Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1281128212831284128512861287128812891290(+10)В кінець >>
1284001
  Грицик Людмила "Таємне биття серця... в лабіринтах чужої думки" : [рецензія]
1284002
  Грицик Людмила "Таємне биття серця... в лабіринтах чужої думки" : [рецензія]
1284003
  Костюченко О. "Таємний агент Микола Гоголь..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1-2 липня (№ 113/114). – С. 31


  У "Видавництві Старого Лева" побачила світ науково-популярна книга професора Острозької академії Петра Кралюка.
1284004
  Горбієвська О. "Таємниці доріг далеких..." Мандрівки Володимира Івасюка Польщею // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 31 травня - 6 червня (№ 22). – С. 13
1284005
  Сідько Наталія "Таємниці письменницьких шухляд" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 2 (151). – С. 17-19 : Фото
1284006
  Миколюк О. "Таємниці" національних університетів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 6 березня (№ 41). – С. 9


  Центр дослідження суспільства оцінив 110 національних університетів щодо відкритості. Вищі навчальні заклади експерти оцінювали за сімома критеріями: "декларації", "штат", "бюджет", "майно", "машини", "телефон", "закупівлі".
1284007
  Орос Я. "Таємниця Ерделі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 19 жовтня (№ 188). – С. 7


  Альберт Ерделі - один з основоположників закарпатської школи живопису, філософ, поет і письменник.
1284008
  Анудж Дхар "Таємниця Нетаджі" / інтерв"ю взяла Марія Томак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 лютого (№ 33/34). – С. 14-15


  Загадці зникнення Нетаджі (мовою бенгалі — «поважний лідер», це слово часто додають до імені Субхаса Чандра Боса в Індії) присвячено чимало книжок. Одна із найсвіжіших — «Найбільше індійське викриття» («India’s Biggest Cover-Up», Нью-Делі, 2012 р.) ...
1284009
  Курпач М. "Таємниця" Євгена Маланюка : (До проблеми літературного дебюту письменника) // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 241-251. – ISBN 978-966-02-4721-5
1284010
  Бишоп Э. де "Таити-Нуи" : Таити - Сантьяго (6 ноября 1956 - 28 мая 1957) / Э. де Бишоп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 245с. – (Научная фантастика и приключения)
1284011
  Таран Макар Анатолійович "Тайванська проблема" в зовнішній політиці США в 1990-і рр. : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / Таран Макар Анатолійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 210 л. – Бібліогр.: л.178-210
1284012
  Таран Макар Анатолійович "Тайванська проблема" в зовнішній політиці США в 1990-ті роки : Автореф. дис. ... канд. іст. наук :07.00.01 / Таран Макар Анатолійович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
1284013
  Бурмистенко А.Н. "Тайм": бизнес на пропаганде. / А.Н. Бурмистенко. – М., 1977. – 213с.
1284014
  Киселев Г.С. "Тайна прогресса " и возможность истории // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С.3-19. – ISSN 0042-8744
1284015
  Дельта П.С. [Таємниці трясовини / П.С. Дельта. – 8-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 645 с. : іл., 1 к. – Видання новогрецькою мовою
1284016
  Кивгило А.О. Тадж-Махал - перлина архітектурної спадщини Індії // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф. (в рамках Року англійської мови в Україні) : 27-28 квіт. 2016 р. / "Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму", міжнар. наук.-практ. конф. – Біла Церква : Пшонківський О.В., 2016. – С. 130-132. – ISBN 978-617-604-077-4
1284017
   Тадж-Махал. Новеллы соврем. писателей Индии.. – М., 1964. – 108с.
1284018
  Раджабов З.Ш. Таджикский государственный университет им. В.И. Ленина -- детище Великого Октября / З.Ш. Раджабов; АН Тадж.ССР; Ин-т истории. – Душанбе : Дониш, 1967. – 161с.
1284019
  Молчагин Ю. Таджикский государственный университет им. В.И. Ленина / Ю. Молчагин, Е. Турецкий; Мин-во нар. образов Тадж.ССР. – Душанбе : Дониш, 1973. – 66с.
1284020
   Таджикский государственный университет им. В.И.Ленина.. – Душанбе, 1970. – 39с.
1284021
  Мизарбаев А.Я. Таджикский народ в борьбе за восстановление и реконструкцию народного хозяйства / А.Я. Мизарбаев. – Душанбе, 1962. – 176с.
1284022
  Нурджанов Н. Таджикский народный театр / Н. Нурджанов. – Москва, 1956. – 339 с.
1284023
  Дехоти А. Таджикский народный юмор / А. Дехоти. – Сталинабад, 1947. – 128 с.
1284024
   Таджикский народный юмор. – Душанбе, 1980. – 125 с.
1284025
   Таджикский народный юмор.. – Сталинабад, 1954. – 104с.
1284026
   Таджикский народный юмор.. – Сталинабад, 1958. – 88с.
1284027
   Таджикский народный юмор.. – Душанбе, 1965. – 110с.
1284028
  Болдырев А.Н. Таджикский писатель XVI в. Зайнаддин Васифи и его произведение "Удивительные события" : Автореф... канад. филол.наук: / Болдырев А. Н.; ЛГУ. – Л., 1954. – 20л.
1284029
  Нурджанов Н. Таджикский театр / Н. Нурджанов. – Москва : Искусство, 1968. – 262 с.
1284030
  Маковецкая Марина Таджикский уголь. Мешок тепла // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июль, № 118. – С. 118-129 : фото
1284031
   Таджикский университет им. В.И.Ленина. Сб. науч. работ.. – вып. 1. – Душанбе, 1975. – 84с.
1284032
   Таджикский язык для европейцев.. – Сталинабад, 1933. – 192с.
1284033
   Таджикско-Памирская экспедиция 1933 г.. – Л., 1934. – 523с.
1284034
   Таджикско-Памирская экспедиция 1933 г.. – М.-Л., 1935. – 504с.
1284035
   Таджикско-Памирская экспедиция 1935 г.. – М.-Л., 1937. – 952с.
1284036
  Капранов В.А. Таджикско-персидская лексикография в Индии 16-19 вв. / В.А. Капранов. – Душанбе, 1987. – 221 с.
1284037
  Розенфельд А.З. Таджикско-русский диалектный словарь : (Юго-Восточный Таджикистан) / А.З. Розенфельд ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Издательство Ленинградского универстита, 1982. – 239, [1] с.
1284038
   Таджикско-русский словарь. – Ташкент [и др.] : Государственное издательство Таджикской ССР
Т. 1 : А-Н. – 1946. – 339, [1] с. – Парал. тит. л. таджик.
1284039
  Ахроров А. Таджикское кино / А. Ахроров. – Душанбе, 1971. – 228с.
1284040
  Кириллов В.Ф. Таджикское море. / В.Ф. Кириллов. – Сталинабад, 1957. – 191с.
1284041
  Касымова С. Таджикское общество: традиция и практика многоженства // Вестник Евразии : Независимый научный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 97-115. – ISSN 1727-1770
1284042
  Норатов С. Таджихон / С. Норатов. – Ташкент, 1966. – 96с.
1284043
   Таджицька поезія. Антологія.. – К., 1962. – 205с.
1284044
  Холов М.Х. Таджицька Радянська Соціалістична Республіка / М.Х. Холов. – К., 1972. – 87с.
1284045
  Вишневський О.Я. Таджицька РСР / О.Я. Вишневський. – Київ, 1968. – 115с.
1284046
   Таджицьке радянське оповідання. – К., 1985. – 261с.
1284047
   Таджицькі народні казки: зб казок.. – К., 1975. – 111с.
1284048
   Таджицькі народні казки: зб казок.. – К., 1989. – 246с.
1284049
   Таджицькі прислів"я та приказки. Зб.. – К., 1977. – 175с.
1284050
  Чугунов В.А. Таежина / В.А. Чугунов. – М, 1980. – 267с.
1284051
  Чернев И. Таежная армия / И. Чернев. – М., 1937. – 176с.
1284052
  Чернев И. Таежная армия / И. Чернев. – Хабаровск, 1974. – 143с.
1284053
  Лыюров А.А. Таёжная баллада / А.А. Лыюров. – М., 1975. – 142с.
1284054
  Румянцев А.Г. Таежная колыбель / А.Г. Румянцев. – Москва, 1984. – 79с.
1284055
   Таежная новь. – Новосибирск, 1978. – 232с.
1284056
  Вознюк Ю.В. Таежная одиссея / Ю.В. Вознюк. – Владивосток, 1973. – 200с.
1284057
  Проскурин П.Л. Таежная песня. / П.Л. Проскурин. – М., 1960. – 40с.
1284058
  Шесталов Ю. Таежная поэма : стихи и поємі / Ю. Шесталов; пер. с манси. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1970. – 79 с.
1284059
  Воронин С.А. Таежная развязка / С.А. Воронин. – Ленинград, 1982. – 639с.
1284060
  Иванов В.Н. Таежная рапсодия / В.Н. Иванов. – Красноярск, 1961. – 135с.
1284061
  Самбуев М. Таежная роса / М. Самбуев; пер. с бурят. – Москва : Современник, 1974. – 118 с.
1284062
  Белкин В.Н. Таежная улица / В.Н. Белкин. – Москва, 1975. – 77с.
1284063
  Елегечев И.З. Таежники / И.З. Елегечев. – Москва, 1978. – 430с.
1284064
  Никитин И. Таежница / И. Никитин. – М, 1957. – 39с.
1284065
  Майбогов К.Л. Таежные великаны / К.Л. Майбогов. – Владивосток, 1962. – 276с.
1284066
  Баляскин С. Таежные встречи / С. Баляскин. – Владивосток, 1947. – 79с.
1284067
  Федосеев Г.А. Таежные встречи / Г.А. Федосеев. – Новосибирск, 1954. – 135с.
1284068
  Федосеев Г.А. Таежные встречи / Г.А. Федосеев. – М, 1972. – 383с.
1284069
  Устинович Н.С. Таежные встречи. / Н.С. Устинович. – Красноярск, 1970. – 446с.
1284070
  Штильмарк Ф.Р. Таежные дали : (очерки биолога-охотоведа) / Ф.Р. Штильмарк. – Москва : Мысль, 1972. – 239с.
1284071
  Штильмарк Ф.Р. Таежные дали : (очерки биолога-охотоведа) / Ф.Р. Штильмарк. – Москва : Мысль, 1976. – 240с.
1284072
  Косенко З.В. Таежные доктора. -- Л.Неменова. Исповедь. -- П.Ребрин. Екатерина и Василий. / З.В. Косенко. – М., 1968. – 128с.
1284073
  Березовский Ф.А. Таежные застрельщики / Ф.А. Березовский. – Омск, 1955. – 196с.
1284074
   Таежные зори. – Хабаровск, 1987. – 327с.
1284075
  Пузырева Б Н. Таежные костры / Б Н. Пузырева, . – Хабаровск, 1977. – 31с.
1284076
  Смирнов В.А. Таежные маяки. / В.А. Смирнов. – Мурманск, 1962. – 72с.
1284077
  Бударов Г.И. Таежные охотники / Г.И. Бударов. – Москва, 1952. – 283с.
1284078
  Мазин А.И. Таежные писаницы Приамурья / А.И. Мазин. – Новосибирск, 1986. – 259с.
1284079
   Таежные походы. – Хабаровск, 1972. – 750с.
1284080
  Нефедов П.П. Таежные проспекты. / П.П. Нефедов. – Магадан, 1964. – 96с.
1284081
  Левчаев П.И. Таежные пути-дороги : повесть и рассказы / П.И. Левчаев. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1973. – 151 с.
1284082
  Устинович Н.С. Таежные рассказы. / Н.С. Устинович. – М., 1957. – 198с.
1284083
   Таежные родники. – Хабаровск, 1967. – 384с.
1284084
  Бурлак В.Н. Таежные силуэты / В.Н. Бурлак. – Минск, 1984. – 144с.
1284085
  Попов Л.А. Таежные тропы : рассказы / Л.А. Попов. – Якутск : Якуткнигоиздат, 1964. – 56 с.
1284086
  Сосновский Г.Г. Таежные тропы / Г.Г. Сосновский. – М., 1976. – 160с.
1284087
  Владышевский Д.В. Таежные трофеи / Д.В. Владышевский, А.С. Шишикин, О.Э. Шишикина; Хлебников А.И. – Новосибирск : Наука. Сибирское отделение, 1991. – 173с. – (Человек и окружающая среда). – ISBN 5020300632
1284088
  Волков В.Т. Таежные углы Томской губернии / В.Т. Волков. – Томск : Типо-литография, 1898. – 24 с.
1284089
  Старков В.А. Таежные цветы / В.А. Старков. – М., 1976. – 78с.
1284090
  Ивкин М.И. Таежный Архимед: докум. повесть о Н. Брезицком / М.И. Ивкин. – Иркутск, 1980. – 158с.
1284091
  Шишков В.Я. Таежный волк / В.Я. Шишков. – М, 1947. – 462с.
1284092
  Шишков В.Я. Таежный волк / В.Я. Шишков. – М, 1979. – 462с.
1284093
  Мелешин С.В. Таежный выстрел / С.В. Мелешин. – Челябинск, 1958. – 152с.
1284094
  Левашов М.А. Таежный друг / М.А. Левашов. – Москва, 1960. – 136с.
1284095
  Данилов С.П. Таежный жаворонок : стихи / С.П. Данилов. – Москва, 1963. – 64 с.
1284096
  Грибов Ю.Т. Таежный мед / Ю.Т. Грибов. – М., 1979. – 64с.
1284097
  Поволяев В.Д. Таежный моряк / В.Д. Поволяев. – М., 1983. – 320с.
1284098
  Алексеев С.Т. Таежный омут / С.Т. Алексеев. – Москва, 1984. – 192с.
1284099
  Глущенко В.Ф. Таежный перекресток / В.Ф. Глущенко. – М., 1973. – 303с.
1284100
  Ковтун В. Таёжный талисман / В. Ковтун. – Улан-Удэ, 1966. – 36с.
1284101
  Полунин И.С. Таежный туесок: Стихи. / И.С. Полунин. – М., 1983. – 80с.
1284102
  Песков В.М. Таежный тупик / В.М. Песков. – Москва, 1990. – 208с.
1284103
  Базунов Б.А. Таежным фарватером / Б.А. Базунов, В.Б. Гантман. – Москва : Мысль, 1968. – 175с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
1284104
  Мелехин И.Я. Таежными тропами / И.Я. Мелехин. – Х, 1965. – 254с.
1284105
   Таежными тропами. – М., 1970. – 240с.
1284106
  Олійник Б.І. Таємна вечеря : Поезії,1989-2000 / Борис Олійник; Авт. передм. І. Бокий. – Київ : Парламентське вид-во, 2000. – 144с. – ISBN 966-611-077-6
1284107
  Михайлюк Роман Таємна вечеря на Говерлі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 130-134 : фото
1284108
  Баннов Б.Г. Таємна війна проти розрядки / Б.Г. Баннов. – К, 1989. – 205с.
1284109
  Хорунжий Ю.М. Таємна грамота : іст. повість / Ю.М. Хорунжий. – Київ : Веселка, 1990. – 240 с.
1284110
  Пик С.М. Таємна дипломатія і розвідка у міжнародних відносинах : навч. посіб. / С.М. Пик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 513, [1] с. – Імен. покажч.: с. 501-513. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-943-9
1284111
  Кортасар Х. Таємна зброя / Х. Кортасар. – К. : Дніпро, 1983. – 283с.
1284112
  Прохніцький О.В. Таємна інформація як предмет злочину // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 54-60
1284113
  Лосєв І. Таємна історія ВОСР // Сучасність : література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 10. – С. 134-137. – ISSN 0585-8365


  ВОСР- це російська абревіатура від виразу "Великая Октябрьская социалистическая революция"
1284114
  Логвин Ю.Г. Таємна перлина / Юрій Логвин ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 190, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-2151-41-1
1284115
  Даниленко В. Таємна поліція гетьмана Скоропадського // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2010. – Т. 11. – С. 169-174
1284116
  Винниченко В.К. Таємна пригода / В. Винниченко. – [Харків] : Рух. – 20 с. – Відбиток з т. 4 творів В. Винниченка
1284117
  Винниченко В.К. Таємна сила / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1927. – 16с.
1284118
  Терентьєва Н. Таємне грецьке товариство "Філікі Етерія" : організаційний та політико-ідеологічний центр підготовки грецької революції 1821-1829 рр. / Наталія Терентьєва ; НАНУ, Ін-т історії України. – Київ, 2005. – 352с. – ISBN 966-02-3350-7
1284119
  Теньов В.К. Таємне доручення / В.К. Теньов. – К., 1961. – 88с.
1284120
  Медвідь В.Г. Таємне сватання / В.Г. Медвідь. – К, 1987. – 274с.
1284121
   Таємне стає явним. – Ужгород, 1961. – 164с.
1284122
   Таємне стає явним. – 2-е. – Ужгород, 1965. – 172с.
1284123
  Воронина Л. Таємне товариство боягузів або Засіб від переляку №9 : [повість] / Леся Воронина ; [худож. В. Штанко]. – Київ : Знання, 2015. – 126, [2] с. : іл. – На обкл. кн.: 2012. Дитяча книга року. ВВС. Україна. - Загол. обкл.: Таємне товариство боягузів. – ISBN 978-617-07-0036-0
1284124
  Воронина Л. Таємне товариство брехунів або Пастка для синьоморда : [повість] / Леся Воронина ; [худож. В. Штанко]. – Київ : Знання, 2015. – 135, [1] с. : іл. – На обкл. кн.: 2012. Дитяча книга року. ВВС. Україна. - Загол. обкл.: Таємне товариство брехунів. – ISBN 978-617-07-0037-7
1284125
  Кралюк П. Таємний вояж Гоголя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 2-3 жовтня (№ 179/180). – С. 22-23


  Про перебування Гоголя на Волині немає жодних відомостей. Принаймі біографи письменника про це нічого не говорять. Чи був Гоголь агентом царської охранки? Знайти прямі докази співпраці з III Відділенням проблематично. Але є свідчення Булгаріна, є ...
1284126
  Малик В.К. Таємний посол : роман / В.К. Малик. – Харків, 1981. – 454 с.
1284127
  Малик В.К. Таємний посол : роман / В.К. Малик. – Харків, 1982. – 520 с.
1284128
  Малик В. Таємний посол : Тетралогія / В. Малик. – Київ : Український центр духовної культури, 1998. – 912с. – (Укр. іст. роман). – ISBN 966-7276-12-0
1284129
  Малик В.К. Таємний посол : роман у 2-х т. / В.К. Малик. – Харків : Євроекспрес. – (Історія України в романах). – ISBN 966-7297-05-5
Т.1 : Кн.1. Посол Урус-Шайтана, Кн.2. Фірман Султана. – 2000. – 464 с.
1284130
  Малик Володимир Таємний посол : Роман у 2-х томах / Малик Володимир. – Харків : Євроекспрес. – (Історія України в романах). – ISBN 966-7297-43-8
Том 2 : Кн. 3. Чорний вершник. Кн. 4. Шовковий шнурок. – 2000. – 542с.
1284131
  Малик В.К. Таємний посол : тетралогія : [в 2 т.] / Володимир Малик. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-064-6
[1], кн. 1 : Посол Урус-шайтана, кн. 2 : Фірман султана. – 2002. – 397, [3] с. – Розгорнутий тит. арк. - Номер т. зазнач. на корінці
1284132
  Малик В.К. Таємний посол : тетралогія : [в 2 т.] / Володимир Малик. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-066-2
[2], кн. 3: : Чорний вершник, кн.4 : Шовковий шнурок. – 2002. – 449, [3] с. – Розгорнутий тит. арк. - Номер т. зазнач. на корінці
1284133
  Саконі К. Таємний щоденник Леніна : Оповідання не без гумору // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9/10 : Спеціальний угорський номер. – С. 174-178. – ISSN 0320 - 8370
1284134
  Спрага Л.Г. Таємними стежками / Л.Г. Спрага, Я.М. Тумаркін. – К, 1965. – 71с.
1284135
  Ігнашкіна Т.Г. Таємниці акторського життя / Тетяна Ігнашкіна. – Київ : КОВ АДЕМ України, 2014. – 167, [1] с., [30] арк. фот. : іл. – ISBN 978-966-95467-0-8


  Читач зустрінеться на сторінках книги з відомими акторами і режисерами В. Яременком, С. Данченком, Я. Гелясом, О. Горбенком, В. Калашниковим, Л. Танюком, В. Шулаковим, В. Бегмою, А. Білоусом
1284136
  Красицький Д.Ф. Таємниці без таємниць / Д.Ф. Красицький. – Київ, 1971. – 48с.
1284137
  Крижанівський Б.М. Таємниці білого екрана / Б.М. Крижанівський. – К., 1970. – 148с.
1284138
  Михида С. Таємниці Божого провидіння...


  Теоретичні аспекти створення психопортрета Лесі Українки
1284139
  Каляндрук Т. Таємниці бойових мистецтв України : Тарас Каляндрук / Т. Каляндрук. – Львів : Піраміда, 2007. – 304 с. : іл. – ISBN 978-966-441-048-6
1284140
  Кирієнко Павлина Таємниці виживання : цілющі вібрації церковного дзвону // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 42-43. – ISSN 0868-9644
1284141
   Таємниці віків : Українські народні думи, легенди, перекази, пісні, казки... Навч. посібник. – Київ : Грамота, 2001. – 511с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-95893-7-1
1284142
  Сліпушко О. Таємниці володарів Руси : (від Олега до Володимира Мономаха) / Оксана Сліпушко. – Київ : Аконіт, 2003. – 192с. – ISBN 966-8436-00-8
1284143
  Соломка В.О. Таємниці вулика Прокоповича // Бджільництво України : науково-виробничий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. наук. центр "Ін-т бджільництва ім. П.І. Прокоповича" ; редкол.: Галатюк О.Є., Коваленко В.Л., Федорук Р.С. [та ін.]. – Житомир, 2015. – Вип. 1. – С. 114-117
1284144
  Чорномор В. Таємниці Георгіївського монастиря / Володимир Чорномор. – Севастополь : Просвіта, 2008. – 170 с. : фотоіл. – ISBN 966-7639-03-8
1284145
  Шаповал Ю. Таємниці Георгія Димитрова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 26-27 серпня (№ 151-152). – С. 14


  Яким насправді був "вірний син болгарського народу".
1284146
  Драчук В.С. Таємниці геральдики : Історія гербових емблем / В.С. Драчук. – Київ : т-во"Знання"УРСР, 1974. – 64с. – (Т-во "Знання" УРСР ; № 12 ; Сер. 9 : Для вдумливого, допитливого)
1284147
  Звиняцьковський В. Таємниці Гоголя // Критика. – Київ, 1998. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 15-17


  Книга Юрія Луцького "Між Гоголем і Шевченком".
1284148
   Таємниці гробниці Ярослава Мудрого = Secrets of the Yaroslav the Wise Grawe : (за результатами досліджень 2009-2011 рр.) / [Н.М. Нікітенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2013. – 173, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Парал. тит. арк. англ. - Зміст та післямова парал. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6980-4
1284149
  Цмокаленко Д.Г. Таємниці далеких берегів : етюди, памфлети, повість / Д.Г. Цмокаленко. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 185 с.
1284150
  Розум О.Ф. Таємниці друкарства / О.Ф. Розум. – К, 1980. – 143с.
1284151
  Розум О.Ф. Таємниці друкарства / О.Ф. Розум. – К, 1980. – 143с.
1284152
  Сидоренко Н. Таємниці душі Миколи Гоголя // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 54-57


  Розглядаються сучасні дослідження, а також аналізуються матеріали харківського збірника (1903), присвяченого творчості М. В. Гоголя, акцентується увага на висвітленні "української стихії" та "національної душі" видатного письменника The article deals ...
1284153
  Засєда І.І. Таємниці загиблих кораблів / І.І. Засєда. – Київ, 1968. – 48с.
1284154
  Келлер А Б. Таємниці земних верств // Яке різноманітне життя / Б.А. Келлер. – Харків, 1934. – 24 с.
1284155
  Порфир"єв В.В. Таємниці зірок / В.В. Порфир"єв. – Київ : Наукова думка, 1965. – 79 с.
1284156
  Уривалкін О.М. Таємниці історії України : (загадки, події, факти) / Олександр Уривалкін. – Київ : КНТ, 2006. – 408с. – На обкл.: Уривалкін М.О. – ISBN 966-373-091-9
1284157
  Гордєєв А. Таємниці карти Пірі Рейса / Антон Гордєєв, Віктор Шевченко ; ред. В.Є. Любченко. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2005. – 100 с. – ISBN 966-7151-52-2
1284158
  Толочко П.П. Таємниці київськиї підземель / П.П. Толочко. – Київ, 1968. – 84с.
1284159
  Марголіна І. Таємниці Кирилівської церкви / розмову вела Ганна Пароваткіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14-15 квітня (№ 66/67). – С. 16-17


  "День" побував на екскурсії, яку провела історик Ірина Марголіна.
1284160
  Стаменко П.Д. Таємниці китайської гімнастики цигун. / П.Д. Стаменко. – К., 1990. – 46с.
1284161
  Нечипоренко Микола Таємниці княжого герба // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 27-29


  Отже, тризуб. Варто нарешті розкрити нащадкам історію виникнення герба князя Володимира Великого, значення, яке закладали в нього пращури. Так вважає, приміром, Олександр Коваленко, вчений і філософ із Дніпропетровська. Він уже й не сумнівається, що це ...
1284162
  Нечипоренко Микола Таємниці княжого герба // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 27-29


  Отже, тризуб. Варто нарешті розкрити нащадкам історію виникнення герба князя Володимира Великого, значення, яке закладали в нього пращури. Так вважає, приміром, Олександр Коваленко, вчений і філософ із Дніпропетровська. Він уже й не сумнівається, що це ...
1284163
  Нечипоренко Микола Таємниці княжого герба // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 27-29


  Отже, тризуб. Варто нарешті розкрити нащадкам історію виникнення герба князя Володимира Великого, значення, яке закладали в нього пращури. Так вважає, приміром, Олександр Коваленко, вчений і філософ із Дніпропетровська. Він уже й не сумнівається, що це ...
1284164
  Михайлова Наталія Таємниці КРИМаньйонців : terra incognita // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 136-140
1284165
  Невмитий Володимир Таємниці Куяльника і Хаджибея / Невмитий Володимир, Кочевих Олег // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 56-57. – ISSN 0130-5212
1284166
  Хведченя С. Таємниці Лаврських святинь / С. Хведченя. – Київ : Географіка, 2004. – 284с. – ISBN 966-95365-3-7
1284167
  Винничук Ю. Таємниці львівської кави / Ю. Винничук. – 5-те вид.,доповн. і випр. – Львів : Піраміда, 2001. – 200с. – ISBN 966-7188-27-2
1284168
  Дубовик О. Таємниці майстра // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 жовтня (№ 42). – С. 8-9


  За роботами Анатолія Євлогієва можна вивчати історію України.
1284169
  Сидоренко Віктор Таємниці масажу : мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 70-71 : Фото
1284170
  Гаврилюк О.М. Таємниці минулого козацької Лисянки / Олександр Гаврилюк ; [за ред. В. Сергійчука] ; Лисянське районне козацьке т-во ; ВГО "Українське реєстрове козацтво". – Київ : ПП Сергійчук М.І., 2012. – 306, [2] с. : фотоіл. – Додатки: с. 255-259. – Бібліогр.: с. 207-254 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-2911-49-7
1284171
  Довгайчук Ю. Таємниці митрополита Сильвестра Косіва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17 липня (№ 124)


  У Національному заповіднику "Софія Київська" представили речі з поховання сподвижника Богдана Хмельницького.
1284172
  Ільницький М.М. Таємниці музи / М.М. Ільницький. – К., 1971. – 105с.
1284173
  Доріченко С.О. Таємниці натуральних чисел. Етюд перший / С.О. Доріченко, І.В. Ященко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 2. – С. 24-26. – ISSN 1029-4171
1284174
  Бахвалова А. Таємниці нашої пам"яті // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (122). – С. 50-52
1284175
  Родик К. Таємниці Неабиякого. Невивчені уроки Драгоманова // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 6 березня (№ 35). – С. 13
1284176
  Сікорський Т. Таємниці нерухомісті // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого (№ 7)


  "... Викриття в галузі найцінніших активів підприємства".
1284177
  Хрипунков Ю.М. Таємниці океанів / Ю.М. Хрипунков. – К, 1991. – 48с.
1284178
  Островерхов Анатолій Таємниці острова Ахілла / Островерхов Анатолій, Охотников Сергій // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 72-83. – ISSN 0869-3595
1284179
  Короткий Р.М. Таємниці п"яти океанів / Р.М. Короткий, М.М. Нейдінг. – К., 1983. – 159с.
1284180
  Онищенко О. Таємниці п"ятого кута // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 16-22 березня (№106/107). – С. 12


  У відповідь на статтю "КоСяК" у вищій освіті?" (DT.UA, № 8, 2013 р.) на сайті МОНМС з"явився коментар директора департаменту вищої освіти зазначеного відомства Юрія Коровайченка "КоСяК" не у вищій освіті, а в бажанні шукати "5 кут у кімнаті". У своєму ...
1284181
  Бондарчук В.Г. Таємниці планети Земля / В.Г. Бондарчук. – Київ, 1969. – 48с.
1284182
  Прох Л.З. Таємниці повітрняого океану / Л.З. Прох. – Київ : "BGW", 1976. – 168с.
1284183
  Ковальчук В. Таємниці польової сумки "Клима Савура" ( за матеріалами СБУ) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 5 (83). – С. 61-67
1284184
  Ковальчук Володимир Таємниці польової сумки командира УПА Дмитра Клячківського // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (47). – С. 92-101
1284185
  Кульчицький С. Таємниці радянського голоду початку 30-х років // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 607-636. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  Звіт із московського колоквіуму.
1284186
  Букет Є. Таємниці роду Рильських // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 26 березня - 1 квітня (№ 12). – С. 16
1284187
  Уривалкін О.М. Таємниці розвідок (діяльність таємних служб на території України) / О.М. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2007. – 352с. – ISBN 966-373-200-8
1284188
  Стеценко Л.Ф. Таємниці розгадано / Л.Ф. Стеценко. – К., 1966. – 93с.
1284189
  Наливайко С.І. Таємниці розкриває санскрит / Степан Наливайко. – Київ : Сергій Наливайко, 2009. – 282 с. : іл. – Бібліогр.: с. 272-275. – ISBN 978-966-2378-02-3
1284190
  Коляда М.Г. Таємниці рослинного світу : дивовижні факти з життя рослин / Коляда М.Г. – Донецьк : БАО, 2008. – 272с. : іл. – ISBN 978-966-481-198-6
1284191
  Рафаловський Євген Таємниці Святої Землі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 74-75 : фото
1284192
  Романчук О. Таємниці секретних протоколів // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 9/10 (191/192). – С. 19-24
1284193
  Коляда І. Таємниці серця Павла Тичини (Науково-популярний нарис) / І. Коляда, Ю. Коляда // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 1/2 (161/162), січень - лютий. – С. 40-47
1284194
  Котлярчук Андрій Таємниці скарбів : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 94-98 : Фото
1284195
  Гладкий М.К. Таємниці соціології / М.К. Гладкий. – К., 1990. – 108с.
1284196
  Мішалова К.М. Таємниці спортивного орієнтування // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 9/10 (91). – С. 35-38
1284197
  Кабачинська С. Таємниці старого бідона // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 2 - 8 червня (№ 21)


  "Іноді життя підкидає такі сюжети, що це просто готові сценарії для кіно. Уявіть собі початок фільму: їде дорогою сім"я в авто, зупиняється на хвилинку в лісі - аж тут дощ. Екран тьмяніє від крапель, люди перечікують несподівану купіль, і їхню увагу ...
1284198
  Понятишин Н. Таємниці та загадки острова Хортиця - легендарної землі козаків. // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 9-15 грудня (№ 49). – С. 11
1284199
  Уеллс Г. Таємниці таксидермії : оповідання / Г. Велз ; Пер. А. Раставицький. – [Київ] : Книгоспіка, 1926. – 72 с. – (Загальна бібліотека)
1284200
  Утєвська П.В. Таємниці твоєї кімнати. / П.В. Утєвська. – К., 1966. – 135с.
1284201
  Климчук О. Таємниці тисячолітнього Олевська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 вересня (№ 158/159). – С. 32


  Сліди древлян, пам"ять про Магдебурзьке право і Тараса Бульбу-Боровця...
1284202
  Ткаченко Г.П. Таємниці червоних поколінь : роман / Ганна Ткаченко ; [авт. передм., інтерв"ю з письменницею проф., д-р філол. наук І. Михайлин]. – Харків : Майдан, 2014. – 354, [4] с. – ISBN 978-966-372-556-7
1284203
  Кінах А. Таємниці чорного списку // Контракти, 2005


  Бесіда з першим віце-прем"єр-міністром України
1284204
  Костюченко О.І. Таємниці шахового поля / О.І. Костюченко, П.О. Римаренко. – К., 1984. – 90с.
1284205
  Харчук Р. Таємниці Шевченкових малюнків // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 3-9 березня (№ 9). – С. 8-9


  Хоча Шевченко цікавився історією України, у його мистецькій спадщині малюнків на історичні теми небагато. Хоча видання "Живописной Украины" провалилося, й дослідники називають різні причини цього, зреалізувати проект чи повернутися до нього згодом ...
1284206
  Мукан А. Таємниці Шевченкового генія : До 200-ліття Кобзаря // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 3


  До ювілею Тараса Шевченка телерадіоканал "Культура" та КНУ імені Тараса Шевченка розпочали відеоцикл програм "Незнаний Шевченко". В рамках проекту в Інституті філології відбулася зустріч з гостем програми - Євгеном Сверстюком.
1284207
  Мукан А. Таємниці Шевченкового генія // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 13 грудня (№ 25). – С. 3


  До 200-річного ювілею з дня народження Тараса Шевченка телерадіоканал "Культура" спільно з Київським університето імені Тараса Шевченка розпочав відеоцикл культурологічних програм. "Незнаний Шевченко". У рамках проекту лекції з шевченкознавчої тематики ...
1284208
  Мукан А. Таємниці Шевченкового генія : прес-центр Інституту філології // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 21-27 листопада (№ 46). – С. 11


  До 200-річного ювілею з дня народження Тараса Шевченка телерадіоканал "Культура" спільно з Київським університетом імені Тараса Шевченка розпочинає відеоцикл культурологічних програм "Незнаний Шевченко". У рамках проекту лекції з шевченкознавчої ...
1284209
  Ставніцер М.Ф. Таємниці шостої частини світу. / М.Ф. Ставніцер. – К., 1958. – 240с.
1284210
  Березяк В. Таємниці шумерського літочислення // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 8 (157). – С. 19-22
1284211
  Безручко О. Таємниці щоденників Олександра Довженка // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 9. – С. 208-229
1284212
  Молянников С. Таємниці Ялтинської конференції / С. Молянников, В. Михайлов // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 1 (115). – С. 35-37
1284213
  Аринин І.В. Таємниця / І.В. Аринин. – Київ, 1982. – 33с.
1284214
  Андрухович Ю. Таємниця : замість роману / Юрій Андрухович. – Харків : Фоліо, 2007. – 480 с. – (Література). – ISBN 978-966-03-4000-8
1284215
  Андрухович Ю.І. Таємниця : Замість роману / Юрій Андрухович. – Харків : Фоліо, 2007. – 478с. – (Література). – ISBN 978-966-03-3788-6
1284216
  Андрухович Ю.І. Таємниця : замість роману / Юрій Андрухович. – Харків : Фоліо, 2008. – 480 с. – (Література). – ISBN 978-966-03-4392-4
1284217
  Андрухович Ю.І. Таємниця : замість роману / Юрій Андрухович ; [худож.-оформ. І.В. Осіпов]. – Харків : Фоліо, 2012. – 478, [4] с., іл. : іл. – (Література). – ISBN 978-966-03-4392-4
1284218
  Карнік А.Ш. Таємниця "Принцеси Кашміру". / А.Ш. Карнік. – К., 1959. – 68с.
1284219
  Маткобожик М. Таємниця , досі не розгадана
1284220
  Стась А.О. Таємниця Ардельт-верке : нариси / А.О. Стась. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 160 с.
1284221
  Байла Я. Таємниця астероїдів / Я. Байла. – К., 1963. – 154с.
1284222
  Колісниченко А.І. Таємниця безсмертя : повість / А.І. Колісниченко. – Одеса : Маяк, 1983. – 246 с.
1284223
  Жулинський Микола Таємниця вимагає відкриття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 43. – ISSN 0130-5212
1284224
  Нестайко В.З. Таємниця Віті Зайчика / В.З. Нестайко. – К., 1986. – 302с.
1284225
  М"ястківський А.П. Таємниця вогню : поезії / А.П. М"ястківський. – Київ, 1976. – 71 с.
1284226
  Янчук Б.В. Таємниця Галена / Б.В. Янчук. – Одеса : Маяк, 1989. – 302 с.
1284227
  Надуваний П. Таємниця гетьманського скарбу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 10 серпня (№ 31). – С. 12-13


  Створення Малоросійської колегії для контролю над діяльністю гетьмана та генеральної старшини з метою обмеження автономії України. Павло Полуботок — український військовий та політичний діяч. Полковник чернігівський, наказний гетьман Війська ...
1284228
  Ананян В.С. Таємниця гірського озера / В.С. Ананян. – Київ, 1962. – 520 с.
1284229
  Придан Є.Т. Таємниця гори Еттерсберг / Є.Т. Придан. – Київ, 1972. – 203 с.
1284230
  Дмитрук К.Є. Таємниця готелю "Ост" / К.Є. Дмитрук. – Київ : Політвидав України, 1986. – 264 с.
1284231
  Адамов Г.Б. Таємниця двох океанів : роман / Г.Б. Адамов. – Київ : Молодь, 1954. – 436 с. : іл. – (Бібліотека пригод та наукової фантастики)
1284232
  Адамов Г.Б. Таємниця двох океанів : роман / Г.Б. Адамов. – Київ : Молодь, 1957. – 436 с. : іл. – (Бібліотека пригод та наукової фантастики))
1284233
  Бадигін К.С. Таємниця державної ваги / К.С. Бадигін. – Киев, 1973. – 378с.
1284234
  Бадигін К.С. Таємниця державної ваги / К.С. Бадигін. – 2-е вид. – Київ, 1982. – 372с.
1284235
  Довбищенко М. Таємниця Дерманського архімандрита : до 370-річчя від дня смерті Мелетія Смотрицького // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 169-172. – ISBN 966-530-115-2
1284236
  Чекалюк В. Таємниця діамантової прикраси : проза: уривок з роману // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 6. – С. 153-164


  "Гадюка на зеленому оксамиті"
1284237
  Тома Л.В. Таємниця дороги / Л.В. Тома. – К., 1986. – 143с.
1284238
  Коломієць П.П. Таємниця другого списку : повість / П.П. Коломієць. – Київ, 1986. – 230 с.
1284239
  Коломійчук Б. Таємниця Єви. – Харків : Факт, 2015. – 247, [] с. – ISBN 978-966-637-785-5
1284240
  Романчук О.К. Таємниця жовтої валізи / О.К. Романчук. – К., 1981. – 152с.
1284241
  Сергійчук В. Таємниця за часів Козаччини і Гетьманської держави // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7 (73). – С. 117-125. – ISSN 2222-5374
1284242
  Кашин В.Л. Таємниця забутої справи : роман / В.Л. Кашин. – Київ, 1973. – 250 с.
1284243
  Кашин В.Л. Таємниця забутої справи : повісті, роман / В.Л. Кашин. – Київ : Дніпро, 1977. – 677 с.
1284244
  Гаврильченко О. Таємниця загибелі Миколи Міхновського // Вільна думка : перший український часопис в Австралії. – [Лидкомб], 2010. – 20.10-14.11.2010 (ч. 40/42). – С. 26-27
1284245
  Олійникова Д. Таємниця заклятого ставу : Повість / Д. Олійникова. – Київ : Основи, 2001. – 129с. – ISBN 966-500-097-7
1284246
  Несвадба Й. Таємниця Золотого Будди. / Й. Несвадба. – К., 1961. – 128с.
1284247
  Лисенко В.О. Таємниця зоряної кімнати / В.О. Лисенко. – 2-е вид. перероб. і доп. – К.
1. – 1991. – 385с.
1284248
  Пронь С.В. Таємниця історії України (можливі пророцтва Геродота): Іntra vires // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 60-64. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128


  Використовуючи працю Геродота, матеріали спеціальних досліджень українських, російських, іноземних науковців, автор намагається розібратися у сьогоденній історії України, проводячи паралелі та застосовуючи своєрідні пророцтва "Батька історії".
1284249
  Нємцова Валентина Таємниця його мистецтва : за художником Віктором Ковтуном міцно закріпилася слава одного із кращих майстрів сучасного неореалізму / Нємцова Валентина, Третяк Наталія // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 24-25. – ISSN 0868-9644
1284250
  Вацземнієк Л.М. Таємниця корабельного кладовища : повість / Л.М. Вацземнієк. – Київ, 1984. – 136 с.
1284251
  Кондратов Д.Ю. Таємниця кореспонденції як предмет злочину, передбаченого статтею 163 Кримінального кодексу України // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 94-107. – ISSN 2304-4556
1284252
  Полонський Р.Ф. Таємниця Країни Суниць: Казки: Для мол. шк. віку. / Р.Ф. Полонський. – К., 1986. – 220с.
1284253
  Сіманцев Б. Таємниця крижаного півдня / Б. Сіманцев. – Харків; Одеса, 1934. – 75с.
1284254
  Семенов Ю.С. Таємниця Кутузовського проспекту. / Ю.С. Семенов. – Київ : Україна, 1992. – 560с.
1284255
  Дереш Любко Таємниця люстерок смерті : (розділ з роману "Намір") // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 102-106. – ISSN 0130-5212
1284256
  Лондон Д. Таємниця Малого Кіша / Д. Лондон. – К, 1928. – 73с.
1284257
  Лондон Д. Таємниця Малого Кіша / Д. Лондон. – К, 1929. – 20с.
1284258
  Кутенев О. Таємниця Марієтти Шагінян // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 7/8 (213/214). – С. 52


  Сенсаційні документи про родину Ульянових.
1284259
  Коробіцин О.П. Таємниця Музею воскових фігур / О.П. Коробіцин. – Киев, 1970. – 610с.
1284260
  Логвин Ю.Г. Таємниця одного діаманта : роман / Ю.Г. Логвин. – Київ, 1989. – 419 с.
1284261
  Клименко Ж. Таємниця озера Світязь. Методичні рекомендації до вивчення балади А. Мицкевича // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 9 (411). – С. 29-32
1284262
  Ламонова О. Таємниця Олени Духневич // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 48-49. – ISSN 0130-7037
1284263
  Міщенко В.І. Таємниця осіннього листя / В.І. Міщенко. – Київ, 1972. – 55 с.
1284264
  Гелич Ю.О. Таємниця особистого життя людини як інститут інформаційного права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 91-98
1284265
  Даровська З. Таємниця п"ястівських орлів. / З. Даровська. – К, 1973. – 336с.
1284266
  Околітенко Н.І. Таємниця пентагіри / Н.І. Околітенко. – К, 1989. – 171с.
1284267
  Дюшато Р. Таємниця пернатого змія / Р. Дюшато. – Київ, 1965. – 109с.
1284268
  Колін В. Таємниця підземної галереї : повість / В. Колін ; [Пер. з рум. І.Г. Кушнірика]. – Київ : Молодь, 1961. – 184 с.
1284269
  Валеро Р.П. Таємниця Піратських печер / Р.П. Валеро. – Київ, 1985. – 124с.
1284270
  Печарський А. Таємниця поетичного обличчя Василя Голобородька або "свій" серед чужих і "чужий" серед своїх // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 113-115. – ISSN 0130-528Х
1284271
  Качура Я.Д. Таємниця попа Федула. / Я.Д. Качура. – К., 1958. – 20с.
1284272
  Чабанівський М.І. Таємниця рожевого потоку : повісті та оповідання / Михайло Чабанівський. – Київ : Молодь, 1964. – 268 с.
1284273
  Гірняк М. Таємниця роздвоєного обличчя : авторська свідомість в інтелектуальній прозі Віктора Петрова-Домонтовича / Мар"яна Гірняк ; [наук. ред. М. Зубрицька ; ред. М. Прихода]. – Львів : Літопис, 2008. – 288 с. – ISBN 978-966-7007-62-1


  Проблему авторської свідомості досліджено на прикладі творчості Віктора Петрова-Домонтовича – однієї з найзагадковіших постатей в історії української літератури XX століття.
1284274
  Корсак І. Таємниця святого Арсенія : роман-есей / Іван Корсак. – Луцьк : Твердиня, 2008. – 160 с. – (Пантеон). – ISBN 978-966-2115-52-9
1284275
  Юрчук Н. Таємниця серця : Вірші, проза / Наталія Юрчук. – Дніпропетровськ : Гамалія, 2005. – 36с. – ISBN 966-8589-45-9
1284276
  Фінцицький М.І. Таємниця скляної гори / М.І. Фінцицький. – Ужгород : Крпати, 1974. – 189 с.
1284277
   Таємниця слова = The mystery of word : зб. на пошану д-ра філол. наук, проф. Любомира Сеника / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 421, [1] с., [8] арк. фотоіл. – Парал. тит. арк. англ. - Текст укр., пол., англ. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" = Series Ukrainian philology: school, personalities, issues ; вип. 12). – ISBN 978-966-613-926-2
1284278
  Збанацький Ю. Таємниця соколиного бору : Повість: Для середн. шк. віку / Ю. Збанацький. – Київ : Веселка, 1978. – 309с.
1284279
  Збанацький Ю.О. Таємниця Соколиного бору / Ю.О. Збанацький. – Київ : Молодь, 1949. – 212с.
1284280
  Збанацький Ю.О. Таємниця Соколиного бору : Повість: Для середн. шк. віку / Ю.О. Збанацький. – Київ : Веселка, 1985. – 320с.
1284281
  Збанацький Ю.О. Таємниця Соколиного бору. Лісова красуня. Між добрими людьми : Для середн. шк. віку / Ю.О. Збанацький. – Київ : Дитвидав, 1963. – 608с.
1284282
  Збанацький Ю.О. Таємниця Соколиного бору. Літо в Соколиному / Ю.О. Збанацький. – Київ : Молодь, 1953. – 430с.
1284283
  Збанацький Ю.О. Таємниця Соколиного бору. Літо в Соколиному : Повісті: Для середн. шк. віку / Ю.О. Збанацький. – Київ, 1971. – 496с.
1284284
  Слободяянюк С.С. Таємниця срібної чаші / С.С. Слободяянюк. – Ужгород, 1966. – 48 с.
1284285
  Байдебура П.А. Таємниця степового шурфу / П.А. Байдебура. – К., 1976. – 142с.
1284286
  Сюндюков І. Таємниця суспільного багатства. Життя та праці Адама Сміта // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 744-752. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
1284287
  Огульчанський О.Я. Таємниця Сухої балки / О.Я. Огульчанський. – Київ : Дитвидав, 1961. – 83 с.
1284288
  Павличко Д.В. Таємниця твого обличчя : поезії / Д.В. Павличко. – Київ : Молодь, 1979. – 107 с.
1284289
  Чабанівський М.І. Таємниця Тетяни Безуглої / М.І. Чабанівський. – К., 1962. – 21с.
1284290
  Бабанський П.Д. Таємниця Толі Стародуба / П.Д. Бабанський. – К, 1958. – 159с.
1284291
  Бабанський П.Д. Таємниця Толі Стародуба / П.Д. Бабанський. – Харків, 1981. – 165с.
1284292
  Околітенко Н.І. Таємниця точки ХЕ-ГУ / Н.І. Околітенко. – К, 1993. – 107с.
1284293
  Нестайко В.З. Таємниця трьої невідомих / В.З. Нестайко. – К., 1970. – 248с.
1284294
  Кондратьєва О. Таємниця усиновлення під загрозою // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 1-7 вересня (№ 35)
1284295
  Грабовська О.О. Таємниця усиновлення: процесуальні питання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 177-179. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Досліджується поняття таємниці усиновлення, проводиться аналіз чинного законодавства, а також пропонуються шляхи вирішення проблемних питань. The notion of adoption secrecy is researched into, effective legislation is analysed as well as ways of ...
1284296
  Тихолоз Б. Таємниця Франкової величі. Секрети універсалізму // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (655). – С. 44-49. – ISSN 0130-5263
1284297
  Мадер Ю. Таємниця Хантсвілла / Ю. Мадер. – Київ, 1965. – 185 с.
1284298
  Іванишин П. Таємниця чину, або дещо про героїзм Івана Гонти // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 12 (672). – С. 49-56. – ISSN 0236-1477
1284299
  Паншин О.П. Таємниця Чорного грота. Оповідання і повість. / О.П. Паншин. – Х., 1970. – 179с.
1284300
   Таємниця чотирьох літер. – К., 1968. – 231с.
1284301
  Яковина О. Таємниця шляху. Розкриття / Оксана Яковина. – Київ : Четверта хвиля, 2012. – 35, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-529-270-8
1284302
  Радутний О.Е. Таємниця як предмет злочину й енергоінформаційне утворення // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 110-116. – ISSN 0201-7245
1284303
  Кулініч О. Таємниця як режим інформації за цивільним кодексом України // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2005. – № 4. – С. 128-132. – ISSN 1561-4999
1284304
  Копитько Ірина Таємниця, яку всі знали, але про яку боялись говорити / мат. підгот. І. Копитько // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 41-42. – Бібліогр. в кінці ст.
1284305
   Таємницями Червоного корпусу // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 8). – С. 3


  Посвята у першокурсники та ніч в Університеті. Кількадесят волонтерів-студентів історичного факультету зримо й відчутно відтворювали для них дух Латинського кварталу, занурювали в атмосферу університетського життя середини ХІХ століття: темними ...
1284306
  Фрайберг Г. Таємнича Африка / Г. Фрайберг. – К., 1961. – 162с.
1284307
  Фрейберг Г. Таємнича Африка / Г. Фрейберг. – К, 1964. – 84с.
1284308
  Фрейберг Г. Таємнича Африка / Г. Фрейберг. – Київ : Радянська школа, 1970. – 84 с.
1284309
  Роні Ж.старший Таємнича сила / Ж.старший Роні. – Харків, 1929. – 171с.
1284310
  Овчаренко Е. Таємнича сила картин Тетяни Яблонської // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 березня (№ 9). – С. 15
1284311
  Еко У. Таємниче полум"я цариці Лоани : ілюстр. роман / Умберто Еко ; [пер. з італ. Ю. Григоренко ; худож.-оформлювач О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 409, [4] с. : іл., портр. – Пер. вид.: La mіsteriosa fiamma della regina Loana / Umberto Eco. Milano, Bompiani, 2006. – ISBN 978-966-03-5521-7
1284312
  Еко У. Таємниче полум"я цариці Лоани : ілюстр. роман / Умберто Еко ; [пер. з італ. Ю. Григоренко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 409, [6] с. : іл., портр. – Пер. з вид. : La mіsteriosa fiamma della regina Loana / Umberto Eco. Milano, 2006. – ISBN 978-966-03-5984-0
1284313
  Нестайко В.З. Таємничий голос за спиною / В.З. Нестайко. – К., 1990. – 301с.
1284314
  Сабуров О.М. Таємничий капітан / О.М. Сабуров. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 339с.
1284315
  Сабуров О.М. Таємничий капітан / О.М. Сабуров. – К., 1969. – 342с.
1284316
  Загайкевич А. Таємничий концерт // Критика. – Київ, 2010. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 37-39
1284317
  Верн Ж. Таємничий острів : [Роман] ; пер. с фр. / Жюль Верн ; Перекл. К. Довганя та А. Нов -ого ; З 60 мал. П. Фера ; Обкл. Б. Крюкова. – [Київ] : Книгоспілка. – 392 с., 1 л. портр. : мал., портр. – Прим. в різних палітурках
1284318
  Верн Ж. Таємничий острів / Ж. Верн. – Київ, 1992. – 526с.
1284319
  Малець В.М. Таємничий посвист іволги / В.М. Малець. – Київ, 1982. – 301 с.
1284320
  Голота Г.С. Таємничий світ артикля / Г.С. Голота. – Харків : Основа, 2004. – 144с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.3). – ISBN 966-333-025-2
1284321
  Боженко А.І. Таємничий скарб : комедія / А.І. Боженко. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 68 с.
1284322
  Пархоменко І. Таємничими шляхами Тунісу // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 260-264. – ISSN 0320-8370
1284323
  Уривалкін О.М. Таємничі грані історії / Олександр Уривалкін. – Київ : КНТ, 2007. – 340с. – ISBN 966-373-136-2
1284324
  Вегеш А. Таємничі літературно-художні антропоніми в романі Юрія Андруховича "Таємниця" // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 3-6. – (Філологія ; Вип. 20)
1284325
  Клітченко В. Таємничі теорії походження міста Бершадь // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 71-72. – ISBN 978-966-171-893-6
1284326
  Литвиненко М.І. Таємні броди : поезії / Микола Литвиненко. – Дніпро : Акцент, 2016. – 115, [1] с. – ISBN 978-966-921-079-1
1284327
  Дойко С. Таємні в"язниці ЦРУ у Європі існують! // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 15. – С. 12-14.
1284328
  Крижановська О.О. Таємні організації в громадсько-політичному житті України (масонський рух у ХVIII - на початку ХХ ст.) : Навчальний посібник / О.О. Крижановська. – Київ : Аквілон-Прес, 1998. – 134с.
1284329
  Брянцев Г. Таємні стежки / Г. Брянцев. – Львів, 1956. – 392с.
1284330
  Єрмолаєв Ю.І. Таємні шефи / Ю.І. Єрмолаєв. – К., 1989. – 333с.
1284331
  Глазовий Андрій Таємніці Кам"яного Лісу : Terra inkognita / Глазовий Андрій, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 72-73 : Іл.
1284332
  Волжан Л.Г. Таємнця старого Пауля / Л.Г. Волжан. – Харків, 1973. – 107с.
1284333
  Шахтаманов О.-Г. Тажутдин Чанка / О.-Г. Шахтаманов. – Махачкала, 1974. – 88 с.
1284334
  Барнабади М.Р. Тазкире / М.Р. Барнабади. – М., 1984. – 240с.
1284335
  Осинский П.А. Тазобедренный сустав некоторых домашних млекопитающих. : Автореф... Канд.биол.наук: / Осинский П.А.; М-во с-х.СССР.Киев.вет.лин-т. – Киев, 1950. – 10 с.
1284336
  Подрушняк Е.П. Тазобедренный сустав у людей пожилого и старческого возраста : Автореф... д-ра мед.наук: 772 / Подрушняк Е.П.; Киевский гос. ин-т усовершенствования врачей. – Киев, 1967. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
1284337
   Тазы, или Удиhэ : (Опыт этнографического исследования) : Типография кн. В.П. Мещерского, 1901. – 223 с. – Отдельные оттиски из журн. "Живой Старины" вып. 11. 1902
1284338
  Пакулов Г.И. Таиара скифского царя / Г.И. Пакулов. – Иркутск, 1970. – 92с.
1284339
  Строителев Сергей Таилан. Женщины - жирафы Таиланда. Спирали совершенства // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 62-68 : фото
1284340
  Довга Наталья Таиланд - по-прежнему популярен! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 9 : фото. – ISSN 1998-8044
1284341
   Таиланд - повод для гордости // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 7/8 (208), июль - август. – С. 26 : фото. – ISSN 1029-5828
1284342
  Парубоча Наталия Таиланд - Украина: туристическая активность возрастает : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 60-61 : Фото
1284343
  Николаева Н.В. Таиланд / Н.В. Николаева. – Л, 1956. – 54с.
1284344
  Яковлева Н.В. и Соломонова М.Д. Таиланд / Н.В. и Соломонова М.Д. Яковлева. – М., 1957. – 39с.
1284345
  Кочетков Л. Таиланд / Л. Кочетков. – Москва : Мысль, 1973. – 143с.
1284346
   Таиланд : Теплые края // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 82-85 : Іл.
1284347
   Таиланд : Путешествия. Пляж, или План освоения Рая // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 3. – С. 28-31 : Іл., карта
1284348
   Таиланд : Из зимы - в лето // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 9. – С. 88-91 : Фото
1284349
   Таиланд : из зимы в лето // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 84-88 : Фото
1284350
   Таиланд : из зимы - в лето // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 9. – С. 64-68 : Фото
1284351
  Перетрутов Дмитрий Таиланд / Перетрутов Дмитрий, Прохоров Роман // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 7. – С. 48-57 : фото
1284352
  Руднев В.С. Таиланд в политике Вашингтона // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1982. – № 2 (30). – С. 100-116
1284353
  Черемисин П. Таиланд и Россия: более века искренней взаимной симпатии // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 27. – С. 32-34. – ISSN 0234-1670
1284354
   Таиланд или Мальдивы? Выбор за вами // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 76-79 : фото
1284355
  Ермоленко Алла Таиланд Ноу спайси : the Experience / Ермоленко Алла, Бердников Вадим // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 3. – С. 26-34 : Фото
1284356
   Таиланд привлекает иностранных туристов // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 12 : Фото. – ISSN 1998-8044
1284357
  Искольдский В.И. Таиланд. / В.И. Искольдский. – М., 1971. – 316с.
1284358
  Максименко Екатерина Таиланд. 365 дней лета // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 2. – С. 78-83 : фото
1284359
  Исакина Юлия Таиланд. Ах уеду в Хуа Хин... // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 4. – С. 52-54 : фото
1284360
   Таиланд. В краю шерханов и счастливчиков // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 3/4, апрель - май. – С. 22-26 : фото
1284361
  Рель Вольфган Таиланд. В поисках покоя / Рель Вольфган, Мюллер Харди // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 11 (188), ноябрь. – С. 72-86 : фото, карта. – ISSN 1029-5828
1284362
  Калинина О. Таиланд. Добровольная ссылка в "страну улыбок" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 4. – С. 73-76. – ISSN 0321-5075
1284363
  Карелина Дарья Таиланд. Золотые руки // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 4 (2907). – С. 56-63 : фото
1284364
  Синица Юлия Таиланд. Кино на любителя // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 108-112 : фото
1284365
  Черемисин П. Таиланд. Куда взлетят политические качели? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 38. – С. 16-17. – ISSN 0234-1670
1284366
  Мазур Владимир Таиланд. Май пен рай : Путешествия / Мазур Владимир, Перетрутов Дмитрий // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 58-67 : Іл.
1284367
  Лабзина Ирина Таиланд. Мокрый Новый год : как выйти из боя живым и счастливым. Традиции // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 1. – С. 36-43 : Фото. – ISSN 1029-5828
1284368
  Мернова Мария Таиланд. Начало всех начал // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 18 : фото
1284369
   Таиланд. Путеводитель // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 6. – С. 108-109 : Фото
1284370
   Таиланд. Роскошное сердце Розы Севера // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 1. – С. 26-31 : фото
1284371
   Таиланд. Секрет Тайского счастья // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 8 (2899). – С. 52-55 : фото
1284372
   Таиланд. Секреты восточного королевства // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 6. – С. 68-73 : фото
1284373
  Ребрикова Н.В. Таиланд. Сиам / Н.В. Ребрикова. – М., 1957. – 104с.
1284374
   Таиланд. Страна для свободных людей // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 5. – С. 61-79 : фото
1284375
  Князева Елена Таиланд. Суп из самовара / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 4 (2919). – С. 84-86 : фото
1284376
  Мазур Владимир Таиланд. Тайны золотого треугольника : Путешествия / Мазур Владимир, Перетрутов Дмитрий // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 76-84 : Іл.
1284377
  Задорожный Олег Таиланд. Шезлонг на острове хорошего настроения // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 2. – С. 58-64 : фото
1284378
  Мандрыкин Ю.Г. Таиланд. Экономика и внешняя торговля / Ю.Г. Мандрыкин. – М., 1959. – 168с.
1284379
  Савельев Владимир Таиланд: итоги и перспективы : Страна улыбок опять улыбается...и ждет туристов. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 54-55 : Фото
1284380
  Ребрикова Н.В. Таиланд: общество и государство. / Н.В. Ребрикова, Н.И. Калашников. – М., 1984. – 270с.
1284381
  Довга Наталья Таиланд: популярность бьет рекорды // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 13 : фото. – ISSN 1998-8044
1284382
  Грикуров С.С. Таиланд: прошлое и настоящее. / С.С. Грикуров. – М., 1982. – 64с.
1284383
  Корнев В.И. Таиланд: студенты и политика. / В.И. Корнев. – М., 1981. – 223с.
1284384
  Жданова Ольга Таиланд: умножение возможностей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 40 : фото. – ISSN 1998-8044
1284385
  Гуарч Дельмонте Хосе Таино. Опыт этноист. реконструкции : Автореф... канд. ист.наук: 576 / Гуарч Дельмонте Хосе М.; АН СССР. Ин-т этнографии им. Н.Н.Миклухо-Маклая. – М., 1971. – 37л.
1284386
  Федосик В.А. Таинства без тайн / В.А. Федосик. – Минск, 1979. – 150с.
1284387
  Хрусталев А.Б. Таинства геральдики // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 2 (610). – С. 75-77. – ISSN 0321-0626
1284388
  Черепахов М.С. Таинства мастерства публициста / М.С. Черепахов. – Москва : Мысль, 1984. – 150 с. – (В творческой мастерской журналиста)
1284389
  Абраш М. Таинства программирования графики / Майкл Абраш. – Киев : ЕвроСИБ, 1995. – 384 с.
1284390
  Эргле З. Таинственая находка / З. Эргле. – Рига, 1981. – 111с.
1284391
  Гарин Ф.А. Таинственная бутылка / Ф.А. Гарин. – М, 1958. – 64с.
1284392
  Климов В.В. Таинственная дорога / В.В. Климов. – Воронеж, 1982. – 294с.
1284393
  Куропатов В.Ф. Таинственная душа / В.Ф. Куропатов. – Кемерово, 1988. – 270с.
1284394
  Кананова З. Таинственная жизнь / З. Кананова. – Петроградъ, 1916. – 147 с.
1284395
  Сабуров А.Н. Таинственная записка / А.Н. Сабуров. – М., 1962. – 63с.
1284396
  Сабуров А.Н. Таинственная записка / А.Н. Сабуров. – 2-е изд. – М., 1990. – 176с.
1284397
  Бибер О. Таинственная Каффа. В стране царей-богов. / О. Бибер. – М., 1961. – 147с.
1284398
  Зуб В.А. Таинственная надпись / В.А. Зуб. – Минск, 1961. – 166с.
1284399
  Зуб В.А. Таинственная надпись : повесть / В.А. Зуб. – Минск : Госиздат БССР, 1975. – 240 с.
1284400
  Циммерман К Таинственная незнакомка / К Циммерман. – Москва : Военное издательство, 1983. – 208с.
1284401
  Стингл М. Таинственная Полинезия / М. Стингл. – М., 1991. – 224с.
1284402
  Казначеев С. Таинственная прогулка, или Размер лермонтовского шедевра // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2015. – № 6 кн. 6, ноябрь - декабрь. – С. 130-151. – ISSN 0203-5847


  Каким размером написано стихотворение Лермонтова Выхожу один я на дорогу? Любому внимательному ученику понятно, что перед нами классический случай пятистопного хорея.
1284403
  Инин А.Я. Таинственно звенит хрусталь / А.Я. Инин. – М., 1987. – 173с.
1284404
   Таинственное и загадочное. – Минск, 1994. – 352с.
1284405
  Смирнова И. Таинственное могущество звука : феномены // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 9. – С. 42-46. – ISSN 0130-7045
1284406
  Смирнова И. Таинственное могущество звука // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 10. – С. 54-57. – ISSN 0130-7045


  Механизмы воздействия звуков музыки на уровне сознания, на физиологическом и на клеточном уровне
1284407
  Вельмина Н.А. Таинственное ожерелье / Н.А. Вельмина. – Москва : Мысль, 1988. – 238с.
1284408
  Кристи А. Таинственное происшествие в Стайлз / А. Кристи. – Новосибирск, 1990. – 475с.
1284409
  Шклярский Альфред Таинственное путешествие Томека / Шклярский Альфред. – 3-е вид. – Катовице : Slask, 1987. – 320с. – ISBN 83-216-0676-8
1284410
  Шклярский А. Таинственное путешествие Томека / А. Шклярский. – М., 1992. – 317с.
1284411
  Гамзатов Р. Таинственность : стихи / Р. Гамзатов. – Минск : Вышейш. школа, 1977. – 350 с.
1284412
  Новиков Э.А. Таинственность очевидного / Э.А. Новиков. – Л., 1983. – 159с.
1284413
  Новиков Э.А. Таинственность очевидного / Э.А. Новиков. – 2-е изд. перераб. доп. – Ленинград : Недра, 1990. – 215с.
1284414
  Обручев С.В. Таинственные истории / С.В. Обручев. – Москва : Мысль, 1973. – 108с.
1284415
  Гриневич А.Г. Таинственные невидимки / А.Г. Гриневич, Р.С. Сыздыкова. – Алма-Ата : Кайнар, 1984. – 184 с.
1284416
   Таинственные острова // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 8, ноябрь - декабрь. – С. 64-69 : фото
1284417
  Дольник В.Р. Таинственные перелеты / В.Р. Дольник. – Москва, 1968. – 112с.
1284418
  Молчанов А.А. Таинственные письмена первых европейцев / А.А. Молчанов. – Москва : Наука, 1980. – 119с. – (Из истории мировой культуры)
1284419
  Сат-Ок Таинственные следы / Сат-Ок. – Л., 1976. – 111с.
1284420
   Таинственные явления человеческой психики : От суеверий прошлого до современного научного понимания. – Харьков : Прапор-Фортуна-пресс, 1997. – 636с. – (Б-ка занимательной психологии). – ISBN 5-7766-0642-Х
1284421
  Васильев Л.Л. Таинственные явления человеческой психики. / Л.Л. Васильев. – Москва, 1959. – 120с.
1284422
  Васильев Л.Л. Таинственные явления человеческой психики. / Л.Л. Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1963. – 168с.
1284423
  Гийо Р. Таинственный акробат / Р. Гийо. – М., 1975. – 128с.
1284424
  Спинни Лора Таинственный Доггерленд. В поисках Догерленда / Спинни Лора, Кларк Роберт // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – май, № 116. – С. 128-139 : фото
1284425
  Ветров И Таинственный доктор / И Ветров. – Київ, 1979. – 127с.
1284426
  Сабуров А.Н. Таинственный капитан / А.Н. Сабуров. – М., 1965. – 191с.
1284427
  Каманин И.М. Таинственный крест в с. Молчанах : (Ямпол. у., Подол. губ.) / [И. Каманин]. – [Киев] : Типо-лит. т-ва Н.А. Гирич, 1906. – 5 с. – Авт. указан в конце текста. - Отд. оттиск: Киевская старина, 1906, т. 92, март-апр., отд. 2, с. 73-77. - Без тит. л. и обл.
1284428
  О"Нейл Таинственный мир / О"Нейл. – Нижний Новгород, 1995. – 104с.
1284429
  Мищур Т.Л. Таинственный мир барокко и поэзия М.И. Цветаевой // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 123-128. – ISSN 2312-3036


  " Рассматривается дискурс барокко в поэзии М.И. Цветаевой. Задача состоит в том, чтобы выявить типологические соответствия цветаевского творчества элементам стиля барокко. Как и в искусстве барокко, М.И. Цветаевой создается иллюзия непрерывного ...
1284430
  Пименов Ю.И. Таинственный мир зрелищ / Ю.И. Пименов. – Москва : Советский художник, 1974. – 79 с.
1284431
  Ковенева О.В. Таинственный мир коннотаций в лингвистике и теории перевода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 109-143. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
1284432
  Дубовой Э.И. Таинственный мир элементарных частиц / Э.И. Дубовой. – Москва : Атомиздат, 1979. – 144 с.
1284433
  Кристи А. Таинственный мистер Кин / Агата Кристи // Англо-американский детектив : [романы] / [сост. Е.В. Бобрик ; пер. с англ.]. – Киев : Свенас, 1992. – С. 184-271. – (Детектив. Фантастика. Приключения). – ISBN 5-85722-043-2
1284434
  Гасилова Х. Таинственный наездник : рассказы / Х. Гасилова; пер. с азерб. – Баку : Детюниздат, 1958. – 100 с.
1284435
  Твен М. Таинственный незнакомец / М. Твен. – Мурманск, 1987. – 264с.
1284436
  Серба А.И. Таинственный обоз: о событиях войны 1812 г. / А.И. Серба. – М., 1992. – 62с.
1284437
  Верн Ж. Таинственный остров : Роман в 3 ч. ; пер. с фр. / Жюль Верн ; С рис. Фера. – Москва : Тип. Высоч. утвержд. Т-ва И.Д. Сытина ; [Изд-во И. Д. Сытина], 1897. – 184 с. : ил. – Конволют. - Перепл. с 3 произв. Жюля Верна


  Содержание конволюта: 1. Таинственный остров : Роман в 3 ч. ; пер. с фр. / Верн Ж. ; Жюль Верн ; С рис. Фера; 2. Вверх дном : Фантастический роман / Жюль Верн ; С 30 рис. Ж. Ру; 3. Воздушный корабль : Роман / Жюль Верн ; С рис. Ж. Бенета
1284438
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Москва ; Ленинград, 1951. – 768 с.
1284439
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Минск, 1955. – 423с.
1284440
  Верн Ж. Таинственный остров : роман / Ж. Верн. – Петрозаводск : Веселка, 1980. – 520с.
1284441
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Київ, 1980. – 518с.
1284442
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Москва, 1980. – 606с.
1284443
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Пермь, 1980. – 472с.
1284444
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Владивосток, 1981. – 480с.
1284445
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Москва, 1981. – 606с.
1284446
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Махачкала, 1981. – 576с.
1284447
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Горький, 1982. – 528с.
1284448
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Якутск, 1983. – 566с.
1284449
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Кишинев, 1984. – 366с.
1284450
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Минск, 1984. – 543с.
1284451
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Москва, 1984. – 608с.
1284452
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Київ, 1984. – 543с.
1284453
  Верн Ж. Таинственный остров : Роман / Ж. Верн. – Москва : Правда, 1984. – 624 с. : ил.
1284454
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Минск, 1984. – 543с.
1284455
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Минск, 1984. – 543с.
1284456
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Кишинев, 1984. – 575с.
1284457
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Минск, 1985. – 543с.
1284458
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Москва, 1985. – 607с.
1284459
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Рига
1. – 1985. – 374с.
1284460
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Рига
2. – 1985. – 185с.
1284461
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Москва, 1986. – 621с.
1284462
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Київ, 1987. – 557с.
1284463
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Чебоксары, 1989. – 459с.
1284464
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Алашара, 1990. – 557с.
1284465
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Переизд. – Новосибирск, 1990. – 606с.
1284466
  Уайт Мен Таинственный остров. Драконова кровь Сокотры / Уайт Мен, Моффет Марк, Мелфорд Майкл // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июнь № 105. – С. 140-157 : фото
1284467
  Самойлов Л.С. Таинственный пассажир. / Л.С. Самойлов, Б. Скорбин. – М, 1954. – 136с.
1284468
  Токаев К. Таинственный след : (Повести) / К. Токаев. – Алма-Ата : Казахстан, 1976. – 408 с.
1284469
  Зеленский В.А. Таинственный треугольник / В.А. Зеленский. – Минск, 1986. – 174,2с.
1284470
  Гурвич И.С. Таинственный чучуна / И.С. Гурвич. – М., 1975. – 96с.
1284471
  Морозов И.В. Таинственным путем Гермеса / И.В. Морозов. – Минск, 1994. – 304с.
1284472
  Дронов М. Таинство исповеди / М. Дронов. – М., 1991. – 32с.
1284473
  Гудиашвили Ладо Таинство красоты / Гудиашвили Ладо. – Тбилиси, 1988. – 116с.
1284474
  Иванов В.М. Таинство крещения. / В.М. Иванов. – Минск, 1961. – 40с.
1284475
  Мартинус Таинство молитвы / Мартинус. – М, 1996. – 88с.
1284476
  Капланова С.Г. Таир Салахов / С.Г. Капланова. – Москва, 1967. – 103с.
1284477
   Таир Салахов. – Москва, 1986. – 215с.
1284478
  Салам-заде Октай Мамед Гасан оглы Таира. / Салам-заде Октай Мамед Гасан оглы. – Баку, 1961. – 210с.
1284479
  Николаевич С.И. Таиров / С.И. Николаевич. – М, 1985. – 55с.
1284480
  Франс А. Таис / А. Франс. – Петрозаводск, 1958. – 200с.
1284481
  Ефремов И.А. Таис Афинская / И.А. Ефремов. – 3-е изд. – М, 1977. – 512с.
1284482
  Ефремов И.А. Таис Афинская / И.А. Ефремов. – М, 1980. – 544с.
1284483
  Ефремов И.А. Таис Афинская : исторический роман / И.А. Ефремов. – Москва : Детская литература, 1981. – 368с.
1284484
  Ефремов И.А. Таис Афинская / И.А. Ефремов. – Минск, 1988. – 379с.
1284485
  Ефремов И.А. Таис Афинская / И.А. Ефремов. – Минск, 1988. – 379с.
1284486
  Ефремов И.А. Таис Афинская / И.А. Ефремов. – К, 1993. – 432с.
1284487
  Кабыш И. Таис Московская // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 8. – С. 76-80. – ISSN 0132-2036
1284488
  Летт С.А. Таисино новоселье / С.А. Летт. – Краснодар, 1982. – 173с.
1284489
  Мерзликин Л.С. Таисья. / Л.С. Мерзликин. – Барнаул, 1967. – 136с.
1284490
  Аракин В.Д. Таитянский язык. / В.Д. Аракин. – Москва, 1981. – 79с.
1284491
  Ивлев И.И. Таить нельзя открыть // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2007. – № 12. – С. 45-68. – ISSN 1606-0219


  Проблема встановлення доль військовослужбовців, які брали участь в бойових дійствах, їх розшук після Другої світової війни
1284492
  Франс А. Таіс / А. Франс. – К, 1927. – 192с.
1284493
  Франс А. Таіс / А. Франс. – К, 1927. – 192с.
1284494
  Франс А. Таіс / А. Франс. – К, 1927. – 192с.
1284495
   Таїланд від "Туртесс Тревел" // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 99 : Фото
1284496
  Сидоренко Віктор Таїланд іде на зустріч : профі тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 16-17 : Фото
1284497
  Малишева Ірина Таїланд многоликий // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 92-96 : фото
1284498
   Таїланд розраховує повернути туристів у березні : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 110 : Іл.
1284499
  Малишева Ірина Таїланд у пошуках раю : Таїланд/Пхукет/Крабі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 94-96 : Фото
1284500
  Сидоренко Віктор Таїланд. А я в Аюттайї // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 24-29 : фото
1284501
  Малишева Ірина Таїланд. Бойовий масаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 54-55 : фото
1284502
  Дудкін Іван Таїланд. Бокс восьмируких : MODUS VIVEND! // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 100-102 : Фото
1284503
  Сидоренко Віктор Таїланд. В очікуванні нірвани : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 76-83 : Фото
1284504
  Будько Євген Таїланд. Відпочивайте здорові : мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 56-60 : Фото
1284505
  Будько Євген Таїланд. Два в одному, або професіонали про Таїланд : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 66-70 : Фото
1284506
  Горобець Ірина Таїланд. Дива Півдня // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 32-39 : фото
1284507
  Малишева Ірина Таїланд. Дискотека на плоту : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 8. – С. 92-96 : Фото
1284508
  Сидоренко Віктор Таїланд. Дім Короля і Будди : Вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 46-58 : Фото
1284509
  Сидоренко Віктор Таїланд. Духи на волі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 26-31 : фото
1284510
  Дудкін Іван Таїланд. Екзорозвідка : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 22-28 : Іл.
1284511
  Сидоренко Віктор Таїланд. Екзотичний креатив // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 78-82 : фото
1284512
  Сидоренко Віктор Таїланд. Екс-Патайя : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 72-77
1284513
  Пирогів Андрій Таїланд. За крок до Нірвани // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 46-53 : фото
1284514
  Будько Євген Таїланд. Замість кризи - рік туризму : профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 44 : Фото
1284515
  Сидоренко В. Таїланд. Із літа в літо / В. Сидоренко, О. Горобець // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 32-37 : фото
1284516
  Сидоренко Віктор Таїланд. Королівство гольфу : спорт-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 50-54 : Фото
1284517
   Таїланд. Королівство для закоханих // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 78-79 : фото
1284518
  Біленко Василь Таїланд. Красуня та фаранг // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 88-103 : Фото
1284519
  Майборода Наталя Таїланд. Люди - жирафи : modus vivendi / спосіб життя // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 62-67 : Фото
1284520
  Іващенко Микола Таїланд. Міст смерті над річкою життя // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 26-30 : фото
1284521
  Сидоренко Віктор Таїланд. На плаву : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 64-68 : Фото
1284522
  Іващенко Микола Таїланд. Ніч у Бангкоку // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 42-49 : фото
1284523
   Таїланд. Новий рік приходить тричі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 28-31 : фото
1284524
  Рябоштан Ірина Таїланд. Одруження по-королівськи // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (83). – С. 62-71 : фото
1284525
  Свиридов Олег Таїланд. Ой чий то слон сидить... / Свиридов Олег, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 80-86 : фото
1284526
  Малєй Валентина Таїланд. Острів слонів, Пхі-Пхі та суп з пташиних гнізд // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 110-112
1284527
  Іващенко Микола Таїланд. Патайський бокс // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 56-61 : фото
1284528
  Іващенко Микола Таїланд. Пелюстки у клярі : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 34-38 : Фото
1284529
  Іващенко Микола Таїланд. Повні руки екзотики // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 40-45 : фото
1284530
  Котлярук Андрій Таїланд. Слони йдуть на північ : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 86-90 : Фото
1284531
  Біленко Василь Таїланд. Слони на тиковому дереві : Репортаж // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 84-86 : Фото
1284532
  Сидоренко Віктор Таїланд. Смак тропічного раю // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 2 (122), квітень-травень. – С. 58-66 : фото
1284533
  Сидоренко Віктор Таїланд. Смарагдові пригоди // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 32-37 : фото
1284534
  Сидоренко Віктор Таїланд. У пошуках гармонії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 64-68 : фото
1284535
  Малишева Ірина Таїланд. У хмарочосі і в хатинці / Малишева Ірина, Тещаєва Міла // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (56). – С. 64-66 : фото
1284536
  Іващенко Микола Таїланд. Удвох на Самуї // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (64). – С. 40-43 : фото
1284537
  Будько Євген Таїланд. Чекаємо на якісних туристів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 86-90 : фото
1284538
  Іващенко Микола Таїланд. Чотири острови // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 20-23 : фото
1284539
  Сидоренко Віктор Таїланд. Шопінг для фаранга // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 32-36 : фото
1284540
  Устенко Ганна Таїланд. Ящірки були гарними сусідами : Таїланд / Устенко Ганна, Назарук Олексій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 44-47 : Фото
1284541
  Іващенко Микола Таїланд.Тай Вам Боже здоров"я! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 22-25 : фото
1284542
  Самойлов Юрій Таїланд: перспективи відновлення // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 34-38 : фото. – ISSN 1998-8044
1284543
  Микитенко О.В. Таїна / Олексій Микитенко // Сіно / І.Ф. Куштенко. – Київ : Дніпро, 1987. – С. 44-127. – (Романи й повісті ; 1987/8)
1284544
  Драч І. Таїна Андрія // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 17 лютого (№ 4). – С. 13


  Демиденко Андрій — український поет-пісняр, Народний артист України.
1284545
  Баканідзе О. Таїна віку (Тарас Шевченко і Акакій Церетелі) // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 28-36. – ISBN 978-966-02-7586-7
1284546
  Дрофань А.П. Таїна голубого палацу / А.П. Дрофань. – Київ : Дніпро, 1989. – 341с.
1284547
  Дрофань А.П. Таїна голубого палацу. / А.П. Дрофань. – К., 1978. – 350с.
1284548
  Салига Т. Таїна загадки і "суперечлива гармонія" (герменевтичний полілог про поезію Миколи Вінграновського "Я сів не в той літак"... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 15 листопада (№ 23). – С.16
1284549
  Салига Т. Таїна загадки і "суперечлива гармонія" дискусій (герменевтичний полілог про поезію Миколи Вінграновського "Я сів не в той літак...") // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 2 грудня (№ 24). – С. 16,17
1284550
  Скопенко Віктор Таїна й сила університетського друкарства : (Переднє слово) // Її величність - книга : Історія видавничої справи Київського університету 1834-1999 / М.С. Тимошик. – Київ : Наша наука і культура, 1999. – С.7-10. – ISBN 966-95575-0-Х
1284551
  Разгільдєєва А. Таїна людської душі


  Про особисту і творчу долю Ольги Кобилянської за романом Валерії Врублевської "Шаріта з Рунгу"
1284552
  Рябий В. Таїна мандрівних глибин // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 15 січня (№ 1). – С. 2


  Пам"яті Михайла Григоріва - українського поета.
1284553
  Марко В. Таїна поетичного слова... // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 186-206. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті розглядаються поезії І. Франка, Д. Павличка, Л. Костенко, І. Драча, В. Стуса.
1284554
  Вихованець І.Р. Таїна слова / І.Р. Вихованець. – Київ, 1990. – 283с.
1284555
  Дьомін М. Таїна та одкровення високого мистецтва Анатолія Пономаренка (до 95-річчя від дня народження) // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 6 (68). – С. 36-41. – ISSN 1819-7329
1284556
  Яцюк В.М. Таїна Шевченкових світлин / В.М. Яцюк; Товариство зв"язків з українцями за межами України. (Тов-во "Україна"). – Київ : КВІЦ, 1998. – 88с. – ISBN 966-7192-08-3
1284557
  Керда О. Таїна?.. Дивина!.. / Ольга Керда. – [Б. м.] : [б. в.], 2012. – 356 с. – На тит. арк.: Дарує автор книги
1284558
   Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : ДНУ. – ISBN 978-966-551-315-5
Вип. 12. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1284559
   Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : ДНУ. – ISBN 978-966-551-315-5
Вип. 14. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1284560
   Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : ДНУ. – ISBN 978-966-551-315-5
Вип. 16. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1284561
   Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ
Вип. 8. – 2008. – До 90-річчя Дніпропетр. нац. ун-ту імені О. Гончара
1284562
   Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Ліра. – ISBN 978-966-383-565-5. – ISSN 2313-1802
Вип. 17. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1284563
   Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Ліра. – ISSN 2313-1802
Вип. 18. – 2015. – 203 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1284564
   Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро : Ліра. – ISSN 2313-1802
Вип. 20. – 2016. – 165 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1284565
   Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро : Ліра. – ISSN 2313-1802
Вип. 21. – 2017. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1284566
   Таїсія Іванівна Ківшар (до 40-річчя науково-педагогічної діяльності) : біобібліогр. покажчик / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; [упоряд.: Самчук Л.І. та ін. ; редкол.: Попик В.І. (голова) та ін.]. – Київ : НБУВ, 2013. – 100, [4] с. – Імен. покажч.: с. 88-91. – (Серія "Майстри бібліотечної справи України" ; вип. 2)
1284567
  Криг Сюзанне Тайбэй-101 : Выше только облака // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 1. – С. 42-56 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1284568
   Тайбэйская панорама : Журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1023-7259
№ 2,3, 4, 5, 6. – 2000


  1997. N 73
1284569
   Тайбэйская панорама : Журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1023-7259
№1,2,4,5,6. – 2001
1284570
   Тайбэйская панорама : Журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1023-7259
№1-6. – 2002. – З 2003 р. журнал виходить під назвою "Тайваньская панорама"
1284571
  Никитин Н.Н. Тайван / Н.Н. Никитин. – М, 1953. – 78с.
1284572
  Гаспарян А.Л. Тайванська проблема та перспективи її вирішення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 359-367
1284573
  Бартко У. Тайванська проблема у міжнародних відносинах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 77-84. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
1284574
  Білак П. Тайванський націоналізм:його характер і причини виникнення // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 164-175
1284575
  Иванько С. Тайвань - исконная китайская земля / С. Иванько. – Москва : Госполитиздат, 1955. – 56 с.
1284576
  У Чжуан-да Тайвань / Пер. со 2-го китайского изд. М.А.Бутенко, В.П.Илюшечкина; Авт. предисл. А.М. Астрханский; Ред. П.И.Глушакова. – Москва : Изд.инострн. литературы, 1955. – 68с.
1284577
  Таран М. Тайвань в американській політиці "стримування та ізоляції" КНР на Далекому Сході (1949-1969) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 53-56. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто внутрішні й зовнішні фактори, що вплинули на формування концепції місця та ролі Тайваню в зовнішній політиці США в період 1949-1969 рр. Встановлено, що американська військово-політична стратегія на Далекому Сході передбачала створення ...
1284578
  Буров В.Г. Тайвань вчера и сегодня // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 12 (629). – С. 25-29. – ISSN 0321-5075
1284579
  Тодер Ф.А. Тайвань и его история (XIX в.) / Ф.А. Тодер. – Москва : Наука, 1978. – 338 с.
1284580
  Кузнецов В.С. Тайвань и Латинская Америка // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 70-79. – ISSN 044-748Х
1284581
  Капустин Д.Т. Тайвань и Южная Корея в китайско-американских отношениях / Д.Т. Капустин. – М., 1980. – 197с.
1284582
  Гончар Ю.Б. Тайвань у військово стратегічних планах США і проблема об"єднання Китаю / Ю.Б. Гончар, М.А. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 33-36. – (Історія ; Вип. 46)


  Досліджується політика США щодо об"єднання Тайваню і Китайської Народної Республіки.
1284583
  Набока О.В. Тайвань у торговельній політиці британських та американських приватних компаній у першій половині ХІХ ст. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 30. – С. 235-243


  У статті досліджено експедиції на Тайвань, які проводили комерсанти Великобританії і США протягом першої половини ХІХ ст. Висвітлюється також конкуренція між двома країнами щодо економічного освоєння та контролю над островом у 40–50-х рр. ХІХ ст. ...
1284584
  Парканский А.Б. Тайвань, американо-китайские отношения и экономические интересы США / А.Б. Парканский, А.А. Нагорный // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1981. – № 28. – С. 61-74
1284585
  Максимов А.А. Тайвань. / А.А. Максимов. – М., 1988. – 63с.
1284586
  Чжан Би Юй Тайвань: "терра инкогнита" для туристов? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 8 (673). – С. 62-63. – ISSN 0321-5075
1284587
  Воскобойников О.М. Тайвань: до високих технологій через... конфуціанство : інтерв"ю підготувала Л. Іванова // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Грудень (№ 10)


  Інтерв"ю з учасником спільного проекту науковців Тайваню і радіофізичного ф-ту нашого університету (керівник з нашого боку - О.В. Третяк) доц. О.М. Воскобойниковим, який ділиться враженнями про перебування на Тайвані.
1284588
  Мозиас П. Тайвань: итоги экономической политики Чэнь Шуйбяня // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 5. – С. 88-99. – ISSN 0131-2227
1284589
  Стадниченко В.Я. Тайвань: крок у ХХІ вік : Журналістські записи на рисовому папері / В.Я. Стадниченко. – Київ : ХХІ вік - Україна, 1998. – 238 с. – ISBN 966-524-053-6
1284590
  Ларин А. Тайваньская модернизация на фоне российской и китайской // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 12. – С. 79-88. – ISSN 0131-2227
1284591
   Тайваньская панорама : Журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1023-7259
№1. – 2003. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1284592
   Тайваньская панорама : Журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1023-7259
№ 2. – 2003. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1284593
   Тайваньская панорама : Журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1023-7259
№ 3. – 2003. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1284594
   Тайваньская панорама : Журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1023-7259
№ 4. – 2003. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1284595
   Тайваньская панорама : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1023-7259
№ 6 (99). – 2010. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1284596
   Тайваньская панорама : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
№ 1 (100) : Северо-Восточное побережье Тайваня. – 2011. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1284597
   Тайваньская панорама : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
№ 2 (101) : Остров и материк: диалог в сфере культуры. – 2011. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1284598
   Тайваньская панорама : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
№ 5 (104) : Тайваньские СМИ: прорыв в цифровую эру. – 2011. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1284599
   Тайваньская панорама : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
№ 6 (105) : Тайвань: курс на энергосбережение и уменьшение выбросов СО2. – 2011. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1284600
   Тайваньская панорама : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
№ 1 (106) : РСЭС: год спустя - экономические связи через пролив развиваются; Президент Ма Ин-цзю переизбран на второй срок; Красота тайваньских гор и лесов. – 2012. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1284601
   Тайваньская панорама : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
№ 2 (107) : Загадки "клубничного поколения". – 2012. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1284602
   Тайваньская панорама : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
№ 3 (108) : Второй срок президентства Ма Ин-цзю. – 2012. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1284603
   Тайваньская панорама : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
№ 4 (109) : Лондонские надежды тайваньских олимпийцев. – 2012. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1284604
   Тайваньская панорама : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
№ 5 (110) : Тайваньская авиаиндустрия на подъёме. – 2012. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1284605
   Тайваньская панорама : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
№ 6 (111). – 2012. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1284606
   Тайваньская панорама : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
№ 1 (112) : Дипломатия : помощь ближним и дальним. – 2013. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1284607
   Тайваньская панорама : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
№ 2 (113) : Президент Ма посещает Ватикан. – 2013. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1284608
   Тайваньская панорама : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
№ 3 (114) : Президент Ма: итоги первого года второго срока. – 2013. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1284609
   Тайваньская панорама : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
№ 4 (115) : Дебаты вокруг торговли услугами через пролив. – 2013. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1284610
   Тайваньская панорама : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
№ 5 (116) : Официальная и "транзитная" дипломатия - президент Ма посещает дружественные Тайваню страны. – 2013. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1284611
   Тайваньская панорама : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
№ 6 (117) : 70 - летие Каирской декларации. – 2013. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1284612
  Мироненков Е.Г. Тайваньская проблема // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1986. – № 3 (53) : Расстановка политических сил в США по вопросам советско-американских контактов. Политическая анатомия Вашингтона и другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 106-123
1284613
   Тайга -- мой дом. – Иркутск, 1969. – 224с.
1284614
   Тайга -- мой дом. – Иркутск, 1973. – 176с.
1284615
  Кузаков Н. Тайга - мой дом / Н. Кузаков. – Москва : Мысль, 1977. – 144с.
1284616
  Демидов Т.А. Тайга / Т.А. Демидов. – Кемерово, 1960. – 40с.
1284617
  Шишков В.Я. Тайга / В.Я. Шишков. – М, 1966. – 462с.
1284618
  Шишков В.Я. Тайга / В.Я. Шишков. – М, 1975. – 462с.
1284619
  Шишков В.Я. Тайга / В.Я. Шишков. – М, 1976. – 462с.
1284620
  Шишков В.Я. Тайга / В.Я. Шишков. – М, 1979. – 462с.
1284621
  Проскурин П.Л. Тайга : Повесть / П.Л. Проскурин. – Москва : Современник, 1985. – 61с.
1284622
  Перемышлев В.И. Тайга без эха / В.И. Перемышлев. – М., 1979. – 159с.
1284623
   Тайга в глобальной экосистеме Земли. – Иркутск, 1977. – 112с.
1284624
  Дворецкий И.М. Тайга весенняя / И.М. Дворецкий. – Иркутск, 1952. – 264с.
1284625
  Луговской И.С. Тайга зовет / И.С. Луговской. – Иркутск, 1971. – 191с.
1284626
  Тихова Татьяна Гавриловна Тайга и горы / Тихова Татьяна Гавриловна. – Л. : Лениздат, 1962. – 194с.
1284627
  Горбунов А.К. Тайга и люди / А.К. Горбунов. – Иркутск, 1982. – 112с.
1284628
  Пармузин Ю.П. Тайга СССР / Ю.П. Пармузин. – Москва : Мысль, 1985. – 303с.
1284629
  Рождественский И.Д. Тайга шумит / И.Д. Рождественский. – Красноярск, 1952. – 271с.
1284630
  Рождественский И.Д. Тайга шумит / И.Д. Рождественский. – Красноярск, 1957. – 258с.
1284631
  Ярочкин Б.П. Тайга шумит / Б.П. Ярочкин. – СВедрдловск, 1958. – 292с.
1284632
  Савостин Н.С. Тайга. Поэмы, стихи / Н.С. Савостин. – Чита, 1960. – 71с.
1284633
  Строковский Н.М. Тайгастрой. Роман. / Н.М. Строковский. – Львов, 1948. – 455с.
1284634
  Строковский Н.М. Тайгастрой. Роман. / Н.М. Строковский. – К., 1957. – 676с.
1284635
  Аджиев М.Э. Тайги распахнутые двери : очерки : [для сред. возраста] / Мурад Аджиев ; [худож. Ю. Жигалов]. – Москва : Детская литература, 1983. – 142 с. : ил.
1284636
  Щербаков В. Тайгинка / В. Щербаков. – Челябинск, 1954. – 36с.
1284637
  Меньшиков С.М. Тайена папок Йонсона / С.М. Меньшиков. – М., 1988. – 256с.
1284638
  Габова Е.В. Тайкина тайна / Е.В. Габова. – Сыктывкар, 1991. – 172с.
1284639
  Винтер Г. Тайлоризм / Г. Винтер. – Ленинград-Москва, 1924. – 200с.
1284640
  Семёнова В. Тайм-менеджмент - эффективная практика : как научиться все успевать / Валентина Семёнова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2014. – № 6. – С. 49-50. – ISSN 0869-4915


  В современных условиях, когда от библиотек требуется быть не только центрами накопления информации, но и организаторами досуга широких слоев населения, проведения массовых культурных мероприятий, не так просто во всем этом разнообразии выявить ...
1284641
  Гаврись О.М. Тайм-менеджмент на підприємстві / О.М. Гаврись, Н.М. Колпаченко, А.Є. Голованова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 177 : Економічні науки. – С. 29-35. – (Економічні науки)
1284642
  Євтушевська О. Тайм-менеджмент як вияв світогляду сучасної людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Досліджено основні причини поширеності тайм-менеджменту в сучасних умовах, а саме виникнення динамічної конкуренції, інтенсифікація споживання товарів і послуг, високий рівень бюрократизації, непередбачуваність соціально-економічних процесів. ...
1284643
  Іванова Г.І. Тайм-менеджмент як педагогічна технологія формування культури розумової праці студентів // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / Криворіз. нац. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 1 (50). – C. 282-292. – ISSN 2304-4470
1284644
   Тайманов А. Д.. – Алма-Ата, 1987. – 40с.
1284645
  Субботин В.М. Таймерная модель самолета. / В.М. Субботин. – М., 1958. – 76с.
1284646
  Бардаченко В.Ф. Таймерні нейронні елементи та структури : Монографія / В.Ф. Бардаченко, О.К. Колесницький, С.А. Василецький; Мін-во освіти і науки України; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Універсум, 2004. – 126с. – ISBN 966-641-109-1
1284647
  Коломбет Е.А. Таймеры / Е.А. Коломбет. – Москва, 1983. – 126 с.
1284648
  Смирнов І.Г. Таймшер: система володіння відпочинком // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 14-22 : табл. – Бібліогр.: 12 назв.
1284649
  Урванцев Н.Н. Таймыр - край мой северный / Н.Н. Урванцев. – Москва : Мысль, 1978. – 238с.
1284650
  Якушкин Г.Д. Таймыр - край удивительный. / Г.Д. Якушкин. – М., 1976. – 191 с.
1284651
   Таймыр. – Красноярск, 1990. – 146с.
1284652
  Кублицкий Г.И. Таймыр. Нью-Йорк.Африка / Г.И. Кублицкий. – Москва : Детская литература, 1971. – 430с.
1284653
   Таймыро-Североземельская область : Физико-географическая характеристика. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 375с.
1284654
  Погребицкий Ю.Е. Таймырская складчатая система. (Тектогенез и взаимосвязь с сопредельными структурами) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Погребицкий Ю.Е.; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1967. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1284655
  Романенко А.П. Таймырская хроника / А.П. Романенко. – Красноярск, 1979. – 47с.
1284656
  Винниченко В.К. Тайна / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1927. – 32с.
1284657
  Воланская Г. Тайна / Г. Воланская. – Москва : Детгиз, 1957. – 238, [2] с.
1284658
  Ахмадулина Б.А. Тайна / Б.А. Ахмадулина. – Москва, 1983. – 127с.
1284659
  Адлер Э. Тайна : роман / Элизабет Адлер ; [перевод с англ.: И. Сабининой, Н. Проскурина]. – Москва : ОЛМА-пресс, 1995. – 334 с. – (Серия "Золотой Купидон")
1284660
  Хмелевская И. Тайна / И. Хмелевская; Пер.с польск. – Екатеринбург : У-Фактория, 1997. – 576с. – ISBN 5-89178-029-1
1284661
  Карлье Л. Тайна "Альтамаре" / Л. Карлье. – М, 1977. – 254с.
1284662
  Коваленко А.П. Тайна "дьявольского" камня / А.П. Коваленко. – Москва : Мысль, 1983. – 103 с.
1284663
  Лагздынь Г.Р. Тайна "зеленого золота". / Г.Р. Лагздынь. – М, 1990. – 271с.
1284664
  Пасхин Николай Тайна "золота Тито" до сих пор не раскрыта // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 23 (1094). – С. 37-39. – ISSN 0234-1670
1284665
  Лукьянов Ф. Тайна "золотого поезда" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 21 (1140). – С. 28-31. – ISSN 0234-1670
1284666
  Кончин Е. Тайна "золотого чемодана". / Е. Кончин. – Симферополь, 1989. – 77с.
1284667
  Данилевская Н.В. Тайна "Каменного кольца" / Н.В. Данилевская. – М, 1965. – 184с.
1284668
  Кризи Джон Тайна "Кукабурры" : [повесть] / Джон Кризи // Экстренный случай : [роман пнр. с англ.] / Хадсон Дж. – Москва : Пресса, 1992
1284669
  Кризи Д. Тайна "Кукабурры". / Д. Кризи. – Л., 1991. – 189с.
1284670
  Ерофеева В. Тайна "Свидетелей Иеговы" / В. Ерофеева, И. Дору. – Ставрополь, 1968. – 104с.
1284671
  Ильичев В. Тайна "семи грехов" // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 7. – С. 72-91. – ISSN 0132-2036
1284672
  Ильичев В. Тайна "семи грехов" // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 8. – С. 83-95. – ISSN 0132-2036
1284673
  Ильичев В. Тайна "семи грехов" : детектив // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 10. – С. 91-100. – ISSN 0132-2036
1284674
  Ильичев В. Тайна "семи грехов" : детектив // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 11/12. – С.131-137. – ISSN 0132-2036
1284675
  Ильичев В. Тайна "семи грехов" // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 1. – С.85-93. – ISSN 0132-2036
1284676
  Цыбизов В.Д. Тайна "Соленоида" / В.Д. Цыбизов. – Смоленск, 1959. – 257с.
1284677
  Треммин В. Тайна "Хорнсрифа" / В. Треммин. – М., 1961. – 163с.
1284678
  Владимирский Л. Тайна "Черного квадрата" // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 26-30. – ISSN 0130-1640
1284679
  Грушас Ю.А. Тайна Адомаса Брунзы / Ю.А. Грушас. – М., 1972. – 406с.
1284680
  Грушас Ю.А. Тайна Адомаса Брунзы / Ю.А. Грушас. – М., 1976. – 560с.
1284681
  Нефедьев К.М. Тайна алмаза / К.М. Нефедьев. – Челябинск, 1958. – 191с.
1284682
  Стариков В.С. Тайна альпийского цветка. / В.С. Стариков, А.А. Григорян. – Орджоникидзе, 1965. – 68с.
1284683
  Опр В.П. Тайна Андрея Зарудного. / В.П. Опр. – Краснодар, 1972. – 303с.
1284684
  Кузнецов А.С. Тайна Ардеатинских пещер. (О герое итал. движения Сопротивления А.А. Кубышкине) / А.С. Кузнецов. – М., 1963. – 127с.
1284685
  Шалимов А.И. Тайна атолла Муаи / А.И. Шалимов. – Ленинград, 1986. – 300с.
1284686
  Фролов С С. Тайна безысянного узника. / С С. Фролов, . – Ярославль, 1974. – 127с.
1284687
  Пятницкий Н.П. Тайна белка / Н.П. Пятницкий. – Краснодар, 1952. – 59с.
1284688
  Сидоров В.С. Тайна белого камня / В.С. Сидоров. – Барнаул, 1980. – 272с.
1284689
  Сидоров В Тайна белого камня. - Федька Сыч теряет кличку / В Сидоров. – Барнаул, 1969. – 270с.
1284690
  Михеев М.П. Тайна белого пятна / М.П. Михеев. – Новосибирск, 1959. – 224с.
1284691
  Михеев М.П. Тайна белого пятна / М.П. Михеев. – Новосибирск, 1970. – 221с.
1284692
  Чащин Ф.Д. Тайна Белой Криницы. / Ф.Д. Чащин. – Кишинев, 1987. – 240с.
1284693
  Дятлов В.С. Тайна белой церкви / В.С. Дятлов. – Ставрополь, 1958. – 100с.
1284694
  Нарожнов В. Тайна бессмертия / В. Нарожнов, В. Королевич. – Калуга, 1958. – 72с.
1284695
  Шахнович М.И. Тайна бога / М.И. Шахнович. – Киев, 1990. – 237с.
1284696
  Васенев Н.Ф. Тайна большой сосны / Н.Ф. Васенев. – Киров, 1957. – 88с.
1284697
  Уоллес Э. Тайна булавки / Э. Уоллес. – К, 1991. – 285с.
1284698
  Арзуманян А.М. Тайна булата / А.М. Арзуманян. – Москва, 1984. – 527 с.
1284699
  Федоров Е. Тайна Булата / Е. Федоров. – Челябинск, 1944. – 349с.
1284700
  Павлов В.А. Тайна бункера №7 / В.А. Павлов. – Минск, 1984. – 126 с.
1284701
  Бартенев Э.В. Тайна бытия человеческого / Э.В. Бартенев. – М., 1969. – 123с.
1284702
  Мельников Лев Тайна в квадрате // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 7. – С. 42-45. – ISSN 0130-7045


  Про художника Казіміра Малевича (1879-1935)
1284703
  Миндрова Е.А. Тайна в праве на неприкосновенность частной жизни // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 10. – С. 94-103. – ISSN 0132-0831
1284704
  Балабин С.П. Тайна в твох руках / С.П. Балабин. – Владивосток, 1971. – 286с.
1284705
  Мензбир М.А. Тайна Великого океана / М.А. Мензбир. – М., 1922. – 80с.
1284706
  Мензбир М.А. Тайна Великого океана / М.А. Мензбир. – М., 1922. – 80с.
1284707
  Чистовский О.Г. Тайна вершины Мискен / О.Г. Чистовский. – М., 1957. – 160с.
1284708
  Самбук Р.Ф. Тайна вечеря : повість / Р.Ф. Самбук. – Київ, 1992. – 159 с.
1284709
  Луковский И.В. Тайна вечной ночи / И.В. Луковский. – М.-Л., 1949. – 128с.
1284710
   Тайна воды. – М., 1979. – 277с.
1284711
  Александров Ю.М. Тайна волшебных очков / Ю.М. Александров. – Москва, 1961. – 93с.
1284712
  Шейкин А.Л. Тайна всех тайн / А.Л. Шейкин. – Л, 1984. – 142с.
1284713
  Каменкович З. Тайна высокого замка. / З. Каменкович. – Львов, 1960. – 324с.
1284714
  Каменкович З.З. Тайна Высокого Замка. / З.З. Каменкович. – Львов : Каменяр, 1958. – 323 с.
1284715
  Каменкович З.Б. Тайна Высокого замка: Дилогия. / З.Б. Каменкович. – Львов : Каменяр, 1988. – 469 с.
1284716
  Сергеев И. Тайна географических названий / И. Сергеев. – Москва : Детгиз, 1963. – 238с.
1284717
  Каржавин Б.А. Тайна гибели линкорна "Новороссийск" / Б.А. Каржавин. – СПб., 1991. – 271с.
1284718
  Майоров А.В. Тайна гибели Михаила Черниговского // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 9. – С. 95-118. – ISSN 0042-8779
1284719
  Лесиовский В.М. Тайна гибели Хаммаршельда / В.М. Лесиовский. – М., 1985. – 351с.
1284720
   Тайна гипноза. – Харьков : Неофит, 1995. – 608 с. – Печатается по изд.: Гипнотизм; Спиритизм и сомнамбулизм / Левенфельд Л. – ISBN 5-7707-8053-3
1284721
  Иткин И.Б. Тайна глагола "мяукать" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 119-127. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Статья посв. парадоксальному морфологическому поведению глаго- ла мяукать, в одном из вариантов спряжения образующего формы по модели глаголов на -ить: мяучит, мяучат и т.д. Автор приходит к выводу, что в основе этого явления лежит диссимиляция гласных ...
1284722
  Самади З. Тайна годов : роман / З. Самади; пер. с уйгур. Р.Петрова. – Москва : Советский писатель, 1979. – 384 с.
1284723
  Дрофань А. Тайна голубого дворца. / А. Дрофань. – М., 1985. – 335с.
1284724
  Попоков А. Тайна голубого стакана. / А. Попоков. – Красноярск, 1955. – 256с.
1284725
  Моисеева К.М. Тайна горы Муг / К.М. Моисеева. – М, 1958. – 174с.
1284726
  Кривошеина А. Тайна Грааля // Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2006. – № 8. – С.12-21. – ISSN 1818-2968
1284727
  Куин Э. Тайна греческой гробницы. Свет Божий. Охота за сокровищем / Э. Куин; Перев. с англ. М.В. Жалинской, Л.И. Саблиновой та др. – Москва : Азбуки, 1993. – 366 с. – ISBN 5-7296-0028-3
1284728
  Борахвостов В.Н. Тайна гроба / В.Н. Борахвостов. – М., 1991. – 104с.
1284729
  Скляренко Т.В. Тайна Гулькиных оврагов. / Т.В. Скляренко. – Улан-Удэ, 1962. – 83с.
1284730
  Мурзин А. Тайна далекой пристани / А. Мурзин, В. Новоселов. – Сыктывкар, 1970. – 296с.
1284731
  Харланов Ю.Ф. Тайна двух крестов / Ю.Ф. Харланов. – М, 1962. – 144с.
1284732
  Адамов Г.Б. Тайна двух океанов : [роман : для ст. возраста] / Адамов Г.Б. ; ил. А. Васина и Б. Маркевича. – Москва : Детзиг, 1955. – 480 с. : ил., карт. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
1284733
  Адамов Г.Б. Тайна двух океанов : роман для ст. возраста / Г.Б. Адамов ; ил. А. Васина, Б. Маркевича. – Фрунзе : Киргизучпедгиз, 1957. – 477 с. : ил., карт.
1284734
  Адамов Г.Б. Тайна двух океанов : роман / Г.Б. Адамов ; послесл. М. Поступальской ; ил.: А. Васин и Б. Маркевич. – Москва : Детская литература, 1959. – 518 с. : ил., карт. – (Библиотека приключений ; № 18)
1284735
  Адамов Г.Б. Тайна двух океанов : роман / Г.Б. Адамов ; послесл. М. Поступальской ; ил. А. Васина и Б. Маркевича. – Москва : Детгиз, 1960. – 495 с. : ил. – (Библиотека приключений и научной фантастики. Школьная библиотека для средней школы)
1284736
  Адамов Г.Б. Тайна двух океанов : роман / Г.Б. Адамов. – Москва : Строиздат, 1984. – 472с.
1284737
  Адамов Г.Б. Тайна двух океанов : роман : для сред. и ст. шк. возраста / Григорий Адамов ; [худож. Ю.Э. Коляденко]. – Минск : Юнацтва, 1986. – 462, [2] с. : ил., карт. – (Библиотека приключений и фантастики)
1284738
  Адамов Г.Б. Тайна двух океанов : роман / Гр. Адамов ; [послесл. М. Поступальской ; ил. М. Лисогорского]. – Москва : Правда, 1986. – 507, [1] с. : ил. – (Мир приключений)
1284739
  Адамов Г.Б. Тайна двух океанов : роман / Гр. Адамов ; [послесл. М. Поступальской ; ил. М. Лисогорского]. – Фрунзе : Мектеп, 1988. – 446, [1] с. : ил.
1284740
  Адамов Г.Б. Тайна двух океанов : роман / Гр. Адамов ; [послесл. М. Поступальской ; ил. М. Лисогорского]. – Москва : Правда, 1989. – 507, [1] с. : : ил. – (Мир приключений)
1284741
  Васильков И.А. Тайна двух сфинксов, или Повествование о необычайных событиях, где действительность тесно переплетается с вымыслом и фантастикой / И.А. Васильков. – Москва, 1961. – 175с.
1284742
  Лахути Нодар Тайна девятой планеты // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 3 (2906). – С. 86-91 : фото
1284743
  Молчанова Л.Г. Тайна деда Гордея / Л.Г. Молчанова. – Тула, 1968. – 124с.
1284744
  Шагурин Н.Я. Тайна декабриста / Н.Я. Шагурин. – Красноярск, 1965. – 136с.
1284745
  Шагурин Н.Я. Тайна декабриста / Н.Я. Шагурин. – Красноярск, 1975. – 208с.
1284746
  Шагурин Н.Я. Тайна декабриста / Н.Я. Шагурин. – Красноярск, 1975. – 208с.
1284747
  Шагурин Н.Я. Тайна декабриста. / Н.Я. Шагурин. – Красноярск, 1965. – 136с.
1284748
  Заседа И.И. Тайна дела №963 : роман / И.И. Заседа. – Киев : Молодь, 1991. – 229с.
1284749
  Разумов А. Тайна денег Дмитрия Карамазова // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 1, январь - февраль. – С. 248-260. – ISSN 0042-8795
1284750
  Рэдли Т. Тайна Джеммы = The apollonides mistress scandal : роман / Тесса Рэдли, пер. с англ. Н. Иосилевич. – Москва : Радуга, 2008. – 144 с. – (Harlequin = Любовный роман). – ISBN 978-5-05-007041-8
1284751
  Жданова Л.В. Тайна доктора Гауха / Л.В. Жданова. – Рига, 1983. – 199с.
1284752
  Винник А.Я. Тайна доктора Хента / А.Я. Винник. – Сталино, 1957. – 102с.
1284753
  Винник А.Я. Тайна доктора Хента / А.Я. Винник. – Сталино, 1958. – 102с.
1284754
  Гюмреци А.Ф. Тайна дома Минаса / А.Ф. Гюмреци. – М., 1980. – 271с.
1284755
  Алехин Г.В. Тайна дразнит разум / Г.В. Алехин. – Ленинград, 1987. – 608 с.
1284756
  Кассис В.Б. Тайна древнего колодца / В.Б. Кассис. – М., 1985. – 158с.
1284757
  Гуревич Е.Я. Тайна древнего талисмана / Е.Я. Гуревич. – Москва, 1969. – 152с.
1284758
  Джафаров А. Тайна Дюрка : поэма / Абумуслим Джафаров; пер. с табасаран. С.Г.Табусарян. – Москва : Советский писатель, 1959. – 123 с.
1284759
  Клугер Д. Тайна еврейского принца // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 10. – С. 165-174. – ISSN 1728-8568
1284760
  Драбкин А.С. Тайна Железного Самсона / А.С. Драбкин, Ю.В. Шапошников. – 2-е доп. – М, 1979. – 141с.
1284761
  Добряков В.А. Тайна желтой бутылки / В.А. Добряков. – Воронеж, 1967. – 174с.
1284762
  Леру Г. Тайна жёлтой комнаты / Г. Леру. – М., 1990. – 239с.
1284763
  Леру Г. Тайна жёлтой комнаты / Г. Леру. – М., 1990. – 153с.
1284764
  Леру Г. Тайна жёлтой комнаты : роман / Гастон Леру // Преступление в Орсивале : роман / Э. Габорио. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – С. 302-534. – (Библиотека классического зарубежного детектива ; Т. 3). – ISBN 5-235-01374-3
1284765
  Уоллес Э. Тайна желтых нарциссов / Э. Уоллес. – М, 1991. – 192с.
1284766
  Сербин А.Н. Тайна женщины / А.Н. Сербин. – К., 1996. – 275с.
1284767
  Мень А.В. Тайна жизни и смерти / А.В. Мень. – М., 1992. – 61с.
1284768
  Кузьмищев В.А. Тайна жрецов майа / В.А. Кузьмищев. – М, 1975. – 255с.
1284769
  Кузьмищев В.А. Тайна жрецов майя / В.А. Кузьмищев. – М, 1968. – 368с.
1284770
  Жданова Л.В. Тайна заброшенной мельницы / Л.В. Жданова. – Рига, 1973. – 100с.
1284771
  Булатов И.В. Тайна заброшенной штольни / И.В. Булатов. – Челябинск, 1960. – 116с.
1284772
  Кашин В.Л. Тайна забытого дела / В.Л. Кашин. – Ростов -на-Дону, 1990. – 350с.
1284773
  Грейдина К.И. Тайна задумчивого кактуса / К.И. Грейдина. – М., 1988. – 306с.
1284774
   Тайна зеленого листа. – М., 1948. – 15с.
1284775
  Константиновский И.Д. Тайна земли обетованной / И.Д. Константиновский. – М., 1991. – 46с.
1284776
  Гангнус А.А. Тайна земных катастроф / А.А. Гангнус. – Изд.2-е. – Москва : Мысль, 1985. – 189с.
1284777
  Вершинин А.С. Тайна Змеиного острова / А.С. Вершинин. – Горький, 1966. – 200с.
1284778
  Викрамасинге М. Тайна Змеиного острова. / М. Викрамасинге. – Москва, 1959. – 100с.
1284779
  Евтушенко А.Г. Тайна Змеиной пещеры / А.Г. Евтушенко. – Волгоград, 1974. – 160с.
1284780
  Евтушенко А.Г. Тайна Змеиной пещеры / А.Г. Евтушенко. – Волгоград, 1988. – 334с.
1284781
  Каревин А. Тайна знамени? = Об обном "мифе советской пропаганды" // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 21-27 июня (№ 25). – С. F 2


  7 мая, накануне Дня Великой Победы, в число самых примечательных попала информация, приуроченная к предстоящему празднику. О неизвестной будто бы странице истории Великой Отечественной войны. "Прапор Перемоги, встановлений над рейхстагом, був не ...
1284782
  Перепелкин Ю.Я. Тайна золотого гроба / Ю.Я. Перепелкин ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1968. – 173 с. : ил. – (По следам исчезнувших культур Востока)
1284783
  Осокин Е.В. Тайна Зыбуна / Е.В. Осокин. – Томск, 1961. – 92с.
1284784
  Осокин Е.В. Тайна Зыбуна / Е.В. Осокин. – Барнаул, 1964. – 87с.
1284785
  Нуцубидзе Ш.И. Тайна и псевдо-Донисия Ареопагита. / Ш.И. Нуцубидзе. – Тбилиси, 1942. – 26с.
1284786
  Черняк В.Г. Тайна игры королей / В.Г. Черняк. – М, 1989. – 142с.
1284787
  Григорьев Н.К. Тайна Иерусалимского храма / Н.К. Григорьев. – Днепропетровск, 1990. – 172с.
1284788
  Сидельников О.В. Тайна именного ТТ / О.В. Сидельников. – Ташкент, 1982. – 126с.
1284789
  Шамаро А.А. Тайна инокини Досифеи / А.А. Шамаро. – М., 1984. – 188с.
1284790
  Дремлюг В.В. Тайна исчезнувших земель Арктики / В.В. Дремлюг. – Москва : Географгиз, 1956. – 46 с.
1284791
  Заборовский Эдуард Тайна казны тамплиеров : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 94-104 : Фото, карта
1284792
  Ларичев В.Е. Тайна каменной черепахи / В.Е. Ларичев. – Новосибирск, 1966. – 254с.
1284793
  Лесняк А.П. Тайна Кара-Кумбеза / А.П. Лесняк, С. Шепилов. – Алма-Ата, 1964. – 66с.
1284794
  Карелин Вадим Тайна карты Пири Рейса : Тема номера: Как устроен мир // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 8. – С. 31-35 : Іл. – ISSN 1818-2968
1284795
  Савченко В.И. Тайна клеенчатой тетради. / В.И. Савченко. – М., 1976. – 372с.
1284796
  Богомолов В.М. Тайна комдива / В.М. Богомолов. – Волгоград, 1968. – 145с.
1284797
  Богомолов В.М. Тайна комдива / В.М. Богомолов. – 2-е изд., испр. и доп. – Волгоград, 1978. – 207с.
1284798
  Вацземниек Лаймонис Тайна корабельлного кладбища : повесть / Вацземниек Лаймонис; пер. с лат. Л.Винонен. – Москва : Детская литература, 1981. – 127 с.
1284799
  Джоансен А. Тайна королевы : роман / Айрис Джоансен ; [пер. с англ.: Л. Аралина, В. Нестеров]. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1999. – 487, [1] с. – Сер. осн. в 1998 г. - Пер. изд.: The magnificent rogue / Iris Johansеn, 1993. – (Кружево). – ISBN 5-04-002862-8
1284800
   Тайна кошки // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июнь (№ 93). – С. 54-55 : фото
1284801
  Грачев А.М. Тайна Красного озера / А.М. Грачев. – Хабаровск, 1953. – 240с.
1284802
  Грачев А.М. Тайна Красного озера / А.М. Грачев. – Благовещенск, 1960. – 544с.
1284803
  Грачев А.М. Тайна Красного озера / А.М. Грачев. – Хабаровск, 1962. – 543с.
1284804
  Джумаев Н. Тайна крепости : повести и рассказы / Н. Джумаев. – Ашхабад : Туркмен госиздат, 1963. – 119 с.
1284805
  Неофит Монах Тайна крови у иудеев / Неофит Монах, 1914. – с.
1284806
  Амеркулов Н.А. Тайна культа личности и её разоблачение / Н.А. Амеркулов. – Алма-Ата, 1991. – 240с.
1284807
  Матющенко В.И. Тайна курганов Томской земли / В.И. Матющенко. – Томск, 1960. – 47с.
1284808
  Семенов Ю Тайна Кутузовского проспекта. / Ю Семенов. – М., 1990. – 267с.
1284809
  Мом Алин Тайна Лаперуза - 2 : Спутник Лаперуза / Мом Алин, Моншо Надеж // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 4. – С. 146-160 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1284810
  Епатко Андрей Тайна Лаперуза // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 3. – С. 98-112 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1284811
  Джениа А Тайна леса : роман / А Джениа, ; пер. с абхаз. А.Ливанова. – Сухуми : Алашара, 1979. – 243 с.
1284812
  Катин В.К. Тайна леса Рамбуйе. / В.К. Катин. – М, 1988. – 268с.
1284813
  Ядов В.А. Тайна лжи / В.А. Ядов. – Москва, 1963. – 111 с.
1284814
  Данн Роб Тайна листьев. Ловцы света // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – октябрь № 109. – С. 114-123 : фото
1284815
  Рыбин В.Ф. Тайна Лысого камня / В.Ф. Рыбин. – Ашхабад, 1964. – 95с.
1284816
  Кризи Джон Тайна маленького парашютиста; Тайна "Кукабурры" // Детектив 20 века / Плохие вести от куклы/Д.-Х.Чейз; Тайна маленького парашютиста.Тайна "Кукабурры"/Д.Кризи. – Минск : МИА "Рекламэкспорт", 1992. – С.109-336. – ISBN 5-8466-0002-6
1284817
  По Э. Тайна Мари Роже : Детективные и мистические рассказы / Э. По. – Київ : Мистецтво, 1995. – 348с. – ISBN 5-7715-0698-2
1284818
  Гнеушев В.Г. Тайна Марухского ледника / В.Г. Гнеушев, А.Л. Попутько. – М., 1971. – 460с.
1284819
  Гнеушев В.Г. Тайна Марухского ледника / В.Г. Гнеушев, А.Л. Попутько. – Ставрополь, 1981. – 560с.
1284820
  Гнеушев В.Г. Тайна Марухского ледника / В.Г. Гнеушев, А.Л. Попутько. – М., 1987. – 493с.
1284821
  Свердлов М. Тайна между ног. К истории "садистского" литературоведения в России // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 4. – С. 67-82. – ISSN 0042-8795
1284822
   Тайна мелодии. – Фрунзе, 1958. – 382с.
1284823
  Айхакер Р. Тайна метеора : роман за науковою ідеєю Макса Фалієра / Р. Айхакер ; пер. з нім. мови О. Варлам. – Харків : Держвидав, 1929. – 224 с.
1284824
  Тула Тураб Тайна моих струн : стихи, песни, поэмы / Тула Тураб. – Ташкент, 1966. – 113 с.
1284825
  Кинзи Э. Тайна Морского дома. / Э. Кинзи. – Л., 1967. – 144с.
1284826
  Хамитов Н.В. Тайна мужского и женского : Исцеляющие афоризмы / Назип Хамитов. – Київ : Либідь, 2002. – 176с. – ISBN 966-06-0237-5
1284827
  Лисовский К.Л. Тайна мыса Входного / К.Л. Лисовский. – Новосибирск, 1956. – 95с.
1284828
  Лисовский К.Л. Тайна мыса Входного / К.Л. Лисовский. – Новосибирск, 1963. – 352с.
1284829
  Лисовский К.Л. Тайна мыса Входного / К.Л. Лисовский. – Новосибирск, 1975. – 127с.
1284830
  Носов Н.Н. Тайна на дне колодца / Н.Н. Носов. – М, 1978. – 303с.
1284831
  Салениек Э.Я. Тайна на шестерых : повесть / Э.Я. Салениек; пер. с латыш. Л.Квин. – Москва : Детская литература, 1969. – 128 с.
1284832
  Барабтарло Г. Тайна Найта : [поэтика романов В.В. Набокова] // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 185-199. – ISSN 0321-1878
1284833
  Почтарев В.И. Тайна намагниченой Земли / В.И. Почтарев, В.З. Михлин. – М, 1986. – 111с.
1284834
  Лепеллетье Э. Тайна Наполеона / Э. Лепеллетье. – М., 1992. – 352с.
1284835
  Лепеллетье Э. Тайна Наполеона / Э. Лепеллетье. – М., 1992. – 320с.
1284836
  Лепеллетье Э. Тайна Наполеона / Э. Лепеллетье. – М., 1992. – 415с.
1284837
  Чистяков Н.Ф. Тайна не только в сейфах. / Н.Ф. Чистяков, В.Е. Смольников. – М., 1968. – 102с.
1284838
  Сулейманов Манаф Фарадж-оглы Тайна недр : роман : авториз. пер. с азерб. / Манаф Сулейманов. – Ленинград : Советский писатель, 1949. – 259 с.
1284839
  СулейманойМ Тайна недр / СулейманойМ. – Грозный, 1952. – 232с.
1284840
  Сулейманов М.Ф. Тайна недр : роман / М.Ф. Сулейманов. – Москва : Художественная литература, 1976. – 237 с.
1284841
  Сидорова Е. Тайна неугасающей молодости // Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2007. – № 1. – С. 109-112. – ISSN 0869-7078


  Творчість Роберта Фалька
1284842
   Тайна ночного взрыва. – М., 1960. – 32с.
1284843
   Тайна ночного следа. – М., 1960. – 32с.
1284844
  Мамукаев Т.Б. Тайна Нузальской часовни / Т.Б. Мамукаев. – Орджоникидзе, 1969. – 124с.
1284845
  Васильев В.Г. Тайна образования алмазов / В.Г. Васильев. – Москва, 1967. – 32с.
1284846
  Васильев В.Г. Тайна образования алмазов / В.Г. Васильев, В.В. Ковальский, Н.В. Черский. – Москва : Знание, 1967. – 32с.
1284847
  Вардугин В.И. Тайна огня / В.И. Вардугин. – Саратов, 1986. – 142с.
1284848
  Якушев В.С. Тайна одного грота. / В.С. Якушев. – Владивосток, 1970. – 88с.
1284849
  Михаевич Н.А. Тайна одного цветка. / Н.А. Михаевич. – Х., 1956. – 178с.
1284850
   Тайна одной башни. – Минск, 1988. – 348с.
1284851
  Грибанов С.В. Тайна одной инверсии / С.В. Грибанов. – М., 1985. – 182с.
1284852
  Михановский В.Н. Тайна одной лаборатории. / В.Н. Михановский. – Х., 1964. – 287с.
1284853
  Метелкин Николай Тайна озера Йеллоустоун : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 7 : Іл.
1284854
  Венуолис А. Тайна озера Платяляй : рассказы и преданья / А. Венуолис; пер. с литов. – Вильнюс : Вага, 1972. – 284 с.
1284855
  Ортис Х.П. Тайна опаловой шкатулки / Х.П. Ортис. – М, 1989. – 126с.
1284856
  Левин М.И. Тайна Орлиной сопки: / М.И. Левин. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 335с.
1284857
  Рыльский М.Ф. Тайна осенней листвы / М.Ф. Рыльский. – М., 1978. – 32с.
1284858
  Кузнецова Л.И. Тайна острова Сааремаа / Л.И. Кузнецова, И.Б. Евгеньев. – Москва : Географгиз, 1960. – 124с.
1284859
  Зиновьев В А. Тайна откровения / В А. Зиновьев. – Владимир, 1990. – 173с.
1284860
  Честертон Г.К. Тайна отца Брауна / Г.К. Честертон. – Москва : Художественная литература, 1986. – 110 с
1284861
  Честертон Г.К. Тайна отца Брауна / Г.К. Честертон. – Москва : Художественная литература, 1988. – 111с.
1284862
  Анисимов С. Тайна Парамона Крутихина / С. Анисимов. – Алма-Ата, 1969. – 112с.
1284863
  Матросова Наталья Тайна первого короля объединенной Италии // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 11 (59). – С. 52-73. – ISSN 1812-867Х
1284864
  Курганов О.И. Тайна песчинки. / О.И. Курганов. – М., 1965. – 142с.
1284865
  Голубев Г.Н. Тайна пирамиды Хирена / Г.Н. Голубев. – М., 1964. – 222с.
1284866
  Аматуни П.Г. Тайна Пито-Као / П.Г. Аматуни. – Ростов-на-Дону, 1957. – 185с.
1284867
  Аматуни П.Г. Тайна Пито-Као / П.Г. Аматуни. – Иркутск, 1960. – 253с.
1284868
  Шапошникова Л.В. Тайна племени голубых гор / Л.В. Шапошникова. – М., 1969. – 318с.
1284869
  Земляков Л.Ф. Тайна погибшего корабля / Л.Ф. Земляков. – Одесса, 1956. – 87с.
1284870
  Гребнев Г. Тайна подводной скалы / Г. Гребнев. – Вологда, 1955. – 239с.
1284871
  Мишаткин Ю.И. Тайна подлежит разглашению: : повесть о чекисте / Юрий Мишаткин. – Волгоград : Ниж.-Волжю кн. изд-во, 1982. – 192 с.
1284872
  Холт В. Тайна поместья / В. Холт; Пер. с англ. – Москва : Вече, 1997. – 432 с. – ISBN 5-7838-0184-4
1284873
  Шнейкерт Г. Тайна преступника и пути к ее раскрытию : (к учению о судебных доказательствах) / Ганс Шнейкерт ; пер. с нем. под ред. [и с предисл.] П.И. Люблинского. – Москва : Право и жизнь, 1925. – 64 с. – (Серия "Криминалистика" / под общ. ред. проф. М.Н.Гернета, П.И.Люблинского и А.Н.Трайнина ; вып.2)
1284874
  Хаританович Э.Б. Тайна простых вещей / Э.Б. Хаританович. – Москва, 1945. – 52с.
1284875
  Павловский П.И. Тайна Пушкина / П.И. Павловский. – М, 1991. – 283с.
1284876
   Тайна Пушкина : из прозы и публицистики первой эмиграции. – Москва : Эллис Лак, 1999. – 544 c. – ISBN 5-88889-042-1
1284877
  Ковичев В. Тайна пятого яблока / В. Ковичев. – Л., 1988. – 204с.
1284878
  Евреинов Н.Н. Тайна Распутина / Н.Н. Евреинов. – Ленинград : Былое, 1990. – 80с.
1284879
  Евреинов Н.Н. Тайна Распутина / Н.Н. Евреинов. – Репринтное воспроизведение издания 1924 года. – Киев : Киевкнига, 1990. – 80с.
1284880
  Евреинов Н.Н. Тайна Распутина. / Н.Н. Евреинов. – Б., 1990. – 79,1с.
1284881
  Райнботе Х. Тайна растений / Х. Райнботе. – М, 1979. – 208с.
1284882
  Гетманец М.Ф. Тайна реки Каялы / М.Ф. Гетманец. – 2-е изд. перераб. доп. – Харьков, 1989. – 163,2с.
1284883
  Панасенко Л.Н. Тайна Ржавых, или Приключения Удивленыша: Повесть-сказка. / Л.Н. Панасенко. – Днепропетровск, 1986. – 92с.
1284884
  Кузнецов А.С. Тайна римского саркофага: повесть об А.А. Кубышкине / А.С. Кузнецов. – Свердловск, 1965. – 255с.
1284885
  Кузнецов А.С. Тайна римского саркофага: повесть об А.А. Кубышкине / А.С. Кузнецов. – Пермь, 1967. – 213с.
1284886
  Кузнецов А.С. Тайна римского саркофага: повесть об А.А. Кубышкине / А.С. Кузнецов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Свердловск, 1975. – 191с.
1284887
  Кузнецов А.С. Тайна римского саркофага: повесть об А.А. Кубышкине / А.С. Кузнецов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Свердловск, 1979. – 206с.
1284888
  Фидлер А. Тайна Рио де Оро / А. Фидлер. – Москва : Географгиз, 1958. – 127с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
1284889
  Вурцберг Карл Тайна Рокенштайна / Вурцберг Карл. – Москва : Военное издательство, 1987. – 311с.
1284890
  Офель-ван Г. Тайна Рубенса / Г. Офель-ван. – Москва, 1928. – 111 с.
1284891
  Михайлов Г. Тайна рубина / Г. Михайлов. – Свердловск, 1955. – 103с.
1284892
  Монинг К.М. Тайна рукописи = Darkfever / Карен Мари Монинг ; [ пер. с англ. Т. Ивановой ]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2008. – 320 с. – (Душа). – ISBN 978-966-14-0138-8
1284893
  Абу-Бакар Ахмедхан Тайна рукописного корана : повесть / Ахмедхан Абу-Бакар ; авториз. пер. с даргин. Р. Кафриэлянц ; худож. В.Н. Белоногов. – Москва : Советская Россия, 1980. – 220 с. : ил.
1284894
  Абу-Бакар Ахмедхан Тайна рукописного корана. Исповедь на рассвете : повести : авториз. пер. с даргин. / Ахмедхан Абу-Бакар ; ил. В.И. Суриков. – Москва : Советский писатель, 1972. – 399 с. : ил.
1284895
  Таск С. Тайна рыжего кота / С. Таск. – М., 1991. – 240с.
1284896
  Крайтон Р. Тайна Санта-Виттории / Р. Крайтон. – М., 1970. – 415с.
1284897
  Крайтон Р. Тайна Санта-Виттории / Р. Крайтон. – М., 1987. – 460с.
1284898
  Мартынов М.М. Тайна сапожной мастерской / М.М. Мартынов. – Тула, 1970. – 121с.
1284899
  Яковлев А.С. Тайна Саратовской земли / А.С. Яковлев. – Саратов, 1947. – 220с.
1284900
  Тедеты Е. Тайна свирели / Е. Тедеты. – М., 1973. – 109с.
1284901
  Чичков В.М. Тайна священного колодца / В.М. Чичков. – М., 1989. – 445с.
1284902
  Мильчаков А.А. Тайна семи настилов. / А.А. Мильчаков. – М, 1960. – 84с.
1284903
  Привалов Б.А. Тайна сержанта Горленко / Б.А. Привалов. – М, 1955. – 49с.
1284904
  Осипов В.Д. Тайна Сибирской платформы / В.Д. Осипов. – Москва, 1958. – 279с.
1284905
  Осипов В.Д. Тайна Сибирской платформы / В.Д. Осипов. – Москва, 1960. – 285с.
1284906
  Кристи А. Тайна синего кувшина / А. Кристи. – М, 1991. – 103с.
1284907
  Иванов В.Ф. Тайна СКП / В.Ф. Иванов. – Томск : Томское кн. изд-во, 1962. – 120 с.
1284908
  Медянкина Мария Тайна смерти Мэрилин Монро. Ошибки врачей и следователей. Таблетки от счастья // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 6 (2909). – С. 102-108 : фото
1284909
  Фульга Л. Тайна смерти Сони Кондря / Л. Фульга. – Бухарест, 1976. – 45с.
1284910
  Хаткевич Василий Тайна смерти Тутанхамона : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 4-5 : Іл.
1284911
  Борбели А. Тайна сна / А. Борбели. – М., 1989. – 190с.
1284912
  Феофанов Ю.В. Тайна совещательной комнаты / Ю.В. Феофанов. – М, 1974. – 56с.
1284913
  Збанацкий Ю. Тайна Соколиного бора / Ю. Збанацкий. – Киев : Молодь, 1951. – 352 с.
1284914
  Збанацкий Ю. Тайна Соколиного бора : повесть / Ю. Збанацкий; Авториз. пер. с укр. Э. Дырина ; худож. А. Резниченко. – Москва ; Ленинград : Госиздат детской лит-ріы, Мин. просв. РСФСР, 1951. – 351, [2] с.
1284915
  Збанацкий Ю. Тайна Соколиного бора / Ю. Збанацкий. – Челябинск, 1959. – 352с.
1284916
  Максимов Е.В. Тайна сон-травы: повести и рассказы / Е.В. Максимов. – Смоленск, 1986. – 284с.
1284917
  Шесталов Ю.Н. Тайна Сорни-най / Ю.Н. Шесталов. – Л., 1983. – 416с.
1284918
  Шесталов Ю. Тайна Сорни-най : повести / Ю. Шесталов. – Москва : Современник, 1987. – 462 с.
1284919
  Майоров Александр Тайна списка Филиппса. Забытая новгородская летопись // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 11. – С. 50-54. – ISSN 0235-7089
1284920
  Черненок М.Я. Тайна старого колодца / М.Я. Черненок. – Новосибирск, 1989. – 446с.
1284921
  Зверев И.М. Тайна старого малахая / И.М. Зверев. – Улан-Удэ, 1963. – 72с.
1284922
  Голицын С.М. Тайна старого Радуля / С.М. Голицын. – Москва, 1987. – 253с.
1284923
  Румянцев А.Р. Тайна старого чинара / А.Р. Румянцев. – Душанбе, 1966. – 155с.
1284924
  Грибов Ю.Т. Тайна старой мельницы / Ю.Т. Грибов. – М., 1971. – 48с.
1284925
  Грибов Ю.Т. Тайна старой мельницы : Повести / Ю.Т. Грибов. – Москва : Воениздат, 1973. – 240с.
1284926
  Соловьев К.Л. Тайна старой риги / К.Л. Соловьев. – Смоленск, 1958. – 70с.
1284927
  Бодаубаев Б. Тайна старой тетради / Б. Бодаубаев. – Алма-Ата, 1988. – 302 с.
1284928
  Умеров Н. Тайна старой штольни. / Н. Умеров. – Алма-Ата, 1966. – 152с.
1284929
  Бершадский В.А. Тайна старых катакомб / В.А. Бершадский. – Одесса, 1963. – 34с.
1284930
  Фаткудинов З.М. Тайна стоит жизни / З.М. Фаткудинов. – Москва, 1987. – 432с.
1284931
  Фаткудинов З.М. Тайна стоит жизни. / З.М. Фаткудинов. – Казань, 1982. – 256с.
1284932
  Рохлин Александр Тайна столбов : Семь чудес России / Рохлин Александр, Кузнецов Александр // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 146-158 : Іл., карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1284933
  Шебалов А.А. Тайна стонущей пещеры / А.А. Шебалов. – Симферополь, 1958. – 212с.
1284934
  Каверзнева Е.Д. Тайна строения белков / Е.Д. Каверзнева. – Москва, 1962. – 32с.
1284935
  Сорока П. Тайна сухого пера // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 10 листопада (№ 43). – С. 12


  Мирослав Дочинець. Мафтей. Книга, написана сухим пером. - Мукачево: Карпатська вежа, 2016. - 352 с.
1284936
  Павлычко Д. Тайна твоего лица: стихи / Д. Павлычко. – М., 1986. – 141с.
1284937
  Хаксли Олдос Тайна театра // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 273-275. – ISSN 1130-6545
1284938
  Колесников Л.П. Тайна Темир-Тепе / Л.П. Колесников. – М., 1957. – 287с.
1284939
  Швырков В.В. Тайна традиционной статистики Запада / В.В. Швырков. – Москва : Финансы и статистика, 1998. – 144с. – ISBN 5-279-01946-1
1284940
  Коваленко А.А. Тайна трезубца / Коваленко А.А. – Днепропетровск, 2004. – 675с. : илл. + 2 вкладника. – На обкл. назва: Таємний код України
1284941
   Тайна третей девушки. – М., 1990. – 253с.
1284942
  Мережковский Д.С. Тайна трех : Романы / Д.С. Мережковский. – Москва : Республика, 1999. – 608 с. – ISBN 5-250-02718-0
1284943
  Светов А.А. Тайна трех "С". / А.А. Светов. – М., 1966. – 168с.
1284944
  Пукроков Ф.П. Тайна трех иллюзий / Ф.П. Пукроков. – Ижевск, 1990. – 270с.
1284945
  Бобринский Б. Тайна Троицы: отрицательное и положительное богословие // Христианская мысль / Киевское Религиозно-философское общество. – Киев, 2004. – № 1. – С. 24-29
1284946
  Альтшуллер Г.С. Тайна тройного удара / Г.С. Альтшуллер. – Москва, 1957. – 48с.
1284947
  Шалимов А.И. Тайна Тускароры / А.И. Шалимов. – Л, 1967. – 265с.
1284948
  Шалимов А.И. Тайна Тускароры / А.И. Шалимов. – Л, 1967. – 265с.
1284949
  Цмокаленко Д.Г. Тайна убежища "Fortuna" : памфлеты / Д.Г. Цмокаленко. – Москва : Правда, 1969. – 48 с.
1284950
  Роктанэн Тайна улыбки Джоконды : урок развития речи и восприятия произведения искусства, 9-й класс / Роктанэн, // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 4. – С. 54-57
1284951
  Булычев Кир Тайна Урулгана / Булычев Кир. – Москва, 1990. – 219,1с.
1284952
  Обыденнов М.Ф. Тайна Уфимских холмов / М.Ф. Обыденнов. – Уфа, 1986. – 110с.
1284953
  Мадер Ю. Тайна Хантсвилла : докум. рассказ о карьере "ракетного барона" Вернера фон Брауна / Ю. Мадер; сокр. пер. с нем. А. Гутермана и Г. Рудого. – Москва : Политиздат, 1964. – 182 с.
1284954
  Мадер Ю. Тайна Хантсвилла : докум. рассказ о карьере "Ракетного барона" Вернера фон Брауна / Ю. Мадер; сокр. пер. с нем. А. Гутермана и Г. Рудого. – Москва : Политиздат, 1965. – 182 с.
1284955
  Воронов Ю.Н. Тайна Цебельдинской долины / Ю.Н. Воронов. – Москва : Наука, 1975. – 160с.
1284956
  Воронов Ю.Н. Тайна Цебельдинской долины / Ю.Н. Воронов. – Москва, 1975. – 160с.
1284957
   Тайна Чарльза Диккенса. – М., 1990. – 534с.
1284958
  Николаев И.В. Тайна человеческого горения / И.В. Николаев. – Л., 1963. – 80с.
1284959
   Тайна человеческой жизни. – 16с.
1284960
  Бохенський Я. Тайна Червоного Посольства : сензаційна повість / Ярослав Бохенський. – New York : Howerla, 1956. – 181, [1] с. – Exlibris: From the library of Dr. T. Olesijuk.- Вид. без обкл.
1284961
  Магомедов М. Тайна черного камня / М. Магомедов. – Москва : Советская Россия, 1972. – 494 с.
1284962
  Ананьев Г. Тайна черного камня : повести и рассказы / Г. Ананьев. – Москва : Воениздат, 1978. – 305с
1284963
  Ананньев Г.А. Тайна Черного камня / Г.А. Ананньев. – Москва, 1978. – 304с.
1284964
  Шкроб А.П. Тайна Черной пустоши / А.П. Шкроб. – Тула, 1967. – 134с.
1284965
  Чергинец Н.И. Тайна Черных Гор / Н.И. Чергинец. – Минск, 1987. – 252с.
1284966
  Финкель Майкл Тайна черных дыр. Пожиратели звезд / Финкель Майкл, Гарлик Марк // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Март, № 126. – С. 92-103 : фото
1284967
  Степанов Ю.С. Тайна черных караванов / Ю.С. Степанов. – М., 1967. – 80с.
1284968
  Меньшиков В.М. Тайна Чертова озера. / В.М. Меньшиков. – М., 1967. – 112с.
1284969
   Тайна чудотворного Спаса. – Ярославль, 1977. – 159с.
1284970
  Гудимов А.И. Тайна чужой профессии / А.И. Гудимов. – М, 1967. – 512с.
1284971
  Гаева Т. Тайна шейного платка // Вся Европа в Украине. – Киев, 2007. – № 2. – С. 148-153. – ISSN 1610-840X
1284972
  Диккенс Ч. Тайна Эдвина Друда / Ч. Диккенс. – Минск, 1985. – 272с.
1284973
  Диккенс Ч. Тайна Эдвина Друда / Ч. Диккенс. – Ростов -на-Дону, 1988. – 332с.
1284974
  Диккенс Ч. Тайна Эдвина Друда / Ч. Диккенс. – Москва, 1994. – 285с.
1284975
  Диккенс Ч. Тайна Эдвина Друда : [роман] / Чарльз Диккенс ; [пер. с англ. О. Холмской ; ст. А. Ефремов ; примеч. Е. Десницкая]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттика, 2012. – 443, [4] с. – Библиогр.: с. 445. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-03073-2
1284976
  Вилье дел Лиль-Адан Тайна эшафота : Рассказы / Вилье-де-Лиль-Адан ; Пер. с фр. Н. Эфроса. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К*, 1909. – 84 с. – (Универсальная библиотека ; № 125)
1284977
  Богданов Н.В. Тайна Юля-ярви / Н.В. Богданов. – М, 1953. – 56с.
1284978
  Зряковский М.С. Тайна якутских алмазов / М.С. Зряковский, Н.Н. Макаров. – Москва : Госгеолиздат, 1958. – 110с.
1284979
  Дмитриев В.Д. Тайна янтарной комнаты / В.Д. Дмитриев, В.П. Ерашов. – Рига, 1961. – 333с.
1284980
  Овсяный И.Д. Тайна, в которой война рождалась / И.Д. Овсяный. – 2-е изд. – М, 1975. – 384с.
1284981
  Бахнов В.Е. Тайна, покрытая мраком / В.Е. Бахнов. – М, 1973. – 286с.
1284982
  Косичев Л.А. Тайна, расрытая 34 года спустя // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 78-90. – ISSN 044-748Х


  Військовий переворот в Чілі
1284983
  Карпов В.В. Тайна. / В.В. Карпов. – М.., 1970. – 48с.
1284984
  Медовой Б.Б. Тайна. / Б.Б. Медовой. – М, 1989. – 220с.
1284985
  Карпов В.В. Тайна. Рассказы. / В.В. Карпов. – Ташкент, 1966. – 171с.
1284986
  Крун Леена Тайнарон : главы из романа // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 217-232. – ISSN 1130-6545
1284987
  Даскалов С.Ц. Тайная вечеря семимесячных. / С.Ц. Даскалов. – София, 1970. – 158с.
1284988
  Баранов Ю.К. Тайная власть капитала / Ю.К. Баранов, Н.А. Сергеев. – М, 1984. – 191с.
1284989
  Горбовский А.А. Тайная власть, незримая сила / А.А. Горбовский. – М, 1991. – 220с.
1284990
  Тарасов К.С. Тайная война империализма США в Латинской Америке / К.С. Тарасов. – Москва : Политиздат, 1978. – 214с. : ил.
1284991
  Корнеев Л.А. Тайная война монополий. / Л.А. Корнеев. – Киев, 1978. – 124с.
1284992
  Румянцев Ф.Я. Тайная война на Ближнем и Среднем Востоке. / Ф.Я. Румянцев. – М., 1972. – 136с.
1284993
  Сейерс М. Тайная война против Америки / М. Сейерс, А. Кан. – Москва : Военное издательство, 1945. – 144 с.
1284994
  Сейерс М. Тайная война против Америки / М. Сейерс, А. Кан. – М, 1947. – 242с.
1284995
  Сергеев Ф. Тайная война против Кубы / Ф. Сергеев. – М., 1982. – 208с.
1284996
  Баннов Б.Г. Тайная война против разрядки / Б.Г. Баннов. – М, 1985. – 207с.
1284997
  Листов В.В. Тайная война против революционной Кубы / В.В. Листов, В.Г. Жуков. – Москва, 1966. – 294с.
1284998
  Тарасов К.С. Тайная война США против Латинской Америки. / К.С. Тарасов, В.В. Зубенко. – М., 1987. – 214с.
1284999
  Фейт Н. Тайная деятельность швейцарских банков / Н. Фейт. – М., 1986. – 317с.
1285000
  Пожарская С.П. Тайная дипломатия Мадрида / С.П. Пожарская. – Москва : Международные отношения, 1971. – 271 с.
<< На початок(–10)1281128212831284128512861287128812891290(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,