Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1281128212831284128512861287128812891290(+10)В кінець >>
1288001
   "...твій В.Ульянов". – Київ : Молодь, 1969. – 201 с.
1288002
   "...твоих оград узор чугунный" / Колесникова О. – Ленинград, 1970. – 136с.
1288003
  Шевченко О. "Тая слава, що орлом по світу літає" // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 4 (6). – С. 28-30. – ISSN 2518-7341


  Стаття висвітлює досвід Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Первоучителів слов"янських Кирила і Мефодія щодо проведення регіональної кампанії "Дмитро Яворницький – ім"я, овіяне легендами".
1288004
  Сандерсон А.Т. "Твари" / А.Т. Сандерсон. – М., 1991. – 191 с.
1288005
  Науменко Н.В. "Тверда" віршова форма в сучасному інформаційному суспільстві // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 158-168


  У статті йдеться про специфіку розвитку сонета як "твердої форми" у сучасній українській ліриці. Показано, що, попри стрімкі ритми життя та потужний потік інформації, яка по-різному інтерпретується в художніх творах, сонет має повне право на існування ...
1288006
   "Твій вибір" - як зробити вибір громадян свідомим за допомогою ЗМІ = Your choice - how to foster better informed choice of citizens with mass media; Відом. про відпов. – Киев : Центр вільної преси, 2005. – 95 с. – ISBN 966-7181-84-7
1288007
  Барабаш Ю. "Твій Гр. Сивокінь" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 5 червня (№ 11). – С. 16-17


  Листи Григорія Сивоконя до Юрія Барабаша.
1288008
  Ульяновський В. "Твій інтелект дуже великий і універсальний, а душа...багато міцніша." Вадим Щербаківський у сомооцінках і спрійнятті сучасників // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. Спецвипуск / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 4 : Вадим Щербаківський. – С. 2-21. – ISSN 0131-2685
1288009
  Савин О.М. "Твое имя помнят люди..." : страницы мордовской Пушкинианы / О.М. Савин. – Саранск, 1987. – 206 с.
1288010
  Хазин М.Г. "Твоей молвой наполнен сей предел..." / М.Г. Хазин. – Кишинев : Литература артистикэ, 1979. – 240 с.
1288011
  Трубецкой Б.А. "Твоей молвой наполнен сей предел..." (страницы жизни Пушкина в Молдавии). / Б.А. Трубецкой. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1973. – 13с.
1288012
  Хазин М.Г. "Твоей молвой наполнен сей предел..." : Повесть / М.Г. Хазин. – Кишинев, 1987. – 340с.
1288013
  Жулинський М. "Твоїм будущим душу я тривожу...". 160 років тому народився і 100 років минуло від того дня, як пішов із життя національно-культурний будівничий України // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 7. – С. 135-151


  Видатний український письменник, поет, публіцист, перекладач, учений, громадський і політичний діяч Іван Якович Франко (1856-1916).
1288014
   "Твой выбор" - как сделать выбор граждан сознательным при помощи СМИ = Your choice - how to foster better informed choice of citizens with mass media. – Киев : Центр вільної преси, 2005. – 95 с. – ISBN 966-7181-84-5
1288015
  Волкова А.Г. "Творец виден через творение": творчество Джорджа Герберта и францисканская традиция // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 160-165. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1288016
  Степаненко М. "Творець найпрекраснішого козацького епосу" Михайло Шолохов // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 98-116. – ISSN 2075-1222
1288017
  Ембірикос А. [Твори / Андреас Ембірикос. – Афіни : Агра
7 : Власна міфологія (1936 -1946). – 1980. – 207 с. – Видання новогрецькою мовою
1288018
  Кондоглу Ф. [Твори / Ф. Кондоглу. – 4-е вид. – Афіни : Астір. – ISBN 960-203-247-2
Т. 6 : Таємничі квіти, а саме Розповіді про невмирущі цінності православного життя. – 1992. – 342 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
1288019
  Абдукаримохунова Р. Ташкентская археологическая школа и развитие археологии Средней Азии : Автореф... Канд. ист.наук: 07.00.06 / Абдукаримохунова Р.; Кемеровский гос. ун-т. – Ленинград, 1989. – 20л.
1288020
  Щеглов В.П. Ташкентская астрономическая обсерватория / В.П. Щеглов. – Москва : Издательство АН СССР, 1958. – 13 с.
1288021
   Ташкентская конференция писателей стран Азии и Африки. – Ташкент, 1960. – 544с.
1288022
   Ташкентская областная конференция по культуре производства и технической эстетике 15-16 февраля 1965 г.. – Ташкент, 1965. – 86с.
1288023
  Мальцев О.М. Ташкентские встречи. / О.М. Мальцев. – Ташкент, 1960. – 243с.
1288024
  Бережных Л.Т. Ташкентские мальчишки / Л.Т. Бережных, В.В. Лапина. – Ташкент, 1978. – 63с.
1288025
  Маллицкий Г Н. Ташкентские махалля и мауза / Г Н. Маллицкий, . – Ташкент, 1927. – 16с.
1288026
   Ташкентский государственный университет имени В.И.Ленина. – Ташкент, 1961. – 16с.
1288027
  Смирнов Б.Д. Ташкентский государственный университет имени В.И.Ленина / Б.Д. Смирнов. – Ташкент, 1970. – с.
1288028
   Ташкентский государственный университет имени В.И.Ленина. – Ташкент : Узбекистан, 1970. – 352с.
1288029
   Ташкентский государственный университет имени В.И.Ленина. – Ташкент, 1990. – 312с.
1288030
   Ташкентский государственный университет имени В.И.Ленина. – Ташкент, 1990. – 40с.
1288031
  Алимов Р. Ташкентский государственный экономический университет:события и факты // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2001. – № 7. – С.23-24. – ISSN 0321-0383


  Интервью с министром высшего и среднего спец.образования республики Узбекистан, акад.С.Гулямовым
1288032
  Корнилов Н. Ташкентский дневник / Н. Корнилов. – Ташкент, 1970. – 160с.
1288033
  Седов Г.Н. Ташкентский дом / Г.Н. Седов. – Ташкент, 1980. – 156 с.
1288034
   Ташкентский институт народного хозяйства. – Ташкент, 1981. – 176с.
1288035
  Будяк Л.М. Ташкентский международный кинофестиваль / Л.М. Будяк. – Москва, 1985. – 48с.
1288036
   Ташкентский политехнический институт им. Беруни. Научно-технич. и теоретич. конференция студентов за 1974 год : Тезисы докл. – Ташкент, 1974. – 86с.
1288037
   Ташкентский процесс : суд над десятью представителями Крымскотатарского народа (1 июля - 5 августа 1969 г.) : сборник документов с иллюстрациями. – Амстердам : Фонд имени Герцена, 1976. – 854, [ 4 ] с. – (Библиотека самиздата ; 7)
1288038
  Рашидов Г. Ташкентский совет в первый период Советской власти (ноябрь 1917 - апрель 1918 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Рашидов Г.; МВО СССР. Средне-Азиатский гос. университет. Кафедра истории СССР. – Ташкент, 1951. – 16 с.
1288039
   Ташкентский ун-т и Самаркандский ун-т. Научно-методическая конференция (Ташкент 1972) Тезисы докладов..., посвященной 50-летию образования Узбекской ССР и Компартии Узбекистана (10-14 дек.). – Ташкент, 1973. – 240с.
1288040
  Азизханов А.Т. Ташкентский университет-вуз спортивный / А.Т. Азизханов ; Ташкент. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент : Медицина, 1980. – 32, [18] с. : ил.
1288041
  Шамухамедов Ш.Ш. Ташкентский университет - основоположник науки в Средней Азии / Ш.Ш. Шамухамедов, З.П. Дан. – Ташкент, 1980. – 103с.
1288042
  Черток С.М. Ташкентский фестиваль / С.М. Черток. – Ташкент, 1975. – 191с.
1288043
  Набиев Р.Н. Ташкентское восстание 1847 г. и его социально-экономические предпосылки. / Р.Н. Набиев. – Ташкент, 1966. – 80с.
1288044
  Нуруллаев Г. Ташкентское время : стихи / Г. Нуруллаев; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1972. – 104 с.
1288045
   Ташкентское землетрясение. 26 апреля 1966 года. – Ташкент, 1971. – 672с.
1288046
   Ташкенту - 2000. – Ташкент, 1983. – 77с.
1288047
  Гулям Х. Ташкентцы : роман / Х. Гулям. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1971. – 261 с.
1288048
  Гулям Х. Ташкентцы : роман / Х. Гулям. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1977. – 262 с.
1288049
  Гулям Х. Ташкентцы : роман / Х. Гулям. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1983. – 248 с.
1288050
  Кызласов Л.Р. Таштикская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котловины / Л.Р. Кызласов. – Москва : Издательство Московского университета, 1960. – 198 с.
1288051
  Мартынова Г.С. Таштыкские племена на Кие. / Г.С. Мартынова. – Красноярск, 1985. – 112с.
1288052
  Астафьев В.П. Тают снега / В.П. Астафьев. – Пермь, 1962. – 326с.
1288053
  Литвинцев Данил Тающая красота // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 9 (186), cентябрь. – С. 128-135 : фото. – ISSN 1029-5828
1288054
  Колыхалов В. Тающие облака / В. Колыхалов. – Омск, 1987. – 333 с.
1288055
  Кэннинг В. Тающий человек / В. Кэннинг. – Ленинград, 1991. – 256 с.
1288056
  Клоков В.д. Таяние и жидкий сток с поверхности ледникового покрова Антарктиды / В.д. Клоков; Под ред.Е.С.Короткевича. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 127с.
1288057
  Коновалов В.Г. Таяние и сток с ледников в бассейнах рек Средней Азии / В.Г. Коновалов. – Л., 1985. – 238 с.
1288058
  Шульц В.Л. Таяние снега / В.Л. Шульц. – Ташкент, 1952. – 101с.
1288059
  Шульц В.Л. Таяние снежников в горах средней Азии / В.Л. Шульц. – Ташкент : АН УЗССР, 1956. – 370с.
1288060
  Левитин Г.М. Таьтяна Георгиевна Бруни / Г.М. Левитин. – Л, 1986. – 157с.
1288061
  Фурсова М.Ф. Тби низовий реки Мургаба : Автореф... канд. биол.наук: / Фурсова М.Ф.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои, Ин-т зоологии и паразитологии АН Туркм. ССР. – Ашхабад, 1965. – 17л.
1288062
  Отарова Н.А. Тбилиси- столица Грузинской ССР / Н.А. Отарова. – М, 1951. – 72с.
1288063
  Лолашвили О.И. Тбилиси -- столица Советской Грузии / О.И. Лолашвили. – Тбилиси, 1967. – 36с.
1288064
   Тбилиси - столица Грузинской ССР. – Тбилиси, 1958. – 112с.
1288065
   Тбилиси. – Рига. – 6с.
1288066
   Тбилиси. – Тбилиси, 1946. – 208с.
1288067
  Беридзе В. Тбилиси / В. Беридзе, З. Курдиани, А. Рчеулишвили. – Москва : Госиздат архит. и градостроит., 1951. – 96 с. : ил. – Библиогр.: с. 93 (12 назв.)


  Автор: Курдиани, Захарий Александрович, Рчеулишвили, Леван Дмитриевич
1288068
  Цинцадзе В. Тбилиси / В. Цинцадзе. – Тбилиси, 1958. – 118с.
1288069
  Квиркевелия Т.Р. Тбилиси / Т.Р. Квиркевелия. – Москва, 1961. – 124 с.
1288070
  Чернышков Н. Тбилиси / Н. Чернышков. – Тбилиси, 1965. – 48с.
1288071
   Тбилиси. – Тбилиси, 1966. – 122с.
1288072
  Квиркевелия Т.Р. Тбилиси / Т.Р. Квиркевелия. – Москва, 1969. – 240 с.
1288073
  Джаошвили В.Ш. Тбилиси : Экономико-географический очерк / В.Ш. Джаошвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1971. – 90 с.
1288074
  Ткешелашвили О.В. Тбилиси / О.В. Ткешелашвили. – Тбилиси, 1977. – 88с.
1288075
  Чхетия Ш. Тбилиси в XIX столетии / Ш. Чхетия. – Тбилиси, 1942. – 522с.
1288076
  Налбандян В.С. Тбилиси в армянских литературных памятниках древних и средних веков / В.С. Налбандян. – Ереван, 1961. – 174с.
1288077
  Нозадзе Ш.И. Тбилиси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период (1941-1953). : Автореф... канд. ист.наук: / Нозадзе Ш.И.; АН ГрССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1965. – 29л. – Бібліогр.:с.29
1288078
  Хуцишвили Г.И. Тбилиси через века и годы / Г.И. Хуцишвили. – Тбилиси, 1981. – 191 с.
1288079
  Хуцишвили Г.И. Тбилиси через века и годы / Г.И. Хуцишвили. – Тбилиси, 1983. – 199с.
1288080
  Бадриашвили Н. Тбилиси. / Н. Бадриашвили. – Тбилиси. : Сахелгами, 1957. – 183с.
1288081
  Кинцурашвили С.Т. Тбилиси. / С.Т. Кинцурашвили. – Тбилиси., 1971. – 312с.
1288082
   Тбилиси. К 40-летию Советской власти в Грузии. – Тбилиси, 1961. – 183с.
1288083
  Джанберидзе Н.Ш. Тбилиси. Мцхета / Н.Ш. Джанберидзе, К.Г. Мачабели. – Москва, 1981. – 256 с.
1288084
  Степанов Т. Тбилиси: легенда и быль / Т. Степанов. – Москва : Изд. АПН, 1970. – Текст парал. рос. та англ. мовами
1288085
  Берулава Х. Тбилисские серенады : стихи, поэмы / Х. Берулава. – Тбилиси : Мерани, 1977. – 334 с.
1288086
  Кокеев М. Тбилисские трудности // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2006. – № 11. – С. 41-48. – ISSN 0130-9625
1288087
  Хучуа П.В. Тбилисский гос. театр оперы и балета им. З. Палиашвили / П.В. Хучуа. – Тбилиси, 1962. – 108с.
1288088
   Тбилисский гос. ун-т, 29/10-3/11 : Тезисы докл. – Тбилиси, 1947. – 102с.
1288089
   Тбилисский государственный ордена Ленина театр оперы и балета им. З.П.Палиашвили. – Тбилиси, 1950. – 96с.
1288090
   Тбилисский государственный университет. Институт прикладной математики. Библиографический указатель трудов. – Тбилиси, 1974. – 139с.
1288091
  Дейсадзе Л.С. Тбилисский период творческого развития молодого Максима Горького. (К истории русско-груз. лит. связей) : Автореф... канд. филол.наук: / Дейсадзе Л.С.; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1964. – 24л.
1288092
  Чхиквишвили Д.И. Тбилисский университет - история, перспективы, проблемы развития / Д.И. Чхиквишвили. – Тбилиси : Изд-во Тбил.ун-та, 1978. – 67с.
1288093
   Тбилисский университет сегодня. – Тбилиси : Изд-во Тбил. ун-та, 1968. – 60с.
1288094
   Тбилисский университет. 1918-1968 : Материалы для докладчиков. – Тбилиси : Изд-во Тбил. ун-та, 1968. – 59с.
1288095
   Тбилисский университет. 1918-1968. – Тбилиси : Изд-во Тбил.ун-та, 1968. – 185с.
1288096
   Тбилисский университет. Библиографический указатель трудов (1976). – Тбилиси, 1977. – 36с.
1288097
   Тбилисский университет. Институт прикладной математики. Библиографический указатель трудов (1973-1974). – Тбилиси, 1975. – 56с.
1288098
  Надирадзе К. Тбилисское утро : стихи / К. Надирадзе; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1977. – 110 с.
1288099
  Новиков Иван Тбисили. Стихи. / Новиков Иван. – Тбилиси, 1944. – 144с.
1288100
  Бежанішвілі А. Тбіліський бунт // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 11 (176). – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  55 років тому в Грузії спалахнули масові заворушення із закликами до незалежності республіки. Приборкання мітингувальників силами внутрішніх військ СРСР призвело до загибелі десятків мирних громадян.
1288101
  Кузнецов Г.В. ТВ-журналист / Г.В. Кузнецов. – Москва, 1980. – 251с.
1288102
  Кузнецов Г.В. ТВ-журналистика: критерии профессионализма / Г.В. Кузнецов. – Москва : РИП-холдинг, 2003. – 220с. – ISBN 5-900045-37-4
1288103
   ТВ - публицист. – М., 1971. – 239с.
1288104
  Дондурей Даниил ТВ : на страже кризиса = Итоги телесезона // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 2. – С. 117-127


  Російське телебачення
1288105
  Дондурей Даниил ТВ : уловки профессии // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 8. – С. 135-140


  Про професійні стереотипи телебачення
1288106
  Кириленко В. ТВ рынок сегодня и завтра // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 64. – ISSN 1606-3732
1288107
  Лакшин В.Я. Твардовский в "Новом мире" / В.Я. Лакшин. – Москва, 1989. – 45 с.
1288108
   Твардовський (Twardowski) Казимеж // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 921. – ISBN 966-316-069-1
1288109
  Мерль Р. Тварина, обдарована розумом : Роман / Р. Мерль. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 332с.
1288110
  Панько І.С. Тварини -- друзі чи вороги? / І.С. Панько, В.І. Панько. – Київ : Урожай, 1989. – 160с.
1288111
  Луц Д.М. Тварини в деліктних правовідносинах: цивільно-правовий аспект // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 106-113. – (Юридичні науки ; № 3)
1288112
  Шульга І.К. Тварини в минулому і тепер / І.К. Шульга. – К., 1950. – 167 с.
1288113
  Герасимов Б.П. Тварини в неволі / Б.П. Герасимов. – Київ, 1958. – 248 с.
1288114
  Пилипчук О.Я. Тварини з "Червоної книги" / О.Я. Пилипчук. – Київ, 1986. – 49 с.
1288115
  Таран М.К. Тварини наших водойм / М.К. Таран. – Київ, 1971. – 136 с.
1288116
  Ткачук О. Тварини у західноєвропейській християнській літературній традиції // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 111-113. – ISSN 2307-2261
1288117
   Тварини Червоної книги. – Київ, 1990. – 204 с.
1288118
  Онищук О.О. Твариний світ, як об"єкт адміністративно-правової охорони від браконьєрства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 222-227. – ISSN 1563-3349
1288119
  Шнаревич І.Д. Тваринний світ : природні умови та ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 32-33
1288120
  Парнікоза І.Ю. Тваринний світ Дніпровської заплави. Безхребетні // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (122). – С. 44-48
1288121
   Тваринний світ західних районів України. – Київ, 1964. – 84 с.
1288122
  Гаврилюк В.С. Тваринний світ Західного Полісся УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 114-119. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 1)
1288123
   Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення / Балюк Г.І. [ та ін.] ; за ред. ред. Г.І. Балюк ; Нац. акад. прав. наук України ; КНУТШ ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 384 с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-372-8
1288124
  Лейба Л.В. Тваринний світ як об"єкт правової охорони // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 77-83. – ISSN 0201-7245
1288125
  Кутузова М.С. Тваринний світ. Хрестоматія для вчителів почат. класів. / М.С. Кутузова. – Київ, 1972. – 192 с.
1288126
   Тваринництво. – Київ, 1957. – 383 с.
1288127
  Шматок Ю.Г. Тваринництво / Ю.Г. Шматок, П.В. Корчевий. – Київ, 1959. – 311с.
1288128
  Кравченко М.А. Тваринництво / М.А. Кравченко. – Київ, 1962. – 413с.
1288129
  Шматок Ю.Г. Тваринництво / Ю.Г. Шматок. – вид 2-е, перероб. – Київ, 1963. – 215с.
1288130
  Шматок Ю.Г. Тваринництво / Ю.Г. Шматок. – Київ, 1968. – 488с.
1288131
  Данильченко В.М. Тваринництво : географія сільського господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 7. – С. 155-168 : Табл., рис.
1288132
  Шестидесятний О. Тваринництво в гірських колгоспах / О. Шестидесятний. – Ужгород, 1959. – 51с.
1288133
  Секерська О.П. Тваринництво та полювання в господарстві мешканців Мотронинського городища // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 44-48. – (Серія "Історичні науки" ; № 35 (368)). – ISSN 2076-5908
1288134
  Кіщак І.Т. Тваринництво України у світовому галузевому розвитку / І.Т. Кіщак, Н.О. Корнєва, О.Є. Новіков // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 10-21 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2313-092X
1288135
   Тваринництво Української РСР. – Київ, 1960. – 252 с.
1288136
  Рудик С.К. Тваринництво, лікувальна справа та освіта держави Запорозька Січ = Animal husbandry, medicine and education of Zaporozhska Sich State / Станіслав Рудик. – Київ : Міжнародна організація "Козацтво", 2006. – 184, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 179-183. – ISBN 966-505-084-2


  До бібліотеки ім. М. Максимовича. Підпис
1288137
  Нагірна В.П. Тваринницько-промисловий комплекс України : ( територіальна організація і природокористування) / В.П. Нагірна; Нац. академія наук України; Ін-тут географії. – Київ : Наукова думка, 1995. – 152с. – ISBN 5-12-004548-6
1288138
  Юдіна М.М. Тваринні образи-символи в українських компаративних пареміях // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 40-42. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1288139
  Есин С. Твербуль, или логово вымысла // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 6. – С. 22-50. – ISSN 0132-2036
1288140
  Есин С. Твербуль, или логово вымысла // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 5. – С. 49-89. – ISSN 0132-2036
1288141
  Есин С. Твербуль, или логово вымысла // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 4. – С. 12-65. – ISSN 0132-2036
1288142
  Бирюков Н.З. Твёрдая земля / Н.З. Бирюков. – Симферополь, 1964. – 440с.
1288143
  Бирюков Н.З. Твёрдая земля / Н.З. Бирюков. – М., 1971. – 432с.
1288144
   Твердая Земля. Каталог данных. 1957-73 гг.. – М., 1974. – 52с.
1288145
   Твердая Земля. Каталог данных. 1957-75 гг.. – М., 1975. – 52с.
1288146
   Твердая Земля. Каталог данных. 1957-77 гг.. – М., 1978. – 68с.
1288147
  Бикчурин Ш.М. Твердая порода / Ш.М. Бикчурин. – Москва, 1974. – 236 с.
1288148
  Бикчурин Ш.М. Твердая порода / Ш.М. Бикчурин. – Москва, 1978. – 240 с.
1288149
  Бикчурин Ш.М. Твердая порода / Ш.М. Бикчурин. – Москва, 1979. – 239 с.
1288150
  Бикчурин Ш.М. Твердая порода / Ш.М. Бикчурин. – Казань, 1982. – 240 с.
1288151
  Савицкая В.А. Твердая пшеница в Сибири. / В.А. Савицкая. – М., 1987. – 144с.
1288152
  Эмар Г. Твердая рука / Г. Эмар. – М, 1958. – 575с.
1288153
  Эмар Г. Твердая рука / Г. Эмар. – М, 1982. – 519с.
1288154
  Клинов Ф.Я. Твердая фаза воды в атмосфере при низких отрицательных температурах (от 35 до 58 груд) : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Клинов Ф.Я.; ГУГМС при СМ СССР. Центр. ин-тут прогнозов. – М., 1956. – 12л.
1288155
  Тронь А.В. Твердий електроліт літієвих джерел струму, що перезаряджаються, на основі оксидно-сольових систем, які містять LiF : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Тронь А.В. ; ДВНЗ "Український держ. хім.-техн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1288156
  Копиленко О. Твердий матеріал / О. Копиленко. – 224 с.
1288157
  Копиленко О. Твердий матеріал / О. Копиленко. – 2-е вид. – Харків, 1930. – 224 с.
1288158
  Козинцева Л.М. Твердий стік на річках лісостепової зони УРСР / Л.М. Козинцева, Л.Г. Будкіна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 106-113 : Табл. – (Геології та географії ; № 7)
1288159
  Ле І. Твердий характер / І. Ле. – Київ, 1941. – 127с.
1288160
  Дробаха О.І. Твердиня весни : поезії / О.І. Дробаха. – Київ, 1983. – 88 с.
1288161
  Тимченко М. Твердиня Кам"янець-Подільського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 2-3 червня (№ 93/94). – С. 32
1288162
  Тимощук Б.О. Твердиня на Пруті : З історії виникнення Чернівців / Б.О. Тимощук. – Ужгород : Карпати, 1978. – 87с.
1288163
  Корж В.Ф. Твердиня: Вибр. поезії. / В.Ф. Корж. – К., 1981. – 166с.
1288164
  Левченко М.В. Тверді побутові відходи - проблеми, пов"язані з ними, та шляхи їх вирішення (у місті Києві) // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 3. – С. 35-41. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
1288165
  Гулій В. Тверді природні бітуми - індикатори вторинних ореолів, утворених під час вуглеводневого метасоматозу / В. Гулій, Г. Петруняк, І. Побережська // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 1. – С. 155-165 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2078-6220
1288166
  Дрозд В.О. Тверді розчини SmBa2-xSmxCu307±5: синтез, киснева стехіометрія, структурні та електрофізичні характеристики / В.О. Дрозд, В.І. Багінський, В.С. Мельников // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 7-11. – (Хімія ; Вип. 37)


  Тверді розчини складу SmBa[нижній індекс 2-x]Sm[нижній індекс x]Cu[нижній індекс 3]O[нижній індекс 7 +/- дельта] (0 [< або =] х [< або =] 1,8) одержано з використанням золь-гель метода. Досліджено залежність параметрів кристалічної ґратки сполук від ...
1288167
  Степаненко Василь Тверді форми : Поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 160-168. – ISSN 0208-0710
1288168
  Кропивницька Л.М. Твердість води окремих природних джерел Львівщини / Л.М. Кропивницька, І.В. Брюховецька // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – C. 167-173. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 5)
1288169
  Рощин И.И. Твердо верю в нашу Победу. / И.И. Рощин. – М, 1989. – 207с.
1288170
   Твердо идти дорогой перестройки и углубления демократии. – Москва : Политиздат, 1987. – 79 с.
1288171
  Григорьева А Н. Твердое небо. / А Н. Григорьева. – М, 1983. – 87с.
1288172
  Асланян Г.С. Твердое солнце Земли / Г.С. Асланян, Э.Э. Шпильрайн, В.А. Кузьминов. – Москва : Наука, 1990. – 174с.
1288173
  Верещагин Л.Ф. Твердое тело при высоких давлениях : Избранные труды / Л.Ф. Верещагин. – Москва : Наука, 1981. – 286 с.
1288174
  Байдаков Л.А. Твердое тело: аморфное состояние вещества / Л.А. Байдаков, Л.Н. Блинов. – Ленинград : ЛПИ, 1984. – 64 с.
1288175
  Голованов Н.Г. Твердое топливо как химическое сырье / Н.Г. Голованов. – К., 1961. – 44с.
1288176
  Назарова Т.К. Твердой поступью / Т.К. Назарова. – Москва, 1958. – 864с.
1288177
  Кнышев И.Н. Твердой поступью / И.Н. Кнышев, В.М. Пронь. – Киев, 1961. – 47с.
1288178
  Санін Ф.П. Твердопаливні ракетні двигуни. Матеріали і технології : Підручник / МОУ. ДДУ; Ф.П.Санін, Л.Д.Кучма, Є.О.Джур, А.Ф.Санін. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет, 1999. – 320с. – ISBN 966-551-035-5
1288179
  Савин В.Н. Твердосплавный инструмент в приборостроении. / В.Н. Савин. – М., 1954. – 120с.
1288180
  Попов Л.А. Твердость - десять : стихи / Л.А. Попов. – Москва : Советский писатель, 1966. – 116 с.
1288181
  Иванько А.А. Твердость / А.А. Иванько. – К, 1968. – 127с.
1288182
  Варнелло Викентий Викентьевич Твердость и механические константы металлов : Автореф... д-ра техн.наук: / Варнелло Викентий Викентьевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет Секции техн. наук Объедин. уче. совета по физ.-мат. и техн. – Новосибирск, 1964. – 42л. – Бібліогр.:с.41-42
1288183
  Григорович В.К. Твердость и микротвердость металлов / В.К. Григорович. – Москва, 1976. – 231 с.
1288184
  Борисенко В.А. Твердость и прочность тугоплавких материалов при высоких температурах / В.А. Борисенко. – К., 1984. – 211с.
1288185
  Поваренных А.С. Твердость минералов. / А.С. Поваренных. – К., 1963. – 304с.
1288186
  Осипов Э.В. Твердотельная криогеника / Э.В. Осипов. – Киев : Наукова думка, 1977. – 234 с.
1288187
   Твердотельная радиоэлектроника. – Воронеж, 1973. – 180с.
1288188
   Твердотельная радиоэлектроника. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1977. – 159 с.
1288189
  Кошевая С.В. Твердотельная СВЧ-микроэлектроника (Текст лекций) / С.В. Кошевая. – К., 1977. – 88с.
1288190
  Епифанов Г.И. Твердотельная электроника : Учебник / Г.И. Епифанов, Ю.А. Мома. – Москва : Высшая школа, 1986. – 303с.
1288191
  Светличный В.М. Твердотельная электроника / В.М. Светличный. – Харьков : ХГУ, 1990. – 76 с.
1288192
  Прохоров Э.Д. Твердотельная электроника : текст лекций / Э.Д. Прохоров. – Харьков : ХГУ
Ч. 3. – 1991. – 109 с.
1288193
  Прохоров Э.Д. Твердотельная электроника : тексты лекций / Э.Д. Прохоров. – Харьков : ХГУ
Ч. 4. – 1993. – 104 с.
1288194
  Светличный В.М. Твердотельная электроника. : текст лекций / В.М. Светличный. – Харьков : Издательство Харьковского университета
Ч. 1. – 1989. – 72с.
1288195
  Павлов Н.В. Твердотельное движение в специальной теории относительности / Н.В. Павлов. – К, 1972. – 11с.
1288196
   Твердотельное телевидение : Телевизионные системы с переменными параметрами на ПЗС и микропроцессорах / Л.И. Хромов, Н.В. Лебедев, А.К. Цыцулин, А.Н. Куликов. – Москва : Радио и связь, 1986. – 184 с.
1288197
  Дорфман В.Ф. Твердотельные интегральные структуры и их синтез / В.Ф. Дорфман. – Москва : Знание, 1981. – 65с. – (Новое в жизни, науке, технике ; Радиоэлектроника и связь, № 1, 1981)
1288198
  Портягин А.И. Твердотельные непрерывные лазеры и некоторые вопросы теплового воздействия лазерного излучения на оптически прозрачные среды. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Портягин А.И.; МГУ. – М., 1972. – 20л.
1288199
  Кравцов Н.В. Твердотельные ОКГ с многозеркальными резонаторами : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.04 / Кравцов Николай Владимирович ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1977. – 23, [1] c. – Библиогр.: 55 назв.
1288200
  Сусликов Л.М. Твердотельные оптические фильтры на гиротропных кристаллах / Л. М. Сусликов [и др.]. – Киев : Інтерпрес ЛТД, 1998. – 294 с. – Библиогр.: с. 265-289
1288201
  Михайлов А.И. Твердотельные параметрические приборы сверхвысоких частот : учебное пособие для студентов старших курсов физического факультета / А.И. Михайлов. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1989. – 154 с.
1288202
   Твердотельные преобразователи изображения. – Минск : Наука и Техника, 1980. – 150 с.
1288203
  Григорьев А.Д. Твердотельные приборы сверхвысоких частот / А.Д. Григорьев. – Ленинград, 1979. – 55 с.
1288204
  Ильченко М.Е. Твердотельные СВЧ фильтры / М.Е. Ильченко, Г.А. Мелков, Г.А. Мирских. – Киев, 1977. – 120 с.
1288205
   Твердотельные устройства СВЧ в технике связи / Л.Г. Гассанов, А.А. Липатов, В.В. Марков, Н.А. Могильченко; Гассанов Л.Г. – Москва : Радио и связь, 1988. – 288 с.
1288206
  Ильченко М.Е. Твердотельные частотно-избирательные устройства сверхвысоких частот / М.Е. Ильченко. – Киев : Вища школа, 1987. – 68 с.
1288207
  Дюррани С.А. Твердотельные ядерные детекторы : пер. с англ. / С.А. Дюррани, Р.К. Балл. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 263,1с.
1288208
  Татаурщиков С.С. Твердотельный фотоэлектрический преобразователь с произвольной адресацией на приборах с переносом заряда : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.18 / Татаурщиков Сергей Сергеевич ; Ленинград. электротехн. ин-т им. В.И. Ульянова (Ленина). – Ленинград, 1979. – 18 с. – Библиогр.: 14 назв.
1288209
   Твердотільна електроніка : Лабораторний практикум: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.М. Височанський, А.А. Горват, О.О. Грабар, О.О. Молнар, Ш.Б. Молнар, Ю.С. Наконечний, В.І. Феделеш. – Ужгород : ІВА, 2001. – 388 с. – ISBN 966-7400-17-9
1288210
  Кислюк В.В. Твердотільна мікроелектроніка : Навч. посібник / В.В. Кислюк; КНУТШ; За ред. О.В. Третяка. – Київ : КНУ РФФ
Ч. 1 : Елементи мікроелектроніки. – 2006. – 96с.
1288211
  Кислюк В.В. Твердотільна мікроелектроніка : навч. посібник [для студ. радіофізичного ф-ту] / В.В. Кислюк; КНУТШ; [за ред. О.В. Третяка]. – Київ : КНУ РФФ
Ч. 2 : CMOS-технологія. – 2006. – 83с.
1288212
  Іларіонов О.Є. Твердотільні давачі температури та їх практичне використання : Автореф...канд.техн.наук:05.27.01 / Іларіонов О.Є ;ЧНУ ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.16-17
1288213
  Іларионов Олег Євгенович Твердотільні давачі температури та їх практичне використання : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.27.01 / Іларионов О.Є.; Черн. нац. ун-тет ім. Ю.Федьковича. – Чернігів, 2001. – 20 с.
1288214
  Шмирєва О.М. Твердотільні електронні перетворювачі для фототеплоенергетичних та сенсорних систем : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: спец. 05.27.01 / Шмирєва О.М.; Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 41с.
1288215
  Волков Е.Б. Твёрдотопливные ракеты / Е.Б. Волков. – Москва, 1992. – 288с.
1288216
   Твердофазна екстракція заборонених вада речовин з дієтичних добавок для подальшого їх визначення методом ВЕРХ/МС/МС / Б.О. Шнайдер, Д.В. Биліна, О.О. Ткачук, М.Ф. Зуй // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 37
1288217
  Белякова А.О. Твердофазна екстракція легких органічних розчинників на сорбенті модифікованому каррагінаном з парофазним газохроматографічним аналізом / А.О. Белякова, Н.Г. Кобилінська, О.І. Федорчук // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 140
1288218
  Захарків І.Б. Твердофазна мікроекстракція аліфатичних альдегідів С5-С8 з подальшим газохроматографічним визначенням для діагностики раку легень / І.Б. Захарків, М.Ф. Зуй // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 8. – С. 85-91. – ISSN 1025-6415
1288219
  Дибков В.І. Твердофазна хімічна кінетика і реакційна дифузія / В.І. Дибков; НАНУ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ : ІПМ, 2002. – 315с. – ISBN 966-02-2543-1; 966-02-2544-Х
1288220
  Белошенко В.А. Твердофазная экструзия полимеров / В.А. Белошенко, Я.Е. Бейгельзимер, В.Н. Варюхин; НАНУ; Донецкий физ.-технический ин-т им. А.А. Галкина. – Киев : Наукова думка, 2008. – 208с. – Проект "Наукова книга". – ISBN 978-966-00-0775-8
1288221
   Твердофазний екстрагент для вилучення 2,4,6-тринітрофенолу з водних розчинів / В.А. Халаф, В.М. Зайцев, С.О. Алексєєв, Г.М. Зайцева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 27-29. – (Хімія ; Вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано адсорбент на основі кремнезему, модифікованого 2,3,5-трифенілтетразолієм для селективного вилучення полінітрофенолів з водних розчинів. Визначено межі стійкості адсорбенту. Досліджено ізотерми сорбції 2,4,6-тринітрофенолу на ...
1288222
  Бітківський М.І. Твердофазний реагент на основі іммобілізованого на силікагелі арсеназо ііі для сорбційно-спектроскопічного та візуального тест-визначення урану (VI) / М.І. Бітківський, М.В. Іщенко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 199
1288223
  Кеда Т.Є. Твердофазний реагент на основі іммобілізованого на силікагелі дифенілкарбазиду / Т.Є. Кеда, І.М. Богославець, О.А. Запорожець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 9-11. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сорбцію дифенілкарбазиду мезопористим силікагелем. Досліджено хіміко-аналітичні властивості отриманого на цій основі твердофазного реагенту. Встановлено оптимальні умови взаємодії Cr(VI) з іммобілізованим дифенілкарбазидом.
1288224
  Верба В.В. Твердофазний реагент на основі силікагелю для візуально-тестового визначення феруму (III) / В.В. Верба, О.А. Запорожець, А.Б. Меленний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 50-53. – (Хімія ; Вип. 37)


  Вивчено взаємодію саліцилатних комплексів феруму (ІІІ) з іммобілізованим на силікагелі хлоридом дидециламіноетил-[бета]-тридециламонію. Розроблено методики сорбційно-спектроскопічного та візуально-тестового визначення Fe (III) у природній воді в ...
1288225
  Кеда Т.Є. Твердофазні аналітичні реагенти на основі адсорбованих на кремнеземі похідних дифенілкарбазону у комбінованих спектроскопічних і візуальних тест-методах аналізу : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Кеда Т.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1288226
  Кеда Т.Є. Твердофазні аналітичні реагенти на основі адсорбованих на кремнеземі похідних дифенілкарбозону у комбінованих спектроскопічних і візуальних тест-методах аналізу : дис. ... канд. хім. наук:02.00.02 / Кеда Т. Є.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 209 л. + Додатки: л. 187-209. – Біблігр.: л. 149-186
1288227
  Мулярчук І.Ф. Твердофазні виробництва мінеральних солей / І.Ф. Мулярчук, М.П. Вовкотруб; Hац. аграрний ун-тет України. – Київ, 1998. – 236 с.
1288228
  Трохименко А.Ю. Твердофазно-іодометричне визначення різних форм іоду, відновників та окисників / А.Ю. Трохименко, О.А. Запорожець // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 175
1288229
  Трохименко А.Ю. Твердофазно-йодометричне визначення форм йоду, інших окисників та сульфурвмісних відновників на пінополіуретані : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Трохименко Анна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 215 л. – Додатки: л. 191-215. – Бібліогр.: л. 156-190
1288230
  Трохименко А.Ю. Твердофазно-йодометричне визначення форм йоду, інших окисників та сульфурвмісних відновників на пінополіуретані : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Трохименко Анна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
1288231
  Трохименко А.Ю. Твердофазно-спектрофотометрическое определение содержания общего иода в образцах с органической матрицей / А.Ю. Трохименко, О.А. Запорожец // Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва, 2014. – Т. 69, № 5. – С. 456-461. – ISSN 0044-4502
1288232
   Твердофазно-спектрофотометричне визначення нікелю та цинку іммобілізованим дитизоном / О.А. Запорожець, Л.С. Зінько, Т.Є. Кеда, К.П. Левченко, І.В. Притика // Методы и объекты химического анализа : научно-практический журнал / КНУ имени Тараса Шевченко; Научный совет по аналитической химии НАН Украины. – Киев, 2007. – Т. 2, № 1. – С. 62-69. – ISSN 1991-0290
1288233
  Трохименко А.Ю. Твердофазно-спектрофотометричне визначення тіосульфату окиснення його йодом у присутності формальдегіду / А.Ю. Трохименко, О.А. Запорожець // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 45
1288234
  Трохименко О. Твердофазно-спектрофотометричне визначення тіоціанату з використанням перманганату, як окисника, і пінополіуретану, як сорбенту / О. Трохименко, А. Трохименко, О. Запорожець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 34-36. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Показана можливість йодометричного твердофазно-спектрофотометричного визначення тіоціанату шляхом окиснення його перманганатом, наступного додавання до реакційної суміші надлишку йодиду та детектування надміру окисника на поверхні ...
1288235
   Твердофазно-спектрофотометричне і тест-визначення мікрокількостей фосфату в морських водах, морських солях та сироватці крові / О.А. Запорожець, Л.С. Зінько, Г.С. Сумарокова, Ю.С. Прокапало // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, Л.Д. Валовненко [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 8, № 1/2. – С. 44-55. – ISSN 2078-9912
1288236
   Твердофазно-хемілюмінесцентне визначення йоду / К.І. Константинова, Н.Є. Писарева, С.Л. Линник, Р.П. Линник, Л.С. Зінько, О.А. Запорожець // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 155
1288237
  Зайцев В.Н. Твердофазное микроэкстракционное концентрирование / В.Н. Зайцев, М.Ф. Зуй // Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва, 2014. – Т. 69, № 8. – С. 787-800. – ISSN 0044-4502
1288238
   Твердофазноспектрофотометрическое опредиление восстановителей в растворе по реакции образования "синей" гетерополикислоты / И.А. Качан, О.А. Запорожец, Л.С. Зинько, А.А. Коваль // Методы и объекты химического анализа : Научно-практический журнал / КНУ имени Тараса Шевченко; Научный совет по аналитической химии НАН Украины. – Киев, 2006. – Т. 1, № 2. – С. 127-131. – ISSN 1991-0290
1288239
  Борисенко В.Е. Твердофазные процессы в полупроводниках при импульсном нагреве / В.Е. Борисенко. – Минск : Наука и Техника, 1992. – 246 с.
1288240
  Третьяков Ю.Д. Твердофазные реакции / Ю.Д. Третьяков. – Москва : Химия, 1978. – 360 с.
1288241
  Брайнина Х.З. Твердофазные реакции в электроаналитической химии / Х.З. Брайнина, Е.Я. Нейман. – Москва, 1982. – 264с.
1288242
  Семкин Е.П. Твердофазный синтез дипсипептидных аналогов ангиотензина. : Автореф... Канд.хим.наук: 079 / Семкин Е.П.; АН СССР.Ин-т химии природных соединений. – М, 1968. – 21л.
1288243
  Потапов В.К. Твердофазный синтез олигодезоксирибонуклеотидов. : Автореф... доктор хим.наук: 02.00.10 / Потапов В.К.; МГУ. – М., 1980. – 58л.
1288244
  Стюарт Твердофазный синтез пептидов. / Стюарт, Дж. Янг. – М., 1971. – 175с.
1288245
  Мишин Г.П. Твердофазный синтез фрагментов и аналогов С-концевой последовательности А-цепи инсулина. : Автореф... канд. хим.наук: / Мишин Г.П.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1972. – 16л.
1288246
  Горбець І.Ю. Твердохліби / І.Ю. Горбець. – Х, 1985. – 120с.
1288247
  Шумлянский В.А. Твердые битумы в докембрийском осадочном чехле и фундаменте в Среднем Приднестровье. Статья 2 . Условия формирования проявлений твердых битумов / В.А. Шумлянский, О.М. Ивантишина, Е.И. Деревская // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 41-47 : схема. – Библиогр.: 18 назв.
1288248
  Наследов Д.Н. Твердые выпрямители и фотоэлементы / Д.Н. Наследов, Л. Неменов. – Москва-Ленинград, 1933. – 160 с.
1288249
  Гапеев А.А. Твердые горючие ископаемые (каустобиолиты) / А.А. Гапеев. – М., 1949. – 336с.
1288250
  Мельникова С А. Твёрдые деньги / С А. Мельникова, . – М., 1971. – 80с.
1288251
  Джеффрис Г. Твердые и жидкие тела / Г. Джеффрис. – Ленинград, 1938. – 25с.
1288252
   Твердые износостойкие гальванические покрытия. – М., 1976. – 160с.
1288253
  Чернова Р.К. Твердые индикаторные микроэлектроды в амперометрии. : Автореф... канд. хим.наук: / Чернова Р.К.; МВ и ССО РСФСР. Саратов . гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1963. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1288254
  Танабе К. Твердые кислоты и основания. / К. Танабе. – М., 1973. – 183с.
1288255
  Киффер Р. Твердые материалы / Р. Киффер. – М., 1968. – 384с.
1288256
  Майорова Л.А. Твердые неорганические вещества в качестве высокотемпературных смзок / Л.А. Майорова. – М, 1971. – 96с.
1288257
  Пахомов В.П. Твердые носители в газо-жидкостной хроматографии. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Пахомов В.П.; АН СССР.Ин-т нефтехим.синтеза. – М, 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1288258
  Чеповецкий Е.П. Твердые орешки / Е.П. Чеповецкий. – М, 1963. – 334с.
1288259
   Твердые полезные ископаемые Белоруссии. – Минск, 1983. – 219с.
1288260
   Твердые полезные ископаемые БССР. – Минск : Наука и Техника, 1970. – 220с.
1288261
   Твердые полезные ископаемые Индии. – М., 1976. – 52с.
1288262
  Наливкин А.А. Твёрдые пшеницы / А.А. Наливкин. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М., 1953. – 192с.
1288263
  Аладова Л.П. Твердые пшеницы, кк исходный материал для селекции в Западной Сибири : Автореф... канд. биол.наук: / Аладова Л.П.; Всесоюз. ордена Ленина акд. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. ин-т растениеводства. – Л., 1959. – 15л.
1288264
  Пальянова Г.А. Твердые растворы Ag2(S,Se) в рудах золото-серебряного месторождения Роговик (северо-восток России) / Г.А. Пальянова, Р.Г. Кравцова, Т.В. Журавкова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 12. – С. 2198-2211 : рис., табл. – Библиогр.: с. 2209-2211. – ISSN 0016-7886
1288265
   Твердые растворы KTi1-x GexOPO4 в системе K2O-TiO2-GeO2-P2O5 / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, Н.В. Стусь, П.Г. Нагорный // Докл. АН УССР. Сер. Б. : АН УССР, 1990. – №10
1288266
   Твердые растворы в системах cBN-Al и cBN-Al-TiB2, полученные при высоких давлениях и температурах / Н.П. Беженар, С.М. Коновал, Т.А. Гарбуз, С.А. Божко, Н.Н. Белявина // Физика и техника высоких давлений : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Донец. физико-технич. ин-т им. А.А. Галкина. – Донецк, 2011. – Т. 21, № 1. – С. 38-45. – ISSN 0868-5924


  Основные фазы в составе композитов систем cBN-Al и cBN-Al-TiB2, получаемых реакционным спеканием при высоком давлении, исследовали методом рентгеноструктурного анализа с уточнением коэффициентов заполнения правильных позиций атомов в кристаллических ...
1288267
  Мамаев С. Твердые растворы в системе CdSnAs2-2 InAs и их электрические свойства : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мамаев С.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1962. – 13л.
1288268
  Гладышевский Е.И. Твердые растворы на основе металлических соединений. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гладышевский Е.И.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1953. – 11 с.
1288269
  Кекуа М.Г. Твердые растворы полупроводниковой системы германий - кремний / М.Г. Кекуа, Э.В. Хуцишвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1985. – 175 с.
1288270
  Бурдиян И.И. Твердые растворы системы AlSb-GaSb и их электрические свойства : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Бурдиян И. И.; АН СССР, Физ. техн. ин-т. – Л., 1958. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1288271
  Бойкова А.И. Твердые растворы цементных минералов / А.И. Бойкова. – Л., 1974. – 100с.
1288272
   Твердые рстворы в полупроводниковых системах. – М., 1978. – 197с.
1288273
  Брейтуэйт Е.Р. Твердые смазочные материалы и антифрикционные покрытия / Е.Р. Брейтуэйт. – М., 1967. – 320с.
1288274
  Самсонов Г.В. Твердые соединения тугоплавких металлов / Г.В. Самсонов, Я.С. Уманский. – М, 1957. – 388с.
1288275
  Киффер Р. Твердые сплавы / Р. Киффер, Ф. Бенезовский. – Москва, 1971. – 389 с.
1288276
   Твердые сплавы и инструмент. – М., 1986. – 144с.
1288277
  Баженов М.Ф. Твердые сплавы: Справочник / М.Ф. Баженов. – М., 1978. – 184с.
1288278
   Твердые тела в условиях давлений и температур земных недр. – М., 1964. – 196с.
1288279
   Твердые тела под высоким давлением : пер. с англ. – Москва : Мир, 1966. – 524 с.
1288280
  Вейнберг Б.П. Твердые тела, жидкости и газы : Беседы по физике мало подготовленным читателям / [соч.] Б.П. Вейнберг, прив.-доц. – Москва : Изд. и тип. И.Д. Сытина, 1908. – 176 с. ил., черт., табл. – (Физика для всех)
1288281
  Черный В.А. Твердые фазы в полярографии : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Черный В.А. ; Укр. сельскохоз. академия. – Киев, 1965. – 20 с.
1288282
  Кейдл Р. Твердые частицы в атмосфере и в космосе : пер. с англ. / Р. Кейдл. – Москва : Мир, 1969. – 285 с.
1288283
  Гуревич Ю.Я. Твердые электролиты / Ю.Я. Гуревич. – Москва : Наука, 1986. – 175 с. – (Наука и технический прогресс)
1288284
  Вечер А.А. Твердые электролиты / А.А. Вечер. – Москва, 1988. – 106с.
1288285
  Рыжонков Д.И. и др. Твердые электролиты в металлургии / Д.И. и др. Рыжонков. – М., 1992. – 247с.
1288286
  Укше Е.А. Твердые электролиты. / Е.А. Укше. – М., 1977. – 175с.
1288287
   Твердыени мужества. – Донецк, 1981. – 183с.
1288288
  Лосев Б.И. Твердый бензин / Б.И. Лосев. – М, 1958. – 24с.
1288289
  Кашеида А.Ф. Твердый берег / Кашеида А.Ф. – Киев, 1988. – 112 с.
1288290
  Семенов И.С. Твердый внутренний порядок - основа жизни войск. / И.С. Семенов. – М., 1962. – 59с.
1288291
  Полякова Н.А. Твердый план заготовок - что он дает хозяйству. / Н.А. Полякова. – М., 1967. – 64с.
1288292
  Кондаков Н. Твердый сплав / Н. Кондаков. – Калуга, 1953. – 60с.
1288293
  Кузнецов В. Твердый сплав / В. Кузнецов. – М., 1957. – 174с.
1288294
  Мусатов А.И. Твердый шаг / А.И. Мусатов. – М., 1963. – 288с.
1288295
  Бедюров Б.Я. Твердыни Алтая / Б.Я. Бедюров. – Москва, 1983. – 160 с.
1288296
  Чистяков А.Ф. Твердыни. / А.Ф. Чистяков. – М., 1982. – 93с.
1288297
  Палийчук Б.Д. Твердыня / Б.Д. Палийчук. – Киев, 1959. – 290с.
1288298
  Палийчук Б.Д. Твердыня : Роман в стихах / Б.Д. Палийчук. – Киев : Дніпро, 1973. – 216с.
1288299
  Палийчук Б.Д. Твердыня : Роман в стихах / Б.Д. Палийчук. – Киев : Дніпро, 1988
1288300
  Рерих Н. Твердыня пламенная / Н. Рерих. – Рига : Виеда, 1991. – 272с. – ISBN 5-85745-017-3
1288301
  Соколов Никита Твердыня польского гонора : большое путешествие / Соколов Никита, Нечаев Андрей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 58-74 : Фото
1288302
  Іщенко М.Г. Твердь : роман / М.Г. Іщенко. – Київ, 1978. – 396 с.
1288303
  Колисник Г. Твердь великая : Роман / Г. Колисник. – Москва : Советский писатель, 1989. – 512с.
1288304
  Махінчук М.Г. Твердь землі : роман / Микола Махінчук. – Київ : Міжнародний доброчинний фонд "Українська хата", 2015. – 240 с. : іл. – ISBN 978-966-7025-23-6


  У пр. №1712956 напис: Однокурснику Володимиру Сергійчуку. Автор. 27.05.2017 р. Підпис
1288305
  Старыгин А.В. Твердь земная: повести и рассказы. / А.В. Старыгин. – Краснодар, 1980. – 366с.
1288306
  Бора Б. Твердь і ніжність = Hardness and softness : Вибрані поезії / Богдан Бора. – Лондон : Українська Видавнича Спілка, 1972. – 287 с. : портр. – (Серія "Література і мистецтво" ; Кн. 3)
1288307
  Кашка В. Твердь святкова // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 7/8. – С.164-185. – ISSN 0130-1608
1288308
  Голубков Д.Н. Твердь. / Д.Н. Голубков. – М., 1966. – 126с.
1288309
  Ольшевський Віталій Тверезий розрахунок Єрохіна та команди : Севастопольський морський рибний порт відзначив своє 44-річчя // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 60-61


  Уперше довелося зустрітися з Андрієм Єрохіним торішнього літа. Тоді, коли він почав виконувати обов"язки першого заступника начальника Севморрибпорту, а фактично - начальника, бо колишній директор довго хворів. Наша розмова була короткою: - Самі ...
1288310
  Ольшевський Віталій Тверезий розрахунок Єрохіна та команди : Севастопольський морський рибний порт відзначив своє 44-річчя // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 60-61


  Уперше довелося зустрітися з Андрієм Єрохіним торішнього літа. Тоді, коли він почав виконувати обов"язки першого заступника начальника Севморрибпорту, а фактично - начальника, бо колишній директор довго хворів. Наша розмова була короткою: - Самі ...
1288311
   Тверезість - риса високої духовної культури : Рек. бібліогр. покажчик. – Київ : ДРБ УРСР, 1986. – 27с.
1288312
  Соболев Е.В. Тверже алмаза / Е.В. Соболев. – Новосибирск, 1984. – 126с.
1288313
  Соболев Е.В. Тверже алмаза / Е.В. Соболев. – 2-е изд. перераб. и доп. – Новосибирск, 1989. – 190с.
1288314
  Карякин П.П. Тверже камня. / П.П. Карякин. – Омск, 1963. – 84с.
1288315
   Тверская вышивка в собрании Загорского музея : каталог. – Москва : Советский художник, 1982. – 247 с.
1288316
   Тверская губерния в первые годы Советской власти. 1917-1920 гг.. – Калинин, 1958. – 112с.
1288317
  Бондарчук Н.С. Тверская деловая письменность 17-18 вв. / Н.С. Бондарчук, Р.Д. Кузнецова. – Калинин, 1986. – 79с.
1288318
  Чичкина Светлана Тверская земля обречена на признание : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 56 : Фото
1288319
  Чичкина Светлана Тверская область - территория туризма : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 61 : Фото
1288320
  Юрьева Юлия Тверская область на любой вкус и цвет : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 79 : Фото
1288321
  Ибрагимова З.Х. Тверская область под управлением М.Т. Лорис-Меликова (1863-75 гг.) : Автореф. дис... канд. истор. наук : 07.00.02 / Ибрагимова З. Х. ; МГУ. – Москва, 1998. – 29 с. – Библиогр.: 28 - 29 с.
1288322
  Богданова Светлана Тверская область сделала "ход конем" на инвестиционном форуме : Солидная инвестиционная площадка как слагаемое успеха. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 80-81 : Фото
1288323
  Прокопович Наталья Тверская область: очевидное и невероятное : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 66-67 : Фото
1288324
  Мамедзаде С. Тверской бульвар / С. Мамедзаде. – Баку, 1971. – 112с.
1288325
  Марченко В.И. Тверской бульвар / В.И. Марченко. – М, 1984. – 350с.
1288326
  Краевский Б.П. Тверской бульвар, 25 / Б.П. Краевский. – Москва, 1982. – 61с.
1288327
   Тверской бульвар, 25. – М., 1982. – 166с.
1288328
   Тверской бульвар, 25. – М., 1987. – 237с.
1288329
   Тверской бульвар, 25. – М., 1990. – 253с.
1288330
   Тверской венок Пушкину. – М. : Московский рабочий, 1989. – 142 с.
1288331
   Тверской венок Пушкину. – Калинин, 1989. – 141с.
1288332
  Прибытков В.С. Тверской гость / В.С. Прибытков. – М, 1956. – 374с.
1288333
  Воронцов Иван Тверской губернатор выступил с инициативой : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 67 : Фото
1288334
   Тверь. – Калинин, 1989. – 265с.
1288335
  Богданова Светлана Тверь идет на прорыв и зарабатывает миллиард : Спецвыпуск - Туристические ресурсы России // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 64-66 : Фото
1288336
   Твисторы и калибровочные поля : сб. статей; пер. с англ. – Москва : Мир, 1983. – 368 с.
1288337
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 1 : Пріоритети політичних партій: мовна політика та етнополітика. Питання утвердження засад нац. єдності, формування та реалізації мовної політики, стратегії міжетнічних взаємин у діяльності політичних партій. – Редакційна передплата
1288338
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 2 : Пріоритети зовнішньої політики. Зовнішні умови для розвитку держави в баченні політичних сил - суб"єктів парламентських виборів 2007 року. – Редакційна передплата
1288339
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 3 : Організація державної влади в баченні політичних сил - суб"єктів парламентських виборів 2007 року. – Редакційна передплата
1288340
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 4 : Економічні умови розвитку держави в баченні політичних сил - суб"єктів парламентських виборів 2007 року. – Редакційна передплата
1288341
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 5 : Пропозиції політичних партій - суб"єктів парламентських виборів 2007 року - щодо охорони довкілля та безпеки нації. – Редакційна передплата
1288342
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 6 : Соціальна політика: бачення і практика українських політичних сил, представлених у Верховній Раді 5 скликання. – Редакційна передплата
1288343
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 7 : Розвиток громадянського суспільства та захист громадянських прав в Україні: позиції політичних партій та виборчих блоків. – Редакційна передплата
1288344
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 8 : Україна: парламентські вибори і демократія. – Редакційна передплата
1288345
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 9 : Питання формування антикорупційної політики: основні зобов"язання політичних партій. – Редакційна передплата
1288346
  Литвин С.М. Твій голос / С.М. Литвин. – Київ, 1980. – 138с.
1288347
   Твій голос : Інформаційний бюлетень Львівського обласного відділення українського фонду "Реабілітація інвалідів". – Львів
№ 1. – 2002
1288348
   Твій голос : Інформаційний бюлетень Львівського обласного відділення Українського фонду "Реабілітація інвалідів". – Львів
№ 2. – 2002
1288349
   Твій голос : Інформаційний бюлетень Львівського обласного відділення Українського фонду "Реабілітація інвалідів". – Львів
№ 3. – 2002
1288350
   Твій голос : Інформаційний бюлетень Львівського обласного відділення Українського фонду "Реабілітація інвалідів". – Львів
№ 4. – 2002
1288351
  Цимбалюк В. Твій голос щирий досі ще луна...


  Поет-шістдесятник Володимир Підпалий та його "Тиха лірика"
1288352
  Барась М.Т. Твій господар, земле! / М.Т. Барась. – Одеса, 1991. – 123с.
1288353
  Терен Віктор Твій день на землі : Вірші. Поеми. Вірші для дітей. Проза / Терен Віктор. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2001. – 520с. – ISBN 966-7601-37-4
1288354
   Твій дім - Київ. – К., 1976. – 140с.
1288355
  Батров М О. Твій друг Хозе. / М О. Батров, . – Одеса, 1950. – 68с.
1288356
  Конашевич В.Д. Твій ідейний компас / В.Д. Конашевич, Я.М. Серіщев. – К, 1965. – 70с.
1288357
  Кріпак М.П. Твій найперший обов"язок / М.П. Кріпак. – К., 1963. – 40с.
1288358
  Кудіяров В.Д. Твій партійний квиток. / В.Д. Кудіяров. – Х., 1973. – 55с.
1288359
  Новожилов В.В. Твій перший фільм / В.В. Новожилов. – К., 1968. – 48с.
1288360
  Речмедін В.О. Твій побратим : романтична історія / В.О. Речмедін. – Київ : Молодь, 1962. – 211 с.
1288361
  Юречко П.Р. Твій почесний обов`язок / П.Р. Юречко. – К, 1962. – 48с.
1288362
   Твій рідний край. – Дніпропетровськ : Промінь, 1968. – 240 с.
1288363
   Твій ровесник за рубежем. – К., 1987. – 103с.
1288364
   Твій ровесник за рубежем. – К., 1987. – 96с.
1288365
   Твій ровесник за рубежем. – К., 1989. – 110с.
1288366
  Матвієнко В.П. Твій син, Україно! / Володимир Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 2012. – 157, [2] с. : кольор. іл., фотогр. – ISBN 978-966-00-1286-8
1288367
   Твій син, університете // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Лютий (№ 2)


  Історія Українського сучасного поета Симоненка В. - випускника фаультету журналістики КНУТШ. (1935-1963 р.)
1288368
   Твій старший брат. – К., 1958. – 243с.
1288369
  Новикова Наталія Твій старший брат : Піонерам про комсомол: Рекоменд. покажч. літ. для учнів 6-7-х кл.: Для серед. шк. віку / Новикова Наталія. – Київ : Веселка, 1978. – 36с.
1288370
  Жупанський Я.І. Твій супутник - карта / Я.І. Жупанський. – Київ, 1985. – 46с.
1288371
  Косач Ю.А. Твій сучасник / Ю.А. Косач, Ю.Ф. Голинський. – К., 1980. – 48с.
1288372
  Гордасевич Г.Л. Твій тихий дім : повість та оповідання / Г.Л. Гордасевич. – Донецьк : Донбас, 1980. – 176 с.
1288373
  Пазенко Л.П. Твір-опис зовнішності людини за картиною Т.Г. Шевченка "Автопортрет. 1840" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 6 (262). – С. 16-19
1288374
  Ткачук Р. Твір "Sowita wina" ("Подвійна вина") митрополита Велямина Рутського в історії полемічної літератури


  У статті розглянуто релігійну полеміку уніатського митрополита Київської Церкви Велямина Рутського з Мелетієм Смотрицьким на матеріалі твору "Sowita wina" ("Подвійна вина"), написаного у 1620 р. Висвітлено особливості побудови твору, предмет полеміки, ...
1288375
  Мироненко Н. Твір архітектури як об"єкт договірних відносин // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 10-18
1288376
  Василина К. Твір Гілберта Волкера "Публічне відкриття гри в кості" (1552) і подальший розвиток англійської шахрайської памфлетистики // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України; Запорізький держ. ун. – Запоріжжя, 2001. – Вип. 7. – С. 63-73. – ISBN 966-599-120-5
1288377
  Золотухін Г.О. та ін. Твір з української мови та літератури : Посібник для старшокласників та абітурієнтів / Г.О.Золотухін,І.І.Жебка,Н.П.Литвиненко. – Київ : Наукова Думка, 1997. – 280с. – ISBN 966-00-0080-4
1288378
  Малівський А.М. Твір і річ: критика репрезентуючої свідомості в ученні М. Хайдеггера // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 57-65. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
1288379
  Семененко Л. Твір Ольги Кобилянської "Земля" як модерний дискурс // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 199203
1288380
  Фільчагова Марія Твір про рідне місто // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 9
1288381
  Головецька Н. Твір розповідного характеру з елементами опису : 8 клас
1288382
  Давидюк Н.О. Твір як ендемічний технодискурсивний жанр твіттер-дискурс // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 57. – С. 98-110
1288383
  Гладишев В.В. Твір як звернення автора до суспільства? (Г. Ібсен і фінал "Лялькового дому") // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 41-40
1288384
  Білоусов В.М. Твір як ідеальний результат розумової діяльності людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.36-41
1288385
  Степанець К. Твір як космос, або художній синкретизм повісті-вертепу Івана Багряного "Розгром" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 91-99. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1288386
  Голик О. Твір, написаний кров"ю серця : Комбінований урок-послання, присвячений концептуально-стильовому аналізу твору Тараса Шевченка "І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм..."
1288387
  Хомич Я. Твір, що єднає минуле, теперішнє й майбутнє. : (Урок вивчення поезії Т.Шевченка "Заповіт" у 7 класі) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (626). – С. 2-4. – ISSN 0130-5263
1288388
  Сущанська Н. Твірна граматика для СГ-моделі української мови // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 80-85. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Описывается порождающая грамматика синтаксических групп (СГ-грамматика) для украинского языка. Предлагаемая грамматика предназначена для построения синтаксического представления предложений при автоматическом генерировании текстов.
1288389
  Овечко В.С. Твірний функціонал для рівнянь руху чистих квантових станів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 376-380. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано твірний функціонал для квантових частинок, які знаходяться в чистих станах. Показано, що він є функцією p(x,t) - густини ймовірності і S(x,t) - моменту імпульсу та їх похідних першого порядку за часом та за координатами. Варіаційним ...
1288390
  Боднарчук Ю.В. Твірні властивості біпараболічних поліноміальних перетворень афінних просторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 11-15. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено, що група ручних поліноміальних перетворень афінного простору породжується афінною групою і одним довільним біпараболічним перетворенням.
1288391
  Шамілєв Т.М. Твірні диференціального поля інваріантних диференціальних раціональних функцій лінійчатих поверхонь для групи O(n,R) в Rn. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 48-55. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  У цій роботі визначається диференціальне поле G-інваріантних диференціальних раціональних функций від системи лінійчатих поверхонь для дії групи G=O(n,R) і описується скінченна система твірних цього поля. Ключові слова: диференціальне поле, лінійчата ...
1288392
  Скуратовський Р.В. Твірні та співвідношення силовських p-підгруп групи Sn // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – № 4 (90) : Фізико-математичні науки. – С. 94-105. – ISSN 1810-0546


  In this article, we investigate generators and relations of syllows subgroups of some symmetric group. It will enable studying syllows subgroups of other groups since every finite subgroup is isomorphicaly embedded in the syllows subgroup of some ...
1288393
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Твоpи Гpигоpія Квітки-Основяненка. – У Львові (Львів) : Виданє т-ва "Пpосьвіта" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського. – (Руска письменність ; [Кн.] 2, [т.] 1)
Т. 1 : Повісти. – 1904. – 539, [3] с. : порт. – Пpиписки [пpиміт.]: с. 514-539


  Зміст: Гpигоpий Квітка-Основяненко [біогp. наpис]; Салдатський патpет; Маpуся; Меpтвецький великдень; Добpе pоби, добpе і буде; Конотопська відьма; От тобі і скаpб; Козиp-дівка; Сеpдешна Оксана. - В кн. також: Руска письменність [повідомл. від вид-ва] ...
1288394
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Твоpи Гpигоpія Квітки-Основяненка : [У 2 т.] / посліслово Юл. Романчука. – У Львові (Львів) : Виданє т-ва "Пpосьвіта" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського. – (Руска письменність ; [Кн.] 2, [т.] 2)
Т. 2. – 1905. – 552 с. – Пpиписки: с. 496-520.


  Зміст: Пеpекотиполе; Божі діти; Щиpа любов [повість]; Паpхімове снідання; Hа пущання - як завязано; Купований pозум; Підбpехач; Шельменко, волостний писаp; Шельменко денщик; Сватання на Гончаpівці; Щиpа любов [дpама]; Листи до любезних земляків; Лист ...
1288395
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Твоpи Гpигоpія Квітки-Основяненка. – (2-й наклад). – У Львові (Львів) : Виданє Т-ва "Пpосьвіта" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. – (Руска письменність ; [Кн.] 2, [т.] 1)
Т. 1. – 1911. – 544 с. : порт.


  Зміст: Салдатський патpет; Маpуся; Меpтвецький Великдень; Добpе pоби, добpе і буде; Конотопська відьма; От тобі і скаpб; Сеpдешна Оксана; Козиp-дївка. - В кн. також біогр. відомості про авт
1288396
  Квітка-Основ"яненко Григорій Твоpи Гpигоpія Квітки-Основяненка : з портретом автора / Під pедакцією, з пpимітками, біогpафичним та істоpико-літеpатуpним начеpком Вас[иля] Бойка. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. "Польська]"
Т. 1. – 1918. – LXXVI, 118 c. – Додаток: [Листи, спогади]: с. I-XXIX. ; У прим. № 34295 с. I-XXIX. відсутні


  Зміст: Солдатський патpет; Маpуся [пpисвячено Г.Г. Квітці]; Меpтвецький великдень [пpисвячено Козакові Володимиpу Луганському [В.І. Даль]]. - В кн. також портр. Г.Ф. Квітки-Основ"яненка та Г.Г. Квітки. - Додаток: [Листи, спогади]: с. I-XXIX.
1288397
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Твоpи Гpигоpія Квітки-Основяненка : з поpтpетом автоpа / Під pедакцією, з пpимітками, біогpафичним та істоpико-літеpатуpним начеpком Вас[иля] Бойка. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. Т-ва "Кpиниця"]
Т. 3. – 1918. – 161, [2] с.


  Зміст: Паpхімове снідання; Hа пущання - як завязано; Купований pозум; Підбpехач; Пеpекатиполе [пpисвячено Є.П. Гpебінці]; Божі діти; Щиpа любов [пpисвячено Є.М. Смиpнитській]; Листи до любезних земляків
1288398
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского. – У Львові (Львів) : Коштом Наук. Т-ва ім. Шевченка ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського
Т. 5 : Цар-Соловей: Казка ; Старочеські співи з Кральодвірського рукопису і других / Впоpядкував [та авт. пеpедм.] А. Кpимський. – 1899. – VIII, 210 с. – В кн. також пеp. з чес.. - Конволют. Переплетено: Твоpи Степана Руданьского. 1903, т. 6 і 7
1288399
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского. Т. 6 // Твоpи Степана Руданьского / С.В. Руданський. – У Львові (Львів) : Коштом Наук. Т-ва ім. Шевченка ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1899. – Т. 5 : Цар-Соловей: Казка ; Старочеські співи з Кральодвірського рукопису і других / Впоpядкував [та авт. пеpедм.] А. Кpимський. – XIX, 299, [1] с. : табл.
1288400
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского. Т. 7 // Твоpи Степана Руданьского / С.В. Руданський. – У Львові (Львів) : Коштом Наук. Т-ва ім. Шевченка ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1899. – Т. 5 : Цар-Соловей: Казка ; Старочеські співи з Кральодвірського рукопису і других / Впоpядкував [та авт. пеpедм.] А. Кpимський. – 313 с.
1288401
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского / С.В. Руданський. – 2-е вид. – Львів : Накл. наук. тов-ва ім. Т. Шевченка. – (Руська письменність ; № 11)
Т. 1-й : Пісні. Приказки. Прислів"я. Байки. Заголовки співомовок. – 1908. – 192 с.
1288402
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского / Впорядкував [та авт. передм.] А. Кримський. – 2-е вид. – У Львові (Львів) : Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського
Т. 2. – 1908. – 278 с. – Прим. № 107787 дефектний, відсутні с. 257-270
1288403
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского / Впорядкував [та авт. передм.] Василь Лукич. – 2-е вид. – У Львові (Львів) : Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського
Т. 4. – 1908. – X, 260 с.


  В кн. вірші, поеми, драма "Чумак" та пер. "Слова о полку Ігоревім" під назвою "Ігор Сіверський". - На окр. арк.: Рід князїв, котрих споминає співа ["Ігор Сіверський"].
1288404
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского. – У Львові (Львів) : Hакладом Т-ва "Пpосьвіта" ; Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. – (Руська письменність ; Кн. 9, т. 1)
Т. 1 : Поезії ліричні. Оповідання. Легенди. Історія. – 1912. – 456 с. – Приписки [допов., приміт.]: с. 414-449


  - В кн. також пер. віршів Б. Радичевича, Я. Бюргера, пол., чес. нар. пісень, "Краледворського рукопису", укр. нар. оповідання й легенди у запису С.В. Руданського та передм. "Стефан Руданьский" (без підпису)
1288405
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского. – 2-е виданє. – У Львові (Львів) : Коштом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка
Т. 7 : Омирова Ільйонянка [Гомерова Іліада], ч. 2: Збірки [пісні] XIII-XXIV / [Гомер / Пер. та поясн. С.В. Руданського]. – 1912. – 314, [1] с.
1288406
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского. – Накладом товариства "Просьвіта". – У Львові (Львів) : Hакладом Т-ва "Пpосьвіта" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. – (Руська письменність ; №11. 2)
Т. 2. – 1913. – 456 с.


  В кн. поеми, віpші, байки, дpама "Чумак", пеp. "Слова о полку Ігоpевім" під назвою "Ігоp Сівеpський", пеp. поем М.Ю. Леpмонтова "Демон", Веpгілія "Енеїда" під назвою "Енеянка", комедії Гомеpа "Війна мишей і жаб" та ст. Ю.С. Романчука "Степан Руданський ...
1288407
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского. – У Львові (Львів) : Hакладом Т-ва "Пpосьвіта" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. – (Руська письменність ; [Кн.] 9, [т.] 3)
Т. 3 : Омиpова Ілияда [Гомеpова Іліада] : ([Пісні] I-XXIV) / [Гомеp ; Пеp. та поясн. С.В. Руданського]. – 1914. – 480 с. : портр. – Пpиписки [пpиміт. без підпису]: с. 472-478
1288408
  Шевченко Т.Г. Твоpи Таpаса Шевченка. – 3-є вид. – У Львові (Львів) : Hакладом Т-ва "Пpосьвіта". Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. – (Руска письменність ; [Кн.] 5, [т.] 1)
Т. 1. – 1912. – 552 с. : поpтp., мал. – Кн. без тит. арк. - Поясненя [приміт.] / Ю.С. Романчук: с. 498-534. – Бібліогр.: [Вид. сер.] "Руська письменність" / [Уклад.] Ю. Романчук: с. 541-544


  Зміст: Таpас Шевченко: (Автобіогpафічні звістки); До засланя (1838-1847): [Поет. твоpи]; Аpтист: (Автобіогpафічна повість). - В кн. також: Передмова до першого виданя; Передмова до другого виданя / Ю.С. Романчук. Найважнійші дати з житя Тараса Шевченка ...
1288409
  Шевченко Т.Г. Твоpи Таpаса Шевченка. – 3-є вид. – У Львові (Львів) : Hакладом Т-ва "Пpосьвіта". Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. – (Руска письменність ; [Кн.] 5, [т.] 2)
Т. 2. – 1912. – 544 с. : поpтp., мал. – Поясненя [приміт.] / Ю.С. Романчук: с. 498-534. – Бібліогр.: [Вид. сер.] "Руська письменність" / [Уклад.] Ю. Романчук: с. 541-544


  Зміст: Hа засланю (1847-1857): [Поет. твоpи]; По засланю (1857-1861): [Поет. твоpи]; Назар Стодоля: [Драма]; Записки: (Жуpнал або Дневник)
1288410
  Горак Р.Д. Твого ім"я не вимовлю ніколи : повість-есе про Івана Франка / Роман Горак. – Київ : Академія, 2008. – 224с. – (Автографи часу). – ISBN 978-966-580-273-0
1288411
  Москаленко А.З. Твого серця вогнь. / А.З. Москаленко. – К., 1974. – 223с.
1288412
  Локотков К.П. Твое богатство / К.П. Локотков. – М., 1955. – 107с.
1288413
  Мельников П.И. Твоё время / П.И. Мельников. – М., 1962. – 94с.
1288414
  Атаров Н.С. Твое доброе имя / Н.С. Атаров. – Москва, 1963. – 71с.
1288415
   Твое здоровье. – Москва : Знание
№ 1. – 1990. – 32 с.
1288416
   Твое здоровье. – Москва : Знание
№ 2. – 1990. – 32 с.
1288417
   Твое здоровье. – Москва : Знание
№ 3. – 1990. – 32 с.
1288418
   Твое здоровье. – Москва : Знание
№4. – 1990. – 32 с.
1288419
   Твое здоровье. – Москва : Знание
№ 9. – 1991. – 32 с.
1288420
  Свининников В.М. Твое и наше богатство : Об актуальных проблемах свободного времени молодежи / В.М. Свининников. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 109, [3]
1288421
  Макаль П. Твое имя : стихи / П. Макаль; авториз. пер. с белорус. Б.Иринина. – Москва : Советский писатель, 1964. – 75 с.
1288422
  Старшинов Н.К. Твое имя / Н.К. Старшинов. – М, 1980. – 311с.
1288423
  Румянцева М.А. Твое имя... / М.А. Румянцева. – Москва, 1969. – 80с.
1288424
  Краснов А.М. Твоё лицо : книга стихов / А.М. Краснов. – Ленинград : Советский писатель, 1983. – 87с.
1288425
  Лисовский К.Л. Твое молодое лицо / К.Л. Лисовский. – Новосибирск, 1963. – 352с.
1288426
  Болховитиков В.Н. Твое свободное время / В.Н. Болховитиков. – Москва, 1970. – 464с.
1288427
  Болховитинов В.Н. Твое свободное время / В.Н. Болховитинов. – 2-е изд. – Москва, 1975. – 464с.
1288428
   Твое свободное время : Рек. библиогр. указ. лит. для школьников 11-ти лет и старше. – Москва : Книга, 1985. – 80с.
1288429
  Шукрулло Твое счастье : стихи и поэмы / Шукрулло; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1985. – 112 с.
1288430
  Реймерис В.К. Твое тепло : стихи / В.К. Реймерис. – Москва : Советский писатель, 1961. – 111 с.
1288431
  Ронжин В.Н. Твое трудовое право / В.Н. Ронжин. – Горький, 1984. – 112с.
1288432
  Калюта И.А. Твоей молодости комиссары / И.А. Калюта, В.А. Левин. – Минск, 1979. – 128с.
1288433
   Твоей разумной силе слава. – Киев, 1988. – 255 с.
1288434
   Твоє "ні" має значення / підготувала Світлана Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 вересня (№ 36). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  9 грудня відзначається міжнародний день боротьби з корупцією. Програма розвитку ООН в Україні та проект EdEra підготували антикорупційний урок, який можна провести у школі.
1288435
  Панчішний Микола Твоє життя у твоїх руках // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 15
1288436
  Панчішний Микола Твоє життя у твоїх руках. Розповісти дітям варто, що з вогнем погані жарти // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 12
1288437
  Таран А.В. Твоє знамено, Хрещатик. / А.В. Таран, В.В. Яценко. – К., 1978. – 96с.
1288438
  Гнатюк В. Твоє ім"я вже сходило в мені : поезії / Володимир Гнатюк ; худ. Є. Попов ; ред. М. Сом. – Київ : Просвіта, 1999. – 104 с. – ISBN 966-7551-19-9
1288439
   Твоє ім"я незабутнє. – Київ, 1962. – 150 с.
1288440
  Глинський І.В. Твоє ім’я - твій друг / І.В. Глинський. – Вид. 2-е, доп. і випр. – К, 1978. – 237с.
1288441
  Глинський І.В. Твоє ім’я - твій друг / І.В. Глинський. – 3-є вид. – К, 1985. – 238с.
1288442
  Доломан Є.М. Твоє квітуче повноліття : поезії / Є.М. Доломан. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 179 с.
1288443
  Вільний В.М. Твоє повноліття : вірші та поема / В.М. Вільний. – Київ, 1962. – 100 с.
1288444
  Іщенко М.Г. Твоє поле бою : роман / М.Г. Іщенко. – Київ, 1989. – 446 с.
1288445
   Твоє право обирати. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2006. – 40с.
1288446
  Зязюн І. Твоє щастя - у твоїх руках / підготувала Світлана Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  "...Принципи педагогіки добра понад сорок років прищеплював українським учителям видатний учений, доктор філософських наук Іван Зязюн".
1288447
  Рябинин Б.С. Твои верные друзья / Б.С. Рябинин. – М., 1953. – 332с.
1288448
  Пекелис В.Д. Твои возможности, человек! / В.Д. Пекелис. – Москва : Знание, 1973. – 208 с. – (Наука и прогресс)
1288449
  Пекелис В.Д. Твои возможности, человек! / В.Д. Пекелис. – М, 1974. – 208с.
1288450
  Пекелис В.Д. Твои возможности, человек! / В.Д. Пекелис. – М, 1975. – 208с.
1288451
  Пекелис В.Д. Твои возможности, человек! / В.Д. Пекелис. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Знание, 1984. – 272 с.
1288452
  Спиридонов С.П. Твои высшие ценности / С.П. Спиридонов. – 2-е изд., доп. – Саранск, 1988. – 221с.
1288453
  Исаев С.И. Твои Герои, Курская дуга / С.И. Исаев, Г.А. Колтунов. – Воронеж. – 480 с.
1288454
  Буров А.В. Твои герои, Ленинград / А.В. Буров. – Л., 1965. – 535с.
1288455
  Буров А.В. Твои герои, Ленинград / А.В. Буров. – Изд. 2-е, доп. – Л., 1970. – 639с.
1288456
  Козлова А.В. Твои героические дела, пионерия / А.В. Козлова. – Л., 1971. – 71с.
1288457
  Солнцев Р. Твои двенадцать шагов. [По ту и по эту сторону] : повести / Солнцев Р.Х. – Красноярск : Кн. изд-во, 1974. – 224 с.
1288458
  Ефремов Ю.А. Твои добрые руки / Ю.А. Ефремов. – Ярославль : Ярославское книжное издательство, 1961. – 124 с.
1288459
   Твои друзья веселые. – Белгород, 1959. – 327с.
1288460
  Тэсс Т. Твои друзья. / Т. Тэсс. – М, 1942. – 48с.
1288461
  Гайдаенко И.П. Твои зарубежные ровесники / И.П. Гайдаенко. – Одесса, 1949. – 39с.
1288462
   Твои защитники. – К., 1979. – 298с.
1288463
  Кассиль Л.А. Твои защитники / Л.А. Кассиль. – М., 1980. – 64с.
1288464
  Грачев Н.А. Твои земляки / Н.А. Грачев, М.М. Нечаев. – Изд. 2-е испр. и доп. – Пенза : Пензенское книжное издательство, 1959. – 103 с.
1288465
  Атаджанов А. Твои знакомые : роман / А. Атаджанов. – Москва, 1975. – 312 с.
1288466
   Твои любимые песни. – М., 1958. – 160с.
1288467
  Ленч Л.С. Твои недостатки / Л.С. Ленч. – М, 1972. – 151с.
1288468
   Твои новые книги. – Л., 1964. – 112с.
1288469
  Радичев Б.Л. Твои огни / Б.Л. Радичев. – Донецк, 1978. – 70с.
1288470
   Твои огни, Караганда. – Алма-Ата, 1961. – 259с.
1288471
   Твои освободители, Донбасс. – 3-е изд., испр. и доп. – Донецк, 1971. – 328с.
1288472
   Твои освободители, Донбасс!. – 2-е изд., доп. – Донецк, 1968. – 288с.
1288473
  Богуславский Н.А. Твои позывные, Северный : [остановлении и боевом пути службы связи Сев. флота] / Н.А. Богуславский ; [лит. обраб. В.К. Красавкина]. – Мурманск : Кн. изд-во, 1987. – 190, [2] с.
1288474
  Леонов Б.А. Твои полигоны мужества / Б.А. Леонов. – М, 1985. – 255с.
1288475
  Шевченко Ганна Твои прекрасные глаза. Череда историй : рассказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 4. – С. 73-81. – ISSN 0012-6756
1288476
  Масик В.И. Твои приметы. Стихи. / В.И. Масик. – Воронеж, 1962. – 52с.
1288477
  Комаровский Г.Н. Твои ровесники / Г.Н. Комаровский, Н.С. Комаровский. – Челябинск, 1954. – 160с.
1288478
  Ольшанский И. Твои ровесники / И. Ольшанский. – Красноярск, 1955. – 88с.
1288479
   Твои ровесники. – Новосисибрск, 1974. – 219с.
1288480
   Твои рядовые, Россия. – Куйбышев, 1973. – 239с.
1288481
   Твои старшие товарищи. – М., 1958. – 208с.
1288482
  Барто А.Л. Твои стихи / А.Л. Барто. – М., 1960. – 464с.
1288483
  Барто А.Л. Твои стихи / А.Л. Барто. – М., 1987. – 365с.
1288484
  Фейгин Э.А. Твои сыновья / Э.А. Фейгин. – Тбилиси, 1967. – 559с.
1288485
  Жилинский А.П. Твои сыновья вернутся / А.П. Жилинский, Вл.П. Невский. – Рига, 1963. – 320с.
1288486
  Левин Б.Н. Твои сыновья. Повести и рассказы / Б.Н. Левин. – Х., 1969. – 317с.
1288487
  Мадалиев К. Твои товарищи / К. Мадалиев. – Ташкент, 1951. – 28с.
1288488
   Твои товарищи. – Омск, 1984. – 272с.
1288489
  Скобелкин В.Н. Твои трудовые права и обязанности. / В.Н. Скобелкин. – Воронеж, 1974. – 133с.
1288490
   Твои чемпионы, Россия. – М.
3. – 1977. – 206с.
1288491
  Ушаков М.Т. Твои черты. Книга лирики. / М.Т. Ушаков. – Ташкент, 1963. – 87с.
1288492
   Твои, комсомолец, песни. – Москва, 1975. – 160 с.
1288493
   Твои, комсомолец, песни : Сборник песен. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 159с.
1288494
  Родимцев А.И. Твои, Отечество, сыны. / А.И. Родимцев. – К., 1974. – 367с.
1288495
  Родимцев А.И. Твои, Отечество, сыны. / А.И. Родимцев. – К., 1982. – 359с.
1288496
  Родимцев А.И. Твои, Родина, сыновья! / А.И. Родимцев. – К., 1962. – 274с.
1288497
  Лапшин М.А. Твои, Россия, сыновья: лит. портреты писателей-фронтовиков / М.А. Лапшин. – М., 1975. – 95 с.
1288498
  Васильев А.И. Твоими тропами / А.И. Васильев. – Новосибирск, 1965. – 51с.
1288499
  Островский А.Л. Твоих друзей легион. / А.Л. Островский. – Л., 1960. – 250с.
1288500
  Трокаев А.А. Твоих, Донбасс, героев имена / А.А. Трокаев. – Донецк, 1988. – 215с.
1288501
  Кралевський С. Твої друзі поруч / С. Кралевський. – К., 1964. – 134с.
1288502
  Вознюк В.А. Твої кроки / В.А. Вознюк. – Ужгород, 1982. – 50с.
1288503
  Шпорта Я.Г. Твої літа / Я.Г. Шпорта. – К., 1950. – 178с.
1288504
   Твої можливості, людино! : рекомендаційний покажчик літератури. – Одеса : ОДНБ ім. М. Горького, 2007. – 80с. – (Проблеми. Гіпотези. Відкриття : серія бібліографічних покажчиків ; Вип. 51)
1288505
  Паранський Л.М. Твої ордени, комсомол / Л.М. Паранський. – К., 1981. – 120с.
1288506
  Паранський Л.М. Твої ордени, комсомол / Л.М. Паранський, І.Л. Паранська. – К., 1983. – 96с.
1288507
  Моренець-Дейнеко Твої ордени, комсомол : кн. для читання фр. мовою у ст. класах / Моренець-Дейнеко, Є.М. Бурлуцький. – Київ : Радянська школа, 1984. – 105 с.
1288508
  Чіж Я. Твої побратими / Я. Чіж, Й. Іванич. – Київ, 1968. – 147 с.
1288509
  Василевська В.Л. Твої ровесники : оповідання / В.Л. Василевська; ер. з польськ. М.Пригари. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 355 с.
1288510
  Сікорський Г.Т. Твої ровесники в країнах капіталу / Г.Т. Сікорський. – К., 1979. – 150с.
1288511
  Талалаєвський М. Твої сини / М. Талалаєвський. – Київ, 1949. – 135 с.
1288512
   Твої сини, Україно. Твій біль, твоя слава [Електронний ресурс] : поетично-музична композиція : літ.-музична композиція / [авт. проектів, режисер та виконавець О. Биструшкін]. – Київ : Олександр Биструшкін, 2010. – 3 комп. диски (CD ROM) : іл. + 3CD. – У контейнері 3 диски: "Монолог самоти" за "Кобзарем" Т.Г. Шевченка ; "Зів"яле листя", Іван Франко ; "Василь Стус. Листи до сина" за книгою Василя Стуса "Листи до сина" ; Назва з контейнера


  У цьому проекті відомий актор театру та кіно, поет Олександр Биструшкін об’єднав три визначні постаті українського культурного простору – Тараса Шевченка, Івана Франка, Василя Стуса. Формат проекту не надто поширений – літературно-музична композиція. ...
1288513
  Гринах-Чабан Твої сліди / Зеновія Гринах-Чабан. – Київ : Четверта хвиля, 2008. – 127, [2] с., включ. обкл. : іл. – ISBN 978-966-529-178-7
1288514
  Родімцев О.І. Твої, Батьківщино, сини. / О.І. Родімцев. – К., 1964. – 359с.
1288515
   Твої, Фемідо, уповноважені : Юридичний факультет : випуск 1956 року / КНУТШ; [ упоряд. А.Г. Ковтун ]. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-96-651-656-8
[ Т.2 ]. – 2009. – 160с. : фот.
1288516
  Реп"ях С.П. Твоїм іменем / С.П. Реп"ях. – К., 1965. – 62с.
1288517
  Разбесов О.К. Твой аквариум / О.К. Разбесов. – М., 1980. – 160с.
1288518
  Рачук И.А. Твой большой друг / И.А. Рачук. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 191 с.
1288519
  Леонов Л.М. Твой брат Володя Куриленко / Л.М. Леонов. – Смоленск, 1944. – 10с.
1288520
  Николаев А.М. Твой брат по орудию / А.М. Николаев. – М, 1960. – 79с.
1288521
  Карпов Е.В. Твой брат. (Рассказы). / Е.В. Карпов. – Ставрополь, 1975. – 172с.
1288522
  Чистов А.А. Твой бюджет сегодня и завтра / А.А. Чистов. – М., 1959. – 72с.
1288523
  Балашов В.С. Твой в мире след / В.С. Балашов. – Куйбышев, 1965. – 259с.
1288524
  Дейч Г.М. Твой В. Ульянов / Г.М. Дейч. – Л, 1971. – 392 с.
1288525
  Баева А.А. Твой вечный бой / А.А. Баева. – Краснодар, 1979. – 31с.
1288526
  Баева А.А. Твой вечный бой / А.А. Баева. – М., 1982. – 79с.
1288527
  Баева А.А. Твой вечный бой : поэма / Антонина Баева. – Переизд., доп., дораб. – Краснодар : 1С-Паблишинг, 1984. – 95 с. – Миниатюрное издание
1288528
  Пухначев В.М. Твой вечный свет, Россия. / В.М. Пухначев. – Барнаул, 1975. – 248с.
1288529
  Эйдельман Н.Я. Твой восемнадцатый век / Натан Эйдельман. – Москва : Вагриус, 2007. – 352с. – ISBN 987-5-9697-0431-2
1288530
  Эйдельман Н.Я. Твой восемнадцатый век. / Н.Я. Эйдельман. – М., 1986. – 284с.
1288531
  Смирнов Ю.С. Твой выстрел -- второй / Ю.С. Смирнов. – Волгоград, 1978. – 160с.
1288532
   Твой главный маршрут - пятилетка. – М., 1973. – 32с.
1288533
  Аким Я.Л. Твой город / Я.Л. Аким. – Москва, 1973. – 96с.
1288534
   Твой дебют. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 111с.
1288535
  Эйдельман Н.Я. Твой девятнадцатый век / Натан Эйдельман. – Москва : Вагриус, 2007. – 368с. – ISBN 987-5-9697-0432-9
1288536
  Эйдельман Н.Я. Твой девятнадцатый век. / Н.Я. Эйдельман. – М,, 1980. – 272с.
1288537
  Эйдельман Н.Я. Твой девятнадцатый век. / Н.Я. Эйдельман. – М., 1980. – 272с.
1288538
  Окунев В.И. Твой день, твой час / В.И. Окунев. – Челябинск, 1979. – 64с.
1288539
  Яковенко В.П. Твой день. / В.П. Яковенко. – М., 1976. – 110с.
1288540
  Беретарь Хамид Твой добрый друг / Беретарь Хамид. – Москва, 1974. – 104 с.
1288541
  Линдсей Д. Твой дом : роман / Д. Линдсей; Пре. с англ. Ю. Осноса. – М., 1961. – 398с.
1288542
   Твой дом. – К., 1982. – 158с.
1288543
  Образцова Л.Ю. Твой дом, твоя семья / Л.Ю. Образцова. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб., 1992. – 223с.
1288544
  Образцова Л.Ю. Твой дом, твоя семья. / Л.Ю. Образцова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1986. – 173с.
1288545
  Рябокляч А.К. Твой друг - газета : [для сред. школьного возраста : пер. с укр.] / Рябокляч А.К. – Москва : Детская литература, 1964. – 175 с.
1288546
  Пилецкий В.М. Твой друг - книга / В.М. Пилецкий. – Свердловск, 1960. – 36с.
1288547
   Твой друг. – М., 1986. – 303с.
1288548
   Твой друг Бейсик. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 148 с.
1288549
  Зайцев П Ю. Твой друг море : очерк / П Ю. Зайцев. – 3-е. изд., перераб. и доп. – Одесса : Маяк, 1985. – 151 с. : ил.
1288550
  Гетман И.М. Твой друг словарь. / И.М. Гетман. – Киев, 1990. – 126,1с.
1288551
   Твой друг, товарищ и брат. – М., 1962. – 214с.
1288552
  Мдивани Г.Д. Твой дядя Миша / Г.Д. Мдивани. – М, 1966. – 528с.
1288553
  Малиновская-Бонар Твой звездный час / Малиновская-Бонар. – Алма-Ата, 1977. – 132с.
1288554
  Аронов Д.М. Твой и наш враг / Д.М. Аронов. – Москва, 1986. – 111с.
1288555
   Твой комсомольский билет. – М., 1978. – 159с.
1288556
  Осетров Е.И. Твой Кремль / Е.И. Осетров. – М, 1980. – 128с.
1288557
  Медведев А.С. Твой личный рекорд / А.С. Медведев. – М, 1966. – 48с.
1288558
   Твой лучший помощник. – М., 1960. – 447с.
1288559
  Храпов В.Е. Твой лучший учитель,школа / В.Е. Храпов. – М, 1987. – 176с.
1288560
  Куликовская Г.В. Твой младший товарищ / Г.В. Куликовская. – М., 1969. – 95с.
1288561
  Кононенко Е.Г. Твой молодой современник / Е.Г. Кононенко. – М., 1973. – 42с.
1288562
  Плаксий С.И. Твой молодой современник / С.И. Плаксий. – М, 1982. – 223с.
1288563
  Краснов Н.С. Твой названный брат / Н.С. Краснов. – Краснодар, 1980. – 95с.
1288564
  Бредель В. Твой неизвестный брат / В. Бредель. – М., 1937. – 406с.
1288565
  Бредель В. Твой неизвестный брат / В. Бредель. – М., 1938. – 339с.
1288566
  Бредель В. Твой неизвестный брат / В. Бредель. – Х., 1981. – 319с.
1288567
  Павлова Л.И. Твой нравственный идеал : Рек. указ. литературы для молодежи / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина; Сост.: Л. И. Павлова. – Москва : Книга, 1977. – 108с. – (Библ. серия)
1288568
  Ягупова С.В. Твой образ : Повести / С.В. Ягупова. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 270с.
1288569
  Земская И.М. Твой отряд / И.М. Земская. – М., 1988. – 93с.
1288570
  Хоменок Ф.А. Твой патриотический долг. / Ф.А. Хоменок. – Тула, 1984. – 119с.
1288571
  Лопатин К.Г. Твой первый магнитофон / К.Г. Лопатин. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1973. – 96 с.
1288572
  Соболевский А.Г. Твой первый радиоприемник / А.Г. Соболевский. – Москва : Энергия, 1971. – 64 с.
1288573
  Бармасов А.М. Твой перекресток / А.М. Бармасов. – М., 1987. – 255с.
1288574
  Иванов В.Н. Твой производственный коллектив / В.Н. Иванов, А.С. Фриш. – М., 1970. – 191с.
1288575
  Берггольц О. Твой путь / О. Берггольц. – Л, 1945. – 126с.
1288576
  Розов В.С. Твой путь / В.С. Розов. – Москва, 1953. – 112 с.
1288577
  Каменная Г.А. Твой путь далек... / Г.А. Каменная. – К. : Радянський письменник, 1956. – 79 с.
1288578
  Рожина Л.Н. Твой путь к книге / Л.Н. Рожина. – Минск, 1980. – 174 с.
1288579
  Зеленков Б.И. Твой рабочий день. / Б.И. Зеленков. – М, 1983. – 96с.
1288580
  Лопатина Е.К. Твой рабочий лицей / Е.К. Лопатина. – Москва : Советская Россия, 1986. – 111 с.
1288581
  Лаптев А.П. Твой режим дня / А.П. Лаптев, В.В. Горбунов. – М., 1988. – 47с.
1288582
  Матевосян Г.И. Твой род : повести и рассказы / Г.И. Матевосян; пер. с арм. А.Банндур. – Москва : Советский писатель, 1986. – 477 с.
1288583
  Теплеев А.М. Твой свет / А.М. Теплеев. – М, 1977. – 412с.
1288584
  Коркищенко А.А. Твой светлый дом: Повесть. / А.А. Коркищенко. – Ростов -на-Дону, 1980. – 108с.
1288585
   Твой священный долг. – М., 1962. – 94с.
1288586
  Соколов Я.В. Твой священный долг / Я.В. Соколов. – М., 1981. – 94с.
1288587
  Рыбинец В.Р. Твой след / В.Р. Рыбинец. – Донецк, 1967. – 182с.
1288588
  Мордкович В.Г. Твой след в жизни / В.Г. Мордкович. – Свердловск, 1961. – 72с.
1288589
  Пальман В.И. Твой след на земле / В.И. Пальман. – М, 1961. – 352с.
1288590
  Богачук А.И. Твой след на земле / А.И. Богачук. – Чита, 1963. – 189с.
1288591
  Беляева Л.И. Твой след на земле / Л.И. Беляева. – Ю.-Сахалинск, 1964. – 80с.
1288592
  Бадаев А.Д. Твой след на земле : стихи / А.Д. Бадаев; пер. с бурят. – Москва : Советская Россия, 1978. – 176 с.
1288593
  Санькова И.Б. Твой современник / И.Б. Санькова. – Краснодар, 1964. – 84с.
1288594
  Габрилович Е.И. Твой современник / Е.И. Габрилович, Ю.Я. Райзман. – Москва, 1969. – 128с.
1288595
  Санькова И.Б. Твой современник. / И.Б. Санькова. – Краснодар, 1964. – 84с.
1288596
  Чупринин С.И. Твой современник: соврем. проза, для юношества. / С.И. Чупринин. – М., 1979. – 111с.
1288597
   Твой союз. – М., 1983. – 398с.
1288598
  Старинин Ю.Л. Твой спортивный уголок. / Ю.Л. Старинин. – М., 1989. – 159с.
1288599
  Муберг В. Твой срок на земле / В. Муберг. – М., 1981. – 256с.
1288600
   Твой старший брат. – М., 1974. – 158с.
1288601
   Твой старший друг. – М., 1962. – 239с.
1288602
  Берце В.А. Твой сын / В.А. Берце; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 89 с.
1288603
  Карев Г.А. Твой сын , Одесса! / Г.А. Карев. – М, 1972. – 207с.
1288604
  Суменов Н.М. Твой сын, земля / Н.М. Суменов. – М., 1984. – 56с.
1288605
  Карев Г.А. Твой сын, Одесса! / Г.А. Карев. – Одесса, 1990. – 295с.
1288606
  Иргизов В. Твой товарищ - коммунист / В. Иргизов. – Мурманск, 1967. – 46с.
1288607
  Крушинский С.К. Твой товарищ / С.К. Крушинский. – М., 1945. – 111с.
1288608
  Дружинин В.Н. Твой товарищ на границе. / В.Н. Дружинин. – М, 1959. – 184с.
1288609
  Лившиц Р.З. Твой труд вливается в труд твоей республики / Р.З. Лившиц. – М., 1978. – 95с.
1288610
  Иойрыш А.И. Твой труд и коммунизм. / А.И. Иойрыш. – М, 1964. – 96с.
1288611
  Аземша А.А. Твой характер / А.А. Аземша. – Свердловск : Уральское книжное издательство, 1970. – 68 с. – (О времени, о поколении, о себе)
1288612
  Горбунов М.Н. Твой черед / М.Н. Горбунов. – М, 1978. – 96с.
1288613
  Васильев Ю.В. Твой шаг на земле / Ю.В. Васильев. – Магадан, 1964. – 320с.
1288614
  Скатерщиков В.К. Твой эстетический вкус / В.К. Скатерщиков. – М., 1963. – 48с.
1288615
  Устинов А.А. Твой эстетический идеал / А.А. Устинов. – Алма-Ата, 1967. – 64с.
1288616
  Стефанов Валери Творбата - безкраен диалог / Стефанов Валери. – София : Унив. изд-во "Св. климент Охридски" ; Съюз на филолозите българсти, 1992. – 153 с. – (Библиотека "Език и литература")
1288617
  Державин К.Н. Творение Данте // Божественная комедия / Данте Алигьери. – Москва ; Ленинград : Художественная литература, 1950. – С. 3-13
1288618
  Ефрем Сирин Творение иже ов святых отца нашего Ефрема Сирина / Ефрем Сирин. – М, 1850. – 524с.
1288619
  Московченко Н.В. Творение личности : Социально-экономические и нравственные аспекты проблемы. (Заметки экономиста) / Н.В. Московченко. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 206, [2] с.
1288620
  Хлебников В. Творения / В. Хлебников. – Москва : Советский писатель, 1986. – 736 с.
1288621
  Августин Творения Блаженного Августина Епископа Иппенійскаго / Августин. – Изд. 2-е. – Київ : Тип. И.И. Горбунова. – (Библиотека творений св. Отцов и Учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии ; кн. 10)
Ч. 3. – 1906. – 380 с.
1288622
  Августин Блаженный Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского / Августин Блаженный. – Изд. второе. – Киев : Тип. И.И. Горбунова. – (Библиотека творений св. отцов и учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии ; кн. 9)
Ч. 2. – 1905. – 474 с.
1288623
  Августин Блаженный Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского / Августин. – Киев : Тип. И.И. Горбунова. – (Библиотека творений св. Отцов и Учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии ; кн. 29)
Ч. 10 : О согласии Евангелистов. – 1906. – [4], 335 с.
1288624
  Августин Блаженный Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского / Августин. – Киев : Тип. И.И. Горбунова. – (Библиотека творений св. Отцов и Учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии ; кн. 29)
Ч. 11 : Энхиридион Лаврентий о вере, надежде и любви. – 1908. – 95 с.
1288625
  Августин Блаженный Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского / Августин. – Изд. 2-е. – Киев : Тип. И.И. Горбунова. – (Библиотека творений св. Отцов и Учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии)
Ч. 7. – 1912. – 277 с.
1288626
  Августин Блаженный Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского / Августин. – Изд. 3-е. – Киев : Тип. И.И. Горбунова. – (Библиотека творений св. Отцов и Учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии)
Ч. 1. – 1914. – 397 с.
1288627
  Августин Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского. / Августин. – Изд. 2-е. – Київ : Тип. И.И. Горбунова. – (Библиотека творений св. Отцов и Учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии ; кн. 12, 28)
4. – 1905. – 336 с.


  .
1288628
  Василий Великий Творения иже во святых Отца нашего Василия Великого, Архиепископа Кесарии Каппадокийской / Василий Великий. – Москва : Август Семен
Ч. 1. – 1845. – 407с.
1288629
  Херасков М. Творения М. Хераскова, вновь исправленные и дополненные. – [Москва] : [Унив. тип., у Хр. Ридигера и Хр. Клаудия]
Ч. 1. – 1796. – XX, [2], 340 с. – Вых. дан. установлены по интернет-поиску


  Код-Гр, фсl-задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича.
1288630
  Пиндар Творения Пиндара, переведенные Павлом Голенищевым-Кутузовым, : с разными примечаниями и объяснениями на лирическое стихотворство, на баснословие, на историю греков, их игры, празднества и проч. – Москва : В тип. Бекетова
Ч. 1. – 1804. – XXVII, [28-29]-135 с. : 1 грав.
1288631
  Платон Творения Платона : В 2-х т. / Платон. – Москва : Рихтер
Т.1. – 1899. – 376с.
1288632
  Платон Творения Платона : В 2-х т. / Платон. – Москва : Рихтер
Т.2. – 1903. – 396с.
1288633
  Иоанн Златоуст Творения Святого Отца нашего Иоана Златоуста, Архиепископа Константинопольского : в русском переводе / Иоанн Златоуст. – 2-е изд. – Москва : Православная книга
Том 1, кн.2. – 1991. – 899с. – Репринтное издание 1898 г.
1288634
  Иоанн Златоуст Творения Святого Отца нашего Иоана Златоуста, Архиепископа Константинопольского, : в русском переводе / Иоанн Златоуст. – 2-е изд. – Москва : Православная книга
Том 1, кн.1. – 1991. – 398с. – Репринтное издание 1898 г.
1288635
  Августин Аврелий Блаженный Творения. В 4-х т. / Августин Аврелий Блаженный. – Санкт-Петербург : Алетейя-Уцимм-Пресс. – ISBN 5-89329-058-Х
Т.1 : Об истинной религии. – 1998. – 742с.
1288636
  Августин Аврелий Блаженный Творения. В 4-х т. / Августин Аврелий Блаженный. – Санкт-Петербург : Алетейя-Уцимм-Пресс. – ISBN 5-89329-066-9
Т.2 : Теологические трактаты. – 1998. – 751с.
1288637
  Августин Аврелий Блаженный Творения. В 4-х т. / Августин Аврелий Блаженный. – Санкт-Петербург : Алетейя-Уцимм-Пресс. – ISBN 5-89329-087-5
Т.3 : О граде Божием. Кн. I - ХIII. – 1998. – 595с.
1288638
  Августин Аврелий Блаженный Творения. В 4-х т. / Августин Аврелий Блаженный. – Санкт-Петербург : Алетейя-Уцимм-Пресс. – ISBN 5-89329-088-2
Т.4 : О граде Божием. Кн. ХIV - ХХII. – 1998. – 586с.
1288639
  Фрунчак С. Творення "давнього українського міста": збереження спадщини та конструювання міської ідентичності у повоєнних Чернівцях // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2011. – Вип. 15 : Проблеми історичної урбаністики. – С. 175-204. – ISBN 978-617-578-085-5
1288640
  Комарницький С. Творення англомовних голосів для українських письменників / спілкувалася Л. Голота // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 березня (№ 11). – С. 13


  Розмова з британським перекладачем і науковцем Стефаном Комарницьким.
1288641
  Лопачук К.В. Творення гри слів у німецькому, англійському та українських перекладах роману "Майстер і Маргарита" М. Булгакова // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 86-90


  Досліджена гра слів у романі Булгакова "Майстер і Маргарита" у перекладі трьома мовами. Для перекладу українською обидва перекладачі використовували переважно еквіваленти; англійською, як і німецькою - калькування, генералізацію та емоційне ...
1288642
  Патнам Роберт Творення демократії : Традиції громадської активності в сучасній Італії / Патнам Роберт Д. разом з Робертом Леонарді та Рафаеллою Й.Нанетті; Пер. з англ.В.Ющенко. – Київ : Основи, 2001. – 302с. – ISBN 966-500-127-2
1288643
  Войцехівська І. Творення добра як життєва позиція // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 96-97


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
1288644
  Толстоухов Анатолій Володимирович Творення еко-майбутнього в контексті глобалізації: проблеми керуання та перспективи розвитку : Дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.09 / Толстоухов А.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 394л. – Бібліогр.: л.368-394
1288645
  Толстоухов Анатолій Володимирович Творення еко-майбутнього в контексті глобалізації: проблеми керування та перспективи розвитку : Автореф. дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.09. / Толстоухов А.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 25 назв.
1288646
  Жовква О.І. Творення емоційного стану та образів засобами колористики в архітектурі та монументальному мистецтві // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2010. – Вип. 23. – С. 123-130. – ISSN 2077-3455
1288647
  Олійник С. Творення жіночої долі крізь призму неоромантизму у новелах Ольги Кобилянської : (на матеріалі новел "Некультурна" і "Меланхолійний вальс") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 169-175
1288648
  Коваль О.Ю. Творення іменників зі значенням опредметненої дії в українській мові ХI-XIII ст. (суфікси -ьба/-ба) // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 162-166. – (Філологічні науки ; № 1). – ISSN 2414-9594
1288649
  Андрющенко Марія Юріївна Творення іміджу телебачення України : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Андрющенко М.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 218л. + Додатки: л.206-218. – Бібліогр.: л.190-205
1288650
  Андрющенко Марія Юріївна Творення іміджу телебачення України : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Андрющенко М.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1288651
  Венгерська В.О. Творення історії протягом ХІХ ст.: національний та імперський вимір // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2011. – Вип. 45 (№ 3)


  Українським інтелектуалам належить особлива роль в конструюванні національного проекту: В. Антонович, В. Перетц, М. Грушевський та ін.
1288652
  Гаврилюк І.С. Творення комічного засобами поетонімних зв"язків у віршах С. Жадана // Восточноукраинский лингвистический сборник / М-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т. – Винница, 2015. – Вып. 16. – С. 35-43. – ISSN 2077-1932
1288653
  Шпорлюк Р. Творення модерної України: західний вимір // Критика. – Київ, 2004. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 16-26


  Лекція британського історика Льюїса Нейм"єра з нагоди сторіччя європейської революції 1848 року "1848: Матиця історії".
1288654
  Сидор А. Творення неологізмів в англійській мові та способи їх передачі в українському перекладі на матеріалі англомовних засобів масової інформації // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 155-159. – ISSN 2307-633Х
1288655
  Косович О. Творення неосемантизмів або семантична еволюція слів у сучасній французькій мові // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 94-98. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (268) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1288656
  Чепела Ю. Творення образу "батька нації": Міжнародні Конкурси на проект пам"ятника Тарасові Шевченку в Києві у 1910-1914 рр. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – Вип. 15. – С. 159-166. – ISSN 2077-7280
1288657
  Дяк Софія Творення образу Львова як регіонального центру Західної України:радянський проект та його урбаністичне втілення // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 75-86. – ISBN 978-966-8603-36-5
1288658
  Труш Т.В. Творення особистістю нових форм буття у філософії християнського панентеїзму // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 44-46
1288659
  Волес В. Творення політики в Європейському Союзі = Policy-Making in the European Union / Перекл. з англ. Р. Ткачук; Вільям Волес, Гелен Волес. – Київ : Основи, 2004. – 871с. – Паралельн. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-500-174-4
1288660
  Кравчук К. Творення права в діяльності Конституційного Суду України: проблеми наукового розуміння // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 30-31
1288661
  Сабор І. Творення регіональної ідентичності. Впливи нурляндського роману К. Гамсуна в оповіданні М. Коцюбинського "Тіні забутих предків" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 274-283
1288662
  Кулик Володимир Творення суспільної нормальності в медійному дискурсі : концептуалізація та українська специфіка // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С.185-201. – ISSN 1563-3713
1288663
  Мельник Т.М. Творення суспільства гендерної рівності: міжнародний досвід. Закони зарубіжних країн з гендерної рівності / Т.М. Мельник ; [ред. Ольга Кузьміна]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Стилос, 2010. – 437, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8009-98-3
1288664
  Шпорлюк Р. Творення сучасної України: західний вимір // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 54-90
1288665
  Калье Рене Творенья генья : такая жизнь / Калье Рене, Макконнелла Эндрю // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 8 (2851). – С. 68-71 : Фото
1288666
  Шаталов Н.Н. Творец "морской" металлогении (к 85-летию академика Евгения Федоровича Шнюкова) // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 3. – С. 46-47 : фото. – ISSN 1682-721Х
1288667
  Берегов Н. Творец "Псковитянки" / Н. Берегов. – Ленинград, 1970. – 83 с.
1288668
  Винер Н. Творец и робот / Н. Винер. – Москва, 1966. – 103с.
1288669
  Винер Н. Творец и робот / Н. Винер. – Москва : Прогресс, 1966. – 103с.
1288670
  Шагоян Е. Творец кинозвезд // Elite club : Журнал украинской элиты. – Киев, 2006. – № 1. – С. 113-119.
1288671
  Закутняя О. Творец кристаллов / О. Закутняя, Д. Костикова // В мире науки : Научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2007. – № 6. – С. 18-21. – ISSN 0208-0621
1288672
  Акопян К.З. Творец ли демиург? // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 2 (55/56). – С. 402-409. – ISSN 1606-951Х


  В христианском богословии: Бог-Творец (демиург)
1288673
  Данилевский В В. Творец паровой машины Ползунов / В В. Данилевский. – М, 1947. – 16с.
1288674
  Головин Г.И. Творец радио / Г.И. Головин. – Горький, 1947. – 119 с.
1288675
  Правдухин В.П. Творец. Общество. Искусство. Статьи о соврем. лит-ре. 1921-1923 гг. / В.П. Правдухин. – Новониколаевск, 1923. – 143 с.
1288676
  Чечуй Е. Творець "росского блаженства": пушкінська концепція образу Петра Першого та літературна традиція 18 століття // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 45. – С. 102-109
1288677
  Парнікоза І.Ю. Творець блискучої природоохоронної ідеї // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 7/8 (103). – С. 1-3
1288678
  Славинський М. Творець букваря // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 19 (375). – С. 64-65
1288679
   Творець детекторів елементарних частинок / П. Литовченко, Козирський., , А. Негрійко, В. Шендеровський // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 88-89. – ISSN 0372-6436


  29 вересня цього року світ облетіла сумна звістка: пішов із життя видат- ний французький фізик-винахідник українського походження, лауреат Нобелівської премії 1992 року за розвиток нових детекторів елементар- них частинок, професор Жорж Шарпак ...
1288680
  Лазаренко А.І. Творець золотого колоса. / А.І. Лазаренко. – К., 1987. – 45с.
1288681
  Ситник К. Творець і перший президент Української Академії наук Володимир Вернадський // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 3 (11). – С. 10-17. – ISSN 1819-7329
1288682
  Махінчук Микола Творець і подвижник // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 122-127. – ISSN 0869-3595
1288683
  Славинський Микола Творець Інкани // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 1 (150). – С. 27-28 : фото


  Феномен геніальності. Геніальність серед жінок та чоловіків.
1288684
  Лапідус Б. Творець космічної епохи / Б. Лапідус. // Світогляд : Науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С.68-71. – ISSN 1819-7329


  С.П. Корольов
1288685
  Янко Д. Творець краси : до 90-річчя від дня народження скульптора Олександра Ковальова // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2005. – № 11/12. – С. 117-123. – ISSN 0130-321Х
1288686
  Артамонова О. Творець легенд // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 6 (431), червень. – С. 18-21
1288687
  Козирєва Т. Творець Львівської Опери // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 лютого (№ 19/20). – С. 15


  Минає 170 років від дня народження архітектора Зигмунта Горголевського.
1288688
  Бушак С. Творець Макарівського дива Анатолій Марчук // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 23 березня (№ 6). – С. 6-7


  До 15-ліття заснування Макарівської картинної галереї.
1288689
  Таций В.Я. Творець науки // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 377-380. – ISBN 978-966-458-725-6


  Про видатних українських вчених Євгена Оскаровича Патона та Бориса Євгеновича Патона.
1288690
  Любарська Л.В. Творець незабутніх шедеврів (до 85-річчя від дня народження українського композитора О. І. Білаша) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 1 (300), січень - лютий. – С. 146-156. – ISSN 0320-9466
1288691
  Логвиненко М.С. Творець нового світу / М.С. Логвиненко. – Київ, 1966. – 61с.
1288692
  Яремчук Андрій Творець оберегів духу // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 18-19. – ISSN 0868-9644


  Незвичним постає у новому документальному фільмі Миколи Мащенка "Заповіт" людина-легенда, патріарх музейної справи Михайло Іванович Сікорський. Він мовчить. Але його образ укрупнюється, висвічується новими гранями, завдячуючи високій майстерності ...
1288693
  Федорук О. Творець образів // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 112-113. – ISSN 0130-1799


  Французський художник Бержак (Бернар Жак)
1288694
  Кралюк П. Творець першої європейської Конституції // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 785-793. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  Гуго Коллонтай гербу Котвіца — польський релігійний діяч, політик, просвітник. Коронний підканцлер з 1791, Великий литовський референдар з 1786.
1288695
  Нікіфорова О. Творець першої конституції // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 8 вересня (№ 35). – С. 20


  Пилип Орлик - видатний український державний діяч, гетьман війська Запорізького у вигнанні, відомий у світі як автор однієї з перших у Європі конституцій.
1288696
  Захарчук О. Творець першої української опери : До 200-ліття від дня народження Семена Гулака-Артемовського // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 7 (837). – С. 116-119. – ISSN 0868-4790
1288697
  Мокрієв Ю.О. Творець пісень : драма на 4 дії, 8 картин / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Мистецтво, 1955. – 104 с.
1288698
  Чорнобай В. Творець простору і часу / інтерв"ю записала Лілі Білик // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 24 березня (№ 12). – С. 12-13. – ISSN 2519-4429


  Володимир Чорнобай – художник, знаний не лише в Україні, а й далеко за її межами. Його роботи зберігають в музеях різних міст нашої держави і не тільки.
1288699
  Клочек Г. Творець світу краси й любові // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 19 січня (№ 3). – С. 11


  До 75-ліття Анатолія Качана.
1288700
  Курило А. Творець селекційних шедеврів. До 100-річчя від дня народження С.Х. Дуки (1907-1960) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 69-70. – ISSN 0372-6436
1288701
  Іавасюк О. Творець сучасного українського перекладознавства : (Світлій пам"яті професора В.В. Коптілова присвячено) / О. Іавасюк, О. Огуй // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7/8 (979/980). – С. 244-248. – ISSN 0320 - 8370
1288702
  Шестаков Андрій Творець тактичної революції // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 92-95. – ISSN 0130-5212
1288703
  Панченко В. Творець українського мистецького необароко // Українознавство : науковийжурнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 162-176


  У статті висвітлюється еволюція художнього стилю необароко в творчості видатного українського графіка Георгія Нарбута (1886 - 1920) в контексті тісного зв"язку цього стилю з традиціями українського національного образотворчого мистецтва.
1288704
  Капелюшний В. Творець українського парламентаризму / В. Капелюшний, В. Доморослий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 26-29. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується участь І. Шрага в процесі становлення українського парламентаризму. In the article the participation of I. Shrah in the uprising of Ukrainian parliamentarianism is examined.
1288705
  Захарчук О. Творець української опери (до 200-ліття від дня народження Семена Гулака-Артемовського) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2013. – Число 4 (10). – С. 50-55. – ISSN 2224-0926
1288706
   Творець чарівних мелодій : Розповіді, вірші, есеї про видатного композитора сучасності Кирейка Віталія Дмитровича. – Київ : Криниця, 2002. – 112с. : іл. – (Моя книгозбірня). – ISBN 966-7575-42-Х
1288707
  Григорова Л. Творецьт и неговият двойник. Проблемы на творческата личност в западноевропейската литература през ХІХ-ХХ век. / Л. Григорова. – София, 1983. – 164с.
1288708
  Хакуашев А.Х. Творечество Али Шогенцукова. : Автореф... канд.филол.наук: / Хакуашев А.Х.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1958. – 20л.
1288709
  Головко А.В. Твори / А.В. Головко. – Полтава : Рух. – (Бібліотека української літератури. Радянська українська література)
Ч.3-й : Бур"ян. – 256с. – Книга без тит. стор. і без закінчення
1288710
  Шашкевич М. Твори / М. Шашкевич, Я. Головацький, 1913
1288711
  Винниченко В.К. Твори / В. Винниченко. – Київ : Вид. Дзвін ; . [Дpук. Київ. 2-ї Аpтілі]
Кн. 6 : Рівновага : роман / Пер. з рос. Н. Романович-[Ткаченко]. – 1913. – 258 с. – Примірник за №1399528 - дефектний без тит.арк.
1288712
  Метлинський А. Твори / А. Метлинський, М. Костомаров, 1914
1288713
  Коцюбинський М.М. Твори / М. Коцюбинський. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця". Дpук. А. Гpосмана]
Т. 1. – 1917. – 189, [2] с. : порт.


  Зміст: Пятизлотник; Помстився; Для загального добpа; Hа кpилах пісні; "Пе-Коптьоp"; Посол від чоpного цаpя; Hа віpу; Хаpитя; Ялинка. Зміст конволюту: Коцюбинський М.М. Твори / М. Коцюбинський. . Т. 2 - [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця". Дpук. А. ...
1288714
  Григоренко Г. Твори. – У Київі (Київ) : Вид. Т-ва "Час" ; Дpук. Т-ва "Час",
Т. 1. – 1918. – 252 с.


  Зміст: Сватання; Ось яка "стоpія"; Стаpий молодий; Хівpя язиката; Доля; Хто - кого?; Божевільна; Батько; Чи по пpавді.
1288715
  Коцюбинський М.М. Твори. Т. 2 / М. Коцюбинський // Твори / М.М. Коцюбинський. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця". Дpук. А. Гpосмана], 1917. – Т. 1. – 165, [2], с.
1288716
  Винниченко В.Г. Твори : в 11 т. – 3-є вид. – Київ : Відень : Дзвін ; З друк. А. Гольцгавзена
Т. 3 : Боротьба й інші оповідання. – 1919. – 252 с.


  Зміст: Боpотьба; Момент; Глум; Рабині Спpавжнього; Записна книжка; Купля; Кумедія з Костем; Щось більше за нас; Зіна
1288717
  Котляревський І.П. Твори / І.П. Котляревський; Іван Котлярвський. – Берлін : Укp. слово. [Дpук. Borsenbuchdruckerei Denter & Nicolas]. – (Бібліотека "Укpаїхнського слова"; ; Ч. 8)
Т. 1 : Енеїда. – 1922. – XV, 186, : 1 поpтp. – Вступ і пояснення Б. Лепкого с. 187-205 - ліквідовані
1288718
  Коляревський І. Твори / І. Коляревський. – Берлін : Українське слово. – (Б-ка українського слова ; Ч. 9)
Т. 2-й : Наталка Полтавка; Москаль Чарівник; Ода до князя Куракіна. – 1922. – 112с.
1288719
  Котляревський Іван Твори. – Берлін : Україське слово ; [Дpук. Borsenbuchdruckerei Denter & Nikolas]. – (Бібліотекака "Українського слова" ; Ч. 9)
Том 2 : Наталка Полтавка; Москаль Чарівник; Ода до князя Куракіна. – 1922. – 112 с. – Вступ і пояснення Б. Лепкого - ліквідовані
1288720
  Атаманюк В.І. Твори / Атаманюк Василь. – Катеринослав : Дpук. Катеpинослав. Пpоф.-Техн. Шк. Полігp. Виp-ва
Кн. 4 : Василько і инші оповідання. – 1922. – 57, [3] с.


  Зміст: Василько; Hайщасливіший день Богданка; Каламаpь; Товаpиші; Святий Вечіp; Дpукаpь [пpисвячено С.С. Каpтакову]
1288721
  Франко І.Я. Твори : Повість / І.Я. Франко. – Харків : Книгоспілка
Т. 9 : Борислав сміється. – 1926. – 386с.
1288722
  Винниченко В.К. Твори : у 21 т. / В. Винниченко. – 1923-1928. – Київ ; Харків : Рух
Т. 17 : Рівновага : роман з життя емігрантів. – 1927. – 287 с.
1288723
  Квітка-Основ"яненко Твори / Квітка-Основ"яненко : ДВУ. – (Праці інституту Тараса Шевченка)
Т. 3-й : Пан Халявський. – 1928. – 379с.
1288724
  Квітка-Основ"яненко Твори / Квітка-Основ"яненко. – Київ : ДВУ
Т. 1-й : Українські повісті. – 1929. – 519с.
1288725
  Золя Е. Твори / Е. Золя. – К.
1. – 1929. – 348с.
1288726
  Гоголь М.В. Твори / М. Гоголь ; заг. ред. І. Лакизита, П. Филиповича ; стиліст, ред. А. Ні-ковського. – [Харків] : Книгоспілка
Т. 1 : Вечорі на хуторі під Диканькою : Повісті від пасічника Рудого Панька [П. Куліша]. – 1929. – LXIV, 234, XXXVI с. – Екз. № 4737 дефектний, вилучено с. I-LXIV, I-XXXVI


  Зміст тому: Микола Гоголь, ст. 1. Лакизи; Українська стихія в творчості Гоголя, ст. П. Филиповича; Вечори на хуторі під Діканькою, ч. 1: Передмова (пер. А. Ніковського), Сорочинський ярмарок (пер. А. Харченка), Вечір проти Йвана Купайла (пер. Д. ...
1288727
  Квітка-Основ"яненко Твори / Квітка-Основ"яненко : ДВУ. – (Б-ка українських класиків.- Праці інституту Тараса Шевченка)
Т. 2-й : Українські повісті. – 1929. – 419с.
1288728
  Золя Е. Твори / Е. Золя. – К.
6. – 1929. – 520с.
1288729
  Золя Е. Твори / Е. Золя. – К.
7. – 1929. – 472с.
1288730
  Золя Е. Твори / Е. Золя. – К.
8. – 1929. – 358с.
1288731
  Золя Е. Твори / Е. Золя. – К.
10. – 1929. – 307с.
1288732
  Кобилянський В.О. Твори / В.О. Кобилянський. – К., 1930. – 181с.
1288733
  Григоренко Г. Твори / Г. Григоренко. – Х.
2. – 1930. – 624с.
1288734
  Бласко Ибаньєс Твори / Бласко Ибаньєс. – К.Х.
3. – 1930. – 187с.
1288735
  Золя Е. Твори / Е. Золя. – Х.-К.
5. – 1930. – 419с.
1288736
  Золя Е. Твори / Е. Золя. – К.
13. – 1930. – 371с.
1288737
  Золя Е. Твори / Е. Золя. – Х.-К.
14. – 1930. – 522с.
1288738
  Золя Е. Твори / Е. Золя. – Х.-К.
15. – 1930. – 626с.
1288739
  Золя Е. Твори / Е. Золя. – Х.-К.
17. – 1930. – 296с.
1288740
  Золя Е. Твори / Е. Золя. – Х.-К.
17. ч. 2. – 1930. – 351с.
1288741
  Квітка-Основ"яненко Твори : Рукопись 18-го века / Квітка-Основ"яненко. – Харків : Лім. – (Б-ка українських класиків)
Т. 7-й : Жизнь и похождения Петра Степанова сына Столбикова, помещика в трех наместничествах. – 1931. – 828с.
1288742
  Гоголь М.В. Твори / М.В. Гоголь. – Х-К, 1932. – 195с.
1288743
  Дос Пассос Джон Твори / Дос Пассос Джон. – Київ; Харків
2. – 1933. – 268с.
1288744
  Дос Пассос Джон Твори / Дос Пассос Джон. – Харків
4. – 1935. – 300с.
1288745
  Грінченко Б.Д. Твори / Б.Д. Грінченко. – Львів
Т. 3 : Ясні зорі. – 1937. – 96 с.
1288746
  Франко І.Я. Твори : В 25-ти т. / І.Я. Франко; АН УРСР; Ін-т укр. літ-ри. – Київ : ДЛВ
Т. 2 : Оповідання. – 1941. – 507с.
1288747
  Бажан М.П. Твори : В 2-х т. / М.П. Бажан. – Київ : ДЛВ
Т. 1-й. – 1946. – 319с.
1288748
  Панч П.Й. Твори / П.Й. Панч. – Київ : Радянський письменник
Т. 1-й : Оповідання. – 1947. – 307с.
1288749
  Бажан М.П. Твори : В 2-х т. / М.П. Бажан. – Київ : ДЛВ
Т. 2-й : Переклади. – 1947. – 259с.
1288750
  Котляревський П І. Твори / П І. Котляревський. – Київ : ДЛВ, 1948. – 212с.
1288751
  Василевська В.Л. Твори : в 2-х т. / В.Л. Василевська. – Київ : ДЛВ
Т.1. – 1951. – 420 с.
1288752
  Франко І.Я. Твори : У 20-ти т. / І.Я. Франко; Ред. О.Є. Корнійчук. – Київ : Держлітвидав
Т. 9 : Драматичні твори. – 1952. – 475с.
1288753
  Франко І.Я. Твори : В 20-ти т. / І.Я. Франко; Ред. О.Є. Корнійчук. – Київ : Держлітвидав
Т. 12 : Поеми. – 1953. – 571с.
1288754
  Гончар О.Т. Твори : В 2-х т. / О.Т. Гончар. – Київ : ДЛВ
Т. 1-й. – 1954. – 548 с.
1288755
  Бажан М.П. Твори : В 2-х т. / М.П. Бажан. – Київ : ДЛВ
Т. 1-й : Вірші. – 1954. – 248с.
1288756
  Бажан М.П. Твори : В 2-х т. / М.П. Бажан. – Київ : ДЛВ
Т. 2-й : Переклади. – 1954. – 235с.
1288757
  Десняк О. Твори / О. Десняк. – Київ
1. – 1955. – 599 с.
1288758
  Десняк О. Твори : в 2 т. / О. Десняк. – Київ : Держлітвидав України
Т. 2 : Тургайський сокіл: повість; оповідання. – 1955. – 539 с.
1288759
  Ісаакян А. Твори / А. Ісаакян. – Київ, 1956. – 260 с.
1288760
  Квітка-Основ"яненко Твори / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Молодь, 1956. – 468с. – (Шкільна б-ка)
1288761
  Квітка-Основ"яненко Твори : В 6-ти т / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Держлітвидав
Т. 1-й : Драматичні твори. – 1956. – 728с.
1288762
  Вересаєв В.В. Твори / В.В. Вересаєв. – Київ
1. – 1956. – 492с.
1288763
  Вересаєв В.В. Твори / В.В. Вересаєв. – Київ
2. – 1956. – 516с.
1288764
  Квітка-Основ"яненко Твори : в 6 т. / Г.Ф. Квітка-Основ"яненко. – Київ : ДЛВ
Т. 2 : Повісті. Оповідання. – 1956. – 491 с.
1288765
  Квітка-Основ"яненко Твори : в 6 т. / Г.Ф. Квітка-Основ"яненко. – Київ : ДЛВ
Т. 3 : Повісті, оповідання. – 1956. – 572 с.
1288766
  Квітка-Основ"яненко Твори : В 6-ти т. / Квітка-Основ"яненко. – Київ : ДЛВ
Т. 4-й : Оповідання. Пан Халявський. – 1956. – 419с.
1288767
  Квітка-Основ"яненко Твори : в 6 т. / Г.Ф. Квітка-Основ"яненко. – Київ : Держлітвидав
Т. 5 : Жизнь и похождения Степанова сына Столбикова, помещика в трех наместничествах. – 1956. – 456 с.
1288768
  Квітка-Основ"яненко Твори : в 6 т. / Квітка-Основ"яненко; [підгот. тексти та склали прим.: С.Д. Зубков, Д.В. Чалий]. – Київ : Художня література
Т. 6 : Літературно-публіцистичні та історичні твори. Вибрані листи. – 1957. – 728 с.
1288769
  Епік Г. Твори / Г. Епік. – Київ, 1958. – 604 с.
1288770
  Бордуляк Т. Твори / Т. Бордуляк; Упорядк., підгот. текстів, прим. та критико-біограф. нарис Олекси Засенка. – Київ : Художня література, 1958. – 479 с.
1288771
  Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України
Т. 1. – 1958. – 657с.
1288772
  Гончар О.Т. Твори : В 4-ти т. / О.Т. Гончар. – Київ : ДЛВ
Т. 1-й : Таврія. – 1959. – 303 с.
1288773
  Васильченко С. Твори : В 4-х т. / С. Васильченко. – Київ : Вид-в АН УРСР
Т. 1. – 1959. – 424с.
1288774
  Гордієнко К. Твори / К. Гордієнко. – Київ : Держлітвидав УРСР
1. – 1959. – 620 с.
1288775
  Гордієнко К. Твори : в 2 т. / К. Гордієнко. – Київ : Держлітвидав УРСР
Т.2 : Заробітчани. Сім"я Остапа Тура: повісті. – 1959. – 368 с.
1288776
  Васильченко С. Твори : В 4-х т. / С. Васильченко. – Київ : Вид-в АН УРСР
Т. 2. – 1959. – 612с.
1288777
  Гончар О.Т. Твори : В 4-ти т. / О.Т. Гончар. – Київ : ДЛВ
Т. 2-й : Перекоп: Роман. – 1959. – 447 с.
1288778
  Гончар О.Т. Твори : В 4-ти т. / О.Т. Гончар. – Київ : ДЛВ
Т. 3-й : Прапороносці: Трилогія. – 1959. – 463 с.
1288779
  Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України
3. – 1959. – 603с.
1288780
  Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України
4. – 1959. – 591с.
1288781
  Васильченко С. Твори : В 4-х т. / С. Васильченко; Ін-т літератури ім. Т. Шевченка. – Київ : Вид-в АН УРСР
Т. 3-й. – 1960. – 528с.
1288782
  Васильченко С. Твори : В 4-х т. / С. Васильченко; Ін-т літератури ім. Т. Шевченка. – Київ : Вид-в АН УРСР
Т. 4-й. – 1960. – 456с.
1288783
  Гончар О.Т. Твори : В 4-ти т. / О.Т. Гончар. – Київ : ДЛВ
Т. 4-й : З фронтових поезій. – 1960. – 623 с.
1288784
  Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України
5. – 1960. – 612с.
1288785
  Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України
6. – 1960. – 739с.
1288786
  Капельгородський П.Й. Твори / П.Й. Капельгородський. – К., 1961. – 599с.
1288787
  Тичина П.Г. Твори : в 6 т. / Павло Тичина. – Київ : Держлітвидав
Т. 1. – 1961. – 400 с.
1288788
  Тичина П.Г. Твори : в 6 т. / П.Г. Тичина. – Київ : Держлітвидав УРСР
Т. 2 : Із книг: "Сталь і ніжність", "Перемагать і жить", "І рости і діяти". – 1961. – 331с.
1288789
  Тичина П.Г. Твори : в 6 т. / Павло Тичина. – Київ : Держлітвидав УРСР
Т. 3 : Із книг: "Могутність нам дана", "Ми свідомість людства", "Зростай, пречудовий світе" / [дереворити худ. В. Стеценка]. – 1961. – 267 с.
1288790
  Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України
Т. 7. – 1961. – 636 с.
1288791
  Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України
Т. 8. – 1961. – 676 с.
1288792
  Тичина П.Г. Твори : в 6 т. / Павло Тичина. – Київ : Держлітвидав УРСР
Т. 4 : З літератур народів СРСР / [дереворити худ. В. Стеценка]. – 1962. – 499 с.
1288793
  Тичина П.Г. Твори : в 6 т. / Павло Тичина. – Київ : Держлітвидав УРСР
Т. 5 : Публіцістика, Літературно-критичні статті / [дереворити худ. В. Стеценка]. – 1962. – 395 с.
1288794
  Тичина П.Г. Твори : в 6 т. / Павло Тичина. – Київ : Держлітвидав УРСР
Т. 6 : Публіцістика ; Літературно-критичні статті / [дереворити худ. В. Стеценка]. – 1962. – 415 с.
1288795
  Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України
9. – 1962. – 674с.
1288796
  Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України
10. – 1962. – 736с.
1288797
  Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України
11. – 1962. – 760с.
1288798
  Котляревський І.П. Твори / І.П. Котляревський. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1963. – 349с.
1288799
  Збанацький Ю.О. Твори : У 4-х т. / Ю.О. Збанацький. – Київ : Держлітвидав УРСР
Т. 1-й : Привітайте мене, друзі: Повість; Малиновий дзвін: Роман. – 1963. – 569с.
1288800
  Воронько П.М. Твори : У 2-х т. / П.М. Воронько. – Київ : Художня література
Т. 2 : Поеми. – 1963. – 415 с.
1288801
  Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України
12. – 1963. – 830с.
1288802
  Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України
13. – 1963. – 727с.
1288803
  Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України
14. – 1963. – 857с.
1288804
  Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України
15. – 1963. – 758с.
1288805
  Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України
17. – 1963. – 814с.
1288806
  Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України
23. – 1963. – 847с.
1288807
  Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України
25, Ч.1. – 1963. – 507с.
1288808
  Гулак-Артемовський Твори / П.П. Гулак-Артемовський. – Київ : Дніпро, 1964. – 271 с.
1288809
  Збанацький Ю. Твори : В 4-х т. / Ю. Збанацький. – Київ : ДЛВ
Т. 2-й. – 1964. – 516с.
1288810
  Збанацький Ю. Твори : В 4-х т. / Ю. Збанацький. – Київ : Дніпро
Т. 3-й : Переджнив"я: Роман; Оповідання. – 1964. – 618с.
1288811
  Збанацький Ю. Твори : В 4-х т. / Ю. Збанацький. – Київ : Дніпро
Т. 4-й : Сеспель: Роман; Оповідання. – 1964. – 526с.
1288812
  Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України
18. – 1964. – 744с.
1288813
  Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України
19. – 1964. – 642с.
1288814
  Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України
21. – 1964. – 712с.
1288815
  Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України
24. – 1964. – 598с.
1288816
  Котляревський І. Твори / І. Котляревський. – Київ : Молодь, 1965. – 324с.
1288817
  Бажан М.П. Твори : В 2-х т. / М.П. Бажан. – Київ : Дніпро
Т. 1-й : Поезії та поеми. – 1965. – 263с.
1288818
  Бажан М.П. Твори : В 2-х т. / М.П. Бажан. – Київ : Дніпро
Т. 2-й : Поезії та поеми. – 1965. – 327с.
1288819
  Вишня Остап Твори : В 7-ми т. / Вишня Остап. – Київ : Дніпро
Т. 7 : Фейлетони. Гуморески. Усмішки (1952-1956). – 1965. – 428с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1288820
  Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України
20. – 1965. – 775с.
1288821
  Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України
22. – 1965. – 768с.
1288822
  Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України
26, Ч.1. – 1965. – 447с.
1288823
  Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України
27. – 1965. – 671с.
1288824
  Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України
28. – 1965. – 734с.
1288825
  Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України
29. – 1965. – 708с.
1288826
  Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України
30. – 1965. – 726с.
1288827
  Тичина П.Г. Твори : для серед. і старшого шк. віку / Павло Тичина ; вступ. ст. С.В. Тельнюка. – Київ : Молодь, 1966. – 237 с. – (Шкільна бібліотека)
1288828
  Гончар О.Т. Твори : В 5-ти т. / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро
Т. 1-й : Прапороносці: Трилогія. – 1966. – 449 с.
1288829
  Василевська В.Л. Твори : в 8-ми т. / В.Л. Василевська. – Київ : Дніпро
Т.1. – 1966. – 494 с.
1288830
  Василевська В.Л. Твори : в 8-ми т. / В.Л. Василевська. – Київ : Дніпро
Т.2. – 1966. – 442 с.
1288831
  Гончар О.Т. Твори : В 5-ти т. / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро
Т. 2-й : Нескорена полтавчанка (Земля гуде): Повість; Таврія: Роман. – 1966. – 466 с.
1288832
  Гончар О.Т. Твори : В 5-ти т. / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро
Т. 3-й : Перекоп: Роман. – 1966. – 423 с.
1288833
  Василевська В.Л. Твори : в 8-ми т. / В.Л. Василевська. – Київ : Дніпро
Т.3. – 1966. – 543 с.
1288834
  Гончар О.Т. Твори : В 5-ти т. / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро
Т. 4-й. – 1966. – 470 с.
1288835
  Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України
32. – 1966. – 769с.
1288836
  Василевська В.Л. Твори : в 8-ми т. / В.Л. Василевська. – Київ : Дніпро, 1967. – 388 с.
1288837
  Василевська В.Л. Твори : в 8-ми т. / В.Л. Василевська. – Київ : Дніпро
Т.4. – 1967. – 516 с.
1288838
  Василевська В.Л. Твори : в 8-ми т. / В.Л. Василевська. – Київ : Дніпро
Т.5. – 1967. – 388 с.
1288839
  Гончар О.Т. Твори : В 5-ти т. / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро
Т. 5-й : Тронка: Роман в новелах; Новели. – 1967. – 482 с.
1288840
  Василевська В.Л. Твори : в 8-ми т. / В.Л. Василевська. – Київ : Дніпро
Т.6. – 1967. – 515 с.
1288841
  Василевська В.Л. Твори : в 8-ми т. / В.Л. Василевська. – Київ : Дніпро
Т.7. – 1967. – 383 с.
1288842
  Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України
26, Ч.2. – 1967. – 663с.
1288843
  Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України
33. – 1967. – 749с.
1288844
  Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України
34. – 1967. – 537с.
1288845
  Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України
35. – 1967. – 504с.
1288846
  Квітка-Основ"яненко Твори : у 8 т. / Гр. Квітка-Основ"яненко ; [вст. ст. С.Д. Зубкова ; прим. О.І. Гончара]. – Київ : Дніпро
Т. 1 : [Драматичні твори]. – 1968. – 471 с. : іл.
1288847
  Василевська В.Л. Твори : в 8-ми т. / В.Л. Василевська. – Київ : Дніпро
Т.8. – 1968. – 349 с.
1288848
  Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України
36. – 1968. – 763с.
1288849
  Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України
38. – 1968. – 617с.
1288850
  Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України
39. – 1968. – 690с.
1288851
  Бажан М.П. Твори / М.П. Бажан. – Київ : Молодь, 1969. – 223с.
1288852
  Гордієнко К. Твори : в 2 т. / К. Гордієнко. – Київ : Дніпро
Т.1 : Чужу ниву жала. Заробітчани. Сім"я Остапа Тура: роман, повісті. – 1969. – 695 с.
1288853
  Гордієнко К. Твори : в 2 т. / К. Гордієнко. – Київ : Дніпро
Т.2 : Дівчина під яблунею. Буймир: романи. – 1969. – 476 с.
1288854
  Квітка-Основ"яненко Твори : У 8-ми т. / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Дніпро
Т. 2-й : Драматичні твори. – 1969. – 343с.
1288855
  Квітка-Основ"яненко Твори : У 8-ми т. / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Дніпро
Т. 3-й : Оповідання та повісті. – 1969. – 511с.
1288856
  Квітка-Основ"яненко Твори : У 8-ми т. / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Дніпро
Т. 4-й : Оповідання і повісті. – 1969. – 579с.
1288857
  Десняк О. Твори : Десну перейшли батальйони. Полк Тимофія Черняка. Удай-ріка / О. Десняк. – Київ : Молодь, 1970. – 452 с.
1288858
  Квітка-Основ"яненко Твори : У 8-ми т. / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Дніпро
Т. 5-й. – 1970. – 434с.
1288859
  Квітка-Основ"яненко Твори : У 8-ми т. / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Дніпро
Т. 6-й : Жизнь и похождения Петра Степенова сына Столбикова, помещика в трех наместничествах. – 1970. – 457с.
1288860
  Квітка-Основ"яненко Твори : У 8-ми т / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Дніпро
Т. 7-й : Історичні твори. – 1970. – 418с.
1288861
  Квітка-Основ"яненко Твори : у 8 т. / Гр. Квітка-Основ"яненко ; [підгот. тексти та склав прим. О.І. Гончар]. – Київ : Дніпро
Т. 8 : [Літературно-публіцистичні твори]. – 1970. – 379 с.
1288862
  Забіла Н.Л. Твори / Н.Л. Забіла. – Київ
1. – 1971. – 207с.
1288863
  Забіла Н.Л. Твори / Н.Л. Забіла. – Киев
2. – 1972. – 178с.
1288864
  Забіла Н.Л. Твори / Н.Л. Забіла. – Київ
3. – 1972. – 275с.
1288865
  Воронько П.М. Твори : У 2-х т. / П.М. Воронько. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Вірші та поеми 1962-1970. Твори для дітей. – 1973. – 438с.
1288866
  Бажан М.П. Твори : В 4-х томах / М.П. Бажан. – Київ : Дніпро
Т. 1-й : Поезії. Поеми. 1923-1951. – 1974. – 367с.
1288867
  Збанацький Ю.О. Твори : у 2-х т. / Ю.О. Збанацький. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Малиновий дзвін: Роман; Єдина: Повість. – 1974. – 671с.
1288868
  Гжицький В.З. Твори : В 2-х т. / В.З. Гжицький. – Київ : Дніпро
Т. 1. – 1974. – 653с.
1288869
  Гжицький В.З. Твори : В 2-х т. / В.З. Гжицький. – Київ : Дніпро
Т. 2. – 1974. – 653с.
1288870
  Коцюбинський М.М. Твори : У 7-ми т. / М.М. Коцюбинський. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Повісті, оповідання (1897-1908). – 1974. – 380с.
1288871
  Збанацький Ю.О. Твори : у 2-х т. / Ю.О. Збанацький. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Хвилі: Роман; Поліські билиці: Оповідання. – 1974. – 703с.
1288872
  Бажан М.П. Твори : В 4-х т. / М.П. Бажан. – Київ : Дніпро
Т. 2-й : Поезії. Поеми (1956-1873). Переклади. – 1974. – 439с.
1288873
  Бажан М.П. Твори : В 4-х т. / М.П. Бажан. – Київ : Дніпро
Т. 3 : Переклади. – 1975. – 431с.
1288874
  Бажан М.П. Твори : В 4-х т. / М.П. Бажан. – Київ : Дніпро
Т. 4-й : Статті. Нариси. – 1975. – 399с.
1288875
  Тичина Павло Григорович Твори : Вступ.ст. С. Тельнюк / Тичина Павло Григорович. – Київ : Молодь, 1976. – 238 с. – (Шк. б-ка)
1288876
  Тичина П.Г. Твори : в 2 т. / Павло Тичина ; підгот. текстів та приміт. О.І. Кудіна. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Із ранніх творів, із книг:"Сонячні кларнети, "Замість сонетів і октав", "Плуг" [та ін.]. – 1976. – 415 с.
1288877
  Гулак-Артемовський Твори / П.П. Гулак-Артемовський. – Київ : Дніпро, 1978. – 159 с.
1288878
  Гончар О.Т. Твори : В 6-ти т. / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро
Т. 1-й : Фронтові поезії. – 1978. – 503с.
1288879
  Квітка-Основ"яненко Твори : В 2-х т. / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Дніпро
Т. 1-й : Повісті та оповідання. – 1978. – 535с.
1288880
  Сосюра В.М. Твори : В 2-х т. / В.М. Сосюра. – Київ : Дніпро
Т. 1-й. – 1978. – 368с.
1288881
  Сосюра В.М. Твори : В 2-х т. / В.М. Сосюра. – Київ : Дніпро
Т. 2-й. – 1978. – 218с.
1288882
  Квітка-Основ"яненко Твори : В 2-х т. / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Дніпро
Т. 2-й : Роман (Пан Халявський). Драматичні твори. – 1978. – 519с. – Частина тексту рос. мовою
1288883
  Гончар О.Т. Твори : В 6-ти т. / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро
Т. 2-й : Земля гуде: Повість; Партизанська іскра: Кіноповсть; Таврія: Роман. – 1978. – 536с.
1288884
  Гончар О.Т. Твори : В 6-ти т. / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро
Т. 3-й : Перекоп: Роман; Микита Братусь; Щоб світився вогник: Повісті. – 1978. – 519с.
1288885
  Гончар О.Т. Твори : В 6-ти т. / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро
Т. 4-й : Людина і зброя; Циклон: Романи. – 1978. – 565с.
1288886
  Івашкевич Я. Твори / Я. Івашкевич. – К, 1979. – 503с.
1288887
  Гордієнко К.О. Твори : в 2 т. / К.О. Гордієнко. – Київ : Дніпро
Т.1 : Буймир. Чужу ниву жала. Дівчина під яблунею: романи. – 1979. – 640 с.
1288888
  Братунь Р.А. Твори : у 2 т. / Р.А. Братунь. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Поезії. – 1979. – 271 с.
1288889
  Братунь Р.А. Твори : у 2 т. / Р.А. Братунь. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Поеми. Балади. Пісні. – 1979. – 207 с.
1288890
  Гордієнко К.О. Твори : в 2 т. / К.О. Гордієнко. – Київ : Дніпро
Т.2 : Буймир. Роздуми і спогади: роман, повість. – 1979. – 552 с.
1288891
  Ільченко О.Є. Твори / О.Є. Ільченко. – Київ
2. – 1979. – 640с.
1288892
  Гончар О.Т. Твори : В 6-ти т. / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро
Т. 5-й : Тронка: Роман у новелах; Оповідання. – 1979. – 519с.
1288893
  Владко В.М. Твори : у 2 т. / В.М. Владко. – Київ : Веселка. – (Бібліотечна серія)
Т. 1 : Нащадки скіфів. – 1980. – 576 с.
1288894
  Владко В.М. Твори : у 2 ч. / В.М. Владко. – Київ : Веселка. – (Бібліотечна серія)
Ч. 2 : Сивий капітан. – 1980. – 527 с.
1288895
  Зарудний М. Твори : в 4 т. / М. Зарудний. – Київ
Т. 1. – 1981. – 398 с.
1288896
  Дашкієв М.О. Твори / М.О. Дашкієв. – Київ : Веселка
1. – 1981. – 544 с.
1288897
  Скляренко С.Д. Твори : В 3-х т. / С.Д. Скляренко. – Київ : Дніпро
Т. 1-й : Шлях на Київ: Роман. – 1981. – 523с.
1288898
  Дашкієв М.О. Твори / М.О. Дашкієв. – Київ : Веселка
2. – 1981. – 310 с.
1288899
  Капельгородський П.Й. Твори / П.Й. Капельгородський. – К.
1. – 1982. – 605с.
1288900
  Воронько П.М. Твори : В 4-х т. / П.М. Воронько. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Поезії 1943-1963. – 1982. – 352с.
1288901
  Воронько П.М. Твори : У 4-х т. / П.М. Воронько. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Поезії. – 1982. – 375с.
1288902
  Капельгородський П.Й. Твори / П.Й. Капельгородський. – К.
2. – 1982. – 488с.
1288903
  Зарудний М. Твори : в 4 т. / М. Зарудний. – Київ
Т. 2. – 1982. – 672 с.
1288904
  Зарудний М. Твори : в 4 т. / М. Зарудний. – Київ
Т. 3 : п"єси. – 1982. – 416 с.
1288905
  Зарудний М. Твори : в 4 т. / М. Зарудний. – Київ
Т. 4 : п"єси. – 1982. – 463 с.
1288906
  Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Пер. з 2-го рос. вид. – Київ : Політвидав України
46, Ч.2. – 1982. – 577с.
1288907
  Вирган І.О. Твори / І.О. Вирган. – Київ : Дніпро, 1983. – 415 с.
1288908
  Земляк В.С. Твори : в 4-х томах / В.С. Земляк. – К. : Дніпро
Т. 1. – 1983. – 400с.
1288909
  Гончар О.Т. Твори : В 2-х т. / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро
Т. 1-й : Людина і зброя; Циклон: Романи. – 1983. – 483с.
1288910
  Канівець В.В. Твори : в 4-х томах / В.В. Канівець. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Ульянови. – 1983. – 552 с.
1288911
  Канівець В.В. Твори : в 4-х томах / В.В. Канівець. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Ранок генія. – 1983. – 480 с.
1288912
  Земляк В.С. Твори : в 4-х томах / В.С. Земляк. – К. : Дніпро
Т. 2. – 1983. – 390с.
1288913
  Гончар О.Т. Твори : В 2-х т. / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро
Т. 2-й : Тронка; Твоя зоря: Романи. – 1983. – 645с.
1288914
  Воронько П.М. Твори : В 4-х т. / П.М. Воронько. – Київ : Дніпро
Т. 3 : Поеми. – 1983. – 375с.
1288915
  Воронько П.М. Твори : В 4-х т. / П.М. Воронько. – Київ : Дніпро
Т. 4 : Твори для дітей. – 1983. – 351с.
1288916
  Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України
48. – 1983. – 633с.
1288917
  Тичина П.Г. Твори / Павло Тичина ; [вступ. ст. С.В. Тельнюка]. – Київ : Молодь, 1984. – 239 с., [9] арк. фот. : Портр. – (Шкільна бібліотека)
1288918
  Бондарєв Ю.В. Твори / Ю.В. Бондарєв. – К
Т. 1. – 1984. – 688с.
1288919
  Бажан М.П. Твори : В 4-х томах / М.П. Бажан. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Поезії та поеми, 1923-1983. – 1984. – 637с.
1288920
  Збанацький Ю.О. Твори : у 4-х томах / Ю.О. Збанацький. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Малиновий дзвін: Роман. – 1984. – 359с.
1288921
  Збанацький Ю.О. Твори : у 4-х томах / Ю.О. Збанацький. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Єдина: Повість; Хвилі: Роман. – 1984. – 552с.
1288922
  Бондарєв Ю.В. Твори / Ю.В. Бондарєв. – К
Т. 2. – 1984. – 624с.
1288923
  Збанацький Ю.О. Твори : у 4-х томах / Ю.О. Збанацький. – Київ : Дніпро
Т. 3 : Переджнив"я: Роман. – 1984. – 445с.
1288924
  Канівець В.В. Твори : в 4-х томах / В.В. Канівець. – Київ : Дніпро
Т. 3. – 1984. – 592 с.
1288925
  Канівець В.В. Твори : в 4-х томах / В.В. Канівець. – Київ : Дніпро
Т. 4. – 1984. – 421 с.
1288926
  Збанацький Ю.О. Твори : у 4-х томах / Ю.О. Збанацький. – Київ : Дніпро
Т. 4 : Сеспель: Роман; Поліські билиці. – 1984. – 543с.
1288927
  Маркс К. Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України
Т. 49. – 1984. – 518с.
1288928
  Бажан М.П. Твори : В 4-х т. / М.П. Бажан. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Переклади. – 1985. – 582с.
1288929
  Бажан М.П. Твори : В 4-х т. / М.П. Бажан. – Київ : Дніпро
Т. 3 : Спогади. – 1985. – 455с.
1288930
  Бажан М.П. Твори : В 4-х т. / М.П. Бажан. – Київ : Дніпро
Т. 4 : Літературно-критичні статті. – 1985. – 374 с.
1288931
  Гончар О.Т. Твори : В 7-ми т. / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Фронтові поезії; Прапороносці; Трилогія; Новели. – 1987. – 549 с.
1288932
  Ірчан М. Твори / М. Ірчан. – К
Т. 1 : Драми. – 1987. – 341с.
1288933
  Кашин В.Л. Твори : в 3 т. / В.Л. Кашин. – Київ
1. – 1987. – 468 с.
1288934
  Кашин В.Л. Твори : в 3 т. / Володимир Кашин. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Справедливість-моє ремесло : [романи]. Кн. 1. – 1987. – 648 с.
1288935
  Ірчан М. Твори / М. Ірчан. – К
Т. 2 : Спогади. Повісті. Новели. – 1987. – 480с.
1288936
  Гончар О.Т. Твори : В 7-ми т. / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Таврія; Перекоп: Романи. – 1987. – 715с.
1288937
  Гончар О.Т. Твори : В 7-ми т. / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро
Т. 3 : Земля гуде: Повість; Партизанська іскра: Кіноповість; Микита Братусь: Повість; Щоб світився вогник: Повість; Оповідання з циклу "Південь". – 1987. – 557с.
1288938
  Кашин В.Л. Твори / В.Л. Кашин. – Київ
3. – 1987. – 679 с.
1288939
  Гончар О.Т. Твори : В 7-ми т. / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро
Т. 4 : Людина і зброя; Циклон: Романи. – 1987. – 588с.
1288940
  Бордуляк Т.Г. Твори / Т.Г. Бордуляк; [Передм., упорядк. та примітки О. Є. Засенка]. – Київ : Дніпро, 1988. – 372 с.
1288941
  Іваничук Р.І. Твори : в 3 т. / Р.І. Іваничук. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Черлене вино. Манускрипт з вулиці Руської. Мальви. – 1988. – 616 с.
1288942
  Іваничук Р.І. Твори : в 3 т. / Р.І. Іваничук. – Київ : Дніпро
Т. 2. – 1988. – 694 с.
1288943
  Іваничук Р.І. Твори : в 3 т. / Р.І. Іваничук. – Київ : Дніпро
Т. 3 : Місто. Повісті. Новели. – 1988. – 461 с.
1288944
  Гончар О.Т. Твори : В 7-ми т. / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро
Т. 5 : Тронка: Роман у новелах; Бригантина: Повість. – 1988. – 485с.
1288945
  Гончар О.Т. Твори : В 7-ми т. / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро
Т. 7 : Собор: Роман; Твоя зоря: Роман. – 1988. – 656с.
1288946
  Белль Г. Твори : Твори в двух томах / Г. Белль. – Київ : Дніпро
Т. 1. – 1989. – 796 с.
1288947
  Бабляк В.С. Твори : в 2 т. / В.С. Бабляк. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Вишневий сад. – 1989. – 574 с.
1288948
  Десняк О. Твори / О. Десняк. – Київ
1. – 1989. – 443 с.
1288949
  Десняк О. Твори / О. Десняк. – Київ
2. – 1989. – 446 с.
1288950
  Бабляк В.С. Твори : в 2 т. / В.С. Бабляк. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Жванчик. – 1989. – 494 с.
1288951
  Белль Г. Твори : в 2-х томах / Г. Белль. – Київ : Дніпро
Т. 2. – 1989. – 752 с.
1288952
  Грінченко Б.Д. Твори : в 2-х т. / Б.Д. Грінченко. – Київ
Т. 1. – 1990. – 636 с.
1288953
  Кучер В.С. Твори / В.С. Кучер. – Київ
1. – 1991. – 428 с.
1288954
  Зарудний М. Твори / М. Зарудний. – Київ
Т. 1. – 1991. – 782 с.
1288955
  Зарудний М. Твори / М. Зарудний. – Київ
Т. 2. – 1991. – 814 с.
1288956
  Гончар О.Т. Твори : У 2-х т. / О.Т. Гончар. – Київ : Наукова думка
Т. 1-й : Прапороносці; Тронка. – 1993. – 640с.
1288957
  Опільський Ю. Твори : У 4-х т. / Ю. Опільський. – Львів : Каменяр
Т. 1 : Іду на Вас. Ідоли падуть. Вовкулака. – 1994. – 424с. – Справжнє ім"я: Рудницький Юрій Львович
1288958
  Опільський Юліян Твори : У 4-х т. / Опільський Юліян. – Львів : Каменяр
Т. 2 : Золотий Лев. Сумерек. – 1994. – 352с. – Справжнє ім"я: Рудницький Юрій Львович
1288959
  Славутич Я. Твори / Я. Славутич. – Київ : Дніпро, Славута. – ISBN 5-308-01687-9; 5-308-01688-7
Т.1 : Поезії (1937-1997). – 1998. – 469с.
1288960
  Славутич Я. Твори / Я. Славутич. – Київ : Дніпро, Славута. – ISBN 5-308-01690-9; 5-308-01687-9
Т.3 : Розстріляна муза. Меч і перо. – 1998. – 494с.
1288961
  Гончар О.Т. Твори : в 12 т. / Олесь Гончар ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0660-8
Т. 1 : Прапороносці ; Поезії ; Коментарі / [упорядкув. та комент.: С.А. Гальченка та ін.]. – 2001. – 576с.
1288962
  Донцов Д. Твори / Д. Донцов; Ін-тут українськ.археограф. та джерелозн. ім.М.Грушевського НАНУ; Ред.кол.: Я.Дашкевич,О.Баган,Я.Барвінський та ін. – Львів : Кальварія. – ISBN 966-663-034-6
Т.1. : Геополітичні та ідеологічні праці. – 2001. – 488с.
1288963
  Грушевський М.С. Твори : у 50 т. / Михайло Грушевський ; НАНУ, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; гол. ред. П. Сохань. – Львів : Світ. – ISBN 966-603-224-4 (Т.1)
Т. 1 : Серія "Суспільно-політичні твори" (1894-1907). – 2002. – 590 с.


  Вміщено статті історіософського характеру, які визначали напрям і діяльність національно-визвольного руху напрікінці XIX- на початку XX ст., а також публіцистику вченого 1894-1907 років, що друкувалася переважно в журналі "Літературно-науковий вісник
1288964
  Гончар О.Т. Твори : в 12 т. / Олесь Гончар ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0716-7
Т. 2 : Земля гуде ; Партизанська іскра ; Микита Братусь ; Щоб світився вогник ; Оповідання з циклу "Південь" ; Коментарі / [упорядкув. С.А. Гальченка ; ред.: Є.І. Мазніченко, Л.П. Марченко]. – 2002. – 512 с. – Бібліогр.: портр.
1288965
  Чорновіл В.М. Твори : в 10 т. / Вячеслав Чорновіл ; [редкол.: Атена Пашко (голова) та ін.; упорядкув. та комент. Валентини Чорновіл] ; Міжнар. благодійний фонд В.Чорновола. – Київ : Смолоскип. – ISBN 966-7332-99-3 (т.2) (966-7332-87-Х)
Т.2 : Правосуддя чи рецидиви терору? Лихо з розуму (Портрети двадцяти "злочинців"). Документи та матеріали 1966-1969 рр. – 2003. – 906 с. – Міжнародний благодійний фонд Вячеслава Чорновола


  Цими творами автор викрив антилюдяну радянську систему, зробив грунтовний аналіз несправедливого арешту, а потім засудження двадцяти інтелегентів
1288966
  Гончар О.Т. Твори : в 12 т. / Олесь Гончар ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0710-8; 966-00-0700-0 (т.3)
Т. 3 : Таврія. Перекоп. Коментарі / [упорядкув. В.Г. Дончика ; коментарі Н.Г. Баштової]. – 2003. – 673, [2] с : портр.
1288967
  Оріховський С. Твори / Пер. з латинської та старопольської мов В.Литвинова; Станіслав Оріховський. – Київ : Дніпро, 2004. – 672с. – Шифр дубл.1Оріх(доп. по каб.-іст., фл.). – ISBN 966-578-160-Х
1288968
  Гренджа-Донський Твори : У 2-х томах / Гренджа-Донський. – Ужгород : Карпати. – ISBN 966-671-053-6
Том 1 : Шляхом терновим. – 2004. – 608 с.
1288969
  Яворницький Д.І. Твори : У 20-ти т. / Д.І. Яворницький; НАНУ; Ін-т укр. археолог.; Гол. ред. кол.: П. Сохань, А. Бойко, С. Абросимова та ін. – Київ; Запоріжжя : Тандем. – (Історія, краєзнавство, археологія). – ISBN 966-7482-30-8; 966-7482-31-6(Т.1)
Т. 1. – 2004. – 520с.
1288970
  Брайчевський М.Ю. Твори / М.Ю. Брайчевський; Упоряд. передмова Ю.Кухарчук. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги. – ISBN 966-7018-74-1; 966-7018-75-Х (Т.1)
Т.1 : Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думка в Київській Русі. – 2004. – 720с.
1288971
  Андієвська Е. Твори / Е. Андієвська; Емма Андрієвська. – Мюнхен ; Хмельницький : Поділля. – ISBN 966-8261-34-8
Т. 1. – 2004. – 240 с.
1288972
  Гренджа-Донський Твори : У 2-х томах / Гренджа-Донський. – Ужгород : Карпати. – ISBN 966-671-054-4
Том 2 : Сини верховини. – 2004. – 464 с.
1288973
  Гончар О.Т. Твори : в 12 т. / Олесь Гончар ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0710-8; 966-00-0721-3 (т.4)
Т. 4 : Людина і зброя. Циклон. Коментарі / [упорядкув. В.Г. Дончика ; комент. І.О. Гожика]. – 2004. – 616, [2] с. : портр.
1288974
  Кропивницький М. Твори / М. Кропивницький. – Харків : Прапор, 2005. – 368с. – ISBN 966-8690-27-3
1288975
  Липа Юрій Твори : В 10 томах / Юрій Липа. – Львів : Каменяр. – (Спадщина). – ISBN 5-7745-1103-0 (т.1)
Т.1 : Поетичні твори. – 2005. – 543с.
1288976
  Сковорода Г. Твори = Works in 2 vol. : У 2-х т. / Г. Сковорода; НАНУ. Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – 2-е вид., виправ. – Київ : Обереги. – (Київська бібліотека давнього українського письменства = Kyivan library of early Ukrainian literature ; Т.5 ; Студії). – ISBN 966-513-081-1
Т. 1 : Поезії. Байки. Трактати. Діалоги. – 2005. – 528с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1288977
  Грушевський М.С. Твори : у 50 т. / Михайло Грушевський ; НАНУ, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; гол. ред. П. Сохань. – Львів : Світ. – ISBN 966-603-277-5 (Т.2)
Т. 2 : Серія "Суспільно-політичні твори" (1907-1914) / [упоряд.: І. Гирич, С. Панькова]. – 2005. – XXIV, 678 с.


  Вміщено статті історіософського характеру, які визначали напрям і діяльність національно-визвольного руху напрікінці XIX- на початку XX ст., а також публіцистику вченого 1894-1907 років, що друкувалася переважно в журналі "Літературно-науковий вісник
1288978
  Чухно А.А. Твори : У 3-х томах / НАНУ; КНУТШ; Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України; А.А. Чухно. – Київ : НДФІ. – ISBN 966-7675-32-7; 966-7675-33-5
Т.1 : Становлення і розвиток ринкової економіки. – 2006. – 592с.
1288979
  Чухно А.А. Твори : У 3-х томах / А.А. Чухно; НАНУ; КНУТШ; Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України. – Київ : НДФІ. – ISBN 966-7675-32-7; 966-7675-34-3
Т.2 : Інформаційна постіндустріальна економіка: теорія і практика. – 2006. – 512с.
1288980
  Чорновіл В.М. Твори : в 10 т. / Вячеслав Чорновіл ; [редкол.: Атена Пашко (голова) та ін.; упорядкув. та комент. Валентини Чорновіл] ; Міжнар. благодійний фонд В.Чорновола. – Київ : Смолоскип. – ISBN 966-7332-87-Х); 966-8499-31-X
Т.3 : Український вісник. Випуски 1-6. – 2006. – 976с.
1288981
  Гулак М.І. Твори / Микола Гулак; Ін-т фундаментальних досліджень; Волинський ін-т економіки та менеджменту; упоряд. М. Кратко. – Луцьк, 2007. – 360с. – ISBN 978-966-361-170-9
1288982
  Скунць П. Твори / Петро Скунць. – Ужгород : Гражда. – ISBN 978-966-8924-35-4 (твори); 978-966-8924-36-1 (Кн.1)
Кн. 1. – 2007. – 272 с.
1288983
  Скунць П. Твори / Петро Скунць. – Ужгород : Гражда. – ISBN 978-966-8924-35-4 (твори); 978-966-8924-37-8 (Кн.2)
Кн. 2. – 2008. – 248 с.
1288984
  Грушевський М.С. Твори : у 50 т. / Михайло Грушевський ; НАНУ, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; гол. ред. П. Сохань. – Львів : Світ. – ISBN 978-966-603-568-7 (Т.11)
Т. 11 : Серія "Літературно-критичні та художні твори". Літературно-критичні праці (1883-1931), "По світу" / [упоряд. Г. Бурлака]. – 2008. – XXXII, 750 с.
1288985
  Грушевський М.С. Твори : у 50 т. / Михайло Грушевський ; НАНУ, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; гол. ред. П. Сохань. – Львів : Світ. – ISBN 978-966-603-592-2 (Т.14)
Т. 14 : Серія " Рецензії та огляди" (1888-1897) / [упоряд.: В. Маслійчук, В. Шульга]. – 2008. – XL, 391 с.
1288986
  Королева Н. Твори : Автобіографія. Предок. Без коріння / Наталена Королева. – Львів : Каменяр, 2009. – 419 с. – (Спадщина). – ISBN 978-966-607-110-4
1288987
  Грушевський М.С. Твори : у 50 т. / Михайло Грушевський ; НАНУ, Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М.С. Грушевського ; гол. ред. П. Сохань. – Львів : Світ. – ISBN 978-966-603-628-8 (Т.9)
Т. 9 : Серія "Історичні студії та розвідки" (1917-1923) / [упоряд.: М. Капраль, А. Фелонюк та ін.]. – 2009. – XXIV, 567 с.
1288988
  Нар-Дос Твори / [Ін-т сходознавства Київ. міжнар. ун-ту ; пер. з вірм. Л. Задорожної]. – Київ : Київ. міжнар. ун-т, 2010. – 266, [1] с. – Справжнє ім"я: Ованисян Микаел Захарович.-Зміст : Убита горлиця ; Анна Сароян ; Я і він ; Благовіст ; Скрутний день ; Редактор ; Боріння. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1288989
  Павличко Д.В. Твори : [в 10-ти т.] / Дмитро Павличко ; [уклад. Д. Пилипчук]. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-324-3
Т. 1 : Поезія, 1950-1988. – 2010. – 510, [2] с.
1288990
  Павличко Д.В. Твори : [в 10-ти т.] / Дмитро Павличко ; [уклад. Д. Пилипчук]. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-317-5
Т. 2 : Поезія, 1989-2000. – 2010. – 413, [3] с.
1288991
  Павличко Д.В. Твори : [в 10-ти т.] / Дмитро Павличко ; [уклад. Д. Пилипчук]. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-314-4 ; 978-966-500-318-2
Т. 3 : Поезія, 2001-2009. – 2010. – 445, [3] с.
1288992
  Павличко Д.В. Твори : [в 10-ти т.] / Дмитро Павличко ; [уклад. Д. Пилипчук]. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-319-9
Т. 6 : Переклади. – 2010. – 429, [3] с.
1288993
  Павличко Д.В. Твори : [в 10-ти т.] / Дмитро Павличко ; [уклад. Д. Пилипчук]. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-314-4 ; 978-966-500-325-0
Т. 4 : Поезія, 2001-2011. – 2011. – 607, [1] с.
1288994
  Павличко Д.В. Твори : [в 10-ти т.] / Дмитро Павличко ; [уклад. Д. Пилипчук]. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-326-7
Т. 5 : Переклади. – 2011. – 575, [1] с.
1288995
  Павличко Д.В. Твори : [в 10-ти т.] / Дмитро Павличко ; [уклад. Д. Пилипчук]. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-320-5
Т. 7 : Переклади. – 2011. – 430, [2] с.
1288996
  Павличко Д.В. Твори : [в 10-ти т.] / Дмитро Павличко ; [уклад. Д. Пилипчук]. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-321-2
Т. 8 : Переклади. – 2011. – 703, [1] с.
1288997
  Павличко Д.В. Твори : [в 10-ти т.] / Дмитро Павличко ; [уклад. Д. Пилипчук]. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-322-9
Т. 9 : Переклади. – 2011. – 605, [3] с.
1288998
  Павличко Д.В. Твори : [в 10-ти т.] / Дмитро Павличко ; [уклад. Д. Пилипчук]. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-323-6
Т. 10 : Переклади. – 2011. – 446, [2] с.
1288999
  Павлюк А.П. Твори : у 2 т. / Антін Павлюк ; редкол.: Губерський Л. В. (голова) [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Міжнар. шк. україністики НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ : Київський університет. – (Друкується вперше ) ( Літературні палімпсести). – ISBN 978-966-439-566-0
Т. 1 : Поезії / [передм. Р. Радишевський ; упорядкув. і прим. Р. Радишевський, А. Артюх]. – 2012. – 687, [1] с.


  редкол. також: Жулинський М.Г., Радишевський Р.П., Семенюк Г.Ф., Астаф"єв О.Г., Грицик Л.В., Ковалів Ю.І., Маковська Н.В., Тарнавський М.О., Ушкалов Л.В., Шевчук В.О., Яременко В.В.
1289000
  Олесь О. Твори : у 2 т. / О. Олесь ; ред. рада: Губерський Л.В. [та ін.] ; Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Міжнар. шк. україністики НАН України. – Київ : Київський університет. – (Літературні палімпсести ) ( Друкується вперше). – ISBN 978-966-439-427-4
Т. 2 : Сатира (еміграційна спадщина) / [упорядкув. і прим. Р. Радишевський, Н. Лисенко ; передм. Р. Радишевський]. – 2012. – 671, [1] с., [16] арк. фотоіл. – Примітки: с. 451-631


  ред. рада також: Дзюба І.М., Жулинський М.Г., Радишевський Р.П., Семенюк Г.Ф., Астаф"єв О.Г., Грицик Л.В., Ковалів Ю.І., Маковська Н.В., Нахлік Є.К., Тарнавський М.О., Ушкалов Л.В., Шевчук В.О., Яременко В.В.
<< На початок(–10)1281128212831284128512861287128812891290(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,