Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1281128212831284128512861287128812891290(+10)В кінець >>
1284001
  Антонюк С. "... регіональна теле- та радіожурналістика, в основному, забезпечується місцевими кадрами" // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 3. – С. 48-50


  Обговорення статті В. Різуна у № 2 (5) "Тележурналістська освіта: тридцять років по тому"
1284002
  Турпак А.Г. "Революція - люстрація - моральне очищення влади": реальний проект чи утопія ? // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 91-93
1284003
   "Революція - не інакше: бійка, бунт..." Листи Михайла Драгоманова до Петра Лаврова // Рукопис : укр. альманах щоденників, листів, документів, світлин : у 2 т. / [авт. ідеї та орг. проекту В. Стадниченко ; під заг. ред. І. Дзюби ; ред. рада: Л. Андрієвський [та ін.]. – Київ : Криниця, 2011. – Т. 2. – С. 400-408. – (Серія: "Бібліотека Шевченківського комітету"). – ISBN 978-966-7575-96-0
1284004
  Соколов Б. "Революція гідності" і "мюнхенські настрої" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 19 лютого (№ 30). – С. 4


  Що ж здобула Україна після перемоги Євромайдану?
1284005
  Орлова Т.В. "Революція претензій" - нове явище в історії сучасного світу // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 51-53. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
1284006
  Ташаєва Міла "Революція" в Берліні // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 90-94 : фото
1284007
  Ковальський В. "Революція" в Шевченковому університеті: юрфаку вже немає, є Інститут права // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 3-16 липня (№ 26/27). – С. 1, 3. – ISSN 1992-9277


  30 червня Вчена рада КНУ імені Тараса Шевченка одноголосно підтримала запропоновані зміни. Наразі підготовлено новий штатний розклад , триває реорганізація , ліквідація та створення нових кафедр.
1284008
   "Региональные логистические кластеры" (материалы блиц-опроса экспертов) // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 2 (39). – С. 12-24
1284009
  Маковський С.О. "Регіон", "регіоналізм", "регіоналізація" в європейському контексті: у пошуку оптимальної наукової дефініції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 35-50. – ISSN 2308-6912


  З точки зору оцінки процесів, пов’язаних із становленням суб’єктності регіонів у Європі, важливу актуальність набуває наукове визначення самого явища регіоналізації, регіону як його учасника та регіоналізму як феномену європейської політики. У той же ...
1284010
  Пархомчук Т. Революція - не подіум. Боротьба за Гідність і Свободу триває // Україна молода. – Київ, 2019. – 22-23 листопада (№ 131). – С. 4-5


  "Шість років тому велика країна в центрі Європи стала ареною надзвичайного для XXI століття трагічного дійства. Спочатку був спротив Майдану проти розвороту влади януковичів, на догоду Кремлю, на 180 градусів від цивілізованих, європейських норм ...
1284011
  Гончар Б.М. Революція / Б. Гончар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 321-322. – ISBN 966-642-073-2
1284012
   Революція "лайків" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 13 лютого (№ 5). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  До 29 січня 2017 року тривало голосування за проекти, подані мешканцями міста в рамках Бюджету участі. О проекті "Розумний простір неформальної освіти Clever Space" розповідає автор проекту Артем Стельмашов (викладач Національного авіаційного ...
1284013
  Іщенко Н. Революція "нехта" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14-15 серпня (№ 152/153). – С. 25, 28


  Telegram став "головним комунікатором країни" під час протестів в Білорусі.
1284014
  Гончар Б.М. Революція 1848-1849 рр. в Австрії // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1983. – Т. 9 : Попложне - Салуїн. – С. 306-307
1284015
  Сухобокова О. Революція 1848-1849 рр. в Італії // Історія України. – Київ, 2013. – лютий (№ 3). – С. 1-7
1284016
  Гончар Б.М. Революція 1848-1849 рр. в Німеччині // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1983. – Т. 9 : Попложне - Салуїн. – С. 307
1284017
  Хахтманн Рюдігер Революція 1848 року в традиціях, культурі спогадів та професійній історіографії // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 148-163. – ISBN 966-95788-6-8
1284018
  Лось Ф.Є. Революція 1905-1907 років на Україні / Ф.Є. Лось. – Київ, 1955. – 404с.
1284019
   Революція 1905-1907 років на Україні : Бібліографічний покажчик ювілейної літератури до 50-річчя першої російської революції. – Київ, 1959. – 104 с.
1284020
  Премислер І. Революція 1905-1907 років на Україні. / І. Премислер, , В. Руднев. – К., 1949. – 518с.
1284021
  Берлінський Д.Ю. Революція 1905-1907 рр. в Росії / Д.Ю. Берлінський. – Київ : Держполітвидав, 1955. – 154 с.
1284022
  Зінченко А. Революція 1905-1907 рр. в Україні // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 126-129. – ISBN 966-7060-76-4
1284023
  Балацька Лідія Андріївна та ін. Революція 1905-1907 рр. на Україні : рекоменд. покажчик літ. / Мін-во культури УРСР; Держ. іст. б-ка; Уклад.: Л. А. Балацька, Г. Г. Волошина, А. М. Комська. – Київ : Політвидав України, 1980. – 45 с.
1284024
  Ленін В.І. Революція 1905 року / В.І. Ленін. – Київ, 1930. – 80с.
1284025
  Харькова Г.Є. Революція 1905 року в Росії і роль газети "Рада" у відродженні української преси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 38-40. – (Історія ; вип. 43)


  Аналізується становлення і роль газети "Рада" на черговому етапі розвитку української преси в 1906-1914 рр.
1284026
  Верстюк В.Ф. Революція 1917-1921 pp. у різних форматах (гортаючи числа "Українського історичного журналу") // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т історії України ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 6 (537), листопад - грудень. – С. 105-122. – ISSN 0130-5247
1284027
  Стельмах С. Революція 1917 року в "центрі" і "периферії" // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; ред.: Гуїдо Гусман, С. Стельмах ; редкол.: В. Вілкол, Ф. Гольчевські, Л. Зашкільняк [ та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 6 : Ідеології та практики націоналізму та ксенофобії у Східній Європі. – С. 134-138
1284028
  Кульчицький Станіслав Революція 1917 року в Росії: якою вона була насправді? // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 100-116
1284029
  Стеклов Ю.М. Революція 1948 року у Франції. / Ю.М. Стеклов. – Харків, 1931. – 108с.
1284030
  Харченко І.Ю. Революція 1989 року: деякі аспекти нової геополітичної ситуації в Європі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 113-118. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Аналізуються основні фактори, що впливають на зміну геополітичної ситуації в Європі в зв"язку з демократичними перетвореннями у східноєвропейських країнах. Оцінюються перспективи досягнення нової системи континентальної безпеки в умовах зміщення ...
1284031
  Бадєєва Л.І. Революція аграрного питання в роки Української революції (1917-1921) / Л.І. Бадєєва, Н.П. Олешко // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 5-15. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 56). – ISSN 2312-1866
1284032
  Прокопенко О. Революція в галузі штучних нейросистем // Київський університет. – Київ, 2018. – Листопад (№ 9). – С. 6


  "Авторитетний журнал із прикладної фізики, який видає Американський Інститут Фізики (AIP), опублікував статтю науковців факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем КНУ, присвячену розробці нового типу штучного нейрона.".
1284033
  Лесик А. Революція в рамках закону. Прем"єр Вірменії Нікол Пашинян узявся реформувати судову систему // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 8-14 червня (№ 21). – С. 6


  "Прем"єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про новий революційний етап. Приводом до цього стало рішення суду в Єревані звільнити з-під варти екс-президента Роберта Кочаряна. Розгляд кримінальної справи проти Роберта Кочаряна, колишнього ...
1284034
  Король І.Ф. Революція в Угорщині 1956 р. і позиція ООН // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 120-122. – (Історія ; вип. 63/64)


  Аналізується реакція ООН на розвиток революційних подій в Угорщині в 1956 р.
1284035
  Кульчицький С. Революція Гідності / С. Кульчицький, М. Міщенко // Україна на порозі об"єднаної Європи / С. Кульчицький, М. Міщенко. – Київ : Центр Разумкова, 2018. – С. 123-131. – ISBN 978-966-2050-13-4
1284036
  Євтушенко Р. Революція Гідності 2013 - 2014 рр. та агресія Росії проти України // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 9, травень. – С. 5-32
1284037
  Доманська О.А. Революція Гідності в просторі європейських цінностей // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 75-79. – ISSN 2226-3209
1284038
  Головченко В. Революція гідності й вибір оптимальної моделі зовнішньої політики України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 3-12. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 3). – ISSN 2078-4333
1284039
  Грабовська І. Революція гідності у контексті цивілізаційних прагнень України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 жовтня (№ 198). – С. 5
1284040
  Баганець О. Революція Гідності чотири роки потому // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 23-29 березня (№ 12)
1284041
   Революція Гідності: декілька днів із життя бібліотеки // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (82). – С. 7-10


  При підготовці цого матеріалу використано нотатки зі щоденника заступника генерального директора НБУ ім. Ярослава Мудрого Галини Кириченко, який вона вела під час пам"ятних подій кінця 2013-го - початку 2014 р.
1284042
  Баганець О. Революція гідності: чотири роки потому // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 2-8 березня (№ 9). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1284043
  Баганець О. Революція Гідності: чотири роки потому // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 23 лютого - 1 березня (№ 8). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1284044
  Баганець О. Революція Гідності: чотири року потому (частина друга) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 9-22 березня (№ 10-11)
1284045
  Геншер Революція Горбачова / Геншер, Ганс-Дітріх // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 11 вересня (№ 161)


  Не кожна епоха знаходить свою велику людину, не кожний великий талант знаходить свою епоху.
1284046
  Дмитрук А. Революція довголіття // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4/5 (142). – С. 50-55. – ISSN 2518-7104


  Є.О.Патон - професор Київського політехнічного інституту, де очолював кафедру мостів, був деканом інженерго-будівельного факультету.
1284047
  Наумов Борис Миколайович Революція духу і поліцентризм // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 144-148
1284048
  Сюндюков І. Революція і люди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22-23 грудня (№ 232/233). – С. 21


  1917 рік на теренах "русского мира": художник Костянтин Коровін свідчить.
1284049
   Революція іде : поезії Жовтня. – Київ : Дніпро, 1967. – 94 с. – Мініатюрне видання
1284050
  Тичина П.Г. Революція іде... : поезії / Павло Тичина [упоряд. О. Шпильової]. – Київ : Дніпро, 1987. – 190 с.
1284051
  Коломийченко Х. Революція й життєбудівництво України / Хведір Коломийченко. – Москва : Вид. "Шлях" ; Друк. Акц[іонер.] Т-ва "Моск. вид-во", 1917. – 16 с. – (Видавництво "Шлях" ; № 2)


  На тит. стор. підпис - В. Данилевич
1284052
   Революція й релігія : Збірник комісії для дослідження релігійної ідеології. – Харків ; Київ : Держвидав України
Кн. 2. – 1930. – 456 с.
1284053
  Сич О.М. Революція на граніті 1990 р. і Помаранчева революція 2004 р.: динаміка впливу націоналістичних структур // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т іст. укр. суспільства ; голова редкол. Дудко І.Д. ; редкол.: Зайцева З.І., Студінський В.А., Чуткий А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (9). – С. 95-106. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х
1284054
  Гуцул А. Революція на дозвіллі : публіцистика // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 161-165
1284055
  Гривінський Р. Революція на Майдані і на екрані / Р. Гривінський, В. Лубчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 лютого (№ 22/23). – С. 21


  Українські журналісти - про те, як не стати "рупором однієї сторони конфлікту".
1284056
  Подолян М.П. Революція перемогла : [публіцистичний нарис] / М. Подолян. – Київ : Політвидав України, 1968. – 63 с. – На обкл. авт. не зазначено. – (Жовтневі сторінки)
1284057
  Саїнчук М.М. Революція пізнання та еволюція виродження людської тілесності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 80-82
1284058
  Коваль О. Революція по вихідних. Чому жовті жилети вийшли на вулиці французьких міст // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 грудня (№ 47). – С. 6


  "Кожна нова революція у світі - це новий характерний символ. Рух "жовтих жилетів" у Франції вже став новим політичним явищем у житті країни. Його вже порівнюють із подіями травня 1968 року, коли життя Франції було паралізоване загальним страйком. Інші ...
1284059
  Капічон О.Г. Революція поглядів академіка Володимира Копєйчикова в царині прав людини та громадянина // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 2 (95). – С. 272-283. – ISSN 2410-3594
1284060
  Будков В.Д. Революція поняття "хромосома" : (у світлі ленінської теорії відображення) // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
1284061
  Кульчицький С. Революція розпаду / С. Кульчицький, М. Міщенко // Україна на порозі об"єднаної Європи / С. Кульчицький, М. Міщенко. – Київ : Центр Разумкова, 2018. – С. 31-44. – ISBN 978-966-2050-13-4
1284062
  Матіос М. Революція свідомості // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 грудня (№ 238). – С. 4
1284063
  Ленин В.И. Революція ЦК РКП/б/ про Радянську владу на Україні / В.И. Ленин. – Київ, 1990. – 19с.
1284064
  Сорока В. Революція чи еволюція? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 8-10. – ISSN 2219-5793
1284065
  Мостяєв О. Революція як спосіб самоорганізації спільнот // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 94-101. – ISBN 966-7060-92-6
1284066
  Більовський О.А. Революція як форма історичної творчості та спосіб зміни суб"єкта історії // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 25-29. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (32))
1284067
   Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – 527, [1] с. : іл., табл. – Текст. укр., англ., пол. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7062-20-1
1284068
  Коляда І. Революція, кохання, родина у житті Симона Петлюри : (історико-біографічний нарис) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6, травень - червень. – С. 1-9
1284069
  Коляда І. Революція, кохання, родина у житті Симона Петлюри (історико-біографічний нарис). До 100-річчя Української революції // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10/12, жовтень - грудень. – С. 32-34
1284070
  Коляда І. Революція, кохання, родина у житті Симона Петлюри. (історико-біографічний нарис). До 100-річчя Української революції (1917-1921 рр.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2, січень - лютий. – С. 11-16
1284071
  Коляда І. Революція, кохання, родина у житті Симона Петлюри. До 100-річчя Української революції (1917-1921 рр.) : (історико-біографічний нарис) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8, липень - серпень. – С. 7-16
1284072
  Райхель Ю. Революція, що не відбулася в Німеччині, вона відкрила шлях нацизму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 18-19 січня (№ 8/9). – С. 21


  Чим було вбивство Карла Лібкнехта й Рози Люксембург - актом розправи контрреволюціонерів чи таємною помстою більшовицького Кремля.
1284073
  Грабовський С. Революція: так Лютнева чи Березнева? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 березня (№ 51-52)


  Час відходити від сталінських догм.
1284074
  ДядченкоЛ Революція; Згадаеш; Арешт; Отруєна тобою; "Безжальне сонце вже давно згоріло"; Одне і те ж; "Розстебнувся гудзик..."; Зносились!; неПоганий; Після; Ви... // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, О.Г. Астаф"єв, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 19-26
1284075
  Светленко С.И. Революцонно-народническое движение 70-х годов XIX века на Украине в воспоминаниях современников: Учебное пособие / С.И. Светленко. – Днепропетровск, 1990. – 78с.
1284076
  Сенченко И.А. Револючионеры России на сахалинской каторге / Сенченко И.А. – Ю.-Сахалинск : Сахалинское кн. изд-во, 1963. – 191 с. : 4 л. портр. – Библиогр. в примеч.: с. 184-190
1284077
  Ахалая Ираклий Дмитриевич Револющионные комитеты Грузии в борьбе за установление и упрочнение Советской власти. (Февр. 1921 - март 1922 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: / Ахалая Ираклий Дмитриевич; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1966. – 40л.
1284078
  Ирхин Ю.В. Револющионный процесс в странах социалистической ориентации / Ю.В. Ирхин. – М, 1985. – 171с.
1284079
  Грин Грэм Револьвер в буфете : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 257-260. – ISSN 1130-6545
1284080
  Жук А.Б. Револьверы и пистолеты / А.Б. Жук. – Москва, 1983. – 303с.
1284081
  Жук А.Б. Револьверы и пистолеты / А.Б. Жук. – Изд. 2-е испр. перераб. и доп. – Москва, 1990. – 431с.
1284082
  Терес Н.В. Ревуцький Лев Миколайович // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [посібник для студентів ВНЗ] / Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, А.П. Коцур, Г.Г. та ін Коцур. – Київ : Книги - XXI, 2007. – С. 348-352. – ISBN 978-966-8653-95-7
1284083
  Геник С. Ревуцький Левко // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 195-196 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
1284084
  Жадько В. Ревуцький Левко Миколайович (- композитор, музичний діяч педагог) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 742-743. – ISBN 978-966-8567-14-8
1284085
  Плачинда С.П. Ревучий : біографічні романи / С.П. Плачинда. – Київ, 1988. – 282 с.
1284086
  Александров Артем Ревущая пустыня // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 102-106 : фото
1284087
  Капица П.И. Ревущие сороковые / П.И. Капица. – Москва, 1964. – 72с.
1284088
  Капица П.И. Ревущие сороковые / П.И. Капица. – Москва-Л., 1965. – 269с.
1284089
  Єрьоменко А. Регазифікація американської мрії. Польща уклала вигідні контракти на імпорт скрапленого газу зі США. Тепер Україна може купувати у неї газ. Хоча могла б робити це самостійно. Якби... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 жовтня (№ 39). – С. 1, 9


  Польща уклала вигідні контракти на імпорт скрапленого газу зі США. Тепер Україна може купувати у неї газ. Хоча могла б робити це самостійно.
1284090
  Смаль-Стоцький Регаліюм української державності // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2017. – № 2. – С. 28-29. – ISSN 0868-9644
1284091
  Савинцев Федор Регата, взгляд с берега. Очарование регаты // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 1 (166). – С. 144-147 : фото. – ISSN 1029-5828
1284092
  Сорокин А.А. Регби / А.А. Сорокин. – М., 1963. – 119с.
1284093
   Регби. – М., 1972. – 88с.
1284094
   Регби. – М., 1977. – 112с.
1284095
   Регби. Правила соревнований. – Москва : Физкультура и спорт, 1948. – 24 с.
1284096
   Регенеративно-пластическая терапия алкогольных висцеропатий / В.И. Грищенко [и др.] ; НАНУ, Ин-т проблем криобиолог. и криомед. – Киев : Наукова думка, 2010. – 152 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-0949-6
1284097
  Иглхарт Д.Л. Регенеративное моделирование сетей массового обслуживания / Д.Л. Иглхарт, Д.С. Шедлер. – М., 1984. – 136с.
1284098
  Боткачик И.А. Регенеративные воздухоподогреватели парогенераторов / И.А. Боткачик. – Москва : Машиностроение, 1978. – 176 с. : ил. – Библиогр.: с. 170-173
1284099
   Регенеративные полупроводниковые параметрические усилители. – Москва : Советское радио, 1965. – 448 с.
1284100
  Иванов П.П. Регенеративные процессы у многощетинковых червей и отношение их к онтогенезу и морфологии аннеклид : с 7 табл. и 8 рис. в тексте / П.П. Иванов. – Санкт-Петербург : Ти п. М.М. Стасюлевича, 1912. – IV, 239 с., 8 ил, 7 л. ил. : ил., табл. – Библиогр.: "Список литературы" (с. 225-231)


  Профессору Александру Александровичу Коротневу в знакискреннего уважения от автора
1284101
  Квасников Л.А. Регенеративные топливные элементы / Л.А. Квасников, Р.Г. Тазетдинов. – М., 1978. – 168с.
1284102
  Балицький О. Регенератор : приймач радіоаматора-початківця / О. Балицький. – Харків : ОНТИ НКТП ДНТВУ, 1935. – 108 с.
1284103
  Гельфенбейм Л.Г. Регенераторы газотурбинных установок. / Л.Г. Гельфенбейм. – Москва, 1963. – 178с.
1284104
  Тоомсалу А.Ю. Регенерационная и репродукционная способность гипокотиля некоторых растений и ее биологическое значение. : Автореф... канд. биол.наук: / Тоомсалу А.Ю.; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1956. – 22л.
1284105
  Высоцкий Валерий Александрович Регенерационная способность изолированных меристематических верхушек черной смородины и вишни и методы получения их них целых растений : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Высоцкий Валерий Александрович; ВАСХНИЛ. ВНИИ растениеводства им. Н.И.Вавилова. – Л., 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1284106
  Каллак Х.И. Регенерационная способность растений и ее возрастная зависимость : Автореф... кандидата биол.наук: / Каллак Х.И.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1964. – 35л.
1284107
  Стрелин Г.С. Регенерационные процессы в развитии и ликвидации лучевого повреждения / Г.С. Стрелин. – Москва, 1978. – 208с.
1284108
  Лиознер Л.Д. Регенерационные процессы и их изучение в СССР / Л.Д. Лиознер. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 107с.
1284109
  Мэттсон П. Регенерация - настоящее и будущее / П. Мэттсон. – Москва : Мир, 1982. – 176с.
1284110
  Хэй Э. Регенерация / Э. Хэй. – Москва : Мир, 1969. – 156с.
1284111
  Полежаев Л.В. Регенерация / Л.В. Полежаев. – Москва : Знание, 1977. – 64с.
1284112
  Карлсон Б.М. Регенерация / Б.М. Карлсон. – Москва : Наука, 1986. – 296 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 259-293. – (Проюлемы биологии развития)
1284113
  Лукин В.Д. Регенерация адсорбентов / В.Д. Лукин, И.С. Анцыпович. – Л., 1983. – 215с.
1284114
  Юсуфов А.Г. Регенерация высших растений / А.Г. Юсуфов. – Москва : Знание, 1981. – 64с.
1284115
  Дубровицкая Н.И. Регенерация и возрастная изменчивость растений / Н.И. Дубровицкая; Отв. ред. А.В. Благовещенский. – Москва, 1961. – 230с.
1284116
  Лиознер Л.Д. Регенерация и развитие / Л.Д. Лиознер. – Москва : Наука, 1982. – 167с.
1284117
  Бабаев А.Г. Регенерация и система иммуногенеза / Бабаева А.Г. – Москва : Медицина, 1985. – 256 с.
1284118
  Токин Б.П. Регенерация и соматический эмбриогенез / Б.П. Токин. – Ленинград : ЛГУ, 1959. – 267 с.
1284119
  Исаева В.В. Регенерация и соматический эмбриогенез некоторых представителей Turbellaria. : Автореф... канд. биол.наук: 099 / Исаева В.В.; Лен. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 28л.
1284120
  Полтева Д.Г. Регенерация и соматический эмбриогенез у актиний : Автореф... канд. биол.наук: 099 / Полтева Д.Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 25л.
1284121
  Короткова Г.П. Регенерация и соматический эмбриогенез у губок : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Короткова Г.П. ; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
1284122
  Вардянян Р.Л. Регенерация ингибиторов окисления в актах обрыва цепей : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Вардянян Р.Л.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1284123
  Волжинский А.И. Регенерация ионитов: теория процесса и расчет аппаратов / А.И. Волжинский, В.А. Константинов. – Ленинград, 1990. – 238с.
1284124
  Билай Л.В. Регенерация использованного дорожного асфальтового бетона. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.440 / Билай Л.В.; Киев.автомоб.-дорожн.ин-т. – К, 1969. – 20л.
1284125
   Регенерация костной ткани при остеосинтезе имплантатами из сплавов на основе магния в эксперименте / М.Л. Головаха, В.Н. Черный, Е.В. Яцун, С.И. Тертышный, К.Л. Дикий // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 2 (591), апрель - июнь. – C. 45-50. – ISSN 0030-5987
1284126
  Асхабов А.М. Регенерация кристаллов : кинетические и морфолого -генетические аспекты / А.М. Асхабов. – Ленинград : Наука, 1979. – 176 с.
1284127
  Коровяка Е.А. Регенерация метана, выделяемого мусорными свалками, и возможности его утилизации в Днепропетровском регионе / Е.А. Коровяка, Е.А. Василенко, Э.С. Манукян // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 117. – С. 215-224 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
1284128
  Шутов М.М. Регенерация населения Украины: сценарий будущего : монография / Шутов М.М., Бурега В.В., Вовк С.М. ; Донец. гос. ун-т управления ; Донец. гос. мед. ун-т. – Донецк : ВИК, 2009. – 206 с. – ISBN 966-430-071-3
1284129
   Регенерация нервов и реиннервация органов. – Минск : Наука и техника, 1981. – 112с.
1284130
   Регенерация органов у млекопитающих. – Москва : Медгиз, 1960. – 392с.
1284131
  Галковская К.Ф. Регенерация периферических нервов при облучении рентгеновскихми лучами : Автореф... канд. биол.наук: / Галковская К.Ф.; Центр. н.-иссл. рентгенорадиологический ин-т М-ва здравоохранения СССР. – Ленинград, 1952. – 10л.
1284132
  Горленко А.В. Регенерация ран магких тканей челюстно-лицевой области при комплексном лечении с применением пелоидотерапии : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.02, 14.00.21 / Горленко А. В.; М-во здровохран. Украины, Крымск. мед. ин-т. – Симферополь, 1992. – 20л.
1284133
  Кренке Н.П. Регенерация растений / Н.П. Кренке ; АН СССР, Гл. ботан. сад. – Москва ; Ленинград : Изд-во и 2-я тип. : Изд-ва Акад. наук СССР, 1950. – 676 с. – Библиогр.: с. 585-634
1284134
   Регенерация растений : Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции. – Махачкала, 1991. – 82с.
1284135
  Романов М.И. Регенерация стоков водообессоливающих установок методом электродиализа : Автореф... канд. хим.наук: / Романов М. И.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1284136
  Лисенко С. Регенераційна здатність живців ерік при укоріненні у різних субстратах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 45-47. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вегетативне розмноження З видів роду Erica L. (Е. carnea L., Е. terminalis Salisb., Е. tetralix L.) методом живцювання. Встановлено, що для кожного виду існує свій оптимум щодо типу живців, субстрату, терміну живцювання. Регенераційна ...
1284137
  Таран О.П. Регенераційна здатність рослин картоплі за дії абіотичних чинників у культурі in vitro та ex vitro : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Таран О.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 166 л. – Бібліогр.: л. 142-166
1284138
  Таран О.П. Регенераційна здатність рослин картоплі за дії абіотичних чинників у культурі in vitro та ex vitro : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Таран О.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 28 назв
1284139
  Сорока М.І. Регенераційні процеси в ялицевих борах Abietetum polonicum (Dziub. 1928) Br.-Bl. et Vlieg.1939 (Пуща Сольська, Польща) / М.І. Сорока, А. Возняк, М.В. Куриляк // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 98-103 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1991-606X
1284140
  Лещенко Н.А. Регенерація житлового кварталу Подільського району в контексті історичної забудови міста Києва / Н.А. Лещенко, Д.В. Гулей // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 255-234 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2076-815X
1284141
  Шуткевич О. Регенерація зозулі на яблуневій гілці // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 листопада (№ 135/136). – С. 8-9


  Як бажання відродити Барську кераміку об"єднало небайдужих і відкрило нові перспективи для розвитку громади.
1284142
  Ашукіна Наталія Олександрівна Регенерація кістково-хрящової рани при використанні кальцій-фосфатних керамік : Дис...канд. біолог. наук: 14.03.09 / Ашукіна Наталія Олександрівна; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенко АМН України. – Харків, 2001. – 135л. – Бібліогр.л.117-135
1284143
  Ашукіна Н.О. Регенерація кістково-хрящової рани при використанні кальцій-фосфатних керамік : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.09 / Ашукіна Наталія Олександрівна ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв.
1284144
   Регенерація міднохромових каталізаторів у плазмі високочастотного газового розряду / В.О. Вонсяцький, С.М. Болєлий, А.Л. Концевий, Н.Є. Загданська, Н.В. Пархоменко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 166-169. – (Хімія ; Вип. 34)


  Регенерація промислових каталізаторів здійснювалася обробкою їх у плазмі безелектродного високочастотного газового розряду ВЧР у середовищі повітря, а також Cu(NO[нижній індекс 3])[нижній індекс 2]*3Н[нижній індекс 2]О. Одночасно з регенерацією ...
1284145
  Лабян О.В. Регенерація нікелю та цинку із промивної води гальвановиробництв імпульсним електролізом : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.03 / Лабян О.В.; Україн. держ. хіміко-техн. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1998. – 17л.
1284146
  Серга О.О. Регенерація та підсилення луни магнітостатичних хвиль в плівках ЗІГ // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 313-317. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Сповіщається про нові явища підсилення та регенерації магнітостатичної луни в монокристалічних плівках ЗІГ. Підсилення спостерігається у випадку подачі зовнішнього НВЧ імпульсу перед моментом формування сигналу луни. Подача зовнішнього сигналу після ...
1284147
  Воскобойнікова Ю.В. Регентська діяльність у сучасній православній культурі / Ю.В. Воскобойнікова ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків : Водний спектр Джі-Ем-Пі, 2016. – 303, [1] с. : іл., табл., ноти. – Бібліогр.: с. 266-303. – ISBN 978-617-7445-09-7
1284148
  Кондратенко І.А. Регентська освіта Михайла Литвиненка: до проблеми виконання духовної музики // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 170-172
1284149
  Смирнов С.И. Регеональная динамика подземных вод седиментационных бассейнов / С.И. Смирнов. – Москва, 1979. – 105 с.
1284150
  Сафронов А.Г. Регилиозные психопрактики в истории культуры : Монография / А.Г. Сафронов; Мин-во культ. и искусств Украины; Харьковская госуд. академия культуры. – Харьков : ХГАК, 2004. – 304с. – ISBN 966-7352-81-1
1284151
  Шостак И.И. Регимантас Адомайтис / И.И. Шостак. – Москва : Искусство, 1986. – 108 с.
1284152
  Шнипер Р.И. Регион / Р.И. Шнипер. – Новосибирск, 1991. – 308с.
1284153
   Регион. – з квітня 2000р. тимчасово не виходить. – Київ, 2000
1284154
  Лунев Сергей Регион Большая Восточная Азия и политика Индии // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2009. – № 1 (35). – С. 36-44
1284155
  Федорова Т.А. Регион в системе единого народнохозяйственного комплекса. / Т.А. Федорова. – Л., 1981. – 168с.
1284156
  Есина Ю.Г. Регион Вандея как концепт культуры // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 109-115. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Регион Вандея ассоциируется с крестьянским контрреволюционным восстанием и его жестоким подавлением республиканцами. Между тем представления о Вандее выходят за пределы одного региона, имеют сильную эмоциональную составляющую и являются концептом ...
1284157
  Виноградов В.А. Регион Верхней Волги в конец XVIII и XIX вв. / В.А. Виноградов. – Калинин, 1979. – 74с.
1284158
  Воскресенская Н.С. Регион Верхней Волги в период империализма / Н.С. Воскресенская, Д Н. Овсянникова, . – Калинин, 1979. – 88с.
1284159
  Барбаков О.М. Регион как объект управления // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 7. – С.96-100. – ISSN 0132-1625
1284160
  Добрынин Н.М. Регион нового типа как модель нвого российского федерализма // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 1. – С.57-63
1284161
  Адель Ахмед Хайдер Регион Персидского залива во внешнеполитической стратегии США // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 15-18. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1284162
   Регион: проблемы и перспективы. – Харків
№ 3. – 1999
1284163
   Регион: экономика и социология. – Москва
№ 3. – 1996
1284164
   Регион: экономика и социология. – Москва
№ 4. – 1996
1284165
   Регион: экономика и социология. – Москва
№ 1. – 1997
1284166
   Регион: экономика и социология. – Москва
№ 2. – 1997
1284167
   Регионал. – Киев, 2007-
№ 1. – 2007. – На обкладинці назва "Rегионал"
1284168
   Регионал. – Киев, 2007-
№ 2. – 2007. – На обкладинці назва "Rегионал"
1284169
   Регионал. – Киев, 2007-
№ 3. – 2007. – На обкладинці назва "Rегионал"
1284170
   Регионал. – Киев, 2007-
№ 4. – 2007. – На обкладинці назва "Rегионал"
1284171
  Воскресенский А.Д. Регионализация в современных международных отношениях // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 5. – С. 5-16. – ISSN 0869-1908
1284172
  Ходаков В.Е. Регионализация высшего образования / В.Е. Ходаков, Е.В. Кирюшатова // Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України ; Херсон. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Ходаков В.Є. ; редкол.: Бардачов Ю.М., Павлов О.А., Хомченко А.Н. [та ін.]. – Херсон, 2017. – № 01 (021), травень. – С. 85-91. – ISSN 1998-7005


  Розглянуто деякі характерні особливості прояву регіоналізації на прикладі системи освіти Херсонської обл. України.
1284173
  Шишков Ю. Регионализация и глобализация мировой экономики: альтернатива или взаимодополнение // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 3-20. – ISSN 0131-2227
1284174
  Шишков Юрий Витальевич Регионализация и глобализация мировой экономики: альтернатива или взаимодополнение? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 3-20. – Бібліогр.: с. 4, 7-8, 10-12, 16, 18-20. – ISSN 0131-2227
1284175
  Сардарян Г.Т. Регионализация и федерализация в контексте трансформации форм политико-территориального устройства государств // Политика и общество : научный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2014. – № 6 (114 ). – С. 668-674. – ISSN 1812-8696
1284176
  Сараева Н.М. Регионализация образования в зонах экологического неблагополучия / Н.М. Сараева, А.А. Суханов // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 124-126. – ISSN 0869-561Х
1284177
  Чепурышкин И.П. Регионализация образования как предмет научных исследований / И.П. Чепурышкин, Н.Б. Пугачева // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 9-16. – ISSN 0869-561Х
1284178
  Вардомский Л. Регионализация постсоветского пространства и роль России в этом процессе // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 (305), грудень. – С. 35-39. – ISSN 2076-9326
1284179
  Севастянов С. Регионализм в Восточной Азии и Россия // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 12. – С. 102-105. – ISSN 0131-2227
1284180
  Айман Абу-аль Хадж Регионализм в международном праве и практике Лиги арабских государств // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 598-605. – ISSN 1563-3349
1284181
  Васильев Ю.Г. Регионалные системы института выдачи преступников (экстрадиции) // Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2002. – № 10. – С.96-110
1284182
   Региональная археологическая конференция студентов Сибири и Дальнего Востока. Кемерово. 1983 г.. – Кемерово, 1983. – 101с.
1284183
  Скуланова Г.М. Региональная вариативность интонации (экспериментально-фонетическое исследование на материале английского языка в Шотландии) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Скуланова Г.М.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1987. – 22 с.
1284184
  Хлевнюк О.В. Региональная власть в СССР в 1953 - конце 1950-х годов. Устойчивость и конфликты // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 31-49. – ISSN 0869-5687
1284185
  Святловский А.Е. Региональная вулканология / А.Е. Святловский. – Москва : Недра, 1975. – 224с.
1284186
   Региональная география. – Ленинград, 1975. – 99с.
1284187
   Региональная геоинформационная система мониторинга аграрных ресурсов с применением методов дистанционного зондирования земли / Л.Д. Греков, А.В. Кузьмин, Г.Ю. Верюжский, А.А. Петров, В.П. Скавронский // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – № 1(17), січень-березень 2015 р. – С. 88-97. – ISSN 2411-4049
1284188
  Асланян А.Т. Региональная геология Армении : Автореф. дис. ... наук / Асланян А.Т. ; М-во геологии и охраны недр СССР, Арм. геолог. упр. – Ереван, 1957. – 39 с.
1284189
  Асланян А.Т. Региональная геология Армении / А.Т. Асланян. – Ереван : Айпетрат, 1958. – 431 с. : ил., карт.
1284190
  Серпухов В.И. Региональная геология моря / В.И. Серпухов. – Ленинград, 1974. – 243с.
1284191
   Региональная геология некоторых районов СССР. – М., 1976. – 183с.
1284192
   Региональная геология некоторых районов СССР. – М.
2. – 1977. – 180с.
1284193
   Региональная геология некоторых районов СССР. – М.
3. – 1978. – 169с.
1284194
   Региональная геология некоторых районов СССР. – Москва
Вып. 3. – 1978
1284195
   Региональная геология некоторых районов СССР. – Москва
Вып. 4. – 1980
1284196
   Региональная геология некоторых районов СССР. – Москва
Вып. 5. – 1981
1284197
   Региональная геология нефтегазоносных территорий СССР. – М., 1991. – 281с.
1284198
   Региональная геология Прибалтики. – Рига, 1974. – 196с.
1284199
   Региональная геология Прибалтики и Белоруссии. – Рига, 1972. – 216с.
1284200
  Лазько Е.М. Региональная геология СССР : Учебное пособие для вузов / Е.М. Лазько. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра
Т. 1 : Европейская честь и Кавказ. – 1975. – 334с.
1284201
  Лазько Е.М. Региональная геология СССР / Е.М. Лазько. – Москва : Недра
Т. 2. – 1975. – 464с.
1284202
   Региональная геология УССР и направления поисков нефти и газа. – Львов, 1988. – 111с.
1284203
   Региональная геология УССР и перспективы поисков нефти и газа. – Львов, 1980. – 114с.
1284204
   Региональная геология, металлогения и геофизика. – Апатиты
1, вып.5. – 1974. – 301с.
1284205
  Удинцев Г.Б. Региональная геоморфология дна океанов : Индийский океан / Г.Б. Удинцев; Отв. ред. Белоусов В.В. – Москва : Наука, 1989. – 111с. + карта
1284206
   Региональная геоморфология Кавказа. – Москва : Наука, 1979. – 196с. : Карта
1284207
   Региональная геоморфология районов нового освоения. – Москва, 1979. – 120с.
1284208
   Региональная геоморфология Сибири. – Иркутск, 1973. – 152с.
1284209
   Региональная геоморфология Сибири и Дальнего Востока. – Ленинград, 1969. – 176с.
1284210
  Багров Николай Васильевич Региональная геополитика (на примере Крыма) : Дис...доктора географич. наук:11.00.02 / Багров Николай Васильевич; ТНУ им.В.И.Вернадского. – Симферополь : [б. и.], 2001. – Библиогр.:л.360-374
1284211
  Багров Н.В. Региональная геополитика устойчивого развития / Н.В. Багров. – Киев : Либідь, 2002. – 256 с. – (Крим - ХХI век). – ISBN 966-06-0236-7
1284212
  Мушкетов Д.И. Региональная геотектоника / Д.И. Мушкетов. – Л-Москва, 1935. – 528с.
1284213
  Хаин В.Е. Региональная геотектоника : Внеальпийская Европа и Западная Азия / В.Е. Хаин. – Москва : Недра, 1977. – 359с.
1284214
  Хаин В.Е. Региональная геотектоника : Внеальпийская Азия и Австралия / В.Е. Хаин. – Москва : Недра, 1979. – 356с.
1284215
  Хаин В.Е. Региональная геотектоника : Альпийский средиземноморский пояс / В.Е. Хаин. – Москва : Недра, 1984. – 344с.
1284216
  Хаин В.Е. Региональная геотектоника. Океаны. Синтез / В.Е. Хаин. – Москва : Недра, 1985. – 292с.
1284217
  Хаин В.Е. Региональная геотектоника: Северная и Южная Америка, Антарктида и Африка / В.Е. Хаин. – Москва : Недра, 1971. – 548с.
1284218
   Региональная геохимия Дальнего Востока. – Владивосток, 1976. – 156с.
1284219
   Региональная геохимия и рудообразование. – Москва : Наука, 1980. – 303с.
1284220
  Юдович Я.Э. Региональная геохимия осадочных толщ / Я.Э. Юдович. – Ленинград, 1981. – 276с.
1284221
   Региональная геохимия Тянь-Шаня. – Фрунзе, 1976. – 156с.
1284222
   Региональная гидрогелогия и инженерная геология КирССР. – Фрунзе, 1981. – 138с.
1284223
  Кирюхин В.А. Региональная гидрогеология / В.А. Кирюхин, Н.И. Толстихин. – Москва : Недра, 1987. – 381с.
1284224
  Кирюхин В.А. Региональная гидрогеология : Практикум; Учебное пособие для студ. спец. 080300 / В.А. Кирюхин, Н.С. Петров; МОРФ; Санкт-Петербургский гос. горн. ин-т им. Г.В. Плеханова (технический ун-т). – Санкт-Петербург, 2001. – 134с. – ISBN 5-94211-009-3
1284225
  Кирюхин В.А. Региональная гидрогеология Восточно-Евпропейской и Восточно-Сибирской артезианских областей / В.А. Кирюхин. – Л., 1981. – 55с.
1284226
   Региональная гидрогеология и инженерная геология Восточной Сибири. – Новосибирск : Наука, 1978. – 162с.
1284227
   Региональная гидрометеорология. – Вильнюс
№ 10. – 1981
1284228
  Горев Л.Н. Региональная гидрохимия : Учебное пособие / Л.Н. Горев, А.М. Никаноров, В.И. Пелешенко. – Киев : Выща школа, 1989. – 280с. : ил. + табл. – Библ. – ISBN 5-11-001205-9
1284229
  Дубницкий В.И. Региональная диагностика промышленного комплекса: специфика применения в Украине // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 2. – С. 69-74. – Бібліогр.: на 9 пунктів
1284230
  Васьков С.Т. Региональная дифференциация общественных затрат / С.Т. Васьков. – Москва, 1987. – 125с.
1284231
   Региональная и генетическая минералогия. – Киев
Вып. 1. – 1978
1284232
   Региональная и генетическая минералогия. – Киев
Вып. 2. – 1978
1284233
   Региональная и генетическая минералогия. – Киев
Вып. 3. – 1979
1284234
   Региональная и историческая адаптация культур в Юго-Восточной Азии. – М., 1982. – 127с.
1284235
  Тумакова К.Е. Региональная идентичность : междисциплинарный контент и способы его экспликации в образовательном процессе // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 5. – С. 66-73. – ISSN 1561-2465


  Анализируется понятие региональной идентичности в контексте междисциплинарного подхода на социологической основе, представлены примеры ее применения в политике, маркетинге, социальной сфере и в образовании, где региональная идентичность имеет научную и ...
1284236
  Гончарик А.А. Региональная идентичность в политическом анализе процессов регионализации и формирования регионов // Политическая наука : научный журнал / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 4 : Региональное измерение политического процесса. – С. 175-186. – ISSN 1998-1775
1284237
  Артеменко А. Региональная идентичность как форма политического протеста // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского Пограничья / Европейский гуманитар. ун-т, Центр передовых науч. исслед. и образования (CASE), проект "Социальные трансформации в Пограничье: Беларусь, Украина, Молдова". – Вильнюс, 2014. – № 1/2. – С. 66-72. – ISSN 1822-5136
1284238
  Букатов А.Е. Региональная изменчивость площади морского льда в Антарктике / А.Е. Букатов, А.А. Букатов, М.В. Бабий // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 6. – С. 39-47 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0130-2906
1284239
  Личманд Б.В. Региональная индустрия в экономической политике КПСС и советского государства во второй половине 1950 -- середине 1980 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Личманд Б.В.; Гос.ком.РСФСР по делам науки и высш. школы.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1991. – 42л.
1284240
  Шабатин В.С. Региональная инженерная геология : Учебное пособие для студ. спец. "Гидрология и инженерная геология" / В.С. Шабатин; Мин-во высш. и сред. спец. обрзов. УССР. КНУТШ. – Киев : УМК ВО, 1989. – 127с.
1284241
  Паффенгольц Н.К. Региональная инженерно-геологическая характеристика пород осадочной (надрудной) толщи КМА / Н.К. Паффенгольц. – Ереван, 1974. – 276с.
1284242
  Черноморова Т. Региональная инновационная политика Великобритании // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 4. – С. 93-104. – ISSN 0131-2227


  Великобритания (наряду с США и Францией) относится к числу стран, которые при проведении своей инновационной политики ориентированы на лидерство в науке, реализацию крупномасштабных целевых проектов, охватывающих все стадии инновационного цикла, ...
1284243
  Журавская Е.Г. Региональная интеграция в развивающемся мире: немарксистские теории и реальность / Е.Г. Журавская. – М., 1990. – 150с.
1284244
  Путилина Н. Региональная интеграция на Севере Европы // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 17-29. – ISSN 2074-6040


  Тема интеграции на Севере Европы является актуальной благодаря постоянным процессам формирования новых союзов, международных объе динений, происходящих в данном регионе. Основными задачами настоящей статьи являются рассмотрение структуры и механизмов ...
1284245
  Битков В.П. Региональная интенсификация производства / В.П. Битков ; отв. ред. А.Г. Лис ; АН СССР, Госплан СССР, Совет по изуч. производ. сил. – Москва : Наука, 1989. – 122, [2] с. – ISBN 5-02-011898-2
1284246
  Нагаясу Ц. Региональная инфляция и монетарная политика в Китае // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – Т. 3, № 4. – С. 22-32. – ISSN 1998-6068
1284247
  Якубайтис Э.А. Региональная информационная сеть / Э.А. Якубайтис. – Рига, 1985. – 55с.
1284248
  Медушевский А.Н. Региональная история в глобальном измерении // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 3-15. – ISSN 0869-5687
1284249
  Чернов Е. Региональная история и историософия // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 59-66. – ISBN 978-966-02-4741-3
1284250
  Чернов Е.А. Региональная история: опыт теоретической интерпретации // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 38-48
1284251
   Региональная комплексная программа научно-технического прогресса. – Новосибрск, 1990. – 128 с.
1284252
   Региональная криолитология : Учебное пособие. – Москва : Московский университет, 1989. – 256с. – ISBN 5-211-00446-9
1284253
   Региональная лексикология и лексикография Алтая. – Барнаул, 1983. – 119с.
1284254
  Радкевич А Е. Региональная металлогения / А Е. Радкевич. – Москва : Недра, 1987. – 254с.
1284255
   Региональная металлогения докембрия СССР : Сборник научных трудов. – Ленинград, 1980. – 115с.
1284256
  Ильин К.Б. Региональная металлогения СССР / К.Б. Ильин. – Москва : Недра, 1974. – 237с.
1284257
   Региональная металлогения центральной части Средней Азии. – Ташкент : ФАН, 1979. – 268с.
1284258
  Махницкая Е.И. Региональная модель развития инвестиционно-инновационных процесов / Е.И. Махницкая, У.Ж. Шалболова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 414-426 : табл., рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1284259
   Региональная морфотектоника, геоморфология и четвертичная геология Дальнего Востока. – Владивосток, 1977. – 129с.
1284260
   Региональная наука : пятая конференция молодых ученых, 5 ноября 2004 г. : [сб. науч. трудов]. – Москва : [СОПС]
Кн. 2. – 2005. – 288 с.
1284261
   Региональная наука о размещении производительных сил. – Новосибирск
2. – 1969. – 160с.
1284262
   Региональная наука о размещении производительных сил. – Новосибирск
4. – 1973. – 168с.
1284263
   Региональная неотектоника Сибири. – Новосибирск : Наука, 1983. – 120с.
1284264
  Людмила Ким Региональная неравномерность уровня жизни населения в Казахстане // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 354-363 : табл., рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  Ця модель аукціону довела свої переваги не лише для покупців, але й для продавців, забезпечивши надійніший спосіб досягнення ефективності.
1284265
  Леонов А.К. Региональная океанография / А.К. Леонов. – Ленинград : Гидрометеоиздат
1 : Берингово, Охотское, Японское, Каспийское и Черное моря. – 1960. – 765с.
1284266
  Доронин Ю.П. Региональная океанология : учебник / Ю.П. Доронин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 302 с.
1284267
  Добровольский А.Д. Региональная океанология : учебник / А.Д. Добровольский, Б.С. Залогин. – Москва : Московский университет, 1992. – 224 с. – ISBN 5-211-01617-3
1284268
  Пасынкова Л.А. Региональная оценка геодинамической устойчивости ландшафтов континентального склона Черного моря // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С. 80-85 : табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0367-4290
1284269
   Региональная оценка ресурсов подземных вод. – М., 1975. – 136с.
1284270
   Региональная палеогеография. – К., 1977. – 246с.
1284271
   Региональная петрохимия. – Москва
Вып. [?]. – 1982
1284272
   Региональная печать в годы перестройки: организационные факторы эффективности. – М., 1991. – 144с.
1284273
  Филиппович А.В. Региональная политика в области налогообложения: связь налоговой нагрузки с экономическим ростом // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.12-22. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
1284274
  Хорев Б.С. Региональная политика в СССР : (экономико-географический подход) : монография / Б.С. Хорев. – Москва : Мысль, 1989. – 287 с. – ISBN 5-244-00257-0
1284275
  Понеделко Г. Региональная политика Испании // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 1. – С. 84-93. – ISSN 0131-2227
1284276
  Павлов Ю.М. Региональная политика капиталистического государства / Ю.М. Павлов. – Москва, 1970. – 390с.
1284277
  Трохимова О. Региональная политика Португалии // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 2. – С. 84-92. – ISSN 0131-2227
1284278
  Бурнаева Е. Региональная политика Финляндии // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 5. – С. 64-73. – ISSN 0131-2227
1284279
  Павлова М.А. Региональная политика Франции / М.А. Павлова. – М., 1974. – 271с.
1284280
  Авдонин В.С. Региональная политика:современные тенденции и проблемы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 45-51. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
1284281
  Бирюков Сергей Владимирович Региональная политическая власть в контексте социально-политических изменений на рубеже XX-XXI вв. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 53-62. – Бібліогр.: с. 53-62. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1284282
  Шнипер Р.И. и др. Региональная программа и принципы ее разработки / Р.И. и др. Шнипер. – Новосибирск, 1986. – 291с.
1284283
  Зубаревич Н. Региональная проекция нового российского кризиса // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 4. – С. 37-52 : табл., рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0042-8736
1284284
  Толкачёв С.А. Региональная промышленная политика и решоринг в США / С.А. Толкачёв, А.Ю. Тепляков // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 10 (562). – С. 56-72. – ISSN 0321-2068
1284285
  Коданева С.И. Региональная реформа Соединенного Королевства // Государство и право. – Москва, 2003. – № 9. – С.80-88. – ISSN 0132-0769
1284286
  Кан Ден Сик. Региональная роль КНДР в СВА // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 426-430. – ISSN 2076-1554
1284287
  Горшков Г.П. Региональная сейсмотектоника территории юга СССР / Г.П. Горшков. – Москва : Наука, 1984. – 272с.
1284288
  Архангельский В.Л. Региональная синоптика Нижнего Поволжья / В.Л. Архангельский. – Саратов, 1968. – 208с
1284289
  Нестерова Н.М. Региональная система Банка России: проблемы правосубъектности // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 5. – С. 59-66. – ISSN 0132-0769
1284290
  Ильина Н.Ф. Региональная система непрерывного инновационного педагогического образования. Факторы и принципы становления / Н.Ф. Ильина, В.А. Адольф // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11 (ноябрь). – С. 48-50. – ISSN 1026-955X


  Проанализированы факторы и принципы обеспечения становления региональной системы непрерывного инновационного педагогического образования, дана их характеристика, обозначены возможности решения задач модернизации образования.
1284291
   Региональная специализация сельскохозяйственного производства УССР. – К., 1989. – 197с.
1284292
  Павленко И.Я. Региональная специфика фольклора Нижнего Поднепровья: становление и развитие // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – C. 4-8. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (35)). – ISSN 1813-341X
1284293
  Кавалец В. Региональная статистика в системе государственной статистики. / В. Кавалец. – М., 1972. – 190с.
1284294
  Котельников В.Д. Региональная статистика: между информационными потребностями и возможностями // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 49-52. – Бібліогр.: 5 назв
1284295
   Региональная стратегия для Азии, 2007-2013. Многолетняя программа для Азии (МИП), 2011-2013. // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 3 : Азиатский вектор политики западноевропейских стран. – С. 180-210. – ISSN 0235-5620


  Среднесрочный обзор.
1284296
   Региональная стратиграфическая схема палеогена Азербайджана. – Баку, 1990. – 312с.
1284297
  Носовский М.Ф. Региональная стратиграфическая шкала майкопских отложений Равнинного Крыма // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 137-145 : схема, табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0367-4290
1284298
  Карогодин Ю.Н. Региональная стратиграфия : (Системный аспект) / Ю.Н. Карогодин. – Москва : Недра, 1985. – 179с.
1284299
   Региональная стратиграфия Китая. – Москва
Вып.1. – 1960. – 659с.
1284300
   Региональная стратиграфия Китая. – Москва
Вып.2. – 1963. – 274с.
1284301
   Региональная стратиграфия Молдавской ССР. – Кишинев, 1968. – 172с.
1284302
   Региональная стратиграфия нефтегазоносных провинций Сибири. – Новосибирск, 1985. – 145с.
1284303
   Региональная стратиграфия нефтегазоносных районов Сибири. – Новосибирск, 1988. – 86с.
1284304
   Региональная стратиграфия СССР. – Москва : АН СССР
Т. 1 : Стратиграфия и ископаемая флора меловых отложений Западного Казахстана. – 1952. – 343с.
1284305
   Региональная стратиграфия СССР. – Москва : АН СССР
Т. 2 : Стратиграфия среднекаменноугольных отложений Центральной и Восточной платформы (на основе изучения форамиефер). – 1954. – 271с.
1284306
   Региональная стратиграфия СССР. – Москва : АН СССР
Т. 3 : Стратиграфия и ископаемая флора юрских и меловых отложений Вилюйской впадины и прилегающей части Приверхоятского краевого прогиба. – 1958. – 138с.
1284307
   Региональная стратиграфия СССР. – Москва : АН СССР
Т. 6 : Стратиграфия меловых отложений Малого Кавказа. – 1959. – 540с.
1284308
   Региональная стратиграфия СССР. – Москва : АН СССР
Т. 4 : Стратиграфия докембрийских и нижнепалеозойских отложений западной части Восточного Саяна. – 1960. – 234с.
1284309
   Региональная стратиграфия СССР. – М.
5. – 1961. – 358с.
1284310
   Региональная структура динамических процессов средней атмосферы. – Фрунзе, 1979. – 125с.
1284311
  Амурский Г.И. Региональная тектоника запада Средней Азии : Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук : 04.123 / Амурский Г.И. ; МГУ. – Москва, 1972. – 54 с.
1284312
   Региональная тектоника раннего докембрия СССР. – Л., 1980. – 184с.
1284313
   Региональная тектоника Украины и закономерности размещения полезных ископаемых. – К., 1971. – 280с.
1284314
   Региональная текторика Белорусси и Прибалтики. – Минск, 1977. – 149с.
1284315
  Гурова И. Региональная торговля на пространстве СНГ: предпосылки для производственной кооперации / И. Гурова, М. Ефремова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 110-126. – ISSN 0042-8736
1284316
  Богданов Д.В. Региональная физическая география Мирового океана : учебное пособие / Д.В. Богданов. – Москва : Высшая школа, 1985. – 176 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 168 (18 назв.)
1284317
  Некрасов Н.Н. Региональная экономика : монография / Н.Н. Некрасов. – Москва : Экономика
Теория, проблемы, методы. – 1975. – 317 с.
1284318
  Некрасов Н.Н. Региональная экономика = Теория, проблемы, методы / Н.Н. Некрасов. – 2-е изд. – Москва : Экономика, 1978. – 343с.
1284319
  Никитенко М.В. Региональная экономика / М.В. Никитенко. – Минск, 1992. – 148с.
1284320
   Региональная экономика : учебник для студентов высших учебных заведений / Т.Г. Морозова, М.П. Победина, Г.Б. Поляк, С.С. Шишов, Н.А. Барменкова и др. ; под ред. Т.Г. Морозовой. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 528с. – (Золотой фонд российских учебников). – ISBN 978-5-238-01300-8
1284321
  Пчелинцев О. Региональная экономика в системе устойчивого развития // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2006. – № 5/6. – С. 77-89. – ISSN 0130-9757
1284322
  Воронов В.В. Региональная экономика Евросоюза: факторы ее роста в Латвии // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 10-18
1284323
  Сергеев М.А. Региональная экономика и закономерности ее развития / АН СССР ; Уральский научный центр ; Ин-т экономики ; М.А. Сергеев, И.А. Пыхова, А.И. Деменев ; отв. ред. Е.С. Русанов. – Москва : Наука, 1985. – 160 с. – (Проблемы советской экономики)
1284324
  Шабалова Инна Александровна Региональная экономика и социология : Библиогр. указ. лит-ры за 1965-1979 гг. / Шабалова Инна Александровна, Герасимов Николай Дмитриевич. – Саранск, 1980. – 56с.
1284325
   Региональная экономика и эффективность общественного производства. – Свердловск, 1976. – 175с.
1284326
   Региональная экономика: вопросы теории и практики. – Свердловск, 1978
1284327
   Региональная экономика: планирование, прогнозирование, управление. – Киев : Наукова думка, 1989. – 269с.
1284328
  Кузнецов А. Региональная экономическая политика Польши // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – №11. – С. 68-77. – ISSN 0131-2227
1284329
  Волос С.А. Региональная экономическая эффективность охраны земельных ресурсов / С.А. Волос, М.Г. Оробчук // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 37-40. – Бібліогр.: 1 назва. – ISBN 0201-8683
1284330
  Шимов В.Н. Региональная эффективность общественного производства. / В.Н. Шимов. – Минск, 1986. – 167с.
1284331
  Баранник Л.Ф. Региональная языковая картина мира носителей русских островных говоров Одесской области // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 22. – С. 7-12. – ISSN 2307-4558
1284332
  Шугрина Е. Региональнгые законы об адвокатуре и адвокатской деятельности // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 2. – С.127-132. – ISSN 1811-9018
1284333
  Сургай Т В. Регионально-геохимические условия золотоносности Тянь-Шаня / Т В. Сургай. – Фрунзе, 1973. – 76с.
1284334
  Поборцева Е.В. Регионально-локальные особенности мифологической прозы Гомельщины: былички о волколаке // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 275-278
1284335
  Фесенко О. Регионально-отраслевое стратегирование: предметное поле, проблемы и перспективные подходы к решению // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 2 (316). – С. 39-43 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1284336
  Питюренко Е.И. Регионально-типологический подход к исследованию сопряженности развития систем расселения и территориальной организации народного хозяйства / Е.И. Питюренко, Т.В. Булычева, Т.Ю. Лесникова // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 54-56. – ISBN 0201-8683
1284337
  Карташов Н.С. Региональное библиотековедение : Научно-практическое пособие / Н.С. Карташов. – Москва : Либерея, 2004. – 224 с. – ("Библиотекарь и время". 21 век). – ISBN 5-85129-175-3
1284338
   Региональное воспроизводство : межвузовский сборник научных трудов. – Ленинград : Ленинградский финансово-экономический ин-т им. Н.А. Вознесенского, 1979. – 151 с.
1284339
   Региональное воспроизводство в системе социалистических производственных отношений. – Л., 1984. – 191с.
1284340
  Крашин И.И. Региональное гидрогеологическое моделирование с использованием геофизических данных / И.И. Крашин, И.М. Мелькановицкий, З.А. Водоватова. – Москва : Недра, 1989. – 230с.
1284341
  Фискина Мирра Вигдоровна Региональное глубинное зондирование в высоких широтах северного полушарья : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Фискина Мирра Вигдоровна; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1981. – 22л.
1284342
  Иванова И.С. Региональное деление Азии: современные реалии : География / И.С. Иванова, Н.Н. Алексеева // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 2. – С. 3-9 : Карта. – Бібліогр.:10 назв. – ISSN 0016-7207
1284343
  Демчук А.Л. Региональное измерение политики Канады / А.Л. Демчук, В.И. Соколов // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 7 (547). – С. 74-89. – ISSN 0321-2068


  В статье рассматривается региональное измерение политического процесса в Канаде, даётся характеристика существующей системы органов власти на провинциальном (территориальном) уровне, показаны общие черты и особенности функционирования политических ...
1284344
  Кистанова Н.С. Региональное использование трудовых ресурсов / АН СССР ; Госплан СССР ; Комиссия по проблемам Севера ; Совет по изучению производительных сил ; Н.С. Кистанова ; [отв. ред. Г.И. Граник]. – Москва : Наука, 1978. – 135 с. – (Проблемы Советской экономики)
1284345
  Жалаков Ж.Ж. Региональное исследование процессов и эффективности материально-технического снабжения / Ж.Ж. Жалаков, А Абдуллаев. – Ташкент, 1984. – 78с.
1284346
   Региональное карстоведение. – Москва : АН СССР, 1961. – 244с.
1284347
   Региональное моделирование общественного воспроизводства. – Вильнюс, 1980. – 236с.
1284348
  Салицкая Е. Региональное обеспечение субъектов научно-технической деятельности услугами в сфере интеллектуальной собственности: российский и зарубежный опыт // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2016. – № 10. – С. 35-46. – ISSN 0201-7067


  В статье зав. сектором экономико-правового регулирования сферы интеллектуальной собственности и трансфера технологий РИЭПП Е.А. Салицкой рассмотрено современное состояние сферы услуг в области интеллектуальной собственности в России и за рубежом. ...
1284349
  Белоконь Ю.Н. Региональное планирование (теория и практика) / Ю.Н. Белоконь ; под ред. И.А. Фомина. – Киев : [Логос], 2003. – 259 с. – ISBN 966-581-423-0
1284350
  Александрович Я.М. Региональное планирование : вопросы развития и размещения производственных сил БССР / Я.М. Александрович ; науч. ред. А.Г. Завьялков. – Минск : Наука и техника, 1982. – 192 с.
1284351
  Алаев Э.Б. Региональное планирование в развивающихся странах / Э.Б. Алаев ; АН СССР, Совет по изучению производит. сил при Госплане СССР. – Москва : Наука, 1973. – 216 с.
1284352
  Давыдкин А.И. Региональное планирование производства / А.И. Давыдкин. – Куйбышев, 1990. – 177с.
1284353
  Милосердов В.В. Региональное планирование развития сельского хазяйства / В.В. Милосердов, Г.В. Беспахотный. – М., 1982. – 215с.
1284354
  Севастьянова С.А. Региональное планирование развития туризма и гостиничного хозяйства : учебное пособие по спец. "Экономика и упр. на предприятии туризма" / С.А. Севастьянова. – Москва : Кнорус, 2007. – 256 с. – ISBN 978-5-85971-773-6
1284355
  Хренов А.С. Региональное планирование розничного товарооборота / А.С. Хренов. – М, 1985. – 153с.
1284356
  Нарежный В.П. Региональное природопользование / В.П. Нарежный. – Саранск, 1991. – 150с.
1284357
   Региональное природопользование в Сибири : (проблемы и перспективы) : сборник. – Иркутск, 1984. – 196 с.
1284358
  Бак Ф.Х. Региональное природопользование как элемент стратегии экологического оздоровления бассейнов рек : хроніка / Ф.Х. Бак, Е.Л. Дронова, Е.А. Маруняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 3 (75). – С. 65-66. – ISSN 1561-4980
1284359
  Лемешев М.Я. Региональное природопользование: на пути к гармонии / М.Я. Лемешев, Н.В. Чепурных, Н.П. Юрина. – Москва : Мысль, 1986. – 262 с.
1284360
   Региональное природопользование: проблемы, методология, методы : тезисы докладов к научно-практической конференции : сборник. – Барнаул, 1988. – 193 с.
1284361
   Региональное прогнозирование подготовки кадров и образования. – Свердловск, 1985. – 98с.
1284362
  Пятакова Ф.С. Региональное прогнозирование потребления товаров и услуг. / Ф.С. Пятакова. – К., 1991. – 213с.
1284363
   Региональное прогнозирование потребности в рабочей силе и его проблемы. – К., 1977. – 239с.
1284364
  Раман М.Л. Региональное программно-целевое планирование и управление. / М.Л. Раман, В.И. Мишин. – Рига, 1985. – 172с.
1284365
  Балабух В.А. Региональное проявление глобального изменения климата в баccейне р.Днестр // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 2 (27). – C. 117-130


  У статті приведена кліматична характеристика басейну р. Дністер з деталізацією по регіонах: верхня течія, середня та нижня. Виявлені регіональні особливості зміни термічного режиму, режиму зволоження та екстремальних явищ погоди. В статье приведена ...
1284366
   Региональное развитие в капиталистических странах в условиях научно-технического прогресса. – М., 1989. – 39с.
1284367
  Кочетков А.В. Региональное развитие в условиях научно-технической революции / А.В. Кочетков, А.Д. Орагвелидзе. – Тбилиси, 1977. – 315с.
1284368
   Региональное развитие социальной инфрастуктуры. – Вильнюс, 1984. – 335 с.
1284369
  Веселов Г.С. Региональное размещение нефтегазоносных зон в недрах Татарской АССР. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Веселов Г.С.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1967. – 28л.
1284370
  Бернштам Е. Региональное распределение инвестиций в России (материалы к лекциям и семинарам) / Е. Бернштам, др. и // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2002. – № 2. – С. 99-109. – ISSN 0130-9757


  Окончание. Начало - № 1, 2002
1284371
   Региональное совещание по изучению четвертичных отложений Прибалтики и Белоруссии в Вильнюсе 1955 г.. – Вильнюс, 1956. – 23с.
1284372
   Региональное совещание по молдавско-русско-украинским языковым литературным и фольклорным взаимосвязям. – Кишинев, 1963. – 90 с.
1284373
   Региональное сотрудничество в области промышленности по материалам Международного симпозиума по промышленному развитию. – Нью-Йорк, 1969. – 50с.
1284374
  Александрович Н.Н. Региональное сотрудничество развивающихся стран Юго-Восточной Азии 1960-1970-е гг. : аннтированный библиогр. указатель / Н.Н. Александрович; ВГБИЛ. – Москва, 1979. – 56 с.
1284375
  Катцова М.А. Региональное сотрудничество стран Северной Европы в планах и оценках Великобритании в 1918-1939 гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 84-90. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
1284376
  Хрущев Д.П. Региональное структурно-литологическое моделирование осадочной оболочки // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 3. – С. 51-62 : рис. – Библиогр.: с. 61-62. – ISSN 0367-4290
1284377
   Региональное техногенное влияние Кременчугского нефтеперерабатывающего завода и его пруда-испарителя на подземные воды / Д.Ф. Чомко, И.К. Решетов, Ф.В. Чомко, Р.Ф. Чомко, Я.С. Маркина // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 4. – С. 20-27. – ISSN 1726-5428
1284378
   Региональное управление. – Киев, 1984. – 255 с.
1284379
   Региональное управление. – Харьков, 1991. – 95с.
1284380
   Региональное управление воспроизводством и природопользованием. – Вильнюс, 1989. – 339с.
1284381
   Региональное управление и научно-технический прогресс. – К., 1990. – 157с.
1284382
   Региональное управление трудовыми ресурсами: пути совершенствования. – Л., 1988. – 123с.
1284383
  Липко А.Г. Региональное управление: проблемы и перспективы. / А.Г. Липко, К.М. Миско. – М., 1987. – 63с.
1284384
   Региональное цифровое структурно-петрологическое моделирование кристаллических образований территории Украины / Д.П. Хрущев, Р.Я. Белевцев, А.Б. Бобров, М.В. Гейченко, Г.В. Артеменко, А.П. Лобасов // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 3. – С. 55-72 : рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0367-4290
1284385
  Афанасьев Д.А. Региональное эколого-географическое картографирование воздействия нефтегазотранспортной отрасли на окружающую среду / Д.А. Афанасьев, П.Е. Каргашин // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 12. – С. 39-46 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7126
1284386
  Карлин Л.Н. Региональному метеорологическому учебному центру Всемирной метеорологической организации в Российской Федерации-20 лет / Л.Н. Карлин, И.П. Никитина, Г.Н. Чичасов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С. 124-127. – ISSN 0130-2906
1284387
   Региональные (республиканские и областные) программы и проекты (в алфавите субъектов Российской Федерации) // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 2 (16). – С. 259-262
1284388
  Смирнов Юрий Михайлович Региональные авиационные организации и их роль в создании норм международного воздушного права : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Смирнов Юрий Михайлович; Дипломатическая академия МИД СССР. – М., 1983. – 20л.
1284389
   Региональные автоматизированные информационные системы по общественным наукам. – Л., 1990. – 176с.
1284390
   Региональные агропромышленные комплексы. – Москва : Наука, 1979. – 324с.
1284391
  Понеделков Александр Васильевич Региональные административно-политические элиты России: прошлое, настоящее, будущее / Понеделков Александр Васильевич, Старостин Александр Михайлович // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 6. – С. 86-98. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
1284392
   Региональные алгоритмы исследования морских акваторий по данным космической съемки на примере Керченского пролива / А.Д. Федоровский, А.Ю. Порушкевич, А.А. Чепыженко, В.Г. Якимчук // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 33-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-2735-44-4
1284393
  Клупт М.А. Региональные альтернативы глобального демографического развития // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 66-77. – ISSN 0869-0499
1284394
  Эскеров Д.Б. Региональные аспекты воспроизводства трудовых ресурсов / Д.Б. Эскеров. – М, 1990. – 141с.
1284395
  Зельднер А.Г. Региональные аспекты выравнивания экономических условий воспроизводства в сельском хозяйстве. / А.Г. Зельднер, Р.П. Харебава. – М., 1982. – 159с.
1284396
   Региональные аспекты изучения литературы и фольклора. – Челябинск, 1984. – 149с.
1284397
  Гончаров А.И. Региональные аспекты Ирако-кувейтского кризиса 1990 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 9 (605). – С. 20-26. – ISSN 0321-0626
1284398
  Закумбаев А.К. Региональные аспекты использования труда / А.К. Закумбаев. – Алма-Ата, 1983. – 247 с.
1284399
  Яковлев А.И. Региональные аспекты мирового кризиса: смена модели развития в странах Арабского Востока // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 82-104. – (Международные отношения и мировая политика ; № 2). – ISSN 0201-7385
1284400
  Карманчиков А.И. Региональные аспекты модернизации и развития образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 9. – С. 67-70. – ISSN 1726-667Х


  Раскрыты расширяющиеся возможности региональной системы образования: академическая мобильность преподавателей и студентов, возможность осуществлять прямые контакты в различных странах с любым вузом, научно-исследовательскую работу с привлечением ученых ...
1284401
   Региональные аспекты повышения социально-экономической эффективности общественного производства. – Караганда, 1989. – 111с.
1284402
   Региональные аспекты проблем кредитного механизма и хозрасчета. – Караганда, 1983. – 127с.
1284403
   Региональные аспекты совершенствования планирования и прогнозирования развития системы подготовки квалифицированных рабочих кадров в условиях интенсификации производства. – Л., 1989. – 70с.
1284404
   Региональные аспекты сотрудничества СССР со странами СЭВ. – К., 1988. – 181с.
1284405
   Региональные аспекты социально-экономического развития СССР в 1976-80 гг. : Основные методол. и метод. пробл.: Указ. лит, опубл. на русс. яз. в 1976 - 1980 гг. – Москва, 1981. – 160с.
1284406
   Региональные аспекты социально-экономического развития СССР во сторой половине 1980 - первой половине 1982 гг. : Основные методол. и метод. пробл.: Указ. лит., опубл. на русс. яз. во второй половине 1980 - первой половине1982 гг. – Москва, 1984. – 273с.
1284407
  Письмак В.П. Региональные аспекты специального режима инвестирования: теория и практика, проблемы и решения / В.П. Письмак. – Донецьк, 2000. – 256с. – ISBN 966-556-213-4
1284408
  Абесадзе Р. Региональные аспекты ускорения темпов экономического развития Грузии / Р. Абесадзе, В. Бурбули // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 7. – С.82-98. – ISSN 0207-3676
1284409
   Региональные аспекты экономического и социального развития СССР. Основные проблемы теории и практики : Указ. лит., опубл. на рус. яз. в 1983 - 1984 гг. – Москва, 1987. – 287с.
1284410
   Региональные библиографические системы : Вопросы библиографоведения. Сборник научных трудов. – Москва, 1987. – 140 с.
1284411
  Акиндинова Н. Региональные бюджеты в условиях кризиса: можно ли достичь сбалансированности? / Н. Акиндинова, А. Чернявский, А. Чепель // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 10. – С. 31-48 : табл., рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0042-8736
1284412
  Адамский В.И. Региональные варианты военной терминологической лексики ГДР и ФРГ : учебное пособие / В.И. Адамский ; М-во высш. и среднего спец. образования УССР, Харьк. гос. ун-т им. А. М. Горького. – Харьков : ХГУ, 1985. – 47с. – Библиогр.: с. 46
1284413
   Региональные вопросы оценки эксплуатационных запасов пресных подземных вод Прибалтийского артезианского бассейна. – Вильнюс, 1975. – 102с.
1284414
   Региональные вопросы развития агропромышленного комплекса УССР. – Киев, 1982. – 157с.
1284415
   Региональные вопросы ускорения научно-технического прогресса. – Петрозаводск, 1989. – 206с.
1284416
   Региональные географические исследования Западной Сибири. – Новосибирск, 1978. – 108с.
1284417
   Региональные географические словари. – М., 1975. – 31 с.
1284418
  Кошкарев А.В. Региональные геоинформационные системы / А.В. Кошкарев, В. П. Каракин. – М., 1987. – 126 с.
1284419
   Региональные геокриологические исследования в Восточной Азии. – Якутск, 1983. – 170с.
1284420
   Региональные геофизические исследования в Сибири. – Новосибирск, 1967. – 316с.
1284421
  Мелькановицкий И.М. Региональные геофизические исследования гидрогеологических условий артезианских бассейнов / И.М. Мелькановицкий. – М., 1975. – 142с.
1284422
   Региональные геофизические исследования глубинного строения земной коры. – Москва, 1978. – 135 с.
1284423
  Гольдшмидт В.И. Региональные геофизические исследования и методика их количественного анализа. / В.И. Гольдшмидт. – Москва : Недра, 1979. – 219с.
1284424
   Региональные геофичические исследования в труднодоступных районах. – Новосибирск : Наука, 1974. – 214с.
1284425
  Климанова О.А. Региональные геоэкологические проблемы (Программа курса для профильной школы) : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 5. – С. 52-54 : Табл. – ISSN 0016-7207
1284426
  Кушниров И.В. Региональные закономерности в формировании залежей нефти и газа в пределах Бухарской зоны поднятий : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Кушниров И.В.; Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. – Ташкент, 1965. – 25л.
1284427
   Региональные закономерности изменения фациального состава и коллекторских свойств нижнеплиоценовых пород / А.А. Фейзуллаев, В.Н. Лунина, Г.Г. Исмайлова, И.М. Мамедова, Н.М. Садыхов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 3. – С. 153-169 : рис., табл. – Библиогр.: с. 168. – ISSN 0203-3100
1284428
  Калинин В.М. Региональные закономерности поведения мощности мерзлых толщ / В.М. Калинин, В.С. Якупов. – Якутск, 1989. – 144с.
1284429
  Якубайтис Э.А. Региональные и локальные вычислительные сети / Э.А. Якубайтис. – Рига, 1981. – 48с.
1284430
  Михайлов Б.М. Региональные и локальные закономерности размещения бокситовых месторождений / Б.М. Михайлов. – Л., 1978. – 68с.
1284431
  Рундквист Д.В. Региональные и локальные закономерности размещения грейзеновых оловянно-вольфрамовых месторождений. / Д.В. Рундквист, В.К. Денисенко. – вып. 2. – Л., 1970. – 72с.
1284432
  Иванов А.А. Региональные и локальные закономерности размещения ископаемых месторождений калийных солей / А.А. Иванов. – Л., 1979. – 33с.
1284433
  Львова И.А. Региональные и локальные закономерности размещения месторождений вермикулита : Материалы к совещанию "Основы научного прогноза... / И.А. Львова, П.П. Боровиков, И.Я. Дядькина. – Ленинград : Недра, 1971. – 79с.
1284434
  Богданов Ю.В. Региональные и локальные закономерности размещения страгифицированных медных и свинцово-цинковых месторождений : Материалы к совещанию "Разработка основ научного прогноза месторождений полезных ископаемых" / Ю.В. Богданов, Э.И. Кутырев. – Ленинград
Вып.5. – 1970. – 64с.
1284435
  Вербицкая Н.П. Региональные и локальные закономерности размещения экзогенных месторождений алмаза : Материалы к совещанию: "Основы научного прогноза месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых" / Н.П. Вербицкая, М.И. Плотникова. – Ленинград : Недра
Вып.10. – 1971. – 80с.
1284436
  Василевский М.М. Региональные и локальные закономерности размещения эпитермальных золото-серебрянных и полиметаллических месторождений / М.М. Василевский. – Ленинград
3. – 1970. – 56с.
1284437
  Соловьев А.Т. Региональные и локальные закономерности размещения эпитермальных флюритовых месторождений / А.Т. Соловьев. – Ленинград
Вып.4. – 1970. – 48с.
1284438
  Максаковский В.П. Региональные и локальные конфликты в современном мире : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 3-8 : Карта. – ISSN 0016-7207
1284439
   Региональные и локальные конфликты: история и современность. – Москва, 1989. – 235с.
1284440
  Бергер В.И. Региональные и локальные эакономерности размещения сурьмяных месторождений / В.И. Бергер. – Ленинград : Недра. – (Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т ; вып. 16)
Вып. 16. – 1977. – 81 с.
1284441
   Региональные и местные стратиграфические подразделения для крупномасшабного геологического картирования Сибири. – Новосибирск, 1986. – 123с.
1284442
  Мохов В.П. Региональные и местные элиты: трансформация статуса в период политическихреформ 2000-х годов // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 8 (74). – С. 32-37. – ISSN 1812-8696
1284443
  Семенюк Э.П. Региональные и общенаучные направления исследований как форма интеграции в науке // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 52 : Диалектико-материалистическая философия как мировоззрение и методология развития основных направлений естественных и технических наук
1284444
   Региональные и тематические геокриологические исследования. – Новосибирск : Наука, 1975. – 154с.
1284445
   Региональные и теплофизические исследования мерзлых горных пород в Сибири. – Якутск, 1976. – 222с.
1284446
  Негода А.П. Региональные изменения просадочных свойств лессовых грунтов УССР под влиянием техногенеза // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 56-59. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геология ; № 5)
1284447
   Региональные инженерно-геологические исследования для целей рационального освоения геологической среды. – М., 1985. – 98с.
1284448
  Пчелинцев В. Региональные инновационные системы: опыт Финляндии // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 7. – С. 51-63. – ISSN 0131-2227
1284449
  Кунин Н.Я. Региональные исследования глубинного строения Южного Мангышлака / Н.Я. Кунин, Л.М. Коробкин. – М, 1971. – 49с.
1284450
   Региональные исследования за рубежом. – Москва : Наука, 1973. – 303с.
1284451
  Гайский В.Н. Региональные исследования земной коры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гайский В.Н.; АН СССР. Сейсмическая станция "Иркутск" Геофизического ин-та. – Иркутск, 1953. – 9л.
1284452
   Региональные исследования ледниковых образований. – Рига, 1972. – 357с.
1284453
   Региональные исследования сейсмического режима. – Кишинев : Штиинца, 1974. – 267с.
1284454
   Региональные исследования экономики СССР: новые подходы : сборник научных трудов. – Москва : Совет по изучению производительных сил при Госплане СССР, 1991. – 203 с.
1284455
  Дьяченко В.В. Региональные кларки химических элементов в почвах европейской части юга России / В.В. Дьяченко, И.Ю. Матасова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 10. – С. 1159-1166 : табл. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 0032-180Х
1284456
  Романова Е.В. Региональные кластеры и конкурентная экономика (на примере Восточной Германии) // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 2. – С. 90-113. – ISSN 0201-7083
1284457
  Махмудов Р.Н. Региональные климатические изменения и речной сток в Азербайджане // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 9. – С. 63-68 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0130-2906
1284458
   Региональные комплексные геофизические исследования земной коры и верхней мантии. – М., 1984. – 136с.
1284459
   Региональные комплексные программы и методы их разработки. – Новосибирск, 1980. – 171с.
1284460
  Гончар Б.М. Региональные конфликты : причины возникновения, перспективы регулирования // Вестник Киевского университета / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989
1284461
  Эмин В.Г. Региональные конфликты / В.Г. Эмин. – Москва, 1991. – 73с.
1284462
  Гончар Б.М. Региональные конфликты в американских геополитических концепциях "советской угрозы" и "жизненных интересов" США // Вопросы новой и новейшей истории / Министерство образования УССР ; Киевский университет им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – Вып. 35
1284463
  Гончар Б.М. Региональные конфликты в отношениях между СССР и США во второй половине 70-х годов (американские оценки) // Сборник, посвященный памяти Гиви Кигурадзе / Кафедра новой и новейшей истории стран Европы и Америки Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили ; Кафедра новой и новейшей истории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. – Тбилиси, 1998
1284464
  Горин А.О. Региональные конфликты в системе международных отношений / А.О. Горин, С.В. Толстов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 9-13. – (Международные отношения и международное право ; № 31)


  Анализируются сущность международных конфликтов, место и роль региональных конфликтов в системе современных международных отношений. Рассматривается подход СССР к проблеме урегулирования региональных конфликтов.
1284465
  Султанов Ш.З. Региональные конфликты и глобальная безопасность / Ш.З. Султанов. – М., 1990. – 63с.
1284466
  Гончар Б.М. Региональные конфликты: причины возникновения, перспективы урегулирования // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 58-64. – (Международные отношения и международное право ; вып. 29). – ISSN 0201-7601
1284467
  Витте Л.В. Региональные магнитные и гравитационные аномалии Сибирского кратона и их геологическая природа / Л.В. Витте, А.Н. Василевский, Е.В. Павлов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 6. – С. 21-40 : Рис. – Список літ.: с. 37-40. – ISSN 0203-3100
1284468
  Близневский А.Ю. Региональные межвузовские центры студенческого спорта на базе федеральных университетов / А.Ю. Близневский, В.С. Близневская // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 3. – С. 70-72. – ISSN 1726-667Х
1284469
  Килин П.М. Региональные межотраслевые балансы / П.М. Килин. – М, 1979. – 189с.
1284470
  Гулямов С.С. Региональные межотрослевые балансы / С.С. Гулямов. – Ташкент, 1978. – 59с.
1284471
  Гулямов С.С. Региональные межотрослевые модели / С.С. Гулямов. – Ташкент, 1979. – 84с.
1284472
   Региональные меторфо-метасоматические формации. – Л., 1983. – 280с.
1284473
   Региональные модели плодородия почв как основа совершенствования зональных систем земледелия : научные труды. – Москва, 1988. – 136 с.
1284474
  Сухих В.Г. Региональные модели реабилитации инвалидов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 8 (328 ). – С. 98-101. – ISSN 0132-1625
1284475
  Гатаулин Шамиль Кадырович Региональные особенности воспроизводства рабочей силы в условиях научно-технического прогресса. (На материалах Узбекской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Гатаулин Шамиль Кадырович; Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1979. – 20л.
1284476
  Пронюшкина Татьяна Геннадьевна Региональные особенности высшего профессионального образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 62-63. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1284477
  Хуторянская Диана Францевна Региональные особенности гроз в восточной Сибири : Автореф... канд. геог.наук: 11.00.03 / Хуторянская Диана Францевна; Главная геофизическая обсерватория. – Л., 1980. – 16л.
1284478
  Синельник Л.В. Региональные особенности дальнейшего развития жилищно-коммунального хозяйства // Экономика и право. – Донецк, 2004. – № 3. – Библиогр.: на 20 пунктів
1284479
   Региональные особенности движения населения Урала. – Свердловск, 1980. – 113с.
1284480
  Лосякова К.М. Региональные особенности заселения Восточной Сибири. : Автореф... Канд.географ.наук: 11.691 / Лосякова К.М.; Иркутский гос.ун-т. – Иркутск, 1972. – 22л.
1284481
  Ахунди М.Н. Региональные особенности и перспективы развития капитального строительства в Узбекской ССР / М.Н. Ахунди, Е.Н. Фатахов, А.И. Илюшин ; отв. ред. А.Х. Хикматов АН УзССР, Совет по изуч. производ. сил. – Ташкент : Фан, 1987. – 236 с.
1284482
  Рожкова И. Региональные особенности изменения "электорального веса" капиталов при выборах по мажоритарной системе (сравнительный анализ результатов украинских парламентских кампаний 1998 и 2002 гг.) // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 4. – С.63-81
1284483
  Голобокова Г.М. Региональные особенности инновационного развития и формирования рынка интеллектуальной собственности // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2016. – № 4 (46). – С. 22-28. – ISSN 2072-4322
1284484
  Балалла О.А. Региональные особенности климата юга Приморского края и их учет в практичесвких целях. : Дис... канд. географ.наук: / Балалла О.А.; КГУ. – Одесса, 1970. – 11л.
1284485
  Балалла О.А. Региональные особенности климата юга Приморского края и их учет в практических целях : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 698 / Балалла О.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 15 с.
1284486
  Балалла О.А. Региональные особенности климата юга ПРиморского края и их учет в практических целях. : Дис... канд. географ.наук: / Балалла О.А.; Одесский гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1970. – 168л. – Бібліогр.:л.156-168
1284487
   Региональные особенности климатической эволюции почв южной части Восточной Европы во второй половине голоцена / Ю.Г. Чендев, Э.Р. Лупо, М.Г. Лебедева, Д.А. Борбукова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 12. – С. 1411-1423 : рис., табл. – Библиогр.: 52 назв. – ISSN 0032-180Х
1284488
  Гавриленко Евгений Федорович Региональные особенности личных потребностей как категории политической экономии социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Гавриленко Евгений Федорович; Моск. ин-т нар. хозяйства. – М., 1979. – 23л.
1284489
  Макарова Л.В. и др. Региональные особенности миграционных процессов в СССР / Л.В. и др. Макарова. – М., 1986. – 118с.
1284490
  Данова Галина Михайловна Региональные особенности образования града в гиссарской долине : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 11.00.09 / Данова Галина Михайловна; Ленингр. гидрометеорологич. ин-т. – Л., 1975. – 19л.
1284491
  Рутгайзер В.М. Региональные особенности общественного воспроизводства / В.М. Рутгайзер. – Москва : Мысль, 1972. – 191 с.
1284492
  Павловский И.В. Региональные особенности отечественного исторического сознания в свете дискуссионных исторических концепций М.В. Ломоносова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 30-43. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Большое количество исторических концепций, выдвинутых М.В.Ломоносовым в его исторических трудах, не упоминаются последующими историками, даже в историографических очерках и главах. Сами эти идеи носят ярко выраженный национально-патриотический ...
1284493
  Кулешов Н.Ф. Региональные особенности подготовки, распределения и использования высококвалифицированных кадров сельского хозяйства. (на материалах Урала) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Кулешов Н.Ф.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1284494
   Региональные особенности подов и западного микрорельефа Украины. – К., 1980. – 53с.
1284495
  Фетисов Г. Региональные особенности развития денежно-кредитнй системы Рссии и необходимость их учета в монетарной политике // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2006. – № 3. – С. 22-41. – ISSN 0130-9757
1284496
  Цуканов В.П. Региональные особенности развития обрабатывающей промышленности Ирана (середина 60-х начало 70-х годов) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.17 / Цуканов В. П. ; АН СССР , Ин-т востоковедения. – Москва, 1980. – 25 с.
1284497
   Региональные особенности развития общественного производства : сборник статей. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1978. – 103 с.
1284498
  Железняк А.А. Региональные особенности развития промышленности Аргентины : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.17 / Железняк А. А. ; АН СССР , Ин-т Латинской Америки. – Москва, 1979. – 21 с.
1284499
  Мартынова Е.И. Региональные особенности развития промышленности Бразилии : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.17 / Мартынова Е.И. ; Ин-т Латин. Америки АН СССР. – Москва, 1973. – 24 с.
1284500
  Якубовский Н.Н. Региональные особенности развития промышленности Украины / Н.Н. Якубовский, М.А. Солдак // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 3 (656). – C. 35-48. – ISSN 0131-7741
1284501
  Куценко В.И. Региональные особенности развития социально-культурной сферы : монография / АН УССР ; Совет по изучению производительных сил УССР ; В.И. Куценко ; [отв. ред. В.В. Оникиенко]. – Киев : Наукова думка, 1984. – 224 с.
1284502
   Региональные особенности развития экономики Каз.СССР. – Алма-Ата, 1980. – 244с.
1284503
  Маракулин П.П. Региональные особенности размещения сельскохозяйственного производства : монография / АН УССР ; Совет по изучению производительных сил Украинской ССР ; П.П. Маракулин ; [отв. ред. Г.С. Фтомов]. – Киев : Наукова думка, 1986. – 212 с.
1284504
   Региональные особенности рационализации природопользования и охраны среды. – Иркутск, 1980. – 180с.
1284505
  Пташник-Середюк Региональные особенности религиозной идентификации студенческой молодежи // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 357-361. – ISSN 2073-9591
1284506
  Кучай О.А. Региональные особенности сейсмотектонических деформаций в Восточной Азии по механизму очагов землетрясений и их использование для геодинамического районирования / О.А. Кучай, М.Е. Козина // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 10. – С. 1891-1901 : рис. – Библиогр.: с. 1899-1901. – ISSN 0016-7886
1284507
  Мартынов В. Региональные особенности современной Сербии // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 12. – С. 58-63. – ISSN 0131-2227
1284508
   Региональные особенности создания равных условий ведения производства на расширенной основе. – Владивосток, 1979. – 136с.
1284509
   Региональные особенности социальных перемещений в развитом социалистическом обществе. – М., 1983. – 125с.
1284510
  Зайцева М.Н. Региональные особенности управления туристической деятельностью в Украине // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 142-144. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
1284511
  Ревайкин А.С. Региональные особенности формирования и использования общественных фондов потребления / А.С. Ревайкин, Т.В. Трошина. – Москва, 1985. – 125с.
1284512
  Еловиков Л.А. Региональные особенности формирования и использования общественных фондов потребления. (На примере Алтайского края) : Автореф... канд. экон.наук: / Еловиков Л.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по экон. наукам. – Новосибирск, 1967. – 22л.
1284513
   Региональные особенности формирования и использования трудовых ресурсов. – М., 1987. – 163с.
1284514
   Региональные особенности формирования населения и использования трудовых ресурсов : сборник статей. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1981. – 115 с.
1284515
  Ишмуратова Б.М. Региональные особенности формирования экономики сельскохозяйственных предприятий и районов. : Автореф... канд. географ.наук: 691 / Ишмуратова Б.М.; Иркутский гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1969. – 20л.
1284516
   Региональные особенности хозяйственного комплекса Молдавии. – Кишине, 1971. – 150с.
1284517
   Региональные особенности экономического развития районов страны. – М., 1966. – 208с.
1284518
  Алексеева Т.И. Региональные особенностит градостроительства в Сибири и на Севере / Т.И. Алексеева. – Ленинград, 1987. – 207 с.
1284519
  Вавженчук С.Я. Региональные охранительно-защитные системы трудовых прав: теоретико-правовой очерк // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 53-60. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1284520
  Шибаева Е.А. Региональные пакты взаимопомощи как одна из форм борьбы СССР за создание системы коллективной безопасности до второй мировой войны / Е.А. Шибаева. – Москва, 1957. – 46с.
1284521
  Яхимович В.Л. Региональные подразделения новой стратиграфической схемы плейстоцена Предуралья и некоторые опорные резервы. / В.Л. Яхимович. – Уфа, 1988. – 63с.
1284522
  Кузьмин А.С. Региональные политические режимы в постсоветской России: опыт типологизации / А.С. Кузьмин, Н.Д. Мелвин // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 3. – С.142-155. – ISSN 0321-2017
1284523
  Туровский Р.Ф. Региональные политические режимы в России : к методологии анализа // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 2 (110). – С.77-95. – ISSN 0321-2017
1284524
  Цеханович В.Б. Региональные прграммы как метод государственного регулирования : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 191-199. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1284525
   Региональные предплановые исследования. – Кишинев, 1988. – 241с.
1284526
   Региональные проблемы архитектуры и градостроительства : сборник научных трудов. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-803-0
Вып. 11/12 : Традиции и новаторство. – 2013. – 606 с.
1284527
   Региональные проблемы взаимодействия энергетики и экономики : сборник статей. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1981. – 128 с.
1284528
   Региональные проблемы воспроизводства рабочей силы в Узбекистане. – Ташкент, 1976. – 182с.
1284529
   Региональные проблемы выравнивания социалистического образа жизни. – Алма-Ата, 1989. – 303с.
1284530
   Региональные проблемы и территориалное планирование в социалистических странах. – М.
4. – 1984. – 317с.
1284531
   Региональные проблемы и территориальное планирование в социалистических странах. – М.
3. – 1980. – 328с.
1284532
   Региональные проблемы и территориальное планирование в социалистических странах Европы. – М., 1976. – 255с.
1284533
   Региональные проблемы интенсификации и повышения эффективности народ.хозяйства. – Алма-Ата, 1985. – 213с.
1284534
   Региональные проблемы интенсификации производства. – Свердловск, 1987. – 145с.
1284535
  Лебедева Л.И. Региональные проблемы использования трудовых ресурсов в промышленности Киргизской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.07 / Лебедева Л.И. ; АН КирССР , Объед. уч. сов. от-ния обществ. наук. – Фрунзе, 1975. – 26 с.
1284536
   Региональные проблемы истории книги в Сибири и на Дальнем Востоке. – Новосибирск, 1985. – 168с.
1284537
  Тагиров Б.Т. Региональные проблемы народонаселения. (На примере Дагест. АССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Тагиров Б.Т.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1967. – 16л.
1284538
   Региональные проблемы населения и трудовые ресурсы СССР. – Москва : Статистика, 1978. – 287 с.
1284539
   Региональные проблемы научно-технического прогресса в агропромышленном комплексе СССР. – Москва, 1984. – 150с.
1284540
   Региональные проблемы научно-технического прогресса в народном хозяйстве Кир.ССР. – Фрунзе, 1985. – 181с.
1284541
   Региональные проблемы научно-технического прогресса в промышленности : монография. – Москва : Наука, 1981. – 213 с. – (Проблемы советской экономики)
1284542
   Региональные проблемы перехода к рынку. – М., 1991. – 179с.
1284543
  Романова О.А. Региональные проблемы повышения эффективности металлургического производства / О.А. Романова, Н.М. Ратнер. – Москва : Наука, 1981. – 158 с.
1284544
   Региональные проблемы повышения эффективности производства и совершенствования хозяйственного механизма. – Ташкент, 1986. – 279с.
1284545
  Михайлов Н.И. Региональные проблемы природопользования (в поисках решения) : Учебное пособие / Н.И. Михайлов, И.Е. Тимашев, Л.Н. Щербакова; МГУ им. М.В.Ломоносова. Географич. фак-тет. – Москва : Московский университет, 1996. – 152с. – ISBN 5-211-03669-7
1284546
   Региональные проблемы развития городских и сельских поселений СССР. – М., 1988. – 153с.
1284547
  Костин Ю.Д. Региональные проблемы развития и размещения межотраслевых производств : монография / Ю.Д. Костин. – Харьков : Вища школа, 1983. – 129 с.
1284548
   Региональные проблемы развития и совершенствования системы народного образования и подготовки кадров. – Калининград, 1984. – 119с.
1284549
   Региональные проблемы развития инфрастуктуры и межотраслевых производств. – Минск, 1985. – 246с.
1284550
  Карсекин В.И. Региональные проблемы развития общественного питания / В.И. Карсекин. – К., 1990. – 198с.
1284551
   Региональные проблемы развития социальной и производственной инфрастуктуры. – К., 1990. – 205с.
1284552
   Региональные проблемы развития социальной инфрастуктуры. – М., 1987. – 270с.
1284553
   Региональные проблемы развития хозяйственного мехаизма на этапе зрелого социализма. – Сыктывкар, 1985. – 142с.
1284554
  Рыльский В.А. Региональные проблемы развития энергетики и электрификации СССР / В.А. Рыльский. – Москва : Экономика, 1981. – 168 с.
1284555
  Мамчин М.М. Региональные проблемы рационального использования трудовых ресурсов : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.04 / Мамчин Мирослава Михайловна ; Акад. наук Укр. ССР, ИН-т экономики Львов. отд-ние. – Львов, 1981. – 20 с. – Библиогр.: 13 назв.
1284556
  Михайлов Н.И. и др. Региональные проблемы рационального природопользования / Н.И. и др. Михайлов. – Москва : Московский университет, 1988. – 76с.
1284557
  Курманалиев К.К. Региональные проблемы сбалансирования производства и потребления: На матер. Каз.ССР. / К.К. Курманалиев. – Алма-Ата, 1992. – 178с.
1284558
   Региональные проблемы современного демографического развития СССР и Финляндии. – М.
1. – 1987. – 131с.
1284559
   Региональные проблемы современного демографического развития СССР и Финляндии. – М.
2. – 1987. – 254с.
1284560
   Региональные проблемы социально-демографического развития. – М., 1983. – 208с.
1284561
  Анохин А.А. Региональные проблемы социального развития / А.А. Анохин ; ЛГУ им. А.А. Жданова ; под ред. С.Б. Лаврова. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1986. – 133 с.
1284562
   Региональные проблемы социальной мобильности. – М., 1991. – 141с.
1284563
  Черкашин Г.В. Региональные проблемы социальной политики / Г.В. Черкашин. – Свердловск, 1991. – 156с.
1284564
  Бернвальд А.Р. Региональные проблемы товарного обращения : в районах Сибири и Дальнего Востока / А.Р. Бернвальд ; отв. ред. Р.И. Шнипер ; АН СССР, Сиб. отд., Ин-т экономики и организации пром. про-ва. – Новосибирск : Наука : Сибирское отд-ние, 1984. – 208 с.
1284565
  Баринов В.Т. Региональные проблемы управления и планирования сферы обслуживания населения / В.Т. Баринов ; отв. ред. С.А. Кузьмин ; АН СССР, Госплан СССР, Совет по изуч. производ. сил. – Москва : Наука, 1989. – 126, [2] с. – ISBN 5-02-011900-8
1284566
  Котик Б.Д. Региональные проблемы управления трудовыми ресурсами и повышения эффективности их использования : автореф. дис. ... канд. экон. наук :08.00.05 / Котик Богдан Дмитриевич ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1980. – 23 с. – Библиогр.: 9 назв.
1284567
   Региональные проблемы управления хозяйством. – М., 1990. – 288с.
1284568
   Региональные проблемы ускорения социально-экономического развития. – Душанбе, 1989. – 154с.
1284569
   Региональные проблемы ускорения социально-экономического развития Калининградской области : сборник научных трудов. – Калининград : Калининградский гос. ун-т, 1988. – 124 с.
1284570
   Региональные проблемы формирования рабочей силы. – Барнаул, 1988. – 202с.
1284571
  Воеводин В.Н. Региональные проблемы экологической безопасности при горнопромышленном производстве в Украине // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 1. – С. 5-16. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1726-5428
1284572
  Алымов А.Н. Региональные проблемы экономического и социального развития / А.Н. Алымов, Ф.Д. Заставный. – Киев : Наукова думка, 1982. – 299с.
1284573
   Региональные проблемы экономической интеграции СССР в системе стран СЭВ. – Москва, 1975. – 271с.
1284574
   Региональные проблемы эффективности общественного производства. – Петрозаводск, 1987. – 166с.
1284575
  Хандожко Л.А. Региональные прогнозы погоды / Л.А. Хандожко; М-во высш. и сред. образ. РСФСР; Ленинградск. гидромет. ин-т. – Ленинград, 1989. – 103с.136с. : Ил. – Библиогр.: с.133-135
1284576
  Ермакова Ж.А. Региональные программы развития туризма: содержание, особенности, результаты / Ж.А. Ермакова, И.Л. Полякова, Ю.Е. Холодилина // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 104-111 : табл. – Библиогр.: 7 назв.
1284577
  Окольникова С.А. Региональные проекты по сохранению культурного наследия: "вторая жизнь" уникальных книг и книжных коллекций // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 1. – С. 52-56. – ISSN 0869-608Х
1284578
  Добрынин А.И. Региональные пропорции воспроизводства / А.И. Добрынин. – Ленинград, 1977. – 127с.
1284579
  Калиновский Н.П. Региональные различия реальной заработной платы рабочих и служащих Сибири и Центра РСФСР : Автореф... кандидата экон.наук: / Калиновский Н.П.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т экономики и организации пром. производства. – Новосибирск, 1964. – 23л.
1284580
  Якубов Х Д. Региональные разломы Среднего и Южного Тянь-Шаня / Х Д. Якубов, . – Ташкент, 1976. – 146с.
1284581
   Региональные резервы рабочей силы. – К., 1981. – 270с.
1284582
  Конищева Н.И. Региональные резервы ресурсосбережения / Н.И. Конищева; АН СССР ; Ин-т экономики пром-сти ; [отв. ред. Н.Г. Чумаченко]. – Киев : Наукова думка, 1989. – 165 с. – ISBN 5-12-000973-5
1284583
  Слюсаренко О. Региональные рынки страхования в Украине: проблемы и перспективы развития // Финансовые услуги : Всеукраинский аналитический журнал. – Киев, 2002. – № 7/8. – С.6-11
1284584
  Гогулан И.К. Региональные связи торговли и их моделирование / И.К. Гогулан, И.Г. Смирнов. – К, 1984. – 40с.
1284585
  Хайруллин Р.Р. Региональные синоптические процессы / Р.Р. Хайруллин, Н.В. Колобов. – Казань
1. – 1989. – 47с.
1284586
  Хайруллин Р.Р. Региональные синоптические процессы / Р.Р. Хайруллин, В.Д. Тудрий. – Казань
2. – 1991. – 94с.
1284587
  Хандожко Л.А. Региональные синоптические процессы. / Л.А. Хандожко. – Л., 1988. – 103с.
1284588
  Шваков И.Н. Региональные системы института выдачи преступников: международно-правовые аспекты // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 8 (62). – С. 33-48. – ISSN 1812-8696
1284589
  Ишмуратов Б.М. Региональные системы производительных сил : (методологические основы географического анализа) / Б.М. Ишмуратов; отв. ред. Шоцкий В.П. – Новосибирск : Наука, 1979. – 237 с.
1284590
   Региональные системы противоэрозионных мероприятий. – Москва : Мысль, 1972. – 544с.
1284591
  Серебрякова З.Л. Региональные советы национальных районов. / З.Л. Серебрякова. – М, 1984. – 196с.
1284592
   Региональные социально-экономические исследования в странах СЭВ. – М., 1979. – 272с.
1284593
   Региональные социальные процессы и пути их совершенствования. – Кемерово, 1989. – 135с.
1284594
  Немировский Региональные социологические школы на пороге ХХІ века / Немировский, Д.Д. Невирко // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 9. – С.135-137. – ISSN 0132-1625
1284595
   Региональные условия динамики, охрана и пополнение подземных вод УССР. – К., 1979. – 232с.
1284596
  Баданов Арзабек Исабекович Региональные факторы и их влияние на эффективность производства (на примере пищевой промышленности Казахстана) : автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.04 / Баданов Арзабек Исабекович ; АН КазССР Учен совет по общест. наукам при Тод-нии обществ. наук. – Алма Ата, 1976. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
1284597
   Региональные факторы ускорения интенсификации экономики УССР. – К., 1986. – 182с.
1284598
   Региональные физико-географические исследования. – Кишинев, 1979. – 97с.
1284599
   Региональные флористические исследования. – Ленинград, 1987. – 192с.
1284600
   Региональные флористические исследования и методика преподпвания ботанических дисциплин. – Краснодар, 1986. – 124с.
1284601
  Бериня Д.Ж. Региональные фоновые выпадения соединений металлов в Латвийской ССР / Д.Ж. Бериня, Л.К. Калвиня ; АН Латвийской ССР, Ин-т биологии. – Рига : Зинатне, 1990. – 151 с.
1284602
  Поляков А.Ф. Региональные хозяйственные комплексы: вопросы управления процессами формирования, функционирования и развития : монография / А.Ф. Поляков ; [науч. ред. Г.Х. Попов]. – Саратов : Саратовский университет, 1983. – 146 с.
1284603
  Балашова М.Ф. Региональные центры МБА : сводный список. Универсальные и отраслевые общереспубликанские центры МБА союзных республик (кроме РСФСР) / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. Отдел абонемента ; сост.: М.Ф. Балашова. – Москва, 1971. – 22 с.
1284604
   Региональные центры МБА страны. – М., 1988. – 197с.
1284605
  Балашова М.Ф. Региональные центры МБА. : сводный список. Универсальные и отраслевые краевые, обласные, республиканские (АССР) центры МБА РСФСР / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. Отдел абонемента; сост.: И.Ф. Балашова, З.В. Назарова, Э.М. Четина. – Москва, 1972. – 74 с.
1284606
  Китинов Б.У. Региональные цивилизации и цивилизационные миры: механизмы культурной идентификации и особенности Каспийского региона // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 75-81. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
1284607
  Жабко Е.Д. Региональные цифровые коллекции: современное состояние и тенденции развития / Елена Дмитриевна Жабко // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 6. – С. 44-52. – ISSN 0869-608Х


  Рассматриваются современное состояние, основные направления создания и развития коллекций электронных ресурсов региональной направленности на базе библиотек в регионах России, а также являющихся составной частью крупных федеральных проектов. ...
1284608
   Региональные экономико-географические исследования : (вопросы географии) : межвузовский сборник. – Кишинев : Штиинца, 1980. – 104 с.
1284609
  Коваль А.Г. Региональные экономические лидеры Россия и Бразилия и их место в мире / А.Г. Коваль, В.В. Жемеров // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 1. – С. 20-34. – ISSN 0044-748Х
1284610
  Шумский Н. Региональные экономические объединения государств Содружества // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 3. – С. 3-11. – ISSN 0131-2227
1284611
  Братерский М.В. Региональные экономические объединения сквозь призму мировой политической экономии // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 8 (488). – С. 19-33. – ISSN 0321-2068
1284612
   Региональные экономические связи и свободные экономические зоны : Учеб. пособие. – 2-е изд., доп. – Донецк : ДонГТУ, 1999. – 198с.
1284613
  Макогон Ю.В. Региональные экономические связи и свободные экономические зоны : Учебник для студ. эконом. специальностей и высш. учеб. завед. / Ю.В. Макогон, В.И. Ляшенко, В. Кравченко; Мин-во образования и науки Украины; ДНУ. – Донецк, 2003. – 342с. – ISBN 966-639-122-8
1284614
  Макогон Ю.В. Региональные экономические связи и свободные экономические зоны : Учебник для студ. высш. учеб. зав. / Ю.В. Макогон, В.И. Ляшенко, В. Кравченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Донецк : Альфа-Пресс, 2004. – 544с. – ISBN 966-8510-04-6
1284615
   Региональные экспериментальные исследования приазовских северостепных ландшафтов / В.М. Пащенко, А.П. Генов, В.И. Бабич, А.Д. Киселева, В.Г. Нестерец // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 25. – С. 29-36. – Бібліогр.: 9 назв
1284616
  Шелест В.А. Региональные энергоэкономические проблемы СССР / В.А. Шелест. – М., 1975. – 312с.
1284617
  Мрасси Рашида Региональные, географические и стратегические векторы, влияющие на внешнеполитический курс Турции // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 7 (229). – С. 149-158. – ISSN 1998-1813
1284618
   Региональныекомплексные программы научно-технического прогресса. – Алма-Ата, 1988. – 245с.
1284619
  Балабанов Геннадий Васильевич Региональный аграрно-промышленный комплекс как производственно-территориальная система. : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02. / Балабанов Геннадий Васильевич; Ин-т геофизики АН УССР. – Киев, 1978. – 19л.
1284620
  Коротун Л.К. Региональный аграрно-промышленный комплекс, его структура и тенденции развития (на прим. Ровен. обл.) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Коротун Л.К. ; Львов. ГУ. – Львов, 1974. – 26 с.
1284621
  Рыбаковский Л.Л. Региональный анализ миграции / Л.Л. Рыбаковский. – Москва : Статистика, 1973. – 147с.
1284622
  Рябцев В.М. Региональный анализ эффективности общественного производства : (Математико-статистические методы исследования) / В.М. Рябцев. – Москва : Статистика, 1977. – 166, [2] с.
1284623
   Региональный АПК: Ресурсы, управление, эффективность. – Кишинев, 1984. – 147с.
1284624
  Фатеев В.С. Региональный аспект в современной практике государственного программирования в Республике Беларусь // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 70-84


  Представлены результаты обзора основных государственных социально-экономических программ, реализуемых в Беларуси за счет республиканского бюджета. Указанные программы сгруппированы по признаку наличия в них мероприятий, ориентированных на решение ...
1284625
  Кившарь Т. Региональный аспект изучения истории библиотечного дела Украины в годы Второй мировой войны // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – С. 61-69. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 4)
1284626
  Атаров Н.З. Региональный аспект межотраслевых производств : на примере машиностроения / Атаров Н.З. ; АН СССР, Дальневосточ. науч. центр, Ин-т эконом.исследованей. – Москва : Наука, 1980. – 176 с. – (Проблемы советской экономики)
1284627
  Курицын И.И. Региональный аспект миграции населения в Российской Федерации на современном этапе : География. Население России / И.И. Курицын, А.В. Круглова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 16-25 : Табл. – ISSN 0016-7207
1284628
  Шматков Р.Н. Региональный аспект онтологии модели качества инновационного образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (28). – С.28-36. – ISSN 1811-0916
1284629
   Региональный аспект осуществления экономических законов в условиях развитого социализма. – Ташкент, 1984. – 152 с.
1284630
  Кузнецова В.Н. и др. Региональный аспект привлечения иностранных инвестиций в условиях глобализации // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 3 (9). – С.104-107. – ISBN 966-7695-79-4
1284631
  Губарь А.И. Региональный аспект социалистического воспроизводства совокупного общественного продукта : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Губарь А.И.; Иркут. ин-т нар. хоз-ва. – Иркутск, 1970. – 17л.
1284632
  Абдуллаев Е. Региональный аспект статистического изучения эффективности общественного производства / Е. Абдуллаев ; Ташк. ин-т нар. хоз-ва. – Ташкент : Фан, 1985. – 184 с. – Библиогр.: с. 178-183
1284633
  Загашвили В. Региональный вектор интеграционной политики России // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 5. – С. 15-26. – ISSN 0131-2227
1284634
  Ткалич С.К. Региональный вектор модернизации профессиональной подготовки творческих кадров // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 6. – С. 58-66. – ISSN 1609-4646


  Стратегия модернизации образования выявила региональный аспект межотраслевой проблемы. Социально-экономическое развитие регионов на основе внутренних ресурсов зависит от модернизации профильной подготовки творческих кадров. Перед вузами культуры, ...
1284635
  Тхагапсоев Х.Г. Региональный вуз выпадает из стратегии развития отечественного образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 2. – С. 38-42. – ISSN 0869-3617


  Анализируются проблемы развития регионального вуза в современной России. Отмечается недооценка роли вузов этого типа в решении проблем социально-экономического и культурно)технологического роста общества. Предлагается ввести в практику статус «головной ...
1284636
  Лоншакова Н.А. Региональный вуз и рынок труда: проблемы адаптации (на примере Читинской области) // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 2. – С.68-72. – ISSN 0132-1625
1284637
   Региональный географический прогноз - управлению природопользованием. – Москва : Наукова думка, 1989. – 80с.
1284638
   Региональный географический прогноз. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
1. – 1977. – 215с.
1284639
   Региональный географический прогноз. – Москва
2. – 1980. – 206с.
1284640
  Мороз С.А. Региональный геомониторинг в решении актуальных проблем экологии внутренних морей / С.А. Мороз, А.Ю. Митропольский // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 73 : Методологические проблемы комплексных и междисциплинарных исследований
1284641
  Симонов Ю.Г. Региональный геоморфологический анализ / Симонов Ю.Г. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1972. – 251 с., 2 л. схем. – Библиогр.: с. 236-250
1284642
   Региональный историко-этнографический атлас Украины, Белоруссии и Молдавии : проспект. – Киев : Наукова думка, 1969. – 40 с.
1284643
  Павлюк Н.Г. Региональный компонент образования в Амурской области : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 7. – С. 61-62 : Табл.
1284644
  Греханкина Л.Ф. Региональный компонент содержания образования и место его изучения в школах Московской области : методика и опыт. Учителю сельской школы // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 51-54 : Табл. – ISSN 0016-7207
1284645
  Ахмедова Е.А. Региональный ландшафт: история, экология, компизиция : ландшафт. исслед. в градостроительстве / Ахмедова Е.А. – Самара : кн. изд-во, 1991. – 246, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 241-245
1284646
  Самостроенко Г.М. Региональный маркетинг: интеграционный подход // Человек и общество: на рубеже тысячелетий : международный сборник научных трудов. – Воронеж, 2001. – № 9/10. – С. 89-92. – ISBN 5-88512-242-1
1284647
  Еромасова А.А. Региональный менталитет : особенности этнокультурного развития малочисленных народов Сахалина // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 2. – С. 28-32. – ISSN 2073-9702
1284648
   Региональный метаморфизм докембрийских формаций СССР. – Москва; Ленинград : Наука, 1965. – 150с.
1284649
   Региональный метаморфизм и метаморфогенное рудобразование. – Ленинград : Наука, 1970. – 316с.
1284650
   Региональный метаморфизм и метаморфогенное рудообразование. – К., 1984. – 327с.
1284651
  Судовиков Н.Г. Региональный метаморфизм и некоторые проблемы петрологии. / Н.Г. Судовиков. – Л., 1964. – 551с.
1284652
   Региональный мониторинг природопользования. – Саранск, 1986. – 107с.
1284653
  Слонимский А.А. Региональный научный комплекс / А.А. Слонимский. – Минск, 1990. – 141с.
1284654
  Прохоренко И. Региональный национализм в Испании: "другие" правые Каталонии и Страны Басков : [рецензия] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 4. – С. 118-126. – ISSN 0131-2227
1284655
  Зарипова Д.А. Региональный опыт разграничения государственного и муниципального имущества // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2012. – № 2 (53). – С. 27-29. – ISSN 1728-8878
1284656
   Региональный палеогеоморфологический анализ как один из критериев поискового прогноза (на примере Северной Украины) : палеогеографические и геоморфологические исследования / Ю.А. Кошик, С Металиди, , В.М. Тимофеев, В.Н. Чмыхал, Л.В. Гусева, А.А. Комлев // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 79-83. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
1284657
  Бурка И.А. Региональный стрительно-индустриальный комплекс (экономико-географическое исследование на примере Ив.-Франк. обл.) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Бурка И. А.; Моск. гидрофиз. ин-т АН УССР, Отд. геогр.ф. – К., 1982. – 18л.
1284658
  Игнатова И.Б. Региональный творческий вуз: по пути инноваций // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 2. – С. 51-55. – ISSN 0869-3617


  Интервью с ректором Белгородского государственного института искусств и культуры.
1284659
  Милявский И.И. Региональный тип научно-технического развития. / И.И. Милявский. – Душанбе, 1987. – 143с.
1284660
  Вистелиус А.Б. Региональный тренд состава мезозойских гранитоидов и локализация оловоносных областей Северо-Восточной Азии : Сообщения лаборатории математической геологии. / А.Б. Вистелиус, Д.Н. Иванов, М.А. Романова. – Ленинград : Наука
Вып.3. – 1974. – 34с. + 2 карты
1284661
  Петровская Наталья Региональный турбизнес: реалии и перспективы : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 24-27 : Фото
1284662
  Лазарев Г.И. Региональный университет в период кризиса / Г.И. Лазарев, О.О. Мартыненко // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 9-17. – ISSN 0869-3617
1284663
  Павлов К. Региональный фактор в макроэкономических моделях // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 110-122. – ISSN 0207-3676
1284664
  Лагутин И.Б. Региональный финансовый контроль в зарубежных странах: особенности организации и правового регулирования // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 5 (286). – С. 70-80. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1284665
  Межиров Борис Леонидович Региональный характер формирования потребностей в развитом социалистическом обществе : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Межиров Борис Леонидович; Моск. ин-т народного хозяйства им. Г.В.Плеханова. – М., 1979. – 24л.
1284666
  Подолев И.В. Региональный хозрасчет / И.В. Подолев. – К, 1990. – 122с.
1284667
  Шишкин М.И. Региональный хозрасчет в Удмуртии / М.И. Шишкин. – М, 1989. – 115с.
1284668
   Региональный хозрасчет: концепция, пути реализации. – Кишинев, 1989. – 330с.
1284669
  Попов А.И. Региональный хозрасчет: содержание, формы, границы / А.И. Попов. – Л, 1991. – 32с.
1284670
  Изтелеуов Б.И. Региональный хозяйственный механизм / Б.И. Изтелеуов. – М., 1992. – 126с.
1284671
  Микашавидзе Б.А. Региональный численный прогноз метеологических элементов с учетом рельефа Кавказа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Микашавидзе Б.А.; ТГУ. – Тбилиси, 1979. – 22л.
1284672
   Региональный экологический мониторинг. – М., 1983. – 262с.
1284673
  Галецкий Л.С. Региональный эколого-геохимический анализ влияния тяжелых металлов промышленных отходов на состояние окружающей среды Украины / Л.С. Галецкий, Т.М. Егорова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 5. – С. 10-14 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
1284674
   Региональный энергетический комплекс (особенности формирования, методы исследования) : монография. – Ленинград : Наука, 1988. – 200 с.
1284675
  Ван Александр Викторович Региональный эпигенез и метагенез каменноугольных и пермских отложений Кузнецкого бассейна : автореф. дис. ... канд. геол-минерал. наук / Ван А.В. ; Томский политехн. ин-т. – Томск, 1966. – 20 с.
1284676
  Ляхницкая И.В. Региональныые и локальные закономерности размещения медно-никелевых сульфидных месторождений / И.В. Ляхницкая, Е.В. Туганова. – Л., 1977. – 76с.
1284677
   Регионарное и системное кровообращение. – Ленинград : Наука, 1978. – 203с.
1284678
  Гупало Ю.М. Регионарные особенности пищеварения в рубце крупного рогатого скота при скармливании различных рационов. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гупало Ю.М.; Укр.с-х.акад. – К, 1967. – 16л.
1284679
   Регионоведение : Учебник. – Москва : Банки и биpжи, ЮHИТИ, 1998. – 424с. – ISBN 5-85173-096-Х
1284680
  Белонучкин Г. Регионы : справочные сведения о субъектах Российской Федерации / Г. Белонучкин, Е. Михайловская. – Москва : Панорама, 1999. – 277 с.
1284681
  Эберхард Шнайдер Регионы в Европейском Союзе // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2009. – № 1 (35). – С. 45-52
1284682
  Агапонов А.К. Регионы и муниципальное самоуправление: вопросы ответственности // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 2. – С.42-44. – ISSN 0132-1625
1284683
  Шутова Наталья Регионы нашли спасение в объединении : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 54-56
1284684
   Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов. 2007 : статистический сборник. – Москва, 2007. – 384 с. – ISBN 978-5-89476-239-5
1284685
   Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2007 : статистический сборник. – Москва, 2007. – 688 с. – ISBN 978-5-89476-241-8
1284686
   Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007 : статистический сборник. – Москва, 2007. – 992 с. – ISBN 978-5-89476-240-1
1284687
  Симоненко В.К. Регионы Украины / В.К. Симоненко; [отв. ред. И.И. Лукинов]. – Киев : Наукова думка. – ISBN 966-00-0162-2
Проблемы развития. – 1997. – 263 с.
1284688
   Регионы Украины : хроника и руководители / науч. ред. Кимитака Мацузато. – Sapporo : Slavic research center, Hokkaido university. – (Slavic Eurasian studies ; N 20). – ISBN 978-4-938637-50-7
Том 3 : Крым и Николаевская область. – 2009. – 256, [ 2 ] с.
1284689
  Симоненко В.К. Регионы Украины. Проблемы развития / В.К. Симоненко. – Київ : Наукова думка, 1997. – 264с. – ISBN 966-00-0162-2
1284690
   Регионы Украины: что нас разъединяет и что объединяет? Мнения социологов // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – [Б. м.], 2014. – № 3. – С. 123-160. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072


  Материалы круглоло стола. Харьков, 18 апреля 2014 г. В круглом столе приняли участие социологи и политологи Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Организатор и модератор круглого стола - профессор О.Д. Куценко (Киевский ...
1284691
  Богданова Светлана Регионы шлифуют рекламную стратегию : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 62
1284692
  Митрофанова И.В. Регионы юга России и Украины: тенденции, ограничения и перспективы экономического сотрудничества / И.В. Митрофанова, И.А. Митрофанова // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 2 (22). – С. 102-113. – ISSN 2221-8440


  Исторически экономики южных регионов России и Украины были тесно интегрированы, но военно-политический конфликт 2014 г. и затягивание политического кризиса на Украине создали факторы риска для юга России, особенно для таких отраслей, как АПК, легкая ...
1284693
  Воловик С.В. Региоселективность и реакционная способность свободных радикалов в процессах присоединения и ароматического замещения / С.В. Воловик. – Киев, 1988. – 108с.
1284694
  Крюков К.С. Регистан / К.С. Крюков. – 3-е, испр. – Ташкент, 1968. – 24 с.
1284695
  Веймарн Б.В. Регистан в Самарканде / Б.В. Веймарн. – Москва, 1946. – 100 с.
1284696
  Горн Л.С. Регистраторы интенсивности излучений / Л.С. Горн, Б.И. Хазанов. – Москва : Атомиздат, 1965. – 304 с.
1284697
   Регистрация актов гражданского состояния. – Москва, 1974. – 328с.
1284698
   Регистрация актов гражданского состояния. – М., 1985. – 383с.
1284699
   Регистрация актов гражданского состояния : Учебник. – Москва : Юридическая литература, 1985. – 176 с.
1284700
  Чжао Регистрация брака / Чжао, Шу-Ли. – М., 1951. – 40с.
1284701
  Доманский Александр Николаевич Регистрация и анализ первичных фотопроцессов при действии ионизирующего излучения на биополимеры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Доманский Александр Николаевич; Физико-технич. ин-т низких температур. – Х., 1972. – 24л.
1284702
  Фирсов Г.Г. Регистрация и описание периодических изданий / Г.Г. Фирсов. – М, 1960. – 63с.
1284703
  Иванов А.П. Регистрация и сбор первичной информации в АСУП / А.П. Иванов, С.Б. Абрамов. – Москва : Энергия, 1978. – 88 с. : ил. – Библиогр.: с. 86-87. – (Библиотека по автоматике ; Вып. 581)
1284704
  Гангрский Ю.П. Регистрация и спектрометрия осколков деления / Ю.П. Гангрский. – Москва : Энергоатомиздат, 1981. – 224 с.
1284705
   Регистрация информации на эффекте двухфотонного поглощения в пленках пиразолиновіх красителей / В.Г. Кравец, Е.В. Беляк, А.А. Крючин, В.В. Петров, В.М. Шершуков, В.П. Ящук, О.А. Пригодюк // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ, 2006. – Т. 8, № 4. – С. 3-12. – ISSN 1560-9189
1284706
  Воловик Валентин Дмитриевич Регистрация ионизирующих частиц с помощью упругих волн : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.16, 01.04.07 / Воловик Валентин Дмитриевич; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М. Горького. – Харьков, 1980. – 33л.
1284707
  Раздобарин Г.Т. Регистрация контуров спектральных линий с разрешением во времени. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Раздобарин Г.Т.; Физ-техн.ин-т. – Л, 1966. – 14л.
1284708
  Аюева Т.Н. Регистрация международных договоров : дис... канд. юрид. наук / Аюева Т.Н. ; МВ и ССО РСФСР, Ростов. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1977. – 185 л.
1284709
  Аюева Т.Н. Регистрация международных договоров : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.00 / Аюева Татьяна Николаевна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1978. – 23 л. – Библиогр.: л. 23
1284710
   Регистрация мерцания звезд фотоэлектрическим методом : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Жукова Л. Н,; Жукова Л. Н. ; АН СССР , Главная астрон. обсерватория. – Ленинград, 1959. – 8 с.
1284711
  Аллен В.Д. Регистрация нейтронов : Пер.с англ. / В.Д. Аллен ; пер. с англ. О.В. Богданкевича ; под ред. Б.В. Рыбаков. – Москва : Госатомиздат, 1962. – 196 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1284712
  Буркова А. Регистрация обеспечения по английскому праву и российскому законодательству // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 2. – С. 37-39. – ISSN 1812-3910
1284713
   Регистрация одиночных каналов. – Москва : Мир, 1987. – 448с.
1284714
  Иванов А.П. Регистрация оптического изображения фотографическими слоями / А.П. Иванов, В.А. Лойко. – Минск, 1976. – 59с.
1284715
   Регистрация оптической информации на тонкие магнитные пленки. – Москва : Атомиздат, 1976. – 120 с.
1284716
  Ненонен П. Регистрация по месту жительства : Бюрократическая сага // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 9. – С. 51-64. – ISSN 0321-1878
1284717
  Илезов М.Б. Регистрация по месту пребывания и месту жительства как правовая форма управления в миграционной сфере // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 22. – С. 11-14. – ISSN 1812-3805
1284718
  Дискин Е.И. Регистрация прав на недвижимое имущество в средневековых городах Германии // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 13. – С. 38-40. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена возникновению и развитию института регистрации права на недвижимое имущество в городском праве средневековой Германии.
1284719
  Синяков В.С. Регистрация размеров сердца ультразвуковом и некоторые вопросы биомеханики сердечных сокращений. : Автореф. дис... канд. биол. наук: / Синяков В.С.; Ин-т нормальной и патол.физиологии АМН СССР. – Москва, 1964. – 14с.
1284720
  Брызгунов В.А. Регистрация рентгеновских дифракционных картин при помощи электронно-оптических преобразований : Автореф... канд. физ.м ат.наук: / Брызгунов В. А.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1969. – 18л.
1284721
  Щербович А. Регистрация сайтов в Интернете в качестве средств массовой информации в контексте защиты свободы слова // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 4 (83). – С. 39-46. – ISSN 1812-7126


  Данная статья - попытка ответить на вопрос, следует ли признать интернет-сайты средствами массовой информации и регистрировать в качестве таковых. Нынешняя неопределенность их правового статуса порождает проблемы, обусловленные спецификой российской ...
1284722
  Алексеев В.Г. Регистрация трития в сухих пробах с помощью газопроточного счетчика с осткрытым окном : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Алексеев В.Г. ; Ин-т биофиз. – Москва, 1971. – 27с.
1284723
  Махиев Виктор Павлович Регистрация электрических характеристик околоушной слюнной железы с поверхности тела : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Махиев Виктор Павлович; Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца. – К., 1978. – л.
1284724
  Имас Я.А. Регистрация энергии излучения импульсных источников тепловыми приемниками радиации. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Имас Я.А.; Гос. оптич. ин-тут им. С.И.Вавилова. – Л., 1959. – 10л.
1284725
  Прайс В. Регистрация ядерного излучения : Пер. с англ. / В. Прайс. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 464 с.
1284726
  Пальм А. Регистрирующие самопишущие приборы / А. Пальм. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 272 с.
1284727
   Регистрирующие среды для голографии. – Ленинград : Наука, 1975. – 165с.
1284728
   Регистрирующие среды для изобразительной голографии и киноголографии. – Ленинград : Наука, 1979. – 239с.
1284729
   Регистрирующие среды на основе полимерных полупроводников и их применение. – Киев : Знание Украины, 1989. – 18с.
1284730
  Клевезаль Г.А. Регистрирующие структуры млекопитающих в зоологических исследованиях. / Г.А. Клевезаль. – Москва : Наука, 1988. – 284с.
1284731
   Регистрирующий прибор для микромеханический испытаний. – М., 1958. – 6с.
1284732
  Горбаченко Т.Г. Регігієзнавча наука та освіта в Україні на початку ХХІ ст. / Т.Г. Горбаченко, В.І. Лубський // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 409-434. – ISBN 978-966-439-469-4
1284733
  Брюнінг Е. Регіна Габеркорн : роман / Е. Брюнінг. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 248 с.
1284734
   Регіон-2007: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, ( 5-6 листопада 2009 року, м. Харків) / МОНУ, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, КНУТШ ; Белгород. держ. ун-т [та ін.] ; [гол. ред. кол.: В.С. Бакіров та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 473 с. – ISBN 978-966-623-615-2
1284735
   Регіон - 2013: стратегія оптимального розвитку : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Харків, 7-8 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Харк. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Бєлгород. держ. нац. дослідн. ун-т, Харк. обл. станція юних туристів ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова ) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – 458, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-018-5
1284736
   Регіон - 2014: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю каф. соц.-екон. географії і регіонознавства Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна (м. Харків, 6 листоп. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Харків. обл. станція юних туристів ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова ) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 371, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-138-0
1284737
   Регіон - 2014: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (3-4 квіт. 2014 р., м. Харків) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Геол.-геогр. ф-т, Каф. соц.-екон. географії і регіонознавства, Студентське наук. т-во геол.-геогр. ф-ту, Харк. обл. станція юних туристів ; [редкол. : Л.М. Нємєць (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – 290, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. в наприкінці ст. – ISBN 978-966-285-067-3
1284738
   Регіон - 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – 292, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-285-259-2
1284739
   Регіон - 2015: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 16-17 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т геології, географії, рекреації і туризму [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємєць (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – 181, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. в наприкінці ст. – ISBN 978-966-285-2004
1284740
   Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – 346, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-285-361-2
1284741
   Регіон - 2016: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 14-15 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т геології, географії, рекреації і туризму [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – 218, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-300-1
1284742
   Регіон - 2017: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19-20 верес. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – 214, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-435-0
1284743
   Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – 286, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-399-5
1284744
   Регіон - 2018: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8-9 листоп. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова), М.О. Барановський, П. Беднар та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – 372, [1] с. : іл., табл. – Статті англ., укр., рос. – Бібліогр. в кінці статей. – ISBN 978-966-285-535-7
1284745
   Регіон - 2018: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (3-4 квіт. 2018 р., м. Харків) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – 199, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-482-4
1284746
   Регіон - 2019 : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 16-17 жовт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова ) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – 275, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-599-9
1284747
   Регіон - 2020: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (8-9 жовтня 2020 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова), П. Беднар, Н. Елізбарашвілі та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. – 213, [1] с. : іл., табл. – Статті англ., укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-669-9
1284748
   Регіон - 2021: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 жовт. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємец (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. – 167, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-725-2
1284749
  Світлична Д.О. Регіон - цілісна природно - соціально - економічна система // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – С. 142-152 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1284750
   Регіон Балтійського моря : культура, політика, суспільство / Л. Ріден, В. Мацєєвський, М. Мальський, Н. Антонюк, К. та ін. Гернер; [Ларс Ріден та ін. ; наук.] ред. укр. вид.: М. Мальський, Н. Антонюк ; пер. з англ. І. Кріба та ін.]. – Львів : The Baltic University Press, Uppsala, 2005. – 359, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 357-358 та в кінці розд. – ISBN 91-970017-9-1
1284751
   Регіон бандерівський / Я. Заворотний ; вид. Є. Недищук ; голов. ред. Л. Кравцова-Антонюк [та ін.]. – Нововолинськ
№ 1 (11). – 2013. – 40 с.
1284752
  Кулешова К.І. Регіон Близький Схід в сучасених політичних концепціях // Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки : монографія / Є.В. Багацький, О.І. Брусиловська, Є.В. Габер, С.В. Глебов, В.А. та ін. Дубовик. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 72-88. – ISBN 978-617-689-160-4
1284753
  Петюр Р.К. Регіон Близького та Середнього Сходу в зовнішній політиці України : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Петюр Р.К.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1284754
  Петюр Р.К. Регіон Близького та Середнього Сходу в зовнішній політиці України : Дис. ...канд. політ. наук: 23.00.04 - політ. проблеми міжнар. систем та глобального розвитку / Петюр Р.К.; КНУТШ; Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2007. – 264л. – Додатки л. 241264. – Бібліогр.: с.211-240
1284755
  Гетьман А. Регіон в системі адміністративно-територіального устрою України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 103-105
1284756
  Лендєл М.А. Регіон в системі прикордонного співробітництва : монографія / М.А. Лендєл, П.Ю. Студеняк ; МОНУ ; Ужгородський нац. ун-т, Ф-т міжнародних відносин. – Ужгород : Карпати, 2009. – 472 с. : іл., табл. + Додаток: с. 325-457. – Бібліогр.: с. 458-470. – ISBN 978-966-671-222-9
1284757
  Василенко А.П. Регіон Прованс-Альпи-Лазурний Берег як об"єкт туристичного мандрівництва // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 105-109
1284758
  Яценко П Б. Чичкань Регіон Східна Азія: геополітичні особливості // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 187-195. – Бібліогр.: 12 назв.
1284759
   Регіон у системі світогосподарських зв"язків: перспективи та проблеми : матеріали 8 Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і студентів м. Чернівці, 9 квітня 2009 року / МОНУ ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Економ. фак-т ; Буковинський центр економ. освіти та підприємництва ; Студ. наукове економ. тов-во ; [ наук. ред.: Нікіфоров П.О., Лошенюк В.Є. ]. – Чернівці : Рута, 2009. – 187 с.
1284760
  Яремко Л. Регіон як основна ланка протистояння фінансово-економічній кризі : Розпорядження КМУ, 17.06.09 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 6 (272). – С. 36-38. – ISSN 1810-3944
1284761
  Ольшанська О.В. Регіон як просторова соціально-економічна система : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 184-191 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1284762
  Єрмакова О.А. Регіон як самостійний суб"єкт міжнародних економічних відносин : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 169-175. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1284763
  Войтик О.Є. Регіон як цілісна господарська система в державному управлінні // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 77-84
1284764
  Ценклер Н.І. Регіон: поліаспектність змісту поняття // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 92-99. – ISSN 2308-1988
1284765
   Регіон: проблеми стратегічного розвитку / [В.П. Мікловда та ін.] ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Ліра, 2008. – 194, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-192. – ISBN 978-966-2195-34-7
1284766
  Вижва С.А. Регіонаальні аспекти розвитку й відтворення вітчизняної мінерально-сировинної бази та способи їхнього фінансового забезпечення / С.А. Вижва, М.М. Курило, А.В. Балега // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 12-17. – ISSN 1682-721Х
1284767
  Сбруєва А.А. Регіоналізація (європеїзація) як чинник розвитку вищої освіти в Україні // Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти : навч. посібник / А.А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 67-76. – ISBN 978-966-698-309-4
1284768
  Панов А.В. Регіоналізація в Угорській Республіці в 2000 – 2010 роках // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 15-22. – ISSN 2220-1394
1284769
  Шедяков В.Є. Регіоналізація в удосконаленні економічної стратегії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 9 (256). – С. 75-82. – ISSN 2522-1620
1284770
  Резнікова Наталія Володимирівна Регіоналізація валютних криз в умовах економічної глобалізації : Дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Резнікова Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 223л. + Додатки: л.193-223. – Бібліогр.: л.172-192
1284771
  Резнікова Наталія Володимирівна Регіоналізація валютних криз в умовах економічної глобалізації : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Резнікова Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 18 назв
1284772
  Боголіб Т. Регіоналізація вищої освіти в умовах розвитку економіки нового типу // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 161-165.
1284773
  Лагутін В. Регіоналізація вищой освіти в Україні: проблеми і суперечності // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 1. – С.18-25. – ISSN 1682-2366
1284774
  Гладій І. Регіоналізація європейського простору і економічне зростання України / І. Гладій, М. Майброда // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 40-52. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1684-9949
1284775
  Куян І.А. Регіоналізація і проблема забезпечення державного суверенітету // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 120-126. – ISSN 1563-3349
1284776
  Бабінова О.О. Регіоналізація країн Західної Європи: досвід становлення // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 4 (21). – С. 161-165
1284777
  Олійник Я.Б. Регіоналізація продовольчої політики України в контексті сталого розвитку // Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: стан і перспективи вирішення.
1284778
  Мкртчян О.С. Регіоналізація річного режиму атмосферних опадів Західної частини України методом кластерного аналізу / О.С. Мкртчян, П.М. Шубер // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 187-194. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0868-6939
1284779
  Кокорєв О.В. Регіоналізація соціально-політичної та культурно-історичної спільності Балтійського регіону // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 142-147. – ISSN 2519-2949
1284780
  Слабоус-Лущенко Регіоналізація та її роль у сучасній системі міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 116-122


  У даній статті досліджено проблему європейської регіоналізації, її типи, причини та наслідки. Розглянуто історичні етапи розвитку регіоналізації в Європі та охарактеризовано її сучасні форми.
1284781
  Семенович А. Регіоналізація Чеської Республіки в умовах підготовки до вступу у Європейський Союз // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 34-40. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 26). – ISSN 2078-4333
1284782
  Їж М.М. Регіоналізація як європеїзація у країнах Східної Європи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 401-411
1284783
  Колінко Я. Регіоналізація як принцип побудови територіальної організації публічної влади в країнах Європи // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 1. – C. 18-22
1284784
  Курілов Ю.Ю. Регіоналізація, децентралізація та адміністративна реформа в Європі: теоретико-методологічний аспект // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Антонова О., Абельсеітова С. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 11/12. – С. 72-84. – ISSN 2311-6420
1284785
  Кучерук Т.Г. Регіоналізація: об"єктивні та суб"єктивні чинники розвитку // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 403-408. – (Право. Економіка. Управління)
1284786
  Сусак В. Регіоналізм в контексті множинної модерності сьогочасного українського суспільства (постановка проблеми) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-49. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано пізнавальні перспективи застосування теорії множинних модерностей Ш. Айзенштадта для вивчення ґенези та прояву регіоналізму в сучасній Україні. На підставі численних емпіричних досліджень сформульовано базові онтологічні припущення ...
1284787
  Ващинська І.І. Регіоналізм в Україні: переосмислення крізь призму соціальних ідентичностей та групових лояльностей // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (67). – С. 9-18. – ISSN 1681-116Х
1284788
  Рафальський О. Регіоналізм в Україні: проблеми і перспективи // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 22-28
1284789
  Олійник Я.Б. Регіоналізм і регіони / Я.Б. Олійник, Т.В. Нич // Регіон - 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – C. 26-28. – ISBN 978-966-285-259-2
1284790
  Осельська О.С. Регіоналізм та метарегіоналізм: методологічні аспекти дослідження // Нова парадигма : журнал наукових праць : філософія, соціологія, політологія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна, В.П. Бех [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 60. – С. 161-168
1284791
  Таран С. Регіоналізм та політична стабільність в Україні // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 3 (33). – С. 76-80
1284792
  Василькова С.А. Регіоналізм та регіоналізація: поняття, дефінітивне визначення та співвідношення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 110-114
1284793
  Лущак В. Регіоналізм та сепаратизм в Україні: перші роки незалежності // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 11/12, листопад - грудень. – С. 21-24
1284794
  Калитчак Р.Г. Регіоналізм у європейських інтеграційних процесах / Роман Калитчак. – Київ : Знання, 2007. – 303 с. – ISBN 966-346-305-8
1284795
  Губар Н. Регіоналізм як альтернатива глобалізації (порівняльний аналіз конкурентних стратегій американських та японських ТНК) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 215-219. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Розглянуто концепцію регіоналізації як провідної альтернативи конкурентоздатності для компаній, в яких практика прийняття рішень ґрунтується на автономії дочірніх компаній. Порівняльний аналіз ТНК США та Японії надає можливість проаналізувати переваги ...
1284796
  Булкот О. Регіоналізм як визначальний вектор зародження валютного поліцентризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 36-39. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто регіональні тенденції валютної інтеграції, досліджено їх вплив на зміну структури світової валютної системи, надано пропозиції щодо методів регулювання валютних відносин в світі, що склались під впливом зазначених процесів. The regional ...
1284797
  Ганус С.О. Регіоналізм як епістема німецької історіографії кінця XVIII - першої половини XIX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 187-197. – (Історія ; Вип. 24)
1284798
  Ганус С. Регіоналізм як епістемологічний підхід у німецькій історіографії кінця XVIII - I половини XIX ст. // Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / Волинська історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 111-114. – ISBN 978-966-485-023-7
1284799
  Шляхтун П.П. Регіоналізм як форма децентралізації влади // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 138-140
1284800
  Дегтярьова Ія Регіоналізм як чинник децентралізації влади // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 3 (3). – С. 43-50
1284801
  Макаров Г.В. Регіоналізм як чинник політичного процесу у сучасному українському суспільстві : Дис.... канд. політичних наук. Спец. 23.00.02- Політичні інститути та процеси / Макаров Г.В., МОНУ, КНУТШ. – Київ, 2004. – 208л. – Бібліогр.:л. 189- 208
1284802
  Макаров Гліб Валерійович Регіоналізм як чинник політичного прцесу у сучасному українському суспільстві : Автореф. дис. ... канд. політичних наук:23.00.02 / Макаров Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
1284803
  Сівков І.В. Регіоналізми в арабській термінології сімейного права країн Арабського Магрибу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філологія ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (64). – С. 150-154


  У статті розглядаються питання функціонування масиву регіоналізмів у арабській термінології сімейного права країн Арабського Магрибу. Визначаються причини явища регіональної диференціації термінології сімейного права, встановлюються межі локальної ...
1284804
  Батрак М.Г. Регіоналістика в контексті сучасного українського мистецтвознавства // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 29-35. – ISSN 2225-7586
1284805
  Студєнніков І. Регіоналістика і регіонознавство : проблеми методології та категоріального апарату // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 67-78. – ISBN 978-966-02-4344-6
1284806
  Топчієв О.Г. Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики : навч. посібник для студентів геогр. та екон. спеціальностей ВНЗ / О.Г. Топчієв, Д.С. Мальчикова, В.В. Яворська ; М-во освіти і науки України. – Херсон : Олді-плюс, 2015. – 370, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 366-370. – ISBN 978-966-289-068-6
1284807
  Маслиган О.О. Регіоналістична модель управління розвитком кластерів туризму і рекреації / О.О. Маслиган, Г.В. Машіка // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, травень. – С. 43-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1284808
  Шемет Т.С. Регіональна валютна інтеграція як фактор реформування світових фінансів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 203-207
1284809
  Багров Микола Васильович Регіональна геополітика (на прикладі Криму) : Автореф. дис. ... докт. географ. наук: 11.00.02 / Багров М.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 27 с.
1284810
  Галушка З.І. Регіональна диференціація доходів населення як показник соціальної безпеки суспільства // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 4 (54). – С. 145-151. – ISSN 1562-0905
1284811
  Горобець О.В. Регіональна диференціація показників відтворення населення АР Крим за допомогою кластерного аналізу та на підставі багатовимірної середньої // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 50-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1284812
  Сундук А.М. Регіональна диференціація як загроза розвитку національної економіки // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 137-143
1284813
   Регіональна економіка. – Львів. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 1999
1284814
   Регіональна економіка. – Львів. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 1999
1284815
   Регіональна економіка. – Львів. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 1999
1284816
   Регіональна економіка : науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2000
1284817
   Регіональна економіка : науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2000
1284818
   Регіональна економіка : науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2000
1284819
   Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2002
1284820
   Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2002
1284821
   Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2002
1284822
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2003
1284823
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2003
1284824
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2004. – резюме рос., англ. мовами
1284825
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2004. – резюме рос., англ. мовами
1284826
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2004. – резюме рос., англ. мовами
1284827
  Коваль Я.В. Регіональна економіка : Навчальний посібник / Я.В. Коваль, І.Я. Антоненко; МОНУ; НАНУ; НАУ. – Київ : Професіонал, 2005. – 272с. – ISBN 966-370-000-9
1284828
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
1284829
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
1284830
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
1284831
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 4. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
1284832
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
1284833
   Регіональна економіка : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, О.Ю. Кононенко, А.Л. та інш. Мельничук; Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, О.Ю. Кононенко, А.Л. Мельничук, В.Ф. Пасько; За ред. Я.Б. Олійника. – Київ : Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2007. – 444 с. – ISBN 966-373-183-4; 966-8721-37-3
1284834
   Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
1284835
   Регіональна економіка : навчальний посібник / Олійник Я.Б. [ та ін. ] ; Мін-во освіти і науки України ; за ред. Я.Б.Олійника. – 2-е вид., змінене і доп. – Київ : Фурса С.Я., 2008. – 444с. – ISBN 978-966-373-422-4
1284836
  Жук М.В. Регіональна економіка : підручник / М.В. Жук. – Київ : Академія, 2008. – 416с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-261-7


  Розкрито сутність , предмет і об"єкт регіональної економіки як навчальної дисципліни, специфіку розвитку її теорії і методології дослідження, особливості управління регіональним розвитком
1284837
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
1284838
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
1284839
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1. – 2009. – резюме рос., англ. мовами
1284840
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2(52). – 2009. – резюме рос., англ. мовами
1284841
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3. – 2009. – резюме рос., англ. мовами
1284842
   Регіональна економіка : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Голіков А.П. [та ін.] ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 316 с. – ISBN 978-966-623-643-5
1284843
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 1 (55). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
1284844
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2 (56). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
1284845
  Лишиленко В.І. Регіональна економіка : підручник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Лишиленко. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 384 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-364-893-4
1284846
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3 (61). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1284847
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 2 (68). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1284848
   Регіональна економіка = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
№ 3 (65). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1284849
   Регіональна економіка та природокористування : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / [А.П. Голіков, О.Г. Дейнека, Л.О. Позднякова, П.О. Черномаз] ; за ред. А.П. Голікова. – 2-е вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 351, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-364-964-1
1284850
  Сєрікова Т.М. Регіональна економіка у схемах і таблицях : навчально-практичний посібник / Сєрікова Т.М., Гіковата Н.К., Шумська Г.М. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 176 с. – Бібліогр.: с. 166-173. – ISBN 978-966-676-399-3
1284851
   Регіональна економіка. Модуль 2. Екологія : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни : навч. посібний для студентів вищих навч. закладів / Державний вищий навч. заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України" ; [ уклад. : Б.А. Дадашев, В.В. Обливанцов, В.П. Гордієнко ]. – Суми : УАБС НБУ, 2008. – 102 с. – ISBN 978-966-8958-31-1


  Розкрито сутність , предмет і об"єкт регіональної економіки як навчальної дисципліни, специфіку розвитку її теорії і методології дослідження, особливості управління регіональним розвитком
1284852
   Регіональна економіка. Модуль 2. Екологія : курс лекцій : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Державний вищий навч. заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України" ; [ уклад. : Б.А. Дадашев, В.В. Обливанцов, В.П. Гордієнко ]. – Суми : УАБС НБУ, 2008. – 124 с. – ISBN 978-966-8958-32-8


  Розкрито сутність , предмет і об"єкт регіональної економіки як навчальної дисципліни, специфіку розвитку її теорії і методології дослідження, особливості управління регіональним розвитком
1284853
  Джабратлов І. Регіональна економічна політика Азербайджану та Нахчиван // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т.10 (№ 4). – С. 384-393. – ISSN 1684-906Х
1284854
  Панікар Герман Юрійович Регіональна економічна політика залучення прямих іноземних інвестицій в країнах СНД : Дис... канд. економічних наук: 08.02.03. / Панікар Герман Юрійович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 288 л. + Додатки: л. 237-288. – Бібліогр.: л. 212-236
1284855
  Панікар Герман Юрійович Регіональна економічна політика залучення прямих іноземних інвестицій в країнах СНД : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Панікар Г.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1284856
  Міхеєва Оксана Регіональна ідентичність і політичний вибір ( на прикладі Донецька ) // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 108-115. – ISBN 978-966-8603-36-5
1284857
  Нагорна Л.П. Регіональна ідентичність: український контекст / ЛарисаНагорна ; НАНУ, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2008. – 405с. – ISBN 978-966-02-5022-2
1284858
  Яремко Л. Регіональна інноваційна система // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 3. – С. 103-112. – ISSN 1562-0905
1284859
  Братюк В.П. Регіональна інноваційна система в контексті конкурентоспроможного розвитку туристичного бізнесу // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2009. – № 7 (2). – С. 136-144
1284860
   Регіональна історія України : збірник наукових статей. – Київ. – ISBN 978-966-02-4344-6
Вип. 1. – 2007
1284861
   Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ. – ISBN 978-966-02-4741-3
Вип. 2. – 2008
1284862
  Вітман К.М. Регіональна мова: від етимології до практики мовної політики // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 489-495. – ISSN 1563-3349
1284863
  Сорочан Т. Регіональна післядипломна педагогічна освіта : пошук нових стратегій і моделей розвитку // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2008. – № 2 (13). – С. 11-15.
1284864
  Тарангул Л.Л. Регіональна податкова політика: зміст і особливості її реалізації // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 9-13
1284865
  Агарков І. Регіональна поліграфія: стагнація не може тривати вічно / І. Агарков, Ф. Мартинюк // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 4. – С.22-24


  Робота регіональних друкарень України
1284866
  Красівський О. Регіональна політика в Україні в умовах глобалізаційних процесів // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 2 (52) березень - квітень. – С. 148-167
1284867
  Пістун М. Регіональна політика в Україні: соціально-економічний аспект / М. Пістун, Я. Олійник // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2000. – № 25 : лютий - квітень. – С. 3-15. – ISBN 966-95274-0
1284868
  Долішній М.І. Регіональна політика на рубежі 20-21 століть: нові пріоритети / М.І. Долішній; НАНУ; Ін-т регіональних досліджень. – Київ : Наукова думка, 2006. – 512с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 966-00-0586-5
1284869
  Герасимчук Зоряна Вікторівна Регіональна політика фінансового забезпечення сталого розвитку / Герасимчук Зоряна Вікторівна, Вахович Ірина Михайлівна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 59-72. – ISSN 1562-0905


  Надано теоретико-методологічне обгрунтування сутності та значення регіональної політики фінансового забезпечення сталого розвитку. Визначено типи такої політики та сформовано механізми її реалізації.
1284870
  Котковський В.Р. Регіональна політика як інструмент формування економічної безпеки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 115-121. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1284871
  Бабінова Олена Регіональна політика як предмет науково-теоретичного аналізу // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 143-149.
1284872
  Побєда Н.О. Регіональна політики та етнополітичні відносини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 19-27. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Розглядаються сучасні соціально-економічні та етнополітичні процеси розвитку Південного регіону України.
1284873
  Карась М.А. Регіональна преса в демократичному суспільстві (на прикладі періодики США)) : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.08 / Карась М. А.; КУ ім. Шевченка. – К., 1999. – 16л.
1284874
  Черепуха Л.О. Регіональна система бібліотечно-бібліографічного забезпечення вчителів історії (80-90-ті роки). : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.08 / Черепуха Л.О.; НАН України. ЦНБ ім. В.І.Вернадського. – К., 1996. – 25л.
1284875
  Соловйов Ю. Регіональна система освіти: стратегія інноваційного розвитку // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 7 (991). – С. 15-20. – ISSN 0131-6788


  У статті розглядається стан освітньої галузі в Донецькій області. Визначено пріоритети і завдання розвитку освіти в регіоні. Аналізуються статистичні дані, що характеризують діяльність освітніх закладів Донеччини.
1284876
  Наумік К.Г. Регіональна соціально-економічна політика. Статистичні методи в державному управлінні : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Наумік К.Г., Коваль Т.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 147 с. : табл. – Бібліогр.: с. 143-144. – ISBN 978-966-676-516-4
1284877
  Іляшенко А.Х. Регіональна територіальна організація продовольчого комплексу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 101-106. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1284878
  Бейдик О.О. Регіональна унікальність рекреаційно-туристських ресурсів України // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 121-127. – ISBN 966-7650-87-1
1284879
  Софіщенко І. Регіональна фінансова взаємодія та процеси капіталізації національного фінансового ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 20-24. – (Економіка ; вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Досліджено розвиток національного фінансового ринку за умов регіональної фінансової інтеграції, ефекти у сфері його капіталізації, визначені перспективні напрями регіональної взаємодії з метою забезпечення фінансової конвергенції. The empіrіc analysіs ...
1284880
  Поп С.С. Регіональне використання природно-ресурсного потенціалу Закарпаття в контексті збалансованого розвитку // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 322-325
1284881
  Пашкевич М.С. Регіональне вирівнювання в Україні в контексті сталого та інноваційного розвитку // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (37). – С. 60-66. – ISSN 2074-5354


  Розглянуто проблему подолання диспропорцій у соціально-економічному розвитку територій.
1284882
  Кошак О.М. Регіональне радіомовлення України: проблематика розвитку : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Кошак О.М. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 217 л. – Бібліогр.: л. 184-217
1284883
  Васильченко Г.В. Регіональне розміщення продуктивних сил та розвиток національної економіки / Г.В. Васильченко, С.М. Васильченко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С. 225-228
1284884
   Регіональне розселення в Україні: стан і прогноз / А.І. Доценко, В.Т. Зінич, О.Т. Великохатько, В.Л. Танцюра, Т.Г. Кравцова; Доценко А.І., Зінич В.Т., Великохатько О.Т., Танцюра В.Л., Кравцова Т.Г.; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України; за ред. Б.М. Данилишина. – Київ : РВПС України НАНУ, 2007. – 376с. – ISBN 978-966-651-467-0
1284885
  Добідовська Я. Регіональне співробітництво щодо лібералізації угод про повітряне сполучення // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 25-33. – ISSN 1814-3385


  Стаття присвячена правовому аналізу існуючих регіональних та субрегіональних угод про повітряне сполучення. У статті надано юридичну характеристику змісту зазначених угод. Всі ці угоди містять елементи лібералізації, яка відбувається зараз у ...
1284886
  Прушківський В.Г. Регіональне стратегічне управління розвитком промисловості регіону : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 39-41. – Бібліогр.: 5 назв
1284887
  Кухарська Н. Регіональне стратегування - основа формування стратегії розвитку регіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 63-65 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1284888
  Люта Н.Г. Регіональне та середньомасштабне еколого-геохімічне картування та картографування в Україні: основні проблеми та шляхи їх подолання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 77-79. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Підвищення якості еколого-геохімічного картування і картографування потребує удосконалення їх методичного забез-печення. Запропоновано шляхи вдосконалення методичного забезпечення, в першу чергу у частині критеріїв оцінки еколо-го-геохімічного стану ...
1284889
  Базюк Л. Регіональне телебачення у трактуванні електронних та друкованих ЗМІ. // Теле- та радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 8. – С. 39-46.
1284890
  Субота Є.В. Регіональне телебачення як засіб формування стереотипів масової культури // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 206-214
1284891
  Шевчук Ірина Львівна Регіональне управління підприємствами роздрібної торгівлі : Автореф. дис. ... канд. наук з державного управління: 25.00.02 / Шевчук І.Л.; НАДУ при президентові України; ХРІДУ. – Харків, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1284892
  Дудник І.М. Регіональний агропродовольчий ринок Полтавщини : (суспільно-географічне дослідження) / І.М. Дудник, С.І. Лавриненко, М.М. Логвин; Міжнародний науково-технічний ун-т ім. акад. Ю. Бугая; Полтавський ін-т бізнесу; за ред. проф. Дудника І.М. – Київ : Обрії, 2007. – 162с. – ISBN 966-95774-0-5
1284893
  Гладунов О. Регіональний аспект інноваційної діяльності // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 1. – С. 40-43 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1606-3732
1284894
  Віннікова О. Регіональний аспект податкового стимулювання раціонального енергоспоживання // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 65-71. – (Економічні науки ; Вип. 3). – ISSN 1993-0240
1284895
  Шаповал П. Регіональний вимір державного управління в умовах інтеграції України в ЄС // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.219-223. – ISBN 966-73-53-51-Х
1284896
  Кіш Єва Регіональний вимір зовнішньої політики України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 105-109. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядається процес формування та реалізації політики України щодо країн регіону Центральної Європи. Досліджуються основні цілі та засоби політики України стосовно до регіону та їхня еволюція. Визначено головні складові політики України ...
1284897
  Реутов В.Є. Регіональний вимір структурних зрушень в економіці України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 172-178. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1284898
  Татаренко Т.М. Регіональний вимір сучасного політичного розвитку України : автореф. дис. ... д-ра політ. наук: спец. 23.00.02 - політ. ін-ти та процеси / Тетяна Михайлівна Татаренко; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2007. – 39с. – бібліогр.: 30 назв
1284899
  Ободовський Олександр Григорович Регіональний гідролого-екологічний аналіз руслових процесів : Автореф. дис. ... д-ра геогр. наук: 11.00.07 / Ободовський О.Г.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 33 с.
1284900
  Капустіна Н. Регіональний дослідницький проект "Харків – територія читання молоді": підґрунтя формування регіональної програми молодіжного читання / Н. Капустіна, Ю. Ходарєва // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 1 (47). – С. 18-21
1284901
  Линник С. Регіональний екологічний моніторинг як інструмент підвищення ефективності державного регулювання природокористування на регіональному рівні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 220-225. – бібліогр. на 18 пунктів
1284902
  Макарова О.В. Регіональний індекс людського розвитку: причини та напрями вдосконалення методики розрахунку / О.В. Макарова, О.М. Гладун // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1 (56). – С. 10-15
1284903
  Магда Є.В. Регіональний конфлікт на Близькому Сході у глобальному контексті : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Магда Є.В.; НАН України; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1284904
  Король Олександр Дмитрович Регіональний менеджмент в туризмі (соціальні та економіко-географічні аспекти) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Король О.Д.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 19 с.
1284905
  Левицький В.А. Регіональний міф як ознака травестії: від нової української літератури до новітньої // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 15-21
1284906
  Керецман В.Ю. Регіональний моніторинг як інформаційно-аналітична база державного регулювання розвитку регіонів : державне управління // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 23-26. – Бібліогр.: 29 назв
1284907
   Регіональний портрет України. – Київ : УНЦПД, 2003. – 336с. – ISBN 966-8136-11-X
1284908
  Мельник Л.В. Регіональний продовольчий ринок Хмельницької області : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Мельник Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 190 л. + Додатки : л. 174-190. – Бібліогр.: л. 152-173
1284909
  Семенов В. Регіональний рекреаційний кластер у контексті структурної перебудови економіки регіону / В. Семенов, В. Мозгальова, І. Давиденко // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 3. – С. 78-89. – ISSN 1562-0905
1284910
  Петрук Є.В. Регіональний розвиток житлово-комунального господарства України: суспільно-географічне досліждення : дис. ... канд. геог. наук : 11.00.02 / Петрук Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 174 л. + Додатки: л. 137-154. – Бібліогр.: л. 155-174
1284911
  Нагірна В.П. Регіональний розвиток України у контесті Європейської інтеграції (суспільно-географічний вимір) // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 24-32 : Карта, таб. – Бібліогр. 15 назв. – ISSN 1561-4980
1284912
  Чернов С.І. Регіональний розвиток як об"єкт державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 98-100
1284913
  Розумюк В. Регіональний розкол України : реальність міфу // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 221-229. – ISBN 978-966-02-5496-1
1284914
  Рудов Олександр Регіональний стратегічний розвиток та його вплив на звичайну діяльність підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 22-23. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті на основі аналізу капітальних інвестицій у фактичних цінах розглянуто регіональний стратегічний розвиток підприємств, розглянуті інвестиційні та інші цілі, впровадження яких буде сприяти збільшенню фінансових результатів від звичайної ...
1284915
  Грицяк І. Регіональний та місцевий рівні управління в Європейському Союзі // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 3. – С. 120-127.
1284916
  Прутник Е. Регіональний фондовий ринок та інвестування економіки Донецької області / Е. Прутник, Ю. Ретинський, М. Назарчук // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 13-18 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 0131-775Х
1284917
   Регіональні (міські) програми запобігання злочинності: досвід емпіричного дослідження / В.В. Голіна, С.Ю. Лукашевич, М.Г. Колодяжний, В.В. Кулікова // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 66-79
1284918
  Делас У.С. Регіональні аспект регулювання ринку робочої сили // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64-67. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто деякі аспекти регіонального регулювання ринку робочої сили, що дозволяють сприяти більш ефективному економічному розвитку та сталому соціально-політичному стану в країні.
1284919
  Омельчук В.О. Регіональні аспекти доступності житла в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 108-111 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1284920
  Суперсон В.І. Регіональні аспекти забезпечення продовольчої безпеки України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 52-58
1284921
  Спаський Г.В. Регіональні аспекти інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств Закарпаття : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 14-15 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1284922
  Пащук Л. Регіональні аспекти міжнародної донорської та технічної допомоги Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 47-49. – (Економіка ; вип. 72). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано донорську та технічну допомогу, що надається Україні міжнародними організаціями, порівняно діяльність донорів у різних регіонах України. Виявлено тенденції розвитку діяльності донорів у регіонах та причини нерівномірності розподілу ...
1284923
  Гречанінов В. Регіональні аспекти реалізації зовнішньополітичного курсу України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 36-39.
1284924
   Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-. – ISBN 966-654-100-9
Вип. 7. – 2002
1284925
   Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-. – ISBN 966-654-086-7
Вип. 8. – 2003
1284926
   Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-. – ISBN 978-966-654-195-9
Вип. 11. – 2006. – з 2007р. назва "Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України"
1284927
  Фаріон І. Регіональні аспекти розвитку інноваційної інфраструктури / І. Фаріон, Л. Савчук // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 375-379. – ISSN 1993-0259
1284928
  Ільяшенко В. Регіональні аспекти розвитку продовольчого ринку держави // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 2. – С. 130-137.
1284929
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 12. – 2007. – до 2007р. назва "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1284930
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 13. – 2008. – резюме укр., англ. мовами; до 2007р. назва "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1284931
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 14. – 2009. – резюме укр., англ. мовами; до 2007р. назва "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1284932
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 15. – 2010. – резюме укр., англ. мовами; до 2007р. назва "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1284933
   Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
Вип. 17. – 2012. – резюме укр., англ. мовами; до 2007р. назва "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України"
1284934
  Онищенко О. Регіональні аспекти сталого розвитку агропромислових комплексів : Критика і бібліографія / О. Онищенко, В. Юрчишин // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 92-93. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1284935
  Смерічевський С.Ф. Регіональні аспекти управління бюджетними фінансами // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.338-342. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1284936
  Янків М.Д. Регіональні аспекти фінансової підтримки АПК : бюджет // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 92-101 : Табл.
1284937
  Чорноморець О.О. Регіональні банки розвитку: передумови виникнення та головні аспекти діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 81-86. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано економічні та політичні причини утворення регіональних банків розвитку, розглянута їх організаційна та фінансова структура. Розкрито головні аспекти їх діяльності. The objective of the article is to survey the three major regional ...
1284938
   Регіональні відмінності в Україні: позиції експертів // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2006. – № 1. – С. 19-31.
1284939
  Приходько М.М. Регіональні геоекологічні дослідження і раціональне приридокористування : (На прикладі Івано-Франківської області) / М.М.Приходько; Івано-Франківський нац.технічний унів. нафти і газу; За ред. проф. О.М. Адаменка. – Івано-Франківськ, 2006. – 245с. – ISBN 966-96464-2-1
1284940
  Рева Л. Регіональні джерела літературної біографіки (на прикладі Великої Волині - Житомирщини) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 306-320. – ISSN 2222-5250
1284941
  Домбровська Л.В. Регіональні диспропорції у розвитку ринку платіжних карток в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 1 (63). – С. 132-137. – ISSN 1562-0905
1284942
  Садова У. Регіональні дослідження рівня життя населення: соціальний портрет / У. Садова, Л. Семів, О. Риндзак // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 4. – С. 91-100. – ISSN 1562-0905
1284943
   Регіональні екологічні мережі України та роль громадськості в їх впровадженні : матеріали Всеукраїнського семінару-практикуму. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2004. – 96с. – ISBN 966-96017-5-4
1284944
  Біленко В.А. Регіональні еліти у системі взаємовідносин між центром і регіонами // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 70 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 118-126
1284945
  Трофимова В.В. Регіональні інноваційні комплекси в глобальній економіці : монографія / Трофимова Вікторія Валеріївна ; Кримський ін-т бізнесу ; Центр розвитку освіти, науки та інновацій. – Сімферополь : ВіТроПрінт, 2009. – 260 с. – ISBN 978-966-2364-04-0
1284946
  Чужиков В.І. Регіональні інтеграційні стратегії постсоціалістичних країн Європи : Монографія / В.І. Чужиков; КНЕУ. – Київ : ТОВ "Кадри", 2003. – 297с. – ISBN 966-7958-20-5
1284947
  Сивак Т.В. Регіональні інтереси в системі державного управління України: принципи легітимації та модель реалізації : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.01 / Сивак Тетяна Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Одеський регіон. ін-т держ. управління. – Одеса, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1284948
  Толстов С.В. Регіональні конфлікти 80-х років: позиція Великобританії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 110-116. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Розглядаються мотиви британської політики стосовно основних регіональних конфліктів у 80-ті роки, а також еволюція підходу М. Тетчер до проблем їх політичного врегулювання. Автор порівнює новітні концепції вирішення проблеми Ольстера з британським ...
1284949
  Дашковська О. Регіональні механізми захисту прав жінок: порівняльно-правовий аналіз // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.139-147
1284950
  Черноіванова О. Регіональні монетарні союзи як основа глобальної фінансової архітектури / О. Черноіванова, О. Лаушкін // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 137-140. – ISSN 1818-2682
1284951
  Подкур Р. Регіональні особливості "Великого терору" 1937 - 1938 рр. на західному кордоні СРСР - УРСР (на матеріалах Поділля) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (78). – С. 75-84
1284952
  Маруняк Є. Регіональні особливості глобалізаційних процесів // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 21-33. – ISSN 0372-6436
1284953
  Ляпін Д.В. Регіональні особливості державного управління розвитком малого підприємництва // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (14). – С.34-40
1284954
  Бакушевич І. Регіональні особливості діяльності інтегрованих корпоративних структур / І. Бакушевич, О. Сороківська // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 34-41. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISSN 1562-0905
1284955
  Рисін Віталій Васильович Регіональні особливості довгострокового банківського кредитування (на прикладі Львівської області) / Рисін Віталій Васильович, Рисін Марія Віталіївна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 159-167. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Охарактеризовано структуру банківського сектора Львівської області, здійснено оцінку обсягів і динаміки довгострокових кредитів, наданих банками, та процентних ставок за ними у 2000-2007рр., визначено основні тенденції розвитку довгострокового ...
1284956
  Зварич І. Регіональні особливості етнополітичних процесів у контексті електоральних настроїв українського суспільства // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 41-47
1284957
  Макаренко П.О. Регіональні особливості збуту автомобілів концерну peugeot в Україні // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 159-164. – ISBN 966-7650-87-1
1284958
  Якименко Ю. Регіональні особливості ідейно-політичних орієнтацій громадян України в контексті виборчої кампанії-2006 / Ю. Якименко, О. Литвиненко // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2006. – № 1. – С. 2-18.
1284959
  Іртищева І.О. Регіональні особливості інноваційних процесів в агропродовольчій сфері українського Причорномор"я / Іртищева І.О. ; Рада по вивченню продуктивних сил України ; НАНУ. – Київ : РВПС України НАНУ, 2009. – 60 с. – ISBN 978-966-96870-98
1284960
  Кравченко П. Регіональні особливості інтеграції вітчизняного культурно-історичного досвіду в систему державобудівничих цінностей // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С.66-79. – ISBN 966-7653-05-3
1284961
  Латиш І.В. Регіональні особливості людського розвитку в Україні (на прикладі демографічних процесів) // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 65-71. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 966-7293-90-4
1284962
  Ковальчук С.Я. Регіональні особливості попередження впливу дії кризових явищ на розвиток аграрних відносин // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 151-155
1284963
  Барановський М.О. Регіональні особливості розвитку аграрного сектору як чинник депресивності сільських територій // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 152-160. – Бібліогр.: 8 назв
1284964
  Волошин О.Р. Регіональні особливості розвитку людського потенціалу, зайнятості та соціального захисту населення // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.12. – С. 359-364. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1284965
  Шевцова Г.З. Регіональні особливості розвитку соціального партнерства / Г.З. Шевцова, О.О. Хандій // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С.59-64
1284966
  Талавиря М.П. Регіональні особливості розміщення та міграції сільського населення в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 3, ч. 2. – С. 122-126. – ISBN 966-614-021-7
1284967
  Старостенко Г.Г. Регіональні особливості у відтворенні населення України за міжпереписний період (1979-1989 рр.) // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 40-45. – ISBN 0868-6965
1284968
  Кондра О. Регіональні особливості формування і розвитку споживчого ринку України // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 21-27
1284969
  Семенютіна Т.В. Регіональні особливості формування та використання трудового потенціалу // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 228-233
1284970
  Міняйло О.І. Регіональні особливості формування та розвитку державних фінансів в Україні / О.І. Міняйло, В.О. Романишин, Ю.А. Швед // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 58-65
1284971
  Пістун М.Д. Регіональні особливості функціонування в Україні селянських (фермерських) господарств / М.Д. Пістун, Я.Б. Олійник, В.О. Гуцал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 5-7 : Табл. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано територіальну диференціацію функціонування фермерських господарств в Україні.
1284972
  Байтала В.Д. Регіональні особливсості прояву сучасного стану лісів України / В.Д. Байтала, В.Г. Дубін // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 89-98 : Табл., мал. – Бібліогр. 20 назв. – ISSN 1561-4980
1284973
   Регіональні перспективи : науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 2/3. – 2000
1284974
   Регіональні перспективи : науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 4. – 2000
1284975
   Регіональні перспективи : науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 5. – 2000
1284976
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 6. – 2002
1284977
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 1. – 2003
1284978
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 2/3. – 2003
1284979
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 4/5. – 2003
1284980
   Регіональні перспективи : Науково-практичний журнал. – Кременчук, 1997-
№ 9/10. – 2003
1284981
   Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: сучасний стан і перспективи вирішення : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (Київ, 18-19 березня 2002 року). – Київ : Стафед-2, 2002. – 194 с.
1284982
  Кошіль А. Регіональні проблеми розвитку сакрального туризму // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 16-20
1284983
   Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : збірник наукових праць. – Херсон : Вишемирський, 2007. – 360 с. – ISBN 966-8912-05-5
1284984
   Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : збірник наукових праць / МОНУ ; Херсон. держ. ун-т; Ін-т природознавства, Каф-ра соціально-екон. геогр. ; Херсон. відділ укр. геогр. т-ва ; [ред. кол.: Топчієв О.Г., Олійник Я.Б. та ін.]. – Херсон : Вишемирський, 2009. – 488 с. – ISBN 966-8912-05-5
1284985
   Регіональні проекції державної політики : Збірник наукових праць Кримського філіалу НІСД. – Сімферополь. – ISBN 966-572-457-6
Т. 1. – 2003
1284986
   Регіональні проекції державної політики : Збірник наукових праць Кримського філіалу НІСД. – Сімферополь. – ISBN 966-572-457-6
Т. 2. – 2003
1284987
  Монахов С.Т. Регіональні реалії земельної реформи // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 2. – С. 56-60
1284988
  Гулич О. Регіональні рекреаційно-туристичні комплекси: проблеми і перспективи розвитку : регіональні перспективи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 41-43 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1810-3944
1284989
  Приймак В.І. Регіональні ринки праці України: трансформація та механізми регулювання / МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка; Василь Приймак. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 256с. – ISBN 966-613-283-4
1284990
  Шаповаленко М. Регіональні розбіжності у процесі демократизації українського суспільства // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 97-103.
1284991
  Джаман Василь Олексійович Регіональні системи розселення: демогеографічний аналіз (на прикладі Західного регіону України) : Автореф. дис. ... доктора географ. наук: 11.00.02 / Джаман В.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 32с. – Бібліогр.: 25 назв.
1284992
  Джаман В.О. Регіональні системи розселення: демогеографічні аспекти / В.О. Джаман; МОНУ; КНУТШ. – Чернівці : Рута, 2003. – 392с. – ISBN 966-568-598-8
1284993
  Присяжннюк О.С. Регіональні стратегії формування мультикультурного суспільства: конфліктогенність і суперечності європейськї політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 264-269


  У статті розглядаються досягнення та перспективи європейських зусиль в проведенні ефективного діалогу між культурами як інструменту для запобігання та вирішення конфліктів шляхом утвердження поваги до прав людини, демократії та верховенства закону. Ці ...
1284994
   Регіональні суспільні системи : монографія. – Львів, 2007. – 496с. – (Проблеми регіонального розвитку). – ISBN 978-966-02-4252-4 (серія); 978-966-02-4517-4
1284995
  Стройко Т. Регіональні тенденції розвитку виробництва овочів / Т. Стройко, І. Лесік // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 37-39 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
1284996
  Галиця І. Регіональні фінансові мережі як фактор активізації інвестиційно-інноваційних процесів в Україні / І. Галиця, О. Іваницька // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 3 (105). – С. 81-88 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
1284997
  Юрків Н.Я. Регіональні чинники фінансової безпеки реального сектору економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерство фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 12 (193). – С. 99-110 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1284998
  Дудник І.М. Регіонально-економічна підготовка фахівця: географічний підхід // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 96-102. – ISBN 966-79-75-57-7
1284999
  Гончаренко Наталія Регіонально-інтеграційне спрямування України: міжнародне економічне співробітництво з державами Євросоюзу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 62-65. – ISSN 1810-3944


  У статті досліджено розвиток міжнародної економічної співпраці України з державами Європейського Союзу. Виявлено основні риси компонентної структури зовнішньої торгівлі, представлено результати аналізу зовнішньоторговельних відносин для країн та груп ...
1285000
  Новак В. Регіонально-локальні особливості колядно-новорічної обрядовості Гомельщини (на матеріалі фольклору Добруського і Вєтківського районів) // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 6 (334). – С. 22-31. – ISSN 0130-6936


  У статті розглядаються обряди, звичаї, прикмети, ігровий та пісенний фольклор різдвяно-новорічного календарно-обрядового циклу Гомельщини. На основі польових записів, зроблених автором у селах Добруського й Вєтківського районів Гомельської області, ...
<< На початок(–10)1281128212831284128512861287128812891290(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,