Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1281128212831284128512861287128812891290(+10)В кінець >>
1284001
  Щур С.А. "...Руйнівна сила радикалів; я в неї починаю вірити". Проблема насилля в оцінці О. Кістяківського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 71-72


  У статті розглянуто позицію професора Київського університету Олександра Кістяківського щодо проблеми поширення насилля в політичному житті Російської імперії у 70-х рр. XIX ст.
1284002
   "Росток Рекордз": Главное - это качественно и в срок // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 1. – С. 25 : фото
1284003
   "РОСЮГКУРОРТ": море зовет! : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 49 : Фото
1284004
   "РОСЮГКУРОРТ": новые направления и лучшие цены : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 55 : Фото
1284005
  Минутко И.А. "Рот фронт!": Тельман / И.А. Минутко. – М., 1987. – 205с.
1284006
  Самаєва Ю. "Роттердам-крест" Порошенка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 липня - 17 серпня (№ 29). – С. 1-2


  "Ситуація у ДТЕК була до банкрутства серйозною. За інформацією DT.UA, ще 2014-го Порошенко, Коломойський, Григоришин і Суркіси дійшли єдиної думки - ДТЕК "іде на розбирання". План було затверджено, але вже 2015-го Петро Олексійович почав ухилятися і ...
1284007
  Медяков А. "Ру Ку", Или образ русских на немецких открытках Первой мировой // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 3. – С. 82-87. – ISSN 0235-7089
1284008
  Редчиць І. "Рубаї". Омару Хаяму : поезія // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10. – С. 100-106. – ISSN 0208-0710
1284009
  Бобровник І.І. "Рубайат Омара Хаяма" Едварда Фітцджеральда // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 49-54


  Невідповідності між перекладами та оригінальною поезією завжди були серйозною проблемою для перекладача. У статті розглянуто особливості творчості перського поета Омара Хайяма, історія перекладів його віршів у Європі. Особливу увагу зосереджено на ...
1284010
   "Рубикон". – Санкт-Петербург. – (Альманахи журнала "Рубикон" ; Альманах 1)
Вып. 1 : В. мечтах / В. Муйжель ; Чужак / Б. Верхоустинский ; Химеры / Ю. Слезкин ; День Чагиных / А. Свирский ; Гомсин-камень / В. Брусянин ; Поэма / Н. Вербов. – 1914. – 96 с. – Бесплатное приложение к журн. "Рубикон"
1284011
   "Рубикон". – Санкт-Петербург. – (Альманахи журнала "Рубикон" ; Альманах 2)
Вып. 2 : Дуэт : рассказ Скитальца-Петрова ; Пограничники : рассказ А. Свирского. – 1914. – [4], 101-174 с. – Бесплатное приложение к журн. "Рубикон"


  Авт.: Скитальц-Петров Степан Гаврилович (1869-1941) Свирский Алексей Иванович (1865-1942)
1284012
   "Рубикон". – Санкт-Петербург. – (Альманахи журнала "Рубикон" ; Альманах 3)
Вып. 3 : Обломок / Кармен ; День Чагиных / А.И. Свирский ; Так надо / А. Вознесенский ; Сходство/ Бор. Лазаревкий ; Стихотворения А. Рославлева, Л. Андрусова и др. – 1914. – 96 с. – Бесплатное приложение к журн. "Рубикон"
1284013
   "Рубикон". – Санкт-Петербург. – (Альманахи журнала "Рубикон" ; Альманах 4)
Вып. 4 : Баядерка / С. Кондурушкин ; Мурмыло / Н. Архипов ; Во тьме / А.И. Свирский. – 1914. – 96-175 с. – Бесплатное приложение к журн. "Рубикон"
1284014
  Лавочкіна С. "Рубіни завбільшки з горох " // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6. – С. 90-92. – ISSN 0208-0710
1284015
  Галицька С. "Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського" як засіб наукової організації ресурсів бібліотеки / С. Галицька, К. Лобузіна, В. Якушко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 2 (208). – С. 21-25. – ISSN 1029-7200


  У статі висвітлено питання розроблення та впровадження змін і доповнень до підрозділів "Рубрикатора НБУВ". Досід бібліотеки.
1284016
  Сербін Олег "Рубрикатор НБУВ": історія започаткування та структурний аналіз // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 17-20. – Бібліогр. в кінці ст.


  Створення бібліотечно-бібліографічних класифікаційних систем українською мовою, які б відображали всю повноту змістовного розмаїття інформаційних потоків - завдання нагальне, з огляду на безперервність систематизаиійних процесів та професійних потреб ...
1284017
  Емельяников С.П. "Ругон-Маккары" Э.Золя / С. Емельяников. – Москва : Художественная литература, 1965. – 135 с.
1284018
  Данилов В.В. "Рудин" И.С. Тургенева и Крымская война. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1912. – 22 с. – Отд. оттиск из : Русск. филологич. вестник
1284019
  Липківський К. "Руїна відійшла - народ живе" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 11 липня (№ 121). – С. 9


  Спадщина Митрополита Василя Липківського є невмирущою.
1284020
  Чухліб Т. "Руїна" як історичний та історіографічний термін: проблема різночитання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 55-59. – (Історія ; вип. 3 (116)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема функціонування в українській та російській історичній науці терміну "Руїна". Стверджуються, що даний популярний термін не зовсім відповідає історичним реаліям другої половини XVII ст. та має неоднозначне трактування в ...
1284021
  Мурселас Костас [Руде фарбоване волосся : роман / Костас Мурселас. – 39-е вид. – Афіни : Кедрос, 1989. – 493 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0254-Х
1284022
  Рязанцев А.А. Р--Т--Х диафрагмы состояния систем: "Иодид висмута--сульфид висмута" и "Иодид сврьмы-- сульфат сурьмы" : Автореф... канд. хим.наук: / Рязанцев А. А.; МГУ, Хим. фак. – Москва, 1969. – 15л.
1284023
  Левинский Ю.В. р-Т-х-диаграммы состояния двухкомпонентных систем / Ю.В. Левинский. – Москва, 1982. – 112 с.
1284024
  Зломанов В.П. Р-Т-х диаграммы двухкомпонентных систем / В.П. Зломанов. – М., 1980. – 151с.
1284025
  Зломанов В.П. Р-Т-х диаграммы состояния систем металл-халькоген / В.П. Зломанов, А.В. Новоселова. – М., 1987. – 207с.
1284026
   Р-технология программирования. – К, 1983. – 116с.
1284027
   Р-технология программирования. – К, 1983. – 204с.
1284028
  Костин Л.А. Рост народного благосостояния - главная забота партии / Л.А. Костин. – Москва, 1976. – 77с.
1284029
  Чухно А.А. Рост народного благосостояния // Правда Украины, 1954. – 1 апреля
1284030
  Коростелев Г.М. Рост народнонаселения и общественный прогресс / Г.М. Коростелев. – Свердловск, 1969. – 144с.
1284031
  Урланис Б.Ц. Рост населения в Европе / Б.Ц. Урланис. – М., 1941. – 436с.
1284032
  Княжинская Л.А. Рост населения и продовольственная проблема в развивающихся странах / Л.А. Княжинская. – М., 1980. – 192с.
1284033
  Петрухин А.И. Рост национальной культуры и устно-поэтическое творчество чуваш. / А.И. Петрухин. – Чебоксары, 1965. – 120с.
1284034
  Шестопалов В.М. Рост неонкологической заболеваемости детского населения, проживающего на загрязненной после Чернобыльской аварии территории / В.М. Шестопалов, М.В. Набока, Г.Ф. Бурлак // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 5. – С. 18-24 : Рис. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 1726-5428
1284035
  Гиваргизов Е.И. Рост нитевидных и пластинчатых кристаллов из пара / Е.И. Гиваргизов. – Москва : Наука, 1977. – 303 с.
1284036
  Караджаева Г.А. Рост образовательного уровня женщин в Советском Туркменистане / Г.А. Караджаева. – Ашхабад : Ылым, 1989. – 131с.
1284037
  Адрианова С Г. Рост общественно-политической активности художественной интеллигенции Урала : (1932 - июнь 1941 гг.) / Г.С. Адрианова ; АН СССР, Урал. науч. центр, Ин-т экономики. – Свердловск : б. и., 1980. – 30 с.
1284038
   Рост общественного производства и пропорции народного хозяйства СССР. – М, 1962. – 455с.
1284039
  Дюков В.В. Рост общественного хозяйства и вопросы развития отношений распределения в колхозах на современном этапе : Автореф... Канд.экон.наук: / Дюков В.В.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1964. – 17л.
1284040
  Юрченко Н.П. Рост пленок полупроводниковых сплавов эвтектического типа : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Юрченко Н.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 159 л. – Библиогр.: л. 143-159
1284041
  Крушельницкий А.А. Рост полиномиальных решений алгебраических дифференциальных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Крушельницкий А.А.; БГУ им. В.И.ленина. – Минск, 1989. – 13л.
1284042
  Ревинский И.А. Рост политической зрелости и активности трудящихся в условиях углубляющегося кризиса капитализма: соц.-эконом. аспекты : учебное пособие / И.А. Ревинский. – Новосибирск, 1986. – 94с.
1284043
   Рост полупроводниковых кристаллов и пленок. – Новосибирск : Наука
Ч. 1 : Молекулярная, лазерная эпитаксия. Распределение примесей и дефектов. – 1984. – 157с.
1284044
   Рост полупроводниковых кристаллов и пленок. – Новосибирск : Наука
Ч. 2 : Новые методики, легирование, критерии функциональной пригодности материалов. – 1984. – 152с.
1284045
  Ляпин А.С. Рост производительности труда -- коренная экономическая задача. / А.С. Ляпин. – М., 1973. – 47с.
1284046
  Шелякин Рост производительности труда -- основной фактор снижения себестоимости продукции в лесозаготовительной промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Шелякин ф. М.; ВПШ при ЦК КПСС, Каф. полит. экон. – М., 1958. – 15л.
1284047
  Нежданова К.П. Рост производительности труда - главнейший источник увеличения производства предметов народного потребления. (На материалах предприятий Украины, выпускающих товары культурно-бытового назначения) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Нежданова К.П. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1965. – 24 с.
1284048
  Редько Н.Н. Рост производительности труда - интенсивный фактор расширенного социалистического воспроизводства. (На материалах колхозов УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Редько Н.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Кафедра полит. экономии. – Киев, 1969. – 22 с.
1284049
   Рост производительности труда - решающее условие дальнейшего развития общественного производства и подъема благосостоянии советского народа. – М, 1977. – 27с.
1284050
  Бойко И.А. Рост производительности труда в колхозах. (На материалах Толочинского района Витеб. обл. БССР : Автореф... канд. экон.наук: / Бойко И. А.; МП РСФР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1963. – 18л.
1284051
  Печюра Б.А. Рост производительности труда в текстильной промышленности Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Печюра Б.А.; МГУ. – М., 1954. – 16л.
1284052
  Печурин И.Ф. Рост производительности труда в угольной промышленности Донбасса в четвертой сталинской пятилетке (на примере шахт комбината "Стабинуголь") : Автореф... канд. экон.наук: / Печурин И.Ф.; КГУ. Кафедра полит. экономии. – Киев, 1952. – 23 с.
1284053
  Шавельский А.Е. Рост производительности труда и улучшение использования средств производства в процессе восстановления и развития промышленности Белоруссии в четвертой пятилетке (на опыте предприятий гр. Минска) : Автореф... канд. экон.наук: / Шавельский А.Е.; Белорус. гос. ун-т им. Ленина. – Минск, 1953. – 20 с.
1284054
   Рост производительности труда как фактор интенсификации производства. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 73 с.
1284055
  Зарицкая Г.В. Рост производительности труда, как главнй фактор снижения себестоимости сельскохозяйственной продукции. (На материалах колхозов Закарп. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Зарицкая Г.В.; Акад. наук СССР, Отд-ние обществ. наук. – К., 1962. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1284056
  Воскобойников И. Рост производительности труда, структурные сдвиги и неформальная занятость в российской экономике / И. Воскобойников, В. Гимпельсон // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 11. – С. 30-61 : табл., рис. – Библиогр.: 55 назв. – ISSN 0042-8736
1284057
   Рост производства и повышение качкства товаров народного потребления / Ломазов, Е, , В.А. Швандер. – Москва : Экономика, 1981. – 143 с.
1284058
  Зубов И.И. Рост производственной активности тружеников села, 1965-1980 / И.И. Зубов. – Минск, 1982. – 189с.
1284059
  Малахова Л.К. Рост профессионально-технического уровня женщин-работниц в период семилетки (1959-1965 годы.) (На материалах текстильной пром-сти РСФСР) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Малахова Л.К. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1971. – 29 с.
1284060
  Абакаров М.И. Рост рабочего класса в условиях развитого социализма : пособие по спец. курсу / Абакаров М.И. ; МВ и ССО РСФСР, Дагестан. ГУ им. В.И. Ленина. – Махачкала : ДГУ, 1985. – 84 с.
1284061
  Сенявский С.Л. Рост рабочего класса СССР (1951-1965 гг.) / С.Л. Сенявский. – Москва, 1966. – 279с.
1284062
  Вдовин А.И. Рост рабочего класса СССР 1917-1940 гг. / А.И. Вдовин. – Москва, 1976. – 264с.
1284063
  Джанибекова Р.А. Рост рабочих совхозов РСФСР и повышение их культурно-те-нического уровня (1953-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Джанибекова Р. А.; АОН ири ЦК КПСС. – Москва, 1963. – 16л.
1284064
  Пильтяй Григорий Захарович Рост разностей между соседними членами некоторых числовых последовательностей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Пильтяй Григорий Захарович; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 13л.
1284065
   Рост растений. – Львов, 1959. – 495с.
1284066
  Гребинский С.О. Рост растений / С.О. Гребинский; Отв.ред.В.М.Мельничук. – Львов : Издательство Львовского университета, 1961. – 296с.
1284067
  Кефели В.И. Рост растений / В.И. Кефели. – Изд. 2-е, перераб.и доп. – Москва, 1984. – 175с.
1284068
   Рост растений . Первичные механизмы / Кефели В.И. – Москва : Наука, 1978. – 288с.
1284069
   Рост растений и дифференцировка / Кефели В.И. – Москва : Наука, 1981. – 270c.
1284070
  Уоринг Ф.Ф. Рост растений и дифференцировка / Ф.Ф. Уоринг, Д.Д. Ирвинг. – Москва : Мир, 1984. – 512с.
1284071
  Абзалов М.Ф. Рост растений и его регуляция : (Генетич. и физиол. аспекты) / [М.Ф. Абзалов и др.] ; отв. ред. В.И. Кефели, С.И. Тома ; АН МССР, Ин-т физиологии и биохимии растений, Координац. совет по физиологии и биохимии растений АН СССР. – Кишинев : Штиинца, 1985. – 222 с. : ил. – Библиогр. в конце разд.
1284072
   Рост растений и природные регуляторы. – Москва : Наука, 1977. – 291с.
1284073
  Крокер В. Рост растнений / В. Крокер. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 360с.
1284074
  Ландин Е.И. Рост реальной заработной платы и реальных доходов работников социалистического производства : Автореф... канд. экон.наук: / Ландин Е.И.; АН БССР. Ин-т экономики. – Минск, 1960. – 19л.
1284075
  Славинскене А.И. Рост реальных доходов колхозников в социалистическом обществе. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Славинскене А.И.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1975. – 50л. – Бібліогр.:с.50
1284076
  Трейнене Е. Рост рядов Коммунистической партии Литвы и повышение идейно-теоретического уровня коммунистов (VII. 1944-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Трейнене Е.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 20л.
1284077
  Батрименко Василий Иванович Рост рядов Коммунистической партии Советской Украины и улучшение ее качественного состава в период создания фундамента социазизма в СССР. (1926-1932гг) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Батрименко Василий Иванович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 20 с.
1284078
  Батрименко В.И. Рост рядов Коммунистической партии Украины и улучшение ее качественного состава в период создания фундамента социализма в СССР (1926-1932) : Дис... канд. ист. наук: 07.00.01 / Батрименко В.И.; КГУ им.Т. Шевченко. – Киев, 1979. – 230л.
1284079
  Юдин И.Н. Рост рядов партии и ее качественный состав. / И.Н. Юдин. – М, 1974. – 64с.
1284080
  Ермолин Иван Егорович Рост самосева дуба (Quercus robus L.) в разных экологических условиях : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Ермолин Иван Егорович; МГУ. Биол. фак. – М., 1973. – 25л.
1284081
  Пономарева А.В. Рост сеянцев некоторых древесных пород при бактеризации семян. : Автореф... канд. биол.наук: / Пономарева А.В.; Ин-т биологии АН БССР. – Минск, 1957. – 20л.
1284082
  Писарев А.Б. Рост сопротивления наличию военных баз США в Западной Европе // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 4 (66) : К советско-американскому диалогу после Московской встречи. Американцы о перестройке в СССР. США - ЕЭС: "зерновая война".Управление персоналом в США и Японии. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 10-28
1284083
  Зудин Н.А. Рост сосны и березы в условиях свежего бора Марийской АССР и влияние сосново-березовых насаждений на физические свойства почв. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Зудин Н.А.; Мин-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Воронеж. лсотехнич. ин-тут. – Воронеж, 1960. – 15л.
1284084
  Анищук В.В. Рост социальной активности молодежи / В.В. Анищук. – Киев ; Одесса : Выща школа, 1988. – 192 с.
1284085
  Григорьев С.Н. Рост стоимости технологического капитала как критерий и результат инновационного развития предприятий / С.Н. Григорьев, Ю.Я. Еленева, В.Н. Андреев // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 150-162 : рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
1284086
  Шепета М.Т. Рост творческой активности рабочего класса Украинской ССР на завершающем этапе строительства социализма (1951-1958 гг.) : Автореф... докт. ист.наук: 571 / Шепета М. Т.; АН УССР, Ин-т ист. – К., 1974. – 68л.
1284087
  Стрик В.В. Рост творческой активности рабочих машиностроительной промышленности Кузбасса в 1956-1965 гг. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Стрик В.В.; Новосиб.гос.ун-т. – Новосибирск, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1284088
  Камалов М. Рост творческой активности тружеников промышленности Узбекистана в период коммунистического строительства (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Камалов М.; АН УзССР. Ин-т истории и археологии. – Ташкент, 1969. – 24л.
1284089
  Имшенецкий А.А. Рост термофильных актиномицетов / А.А. Имшенецкий, Н.М. Авдиевич. – Отд. отт. из журн. Микробиология, вып. 5, 1944, 1944. – 211-215с.
1284090
  Рекеть Григорий Степанович Рост технического строения сельскохозяйственного производства и повышение его эффективности : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Рекеть Григорий Степанович; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1980. – 24л.
1284091
  Абакаров М.И. Рост трудовой активности и творческой инициативы рабочего класса : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Абакаров М.И. ; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1964. – 27 с.
1284092
  Алыев А.М. Рост трудовой активности и творческой инициативы рабочего класса Азербайджана в борьбе за построение коммунизма (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Алыев А. М.; АН АзСССР, Ин-т ист. – Баку, 1966. – 20л.
1284093
  Коршук В.К. Рост трудовой активности рабочего класса. / В.К. Коршук. – Минск, 1976. – 176с.
1284094
  Джохадзе А.Г. Рост трудовой активности рабочей молодежи в условиях развитого социализма. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Джохадзе А.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1981. – 28л.
1284095
  Рагайшене В. Рост трудовой активности рабочих промышленности Литовской ССР в годы семилетки : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Рагайшене В. ; АН ЛитССР , Ин-т истории. – Вильнюс, 1968. – 16 с.
1284096
  Азаддинова Муслимат Садеддин кызы Рост трудовой и творческой активности женщин-рабочих Азербайджана в годы восьмой пятилетки 1966-1970 гг. (На материалах Кировабада) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Азаддинова Муслимат Садеддин кызы ; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Баку, 1974. – 31 с.
1284097
  Роман Рост трудовой и творческой активности рабочих ирригационных строек 1966-1975 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Роман ВА.; МВССО СССР, ДГУ. – Днепропетровск, 1980. – 16л.
1284098
  Роман В.А. Рост трудовой и творческой активности рабочих ирригационных строек 1966-1975 гг. (на матер. УССР) : Автореф... канд. ист,наук: 07.00.02 / Роман В. А.; МВССО СССР, ДГУ. – Днепропетровск, 1980. – 18л.
1284099
  Геращенко Б.С. Рост тяжелой индустрии за годы Советской власти / Б.С. Геращенко. – Москва, 1958. – 40с.
1284100
  Подколзин А.П. Рост целой функции в зависимости от ее арифметических свойств : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Подколзин А.П.; Ростовский н/Д гос. университет им. В.М.Молотова. – Ростов -на-Дону, 1950. – 3 л.
1284101
  Крессоль Р. Рост цен во Франции. / Р. Крессоль. – Москва, 1949. – 112с.
1284102
  Папцов А. Рост цен на мировом продовольственном рынке: причины, последствия, перспективы // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва РФ ; Рос. акад. с-х. наук ; Всеросс. н-и ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2011. – № 10. – С. 78-84. – ISSN 0235-2443
1284103
  Старцев В.В. Рост численности, культурно-техническогод уровня и творческой активности рабочего класса. : Автореф... Канд.ист.наук: / Старцев В.В.; АН СССР.Ин-т истории. – Сыктывкар, 1965. – 18л.
1284104
  Чухно А.А. Рост экономики УССР // Под знам ленинизма, 1977. – №11
1284105
  Барышников Н.Н. Рост экономического могущества Советского Союза - основа успешного выполнения Программы мира / Н.Н. Барышников, Л.Г. Истягин. – Москва : Знание, 1973. – 64 с. – (Библиотечка "Ленинским курсом мира")
1284106
  Завиновский А.Я. Рост экономической зрелости государственной собственности : Автореф... канд. экон.наук: / Завиновский А.Я.;. – К, 1976. – 20л.
1284107
  Тарасюк И.А. Рост экономической эффективности работы машинно-тракторных станций в связи с укрупнением колхозов и переходом на новую систему орошения. (По материалам Ташкентской области Узбекской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: / Тарасюк И.А.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-те им. М.В. – Москва, 1953. – 15 с.
1284108
  Рыбак Л. Рост эстетической культуры трудящихся - закономерность строительства коммунистического общества.. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Рыбак Л.; АН ТаджССР. Ин-т истории им. Ш.Батырова. – Ашхабад, 1969. – 22л.
1284109
  Фетисов В.Д. Рост эффективности без инвестиций / В.Д. Фетисов. – М, 1988. – 93с.
1284110
  Ещенко П.С. Рост эффективности производства - главный фактор повышения конкурентоспособности экономики Украины // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 67-76


  Статья посвящена анализу взаимосвязи и взаимообусловленности эффективности и конкурентоспособности общественного производства, а также исследованию причин, способных привести к дальнейшей потере конкурентоспособности экономики Украины на мировом рынке ...
1284111
  Вихляев А.В. Рост эффективности производства и изменение пропорций. / А.В. Вихляев. – Москва, 1973. – 168с.
1284112
  Усов С.А. Рост, питание и развитие яиц тутового шелкопряда / С.А. Усов. – с.
1284113
  Шевцова Т.М. Рост, плодовитость и интенсивность вылова основных промысловых видов рыб водоемов Белорусского Полесья : Автореф... канд. биол.наук: 03.097 / Шевцова Т. М.; БГУ. – Минск, 1971. – 22л.
1284114
  Канеп Сергей Владимирович Рост, половое созревание и морфология пеляди в малых озерах Северо-Запада СССР : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Канеп Сергей Владимирович; Петрозавод. гос. ун-т им. О.В.Куусинена. – Петрозаводск, 1973. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1284115
  Тамбовцева Л.В. Рост, развитие гороха и качественный состав белка на Среднем Урале в зависимости от условий питания : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Тамбовцева Л.В.; Перм. с.-х. ин-т им. Д.И.Прянишникова. – Пермь, 1968. – 25л.
1284116
   Рост, развитие и адаптация растений к экстремальным факторам. – Пермь, 1987. – 148с.
1284117
  Папалашвили Г.М. Рост, развитие и вольтинность у тутового шелкопряда / Г.М. Папалашвили, 1941. – 211-222с.
1284118
  Лакин Г.Ф. Рост, развитие и выращивание низших обезьян : Автореф... канд. биол.наук: / Лакин Г.Ф.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Антрополог. и зоологич. отд. биол.-почв. фак-та. – Москва, 1954. – 16л.
1284119
  Черевченко Т.М. Рост, развитие и декоаративные качества некоторых цветочных растений закрытого грунта под влиянием регуляторов роста. : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Черевченко Т.М.; АН УССР. Ин-т ботаники. – К., 1969. – 22л.
1284120
  Рубан Б.В. Рост, развитие и использование питательных веществ комбикормов утятами пекинской породы при выращивании их на мясо : Автореф... канд. с.-х.наук: / Рубан Б.В.; Харьк. зоовет. ин-т. – Х., 1965. – 22л.
1284121
  Фахми Р.М. Рост, развитие и направленность физиолого-биохимических процессов основных лубяных культур Египта под влиянием некоторых микроэлементов и регуляторов роста : Автореф. дис. ... д-р биол. наук : 03.00.12 / Фахми Р.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 66 с. – Бібліогр.:с.63-65
1284122
  Фахми Реда Михаил Рост, развитие и направленность физиолого-биохимических процессов основных лубяных культур Египта под влиянием некоторых микроэлементов и регуляторов роста : Дис... д-ра биол.наук: / Фахми Реда Михаил; МВССО УССР. КГУ. – К., 1973. – 393л. – Бібліогр.:л.351-393
1284123
  Горбаченко Н.Г. Рост, развитие и некоторые показатели обмена неществ у ремонтных телок черно-пестрой породы в зависимости от характеристики кормления : Автореф... канд. с.х.наук: / Горбаченко Н. Г.; Львов. зоовет. ин-т. – Львов, 1969. – 16л.
1284124
  Ле З. Рост, развитие и обмен веществ у фасоли при различных типах засоления и подкормке молибденом : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.12 / Ле З. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 22 с.
1284125
  Ле Зу Рост, развитие и обмен веществ у фасоли при различных типах засоления и подкормки молибденом : Дис... канд. биол.наук: / Ле Зу; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1973. – 154л. – Бібліогр.:л.113-154
1284126
  Баракаев М. Рост, развитие и продуктивность в зависимости от питательного и водного режимов в условиях луговых почв Самаркандской области : Автореф... канд. биол.наук: / Баракаев М.; АН УзССР. – Ташкент, 1965. – 16л.
1284127
  Ившин Е.И. Рост, развитие и продуктивность сахарной кукурузы в условиях Алма-Атинской области : Автореф... канд. биол.наук: / Ившин Е.И.; АН Каз.ССР. Объедин. учен. совет ин-тов почвоведения, ботаники, микробиологии и вирусологии. – Алма-Ата, 1967. – 27л.
1284128
  Пругло В.В. Рост, развитие и продуктивность твердых и мягких яровых пшениц в условиях Днепропетровской области : Дис... канд. биолг.наук: / Пругло В.В.;. – Днепропетровск, 1953. – 252л.
1284129
  Пругло В.В. Рост, развитие и продуктивность твердых и мягких яровых пшениц в условиях Днепропетровской области.. : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Пругло В.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 18 с.
1284130
   Рост, развитие и семенная продуктивност травянистых кормовых растений. – Свердловск, 1987. – 177с.
1284131
   Рост, развитие и урожайность растений в условиях Северо-Востока Европейской части РСФСР. – Сыктывкар
3. – 1975. – 136 с.
1284132
  Икрамов Х.У. Рост, развитие и урожайность сорго (джугары) при различных сроках сева в условиях Ташкентской области : Автореф... канд. с.-х.наук: / Икрамов Х.У.; Ташк. с.-х. ин-т. – Ташкент, 1966. – 22л.
1284133
   Рост, развитие и устойчивость растений. – Иркутск
2. – 1969. – 200 с.
1284134
  Туманян Эрна Рубеновна Рост, развитие и цитоэмбриологические особенности томата ( ) при облучении семян и рассады рентгеновскими лучами : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Туманян Эрна Рубеновна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 23л.
1284135
  Ревков Николай Константинович Рост, размножение и структура популяций Lineatus (Cmel.) и Modiolos phaseownus (Phil.) в Черном море : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.18 / Ревков Николай Константинович; АН УССР, Ин-т биологии южных морей им. А.О.Ковалевского. – Севастополь, 1989. – 25л.
1284136
  Терещенко Ю.Ф. Рост, урожайность и качество зерна озимой пшеницы Мироновская 808 и Безотая 1 в зависимости от предшественников и удобрений : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Терещенко Ю.Ф. ; Белоцерк. ин-т сельск. хоз-ва. – Белая Церковь, 1969. – 24 с.
1284137
  Фердоусі А.-К. Ростам і Сохраб : [уривок] з "Шах-наме" Фердоусі / А.-К. Фердоусі; пер. Олени Мазепової ; худож.: Віктор Гукайло. – Київ : Грані-Т, 2007. – 39, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-465-011-0
1284138
   Ростан Э.Сирано де Бержерак. – К, 1940. – 48с.
1284139
  Сенявский С.Л. Ростд рабочего класса СССР в период завершения строительства социализма и в первые годы развернутого строительства коммунизма. : Автореф... Канд.ист.наук: / Сенявский С.Л.; Ин-т истории Акад.наук СССР. – М, 1963. – 24л.
1284140
  Давидов О. Росте і квітне соціалістичний Київ / О. Давидов. – К., 1961. – 136с.
1284141
  Цибульський П.Д. Росте при дорозі шипшина : оповідання / П.Д. Цибульський. – Ужгород : Карпати, 1959. – 80 с.
1284142
   Росте хліборобська зміна. – Київ : Радянська школа, 1976. – 78, [2] с. : фотогр. – (Бібліотека Передового Досвіду ) ( Народна освіта)
1284143
  Луків М.В. Росте черешня в мами на городі : поезія / Микола Луків. – Київ : Криниця, 2015. – 575, [1] с. : іл. – Розгорнутий тит арк. - Алф. покажч.-довід.: с. 529-551. – ISBN 978-966-2434-23-1
1284144
  Анисов Л.М. Ростепель : повесть / Л.М. Анисов. – Москва : Советский писатель, 1987. – 304 с.
1284145
  Анисов Л.М. Ростепель : повесть / Анисов Л.М. – Москва : Советский писатель, 1988. – 304 с.
1284146
  Лиховид І. Рости - разом із "Днем". Ректори 40 вишів працюють над програмою національно-патріотичного виховання молоді. "Бібліотека "Дня" - у центрі уваги // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 12 січня (№ 1). – С. 7
1284147
  Громадська Л. Ростили крила новій кобзарській пісні. Як Василь Литвин разом із Борисом Олійником та Олесем Бердником засновував на Київщині Стрітівську вищу педагогічну школу кобзарського мистецтва // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 18 квітня (№ 43). – С. 12


  "Рік тому, у квітні, пішов в інший світ Василь Степанович Литвин (1941-2017) - кобзар, мудрець, Великий українець, світла людина, лицар українського народного духу, заслужений артист України, вчитель, духовний наставник, творець Стрітівської ...
1284148
  Ткаченко І.Г. Ростимо молодих хліборобів. / І.Г. Ткаченко. – К., 1967. – 46с.
1284149
   Ростислав Болдирев // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2012. – № 2 (79) : березень - квітень. – С. 135-136
1284150
  Богданов В.О. Ростислав Володимирович Геніка (14.10.1858 - 09.12.1942): портрет музиканта за маловідомими і новими документами / В.О. Богданов, Л.Д. Богданова // Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітар. ун-т, Каф. духових та ударних інструментів РДГУ ; ред-упоряд. С. Цюлюпа. – Рівне, 2017. – Вип. 9. – С. 28-53. – ISBN 978-966-416-489-1
1284151
  Марчук І. Ростислав Волошин / Ігор Марчук // Літопис Української Повстанської Армії / [відпов. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2012. – С. 1-126 : фотогр., портр. – (Серія "Події і люди" ; кн. 18). – ISBN 978-966-2105-41-4(Ukr.) ; 978-1-897431-41-2(Can.)
1284152
  Бондаренко С. Ростислав Доценко повертається // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 26 грудня (№ 50). – С. 13


  Презентація книги відомого літературознавця й перекладача Ростислава Доценка (1931-2012) "Критика. Літературознавство. Вибране".
1284153
  Павленко О.Г. Ростислав Доценко: наближуючись до Фолкнера // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 116-124
1284154
   Ростислав Евгеньевич Кавецкий. – Киев : Наукова думка, 1988. – 88с. – (Биобиблиография ученых УССР)
1284155
  Ивашнев В.И. Ростислав Захаров / В.И. Ивашнев, К.В. Ильина. – Москва, 1982. – 240 с.
1284156
  Коцарев О. Ростислав Мельників: "Ми з Йогансеном стали майже родичами" // Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2009. – № 12 (50). – С. 78-79.


  Поет Ростислав Мельников
1284157
   Ростислав Николаевич Барто : каталог выставки / Барто Ростислав Николаевич. Выставка произведений; Моск. орг. Союза художников РСФСР ; вступ. ст. В. Карпова. – Москва : Советский художник, 1978. – 18 с. : ил., 9 л. цв. ил.
1284158
   Ростислав Николаевия Галицкий, 1920-1979. – М., 1980. – 12с.
1284159
  Булаховська Ю. Ростислав Петрович Радишевський- науково-викладацьке й культурно-громадське обличчя // Київські полоністичні студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2008. – Т. 10 : Gente Ruthenus - Natione Polonus : symbolae in Honorum Rostyslav Radyshevs"kyj. – С. 586-589. – ISBN 978-966-96761-8-4


  Про вченого у галузі полоністики, чл.-кореспондента НАН України (2009), д-ра філолог. наук, зав. каф. полоністики Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка (з 2000 р), проф. Р.П. Радишевського.
1284160
   Ростислав Петрович Радишевський // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 5/6). – С. 5


  Співробітники Інституту філології вітають з ювілеєм докт. філолог. наук, проф., зав. кафедри полоністики Радишевського Ростислава Петровича. Біографічна довідка. Є портрет.
1284161
   Ростислав Пилипчук. Бібліографічний покажчик : Бібліографічний покажчик. – Київ : Твім інтер, 1996. – 112с. – ISBN 966-95037-1-Х
1284162
  Славинський Микола Ростислав Пилипчук: "Я належу до кола романтиків..." // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 7 (156). – С. 8-11 : фото
1284163
  Дунина С.Т. Ростислав Плятт / С.Т. Дунина. – М., 1963. – 84с.
1284164
  Булаховська Ю. Ростислав Радишевський - дослідник українськопольських взаємин від давнини до сучасності / Ю. Булаховська, Л. Грицик // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1284165
  Зміюк Н. Ростислав Семків: Не все так погано з українською книжкою // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київський Національний університет імені Т.Г.Шевченка. – Київ, 2013. – № 12. – С. 36-37
1284166
  Грищук П. Ростислав Сергійович Фурдуй - ентузіаст геологічної справи / П. Грищук, О. Вакуленко, О. Козіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті висвітлено виробничу, наукову, викладацьку та музейну діяльність кандидата геолого-мінералогічних наук Ростислава Сергійовича Фурдуя, більша частина якої була пов"язана з геологічним факультетом Київського університету. Авторами використано ...
1284167
  Плахотний М.М. Ростислав Хільчевський - все, що сказав... / М.М. Плахотний ; [обкл. і фотогалерея: В.К. Хільчевський]. – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2016. – 71, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 70-71. – ISBN 978-966-501-103-3
1284168
   Ростиславу Васильовичу Олійнику – 60 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 74. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  3 березня 2014 року минає 60 день народження еколога, фізика, метеоролога, доцента кафедри метеорології та кліматології, кандидата фізико-математичних наук Ростислава Васильовича Олійника.
1284169
   Ростиславу Панасу - 75 // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 1 (72) : січень-лютий. – С. 102-104
1284170
  Крупська Н.К. Ростіть комуністами / Н.К. Крупська. – Київ : Молодь, 1972. – 134 с. – Мініатюрне видання
1284171
  Нехода І.І. Ростіть щасливо / І.І. Нехода. – Київ : Молодь, 1947. – 87с.
1284172
  Потапов Н.И. Ростки / Н.И. Потапов, Н.В. Периг. – Львов, 1981. – 46с.
1284173
   Ростки нового , коммунистического. – М, 1961. – 64с.
1284174
  Дунин М.С. Ростковый картофель / М.С. Дунин. – М.
1. – 1947. – 36с.
1284175
  Титов А.А. Ростов-Великий : (Историческое обозрение). С видом соборной колокольни. – И.А. Вахрампева. – Москва : Русская типо-литография, 1884. – 51 с.
1284176
  Ребайн Я.А. Ростов-на-Дону / Я.А. Ребайн. – Москва, 1950. – 47 с.
1284177
  Марков С.М. Ростов-на-Дону / С.М. Марков. – Ростов-на-Дону, 1964. – 93с.
1284178
  Терещенко А.Г. Ростов-на-Дону : Путеводитель / А.Г. Терещенко, В.А. Куприянова. – Ростов-на-Дону, 1970. – 104с.
1284179
   Ростов-на-Дону. – Ростов-на-Дону, 1973. – 272с.
1284180
   Ростов-на-Дону. – Ростов-на-Дону, 1979. – 320с.
1284181
   Ростов-Ярославский : путеводитель. – Ярославль, 1957. – 187с.
1284182
  Безсонов С.В. Ростов Великий : сокровища рус. зодчества / С.В. Безсонов ; под общ. ред. В.А. Веснина ; Акад. архитектуры СССР, Ин-т истории и теории архитектуы,. – Москва : Изд-во Акад. архитектуры СССР, 1945. – 93 с.
1284183
   Ростов Великий. – Москва, 1971. – 168 с.
1284184
   Ростов Великий : сокровищница Ростово-Ярославского музея-заповедника. – М, 1986. – 127с.
1284185
  Суздальцев М.А. Ростов Великий. / М.А. Суздальцев. – М., 1970. – 23с.
1284186
  Шамурин Ю. Ростов Великий. Троице-Сергиева лавра / Юрий Шамурин. – Москва : Т-во "Образование", 1913. – 82 с., [1] л. фронт. (ил.), [29] л. ил. ил.
1284187
  Иванов В.Н. Ростов Великий. Углич / В.Н. Иванов. – Москва, 1964. – 232 с.
1284188
  Эдинг Б.Н. Ростов Великий. Углич. Памятники художественной старины / Б.Н. Эдинг. – Москва, 1914. – 199 с.
1284189
   Ростов во второй пятилетке 1933-1937 : (материалы предварительной проработки второй пятилетки). – [Ростов-на-Дону] : Горсовет, 1932. – 103 с. – (пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
1284190
  Захарьянц Г.Н. Ростов на-Дону / Г.Н. Захарьянц, Г.А. Иноземцев, П.В. Семернин. – Ростов -на-Дону : Росиздат, 1949. – 380с.
1284191
  Ребайн Я.А. Ростов шагает в будущее / Я.А. Ребайн. – Ростов н/Д, 1968. – 111 с.
1284192
  Ковалев И.А. Ростов Ярославский / И.А. Ковалев. – М, 1958. – 128с.
1284193
  Ковалев И.А. Ростов Ярославский / И.А. Ковалев. – М, 1958. – 128с.
1284194
  Ковалев И.А. Ростов Ярославский / И.А. Ковалев. – М, 1970. – 144с.
1284195
  Тюнина М.Н. Ростов Ярославский / М.Н. Тюнина. – Ярославль, 1979. – 237с.
1284196
  Иванов В.Н. Ростов. Углич / В.Н. Иванов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1975. – 263 с.
1284197
   Ростова активність складових біосорину при використанні відварів лікарських рослин / Т. Фурзікова, І. Сорокулова, В. Лутченко, А. Путніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 37-39. – (Біологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  В дослідах in vitro показано вплив відварів лікарських рослин на ріст та розвиток штамів Bacillus subtilis УКМ В-5007 та Bacillus licheniformis УКМ В-5514 які є складовими біоспорину. Продемонстровано, що жоден з фітовідварів не пригнічував росту ...
1284198
  Холодний М.Г. Ростова реакія на світло і фототропізм / М.Г. Холодний. – 97-100с.
1284199
  Мазур А.Ю. Ростові процеси та забезпеченість деревних рослин поживними речовинами в різних екологічних умовах зростання / А.Ю. Мазур, В.М. Гришко, М.Я. Шевцова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 75-76. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Вивчено ростові процеси у Betula pendula Roth, Salix babylonica L., Catalpa speciosa Warder ex Engelm i Acer saccharinum L. за різних умов.
1284200
  Даценко О.І. Ростові та функціональні характеристики культури Chlamydomonas actinochloris за наявності поверхневої бензинової плівки / О.І. Даценко, М.А. Березовська, О.О. Григор"єва // Гидробиологический журнал : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 2012. – Т. 48, № 1. – С. 78-85. – ISSN 0375-8990
1284201
   Ростово-Суздальская живопись XII-XVI веков. – Москва, 1970. – 182с.
1284202
   Ростово-Суздальская школа живописи. – Москва, 1967. – 131с.
1284203
  Холодный Н.Г. Ростовое вещество в кармине / Н.Г. Холодный, 1938. – 346-351с. – Отд. оттиск
1284204
  Катунский В.М. Ростовое вещество и формативное действие света на вегетацию растений. / В.М. Катунский, 1936. – 235-238с.
1284205
  Емельяненко Алексей Петрович Ростовская областная партийная организация в борьбе за осуществление партийного контроля хазяйственной деятельности (1971-1975) : Автореф... канд. ист.наук: / Емельяненко Алексей Петрович; Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 1979. – 20л.
1284206
  Котов И.Ф. Ростовская областная партийная организация в борьбе за повышение материального благосостояния трудящихся / И.Ф. Котов. – Ростов-на-Дону, 1965. – 44с.
1284207
   Ростовская область .Административно-территориальное деление на 1 января 1968. – Ростов н/Д, 1968. – 248с.
1284208
   Ростовская область за 40 лет. – Ростов н/Д, 1957. – 289с.
1284209
  Корчин М.Н. Ростовская стачка 1902 года и деятельность Донкома РСДРП. / М.Н. Корчин. – Ростов-на-Дону, 1952. – 48с.
1284210
   Ростовские эмали = Rostov enamels : [фотоальбом] / авт. фот. И.И. Ситин ; сост. и авт. текста А.Е. Зайцев. – Москва : Планета, 1988. – 2 блока (121, [6], 123, [5]) с. встреч. паг. : цв. ил. – Миниатюрное издание. – ISBN 5-85250-016-X
1284211
   Ростовский государственный драматический театр имени Максима Горького. – Ростов, 1968. – 55с.
1284212
   Ростовский государственный драматический театр имени Миаксима Горького. – Ростов, 1968. – 55с.
1284213
   Ростовский государственный университет - народному хозяйству. – Ростов, 1986. – 78с.
1284214
   Ростовский государственный университет (1915-1985). – Ростов, 1985. – 221с.
1284215
   Ростовский драматический театр имени Максима Горького. – Ростов, 1935. – 108с.
1284216
   Ростовский Кремль. – Москва, 1967. – 15 с.
1284217
  Кривоносов В.Т. Ростовский музей-заповедник / В.Т. Кривоносов. – Ярославль, 1985. – 190 с.
1284218
  Данилов А.Г. Ростовский период в истории Варшавского университета (1915-1917 гг.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 86-97. – ISSN 0042-8779
1284219
  Титов А.А. Ростовский уезд Ярославской губернии : историко-археологическое и статистическое описание с рисунками и картой уезда / А.А. Титов. – Москва : В Синодальной Типографии, 1885. – IX, 630 с.
1284220
   Ростовско-Суздальское княжество. – Петроград : Издание Училищ. при Святейшем синоде совета, 1914. – 48 с. : ил. – (О былом на святой Руси)
1284221
  Короткий В.А. Ростовцев Яків Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 75. – ISBN 966-06-0393-2
1284222
  Медовой А.И. Ростовщический капитал в сельском хозяйстве Индии. / А.И. Медовой. – М, 1961. – 200с.
1284223
  Симонов В.Д. Ростовые вещества - химическое средство борьбы с сорняками / В.Д. Симонов. – Уфа, 1951. – 36с.
1284224
  Ракитин Ю.В. Ростовые вещества и их применение в растениеводстве. / Ю.В. Ракитин. – М, 1948. – 31с.
1284225
   Ростовые вещества и рост растений. – Калинин
Вып.3. – 1974. – 81с.
1284226
  Зединг Г. Ростовые вещества растений / Г. Зединг. – Москва, 1955. – 388с.
1284227
  Гудриниеце Э.Ю. Ростовые вещи с конденсированными ядрами : Автореф... канд. хим.наук: / Гудриниеце Э.Ю.; Латвийский гос. ун-т. Хим. фак. – Рига, 1951. – 10л.
1284228
  Бойсен-Иенсен Ростовые гормоны растений / Бойсен-Иенсен. – Москва-Ленинград, 1938. – 252с.
1284229
  Миклашевская Н.Н. Ростовые процессы у детей и подростков. / Н.Н. Миклашевская. – М., 1988. – 184с.
1284230
  Иванова Е.Л. Росток / Е.Л. Иванова. – Ставрополь : Ставропольское кн. изд-во, 1976. – 61с.
1284231
  Кныш Г. Росток. / Г. Кныш. – М., 1989. – 383с.
1284232
  Шамрай Ю. Ростом не вышли. Развитие экономики тормозит низкая конкуренция. / интервью взял Ю. Дризе // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 13 января № (1/2)


  У седьмой по счету книги, которую пишет профессор Юрий Шамрай, заместитель заведующего кафедрой мировой экономики РГГУ, название уже есть, и весьма внушительное: “Создание конкурентоспособного государства”. Речь идет о России, ее экономическом ...
1284233
  Гапочка И.М. Ростом с гору Вашингтон / И.М. Гапочка, В.Н. Грибачев. – М., 1987. – 187с.
1284234
  Шницлер И. Ростопчин и Кутузов : Россия в 1812 году / И. Шницлер ; Пер. с предисл. и примеч. А. Ельницкого. – Санкт-Петербург : Лит.-науч. кн-во, 1912. – 237 с.
1284235
  Картавов П.А. Ростопчинские афиши / собрал и издал П.А. Картавов. – Санкт-Петербург : [Изд. П.А. Катавова], 1904. – XVI, 3-80, [1] с. : портр. Федора Ростопчина в тексте. – (Летучие листки 1812 года)


  Растопчин, Федор Васильевич
1284236
  Бернаскони Е. Ростропович создает свой архив в Петербурге // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.43-44. – ISSN 0234-1670


  [Продукты питания в Каире. Традиции.]
1284237
  Сливинский Г.Г. Ростстимулирующая активность веществ и их влияние на ионный гомеостаз клеток. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.02 / Сливинский Г.Г.; Всес.науч-исслед.ин-т.по биол.испытания хим.соедин. – Купавна, 1976. – 19л.
1284238
  Курочкин М.А. Росту рядов партии - постоянное внимание / М.А. Курочкин. – Л, 1968. – 30с.
1284239
  Богданова Светлана Ростуризм готов помочь : Но ждет инициативы от турбизнеса. Спецвыпуск. Госрегулирование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 46 : Фото
1284240
  Фольварочний В.І. Ростуть сини / В.І. Фольварочний. – Ужгород, 1967. – 23с.
1284241
  Негода М.Т. Ростуть сини. / М.Т. Негода. – К., 1955. – 96с.
1284242
  Алєксандрова О.В. Росцелін Іоанн // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 284. – ISBN 966-316-069-1
1284243
  Рыбченко Л.В. Росчерком пера Кузьма Николаевич Деревянко вошел в историю // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 9 (113). – С. 42-44
1284244
  Садовой Г.С. Росчет триодных генраторов СВЧ. / Г.С. Садовой. – Новосибирск, 1977. – 103с.
1284245
  Смоляков С.А. Росы на травах / С.А. Смоляков. – Хабаровск, 1965. – 136с.
1284246
  Володин Г.Г. Росынька / Г.Г. Володин. – Барнаул, 1979. – 111с.
1284247
   РОСЮГКУРОРТ: с новым именем к новым горизонтам : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 49 : Фото
1284248
  Гуменюк В.І. Росянистик / В.І. Гуменюк. – К., 1986. – 95с.
1284249
  Красавин Ю.П. Росяница / Ю.П. Красавин. – Л., 1985. – 118с.
1284250
  Коваль Г.П. Росяниця : лірика / Г.П. Коваль. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 127 с.
1284251
  Петренко Микола Росяні вруна : Поезії / Петренко Микола. – Львів : Каменяр, 1964. – 32 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України з УРСР. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка ; с.2 ]
1284252
  Матійко О.М. Росянщина : поезії / Олександр Матійко ; [іл. В. Протопоп]. – Київ : [б. в.], 2002. – 199, [1] с. : іл. – ISBN 966-7837-31-9


  У пр. № 1741612 напис: Дорогим Міщенкам Нині Василівні, Дмитру Олексійовичу. Сердечно любимо Матійки Олена, Олександр. 20.09.2002 р.
1284253
  Околітенко Н. Рось-Марія : Фрагменти роману // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 8-71. – ISSN 0130-321Х
1284254
  Околітенко Н. Рось-Марія : фрагменти роману // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 6-43. – ISSN 0130-321Х


  Закінчення. Початок у №9-10, 2006.
1284255
  Чередниченко Д.С. Рось / Д.С. Чередниченко. – К., 1985. – 148 с.
1284256
  Желєзняк І.М. Рось і етнолінгвістичні процеси Середньопаддінпрянського Правобережжя / І.М. Желєзняк. – К, 1987. – 204с.
1284257
  Головащук С.І. Росьйсько- український геологічний словник / С.І. Головащук, І.Л. Соколовський. – К., 1959. – 280с.
1284258
  Короткий В.А. Рот Вальтер Рудольф / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 254. – ISBN 966-06-0393-2
1284259
  Марочко В. Рот Фрідріх // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 370. – ISBN 978-617-642-388-1


  Рот Фрідріх - німецький дипломат, консул в Одесі.
1284260
  Озеров Б. Рота 1192 / Б. Озеров. – Новгород, 1948. – 128с.
1284261
  Степанов В.А. Рота почетного караула / В.А. Степанов. – Москва, 1980. – 142с.
1284262
  Пашкин В. Рота юнг / В. Пашкин. – Ярославль, 1976. – 317-355с.
1284263
  Букринская А.Г. Ротавирусная инфекция. / А.Г. Букринская. – М, 1989. – 221с.
1284264
   Ротай Авраам Прохорович (1902-1977) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 411. – ISBN 978-966-439-754-1
1284265
  Толстая Н. Ротарианцы // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 5-8. – ISSN 0321-1878
1284266
  Дубро Виталий Гилярович Ротационно-одночастичная модель ядер и ее применение к изучению структуры ядерных состояний : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Дубро Виталий Гилярович; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1980. – 25л.
1284267
   Ротационное движение космических тросовых систем. – Днепропетровск; Вена; Киев; Москва, 2001. – 406с.
1284268
   Ротационные компрессоры. – М., 1964. – 316с.
1284269
  Мартинов А. Ротаційна коаліція в Ізраїлі // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 22 листопада (№ 47). – С. 4


  Парламентські вибори в Ізраїлі у 2019 р.
1284270
  Криводубський В.Н. Ротаційне та магнітне пригнічення сонячного турбулентного динамо // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 23-29. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Досліджено зворотний вплив глобального обертання на турбулентні рухи в процесі збудження магнітної індукції спіральною турбулентністю ([альфа]-ефект) в сонячній конвективній зоні (СКЗ). Прийнято до увоги складову [альфа]-ефекту, обумовлені радіальними ...
1284271
   Ротація в науковому комітеті // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 лютого (№ 6). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Конкурс з обрання членів Наукового комітету Нацради з розвитку науки і технологій: документи від кандидатів приймають до 14 березня.
1284272
  Лавріненко О. Ротація працівників ОВС: методи і механізми її проведення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 54-57.
1284273
  Лавріненко Олег Ротація працівників ОВС: методи та механізми її проведення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 54-56


  Наявна правозастосовча практика, наукова доктрина свідчать, що одним з актуальних питань є рівень дотримання трудових прав працівників за зміни суттєвих умов їхньої праці, зокрема внаслідок переведення на іншу роботу.
1284274
  Безтелесна Л.І. Ротація як результат реалізації ефективного управління компетенцією людських ресурсів // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – С. 24-31. – (Економічні науки ; вип. 4 (84)). – ISSN 2306-5478
1284275
  Ганешин К.В. Ротман и Маковский / К.В. Ганешин. – М., 1982. – 121с.
1284276
  Камбулов Н.И. Ротмистр Пижма. (Взрыв. -- Комиссар и Пронька Бабкин. Рассказы. / Н.И. Камбулов. – М., 1970. – 48 с.
1284277
   Ротмістров Михайло Миколайович (1907-1989) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 412. – ISBN 978-966-439-754-1
1284278
  Шарончиков И.Я. Ротная партийная организация / И.Я. Шарончиков. – М., 1944. – 43с.
1284279
  Маренич Е.П. Ротный соловей. / Е.П. Маренич. – Днепропетровск, 1959. – 122с.
1284280
  Беккер Э.Г. Ротовой аппарат личинки малярийного комара и его движение при питании организмами поверхностной пленки водоема / Э.Г. Беккер
ч. 1 : Верхняя губа личинки и ее отправления. – 1938. – С. 427-440
1284281
   Ротовський Андрій Андрійович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 278. – ISBN 978-966-2726-03-9
1284282
  Кац Я.Г. Ротогенез Земли / Я.Г. Кац. – М., 1991. – 44с.
1284283
  Осьмачка Т.С. Ротонда душогубців : оповідання / Тодось Осьмачка. – Київ : Український письменник, 2008. – 288 с. – (Українська класика / редкол. : В.О. Базилевський, А.А. Дімаров, М.Г. Жулинський та ін.). – ISBN 966-579-117-6
1284284
  Торубаров Н.Н. Роторные и роторно-конвейерные линии в химической промышленности / Н.Н. Торубаров. – М, 1989. – 61с.
1284285
  Яминский В.В. Роторные компрессоры. / В.В. Яминский. – М., 1960. – 223с.
1284286
  Кропачев Э.П. Роторные механизмы динамо и геомагнитное поле / Э.П. Кропачев. – М, 1983. – 201с.
1284287
   Роторные технологии. – М., 1988. – 59с.
1284288
  Крашенинникова Н.Л. Роттердам / Н.Л. Крашенинникова. – Ленинград, 1981. – 99 с.
1284289
  Сердобольский О. Ротшильд знает, трудно ли быть богатым // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 14. – С.16-18. – ISSN 0234-1670
1284290
  Меньшикова Мария Ротшильды. Владения богатейшей семьи планеты. Подпольная империя // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 4 (2907). – С. 102-109 : фото
1284291
  Цыркун Н.А. Роуз Дж.Д. Народы: этническое измерение человеческих отношений // Национальный вопрос в развитых капиталистических странах : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Куличенко М.И. – Москва, 1980. – Вып. 2. – С. 78-88. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
1284292
  Короткий В.А. Рошер Вільгельм Георг Фрідріх / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 191. – ISBN 966-06-0393-2
1284293
  Дергачев В.А. Рошканские курганы / В.А. Дергачев, И.А. Борзияк. – Кишинев, 1989. – 72с.
1284294
  Курбанов Хушкадем. Рошорвский язык. / Хушкадем. Курбанов. – Душанбе, 1976. – 315с.
1284295
  Васильева Л.Н. Роща / Л.Н. Васильева. – Москва, 1984. – 159с.
1284296
  Новиков В.П. Роща : Стихи. / В.П. Новиков. – Новосибирск, 1977. – 27с.
1284297
  Геродник Г.И. Роща Барклая / Г.И. Геродник. – Таллин, 1971. – 634с.
1284298
  Лугинов Н.А. Роща Нуоралджыма : повесть / Н.А. Лугинов. – Москва : Детская литература, 1981. – 109 с.
1284299
  Решетов А.Е. Роща. / А.Е. Решетов. – Москва, 1961. – 96с.
1284300
   Рощи заповедные.. – Л, 1990. – 334с.
1284301
  Гуляевская Н.С. Роющая деятельность селепыша, ее ландшафтное и с-х.значение. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гуляевская Н.С.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1954. – 16л.
1284302
  Казенас В.Л. Роющие осы -- церцерисы Средней Азии и Казахстана / В.Л. Казенас. – Алма-Ата, 1984. – 232с.
1284303
  Казенас В.Л. Роющие осы Hymenoptera sphecidae юго-восточного Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: 03.098 / Казенас В.Л.; АН Каз.ССР. Объед. учен. совет ин-тов зоологии и экспериментальной биологии. – Алма-Ата, 1970. – 20л.
1284304
  Казенас В.Л. Роющие осы Казахстана и Средней Азии / В.Л. Казенас. – Алма-Ата, 1978. – 172с.
1284305
  Проценко Ю.В. Роющие осы рода Ectemnius подрода Tyreocerus (Hymenoptrera: Crabronidae) фауны Украины / Ю.В. Проценко, В.А. Горобчишин // Известия Харьковского энтомологического общество / Харьковское энтомологическое общество. – Харьков, 2013. – Т. 21, вып. 1. – С. 33-35. – ISSN 1726-8028
1284306
  Мосейчук В. Роялті- каламбур законодавства // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2007. – № 11. – С. 61-63.
1284307
  Сажинець С. Роялті від операцій з нематеріальними активами // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2005. – № 5. – С. 9-12
1284308
  Коноваленко В. Роялті народному депутату. Декларанти можуть не здогадуватися, що в окремих випадках роялті призводить до правопорушення, пов"язаного з корупцією // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 листопада (№ 43/44). – С. 9


  "У ЗМІ, Інтернеті та соціальних мережах періодично з"являється інформація про роялті, що його отримують народні депутати України, міські голови та інші особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повний перелік яких ...
1284309
  Шевченко Оксана Роялті, як рояль у кущах // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 88-91. – ISSN 0130-5212
1284310
  Сизоненко О.В. Роялті: бухгалтерське та податкове відображення // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 73-83. – ISBN 966-79-75-57-7
1284311
  Гуреїв О.І. Рояль і скальпель : Повісті та оповідання / О.І. Гуреїв. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 271с.
1284312
   Рояль у фоє // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 4


  "Рояль C. Bechstein - предмет гордості і захоплення студентів Інституту міжнародних відносин - дочекався свого першого симфонічного концерту. День захисника України тут відзначили концертом класичної музики у рамках міжнародного проекту Бенуа Оділля ...
1284313
  Карпиченкова Е.П. Роь терморорального компонента в ритмической организации стиха (экспер. фонет. исслед. на матер. соврем. англ. поэзии) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Карпиченкова Е. П.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 18л.
1284314
  Демчишак Н.Б. Роь франчайзингу в стимулюванні інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України / Н.Б. Демчишак, Н.Р. Гамаровська // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.4. – С. 203-210. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1284315
  Колдунов С. Рп-1 / С. Колдунов. – Москва., 1939. – 48с.
1284316
  важрпвіолапрвіоадпівраові рпопропропар
1284317
  Леонов І. РПЦ не згадуйте. Суд дозволив УПЦ МП не вказувати в назві свою підпорядкованість Москві // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 24 квітня (№ 47). – С. 4


  Окружний адміністративний суд, який давно набув гіркої слави і став уособленням нереформованої української Феміди, в останні дні не втомлюється відзначатися скандальними рішеннями.
1284318
  Гвоздева В.И. Ррастительность и кормовые ресурсы пустыни Сары-Ишик-Отрау : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Гвоздева Л.П. – Алма-Ата, 1953. – 15 c. – Библиогр.: 7 назв.
1284319
  Романов А. РРО: появились подзаконные акты ГНАУ // Экспресс - анализ законодательных и нормативных актов : еженедельний информационный бюллетень. – Харьков, 2001. – № 8. – С.2-5


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1284320
  Тютюкин С.В. РСДРП в первой российской революции / С.В. Тютюкин, В.В. Шелохаев. – Москва, 1990. – 62с.
1284321
  Сенчакова Л.Т. РСДРП и крестьянство в революции 1905-1907 гг / Л.Т. Сенчакова. – М., 1984. – 80с.
1284322
  Стритер Р.Ф. РСТ, спин и статистика и все такое / Р.Ф. Стритер, А.С. Вайтман. – Москва, 1966. – 251 с.
1284323
  Харламова Татьяна РСТ: Турфорумы на колесах и на плаву : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 12-13 : Фото
1284324
  Орлов В. РСФСР - первая в семье равных / В. Орлов. – М., 1951. – 72с.
1284325
   РСФСР - фронту, 1941-1945. – М, 1987. – 382 с.
1284326
   РСФСР. – Москва, 1938. – 128с.
1284327
  Бакакин А.С. РСФСР : очерк образования и развития Российской Советской Федерации / А. Бакакин, А. Бегиян. – Москва : ОГИЗ, 1938. – 56 с.


  Авт.: Бегиян Арменак Зильфугарович
1284328
  Келдыш Ю.В. РСФСР / Ю.В. Келдыш. – М, 1958. – 224с.
1284329
  Корев Ю.С. РСФСР / Ю.С. Корев. – Москва
2. – 1958. – 224с.
1284330
  Слепян С.Г. РСФСР (Экономико-географическая характеристика) : учеб. пособ. по курсу экономич. географии СССР / Мин-во связи СССР ; Всесоюзный заочный электротехнический ин-т связи ; С.Г. Слепян. – Москва : Редакционно-издательский отдел ВЗЭИС, 1962. – 192 с.
1284331
   РСФСР в 1959 году. – М, 1960. – 224с.
1284332
   РСФСР в 1962 году. – Москва : Госстатиздат, 1963. – 237 с.
1284333
   РСФСР в 1963 году. – Москва : Статистика, 1964. – 174 с.
1284334
   РСФСР в 1964 году. – М, 1965. – 127с.
1284335
  Колесник А.Д. РСФСР в годы Великой Отечественной войны : пробл. тыла и всенар. помощи фронту / А.Д. Колесник. – Москва, 1982. – 328с.
1284336
  Павлович М. (Вельтман М.) РСФСР в империалистичесокм окружении / М. (Вельтман М.) Павлович. – М., 1922. – 64с.
1284337
   РСФСР в новой пятилетке. – Л, 1946. – 136с.
1284338
  Абдуллаев Я.З. РСФСР в развитии советско-иранских отношений : Автореф. дис... канд. ист. наук : 07.00.03 / Абдуллаев Я.З. ; Ин-т востоковедения. – Баку, 1986. – 22 с.
1284339
   РСФСР в цифрах в 1965 году. – М, 1966. – 125с.
1284340
   РСФСР в цифрах в 1966 году. – М, 1967. – 160с.
1284341
   РСФСР в цифрах в 1967 году. – М, 1968. – 128с.
1284342
   РСФСР в цифрах в 1968 году. – М, 1969. – 127с.
1284343
   РСФСР в цифрах в 1973 году. – Москва, 1974. – 99с.
1284344
   РСФСР в цифрах в 1982 году. – М, 1983. – 112с.
1284345
   РСФСР в цифрах в 1983 году. – М, 1983. – 112с.
1284346
   РСФСР в цифрах в 1986 г.. – Москва, 1987
1284347
   РСФСР в цифрах в 1987 г.. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 155 с.
1284348
   РСФСР в цифрах в 1988 г.. – М, 1989. – 192 с.
1284349
   РСФСР в цифрах в 1989 г.. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 253 с.
1284350
   РСФСР в цифрах.. – М, 1978. – 102с.
1284351
   РСФСР в цифрах.... – М, 1971. – 112с.
1284352
   РСФСР в цифрах.... – М, 1972. – 96с.
1284353
   РСФСР в цифрах.... – М, 1973. – 96с.
1284354
   РСФСР в цифрах.... – М, 1975. – 112с.
1284355
   РСФСР в цифрах.... – М, 1976. – 112с.
1284356
   РСФСР в цифрах.... – Москва, 1976. – 95с.
1284357
   РСФСР в цифрах.... – М, 1978. – 95с.
1284358
   РСФСР в цифрах.... – М, 1979. – 110с.
1284359
   РСФСР в цифрах.... – М, 1980. – 102с.
1284360
   РСФСР в цифрах.... – М, 1985. – 112с.
1284361
   РСФСР в цифрах.... – М, 1986. – 112с.
1284362
   РСФСР за 50 лет. – М, 1967. – 255с.
1284363
   РСФСР. Административно-территориальное деление на 1 апреля 1940 г.. – М : Издательство "Ведомостей Верховного Совета РСФСР", 1940. – 489, [3] с.
1284364
   РСФСР. Административно-территориальное деление на 1 октября 1950 г.. – М : Издательство "Известия Советов депутатов трудящихся СССР", 1950. – 500, [3] с.
1284365
   РСФСР. Административно-территориальное деление на 1 января 1948 г.. – М : Издательство "Известия Советов депутатов трудящихся СССР", 1947. – 495, [1] с.
1284366
   РСФСР. Административно-территориальное деление на 1 января 1977 г.. – М : Издательство "Известия Советов депутатов трудящихся СССР", 1977. – 511 с.
1284367
   РСФСР. Административно-территориальное деление на 1 января 1986 г.. – М, 1986. – 511с.
1284368
   РСФСР. Административно-территориальное деление на 1января 1974 г.. – М, 1974. – 503с.
1284369
   РСФСР. Верховный Совет. Сессия 3. – М, 1953. – 200с.
1284370
   РСФСР. Верховный Совет. Сессия 4. – М, 1957. – 204с.
1284371
   РСФСР. Верховный Совет. Созыв 10. – М, 1983. – 191с.
1284372
   РСФСР. Верховный Совет. Созыв 10. – М, 1985. – 191с.
1284373
   РСФСР. Верховный Совет. Созыв 4. – М, 1957. – 388с.
1284374
   РСФСР. Верховный Совет. Созыв 5. – М, 1959. – 254с.
1284375
   РСФСР. Верховный Совет. Созыв 6. – М, 1964. – 232с.
1284376
   РСФСР. Верховный Совет. Созыв 6. – М, 1966. – 200с.
1284377
   РСФСР. Верховный Совет. Созыв 7. – М, 1968. – 284с.
1284378
   РСФСР. Верховный Совет. Созыв 8. – М, 1972. – 240с.
1284379
   РСФСР. Верховный Совет. Созыв 8. – М, 1973. – 232с.
1284380
   РСФСР. Конституция. – М, 1973. – 31с.
1284381
  Попова Т.В. РСФСР. Русская народная музыка / Т.В. Попова. – М.
1. – 1957. – 143с.
1284382
  Фоменко Я.А. Рсчет гидрографов и элементарного притока высоких половодий на развнинных реках Юго-Запада Европейской территории СССР : Автореф... канд. техн.наук: 278 / Фоменко Я.А.; Укр. ин-т инженеров водного хоз-ва. – Ровно, 1968. – 44л.
1284383
  Морковнин В.И. Рсчет фононного спектра инобия и молибдена по КЛО : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Морковнин В.И.; АН КазССР. Объедин. ученый Совет отд. физико-мат. наук. – Алма-Ата, 1971. – 20л.
1284384
  Шевчук В.В. РТ-умови та глибинність метаморфізму : випуск 22. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 91-94. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  З урахуванням результатів математичного моделювання теплових полів та напружено-деформівних станів аргументується функціональна залежність таких інтенсивних параметрів метаморфізму, як температура і всебічний тиск, від режиму аномальних термофлюїдних ...
1284385
   Ртутная промышленность капиталистических стран.. – М, 1964. – 46с.
1284386
  Пестушко Валерій Ртутне "дихання" розломів // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 12
1284387
   Ртутно-сурьмяно-мышьяковое орудение Большого Кавказа.. – М, 1980. – 180с.
1284388
  Науменко В.В. Ртутное оруденение Карпато-Паннонского региона / В.В. Науменко, В.И. Скаржинский, Г.Ф. Виноградов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 3-12 : Рис. – Бібліогр.: 31 назва. – (Геологія ; Вип. 4)
1284389
  Науменко В В. Ртутное оруденение Карпато-Паннонского региона / В В. Науменко, И В. Скаржинский, Ф Г. Виноградов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 3-12 : Рис. – Бібліогр.: 31 назва. – (Геология ; № 4)
1284390
  Матяш Л.Ф. Ртутноорганические реагенты для модифицирования белков : Автореф... канд. хим.наук: / Матяш Л.Ф.; АН СССР. Ин-т хим. природных соединений. – М., 1966. – 22л.
1284391
  Вольева В.Б. Ртутноорганические соединения в реакциях, аналогичных реакции вюрца : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Вольева В.Б.; МГУ. – М., 1970. – 17л.
1284392
  Дэлленбах В. Ртутные выпрямители / В. Дэлленбах, Э. Герекке, М. Демонтвинье. – Ленинград, 1929. – 135 с.
1284393
  Альбац И. Ртутные выпрямители большой модности / И. Альбац. – Москва, 1929. – 124с.
1284394
  Белявский А.Г. Ртутные выпрямители переменного тока / А.Г. Белявский. – Москва ; Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1933. – 304 с. – Библиогр.: с. 283-301
1284395
   Ртутные лампы высокого давления. – Москва : Энергия, 1971. – 328 с.
1284396
   Ртутные месторождения Донбасса.. – К, 1982. – 223с.
1284397
  Мулдагалиев Т.Г. Ртутные проявления Казахстана / Т.Г. Мулдагалиев, В.С. Розенков. – Москва : Недра, 1977. – 150с.
1284398
   Ртутоносность соляных куполов Днепровско-Донецкой впадины.. – Киев : Наукова думка, 1981. – 166с.
1284399
   Ртутоносность углей Донецкого бассейна.. – Москва : Недра, 1987. – 155с.
1284400
  Роговой В.М. Ртутоносные провинции СССР : (Региональные закономерности размещения. прогнозирование и оценка ртутного оруденения) / В.М. Роговой. – Москва : Наука, 1989. – 94с.
1284401
  Фурсов В.З. Ртуть - индикатор при геохимических поисках рудных месторождений / В.З. Фурсов. – М, 1977. – 143с.
1284402
  Белаш Ф.Н. Ртуть / Ф.Н. Белаш. – М.-Л.
34. – 1947. – с.
1284403
  Мельников С.М. Ртуть / С.М. Мельников. – Москва : Металлургиздат, 1951. – 380с.
1284404
  Петрова Л.О. Ртуть в гіпергенному і техногенному циклах міграції // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С. 104-109 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0367-4290
1284405
  Ковальчук В. Ртуть в ґрунтах та фітоценозах Київщини, механізм накопичення та форми поширення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 43-45. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто загальний механізм поширення ртуті в ґрунтах. Охарактеризовано вміст та поширення ртуті в ґрунтах Київщини. Досліджено вплив різних доз ртуті на розвиток рослин на прикладі ячменю. A general mechanism of distribution of mercury in soils is ...
1284406
  Разенкова Н.И. Ртуть в зоне окисления / Н.И. Разенкова, Ю.С. Самойлова. – М, 1975. – 73с.
1284407
  Аксентов К.И. Ртуть в морской воде Амурского залива Японского моря: современные уровни содержания и геохимические процессы // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 59-66 : рис. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0130-2906
1284408
  Вебер В.Н. Ртуть в России / В.Н. Вебер. – Петербург, 1920. – 18с.
1284409
  Трухин Ртуть в современном гидротермальном процессе. / Трухин, Степанов, Р.А. Шувалов. – М., 1986. – 198с.
1284410
  Ткач Б.И. Ртуть в углях и прогнозная оценка ртутоносности каменноугольных отложений северной части Центрального Донбасса. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.133 / Ткач Б.И.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 24л.
1284411
  Козловский М.Т. Ртуть и амальгамы в электрохимических методах анализа / М.Т. Козловский. – Алма-Ата, 1956. – 186с.
1284412
  Трахтенберг И.М. Ртуть и ее соединения в окружающей среде / И.М. Трахтенберг, М.Н. Коршун. – К., 1990. – 231с.
1284413
  Озерова Н.А. Ртуть и эндогенное рудообразование / Н.А. Озерова. – М., 1986. – 230с.
1284414
  Рычагов С.Н. Ртуть как индикатор современной рудообразующей газо-гидротермальной системы (Камчатка) / С.Н. Рычагов, А.А. Нуждаев, И.И. Степанов // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 145-157 : рис., табл. – Библиогр.: 40 назв. – ISSN 0016-7525
1284415
   РТХ-параметры метаморфогенных и гидротермальных флюидов: изотопия и возраст формирования Богунайского золоторудного месторождения южной части Енисейского кряжа (Россия) / М.А. Рябуха, Н.А. Гибшер, А.А. Томиленко, Т.А. Бульбак, М.О. Хоменко, А.М. Сазонов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 6. – С. 1153-1172 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1169-1172. – ISSN 0016-7886
1284416
   Ртчет о ганноверской ярмарке. – М., 1961. – 54с.
1284417
  Короткий В.А. Ру П"єр Поль Еміль / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 269. – ISBN 966-06-0393-2
1284418
  Яковлев А.С. Руал Амундсен / А.С. Яковлев. – Москва, 1948. – 198с.
1284419
  Трешников А.Ф. Руал Амундсен : К столетию со дня рождения / А.Ф. Трешников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 55с.
1284420
  Трешников А.Ф. Руал Амундсен / А.Ф. Трешников. – 2-е изд., доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 62с.
1284421
  Вязов Е.И. Руал Амундсен (1872-1928) / Е.И. Вязов. – Москва : Географгиз, 1955. – 40с.
1284422
  Яковлев А.С. Руал Амундсен 1872-1928 / А.С. Яковлев. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 223с. – (Жизнь замечательніх людей)
1284423
  Евсеев В.И. Руанда / В.И. Евсеев. – Москва : Мысль, 1974. – 96с.
1284424
  Соловей Юрий Руанда. Територия "горных людей" : Любовь к жизни. В гармонии с природой // National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2006. – № 12/01(2006). – С. 84-90 : Фото. – ISSN 1813-4777
1284425
  Коппель О. Руанда: релігія і політика / О. Коппель, Ю. Цирфа // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 44-47.
1284426
  Моісеєнко О.Ю. Руандійські національно-культурні реалії як фактор формування регіональних особливостей англійської мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 204-210. – Бібліогр.: 10 назв.
1284427
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; пер.с ( тадж.) фарси. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 116 с.
1284428
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; пер.с ( тадж.) фарси. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 100 с.
1284429
  Мехсети Г. Рубаи / Г. Мехсети. – Баку, 1964. – 71с.
1284430
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; пер.с фарси О.Румера и И.Тхоржевского. – Баку : Азернешр, 1969. – 60 с.
1284431
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; пер.с фарси. – Душанбе, 1970. – 140 с.
1284432
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; пер.с фарси В.Державина. – Москва : Художественная литература, 1972. – 159 с.
1284433
  Несими Имадеддин Рубаи / Несими Имадеддин. – Баку, 1973. – 92 с.
1284434
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; пер.с фарси. – Ташкент : Изд-во ЦК КП Узбекистана, 1977. – 104 с.
1284435
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; пер.с фарси Н.Стрижкова. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1980. – 64 с.
1284436
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям. – Ташкент : Из-во ЦК Компартии Узбекистана, 1981. – 128 с. – (Избранная лирика Востока)
1284437
  Хаган Рубаи / Хаган. – 64. – Баку, 1982. – 64с.
1284438
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; переводы. – Ленинград : Советский писатель, ЛО, 1986. – 320 с.
1284439
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; перевод. – Москва, 1990. – 192 с.
1284440
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; пер.с фарси. – Ростов-на-Дону : Летопись, 1998. – 320 с.
1284441
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; пер.с фарси. – Москва : Летопись, 1999. – 463 с. – ISBN 5-88730-011-6
1284442
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; Пер. с перс.-тадж. – Харьков : Фолио, 2006. – 286с. – (Литература). – ISBN 966-03-3278-5
1284443
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям ; [пер. с перс.-тадж. Н.Г. Тенигиной ; худож. Б.Ф. Бублик, С.И. Правдюк]. – Харьков : Фолио, 2008. – 256 с. – Миниатюрное издание. – ISBN 978-966-03-4286-6
1284444
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям ; [пер. Турбаниста Д.С. ; ред.-сост. О.В. Завязкин]. – Донецк : БАО, 2011. – 383, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-481-518-2
1284445
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям ; [сост. О.В. Завязкин ; пер. Турбанист Д.С.]. – Донецк : БАО, 2012. – 159, [3] с. : ил. – ISBN 978-966-481-802-2
1284446
  Козмоян А.К. Рубаи в классической поэзии на фарси / А.К. Козмоян. – Ереван, 1981. – 112 с.
1284447
  Омар Хайям Рубаї / Омар Хайям; пер.с фарси. – Київ, 1965. – 99 с.
1284448
  Павличко Д.В. Рубаї / Д.В. Павличко. – Київ : Молодь, 1987. – 247 с.


  У пр. №1288736 напис: Київському університетові ім. Т. Шевченка. Підпис автора
1284449
  Вихрущ В. Рубаї / В. Вихрущ. – Тернопіль : Лілея, 1998. – 300 с. – ISBN 9667298523
1284450
  Омар Хайям Рубаї : (вибране) / Омар Хайям; Пер. М.В.Попова. – Київ, 2002. – 200с.
1284451
  Омар Хайям Рубаї : (вибране, доповнення) / Омар Хайям; Пер. з фарсі українською мовою М.В.Попов. – Київ, 2002. – 75с.
1284452
  Павличко Д. Рубаї / Д. Павличко. – Київ : Основи, 2003. – 247с. – ISBN 966-500-069-1
1284453
  Павловський Р. Рубаї / Ромвальд Павловський. – Київ : Дирекція ФВД, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-511-340-9
1284454
  Павличко Д.В. Рубаї : поезії / Дмитро Павличко. – Київ : [б. в.], 2019. – 143, [2] с. – ISBN 978-617-7533-46-6
1284455
  Шинкарук С.П. Рубаї та українська епіграма XVI-XVII ст.: типологічна схожість // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 193-196
1284456
  Омар Хайам Рубайат / Омар Хайам ; пер. [с перс.] Г. Плисецкого ; [подстроч. пер., сосо., послеслов. и примеч. М.Н. Османова] ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1972. – 198 с. : ил.
1284457
  Омар Хайям Рубайат / Омар Хайям; пер.с фарси. – Москва, 1975. – 286 с.
1284458
  Омар Хайям Рубайат : трактаты : пер. с персид. / Омар Хайам ; [сост., вступ. ст., глоссарий Н. Кондыровой]. – Москва : ЭКСМО, 2014. – 478, [2] с., [12] л. ил. : ил. – (Шедервы мировой классики). – ISBN 978-5-699-69342-9
1284459
  Омар Хайям Рубайят / Омар Хайям; пер.с фарси. – Душанбе, 1965. – 114 с.
1284460
  Омар Хайям Рубайят = Рубоийлар / Омар Хайям ; [сост. Ш. Шамухамедов ; пер. на рус. Н. Стрижаков]. – Ташкент : Радуга, 1985. – 456 с. – На персид., узб., рус. яз. - Парал. тит. л. узб.
1284461
  Омар Хайям Рубайят : [вибране] / Омар Хайям; [переклав з фарсі М.В. Попов]. – 2-ге вид., доп. – Київ, 2007. – 288с.
1284462
  Рубакин А.Н. Рубакин / А.Н. Рубакин. – Москва, 1967. – 176с.
1284463
  Рубакин А.Н. Рубакин / А.Н. Рубакин. – 2-е изд., доп. – Москва, 1979. – 204 с.
1284464
  Крушельницька Л.І. Рубали ліс... : ( Спогади галачанки ) / Л.І. Крушельницька; НАНУ.Львівська наукова бібліотека ім.В.Стефаника. – Львів, 2001. – 260с. – ISBN 966-02-1429-4
1284465
   Рубан В"ячеслав Олександрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 366-367 : фото
1284466
  Мелещенко О. Рубан Володимир Андрійович : [спогади] / Олександр Мелещенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 279-284. – ISBN 978-966-2726-03-9
1284467
   Рубан Володимир Андрійович (1912-1990) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 412. – ISBN 978-966-439-754-1
1284468
   Рубан, Игорь Павлович. Выставка произведений. Москва. 1974. – М., 1974. – 18с.
1284469
   Рубан, Игорь Павлович. Выставка произведений. Москва. 1974. – М., 1974. – 22с.
1284470
  Нонин Э.В. Рубаха для черепахи / Э.В. Нонин. – Красноярск, 1990. – 40с.
1284471
  Майданович І.І. Рубач Михайло Абрамович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 281. – ISBN 96966-8060-04-0
1284472
   Рубач Михайло Абрамович (1899-1980) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 412. – ISBN 978-966-439-754-1
1284473
  Франс А. Рубашка / А. Франс. – С.-Пб. – 63с.
1284474
  Гришковец Е. Рубашка : роман / Евгений Гришковец ; [оформ.: С. Савостьянов]. – Москва : Время, 2007. – 280, [3] с. : ил. + 1 бр. (4 л. цв. ил.). – ISBN 978-5-9691-0023-7


  Первый роман знаменитого драматурга и исполнителя собственных пьес стала событием в литературной жизни
1284475
  Гришковец Е. Рубашка : роман / Евгений Гришковец. – Москва : Махаон, 2008. – 288с. – ISBN 978-5-18-001173-2


  Первый роман знаменитого драматурга и исполнителя собственных пьес стала событием в литературной жизни
1284476
  Буркова Р.Б. Рубашка Маргариты = La camisa de Margarita / Р.Б. Буркова, Н.Н. Курчаткина. – Москва, 1975. – 90 с.
1284477
  Алехин Н.И. Рубашки и овражки : рассказы / Н.И. Алехин. – Воронеж : Центр.-Чернозем. книжное издательство, 1965. – 152 с. : ил.
1284478
  Крушельницький А.В Рубають ліс : повість / Антін Крушельницький. – У Львові (Львів) : Укр. Вид. Т-во "Книжка" ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка
Т. 1. – 1918. – 193 с. – Конволют, перепл. з; Рубають ліс / А. Крушельницький. Львів, 1918, т. 2, с. 1-183
1284479
  Крушельницький А.В. Рубають ліс. Т. 2 : повість / Антін Крушельницький // Рубають ліс : повість / В А. Крушельницький. – У Львові (Львів) : Укр. Вид. Т-во "Книжка" ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1918. – Т. 1. – 183 с.
1284480
  Крушельницький А.В. Рубають ліс : повість / Антін Крушельницький. – У Полтаві (Полтава) : [Hакладом Полтав. Спілки Спожив. Т-в. З власної дpук.]
Т. 1. – 1919. – 227 с. – Hа звоpоті тит. аpк. пpисвята: Високоповажаним Маpії й Олексієві Волянським з Кpивоpівні
1284481
  Крушельницький А.В. Рубають ліс : повість / Антін Крушельницький. – Полтава : [Hакладом Полтав. Спілки Спожив. Т-в. З власної дpук.]. – ([Просвітанська бібліотека. Красне письменство])
Т. 2. – 1919. – 214 с.
1284482
  Маркиш П.Д. Рубеж : Избранные стихи / П.Д. Маркиш. – Москва, 1933. – 144 с.
1284483
  Ржезач В. Рубеж / В. Ржезач. – М., 1962. – 399с.
1284484
  Куленко Н.А. Рубеж / Н.А. Куленко. – Саратов, 1972. – 23с.
1284485
  Широков В.А. Рубеж / В.А. Широков. – Москва, 1981. – 95с.
1284486
  Балков К.Н. Рубеж / К.Н. Балков. – Москва : Советская Россия, 1983. – 368с.
1284487
  Рыбин А.В. Рубеж / А.В. Рыбин. – Москва, 1984. – 262с.
1284488
  Жигалкин В.А. Рубеж / В.А. Жигалкин. – Новосибирск, 1985. – 239с.
1284489
  Мушкетик Ю.М. Рубеж : Роман / Ю.М. Мушкетик; Авториз. пер. с укр. А. Руденко. – Москва : Советский писатель, 1986. – 462с.
1284490
  Шиманский В.Н. Рубеж мезозоя и кайнозоя в развитии органического мира / В.Н. Шиманский, А.Н. Соловьев; Отв. ред. Татаринов Л.П. – Москва : Наука, 1982. – 40с.
1284491
  Аграновский А.А. Рубеж надёжности : статьи / А.А. Аграновский. – Москва : Известия, 1970. – 303 с., ил.
1284492
  Виноградов Ю.А. Рубеж прикрытия / Ю.А. Виноградов. – Москва, 1987. – 474с.
1284493
  Прожогина С.В. Рубеж эпох - рубеж культур / С.В. Прожогина. – М., 1984. – 288с.
1284494
  Тюрин Ю.П. Рубеж. / Ю.П. Тюрин. – М, 1990. – 381с.
1284495
  Кульчицкий М.В. Рубеж. Стихи / М.В. Кульчицкий. – М., 1973. – 30с.
1284496
  Озерный Б.Ф. Рубежи / Б.Ф. Озерный. – Саратов, 1945. – 41с.
1284497
  Веселков Г. Рубежи / Г. Веселков. – Ашхабад, 1960. – 160с.
1284498
  Горбунов К.Я. Рубежи / К.Я. Горбунов. – М, 1965. – 935с.
1284499
  Наумов А. Рубежи / А. Наумов. – Ташкент, 1965. – 120с.
1284500
  Лесин А.А. Рубежи / А.А. Лесин. – Симферополь, 1970. – 175с.
1284501
  Поликарпов С.И. Рубежи / С.И. Поликарпов. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 127 с.
1284502
  Дудин М.А. Рубежи / М.А. Дудин. – Л., 1975. – 123с.
1284503
  Палийчук Б.Д. Рубежи / Б.Д. Палийчук. – Киев, 1976. – 223с.
1284504
  Богданов П.Ф. Рубежи / П.Ф. Богданов. – М, 1979. – 79с.
1284505
  Аношкин М.П. Рубежи : повесть / Михаил Аношкин. – Челябинск : Южно-Уральское кн. изд-во, 1981. – 231 с. : ил.
1284506
  Гончаров В.А. Рубежи / В.А. Гончаров. – М, 1983. – 80с.
1284507
  Емцев В.Т. Рубежи биотехнологии / В.Т. Емцев. – Москва : Агропромиздат, 1986. – 159 с. : ил.
1284508
   Рубежи великой эпохи. – Москва, 1980. – 263с.
1284509
  Шубин В.И. Рубежи европейской философии образования // Філософія. Культура. Життя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Університет митної справи та фінансів. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 43. – С. 93-99. – ISSN 2077-7450
1284510
  Панкин Б.Д. Рубежи и книги / Б.Д. Панкин. – Москва, 1981. – 96 с.
1284511
  Кантер Розабет Рубежи менеджмента (Книга о современной культуре управления) = Frontiers of management / Кантер Розабет; Гос. ун-тет управления. Нац.фонд подготовки кадров; Пер. с англ. – Москва : Олимп - Бизнес, 1999. – 304с. – ISBN 5-901028-12-0
1284512
  Гольцев В.П. Рубежи мужества. / В.П. Гольцев. – Москва, 1973. – 255 с.
1284513
   Рубежи мужества.. – М, 1978. – 158с.
1284514
  Тараненко Н.И. Рубежи мужества. / Н.И. Тараненко. – Минск, 1991. – 333с.
1284515
   Рубежи нашей молодости.. – Л, 1991. – 236с.
1284516
  Дитмар А.Б. Рубежи ойкумены / А.Б. Дитмар. – Москва : Мысль, 1973. – 135 с.
1284517
   Рубежи Отчизны священны.. – М, 1978. – 59с.
1284518
  Кондратович А.И. Рубежи полководца / А.И. Кондратович. – М, 1973. – 136с.
1284519
  Гулиев Г.М. Рубежи прозы / Г.М. Гулиев. – Баку, 1982. – 177с.
1284520
  Абрамов И.В. Рубежи сорок первого : повесть / И.В. Абрамов. – Москва : Воениздат, 1961. – 286 с.
1284521
  Тарадайко В.С. Рубежи шахтеров. / В.С. Тарадайко, А.Ф. Остапенко. – К., 1976. – 56с.
1284522
  Кудис Д.К. Рубежи. / Д.К. Кудис. – Горький, 1963. – 396с.
1284523
   Рубежи.. – Алма-Ата, 1977. – 135с.
1284524
   Рубежи.. – Алма-Ата, 1978. – 147с.
1284525
   Рубежи.. – Алма-Ата, 1978. – 1348с.
1284526
   Рубежи.. – Алма-Ата, 1980. – 119с.
1284527
   Рубежи.. – Алма-Ата, 1981. – 127с.
1284528
  Кудис Д.К. Рубежи. / Д.К. Кудис. – Горький, 1987. – 268с.
1284529
  Книш Г.А. Рубежі / Г.А. Книш. – Львів, 1963. – 79 с.
1284530
  Романченко М.З. Рубежі : нариси, спогади та подорожні нотатки / М.З. Романченко. – Львів : Каменяр, 1977. – 160 с.
1284531
  Савич І.С. Рубежі : поезії / І.С. Савич. – Київ, 1986. – 94 с.
1284532
  Трибушний О.Д. Рубежі духовних устремлінь. / О.Д. Трибушний. – К., 1979. – 48с.
1284533
  Сидорчук М. Рубежі ефективної імплементації // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 24 вересня - 1 жовтня (№ 39-40). – С. 2 : фото


  30 вересня 2014 року у КНУ імені Тараса Шевченка відбулося засідання Президії Спілки ректорів вищих навчальних закладів України. У роботі заходу взяли участь Міністр освіти і науки С.М. Квіт, голова профільного комітету Парламенту Л.М. Гриневич, ...
1284534
  Савицький П.Ф. Рубежі зростання. / П.Ф. Савицький. – К., 1977. – 87с.
1284535
  Цибулько В.М. Рубежі тваринників Київщини / В.М. Цибулько. – К, 1977. – 109с.
1284536
  Мирошниченко Д.И. Рубежное / Д.И. Мирошниченко, И.А. Удоденко. – Донецк, 1968. – 40с.
1284537
  Рыбалко Н.А. Рубежное / Н.А. Рыбалко. – Донецк, 1977. – 39с.
1284538
  Казьмирчук Г.Д. Рубель Вадим Анатолійович / Г.Д. Казьмирчук, О.П. Крижановський // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 282. – ISBN 96966-8060-04-0
1284539
   Рубель Вадим Анатолійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 412-413. – ISBN 978-966-439-754-1
1284540
   Рубен Адалян, Владимир Айвазян, Левон Токмаджян, Лидия Ханамирян : живопись, графика, скульптура. Каталог групповой выставки / Рубен Адалян, Владимир Айвазян, Левон Токмаджян, Лидия Ханамирян : живопись, графика, скульптура; Ред.: Т. Клюева. – Москва : Советский художник, 1978. – 42 с. : ил.
1284541
  Сурьянинов Р.В. Рубен Васильевич Сурьянинов : плакат, графика. Каталог выставки / Р.В. Сурьянинов; Сост.: Г.В. Маревичева. – Москва : Советский художник, 1980. – [20] с.
1284542
  Габриелян В.А. Рубен Ворберян. Жизнь и творчество : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Габриелян В.А. ; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1964. – 23 с.
1284543
  Киракосян В.А. Рубен Севак (жизнь и творчество) : Автореф... канд. филол.наук: / Киракосян В.А.; АН Арм. ССР. Ин-т лит-ры. – Ереван, 1967. – 24л.
1284544
  Варшавская М.Я. Рубенс / М.Я. Варшавская. – Ленинград, 1948. – 78с.
1284545
   Рубенс и фламандское барокко.. – Л, 1978. – 72с.
1284546
  Рубенс П.П. Рубенс. / П.П. Рубенс, М.Я. Варшавская. – Л, 1948. – с.
1284547
   Рубенс. Вирсавия.. – М, 1955. – 8с.
1284548
  Гликман А.С. Рубенс. Персей и Андромеда / А.С. Гликман. – Л, 1958. – 14с.
1284549
  Рубенс П.П. Рубенс. Персей и Андромеда. / П.П. Рубенс. – Л, 1958. – с.
1284550
   Рубенчик Лев (Лейба) Йосипович (1896-1988) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 413. – ISBN 978-966-439-754-1
1284551
   Руберт Іван Юлійович (1874-1934) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 413. – ISBN 978-966-439-754-1
1284552
  Трусов Ю.С. Рубец на сердце : повести, рассказы / Ю.С. Трусов. – Киев : Радянський письменник, 1991. – 304 с.
1284553
  Горохов И.М. Рубидий-стронцевый метод изотопной геохронологии / И.М. Горохов. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 153с.
1284554
   Рубидий. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 390 с.
1284555
  Перельман Ф.М. Рубидий и цезий / Ф.М. Перельман. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1941. – 75 с.
1284556
  Либман Э.П. Рубидий и цезий / Э.П. Либман. – М.-Л.
46. – 1947. – 28с.
1284557
  Перельман Ф.М. Рубидий и цезий / Ф.М. Перельман ; АН СССР ; Ин-т общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова ; [отв. ред. И.В. Тананаев]. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : АН СССР, 1960. – 140 с.
1284558
  Коган Б.И. Рубидий и цезий / Б.И. Коган. – М., 1971. – 336с.
1284559
  Перельман Ф.М. Рубидий и цезий. Перечень освоенных и возможных областей применения. / Ф.М. Перельман. – М., 1959. – 28с.
1284560
  Логвиненко В.А. Рубикон : роман / В.А. Логвиненко. – Москва, 1971. – 272 с.
1284561
  Лори А. Рубин великого Ламы : романы-приключения / А. Лори. – Київ : Всесвіт, 1993. – 336с.
1284562
   Рубин и сапфир. – Москва, 1974. – 236с.
1284563
  Сенченко И.Е. Рубин на Соломянке : повесть и рассказы / Сенченко И.Е. ; [ илл.: Старосельский И.И. ]. – Москва : Советский писатель, 1962. – 228 с. : илл.
1284564
  Казанин М.И. Рубин эмира бухарского / М.И. Казанин. – Москва : Детская литература, 1964. – 207 с.
1284565
  Шагурин Н.Я. Рубиновая звезда / Н.Я. Шагурин. – Красноярск, 1978. – 192с.
1284566
  Данилов С. Рубиновые звезды / С. Данилов. – Одесса, 1981. – 126с.
1284567
  Грибов Ю.Т. Рубиновые серьги / Ю.Т. Грибов. – Л., 1966. – 310с.
1284568
  Танин Я.Г. Рубиновый луч / Я.Г. Танин. – Саратов, 1964. – 115с.
1284569
  Максвелл Э. Рубиновый сюрприз / Э. Максвелл. – М, 1997. – 480с.
1284570
  Степанова Л.А. Рубинштейн М.М.: своевременные мысли о педагогическом образовании // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 100-106. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1284571
  Аллен Грант Рубины Реманетов // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С.228-242. – ISSN 1130-6545
1284572
  Петренко Ю.П. Рубіж : поезії / Ю.П. Петренко. – Київ : Молодь, 1970. – 91 с.
1284573
  Мушкетик Ю.М. Рубіж : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 462с.
1284574
  Шкварко І.П. Рубіж атаки / І.П. Шкварко. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 94 с.
1284575
  Пасемко І. Рубіж, з якого не зійдемо // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 25 квітня - 2 травня (№ 20)


  Традиційно в урочистій обстановці у святковій залі Літературно-меморіального музею Тараса Шевченка 18 квітня у Києві зібрались представгники укр. інтелігенції, учені, письменники, педагоги, журналісти, актори зі столиці та з багатьох регіонів України, ...
1284576
  Ярошинський О. Рубіжний етап становлення новітнього українознавства і формування його сучасних теоретико-методологічних засад // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 65-71


  Висвітлюються творчі напрацювання учасників міжн. конф. "Роль вищих навчальних закладів (інституцій) у розвитку українознавства" (м. Київ, 15-17 жовтня 1992 р.) щодо перспектив розвитку українознавства. Розкривається рубіжне значення конф. для ...
1284577
  Ярошинський О. Рубіжний етап становлення новітнього українознавства і формування його сучасних теоретико-методологічних засад : (до 20-річчя Міжнар. наукової конф. 15–17 жовт. 1992 р.) // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 45-52


  Висвітлюються творчі напрацювання учасників міжнародної конференції "Роль вищих навчальних закладів (інституцій) у розвитку українознавства" (м. Київ, 15–17 жовтня 1992 р.) щодо перспектив розвитку українознавства. Досліджується їх внесок у розроблення ...
1284578
  Різниченко В. Рубіжні форми лісу на висотах Полудневого Алтая / В. Різниченко. – Київ : Друк. Київської 2-ої Спілки, 1912. – [4],10 с., 17 л. іл. – Окр. відб.: Збірник Природничо-текнічної секції Українського Наукового Товариства в Київі


  На обкл. дарчий надпис: Вельношановному Петру Іустиновичу Грищенському від автора
1284579
  Стриженюк С.С. Рубікон : поезії / С.С. Стриженюк. – Одеса : Одеське книжкове видавництво, 1962. – 134 с.
1284580
  Логвиненко В.А. Рубікон : роман / В.А. Логвиненко. – Київ, 1966. – 319 с.
1284581
  Каліка В.П. Рубікон / В.П. Каліка. – Львів, 1980. – 152с.
1284582
  Пивовар С.Ф. Рубікон / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 328. – ISBN 966-642-073-2
1284583
  Сокол І. Рубікон : Фантастичне оповідання // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2005. – №1/2. – С.66-70. – ISSN 0130-321Х
1284584
  Косач Ю. Рубікон Хмельницького / Юрій Косач ; [упорядкув. Р. Радишевського]. – Київ : Персонал, 2010. – 585, [1] с. – (Історичні твори : в 3 кн. / Ю. Косач ; кн. 1 ) ( Бібліотека української героїки ; вип. 13). – ISBN 978-611-02-0019-6
1284585
  Косач Ю. Рубікон Хмельницького : повість / Юрій Косач. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 271, [2] с. : іл. – ISBN 978-611-01-2120-0
1284586
  Логвиненко В.А. Рубікон. Вінчання : романи / В.А. Логвиненко. – Київ, 1973. – 496 с.
1284587
   Рубікон: 20 років потому-2 / І. Сюндюков, В. Торба, О. Шуткевич, Т. Осташко, П. Кравченко, П. Клименко, Б. Клименко, О. Солонтай, П. Кралюк, Ю. Шаповал // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13-14 грудня (№ 230/231). – С. 4-5


  Досвід і осмислення істориками президентських виборів 1999 року.
1284588
   Рубікон: 20 років потому-3 / М. Кльосова Чадюк, Ю. Довгайчук, Поліщук, О. Варшава // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 грудня (№ 235/236). – С. 4-5


  Як молодь оцінює наслідки президентських виборів 1999 року?
1284589
  Сенченко І.Ю. Рубін на Солом"янці : із солом"янських оповідань / Сенченко І.Ю. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 136 с. – (Бібліотека українського оповідання)
1284590
  Каменкович З. Рубінова зірочка / З. Каменкович. – Львів : Вільна Україна, 1946. – 20 с.
1284591
  Смольницька О. Рубінова троянда в ірландській короні // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 14 листопада (№ 43/44)


  Книга ірландського письменника Вільяма Батлера Єйтс "Таємна троянда".
1284592
  Перес А.К. Рубінове намисто / А.К. Перес. – К., 1976. – 3-84с.
1284593
  Оровецький П.А. Рубіновий промінь : повість / П.А. Оровецький. – Київ, 1965. – 139 с.
1284594
  Кассола К. Рубка леса / К. Кассола. – Москва, 1958. – 96с.
1284595
  Толстой Л.Н. Рубка леса. -- Набег. -- Кавказский пленник / Л.Н. Толстой. – Москва, 1964. – 142с.
1284596
  Морохин Д.И. Рубки главного пользования в дубовых насаждениях Чувашской и Татарской республики / Д.И. Морохин. – Казань, 1939. – 42с.
1284597
  Попков М. Рубки лісу в Україні: практика, теорія, проблеми // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 11/12 (51/52). – С. 67-72
1284598
  Тихонов А.С. Рубки с двухярусных лиственно-еловых древостоях с сохранением второго яруса ели в типе леса ельник кисличных : Автореф... канд. с. х.наук: / Тихонов А. С.; Лен. лесотехн. акад. – Л., 1965. – 18л.
1284599
  Сергеев В. Рублев / В. Сергеев. – Москва, 1981. – 250с.
1284600
  Сергеев В. Рублев / В. Сергеев. – Москва, 1986. – 254с.
1284601
  Сергеев В. Рублев / В. Сергеев. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 254с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 8 (618))
1284602
  Сергеев В.Н. Рублев / В.Н. Сергеев. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1990. – 251с.
1284603
  Калинин В. Рублев. (Сов. художник мастер монумент.-декорат. живописи) / В. Калинин. – Л.-М., 1960. – 50с.
1284604
   Рубль-богатырь. – М., 1960. – 17с.
1284605
  Кашин В.А. Рубль + доллар / В.А. Кашин. – Москва, 1989. – 333с.
1284606
  Полуйко Е.Г. Рубль Анны Иоановны: Каталог / Е.Г. Полуйко. – Горький, 1989. – 68с.
1284607
  Быстров Ф.П. Рубль и доллар / Ф.П. Быстров, Н.Н. Любимов. – М, 1961. – 40с.
1284608
  Моисеев С. Рубль как резервная валюта // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 4-21. – Бібліогр.: с. 5, 11, 18. – ISSN 0042-8736
1284609
  Буторина О. Рубль, доллар, евро // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2002. – № 2. – С. 84-90. – ISSN 0130-9625
1284610
   Рубльов Анатолій Романович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 367 : фото
1284611
   Рубльов Богдан Владиславович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 413-414. – ISBN 978-966-439-754-1
1284612
  Михайлюта О.О. Рубрика "Документ" як розважальний складник журналу "Країна" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 310-313


  У статті аналізується розважальний компонент сучасного українського журналу "Країна", а саме наповнення постійної рубрики "Документ". Автор характеризує розважальний контент. Досліджуються особливості матеріалів цієї рубрики, з"ясовується сутність ...
1284613
  Горбач Ю. Рубрика "За кордоном" на сторінках газети "Громадська думка" (1905-1906) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 286-294
1284614
   Рубрикатор ГАСНТИ. – Москва, 1984. – 6с.
1284615
   Рубрикатор государственной автоматизированной системы научно-технической информации. – 3-е изд. – Москва
1. – 1984. – 92с.
1284616
   Рубрикатор государственной автоматизированной системы научно-технической информации. – 3-е изд. – Москва
Т.2. – 1984. – 119с.
1284617
   Рубрикатор единого республиканского справочно-информационного фонда Украинской ССР. – Киев
1. – 1982. – 233с.
1284618
   Рубрикатор и алфавитно-предметный указатель к сводному печатному каталогу зарубежной литературы по естественным наукам, технике, сельскому хозяйству и медицине. 1972. – Москва, 1972. – 164с.
1284619
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : розділ "М Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка" / Н.О. Артюшенко [ та ін. ] ; НАН України; НБУ ім. В.І. Вернадського ; [ гол. ред. О.С. Онищенко ]. – Київ : Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-5117-5
Підрозділ "М9 Фотокінотехніка". – 2009. – 227 с.
1284620
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : розділ "Ж Техніка і технічні науки у цілому" / Н.О. Артюшенко [та ін.] ; [гол. ред. О.С. Онищенко] ; НАНУ ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : [НБУВ], 2010. – 239 с. – ISBN 978-966-02-5564-7
1284621
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : розділ "Н Будівництво" / А.Г. Бровкін [та ін.] ; [гол. ред. О.С. Онищенко] ; НАНУ ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : [НБУВ], 2010. – 600 с. – ISBN 978-966-02-5701-6
1284622
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : розділ "З Енергетика. Радіолектроніка" : підрозділи "З81 Кібернетика", "З97 Інформаційна та обчислювальна техніка" / [К.В. Лобузіна та ін. ; голов. ред. О.С. Онищенко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2011. – 247, [2] с. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 247-248. – ISBN 978-966-02-6089-4
1284623
  Сербін О.О. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : розділ "И Гірнича справа" / О.О. Сербін, С.В. Галицька. О.К. Коваленко ; [голов. ред. О.С. Онищенко] ; Нац. акад. наук України , Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2012. – 385, [2] с. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 385-386. – ISBN 978-966-02-6527-1
1284624
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : розділ "З Енергетика. Радіоелектроніка" : підрозділ "З96 Автоматика і телемеханіка" / [О.О. Сербін та ін. ; голов. ред. В.І. Попик] ; Нац. акад. наук України, нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2013. – 159, [2] с. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит.арк. – Бібліогр.: с. 159-160. – ISBN 978-966-02-7145-6
1284625
  Багрій І.І. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : таблиця мовних типових поділів / [І.І. Багрій, О.О. Сербін ; голов. ред. В.І. Попик] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2013. – 544, [1] с. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 537-544. – ISBN 978-966-02-6870-8
1284626
  Медвідь Т.П. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : розділ "П Сільське і лісове господарство. Сільськогосподарські та лісогосподарські науки" : підрозділ "П8 Ветеринарна медицина" / [Т.П. Медвідь, П.І. Шекера ; наук. ред.: Н.В. Стрішенець] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2015. – 104, [2] с. – Назва обкл.: Підрозділ "П8 Ветеринарна медицина". - Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 103-105. – ISBN 978-966-02-7630-7
1284627
  Артюшенко Н.О. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : розділ "Л Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва" : підрозділ "Л8/9 Харчові виробництва" / [Артюшенко Н.О., Галицька С.В., Шекера П.І. ; голов. ред. Н.В. Стрішенець] ; Нац. акад. наук України, нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2016. – 383, [2] с. – Алф.-предм. покажч.: с. 97-270. - Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 383-384. – ISBN 978-966-02-8120-2
1284628
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Рубрикатор НБУВ. Скорочений варіант / Нац. акад. наук України, нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [авт.-уклад.: К.В. Лобузіна та ін. ; відп. ред. К.В. Лобузіна]. – Київ : НБУВ, 2016. – 569, [3] с. – Алф.-предм. покажч.: с. 273-567. - Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 568-570. – ISBN 978-966-02-8102-8
1284629
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : розділ "К Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування" / НАНУ; НБУВ; Гол. ред.О.С. Онищенко; Авт.: Н.О. Артюшенко, А.Г. Бровкін, С.В. Галицька, І.А. Зарічняк. – Київ : НБУВ, 2005. – 587 с. – ISBN 966-02-3584-4
1284630
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : розділ "М Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка" / НАНУ; НБУВ; Гол. ред.О.С. Онищенко; Авт.: Н.О. Артюшенко, А.Г. Бровкін, С.В. Галицька, І.А. Зарічняк. – Київ : НБУВ. – ISBN 966-02-4017-1(загальний); 966-02-4018-Х (М1)
Підрозділ "М1 Технологія деревини". – 2006. – 197с.
1284631
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : розділ "М Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка" / Н.О. Артюшенко, А.Г. Бровкін, С.В. Галицька, І.А. Зарічняк; НАН України; НБУ ім. В.І. Вернадського; Ред.О.С.Онищенко. – Київ : НБУВ. – ISBN 978-966-02-4323-1
Підрозділ "М2/7 Виробництва легкої промисловості". – 2007. – 376с.
1284632
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : розділ "М Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка" : Підрозділ "М8 Поліграфічне виробництво" / Н.О. Артюшенко, А.Г. Бровкін, С.В. Галицька, І.А. Зарічняк; НАНУ, НБУ ім. В.І. Вернадського ; ред.О.С.Онищенко. – Київ : НБУВ, 2008. – 196 с. – ISBN 978-966-02-4979-0
1284633
   Рубрикатор основных информационных изданий СССР. – Москва, 1974. – 477с.
1284634
  Науменко А.С. Рубрикатор поискового сервера в Интернете: опыт экспериментального психосемантического исследования / А.С. Науменко, А.Г. Шмелев // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.18-29. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1284635
   Рубрикатор реферативного журнала ВИНИТИ1965 год. – Москва, 1964. – 420 с.
1284636
   Рубрикатор реферативных изданий СССР. – М.
1. – 1969. – 533с.
1284637
   Рубрикатор реферативных изданий СССР. – М.
2. – 1969. – 60с.
1284638
   Рубрикатор реферативных изданий СССР 1966 год. – Москва, 1965. – 462 с.
1284639
   Рубрикатор реферативных изданий СССР 1966 год. – Москва, 1967. – 88 с.
1284640
   Рубрикатор, алфавитно-предметный указатель и методика классификации к общесоюзному сводному каталогу зарубежных книг по сельскому хозяйству. – М., 1976. – 164с.
1284641
  Партико З.В. Рубрикаційні норми редагування повідомлень // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 5. – С.45-51
1284642
   Рубрики предметного каталога ГПНТБ СССР. – М.
2. – 1966. – 536с.
1284643
   Рубрики предметного каталога ГПНТБ СССР. – М.
1. – 1967. – 68с.
1284644
   Рубрики предметного каталога ГПНТБ СССР. – М.
2. – 1969. – 80с.
1284645
   Рубрики предметного каталога ГПНТБ СССР. – М.
1. – 1977. – 678 с.
1284646
   Рубрики предметного каталога ГПНТБ СССР. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва
2. – 1978. – 550с.
1284647
   Рубрики предметного каталога ГПНТБ СССР. – М., 1981. – 136 с.
1284648
   Рубрики предметного каталога ГПНТБ СССР. – М., 1986. – 123с.
1284649
  Десятерик Д. Рубці та вітри Тернополя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13-14 вересня (№ 164/165). – С. 22
1284650
  Пустынников И. Рубцовск / И. Пустынников. – Барнаул, 1968. – 80с.
1284651
  Багацкий Владимир Варламович Руволюционная деятельность большевиков в профсоюзах в первой русской революции 1905-1907 гг : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Багацкий Владимир Варламович; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1980. – 24л.
1284652
  Ивановский А.Б. Ругозы / А.Б. Ивановский; Отв. ред. Соколов Б.С. – труды института геологии и геофизики, вып. 242. – Москва : Наука, 1975. – 123с.
1284653
  Султанбекова Ж.С. Ругозы и биостратиграфия верхнего ордовика и нижнего силура : (Чингиз-Тарбагатайский регион) / Ж.С. Султанбекова; Отв. ред.: Ивановский А.Б., Аполлонов М.К. – Алма-Ата : Наука, 1986. – 121с.
1284654
   Ругозы и строматопороидеи палеозоя СССР : Труды 2 Всесоюзного симпозиума по изучению ископаемых кораллов СССР. – Вып. 2. – Москва : Наука, 1971. – 153с.
1284655
  Кальо Д. Ругозы ордовика и лландовери Прибалтики, их распространение и развитие : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Кальо Д.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1956. – 16л.
1284656
  Ивановский А.Б. Ругозы ордовика и силура Сибирской платформы / А.Б. Ивановский; Отв. ред. Соколов Б.С. – Москва : АН СССР, 1963. – 160с.
1284657
   Ругозы палеозоя СССР : Труды 1 Всесоюзного симпозиума по изучению ископаемых корллов СССР. – Вып. 3. – Москва : Наука, 1965. – 92с.
1284658
  Ивановский А.Б. Ругозы, описанные А.А. Штукенбергом (1888-1905) / А.Б. Ивановский; Отв. ред. Соколов Б.С. – Москва : Наука, 1987. – 44с.
1284659
  Золя Э. Ругон-Маккары / Э. Золя. – Москва, 1948. – 364 с.
1284660
  Бармин А.Г. Руда : исторический роман / А.Г. Бармин ; рис. Т. Шишмаревой, В. Власова. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1951. – 540 с.
1284661
  Иваново А Н. Руда / А Н. Иваново, . – Москва, 1962. – 96с.
1284662
  Бармин А.Г. Руда : ист. роман : [для сред. и ст. возраста] / А.Г. Бармин ; ил. В. Власов. – 4-е изд. – Ленинград : Детская литература : Ленинградское отд-ние, 1973. – 399 с. : ил.
1284663
  Гришина Г.И. Руда в вихре огня (Основы современного металлургического производства) : Рекоменд.указ.литературы для молодежи / Г.И. Гришина; Гос.б-ка СССР им.В.И.Ленина. – Москва : Книга, 1977. – 48с.
1284664
  Полянский Е.И. Руда и хлеб / Е.И. Полянский. – М., 1978. – 78с.
1284665
  Олійник В. Руда куртка без гудзиків Володимира Івасюка, або "Трагічна ластівка" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 30 жовтня (№ 22)
1284666
  Мирзо-заде Х.М. Рудаки -- основоположник персидской и таджикской классической литературы / Х.М. Мирзо-заде. – Москва, 1958. – 22 с.
1284667
   Рудаки и поэты его времени.. – 2-е изд. – Л., 1985. – 272с.
1284668
  Мирзоев А.М. Рудаки и развитие газели в X-XV вв. / А.М. Мирзоев. – Сталинабад, 1958. – 71 с.
1284669
   Рудаки.. – Сталинобад, 1949. – 180с.
1284670
  Мирзоев А.М. Рудаки. / А.М. Мирзоев. – Москва, 1968. – 319 с.
1284671
  Тагирджанов А.Т. Рудаки. Жизнь и творчество. История изучения. / А.Т. Тагирджанов. – Ленинград, 1968. – 339 с.
1284672
  Кащук Н.О. Рудана : повість / Н.О. Кащук. – Київ : Дніпро, 1977. – 144 с.
1284673
  Кащук Н.Е. Рудана / Н.Е. Кащук. – М., 1983. – 240с.
1284674
  Курас І. Руданский Степан Васильевич // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 296-297. – ISBN 966-642-207-7
1284675
  Юрчишина О. Руданський і Шевченко / О. Юрчишина, О. Боржовський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 24-25 травня (№ 87/88). – С. 12


  Тема літературного та біографічного зв"язку двох митців потребує грунтовного дослідження.
1284676
   Рудари: Сб.. – М., 1986. – 46с.
1284677
   Руденко Валерій Петрович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 47-48. – ISBN 978-617-7069-48-4
1284678
   Руденко Клавдія Пилипівна (1919-1994) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 414. – ISBN 978-966-439-754-1
1284679
   Руденко Леонід Григорович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 48-49. – ISBN 978-617-7069-48-4
1284680
   Руденко Федір Андрійович (1912-1986) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 414. – ISBN 978-966-439-754-1
1284681
  Роєнко П. Руденкова перемога // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1981. – Рік 32, ч. 4 (374), квітень : квітень. – С. 21-22


  Микола Руденко "За гратами", поезії 1977 - 78. Передмова Надії Світличної.
1284682
  Пилипенко Ю.О. Руденька : life journal / Юлія Пилипенко ; [пер. з рос.: В.М. Верховня] ]. – Харків : Фоліо, 2016. – 217, [4] с. – ISBN 978-617-7012-12-1
1284683
  Стейнбек Джон Руденький поні / Стейнбек Джон. – Київ, 1964. – 74 с.
1284684
  Матвеіева Іана Рудералната вегетациіа на ср Македониіа / Матвеіева Іана. – Скопіе, 1982. – 71с.
1284685
  Денискина В.Я. Рудиг В. "Зеленые" в Европе: экологические партии и европейские выборы 1984 г.
1284686
  Денискина В.Я. Рудиг. В. "Зеленые" в Европе: Экологические партии и европейские выборы 1984 г. // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук. СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1986. – Вып. 12. – С. 95-106
1284687
  Радчук В. Рудий Панько М. Гоголя в дівчачому люстерку Лесі Українки: конгеніальність тлумачки і звітність репортерів // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2008. – Т. 4, кн. 2 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 161-189. – ISBN 978-966-600-359-4


  Ілюструються творчі засади й майстерність Лесі Українки – перекладачки М. Гоголя. The article illustrates the principles and art of Lesya Ukrainka as translator from M.Gogol.
1284688
  Радчук В. Рудий Панько М. Гоголя в дівчачому люстерку Лесі Українки: конгеніальність тлумачки і звітність репортерів // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 133-160. – ISSN 1728-9572
1284689
  Радчук Віталій Рудий Панько М. Гоголя в дівчачому люстерку Лесі Українки: конгеніальність тлумачки і звітність репортерів // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4. – Бібліогр. в кінці ст.
1284690
  Радчук В. Рудий Панько Миколи Гоголя в дівчачому люстерку Лесі Українки: конгеніальність тлумачки і звітність репортерів // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 6 (723), червень. – С. 37-46. – ISSN 0130-5263
1284691
  Стейнбек Джон Рудий поні. / Стейнбек Джон. – К., 1966. – 85с.
1284692
   Рудик Олександр Оникійович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 58
1284693
  Белей Л. Рудименти епохи // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 17 (130). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  "Красні" дні календаря, які ми святкуємо заради застілля, не замислюючись над їхньою суттю.
1284694
  Бриняк О. Рудименти міфологічних вірувань у родильній обрядовості та хрестинній поезії українців // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 3 (99), травень - червень. – С. 426-435. – ISSN 1028-5091
1284695
  Тургенев И.С. Рудин / И.С. Тургенев. – Москва, 1947. – 128с.
1284696
  Тургенев И.С. Рудин / И.С. Тургенев, 1948. – 128с.
1284697
  Тургенев И.С. Рудин / И.С. Тургенев. – Петрозаводск, 1953. – 127с.
1284698
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин / Тургенев Иван Сергеевич. – Л., 1971. – 152с.
1284699
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин / Тургенев Иван Сергеевич. – Львов, 1983. – 408с.
1284700
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1984. – 496с.
1284701
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва : Художественная литература, 1968. – 295с.
1284702
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1972. – 303 с.
1284703
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва : Художественная литература, 1973. – 304с.
1284704
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва : Детская литература, 1974. – 304с.
1284705
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва : Художественная литература, 1974. – 304с.
1284706
  Тургенев И.С. Рудин. Дворянское гнездо / И.С. Тургенев. – Москва : Художественная литература, 1975. – 320 с.
1284707
  Тургенев И.С. Рудин. Дворянское гнездо / И.С. Тургенев. – Челябинск, 1979. – 313 с.
1284708
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1980. – 295с.
1284709
  Тургенев И.С. Рудин. Дворянское гнездо. : повести / И.С. Тургенев. – Москва : Художественная литература, 1980. – 366 с. – (Классики и современники. Русская классическая литература)
1284710
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Дворянское гнездо. Накануне / Тургенев Иван Сергеевич. – Минск, 1972. – 367с.
1284711
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Дворянское гнездо. Накануне. Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва : Московский рабочий, 1974. – 608с.
1284712
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Дым. Новь / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1986. – 608с.
1284713
  Тургенев И.С. Рудин. Накануне / И.С. Тургенев. – Москва, 1935. – 271с.
1284714
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Накануне / Тургенев Иван Сергеевич. – Сыктывкар, 1975. – 276с.
1284715
  Тургенев И.С. Рудин. Отцы и дети / И.С. Тургенев. – Москва, 1932. – 262с.
1284716
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин; Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1976. – 317с.
1284717
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин; Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1977. – 317с.
1284718
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин; Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1979. – 428с.
1284719
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин; Дворянское гнездо; Накануне; Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1983. – 544с.
1284720
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин; Дворянское гнездо; Накануне; Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1986. – 605с.
1284721
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин; Дым; Новь / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1979. – 605с.
1284722
  Пчелинцев В.Ф. Рудисты мезозоя Горного Крыма / В.Ф. Пчелинцев; Отв. ред. Кузнецов С.С. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1959. – 180с.
1284723
  Сенченко І.Ю. Руді вовки : повість / Сенченко І.Ю. – Київ : Дитвидав, 1958. – 88 с. : іл.
1284724
  Гусєва Наталія Руді Дучке та його місце в історії молодіжного руху ФРН у 1960-х роках // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 37-46. – Бібліогр. в кінці ст.
1284725
  Гусєва Н. Руді Дучке та його місце в історії молодіжного руху ФРН у 1960-х роках // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 37-46


  Руді Дучке був активним радікальним політиком 60-х років у Німеччині
1284726
  Тургенєв І.С. Рудін / І.С. Тургенєв. – Київ - Одеса, 1935. – 160с.
1284727
  Тургенєв І.С. Рудін / І.С. Тургенєв. – Харків, 1937. – 142с.
1284728
  Тургенєв І.С. Рудін / І.С. Тургенєв. – Харків, 1937. – 142с.
1284729
  Жадько В. Рудка (Червона Рудка) (- село Маньківського р-ну) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 758. – ISBN 978-966-8567-14-8
1284730
  Булгакова Н. РУДН: Упор на разговор. В РУДН, который занимает первое место в стране по количеству иностранных студентов, знают, как помочь иностранцам быстро освоить русский язык и научиться жить в мире и дружбе / Н. Булгакова, Т. Чернова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 17 мая (№ 19/20). – С. 12-13


  Об истории самого первого факультета РУДН напомнил декан факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин (в народе - подготовительный факультет, или просто "подфак") В. Якушев.
1284731
  Курило М. Рудна мінералізація і постдіагенетичні зміни осадових порід Донбасу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 26-28. – (Геологія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена детальній характеристиці умов утворення рудномінералогічних комплексів і стадіям постдіагенетичних змін осадових порід Донбасу. This paper deals with detailed description of conditions of ore-mineral complexes formation and ...
1284732
  Русаков М.П. Рудная база комбината Каэсредазполиметалл и перспективы его рудоснабжающих районов. / М.П. Русаков, В.Ф. Логачев. – М.-Л., 1932. – 45с.
1284733
   Рудная база Урала. – Москва : Наука, 1972. – 189с.
1284734
  Хесин Б.Э. Рудная геофизика в горных областях. / Б.Э. Хесин. – М., 1969. – 200с.
1284735
   Рудная геохимия и геология магматогенных месторождений. – Москва : Наука, 1980. – 230с.
1284736
  Кэмерон Ю.Н. Рудная микроскопия : Современные метлды исследования рудных минералов под микроскопом / Ю.Н. Кэмерон; Под ред. и с предисл. Ю.С.Бородаева. – Москва : Мир, 1966. – 308с.
1284737
  Крейг Д.Р. Рудная микроскопия и рудная петрография / Д.Р. Крейг, Д.Д. Воган. – М., 1983. – 424с.
1284738
  Астахова Н.В. Рудная минерализация в вулканических породах подводных возвышенностей Японского моря / Н.В. Астахова, О.Н. Колесник, В.Т. Съедин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 158-177 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0016-7525
1284739
   Рудная специализация осадочных формаций Сибири : сб. науч. тр. – Новосибирск, 1984. – 136с.
1284740
  Светов Б.С. Рудная электроразведка по методике эллиптически поляризованного поля / Б.С. Светов, Л.Я. Мизюк, В.М. Поджарый. – Москва : Недра, 1969. – 136с.
1284741
  Федоренко П.К. Рудни Левобережной Украины в XVII-XVIII вв. / П.К. Федоренко; Отв. ред. В.К. Яцунский. – Москва : Издательство АН СССР, 1960. – 264 с.
1284742
  Куклин Л.В. Рудник радости / Л.В. Куклин. – Л, 1964. – 191с.
1284743
  Колесников М.С. Рудник Солнечный. / М.С. Колесников. – Москва, 1959. – 220с.
1284744
  Спасов Л. Рудните слоеви на секаваньето = Ore layers of memory : разговори со Влада Урошевик / Льудмил Спасов ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2014. – 253 с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 978-608-203-115-6
1284745
  Марочко В. Рудницька Мілена // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 371. – ISBN 978-617-642-388-1


  Мілена Рудницька - українська громадсько-політична діячка, журналістка, письменниця, учителька середніх шкіл. Голова центральної управи Союзу Українок. Піонерка українського фемінізму.
1284746
  Курас І. Рудницький Михайло Іванович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 298-299. – ISBN 966-642-207-7
1284747
  Марочко В. Рудницький Ярослав-Богдан // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 371-372. – ISBN 978-617-642-388-1


  Д-р Ярослав-Богдан Антонович Рудницький - український канадський славіст, мовознавець, науковий і громадський діяч, літературознавець, фольклорист. Президент Української вільної академії наук.
1284748
  Ковалев А.Е. Рудничная вентиляция / А.Е. Ковалев, Л.Д. Воронина. – М-Л, 1951. – 276с.
1284749
  Бухман Я.З. Рудничная вентиляция / Я.З. Бухман. – Свердловск, 1958. – 136с.
1284750
  Альбов М.Н. Рудничная геология / М.Н. Альбов. – Свердловск, 1956. – 448с.
1284751
  Рахимов Ш.Х. Рудничная геология / Ш.Х. Рахимов. – Душанбе, 1972. – 392с.
1284752
  Альбов М.Н. Рудничная геология / М.Н. Альбов, А.М. Быбочкин. – 2-е перераб. и доп. – Москва, 1973. – 430с.
1284753
  Свирский М.А. Рудничная геология / М.А. Свирский, Н.М. Чумаченко, Б.А. Афонин. – Москва : Недра, 1987. – 235с.
1284754
   Рудничная геология.. – М.-Л., 1946. – 172с.
1284755
   Рудничная геология.. – М., 1947. – 83с.
1284756
  Шевяков Л.Д. Рудничная доставка / Л.Д. Шевяков. – Х-К.
ч. 1. – 1932. – 159с.
1284757
  Руденко Н.И. Рудничная и шахтная геология. / Н.И. Руденко, С.В. Парадеев. – Л., 1977. – 95с.
1284758
  Зернов Л.В. Рудничная радиометрия / Л.В. Зернов, В.С. Леринман, И.А. Лучин. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 166с.
1284759
  Ильичев А.С. Рудничные подъемные машины / А.С. Ильичев. – Изд. 2-е. – М.-Л.-Новосибирск, 1933. – 272с.
1284760
  Белов В.И. Рудничный водоотлив : курс лекций, чит. студента Донецкого Горного ин-та / В.И. Белов ; Донец. горный ин-т им. Артем. – Донецк : Изд. Комиссия Исполбюро Донецкого Горного Института, 1927. – XXII табл.
1284761
  Терпигорев А.М. Рудничный транспорт / А.М. Терпигорев, А.И. Милованов. – 3-е,перераб.и доп.изд. – Москва-Ленинград-Новосибирск : НКТП, 1932. – 336с.
1284762
  Латиш І.К. Рудні мінерали та їх діагностика / І.К. Латиш; Нвчальний посібник для студ. геологічн. спеціальностей вищ. навч. закл. – Київ : АртЕк, 2003. – 112с. – ISBN 966-505-059-1
1284763
  Михайлов В. Рудно-магматическая система Sukumaland (Танзания) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 34-41. – (Геологія ; вип. 1 (84)). – ISSN 1728-3817


  Подавляющая часть золоторудного потенциала Объединенной Республики Танзании приурочена к системам неоархейских зеленокаменных поясов металлогенической провинции озера Виктория в северо-западной части страны. На основе дешифрирования космических снимков ...
1284764
  Виноградов А.Н. Рудно-магматическая система Новоайвского гранитно-порфирового комплекса / А.Н. Виноградов. – Апатиты, 1987. – 91с.
1284765
  Туговик Глеб Иванович Рудно-эксплозивные сооружения эндогенных минеральных месторождений : Автореф... д-ра геолого-минерал.наук: 04.00.14 / Туговик Глеб Иванович; МВ и ССО СССР. Моск. геолого-разведочный ин-т. – М., 1979. – 43л.
1284766
  Абдуллаев Х.М. Руднопетрографические провинции / Х.М. Абдуллаев. – Москва, 1964. – 136с.
1284767
   Рудные геофизические исследования на Кольском полуострове. – Апатиты, 1986. – 96с.
1284768
   Рудные и рудоносные формации: Терминол. справ.. – М., 1983. – 175с.
1284769
   Рудные конкреции и конкреции рудоносных формаций.. – Л., 1976. – 103с.
1284770
  Обручев В.А. Рудные месторождения : Часть описательная / В.А. Обручев. – 2-е, испр. и доп. – Ленинград; Москва : ОНТИ НКТП СССР, 1935. – 596с.
1284771
  Магакьян И.Г. Рудные месторождения = Промышленные типы месторождений металлических полезных ископаемых : Учебное пособие для вузов / И.Г. Магакьян; АН Армянской ССР. Институт геологических наук. – Москва : Госгеолтехиздат, 1955. – 336с.
1284772
  Шнейдерхен Г. Рудные месторождения / Г. Шнейдерхен; Под ред. В.И. Смирнова. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 502 с.
1284773
  Магакьян И.Г. Рудные месторождения : (Промышленные типы месторождений металлических полезных ископаемых) / И.Г. Магакьян; АН Армянской ССР. Институт геологических наук. – 2-е изд., доп. – Ереван : АН АССР, 1961. – 548с.
1284774
  Парк Ч.Ф. Рудные месторождения / Ч.Ф. Парк, Марк-Дормид. – Москва : Мир, 1966. – 545с.
1284775
  Дерябин Н.И. Рудные месторождения / Дерябин Н.И.; ИГН НАНУ. – Киев : Альфа-Прайм, 2004. – 344с. : ил. – Расст. по каб.- 55 Деря. (доп. карт. гр.). – ISBN 966-8780-00-0
1284776
  Григорьев В.М. Рудные месторождения Азии / В.М. Григорьев, А.В. Дружинин, Н.Н. Трофимов. – Москва, 1989. – 167с.
1284777
  Жуков Ф.И. Рудные месторождения в породах низких ступеней метаморфизма Карпато-Балканской области / Ф.И. Жуков. – Киев : Наукова думка, 1978. – 168с.
1284778
  Шабынин Л.И. Рудные месторождения в формации магнезиальных скарнов / Л.И. Шабынин. – Москва : Недра, 1974. – 287с.
1284779
  Чухров Ф.В. Рудные месторождения Джезказгано-Улутавского района в Казахстане / Ф.В. Чухров. – М - Л, 1940. – 120с.
1284780
   Рудные месторождения Кубы. – М., 1985. – 246с.
1284781
   Рудные месторождения СССР : В трех томах. – Москва : Недра
Т. 1. – 1974. – 328с.
1284782
   Рудные месторождения СССР. – Москва : Недра
2. – 1974. – 391с.
1284783
   Рудные месторождения СССР : В трех томах. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра
Т. 1. – 1978. – 352с.
1284784
   Рудные месторождения СССР : Втрех томах. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра
Т. 2. – 1978. – 399с.
1284785
   Рудные месторождения СССР : В трех томах. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра
Т. 3. – 1978. – 496с.
1284786
   Рудные месторождения СССР.. – Москва : Недра
3. – 1974. – 471с.
1284787
   Рудные месторождения США. – Москва : Мир
Т. 1. – 1972. – 660с.
1284788
   Рудные месторождения США. – Москва : Мир
Т. 2. – 1973. – 636с.
1284789
  Тюлюпо Б.М. Рудные месторождения. / Б.М. Тюлюпо. – Томск, 1976. – 198с.
1284790
  Тюлюпо Б.М. Рудные месторождения. / Б.М. Тюлюпо. – Томск, 1976. – 176с.
1284791
  Тюлюпо Б.М. Рудные месторождения. / Б.М. Тюлюпо. – Томск, 1983. – 215с.
1284792
  Обручев В.А. Рудные месторождения.Часть описательная. / В.А. Обручев. – Москва-Л., 1929. – 562с.
1284793
  Рамдор П. Рудные минералы и их срастания / П. Рамдор. – Москва, 1962. – 1132с.
1284794
  Вахрушев В.А. Рудные минералы изверженных и метаморфических пород : Справочное пособие / В.А. Вахрушев. – Москва : Недра, 1988. – 197с.
1284795
  Вахрушев В.А. Рудные минералы изверженных пород / В.А. Вахрушев. – Новосибирск : Наука, 1980. – 184с.
1284796
  Вахрушев В.А. Рудные минералы изверженных пород и их значение при петрологических исследованиях / В.А. Вахрушев. – Новосибирск : Наука, 1973. – 124с.
1284797
  Юрк Ю.Ю. Рудные минералы Криворожской железорудной полосы / Ю.Ю. Юрк, Е.Ф. Шнюков. – К, 1958. – 101с.
1284798
  Михайлов Н.Д. Рудные минеральные ассоциации девонских отложений Белоруссии / Н.Д. Михайлов. – Минск, 1991. – 122с.
1284799
  Смирнов В.И. Рудные пояса Земли. / В.И. Смирнов. – Москва, 1962. – 32с.
1284800
   Рудные провинции и генетические типы месторождений олова и вольфрама. – Новосибирск : Наука, 1975. – 194с.
1284801
  Твалчрелидзе Г.А. Рудные провинции мира : Средиземноморский пояс / Г.А. Твалчрелидзе. – Москва : Недра, 1972. – 344с.
1284802
   Рудные регенерированные месторождения.. – М., 1957. – 251с.
1284803
  Егоров Н.А. Рудные ресурсы Украины / Н.А. Егоров, А.А. Ковшуля, В.И. Печковский. – Киев : Наукова думка, 1964. – 190с.
1284804
  Пестушко Валерий Рудные сокровища океана : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 34
1284805
   Рудные формации вулкано-плутонических поясов Дальнего Востока : генетические типы и закономерности размещения. – Москва : Наука, 1989. – 227с.
1284806
   Рудные формации и геохимия рудообразующих процессов.. – Новосибирск, 1976. – 228с.
1284807
  Дерябин Н.И. Рудные формации и их программное обеспечение / Дерябин Н.И.; Ин-т геологических наук НАНУ; [отв. ред. Галецкий Л.С.]. – Киев : Альфа-Прайм, 2005. – 184с. : ил. – ISBN 966-8780-08-6
1284808
   Рудные формации и месторождения Сибири: Сб. ст.. – Томск, 1979. – 179с.
1284809
   Рудные формации и основные черты металлогении золота в Узбекистане. – Ташкент : ФАН, 1969. – 396с.
1284810
  Юшкин Н.П. Рудные формации и проблемы металлогении / Н.П. Юшкин. – Сыктывкар, 1975. – 48с.
1284811
  Дерябин Н.И. Рудные формации и прогнозные площади Украинского щита : [монография] / Дерябин Н.И. ; [отв. ред. Е.Ф. Шнюков] ; Ин-т геолог. наук НАН Украины. – Киев : LAT&K, 2012. – 223, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 213-220. – ISBN 978-966-2944-83-9
1284812
  Кормилицын В.С. Рудные формации и процессы рудообразования (на примере Забайкалья) / В.С. Кормилицын. – Ленинград : Недра, 1973. – 327с.
1284813
   Рудные формации Карпато-Балканской области.. – М., 1978. – 239с.
1284814
  Индукаев Ю.В. Рудные формации контактово-метасоматических месторождений Алтае-Саянской области / Ю.В. Индукаев. – Томск : Томский ун-т
1 : Месторождения железорудной формации. – 1980. – 392с.
1284815
  Индукаев Ю.В. Рудные формации контактово-метасоматических месторождений Алтае-Саянской области / Ю.В. Индукаев. – Томск : Томский ун-т
2 : Месторождения медно-вольфрам-молибденовых. – 1980. – 297с.
1284816
  Иванкин П.Ф. Рудные формации рудного Алтая / П.Ф. Иванкин. – Алма-Ата, 1961. – 286с.
1284817
  Панкратьев П.В. Рудные формации стратиформных свинцово-цинковых месторождений Узбекистана. / П.В. Панкратьев, Ю.В. Михайлова. – Ташкент, 1981. – 254с.
1284818
  Дерябин Н.И. Рудные формации Украины / Н.И. Дерябин; Ин-т геологических наук НАНУ; [отв. ред. Е.Ф. Шнюков]. – Киев : ИГН НАНУ, 2006. – 306с. : ил. – ISBN 966-8684-28-1
1284819
   Рудные формации эндогенных месторождений. – Москва : Наука
Т. 2 : Формации эндогенных месторождений золота, колчеданов, свинца, цинка и ртути. – 1976. – 395с.
1284820
   Рудные формации эндогенных месторождений.. – М.
1. – 1976. – 343с.
1284821
   Рудные элементы в водах зоны гипергенеза месторождений Забайкалья.. – Новосибирск, 1989. – 202с.
1284822
  Ляхович Т.Т. Рудные элементы в кварце из вертикального разреза гранитного массива : применение методов прикладной геохимии и петрофизики для решения геологических задач // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 117-121 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 12). – ISSN 0203-7319
1284823
   Рудня-Радовельська болотна дослідно-меліоративна станція. – Київ, 1928. – 23 с.
1284824
   Рудо-минеральное сырье СССР : сводный обзор по республикам и областям. – Москва : Гостип. им. К. Маркса Мособлполиграфа, 1933. – 119 с.
1284825
  Граховский С.И. Рудобельская республика : докум. повесть / С.И. Граховский. – Москва : Советский писатель, 1969. – 360 с.
1284826
  Гоньшакова В.И. Рудовмещающие породы Алавердского района Северной Армении / В.И. Гоньшакова. – М., 1950. – 52с.
1284827
  Шевченко В.І. Рудовмісні метасоматити Микитівського рудного поля : випуск 21. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / В.І. Шевченко, Р.М. Багатаєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 36-39. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Розглядаються закономірності будови й поширення рудовмісних метасоматитів залежно від структурного типу рудних зон у центральній частині Микитівського ртутнорудного поля в Донбасі.
1284828
  Гродницкий Л.Л. Рудогенерирующие пегматитовые системы кольской части Беломорского пояса / Л.Л. Гродницкий. – Петрозаводск : Карелия, 1991. – 171с. – ISBN 5-7545-0470-5
1284829
  Синяков В.И. Рудогенетические модели магматических и пегматитовых месторождений : Учеб. пособие / В.И. Синяков; М-во высш.и сред. спец. обр.; Новосибирский гос. ун-т. – Новосибирск, 1980. – 92 с. : Ил.
1284830
   Рудогенные геохимические аномалии.. – М., 1982. – 209с.
1284831
  Губин Л.И. Рудознатец Капустин / Л.И. Губин. – Донецк, 1970. – 108с.
1284832
  Лезгинцев Г.М. Рудознатцы / Г.М. Лезгинцев. – М., 1976. – 416с.
1284833
  Лезгинцев Г.М. Рудознатцы / Г.М. Лезгинцев. – 2-е изд. – Москва, 1981. – 415с.
1284834
   Рудознатцы ХХ века. – Москва : Знание, 1977. – 48с.
1284835
  Яновский В.М. Рудоконтролирующие структуры терригенных миогеосинклиналей. / В.М. Яновский. – М, 1990. – 244с.
1284836
  Науменко В.В. и др. Рудоконтролирующие факторы золото-полиметаллических и ртутных месторождений Советских Карпат / В.В.Науменко, А.Ф.Гончарук, Ю.М.Коптюх; АНУССР. Ин-т геохимии и физики минералов. – Киев : Наукова думка, 1978. – 152с. – Библиогр.: с.141-150
1284837
  Дерябин Н.И. Рудоконтролирующие флюидизитовые зоны / Дерябин Н.И.; Ин-т геологических наук НАНУ; [отв. ред. Е.Ф. Шнюков]. – Киев : Альфа-Прайм, 2005. – 222с. : ил. – ISBN 966-8780-07-8
1284838
   Рудоконцентрирующие структуры Азии и их металлогения.. – М., 1983. – 193с.
1284839
  Тишков А.В. Рудольф Абель перед американским судом / А.В. Тишков. – Москва : Юридич.лит-ра, 1971. – 72 с.
1284840
  Дубинянский М. Рудольф Абель: без права быть собой // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 6 (94). – С. 42-61. – ISSN 1819-6268


  "Рудольф Іванович Абель", він же "Мартін Колінз", він же "Марк", він же "Еміль Голдфус" справжнє ім"я Вільям Генріхович Фішер - радянський шпигун, співробітник IV управліня НКВС, пізніше полковник КДБ. З 1948 року працював в США, в 1957 році був ...
1284841
   Рудольф Абрамов : [живопись] : Каталог выставки. – Москва : Об-ние худож. выст. и пропаганды изобр. искусства МОСХ РСФСР ; "Московская палитра", 1989. – [44] с. : илл.
1284842
   Рудольф Бергандер. Член Немецкой Академии искусств в Берлине (ГДР). Каталог выставки произведений. Живопись. Графика. – Москва : Искусство, 1969. – 38 с., [30] репр.
1284843
  Чеснокова С.А. Рудольф Гейденгайн / С.А. Чеснокова. – М, 1978. – 144с.
1284844
  Пэдфилд П. Рудольф Гесс - сподвижник Гитлера / П. Пэдфилд. – Смоленск : Русич, 1998. – 608с. – (Тирания). – ISBN 0-333-57970-4;5-88590-903-2
1284845
  Рудольф Грюттнер Рудольф Грюттнер ГДР : каталог выставки / Рудольф Грюттнер; Вступ. ст.: А. Бертрам. – Москва : Советский художник, 1987. – 32 с.
1284846
  Гумилевский Л.И. Рудольф Дизель / Л.И. Гумилевский. – Москва, 1935. – 296с.
1284847
  Малацай І. Рудольф І Габсбург - імператор Священної Римської імперії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 48-52. – (Історія ; вип. 2 (133)). – ISSN 1728-3817


  Історія династії Габсбургів є невід"ємною частиною історії Європи. Починаючи з ХІІІ ст. і закінчуючи початком ХХ ст. її представники перебували на чолі багатонаціональної імперії. Були часи злетів і падіння, однак ми не можемо заперечити особистісний ...
1284848
  Махун С. Рудольф ІІ Габсбург: в мире материй высоких и грез // Личности. – Киев, 2009. – № 4 (20). – С. 110-121. – ISSN 1819-6268


  Родился Рудольф II 17 июля 1552 г. Вене в семье императора Максимилиана II Габсбурга и Марии Испанской, дочери императора Карла V. Это был брак кузенов - событие отнюдь не редкое в Средние века и Новое время. Мина замедленного действия, ...
1284849
  Стернин Г.Ю. Рудольф Казимирович Жуковский 1814-1886 / Г.Ю. Стернин. – Москва : Искусство, 1954. – 31 с.
1284850
  Стюарт Отис Рудольф Нуриев. Вечное движение = Perpetual motion.The public and private lives of Rudolf Nureyev / Стюарт Отис; Пер. Т. Осиной. – Смоленск : Русич, 1998. – 432с. – (Человек - легенда). – ISBN 5-88590-870-2; 0-671-87539-6
1284851
   Рудольф Рудольфович Френц. – Ленинград, 1970. – 33с.
1284852
   Рудольф Хачатрян. Рисунок. – Москва, 1986. – 10с.
1284853
  Белый Андрей Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности : ответ Эмилию Метнеру на его первый том "Размышлений о Гете" / Андрей Белый. – Москва : Изд. "Дузовное знание", 1917. – VIII, 344 с. : черт.
1284854
  Сиваченко Г.М. Рудольф Яшик : Проблематика і поетика прози / Г.М. Сиваченко; Ан УРСР. Інститут літератури. – Київ : Наукова думка, 1981. – 116с. – (Літературознавство)
1284855
  Романенкова Ю.В. Рудольфінське мистецтво як квінтесенція провідних тенденцій маньєризму при Празькому художньому центрі // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 211-218
1284856
  Білоус Рудоман / Білоус, ГП. – Київ, 1992. – 477с.
1284857
  Федоровский Н.М. Рудоминеральное сырье в промышленности. / Н.М. Федоровский. – М., 1933. – 304с.
1284858
  Панов Б.С. Рудонафтогазоносність нового мінерагенічного поясу Євразії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 12-15. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  Описано новий рудонафтогазоносний мінерагенічний пояс Євразії, який має планетарний масштаб та об"єднує на території СНД такі геологічні структури: Брестський прогин, Прип"ятський грабен, Дніпровсько-Донецьку западину, Донбас, прихований кряж ...
1284859
  Кривдік С.Г. Рудоносність на рідкісні метали протерозойських магматичних комплексів Українського щита / С.Г. Кривдік, О.В. Дубина // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 4. – С. 44-56 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0367-4290
1284860
   Рудоносность вулканогенных формаций.. – М., 1963. – 75с.
1284861
  Бунин Г.Г. Рудоносность Горного Дагестана : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Бунин Г. Г.; АН СССР, Даг. филиал Ин-т геологии АН АзССР, Ин-т геологии им. Губкина. – Михачкала, 1962. – 27л.
1284862
   Рудоносность гранитоидов Восточно-Приазовского комплекса Украинского щита / Е.М. Шеремет, Б.С. Панов, А.С. Михайлова, В.К. Ильницкий // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1991. – С. 71-76 : Табл. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 17). – ISSN 0203-7319


  На основе распределения редких и редкоземельных элементов в сиенитах, граносиенитах, гранитах и их метасоматически измененных разностях Восточно-Приазовского комплекса Украинского щита (УЩ) делается вывод об отсутствии генетической связи с ним ...
1284863
   Рудоносность докембрия КМА. – Москва : Наука, 1969. – 152с.
1284864
   Рудоносность и геологические формации структур земной коры. – Ленинград : Недра, 1981. – 423с.
1284865
  Максимович В.Л. Рудоносность и ее изменение с глубиной в центральной части Саксаганской полосы Кривбаса : Автореф. дис... канд. геол.-минерал.наук / Максимович В.Л.; МВССО УССР, КГУ. – Киев, 1960. – 17 с.
1284866
  Максимович В.Д. Рудоносность и ее изменение с глубиной в центральной части Саксаганской полосы Кривбасса : Дис... канд.геолого-минералогич.наук: / Максимович В.Д.; Днепропетровский горный ин-т. – Днепропетровск, 1960. – 240л. – Бібліогр.:л.225-236
1284867
   Рудоносность континентальных вулканических поясов. – М., 1982. – 256с.
1284868
   Рудоносность магматических ассоциаций.. – М., 1988. – 230с.
1284869
   Рудоносность орогенных структур Срединного Тянь-Шаня. – М., 1985. – 150с.
1284870
   Рудоносность осадочных комплексов.. – Л., 1989. – 217с.
1284871
   Рудоносность осадочных пород. – Москва : Наука, 1973. – 207с.
1284872
   Рудоносность Русской платформы.. – М., 1965. – 221с.
1284873
  Страхов Л.Г. Рудоносные вулканические аппараты юга Сибирской платформы / Л.Г. Страхов. – Новосибирск : Наука, 1978. – 117с.
1284874
   Рудоносные и рудные формации Урала: Сб. науч. тр.. – Свердловск, 1988. – 157с.
1284875
  Михайлов Б.М. Рудоносные коры выветривания / Б.М. Михайлов. – Ленинград : Недра, 1986. – 236с.
1284876
  Бугельский Ю.Ю. Рудоносные коры выветривания влажных тропиков / Ю.Ю. Бугельский. – Москва : Наука, 1979. – 286с.
1284877
   Рудоносные коры выветривания.. – М., 1974. – 357с.
1284878
   Рудоносные метасоматиты Урала.. – Свердловск, 1980. – 125с.
1284879
  Грязнов О.Н. Рудоносные метасоматические формации складчатых поясов / О.Н. Грязнов. – Москва : Недра, 1992. – 252с.
1284880
  Щербань И.П. Рудоносные околожильные метасаматиты / И.П. Щербань. – Київ : Либідь, 1996. – 352 с.
1284881
   Рудоносные орогенные структуры.. – М., 1981. – 232с.
1284882
  Дерябин Н.И. Рудоносные площади / Дерябин Н.И. ; [отв. ред. Е.Ф. Шнюков] ; Ин-т геолог. наук НАН Украины. – Киев : LAT&K, 2010. – 271, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 258-270. – ISBN 978-966-2944-60-0
1284883
  Уиссер Е.Х. Рудоносные районы кордильер и их связь с региональными структурами / Е.Х. Уиссер. – М., 1960. – 18с.
1284884
  Степанов В.В. Рудоносные структуры геотектоногенов Казахстана. / В.В. Степанов. – Алма-Ата, 1989. – 157с.
1284885
   Рудоносные структуры докембрия.. – М., 1982. – 198с.
1284886
  Казанский В.И. Рудоносные тектонические структуры активизированных областей / В.И. Казанский. – Москва : Недра, 1972. – 240с.
1284887
   Рудоносные формации докембрия и палеозоя западного складчатого обрамления Сибирской платформы.. – Новосибирск, 1986. – 152с.
1284888
   Рудоносные формации кор выветривания Сибири.. – М., 1985. – 168с.
1284889
   Рудоносный карст Сибири.. – Новосибирск, 1989. – 169с.
1284890
  Дерябин Н.И. Рудообразование / Дерябин Н.И.; Ин-т геологических наук НАНУ; [отв. ред. Е.Ф. Шнюков]. – Киев : LATaK, 2007. – 332с. : ил. – ISBN 966-2944-13-6
1284891
   Рудообразование и генетические модели эндогенных рудных формаций: Сб. ст.. – Новосибирск, 1988. – 343с.
1284892
   Рудообразование и его свзяь с магматизмом. – Москва : Наука, 1972. – 295с.
1284893
   Рудообразование и металлогения. – Киев : Наукова думка, 1971. – 184с.
1284894
   Рудообразование и металлогения: Сб. науч. тр.. – Киев, 1981. – 315с.
1284895
  Шевченко О.Е. Рудообразование ранних стадий литогенеза / О.Е. Шевченко. – Київ : Наукова думка, 1987. – 144с. / АН УССР, ин-т геохимии и физики минералов, отд.металлогении
1284896
   Рудообразующая среда по включениям в менералах. – Москва : Наука, 1972. – 236с.
1284897
  Сатпаева Т.А. Рудообразующие минералы Джезказганского месторождения / Т.А. Сатпаева. – Алма-Ата, 1949. – 138с.
1284898
   Рудообразующие процессы и системы.. – М., 1989. – 224с.
1284899
  Некрасова Р.А. Рудообразующие редкоземельные системы / Р.А. Некрасова. – Москва : Наука, 1991. – 220с.
1284900
  Рейф Ф.Г. Рудообразующий потенциал гранитов и условия его реализиации / Ф.Г. Рейф. – Москва : Наука, 1990. – 180с.
1284901
  Албул С.П. Рудопоисковая гидрогеохимия / С.П. Албул ; Ун-т дружбы народов, Каф. геологии. – Москва, 1969. – 344 с.
1284902
   Рудопрояви самородної міді Волині - типовий приклад металогенічного потенціалу платобазальтів / Мисяк, і., Л. Скакун, В. Мельничук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 3-15 : рис. – Бібліогр.: 35 назв. – (Серія геологічна ; вип. 30). – ISSN 2078-6425
1284903
  Борисенко Л.Ф. Руды ванадия / Л.Ф. Борисенко. – Москва : Наука, 1983. – 150с.
1284904
  Финашин В.К. Руды и околорудные породы некоторых месторждений олова и вольфрама северного Сихотэ-Алиня : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук / Финашин В.К. ; Ленингр. горн. ин-т. – Ленинград, 1959. – 25 с.
1284905
  Яншин А.Л. Руды плодородия / А.Л. Яншин, М.А. Жарков. – М., 1985. – 159с.
1284906
  Соболевский В.И. Руды редких элементов / В.И. Соболевский. – М, 1932. – 96с.
1284907
   Руды сульфидно-касситеритовых месторождений -- перспективный источник комплексного сырья. – М., 1983. – 94с.
1284908
  Константинов М.М. Руды сурьмы, мышьяка, ртути, висмута, где и как их искать / М.М. Константинов. – М.-Л., 1941. – 38с.
1284909
  Бублейников Ф.Д. Руды черных металлов в СССР. / Ф.Д. Бублейников. – М., 1930. – 40с.
1284910
  Дзюба-Погребняк Рудяков Павло Миколайович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 231. – ISSN 2075-437X


  Випускник (1980) Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. З 1996 р. - доцент, з 2001 р. - професор кафедри слов"янської філології КНУТШ
1284911
   Рудяков Павло Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 415. – ISBN 978-966-439-754-1
1284912
  Дзюба-Погребняк Рудяков Павло Миколайович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 216-217. – ISSN 2075-437X
1284913
  Паньків З.П. Рудякові новоутворення заліза у грунтах Малого Полісся / З.П. Паньків, О.Р. Ілясевич // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (30). – С. 113-125 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1284914
   Рудько Галина Юріївна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 367-368 : фото
1284915
  Гаврилюк Л. Рудько Георгій Ілліч // Науково-освітній потенціал України : крізь призму часу, наук. установи, навч. заклади, відомі імена в освіті і науці / [авт.-упоряд. Л.М. Гаврилюк]. – Київ : Український рейтинг, 2011. – С. 268-269. – ISBN 978-966-97103-2-1
1284916
   Рудько Георгій Ілліч // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 414-415. – ISBN 978-966-439-754-1
1284917
   Рудько Світлана Миколаївна // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 59
1284918
  Свірський О. Рудько. / О. Свірський. – К., 1929. – 280с.
1284919
  Ильин М.А. Ружейно-спортивная охота / М.А. Ильин, В.А. Панов. – М., 1958. – 79с.
1284920
  Ярмолюк М.Я. Ружі пливуть за водою : оповідання / Микола Ярмолюк. – Київ : Молодь, 1973. – 120 с. – (Перша книга прозаїка)
1284921
  Татаи Ш. Ружья и голуби / Ш. Татаи. – М., 1963. – 182с.
1284922
  Татаи Ш. Ружья и голуби / Ш. Татаи. – М., 1969. – 176с.
1284923
   Рузвельт велик, и дело его живет // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 7 (985). – С. 22-29. – ISSN 0130-1640
1284924
  Шервуд Р. Рузвельт и Гопкинс глазами очевидца / Р. Шервуд. – Москва
1. – 1958. – 679 с.
1284925
  Шервуд Р. Рузвельт и Гопкинс глазами очевидца / Р. Шервуд. – М
2. – 1958. – 679с.
1284926
  Гончар Б.М. Рузвельт Теодор // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 429-430. – ISBN 966-316-045-4
1284927
  Стадніченко О. Рузвельт Теодор // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 194-203. – ISBN 978-617-751-922-4
1284928
  Бульбенюк С. Рузвельт Франклін Делано // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 244-252. – ISBN 978-617-751-922-4
1284929
  Ундасынов И.Н. Рузвельт, Черчиль и второй фронт / И.Н. Ундасынов. – М., 1965. – 136с.
1284930
  Финн К.Я. Рузовский лес / К.Я. Финн. – Москва-Л., 1942. – 74с.
1284931
  Артамонов М.Д. Рузский край / Артамонов М.Д., Моченов К.А. – Москва : Московский рабочий, 1978. – 168 с. : ил., карт. – Список лит.: с. 166-167
1284932
  Артамонов М.Д. Рузский край / М.Д. Артамонов. – Москва, 1978. – 168с.
1284933
  Старицкий М. Руина : Исторический роман конца 17 века / М. Старицкий. – Київ : Дніпро, 2001. – 464с. – Шифр дубл.8утСтар( доп ст.). – ISBN 966-578-017-4
1284934
  Старицкий М.П. Руина : исторический роман конца 17 века / Михайло Старицкий. – Харьков : Фолио, 2008. – 544 с. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4248-4
1284935
  Апушкин В.А. Руины : образы былой жизни в Польше / Вл. Апушкин. – Петроград : Типография Суворина, 1917. – 151 с.
1284936
  Новиков И.Г. Руины стелятся в упор : докум. повесть / Иван Новиков; авториз. пер. с белорус. Е.Мозолькова. – Минск : Беларусь, 1971. – 336 с.
1284937
  Новиков И.Г. Руины стелятся в упор : докум. повесть / ван Новиков; авториз. пер. с белорус. Е.Мозолькова. – Минск : Мастацкая літаратура, 1985. – 367 с.
1284938
  Новиков И. Руины стреляют в упор : документальная повесть / Иван Новиков; авториз. пер. с белорус. Е.Мозолькова. – Москва : Советский писатель, 1963. – 430 с.
1284939
  Старицький М.П. Руїна : історична проза / Михайло Старицький ; [ упоряд., передмова, переклад з рос. мови, комент., та прим. О.В. Ковалевського ]. – Харків : Факт, 2008. – 624 с. – ISBN 978-966-637-631-5
1284940
   Руїна : [прозові твори, іст. дослідж., докум. матеріали] / [упоряд. і передм. О.І. Гуржія]. – Харків : Видавництво гуманітарної літератури, 2015. – 429, [3] с. : іл. – Бібліогр. у комент. та прим.: с. 403-430. – ISBN 978-966-1572-10-1
1284941
  Калінчик М. Руїна агронауки // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 4-5 червня (№ 91/92). – С. 10-11


  Як селекціонерів Національної Академії Наук України лишили...землі.
1284942
  Яковлева Т. Руїна Гетьманщини: Від Переяславської ради-2 до Андрусівської угоди (1659-1667 рр.) / Тетяна Яковлева. – Київ : Основи, 2003. – 644с. – ISBN 966-500-099-3
1284943
  Могильницька Г. Руїна держави й руїна душі.(Драма Лесі Українки "Бояриня") // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С.17-21. – ISSN 0130-5263
1284944
   Руїна заводу й міста. Вип. 3 // Боротьба та будівництво : Рухома хрестоматія української сучасної літератури / [Єгорова, В. Павловський, Я.] Чепіга. – [Харків] : Держ. Вид-во України, 1929. – Т. 2 : Робоча бібліотека учня установ соціяльного виховання. – С. 177-202
1284945
  Зеркаль С. Руїна козацько-селянської України в 1648-1764-1802 роках : (Студія політично-адміністративних і соціяльно-економічних відносин в Україні в 17-18 ст.) / С. Зеркаль. – Hовий Йорк, 1968. – 250 с. – (Бібліотека "Українського громадського слова" ; Чис. 11)
1284946
  Горлач Л. Руїна, або Життя і трагедія Івана Мазепи : Історичий роман у віршах / Леонід Горлач. – Київ, 2004. – 256 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-78-7
1284947
  Старицький М.П. Руїна. Облога Буші : Романи / М.П. Старицький. – Київ : Український центр духовної культури, 1996. – 280с. – (Укр.історичний роман). – ISBN 5-7707-6286-1
1284948
  Черкашина-Губаренко Руїни перетворилися на...культурний символ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13 серпня (№ 144). – С. 7


  Автор LvivcMozArt відома диригентка Оксана Линів разом із командою влаштувала свято високого мистецтва.
1284949
  Дзюба О. Руїни, за якими сумують караїми // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – Спецвипуск (№ 2)
1284950
  Щербак В.О. Руйнація ідеологічних засад державотворення в козацькій Україні другої половини XVII ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 143 : Історичні науки. – С. 4-9. – ISSN 1996-5931
1284951
  Сідак Л.М. Руйнація особистості як ознака сучасної культури // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (49). – С. 64-68
1284952
  Пояркова Т.К. Руйнація режиму Януковича крізь призму "кризового синдрому модернізації" // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 22-33. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1284953
  Бушанський Валентин Руйнація та стоїчна розрада // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 12-14


  Добігла кінця робота другої сесії Верховної Ради шостого скликання. Із лютого по липень ціною титанічних зусиль народні депутати ухвалили трохи більше 50 законопроектів. Але політику не варто оцінювати за бухгалтерськими критеріями. Іноді не зробити ...
1284954
  Бушанський Валентин Руйнація та стоїчна розрада // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 12-14


  Добігла кінця робота другої сесії Верховної Ради шостого скликання. Із лютого по липень ціною титанічних зусиль народні депутати ухвалили трохи більше 50 законопроектів. Але політику не варто оцінювати за бухгалтерськими критеріями. Іноді не зробити ...
1284955
  Бушанський Валентин Руйнація та стоїчна розрада // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 12-14


  Добігла кінця робота другої сесії Верховної Ради шостого скликання. Із лютого по липень ціною титанічних зусиль народні депутати ухвалили трохи більше 50 законопроектів. Але політику не варто оцінювати за бухгалтерськими критеріями. Іноді не зробити ...
1284956
  Шугальова І. Руйнація традиційних та моральних цінностей українців у роки масового штучного голоду 1921 - 1923 рр. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Масовий штучний голод 1921–1923 рр." : (до сотих роковин) : (Київ, 30 верес. 2021 р.) / "Масовий штучний голод 1921-1923 рр.", наук.-практ. конф. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2021. – С. 120-123. – ISBN 978-617-7837-20-5
1284957
  Борисенко М. Руйнація традиційного топонімічного простору: політика перейменувань в Україні в 1920-1959-х роках // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 5 (363), вересень - жовтень. – С. 7-17. – ISSN 0130-6936
1284958
  Іллєнко Ю.Г. Руйнація українського кінематографа: закулісні режисери та виконавці ( з погляду кінорежисера) // Діалог цивілізацій: роль і місце латентних структур в управлінні світом : громад.-наук. проект : матеріали Третьої Всесвіт. конф., Київ, 28 трав. 2004 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; Міжнар. кадрова акад. ; [відп. ред.: В.М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2005. – С. 64-76. – ISBN 966-608-439-2
1284959
  Богдан Т. Руйнація української науки як наслідок кланово-олігархічного ладу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 7-13 квітня (№ 13). – С. 12


  "У сучасному світі запорукою побудови конкурентоспроможної та зростаючої економіки є розвиток науки й інновацій, які вважаються стратегічним ресурсом держави. Для урядів багатьох країн розвиток економіки, що базується на знаннях, та стимулювання ...
1284960
  Кабанець Є.П. Руйнація Успенського собору Києво-Печерської лаври 3 листопада 1941 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (500). – С. 81-97. – ISSN 0130-5247
1284961
  Калантаєвська Г.П. Руйнівні наслідки відчуження особистості від моральних цінностей у романі А. Дімарова "Ідол" / Г.П. Калантаєвська, А.С. Дєдова // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Ткаченко О.Г., Кобякова І.К., Бондаренко О.Є. [та ін.]. – Суми ; Харків, 2019. – Т. 11, № 2. – С. 89-98. – ISSN 2077-804X
1284962
  Шевченко Н. Руйнівні психологічні процеси у постімперскому суспілстві / Н. Шевченко, Д. Нестеров // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 3 (53). – С. 58-65. – ISSN 1810-2131
1284963
  Савченко О.В. Руйнування алюмінієвих сплавів в умовах циклічного навантаження з перевантаженнями : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.09 / Савченко О. В.; НТУУ "КПИ". – К., 1996. – 15л.
1284964
  Островський О. Руйнування Батурина (1708 р.) : Історичне оповідання / О. Островський. – 2-е випр. вид. – Золотоноша, 1918. – 32 с.
1284965
  Островський О. Руйнування Батурина (1708 р.) : історичне оповідання / О. Островський. – Репринтне відтворення видання 1918 р. – Київ : Кий, 1995. – 32 с. – (історичні оповідання). – ISBN 5-7707-8518-7
1284966
  Терентьєв О.М. Руйнування гірських порід вибухо-механічним способом // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 71-76 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
1284967
  Лабінський К.М. Руйнування гірських порід вибуховими речовинами, шпурові заряди яких детонують у неідеальному режимі, при проведенні виробок : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.04 / Лабінський Костянтин Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назви
1284968
  Виноградова О.П. Руйнування гірських порід інструментом з функціональними елементами із композиційних алмазовмісних матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Виноградова Олена Петрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1284969
  Кириченко О.Л. Руйнування гірських порід шпуровими зарядами емульсійних вибухових речовин при проведенні підземних виробок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Кириченко Олексій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
1284970
  Гребенюк Сергій Миколайович Руйнування еластомерів в умовах в"язкопружного нелінійного деформування : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.02.04 / Гребенюк С.М.; Запорізький держ. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2001. – 19 с.
1284971
  Франків Д.М. Руйнування Єрусалимського Храму – як історичне вираження богословських змін в єврейському праві // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.А. Третяк, О.С. Токовенко, В.Б. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 12, № 1 (25). – C. 105-113. – ISSN 2663-0265
1284972
  Пожидаєва І.В. Руйнування концепту інтимність в жанре блогів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 500-504
1284973
  Клименко О.А. Руйнування культурного потенціалу держав в контексті активізації ТНК та послаблення інститутів держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 52-59
1284974
  Процюк С. Руйнування ляльки : роман / Степан Процюк ; [передм.: С. Грабар ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 277, [2] с. – (Червоне та чорне). – ISBN 978-966-2151-58-9
1284975
  Рославець О.М. Руйнування образу / О.М. Рославець. – К., 1974. – 143с.
1284976
  Черненко А.С. Руйнування озонового шару: антропогенний чи природній процес? // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 295-299


  В даній статті досліджуються основні гіпотези руйнування озонового шару як природного так і антропогенного характеру. Приводиться пояснення механізму дії розглянутих гіпотез та аргументи, що говорять на користь кожної з них. Висловлюється припущення ...
1284977
  Конча С. Руйнування самоврядних традицій українців за російського панування / С. Конча, М. Обушний // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 43-46. – ISBN 978-617-640-241-1
1284978
  Роменський О.О. Руйнування Херсона наприкінці Х — у першій половині XI ст.: історіографія та попередні висновки // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 3. – С. 123-128. – ISSN 0235-3490
1284979
  Добіжа В.В. Руйнування церковних цінностей Поділля внаслідок проведення державної політики Радянської влади у 20-30-х роках ХХ століття / В.В. Добіжа, О.В. Колесник // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 15-30. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1284980
  Штонда І.В. Руйнування як культурна константа // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 35. – С. 97-105


  Досліджується феномен деструкції в космологічних та есхатологічних міфах як об"єктивний процес.
1284981
  Лукінюк М.В. Руйнуймо міфи ! : полемічні нотатки до українсько-російської історії з окремими фрагментами дискусій автора в Інтернеті / Михайло Лукінюк. – Київ : Український пріоритет, 2014. – 570, [6] с. – Бібліогр.: с. 543-563. – (Історичні студії). – ISBN 978-966-2669-55-8


  У пр. № 1689707 напис: Допитливим читачям НБ ім. М. Максимовича, що цікавляться правдивою історією рідної землі, з повагою - автор. Підпис. 19.09.2014. Оболонь.
1284982
  Лукінюк М.В. Руйнуймо міфи ! : полем. нотатки до укр.-рос. історії з окремими фрагментами дискусій автора в Інтернеті / Михайло Лукінюк. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Київ : Український пріоритет, 2016. – 570, [6] с. : табл. – Бібліогр.: с. 544-561 та в підрядк. прим. – (Історичні студії). – ISBN 978-966-2669-55-8


  У пр. № 1714636 напис: Вельмишановним читачам Наукової бібліотеки КНУ імені Тараса Шевченка на допомогу у вивченні правдивої історії рідної землі. З побажанням успіхів - автор. Підпис. 17.07.17
1284983
  Гримська М.І. Руйнуючи монополію Національного фронту: інші крайні праві політичні партії Франції // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 4 (66). – С. 41-47. – (Серія: політологія). – ISSN 2310-2896


  Охарактеризовано специфіку функціонування крайніх правих політичних організацій та партій у Франції у перші післявоєнні десятиліття. Наголошено на необхідності розширити спектр наукового дослідження крайніх правих у Франції та відійти від практики ...
1284984
  Трінчій В. Рука Аполлона - рука Діоніса // Критика. – Київ, 2001. – Грудень, (число 12). – С. 21-25


  Творчість Петра Мідянки і Олега Лишеги.
1284985
  Петров Василий Рука Богословля или наука изъяснения о Пасхалии ... сочиненная священником Васильем Петровым. – Москва : В типографии компании типографической, 1787
1284986
  Гринер В.С. Рука в руке / В.С. Гринер. – Сыктывкар, 1971. – 79с.
1284987
  Вагабзаде Б. Рука в руке : стихи и поэмы / Б. Вагабзаде; перевод. – Баку : Гянджлик, 1981. – 128 с.
1284988
  Бабаева Дина Рука вечности / Бабаева Дина, Круглов Леонид // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 58-65 : фото
1284989
  Адылбеков Т. Рука волшебника : о К. Мирзарахимове / Т. Адылбеков ; М-во культуры УзССР, Респ. дом нар. творчества. – Ташкент : Художественная литература, 1967. – 26 с., [7] л. ил. : ил.
1284990
  Неправська Наталія Рука допомоги від братнього народу // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 56-57 : фото. – ISSN 1998-8044
1284991
   Рука Дракулы. – М, 1992. – 399с.
1284992
  Морозов В.Ф. Рука друга / В.Ф. Морозов. – М., 1959. – 84с.
1284993
   Рука друга. – М, 1973. – 608с.
1284994
   Рука друга : Вологда-Боршод. – Архангельск, 1989. – 172с.
1284995
  Сидоров В.С. Рука дьявола / В.С. Сидоров. – Барнаул, 1975. – 175с.
1284996
  Мешкова Е.Л. Рука и сердце брата / Е.Л. Мешкова. – Киев, 1971. – 150 с.
1284997
   Рука и сердце друга. – Калинин, 1962. – 68с.
1284998
  Юрьев З.Ю. Рука Кассандры. / З.Ю. Юрьев. – Москва, 1970. – 286с.
1284999
  Кривицкий А.Ю. Рука Москвы / А.Ю. Кривицкий. – Москва, 1986. – 46с.
1285000
  Шебаршин Л.В. Рука Москвы: записки нач. сов. разведки. / Л.В. Шебаршин. – Киев : Стодола, 1993. – 299 с.
<< На початок(–10)1281128212831284128512861287128812891290(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,