Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1231123212331234123512361237123812391240(+10)В кінець >>
1234001
  Гривінський Р. "Спеціаліст...по Росії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18-19 березня (№ 47/48). – С. 29


  У столиці представили документальну стрічку про письменника Фрідріха Горенштейна.
1234002
  Суржик Л. "Спецназ" науки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 1лютого - 8 лютого (№ 4). – С. 12


  Ексклюзивне інтерв"ю президента Українського наукового клубу, акад. НАН України Олега Кришталя з нагоди п"ятиріччя УНК і відкриття наукового кафе. Тут усе нестандартне й символічне - химерні архітектурні форми, в яких відображено шляхи й перипетії ...
1234003
  Луб"янов І. "Спецслужби стежать мало не за всіма хоч трохи публічними людьми" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 29 (182). – С. 30-33


  Наприкінці травня 2013 р. на площі Таксім у Стамбулі розпочалися масові протести проти уряду.
1234004
  Лескова Н. "Спешите делать добро!" Святые врачеватели Ф.П. Гааз и В.Ф. Войно-Ясенецкий // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 3 (41). – С. 148-161


  В.Ф. Войно-Ясенецкий-врач и священнослужитель в 1904 г. окончил медицинский факультет Университета Св. Владимира.
1234005
  Торчинский О. "Спешите делать добро" = К 160-летию со дня смерти Ф.П. Гааза // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2014. – № 2. – С. 177-179. – ISSN 0131-2332
1234006
  Михалюк М. Специфіка "особистісної" інформації на сторінках газети "Вперед!" (Львів, 1911-1913, 1918-1922, 1924, 1929, 1931, 1933-1934 рр.) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 155-162. – ISSN 2524-0331
1234007
  Рехколайнен В. Специфіка авторських неологізмів ("толкінізмів") на матеріалі трилогії "Володар перснів" Дж.Р.Р. Толкіна: проблеми перекладу // Лінгвокомп"ютерні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укрїни ; Донец. нац. ун-т ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України [та ін.]. – Вінниця, 2015. – Вип. 8. – С. 92-98. – ISSN 2307-0544
1234008
  Куцевська О. Специфіка авторського редагування у текстах промов Олеся Гончара // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 231-236. – ISSN 2078-1911
1234009
  Ковінько М.В. Специфіка авторської маски в "Морських оповіданнях" Марусі Клімової // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 310-320


  Стаття присвячена аналізу особливостей авторської маски у збірці оповідань відомої російської письменниці Марусі Клімової "Морські оповідання". Маска розглядається як інструмент, що використовується авторомтворцем для конструювання образу наратора з ...
1234010
  Струк В. Специфіка адаптації інтернаціоналізмів у хорватській мові // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 104-111. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядаються проблеми адаптації інтернаціоналізмів у хорватській мові. Описано основні види адаптації у хорватській мові, визначено поняття "інтернаціоналізм". В статье рассматриваются проблемы адаптации интернационализмов в хорватском ...
1234011
  Безручко О.В. Специфіка адаптації першокурсників у навчальний процес Інституту телебачення, кіно і театру Київського міжнародного університету // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 74-91. – ISSN 2219-438X
1234012
  Цимбаленко Я.Ю. Специфіка адміністративних процесів у державному управлінні: на прикладі ВНЗ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 62-65. – (Державне управління ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  Адміністративний процес розглядається як складова державного управління. Увага зосереджується на специфіці адміністративних процесів у державному управлінні по відношенню до вищих навчальних закладів. Значна увага приділяється вищим навчальним закладам ...
1234013
  Межов О. Специфіка адресатно-суб"єктної синтаксеми в сучасній українській мові // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – С. 144-150. – ISSN 2304-9383
1234014
  Деркач Н.В. Специфіка актуалізації темпоральних ознак англійського мовлення: фізичний і психофізіологічний аспекти // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т ; редкол.: Болдирев Р.В., Георгінова Л.В., Тараненко Л.І. [та ін.]. – Київ ; Буча, 2015. – Вип. 5, (т. 7). – С. 48-60. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1234015
  Губко М.В. Специфіка алюзії в поетичному творі І. Боланд "The shadow doll" / М.В. Губко, В.П. Гайдар // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 46-49. – ISBN 978-966-921-000-5
1234016
  Константінова О. Специфіка американських і британських термінів оподаткування // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 138-142
1234017
  Бабюк В.А. Специфіка аналізу лексики радіоекологічних текстів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 13-18
1234018
  Софієнко М. Специфіка аналізу теоретичних засад кіномистецтва в сучасних дослідженнях українських кінознавців // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 243-250
1234019
  Козаченко Н. Специфіка аналізу філософських контекстів засобами епістемічної логіки // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 25-26
1234020
  Мулик К.О. Специфіка англійського діалогічного мовлення соціально-педагогічної спрямованості // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 128-132
1234021
  Старченко А. Специфіка антропоморфних образів Подільської балади // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 319-325


  У статті розглянуто основні антропоморфні символи українських народних балад Поділля. У дослідженні представлені парадигми функціонування чотирьох найпоширеніших персонажів: жінки, чоловіка, свекрухи та коханки. В статье рассмотрены основные ...
1234022
  Шипко М. Специфіка антропоніма як одиниці номінації в англійській мові // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 46. – С. 116-120
1234023
  Тищук Д. Специфіка асоціоніма як тропа у світлі теорії інтертекстуальності // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2013. – Вип. 20. – С. 15-64. – ISSN 2308-1902
1234024
  Батрименко О.В. Специфіка бюрократії в демократичній політичній системі суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 373-382
1234025
  Климентова О. Специфіка вербальної сугестії на основі кореляції з відчуттям провини (на матеріалі українських молитов) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-15. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано вербальну сугестію на основі кореляції з відчуттям провини та актом каяття на матеріалі українських молитов. Значну увагу приділено засобам вербалізації цього емоційного модусу та їх взаємодії з різними рівнями текстової ...
1234026
  Климентова О.В. Специфіка вербальної сугестії на основі кореляції сакральних текстів з емоцією гніву // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2011. – Вып. 15. – С. 325-333. – ISBN 978-966-171-476-1
1234027
  Папуша В.С. Специфіка взаємодії органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 63-66. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається взаємодія органів публічної влади з громадянським суспільством. Розкрито сучасний стан розвитку інститутів громадянського суспільства та напрями діяльності держави щодо сприяння розвитку взаємовідносин з суспільством. Особлива ...
1234028
  Коваленкол В. Специфіка взаємодії системи післядипломної освіти з оточуючим середовищем в умовах суспільної трансформації в Україні // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 2009. – № 6. – С. 73-77.
1234029
  Панасюк В.Ю. Специфіка взаємодії художнього та нехудожнього в системі театральних комунікацій : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Панасюк Валерій Юрійович ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – 41 с. – Бібліогр.: 41 назва
1234030
  Колотілова Н. Специфіка взаємозв"язку логіки і риторики в "Логіці" А. Арно та П. Ніколя // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 278-280. – ISSN 2076-1554
1234031
  Люлько М.Є. Специфіка вивчення американського варіанту англійської мови // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 175, ч. 1. – С. 84-94. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
1234032
  Каблова Специфіка вивчення регіональної хорової культури в соціальному контексті розвитку ХХ – початку ХХІ ст. / Каблова, С.В. Румянцева // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38. – C. 179-184. – ISSN 2225-7586
1234033
  Котляренко С. Специфіка вивчення учнями старших класів літературних творів
1234034
  Прокопов Д. Специфіка визначення права в теорії М. Ренненкампфа крізь призму доктрини природного права // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 14-20.
1234035
  Біла Катерина Специфіка визначення стилю в контексті сучасних тенденцій музичного мистецтва // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 1 (29) : Театр. Музика. Кіно. – С. 43-47. – ISSN 1728-6875
1234036
  Васейко Ю. Специфіка викладання "Практичного курсу польської мови" для студентів спеціальності "Мова та література (польська)" // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Оляндер Л.К., Жулинський М.Г. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Т. 5. – С. 8-12. – ISSN 2306-028X
1234037
  Скляров О.Д. Специфіка викладання курсу "Фортепіано" у вищих навчальних закладах культури // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 200-208. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1234038
  Зоріна О. Специфіка викладання курсу історії світової культури // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 78-85


  У статті розглядаються питання звернення до історико-культурного екскурсу для збагачення світогляду студентів-журналістів. In the article the questions of address to historicel and culture digression for enriching of world view of students-journalists ...
1234039
  Мамонтова Е. Специфіка викладання курсу політології у вищій технічній школі / Е. Мамонтова, Н. Кудінова // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 2/3. – С.56-63. – ISSN 1682-2366
1234040
  Діду Г.Я. Специфіка викладання політології іноземним студентам у контексті міжкультурної комунікації // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 32-35
1234041
  Захарченко А.П. Специфіка викладання практичних курсів у царині нових медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 276-281


  У статті запропоновано методику викладання дисциплін у царині мережевої журналістики та нових медіа, яка б дала змогу максимально наблизити студентів до реальних умов роботи в інтернет-ЗМІ, а також адекватно оцінювати набуття ними практичних навичок ...
1234042
  Хомяк М. Специфіка викладання теорії ймовірностей для студентів напряму "Соціологія" // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 1 (2). – С. 83-87. – ISSN 2306-3974
1234043
  Горохова І.В. Специфіка використання англійської мови для формулювання філософських проблем // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 15-17
1234044
  Нічий В.В. Специфіка використання безособових конструкцій у мовознавчих, фізичних та математичних наукових текстах ( на матеріалі французької мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 238-244. – Бібліогр..: 43 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
1234045
  Павлова А.К. Специфіка використання вербальних засобів у юридичному дискурсі // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 233-238. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1234046
  Максимюк М.В. Специфіка використання власних назв у сучасній українській постмодерній прозі (на матеріалі романів В. Кожелянка) // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 280-285. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
1234047
  Юзва Л. Специфіка використання комбінованої рефлексивної методики для вивчення групи національних цінностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 45-53. – (Соціологія ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  В епоху постмодернізму особливої ваги набувають певні групи цінностей. В Україні до такої групи належать національно-культурні цінності. Проблематика цінностей у соціологічному полі повсякчас актуальна. У запропонованому дослідженні обґрунтовано ...
1234048
  Керимова Н. Специфіка використання маніпулятивних технологій під час передвиборчої кампанії в РФ 2011 року // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 103-105
1234049
  Вардеванян В.А. Специфіка використання маркетингових комунікацій у ресторанному бізнесі // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – С. 95-101. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 45, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1234050
  М"яснянкіна Л. Специфіка використання мовних одиниць в емоційному рекламному тексті // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 53-57
1234051
  Чуприна Л. Специфіка використання оперативної інтернет-інформації в аналітичній діяльності бібліотек // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 309-319. – ISSN 2224-9516
1234052
  Яценко О. Специфіка використання художніх засобів у мовотворчості Ірен Роздобудько // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 397-400
1234053
  Хитрова О.В. Специфіка виникнення кризових явищ в економіці України в ХХІ столітті як результат посилення глобального квазікризового тиску // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 81-89. – (Економічні науки ; вип. 1 (53)). – ISSN 2310-8185
1234054
  Чікало О. Специфіка виникнення пісень-хронік: до проблеми колективного та індивідуального // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 2/3 (11). – С. 71-76
1234055
  Мороз Т.Ю. Специфіка вираження значення числа абстрактними іменниками // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвику" : 27-28 січ. 2017 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень", 2017. – С. 18-21
1234056
  Матушкіна С.В. Специфіка вироблення методів моделювання та прогнозування в дослідженні етнополітичних процесів в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 239-248
1234057
  Мадей А.С. Специфіка висвітлення питання охорони історико-культурної спадщини України у вітчизняних медіа // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 78-82. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741
1234058
  Щербина О.Ю. Специфіка витлумачення терміна "юридична аргументація" у логіко-юридичних студіях // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.В. Губерський ; редкол.: Р.Б. Абсаттаров, В.П. Андрущенко, А.О. Баумейстер [та ін.]. – Київ, 2016. – № 25. – С. 61-66. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розглядаються сенси поняття "юридична аргументація" , які зустрічаються у сучасних доробках, пов"язаних з проблематикою аргументації у праві, визначається специфіка його витлумачення у сучасних логіко-юридичних дослідженнях та при викладанні ...
1234059
  Кульнева М Г. Специфіка відносин відтворення людського капіталу в Україні / М Г. Кульнева, М .К. Бургман // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 44-47. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1234060
  Чудінов В.А. Специфіка відображення в математиці
1234061
  Плещенко К.В. Специфіка відображення реальної дійсності в електронних ЗМІ // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 13, січень - червень. – С. 24-27


  Проаналізовано специфіку відображення реальної дійсності сучасними електронними ЗМІ, зокрема телебаченням та блогосферою. Основою дослідження є розмежування комунікативного та метакомунікативного аспектів ЗМК. Розглядається також низка актуальних, але ...
1234062
  Муравецька Я. Специфіка відображення Танатосу в призмі культурно-історичних епох // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 200-205. – ISBN 978-966-171-890-5


  У статті аналізується Танатос у призмі культурно-історичних епох, залежність теми смерті від часу створення текстів. Акцентовано на відмінностях зображення між романтичними і реалістичними напрямками, окреслено термін "Літературознавча танатологія".
1234063
  Артьомцев О.В. Специфіка відтворення концептуального та семантико-прагматичного змісту політичних промов у перекладі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 145-151. – (Серія "Філологічні науки")
1234064
  Качановська Т.О. Специфіка відтворення назв небесних тіл в українських перекладах французьких сонетів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 160-168


  У статті досліджуються основні тенденції, що спостерігаютьсяпри відтворенні українськими перекладачами назв небесних тіл, вжитих у французьких сонетах ХІХ ст. Особлива увага приділяється аналізу кореляції між лексико-семантичною структурою назви ...
1234065
  Волинець Г.М. Специфіка візуального контенту в часописі "Український тиждень" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 49-58. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
1234066
  Гаюк І.Я. Специфіка вірменської видавничої справи в Україні: історичний дискурс // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 3. – С. 103-109. – ISSN 2226-3209
1234067
  Греков О.М. Специфіка вітчизняного національно-культурного типу підприємництва // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 95-107
1234068
  Чижмар О. Специфіка власних назв персонажів повісті Ю. Станинця "Юра Чорний" та роману "Сусіди" // Acta Hungarica / Ужгород. нац. ун-т, Каф. угорської філології, Центр гунгарології. – Ужгород, 2010. – 19 - 20-ий рік вид. : Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. – С. 601-612. – ISBN 978-966-8760-98-3
1234069
  Цепа О. Специфіка внутрішніх колізій персонажа в новелі "Гайдамака" Валер"яна Підмогильного // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 227-230. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (19), квітень). – ISSN 2519-4038
1234070
  Сладкевич Н.В. Специфіка геймдизайну та основні елементи комп"ютерної гри // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 234-242


  Статтю присвячено розгляду геймдизайну як одного з напрямків комп"ютер- ного моделювання, а також його елементів. Проаналізовано основні принципи, які використовує геймдизайнер під час створення нової гри, естетичну специфіку такого процесу. ...
1234071
  Стріха М. Специфіка гендерних мотивів у творчості Філіпа Сідні та Бахадир Герай Хана І (Резмі): історико-біографічний та компаративний аспекти / М. Стріха, С. Трош // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 2 (662). – С. 73-79. – ISSN 0236-1477
1234072
  Голинська Х.О. Специфіка гендерного мейнстрімингу в управлінні розвитком міст // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 84-86
1234073
  Кравченко І. Специфіка гендерної соціалізації представників молодіжних контркультур // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 312-314
1234074
  Туренко В.Е. Специфіка герменевтики любові в античному неоплатонізмі // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 62-65


  Досліджуються погляди античних неоплатоніків на походження та сутність любові. Особлива увага приділяється розгляду єдності любові з розумом та прекрасним. Також досліджуються три аспекти розуміння любові в неоплатонізмі:онтологічний, епістемологічний, ...
1234075
  Іванова Л.С. Специфіка готовності першокурсників до адаптації у вищій школі // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 102-108
1234076
  Вітрук Н. Специфіка граматичного значення односкладних речень репрезентації // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 29-39. – ISSN 2311-5165


  У статті проаналізовано засоби вираження граматичних та функційно-семантичних категорій, сукупність яких відбиває специфіку граматичного значення односкладних речень репрезентації; обґрунтовано погляди багатьох зарубіжних й українських мовознавців, які ...
1234077
  Кухарська Н. Специфіка грошово-кредитного регулювання в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 3 (269). – С. 55-57. – ISSN 1810-3944
1234078
  Сербін Специфіка гуманітарного знання та прагматистська методологія / Сербін, М-К // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 94-95
1234079
  Тищук О.С. Специфіка даоського світобачення у творчості танського поета-відлюдника Сикун Ту // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 415-419


  Стаття присвячена танському поетові Сикун Ту, у творах якого невід’ємне місце займають образи природи та людини. Проаналізована низка віршів поета, а також виявлено специфіку його даоського світобачення. Статья посвящена танскому поэту Сыкун Ту, в ...
1234080
  Коваліско Н.В. Специфіка демонстративного споживання різними статусними групами міста Львова / Н.В. Коваліско, О.В. Слюсар // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1 (67). – С. 43-49. – (Серія: соціологія). – ISSN 2310-2896
1234081
  Жерновникова О.А. Специфіка дидактичної підготовки студентів-математиків педагогічних ВНЗ до роботи у коледжах та професійних ліцеях // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 45. – С. 97-106. – ISBN 978-617-7188-55-0. – ISSN 2312-2471
1234082
  Валігура О.Р. Специфіка дистрибуції фразового наголосу в англійському інтерферованому мовленні українців // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 95-100. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1234083
  Соболевська М. Специфіка дисциплінарного статусу соціології як гуманітарної науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 10-15. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснюється спроба окреслення специфіки дисциплінарного статусу соціології як гуманітарної науки. Через застосування епістемологічного підходу пропонується аналіз дискурсивних практик, що сформувалися в соціології навколо питання про умови ...
1234084
  Комісаров К. Специфіка диференціації членів речення в японській мові


  Розглядається поняття члена речення в японській лінгвістиці. На основі концепцій провідних японських та вітчизняних фахівців аналізується склад та ключові характеристики категорій головних та другорядних членів речення в японській ...
1234085
  Худик Г.О. Специфіка діагностики показників ефективності іміджу політичного лідера / Г.О. Худик, Ю.О. Герман // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 42-51. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 1 (29)). – ISSN 2312-2714
1234086
  Мішин О. Специфіка дії міжнародних режимів контролю над озброєннями та нерозповсюдження ядерної зброї на Африканському континенті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 1. – С. 25-32


  В дослідженні зосереджується увага на аналізі специфічних рис функціонування міжнародних режимів контролю над зброєю масового знищення та конвенційними озброєннями в Африці. Зазначене питання розглядається крізь призму військово-політичних ...
1234087
  Лебедєва Н.Г. Специфіка діяльності вищих технічних навчальних закладів та необхідність формування відданості персоналу // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 269-273. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1234088
  Тригуб О.В. Специфіка діяльності вітчизняних банків на ринку факторингових послуг // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 284-291. – ISSN 2222-0712
1234089
  Коваль А. Специфіка діяльності Державного бюро розслідувань порівняно з іншими органами державної влади, які здійснюють досудове розслідування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 454-455. – ISBN 978-617-7069-15-6
1234090
  Черниш Н.Й. Специфіка довіри та довірчих відносин у сучасному українському суспільстві // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 240-253. – (Серія соціологічна ; вип. 9). – ISSN 2078-144X
1234091
  Польовик С. Специфіка документального фонду бібліотечно-архівної колекції "Фонд Президентів України" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 11 (172). – С. 28-32. – ISSN 2076-9326
1234092
  Андрейченко А.В. Специфіка дослідження кон"юнктури та особливості розвитку ринку АПК України / А.В. Андрейченко, Д.В. Завертаний // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса, 2015. – Т. 14, вип. 3 (31). – С. 85-96. – ISSN 2413-9998
1234093
  Гаюк І.Я. Специфіка дослідження культури вірменської діаспори в Україні // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 154-162. – ISSN 2226-2180


  "Проаналізовано основні проблеми, пов’язані з вивченням феномену культури вірменської діаспори в Україні. Показано, що внаслідок природних змін, які відбуваються з вірменськими емігрантами на українських землях, з’являється новий етнокультурний ...
1234094
  Черненко О. Специфіка думової трансмісії в світлі сучасної літературної риторики // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 452-457


  У дослідженні дума розглядається як різновид риторичного висловлювання. Використовується праця Г. Лаусберга "Літературна Риторика», у якій подана детальна характеристика риторичних родів художньої мови. А також дума розглядається в світлі риторичної ...
1234095
  Гоцалюк Алла Специфіка духовної культури Гуцульщини в українській історіографії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 247-250
1234096
  Мілінчук В.І. Специфіка емпіричного вивчення мовлення пацієнтів після інсульту з моторною афазією // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 172-177


  У статті висвітлено процедуру й результати комплексного дослідження пацієнтів після інсульту протягом відновлювального періоду, які засвідчили ефективність нейропсихологічного неапаратурного методу дослідження мов-лення пацієнтів із моторною афазією. ...
1234097
  Пишньоха О.А. Специфіка етнокультурних компонентів в оповіданні "Стіни караван-сараю" Ф.Н. Чамлибеля // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 57. – С. 316-323


  Згадуються дослідники тюркології КНУ імені Тараса Шевченка доц. І.Л. Покровська та асистент К.А. Корнієць.
1234098
  Кіндря С.О. Специфіка ефірної промоції радіостанції "Русское радио" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 138-141. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (20)). – ISSN 2219-8741
1234099
  Неділя С.О. Специфіка ефірної промоції радіостанцій "Люкс ФМ" та "Ера ФМ " // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 110-115


  Запропонована стаття комплексно висвітлює головні моменти, які стосуються специфіки ефірної промоції радіостанцій "Люкс ФМ" та "Ера ФМ". Розглянуто основи радіореклами та наведено загальну методику її використання на радіо. Проаналізовано спільні та ...
1234100
  Кіндра С.О. Специфіка ефірної промоції радіостанцій "Шансон" та "Хіт-ФМ" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 145-151


  У статті комплексно висвітлено чільні моменти, які стосуються специфіки ефірної промоції радіостанцій "Шансон" та "Хіт ФМ". Йдеться про основи радіореклами та наведено загальну методику її використання. Водночас залучається чимала теоретична база щодо ...
1234101
  Кіндра С.О. Специфіка ефірної промоції радіостанцій Ретро FM та KISS FM // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Запропонована стаття комплексно висвітлює чільні моменти, які стосуються специфіки ефірної промо ції радіостанцій Ретро FM та KISS FM. Йдеться про основи радіореклами та наводиться загальна методика її використання на радіо. Подається аналіз спільних ...
1234102
  Верлата А. Специфіка жанрових структур у драматургії Василя Пачовського // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – C. 4-12. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
1234103
  Тарасенко К.В. Специфіка жанрово-стильової організації роману Генрі Робертса "Феандер, цнотливий лицар" (1595) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 31-35. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
1234104
  Доценко К.О. Специфіка жанрової палітри реклами брендів у пресі (на прикладі журналу "Корреспондент") / К.О. Доценко, М.В. Мельник // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Стаття присвячена актуальній темі розгляду й вироблення класифікації друкованої реклами в журна лах. На основі аналізу масиву рекламної продукції у виданні "Корреспондент" й розгляду існуючих теоретичних надбань запропоновано власний варіант сучасної ...
1234105
  Миронюк Л.В. Специфіка жанру та стилю історичного роману у віршах "Маруся Чурай" Ліни Костенко // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 153-156. – (Філологічні науки ; № 2)
1234106
  Заверталюк Н.І. Специфіка жанру твору Павла Загребельного "Кларнети ніжності" // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 265-271. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
1234107
  Кецмур Б. Специфіка журналістського розслідування у друкованих ЗМІ // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 55-60. – (Серія "Журналістика" ; вип. 41). – ISSN 2078-7324
1234108
  Власюк Т.О. Специфіка забезпечення зовнішньоторговельної безпеки України в умовах глобалізації // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 4 (33). – С. 53-63. – ISSN 2306-5664


  Розглянуто сучасний стан зовнішньоторговельної безпеки України. Проаналізовано основні індикатори зовнішньоекономічної безпеки, що безпосередньо стосуються питань зовнішньої торгівлі. Розроблено рекомендації для органів державної влади щодо ...
1234109
  Курман О.В. Специфіка залучення спеціалістів при розслідуванні нецільового використання фінансових ресурсів // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 72-77. – ISSN 1993-0917
1234110
  Рачек О.О. Специфіка засобів антиципації у драмі Миколи Куліша "Народний Малахій" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 170-172. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1234111
  Луцик І.Б. Специфіка застосування інфографічних методів представлення знань у навчальному процесі / І.Б. Луцик, В.В. Лашкевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 216-222. – (Педагогіка ; № 3)
1234112
  Неліпа Д.В. Специфіка застосування комп"ютерного стимуляційного моделювання в державному управлінні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 1, січень. – С. 144-148. – ISSN 2306-6814
1234113
  Головко Г. Специфіка застосування культурно-семантичного підходу у процесі дослідження "укра їнсько-ніппонського словника А. Діброви і В. Одинця" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 8-12


  У статті розглянуто культурно-семантичний методологічний підхід як засіб дослідження національно-культурного пласту слів "Українсько-ніппонського словника А. Діброви і В. Одинця", а також проблему національно-культурної адаптації мовних одиниць при ...
1234114
  Жулькевська Олена Володимирівна Специфіка застосування мережевого аналізу в соціології : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.02 / Жулькевська О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1234115
  Патійчук В. Специфіка застосування методів моднлювання в країнознавчих дослідженнях / В. Патійчук, А. Саванюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 7-13. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (316)). – ISSN 1729-360Х
1234116
  Боровський О. Специфіка застосування методу дерев рішень в аналізі масиву данних на прикладі порівняльного дослідження / О. Боровський, С. Літвінов // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 115-127. – ISSN 1563-3713
1234117
  Чуп С.В. Специфіка застосування системного підходу до вивчення проблеми політичної кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 116-121. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття торкається однієї з найактуальніших проблем сучасної політичної науки, а саме проблеми соціально-політичних криз. Незважаючи на те, що політичні кризи на протязі століть супроводжували поступ людської цивілізації, в політології ще досі не ...
1234118
  Присяжнюк Ю. Специфіка здійснення пропагандистської діяльності США та Іраку на порозі другої війни в Перській затоці (1991) / Ю. Присяжнюк, О. Романюк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 300-305. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
1234119
  Півторак О.В. Специфіка змісту молодіжного контенту телеканалу "ТЕТ" // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 237-244
1234120
  Співак Л.М. Специфіка змісту та структури національної самосвідомості особистості у психологічній науці // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 73-78
1234121
  Стецюк С.Ю. Специфіка зображення гендерних стереотипів у прозі Ганни Барвінок // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 252-259
1234122
  Єнальєва О. Специфіка зображення дитячої субкультури в німецькому психологічному романі для дітей першої половини 1980-х років (на матеріалі творів К. Бойє, М. Преслер та Г. Мебс) // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 103-107. – ISSN 2307-2261
1234123
  Приліпко І. Специфіка зображення релігійних проблем, образів католицького та уніатського духовенства у творах І.Франка "Місія" й "Чума" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 226-235


  У статті розкриваються особливості зображення у творах І. Франка «Місія» й «Чума» релігійних відносин та міжцерковних протиріч на західноукраїнських землях другої половини ХІХ ст.; показується взаємозв`язок релігійних, політичних та національних ...
1234124
  Непрядкіна Н.В. Специфіка зовнішньої торгівлі послугами України з країнами Східної Європи // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 50-53. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 6). – ISSN 2310-9513
1234125
  Колобов Ю.В. Специфіка і визначальні параметри функціонування виконавчої гілки влади // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 4, лютий. – С. 134-137. – ISSN 2306-6814


  У статті досліджено специфіку і визначальні параметри функціонування виконавчої влади. Розглянуто її місце в системі поділу влади. Визначено її сутність, особливості та функції.
1234126
  Дан О. Специфіка і доля брацлавського козацтва // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 10-13. – ISSN 2076-1554
1234127
  Бурдельова І. Специфіка і особливості управлінської діяльності // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 39-40
1234128
  Вонсович С.Г. Специфіка і перебіг політичного транзиту: центрально східно-європейський варіант // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 3-9


  Політичний транзит в країнах Центральної і Східної Європи вирізняється від моделі "третьої хвилі" демократизації. У різних країнах він проходить у неоднакових напрямах і з різною швидкістю. На перебіг політичного транзиту в цих країнах впливають ...
1234129
  Гайко О.С. Специфіка і перспективи українського політичного режиму // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1111. – С. 10-14. – (Серія "Питання політології" ; вип. 26). – ISSN 2220-8089
1234130
  Нестерчук І.К. Специфіка і просторові особливості гастрономічного туризму: теоретичний конструкт // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 203-213
1234131
  Шевченко Г.Г. Специфіка і структура методу моделювання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
1234132
  Куцепал С.В. Специфіка ідеології в парадигмі постмодерну // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 88-94. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1234133
  Демченко С.В. Специфіка ідеологічного дискурсу в Україні в умовах медіаполітичної системи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 17-19


  Аналізуються ідеологічна ситуація в сучасному українському соціумі, роль вітчизняних ЗМК у поширенні тих чи тих ідеологічних доктрин та їх сприяння тотальній "деідеологізації" суспільства. It is analyzed the ideological situation in the Ukrainian ...
1234134
  Колотило В.В. Специфіка ідеологічного процесу в українському суспільстві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 87-95
1234135
  Ярош Я.Б. Специфіка інституційного розвитку молодіжних організацій в Україні // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 20 (245). – С. 130-134. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1234136
  Капранов С.В. Специфіка інтелектуальної діяльності давньокитайських філософів-чжунци (за деякими ранніми джерелами) // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – C. 125-133. – ISBN 978-966-02-6446-5
1234137
  Павлова О.Ю. Специфіка інтенціональності трагічного як художнього явища (за працею М. Шелера "Про феномен трагічного") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 71. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
1234138
  Нечипоренко В. Специфіка інтересів суб"єктів стратегічного плану в страховій компанії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 65-67. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  В статті визначені вісім категорій суб"єктів - замовників, користувачів та виконавців стратегічного плану в діяльності страховика, а також сформульовані основні види типових завдань кожної з цих категорій: фінансова надійність, прибуток, ринкова ...
1234139
  Скорина Л. Специфіка інтертекстем у романі Зінаїди Тулуб "Людолови" // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 228-248. – ISBN 978-966-493-297-1
1234140
  Бєляєва О. Специфіка інтертексту у драматичному етюді Якова Мамонтова "Dies irae" // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 5-12. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
1234141
  Холод Г.Я. Специфіка інформаційного протистояння між газетою "Кино" та "Кіно-газетою" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 126-129. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
1234142
  Воробей О. Специфіка історизації дійсності у творчості Тянь Ханя


  Стаття присвячена дослідженню особливостям відображення історичної тематики у п"єсах одного з провідних драматургів Китаю початку XX ст.-Тянь Ханя. Увага акцентується на соціально-викривальному характері творів автора у жанрі розмовної драми, а також ...
1234143
  Вашкевич В.М. Специфіка історичних процесів в умовах глобалізації // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 106-117. – ISBN 978-966-8809-48-4
1234144
  Шальман Т.М. Специфіка й особливості ранкових телепрограм в українському медіапросторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 42-46


  У статті розглянуто актуальні питання специфіки й особливостей ранкових телевізійних програм українського медіапростору. Проаналізовано основні характеристики ранкових інформаційно-розважальних програм. The article deals with topical issues and the ...
1234145
  Старовойтова Г.М. Специфіка й особливості становлення та формування харизматичного лідерства // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – № 2 (58). – С. 59-65. – (Серія: Гуманітарні науки). – ISSN 2079-4819
1234146
  Гарбут А.А. Специфіка кадрової політики місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 405-408. – (Право. Економіка. Управління)
1234147
  Чорнописька В.З. Специфіка канонічно-правового статусу "нової унії" в східних воєводствах Польщі (1923 - 1937 рр.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 307-316. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1234148
  Колесникова І.А. Специфіка категорій "адресант" і "адресат" у професійному дискурсі // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 114-118


  Стаття присвячена аналізу специфіки категорій "адресант" і "адресат" у професійному дискурсі і визначенню кваліфікаційних ознак цих категорій.
1234149
  Коломієць І.В. Специфіка китайської духовної культури в контексті даосизму // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 131-132. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1234150
  Черкасова Н.О. Специфіка кінематографа і кінопрокатної ситеми в сучасній моделі кінопроцесу // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 230-243
1234151
  Патійчук В. Специфіка класифікації релігійно-паломницьких турів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 36-48 : табл. – Бібліогр.: 34 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (315)). – ISSN 1729-360Х
1234152
  Шкільник Б. Специфіка композиторської творчості представників "Нової школи церковної музики" в жанрі обробки української різдвяної пісні (кінець XIX - перша половина XX століття) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 136-143. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
1234153
  Полєщук Г.Я. Специфіка контамінації історичних фактів, домислу, вимислу в романі М. Віграновського "Северин Наливайко" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 334-339


  У статті з"ясовуються особливості контамінації історичних фактів, домислу, вимислу в романі М. Вінграновського "Северин Наливайко" і концептуального осмислення образів персонажів
1234154
  Чайковська О.В. Специфіка конфлікту в романах В.С. Моема // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 83-84
1234155
  Криворучко С.К. Специфіка конфлікту у романі Шань Са "Та, що грає в го" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 86-95. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (77), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  Роман має складну наративну систему: два наративи-жіночий і чоловічий-втілюють два типа культур. 1) Жіночий-китайську / конфуціанську (маньчжурську); 2) чоловічий-японську. Повіствування в обох наративах ведеться від першої особи. Наративами ...
1234156
  Самчук О.О. Специфіка концепції симулякрів у філософії Ж. Бодріяра // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 196-201
1234157
  Атаманчук І.А. Специфіка кримінально-процесуальних відносин при здійсненні судового контролю // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 555-560. – ISSN 1563-3349
1234158
  Булавін Л.А. Специфіка критичних явищ в малих об"ємах. Ч.І / Л.А. Булавін, К.О. Чалий // Тез. доп. І Укр.конф. "Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем"
1234159
  Булавін Л.А. Специфіка критичних явищ в малих об"ємах / Л.А. Булавін, К.О. Чалий // УФЖ, 1995. – №8
1234160
  Єлизавета Я. Специфіка культурної політики як засобу міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 111-113
1234161
  Маймескул О.А. Специфіка лексико-сематичної системи французької мови Бельгії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 125-128. – ISBN 966-581-373-0
1234162
  Підкуймуха Л.М. Специфіка лексикографічної практики радянської доби щодо західноукраїнської лексики (на матеріалі текстів письменників літературного угруповання "Дванадцятка") // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 14. – С. 87-94


  Розглянуто специфіку радянської мовної політики, що полягала у втручанні в лексикографічну практику з метою штучного зближення української мови з російською. Описано лексикографічне представлення вилученої лексики в західноукраїнських словникових ...
1234163
  Безручко О. Специфіка лекцій Олександра Довженка для студентів Київського кіноінституту в неформальній обстановці // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (165). – С. 70-79. – ISSN 1682-2366
1234164
  Миколенко Д. Специфіка ліберальних та консервативних партій Болгарії на зламі ХІХ і ХХ століть // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 728. – С. 171-179. – (Історія ; Вип. 38). – ISSN 0453-8048
1234165
  Горенко О.П. Специфіка літературних антропонімів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 100-105. – бібліогр.: 15 назв. – ISBN 978-966-171-013-8
1234166
  Язвінська О. Специфіка літературного бароко в Україні // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 282-286. – ISSN 2078-0850
1234167
  Філоненко Н.Г. Специфіка логічного втілення авторської ідеї у синтаксичних дієслівних конструкціях (на матеріалі твору Альбера Камю "La Chute" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 351-362. – ISBN 966-581-231-9
1234168
  Загудаєва О.А. Специфіка логічного моделювання в праві // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 81-83
1234169
  Наумова Є. Специфіка маркування чоловічого та жіночого родів у сучасній англійській мові // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 68-73
1234170
  Гончар Ю. Специфіка маскулінного письма і чоловічої рецепції Тараса Шевченка // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 2. – С. 251-259. – ISBN 978-966-493-489-0
1234171
  Кривопишина А. Специфіка мелодрами "Мати все" Люко Дашвар у контексті масової літератури // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 245-249. – ISSN 2307-2261
1234172
  Алієва З. Специфіка ментальності вірменського народу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 28-34


  У статті висвітлена історія, традиції, звичаї, писемність, культура та побут вірменського народу. Це один із найдавніших народів світу, який дав цивілізації не тільки матеріальне, а й духовне надбання, що цікавить учених до сьогоднішнього дня.
1234173
  Галацька В.Л. Специфіка метафоричного освоєння дійсності у романі Олеся Гончара "Берег любові" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 182-186. – ISBN 978-966-551-315-5
1234174
  Зухба Д. Специфіка методології дослідження вартості і інноваційній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 31-34. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  У статті виявлено особливості методології аналізу вартості інновацій, яка є адекватною сучасному стану господарської системи і досягнутому рівню розвитку науки. Доведено, що особливості методології пов"язані з використанням еволюційного підходу, ...
1234175
  Мартиненко О. Специфіка методології дослідження судової правотворчості як явища юридичної дійсності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3. – С. 224-231. – ISSN 1026-9932


  У статті проаналізовано методологічні особливості дослідження судової правотворчості у світлі прагматичного праворозуміння. Визначено принципи, якими слід керуватись під час наукової розвідки проблематики суддівського права. Зосереджено особливу увагу ...
1234176
  Дротянко Л.Г. Специфіка методологічних засобів науки в процесі її інформатизації // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 11-15. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (23)). – ISSN 2411-5606
1234177
  Гордієнко О.О. Специфіка методологічного підходу Джозефа Нідема в дослідженні філософії Китаю // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 208-210
1234178
  Дубінін В.В. Специфіка механізмів функціонування та реалізації інтересів народу в різних соціально-політичних системах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 38-62
1234179
  Подвірна Н. Специфіка механізму ухвалення політичних рішень в Україні у період трансформаційних процесів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 180-187. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
1234180
  Рассудіна К. Специфіка мислення католицьких філософів на прикладі дослідження людської особи // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 4 : Католицька філософія. – С. 59-68. – ISSN 0235-7941
1234181
  Іваньо І.В. Специфіка мистецтва / І.В. Іваньо. – Київ, 1970. – 234с.
1234182
  Нікода К.Є. Специфіка міжмодального переносу в перцепції носіїв близькоспоріднених мов / К.Є. Нікода, О.М. Лозова // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 15. – С. 98-110. – ISSN 2309-1797


  Статтю присвячено дослідженню міжмодального переносу в перцепції носіїв української та російської мови на матеріалі псевдослів. Встановлено спільне і відмінне в синестетичних реакціях на кольорові та нюхові стимули. Констатовано залежність між ...
1234183
  Мусієнко О.І. Специфіка міжнародного податкового планування в країнах ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 87-91. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються особливості європейської податкової системи та вивчаються можливості оптимізації оподаткування при веденні транскордонної комерційної діяльності в країнах ЄС.
1234184
  Лубкович І. Специфіка МК і проблеми іміджології в журналістиці // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 93-96


  У статті зроблено спробу аргументувати актуальність проблем іміджології в журналістиці, проаналізовано типи харизматичних особистостей у масовій комунікації. В статье сделана попытка аргументировать актуальность проблем имиджелогии в журналистике, ...
1234185
  Богдан С. Специфіка мовних конструкцій у творчості Миколи Вінграновського
1234186
  Педан Є.О. Специфіка мовної гри в романі В.В. Набокова "Ада, або Пристрасть" // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 115-116
1234187
  Слобода Н. Специфіка мовної гри у графічно неадаптованих англіцизмах // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 108-111. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (250) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1234188
  Яворська Г.М. Специфіка мовної лояльності на пострадянському просторі (приклад Молдови) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 49-55. – ISSN 0027-2833
1234189
  Тригубишин В.І. Специфіка мовної особистості І. Малковича // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 308-314


  У статті досліджується мовна особистість І. Малковича у співвіднесенні з типом мовної особистості Дитина за Еріком Берном, визначаються специфічні риси мовної особистості поета, що дають підстави для такого співвіднесення. Статья посвящена изучению ...
1234190
  Бондар О.А. Специфіка моделювання економічних процесів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 67-69. – Бібліогр.: 9 назв
1234191
  Рогожа М.М. Специфіка моральної регуляції у соціокультурному просторі модерну : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.07 / Рогожа М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 388 л. – Бібліогр.: л. 341-388
1234192
  Маценка С. Специфіка музично-семантичного аналізу в "Інструментальній музиці Бетховена" У. Т. А. Гофмана // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 260-270. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Есе Е. Т. А. Гофмана "Інструментальна музика Бетховена" ("Beethovens Instrumentalmusik") розглянуто як критичну статтю, надруковану в "Allgemeine Musikalische Zeitung", а також як художню імпровізацію композ. Крайслера зі збірки "Крайслеріана" ...
1234193
  Сич Д.Д. Специфіка музичного мовлення на українських телеканалах // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 174-177


  Проаналізовано функціонування вітчизняних музичних телеканалів, здійснено опис та порівняння їхнього програмного наповнення. The functioning of the Ukrainian music TV channels is analysed, description and comparison of their program content are ...
1234194
  Пшенична І.А. Специфіка мультиплікативної семантики в межах дієслівної плюральності // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 224-229. – (Філологія)
1234195
  Самбор М.А. Специфіка набуття фізичними особами-громадянами України права власності на земельні ділянки шляхом їх безоплатної приватизації // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 1 (112). – С. 20-24.
1234196
  Столяр З. Специфіка навчання синтаксису в умовах формування мовної особистості майбутнього словесника // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 115-119. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
1234197
  Боднарюк Л. Специфіка навчання української мови студентів-іноземців медичних ВНЗ у групах з англійською мовою викладання // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 5 (69). – С. 217-230. – ISSN 2312-5993
1234198
  Бойніцька О. Специфіка наративних стратегій в англійському історіографічному романі


  Розглядаються особливості наративних стратегій в англійському історіографічному романі межі ХХ - ХХІ ст. Зокрема, аналізується поєднання глузливих якостей пародії та міметичних особливостей пастишу, яке зумовлює появу специфічної парадоксальної форми ...
1234199
  Дяків В. Специфіка народної релігійності українців в умовах більшовицької окупації 1930-х років // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 975-994. – ISSN 1028-5091
1234200
  Броннікова Л.В. Специфіка науки і наукової комунікації в суспільстві початку XXI ст. // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2012. – С. 31-34. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (16))
1234201
  Булгаков Р.В. Специфіка наукових проектів у вищих військових навчальних закладах і моделі управління ними // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) : наукове видання / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2016. – С. 172-179. – (Технічні науки ; № 2 (6)). – ISSN 2313-7509
1234202
  Заблоцька Р. Специфіка національної політики регулювання сфери обміну послуг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 39-42. – (Міжнародні відносини ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  У даній статті автор досліджує специфіку національної політики регулювання сфери обміну послуг. Автором обґрунтовується економічна причина необхідності державного регулювання виробництва послуг, а саме - наявність природної монополії або олігополії, ...
1234203
  Колеснікова Т. Специфіка неповних речень у повісті Олеся Бердника "Зоряний корсар"
1234204
  Самусенко О. Специфіка об"єктивації міфопоетичної картини світу в телетексті: міфологема "Вогонь" (на матеріалі телеверсій М. Захарова та Г.Горіна ) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 270-274
1234205
  Левченко Н.М. Специфіка обліку та оподаткування компенсації орендарями вартості спожитих комунальних послуг / Н.М. Левченко, О.М. Силенко, А.О. Гапонова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 45-49. – ISSN 2306-6814
1234206
  Іщенко А. Специфіка образів тварин у японських казках // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 304-309. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
1234207
  Лаптєєва Ю.О. Специфіка образно-символічного втілення духовно-естетичного втілення духовно-естетичної концепції людини в нарисі Лесі Українки "Сліпець" / Ю.О. Лаптєєва, О.В. Гонюк // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С.46-52. – ISBN 978-966-551-315-5
1234208
  Пахаренко Н. Специфіка образності пейзажної лірики Зінаїди Тулуб // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 151-156. – ISBN 978-966-493-297-1
1234209
  Казакова Т. Специфіка образу "чужого" в еристичній публіцистиці (на прикладі руської полеміки "Проти латинян" XI-XII ст.) // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 12-17


  Виділено чотири головних принципи побудови образу "чужого" у київському антила-тинськсмугтертекстіХІ-Шст ідоведено, щообраз "латинянина" демонструє двочленну культурну модель усього гіпертексту, яка заперечує можливість "середньої поведінки". The four ...
1234210
  Юрченко В.П. Специфіка образу персонажів у повоєнній прозі ХХ століття // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 409-413. – ISBN 978-966-171-013-8
1234211
  Тьопенко Ю.А. Специфіка образу України в англійській літературі та культурі у XIX ст. // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 305-312. – (Філологічні науки ; № 1)
1234212
  Ігнатенко В.М. Специфіка односторонніх правомірних дій у цивільно- правовому регулюванні // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 52-59. – ISSN 0201-7245
1234213
  Руденко С.М. Специфіка окреслення термінологічних полів конфесійного характеру: етнолінгвістичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 126-130
1234214
  Трищенко І.В. Специфіка оповіді в творах детективного жанру // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 298-304
1234215
  Буданова Л.Г. Специфіка організації професійної підготовки майбутніх фармацевтів у східноєвропейських вищих навчальних закладах // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 47. – С. 62-72. – ISBN 978-617-7225-49-1. – ISSN 2312-2471


  У статті проаналізовано науково-теоретичне підгрунтя проблеми специфіки організації професійної підготовки майбутніх фармацевтів у східноєвропейських країнах: Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія.
1234216
  Богдановський І.В. Специфіка організаційної складової нетрадиційних релігій // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 122-127. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (13))
1234217
  Погорєлова О.В. Специфіка паратекстуальності лірики О. Ірванця // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 91-100. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  У статті розглянуто погляди літературознавців на паратекстуальність та її різновиди, зокрема заголовок та епіграф, як особливу зону між текстовою та позатекстовою реальністю, що є авторським коментуванням тексту і безпосередньо впливає на читацьке ...
1234218
  Кошечко Н. Специфіка педагогічних конфліктів у вітчизняній вищій школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 39-45. – (Педагогіка ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз актуальних ідей із проблеми педагогічних конфліктів у ВНЗ України. Особливий акцент поставлено на особливостях динаміки конфліктів у ВШ. Виняткову увагу приділено профілактиці педагогічних конфліктів у вітчизняних ВНЗ. The article ...
1234219
  Кравченко Специфіка перекладацької манери Б. Кравціва (Б. Кравців - перекладач Р.М. Рільке) / Кравченко, Ч // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – С. 161-168. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 49)
1234220
  Пашковська В.С. Специфіка перекладів Павлина Свєнціцького // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 22-31


  У статті розглянуто перекладацький доробок письменника польсько- українського пограниччя Павлина Свєнціцького. Головну увагу присвячено його перекладам повістей "Інститутка" і "Чари" Марка Вовчка, "Маруся" Г. Квітки-Основ"яненка, домінантам розмовної ...
1234221
  Козуб Л.С. Специфіка перекладу англійських комп"ютерних термінів українською мовою / Л.С. Козуб, О.Ю. Малишко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 151-156. – (Серія "Філологічні науки")
1234222
  Швець Н.В. Специфіка перекладу власних назв з англійської мови (на матеріалі українського перекладу роману L.M. Montgomery "Anne of Green Gables") // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; Редкол.: Н.В. Бардіна, Л.І. Кавун, О.М. Кагановська [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 108-115. – (Серія "Філологія" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
1234223
  Гончарук Д.Д. Специфіка перекладу італійських оцінних іменників українською мовою (на матеріалі оповідання Карла Коллоді "Пригоди Піноккіо") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 282-288


  У статті розглянуто специфіку перекладу італійських оцінних іменників українською мовою (на матеріалі оповідання Карла Коллоді "Пригоди Піноккіо"). В статье рассмотрена специфика перевода итальянских оценочных имен существительных на украинский язык ...
1234224
  Мироник О.В. Специфіка перекладу термінів фахової підмови "біржа" в англійській, німецькій та українській мовах: компаративний аспект // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 139-147. – ISSN 2311-2697


  Біржова термінологія та термінографія в Україні досі знаходяться в зародковому стані. В межах пропонованої статті здійснюється зіставний термінологічний аналіз термінів фахової підмови "Біржа" і розглядаються стратегії та прийоми перекладу окремих ...
1234225
  Хавкіна О.М. Специфіка перекладу української науково-технічної метафори англійською мовою // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 193-196
1234226
  Шепель Ю. Специфіка перекладу фразеологізмів з ознакою кольору в художніх текстах // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 56-64. – (Філологічні науки ; вип. 1)
1234227
  Мар"янова С.Р. Специфіка переосмислення шекспірівських мотивів у детективному романі А. Гордона "Тринадцята ніч" // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 99-100
1234228
  Соболєвський Я.А. Специфіка персоналізму в філософії Бордена Паркера Боуна // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 67-73
1234229
  Туркова Д Специфіка підготовки майбутніх практичних психологів з ознаками обдарованості / Д Туркова, // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т обдарованої дитини ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (12). – С. 139-144. – ISSN 2310-1598
1234230
  Кічук Я.В. Специфіка підготовки майбутнього педагога як суб"єкта освітніх правовідносин у вищій школі // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 36. – С. 119-121. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1234231
  Паніна Е.В. Специфіка пізнавальної діяльності у філософії по структуралізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 50-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1234232
  Чікало О. Специфіка пісень-хронік як жанру українського ліро-епосу // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 4 (12). – С. 41-48. – ISSN 2225-5095
1234233
  Дідиченко А.Л. Специфіка планування соціальної реклами в регіональних ефірних сітках // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 13, січень - червень. – С. 36-38


  Розглядається питання про інтеграцію соціальних рекламних комунікацій до ефірної сітки телевізійних каналів. Визначаються умови наповнення та розміщення блоків соціальної реклами. Проводиться правовий, когнітивний, медіа-плановий аналіз соціальних ...
1234234
  Колотілова Н.А. Специфіка побудови аргументації в ораторських промовах у Ф. Прокоповича // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 129-130
1234235
  Криницький І. Специфіка побудови податково-процесуальних правових норм // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 104-108.
1234236
  Мажара А. Специфіка побутування актуального українського мистецтва в системі культурно-мистецьких орієнтацій сучасної студентської молоді м. Київ // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 75-76
1234237
  Гребенюк Т. Специфіка подієвості в структурі наративу сучасного українського бойовика // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 125-133. – ISBN 978-966-171-392-4


  У статті подаються основні риси подієвості сучасного українського літературного бойовика. Бойовик розглядається в тісному зв"язку з поняттям літературної формули, в якій характерними рисами є сфера подій (бойові дії) та природа ризику героїв. В ...
1234238
  Гребенюк Т. Специфіка подієвості в сучасній українській гумористичній та сатиричній прозі // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 60-63


  У статті на метеріалі творів В. Даниленка, В. Діброви, Б. Жолдака, В. Слапчука обгрунтовується співвідношення феномену комічного й подієвості тексту. У гумористичній і сатиричній прозі як центральний прийом розглядається переакцентування смислів події, ...
1234239
  Гребенюк Т.В. Специфіка події в абсурдистському наративі сучасної української прози // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 4-10. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
1234240
  Кізілова М.В. Специфіка поетики В. Блейка // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 98-101. – ISBN 978-966-921-000-5
1234241
  Рудик А.О. Специфіка поєднання функцій глави держави та глави виконавчої влади в деяких парламентарних республіках // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 64-65
1234242
  Пазиніч Юлія Специфіка політичної системи України другої половини XVII-XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : Збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2007. – Вип. 16. – С. 264-269. – ISBN 978-966-89991-7-8
1234243
  Кудирко О.В. Специфіка послуг фулфілменту в сегменті e-commerce // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон.. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 2. – С. 24-36


  У статті досліджено питання організації логістики інтернет-магазинів з використанням послуг фулфілменту, як необхідного інструменту оптимізації логістичних витрат, пов"язаних із виконанням замовлень. Висвітлено ключові складові даної послуги та ...
1234244
  Лисюк Н.А. Специфіка постфольклору України // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 9-14


  У статті окреслено специфіку побутування міського фольклору в сучасному соціокультурному середовищі України та розглянуто його основні диференційні ознаки та функції, насамперед мовно-ідентифікаційну. В статье очерчивается специфика бытования ...
1234245
  Кулевська В. Специфіка походження есхатологічних мотивів в українських інтермедіях XVII-XVIII століть // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 147-155. – ISBN 966-7773-70-1
1234246
  Дем"янчук О. Специфіка початкової освіти на Буковині (перша половина XIX ст.) // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – № 4 (4). – С. 27-30. – ISSN 2311-9896
1234247
  Чуйкова В.Ю. Специфіка правового регулювання відносин власності, об’єктом яких є присадибна земельна ділянка (садиба) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1106. – C. 140-144. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
1234248
  Виходець Є.С. Специфіка правової природи договору ренти // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 420-423. – ISBN 978-966-190-861-0
1234249
  Аністратенко Ю.І. Специфіка правової регламентації соціального захисту працівників органів Державної фінансової інспекції України // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2013. – № 1 (23). – С. 36-40
1234250
  Мостяєв О. Специфіка предметного поля українознавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-8. – (Українознавство ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  У статті пропонується авторський погляд на предмет та об"єкт українознавства, його предметне поле. This article suggests the author"s view on the subject and object of ukrainology, and his subject field.
1234251
  Мотриченко Валентина Михайлівна Специфіка приватизації державних підприємств у Китаї та Росії // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 59-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено особливості реформування державних підприємств у Китаї та в Росії, здійснено порівняння процесів їх реформування, визначено наслідки для кожної країни.
1234252
  Мотриченко В.М. Специфіка приватизації державних підприємств у Китаї та Росії // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 59-69. – ISSN 1993-6788
1234253
  Марченко Н.В. Специфіка призначення додаткових покарань до основних покарань // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 178-182. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
1234254
  Дегтярьова Є.О. Специфіка природи внутрішнього мовлення персонажів у французькому мінімалістичному романі кінця XX - початку XXI століть // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 47-56. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 2). – ISSN 2311-0821
1234255
  Бутко Б.О. Специфіка прихованих інтересів на ринку прихованих технологій // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2013. – № 9 (153). – С. 46-50
1234256
  Ващенко К.О. Специфіка прогностичного забезпечення міжнародної політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 70-79
1234257
  Толочко Специфіка програм телеканалу "Тиса-1" про національні меншини Закарпаття: проблемно-тематичний аспект / Толочко, (Каралкіна) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 66, січень - березень


  У статті крізь проблемно-тематичну призму розглянуто особливості програм закарпатського телеканалу "Тиса-1" про життя національних меншин краю. На прикладі тележурналу "Від суботи до суботи", а також сюжетів інформаційної програми "Вчасно" виокремлено ...
1234258
  Левчук М. Специфіка проповідей у пресі православної церкви Волині // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 209-214
1234259
  Малахов М.А. Специфіка професійного становлення жінок-військовослужбовців у аеромобільних підрозділах, підрозділах зв"язку сухопутних військ, корабельного складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 223-227


  У статті досліджені питання професійного становлення жінок-військовослужбовців до військової служби. Розглянуті активні форми, методи психологічного впливу на жінок-військовослужбовців, як індивіда, включеного в загальну систему суспільних зв"язків і ...
1234260
  Шуппе Л.В. Специфіка професійної підготовки бакалаврів романської філології в університетах Валенсії // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 173-177. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1234261
  Голубенко Т.О. Специфіка професійної підготовки працівників соціальної сфери в контексті вимог Болонського процесу / Т.О. Голубенко, М.Ю. Миньківська // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 14-21
1234262
  Маймескул О.А. Специфіка процесів міжмовної взаємодії: англійські запозичення у французькій мові Квебеку (Канада) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 258-267
1234263
  Костюк В.В. Специфіка процесу аргументації в блогах українських аналітиків / В.В. Костюк, А.О. Ненадов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 139-143. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (30)). – ISSN 2219-8741
1234264
  Сорокопуд О. Специфіка процесу інкорпорації гендерної перспективи у дослідженні політичних систем // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 33. – С. 207-223. – ISBN 966-02-4186-0
1234265
  Комар Л.В. Специфіка процесу лексичних запозичень у сучасній англійській мові // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 24. – С. 103-105. – (Серія "Філологічні науки")
1234266
  Бридня Н.С. Специфіка прояву міфологічного в межах релігійного світоглядного типу. До питання генези релігійного світогляду // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  Стверджуючи власну автономію в релігії, людина не може абсолютизувати свою непричетність до світу, тому міф продовжує виконувати роль терапевтичного значення для людини релігійного світогляду.
1234267
   Специфіка психоемоційних станів дорослої особистості після розлучення / О.М. Макаренко, А.О. Андрейчева, Ю.Ю. Король, Н.М. Царук // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 168-177
1234268
  Шишкіна Я.А. Специфіка психологізму в романі "Гудзик" Ірен Роздобудько // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 206-208. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1234269
  Коростельова Г.О. Специфіка раптового просвітлення в сон-буддизмі: сотеріологія Бочо Чінуля // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 252-253
1234270
  Макаревич О.О. Специфіка реактивних висловлень американських підлітків у комунікативній ситуації "invitation" (на матеріалі американського кінодискурсу) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 57. – С. 249-254
1234271
  Маковій М.Г. Специфіка реалізації концепції творчої особистості в п"єсі Світлани Лелюх "Цирк життя нашого" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 143-147. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128


  У статті досліджено специфіку реалізації концепції творчої особистості в п"єсі Світлани Лелюх "Цирк життя нашого", визначено подвійне кодування (адже твір розрахований на "дітей і дорослих"), а також окреслено стильовий синтез і пошуки автором ...
1234272
  Павличко О.О. Специфіка реалізації неологізмів у сучасній німецькій пресі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 57. – С. 311-316
1234273
  Чорноус А.В. Специфіка реалізації політичного міфу під час виборів // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (2). – С. 136-140


  У статті досліджується політичний міф, та його специфіка реалізації під час виборів. Зокрема, зроблено акцент на ЗМІ, які є головним засобом реалізації міфу. Наголошується, на реалізації політичного міфу під час виборів зумовлюються тим, що у цей час ...
1234274
  Шаповалова Г.В. Специфіка реалізації просвітницької функції в сучасних українських друкованих ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті схарактеризовано особливості втілення просвітницької функції в сучасних загальноукраїнських та закарпатських виданнях. The article deals with the peculiarities of implementation of enlightenment function in the modern Ukrainian and ...
1234275
  Шиманська О. Специфіка регулювання європейських ринків праці: досвід для України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 91-99. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
1234276
  Русакова А.В. Специфіка репрезентації жіночих образів в авантюрних романах (на матеріалі творів С. Шелдона) // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – C. 221-224


  Здійснено літературно-лінгвістичний аналіз розвитку образу авантюрної героїні та його втілення у творах Сідні Шелдона. Літературно-лінгвістичне спрямування статті дозволяє з"ясувати, які мовні структури є підгрунтям для створення цього образу, що надає ...
1234277
  Євтушенко О.М. Специфіка репрезентації медіаобразу жінки (на матеріалах газети "День") / О.М. Євтушенко, С.В. Сидорко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 90-95. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
1234278
  Івашко Ю. Специфіка реставрації пам"яток архітектури i мистецтва та сучасний досвід реконструкції і "неостильового" будівництва // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 143-147
1234279
  Павлов І.О. Специфіка ресурсних платежів в системі реформування податкової системи України // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 106-108
1234280
  Вертипорох О. Специфіка рефлексивного художнього мислення в порожніх нарисах Івана Нечуя-Левицького // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 11-15. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (273)). – ISSN 2076-5770
1234281
  Шаф О.В. Специфіка рефлексії материнського образу в ліриці Василя Симоненка: гендерно-психологічний аспект // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 155-163. – ISSN 2313-1802
1234282
  Прядко М.С. Специфіка реформування міжбюджетних відносин в Україні // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 76-77
1234283
  Прокопов Д. Специфіка рецепції основних положень теорії природного права в роботах М.Сперанського // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 10. – С. 10-16.
1234284
  Рибалкін В.С. Специфіка рецепції та інтерпретації коранічного тексту // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 317-326. – ISBN 978-966-02-6446-5
1234285
  Сєрік Ю.В. Специфіка ризик-менеджменту у банках України // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 51-54.
1234286
  Бевз М.В. Специфіка ритміки та техніки виконання бальної самби як синтезованої форми танцю // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 2. – C. 122-126. – ISSN 2226-3209
1234287
  Колотілова Н.А. Специфіка риторики Алкуїна Йоркського // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 16. – С. 31-38


  У статті розглянуто специфіку концепції риторики одного з фундаторів за- хідноєвропейської середньовічної схоластики Алкуїна Йоркського. Встановлено, що практичний характер риторики дає можливість пристосувати її і до християнсь- кого віровчення, і ...
1234288
  Колотілова Н.А. Специфіка риторичного силогізму в концепції Аристотеля // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 86-88
1234289
  Шкляр А.О. Специфіка роботи журналіста в діловій пресі // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 108-114
1234290
  Салига П.Г. Специфіка роботи редактора над мережевими електронними журналами // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглянуто функціональні обов"язки редактора мережевих електронних журналів. Проаналізовано специфіку творення та розповсюдження цього виду видань в історичній парадигмі. Визначено основні етапи роботи редактора над електронним журналом. The ...
1234291
  Остроух В.І. Специфіка роботи редактора під час створення навчальних електронних картографічних посібників // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 91-93


  Розглянуто особливості підготовки навчальних електронних картографічних посібників. Розкрито специфіку роботи редактора під час основних етапів створення посібників (проектування та редагування),аналізуються основні проблемні питання редакційної ...
1234292
  Остроух В.І. Специфіка роботи редактора при створенні навчальних електронних картографічних посібників // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 91-94. – ISSN 2075-1893


  Розглянуто особливості створення навчальних електронних картографічних посібників. Розкрито специфіку роботи редактора при проектуванні та редагуванні основних етапів створення посібників. Показано основні проблемні питання редакційної підготовки таких ...
1234293
  Сорока А.А. Специфіка розвитку банківського сектора в перехідних економіках : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 76-82 : Табл., рис. – Бібліогр.:10 назв
1234294
  Климчук О.В. Специфіка розвитку галузі рослинництва та особливості формування сировинної бази для виробництва біопалив в Україні // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 6 (22). – C. 24-37. – ISSN 2411-4413
1234295
  Кушнір Т.Б. Специфіка розвитку сектору роздрібної торгівлі в Україні // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: О.І.Черевко, Л.М. Янчева, В.М. Михайлов [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 2 (16). – С. 130-138
1234296
  Гаро Г.О. Специфіка розгляду спорів, що виникають з правовідносин патронату // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 3. – C. 24-28
1234297
  Мірошніченко Л.В. Специфіка розкриття концепту кола в зображенні панорами "пекла" в романі Галини Тарасюк "Між пеклом і раєм" // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 250-259
1234298
  Ніколаєв Б.І. Специфіка розкриття образів персонажів та художнього простору в "Шинелі" М. Гоголя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 208-213


  Дана розвідка є дослідженням щодо жанрової та поетикальної специфіки малої прози взагалі й творчості М. Гоголя зокрема
1234299
  Індюков М.С. Специфіка розмовних жанрів телевізійного мовлення / М.С. Індюков. – Київ, 1965. – 63с.
1234300
  Цушко І.І. Специфіка розробки стратегії телевізійної рекламної кампанії // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 121-127


  В основі статті – визначення особливостей методології побудови рекламної кампанії, характеристика та аналіз її етапів. Також розглянуто основні аспекти створення телевізійного рекламного ролика, його спрямованість на потенційного споживача. Розкрито ...
1234301
  Мозгова Т.А. Специфіка розуміння і сприйняття тексту в східній (японській) та західній культурах // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 257-259
1234302
  Щербина Н.С. Специфіка розуміння поваги як прояву цінності у Т. Гоббса // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 117-118
1234303
  Щербина Ю.С. Специфіка розуміння символу у політичній рекламі: історико-філософський екскурс // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 275-287
1234304
  Голець О.Я. Специфіка розуміння шляху в філософських традиціях буддизму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 206-208
1234305
  Перцов М. Специфіка ролі флейти в інструментальних камерних творах Олега Безбородька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 10-17. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271
1234306
  Луцишин З. Специфіка світових фінансових криз в умовах глобалізації // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 1. – С.152-163. – ISBN 966-654-102-5
1234307
  Гончарова І.М. Специфіка світосприйняття в первісних віруваннях // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 28-33. – ISSN 2306-3974
1234308
  Бохун Н.В. Специфіка словесного портрета персонажа в іспанській літературі ХХ століття // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 33-41


  Статтю присвячено окресленню специфіки портретної репрезентації персонажа в іспанських художніх творах ХХ століття. Проаналізовано мовностилістичні особливості створення портрета дійової особи в іспанській літературі вказаного періоду. Вивчено ...
1234309
  Ільчук Ю.О. Специфіка солідарності у кризових ситуаціях: на прикладі Майдану // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / редкол.: Євтух В.Б., Андрущенко Т.В., Бех В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 52-60. – ISSN 2307-4825
1234310
  Щербина В.Л. Специфіка соціалізації в ситуації культурної багатоукладності // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 166-168
1234311
  Власенко Ф.П. Специфіка соціалізації індивіда в умовах формування інформаційного суспільства в Україні // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 143-148


  Стаття про новий характер соціальних відносин, який потребує зміни мотивів праці й вчинків, утверження нових ціннісних орієнтацій, що характеризують відношення особистості до найважливіших цілей життєдіяльності та до способів їх досягнення.
1234312
  Тащенко Алла Казимирівна Специфіка соціалізації учнівської та студентської молоді за умов перехідного суспільства(на матеріалах Криворізького регіону) : Автореф. дис. ... канд.соціолог. наук:22.00.06 / Тащенко А.К.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
1234313
  Зайдлер Н. Специфіка соціально-історичного хронотопу в романі Галини Тарасюк "Храм на болоті" / Н. Зайдлер, К. Зінченко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 75-80. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1234314
  Кірейчев А.В. Специфіка соціально-психологічної адаптації студентів до навчання у ВНЗ // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2011. – № 2 (22). – С. 115-119
1234315
  Фролова Н.М. Специфіка соціально-філософського аналізу феномена мови // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 163-167
1234316
  Крохмаль Н.В. Специфіка соціального метаболізму в освіті в умовах глобалізації // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 121-124. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (23)). – ISSN 2411-5606
1234317
  Тихоненко Володимир Деи"янович Специфіка соціального управління в соціалістичному суспільстві / Тихоненко Володимир Деи"янович. – Київ : Наукова думка, 1978. – 110с.
1234318
  Клічук А. Специфіка співвідношення інтелекту та моральності у діяльності сучасного науковця // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 20-25. – ISSN 1728-3671
1234319
  Бурлак О.В. Специфіка співробітництва міжнародних неурядових організацій з національними установами із захисту і заохочення прав людини // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 583-589. – ISSN 1563-3349
1234320
  Сіненко О.О. Специфіка співтворчості учасників студентського аматорського хорового колективу // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 233. – С. 230-237. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624


  В умовах розвитку національної культури все більше усвідомлюється роль хорового співу як компонента соціальної регуляції в організації духовної, художньо-творчої, культурнодозвіллєвої діяльності серед студентів ВНЗ немистецького профілю. Важливого ...
1234321
  Лінцова Н.Ю. Специфіка споживання в умовах сільського способу життя // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 12 (92) грудень. – С. 83-87. – ISSN 2077-1800
1234322
  Серажим К.С. Специфіка сприйняття і розуміння журналістського тексту // Редакційно-видавнича справа: досвід, проблеми, майбутне / За ред. професора В.В. Різуна. – Київ : Київський університет, 1997. – С. 94-111. – ISBN 966-594-015-5
1234323
  Шипіцина Ю.В. Специфіка сприйняття концептів ділової етики в американському суспільстві // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 561-569


  Стаття присвячена дослідженню специфіки сприйняття концептів ділової етики в американському суспільстві на матеріалі текстів етичних кодексів американських бізнес-компаній. Встановлено, що основу текстів етичних кодексів складає акціональний фрейм ...
1234324
  Мозговий Л.І. Специфіка становлення антропомістичної парадигми // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 68-71. – ISSN 2077-1800
1234325
  Гавриляк І. Специфіка становлення німецькомовних фразеологічних одиниць зі семантикою кольору // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих учених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих учених. – Дрогобич, 2012. – Вип. 3. – С. 268-274. – ISBN 978-966-2763-39-3


  У статті зроблено спробу розкрити специфіку символіки кольору, що міститься у фразеологічних одиницях німецької мови. Проаналізовано роль кольорів, які мають визначальний характер щодо формування смислового навантаження німецьких фразеологізмів
1234326
  Шевченко Н.Ф. Специфіка становлення професійної свідомості психологів у вищому навчальному закладі // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 2. – С. 46-53
1234327
  Скрипнюк О. Специфіка статусу Конституції як Основного Закону України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 4-8
1234328
  Башук А. Специфіка стратегії дискредитації в політичному мовленні // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 16-28


  У статті розглядається специфіка стратегії дискредитації в політичному мовленні, зокрема в міжнародних політичних комунікаціях, на прикладі промови М. Саакашвілі на 68-й сесії Генеральної Асамблеї ООН (25.09.2013). Аналізуються шляхи реалізації ...
1234329
  Томарева-Патлахова Специфіка стратегічного планування регіонального розвитку в Україні та напрями його вдосконалення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 64-68. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
1234330
  Могилевська О.Ю. Специфіка стратегічного управління промисловим підприємством // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 30-32.
1234331
  Пікус Р. Специфіка страхового попиту і пропозиції на сучасному етапі розвитку страхового ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 41-45. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено специфіку страхового попиту і пропозиції, визначено їх зміст, чинники, що формують їх рівень, запропоновано шляхи нейтралізації гальмівних чинників з врахуванням особливостей розвитку національного страхового ринку. The article is ...
1234332
  Кушлик О. Специфіка структури та семантики словотвірних парадигм відприкметникових інхоативних дієслів
1234333
  Степаненко Ю.М. Специфіка суб"єктів виконання договору оренди об"єктів державного та комунального нерухомого майна // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 180-185


  У статті проаналізовано наукові підходи до визначення суб"єктів договорів оренди нерухомого майна державної та комунальної власності, приділено увагу особливостям статусу суб"єктів орендного правовідношення на стадії виконання такого договору оренди.
1234334
  Ткаченко І.В. Специфіка суспільно-політичної модернізації Азербайджану у XXI ст. // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 284-293. – ISBN 978-966-02-8033-5
1234335
  Данканіч О.М. Специфіка сучасних методів фінансового забезпечення вищої освіти в регіоні // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (32). – С. 16-22. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310


  "Доведено, що наразі відбуваються процеси інтеграції вітчизняної науки у глобальну наукову систему".
1234336
  Павліченко Л.В. Специфіка сучасного англомовного дискурсу досудового слідства (комунікативно-прагматичний аспект) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 303-312


  Предcтавлено результат аналізу специфіки усного англомовного дискурсу на матеріалі транскриптів досудового слідства з погляду використаних тактик вивідування інформації. Представлен результат анализа специфики усного англоязычного дискурса на ...
1234337
  Павліченко Л.В. Специфіка сучасного англомовного правничого дискурсу в контексті розгляду матеріалів досудового розслідування // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 152-159


  У статті предcтавлено результат аналізу специфіки усного англомовного дискурсу на матеріалі транскриптів досудового розслідування з точки зору використаних стратегій і тактик вивідування інформації. В статье представлен результат анализу специфики ...
1234338
  Надюк Н. Специфіка та атрибутивні ознаки суб"єктності особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-38. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається суб"єктність як здатність людини втілювати взаємозумовлені зміни в життєвому світі та в самій собі. Специфіка суб"єктності особистості проявляється в процесі її життєдіяльності та розуміється як узагальнена форма взаємодії людини ...
1234339
  Кривоший О. Специфіка та межі присутності "жіночого" в культурному просторі Запорожжя: військовий аспект // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 5 (95) вересень - жовтень. – С. 20-28
1234340
  Палій О.А. Специфіка та наслідки інтеграції країн Балтії до Євроатлантичних структур безпеки // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2002. – Т. 20 : Економічні науки
1234341
  Набока С.В. Специфіка та основні риси функціонування інституту мирових посередників у 1863-1865 рр. на Правобережній Україні під час проведення селянської реформи // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 90-100. – ISBN 978-966-96992-6-8
1234342
  Туренко В.Е. Специфіка та особливості погляду на любов у промові Павсанія // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 54-56
1234343
  Кризська Р.Ю. Специфіка та пріоритетні напрями впровадження кластерної моделі регулювання інвестиційно-інноваційних процесів в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 62-64
1234344
  Омельченко Н.В. Специфіка та регіональні відмінності в рівні урбанізації (на прикладі Херсонської області) // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 66-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
1234345
  Кравчук С.Л. Специфіка та статево-вікові особливості проявів ворожості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 49-53. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  Розглянуто актуальну та недостатньо розроблену проблему - особливості, механізми та зв"язок ворожості з негативними емоційними проявами. Наведено результати дослідження статевих та вікових відмінностей у рівні ворожості, в підлітковому, юнацькому, ...
1234346
  Каряка А.С. Специфіка та функції пейзажу у "Північних оповіданнях" Джека Лондона // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 109-111
1234347
  Марченко Т. Специфіка творення онімного простору літературної казки для молодшого шкільного віку (на матеріалі повісті-казки Всеволода Нестайка "Незвичайні пригоди в лісовій школі") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 347-354. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1234348
  Вязовський Г.А. Специфіка творчого труда письменника : [Текст] : дослідження / Г.А. Вязовський. – Одеса : Дніпро, 1964. – 91 с.
1234349
  Гоян В.В. Специфіка творчості телевізійного журналіста в екранній комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 74-80


  У статті розглядається поняття творчості, зокрема на телебаченні, увага акцентується на специфіці екранних мас-медіа та особливості творчої професійної діяльності тележурналіста, окреслюються акту альні напрями досліджень у сфері телевізійної ...
1234350
  Ніка О.І. Специфіка текстопобудови в діахронії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 360-366. – ISBN 978-966-171-092-3
1234351
  Романенко О. Специфіка теорії пізнання Платона // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 114-115
1234352
  Бокал Г.В. Специфіка тлумачення дгармічної причинності в махаяні та філософський зміст мадг"яміки // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  Вчення мадг"яміки - дуже важливий етап в історії розвитку філософії буддизму. Стаття присвячена історико-философській реконструкції тлумачення пустотності й обумовленості дгарм у шуньяваді. Учение мадхьямики - очень важный этап в истории развития ...
1234353
  Шакун Наталія Специфіка тлумачення історії в українській філософсько-освітній думці XIX - початку XX ст. // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – C. 105-108
1234354
  Цікавий С. Специфіка топосу фіктивного міста в романах Любка Дереша // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; відп. ред. В. Просалова. – Вінниця, 2016. – Вип. 24. – С. 125-139. – ISSN 2308-1902


  "Стаття присвячена особливостям художнього конструювання вимишленого міста Мідні Буки в романах українського письменника Л. Дереша. У пропонованому дослідженні місто визначається як топос, якому підпорядковані конкретні просторові одиниці нижчого ...
1234355
  Рудакевич О. Специфіка трактування фольклорного матеріалу в хорових обробках М. Колесси (на прикладі волинських та поліських пісень). Художньо-виконавський аспект // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 196-208. – ISSN 2310-0583
1234356
  Вашист К.М. Специфіка трансляції стилістичної складової англомовних рекламних текстів / К.М. Вашист, Т.В. Домашенко // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 2. – C. 30-35. – ISSN 2077-804X
1234357
  Халимонеко Г.І. Специфіка турецьких загадок


  Розглядаються різновиди турецьких загадок і формування їхніх дефініцій: tapzuguq, bilmece, muamma, lugaz. The types of Turkish riddles and the creation of the definition (tapzuguc, bilmece, muamma, lugaz) are considered.
1234358
  Пожоджук Р. Специфіка укладання договору постачання електричної енергії через приєднану мережу з побутовим споживачем // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.84-87
1234359
  Горенко О.П. Специфіка українських антропонімів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 80-85. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 978-966-581-958-5
1234360
  Обметко Оксана Специфіка українських земських установ (1864-1894 рр.) // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 48-52. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье анализируются особенности национального, социального формирования и экономической деятельности земств Украины в последней четверти XIX века.
1234361
  Горобець В.М. Специфіка українського козацького державотворення // Історія українського козацтва : Нариси у 2-х томах / НАНУ; Ін-т історії України; В.А. Брехуненко, Л.В. Войтович, О.Б. Головко, В.М. Горобець та ін.; Редкол.: В.А. Смолій, О.А. Бачинська, А.О. Гурбик та ін. – Київ : КМ Академія, 2006. – Т. 1. – C. 282-285. – ISBN 966-518-349-4
1234362
  Горобець В.М. Специфіка українського козацького державотворення // Історія українського козацтва : нариси : у 2-х томах / В.А. Брехуненко, Л.В. Войтович, О.Б. Головко, В.М. [та ін.] Горобець. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 1. – С. 282-285. – ISBN 978-966-518-582-6
1234363
  Примуш М.В. Специфіка українського націоналізму з позиції ідеології та політичного утопізму // Політичне життя : [науковий журнал] / Донец. нац. ун-т ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 1/2. – C. 55-60. – ISSN 2519-2949
1234364
  Мірошниченко П.В. Специфіка українського радіомовлення як каналу національної ідентичності: результати експертного опитування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – C. 143-147. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (32)). – ISSN 2219-8741
1234365
  Юскович В.В. Специфіка української ікони XV-XVI ст.: естетико-культурологічний аналіз // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 133-135
1234366
  Корольов І.Р. Специфіка української, російської та литовської мовленнєвої поведінки (на прикладі кооперативної комунікативної ситуації "привітання") // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 44-52. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядається привітання як один із типів кооперативних комунікативних ситуацій; з "ясовано базові привітання в українській, російській та литовській мовленнєвій поведінці, а також виявлено основні універсальні та національно-специфічні ...
1234367
  Грабовська І. Специфіка філософсько-світоглядного аналізу трансформаційних процесів українського соціуму // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 33-39
1234368
  Курпіль Н.І. Специфіка філософського знання в академічній освіті першої половини XIX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 159-161. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Ця стаття присвячена розгляду особливостей філософського знання в рамках розвитку академічної освіти першої половини XIX століття. This article is dedicated to the consideration of the features of the philosophic knowledge in the scope of development ...
1234369
  Кралюк П. Специфіка філософської думки в Києво-Могилянській академії // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 240-246. – ISBN 978-966-2254-74-7
1234370
  Боднарчук Л. Специфіка філософської компаративістики Бертрана Рассела // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 265-267. – ISSN 2076-1554
1234371
  Барановський О. Специфіка фінансової безпеки в банківській сфері // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 9 (223). – С. 17-23. – ISSN 2310-2624
1234372
  Теслюк С.А. Специфіка фінансування політичних партій в Швейцарії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 14-16
1234373
  Сушицька Я. Специфіка форм девіантної поведінки // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 117-123


  Сьогодні суперечності між очікуваним і реальним підвищують напруженість у І суспільстві і зумовлюють готовність людини змінити модель своєї поведінки, вийти за межі норм, що склалися. І тому проблема девіантної поведінки набуває особливої ...
1234374
  Буренко Т.О. Специфіка формування в Україні сукупності державних адміністративних послуг : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 109-111 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
1234375
  Коваль Ю.О. Специфіка формування і розвитку національної моделі місцевого самоврядування в Україні // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 24-31. – ISSN 2519-2949
1234376
  Синоруб Г.П. Специфіка формування медійної компетентності інтернет-аудиторії // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 160-163


  Розглянуто значення медіакомпетентності, виділено та проаналізовано показники рівнів її розвитку. Визначено специфіку роботи інтернет-аудиторії з медіатекстами. In the article it is researched the meaning of mediaсompetenсе as well as it is selected ...
1234377
  Газізова О.О. Специфіка формування національної ідентичності в умовах незалежності України // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 44-50
1234378
  Митко А. Специфіка формування нових політичних еліт в інформаційну епоху / А. Митко, Н. Шуляк // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1. – C. 80-89. – ISSN 2522-1663
1234379
  Кожокар М. Специфіка формування особистості в етнічних студентських товариствах Буковини австро-угорського та румунського періодів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 5 (69). – С. 105-121. – ISSN 2312-5993
1234380
  Горбась І. Специфіка формування систем управління у диверсифікованих підприємствах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 69-71. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито взаємообумовленість структурних елементів інтегрованої системи управління диверсифікованого бізнесу. В статье раскрыта взаимообусловленность структурных элементов интегрированной системы управления диверсифицированного бизнеса. The ...
1234381
  Капустін О.О. Специфіка формування типології інтуїтивізму // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 10-21


  В цій статті робиться спроба побудови типології інтуїтивної філософії. Дана проблематика рідко досліджується в історико-філософському співтоваристві, через що інтуїтивізм не досить часто згадується як самостійна та самодостат- ня течія. Визначення ...
1234382
  Чорна М.В. Специфіка формування товарних ресурсів підприємств роздрібної торгівлі з товарів власної торгової марки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 14-17. – ISSN 2306-6814
1234383
  Мозговий В.І. Специфіка формування української топонімної культури XVI-XVIII ст. у складі інших топонімних систем / В.І. Мозговий, Л.М. Воробйова // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 45-48. – ISSN 2219-4290
1234384
  Рожко О. Специфіка формування фінансових ресурсів держави в умовах фінансової кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-52. – (Економіка ; Вип. 132). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються проблеми формування централізованих та децентралізованих фінансових ресурсів держави. Визначаються чинники, які впливають на ефективність формування державних фінансових ресурсів на загальнодержавному та місцевому рівнях. ...
1234385
  Мініахметова Е.Х. Специфіка фразеологічних антонімів у сучасній турецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 71-78


  У статті розглядаються способи використання антонімічних груп фразеологізмів у літературній турецькій мові. Дана стаття присвячена проблемі розробки лексикографічних принципів антонімії фразеологізмів турецької мови. Метою даної роботи є поглиблення ...
1234386
  Баган М.П. Специфіка фразеологічної реалізації заперечення в українській мові // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 68-75. – Бібліогр.: Літ. в приміт. – ISSN 0027-2833
1234387
  Олійник Л.В. Специфіка фукціонування метафори у німецькому молодіжному соціолекті // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 76-82


  У статті аналізуються моделі метафоричного переосмислення лексичних одиниць німецької молодіжної мови, а також пропонується семантична характеристика синонімічних рядів субстативної та дієслівної метафори.
1234388
  Рожнова А. Специфіка функцій засобів масової комунікації в інтернет-журналістиці на прикладі матеріалів інтернет-ресурсів korrespondent.net та focus.ua // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 41-43


  У статті досліджується специфіка інформаційних жанрів інтернет-видань та ідейно-тематичне спрямування їх матеріалів, зокрема, таких інтернет-ресірсів, як korrespondent.net та focus.ua. На основі аналізу інформаційного наповнення визначаються основні ...
1234389
  Фіночко Ф. Специфіка функцій управління // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 171-178.
1234390
  Бережньова Д. Специфіка функціональних обов"язків носіїв редакторських професій // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 228-234


  Розглянуто функціональні обов’язки носіїв редакторських професій відповідно до особливостей місць роботи. Визначено вплив напрямків інформаційної сфери на деформацію посадових обов’язків редактора. We consider the functional responsibilities of media ...
1234391
  Мороз Є.О. Специфіка функціонального статусу поняття "культурний капітал" серед розуміння сутності нематеріальних типів капіталів у теоретичній соціології // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 121-122
1234392
  Виклюк І.В. Специфіка функціонування абревіатур у сучасній турецькій пресі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – C. 208-217


  Статтю присвячено проблемі вивчення та встановлення специфіки функціонування абревіатур у сучасній турецькій пресі. Досліджено тематичні групи скорочень, характерні для сучасних турецьких газет та виявлено нові тенденції їх використання.
1234393
  Ковінько М.В. Специфіка функціонування авторської маски в оповіданні О. Забужко "Інструктор з тенісу" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  Стаття присвячена розгляду авторської маски в оповіданні сучасної української письменниці О. Забужко. Під маскою мається на увазі обрана автором-творцем форма самопредставлення у художньому творі. У ході аналізу "Інструктора з тенісу" виділяються ...
1234394
  Круковський В.І. Специфіка функціонування заголовка у французькому патенті на винаходи та його перекладу / В.І. Круковський, С.В. Мелішкевич, Я.І. Припишнюк


  Аналізується специфіка функціонування заголовка до французького патенту на винахід, який є одночасно науково-технічним текстом та юридичним (охоронним) документом.
1234395
  Колупаєва О.М. Специфіка функціонування зачину у фейлетонах Остапа Вишні // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 97-98
1234396
  Грицьків А.П. Специфіка функціонування ідеології в масовій культурі // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 172-173
1234397
  Васейко Ю. Специфіка функціонування концепту "чоловік" в оповіданнях Я.Л. Вишневського // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 6. – С. 31-34. – ISSN 2306-028X
1234398
  Сидельникова Л.В. Специфіка функціонування мовного знака у знаковій системі мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 382-391. – Бібліогр.: Літ.: с. 391; 11 поз.
1234399
  Кашперська Д.О. Специфіка функціонування онімів у публіцистичному тексті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 167-173


  Статтю присвячено аналізу онімів у публіцистиці в контекстірозгляду особливостей розвитку української преси. У роботі розглянуто та проаналізовано основні екстралінгвальні механізми формування онімів у публіцистиці. Досліджено функцію оніма як засобу ...
1234400
  Рачинська О.А. Специфіка функціонування соціальних медій в рамках європейської інформаційної політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 57-62. – (Державне управління ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Публікація присвячена актуальним проблемам функціонування соціальних медій у перехідних суспільствах; виокремленню основних характеристик нових медій як об"єкту соціально-комунікаційних досліджень. Увагу приділено аналізу законотворчого процесу щодо ...
1234401
  Петрова О.В. Специфіка функціонування та шляхи оновлення комічного у XX столітті // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 252-259. – ISSN 2225-7586
1234402
  Бокал Г.В. Специфіка християнського світогляду у філософії Середньовіччя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 20-21. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1234403
  Черниш А. Специфіка хронотопу в романі-біографії М. Слабошпицького "Марія Башкирцева (Життя за гороскопом)" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 154-158. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1234404
  Іщенко О. Специфіка хронотопу в романі "Горянин. Води Господніх русел" Мирослава Дочинця // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 120-124. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (19), квітень). – ISSN 2519-4038
1234405
  Коркішко В. Специфіка хронотопу Невського проспекту в "петербурзькому тексті" Миколи Гоголя (на матеріалі циклу "Петербурзьку повісті") // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 163-165
1234406
  Резюк А. Специфіка художніх деталей у новелі Марка Черемшини "Село вигибає"
1234407
  Пилипей О.В. Специфіка художнього вираження авторської позиції в оповіданні В. Винниченка "Кумедія з Костем" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті зроблено спробу дослідити своєрідність художнього вираження позиції автора щодо проблеми дитячого знедолення у оповіданні В. Винниченка "Кумедія з Костем". The article investigates an originality of art expression of an author position ...
1234408
  Іваненко Р.В. Специфіка художнього втілення авторської позиції в малій прозі Івана Франка / Р.В. Іваненко, О.В. Пилипей // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 148-154. – ISSN 2520-6346
1234409
  Корнілова К.О. Специфіка художнього зображення світу війни у творчості О. Гончара й П. Загребельного // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 97-102. – ISBN 978-966-551-315-5
1234410
  Ткалич І. Специфіка художнього мислення М. Драй-Хмари в літературі non-fiction: трагічне, іронічне, ліричне // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 19-27. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  У статті здійснюється спроба дослідження специфіки художнього мислення українського поета-літературознавця М. Драй-Хмари через звернення до літератури non-fiction.
1234411
  Рибась О.В. Специфіка художнього мислення Сильвестра Яричевського та її реалізація у новелістиці письменника // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 233-240


  У статті досліджено особливості художнього мислення письменника на матеріалі малої прози Сильвестра Яричевського (збірок новел "На филях життя" и "Вірую!"). Авторський світогляд сформувався на початку ХХ ст. на грунті європейського модернізму. ...
1234412
  Даренський Віталій Юрійович Специфіка художнього освоєння історії : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Даренський В. Ю.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с.
1234413
  Даренський Віталій Юрійович Специфіка художнього освоєння історії : Дис...канд. філософ. наук: 09.00.08 / Даренський Віталій Юрійович; Луганський держ. пед. ун-т ім.Т.Шевченка. – Луганськ, 2001. – 187л. – Бібліогр.:л.175-187
1234414
  Риверчук О. Специфіка художнього світу сценічної картини "Метелиця" Галини Журби // Наукові записки / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 124. – С. 119-131. – (Серія : Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
1234415
  Головко Л.Г. Специфіка художнього часу в повісті "Нічний автобус" Л. Первомайського // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 459-465. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
1234416
  Максимів О.Й. Специфіка частотних словників публіцистичного стилю сучасних перської та української мов // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 68. – С. 66-76. – ISSN 1682-671Х
1234417
  Касяненко Д.С. Специфіка юридичного перекладу: функціональне призначення та статус перекладу законодавчих актів ЄС // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 303-307


  У статті досліджено специфіку юридичного перекладу на прикладі перекладу законодавчих актів ЄС різними цільовими мовами з огляду на функціональне призначення та статус перекладу вихідного тексту у цільовій мові. Статья посвящена исследованию специфики ...
1234418
  Олійник О. Специфіка юридичної риторики адвоката як професійного учасника судового процесу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 4-8
1234419
  Хвойницька Х.М. Специфіка юснатуралістичних ідей Дж. Локка та С. Пуфендорфа // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 230-234. – ISSN 2076-1554


  Розглядається проблема природного права у творах мислителів епохи Нового часу Дж. Локка та С. Пуфендорфа. Метою статті є здійснення ретроспективного аналізу природно–правових ідей мислителів, окреслення та визначення специфіки розуміння природного ...
1234420
  Трош С.Е. Специфікація гендерних мотивів у творчості Філіпа Сідні та Бахадир Ґерай Хана І (Резмі) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Стаття присвячена аналізу специфікації гендерних мотивів лірики Ф. Сідні та Бахадир Герай Хана І у компаративному аспекті. Дослідження функціонування гендерних мотивів репрезентує не тільки особливості творчості англійського та кримськотатарського ...
1234421
  Ареф’єва А.Ю. Специфікація освітнянських технологій та виставково–бібліотечної діяльності в умовах глобалізації культури // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 108 (№ 5)
1234422
  Ткач А.А. Специфікація прав власності як базисного економічного інституту інфраструктури ринку // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 229-235. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1234423
  Жорнова О.І. Специфікація тесту навчальних досягнень: загально-методичні розвідки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 217-223


  У статті йдеться про специфікацію тесту навчальних досягнень студентів як опис способів, завдяки яким можливе визначення ступеня відповідності між: змістом тестових завдань та змістовою площиною тесту. Описується унормована процедура розробки тесту ...
1234424
  Карнишова С.М. Специфікація як спосіб набуття права власності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 342-346. – ISSN 1563-3349
1234425
  Сватко Ю.І. Специфічна предметність європейської філософії в її співвіднесенні з проблемою визначення історико-філософських епох і філософських практик // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 30 : Історико-філософські студії. – С.3-17
1234426
  Комаренко В.І. Специфічний вплив ацетилхоліну на судини печінки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 34-36. – (Біологія ; Вип. 29)


  У ході експериментів показано, що ацетилхолін у судинному руслі печінки діє через ендотелій судин шляхом підвищення утворення ендотелійзалежного фактора, який спричиняє звуження венозних судин печінки.
1234427
  Мандзюк Ф.Г. Специфічний дефіцит : гумор і сатира / Ф.Г. Мандзюк. – Львів : Каменяр, 1988. – 87 с.
1234428
  Литвинюк С. Специфічний мультиплікативний ефект на сучасному фінансовому ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-57. – (Економіка ; Вип. 46)


  Досліджується вплив зовнішніх факторів на фінансовому ринку.
1234429
  Карпов Н.С. Специфічний погляд на проблеми боротьби зі злочинністю // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.27-33
1234430
  Ігнатова І.С. Специфічні акцизи як засіб перерозподілу ресурсів в економіці // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 34-38 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
1234431
  Панченко К.В. Специфічні аспекти розподілу ПП у країнах Центральної та Східної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 314-319
1234432
  Нестерчук О. Специфічні волинсько-поліські суфікси для творення варіантів імен // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 248-251
1234433
  Різун В. Специфічні методи дослідження в журналістикознавстві / В. Різун, Т. Скотникова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 18-22. – (Журналістика ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Наведено визначення і подано стислу характеристику спеціальних методів, які застосовуються в журналістикознавстві. Приведены определения и краткая характеристика специальных и межддисциплинарных методов, которые исполузуются в журналистиковедении. It ...
1234434
  Педь І.В. Специфічні непрямі податки в національних податкових системах країн світу // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 85-90.
1234435
  Шульга Є.В. Специфічні ознаки адміністративно-деліктних відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 70-74. – ISSN 2219-5521
1234436
  Колос О.В. Специфічні ознаки повторності злочинів у теорії кримінального права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 336-340. – ISSN 2219-5521


  Дана стаття присвячена вивченню інституту множинності злочинів у кримінальному праві України. Поняття «множинність злочинів» вживається у вітчизняній та зарубіжній юридичній літературі з кінця 1960-х рр. як родове поняття, що охоплює відносно ...
1234437
  Макогон В.Д. Специфічні ознаки права і моралі та шляхи їх збереження в період будівництва комунізму // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
1234438
  Татаренко Н.О. Специфічні основи сучасної реструктуризації глобального простору // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1. – С. 18-21. – ISSN 1729-7036
1234439
  Богуславський О. Специфічні особливості здійснення підприємницької діяльності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 78-81. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито особливості здійснення підприємницької діяльності в Україні. Показано специфіку впливу державної влади на розвиток бізнесу. Проаналізовано проблеми і перспективи розвитку підприємництва в Україні. Ключові слова: підприємництво, ...
1234440
  Гаврилюк П.І. Специфічні особливості змісту і форми в мистецтві / П.І. Гаврилюк. – К., 1963. – 144с.
1234441
  Жук Т.В. Специфічні особливості казкового тексту // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 34 : Проблеми історії, філології та культури в сучасних дослідженнях. – С. 25-30
1234442
  Жук Т.В. Специфічні особливості казкового тексту // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 34 : Проблеми історії, філології та культури в сучасних дослідженнях. – С. 25-30
1234443
  Луцький М.Г. Специфічні особливості управління міжнародними корпораціями // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 3-6.
1234444
  Дніпренко Н.К. Специфічні особливості функціонування інформації в ЗМІ та ЗМК в умовах переходу до демократії // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 64-70. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1234445
  Ворох А.О. Специфічні принципи проектування та організації віртуальних лабораторних робіт з теорії механізмів і машин // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 158-167. – ISSN 2227-2844


  Визначення дидактичних принципів проведення віртуальних лабораторних робіт під час вивчення дисципліни "Теорія механізмів і машин" інженерами-механіками як головного фактору при створені умов для ефективності навчання.
1234446
  Бугров В.А. Специфічні проблеми в аналізі мови В. Квайна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 120-123. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про логічну та філософську точки зору на мову, висловлені Віллардом ван Орманом Квайном.
1234447
  Пономарьова І. Специфічні риси в системі харчування греків Приазов"я // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 5 (357), вересень - жовтень. – С. 24-37. – ISSN 0130-6936
1234448
  Андрійченко Ю.В. Специфічні риси емотивного фону в художніх текстах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 11-15. – Бібліогр.: Літ.: с. 15; 6 п.


  Статтю присвячено мовному аналізу вираження емотивного фону в художніх текстах.Це дає можливість з"ясувати існцвання факторів, які впливають на збільшення цільності емотивної тканини текстів. Це прагматичний, лінгвістичний, текстовий ...
1234449
  Савченко А.В. Специфічні риси методології порівняльного кримінального права // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 78. – С. 8-14.
1234450
  Натуркач Р.П. Специфічні риси норм виборчого права України, як підгалузі конституційного права України // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 59-64. – (Юридичні науки ; № 3)
1234451
  Олефіренко Григорій Григорович Специфічні риси становлення релігійно-філософської думки Київської Русі : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.04 / Олефіренко Григорій Григорович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 163л. – Бібліогр.:л.152-163
1234452
  Олефіренко Г.Г. Специфічні риси становлення релігійно-філософської думки Київської Русі : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.04 / Олефіренко Г. Г.; КУ. – К., 1996. – 23л.
1234453
  Шевченко Г.М. Специфічні способи життя людини в умовах сучасного інформаційного простору // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 169-171
1234454
  Рудик А.О. Специфічні форми політичної відповідальності глави держави в сучасних монархіях // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 150-163. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1234455
  Мортіков В. Специфічність людського активу в економіці праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-5.
1234456
  Макаревич О.В. Специфічність поняття інтелектуального капіталу та зв"язок емоційного інтелекту з його формуванням // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 85-88. – ISSN 2306-6792
1234457
  Тищенко О. Специфічність сюрреалістичної техніки Емми Андрієвської // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 286-288. – ISBN 966-8110-14-5
1234458
  Копоть В. Специфічність та особливість концепції правового реалізму // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 1. – С.98-100. – ISSN 1561-4999
1234459
  Матвієць М.В. Специфічність фінансових потоків консолідованих корпоративних структур // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 197-202 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1234460
  Гнатюк А.Д. Специфічнопобутова та просторічна лексика в національно-культурному аспекті контрастивних досліджень французької і української мов // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 108-113. – ISBN 978-966-171-165-4


  В статті проводиться порівняльне дослідження спцифічнопобутової та розмовно-просторічної лексики, яка стала яскравим надбанням обох мов та культур і знайшла широке використання в художніх творах французьких і українських письменників. В статье ...
1234461
  Барабаш М.С. Спеціалізація - основа розвитку колгоспу / М.С. Барабаш. – Х, 1971. – 44с.
1234462
  Падалка Г. Спеціалізація "Наукометрія, бібліометрія" як складова підготовки сучасного фахівця інформаційної справи // VII Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційний простір бібліотеки" : Львів, Україна, 18-19 трав. 2017 : тези доп. / "Інформаційний простір бібліотеки", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 31-32. – ISBN 978-966-941-056-6
1234463
  Черваньов Д.М. Спеціалізація виробництва в умовах науково-технічного прогресу / Д.М. Черваньов. – Київ : Знання України, 1975. – с.
1234464
  Остапець В. Спеціалізація державних обвинувачів у справах про злочини неповнолітніх // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 38-44
1234465
  Паламарчук М.М. Спеціалізація економічних районів як категорія територіальної організації виробництва / М.М. Паламарчук, Н.П. Процько // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 3-13 : Табл.
1234466
  Бардієр Ф. Спеціалізація і кооперування в соціалістичній промисловості / Ф. Бардієр. – Київ, 1970. – 99с.
1234467
  Бондаренко К.Ф. Спеціалізація і поєднання галузей в радгоспах і колгоспах, раціональні розміри сельськогосподарських підприємств / К.Ф. Бондаренко. – Київ, 1965. – 41с.
1234468
  Палій А.Р. Спеціалізація і рентабельність сільськогосподраських підприємств / А.Р. Палій. – К, 1979. – 135с.
1234469
  Беляневич О.А. Спеціалізація норм права у сфері регулювання господарських договірних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 19-22. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються окремі питання галузевої та функціональної спеціалізації правових норм щодо господарських договорів. The questions of branch-wise and functional specialization of the law rules concerning economic contracts are examined in the article.
1234470
  Холодова О.Ю. Спеціалізація освіти як дійовий механізм підготовки судових експертів-товарознавців // Ароцкерівські читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю від дня народження видатного вченого-криміналіста, д-ра юрид. наук., проф. Л.Ю. Ароцкера / М-во юстиції України, Харків. НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: Клюєв О.М. та ін. ; відп. за вип. О.Ф. Дьяченко]. – Харків : Право, 2017. – С. 65-66. – ISBN 978-966-937-203-1


  Одним із проявів судової реформи в Україні є професіоналізація судово-експертної діяльності, яка базується на фундаментальній підготовці майбутнього судового експерта у вищому навчальному закладі.
1234471
  Іщук С.І. Спеціалізація промислового комплексу Києва і напрямки її вдосконалення / С.І. Іщук, Д.М. Стеченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 132-135. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 40)


  Розглядаються напрямки спеціалізації промислового комплексу Києва, ефективність розвитку провідних груп галузей на основі концентрації випуску однорідної продукції на підприємствах і об"єднаннях. З метою оптимізації спеціалізації промисловості ...
1234472
  Погорєлов М.С. Спеціалізація радгоспів України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 27-31. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  В статье освещается роль специализации совхозов в деле организации крупного производства, в деле высокоэффективного использования земли, сельскохозяйственной техники, всесторонней механизации производственных процессов, использование трудовых ресурсов ...
1234473
  Завальнюк І.Я. Спеціалізація синтаксичних одиниць в інформаціних газетних жанрах // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 82-85
1234474
   Спеціалізація сільського господарства в Глинянському районі (Західний лісостеп). – К., 1962. – 162с.
1234475
  Білаш Т. Спеціалізація сільського господарства України (районування). / Т. Білаш. – Х., 1930. – с.
1234476
  Городовенко В.В. Спеціалізація суддів як гарантія забезпечення належної якості та ефективності правосуддя // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 12-15.
1234477
  Городовенко В. Спеціалізація судів у судовій системі України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 7/8 (110). – С. 60-66
1234478
  Гаркуша О.О. Спеціалізація судової діяльності як фактор оптимального функціонування судової влади // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 2 (101). – С. 4-8.
1234479
  Сотченко З.Я. Спеціалізація та кооперування промислових підприємств / З.Я. Сотченко. – К., 1964. – 60с.
1234480
  Дороніна Н. Спеціалізація філологічних дисциплін на історико-філологічному факультеті Імператорського університету Св. Володимира (1834–1917) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 82-88. – ISSN 2309-9356


  Порушено питання еволюції спеціалізації та окремих галузей наук на історико-філологічному факультеті Імператорського університету Св. Володимира. Аналізується університетська структура, розподіл наук за спеціальностями, атестація наукових і ...
1234481
  Руденко М. Спеціалізація як принцип побудови прокурорської системи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 20-26 жовтня (№ 42)
1234482
  Руденко М. Спеціалізація як принцип побудови прокурорської системи України (науково-практичний прогноз) // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 27-32
1234483
  Лапкін А. Спеціалізована антикорупційна прокуратура: проблеми організації та діяльності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 1. – С. 63-70. – ISSN 1026-9932
1234484
  Руденко М. Спеціалізована антикорупційна прокуратура: становлення, розвиток, організація та функціонування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (175). – С. 5-13
1234485
  Садівничий В. Спеціалізована газета "Сезонный листок Славянских минеральных вод" у вітчизняному інформаційному просторі // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 30-39


  У статті розглядаються генеза, типоформуючі ознаки, специфіка функціонування, тематика спеціалізованого газетного видання медичного спрямування "Сезонный листок Славянских минеральных вод". In the article genesis, typical signs, specific of ...
1234486
  Коробко О.В. Спеціалізована комп"ютерна система для контролю та параметричної оптимізації термоакустичних процесів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Коробко Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1234487
  Мусієнко Б.Ю. Спеціалізована трудова юстиція в контексті реформування судової системи України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 347-350. – ISSN 1563-3349
1234488
  Палюх Л. Спеціалізоване судочинство у справах неповнолітніх: основні тенденції та перспективи в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 373-377. – (Серія юридична ; Вип. 40)
1234489
  Герасимова О. Спеціалізований підхід для основних бізнес-процесів на прикладі платіжної системи комерційного банку : безготівкові розрахунки / О. Герасимова, В. Денисов // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 3 (157). – С. 28-36 : Рис. – Бібліогр.: 26 назв
1234490
  Сірук О.Б. Спеціалізований тезаурус з комп"ютерної ідеографії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 172-176
1234491
   Спеціалізовані вчені ради // Географічному факультету - 80 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, Л.М. Даценко, О.Ю. [та ін.] Дмитрук. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 4. – ISBN 978-966-439-593-6
1234492
  Пуйда В.Я. Спеціалізовані засоби систем ідентифікації зображень двовимірних об"єктів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Пуйда В.Я.; Держ. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 1998. – 18л.
1234493
  Батуревич І. Спеціалізовані Інтернет-медіа як сектор Укрнету: існування чи функціонування? // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 287-293
1234494
  Кальченко Г.А. Спеціалізовані мови. Визначення, загальна характеристика та типологія мови наукової комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 196-200
1234495
  Голяк Л.В. Спеціалізовані омбудсмани у тендерному мейнстрімінгу: досвід скандинавських країн // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 168-173. – ISSN 1563-3349
1234496
   Спеціалізовані педагогічні практики : Методичний посібник для студ. зі спец. "Музична педагогіка і виховання та художня культура". – Луганськ : Луганський держ. пед. ун-т, 2001. – 79с.
1234497
  Сидоренко М.О. Спеціалізовані програмні застосунки автоматичної обробки метаданих і збагачення контенту для розширення сервісів Semantic Web : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Сидоренко Марина Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 197 л. – Додатки: л. 170-197. – Бібліогр.: л. 156-169
1234498
  Сидоренко М.О. Спеціалізовані програмні застосунки автоматичної обробки метаданих і збагачення контенту для розширення сервісів Semantic Web : атореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Сидоренко Марина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.:12 назв
1234499
  Попова В.В. Спеціалізовані професійні видання як засіб формування іміджу фахової спільноти // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 129-133


  У статті висвітлюються роль та засадничі функції спеціалізованих корпоративних періодичних видань України як творців та носіїв іміджу професійного напряму. Здійснено аналіз співвідношення термінів "спеціальне", "спеціалізоване", "корпоративне", ...
1234500
  Стрямець С.П. Спеціалізовані системи паралельної обробки інформціі на базі однорідних обчислювальних середовищ : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Стрямець С.П.; Нац.агенство з питань інформ.при Презид.Укр. – Львів, 1998. – 17 с.
1234501
  Штефан О. Спеціалізовані суди України в механізмі захисту прав та законних інтересів суб"єктів права інтелектуальної власності // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 6. – С. 20-25
1234502
  Бернацький А.А. Спеціалізовані територіальні одиниці: їх особливості та критерії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 10-13. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Проблема дослідження спеціалізованих територій не лише в Україні, а й в інших державах є актуальною. Визнання державою за окремими регіонами особливого статусу виражається через прийняття установчої норми, яка створює особливий регіон, дає йому назву й ...
1234503
   Спеціалізовані установи системи ООН. – Київ : Либідь, 1995. – 120с. – ISBN 5-325-00729-7
1234504
  Берзін П.С. Спеціаліст у галузі радянського та іноземного кримінального права Яків Маркович Брайнін // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 775-810. – ISBN 978-617-7020-05-8
1234505
  Філіпченко Ю.А. Спеціальна генетика / Ю.А. Філіпченко. – Х.-К.
2. – 1928. – 279с.
1234506
  Філіпченко Ю.А. Спеціальна генетика / Ю.А. Філіпченко. – Х.-К.
1. – 1932. – 180с.
1234507
  Дмитренко Ю.П. Спеціальна дисциплінарна відповідальність окремих суб"єктів трудових правовідносин та їх правові гарантії // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 63-70.
1234508
  Нерсесян А.С. Спеціальна конфіскація активів і захист майнових прав громадян та юридичних осіб // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 347-354. – ISSN 0869-2491
1234509
  Демський О. Спеціальна конфіскація як додатковий вид адміністративного стягнення за правопорушення у сфері господарювання // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 23-31 грудня (№ 51/52). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
1234510
  Пироженко О.С. Спеціальна конфіскація: загальні аспекти й еволюція вітчизняної кримінально-правової думки // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 70-79. – ISSN 2304-4556
1234511
  Процик І.Р. Спеціальна лексика в соціолекті українських футбольних фанатів
1234512
  Романова О.О. Спеціальна лексика української мови як об"єкт лінгвістичного дослідження: термін і номен
1234513
  Козьяков І. Спеціальна підготовка кандидата на посаду прокурора: європейський досвід // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 5-14
1234514
  Никифорук Б. Спеціальна поліграфічна продукція у грошовій системі України : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 22-28. – ISSN 1605-2005
1234515
  Коваль В.М. Спеціальна правова норма і спеціальний закон як категорії господарського права // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 79-85
1234516
  Вітковський В.В. Спеціальна пропаганда радянських військ на теренах України у роки Великої Вітчизняної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 6-9. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Проведено ретроспективний аналіз ефективності інформаційно-психологічного впливу на особовий склад військ противника за результатами спеціальної пропаганди Червоної Армії на землях України в 1941-1944 роках. Мake геtrospective analysеs of the ...
1234517
  Биргеу М.М. Спеціальна профілактика як основа системи профілактики злочинів республіки Молдова // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.48-51. – ISSN 1727-1584
1234518
  Оверчук С. Спеціальна та персональна підсудність в аспекті принципу рівності громадян перед законом і судом // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.110-115
1234519
  Шевченко А.Є. Спеціальна техніка та її використання у правоохоронній діяльності – мета і основні принципи / А.Є. Шевченко, І.Ф. Харабюш // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 210-217
1234520
   Спеціальна техніка: основні поняття, терміни та визначення : навч. посібник / Нац. акад. внутр. справ ; [уклад.: Кобець М.В., Жуков Б.В., Артеменко П.П., Кудінов В.А.]. – Київ : Аванпост-Прим, 2013. – 189 с. – Бібліогр.: с. 179-187. – ISBN 978-617-502-044-9
1234521
  Бортник С.М. Спеціальна трудова правосуб"єктність поліцейських // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 84-88. – ISSN 1727-1584
1234522
  Мельник Костянтин Спеціальна трудова правосуб"єктність професійних суддів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 158-161.
1234523
   Спеціальна фізична підготовка як засіб підвищення ефективності професійної діяльності військовослужбовців сухопутних військ / В. Кирпенко, В. Романчук, С. Романчук, С. Федак // Фізична активність, здоров"я і спорт : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2015. – № 4 (22). – С. 12-16. – ISSN 2221-1217
1234524
  Клепікова О. Спеціальне галузеве державне регулювання транспортної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Досліджуються особливості державного регулювання транспортної діяльності. Визначається окремий рівень державного регулювання - спеціальне галузеве регулювання. Исследуются особенности государственного регулирования транспортной деятельности. ...
1234525
  Кислюк К.В. Спеціальне документознавство : модульний курс : [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] / Кислюк К.В. – Київ : Кондор, 2011. – 192 с. – Бібліогр.: с. 190-191. – ISBN 978-966-351-357-7
1234526
  Кучинська О. Спеціальне досудове розслідування і судове провадження (in absentia) та відеоконференція: порівняльний аналіз / О. Кучинська, І. Черниченко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 43-50. – ISSN 1026-9932


  На основі дослідження міжнародних та національних нормативно-правових актів, досвіду зарубіжних країн, практики Європейського суду з прав людини здійснено порівняльний аналіз інститутів спеціального досудового розслідування і судового провадження (in ...
1234527
  Шаренко С. Спеціальне досудове розслідування і судове провадження: проблемні питання правового регулювання / С. Шаренко, О. Шило // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 58-65. – ISSN 1026-9932
1234528
  Боровик А. Спеціальне звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 3 (41) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 51-57. – ISSN 2311-6676
1234529
  Нагорнюк-Данилюк Спеціальне кримінальне провадження в кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Нагорнюк-Данилюк Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1234530
  Нагорнюк-Данилюк Спеціальне кримінальне провадження в кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Нагорнюк-Данилюк Олександр Олександрович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпро, 2016. – 239 арк. – Додоатки : арк. 235-239. – Бібліогр.: арк. 199-234
1234531
  Мицик В.В. Спеціальне національне законодавство щодо захисту національних меншин їх країн походження: проблема відповідності загальним принципам і нормам міжнародного права // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 162-174. – ISBN 966-7196-06-2
1234532
  Яцюк О. Спеціальний звіт 301. Що може доповісти Україна про стан боротьби з порушеннями авторських та суміжних прав в мережі Інтернет? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 28-29
1234533
  Вєдєнєєв Д.В. Спеціальний орган з координації розвідувально-диверсійної діяльності на окупованій гітлерівськими агресорами територій України: історичний досвід / Д.В. Вєдєнєєв, А.В. Слюсаренко // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 3-18. – ISSN 2313-5603
1234534
  Андрієвський К.В. Спеціальний податково-правовий режим: поняття, ознаки // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 248-254. – ISSN 0201-7245
1234535
  Мостовенко В С. Спеціальний правовий режим інвестиційної діяльності на окремих територіях // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 56-61. – (Правознавство ; Вип. 253)
1234536
  Матвєєва А.В. Спеціальний правовий режим інноваційної діяльності: проблеми правового регулювання // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2011. – № 1. – С. 49-54
1234537
   Спеціальний практикум з нелінійної оптики : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – Київ : Київський університет, 2005. – 55с.
1234538
  Віхров О.П. Спеціальний режим господарювання на територіях, радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи / О.П. Віхров, І.О. Віхрова // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 119-126. – (0). – ISSN 2078-9165
1234539
  Зельдіна О. Спеціальний режим господарювання як інститут господарського права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 57-60. – ISSN 0132-1331
1234540
  Василенко М.Д. Спеціальний режим господарювання: адміністративно-правове регулювання технопарків // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 52-57. – (Правознавство ; Вип. 402)


  Дослідження та в з"ясування можливостей спеціального режиму господарювання для технопарків у останній редакції Закону, прийнятій у 2006 році [8], а також можливих перспектив його розвитку вмайбутньому з урахуванням технологічних змін у світі.
1234541
  Кулик Б.М. Спеціальний семінар з української мови. Метод. посібник для викладачів мови пед. ін-тів. / Б.М. Кулик. – К., 1959. – 116с.
1234542
  Мотузка О.М. Спеціальний стандарт поширення даних та статистика міжнародної технічної допомоги // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 29-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1234543
   Спеціальний фізичний практикум. Техніка спектроскопії. – Київ : Київський університет, 1973. – 104с.
1234544
  Юшко С.В. Спеціальний фонд у складі доходів державного бюджету України: особливості формування та використання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (257). – С. 22-41 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
1234545
  Пехник А. Спеціальні (вільні) економічні зони та території пріоритетного розвитку в Україні як інструмент інвестиційної політики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 254-258. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
1234546
  Липова Л. Спеціальні (елективні) курси як змістовний блок профільного навчання / Л. Липова, В. Малишев, О. Рибіцька // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 3. – С.18-21. – ISSN 0131-6788
1234547
  Поспєлов А.С. Спеціальні антипартизанські формування Португалії у колоніальних війнах в Анголі та Мозамбіку у 1970 -1974 роках // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 101-103. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 6)
1234548
  Дондик Н.Я. Спеціальні бухгалтерські знання та їх застосування під час розкриття та розслідування економічних злочинів : [ монографія ] / Н.Я. Дондик ; Запорізький юридичний ін-т Дніпропетровського держ. ун-ту внутрішніх справ. – Київ : Атіка, 2007. – 144с. – ISBN 978-966-326-279-6
1234549
  Панова Л.В. Спеціальні види зберігання // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 720. – ISBN 978-966-667-341-4
1234550
  Соколова Світлана Спеціальні відзнаки - вітчизняним режисерам // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 20. – ISSN 0868-9644


  Бердянський міднар. кінофестиваль
1234551
  Лапутін М.П. Спеціальні вправи важкоатлета. / М.П. Лапутін, А.М. Горбунов. – К., 1971. – 164с.
1234552
  Варшавчик М.А. Спеціальні галузі історичної науки / М. Варшавчик // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 347-348. – ISBN 966-642-073-2
1234553
  Калакура Я.С. Спеціальні галузі та дисципліни історичної науки в системі підготовки істориків (до 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 4-7. – (Історія ; Вип. 41)


  Показано місце і роль спеціальних галузей та спеціальних дисциплін у структурі історичної науки, узагальнено досвід їх дослідження і вивчення в Національному університеті імені Тараса Шевченка. В. Антонович. - С. 4-5; І. Войцехівська. - С. 5-6; М. ...
1234554
  Діптан І. Спеціальні державні інституції боротьби з дитячою безпритульністю в Українській СРР (1919-1932 рр.) : чинники зорганізації, механізм і результати діяльності // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 2 (19). – С. 88-98
1234555
  Краснова М.В. Спеціальні еколого-правові засади екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 49-51. – ISBN 978-617-566-151-2
1234556
  Ткач С.М. Спеціальні економічні зони в Україні: досвід і нові пріоритети просторової організації // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 86-97. – ISSN 1562-0905
1234557
  Польова І. Спеціальні економічні зони та їх вплив на становлення ринкових відносин в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.191-193
1234558
  Довбенко О. Спеціальні економічні зони туристично-рекреаційного типу: порівняльна характеристика // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – C. 135-142. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
1234559
  Штань М.В. Спеціальні економічні зони України в умовах глобалізації світового господарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 71-77. – ISSN 1993-6788
1234560
  Наконечна К.В. Спеціальні економічні зони як дієвий засіб регіональної економічної політики. Досвід Польщі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 29-35. – ISSN 2306-6792
1234561
  Скиба М. Спеціальні економічні зони як інструмент активізації інвестиційно-інноваційної діяльності: теоретико-прикладний аспект // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 129-137


  У статті класифіковано основні типи С(В)ЕС відповідно до мети їх створення, розглянуто префереції, що надаються урядами для їх ефективної діяльності. Вироблено рекомендації щодо удосконалення правового забезпечення функціонування С(В)ЕЗ в Україні.
1234562
  Килимчук А.А. Спеціальні економічні зони як об"єкт суспільно-географічного дослідження // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 207-215. – ISSN 2308-135X
1234563
  Войцеховська Ю.В. Спеціальні економічні зони: зарубіжний досвід та перспективи в Україні / Ю.В. Войцеховська, А.О. Мавріна, В.В. Войцеховська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 42-48. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
1234564
  Григоренко Я.О. Спеціальні економічні зони: зарубіжний та вітчизняний досвід функціонування // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 1 (66). – С.49-57
1234565
  Михайловська О.В. Спеціальні економічні утворення в системі міжнародних інтеграційних процесів : Монографія / О.В. Михайловська; Чернівецьк. торговельно-економ. ін-т КНТЕУ. – К. : Кондор, 2005. – 198с. – ISBN 966-351-036-6
1234566
  Сідляр В.В. Спеціальні економічні утворення: цільове спрямування та проблеми розвитку в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 37-40
1234567
  Булан А. Спеціальні загрози національній безпеці в сучасних умовах // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 62-64.
1234568
  Попій А.С. Спеціальні засади призначення покарання як передумова для його індивідуалізації // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 119-124. – ("Право" ; вип. 27). – ISSN 2312-1661
1234569
  Кобилянський О.Л. Спеціальні засоби захисту документів від підробки: криміналістична характеристика // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України, Нац. акад. внутр. справ ; Редкол.: В.В. Чернєй, О.А. Федотов, О.М. Головко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (26). – С. 30-37. – ISSN 1992-4437
1234570
  Болокан І.В. Спеціальні засоби захисту права власності суб"єктів підприємницької діяльності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 249-254. – ISSN 1563-3349
1234571
  Архіпов В.В. Спеціальні знання в галузі товарознавства при вирішенні судових справ про захист прав споживачів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 135-141.
1234572
  Попелюшко В.О. Спеціальні знання в кримінальному процесі та захист // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 71-81.
1234573
  Петрушка А.І. Спеціальні знання в структурі компетентності фахівців у мас-медійній діяльності як вияв конвергенції // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 234-239


  Конвергенція трансформує методологічні підходи до формування компетентнісної моделі професії "журналіст", що передбачає органічне поєднання традиційних поглядів на журналістську майстерність з умінням застосовувати інформаційні технології та володінням ...
1234574
  Скорич О. Спеціальні знання експерта та спеціаліста: проблеми співвідношення понять // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 467-468. – ISBN 978-617-7069-28-6
1234575
  Земцова І. Спеціальні знання та внутрішнє переконання експерта при проведенні судової експертизи // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 31-37.
1234576
  Дячук В.І. Спеціальні знання у кримінально-процесуальній діяльності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 202-209
1234577
  Штоквиш О. Спеціальні інформаційні операції в економічному протиборстві / О. Штоквиш, М. Галамба, В. Петрик // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 54-62.
1234578
  Литвиненко О.В. Спеціальні інформаційні операції в сучасній історії РФ: теорія та приклади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 59-64. – (Міжнародні відносини ; Вип. 17)


  Проаналізовано найяскравіші приклади спеціальних інформаційних операцій, що були здійснені в РФ протягом 1998 - 2000 рр.
1234579
  Грушевський Д.О. Спеціальні інформаційні операції та інформаційні війни в сучасному світі (досвід Афганістану) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С. 267-276
1234580
  Литвиненко О.В. Спеціальні інформаційні операції та пропагандистські кампаніїї : монографія / О.В. Литвиненко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Ун-т "Острозька академія". – Київ : ВКФ "Сатсанга", 2000. – 219, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-95452-4-2


  Вельмишановний Володимиру Прокоповичу Крижанівському З повагою, підпис, 25.10.01р.
1234581
  Литвиненко О.В. Спеціальні інформаційні та психологічні операції: від сивої давнини до сьогодення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 1. – С. 216-221
1234582
  Варшавчик М.А. Спеціальні історичні дисципліни / М. Варшавчик // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 348-349. – ISBN 966-642-073-2
1234583
   Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [І.Н. Войцехівська (кер. авт. кол.), В.В. Томазов (заст. кер. авт. кол.), М.Ф. Дмитрієнко та ін.]. – Київ : Либідь, 2008. – 519 с. – ISBN 978-966-06-0538-1
1234584
  Яременко М. Спеціальні історичні дисципліни : навч. посібник для студ. історичних спеціальностей / Максим Яременко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Аграр Медіа Груп, 2010. – 198 с. : іл. + Додатки-іл. : с. 169-197. – Бібліогр.: с. 164-165. – ISBN 978-966-2424-57-7
1234585
   Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів. – Київ. – ISBN 966-02-2067-7
№ 6, ч. 1 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О. Замлинського. – 2001
1234586
   Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів. – Київ. – ISBN 966-02-2067-7
№ 6, ч. 2 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О.Замлинського. – 2001
1234587
   Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць. – Київ. – ISBN 966-02-2554-7
№ 8/9, ч. 2 : Зб. наук. праць на пошану видатного вченого, історика-українознавця, акад. Укр. Могилянсько-Мазепинської Акад. наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – 2002. – 500 с.
1234588
   Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Збірка наукових праць. – Київ
№ 11, ч. 1 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАНУ. – 2004. – резюме - укр, англ. мовами
1234589
   Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць. – Київ
Числ. 11, ч. 2 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України. – 2004. – резюме - укр, англ. мовами
1234590
   Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць. – Київ
Чис. 14 : На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. – 2007. – 456 с. – Резюме укр., англ. мовами
1234591
   Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць. – Київ
Чис. 18 : Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Перші (міжнародні) Ястребовські читання 20-22 жовтня 2011 р. – 2011. – 248 с.
1234592
  Окіпнюк В. Спеціальні колегії судів у системі тоталітарної влади УСРР: юридичний аналіз діяльності у 1935-1936 рр // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 134-139. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1234593
  Непомняща Т.В. Спеціальні комунікативні конструкції у вивчені математичних дисциплін як засіб розвитку особистості студента технічного вищу // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (71). – С. 70-79
1234594
  Зоріна І.А. Спеціальні курси і семінари з математики для студентів економічних спеціальностей // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 44-46. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Додаткові курси з математики підвищують якість фахової підготовки студентів економічних спеціальностей.
1234595
  Фугело М.А. Спеціальні математичні методи аналізу та прогнозування розвитку фінансово-економічних систем в умовах невизначеності і ризику / М.А. Фугело, П.М. Фугело // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 89-101. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
1234596
  Павлов Є.В. Спеціальні методи програмування та моделювання у фізиці твердого тіла : навч. посібник для студентів спеціальності "Фізичне матеріалознавство" / Є.В. Павлов, В.А. Макара ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 115 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 113
1234597
  Герасименко Є.С. Спеціальні ознаки нормативних актів // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 382-385. – ISBN 978-966-667-624-8
1234598
  Іщенко І.А. Спеціальні ознаки правового регулювання: проблеми визначення поняття, сутності та їх співвідношення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 85-91. – ISSN 1563-3349
1234599
   Спеціальні палеогеоморфологічні дослідження при розшукових роботах на розсипища в умовах північно-західної частини Українського щита / Ю.О. Кошик, В.М. Тимофєєв, О.О. Комлєв, С.М. Волеваха // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 8-13 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 21)
1234600
  Ляшко С.І. Спеціальні питання оптимізації : навч. посібник / С.І. Ляшко, В.В. Семенов, Д.А. Клюшин ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 183, [1] с. – Бібліогр.: с. 177-180
1234601
  Ісаєв Ю.В. Спеціальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ісаєв Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1234602
  Ісаєв Ю.В. Спеціальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ісаєв Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 213 л. – Бібліогр.: л. 189-213
1234603
  Боровик П. Спеціальні податкові режими для аграрного бізнесу: сучасні проблеми та перспективи подальшого застосування / П. Боровик, О. Непочатенко, В. Сліпченко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 2. – С. 24-29 : табл. – Бібліогр.: 22 назв
1234604
  Музиченко О.В. Спеціальні податкові режими стимулювання самозайнятості: особливості застосування в трансформаційних економіках // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 145-149
1234605
  Мартинів А.І. Спеціальні податкові режими України: поняття та ознаки // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 166-171. – ISBN 978-617-7293-17-9
1234606
  Браславець О.Ю. Спеціальні податкові режими як метод забезпечення фінансових інтеересів малого підприємництва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 3. – С.20-29
1234607
  Ковтун О.М. Спеціальні поліноміальні сплайни третього, четвертого і п"ятого степенів у геометричному моделюванні : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.01.01 / Олександр Михайлович Ковтун ; МОНУ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2006. – 24с. – Бібліогр.: 8 назв
1234608
  Шаповалова С.М. Спеціальні права запозичення як інструмент глобалізації економіки : світове господарство і міжнародні економічні відносини / С.М. Шаповалова, Г.М. Карамишева // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 17-23 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1234609
  Сеник С.В. Спеціальні права сторін щодо позову у цивільному процесі: проблеми та перспективи // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 7 (81). – С. 40-46
1234610
  Пашинська О. Спеціальні правила посвідчення договорів купівлі продажу житла // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 74-76
1234611
  Єгорова О.О. Спеціальні правові режими економічної діяльності у сучасній державній регіональній політиці в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 211-217.
1234612
  Литвин О.П. Спеціальні принципи здійснення управління місцевими фінансами в Україні // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 6. – С. 67-76. – ISSN 2408-9257
1234613
  Каденюк Д.Л. Спеціальні принципи інформаційного права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 54-58. – ISSN 2220-1394
1234614
  Маланюк А. Спеціальні принципи надання правової допомоги у сфері кримінального судочинства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.510-519. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1234615
  Ващишин М.Я. Спеціальні принципи правового регулювання у сфері формування і збереження національної екомережі // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 78-88. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1234616
  Ортинська Н.В. Спеціальні принципи правової політики щодо неповнолітніх // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 195-198. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1234617
  Комліченко К.О. Спеціальні принципи соціального контролю за пенітенціарною системою // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – С. 133-136. – ISBN 978-966-2456-11-0
1234618
  Савелова М.О. Спеціальні програми Goethe–Institut Ukraine 2015–2016 в рамках "Східного партнерства" // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
1234619
  Вебрайте В. Спеціальні процедури в цивільному процесі Литви та вплив на них законодавства Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 8. – С. 154-159. – ISSN 1026-9932
1234620
  Коцан Н.Н. Спеціальні режими функціонування вільної економічної зони "Курортополіс Трускавець" // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 160-167. – Бібліогр.: 5 назви. – ISBN 966-521-126-9
1234621
  Михайленко В.М. Спеціальні розділи математики / В.М. Михайленко, Н.Д. Федоренко. – Київ : Вища школа, 1992. – 213 с.
1234622
  Шкільняк С.С. Спеціальні секвенційні числення логік однозначних квазіарних предикатів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 279-284. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для відношень істиннісного, хибнісного і сильного логічного наслідку композиційно-номінативних логік однозначних квазіарних предикатів побудовано спеціальні секвенційні числення. Для такої побудови використано спеціальні предикати, які визначають ...
1234623
  Нікітченко М. Спеціальні секвенційні числення чистих композиційно-номінативних логік першого порядку / М. Нікітченко, С. Шкільняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 38-45. – (Кібернетика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено чисті першопорядкові композиційно-номінативні логіки часткових однозначних предикатів. Введено розширення логіки спеціальними предикатами, які визначають наявність значення для змінних. На цій основі для таких логік побудовано числення ...
1234624
   Спеціальні служби України від найдавніших часів і до сьогодення : наук. вид. : у 5 т. / НАН України, Ін-т історії України, Нац. акад. Служби безпеки України. – Київ : Прометей. – ISBN 978-617-7502-00-4
Т. 1 : Спецслужби України у IX - середині XVII ст. / В.А. Смолій, М.Ф. Котляр, В.С. Степанков ; редкол.: В.С. Грицак [та ін.]. – 2017. – 246 с. : іл. – До 25-ї річниці створення СБУ. - Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажч.: с. 222-228. - Геогр. покажч.: с. 229-235. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1234625
   Спеціальні служби України від найдавніших часів і до сьогодення : наук. вид. : у 5 т. / НАН України, Ін-т історії України, Нац. акад. Служби безпеки України. – Київ : Прометей. – ISBN 978-617-7502-01-1
Т. 2. : Українські спецслужби доби національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. / В.С. Сідак ; редкол.: В.С. Грицак [та ін.]. – 2017. – 471, [1] с. : іл., табл. – До 25-ї річниці створення СБУ. - Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажч.: с. 448-463. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1234626
   Спеціальні служби України від найдавніших часів і до сьогодення : наук. вид. : у 5 т. / НАН України, Ін-т історії України, Нац. акад. Служби безпеки України. – Київ : Прометей. – ISBN 978-617-7502-31-8
Т. 3 : Спецслужба Військового міністерства Державного Центру УНР в екзилі (1926-1936 рр.) / В.С. Сідак, Т.В. Вронська, О.В. Скрипник ; редкол.: В.С. Грицак [та ін.]. – 2018. – 259, [1] с. : іл., портр. – До 25-ї річниці створення СБУ. - Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажч.: с. 234-237. - Геогр. покажч.: с. 238-241. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1234627
  Кот О. Спеціальні способи захисту суб"єктивних цивільних прав // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 1. – С. 91-100. – ISSN 1026-9932
1234628
  Майкут Х. Спеціальні способи захисту честі, гідності та ділової репутації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 73-77
1234629
  Коваленко Л.П. Спеціальні суб"єкти адміністративно-деліктних відносин у сфері охорони довкілля // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 122-127. – ISSN 0201-7245
1234630
  Саєнко М.І. Спеціальні суб"єкти державного контролю у сфері фінансових послуг: поняття та фінансово-правові особливості // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2010. – № 3 (13). – С. 38-42
1234631
  Вовкун В.В. Спеціальні сценічні ефекти // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 189-195. – ISSN 2226-2180


  У статті розглянуто спецефект або спеціальний сценічний ефект (в англійській мові вживається абревіатура SPFX, SFX або просто FX), що використовується у кінематогра-фії, на телебаченні, в комп"ютерних іграх, а також у масових видовищах. Спецефекти ...
1234632
   Спеціальні та галузеві соціології : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Каравела, 2003. – 304 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-27-Х


  У посібнику розглядаються теоректико-методологічні засади спеціальних та галузевих соціаологій як теорій середнього рівня. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів
1234633
   Спеціальні та галузеві соціології : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Є. Пилипенко, І.М. Попова, В.В. Танчер, Н.В. Баланова, Вишняк; Пилипенко В.Є. [ та ін.] ; за ред. В.Є. Пилипенка. – 2-е вид. – Київ : Фоліант, 2007. – 451с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-8474-49-1


  У посібнику розглядаються теоректико-методологічні засади спеціальних та галузевих соціаологій як теорій середнього рівня. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів
1234634
  Лукашевич М.П. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії : Навч. посібн. / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – Київ : МАУП, 1999. – 344 с. – ISBN 966-7312-50-Х
1234635
  Лукашевич М.П. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков; МАУП. – 2-е вид., доп., і виправлене. – Київ : МАУП, 2004. – 464с. – ISBN 966-608-320-5
1234636
  Романенко Ю.В. Спеціальні технології програмування свідомості і зомбування в діяльності міжнародних організацій / Ю.В. Романенко, Г. Дженкова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 91-96
1234637
  Попов В.М. Спеціальні туристичні зони: активізація розвитку туризму в регіонах / В.М. Попов, В.Е. Попов // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 7. – С. 31-34
1234638
  Білоколос Є.Д. Спеціальні функції в задачах математичної фізики : Навчальний посібник / Є.Д. Білоколос, А.П. Юрачківський, Д.Д. Шека; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 92с. – ISBN 966-594-136-4
1234639
  Кохановська О. Спеціальні цивільно-правові способи захисту інформаійних прав: теоретичні та практичні аспекти // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 7-10
1234640
  Поединок О.Р. Спеціальні, автономні, самодостатні, функціональні та цільові режими в міжнародному праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 501-507. – ISSN 1563-3349
1234641
  Тимошик М. Спеціальність "Видавнича справа та редагування": самостійна, самодостатня, а не в тіні журналістики // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 15-22.
1234642
  Матвієнко О.В. Спеціальність "консолідована інформація" у системі інформаційної освіти України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 1. – С. 63-68.
1234643
  Добржанська О.Л. Спеціальність "міжнародна інформація": сучасні проблеми та шляхи модернізації // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 59-60
1234644
  Матвієнко Спеціальність 029 "Інформаційна, бібліотечна, та архівна справа": у пошуках "інформаційного фахівця" / Матвієнко, М. Цивін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 10 (243). – С. 32-35. – ISSN 2076-9326
1234645
  Єлісовенко Ю.П. Спеціальність у тенетах професії чи навпаки ? // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 158-161.
1234646
  Семененко В. Спеціально- кримінологічні заходи запобігання грабежам в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 2 (230). – С. 63-66
1234647
  Глоба К. Спеціально-кримінологічие запобігання незаконній приватизації // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 69-72. – ISSN 0132-1331
1234648
  Мірошниченко С. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинам проти правосуддя // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 68-74
1234649
  Гусак А. Спеціально-кримінологічне запобігання насильницьким злочинам щодо неповнолітніх // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 132-136. – ISSN 2409-4544
1234650
  Плутицька К. Спеціально-кримінологічне запобігання примушуванню до вступу в статевий зв"язок // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 7 (115). – С. 76-80
1234651
  Оберемко Ю.О. Спеціально-кримінологічне запобігання умисним вбивствам з корисливих мотивів // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 167-178. – ISSN 2224-9281
1234652
  Андрейцев В. Спеціально-правові гарантії захисту права людини та населення на екологічну безпеку // Науковий вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2002. – № 25. – С.3-20. – ISBN 966-95902-0-5
1234653
  Печуляк В. Спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у системі суб"єктів державного регулювання відносин у сфері лісового господарства: проблеми правового статусу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 110-114
1234654
   Спеціальності "Логистика" в Україні виповнилося 10 років // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 3 (40). – С. 15-18
1234655
   Спеціальності "Міжнародна інформація" - 20 років // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 5


  Відділення міжнародної інформації створено у 1993 р. для підготовки фахівців з інформаційно-аналітичної діяльності в сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики, державного управління. Завсновник і перший завідувач кафедри - проф. В.П. Гондюл. З ...
1234656
  Борейчук О. Спеціальності "переклад" - 50 років // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  "В Інституті філології відсвяткували 50-річчя перекладацької спеціальності. З вітальним словом перекладачів-випускників Ін-ту філології виступили: проректор П.О., проф. Бех, директор ІФ, проф. Семенюк Г.Ф., проф. Чередниченко О.І., Семенець О.Є.
1234657
  Якімова А. Спеціальності "Українська філологія" у Софійському університеті - 15 років // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 2 (43). – С. 220-221


  Професор М. Драгоманов у 1889-1895 роках очолював кафедру історії у Вищій школі (так спочатку називався Софійський університет).
1234658
  Посохова В.В. Спеціфіка життєконструювання користувачів за допомогою сервісів інтерент-мережі // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 132-197
1234659
  Лозова О.М. Спеціфіка ідентифікації псевдослів носіями близькоспоріденних мов / О.М. Лозова, Є К. Нікода // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 102-110. – ISBN 978-617-7009-07-7
1234660
  Шульгіна В. Спеціфіка комп"ютерного діалогу // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 242-246


  У статті розглянуто поняття "комп"ютерний діалог", проаналізовано його специфічні ознаки. Порушене питання пов"язується з перспективою створення діалогових систем "людина—комп"ютер". The notion of "computer dialogue"is introduced by the author. The ...
1234661
  Гирич З.І. Спеціфіка навчання російської мови іноземних тюркомовних студентів інженерного профілю // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 120-127. – ISSN 2312-5993
1234662
  Герасимович В.А. Спеціфіка підготовки, організації та проведення політичних переговорів // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 109 (№ 6)
1234663
  Тарасюк В. Спеціфіка репортажу в українській інтернет - журналістиці (за матеріалами сайту "Літ-Акцент") // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 245-251. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті розглядається специфіка подачі репортажу в інтернет-виданні "Літ-Акцент". Зроблено висновок, що матеріали у вишеназваному жанрі можуть успішно використовуватися у всесвітній мережі, якщо враховувати всі особливості й складність побудови ...
1234664
  Беліченко М. Спеціфіка символізації часопросторових екзистенційних констант у структурі історичної прози // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології], Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Міжнар. школа україністики НАН України, Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С. 301-307
1234665
   Спеціялізація сільського господарства України (районування). – Харків : Радянський селянин, 1930. – 445 с.
1234666
  Хаяли Р.И. Спецконтингент: крымский народ в условиях трансформации советской этнополитики (1944-1967 гг.) / Р.И. Хаяли. – Научное изд. – Симферополь : ДОЛЯ, 2006. – 176с. – ISBN 966-366-067-8; 978-966-366-067-7
1234667
  Хавронюк М. Спецконфіскація: покарання без вироку суду, або покарання без злочину // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 2-19 січня (№ 1/2). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
1234668
  Цибульський А. Спецкор " Київської правди" // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 86-88
1234669
  Черных Е.Д. Спецкор уходит на задание / Е.Д. Черных. – Москва, 1983. – 128с.
1234670
  Ажигиров А.А. Спецкурс-семинар "Водная эрозия на Земле" : Методика и опыт. Высшая школа / А.А. Ажигиров, Т.М. Савцова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 7. – С. 65-67 : Схема. – Бібліогр.: 5 назв
1234671
  Печерська Г.О. Спецкурс-тренинг як засіб корекції професійних ціннісних орієнтацій учителів у системі післядипломної педагогічної освіти // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 185-190. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1234672
  Барциц В.В. Спецкурс " От теории к практике: экономическая теория в географии условий и образа жизни населения " (окончание) : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 46-47 : Табл. – ISSN 0016-7207
1234673
  Герман В. Спецкурс "Академічна риторика" в системі фахової підготовки вчителя-філолога
1234674
  Алексюк І.А. Спецкурс "Логічний аналіз природної мови" // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VI Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 3-4
1234675
  Барциц В.В. Спецкурс "От теории к практике: экономическая теория в географии условий и образа жизни населения" : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 52-54 : Табл. – ISSN 0016-7207
1234676
  Чухно А.А. Спецкурс "Экономические интересы и механизм их сочетания в развитом социалистичесом обществе" / А.А. Чухно. – К, 1973. – 34с.
1234677
  Фисун Г.Н. Спецкурс для развития навыков устной речи по специальности на юридическом факультете университетов / Г.Н. Фисун. – Ярославль, 1987. – 58с.
1234678
  Гош О.П. Спецкурс з "Капіталу" К. Маркса : навч. посібник для студентів спец. "Екон. теорія" (6.030501) / О.П. Гош ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т упр. та економіки освіти, Каф. екон. теорії. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 138, [1] с. : табл. – Назва обкл.: Спецкурс з "Капіталу" Карла Маркса. – Бібліогр.: Бібілогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-660-919-2
1234679
  Серебрякова А.Н. Спецкурс о роли классической музыки в духовном развитии молодежи // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 10 (306). – С. 147-152. – ISSN 0132-1625
1234680
  Фомина Т.Н. Спецкурс по анноированию и реферированичю математического немецкого научного текста / Т.Н. Фомина, И.С. Виноградова. – Ярославль, 1985. – 73с.
1234681
  Орлова В.И. Спецкурс по русской фразеологии в условиях двуязычия / В.И. Орлова. – Чебоксары, 1977. – 120с.
1234682
  Боденчук В. Спецкурси майстра // Пам"ять століть відтворена у слові / Ред. кол.: А.В.Денисенко, М.П.Присяжний, В.П.Прокопенко та ін. – Київ : ІВЦ "Планета", 2004. – С. 133-135. – ISBN 966-7522-02-4


  Володимир Йосипович Здоровега — професор Львівського університету, доктор філологічних наук, заслужений журналіст України.
1234683
  Боденчук В. Спецкурси майстра / Володимир Боденчук // Слово - зброя? / Національна спілка журналістів України ; [ упоряд. : Ю.В. Бондар, С.В. Шевченко, В.Л. Фатько ; редкол. : О.М. Бриж, О.Є. Бухтатий, Г.О. Головченко та ін. ]. – Київ : ЕксОб, 2009. – С. 365-367. – ISBN 966-7769-79-6
1234684
   Спецкурсы и спецсеминары : Программы и метод. указания для студентов-заочников 2-6 курсов отд. журналистики. – Алма-Ата, 1965. – 20 с.
1234685
   Спецкурсы кафедры русской литературы. – Саратов : Саратовский университет
Вып. 1. – 1974. – 112 с.
1234686
   Спецкурсы по методике преподавания физики в педагогических институтах : метод. разработка. – Алма-Ата : Мин-во народн. образования КССР, 1990. – 43с.
1234687
  Кузьминых А.Л. Спецлагеря для бывших военнослужащих Красной Армии, находившихся в плену и окружении противника / А.Л. Кузьминых, С.И. Старостин // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 48-53. – ISSN 0869-5687
1234688
  Даницкий И.С. Спецоборудование летательных аппаратов / И.С. Даницкий. – К, 1975. – 116с.
1234689
  Орехов А.П. и др. Спецодежда и спецобувь / А.П. и др. Орехов. – М., 1955. – 208с.
1234690
  Мащенко І. Спецоперації СІ-ЕН-ЕН // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 3. – С.54-56
1234691
  Мащенко І. Спецоперації СІ-ЕН-ЕН // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 4. – С.42-57
1234692
  Гривінський Р. Спецоперація a la francaise // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 5-6 лютого (№ 19/20). – С. 30


  Історик та ессеїст, директор російського бюро журналу Politique International Галя Акерман - про те, чому Canal + вирішив наслідувати Russia Today? Мова про "спеціальне розслідування" Поля Морейри "Україна: маски революції", присвячене подіям кількох ...
1234693
  Бажан О.Г. Спецоперація КДБ УРСР "Блок": розробка, хід, наслідки // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 143 : Історичні науки. – С. 30-35. – ISSN 1996-5931
1234694
  Чубко О. Спецпатент - особливості обліку та оподаткування // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2002. – № 5. – С.3-11
1234695
  Касперович Е.А. Спецпереселенцы / Е.А. Касперович. – Минск, 1991. – 110с.
1234696
   Спецпідготовка майбутніх суддів завершилася врученням свідоцтв // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 10 вересня (№ 167). – С. 8


  8 вересня 2013 року в актовій залі Червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка Національна школа суддів України провела урочистості з нагоди вручення кандидатам на посаду судді свідоцтв про успішне проходження ...
1234697
   Спецподготовка завершилась // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2013. – 20 августа (№ 34). – С. 3. – ISSN 1563-6755


  8 сентября 2013 г. в актовом зале красного корпуса Киевского национального университета им. Тараса Шевченко будут вручены свидетельства Национальной школы судей Украины слушателям школы, которые успешно прошли специальную подготовку кандидатов на ...
1234698
  Бердинских И. Спецпоселенцы в начале Великой Отечественной войны // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 153-155. – ISSN 0042-8779
1234699
  Сивцева С.И. Спецпоселенцы в Якутии в 1930-1950-х годах // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 6. – С. 108-117. – ISSN 0869-5687


  Якутія як місце спецпоселень
1234700
  Ніколайчук В.І. Спецпрактикум з фізіології і біохімії рослин : Навч. посібник / В.І. Ніколайчук, В.Й. Белчгазі, П.П. Білик; Мін-во освіти і науки України.УДУ. – Ужгород, 2000. – 210с. – ISBN 966-7400-08-08
1234701
  Саитова Г.И. Спецпрактикум на микро- и мини- ЭВМ / Г.И. Саитова, Н.В. Макарова, М.А. Путинцева. – Ленинград, 1988. – 46 с.
1234702
  Кретова Г.А. Спецпрактикум на мини- и микроЭВМ / Г.А. Кретова. – М., 1987. – 148с.
1234703
  Седин В.А. Спецпрактикум по аналоговым методам решения краевых задач : учебное пособие для студентов / В.А. Седин; СГУ. – Саратов : Издательство Саратовского университета
Ч. 1. – 1978. – 100 с.
1234704
  Седин В.А. Спецпрактикум по аналоговым методам решения краевых задач. : Учебное пособие для студентов / В.А. Седин; СГУ. – Саратов : Изд-во Саратов ун-та
Часть 2. – 1979. – 109с.
1234705
   Спецпрактикум по астрофизике. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 84 с.
1234706
  Волков С.И. Спецпрактикум по мини- и микро- ЭВМ / С.И. Волков, В.И. Саркисян, Ю.Г. и др. Слесарев. – Киев : Высшая школа, 1989. – 149с.
1234707
   Спецпрактикум по молекулярной физике : учеб. пособие. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1 : Физическая газодинамика и неравновесные процессы. – 1985. – 103с.
1234708
   Спецпрактикум по молекулярной физике. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 2 : Физика жидкостей и реальных кристаллов. – 1986. – 170с.
1234709
  Буткин Г.А. Спецпрактикум по педагогической психологии / Г.А. Буткин. – М., 1979. – 95с.
1234710
   Спецпрактикум по прикладной механике. – М.
1. – 1987. – 81с.
1234711
  Николаева В.В. и др. Спецпрактикум по психологии / В.В. и др. Николаева. – М., 1979. – 43с.
1234712
  Иванова Е.М. и др. Спецпрактикум по психологическому изучению профессиональной деятельности / Е.М. и др. Иванова. – М, 1980. – 84с.
1234713
   Спецпрактикум по сверхвысоким частотам : руководство к лабораторным занятиям. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1964. – 84 с.
1234714
   Спецпрактикум по сверхвысоким частотам. – изд. 2-е, доп. и перераб. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1969. – 132 с.
1234715
  Гусев Ю.А. Спецпрактикум по сверхвысоким частотам / Ю.А. Гусев, А.А. Гусев. – Казань, 1974. – 179 с.
1234716
   Спецпрактикум по социальной психологии. – М.
1. – 1976. – 24с.
1234717
  Богомолова Н.Н. Спецпрактикум по социальной психологии / Н.Н. Богомолова, К.Е. Данилин. – М, 1979. – 60с.
1234718
  Алешина Ю.Е. Спецпрактикум по социальной психологии: опрос, семейное и индивидуальное консультирование / Ю.Е. Алешина. – Москва, 1989. – 62с.
1234719
  Остробородова В.В. Спецпрактикум по физике полупроводников / В.В. Остробородова, В.Д. Егоров; Под ред. В.С. Вавилова. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1. – 1974. – 76 с.
1234720
  Юнович А.Э. Спецпрактикум по физике полупроводников / А.Э. Юнович, В.В. Остробородова. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 2. – 1976. – 107с.
1234721
   Спецпрактикум по ядерной физике. – Алма-Ата, 1978. – 58с.
1234722
   Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, (30-31 травня 2011 р.) : у 7-ми томах / [голова оргкомітету : Корецький Н.Х. ; відп. ред. Біла К.О.]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-966-2447-71-2
Т. 1 : Гуманітарні науки. – 2011. – 144 с. – Бібліогр.: с. 140 та в кінці розділів
1234723
   Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., Київ-Дніпропетровськ, 23-24 трав. 2016 р. / [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – 69, [1] с. : іл., табл. – Назва обкл. : Збірник наукових праць X Міжнародної науково-практичної конференції "Спецпроект: аналіз наукових досліджень", Київ-Дніпропетровськ, 23-24 травня 2016 р. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-645-237-9
1234724
  Ткач В.Ф. Спецпропаганда як інформаційний складник гібридної війни Росії проти України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – С. 99-109. – (Серія "Політика" ; № 1 (38)). – ISSN 2306-5664
1234725
  Воронин Євген Спецрепортаж. На Кубу! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 20-26 : фото
1234726
  Мельниченко Настя Спецрепортаж. Три береги Мексики // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 76-79 : фото
1234727
  Ільченко Руслана Спецрепортпж. Пригоди бравих українців у Чехії // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 54-57 : фото
1234728
  Пичкуренко Я.Л. Спецсеминар "Первая буржуазно-демократическая революция в России 1905-1907 годов" / Я.Л. Пичкуренко. – М, 1966. – 36с.
1234729
  Гуркина А.П. Спецсеминар по детской психологии / А.П. Гуркина. – М., 1967. – 48с.
1234730
  Удальцова И Е. Спецсеминар по дошкольной педагогике. / И Е. Удальцова. – М, 1962. – 15с.
1234731
  Удальцова Е.И. Спецсеминар по дошкольной подготовке / Е.И. Удальцова. – М., 1966. – 20с.
1234732
  Глаголев В.П. Спецсеминар по истории СССР. / В.П. Глаголев. – М., 1964. – 52 с.
1234733
   Спецсеминар по основным проблемам политической экономии социализма. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1971. – 35с.
1234734
  Аксенова Е.М. Спецсеминар по поэтике : для студентов-заочников V кураса факультета русского языка и литературы педагогических институтов / Е.М. Аксенова, А.М. Скробова. – Москва : Учпедгиз, 1962. – 40 с.
1234735
  Каламина И.А. Спецсеминар по русскому языку (для студ.-заоч.) / И.А. Каламина. – Горький, 1961. – 53с.
1234736
  Шелгунова Л.М. Спецсеминар по современному русскому языку / Л.М. Шелгунова. – М., 1973. – 104с.
1234737
  Баскевич И.З. Спецсеминар по творчеству А.А.Фадеева / И.З. Баскевич. – М., 1959. – 72с.
1234738
  Александров Б.И. Спецсеминар по творчеству А.П. Чехова / Б.И. Александров. – Москва, 1957. – 103с.
1234739
  Александров В.И. Спецсеминар по творчеству А.П. Чехова для студентов биологического факультета / В.И. Александров. – Горький, 1957. – 105с.
1234740
  Тиховодов А.А. Спецсеминар по творчеству Л.Н.Толстого / А.А. Тиховодов. – М. : Учпедгиз, 1961. – 184с.
1234741
  Трусенев В.М. Спецсеминар по творчеству М.А.Шолохова / В.М. Трусенев. – Москва, 1958. – 46 с.
1234742
   Спецсеминары кафедры общего и славянского языкознания. – Саратов, 1975. – 36с.
1234743
   Спецсеминары кафедры русского языка. – Саратов, 1976. – 44с.
1234744
   Спецсеминары кафедры русского языка. – Саратов, 1983. – 52с.
1234745
  Луценко І.А. Спецсемінар з українскької радянської літератури. Для студентів-заочників пед. ін-тіів. / І.А. Луценко. – К., 1959. – 60с.
1234746
  Горак В. Спецслужби Нестора Махна // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 3. – С.38-39
1234747
  Маєвський М. Спецслужби Польської Народної Республіки проти осередків зарубіжних українських організацій // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 122-134. – ISSN 0130-5247
1234748
  Нездоля А.И. Спецслужбы и власть Украины / Александр Нездоля. – Донецк : Каштан, 2011. – 807, [1] с. – Библиогр.: с. 786-800. – ISBN 978-966-427-253-4


  Валерию Владимировичу с глубоким уважением и на добрую память от автора. Подпись. 18.07.2012
1234749
  Урляпов В.Ф. Спецслужбы Индонезии // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1. – С. 93-102. – ISSN 0869-1908
1234750
  Семин Н.Л. Спецслужбы Канады вчера и сегодня // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 10 (502). – С. 118-126. – ISSN 0321-2068
1234751
  Машкин А. Спецслужбы Российской империи в Отечественной войне 1812 года (на примере военной разведки) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 5-8
1234752
  Воронов В. Спецслужбы: игра в войну // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2013. – декабрь (№ 12). – С. 28-29. – ISSN 2075-7522


  34 года назад началось советское вторжение в Афганистан. Документы, связанные с его подготовкой, скорее всего, уничтожены.
1234753
   Спецтексты для студентов биологического факультета ГГУ (французский язык). – Горький, 1966. – 52с.
1234754
   Спецтексты для студентов механико-математического факультета ГГУ (французский язык). – Горький, 1965. – 110с.
1234755
   Спецтексты для студентов химического факультета ГГУ (немецкий язык). – Горький, 1965. – 56с.
1234756
   Спецтексты по физике на английском языке. – Горький, 1966. – 17с.
1234757
   Спецфакультет по перепідготовці кадрів з нових перспективних напрямків науки і техніки // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 189-193
1234758
   Спецфонд Книжкової палати України (1917-1921 рр.) : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ : Книжкова палата України, 2003. – 360с. – ISBN 966-647-045-4
1234759
   Спецфонд Книжкової палати України (1917-1921 рр.) : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ : Книжкова палата України. – ISBN 966-647-033-0
Додатковий випуск. – 2003. – 60 с.
1234760
  Соколовский А.П. Спеши встречать солнце / А.П. Соколовский. – Калининград, 1963. – 110с.
1234761
   Спеши делать добро. – М., 1967. – 32с.
1234762
  Ковалев В.Д. Спеши творить добро / В.Д. Ковалев. – Ярославль, 1966. – 127с.
1234763
  Рощин М.М. Спешите делать добро. / М.М. Рощин. – М, 1981. – 77с.
1234764
  Рощин М.М. Спешите делать добро. / М.М. Рощин. – М, 1984. – 368с.
1234765
  Чапкина М. Спешу поздравить! История русской открытки // Русская школа : научно-практический, информационно-аналитический и просветительский журнал / Всеукр. обществ. орг. "Русская школа" ; глав. ред. А.Н. Кондряков. – Киев, 2017. – № 2, март - апрель. – С. 35-37
1234766
  Руданський С.В. Спивомовкы [співомовки] Ст. Руданського / [Авт. пеpедм. та пpиміт. H-й Г-ъ Волынський [О. Пчілка]]. – Киев : Выдав H-й Г-ъ Волынськый ; Тип. С. В. Кульженко, 1880. – 72 с. – H-й Г-ъ Волынськый (тобто: Невеличкий гурток Волинський (Ольга Косач). - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1234767
  Шевелев А.С. Спид-загадка века / А.С. Шевелев. – Москва, 1988. – 141с.
1234768
  Шевелев А.С. Спид-загадка века / А.С. Шевелев. – 2-е изд., исправл. и дополн. – Москва : Советская Россия, 1991. – 141с. – ISBN 5-268-00338-0
1234769
  Фролов А.Ф. СПИД - рана человечества / А.Ф. Фролов. – К, 1989. – 47с.
1234770
   СПИД - синдром пробретенного иммунодефицита. – Киев : Здоровья, 1988. – 230с. – ISBN 5-311-00358-7
1234771
  Покровский В.И. Спид / В.И. Покровский. – Москва, 1988. – 44 с.
1234772
  Султанов Г.В. СПИД : Синдром приобретенного иммунодефицита / Г.В. Султанов, И.Ф. Таран. – Махачкала, 1988. – 32с.
1234773
  Козлов В.А. СПИД / В.А. Козлов. – Новосибирск, 1989. – 28с.
1234774
  Широбоков В.П. СПИД / В.П. Широбоков, А.И. Евтушенко. – Киев, 1989. – 93с.
1234775
   СПИД. – М., 1990. – 94с.
1234776
  Дмитревский А А. СПИД : приговор отменяется / Андрей Дмитревский, Ирина Сазонова. – Москва : Олимп ; АСТ, 2003. – 368 с. – ISBN 5-17-015201-9
1234777
  Тищенко Л.Д. и др. СПИД. Проблемы лечения и профилактики : Учеб. пособ. / Л.Д.Тищенко, Г.К. Гагаев, А.Б. Сомов. – Москва : Изд-во Ун-та дружбы народов, 1989. – 64с. : Ил. – Библиогр.: с.62-63
1234778
  Покровский В.В. СПИД: вопросы и ответы / В.В. Покровский, А.Д. Плецитый. – Москва : Знание, 1988. – 95 с. ил. – В изд. также: Пьянство и венерические болезни / Ю.К. Скрипкин. – (Народный университет. Факультет здоровья)
1234779
  Лалаянц И.Э. СПИД: катастрофа XX века / И.Э. Лалаянц, Л.С. Милованова. – Москва, 1990. – 63с.
1234780
  Покровский Спид: можна ли остановить эпидемию? / Покровский, Поль, Ральф-Торстен. – Москва : Секретариат СЭВ, 1989. – 44с.
1234781
  Покровский Спид: можна ли остановить эпидемию? / Покровский, Поль, Ральф-Торстен. – М., 1990. – 46с.
1234782
  Рытик П.Г. и др. СПИД: Синдром приобретенного иммунного дефицита / П.Г. Рытик, А.Г. Коломиец, Н.Д. Коломиец. – Минск : Беларусь, 1988. – 127с. : Ил. – На обкл. назва: СПИД. – Библиогр.: с.114-115
1234783
  Литвин В. Спикер ВР Владимир Литвин: У нас все друг друга слушают // Комсомольская правда в Украине, 2005. – 24 марта


  [Пряма телефонна лінія Голови Верховної Ради України В.Литвина]
1234784
  Иваник М.М. Спикулы губок из елигоценовых отложений предкарпатья и их стратиграфическое значение : Автореф. дис. ... канд. геолог. наук : 128 / Иваник М.М. ; АН УССР, Ин-тут геол. наук. – Киев, 1969. – 24 c.
1234785
  Гилярова М.А. Спилиты кончезерского района Карелофинской ССР / М.А. Гилярова. – Л., 1941. – 129с.
1234786
  Мелков Г.А. Спин-волновая нестабильность в ферромагнитніх диєлектриках / Г.А. Мелков, И.А. Дерюгин // Вестник Киевского университета, сер. Физики и химии, 1968. – №8
1234787
  Мелков Г.А. Спин-волновая нестабильность при удвоении частоты в ферритах / Г.А. Мелков, И.А. Дерюгин // Радиотехника и электроника, 1966. – №1
1234788
  Данилов В.В. Спин-волновые процессы в слоистых структурах магнитодиэлектрик-парамагнетик : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.10 / Данилов Вадим Васильевич ; АН СССР, Ин-т радиотехники и электроники. – Москва, 1984. – 32 с. – Библиогр.: 53 назв.
1234789
   Спин-жидкостная теория одно-и двухподрешеточных магнетиков. – Москва : ЦНИИатоминформ, 1990. – 26 с.
1234790
  Третяк О.В. Спин-зависимая генерация неравновесных носителей / О.В. Третяк, В.И. Борисов, В.И. Стриха // ФТП, 1984. – № 9
1234791
  Третяк О.В. Спин-зависимая перенос носителей заряда в контакте IAI. Ч.3 / О.В. Третяк, Р.П. Комиренко, В.І. Стриха // Х Всес.конф. по физике полупроводников
1234792
  Третяк О.В. Спин-зависимая рекомбинация в пластически деформированном кремнии / О.В. Третяк, Л.С. Мима, В.И. Стриха // ФТП, 1980. – №11
1234793
  Мима Лидия Сергеевна Спин-зависимая рекомбинация в пластически деформированном кремнии : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Мима Лидия Сергеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 131л. – Бібліогр.:л.124-131
1234794
  Третяк О.В. Спин-зависимая рекомбинация в полупроводниках / О.В. Третяк, Л.С. Мима // ФТП, 1981. – №9
1234795
  Третяк О.В. Спин-зависимая рекомбинация в полупроводниках и полупроводниковых структурах / О.В. Третяк, В.И. Стриха // Оптика и спектрометрия, 1982. – №4
1234796
  Третяк О.В. Спин-зависимая рекомбинация на поверхности кремния / О.В. Третяк, И.А. Коломиец // VI Всес. совещ. по физике поверхностных явлений в полупроводниках. Тезисы докладов, 1977. – №6
1234797
  Третяк О.В. Спин-зависимая рекомбинация на поверхности кремния / О.В. Третяк, И.А. Коломиец // Вестник КГУ. Сер.Физика, 1979. – Вип.20
1234798
   Спин-зависимая рекомбинация неравновесных носителей заряда в полупроводниках. Т.1 / О.В. Третяк, Ф.И. Борисов, Л.С. Мима, В.И. Стриха // Труды Всесоюз. конф. по физике полупроводников
1234799
  Третяк О.В. Спин-зависимая рекомбинация при поляризующем оптическом возбуждении / О.В. Третяк, Л.С. Мима, В.И. Стриха // ФТП, 1982. – №9
1234800
  Третяк О.В. Спин-зависимая рекомбинация тока в пластически деформированном кремнии. Ч.2 / О.В. Третяк, Л.С. Мима, В.И. Стриха // 2-е Всес. совещ. по глубоким уровням в полупроводниках: Тезисы докл.
1234801
  Третяк О.В. Спин-зависимая спектроскопия поверхностных центров в кремнии / О.В. Третяк, Ф.Т. Борисов, А.А. Шматов // Всес.школа по физике поверхности (Тезисы оригинальных докладов)
1234802
   Спин-зависимая электропроводность в нелегированном поликремнии / О.В. Третяк, В.Г. Кобка, Р.П. Комиренко, Ю.П. Медведев, В.И. Стриха // УФЖ, 1985. – №2
1234803
  Дьячков П.Н. Спин-зависимые зонные структуры нанотрубок / П.Н. Дьячков, Е.П. Дьячков // Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 61, № 10. – С. 1320-1324. – ISSN 0044-457Х
1234804
   Спин-зависимый перенос носителей заряда в контакте / О.В. Третяк, И.А. Коломиец, Р.П. Комиренко, В.И. Стриха // Поверхность. Физика, химия, механика, 1986. – №3
1234805
   Спин-зависимый перенос носителей заряда через границу раздела металл-полупроводник и кремниевый р-n переход / О.В. Третяк, Ф.Л. Борисов, Р.П. Комиренко, В.И. Стриха // Всес.школа по физике поверхности. Тезисы докладов
1234806
  Третяк О.В. Спин-зависимый перенос носителей заряда через границу раздела металл-проводников / О.В. Третяк, И.А. Коломиец // Полупроводниковые приборы с барьером Шотки, 1977. – №6
1234807
   Спин-зависимый перенос тока в пластически деформированном кремнии / О.В. Третяк, И.А. Коломиец, В.И. Стриха, Л.С. Мима // ФТП, 1979. – №3
1234808
   Спин-зависимый перенос тока на поверхности кремниевого p-n перехода / О.В. Третяк, В.И. Борисов, В.С. Львов, В.И. Стриха // Физика поверхности: Тезисы докладов
1234809
  Орлов В.Н. Спин-переоринетационные переходы и магнитоупругие свойства редкоземельных гранатов при низких температурах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Орлов В.Н.; МВ и ССО СССР.Моск.гос.ун-т. – М, 1985. – 16л.
1234810
  Сакун В.П. Спин-решеточная релаксация в твердом теле, содержащем локальные дефекты : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сакун В.П.; АН СССР. Ин-т химич. физики. – М., 1968. – 16л.
1234811
  Леваи Ш. Спин-решеточная релаксация и насыщение сигнала ядерного магнитного резонанса в кристаллах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Леваи Ш.; МГУ, Физ. фак. – М., 1966. – 10л.
1234812
  Салувере Т.А. Спин-решеточная релаксация ядер азота в жидкостях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Салувере Т.А.; АН ЭССР. Совет физ.-мат. и техн. наук. – Таллин, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1234813
  Грачев В.Г. Спин-решеточная релаксация, структура зоны проводимости и сверхтонкое взаимодействие в кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Грачев В.Г. ; АН УССР , Ин-т полупроводников. – Киев, 1969. – 8 с. – Бібліогр.:с.8
1234814
  Шекун Л.Я. Спин-решеточные взаимодействия в слоях редкоземельных элементов : Автореф... канд физ. мат.наук: / Шекун Л. Я.; МВО СССР, Каазн.ГУ. – Казань, 1956. – 6л.
1234815
  Кожухарь А.Ю. Спин-спиновые взаимодействия ионов никеля и меди в парамагнитных фторосиликатах при высоких давлениях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Кожухарь А.Ю.; Ан УССР. – Донецк, 1976. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1234816
   Спин-фононные взаимодействия в кристаллах (ферритах). – Ленинград : Наука, 1991. – 146с.
1234817
  Насыров А. Спин-фононные взаимодействия в некоторых ферритах в диапазоне частот 50-230 Мгц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 0.50 / Насыров А.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Л., 1968. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1234818
  Мима Лидия Сергеевна Спин - зависимая рекомбинация в пластически деформированном кремнии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Мима Лидия Сергеевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 25 с.
1234819
  Трошин С.М. Спин в физике высоких энергий. / С.М. Трошин, Н.Е. Тюрин. – Москва : Наука, 1991. – 175с.
1234820
  Альперин М. Спин мезона. : Дис... наук: / Альперин М.;. – 78л.
1234821
   Спинальний дізрафізм: пренатальна діагностика, клініко-неврологічні особливості, випадки з практики / І.Ю. Гордієнко, Т.В. Авраменко, О.А. Шевченко, О.М. Тарапурова, А.В. Величко, Г.О. Гребініченко // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 3 (5). – С. 23-30. – ISSN 2413-550Х
1234822
  Репина З.А. Спинальные нейронные механизмы висцеромоторных рефлексов : Автореф... канд. биол.наук: / Репина З.А.; Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца АН УССР. – Киев, 1967. – 19л.
1234823
  Данилов В.В. Спинволновая электродинамика / В.В. Данилов, И.В. Зависляк, М.Г. Балинский. – Киев : Либидь, 1991. – 212 с. : Ил.75. – Библ.:164 назв. – ISBN 5-11-0001688-7
1234824
  Гуляев Ю.В. Спинволновая электроника / Ю.В. Гуляев, П.Е. Зильберман. – Москва, 1988. – 63 с.
1234825
  Саркисян Э.Г. Спиндоктор и журналист: общее и особенное // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 134-136
1234826
   Спининг. – М., 1952. – 24с.
1234827
  Тарновський М.Ю. Спинися, хвилино! : повісті / М.Ю. Тарновський. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 200 с.
1234828
  Смоляк Б. Спинити слово на найвищому леті... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 1 грудня (№ 24)


  Потрійне творче розкриття однієї новелети Андрія Содомори.
1234829
  Колганов Д.И. Спиннинговый спорт. / Д.И. Колганов. – М.Л., 1936. – 167с.
1234830
  Фридман А.П. Спинномозговая жидкость / А.П. Фридман. – Л., 1932. – 339с.
1234831
  Орловская Т.Г. Спиннорные представления групп движения квазинеевклидовых пространств и их геометрические применения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 0101.04 / Орловская Т.Г.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1973. – 14л.
1234832
  Кожевников Н.В. Спиновая динамика -- модели ферроммагнитных полупроводников и металлов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Кожевников Н.В.; МВ и ССО РСФСР. – Свердловск, 1980. – 18л.
1234833
  Шахов В.В. Спиновая динамика многоподрешеточных ромбических антиферромагнетиков. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Шахов В.В.; АН Укр.ин-т монокристаллов. – Х, 1992. – 14л.
1234834
  Поповкин И.В. Спиновая ориентация электронов полупроводника в поле сильной электромагнитной волны. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Поповкин И.В.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1234835
  Гольдман М. Спиновая температура и ЯМР в твердых телах : Пер.с англ. / М. Гольдман. – Москва : Мир, 1972. – 342с.
1234836
  Тычинский А.В. Спиновое эхо в ферримагнитных кристаллах : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Тычинский А.В.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 157л. – Бібліогр.:л.154-157
1234837
  Тычинский Александр Викторович Спиновое эхо в ферромагнитных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Тычинский Александр Викторович ; Киев. гос. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 15 с. – Бібліогр.:с.15
1234838
  Ахиезер А.И. Спиновые волны : [ монография ] / А.И. Ахиезер, В.Г. Барьяхтар, С.В. Пелетминский; А.И. Ахизер, В.Г. Барьяхтар, С.В. Пелетминский. – Москва : Наука, 1967. – 368 с.
1234839
  Фарзтдинов М.М. Спиновые волны в ферро - и антиферромагнетиках с доменной структурой. / М.М. Фарзтдинов. – Москва : Наука, 1988. – 240с.
1234840
  Гинзбург А.Э. Спиновые волны, флуктуации и процессы рассеяния нейтронов и света в магнитоупорядоченных кристаллах влизи точки антиферро-ферромагнитного перехода. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Гинзбург А.Э.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1972. – 16л.
1234841
  Романов Ю.И. Спиновые и угловые корреляции в нейтрино (антинейтрино)-лептонных взаимодействияхё : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Романов Ю. И.; Аз.ГУ. – Баку, 1965. – 14л.
1234842
  Тимошин С.И. Спиновые и электрослабые эффекты в лептон-нуклонном рассеянии / С.И. Тимошин. – Гомель, 2002. – 121с. – ISBN 985-420-042-6
1234843
  Вассерман А.М. Спиновые метки и зонды в физикохимии полимеров / А.М. Вассерман, А.Л. Коварский. – Москва, 1986. – 244с.
1234844
  Коренблит И.Я. Спиновые стекла / И.Я. Коренблит, Е.Ф. Шендер. – Москва : Знание, 1984. – 64 с.
1234845
  Мория Т. Спиновые флуктуации в магнетиках с коллективизированными электронами / Т. Мория; Пер. с англ. – Москва : Мир, 1988. – 287 с. – ISBN 5-03-000067-4
1234846
  Радюк А.Ф. Спиновые частицы в поле плоской электромагнитной волны. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Радюк А.Ф.; Белорус.гсо.ун-т. – Минск, 1977. – 14л.
1234847
  Бабаев А.А. Спиновые эфекты при плоскостном каналировании релятивистских электронов, позитронов и тяжелых водородоподобных ионов : автореф. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.02 / Бабаев А.А. ; Томский гос. ун-т. – Томск, 2009. – 15 с. – Библиогр.: 11 назв
1234848
  Голоскопов Сергей Витальевич Спиновые явления в квазипотенциальной теории высокоэнергетического рассеяния адронов : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Голоскопов Сергей Витальевич; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1985. – 20л.
1234849
  Замараев К.И. Спиновый обмен. Теория и физико-химические приложения / К.И. Замараев. – Новосибирск : Наука, 1977. – 320 с.
1234850
  Беленький М.С. Спиноза / М.С. Беленький. – Москва, 1964. – 238с.
1234851
  Соколов В.В. Спиноза / В.В. Соколов. – Москва : Мысль, 1973. – 224с. – (Мыслители прошлого)
1234852
  Маньковский Л.А. Спиноза и материализм. / Л.А. Маньковский. – М.-Л., 1930. – 207с.
1234853
  Беленький М.С. Спиноза о религии, боге и Библии / М.С. Беленький. – Москва, 1977. – 120с.
1234854
  Соколов В.В. Спиноза. / В.В. Соколов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1977. – 223с.
1234855
   Спиной к глобальным проблемам. – М., 1986. – 263с.
1234856
  Румер Ю.Б. Спинорный анализ / Ю.Б. Румер. – Москва-Ленинград, 1936. – 104с.
1234857
  Дирак П. Спиноры в гильбертовом пространстве : Пер.с англ. / П. Дирак. – Москва : Мир, 1978. – 123 с.
1234858
  Пенроуз Р. Спиноры и пространство-время. Два-спинорное исчисление и релятивистские поля : Пер. с англ. / Р. Пенроуз, В. Риндлер. – Москва : Мир, 1987. – 528с.
1234859
  Пенроуз Р. Спиноры и пространство-время. Спинорные и твисторные методы в геометрии пространства-времени : Пер. с англ. / Р. Пенроуз, В. Риндлер. – Москва : Мир, 1988. – 572 с. – ISBN 5-03-001049-1
1234860
  Носсак Г.Э. Спираль / Г.Э. Носсак. – М, 1982. – 624с.
1234861
  Панджикидзе Г. Спираль : роман-фантасмагория / Г. Панджикидзе; пер. с груз. А.Федорова-Циклаури. – Москва : Советский писатель, 1989. – 397 с.
1234862
  Штенгелов Е.С. Спираль : Повести / Е.С. Штенгелов. – Киев : Радянський письменник, 1991. – 254с.
1234863
  Смолдырев В.А. Спираль Архимеда / В.А. Смолдырев. – М, 1970. – 80с.
1234864
  Смолдырев В.А. Спираль Архимеда / В.А. Смолдырев. – М, 1971. – 78с.
1234865
  Мацаков А.Г. Спираль капитана Синичника: Докум. повести. / А.Г. Мацаков. – Минск, 1977. – 223с.
1234866
  Мартыновский А.Д. Спираль. / А.Д. Мартыновский. – Краснодар, 1989. – 350с.
1234867
  Шаров А.С. Спиральная галактика Мессье 33 / А.С. Шаров. – Москва : Наука, 1988. – 248 с.
1234868
  Юрцев О.А. Спиральные антенны / О.А. Юрцев, А.В. Рунов, А.Н. Казарин. – Москва : Советское радио, 1974. – 223 с.
1234869
  Горенштейн И.В. Спиральные коаксиальные линии : Автореф... канд .техн.наук: / Горенштейн И. В.; МВО СССР, Лен. политехн. ин-т. – Л., 1956. – 15л.
1234870
  Щур Е. Спираючись на безцінну духовну спадщину Вернадського // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 4 (129). – С. 21-22.
1234871
  Бакуменко О. Спираючись на отчу землю // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 21 квітня (№ 16). – С. 15. – ISSN 2519-4429


  Народний художник України П. Печерний.
1234872
  Назаренко В. Спираючись на погляди краєзнавців та істориків // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 23 червня (№ 108). – С. 5


  Декомунізація. Про підхід до перйменування на Чернігівщині.
1234873
  Егоров Д.Е. Спиридон Михайлович Михайлов (Историко-педагогический очерк) / Д.Е. Егоров. – Чебоксары, 1968. – 96с.
1234874
  Жицька Т.В. Спиридон Черкасенко і театр : Автореф... канд. мистецтвозн.наук: 17.00.02 / Жицька Т. В.;. – К., 1998. – 18л.
1234875
  Мятлюк Е.В. Спириллиниды, роталииды, эпистомиды и астеригериниды / Е.В. Мятлюк. – Ленинград; Москва, 1953. – 273с.
1234876
  Вержболович М.О. Спиритизм / М.О. Вержболович, 1903
1234877
  Сидяченко А.И. Спирифериды и стратиграфия фаменских отложений Центрального и Юго-Восточного Каратау / А.И. Сидяченко; Отв. ред. Безносова Г.А. – Москва : АН СССР, 1962. – 154с.
1234878
  Бобейко В.А. Спиросолановатые гликозы / В.А. Бобейко. – Кишинев, 1991. – 113с.
1234879
  Джапаридзе К.Г. Спирохромены. / К.Г. Джапаридзе. – Тбилиси, 1979. – 112с.
1234880
  Курдиани И. Спиртовые психометрические таблицы. / И. Курдиани. – Тбилиси, 1949. – 90с.
1234881
  Рыжков Г.Ф. Спиртопорошковое производство / Г. Ф. Рыжков, Н. Г. Абрамов. – Архангельск ; Вологда : Севкрайгиз ; Северный печатник, 1934. – 206, [2] с.
1234882
  Скрябин К.И. Спирураты животных и человека и вызываемые ими заболевания / К.И. Скрябин, А.А. Соболев. – М.
1. – 1963. – 1-512с.
1234883
  Скрябин К.И. Спирураты животных и человека и вызываемые ими заболевания / К.И. Скрябин, А.А. Соболев. – М.
2. – 1964. – 1-335с.
1234884
  Скрябин К.И. и др. Спирураты животных и человека и вызываемые ими заболевания / К.И. и др. Скрябин. – М.
3. – 1965. – 1-574с.
1234885
  Скрябин К.И. и др. Спирураты животных и человека и вызываемые ими заболевания / К.И. и др. Скрябин. – М.
4. – 1967. – 1-624с.
1234886
  Скрябин К.И. и др. Спирураты и филяриаты / К.И. и др. Скрябин. – М.-Л., 1949. – 1-520с.
1234887
  Зливков В.Л. Спис Гіппократа: основи психології спілкування для медичних працівників / Валерій Зливков, Світлана Лукомська. – Ніжин : Лисенко М.М., 2017. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 206. – ISBN 978-617-640-349-4
1234888
  Синицький З.П. Спис летить чимраз далі / З.П. Синицький. – К., 1975. – 160с.
1234889
  Красівський Л. Спис наук. праць геолога про. Л. Красівського / Л. Красівський. – К.-Кам"янець на Под., 1928. – 48с.
1234890
  Дорошенко Володимир Спис творів Івана Франка : з додатком статей про нього і рецензій на його писання / Уложив Володимир Дорошенко. – У Львові : З Дурк. Наукового Т-ва імені Шевченка. – (Матеріали до української бібліографії = Beitrage zur ukrainischen Bibliographie / Бібліографічна Комісія НТШ ; Т. 4)
Вип. 1 : (ч. 1 - 2044). – 1918. – [4], 80с.
1234891
  Дорошенко Володимир Спис творів Івана Франка : з додатком статей про нього і рецензій на його писання / Уложив Володимир Дорошенко. – У Львові : З Дурк. Наукового Т-ва імені Шевченка. – (Матеріали до української бібліографії = Beitrage zur ukrainischen Bibliographie / Бібліографічна Комісія НТШ ; Т. 4)
Вип. 2 : (ч. 2045 - 3607). – 1930. – X, 81-184 с.
1234892
  Кошанин Н. Списак колеоптера у Музеjy Српске земле. – Београд, 1904. – 26 с.
1234893
   Списак птица у Музеjу Српске землье. – Београд : Штампано у Краль.-Срп. державноj штампариjи, 1904. – 24 с.
1234894
  Дідула Р.Т. Списана гора / Р.Т. Дідула. – Львів, 1982. – 88 с.
1234895
  Тишин А.С. Списание и анализ вероятности деления доактидных ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Тишин А.С.; Ин-т ядерных исслед. АН УССР. – К., 1977. – 19л.
1234896
  Кирш А.К. Списание расхода электроэнергии на подачу питательной воды насосами типа 5Ц10 Берданского механического завода / А.К. Кирш, А.Г. Щишкин. – Москва, 1961. – 20с.
1234897
  Ковалів І. Списати - означає украсти. Українські студенти звикли вдаватися до плагіату, але незабаром цьому покладуть край // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 7 серпня (№ 143). – С. 1, 5


  Яким чином можна підвищити рівень академічної культури та покращити стандарти навчання в університетах?
1234898
  Лагоза В.М. Списати! / В.М. Лагоза. – Х, 1959. – 104с.
1234899
  Панікарський А.В. Списи та дротики ранніх слов"ян: функціональна класифікація // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 1. – С. 39-50. – ISSN 0235-3490
1234900
  Любащенко В. Списки "Паренесису" св. Єфрема Сирина у Галицько-Волинській Русі // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 44-54. – ISBN 966-7379-70-1
1234901
  Толстой Ю. Списки Архиреев и архирейских кафедр иерархий всероссийской со времени учреждения святейшего правительствующего Синода /1791-1871/. / Ю. Толстой. – СПб., 1872. – 210с.
1234902
   Списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах : (із змінами та доповненнями станом на 13.03.2006 р.) : [затверджено 16 січня 2003 р. № 36]. – Київ : Основа, 2006. – 231, [1] с. – ISBN 966-699-152-7
1234903
   Списки виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці. – К., 1989. – 443с.
1234904
   Списки виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці : (із змінами та доповненнями станом на 16 грудня 2004 року) / [відп. за вип. С.І. Рябоконь]. – Київ : Основа, 2009. – 520 с. – ISBN 966-699-016-4
1234905
  Палкин Ю.И. Списки дворян Харьковской губернии / Ю.И. Палкин ; Харьковское дворянское собрание. – Харьков, 2008. – 80с. – (Культурное наследие Слобожанщины)
1234906
  Николаев А.Н. Списки жертвоприношений на древнеегипетских заупокойных стелах I-IV династий // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2009. – № 2 (269). – С. 3-20. – ISSN 0321-0391
1234907
  Карабанов П.Ф. Списки замечательных лиц русских людей, составленные И.Ф. Карабановым и дополненные князем П.В. Долгоруким. – Москва : В унив. тип., 1860. – II, 112 с. – Отд. оттиск: Чтения в О-ве истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1860
1234908
   Списки кандидатов во Всероссійское Учредительное Собраніе по гор.Кіеву. – К., 1917. – 17с.
1234909
  Рябчиков С.В. Списки кубанского большевистского подполья, или разгадка тайны генерала Болховитинова // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.; Криворізький навч. центр. – Київ, 2008. – Т. 18 (3"2008). – С. 64-70. – ISBN 966-594-1230-1
1234910
   Списки литератури для подготовки к кандидатским экзаменам и примерная тематики диссертаций по политической экономии, истории экономических учений и истории народного хозяйства. – М., 1953. – 52с.
1234911
   Списки литератури для подготовки к кандидатским экзаменам по политической экономии и истории экономических учений. – М., 1958. – 16с.
1234912
  Альберт Ю.В. Списки литературы в научных изданиях / Ю.В. Альберт. – Київ : Наукова думка, 1988. – 152с.
1234913
   Списки литературы кандидатского минимума по диалектическому и историческому материализму. – М., 1963. – 15с.
1234914
   Списки литературы кандидатского минимума по диалектическому и историческому материализму (для нефилософских специальностей). – М., 1960. – 16с.
1234915
   Списки литературы кандидатского минимума по диалектическому и историческому материализму (для нефилософских специальностей). – М., 1962. – 15с.
1234916
   Списки литературы кандидатского минимума по диалектическому и историческому материализму для аспирантов и лиц, специализирующихся в области гуманитарных, естественных и технических наук. – М., 1954. – 16с.
1234917
   Списки литературы по кандидатскому минимуму для аспирантов Академии общественных наук при ЦК КПСС. – М., 1956. – 144с.
1234918
   Списки литературы по кандидатскому минимуму для аспирантов Академии общественных наук при ЦК КПСС. – М., 1957. – 150с.
1234919
   Списки литературы по предметам кафедры русской литературы ЛГУ. – Рага, 1973. – 96с.
1234920
  Борисенок С.Г. Списки Литовського Статуту 1529 р. / Степан Борисенок ; Всеукраїнська АН. – У Київі (Київ), 1929. – 75 с. – Окр. відбиток із: Праці комісії для виучування історії західно-руського та українського права. К., 1929, т. 6.
1234921
  Зацепин В.И. и др. Списки массовых и характерных форм макрофауны донных биоценозов континентальных водоемов Европейской части СССР : учеб. пособие для биолого практикума по гидробиологии / В.И. и др. Зацепин. – Москва : Московский университет, 1978. – 78 с.
1234922
   Списки населенных мест Тамбовской губернии. – Вып.1. – Тамбов, 1927. – с.
1234923
   Списки населенных пунктов Енисейской губернии и Урянхайского края. – Красноярск
Ч.1. – 1921. – 174с.
1234924
   Списки начальников, наставников и студентов Киевской Духовной Академии за 1819-1869 гг. / Киевская духовная академия. – [Киев], 1871. – 68 с. – Кн.нап.рос.стар.орф.
1234925
   Списки промышленных предприятий : А. Горная промышленность
ч.2. – 14 с.
1234926
  Якименко О. Список "Літопис Грабянки" у фондах державного архіву Полтавської області // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 1. – С. 237-243. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
1234927
  Ярошевский В. Список Hemiptera-Heteroptera Latr., собранных преимущественно в Харькове и его окресностях, 1873. – 43 с. – Отд. оттиск
1234928
  Іванов С.П. Список Homoptera-Auchenorrhyncha Київщини / С.П. Іванов, 1928. – S. 489-303. – Окр. відбиток
1234929
  Драгомирів М. Список Neuroptera й Mecoptera. Київської округи. / М. Драгомирів. – Київ. – С. 97-100
1234930
   Список №4 устойчивых к раку сортов и сеянцев картофеля и восприимчивых сортов по данным государственного испытания Всесоюзной и Зональных научно-исследовательских станций по раку картофеля : На 1-е января 1955 года;Краткая хозяйственно-экономическая характеристика ракоустойчивых сортов и сеянцев картофеля, помещенных в списке №4. – Черновцы, 1956. – 88с.
1234931
  Скориков А.С. Список Thysanura окрестностей г.Харькова / Напечатано по определению Общего собрания Общества Испытателей природы при Императорском Харьковском университете. – Харьков : Тип. и Литография Зильберберг, 1897. – 6 с. – Отд. оттиск из: Труды общества испытателей природы при Харьковском университете, т. 31
1234932
   Список абонентів Київської міської телефонної сітки А.Т.С. 1928 рік. – К. – с.
1234933
   Список абонентів Київської міської телефонної сітки А.Т.С. 1936 рік. – К. – с.
1234934
   Список абонентів Київської міської телефонної сітки А.Т.С. за станом на 1.05.1940 р.. – К., 1940. – 192с.
1234935
   Список абонентів Київської міської телефонної сітки А.Т.С. за станом на 1.05.1940 р.. – К., 1940. – 192с.
1234936
   Список абонентів Київської міської телефонної сітки А.Т.С. за станом на 1.11.1938 р.. – К. – с.
1234937
   Список абонентів Київської телефонної станції міських та міжміських сполучень.. – К. – 159с.
1234938
   Список абонентов Ленинградской городской телефонной сети. – Ленинград, 1956. – 584 с.
1234939
   Список абонентов Ленинградской городской телефонной сети. – Л., 1982. – 288с.
1234940
   Список абонентов Московской городской телефонной сети. – М., 1972. – 672с.
1234941
   Список академіків, обраних у 2008 р. // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2009. – № 1 (62) : січень - лютий. – С. 68-70
1234942
   Список актовых книг, хранящихся в Киевском Центральном Архиве. – К., 1862. – 218с.
1234943
  Чернышов А.П. Список бабочек Калужского и Перемышльского уездов Калужской губернии. / А.П. Чернышов. – Калуга, 1919. – 22 с.
1234944
  Илле М.Е. Список ВАК: элитарный журнальный клуб или профанация качества научных публикаций? // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2013. – № 8 (340). – С. 111-116. – ISSN 0132-1625


  Анализируется уровень цитирования социологических изданий, включенных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий.
1234945
   Список венгерских внешнеторговых предприятий. – Будапешт, 1980. – 350с.
1234946
   Список венгерских внешнеторговых предприятий. – Будапешт, 1981. – 319с.
1234947
   Список видів рослин, що потребують регіональної охорони на території Черкаської області: сучасний стан та перспективи / А.А. Куземко, В.Л. Шевчик, Г.А. Чорна, О.В. Спрягайло // Матеріали V Наукових читань пам"яті Сергія Таращука : м. Миколаїв, 21 квіт. 2017 р. : [зб. праць учасників] / Наукові читання пам"яті Сергія Таращука. – Київ : LAT@K, 2017. – С. 65-67. – (Серія "Conservation Biology in Ukraine" ; вип. 3). – ISBN 978-617-7061-45-7
1234948
  Милашевич К.О. Список видов морских моллюсков, собранных у берегов Кавказа К.П.Ягодовским в 1908 г. / Напечатано по распоряжению Императорской Академии Наук : Тип. Имп. Акад. Наук, 1910. – С. 310-318. – Отд. оттиск из: Ежегодник Зоологического Музея Императорской Академии Наук, т. 14, 1919 г.
1234949
  Грудініна Н.Д. Список використаних джерел як важлива складова наукової публікації // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 4 (89). – С. 82-88. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2304-06294


  Окреслено основні підходи до ліквідування "білих плям" у загальній проблемі складання прикнижкових і пристатейних списків використаних джерел. Згадуються викладачі Інституту журналістики КНУТШ М.С. Тимошик, М.І. Женченко.
1234950
   Список вищих закладів освіти, представники яких взяли участь у конкурсі // Матеріали конференції за підсумками конкурсу "Україна: 20 років державотворення" : Київ, 2011, 17 червня / Президентський фонд Леоніда Кучми "Україна" ; КНУТШ. – Київ, 2011. – С. 33-38


  Про підсумки конкурсу "Україна: 20 років державотворення".
1234951
   Список Военным Генерал-Губернаторам, Генерал-Губернаторам, Военным им Гражданским Генерал-Губернаторам, Начальникам областей, 1852. – 36 c.
1234952
   Список военным генералам со времени императора Петра I до императрицы Екатерины II : выбранный по повелению военного министра из архива Государственной военнной коллегии 1809-го года // Сказание вкратце о скифах и о славянах и о Руссии, и о началах и о здании Великого Нова града, и о великих государях Российских. – [Б.м.] : [Б.и.], 1789. – 129, 15 с.
1234953
  Энгельгардт В. Список вредителей сельско-хозяйственных культур Дальне-Восточного Края / В. Энгельгардт. – С. 50-56. – Отд. оттиск
1234954
  Ильинский А.М. Список вредителей сельского хозяйства Астраханского края / А.М. Ильинский. – Астрахань, 1923. – 45с.
1234955
   Список вченого звання старшого наукового співробітника : додаток 4 до наказу МОН України від 28 03. 2013 р. № 381 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 5, травень. – С. 58-62
1234956
   Список высшим чинам государственного, губернского и епархиального управлений : Исправлен по 1 апреля 1905 г. : Государственная типлграфия, 1905. – 290 с.
1234957
   Список генералам по старшинству : исправлено по 14-е апреля. – Санкт-Петербург : В военной типографии, 1839. – 406 с. – Миниатюрное издание


  На внутренней стороне переплета экслибрис: Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини в 1898 г.
1234958
   Список гербариев Императорского Харьковского Университета. – 1-20с.
1234959
  Арнольди В.М. Список гербариев Императорского Харьковского Университета // Дикий херсонский виноград / И. Пачоский. – Одесса, 1912. – 20 с.
1234960
   Список ГОСТов и технических условий реактивов, применяемых при анализе редких металлов и их соединений (по состоянию на 1 мая 1960 г.). – М., 1960. – 30с.
1234961
  Наумова Н. Список Григорія Честахівського малярських творів з майстерні Тараса Шевченка / Н. Наумова, Ю. Єрмоленко // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 2 (46) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 34-53. – ISSN 1728-6875
1234962
   Список действительных членов Академии наук Союза Советских Социалистических Республик 1725-1925. – Л. : Издательство Академии наук СССР, 1925. – 36 с.
1234963
  Наливайнко П.н. Список дикорастущих и одичалых цветковых и высших споровых растений, собранных в г. Харькове и его окрестностях в 1891-97 гг. / П.н. Наливайнко. – 83-96с.
1234964
   Список дисертацій, які булі захищені у Київському державному університеті за 1945-1952 рр.. – К., 1954. – 38с.
1234965
  Арендаренко І.В. Список дисертаційних робіт за спеціальністю 10.01.05 — порівняльне літературознавство // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 359-361. – ISBN 966-8474-40-6
1234966
  Иванов А.В. Список дневных и сумеречных бабочек / А.В. Иванов. – 7с.
1234967
   Список докладов и тезисы. – Л., 1929. – 191с.
1234968
   Список документов для оформления визы для въезда в Испанию // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 68 : фото
1234969
   Список друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України : додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 р. № 528 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2015. – № 6, червень. – С. 18-23


  "Український антарктичний журнал" - співзасновник КНУ імені Тараса Шевченка.
1234970
   Список друкованих науковых праць академіка О.В.Палладіна. – К., 1936. – 10с.
1234971
   Список друкованих періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України : додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 р. № 261 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2015. – № 6, червень. – С. 34-37


  "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер.: Філософія. Політологія", "Гуманітарні студії", "Українське мовознавство" - засновник КНУ імені Тараса Шевченка.
1234972
   Список друкованих праць // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Присвячено 60-літтю від дня народження Л.Ю. Шевченко 5 березня 2007 р. – С. 33-38
1234973
   Список друкованих праць академіка Власюка П.А.. – К., 1953. – 24с.
1234974
   Список друкованих праць. Підручник, навчальні посібники, монографії,брошури // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 11 : Присвячено 70-літтю від дня народження В.Я Миронченка 25 квітня 2007 р. – С. 89-94
1234975
  Кесслер К.Ф. Список жуков (Coleoptera) собранных в долине Салгира, в 7 верстах выше Симферополя, в августе месяце 1871 года. – Санкт-Петербург : Тип. В.Безобразова и Комп., 1873. – С. 3-6. – Отд. оттиск


  Труды Комиссии, Высочайше учрежденной при Императорском университете Св. Владимира, для описания губерний Киевского учебного округа: Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской
1234976
  Оберт И. Список жуков найденных по сие время в Петербурге и его окресностях. – С. 109-139. – Отд. оттиск
1234977
  Черкунов Н. Список жуков, водящихся в Киеве и его окресностях, 1889. – С. 147-204. – Отд. оттиск
1234978
   Список заголовков библиографического описания высших органов законодательной и исполнительной власти СССР и союзных республик. – М., 1977. – 130с.
1234979
   Список зарубежных сериальных изданий, поступивших в организации отрасли в 1989 году. – Л., 1990. – 60с.
1234980
   Список здобувачів вченого звання старшого наукового співробітника : додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.03.2013 № 309 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 4, квітень. – С. 68-70


  "... КНУ імені Тараса Шевченка: юридичні науки - Пасіка Сергій Петрович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право".
1234981
   Список здобувачів наукового ступеня доктора наук : додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.03.2013 № 309 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 4, квітень. – С. 9-20


  "... КНУ імені Тараса Шевченка: фізико-математичні науки - Ільченко Володимир Васильович, 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків"; хімічні науки - Савченко Ірина Олександрівна, 02.00.06 "Хімія високомолекулярних сполук"; геологічні науки - ...
1234982
   Список здобувачів наукового ступеня доктора наук : додаток 1 до наказу МОН України від 28 03. 2013 р. № 381 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 5, травень. – С. 7-16
1234983
   Список здобувачів наукового ступеня доктора наук : Додаток 1до наказу МОН України від 17.01.2014 р. № 40 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2014. – № 3, березень
1234984
   Список здобувачів наукового ступеня доктора наук : додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2016 р.№ 503 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 5-16
1234985
   Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук : додаток 2 до наказу МОН України від 28 03. 2013 р. № 381 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 5, травень. – С. 17-56
1234986
   Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук : додаток 2 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.03.2013 № 309 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 4, квітень. – С. 20-66


  "... КНУ імені Тараса Шевченка: фізико-математичні науки - Британ Андрій Васильович, Королович Володимир Феліксович, 01.04.14 "Теплофізика та молекулярна фізика"; хімічні науки - Наумчик Василь Степанович, Остапчук Євген Миколайович 02.00.03 "Органічна ...
1234987
   Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук : Додаток 2 до наказу МОН України від 17.01.2014 р. № 40 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2014. – № 3, березень
1234988
   Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук : додаток 2 до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2016 р.№ 503 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 17-62
1234989
   Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук (громадян іноземних держав) : додаток 3 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.03.2013 № 309 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 4, квітень. – С. 66-67
1234990
   Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук (громадян іноземних держав) : додаток 3 до наказу МОН України від 28 03. 2013 р. № 381 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 5, травень. – С. 57
1234991
   Список здобувачів, яким відмовлено у присвоєнні вченого звання старшого наукового співробітника : додаток 5 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.03.2013 № 309 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 4, квітень. – С. 71
1234992
  Богданов-Катьков Список зоологических работ напечатанных за период с 10.07.1913 по 10.08.1919 год. / [составитель] Н.Н. Богданов-Катьков. – Петроград : [б.изд.], 1920. – 4 с.
1234993
  Морозов А.А. Список и краткие характеристики сортов плодовых деревьев, подвергавшихся акклиматизации в первом отделе Главного ботанического сада / А.А. Морозов. – Птгр., 1923. – 43с.
1234994
   Список избирателей г. С.-Петербурга, составленный, на основании высочайше утвержденного 16-го июня 1870 г. Городового Положения к выборам в Городскую Думу на четырехлетие 1881-1884 г.. – Санкт-Петербург, 1881. – 86 с.
1234995
   Список избирателей С.-Петербурга, составленный, на основании высочайше утвержденного 16-го июня 1870 г. Городового Положения к выборам в Городскую Думу на четырехлетие 1885-1888 г.. – Санкт-Петербург, 1884. – 89 с.
1234996
   Список избирательных участков, 1937. – 12с.
1234997
   Список изданий Всесоюзного института растениеводства за 1932 год. – Ленинград : Институт растениеводства, 1933. – 56 с. – (Библиографические материалы / НКЗ СССР; Всесоюзн. ин-т растениеводства, Библиотека ; №3)
1234998
   Список изданий Всесоюзного института растениеводства. 1908-1931. – Ленинград : Ин-т растениеводства, 1933. – 182 с. – (Библиографические материалы / НКЗ СССР; Всесоюзн. ин-т растениеводства, Библиотека ; № 2)
1234999
  Богданов-Катьков Список изданий по прикладной энтомологии за 1924 и 1925 годы / Н.Н. Богданов-Катьков. – Ленинград : [б.изд.], 1926. – 24 с. – Отд. оттиск из:Защита растений от вредителей, №2-3, 1926
1235000
   Список иностранных периодических изданий, выписанных библиотекой на 1958 г.. – Москва, 1958. – 61с.
<< На початок(–10)1231123212331234123512361237123812391240(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,