростання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С.248-265
1291271
  Боринець С.Я. Розвиток фінансової науки у Київському університеті : навч. посібник / С.Я. Боринець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 87, [1] с. – Бібліогр.: с. 84-87
1291272
  Бондаренко О.С. Розвиток фінансової науки у напрямі управління фінансовими потоками підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 5. – С. 62-66. – ISSN 2306-6806
1291273
  Носирєв О.О. Розвиток фінансової системи в аспекті глобалізаційних економічних процесів // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал. – Харків, 2013. – С. 48-52. – (Серія "Економічні науки" ; т. 16, № 3, ювіл. вип.). – ISSN 1562-9961
1291274
  Кучер Г.В. Розвиток фінансової системи України в процесі світової глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 17-18. – (Економіка ; вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються питання розвитку національної фінансової системи в умовах розбудови ринкової економіки та під впливом процесу глобалізації. Подається авторське бачення сутності процесу глобалізації. Наводяться позитивні та негативні наслідки глобалізації ...
1291275
  Кулицький С.П. Розвиток фінансової системи України в умовах гібридної війни // XV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 30-річчю кафедри бухгалтерського обліку та пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930-15.03.2002) "Розвиток системи обліку, ..." : тези доповідей учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2017. – С. 271-274. – ISBN 978-617-571-130-9
1291276
  Коваленко В.М. Розвиток фінансової системи України в умовах глобалізації : монографія / В.М. Коваленко, О.В. Коваленко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 234, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 189-203. – ISBN 978-617-10-0430-6
1291277
  Лукашенко А.О. Розвиток фінансувння альтернативної енергетики в Україні та світі // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 2 (22). – С. 86-94
1291278
  Нагорний П.Д. Розвиток фінтеху в Україні: перспективи з погляду на тенденції регулятора // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 194-199. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1291279
  Семеног А.Ю. Розвиток фінтеху: тенденції та наслідки для ринку фінансових послуг // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 8 (523) : Удосконалення підходів до податкового реформування в Україні. – C. 173-183. – ISSN 2222-4459
1291280
  Степанова О.В. Розвиток фіскального простору для охорони здоров"я в системі соціальних функцій держави : автореф. дис. ... д-р екон. наук : 08.00.08 / Степанова Олена Вікторівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 51 назва
1291281
  Пекарчук В.М. Розвиток фольклору та декоративно-прикладного мистецтва етноменшин України: тенденції 1990 - 2000-х років // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 158-162. – ISSN 2077-1800
1291282
  Чемодуров О. Розвиток фондового ринку в умовах кризи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 12 (178). – С. 10-14
1291283
  Шкодіна І.В. Розвиток фондового ринку в умовах фінансової сингулярності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (174). – С. 357-363. – ISSN 1993-6788
1291284
  Прилипко В.С. Розвиток фондового ринку і перспективи зростання інноваційного потенціалу акціонерних товариств // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 92-107. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
1291285
  Клименко К.В. Розвиток фондового ринку України в контексті євроінтеграційних процесів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 63-71. – ISSN 2306-6806
1291286
  Приказюк Н.В. Розвиток фондового ринку як необхідна умова активізації інвестиційної діяльності комерційних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 49-51. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан ринку цінних паперів України. Розроблено рекомендації щодо розвитку фондового ринку України та активізації діяльності банківських інститутів на ньому. The current state of market of securities in Ukraine is investigated. The ...
1291287
  Собкевич О.В. Розвиток фондового ринку як фактор підвищення інвестиційної привабливості економіки України для ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 190-194.
1291288
  Карплюк І.Р. Розвиток форм власності і їх вплив на стале формування та розвиток агроландшафтів // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 219-222. – Бібліогр.: 4 назви
1291289
  Сидоренко А.І. Розвиток форм інтенсифікації підготовки фахівців бібліотечної справи в умовах соціальних трансформацій (друга половина ХХ ст. - ХХІ ст.) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 4. – С. 35-42. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи – дослідити трансформації форм інтенсифікації підготовки майбутніх фахівців-бібліотекарів в умовах інформаційного суспільства. Методологія дослідження полягає у застосуванні методів історико-порівняльного аналізу, узагальнення
1291290
  Свірко С.В. Розвиток форм облікової реєстрації у практиці діяльності бюджетних установ України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 50-54. – (Економіка ; Вип. 53)


  Розглянуто питання розвитку форм обліку бюджетних установ України у ХХ ст. Проаналізовано стан об"єкту дослідження та дано рекомендації, виділено напрямки вдосконалення форм обліку бюджетних установ.
1291291
  Костяник Н.В. Розвиток форм обліку з використанням інформаційних комп"ютерних технологій : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 259-265. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1291292
  Бобровська О.Ю. Розвиток форм соціального партнерства в муніципальних утвореннях // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 17-22. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1291293
  Воронін І.П. Розвиток форм фінансових інвестицій у період формування ринкової економіки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 61-70. – (Економіка ; Вип. 37)


  Розглядаються питання розвитку як традиційних форм фінансових інвестицій, так і нетрадиційних фондових інструментів в умовах формування ринкової економіки. Дається стислий аналіз особливостей і закономірностей їх динаміки в Україні.
1291294
  Метіль Т. Розвиток форм франчайзингу у міжнародному маркетингу регіону // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 6 (238). – C. 145-159. – ISSN 2409-9260
1291295
  Кузнєцов С. Розвиток фотоагентської справи в Україні (на матеріалах Управління фотовідеоінформації Укрінформу) // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомлення сьомої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики ; за ред. М.М. Романюка. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 573-575. – ISBN 966-02-2347-1
1291296
  Мазуренко В.П. Розвиток франчайзингових відносин у міжнародному бізнесі // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2013. – С. 78-84. – (Серія 1 "Економіка" ; вип. 3 (19)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
1291297
  Солов"янчик А.В. Розвиток франчайзингових відносин у туристичній індустрії // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 217-223. – ISSN 2222-4459
1291298
  Царенкова О Т. Розвиток франчайзингу в Україні / О Т. Царенкова, М.В. Малевич // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 148-151
1291299
  Фромова О.А. Розвиток франчайзингу в Україні в умовах сьогодення / О.А. Фромова, А.В. Атаманчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 228-230. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
1291300
  Мєшкова К. Розвиток франчайзингу в Україні: міжнародно-правовий аспект // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 65-68.
1291301
  Вуйців М.М. Розвиток функції контролю при впровадженні інтегрованих інформаційних систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 266-276. – ISSN 1993-6788
1291302
  Гринюк В. Розвиток функції обвинувачення у вітчизняному кримінальному судочинстві ХХ-ХХІ століть // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 233-237. – ISSN 2307-8049
1291303
  Жук В.М. Розвиток функцій бухгалтерського обліку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 71-76. – ISSN 2221-1055
1291304
  Проданчук М. Розвиток функцій бухгалтерського обліку в управлінні бізнесом // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 111-125. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1291305
  Шахман Н.В. Розвиток функцій криміналістики в умовах демократичної, правової держави // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 459-463. – ISSN 1563-3349
1291306
  Охріменко А.Г. Розвиток функціонально-галузевої компоненти національної туристичної системи України / А.Г. Охріменко, Н.А. Опанасюк, Н.В. Приймаченко // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 2 (74). – С. 19-37. – ISSN 2078-9165
1291307
  Бірюкова А.М. Розвиток функціонального призначення адвокатури в умовах судової реформи // Доступ до правосуддя у контексті судової реформи : матеріали Загальнонац. юрид. форуму (25 трав. 2018 р.), [м. Сєвєродонецьк] / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ : Ваіте, 2018. – С.14-18. – ISBN 978-617-7627-06-6
1291308
  Лемішко О.О. Розвиток функціонування земельних відносин на Луганщині // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 209-214. – Бібліогр.: на 4 пункти. – (Економічні науки ; № 33/45). – ISBN 966-8310-08-Х
1291309
  Тімарцев О.Ю. Розвиток фунцій податків у сучасних умовах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 448-454 : Табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
1291310
  Коваленко П.С. Розвиток харчової промисловості Сумської області та її вплив на формування міських поселень // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4. – Бібліогр.: 6 назв
1291311
  Дейнеко Л.В. Розвиток харчової промисловості України в умовах ринкових перетворень (проблеми теорії і практики) / Л.В. Дейнеко; НАНУ. Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Знання, 1999. – 331с. – ISBN 966-618-059-6
1291312
  Ключевич М.М. Розвиток хвороб проса в агроценозах Полісся та Лісостепу України / М.М. Ключевич, С.Г. Столяр // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 72-79 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2476626
1291313
  Миколаєвський В.П. Розвиток хвороб та продуктивність сої різних сортів за обробки насіння мікробними препаратами / В.П. Миколаєвський, В.Г. Сергієнко, Л.В. Титова // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 96-104 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2310-9270
1291314
  Іщук С. Розвиток хімічної індустрії в Україні та світі: порівняльна оцінка / С. Іщук, Л. Коваль // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Амоша О., Борсекова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Т. 18, № 2 (69), квітень - червень. – С. 212-227. – ISSN 1684-906Х
1291315
  Шульга І.М. Розвиток хімічної науки у Харківських практичному технологічному, технологічному та хіміко-технологічному інститутах / І.М. Шульга ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Рожко С.Г., 2016. – 240 с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Присвяч. 130-річчю підгот. інж. кадрів для хім. і харч. пром-сті України. – Бібліогр.: с. 184-216. – ISBN 978-966-97495-3-6
1291316
   Розвиток хімічної промисловості України і ефективність капітальних вкладень.. – К, 1966. – 156с.
1291317
  Гайдамакін О.В. Розвиток хмарних технологій / О.В. Гайдамакін, О.Г. Мельник // Реєстрація, зберігання і обробка даних : щоріч. підсумкова наук. конф. 16-17 трав. 2016 р. / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації ; [редкол.: В.В. Петров (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 2016. – С. 113-115. – ISBN 978-966-02-7933-9
1291318
  Ступницький О.І. Розвиток хмарних технологій сучасної інформаційно-мережевої економіки / О.І. Ступницький, С.В. Соляник // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 133. – С. 106-116. – ISSN 2308-6912
1291319
  Марушка М.М. Розвиток хореографічної освіти у Галичині (1919-1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Марушка Магдалина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
1291320
  Піддубна Світлана Максимівна Розвиток християнської писемної культури в Україні: етно-конфесійна специфіка : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.11 / Піддубна С.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 196с. – Бібліогр.: л. 177 - 196
1291321
  Піддубна Світлана Максимівна Розвиток християнської писемної культури в Україні: етно-конфесійна специфіка / Піддубна Світлана Максимівна. – Київ, 2003. – 18с.
1291322
  Оборська А.В. Розвиток художніх жанрів на сучасному українському телебаченні : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Оборська А.В. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1291323
  Кабиш І.Ю. Розвиток художніх здібностей дітей молодшого віку. / І.Ю. Кабиш. – К., 1981. – 48с.
1291324
  Синишин Л.О. Розвиток художньо-промислової освіти Галичини (кінець XIX - перша половина XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Синишин Лілія Орестівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1291325
  Полєщук Г. Розвиток художнього мислення студентів спеціальності "Видавнича справа та редагування" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 159-163


  У статті висвітлено особливості викладання філологічних дисциплін із застосуванням ейдотехніки й специфіку написання літературного сценарію відеореклами, що сприяють розвиткові образного мислення студентів. В статье идет речь об особенностях ...
1291326
  Дорош Г. Розвиток художнього сприймання драматичного твору майбутніми вчителями в процесі вивчення української літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 8-10
1291327
  Буренко В. Розвиток художньої культури Великої Британії в добу Просвітництва // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 3 (79). – С. 2-5
1291328
  Небесник І. Розвиток художньої освіти на Закарапатті // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 6-9. – ISSN 2520-6419
1291329
  Небесник І.І. Розвиток художньої освіти у Закарпатті у 20 столітті : Автореф...канд.пед.наук:13.00.01 / Небесник І.І.;Прикарпатськ.ун-тет ім.В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000. – 18с. – Бібліогр.:с.14-16
1291330
  Шкелебей Ірина Іванівна Розвиток художньої освіти у школах Німеччини і України в 90-х роках 20 століття (на матеріалах образотворчого мистецтва) : Дис. ... канд. педаг. наук: 13.00.01 / КНУТШ; Шкелебей І.І. – Київ, 2004. – 261л. + Додатки: л.204-261. – Бібліогр.: л.191-203
1291331
  Шкелебей Ірина Іванівна Розвиток художньої освіти у школах Німеччини і України в 90-х роках 20 століття (на матеріалах образотворчого мистецтва) : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук:13.00.01 / Шкелебей І.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв
1291332
  Орлов В.м. Розвиток ХХУ! з"їздом КПРС марксистського вчення проКП / В.м. Орлов. – К., 1981. – 64с.
1291333
  Шаблій О.І. Розвиток целюлозно-паперової промисловості Українських Карпат // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 125-133 : Табл.
1291334
  Баришніков В.М. Розвиток центрів професійно-технічної освіти як складова реформування державної служби зайнятості // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Грішнова О.А., Лутай Л.А., Дон В.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (58). – С. 47-54
1291335
  Остролуцька Л.І. Розвиток центрів реабілітації дітей та молоді з інвалідністю в Україні (90-ті рр.XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Остролуцька Лариса Іванівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1291336
  Доценко В.О. Розвиток церкви адвентистів сьомого дня в Україні у 1920-ті рр. // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 72-73
1291337
  Воронянська Н. Розвиток Церкви адвентистів сьомого дня в Україні у контексті радянського законодавства (1970-ті - 1990 рік) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 643-650. – ISBN 966-7379-92-11
1291338
  Губар К.А. Розвиток церковного права у Києво-Могилянській академії та Київській духовній академії (XVIIІ - поч. ХХ ст.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 35-41. – ISSN 2219-5521


  Здійснюється огляд та аналіз викладання церковного права в Києво-Могилянській академії та Київській духовній академії. Характеризуються програми викладання церковного та канонічного права. Подаються короткі відомості про професорів: Ф. Прокоровича, Р. ...
1291339
  Карсим Інна Анатоліївна Розвиток церковної археології та музейництва в Україні у другій половині 19 - на початку 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Карсим І.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назв
1291340
  Карсим Інна Анатоліївна Розвиток церковної археології та музейництва в Україні у другій половині XIX - на початку XX ст. : Дис... канд. історичних наук: 07.00.01. / Карсим Інна Анатоліївна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 207 л. + Додатки: л. 203-207. – Бібліогр.: л. 175-202
1291341
  Кучер Т.М. Розвиток цивілістичного процесу в контексті законодавчого забезпечення реформ в Україні // Законодавча діяльність Верховної Ради України: стратегія планування в умовах європейської інтеграції : матеріали круглого столу 28 січ. 2015 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – С. 165-168. – ISBN 978-966-7166-33-5
1291342
  Кахнич В. Розвиток цивільно-правової науки на юридичному факультеті Львівського університету в 1784-1884 рр. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 91-93
1291343
   Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні. – Харків : Консум, 1999. – 272с. – ISBN 966-7124-53-3
1291344
  Саворін М. Розвиток цивільного права на рубежі 1917-1922 років // Стан, проблеми та перспективи інтеграції України у європейський освітній і науковий простір : матеріали ІХ міжнар. наук. конф., 12-15 квіт. 2005 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Братислав. екон. ун-т ; [упоряд. Х.М. Олексика ; редкол.: Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : 1С-Паблишинг, 2005. – С. 126-134. – ISBN 966-8110-19-6
1291345
  Кахнич В.С. Розвиток цивільного права у Львівському університеті та внесок Станіслава Севериновича Дністрянського в цей процес // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 33-35. – ISSN 2219-5521
1291346
  Задоєнко О.В. Розвиток цивільного процесуального законодавства в особливих умовах // Міжнародна науково-практична конференція "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом" : 26 верес. 2014 р. : присвяч. 10-річчю прийняття ЦПК України / "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2014. – С. 125-129. – ISBN 978-617-7020-48-5
1291347
  Татулич І.Ю. Розвиток цивільного процесуального законодавства як правова основа цивільної процесуальної форми // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 12 (86). – С. 20-25
1291348
  Гахович Н.Г. Розвиток циркулярних ланцюгів доданої вартості для зростання стійкості української промисловості в умовах постковіду / Н.Г. Гахович, О.М. Кушніренко // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (74). – С. 62-77. – ISSN 1681-116Х


  Обгрунтовано можливості інтеграції української промисловості в циркулярні ланцюги доданої вартості як одного з перспективних напрямів інтернаціоналізації бізнесу. Визначено загрозливі виклики пандемії коронавірусу для розвитку промисловості: закриття ...
1291349
  Чубірко М.М. Розвиток цитоембріологічних досліджень на кафедрі ботаніки в Ужгородському університеті : до 70-річчя Ужгородського національного університету // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72, № 5. – С. 511-515. – ISSN 0372-4123
1291350
  Базилюк А.В. Розвиток цифрових платформ та пріоритети національної економічної політики // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2020. – № 2 (47). – C. 10-15. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1291351
  Малов В.І. Розвиток цифрових фотограмметричних технологій у ДНВП " Геосистема" : фотограмметрія і дистанційне зондування / В.І. Малов, С.В. Олійник // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 26-28 : Мал.
1291352
  Бойченко М.А. Розвиток цифрового інтелекту обдарованих школярів у світлі концепції нової української школи // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 95-97. – ISBN 978-966-698-283-7
1291353
  Ігнатенко Р.В. Розвиток цифрового маркетингу у світі та в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (528) : Вплив глобалізаційних процесів на національну економіку України. – С. 450-455. – ISSN 2222-4459
1291354
  Мех О. Розвиток цифрового телебачення у Великобританії // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С.46-47
1291355
  Нейман В. Розвиток цифрової економіки в Україні / В. Нейман, А. Стріха // Економіст : події, особистості та ідеї, дослідження та прогнози = Events, persons & ideas, researches & forecasts / Ю.С. Коваленко ; & ГО "Ін-т перспективних досліджень" ; голов. ред. О. Мірошниченко. – Київ, 2021. – № 12, листопад. – С. 62-63. – ISSN 1810-3944
1291356
  Демчишак Н.Б. Розвиток цифрової економіки в Україні: концептуальні основи, пріоритети та роль інновацій / Н.Б. Демчишак, М.О. Глутковський // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 5/6 (84). – С. 43-48. – ISSN 2309-1533
1291357
   Розвиток цифрової компетентності викладачів в медичному університеті / Т.Д. Бублій, О.П. Костиренко, О.В. Ганчо, Ю.В. Чумак // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Полтав. держ. мед. ун-т ; Укр. мед. стоматологічна акад. ; редкол.: Ждан В.М., Білаш С.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2022. – Т. 22, вип. 3/4 (79/80). – С. 180-183. – ISSN 2077-1096
1291358
  Карпенко А.С. Розвиток цифрової компетентності співробітників організаційно-навчальних підрозділів в університеті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Карпенко Анастасія Сергіївна ; Київ. ун-т ім. Богдана Грінченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1291359
  Іваницький О.І. Розвиток цифрової компетентності студентів під час виконання навчального фізичного експерименту // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 183. – С. 14-18. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1291360
  Бочек О.І. Розвиток цифрової компетентності та ії вплив на забезпечення гендерної рівності // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (56). – С. 36-44. – ISSN 2072-8670
1291361
  Онищенко В. Розвиток цільової спрямованості особистості підлітків-туристів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 78-81. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати вивчення розвитку цільової спрямованості особистості підлітків-туристів. Дослідження полягає у припущенні про те, що прискорення розвитку цільової спрямованості особистості у підлітків можливо шляхом активізації її складових в ...
1291362
  Заболоцька С. Розвиток ціннісної сфери у студентів-педагогів // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 1. – С. 88-94. – ISSN 2312-1246


  Розглядаються ціннісні орієнтації майбутніх педагогів - соціальні, економічні, моральні, релігійні, естетичні, гносеологічні, онтологічні й ідеологічні.
1291363
  Трохименко В.І. Розвиток цінової та нецінової конкуренції на ринку банківських послуг в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 322-333
1291364
  Сінєльніков Б. Розвиток цукробурякового виробництва в контексті інтелектуальної спадщини М. Д. Кондратьєва : питання розвитку АПК // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 11 (600). – С. 44-59 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
1291365
  Шевченко М.В. Розвиток цукробурякової промисловості у Наддніпрянській Україні в науковій спадщині академіка К.Г. Воблого // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 51. – С. 432-438. – ISSN 2076-8982
1291366
  Ткаченко В. Розвиток чернігівського писанкарства: історіографічно-джерелознавчий аспект // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 93-101. – ISSN 2522-4611
1291367
  Кудін В.І. Розвиток чисельних алгоритмів аналізу лінійних моделей на основі методу базисних матриць : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 01.05.02 / Кудін В.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 21 назва
1291368
  Безверха М.А. Розвиток чисельних методів для дослідження нестаціонарних процесів у пружних тілах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 01.02.04 / Безверха М.А.; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя, 2008. – 20с. – Бібл.: 9 назв
1291369
  Слижук О. Розвиток читацьких інтересів старшокласників (на матеріалі аналізу роману Олеся Гончара "Собор" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 6. – С.С. 15-22.
1291370
  Соколов В. Розвиток читачезнавства у провідних бібліотеках Києва у другій половині 1920-х - на початку 1930-х рр. // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2022. – № 4 (30). – С. 54-58. – ISSN 2518-7341
1291371
  Дадашев Б.А. Розвиток Чорноморського економічного співробітництва в контексті активізації інвестиційних процесів / Б.А. Дадашев, І.М. Боярко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 20, жовтень. – С. 6-12. – ISSN 2306-6814
1291372
  Бедлінський О.І. Розвиток чуттєвої інтуїції студента у процесі навчання / О.І. Бедлінський, В.О. Бедлінський // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 31-39. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772
1291373
  Лаврова О. Розвиток чуттєвої сфери дошкільників у творчій спадщині І Сікорського // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 27-30
1291374
  Дяченко О.В. Розвиток шевченкознавства в КНР у ХХ - на початку XXI ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 89-92. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
1291375
  Вербіцька О.І. Розвиток шевченкознавчих досліджень у Національній академії наук України в 1930-х роках (за документами Архівного фонду НАН України) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, О.П. Степанченко, Т.В. Коваль [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 22. – С. 83-99. – ISBN 978-966-02-8728-0. – ISSN 2222-4203
1291376
  Вербіцька О.І. Розвиток шевченкознавчих досліджень у Національній академії наук України в ранні роки її діяльності / О.І. Вербіцька, Л.М. Яременко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Н.М. Зубкова, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 23. – С. 15-35. – ISBN 978-966-02-9036-5. – ISSN 2222-4203
1291377
  Хайнекер Х. Розвиток Шенгенського регулювання візового режиму у країнах Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 41, ч. 1. – С. 142-147.
1291378
  Лога Т. Розвиток шкільних бібліотек у системі освіти: зарубіжний досвід // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 1 (234). – С. 37-41. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано основні тенденції, властиві сучасним процесам трансформації зарубіжних шкільних бібліотек в інформаційні освітні центри. Розглянуто досвід роботи шкільних бібліотек Франції, Німеччини, Австрії, Великобританії, Австралії, США, Японії, ...
1291379
  Чепіль М. Розвиток шкільної біологічної освіти в Україні у 80 – 90-ті роки ХХ ст. (історіографія проблеми) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 4 (171), квітень. – C. 11-15. – ISSN 2308-4634
1291380
  Жорова І.Я. Розвиток шкільної гуманітарної освіти: історичний аспект // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 89-92. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
1291381
  Жорова І.Я. Розвиток шкільної гуманітарної освіти: історичний аспект // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 89-92. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1291382
  Жорова І. Розвиток шкільної економічної освіти в Україні (кінець ХХ - початок ХХІ століття) // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 9. – С. 70-86. – ISBN 978-617-7747-12-2. – ISSN 2415-3729
1291383
  Захарова Н.С. Розвиток шкільної історичної освіти в Україні у контексті соціально-політичних трансформацій 1990-х рр. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – Т. 17, № 1/1. – С. 109-114. – (Історія та археологія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
1291384
  Кузик Я. Розвиток шкільної справи в менонітських колоніях XIX ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 17-18
1291385
  Галус О.М. Розвиток шкільної, позашкільної та професійно-технічної освіти у провідних країнах світу / О.М. Галус, М Л. Шапошнікова // Порівняльна педагогіка : Навчальний посібник для студ. гуманітарн. спеціальностей вищ. педагог. навч. закл. / О.М. Галус, М Л. Шапошнікова. – Київ : Вища школа, 2006. – С. 68-95. – ISBN 966-642-171-2
1291386
  Отраднова О.О. Розвиток школи деліктного права в Університеті Святого Володимира - Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 80-85. – (Юридичні науки ; вип. 3 (118)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено розвиток наукової школи деліктного права в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Метою дослідження є аналіз розвитку вказаної наукової школи та виявлення основних тенденцій і ключових напрямів такого розвитку. Під час ...
1291387
  Котюк І. Розвиток школи криміналістики в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 23-30


  Методологічні аспекти науково-освітніх правничих шкіл.
1291388
  Толкачова Н.Є. Розвиток шотландського права як змішаної правової системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 169-174. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються закономірності та історичні процеси формування шотландського права під впливом римського, континентального та англійського права. Особлива увага приділяється парламентській традиції, судовій системі та процесам формування основних правових ...
1291389
  Циганов С.А. Розвиток штучного інтелекту: еволюційні процеси на міжнародному фінансовому ринку / С.А. Циганов, В.В. Апалькова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (273). – С. 20-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
1291390
  Зінченко О. Розвиток щоденникового жанру в давній українській літературі // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 9-14. – ISSN 2307-2261
1291391
  Меланчук А.В. Розвиток юридичних гарантій використання прав адвокатами та виконання ними своїх обов"язків // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 2 (62). – С. 143-155. – ISSN 2078-9165
1291392
  Катрич В.М. Розвиток юридичних наук в Київському університеті за 50 років радянської влади / В.М. Катрич, П.О. Недбайло // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 3-18. – (Серія права ; № 8)


  Статья освещает научную, педагогическую, общественную и воспитательную деятельность профессорско-преподавательского состава юридического факультета Киевского государственного университета, излагает главные направления развития юридических наук и вклад, ...
1291393
  Цесарський Ф. Розвиток юридичної доктрини Середньовіччя стосовно угод із найму праці ремісників (на прикладі Франції) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 216-221. – ISSN 2307-8049
1291394
  Тацій В.Я. Розвиток юридичної науки в Україні на межі тисячоліть // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 814-819. – ISBN 978-966-458-148-3
1291395
  Міхневич Л.В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті - Київському інституті народного господарства (1906-1930 рр.) : монографія / Л.В. Міхневич ; [за заг. ред. І.Б. Усенка] ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 286, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 195-250. – ISBN 978-966-483-563-0
1291396
  Матишевський П.С. Розвиток юридичної науки у Київському університеті (1945-1983 pp.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 3-16. – (Юридичні науки ; Вип. 24)


  В статье освещается развитие юридической науки в Киевском университете в послевоенные годы. Изложены основные теоретические результаты и практическая значимость научных исследований на кафедрах факультета.
1291397
  Скородумов Д. Розвиток юридичної освіти у класичних університетах України у 1991-2002 рр // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 3 (123). – С. 114-119. – ISSN 1728-9343


  Досліджується процес розвитку юридичної освіти у класичних університетах України. Запроваджено спробу визначення їх чисельності у міру поетапного розвитку юридичної освіти в Україні. Серед класичних університетів на першому місці - КНУ ім. Т. Шевченка.
1291398
  Олійник О. Розвиток юридичної риторики від епохи просвітництва до нашого часу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 10 (94). – С. 17-20
1291399
  ЇХвойницька Розвиток юснатуралістичної теорії українськими мислителями XVIII ст. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 128-132. – ISSN 0321-0499
1291400
  Онищенко В.М. Розвиток Я-концепції у дітей молодшого шкільного віку з серцево-судинними захворюваннями // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kyiv ; Paris, 2020. – Vol. 6, iss. 7 (39). – С. 39-50. – ISSN 2414-0023
1291401
   Розвиток ядерних технологій в Інституті ядерних досліджень НАН України / І.М. Вишневський, Г.П. Гайдар, О.В. Третьякова, В.О. Гайдар // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 15, № 2. – С. 195-203. – ISSN 1818-331Х
1291402
  Мерніков Г.І. Розвиток ядерних технологій в Україні: міжнародно-правовий аспект / Г.І. Мерніков, В.І. Шумбасов, А.І. Шевцов // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 4 (5). – С. 206-212.
1291403
  Вишневський І.М. Розвиток ядерної фізики в Києві // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 17, № 2. – С. 107-110. – ISSN 1818-331Х


  У цьому короткому огляді розглянуто в історичному плані час і причини початку розвитку ядерної фізики та створення ядерних центрів. Увага концентрується на створенні та розвитку Київського ядерного центру. Особливо відзначається, що в цьому році ...
1291404
  Магрламова К. Розвиток якості вищої медичної освіти у Великій Британії // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156), січень. – С. 97-103. – ISSN 2308-4634


  Велика Британія має доволі розвинуту мережу вищих медичних навчальних закладів різного рівня акредитації, яка готує спеціалістів для потреб вітчизняної охорони здоров"я, а також фахівців для інших країн світу. У статті обговорені питаня розвитку якості ...
1291405
  Бояр А.О. Розвиток, сучасний стан та актуальні проблеми транспортної політики Європейського Союзу / А.О. Бояр, А.Ю. Стукалова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 21 (218). – С. 137-142. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Висвітлено історичні етапи становлення єдиної транспортної політики ЄС. Визначено пріоритетні напрями діяльності ЄС у галузі транспорту та перспективи розвитку транспортної політики ЄС в цілому.
1291406
  Кутняк Н. Розвиток, сучасний стан та перспективи українсько-турецьких відносин // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 27-28
1291407
   Розвитологія : підручник / Клименко М.О., Герасимчук З.В., Клименко О.М., Клименко Л.В. – Херсон : Олді-плюс, 2015. – 279, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 204-228. – Бібліогр.: с. 235-240. – ISBN 978-966-289-073-0
1291408
  Маломуж М.Г. Розвідка - важливий елемент системи національної безпеки України // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2008. – № 1/2 (20/21). – С.37-40.
1291409
  Варенюк А. Розвідка А. Кримського "Чи справді важко вивчити правопис з Ї? Як зразок реалізації полемічного дискурсу // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 16-17. – (Бібліотека Інституту філології)
1291410
  Філіповський О.К. Розвідка з організації селянського господарства на Україні / О.К. Філіповський. – К, 1926. – 315с.
1291411
  Роуан Р. Розвідка і контррозвідка. / Р. Роуан, 1937. – 85с.
1291412
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 31. – 1994. – (Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ. Розвідувальна та промислова геофізика)
1291413
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 31. – 1994. – (Розробка нафтових і газових родовищ)
1291414
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 31. – 1994. – (Буріння нафтових і газових свердловин)
1291415
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 32. – 1995. – (Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ. Розвідувальна та промислова геофізика)
1291416
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 33. – 1996. – (Нафтогазопромислове обладнання)
1291417
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 33. – 1996. – (Буріння нафтових і газових свердловин. Розробка та екексплуатація нафтових і газових родовищ)
1291418
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 33. – 1997. – (Технічна кібернетика та електрофікація об"єктів паливного - енергетичного комплексу)
1291419
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 34. – 1997. – (Нафтогазопромислове обладнання)
1291420
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 34, т. 6. – 1997. – (Технічна кібернетика та електрофікація об"єктів паливного - енергетичного комплексу)
1291421
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 34, т. 1. – 1997. – (Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ. Розвідувальна та промислова геофізика)
1291422
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 34. – 1997. – (Буріння нафтових і газових свердловин. Розробка та екексплуатація нафтових і газових родовищ)
1291423
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 34. – 1997. – (Економіка підприємства і організація виробництва)
1291424
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 35, т. 6. – 1998. – (Технічна кібернетика та електрофікація об""єктів паливно - енергетичного комплексу)
1291425
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 35, т. 5. – 1998. – (Транспорт і зберігання нафти і газу)
1291426
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 35, т. 4. – 1998. – (Нафтогазопромислове обладнання)
1291427
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 35, т. 2. – 1998. – (Буріння нафтових і газових свердловин)
1291428
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 35, т. 3. – 1998. – (Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ)
1291429
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 35, т. 1. – 1998. – (Транспорт і зберігання нафти і газу)
1291430
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 35, т. 7. – 1998. – (Економіка підприємства і організація виробництва)
1291431
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 36, т. 7. – 1999. – (Економіка підприємства і організація виробництва)
1291432
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : науково-технічний збірник. – Івано -Франківськ. – ISSN 0486-0691
Вип. 36, т. 6. – 1999. – (Технічна кібернетіка та елекріфікація об"єктів паливно-енергетичного комплексу)
1291433
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : науково-технічний збірник. – Івано -Франківськ, 1965-
Вип. 36. т. 8. – 1999. – (Методи і засоби технічної діагностики)
1291434
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : державний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Івано -Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 36, т. 4. – 1999. – (Нафтогазопромислове обладнення)
1291435
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : державний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Івано -Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 36 (т. 2, т. 3). – 1999. – (Буріння нафтових і газових свердловин; т. 3 - Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ ; Т. 2)
1291436
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : науково-технічний збірник. – Івано -Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 37, т. 8. – 2000. – (Методи і засоби технічної діагностики)
1291437
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : науково-технічний збірник. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 37, т. 6. – 2001. – (Технічна кібернетіка та елекріфікація об"єктів паливно-енергетичного комплексу)
1291438
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : науково-технічний збірник. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 38, т. 8. – 2001. – (Методи і засоби технічної діагностики)
1291439
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : державний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 38, т. 4. – 2001. – (Нафтогазопромислове обладнення)
1291440
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : державний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 38, т. 2. – 2001. – (Буріння нафтових і газових свердловин)
1291441
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : державний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 38, т. 5 : До 25-ї річниці кафедри нафтогазової гідромеханіки. – 2001. – (Транспорт і зберігання нафти і газу)
1291442
   Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : державний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Івано-Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 38, т. 3. – 2001. – (Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ)
1291443
  Чмихало І. Розвідка Івана Франка про Шолудивого Буняку в контексті "антропології бачення" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 331-335. – ISBN 966-594-298-0
1291444
  Сідак В. Розвідка та контррозвідка Української Держави (1917-1920 рр.) // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Ін-т історії України, 1997. – [Ч. 1]. – С. 121-135. – ISBN 966-02-0276-8
1291445
   Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ : державний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Івано -Франківськ, 1965-. – ISSN 0486-0691
Вип. 36, т. 1. – 1999. – (Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ. Розвідувальна та промислова геофізика)
1291446
   Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ = Prospecting and development of oil and gas fields : всеукраїнський щоквартальний науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ, 2001-
№ 1. – 2001
1291447
   Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ : Всеукраїнський науково-технічний журнал. – Івано -Франківськ, 2001-
№ 1. – 2002
1291448
   Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ : Всеукраїнський науково-технічний журнал. – Івано -Франківськ, 2001-
№ 2. – 2002
1291449
   Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ : Всеукраїнський науково-технічний журнал. – Івано -Франківськ, 2001-
№ 3. – 2002
1291450
   Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ : Всеукраїнський науково-технічний журнал. – Івано -Франківськ, 2001-
№ 4. – 2002
1291451
   Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ = Prospecting and development of oil and gas fields : всеукраїнський науково-технічний журнал. – Івано -Франківськ, 2001-
№ 1. – 2003
1291452
  Козюба В.К. Розвідка узбережжя Дніпра під керівництвом Ф.А. Козубовського в липні 1934 року // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (25) : Дослідження археологічної спадщини Східної Волині (до 120-річчя з дня народження Ф.А. Козубовського). – C. 78-87. – ISSN 2227-4952
1291453
  Скрипник О. Розвідка УНР у екзилі: агенти, резиденти, шифри, тайнопис... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 02-8 серпня (№ 31)
1291454
   Розвідки Архітектурно-археологічної експедиції ІА НАНУ на Київщині / В. Івакін, І. Зоценко, Р. Осадчий, А. Сорокун, С. Переверзєв // Археологічні дослідження в Україні 2018 / Ін-т археології НАН України ; [голов. ред.: Ю.В. Болтрик ; редкол.: А.В. Буйських та ін.]. – Київ : ІА НАН України, 2020. – С. 90-92. – ISBN 978-617-7810-11-6
1291455
  Булаховський Л.А. Розвідки в ділянці граматичної аналогії в слов"янських мовах. Родовий однини чоловічого роду на -у // Історія української мови : практикум із морфології : навч. посібник / Г.М. Наєнко, О.О. Суховій. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 150-154. – ISBN 978-966-933-055-0


  Починаючи з двадцятих років, учений здійснює численні дослідження з граматичної аналогії на грунті слов"янських мов. Серед них "Грамматическая аналогия и родственные ей явления в истории чешского количества" (1929), "Розвідки в ділянці граматичної ...
1291456
  Івакін В. Розвідки в районі Кирилівського монастиря / В. Івакін, І. Зоценко, В. Баранов
1291457
  Івакін В. Розвідки в районі Кирилівського монастиря / В. Івакін, І. Зоценко, В. Баранов // Археологічні дослідження в Україні 2019 / Ін-т археології НАН України ; [голов. ред.: Ю.В. Болтрик ; редкол.: А.В. Буйських та ін.]. – Київ : ІА НАН України, 2020. – С. 76-78. – ISBN 978-617-7810-12-3
1291458
  Панич О. Розвідки з історії скептицизму в Британо-американській епістемології / Олексій Панич. – Донецьк : ДонНУ. – ISBN 978-966-639-334-3
Ч. 1 : Британська модерна філософія (Гоббс, Локк, Барклі, Х"юм, Рід). – 2007. – 524 с.
1291459
  Карпенко М.О. Розвідки М.О. Максимовича про Богдана Хмельницького в аспекті східнослов"янського лінгвістичного джерелознавства // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 105-109
1291460
  Доманицький В.М. Розвідки Михайла Драгоманова про українську народню словесність і письменство. Т. 1 : [рецензія] // З науково-творчої спадщини : статті, нариси, рецензії : [у 2 кн.] / В.М. Доманицький. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2010. – Кн. 1. – С. 248-250. – ISBN 978-966-493-329-9
1291461
  Осадчий Р. Розвідки на Правобережній Київщині
1291462
  Осадчий Р. Розвідки на Правобережній Київщині // Археологічні дослідження в Україні 2019 / Ін-т археології НАН України ; [голов. ред.: Ю.В. Болтрик ; редкол.: А.В. Буйських та ін.]. – Київ : ІА НАН України, 2020. – С. 110-112. – ISBN 978-617-7810-12-3
1291463
   Розвідки пpо цеpковні відносини на Укpаїнї-Руси XVI-XVIII вв // Суспільні веpстви Галицької Руси XIV-XV в. / І.А. Линниченко. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1899. – [VI], 162 с. – (Руска Історична біблїотека ; Т. 7 ; Т. ХІ)


  Зміст: Внутpішній стан західно-pуськоі цеpкви в Польсько-литовській деpжаві в кінці XVI ст. та Уныя / О. Левицький; Пеp. М. Павлик. Hаpис становища пpавославної цеpкви на Укpаїні від половини XVII до кінця XVIII ст. / В. Антонович; Пеp. М. Павлик.
1291464
  Дідусенко П.М. Розвідки про митну справу в українській державі - Гетьманщині в першій половині та середині 18 століття / П.М. Дідусенко. – Київ : Павлім, 2002. – 220с. – ISBN 966-686-034-1
1291465
   Розвідки про міста і міщанство на Україні-Руси в XV-XVIII в.. – Накладом Наук. Тов. ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського. – (Руська історична бібліотека / видає Наукове Товариство імені Шевченка ; Т. 23-24)
Ч. 1-2 : Німецьке право в Польщі й Литві, 1-5 / М. Владімірский-Буданов ; Українські міста / В. Антонович ; Магдебурське право на Лівобічній Україні / Д. Багалій. – 1903. – 462 с. – Конволют об"єднує 2 видання
1291466
   Розвідки про міста і міщанство на Україні-Руси в XV-XVIII в.. – Накладом Наук. Тов. ім. Шевченка. – У Львові : З друарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського. – (Руська історична бібліотека / видає Наукове Товариство імені Шевченка ; Т. 23)
Ч. 1 : М. Владімірского-Буданова Німецьке право в Польщі й Литві, 1-4. – 1903. – 462 с.
1291467
   Розвідки про народні рухи на Україні-Руси в XVIII віці / [Вступне слово М. Грушевського]. – Накладом Наук. Тов. ім. Шевченка. – У Львові : З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського. – (Руська історична бібліотека / видає Наукове Товариство імені Шевченка ; Т. 19)
Ч. 1. – 1897. – IV, 295 с. – Конволют


  Зміст: Розвідка про гайдамачину Володимира Антоновича. - С. 1-96 Уманський сотник Іван Гонта (1768 р.) Володимира Б. Антоновича. - С. 97-123 Турбаївська катастрофа Олександри Єфименкової. - С. 125-158* Опришки Дра Юліяна Целевича. - С. 155-296
1291468
   Розвідки про народні рухи на Україні-Руси в XVIII віці / [Вступне слово М. Грушевського]. – Накладом Наук. Тов. ім. Шевченка. – У Львові : З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського. – (Руська історична бібліотека / видає Наукове Товариство імені Шевченка ; Т. 19)
Ч. 1. – 1897. – IV, 295 с.


  Зміст: Розвідка про гайдамачину Володимира Антоновича. - С. 1-96 Уманський сотник Іван Гонта (1768 р.) Володимира Б. Антоновича. - С. 97-123 Турбаївська катастрофа Олександри Єфименкової. - С. 125-158* Опришки Дра Юліяна Целевича. - С. 155-296
1291469
   Розвідки про селянство на Україні-Руси в XV-XVIII в.. – Накладом Наук. Тов. ім. Шевченка. – У Львові : З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського. – (Руська історична бібліотека / видає Наукове Товариство імені Шевченка ; Т. 21)
Ч. 1. – 1901. – 173 с. – Конволют
1291470
   Розвідки про селянство на Україні-Руси в XV-XVIII в.. Ч. 2 / Передмова М. Грушевського // Розвідки про селянство на Україні-Руси в XV-XVIII в. – Накладом Наук. Тов. ім. Шевченка. – У Львові : З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1901. – Ч. 1. – [8], 272 с. – (Руська історична бібліотека ; Т. 21)


  Зміст: Форми селянського володіння землею в Литовсько-руській державі XVI в. / написав М. Владімірский-Буданов. - С. 1-124 Українські посполіті (1648-1783) : Історико-правничий начерк Олександра Лазаревського. - С. 125-216
1291471
   Розвідки про селянство на Україні-Руси в XV-XVIII в. / Передмова М. Грушевського. – Накл. Наук. Тов. ім. Шеченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарского. – (Руська історична бібліотека / видає Наукове Товариство імені Шевченка ; Т. 22)
Ч. 2. – 1902. – [8], 272 с. – прим. № 45583 дефектний, відсутні с. 65-272. - Форми селянського володіння землею в Литовсько-руській державі XVI в. / написав М. Владімірский-Буданов. - С. 1-124


  Зміст: Форми селянського володіння землею в Литовсько-руській державі XVI в. / написав М. Владімірский-Буданов. - С. 1-124 Українські посполіті (1648-1783) : Історико-правничий начерк Олександра Лазаревського. - С. 125-216
1291472
  Климаш Р.-Б. Розвідки сучасного українсько-канадського фольклору: погляд з Вінніпега // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 5 : Етнологія США та Канади. – С. 81-83. – ISSN 0130-6936
1291473
   Розвідки у місті Бориспіль / В. Івакін, А. Оленич, Р. Осадчий, І. Зоценко
1291474
   Розвідки у місті Бориспіль / В. Івакін, А. Оленич, Р. Осадчий, І. Зоценко // Археологічні дослідження в Україні 2019 / Ін-т археології НАН України ; [голов. ред.: Ю.В. Болтрик ; редкол.: А.В. Буйських та ін.]. – Київ : ІА НАН України, 2020. – С. 108-110. – ISBN 978-617-7810-12-3
1291475
  Кисельов Й.М. Розвідки часу / Й.М. Кисельов. – К., 1973. – 279с.
1291476
  Сватко Я. Розвідник воюючої України / Ярослав Сватко. – Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2018. – 64 с. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 64. – ISBN 978-617-7363-61-2
1291477
  Даниленко В. Розвідник прийдешнього // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 9 травня (№ 9). – С. 14-15
1291478
  Савич І.С. Розвідники весни : оповідання / І.С. Савич. – Донецьк : Донбас, 1987. – 165 с.
1291479
   Розвідники всесвіту.. – К, 1958. – 71с.
1291480
  Сиволоб Ю.В. Розвідники майбутнього. До 25-річчя руху за комуністичне ставлення до праці / Ю.В. Сиволоб. – К, 1983. – 48с.
1291481
  Скрипник О. Розвідники, народжені в Україні / Олександр Скрипник. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 621, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 617-621. – ISBN 978-617-605-000-1


  В пр. №1700326 напис: Шановному Володимиру Івановичу Сергійчуку щиро від автора. Вочевидь до виокремленого Вами переліку того, " що дала Україна світові", можна щось взяти і з цієї книги ... З повагою. Підпис / О. Скрипник / 18.06.2015
1291482
  Кузьменко А.М. Розвідувальна діяльність епохи глобалізації інформаційно-психологічного протиборства: особлива організаційно-правова форма та специфічний засіб політичної практики / А.М. Кузьменко, М.І. Онищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 87-91. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриваються деякі аспекти розвідувальної діяльності в умовах глобалізації інформаціино-психологічиого протиборства. Особлива увага зосереджена на теоретико-правових основах визначення сутності сучасного поняття розвідувальної діяльності. ...
1291483
  Олійник О. Розвідувальна діяльність запорожців за документами архіву Нової Січі (1734-1775 рр.) // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (липень-_вересень). – С. 19-21. – ISSN 1814-5078
1291484
  Семенюк Ю.В. Розвідувальна діяльність і міжнародні відносини. Нові реалії та підходи : монографія / Семенюк Ю.В., Мокляк С.П., Лисецький Ю.М. ; [за заг. ред. Ю.М. Лисецького]. – Київ : ЛАТ&К, 2021. – 159, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 145-159. – ISBN 978-617-7824-41-0
1291485
  Пик С. Розвідувальна діяльність у сучасному світі та її пріоритети // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 70-76. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
1291486
  Кузьменко А. Розвідувальна діяльність як суспільно-політичне явище // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 46-57
1291487
  Кузьменко А. Розвідувальна діяльність як явище сучасних міжнародних відносин // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 48-58
1291488
  Гриниха А.І. Розвідувальна місія Ж.Ж. Рако де Рої в Північному Причорномор"ї у 1803 році: спроба історичного розслідування // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 28. – С. 154-166. – ISSN 2313-5603
1291489
  Пик С. Розвідувальна підготовка Німеччини до війни проти СРСР // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 9-17. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
1291490
  Вєдєнєєв Д. Розвідувальна служба Української повстанської армії // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2011. – Число 2 (23). – С. 57-69
1291491
  Албул С.В. Розвідувальна функція оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ у протидії організованої злочинності // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 3-4
1291492
  Ліщук Д.С. Розвідувальне забезпечення військової діяльності Війська Запорозького у кінці XVI - першій чверті XVII ст.: історіографія // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / Національний університет оборони України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 45-50
1291493
  Прощаєв В.В. Розвідувальні органи в системі державної влади: конституційно-правове дослідження : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Прощаєв Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 29 назв
1291494
  Волошин Ю.О. Розвідувальні органи держави в механізмі забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина: міжнародні стандарти та законодавче регулювання / Ю.О. Волошин, В.В. Прощаєв // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (32). – С. 6-18. – ISSN 2707-6849
1291495
  Леонов В. Розвідувальні служби в системі демократичного цивільного контролю // Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 125-134.
1291496
  Купчик О.Р. Розвідувально-підривна діяльність спецслужб УСРР на території іноземних країн (початок1920-х років) / О.Р. Купчик, С.Ф. Пивовар // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 53-58. – ISBN 978-966-171-277-4
1291497
  Бичко А.К. Розвій вітчизняних історико-філософських досліджень 60-х років // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1996. – С. 66-70
1291498
  Халецький О.В. Розвій Франкових ідей еволюції, поступу і просвітництва у сучасному орелігійненні / О.В. Халецький, О.В. Голубовська // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 102-115. – (Серія "Релігієзнавство" ; вип. 2 (14)). – ISSN 2522-9672
1291499
  Лукницький П.М. Розвінчаний Памір / П.М. Лукницький. – Київ, 1936. – 279с.
1291500
   Розвінчання міфів про збитковість державних наукових підприємств / А. Вдовиченко, О. Ремезова, О. Чепіжко, Р. Яремійчук // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 13-19 травня (№ 17). – С. 8


  "Влада наполегливо нав"язує суспільству думку про збитковість і непотрібність державних підприємств. Прем"єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що держпідприємства завдають Україні збитків на 82 млрд грн. Публічно заявивши про це у Верховній Раді 17 ...
1291501
  Веремійчик О. Розвінчання міфів про населення Донбасу і Новоросії // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 6 жовтня - 20 жовтня (№ 39/40). – С. 7
1291502
  Лук"янчук Г. Розвінчання московських міфів // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 9-15 липня (№ 27). – С. 11


  У Києві відбулася низка зустрічей із журналістами та громадськістю відомого у Європі та світі американського науковця - дослідника тоталітарних режимів: сталінського й гітлерівського та їх антилюдських злочинів на територіях країн Східної Європи, ...
1291503
  Булгакова О. Розвінчування культу Сталіна: як сприйняли доповідь Микити Хрущова на XX з"їзді КПРС // Україна молода. – Київ, 2020. – 3 березня (№ 24). – С. 8-9


  "Неординарні події в історії дер­жави завжди привертають увагу істориків, адже під час них суспільство приходить у рух, активізується громадянська активність та яскраво виходять назовні і проявляються суспільні настрої. До таких поворотних подій слід ...
1291504
  Кушерець В. Розвінчуючи імперіалізм думки // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 14-21 лютого (№ 5/6). – С. 3


  Письменник Вадим Пепа відтворює невідомі сторінки історії українського народу у новій книзі "Майстер-клас з імператором".
1291505
  Болотіна Н. Розвіток юридичної освіти в Україні: Яким має бути викладання соціально-правових дисциплін сьогодні // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 2/3. – С.59-67. – ISSN 1682-2366
1291506
  Комарницька Л. Розвіяні вітром: тема заробітничанства в українській художній літературі // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : [матеріали спільних конф.] / ред. О. Макар, Р. Білаш. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – С. 361-364. – ISBN 1-55195-156-8
1291507
  Комарницька Л. Розвіяні вітром: тема заробітчанства в українській художній літературі // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : [матеріали спільних конф.] / ред. О. Макар, Р. Білаш. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – С. 361-364. – ISBN 1-55195-156-8
1291508
   Розвіяти морок // Київський університет. – Київ, 2023. – Квітень (№ 4). – С. 3


  "Академічна спільнота КНУ закликає якнайшвидше ратифікувати Римський статут. Міжнародний кримінальний суд (МКC) - це єдиний постійний орган міжнародного кримінального правосуддя, розташований у м. Гаага в Нідерландах. Нині вже 123 держави світу ...
1291509
  Поліщук В. Розвіяти туман забуття // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 5 вересня (№ 34). – С. 14


  Роздуми над статтею Романа Коваля "Після Кобзаря" найкорисніша книга" про перевидання книжки Миколи Аркаса "Історія України-Русі". Деякі міркування, породжені цією статею, стосуються вченого-енциклопедиста, людину феноменальної працездатності Василя ...
1291510
   Розводьте рибу в колгоспних ставках.. – Х, 1951. – 8с.
1291511
  Райхель Ю. Розворот на Південний Кавказ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8 липня (№ 122). – С. 9


  Чого очікувати цьому регіону від Росії після завершення АТО на Донбасі?
1291512
  Шевченко Оксана Розворушений вулик // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 92-93. – ISSN 0130-5212
1291513
  Логвиненко І.М. Розгадані таємниці / І.М. Логвиненко. – Київ, 1986. – 181с.
1291514
  Якель Р. Розгадані таємниці Лінії Арпада // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 травня - 1 червня (№ 20). – С. 15


  "Багатокілометрові оборонні рубежі, призначені зупиняти наступ ворожої армії, між двома світовими війнами будували різні держави - Франція, Німеччина, Фінляндія, Чехословаччина, СРСР. Не стала винятком і Угорщина, яка була сателітом Німеччини. Канцлер ...
1291515
  Ведмеденко О. Розгадка сфінкса : Пізнай самого себе / Оксен Ведмеденко. – Київ : Бібліотека українця, 2004. – 112с. : іл. – (Б-ка українця). – ISBN 966-7419-89-4
1291516
  Танчук Микола Розгадка таємниці доведення великої теореми П"єра де Ферма. Трисекція довільних плоских кутів і квадратура круга [Електронний документ] : шукаємо, знаходимо, порівнюємо, пізнаємо…. – Київ : ДЕТУТ, 2016. – 36 с. – ISBN 978-966-2197-92-1
1291517
  Рижков В. Розгадка таємниць "Доктора Парадокса" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 21 лютого (№ 32). – С. 11


  Книга відомого краєзнавця і письменника Миколи Чабана про українського письменника, філософа й археолога Віктора Петрова (Домонтовича).
1291518
  Будний В. Розгадка чарів Цірцеї: національні образи та стереотипи в освітленні літературної етноімагології // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 52-63. – ISSN 0236-1477
1291519
  Чумаченко В.А. Розгалужені водорозчинні полімери для створення металовмісних наносистем : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Чумаченко Василь Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 144 арк. – Бібліогр.: арк. 135-144
1291520
  Чумаченко В.А. Розгалужені водорозчинні полімери для створення металовмісних наносистем : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Чумаченко Василь Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1291521
   Розгалужені карбазолілвмісні олігомери для запису оптичної інформації / Г. Козел, Ю. Гетьманчук, Л. Куницька, В. Павлов, М. Чуприна, М. Давиденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 72-75. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Отримані нові олігомери радіальної структури молекул. Досліджені фотофізичні та інформаційні властивості фототермопластичних голографічних реєструючих середовищ на основі плівкових композитів нових соолігомерів у порівнянні з олігомером лінійної ...
1291522
  Куцевол Н.В. Розгалужені полімерні системи. Особливості внутрішньомолекулярної структури в розчині / Н.В. Куцевол, Т.М. Безугла, М.Ю. Безуглий // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 220-229. – ISSN 1818-1724
1291523
  Кузів Ю.І. Розгалужені термочутливі полімери та гібридні нанокомпозити на їх основі для біотехнологій та медицини : дис. ... д-ра філософії : 102 ; 10 / Кузів Юлія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 179 арк. – Додатки: арк. 174-179. – Бібліогр.: арк. 164-173
1291524
  Москальчук П.А. Розгілля / П.А. Москальчук. – Київ, 1966. – 54с.
1291525
  Загребельний П.А. Розгін : Роман / П.А. Загребельний. – Київ : Радянський письменник. – (Сучасний роман)
[Кн. 1 - 4]. – 1976. – 671с.
1291526
  Загребельний П.А. Розгін : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро. – (Романи й повісті ; 1976 р. Вип. №1)
Кн. 1. – 1976. – 218с.
1291527
  Загребельний П.А. Розгін : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро. – (Романи й повісті ; 1976 р. Вип. №2)
Кн. 2 і 3. – 1976. – 200с.
1291528
  Загребельний П.А. Розгін : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро. – (Романи й повісті ; 1976 р. Вип. №3)
Кн. 4. – 1976. – 208с.
1291529
  Загребельний П. Розгін : У 2-х т. : Роман / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо. – (Література). – ISBN 966-03-2174-0
Т. 1 : Айгюль. – 2003. – 398с.
1291530
  Загребельний П. Розгін : У 2-х т. : Роман / П. Загребельний. – Харків : Фолио. – (Література). – ISBN 966-03-2175-9
Т. 2 : Персоносфера. – 2003. – 399с.
1291531
  Вонсович О. Розгледіти комбатанта. Пріоритети та форми входження України до структур європейської безпеки // Зовнішні справи : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 42-45


  Інтеграція України в ЄС
1291532
  Шалагінова А. Розгляд адміністративними судами спорів щодо на службі колишніх працівників органів внутрішніх справ України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 302-308. – ISSN 1026-9932
1291533
  Журик Юрій Володимирович Розгляд Антимонопольним комітетом України справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.04 / Журик Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 209л. + Дод.: л.208-209. – Бібліогр.: л.193-207
1291534
  Журик Юрій Володимирович Розгляд Антимонопольним комітетом України справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Журик Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
1291535
  Різун Н. Розгляд антимонопольних спорів в Україні: сучасний стан та перспективи // Юридична газета. – Київ, 2017. – 11 квітня (№ 15). – С. 18-19
1291536
  Уркевич В.Ю. Розгляд господарських справ великою палатою верховного суду: процесуальні аспекти // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 249-251. – ISBN 978-617-7605-90-3
1291537
  Савченко В. Розгляд заяв І повідомлень про злочини органами поліції ФРН // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 165-168
1291538
  Шевченко Є. Розгляд звернень в органах прокуратури // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 17-21
1291539
  Десятков О. Розгляд звернень громадян // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.82-84
1291540
   Розгляд зовнішньоекономічних спорів у комерційних арбітражах і морських арбітражних комісіях : зб. наук. праць / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Півд. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України ; [заг. ред.: О.П. Подцерковний]. – Одеса : Фенікс, 2012. – 178, [2] с. – 165-річчю юрид. освіти на Півдні України, 15-річчю Нац. ун-ту "Одес. юрид. акад.", 20-річчю Нац. акад. прав. наук України присвяч. - Ст. укр., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-668-2
1291541
  Голубицький С.Г. Розгляд і вирішення адміністративними судами України публічно-правових спорів у сфері функціонування фондового ринку України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Голубицький Сергій Германович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1291542
  Сітко А.І. Розгляд і вирішення адміністративними судами України спорів щодо рішень контролюючих органів про визначення сум грошових зобов"язань : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Сітко Анна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 197 арк. – Додатки: арк. 194-197. – Бібліогр.: арк. 170-193
1291543
  Сітко А.І. Розгляд і вирішення адміністративними судами України спорів щодо рішень контролюючих органів про визначення сум грошових зобов"язань : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Сітко Анна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1291544
  Карась Б.О. Розгляд і вирішення адміністративними судами України спорів щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Карась Борис Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 c. – Бібліогр.: 15 назв
1291545
  Карась Б.О. Розгляд і вирішення адміністративними судами України спорів щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Карась Борис Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 196 арк. – Бібліогр.: арк. 176-196
1291546
  Котко Л. Розгляд і вирішення кримінальних справ в інквізиційному (розшуковому) кримінальному процесі царської Росії // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 130-131
1291547
  Авраменко М.Ю. Розгляд інтеграційного процесу в Північній Америці з позиції комунікативної теорії Карла Дейча // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
1291548
  Лань О.Ю. Розгляд клопотань захисника слідчим за проектом нового КПК України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 73-75. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
1291549
  Строган Г. Розгляд клопотань як одне з основних положень досудового розслідування // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 128-130.
1291550
  Куса Л. Розгляд кримінальних проваджень: тенденції в судовій практиці // Юридична газета. – Київ, 2021. – 13 квітня (№ 7). – С. 26-27
1291551
  Король В.В. Розгляд кримінальних справ судом присяжних: Україна та зарубіжний досвід / В.В. Король, В.А. Савченко // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [ та ін.]. – Київ, 2013. – № 10 (157). – С. 22-25
1291552
  Шербина О.Ю. Розгляд методологічної функції аргументації в юридичних міркуваннях у спецкурсі "Логіка та право" // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VI Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 143-144
1291553
  Захарченко Т. Розгляд Міжнародним комерційним арбітражним судом при Торгово - промисловій палаті України зовнішньоекономічних спорів у сфері інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.79-82. – ISSN 0132-1331
1291554
  Абрамович Т. Розгляд міжнародних комерційних спорів у судах та міжнародних арбітражах: за і проти. Порівняльний аналіз // Юридична газета. – Київ, 2012. – 25 вересня (№ 39)
1291555
  Козловська О.В. Розгляд можливості необхідних основ проведення оцінки екологічних ризиків від інвазійних видів в Україні // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко. – Харків, 2017. – Вип. 39. – С. 161-180 : рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2522-1388
1291556
  Пінчук Юрій Розгляд монографії М. Костомарова "Гетманство Юрия Хмельницкого" // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 53-62. – Бібліогр. в кінці ст.
1291557
  Пінчук Ю. Розгляд монографії М. Костомарова "Гетманство Юрия Хмельницкого" // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 53-62.
1291558
  Копцева Л.О. Розгляд насущних проблем морського та митного права очима працівників-початківців // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 3 (69). – С. 115-117
1291559
  Перпері Л.М. Розгляд неформальних чинників, які впливають на якість надання освітніх послуг / Л.М. Перпері, Ю.Г. Паленний, О.Г. Цехоцька // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. центр проблем стандартизації, сертифікації" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3 (110). – С. 48-53. – ISSN 2307-4949


  Розглянуто питання оцінювання якості освітньої послуги на основі неформальних чинників.
1291560
  Гробова В.П. Розгляд основних особливостей організації та функціонування місцевого самоврядування Швейцарії // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 83-90. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
1291561
  Панталієнко Я.П. Розгляд питання місця вчинення нотаріальних дій в аспекті ч.4 ст. 55 Закону України " Про нотаріат" // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 1. – С. 40-44.
1291562
  Каменська Т. Розгляд питань, що стосуються шахрайства при аудиторської перевірці // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 6. – С.2-9 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
1291563
  Неборак В. Розгляд поетичного циклу Івана Франка „Вольні сонети" : (до 155-річчя із дня народження І. Франка) // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2011. – № 3. – С. 26-33
1291564
  Іванова А.С. Розгляд проблемних питань з оцінки вартості майна під час приватизації вугільної галузі // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-21. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто питання оцінки майна під час приватизації на підприємствах вугільної промисловості, визначені проблеми оцінки майна, вплив інфляції на оцінку майна.
1291565
  Комарницька О. Розгляд прокурором клопотання сторони захисту, потерпілого на проведення негласних слідчих (розшукових) дій: актуальні питання / О. Комарницька, С. Нестеренко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 51-65


  Проаналізовані законодавчі акти, які надають право стороні захисту, потерпілому ініціювати перед слідчим, прокурором проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Розгляд такого права свідчить, що воно декларативне, оскільки факт, методи проведення ...
1291566
  Лимар В.Б. Розгляд свободи у межах сутнього: модальності необхідність-випадковість // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 94-104


  Статтю присвячено розгляду онтологічних модусів свободи, як вона репрезентована у природі та у тій сфері людського буття, яку можна розуміти як форму соціального інобуття природи. На думку автора, за головні категорії модальності тут правлять ...
1291567
  Лобач В. Розгляд скарг і звернень з питань підтримання державного обвинувачення в судах потребує нових підходів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 11-14
1291568
  Бачун О. Розгляд скарг на дії та бездіяльність органів Державної виконавчої служби щодо виконання рішень, ухвал господарського суду // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.58-63. – ISSN 0132-1331
1291569
  Макаров М.А. Розгляд слідчим суддею клопотання про здійснення приводу // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (40). – С. 83-88. – ISSN 2413-1342
1291570
  Шаренко С. Розгляд слідчим суддею скарг на рішення, дії чи бездіяльність дізнавача, слідчого або прокурора // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 247-253. – ISSN 2663-5313
1291571
  Андрощук Г. Розгляд спорів щодо засобів індивідуалізації: з судової практики США // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 3. – С. 31-37. – ISSN 1708-7422
1291572
  Леоненко В.В. Розгляд справ про злочини неповнолітніх у стадії віддання до суду / В.В. Леоненко. – Київ, 1972. – 150с.
1291573
  Паламарчук А.О. Розгляд справ про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей в порядку окремого провадження // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 5 (79). – С. 2-5


  Стаття присвячена розгляду питань, які виникають у процесі вирішення справ окремого провадження, а саме справ про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей.
1291574
  Ахмач Г. Розгляд справ у судах апеляційної й касаційної інстанцій: теоретичні питання й практика застосування цивільного процесуального законодавства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 87-90
1291575
  Базов В. Розгляд справ, що виникають з правовідносин у сфері національної безпеки і оборони // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 19-21.
1291576
  Давиденко Г.і Розгляд справ, що виникають у сфері виконавчого провадження // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 6. – С.30-44
1291577
  Кулько А. Розгляд справи "Габчиково-Надьмарош" у міжнародному Суді ООН: передумови, процес, значення для міжнародного права // Український часопис міжнародного права : [науково-практичний журнал] / Ін-т міжнар.відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукр. громад. орг. "Українська асоціація міжнародного права"; Юрид. фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 45-55. – ISSN 1814-3385
1291578
   Розгляд судами загальної юрисдикції справ різних категорій протягом 1990-2000 // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 1. – С.12-26
1291579
  Сидор В.Д. Розгляд судами земельних спорів // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 24-27
1291580
  Бачун О. Розгляд судами справ за скаргами громадян // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.44-47. – ISSN 0132-1331
1291581
  Нескороджена Л.Л. Розгляд судами справ про визнання кредитних договорів недійсними // Цивілістична процесуальна думка : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотар. та виконав. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. Фурси ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 263-270. – ISBN 978-966-437-304-0
1291582
  Кухарєв О. Розгляд судами справ про встановлення факту належності заповіту у зв"язку з допущеними помилками у написанні прізвища, імені, по батькові спадкоємця // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (95). – С. 110-114
1291583
  Розгон О. Розгляд судового спору про відчуження одним із подружжя спільного майна без згоди іншого з подружжя за участю нотаріуса // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (113), жовтень 2020 р. – С. 150-162
1291584
  Ахтирська Н.М. Розгляд судом питання про приведення вироку суду іноземної держави у відповідність із законодавством України // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (36). – С. 17-22


  Узагальнено судову практику застосування законодавства щодо приведення вироку суду іноземної держави у відповідність із законодавством України. Встановлені підстави для скаування ухвал судів першої інстанції, виявлені причини неоднозначного тлумачення ...
1291585
  Скіченко А.А. Розгляд судом справ про захист особистих немайнових прав подружжя : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Скіченко Альона Анатоліївна ; Закл. вищ. освіти "Ун-т Короля Данила". – Івано-Франківськ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1291586
  Коваленко О.О. Розгляд судом справ про оголошення фізичної особи померлою та встановлення юридичного факту смерті // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 135-140. – ISSN 1727-1584
1291587
  Скіченко А. Розгляд судом справ про усиновлення: порівняльний аналіз цивільного процесуального законодавства України та Франції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 16-20. – ISSN 2663-5313
1291588
  Зайцева В.О. Розгляд та аналіз техніко-технологічних досліджень монументального живопису Троїцької надбрамної церкви Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 64. – С. 93-102. – ISSN 2076-815X
1291589
  Левчишина О.Л. Розгляд та вирішення в адміністративному судочинстві України публічно-правових спорів за участю організацій саморегулівних професій : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07, 081 / Левчишина Олена Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 191 арк. – Додатки: арк. 189-191. – Бібліогр.: арк. 169-188
1291590
  Левчишина О.Л. Розгляд та вирішення в адміністративному судочинстві України публічно-правових спорів за участю організацій саморегулівних професій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Левчишина Олена Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1291591
  Завтур В.А. Розгляд та вирішення клопотань про тимчасовий доступ до речей та документів у порядку ч. 2 ст. 333 КПК України // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 191-193. – ISBN 978-966-419-300-6
1291592
  Домніцак В.В. Розгляд теоретичних та правових положень транснаціональної організованої злочинності та визначення його поняття / В.В. Домніцак, А.З. Пашаєв // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов.ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1. – С. 143-146. – ISSN 2312-928X
1291593
  Яворська О.Г. Розгляд теорії інтелектуального капіталу в постнекласичній науковій реальності // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 106-111. – (Економічні науки ; № 3 (39)). – ISSN 2414-0287
1291594
  Бірюков О.М. Розгляд транскордонних справ про банкрутство в Україні: складнощі і перспективи // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (179 /180 ). – С. 63-72. – ISSN 2308-9636
1291595
  Кац С.Ю. Розгляд цивільних справ порядком нагляду за новим ЦПК УРСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 10
1291596
  Андрійко А. Розгляд цивільних справ протягом розумного строку за підходом Європейського Суду з прав людини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 399-400
1291597
  Бородін М. Розгляд цивільних справ, які випливають із зобов"язань щодо відшкодування шкоди, завданої внаслідок ДТП // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 101-107. – ISSN 0132-1331
1291598
  Турчина-Кукаріна Ірина Розгляд цивільної справи у розумні строки як сфера реалізації дискреційних повноважень судді // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 92-96
1291599
  Жила Світлана Олексіївна Розглядаємо літературу в єдиній системі культури, в єдиній системі розвою мистецтв... : ексклюзивне інтерв"ю доктора педагогічних наук, професора Світлани Жили // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 2-11
1291600
  Жила С. Розглядаємо літературу в єдиній системі культури, в єдиній системі розвою мистецтв... // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 2-12.
1291601
  Лапаєнко С. Розглянцто діяльність ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського // Педагогічна газета України. – Київ, 2019. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 3
1291602
  Гандзюра П.П. Розгнівана земля / П.П. Гандзюра. – К., 1960. – 347с.
1291603
   Розгойдані дзвони пам"яті : із циклу творів художника Валерія Франчука // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5/6 (74/75). – С. 313-316. – ISSN 0869-3595
1291604
  Волошина Л. Розголошення адвокатської таємниці як підстава юридичної відповідальності адвоката // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 211-215
1291605
  Сергійчук В.В. Розголошення державної таємниці: кримінально-правова та кримінологічна характеристика : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Сергійчук Владислав Вікторович ; Класич. приватний ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1291606
  Кузьмічов В.С. Розголошення інформації,що становить таємницю досудового слідства / В.С. Кузьмічов, В.Г. Лісогор // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.173-183. – ISSN 1609-0462
1291607
  Москаленко К. Розголошення лікарської таємниці: деякі питання теорії та практики // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 27-31


  Стаття присвячена аналізу норм, якими здійснюється правове регулювання інституту лікарської таємниці в Україні; об"єкта лікарської таємниці; випадків розголошення лікарської таємниці за чинним законодавством та можливості розголошення такої таємниці з ...
1291608
  Тавлуй О. Розголошення таємниці усиновлення: окремі аспекти відмежування від інших правопорушень // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Махінчук В.М. ; редкол.: Бакалінська О.О., Берестова І.Е., Бобрик В.І. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (304). – С. 192-195. – ISSN 2663-5313
1291609
  Коптєлов П. Розгориться полум"я. / П. Коптєлов. – Київ, 1968. – 328с.
1291610
  Коптєлов П. Розгориться полум"я. / П. Коптєлов. – Київ : Дніпро
книга друга. – 1969. – 326 с.
1291611
  Шеремет М.С. Розгорнутим фронтом / М.С. Шеремет. – Харків, 1932. – 112 с.
1291612
  Яремчук А. Розгорнуті крила. Видатна актриса театру і кіно Лариса Кадочникова у днях минулих і теперішніх // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 22-23. – ISSN 0868-9644
1291613
  Гак А. Розгороджене життя / А. Гак. – К., 1937. – 136с.
1291614
  Сугак С.Г. Розгортанння політичного дискусу в друкованих мас-медіа опозиційного спрямування: мовні маркери маніпулювання громадською думкою (на прикладі видань "Товариш", "Комуніст", "Вечерние вести", "Без цензури" за 2000-2004 рр.) // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 32-44


  У статті розглянуто змістові та мовні особливості функціонування політичного дискурсу в опозиційно-партийних виданнях. The article devoted to the theme of peculiarities of the political discourse"s function at opposition"s mass media.
1291615
  Вакуленко І.А. Розгортання "розумних" енергетичних мереж як елемент системи модернізації енергетичного сектору економіки України // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 97-106. – ISSN 2410-9576
1291616
  Цимбалій В.В. Розгортання благочинної діяльності місії Римо-Католицької Церкви "Карітас - Спес" у незалежній Україні // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 29-31. – ISSN 0868-8117
1291617
  Маноха І. Розгортання буттєвого потенціалу особистості: психологічні засоби творення "індивідуальної історії" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-7. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 2). – ISSN 1728-3817


  У статті представлена теоретична модель такого багатоскладного та багаторівневого феномена як "буттєвий потенціал особистості", а також - презентовані психологічні засоби його розгортання. Логіка, послідовність та змістова розгорнутість буттєвого ...
1291618
  Голиш Г.М. Розгортання мережі й особливості функціонування лікувальних і санаторних дитячих будинків УРСР у повоєнну добу (1946–1950 рр.) (на матеріалах архівів України) / Г.М. Голиш, Л.Г. Лисиця // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – C. 39-45. – (Серія "Історичні науки" ; № 1). – ISSN 2076-5908
1291619
  Омельчук В.В. Розгортання народного повстання 1734-1738 рр. і політична ситуація на Правобережжі (січень-травень 1734 р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 28-33. – (Історія ; вип. 53)


  Аналізується розгортання національно-визвольної й соціально-політичної боротьби на Правобережжі в січні-травні 1734 р.
1291620
  Чередник К. Розгортання науково-дослідної діяльності Панфильського болотного опорного пункту за науковими програмами його директора Миколи Ничипоровича Шевченка у 1930-х рр. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 137-144


  Аналізуються часи становлення (1930-ті рр.) Панфильського болотного опорного пункту (в подальшому - станції) як повноцінної наукової установи, застосовані методи досліджень, відпрацьовані прийоми якої виявилися настільки життєздатними, що основні ...
1291621
  Кожанов А. Розгортання національно-демократичного руху на Одещині наприкінці 1980-х - на початку 1990-х рр. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 1. – С. 124-129. – ISSN 1998-4634
1291622
  Чура В. Розгортання національно-демократичного руху серед львівського робітництва у 1985-1991 рр. ( за матеріалами загальносоюзних та республіканських періодичних видань ) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 5. – С. 8-12.
1291623
  Скворцова А. Розгортання нової хвилі світової фінансової кризи: оцінка ймовірності та можливих наслідків дефолту Греції для глобальної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 270-272
1291624
  Сугак Розгортання політичного дискурсу в друкованих мас-медіа опозиційного спрямування: мовні маркери маніпулювання громадською думкою (на прикладі видань "Товариш", "Комуніст", "Вечерние вести", "Без цензури" за 2000–2004 рр.) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 89-102


  статті піднімається питання змістових та мовних особливостей функціонування політичного дискурсу в опозиційно-партійних виданнях. Аналізуючи спільні та відмінні риси програм політичних партій та їх газетних видань, автор наполягає на тому, що ...
1291625
  Бровченко А. Розгортання просторового мислення у майбутніх педагогів-дизайнерів у процесі проектно-художньої діяльності // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 7 (180)
1291626
  Турченко Г.Ф. Розгортання процесів націотворення у південноукраїнському регіоні (березень-жовтень 1917 р.) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Т. 16, № 1/1. – С. 68-. – (Історія та археологія ; Вип. 16). – ISSN 9125-0912
1291627
  Коломієць В.В. Розгортання ситуацій реалістичної побутової комедії в п"єсі М.П. Старицького "Сорочинський ярмарок" // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 36-43. – (Історико-філологічні науки ; вип. 5). – ISSN 0868-5096


  Досліджується процес створення п"єси комедійного жанру на матеріалі сюжету М. Гоголя "Сорочинская ярмарка", простежується творчий пошук М. Старицького з метою збагачення репертуару молодого українського демократичного національного театру. Исследуется ...
1291628
  Пехник Г. Розгортання сюжетів Різдва та Воскресіння на нижньому рівні літератури українського бароко // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 46-54
1291629
  Преда Марін Розгортання. / Преда Марін. – Бухарест, 1954. – 246с.
1291630
  Остроух В.І. Розграфлення і номенклатура вітчизняних топографічних карт і планів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 9 (223). – С. 28-31 : табл., мал. – Бібліогр.: 8 назв.
1291631
  Фадєєв О.О. Розгром / О.О. Фадєєв. – Київ-Харків, 1935. – 203с.
1291632
  Фадеев А.А. Розгром / А.А. Фадеев. – Київ : Художня література, 1948. – 136 с.
1291633
  Фадєєв О.О. Розгром / О.О. Фадєєв. – К, 1967. – 170с.
1291634
  Фадєєв О.О. Розгром : Роман / О.О. Фадєєв. – Київ : Джерело, 1967. – 172с.
1291635
  Фадєєв О.О. Розгром / О.О. Фадєєв. – К, 1968. – 162с.
1291636
  Пащенко В. Розгром "Собору" Олеся Гончара: передісторія конфлікту // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 104-110. – ISBN 966-7653-03-5
1291637
  Білан Ю.Я. Розгром австро-німецьких окупантів на Україні в листопаді-грудні 1918 р. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – № 2. – С. 52-63. – (Серія історії та філософії ; № 2, вип. 2)
1291638
  Рубач М.А. Розгром американо-англійських і французьких інтервентів на півдні України. / М.А. Рубач. – К, 1952. – 32с.
1291639
  Савченко В.А. Розгром анархістського руху в радянській Україні (1927-1929 pp.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 1 (532 ), січень - лютий. – С. 84-96. – ISSN 0130-5247
1291640
  Рибалка І.К. Розгром буржуазно-націоналістичної директорії на Україні / І.К. Рибалка. – 1962. – Харків : Вид-во Харків. ун-ту, 1962. – 187 с.
1291641
   Розгром генеральскої авантюри Корнилова.. – К, 1937. – 32с.
1291642
  Тимів І. Розгром гетьманом Яном Собеським татарських військ на Калущині у жовтні 1672 року: джерела, хронологія подій, наслідки // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (81). – С. 156-164
1291643
  Кучер О.О. Розгром збройної внутрішньої контрреволюції на Україні у 1921-1923 рр. / О.О. Кучер. – Харків, 1971. – 171с.
1291644
  Шевчук Г.М. Розгром іноземних інтервентів на Півдні України і в Криму / Г.М. Шевчук. – Київ, 1959. – 176с.
1291645
  Оліфіренко В. Розгром літературного руху в Донбасі у 30-х роках минулого століття // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 295-304. – ISSN 1728-9572
1291646
  Ярославський Є. Розгром народництва / Є. Ярославський. – К, 1937. – 87с.
1291647
  Ярославский Е. Розгром народничества марксизмом / Е. Ярославский. – 2-е изд. – М, 1939. – 71с.
1291648
  Лихолат В А. Розгром націоналістичної контрреволюціі на Україні / В А. Лихолат. – Київ, 1955. – 663с.
1291649
  Соловей Д. Розгром Полтави = Ruin of Poltava : спогади з часів визвол. змагань укр. народу 1914-1921 / Дмитро Соловей. – Вінніпег : Тризуб, 1974. – 207 с. : портр. – З кол. Dr. T. Olesijuk
1291650
  Подорожний М. Розгром польських інтервентів у Московській державі на початку XVII віку. / М. Подорожний, 1939. – 51 с.
1291651
  Савіч О.А. Розгром польської інтервенції на початку XVII столыття в Росії. / О.А. Савіч. – К., 1941. – 23с.
1291652
  Дядиченко В.А. Розгром шведських загарбників на початку ХУШ ст. / В.А. Дядиченко. – Київ, 1950. – 39с.
1291653
  Рейхберг Г.Е. Розгром японської інтервенції на Далекому Сході / Г.Е. Рейхберг. – Київ, 1940. – 104с.
1291654
  Кулеба Д. Розгублена багатосторонність. Рада Європи як поле битви за майбутнє міжнародних організацій // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 жовтня (№ 38). – С. 1, 4


  "9 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи відмовилася ухвалювати резолюцію, що мала створити умови для повернення Росії до цього важливого міжнародного органу. Делегація РФ не бере участі в роботі ПАРЄ з 2014 року, коли щодо неї застосували санкції ...
1291655
  Кравченко У. Розгублені листочки. / У. Кравченко. – Львів, 1990. – 79с.
1291656
  Цивірко Микола Розгул чортів // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 92-94. – ISSN 0130-5212
1291657
  Величко Л.П. Роздавальний матеріал з органічної хімії / Л.П. Величко. – Київ : Радянська школа, 1985. – 71 с.
1291658
  Величко Л.П. Роздавальний матеріал з органічної хімії / Л.П. Величко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Радянська школа, 1988. – 78с.
1291659
  Ремизова Г.А. Роздавальні картки з зоології / Г.А. Ремизова. – Київ, 1979. – 33с.
1291660
  Шовкопляс Г.К. Роздавальні картки з хімії. VII і VIII класи / Г.К. Шовкопляс. – Київ, 1981. – 96с.
1291661
  Николишин Д.В. Роздаддє : Драма в 4 актах / Дмитро Николишин. – Коломия : Галицька Накладня Я. Оренштайна ; [З друк. [А.В.] Кисїлевського і Ски], 1911. – 142, [2] с. – Рік вид. встановлено за журн.: Літературно-науковий вісник, 1913, кн. 2. – (Загальна бібліотека ; № 73/74)


  (псевд. і крипт. — М. Василів, О. Комар, О. Н., Дм. Н., Д. Н.)
1291662
  Капельгородський П.Й. Роздайсь море! / П.Й. Капельгородський. – Х., 1927. – 31с.
1291663
  Степовичка Л. Роздвоєність письменницької свідомості як феномен тоталітарної доби : (роздуми про життя і творчість Олеся Гончара) // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 2 (19). – С. 80-87
1291664
  Ніколаєнко В.М. Роздвоєння реальності та крах ідеалів у новелі "Я (романтика) " М. Хвильового // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 165-168. – (Філологічні науки ; № 2)
1291665
  Крищенко К.Є. Роздержавлення власності в умовах України // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 3. – С.10-21
1291666
  Галаджун З. Роздержавлення друкованої преси в Україні: історія розвитку питання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 883. – С. 17-21. – (Серія : Журналістські науки). – ISSN 0321-0499
1291667
  Рябченко О.Д. Роздержавлення і його основні форми : реформування та розвиток економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 32-37. – Бібліогр.: 10 назв
1291668
  Базиилевич В. Роздержавлення природних монопольних структур в Україні / В. Базиилевич, Г. Филюк // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.29-35. – ISSN 0131-775Х
1291669
  Засанський В.В. Роздержавлення та приватизація - основа реформування економіки України / В.В. Засанський; МВСУ; ЛІВС при УАВС. – Львів : Кальварія, 1996. – 176с. – ISBN 966-7092-07-0
1291670
  Засанський Володимир В"ячеславович Роздержавлення та приватизація і їх роль у трансформації економічної системи : Автореф... д-ра. екон. наук: 08.01.01 / Засанський Володимир В"ячеславович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 30с.
1291671
  Макаренко Б. Роздержавлення та становлення громадянського суспільства як стратегічні завдання формування ефективної соціальної політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 255-264
1291672
  Житарюк М.Г. Роздержавлення українських ЗМІ: законодавча казуїстика і публічний демагогізм // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 49-54


  У статті йдеться про законодавчі проблеми і відсутність суспільного та журналістського консенсусу щодо способу і термінів роздержавлення ЗМІ України, а також про важливість фахового відкритого діалогу з цих питань,
1291673
  Мироненко Д.О. Розділ "Видатні особистості" на веб-сайті Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного як джерело біографічних знань про архітекторів, інженерів-будівельників, митців // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 277-285
1291674
   Розділ 1. Коротка інформація про проект QUAERE / В. Бугров, А. Гожик, М. Мазуркевич, А. Пижик, О. Хруцька, Д. Щеглюк // Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE) : монографія / В.А. Бугров, А.П. Гожик, М. Мазуркевич, А.М. Пижик, О.В. та ін. Хруцька. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 12-16. – ISBN 978-966-439-991-0
1291675
  Кубіцький С.О. Розділ 1. Соціальна робота як суспільний феномен // Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.О. Кубіцький. – Ніжин : Лисенко М.М., 2013. – С. 7-18. – ISBN 978-617-640-088-2
1291676
  Дефорж Г.В. Розділ 13. Лауреати Нобелівської премії з фізіології та медицини // Історія біології: розвиток, основні відкриття та винаходи : навч. посібник / Г.В. Дефорж. – Харків : Мачулін, 2019. – С. 179-229. – ISBN 978-617-7767-46-5
1291677
  Дефорж Г.В. Розділ 14. Лауреати Нобелівської премії з хімії, відкриття яких зробили значний внесок у розвиток біології // Історія біології: розвиток, основні відкриття та винаходи : навч. посібник / Г.В. Дефорж. – Харків : Мачулін, 2019. – С. 232-252. – ISBN 978-617-7767-46-5
1291678
  Кубіцький С.О. Розділ 2. Передумови виникнення та становлення соціальної роботи та соціально-педагогічної діяльності за рубежем // Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.О. Кубіцький. – Ніжин : Лисенко М.М., 2013. – С. 19-45. – ISBN 978-617-640-088-2
1291679
  Дефорж Г.В. Розділ 2. Рівень вивчення живої природи в Стародавній Греції // Історія біології: розвиток, основні відкриття та винаходи : навч. посібник / Г.В. Дефорж. – Харків : Мачулін, 2019. – С. 19-22. – ISBN 978-617-7767-46-5
1291680
  Пижик А. Розділ 2. Хронологія співпраці партнерів проекту QUAERE / А. Пижик, О. Хруцька, Д. Щеглюк // Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE) : монографія / В.А. Бугров, А.П. Гожик, М. Мазуркевич, А.М. Пижик, О.В. та ін. Хруцька. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 17-24. – ISBN 978-966-439-991-0
1291681
   Розділ 3. Моніторинг чинного стану системи забезпечення якості в Україні / В. Бугров, А. Гожик, А. Пижик, Д. Щеглюк // Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE) : монографія / В.А. Бугров, А.П. Гожик, М. Мазуркевич, А.М. Пижик, О.В. та ін. Хруцька. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 25-34. – ISBN 978-966-439-991-0
1291682
   Розділ 3. Особливості соціальної роботи у англомовних країнах
1291683
  Калакура Я. Розділ 3. Українське націєдержавотворення XV - XVIII ст. / Я. Калакура, Ю. Фігурний // Українська земля і люди. Український етнос у світовому часопросторі ( ХV- ХVIII ст.) / П.П. Кононенко, С.С. Бойко, А.О. Бондаренко, В.К. Борисенко, О.О. [та ін.] Газізова. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – Т. 2. – С. 156-321
1291684
  Дефорж Г.В. Розділ 3. Уявлення про живу природу в Стародавньому Римі // Історія біології: розвиток, основні відкриття та винаходи : навч. посібник / Г.В. Дефорж. – Харків : Мачулін, 2019. – С. 23-29. – ISBN 978-617-7767-46-5
1291685
  Дефорж Г.В. Розділ 4. Рівень вивчення живої природи в Середньовіччі // Історія біології: розвиток, основні відкриття та винаходи : навч. посібник / Г.В. Дефорж. – Харків : Мачулін, 2019. – С. 30-34. – ISBN 978-617-7767-46-5
1291686
   Розділ 4. Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості / В. Бугров, А. Гожик, А. Пижик, О. Хруцька, Д. Щеглюк // Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE) : монографія / В.А. Бугров, А.П. Гожик, М. Мазуркевич, А.М. Пижик, О.В. та ін. Хруцька. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 35-55. – ISBN 978-966-439-991-0
1291687
  Гожик А. Розділ 5. Зовнішні системи забезпечення якості // Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE) : монографія / В.А. Бугров, А.П. Гожик, М. Мазуркевич, А.М. Пижик, О.В. та ін. Хруцька. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 56-57. – ISBN 978-966-439-991-0
1291688
  Гермаш Л.П. Розділ елементів за фазами та станами в системах "Конденсована металева плівка-кристалічна підкладка". : Автореф... Докт.фіз-мат.наук: 01.04.07 / Гермаш Л.П.; АН Укр.ін-т проблем матеріалознава. – К, 1993. – 25л.
1291689
  Дефорж Г.В. Розділ. 1. Уявлення про живу природу в давнину // Історія біології: розвиток, основні відкриття та винаходи : навч. посібник / Г.В. Дефорж. – Харків : Мачулін, 2019. – С. 11-18. – ISBN 978-617-7767-46-5
1291690
  Журженко Т. Розділена нація? Переосмислення ролі політики ідентичності в українській кризі // Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 2015. – № 15 (739), травень 2015 року. – С. 2-8
1291691
  Додонов Р. Розділені університети: повернутися не можна залишитися // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 12 - 18 грудня (№ 48). – С. 13


  Конфлікт на Сході України - викликав складнощі. З початком 2014/15 навчального року постало питання евакуації із зони АТО 18 українських університетів і 10 академічних інститутів. Більшість їх перенесли навчальний процес у власні філії в межах ...
1291692
  Струкевич О.К. Розділення влади в Лівобережній Україні в період функціонування Другої Малоросійської колегії // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 135-139. – ISBN 5-7702-0775-2
1291693
  Рубльов Б.В. Розділення двох обмежених точкових множин на площині з допомогою кривої другого порядку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 248-258. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Запропоновано алгоритм, який дозволяє для двох скінченних точкових множин на площині за скінченну кількість кроків побудувати еліпс, що їх розділяє, в разі його існування, або довести, що він відсутній. Аналогічна проблема розв"язана для поверхонь ...
1291694
  Майструк В.В. Розділення запилених газів у циклонах з проміжним відіеденням твердох фази : Автореф... кант. техн.наук: 05.17.08 / Майструк В.В.; ДУ"Львівська політехніка". – Львів, 2000. – 18л.
1291695
  Єдаменко Д.В. Розділення і визначення біологічно активних органічних речовин методом тонкошарової хроматографії з використанням міцелярних рухомих фаз : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Єдаменко Дар"я Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
1291696
  Бойко Ю.В. Розділення складного РСГР спектра / Ю.В. Бойко, Д.Б. Грязнов, О.В. Третяк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 240-249. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Пропонується новий метод обробки DLTS-спектра з використанням багатовимірної нелінійної оптимізації. Для визначення параметрів глибоких рівнів мінімізується сума квадратів відстаней від експериментальних точок до шуканої функції. Цей метод, а також ...
1291697
  Третяк О.В. Розділення складного РСГР спектру / О.В. Третяк, Ю.В. Бойко, Д.Б. Грязнов // Вісник Київського університету. Сер. Фізико-математичні науки, 1997. – №3
1291698
  Смірнова О.Я. Розділення та визначення похідних 1,4-нафтохінону методами рідинної хроматографії : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Смірнова Оксана Ярославівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", М-во освіти і науки України. – Ужгород, 2021. – 25 с. – Бібліогр.: 21 назва
1291699
  Осадча Н.М. Розділення фактичних концентрацій гідрохімічних компонентів на природну та антропогенну складову на основі коротких рядів спостережень шляхом генерації послідовності еквівалентних значень концентрацій / Н.М. Осадча, Л.А. Ковальчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 75-76. – ISSN 2306-5680
1291700
  Ковбаско Ю.Г. Розділове запитання в гендерлекті // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 310-315. – Бібліогр.: Літ.: с. 315; 11+6 п. – ISSN 1729-360Х
1291701
  Кравченко О. Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 21-23
1291702
  Анікеєнко Ю. Розділові конструкції в системі сурядного зв"язку // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 94-98. – ISSN 2075-1486
1291703
  Багінський В.А. Роздільна здатність пристрою візуалізації безпілотного авіаційного комплексу // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 21-22
1291704
  Дембіцький С. Роздільний аналіз підгруп у метааналізі (на прикладі даних крос-національних досліджень) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 3, липень - вересень. – С. 161-180. – ISSN 1563-3713
1291705
  Терещенкова Т. Роздобудько Ірен "Писати книжку треба так, ніби граєш на роялі" // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 3/4. – С. 5-15. – ISSN 0130-1608
1291706
  Борщ М.І. Роздоріжжя : поезії / Микола Борщ. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2005. – 111, [1] с. – ISBN 966-8702-39-2
1291707
  Капелюшний Леонід Роздоріжжя з імператрицею К. // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 5. – С. 150-172
1291708
  Путрамент Є. Роздоріжжя. / Є. Путрамент. – К., 1956. – 536с.
1291709
  Жидик О.І. Роздрібна торгівля: суть та еволюція поглядів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 87-89. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2306-6806
1291710
  Голошубова Н. Роздрібна торговельна мережа України: стан і тенденції розвитку : Соціальні проблеми в практиці управління // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 74-85 : Таб. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
1291711
  Голошубова Н. Роздрібна торговельна мережа України: стан і тенденції розвитку // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 74-85. – Бібліогр.: с. 76-77, 79-81, 83. – ISSN 0131-775Х


  Досліджено структуру роздрібних торговельних об"єктів за видами і типами, їхнє територіальне розміщення. Визначено рівень забезпеченості населення мережею магазинів, що належать підприємствам - юридичним особам і фізичним особам-підприємцям та ...
1291712
  Жердецька Л. Роздрібний банківський бізнес: сутність та тенденції розвитку під впливом фінансових технологій / Л. Жердецька, О. Клімашевська // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2021. – № 3/4 (280/281). – С. 35-43. – ISSN 2409-9260
1291713
  Лютий І. Роздрібний ринок внутрішніх державних запозичень: валютні інструменти / І. Лютий, К. Курищук // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 3 (111). – С. 3-13 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1291714
  Височин І.В. Роздрібний товарооборот підприємств як індикатор соціально-економічного розвитку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 7 (620). – С. 34-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
1291715
  Костакова Л.Д. Роздрібний товарооборот України та його тенденції / Л.Д. Костакова, В.М. Воловик // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5. – С. 52-54. – ISSN 2409-1944
1291716
  Михальський В.В. Роздрібні інвестиції в золото : ринок фінансових послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 7 (188). – С. 85-92 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1291717
  Шабалін А.В. Роздруківка інформації з веб-сайту як доказ: аналіз судової практики // Порушення прав інтелектуальної власності та боротьба з ними : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. 07 груд. 2017 р., м. Київ / Нац. акад. прав. наук. України, НДІ інтелект. власності ; [за ред. А.С. Штефан]. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – С. 54-58. – ISBN 978-617-696-721-7
1291718
  Коломієць В.Р. Роздум : поезії / В.Р. Коломієць. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 103 с.
1291719
  Лось Й. Роздум // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 4. – С. 104-108. – ISSN 0868-4790
1291720
  Турська Ю. Роздум : [поезія] // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 56
1291721
  Тараненко Л. Роздум після шевченківських днів у травні 1997 року : вірші // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 2. – С. 46-52. – ISBN 978-966-493-489-0
1291722
  Панфьоров Ф.І. Роздуми / Ф.І. Панфьоров. – Київ, 1960. – 499с.
1291723
  Чудний П В. Роздуми : поезіїї / Валентин Чудний. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 67 с.
1291724
  Тихий О.І. Роздуми = Reflections : збірник статтей, документів, спогадів / Олексій І. Тихий ; упоряд. О. Зінкевич. – Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1982. – 80 с. – Документи українського Самвидаву. - Парал. тит. арк. англ. – (Бібліотека "Смолоскип" ; ч. 41). – ISBN 0-914834-49-5
1291725
  Дегодюк Е. Роздуми : Поезії / Едуард Дегодюк; Ред. П.Ф. Кравчук. – Київ : ЕКМО, 2005. – 122с. – ISBN 966-8555-32-5
1291726
  Байдюк С. Роздуми : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 9 (887), вересень. – С. 137-141. – ISSN 0868-4790-8
1291727
  Матвієнко В. Роздуми банкіра / В. Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 2002. – 256с. – ISBN 966-00-0798-1
1291728
  Слободяник М.С. Роздуми бібліографа з приводу рецензії професора Г.М. Швецової-Водки // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 68-71
1291729
   Роздуми біля екрана.. – К, 1971. – 176с.
1291730
  Вихрущ А.В. Роздуми біля пам"ятника // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 16-18. – ISSN 1810-2131
1291731
  Герасим"юк В. Роздуми біля полотен друга // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 3-9 червня (№ 22). – С. 12


  Світлій пам"яті Прокопа Колісника.
1291732
  Мяловицька Н. Роздуми вченого про конституціоналізм // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 3 (336). – С. 4
1291733
  Мяловицька Н. Роздуми вченого про конституціоналізм // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 25 січня (№ 16). – С. 6


  Про наукову працю професора А. Селіванова "Записки конституціоналіста".
1291734
  Павленко С. Роздуми вченого, педагога, особистість - В"ячеслава Ілліча Стрельського // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 130-133. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
1291735
  Бурштинська Х. Роздуми з приводу 150-річчя переяславського періоду творчости Т. Шевченка // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 1996. – 1996. – С. 142-147. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 79)
1291736
  Корсак Костянтин Роздуми з приводу назв важливих фізичних теорій // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 10 (135). – С. 10-13
1291737
  Мельничук Р.П. Роздуми з приводу філософії історії І. Канта // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 121-127. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
1291738
  Сердюк О.І. Роздуми і нотатки актора / О.І. Сердюк. – Київ : Мистецтво, 1989. – 252с.
1291739
  Лазорик Ф. Роздуми і співи / Ф. Лазорик. – Пряшів, 1963. – 152с.
1291740
  Сагиндикули О.С. Роздуми кандидата в президенти Казахстану Отєн Салім Сагиндикули // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 2 (73) : березень- квітень. – С. 42-47
1291741
  Гоголь Микола Роздуми Мазепи // Український історичний журнал : Науковий ж-л / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2002. – № 2. – С.76-83. – ISSN 0130-5247
1291742
  Шелепало О.Г. Роздуми між перекурами / О.Г. Шелепало. – К., 1989. – 231с.
1291743
  Білокінь С. Роздуми монархіста. З листування Є. Чикаленка // ІНДО - ЄВРОПА: Етноосфера. Історіософія. Культура : науково-популярний журнал / Вид.-поліграф. підприємство "Bona fide" фонду милосердя Південно-Західної залізниці ; Т-во укр. мови ім. Т. Шевченка "Просвіта" ; голов. ред. В. Довгич. – Київ, 1991. – № 1. – С. 87-96
1291744
  Тоцька І.В. Роздуми на Аскольдовій могилі // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2013. – 2012 рік : Традиції печерних монастирських комплексів в Україні та Східній Європі. Проблеми вивчення, збереження та музеєфікації. – С. 94-99
1291745
  Астаф"єв О. Роздуми на берегах Дунаю // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 31 травня (№ 11). – С. 18, 19


  Книга В. Каліки "Перепливу Дунай. Комп"ютерний епос"
1291746
  Мазур П. Роздуми на історичному перехресті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 6-7 червня (№ 102/103). – С. 12


  Про шкільництво в Кримському ханстві.
1291747
  Щерба О. Роздуми на полях австрійських виборів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 10-16 грудня (№ 47). – С. 1, 4


  "Незвідані шляхи Господні. Посеред загального плачу з приводу того, що "світ розпадається на очах", у Європі знайшлася маленька, але горда країна, яка всіх здивувала, — Австрія. Виплекана Росією мрія про загальну "консервативну революцію", лавину, яка ...
1291748
  Чуєва О. Роздуми на тему: власник без титулу. Як оформити спадщину? // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (113), жовтень 2020 р. – С. 29-32
1291749
  Булаховська Ю.Л. Роздуми навколо жанру детективів // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 183-187. – ISSN 2075-437X


  У даній статті зроблено історико-літературну спробу охарактеризувати жанр детективу у західноєвропейських літературах (англійській і французькій) : у А. Конан-Дойля, А. Крісті й Ж. Сименова ; вказати на особливості цього жанру й причинийого ...
1291750
  Пилипенко О. Роздуми над "Катериною" Т. Шевченка: чи любили батьки свою дочку? 9 клас // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-11. – Бібліогр.: с. 9-10
1291751
  Пилипенко О. Роздуми над "Катериною" Шевченка: чи любили батьки свою дочку // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 56-65.
1291752
  Пилипенко Олександра Роздуми над "Катериною" Шевченка: чи любили батьки свою дочку? : матеріали до уроку у старших класах середньої школи // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 56-64. – Бібліогр.: с. 59, 61-62
1291753
  Литвинова Т.Ф. Роздуми над "малою українською трилогією" Д. Бовуа // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 6 (525), листопад - грудень. – С. 154-174. – ISSN 0130-5247
1291754
  Данилюк А. Роздуми над "Словом про похід Ігорів" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 10 (876). – С. 166-189. – ISSN 0868-4790
1291755
  Коцарев О. Роздуми над війною проти нас // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21-22 квітня (№ 70/71). – С. 31


  Оксана Забужко представила "І знов я влізаю в танк..."
1291756
  Козловська Ірина Роздуми над навчальним посібником : [рецензія] // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 100-101. – ISSN 1682-2366
1291757
  Терещук П. Роздуми над однією книжкою : дивовижний "ребус" польських фальсифікаторів : (з приводу однієї "історичної" праці) / Петро Терещук. – Відбитка з "Визвольного Шляху" Лондон, Англія, 1975 / 76. – Торонто ; Нью Йорк : Накладом Товариств колишніх вояків УПА в Канаді і в ЗСА, 1979. – 134 с.
1291758
  Божко В.М. Роздуми над основними принципами правового регулювання трудових відносин, відображеними у проекті Трудового кодексу України // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 27-29. – ISBN 978-617-7069-52-1
1291759
  Долежан В. Роздуми над проектом нової редакції Закону України "Про прокуратуру" // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 16-22.
1291760
  Краснік О. Роздуми над сенсом науково-фантастичного роману Річарда Метісона "Я - легенда" // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, вересень 2021. – С. 28-35
1291761
  Красицький Д.Ф. Роздуми над словом Тараса Шевченка / Д.Ф. Красицький. – Київ, 1963. – 52с.
1291762
  Конквест Р. Роздуми над сплюндрованим сторіччям = Reflections on a ravager century / Роберт Конквест ; пер. з англ. Олександр Мировольський. – Київ : Основи, 2003. – 373, [3] с. – Алф. покажчик: с. 367-373. – Бібліогр.: с. 357-373. – ISBN 966-500-034-9
1291763
  Каюк С.М. Роздуми над фронтирними студіями: український вимір // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 15. – С. 142-156. – ISSN 2312-2587


  Аналізується дискусія щодо теорії фронтиру та її застосування українськими істориками, що мала б пожвавитися після виходу монографії І. Чорновола "Компаративні фронтири. Світовий і вітчизняний виміри". Висловлюється думка щодо дискусії, яка мала місце ...
1291764
  Тронько П.Т. Роздуми напередодні ювілею : інтерв"ю / Петро Тимофійович Тронько ; [інтерв"ю взяв] Григорій Клепак // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 6-8


  Інтерв"ю з головою Національної спілки краєзнавців України, головним редактором журналу "Краєзнавство", академіком НАН України, Героєм України Петром Тимофійовичем Троньком.
1291765
  Гаранський С. Роздуми Олега Бабишкіна про історію публіцистики (з ненадрукованого) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 143-148


  Ідеться про можливу доцільність зміни пріоритетів у викладанні курсу "Історія української публіцистики". В основі роботи - аналіз ненадрукованої праці О. Бабишкіна "З історії української критики та журналістики початку XX ст.: статті, ...
1291766
  Братусь І. Роздуми Олеся Гончара про Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 17-21
1291767
  Чезганова С. Роздуми педагога про переклад // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / Засновник Ю.М. Мосенкіс. – Київ, 2005. – Вип. 83 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Ніни Федіровни Клименко і кандидата філологічних наук, доцента Тамари Степанівни Міщенко. – С. 114-116
1291768
  Стріха М. Роздуми після концерту // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 18 травня (№ 20). – С. 8-9. – ISSN 2519-4429


  4 травня в залі Спілки композиторів України відбувся концерт, присвячений пам"яті Юрія Отрошенка, талановитого перекладача, поета, художника й композитора.
1291769
  Мороз Л. Роздуми поета-філософа Володимира Підпалого // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 183-186. – ISSN 0208-0710
1291770
  Харченко І.І. Роздуми про вічне (світлій пам"яті професора М.Ф. Кириченка з нагоди 75-річчя з дня народження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 176-180. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1291771
  Богдан І.А. Роздуми про вплив ідеї солідарності на правове регулювання трудових відносин // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2. – С. 8-17. – ISBN 978-966-2740-96-7


  Стаття присвячена дослідженню солідарності як методологічної основи правового регулювання трудових відносин. Досліджено основні характеристики солідарності для розуміння змісту сучасних трудових відносин та розвитку на цій основі їх правового ...
1291772
  Андрущенко В. Роздуми про вчителя // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 2 (41). – С. 6-12. – ISSN 2078-1016


  У таких університетах як Київський нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Харківський ім. В.Н. Каразіна, Львівський ім. І. Франка, педагогічний ім. М.П. Драгоманова вимоги до тих, хто навчається , є дещо вищими.
1291773
   Роздуми про двомовність: 4 есеї могилянців // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11 (656). – С. 33-40. – ISSN 0130-5263
1291774
  Таран Л.В. Роздуми про долю історичної науки в СРСР і Росії (нотатки на полях книги А. Я. Гуревича "История историка") // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 4. – С. 198-202. – ISSN 0130-5247
1291775
  Грушковський І.М. Роздуми про долю України : історико-публіцистичні матеріали / Іван Грушковський ; [техн. ред. М. Іванюк]. – Вид. 5-е, допов. – Вижниця : Черемош, 2011. – 43, [1] с. : фотогр. – ISBN 978-966-181-050-0
1291776
  Ортега-і-Гассет Роздуми про Дона Кіхота = Meditaciones del Quijote / Хосе Ортега-і-Гассет ; [пер. з ісп. Г. Верба ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Центр європейських гуманіт. досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 210, [2] с. – Парал. тит. арк. ісп. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-288-1


  «Роздуми про Дона Кіхота» з’явилися 1914 року і є першою книгою, яку опублікував Ортеґа. «Роздуми» започатковують дискурс критичного перегляду, що, на думку Ортеґи, має на меті дослідити «донкіхотство» самої книги, написаної Міґелем де Сервантесом, бо ...
1291777
  Базилевич В.Д. Роздуми про економіку / В.Д. Базилевич, О.В. Красота // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)


  До 175-річчя Університету. Економічний факультет.
1291778
  Рудишин Сергій Роздуми про європейський вимір української освіти (системний підхід) // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 1 (138). – С. 14-15 : Фото
1291779
  Амосов М.М. Роздуми про здоров"я / М.М. Амосов. – Київ : Здоров"я, 1990. – 168 с.
1291780
  Борділовська О.А. Роздуми про Індію і Пакистан: до 70-річчя незалежності двох держав // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – C. 5-20. – ISSN 1608-0599
1291781
  Сосновський М. Роздуми про Інтернет-бізнес в Україні // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 2. – С. 59-62. – ISSN 1708-7422
1291782
  Косач Ю. Роздуми про культуру Окциденту // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 311/312/313. – С. 173-178
1291783
  Денисова Т. Роздуми про літературний канон (на американському матеріалі) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 8 (584). – С. 33-45. – ISSN 0236-1477
1291784
  Самчук У. Роздуми про літературу : зб. літ.-критич. статей / Улас Самчук ; [упоряд., підгот. текстів, прим.: М.Я. Гон]. – Рівне : [б. в.], 2005. – 103, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 103. – ISBN 966-8424-20-4


  У пр. № 1747282 напис: Шановному п. Михайлові Наєнку - з нагоди славного ювілею У. Самчука - від упорядника 20.02.05 /підпис/
1291785
  Осташ Р.І. Роздуми про львівську ономастику // Повідомлення Української ономастичної комісії : [науково-популярне видання] / НАН України, Від-ня літератури, мови та мистецтвознавства, Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 1 (16). – С. 17-41. – (Нова серія ; вип. 1 (16)). – ISBN 978-966-02-6594-3
1291786
  Уварова Г.Ш. Роздуми про місце і роль географії у сучасному світі // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 9 (127). – С. 3
1291787
  Хомський Н. Роздуми про мову. / Н. Хомський. – Львів : Ініціатива, 2000. – 352с. – ISBN 966-7172-04-Х
1291788
  Фурлет А. Роздуми про натхнення // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 58-59. – ISSN 0130-1799
1291789
  Андрущенко В.П. Роздуми про освіту : статті, нариси, інтерв"ю / Віктор Андрущенко. – Київ : Знання України, 2004. – 804 с. – ISBN 966-316-025-Х
1291790
  Андрущенко В.П. Роздуми про освіту : статті, нариси, інтерв"ю / Віктор Андрущенко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Знання України, 2008. – 819 с. – ISBN 978-966-316-235-5
1291791
  Коломієць Н. Роздуми про офіційного опонента // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 110-111


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
1291792
  Чекаленко Л. Роздуми про політичне майбутнє України // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 1/2 (358). – С. 13-15
1291793
  Локтєв В.М. Роздуми про реформи в науці // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 31-39. – ISBN 978-966-360-217-2 (вип. 7) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1291794
  Гандзюк Ю. Роздуми про реформування системи інтелектуальної власності в Україні / Ю. Гандзюк, М. Власов // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 3. – С. 8-11. – ISSN 1608-6422
1291795
  Локтев В.М. Роздуми про розвиток фізики у 21 столітті // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАНУ; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 2 (64). – С. 3-9. – ISSN 0374-3896
1291796
  Мельник В. Роздуми про роман Миколи Павленка "Далеке марево часу, або останній рубіж отамана Шалого" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 31 липня (№ 15/16)
1291797
  Дзюрак О. Роздуми про сенс людського життя у світлі творчості Василя Стуса // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (735), червень. – С. 16-20. – ISSN 0130-5263
1291798
  Шарон Галеві Роздуми про становище етнічних груп в Ізраїлі: Історія спільноти Бней Ісраель // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 4 : Ізраїльська етнологія. – С. 87-93. – ISSN 0130-6936
1291799
  Баранов М.М. Роздуми про Статут колгоспу / М.М. Баранов. – Київ : [б. в.], 1971. – 63 с. : іл. – (Т-во "Знання". Серія 8 ; № 2)
1291800
  Шевченко І. Роздуми про сутність та значення бібліотечних інновацій у процесі змін // Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2007. – № 3. – С. 6-8. – ISSN 1811-377X
1291801
  Мазур П.І. Роздуми про сучасного вчителя / П.І. Мазур. – К, 1973. – 31с.
1291802
  Ковальова О. Роздуми про сходження духу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 14 липня (№ 14. – С. 18-19


  110 років з дня народження поета і перекладача Василя Мисика.
1291803
  Сарапін О. Роздуми про теперішній стан вітчизняного релігієзнавства: чи варто уникати полярних методологічних стратегій? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 6 : Місця пам"яті. – С. 36-45. – ISSN 0235-7941
1291804
  Самойлов Ф.О. Роздуми про українську мову: історична ретроспектива і сучасність // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту / Ізмаїльський державний педагогічний інститут. – Ізмаїл, 2001. – № 11. – С.16-23
1291805
  Рахманний Р. Роздуми про Україну : вибрані есеї та статті 1945-1990 / Р. Рахманний ; упоряд. Л. Федорук. – Київ : Просвіта, 1997. – 691 с. – ISBN 1-889240-33-8
1291806
  Андрусенко В. Роздуми про урок літератури в системі сучасних стратегій освіти // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2009. – № 3. – С. 16-22
1291807
  Денисова Т. Роздуми про функціонування біблії в новітній літературі США // Біблія і культура : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернівец. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; упоряд. і відп. ред. Нямцу А.Є. – Чернівці, 2000. – Вип. 2. – С. 101-106. – ISBN 966-568-301-2
1291808
  Прушковська І.В. Роздуми про художній переклад : (на матеріалі турецькомов. літ. творів) / Ірина Прушковська. – Київ : Українські пропілеї, 2017. – 128, [4] с. : табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 123-129. – ISBN 978-966-7015-91-6
1291809
  Шумарова Н. Роздуми про час // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 4 : Присвячено 70-літтю від дня народження О.Д. Пономарева. 17 жовтня 2005 р. – С. 11-12
1291810
  Верховський В. Роздуми стосовно кримської геральдики // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 7 липня (№ 27). – С. 4
1291811
  Верховський В. Роздуми стосовно кримської геральдики // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 14 липня (№ 28). – С. 5
1291812
  Шелковая Н. Роздуми філософа про парадокси у сучасній вищій освіті в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (187). – С. 73-83. – ISSN 1682-2366
1291813
  Кращенко В. Роздуми щодо визначення поняття "комерційна таємниця" // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 2 (64). – С. 95-100
1291814
  Білик О. Роздуми щодо оцінювання якості роботи бібліотеки / О. Білик, Н. Гудімова // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 4 (54). – С. 28-32


  Розкрито визначення термінів "якість" та "вимірювання ефективності діяльності", розглянуто можливість впровадження ефективних методів управління бібліотекою шляхом самооцінювання та виявлення якісних критеріїв її роботи.
1291815
  Трахтенберг І. Роздуми, сумніви, емоції лікаря, дослідника, письменника // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 2 (28). – С. 6-11. – ISSN 1819-7329


  Пам"ятні нотатки про творчість Миколи Амосова
1291816
  Селезнев М.С. Роздымь. / М.С. Селезнев. – Днепропетровск, 1972. – 79с.
1291817
   Розенберг Георгий Владимирович. Аннотированная библиография научных трудов. – Москва, 1974. – 86 с.
1291818
  Бредель В. Розенгофштрасе / В. Бредель. – Харьков, 1934. – 247с.
1291819
   Розенко Віталій Іванович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 1997. – № 1. – С. 4-5
1291820
  Стоппард Т. Розенкранц і Гільденстерн мертві : П"єса // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 92-142. – ISSN 0320 - 8370
1291821
  Семенов В.С. Роззброєння -- невідкладна потреба часу / В.С. Семенов. – Київ, 1981. – 63с.
1291822
  Мацейко Ю.М. Роззброєння - невідкладна проблема сучасності / Ю.М. Мацейко. – Київ, 1961. – 48с.
1291823
  Лемпицкий Л.П. Рози / Л.П. Лемпицкий. – К., 1968. – 103с.
1291824
  Лемпіцький Л.П. Рози / Л.П. Лемпіцький. – К., 1972. – 96с.
1291825
  Зарандия К.Б. Розичный товарооборот кооперативной торговли ГрузССР и некоторые вопросы совершенствования его планирования : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Зарандия К.Б.; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 30л.
1291826
  Бурума Я. Розіграш расової карти в Америці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 14 серпня (№ 145). – С. 3


  Чому концепція "білих привілеїв" не вигадана.
1291827
  Будько Євген Розігріли турсезон / Будько Євген, Дудкін Іван // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 152-153 : фото
1291828
  Матушек О.Ф. Розімкнуте коло: Поезії. / О.Ф. Матушек. – Київ, 1991. – 109с.
1291829
  Тарнашинська Л. Розіп"ятий між двох епох // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 13 вересня (№ 18). – С. 16-17


  До 80-річчя Володимира Дрозда.
1291830
  Тарнашинська Л. Розіп"ятий між двох епох // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 30 вересня (№ 17). – С. 16-17


  До 80-річчя Володимира Дрозда.
1291831
  Тарнашинська Л. Розіп"ятий між двох епох // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 16 серпня (№ 16). – С. 6-7


  До 80-річчя Володимира Дрозда.
1291832
  Тарнашинська Л. Розіп"ятий між двох епох // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 2 серпня (№ 15)


  До 80-річчя Володимира Дрозда.
1291833
  Софійчук Галина Розіп"ятий на хресті фанатичної ідеї : урок в 11 класі за новелою Миколи Хвильового "Я (Романтика)" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 19-21. – ISSN 0130-5263
1291834
  Колибай П. Розірване коло : повість / Петро Колибай. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 217, [1] с. – ISBN 978-611-01-1994-8
1291835
  Бурлака О. Розірваний кадр : повість / Оксенія Бурлака. – Київ : Академія, 2020. – 159, [1] с. – ISBN 978-966-580-601-1
1291836
  Карсон Лайєм Розірваний трилисник : Інтерв"ю / Лайєм Карсон ; [інтерв"ю взяв] Лесь Белей // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 39 (204). – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  Ірландський письменник та громадський діяч Лайєм Карсон про історію та культуру Північної Ірландії.
1291837
  Полякова О. Розірвання договору за рішенням суду // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-36.
1291838
  Базова Т.П. Розірвання договору найму (оренди) і виселення // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 286-290. – ISBN 978-966-667-341-4
1291839
  Морозов Є. Розірвання договору оренди землі з підстав нецільового використання // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 травня (№ 19/20). – С. 44-45. – ISSN 1992-9277
1291840
  Морозов Є. Розірвання договору оренди землі у зв"язку із затримкою орендної плати // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 23 квітня - 19 травня (№ 16/19). – С. 22. – ISSN 1992-9277
1291841
  Спасибо-Фатєєва Розірвання договору: підстави, порядок, наслідки // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 102-109. – ISSN 1026-9932
1291842
  Гриник Л.І. Розірвання кредитного договору та визнання його недійсним: правові наслідки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 212-217. – ISSN 2219-5521
1291843
  Костюк В. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 8. – С. 36-43.
1291844
  Шишлюк В. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника у випадку невиконання роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору як підстава припинення трудового договору // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 82-83
1291845
  Каляпіна Е. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця в результаті атестації персоналу // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2007. – № 12. – С. 12-14.
1291846
  Кравченко І.М. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кравченко Ігор Миколайович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1291847
  Щербина В. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця: порівняльно-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 145-149.
1291848
  Очиченко О. Розірвання трудового договору за п. 2 ст. 41 КЗпП України у зв’язку з втратою довіри // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 49-55.
1291849
  Зайцева А. Розірвання трудового договору за п.2 ст.40 Кодексу законів про працю України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 33-34
1291850
   Розірвання трудового договору у випадку винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 111-113.
1291851
   Розірвання трудового договору у випадку скорочення чисельності або штату працівників // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 3. – С. 95-99.
1291852
  Радіонова-Водяницька Розірвання трудового договору у зв"язку зі зміною в організації виробництва і праці: порівняльний аналіз чинного та перспективного законодавства // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 197-205. – ISSN 0201-7245
1291853
  Домбругова А. Розірвання трудового договору як захід дисциплінарного стягнення // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 8. – С.67-74. – ISBN 966-667-078-Х
1291854
  Процьків Н.М. Розірвання цивільно-правових договорів за законодавством зарубіжних країн // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 54-58. – (Правознавство ; Вип. 365)
1291855
  Дутко А.О. Розірвання шлюбу за законодавством України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 801 : Юридичні науки. – C. 51-55. – ISSN 0321-0499
1291856
  Райчук А. Розірвання шлюбу органом реєстрації актів цивільного стану за заявою одного з подружжя // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 6. – С. 68-74.
1291857
  Остопарченко Л. Розірвання шлюбу під час вагітності - виклик чи потреба сучасності? // Юридична газета. – Київ, 2021. – 6 липня (№ 13)
1291858
  Спектор О.М. Розірвання шлюбу подружжя у порядку окремого провадження // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 125-129. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
1291859
  Спектор О. Розірвання шлюбу у порядку позовного провадження // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 58-64. – ISSN 2307-8049
1291860
  Палагнюк Ч. Розкажи все / Чак Палагнюк ; [пер. з англ. А.О. Івахненко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 220, [4] с. – Пер. вид.: Tell-all / Chuck Palahniuk, 2010. – ISBN 978-966-03-2285-1
1291861
   Розкажи мені про це ще раз. – Київ, 1985. – 191 с.
1291862
  Моруга В.В. Розкажи мені, поле... : поезії / В.В. Моруга. – Київ : Веселка, 1978. – 56 с.
1291863
  Кандель В.Л. Розкажи правду людям... / В.Л. Кандель. – Ужгород, 1976. – 87с.
1291864
  Любович У. Розкажу Вам про Казахстан = Tales of Kazakhstan : нариси з пережитого / Уляна Любович. – Вінніпег ; Торонто : Новий Шлях, 1969. – 189, [3] c. : іл. – Тит. арк. парал. англ.
1291865
  Любович У. Розкажу Вам про Казахстан... : нариси з пережитого / Уляна Любович ; [обкл. та іл. М. Григорієва]. – 3-тє вид., допов. – Львів : Каменяр, 2001. – 148, [4] c. : іл. – ISBN 966-7255-62-X
1291866
  Шилак Є. Розквашене яблуко / Єжи Шилак + Йоанна Карпович ; [пер. з пол. О. Сливинський]. – Київ : Видавництво коміксів, 2019. – 56, [1] с. : іл. – Пер. за вид.: Kwasne jablko / Jerzy Szylak & Joanna Karpowicz. For the original Polish edition timof i cisi wspolnicy. 2017. – (Серія "коміксів"). – ISBN 978-966-97811-4-7
1291867
   Розквіт. – К, 1979. – 255с.
1291868
  Торгало Олег Розквіт "золотого" мистецтва : [інтерв"ю з власником арт-ринкового ноу-хау О. Торгалом] / Торгало Олег, Третяк Наталія // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-27. – ISSN 0868-9644


  3ашарпана століттями теза "бідний художник" сьогодні вже трохи кульгає. Сьогодні митець має можливість у декілька способів проголосити світові про власне творче існування: розробити індивідуальний сайт, влаштовувати з певною періодичністю художні ...
1291869
  Кравченко І.М. Розквіт буковинського села / І.М. Кравченко. – Ужгород, 1970. – 127с.
1291870
  Кизя Л.Є. Розквіт дружби радянського і польського народів / Л.Є. Кизя, Г. Марахов. – Київ, 1954. – 48с.
1291871
   Розквіт економіки західних областей УРСР (1939-1964рр). – Львів, 1964. – 290с.
1291872
   Розквіт економіки і культури Радянської Буковини : Матеріали конференції, присвяченої 50-річчю Великої Жовтневої Соціалістичної революції. – Львів : Видавництво Львівського ун-ту, 1969. – 271 с.
1291873
   Розквіт економіки і культури Української РСР. – К, 1967. – 30с.
1291874
  Чунтулов В.Т. Розквіт економіки Української РСР. / В.Т. Чунтулов. – К., 1958. – 68с.
1291875
  Верховський В. Розквіт і загибель Алли Горської // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 29 вересня (№ 39). – С. 6
1291876
  Тетерук І.М. Розквіт і зближення братніх культур / І.М. Тетерук. – К, 1981. – 145с.
1291877
  Меньшов М.Д. Розквіт і зближення націй в процесі будівництва комунізму. Лекція з IV розділу курсу "Основи наукового комунізму" для студ. ун-ту. / М.Д. Меньшов. – Львів, 1965. – 23с.
1291878
  Горовський Ф.Я. та інші Розквіт і зближення націй в СРСР на сучасному етапі / Ф.Я. та інші Горовський. – К, 1975. – 143с.
1291879
  Горовський Ф.Я. Розквіт і зближення націй у період комуністичного будівництва в СРСР / Ф.Я. Горовський. – Київ, 1973. – 100с.
1291880
  Ширяєв Ю.І. Розквіт і співробітницство радянських соціалістичних націй. / Ю.І. Ширяєв. – К., 1960. – 96с.
1291881
  Щерба Г.І. Розквіт і трагедія Лемківщини = The blossoming and tragedy of Lemkivshchyna / Галина Щерба ; Фундація дослідження Лемківщини в Америці ; Наук. т-во ім. Тараса Шевченка. – Львів : Вид-во Української академії друкарства, 2011. – 464, [2] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 363-408. – ISBN 978-966-322-248-6
1291882
  Вахрамеєва Г. Розквіт культу Деметри за часів правління династії Спартокідів на Боспорі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 11-15. – (Історія ; вип. 1 (136)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено загальній характеристиці культу Деметри на Боспорі впродовж кінця V – початку ІІI ст. до н. е. Розглянуто її основні боспорські святилища. При розкопках міст і некрополів було знайдено багато теракот Деметри та Кори-Персефони. Окрім ...
1291883
   Розквіт культури. – Київ, 1967. – 454 с.
1291884
  Швальов О. Розквіт культури. / О. Швальов. – Одеса, 1958. – 32с.
1291885
   Розквіт Львівської школи гірського ландшафтознавства (присвячується пам"яті професора Анатолія Васильовича Мельника) / М.М. Карабінюк, О.О. Буряник, З.В. Гостюк, Л.Я. Костів // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (99/100). – С. 72-83. – ISSN 0868-6939
1291886
  Іоненко І. Розквіт народного господарства Радянської України / І. Іоненко. – Київ, 1953. – 96с.
1291887
  Макогон С.О. Розквіт радянської соціалістичної демократії / С.О. Макогон. – Київ, 1954. – [10] с. – Окр.відб. з : Комуніст Ураїни, № 2, 1954, с.12-21
1291888
  Джеджула А.О. Розквіт Радянської України в братній сім"ї народів СРСР. / А.О. Джеджула. – К., 1957. – 48с.
1291889
  Мольченко В.Ф. Розквіт соціалістичної культури на Київщині за 40 років. / В.Ф. Мольченко. – К., 1957. – 36с.
1291890
  Десятніков О. Розквіт та занепад лея на початку XX ст. (монети Румунії у 1901 - 1918 рр.) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 1 (53). – С. 29-37. – ISSN 1811-542X
1291891
  Станішевський Ю.О. Розквіт українського балету / Ю.О. Станішевський. – Київ, 1961. – 48с.
1291892
  Демченко М.В. Розквіт української радянської культури - складова частина багатонаціональної культури народів СРСР (1917-1977 рр.) : Посібник / М.В. Демченко; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ
Част.1 : Ч.1. Становлення укр.рад.культури (1917-1928 рр.). – 1977. – 59с.
1291893
  Іщук А. Розквіт української радянської літератури / А. Іщук // Українська радянська культура : Збірник статей. – Київ : Політвидав УРСР, 1957. – С. 137-180
1291894
  Вірник Д.Ф. Розквіт Української Радянської Соціалістичної Республіки : (до 40-х роковин Великої Жовтневої соціалістичної революції) / Д.Ф. Вірник ; Мін. культ. УРСР ; Центр. лекц. бюро. – Київ : Госполітвида України, 1956. – 57 с.
1291895
  Петренко В.С. Розквітає культура села / В.С. Петренко. – Київ, 1962. – 44с.
1291896
  Попов В. Розквітає культура Херсонщини / В. Попов, М. Халін. – Одеса : Маяк, 1965. – 41 с.
1291897
   Розквітай, наш Львове!. – Львів, 1967. – 219с.
1291898
  Хованець О.С. Розквітають народні таланти / О.С. Хованець. – Київ, 1979. – 107с.
1291899
   Розквітле каміння. – К, 1985. – 190с.
1291900
  Боднарчук І. Розквітлі сузір"я : повість / І. Боднарчук. – Торонто : Тризуб, 1987. – 159 с.
1291901
  Таран Л. Розкидані ескізи // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2004. – № 12. – С. 54-79. – ISSN 0130-1608
1291902
  Винник Т. Розкидані речі; Wi-fi; Відстані; Синові : вірші // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 257-260
1291903
   Розкіш Будапешта : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 22-25 : Фото
1291904
   Розкіш і блакить // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 4-5 : фото
1291905
  Гетьман В. Розкіш і вбогість тузлівських лиманів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 жовтня - 1 листопада (№ 40). – С. 13


  "Віддзеркаленням нинішніх проблем у Національному природному парку (НПП) "Тузлівські лимани" може бути логотип зі спаленою "Нивою". Автомобіль адміністрації державної природно-заповідної установи браконьєри справді перетворили на музейний повчальний ...
1291906
   Розкіш, непідвладна часу : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 84-87 : Фото
1291907
   Розкіш, непідвладна часу : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 154-157 : Фото
1291908
   Розклад занять червневої сесії Академії Наук УРСР 25-29 червня 1939 року. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1939. – 15 с.
1291909
  Русінковський П.В. Розклад квадратного тричлена на множники. / П.В. Русінковський. – К.-Х., 1938. – 31с.
1291910
  Казімірський П.С. Розклад матричних маногочленів на множники. / П.С. Казімірський. – Київ : Наукова думка, 1981. – 224 с.
1291911
  Казімірський П.С. Розклад матричних многочленів на множники / П.С. Казімірський ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – (Вид. 2-ге, випр.). – Львів : ІППММ Я.С. ім. Підстригача НАНУ, 2015. – 280, [2] с., [1] арк. портр. – До 90-річчя від дня народж. проф. П.С. Казімірського. – Бібліогр.: с. 274-280. – ISBN 978-966-02-7655-0
1291912
   Розклад польотів авіакомпанії UM AIR // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 30
1291913
   Розклад польотів авіакомпанії UM Air із Києва : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 28-30 : Іл.
1291914
   Розклад польотів авіакомпанії UM AIR із Києва // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 28
1291915
  Гуржій І.О. Розклад феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві України першої половини 19 ст. / І.О. Гуржій. – Київ, 1954. – 452с.
1291916
  Овечко В.С. Розклад фур"є-спектру радіосигналу за елементарними хвильовими пакетами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 216-218. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  В роботі встановлено зв"язок між фур"є-спектром радіосигналу, розкладом останнього за елементарними хвильовими пакетами та вейвлет-представленням. Ключові слова: фур"є-спектр, елеметарні хвильові пакети, вейвлет-представлення. It has been determined ...
1291917
  Сікора В.С. Розклади елементів мономіальних груп над скінченними полями за мінімальними базами // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 71-79. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Побудовано системи твірних групи Mon[нижній індекс k](F), [модуль]F = p[верхній індекс m], які складаються лише з двох елементів. Одержано верхню оцінку для довжин розкладів мономіальних матриць в добуток твірних елементів із таких систем.
1291918
  Васильєва В.О. Розкладність абелевих груп відносно родин топологій // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 195-204. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Досліджується проблема розкладності абелевих груп відносно родин топологій з неперервними зсувами та неперервними відображеннями x [прямує до] mx, m [належить] Z. Для окремих класів абелевих груп запропоновано нові конструкції розбиттів.
1291919
  Васільєва В.О. Розкладність груп та однорідних просторів : Автореф...канд. фіз.-мат. наук:01.01.08 / Васільєва; КНУТШ. – Київ, 2002. – 17с. – Бібліогр.:с.14-15
1291920
  Васільєва Віра Олександрівна Розкладність груп та однорідних просторів : Дис....канд.фізико-математ.наук: 01.01.08 / Васільєва Віра Олександрівна; КНУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 122. – Бібліограф.:117-122
1291921
  Некислих К.М. Розклинювання пружного клина / К.М. Некислих, В.І. Острик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 91-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто задачу про розклинювання пружного клина жорсткою платівкою уздовж крайової тріщини, яка знаходиться на осі симетрії клина і виходить до його вершини. Із застосуванням метода Віпера - Гопфа отримано аналітичний розв`язок задачі. Знайдено ...
1291922
  Гетьман О.Г. Розкодувати знаки Патріка Модіано // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 10. – С. 20-21
1291923
  Івченко Б. Розкозачування на Дону в 1919 р.: спроба дефініції // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 51-58. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
1291924
  Олянич Л.В. Розкол в українському православ"ї у 1921 - 1930 рр. // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 55-62. – ISBN 978-966-182-372-2
1291925
  Пащенко В.О. Розкол в українському православ"ї: хроніка подій середини 1990-их років // Історична пам"ять : Науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 24-39.
1291926
  Ковальчук В. Розкол підпілля ОУН на "далеківців" і "смоківців" (Волинь, 1945-1946 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій: ювілейний випуск / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 4 (100) липень - серпень. – С. 28-34
1291927
  Трапезнікова Д. Розкол по лінії відповідальності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 19-20 квітня (№ 72/73). – С. 18


  Чи допоможе Музей Революції Гідності засвоїти уроки нещодавнього минулого і згуртувати громадянське суспільство перед викликами майбутнього.
1291928
  Степанков В.В. Розкол політичної еліти й боротьба її угрупувань під час громадянської війни у козацькій Україні (березень 1658 – червень 1663 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 222-236. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
1291929
  Поліч Н. Розкол православної церкви в Україні наприкінці XX ст. // Семінаріум Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка / Чернігівський, педагогічний університет імені Шевченка Т.Г. національний. – Чернігів, 2010. – Вип. 2 : Церква - ментальність - культура: питання історії та історіографї. – С. 140-153
1291930
  Нахлік Є. Розкол у РУРП на державників і драгоманівців // Віражі Франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 197-219. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2


  "Створення Русько-української радикальної партії у жовтні 1890 року було етапною віхою у розвитку суспільно-політичних процесів у Галичині, українських визвольних змагань, фактично, підсумувало й оформило попереднє понад десятилітнє існування ...
1291931
  Корж С.А. Розкол ціннісних орієнтацій як сутнісна риса сучасного українського суспільства // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 67. – С. 158-166
1291932
  Тригуб О. Розкол як форма боротьби ДПУ УСРР із православною церквою в Україні (1922-1927 рр.) : влада і церква // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2009. – № 1 (32). – С. 10-25. – ISBN 978-966-8919-85-5
1291933
  Яковенко Н. Розколективізація історії // Критика. – Київ, 2004. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 35


  Польська історіографія.
1291934
  Грек І.М. Розколи в українському православ"ї: релігієзнавчий аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 26-29. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується проблема розколів в українському православ"ї до прийняття незалежності України. Сучасні проблеми релігійного розколу беруть свій початок ще у перші століття формування Православної Церкви. Зве-рнення до витоків християнської ...
1291935
  Ковальова О. Розколота Іспанія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3 жовтня (№ 175). – С. 10-11


  Яких наслідків очікувати від шостого референдуму за незалежність у Каталонії?
1291936
  Вольф К. Розколоте небо / К. Вольф. – Київ, 1967. – 189с.
1291937
  Підгора Володимир Розколотий універсум : Краєвиди душі // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 110-114 : Фото
1291938
  Підгора В. Розколотий універсум // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 110-114.


  Про твори Володимра Євтушевського
1291939
  Гуменюк Н. Розколоті надвоє // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 34 (302). – С. 28-31. – ISSN 1996-1561


  Єгипет: інформаційна війна, яка ще більше роз"єднує суспільство.
1291940
  Волошин Ю. Розкольницькі слободи на території Північної Гетьманщини у 18 столітті : історико-демографічний аспект / Юрій Волошин. – Полтава : АСМІ, 2005. – 312 с. – ISBN 966-7653-22-8
1291941
  Івченко А.В. Розкоп "Орієнт" некрополя Ольвії // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 60-71. – ISSN 0235-3490
1291942
  Сеник Л. Розкопати Помпеї / Львівськ. нац. ун-тет ім.І.Франка; Наукова біб-ка; Любомир Сеник. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 34с. – (Дрібненька бібліотека ; Ч.6). – ISBN 966-613-165-Х
1291943
  Курінний П. Розкопи 1925 року (Коротке звідомлення) / П. Курінний. – Київ, 1925. – 17 с. – Відбиток з Короткого Звідомлення ВУАК за р. 1925
1291944
  Курінний П. Розкопи 1926 року (Коротке звідомлення) / П. Курінний. – Київ, 1927. – С. 53-83. – Відбиток з Короткого Звідомлення УАК за р. 1926
1291945
  Козловська В. Розкопи у с. Верем"ї у жовтні р. 1925 / В. Козловська. – 9 с.
1291946
   Розкопки Архітектурно-археологічної експедиції ІА НАНУ по вул. Щекавицькій, 46 / В. Івакін, В. Баранов, Д. Бібіков, А. Чекановський // Археологічні дослідження в Україні 2018 / Ін-т археології НАН України ; [голов. ред.: Ю.В. Болтрик ; редкол.: А.В. Буйських та ін.]. – Київ : ІА НАН України, 2020. – С. 48-50. – ISBN 978-617-7810-11-6
1291947
   Розкопки біля с. Трипілля / М. Відейко, Н. Бурдо, Є. Слєсарєв, Відейко Марія // Археологічні дослідження в Україні 2018 / Ін-т археології НАН України ; [голов. ред.: Ю.В. Болтрик ; редкол.: А.В. Буйських та ін.]. – Київ : ІА НАН України, 2020. – С. 62-65. – ISBN 978-617-7810-11-6
1291948
  Ляскоронський В.Г. Розкопки в подвір"ї Софійського собору в Київі. Осінь 1925 року. / Василь Ляскоронський, 1926. – 7 с. – Окр. відб. з: Коротке звідомлення ВУАК за археологічні досліди року 1925. К., 1926, с. 87 - 92


  На 1 листі дврчий надпис: Вельмишановної Валерії Евгенівни Козловської від автора
1291949
  Петраускас А.В. Розкопки древлянського городища VIII ст. в м. Малині / А.В. Петраускас, М.В. Хададова // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (21) : Південноруське місто у системі міжцивілізаційних контактів. – С. 88-92. – ISSN 2227-4952
1291950
  Мезенцев В. Розкопки залишків палацу Гетьмана Мазепи в Батурині // Америка : орган Союзу Українців Католиків "Провидіння" в Америці. – [Філадельфія], 2010. – 22 травня [№ 21]. – С. 22-23
1291951
  Харлампович П.В. Розкопки курганів в околицях м. Первомайська / П.В. Харлампович. – С. 147-151
1291952
  Ковальова І.Ф. Розкопки курганної групи біля с. Спаське // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 175-185. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1291953
  Бєлозор В.П. Розкопки кургану доби бронзи біля селища Перещепино на річці Орелі / В.П. Бєлозор, В.І. Мезенцев // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 102-106. – (Серія історії ; № 18)
1291954
  Бібіков Д. Розкопки на посаді давньоруського Вишгорода / Д. Бібіков, Д. Дяченко, В. Івакін
1291955
  Бібіков Д. Розкопки на посаді давньоруського Вишгорода / Д. Бібіков, Д. Дяченко, В. Івакін // Археологічні дослідження в Україні 2019 / Ін-т археології НАН України ; [голов. ред.: Ю.В. Болтрик ; редкол.: А.В. Буйських та ін.]. – Київ : ІА НАН України, 2020. – С. 85-87. – ISBN 978-617-7810-12-3
1291956
  Івакін Г.Ю. Розкопки на території Старого київського Арсеналу 2005-2007 років / Г.Ю. Івакін, С.А. Балакін // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, спецвип. 8 : Печерська фортеця та Київський арсенал: нові дослідження. – С. 9-23
1291957
  Івакін Г.Ю. Розкопки на території Старого київського Арсеналу 2005 - 2007 років / Г.Ю. Івакін, С.А. Балакін // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, спецвип. 8 : Печерська фортеця та Київський Арсенал: нові дослідження. – С. 9-23
1291958
  Петраускас О. Розкопки пам"ятки черняхівської культури Обухів 1 / О. Петраускас, М. Авраменко, Р. Бабенко // Археологічні дослідження в Україні 2018 / Ін-т археології НАН України ; [голов. ред.: Ю.В. Болтрик ; редкол.: А.В. Буйських та ін.]. – Київ : ІА НАН України, 2020. – С. 95. – ISBN 978-617-7810-11-6
1291959
  Малєєв Ю.М. Розкопки поселення голіградського типу в м. Заліщики на Дністрі // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 106-111. – (Серія історії ; № 13)
1291960
  Мезенцев Володимир Розкопки та реконструкції споруд Батурина в 2008 р. // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С. 6-8
1291961
  Фармаковський Б.В. Розкопування Ольбії р. 1926 : звіт (з двома планами й 60 фотознимками) / Б.В. Фармаковський. – Одеса : Друга Держдрукарня ім. Леніна, 1929. – 74 с.
1291962
  Бондаренко І.П. Розкоші і злидні японської поезії : японська класична поезія в контексті світової та української літератури / Бондаренко І.П. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 566, [1] с., [8] арк. кольор. іл. – Покажч.: с. 427-543. – Бібліогр.: с. 544-558. – ISBN 978-966-489-067-7


  Монографічне дослідження доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри китайської, корейської та японської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка І.П. Бондаренка присвячене феноменальному ...
1291963
  Гайворонський Є. Розкрадання культурних цінностей: стан, детермінація та зв"язок з контрабандою // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 276-282. – ISSN 1993-0909
1291964
  Голубнича Г. Розкриваємість облікової інформації та забезпечення прозорості діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 9-12. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  Досліджено історичні етапи розвитку облікової інформації, що міститься у фінансовій звітності. Розглянуто розкриваємість облікової інформації як таку її сучасну якісну характеристику, яка дає можливість забезпечити прозорість діяльності на фінансовому ...
1291965
  Бабаєва К. Розкриваємо фонди (періодика української діаспори у фонді Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І. Чижевськог) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (77). – С. 26-27
1291966
  Манойлова О. Розкриваючи внітрішній світ людини : Особливості творення портрета інтимної лірики Ліни Костенко з погляду художньої предметності // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7/8 (82/83). – С. 83-94
1291967
  Дряпіка В.І. Розкриваючи світ джазу, рок і поп-музики : (Книга для вчителя) / В.І. Дряпіка; АПНУ; Ін-т педагогіки. – Київ - Кіровоград : ТРЕЛАКС, 1997. – 184с. – ISBN 966-7232-00-Х
1291968
  Бедзик Ю.Д. Розкрилля : роман / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Молодь, 1974. – 247 с.
1291969
  Гризун А.П. Розкрилля : Поезії / А.П. Гризун; Іл. Р.О. Волинський. – Харків : Прапор, 1976. – 55с. : іл.
1291970
   Розкрилля. – Київ, 1981. – 144 с.
1291971
  Хоменко Н.К. Розкрилля : поезії / Н.К. Хоменко. – Київ : Дніпро, 1982. – 111 с.
1291972
   Розкрити велич різних культур : До 200-ліття Кобзаря // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 3


  В Інституті філології відбулася Міжнародна наукова конференція "Етнознакові функції культури: мова, література, фольклор" під головуванням проф. О. Снітко. Гостем конференції був Надзвичайний і Повноважний Посол Греції в Україні В. Пападопулос. На ...
1291973
  Чернобай О. Розкриття "розумних" злочинів // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 серпня (№ 16). – С. 28-29
1291974
  Ясинюк М.М. Розкриття банківської таємниці - новий вид справ в окремому провадженні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 2 (88). – С. 67-72.
1291975
  Морозов Є. Розкриття банківської таємниці податковому органу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 березня (№ 9/10)
1291976
  Присяжнюк Т.І. Розкриття банківської таємниці: кримінально-процесуальні питання // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-43.
1291977
  Наджафов О. Розкриття вбивств, вчинених в умовах неочевидності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 39-43.
1291978
  Бутирський А.А. Розкриття доказів у господарському процесі // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 41-44. – ISBN 978-617-7320-15-8
1291979
   Розкриття закономірності виконання основних операцій газодимозахисників / В.М. Стрілець, П.А. Ковальов, Є.А. Молодика, В.М. Іщук // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 165-172 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2078-4643
1291980
  Саінчин О.С. Розкриття і розслідування умисних убивств: концептуальні і практичні основи : Монографія / О.С. Саінчин; Мін-во освіти і науки України; Одеська нац. юрид. акад. – Одеса : Юридична література, 2004. – 408с. – ISBN 966-8104-81-1
1291981
  Камінський А.Б. Розкриття інформації в системі недержавного пенсійного забезпечення: обгрунтування доцільності та практика реалізації : пенсійна реформа / А.Б. Камінський, Д.А. Леонов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 6 (187). – С. 62-72 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
1291982
  Кологойда О. Розкриття інформації на фондовому ринку // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 115-125.
1291983
  Кологойда О.В. Розкриття інформації на фондовому ринку // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 115-125.
1291984
  Зубілевич С.Я. Розкриття інформації про виплати працівникам органів місцевого самоврядування в контексті децентралізації державних фінансів / С.Я. Зубілевич, В.А. Підгрушний // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 27-38. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
1291985
  Опейда З. Розкриття інформації про комплекс прав, що передається за договором комерційної концесії // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2003. – № 1. – С.34-40
1291986
  Бондар М.І. Розкриття інформації про соціальне забезпечення у розпорядників бюджетних коштів / М.І. Бондар, О.В. Цятковська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 12 (313). – Бібліогр.: 12 назв
1291987
  Березан О. Розкриття креативного потенціалу викладача вищого закладу освіти через мультимедійні технології / Березан О., Березан В. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 3. – С. 4-7. – (Педагогічні науки)
1291988
  Паснак І.В. Розкриття особливостей впливу параметрів вулично-дорожньої мережі на тривалість слідування та безпеку руху спеціальних транспортних засобів // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 209-216 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2078-4643
1291989
  Борисова Т.М. Розкриття потенціалу особистості, як складова сучасної європейської освіти // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 77-79. – ISBN 978-617-7363-09-4
1291990
  Бевза О.І. Розкриття реакційної суті релігії в процесі вивчення історії / О.І. Бевза. – К, 1977. – 128с.
1291991
  Смирнова Т.С. Розкриття структури власності телерадіоорганізацій в Україні: проблеми законотворчості та правозастосування // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 124-128. – ISSN 1996-5931
1291992
  Дудко О.С. Розкриття та аналіз складників досвіду журналіста // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10, липень - грудень. – С. 5-9


  Зроблено спробу проаналізувати складники досвіду журналіста і на тлі цього вивести загальну формулу, за якою треба оцінювати досвід роботи в журналістиці. An attempt to analyse the constituents of experience of journalist and on a background it to ...
1291993
  Сенюшкович М.В. Розкриття та випробування продуктивних пластів : навч. посібник / М.В. Сенюшкович, І.І. Чудик, Я.С. Білецький ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. буріння нафтових і газових свердловин. – Івано-Франківськ : Супрун В.В., 2017. – 391, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 387-390. – ISBN 978-617-7468-17-1
1291994
  Ніколаюк С.І. Розкриття та розслідування злочинів у сфері економіки. Зразки документів / С.І. Ніколаюк, Д.Й. Никифорчук; Мін-во внутрішніх справ України; Нац. акад. внутрішніх справ України. – Київ : КНТ, видавництво, 2006. – 108с. – (Бібліотека оперативного працівника). – ISBN 966-373-029-3
1291995
  Карпов Н.С. Розкриття та розслідування податковими органами України доходів, здобутих злочинним шляхом / Н.С. Карпов, Р.П. Марчук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 176-180
1291996
  Акімова А.О. Розкриття теми "землі і людини" у п"єсі Цзинь Юня "Нірвана "Пса" (1986 р.) // Science and education a new dimension. Philology : publ. by the support of society for cultural a. sci. progress in Central a. Eastern Europe / ed.-in-chief: Dr. Xenia Vamos. – Budapest, 2017. – V (32), iss. 122. – С. 7-11. – ISSN 2308-5258


  "У статті проаналізовано та розкрито теми «землі і людини» у п’єсі Цзинь Юня «Нірвана «Пса» (1986 р.), висвітлені жанрові особливості у класичній та розмовній драмі на базі теорій драм у китайській драматургії а також висвітлено новаторство драматургів ...
1291997
  Улянченко О. Розкриття теми "Маленької людини" в сатиричних оповіданнях М. Зощенка // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 73-79. – ISSN 2075-1486
1291998
  Вегера В. Розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів проти особи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 8-15.
1291999
  Орос Й. Розкриття умисних вбивств, скоєних в умовах неочевидності // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 43-46
1292000
  Кір"яков В. Розкриття умисного вбивства завдяки судово - генотипоскопічній експертизі // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.108-111.
<< На початок(–10)1291129212931294129512961297129812991300(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,