Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1271127212731274127512761277127812791280(+10)В кінець >>
1270001
  Фивейский Ю. "Русь" в тропиках / Ю. Фивейский. – Владивосток, 1968. – 39с.
1270002
  Волощук М.М. "Русь" в Угорському королівстві (XI - друга половина XIV ст.) : суспільно-політична роль, майнові стосунки, міграції / Мирослав Волощук ; [відп. ред. Л. Войтович] ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. – 496 с., [32] арк. іл. : іл. – Вказівник імен: с. 448-467. - Вказівник геогр. назв: с. 468-495. – Бібліогр.: с. 396-447 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-668-339-0
1270003
  Моця О.П. "Русь", "Мала Русь", "Україна" в післямонгольські та козацькі часи / Олександр Моця ; НАНУ, Ін-т археології. – Київ : Наукова думка, 2009. – 320 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0872-4
1270004
  Немчинов Ігор Геннадійович "Руська ідея" як парадигма російської історіософії : Дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Немчинов Ігор Геннадійович; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1998. – 203л. – Бібліогр.:л.186-203
1270005
  Немчинов Ігор Геннадійович "Руська ідея" як парадигма російської історіософії : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Немчинов Ігор Геннадійович; Нац. педагог. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1998. – 15 с.
1270006
  Люзняк М. "Руська історична бібліотека": на шляху формування національної свідомості українського народу // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника. – Львів, 2002. – Вип. 9/10. – С. 166-171. – ISBN 966-02-1903-2
1270007
  Білуха А. "Руська Правда" - одне з ранніх джерел економічної думки в Україні // Джерела економічної україністики. / Щургот В.И. – Львів, 1993. – С. 12-16
1270008
  Мордвінцев В. "Руська Правда" - першій звід давньоруського права [Електронний ресурс] / В. Мордвінцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Історичний фак., 2000. – Назва з сайту. - Режим доступу: http://www.history.univ.kiev.ua/rus/abiturient/~bilety.htm. - 29.09.09
1270009
  Задорожний Ю.А. "Руська правда" і римське право: порівняльний аспект // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 49-53.
1270010
  Ястребов О. "Руська Правда": перший кодекс законів на Русі // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 63-68. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
1270011
  Петраш О.О. "Руська трійця" / О.О. Петраш. – К, 1972. – 152с.
1270012
  Петраш О.О. "Руська трійця" / О.О. Петраш. – К, 1986. – 227с.
1270013
   "Руська трійця" в історії суспільно-політичного руху і культури України. – Київ : Наукова думка, 1987. – 336с. – Авт. зазнач. на звороті тит.арк. – Бібліогр.: с.305-336
1270014
  Петренко С.М. "Руська трійця" в історії українського національного відродження // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 177-189
1270015
  Стеблій Ф. "Руська Трійця" в концепції українського національного відродження М. Грушевського // Шашкевичіана / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН Ураїни ; Ін-т- Заповідник Маркіяна Шашкевича у Вінніпезі ; Шашкевичівська комісія у Львові. – Львів - Броди - Вінніпег, 1996. – Вип. 1 : Маркіян Шашкевич і українське національне відродження ; Вип. 2 : "Руська трійця", її оточення, послідовники і дослідники. – С. 26-32. – (Нова серія). – ISBN 5-77021026-5
1270016
   "Руська трійця": Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький : бібліографічний покажчик (1834-1990 рр.) / HАHУ, Львівська наук. б-ка ім. В. Стефаника ; [укладач Л.І. Ільницька ; наук. ред. Ф.І. Стеблій]. – Львів : [б. в.], 1993. – 379, [1] с. – ISBN 5770205911
1270017
  Моця О.П. "Руська" термінологія в Київському та Галицько-Волинському літописних зводах // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 7-16. – ISSN 0235-3490
1270018
  Мельник Л.М. "Руській мір" - основні концептуальні положення // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 60-63


  Стаття присвячена аналізу та висвітленню основних концептуальних положень ідеологеми "Руській мір". На основі аналізу праць російських політтехнологів,представників російської школи геополітики та виступу 2009 року патріарха Кіріла на відкритті ...
1270019
  Сабадош І. "Русько-мадярский словарь" Л.Чопея і його місце в історії української лексикографії // Acta Hungarica / Ужгород. нац. ун-т, Каф. угорської філології, Центр гунгарології. – Ужгород, 2010. – 19 - 20-ий рік вид. : Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. – С. 474-497. – ISBN 978-966-8760-98-3
1270020
  Ухач В.З. "Рух ОУН-Бандери становить серйозну небезпеку": ОУН(б) і Німеччина в період кінця 1941 – грудня 1943 років (сучасна історіографія) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 2 (307), березень - квітень. – С. 93-102. – ISSN 0320-9466
1270021
  Курета Шпреса "Рух у правильному напрямку" / розмову вела Наталя Іщенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21 березня (№ 49). – С. 3


  Посол Республіки Албанія в Україні: "Ми працюємо над підготовкою першого засідання Спільної комісії на основі Угоди про економічне та торговельне співробітництво".
1270022
  Жулинський М. "Рух" - це інтелігенція..." Крок до незалежності України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 11 вересня (№ 19). – С. 3-5
1270023
  Кислюк К.В. "Рухливе пограниччя" Харківщини в контексті "гібридної війни" // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 9-15. – ISSN 2312-4679


  У статті розглянуто соціокультурну еволюцію Харківщини ХІХ–ХХ ст. у контексті "гібридної війни". Зазначено, що регіон є "рухливим пограниччям" з перевернутими соціокультурними пріоритетами, яке може змістити їх у будь-яку сторону в доволі стислі ...
1270024
  Коваль К. "Ручна адвокатура не потрібна нікому" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 19 липня - 2 серпня (№ 29/30). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
1270025
  Кулініч О. "Ручна" земельна децентралізація: наскільки вдалою є нова ініціатива уряду? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 9-15 лютого (№ 6)
1270026
  Соколов-Митрич Дмитрий "Рыба-дьявол" : Экология / Соколов-Митрич Дмитрий, , Каптилкин Сергей // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 208-219 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1270027
  Роскошный Г. Русско-немецкий и немецко-русский словарь : с рус. произношением / сост. д-р Герман Роскошный. – 12-е изд. – Берлин : Изд. Нейфельд и Гениус. – [6], 670 с. – Парал. тит. л. на нем. яз. – (Словарь Нейфельда)
1270028
  Левинсон Г. Русско-немецкий карманный словарь / сост. Г. Левинсон. – Изд. 15-е. – С.-Петербург ; Киев ; Харьков : Южно-рус. книгоизд-во Ф.А. Иогансона, 1908. – [2], 768 с. – (Коллекция карманных словарей)
1270029
   Русско-немецкий разговорник. – М., 1957. – 96с.
1270030
  Зеленин К.И. Русско-немецкий разговорник / К.И. Зеленин. – Минск, 1991. – 375с.
1270031
   Русско-немецкий разговорник в 10-ти выпусках.. – Л.
2. – 1930. – с.
1270032
  Павловский И.Я. Русско-немецкий словарь. – 3-е изд., перераб., испр. и доп. – Рига : Издание Н. Киммеля, 1900. – 768 с.
1270033
  Павловский И.Я. Русско-немецкий словарь / И.Я. Павловский. – 3-е изд., испр. и доп. – Рига : Издание Н. Киммеля, 1902. – XI, 1774 с.
1270034
  Моссе Р. Русско-немецкий словарь : прил.: Словарь наиболее употреб. в СССР сокр. наименований учреждений, лиц и проч. с нем. пер. / Р. Моссе. – Берлин : Знание, 1926. – XLVII, 710 с. – (Рудольф Моссе-словари)
1270035
  Несслер А.Ф. Русско-немецкий словарь : 60 000 слов, кпотребляемых в разговорной речи, науке, политике, литературе и технике / А.Ф. Несслер. – Изд. 3-е, испр. и доп., 95-121 тысяча. – Москва : Советская энциклопедия ; ОГИЗ, 1934. – 1342 с. – (Иностранные словари / под общей ред. О.Ю. Шмидта ; вып. 4)
1270036
  Никонова О.Н. Русско-немецкий словарь / О.Н. Никонова. – Москва : Гос. изд-во иностранных и нац. словарей, 1941. – 416 с.
1270037
  Лоховиц А.Б. Русско-немецкий словарь : 11000 слов / сост. А. Б. Лоховиц. – 2-е изд. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1942. – 527 с.
1270038
   Русско-немецкий словарь : около 80 000 слов и выражений / под ред. А.Б. Лоховиц. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1943. – 764 с.
1270039
   Русско-немецкий словарь : около 20 000 слов. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1945. – 568 с.
1270040
   Русско-немецкий словарь : 20 000 слов. – Изд. 2 -е, исправ.и доп. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1948. – 855 с.
1270041
   Русско-немецкий словарь : около 50 000 слов / под ред. А.Б. Лоховица. – Изд. 2 -е, исправ. и доп. под ред. А.А. Лепинга. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1948. – 928 с.
1270042
   Русско-немецкий словарь : около 20 000 слов. – Изд. 4-е. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1950. – 856 с.
1270043
   Русско-немецкий словарь : 22 000 слов. – Изд. 7 -е, стереот. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1953. – 548 с.
1270044
  Никонова О.Н. Русско-немецкий словарь : ок.35 000 слов / О.Н. Никонова. – 2-е, стереотипное. – Москва, 1953. – 934с.
1270045
   Русско-немецкий словарь : 22 000 слов. – Изд. 8-е, испр. и доп. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1954. – 548 с.
1270046
   Русско-немецкий словарь : около 70 000 слов и выражений. – Изд. 3-е, перераб. и доп. под ред. А.А. Лепинга и Н.П. Страховой. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1956. – 920 с.
1270047
   Русско-немецкий словарь. – издание девятое стереотипное. – Москва, 1956. – 568с.
1270048
   Русско-немецкий словарь : 22 000 слов. – 11-е изд., стереотип. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1957. – 568 с.
1270049
   Русско-немецкий словарь : 70 000 слов и выражений. – Изд. 5-е, стереотипное. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1962. – 920 с.
1270050
  Никонова О.Н. Русско-немецкий словарь : 40 000 слов / О.Н. Никонова. – 4-е, перераб. и доп. – Москва, 1963. – 1040с.
1270051
  Линднер Е.Б. Русско-немецкий словарь : 22 000 слов / Е.Б. Линднер; Под ред.А.А.Лепинга. – 14 изд. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 555с.
1270052
   Русско-немецкий словарь : 22 000 слов. – Изд. 15-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 556 с.
1270053
  Никонова О.Н. Русско-немецкий словарь : около 40 000 слов / О.Н. Никонова. – 5-е изд., стереотип. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 1040с.
1270054
  Лепинг А.А. Русско-немецкий словарь : Около 22000 слов / Под ред. Лепинга А.А. – 24-е изд., стереотип. – Москва : Советская энциклопедия, 1974. – 528с.
1270055
  Никонова О.Н. Русско-немецкий словарь : Около 35 000 слов / О.Н. Никонова. – 7-е изд., исправл. и дополн. – М : Русский язык, 1977. – 759с.
1270056
  Никонова О.Н. Русско-немецкий словарь : Ок. 35 000 слов / О.Н. Никонова, М.Я. Цвиллинг. – 8-е, стереотипное. – Москва : Русский язык, 1981. – 759с.
1270057
   Русско-немецкий словарь : Ок. 53 000 слов. – 10-е., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 735с. – ISBN 5-200-00749-6
1270058
  Мухов Х. Русско-немецкий словарь по полупроводниковым приборам и микроэлектронике / Х. Мухов. – Берлин; Москва, 1975. – 210 с.
1270059
  Никонова О.Н. Русско-немецкий словарь. / О.Н. Никонова. – М, 1973. – 1039 с.
1270060
   Русско-немецкий словарь.. – М., 1996. – 473с.
1270061
   Русско-немецкий учебный словарь / Е.А. Иванова, Шенк, , Вернер. – Лейпциг, 1987. – 544с.
1270062
   Русско-немецкий учебный словарь / Е.А. Иванова, Шенк, , Вернер. – 2-е изд. – Лейпциг, 1989. – 544с.
1270063
  Пырерка А.П. Русско-ненецкий словарь : около 15 000 слов / А.П. Пырерка, Н.М. Терещенко; под ред И.И. Мещанинова. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1948. – 405 с.
1270064
  Королев Н.И. Русско-непальский разговорник / Н.И. Королев. – Москва : Наука, 1965. – 184с.
1270065
  Королев Н.И. Русско-непальский словарь / Н.И. Королев, Б.В. Кудрявцев. – М, 1975. – 728с.
1270066
  Савельева В.Н. Русско-нивхский словарь : 17 300 слов / сост. В.Н. Савельева и Ч.М. Таксами ; [краткий ист.-этногр. очерк Ч.М. Таксами]. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 480 с.
1270067
  Шечкова Л.С. Русско-нидерландский разговорник / Л.С. Шечкова, Т.Н. Дренясова. – М., 1980. – 280с.
1270068
   Русско-новогреческий разговорник. – Киев : А.С.К., 2002. – 207, [1] с. – ISBN 966-539-397-9
1270069
  Иоаннидис А.А. Русско-новогреческий словарь : Около 40000 слов / Сост. А.А.Иоаннидис. Под ред. Т.Пападопулоса и Д.Спатиса. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 819 с.
1270070
  Иоаннидис А.А. Русско-новогреческий словарь : Около 40000 слов / А.А. Иоаннидис; Под ред. Пападопулоса Т., Спатиса Д. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1983. – 807с.
1270071
   Русско-ногайский словарь. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1956. – 734 с.
1270072
   Русско-норвежский общеолимпийский лексический минимум.. – М., 1979. – 28с.
1270073
  Якуб В. Русско-норвежский разговорник / В. Якуб, П. Линд. – Москва : Прогресс, 1965. – 317 с.
1270074
  Берков В.П. Русско-норвежский словарь = Russisk-njrsk ordbok / В.П. Берков. – Москва, 1987. – 932с.
1270075
  Берков В.П. Русско-норвежский словарь крылатых слов = Bevingede ord Russik-Norsk ordbok / В.П. Берков. – Москва, 1980. – 175с.
1270076
  Чимитдоржиев Ш.Б. Русско-ойратские (западно-монгольские) отношения в XVII веке. : Автореф... канд. истор.наук: / Чимитдоржиев Ш.Б.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 14л.
1270077
  Кусов Г.И. Русско-осетинские культурные связи (30-е -- 60-е гг. XIX в.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Кусов Г.И.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1978. – 14л.
1270078
  Блиев М.М. Русско-осетинские отношения. : Автореф... Доктора ист.наук: / Блиев М.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 42л.
1270079
  Токазов Х.А. Русско-осетинский разговорник : с крат. путеводит. по Северной Осетии / Х.А. Токазов. – Орджоникидзе : Северо-Осетинское книжное изд., 1963. – 234 с.
1270080
  Токазов Х.А. Русско-осетинский разговорник : с крат. путеводит. по Северной Осетии / Х.А. Токазов. – 2 изд. – Орджоникидзе : Северо-Осетинское книжное изд., 1964. – 233 с.
1270081
  Абаев В.И. Русско-осетинский словарь : около 25 000 слов с приложением грамматического очерка осетинского языка / В.И. Абаев. – Москва : Гос. изд-во иностранных и национальных словарей
2. – 1950. – 624 с.
1270082
  Абаев В.И. Русско-осетинский словарь : около 25 000 слов / В.И. Абаев ; под ред. М.И. Исаева. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Советская Энциклопедия
2. – 1970. – 584 с.
1270083
  Ануфриев Ф.Ф. Русско-панджабский словарь : 35000 слов / Ануфриев Ф.Ф. ; под ред. Г. Сингха. – Москва : Русский язык, 1979. – 1126 с. – Библиогр.: с. 9 (10 назв.)
1270084
  Семенов Л.С. Русско-персидские отношения после Гюлистанского мира. : Автореф... Канд.ист.наук: / Семенов Л.С.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1958. – 17л.
1270085
  Мирзабекян Ж.М. Русско-персидский политехнический словарь : Около 50000 терминов / Ж.М. Мирзабекян; Под ред. Шойтова А.М. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1984. – 719с.
1270086
  Мирзабекян Ж.М. Русско-персидский политехнический словарь: Ок. 50000 терминов. / Ж.М. Мирзабекян. – М., 1973. – 719с.
1270087
  Мирзабекян Ж.М. Русско-персидский политехнический словарь: Ок. 50000 терминов. / Ж.М. Мирзабекян. – 2-е изд., стер. – М., 1983. – 719с.
1270088
  Галунов Р.А. Русско-персидский словарь / Р.А. Галунов. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 1 : А-М. – 1936. – 476 с.
1270089
  Овчинникова И.К. и др. Русско-персидский словарь / И.К. и др. Овчинникова. – М., 1965. – 1091с.
1270090
  Клевцова С.Д. Русско-персидский словарь / С.Д. Клевцова. – М, 1975. – 801,71с.
1270091
  Клевцова С.Д. Русско-персидский словарь : учебный : около 11 000 слов : с приложением краткого очерка фонетики и морфологии русского языка / С.Д. Клевцова ; под ред. Г.А. Восканяна. – Москва : Русский язык, 1975. – 872 с. – ISBN 964-5955-28-9
1270092
  Восканян Г.А. Русско-персидский словарь : Ок. 30 000 слов / Г.А. Восканян. – М. : Рус. яз., 1986. – 829с.
1270093
  Клевцова С.Д. Русско-персидский словарь : учебный : ок. 11 000 сл. / С.Д. Клевцова ; под ред. Г.А. Восканяна. – [Москва : Русский язык], 2000. – 801, [69] с. : табл. – На тит. л. также: С приложением краткого очерка фонетики и морфологии русского языка. – ISBN 964-92461-1-8
1270094
   Русско-персидский словарь : 36 тысяч слов. – [Москва] : [Советская энциклопедия], 2005. – 1091 с. – С прил. крат. очерка "Основные русско-персидские грамматические соответствия"/ сост. И.К. Овчинникова. - Парал. тит. л. на перс. языке. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 964-5955-82-3


  Словарь содержит 36000 слов современного русского литературного языка с подробной разработкой значений и их оттенков. Даны пояснения, уточняющие значения слов, их пометы, позволяющие понять стилистическую особенность употребления слова. Грамматическая ...
1270095
  Тихонова А.А. Русско-персидскоая война 1826-1828 годов : Автореф... канд. ист.наук: / Тихонова А. А.; МГУ. – М., 1954. – 15л.
1270096
  Рогов А.И. Русско-польские культурные связи в эпоху Возрождения. : (Стрыйковский и его Хроника) / А.И. Рогов ; АН СССР, Ин-т славяноведения ; [Отв. ред. М.Н. Тихомиров]. – Москва : Наука, 1966. – 310 с.
1270097
  Берков П.Н. Русско-польские литературные связи в VIII веке / П.Н. Берков. – М, 1958. – 64с.
1270098
   Русско-польские музыкальные связи. – М., 1963. – 456с.
1270099
  Крачковский Русско-польские отношения : некоторые замечательные по этому предмету мысли, слова, речи, узаконения, размышления и разсуждения. – Изд. 2-е, знач. доп. – Вильна : Типография А.Г. Сыркина, 1897. – XX с., 178 с., 49 с.
1270100
   Русско-польские отношения в период мировой войны.. – М.Л., 1926. – 164с.
1270101
  Флоря Б.Н. Русско-польские отношения и "балтийский вопрос" в конце XVI - начале XVII вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Флоря Б.Н.; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1969. – 39л.
1270102
  Флоря Б.Н. Русско-польские отношения и балтийский вопрос в конце XVI-XVII в / Б.Н. Флоря. – М, 1973. – 222с.
1270103
  Флоря Б.Н. Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во второй половине XVI- начале XVII в / Б.Н. Флоря. – М, 1978. – 300с.
1270104
   Русско-польские революционные связи. – М.
1. – 1963. – 584с.
1270105
   Русско-польские революционные связи. – М.
2. – 1963. – 791с.
1270106
   Русско-польские революционные связи 60-х годов и восстание 1863 года.. – Москва, 1962. – 610с.
1270107
   Русско-польские связи в области книжного дела.. – М., 1980. – 145с.
1270108
   Русско-польские связи в области наук о Земле. – Москва : Наука, 1975. – 226с.
1270109
  Мясников Б.П. Русско-польский и польско-русский патентный словарь / Б.П. Мясников. – Москва, 1985. – 264 с.
1270110
  Хлябич Ю. Русско-польский и польско-русский словарь-минимум / Юзеф Хлябич. – Варшава : Ведза Повшехна, 1964. – 634 с. – Парал. тит. л. на польск. яз. - Миниатюрное издание
1270111
  Хлябич Ю. Русско-польский и польско-русский словарь-минимум / Юзеф Хлябич. – Варшава : Ведза Повшехна, 1973. – 634 с. – Парал. тит. л. на польск. яз. - Миниатюрное издание
1270112
  Богуславский А. Русско-польский и польско-русский словарь / А. Богуславский. – Warszawa, 1960. – 376с.
1270113
   Русско-польский разговорник-словарь для бизнесменов и туристов.. – М., 1992. – 185с.
1270114
   Русско-польский словарь : 65 000 слов, употребляемых в разговорной речи, политике, науке, литературе, технике и военном деле ; с приложением кратких грамматических указаний, составленных Г.Г. Каменским. – Москва : Советская энциклопедия ; ОГИЗ, 1933. – 1434, (3) с. – (Иностранные словари / под общей ред. О.Ю. Шмидта ; вып. 9)
1270115
   Русско-польский словарь : около 50 000 слов. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1940. – 418 с.
1270116
   Русско-польский словарь : около 60 000 слов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1941. – 418 с.
1270117
   Русско-польский словарь : около 65 000 слов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1948. – 840 с. – (Иностранные словари / под общей ред. О.Ю. Шмидта ; вып. 9)
1270118
   Русско-польский словарь : около 65 000 слов и выражений. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Москва : Гос. изд-во иностранных и нац. словарей, 1953. – 856 с.
1270119
   Русско-польский словарь : Около 65 000 слов и выражений. – Изд.5-е испр.и доп. – М. : Советская энциклопедия, 1964. – 904с.
1270120
  Левинская С.И. Русско-польский словарь / С.И. Левинская, Т.В. Старак. – Киев; Львов : Радянська школа, 1981. – 320 с.
1270121
   Русско-польский словарь по металлообработке и по машиностроению.. – Варшава, 1956. – 1238с.
1270122
  Червонко Е. Русско-польский словарь по ядерной физике и технике / Е. Червонко, Е. Сосновский. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 440 с.
1270123
  Всеволодова М.В. Русско-польский учебный словарь / М.В. Всеволодова, Е.С. Курбатова. – Варшава, 1983. – 262с.
1270124
  Всеволодова М.В. Русско-польский учебный словарь / М.В. Всеволодова, Е.С. Курбатова. – 2-е, стереотип. – Москва-Варшава : Русский язык-Ведза Повшехна, 1990. – 262с.
1270125
  Здитовецкий А.Г. Русско-португальские фразеологические эквиваленты : Учебн. пособие для вузов / А.Г. Здитовецкий. – Москва : Высшая школа, 1987. – 270с.
1270126
  Логвинов В.В. Русско-португальский и португальско-русский физико-математический словарь / В.В. Логвинов. – Москва : Русский язык, 1989. – 710 с. – ISBN 5-20-00772-0
1270127
  Асриянц К.Г. Русско-португальский политехнический словарь : ок. 45 000 терминов / К.Г. Асриянц, В.С. Матвеев ; под ред. Ж.С. Энграсиа Гама де Оливейра. – Москва : Русский язык, 1978. – 591 с.
1270128
  Асриянц К.Г. Русско-португальский политехнический словарь : ок. 45 000 терминов / К.Г. Асриянц, В.С. Матвеев ; под ред. Ж.С. Энграсиа Гама де Оливейра. – 2-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1984. – 591 с.
1270129
  Родионова М.А. Русско-португальский разговорник / М.А. Родионова. – Москва, 1981. – 336с.
1270130
  Родионова М.А. Русско-португальский разговорник / М.А. Родионова. – Москва : Высшая школа, 1981
1270131
   Русско-португальский словарь : Около 47 000 слов. – Москва : Русский язык, 1975. – 992с.
1270132
   Русско-португальский словарь : 53 000 слов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 811с.
1270133
  Воинова Н. Русско-португальский учебный словарь : Около 10000 слов / Н. Воинова, С. Старец. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 644с. – С приложением морфологических таблиц рус. языка/Зализняк А.А.
1270134
  Воинова Н.Я. Русско-португальский учебный словарь / Н.Я. Воинова, С.М. Старец. – 2-е изд. – Москва, 1971. – 656с.
1270135
  Воинова Н.Я. Русско-португальский учебный словарь = Dicionario pratico russo-portugues : 12000 слов / Н.Я. Воинова, С.М. Старец. – 4-е изд., стер. – Москва, 1986. – 504с. – С приложением таблиц русского языка/Зализняк А.А.
1270136
  Лебедев К.А. Русско-пушту-дари словарь / К.А. Лебедев. – 2-е изд. стер. – М., 1983. – 768с.
1270137
  Лебедев К.А. Русско-пушту-дари словарь / К.А. Лебедев. – 2-е изд. стер. – Москва, 1989. – 765с.
1270138
  Лебедев К.А. Русско-пушту словарь : Около 32000 слов / К.А. Лебедев, Л.С. Яцевич, З.М. Калинина. – 2-е изд., стереотип. с приложением новых слов. – Москва : Русский язык, 1983. – 880с.
1270139
  Двойченко-Маркова Русско-румынские литературные связи в первой половине Х1Х века / Двойченко-Маркова. – Москва : Наука, 1966. – 280 с.
1270140
  Агаки А.С. Русско-румынские межгосударственные отношения в конце 19 -- начале 20 вв. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Агаки А.С.; АН СССР. – Кишинев, 1974. – 25л.
1270141
  Агаки А.С. Русско-румынские межгосударственные отношения в конце XIX начале ХХ в. / А.С. Агаки. – Кишинев, 1976. – 186 с.
1270142
  Чертан Е.Е. Русско-румынские отношения в 1859-1863 гг. / Е.Е. Чертан. – Кишинев, 1968. – 228с.
1270143
  Георгиу И Русско-румынские отношения в период первой мировой войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Георгиу И,; Моск.ордена Ленина гос.ун-т., 1953. – 15л.
1270144
  Спажев Ю.А. Русско-румынский военный словарь / Ю.А. Спажев, В.П. Курьянов, Н.А. Шипов; Под ред Б.А. Андрианова. – Москва : Военное издательство, 1964. – 335 с.
1270145
   Русско-румынский политехнический словарь. – Москва, 1953. – 820с.
1270146
   Русско-румынский разговорник. – Bucuresti : Editura Stiintifica, 1957. – 184 с.
1270147
  Котляр Л.Е. Русско-румынский сельскохозяйственный словарь. / Л.Е. Котляр. – М, 1960. – 456с.
1270148
   Русско-румынский словарь. – Москва : Гос. изд. иностр. и нац. словарей, 1940. – 416 с.
1270149
   Русско-румынский словарь : около 30 000 слов. – Изд. 2-е. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1942. – 487, (1) с.
1270150
   Русско-румынский словарь. – Бухарест : Госиздат. Худ. лит. и искусства
Том 1 : А-О. – 1959. – 800 с. – На обкл. назва румунською мовою
1270151
   Русско-румынский словарь. – Бухарест : Госиздат. Худ. лит. и искусства
Том 2 : П-Я. – 1960. – 749 с. – На обкл. назва румунською мовою
1270152
  Корлэтяну Н.Г. Русско-румынский словарь : Около 60000 слов / Н.Г. Корлэтяну, Е.М. Руссев; Сост.: Н.Г.Корлэтяну, Е.М.Руссев. – Изд.2-е, перераб. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1967. – 1056 с.
1270153
  Нижарадзе И.И. Русско-сванский словарь / И.И. Нижарадзе, 1910. – 520 с.
1270154
  Иванович С. Русско-сербохорватский словарь : 38 000 слов / С. Иванович, И. Петранович. – Изд. 3-е, стер. – М. : Советская энциклопедия, 1967. – 784с.
1270155
  Иванович С. Русско-сербохорватский словарь / С. Иванович, И. Петранович. – М, 1981. – 712с.
1270156
   Русско-сербские литературные связи XVIII - начала XIX века.. – М., 1989. – 227с.
1270157
  Бочкарева Светлана Ивановна Русско-сербские общественные связи (1878-1885 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Бочкарева Светлана Ивановна; МГУ. Ист. фак. Кафедра истории юж. и зап. славян. – М., 1977. – 21л.
1270158
  Данченко С.И. Русско-сербские общественные связи. / С.И. Данченко. – М., 1989. – 198с.
1270159
  Ярошенко М.М. Русско-сербские отношения в годы первой мировой империалистической войны (от июльского кризиса 1914 г. до разгрома Сербии в 1915 г.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Ярошенко М.М.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. Кафедра истории юж. и зап. славян. – Львов, 1953. – 15л.
1270160
  Позина Елена Семеновна Русско-сербские отношения накануне Балканских войн (1908-1912 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Позина Елена Семеновна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 26 с.
1270161
  Позина Елена Семеновна Русско-сербские отношения накануне балканских войн (1908-1912гг.) : Дис... канд.ист.наук: 07.00.05. / Позина Елена Семеновна; КГУ. – К, 1974. – 150л.
1270162
  Григорьева Р.И. Русско-сербский словарь : около 10 000 слов / Р.И. Григорьева, М.М. Ильина; под ред. доц. Н.Н. Биязи. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1946. – 361 с.
1270163
  Диденко В.П. Русско-сербскохорватский и сербскохорватско-русский патентный словарь / В.П. Диденко, Б.П. Мясников. – Москва, 1987. – 319 с.
1270164
  Шубин Н.А. Русско-сербскохорватский разговорник / Н.А. Шубин. – Београд, 1966. – 197с.
1270165
  Груjиh Бранислав Русско-сербскохорватский сербскохорватско-русский словарь / Груjиh Бранислав. – Иетинье, 1961. – 709 с.
1270166
   Русско-сербскохорватский словарь. – М., 1965. – 784с.
1270167
  Иванович С. Русско-сербскохорватский словарь = Руско-српсохрватски речник : 38 000 слов / С. Иванович, И. Петранович. – Изд. 2-е, стереот. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 784 с.
1270168
  Иванович С.Д. Русско-сербскохорватский словарь = Руско-српсохрватски речник / С.Д. Иванович. – Москва, 1976. – 712с.
1270169
  Груjиh Бранислав Русско-сербскохорватский словарь сербскохорватско-русский словарь для туристов / Груjиh Бранислав. – Београд, 1967. – 690 с.
1270170
   Русско-сербскохорватский словарь.. – М., 1988. – 984с.
1270171
  Мароевич Р. Русско-сербскохорвотский учебный словарь : Основни руско-српскохрватскии речник / Р. Мароевич. – Москва, 1985. – 295с.
1270172
  Белькович А.А. Русско-сингальский словарь / А.А. Белькович. – М., 1983. – 731с.
1270173
  Мухина Д Т. Русско-скандинавские художественные связи конца Х1Х - начала ХХ вв. / Д Т. Мухина. – М., 1984. – 116с.
1270174
   Русско-славянский календарь на 1890 год. – петроград : печатня В.В.Комарова, 1890. – 178 c.
1270175
  Рупосова Л.П. Русско-словацкие языковые связи (на матер. словац. литературного языка) : Автореф... канд. филолог.наук: 662 / Рупосова Л.П.; Москов. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 18л.
1270176
   Русско-словацкий и словацко-русский политехнический словарь. – М., 1984. – 1136с.
1270177
   Русско-словацкий словарь.. – М., 1989. – 747с.
1270178
   Русско-словацкий учебный словарь.. – М., 1984. – 263с.
1270179
  Претнар Я.С. Русско-словенский словарь / Я.С. Претнар. – Liubljana, 1964. – 995 с.
1270180
  Громова Н.В. Русско-суахили и суахили-русский разговорник / Н.В. Громова, Н.Г. Федорова. – Москва : Русский язык, 1982. – 286с.
1270181
  Громова Н.В. Русско-суахили учебный словарь : 5000 слов / Н.В. Громова, Н.Г. Федорова; Под ред. Хусейна Абдул-Разака. – Москва : Русский язык, 1978. – 320с.
1270182
  Охотина Н.В. и др. Русско-суахилинский разговорник / Н.В. и др. Охотина. – М., 1963. – 144с.
1270183
  Крус М. и Игнашев С. Русско-тагальский словарь / М. и Игнашев С. Крус. – М., 1965. – 760с.
1270184
  Антонов-Саратовский Русско-таджикский речевой справочник / В.П. Антонов-Саратовский ; пер. Мумин-Хаджаев. – Москва ; Ленинград : Физкультура и туризм, 1931. – 55 с. – (Библиотека пролетарского туриста)
1270185
   Русско-таджикский словарь : 45 000 слов. – Москва ; Сталинград : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1949. – 880 с.
1270186
   Русско-таджикский словарь. – М., 1985. – 1280с.
1270187
  Андронов А.Н. Русско-таджикский терминологический словарь по геодезии / сост. Андронов А.Н., Джураев Т.К. ; АН Таджикской ССП, Комитет по терминологии. – Душанбе : Дониш, 1981. – 95 с.
1270188
  Андронов М.С. Русско-тамильский словарь : около 24000слов / сост.: М.С. Андронов, А.Ш. Ибрагимов, Н.Н. Юганова ; под ред. П. Сомасундарама. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 1176 с.
1270189
   Русско-тамильский словарь. : ок. 25 000 слов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 606с.
1270190
  Нугманов М. Русско-татарские рукописные словари 17-18 веков / М. Нугманов. – Казань, 1969. – 112с.
1270191
  Сафиуллина Ф.С. Русско-татарский разговорник / Ф.С. Сафиуллина, К.Р. Галиуллин. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – Казань : Татарское книжное издательство, 1991. – 318с. – ISBN 5-298-00878-Х
1270192
   Русско-татарский словарь. – Казань : Таткнигоиздат
Т. 1 : А-З. – 1955. – 357с.
1270193
   Русско-татарский словарь. – Казань : Таткнигоиздат
Т. 2 : И-О. – 1956. – 447с.
1270194
   Русско-татарский словарь.. – Казань, 1991. – 733с.
1270195
  Байрамова Л.К. Русско-татарский фразеологический словарь языка В.И. Ленина : (более 2800 фразеол. единиц) / Луиза Байрамова. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1980. – 232 с. – Библиогр.: с. 16.
1270196
  Дзенит С.Я. Русско-телугу словарь : 28 000 сл. / С.Я. Дзенит ; [под ред. Нидамарти Ума Раджешвара Рао]. – Москва : Русский язык, 1988. – 775, [1] с. – Парал. тит. л. телугу. - На обл. авт. не указ. – ISBN 5-200-00271-0
1270197
  Баранникова О.П. Русско-телугу, телугу-русский разговорник / О.П. Баранникова, В.Р. Раллабханди. – Москва : Рксский язык, 1988. – 264 с.
1270198
   Русско-тувинский словарь : 22 000 сл. – изд. 2-е. – Москва, 1954. – 708с.
1270199
  Калзан А.К. Русско-тувинский словарь / А.К. Калзан, Г.Ф. Бабушкин. – Кызыл : Тувинское книжное изд., 1962. – 560 с.
1270200
   Русско-тувинский словарь : 32 000 слов. – Москва : Русский язык, 1980. – 560с.
1270201
  Монгуш Д.А. Русско-тувинский учебный словарь : 5000 слов. / Д.А. Монгуш. – М., 1988. – 312с.
1270202
  Думенко Ф М. Русско-туземные школы Туркестанского края : Автореф... Канд.пед.наук: / Думенко М.Ф; АПН РСФСР,. – Москва, 1953. – 19л.
1270203
  Сафаров Ю.Г. Русско-турецкая война (1806-1812 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сафаров Ю. Г.; МГУ. – М., 1953. – 15л.
1270204
  Бурдей Г.Д. Русско-турецкая война 1569 года. / Г.Д. Бурдей. – Саратов, 1962. – 50с.
1270205
  Шульман Е.Б. Русско-Турецкая война 1735-1739 годов и политические связи Молдавии и Валахии с Россией. : Автореф... канд. ист.наук: / Шульман Е.Б.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1963. – 21л.
1270206
  Мачарадзе В.Г. Русско-турецкая война 1768-1774 г.г. : Автореф... канд. ист.наук: / Мачарадзе В.Г.; Тбилисский гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1953. – 28 с.
1270207
  Виноградов В.Н. Русско-турецкая война 1806–1812 годов. Необъявленная и предгрозовая // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 3. – С. 3-19. – ISSN 0132-1366
1270208
  Золотарев В.А. Русско-турецкая война 1877-1878 гг / В.А. Золотарев. – Москва, 1978. – 144с.
1270209
  Беляев Н.И. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. / Н.И. Беляев. – Москва, 1956. – 464с.
1270210
  Виноградов В.И. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и освобождение Болгарии : В.И. Виноградов / В.И. Виноградов. – Москва : Мысль, 1978. – 295 с.
1270211
  Горина Л.В. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: российско-болгарские научные встречи // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 51-70. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
1270212
  Абовян С.А. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.и армянская литература : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Абовян С.А.; Арм.гос. пед.ин-т. – Ереван, 1974. – 34 с.
1270213
  Виноградов В.Н. Русско-турецкая война 1877-1878 годов и европейские державы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 1. – С. 127-143. – ISSN 0130-3864
1270214
  Виноградов В.Н. Русско-турецкая война 1877-1878 годов: военный триумф и драма умиротворения // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 6. – С. 16-23. – ISSN 0130-3864
1270215
  Виноградов В.Н. Русско-турецкая война 1877-1878 годов:власть и общество // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2008. – № 5. – С. 3-11. – ISSN 0132-1366
1270216
  Гейсман П. Русско-Турецкая война 1877-78 гг. в Европейской Турции / Сост. генерал-майор П. Гейсман, заслуж. орд. проф. Николаев. акад. Ген. Штаба. – Санкт-Петербург : Типо-лит. А. Г. Розена
Вып. 2. – 1906. – [3], 309, VII с.
1270217
   Русско-турецкая война 1877-78гг. – М, 1977. – 263 с.
1270218
  Генов Ц. Русско-турецкая война 1977-1978 гг. / Ц. Генов. – София, 1979. – 235с.
1270219
  Белова Е.Б. Русско-турецкие войны и миграционная политика России в первой половине XVIII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 141-150. – ISSN 0042-8779
1270220
  Орешкова С.Ф. Русско-турецкие отношения в начале XVIII в. / С.Ф. Орешкова. – Москва, 1971. – 208с.
1270221
  Желобцов Ф.Ф. Русско-турецкий бизнес-словарь = Rusca-turkce is sozlugu : около 3 000 слов и выражений / Ф.Ф. Желобцов, А.Ф. Желобцова. – Москва : АСТ ; Восток-Запад, 2007. – 256 с. – ISBN 5-17-039477-2
1270222
  Щека Ю.В. Русско-турецкий разговорник / Ю.В. Щека. – Москва, 1992. – 128с.
1270223
  Алексеев И.Е. Русско-турецкий разговорник / И.Е. Алексеев. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 192 с. – ISBN 5-222-00688-3
1270224
   Русско-турецкий разговорник.. – М., 1960. – 244с.
1270225
   Русско-турецкий разговорник.. – М., 1992. – 96с.
1270226
  Магазаник Д.А. Русско-турецкий словарь / Д.А. Магазаник. – Москва, 1943. – 320с.
1270227
  Магазаник Д.А. Русско-турецкий словарь / Д.А. Магазаник. – 2-е. – М., 1945. – 704с.
1270228
  Магазаник Д.А. Русско-турецкий словарь / Д.А. Магазаник, М.С. Михайлов. – 2-е. – М., 1946. – 320с.
1270229
  Мустафаев Э. Русско-турецкий словарь / Э. Мустафаев, В.Г. Щербинин. – М., 1972. – 1028с.
1270230
  Щербинин В.Г. Русско-турецкий словарь. / В.Г. Щербинин. – М., 1989. – 679с.
1270231
   Русско-турецкий, турецко-русский словарь = Rusca-turkce, turkce-rusca sozluk : Около 4 000 слов в каждой части словаря. – Москва : АСТ; Астрель; Транзиткнига, 2006. – 446с. – ISBN 5-17-036749-X
1270232
  Познахирев В.В. Русско-турецкое взаимодействие в деле защиты гуманитарных прав военнопленных в годы Первой мировой войны // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 10 (94). – С. 99-101. – ISSN 2070-9773
1270233
  Ишадов Н. Русско-туркменские и туркменско-русские названия животных / Н. Ишадов. – Ашхабад, 1973. – 50с.
1270234
   Русско-Туркменские отношения в XVIII-XIX вв.. – Ашхабад, 1963. – 587с.
1270235
  Алиев А. Русско-туркменский словарь / А. Алиев, К. Бориев. – Изд. 1-е. – Ашхабат : Туркменское государственное издательство, 1929. – 452, [12] с.
1270236
   Русско-туркменский словарь : 80 000 слов. – Москва, 1956. – 880 с.
1270237
   Русско-тюрский словарь. – Баку : АЗГИЗ, 1928. – 625 с.
1270238
   Русско-удмуртский словарь : около 40 000 слов. – Москва, 1956. – 1360 с.
1270239
  Антонов-Саратовский Русско-узбекский речевой справочник / сост. В.П. Антонов-Саратовский ; пер. З. Раджабаев. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ ; Физкультура и туризм, 1931. – 56 с. – (Библиотека пролетарского туриста)
1270240
   Русско-узбекский словарь. – Ташкент : Изд. АН УзССР
Т. 1 : А-Ж. – 1950. – 519 с.
1270241
   Русско-узбекский словарь. – Ташкент : Изд. АН УзССР
Т. 2 : З-Л. – 1953. – 480 с.
1270242
   Русско-узбекский словарь. – Ташкент : Изд. АН УзССР
Т. 3 : М-О. – 1953. – 581 с.
1270243
   Русско-узбекский словарь : 50 000 слов. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1954. – 1046 с.
1270244
   Русско-узбекский словарь. – Ташкент : Изд. АН УзССР
Т. 4 : П-Р. – 1954. – 720 с.
1270245
   Русско-узбекский словарь. – Ташкент : Изд. АН УзССР
Т. 5 : С-Я. – 1955. – 734 с.
1270246
  Садыкова М. Русско-узбекский фразеологический словарь. / М. Садыкова. – Ташкент, 1972. – 192с.
1270247
   Русско-уйгурский словарь : 21 000 слов. – Москва : Редакция журнала "Новая жизнь", 1955. – 800 с.
1270248
   Русско-уйгурский словарь : 30 000 слов. – Москва, 1956. – 1473 с.
1270249
  Касименко А.К. Русско-украинские взаимоотношения 1648-начала 1651гг : Автореф... д-р ист.наук: / Касименко А.К.; Отд. обществ. наук. – К, 1955. – 31л.
1270250
  Касименко А.К. Русско-украинские взаимоотношения 1648 - начала 1651 гг. : Автореф. дис. ... д-р ист. наук / Касименко А.К. ; Отд. обществ. наук. – Киев, 1955. – 31 с.
1270251
   Русско-украинские литературные связи. – Москва : Художественная литература, 1951. – 187 с.
1270252
  Маслов В.И. Русско-украинские литературные связи в первой половине ХХ в. (Н.А. Маркевич о поэтах пушкинской поры) // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція філології. – С. 27-29
1270253
  Чернец Л.Н. Русско-украинские литературные связи на Буковине в XIX столетии. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чернец Л.Н.; МВО СССР. Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1954. – 19л.
1270254
   Русско-украинские связи в изобразительном искусстве.. – К., 1956. – 243с.
1270255
  Ганич Д.И. Русско-украинский и украинско-русский словарь : [свыше 12 тыс. слов] / Д.И. Ганич, И.С. Олейник. – Киев : Радянська школа, 1984. – 463 с.
1270256
  Ганич Д.И. Русско-украинский и украинско-русский словарь / И.Д. Ганич, И.С. Олейник. – Киев : Политиздат Украины, 1990. – 560 с. – Загл. также укр. – ISBN 5-319-00829-5
1270257
  Ганич Д.И. Русско-украинский и украинско-русский словарь / И.Д. Ганич, И.С. Олейник. – 3-е изд., стереотип. – Киев : Радянська школа, 1990. – 463 с. – ISBN 5-330-01689-4
1270258
  Ганич Д.И. Русско-украинский и украинско-русский словарь / И.Д. Ганич, И.С. Олейник. – Киев : Выща школа, 1990. – 560 с. – Загл. также укр. – ISBN 5-11-003727-1
1270259
  Мацько Л.И. Русско-украинский и украинско-русский словарь : отличающаяся лексика / Л.И. Мацько, О.М. Сидоренко, С.В. Шевчук. – Київ : Вища школа, 1992. – 255, [1] с.
1270260
  Ганич Д.И. Русско-украинский и украинско-русский словарь / И.Д. Ганич, И.С. Олейник. – Киев : Феникс, 1993. – с.
1270261
   Русско-украинский и украинско-русский словарь финансовой терминологии = Російсько-український і українсько-російський словник фінансово термінології : Около 15000 терминов. – Харьков : Прапор, 1997. – 400с. – (Сер.:"Від А до Я"). – ISBN 5-7766-0662-4
1270262
  Ганич Д.И. Русско-украинский и украинско-русский словарь. / Д.И. Ганич, И.С. Олейник. – 8-е изд. – Київ : А.С.К., 2000. – 560 с. – ISBN 966-539-164-X
1270263
  Мацько Л.И. Русско-украинский и украинско-русский словарь: отличающаяся лексика / Л.И. Мацько, О.М. Сидоренко, С.В. Шевчук. – Київ : Вища школа, 1993. – 255, [1] с. – ISBN 5-11-0039119-4
1270264
  Мацько Л.И. Русско-украинский и украинско-русский словарь: отличающаяся лексика = Російсько-український і українсько-російський словник: відмінна лексика / Л.И. Мацько, О.М. Сидоренко, С.В. Шевчук. – 2-е изд., доп. – Киев : Вища школа, 1995. – 283, [5] с.
1270265
  Горпинич В.А. Русско-украинский орфоэпический словарь / В.А. Горпинич. – Киев : Освіта, 1992. – 253с.
1270266
  Панько Т.И. Русско-украинский разговорник / Т.И. Панько, Ю.А. Тамбовцев. – Львов : Світ, 1991. – 251с.
1270267
  Калашник В.С. Русско-украинский разговорник / В.С. Калашник, А.Я. Опришко, А.А. Свашенко. – Киев : Вища школа, 1992. – 217 с.
1270268
   Русско-украинский словарь : 80.000 слов. – Киев, 1948. – 799с.
1270269
   Русско-украинский словарь : 80.000 слов. – Киев, 1955. – 804с.
1270270
   Русско-украинский словарь. – Киев, 1956. – 804 с.
1270271
   Русско-украинский словарь : 80 000 слов. – Київ, 1961. – 804с.
1270272
  Ганич Д.И. Русско-украинский словарь : [свыше 30000 реестровых слов] : для сред. школы / И.Д. Ганич, И.С. Олейник ; под ред. И.А. Варченко. – Киев : Радянська школа, 1962. – 839 с.
1270273
  Ганич Д.И. Русско-украинский словарь : [свыше 37000 слов] / сост. Д.И. Ганич, И.С. Олейник. – 4-е изд. – Киев : Радянська школа, 1978. – 1012с.
1270274
  Белодед И.К. Русско-украинский словарь / И.К. Белодед. – 2-е изд. испр. – Киев
Ч. 3. – 1981. – 883 с.
1270275
   Русско-украинский словарь. – 2-е изд., испр. – Киев
Т. 1. – 1982. – 845с.
1270276
   Русско-украинский словарь. – 2-е изд., испр. – Киев
Т. 2. – 1982. – 924с.
1270277
   Русско-украинский словарь. – Изд. 2-е, испр. – Киев : Украинская советская энциклопедия
Т. 3 : про - Я. – 1983. – 883 с.
1270278
   Русско-украинский словарь. – 3-е изд., стер. – Киев
1. – 1987. – 845с.
1270279
   Русско-украинский словарь. – Киев
Т. 2 : Н - приять. – 1988. – 924 с.
1270280
   Русско-украинский словарь. – Киев
Т. 3 : про - Я. – 1988. – 832с.
1270281
  Тараненко А.А. Русско-украинский словарь = Російсько-український словник : (сфера делового общения) / Ін-тут мовознавства ім.О.О.Потебні;Общ.ред.А.А.Тараненко. – 2-е изд., испр. и доп. – Київ : Основа, 1999. – 398с. – ISBN 966-7233-04-9
1270282
   Русско-украинский словарь географических терминов. – Київ : Радянська школа, 1970. – 157 с.
1270283
  Тараненко А.А. Русско-украинский словарь для деловых людей / А.А. Тараненко, В.М. Брицын. – Київ : Український письменник, 1992. – 214с. – ISBN 5-333-01148-6
1270284
  Олейник В.З. Русско-украинский словарь оперативно-розыскной и сопутствующей лексики / В.З. Олейник. – К., 1994. – 159с.
1270285
   Русско-украинский словарь по теплотехнике и газотехнике.. – К., 1962. – 308с.
1270286
   Русско-украинский словарь синонимов.. – К., 1995. – 263с.
1270287
  Воробьева С.А. Русско-украинский словарь социально-экономической терминологии. / С.А. Воробьева. – Изд.2. – Киев : Голов. ред.укр.сов.энциклопедии, 1976. – 412с.
1270288
   Русско-украинский словарь юридической терминологии.. – К., 1985. – 406с.
1270289
   Русско-украинский словарь.. – Киев : Наукова думка
Т .1 : А - М. – 1968. – 700с.
1270290
   Русско-украинский словарь.. – Киев : Наукова думка
Т .2 : Н - Приять. – 1968. – 756с.
1270291
   Русско-украинский словарь.. – Киев : Наукова думка
Т. 3 : Про - Я. – 1968. – 727с.
1270292
   Русско-украинский словарь.. – Киев
2. – 1970. – 756с.
1270293
   Русско-украинский словарь.. – К.
3. – 1970. – 728с.
1270294
   Русско-украинский словарь.. – 2-е изд. испр. – Киев
1. – 1980. – 845с.
1270295
   Русско-украинский словарь.. – К
Т. 2. – 1981. – 924с.
1270296
   Русско-украинский словарь.. – К.
3. – 1981. – 884с.
1270297
  Фирсель Н.И. Русско-украинский спортивный словарь / Н.И. Фирсель, В.Н. Калюжная. – К, 1973. – 170с.
1270298
   Русско-украинский финансово-банковский словарь : Банковское дело. Бухгалтерия. Финансирование. Экономика. Страхование. – Харків : Фортуна-пресс, 1997. – 208с. – ISBN 966-7124-42-8
1270299
   Русско-украинско-английский военный словарь = Російсько-українсько-ангійський військовий словник=Russian-ukrainian-english military dictionary : Близько 20 000 слів. – Київ : Техніка, 2001. – 750с. – ISBN 966-575-000-3
1270300
  Котов В.М. Русско-украинско-английский математический словарь словосочетаний / В.М. Котов. – Киев, 1992. – 146 с.
1270301
   Русско-украинско-английский медицинский словарь : Около 30000 слов. – Харків : Консум, 1998. – 640с. – ISBN 966-7124-32-0
1270302
   Русско-украинско-английский разговорник.. – Днепропетровск, 1991. – 47с.
1270303
  Охрименко П.П. Русско-украинско-беларусские фольклорные взаимосвязи / П.П. Охрименко. – Сумы, 1982. – 42с.
1270304
  Охрименко П.П. Русско-украинско-беларусские фольклорные взаимосвязи / П.П. Охрименко. – Сумы, 1982. – 42с.
1270305
   Русско-украинско-венгерский фразеологический словарь.. – Киев, 1985. – 371с.
1270306
   Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов : Анатомия, биология, радиобиология, генетика, аллергология, иммунология. – Київ : Здоров"я, 1993. – 112 с. – ISBN 5-311-02626-X
1270307
   Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов : Оториноларингология, стоматология. – К., 1993. – 88 с.
1270308
   Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов : Педиатрия, пульнонология, кардиология. курортология. физиотерапия. – К., 1993. – 88 с.
1270309
   Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов. : Биохимия, физиология, химия. – Київ : Здоров"я, 1992. – 113с. – ISBN 5-311-02626-X
1270310
   Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов.. – К., 1993. – 100 с.
1270311
   Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов.. – К., 1993. – 80 с.
1270312
  Шип Н.А. Русско-украинское культурное сотрудничество в 18 - первой половине 19 в. / Н.А. Шип. – К., 1988. – 110с.
1270313
  Кирилюк Е.П. Русско-украинское литературное единение в XIX столетии / Кирилюк Е.П. – Рига, 1954. – 5-21 с. – Оттиск из Latvijas PSR Zinatnu Akademijas Vestis n. 4 (81)
1270314
  Чижикова Л.Н. Русско-украинское пограничье / Л.Н. Чижикова. – М., 1988. – 251с.
1270315
  Филимонов В.Г. Русско-урду учебный словарь / В.Г. Филимонов. – Москва, 1982. – 352с.
1270316
  Филимонов В.Г. Русско-урду учебный словарь : 5 000 слов / В.Г. Филимонов. – 2-е, испр. – Москва : Русский язык, 1990. – 351с.
1270317
  Корнилов Г.Д. Русско-финляндские таможенные отношения в конце XIX - начале ХХ в. / Г.Д. Корнилов. – Ленинград, 1971. – 220 с.
1270318
  Корнилов Г.Д. Русско-финляндские таможенные отношения в конце XIX - начале ХХ века (1885-1914) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Корнилов Г.Д. ; Петрозавод. гос. ун-т. – Петрозаводск, 1968. – 17 с.
1270319
  Бобович И.М. Русско-финляндские экономические отношения накануне Великой Октябрьской социалистической революции (эпоха империализма) / И.М. Бобович. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1968. – 191 с.
1270320
   Русско-финские театральные связи.. – Л., 1989. – 144с.
1270321
  Хютти М.Ф. Русско-финский разговорник / М.Ф. Хютти. – Петрозаводск, 1980. – 166с.
1270322
  Рождественский Н.Ф. Русско-финский словарь : 35 000 слов / Н.Ф. Рождественский; под ред. Д.Э. милановой и Л. Линд. – Изд. 2-е испр. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1937. – 413 с.
1270323
   Русско-финский словарь : около 25 000 слов. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1940. – 544 с.
1270324
   Русско-финский словарь : 61000 слов. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1963. – 1000 с.
1270325
   Русско-финский словарь. – Петрозаводск, 1989. – 347с.
1270326
  Мустайоки А. Русско-финский учебный словарь / А. Мустайоки, Е. Никкиля. – М., 1982. – 535с.
1270327
  Мустайоки А. Русско-финский учебный словарь / А. Мустайоки, Е. Никкиля. – 2-е изд., стер. – М., 1986. – 533с.
1270328
  Мустайоки А. Русско-финский учебный словарь : 12500 слов / А. Мустайоки, Е. Никкиля. – 3-е изд., испр. – Москва : Русский язык, 1990. – 536с.
1270329
  Кочетова С.А. Русско-французские исторические проекции в романе "Девятое Термидора" Марка Алданова как тематический камертон тетралогии "Мыслитель" // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 3, май. – С. 80-88. – ISSN 0130-9730


  Статья посвящена рассмотрению темы постоянного диалога русской и французской культур, представленной Марком Алдановым в тетралогии "Мыслитель" ("Девятое Термидора", "Чертов мост", "Заговор", "Святая Елена, маленький остров"). Автор приходит к выводу о ...
1270330
   Русско-французские научные связи.. – Л., 1968. – 299с.
1270331
  Сабсович Р.Л. Русско-французские отношения 1904-1906 гг и русское общественное мнение : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сабсович Р.Л. ; ЛГУ. – Ленинград, 1950. – 14 с.
1270332
  Долгополова Е.А. Русско-французские отношения в 1879-1887 гг. (Из предистории русско-французского союза) : Автореф... канд. историч.наук: / Долгополова Е.А.; Министерство просвещения РСФСР. Московский областной педагогический институт. – Москва, 1951. – 15 с.
1270333
  Иоффе А.Е. Русско-французские отношения в 1917 г. / А.Е. Иоффе. – М, 1958. – 355с.
1270334
  Рыжова Р.И. Русско-французские отношения в Европе после Крымской войны (1856-1859 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Рыжова Р.И.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1961. – 19л.
1270335
  Бовыкин В.И. Русско-французские отношения накануне первой ми ровой войны (1912-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Бовыкин В. И.; МГУ им. Ломоносова, каф. ист. СССР. – Москва, 1952. – 16 с.
1270336
  Емец В.А. Русско-французские отношения по военным вопросам в период первой мировой войны (1914 - февраль 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Емец В.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 16л.
1270337
   Русско-французские речевые параллели в темах и ситуациях.. – Москва, 1990. – 345с.
1270338
  Докучаева А.В. Русско-французские художественные связи в 1920-е - начале 1930-х гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 63-79. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385
1270339
  Мурашкевич А.М. и др. Русско-французский авиационно-космический словарь : в 2-х томах / А.М. и др. Мурашкевич. – Москва
Т. 1. – 1991. – 445с.
1270340
  Мурашкевич А.М. и др. Русско-французский авиационно-космический словарь : в 2-х томах / А.М. и др. Мурашкевич. – Москва
Т. 2. – 1991. – 525 с.
1270341
  Турчин П.Е. Русско-французский авиационно-технический словарь : Около 30 000 терминов / П.Е. Турчин. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 624с.
1270342
  Андриянов В.В. Русско-французский военно-политический словарь : около 20000 терминов / Андриянов В.В. – Москва : Военное издательство, 1990. – 349 с.
1270343
  Адрианов В.В. Русско-французский военно-политический словарь / В.В. Адрианов. – Москва, 1991. – 395с.
1270344
  Тимофеев В.А. Русско-французский геологический словарь / В.А. Тимофеев. – М. : Русский язык, 1985. – 623 с.
1270345
  Кондратьев И.Ф. Русско-французский и французско- русский геодезический словарь / И.Ф. Кондратьев, В.В. Шлапак; [зав. ред. В.С. Матвеев]. – Москва : Русский язык, 1983. – 525 с.
1270346
  Хилов Е.Д. Русско-французский и французско-русский астрономический словарь / Е.Д. Хилов. – Москва : Русский язык, 1984. – 398 с.
1270347
  Гавришина К.С. Русско-французский и французско-русский валютно-кредитный и финансовый словарь / К.С. Гавришина, И.Н. Сысоев. – Москва, 1991. – 598 с.
1270348
  Арефьева Н.К. Русско-французский и французско-русский рыбопромысловый словарь = Dictionnaire de peche russe-francais et francais-russe / Н.К. Арефьева, А.Л. Арефьев. – Москва : Русский язык, 1986. – 412 с.
1270349
   Русско-французский и французско-русский учебный словарь.. – Минск, 1995. – 444с.
1270350
  Мачковский Г.И. Русско-французский и французско-русский юридических словарь / Г.И. Мачковский. – М., 1982. – 679с.
1270351
  Спиваков П.Г. Русско-французский карманный словарь. – 1-е изд. – Киев, 1898. – 732 с.
1270352
  Спиваков П.Г. Русско-французский карманный словарь / П.Г. Спиваков. – Изд. 10-е. – Киев, 1908. – с.
1270353
  Спиваков П.Г. Русско-французский карманный словарь / П.Г. Спиваков. – Киев, 1909. – 732 с.
1270354
  Спиваков П.Г. Русско-французский карманный словарь / П.Г. Спиваков. – Изд. 21-е. – Киев, 1913. – 732 с.
1270355
  Спиваков П.Г. Русско-французский карманный словарь / П.Г. Спиваков. – Изд. 24-е. – Киев, 1916. – 842 с.
1270356
   Русско-французский лексический минимум по олимпийским видам спорта. – Москва, 1979. – 58 с.
1270357
   Русско-французский лексический минимум.. – М., 1979. – 25с.
1270358
  Петров В.И. Русско-французский медицинский словарь-разговорник / В.И. Петров, В.С. Чупятова, В.П. Кулик. – Москва : Русский язык, 1987. – 640с.
1270359
  Беженарь Г.И. Русско-французский медицинский словарь = Dictionnaire de medecine russe-francais : ок. 42000 терминов / Г.И. Беженарь, В.Ф. Беженарь, Е.О. Якушева. – Москва : Русский язык, 1988. – 574,[1] с. – На обл. авт. не указаны. – ISBN 5-200-00738-0
1270360
   Русско-французский политехнический словарь. – М., 1974. – 800с.
1270361
   Русско-французский политехнический словарь.. – 2-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1980. – 800с.
1270362
  Кудрявцев М.М. Русско-французский разговорник / М.М. Кудрявцев, С.В. Неверов, Е.А. Старицкая. – 2-е изд. – Москва : Изд-во литературы на иностр. языках, 1962. – 310с.
1270363
  Кудрявцев М.М. Русско-французский разговорник / М.М. Кудрявцев. – Москва, 1962. – 310 с.
1270364
  Сорокин Г.А. Русско-французский разговорник / Г.А. Сорокин, С.А. Никитина. – М., 1985. – 264с.
1270365
  Сорокин Г.А. Русско-французский разговорник / Г.А. Сорокин, С.А. Никитина. – 2-е изд. – Москва, 1988. – 272 с.
1270366
  Сорокин Г.А. Русско-французский разговорник / Г.А. Сорокин, С.А. Никитина. – 4-е, стереотипное. – Москва : Русский язык, 1991. – 272с.
1270367
  Редичкина Т.Н. Русско-французский разговорник / Т.Н. Редичкина. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1998. – 416с. – ISBN 5-222-00689-1
1270368
  Семеницкий Святослав Русско-французский разговорник / Семеницкий Святослав. – Москва : Мартин, 1999. – 207с. – ISBN 5-900033-53-8
1270369
  Семеницкий С. Русско-французский разговорник / С. Семеницкий. – Москва : Мартин, 2000. – 207с. – ISBN 5-900033-054-6
1270370
  Сологуб А.А. Русско-французский разговорник / Сологуб А.А. ; [ред. З.В. Нечволода]. – Донецк : БАО, 2011. – 153, [5] с. – ISBN 978-966-548-641-1
1270371
  Мусницкая Е.В. Русско-французский разговорник для школьников / Е.В. Мусницкая, С.А. Петрова. – Москва, 1989. – 303с.
1270372
   Русско-французский разговорник.. – М., 1957. – 256с.
1270373
   Русско-французский разговорник.. – М., 1957. – 95с.
1270374
  Липец Е.Э. Русско-французский разговорник. Для учащихся 6-8-х классов. / Е.Э. Липец, Л.К. Федорова. – Москва, 1961. – 88с.
1270375
  Гавриловец А.В. Русско-французский словарь-разговорник / А.В. Гавриловец, Ж.-П. Дюссоссуа. – Москва : Русский язык, 1979. – 304 с.
1270376
  Макаров Н.П. Русско-французский словарь / Макаров Н.П. – Санктпетербург : [б. и.], 1885. – 897 с. – Кн. № 1078415, 274888 дефектні, бракує тит. арк.
1270377
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь : около 75 000 слов с приложением кратких сведений по грамматике франзузкого языка, составленных проф. Л.В. Щербой / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич, М.Ф. Дусс; под общим руковод. и ред. проф. Л.В. Щербы. – Москва : Советская энциклопедия, 1936. – 791 с. – (Иностранные словари / гл. ред. Ф.Н. Петров ; вып. 13)
1270378
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь : около 75 000 слов и выражений с приложением кратких сведений по грамматике франзузкого языка / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич; под ред. проф. Л.В. Щербы. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1939. – 572, (2) с.
1270379
  Потоцкая В.В. Русско-французский словарь : 20 000 слов / В.В. Потоцкая. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1945. – 551с.
1270380
  Потоцкая В.В. Русско-французский словарь : 20 000 слов / В.В. Потоцкая. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1948. – 590с.
1270381
  Потоцкая В.В. Русско-французский словарь / В.В. Потоцкая. – 4-е, испр. и доп. – М., 1953. – 528с.
1270382
  Потоцкая В.В. Русско-французский словарь / В.В. Потоцкая. – 5-е, стереотип. – М., 1954. – 528с.
1270383
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич. – Москва, 1955. – 783 с.
1270384
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь : около 50 000 слов с приложением грамматических таблиц русского языка / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич; под общим ред. акад. Л.В. Щербы ; под ред. Д.В. Сеземана. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1956. – 784 с.
1270385
  Потоцкая В.В. Русско-французский словарь / В.В. Потоцкая. – 7-е, спр. и доп. при участии Потоцкой Н. П. – М., 1958. – 527с.
1270386
   Русско-французский словарь. – Москва, 1959
1270387
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь : 160000 слов и словосочетаний / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич. – 15-е изд.,стереотип. – Москва : Госиздат, 1962. – 852с. – ISBN 5-200-02497-8
1270388
  Потоцкая В.В. Русско-французский словарь / В.В. Потоцкая. – 9-е, стереотип. – Москва, 1963. – 546с.
1270389
  Потоцкая В.В. и Потоцкаян Н.П. Русско-французский словарь : Около 20 000 слов / В.В. и Потоцкаян Н.П. Потоцкая. – 10-е, испр. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 688с.
1270390
  Потоцкая В.В. и Потоцкая Н.П. Русско-французский словарь / В.В. и Потоцкая Н.П. Потоцкая. – 11-е, стереотип. – Москва, 1969. – 688с.
1270391
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь : 50 000 слов / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич; Под общей ред. Л.В. Щербины. – 9-е изд., испр. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 840с.
1270392
  Потоцкая В.В. и Потоцкаян Н.П. Русско-французский словарь / В.В. и Потоцкаян Н.П. Потоцкая. – 12-е, стереотип. – Москва, 1971. – 677с.
1270393
  Потоцкая В.В. и Потоцкая Н.П. Русско-французский словарь / В.В. и Потоцкая Н.П. Потоцкая. – 13-е, стереотип. – М., 1973. – 677с.
1270394
  Потоцкая В.В. Русско-французский словарь / В.В. Потоцкая. – 14-е, испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1975. – 672с.
1270395
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь / Л.В. Щерба. – 10-е изд., стер. – М., 1977. – 839с.
1270396
  Потоцкая В.В. Русско-французский словарь : Ок. 25 000 слов / В.В. Потоцкая, Н.П. Потоцкая. – 15-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1979. – 672с.
1270397
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь : 50 000 слов / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич. – Изд. 11-е, стер. – М. : Русский язык, 1983. – 840с.
1270398
  Потоцкая В.В. Русско-французский словарь / В.В. Потоцкая, Н.П. Потоцкая. – 16-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1985. – 672с.
1270399
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич. – 2-е изд., стер. – М., 1988. – 847с.
1270400
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич. – Москва, 1990. – 847с.
1270401
   Русско-французский словарь. – Москва, 1995. – 740с.
1270402
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь : 160000 слов и словосочетаний / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич. – 15-е изд.,стереотип. – Москва : Русский язык, 1997. – 848с. – ISBN 5-200-02497-8
1270403
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь = Dictionnaire russe-francais : 160 000 слов и словосочетаний / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич. – 16-е изд. – Москва : Русский язык, 1999. – 848 с. – Парал. тит. л. фр. – ISBN 5-200-02644-X
1270404
   Русско-французский словарь = Dictionnaire russe-francais : около 75 000 слов : с приложением кратких сведений по грамматике фр. яз. : [общеупотребительная и спец. лексика] / под общ. ред. Л.В. Щербы // Французско-русский словарь : около 70 000 слов : с приложением краткой грамматики французского языка и правил призношения звуков фр. фз ; [общеупотребительная, газетно-журн. спец. лексика] / К.А. Ганшина. – Москва : АСТ ; Астрель, 2003. – 800 с. – ISBN 5-17-015755-X
1270405
  Раевская О.В. Русско-французский словарь = Dictionnaire russe-francais : около 15 000 словарных статей / Ольга Владимировна Раевская ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : Руссо, 2005. – 360с. – ISBN 5-88721-283-7
1270406
  Значко-Яворская Русско-французский словарь по оптике и спектроскопии / Значко-Яворская. – Москва : Наука, 1969. – 290 с.
1270407
  Горохов П.К. Русско-французский словарь по радиоэлектронике / П.К. Горохов. – Москва, 1967. – 432 с.
1270408
   Русско-французский словарь, в котором русские слова расположены по происхождению. – СанктПетербург
Т. 1 : А-О. – 1835. – 648 с.
1270409
  Рейф Ф. Русско-французский словарь, в котором русские слова расположены по происхождению или этимологический лексикон русского языка удостоенный Императорскою Академиею Наук полной премии Демидова : составленный Филиппомъ Рейфомъ, Сочинителемъ Русской Грамматики для иностранцевъ, и Переводчикомъ Пространной Русской Грамматики Н. И. Греча. – СанктПетербург
Т. 1 : А-О. – 1835. – 648, 1112, 280 с. – В виданні також : Русско-французский словарь, в котором русские слова расположены по происхождению или этимологический лексикон русского языка удостоенный Императорскою Академиею Наук полной премии Демидова / Ф. Рейф. Т. 2 : П - V, 1836
1270410
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь. / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич. – М, 1993. – 848с.
1270411
   Русско-французский словарь. Apollo / Pauliat P. // Dictionnaire francais-russe. Apollo / Larousse. – Москва : Радуга, 1999. – 474c. – ISBN 5-05-004843-5
1270412
  Табагуа И.М. Русско-французский союз (1891-1893 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Табагуа И.М. – Тбилиси, 1949. – 17 с.
1270413
  Нейман Л.А. Русско-французский союз между боснийским и агадирским кризисами (1908-1911 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Нейман Л.А.; Горьковский гос. педагогический институт им. А.М.Горького. – Горький, 1950. – 20 с.
1270414
  Донченко Г.В. Русско-французский учебный словарь : 5000 слов / Г.В. Донченко, Э. Метлов. – Москва : Русский язык, 1984. – 271с.
1270415
  Донченко Г.В. Русско-французский учебный словарь / Г.В. Донченко, Э. Метлов. – 2-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1989. – 270с.
1270416
  Альтах О.Л. Русско-французский химико-технологический словарь : Около 40 000 терминов / О.Л. Альтах, В.П. Павлов. – Москва : Русский язык, 1977. – 600с.
1270417
  Голякова Н.В. Русско-французский школьно-педагогический словарь. 6000 слов. / Н.В. Голякова. – Москва, 1969. – 542 с.
1270418
   Русско-французский электротехнический словарь. – Москва : Русский язык, 1989. – 351 с.
1270419
   Русско-французский ядерный словарь. – Москва : Физматгиз, 1962. – 627 с.
1270420
  Морозов Г.П. Русско-французское сближение 1885-1887 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Морозов Г.П.; ЛГУ. – Л., 1954. – 16л.
1270421
   Русско-хакасский словарь : 31 000 слов. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1961. – 779 с.
1270422
  Ткачук А.Г. Русско-хивинские отношния второй половины XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: / Ткачук А.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Каф. истории СССР. – Хмельницкий, 1954. – 16л.
1270423
  Богданов Ф.Л. Русско-хинди разговорник / Ф.Л. Богданов. – Л, 1959. – 160с.
1270424
   Русско-хинди разговорник. – М. : Русский язык, 1982. – 232с.
1270425
   Русско-хинди словарь : 23000 слов с приложением очерка фонетики и грамматики языка хинди. – Москва : Госиздат.иностр. и нац. словарей, 1957. – 1376 с.
1270426
  Солнцева Н.И. Русско-хинди учебный словарь : 10 000 слов / Н.И. Солнцева. – Москва, 1963. – 944с.
1270427
  Дымшиц З.М. Русско-хинди учебный словарь : 5 000 слов / З.М. Дымшиц; Под ред. Пурнама Сомасундарама. – М : Русский язык, 1981. – 527с.
1270428
  Солнцева Н.И. Русско-хинди учебный словарь / Н.И. Солнцева. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1985. – 813с.
1270429
  Цапенко Ю. Русско-хорватский разговорник = Prirucnik rusko-hrvatskog jezika / Юрий Цапенко, Андрей Цапенко. – Split : Acernus, 2003. – 176с.
1270430
  Полянец Р.Ф. Русско-хорватский словарь / Р.Ф. Полянец, Мадатова-Полянец. – 3-е изд., перераб. и доп. – Загреб, 1973. – 1379с.
1270431
   Русско-хорватскосербский разговорник = Rusko- hrvatskosrpski prirucnik za konverzaciju : [около 2000 разговорных фраз, более 1500 слов, необходимых для общения] / [переводчик О.А. Сарайкина ; ред. Е.И. Лазарева]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2010. – 156, [4] с. : ил. – ISBN 978-5-17-018914-4
1270432
  Лаптухин В.В. Русско-хуаса словарь : около 22000 слов / В.В. Лаптухин; под ред Адо Гвадабе Кано. – Москва : Советская энциклопедия, 1967. – 412 с.
1270433
  Карасаев А.Т. Русско-чеченский словарь / А.Т. Карасаев. – Москва, 1978. – 728с.
1270434
  Мациев Г А. Русско-чеченско-ингушский словарь : 13 250 сл. / Г А. Мациев, И.А. Оздоев. – Грозный : Чеченско-Ингушское книжное издатальство, 1966. – 575, (1) с.
1270435
  Яранцев Р.И. Русско-чешская фразеология / Р.И. Яранцев, Л.И. Степанова. – М., 1992. – 92с.
1270436
  Ровда К.М. Русско-чешские литературные связи 50-60-е годы XIX века : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Ровда К.М. ; АН СССР , Ин-т русской лит-ры. – Ленинград, 1978. – 43 с.
1270437
   Русско-чешский геодезический словарь / Л.А. Грабына, Н.В. Немченко, К. Кучера, Г. Адамек, Ф. Брож; Л.А. Грабына, Н.В. Немченко, К. Кучера, Г. Адамек, Ф. Брож. – Прага : Госиздат технической лит-ры, 1954. – 239 с.
1270438
  Мясников Б.П. Русско-чешский и чешско-русский патентный словарь. / Б.П. Мясников. – М., 1982. – 362с.
1270439
  Бездек Я. Русско-чешский и чешско-русский словарь = Slovnik rusko-cesky a cesko-rusky / Я. Бездек ; [ред. Н.Ф. Афонин ; худож. И.Г. Сальникова]. – Москва : Русский язык, 1998. – 544, [1] c., включ. обл. – ISBN 5-200-00604-x
1270440
  Бездек Я. Русско-чешский и чешско-русский словарь = Slovnik rusko-cesky a cesko-rusky / Я. Бездек. – 8-е изд., стер. – Москва : Русский язык Медиа, 2007. – 543, [2] c., включ. обл. – Парал. тит. л. чеш. - На обл.: Свыше 10 000 слов в каждой ч., Минимально необходмые граммат. сведения, Наиболее распостран. словосочетания. – ISBN 978-5-9576-0316-0
1270441
  Петров В.С. Русско-чешский политехнический словарь / В.С. Петров, С.А. Тулин. – М., 1962. – 640с.
1270442
  Изотов А.И. Русско-чешский разговорник = Rusko-ceska konverzace / Андрей Изотов ; [ред. А.Е. Бурлуцкая ; худож. А.И. Леткина]. – Москва : Филология, 1997. – 294, [3] с. – Парал. тит. л. чеш. – ISBN 5-7552-0106-4
1270443
  Ранк Й.В. Русско-чешский словарь / сост. О.В. Ранком. – Прага : Tiskem a nakladem dr. Edv. Gregra, 1874. – [4], 908 с.
1270444
   Русско-чешский словарь : Содерж. 25 000 сл. – М., 1947. – 356с.
1270445
  Влчек Й. Русско-чешский словарь : 40000 слов / Сост. Й.Влчек. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 896 с.
1270446
  Влчек Й. Русско-чешский словарь : 40000 слов / Сост. Й.Влчек. – 2-е, стереотипное. – Москва : Русский язык, 1974. – 896 с.
1270447
  Влчек Йозеф Янович Русско-чешский словарь / Влчек Йозеф Янович. – Москва, 1985. – 774с.
1270448
   Русско-чешский словарь по вычислительной технике. – Прага, 1988. – 440с.
1270449
   Русско-чешский словарь по электротехнике и электронике. – Прага : Государственное издательство технической литературы, 1965. – 471 с.
1270450
   Русско-чешский словарь по ядерной физике и технике. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 304с.
1270451
  Буковой В. Русско-чешский словарь физкультурных и спортивных выражений. / В. Буковой. – Прага, 1958. – 418с.
1270452
  Вотруба Л. Русско-чешский строительных словарь / Л. Вотруба. – Прага, 1958. – 627с.
1270453
   Русско-чувашский словарь : около 45 000 слов с приложением краткого грамматического очерка чувашского языка. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1951. – 896 с.
1270454
   Русско-чувашский словарь. – Москва, 1971. – 893с.
1270455
  Коваленко Г.М. Русско-швведские отношения в XVII веке / Г.М. Коваленко. – Петрозаводск, 1982. – 94с.
1270456
  Захаров Г. Русско-шведская война 1808-1809 гг. / Г. Захаров. – Москва, 1940. – 88с.
1270457
  Арзыматов А.А. Русско-шведские отношения в период 30-летней войны 1618-1648 гг. (По русским архивным материалам) : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Арзыматов А.А.; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1954. – 14с.
1270458
  Некрасов Г.А. Русско-шведские отношения и политика великих держав в 1721-1726 гг. / Г.А. Некрасов. – Москва, 1964. – 279с.
1270459
   Русско-шведские экономические отношения в XVII веке. – Москва; Ленинград, 1960. – 656 с.
1270460
  Пийримяэ Х.А. Русско-шведские экономические отношения и Нарвская торговля в 1661-1700 гг. : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Пийримяэ Х.А.; Тартус. гос. ун-т. Кафедра общей истории. – Тарту, 1962. – 25с.
1270461
  Ефремова В.В. Русско-шведский и шведско-русский словарь / В.В. Ефремова. – Москва, 1986. – 654с.
1270462
   Русско-шведский словарь / Давидсон К., Ефремова В.В. – Москва : Русский язык, 1976. – 959с.
1270463
   Русско-шведский словарь. – 3-е изд., стер. – Стокгольм, 1994. – 959с.
1270464
  Василевич Г.М. Русско-эвенкийский словарь / Г.М. Василевич. – Москва, 1948. – 332с.
1270465
  Болдырев Б.В. Русско-эвенкийский словарь. / Б.В. Болдырев. – Москва, 1988. – 304с.
1270466
  Цинциус В.И. Русско-эвенский словарь : свыше 20 000 слов / В.И. Цинциус, Л.Д. Ришес. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1952. – 779 с.
1270467
   Русско-эрзанский словарь политических и экономических терминов. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1954. – 70 с.
1270468
   Русско-эрзянский словарь : около 25 000 слов. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 413 с.
1270469
  Сахаров А.А. Русско-эсперантский словарь / А.А. Сахаров. – Изд. автора 3-е, пересм. и значительно доп. – Москва, 1927. – 237 с.
1270470
  Спиридович Е.Ф. Русско-эсперантский словарь / Е.Ф. Спиридович. – 2-е изд., стереотип. – М., 1933. – 178с.
1270471
   Русско-эсперантский словарь : Ок.24 000 сл. – М. : Советская энциклопедия, 1966. – 536с.
1270472
   Русско-эсперантский словарь : около 24 000 слов. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 536 с.
1270473
  Каротамм Н.Г. Русско-эстонский словарь : около 20 000 слов / Н.Г. Каротамм. – 2-е доп. и исправл. изд. – Москва : ОГИЗ, 1944. – 296 с.
1270474
  Васин И.И. Русско-эфиопские отношения в 80-90 гг. XIX в. / И.И. Васин. – Москва, 1964. – 393-535с.
1270475
   Русско-югославские литературные связи.Вторая половина XIX-начало XX века. – Москва : Наука, 1975. – 327с.
1270476
  Бажова А.П. Русско-югославские отношения во второй половине XVIII в / А.П. Бажова ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1982. – 288 с.
1270477
  Канаев Н.П. Русско-якутские литературные связи. / Н.П. Канаев. – М : Наука, 1965. – 216 с.
1270478
   Русско-якутский словарь : около 28 500 слов. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 720 с.
1270479
  Ойунский П.А. Русско-якутский термино-орфографический словарь / П.А. Ойунский. – Москва, 1935. – 266 с.
1270480
  Левицкий Н.А. Русско-японская война / Н.А. Левицкий. – М, 1936. – 383с.
1270481
  Сидоров А.Л. Русско-японская война / А.Л. Сидоров. – Москва, 1946. – 80с.
1270482
  Сидоров А.Л. Русско-японская война / А.Л. Сидоров, А.М. Панкратова. – Москва, 1951. – 156с.
1270483
  Золотарев В.А. Русско-японская война 1904-1905 гг. / В.А. Золотарев, И.А. Козлов. – Москва, 1990. – 254с.
1270484
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина
Т. 1 : События на Дальнем Востоке, предшествовавшие войне, и подготовка к этой войне. – 1910. – XIII, 857 с.
1270485
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва А.Ф. Маркс
Т. 2 : Первый период : Ч. 1 : От начала военных действий до боя под Вафангоу 1 июня. – 1910. – VIII, 420, 161 с.
1270486
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва А.Ф. Маркс
Т. 2 : Первый период : Ч. 2 : Бой под Вафангоу и военные действия до боя у Ташичао. – 1910. – X, 534, 162 с.
1270487
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : "Т-во Художественной печати"
Т. 3 : Ляоянский период : Ч. 1-2 : Обстановка в первых числах июля. Июльские бои. Перерыв военных действий в период дождей. От возобновления военных действий 10 августа до сосредоточения русской армии к Ляоянским позициям 16 августа 1904 года. – 1910. – XVI, 450, 319 с.
1270488
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : "Т-во Художественной печати"
Т. 3 : Ляоянский период : Ч. 3 : Ляоянское сражение и отступление русской армии к г. Мукдену. – 1910. – X, 362, 93 с.
1270489
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина
Т. 4 : Шахэ - Сандэпу : Ч. 1 : Сражение на реке Шахэ. – 1910. – VIII, 507 с.
1270490
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина
Т. 4 : Шахэ - Сандэпу : Ч. 2 : Зимний период кампании и сражение у Сандэпу. – 1910. – VIII, 536 с.
1270491
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно
Т. 4 : Шахэ - Сандэпу : Ч. 2 доп. : Набег на Инкоу. – 1910. – IV, 84, 38 с.
1270492
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Т. 5 : Мукденское сражение : Ч. 1 : События, непосредственно предшествовавшие Мукденскому сражению, и самое сражение до приказания главнокомандующего об отходе III и I армий к Хуньхэ. – 1910. – XII, 466, 220 с.
1270493
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Т. 5 : Мукденское сражение : Ч. 2 : От отхода к р. Хуньхэ до сосредоточения на Сыпингайских позициях. – 1910. – VIII, 356, 50 с.
1270494
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина
Т. 6 : Сыпингайский период. – 1910. – X, 664 с.
1270495
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно
Т. 7 : Тыл действующей армии : Ч. 1 : Организация и деятельность управлений действующей армии. – 1910. – VI, 396, 175, 20 с.
1270496
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно
Т. 7 : Тыл действующей армии : Ч. 2 : Пути сообщения. Средства передвижений и сношений. – 1910. – VI, 400, 125, 28 с.
1270497
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва А.Ф. Маркс
Т. 8 : Оборона Квантуна и Порт-Артура : Ч. 1 : От начала войны до тесного обложения крепости (17 июля 1904 года). – 1910. – XII, 536, 267 с.
1270498
   Русско-Японская война 1904-1905 гг. : Работа Воен. ист. комис. по описанию рус.-яп. войны. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно
Т. 9 : Второстепенные театры военных действий : Ч. 1 : Военные действия в Северо-восточной Корее : Ч. 2 : Военные действия на острове Сахалине и на западном побережье Татарского пролива : Ч. 3 : борона Южно-Уссурийского края : Ч. 4 : Оборона крепости. – 1910. – X, 227, 51, 10 с.
1270499
  Юдин И.В. Русско-японская война 1904-1905 гг. и информационные баталии / И.В. Юдин, М.А. Королев // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 9 (626). – С. 60-63. – ISSN 0321-5075
1270500
  Черменский Е.Д. Русско-японская война 1904-1905 годов / Е.Д. Черменский. – Москва, 1953. – 48с.
1270501
  Бабиков И.И. Русско-японская война 1904-1905 годов : лекция / И.И. Бабиков ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС, Каф. истирии СССР. – Москва : [б. и.], 1958. – 35 с.
1270502
  Казанцев В.П. Русско-японская война 1904-1905 годов. Проблемы управления Дальним Востоком в начале XX века // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 1. – С. 198-204. – ISSN 0130-3864
1270503
  Мейер М. Русско-японская война в азиатской перспективе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 40-49. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Події на Далекому Сході 1904-1905 рр.
1270504
  Александренко В. Русско-японская война и вопросы международного права : рецензия на книги / В. Александренко, 1905. – С. 215-219. – Отд.отт. из : Журнала Министерства Юстиции, май, 1905, с.215-219
1270505
  Ярославский Е. Русско-японская война и отношение к ней большевиков / Е. Ярославский. – 2-е изд. – М, 1939. – 46с.
1270506
  Прокопенко Н.И. Русско-японская война. / Н.И. Прокопенко. – М, 1956. – 27с.
1270507
  Сорокин А.И. Русско-японская война. 1904-1905 гг. : (Военно-исторический очерк) / А.И. Сорокин. – Москва : Военное издательство, 1956. – 374 с.
1270508
  Колосков Е. Русско-японская война: причины и следствия // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 10 (70). – С. 26-39. – ISSN 1812-867Х
1270509
  Колосков Е. Русско-японская война: причины и следствия. // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 11 (71). – С. 24-39. – ISSN 1812-867Х
1270510
  Файнберг Э.Я. Русско-японские отношения в 1697-1875 гг / Э.Я. Файнберг. – М, 1960. – 315с.
1270511
  Бондаренко И.П. Русско-японские языковые взаимосвязи XVIII века : Историко-лингвистическое исследование / И.П. Бондаренко. – Одесса : Астро Принт, 2000. – 400с. – ISBN 966-549-394-9
1270512
  Тулуков М.А. Русско-японский общеэкономический и внешнеторговый словарь. / М.А. Тулуков. – М., 1964. – 456с.
1270513
  Коломиец А.С. Русско-японский разговорник / А.С. Коломиец. – Москва, 1961. – 176с.
1270514
  Лаврентьев Б.П. Русско-японский разговорник / Б.П. Лаврентьев. – Москва, 1975. – 424с.
1270515
  Неверов С.В. Русско-японский разговорник / С.В. Неверов. – М., 1986. – 319с.
1270516
  Неверов С.В. Русско-японский разговорник / С.В. Неверов. – 5-е изд., испр. – Москва : Живой язык, 2004. – 320с. – ISBN 5-8033-0309-7
1270517
   Русско-японский разговорник : [надежный помощник в поездке] : пер. с англ. – Москва : АСТ ; Астрель, 2006. – 127, [1] с. – (A dorling kindersley book. Разговорники). – ISBN 5-17-036004-5
1270518
   Русско-японский словарик морских и речных животных и растений. – Москва, 1962. – 41с.
1270519
   Русско-японский словарь : Ок. 13 000 сл. – Хабаровск, 1945. – 855с.
1270520
  Зарубин С.Ф. Русско-японский словарь : 42 000 слов / С.Ф. Зарубин, А.М. Рожецкин. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 820 с.
1270521
  Зарубин С.Ф. Русско-японский словарь / С.Ф. Зарубин. – М, 1988. – 395с.
1270522
  Неверов С.В. Русско-японский словарь / С.В. Неверов. – 4-е изд., стер. – Москва, 1996. – 304с.
1270523
   Русско-японский словарь изд-ва "Кэнкюся". – Токио : Кэнкюся, 1988. – 18, 2763, [ 2 ] с. – Загл. обл.: Кэнкюся. Русско-японский словарь. – ISBN 4-7674-9033-2
1270524
  Неверов С.В. Русско-японский учебный словарь / С.В. Неверов. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 304с.
1270525
   Русско-японский, японско-русский карманный словарь. – [Б. м.] : Хакусуися, 2001. – 659, [1] c. – ISBN 978-4-560-00067-0
1270526
  Хлыновский М. Русско-японско-корейский военный переводчик / М. Хлыновский. – 2-е изд., испр. и доп. – Иркутск : Пар. типо-лит. П.И. Макушина и В.М. Посохина, 1904. – 308 с. разд. паг.
1270527
  Асафьев Б.В. Русскоя живопись : мысли и думы / Б.В. Асафьев ; вступ. ст. и коммент. М. Эткинда. – Ленинград-Москва : Искусство, 1966. – 243 с. : ил.
1270528
  Густерин П.В. Русскоязычная коранистика досоветского периода // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 5. – С. 160-166. – ISSN 0042-8779


  История изучения Корана в дореволюционной России.
1270529
  Мазанаев Ш.А. Русскоязычная литература Дагестана / Ш.А. Мазанаев. – Махачкала, 1984. – 131с.
1270530
  Тартаковский П.И. Русскоязычная поэзия Узбекистана на современном этапе / П.И. Тартаковский, С.Л. Каганович. – Ташкент, 1991. – 237 с.
1270531
  Витряк И. Русскоязычная проза Г.Ф. Квитки-Основьяненко на страницах журнала "Отечественные записки": история публикации, проблемы рецепции // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 1 (7). – С. 15-21. – ISSN 2075-1486
1270532
  Сироткина Е.С. Русскоязычная смс-коммуникация с точки зрения лингвиста // Rusistika : [russkij jazyk i literatura] / Korean Association of Rusists. – [Seoul], 2015. – Vol. 51. – С. 221-259. – ISSN 1229-1188
1270533
  Камовникова Н. Русскоязычные переводы поэзии Киплинга и авторская песня двадцатого века // General and specialist translation/interpretation: theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology and Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [et al. ; ed.-in-chief: A. Gudmanian ; ed. board: Z. Kikvidze et al.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 3-9. – ISBN 978-617-646-477-8
1270534
  Верина У.Ю. Русскоязычный верлибр украинских поэтов // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2010. – Вып. 9/10. – С. 76-80. – Бібліогр.: Лит.: с. 80; 10 поз. – ISBN 978-966-439-298-0
1270535
  Качурин Марк Григорьевич и др. Русскя литература : Учебник для 9 кл. сред. школы / Марк Григорьевич и др. Качурин. – 8-е изд. – Москва : Просвещение, 1975. – 382с. : ил. – Авт. указ. на пер.: М.Г. Качурин, Д.К. Мотольский. – Списки лит. в конце разделов
1270536
  Качурин Марк Григорьевич и др. Русскя литература : Учебник для 9 кл. сред. школы / Марк Григорьевич и др. Качурин. – 9-е изд. – Москва : Просвещение, 1976. – 382 с. : ил. – Авт. указ. на пер.: М.Г. Качурин, Д.К. Мотольский. – Списки лит. в конце разделов
1270537
   Руссо : [Жан-Жак Руссо ; Отрывки из "Исповеди"]. – Санкт-Петербург : Изд. Чуйко ; Тип. газеты "Новости", 1882. – 168 с. – (Европейские писатели и мыслители ; № 5)
1270538
  Кононенко Т.П. Руссо Жан-Жак // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 374-375. – ISBN 966-316-069-1
1270539
  Бахтин Н. Руссо и его педагогические воззрения / Н. Бахтин. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова, 1913. – 84 с. – Без тит. л.. - Отд. отт. из журн. "Рус. шк." 1912 г. – Библиогр.: с. 76-84
1270540
  Тихомиров С. Руссо и Ницше в "Даме с собачкой" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 92-114. – ISSN 0042-8795


  Враг всякого идеализма, Ницше попытался до предела расковать чувственность, усматривая не в чем другом, как в этом самом идеализме, главную причину ее закрепощенности. В данной статье рассматривается чеховский рассказ "Дама с собачкой" в "ницшеанском" ...
1270541
  Руссо Ж.-Ж. Руссовы письма о ботанике с дополнением его ботаническаго словаря, с объяснением трех лучших методов Турнефорта, Линнея и Жюсье, и с ботаническими часами, изобретенными безсмертным Линнеем. – Москва : В типографии Платона Бекетова, 1810. – 405 с. : портр.карт. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX cт.- картон, шкіра
1270542
  Циховська Е. Руссоїзм та францисканізм у творчості Леопольда Стаффа і Кнута Гамсуна
1270543
  Карлов И. Руссоман Лермонтов // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 3, кн. 3. – С. 156-166. – ISSN 0203-5847
1270544
  Паршин А.Н. Руссская религиозная мысль: возрождение или консервация? // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.50-59. – ISSN 0042-8744
1270545
  Крузе Ф. Руссы в Германии до переселения народов или вскоре после того / [Крузе, орд. проф. Дерпского ун-та] // Русский сборник [6]. – [Санкт-Петербург]. – № 6 : Варяжский. Новгородский. – 4 с.
1270546
  Хведелидзе Р.С. Руставели в украинской литературе. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Хведелидзе Р.С.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1972. – 22л.
1270547
  Нуцубидзе Ш.И. Руставели и восточный Ренессанс / Ш.И. Нуцубидзе. – Тбилиси, 1947. – 387 с.
1270548
  Нуцубидзе Ш.И. Руставели и Восточный Ренессанс / Ш.И. Нуцубидзе. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 392 с.
1270549
  Сулава Н.В. Руставели и древнегрузинская духовная поэзия. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Сулава Н.В.; АН ГССР. Ин-т истории груз. лит. им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1977. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1270550
  Мегрелидзе И. Руставели и фольклор / И. Мегрелидзе. – Тбилиси, 1960. – 310 с.
1270551
  Грицик Л. Руставелі в комунікативних моделях Євгена Маланюка // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 86-92. – ISBN 978-966-171-890-5


  У контексті основних положень праці Євгена Маланюка "Шкіци до типології культур" уперше розглядається маловідома публікація поета, присвячена "Витязю у тигровій шкурі".
1270552
  Белиашвили А. Рустави : роман / Белиашвили А. ; авториз. пер. с груз. Т. Гамкрелидзе, С. Трегуба. – Тбилиси : Заря Востока, 1961. – 260 с.
1270553
  Долидзе В. Рустави / В. Долидзе. – Тбилиси, 1962. – 62с.
1270554
  Белиашвили А.И. Рустави : роман / Акакий Белиашвили ; авториз. пер. с груз. Т. Гамкрелидзе, С.Трегуба. – Днепропетровск : Промінь, 1980. – 229 с., [2] л. ил. : ил. – (Заграва)
1270555
  Архипенко В.К. Рустави шагает в будущее / В.К. Архипенко. – Москва : Знание, 1962. – 32 с. – (Новое в жизни, науке и технике ; № 1 ; История)
1270556
  Цулукидзе И. Рустави. / И. Цулукидзе. – Тбилиси, 1948. – 168с.
1270557
  Чернов С.Д. Руставская партийная организация КП Грузии в борьбе за строительство и освоение металлургического завода (1944-1962 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чернов С.Д.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 24л.
1270558
  Мирцхулава А.А. Руставская симфония : драм. поэма в 4-х д. / А.А. Мирцхулава; авториз. пер. с груз. А.Кузмичева. – Тбилиси : Литература и исусство, 1964. – 131 с.
1270559
  Иванова Т.М. Рустам Гаджи Али оглы Исмаилов / Т.М. Иванова. – Баку, 1969. – 230с.
1270560
  Нерсесян Н.С. Рустам и Далире: Повесть. / Н.С. Нерсесян. – М., 1983. – 254с.
1270561
  Фирдоуси Рустам и Сухбрат : избранная лирика Востока / Фирдоуси; пер.с таджик-фарси В.Державина. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 158 с.
1270562
  Фирдоуси Рустам и Сухраб : сказания из "Шахнаме" / Фирдоуси ; [пер. с фарси С. Липкина, В. Державина]. – Москва : Эксмо, 2013. – 221, [1] с. : іл. – (Золотая серия поэзии). – ISBN 978-5-699-68580-6
1270563
   Рустамхан. – Ташкент, 1972. – 330 с.
1270564
   Рустамхан. – Ташкент, 1973. – 315 с.
1270565
  Білявська В. Рустикальний пейзаж у "Мемуарах з життя Єви Фелінської" // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 285-289. – ISBN 978-966-3888-379-3


  На прикл. "Мемуарів з життя Єви Фелінської" (1793-1859) розглянуто пейзаж як складноорганізовану сукупність часо-просторових образів, яка є засобом експлікайції ментального та історичного простору Правобережної України.
1270566
  Голлманн Г.Ф. Рустрингия, первоначальное отечество первого российского великого князя Рюрика и братьев его / исторический опыт Герм. Фрид. Голлманна, ректора и профессора провинциальной в Евере школы и консисторскаго советника ; [пер. с нем. И. Снегирева] // Сказание вкратце о скифах и о славянах и о Руссии, и о началах и о здании Великого Нова града, и о великих государях Российских. – [Б.м.] : [Б.и.], 1789. – [4], 61, [3] с.


  Посвящ. переводчика гос. канцлеру графу Н. П. Румянцеву подписано: И. Снегирев (с. [2])
1270567
   Русуданиани. – М, 1988. – 527с.
1270568
  Воробьев В.П. Русурсное обеспечение деятельности научных организаций в новых условиях хозяйствования / В.П. Воробьев, В.Д. Калочанов. – Ленинград, 1990. – 118с.
1270569
  Трифонов Т. Русчушкият /източен/ руски отряд. Хроника 1877-1878 / Т. Трифонов : Държавен архив - Русе, 1992. – 136 с.
1270570
  Петухов Ю.Д. Русы циркумпонтиды и скифо-сибирского мира (арийская проблема) / Ю.Д. Петухов // Русская Скифия. – Москва : Мегагалактика, 2006. – с. 461-575. – (Подлинная история). – ISBN 5-85141-111-2
1270571
  Абрамов К.Г. Русые косы ; [Гераськина любовь ; "Городская"] : рассказы / К.Г. Абрамов ; пер. с морд. автора ; [ил.: С.Я. Нодельман]. – Москва : Советская Россия, 1961. – 56 с. : ил. – (Короткие повести и рассказы)
1270572
  Щипачев С.П. Русый ветер / С.П. Щипачев. – Москва, 1972. – 304с.
1270573
  Ильин В.А. Русый ветер / В.А. Ильин. – Москва, 1979. – 271с.
1270574
  Іванців В.П. Русява Рось / В.П. Іванців. – К, 1967. – 47с.
1270575
  Торін В. Русявий хлопець / В. Торін. – К, 1939. – 136с.
1270576
  Цегельський Л. Русь-Україна. а Московщина-Росія : Історино-політична розвідка Льогіна Цегельського / Виданнє Союза визволення України. – 2-ге, перер. – Царгород : З друкарні Союза визволення України, 1916. – 127с. + карта України
1270577
  Мірошниченко Ю.Р. Русь-Україна. Становлення державності : [у 2 т.] / Юрій Мірошниченко, Сергій Удовік ; [дизайн обкл. В.В. Чутур]. – Київ : Ваклер. – ISBN 978-966-543-139-8
Т. 1 : Русь-Україна : з найдавніших часів до створення імперії. – 2011. – XVIII, 746 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 726-744
1270578
  Мірошниченко Ю.Р. Русь-Україна. Становлення державності : [у 2 т.] / Юрій Мірошниченко, Сергій Удовік ; [дизайн обкл. В.В. Чутур]. – Київ : Ваклер. – ISBN 978-966-543-142-8
Т. 2 : Русь-Україна : від імперії до незалежності. – 2011. – X, 774 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 752-771
1270579
  Власенко Андрій Русь-Україна. Шлях до Христа // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 122-127 : фото
1270580
  Удовик С. Русь - истинное название нашей страны // Регионал / ОО "Центр эффективного управления". – Киев, 2007. – № 2. – С. 20-24


  Про походження назви країни "Україна"
1270581
  Пашков Б.Г. Русь - Россия - Российская империя. Хроника правлений и событий 862-1917 гг. : Учебное пособие / Б.Г. Пашков. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : ЦентрКом, 1997. – 640c. – ISBN 5-87129-020-5
1270582
  Однороженко О. Русь - Україна // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 38 (151). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Стара самоназва українського народу - Русь - по праву належить українцям.
1270583
  Гейнрихсен Н. Русь / Н. Гейнрихсен. – 115 с.
1270584
  Романов П. Русь / П. Романов. – Изд. 3-е. – Л.
1, 2, 3. – 520с.
1270585
  Романов П. Русь / П. Романов. – Москва
Ч. 4, 5. – 1936. – 565с.
1270586
   Русь. – Л, 1989. – 34с.
1270587
  Романов П.С. Русь / П.С. Романов. – Москва
1, 1-3. – 1991. – 651с.
1270588
  Романов П.С. Русь / П.С. Романов. – Москва
2, 4-5. – 1991. – 524с.
1270589
   Русь : История и художественная культура 10 - 17 веков / Д.С. Лихачев, Г.К. Вагнер, Г.И. Вздорнов, Р.Г. Скрынников. – Москва : Искусство-XXI век, 2003. – 488. – ISBN 5-98051-001-Х
1270590
  Эфдэ В. Русь = Rus : документ. приключ. повесть / Валентин Эфдэ. – Gdansk : [s. n.], 2008. – 143 с. : ил., портр. – На тит. л.: Брянск ; Запорожье ; Киев ; Мемель ; Владимир ; Калининград ; Эльблонг, 1995
1270591
   Русь "Після Русі". Між короною і булавою : українські землі від королівства Русі до Війська Запорозького / [В.М. Горобець, М.М. Волощук, А.Г. Плахонін та ін.]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 351, [1] с., [8] арк. кольор. іл. – Громад. просвітн. проект "LІКБЕЗ. Історичний фронт". - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0873-5
1270592
  Анастасьев Алексей Русь американская : Большое путешествие / Анастасьев Алексей, Вейсман Лев // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 44-64 : Фото, карта


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
1270593
   Русь белокаменная. – Ленинград, 1969. – 234 с.
1270594
  Соболева Елена Русь белокаменная. Россия в мировом наследии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 12 (201), декабрь. – С. 84-90 : фото. – ISSN 1029-5828
1270595
  Старостин В.А. Русь богатырская. / В.А. Старостин. – М., 1979. – 302с.
1270596
  Старостин В.А. Русь Богатырская. / В.А. Старостин. – Ярославль, 1970. – 206с.
1270597
  Нелидова Е. Русь в ее столицах : в 4 вып. – 1912-1916. – Петроград : [Тип. Т-ва А.С. Суворина]
Вып. 2 : Новгород. – 1913. – 148 с., ил. – Со 2 вып. тип. т-ва А.С. Суворина "Новое время"
1270598
  Нелидова Е. Русь в ее столицах : в 4 вып. – 1912-1916. – Петроград : [Тип. Т-ва А.С. Суворина]
Вып. 4 : Владимир. – 1916. – VI, 133 с. ил. – Со 2 вып. тип. т-ва А.С. Суворина "Новое время"
1270599
  Кристи Н. Русь в картинах Бориса Баева : вернисаж // Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 79-82. – ISSN 0868-488Х


  В картинах Бориса Баева предстает природа обжитая, согретая теплом присутствия человека. Это манящие нас вдаль дороги, перелески, это беспокойное волнение русского неба, те мгновения, которые мы, к сожалению, часто пропускаем мимо, но которые ...
1270600
  Троицкий Д.И. Русь в монгольский период / Д.И. Троицкий. – Санкт-Петербург : Изд. училищного совета при Святейшем синоде
I. – 1909. – [4], 192 с. : ил.
1270601
  Иванов В.Д. Русь Великая / В.Д. Иванов. – Москва, 1975. – 607с.
1270602
  Иванов В.Д. Русь Великая / В.Д. Иванов. – Москва, 1981. – 592с.
1270603
  Иванов В.Д. Русь Великая / В.Д. Иванов. – Москва, 1983. – 590с.
1270604
  Иванов В.Д. Русь Великая : исторические романы / В.Д. Иванов. – Москва : Военное издательство, 1990. – 846с. – ISBN 5-203-00318-1
1270605
  Иванов В.Д. Русь Великая / В.Д. Иванов. – Москва, 1991. – 846с.
1270606
  Чйон Г. Русь вікінгів / Гальвор Чйон ; [пер. з норвез. О. Сом-Сердюкової ; передм.: М. Сагайдака, М. Селівачова]. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – 214, [3] с., включ. обкл. : іл. – Бібліогр.: с. 210. – ISBN 978-966-432-087-7
1270607
  Марков А.Я. Русь всегда за нами / А.Я. Марков. – М, 1976. – 189с.
1270608
  Ополовников А. Русь деревянная : Образы русского деревянного зодчества / А. Ополовников, Г. Островский. – Москва : Детская литература, 1970. – 199с.
1270609
  Ополовников А.В. Русь деревянная / А.В. Ополовников, Г.С. Островский. – Москва, 1981. – 199 с.
1270610
  Присяжнюк Ю.П. Русь достеменна. Авторський курс лекцій з української історії : Навчальний посібник / Ю.П. Присяжнюк; МОіНУ; Черкаський держ. ун-тет ім. Б.Хмельницького. – Черкаси : Вертикаль, 2004. – 252 с. – ISBN 966-8438-13-2
1270611
  Тумасов Б.Е. Русь Залесская / Б.Е. Тумасов. – Москва, 1971. – 206 с.
1270612
  Успенский Ф.И. Русь и Византия в X веке : Речь, произнес. 11 мая 1888 г. в торжеств. собр. Одес. славян. благотвор. о-ва в память 900-летего юбилея крещения Руси / Ф. Успенский. – Одесса : Изд. Кирилло-Мефодиев. кн. скл. при Одес. слав. о-ве, 1888. – 2], 38 с.
1270613
  Никитенко Н.Н. Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской : историческая проблематика / Н.Н. Никитенко ; Мин-во культуры и искусств Украины ; Киевский гос. ун-т культуры и искусств ; НАНУ ; Ин-т украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского. – Киев, 1999. – 294 с. – ISBN 966-02-0738-7
1270614
  Михневич П Н. Русь и дом Романовых: Рост и развитие страны во время царствования дома Романовых / П Н. Михневич. – Москва
1. – 1913. – 39с.
1270615
  Головко Л.В. Русь и Дом Рюрика, Россия и Дом Романовых : краткий исторический очерк. к трехсотлетию Русского Царствующего Императорского Дома Романовых / сост. Л.В. Головко, инспектор нар. училищ. – Одесса : Тип. "Спорт и наука", 1912. – 80 с. : ил. – Экз. без обл.


  Авт. предисл.: Валишевский, Казимир Феликсович (1849-1935)
1270616
  Алексеев А. Русь и Европа: несостоявшаяся встреча = Отечество. Страницы истории // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
1270617
  Неменский О.Б. Русь и Константинополь в западнорусской полемической литературе после Брестской церковной унии 1596 г. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 14-23. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
1270618
  Ловмяньский Х. Русь и норманны / Х. Ловмяньский. – М, 1985. – 304с.
1270619
  Каратеев М.Д. Русь и Орда / М.Д. Каратеев. – М.
1. – 1991. – 413с.
1270620
  Каратеев М.Д. Русь и Орда / М.Д. Каратеев. – М.
2. – 1991. – 492с.
1270621
  Казакова Н. Русь и Прибалтика / Н. Казакова, И. Шаскольский. – Л, 1945. – 128с.
1270622
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – Москва : Молодая гвардия
1. – 1961. – 404 с.
1270623
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – Москва : Молодая гвардия
2. – 1961. – 400 с.
1270624
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – Москва : Советская Россия
2. – 1970. – 432 c.
1270625
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – Москва
Т. 1. – 1982. – 434с.
1270626
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – Москва
Т. 2. – 1982. – 445с.
1270627
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – Москва
2. – 1986. – 702с.
1270628
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – Тула, 1991. – 748с.
1270629
  Сліпушко О. Русь і Англія: середньовічний діалог // Книжність середньовічної Києворуської держави : Європейська модель мислення : посіб. для студентів ВНЗ / О. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 126-134. – ISBN 978-617-7442-64-5
1270630
  Павляшик А.М. Русь і монголо-татари: зустріч двох цивілізацій // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.7-11
1270631
  Чепурний В. Русь і Нерусь. Час повертати українцям українську історію // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 2 (172). – С. 58-59
1270632
  Головко О. Русь і Польща у політичних взаємовідносинах середини XII ст. // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 47-56
1270633
  Сліпушко О. Русь і Польща: середньовічний діалог // Книжність середньовічної Києворуської держави : Європейська модель мислення : посіб. для студентів ВНЗ / О. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 116-125. – ISBN 978-617-7442-64-5
1270634
  Глухов А.Г. Русь книжная / А.Г. Глухов. – М, 1979. – 223с.
1270635
   Русь многоликая. – Москва, 1990. – 365с.
1270636
  Кольцов А.В. Русь моя / А.В. Кольцов. – Кемерово, 1983. – 160с.
1270637
   Русь на перехресті світів (міжнародні впливи на формування давньоруської держави) IX -XI ст. : матеріали міжнар. польового археол. семінару (Чернігів-Шестовиця, 20-23 лип. 2006 р.). – Чернігів : Сіверянська думка, 2006. – 239, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-7743-50-0


  В пр. №1717334 напис: Бібліотеці Варшавського університету від Оргкомітету. Підпис.
1270638
  Іванов В.Д. Русь первозданна : Роман / В.Д. Іванов; Переклад з рос. Стаєцький О. – К., 1990. – 799с. – (Бібліотека історичної прози)
1270639
  Шевчук В.А. Русь первоцвітна : драматичні поеми / В.А. Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 309 с.
1270640
  Висоцький С. Русь проти Росії, або Як подолати історичний парадокс // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 961-968. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
1270641
  Жердий М. Русь с латышским акцентом // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2011. – № 24 (236). – С. 64-65. – ISSN 2075-7093


  Община старообрядцев в Латвии.
1270642
  Есенин С.А. Русь Советская / С.А. Есенин. – Ростов -на-Дону, 1982. – 126с.
1270643
  Есенин С.А. Русь Советская / С.А. Есенин. – Фрунзе, 1984. – 288с.
1270644
  Паршин І. Русь та Рашка у західноєвропейських джерелах XIV–XV ст.: труднощі ідентифікації // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 20-28. – ISSN 0203-9494


  У статті розглядається питання подібного написання середньовічних назв Русі (Russia) та сербської Рашки (Rassia) на сторінках латиномовних та німецькомовних наративних джерел XIV–XV ст. і зумовленої цим плутанини. Основну увагу приділено кільком ...
1270645
  Лущай Ю.В. Русь у IX столітті за даними Длугоша і Стрийковського // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 188-199. – ISBN 978-966-2276-63-3
1270646
  Романов А.А. Русь уходит в нас / А.А. Романов. – М., 1987. – 319с.
1270647
  Чугуй Т.О. Русь, Угорщина і Священна Римська імперія в міжнародних відносинах другої третини XIII ст.: актуальні питання історіографії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 6-26. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 28). – ISSN 2227-6505
1270648
  Пашуто В.Т. Русь. Прибалтика. Папство : избр. статьи / В. Т. Пашуто. – Москва : Университет Дмитрия Пожарского, 2011. – 686, [2] с. : ил., портр. – На авантит.: К 90-летию В. Т. Пашуто. – Библиогр.: с. 591-617, c. 674-677 и в подстроч. примеч. – (Древнейшие государства Восточной Европы : [ежегодник] / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории ; редкол.: Е.А. Мельникова (отв. ред.) [и др.] ; 2008 год). – ISBN 978-5-91244-078-6
1270649
  Панасюк Б.Я. Русь: нація і держава : науково-історичне дослідження : [у 2 т.] / Броніслав Панасюк ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-282-0 ; 978-966-483-283-7
Т. 1 : Помилки Великих Київських князів. – 2009. – 385, [7] с. – Додаток: с. 384. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1270650
  Панасюк Б.Я. Русь: нація і держава : науково-історичне дослідження : [у 2 т.] / Броніслав Панасюк ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-282-0 ; 978-966-483-284-4
Т. 2 : Час збирати каміння. – 2009. – 396, [4] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1270651
  Войтович Л. Русь: поморські слов"яни чи варяги? // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 33-46. – ISSN 0203-9494
1270652
  Речкалов А.П. Русь: путь к Украине. Украинские земли в составе Польши и Литвы / А. Речкалов. – Киев : Книга. – ISBN 978-966-8314-61-2
Кн. 1. – 2009. – 566, [2] с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 562-567
1270653
   Руська (Волинська) метрика. Регести документів Коронної канцелярії для українських земель (Волинське, Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства) 1569-1673 : Історико-архівні нариси. – Київ, 2002. – 984с. – ISBN 966-02-2504-0
1270654
  Сокіл Б. Руська (українська) мова в історичній ретроспективі // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 72-76
1270655
  Кримінський В. Руська гвардія та прикордонна самооборона 1849 - 1850 рр. у Галичині // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 270-273. – ISBN 978-966-171-893-6
1270656
  Крамар С. Руська земля // Україна-Русь vs Московія : настільна книга / С.І. Крамар. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – С. 111-129. – ISBN 978-617-681-137-4
1270657
  Покровський М.М. Руська історія в короткому викладі / М. Покровський ; пеpеклад М. Ільтичної; за pедакцією Є. Касяненка. – [2-е вид.]. – Харків ; Беpлін : [Вид.] Закоpдон. Ред. Коміс. Hаpкомосвіти УСРР ; [Ляйпціг: Дpук. Шпамеpа]. – ([Hаp. Комісаpіат Закоpдон. Ред. Коміс. Укp. Соц. Рад. Респ.; № 3] ; [№ 3])
Ч. 1-2 : З найдавніших часів до кінця XIX віку : (З сінхpоністичними таблицями й 3 мапами). – 1922. – 223 с., 3 карти, табл. – В кн. пеpедм. авт. до 2-го вид.
1270658
  Покровський М.М. Руська історія в короткому викладі / М. Покровський ; пер. А.Д. Хмельницького з 3-го рос. пер. і доп. вид. – [Харків] : Вид. "Пролетарий". – (Підручники й посібники для мережі партосвіти і політсамоосвіти)
Ч. 3 : XX вік: вип. 1 : 1896-1906 р.р. – 1930. – 192? с.
1270659
  Покровський М.М. Руська історія в короткому викладі : пер. з 9-го рос. вид. / М. Покровський. – [Харків] : Вид. "Пролетар". – (Підручники й посібники для мережі партосвіти і політсамоосвіти)
Ч. 1-2 : Від найдавніших часів до кінця XIX віку : (з 3 мапами). – 1931. – 239 с.
1270660
  Покровський М.М. Руська історія в короткому викладі / М. Покровський. – [Харків] : Вид. "Пролетар". – (Підручники й посібники для мережі партосвіти і політсамоосвіти)
Ч. 3 : XX сторіччя: вип. 1 : 1896-1906 р.р. – 1932. – 256 с.
1270661
  Покровський М.М. Руська історія в стислому нарисі : пер. с 3-го рос. пер. і доп. вид. / М. Покровський. – [Харків] : Партвидав "Пролетар"
Ч. 3 : XX вік. – 1932. – 292, 1 л. карт.
1270662
  Сліпушко О. Руська модель образу правителя у літописанні: європейська сутність // Книжність середньовічної Києворуської держави : Європейська модель мислення : посіб. для студентів ВНЗ / О. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 89-107. – ISBN 978-617-7442-64-5
1270663
  Кітов М.Г. Руська національна філософія в контексті української історії та культури : монографія / М.Г. Кітов. – Київ : ПАРАПАН, 2008. – 432 с. – Бібліогр.: с. 395-427. – ISBN 978-966-8210-59-4
1270664
  Дементьєва Л.Р. Руська Правда - видатна пам"ятка давньоруського права // De Lege Ferenda : юридичний науковий електронний журнал : проблеми юридичних наук у XXI столітті / редкол.: Курцев О.Ю., Автухов К.А., Булгаков А.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5 (літо). – С. 31-33. – ISSN 2410-244Х
1270665
  Арсеній А.В. Руська Правда - першоджерело кримінального права Київської Русі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 22-26. – (Правознавство ; Вип. 492)


  Вивчення та дослідження норм Руської Правди, як першоджерела кримінального права української держави та їх вплив на формування сучасного кримінального права України.
1270666
   Руська правда : тексти на основі 7 списків та 5 редакцій. – Київ : Вид. Української АН, 1935. – XII, XIII, 191, [4] с. – Друкується з розпорядження Української Академії Наук; Неодмінний секретар акад. О. В. Палладін. - Прим. № 12478 дефектний, відс. с. 185-191, [4]


  Зміст: Пр. С. В. Юшков. Передмова (Археографічна) Пр. С. В. Юшков. Предисловие (Археографическое) Тексти Руської Правди: І. редакція (Академічний список) II. редакція: А. (Синодальній ізвод) Б. (Пушкінський ізвод) В. (Троїцький ізвод) III. ...
1270667
   Руська Правда // Історія українського права від найдавніших часів до 18 століття : Навч. посіб. з історії держави і права України / І.Я. Терлюк. – Львів, 2003. – С. 120-122. – ISBN 5-87332-157-4
1270668
  Каськів О. Руська Правда // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франківська теологічна акад. УГКЦ. – Івано-Франківськ, 2011. – № 4 : Теологія. – С. 31-45
1270669
  Білецький Л.Т. Руська правда й історія її тексту = The Ruska Pravda and its textual history / Леонід Білецький ; за ред. Ю. Книша. – Вінніпег : Українська Вільна Академія Наук в Канаді, 1993. – 166 с. : портр. – Покажч. імен: с. 165-166. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в прим. – ISBN 0-919867-99-5
1270670
  Пасічник М.С. Руська правда як основний законодавчий документ Давньої Русі // Квалілогія книги : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2013. – Вип. № 1 (23). – С. 89-98. – ISBN 966322012-0
1270671
  Солдатов О. Руська православна церква за кордоном (РПЦЗ) в СРСР в епоху розпаду тоталітарної системи (1970 - 1980-ті рр.) // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 69-77. – ISBN 978-966-182-372-2
1270672
  Зборовський П. Руська путь - шлях християнства в Галичину // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2018. – № 4. – С. 11-15. – ISSN 0868-9644
1270673
  Кревецький І. Руська самооборона на галицько-угорськім пограничу 1848-1849 / написав Іван Кревецький. – У Львові : З друкарні Наук. Т-ва ім. Шевченкв, 1912. – VII, 83 с. : з 2 табл. – (Монографії з обсягу нашої новочасної історії ; 2)
1270674
  Іщук-Пазуняк Руська трійця // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 152-159. – ISBN 978-966-355-044-2
1270675
  Балух В.О. Руська Унійна (Греко-Католицька) церква кінця XVI - початку XIX ст. у постатях : словник / В.О. Балух, В.П. Коцур ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2018. – 279, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. в кінці ст. про персоналії. – ISBN 978-966-423-448-8
1270676
  Шумило С. Руська Успенська лавра на Афоні та Антоній Печерський // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – C. 4. – ISSN 0235-3490
1270677
  Сліпушко О. Руська філософія буття в образах Бориса і Гліба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 19-22. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості філософії руського буття на прикладі образів святих Бориса і Гліба. Проаналізовано середньовічні пам"ятки, в яких обґрунтовується ідея канонізації Бориса і Гліба, визначено специфічні риси образів руських святих. Наголошено на ...
1270678
   Руська хата : Буковинський альманах на pік 1877 / Видав [уклад. та авт. пеpедм.] Данило Млака [С.І. Воpобкевич]. – Львів ; Чернівці : З друк. Т-ва имени Шевченка, під зарядом Фр. Сарницького, 1877. – [2], 218, [2] с.


  Авт. поет., пpозових, дpам. твоpів, pозвідок з істоpії та етногpафії: Ю.А. Федькович, Данило Млака [С.І. Воpобкевич], Hаум Шpам [Г.І. Воpобкевич], Г. Баpвінок, П.О. Куліш, А.Ш. [А.П. Шанковський], К.М. Устиянович, Ом.Ол. Попович, І.М.
1270679
  Смуток І. Руська шляхта Перемишльської землі (XIV-XVIII ст.) : іст.-генеал. дослідження / Ігор Смуток ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Львів : Простір-М : ІУАД, 2017. – 503, [1] с. : табл. – Покажчики: с. 433-500. – Бібліогр.: с. 397-432 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7501-49-6
1270680
  Удінцев В.А. Руське гірничоземельне право / Всеволод Аристархович Удінцев ; КНУТШ; Нац. акад. прокуратури України ; за заг. ред. Гриценка І.С. ; [передм.: Г.І. Балюк]. – Перевид. – Київ : КНУТШ ; Нац. акад. прокуратури України, 2009. – 231, [1]с. : портр. – Дані ориг.: Русское горноземельное право / В. Удинцев. Киев: Типография И.И. Чоколова,1909.- Передм. укр. мовою. – (Правнича думка Університету Святого Володимира). – ISBN 966-8769-05-08
1270681
  Михаловський І. Руське мистецтво доби Володимира Святого // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах..Спецвипуск / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 69/70 : Хрестителі землі Руської. – С. 398-462.
1270682
  Танчер В.К. Руське православ"я / В.К. Танчер. – Киев, 1977. – 155 с.
1270683
  Сліпушко О. Руське Раннє і Високе Середньовіччя: європейський вектор розвитку // Книжність середньовічної Києворуської держави : Європейська модель мислення : посіб. для студентів ВНЗ / О. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 75-88. – ISBN 978-617-7442-64-5
1270684
  Бонкало А. Руський литературный язык / Александр Бонкало. – Унгвар : Вид. Подкарпатского о-ва наук, 1941. – 11 с. – Отпечатка из жур. Зоря, реч. 1, с. 54-71. – (Литературно-наукова библиотека ; Ч. 4)
1270685
  Хомік В. Руський мир та його вплив на конфесійні відносини за часів Януковича // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 121-123
1270686
  Кралюк П.М. Руський Парнас. Спроба адаптації ренесансної культури до українських реалій // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 149-157. – ISBN 978-966-373-777-5


  Вищезгадані латиномовні поети хоча й походили з українських етнічних земель і були свідомі свого русинства, але, як зазначалося, отримували освіту за межами своєї батьківщини і переважно працювали на чужині – наприклад, викладали у Краківському ...
1270687
  Грицак Я. Руський тягар: після варягів і греків // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 12 (265), 26 березня 2015. – С. 34-35


  Постання України мусило бути не стільки продовженням старої Русі, скільки її руйнуванням. Відсталість "руського світу" стає особливо помітним з появою книгодрукування.
1270688
  Лозко Г. Руські волхви як духовний суспільний стан // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 4. – С. 205-211. – ISSN 1728-3671
1270689
  Некрасов М.О. Руські жінки / М.О. Некрасов. – К, 1952. – 80с.
1270690
  Волощук М.М. Руські переселенці в Угорщині XII - XIV ст.: обов"язки та соціальне становище // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 21-34. – ISSN 0130-5247
1270691
  Кралюк П. Руські спадкоємці могутніх імператорів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 березня - 1 квітня (№ 56/57). – С. 20


  Візантійські реліквії Руського королівства. "Мабуть небагатьом відомо, що на одному з ранніх гербів Руського королівства, який використовував Данило Романович, було зображення візантійського двоголового орла. Цікавий факт!"
1270692
  Гай-Нижник Русько-візантійська війна 1043 року: церковний та політико-ідеологічний аспекти протистояння в контексті релігійної політики Великого князя Київського Ярослава Мудрого / Гай-Нижник, О.П. Батрак // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 156-193. – ISSN 2518-7546
1270693
  Алфьоров О. Русько-візантійські стосунки у відображеннях сфрагістики (за матеріалами сфрагістичної колекції Олексія Шереметьєва) // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна / Нац. акад. наук України ; Ін-т археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2012. – Вип. 2 : Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862-1939 рр.). – С. 159-164. – ISBN 978-966-02-6570-7
1270694
  Сліпушко О.М. Русько-еллінський культурний простір у світлі нових наукових студій // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 299-303


  У статті аналізується русько-еллінський культурний простір у світлі нових наукових студій. Зокрема, вивчається вплив еллінської культури на руську середньовічну традицію, світогляд книжності Київської Русі. Наголошується, що еллінська антична традиція ...
1270695
  Трохіна У. Русько-половецькі відносини наприкінці XII - першій половині XIII ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 365-367. – ISBN 978-966-171-893-6
1270696
  Сліпушко О. Русько-польський духовний контекст доби Раннього і Високого Середньовіччя // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті досліджується русько-польський духовний контекст доби Раннього і Високого Середньовіччя. Зроблено порівняльний аналіз релігійного і духовного контексту двох середньовічних літератур. Досліджуються особливості руських і польських проповідей, ...
1270697
  Половинська В.В. Русько-скандинавські військові контакти XI - першої половини XII ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 18-21. – ISSN 2076-8982
1270698
  Франко І.Я. Русько-українська література. – Чернівці : Буковина, 1898. – 36с.
1270699
  Сліпушко О.М. Русько-українська та англійська середньовічні літератури: компаративний зріз // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 380-387. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті проводиться компаративний аналіз середньовічної русько-української та англійської літератур на прикладі аналізів поеми "Беовульф" та літописної оповіді про князя Святослава у складі "Повість врем"яних літ", і "Слово о полку Ігоревім"
1270700
   Русько Олексій Микитович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 216-221. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1270701
   Русько Юрій Олексійович (1930-2012) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 416. – ISBN 978-966-439-754-1
1270702
  Гончар Б.М. Рута-Такахіро угода // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 435-436. – ISBN 966-316-045-4
1270703
  Малишко А.С. Рута : книга лірики / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 126 с.
1270704
  Богустова Рута Рута Богустова : Гобелен. Каталог выставки / Богустова Рута. – Москва : Советский художник, 1978. – 36 с.
1270705
  Гончар Б.М. Рута місія // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 435. – ISBN 966-316-045-4
1270706
   Рутений и осмий. – М, 1962. – 252с.
1270707
   Рутеній-нітрозильні комплекси з терпіридиновими лігандами як донори нітроген (ІІ) оксиду / В. Буханько, З. Войтенко, П.Г. Лакруа, І. Мальфан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 22-25. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Вперше синтезовано рутеній-нітрозильні комплекси з флуореніл-терпіридиновим лігандом. За допомогою рентгеноструктурного аналізу досліджено кристалічну структуру ліганду та комплексу. Показано практичну цінність модифікації вихідного комплексу ...
1270708
  Рак М. Рутеніка в зібраннях архіву етнографічного музею імені Северина Уджелі в Кракові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 226-232


  Стаття має на меті познайомити читачів з кількома зібраннями рутеніки, які зберігаються в Архіві Етнографічного музею імені Северина Уджелі в Кракові. Ці рукописи, без сумніву, зацікавлять мовознавців (фразеологів, діалектологів, дослідників історії ...
1270709
  Лисюк Д.П. Рутенія : [поет. збірка] / Дмитро Лисюк. – Хмельницький : Цюпак А.А., 2013. – 99, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-513-209-8


  У пр. № 1719073 напис: Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченка від автора. 21.06.2018 р. Підпис.
1270710
  Кирилюк Ф.М. Рутенський (руський) Демосфен - Станіслав Оріховський Роксолан (1513-1566) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 194-201. – ISBN 966-628-108-8
1270711
  Франко І.Я. Рутенці : Типи галицьких русинів із 60-х та 70-х рр. мин. в. / Іван Франко. – Львів : Загальна друкарня, 1913. – 42 с. – (Міжнародна бібліотека ; Ч. 7)
1270712
  Недзельський А.О. Рутинізація фонових практик в теорії структурації Е. Гідденса // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 96-98
1270713
  Ибрагимов Г.Х. Рутульский язык / Г.Х. Ибрагимов. – М., 1978. – 308с.
1270714
   Рууд Люберс // Эхо планеты : Москва, 2000
1270715
  Українка Л. Руфін і Прісцілла : драма у 5 діях / Леся Українка ; [упоряд., післямова та примітки В. Панченка]. – Київ : Либідь, 2011. – 200 с. : іл. – Бібліогр.: с. 199. – ISBN 978-966-06-0607-4


  Лірично-філософські роздуми видатної української поетеси виливаються у струнку і багатоголосну поетичну сюїту, в якій знайомі читачеві вірші органічно переплетені з зрукованими вперше
1270716
  Кузьмина-Караваева Е.Ю. Руфь : [стихи] / Е.Ю. Кузьмина-Караваева. – Петроград : [Тип. Акц. О-ва тип. дела], 1916. – 140, III с.
1270717
  Перский Х.Е. Руфь / Х. Перский ; с предисл. А.В. Карташева. – Петроград : Изд. авторское ; [Тип. А.Я. Ганзбурга], 1917. – [2], 31 с. – Без тит. л., описан по обл. – (Русское общество изучения еврейской жизни : Древне-еврейские сказания)


  На обл. дарств. надпись: Екатерине Львовне и Семену Семеновичу на добрую память 19/ XII. 16 г.
1270718
  Франк Л. Руфь / Л. Франк. – Москва, 1963. – 96с.
1270719
  Яковець Наталія Рух - це життя // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 3 : фото
1270720
  Олійник Б.І. Рух : Поезії / Б.І. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 71с.
1270721
   Рух. – Київ, 2001
1270722
  Ткач К.В. Рух "доступ до правосуддя"загальна передумова реформування цивільного судочинства в європейських країнах // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 109. – С. 212-222. – ISSN 0201-7245
1270723
  Петрів П. Рух "п"яти зірок": прощання з експериментом // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 7 лютого (№ 6). – С. 5


  "Це мала бути нова якість в італійській політиці, а залишилася нестійка формація, яку розривають внутрішні конфлікти. Почалось — як завжди у випадку популістів - від жартів і політики, здійснюваної у формі перформансу. Беппе Грілло, телевізійний комік ...
1270724
  Новак О.П. Рух iона в замагнiченому електронному газi як розсiяння в деформованому кулонiвському потенцiалi // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 41-46. – ISSN 1025-6415
1270725
  Вовченко О.М. Рух атмосфери пари вихорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 43-46. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі досліджено рух ідеальної нестисливої рідини під дією пари вихорів. Показано, що пара вихорів супроводжується атмосферою. Побудовані лінії течії та поле швидкостей. Чисельно проінтегровані рівняння руху точок рідини на границі кругових ...
1270726
  Меркулова Є. Рух без правил. Як в Україні регулюють пересування на електросамокатах // Юридична газета. – Київ, 2021. – 28 вересня (№ 18)
1270727
  Сталовєрова Г.В. Рух британських домініонів за державний суверенітет (1922-1923 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 369-376
1270728
  Скаков С. Рух в одному напрямку-тільки на волю // Український журнал про права людини / Українсько-американське бюро захисту прав людини. – Київ, 2005. – № 7. – С. 45-50
1270729
  Кізілова Н.М. Рух виязкої рідини в мікроциркуляторній комірці листків рослин та параметри оптимальної комірки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54-59. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9
1270730
  Анахов П.В. Рух вузлової лінії затухаючих прибережних сейш // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (49). – C. 51-58. – ISSN 2306-5680


  На основі отриманих при розрахунках даних висунуто гіпотезу щодо руху вузлової лінії затухаючих прибережних сейш в напрямі відкритого моря. Зсув вузлової лінії можуть обумовлювати щонайменше дві незалежні причини: зростання періоду хвилі та затухання ...
1270731
  Горошко О.О. Рух гіроскопа зі сферичною опорною поверхнею на горизонтальній площині / О.О. Горошко, І.В. Лебедєва, Є.Ю. Григор"єв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 51-54. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проведено аналіз стійкості гіроскопа зі сферичною опорною поверхнею в околі вертикального положення на горизонтальній площині. Встановлено, що рух гіроскопа складається з переносного руху за інерцією разом з центром мас та прецесії і нутації осі ...
1270732
  Пархоменко В. Рух грошових коштів як індикатор господарської діяльності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 11. – С. 3-5
1270733
  Клименко В.І. Рух грошових потоків в інноваційному процесі діяльності підприємств у сучасних ринкових відносинах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 12-14.
1270734
  Ващенко І.В. Рух грошових потоків у державі як об"єкт моніторингу, аналіз та контролю : фінансовий контроль // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 148-155 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв
1270735
  Ващенко І. Рух грошових потоків у державі як об"єкт моніторингу, аналізу та контролю : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 6. – С. 48-55 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
1270736
  Камінський А. Рух грошових потоків у державі як об"єкт моніторингу, аналізу та контролю : аналізують науковці / А. Камінський, О. Шпирко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 6. – С. 56-65 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1270737
   Рух декабристів : Методична розробка для студентів історичного факультету. – Київ : КДУ, 1980. – 120с.
1270738
   Рух декабристів. – К, 1991. – 23с.
1270739
  Казьмирчук Г.Д. Рух декабристів / Г.Д. Казьмирчук. – К., 1991. – 40с.
1270740
  Казьмирчук Г.Д. Рух декабристів у дослідженнях істориків Радянської України (1918 р. - середина 30-х років) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 79-87. – (Історичні науки ; вип. 24). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
1270741
  Латиш Ю.В. Рух декабристів у науковій спадщині Сергія Єфремова // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 9-11. – ISSN 2076-1554
1270742
  Казьмирчук Григорій Дмитрович Рух декабристів: Історіографія проблеми (1917- середина 1930-х років) : Автореф... доктора історичнихнаук: 07.00.06 / Казьмирчук Григорій Дмитрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 36с.
1270743
  Казьмирчук Григорій Дмитрович Рух декабристів: Історіографія проблеми (1917 - середина 1930-х років) : Дис... докт. іст.наук: 07.00.06 / Казьмирчук Григорій Дмитрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 453л. – Бібліогр.:л.415-453
1270744
  Безвершенко Ю. Рух до ЄДП: треба бігти, аби перестати бути аутсайдером // Світ. – Київ, 2020. – Липень (№ 23/24). – С. 2


  Наприкінці квітня директорат науки та інновацій МОН очолила Юлія Безвершенко, кандидат фізико-математичних наук, яка працювала до цього молодшим науковим співробітником Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України та викладала квантову ...
1270745
  Гриневич Л. Рух до сучасного освітнього середовища // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 4-5 листопада (№ 200/201). – С. 2


  Колегія МОН ухвалила остаточну редакцію концепції Нової української школи.
1270746
  Каленюк І. Рух Європи до суспільства знань , Болонський процес і Україна / І. Каленюк, К. Корсак // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С. 22-28
1270747
  Каленюк І. Рух Європи до суспільства знань, Болонський процес і Україна / І. Каленюк, К. Корсак // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С.22-29.
1270748
  Забаранкін М.Ю. Рух жорсткого веретеноподібного тіла у в"язкій нестисливій рідині / М.Ю. Забаранкін, А.Ф. Улітко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 58-66. – (Математика. Механіка ; Вип. 3)


  У даній статті розв"язок задачі про рух жорсткого веретеноподібного тіла у в"язкій нестисливій рідині подано через функцію току спеціального вигляду. За даним розв"язком побудовано лінії току при обтіканні рідиною веретеноподібного тіла. Знайдено ...
1270749
  Ніколаєць К.М. Рух за відновлення Української держави другої половини 1980–х років: історіографія // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2011. – Вип. 45 (№ 3)


  Українським інтелектуалам належить особлива роль в конструюванні національного проекту: В. Антонович, В. Перетц, М. Грушевський та ін.
1270750
  Скоблик В.П. Рух за громадянські права у США за часів лідерства М.Л. Кінга з погляду парадигми мобілізації ресурсів // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 122-128. – (Історія ; Вип. 21)
1270751
  Мядзелець Є. Рух за громадянські права чорношкірого населення / Є. Мядзелець, І. Підберезних // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 4 (28). – С. 27-31. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2311-9896
1270752
  Лаєвська Ю. Рух за комуністичну працю у промисловості УРСР у хрущовську добу: історія вивчення теми // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 5 (89). – С. 68-72. – ISSN 1728-9343
1270753
  Отрощенко І.В. Рух за об"єднання монгольських народів очима дослідників // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 104-112. – ISSN 1608-0599
1270754
  Бажан О.Г. Рух за поширення української мови в період "хрущовської відлиги" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – Т. 65 : Історичні науки
1270755
  Борисенко М. Рух за права корінних народів: світовий досвід та український контекст // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (377), січень - лютий. – С. 30-62. – ISSN 0130-6936
1270756
  Год Б.В. Рух за реформи в період "джексонівської демократії" у США (20-40-ві роки XIX століття) // Історична пам"ять : наук. збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 28. – С. 132-139. – ISSN 2075-1451
1270757
  Усольцева М.М. Рух за соціальні реформи і "жіноче питання" в Мадрасі (1860-1930 рр.) / М.М. Усольцева ; [наук. ред. І.В. Отрощенко] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського, 2018. – 255, [1] с., [4] арк. фотоіл. : іл. – Резюме англ. – Бібліогр.: с. 221-251 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8770-9
1270758
  Шніцер І.О. Рух за федералізацію Чехословаччини під час "Празької весни" 1968 р. в документах Словацького національного архіву // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 180-184. – (Історія ; Вип. 28)
1270759
  Сподобін І.М. Рух землі навколо сонця : Методична розробка з географії по курсу 5 класу / І.М. Сподобін. – Київ, 1938. – 24с.
1270760
   Рух і накопичення магнітних наночасток в зоні пухлини під впливом постійного магнітного поля / Д.В. Шелест, А.А. Білюк, Ю.А. Ступак, Є.В. Пилипчик, Т.Ю. Ніколаєнко // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 57-58
1270761
   Рух і розвиток як основні категорії матеріалістичної діалектики. – Луцьк, 1970. – 26 с.
1270762
  Паєнтко Т.В. Рух інвестицій в посткризовий період: інституціональний аспект // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 23-24
1270763
  Циганов С.С. Рух іноземного банківського капіталу у глобальному конкурентному середовищі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 211-218. – ISSN 2308-6912


  У статті розглянуто основні тенденції розвитку світового фінансового ринку, особливості впливу глобалізаційних процесів на фінансові ринки різних країн світу та входження на них іноземного капіталу. Проаналізовано сучасний стан та перспективи України ...
1270764
  Єлісєєнко Н.О. Рух інформаційних потоків при злиттях і поглинаннях / Н.О. Єлісєєнко, О.І. Стародубцева // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 70-75. – ISSN 2308-6912


  Інформаційна складова сучасних угод злиттів та поглинань відіграє дедалі більшу роль в досягненні синергетичного ефекту. Авторами було проаналізовано угоди злиттів та поглинань в контексті інформаційної взаємодії між їх учасниками. При цьому про ...
1270765
  Любива Рух історично поінформованого виконавства в контексті культури ХХ–ХХI століття / Любива, М.-М.В // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (7). – С. 68-71. – ISSN 2616-9967
1270766
  Голубнича Г. Рух капіталів як фактор розвитку облікових інформаційних систем в умовах глобалізації бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-6. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано закономірності формування та відтворення облікових інформаційних систем. Розкрито зміст поняття інформаційного капіталу. Зроблено висновок, що рух авансованого капіталу у різних формах його прояву є головним чинником розвитку облікових ...
1270767
  Корнєєв В.В. Рух капіталу і фінансова логістика // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 11. – С.23-31
1270768
   Рух кордонів через людей: виклики формування української міграційної системи // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 2


  Круглий стіл з такої тематики відбувся у нашому університеті. Серед організаторів заходу - ф-т соціології нашого ун-ту. Обговорювалися питання міграційних процесів в Україні та світі, а також законопроект "Про зовнішню трудову міграцію". Відкрив ...
1270769
  Кузишин А. Рух крізь час: нариси історії географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету / А. Кузишин, Л. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – С. 4-16. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 48)). – ISSN 2311-3383
1270770
  Андрієнко Д.П. Рух крупних пилових частинок у приповерхневому шарі кометного ядра / Д.П. Андрієнко, І.Г. Міщишина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 57-60. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Проведено моделювання руху крупних пилових частинок у приповерхневому шарі кометного ядра. Установлено, що під час руху в ньому крупні частинки можуть гальмуватися. Показано, що якщо розмір пилинки більший за деякий критичний, то для досягнення ...
1270771
  Косткін К. Рух лінійної конфігурації п"яти вихорів // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 108-109
1270772
   Рух людства до двох організованих ним колапсів - екологічного і духовно-інтелектуального. Який з них небезпечніший і чи порятунок? // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (176). – С. 7-18. – ISSN 1682-2366
1270773
  Дичко І.О. Рух материків // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (141). – С. 26-30. – ISSN 2518-7104
1270774
   Рух ми відстоїмо. – Київ : МАЛТІ_М, 1999. – 56с
1270775
  Кравченко К.О. Рух населення Харківської області за останні 20 років (з 1995 по 2015 рр.) // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 222-224. – ISBN 978-966-285-361-2
1270776
  Обуший М.І. Рух неприєднання - важливий фактор світової політики / М.І. Обуший. – Київ, 1986. – 47с.
1270777
  Орлова Т.В. Рух неприєднання / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 329. – ISBN 966-642-073-2
1270778
  Матьовка М.П. Рух неприєднання в контексті міжнародних відносин (60-90-ті роки ХХ ст.) / М.П. Матьовка; Міністерство освіти України.Ужгородський державний університет. – Ужгород, 1997. – 208 с. – ISBN 966-7400-00-2
1270779
  Матьовка М.П. Рух неприєднання: стан і перспективи розвитку (60-90-ті роки ХХ ст.) / М.П. Матьовка; Міністерство освіти України.Ужгородський держ.ун-т. – Ужгород : Патент, 1998. – 193 с. – ISBN 966-7242-45-5
1270780
  Пекун О.І. Рух Опору в місті Дніпродзержинськ часів німецько-нацистської окупації (1941-1943) // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 167-175. – ISBN 978-966-551-328-5
1270781
  Сосновський М. Рух опору в Україні // Альманах Українського народного союзу. – Джерзі Ситі ; Ню Йорк, 1975. – Річник 65 : На рік 1975. – С. 47-62
1270782
   Рух опору в Україні: 1960-1990 = Resistance movement in Ukraine 1960-1990 an encyclopedia : енциклопедичний довідник / гол. ред. О. Зінкевич ; [ред. кол., авт. статей : О. Зінкевич, Г. Панчук, О. Голуб та ін.] ; Музей-архів і документаційний центр українського самвидаву при вид-ві "Смолоскип". – Київ : Смолоскип, 2010. – 804 с., [56] с. іл. : іл. – Паралел. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 15-18 ; с. 27-28 ; с. 35-38 та в кінці статей. – ISBN 978-966-2164-14-5
1270783
   Рух опору в Україні: 1960-1990 = Resistance movement in Ukraine 1960-1990 an encyclopedia : енциклопед. довідник / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при вид-ві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; [редкол., авт. статей: О. Зінкевич, Г. Панчук, О. Голуб та ін.]. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Смолоскип, 2012. – 895, [1] с., (32) арк. фот. : іл, фот. – Паралел. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-1676-42-7
1270784
  Кучер В. Рух опору на перешкоді нацистських злочинів в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 243-261. – ISBN 978-966-02-5322-3
1270785
  Лутай В.С. Рух пізнання явищ природи від вивчення їх властивостей до вивчення структури їх матеріального субстрату // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
1270786
  Жданов В. Рух пробних тіл у статичному гравітаційному полі сферично-симетричної скалярно-польової конфігурації в загальній теорії відносності / В. Жданов, О. Сташко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Досліджено часткові точні розв"язки спільної системи рівнянь Ейнштейна та рівнянь скалярного поля з мінімальним зв"язком та ненульовим потенціалом самодії, які описують сферично-симетричні статичні конфігурації у випадку асимптотично-плоского ...
1270787
  Лященко А. Рух проти кола. Судова реформа як "безкінечна" естафета: наскільки вистачить сил? // Український адвокат : щомісячне професійне видання / ПрАТ "Юридична практика" ; редкол.: Бедь В.В., Головань І.В., Довгерт А.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (154), червень 2019 року. – С. 32-34. – ISSN 1991-5829


  "Найдовшою і водночас найбільш заплутаною реформою в Україні є, безперечно, саме судова, активна фаза впровадження якої триває з 2010 року. Її результат станом на 2019 рік такий: не вистачає майже чотири тисячі суддів, унаслідок чого розгляд справ ...
1270788
  Касич А.О. Рух прямих іноземних інвестицій в Україну через призму глобальних тенденцій / А.О. Касич, Анурова-Приходько // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 2, січень. – С. 5-9. – ISSN 2306-6814
1270789
  Косткін К.К. Рух рідини в околі вихрової доріжки фон Кармана // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-10. – (Математика. Механіка ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто дві нескінченні вихрові структури, кожна з яких складається з точкових вихорів, що розташовані на двох паралельних прямих. Досліджено рух вихрових структур та рідини в їх околі. Отримано рівняння ліній току та побудовано зображення ліній ...
1270790
  Островський В.В. Рух рідини в полі пари вихорів на нерухомій сфері // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 87-90. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  В задачі пасивної адвекції в полі швидкостей пари вихорів на нерухомій сфері проведено чисельний аналіз розв"язків. Приведено рівняння руху точкових вихорів в сферичних координатах та у стереографічній проекції. Побудовано лінії току у нерухомій та ...
1270791
  Гуменюк Ю. Рух робочої сили з аспекту змін у демографії євразійської економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 407-414. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1270792
  Прохорова М.Е. Рух робочої сили у Європейському Союзі в умовах фінансової кризи / М.Е. Прохорова, А.В. Матвієнко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 53-62


  У статті розглянуто основні особливості функціонування міжнародного руху робочої сили у Європейському Союзі в період фінансової кризи. Проаналізовано характер та наслідки руху трудових ресурсів країн-учасників ЄС. Зосереджено основну увагу на ...
1270793
  Сайчук В. Рух робочої сили як складова територіальної мобільності трудових ресурсів Хмельницької області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 49-51. – (Географія ; вип. 57). – ISSN 1728-3817


  У статті визначені особливості територіальної мобільності робочої сили як чинника формування регіонального ринку праці. Проведено суспільно-географічні аналіз руху робочої сили у Хмельницькій області, визначено його причини та вплив на формування ...
1270794
  Хмельницька Л. Рух студентської молоді за українізацію вищої школи в Україні в кінці XIX - на початку XX століття // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 176-180. – ISBN 978-966-308-311-5


  Наприкінці жовтня 1906 р. збори студентів історико-філологічного факультету Київського університету прийняли резолюцію з вимогою до адміністрації виписати серію книг і журналів з українознавства.
1270795
  Стасів Я. Рух тверезості у Східній Галичині в середині XIX - першій третині XX століття // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 1 (137), січень. – С. 42-43
1270796
  Стасів Я. Рух тверезості у Східній Галичині в середині ХІХ – першій третині ХХ століття // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 168-175. – ISSN 2078-6077
1270797
  Ткаченко А. Рух тексту до художньої оптимальності (на матеріалі видань В. Симоненка) / А. Ткаченко, Д. Ткаченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 13-18. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  Семіологічне розуміння текстології, абсолютизуючи поняття тексту, залучає і герменевтику, і культурологічний структуралізм та постструктуралізм. Не заперечуючи такого підходу, автори статті розгортають філологічне розуміння текстології як базової ...
1270798
  Каліон В. Рух тривісного еліпсоїда в капілярі, що заповнений в"язкою рідиною / В. Каліон, О. Дідківська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 41-46. – (Математика. Механіка ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  Розглядається використання теорії збурень до розв"язання задачі про рух крові у дуже вузьких капілярах. В якості моделі червоного кров"яного тільця (або еритроцита) використовується тривісний еліпсоїд. Модель плазми крові - ньютонівська в"язка рідина. ...
1270799
  Пасечник М.М. Рух хромосферної речовини активної області під час спалаху з викидом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 13-16. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано зміни променевих швидкостей руху хромосферної речовини (на рівні утворення лінії Н[нижній індекс альфа]) активної області перед та під час спалаху 4 вересня 1990 року, який супроводжувався викидом речовини. Спектрограми отримано на піці ...
1270800
  Кологойда І. Рух часу / І. Кологойда. – К., 1947. – 51с.
1270801
  Сорока В. Рухатись упеоед і розиратися довкола // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 лютого (№ 5). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Один із найважливіших висновків дослідження PISA - освіту можна змінити. І кожен учень здатен добре вчитися та досягати успіху, якщо докладе зусиль і матиме підтримку. Це - леймотив праці розробника й куратора Андреса Шлейхера " Найкращий клас у світі: ...
1270802
  Патриляк І. Рухи Опору в Україні: ретроспектива суспільного дискурсу // Україна. Війна. Власна пам"ять : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс ; [авт.-упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2015. – С. 76-83. – ISBN 978-617-7158-06-5
1270803
   Рухи під музику / М.Л. Ентеліс, П.І. Хаймович, В.В. Цивкіна, С.Л. Меєрсон. – Київ : Радянська школа, 1939. – 303 с.
1270804
  Брайон О.В. Рухи рослин : (Досліди і спостереження) / О.В. Брайон. – Київ : Радянська школа, 1978. – 56с.


  У книзі розглядаються різні типи руху рослин, їх біологічна цілістність і формування у процесі еволюції.
1270805
  Шейко М.К. Рухливі ігри в системі фізичного виховання. : Дис... канд. пед.наук: / Шейко М.К.;. – К., 1947. – 220л.
1270806
  Шейко М.К. Рухливі ігри на свіжому повітрі для дітей дошкільного віку / М.К. Шейко. – К, 1952. – 72с.
1270807
   Рухливість зарядів в наноструктурних композиціях Аl-Сu та фторопласт-терморозширений графіт / А.А. Беженар, Дун Занмін, В.С. Копань, С.Л. Рево, Н.В. Хуторянська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 307-310. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Композиції вивчались методом Холла. Рухливість електронів в наноструктурних композиціях (НК) Аl-Сu [мю]=13,6 кв.см*В[у мінус першому ступені]*с[у мінус першому ступені] при товщині шару h[приблизно дорівнює] 20 нм і [мю]=19 кв.см*В[у мінус першому ...
1270808
   Рухливість клітин Euglena gracilis Klebs. на різних стадіях розвитку в присутності шестивалентного хрому / П. Лещенко, І. Новікова, Т. Паршикова, І. Посудін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-20. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Досліджувався вплив шестивалентного хрому на швидкість фоторуху та механізми фототопотаксису клітин Euglena gracilis. Встановлено, що при несприятливих умовах довкілля реалізація стратегій виживання мікроводоростей залежить не тільки від зовнішніх ...
1270809
  Туркменбаші С. Рухнама / Сапармурат Туркменбаші. – Суми : Слобожанщина, 2003. – 416с. – ISBN 9665354796
1270810
  Цьось А. Рухова активність у мотиваційно-ціннісних орієнтаціях студентів / А. Цьось, А. Шевчук, О. Касарда // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – С. 83-87. – ISSN 2220-7481


  У статті висвітлено особливості вільного часу студентів, їхнє ставлення до різних видів рухової активності. Виявлено, що більшості (54 %) не вистачає вільного часу. Це підкреслює нераціональний розподіл видів діяльності в способі життя. 72 % ...
1270811
  Анікєєв Д.М. Рухова активність у способі життя студентської молоді : автореф. дис. ... канд. наук з фізичного виховання і спорту : 24.00.02 / Анікєєв Дмитро Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1270812
  Товт В.А. Рухова активність як фактор профілактики шкідливих звичок у студентів / В.А. Товт, В.Я. Сусла // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 373-377 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1270813
  Ільченко С.С. Рухова і спортивна складова в ієрархії видів дозвілля студентів педагогічних спеціальностей нефізкультурного профілю // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 05. – С. 33-37 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1270814
  Кобець П.В. Рухома мішень / П.В. Кобець. – К., 1991. – 300с.
1270815
  Дроздовський Д. Рухомий літпотік життя: історія та історії Віталія Дончика // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 4 (676), квітень. – С. 14-22. – ISSN 0236-1477
1270816
  Тутученко С.П. Рухомий плацдарм / С.П. Тутученко. – К., 1968. – 200с.
1270817
  Менська О.А. Рухомі об"єкти культурної спадщини в цивільному обороті України // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 99-102. – ISBN 978-966-927-199-0
1270818
  Паращенко І.В. Рухомість свинцю за профілем чорнозему типового та дерново-підзолистого грунту // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 2. – С. 33-37 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-4893
1270819
  Даминов Б. Рухсора : рассказы, повести / Б. Даминов; пер. с узб. Э.Умерова. – Москва : Советский писатель, 1985. – 296 с.
1270820
  Крылов А.Г. Ручеек. Басни. -- Сказки для взрослых / А.Г. Крылов. – Днепропетровск, 1968. – 72с.
1270821
  Федоров И.Ф. Ручей / И.Ф. Федоров. – Ростов-на-Дону, 1963. – 64с.
1270822
  Коропчевский Д.А. Ручей и его история / Д.А. Коропчевский. – Москва-Л, 1923. – 159с.
1270823
  Михайлов В.Д. Ручей на Япете / В.Д. Михайлов. – М, 1971. – 271с.
1270824
  Шаров А.И. Ручей старого бобра / А.И. Шаров. – М., 1959. – 348с.
1270825
  Шаров А.И. Ручей старого бобра / А.И. Шаров. – М., 1965. – 112с.
1270826
  Шаров А.И. Ручей старого бобра / А.И. Шаров. – М., 1973. – 110с.
1270827
  Малышев Л.П. Ручей. / Л.П. Малышев. – Хабаровск, 1968. – 23с.
1270828
  Игнатов М.И. Ручейки текут в реку : повести рассказы / Михаил Игнатов ; пер. с коми В.Еремина. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1977. – 254 с.
1270829
  Мартынов А.В. Ручейники / А.В. Мартынов. – Л, 1924. – с.
1270830
  Мартынов А.В. Ручейники (Trichoptera annulipalpia) // Определители по фауне СССР : Издаваемые Зоологическим ин-том АН СССР. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1934. – 13 : Ручейники (Trichoptera annulipalpia). 1/ А.В. Мартынов. – с.1-343
1270831
  Лепнева С.Г. Ручейники (Trichoptera) / С.Г. Лепнева, 1940. – С. 191-223 : ил. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Жизнь пресных вод. 1941, № 1. – Библиогр.: Литература, с. 223


  На с. [1] дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову с признательностью за часыпроводимые у сокровищницы его знаний, автор
1270832
  Заречанская С.Н. Ручейники волжских водохранилищ. Фауна и биология : Автореф... канд. биол.наук: / Заречанская С.Н.; АН СССР. Зоол. ин-т. Учен. совет. – Ленинград, 1964. – 20л.
1270833
  Гусев О.К. Ручейники Северо-восточного Байкала / О.К. Гусев, 1956. – С. 105-106
1270834
   Ручка Анатолій Олександрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 416. – ISBN 978-966-439-754-1
1270835
  Коваліско Н. Ручка Анатолій Олександрович // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 588-589. – ISBN 978-966-418-286-4
1270836
  Яровий М.П. Ручка на прив"язі : гумор і сатира / М.П. Яровий. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 132 с.
1270837
  Спиридонов Е.А. Ручка с золотым пером : рассказы / Е.А. Спиридонов. – Куйбышев : Куйбышевское кн.изд., 1966. – 32 с.
1270838
  Кривой О. Ручна обробка ниток, як елемент декоративно-прикладного мистецтва на початку XX століття // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 69


  На прикладі с. Жубровичі Олевського району Житомирської області.
1270839
  Лавришин І.А. Ручна праця / І.А. Лавришин, М.О. Егрешій. – Вид. 2-е, перероб. – К., 1968. – 192с.
1270840
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 3. – Москва, 1789. – 618с.
1270841
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 1. – Москва, 1802. – 371с.
1270842
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 2. – Москва, 1802. – 352с.
1270843
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 5. – Москва, 1803. – 334с.
1270844
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 4. – Москва, 1803. – 314с.
1270845
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 8. – Москва, 1804. – 283с.
1270846
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. В 7-и ч.. – М.
ч. 3. – 1803. – 348с.
1270847
   Ручная математическая энциклопедия
Кн.8. – 1831
1270848
  Цибульова Г.К. Ручне вишивання / Г.К. Цибульова. – Київ, 1982. – 56с.
1270849
  Лиховид І. Ручний режим для стипендій. Як позначиться на якості вищої вищої освіти зміна механізму державних виплат студентам // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27 жовтня (№ 194). – С. 11
1270850
  Пирятинська Олександра Юріївна Ручні дикі задачі теорії зображень * - алгебр : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Пирятинська Олександра Юріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 16л.
1270851
  Дяченко С.М. Ручні сагайдаки відносно початково-проектних зображень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 23-28. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Ми вводимо поняття поточково-проективких зображень для сагайдака маркованого скінченновимірними зведеними алгебрами і даємо опис ручних сагайдаків відносно таких зображень. We introduce a notion ofpointwise projecti-ve representations of a quiver ...
1270852
  Новиков В.П. Ручное изготовление ювелирных украшений. / В.П. Новиков, В.С. Павлов. – Л., 1991. – 208с.
1270853
  Медведев А.Ф. Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострел) VIII-XIV вв. // Археология СССР : свод археологических источников : Е1-36 / АН СССР, Ин-т археологии ; под общ. ред. Б.А. Рыбакова. – Москва : Наука, 1966. – Е1-36 : Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострел) VIII-XIV вв. / А.Ф. Медведев. – С. 1-179
1270854
  Сорокин В.В. Ручное солнце / В.В. Сорокин. – Москва, 1963. – 79с.
1270855
  Глушков И.Ф. Ручной дорожник для употребления на пути между императорскими всероссийскими столицами, дающий о городах по оному лежащих известия исторические, географические и политические : с описанием обывательских обрядов, одежд, наречий и видов лучших мест. – Изд. 2е, испр. и умноженное. – Санкт-Петербург : в Императорской типографии, 1802. – 188 с. : [5] л. ил., [1] л. табл.


  Код - ГР, фсд - задоільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
1270856
  Андрианов П.Н. Ручной инструмент и приспособления для обработки древисины в школьных мастерских : обьяснительный текст / Андрианов П.Н. – Москва : Издательство АПН РСФСР, 1959. – 16 с., [48] черт.
1270857
   Ручной латино-русский словарь. – Санктпетербург, 1847. – 745 с.
1270858
   Ручной мяч. – М, 1953. – 34с.
1270859
  Беляев И.Н. Ручной мяч / И.Н. Беляев. – Москва, 1954. – 92с.
1270860
   Ручной мяч. – М, 1959. – 116с.
1270861
  Гурович Э.Д. Ручной мяч / Э.Д. Гурович. – М., 1961. – 159с.
1270862
   Ручной мяч. – М, 1972. – 32с.
1270863
   Ручной мяч. – М, 1978. – 98с.
1270864
  Беляев И.Н. Ручной мяч 11:11 / И.Н. Беляев, Б.С. Кудрявцев. – Москва, 1958. – 136с.
1270865
  Суслов Н.Г. Ручной мяч 7 : 7 / Н.Г. Суслов. – М., 1966. – 88с.
1270866
  Клусов Н.И. Ручной мяч в школе / Н.И. Клусов. – М., 1978. – 176с.
1270867
  Клусов Н.П. Ручной мяч в школе / Н.П. Клусов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1986. – 124с.
1270868
  Глазатов В. Ручной пулемет и его применение / В. Глазатов. – М, 1941. – 24с.
1270869
  Родзинский М. Ручной пулемет системы Дегтярева (ДП). Мат. часть., взаимодействие частей и разборка пулемета. / М. Родзинский. – Х., 1940. – 31с.
1270870
  Хостник М.М. Ручной русско-словинский словарь. – Goric, 1897. – 378, 85 с. – У вид. також : Краткая грамматика русского языка / М.М. Хостник
1270871
  Шмидт И.А.Э. Ручной словарь немецко-российский и российско-немецкий. – Москва, 1839. – 864 с.
1270872
  Шмидт И.А.Э. Ручной словарь российско-немецкий и немецко-российский по словарю Российской академии, сочиненный др. И.А.Э. Шмидом, проф.. – [Б. м.] : [б. и.]
1 : Часть российско-немецкая. – 1839. – 1048 с. – Бібліогр. опис здійснено за допомогою інтернету
1270873
   Ручной труд в вспомогательной школе : (1-3 классы) : Сборник статей. – Москва : Учпедгиз, 1948. – 188 с. : ил.
1270874
  Плестед Л. Ручной труд и его место в воспитании раннего детства / Л. Плестед ; Пер. с англ. С.Г. Займовского, под ред. А.У. Зеленко. – Москва : Мир, 1915. – XII, 330 с. : ил. – Библиогр.: с. 309-322
1270875
   Ручной труд и пути сокращения его затрат при социализме. – Воронеж : Воронежский университет, 1986. – 171 с.
1270876
  Алешко А.Н. Ручной фотонабор : воспроизведение текста в изобразит. и рекламной продукции всеми видами печати без примеч. типогр. шрифтов / А.Н. Алешко. – Москва : Книга, 1965. – 88 с. : ил. – (Передовой опыт в полиграфической промышленности)
1270877
   Ручные звери : Описание десяти наиболее распространенных пород прирученных зверей, требования по уходу за ними, а также приемы дрессировки, старинные способы лечения звериных болезней и заметки о языке собак. – Ленинград : Има-Пресс, 1990. – 16 с.
1270878
  Пиритянская Александра Юрьевна Ручные и дикие задачи теории Ж-алгебр : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.06 / Пиритянская Александра Юрьевна; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К, 1995. – 114л. – Бібліогр.:л.106-114
1270879
  Беккерт В.И. Ручные колчаны с соотношениями : Дис... канд. физ.-мат. наук: 01.01.06 / В.И. Беккерт ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев : [б. и.], 1990. – 109 л. – Библиогр.: л. 106-109
1270880
  Хориков И. Ручные пулеметы ДП и ДПМ / И. Хориков. – М, 1950. – 52с.
1270881
  Молодяков В. Ручные ястребы // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 5/6. – С. 50-51


  Японський націоналізм
1270882
  Сукацкас В.Т. Ручьевая форель в водоемах Литовской ССР (среда обитания, биология и возможности разведения). : Автореф... канд. биол.наук: / Сукацкас В.Т.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 20л.
1270883
  Корнилова В.П. Ручьевая форель Северного Приладожья и ее хозяйственное значение : Автореф... кандидата биологическихнаук: / Корнилова В.П.; Карело-Финский Гос. ун-т. – Петрозаводск, 1949. – 12 с.
1270884
  Черкез-Али Ручьи : стихи / Черкез-Али ; пер. с крым.-тат. Д.Костюрина. – Москва : Советский писатель, 1985. – 79 с.
1270885
  Гукасов Г.Х. Ручьи бегут к реке / Г.Х. Гукасов. – Днепропетровск, 1974. – 63с.
1270886
  Пермитин Е.Н. Ручьи весенние / Е.Н. Пермитин. – Москва, 1956. – 365с.
1270887
  Пермитин Е.Н. Ручьи весенние / Е.Н. Пермитин. – Москва, 1958. – 132с.
1270888
  Пермитин Е.Н. Ручьи весенние / Е.Н. Пермитин. – Новосибирск, 1962. – 332с.
1270889
  Солоухин В.А. Ручьи на асфальте / В.А. Солоухин. – М, 1958. – 66с.
1270890
  Соколова В.С. Рушанские и хуфские тексты и словарь / В.С. Соколова. – М-Л, 1959. – 336с.
1270891
  Писарчик А.К. Рушанские тексты. / А.К. Писарчик. – Сталинабад-Ленинград, 1954. – 90с.
1270892
  Нгуен Динь Тхи Рушатся берега. / Нгуен Динь Тхи. – М.
1. – 1970. – 408с.
1270893
  Черниш Н. Рушій самопізнання українців і утвердження українства // Подвижники енциклопедичної справи : наукові портрети / Н.І. Черниш. – Львів : Піраміда, 2020. – С. 26-31. – ISBN 978-966-441-556-6


  Енциклопедична спадщина видатного українського вченого-антрополога, археолога та етнографа Федора Вовка (1847 - 1918).
1270894
  Крамар О. Рушійна сила європейських перетворень // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 48 (368). – С. 18-21. – ISSN 1996-1561


  У надрах українського суспільства сформувався цілком достатній прошарок для підтримки подальших ринкових та демократичних перетворень.
1270895
  Шаповалова О.І. Рушійні і стримуючі сили великої Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 158-162
1270896
  Шергін Сергій Рушійні сили Азійсько-Тихоокеанського регіоналізму // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 36-39
1270897
  Воробйова Т.Л. Рушійні сили виникнення політичних протестів // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 419-424. – ISSN 2076-1554
1270898
  Плахотник В.В. Рушійні сили виховання в математиці / Володимир Плахотник. – Київ : Рада, 2004. – 78, [2] с. – Бібліогр.: с. 78. – ISBN 966-7087-61-1
1270899
  Кучерук Д.Г. Рушійні сили глобального економічного розвитку: теоретико-методологічні основи дослідження // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 58-61
1270900
  Єщенко П.С. Рушійні сили економічного розвитку в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 6-12
1270901
  Надольний М.І. Рушійні сили історії / М. Надольний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 329. – ISBN 966-642-073-2
1270902
   Рушійні сили небажаних реформ : уроки українського перехідного періоду / Дубровський Володимир, Ширмер Януш, Грейвс-Третій Вільям, , Головаха Евген, Гарань Олексій, Павленко Ростислав // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 1 січень-березень. – С.56-72. – ISSN 1563-3713
1270903
  Тимків Я.І. Рушійні сили потенційних терористів-смертників / Я.І. Тимків, Ю.О. Лунь // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 9-11
1270904
  Зикін О.В. Рушійні сили розвитку сучасного господарювання // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2006. – № 27. – С. 116-126.
1270905
   Рушійні сили та зміст соціально-політичних трансформацій у країнах Центрально-Східної Європи // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / А.Г. Бульвінський, О.А. Васильєв, А.Б. Добровольська, М.С. Дорошко, Р.Н. та ін. Жангожа. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 76-92. – ISBN 978-966-02-8276-6
1270906
   Рушіями економіки є інновації. У Києві з успіхом відбулась ювілейна міжнародна конференція з питань інтелектуальної власності / Прес-центр Державної служби інтелектуальної власності України. // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 11 березня (№ 10). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Державна служба інтелектуальної власності України (Державна служба), Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) і Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (ДП "УІПВ") стали організаторами проведеної в Київі XX ...
1270907
  Спаська Є. Рушник в побуті українського селянства (уривок із праці "Кролевець - опорний пункт художнього ткацтва на Україні") // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 184-198. – ISSN 2313-8505
1270908
  Чечель Л. Рушник від Дніпра до Сени // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 10 липня (№ 75). – С. 13


  Як 9-метровий оберіг довезли до пам"ятника Тарасові Шевченку в Парижі.
1270909
  Бондаренко Валерія Рушник для Президента : VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 90-92 : Іл.
1270910
  Чернілевський С.Б. Рушник землі / С.Б. Чернілевський. – К., 1984. – 135с.
1270911
  Литвин С.М. Рушник і шабля / С.М. Литвин. – К., 1972. – 63с.
1270912
  Звірик А.П. Рушник на щастя : повісті / А.П. Звірик. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 195 с.
1270913
  Мельничук Юрій Рушник національної єдності // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5. – ISSN 0868-9644
1270914
  Китова С. Рушник як ритуальний знак і образ-символ в обрядах та обрядовому фольклорі України // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 131-142. – (Філологічні науки)
1270915
  Верба В. Рушники / В. Верба. – Москва, 1965. – 282с.
1270916
  Гоян Я.П. Рушники : нариси / Я.П. Гоян. – Львів : Каменяр, 1975. – 127 с.
1270917
  Босак М.В. Рушники вишивають не всім / М.В. Босак. – К., 1991. – 237с.
1270918
  Заїка Н. Рушники затоплених сіл Переяславщини кінця XIX - другої половини XX ст. у колекції НІЕЗ "Переяслав" // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 1 (15). – С. 127-132. – ISSN 2518-7732


  У статті аналізується фондова збірка рушників НІЕЗ «Переяслав», які датуються кінцем ХІХ – другою половиною ХХ ст. Мета даного дослідження полягає у висвітленні частини фондової колекції НІЕЗ «Переяслав», зокрема рушників із затоплених сіл ...
1270919
  Лупій Тетяна Філаретівна Рушники Західного Полісся кінця 19-першої половини 20 століть (Технологія. Семантика. Художні особливості) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвозн.:17.00.06 / Лупій Т.Ф.; МО і НУ; Львів. академ. мистецтв. – Львів, 2002. – 20 с.
1270920
   Рушники й витинанки Олександри та Миколи Теліженків // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 8


  На економічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка пройшла виставка "Тобі, моя Україно" Заслужених художників України Олександри та Миколи Теліженків.
1270921
  Студенець Н. Рушники Полісся в дослідженнях Євгенії Спаської // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 219-221. – ISSN 2313-8505
1270922
  Кушнір В. Рушники українців Нижнього Подунав"я: традиції і інновації // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 282-289. – ISSN 2222-5250
1270923
  Латанський Сергій Рушниковий дивосвіт Людмили Мельник : ім"я // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2008. – № 3/4
1270924
  Сюндюков І. Рушниця, перо та "козацький міф" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30-31 березня (№ 56/57)


  Про ту, як козацькі інтелектуали XVI - XVII століть заклали основи нашої національної свідомості.
1270925
  Агишев Р.К. Руэлла : рассказы / Р.К. Агишев ; ил. И. Михайлик. – Москва, 1968. – 48 с., ил.
1270926
  Рудь М. Руянські корсари на Балтиці у другій половині XI – середині XII століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 41-46


  У статті, що грунтується на німецьких і скандинавських середньовічних писемних джерелах, а також даних археології, проаналізовано корсарські експедиції полабослов"янського плем"я руян на Балтиці у другій половині XI - XII ст. В статье на основании ...
1270927
  Куренков Ю. РФ-интеграция в глобальное хозяйство: инновационный императив : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 10. – С. 106-115. – ISSN 0131-2227
1270928
  Клоков Н.С. РФ - Япония: сотрудничество в утилизации российских подводных лодок / Н.С. Клоков, А.В. Борков // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5 (622). – С. 27-30. – ISSN 0321-5075
1270929
  Иванов И. РФ и ЕС : семнадцать шагов навстречу друг другу / И. Иванов, Ю. Борко, В. Белов // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 22-25. – ISSN 0201-7083


  До саміиту Росія - ЄС, Ханти-Мансійськ, 26 червня 2008 р.
1270930
  Волович О. РФ і США у Сирії: непереборні розбіжності // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 6-11. – (Історичні науки)
1270931
  Засядько М.В. РФ як геостратегічний гравець у Карибському регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 122-126


  В статті досліджуються особливості російської політики в Карибському регіоні.
1270932
  Діюк Н.В. РФА та ІЧ-спектроскопія в створенні баз даних для експертизи творів живопису початку ХХІ століття / Н.В. Діюк, О.Б. Андріанова, С.О. Біскулова // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 19
1270933
   Ръководство за лабораторни упражнения по машинни елементи. – София : Техника, 1984. – 182 с.
1270934
   Ръководство за лабораторни упражнения по теория на цифровите и логическите схеми. – София : Техника, 1985. – 88 с.
1270935
   Ръководство за лабораторни упражнения по химия. – София : Техника, 1984. – 179 с.
1270936
   Ръководство за признаване на професионалните квалификации в България. – [ Б. м. ] : [ б. в.], 2005. – 48 с.
1270937
   Ръководство за решеване на задачи по обща и неорганична химия. – София : Техника, 1985. – 170 с.
1270938
  Янев Н. Ръководство за упражнения по математическа статистика / Н. Янев, М. Танушев. – София : Соф. ун-т "Климент Охридски", 1989. – 152 с.
1270939
  Стойчев Д.С. Ръководство за упражнения по ОЗННС / Д.С. Стойчев. – Пловдив, 1980. – 164с.
1270940
  Вапцаров Н. Ръкописно наследство. / Н. Вапцаров. – София, 1982. – 552с.
1270941
  Бервалд Джули Рыба-робот : технологии // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 40 : Фото
1270942
  Ерещенко В.И. Рыба бассейна реки Сары-Су (Казахстан) : Автореф... канд. биол.наук: / Ерещенко В.И.; Акад. наук Казх. ССР. – Алма-Ата, 1955. – 14л.
1270943
  Карпенко В.М. Рыба была большая... / В.М. Карпенко. – Алма-Ата, 1986. – 285с.
1270944
  Салури Р. Рыба в лесу : повести / Рейн Салури ; пер. с эст. И. и В.Белобровцевых. – Таллин : Ээсти раамат, 1985. – 144 с.
1270945
  Немзер Анна Рыба гниет // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 142-145 : фото
1270946
  Хинкл Рыба красного цвета / Хинкл, У. Тернер. – Алма-Ата, 1983. – 349с.
1270947
  Хинкл Рыба красного цвета / Хинкл, У. Тернер. – Алма-Ата, 1984. – 350с.
1270948
  Штерн Б.Г. Рыба любви / Б.Г. Штерн. – Киев : Молодь, 1991. – 304с.
1270949
  Усов В.В. Рыба на вашем столе / В.В. Усов. – М., 1979. – 368с.
1270950
  Юсупов Н. Рыба тонет : стихи для мл. школьн. возр. / Нуратдин Юсупов ; переводы. – Махачкала : Дагучпедгиз, 1971. – 200 с.
1270951
  Рагимов С. Рыба хохочет / С. Рагимов. – Баку : Азернешр, 1966. – 146 с.
1270952
  Лундин С. Рыба! Лови! : [добейся нужной энергетики и высвободи свой потенциал] / Стивен Лундин, Гарри Поль, Джон Кристенсен ; [пер. с англ. С.И. Ананин]. – Минск : Попурри, 2003. – 142, [2] с. : ил. – Пер. с изд.: Fish! (a remarkable way to boost morale and improve results) / Stephen C. Lundin et al. New York: HYPERION, 2000. - Сер. осн. в 1998 г. – (Успех!). – ISBN 985-438-857-3
1270953
  Потапов Владимир Рыба, которую мы доедаем? : От редакции // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 3 : Фото. – ISSN 1029-5828
1270954
  Река Ольга Рыба, нефть, независимость // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 47. – С. 36-39


  Автономний від Данії шлях розвитку Гренландії.
1270955
  Журавлев Т.К. Рыбак / Т.К. Журавлев. – Казань, 1965. – 175с.
1270956
  Григорович Д.В. Рыбаки : роман из простого народного быта : с портр. автора, резн. из дерева худ. В. Матэ / соч. Д.В. Григоровича. – 9-е изд. – Санкт-Петербург : Изд.книгопрод. Н.Г. Мартынова ; [Тип. В. Безобразова и комп.], 1894. – XXX, [2], 313 с., 1 л. потр. (фронт.). – С. IX-XXXI: Критические разборы соч. Д.В. Григоровича / В.Н.. Острогорского; А.П. Милюкова. – (Полное собрание сочинений Дм. Вас. Григоровича ; Т. 1)


  На обл. автограф автора; на тит. л.: дарственная надпись ??? 1929 г.
1270957
  Григорович Д.В. Рыбаки : роман из простого народного быта : с портр. автора, резн. из дерева худ. В. Матэ / соч. Д.В. Григоровича. – 10-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. Н.Г. Мартынова ; [Паровая печ. Я.И. Либермана], 1898. – 384 с., 1 л. потр. (фронт.). – С. 7-30: Критические разборы соч. Д.В. Григоровича / В.Н.. Острогорского; А.П. Милюкова. – (Сочинения Григоровича)
1270958
  Лоти Пьер Рыбаки : Рассказ / По П. Лоти. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Н. Евдокимова], 1898. – 52 с. – Кн. без тит. л., обл. изд. в конце кн.


  псевдоним Жюльена Вио (Julien Viaud)
1270959
  Линуш Ф. Рыбаки / Ф. Линуш, Н. Чинарин. – Ростов-на-Дону, 1939. – 56с.
1270960
  Северов П.Ф. Рыбаки / П.Ф. Северов. – К., 1939. – 247с.
1270961
  Цигаль В.Е. Рыбаки Айзербайджана / В.Е. Цигаль. – Москва : Советский художник, 1971. – 301 с.
1270962
  Островский П.П. Рыбаки и рыбки : 100 картинок / П.П. Островский. – Волгоград : Волгоградская Правда, 1969. – [48] с.
1270963
  Грива Ж. Рыбаки Паламоссы : рассказы / Ж. Грива; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 96 с.
1270964
   Рыбаки уходят в море. – М, 1980. – 327с.
1270965
  Пащенко П.И. Рыбаки уходят в тропики. / П.И. Пащенко. – Горький, 1972. – 128с.
1270966
  Григорович Д.В. Рыбаки. / Д.В. Григорович. – М-Л, 1966. – 548с.
1270967
  Клычев А. Рыбаки. / А. Клычев. – Ашхабад, 1967. – 127с.
1270968
  Нечуй-Левицький Рыбалка [Рибалка] Панас Круть // Пьятызлотник [П"ятизлотник] : оповідання Мыхайла Коцюбынського / М.М. Коцюбинський. – У Черныгови (Чернігів) : Друк. Губерн. Правл., 1895. – 40 с.
1270969
   Рыбалка на Днепре - незабываемое приключение // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 6 (2945). – С. 62-63 : фото
1270970
  Нечуй-Левицький Рыбалка Панас Кpуть [Рибалка Панас Круть] : Оповиданнє / И. Левицькый // Катерына [Катерина] : Поэма Тараса Шевченка : З15 малюнкамы H.H. Каpазина / Т.Г. Шевченко. – У Кыиви (Київ) : Вик ; Дpук. П. Баpського, 1902. – 46 с. – (Селянська бібліотека ; № 26)
1270971
   Рыбалка трех темпераментов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 72-75 : фото
1270972
  Амир М. Рыбацкие байки : юморист. повесть / Мирсай Амир ; пер. с татар. Л. Ленч. – Москва : Современник, 1975. – 143 с.
1270973
  Липец Р.С. Рыбацкие песни и сказы. / Р.С. Липец. – М., 1950. – 220с.
1270974
  Рыжих Н.П. Рыбацкие повести. / Н.П. Рыжих, В.Г. Воробьев. – Владивосток, 1970. – 208с.
1270975
  Рыжих Н.П. Рыбацкое море. / Н.П. Рыжих. – М, 1980. – 447с.
1270976
  Калугин М.С. Рыбацкое счастье / М.С. Калугин. – Воронеж, 1983. – 207с.
1270977
  Букин Н.И. Рыбачий / Н.И. Букин. – Москва, 1974. – 143с.
1270978
  Стрельцов Иван Рыбеное блюдо // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 1 (2856). – С. 34-35 : фото
1270979
   Рыбец. – Вильнюс, 1976. – 235с.
1270980
  Солоухин В.А. Рыбий бог / В.А. Солоухин. – М, 1975. – 62с.
1270981
  Кашкадамова Екатерина Рыбий скелет в шкафу путешественницы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 5. – С. 40-44 : фото
1270982
   Рыбин, Павел Иванович. Выставка произведений. Ярославль. 1973. – Ярославль, 1973. – 31с.
1270983
   Рыбинск. – Ярославль, 1977. – 405с.
1270984
  Васильева С.И. Рыбинский промышленно-транспортный узел : Автореф... канд. геогр.наук: 11691 / Васильева С.И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М, 1970. – 22л.
1270985
   Рыбинское водохранилище : Изменение природы побережий водохранилищ. – Москва
Ч.1. – 1953. – 215с.
1270986
   Рыбинское водохранилище и его жизнь. – Ленинград, 1972. – 364с.
1270987
  Королевич Е. Рыбка в реке // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 5. – С. 151-157. – ISSN 1728-8568
1270988
  Донцова Д. Рыбка по имени Зайка / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 384 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-08733-8
1270989
  Донцова Д. Рыбка по имени Зайка : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2005. – 352 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-12244-3
1270990
  Щигленко Евгений Рыбки - норушки : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 7. – С. 22-24 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1270991
  Мернова Мария Рыбки счастья // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 18 : фото
1270992
  Фетинов Н.П. Рыбная ловля в туристском походе. / Н.П. Фетинов, И.В. Шехобалов. – М, 1990. – 157с.
1270993
   Рыбная промышленность Астраханского края за 1925 год. – Астрахань, 1926. – 29 с.
1270994
  Мандрик А.Т. Рыбная промышленность Советского Дальнего Востока в 1959-1965 гг. Очерки истории : Автореф... канд. ист.наук: / Мандрик А.Т.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. филиал им. В.Л.Комарова. – Владивосток, 1968. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1270995
  Дементьева Т.Ф. Рыбная промышленность Турции / Т.Ф. Дементьева. – М, 1958. – 24с.
1270996
  Арнольд И.Н. Рыбная промышленность. / И.Н. Арнольд. – М.-Л., 1926. – 49с.
1270997
  Семенов-Зусер Рыбное -хозяйство и рынки на юге СССР в древности. / Семенов-Зусер. – Х., 1947. – 46с.
1270998
   Рыбное место = Рыбний промысел. Карта. Тема номера // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 158-159 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1270999
  Закир Умаров Рыбное место : Россия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 5. – С. 178-181 : Фото. – ISSN 1029-5828
1271000
  Михеев П.В. Рыбное население водохранилищ и его формирование / П.В. Михеев, К.П. Прохорова. – М., 1952. – 87с.
<< На початок(–10)1271127212731274127512761277127812791280(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,