Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1281128212831284128512861287128812891290(+10)В кінець >>
1288001
  Айдачич Д. "Своје" и "туhе" у споровима окофантастике словенских романтичара (о духу северних народа и духу северне књижевности) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 203-214. – ISSN 2075-437X


  У статті проаналізовано ставлення до міфологічних традицій чужих та свого народу як матеріалу для літературної фантастики в суперечках критиків щодо романтизму. Розглядаються думки Миколи Надеждина, Казимєжа Бродзінського, Мауриція Мохнацького, Вука ...
1288002
  Юзич М. "Свою першу програму я написав у вісім років" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 лютого (№ 24/25). – С. 10


  16-річний переможець всесвітнього конкурсу Google студент другого курсу Оптико-механічного коледжу при КНУ ім. Т. Шевченка Станіслав Кривенко став гостем "Дня".
1288003
  Жулинський М. "Свою Україну любіть, любіть її..."
1288004
  Кононенко П.П. "Свою Україну любіть..." / П.П. Кононенко. – Київ : Твім інтер, 1996. – 224 с. – ISBN 966-95037-0-1
1288005
  Мамонтов Я.А. "Своя людина" : драма / Я.А. Мамонтов. – Київ : Держлітвидав України, 1936. – 71 с.
1288006
  Грибановская Е.С. "Своя" и "чужая" языковая картина мира // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 92-102. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
1288007
  Сергійчук В. "Связь с Курском малозначительна" // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2020 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2020. – С. 43-48. – ISBN 978-617-7837-01-4


  До 100-річчя чергової спроби населення Слобожанщини приєднатися до України.
1288008
  Волканович В. "Свята Почаївська Лавра". Монографія Митрополита Іларіона : спогади // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 6 (102). – С. 22-23
1288009
  Тримбач С. "Свята правда" чи "сон золотий"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 26 жовтня (№ 191). – С. 7


  Кіноукраїнець на роздоріжжі. Екранізація повісті В. Рутківського "Сторожова застава".
1288010
  Лук"янчук Г. "Свята Русь" Алена Безансона // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 5 - 11 жовтня (№ 40). – С. 4


  У видавництві "КЛІО" щойно побачила світ книжка відомого французького дослідника історії Московії-Росії Алена Безансона в перекладі відомого громадського діяча Тараса Марусика.
1288011
  Кузнецов Л.М. "Святая" мафия / Л.М. Кузнецов. – Москва, 1989. – 63с.
1288012
  Осипчук Н. "Святий вогонь, що його ми сміливо запалили, уже ніколи не погасне" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 28 листопада (№ 130). – С. 12-13


  Незалежність України від Росії пропагував Іван Липа, який був одним із авторів Конституції УНР, поетом, лікарем, мандрівником і батьком, який зумів виховати достойного сина.
1288013
  Сергійчук В. "Святий Київ наш великий" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 13 березня (№ 49). – С. 10
1288014
  Пасько І. "Святий лікар" : [до 145-річчя з дня народження Феофіла (Теофіла) Яновського] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 175-177. – ISBN 966-7060-76-4
1288015
  Козирєва Т. "Святий Миколай має свій тип обличчя" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 19 грудня (№ 231). – С. 12


  "Оглядаючи ікони в Національному музеї іменя Андрея Шептицького."
1288016
  Сергійчук В. "Святий престол дуже щасливий зав"язати ці відносини" // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2019 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2018. – С. 107-112. – ISBN 978-966-2911-94-7


  До 100-річчя встановлення дипломатичних відносин між УНР і Ватиканом.
1288017
  Генералюк Л.С. "Святим дивом сяють храми Божі...". Храми України в малярстві, поезії, прозі Шевченка / Леся Генералюк ; [вступ. сл. Мирослава Поповича ; [Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук України, Нац. музей Тараса Шевченка]. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – 167, [1] с. : фотоіл. – На авнантитулі.: Тарас Шевченко. 1814-2012. – Бібліогр.: с. 111-112. – ISBN 978-611-516-000-6
1288018
  Смілянська В.Л. "Святим огненним словом..." / В.Л. Смілянська. – К., 1990. – 288с.
1288019
  Чілачава Р. "Святиться та любов..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 28 лютого (№ 7/8). – С. 8-9


  Про Миколу Вінграновського.
1288020
   "Святі чуття, закладені в молитву..." : антологія україської молитви : у двох книгах. – Чернівці : Рута
Кн.1. – 1996. – 153 с.
1288021
   "Святі чуття, закладені в молитву..." : антологія української молитви : у двох книгах. – Чернівці : Рута
Кн.2. – 1996. – 187 с.
1288022
  Яненко Я. "Святкова" та "акційна" реклама: соціалізаційний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 42-46. – (Журналістика ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  Мета - визначення соціалізаційного впливу "святкової" та "акційної" реклами. За допомогою методу контент-аналізу виявлено цінності, стереотипи та моделі поведінки, які пропонуються у "святковій" та "акційній" рекламі. Метод кореляційного аналізу ...
1288023
  Тарнашинська Л. "Святкувати тоді, як буде перемога", - Закликають нас Винниченкові рядки з перспективи історичного досвіду // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 9-10 липня (№ 101/102)
1288024
  Николишин Ю. "Свято радості та добра" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 6 (920), червень. – С. 99-115. – ISSN 08-68-4790-1


  Проза.
1288025
  Кротов Г.А. "Святое дело" / Г.А. Кротов, В.И. Тимофеев. – Москва : Советская Россия, 1987. – 123 с. – (По ту сторону)
1288026
  Катин К В. "Святое место". / К В. Катин. – М, 1986. – 206с.
1288027
  Сліпушко О. "Святої правди голос новий!" / записав Іван Ілляш // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2012. – 1 грудня (№ 229)


  КНУ імені Тараса Шевченка почав реалізацію плану заходів до 200-річчя Кобзаря. Про це розмова з доктором філологічних наук, професором, в. о. завідувача кафедри Інституту філології КНУ, заступником керівника робочої групи з відзначення ювілею Оксаною ...
1288028
  Стеценко Е. "Святой венец" поэта (Версии) // Свет. Природа и человек : Научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / "Природа и человек" ("Свет"). – Москва, 2007. – № 6. – С. 58-60. – ISSN 0868-488Х


  Про створення поеми "Гавриліада", яка негативно вплинула на долю О.С. Пушкіна
1288029
  Самолевская О. "Святой Доктор в эпоху "великих вождей". К 160-летию Феофила Яновского // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 11/12. – С. 118-124. – ISSN 0131-8136


  Яновський Феофіл Гаврилович (1860-1928) - український лікар-терапевт, дійсний член Всеукраїнської академії наук (від 1927 року). Був професором терапевтичної клініки Новоросійського університету (короткочасно 1904 року) і лікарської діагностики ...
1288030
  Горбунов Г.И. "Святой" из большевистского подполья (о Короткове И.И.) / Г.И. Горбунов. – Ярославль, 1968. – 44с.
1288031
  Арутюнов С.А. "Святые" реликвии: миф и действительность / Арутюнов С.А., Жуковская Н.Л. – Москва : Политиздат, 1987. – 107, [2] с. : ил. – (Беседы о мире и человеке)
1288032
   "Святыни Отечества". [Электронный ресурс] : цикл передач на Радио "Радонеж" / авт.-ведущие Ю.Д. Акашев, М.А. Емельянов-Лукьянчиков ; Фонд Русский мир. – [Б. м.] : [б. г.], 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с контейнера
1288033
   "Священна та проклята людина" Джорджо Агамбена / В. Кебуладзе, І. Іващенко, Г. Агеєва, Гарсія, Хесус М. де // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 : Комунікація і постправда. – С. 116-120. – ISSN 2522-9338
1288034
  Колесницкий Н.Ф. "Священная Римская империя": притязания и действительность / Н.Ф. Колесницкий. – Москва : Наука, 1977. – 198 с.
1288035
  Хвостова С.Ю. "Священной памяти двенадцатого года...": Отечественная война 1812 года. Эпоха в документах, воспоминаниях, иллюстрациях // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 5. – С. 12-14. – ISSN 0869-608Х
1288036
  Монахова И. "Священные имена их не исчезнут в океане вечности..." О Белинском - музейным языком // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 240-. – ISSN 0042-8795
1288037
  Папандоніос З. [Свята гора / Зах. Папандоніос. – Афіни : Естія, 1998. – 216 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 16]). – ISBN 960-05-0736-8
1288038
  Тейтель І. С-г. кооперація та масова агропропаганда. / І. Тейтель. – Х., 1929. – 109с.
1288039
   Свойства элементов : Справочник в 2-х книгах. – Изд.2-е,перераб.и доп. – Москва : Металлургия. – ISBN 5-229-00805-9
Кн. 2. – 1997. – 448с
1288040
  Годовиков А.А. Свойства элементов и периодическая система Д.И.Менделеева / А.А. Годовиков. – Новосибирск, 1977. – 36с.
1288041
   Свойства элементов: справочник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.
ч. 2. – 1976. – 383с.
1288042
   Свойства элементов: справочник. – Москва, 1985. – 671с.
1288043
  Фингер М. Свойства ядер в области изменения равновесной деформации. Изучение распада изотопов 152Tb и155Tb : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Фингер М.; Объедин. ин-т ядерных исследований. 6-6359. Лаб. ядерных проблем. – Дубна, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1288044
  Волков К.И. Свойства, добыча и переработка слюды / К.И. Волков. – Иркутск, 1971. – 350с.
1288045
   Свойства, получение и применение тугоплавких соединений: справочник. – М., 1986. – 928с.
1288046
  Уемов А.И. Свойства, системы и сложность // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 6. – С. 96-110. – ISSN 0042-8744
1288047
  Калениченко А.Г. Свойство гравитонов образовывать явления и формировать физические системы материального мира в рамках фундаментального единого закона взаимодействия / А.Г. Калениченко. – Київ : Техніка, 2008. – 40с. – ISBN 978-966-575-139-7
1288048
  Реутский П.И. Свойство жизни: Стихи. / П.И. Реутский. – Иркутск, 1977. – 79с.
1288049
  Кузема Д.Д. Свойтва вещества в курсе физики 9 класса средений школы : Автореф... канд.пед.наук: / Кузема Д.Д.; Киев гос.пед.ин-т. – Киев, 1958. – 17л.
1288050
  Гефтер С.Л. Свойтсва Т в алгебрах Неймана и траекорной теории эргодических динамических систем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Гефтер С.Л.; МВ и ССО УССР. – Х, 1987. – 16л.
1288051
  Кладько С.Р. Сволны в жидкоси, возбуждаемые поверхностной системой давлений при наличии пластины : Дис... канд физико-математ.наук: 01.02.05 / Кладько С.Р.; Запорожский машиностроительный ин-т им. В.Я.Чубаря. – Запорожье, 1984. – 207л. – Бібліогр.:л.202-207
1288052
  Шкіра М. Сволоки у контексті дослідження традиційного народного житла кінця ХІХ – початку ХХ століття Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" / М. Шкіра, Н. Шкіра, Л. Шкіра // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 3. – С. 113-122. – ISSN 1998-4634
1288053
  Донцова Д.А. Сволочь ненаглядная : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО-пресс, 2002. – 319, [2] с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-008771-3
1288054
  Яновська І. Своп-контракти... Та проблеми їх використання у господарській діяльності / І. Яновська, О. Лукашова // Юридична газета. – Київ, 2019. – 1 жовтня (№ 40). – С. 30-31
1288055
  Бугров О.В. Свопи на фінансовому ринку: прийняття рішень в умовах невизначеності / О.В. Бугров, О.О. Бугрова, І.О. Лук"янчук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 61-69. – ISSN 2306-6806
1288056
  Логінов П. Свопові угоди для мінімізації кредитних ризиків та їх правове регулювання // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 12 (62). – С. 7-9
1288057
  Бойко В.И. Своства расплавов смесей полимеров, содержащих кристаллизирующийся компонент (поликапромид или полипропилен) в диспергированном состоянии : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Бойко В. И.; Ин-т хим. высокомолекул. соед. – К., 1985. – 17л.
1288058
  Бебко С. СВОТ-аналіз як інструмент управління міжнародною кооперацією закладів вищої освіти // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 4 (24). – С. 16-25. – ISSN 2411-5215
1288059
   Свою 70-ту осінь Микола Мозговий зустріне у бронзі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1-2 вересня (№ 153/154). – С. 23


  У Києві відкрили монумент відомому маестро.
1288060
  Смоктунович Т.Л. Свою жизнь не представляю без путешествий : География. Говорят выпускники МГУ // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 48-49. – ISSN 0016-7207
1288061
   Свою Україну любіть. Йосип Гошуляк: до тебе в пісні лину, рідний краю / авт.-упоряд. Марта Онуфрів. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – 392, [2] с., [16] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Покажч. імен: с. 380-392. – Бібліогр.: с. 364 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-663-2
1288062
   Свою Україну любіть... / автор-укладач В. Буркат. – Суми : Університетська книга, 2008. – 478 с. – ISBN 978-966-680-411-5
1288063
  Лизанчук В. Свою Україну любіть... // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 3 (845), березень. – С. 85-112. – ISSN 0868-4790


  Автор статті вказує на те, що ідеологічна боротьба навколо творчості Тараса Шевченка триває досі. Влада кожної системи намагалася приватизувати Шевченка, зробити з поета "вжиток" на свою користь.
1288064
  Лизанчук В. Свою Україну любіть... = Антиукраїнська політика Московської імперської влади // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 4 (846), квітень. – С. 84-91. – ISSN 0868-4790


  Про повісті й щоденник Т. Шевченка, що написані російською мовою.
1288065
  Белогуров О.И. Своюбодноживущие нематоды семейства oncholaimidae : морфология, филогения, система и опредилитель родов мировой фауны / О.И. Белогуров, Л.С. Белогурова. – Владивосток, 1988. – 100с.
1288066
  Сидоров Кирилл Своя Арктика / Сидоров Кирилл, Морозов Герман // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 80-87 : фото
1288067
  Лескин С.Ф. Своя беда не в счёт / С.Ф. Лескин. – М., 1967. – 392с.
1288068
  Воеводин Е.В. Своя вина / Е.В. Воеводин. – Ленинград, 1981. – 431с.
1288069
  Маргарит Инна Своя вселенная / Маргарит Инна, Маргарит Татьяна // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 104-105 : фото
1288070
  Богданов Л.П. Своя высота / Л.П. Богданов. – М, 1975. – 199с.
1288071
  Вялов А.И. Своя высота / А.И. Вялов, С.Л. Выгон. – Томск, 1990. – 284с.
1288072
  Остапенко Г.Г. Своя дорога / Г.Г. Остапенко. – Магадан, 1961. – 144с.
1288073
  Балачан В.Ф. Своя дорога / В.Ф. Балачан. – Новосибирск, 1980. – 143с.
1288074
  Лапин Б.Ф. Своя жена: Повести, рассказы. / Б.Ф. Лапин. – Иркутск, 1988. – 442с.
1288075
  Бетев С.М. Своя звезда / С.М. Бетев. – Свердловск, 1966. – 158с.
1288076
  Бетев С.М. Своя звезда / С.М. Бетев. – Свердловск, 1981. – 206с.
1288077
  Даскалов С.Ц. Своя земля : роман / Стоян Ц. Даскалов ; [пер. з бол. І. Мавроді та Я. Сікорського]. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 351 с.
1288078
  Козловский М.И. Своя земля / М.И. Козловский. – Воронеж, 1969. – 224с.
1288079
  Козловский М.И. Своя земля / М.И. Козловский. – М., 1974. – 192с.
1288080
  Шеболдаев К.Д. Своя Земля : Повесть / К.Д. Шеболдаев. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 224с.
1288081
  Сбитнев Ю.Н. Своя земля и в горсти мила / Ю.Н. Сбитнев. – Москва, 1969. – 328с.
1288082
  Даскалов С.Ц. Своя земля. / С.Ц. Даскалов. – 3-е изд. – София, 1955. – 394с.
1288083
  Гриценко О.А. Своя мудрість / О.А. Гриценко. – Київ, 1998. – 183с. – ISBN 9669539412
1288084
  Шамякин И.П. Своя нелегкая дорога / И.П. Шамякин. – Москва : Советский писатель, 1990. – 336с.
1288085
  Новоскольцев В.А. Своя нога владыка. / В.А. Новоскольцев. – М., 1971. – 135с.
1288086
  Путко А.Б. Своя ноша : Роман / А.Б. Путко. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 461с.
1288087
  Николаев Н В. Своя ноша / Н В. Николаев. – Свердловск, 1977. – 271с.
1288088
  Кузьмин В.Г. Своя ноша / В.Г. Кузьмин. – Нальчик, 1984. – 302с.
1288089
  Храпова Л.Е. Своя ноша / Л.Е. Храпова. – М, 1985. – 309с.
1288090
  Абрамов К.Г. Своя ноша не в тягость : роман / К.Г. Абрамов ; авториз. пер. с морд.-эрьзя Г. Максимова. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1970. – 371 с. : ил.
1288091
  Липатов В.В. Своя ноша не тянет / В.В. Липатов. – Чита, 1959. – 187с.
1288092
  Федотов В.И. Своя песня. / В.И. Федотов. – М., 1974. – 222с.
1288093
  Макарская Т.А. Своя река / Т.А. Макарская. – М, 1970. – 104с.
1288094
  Мелещенко О.К. Своя серед своїх, своя серед чужих // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 170-173


  Про К.С. Серажим.
1288095
  Партико З. Своя сорочка ближче до тіла, або Чому аксіома, на якій грунтується політична теорія марксизму, - хибна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 листопада (№ 197/198). – С. 13
1288096
  Трегубова О. Своя стріха - своя втіха. Порівняння договорів купівлі-продажу та дарування квартири // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 7). – С. 18-19
1288097
  Перов Г.С. Своя улыбка / Г.С. Перов. – Кишинев, 1957. – 127с.
1288098
  Золотарьов Вадим Свояк Сталіна (сторінки біографії комісара державної безпеки 1-го рангу С. Ф. Реденса // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 2004. – № 1/2 (22/23). – С. 210-249
1288099
  Гилия А.И. Свояки / А.И. Гилия. – М., 1967. – 317с.
1288100
  Безносиков В.И. Свояки : повесть / В.И. Безносиков; перевод В.Стерина. – Сыктывар : Коми кн. изд-во, 1975. – 199 с.
1288101
  Москаленко А.З. Свояки. / А.З. Москаленко. – Донецк, 1962. – 163с.
1288102
  Балабольченко А. СВУ - суд над переконаннями / А. Балабольченко. – Київ : Кобза, 1994. – 113, [2] с.
1288103
  Кэрролл Дж. СВЧ-генераторы на горячих электронах = Hot electron microwave generators / Кэрролл Джон М. ; [пер. с англ. канд. физ.-мат. наук М.Е. Левинштейна и М.С. Шура ; под ред. канд. физ.-мат. наук Б.Л. Гельмонта]. – Москва : Мир, 1972. – 382 с. – Доп. тит. л.: Hot electron microwave generators. By John E. Carroll. - Предм. указ.: с. 375-377. – Библиогр.: c. 365-374
1288104
   СВЧ-генераторы плазмы : физика, техника, применение. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 222 с.
1288105
   СВЧ-диэлектрометрия биотехнологических жидкостей / Т.А. Жилякова [и др.] ; под ред. д-ра физ.-мат. наук, проф. А.Я. Кириченко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – Киев : Наукова думка, 2015. – 109, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 102-108. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1495-4
1288106
  Душин Л.А. СВЧ-интерферометры для измерения плотности плазмы в импульсном газовом разряде / Л.А. Душин. – Москва : Атомиздат, 1973. – 128 с.
1288107
  Душин Л.А. СВЧ-методы исследования плазмы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 047 / Душин Л.А. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 36 с.
1288108
   СВЧ-полупроводниковые приборы и их применение. – Москва : Мир, 1972. – 662 с.
1288109
  Шутко А.М. СВЧ-радиометрия водной поверхности и почвогрунтов. / А.М. Шутко. – М, 1986. – 188с.
1288110
   СВЧ-энергетика. – Москва : Мир
Т. 1 : Генерирование, передача, выпрямление. – 1971. – 464 с.
1288111
   СВЧ-энергетика. – Москва : Мир
Т. 2 : Применение энергии сверхвысоких частот в промышленности. – 1971. – 272 с.
1288112
   СВЧ-энергетика. – Москва : Мир
Т. 3 : Применение энергии сверхвысоких частот в медицине, науке и технике. – 1971. – 248 с.
1288113
  Колосов М.В. СВЧ генераторы и усилители на полупроводниковых приборах / М.В. Колосов, С.А. Перегонов. – Москва, 1974. – 79 с.
1288114
  Воробьев Е.А. СВЧ диэлектрики в условиях высоких температур / Е.А. Воробьев. – Москва, 1977. – 207 с.
1288115
   СВЧ излучение низкотемпературной плазмы. – Москва : Советское радио, 1974. – 256с.
1288116
  Усанов Д.А. СВЧ методы измерения параметров полупроводников / Д.А. Усанов. – Саратов : Саратовский университет, 1985. – 56 с.
1288117
  Корнблит С. СВЧ оптика : Оптические принцины в приложении к конструированию СВЧ антенн / С. Корнблит. – Москва : Связь, 1980. – 359 с.
1288118
  Каганов В.И. СВЧ полупроводниковые радиопередатчики / В.И. Каганов. – Москва, 1981. – 400 с.
1288119
   СВЧ устройства на основе джозефсоновских гетероструктур субмикронного размера,включенных в резонатор поверхностей волны / Г.А. Мелков, А.Н. Иванюта, Я.И. Кишенко, В.Ю. Малышев, В.Н. Ракша, А.М. Клушин, М. Зигель // Нанофизика и наноэлектроника, II российско-украинский семинар 22-24 2000 г., 1998
1288120
   СВЧ устройства на полупроводниковых диодах : Проектирование и расчет. – Москва : Советское радио, 1969. – 579 с.
1288121
  Хижа Г.С. СВЧ фазовращатели и переключатели / Г.С. Хижа. – М., 1984. – 185с.
1288122
  Мелков Г.А. СВЧ фильтры с использованием магнитодинамических колебаний в ферритовой сфере / Г.А. Мелков, М.Е. Ильченко // Радиотехника, 1977. – № 4
1288123
  Фуско В. СВЧ цепи : Анализ и автоматизированное проектирование / В. Фуско; Под ред. В.И.Вольмана. – Москва : Радио и связь, 1990. – 287 с.
1288124
  Кацас М. Связанная вода в важнейших типах почв Литовской ССР и изменение ее величин в связи с внесением иона кальция : Автореф... канд. хим.наук: / Кацас М.; АН Литовск. ССР. Ин-т химии и хим. технологии. – Вильнюс, 1952. – 8л.
1288125
  Злочевская Р.И. Связанная вода в глинистых грунтах / Р.И. Злочевская. – М., 1969. – 176с.
1288126
   Связанная вода в дисперсных системах. – Москва : Московский университет
Вып. 1. – 1970. – 168 с.
1288127
   Связанная вода в дисперсных системах. – Вып. 2. – Москва : Московский университет
Вып. 2. – 1972. – 214 с.
1288128
   Связанная вода в дисперсных системах. – Вып. 3. – Москва : Московский университет, 1974. – 127с.
1288129
   Связанная вода в дисперсных системах. – вып. 4. – Москва : Московский университет
вып. 4. – 1977. – 216 с.
1288130
   Связанная вода в дисперсных системах. – вып. 5. – Москва : Московский университет
Вып. 5. – 1980. – 200 с.
1288131
  Габуда С.П. Связанная вода.Факты и гипотезы / С.П. Габуда. – Новосибирск : Наука, 1982. – 159 с.
1288132
  Стеля О.Б. Связанная с ГИС фильтрационная модель для больших территорий // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 2 (101). – С. 129-138. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Приведено описание программно-моделирующего комплекса для изучения планового потока грунтовых вод. Программный комплекс состоит из: блока, реализующего численные методы решения краевых задач для моделирования потока грунтовых вод; графического ...
1288133
  Левичев А.В. Связанность пересечений и выпуклая оболочка : Автореф... канд. физ .мат.наук: 01.01.04 / Левичев А. В.; АН СССР, Сиб. от-ние Ин-т матем. – Новосибирск, 1979. – 8л.
1288134
  Карнаухов В.Г. Связанные задачи теории вязкоупругих пластин и оболочек. / В.Г. Карнаухов, И.Ф. Киричок. – Киев : Наукова думка, 1986. – 220 с.
1288135
  Карнаухов В.Г. Связанные задачи термовязкоупругости / В.Г. Карнаухов. – К., 1982. – 258с.
1288136
  Люиселл У. Связанные и параметрические колебания в электронике / У. Люиселл. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1963. – 351 с.
1288137
  Савина Н.А. Связанные колебательные системы / Н.А. Савина. – Ленинград, 1964. – 76 с.
1288138
  Лисоченко Л.В. Связанные конструкции с лексическими повторами в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Лисоченко Л.В.; МВ и ССО РСФСР. Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1972. – 19л.
1288139
  Федорова В.В. Связанные корни (основы) имен существительных и прилагательных в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Федорова В.В.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1968. – 18л.
1288140
  Боголюбов К.В. Связанные крылья / К.В. Боголюбов. – Свердловск, 1952. – 248с.
1288141
  Боголюбов К.В. Связанные крылья. - Атаман Золотой. - Грозный год / К.В. Боголюбов. – Свердловск, 1967. – 503с.
1288142
  Ганн В.В. Связанные магнитоупругие волны и ван-дер-ваальсовы силы в магнитоупорядоченных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Ганн В.В. ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1969. – 14 с. – Бібліогр.:с.14
1288143
  Пелетминский С.В. Связанные магнитоупругие колебания и ферроакустический резонанс. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Пелетминский С.В.; М-во высш.образования УССР.Харьк.ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – Харьков, 1959. – 7л.
1288144
   Связанные одной кровью // Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2013. – № 49 (361). – С. 14-19. – ISSN 2075-7093


  Кто, кого и как калечил - свидетельства пострадавших на евромайдане. Газами студентов. Глазами милиции. Глазами журналистов. Глазами медиков.
1288145
  Моцкевичус С.П. Связанные релаксационные системы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Моцкевичус С.П.; Вильнюсск. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1966. – 17л.
1288146
  Каплин Валерий Викторович Связанные состояния быстрых электронов при каналировании в монокристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Каплин Валерий Викторович; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.17-20
1288147
  Камунтавичюс Г.-П.П. Связанные состояния легчайших ядер и нижние границы для их энергий / Г.-П.П. Камунтавичюс; АНУССР. Ин-тут теоретической физики. – Киев, 1980. – 26с.
1288148
   Связанные состояния электронов в полупроводниках и металлах.. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1966. – 92 с.
1288149
  Ситенко А.Г. Связанные состязания и рассеяния / А.Г. Ситенко, др. и. – Москва, 1969
1288150
  Якубова Людмила Петровна Связанные элетроупругие колебания биморфных пьезокерамичсеских пластин : Дис... канд. физ.-матнаук: 01.02.04 / Якубова Людмила Петровна; КУ им. Т.Шевченко. Ин-т электросварки им. Е.О.Патона. – Киев, 1996. – 130л. – Бібліогр.:л.133
1288151
  Лебедевский А.С. Связання аппозиция в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Лебедевский А. С.; Кал.ГУ. – Калинин, 1972. – 32л.
1288152
  Ракович Ю. Связать всех наверх // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 13. – ISSN 1563-6755


  Существующая судебная практика доказывает необходимость проведения более тщательного анализа операций с нерезидентами на предмет связанности.
1288153
  Васильев В.М. Связб магнитных шумов с необратимыми процессами перемагничивания массивных ферромагнитных образцов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Васильев В.М.; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1975. – 25л.
1288154
   Связи армянской литературы с литературами народов СССР. – вып. 1. – Ереван, 1975. – 276 с.
1288155
  Столяров Ю.Н. Связи библиотечного фонда как системного объекта // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 9. – С. 5-9. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены связи библиотечного фонда с другими объектами внутренней и внешней среды - прямые и обратные, вещественные и энергетические, генетические, а также связи развития, преобразования, взаимодействия и другие.
1288156
  Некоз Н.Д. Связи большевистской эмиграции с партийными организациями России. 1903-1917 / Н.Д. Некоз. – Киев; Одесса, 1987. – 260с.
1288157
  Перхавко В.Б. Связи Древней Руси со славянскими странами / В.Б. Перхавко. – М., 1987. – 62с.
1288158
  Ковальский Н.П. Связи западноукраинских земель с Русским государством. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ковальский Н.П.; М-во высш.образования УССР. – Львов, 1958. – 16л.
1288159
  Расулова М.М. Связи Кавказской Албании с античным миром в IV в. до н. э. - III в.н.э. (Торг.-экон. и культурные) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Расулова М.М.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1969. – 22л.
1288160
  Инфантьев Б.Ф. Связи латышских и русских фольклористов в период латышского буржуазно-национального движения. : Автореф... канд. филолог.наук: / Инфантьев Б.Ф.; Латв. гос. ун-тет. – Рига, 1951. – 15л.
1288161
  Инфантьев Б.Т. Связи латышских и русских фольклористов. : Автореф... канд. филолог.наук: / Инфантьев Б.Т.; АН ЛатвССР. Ин-тут языка и лит-ры. – Рига, 1956. – 19л.
1288162
  Пельше Р.А. Связи латышской и русской культуры // Краткие сообщения / Институт этнографии имени Миклухо-Маклая. – Москва ; Ленинград, 1950. – Вып. 12. – С. 38-44
1288163
  Озол Я. Связи латышской и русской литературы / Я. Озол. – Рига, 1959. – 28 с.
1288164
  Оболенский Д. Связи между Византией и Русью в XI-XV вв. / Д. Оболенский. – М., 1970. – 15с.
1288165
  Холи Связи между Нилом и Волгой в XIII-XIV вв. / Холи, аль, Амин. – М., 1962. – 40с.
1288166
  Татоян П.Х. Связи между средними значениями гармонически сопряженных функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Татоян П.Х.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 7л.
1288167
   Связи между СССР и капиталистическими странами в области культуры (Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ) 1976-1985 : Аннотир. библиогр. указ. – Москва, 1987. – 705с.
1288168
  Нечитайло А.Л. Связи населения Степной Украины и Северного Кавказа в эпоху бронзы / А.Л. Нечитайло. – Киев, 1991. – 112с.
1288169
  Кархин Г.И. Связи настоящего и будущего в экономике. Науч.-тех. революция и управление / Г.И. Кархин. – М., 1970. – 238с.
1288170
  Казлаускас А. Связи общественной деятельности прогрессивных литовцев США с революционным движением Литвы в 1919-1933 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Казлаускас А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1288171
  Жугинов Е.К. Связи П.Л. Лаврова с польским революционным движением 1870-1882 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Жугинов Е.К. ; АН СССР , Ин-т славяноведения и балканистики. – Москва, 1973. – 33 с.
1288172
  Дмитриев И.Г. Связи различных хроматических характеристик графов. : Автореф... Канд.физ-матем.наук: 01.01.09 / Дмитриев И.Г.; АН СССР.Сиб.отд.ин-т.математики. – Новосибирск, 1984. – 13л.
1288173
   Связи революционеров России и Польши. ХІХ - начала ХХ в.. – М., 1968. – 420с.
1288174
  Резак Д. Связи решают все: Бизнес-сказка о Царевне-лягушке = Work the pond! / Дарси Резак при участии Джуди Томсон и Гейл Холгрен-Резак ; пер. с англ. Анастасии Камеко. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2007. – 208 с. : ил. – Парал. тит. л. англ. – (Хороший перевод!). – ISBN 978-5-902862-43-7
1288175
   Связи России с народами Балканского полуострова, первая половина XVII в. Сб. ст.. – М., 1990. – 272с.
1288176
  Киселев Д.В. Связи российских подданных с китайской преступностью на Дальнем Востоке в начале XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 141-146. – ISSN 0042-8779
1288177
  Шемет А.М. Связи Российской революционной социал-демократии с революционно-демократическими и социал-демократическими кругами Восточной Галиции (1883-1904 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шемет А. М. ; МВСО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1963. – 22 с.
1288178
  Варакута С.А. Связи с общественностью : Учебное пособие / С.А. Варакута. – Москва : ИНФРА-М, 2003. – 246с. – (Вопрос - ответ). – ISBN 5-16-000645-1


  Сущность и теоретические основы связей с общественностью. Для студентов вузов, преподавателей, руководителей организаций, менеджеров
1288179
  Кузнецов В.Ф. Связи с общественностью : теория и технологии : учебник для студентов высших учебных заведений / В.Ф. Кузнецов ; Ин-т гуманитарного образования. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Аспект Пресс, 2008. – 302с. – ISBN 978-5-7567-0457-0
1288180
  Иванова Д.И. Связи с общественностью и массовые коммуникации в контексте формирования современного постиндустриального общества // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2013. – № 3 (71). – С. 161-164. – ISSN 1680-2721
1288181
  Лещенко Т.А. Связи с общественностью как системообразующий элемент субкультуры бизнес-общества: социологический аспект / Т.А. Лещенко, Н.Я. Павлюк // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 177-190. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1288182
  Пономарев Н.Ф. Связи с общественностью: социально-психологические аспекты : учеб. пособие / Н.Ф. Пономарев. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2008. – 208 с. : ил. – Библиогр.: с. 141-144. – (Учебное пособие). – ISBN 978-5-91180-971-3
1288183
  Газдапустаи Д. Связи Северного Кавказа с Передней Азией и Центральной Европой в эпоху перехода от бронзы к железу : Автореф... канд. ист.наук: / Газдапустаи Д.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Ист. фак. Кафедра археологии. – Л., 1962. – 12л.
1288184
  Чеснокова Л.Д. Связи слов в современном русском языке / Л.Д. Чеснокова. – М, 1980. – 110с.
1288185
  Орел В. Связи Т.Г. Шевченко с Северным Кавказом // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 18 : Історія. – 279-288. – ISSN 1728-9572
1288186
   Связи энтомофаун Северной Европы и Сибири: сб. науч. тр.. – Л., 1988. – 185с.
1288187
   Связисты в борьбе за власть Советов. Воспоминания.. – М., 1964. – 166с.
1288188
  Пересыпкин И.Т. Связисты в годы Великой Отечественной. / И.Т. Пересыпкин. – Москва, 1972. – 248с.
1288189
  Шпанов Н.Н. Связная Цзинь Фын / Н.Н. Шпанов. – Москва, 1955. – 111с.
1288190
  Смеляков Я. Связной Ленина / Я. Смеляков. – Москва, 1970. – 48с.
1288191
  Котенко А Е. Связной Москвы / А Е. Котенко, В.П. Сугоняй. – М, 1975. – 200с.
1288192
  Сергеев А.Н. Связной: повести. / А.Н. Сергеев. – Алма-Ата, 1985. – 336с.
1288193
  Спесивых В.Л. Связности типа (pq) в дифференцируемых расслоениях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Спесивых В.Л.; ОГУ. – Одесса, 1980. – 16л.
1288194
  Гайбуллаев Л. Связность в метрических пространствах над полуполями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Гайбуллаев Л.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по мех.-мат. специальностям Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1970. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1288195
  Кадрович. И.К. Связность в научно-техническом тексте : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кадрович. И. К.; Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1990. – 24л.
1288196
  Кощеев В.А. Связность и аппроксимативные свойства множеств в линейных нормированных пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кощеев В.А.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1977. – 11л.
1288197
  Бородин А.Л. Связность и крошение глыб пахотных почв // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 112-118 : табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0587-2596
1288198
  Иконников Ю.М. Связные истории / Ю.М. Иконников, А.А. Тарасов. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 304 с.
1288199
  Энтин М.Ю. Связные передатчики дециметрового и сантиметрового диапазонов / М.Ю. Энтин. – Москва
Ч. 1. – 1973. – 94 с.
1288200
  Азбукин Б.П. Связные подполья / Б.П. Азбукин. – Симферополь, 1959. – 287 с.
1288201
  Никитина Е.И. Связный текст на уроках русского языка / Е.И. Никитина. – М, 1966. – 328с.
1288202
  Бубнов Г.Ф. Связующая нить / Г.Ф. Бубнов. – Минск, 1975. – 78с.
1288203
  Щипахина Л.В. Связующая нить / Л.В. Щипахина. – Москва, 1989. – 220с.
1288204
   Связующая нить: праздники, обряды, традиции. Сб.. – М., 1984. – 142с.
1288205
  Пастернак Б.Л. Связующая нить: сб. / Б.Л. Пастернак, А.Г. Тышлер. – Ставрополь, 1990. – 203с.
1288206
  Банцекин Н.Б. Связующее звено между нацией и Содружеством франкоязычных государств // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1989. – № 4 (72) : Актуальные моменты. Администрация Буша и взаимоотношения между США и СССР. Обеспечение безопасности в АТР. Новые методы обработки почвы в США. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 47-57
1288207
  Иртуганова С.Х. Связующие на основе отходов феноло-ацетонового производства для древпластиков. : Автореф... канд. хим.наук: / Иртуганова С.Х.; Новочеркас. политехн. ин-тут им. С.Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1964. – 20л.
1288208
  Омелянский В.Л. Связывание атмосферного азота почвенными микробами : Монография 5 / В.Л. Омелянский; Монографии, издаваемые Комиссией по изучению естественных производительных сил России при Российской АН. – Петроград, 1923. – 167с. : 33 рис. + 5 фототипических табл.
1288209
   Связывание меди (II) необратимо сорбированными на каолините и свободными гуминовыми веществами / В.А. Холодов, А.В. Кирюшин, Н.В. Ярославцева, А.С. Фрид // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 803-811 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0032-180Х
1288210
   Связывание молекулярного азота клубеньковыми бактериями в симбиотических и культуральных условиях.. – Киев : Наукова думка, 1984. – 223с.
1288211
  Пассова Р.Б. Связывание органических и минеральных ионов плазматическими мембранами нервов краба. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.17 / Пассова Р.Б.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л, 1973. – 20л.
1288212
  Гринфельдт Марина Григорьевна Связывание органических красителей и катионов щелочных металловлицеринизированными мышечным волокнами и катомиозином : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.017 / Гринфельдт Марина Григорьевна;. – Л., 1989. – 21л.
1288213
  Спиридонова В.А. Связывание рибосомных РНК с белками рибосом, ковалентно закрепленных на полимерных носителях. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Спиридонова В.А.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1973. – 16л.
1288214
  Гнатив В.И. Связывание фенолов тканями крупного рогатого скота и свиней в онтогенезе : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Гнатив В.И. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1968. – 19 с.
1288215
  Пересыпкин И.Т. Связь - важнейшее средство управления войсками в Великой Отечественной войне. / И.Т. Пересыпкин. – Москва, 1976. – 47с.
1288216
  Добровольский А.Г. Связь - ценой жизни / А.Г. Добровольский. – К, 1988. – 237с.
1288217
  Тихомиров Анатолий Иванович Связь : Стихи / Тихомиров Анатолий Иванович. – Москва : Советский писатель, 1981. – 87 с.
1288218
  Убогий Ю.В. Связь / Ю.В. Убогий. – М, 1986. – 286с.
1288219
  Бибик З.И. Связь акустической эмиссии с эволюцией дисклокационной структуры при деформации поли- и монокристаллов алюминия и алюминиевых сплавов Д16 и АМг6. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Бибик З.И.; МВи ССО УССР. – Харьков, 1985. – 17л.
1288220
  Ляшкевич З.М. Связь альпийского магматизма со структурно-разломной тектоникой Карпат // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 3. – С. 144-150 : Рис., карта. – Бібліогр.: с. 149-150. – ISSN 0203-3100
1288221
  Жаботинский М.Е. Связь будущего / М.Е. Жаботинский. – Москва, 1982. – 64 с.
1288222
  Пересыпкин И.Т. Связь в Великой Отечественной войне. / И.Т. Пересыпкин. – Москва, 1973. – 283с.
1288223
   Связь в десятой пятилетке : бытовая радиоэлектроника. – Москва : Знание, 1977. – 63 с.
1288224
  Нуждина М.А. Связь вариаций аномалий температуры и озона в квазидвухлетнем цикле // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 52-59. – (Астрономія ; Вип. 32)


  Установлена взаимосвязь квазидвухлетних вариаций в ходе аномалий приземной температуры и общего содержания озона
1288225
  Мерзляков С. Связь воображения и шизофрении в контексте "трудной проблемы сознания" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 137-138
1288226
   Связь воспитания и обучения с трудом в сельской школе. Сб. ст.. – М., 1960. – 136с.
1288227
  Либединский Ю.Н. Связь времен / Ю.Н. Либединский. – Москва, 1962. – 928с.
1288228
  Веленгурин Н.Ф. Связь времен / Н.Ф. Веленгурин. – Краснодар, 1969. – 344 с.
1288229
  Подольный Р.Г. Связь времен / Р.Г. Подольный. – Москва, 1969. – 238с.
1288230
  Стариков Д.В. Связь времен / Д.В. Стариков. – Москва, 1970. – 350 с.
1288231
  Бродский Б.И. Связь времен / Б.И. Бродский. – Москва : Детская литература, 1974. – 223 с.
1288232
  Долинский М. Связь времен / М. Долинский. – М., 1976. – 327с.
1288233
  Идашкин Ю.В. Связь времен : очерки / Ю.В. Идашкин. – Москва : Современник, 1978. – 224 с.
1288234
  Мусин Ф.М. Связь времен / Ф.М. Мусин. – Казань, 1979. – 224с.
1288235
  Сергеев М.Д. Связь времен / М.Д. Сергеев. – Иркутск, 1980. – 303с.
1288236
  Хатунцев Н.Б. Связь времен : стихи / Николай Хатунцев ; пер. с азерб. – Баку : Язычы, 1981. – 100 с.
1288237
  Мелибеев П.П. Связь времен / П.П. Мелибеев. – Ставрополь, 1983. – 350 с.
1288238
  Нестеров Ф.Ф. Связь времен / Ф.Ф. Нестеров. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 239с.
1288239
  Нестеров Ф.Ф. Связь времен / Ф.Ф. Нестеров. – 3-е изд. – Москва, 1987. – 237с.
1288240
  Медведев Р.А. Связь времен / Р.А. Медведев. – Ставрополь, 1992. – 604с.
1288241
  Оскоцкий В.Д. Связь времен. / В.Д. Оскоцкий. – Москва, 1974. – 159с.
1288242
  Черный К Б. Связь времен. / К Б. Черный, . – Тбилиси, 1974. – 188с.
1288243
  Черевков К.П. Связь времен. / К.П. Черевков. – Москва, 1977. – 48с.
1288244
  Трубецкой Б.А. Связь времен: пробл. эстетики, критики, журналистики. Сб. ст. / Б.А. Трубецкой. – Кишинев, 1978. – 220с.
1288245
  Куренев Г.С. Связь времен: Стихи. / Г.С. Куренев. – М., 1986. – 125с.
1288246
  Ермилов В.В. Связь времени. О традициях советской литературы. / В.В. Ермилов. – Москва : Советская Россия, 1964. – 414 с.
1288247
   Связь вуза с производством - необходимое условие подготовки современного инженера : Библиограф. указ. отеч. и заруб. лит-ры 1980-1984. – Киев, 1984. – 72с.
1288248
  Багир-Заде Связь высшего образования с производством : международная ассоциация университетов : шестая генеральная конференция, Москва, 19-25 августа 1975 г. / Ф.М. Багир-Заде. – Баку : [б. и.], 1975. – 17 с.
1288249
  Кузнецов Н.Я. Связь географического распространения белянок (Lepidoptera, Asciidae) с распространением их кормовых растений и с химизмом последних : (Представлено Академии 20 февраля 1929 г.) / Н.Я. Кузнецов (З.М.) // Компакт - 252395 / Н.Я. Кузнецов. – С. 49-63
1288250
  Кузнецов Н.Я. Связь географического распространения белянок с распространением их кормовых растений и с химизмом последних / Н.Я. Кузнецов, 1930. – 49-63с.
1288251
  Кошелевский В.К. Связь геомагнитных пульсаций Pi2 с развитием геофизических явлений в авроральной и субавроральной областях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Кошелевский В.К.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1288252
  Лысенко Е.В. Связь давления в трубке Пито с параметрами сверхзвукового потока разреженного газа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Лысенко Е.В.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т теорет. и приклад. механики. – Новосибирск, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1288253
  Вознюк Л.В. Связь деепричастия с глаголом-сказуемым и с подлежащим в предложении: лингводидактический аспект // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 5 (41). – С. 21-24
1288254
  Ахмедов Исмаил Ахмед оглы Связь деепричастия с наречием в азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Ахмедов Исмаил Ахмед оглы; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1981. – 22л.
1288255
  Троицкий В.Е. Связь дейтонного формфактора с физической S-матрицей / В.Е. Троицкий, Ю. Широков. – К, 1968. – 11с.
1288256
  Яшенко Н.Я. Связь железного и медного орудения с крыкудукским интрузивным комплексом на примере месторождений атансор и ичкеульмес (Северный Кавказ) : Автореф... канд. геол.наук: 130 / Яшенко Н.Я.; МГУ. – М., 1968. – 17л.
1288257
  Судовцев В.А. Связь и инстранные языки на службе Олимпийских игр. / В.А. Судовцев. – М., 1978. – 348с.
1288258
   Связь и обособленность.. – К., 1988. – 295с.
1288259
  Остапенко С.В. Связь и причинность: гносеологическая природа их взаимодействия // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 67 : Эвристическая роль принципа всеобщей связи в естествознании и социальной практике
1288260
  Столяров Ю.Н. Связь и противоречия трех дисциплин // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 2-5. – ISSN 1560-7968


  Доктор педагогических наук Юрий Николаевич Столяров предложил редакции журнала серию из трех статей, посвященных соотношению библиографоведения с библиотековедением и книговедением. Публикуемая статья - первая из этой серии.
1288261
  Самченко Владимир Николаевич Связь и свобода: Эволюция связи в природе и обществе : Автореф... доктора философ.наук: 09.00.01 / Самченко Владимир Николаевич; Гос. комитет Росс. Федер. по высшему образов. Тюменский госуд. ун-тет. – Тюмень, 1996. – 27л.
1288262
   Связь изменений климата с геомагнитным полем. 1. Пространственно-временная структура магнитного поля Земли и климата в ХХ в. / В.Г. Бахмутов, В.Ф. Мартазинова, Н.Л. Килифарска, Г.В. Мельник, Е.К. Иванова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 1. – С. 81-104 : рис. – Библиогр.: с. 100-104. – ISSN 0203-3100
1288263
  Килифарска Н.А. Связь изменений климата с геомагнитным полем. 2. Возможный механизм / Н.А. Килифарска, В.Г. Бахмутов, Г.В. Мельник // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 5. – С. 66-92 : рис., табл. – Библиогр.: с. 87-89. – ISSN 0203-3100
1288264
  Килифарска Н.А. Связь изменений климата с геомагнитным полем. 3. Северное и Южное полушария / Н.А. Килифарска, В.Г. Бахмутов, Г.В. Мельник // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 52-71 : рис., табл. – Библиогр.: с. 68-71. – ISSN 0203-3100
1288265
  Альшиц Л.К. Связь изменения радиочувствительности семян гороха в процессе набухания и прорастания с пострадиационным восстановлением : Автореф... канд. биол.наук: 090 / Альшиц Л.К.; АН СССР. Уральский филиал. Ин-т экологии растений и животных. – Свердловск, 1969. – 24л.
1288266
   Связь изучения теории с формированием речевых навыков учащихся в школьном преподавании русского языка: межвуз. сб. науч. тр.. – Куйбышев, 1983. – 70с.
1288267
  Коноплева Т. Связь квантовой механики и трансакционной психологии на примере проблемы "Глубокой реальности". // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 261-263
1288268
  Якубович А.Я. Связь классификации пространств Эйнштейна по рангам матриц тензора кривизны с классификацией Петрова / А.Я. Якубович. – К, 1971. – 19с.
1288269
  Збарский И.С. Связь классного и внеклассного чтения как средство литературного развития учащихся 4-8 классво : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Збарский И.С.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1288270
  Пушкарева М.Д. Связь классных и внеклассных занятий по литературе. V-VI кл. / М.Д. Пушкарева, М.А. Снежневская. – М., 1963. – 152 с.
1288271
  Христенко Маргарита Александровна Связь классных и внеклассных занятий при изучении обзорных тем в старших классах. (На материале "Литература второго периода рус. освбодит. движения") : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Христенко Маргарита Александровна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1975. – 26л.
1288272
  Терехин А.Т. Связь когнитивных качеств студентов вузов с их отчисляемостью / А.Т. Терехин, Е.В. Чмыхова // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 10. – С. 79-84. – ISSN 1609-4646
1288273
  Евдокимов Ю.В. Связь кометы Джакобини-Циннера с метеорным потоком Драконид. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Евдокимов Ю.В.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1955. – 12л.
1288274
  Карякина Т.А. Связь кристалломорфологии кварца с его дефектами : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Карякина Т. А.; Лен. горный ин-т. – Л., 1968. – 19л.
1288275
  Маилов И.М. Связь курса ботаники с трудом по выращиванию растений и влияние этой связи на знания учащихся (На матер. школ АзССР) : Автореф... канд. пед.наук: / Маилов И. М.; Аз. гос. пед. ин-т. – Баку, 1966. – 28л.
1288276
  Хусанов Ботир Связь курса физики средней школы с вопросами комплексной механизации сельского хозяйства (на материалах сельской средней школы УзССР) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Хусанов Ботир; М-во просвещения УзССР. Ташкентский гос. пед. ин-т им. Низами. – Ташкент, 1974. – 41л.
1288277
  Фаязов Дж Связь курса химии с сельским хозяйством в школах Узбекистана. : Автореф... канд. пед.наук: / Фаязов Дж; Ташкент. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1965. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1288278
  Красильщиков О.А. Связь люминесцентных свойств флюорита с его минералого-геохимическими особенностями : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: 127 / Красильщиков О.А.; АН УССР. Ин-т геохимии и физики минералов. – К., 1971. – 26л.
1288279
   Связь магматизма и эндогенной минерагении с блоковй тектоникой.. – М., 1969. – 264с.
1288280
  Сараджишвили Г.Д. Связь магнитных свойст некоторых вулканических горных пород с механическими напряжениями : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.12 / Сараджишвили Г. Д.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1974. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1288281
  Грегор Т. Связь магнитных свойств гранитоидов Западных Карпат с их петрогенезисом и потенциальной рудоностностью // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1991. – С. 129-135 : Рис. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 17). – ISSN 0203-7319


  Приведены результаты разделения гранитоидов Западных Карпат на магнетитовую и ильменитовую серии по значениям магнитной восприимчивости в соответствии с классификацией Ишигара для фанерозойских граноитоидов. Показана приуроченность полиметаллических ...
1288282
  Печерский Д.М. Связь магнитных свойств гранитоидов с условиями их образования (по материалам исследований на Северо-Востоке СССР) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Печерский Д.М.; МГУ. Северо-Восточн. комплексный науч.-исслед. ин-т Сибирского отд. АН СССР. – М., 1963. – 18л.
1288283
  Печерский Д.М. Связь магнитных свойств изверженных горных пород с условиями их образования : Автореф... д-ра геол.-мин.наук: 04.051 / Печерский Д.М.; МГУ. – М., 1971. – 24л.
1288284
  Шеремета М.Н. Связь между асимптотикой аналитических функций и коэффициентами их степенных разложений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 002 / Шеремета М.Н. ; Ростов. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1969. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
1288285
  Айвазов И.В. Связь между балльностью и количественными характеристиками сейсмических колебаний при землетрясениях Кавказа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Айвазов И.В.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1961. – 8л.
1288286
  Клаузиус Р. Связь между великими деятелями природы : Речь, Р. Клазиуса, произнес. при вступлении в должность ректора Бон. ун-та 18 окт. 1884 г. / пер. с нем. И.Н. Красовского. – Киев : В унив. тип. (И.И. Завадского), 1885. – 15 с. – Без ориг. обл. - Отд. оттиск: Журнал элементарной математики / Изд. проф. В.П. Ермаковым
1288287
  Бубма В. Связь между магнитным полем и движением в одиночных солненчных пятнах : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Бубма В.; Гос. астрон. ин-т. – М., 1959. – 7л.
1288288
  Скопенко В.В. Связь между моделями, описывающими сорбцию химически модифицированными кремнеземами / В.В. Скопенко, Ю.В. Холин, В.Н. и др. Зайцев // Журн. физ. химии, 1993. – №4
1288289
  Оганесян Р.О. Связь между морфогенетическими и электрофизиологическими процессами в глазу амфибий : Автореф... канд. биол.наук: / Оганесян Р. О.; МГУ, Биол. почв. фак. – М., 1969. – 16л.
1288290
  Путилов С.В. Связь между подгрупповым и нормальным строением конечных групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Путилов С.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 12л.
1288291
  Путилов Сергей Васильевич Связь между подгрупповым и нормальным строением конечных групп : Дис... кнд. физ-мат.наук: 01.01.06. / Путилов Сергей Васильевич; Ин-т матем. – Гомель, 1983. – 110л. – Бібліогр.:л.105-110
1288292
  Шувалов Ю.Н. Связь между распределением электронной плотности и элктропроводности кристаллов сернистого кадмия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шувалов Ю.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 9л.
1288293
  Гермелис А.А. Связь между реологическими харатеристиками некоторых полимерных материалов, определенными при разных режимах нагружения и температурах. : Автореф... Канд.техн.наук: 076 / Гермелис А.А.; Объед.совет.Отд-ния физ-техн.наук. – Рига, 1969. – 20л.
1288294
  Островский И.В. Связь между ростом мероморфной функции и распределениме ее значений по аргументам. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Островский И.В.; М-во высш.образования УССР. – Харьков, 1958. – 11л.
1288295
  Фрейд З. Связь между символом и симптомом // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (21). – С. 60-61. – ISSN 2307-3195
1288296
  Зепе М.Д. Связь между спектрами комбинационного рассеяния и электронными спектрами молекул : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зепе М.Д.; АН Латвийской ССР. Ин-т физики. – Рига, 1952. – 8 с.
1288297
  Куриленко Анатолий Иванович Связь между структурой и деформационно-прочностными свойствами привитых сополимеров : Автореф... д-ра хим.наук: 01.04.19 / Куриленко Анатолий Иванович; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1980. – 48л.
1288298
  Герайзаде П А. Связь между тепло- и гидрофизическими свойствами некоторых типов почв Азербайджанской ССР. : Автореф... Канд.техн.наук: 116.98 / Герайзаде А.П,; Всесоюз.акад.с-х наук. – Л, 1970. – 19л.
1288299
  Ильин Сергей Иванович Связь между упругими и неупругими магнитомеханическими явлениями в ферромагнитных материалах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Ильин Сергей Иванович; МВ и ССО РСФСР. Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 18л.
1288300
  Карамушка Т.В. Связь между уровнем развития готовности аспирантов к осуществлению профессиональной карьеры и ролевым взаимодействием // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 4 (11). – С. 54-63 : рис., табл. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 2411-3190
1288301
  Микшите Связь между установлением пространственных соотношений и склонностью к специальности : Автореф... канд. псих.наук: 19.00.07 / Микшите О.-Г.И.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1974. – 36л.
1288302
  Петросян К.А. Связь между устройствами дискретной техники / Киров Арутюнович Петросян, Роберт Варткесович Атоян. – Москва : Связь, 1977. – 41 с. : ил. – Библиогр.: с. 41 (10 назв.)


  Автоматизированные системы планирования и управления - Средства связи
1288303
   Связь мелового и палеогенового вулканизма Армении с типами развития геосинклинальных прогибов.. – М., 1968. – 156с.
1288304
  Жарикова А.Е. Связь менталитета и корпоративной культуры в России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.154-156. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1288305
   Связь метаболизма углерода и азота при фотосинтезе: тезисы докладов. – Пущино, 1985. – 112с.
1288306
   Связь металлогении с глубинным строением земной коры центральной части Средней Азии.. – Ташкент, 1987. – 122с.
1288307
  Виленский В.А. Связь микрофазового разделения в полиуретанах и полиуретановых ионометрах со строением и составом жестких и гибких сегментов. : Автореф... д-ра хим.наук: 01.04.19 / Виленский В.А.; Ин-т химии высокомолекул. соед. – К., 1991. – 38л.
1288308
  Семенов С.В. Связь множественных процессов с упругим рассеяниям при высоких энергиях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Семенов С.В.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1977. – 8л.
1288309
  Демедюк Ю.Н. Связь морфологии ходов пещеры Оптимистическая с литологией карстующихся пород // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 130-135 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
1288310
  Айламазьян А.М. Связь моторики человека с его личностными характеристиками / А.М. Айламазьян, Т.С. Князева // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 2. – С. 62-73. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Рассматриваются теоретические аспекты проблемы моторных проявлений личностных характеристик человека, а также понятия телесности личности в философии и антропологии. Предлагается рассматривать телесность личности в психологии как текуче-сущностный ...
1288311
   Связь на сверхвысоких частотах. – Москва : Связь, 1967. – 615 с.
1288312
   Связь науки конституционного (государственного) права с юридической практикой в истории одесской школы права // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 4. – С.19-101. – ISSN 1561-4999
1288313
  Капченко Л.Н. Связь нефти, рассолов и соли в земной коре / Л.Н. Капченко. – Ленинград : Недра, 1974. – 184с.
1288314
  Герасимова О.П. Связь нового материала с пройденным в устном изложении знаний учителем на уроке. : Автореф... Канд.пед.наук: / Герасимова О.П.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1954. – 12л.
1288315
  Жидкова Е.И. Связь обвинения и пределов досудебного производства по уголовному делу // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 79-89. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
1288316
  Левшов Н.Н. Связь обеспечим! / Н.Н. Левшов. – М, 1990. – 47с.
1288317
  Федулова Н.Г. Связь обмена поли- -оксибутирата с азотфиксацией и фотосинтезом. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Федулова Н.Г.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1980. – 25л.
1288318
  Балаклевский А.И. Связь обмена тиамина с холинэргическими процессами в организме и отношение тиамина /и некоторых его производных/ к основным компонентам холэргической системы. : Автореф... канд. биол.наук: / Балаклевский А.И.; АН Латв.ССР. – Гродно, 1965. – 28л.
1288319
  Потанина Л.Т. Связь образно-символического мышления с развитием ценностно-смысловых представлений личности / Л.Т. Потанина, А.Н. Гусев // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 2. – С. 30-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Образно-символическое мышление, исследуемое в контексте развития ценностно-нравственной структуры личности, рассматривается как особый вид деятельности, обусловленный спецификой процессов абстрагирования, обобщения, с одной стороны, и связанный с ...
1288320
   Связь обучения в восьмилетней школе с жизнью.. – М., 1962. – 407с.
1288321
  Айсин А.И. Связь обучения геометрии с практической деятельностью учащихся восьмилетней вечерней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Айсин А.И.; Калининский гос. пед. ин-т им. М.И.Калинина. – Калинин, 1969. – 25л.
1288322
  Цыбульская Г.Н. Связь обучения математике с производительным трудом учащихся средних профессионально-технических училищ : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Цыбульская Г. Н.; НИИ педагог. УССР. – К., 1982. – 24л.
1288323
   Связь обучения с жизнью при изучении биологии и основ сельскохозяйственного производства. Сб. ст.. – М., 1959. – 75с.
1288324
  Анисов М.И. Связь обучения с жизнью, с трудом учащихся в учебном процессе фабрично-заводских семилеток (ФЗС) РСФСР : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Анисов М.И. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1966. – 20 с.
1288325
   Связь обучения с жизнью, с трудом учащихся. Сб. ст.. – М., 1963. – 224с.
1288326
   Связь обучения с жизнью. Сб. Ст.. – Воронеж, 1961. – 92с.
1288327
  Рут Н.А. Связь обучения с общественно полезным производительным трудом учащихся / Н.А. Рут. – М, 1963. – 264с.
1288328
   Связь обучения с производительным трудом.. – Оренбург, 1959. – 52с.
1288329
  Избештский И.Л. Связь обучения с производственным опытом учащихся сельской вечерней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Избештский И.Л.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра общей педагогики. – Кишинев, 1967. – 23л.
1288330
  Эсперанса С М.Б. Связь обучения с производственным трудом как необходимое условие политихнической подготовки учащихся. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Эсперанса М.Б.С.; АПН СССР. – М, 1977. – 20л.
1288331
   Связь обучения с трудом в средней школе с дифференцированным обучением.. – М., 1962. – 244с.
1288332
  Пискунов Михаил Устинович Связь обучения с трудом как фактор всестороннего развития учащихся (дидактические основы) : Автореф... д-ра пед.наук: 13.00.01 / Пискунов Михаил Устинович; Белорусск. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 46л.
1288333
  Ермаков П.А. Связь обучения физике с производственным опытом учащихся вечерней школы, занятых в сельском хозяйстве : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Ермаков П.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1969. – 20л.
1288334
  Ляхович В.В. Связь оруденения с магматизмом / В.В. Ляхович. – М., 1976. – 424с.
1288335
  Беспалова Т.М. Связь ответственности с особенностями темперамента курсантов военного вуза // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Рос. акад. образования ; Федерал. гос. науч. учреждение "Ин-т социализации образов." ; Московский психолого-социал. ун-т. – Москва, 2014. – № 3 (55). – С. 187-195. – ISSN 2073-8536


  В статье представлена оценка уровня сформированности коммуникативной компетентности методом тестирования по пяти основным компонентам: знаниям, умениям (опыту), отношениям, эмоционально-волевой регуляции, готовности. The article presents an ...
1288336
  Гуцол Т.Д. Связь параметров кровотока животных с его электромагнитным излучением // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 149-157 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 2410-1125
1288337
   Связь параметров шумановского резонанса с температурой на африканском континенте / А.В. Пазнухов, Ю.М. Ямпольский, А.П. Николаенко, А.В. Колосков // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" ; голов. ред.: П.Ф. Гожик ; редкол.: Т.В. Берегева, С.Ю. Бортник, Н.І. Бурау [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – C. 104-112. – ISSN 1727-7485
1288338
  Намгаладзе А.А. Связь периодов геомагнитных микропульсаций с концентрацией магнитосферной плазмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.051 / Намгаладзе А.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Физ. фак. – Л., 1970. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1288339
   Связь поверхностных структур земной коры с глубинными. – Киев : Наукова думка, 1971. – 372с.
1288340
   Связь поверхностных структур Кировоградского рудного района (Украинский щит) с локальными неоднородностями коры и рельефом раздела Мохо / В.И. Старостенко, В.И. Казанский, Г.М. Дрогицкая, О.Ф. Макивчук, Н.И. Попов // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 1. – С. 3-21 : Рис. – Бібліогр.: 33 назви. – ISSN 0203-3100
1288341
  Малахов С.И. Связь показателей интеллекта с копинг-стилями у студентов гуманитарной и негуанитарной специализации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 67-75. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1288342
  Кузнецов Г.Ф. Связь полигонизации и рекристаллизации с пластической деформацией монокристаллов аллюминия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кузнецов Г.Ф. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1967. – 14 с.
1288343
  Жевандров Н.Д. Связь поляризации люминесценции и других оптических свойств производства антацена с их структурой : Автореф... канд. физ. мат.мнаук: / Жевандров Н. Д.; Физич. ин-т АН СССР. – Москва, 1951. – 12 с.
1288344
  Локалова Н.П. Связь понимания предмета психологии и профессионального мышления психологов // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 3. – С.74-81. – ISSN 0205-9592
1288345
   Связь потребления метана с дыханием почв и травяно-мохового яруса в лесных экосистемах южной тайги Западной Сибири / А.Ф. Сабреков, М.В. Глаголев, И.А. Фастовец, Б.А. Смоленцев, Д.В. Ильясов, Ш.Ш. Максютов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 8. – С. 963-973 : рис., табл. – Библиогр.: 46 назв. – ISSN 0032-180Х
1288346
  Падалко Н.В. Связь преподавания биологии с практикой сельского хозяйства / Н.В. Падалко. – М, 1955. – 24с.
1288347
   Связь преподавания диалектического материализма и естественных наук в техническом вузе.. – К.-Одесса, 1980. – 104с.
1288348
   Связь преподавания иностранных языков с профессиональной подготовкой студентов.. – Л., 1970. – 207с.
1288349
  Абдулкеримов Т.А. Связь преподавания курса ботаники с жизнью в условиях Азербайджанской ССР : Автореф... Канд.пед.наук: 732 / Абдулкеримов Т.А.; Азербайдж.гос. пед. ин-т. – Баку, 1968. – 24л.
1288350
  Зафирис Н.П. Связь преподавания физики с жизнью (Из опыта работы)р10 / Н.П. Зафирис. – Алма-Ата, 1964. – 59 с.
1288351
   Связь преподавания философии с профилирующими дисциплинами. Сб. ст.. – Иркутск, 1974. – 125с.
1288352
  Волков В.М. Связь преподавания химии с трудом учащихся вечерней (сменной) школы / В.М. Волков. – Москва : Издателство АПН РСФСР, 1960. – 81 с.
1288353
  Федотова Л.Г. Связь преподавания экономической географии зарубежных стран с современностью как важнейшее условие формирование познавательных интересов учащихся вечерней школы. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Федотова Л.Г.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1288354
  Яблонский М.П. Связь пропаганды с жизнью. / М.П. Яблонский. – М., 1963. – 72с.
1288355
   Связь пропаганды с жизнью.. – Л., 1976. – 67с.
1288356
  Задорожная Г.А. Связь пространственной вариации твердости чернозема с экологической структурой растительного сообщества // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2017. – Вип. 86. – С. 69-78 : рис., табл. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 0587-2596
1288357
  Кизима В.В. Связь психики, соматики и деятельности человека с позиций метафизики тотальности // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 175-177. – ISSN 2077-8309
1288358
  Лаврищева Е.М. Связь разноязыковых модулей в ОС ЕС / Е.М. Лаврищева, В.Н. Грищенко. – Москва, 1982. – 127с.
1288359
  Ноздренко Д.Н. Связь реакций нейронов моторной коры кошки с мышечной активностью при переходе локтевого сустава передней лапы из одного равновесного состояния в другое // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 153-159. – ISSN 1023-2427


  В экспериментах на наркотизированных котах проведено исследование динамики формирования моторных команд в сенсомоторной коре в процессе выполнения целенаправленных, небаллистических движений локтевого сустава
1288360
  Горелов С.К. Связь рельефа Копетдага с глубинными структурами и сейсимчностью / С.К. Горелов. – Москва : Наука, 1979. – 108 с.
1288361
  Григорьев А. Связь С-программ с операционной системой / А. Григорьев. – 2-е изд., испр. – Москва : Диалог-Мифи
3. – 1991. – 64 с.
1288362
  Даниленко Т.С. Связь с геодезическими пунктами, закрепленными на сооружениях / Т.С. Даниленко; науч. ред. Н.Н. Лебедев. – Москва : Недра, 1969. – 104 с.
1288363
   Связь с космосом // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – август, № 119. – С. 90-99 : фото
1288364
  Юрчук Н. Связь с рейтингом. Мнение руководителей вузов // Сегодня. – Киев, 2013. – 21 мая (№ 106). – С. 14


  [В том числе Владимир Бугров, проректор по научно-педагогической работе КНУ им. Тараса Шевченко.]
1288365
  Сытинский А.Д. Связь сейсмичности Земли с солнечной активностью и атмосферными процессами. / А.Д. Сытинский. – Л., 1987. – 97с.
1288366
  Пересыпкин И.Т. Связь сердец боевых. Автобиогр. очерк. / И.Т. Пересыпкин. – Донецк, 1974. – 174с.
1288367
  Заец Л.Н. Связь скоростного строения мантии под Таиландом и его окружением с сейсмичностью региона / Л.Н. Заец, И.В. Бугаенко, Т.А. Цветкова // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 1 (57). – С. 48-56 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1684-2189
1288368
  Спиро Н.С. Связь состава поглощенного комплекса со средой осадкообразования. : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: / Спиро Н.С.; Всесоюз. нефт. науч.-исслед. геол. ин-т. – Л., 1965. – 36л.
1288369
  Барашкова Е.П. Связь составляющих радиационного баланса с метеорологическими условиями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Барашкова Е.П.; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1960. – 16л.
1288370
  Плесский Б.В. Связь состояний в общей теории систем / Б.В. Плесский, Г.А. Поликарпов, А.И. Уемов // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1988. – Вып. 66 : Философские проблемы физики, кибернетики, математики
1288371
  Косарик М.А. Связь социокультурного контекста и лингвистической доктрины: становление идей универсальной грамматики в Португалии XVI-XVII вв. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 71-94. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385


  Португальские филологические сочинения, предшествующие грамматике Пор-Рояля, сохраняли, в силу особенностей социокультурного контекста Португалии 16-17 вв., идеи средневек. лингвистики, находясь при этом в русле ренессансных воззрений на язык. ...
1288372
   Связь стратегий межличностного познания с личностными и интеллектуальными особенностями подростков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 100-109. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1288373
  Воробьев Леонид Николаевич Связь структурных и каталитических свойств катализаторов гидроочистки на основе алюмомолибденовой и алюмоникль-молибденовой систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Воробьев Леонид Николаевич; Киевск. политехн. ин-т 50-летия Вел. Окт. соц. рев-ции. – К., 1980. – 20л.
1288374
   Связь структурных элементов Приазовского геоблока Украинского щита с геоэлектрической моделью раздела Мохоровичича / П.И. Пигулевский, Б.З. Берзенин, А.Г. Насад, А.Я. Радзивилл // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 54-57 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1288375
  Турченко С.И. Связь сульфидного оруденения со стадиями регионального метаморфизма на примере Северной Карелии : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.127 / Турченко С.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 19л.
1288376
  Дружинин В.С. Связь тектоники и магматизма сглубинным строением Среднего Урала по данным ГСЗ. / В.С. Дружинин. – М, 1976. – 158с.
1288377
  Якуба Ю.А. Связь теоретического и производственного обучения в редних профтехучилищах / Ю.А. Якуба. – М., 1986. – 54с.
1288378
   Связь теоретической и практической подготовки студентов технических школ.. – 12с.
1288379
  Терехин М.Н. Связь теории и практики в процессе обучения школьников / М.Н. Терехин. – М., 1982. – 128с.
1288380
  Черняк П.К. Связь теории с практикой в курсе физики средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Черняк П.К.; МП УССР. Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1954. – 15л.
1288381
  Близнюк С.Д. Связь теории с практикой в образовательной подготовке учащихся : Автореф. дис. ... наук / Близнюк С.Д. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 23 с.
1288382
  Шацкий В.П. Связь теории с практикой в обучении и формы ее осуществления в школах рабочего поселка. : Автореф... наук: / Шацкий В.П.; Ин-т теории и истории педагогики Акад.пед.наук РСФСР. – Москва, 1950. – 14 с.
1288383
  Шацкий В.П. Связь теории с практикой в обучении. / В.П. Шацкий. – М., 1955. – 104с.
1288384
  Прочухаев В.Г. Связь теории с практикой в преподавании математики / В.Г. Прочухаев. – Москва
2. – 1958. – 94 с.
1288385
  Матушкин С.Е. Связь теории с практикой в процессе обучения. / С.Е. Матушкин, М.Н. Терехин. – Челябинск, 1973. – 104с.
1288386
  Якуба Ю.А. Связь теории с практикой в учебном процессе / Ю.А. Якуба. – М., 1975. – 56с.
1288387
  Шалаев В.Ф. Связь теории с практикой в школьном курсе зоологии / В.Ф. Шалаев. – М, 1959. – 352с.
1288388
  Шалаев В.Ф. Связь теории с практикой школьном курсе зоологии / В.Ф. Шалаев. – М, 1959. – 352с.
1288389
  Атутов П.Р. Связь трудового обучения с основами наук : кн. для учителя / П.Р. Атутов, Н.И. Бабкин, Ю.К. Васильев. – Москва : Просвещение, 1983. – 128 с. : ил. – Библиогр.: с. 95
1288390
  Алаи С.И. Связь трудового обучения с физикой. (раздел "Механизация труда"). : Автореф... канд. пед.наук: / Алаи С.И.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1964. – 24л.
1288391
  Бабаев Р.А. Связь трудовых политехнических практикумов по растениеводству с химией : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Бабаев Р.А.; Азербайджан. гос. пед.ин-т им В.И.Ленина. – Баку, 1969. – 26л.
1288392
  Поволоцкая Л.А. Связь университетов с промышленностью в Англии / Л.А. Поволоцкая. – Москва, 1972. – 32с.
1288393
  Кожухарь Галина Сократовна Связь уровня развития профессионально важных коммуникативных качеств студентов-психологов с успеваемостью // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 127-137. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Приводятся данные, полученные в результате исследования уровня развития профессионально важных коммуникативных качеств у студентов-психологов. Обнаружена и описана специфическая взаимосвязь степени выраженности этих качеств и академической успеваемости ...
1288394
  Якушина Л.З. Связь урока и внеурочной работы по иностранному языку / Л.З. Якушина. – Москва, 1990. – 100 с.
1288395
  Гервер В.А. Связь уроков черчения с работой учащихся в мастерских / В.А. Гервер. – М, 1959. – 64с.
1288396
  Костенко Сергей Сергеевич Связь успешности обучения старшеклассников общеобразовательных школ со свойствами психофизических функций : Дис... канд.биолог.наук: 03.00.13 / Костенко Сергей Сергеевич; КУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1998. – 136л. – Бібліогр.:л.114-136
1288397
  Андреева Ю. Связь утомления и дефектов осанки среди детей, диагностированных с дизартрией / Ю. Андреева, А. Моцкене, М. Жукаускене // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 08. – С. 75-81 : рис. – Библиогр.: 52 назв. – ISSN 1818-9172
1288398
  Соколова Е.Т. Связь феномена диффузной гендерной идентичности с когнитивным стилем личности / Е.Т. Соколова, Н.С. Бурлакова // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 3. – С.41-51. – ISSN 0042-8841
1288399
  Масленникова Н.В. Связь физиологического состояния балтийской трески с некоторыми показателями химического состава ее мышц, печени и яичников : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Масленникова Н.В.; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1968. – 20л.
1288400
  Панфилов В.А. Связь философии и математики в познании проблемы конечного и бесконечного : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.08 / Панфилов В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 21 с.
1288401
  Панфилов Валерий Александрович Связь философии и математики в познании проблемы конечного и бесконечного : Дис... канд. философ.наук: 09.00.08 / Панфилов Валерий Александрович; Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1980. – 131л.
1288402
  Флавицкий Ф. Связь форм кислородных и водородных соединений элементов Флавиана Флавицкого : (сообщено 7 февраля1891 года) : из химической лаборатории Казанского университета // Действие цинка и монохлоруксусного эфира на кетоны и альдегиды : ст. 1. Синтез предельных третичных В-оксикислот Сергея Реформатского / С.Н. Реформатский. – С-Пб. – 26 с.
1288403
  Мухамедов Г.И. Связь формы кривой радиотермолюминесценции с состоянием аморфных областей полиэтилена. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.07 / Мухамедов Г.И.; Науч-исслед.физ-хим.ин-т. – М, 1976. – л.
1288404
  Нелипа Н.Ф. Связь фотообразования пи-мезонов с рассеянием / Н.Ф. Нелипа. – Москва : Издательство глав.упр. по использованию атом. энергии, 1959. – 88 с.
1288405
  Гачечиладзе Отар Отарович Связь характеристик полуизолирующего GaАsU ионнолигированных слоев на его основе с условиями выращивания монокристаллов : Автореф... канд. физико-математическихнаук: 01.04.10 / Гачечиладзе Отар Отарович; Тбилисский ун-т. – Тбилиси, 1988. – 24л.
1288406
  Салманов В.И. оглы Связь химии с физикой во внеурочных занятиях в средних общеобразовательных школах как средство углубления знаний и развития интереса учащихся : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Салманов В.И. оглы; МВ и ССО Азербайджанской ССР. Аз. Гос. пед. ин-т. – Баку, 1974. – 30л.
1288407
  Шеин Н.В. Связь цвета и образа главного героя в романе А. Мердок "Время ангелов" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 202-210. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 1). – ISSN 2312-1068
1288408
  Мчеделадзе І. Связь ценностей как форма межлитературного диалога: компаративные парадигмы грузинско-украинских литературных связей // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 204-215. – ISSN 2520-6346
1288409
  Русалова Маргарита Николаевна Связь частотно-амплитудных характеристик ЭЭГ с показателями предпочтения вероятности или ценности достижения цели / Русалова Маргарита Николаевна, Стрельникова Ирина Владимировна // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 129-137. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  У 70 студентов определяли мотивацию выбора профессии при поступлении в вуз, а именно, доминирование мотива субъективной ценности данной профессии или доступности ее получения, а также связь частотно-амплитудных характеристик ЭЭГ при выполнении ...
1288410
  Ломов Б.Ф. и др. Связь черчения с машиноведением в средней школе / Б.Ф. и др. Ломов. – М., 1958. – 40с.
1288411
  Сметанникова Н.Н. Связь чтения с моделями образования / Наталья Николаевна Сметанникова // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 4. – С. 58-62. – ISSN 0869-608Х


  Рассматривается изменение картины чтения в связи с переходом от модели "образование в начале жизни" к модели "образование в течение жизни". В статье приведены примеры из исследований Русской ассоциации чтения, а также практические рекомендации по ...
1288412
  Дмитриев Г.П. Связь школы с жизнью / Г.П. Дмитриев. – Томск, 1978. – 131с.
1288413
   Связь школы с жизнью. Сб. ст.. – Л., 1966. – 116с.
1288414
   Связь школы с сельским хозяйством.. – М., 1954. – 164с.
1288415
  Ермошин Н.П. Связь школы с сельскохозяйственным производством / Н.П. Ермошин. – М., 1956. – 72с.
1288416
  Калашникова Л.П. Связь школьного курса химии с науками о Земле : Автореф... канд. пед. (по методике обучения химии)наук: / Калашникова Л.П.; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1971. – 28л.
1288417
  Атаев А. Связь электрических и магнитных свойств сплава Fe3 Al с его атомной, магнитной и электронной структурой. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Атаев А.; Центр.науч-иссл.ин-т.черной металлургии. – М, 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.14
1288418
  Рудницкая А.А. Связь электролитных свойств с ионномолекулярным составом в двойных жидких системах серная (дейтеросерная) кислота - эфиры. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Рудницкая А.А.; КПИ. – К., 1982. – 16л.
1288419
  Штаерман И.Я. Связь эллиптических функцій з тригонометріей / И.Я. Штаерман. – С. 5-20
1288420
  Белый Т.А. Связь энтропии с эволюцией облачности и осадков / Т.А. Белый, А.М. Пирнач // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 6. – С. 159-168 : Рис. – Список літ.: с. 164. – ISSN 0203-3100
1288421
   Связь юридической науки с практикой.. – М., 1986. – 435с.
1288422
  Шендельс Е.И. Связь языкознания с другими науками. / Е.И. Шендельс. – М., 1962. – 64с.
1288423
  Ревич Юрий Связь: через расстояния и годы // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 172-174 : фото
1288424
  Єфименко О.Я. Свят-вечир [Свят-вечір] : оповидання А.Я. Е-ой. – Харьков : Тип. Губернского правления, 1888. – 26 с.
1288425
  Єфименко Свят-вечір : оповідання Ол. Єфименкової ; З малюнками / Єфименко, О..Я // Хатка в лісі : казка / Грімм, брати. – [У Київі (Київ)] : Укр. Учитель ; [З друк. 1-ої Київськ. друк. спілки], 1910. – 32 с. – (Видавництво "Український Учитель" ; № 23, десяток 1-й, кн. 3)
1288426
  Казачінер О.С. Свята англомовних країн / О.С. Казачінер. – Харків : Основа, 2009. – 125с. – (Англійська мова та література ; Вип. 2(74)). – ISBN 978-611-00-0052-9
1288427
  Мала Юлія Свята барв // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 1 (109), лютий - березень. – С. 8-12 : фото
1288428
  Умебаясі М. Свята весняного циклу в календарній обрядовості японців / Масакі Умебаясі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 115-117. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Присвячено розгляду головних свят весняного циклу в календарній обрядовості японського народу. This article is devoted to consider the main holidays of spring cycle in calendar ritual of Japanese.
1288429
  Гончарук П.С. Свята вечеря // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 35-41. – ISBN 978-966-452-148-9
1288430
  Клинчук В.І. Свята гора Афон - унікальна автономія та її правове регулювання // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 45-46. – ISBN 978-966-7178-01-8
1288431
  Килимник Ст. Свята гора Афон : історичний нарис // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, ч. 10/11 (106/107). – С. 16-19
1288432
  Папаяніс Т. Свята гора Афон (Північна Греція). Комплексний підхід до управління спадщиною // Духовні студії : науковий журнал / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 2. – С. 112-119. – ISBN 966-7522-11-3
1288433
  Славопільська А. Свята замків - нова туристична атракція Тернопілля // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 9 (229). – С. 58-65. – ISSN 0131-2685
1288434
  Хрізман Елеонора Свята земля притягує туристів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 3. – С. 44-45 : фото. – ISSN 1998-8044
1288435
   Свята и чиста република : Избрани страници от писмата на Васил Левски. – София : Наука и изкуство, 1987. – 251 с.
1288436
  Кувеньова О.Ф. Свята колгоспної України / О.Ф. Кувеньова. – Київ, 1963. – 40с.
1288437
  Кожолянко Георгій Свята літнього календарного циклу : передрук за книгою : Г. Кожолянко. Етнографія Буковини. Т. 3. - Чернівці, 2007. // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2010. – Ч. 2 (65). – С. 41-69
1288438
  Похнатюк П. Свята любов / П. Похнатюк. – Черкаси : Агрополіс, 1999. – 160с. – ISBN 966-95244-5-8
1288439
  Шовкошитний В. Свята любов до рідної України : до 60-х роковин кенгірського повстання // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 9 травня (№ 9). – С. 3


  Фрагменти з книги "На барикадах Кенгіра" В. Карташа - живого учасника кенгірського повстання.
1288440
  Ковальчук Я. Свята на Україні у звичаях та заборонах / Як. Ковальчук. – 2-е вид. – Харків ; КиївК : Держвидав України, 1930. – 116 с. – (Масова антирелігійна бібліотека)
1288441
  Забелене А. Свята пісні та фольклорні музичні колективи в Литві: вираження етнокультурної ідентичності // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 3 ( 331 ) : Литовська етнологія - Lithuanian etnology. – С. 96-101. – ISSN 0130-6936
1288442
  Палієнко М.О. Свята пора Кобзаря : поезії / Микола Палієнко. – Одеса : Маяк, 2007. – 176с. – ISBN 966-587-135-8
1288443
  Сисін Юрій Свята пора поета // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 31. – ISSN 0868-9644


  Вихід книги лауреата літературної премії імені Павла Тичини Миколи Палієнка "Свята пора Кобзаря" ("Маяк", 2007 р.) ще раз показав, що він один з небагатьох поетів, який настільки глибоко і віддавна просякся шевченківською темою, що, читаючи його вірші, ...
1288444
  Сокур В. Свята правда Пророка: історик запропонував прочитання Тараса Шевченка у контексті сьогоднішніх подій // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 2 березня (№ 28). – С. 5
1288445
   Свята праці і достатку.. – К., 1963. – 124с.
1288446
  Коваленко О. Свята простота Яна Гуса // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 26 грудня (№ 99/100)
1288447
  Диханов В. Свята Різдвяного посту в традиційному календарі болгар і гагаузів України // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 8. – C. 110-114
1288448
  Чобіт Д. Свята Софія Київська / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 2005. – 55, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 52-54. – (Серія "Знамениті храми і монастирі України")
1288449
   Свята справа - XXI : еколого-краєзнавчий часопис / Еколого-туристичне об"єднання "Орлан" ; ред. рада: П. Чегорка, О. Завгородній, Г. Іващенко [та ін.]. – Верховцеве
№ 1/2 (10). – 2016. – 140 с.
1288450
   Свята та обряди радянської України / О.Ф. Кувеньова, О.М. Кравець, Т.Д. Гірник, В.Т. Зінич; О. Ф. Кувеньова, О. М. Кравець, Т. Д. Гірник, В. Т. Зінич ; АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фолькльору та етнографії ім. М.Т. Рильського). – Київ : Наукова думка, 1970. – 270 с. – На обл. авт. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1288451
   Свята та обряди Радянської України. – Київ : Наукова думка, 1971. – 271с.
1288452
   Свята та обряди трудящих Києва / В.Г. Балушок, В.К. Борисенко, Ю.Г. Гошко, Р.І. Дмитерко, О.В. [та ін.] Курочкін; В.Г. Балушок [та ін.] ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського ; [відп. ред. Б.В. Попов]. – Київ : Наукова думка, 1982. – 225, [3] с.
1288453
   Свята та обряди трудящих Києва / В.Г. Балушок, В.К. Борисенко, Ю.Г. Гошко, Р.І. Дмитерко, О.В. [та ін.] Курочкін; В.Г. Балушок [та ін.] ; [відп. ред. Б.В. Попов]. – Київ : Наукова думка, 1983. – 198, [2] с.
1288454
  Сулима Віра Іванівна Свята Трійця в український літературі ХІ-ХV ст.: аспекти інтерпретації та художнього втілення : Дис... кандидата філологічних наук:10.01.01 / Сулима Віра Іванівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 201 л. – Бібліогр.:л.177-201
1288455
  Сулима Віра Іванівна Свята Трійця в українській літературі 11-15 ст.: аспекти інтерпретації та художнього втілення : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Сулима В.І.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19л. – Бібліогр.: 6 назв.
1288456
  Марченко Н.В. Свята у травні у звичаях слов"янських народів як відбиток праслов"янської міфології // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 90-100. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядаються стародавні обрядові звичаї слов"янських народів в останньому місяці весни. Сюжети таких народних забав мають давнє праслов"янське коріння, спільне для усіх слов"янських народів, а також мають схожі сюжетні лінії у святкуваннях ...
1288457
  Бердник О. Свята Україна = Sacred Ukraine : есеї і листи / Олесь Бердник ; упоряд. Богдан Арей. – Балтимор; Торонто : Смолоскип, 1980. – 206 с. : іл. – (Бібліотека "Смолоскипа" ; ч. 33). – ISBN 0-914834-29-0
1288458
  Умебаясі М. Свята японської імператорської родини // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 22. – C. 110-115


  В статті висвітлюються свята імператорської родини в Японії.
1288459
   Свята. Зимова палітра / [упоряд. : Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова ; ред. рада : Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-647-8


  Систематизовано висвітлюються понад двадцять реконструйованих вітчизняних теорій особистості. Біографічний нарис творчого життя автора кожного з них є органічною частиною логіки викладу розуміння ним структури особистості, її розвитку у зв’язку з ...
1288460
  Корпела Ю. Святая Анна Новгородская : факт и правда в истории // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 107-116. – ISSN 0869-5687
1288461
  Рябикина Т. Святая должность на Земле / Т. Рябикина. – М., 1971. – 151с.
1288462
  Алданов М.А. Святая Елена, маленький остров : о последних годах жизни Наполеона : роман / М.А. Алданов. – Москва : Современник, 1991. – 108 с.
1288463
  Круглов Л. Святая Земля "Схождение благодатного огня" [Електронний ресурс] : видеоприложение к журналу GEO / про-во Л. Круглов ; Россия, 2003 г. ; реж. М. Юзовский, Л. Круглов ; сцен. Л. Круглов, М. Бандиленко ; комп. С. Курбатский ; худ. П. Кобзев ; опер. Л. Круглов ; прод. Д. Лесневский, Л. Круглов ; Росбанк, ИДДК. – Москва : Круглов : "БИЗНЕССОФТ", 2007. – 1DVD. – DVD video ; предназначен для частного использования в устр-вах, поддерж. данный формат и / или системные требования.-Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (GEO : документальный сериал ; непознанный мир : Земля)
1288464
  Анастасьев Алексей Святая земля дальней Азии : большое путешествие / Анастасьев Алексей, Тимофеев Петр // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 10 (2829). – С. 44-67
1288465
  Шерга Екатерина Святая Земля и ее поклонники / Шерга Екатерина, Сорин Александр // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 62-73 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
1288466
  Самойлов Юрий Святая Земля станет доступнее? : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 24-27 : Фото. – ISSN 1998-8044
1288467
   Святая земля. Израиль, Западный берег реки Иордан, Голанские высоты // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 9 (174). – С. 60-69 : фото. – ISSN 1029-5828
1288468
  Мердок А. Святая и греховная машина любви / Айрис Мердок ; [пер. с англ. Н. Калошиной]. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо ; Домино, 2010. – 544 с. – (Серия "Pocketbook" / [сост. А. Жикаренцев]). – ISBN 978-5-699-42520-4
1288469
  Эскарпи Р. Святая Лизистрата / Р. Эскарпи. – М, 1974. – 223с.
1288470
  Маркова Любовь Павловна Святая наука - услышать друг друга : библиотека - центр межконфессионального общения // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 8. – С. 17-19. – ISSN 1727-4893


  Вопрос межконфессионального диалога достаточно сложен, а идея "подружить" все конфессии между собой звучит несколько наивно и выдаёт непонимание коренного отличия религиозного сознания и сознания светского. Религиозная толерантность имеет свою ...
1288471
  Карваш П. Святая ночь / П. Карваш. – Москва-Л., 1960. – 111с.
1288472
   Святая ночь: сб. повестей и рассказов зарубеж. писателей.. – М., 1991. – 397с.
1288473
  Дударев А А. Святая птица : драм. повесть в 2-х д. / А А. Дударев, . – Москва, 1981. – 206 с.
1288474
  Смирнова И. Святая Розалия // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 7. – С. 54-56. – ISSN 0130-7045


  Святая Розалия (итал. Santa Rosalia; (1130-1166 ) - католическая святая, отшельница, покровительница города Палермо и всей Сицилии
1288475
  Балашов Д. Святая Русь : исторический роман / Дмитрий Балашов. – Москва : АСТ; Астрель, 2007. – 1024с. – ISBN 978-5-17-040725-5
1288476
  Муза Л. Святая Русь Михаила Нестерова (1862-1942) // Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев, 2014. – № 4 (29). – С. 59-68
1288477
  Балашов Д.М. Святая Русь. Горькое похмелье / Д.М. Балашов. – Москва, 1992. – с. – (Роман-газета ; № 4-5)
1288478
  Балашов Д.М. Святая Русь. Горькое похмелье / Д.М. Балашов. – Москва. – (Роман-газета № 1)
Ч. 4. – 1995. – 48 с.
1288479
  Друцэ И. Святая святых : пьесы / И. Друцэ; пер. с молдав. – Москва : Советский писатель, 1984. – 416 с.
1288480
  Боксер Б.Я. Святая стража / Б.Я. Боксер. – Ташкент, 1987. – 459с.
1288481
  Гечко Ф. Святая тьма. / Ф. Гечко. – Москва, 1961. – 208с.
1288482
  Брюллов К. Святая царица Александра, вознесенная на небо.1845. // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 1. – ISSN 1812-867Х


  Дочка Миколи 1 Олександра
1288483
  Скуратівський В. Святвечір : Нариси-дослідження у 2-х кн. / Василь Скуратівський ; Українська пізнавальна бібліотека " Земляни ". – Київ : Перлина. – (Серія "Українці"). – ISBN 5-7707-3427-2; 5-7707-3429-9
Кн. 1. – 1994. – 288с.
1288484
  Скуратівський В. Святвечір : нариси-дослідження у 2-х кн. / Василь Скуратівський ; Українська пізнавальна бібліотека. – Київ : Перлина. – (Сер. "Українці"). – ISBN 5-7707-3428-0; 5-7707-3429-9
Кн. 2. – 1994. – 192с.
1288485
  Радзивілл О. Святе безумство творення // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 8


  Про святкування ювілею студентського ансамблю "Веснянка", створеного народним артистом України, канд. геолого-мінерал. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка Володимиром Нероденком, а нині очолюваного Ярославою Нероденко. Ансамбль привітали проректори: ...
1288486
   Святе вчення пpоpока й учителя Лева Силенка. – Київ : Обереги, 1995. – 400 с.
1288487
   Святе вчення Пророка й учителя Лева Силенка.. – 405с.
1288488
  Брик І.С. Святе дерево в творчості Т.Шевченка / Іван Брик. – У Львові (Львів) : З друк. НТШ, 1931. – 26 с. – (Наукове Товариство імени Шевченка : Праці комісії шевченкознавства / за ред. В. Щурата ; Вип. 1)
1288489
  Мурашкін М.Г. Святе письмо : [зб.текстів "Храма Споконвічного знання Бога"] / [М.Г. Мурашкін]. – Дніпро : Акцент ПП, 2017. – 32 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-921-105-7
1288490
  Бедный Д. Святе письмо без обмана євангеліста Дем"яна / Д. Бедный; По укр. переказав О. Варавва. – Киев : Книгоспілка, 1926. – 146с.
1288491
  Гоголіна В. Святе письмо в "Перлі многоцінному" (інтертекстуальний аспект) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 218-225. – ISSN 0130-528Х
1288492
   Святе Письмо в європейській культурі. Біблійний словник / А. Ланглуа, Ле Муане, Ф. Спіс, М. Тібо, Р. Требюшон, Д. Фуйу; Пер. з франц. З. Борисюк, Н. Лисюк. – Київ : Дух і Літера, 2004. – 320с. – ISBN 966-7888-83-5


  Для всіх, хто хоче познайомитися з юдео-християнськими витоками нашої культури. Містить понад 600 статей з ключами до розуміння основних аспектів історії, літератури та містецтва минулого й теперешнього
1288493
  Супронюк О. Святе Письмо і "кулішівка". 200 років тому народився Дон Кіхот української справи Пантелеймон Куліш // Україна молода. – Київ, 2019. – 7 серпня (№ 87). – С. 1, 12


  "Історія будь-якої країни - це імена і події. Одним із найбільш знакових достойників, що репрезентують історію України, є Пантелеймон Куліш, 200-ліття якого вшановуємо 7 серпня, ключова постать українського національного відродження у ХІХ-ХХ століттях. ...
1288494
  Бандрівський М. Святе Письмо і скіфо-кіммерійська проблема // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 446-457


  Розглянуто свідчення Святого Письма про депортації давньоєврейського населення.
1288495
   Святе Письмо Нового Завіту і псалми : повний пер., здійснений за ориг. єврейськими та грецькими текстами. – Рим : ОО. Василіян, 1977. – 445 с., [4] арк. іл. : іл. – Передрук з повного вид. "Святе Письмо Старого та Нового Завіту" з року 1963. - Назва обкл.: Новий Завіт і псалми
1288496
   Святе письмо Старого і Нового Завіту : мовою русько-українською / Біблія; [ред.: В. Козирський, В. Шендеровський ; пер. П.О. Куліша, І.С. Левіцького, Пулюя]. – Репр. вид. 1903 р. – Київ : Рада, 2000. – 249, [10] с. – Передрук з: Сьвяте письмо Старого і Нового Завіту: Відень: Виданнє Британського і заграничнього біблійного товариства, 1903. – ISBN 966-7087-37-9
1288497
   Святе письмо старого та нового завіту. – К., 1991. – 324с.
1288498
  Маркс К. Святе сімейство, або критика критичної критики. Проти Бруно Бауера і компанії / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ, 1958. – 228 с.
1288499
  Александрович В.С. Святий Алімпій Печерський - перший віднотований джерелами український маляр // Велика Успенська церква Києво-Печерської лаври. Слід у віках : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 жовт. 2001 р. / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [ред. рада: В.М. Колпакова (відп. ред.) М.Ю. Брайчевський, В.С. Горський та ін.]. – Київ : Віпол, 2002. – С. 5-19. – ISBN 966-646-050-5
1288500
  Марченко О.І. Святий Афон і Київські печерні монастирі: бібліографічна розвідка за ма-теріалами Національної історичної бібліотеки України // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 154-159
1288501
  Сорока М.М. Святий Афон і Україна : із тисячоліття взаємин зі Святою Горою / Михайло Сорока, Олексій Сорока. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2016. – 175, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл., портр., репрод. – ISBN 978-617-7092-82-6
1288502
  Монсо К. Святий Валентин. Пропасниця. Жертовність : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 274-278. – ISSN 0320-8370
1288503
  Аллярд Павло Святий Василій Великий = Saint Basil the Great / Аллярд Павло; Переклав о. П. Теодорович, ЧСВВ. – Нью-Йорк : Видавництво оо.Василіян, 1968. – 200с. – (Українська духовна бібліотека = Ukrainian spiritual library)
1288504
  Лесюк М. Святий Василій Великий: життя та діяльність // Історія древньої Церкви / М.Р. Лесюк. – Київ : УПЦ Київського Патріархату, 2013. – С. 196-207
1288505
  Берзін П.С. Святий великомученик Юрій Новицький - небесний покровитель київської школи кримінального права // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 649-675. – ISBN 978-617-7020-05-8
1288506
  Берзін П. Святий великомученик Юрій Новицький: трагічна доля талановитого представника вітчизняної школи кримінального права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 63-64.
1288507
  Янчук М.А. Святий вечір : Сільські сцени в одній дії з колядками Миколи Янчука. – Петроград : Дpук. Бp[атів] В. та И. Линників, 1916. – 46 с., 2 с. нот.
1288508
  Громова Н. Святий вечір в сучасному бойківському селі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 89-96
1288509
  Патриляк І. Святий вихованець університету святого Володимира // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  Святий вихованець університету святого Володимира Валентин Феліксович Войно-Ясенецький (св. Лука, Кримський) народився 27 квітня (9 травня) 1877 р. у м. Керчі Таврійської губерніїї в родині збіднілого польського шляхтича. Пройшовши тернистий шлях, за ...
1288510
   Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів інституту журналістики Київського національного університету. – Київ, 1999-
№ 1. – 1999. – 143 с.
1288511
   Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів інституту журналістики Київського національного університету. – Київ, 1999-
№ 2. – 2000. – 155 с.
1288512
   Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету. – Київ
№ 3. – 2001. – 127 с.
1288513
   Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету. – Київ
№ 4. – 2002. – 129 с.
1288514
   Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету. – Київ
№ 5. – 2003. – 180 с.
1288515
   Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету. – Київ : ЗАТ "ВІПОЛ", 1999-
№ 6. – 2004. – 175 с.
1288516
   Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету. – Київ, 1999-
№ 7. – 2004. – 188 с.
1288517
   Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету. – Київ, 1999-
№ 8 : Література і традиція. – 2005. – 279 с.
1288518
   Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету. – Київ, 1999-
№ 9. – 2005. – 197 с.
1288519
   Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету. – Київ, 1999-
№ 10 : Лудизм. – 2006. – 199 с.
1288520
   Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету. – Київ, 1999-
№ 11 : Медіякультура. – 2007. – 139 с.
1288521
   Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету. – Київ, 1999-
№ 12 : Еклектика. – 2007. – 191 с.
1288522
   Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету. – Київ, 1999-
№ 13 : Числові ігри. – 2007. – 257 с.
1288523
  Вовк В. Святий гай / В. Вовк, 1983. – 52с.
1288524
  Колпакова Н.Я. Святий Георгій в галицькому іконописі XIV-XVI ст.: іконографія та еволюція образу : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Колпакова Наталя Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1288525
  Лесюк М. Святий Григорій Богослов та його творіння // Історія древньої Церкви / М.Р. Лесюк. – Київ : УПЦ Київського Патріархату, 2013. – С. 207-215
1288526
  Лесюк М. Святий Григорій Ниський: життя, діяльність. Твори, догматичне вчення й особисті богословські думки святого // Історія древньої Церкви / М.Р. Лесюк. – Київ : УПЦ Київського Патріархату, 2013. – С. 215-223
1288527
  Іларіон Святий Димитрій Тупталенко. Його життя і праця. Історично-літературна монографія // Віра й культура : місячник української богословської думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1959. – Рік 22, число 9 (69), липень. – С. 27-32
1288528
  Іларіон Святий Димитрій Туптало : Його життя й праця: Історично-літературна монографія / Іларіон. – Вінніпег : Віра й культура, 1960. – 224 с.
1288529
  Нікітенко М.М. Святий Євстафій Плакида: київська рецепція візантійської агіографічної традиції // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, Білокінь С.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – 2003 рік : Пам"ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: історія, дослідження, збереження. – С. 272-281. – ISBN 966-7671-23-2
1288530
  Лесюк М. Святий Іоан Золотоустий: життя і діяльність // Історія древньої Церкви / М.Р. Лесюк. – Київ : УПЦ Київського Патріархату, 2013. – С. 184-196
1288531
  Гербст О.Л. Святий Іоанн Павло ІІ для дітей і молоді : для малюків, для дітей, для молоді. – Київ : Мистецтво, 2016. – 118, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-577-222-4
1288532
   Святий Київ ( Фотоальбом ) = Holy Kyiv. – Київ : Мистецтво, 2001. – 240с. – ISBN 966-577-026-8
1288533
  Лесюк М. Святий Кирило Єрусалимський: життя і діяльність // Історія древньої Церкви / М.Р. Лесюк. – Київ : УПЦ Київського Патріархату, 2013. – С. 223-226
1288534
  Ясень Микола Святий Кирило читав книги в Херсонесі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 70


  День слов"янської писемності і культури встановлено указом Президента України в 2004 році.
1288535
  Ясень Микола Святий Кирило читав книги в Херсонесі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 70


  День слов"янської писемності і культури встановлено указом Президента України в 2004 році.
1288536
  Музичка Іван Святий Климент - папа єдності та миру // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франківська теологічна академія УГЦК. – Івано-Франківськ, 2009. – № 2 : Теологія. Щорічний збірник наукових праць. – С. 165-171


  Климент І — лат. Clemens Romanus I — (? — 97 (або 99,102) — четвертий папа римський, апостол від сімдесяти
1288537
  Гордієнко Д.С. Святий Климент Римський у дослідженнях Дмитра Айналова // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2013. – 2012 рік : Традиції печерних монастирських комплексів в Україні та Східній Європі. Проблеми вивчення, збереження та музеєфікації. – С. 156-161
1288538
  Міськов І.О. Святий Мартін як образ та покровитель Мукачева // Карпатика / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл." Ужгород. нац. ун-т," Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2012. – Вип. 41. – С. 156-176
1288539
  Пуцко В.Г. Святий Микола у давньокиївському мистецтві // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, Білокінь С.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – 2003 рік : Пам"ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: історія, дослідження, збереження. – С. 309-318. – ISBN 966-7671-23-2
1288540
  Гонтар Л. Святий Миколай - приклад доброчинності й милосердя : сценарій виховної години для учнів 5-6 класів // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 11 : Сценарії позакласних заходів на 2008/2009 навчальний рік. – С. 4-6
1288541
  Бончук Дана Святий Миколай з легенд і з-за лаштунків : Від свята до свята / Бончук Дана, Гуляк Ігор // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 80-82
1288542
  Черемшина Марко Святий Николай у гарті / Черемшина Марко. – Київ, 1953. – 16с.
1288543
  Етерович М. Святий Престол і Україна / М. Етерович. – Київ, 2004. – 224 с. – ISBN 966-7888-75-4
1288544
  Білаш О.В. Святий Престол та Мальтійський Орден як суб"єкти міжнародного права: особливості правосуб"єктності державоподібних утворень // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 336-339. – ISSN 2219-5521
1288545
  Сидор І. Святий рівноапостольний князь Володимир - хреститель Русі-України // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2012. – № 16 (328), серпень. – С. 5-6
1288546
  Димитрій Святий священномученик Макарій, митрополит Київський і всієї Руси-України на тлі своєї доби / Димитрій, (Рудюк) // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 45-56. – ISSN 0203-5863


  До 510-ліття мученичества святителя.
1288547
  Жиленко І.В. Святий Серапіон Печерський - маловідомий український письменник ХІІІ ст. // Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 3 : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури. – С.20-26. – ISBN 966-7671-25-9
1288548
   Святий телепень (українська народна антирелігійна творчість). – Київ : Художня література, 1955. – 171 с.
1288549
  Сом М.Д. Святий хліб : поезії / М.Д. Сом. – Київ, 1961. – 36с.
1288550
  Борейко В.Е. Святилища дикой природы = Sanctuary of wild nature : Hаброски к идеологии заповедного дела / В.Е. Борейко; Киевский эколого-культурный центр. – Киев, 1998. – 112с. – (Сер."Охрана дикой природы" ; Вып.8). – ISBN 966953027Х
1288551
  Фолкнер Уильям Святилище / Фолкнер Уильям; Пер.Тамары Поповой. – Москва : Грантъ, 1999. – 288с. – ISBN 5-89135-081-5
1288552
  Назаров В.В. Святилище Афродиты в Борисфене // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.154-164. – ISSN 0321-0391
1288553
  Охотников С.Б. Святилище Ахилла на острове Левке / С.Б. Охотников, А.С. Островерхов. – К., 1993. – 140с.
1288554
  Викторова Ольга Святилище древностей // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 96-103. – ISSN 0869-7078


  Кирило-Бєлозерський історико-архітектурний і художній музей-заповідник (Вологодська обл.). В Кирило-Бєлозерському монастирі відкрили музей на основі особистої колекції
1288555
  Ростовцев М.И. Святилище фракийских богов и надписи бенефициариев в Ай-Тодоре / М.И. Ростовцев. – С.-Петербург : Типография В.Ф. Киршбаума (отделение), 1911. – 42 с. – С 8 табл.
1288556
  Клос В. Святині Володимирського патріаршого кафедрального собору // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 52-60. – ISSN 0203-5863
1288557
  Кравчук С. Святині Гощі : (історико-туристичний путівник) / Спиридон Кравчук. – Рівне : Овід, 2010. – 236 с., [1] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 234-235. – ISBN 966-8179-62-4


  Колезі Андрію Шевченку на згадку про зустріч в Гощі. Автор. Підпис. 16-08-2012 р, Подарунок з колекції А. Шевченка
1288558
  Дзюба О. Святині караїмської столиці // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – Спецвипуск (№ 3). – С. 6-7
1288559
  Пархоменко І. Святині під спудом : мистецтво // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 183-189. – ISSN 0208-0710


  Церковне майно: цінні витвори укр.-художнього металу XVII-XVIII ст.; секретні архіви
1288560
  Мірошниченко Н.О. Святині села Воздвиженське (кінець XIX - початок XXI ст.) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 267-271. – ISSN 2218-4805


  Стаття присвячена храмам села Воздвиженське, що діяли з кінця XIX століття до сьогодення. В статті вперше публікується документ про будівництво Трудовим братством нового кам’яного храму у с. Воздвиженському.
1288561
  Грант Б. Святині та властителі: життя, смерть і релігія у сільському Азербайджані // Антропологія релігії: порівняльні студії від Прикарпаття до Кавказу / уклад.: Кетрін Ваннер, Юлія Буйських. – Київ : Дух і Літера, 2019. – С. 111-154. – ISBN 978-966-378-713-8
1288562
  Добросердова Л.О. Святині та достопам"ятні місця Великої соборної церкви Лаври // Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – С.106-109. – ISBN 966-7671-23-2
1288563
  Шудляк Н.О. Святині та святі місця в духовній культурі українців Поділля : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.05 / Шудляк Н.О.; Наталія ОлександрівнаКиїв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 273 арк. – Додатки: арк. 239-273. – Бібліогр.: арк. 189-238
1288564
  Шудляк Н.О. Святині та святі місця в духовній культурі українців Поділля : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Шудляк Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
1288565
  Сморжевська О. Святині як важлива складова практичної діяльності рідновірів (сучасних язичників) в Україні (кінець ХХ - початок ХХІ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 48-52. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено значення святинь в практичній діяльності рідновірських організацій в Україні. Importance of holy practice of native faith organizations in Ukraine is highlighted.
1288566
  Чернов А. Святиня в Каневі, святиня в душі // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 7-13 березня (№ 10). – С. 11


  Вплив Т.Г. Шевченка на свідомість Симона Петлюри. С. Петлюра перший із влади поставив питання про надання державного статусу могилі Т.Г. Шевченка у Каневі
1288567
   Святиня і голодомор : Документи і матеріали з наукового архіву Шевченківського національного заповідника. – Канів : ПП Сорока Т.Б., 2003. – 60с. – ISBN 966-96091-6-X
1288568
  Будько Євген Святиня із совка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 154-158 : фото
1288569
  Рожко В.Є. Святиня над берегами Рати, Підраття і Прип"яті / Володимир Рожко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2017. – 94, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 88-93. – ISBN 978-966-361-866-1


  У пр. № 1717105 напис: Автор. Підпис. 06.02.2018 р.
1288570
  Скрынников Р.Г. Святители и власти (XIV-XVII вв.) / Р.Г. Скрынников. – Л., 1990. – 347с.
1288571
   Святитель Василій Великий, архієпископ Кесарії Каппадокійської // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2014. – № 10 (370), травень. – С. 5
1288572
  Кожушний О.В. Святитель Григорій Богослов та його поезія / протоієрей Олег Кожушний. – Київ : Центр ДЗК, 2017. – 95, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 92-95. – ISBN 978-617-7175-31-4
1288573
  Климов В. Святитель Димитрій / В. Климов. – Львів : Логос, 1995. – 112с. – (Духовні діячи України). – ISBN 5-7707-7692-7
1288574
  Лаврентій Святитель Димитрій митрополит Ростовський // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2009. – № 19 (259), жовтень. – С. 1
1288575
  Олійников В. Святитель Димитрій, митрополит Ростовський та Ярославський // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 53-57. – ISSN 0203-5863
1288576
  Самбор Б. Святитель з козацького роду // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2004. – № 24 (144), грудень. – С. 6


  Святитель Іоасафа, эпископ Білгородський.
1288577
  Ткачук М.Л. Святитель Иннокентий (Борисов) и его роль в истории Киевской Духовной Академии = к 210-летию со дня рождения // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2010. – № 12


  Архиепископ Иннокентий (Иван Алексеевич Борисов;1800-1857) - епископ Православной Российской Церкви; с 1848 г. архиепископ Херсонский и Таврический. Член Рос. академии (1836). Член Святейшего Синода с 1856 г. Знаменитый проповедник. В 1997 г. причислен ...
1288578
  Макин С. Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский // Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2007. – № 9. – С. 32-33.
1288579
  Димитрій Святитель Іларіон, перший митрополит Київський із русичів / Димитрій, (Рудюк) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2013. – № 10 (346), травень. – С. 7
1288580
  Кріль Михайло Святитель Іоан Золотоустий: життя і діяльність в контексті епохи : (з приводу 1600-річчя смерті і 1570-річчя канонізації) // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 1. – С. 23-26


  Наприкінці 2007 р. минуло 1600 років з часу блаженної кончини одного з Отців Церкви, знаного богослова, Святителя Іоана Золотоустого. Він автор багатьох яскравих і оригінальних праць: проповідей, наукових досліджень, численної епістолярії тощо. Проте ...
1288581
  Олійников В. Святитель Йоасаф (Горленко), єпископ Білгородський // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 58-60. – ISSN 0203-5863
1288582
   Святитель Николай: архиепископ мир Ликийских Чудотворец: память 6 дек., 9 мая. – М., 1991. – 60с.
1288583
  Самбор Б. Святитель Павло Конюшкевич, митрополит Тобольський // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2003. – № 9/10. – С. 41-43. – ISSN 0203-5863
1288584
  Марченко О.І. Святитель Павло: його життя, діяльність та чудеса (Історико-біографічний нарис) // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 7 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 196-224
1288585
  Бортник С.М. Святитель Петр Могила и православное предание // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2015. – № 23 : Ювілейний збірник. Київські духовні школи. 400 років (1615 - 2015). – С. 87-94
1288586
   Святитель Петро Могила. – Київ : Українські пропілеї, 2004. – 632с. – ISBN 966-7015-43-2
1288587
  Гордєєв О. Святі врожаї. Як християнська релігія стає частиною життя українських вишів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 квітня - 12 травня (№ 16). – С. 13


  "Наприкінці лютого потрапити на так званий Тиждень місії в Київському національному лінгвістичному університеті зовсім просто. Проходиш повз майже відсутню охорону, піднімаєшся на котрийсь поверх і заходиш до звичайної аудиторії. Там уже зо три десятки ...
1288588
  Білоус Д. Святі гори : О. Гончару // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 18-21. – ISSN 0131-2561
1288589
  Духін О.І. Святі Гори в творах художників 19 ст. / О.І. Духін, Г.М. Кіркач // Проблеми збереження і використання культурної спадщини в Україні : Матер.Всеукр.наук.-прак.конф.(на базі Держ іст.-арх.заповід.м.СвятогірськДонец. обл.) 25-27 травня 2005 р.: Секція 1. Культ. спад. Укр. Питання збереж., дослід., викор.т.: Сек.2. Археол., іст. муз. / Мін. культури і туриз. України, МНО Укр. Держ. нац. ун.; Гол. ред. Добров П.В. – Слов"янськ : Печатный двор, 2005. – С.176-182
1288590
  Нікітенко М.М. Святі гори Київські: побудова сакрального простору ранньохристиянського Києва (кінець X - початок XII ст.) : наук. монографія / Мар"яна Нікітенко ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; М-во культури України, Нац. Києво-Печер. іст.-культурний заповідник. – Київ : Нац. Києво-Печерський іст.-культурний заповідник, 2013. – 483, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 446-481 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7003-9
1288591
  Самбір Б. Святі землі Волинської // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2005. – № 20 (164), жовтень. – С. 6
1288592
  Самбор Б.І. Святі землі української / Борис Самбор. – Київ : Архангельський глас, 2009. – 686 с. : іл. – Видано з благословення Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. – ISBN 978-966-2260-10-6
1288593
  Матвєєва Н. Святі і свята України : Календар церковних свят і народних традицій. Словник-довідник / H. Матвєєва, А. Голобородько. – Київ : Український центр духовної культури, 1995. – 240 с. – ISBN 5770762780
1288594
  Горський В.С. Святі Київської Русі / В.С. Горський. – Київ : Абрис, 1994. – 176с. – ISBN 5-86828-014-8
1288595
  Левицький Ю.- Святі Київської Церкви / Ю.- Левицький; Фундація ім.О.Ольжича. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2000. – 120с. – ISBN 966-7601-11-0
1288596
   Святі Кирило і Методій - апостоли слов"ян - Послання // Благовісник Блаженнішого Мирослава-Івана Кардинала Любачівського. – Рим, 1987. – Рік 23, кн.1/2. – С. 32-36


  Послання Блаженнішого з нагоди Кирило-Методіївських святкувань.
1288597
  Мельник В. Святі Кирило і Мефодій - апостоли слов"ян // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали IV наук.-практ. конф. 12-14 листоп. 2013 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 224-236
1288598
  Черінь Г. Святі Корови : гуморески й оповідання з минулого, сучасного й майбутнього життя українців Вітчизни й Діаспори / Ганна Черінь. – Київ : Юніверс, 2004. – 293, [3] с. : портр. – ISBN 966-7305-97-Х
1288599
  Копайгоренко В. Святі лаврські пагорби - колиска Академії Михайла Бойчук // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2018. – № 10 (171)
1288600
  Скрійка П. Святі лемки на іконах Никифора // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 21 серпня (№ 34). – С. 8. – ISSN 0027-8254
1288601
  Василіускєнє А. Святі Литви та України: Казимир і Йосафат - життєві паралелі // Історія релігій в Україні: актуальні питання : збірник / Львів. музей іст. релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди [та ін.] ; голов. ред. Киричук О.С. ; редкол.: В.С. Александрович, М.С. Бандрівський, М.М. Капраль [та ін.]. – Львів, 2020. – [Вип. 1 ?]. – С. 247-268. – ISSN 2523-4234
1288602
  Самбор Б. Святі православного Криму // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2005. – № 24 (168), грудень. – С. 6
1288603
  Гроха Л.П. Святі пройдисвіти : п"єса / Л.П. Гроха. – Київ : Держлітвидав України, 1961. – 42 с.
1288604
  Великій А. Святі страстоборці Борис і Гліб // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2013. – Серпень [№] 15. – С. 6
1288605
  Будько Назар Святі та нечистиві. Зліт відьом // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 5 (143), жовтень - листопад. – С. 14-18 : фото
1288606
  Рожко В. Святі угодники Божі Волинської землі // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2003. – № 9/10. – С. 44-49. – ISSN 0203-5863
1288607
  Анцишкін І. Святі, пророцтва та легенди часів визвольної війни українськго народу середини XVII ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 1. – С. 180-189. – ISBN 966-7379-70-1
1288608
  Щоткіна К. Святійший камінгаут. Перепало від патріарха всім - президентові Порошенку, Константинопольській церкві, митрополитові Епіфанію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-24 травня (№ 18). – С. 1, 3


  "Патріарх Філарет, що встиг за чверть століття стати символом і уособленням автокефалії української церкви, виступив із відвертою заявою, суть якої зводиться до того, що все мало бути не так, і навіть сам Томос, авжеж, "не такий". Перепало від ...
1288609
  Степовик Д. Святійший Патріарх Мстислав // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 31-32. – ISSN 0203-5863


  До 110-ліття з дня народження.
1288610
  Щоткіна К. Святійший трикутник. Хто з патріархів виграє Українську православну церкву? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 11-17 серпня (№ 29). – С. 1, 2


  "Питання надання українській православній церкві Томосу про автокефалію наближається до проміжного фінішу. 1-3 вересня відбудеться Архієрейський собор церкви Константинополя, до порядку денного якого внесено питання, "котрі входять до компетенції ...
1288611
  Рудик С.К. Святійший Філарет // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 3 (74) : травень-червень. – С. 114-115
1288612
  Комаров Р. Святість в її національному контексті: Борис і Гліб як героїчний тип української культури // Духовні традиції в українській культурі : доп. науковців III та IV Несторів. студій, видані за сприяння Печерської район. у місті Києві держадмін. : присвяч. пам"яті відомого укр. вченого Вілена Сергійовича Горського : [листопад 2005-2006 рр.] / Несторівські студії. – Київ : Фенікс, 2007. – С. 30-39. – (Несторівські студії). – ISBN 978-966-651-481-6
1288613
  Задорога А. Святість душі і пера // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 27-31
1288614
   Святість людського життя / [упоряд.: протоієрей В. Вакін]. – Київ : Дух і Літера, 2019. – 398, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Українські богословські студії). – ISBN 978-966-378-726-8
1288615
  Кулагіна-Стадніченко Святість та аскетизм у структурі релігійних ідеалів українського православного віруючого // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  У статті розкрито специфіку православної інтерпретації понять "святість", "аскетизм" як способу життя вірянина, зазначені особливості їх функціонування на рівні індивідуальної релігійності в етнічному контексті Києвоцентричного християнства, вказані ...
1288616
  Кулагіна-Стадніченко Святість та аскетизм у структурі релігійних ідеалів українського православного віруючого // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1288617
  Скуратівський В. Святки / В. Скуратівський. – Київ, 1994. – 120 с.
1288618
  Каленіченко О.М. Святкова драматургія М.П. Старицького // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 272-274. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864


  Вивчення специфіки святкових п"єс М.П. Старицького "Зимовий вечір" та "Чарівний сон" показало, що драматургу був близький святковий жанр, тому автор вільно оперував його жанровими ознаками, створюючи оригінальні модифікації за допомогою казкових або ...
1288619
  Мицик С.В. Святкова культура Миколаївщини кінця XIX - початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Мицик Сергій Васильович ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1288620
  Стрельчук В.О. Святкова народна культура Франції: історична ретроспектива становлення та розвитку / В.О. Стрельчук, І.В. Іващенко // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 33-42. – ISSN 2226-2180
1288621
   Святкова незнищенність добра : Андрій Тавпаш. Публіцистичний портрет. – Львів : Астрон, 2001. – 130с. – (Біб-ка Лемківщини число25). – ISBN 966-7760-23-5
1288622
  Симоненко П.І. Святкова соната / П.І. Симоненко. – Дніпропетровськ, 1977. – 159 с.
1288623
  Гудзевата Марина Святкова ТОП-СІМКА : Від свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 34-35
1288624
  Губерський Л. Святкове вітання ректора // Київський університет. – Київ, 2017. – Грудень (№ 10). – С. 2


  "Цього року ми підготували понад 6 тисяч бакалаврів і магістрів, у тому числі велику групу фахівців для зарубіжних країн. Натомість зарахували на 1 курс до бакалаврату і магістратури понад 8,5 тисяч молодих людей, у тому числі понад 350 іноземців. ...
1288625
  Губерський Л. Святкове вітання ректора // Київський університет. – Київ, 2018. – Грудень (№ 10). – С. 2


  Л. Губерський вітає співробітників КНУ з Новим роком та Різдвом Христовим.
1288626
   Святкове опитування // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 24 грудня (№ 49/50). – С. 12


  Редакція "Літературної України" провела святкове опитування серед відомих письменників і науковців. Серед опитаних - Микола Тимошик, доктор філологічних наук, професор.
1288627
   Святкове оформлення міст і сіл.. – Київ, 1969. – 192с.
1288628
  Будугай О.Д. Святковий вінок : [збірка творів для дошкільнят і школярів] / Ольга Будугай, Андрій Будугай. – Переяслав-Хмельницький : СКД, 2009. – 64 с. : іл. – ISBN 966-8122-35-4
1288629
  Стражник Л. Святковий міжвузівський марафон // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 28 травня (№ 87)


  У Прикарпатському національному університеті відбулася онлайн-конференція "Україно моя вишивана: етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки".
1288630
  Кільчинська О.Г. Святковий сценарій до Дня жінок // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 12-13
1288631
   Святкові дні. – Київ, 1960. – 1-68с.
1288632
   Святкові дні. – Київ, 1962. – 1-76 с.
1288633
   Святкові заходи з відзначення 85-річчя від дня народження академіка АН УРСР А.М. Гродзинського / Т.М. Черевченко, Н.М. Смілянець, Н.В. Чувікіна, В.П. Грахов // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 120-123. – ISSN 1605-6574


  3 грудня 2011 р. виповнилося 85 років від дня народження академіка АН УРСР А.М. Гродзинського (3.12.1926-17.12.1988). Ім"я Андрія Михайловича широко відоме в галузі ботаніки та фізіології рослин. Його знають як фундатора алелопатії - наукового напряму, ...
1288634
  Васильченко С.В. Святкові зорі : Оповідання / С. Васильченко. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця". Дpук. Л.І. Райціса], 1918. – 31с.
1288635
   Святково-ділова конференція : Привітання з ювілеєм.Картинки з конференції,3-4 стор.обкладенки // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 5. – С. 3-8


  Про визначення державними нагородами України Указ резидента України. Своє 50 - річчя Національна спілка журналістів України відзначила міжнародною конференцією "Українська журналістика: пошук відповідей на виклики часу", що відбулася 23-24 квітня ...
1288636
  Курочкін О.В. Святково-обрядова культура : вибр. праці / Олександр Курочкін ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2021. – 297, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7507-93-1
1288637
  Гримич М. Святково-обрядова практика Пласту як предмет фольклорно-етнографічного дослідження // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 4-10


  У статті розглядається святково-обрядова практика української молодіжної скаутської організації Пласт. Ритуальна культура Пласту має цілком відчутний зв"язок з скаутською ритуалістикою і українською народною обрядовістю. Разом з тим Пласт на різних ...
1288638
  Щербатюк О. Святково-театральні форми як комунікативне середовище в ранньомодерному культурному контексті України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 28-32. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано дієвість особливих театральних імпульсів в культурі загалом, пов"язаних з проблематикою особи та спілкування в просторі видовища, актора та глядача, театру в зв"язку з простором обряду та ритуалу тощо. The subject of the article is the ...
1288639
  Мукан А. Святкування 200-річчя Кобзаря в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
1288640
  Рязанова Т. Святкування 30-річчя Всеукраїнського історичного музею ім. Т.Г. Шевченка // Перші читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 22 черв. 2005 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артанія Нова, 2006. – С. 29-31. – ISBN 966-8914-06-6
1288641
  Ніколаєць Ю.О. Святкування 300-річчя "возз"єднання" України з Росією як прояв національної політики в СРСР // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 16-19. – ISSN 1728-3671
1288642
  Кокиза Ю. Святкування Великодня римо-католиками в Україні (на польових етнографічних матеріалах з Поділля) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 63
1288643
  Семчишина Г.А. Святкування десятиріччя Інституту державного управління у сфері цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 2. – С. 3 : фото
1288644
  Клименко О.М. Святкування Дня Перемоги в Києві 1985 року // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 44-48. – ISSN 1996-9872
1288645
  Шафранська Г. Святкування Маковія в селі Заворичі на Київщині // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 2. – С. 103-105. – ISSN 0130-6936
1288646
  Пономаренко Л.А. Святкування Нового року // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 9/10 (68)
1288647
  Гончаренко Г. Святкування Нового Року у різних країнах // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 52-53. – ISSN 0130-7037
1288648
   Святкування Нового Року у слов"ян // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 54-57. – ISSN 0130-7037
1288649
  Пельо В. Святкування празника святого священномученика Йосафата після встановлення папської української колегії // Alma mater : журнал студентів Папської Української Колегії св. Йосафата в Римі. – Roma, 2016. – № 77 : Академічний рік 2015-2016. – С. 102-105
1288650
  Ночовний О. Святкування ювілейних дат у СРСР: на прикладі 150-річчя від дня народження Т. Шевченка // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (88/89). – С. 57-61. – ISSN 2222-5250
1288651
  Веремійчик О. Святкування ювілею Дмитра Степовика у Музеї книги і друкарства // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 25 грудня - 14 січня (№ 1/2). – С. 10
1288652
  Білик О.О. Святкує найбільший у країні і світі науково-дослідний центр у галузі зварювання та споріднених технологій / О.О. Білик, В.І. Меншун // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 7/8. – С.9. – ISSN 0868-8117


  Промова президента НАН України, акад. Б.Є. Патона.
1288653
  Костюченко О. Святкує Острозька академія // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 27 жовтня (№ 197)


  Першому вищому навчальному закладу Східної Європи виповнилося 444 роки від часу заснування.
1288654
  Бейліс Л. Святкуємо перше десятиріччя // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 8-9. – Бібліогр. в кінці ст.
1288655
  Чубач Г.Т. Святкую день : вірші та поема / Г.Т. Чубач. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 98 с.
1288656
  Гетьман В.П. Святкую молодість. / В.П. Гетьман. – Одеса, 1977. – 120с.
1288657
  Алексютовіч М.А. Святло у цемры : з гістоыі свабодамыснасці і атэізму у Беларусі / М.А. Алексютовіч ; Т-ва по распаусюдж. паліт і навук. ведау БССР. – Мінськ, 1960. – 36 с.
1288658
  Грабар С. Свято-Вознесенський Флорівський монастир // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 177-182. – ISSN 0208-0710
1288659
  Клос В. Свято-Михайлівський золотоверхий монастир // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 165-174. – ISSN 0869-3595
1288660
  Клос Віталій Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 165-174. – ISSN 0869-3595
1288661
  Димитрій Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирю - 900 / Димитрій, (Рудюк) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2008. – № 04 (220), лютий. – С. 1, 4
1288662
  Осадчук Л. Свято-Успенська лавра, Волинські Афіни... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4-5 квітня (№ 61/62). – С. 22


  Стежками Тараса Шевченка Тернопільщиною.
1288663
  Горст Г.М. Свято / Г.М. Горст. – Одеса, 1974. – 110с.
1288664
  Григор"єва О. Свято 23 лютого: "Перемога" за завісою брехні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 23лютого - 1 березня (№ 7). – С. 15


  Радянський Союз обожнював власну велич і нікому не пробачав найменших сумнівів у ній. Радянська іконографія руками агітпропу так вилизала історію імперії, що у вихованих у дусі марксистсько-ленінського патріотизму громадян не виникало навіть бажання ...
1288665
  Барадулін Р.І. Свято бджоли : вірші та поеми / Р.І. Барадулін ; пер. з білорус. Олесь Жолдак [та ін.] ; упоряд. О.І. Жолдак. – Київ : Молодь, 1978. – 168 с. : іл.
1288666
  Нетребенко А. Свято безпеки у "Кришталику" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 27
1288667
  Вилегжаніна Т. Свято бібліотечної спільноти // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 4-5
1288668
  Морговський А.Ф. Свято білої сорочки / А.Ф. Морговський. – К., 1989. – 196с.
1288669
  Білокінь І.П. Свято ботанiкiв Радянського Союзу / І.П. Білокінь. – Київ : КДУ, 1966. – 3с. – Окр.відбиток з: Український ботанічний журнал, №3
1288670
  Падалко В. Свято в кожні двері // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2017. – Січень (№ 1)


  "Різдвяні свята не оминули й стіни нашого університету та відізвалися в серці теплом і надією. До кабінетів Червоного корпусу завітали колядники, яких об’єднала ініціатива культурно-мистецького департаменту Студентського парламенту. Того дня їхніми ...
1288671
  Золя Е. Свято в Коквілі / Еміль Золя ; З фpанцускої мови пеpеклав [та авт. пеpедм.] О. Пащук. – Львів : : Дpук і наклад "Загальної Дpук.", 1909. – 51 с. – (Унівеpзальна бібліотека ; [Вип.] 2)
1288672
  Шевченко Т. Свято в Чигирині // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 610-611. – ISBN 978-966-500-300-7
1288673
  Шевченко Т. Свято в Чигирині : вірш // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 1. – С. 271-273. – ISBN 978-966-493-737-2
1288674
   Свято Василія Великого // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 236-239
1288675
  Удод В. Свято вдалося на славу // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Жовтень (№ 8)


  Про спортивне свято, присвячене Дню вчителя, в якому взяли участь студенти та викладачі ун-ту, а також відомі українські спортсмени. Зав. кафедрою, засл. Майстер спорту, багаторазова чемпіонка світу та Олімпійських ігор Тетяна Кочергіна вручила ...
1288676
  Ткаченко А.С. Свято великої риби / А.С. Ткаченко. – К., 1983. – 144с.
1288677
   Свято веселих зустрічей. – Х., 1983. – 235с.
1288678
  Сидоренко Віктор Свято відкриває кран : від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 24-28 : Фото
1288679
  Даниленко В. Свято Володимира Подлевського : карнавал у творчості художника виступає вищим проявом воскресіння божественного і людського // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 9. – С. 148-153.
1288680
   Свято врожаю. Укр. рад. народ. пісні про боротьбу колгоспників за високі врожаї.. – М., 1952. – 88с.
1288681
   Свято для агентів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 2 (122), квітень-травень. – С. 142-143 : фото
1288682
  Опанасенко К. Свято для малечі // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 8


  Студенти Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка разом із волонтерами благодійного фонду "Життя з надлишком" відвідали Таращанський реабілітаційний центр та привітали малечу з початком нового навчального року. Акцію "Збери дитину до школи" ...
1288683
   Свято дружби.. – К., 1954. – 68с.
1288684
  Кравчук Н. Свято друзів бібліотеки / Неліна Кравчук // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 2 (32). – С. 15-16. – ISSN 1811-377X


  У статті представлені різноманітні форми роботи наукової бібліотеки вищого навчального закладу щодо відзначення професійного свята - Всеукраїнського дня бібліотек, ушанування своїх активних читачів, а також елементи прояву поваги її шанувальників.
1288685
  Жекова Кароліна Свято душі й тіла // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 143 : Фото
1288686
  Розинка Н.О. Свято Епіфанії (Богоявлення) у звичаях та обрядах італійців (кінець ХІХ-ХХ сторіччя) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 101-104. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто італійські традиції святкування Епіфанії в кінці ХІХ - протягом ХХ ст. Основну увагу приділено обрядам з вогнем і водою. The article contains an information about the italian rites and customs in the celebrating of Epiphany. The author ...
1288687
  Будько Євген Свято життя триває // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 132-133 : фото
1288688
   Свято здоров"я і радості // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 8


  У Центрі фізичного виховання відбулася традиційна університетська Спартакіада, учасників якої привітали ректор ун-ту Л. Губерський та голова профкому В. Цвих.
1288689
  Сидоренко Віктор Свято здорових задоволень : мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 154-155
1288690
  Семиволос Наталка Свято зі сльозами на очах // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 33
1288691
  Соколов Б. Свято зі сльозами на очах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 25-26 вересня (№ 181/182). – С. 4


  Олександр Лукашенко таємно став президентом Білорусі вшосте.
1288692
  Кіслова А. Свято зі сльозами на очах... // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 2 : фото
1288693
  Бабушка Л.Д. Свято й повсякденність: від протистояння до узгодження // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 143-145
1288694
  Поклад Наталка Свято його душі : Люди і пам"ятки // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 144-146 : Фото
1288695
  Білан А. Свято йти дорогою Христовою : з великим державницьким розмахом пройшли в Києві урочистості, присвячені 1020 річниці хрещення Київської Русі // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 1. – ISSN 0868-9644
1288696
  Світлична Г.П. Свято калини : поезії / Г.П. Світлична. – Київ, 1988. – 267 с.
1288697
   Свято книги у Харкові // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 51
1288698
   Свято книги у Харкові // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 51
1288699
  Сидоренко Віктор Свято кожного дня // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 62-65 : фото
1288700
  Ламонова О. Свято кожного дня: Про живопис Марини Соченко // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 25 вересня (№ 18). – С. 13. – ISSN 2519-4429
1288701
  Кулик Г. Свято козацької Покрови у Мельборні // Церква і життя : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 2012. – 18.10.2012-06.11.2012 (№ 16). – С. 16-17
1288702
  Премчанд Свято кохання : Новели / Премчанд. – Київ : Дніпро, 1976. – 375с. – (Зарубіжна новела ; Кн. 24)
1288703
  Кожолянко Г. Свято Маковея на Буковині. Дохристиянські витоки маковеївських святкувань // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 12-15
1288704
  Чернецька Оксана Свято Миколая (Сценарій) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 13-15 : фото
1288705
  Балтачеєва А.Р. Свято молодості / А.Р. Балтачеєва. – К, 1958. – 52с.
1288706
  Чернишова Т. Свято молодості і здоров"я // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Жовтень (№ 8)


  Викладачі кафедри фізичного виховання біологічного факультету С. Ковальчук, Л. Духнова у складі збірної команди ветеранів гандболу України під керівництвом дворазової Олімпійської чемпіонки, зав. кафедри фізичного виховання та спорту Т. Кочергіної ...
1288707
  Черепаха В.М. Свято мужності та відваги // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 16-18 : фото
1288708
  Коцюба Г.М. Свято на буднях / Г.М. Коцюба. – Київ, 1927. – 150с.
1288709
  Братан М.І. Свято на Перекопі : поезії / М.І. Братан. – Одеса : Маяк, 1970. – 91 с.
1288710
  Линовицький П.П. Свято надії / П.П. Линовицький. – Дніпропетровськ : Промінь, 1977. – 63 с.
1288711
   Свято науки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 жовтня (№ 41/42). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  В селі Званівка Бахмутського району відбувся незвичайний захід "Науковий пікнік". Основною частиною "Наукового пікніка" стала презентація досягнень сучасної модернової України від науковців з міст Харкова, Сєвєродонецька, Покровська, Краматорська. ...
1288712
  Голобородько К. Свято науки в останній гетьманській столиці / К. Голобородько, О. Маленко // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 19/21 (239/241). – С. 88-93
1288713
  Клименко Ж. Свято науки відбулося! / Жанна Клименко // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ, 2017. – № 5 (431), травень. – С. 2-3


  "6-7 квітня на факультеті іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми літературної освіти в середній та вищій школі"."
1288714
  Стефанович Д. Свято науки і техніки в КПІ // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 155-165. – ISBN 978-966-622-690-0
1288715
  Голобородько К. Свято науки у глухівському національному... / К. Голобородько, О. Маленко


  Повідомлення про Всеукраїнську науково-практичну конференцію, присвячену класику української драматургії, засновнику української драматургії, засновнику театру корифеїв Марку Кролпивницькому, яка відбулася в Глухівському національному педагогічному ...
1288716
  Кобець В.Д. Свято нашої зустрічі : поезії / В.Д. Кобець. – Одеса, 1986. – 143 с.
1288717
  Шевчук В. Свято неділі : невидані повісті / Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2017. – 396, [4] с. : іл. – ISBN 978-617-7023-56-1
1288718
  Голуб О. Свято непокори та будні андеграунду : життєпис двох не визнаних за життя художників, з коментарями / Олена Голуб ; [перекладачі: Ганна Голуб та Семен Кіпніс ; відп. ред. Г. Шерман ; Ін-т проблем сучас. мистецтва НАН України]. – Київ : Антиквар, 2017. – 270, [2] с. : фотоіл., портр. – Ст. укр., англ. мовами. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7285-11-2


  У пр. № 1727312 напис: Любій Наталії Мусієнко з радістю, примноження нових творчих робіт. Підпис. 12.02.2017.
1288719
  Мовчан П. Свято новітнього національного буття : інтерв"ю / записав Є. Букет // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 7-13 листопада (№ 44). – С. 8-9


  9 лист., в день пам"яті Нестора Літописця, українська держава відзначає День української писемності та мови. Варто нагадати, що це свято встановлене з ініціативи Всеукраїнського товариства "Просвіта" ім. Т. Шевченка 1997 р. Указом Президента. Про ...
1288720
  Роговий Ф.К. Свято останнього млива : роман / Ф.К. Роговий. – К., 1982. – 359с.
1288721
  Роговий Ф.К. Свято останнього млива : романи / Феодосій Роговий ; [упоряд. та післям. Ю.Ф. Рогового ; передм. І.М. Дзюби ]. – Київ : Пульсари, 2015. – 672 с. – Сер. засн. 2002 р. - В змісті також романи: Зрушені люди ; Гріх без прощення. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавн. рада: Б.І. Олійник (голова) [та ін.]). – ISBN 978-617-615-054-1
1288722
  Роговий Ф.К. Свято останнього млива: романи / Ф.К. Роговий. – К., 1991. – 622с.
1288723
   Свято Перемоги // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Травень (№ 5)


  В університеті широко відзначалося свято Перемоги. На факультетах, в інститутах та підрозділах відбулися зустрічі з ветеранами, відвідання інвалідів і хворих. Покладено квіти до Меморіальної дошки на честь полеглих у боях Великої Вітчизняної війни, ...
1288724
   Свято першокурсникам запам"ятається // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Вересень (№ 7)


  Посвячення у студенти на всіх ф-тах та в Інститутах.
1288725
  Петрушенко М. Свято першокурсників - старт наполегливої праці // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6-13 вересня (№ 36/37). – С. 2


  6 вересня 2017 року у Блакитній залі центрального корпусу НПУ імені М.П. Драгоманова відбулось розширене засідання Вченої ради університету, де основним питанням було підведення підсумків роботи вишу у 2016-2017 н. р. та окреслення завдань на 2017-2018 ...
1288726
  Сірук М. Свято під знаком бойкоту // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1 жовтня (№ 178). – С. 3


  Україна вперше не братиме участі в засіданнях ПАРЄ після вступу в Раду Європи.
1288727
  Кононенко П. Свято правди і краси // Літературний Чернігів : щоквартальний мистецький журнал літературної спілки "Чернігів" / Літ. спілка "Чернігів". – Чернігів, 2015. – № 4 (72), жовтень - грудень. – С. 141-145
1288728
  Чабаненко І. Свято радянського мистецтва / І. Чабаненко // Українська радянська культура : Збірник статей. – Київ : Політвидав УРСР, 1957. – С. 183-207
1288729
  Клименко Л.М. Свято розлуки / Л.М. Клименко. – К., 1993. – 143с.
1288730
  Федунець М.Ф. Свято роси : поезії / М.Ф. Федунець. – Київ : Молодь, 1983. – 80 с.
1288731
  Чіп Б.М. Свято сакури : повісті / Борис Чіп. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 253 с.
1288732
  Мацько В. Свято самоутвердження
1288733
  Преловська І. Свято св. Варвари у Михайлівському Золотоверхому соборі 1929 р. // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 49-55. – ISSN 0203-5863
1288734
  Янчук Б.В. Свято серед будня : повість ; оповідання / Борис Янчук. – Одеса : Маяк, 1981. – 208 с.
1288735
  Кульбак Л.А. Свято серця : поезії / Л.А. Кульбак. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 70 с.
1288736
  Орач О.Ю. Свято спілого листя. / О.Ю. Орач. – К, 1985. – 127с.
1288737
  Заграйчук Ю. Свято спорту // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Грудень (№ 10)


  Про участь студентів нашого університету у Всеукраїнському студентському спортивному фестивалі, що пройшов у Львові. Репортаж про фестиваль.
1288738
  Чернишева Т. Свято спорту // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  Святкування Дня університету та Дня працівників фізичної культури і спорту було проведено у спорткомплексі Університету.
1288739
  Істраті П. Свято Тараса Шевченка в Каневі // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2016. – Vol. 1. – С. 304-308. – ISBN 978-606-745-006-4
1288740
  Ясень Микола Свято тих, хто зберігає скарби // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 64-65
1288741
  Ясень Микола Свято тих, хто зберігає скарби // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 64-65
1288742
   Свято українських традицій / Студентський парламент економічного факультету // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Травень (№ 5)


  На економічному факультеті КНУТШ пройшло свято українських традицій. Першокурсники змагалися в умінні приймати та частувати гостей. Найгостиннішими визнали студентів спеціальності "Менеджмент організацій" і "Міжнародна економіка", які потішили ...
1288743
  Литвинюк Л. Свято українського слова. До дня української писемності та мови / Л. Литвинюк, В. Демиденко // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 10 (162), жовтень. – С. 58-63
1288744
  Савчук С. Свято української культури з ювілейною прикрасою // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2017. – № 6 (154). – С. 7-10. – ISSN 1230-2759


  "Сотні глядачів, учасники з чотирьох країн, події в десяти місцевостях. В програмі: концерти, театральні вистави, презентації книжок, зустріч з українським кіно та виставка-кермеш народного рукоділля. В концертному репертуарі – різні жанри музики, а ...
1288745
  Дяченко-Лисенко Любов Свято української словесності на кожному уроці : система вступних уроків української літератури у 7 класі / Дяченко-Лисенко Любов, , Коваленко Сергій
1288746
  Дяченко-Лисенко Свято української словесності на кожному уроці : Урок позакласного читання у 7 класі / Дяченко-Лисенко, С. Коваленко
1288747
  Дяченко-Лисенко Любов Свято української словесності на кожному уроці : уроки позакласного читання у 7 класі / Дяченко-Лисенко Любов, , Коваленко Сергій
1288748
  Кравчук Ольга Свято учнівських досягнень / Кравчук Ольга, Назаренко Тетяна // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 39
1288749
  Артемов В. Свято філологів // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Квітень (№ 5)


  Традиційний День філолога. Кожен рік філологи обирають найпопулярнішого викладача року: ним став проф. Віктор Аркадійович Передрієнко.
1288750
  Ірванець Олександр Свято читання // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 128. – ISSN 0130-5212
1288751
  Богдан С. Свято як елеиент епістолярної поведінки Лесі Українки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 2 (659). – С. 17-26. – ISSN 0130-5263
1288752
  Бондаренко І.С. Свято як комунікаційна технологія конструювання ідеологічного простору радянського суспільства: соціоінженерний підхід // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 75-79. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (45)). – ISSN 2219-8741
1288753
  Купріянова О.Г. Свято як соціокультурне явище / О.Г. Купріянова, І.І. Мачуліна // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами III Всеукраїнської науково-пракичної конференції з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи" / "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпродзержинськ : [б. в.], 2016. – С. 152-154
1288754
  Зятьєв С. Свято, оплачене кров"ю мільйонів. 28 жовтня - день визволення України // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 25 жовтня (№ 43). – С. 3


  "Сімдесят п’ять років тому, 28 жовтня 1944-го, останній німецький солдат змушений був залишити Україну. Цій епохальній події передувало безліч важких боїв, мільйонні жертви нашого народу. У 1941 році вермахт так стрімко просувався вглиб країни, що ...
1288755
  Тимофеєва Катерина Свято, яке завжди // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 60-61 : фото
1288756
  Юлдашева Л. Свято, яке завжди з нами // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. В. Рогозинська. – Київ, 2017. – № 11. – С. 18-19
1288757
  Палій О. Свято, яке ніхто не зіпсує // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 30 липня (№ 132). – С. 4


  Що отримала Україна від масштабного святкування 1025-річчя Хрещення Київської Русі?
1288758
  Нечипоренко Микола Свято, якого має вистачити надовго : у ці вересневі дні в Дніпропетровську відкривають новий стадіон / підгот. М. Нечипоренко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 21-23


  Як тільки стало відомо, що Дніпропетровськ - одне з міст, яке вибороло право приймати Євро-2012 в Україні, його наче підмінили, У 80-ті роки минулого століття, коли місцевий клуб "Дніпро" перебував на гребені успіхів і виборював золоті, срібні та ...
1288759
  Лиходід М.Х. Свято. Лірика. / М.Х. Лиходід. – К., 1970. – 55с.
1288760
  Гостра О. Святовець Віталій Федорович : [спогади] / Олександра Гостра // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 290-291. – ISBN 978-966-2726-03-9
1288761
  Галайба В. Святоволодимирський собор // Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 2002. – № 4. – С.24 : Фото. – ISSN 0130-5212
1288762
  Кушнарьов Денис Святогірськ. Святе місце не порожнє : камо-грядеши / Кушнарьов Денис, Іващенко Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 142-146 : Фото
1288763
  Дєдов В.М. Святогірська Свято-Успенська лавра / В.М. Дєдов. – Київ : Техніка, 2005. – 152с. – (Національні святині України : Присвячується 2000-літтю Різдва Христового). – ISBN 966-575-078-X
1288764
  Гусак Л. Святогірський монастир XIX - поч. XX ст. в оцінці новітньої історіографії // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 4 (388). – С. 22-31. – ISSN 0869-3595
1288765
  Яцюк М. Святогірський монастир між московською владою та українськими козацькими впливами (XVI - XVII ст.) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів, 2018. – Вип. 28, ч. 1. – С. 396-413. – ISSN 2523-4234
1288766
  Арсений Святого Григория Паламы, митрополита Солунского, три творения, доселе не бывшие изданными : а) Послание к монахам Иоану и Феодору; б) Беседа на Евангелие от Луки в пятую неделю, на слова Лук. 16, 19; в) Беседа на Евангелие от Луки в шестую неделю, на слова Лук. 8, 27 / Епископ Арсений ; Греч. текст и рус. пер. – Новгород : Паровая тип. Федорова, 1895. – [4], 55 с.
1288767
  Гончаренко О. Святого Євангелія читання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (1081/1082). – С. 9-29. – ISSN 0320-8370


  В передньому слові від перекладача піде мова про те, як виник задум перекласти Ісусову частину Євангелія - себто тексти, що розповідають про народження, буття, смерть, воскресіння та про саме вчення Христа і як він втілювався в життя.
1288768
  Лома А. Святогор та Марко Святогорець // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 2 : Сербська фольклористика - Serbian Folkloristics. – С. 22-29. – ISSN 0130-6936


  Сербська та південнослов"янська поезія
1288769
  Бойко И.А. Святогорск / И.А. Бойко. – Харьков, 1959. – 107с.
1288770
   Святогорский монастырь-музей и могила А.С. Пушкина. – Псков, 1951. – 54с.
1288771
  Дудин М.А. Святогорское лето / М.А. Дудин. – Л., 1989. – 510с.
1288772
  Богданова А.И. Святое вино / А.И. Богданова. – М, 1991. – 464с.
1288773
  Миксон И.Л. Святое дело : повести и рассказы / И.Л. Миксон. – Л., 1988. – 526с.
1288774
   Святое Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. – Свердловск, 1991. – 252с.
1288775
   Святое Евангелие: (От Матфея, Марка, Луки и Иоанна). – М., 1990. – 464с.
1288776
  Бестужева-Лада Святое Красное Солнышко // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 1. – С. 5-21


  Первый православный князь на Руси был одновременно первым и почти эдинственным князем, образ которого запечатлен в былинах о русских богатырях. Сам далеко не богатырь, он, тем не менее, вершил судьбы и витязей и бояр, и простолюдинов. Но былины, при ...
1288777
  Кузіменко М. Святое писание в рецепции поэта Космоса // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (341). – С. 152-159. – ISSN 0869-3595


  Леонида Вышеславского (1914-2002) по праву называют поэтом Космоса. Солярная тематика, проблемы освоения космического пространства, полеты к звездам - ключевые в творческом наследии автора "Звездных сонетов" и Близкой звезды". Не случайно его именем ...
1288778
  Маркс К. Святое семейство, или Критика критичеческой критики / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва, 1956. – 239 с.
1288779
  Керницький І.С. Святоіванські вогні : новели / І.С. Керницький. – Львів : Каменяр, 1991. – 146с.
1288780
  Сидоров Кирилл Святой Афон. Путешествие за верой. В чем сила брат7 / Сидоров Кирилл, Чалабов Константин // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 4 (2931. – С. 62-71 : фото
1288781
  Мироненко-Маренкова Святой Бенуа-Жозеф Лабр и его почитатели // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 58-69. – ISSN 0042-8779
1288782
  Хитров М. Святой благоверный князь Александр Ярославич Невский / М. Хитров. – М., 1991. – 277с.
1288783
  Новикова Мария Святой город, но не только // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 52-54 : фото. – ISSN 1998-8044
1288784
  Гильермоприето Альма Святой для наркобарона : святые и наркотики / Гильермоприето Альма, Шварц Шауль // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 5. – С. 104-119 : Фото
1288785
  Юранова В.Т. Святой долг / В.Т. Юранова. – Саранск, 1972. – 28с.
1288786
  Копелиович З. Святой и грешница. / З. Копелиович. – Баку, 1972. – 72с.
1288787
  Солдатов А. Святой источник // Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2007. – № 7. – С. 22-24. – ISSN 0131-0097


  Комерційна сторона церковного життя РПЦ
1288788
  Юшко В.К. Святой князь Владимир : (К девятисотлетию со дня его кончины) : Ист. характеристика по летописям и житиям / В. Юшко. – Одесса : "Слав." тип. Е. Хрисогелос, 1915. – 32 с., 1 л. ил. : ил., карт.
1288789
  Дятлов О. Святой князь Владимир в истории Десятинной церкви и Киево-Печерского монастыря // Opus Mixtum : науково-популярне видання / М-во культури України ; Департамент культури ВО КМР (КМДА) ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2015. – № 3. – С. 110-118. – ISSN 2312-9697
1288790
  Катаев В.П. Святой колодец / В.П. Катаев. – Москва, 1967. – 139с.
1288791
  Тамарин С. Святой колодец доктора Каминского // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 14. – С. 2


  Витольд Болеславович Каминский (1859-1931) - украинский врач-гидропат (гидротерапевт) польского происхождения.
1288792
  Катаев В. Святой колодец. Трава забвенья / В. Катаев. – Москва, 1969. – 344с.
1288793
  Драйзер Т. Святой Колумб и река / Т. Драйзер. – Москва, 1967. – 48с.
1288794
  Козак Я. Святой Михаил : роман ; пер. с чеш. / Ян Козак. – Москва : Прогресс, 1974. – 218 с.
1288795
  Шмид М. Святой Престол и приход к власти большевиков в России в 1917 г. // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 86-96. – (Серія: Історія ; вип. 2 (41)). – ISSN 2523-4498
1288796
  Нарайан Р.К. Святой Раджу / Р.К. Нарайан. – М., 1961. – 232с.
1288797
  Волошин М. Святой Серафим : [к 100-летию прославления] / Максимилиан Волошин ; [сост. игумения Серафима ; ред. Е. Голубовский]. – Киев : Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви, 2003. – 129, [3] с. : ил. – В кн. также: Житие преподобного Серафима Саровского чудотворца / архиепископ Вениамин. - Репринт с изд.: Париж, 1935. – ISBN 966-7129-06-3


  На тит. л.: Издается по благословению Его Блаженства Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины, Предстоятеля Украинской Правосл. Церкви
1288798
   Святой Спиридон или обратно на Корфу // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 1. – С. 44-48 : фото
1288799
  Федотов Г.П. Святой Филипп митрополит Московский. / Г.П. Федотов. – М., 1991. – 128с.
1288800
   Святой черт. Тайна Григория Распутина : Воспоминания.Документы.Материалы следственной комиссии. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 1990. – 320с. – ISBN 5-7000-0235-3
1288801
  Илиодор, иеромон. Святой чорт : Записки о Распутине / С предисл. С. П. Мельгунова. – Москва : Тип. т-ва Рябушинских, 1917. – 184 с.
1288802
  Труфанов С. Святой чорт. / С. Труфанов. – Пермь, 1991. – 256с.
1288803
  Колодний А. Святомир Фостун як виразник думань православних українців // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 603-614. – ISBN 978-617-696-609-8
1288804
  Майданович Т. Святоотцівська практика духовної брані в сучасному православ"ї // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7 : Український жіночий рух і процеси державотворення. – C. 62-70
1288805
  Грабар С. Святополк II Ізяславович. Двадцять років з життя Києва кінця XI - початку XII століть : роман-хроніка // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12. – С. 2-54. – ISSN 0208-0710
1288806
  Чіп Б.М. Святополк Окаянний / Б.М. Чіп. – К., 1989. – 206с.
1288807
  Бречкевич М.В. Святополк, князь Поморский / М. Бречкевич. – Юрьев (Тарту) : Тип. К.Маттисона, 1902. – 34 с. + 1 карта
1288808
  Петровский Д.В. Святослав / Д.В. Петровский. – Л., 1947. – 179с.
1288809
  Скляренко С.Д. Святослав : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 656 с.
1288810
  Скляренко С.Д. Святослав : роман: В 2-х кн. / С.Д. Скляренко; Пер. с укр. А. Белецкого. – Москва : Советский писатель, 1960. – 725 с.
1288811
  Скляренко С.Д. Святослав : роман / С.Д. Скляренко; Авториз. пер. с укр. А. Дейча и И. Дорбі. – Москва : Известия, 1961. – 724 с. – (Б-ка ист. романов народов СССР)
1288812
  Скляренко С.Д. Святослав : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 662 с.
1288813
  Скляренко С.Д. Святослав : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Дніпро, 1987. – 667 с. – (Шк. б-ка)
1288814
  Скляренко С.Д. Святослав : роман / С.Д. Скляренко; Авториз. пер. с укр. А. Дейча. – Минск : Ураджай, 1990. – 637 с. – ISBN 5-7860-0448-1
1288815
  Скляренко С.Д. Святослав : роман / С.Д. Скляренко; Авториз. пер. с укр. А. Дейча. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1991. – 604 с. – ISBN 5-7595-0552-1
1288816
  Скляренко С.Д. Святослав : роман / С.Д. Скляренко; Пер. с укр. А. Дейча. – Москва : Правда, 1991. – 653 с. – ISBN 5-253-00332-0
1288817
  Скляренко С.Д. Святослав : Роман: Для середн. та ст. шк. віку / С.Д. Скляренко. – Київ : Веселка, 1991. – 650 с. – ISBN 5-301-00761-0
1288818
  Скляренко С.Д. Святослав : роман / С.Д. Скляренко; Авториз. пер. с укр. А. Дейча. – Москва : Дружба народов, 1992. – 606 с. – ISBN 5-285-00184-6
1288819
  Скляренко С. Святослав : роман / Семен Скляренко. – Харків : Фоліо, 2007. – 670с. – Шифр. дубл. 8ут Скля. (доп. карт. ст.). – (Українська література). – ISBN 978-966-03-3798-5
1288820
   Святослав Васильович Кушнір : бібліограф. покажч., присвяч. 85-річчю від дня народження / НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин ; [упоряд.: М. Кость, Н. Гапчин, М. Козак ; авт. вступ ст. І. Дудак]. – Львів : ІГГГК НАН України, 2014. – 39, [1] с., [1] арк. портр. – ISBN 978-966-02-7347-4
1288821
   Святослав Горбенко: пам"ять про Героя // Київський університет. – Київ, 2020. – Жовтень (№ 5). – С.3


  "Щороку у жовтні КНУ вшановує пам"ять юного студента-японіста, який загинув під час захисту Донецького аеропорту, "кіборга" Святослава Горбенка. Цьогоріч минули 6-ті роковини від дня загибелі Святослава. З нагоди цього 6 жовтня 2020 року до аудиторії, ...
1288822
  Волошин Любов Святослав Гординський - речник українського авангардового театру в Галичині 1920-1930 рр. // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – № 3 (22). – С. 22-30


  Святослав Ярославович Гординський (1906-1993, Верона, Нью-Джерсі, США) — укр. художник, графік, мистецтвознавець, поет, перекладач, журналіст
1288823
  Горинь Б. Святослав Гординський на тлі доби // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 3 травня (№ 19) : Спецвипуск. – С. 12-13
1288824
  Горинь Б. Святослав Гординський на тлі доби. Книга друга // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 травня (№ 19). – С. 13
1288825
  Федака С. Святослав ІІІ - князь "грізний великий київській" // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 6. – С.27-38
1288826
   Святослав Караванський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 22 грудня (№ 49). – С. 2


  Некролог.
1288827
  Шевчук В. Святослав Максимчук (н. 1936) // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 508-541. – ISBN 978-966-06-0729-3
1288828
   Святослав Николаевич Рерих : биобиблиографический указатель : к 100-летию со дня рождения. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк, 2004. – 100, [4] с. : портр. – ISBN 5-86988-142-0
1288829
  Піскун С. Святослав Піскун: "Соціальна і правова держава несумісна з корупцією та несправедливістю" / спілкувався Лесь Курінний // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 23-29 березня (№ 12)
1288830
  Тюляев С.И. Святослав Рерих / С.И. Тюляев. – М, 1977. – 41с.
1288831
  Дельсон В.Ю. Святослав Рихтер / В.Ю. Дельсон. – Москва : Советский композитор, 1960. – 26 с.
1288832
  Дельсон В.Ю. Святослав Рихтер / В.Ю. Дельсон. – Москва : Музгиз, 1961. – 123с.
1288833
  Цыпин Г.М. Святослав Рихтер / Г.М. Цыпин. – Москва : Музыка, 1977. – 25 с.
1288834
  Ричка Володимир Святослав Хоробрий - син великої княгині Ольги // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 19-21. – ISSN 0130-7037
1288835
  Вакуленко-К Святославова Сварга : [вірші] / Вакуленко-К. Володимир. – Київ : Ліра-К, 2017. – 187, [1] с. – ISBN 978-617-7320-69-1
1288836
  Вакуленко-К.В Святославова Сварга : [вірші] / Вакуленко-К. Володимир. – Київ : Ліра-К, 2019. – 187, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7320-69-1
1288837
  Різників О. Святославу Караванському - сто літ! // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2021. – Січень (число 1). – С. 4
1288838
   Святоцький Олександр Дмитрович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 28-29. – ISBN 966-7024-23-1
1288839
  Швидченко Е. Святочная христоматия : литературно-музыкально-этнографический сборник для семьи и школы / Е. Швидченко. – С.-Петербург : Синодальная Типография, 1903. – XVI, 520, IV с.
1288840
  Моратин Л.Ф. Святоша / Л.Ф. Моратин. – Л.-М., 1960. – 199с.
1288841
  Ткаченко В.П. Святошинський "Зелений світ" у часовій перспективі / Віктор Ткаченко. – Київ : Український пріоритет, 2019. – 68, [20] с. : іл. – ISBN 978-617-7656-32-5
1288842
   Святцы рукописные. – Москва. – Рукописне видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка,Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал.XIX? cт.- картон, корінець зі шкіри
1288843
  Алмазов А.И. Святые - покровители сельско-хозяйственных занятий : (Из истории относящихся к ним греч. последований) / А.И. Алмазов. – Одесса : "Экономическая" тип., 1904. – [2], 82 с. – Прил. молитвы на греч. яз.
1288844
  Белов А.В. Святые без нимбов / А.В. Белов. – М., 1983. – 213с.
1288845
  Гецадзе А. Святые в аду / А. Гецадзе; пер. с груз. Э.Нейман. – Тбилиси : Мерани, 1990. – 236,[1]с.
1288846
  Немирович-Данченко Святые Горы / Немирович-Данченко. – Донецк : Донбас, 1990. – 180с. – ISBN 5-7740-0251-9
1288847
  Талиев В.И. Святые горы Харьковской губ. как "памятник природы" / В.И. Талиев. – Харьков : Типо-Литография М. Сергеева и К. Гальченка, 1914. – 20 с.
1288848
  Щеглов Ю.М. Святые Горы. / Ю.М. Щеглов. – М, 1989. – 554с.
1288849
   Святые для России имена.. – Красноярск, 1990. – 101с.
1288850
  Федотов Г.П. Святые Древней Руси. / Г.П. Федотов. – М., 1990. – 268с.
1288851
  Горичева Т.М. Святые животные / Т.М. Горичева; Киевский єколого-культ.центр.Укр.молодежн.єкологич.лига. – Киев, 1999. – 56с. – (Природоохранная пропаганда)
1288852
  Званцев С. Святые заступники / С. Званцев. – М., 1967. – 64с.
1288853
  Сесброн Ж. Святые идут в ад / Ж. Сесброн. – М, 1991. – 555с.
1288854
  Малышевский И.И. Святые Кирилл и Мефодий первоучители славянские / соч. Ив. Малышевского. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1886. – V, II, 483 c. – Отд. оттиск: Труды Киевской дух. Академии, 1885, 1886
1288855
  Бугославский С.А. Святые князья Борис и Глеб в древне-русской литературе / Сергей Богуславский ; (Из филол. семинария проф. В.Н. Перетца). – [1915-1917?]. – Б. м. : б. и.
Ч. 2 : Тексты. – 1917. – 178 с. – Отд. оттиск: Университетские известия.


  Университетские извести: Киев. 1915. № 11-12 (ноябрь-декабрь), с. 1-16 (Добавления); 1916. № 4 (апрель), с . 17-64; № 5-6 (май-июнь), с. 65—96; № 7-8 (июль-авгус), с. 97—128; № 9—10 ( сентябрь-октябрь), с. 129-144; 1917. № 1—2 (январь-февраль), с. с. ...
1288856
  Беляев И.Д. Святые Константин (нареченный Кирилл) и Мефодий. Учители славянские / И.Д. Беляев. – Москва : Типография А.А. Карцева, 1885. – 29 с.
1288857
  Мельникова Л.В. Святые места в центре Восточного вопроса: Церковно-политический фактор как одна из причин Крымской войны // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 6. – С. 61-75. – ISSN 0869-5687
1288858
   Святые Новосербского края : : Елисаветград, Александрия, Новомиргород / [сост.: архимандрит Неофит (Гончаренко), архимандрит Иоанн (Гончаренко), протоиереи: С. Ткаченко, А. Ткаченко]. – Одесса : Астропринт, 2018. – 147, [1] с. : портр., ил. – Сия книга посвящается 1030-летию Крещения Руси (988 г. - 2018 г.) и пятилетию канонизации в лике святых Блаженного Даниила Елисаветградского (2013 г. - 2018 г.). – ISBN 978-966-927-396-3
1288859
   Святые отцы о Боге и вере. – М., 1991. – 65с.
1288860
  Ярных В.С. Святые предки и предки святых: проблема происхождения в южногалльской агиографии X-XI веков // Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени / Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2007. – Вып. 68 (2). – С. 69-89. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780


  Агіографія (грец. «святий» і «пишу») (житійна література) — жанр християнської літератури, в якому описується життя святих та аскетів, а також наукова дисципліна, що вивчає історію написання житій
1288861
   Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий первоучители и просветители славян. – Одесса, 1898. – 32 с.
1288862
  Беляев И.Д. Святый Владимир равноапостольный, великий князь Киевский и всея Руси / [соч.] И. Беляева. – Москва : Тип. В. Готье, 1864. – 46 с.
1288863
  Чуев Ф.И. Святыни дней / Ф.И. Чуев. – М, 1976. – 32с.
1288864
  Толстой М. Святыни и древности Великого Новгорода : сочинение / М. Толстой. – Москва : В университетской типографии
Ч. 3 : Великий Новгород. – 1862. – 264, 22, [1] с.
1288865
  Толстой М. Святыни и древности Ростова Великого : сочинение / М. Толстой. – 3-е испр. и доп. изд. – Москва : В Университетской Типографии (Катков и К.)
Ч. 1 : Ростов-Великий. – 1866. – 97, 45, [2] с.
1288866
  Хведченя С.Б. Святыни и святые Киево-Печерской Лавры : К 2000-летию Рождества Христова, 950-летию Киево-Печерской Лавры и 10-летию независимости Украины / С.Б. Хведченя. – Киев : Географика, 2001. – 190с. – ISBN 966-02-2065-0
1288867
  Король В. Святыни Киева и Давней (Киевской) Руси: прошлое и настоящее // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 4. – С. 15-20
1288868
  Исмаил Мамед Святыни мои : стихотворения и поэмы / Мамед Исмаил ; пер. с азерб. – Москва : Художественная литература, 1989. – 398 с.
1288869
   Святыни Русского зарубежья в США. – Москва, 2006. – 256с. – ISBN 5-86472-162-X
1288870
  Багандов Г.Б. Святыня : стихи и поэма / Г.Б. Багандов. – Москва : Советский писатель, 1983. – 111 с. : ил., портр.


  Содерж.: Стихи; Живи, Ильич! : Поэма.
1288871
  Чорнопиский М. Священий героїзм Карпатської січі на вістрі Другої світової війни // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 25-44. – ISBN 978-966-1594-12-7
1288872
  Шемелін Д. Священик чи схоласт? // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 грудня (№ 51)


  Про "практичне навчання" на юридичному факультеті.
1288873
  Горбаль М. Священик, композитор Михайло Вербицький // Ватра / Об"єднання лемків. – Горлиці, 2015. – № 2 (89) Рік 24. – С. 4-5. – ISSN 1232-2776
1288874
  Захарчук О. Священик, композитор, цитрист-віртуоз: до 150-ліття від дня народження Євгена Купчинського // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 11 (877). – С. 158-162. – ISSN 0868-4790
1288875
  Данилець Ю. Священики-мученики: репресії проти православного духовенства на Закарпатті (на межі 1940 -1950 рр. ХХ ст.) // Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми / МАУП. – Київ, 2007. – № 1. – ISSN 0868-8893
1288876
  Дмитренко В. Священики Ісаєвичі: спроба реконструкції історії сім"ї парафіяльного духовенства XVIII ст. за матеріалами облікових джерел церковного походження // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 398-406
1288877
  Ємець О. Священицький рід Булашевих // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 листопада (№ 141/142)


  Усі вони впродовж століття залишалися "на своем месте и звании".
1288878
  Гирич Я. Священна війна Романових. Як у XVIII і ХІХ століттях білоруських та українських греко-католиків змушували переходити до російського православ"я // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 11 (695), 19.03- 25.03.2021. – С. 38-43. – ISSN 1996-1561
1288879
  Мицик В.Ф. Священна країна хліборобів : Міста й селища Трипільської цивілізації у міжріччі Південного Бугу і Дніпра та околиць / В.Ф. Мицик; Тальнівський музей історії хліборобства. – Київ : Такі справи: Пульсари, 2006. – 264с. : іл. – ISBN 966-7208-31-1
1288880
  Айбек Священна кров : роман : пер. з узбец. / Айбек. – Київ : Дніпро, 1971. – 327 с.
1288881
  Дарманський П.Ф. Священна оковита / П.Ф. Дарманський. – Київ : Політвидав України, 1988. – 102с.
1288882
  Ильенков В.П. Священная война : рассказы / В.П. Ильенков. – Москва : Военное издательство, 1967. – 141с.
1288883
   Священная война : сборник. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 765с.
1288884
  Наровчатов С.С. Священная война... Стихи о Великой Отечественной войне. / С.С. Наровчатов. – Москва, 1966. – 815с.
1288885
   Священная война... Стихи о ВОВ.. – М., 1966. – 815с.
1288886
   Священная война: повести.. – Омск, 1985. – 477с.
1288887
  Гольбах П. Священная зараза / П. Гольбах. – Москва, 1936. – 340с.
1288888
   Священная земля Миэ // Япония сегодня / ЗАО "Япония сегодня". – Москва, 2002. – № 3. – С.10-13.


  [Путешествие в Восточную часть полуострова Кии. Япония..]
1288889
   Священная история Ветхого Завета : курс. сред. учеб. заведений и гор. уч-щ. – Ростов н/Д, 1990. – 122с.
1288890
   Священная книга обрядів: требник, 1991. – 112с.
1288891
  Шмаков В. Священная книга Тота, 1916
1288892
  Айбек Священная кровь : роман / Айбек ; пер. с узб. Н. Ивашева. – Ленинград : Советский писатель, 1947. – 296 с.
1288893
  Айбек Священная кровь : роман / Айбек ; пер. с узб. Н.Е. Ивашева. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1953. – 321 с. : портр.
1288894
  Айбек Священная кровь : роман / Айбек ; пер. с узб. Н. Ивашева ; ил.: Э. Аронов. – Москва : Известия, 1963. – 336 с. – (Библиотека исторических романов народов СССР)
1288895
  Айбек Священная кровь : роман : пер. с узб. / Айбек. – Москва : [Б. и.], 1965. – 216 с.
1288896
  Айбек Священная кровь : роман / Айбек ; пер. с узб. Н. Ивашева ; вступ. ст. В. Панкиной ; ил.: Ю. Ростовцев]. – Москва : Художественная литература, 1967. – 335 с. : ил.
1288897
  Айбек Священная кровь : роман / Айбек. – Ташкент : [Б. и.], 1987. – 376 с.
1288898
  Айбек Священная кровь. Алмазный пояс : романы : пер. с узб. / Айбек ; вступ. ст. Л. Теракопян ; худож. В. Аладьев. – Москва : Советский писатель, 1988. – 679, [2] с. : ил.
1288899
  Нето А. Священная надежда: Стихи. / А. Нето. – Москва, 1981. – 159с.
1288900
  Нето А. Священная надія: Поезії. / А. Нето. – Київ, 1987. – 93с.
1288901
  Дубровский И.И. Священная обязанность / И.И. Дубровский. – Тамбов, 1962. – 24с.
1288902
  Пиха Д.Д. Священная обязанность народа / Д.Д. Пиха. – К, 1962. – 44с.
1288903
  Ивонин Ю.Е. Священная Римская империя в раннее Новое время (1495-1806 гг.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 11. – С. 150-166. – ISSN 0042-8779


  Представлен историографический анализ работ немецких историков по Священной Римской империи в раннее Новое время.
1288904
  Бондаренко Г.Б. Священне дерево: з історії дослідження казахських мотивів у творчості Т.Г. Шевченка // II Международные Шевченковские чтения , посвященные 20-летию со дня создания НИИ "Ин-т Тараса Шевченко" в рамках IV "Большаковских чтений" : сб. материалов / Международные Шевченковские чтения. – Оренбург ; Уфа : [б. и.], 2013. – С. 78-83. – ISBN 978-5-98061-101-9
1288905
  Еліаде М. Священне і мирське = Das heilige und das profane. Mythes, reves et mysteres. Mephistopheles et l"androgyne : Міфи, сновидіння і містерії; Мефістофель і андрогін; Окультизм, ворожбитство та культурні уподобання / М. Еліаде; Пер. з німецької, франц., англ. Г.Кьорян, В.Сахно. – Київ : Основи, 2001. – 591с. – ISBN 966-500-152-3
1288906
  Котовська О. Священне і мирське в ідейних пошуках представників українського бароко // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 21-30. – ISBN 966-7379-70-1
1288907
  Токман В.В. Священне і профанне в мистецтві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 40-43. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)


  Розглядається проблема священого і світського мистецтва. Звертається увага на ті моменти, через які святе виражає себе в різних мистецьких жанрах.
1288908
  Токман В.В. Священне у сучасному світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 58-62. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Розглянуто проблему модифікації ідеї святості в секулярному суспільстві.
1288909
  Палійчук О. Священний вогонь : іст. повісті / Олекса Палійчук. – Київ : Боривітер, 2012. – 148, [4] с. : іл. – ISBN 966-7218-10-4
1288910
  Осташова В.О. Священний союз: передумови, створення та плани на встановлення міжнародного правопорядку / В.О. Осташова, Є.А. Липій, А.В. Пивовар // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 41-46. – ISSN 2219-5521
1288911
  Перепелиця А.І. Священник Олексій Єримович - дослідник старожитностей Чигиринщини (1873 - 1937 рр.) // Шості Зарембівські читання : матеріали Шостих Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 70-річчю від дня народж. д-ра іст. наук С.З. Заремби, м. Київ, 18 квіт. 2017 р. : [зб. наук. праць] / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; [редкол.: Титова О.М. (голова) та ін. ; упоряд. Г.М. Бичковської]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – С. 61-68. – ISBN 978-966-8999-85-7
1288912
  Квилинкова Е. Священник с. Исерлия Димитрий Чакир: жизнь, деятельность и особенности идентификации // Дриновський збірник : [сб. със ст. от материалите на XVIIІ и ХІХ Кирило-Метод. четения, от Междунар. конф. "1918 г. в историята на Центр. и Източна Европа" и Междунар. симп. "Бълг. имена в историята на Украйна и Молдова" през 2018-2919 г.] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – Софія ; Харків : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2019. – Т. 12 : [Збірник статей за матеріалами XVIIІ і ХІХ Кирило-Мефодіївських читань, Міжнародної конференції "1918 р. в історії Центрально-Східної Європи" і міжнародного симпозіуму "Болгарські імена в історії України і Молдови", м. Харків 2018-2019 рр.]. – С. 72-86. – ISSN 2218-0567
1288913
  Пушков И. Священник Спасо-Преображенского собора города Болграда М.В. Казанакли: жизнь и пастырская деятельность // Дриновський збірник : [сб. със ст. от материалите на XVIIІ и ХІХ Кирило-Метод. четения, от Междунар. конф. "1918 г. в историята на Центр. и Източна Европа" и Междунар. симп. "Бълг. имена в историята на Украйна и Молдова" през 2018-2919 г.] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – Софія ; Харків : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2019. – Т. 12 : [Збірник статей за матеріалами XVIIІ і ХІХ Кирило-Мефодіївських читань, Міжнародної конференції "1918 р. в історії Центрально-Східної Європи" і міжнародного симпозіуму "Болгарські імена в історії України і Молдови", м. Харків 2018-2019 рр.]. – С. 57-71. – ISSN 2218-0567
1288914
  Прийма О. Священники з роду Попе(і)ль у Галичині XIX - XX ст. // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2013. – Ч. 2/85 (96). – С. 38-42
1288915
  Мосюкова Н.Г. Священники Катеринославської (Дніпропетровської) римо-католицької парафії (радянський період)


  Досліджено особливості служіння священників, які працювали у Катерино славській (Дніпропетровській) римо-католицькій парафії в радянські часи. Показано, що радянська влада проводила політику, спрямовану на знищення структур Римо-католицької церкви в ...
1288916
  Еко У. Священні війни, емоції та здоровий глузд // Критика. – Київ, 2001. – Листопад, (число 11). – С. 4-6
1288917
  Кондратьєва І.В. Священні зображення в християнстві // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 190-192
1288918
  Шамсутдінова-Лебедюк Священні книги мусульман про взаємовідносини чоловіка й жінки та природу сім"ї // Collegium : международный научный журнал / Киев. нац. ун-т им.Тараса Шевченко, Ин-т международных отношений. – Київ, 2005. – № 21. – С. 134-160
1288919
  Шепетяк О. Священні писання юдаїзму // Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2016. – № 77 : Актуальні релігієзнавчі проблеми сьогодення. – С. 127-133. – ISSN 2306-3548
1288920
  Акчуріна-Муфтієва Священні символи ісламу в мистецтві кримських татар // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2005. – 2004 рік : Музейне збереження пам"яток сакрального мистецтва. Історія, сучасна практика і майбутнє. – С. 5-12. – ISBN 966-7671-23-2
1288921
  Годованець Н.І. Священні та віроповчальні тексти як джерела мусульманського права : дис. ... канд. філософських наук : 09.00.11 / Годованець Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 190 л. – Бібліогр.: л. 167-190
1288922
  Годованець Н.І. Священні та віроповчальні тексти як джерела мусульманського права : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Годованець Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 22 назви
1288923
  Яшанина Екатерина Священное бытописание // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 1 (2856). – С. 31-32 : фото
1288924
  Рачитских Д.О. Священное в "архаической онтологии" М. Элиаде (обоснование методологии) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 30-32
1288925
  Князьков С.А. Священной памяти Двенадцатого года : [исторический очерк] / С.А. Князьков. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1912. – 116 с. : ил. и портр. в тексте. – Библиогр.: с. 115
1288926
  Димитрій(Рудюк) Священномученик Макарій, митрополит Київський і всієї Руси // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2007. – № 09 (201), травень. – С. 1, 8
1288927
  Димитрій Священномученик Макарій, митрополит Київський і всієї Руси / Димитрій, (Рудюк) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2014. – № 09 (369), травень. – С. 1
1288928
  Димитрій Священномученик Макарій, митрополит Київський і Всієї Руси на тлі своєї доби / Димитрій, (Рудюк) // Український церковно-історичний журнал / Всеукраїнська Християнська Асамблея, Церковно-історичне наукове товариство. – Київ, 2007. – № 3/4 (9/10). – С, 6-25


  Священномученик Макарій, митрополит Київський і всієї Руси жив у XV ст.
1288929
  Дробот-Тихоницкий (протодиакон) Священномученик Михаил Тихоницкий, пресвитер Орловский, первый новомученик Вятской земли // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2020. – № 32. – С. 231-237
1288930
  Кучерук І. Священномученик Павел Житомирский: життя, страждання і прославлення // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали IV наук.-практ. конф. 12-14 листоп. 2013 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 154-156
1288931
  Підлуцький О. Священнослужитель, який створив теократичну державу Іран // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 27 вересня - 3 жовтня (№ 34). – С. 14


  1 січ. 1989 р. аятола Хомейні відправив Михаїлу Горбачову "новорічний подарунок" - особисте послання. У своєму листі рахбар (верховний вождь) Ісламської Республіки Іран чемно, але наполегливо рекомендував радянському лідерові відмовитися від ідеології ...
1288932
  Макфарлейн Роберт Священные вершины : Обители богов // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 4. – С. 30-40 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1288933
  Бороздин М. Священные врата Тибета // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2006. – № 7/8. – С. 48-67. – ISSN 1812-867Х
1288934
  Борейко В.Е. Священные горы / В.Е. Борейко; Киевский эколого-культурный центр. – 2-е изд., доп. – Киев : Киевский эколого-культурный центр, 2003. – 80с. – (Серия "Охрана дикой природы" ; Вып.31)
1288935
  Терэн Фредерик Священные горы Тонгариро : Природа // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 110-116 : Фото. – ISSN 1029-5828
1288936
  Горшунова О.В. Священные деревья Ходжи-Барора. Фитолатрия и культ женского божества в Средней Азии // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 71-82. – ISSN 0869-5415
1288937
  Сендерленд И.Т. Священные книги в свете науки / И.Т. Сендерленд. – Гомель : Гомельский рабочий, 1922. – 207 с.
1288938
  Сехина Екатерина Священные кошки Стамбула. Спасители и хозяева столицы. Кооли улиц / Сехина Екатерина, Чалабов Константин // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 2 (2929). – С. 38-46 : фото
1288939
  Вайнтруб И.В. Священные лики цивилизаций / И.В. Вайнтруб. – Київ : Техніка, 2001. – 512 с. – ISBN 966-575-178-6
1288940
  Гейнцельман А. Священные огни / А. Гейнцельман. – Неаполь, 1955. – 351с.
1288941
  Горбуров Е. Священные реликвии Черноморского флота и связанные с ними истории // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 1. – С. 124-129. – ISSN 1998-4634


  Оскільки бібліотека не мала ні печатки, ні наліпок, та атрибуція її здійснювалася лише завдяки детальним описам зовніщнього вигляду книг і маргіналій на них, зроблених В.М. Перетцом у 1915 р.
1288942
  Подковырова Мария Священные узы // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 78-79 : фото
1288943
  Кравчик Я. Священный ветер над Грюнвальдом. Знаменитая битва в изображении Яна Матейко // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 7. – С. 15-17. – ISSN 0235-7089
1288944
   Священный город Иерусалим // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2001. – № 4. – С.62-90. – ISSN 1029-5828


  Путевые заметки.
1288945
  Савин А.Н. Священный город Кум сегодня // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 7 (624). – С. 45-51. – ISSN 0321-5075
1288946
  Вадимов Д.И. Священный долг / Д.И. Вадимов. – Москва, 1957. – 95с.
1288947
  Шарпило П.Н. Священный долг / П.Н. Шарпило. – Москва : Военное издательство, 1959. – 96с.
1288948
  Бирюзов С.С. Священный долг / С.С. Бирюзов. – Москва : Знание, 1964. – 40 с.
1288949
  Соболев М.Г. Священный долг / М.Г. Соболев. – М, 1980. – 80с.
1288950
  Петров В.И. Священный долг Отчизну защищать / В.И. Петров. – М., 1985. – 176с.
1288951
  Епишев А.А. Священный долг, почетная обязанность / А.А. Епишев. – Москва, 1983. – 80с.
1288952
  Стеганцев М.В. Священный долг. / М.В. Стеганцев. – М., 1964. – 64с.
1288953
  Филиппова Т. Священный дуб Страны Басков : библиотека Suncho el Sabio / подгот. Т.Филиппова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 13. – С. 40-41. – ISSN 1727-4893
1288954
  Мадариага Священный жираф / Мадариага, де Сальвадор. – М, 1928. – 267с.
1288955
  Калимуллин И. Священный зов. / И. Калимуллин. – Казань : Татарское кн. изд-во, 1975. – 78 с.
1288956
  Васильев С.С. Священный Ильмень : стихи / С.С. Васильев. – Якутск : Якуткнигоиздат, 1968. – 15 с.
1288957
   Священный Коран. Антология.. – Исламабад, 1991. – 45с.
1288958
   Священный Коран: арабский текст с русским переводом.. – Лондон, 1987. – 682с.
1288959
  Булкин С.П. Священный курган. / С.П. Булкин. – Донецк, 1969. – 92с.
1288960
  Гэсо Священный лес / Гэсо, Пьер-Доминик. – Москва : Наука, 1979. – 191с.
1288961
  Пестушко Валерий Священный медведь панда : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 51 : Іл.
1288962
  Лазарчук А. Священный месяц Ринь / А. Лазарчук. – Санкт-Петербург, 1993. – 380с.
1288963
  Гоголев И.М. Священный огонь : стихи / И.М. Гоголев; пер. с якут. – Москва : Современник, 1981. – 144 с.
1288964
  Делеринс Гелия Священный огонь Поля Бокюза // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 188-194 : іл., фото
1288965
  Таксиль Л. Священый вертеп / Л. Таксиль. – 2-е изд. – К., 1985. – 544с.
1288966
  Таксиль Л. Священый вертеп / Л. Таксиль. – 2-е изд. – Минск, 1987. – 509с.
1288967
  Таксиль Л. Священый вертеп / Л. Таксиль. – 2-е изд. – Москва, 1988. – 527с.
1288968
  Таксиль Л. Священый вертеп / Л. Таксиль. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат, 1989. – 527 с.
1288969
  Архипов В. СГ "АвстралоКитай" набирает обороты // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 6. – С. 7-10. – ISSN 0321-5075
1288970
  Мольер Ж.Б. Сганарель, или Мнимый рогоносец / Ж.Б. Мольер. – Москва, 1956. – 52с.
1288971
  Вилямовская М.И. Сгибательные борозды кисти и стопы человека в их развитии, возрастных изменениях и в сравнении с бороздами приматов. : Автореф... канд. биол.наук: / Вилямовская М.И.; Моск. гос. ун-т. – М., 1956. – 13л.
1288972
  Лившиц Сглаживание экспериментальных данных сплайнами / Лившиц, КИ. – Томск, 1991. – 180с.
1288973
  Руденко В.С. Сглаживающие электрические фильтры и стабилизаторы напряжения и тока / В.С. Руденко, В.И. Сенько, В.А. Усиков. – Вып.14. – Киев
Вып. 14. – 1969. – 56 с.
1288974
   Сговор против африканских народов.. – М., 1983. – 224с.
1288975
  Монтегю Айвар Сговор против мира. / Монтегю Айвар. – М., 1953. – 143с.
1288976
  Фомина Н.Д. Сгонно-нагонные изменения уровня в прибрежной зоне Среднего и Южного Каспия : Автореф... канд. геогр.наук: 11.697 / Фомина Н.Д.; АН АзССр. Ин-т географии. – Баку, 1972. – 20л.
1288977
  Караушев А.В. Сгонно-нагонные явления на водохранилищах и озерах / А.В. Караушев. – Л., 1960. – 216с.
1288978
  Большаков К.А. Сгоночь : роман / Конст. Большаков. – Москва : Никитинские субботники, 1927. – 315 с.
1288979
  Мельников Л. Сгоревший в космическом огне // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 11. – С. 52-54. – ISSN 0130-7045


  Скрябін Олександр Миколайович
1288980
   Сгорела техника и учебники // Сегодня. – Киев, 2014. – 22 января (№ 14). – С. 8
1288981
  Овчарова Н.Г. Сгореть на ветру / Н.Г. Овчарова. – Воронеж, 1971. – 184с.
1288982
  Хало Виталий Сгореть на Новый год : увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 8. – С. 74-83
1288983
  Хало Виталий Сгореть на Новый год // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 72-75 : фото
1288984
  Московцева Л.М. Сдаваться не намерены! / Л.М. Московцева, В.Н. Полонский. – Москва : Политиздат, 1979. – 207 с.
1288985
  Калмыков С.В. Сдайте маузеры, курбаши! / С.В. Калмыков. – 2-е изд., испр. и доп. – Ташкент : Узбекистан, 1989. – 446 с.
1288986
  Макаренко В. Сдать ВНО и не сойти с ума // КП в Украине. – Київ, 2018. – 18 мая (№ 69). – С. 10. – ISSN 1997-1249
1288987
  Моргунова Е. Сдать, но не сдаться? Филиалы без лицензий продолжат работать // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 7 марта (№ 10/11). – С. 5


  Рособрнадзор опубликовал на своем сайте перечень образовательных организаций и филиалов, чьи лицензии на образовательную деятельность исключены из реестра лицензий с 1 сентября 2013 года по 27 февраля 2014 года. В список вошли 126 высших учебных ...
1288988
  Праг Э.И. Сдачи не надо! / Э.И. Праг. – Фрунзе, 1979. – 92с.
1288989
  Щербаков А.А. Сдвиг / А.А. Щербаков. – Ленинград, 1982. – 144с.
1288990
  Воронков Л.А. Сдвиг в ауксиновом обмене при поражении кукурузы пузырчатой головней : Автореф... канд. биол.наук: / Воронков Л.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. Кафедра физиологии растений. – М., 1967. – 22л.
1288991
  Пранч А.С. Сдвиг в неоднородных средах / А.С. Пранч. – Рига : Зинатне, 1982. – 109с.
1288992
  Тернов Г.Г. Сдвиг макроэргов в симпатических ганглиях при центростремительных и центробежных влияниях : Автореф... канд. мед.наук: / Тернов Г. Г.; Ин-т физиол. АН БССР. – Минск, 1970. – 26л.
1288993
  Булгакова Н. Сдвиг по цвету. Государственные вузы теряют признаки неэффективности // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 15 ноября (№ 46). – С. 9


  Минобрнауки РФ опубликовало предварительные итоги второго мониторинга эффективности вузов. Напомним, согласно вступившему в силу новому Закону об образовании, с этого года участие в мониторинге стало обязательным для всех вузов, независимо от формы их ...
1288994
  Курбатов С.И. Сдвиг фаз в электрических установках и средства для его уменьшения / С.И. Курбатов. – Москва : МАКИЗ, 1925. – 72 с.
1288995
  Лисица М.П. Сдвиг фазы отражения Света от тонких пленок серебра, германия, теллура и селена / М.П. Лисица, Н.Г. Цвелых // Относительные числа головных членов диффузной и резкой серий A1 I / Ю.И. Островский. – Москва ; Ленинград, 1957. – [3] с.
1288996
  Сергиенко И.С. Сдвиги в военно-промышленной базе Японии после второй мировой войны : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Сергиенко И.С. ; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1963. – 19 с.
1288997
   Сдвиги в географии населения и хозяйства стран Западной Европы.. – М., 1984. – 232с.
1288998
   Сдвиги в географии хозяйства стран несоциалистического мира: сб. науч. тр.. – Л., 1988. – 129с.
1288999
  Шмелев В.П. Сдвиги в географическом размещении промышленности СССР в новой пятилетке (1966-1970 гг.) : лекция для студентов 1 курса : учеб. пособ. для студ. ЗИСТа / Заочный институт советской торговли ; В.П. Шмелев ; [ред. Е.И. Узлянер]. – Москва : Типография № 6 Управления по печати Мосгорисполкома, 1967. – 27 с.
1289000
   Сдвиги в производительных силах сельского хозяйства стран Южной Азии: сб. ст.. – М., 1975. – 304с.
<< На початок(–10)1281128212831284128512861287128812891290(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,