Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1231123212331234123512361237123812391240(+10)В кінець >>
1235001
  Голубицких Н.И. "Сводный корпоративный каталог статей": корпоративная система на базе университета // Библиотечное дело - 21 век : Научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2007. – № 1(13). – С. 71-73.
1235002
  Русова С.Н. "Свое" и "чужое" в художественном мире В. Маяковского // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2003. – Вып. 3. – С. 95-99. – ISBN 966-594-547-5
1235003
  Барабаш Ю. "Своего языка не знает ..." , или почему Гоголь писал по-русски // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 36-58. – ISSN 0042-8795
1235004
  Федоров В.А. "Своей судьбой гордимся мы...": Следствие и суд над декабристами / В.А. Федоров. – М., 1988. – 298с.
1235005
  Ткач Д. "Своє перше посольство в світі незалежна Україна відкрила саме в Угорщині..." : Інтерв"ю / Дмитро Ткач ; [інтерв"ю взяв] Павло Вольвач // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 2 (88) : Україна - Угорщина Ч.1. – С. 18-30. – ISBN 978-966-579-271-0


  Розмова з першим послом України в Угорщині Дмитром Ткачем.
1235006
  Гайдученко Л. "Своє" і "Чуже" в народних піснях українських німців XX століття // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – С. 123-128. – ISBN 978-96602-6551-6


  У статті аналізуються пісні німецьких переселенців, які проживали на території сучасної України в межах своїх колоній на початку XX ст. У досліджуваних німецьких народних піснях виділяється їхня етнокультура специфіка з огляду на впливи українського й ...
1235007
  Тодчук Н. "Своє/чуже" Місто та його реалізації у романі І. Франка "Для ломашнього огнища" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 131-142
1235008
  Константинов В. "Своєї землі не віддамо жодного лі". Чому Китай бореться за острівці й скелі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 25-31 травня (№ 19). – С. 5


  "Нинішній Китай - глобальна держава, чия присутність помітна в усіх куточках світу. Але по-справжньому вразливі його точки залишаються в безпосередній близькості від кордонів, там само, де й десятиліття тому. Однією з гострих проблем КНР залишаються ...
1235009
  Перепелиця Г. "Своєю торгівлею з Кримом та іншими окупованими територіями ми самі підриаваємо режим санкцій" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25 жовтня (№ 192). – С. 4


  В якому "стані" перебувають західні санкції проти Росії, і чи здатні вони примусити Кремль до миру?
1235010
  Дубчак И.Е. "Свои-чужие": национальная идентичность в спортивном дискурсе // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2007. – № 6. – С. 56-60.
1235011
  Сафронов А. "Свои" и "чужие" // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 11 (1618). – С. 97-112. – ISSN 0869-44435


  Бинарная оппозиция в пространстве универсальных миров.
1235012
  Терещенко М. "Свої погані" в політичному житті Київської Русі // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 41-42
1235013
  Казакевич Г. "Свої" варвари: кельти в арміях елліністичних держав (III-I століття до н.е.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 19-23. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі перебування кельтських найманців в арміях елліністичних держав. The article is devoted to the problem of the Celtic mercenaries in the armies of the Hellenistic kingdoms.
1235014
  Рябченко О. "Свої" і "чужі" в студентському середовищі Радянської України 1920-1930-х років // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 1 (403). – С. 87-96. – ISSN 0869-3595
1235015
  Світленко С. "Свої" і "чужі" символи історичної пам"яті у світогляді та творчій спадщині Д.І. Яворницького // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 357-369. – ISBN 978-966-981-084-7
1235016
  Якимович А.К. "Свой - чужой" в системах культуры // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 4. – С.48-61. – ISSN 0042-8744
1235017
  Сергеева-Клятис "Свой среди чужих, чужой среди своих". Революционные поэмы Пастернака в литературной критике // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 437-463. – ISSN 0042-8795
1235018
  Айдачич Д. "Своје" и "туhе" у споровима окофантастике словенских романтичара (о духу северних народа и духу северне књижевности) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 203-214. – ISSN 2075-437X


  У статті проаналізовано ставлення до міфологічних традицій чужих та свого народу як матеріалу для літературної фантастики в суперечках критиків щодо романтизму. Розглядаються думки Миколи Надеждина, Казимєжа Бродзінського, Мауриція Мохнацького, Вука ...
1235019
  Юзич М. "Свою першу програму я написав у вісім років" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 лютого (№ 24/25). – С. 10


  16-річний переможець всесвітнього конкурсу Google студент другого курсу Оптико-механічного коледжу при КНУ ім. Т. Шевченка Станіслав Кривенко став гостем "Дня".
1235020
  Жулинський М. "Свою Україну любіть, любіть її..."
1235021
  Кононенко П.П. "Свою Україну любіть..." / П.П. Кононенко. – Київ : Твім інтер, 1996. – 224 с. – ISBN 966-95037-0-1
1235022
  Мамонтов Я.А. "Своя людина" : драма / Я.А. Мамонтов. – Київ : Держлітвидав України, 1936. – 71 с.
1235023
  Грибановская Е.С. "Своя" и "чужая" языковая картина мира // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 92-102. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
1235024
   Свод памятников истории и культуры Белоруссии: Брестская обл.. – Минск, 1990. – 417с.
1235025
   Свод положений и рассуждений кассационного сената (1866-1870) по вопросам материального гражданского права. – Одесса : Изд. Романа Кохманского ; Тип. Л. Нитче, 1871. – [4], IV, 468 с.
1235026
  Неточаев Д.Н. Свод Постановлений Уездных Земских Собраний Черниговской губернии очередных и чрезвычайных сессий, происходивших в 1899 г. / Составлен под редакцией члена Губернской Земской Управы С.И.Лашкевича. – Чернигов : Тип. Губернского Земства, 1901. – 477, 63 с.
1235027
  Неточаев Д.Н. Свод Постановлений Уездных Земских Собраний Черниговской губернии очередных и чрезвычайных сессий, происходивших в 1901 г. и Свод уездных земских смет и раскладок на 1902 г. / Составлен Д.Н. Неточаевым. – Чернигов : Тип. Губернского Земства, 1903. – IX, 158 с. – Экз. дефектн.: отсутств. последн.стр.
1235028
  Неточаев Д.Н. Свод Постановлений Уездных Земских Собраний Черниговской губернии очередных и чрезвычайных сессий, происходивших в 1902 г. и Свод уездных земских смет и раскладок на 1903 г. / Составлен Д.Н. Неточаевым. – Чернигов : Тип. Губернского Земства, 1904. – VII, 385, 67 с.
1235029
   Свод пунктационных правил. – Москва, 1936. – 32с.
1235030
  Чалмаев В.А. Свод радуги / В.А. Чалмаев. – М, 1987. – 460с.
1235031
  Россия. Сенат. Гражданский кассационный департамент Свод решений гражданского кассационного департамента Правительствующего Сената, за 1868 год. – Неофиц. изд. – Екатеринославль : Изд. кандидата прав Л.М. Ротенберга ; Тип. Исаака Когана, 1902. – С. 129-1088. – Описан по корешку обложки, изд. без тит. л. и ориг. обл.
1235032
  Россия. Сенат. Уголовный Кассационный департамент Свод решений Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената за 1868 год. – Неофиц. изд. – Екатеринослав : Тип. Исаака Когана
Т. 2. – 1910. – С. 85-881. – Описан по корешку обложки, изд. без тит. л. и ориг. обл.


  Назв. на тит. л. за 1910 год : Решения Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената за 1869 год.
1235033
  Россия. Сенат. Уголовный Кассационный департамент Свод решений Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената за 1868 год. – Неофиц. изд. – Екатеринослав : Тип. Исаака Когана
Т. 3. – 1910. – С. 885-1044. – Описан по корешку обложки, изд. без тит. л. и ориг. обл. - Конволют. - Пер.: ешения Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената за 1869 год


  Назв. на тит. л. за 1910 год : Решения Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената за 1869 год.
1235034
  Россия. Сенат. Уголовный Кассационный департамент Свод решений Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената за 1869 год. Т. 3 // Свод решений Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената за 1868 год / Сенат. Уголовный Кассационный департамент Россия. – Неофиц. изд. – Екатеринослав : Тип. Исаака Когана, 1910. – Т. 3. – 640 с.


  Назв. на тит. л. за 1910 год : Решения Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената за 1869 год.
1235035
  Россия. Сенат. Уголовный Кассационный департамент Свод решений Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената за 1871 год. – Неофиц. изд. – Екатеринослав : Тип. Исаака Когана
Т. 8. – 1910. – С. 885-1084. – Описан по корешку обложки, изд. без тит. л. и ориг. обл.


  Назв. на тит. л. за 1910 год : Решения Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената за 1869 год.
1235036
  Россия. Сенат. Уголовный Кассационный департамент Свод решений Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената за 1873 год. – Неофиц. изд. – Екатеринослав : Тип. Исаака Когана
Т. 13. – 1910. – С. 984-1311. – Описан по корешку обложки, изд. без тит. л. и ориг. обл. - Конволют. - Пер.: ешения Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената за 1874 год


  Назв. на тит. л. за 1910 год : Решения Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената за 1869 год.
1235037
  Россия. Сенат. Уголовный Кассационный департамент Свод решений Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената за 1874 год. Т. 13 // Свод решений Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената за 1873 год / Сенат. Уголовный Кассационный департамент Россия. – Неофиц. изд. – Екатеринослав : Тип. Исаака Когана, 1910. – Т. 13. – 744 с.


  Назв. на тит. л. за 1910 год : Решения Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената за 1869 год.
1235038
  Пальчиков В.И. Свод сонетов / В.И. Пальчиков. – М, 1990. – 284с.
1235039
   Свод таджикского фольклора. – Москва
1. – 1981. – 389 с.
1235040
   Свод узаконений и распоряжений по врачебной и санитарной части в Империи / (под ред. дир. департ. Л. Ф. Рагозина). – Санкт-Петербург : Изд. Мед. департамента
Вып. 3. – 1897. – [8], 287, 327 с.
1235041
   Свод узаконений и распоряжений правительства об устройстве сельского состояния и учреждений по крестьянским делам. – Санкт-Петербург : Изд. И.Л. Горемыкиным ; [В гос. тип.]
Т. 2 : Положения о сельском состоянии, оневошедшие в собое приложение к т. IX, Законов о состояниях, изд. 1876 г. ... – 1891. – XXXII, 802 с.
1235042
   Свод узаконений и распоряжений правительства об устройстве сельского состояния и учреждений по крестьянским делам, с воспоследовавшими по ним разъяснениями, содержащимися в решениях Правительствующего Сената... : ... и в постановлениях и распоряжениях высших правительстенных учреждений / Составлен и издан И. Л. Горемыкиным. Издание пятое дополненное и согласованное с вышедшими по 1 мая 1903 года узаконениями. – 3-е изд, доп. и согл. с вышед.по 15 авг. 1897 г. узакониями. – Санкт-Петербург : Тип. Д.В. Чичинадзе
Т. 1 : Положения о сельском состоянии, Особое приложение к т. IX, Законов о Состояниях. Ч. 1. – 1898. – XXXVI, 896 с. – Издание неофициальное
1235043
  Горемыкин И.Л. Свод узаконений и распоряжений правительства об устройстве сельского состояния и учреждений по крестьянским делам, с воспоследовавшими по ним разъяснениями, содержащимися в решениях Правительствующего Сената... : ... и в постановлениях и распоряжениях высших правительстенных учреждений / Составлен и издан И. Л. Горемыкиным. Издание пятое дополненное и согласованное с вышедшими по 1 мая 1903 года узаконениями. – Изд. 4-е, доп. и согл. с вышед.по 15 авг. 1899 г. узакониями. – Санкт-Петербург : Тип. Д.В. Чичинадзе
Т. 1 : Положения о сельском состоянии, Особое приложение к т. IX, Законов о Состояниях. Ч. 1. – 1900. – XCV, 1052 с. – Издание неофициальное


  На кн. печать кн. маг. Д.В. Чичинадзе
1235044
  Россия. Законы и постановления Свод узаконений и распоряжений правительства по утройству быта крестьян 1861-1873 гг.. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : [Тип. М.О. Эттингера]
Т. 1. – 1873. – [2], VIII, 551 c. – Конволют. - Пер.: Свод узаконений и распоряжений правительства по утройству быта крестьян 1861-1873 гг., т. 2
1235045
  Россия. Законы и постановления Свод узаконений и распоряжений правительства по утройству быта крестьян 1861-1873 гг.. Т. 2 // Свод узаконений и распоряжений правительства по утройству быта крестьян 1861-1873 гг. / Законы и постановления Россия. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : [Тип. М.О. Эттингера], 1873. – Т. 1. – [2], IX, 475 c.
1235046
   Свод узаконений и уставов кредитных : [3 т. ]. – Санкт-Петербург : [Тип. Ретгера и Шнейдера]
Т. 3 : [Уставы обществ взаимного кредита; Уставы Обществ для производства ссудов под заклад движивым имуществ]. – 1873. – 7, 500, 68 с.
1235047
   Свод уставов горных по изд. VII тома Свода Зак. 1893 г. и продолжению 1895 г. и Устав монетный Высочайше утвержденный 7 июня 1899 года, со включением всех последних опубликованных узаконений и распоряжений правительства по 1 марта 1900 года / сост. А.Ф. Скоров. – 5-е изд.; Неофиц. изд. – Москва : Изд. в книгоизд. А.Ф. Скорова, 1900. – XVI, 376, 400 с.
1235048
  Скоров А.Ф., Полянский А.. Свод уставов о службе гражданской. Уставы о пенсиях и единовременных пособиях и эмиритальных кассах гражданского ведомства и положение о пенсионной кассе служащих и казенных железных дорогах, по издданию 1876 года и продолжением 1890, 1891 и 1893 гг. / сост. А.Ф. Скоров и Л. Полянский. – Неофиц. изд. – Москва : Изд. в книгоизд. А.Ф. Скорова ; [Тип.] Выс. утвержд. Т-во скоропеч. А.А. Левенсон
Т. 1 : Устав о службе по определению от правительства. – 1895. – VI, 340 с.


  Авт.: Полянский, Алексей Михайлович
1235049
   Свод уставов счетных. – [Санкт-Петербург] : [В типографии Императорской академии наук]
Кн. 4 : Счетный устав Министерства Внутренних дел. – 1850. – 208 с. – Отд. отт.:Журналъ Министерства народнаго просвщения. 1848, кн. 4
1235050
   Свод федеральных правил США по безопасности реакторов. – Москва
ч. 50. – 1970. – 48с.
1235051
   Свод федеральных правил.. – Москва
ч. 55. – 1971. – 28с.
1235052
   Свод этнографических понятий и терминов. – Москва : Наука
Вып. 1 : Социально-экономичечкме отношения и соционормативная культура/ Отв. ред. А.И. Першиц и Д. Трайде. – 1986. – 238с.
1235053
   Свод этнографических понятий и терминов. – Москва : Наука
Вып. 2 : Этнография и смежные дисциплины. Этнографические субдисциплины. Школы и направления. Методы/ Отв.ред. М.В. Крючков и И. Зельнов. – 1988. – 238с.
1235054
   Свод этнографических понятий и терминов. – Москва : Наука
Вып. 3 : Материальная культура / Отв.ред. С.А. Арутюнов. – 1989. – 224с.
1235055
   Сводка данных об изотопах за восемь лет (1946-1954). – Москва, 1957. – 366 с.
1235056
  Вейнберг Б.П. Сводка магнитных определений и вековой ход элементов земного магнитизма в Средней Азии / Б.П. Вейнберг, Р.Р. Циммерман. – Ленинград, 1925. – 20с.
1235057
  Виллманн Ч.И. Сводка наоблюдений серебристых облаков в СССР в 1964 г. / Ч.И. Виллманн. – Тарту, 1966. – 8 с.
1235058
   Сводка сведений военно-статистического отделения Штаба Омского военного округа о Западном Китае и Монголии (Алтайский округ и Синь-цзян) за вторую половину 1917 года.. – Омск, 1918. – 40с.
1235059
   Сводка сообщений организаций, применяющих аэрометоды. – Ленинград, 1962. – 170с.
1235060
   Сводная библиография по технетике и электрике. – Москва : Центр системных исследований, 1996-. – ISBN 5-94911-007-2
Вып. 26 : Ценологические исследования. – 2004. – К 70-летию со дня рождения проф. Б.И.Кудрина
1235061
  Петрушевич А.С. Сводная галицко-русская летопись с 1600 по 1700г. / А.С. Петрушевич, 1874
1235062
   Сводная Галичско-русская летопись с 1772 до конца 1800 года. Ч. 2 / Составил А.С. Петрушеич // Литеpатуpный сбоpник издаваемый Галицко-pусскою Матицею / Под pед. Богдана А. Дедицкого. – Львов : Из типогр. Ставропиг. Ин-та, 1889. – [за 1888 г.]. – С. I-IV, 1, 420
1235063
  Лейбович Л.И. Сводная летопись, составленная по всем изданным спискам летописи Л.И. Лейбовичем. – Санкт-Петербург : В тип. О.И. Бакста
Вып. 1 : Повесть временных лет. – 1876. – [4], XLI, 418 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр.: с. XXXIV-XXXIX
1235064
  Пащенко Т.В. Сводная производственная мощность и ее использование в технико-экономических расчетах. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.21 / Пащенко Т.В.; МВ и ССО УССР.Киев ин-т народ.хоз. – К, 1986. – 21л.
1235065
  Гаврилов И.В. Сводная система селенодезических координат 4900 точек лунной поверхности (Видимая сторона Луні) / И.В. Гаврилов. – Киев : Наукова думка, 1977. – 172 с.
1235066
  Залеский В.Ф. Сводная таблица расположения лекций на юридическом факультете Казанского императорского университета за время с 14 февраля 1805 по 1 мая 1903 года / В.Ф. Залеский. – Казань, 1903. – 153с.
1235067
  Шеховцов Г.К. Сводное бюджетное планирование / Г.К. Шеховцов. – М., 1976. – 112с.
1235068
   Сводные балансы учреждений мелкого кредита на 1 января 1901 года. – [Санкт-Петербург], 1901. – [99] с. разд. паг.


  4, 14, 23, 8, 50
1235069
   Сводные информационные данные о планируемых научно-технических конференцыиях, совещаниях, семинарах, выставках и других мероприятиях по пропаганде научно-технических достижений.. – М., 1992. – 116с.
1235070
   Сводные карточные каталоги.. – М., 1974. – 48с.
1235071
  Орлов В.П. Сводные карты магнитных аномалий и методика их составления : метод. руководство / Главное управление гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР ; Научно-исследовательский ин-т земного магнетизма ; В.П. Орлов. – Москва : Гидрометеоиздат (отделение), 1955. – 72 с.
1235072
  Хавкина Л.Б. Сводные каталоги : (история - теория - практика) : с ил. и аннотированной библиографией / Л.Б. Хавкина ; Всесоюзная книжная палата. – Москва : [б. и.], 1943. – 182 с. : ил.
1235073
   Сводные каталоги в СССР. Библиогр. указ.. – Москва, 1973. – 187с.
1235074
   Сводные каталоги и их издание при помощи электронно-вычислительных машин (ЭВМ). – М,, 1970. – 99с.
1235075
   Сводные каталоги социалистических стран: аннот. указ.. – Москва, 1979. – 70 с.
1235076
   Сводные материалы о деятельности Совета Народных Комиссаров и Совета Труда и Обороны.. – М., 1926. – 196с.
1235077
   Сводные моменты ритмических сигналов времени. – Москва, 1949. – 5 с.
1235078
  Данченко Т.Н. Сводные печатные каталоги. / Т.Н. Данченко. – Л., 1973. – 162с.
1235079
   Сводные сельские дружины и особенности их работы. Сб. ст.. – Кострома, 1966. – 52с.
1235080
   Сводные статистические показатели агропромышленного комплекса. – К., 1986. – 165с.
1235081
  Пушков А.Н. Сводные таблицы среднегодовых значений магнитных элементов мировой сети магнитных обсерваторий / А.Н. Пушков, М.П. Ивченко. – Москва, 1979. – 107с.
1235082
  Мартынов В.В. Сводные экономические показатели стан социализма / В.В. Мартынов. – Москва, 1971. – 188с.
1235083
  Крелле В. Сводные экономические расчеты, включающие межотраслевой баланс производства и распределения продукции для Федеративной Республики Германии. / В. Крелле. – М., 1964. – 147с.
1235084
   Сводный годовой отчет машинно-тракторных станций за 1935 год.. – М., 1936. – 584с.
1235085
   Сводный каталог библиографических работ, выполненных библиотеками Советского Союза.. – вып. 1. – Л., 1962. – 251с.
1235086
   Сводный каталог библиографических работ, выполненных библиотеками Советского Союза. Естественные и физико-мат. науки.. – вып. 2. – Л., 1962. – 156с.
1235087
   Сводный каталог данных по метеорологии и ядерной радиации за период МГСС.. – М., 1970. – 254с.
1235088
   Сводный каталог зарубежной литературы по естесвтенным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР.. – вып. 1. – Москва, 1969. – 326с.
1235089
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки в иорганы научно-технической информации СССР.. – вып. 3-4. – Москва, 1971. – 436с.
1235090
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки в иорганы научно-технической информации СССР.. – вып. 5-6. – Москва, 1971. – 428с.
1235091
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки в иорганы научно-технической информации СССР.. – вып. 1. – Москва, 1971. – 440с.
1235092
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки в иорганы научно-технической информации СССР.. – вып. 9-10. – Москва, 1971. – 430с.
1235093
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки в иорганы научно-технической информации СССР.. – вып. 11-12. – Москва, 1971. – 431с.
1235094
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки в иорганы научно-технической информации СССР.. – вып. 1. ч. 2. – Москва, 1971. – 472с.
1235095
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки в иорганы научно-технической информации СССР.. – вып. 2. ч. 2. – Москва, 1971. – 556с.
1235096
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР.. – вып. 4. – Москва, 1970. – 416с.
1235097
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР.. – Москва, 1970. – 448с.
1235098
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР.. – вып. 1-2. – Москва, 1970. – 418с.
1235099
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР.. – вып. 3. – Москва, 1970. – 348с.
1235100
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР.. – вып. 4. – Москва, 1970. – 356с.
1235101
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР.. – вып. 1. – Москва, 1971. – 380с.
1235102
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР.. – вып. 2. – Москва, 1971. – 432с.
1235103
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР.. – Москва, 1971. – 604с.
1235104
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР.. – вып. 5. – Москва, 1971. – 168с.
1235105
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР. 1971.. – вып. 3-4. – Москва, 1970. – 632с.
1235106
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР. 1971.. – вып. 5-6. – Москва, 1971. – 312с.
1235107
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР. 1971.. – вып. 7-8. – Москва, 1971. – 508с.
1235108
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР. 1971.. – вып. 9-10. – Москва, 1971. – 504с.
1235109
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР. 1971.. – вып. 11-12. – Москва, 1971. – 527с.
1235110
   Сводный каталог зарубежной литературы. Естественные науки. Техника, сельское хоз. Медицина. 1972 г.. – вып. 2. – Москва, 1972. – 480с.
1235111
   Сводный каталог зарубежной литературы. Естественные науки. Техника, Сельское хоз. Медицина. 1972 г.. – вып. 3. – Москва, 1972. – 464с.
1235112
   Сводный каталог зарубежной литературы. Естественные науки. Техника. Сельское хозяйство. Медицина. 1972. – вып. 3. – Москва, 1972. – 500с.
1235113
   Сводный каталог зарубежной литературы. Естественные науки.Техника. Сельское хозяйство. Медицина. 1972. – вып. 2. – Москва, 1972. – 536с.
1235114
   Сводный каталог инкунабулов, 1988
1235115
   Сводный каталог инкунабулов московских библиотек, архивов и музеев. – Москва : ГБЛ, 1988. – 191с.
1235116
   Сводный каталог инкунабулов небольших собраний, хранящихся в библиотеках СССР. – Москва, 1982. – 176с.
1235117
   Сводный каталог иностранной литературы за 1920-1924 гг. полученной в библиот. Ленинграда до 1 января 1925 г.. – Ленинград, 1924. – 58 с.
1235118
   Сводный каталог иностранных географических карт и атласов, полученных Библиотекой АН СССР, библиотеками ее сети и библиот. академии наук союз. республик. 1971. – Ленинград, 1973. – 207 с.
1235119
   Сводный каталог иностранных географических карт и атласов, полученных Библиотекой АН СССР, библиотеками ее сети и библиот. академии наук союз. республик. 1972. – Ленинград, 1974. – 192 с.
1235120
   Сводный каталог иностранных журналов за 1950-1955 гг., поступ. в мед. библиотеки г. Киева. Медицина. Биология.. – Київ, 1957. – 85с.
1235121
   Сводный каталог иностранных журналов, имеющихся в библиотеках Сибирского отделения АН СССР (1966-1974 гг.). – Новосибирск, 1978. – 462с.
1235122
   Сводный каталог иностранных карт и атласов, полученных библиотеками АН СССР и библиотеками акад. наук союз. респ. 1974.. – Ленинград, 1975. – 224 с.
1235123
   Сводный каталог иностранных картографических произведений, получ. библиот. АН СССР и библиот. АН союз. респ. 1976.. – Ленинград, 1977. – 230 с.
1235124
   Сводный каталог иностранных книг по языкознанию, поступивших в крупнейшие библиот. СССР за 1954-1958 гг.. – вып. 1. – Москва, 1960. – 222 с.
1235125
   Сводный каталог иностранных книг по языкознанию, поступивших в крупнейшие библиот. СССР за 1954-1958 гг.. – вып. 2. – Москва, 1960. – 222-436с.
1235126
   Сводный каталог иностранных научно-технич. журналов, имеющ. в библиот. г. Харькова. 1950 г.. – Харьков, 1957. – 57 с.
1235127
   Сводный каталог иностранных научно-технических журналов, выписанных библиот. УССР на 1966 год.. – вып. 1. – Киев, 1966. – 160 с.
1235128
   Сводный каталог иностранных научно-технических журналов, имеющихся в библиотеках г. Харькова. – Харьков, 1958. – 144с.
1235129
   Сводный каталог иностранных научно-технических журналов, имеющихся в библиотеках г. Харькова. 1959 г.. – Харьков, 1961. – 135с.
1235130
   Сводный каталог иностранных научных журналов 1947-1948 гг., поступивших в крупнейшие библиотеки Москвы. Естественные науки.. – М., 1950. – 181с.
1235131
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки Саратова. Естеств. науки, мед., сельское хоз., техника. 1917-1960. – Саратов, 1965. – 208с.
1235132
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1955.. – М., 1957. – 376с.
1235133
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1957.. – Москва, 1959. – 679 с.
1235134
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1958.. – Москва, 1960. – 702 с.
1235135
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1960.. – Москва, 1962. – 753 с.
1235136
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1961.. – Москва, 1961. – 571 с.
1235137
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1961.. – Москва : Отдел изданий ВГБИЛ, 1963. – 624 с.
1235138
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1962.. – Москва, 1964. – 743 с.
1235139
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1964.. – Москва, 1966. – 776 с.
1235140
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1965.. – Москва, 1965. – 719 с.
1235141
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1965.. – Москва, 1967. – 704 с.
1235142
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1966.. – Москва, 1968. – 848 с.
1235143
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1967.. – Москва, 1969. – 896 с.
1235144
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1968.. – Москва, 1970. – 807 с.
1235145
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1969.. – Москва, 1971. – 855 с.
1235146
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1970.. – Москва, 1972. – 846 с.
1235147
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в крупнейшие библиотеки г. Ленинграда. Естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1950-1954. – Ленинград
3. – 1958. – 313с.
1235148
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в крупнейшие библиотеки г. Ленинграда. Естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1950-1954. – Ленинград
4. – 1958. – 368с.
1235149
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в крупнейшие библиотеки г. Ленинграда. Естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1950-1954.. – Ленинград
1. – 1958. – 300с.
1235150
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в крупнейшие библиотеки г. Ленинграда. Естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1950-1954.. – Ленинград
2 С-Н. – 1958. – 260с.
1235151
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в крупнейшие библиотеки г. Москвы и Ленинграда. Естественные науки, 1949.. – Москва, 1951. – 135 с.
1235152
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в крупнейшие библиотеки г. Москвы и Ленинграда. Естественные науки, 1950.. – Москва, 1952. – 176 с.
1235153
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в крупнейшие библиотеки г. Москвы и Ленинграда. Естественные науки, 1951.. – Москва, 1953. – 248 с.
1235154
   Сводный каталог иностранных научных и технических журналов, имеющихся в библиотеках г. Харькова 1964 год.. – Х., 1965. – 126с.
1235155
   Сводный каталог иностранных периодических изданий в библиотеках Москвы 1924-1928.. – Москва, 1930. – 410с.
1235156
   Сводный каталог иностранных периодических изданий в крупных научных библиотеках Ленинграда. Общественные науки в целом. Истор. науки. Юридич. науки. Народное образование, педагогика. 1969-1970. – Ленинград, 1973. – 121с.
1235157
   Сводный каталог иностранных периодических изданий в крупных научных библиотеках Ленинграда. Общественные науки.. – вып. 1. – Л., 1989. – 222с.
1235158
   Сводный каталог иностранных периодических изданий в крупных научных библиотеках Ленинграда. Общественные науки.. – вып. 2. – Л., 1989. – 126с.
1235159
   Сводный каталог иностранных периодических изданий в крупных научных библиотеках Ленинграда. Филологические науки. Художественная литература. Искусство. Искусствознание. 1971. – Л., 1972. – 278с.
1235160
   Сводный каталог иностранных периодических изданий в крупных научных библиотеках Ленинграда. Филологические науки. Художественная литература. Искусство. Искусствознание. 1975. – Л., 1976. – 250с.
1235161
   Сводный каталог иностранных периодических изданий за время с 1 августа 1914 по 1 января 1928 г. имеющихся в библиотеках Ленинграда.. – Л., 1928. – 267с.
1235162
   Сводный каталог иностранных периодических изданий, имеющихся в библиотеках Сибирского отделения Академии наук СССР, за 1974-1980 годы: в 2 ч.. – Новосибирск
ч. 2. – 1986. – 1079с.
1235163
   Сводный каталог исностранных перодических изданий на 1928-1933 гг. имеющихся в библиотеках Ленинграда.. – Л., 1936. – 344с.
1235164
   Сводный каталог книг на иностранных языках, изданных в России в XVIII веке, 1701-1800. – Ленинград : Наука
Т. 1. – 1984. – 370 с.
1235165
   Сводный каталог книг на иностранных языках, изданных в России в XVIII веке, 1701-1800. – Ленинград : Наука
Т. 2. – 1985. – 390 с.
1235166
   Сводный каталог книг на иностранных языках, изданных в России в XVIII веке, 1701-1800. – Ленинград : Наука
Т. 3 : S-Z. Приложения. – 1986. – 274 с.
1235167
   Сводный каталог материалов съездов, конференций, симпозиумов. Биологические науки. – Москва, 1967. – 262с.
1235168
   Сводный каталог материалов съездов, конференций, симпозиумов. Химические науки.. – Москва, 1965. – 135с.
1235169
   Сводный каталог молдавских рукописей хранящихся в СССР : Коллекция Ново-Нямецкого монастыря. 14 -19 в. – Кишинев, 1989. – 450с.
1235170
   Сводный каталог на химические источники тока. – Москва, 1950. – 210 с.
1235171
   Сводный каталог научно-технических журналов на 1938 год.. – 8с.
1235172
   Сводный каталог неопубликованных библиографических работ по технике и экономике промышленности за 1959 год. – Москва, 1960. – 259 с.
1235173
   Сводный каталог неопубликованных библиографических работ по технике и экономике промышленности за 1964 год.. – М., 1966. – 544с.
1235174
   Сводный каталог новых иностранных книг по искусствоведению, поступивших в крупнейшие библиотеки СССР в 1949-1953 гг.. – Москва, 1956. – 415 с.
1235175
  Астраханская Ц.А. Сводный каталог отечественных журналов, имеющихся в библиотеках г. Новосибирска / Ц.А. Астраханская, Р.Е. Павлова. – Новосибирск, 1970. – 1471 с.
1235176
   Сводный каталог отечественных и зарубежных журналов, получаемых 17-ю библиотеками г. Томска.. – Томск
ч. 2. – 1991. – 50с.
1235177
   Сводный каталог отечественных и иностранных журналов, выписанных библиотеками г. Казани на 1969 г.. – Казань, 1969. – 116с.
1235178
   Сводный каталог отечественных и иностранных журналов, выписанных библиотеками Татарии и г. Казани на 1970 год.. – Казань, 1970. – 144с.
1235179
   Сводный каталог отечественных справочно-библиографических изданий, поступивших в крупнейшие библиотеки Белоруссии в 1972 году. – Минск, 1974. – 123 с.
1235180
  Лебедева А.Н. Сводный каталог периодики Западной Сибири (1789-1959 гг.) / А.Н. Лебедева. – Новосибирск
Вып. 2. – 1974. – 521с.
1235181
   Сводный каталог периодических и продолжающихся изданий Русского зарубежья в библиотеках Москвы. (1917-1996 гг.). – Москва : РОССПЭН, 1999. – 461, [3] с. – Указатели: с. 385-463. – ISBN 5-8243-0021-6
1235182
   Сводный каталог периодических и продолжающихся изданий Сибири и Дальнего Востока 1789-1980.. – Новосибирск, 1989. – 638с.
1235183
   Сводный каталог периодических изданий на 1936 год.. – вып. 1. – М. – 8с.
1235184
   Сводный каталог периодических изданий ОГИЗа на 1931 год. – Москва : Объединение государственных издательств СССР ; Рабочий ленинец, 1931. – 40 c.
1235185
   Сводный каталог периодических изданий по химии, физике, химической технологии и сопредельным дисциплинам. Состояние фондов б-тек г. Харькова по 1946 г.. – Харьков, 1951. – 103 с.
1235186
   Сводный каталог русской книги 18 века. 1725-1800
Т.4. – 1966
1235187
   Сводный каталог русской книги 18 века. 1725-1800.
Т.2. – 1964
1235188
   Сводный каталог русской книги 18 века.1725-1800
Т.1. – 1962
1235189
   Сводный каталог русской книги 18 века.1725-1800.
Т.3. – 1966
1235190
   Сводный каталог русской книги 18 века.1725-1800.
Т.4. – 1975
1235191
   Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725-1800.. – Москва
Т. 1. – 1962. – 435 с.
1235192
   Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725-1800.. – Москва
Т. 2 : К-П. – 1964. – 515 с.
1235193
   Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725-1800.. – Москва : Книга
Т. 3 : Р-Я. – 1966. – 516 с.
1235194
   Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725-1800.. – Москва : Книга
Т. 4. – 1966. – 288 с.
1235195
   Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725-1800.. – Москва : Книга
Т. 5. – 1967. – 300 с.
1235196
   Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725-1800.. – Москва : Книга, 1975. – 191 с.
1235197
  Зернова А.С. Сводный каталог русской книги кирилловской печати XVIII века. / А.С. Зернова. – М., 1968. – 567с.
1235198
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати 19-го века : Листовки. – Москва
Ч. 1 : № 1-1082. – 1977. – 225с.
1235199
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати 19-го века : Листовки. – Москва
Ч. 2 : (№ 1082а-2004). Приложение (№ 1-214 ). – 1977. – 207с.
1235200
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати XIX века : Листовки. – Москва
Ч. 3 : Вспомогательные указатели. – 1977. – 115 с.
1235201
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века.. – М.
ч. 2. – 1977. – 208с.
1235202
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века.. – М.
ч. 3. – 1977. – 116с.
1235203
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века: книги и периодические издания. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва
Ч. 3. – 1982. – 244с.
1235204
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века: книги и периодические издания.. – М.
ч. 1. – 1971. – 166с.
1235205
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века: книги и периодические издания.. – М.
ч. 2. – 1971. – 167-354с.
1235206
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века: книги и периодические издания.. – М.
ч. 3. – 1971. – 354-459с.
1235207
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века: книги и периодические издания.. – М.
ч. 4. – 1971. – 460-637с.
1235208
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века: книги и периодические издания.. – М.
ч. 5. – 1971. – 638-811с.
1235209
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века: книги и периодические издания.. – М.
ч. 6. – 1971. – 812-874с.
1235210
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века: книги и периодические издания.. – М.
ч. 7. – 1971. – 875-978с.
1235211
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века: книги и периодические издания.. – М.
ч. 8. – 1971. – 979-1082с.
1235212
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века: книги и периодические издания.. – М.
ч. 9. – 1971. – 1083-1260с.
1235213
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века: книги и периодические издания.. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва, 1981. – 200с.
1235214
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века: книги и периодические издания.. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.
ч. 2. – 1982. – 232с.
1235215
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века: книги и периодические издания.. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.
ч. 3. – 1982. – 242с.
1235216
   Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР, XI-XIII вв.. – Москва : Наука, 1984. – 405 с.
1235217
  Смирнова О.И. Сводный каталог согдийских монет / О.И. Смирнова. – Москва, 1981. – 548с.
1235218
  Днепровский Н.И. Сводный каталог фундаментальных склонений 1631 звезды для 1915. / Н.И. Днепровский. – Л., 1934. – 59с.
1235219
   Сводный каталог фундаментальных слабых звезд со склонениями от +90 до -20 (ПФКСЗ-2). – Киев : Наукова думка, 1980. – 110 с.
1235220
   Сводный материально-финансовый баланс: пробл. моделирования.. – М., 1978. – 304с.
1235221
  Кулжинский С.П. Сводный отчет по полезным опытам за 1911-1925 годы / С.П. Кулжинский, И.Д. Рогоза. – К., 1929. – 426с.
1235222
   Сводный паспорт предприятий треста "Укрмебель" Наркомлеспрома УССР.. – Киев, 1940. – 450 с.
1235223
   Сводный план важнейших научно-исследовательских работ и внедрения достижений науки и техники в народное хозяйство на 1967 год. – Киев
Часть 1 : Союзные и республиканские темы. – 1967. – 206 с.
1235224
   Сводный план научно-исследовательских работ вузов министерства на 1968 год.. – К.
ч. 2. – 1968. – 67с.
1235225
   Сводный производственно-финансовый план государственной промышленности на 1926-27 г.. – М.-Л., 1927. – 429с.
1235226
   Сводный производственно-финансовый план промышленности СССР на 1927-1928 гг.. – Москва, 1928. – 170 с.
1235227
   Сводный профиль комплектования фондов библиотеки АН СССР.. – Л., 1987. – 153с.
1235228
   Сводный систематический каталог иностранных книг по библиотековедению 1917-1945 гг.. – Ленинград, 1962. – 135 с.
1235229
   Сводный систематический каталог иностранных книг по библиотековедению 1946-1956 гг.. – М.-Л., 1958. – 83с.
1235230
   Сводный систематический каталог иностранных книг по библиотековедению 1957-63 гг.. – Ленинград, 1966. – 147 с.
1235231
   Сводный систематический каталог иностранных книг по библиотековедению 1964-68 гг.. – Ленинград, 1975. – 84 с.
1235232
   Сводный систематический каталог иностранных книг по библиотековедению 1969-1975 гг. : Издания, поступившие в б-ку АН СССРи Гос. Публ. б-ку. – Ленинград, 1982. – 166с.
1235233
   Сводный систематический каталог иностранных книг по библиотековедению 1982-1987 гг. : Изд., поступившие в БАН СССР и Гос. публ. б-ку. – Ленинград, 1987. – 127с.
1235234
   Сводный систематический каталог иностранных книг по библиотековедению. 1988-89 гг. : Изд., поступившие в БАН СССР и Гос. публ. б-ку в 1988-1989 гг. – Ленинград, 1990. – 79с.
1235235
   Сводный систематический каталог магнитных определений генеральной магнитной съемки 1931-1842 гг.. – Л.
2, ч. 1. – 1947. – 328с.
1235236
   Сводный словарь современный русской лексики : в 2-х т. – Москва
Т. 2. – 1991. – 738с.
1235237
   Сводный словарь современный русской лексики. : в 2-х т. – М.
Т. 1. – 1991. – 800с.
1235238
  Харитонов А.В. Сводный спектрофотометрический каталог звезд / А.В. Харитонов. – Алма-Ата : Наука, 1978. – 198 с.
1235239
   Сводный список газет и журналов, получаемых 20 библиотеками г. Саратова в 1965 году.. – Саратов, 1965. – 79с.
1235240
   Сводный список журналов, выписанных 17-ю библиотеками г. Саратова на 1964 год.. – Саратов, 1964. – 58с.
1235241
   Сводный список иностранных газет и журналов, получаемых библиотеками г. Саратова в 1969 году. – Саратов, 1969. – 56с.
1235242
   Сводный список иностранных журналов в библиотеках г. Саратова и в вузах Среднего и Нижнего Поволжья за 1971-1975 гг.. – Саратов, 1975. – 85с.
1235243
   Сводный список отечественных и иностранных журналов, выписанных библиотеками г. Донецка на 1972 год.. – Донецк, 1972. – 94с.
1235244
  Доктуровский В.С. Сводный список растений Амурской области (Polypodiaceae-Orchidaceae) / В.С. Доктуровский. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих (влад. А.Э. Коллинс.), 1912. – [2], 129-216, [1] с. : табл. – (Материалы к исследованию колонизационных районов Азиатской России / Переселенческое управление Главного управления землеустройства и земледелия / Под ред. Б.А. Федченко ; Вып. 1)
1235245
   Сводный текст крестьянских порядных XVI века / Сост. слушательницами С.-Петерб. высших жен. курсов. – Санкт-Петербург : Типо-лит. Шредера, 1910. – XII, 77 с.
1235246
   Сводный тематический план комплектования книжных фондов 15-ти библиотек г. Саратова.. – Саратов, 1963. – 59с.
1235247
  Швалб М.Г. Сводный указатель библиографических работ библиотек высших учебных заведений г. Харькова . 1970-1972. / М.Г. Швалб, А.Н. Иванова. – вып. 2. – Харьков, 1974. – 29 с.
1235248
   Сводный указатель библиографических работ библиотек высших учебных заведений г. Харькова. 1973-1975. – вып. 3. – Х., 1977. – 31с.
1235249
   Сводный указатель библиографических работ по технике, составленных библиотеками и службами информации Армян. ССР за 1962-1966 г.. – Ереван, 1967. – 30с.
1235250
   Сводный указатель библиографических списков и картотек, сост. библиотеками Советского Союза в 1971 году. Худ. лит-ра, Общ. науки, искусство.. – М., 1972. – 88с.
1235251
   Сводный указатель библиографических списков и картотек, сост. библиотеками Советского Союза в 1972 году. Худ. лит-ра, Общ. науки, искусство.. – М., 1973. – 88с.
1235252
   Сводный указатель библиографических списков и картотек, сост. библиотеками Советского Союза в 1973 году. Худ. лит-ра, общ. науки, искусство. – М., 1974. – 100с.
1235253
   Сводный указатель зарубежных периодических изданий библиотек Казахстана. 1986-87 гг.. – Алма-Ата, 1987. – 195с.
1235254
   Сводный указатель зарубежных периодических изданий, поступивших в библиотеки г. Воронежа 1976-1980 гг.. – Воронеж, 1980. – 87с.
1235255
   Сводный указатель иностранных журналов, получаемых библиотеками Армянской ССР. 1972.. – Ереван, 1972. – 158с.
1235256
   Сводный указатель иностранных журналов, получаемых библиотеками г. Воронежа в 1973 году.. – Воронеж, 1973. – 62с.
1235257
   Сводный указатель иностранных научно-технических журналов, выписанных библиотеками УССР на 1967 год.. – Киев, 1967. – 339 с.
1235258
   Сводный указатель иностранных научно-технических журналов, выписанных библиотеками УССР на 1968 год.. – Киев, 1968. – 496 с.
1235259
   Сводный указатель иностранных научно-технических журналов, выписанных библиотеками УССР на 1969-1970 гг.. – Киев, 1969. – 612 с.
1235260
   Сводный указатель иностранных периодических изданий, получаемых библиотекой Академии наук СССР. – Ленинград, 1969. – 428с.
1235261
   Сводный указатель иностранных периодических изданий, получаемых библиотекой Академии наук СССР. – Ленинград, 1980. – 320с.
1235262
   Сводный указатель иностранных периодических изданий, получаемых Библиотекой Академии наук СССР. – Ленинград : Изд-кий отдел Библиотеки Академии наук СССР, 1969. – 428с.
1235263
   Сводный указатель общесоюзных стандартов.. – М.-Л.
ч. 1. – 1941. – 404с.
1235264
   Сводный указатель отечественных журналов получаемых 22 библиотеками г. Одессы в 1973 году : (журналы на рус. и укр. яз.). – Одесса, 1973. – 84 с.
1235265
   Сводный указатель отечественных журналов, получаемых библиотеками г. Воронежа в 1976 году.. – Воронеж, 1976. – 64с.
1235266
  Пансков В.Г. Сводный финансовый баланс государства. / В.Г. Пансков. – М., 1987. – 157с.
1235267
  Аветисян И.А. Сводный финансовый баланс союзной республики : (на примере Арм. ССР) : автореф. ... канд. экон. наук: 594 / Аветисян И.А. ; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1968. – 22 с.
1235268
  Галанов В.А. Сводный финансовый баланс. / В.А. Галанов. – М., 1983. – 136с.
1235269
  Волуйский Н.М. Сводный финансовый план. / Н.М. Волуйский. – Москва, 1970. – 160с.
1235270
  Абдулкабирова М.А. Сводово-глыбовые структуры и эндогенные месторождения Северного Казахстана / М.А. Абдулкабирова ; АН КазССР, Ин-т геол. наук им. К. И. Сатпаева. – Алма-Ата : Наука, 1975. – 240 с. : черт., схем., карты. – Библиогр.: с. 227-239
1235271
  Середин В.В. Сводово-глыбовые структуры Тихоокеанского орогенного пояса / В.В. Середин. – Москва : Недра, 1987. – 180с.
1235272
  Корешков И.В. Сводообразование и развитие земной коры / И.В. Корешков. – Москва : Недра, 1975. – 207с.
1235273
  Шефнер В.С. Своды / В.С. Шефнер. – Л., 1967. – 79с.
1235274
  Кожухаров Г. Сводьт и античността и средините векове: Метод за установяване на стадическото равновесие / Г. Кожухаров. – София, 1974. – 150 с.
1235275
  Осипенко О.В. Свое дело / О.В. Осипенко. – М, 1991. – 190с.
1235276
  Бегун В.Я. Свое и чужое / В.Я. Бегун. – Минск : Юнацтва, 1987. – 61 с.
1235277
  Некрасов А.И. Своё и чужое в истории // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.147-153
1235278
  Куприянов П.С. Свое и чужое в русском заграничном путешествии начала XIX века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 27-38. – ISSN 0869-5687
1235279
  Донев В. Свое и чужое време и пространство в романа "Ракова болница" от Александър Солженицин // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 162-167
1235280
  Гагуа И.Л. Свое и чужое время / И.Л. Гагуа. – М., 1990. – 382с.
1235281
  Курелла Альфред Свое и чужое. / Курелла Альфред. – М., 1970. – 280с.
1235282
  Хазанович Ю.Я. Свое имя. Повесть / Ю.Я. Хазанович. – М, 1960. – 382с.
1235283
  Хазанович Ю.Я. Свое имя. Повесть / Ю.Я. Хазанович. – М, 1962. – 368с.
1235284
  Хазанович Ю.Я. Свое имя. Повесть / Ю.Я. Хазанович. – М, 1968. – 368с.
1235285
  Хазанович Ю.Я. Свое имя. Повесть / Ю.Я. Хазанович. – М, 1968. – 368с.
1235286
  Косенко П.П. Свое лицо. Литературные очерки и портреты. / П.П. Косенко. – Алма-Ата, 1962. – 172с.
1235287
  Алексеев Свое место в жизни / Алексеев, Ю.А. Самоненко. – Москва, 1978. – 64с.
1235288
  Плотников А.И. Свое на земле / А.И. Плотников. – Горький, 1977. – 80с.
1235289
  Рыбаков В.П. Свое оружие : повести, рассказы / В.П. Рыбаков. – Ленинград : Советский писатель, 1990. – 313 с.
1235290
  Козлов А.А. Свое слово : [ философско-литературный сборник ] / А.А. Козлов; Классический приватный ун-т. – Запорожье : КПУ, 2008. – 124с. – Выходные данные оригинала: издаваемый (вместо "Философского трехмесячника") профессором А.А. Козловым; № 1; Киев: Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1888. – (Антология украинской мысли). – ISBN 966-8227-91-3
1235291
  Дамянова Своебобразие реализма творчества Димитра Талева 50-60-х годов. (На материале тетралогии "Железный светильник", "Преспанские колокола", "Ильин день" и "Голоса ваши слышу") : Автореф... канд. филол.наук: 01.01.04 / Дамянова ВИктория Асенова; АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1973. – 21л.
1235292
  Коваленко В.И. Своевольный председатель, его друзья и недруги / В.И. Коваленко. – М, 1989. – 238с.
1235293
  Аристов Михаил Своевременно ли введение новых лицензионных требований для землеустроителей и можно ли вообще обойтись без них? // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 5. – С. 37-43
1235294
  Васильев А.Н. Своевременно обнаруживать и раскрывать каждое преступление - наша общая задача / А.Н. Васильев. – Москва, 1964. – 25с.
1235295
  Сидоренко Ю.С. Своевременные мысли о Российском парламенте / Ю.С. Сидоренко. – Ростов на Дону, 1991. – 149с.
1235296
  Аграновский А.А. Своего дела мастер : заметки писателя / А.А. Аграновский. – Москва : Политиздат, 1980. – 416 с.
1235297
  Речин Б. Своей дорогой. / Б. Речин. – Ставрополь, 1956. – 86с.
1235298
  Чандра Д. Своей земле не хозяин / Д. Чандра. – М, 1980. – 268с.
1235299
   Своей судьбой гордимся мы. Декабристы в сибири.. – Иркутск, 1973. – 342с.
1235300
  Лагунов К.Я. Своей тропою. / К.Я. Лагунов. – Сталинбад., 1958. – 139с.
1235301
  Гречнев В.Я. Своеобразие "Литературных портретов" М. Горького (Воспоминания о писателях) : Автореф. дис. ... канд филол. наук / Гречнев В.Я. ; АН СССР , Ин-т русск. лит-ры (Пушкнский Дом). – Ленинград, 1963. – 21 с.
1235302
  Сомова Е.В. Своеобразие английского религиозно-исторического романа ХІХ века (Ч.Кингсли, Н.Уайзмен) // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 33-42. – ISSN 0130-9730
1235303
  Луньков А.П. Своеобразие действия закона относительного перенаселения в странах Латинской Америки. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Луньков А.П.; ВШП движ. ВЦСПС. – М., 1975. – 24л.
1235304
  Богаткина М.Г. Своеобразие детерминистских отношений в идейно-образной системе романтического произведения (на примере русской романтической поэзии ХIX в.) : Автореф... канд. филол.наук: / Богаткина М. Г.; АН ГССР, Ин-т истории груз. лит. им. Руставели. – Тбилиси, 1981. – 25л.
1235305
  Поборчая И.П. Своеобразие диалогизма в стихотворении Александра Кушнера "Современники" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 137-141. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  В статье исследуется сюжетно-композиционное строение и образный мир стихотворения А. Кушнера "Современники". В произведении сочетается авт. речь и центонная часть, представленная фрагментами произведений А. Блока и К. Чуковского. Показано, что ...
1235306
  Антонова Марина Васильевна Своеобразие европейских музеев начала XXI века // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 4. – С. 63-64. – ISSN 2073-9702
1235307
  Розанова Е. Своеобразие жанра "Книги прощания" Юрия Олеши // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 232-241. – ISBN 966-587-044-0
1235308
  Литовская А.В. Своеобразие и значение современной рецепции наследия Аристофана // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 124-128. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
1235309
  Майборода Р.В. Своеобразие и художественная функция пролога "Перед занавесом" к роману "Ярмарка Тщеславия" У.М. Теккерея // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 202-209. – ISSN 978-966-551-401-5
1235310
  Дынниченко Т.А. Своеобразие интерпретации темы "слепой" любви в "Пасторальной симфонии" А. Жида // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 371-381. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
1235311
  Шатова И.Н. Своеобразие карнавальности и гротеска в творчестве Велимира Хлебникова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 14-24. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 3 (38)). – ISSN 1813-341X
1235312
  Марцина И.Ю. Своеобразие комического у Теуво Паккала ("Бык советника коммерции"(1901) и "Ревизор" Н.В. Гоголя) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.106-118. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1235313
   Своеобразие композиции романа Л.Н. Толстого "Война и мир" : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Розанова Л. Н,; Розанова Л. Н,; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1975. – 21л.
1235314
  Шпаковская Е.А. Своеобразие мифопоэтики А.Н. Островского ("Комик ХVІІ столетия") // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2004. – № 13. – С. 77-84. – ISBN 966-587-057
1235315
  Прокофьева Е.А. Своеобразие мифопоэтики русской исторической драматургии XIX века : А.С. Пушкин, А.К. Толстой, А.H. Островский : (монография) / Е.А. Прокофьева ; М-во образования и науки Украины, Днепропетр. нац. ун-т, Ф-т укр. и зарубеж. филологии и искусствоведения. – Днепропетровск : Пороги, 2007. – 229, [3] с. – Библиогр.: с. 219-229. – ISBN 978-966-525-829-2
1235316
  Сайдуллаев Абдулла Своеобразие образов будущего и динамика из изменения у учащихся средней школы : Автореф... канд. психологич.наук: 19.00.07 / Сайдуллаев Абдулла; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1973. – 18л.
1235317
  Сенько И. Своеобразие осмысления библейского образа Иуды в произведениях Леонида Андреева и Леси Украинки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 60-65. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (34))
1235318
  Ильинков В.Г. Своеобразие пореволюционных поэм Маяковского : Автореф... канд. филолог.наук: / Ильинков В.Г.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б). Кафедра теории и истории лит-ры. – Москва, 1952. – 16 с.
1235319
  Мирошниченко Ю.А. Своеобразие поэтики заголовка в романе Д. Митчелла "Литературный призрак" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 36-38. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 3 (38)). – ISSN 1813-341X
1235320
  Заярная И.С. Своеобразие поэтического мира Дмитрия Быкова (книга "Последнее время. Стихи. Поэмы. Баллады") // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2010. – Вып. 14. – С. 184-199. – ISBN 978-966-171-280-4


  В статье рассмотрены важнейшие составляющие поэтического мира лирики Д.Быкова, в частности метафизический текст и метатекст, антиномичность как существенная черта идиостиля, отражение чеховской и пастернаковской импрессионистической поэтики в ...
1235321
  Кожуховская Ю.В. Своеобразие поэтического языка Янниса Варвериса в сборнике "Господин Фогг" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 135-142


  Статья посвящена исследованию поэтического языка произведений Янниса Варвериса, которые вошли в сборник "Господин Фогг". В статье рассматриваются лексические группы, представленные в текстах сборника, и антонимические пары, на основе которых ...
1235322
  Бернштейн И.Б. Своеобразие преподавания физики в вечерней школе с преобладанием учащихся металлургов. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Бернштейн И.Б.; МВ и ССО Узбекской ССР. – Ташкент, 1972. – 20л.
1235323
  Трепова Л.С. Своеобразие процесса отражения действительности в исторической науке. : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Трепова Л.С.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1970. – 24л.
1235324
  Кругляк М.Т. Своеобразие реализма в творчестве Джозефа Конрада 1895-1900 гг. : Автореф... канд. филолог.наук: / Кругляк М.Т.; Москов. обл. пед. ин-тут. – М., 1967. – 20л.
1235325
  Эсалнек А.Я. Своеобразие романа как жанра / А.Я. Эсалнек. – М, 1978. – 79с.
1235326
  Буслинский В.А. Своеобразие скачка при переходе от социализма к коммунизму : Автореф... канд. филос.наук: / Буслинский В. А.; АОН при ЦК КПСС, Каф. филос. – М., 1964. – 14л.
1235327
  Чумак Е.П. Своеобразие стилистики произведений А. Платонова (урок-интерпретация повести А. Платонова "Котлован" с использованием метода стилистического эксперимента) // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; КНУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – № 4 (46). – С. 22-25
1235328
  Ботнер Валентина Савельевна Своеобразие творческого метода Блока-драматурга : Автореф... канд. филол.наук: / Ботнер Валентина Савельевна; АН УССР. Ин-т литературы. – К., 1978. – 23л.
1235329
  Андреева Ида Ивановна Своеобразие художественного метода А.П.Довженко-писателя : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Андреева Ида Ивановна; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1975. – 32л.
1235330
  Пожилова Л.В. Своеобразие художественного метода и стиля С.А.Найденова : Автореф... канд. филол.наук: / Пожилова Л.В.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1967. – 26с.
1235331
  Певцова Р.Т. Своеобразие художественного метода молодго М.Горького. / Р.Т. Певцова. – М, 1989. – 92 с.
1235332
  Люблинская Н.А. Своеобразие художественного языка романа Э.Елинек "Пианистка" // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2007. – Вип. 31/32. – С. 238-247. – ISBN 966-72-77-79-8
1235333
  Титов В.Г. Своеобразие художественной литературы : (Материалы к лекциям по введению в литературоведение для студентов-заочников) / В.Г. Титов. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1967. – 32 с.
1235334
  Свенцицкая Э.М. Своеобразие художественности малой прозы А.П. Чехова (на материале рассказов "Жалобная книга" и "Скрипка Ротшильда") // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2011. – № 1 (37). – С. 17-23
1235335
  Лукач Д. Своеобразие эстетического: в 4-х т. / Д. Лукач. – М.
Т. 1. – 1985. – 335с.
1235336
  Лукач Д. Своеобразие эстетического: в 4-х т. / Д. Лукач. – М.
Т. 2. – 1986. – 467с.
1235337
  Лукач Д. Своеобразие эстетического: в 4-х т. / Д. Лукач. – М.
Т. 3. – 1986. – 301с.
1235338
  Лукач Д. Своеобразие эстетического: в 4-х т. / Д. Лукач. – М.
Т. 4. – 1987. – 571с.
1235339
  Спасибенко А.П. Своеобразие языка и стиля народнической литературы : [пособие для филол. фак.] / А.П. Спасибенко. – Чебоксары : [б. и.], 1972. – 113 с. – Библиогр.: с. 113
1235340
  Винницкий И.М. Своеобразная защитная реакция организма плотоядных на интерперитониально введённых нематод / И.М. Винницкий. – Москва; Ленинград : Изд-во АН ССР, 1948. – 53-66с. – Отдельный оттиск с журнала Известия АН СССР серия биология
1235341
  Савельев И. Своеобычное в русской фольклористике / И. Савельев. – Отд. отт. – 65-81с.
1235342
  Стонов Д.М. Своею собственной рукой. / Д.М. Стонов. – М., 1925. – 139с.
1235343
  Ільницький М. Своє і позичене: "Лис Микита" Івана Франка і "Райнеке-Лис" Йоганна Вольфганга Гете // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 9 (690). – С. 47-53. – ISSN 0130-5263
1235344
  Андрусяк І. Своє й освоєне : Поезія // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 210/211. – С. 173-191.
1235345
  Симоненко П.І. Своє небо / П.І. Симоненко. – К., 1983. – 231с.
1235346
  Денисенко Володимир Своє серце зверни до навчання : нариси історії Переяславського колегіуму // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 52-68. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
1235347
  Андріяшик О. Своєрідність авторських рецепцій у невідомих сторінках Романа Андріяшика // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 266-273. – ISBN 978-617-7442-48-5
1235348
  Кравченко Л. Своєрідність авторської манери Василя Стуса як митця перекладу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 61-67. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
1235349
  Гайдар В.П. Своєрідність алюзії як стилістичного засобу в поетичному тексті (на прикладі віршів Ш. Хіні) // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 165-168


  Розглядаються поетичні твори ірландського поета Шеймаса Хіні, а саме "Bogland" та "Requiem for the Croppies", у яких робиться спроба виявити шляхи створення алюзії та особливості її функціонування.
1235350
  Дворницька Н.І. Своєрідність використання мовно-стилістичних засобів в епопеї І. Огієнка "Недоспівана пісня" // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 63-67. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  В статті розглядаються основні науково-літературні здобутки Івана Огієнка як науковця, письменника, поета.
1235351
  Гузь О.О. Своєрідність вирішення проблеми батьків і дітей : урок за оповіданням Джеймса Олдріджа "Останній дюйм". 7 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 3. – С. 34-36
1235352
  Калинчук Р. Своєрідність висвітлення образу Б. Хмельницького в літописі Самовидця та у творах Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – C. 233-239


  У статті розглядається становлення ідеї національної державності апелюючи до образу Богдана Хмельницького як державотворця європейського масштабу. В статье рассматривается становление идеи национальной государственности апеллируя к образу Богдана ...
1235353
  Чікало О. Своєрідність відображення національно-визвольної боротьби українського народу в піснях-хроніках періоду ОУН і УПА
1235354
  Мірошніченко Л.В. Своєрідність відтворення реалій у романі "Блудниця вавилонська" Галини Тарасюк // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 27-34. – ISSN 2313-1802
1235355
  Янкович О. Своєрідність внутрішнього світу героїнь творів сучасної жіночої прози : на прикладі творчості Т. Толстої, Л. Петрушевської, Л. Уліцької та О. Забужко / О. Янкович, І. Ханчук // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 12 (426),грудень. – С. 11-18
1235356
  Бровко О. Своєрідність вставних новел у російських повістях Тараса Шевченка // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 56-59. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
1235357
  Старовойт І.М. Своєрідність гендерних уявлень у протестантських течіях // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 95-96
1235358
  Никорак О. Своєрідність декору запасок Західного Поділля: типи, осередки // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 1070-1086. – ISSN 1028-5091
1235359
  Хряпінський П.В. Своєрідність диспозитивного методу регулювання суспільних відносин при спеціальному звільненні від кримінальної відповідальності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 156-161. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1235360
  Щедров І.Є. Своєрідність економічної терміносистеми сучасної української мови // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 172-174. – ISBN 978-966-96911-8-7
1235361
  Лисенко О. Своєрідність експлікації образів-символів у сонетах Уляни Кравченко // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 118-122. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
1235362
  Набок М. Своєрідність епічного героя українських народних дум у порівнянні з епосом інших народів світу // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 1 : Літературні паралелі. – С. 35-38
1235363
  Бондаревська Ірина Андріївна Своєрідність естетичного в українській культурі 17-18 століть : Дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.08 / Бондаревська І.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 432л. – Бібліогр.: л.387-432
1235364
  Бондаревська Ірина Андріївна Своєрідність естетичного в українській культурі 17 - 18 століть : Автореф. дис. ... д-ра філософ. наук: 09.00.08 / Бондаревська І.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 31с. – Бібліогр.: 33 назви
1235365
  Зарва В. Своєрідність естетичного ідеалу раннього І.Франка і М. Чернишевського // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 327-334. – ISBN 978-966-2763-27-0
1235366
  Гаєвська Н. Своєрідність жіночого світу у віршах Олеся Гончара і Андрія Малишка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 34-46. – ISSN 2520-6346


  Ідеться про змалювання жіночого образу у віршах Олеся Гончара та Андрія Малишка періоду Другої світової війни. The article deals with the depiction of a female image in verses by Oles Gonchar and Andriy Malyshko during the Second World War. В статье ...
1235367
  Борзенко О.І. Своєрідність засвоєння народного слова на початковому етапі нової української літератури // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 232-235. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
1235368
  Василенко І.М. Своєрідність зображення суперечливості духовного світу митця у драматургії В. Винниченка та у прозі Е. Золя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті досліджуються моральні, етичні та філософські проблеми у європейській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століть на матеріалі драмі В. Винниченка "Чорна Пантера і Білий Медвідь" та роману Е. Золя "Творчість". In the article, the relevant ...
1235369
  Романюк С. Своєрідність ідіолекту Юрія Шевельова // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 9 (666). – С. 43-47. – ISSN 0130-5263


  У статті йдеться про особливості лексичного рівня ідіолекту Юрія Шевельова на матеріалі неформального письмового дискурсу автора, зокрема його листування та спогадів
1235370
  Білик Н.Л. Своєрідність інтермедіальної практики роману М. Продановича "Сад у Венеції" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 161-169. – ISSN 2075-437X


  На матеріалі роману сучасного сербського прозаїка Мілети Продановича "Сад у Венеції" у статті висвітлюється притаманний сербській постмодерністській літературі досвід інтермедіального моделювання семантики твору. Йдеться про функціональність і практику ...
1235371
  Мірошніченко Л. Своєрідність інтерпретації алюзійного образу в романі "зв"язку часів" "Між пеклом і раєм" Галини Тарасюк // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2013. – Вип. 20. – С. 89-95. – ISSN 2308-1902
1235372
  Загороднюк В. Своєрідність інтерпретації народної думи "Маруся Богуславка" в однойменному романі Івана Багряного // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літературно-науковий збірник. – Київ - Херсон, 2006. – Вип. 2. – С. 35-40. – ISBN 966-8547-61-6
1235373
  Бедзір Н.П. Своєрідність інтертекстуальності в поезії П. Мідянки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 24-29. – ISBN 966-8188-10-1
1235374
  Кремінь Т. Своєрідність історіософських візій Ірини Вільде // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 266-273. – ISSN 0130-528Х


  Запропоновано варіант історіософського осмислення ранньої творчості Ірини Вільде, яка найбільше тяжіє до глибокого проникнення у сутність внутрішніх процесів утвердження естетичної ідентичності
1235375
  Скорцпська Г.В. Своєрідність картини світу в матеріалах газети "Корр"єре делла сера" (2009) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 40-44


  У статті проаналізовано матеріали італійської газети "Корр"єре делла сера" (Corriere della sera), яка справедливо вважається авторитетним і впливовим виданням в Італії та добре відома за межами країни. The materials of the Italian newspaper "Corriere ...
1235376
  Мітроусова Т.В. Своєрідність колоронімів в оповіданні Дж. Джойса "Мертві" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 128-129
1235377
  Іващук О.А. Своєрідність конфлікту в романі Е. Золя "Жерміналь" та І. Франка "Перехресні стежки" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 86-90. – (Філологічні науки ; № 1)
1235378
  Ласкаревська Т. Своєрідність концепційного підходу Віктора Петрова до питання походження українського народу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 157-160
1235379
  Канівець С.В. Своєрідність ландшафтів лесових островів у Чернігівському Поліссі // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 37-41. – Бібліогр.: с. 41. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1235380
  Гаєвська Н.М. Своєрідність малої прози Наталії Кобринської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 137-142


  У статті йдеться про особливості малої прози Н. Кобринської. В статье речь идет об особенностях поэзии в прозе Н. Кобринской. This article deals with the particularities of Natalia Kobrynska"s short stories.
1235381
  Сапунова М.Ю. Своєрідність мечетей різних ісламських архітектурних шкіл (на прикладі порівняння мечетей Криму та Ірану) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 133-136. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
1235382
  Мочернюк Н. Своєрідність міжмистецького діалогу 20-30-років XX століття (література та образотворче мистецтво) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 241-248. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1235383
  Білик Н.Л. Своєрідність міжтекстової поетики роману М. Продановича "Сад у Венеції" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 221-229. – ISSN 2075-437X


  На матеріалі роману сучасного сербського прозаїка Мілети Продановича "Сад у Венеції" у статті висвітлюється специфіка симбіотичних варіантів моделювання міжтекстових зв"язків і їх семантики у практиці сербської постмодерної прози. На материале романа ...
1235384
  Гнатюк Л.П. Своєрідність мовної картини світу в "Саду божественных песней" Г. Сковороди // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 70-73. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Присвячена специфіці мовної картини світу "Саду божественных песней" Григорія Сковороди. Розглядаються мовні засоби, що передають своєрідність барокового сприйняття світу українським філософом.
1235385
  Мацевко-Бекерська Своєрідність наративної історії в українській малій прозі кінця ХІХ - початку ХХ століть
1235386
  Сафарян С. Своєрідність німецького бароко // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 3 (79). – С. 6-9
1235387
  Мартинець А. Своєрідність образу пропащої жінки в російській літературі XIX ст. (на прикладі творів Ф. Достоєвського та Л. Толстого) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 88-94. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1235388
  Марусенко В. Своєрідність орнаментики іконостасу доби українського бароко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – C. 81-83
1235389
  Перетятько М. Своєрідність осмислення біблійних текстів у поезії Л. Талалая // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 267-277. – ISSN 1728-9572
1235390
  Будівська Л. Своєрідність повісті Гната Хоткевича "Камінна душа" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 67-70. – ISBN 966-8110-14-5
1235391
  Приходько І.Ф. Своєрідність поетики маолї прози І. Франка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 34/36 (470/472), грудень. – С. 72-80
1235392
  Жигун С. Своєрідність поетики неореалізму (на прикладі прозаїків "Ланки") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 149-153


  Розглянуто особливості неореалізму 1920-х років. Доведено, що український неореалізм стилістично відрізняється від російського, зазнавши впливу не символізму, а імпресіонізму. Домінантами поетики названо осібність героя у художньому світі, зовнішній ...
1235393
  Єсюк Л.В. Своєрідність поетики Павла Филиповича // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 13/14, липень. – С. 14-16
1235394
  Ковалевська М. Своєрідність поетики прози Марка Вовчка та Олеся Гончара (соціально-психологічний аспект) / М. Ковалевська, Л. Стрюк // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 107-112
1235395
  Стрюк Л.Б. Своєрідність поетики роману М. Стельмаха "Дума про тебе" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 131-150


  У статті досліджено провідні риси поетики роману М. Стельмаха "Дума про тебе". Зроблено спробу розглянути майстерність прозаїка на всіх рівнях ієрархічної системи художності, від звукового до образно-смислового. Виокремлено понад сімдесят художніх ...
1235396
  Ільїна Т.А. Своєрідність поетичної творчості Георга Тракля - австрійського поета епохи раннього експресіонізму / Т.А. Ільїна, Устименко, ВВ // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 124-133. – ISSN 2305-3852


  У статті розглядається вплив на формування світогляду поета трагічного життєвого і творчого шляху, своєрідність та неповторність поетики кольору, унікальність світобачення і світовідчуття поета, лейтмотивні теми траклівської лірики, новаторство Георга ...
1235397
  Паримський І.С. Своєрідність предмета національної журналістики:відображення історичної спадкоємності та сучасних суспільних відносин // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 70-73


  У статті акцентується на проблемах і практиках сучасної національної журналістики. Йдеться про культуру журналіста, ступінь істинності пізнання соціальних процесів. The article emphasises the problems and practices of the modern national journalism. ...
1235398
  Колкутіна В. Своєрідність ранніх шевенкознавчих студій Дмитра Донцова // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 84-91. – ISBN 978-966-2248-94-4
1235399
  Мармазова Л. Своєрідність ремарки в постмодерністській інтелектуальній драмі Т. Стоппарда // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 196-202. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1235400
  Тараненко А.В. Своєрідність речової деталі в системі характеротворення (на матеріалі прози В. Підмогильного та В. Близнеця) // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 66-77. – ISBN 978-966-551-315-5
1235401
  Волинський П.К. Своєрідність розвитку літературних напрямів в українській літературі 19 ст. / П.К. Волинський. – Київ, 1958. – 30 с.
1235402
  Волинський П.К. Своєрідність розвитку літературних напрямів в українській літературі XIX ст. / П.К. Волинський. – Київ, 1958. – 30 с.
1235403
  Калениченко Н.Л. Своєрідність розвитку напрямів і течій в літературі українській та зарубіжній / Н.Л. Калениченко. – Київ : Наукова думка, 1983. – [14] с.
1235404
  Блохіна В. Своєрідність розвитку професійної групи як результат взаємодії лідера та практичного психолога // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 155-159. – ISSN 2308-4634


  У статті досліджено проблему розвитку професійної групи; актуалізовано увагу до чинників, які б могли посприяти розвитку професійної групи; визначено роль лідера групи та функцію психолога у процесі розвитку колективу; схарактеризовано професійну групу ...
1235405
  Абрамчук Т.В. Своєрідність розкриття внутрішнього світу героїв у драмі І. Карпенка-Карого "Безталанна" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С.3-5
1235406
  Клейменова Т.В. Своєрідність розкриття теми трагічного кохання в оповіданнях Марії Колцуняк // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 259-266. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
1235407
  Дмитриченко В.В. Своєрідність розробки проблеми праці С.А. Подолинським // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 20. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1235408
  Сидоренко Л.І. Своєрідність синтетичної форми драми "Шевченко під судом" // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний вимір філологічних наук" : 21-22 лип. 2017 р. / "Сучасний вимір філологічних наук", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 73-77


  "Твір Станіслава Росовецького " Шевченко під судом" високо оцінили критики та читачі. Письменник став лауреатом Конкурсу "Коронація слова" у 2006-2007 році саме за цю драму. Твір органічно увійшов у сучасну художню Шевченкіану, демонструючи нові ...
1235409
  Татаренко А. Своєрідність становлення літературно-критичного коду в прозі сербського постмодернізму // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 209-219. – ISBN 978-966-02-6024-5
1235410
  Кеба О. Своєрідність стилю Андрія Платонова у світлі художньо-філософського досвіду ХХ ст. // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 88-99
1235411
  Коломієць В.В. Своєрідність стилю і проблематика малої прози В. Винниченка / В.В. Коломієць, О.В. Іванова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  Розглядається мала проза В.Винниченка, його ранні оповідання, їх проблематика та особливості стилю. Визначається роль і місце Винниченка в літературному процесі початку ХХ століття. A small prose of V.Vynnychenko, his early stories, their problems and ...
1235412
  Трефяк Н. Своєрідність сюжетно-композиційного рівня внутрішноьї організації повістей Миколи Вінграновського // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 125-132. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
1235413
  Гусєва О. Своєрідність сюжетно-композиційної структури антивоєнних романів Барбюса і Гончара // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 58-68
1235414
  Ігнатова О.І. Своєрідність та взаємозв"язок стильових рис та мовних ознак у текстах офіційно-ділового стилю у сучасній французькій мові / О.І. Ігнатова, І.Г. Лісова


  Основні вимоги до змісту офіційно-ділових документів, такі як стандартизованість, об"активність, точність, знаходять своє відображення в специфічному відборі мовних засобів, в ускладненій структурі висловлювання та у вживанні певних дієслівних часів як ...
1235415
  Таранік К.В. Своєрідність та новаторство творчої манери Джейн Остен // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 162-166
1235416
  Захаренко О.М. Своєрідність та функції етнокультурних реалій у художньому світі роману Т. Манна "Йосиф та його брати" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 84-88
1235417
  Семенюк О.О. Своєрідність творчості Артюра Рембо : (Урок засвоєння нових знань. 10 клас) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 59-62.
1235418
  Семенюк О.О. Своєрідність творчості Артюра Рембо : урок засвоєння нових знань. 10 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 59-63. – Бібліогр. в кінці ст.
1235419
  Ледняк Ю. Своєрідність темпоральної організації оповідання М.Л. Кашніц "Одного разу опівдні, в середині червня" / Ю. Ледняк, Г. Ледняк // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 169-176. – ISSN 2411-6548
1235420
  Кихилова В. Своєрідність трансляції теми школи в сучасній прозі для підлітків: (на прикладі роману В. Бердта "Мій друг Юрко Циркуль та інші") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 76-84
1235421
  Віват Г. Своєрідність трансформації біблійного сюжетно-образного матеріалу в поезії Василя Стуса // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 84-87. – ISBN 966-8110-14-5
1235422
  Анісімова Н.П. Своєрідність українського поетичного модерну 80-х років XX ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 8-12. – ISBN 966-7825-78-7
1235423
  Олійник Н.П. Своєрідність української повісті з "локальним" типом сюжету // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 194-201
1235424
  Гонюк О.В. Своєрідність форм хронотопу в романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшего" / О.В. Гонюк, Ю.О. Лаптєєва // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 281-288. – ISBN 978-966-551-315-5
1235425
  Євтушенко С.О. Своєрідність функціонування інтимної лірики у творчості Б. Грінченка // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 160-167. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)


  Мета даної статті - дослідити місце та значення інтимної лірики в поезії Б. Грінченка, а також визначити провідні тематичні мотиви любовної лірики автора, які дають підстави говорити про її своєрідність та органічний зв"язок із вітч. та слов"янською ...
1235426
  Олійник Н.П. Своєрідність характеротворення в українській повісті 70-х років ХХ століття // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 111-116. – ISBN 978-966-551-315-5


  Розглянуто повісті В. Кави, Ю. Мушкетика, Р. Федоріва з метою з"ясування своєрідності творення в них характерів героїв.
1235427
  Олійник Н.П. Своєрідність хронотопічної організації повісті "Бригантина" Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 152-158. – ISBN 978-966-551-315-5


  У статті розглядається повість О. Гончара "Бригантина" в аспекті з"ясування особливостей її хронотопічної організації на різних рівнях художнього тексту.
1235428
  Романчук І. Своєрідність хронотопу в мініромані Моніки Компанікової "Білі місця" // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 209-215. – ISSN 0203-9494


  "Розкриваються принципи організації художнього простору, який у мініромані “Білі місця” словацької письменниці Моніки Компанікової позначений рисами неестетичного й антропоморфного зображення, здатного набувати людських рис при відтворенні внутрішнього ...
1235429
  Огульчанська О.А. Своєрідність хронотопу у романах Г. Пагутяк "Слуга з Добромиля" і В. Орлова "Альтист Данилов" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 116-124. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  У статті досліджується своєрідність хронотопу, що є важливим сюжетотвірним і характеротвірним чинником. Наголошується на поліфункціональності часопросторових координат. До спільних ознак "химерної прози" і творів, написаних у руслі "магічного ...
1235430
  Завгородня О.В. Своєрідність художньо обдарованої особистості та гендерні аспекти її самоздійснення // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 1 (154). – С. 9-13
1235431
  Полякова С.В. Своєрідність художнього вираження пошуків власного "я" в межах опозиції "місто-село" в романі В. Підмогильного "Місто" та повісті В. Шевчука "Місцева зозулька" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 47-59. – ISBN 978-966-551-315-5
1235432
  Коломієць Н.Є. Своєрідність художнього вираження соціально-психологічних аспектів особистості в поезії та малій прозі Б.Д. Грінченка // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 84-90. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
1235433
  Коломієць Н. Своєрідність художнього виявлення соціально-психологічних аспектів особистості в кіноповісті О.Довженка "Україна в огні" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 146-152.
1235434
  Тараненко А. Своєрідність художнього зображення характеру особистості в оповіданні Володимира Винниченка "Зіна" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 247-249. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1235435
  Семелюк Р.М. Своєрідність художнього методу Г. Джеймса в повісті "Дейзі Міллер" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 15-16
1235436
  Горанська Т. Своєрідність художнього портрету в прозі І. Франка 1890-х років // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 60-69. – ISSN 2312-6809
1235437
  Бондаренко О.О. Своєрідність художнього профетизму російської літератури: модуси зла на шляху від "твору до тексту" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 8-12. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (120)). – ISSN 1728-3817


  В роботі представлений філософсько-естетичний аналіз модусів зла в процесі вивчення своєрідності художнього профетизму російської літератури. Доводиться, що російські письменники XIX ст. створили художні світи, де образи добра і зла осягаються як форми ...
1235438
  Вррова Т.П. Своєрідність художнього світу у казці "Горбоконик" П.П. Єршова // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 17-23. – ISBN 978-966-551-315-5
1235439
  Олійник Н.П. Своєрідність художнього створення образу світла в романі О. Гончара "Циклон" // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 246-252


  У статті досліджуються особливості символіки в романі О. Гончара "Циклон" як одна з визначальних ознак індивід. стилю письменника. Увага зосереджена на питанні про своєрідність створення образу світла на різних рівнях художнього тексту. В статье ...
1235440
  Данильчук О.М. Своєрідність художньої "конденсації ідеї успіху" у творчості Артура Хейлі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 9 : Шедеври американської прози. – С. 25-29
1235441
  Черкас О. Своєрідність художньої деталі в повісті П. Загребельного "Гола душа" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (682), жовтень. – С. 54-61. – ISSN 0236-1477
1235442
  Воронова З. Своєрідність художньої інтерпретації теми кохання в оповіданнях Мері Шеллі "Наречена сучасної Італії" (1824) та "Фальшива Рима" (1829) // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 82-91. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 966-7773-70-1
1235443
  Бокшань Г.І. Своєрідність художньої реалізації архетипних рис первозданної жінки в повісті Галини Пагутяк "Захід сонця в Урожі" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 29-33. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1235444
  Ільницький М. Своєрідність Шевченкового вірша: особливості інтерпретацій
1235445
  Шевченко Т.Г. Своєчасна і системна інтеграція науки і бізнесу - гарантія швидкого відновлення після будь яких потрясінь / Т.Г. Шевченко, О.С. Одинець // Інтеграція освіти, науки і бізнесу : монографія / Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017. – Т. 5 : / [Мєжеєвскі Д., Пайонк К., Квілінський О. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Череп А.В. – С. 58-65. – ISBN 978-966-599-550-0
1235446
  Труш І. Своєчасна праця з проблематики розвитку місцевої власності та її господарського використання : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 146-147. – ISSN 0132-1331
1235447
  Амоша О. Своєчасне і необхідне видання : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 6. – С. 90-92. – Бібліогр, 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1235448
  Місяць О.О. Своєчасний та дієвий державний фінансовий контроль - запорука стабільного розвитку країни // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 310-316


  Стаття присвячена значенню та важливості державного фінансового контролю як обов"язкової умови стабільного функціонування фінансово-кредитної системи країни, високій ефективності державних видатків. Статья посвящена значению и важности ...
1235449
  Гуйван П. Своєчасний та неупереджений розгляд справи як невід"ємні елементи справедливого судочинства: європейський досвід і українська практика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Проведено дослідження практичних питань справедливого судочинства в контексті адаптації напрацювань Європейського суду з прав людини до української національної судової системи. Проаналізовано зміст понять "неупереджений", "безсторонній" суд, вивчено ...
1235450
  Тацій В.Я. Своєю дорогою по Землі до своєї планети у Космосі: пам"яті Героя України В.В. Сташиса // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 400-407. – ISBN 978-966-458-725-6
1235451
  Зборовський А. Своєю смертю бійці УПА подолали смерть нації // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 30 квітня - 6 травня (№ 18). – С. 6
1235452
  Пустынцев Н.П. Свозь свинцовую вьюгу / Н.П. Пустынцев. – Москва, 1963. – 112 с.
1235453
  Чигринов И.Г. Свои и чужие : роман / Иван Чигринов ; пер. с белорус. И.Сергеевой. – Москва : Советский писатель, 1985. – 303 с.
1235454
  Чигринов И.Г. Свои и чужие : роман / Иван Чигринов ; пер. с белорус. И.Сергеевой. – Москва : Художественная литература, 1987. – 111 с.
1235455
  Усова Н.Т. Свои и чужие / Н.Т. Усова. – Тула, 1989. – 126с.
1235456
  Береговой А.Г. Свои и чужие / А.Г. Береговой. – Ростов н/Д, 1990. – 251с.
1235457
  Ширяев В.А. Свои и чужие. / В.А. Ширяев. – М., 1972. – 79с.
1235458
  Островский А.Н. Свои люди - сочтемся. / А.Н. Островский. – Кострома, 1948. – 67с.
1235459
  Островский А.Н. Свои люди - сочтемся. / А.Н. Островский. – Москва, 1948. – 237с.
1235460
  Островский А.Н. Свои люди - сочтемся. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1949. – 108с.
1235461
  Островский А.Н. Свои люди - сочтемся. / А.Н. Островский. – Москва, 1964. – 99с.
1235462
  Островский А.Н. Свои люди - сочтемся. / А.Н. Островский. – Москва, 1965. – 96с.
1235463
  Островский А.Н. Свои люди - сочтемся. Комедия / А.Н. Островский. – Москва, 1934. – 46с.
1235464
  Островский А.Н. Свои люди - сочтемся. Комедия / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1937. – 100с.
1235465
  Омельченко В.М. Свои люди / В.М. Омельченко. – Киев, 1959. – 460с.
1235466
  Болтышев В.А. Свои люди / В.А. Болтышев. – Москва, 1984. – 160с.
1235467
  Скопина К.П. Свои люди : Записки комсомольского спецкора. / К.П. Скопина. – М., 1975. – 335с.
1235468
  Борисов Л.И. Свои по сердцу / Л.И. Борисов. – Л., 1963. – 240с.
1235469
  Борисов Л.И. Свои по сердцу / Л.И. Борисов. – Л., 1966. – 463с.
1235470
  Филев А.А. Свои, талицкие / А.А. Филев. – М, 1957. – 430с.
1235471
  Филев А.А. Свои, талицкие / А.А. Филев. – М, 1962. – 440с.
1235472
   Своим замлякам хлиборобам дарую дви казочкы [Своїм землякам хліборобам дарую дві казочки] : З двума каpтынкамы / А...... К........... – Харкив : Дpук. А.И. Hемовецкаго, 1876. – 22 с., 2 с. мал. : мал. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1235473
  Петровский Г.И. Своим избирателям / Г.И. Петровский. – Киев, 1938. – 40с.
1235474
  Сопрунов Ф.Ф. Своим путем. / Ф.Ф. Сопрунов. – М., 1985. – 239с.
1235475
  Померанцев В.М. Своим судом / В.М. Померанцев. – Иркутск, 1986. – 315с.
1235476
  Шушарин А.Н. Своим судом. / А.Н. Шушарин. – М, 1977. – 237с.
1235477
  Кузнецов А. Своим трудом / А. Кузнецов. – Уфа, 1963. – 28с.
1235478
   Своим ходом и на корабле : Всадники. Своим ходом и на корабле. Карта // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 90-91 : Карта. – ISSN 1029-5828
1235479
  Прокопьева З.Е. Своим чередом / Зоя Прокопьева. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство
Кн. 1. – 1986. – 413, [2] с.
1235480
  Ходов К. Своим чередом : стихи / Камал Ходов; пер. с осет. В.Еременко. – Москва : Советский писатель, 1988. – 158 с.
1235481
  Прокопьева З.Е. Своим чередом. / З.Е. Прокопьева. – Челябинск, 1989. – 511с.
1235482
  Шкапа И.С. Своими глазами / И.С. Шкапа. – М, 1958. – 272с.
1235483
  Шкапа И.С. Своими глазами / И.С. Шкапа. – М, 1958. – 272с.
1235484
  Куликов Н.А. Своими глазами / Н.А. Куликов. – Ташкент, 1961. – 70с.
1235485
  Гайкович Б.А. Своими глазами / Б.А. Гайкович. – Нальчик, 1977. – 72с.
1235486
  Овчинников В.В. Своими глазами / В.В. Овчинников. – Москва, 1989. – 382с.
1235487
  Овчинников В.В. Своими глазами / В.В. Овчинников. – М., 1990. – 382с.
1235488
  Панферов Ф.И. Своими глазами. / Ф.И. Панферов. – Москва, 1942. – 63с.
1235489
  Панферов Ф.И. Своими глазами. / Ф.И. Панферов. – Москва, 1943. – 70с.
1235490
  Панферов Ф.И. Своими глазами. / Ф.И. Панферов. – Москва, 1945. – 55с.
1235491
  Чистовский О.Г. Своими глазами. / О.Г. Чистовский. – Л., 1967. – 199с.
1235492
  Ржанов В.Т. Своими глазами. / В.Т. Ржанов. – Чебоксары, 1970. – 422с.
1235493
  Панферов Ф.И. Своими глазами. Люди Урала. / Ф.И. Панферов. – Киров, 1946. – 80с.
1235494
  Лиходеев Л.И. Своими глазами. Стихи. / Л.И. Лиходеев. – М., 1955. – 108с.
1235495
  Пономарев В.Г. Своими глазами: из амер. впечатлений / В.Г. Пономарев. – Минск, 1989. – 155с.
1235496
   Своими глазами: рассказы советских моряков.. – Одесса, 1952. – 139с.
1235497
  Данилов Н.С. Своими путями / Н.С. Данилов. – Ашхабад, 1965. – 208с.
1235498
  Фернандес Р.Р. Своими руками / Р.Р. Фернандес. – М., 1967. – 111с.
1235499
  Каминский М.Н. Своими руками / М.Н. Каминский. – М. : Молодая гвардия, 1977. – 384 с.
1235500
  Сабекиа Н.И. Своими руками / Н.И. Сабекиа. – Сухуми, 1979. – 31с.
1235501
  Иванов Б.С. Своими руками / Б.С. Иванов. – М., 1984. – 143с.
1235502
  Жендаренко В.Ф. Своими руками / В.Ф. Жендаренко. – Омск, 1991. – 238с.
1235503
  Стаднюк И.Ф. Своими руками. / И.Ф. Стаднюк. – М., 1959. – 49с.
1235504
   Своими руками. Домашние работы пионера и школьника.. – М.-Л., 1943. – 88с.
1235505
  Неверов А.С. Своими силами / А.С. Неверов. – Москва-Ленинград, 1930. – 237с.
1235506
  Благов Ю.Н. Своими словами / Ю.Н. Благов. – М., 1954. – 48с.
1235507
  Гордейчев В.Г. Своими словами / В.Г. Гордейчев. – М, 1964. – 136с.
1235508
  Флинн Э.Г. Своими словами. Жизнь бунтарки / Э.Г. Флинн. – М, 1962. – 382с.
1235509
  Кузькин А.П. Своими средствами / А.П. Кузькин. – Саратов, 1989. – 101с.
1235510
  Чигринов І.Г. Свої і чужинці : роман / Иван Чигринов ;. – Київ, 1988. – 364 с.
1235511
  Островський О.М. Свої люди - поквитаємось. / О.М. Островський. – К., 1951. – 100с.
1235512
  Леонтович О. Свої люди в Голлівуді // Кіно -Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2002. – № 6. – С. 15-17. – ISSN 1562-3238
1235513
  Толочко О. Свої своя познаша // Критика. – Київ, 1998. – Листопад, (число 11). – С. 30-31


  Відповідь історика Олексія Толочка на репліки Оександра Галенка та Наталії Яковенко.
1235514
  Савчук О.А. Свої серед своїх : депортації українців з Холмщини й Підляшшя в 1944-1947 рр. / Олег Савчук. – Луцьк : СПД Гадяк Ж.В., 2012. – 237, [3] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 189-236. – ISBN 978-966-2379-46-4
1235515
  Бачинська К. Свої серед чужих. У 2017 році найбільше посвідок на проживання в Європейскому Союзі отримали українці та сирійці // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 2-3 листопада (№ 119). – С. 13


  "Декого статистика ООН змушує хапатися за голову, а когось за валізи. За прогнозами Організації об’єднаних націй, до 2050 року українців в Україні залишиться близько 30 мільйонів. Причиною цього стане, в тому числі, і масова еміграція в інші країни. А ...
1235516
  Суржик Л. Своїм - усе, чужим - закон? / Л. Суржик, П. Усатенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 січня - 1 лютого (№ 3). – С. 1, 12


  "Роботу МОН з підготовки наукових кадрів профільний комітет ВРУ визнав недостатньою. І заплющив очі на порушення під час обрання членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Стан справ у царині підготовки здобувачів вищої освіти ...
1235517
  Яремчук Андрій Своїм життям піднятися до себе : лист Миколі Мащенку // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 1. – ISSN 0868-9644
1235518
  Мартиненко В. Своїм пензлем він зафарбовував наші біди / розмовляла Тетяна Нетудихата // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 жовтня (№ 42). – С. 15


  Пам"яті українського художника Михайла Романишина.
1235519
  Зятьєв С. Своїм подвигом вони змінили Україну // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 15 лютого (№ 7). – С. 13


  Учасники Революції Гідності поклали життя за вільне європейське майбутнє Батьківщини.
1235520
   Своїми очима. Розповіді очевидців.. – Львів, 1977. – 48с.
1235521
  Константинов А. Свой - чужой. Внедрение : Роман в трех частях / А. Константинов при участии Е. Вышенкова. – Санкт-Петербург : Дом " Нева". – ISBN 5-7654-4141-6
Ч.2. – 2005. – 320с.
1235522
  Топорков Л.В. Свой берег / Л.В. Топорков. – М, 1976. – 204с.
1235523
  Сенин В.Т. Свой вариант жизни / В.Т. Сенин. – М., 1986. – 95с.
1235524
  Рудницкий М. Свой голос : имена // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 11. – С. 76-85. – ISSN 0130-6405


  Марк Наумович Бернес (настоящая фамилия - Нейман; 1911-1969) - советский актёр кино и исполнитель песен. Нар. артист РСФСР (1965). Лауреат Сталинской премии первой степени (1951). Один из наиболее любимых артистов советской эстрады, выдающийся русский ...
1235525
   Свой голос: рассказы писателей народов ССР.. – М., 1989. – 253с.
1235526
   Свой дом: рассказы афр. писателей. – Москва, 1977. – 240 с.
1235527
  Петрушевская Л.С. Свой круг: рассказы / Л.С. Петрушевская. – М., 1990. – 45с.
1235528
  Иванов Б.В. Свой метр и ритм / Б.В. Иванов. – Москва, 1974. – 160с.
1235529
  Хинт А. Свой остров : романы, повесть / Ааду Хинт. – Москва : Советский писатель, 1983. – 479 с.
1235530
  Хинт А. Свой остров : романы, рассказы, эссе ; пер. с эстонского / Ааду Хинт. – Москва : Советский писатель, 1987. – 592 с.
1235531
  Зорин А. Свой подвиг свершив...: о судьбе произведений Г.Р. Державина, К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского / А. Зорин, А. Немзер, Н. Зубков. – Москва : Книга, 1987. – 383 с.
1235532
  Алиева Ф.Г. Свой почерк : стихи и поэмы : для сред. и ст. шк. возраста : пер. с авар. / Фазу Алиева ; худож. А. Зайцев. – Москва : Детская литература, 1988. – 158, [1] с. : ил.
1235533
  Вакуловская Л.А. Свой след на земле / Л.А. Вакуловская, В.Г. Долгий. – Калининград, 1961. – 78с.
1235534
  Володарский Я Э. Свой среди чужих, чужой среди своих / Я Э. Володарский, Н.С. Михалков. – Москва, 1979. – 118с.
1235535
  Амет В.И. Свой среди чужих, чужой среди своих / В.И. Амет. – Ярославль : Диа-Пресс, 2001. – 304 с. – ISBN 5-7886-0053-7
1235536
  Львова Валентина Свой угол в Париже // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 4 (2871), апрель. – С. 48-56 : фото
1235537
  Кондратенко Юлия Свой химический заводик / Кондратенко Юлия, Дорохин Андрей // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 10 (2901). – С. 92-97 : фото
1235538
  Артищев В.В. Свой хлеб / В.В. Артищев. – Свердловск, 1959. – 184с.
1235539
  Еременко В.Н. Свой хлеб / В.Н. Еременко. – Москва, 1973. – 176с.
1235540
  Еременко В.Н. Свой хлеб / В.Н. Еременко. – М., 1977. – 351с.
1235541
  Павлихин Е.А. Свой хлеб. Повесть / Е.А. Павлихин. – Фрунзе, 1960. – 122с.
1235542
  Коваленко Р.М. Свой человек Зойка / Р.М. Коваленко. – М, 1974. – 223с.
1235543
  Габрилович Е.И. Свой, но невовсе / Е.И. Габрилович. – Москва, 1991. – 88с.
1235544
  Путинцев А.Г. Свой. / А.Г. Путинцев. – Днепропетровск, 1965. – 395с.
1235545
   Свойства (4-метилтиазолил-2)цианоксимат-аниона как лиганда / К.В. Домасевич, В.В. Скопенко, А.А. Мохир, Э.Б. Русанов // Коорд. химия, 1997. – №3
1235546
  Косенко В.Е. Свойства n-p переходов в Германии полученных путем диффузии примесей из паоровой фазы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Косенко В. Е.; АН УССР, Ин-т физ. – К., 1957. – 15л.
1235547
  Фаддеев Л.Д. Свойства S-матрицы для рассеяния на локальном потенциале. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фаддеев Л.Д.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 8л.
1235548
  Петров Г.А. Свойства y-излучения при делении U233, U235 и Pu239 медленными нейтронами : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Петров Г.А.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1965. – 14л.
1235549
  Роганов Ю.В. Свойства акустических осей в триклинных средах / Ю.В. Роганов, А. Стовас, В.Ю. Роганов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 3. – С. 3-17 : рис. – Библиогр.: с. 15. – ISSN 0203-3100
1235550
  Федорова Н.М. Свойства алгебраических кривых и поверхностей в связи с обобщением теоремы Карно и теоремы, ей взаимной. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Федорова Н.М.; Ростов. гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ростов н/Д, 1955. – 6л.
1235551
  Резникова М.Б. Свойства аминоацил-РНК-синтетаз, присутствующих во фракции рН5-ферментов Е. coli B. : Автореф... кандидата биол.наук: / Резникова М.Б.; АМН СССР. Ин-т биол. и мед. химии. – М., 1965. – 25л.
1235552
  Химич Иван Васильевич Свойства амплитуд рассеяния в квантовой теории поля полиноминального и неполиноминального роста : Автореф... канд. физ.-матем.наук: 01.04.02 / Химич Иван Васильевич; Ин-т физики АН БССР. – Минск, 1983. – 35л.
1235553
  Мухин А.Б. Свойства асимптотической равномерной распределенности и локальные предельные теоремы для плотностей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 005 / Мухин А.Б.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1235554
  Филиппов Г.Ф. Свойства атомных ядер и взимодействие между нуклонами / Г.Ф. Филиппов. – Киев, 1968. – 12 с.
1235555
  Пекер Л.К. Свойства атомных ядер при небольших энергиях возбуждения. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Пекер Л.К.; АН СССР.Ленингр.физ-техн.ин-т. – Л, 1956. – 16л.
1235556
  Дмитриева И.К. Свойства атомов и ионов в свете статистической теории / И.К. Дмитриева, Г.И. Плиндов; АН Белоруссии, Институт тепло- и массообмена. – Минск : Навука и тэхника, 1991. – 222с. – ISBN 5-343-00829
1235557
  Ионкина А.А. Свойства белков молока в зависимости от сезона года и термической обработки. : Автореф... канд. биол.наук: / Ионкина А.А.; Москов. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1965. – 16л.
1235558
  Калачнюк Г.И. Свойства белков, выделяемых стенкой рубца крупного рогатого скота : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Калачнюк Г.И.; АН УССР. Ин-т биохимии. – К., 1968. – 15л.
1235559
  Саенко Т.В. Свойства белков, денатурированных без аггрегации : Автореф... кандидата биологич.наук: / Саенко Т.В.; Институт биохимии Академии наук УССР. – Киев, 1951. – 10 с.
1235560
  Столяров Ю.Н. Свойства библиотечного фонда // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 11. – С. 39-53. – ISSN 0130-9765


  В статье продолжено рассмотрение основных характеристик библиотечного фонда как целостной системы. Освещены качественные характеристики, именуемые свойствами. Раскрыто около 30 свойств библиотечного фонда.
1235561
  Ткаченко М.Г. Свойства бикомпактов, возникающих при операциях объединения пространств и перехода к непрерывному образу. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Ткаченко М.Г.; МГУ. – М., 1980. – 12л.
1235562
  Головин В.А. Свойства благородных металлов и сплавов / В.А. Головин, Э.Х. Ульянова. – М., 1964. – 188с.
1235563
   Свойства веществ и строение молекул : межвуз. темат. сб. – Калинин, 1974. – 139с.
1235564
   Свойства веществ и строение молекул : сб. науч. тр. – Калинин, 1984. – 156с.
1235565
   Свойства веществ и строение молекул: межвуз. темат. сб.. – Калинин, 1977. – 139с.
1235566
   Свойства веществ и строение молекул: межвуз. темат. сб.. – Калинин, 1980. – 165с.
1235567
   Свойства веществ и строение молекул: межвуз. темат. сб.. – Калинин, 1982. – 137с.
1235568
  Сулейманов К М. Свойства взаимодействий, сопровождающихся испусканием адронов в заднюю полусферу в лабораторной системе координат при Р = 40ГЭВ/с. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Сулейманов М.К.оглы; ОИЯИ. – Дубна, 1980. – 16л.
1235569
  Щербаков А.Я. Свойства воды, употребляемой для питья в городе Казани : Публичная лекция проф. А.Я. Щербакова // Сборник статей по химии. – 34 с.
1235570
  Сторижко В.Е. Свойства возбужденных состояний ядер F19, Na21, Na23, Al25, Al26, Al27 и P31 из данных по рассеянию протонов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Сторижко В.Е.; М-во высш. и сред.спец.образования УССР.Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1963. – 12л.
1235571
  Городецкая Н.С. Свойства волновых полей в полуограниченных и составных упругих волноводах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Городецкая Н. С.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 14 с.
1235572
  Городецкая Наталия Сергеевна Свойства волновых полей в полуограниченных и составных упругих полновода : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Городецкая Наталия Сергеевна; АН УССР. Ин-т гидромеханики. – К., 1986. – 170л. – Бібліогр.:л.160-170
1235573
  Юрашевич Н.М. Свойства времени в позитивном и естественном праве // Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва, 2013. – № 3. – С. 89-94. – ISSN 0132-0769
1235574
  Малиновский Всеволод Константинович Свойства высших порядков асимптотически оптимальных критериев, основанных на марковских наблюдениях в однопараметрическом семействе : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Малиновский Всеволод Константинович; АН СССР , Математ. ин-т. – Киев, 1983. – 13 с.
1235575
  Кучеренко Е.Т. Свойства газов / Е.Т. Кучеренко. – Киев : Вища школа, 1981. – 96 с.
1235576
  Рид Р. Свойства газов и жидкостей : пер. с англ. / Р. Рид, Дж. Праусниц, Т. Шервуд. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химия, 1982. – 590 с.
1235577
  Рид Р.К. Свойства газов и жидкостей (определение и корреляция) : пер. с англ. / Р.К. Рид, Т.К. Шервуд. – 2-е изд. – Ленинград : Химия, 1971. – 702 с.
1235578
  Бретшнайдер С. Свойства газов и жидкостей. Инженерные методы расчета : пер. с польск. / С. Бретшнайдер. – Москва ; Ленинград : Химия, 1966. – 535 с.
1235579
  Амдур И. Свойства газов при очень высоких температурах / И. Амдур, Е. Мэйсон, 1959. – 30 с.
1235580
  Щербина Л.А. Свойства гальванотермомагнитных тензоров в многодолинных полупроводниках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Щербина Л.А.; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1235581
   Свойства гербицидов и их применение при лесовыращивании.. – Л., 1962. – 24с.
1235582
  Антонова М.М. Свойства гидридов : справочник / М.М. Антонова ; под ред. Г.В. Самсонова. – Киев : Наукова думка, 1965. – 61 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 54-60
1235583
  Антонова М.М. Свойства гидридов металлов : справочник / М.М. Антонова ; АН УССР, Ин-т проблем материаловедения. – Київ : Наукова думка, 1975. – 128 с. : ил. – Библиогр.: с. 114-127
1235584
  Садунишвили Т.А. Свойства глутамат- ималатдегидрогеназ лимона : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Садунишвили Т. А.; АН ГССР, Ин-т биохим. растен. – Тбилиси, 1980. – 22л.
1235585
   Свойства горных пород и методы их определения.. – М., 1969. – 392с.
1235586
  Лоскутова Е.А. Свойства границы раздела "диэлектрик-полупроводник" в МОП-структурах на основе узкозонных соединений А3В5 : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Лоскутова Елена Анатольевна ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР ; Томск. гос. ун-т им. В.В. Куйбышева. – Томск, 1986. – 21 с. – Библиогр.: 14 назв.
1235587
  Уренев В.И. Свойства дефектов структуры в германии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Уренев В.И.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1971. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1235588
  Сергеева Т.В. Свойства динамических моделей, формируемых в рамках эко-гуманистической технологии саморазвития // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 178-187. – (Психологія ; вип. 46, ч. 1)
1235589
  Рындич А.В. Свойства ДНК вируса ядерного полиэдроза тутового шелкопряда : Автореф... канд. биол.наук: / Рындич А. В.; АН УССР, Ин-т биохим. – Киев, 1970. – 22л.
1235590
  Киле П.А. Свойства души : повести / П.А. Киле. – Москва : Современник, 1979. – 270 с.
1235591
  Филиппов Л.П. Свойства жидких металлов / Л.П. Филиппов. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 112с.
1235592
  Абу Свойства жидких сплавов на основе железа и никеля : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Абу Эль-Хасан К.А. ; Ин-т металлургии. – Москва, 1964. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
1235593
   Свойства жидкого и твердого водорода.. – М., 1969. – 136с.
1235594
   Свойства жидкого и твердого гелия. Растворы 3Не-4Не : справочник. – Киев : Наукова думка, 1982. – 231с.
1235595
  Голомолзина М.В. Свойства закисей титана и ванадия и строение их решеток : Автореф... кандидата хим.наук: / Голомолзина М.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1235596
  Бондарев Виктор Николаевич Свойства заряженных частиц в сверхтекучем гелии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Бондарев Виктор Николаевич; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1235597
  Незлин Роальд Соломонович Свойства и биосинтез in vitro пептидных цепей антител : Автореф... д-ра биол.наук: / Незлин Роальд Соломонович; АМН СССР. – М., 1967. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1235598
  Малеев М.Н. Свойства и генезис природных нитевидных кристаллов и их агрегатов / М.Н. Малеев. – М., 1971. – 200с.
1235599
  Булгаков Д.С. Свойства и качественная оценка смыты темно-серых лесных пахотных почв (на примере почв сохоза "Каширский" Моск. обл.) : Автореф... канд. с. х.наук: 06.01.03 / Булгаков Д. С.; Всес. акад. с.х. наук, Почвенный ин-т. – М., 1973. – 33л.
1235600
  Падольскис М.П. Свойства и кинетика разложения растворов селенопентатионата натрия : Автореф... канд. хим.наук: / Падольскис М.П.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1964. – 20л.
1235601
  Лишко В.К. Свойства и механизм действия Na+, Ka+ -- AT Фазы. : Автореф... Доктора биол.наук: 03.00.17 / Лишко В.К.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л, 1974. – 46л. – Бібліогр.:с.43-46
1235602
  Соболевский М.В. Свойства и области применения кремнийорганических продуктов / М.В. Соболевский. – М, 1975. – 296с.
1235603
   Свойства и обработка тугоплавких металлов и сплавов.. – М., 1961. – 211с.
1235604
  Калинчев Э.Л. Свойства и переработка термопластов / Э.Л. Калинчев, М.Б. Саковцева. – Л, 1983. – 287с.
1235605
  Шаталов А.А. Свойства и превращения атомных, молекулярных и колоидных центров окраски в нагретых щелочно-галоидных кристаллах. : Автореф... Доктора физ-матнаук: / Шаталов А.А.; Киев.ордена Ленина гос.ун-т.им.Т.Г.Шевченко. – К, 1959. – 25л.
1235606
  Тулюпа Марина Федоровна Свойства и применение в химическом анализе тио- и фенилтиосемикарбазонов 1, 2-нафтахинола : Дис... канд. хим.наук: 02.00.02 / Тулюпа Марина Федоровна; МВ и ССО УССР. КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 188л. – Бібліогр.:л.153-174
1235607
  Тулюпа Марина Федоровна Свойства и применение в химическом анализе тио- и фенилтиосемикарбазонов 1,2-нафтохинона : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Тулюпа Марина Федоровна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 16л.
1235608
   Свойства и применение металлов и сплавов для электровакуумных приборов : справочное пособие. – Москва : Энергия, 1973. – 336 с.
1235609
  Аймухамедова Г.Б. Свойства и применение пектиновых сорбентов / Г.Б. Аймухамедова [и др.] ; АН КиргССР, Ин-т орган. химии. – Фрунзе : Илим, 1984. – 130 с.
1235610
  Малышко Владимир Васильевич Свойства и применения одного типа графов пересечений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Малышко Владимир Васильевич; Ин-т математики АН БССР. – Минск, 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1235611
  Мельяновский П.А. Свойства и принцип построения широкополосных фазируемых антенн-решеток : Автореф... канд.техн.наук: 05.290 / Мельяновский П.А.; Харьк.ин-т.радиоэлектроники. – Харьков., 1970. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1235612
  Ручко М.В. Свойства и регуляция активности Са2+, фосфолипизависимой протеинкиназы лимфоидных клеток крыс в условиях облучения. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Ручко М.В.; АН Украины, Ин-т биохимии им. А.В.Палладина. – К., 1991. – 18л.
1235613
  Остапченко Л.И. Свойства и регуляция активности ЦАМФ-зависимых протеинкиназ мозга крыс в начальный период острого лучевого поражения : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Остапченко Л.И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1235614
  Хитров Н.Б. Свойства и режимы вертисолей с микрорельефом гильгай (обзор) // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 3. – С. 283-298 : рис. – Библиогр.: 105 назв. – ISSN 0032-180Х
1235615
  Сухоцкене И.И. Свойства и роль теплостойкой молочнокислой микрофлоры молока в производстве голландского сыра. : Автореф... канд. биол.наук: 03.096 / Сухоцкене И.И.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1969. – 26л.
1235616
   Свойства и состояние минерального вещества в недрах Земли : Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1989. – 76с.
1235617
  Стоян Ю.Г. Свойства и способы реализации функции плотного размещения. / Ю.Г. Стоян, Н.И. Гиль. – К., 1972. – 47с.
1235618
   Свойства и строение анионных комплексов лантаноидов с диметиловым эфиром трихлорацетиламидофосфорной кислоты / В.В. Скопенко, В.М. Амирханов, В.А. Труш, А.А. Капшук // Журн. неорган. химии., 1996. – №12
1235619
  Зацепина Г.Н. Свойства и структура воды / Г.Н. Зацепина. – Москва : Издательство Московского университета, 1974. – 167 с.
1235620
   Свойства и структура дислокаций в полупроводниках, май 1986. Москва. : V междунар. конф. / программы и тезисы. – Москва : АН СССР, 1986. – 173с.
1235621
  Тобольский А. Свойства и структура полимеров / А. Тобольский. – М, 1964. – 322с.
1235622
  Стасюк Марта Федоровна Свойства и структура решений квазидифференциальных уравнений с мерами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Стасюк Марта Федоровна; Гос. ком. СССР. Львовский политехнический институт им. Ленинского комсомола. – Львов, 1989. – 103л. – Бібліогр.:л.98-103
1235623
  Стасюк М.Ф. Свойства и структура решений квазидифференциальных уравнений с мерами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Стасюк М.Ф.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 18л.
1235624
  Никадрова Г.А. Свойства и структурно-химическое простроение стекол в системах : Автореф... канд. хим.наук: / Никадрова Г. А.; ЛГУ. – Л., 1970. – 17л.
1235625
  Волгин Л.И. Свойства и структуры функции осреднения / Л.И. Волгин. – Таллин, 1992. – 71с.
1235626
   Свойства и функции макромолекул и макромолекулярных систем.. – Москва, 1969. – 296с.
1235627
  Щипакин В.Н. Свойства и функции митохондриальной аденозинтрифосфатазы : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.02 / Щипакин В.Н.; Ан СССР Ин-т биол.физики. – Пущино, 1973. – 26л.
1235628
  Иноземцева И.А. Свойства и функции цитохрома Р-450 бактероидов. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Иноземцева И.А.; АН СССР. Ин-тут биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1979. – 24л.
1235629
  Ван Кревелен Свойства и химическое строение полимеров. / Ван Кревелен. – Москва, 1976. – 414с.
1235630
  Протодьяконов М.М. Свойства и электронное строение породообразующих минералов. / М.М. Протодьяконов. – М., 1969. – 208с.
1235631
  Асланян Гаянэ Ашотовна Свойства изоферментов почечной аргиназы крыс. : Автореф... наук: 03.00.04 / Асланян Гаянэ Ашотовна; МВ и ССО АрССР. Ерев. гос.унив. – Ереван, 1979. – 31л.
1235632
  Староверова Е.В. Свойства императорской власти согласно основным государственным законам Российской империи 1906 г. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 99-107. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1235633
  Поцелуев В.М. Свойства ионных каналов, образованных амфотерицином "В" в липидном бислое с холестерином. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Поцелуев В.М.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1978. – 25л.
1235634
  Дорошенко П.А. Свойства каналов входящего тока в соматической мембране нейронов моллюсков : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Дорошенко П.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца. – Киев, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1235635
  Леко В.К. Свойства кварцевого стекла / В.К. Леко, О.В. Мазурин. – Л., 1985. – 166с.
1235636
  Смирнова Н.В. Свойства коллекторов песчаного типа на больших глубинах : Петрографические и экспериментальные исследования / Н.В. Смирнова, В.П. Якушев. – Москва : Наука, 1969. – 87с.
1235637
  Моисеевич О.Ю. Свойства комплексных ванадатов и ванадофосфатов в водных растворах. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Моисеевич О.Ю.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. ф-тет. – Алма-Ата, 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1235638
   Свойства конденсированных фаз водорода и кислорода : справочник. – Киев : Наукова думка, 1984. – 240с.
1235639
  Давыдова Л.Н. Свойства конструктивных сталей / Л.Н. Давыдова. – Москва, 1969. – 136 с.
1235640
   Свойства конструкционных материалов на основе углерода. Справочник.. – М,, 1975. – 335с.
1235641
   Свойства конструкционных материалов при воздействии рабочих сред: сб. науч. тр.. – К., 1980. – 338с.
1235642
  Браун М.П. Свойства конструкционных сталей в крупных сечениях / М.П. Браун. – К.-М., 1954. – 68с.
1235643
  Могилатов В.С. Свойства кругового электрического диполя как источника поля для электроразведки / В.С. Могилатов, А.В. Злобинский // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 11. – С. 1692-1700 : рис. – Библиогр.: с. 1700. – ISSN 0016-7886
1235644
   Свойства легированных полупроводников. – Москва : Наука, 1977. – 239 с.
1235645
   Свойства легированных полупроводниковых материалов : сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1990. – 255 с.
1235646
  Бальбуцев Е.Б. Свойства легких ядер с реалистическим нуклон-нуклонным взаимодействием и эффекты перестройки. : Автореф... канд.физ.-мат.наук: 4-5615 / Бальбуцев Е.Б.; ОИЯИ. – Дубна, 1971. – 17л.
1235647
   Свойства лития.. – М, 1963. – 116с.
1235648
   Свойства малочастичных и кварк-адронных систем : конспекты лекций сб. науч. трудов III всесоюзн. школы. – Вильнюс : Институт физики ЛитССР
Ч. 2. – 1986. – 193с.
1235649
   Свойства малых частиц и островковых металлических пленок : тезисы докладов IV всесоюзн. симпозиума. – Киев : Наукова думка, 1985. – 200с.
1235650
   Свойства материалов и качество машин. – Свердловск : Издательство АН СССР, 1984. – 154 с.
1235651
   Свойства материалов, используемых в устройствах оптоэлектроники. – Красноярск, 1975. – 189 с.
1235652
  Тэт П.Дж. Свойства материи / П.Дж. Тэт ; Пер. с англ. под ред. И.М. Сеченова. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева, 1887. – [2], IV, 341 с. : ил.


  Ред.: Сеченов, Иван Михайлович (1829-1905) На тит. л. подпись: Яницкий
1235653
  Ковалевский И.В. Свойства межпланетной среды и ее взаимодействие с магнитосферой Земли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Ковалевский И.В.; НИИ ядерной физики. – М., 1968. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1235654
  Островский О.И. Свойства металлических расплавов / О.И. Островский. – М., 1988. – 304с.
1235655
  Славин Д.О. Свойства металлов / Д.О. Славин. – Изд. 2-е. – М., 1954. – 64с.
1235656
   Свойства металлов и сплавов (справочник). – М., 1949. – 896с.
1235657
  Сенашенко В.С. Свойства метастабильных состояний простейших атомных систем : Автореф... Канд.физ-матнаук: 047 / Сенашенко В.С.; Науч-исслед.ин-т.ядерной физики. – Москва, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1235658
  Гарамус Василий Михайлович Свойства мицеллярных растворов поверхностно-активных веществ по данным малоуглового рассеяния нейтронов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Гарамус Василий Михайлович; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1995. – 128л. – Бібліогр.:л.121-128
1235659
  Питербарг В.И. Свойства множеств пересечений уровня гауссовскими процессами и полями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 005 / Питербарг В.И.; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1972. – 10л.
1235660
  Рухия Бюльбюль кызы Заманова Свойства множества решений задачи управления в некоторых системах с распределенными параметрами и необходимые условия оптимальности как обычных, так и обобщенных управлений : автореф. дис. ... д-ра философии по математике : 12.14.01 / Рухия Бюльбюль кызы Заманова ; М-во образования Азерб. респ., Бакин. гос. ун-т, Ин-т прикладной математики. – Баку, 2014. – 22 с. – Библиогр.: 12 назв.
1235661
  Трушечкин А.С. Свойства моделей необратимой квантовой динамики и квантовой криптографии : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.03 / Трушечкин Антон Сергеевич ; Федер. гос. бюджет. учреждение науки Мат. ин-т им. В.А. Стеклова РАН. – Москва, 2019. – 30 с. – Библиогр.: 15 назв.
1235662
  Савельев В.И. Свойства морских прибрежных илов : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Савельев В. И.; ЛГУ. – Ленинград, 1951. – 14 с.
1235663
  Кимхай О.Н. Свойства нанесенных катализаторов окисления, полученных с использованием металлоорганических и неорганических соединений Mo, W, Pt, Pd : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.15 / Кимхай О.Н. ; АН СССР , Сиб. отд-ние , Ин-т катализа. – Новосибирск, 1978. – 15 с.
1235664
  Сколышева Л.К. Свойства нативной и ацетилированной мышечной фосфориалазы Б : Автореф... канд. биол. наук: 093 / Сколышева Л.К.; Моск.гос.унг-т. – М, 1969. – 13л.
1235665
  Мышкин Н.П. Свойства наэлектризованного острия : [сообщение сделанное 11 ноября 1900 г. в Варшавском кружке преподавателей физики и математики] / [Н.П. Мышкина], 1902. – 16 с.
1235666
  Сидоренко С.М. Свойства неаддитивности свечения цинксульфидных и цинк-кадмий-селенди-сульфидных электролюминофоров : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.049 / Сидоренко С.М. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1970. – 15 с.
1235667
  Коротышевская А Свойства недействительных функций Бэра : Автореф... канд. физ. мат,наук: / Коротышевская А, Ф.; Казан.ГУ. – Казань, 1950. – 6 с.
1235668
  Гусаков В.А. Свойства некоторых интегралов в пространстве С2 : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Гусаков В.А. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 8 с. – Бібліогр.:с.7-8
1235669
  Лебедева Л.П. Свойства некоторых методв приближения непрерывных периодических функций : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Лебедева Л. П.; ЛГУ. – Л., 1863. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1235670
  Бесов Константин Олегович Свойства некоторых нелинейных псевдодифференциальных операторов в пространствах функций дробной гладкости : Автореф. дисс. ... канд. физико-математ. наук: 01.01.02 / Бесов К.О.; Математ. ин-тут им. В.А.Стеклова РАН. – Москва, 2001. – 15 с. – Библиогр.: 2 назв.
1235671
   Свойства некоторых новых полупроводниковых материалов и приборов : сборник статей. – Кишинев : Штиинца, 1974. – 82 с.
1235672
  Елисеенкова Р.М. Свойства некоторых производных тиокислот трехкоординированного фосфора и продуктов их превращений. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.08 / Елисеенкова Р.М.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1974. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1235673
  Карпычева З.Ф. Свойства некоторых специальных функций и их использование при решении задач теории упругого режима : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Карпычева З. Ф.; Казан. ГУ. – Казань, 1972. – 9л.
1235674
   Свойства неорганических соединений : справочник. – Л., 1983. – 389с.
1235675
  Фарах А.К. Свойства непараметрических оценок функции, наблюдаемой с аддитвным шумом. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05, 01.01.01 / Фарах А.К.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 16 с.
1235676
  Купренюк Виктор Иванович Свойства неустойчивых резонаторов с вращением поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Купренюк Виктор Иванович; Гос. оптический ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1980. – 16л.
1235677
  Гусева А.Н. Свойства нефтей и формирование залежей = ( на примере нефтегазоносных территорий востока Русской платформы) / А.Н. Гусева, Сейфуль-Мулюков, Л.А. Файнгерш. – Москва : Недра, 1966. – 76с.
1235678
  Исаков В.И. Свойства нечетных сферических ядер и эффективное взаимодействие нуклонов в ядрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Исаков В.И.; Радиевый ин-тут им. В.Г.Хлопина. – Л., 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1235679
   Свойства низкотемпературной плазмы и методы ее диагностики. – Новосибирск : Наука, 1977. – 294 с.
1235680
  Кулиш Н.Р. Свойства ОКГ с пасивным модулятором добротности на основе стекла КС-19 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Кулиш Н.Р.; АН УССР. Ин-т полупроводников. – К., 1969. – 14л.
1235681
  Кулиш Н.Р. Свойства ОКГ с пассивным модулятором добротности на основе стекла КО-19 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Кулиш Н.Р.; АН УССР. Ин-т полупроводников. – К., 1969. – 14л.
1235682
   Свойства окислов европия.. – М., 1974. – 52с.
1235683
  Осадчиев В.М. Свойства околомагических ядер в теории конечных ферми-систем : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Осадчиев В.М.; Моск.инженер-физ.ин-т. – Москва, 1969. – 12л.
1235684
  Пфейффер Г.В. Свойства операторов линейного однородного уравнения с частными производными первого порядка : (Представлено акад. А.Н. Крыловым) / Г.В. Пфейффер; [соч.] Г.В. Пейффера. – [Москва], 1931. – С. 467-478 с.
1235685
  Пфейффер Г.В. Свойства операторов линейного однородного уравнения с частными производными первого порядка : Взаимоотношение между задачами S. Lie и A. Buhl"я / [соч.] Г.В. Пейффера // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [12] с.
1235686
  Сенченко А.С. Свойства операции проекции в табличных алгебрах // Труды Института прикладной математики и механики : научное издание / Институт прикладной математики и механики. – Донецк, 2014. – Т. 28. – С. 141-147. – ISSN 1683-4720
1235687
  Полторацкий Владимир Иванович Свойства орбитального магнетизма металлов и сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Полторацкий Владимир Иванович; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1235688
   Свойства органических соединений: справочник. – Л., 1984. – 518с.
1235689
   Свойства освоенных и окультуренных дерново-подзолистых почв разной степени смытости в южной части дерново-подзолистой зоны : Автореф... канд. с. х.наук: / Саввинова Е. Н,; Саввинова Е. Н,; Всес. с. х. акад. Почв. ин-т. – М., 1969. – 28л.
1235690
  Стремоухов А.В. Свойства основных прав человека как правовое явление / А.В. Стремоухов, К.К. Гасанов // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 6. – С.32-36
1235691
  Стешенко А.И. Свойства основных состояний атомных ядер. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Стешенко А.И.; Учен.совет.ин-та ядерных исслед.АН УССР. – К, 1971. – 14л.
1235692
  Подрезов Юрий Николаевич Свойства отдельных элементов структуры поликристалла и их влияние на механизм межзеренного разрушения в сплавах вольфрама, молибдена и ниобия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Подрезов Юрий Николаевич; Ин-т проблем материаловедения. – К., 1984. – 20л.
1235693
  Юдицкий М.И. Свойства оценок коэффициентов регрессии в моделях со случайными ошибками в переменных и некоторые их приложения : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Юдицкий М.И.; Госстрой УССР. Научно-иссл. ин-та автоматизир. систем планир. и управл. в строительстве. – Киев, 1975. – 129л. – Бібліогр.:л.123-129
1235694
  Юдицкий М.И. Свойства оценок коэффициентов репрессии в моделях со случайными ошибками в переменных и некоторые их приложения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Юдицкий М.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 12 с.
1235695
  Малевич Т.Л. Свойства оценок спектральной функции стационарных процессов : Автореф... канд. физ.-мт.наук: / Малевич Т.Л.; АН УзССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Ташкент, 1965. – 9л.
1235696
  Мелков Г.А. Свойства параметрически взбужденных спиновых волн в ферритах / Г.А. Мелков, В.Л. Гранкин // ЖЭТФ, 1975. – № 10
1235697
  Мелков Г.А. Свойства параметрически возбужденных спиновых волн в ферритах. : Тезисы доклада / Г.А. Мелков, В.С. Житнюк, И.В. Круценко // Тезисы доклада Всесоюзной конф. по физике магнитных явлений
1235698
  Шашков А.Г. Свойства переноса газов и жидкостей / А.Г. Шашков, Т.Н. Абраменко ; под ред. акад. А.В. Лыкова. – Минск : Наука и Техника, 1973. – 206 с. : черт. – Библиогр.: с. 196-204
1235699
  Кессельман П.М. Свойства переноса реальных газов / П.М. Кессельман. – Киев; Одесса : Вища школа, 1976. – 151 с.
1235700
  Кагадий Л.П. Свойства периодических функций двух переменных и поведение коэффициентов Фурье : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 001 / Кагадий Л.П.; Тарутуский гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1235701
  Жумартбаев М.Т. Свойства поверхностей разрыва в релятивисткой гидродинамике : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Жумартбаев М.Т. ; МГУ, Ин-т ядернж физ. АН КазССР. – Москва, 1961. – 7 с.
1235702
  Кафиани К.А. Свойства поверхностных пленок и пленочных нитей белков сократительного вещества мышцы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : / Кафиани К.А.; Ин-т биохимии им. А.Н.Баха АН СССР. – Москва, 1953. – 19л.
1235703
  Давиденко Валерий Викторович Свойства полимерных композиций с обработанными в ВЧ разряде наполнителями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.16 / Давиденко Валерий Викторович; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1989. – 16л.
1235704
  Айнбиндер С.Б. Свойства полимеров в различных напряжённых состояниях / С.Б. Айнбиндер [и др.]. – Москва : Химия, 1981. – 232 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1235705
  Перепечко И.И. Свойства полимеров при низких температурах / И.И. Перепечко. – М., 1977. – 272с.
1235706
   Свойства полугрупп: межвуз. сб. науч. тр.. – Л., 1984. – 144с.
1235707
  Горюнов Н.Н. Свойства полупроводниковых приборов при длительной работе и хранении / Н.Н. Горюнов. – Москва, 1970. – 103 с.
1235708
   Свойства полупроводниковых твердых растворов, обусловленные структурными компонентами. – Томск : Издательство Томского университета, 1978. – 121с.
1235709
  Калинаускас Свойства потенциальной энергии ядра в модели унитарной схемы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Калинаускас Р.-К.К.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1235710
  Максимова Е.Ю. Свойства почв Тольяттинского соснового бора после катастрофических пожаров 2010 г. / Е.Ю. Максимова, А.С. Цибарт, Е.В. Абакумов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 1131-1144 : рис., табл. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 0032-180Х
1235711
  Авдонин Н.С. Свойства почвы и урожай : влияние свойств почвы и удобрений на стойкость и урожайность растений / Н.С. Авдонин. – Москва : Колос, 1965. – 271 с. : ил. – Библиогр.: с. 255-269
1235712
  Баттерд Г. Свойства привитых и блок-сополимеров. / Г. Баттерд, Д.У. Трегер. – Л., 1970. – 216с.
1235713
  Григорьев Игорь Алексеевич Свойства пространственно затрудненных 3-имидазолин-3-оксидов и 3-имидадазолинов и нитроксильных радикалов на их основе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Григорьев Игорь Алексеевич; АН СССР. Сиб. Отд. Новосиб. ин-т органический химии. – Новосибирск, 1980. – 17л.
1235714
  Богданов С.Н. Свойства рабочих веществ, теплоносителей и материалов, используемых в холодильной технике / С.Н. Богданов. – Ленинград, 1972. – 148 с.
1235715
   Свойства расплавленных металлов. – Москва, 1974. – 183с.
1235716
  Вертман А.А. Свойства расплавов железа / А.А. Вертман, А.М. Самарин. – Москва, 1969. – 280с.
1235717
  Нургалиева Флера Фазылбековна Свойства растворов сополимеров метакриловой кислоты с -метакрилоил-пиперидином и -винилпирролидоном : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Нургалиева Флера Фазылбековна; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1974. – 24л.
1235718
  Филянд М.А. Свойства редких элементов / М.А. Филянд, Е.И. Семенова. – М, 1953. – 415с.
1235719
  Филянд М.А. Свойства редких элементов / М.А. Филянд, Е.И. Семенова. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – М, 1964. – 912с.
1235720
  Тышлек Василий Николаевич Свойства решений неравномерно эллиптических уравнений и вариационных неравенств произвольного порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Тышлек Василий Николаевич; АН УССР. Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1983. – 13л.
1235721
  Андросова Лариса Николаевна Свойства решений одного класса вырождающихся параболических уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Андросова Лариса Николаевна ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 11с.
1235722
  Андросова Л.Н. Свойства решений одного класса вырождающихся параболических уравнений. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Андросова Л.Н.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1989. – 110л. – Бібліогр.:л.107-110
1235723
  Саркисян С.Ц. Свойства решений систем Коши-Римана с нелинейными частями и о разрушении некоторых систем уравнения с частными производными : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Саркисян С. Ц.; Моск. гос. пед. ин-т. – Ереван, 1964. – 8л.
1235724
  Грынь В.И. Свойства решения смешанной задачи для одного нелинейного уравнения первого порядка / В.И. Грынь, В.Н. Ребенок. – Москва, 1989. – 17 с.
1235725
  Фаис Д. Свойства рибосомных частиц клеток асцитной карциномы Кребс II. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Фаис Д.; МГУ. – М., 1971. – 22л.
1235726
  Неумержицкий В.Т. Свойства сверхдислокаций и некоторые особеннсоти упрочения упорядочных твердых растворов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Неумержицкий В. Т.; Том.ГУ. – Томск, 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1235727
  Исаакян А.Р. Свойства сверхпроводящих пленок в постоянных и переменных магнитных полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Исаакян А.Р.; АН СССР. Ин-тут теоретич. физ. – Черноголовка, 1979. – 13л.
1235728
  Ирисов А.С. Свойства света / А.С. Ирисов. – Москва, 1930. – 28 с.
1235729
   Свойства светочувствительных материалов и их применение в голографии : сборник научных трудов. – Ленинград : Наука, 1987. – 136 с.
1235730
  Цифра И.М. Свойства симметрии и их использование при решении уравнений Максвелла в неоднородных средах / И.М. Цифра, А. Мессина, Т. Чижицкий // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 1. – С. 111-117. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0203-3100
1235731
  Хлебников Сергей Юрьевич Свойства симметрии и нетопологические солитоны в калибровочных теориях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Хлебников Сергей Юрьевич; АН СССР, Ин-т ядерных исследований. – М., 1988. – 16л.
1235732
  Шапиров И.С. Свойства симметрии пространства-времени в теории элементарных частиц. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Шапиров И.С.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знам.гос.ун-т. – М, 1955. – 12л.
1235733
  Мовсесян Р.Е. Свойства систем частиц со статистическими эллипсоидальными функциями распределения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мовсесян Р.Е.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1966. – 8л.
1235734
  Арбузов Юрий Дмитриевич Свойства системы электронов сильно легированных полупроводников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Арбузов Юрий Дмитриевич; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1981. – 20л.
1235735
  Амарян Л.С. Свойства слабых грунтов и методы их изучения / Л.С. Амарян. – Москва : Недра, 1990. – 219, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 217-218
1235736
  Шабанова Н.П. Свойства солонцов террас соленых озер Булухта и Хаки в Прикаспийской низменности / Н.П. Шабанова, М.П. Лебедева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 6. – С. 647-662 : рис., табл. – Библиогр.: 50 назв. – ISSN 0032-180Х
1235737
  Халикова О.Ш. Свойства сополимеров винилфторида с винихлоридом и винилацетатом, полученных химическим и радиационно-химическим методами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Халикова О.Ш.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1235738
  Кулиев Вагиф Юсиф оглы Свойства спектра и оператора рассеяния во вторично-квантованных системах с гладким взаимодействием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кулиев Вагиф Юсиф оглы; ОИЯИ. – Дубна, 1979. – 14л.
1235739
   Свойства стекол и стеклообразующих расплавов: справочник.. – Л.
3, ч. 2. – 1979. – 487с.
1235740
   Свойства стекол и стеклообразующих расплавов: справочник.. – Л.
4, ч. 1. – 1980. – 463с.
1235741
   Свойства структур металл - диэлектрик - полупроводник. – Москва : Наука, 1976. – 279 с.
1235742
  Звонарев А.Ю. Свойства субвирионных структур вируса гриппа : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.06 / Звонарев А.Ю.; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии. – М., 1980. – 25л.
1235743
  Петрович Александр Юрьевич Свойства сумм Римана и рядов Фурье для некоторых классов А-интегрируемых функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Петрович Александр Юрьевич; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1976. – 16л.
1235744
  Демьянова Е.А. Свойства суспензий бентонита и их применение в разведочном бурении / Е.А. Демьянова. – Москва : Госгеолтехиздат, 1954. – 56с.
1235745
  Пашнев Б.К. Свойства темперамента как биологическая основа типов личности // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 2 (4). – С. 90-101. – ISSN 2312-5675
1235746
  Калибабчук В.А. Свойства тетрахлорида тория и взаимодействие его с цианатами, тиоцианатами, селеноцианатами и нитритами щелочных металлов в неводных растворах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Калибабчук В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 26 с.
1235747
  Калибабчук В.А. Свойства тетрахлорида тория и взаимодействия его и цианатами, триоцинатами, селеноцианатами и нитритами щелочных металлов в неводных растворах. : Дис... канд. химич.наук: / Калибабчук В.А.; КГУ. Кафедра неорганич. химии. – К., 1967. – 184л. – Бібліогр.:л.1-12
1235748
  Шадчин С.А. Свойства трехчастичных систем и корреляции в ядерной материи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Шадчин С.А.; Ин-т ядерных иссл. АН УССР. – К., 1971. – 16л.
1235749
   Свойства тугоплавких металлов и сплавов : пер. с англ. – Москва : Металлургия, 1968. – 328 с.
1235750
  Самсонов Г.В. Свойства тугоплавких соединений / Г.В. Самсонов. – М, 1961. – 381с.
1235751
  Евдокимова Л.В. Свойства ударных слоев вспышечных потоков и их межпланетные и геомагнитные эффекты. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Евдокимова Л.В.; АН СССР. – М, 1979. – 12л.
1235752
  Кочорадзе Г.И. Свойства управляемой Р-П-I-П+ структуры на основе полуизолирующего арсенида галлия с внутренней оптической связью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Кочорадзе Г.И.; АН Азерб. ССР. Ин-т физики. – Баку, 1980. – 25л.
1235753
  Шлячков Сергей Вячеславович Свойства устойчивости динамических систем типа Лоренцевых : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Шлячков Сергей Вячеславович; АН СССР, Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1989. – 11л.
1235754
  Фокс А.Д. и др. Свойства ферритов и их применение в диапазоне СВЧ / А.Д. и др. Фокс. – М., 1956. – 99с.
1235755
   Свойства флавоноидов и их функции в метаболизме растительной клетки: сб. науч. тр.. – Пущино, 1986. – 127с.
1235756
   Свойства фотографических материалов на прозрачной подложке. Сенситометрич. справочник.. – М., 1955. – 236с.
1235757
  Картужанский А.Л. Свойства фотографических слоев при разлчных условиях освещения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Картужанский А. Л.; Гос. опт. ин-т, 1953. – 14л.
1235758
  Суяров У.С. Свойства функции Вайтмана в неполиноминальной лагранжевой теории поля / У.С. Суяров, Л.Ш. Ходжаев. – К., 1973. – 16с.
1235759
  Оболончик В.А. Свойства халькогенидов европия. / В.А. Оболончик, Л.А. Иванченко. – К., 1980. – 92с.
1235760
  Елефтериади Ю.И. Свойства характеристических показателей и расщепимость линейных систем с медленно-меняющимися коэффициентами : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Елефтериади Ю.И.; Моск.ин-т.электронного машиностроения. – М, 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1235761
   Свойства химических волокон и методы их определения.. – М., 1973. – 215с.
1235762
  Секержицкий В.С. Свойства холодного намагниченного вещества при плотностях, меньших ядерной.ю : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Секержицкий В.С.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1980. – 13л.
1235763
  Петров С.М. Свойства цветных и флуоресцентных индикаторов в неводных растворителях : Автореф... кандид. химич.наук: / Петров С.М.; МВО СССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1952. – 15 с.
1235764
  Менджул М.И. Свойства цианофагов и взаимодействие их с клетками хозяев. : Автореф... Доктора биол.наук: 03.00.06 / Менджул М.И.; АН УССР.Ин-т микробиологии и вирусологии. – К, 1981. – 47л.
1235765
  Гороховский Ю.Н. Свойства чёрно-белых фотографических плёнок / Ю.Н. Гороховский, В.П. Баранова. – М., 1970. – 388с.
1235766
  Васильева Г.Г. Свойства щелочерастворимой карбоксиметилцеллюлозы и возможности ее использования в бумажной и текстильной промышленности : Автореф... канд. техн.наук: / Васильева Г.Г.; Ин-т высокомолекуляр. соединений. – Л, 1962. – 13л.
1235767
   Свойства элементов : Справочник в 2-х кнгигах. – Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Москва : Металлургия. – ISBN 5229008032, 5229008040
Кн.1. – 1997. – 432с
1235768
   Свойства элементов : Справочник в 2-х книгах. – Изд.2-е,перераб.и доп. – Москва : Металлургия. – ISBN 5-229-00805-9
Кн. 2. – 1997. – 448с
1235769
  Годовиков А.А. Свойства элементов и периодическая система Д.И.Менделеева / А.А. Годовиков. – Новосибирск, 1977. – 36с.
1235770
   Свойства элементов: справочник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.
ч. 2. – 1976. – 383с.
1235771
   Свойства элементов: справочник. – Москва, 1985. – 671с.
1235772
  Фингер М. Свойства ядер в области изменения равновесной деформации. Изучение распада изотопов 152Tb и155Tb : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Фингер М.; Объедин. ин-т ядерных исследований. 6-6359. Лаб. ядерных проблем. – Дубна, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1235773
  Волков К.И. Свойства, добыча и переработка слюды / К.И. Волков. – Иркутск, 1971. – 350с.
1235774
   Свойства, получение и применение тугоплавких соединений: справочник. – М., 1986. – 928с.
1235775
  Уемов А.И. Свойства, системы и сложность // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 6. – С. 96-110. – ISSN 0042-8744
1235776
  Калениченко А.Г. Свойство гравитонов образовывать явления и формировать физические системы материального мира в рамках фундаментального единого закона взаимодействия / А.Г. Калениченко. – Київ : Техніка, 2008. – 40с. – ISBN 978-966-575-139-7
1235777
  Реутский П.И. Свойство жизни: Стихи. / П.И. Реутский. – Иркутск, 1977. – 79с.
1235778
  Кузема Д.Д. Свойтва вещества в курсе физики 9 класса средений школы : Автореф... канд.пед.наук: / Кузема Д.Д.; Киев гос.пед.ин-т. – Киев, 1958. – 17л.
1235779
  Гефтер С.Л. Свойтсва Т в алгебрах Неймана и траекорной теории эргодических динамических систем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Гефтер С.Л.; МВ и ССО УССР. – Х, 1987. – 16л.
1235780
  Кладько С.Р. Сволны в жидкоси, возбуждаемые поверхностной системой давлений при наличии пластины : Дис... канд физико-математ.наук: 01.02.05 / Кладько С.Р.; Запорожский машиностроительный ин-т им. В.Я.Чубаря. – Запорожье, 1984. – 207л. – Бібліогр.:л.202-207
1235781
  Шкіра М. Сволоки у контексті дослідження традиційного народного житла кінця ХІХ – початку ХХ століття Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" / М. Шкіра, Н. Шкіра, Л. Шкіра // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 3. – С. 113-122. – ISSN 1998-4634
1235782
  Донцова Д.А. Сволочь ненаглядная : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО-пресс, 2002. – 319, [2] с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-008771-3
1235783
  Яновська І. Своп-контракти... Та проблеми їх використання у господарській діяльності / І. Яновська, О. Лукашова // Юридична газета. – Київ, 2019. – 1 жовтня (№ 40). – С. 30-31
1235784
  Логінов П. Свопові угоди для мінімізації кредитних ризиків та їх правове регулювання // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 12 (62). – С. 7-9
1235785
  Бойко В.И. Своства расплавов смесей полимеров, содержащих кристаллизирующийся компонент (поликапромид или полипропилен) в диспергированном состоянии : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Бойко В. И.; Ин-т хим. высокомолекул. соед. – К., 1985. – 17л.
1235786
   Свою 70-ту осінь Микола Мозговий зустріне у бронзі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1-2 вересня (№ 153/154). – С. 23


  У Києві відкрили монумент відомому маестро.
1235787
  Смоктунович Т.Л. Свою жизнь не представляю без путешествий : География. Говорят выпускники МГУ // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 48-49. – ISSN 0016-7207
1235788
   Свою Україну любіть. Йосип Гошуляк: до тебе в пісні лину, рідний краю / авт.-упоряд. Марта Онуфрів. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – 392, [2] с., [16] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Покажч. імен: с. 380-392. – Бібліогр.: с. 364 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-663-2
1235789
   Свою Україну любіть... / автор-укладач В. Буркат. – Суми : Університетська книга, 2008. – 478 с. – ISBN 978-966-680-411-5
1235790
  Лизанчук В. Свою Україну любіть... // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 3 (845), березень. – С. 85-112. – ISSN 0868-4790


  Автор статті вказує на те, що ідеологічна боротьба навколо творчості Тараса Шевченка триває досі. Влада кожної системи намагалася приватизувати Шевченка, зробити з поета "вжиток" на свою користь.
1235791
  Лизанчук В. Свою Україну любіть... = Антиукраїнська політика Московської імперської влади // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 4 (846), квітень. – С. 84-91. – ISSN 0868-4790


  Про повісті й щоденник Т. Шевченка, що написані російською мовою.
1235792
  Белогуров О.И. Своюбодноживущие нематоды семейства oncholaimidae : морфология, филогения, система и опредилитель родов мировой фауны / О.И. Белогуров, Л.С. Белогурова. – Владивосток, 1988. – 100с.
1235793
  Сидоров Кирилл Своя Арктика / Сидоров Кирилл, Морозов Герман // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 80-87 : фото
1235794
  Лескин С.Ф. Своя беда не в счёт / С.Ф. Лескин. – М., 1967. – 392с.
1235795
  Воеводин Е.В. Своя вина / Е.В. Воеводин. – Ленинград, 1981. – 431с.
1235796
  Маргарит Инна Своя вселенная / Маргарит Инна, Маргарит Татьяна // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 104-105 : фото
1235797
  Богданов Л.П. Своя высота / Л.П. Богданов. – М, 1975. – 199с.
1235798
  Вялов А.И. Своя высота / А.И. Вялов, С.Л. Выгон. – Томск, 1990. – 284с.
1235799
  Остапенко Г.Г. Своя дорога / Г.Г. Остапенко. – Магадан, 1961. – 144с.
1235800
  Балачан В.Ф. Своя дорога / В.Ф. Балачан. – Новосибирск, 1980. – 143с.
1235801
  Лапин Б.Ф. Своя жена: Повести, рассказы. / Б.Ф. Лапин. – Иркутск, 1988. – 442с.
1235802
  Бетев С.М. Своя звезда / С.М. Бетев. – Свердловск, 1966. – 158с.
1235803
  Бетев С.М. Своя звезда / С.М. Бетев. – Свердловск, 1981. – 206с.
1235804
  Даскалов С.Ц. Своя земля : роман / Стоян Ц. Даскалов ; [пер. з бол. І. Мавроді та Я. Сікорського]. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 351 с.
1235805
  Козловский М.И. Своя земля / М.И. Козловский. – Воронеж, 1969. – 224с.
1235806
  Козловский М.И. Своя земля / М.И. Козловский. – М., 1974. – 192с.
1235807
  Шеболдаев К.Д. Своя Земля : Повесть / К.Д. Шеболдаев. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 224с.
1235808
  Даскалов С.Ц. Своя земля. / С.Ц. Даскалов. – 3-е изд. – София, 1955. – 394с.
1235809
  Гриценко О.А. Своя мудрість / О.А. Гриценко. – Київ, 1998. – 183с. – ISBN 9669539412
1235810
  Шамякин И.П. Своя нелегкая дорога / И.П. Шамякин. – Москва : Советский писатель, 1990. – 336с.
1235811
  Новоскольцев В.А. Своя нога владыка. / В.А. Новоскольцев. – М., 1971. – 135с.
1235812
  Путко А.Б. Своя ноша : Роман / А.Б. Путко. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 461с.
1235813
  Николаев Н В. Своя ноша / Н В. Николаев. – Свердловск, 1977. – 271с.
1235814
  Кузьмин В.Г. Своя ноша / В.Г. Кузьмин. – Нальчик, 1984. – 302с.
1235815
  Храпова Л.Е. Своя ноша / Л.Е. Храпова. – М, 1985. – 309с.
1235816
  Абрамов К.Г. Своя ноша не в тягость : роман / К.Г. Абрамов ; авториз. пер. с морд.-эрьзя Г. Максимова. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1970. – 371 с. : ил.
1235817
  Липатов В.В. Своя ноша не тянет / В.В. Липатов. – Чита, 1959. – 187с.
1235818
  Федотов В.И. Своя песня. / В.И. Федотов. – М., 1974. – 222с.
1235819
  Макарская Т.А. Своя река / Т.А. Макарская. – М, 1970. – 104с.
1235820
  Мелещенко О.К. Своя серед своїх, своя серед чужих // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 170-173


  Про К.С. Серажим.
1235821
  Партико З. Своя сорочка ближче до тіла, або Чому аксіома, на якій грунтується політична теорія марксизму, - хибна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 листопада (№ 197/198). – С. 13
1235822
  Трегубова О. Своя стріха - своя втіха. Порівняння договорів купівлі-продажу та дарування квартири // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 7). – С. 18-19
1235823
  Перов Г.С. Своя улыбка / Г.С. Перов. – Кишинев, 1957. – 127с.
1235824
  Золотарьов Вадим Свояк Сталіна (сторінки біографії комісара державної безпеки 1-го рангу С. Ф. Реденса // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 2004. – № 1/2 (22/23). – С. 210-249
1235825
  Гилия А.И. Свояки / А.И. Гилия. – М., 1967. – 317с.
1235826
  Безносиков В.И. Свояки : повесть / В.И. Безносиков; перевод В.Стерина. – Сыктывар : Коми кн. изд-во, 1975. – 199 с.
1235827
  Москаленко А.З. Свояки. / А.З. Москаленко. – Донецк, 1962. – 163с.
1235828
  Болабольченко А. СВУ - суд над переконаннями / А. Болабольченко. – Київ : Кобза, 1994. – 113, [2] с.
1235829
  Кэрролл Дж. СВЧ-генераторы на горячих электронах = Hot electron microwave generators / Кэрролл Джон М. ; [пер. с англ. канд. физ.-мат. наук М.Е. Левинштейна и М.С. Шура ; под ред. канд. физ.-мат. наук Б.Л. Гельмонта]. – Москва : Мир, 1972. – 382 с. – Доп. тит. л.: Hot electron microwave generators. By John E. Carroll. - Предм. указ.: с. 375-377. – Библиогр.: c. 365-374
1235830
   СВЧ-генераторы плазмы : физика, техника, применение. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 222 с.
1235831
   СВЧ-диэлектрометрия биотехнологических жидкостей / Т.А. Жилякова [и др.] ; под ред. д-ра физ.-мат. наук, проф. А.Я. Кириченко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – Киев : Наукова думка, 2015. – 109, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 102-108. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1495-4
1235832
  Душин Л.А. СВЧ-интерферометры для измерения плотности плазмы в импульсном газовом разряде / Л.А. Душин. – Москва : Атомиздат, 1973. – 128 с.
1235833
  Душин Л.А. СВЧ-методы исследования плазмы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 047 / Душин Л.А. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 36 с.
1235834
   СВЧ-полупроводниковые приборы и их применение. – Москва : Мир, 1972. – 662 с.
1235835
  Шутко А.М. СВЧ-радиометрия водной поверхности и почвогрунтов. / А.М. Шутко. – М, 1986. – 188с.
1235836
   СВЧ-энергетика. – Москва : Мир
Т. 1 : Генерирование, передача, выпрямление. – 1971. – 464 с.
1235837
   СВЧ-энергетика. – Москва : Мир
Т. 2 : Применение энергии сверхвысоких частот в промышленности. – 1971. – 272 с.
1235838
   СВЧ-энергетика. – Москва : Мир
Т. 3 : Применение энергии сверхвысоких частот в медицине, науке и технике. – 1971. – 248 с.
1235839
  Колосов М.В. СВЧ генераторы и усилители на полупроводниковых приборах / М.В. Колосов, С.А. Перегонов. – Москва, 1974. – 79 с.
1235840
  Воробьев Е.А. СВЧ диэлектрики в условиях высоких температур / Е.А. Воробьев. – Москва, 1977. – 207 с.
1235841
   СВЧ излучение низкотемпературной плазмы. – Москва : Советское радио, 1974. – 256с.
1235842
  Усанов Д.А. СВЧ методы измерения параметров полупроводников / Д.А. Усанов. – Саратов : Саратовский университет, 1985. – 56 с.
1235843
  Корнблит С. СВЧ оптика : Оптические принцины в приложении к конструированию СВЧ антенн / С. Корнблит. – Москва : Связь, 1980. – 359 с.
1235844
  Каганов В.И. СВЧ полупроводниковые радиопередатчики / В.И. Каганов. – Москва, 1981. – 400 с.
1235845
   СВЧ устройства на основе джозефсоновских гетероструктур субмикронного размера,включенных в резонатор поверхностей волны / Г.А. Мелков, А.Н. Иванюта, Я.И. Кишенко, В.Ю. Малышев, В.Н. Ракша, А.М. Клушин, М. Зигель // Нанофизика и наноэлектроника, II российско-украинский семинар 22-24 2000 г., 1998
1235846
   СВЧ устройства на полупроводниковых диодах : Проектирование и расчет. – Москва : Советское радио, 1969. – 579 с.
1235847
  Хижа Г.С. СВЧ фазовращатели и переключатели / Г.С. Хижа. – М., 1984. – 185с.
1235848
  Мелков Г.А. СВЧ фильтры с использованием магнитодинамических колебаний в ферритовой сфере / Г.А. Мелков, М.Е. Ильченко // Радиотехника, 1977. – № 4
1235849
  Фуско В. СВЧ цепи : Анализ и автоматизированное проектирование / В. Фуско; Под ред. В.И.Вольмана. – Москва : Радио и связь, 1990. – 287 с.
1235850
  Габуда С.П. Связанная вода / С.П. Габуда. – Новосибирск, 1982. – 159с.
1235851
  Кацас М. Связанная вода в важнейших типах почв Литовской ССР и изменение ее величин в связи с внесением иона кальция : Автореф... канд. хим.наук: / Кацас М.; АН Литовск. ССР. Ин-т химии и хим. технологии. – Вильнюс, 1952. – 8л.
1235852
  Злочевская Р.И. Связанная вода в глинистых грунтах / Р.И. Злочевская. – М., 1969. – 176с.
1235853
   Связанная вода в дисперсных системах. – Москва : Московский университет
Вып. 1. – 1970. – 168 с.
1235854
   Связанная вода в дисперсных системах. – Вып. 2. – Москва : Московский университет
Вып. 2. – 1972. – 214 с.
1235855
   Связанная вода в дисперсных системах. – Вып. 3. – Москва : Московский университет, 1974. – 127с.
1235856
   Связанная вода в дисперсных системах. – вып. 4. – Москва : Московский университет
вып. 4. – 1977. – 216 с.
1235857
   Связанная вода в дисперсных системах. – вып. 5. – Москва : Московский университет
Вып. 5. – 1980. – 200 с.
1235858
  Стеля О.Б. Связанная с ГИС фильтрационная модель для больших территорий // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 2 (101). – С. 129-138. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Приведено описание программно-моделирующего комплекса для изучения планового потока грунтовых вод. Программный комплекс состоит из: блока, реализующего численные методы решения краевых задач для моделирования потока грунтовых вод; графического ...
1235859
  Левичев А.В. Связанность пересечений и выпуклая оболочка : Автореф... канд. физ .мат.наук: 01.01.04 / Левичев А. В.; АН СССР, Сиб. от-ние Ин-т матем. – Новосибирск, 1979. – 8л.
1235860
  Карнаухов В.Г. Связанные задачи теории вязкоупругих пластин и оболочек. / В.Г. Карнаухов, И.Ф. Киричок. – Киев : Наукова думка, 1986. – 220 с.
1235861
  Карнаухов В.Г. Связанные задачи термовязкоупругости / В.Г. Карнаухов. – К., 1982. – 258с.
1235862
  Люиселл У. Связанные и параметрические колебания в электронике / У. Люиселл. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1963. – 351 с.
1235863
  Савина Н.А. Связанные колебательные системы / Н.А. Савина. – Ленинград, 1964. – 76 с.
1235864
  Лисоченко Л.В. Связанные конструкции с лексическими повторами в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Лисоченко Л.В.; МВ и ССО РСФСР. Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1972. – 19л.
1235865
  Федорова В.В. Связанные корни (основы) имен существительных и прилагательных в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Федорова В.В.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1968. – 18л.
1235866
  Боголюбов К.В. Связанные крылья / К.В. Боголюбов. – Свердловск, 1952. – 248с.
1235867
  Боголюбов К.В. Связанные крылья. - Атаман Золотой. - Грозный год / К.В. Боголюбов. – Свердловск, 1967. – 503с.
1235868
  Ганн В.В. Связанные магнитоупругие волны и ван-дер-ваальсовы силы в магнитоупорядоченных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Ганн В.В. ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1969. – 14 с. – Бібліогр.:с.14
1235869
  Пелетминский С.В. Связанные магнитоупругие колебания и ферроакустический резонанс. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Пелетминский С.В.; М-во высш.образования УССР.Харьк.ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – Харьков, 1959. – 7л.
1235870
   Связанные одной кровью // Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2013. – № 49 (361). – С. 14-19. – ISSN 2075-7093


  Кто, кого и как калечил - свидетельства пострадавших на евромайдане. Газами студентов. Глазами милиции. Глазами журналистов. Глазами медиков.
1235871
  Моцкевичус С.П. Связанные релаксационные системы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Моцкевичус С.П.; Вильнюсск. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1966. – 17л.
1235872
  Каплин Валерий Викторович Связанные состояния быстрых электронов при каналировании в монокристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Каплин Валерий Викторович; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.17-20
1235873
  Камунтавичюс Г.-П.П. Связанные состояния легчайших ядер и нижние границы для их энергий / Г.-П.П. Камунтавичюс; АНУССР. Ин-тут теоретической физики. – Киев, 1980. – 26с.
1235874
   Связанные состояния электронов в полупроводниках и металлах.. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1966. – 92 с.
1235875
  Ситенко А.Г. Связанные состязания и рассеяния / А.Г. Ситенко, др. и. – Москва, 1969
1235876
  Якубова Людмила Петровна Связанные элетроупругие колебания биморфных пьезокерамичсеских пластин : Дис... канд. физ.-матнаук: 01.02.04 / Якубова Людмила Петровна; КУ им. Т.Шевченко. Ин-т электросварки им. Е.О.Патона. – Киев, 1996. – 130л. – Бібліогр.:л.133
1235877
  Лебедевский А.С. Связання аппозиция в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Лебедевский А. С.; Кал.ГУ. – Калинин, 1972. – 32л.
1235878
  Ракович Ю. Связать всех наверх // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 13. – ISSN 1563-6755


  Существующая судебная практика доказывает необходимость проведения более тщательного анализа операций с нерезидентами на предмет связанности.
1235879
  Васильев В.М. Связб магнитных шумов с необратимыми процессами перемагничивания массивных ферромагнитных образцов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Васильев В.М.; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1975. – 25л.
1235880
   Связи армянской литературы с литературами народов СССР. – вып. 1. – Ереван, 1975. – 276 с.
1235881
  Столяров Ю.Н. Связи библиотечного фонда как системного объекта // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 9. – С. 5-9. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены связи библиотечного фонда с другими объектами внутренней и внешней среды - прямые и обратные, вещественные и энергетические, генетические, а также связи развития, преобразования, взаимодействия и другие.
1235882
  Некоз Н.Д. Связи большевистской эмиграции с партийными организациями России. 1903-1917 / Н.Д. Некоз. – Киев; Одесса, 1987. – 260с.
1235883
  Перхавко В.Б. Связи Древней Руси со славянскими странами / В.Б. Перхавко. – М., 1987. – 62с.
1235884
  Ковальский Н.П. Связи западноукраинских земель с Русским государством. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ковальский Н.П.; М-во высш.образования УССР. – Львов, 1958. – 16л.
1235885
  Расулова М.М. Связи Кавказской Албании с античным миром в IV в. до н. э. - III в.н.э. (Торг.-экон. и культурные) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Расулова М.М.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1969. – 22л.
1235886
  Инфантьев Б.Ф. Связи латышских и русских фольклористов в период латышского буржуазно-национального движения. : Автореф... канд. филолог.наук: / Инфантьев Б.Ф.; Латв. гос. ун-тет. – Рига, 1951. – 15л.
1235887
  Инфантьев Б.Т. Связи латышских и русских фольклористов. : Автореф... канд. филолог.наук: / Инфантьев Б.Т.; АН ЛатвССР. Ин-тут языка и лит-ры. – Рига, 1956. – 19л.
1235888
  Пельше Р.А. Связи латышской и русской культуры // Краткие сообщения / Институт этнографии имени Миклухо-Маклая. – Москва ; Ленинград, 1950. – Вып. 12. – С. 38-44
1235889
  Озол Я. Связи латышской и русской литературы / Я. Озол. – Рига, 1959. – 28 с.
1235890
  Оболенский Д. Связи между Византией и Русью в XI-XV вв. / Д. Оболенский. – М., 1970. – 15с.
1235891
  Холи Связи между Нилом и Волгой в XIII-XIV вв. / Холи, аль, Амин. – М., 1962. – 40с.
1235892
  Татоян П.Х. Связи между средними значениями гармонически сопряженных функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Татоян П.Х.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 7л.
1235893
   Связи между СССР и капиталистическими странами в области культуры (Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ) 1976-1985 : Аннотир. библиогр. указ. – Москва, 1987. – 705с.
1235894
  Нечитайло А.Л. Связи населения Степной Украины и Северного Кавказа в эпоху бронзы / А.Л. Нечитайло. – Киев, 1991. – 112с.
1235895
  Кархин Г.И. Связи настоящего и будущего в экономике. Науч.-тех. революция и управление / Г.И. Кархин. – М., 1970. – 238с.
1235896
  Казлаускас А. Связи общественной деятельности прогрессивных литовцев США с революционным движением Литвы в 1919-1933 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Казлаускас А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1235897
  Жугинов Е.К. Связи П.Л. Лаврова с польским революционным движением 1870-1882 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Жугинов Е.К. ; АН СССР , Ин-т славяноведения и балканистики. – Москва, 1973. – 33 с.
1235898
  Дмитриев И.Г. Связи различных хроматических характеристик графов. : Автореф... Канд.физ-матем.наук: 01.01.09 / Дмитриев И.Г.; АН СССР.Сиб.отд.ин-т.математики. – Новосибирск, 1984. – 13л.
1235899
   Связи революционеров России и Польши. ХІХ - начала ХХ в.. – М., 1968. – 420с.
1235900
  Резак Д. Связи решают все: Бизнес-сказка о Царевне-лягушке = Work the pond! / Дарси Резак при участии Джуди Томсон и Гейл Холгрен-Резак ; пер. с англ. Анастасии Камеко. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2007. – 208 с. : ил. – Парал. тит. л. англ. – (Хороший перевод!). – ISBN 978-5-902862-43-7
1235901
   Связи России с народами Балканского полуострова, первая половина XVII в. Сб. ст.. – М., 1990. – 272с.
1235902
  Киселев Д.В. Связи российских подданных с китайской преступностью на Дальнем Востоке в начале XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 141-146. – ISSN 0042-8779
1235903
  Шемет А.М. Связи Российской революционной социал-демократии с революционно-демократическими и социал-демократическими кругами Восточной Галиции (1883-1904 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шемет А. М. ; МВСО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1963. – 22 с.
1235904
  Варакута С.А. Связи с общественностью : Учебное пособие / С.А. Варакута. – Москва : ИНФРА-М, 2003. – 246с. – (Вопрос - ответ). – ISBN 5-16-000645-1


  Сущность и теоретические основы связей с общественностью. Для студентов вузов, преподавателей, руководителей организаций, менеджеров
1235905
  Кузнецов В.Ф. Связи с общественностью : теория и технологии : учебник для студентов высших учебных заведений / В.Ф. Кузнецов ; Ин-т гуманитарного образования. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Аспект Пресс, 2008. – 302с. – ISBN 978-5-7567-0457-0
1235906
  Иванова Д.И. Связи с общественностью и массовые коммуникации в контексте формирования современного постиндустриального общества // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2013. – № 3 (71). – С. 161-164. – ISSN 1680-2721
1235907
  Лещенко Т.А. Связи с общественностью как системообразующий элемент субкультуры бизнес-общества: социологический аспект / Т.А. Лещенко, Н.Я. Павлюк // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 177-190. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1235908
  Пономарев Н.Ф. Связи с общественностью: социально-психологические аспекты : учеб. пособие / Н.Ф. Пономарев. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2008. – 208 с. : ил. – Библиогр.: с. 141-144. – (Учебное пособие). – ISBN 978-5-91180-971-3
1235909
  Газдапустаи Д. Связи Северного Кавказа с Передней Азией и Центральной Европой в эпоху перехода от бронзы к железу : Автореф... канд. ист.наук: / Газдапустаи Д.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Ист. фак. Кафедра археологии. – Л., 1962. – 12л.
1235910
  Чеснокова Л.Д. Связи слов в современном русском языке / Л.Д. Чеснокова. – М, 1980. – 110с.
1235911
  Орел В. Связи Т.Г. Шевченко с Северным Кавказом // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 18 : Історія. – 279-288. – ISSN 1728-9572
1235912
   Связи энтомофаун Северной Европы и Сибири: сб. науч. тр.. – Л., 1988. – 185с.
1235913
   Связисты в борьбе за власть Советов. Воспоминания.. – М., 1964. – 166с.
1235914
  Пересыпкин И.Т. Связисты в годы Великой Отечественной. / И.Т. Пересыпкин. – М., 1972. – 248с.
1235915
  Шпанов Н.Н. Связная Цзинь Фын / Н.Н. Шпанов. – М., 1955. – 111с.
1235916
  Смеляков Я. Связной Ленина / Я. Смеляков. – Москва, 1970. – 48с.
1235917
  Котенко А Е. Связной Москвы. / А Е. Котенко, В.П. Сугоняй. – М, 1975. – 200с.
1235918
  Сергеев А.Н. Связной: повести. / А.Н. Сергеев. – Алма-Ата, 1985. – 336с.
1235919
  Спесивых В.Л. Связности типа (pq) в дифференцируемых расслоениях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Спесивых В.Л.; ОГУ. – Одесса, 1980. – 16л.
1235920
  Гайбуллаев Л. Связность в метрических пространствах над полуполями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Гайбуллаев Л.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по мех.-мат. специальностям Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1970. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1235921
  Кадрович. И.К. Связность в научно-техническом тексте : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кадрович. И. К.; Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1990. – 24л.
1235922
  Кощеев В.А. Связность и аппроксимативные свойства множеств в линейных нормированных пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кощеев В.А.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1977. – 11л.
1235923
  Бородин А.Л. Связность и крошение глыб пахотных почв // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 112-118 : табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0587-2596
1235924
  Иконников Ю.М. Связные истории / Ю.М. Иконников, А.А. Тарасов. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 304 с.
1235925
  Энтин М.Ю. Связные передатчики дециметрового и сантиметрового диапазонов / М.Ю. Энтин. – Москва
Ч. 1. – 1973. – 94 с.
1235926
  Азбукин Б.П. Связные подполья / Б.П. Азбукин. – Симферополь, 1959. – 287 с.
1235927
  Никитина Е.И. Связный текст на уроках русского языка / Е.И. Никитина. – М, 1966. – 328с.
1235928
  Бубнов Г.Ф. Связующая нить / Г.Ф. Бубнов. – Минск, 1975. – 78с.
1235929
  Щипахина Л.В. Связующая нить / Л.В. Щипахина. – М., 1989. – 220с.
1235930
   Связующая нить: праздники, обряды, традиции. Сб.. – М., 1984. – 142с.
1235931
  Пастернак Б.Л. Связующая нить: сб. / Б.Л. Пастернак, А.Г. Тышлер. – Ставрополь, 1990. – 203с.
1235932
  Банцекин Н.Б. Связующее звено между нацией и Содружеством франкоязычных государств // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1989. – № 4 (72) : Актуальные моменты. Администрация Буша и взаимоотношения между США и СССР. Обеспечение безопасности в АТР. Новые методы обработки почвы в США. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 47-57
1235933
  Иртуганова С.Х. Связующие на основе отходов феноло-ацетонового производства для древпластиков. : Автореф... канд. хим.наук: / Иртуганова С.Х.; Новочеркас. политехн. ин-тут им. С.Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1964. – 20л.
1235934
  Омелянский В.Л. Связывание атмосферного азота почвенными микробами : Монография 5 / В.Л. Омелянский; Монографии, издаваемые Комиссией по изучению естественных производительных сил России при Российской АН. – Петроград, 1923. – 167с. : 33 рис. + 5 фототипических табл.
1235935
   Связывание меди (II) необратимо сорбированными на каолините и свободными гуминовыми веществами / В.А. Холодов, А.В. Кирюшин, Н.В. Ярославцева, А.С. Фрид // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 803-811 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0032-180Х
1235936
   Связывание молекулярного азота клубеньковыми бактериями в симбиотических и культуральных условиях.. – К., 1984. – 223с.
1235937
  Пассова Р.Б. Связывание органических и минеральных ионов плазматическими мембранами нервов краба. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.17 / Пассова Р.Б.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л, 1973. – 20л.
1235938
  Гринфельдт Марина Григорьевна Связывание органических красителей и катионов щелочных металловлицеринизированными мышечным волокнами и катомиозином : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.017 / Гринфельдт Марина Григорьевна;. – Л., 1989. – 21л.
1235939
  Спиридонова В.А. Связывание рибосомных РНК с белками рибосом, ковалентно закрепленных на полимерных носителях. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Спиридонова В.А.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1973. – 16л.
1235940
  Гнатив В.И. Связывание фенолов тканями крупного рогатого скота и свиней в онтогенезе : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Гнатив В.И. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1968. – 19 с.
1235941
  Пересыпкин И.Т. Связь - важнейшее средство управления войсками в Великой Отечественной войне. / И.Т. Пересыпкин. – М., 1976. – 47с.
1235942
  Добровольский А.Г. Связь - ценой жизни / А.Г. Добровольский. – К, 1988. – 237с.
1235943
  Тихомиров Анатолий Иванович Связь : Стихи / Тихомиров Анатолий Иванович. – Москва : Советский писатель, 1981. – 87 с.
1235944
  Убогий Ю.В. Связь / Ю.В. Убогий. – М, 1986. – 286с.
1235945
  Бибик З.И. Связь акустической эмиссии с эволюцией дисклокационной структуры при деформации поли- и монокристаллов алюминия и алюминиевых сплавов Д16 и АМг6. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Бибик З.И.; МВи ССО УССР. – Харьков, 1985. – 17л.
1235946
  Ляшкевич З.М. Связь альпийского магматизма со структурно-разломной тектоникой Карпат // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 3. – С. 144-150 : Рис., карта. – Бібліогр.: с. 149-150. – ISSN 0203-3100
1235947
  Жаботинский М.Е. Связь будущего / М.Е. Жаботинский. – Москва, 1982. – 64 с.
1235948
  Пересыпкин И.Т. Связь в Великой Отечественной войне. / И.Т. Пересыпкин. – М., 1973. – 283с.
1235949
   Связь в десятой пятилетке : бытовая радиоэлектроника. – Москва : Знание, 1977. – 63 с.
1235950
  Нуждина М.А. Связь вариаций аномалий температуры и озона в квазидвухлетнем цикле // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 52-59. – (Астрономія ; Вип. 32)


  Установлена взаимосвязь квазидвухлетних вариаций в ходе аномалий приземной температуры и общего содержания озона
1235951
  Мерзляков С. Связь воображения и шизофрении в контексте "трудной проблемы сознания" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 137-138
1235952
   Связь воспитания и обучения с трудом в сельской школе. Сб. ст.. – М., 1960. – 136с.
1235953
  Либединский Ю.Н. Связь времен / Ю.Н. Либединский. – Москва, 1962. – 928с.
1235954
  Веленгурин Н.Ф. Связь времен / Н.Ф. Веленгурин. – Краснодар, 1969. – 344 с.
1235955
  Подольный Р.Г. Связь времен / Р.Г. Подольный. – Москва, 1969. – 238с.
1235956
  Стариков Д.В. Связь времен / Д.В. Стариков. – Москва, 1970. – 350 с.
1235957
  Долинский М. Связь времен / М. Долинский. – М., 1976. – 327с.
1235958
  Идашкин Ю.В. Связь времен : очерки / Ю.В. Идашкин. – Москва : Современник, 1978. – 224 с.
1235959
  Мусин Ф.М. Связь времен / Ф.М. Мусин. – Казань, 1979. – 224с.
1235960
  Нестеров Ф.Ф. Связь времен / Ф.Ф. Нестеров. – М., 1980. – 239с.
1235961
  Сергеев М.Д. Связь времен / М.Д. Сергеев. – Иркутск, 1980. – 303с.
1235962
  Хатунцев Н.Б. Связь времен : стихи / Николай Хатунцев ; пер. с азерб. – Баку : Язычы, 1981. – 100 с.
1235963
  Мелибеев П.П. Связь времен / П.П. Мелибеев. – Ставрополь, 1983. – 350 с.
1235964
  Нестеров Ф.Ф. Связь времен / Ф.Ф. Нестеров. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 239с.
1235965
  Нестеров Ф.Ф. Связь времен / Ф.Ф. Нестеров. – 3-е изд. – М., 1987. – 237с.
1235966
  Медведев Р.А. Связь времен / Р.А. Медведев. – Ставрополь, 1992. – 604с.
1235967
  Оскоцкий В.Д. Связь времен. / В.Д. Оскоцкий. – Москва, 1974. – 159с.
1235968
  Черный К Б. Связь времен. / К Б. Черный, . – Тбилиси, 1974. – 188с.
1235969
  Черевков К.П. Связь времен. / К.П. Черевков. – М., 1977. – 48с.
1235970
  Трубецкой Б.А. Связь времен: пробл. эстетики, критики, журналистики. Сб. ст. / Б.А. Трубецкой. – Кишинев, 1978. – 220с.
1235971
   Связь времен: рассказывают участники движения за ком. отношение к труду. СБ.. – М., 1979. – 150с.
1235972
  Куренев Г.С. Связь времен: Стихи. / Г.С. Куренев. – М., 1986. – 125с.
1235973
  Бродский Б.И. Связь времени / Б.И. Бродский. – Москва : Детская литература, 1974. – 223с.
1235974
  Ермилов В.В. Связь времени. О традициях советской литературы. / В.В. Ермилов. – Москва : Советская Россия, 1964. – 414 с.
1235975
   Связь вуза с производством - необходимое условие подготовки современного инженера : Библиограф. указ. отеч. и заруб. лит-ры 1980-1984. – Киев, 1984. – 72с.
1235976
  Кузнецов Н.Я. Связь географического распространения белянок с распространением их кормовых растений и с химизмом последних / Н.Я. Кузнецов, 1930. – 49-63с.
1235977
  Кузнецов Н.Я. Связь географического распространения белянок с распространением их кормовых растений и с химизмом последних / Н.Я. Кузнецов, 1930. – 49-63с.
1235978
  Кошелевский В.К. Связь геомагнитных пульсаций Pi2 с развитием геофизических явлений в авроральной и субавроральной областях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Кошелевский В.К.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1235979
  Лысенко Е.В. Связь давления в трубке Пито с параметрами сверхзвукового потока разреженного газа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Лысенко Е.В.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т теорет. и приклад. механики. – Новосибирск, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1235980
  Вознюк Л.В. Связь деепричастия с глаголом-сказуемым и с подлежащим в предложении: лингводидактический аспект // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 5 (41). – С. 21-24
1235981
  Ахмедов Исмаил Ахмед оглы Связь деепричастия с наречием в азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Ахмедов Исмаил Ахмед оглы; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1981. – 22л.
1235982
  Троицкий В.Е. Связь дейтонного формфактора с физической S-матрицей / В.Е. Троицкий, Ю. Широков. – К, 1968. – 11с.
1235983
  Яшенко Н.Я. Связь железного и медного орудения с крыкудукским интрузивным комплексом на примере месторождений атансор и ичкеульмес (Северный Кавказ) : Автореф... канд. геол.наук: 130 / Яшенко Н.Я.; МГУ. – М., 1968. – 17л.
1235984
  Судовцев В.А. Связь и инстранные языки на службе Олимпийских игр. / В.А. Судовцев. – М., 1978. – 348с.
1235985
   Связь и обособленность.. – К., 1988. – 295с.
1235986
  Остапенко С.В. Связь и причинность: гносеологическая природа их взаимодействия // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 67 : Эвристическая роль принципа всеобщей связи в естествознании и социальной практике
1235987
  Столяров Ю.Н. Связь и противоречия трех дисциплин // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 2-5. – ISSN 1560-7968


  Доктор педагогических наук Юрий Николаевич Столяров предложил редакции журнала серию из трех статей, посвященных соотношению библиографоведения с библиотековедением и книговедением. Публикуемая статья - первая из этой серии.
1235988
  Самченко Владимир Николаевич Связь и свобода: Эволюция связи в природе и обществе : Автореф... доктора философ.наук: 09.00.01 / Самченко Владимир Николаевич; Гос. комитет Росс. Федер. по высшему образов. Тюменский госуд. ун-тет. – Тюмень, 1996. – 27л.
1235989
   Связь изменений климата с геомагнитным полем. 1. Пространственно-временная структура магнитного поля Земли и климата в ХХ в. / В.Г. Бахмутов, В.Ф. Мартазинова, Н.Л. Килифарска, Г.В. Мельник, Е.К. Иванова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 1. – С. 81-104 : рис. – Библиогр.: с. 100-104. – ISSN 0203-3100
1235990
  Килифарска Н.А. Связь изменений климата с геомагнитным полем. 2. Возможный механизм / Н.А. Килифарска, В.Г. Бахмутов, Г.В. Мельник // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 5. – С. 66-92 : рис., табл. – Библиогр.: с. 87-89. – ISSN 0203-3100
1235991
  Килифарска Н.А. Связь изменений климата с геомагнитным полем. 3. Северное и Южное полушария / Н.А. Килифарска, В.Г. Бахмутов, Г.В. Мельник // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 52-71 : рис., табл. – Библиогр.: с. 68-71. – ISSN 0203-3100
1235992
  Альшиц Л.К. Связь изменения радиочувствительности семян гороха в процессе набухания и прорастания с пострадиационным восстановлением : Автореф... канд. биол.наук: 090 / Альшиц Л.К.; АН СССР. Уральский филиал. Ин-т экологии растений и животных. – Свердловск, 1969. – 24л.
1235993
   Связь изучения теории с формированием речевых навыков учащихся в школьном преподавании русского языка: межвуз. сб. науч. тр.. – Куйбышев, 1983. – 70с.
1235994
  Коноплева Т. Связь квантовой механики и трансакционной психологии на примере проблемы "Глубокой реальности". // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 261-263
1235995
  Якубович А.Я. Связь классификации пространств Эйнштейна по рангам матриц тензора кривизны с классификацией Петрова / А.Я. Якубович. – К, 1971. – 19с.
1235996
  Збарский И.С. Связь классного и внеклассного чтения как средство литературного развития учащихся 4-8 классво : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Збарский И.С.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1235997
  Пушкарева М.Д. Связь классных и внеклассных занятий по литературе. V-VI кл. / М.Д. Пушкарева, М.А. Снежневская. – М., 1963. – 152 с.
1235998
  Христенко Маргарита Александровна Связь классных и внеклассных занятий при изучении обзорных тем в старших классах. (На материале "Литература второго периода рус. освбодит. движения") : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Христенко Маргарита Александровна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1975. – 26л.
1235999
  Терехин А.Т. Связь когнитивных качеств студентов вузов с их отчисляемостью / А.Т. Терехин, Е.В. Чмыхова // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 10. – С. 79-84. – ISSN 1609-4646
1236000
  Евдокимов Ю.В. Связь кометы Джакобини-Циннера с метеорным потоком Драконид. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Евдокимов Ю.В.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1955. – 12л.
<< На початок(–10)1231123212331234123512361237123812391240(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,