Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1231123212331234123512361237123812391240(+10)В кінець >>
1234001
  Тауш Арно "Разрушительное созидание"? : (рассуждение в духе Шумпетера о некоторых трендах и Лиссабонском процессе в Европе) / пер. В. Красильщикова // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 10. – С. 34-41. – ISSN 0131-2227
1234002
  Ключарев Г.А. "Разрыв" образования и рынка труда: мнения экспертов // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 11 (379). – С. 49-56. – ISSN 0132-1625


  Произошедшие в России изменения сформировали новую социально-экономическую ситуацию на рынке труда, к которой продолжают адаптироваться как сфера образования, так и работники, работодатели и государство. Насколько успешным оказалось это взаимное ...
1234003
  Костырев А.Г. "Разумная сила, общественная дипломатия и социальные сети как факторы международной политики // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2013. – № 2 (134). – С. 143-149. – ISSN 0321-2017
1234004
  Півнєв В.О. "Рай" без маски. / В.О. Півнєв. – К., 1971. – 47с.
1234005
  Корсак Костянтин "Рай" як мрія й об"єкт наукового дослідження / Корсак Костянтин, Тарутіна Зінаїда // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 1 (138). – С. 8-11 : Рис.
1234006
  Блейкер П. "Райдуга навколо сонця" : пригодницький роман // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 2 (10). – С. 36-89
1234007
  Міліневський Г. "Райони надії" у п"ятому океані // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Автор статті Геннадій Міліневський з 2006 року став радником української офіційної делегації в міжнародній комісії,яка регулює проблеми П"ятого океану (Комісії зі збереження антарктичних морських живих ресурсів - АНТКОМ). Всесвітній день океаній був ...
1234008
  Пестеров В. "Районная" и "региональная" матрицы в региональных исторических исследованиях // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 95-104. – ISBN 978-966-02-4741-3
1234009
  Котин И.Ю. "Райские уголки" индо-канадцев // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 12 (641). – С. 36-38. – ISSN 0321-5075
1234010
  Ткач М. "Райські птиці" відлітають восени // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 3 листопада (№ 22). – С. 16-17


  Володимир Сапон — український письменник, журналіст, краєзнавець, член Національної спілки письменників України, Заслужений журналіст України.
1234011
  Біленко Василь "Ракета" на Літки // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 16-18 : фото
1234012
  Дамдинсурэн Цэдэм "Рамаяна" в Монголии / Дамдинсурэн Цэдэм. – М, 1979. – 216с.
1234013
  Усов П. "Раніше опозиція мала доводити, що Лукашенко нелегітимний. Зараз більшість це розуміє" / розмову вів Ігор Тимоць // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2020. – № 32 (535), 20 серпня 2020. – С. 34-37
1234014
  Лютий Т.В. "Ранкова заграва" Ніцше: перший похід проти моралі // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 35-42
1234015
  Горболіс Л. "Ранковий прибиральник" Ірен Роздобудько - роман про повернення в Україну // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 1 (601). – С. 52-58. – ISSN 0236-1477


  У статті на матеріалі роману сучасної української письменниці Ірен Роздобудько "Ранковий прибиральник" досліджено особливості оприявлення Батьківщини у світі почуттів, переживань, у життєпротіканні героя-українця на чужині; виявлено емоційно-змістову ...
1234016
  Алексакіс В. [Раніше : роман / Васіліс Алексакіс ; переклад з франц.: Карина Лампса. – Афіни : Ександас, 1994. – 197 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-256-183-1
1234017
  Яремчук С.І. Р-алгоритм розв"язання дискретної мінімаксної задачі розміщення джерел фізичного поля / С.І. Яремчук, Р.В. Бурда // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2 (98). – С. 119-133. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В даній роботі розроблено алгоритм розв"язання дискретної мінімаксної задачі розміщення джерел фізичного поля на задані посадкові місця у випадку, коли кількість джерел більше, дорівнює або менше кількості посадкових місць. Було доведено збіжність ...
1234018
  Ширман Я.Д. Разрешение и сжатие сигналов / Я.Д. Ширман. – Москва : Советское радио, 1974. – 360 с.
1234019
  Севрюгова Н.Н. Разрешение изотопов бора ректификацией хлористого бора. : Автореф... канд.хим.наук: / Севрюгова Н.Н.; Гос.ком.по химиии при Госплане СССР. – М, 1963. – 12л.
1234020
  Коппитерс Б. Разрешение конфликта после грузинско-российской войны 2008 г. // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 4. – С. 89-104. – ISSN 0131-2227


  "Тайваньская" и "косовская" модели как инструменты мобилизации и сравнения.
1234021
  Макогон С.Е. Разрешение национального вопроса в народно-демократической Чехословацкой республике / С.Е. Макогон, 1953. – [12] с. – Отд.отт. из : Советсое государство и право, № 4, 1953, с. 119-130
1234022
  Литвинец Д.П. Разрешение национального вопроса коммунистическими и рабочими патиями европейских стран народной демократии : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Литвинец Д.П. ; М-во высш. образования СССР. – Киев, 1955. – 16 с.
1234023
  Мироненко А.Н. Разрешение общечеловеческих проблем: первый опыт и препятствующие факторы / А.Н. Мироненко. – К., 1986. – 302с.
1234024
  Брагинец А.М. Разрешение парадокса эффективности с позиции концепции управления свойствами предприятия // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 8-19 : табл., рис. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
1234025
  Каменков В.С. Разрешение разногласий при заключении хозяйственных договоров // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 75-78.
1234026
  Мориц Л.Д. Разрешение саранчевого вопроса в Ставропольской губернии в связи с мелиоративными работами в нижнем течении р.Кумы. / Л.Д. Мориц. – 6с.
1234027
  Мосашвили В.В. Разрешение споров, связанных с международными авиаперевозками пассажиров // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 4. – С. 23-27. – ISSN 1812-3910
1234028
  Смолярчук В.И. Разрешение трудовых споров по советскому законодательству / В.И. Смолярчук. – Москва : Знание, 1971. – 63 с.
1234029
  Кипнис С.С. Разрешение хозяйственных споров госарбитражем. / С.С. Кипнис, В.А. Хохрин. – Москва, 1979. – 103с.
1234030
  Михеева А. Разреши Баньши засмеяться / А. Михеева, А. Игнатенко // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 1. – С.59-74. – ISSN 1728-8568
1234031
  Митрофанова И.В. Разрешима ли проблема тезаврации? // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 4. – С.28-34. – ISSN 0132-1625
1234032
  Троицкий Е.И. Разрешимость в конечном виде и органиченность решений линейных систем диффереенциальных уравнений второго порядка с периодическими коэффициентами. : Автореф... канд. физ.-мат..наук: 01.01.09 / Троицкий Е.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1234033
  Катаускис Пранас Пятро Разрешимость задачи намагничивания среды из однодоменных частиц : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Катаускис Пранас Пятро; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1990. – 14 с.
1234034
  Алейдаров Сейдулла Мителимович Разрешимость и асимптотическое поведение решений уравнения с отклоняющимся аргументо в гильбертовом пространстве со степенным весом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Алейдаров Сейдулла Мителимович; АН АзССР. Ин-т математики и мех. – Баку, 1987. – 12л.
1234035
  Сидоров А.В. Разрешимость и нильпотентность в тройных лиевых алгебрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Сидоров А.В.; МВ и ССО РСФСР. Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1980. – 11л.
1234036
  Белоусов Е.Г. Разрешимость и устойчивость задач полиномиального программирования / Е.Г. Белоусов, В.Г. Андронов. – Москва : МГУ, 1993. – 272 с.
1234037
  Ашурова Б.А. Разрешимость линейных и нелиненых нагруженных граничных задач для векторно-голоморфных функций в нормированных кольцах. : Дис. ... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Ашурова Болбуви Абдужаббаровна; Самаркандский ГУ им.А.Навои. – Самарканд, 1992. – 129 л. – Библиогр.: Бибиогр.: л. 121-129
1234038
  Кажихов А.В. Разрешимость некоторых краевых задач гидродинамики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Кажихов А.В.; Новосибирск. гос. ун-т. – Новосибирск, 1971. – 8л.
1234039
  Кульчицкий Валерий Леонидович Разрешимость нелинейных задач теплопроводности, содержащих производную по времени и граничном условии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.08 / Кульчицкий Валерий Леонидович; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1974. – 9л.
1234040
  Гехт Б.И. Разрешимость нелинейных интегральных и интегро-дифференциальных уравнений методом последовательных приближений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Гехт Б.И. ; Новочеркас. политехн. ин-т. – Новочеркасск, 1952. – 6 с.
1234041
  Сахаев Ш. Разрешимость одной краевой задачи магнитной гидродинамики в пространствах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Сахаев Ш.; АН СССР, Матем. ин-т, Лен. от-ние. – Л., 1974. – 16л.
1234042
  Брайчев Георгий Генрихович Разрешимость операторных уравнений бесконечного порядка в пространствах функций нескольких переменных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Брайчев Георгий Генрихович; Ростовск. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1976. – л.
1234043
  Сандраков Г.В. Разрешимость осредненных задач в свертках для слабо пористых сред / Г.В. Сандраков, А.Л. Гуляницкий // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А. Алдашев, І.Є. Андрущак, А.В. Анікушин [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2020. – № 2 (134)


  Initial boundary value problems for nonstationary equations of diffusion and filtration in weakly porous media are considered. Assertions about the solvability of such problems and the corresponding homogenized problems with convolutions are given. ...
1234044
  Замятин Алексей Петрович Разрешимость элементарных теорий многообразий групп, полугрупп и ассоциативных колец : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Замятин Алексей Петрович; АН МолССР. Ин-т математики с ВЦ. – Кишинев, 1979. – 10л.
1234045
  Ершов Ю.Л. Разрешимые и неразрешимые теории : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ершов Ю.Л.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет Матем. секции Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1964. – 5л.
1234046
  Супруненко Д.А. Разрешимые и нильпотентные линейные группы / Д.А. Супруненко. – Минск, 1958. – 96с.
1234047
   Разрешимые и простые бесконечные группы. – М., 1981. – 208 с.
1234048
  Стоянов Д.В. Разрешимые многообразия алгебр Ли. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Стоянов Д.В.; МГУ.Мех-мат.фак. – М, 1979. – 10л.
1234049
  Залесский А.Е. Разрешимые подгруппы мультипликативных групп некоторых алгебр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Залесский А.Е.; Объедин. совет Ин-та физики, Ин-та математики и вычислит. техники и Отд. физики твердого тела и полупр. – Минск, 1963. – 6л. – Бібліогр.:с.6
1234050
  Скоринкин В.М. Разрешите взлет : стихи и поэмы / Владимир Скоринкин ; авториз. пер. с белорус. С.Красикова. – Москва : Советский писатель, 1980. – 95 с.
1234051
  Маркова О.И. Разрешите войти / О.И. Маркова. – Свердловск, 1947. – 145с.
1234052
  Маркова О.И. Разрешите войти / О.И. Маркова. – Свердловск, 1952. – 264с.
1234053
  Львов М. Разрешите доложить! / М. Львов. – Москва, 1954. – 64 с.
1234054
  Бораненков Н.Е. Разрешите доложить! / Н.Е. Бораненков. – М., 1964. – 120с.
1234055
  Ландо В.М. Разрешите обратиться / В.М. Ландо. – Рига, 1989. – 102с.
1234056
  Золотаревский И.Ф. Разрешите побеспокоить / И.Ф. Золотаревский. – Киев, 1956. – 231с.
1234057
   Разрешите побеспокоить. – Тула, 1962. – 104с.
1234058
   Разрешите побеспокоить. – Сыктывкар, 1965. – 87с.
1234059
  Ширяев П.С. Разрешите побеспокоить / П.С. Ширяев. – Кишинев, 1976. – 107 с.
1234060
  Швецов А С. Разрешите побеспокоить! / А С. Швецов. – М, 1959. – 151с.
1234061
  Кронгауз Максим Разрешите позаимствовать / Кронгауз Максим, Батакова Ирина // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 1 (2856). – С. 110-115 : фото
1234062
   Разрешите познакомиться. – М, 1978. – 255с.
1234063
  Югов Е.П. Разрешите представить / Е.П. Югов. – Харьков, 1959. – 40с.
1234064
  Гуммель П.Н. Разрешите представить / П.Н. Гуммель. – Ростов -на-Дону, 1962. – 114с.
1234065
  Плохотенко А.К. Разрешитель вопросов по нотариальному, материальному и процессуальному праву : пособие для нотариусов, присяжных и частных поверенных и лиц, подготовляющихся к испытанию на должность нотариуса и частного поверенного / А.К. Плохотенко. – Санкт-Петербург : Изд. юр. кн. маг. Н.К. Мартынова, 1914. – 901 с.
1234066
  Ченцова В.Г. Разрешительная грамота Иерусалимского патриарха Феофана "по духу своей дщери" Мелании // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2020. – № 32. – С. 59-73
1234067
  Шаститко А. Разрешить картели? // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 6. – С. 143-150. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0042-8736
1234068
  Личак О.В. Разробка методів та систем спектрополяризаційного дистанційного зондування. : Автореф... Канд.тех.наук: 05.11.16 / Личак О.В.; Нац.АН Укр. Фіз-мех.ін. – Львів, 1995. – 23л.
1234069
  Дегтярьов Віталій Валентинович Разробка точечних методів і засобів вимірювання діпольніх магнітних моментів джерель зовнішнього магнітного поля : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.15 / Дегтярьов Віталій Валентинович; Харк. держ. науково-вироб. об"єдн. – Х., 1998. – 16л.
1234070
  Шматко Тетяна Валентинівна Разробка чисельно-аналітичного методу дослідження форм коливань нелінійних пружних систем : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 01.05.02 / Шматко Т.В.; Нац. акад. наук України; Ін-тут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1234071
  Мусорин А.А. Разроботка комплекса мониторинга загрязнения водной поверхности // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – С. 35-38 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISBN 2524-0102. – ISSN 2524-0102
1234072
  Щепкина-Куперник Разрозненные страницы / Щепкина-Куперник. – Москва, 1966. – 311с.
1234073
  Зеленая Р.В. Разрозненные страницы / Рина Зеленая. – Москва : Вагриус, 2007. – 368с., [ 8л. илл. ]. – (Мой 20 век). – ISBN 978-5-9697-0382-7
1234074
  Зеленая Р. Разрозненные страницы. / Р. Зеленая. – М, 1981. – 239с.
1234075
  Еремин Е.А. Разрозненные факты или единое целое: экспериментальная оценка концептуальных знаний студентов // Информатика и образование : научно-методический журнал / Росс. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2012. – № 10 (239), декабрь. – С. 90-96. – ISSN 0234-0453


  Статья описывает экспериментальный метод оценки знаний студентов, который базируется на предположении о том, что целостность и систематичность знаний является важным критерием их качественного условия. Основная идея измерения заключается в том, чтобы ...
1234076
  Тихонов Николай Разрубили да не все // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2009. – № 43 (112). – С. 38-39


  Офіційний візит президента Білорусі в Україну.
1234077
  Сацков Н.Я. Разрушающая и созидающая роль идеи : к Третьему Тысячелетию Христовой Эры / Н.Я. Сацков; Ин-т праксеологии. – Киев. – 902с. – Авт.не указ.на тит.л. – Библиогр.:с.857-902. – (Б-ка интеллектуальной элиты). – ISBN 5-7707-7829-6
1234078
   Разрушение. – Москва : Мир
Т.2 : Математические основы теории разрушения. – 1975. – 764с.
1234079
   Разрушение. – М.
3. – 1976. – 797 с.
1234080
   Разрушение. – М.
6. – 1976. – 496 с.
1234081
   Разрушение. – М.
7. – 1976. – 451с.
1234082
   Разрушение. – М.
7. – 1976. – 634 с.
1234083
   Разрушение. – М.
4. – 1977. – 400 с.
1234084
  Барнетт Р. Разрушение : в 7 тт. / Ральф Барнетт ; пер. с англ. / ред. Р. Либовиц. – Изд. выходит с 1973 г. – Москва
Т. 4 : Исследование разрушения для инженерных расчетов / [Р.Л. Барнетт, В.И. Витцель, У.Х. Дьюкс и др.], перевод В.М. Тарасова, под ред. Р.М. Шнейдеровича, Н.А. Махутова. – 1977. – 400 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1234085
   Разрушение. – М.
5. – 1977. – 464 с.
1234086
  Ткачев Д.А. Разрушение абсурда / Д.А. Ткачев. – М., 1991. – 47с.
1234087
  Толстой Л.Н. Разрушение Ада и восстановление его : (без пропусков) / Л.Н. Толстой. – Москва : Книгоиздат. "Друг", 1917. – 22 с.
1234088
  Дриц М.Х. Разрушение алюминиевых сплавов / М.Х. Дриц. – Москва, 1980. – 220 с.
1234089
  Сулакшин С.С. Разрушение горных пород при бурении скважин / С.С. Сулакшин. – Томск, 1979. – 99с.
1234090
  Остроушко И.А. Разрушение горных пород при бурении. К теории забойных процессов / И.А. Остроушко. – М., 1952. – 255с.
1234091
  Розанцев Э.Г. Разрушение и стабилизация органических материалов / Э.Г. Розанцев. – Москва, 1974. – 64с.
1234092
   Разрушение и устойчивость тонких тел с трещинами. – К, 1981. – 184 с.
1234093
   Разрушение композитных материалов. – Рига, 1979. – 252с.
1234094
   Разрушение конструкций из композитных материалов. – Рига, 1986. – 263с.
1234095
  Финкель В.М. и др. Разрушение кристаллов при механическом двойниковании / В.М. и др. Финкель. – Ростов -на-Дону : Ростов.университет, 1990. – 176 с.
1234096
  Богородский В.В. Разрушение льда. Методы, технические средства / В.В. Богородский, В.П. Гаврило, О.А. Недошивин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 232с.
1234097
  Третьяченко Г.Н. Разрушение материалов при циклических нагревах / Г.Н. Третьяченко, Б.С. Карпинос, В.Г. Барило. – Киев : Наукова думка, 1993. – 288 с.
1234098
  Копьев И.М. Разрушение металлов / И.М. Копьев, А.С. Овчинский. – М., 1977. – 240с.
1234099
  Иванова В.С. Разрушение металлов / В.С. Иванова. – Москва, 1979. – 167 с.
1234100
  Гизатуллина К Н. Разрушение микроорганизмами дезоксирибонуклеиновой кислоты опухоли и нормальной ткани (в связи с вопросом о разнокачественности нуклеиновых кислот). : Автореф... Канд.биол.наук: / Гизатуллина Н.К; М-во высш.образования СССР. – Казань, 1958. – 15л.
1234101
  Малдутис Э.К. Разрушение нелинейных кристаллов под действием лазерного излучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Малдутис Э.К.; МГУ. – М., 1969. – 16л.
1234102
  Рославец Е.Н. Разрушение образа / Е.Н. Рославец. – Киев, 1984. – 200 с.
1234103
  Черкасова Н.В. Разрушение олова при контактном плавлении его с металлами и сплавами : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Черкасова Н.В. ; Томский гос. ун-т. – Томск, 1972. – 16 с.
1234104
  Апштейн Э.Э. Разрушение оплавляющихся стекловидных тел с учетом излучения : Автореф... наук: / Апштейн Э.Э.; МГУ. – М, 1971. – 8л.
1234105
  Овсянников В.М. Разрушение осесимметричных тел вращения из материалов сложного химического состава в потоке диссоциированного и частично ионизованного воздуха : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Овсянников В.М.; Моск. физ.-техн. ин-т. – Долгопрудный, 1968. – 8л.
1234106
  Быдин Ю.Ф. Разрушение отрицательных ионов галогенов при столкновениях с атомами инертных газов и молекулами водорода. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Быдин Ю.Ф.; Ленингр.физ-техн.ин-т Акад.наук СССР. – Л, 1955. – 11л.
1234107
  Девдариани А.З. Разрушение отрицательных ионов при медленных столкновениях с атомами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Девдариани А.З.; ЛГУ. – Л., 1972. – 14л.
1234108
  Михайленко М. Разрушение Парижа отложено. Что дальше? // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 10 декабря (№ 50). – С. 24


  В глобальном масштабе французская модель общества сегодня неконкурентоспособна.
1234109
  Зуев Ю.С. Разрушение полимеров под действием агрессивные сред / Ю.С. Зуев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1972. – 229с.
1234110
  Кауш Г. Разрушение полимеров. / Г. Кауш. – М., 1981. – 440с.
1234111
  Ратнер С.И. Разрушение при повторных нагрузках / С.И. Ратнер. – Москва, 1959. – 352с.
1234112
  Бартов В.Ф. Разрушение природной среды : экол. кризис империализма / В.Ф. Бартов, А.К. Быстрова, А.К. Жирицкий и др. ; под. ред. В.А. Мартынова, Р.А. Новикова. – Москва : Экономика, 1981. – 256 с. : ил. – (Империализм: События. Факты. Документы)
1234113
  Арушанов С.З. Разрушение прозрачных анизотропных монокристаллов : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.04 / Арушанов С.З.;. – М, 1978. – 17л.
1234114
  Салманов В.М. Разрушение прозрачных диэлектриков и полупроводников под действием лазерного излучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Салманов В.М.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1969. – 16л.
1234115
  Цыркун Н.А. Разрушение разума / Н.А. Цыркун. – М., 1986. – 172с.
1234116
  Ромалис Н.Б. Разрушение структурно-неоднородных тел / Н.Б. Ромалис, В.П. Тамуж. – Рига, 1989. – 224с.
1234117
   Разрушение твердых полимеров. – М, 1971. – 525с.
1234118
   Разрушение твердых тел. – М, 1967. – 500с.
1234119
  Тирский Г.А. Разрушение твердых тел в гиперзвуковом потоке газа : Автореф... докт. физ. мта.наук: / Тирский Г. А.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1962. – 15л.
1234120
  Жуковский В.А. Разрушение Трои: Из "Энеиды" Вергилия / В.А. Жуковский. – Москва, 1992. – 54с.
1234121
  Мирсалимов В.М. Разрушение упругих и упругопластических тел с трущинами / В.М. Мирсалимов. – Баку, 1984. – 123с.
1234122
   Разрушение хозяйственных споров. – Херсон, 1993. – 53с.
1234123
   Разрушение хозяйственных споров. – К, 1996. – 256с.
1234124
  Нестеровская Е.П. Разрушение центров фотохимической окраски в галоидном серебре действием света : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Нестеровская Е. П.; ОГУ. – Одесса, 1952. – 8 с.
1234125
   Разрушение эластомерных сит грохотов в условиях нелинейного деформирования / С.Н. Гребенюк, А.А. Логинова, Е.С. Решевская, В.И. Дырда, В.Г. Шевченко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 126. – С. 106-115 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
1234126
  Гордон Г. Разрушенные преграды / Г. Гордон. – Минск, 1927. – 64 с.
1234127
  Даули Н. Разрушенный бастион : роман / Н. Даули; пер. М.Рафикова. – Казань : Таткнигоиздат, 1967. – 224 с.
1234128
  Гамильтон Д. Разрушители : романы / Д. Гамильтон. – Ростов -на-Дону : Проф-Пресс, 1995. – 413, [3] с. – В содерж. : Несущие грозу ; Разрушители. – (Отряд особого назначения). – ISBN 5-88475-039-0
1234129
  Кандыба Ф. Разрушители атомов / Ф. Кандыба. – Харьков : Український Робітник, 1934. – 32 с.
1234130
  Васютинскй В.А. Разрушители машин в Англии / В.А. Васютинскй. – Москва ; Ленинград, 1929. – 148 с.
1234131
  Либман З.Я. Разрушители прекрасного / З.Я. Либман. – М., 1963. – 40с.
1234132
  Гудков Лев Разрушительная сила единственно верных идей : часть 2. 1911-1961. Эпоха великих социальных и политических экспериментов // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 90-96 : фото
1234133
  Ткаченко И.А. Разрушить илион. / И.А. Ткаченко. – М., 1990. – 73-184с.
1234134
  Солоухин В.А. Разрыв-трава / В.А. Солоухин. – М, 1956. – 127с.
1234135
  Журавлев Разрыв-трава / Журавлев, -Печорский. – Сыктывкар, 1968. – 179с.
1234136
  Калашников И.К. Разрыв-трава / И.К. Калашников. – М.
Кн. 1, 2. – 1972. – 112 с.
1234137
  Калашников И.К. Разрыв-трава : Роман / И.К. Калашников. – Москва : Современник, 1973. – 543 с.
1234138
  Калашников И.К. Разрыв-трава. / И.К. Калашников. – Улан-Удэ : Бурятское, 1970. – 547с.
1234139
  Фролов В.И. Разрыв-трава. / В.И. Фролов. – Ростов н/Д, 1979. – 30с.
1234140
  Рожнова П.К. Разрыв-трава. / П.К. Рожнова. – М, 1984. – 79с.
1234141
  Керимов И. Разрыв : роман / И. Керимов. – 2-е доп. изд. – Махачкала, 1963. – 406 с.
1234142
  Талвир А. Разрыв : повести / Алексей Талвир; перевод. – Москва : Советская Россия, 1969. – 352 с.
1234143
  Лалич М. Разрыв : роман . Рассказы / М. Лалич; перевод с сербохорватского. – Москва : Прогресс, 1980. – 558 с. – (Мастера севременной прозы)
1234144
  Динулеску Д. Разрыв / Д. Динулеску. – Бухарест, 1982. – 47с.
1234145
  Болотин Б. Разрыв в доходах населения: данные мировой статистики // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2005. – № 7. – С. 74-82. – ISSN 0131-2227
1234146
  Жуков Борис Разрыв шаблона // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 9 (2900). – С. 94-95 : фото
1234147
  Кувыкина Ольга Разрыв шаблона // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 9 (2900). – С. 96-107 : фото
1234148
  Нагорный Ю.Н. Разрывная тектоника алмазного угленосного района Донбасса. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 135 / Нагорный Ю.Н.; МВ и ССО УССР.Днепропер.горн.ин-т. – Днепропетровск, 1968. – 16л.
1234149
  Летавин А.И. Разрывная тектоника и перспективы нефтегазоносности краевой зоны Северо-Западного Кавказа / А.И. Летавин, В.М. Перерва. – М., 1987. – 87с.
1234150
  Козлов М.Т. Разрывная тектоника северо-восточной части Балтийского щита / М.Т. Козлов. – Ленинград : Наука, 1979. – 140с.
1234151
  Шиллер Н. Разрывность производной от давления по температуре, как существенное условие правила фаз / Н. Шиллер. – Харьков : Паровая типография и литография М. Зильберберг и С-вья, 1904. – 4 с. – Отд. оттиск из: "Известия Харьковского технологического института Императора Александра III". - Один экз. без обл. и тит. л.
1234152
  Чупрынин В.И. Разрывные автоколебания в геофизических системах / В.И. Чупрынин. – М., 1985. – 93с.
1234153
  Чиркова И.А. Разрывные дисперсные динамические системы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Чиркова И.А.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1972. – 14л.
1234154
  Пааташвили В.А. Разрывные задачи линейного сопряжения в некоторых классах аналитических функций : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Пааташвили В.А. ; АН ГрузССР, Тбилис матем ин-т им. А.М. Размадзе. – Тбилиси, 1965. – 9 с. – Бібліогр.:с.9
1234155
  Раховский В.И. Разрывные контакты электрических аппаратов / В.И. Раховский, Г.В. Левченко, О.К. Теодорович. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 295 с.
1234156
  Арсланбеков Ш.У. Разрывные нарушения и геологические процессы : (Юго.-Запад. Гиссары) / Арсланбеков Ш.У., Набиев К.А. ; Ин-т гидрогеологии и инж.. геологии. – Ташкент : Фан, 1981. – 104 с. : ил. – Библиогр.: с. 101-103
1234157
  Ерофалов В.А. Разрывные нарушения и перспективы нефтегазоносности мезозойских отложений восточной части вала Карпинского : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 136 / Ерофалов В.А.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1970. – 30л.
1234158
  Горелик З.А. Разрывные нарушения Припятского грабена и их роль в распространении полезных ископаемых / З.А. Горелик, А.М. Синичка. – Минск, 1986. – 179с.
1234159
   Разрывные нарушения угольных пластов. – Л, 1979. – 190с.
1234160
  Берманд Р.М. Разрывные нарушения центральной части Байкальской рифтовой зоны и некоторые вопросы их формирования. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: 04.00.04 / Берманд Р.М.; МВ ССО РСФСР. – Иркутск, 1973. – 26л.
1234161
  Федотов И.А. Разрывные псевдодифференциальные операторы, зависящие от параметра. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Федотов И.А.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 8л.
1234162
  Каринский С.Ю. Разрывные решения задач статистики сыпучей среды : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Каринский С.Ю.; АН СССР, Ин-т механ. – М., 1964. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1234163
  Галахов М.А. Разрывные решения некоторых систем обыкновенных дифференциальных уравнений и явление внутреннего погранслоя : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Галахов М.А.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1970. – 9л. – Бібліогр.:с.7-9
1234164
  Рождественский Б.Л. Разрывные решения систем квазилинейных уравнений гиперболического типа : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Рождественский Б. Л.; АН СССР, Ин-т мат. – М., 1962. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1234165
  Перестюк Н.А. Разрывные циклы уравнения второго порядка с мгновенным изменением / Н.А. Перестюк, К.В. Цидыло // Асимптотические методы в нелинейной механике
1234166
  Дегтярев Иван Степанович Разрывные, энергетические и вариационные решения в теории сжимаемых пластических сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Дегтярев Иван Степанович; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 14л.
1234167
  Кутсер М.Э. Разрывы на фронтах упругих волн, возбужденных в мембранах и оболочках набегающей волной давления : Автореф... канд. техн.наук: 023 / Кутсер М.Э.; АН ЭССР. Совет физ.-мат. и техн. наук). – Таллин, 1970. – 16л.
1234168
  Орчин М. Разрыхляющие орбитали / М. Орчин, Г. Джаффе. – Москва : Мир, 1969. – 112 с.
1234169
  Ибадов С. Разряд низкого давления в полом катоде как универсальный источник ионов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 047 / Ибадов С. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1970. – 21 с.
1234170
  Коновко А.В. Разряд по альпинизму: повесть, рассказы / А.В. Коновко. – К., 1980. – 117с.
1234171
  Москалев Б.И. Разряд с полым катодом / Б.И. Москалев. – Москва : Энергия, 1969. – 184 с.
1234172
  Кашлев Ю.Б. Разрядка в Европе. От Хельсинки к Мадриду / Ю.Б. Кашлев. – Москва : Политиздат, 1980. – 144 с.
1234173
   Разрядка и конфронтация. – Москва, 1987. – 541 с.
1234174
  Игнатенко Г.В. Разрядка и международные договоры / Г.В. Игнатенко. – М., 1978. – 88с.
1234175
  Москвин Л.Б. Разрядка и социальный прогресс / Л.Б. Москвин. – Москва, 1980. – 191 с.
1234176
   Разрядка международной напряженности и идеологическая борьба. – Москва, 1981. – 392 с.
1234177
  Чернецовский Ю.М. Разрядка международной напряженности и современная социал-демократия / Ю.М. Чернецовский. – Ленинград, 1977. – 36с.
1234178
   Разрядка против антиразрядки. – М, 1982. – 271с.
1234179
  Иголкин М.В. Разрядка: сущность проблемы, перспективы / М.В. Иголкин, Г.Д. Романов. – М., 1980. – 62с.
1234180
   Разрядная книга 1475-1598 гг.. – Москва, 1966. – 515 с.
1234181
   Разрядная книга 1475-1605 гг.. – Москва
Т.1, ч.1. – 1977. – 188 с.
1234182
   Разрядная книга 1475-1605 гг.. – Москва
Т.1, ч.2. – 1977. – 406 с.
1234183
   Разрядная книга 1475-1605 гг.. – Москва
Т.3, ч.2. – 1977. – 235 с.
1234184
   Разрядная книга 1475-1605 гг.. – Москва
Т.2, ч.2. – 1982. – 440 с.
1234185
   Разрядная книга 1475-1605 гг.. – Москва
Т.2, ч.3. – 1982. – 440с .
1234186
   Разрядная книга 1475-1605 гг.. – Москва
Т.3, ч.1. – 1984. – 232 с.
1234187
   Разрядная книга 1475-1605 гг.. – Москва
Т.3, ч.3. – 1989. – 227 с.
1234188
   Разрядная книга 1550-1636 гг.. – Москва
1. – 1975. – 232 с.
1234189
   Разрядная книга 1637-38 года. – Москва, 1983. – 186 с.
1234190
  Пухов Г.Е. Разрядно-аналоговые вычислительные системы. / Г.Е. Пухов. – М., 1978. – 255с.
1234191
  Лихачев Н.П. Разрядные дьяки XVI века : опыт исторического исследования / Н.П. Лихачев. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1888. – XVI, 559, 72, 101, VI с.
1234192
  Рохлин Г.Н. Разрядные источники света / Г.Н. Рохлин. – 2-е изд. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 719 с.
1234193
  Буганов В.И. Разрядные книги последней четверти 15 - 1-й полвины 17 вв. как исторический источник : Автореф... канд. ист.наук: / Буганов В. И.; МВО, Моск. гос. ист.-архивный ин-т. – М., 1955. – 16л.
1234194
   Разрядный приказ. – М, 1950. – 144с.
1234195
  Никитин В.М. Разряды обстоятельств в современном русском языке : пособие по спецкурсу / В.М. Никитин ; [ред. Г.Н. Приступа] ; Рязанский гос. пед. ин-т. – Рязань : Кораблинская типография, 1973. – 118, [2] c. – Библиогр. в подстроч. прим.
1234196
  Петрова О.Б. Разряды существительных и концептуальный сдвиг // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1998. – Вип. 7. – С. 25-36. – (Філологічні науки)
1234197
  Розоу У.К. Разсиренное воспроизводство квалифицированной рабочей силы в промышленности СССР в пятой пятилетке : Автореф... канд. экон.наук: / Розоу У. К.; МВО СССР, Урал.ГУ, Каф. полит. экон. – Свердловск, 1956. – 16л.
1234198
  Муйжель В.В. Разсказы / В.В. Муйжель. – СПб, 1908. – 326с.
1234199
  Штолль Г.В. Разсказы из истории : Для школы и для дому / [Соч.] Г.В. Штоля ; Пер. с нем. М.Г. – Санкт-Петербург : Изд. М.П. Надеина
Кн. 3. – 1876. – [2], 195 с.
1234200
  Охотский Я.Д. Разсказы о польской старине : Записки XVIII века Яна Дуклана Охотского / Я.Д. Охотский. – С рукописей, после него оставш., перепис. и издан. И. Крашевским. – С.-Петербург : Типография П,П. Меркульева
Т. 1, Т. 2. – 1874. – IV, 336 с., VI, 319 с.
1234201
  Гребенка Е. Разсказы пирятинца, 1837
1234202
  Попов В. Разсуждение о балансе торговом, о внешней торговле и о вексельном курсе. – Санкт-Петербург : Военная Тип. Главного Штаба Его Императорского Величества, 1831. – 88 с.
1234203
  Попов В. Разсуждение о вывозе золота и серебра. – Санкт-Петербург, 1831. – 88 с.
1234204
  Руссо Ж. Ж. Разсуждение о начале и основании неравенства между людьми, сочиненнное Ж. Ж. Руссо.. – Издание второе. – В Москве : В Университетской типографии у Н. Новикова, 1782. – LVI, 308с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал.XVIII ст.- картон, шкіра, заставка, кінцівка На титул. арк.- видавн. марка
1234205
  Шафиров П. П. Разсуждения какие законные причины его величество Петр Великий император и самодержец всероссийский к начатию войны против короля Карла 12, шведского 1700 году имел. – В царствующем Санктпитербурхе, 1722. – 380с. – Книга без титул. арк. Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIIIст.- картон, шкіра, корінець з тисненн.
1234206
  Жомини А.-А. Разсуждения о великих военных действиях или критическое и сравнительное описание походов Фридриха и Наполеона : Сочинение полковника Жомини. Перевел с французского Ф.Х. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : В типографии Шнора
Ч. 2. – 1809. – 296 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. -картон, папір, корінець та куточки зі шкіри
1234207
  Михайлов А. Разсъмване. Новели / А. Михайлов. – София, 1961. – 180 с.
1234208
  Куюмджиев К. Разтворена книга / К. Куюмджиев. – София, 1983. – 260с.
1234209
  Вачева К. Разтроши ключалките ръждясали : Анна Ахматова и Елисавета Багряна / сравнит. анализ : Багряна Елисавета, о ней / К. Вачева. – Плевен : [б. и.], 1993. – 90 с.
1234210
  Кучкин А. Разузнавачът Чирков / А. Кучкин. – Пловдив, 1962. – 187 с.
1234211
  Слобода Р. Разум : роман / Р. Слобода; Перевод со словацкого Н. Шульгиной. – Москва : Радуга, 1990. – 342 с.
1234212
  Гонопольский М. Разум и алкоголизм / М. Гонопольский. – Алма-Ата, 1966. – 128с.
1234213
  Кузнецов Б.Г. Разум и бытие. Этюды о классич. рационализме и неклассич. науке / Б.Г. Кузнецов. – Москва, 1972. – 288с.
1234214
  Фомин В.Н. Разум и вещи / В.Н. Фомин. – Ужгород, 1989. – 169с.
1234215
  Вельш В. Разум и кризис. Гуссерль: спасение через углубление разума // Феноменологія і мистецтво : щорічник 2002-2003 / Укр. феноменол. т-во при Укр. філос. фонді ; [редкол.: А.Т. Ішмуратов та ін.]. – Київ : ППС-2002, 2005. – С. 149-158. – ISBN 966-96471-2-6
1234216
   Разум и культура = Raison et culture. – М, 1983. – 169с.
1234217
  Межуев В.М. Разум и менталитет (к вопросу о соотношении интеллектуального и духовного) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 3 (73/74). – С. 285-293. – ISSN 1606-951Х
1234218
  Никитин Л.Н. Разум и ноосфера : (интеллектуальные и иррациональные отношения человека к минералам) / Л.Н. Никитин; МОНУ ; Донецкий гос. ун-т экон. и торговли им. М.И. Туган-Барановского. – Донецк, 2002. – 175 с. – ISBN 966-7634-51-5
1234219
  Отеро Л. Разум и сила Чили / Л. Отеро. – М, 1983. – 229с.
1234220
  Сергеев Александр Разум из машины : Ярмарка идей // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 74-82 : Фото


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
1234221
  Гагарин С С. Разум океана / С С. Гагарин, . – Свердловск, 1977. – 303с.
1234222
   Разум побеждает. – М, 1979. – 351с.
1234223
  Бункина М.К. Разум против безумия / М.К. Бункина. – Москва, 1987. – 252с.
1234224
  Касьян В.И. Разум против безумия / В.И. Касьян. – К., 1987. – 156с.
1234225
  Хворостяный И.М. Разум против безумия в ядерный век / И.М. Хворостяный. – Симферополь, 1989. – 141с.
1234226
  Николаева Т.С. Разум против варварства : Антифашистский роман Лиона Фейхтвангера 30 - 40-х годов / Т.С. Николаева. – Саратов : Саратов. Университет, 1972. – 232 с.
1234227
  Владимиров С.В. Разум против догмы / С.В. Владимиров, В.А. Волков. – Москва, 1982. – 165 с.
1234228
  Паюсов К.А. Разум против религии / К.А. Паюсов. – Москва, 1986. – 126с.
1234229
  Раскин А.П. Разум против религии. / А.П. Раскин. – М., 1972. – 31с.
1234230
  Адабашев И.И. Разум против стихии / И.И. Адабашев. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 271 с., 2 л. ил. : ил., карты
1234231
   Разум против тьмы и суеверий. – Брянск, 1964. – 16с.
1234232
  Кутырев В.А. Разум против человека (Философия выживания в эпоху постмодернизма) / В.А. Кутырев. – Нижний Новгород ; Москва : ЧеРо, 1999. – 230 с. : ил., табл.
1234233
  Успенская Галина Васильевна Разум противостоит стихии : Как человек исследует, прогнозирует стихийн. явления природы и противодействует их разрушит. силе. Рек. библиогр. указ. / [Сост.:Г. В. Успенская]; Под ред. Л. И. Галеркина. – Москва : Книга, 1981. – 48с.
1234234
  Фиш Р. Разум сердца / Р. Фиш. – Москва : Художественная литература, 1977. – 125 с.
1234235
   Разум сердца. – Москва : Политичекая литература, 1989. – 604с. – ISBN 5-250-00354-0
1234236
   Разум сердца. – М, 1990. – 604с.
1234237
  Пугачева Л.Г. Разум тела : шаг в реальность "здесь- и -сейчас".Нейролингвистическое программирование и постнеклассическая эпистемология (Часть первая) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 2. – С.104-123. – ISSN 0235-1188
1234238
  Пугачева Л.Г. Разум тела : шаг в реальность "здесь-и-сейчас". Нейролингвистическое программирование и постнеклассическая эпистемология Часть вторая // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 3. – С.101-116. – ISSN 0235-1188
1234239
  Тульчинский Г.Л. Разум, воля, успех : О философии поступка. / Г.Л. Тульчинский. – Л., 1990. – 214с.
1234240
  Баратынский Е.А. Разума великолепный пир : о лит. и искусстве / Е.А. Баратынский; Е.А. Боратынский ; [вступит. статья (с. 5-32) и примеч. Е.Н. Лебедева]. – Москва : Современник, 1981. – 224 с. : портр. – (Библиотека "Любителям росссийской словесности")
1234241
  Абдиков Т. Разума пылающая война // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 6. – С. 10-42. – ISSN 0012-6756
1234242
  Журкин В.В. Разумная достаточность и новое политическое мышление / В.В. Журкин. – М., 1989. – 69с.
1234243
   Разумная организация жизни личности. – Киев : Наукова думка, 1989. – 325 с.
1234244
  Базалук О.А. Разумное вещество / О.А. Базалук. – Київ : Наукова думка, 2000. – 368 с. – ISBN 966-00-0604-7


  Для студентов, преподавателей вузов, психологов, биологов, всех кто интересуется общенаучными проблемами на стыке философии, биологии, психологии
1234245
  Мерль Робер Разумное животное : роман / Робер Мерль ; [Пер. с франц. Н. Разговорова, Л. Токарева]. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 383с. – (Библиотека современной фантастики ; Т. 17)
1234246
  Воронцов Б.Н. Разумные потребности личности / Б.Н. Воронцов. – Воронеж, 1990. – 189с.
1234247
  Лебедев А.А. Разумные эгоисты Чернышевского / А.А. Лебедев. – Москва, 1973. – 128с.
1234248
  Грегори Р.Л. Разумный глаз / Р.Л. Грегори. – М., 1972. – 209с.
1234249
  Черкашина А.И. Разумный замысел Ричарда Докинза: обзор книги "Бог как иллюзия" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 114-117
1234250
  Эделмен Д. Разумный мозг: кортикал. орг. и селекция групп в теории высш. функций головного мозга. / Д. Эделмен, В. Маунткасл. – М., 1981. – 133с.
1234251
  Меркулов А.П. Разумом человека, мускулами автоматических машин / А.П. Меркулов. – Москва, 1967. – 199с.
1234252
  Разумцев В.В. Разумцев В.В. Проблеми збалансованості місцевого бюджету // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 238-240
1234253
  Донец А.Т. Разупрочнение в алюминии при пластическом кручении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Донец А.Т.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1953. – 5 с.
1234254
  Тофпенец Р.Л. Разупрочняющие процессы в стареющих сплавах / Р.Л. Тофпенец. – Минск : Наука и техника, 1979. – 184 с.
1234255
  Еголин А. Разцветът на социалистическата култура в СССР / А. Еголин. – София, 1948. – с.
1234256
  Познер В. Разъединенные Штаты : проза : фрагменты записных книжек // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Специальный номер. – Москва, 2010. – № 8 : Между войнами: прозрения и поиски. – С. 67-99. – ISSN 1130-6545
1234257
  Малочевский Б.А. Разъезд "Разлука". Рассказы. / Б.А. Малочевский. – Пенза, 1957. – 80с.
1234258
  Бурлин В.Ф. Разъездной инспектор / В.Ф. Бурлин. – Киев, 1989. – 474с.
1234259
  Махов Л.М. Разъемные и неразъемные соединения : Учеб. пособие по курсу машиностроительного черчения / Л.М. Махов. – Ленинград, 1964. – 76 с.
1234260
  Коншин А.М. Разъяснение вопроса о древнем течении Аму-Дарьи : по современным геологическим и физико-географическим данным / А.М. Коншин. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1897. – 256 с. – С прилож. карт и чертежей
1234261
  Зейналова Гюльнара Алекпер кызы Разъяснение особенностей дефинитивных терминов // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 214-218. – ISSN 2522-493X


  Одним из вопросов, представляющих интерес для науки, является вопрос о терминах. С этой точки зрения дефинитивные термины в лингвистике не являются исключением. В статье рассматривается вопрос дефинитивных терминов в азербайджанской лингвистике и ...
1234262
  Дихтяр Разъяснения высших судебных инстанций и их роль в совершенствовании законодательства о хозяйственных обществах / Дихтяр, И.А. Рогожин // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 12. – С.85-90
1234263
   Разъяснения и дополнения к справочникам укрупненных проетно-сметных нормативов. – М, 1970. – 128с.
1234264
  Щульц Иоганн Разъясняющее изложение "Критики чистого разума" : Руководство для чтения Иоганна Шульца, королевского придворного проповедника в Кенигсберге / Пер. со 2 нем. изд. 1897 г. под ред. [и с предисл.] Б.А. Фохта. – Москва : Тип. О.Л. Сомовой, 1910. – [2], II, 146 с. – Из предисл.: Пер. ... соч. И. Шульца "Erlauterungen zu Kants Kritik der reinen Vernunft", 1791 (2-е изд. сделано Hafferberg"ом в 1897 г.)... – (Kantiana : Сер. руководств к изучению философии Канта ; Вып. 2)
1234265
  Бондаренко Э. Разыграли по нотам / Э. Бондаренко, А. Пасховер // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 23 (104), 24 июня 2016. – C. 64-66. – ISSN 2305-3364


  Киев, который мы потеряли. Музыкальный переулок.
1234266
  Шиллер Н.Н. Разыскание моноцикла соответствующего данной термодинамической системе / Н.Н. Шиллер, проф. – Киев : Тип. Императ.Ун. Св. Владимира, Акц. Общ. Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1908. – [2], 23с. – Отд.оттиск из Универс.изв.за 1908 г.
1234267
  Шиллер Н.Н. Разыскание моноцикла соответствующего данной термодинамической системе : [Долож. на заседании Отд. физики 1 Менделеев. съезда 21 дек. 1907 г.] / Проф. Н.Н. Шиллер. – [Санкт-Петербург] : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1908. – 27 с. – Отт. из Журн. Рус. физ.-хим. о. Физ. отд., вып. 3, 1908
1234268
  Максимович В.П Разыскание общих дифференциальных уравнений первого порядка интегрирующихся в конечном виде и доказательство невозможности такого интегрирования для общего линейного уравнения второго порядка / [соч.] В.П. Максимовича. – Казань : Тип. имп. ун-та, 1885. – [2], IV, [2], 88 с.
1234269
  Бернштейн С.Б. Разыскания в области болгарской исторической диалектологии / С.Б. Бернштейн ; Акад. наук СССР, Ин-т славяноведения. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 1 : Язык валашских грамот XIV - XV веков. – 1948. – 370 с.
1234270
  Ла-Барт де Разыскания в области романтической поэтики и стиля. [Том 1] / [Гр. Ф. де Ла- Барт] // Новые книги по романтизму / Ла-Барт де. – VIII. 527 с. – (Критика и библиография)
1234271
  Ла-Барт Ф. де Разыскания в области романтической поэтики и стиля : Гр. Ф. де Ла- Барт. Лекции. – Киев : Тип. Импер. ун-та Св. Владимира. Акц. Общ. Н. Т. Корсак-Новицкаго
Том 1 : Романтическая поэтика во Франции. – 1908. – 520с. – Кн. нап.: рус. яз. стар. орф.
1234272
  Веселовский А.Н. Разыскания в области русского духовного стиха : Вып. [1]-6 / [Соч.] Акад. А.Н. Веселовского. – [1879-1891]. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
[Вып. 4]. VI-X. – 462, 230 с. – Общее назв. Разыскания в области русских духовных стихов. - С вып. 3 загл.: Разыскания в области русского духовного стиха. - Отд. оттиск:Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук. Вып.2. - Экз. деф.: без обл., тит. л.


  С. 230: Приложение
1234273
  Лободанов А.П. Разыскания в области старофранцузского языка / А.П. Лободанов, В.В. Пылакина. – Москва : МАЛП, 1996. – 231с. – ISBN 5-88091-011-3
1234274
  Мальбранш Н. Разыскания истины / Н. Мальбранш. – Санкт-Петербург : Наука, 1999. – 656с. – (Слово о сущем). – ISBN 5-02-026795-3
1234275
  Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах : [С прил. 2 вариантов текста Начала земли Русьсте] / А.А. Шахматов. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова, 1908. – XX, 687 с., 1 л. табл.
1234276
  Иловайский Д.И. Разыскания о начале Руси : вместо введения в русскую историю : с присоединением вопроса о Гуннах / соч. Д. Иловайского. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Тип. бывш. Миллера, 1882. – X, 557 с. – Конволют. - Пер.: Дополнительная полемика по вопросам варяго-русскому и болгаро-гунскому / Д. Иловайский. – Библиогр. в примеч.
1234277
  Иловайский Д.И. Разыскания о начале Руси : вместо введения в русскую историю : с присоединением вопроса о Гуннах / соч. Д. Иловайского. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Тип. бывш. Миллера, 1882. – X, 557 с. – Библиогр. в примеч.
1234278
  Хасанова Д.М. Разыскания о синонимических рядах существительныхд и прилагательных в современном башкирском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хасанова Д.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1964. – 21л.
1234279
  Зильберштейн И.С. Разыскания о Тургеневе / И.С. Зильберштейн. – М, 1970. – 48с.
1234280
   Разыскания по общему и китайскому языкознанию. – Москва : Наука, 1980. – 224 с.
1234281
  Киселев Г.В. Разыскивается классик... / Г.В. Киселев. – Минск, 1989. – 414с.
1234282
  Юдин И.А. Разыскивается метеорит / И.А. Юдин, Л.И. Кузнецова. – Свердловск : Средне-Уральское Книжное Издательство, 1974. – 71 с.
1234283
  Рассадина Марина Игоревна Разыскиваются "хранители времени", или Кто бы дятла знал, кабы носом не стучал? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 28-31. – ISSN 1727-4893


  Библиотечно-информационное отделение Владимирского областного колледжа культуры и искусства - одно из старейших в стране. В 2009 году ему исполнится 80 лет. Это - опыт, постоянный поиск, качество подготовки библиотечных специалистов.
1234284
  Вибе Дмитрий Разыскиваются дальние родственники : наука // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 8 (2851). – С. 105-111 : Фото
1234285
  Ржезач Т. Разыскиваются...: о подрывной деятельности украинских националистов / Т. Ржезач, В.И. Цуркан. – Москва : Прогресс, 1988. – 326с. – ISBN 5-01-001004-6
1234286
  Берлин Джереми Разыскиваются: лунные камни : космос // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 46 : Фото
1234287
  Федосеев Семен Разящее перо : Арсенал / Федосеев Семен, Дмитриев Михаил // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 7. – С. 116-124 : Фото
1234288
  Боженко Л.И. Разящей кистью. Русские художники-реалисты против религии. / Л.И. Боженко. – Томск, 1961. – 40с.
1234289
  Ефимов Б. Разящим ударом / Б. Ефимов. – Москва, 1985. – 160с.
1234290
  Вайнштейн Б.И. Раиационно-химическая технология синтеза кремнийорганических соединений / Б.И. Вайнштейн. – Москва, 1991. – 80с.
1234291
  Столица Л. Раиня. – Москва : Тип. О-ва распр.полезны книг, 1908. – 154 с.
1234292
   Раиса Недашковская. – Москва, 1970. – 14 с.
1234293
  Немчинский М.И. Раиса Немчинская. / М.И. Немчинский. – М., 1979. – 135с.
1234294
  Зелинская-Платэ Раиса Николаевна Зелинская-Платэ / Зелинская-Платэ. – М., 1977. – 9с.
1234295
  Белова А.И. Раиса Николаевна Зелинская : живопись, графика : кат. выст. / [сост. А.И. Белова] ; Моск. орг. Союза художников РСФСР. – Москва : Советский художник, 1990. – 32 с. : в основном ил. – ISBN 5-269-00552-2
1234296
   Раїса Іванченко. Біобібліографічний довідник. – Київ : Видавництво Аратта, 2003. – 264 с. – ISBN 966-96259-5-5
1234297
  Чорна Л. Раїса Мороз у русі опору проти радянської системи // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 104-113
1234298
  Наєнко М. Раїса Плотникова в едемі мемуарної літератури // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 621622. – ISBN 978-617-7480-77-7
1234299
  Руденко Р. Раїса Руденко: Я вибрала тюрму, а не ганьбу // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 5-11 грудня (№ 49). – С. 1, 3
1234300
  Руденко Р. Раїса Руденко: Я вибрала тюрму, а не ганьбу / розмову вів Мирослав Левицький // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 грудня (№ 50). – С. 6


  Ексклюзивна ювілейна розмова на актуальну тему.
1234301
  Руденко Р. Раїса Руденко: Я вибрала тюрму, а не ганьбу // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 грудня (№ 51). – С. 6-7


  Ексклюзивна ювілейна розмова на актуальну тему.
1234302
  Цюриць С.Н. Рай-Мир : поетичний фолькджаз роман-феєрія / Сергій Цюриць. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2012. – 347, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-361-707-7


  Читачам моєї улюбленої бібліотеки з вдячністю Щиро Автор (підпис) 12.07.2013
1234303
  Барка Василь Рай : Роман / Барка Василь. – Джерзі ситі; Hю Йорк : Свобода, 1953. – 310 с.
1234304
  Макнот Дж. Рай : [в 2 кн.] / Джудит Макнот ; [пер. с англ. Т.А. Перцевой]. – Москва : АСТ. – (Страсть). – ISBN 5-88196-947-2
Кн. 1. – 1996. – 431, [1] с. – Пер. изд.: Judith McNaught. Paradise. New Yourk: Eagle Syndication, 1991. - Сер. осн. в 1996 г.
1234305
  Макнот Дж. Рай : [в 2 кн.] / Джудит Макнот ; [пер. с англ. Т.А. Перцевой]. – Москва : АСТ. – (Страсть). – ISBN 5-88196-947-2
Кн. 2. – 1996. – 431, [1] с. – Пер. изд.: Judith McNaught. Paradise. New Yourk: Eagle Syndication, 1991. - Сер. осн. в 1996 г.
1234306
  Абрамов А.И. Рай без памяти : [для сред. и ст. возраста] / А.И. Абрамов, С.А. Абрамов ; [ил.: А. Иткина]. – Москва : Детская литература, 1969. – 320 с. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
1234307
  Топорков Л.В. Рай в "Главшалаше" / Л.В. Топорков. – Ташкент, 1963. – 143с.
1234308
  Морелл Вирджиния Рай в шалаше. Творения птиц-архитекторов : башни в лесу / Морелл Вирджиния, Ламан Тим // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 7. – С. 132-145 : Фото
1234309
  Єременко В.Ф. Рай для багатих, пастка для бідних / В.Ф. Єременко. – Київ, 1961. – 48с.
1234310
  Смит Рофф Рай для кайманов. Возвращение крокодила / Смит Рофф, Кандисани Лучиано // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июль, № 118. – С. 78-87 : фото
1234311
  Петц Инго Рай для любителей природы : путешествие // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 4. – С. 120-133 : Фото. – ISSN 1029-5828
1234312
  Муцци Клаудия Рай для пингвинов. Море в опасности // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – ноябрь № 110. – С. 98 : фото
1234313
  Поляков Андрей Рай для шпионов. Португалия была офшором спецслужб в годы Второй мировой // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 48. – С. 37-39. – ISSN 0234-1670
1234314
  Швидюк А. Рай земний Марії Ларіонової // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 118-121. – ISSN 0130-1799
1234315
   Рай земной : Зарубежная проза на экологические темы. – Москва : Радуга, 1990. – 672с.
1234316
   Рай земной. – М, 1990. – 670с.
1234317
  Тихонович К.З. Рай и ад в поэзии Т.Г. Шевченка : (Чувство природы и основные мотивы его творчества) ; Реферат, прочитанный на торжественном заседании "Кружка для изучения вопросов художественного творчества" при Варшавском университете, в 50-летие со дня смерти Т.Г. Шевченка / К.З. Тихонович. – [Варшава] : Укр. громада; [Тип. Фр. Богуцкого], 1912. – 74, IV с. : портр.
1234318
  Меріме П. Рай і пекло / П. Меріме. – Київ, 1959. – 27с.
1234319
  Балабко О.В. Рай і Пекло Коцюбинського = Paradiso e Inferno di Kotsiubinski : [есеїстична повість, новели] / Олександр Балабко ; [передм. В.Є. Панченка]. – Чернівці : Букрек, 2014. – 215, [1] с. : іл., портр. – Парал. тит. арк. італ. - В кн. також: Новели про Італію / Михайло Коцюбинський. – ISBN 978-966-399-590-8
1234320
  Драгоманов М.П. Рай і поступ / Михайло Драгоманов ; [передм. О.К. Коваленка]. – Вид. 3-тє. – [Київ] : Ранок ; [Друк. П. Барського], 1906. – 73 с. – (Видавництво "Ранок" ; № 1)
1234321
  Драгоманов М.П. Рай і поступ / написав Михайло Драгоманів ; [передм. М.І. Павлика]. – [Відень] : Наклад и друк партійної друкарні, 1915. – [2], 72, [3] с. – теpатуpна пpодукція на емігpації у Віднї / Чепига І.


  Примірник дефектний немає пів тит. стор.
1234322
  Сириос-Гира Рай красного дерева : роман / Витаутас Сириос-Гира ; пер. с лит. Б.Балашявичюс. – Вильнюс : Вага, 1977. – 358 с.
1234323
  Эбаноидзе И. Рай между небом и морем // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2001. – № 4. – С.16-26. – ISSN 1029-5828
1234324
  Йорг-Уве Альбиг Рай миссис Астор : история // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 4. – С. 114-127 : Фото. – ISSN 1029-5828
1234325
   Рай на островах : Океания // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 10. – С. 102-113. – ISSN 1029-5828
1234326
   Рай над вулканом // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 24-25 : фото
1234327
  Брад И. Рай розстриг. / И. Брад. – К., 1985. – 328с.
1234328
  Вронська О. Рай та пекло у картині світу Маріо Варгаса Льйоси // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 128-134


  У статті проаналізовано місце концептів "рай" та "пекло" у художній картині світу Маріо Варгаса Льйоси на прикладі роману "Рай на іншому розі". В статье анализируется место концептов "рай" и "ад" в художественной картине мира Марио Варгаса Льйосы на ...
1234329
  Дашвар Л. РАЙ.центр / Люко Дашвар. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 271 с. – ISBN 978-966-14-0369-6
1234330
  Дашвар Л. РАЙ.центр / Люко Дашвар ; [худож. О. Маслов]. – 7-ме вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 269, [2] с. : іл. – Дипломант конкурсу романів, кіносценаріїв, п"єс "Коронація слова - 2009". – (Коронація слова). – ISBN 978-966-14-0369-6
1234331
  Корніяка М.Я. Райвно і школа / М.Я. Корніяка. – К, 1988. – 126с.
1234332
  Суворова Т.Н. Райграсы итальянской (многоукосный) и вестервольдский. : Автореф... канд. биол.наук: / Суворова Т.Н.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. ин-т растениеводства. – Л., 1959. – 16л.
1234333
  Каліка В.П. Райдерево. / В.П. Каліка. – К., 1970. – 37с.
1234334
  Василевська В.Л. Райдуга / В.Л. Василевська. – Москва, 1943. – 176с.
1234335
  Василевська В.Л. Райдуга : повість / В.Л. Василевська. – Київ : Дніпро, 1973. – 189 с.
1234336
  Василевська В.Л. Райдуга : повісті / В.Л. Василевська; ер. з польськ. М.Пригари. – Київ : Дніпро, 1974. – 315 с.
1234337
  Василевська В.Л. Райдуга : повість / В.Л. Василевська; ер. з польськ. М.Пригари. – Київ : Дніпро, 1981. – 214 с.
1234338
   Райдуга : ббліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 1. – 1981
1234339
   Райдуга : ббліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 12. – 1981
1234340
   Райдуга : ббліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 15. – 1981
1234341
   Райдуга : ббліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 6. – 1982
1234342
   Райдуга : ббліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 7. – 1982
1234343
   Райдуга : ббліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 8. – 1982
1234344
   Райдуга : ббліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 9. – 1982
1234345
   Райдуга : ббліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 10. – 1982
1234346
   Райдуга : ббліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 11. – 1982
1234347
   Райдуга : ббліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 12. – 1982
1234348
   Райдуга : ббліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 13. – 1982
1234349
   Райдуга : ббліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 15. – 1982
1234350
   Райдуга : ббліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 16. – 1982
1234351
   Райдуга : ббліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 17. – 1982
1234352
   Райдуга : ббліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 18. – 1982
1234353
   Райдуга : ббліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 19. – 1982
1234354
  Василевська В.Л. Райдуга : повісті / В.Л. Василевська. – Львів : Каменяр, 1984. – 280 с.
1234355
  Василевська В.Л. Райдуга : повісті / В.Л. Василевська. – Київ : Дніпро, 1985. – 300 с.
1234356
  Апіц Б. Райдуга / Бруно Апіц ; пер. з нім. В. Ревухін. – Львів : Каменяр, 1987. – 357, [1] с.
1234357
  Первомайський Л.С. Райдуга на небі : вибрані твори для молодш. шкільн. віку / Л.С. Первомайський. – Київ : Дитвидав УРСР, 1960. – 176 с.
1234358
  Шутько Я.І. Райдуга над полями : поезії / Я.І. Шутько. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 120 с.
1234359
  Качуровський І. Райдуга по громові : вірші останніх років // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 22-28. – ISSN 0208-0710
1234360
  Зінчук С.С. Райдуга снопа / С.С. Зінчук. – К, 1983. – 114с.
1234361
  Волошина Л.К. Райдуга. / Л.К. Волошина. – Київ, 1964. – 127с.
1234362
  Мордань В.Г. Райдуги підкова : Лірика / Володимир Мордань. – Київ : Фенікс, 2006. – 96с. – ISBN 966-651-330-7
1234363
  Качурівський Р.М. Райдужна арка / Р.М. Качурівський. – Львів : Каменяр, 1980. – 112 с.
1234364
  Грибанов А. Райдужна книга : [публікації] / [А. Грибанов, А. Кравчук ; ред.: А. Кравчук ; також прац.: О. Лященко та ін.] ; Правозахис. ЛГБТ Центр "Наш світ". – Київ : Центр "Наш світ", 2018. – 252, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 246-252 та у підрядк. прим.
1234365
   Райдужна розкіш : Сезони моди // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 118-119 : Фото
1234366
   Райдужними мостами. – К, 1968. – 490с.
1234367
  Яровий Л.К. Райдужні голограми // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 6
1234368
  Шереметьєв І.І. Райдужні рибки / І.І. Шереметьєв. – Київ : Час, 1993. – 128 с.
1234369
  Гончаров В.К. Райковецкое городище / В.К. Гончаров. – Киев : Академия Наук Украинской ССР, 1950. – 148, [69] с.
1234370
  Гончарова В.К. Райковецкое городище / В.К. Гончарова. – Киев : Издательство АН УССР, 1950. – 150с.
1234371
  Миколюк Н.С. Райком - орган політичного керівництва / Н.С. Миколюк. – К., 1988. – 110с.
1234372
  Делюкина В.Г. Райком ведет поиск / В.Г. Делюкина. – Л., 1967. – 99с.
1234373
  Ткаленко М.І. Райком і колгоспна демократія / Ткаленко М.І. – Київ, 1969. – 99 с.
1234374
  Паливода В.Т. Райком і первинні парторганізації / В.Т. Паливода. – Київ : Політвидав України, 1982. – 73 с. – (Бібліотечка секретаря первинної партійної організації)
1234375
   Райком комсомола. – М, 1983. – 118с.
1234376
  Титарчук П. Райком партії і економіка колгоспів: (З досвіду роботи Городоцького райкому партії) / П. Титарчук. – К : Держполітвидав, 1957. – 64с.
1234377
  Салганик Мира Райку: конец пасторали : образ жизни / Салганик Мира, Тамилин Сергей, Канепари Зак // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 9 (2828). – С. 134-143
1234378
   Райл (Ryle) Гілберт // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 880-881. – ISBN 966-316-069-1
1234379
  Кожолянко Г. Раймонд Кайндаль про етноніми "руснаки", "русини" і "українці " // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 276-280
1234380
   Раймонд Кеттел (Raymond Kattell) // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – С. 224-235. – ISBN 978-966-518-287-0
1234381
  Исаковская Т.И. Раймонд Паулс / Т.И. Исаковская. – Москва : Музыка, 1988. – 32 с.
1234382
  Абаді-Нагі Раймонд Федерман обговорює французьку теорію літератури та "Посмішки на площі Вашингтона" // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – С. 89-101
1234383
  Закржевская Л.Ф. Раймондас Вабалас / Л.Ф. Закржевская. – Л, 1975. – 152с.
1234384
  Ільків М. Раймунд Кайндль - перший дослідник археологічних старожитностей літописного Василева // Вісник центру буковинознавства : збірник наукових праць / Науково-дослідний, центр буковинознавства Чернівецького, національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Т. 1. – С. 17-20
1234385
  Колісник М.І. Раймунд Луллій як реформатор місіонерської діяльності католицької церкви // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  Раймунд Луллій полемізував з аверроїстами у питанні двоїстості іс- тини, тобто розділення істинного знання на суто розумове та здобуте завдяки одкровенню. Це, на його переконання, позбавляло католицьку церкву раціонального доводу, який міг стати ...
1234386
  Кожолянко Г. Раймунд Фрідріх Кайндль і українська етнографія // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 4 (368), липень - серпень. – С. 13-18. – ISSN 0130-6936
1234387
   Райна Княгиня : автобиография. – София : Отечествен фронт, 1986. – 82 с.
1234388
   Райнер Марія Рільке й Україна : Наукові студії про Райнера Марію Рільке. Переклади його творів. Вип.1. – Дрогобич : Вимір, 2002. – 332с. – (Художні переклади ; Вип. 1). – ISBN 966-7444-96-1
1234389
  Рокпелнис Ф. Райнис : киносценарий / Ф. Рокпелнис, В. Крепс. – Рига : Советская Латвия, 1949. – 136 с.
1234390
  Калнинь Я. Райнис : ист. роман / Ян Калнинь; пер. с латыш. Д. Глезера. – Москва : Советский писатель, 1982. – 448 с.
1234391
  Виесе С. Райнис и Аспазия : докум. драма / С. Виесе, Ю. Бебригш; пер. с латыш. И.Черевичник. – Москва : Искусство, 1970. – 55 с.
1234392
  Свадост Э. Райнис по-русски // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1964. – за 1963 г. – С. 183-201
1234393
  Садловський Ю. Райніс // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 23. – ISSN 0320-8370
1234394
  Алимханов Р. Район 20 национльностей / Р. Алимханов. – Махачкала, 1963. – 24 с.
1234395
  Алимханов Р. Район 20 национльностей / Р. Алимханов. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1963. – 24 с.
1234396
  Пістун М.Д. Район виробничої спеціалізації рослинництва Черкаської області УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 105-110 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геології та географії ; № 8)
1234397
  Семенов-Тян-Шанский Район и страна / Семенов-Тян-Шанский. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1928. – 280с. – (Пособия для высшей школы)
1234398
  Клименко В. Район имени легендарного полководца. / В. Клименко. – М., 1984. – 39с.
1234399
   Район имени Ленина. – Харьков, 1957. – 67с.
1234400
   Район имени Ленина города Москвы. – Москва, 1957. – 32с.
1234401
  Жирмунская Т.А. Район моей любви / Т.А. Жирмунская. – М., 1962. – 70с.
1234402
  Василів М.Г. Район плану є своє майбутнє / М.Г. Василів. – Львів, 1978. – 63с.
1234403
  Корнилов В.И. Район поднятой целины / В.И. Корнилов, Г.С. Ладейщикова. – Омск, 1960. – 35с.
1234404
  Губань Р. Район як адміністративно-територіальна одиниця // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 9 (75). – С. 102-111.
1234405
   Райони України : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Київ, 2005-
№ 2. – 2005
1234406
   Райони України : Громадсько-політичний. літературно-художній журнал. – Київ, 2005-
№ 3/4 : Біла книга про утиски засобів масової інформації та окремих журналістів в Україні. Преса і влада. – 2005
1234407
   Райони України : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Київ, 2005-
№ 5/6. – 2005
1234408
   Райони УСРР. – К
1. – 1936. – 1196с.
1234409
  Махов Г.Г. Районизация Украины на основе характера ее почвогрунтов. / Г.Г. Махов. – Х., 1924. – 20с.
1234410
   Районирование баженовской свиты и клиноформ неокома по плотности ресурсов сланцевой и первично-аккумулированной нефти (на примере Нюрольской мегавпадины) / В.И. Исаев, Г.А. Лобова, А.К. Мазуров, А.Н. Фомин, В.И. Старостенко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 29-51 : рис., табл. – Библиогр.: с. 47-51. – ISSN 0203-3100
1234411
   Районирование возобновимых природных ресурсов. – Москва : МФГО СССР, 1983. – 118 с.
1234412
  Швебс Г.И. Районирование долинных парагенетических ландшафтных комплексов малых рек : теория и методы комплексных географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 22. – С. 33-39. – Бібліогр.: 3 назви
1234413
   Районирование зоны БАМа на основе количественного анализа карт растительности. – Иркутск, 1985. – 180с.
1234414
  Пискунов Роберт Петрович Районирование и специализация сельскохозяйственного производства. (На примере колхозов Предгорной подзоны Крымской обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Пискунов Роберт Петрович; Укр. с.-х. акад. – К., 1965. – 19л.
1234415
   Районирование как средство географичесокй хаарактеристики, его логические формы и изображение на карте : Автореф... канд. геогр.наук: / Родоман Б. Б,; Родоман Б. Б,; МГУ, Геогр. фак. – М., 1966. – 18л.
1234416
  Миньковская Р.Я. Районирование морских устьев рек по изменчивости солености воды // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 76-88 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0130-2906
1234417
   Районирование Московсокй синеклизы на основе данных машинной обработки анализа сейсмических записей. – М, 1973. – 28с.
1234418
  Каценко А.Н. Районирование основных плодовых культур Юга Казахстана / А.Н. Каценко, Ю.В. Каврайский. – Алма-Ата, 1936. – 44 с.
1234419
  Кацейко А.Н. Районирование основных плодовых культур Юга Казахстана. / А.Н. Кацейко, Ю.В. Каврайский. – Алма-Ата; Москва, 1936. – 44с.
1234420
  Рубцов И.А. Районирование резерваций саранчевых Сибири и прогноз массовых размножений по коэффициентам увлажнения. / И.А. Рубцов. – 4-98с.
1234421
   Районирование сейсмической опасности и поиски предвестников землетрясений. – Ташкент, 1976. – 80с.
1234422
   Районирование сейсмической опасности и поиски предвестников землетрясений. – Ташкент, 1978. – 192с.
1234423
  Гулиева И. Районирование современных ландшафтов Талышских гор по рекреационно-туристическому потенциалу // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 78. – C. 60-65. – ISSN 2413-7154
1234424
  Демьянец Е.Ф. Районирование сортов плодовых и ягодных культур и изучение их товарных качества в УССР : доклад (вместо автореф.) обобщающ. содержание опубл. работ на соискание учен. степ. канд. сельскохоз. наук / Демьянец Е.Ф. ; Мин-во сельского хоз. СССР ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1965. – 53 с. – Бібліогр. : с. 52-53
1234425
  Лавров А.П. и др. Районирование такыров Туркменистана для сельскохозяйственных целей / А.П. и др. Лавров. – Ашхабад, 1976. – 172с.
1234426
  Салиха Туат Районирование территории бассейна реки Днестр по стоку взвешенных наносов : Автореф... географ.наук: 11.00.07 / Салиха Туат; Одесский гидрометеор. ин-т. – Одесса, 1983. – 23л.
1234427
  Скрипчинский К.К. Районирование территории для охотничьего хозяйства. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Скрипчинский К.К.; Моск.гос.ун-т. – М, 1963. – 24л.
1234428
  Борщ Сергей Васильевич Районирование территории Северного края по условиям формирования летне-осеннего стока и его прогноз : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.07 / Борщ Сергей Васильевич; Одесский гидрометеоролог. ин-т. – Одесса, 1983. – 19л.
1234429
   Районирование территории СССР по посновным факторам эрозии. – М, 1965. – 236с.
1234430
  Любич И.И. Районирование территории Украинской ССР по оптимальным периодам аэрофотосъемки для дешифрирования почвенного покрова // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1978. – Вип. 20. – С. 119-125 : Табл., карта. – Бібліогр.: 14 назв
1234431
   Районирование территорий по естественным условиям, определяющим методику наземных геофизических исследований. – М, 1978. – 58с.
1234432
  Трофимов А.М. Районирование. Математика. ЭВМ : Учебное пособие / А.М. Трофимов, В.А. Рубцов. – Казань : Казанский университет, 1992. – 129с.
1234433
  Мельниченко Н. Районка: статистика, соціологія та коментарі // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5. – С. 13-14
1234434
  Шейман Б.Н. Районна агіткультбригада / Б.Н. Шейман. – Львів, 1959. – 16с.
1234435
   Районна газета: досвід, перспективи. – К, 1985. – 219с.
1234436
  Сипченко І. Районна преса Сумщини 30-х рр. XX ст. як засіб ідеологічного впливу на маси // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16


  У статті розглянуто структуру провідних районних газет Сумщини періоду колективізації та "великого терору"; визначено основні тенденції у висвітленні нагальних суспільно-політичних та господарсько-економічних питань; описано найпоширеніші в районній ...
1234437
  Бальцій Ю. Районна, обласна рада в системі місцевого самоврядування України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 2. – С. 37-40. – ISSN 1561-4999
1234438
  Богданов Н.Г. Районная газета / Н.Г. Богданов. – Л, 1957. – 219с.
1234439
   Районная газета. – М, 1968. – 173с.
1234440
   Районная газета. – Ростов н/Д, 1991. – 78 с.
1234441
  Гришин А.А. Районная газета в борьбе за полдъем сельского хозяйства / А.А. Гришин. – М., 1957. – 79с.
1234442
   Районная газета в системе журанлистики. – М, 1977. – 264с.
1234443
  Логинова М.С. Районная методическая конференция / М.С. Логинова. – Грозный, 1965. – 16с.
1234444
   Районная печать. – Владивосток, 1988. – 80с.
1234445
   Районная планировка. – Киев, 1967. – 72 с.
1234446
  Перцик Е.Н. Районная планировка : (географические аспекты) / Е.Н. Перцик. – Москва : Мысль, 1973. – 271 с.
1234447
   Районная планировка : (Справочник проектировщика). – Москва : Стройиздат, 1986. – 325 с.
1234448
   Районная планировка в Украинской ССР. – Київ : Будівельник, 1981. – 142 с.
1234449
   Районная планировка и градостроительство. – Рига, 1979. – 147 с.
1234450
   Районная планировка и градостроительство. – Рига
№ 4. – 1981
1234451
   Районная планировка и градостроительство в Латвийской ССР. – Рига, 1984. – 191 с.
1234452
   Районная планировка и градостроительство в Латвийской ССР. – Рига, 1986. – 163 с.
1234453
   Районная планировка и градостроительство в Латвийской ССР. – Рига, 1989. – 186 с.
1234454
   Районная планировка и расселение. – Киев, 1968. – 65 с.
1234455
  Белогорцев И.Д. Районная планировка и региональное расселение : учеб. пособ. для вузов по спец. "С.-х. стр-во", "Гор. стр-во" / И.Д. Белогорцев, А.Д. Кудиненко, В.М. Соломенник. – Минск : Вышэйшая школа, 1986. – 133, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 135
1234456
   Районная планировка экономических административных районов, промышленных районов и узлов. – Москва, 1962. – 267 с.
1234457
  Лаговиер Н. Районная прокуратура. / Н. Лаговиер. – М, 1931. – 221с.
1234458
  Лубнин Л.М. Районная теща / Л.М. Лубнин. – Горький, 1966. – 263с.
1234459
  Лубнин Л.М. Районная теща / Л.М. Лубнин. – Киров, 1980. – 303с.
1234460
  Полынский П.А. Районная экономическая конференция. Ценный почин городокских коммунистов / П.А. Полынский. – М., 1956. – 84с.
1234461
  Шрейбер А. Районная электрическая станция на низкосортном угле / А. Шрейбер. – Москва : Государственное техническое издательство, 1929. – 128 с.
1234462
  Розколупа Н. Районні бібліотеки і реформа децентралізації // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (78). – C. 6-7
1234463
  Овечкін В. Районні будні / В. Овечкін. – Київ, 1954. – 55с.
1234464
  Золовський А.П. Районні карти інтенсифікації сільського господарства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 121-123. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геології та географії ; № 7)
1234465
  Золовський А.П. Районні та обласні карти ефективності затрат у сільському господарстві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 70-77 : Рис., табл. – (Географії ; Вип. 11)
1234466
  Удам В.Я. Районное звено -- важнейший орган управления агропромышленным комплексом / В.Я. Удам. – М., 1983. – 119с.
1234467
   Районное звено. – М, 1966. – 223с.
1234468
  Куемжиев А.Ф. Районное звено агропромышленной формы производства и его роль в эффективном использовании природных ресурсов : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Куемжиев А.Ф. ; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1981. – 16 с.
1234469
   Районное звено города. – М, 1988. – 247с.
1234470
  Жулей П. Районное отделение работает на общественных началах / П. Жулей. – Махачкала, 1960. – 22с.
1234471
  Кузнецова Н.П. Районное регулирование заработной платы / Н.П. Кузнецова, Л.Н. Широкова. – М., 1987. – 125с.
1234472
  Совещание специалистов и инструкторов по культуре кормовых растений (1913; Петербург) Районное совещание специалистов и инструкторов по культуре кормовых растений 17-18 февраля 1913 года в г. С.-Петербурге / Г. У. З. И З. Департамент земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1913. – [4], 132 с. – Без обл.
1234473
   Районное энтомо-фитопатологические совещание при Курской губернской станции защиты растений от вредителей. – Курск, 1922. – 23с.
1234474
  Корбут Н.П. Районность сортов сахарной свеклы и их районирование в СССР, т.1 : Дис... наук: / Корбут Н.П.;. – 207л.
1234475
  Корбут Н.П. Районность сортов сахарной свеклы и их районирование в СССР, т.2 : Дис... наук: / Корбут Н.П.;. – 203-299л. – Бібліогр.:л.1-9
1234476
  Горшков А.К. Районные (городские) совещания учителей как одна из форм руководства и обмена передовым педагогическим опытом : Автореф... канд. пед.наук: / Горшков А. К.; АПН РСФСР, Ин-т теор. и ист. педагог. – М., 1954. – 15л.
1234477
  Морозов И.В. Районные АПК как новая форма организации и обобществления производства / И.В. Морозов. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 110с.
1234478
   Районные библиотеки Белоруссии в 1977 году. – Минск, 1978. – 43с.
1234479
   Районные библиотеки Белоруссии в 1978 году. – Минск, 1979. – 42с.
1234480
  Овечкин В. Районные будни / В. Овечкин. – Курск, 1953. – 176с.
1234481
  Овечкин В. Районные будни / В. Овечкин. – Москва : Молодая гвардия, 1954. – 150с.
1234482
  Овечкин В. Районные будни / В. Овечкин. – Курск, 1956. – 473с.
1234483
  Овечкин В. Районные будни / В. Овечкин. – Воронеж, 1980. – 415с.
1234484
  Овечкин В. Районные будни / В. Овечкин. – Москва, 1987. – 364 с.
1234485
   Районные бюджет Украины. – Х, 1925. – 100с.
1234486
   Районные газеты. – М, 1975. – 62с.
1234487
   Районные газеты. – М, 1975. – 15с.
1234488
  Будьков С.Т. Районные проблемы хозяйственного освоения Сосьвинского Приобья : Автореф... канд. геогр.наук: / Будьков С. Т.; ИркутГУ. – Иркутск, 1970. – 20л.
1234489
  Калиновский Н.П. Районные различия реальной заработной платы рабочих и служащих / Н.П. Калиновский. – М, 1966. – 112с.
1234490
  Сташевский В.Е. Районные сельскохозяйственные выставки / В.Е. Сташевский. – Москва, 1946. – 120 с.
1234491
   Районные семинары как форма методического руководства библиотеками. – М, 1973. – 33с.
1234492
  Осипян С.А. Районные Советы депутатов трудящихся Армянской ССР и Конституции 1937 года. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Осипян С.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1958. – 23л.
1234493
   Районные Советы депутатов трудящихся на современном этапе. – Алма-Ата, 1967. – 227с.
1234494
  Гальперина Б.Д. Районные советы Петрограда в 1917 году : Автореф... канд. ист.наук: / Гальперина Б.Д.; Лен. отд. Ин-та истории АН СССР. – Л., 1968. – 23л.
1234495
   Районные Советы Петрограда в 1917 году. – М.-Л
1. – 1964. – 374с.
1234496
   Районные Советы Петрограда в 1917 году. – Москва-Л, 1965. – 332с.
1234497
   Районные Советы Петрограда в 1917 году. – М-Л
3. – 1966. – 407с.
1234498
  Марков Е.М. Районные центры / Е.М. Марков. – Москва, 1974. – 55 с.
1234499
   Районные центры, города и рабочие поселки Союза ССР. – М, 1933. – 259с.
1234500
   Районные центры, города и рабочие поселки Союза ССР. – М, 1936. – 90с.
1234501
  Черняков М. Районный город Миргород / М. Черняков. – Київ, 1938. – 28с.
1234502
  Салуцкий А.С. Районный масштаб / А.С. Салуцкий. – М, 1984. – 192с.
1234503
  Попов Н.И. Районный министр просвещения. / Н.И. Попов. – Новосибирск, 1970. – 123с.
1234504
  Староверов П.К. Районный педагогический кабинет / П.К. Староверов. – Курск, 1948. – 30с.
1234505
  Бершеда Р. Районный Совет депутато трудящихся по Сталинской Конституции, его исполнительные и распорядительные органы.. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Бершеда Р.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1952. – 18 с.
1234506
  Имомов А. Районный Совет депутатов трудящихся (на мат. Тадж.ССР) : Автореф... канд. юридич.наук: 12.711 / Имомов А.; Тадж. гос. ун-тет. – Душанбе, 1971. – 18л.
1234507
  Фиалков М.А. Районный Совет депутатов трудящихся и его роль в организационно-хозяйственном укреплении колхозов в послевоенный период. : Автореф... канд. юрид.наук: / Фиалков М.А.; Ин-т права АН СССР. – Москва, 1953. – 16 с.
1234508
  Попова В.И. Районный Совет депутатов трудящихся. / В.И. Попова, Н.Т. Савенков. – М., 1962. – 235с.
1234509
  Цицин П.Г. Районный совет: формирование сводного плана развития хозяйства и социально-культурного строительства. / П.Г. Цицин. – Москва, 1980. – 78с.
1234510
   Районный справочник по с/х. – М, 1934. – 490с.
1234511
  Беляева Л. Районный хирург : очерк / Л.И. Беляева. – Южно-Сахалинск : Книжное изд-во, 1960. – 19 с.
1234512
  Барабашев Г.В. Районный, городской Совет на современном этапе / Г.В. Барабашев. – Москва : Юридическая литература, 1975. – 112 с. – (Б-чка для работников район., гор.Советов)
1234513
  Гущин М.Ю. Районовані сорти плодових і ягідних культур України / М.Ю. Гущин, Є.Ф. Дем"янець. – Київ; Харків : Держсільгоспвидав, 1948. – 204 с.
1234514
   Районовані сорти сільськогосподарських культур по Українській РСР на 1981 рік. – К, 1980. – 177с.
1234515
   Районовані сорти сільськогосподарських культур по Українській РСР на 1982 рік. – К, 1981. – 177с.
1234516
  Ластас В.С. Районообразующая роль средних городов Литовской ССР (На прим. г. Шауляй) : Автореф... канд. геогр.наук: / Ластас В. С.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1965. – 16л.
1234517
  Докус А.О. Районування басейну Південного Бугу за умовами формування весняного водопілля річок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 42-44. – ISSN 2306-5680
1234518
  Горєв Л.М. Районування західної частини Української РСР за особливостями будови зони аерації / Л.М. Горєв, В.І. Пелешенко, Д.В. Закревський // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 114-120 : Табл., карта. – Бібліогр.: 9 назв
1234519
  Бабин А.Ю. Районування земель як основа для розробки системи протиерозійних заходів // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 74-82


  Проаналізовано фактори, які впливають на розвиток ерозійних процесів. Розглянуто методику здійснення ерозійного районування земель та на основі даної методику складено карту ерозійного районування території України. Проанализированы факторы, которые ...
1234520
  Сніжко С.І. Районування регіональної гідрохімічної макросистеми Житомирського Полісся // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 19-23 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Подано результати районування гідрохімічної системи Житомирського Полісся. За результатами проведеного кластерного аналізу виконано ієрархічне районування досліджуваної території.
1234521
   Районування сортів сільськогосподарських культур по Українській РСР на 1965. – К, 1965. – 192с.
1234522
   Районування сортів сільськогосподарських культур по Українській РСР на 1966 рік. – К, 1966. – 191с.
1234523
  Гребінь В.В. Районування території басейну р. Рось за умовами формування стоку наносів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 51-53 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 47)


  Наведено результати досліджень щодо районування басейну р. Рось за умовами формування стоку наносів. За допомогою імовірнісно-статистичного аналізу визначено головні природні та антропогенні фактори, що впливають на формування стоку.
1234524
  Яншин Д.О. Районування території басейну річки Латориця за характером прояву процесів руслоформування // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 195-197
1234525
   Районування території України для впровадження фітотехнологій очищення стічних вод та захисту малих річок від забруднення / Ю.І. Вергелес, Я.О. Герасименко, К.М. Задорожний, Я.О. Орлова, О.В. Хандогіна // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 172-177 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1234526
  Сивий М. Районування території України за мінеральними ресурсами // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 85-100 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
1234527
  Чорноморець Ю.О. Районування території Українських Карпат за умовами формування стоку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 52-54. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  За результатами факторного аналізу досліджено основні характеристики формування стоку води і наносів річок Україн-ських Карпат. Наведено районування досліджуваної території за умовами формування стоку за методом кластерного аналізу. Main ...
1234528
  Янковська Любов Районування як метод еколого-географічних досліджень // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 155-160. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
1234529
  Ростоцкий С.Б. Районы бедствий и надежд : проблемы взаимоотношения природы общества на примерах дельтовых территорий Южной и Юго - Восточной Азии / С.Б. Ростоцкий. – Москва : Мысль, 1990. – 138 с.
1234530
   Районы Дальневосточного края : (без Камчатки и Сахалина). – Хабаровск : Дальневосточное краевое из-во "Книжное дело", 1931. – 224 , [83] с. + Дод.: статистические материалы С. 1-78 ; Библ. С. 81-83 ; 2 карты
1234531
   Районы распространения важнейших сорных растений в СССР. – Москва-Л, 1935. – 152с.
1234532
   Районы сплошной коллективизации. – М, 1929. – 226с.
1234533
  Баранский Н.Н. Районы США в самом кратком изложении : учебное пособие / Н.Н. Баранский ; Ин-т международныхотношений МИД СССР. – Москва : [б. и.], 1946. – 28 с.
1234534
  Смирнягин Л.В. Районы США: портрет современной Америки / Л.В. Смирнягин. – Москва : Мысль, 1989. – 379с. – ISBN 5-244-00158-2
1234535
   Районы хозяйственного освоения и экономический рост Сибири. – Новосибирск, 1978. – 155с.
1234536
  Кострова Н.И. Районы Черниговщины / Н.К.З. ; Носовская Сельско-хозяйственная опытная станция им. 5-тилетия Октябрьской Революции ; Отдел экономический ; Н.И. Кострова. – Вып. 30. – Київ : Киев-печать, 1924. – 80 с.
1234537
  Димовски К. Райската градина / К. Димовски. – София, 1990. – 147с.
1234538
  Черненко М. Райская бухта // Літературна Кіровоградщина : літературний альманах Кіровоградської обласної організації Конгресу літераторів України / Кіровоград. обл. організація Конгресу літераторів України. – Кіровоград, 2012. – 2012 [№ 4]. – С. 133-134. – ISBN 978-966-189-109-7
1234539
  Думрат Г. Райская кухня, или все из яблок / Г. Думрат. – М., 1988. – 126с.
1234540
  Йепсен Х.Л. Райская обитель / Х.Л. Йепсен. – Москва, 1966. – 246с.
1234541
  Галенко Василий Райская пустыня Кабо-Верде // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 28-43 : Іл., карта
1234542
  Павлова А.И. Райские неприятности / А.И. Павлова. – Тула, 1966. – 38с.
1234543
   Райские островки Кубы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 31 : фото. – ISSN 1029-5828
1234544
   Райские птицы // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – январь № 112. – С. 166-167 : фото
1234545
  Даскалов С.Ц. Райские птицы. / С.Ц. Даскалов. – София, 1968. – 186с.
1234546
  Уэйт Мел Райские птицы. 39 видов / Уэйт Мел, Ламан Тим // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 152-169 : фото
1234547
  Самуров Н. Райские яблоки / Н. Самуров. – Махачкала, 1980. – 111с.
1234548
  Кайдаш-Лакшина Райский вишневый сад // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 3 (650). – С. 12-20. – ISSN 0132-2036


  Творчість А.П. Чехова
1234549
   Райский отдых на острове Хайнань // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 12 (2939). – С. 35-36 : фото
1234550
  Хемингуэй Э. Райский сад / Э. Хемингуэй. – М, 1988. – 315с.
1234551
   Райский сад или Ботаники всех стран, соединяйтесь! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 1. – С. 90-93 : фото
1234552
   Райский сад. Возвращение в Эдем // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 184 : фото
1234553
   Райский уголок прекрасной Хорватии // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 62-63 : фото. – ISSN 1998-8044
1234554
  Волков М. Райское житие / М. Волков. – Москва, 1923. – 47с.
1234555
  Аникин А. Райское местечко с адским названием // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 4. – С. 92-98 : фото
1234556
  Мушкетик Ю. Райське життя // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 11/12. – С. 2-38. – ISSN 0208-0710
1234557
  Хемінгуей Е. Райський сад / Е. Хемінгуей. – Дніпро : Художня література, 1989. – 562с.
1234558
  Марченко Н. Райський сад Анатолія Качана // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 31 травня (№ 11). – С. 14
1234559
  Трачук Юрій Райські двері / Трачук Юрій. – Більськ-Підляський : Osnowy, 1995. – 64с. : іл. – ISBN 83-904738-3-6
1234560
   Райські квіти Катрі Білокур написані в пеклі // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-29 листопада (№ 47). – С. 8-9
1234561
  Поклад Н. Райські яблучка : новели / Наталка Поклад. – Київ : Задруга, 2013. – 95, [1] с. – ISBN 978-966-432-121-8


  Науковій бібліотеці університету з вірою, що Слово - вічне, донесе нашу любов і надію. Щиро - Наталка Поклад. Підпис. 23. X. 13
1234562
   Райх (Reich) Вільгельм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 881-882. – ISBN 966-316-069-1
1234563
   Райхенбах (Reichenbach) Ганс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 882-883. – ISBN 966-316-069-1
1234564
  Ардаматский В.И. Райцентр : повесть / В.И. Ардаматский. – Москва : Современник, 1985. – 207 с. – (Новинки "Современника")
1234565
  Москаленко В.Н. Райцентр / В.Н. Москаленко. – М., 1988. – 303с.
1234566
  Гексли Т.Г. Рак : Введение в изучение зоологии : с 82 рис. / соч. Т.Г. Гёксли ; пер. [с нем.] Г. Ярцева с предисл. В.Н. Львова. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1900. – VI, [2], 272 с. : ил. – (Серия Учеников по биологии)


  Пер.: Гольдендах, Юлий Осипович (1840-?)
1234567
  Лаборд С. Рак / С. Лаборд. – Москва, 1979. – 64с.
1234568
  Битюцкий П.Г. Рак гортани: методы лечения / П.Г. Битюцкий, Е.И. Трофимов. – Москва, 1991. – 63с.
1234569
  Гексли Дж.С. Рак как биологическая проблема / Дж.С. Гексли. – М, 1960. – 178с.
1234570
  Дорожкин Н.А. Рак картофеля и меры борьбы с ним / Н.А. Дорожкин. – Минск, 1948. – 40с.
1234571
   Рак картофеля.. – Киев : АН УССР, 1957. – 152с.
1234572
  Ковальчук І.С. Рак молочної залози та вагітність: поради мамолога / І.С. Ковальчук, С.І. Ковальчук // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 1 (7). – С. 81-84. – ISSN 2413-550Х
1234573
   Рак молочної залози. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (2015) // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 83-96. – ISSN 2413-550Х
1234574
  Давчев П. Рак на црниот дроб / П. Давчев; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопje, 1990. – 96 с.
1234575
   Рак прищиподібної залози: клінічні випадки / В.Г. Хоперія, О.І. Хаорченко, Д.І. Дудла, В.Є. Сафонов, О.М. Гриценко, О.В. Малиновська // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" МО України / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ". – Київ, 2016. – Вип. 24. – С. 149-154. – ISSN 2310-4910
1234576
  Ярема Р.Р. Рак шлунка з високим ризиком інтраперитонеального метастазування: особливості перебігу та сучасні методи лікування // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 69-75. – ISSN 1029-4244
1234577
   Рак щитоподібної залози у післячорнобильський період у Тернопільській області / В.О. Шідловський, Л.В. Шкробот, О.В. Шідловський, І.М. Дейкало, В.М. Привроцький // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2. – C. 265-268. – ISSN 2413-7944
1234578
   Рак щитоподібної залози: оптимізація стандартів хірургчного лікування / Ю.М. Стернюк, І.О. Прихнюк, М.І. Березюк, А.О. Сидоренко // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 2. – C. 84-91. – ISSN 1029-4244
1234579
  Рибальченко Т.В. Рак як мікроеволюційний процес в історичному аспекті / Т.В. Рибальченко, М.Є. Дзержинський, В.К. Рибальченко // Онкология : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 2015. – Т. 17, № 3 (65). – С. 218. – ISSN 1562-1774
1234580
  Капранови В. Рак, щука й сестра їхня Либідь : 27 березня в Києві відбувся Форум інтелігенції України / В. Капранови, Д. Капранов // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 115-120.
1234581
  Зюсс Р. Рак: эксперименты и гипотезы / Р. Зюсс. – Москва : Мир, 1977. – 360с.
1234582
  Кросс Я. Раквереский роман / Яан Кросс; пер. с эст. О.Самма. – Москва : Советский писатель, 1989. – 587 с.
1234583
  Циолковский К.Э. Ракета в космическое пространство. / К.Э. Циолковский. – М, 1963. – 112с.
1234584
  Волохов Ф.С. Ракета взлетит / Ф.С. Волохов. – Воронеж, 1962. – 16с.
1234585
  Гильзин К.А. Ракета и радио / К.А. Гильзин. – М., 1963. – 84с.
1234586
  Ефимовский Е.С. Ракета и травинка / Е.С. Ефимовский. – Ленинград, 1984. – 78с.
1234587
  Латов В.С. Ракета летит к цели / В.С. Латов. – М, 1966. – 78с.
1234588
  Крошкин М.Г. Ракета покидает Землю / М.Г. Крошкин. – М, 1959. – 88с.
1234589
  Николаев М.Н. Ракета против ракеты / М.Н. Николаев. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1963. – 200с.
1234590
  Сніжний В.С. Ракета. / В.С. Сніжний. – Харків-Одеса, 1933. – 100с.
1234591
  Ляпунов Б.В. Ракета. (Ракетная техника и реактивная авиация) / Б.В. Ляпунов. – Москва, 1954. – 128с.
1234592
  Романов А.П. Ракетам покоряется пространство / А.П. Романов. – М., 1976. – 111с.
1234593
   Ракети-носії і космічні ступені ракет як об"єкти керування : підручник для студ. вищих навчальних закладів напрямку "Авіація та космонавтика" / Й.М. Ігдалов, Л.Д. Кучма, М.В. Поляков, Ю.Д. Шептун; Й.М. Ігдалов, Л.Д. Кучма, М.В. Поляков, Ю.Д. Шептун ; під ред. С.М. Конюхова. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний ун-т, 2007. – 564 с. – Присвячується 90-річчю Дніпропетровського національного університету. – ISBN 978-966-551-230-1
1234594
  Кацнельсон А.І. Ракети й солов"ї / А.І. Кацнельсон. – Київ, 1960. – 192с.
1234595
  Іщенко Н. Ракети проти ненависті та брехні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27 березня (№ 53). – С. 10


  Як "пропагандистська машина" Милошевича зазнала нападу НАТО.
1234596
  Анисин И.И. Ракетная застава / И.И. Анисин, А.А. Сгибиев. – Москва : ДОСААФ, 1976. – 206 с. : ил.
1234597
  Бодрук О. Ракетний синдром. Військові потенціали країн третього світу в контексті сучасних міжнародних процесів // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 5. – С.47-60. – ISSN 0868-8273
1234598
  Бобрищев К. Ракетник, філолог, дисидент. Першим пуском ФАУ-2 в СРСР командував українець Іван Бровко // Україна молода. – Київ, 2021. – 14 квітня (№ 36). – С. 9


  Першою балістичною ракетою, запущеною в Радянському Союзі, була легендарна німецька ФАУ-2. Але говорити про це вголос заборонялося навіть міністрові оборони. Гриф надзвичайної секретності тримався до останнього дня існування Союзу. 18 жовтня 1947 року ...
1234599
  Петров В.М. Ракетники / В.М. Петров. – К., 1978. – 445с.
1234600
  Ромашкина Н.П. Ракетно-космическая индустрия: возможности и угрозы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 3 (632). – С. 2-10. – ISSN 0321-5075
1234601
  Онищенко В. Ракетно-космічний комплекс України на світовому ринку / В. Онищенко, С. Герасимчук // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 63-73. – Бібліогр.: с. 64. – ISSN 0131-775Х


  Досліджено основні проблеми зовнішньоекономічної діяльності ракетно-космічного комплексу (РКК) України на світовому ринку. Визначено його обсяги експорту, частку ринку, існуючі та перспективні сегменти, на яких Україна має або може мати певні ...
1234602
  Онищенко В. Ракетно-космічний комплекс України на світовому ринку / В. Онищенко, С. Герасимчук // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 63-73. – ISSN 0131-775Х
1234603
  Глускин В.М. Ракетно-ядерное оружие армии США (на английском языке) / В.М. Глускин. – Москва, 1964. – 192 с.
1234604
  Глускин В.М. Ракетно-ядерное оружие армии США (на английском языке) / В.М. Глускин. – М, 1966. – 348с.
1234605
  Качур Павел Ракетное заведение Константина Константинова // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12. – С. 14-18. – ISSN 0235-7089
1234606
   Ракетное зондирование верхней атмосферы и ионостферы до высоты 1500 км.. – Ростов -на-Дону, 1989. – 146с.
1234607
  Боев И.Л. Ракетное оружие и внешняя политика США : Автореф... канд. ист.наук: / Боев И. Л.; Моск. гос. ин-т межд. отнош., Каф. ИМО и внешн. политики СССР. – М., 1966. – 16л.
1234608
  Торкунов С.А. Ракетное оружие и его роль в современной войне / С.А. Торкунов, К.М. Кузнецов. – М, 1961. – 39с.
1234609
  Попадько И.И. Ракетное оружие капиталистических стран / И.И. Попадько, УрюпинД.А. – М., 1962. – 248с.
1234610
  Морозов К.В. Ракетное оружие на море / К.В. Морозов. – М., 1976. – 96с.
1234611
  Толубко В.Ф. Ракетные войска. / В.Ф. Толубко. – М., 1977. – 64с.
1234612
  Гильзин К.А. Ракетные двигатели / К.А. Гильзин. – М., 1950. – 84с.
1234613
  Саттон Д. Ракетные двигатели / Д. Саттон. – М., 1952. – 328с.
1234614
  Волков Е.Б. Ракетные двигатели / Е.Б. Волков. – Москва, 1961. – 61с.
1234615
  Глушко В.П. Ракетные двигатели ГДЛ-ОКБ / В.П. Глушко. – М, 1975. – 68с.
1234616
  Петрович Г.В. Ракетные двигатели ГДЛ-ОКБ. 1929-1969 гг. / Г.В. Петрович. – М., 1969. – 36с.
1234617
  Корлисс У.Р. Ракетные двигатели для космических полетов. / У.Р. Корлисс. – М., 1962. – 489с.
1234618
  Хэмфрис Д. Ракетные двигатели и управляемые снаряды / Д. Хэмфрис. – Москва, 1958. – 304с.
1234619
  Волков Е.Б. Ракетные двигатели на комбинированном топливе / Е.Б. Волков. – Москва, 1973. – 184с.
1234620
  Тимнат И. Ракетные двигатели на химическом топливе / И. Тимнат. – М. : Мир, 1990. – 292 с.
1234621
  Фахрутдинов И.Х. Ракетные двигатели твердого топлива / И.Х. Фахрутдинов. – М., 1981. – 223с.
1234622
   Ракетные двигатели.. – М, 1976. – 399с.
1234623
  Немцев С.Д. Ракетные зори / С.Д. Немцев. – М., 1975. – 88с.
1234624
   Ракетные исследования верхней атмосферы : Спец.приложение(т.1)к журналу "Физика атмосферы и Земли). – Пер. с английского. – Москва : Из-во иностранной литературы, 1957. – 415с.
1234625
  Пищулин В.П. Ракетные поезда / В.П. Пищулин. – М, 1977. – 95с.
1234626
  Васильев А.Н. Ракетные пусковые установки в Великой Отечественной войне / А.Н. Васильев, П В. Михайлов. – Москва, 1991. – 86с.
1234627
   Ракетные топлива.. – М, 1975. – 188с.
1234628
   Ракетный аккорд.. – М, 1970. – 31с.
1234629
  Камбулов Н.И. Ракетный гром. / Н.И. Камбулов. – М. : Военное издательство, 1969. – 264 с.
1234630
  Камбулов Н.И. Ракетный гром. / Н.И. Камбулов. – М., 1971. – 110с.
1234631
  Камбулов Н.И. Ракетный гром. / Н.И. Камбулов. – Челябинск, 1972. – 268 с.
1234632
  Абламонов П.Ф. Ракетный старт : док. повесть / П.Ф. Абламонов. – Москва : ДОСААФ, 1968. – 71 с. : ил.
1234633
  Пономарев А.Н. Ракетоносная авиация / А.Н. Пономарев. – М., 1964. – 342с.
1234634
   Ракетостроение. – Москва
№1. – 1987
1234635
   Ракетостроение. – Москва
№2. – 1987
1234636
   Ракетостроение. – Москва
№3. – 1987
1234637
   Ракетостроение. – Москва
№4. – 1987
1234638
   Ракетостроение. – Москва
№5. – 1987
1234639
   Ракетостроение. – Москва
№6. – 1987
1234640
   Ракетостроение. – Москва
№7. – 1987
1234641
   Ракетостроение. – Москва
№8. – 1987
1234642
   Ракетостроение. – Москва
№9. – 1987
1234643
   Ракетостроение. – Москва
№10. – 1987
1234644
   Ракетостроение. – Москва
№11. – 1987
1234645
   Ракетостроение. – Москва
№12. – 1987
1234646
   Ракетостроение : реферативный журнал. – Москва
№№ 1-12. – 1988
1234647
   Ракетостроение : реферативный журнал. – Москва
№№ 1-12. – 1989
1234648
   Ракетрные исследования верхней атмосферы.. – М, 1957. – 415с.
1234649
   Ракетчики.. – М, 1964. – 145с.
1234650
   Ракетчики.. – М, 1979. – 133с.
1234651
   Ракеты-носители. – Москва, 1981. – 316 с.
1234652
   Ракеты-носители, спутники и космические летательные аппараты США, 1961. – 44 с.
1234653
  Бурдаков В.П. Ракеты будущего / В.П. Бурдаков, Ю.Н. Данилов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 174с.
1234654
  Бурдаков В.П. Ракеты будущего. / В.П. Бурдаков, Ю.И. Данилов. – М., 1980. – 157с.
1234655
  Иойрыш А.И. Ракеты должны служить миру. / А.И. Иойрыш. – М, 1985. – 150с.
1234656
  Старшинов Н.К. Ракеты зеленый огонь / Н.К. Старшинов. – М, 1975. – 192с.
1234657
   Ракеты и искусственные в метеорологии.. – М, 1963. – 286с.
1234658
  Ляпунов Б.В. Ракеты и межпланетные полеты. / Б.В. Ляпунов. – М., 1962. – 123с.
1234659
  Горбачев Н.А. Ракеты и подснежники : Повесть / Н.А. Горбачев. – М. : Воениздат, 1963. – 200с.
1234660
  Гильберг Л.А. Ракеты и ракетные двигатели / Л.А. Гильберг. – М., 1972. – 63с.
1234661
  Швец И.А. Ракеты и сердца / И.А. Швец. – Москва, 1974. – 173с.
1234662
  Зигель Ф.Ю. Ракеты исследуют Луну / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Знание, 1960. – 32 с.
1234663
  Лангемак Г.Э. Ракеты их устройство и применение / Г. Э. Лангемак, В.П. Глушко ; [Предисл.: Меркулов]. – Москва ; Ленинград : ОНТИ, Гл. ред. авиационной лит., 1935. – 118, [2] с. : ил., табл.
1234664
  Рубинский Г.М. Ракеты летят над морем. / Г.М. Рубинский. – М, 1971. – 216с.
1234665
  Ануреев И.И. Ракеты многократного использования / Ануреев И.И. – Москва : Воениздат, 1975. – 215 с. : ил. – Список. лит.: с. 213
1234666
  Васильев А. Ракеты над цветком лотоса / А. Васильев. – Москва, 1970. – 200с.
1234667
  Борискин Н.М. Ракеты повинуются мне / Н.М. Борискин. – Ташкент, 1970. – 287с.
1234668
  Жуков В.Н. Ракеты смотрят в зенит / В.Н. Жуков. – Москва, 1962. – 155с.
1234669
  Петров В.Н. Ракеты стерегут небо / В.Н. Петров. – Х., 1963. – 123с.
1234670
  Сметанин А.И. Ракеты черного дыма : повесть / А.И. Сметанин ; [ил.: В.С. Орлов]. – Ленинград : Лениздат, 1971. – 238 с. : ил.
1234671
   Ракеты, снаряды и искусственные спутники., 1959. – 178с.
1234672
  Михалков С.В. Раки / С.В. Михалков. – Москва, 1953. – 87с.
1234673
  Івасюк А. Раки / А. Івасюк. – К, 1987. – 293с.
1234674
  Некрасов Андрій Раки в березах : Україна. Житомирщина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 8. – С. 22-26 : Фото
1234675
  Сущанський В.І. Раки літеральні та інші "фігурні" вірші Івана Величковського // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 1. – С. 99-103. – ISSN 1029-4171
1234676
  Фиксин С.А. Ракита и арча / С.А. Фиксин. – М, 1961. – 95с.
1234677
  Ляликов С.И. Ракитник австрийский, произростающий в Молдавской ССР, как источник цитизина : Автореф... канд. биолог.наук: / Ляликов С.И.; Кишинев. гос. мед. ин-т. – Кишинев, 1952. – 8 с.
1234678
  Голубев А.А. Ракитов куст / А.А. Голубев. – Воронеж, 1977. – 77с.
1234679
  Пристли Д.Б. Ракитовая аллея / Д.Б. Пристли. – М., 1960. – 110с.
1234680
  Хрилев В.С. Ракитовый вечер / В.С. Хрилев. – Л, 1986. – 158с.
1234681
  Крутилин С.А. Ракиты / С.А. Крутилин. – М., 1974. – 432с.
1234682
   Ракитянська Валентина Дмитрівна / колектив Харківської державної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2022. – № 1 (27). – С. 58. – ISSN 2518-7341
1234683
   Ракітін Семен Павлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 358-359 : фото
1234684
  Голиков А.Н. Раковинные брюхоногие моллюски литорали морей СССР. / А.Н. Голиков, О.Г. Кусакин. – Ленинград : Наука, 1978. – 257с.
1234685
  Яковлева Галина Раковор приведен в исполнение : Лабиринты истории // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 54-59 : Фото
1234686
  Славова Мирена Раковски като индоевропеист // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2017. – Т. 42, № 3. – С. 38-51. – ISSN 0204-8701
1234687
  Мельниченко В.Е. Раковский против Сталина / Мельниченко В.Е. – Москва, 1991. – 63 с.
1234688
   Раковський Леонід Едуардович : [некролог] // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 213-214. – ISSN 0130-5247
1234689
  Каудри Е. Раковые клетки. / Е. Каудри. – Москва, 1958. – 655с.
1234690
  Солженицын А.И. Раковый корпус / А.И. Солженицын. – М., 1990. – 461с.
1234691
  Солженицын А.И. Раковый корпус / А.И. Солженицын. – Томск, 1991. – 444с.
1234692
  Солженицын А.И. Раковый корпус / Александр Солженицын. – Москва : Эксмо, 2007. – 512с. – (Русская классика 20 века). – ISBN 978-5-699-14368-9
1234693
  Солженицын А.И. Раковый корпус : повесть / Александр Солженицын. – Москва : ПРОЗАиК, 2009. – 476, [4] с. – ISBN 978-5-91631-046-7


  На родине впервые напечатан в 1990. Герои повести - больные "ракового корпуса" в среднеазиатском городе, в середине ХХ века. Среди них - люди со всех концов огромной страны, изо всех социальных слоев, в том числе ссыльные. Борение с болезнью. Попытки ...
1234694
  Зограф Н.Ю. Ракообразные-космополиты / [Николай Зограф, проф.]. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1906. – 14 с.
1234695
  Свирская Н.Л. Ракообразные и коловратки и изменение динамики их развития в малых гумифицированных озерах южной Карелии подд влиянием химической мелиорации : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Свирская Н. Л.; Петрозав.ГУ. – Петрозаводск, 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1234696
  Касьянов Александр Иванович Ракообразные и насекомые - вредители посевов риса на Кубани : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Касьянов Александр Иванович; МВиССО РСФСР. Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 1974. – 23л.
1234697
  Лехнович В.С. Ракоустойчивые сорта картофеля / В.С. Лехнович. – М-Л, 1954. – 244с.
1234698
  Оляндер Л. Ракурс - ракурсна постановка - твір як рецептивна проблема // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 69-80. – ISSN 2304-9383
1234699
  Андронова Т.Е. Ракурс : стихи / Татьяна Андронова ; [худож. Н. Фадеева]. – Москва : Совецкий писатель, 1989. – 205, [1] с. : ил.
1234700
  Павлюк Я.О. Ракурс / Я.О. Павлюк. – Львів : Каменяр, 1990. – 166 с.
1234701
   Ракурс.. – М : Искусство, 1977. – 263 с.
1234702
  Фітісова А. Ракурси інтерпретації сучасної духовної кризи // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 355-357
1234703
  Барабаш О.В. Ракурси розвитку та пріоритети трансформаційних зусиль у Республіці Коста-Рика // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – № 3 (46). – С. 176-191. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190


  У статті здійснено спробу встановити природу і сутність трансформаційних процесів у Республіці Коста-Рика, з"ясувати змістовну основу стратегії розвитку країни. Виявлено та проаналізовано окремі параметри державотворчих трансфор мацій в окремих ...
1234704
  Кравченко В.О. Ракурсні умови спростережень середньоширотних червоних дуг та полярних сяйв на станції Академік Вернадський / В.О. Кравченко, О.М. Євтушевський // Український антарктичний журнал : наукове видання / Державне науково-виробниче підприємництво "Національний антарктичний науковий центр". – Київ, 2005. – № 3. – С. 36-43. – ISSN 1727-7485
1234705
  Филипп Н.Д. Ракурсное рассеяние УКВ среднеширотной ионосферой / Н.Д. Филипп. – Кишинев : Штиинца, 1980. – 244 с.
1234706
  Лаврентьев А.Н. Ракурсы Родченко / А.Н. Лаврентьев. – М., 1992. – 220с.
1234707
  Белова Е.П. Ракурсы танца : телевиз. балет / Е.П. Белова. – Москва : Искусство, 1991. – 125, [2] с., [24] л. ил. : ил. – ISBN 5-210-02522-5
1234708
  Нечай О.Ф. Ракурсы: О телевизионной коммуникации и эстетике / О.Ф. Нечай. – Москва : Искусство, 1990. – 117 с.
1234709
  Ермолаев Т.А. Ракушевы / Т.А. Ермолаев. – Минск, 1970. – 96с.
1234710
  Кална Н.С. Ракушки на ладони / Н.С. Кална. – Рига, 1986. – 84с.
1234711
  Голубничая Л.В. Ракушковые ракообразные (Ostracoda) бассейна Среднего Днепра : Автореф... канд. биол.наук: / Голубничая Л.В.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1968. – 12л.
1234712
  Коваленко А.Л. Ракушковые ракообразные водоемов бассейна Днестра. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Коваленко А.Л.; АН Молдавской ССР. – Кишинев, 1974. – 23л.
1234713
  Мазепова Г.Ф. Ракушковые рачки (Ostracoda) Байкала / Г.Ф. Мазепова. – Новосибирск, 1990. – 470с.
1234714
  Бусель Б.И. Ракций нейронов моматической коры бодрствующей кошки : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.13 / Бусель Б. И.; АН УССР, Ин-т физиол. им. Богомольца. – К., 1975. – 25л.
1234715
  Барух А. Ралеви : роман / Арманд Барух. – София : Народна култура, 1955. – 556 с.
1234716
  Коваленко О. Ралець - обов"язковий видаток ремісників Гетьманщини XVIII ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 2. – С. 10-15. – ISSN 1998-4634
1234717
  Цаголов В.М. Ралица / В.М. Цаголов, Н. Павлов. – Орджоникидзе, 1983. – 175с.
1234718
  Кметь І. Ралиця : поезія / Ірина Кметь ; [худож. оформлення О. Шматлай]. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2019. – 133, [3] с. : іл. – ISBN 978-617-7363-94-0
1234719
  Гернсбек Х. Ральф 124 С41+. Роман о жизни в 2660 году / Х. Гернсбек. – Москва : Прогресс, 1964. – 166с.
1234720
  Конен В.Д. Ральф Воан Уильямс : очерк жизни и творчества / В.Д. Конен. – Москва : Музгиз, 1958. – 44 с.
1234721
  Осипова Э.Ф. Ральф Уолдо Эмерсон / Э.Ф. Осипова. – Ленинград, 1991. – 135с.
1234722
  Радзиевская С.Б. Рам и Гау / С.Б. Радзиевская. – Казань, 1967. – 146с.
1234723
  Фінкельштейн В.С. Раман-ефект та будова молекуль органічних сполук / Проф. В.С. Фінкельштейн. – Харків : Кокс і хемія, 1932. – 59 с.
1234724
   Раманівська спектроскопія та кристалічна структура твердих плівок С60 / М.П. Куліш, О.П. Дмитренко, М.М. Білий, Ю.І. Прилуцький // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 94
1234725
  Худойбердиев Б.Г. Рамановские спектры и расчеты молекулярных агрегатов в системах с интенсивным межмолекулярным взаимодействием : автореф. дисc. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Худойбердиев Бекзод Гайбуллаевич ; М-во высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан ; Самаркандский гос. ун-т им. А. Навои. – Самарканд, 2012. – 23 с. – Библиогр.: 12 назв.
1234726
  Левин В.И. Рамануджан - математический гений Индии. / В.И. Левин. – Москва, 1968. – 47с.
1234727
   Рамачная канвенцыя аб абароне нацыянальных меншасцей : Украіна: стан выканання. – Кіеу, 2004. – 69с. – Видання білоруською мовою. – ISBN 966-7024-53-9
1234728
  Розумний М. Рамаян : Поезії / Максим Розумний. – Київ : Смолоскип, 1997. – 87с. – ISBN 966-7332-00-4
1234729
   Рамаяна. – Київ : Держхудвидав, 1958. – 331с.
1234730
   Рамаяна : Давньоіндійський епос у переказі Премчанда: Для середнього шкільного віку. – Київ : Веселка, 1979. – 141с.
1234731
   Рамаяна. – Москва : Художественная литература, 1986. – 270с.
1234732
  Тулси Дас Рамаяна или Рамачар и Таманаса. Море подвигов Рамы. / Тулси Дас. – М.-Л., 1948. – 968с.
1234733
   Рамаяна.. – К, 1959. – 332с.
1234734
   Рамаяна.. – М, 1965. – 448с.
1234735
  Короткий В.А. Рамбо Альфред Ніколя / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 215. – ISBN 966-06-0393-2
1234736
  Єщенко М. Рамен : оповідання // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 2019. – № 1/6. – С. 35-40. – ISSN 0130-321Х
1234737
  Лубківський Р.М. Рамена : поезії / Р.М. Лубківський. – Київ : Дніпро, 1969. – 147 с.
1234738
  Великовский И. Рамзес II и его время / И. Великовский. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 320с. – ISBN 5-85880-381-4
1234739
   Рамзес Вадим Борисович (1933-2008) : [некролог] / коллеги, друзья // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 9. – С. 96. – ISSN 0131-2227
1234740
  Сіренко Ю.М. Раміприл у пацієнтів з артеріальною гіпертензією як монотерапія або комбінація з гідрохлортіазидом / Ю.М. Сіренко, О.Л. Рековець // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (51). – С. 81-91. – ISSN 2224-1485
1234741
  Матат Д. Рамка безперервного навчання вчителів / Олег Шаров; спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 21 листопада (№ 46). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  "...в МОН відбулася презентація Рамки безперервного професійного розвитку вчителів. Документ, розроблений Британською Радою, є результатом багаторічної роботи експертів. Фахівці переконані: рамка може допомогти підвищити свій кваліфікаційний рівень ...
1234742
  Крысанова В М. Рамка в цикле Гофмана "Серапионовы братья": особенности атмосферы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 152-157. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматривается рамочное общество в цикле Э.-Т.-А. Гофмана "Серапионовы братья", основное внимание уделяется настроению собравшихся и способам его создания. Прослеживается динамика настроения членов общества, подробно разбираются две сцены ...
1234743
   Рамка для фахової передвищої освіти і харчування дітей / шпальти підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 березня (№ 9)


  Щодо засідання профільного парламентського комітету розглянули законопроекти про фахову передвищу освіту, а також стан і проблеми нормативно-правового врегулювання харчування дітей та учнів у закладах освіти
1234744
   Рамка кваліфікації. Заходи з провадження / Прес-служба НПУ імені М. Драгоманова // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 22 - 29 лютого (№ 8/9)


  21-22 лютого 2012 р. в НПУ ім. М. Драгоманова відбувся Міжнародний спільний семінар Європейського фонду освіти і МОНМС на тему "Заходи з впровадження Національної рамки кваліфікації (НРК) для навчання впродовж життя".
1234745
  Луговий В. Рамки (нормативно-правові основи) для створення системи забезпечення якості вищої освіти, визначені Законом України «Про вищу освіту» / В. Луговий, Ж. Таланова // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 38-42. – ISBN 978-617-7288-01-4
1234746
   Рамкова конвенція про захист національних меншин : Україна: стан виконання. – Київ, 2004. – 68с. – Видання вірменською мовою. – ISBN 966-7024-60-1
1234747
   Рамкова конвенція про захист національних меншин : Україна: стан виконання. – Київ, 2004. – 69 с. – Видання грецькою мовою. – ISBN 966-7024-64-4
1234748
   Рамкова конвенція про захист національних меншин : Україна: стан виконання. – Київ, 2004. – 64с. – ISBN 966-7024-51-2
1234749
   Рамкова конвенція про захист національних меншин : Страсбург, 1 лютого 1995 року. – Київ : Феникс, 2004. – 16с. – ISBN 966-651-153-3
1234750
   Рамкова конвенція про захист національних меншин // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 364-376. – ISBN 978-966-489-161-2
1234751
  Амеліна С.М. Рамкова програма з німецької мови у вітчизняних вищих навчальних закладів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 167-171. – (Серія "Філологічні науки")
1234752
   Рамкова програма співпраці Ради Європи з Україною (2007-2010). Проект // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2007. – № 5/6. – С.10-15..
1234753
  Крініцин О.В. Рамкова угода АСЕАН з торгівлі послугами як поштовх до регіональної лібералізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 1). – С. 163-170. – ISSN 2308-6912


  Надзвичайно динамічні і масштабні структурні зміни в наш час трансформують світову економіку і міжнародну торгівлю. Особливої уваги заслуговують не тільки швидкі темпи глобальних перетворень, а й широке охоплення змін, що впливає практично на весь ...
1234754
  Швидка Т. Рамкова угода як крок до централізованих публічних закупівель / Т. Швидка, А. Ушаков // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Махінчук В.М. ; редкол.: Бакалінська О.О., Берестова І.Е., Бобрик В.І. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (304). – С. 80-84. – ISSN 2663-5313
1234755
  Вонсович О.С. Рамкове рішення про розведення сил та засобів на Донбасі: негативні та позитивні аспекти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 358-361. – ISSN 2076-1554
1234756
  Мілаш В. Рамковий (генеральний) договір у сфері господарювання // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 132-140. – ISSN 1993-0909
1234757
  Шулікін Д. Рамковий закон - пропозиції до вдосконалення // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 24 серпня (№ 34). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  Публічне обговорення проекту рамкового закону "Про освіту" в МОН України.
1234758
   Рамковий закон підписано! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 2 жовтня (№ 38). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Президент України підписав Закон України № 2145-VІІІ "Про освіту", прийнятий Верховною Радою України 5 вересня 2017 року. Ухвалення цього Закону дозволить провести глибоку всеосяжну освітню реформу, яка підвищить якість освіти та ...
1234759
   Рамковий закон ухвалено! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 вересня (№ 35). – С. 1, 4. – ISSN 2219-5793


  "...5 вересня Верховна Рада України у другому читанні підтримала базовий закон "Про освіту". Це страгічний документ, який визначатиме розвиток нашої галузі у найближчі роки, а можливо, й десятиліття. Попереду - непростий і тривалий шлях його ...
1234760
  Шулікін Д. Рамковий закон: концептуальні питання // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 25 травня (№ 21). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Під час комітетських слухань у парламенті презентували концепцію проекту Закон України "Про освіту", яку підготувала робоча група освітян, науковців, представників громадськості з ініціативи профільного комітету.
1234761
  Короткий Т.Р. Рамкові конвенції в механізмі охорони навколишнього середовища // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 552-560. – ISSN 1563-3349
1234762
  Бунда В. Рамкові програми Євросоюзу та єдиний науковий європейський простір: перші підсумки / В. Бунда, Ф. Ващук, О. Максименко // Стан, проблеми та перспективи інтеграції України у європейський освітній і науковий простір : матеріали ІХ міжнар. наук. конф., 12-15 квіт. 2005 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Братислав. екон. ун-т ; [упоряд. Х.М. Олексика ; редкол.: Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : 1С-Паблишинг, 2005. – С. 9-16. – ISBN 966-8110-19-6
1234763
  Дейнега Ю.В. Рамкові програми як інноваційний аспект співробітництва України та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 249-250
1234764
  Дейнега Ю. Рамкові програми як інноваційний аспект співробітництва України та ЄС // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 20-22
1234765
  Перепадя О.В. Рамкові стандарти безпеки ВМО як запорука безпеки світової торгівлі / О.В. Перепадя, Р.В. Процишин // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 536-540. – ISSN 1563-3349
1234766
  Денисенко С.І. Рамкові стандарти у міжнародних торговельних операціях // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 64-69. – Бібліогр. в кінці ст.


  Досліджуються, згідно з положеннями Рамкових Стандартів, поняття "міжнародний стандарт", співробітництво між митними адміністраціями держав-учасниць ВМО, переваги взаємовідносин між митними адміністраціями і бізнесом, а також надаються практичні ...
1234767
  Денисенко С.І. Рамкові Стандарти у міжнародних торговельних операціях // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 64-69.
1234768
  Супрун Н.А. Рамкові умови та інституційні детермінанти розвитку корпоративного сектору національної економіки // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (58). – C. 72-87. – ISSN 1681-116Х
1234769
  Димитров Н. Рамковната конвенциjа за заштита на националните малцинства = The framework convention for the protection of national minorities : историjат и теоретски импликации / Никола Димитров ; гл. уред. Б. Павловски. – Скопjе ; Мелбурн : Матица Македонска, 1999. – 232, [ 2 ] c. – Текст парал. макед., англ. – Библиогр.: с. 229-233. – ISBN 9989-48-018-4
1234770
   Рамку кваліфікацій затверджено : новини уряду // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 5 грудня (№ 93/94)


  Кабмін схвалив Постанову "Про затвердження Національної рамки кваліфікацій України".
1234771
  Ильинский Н.В. Рамонь / Н.В. Ильинский. – Воронеж, 1968. – 148с.
1234772
   Рамочная Конвенция о защите национальных меньшинств и пояснительный доклад = Framework Convention for the protection of national minorities and explanatory report=Convention-cadre pour la protection des minorites nationales et rapport explicatif : Русская версия. – Strasbourg : Council of Europe, 1998. – 20p. – №57
1234773
  Нушаров М.М. Рамочная конструкция в немецком языке и замыкание в узбекском : Учеб. пособие / М.М. Нушаров. – Самарканд, 1974. – 127с.
1234774
  Нушаров М. Рамочная конструкция в немецком языке и замыкание в узбекском. (Опыт структурно-сопоставит. анализа) : Автореф... канд. филол.наук: / Нушаров М.; Ленингр. отд-ние Ин-та языкознания АН СССР. – Самарканд, 1967. – 21л.
1234775
  Варин Владимир Валентинович Рамочные структуры с нефинитным глаголом в современном немецком языке с позиций коммуникативного синтаксиса (на материале газетных текстов) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Варин Владимир Валентинович; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1987. – 26л.
1234776
  Шерель А.А. Рампа у микрофона / А.А. Шерель. – М, 1985. – 301с.
1234777
  Стучевский И.А. Рамсес II и Херихор : из истории древнего Египта эпохи Рамессидов / И.А. Стучевский. – Москва : Наука, 1984. – 247с.
1234778
  Матвиевская Г.П. Рамус. 1515-1572 / Г.П. Матвиевская. – Москва : Наука, 1981. – 151 с. : ил. – (Научно-биографическая серия)
1234779
  Шатилов В.М. Рамушевский коридор / В.М. Шатилов. – М., 1970. – 48с.
1234780
  Курукин Игорь Рана в шесть столетий глубиной : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 56-64 : Фото, карта
1234781
  Соболев Р.П. Рангел Вылчанов и пути болгарского кино / Р.П. Соболев. – М, 1988. – 109с.
1234782
  Шадури Инга Ивановна Ранговая структура морфем абхазского литературного языка. (Система переходных глаголов) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Шадури Инга Ивановна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1976. – 25л.
1234783
  Варій М.Й. Рангові групи військового підрозділу: соціально-психологічний аспект : Науково-методичний посібник / М.Й. Варій; Відділення військової підготовки Державного університету "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 31с.
1234784
  Кендэл М.Д. Ранговые корреляции / М.Д. Кендэл. – М, 1975. – 214с.
1234785
  Ячейкін Ю.Д. Рандеву зі смертю / Ю.Д. Ячейкін. – Київ, 1990. – 234 с.
1234786
  Маркова Е.В. Рандомизация и статический вывод / Е.В. Маркова. – М, 1986. – 206с.
1234787
  Козачок О.Я. Рандомізовані алгоритми перевірки чисел на простоту // Могилянський математичний журнал : науковий журнал : щорічник / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Олійник Б.В., Крукова Г.В., Глибовець М.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 3 (за 2020). – С. 38-47. – ISSN 2617-7080
1234788
  Данчин А.А. Раневая баллистика. Биофизические аспекты формирования огнестрельных ран мягких тканей свода черепа / А.А. Данчин, Н.Е. Полищук, Г.А. Данчин // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 284-298. – ISSN 2310-4910
1234789
  Фрейдкина И.С. Ранее творчество Фонвизина.(На пути к сатире) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Фрейдкина И.С. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 22 с.
1234790
  Холиолчева Г. Ранена младост / Г. Холиолчева. – София, 1961. – 143с.
1234791
  Муталибов З. Раненая анкета : повесть и рассказы / Зайндин Муталибов ; пер. с чечен. Ц.Голодного. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1968. – 299 с.
1234792
  Вегин П.В. Раненая роза / П.В. Вегин. – Москва, 1989. – 29с.
1234793
  Крикуненко Лариса Раненая чайка. "Титаник" / Крикуненко Лариса. – [Никополь], 1999. – 10с.
1234794
  Кулиев К. Раненный камень : стихи и поэмы / К. Кулиев. – Москва : Советский писатель, 1964. – 312 с.
1234795
  Кулиев К. Раненный камень : стихи и поэма / К. Кулиев. – Москва : Советская Россия, 1968. – 319 с.
1234796
  Достоевский Ф.М. Раненое сердце : повести, рассказы, статьи из "Дневника писателя" / Ф.М. Достоевский. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 493 с.
1234797
  Садыг Ф. Раненые дома / Фикрет Садыг 4. – Москва, 1970. – 48 с.
1234798
  Кюльпе Франс Раненые души : [Повесть] / Франс Кюльпе; Пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – Беспл. прил. к журн. "За 7 дней". 1912 г. – (Библиотечка издания "Хронос" ; № 47)
1234799
  Магомедов М. Раненые скалы / Муса Магомедов ;. – Москва : Советский писатель, 1970. – 263 с.
1234800
  Попов Л.П. Раненые сосны: стихи / Л.П. Попов. – М., 1983. – 63с.
1234801
   Ранер (Rahner) Карл // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 883. – ISBN 966-316-069-1
1234802
  Дживелегов А.К. Ранессанская поэзия в переводах Ю.Н.Верховского / А.К. Дживелегов. – Москва, 1948. – 3-7с.
1234803
  Яковлев А.И. Ранжирование базовых должностных окладов менеджеров коммерческих организаций: проблемы и решения // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса, 2015. – Т. 14, вип. 2 (30). – С. 140-147. – ISSN 2413-9998
1234804
  Чапарин А.Н. Ранжирование загрязняющих веществ по коэфициенту приоритетности их опасного воздействия на население // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 11. – С. 54-55. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
1234805
  Хотомлянский Александр Лазаревич Ранжирование инвестиционных проектов как инструмент формирования портфеля реальных инвестиций предприятия/ / Хотомлянский Александр Лазаревич, Знахуренко Павел Андреевич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 113-121. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье предложены методы ранжирования инвестиционных проектов на основе оценки их влияния на результаты производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия.
1234806
  Хотомлянский А.Л. Ранжирование инвестиционных проектов как инструмент формирования портфеля реальных инвестиций предприятия/ / А.Л. Хотомлянский, П.А. Знахуренко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 113-121. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье предложены методы ранжирования инвестиционных проектов на основе оценки их влияния на результаты производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия.
1234807
  Зибарева И.В. Ранжирование институтов Российской академии наук с помощью российского индекса научного цитирования. на примере институтов химического профиля / И.В. Зибарева, В.Н. Пармон // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 9. – С. 779-789. – ISSN 0869-5873


  В последние годы научная общественность бурно обсуждает критерии оценки продуктивности отдельных учёных, научных коллективов и организаций. Одна из наиболее влиятельных на сегодняшний день стратегий определения научной эффективности – количественная ...
1234808
  Рыбалов А.А. Ранжирование проблемных экологических ситуаций в условиях техногенных нагрузок на окружающую среду // Вісник Сумського державного університету : Науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2004. – С. 77-87. – (Економіка ; № 5 (64))
1234809
   Ранжирование распределенных величин на основе нечетких квазисерий. – М, 1986. – 34с.
1234810
  Сероштан М.В. Ранжирование российских университетов: что и как считать? / М.В. Сероштан, Б.И. Владимирский


  Для ранжирования университетов предлагается использовать векторное описание разных сторон их деятельности. Предложено ввести два нових показателя деятельности университетов, отражающих рекомендации экспертов ООН. По экспертным оценкам расчитан вектор ...
1234811
  Сероштан М.В. Ранжирование российских университетов: что и как считать? / М.В. Сероштан, Б.М. Владимирский // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 7. – С. 5-10. – ISSN 0869-3617


  Для ранжирования университетов предлагается использовать векторное описание разных сторон их деятельности. Предложено ввести два новых показателя деятельности университетов, отражающих рекомендации экспертов ООН. По экспертным оценкам рассчитан вектор ...
1234812
  Мальцева А.А. Ранжирование российских университетских технопарковых структур с применением инструментария математической статистики / А.А. Мальцева, А.А. Серов, И.Н. Веселов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (184). – С. 380-388. – ISSN 1993-6788


  На основании результатов мониторинга университетской инновационной инфраструктуры была проведена кластеризация, и построены с применением факторного анализа уравнения регрессии, являющиеся инструментами для рейтинговой оценки технопарковых ...
1234813
  Шевченко С.О. Ранжирування вищих навчальних закладів як впливовий чинник державно-громадського управління якістю вищої освіти країни // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 111-113. – (Право. Економіка. Управління)
1234814
  Бондарчук М.К. Ранжирування причин виникнення потреби у санації як умова забезпечення економічної безпеки виробничо-господарського об"єднання / М.К. Бондарчук, Г.М. Воляник // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 138-147. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
1234815
  Лижаченко Н. Ранжування вітчизняних родовищ та проявів графіту за основними геолого-промисловими показниками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 34-38. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  В роботі проаналізовано родовища та рудопрояви графіту за основними та додатковими показниками, до яких віднесено: якість корисної копалини, технологічні властивості руд, потужність порід розкриття, ступінь геологічної вивченості, умови залягання ...
1234816
  Приходько В. Ранжування ВНЗ як інструмент державно-громадського управління якістю вищої освіти / В. Приходько, С. Шевченко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 33-43. – ISSN 1682-2366
1234817
  Приходько Володимир Ранжування ВНЗ як інструмент державно-громадського управління якістю вищої освіти / Приходько Володимир, Шевченко Сергій // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 33-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Розглядається можливість використання процедури ранжування ВНЗ як інструменту державного управління якістю вищої освіти. Аналізуються підходи, методи і критерії, що використовуються в міжнародних рейтингах ВНЗ, зарубіжний і вітчизняний досвід ...
1234818
  Станкевич І.В. Ранжування ВНЗ: термінологія та визначення базових понять // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2013. – № 4. – С. 140-150. – ISSN 2222-0712
1234819
  Башкатов О.М. Ранжування екологічної ролі фізико-хімічних факторів міського повітряного середовища // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 15-19 : фото, табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1234820
  Приймак В.І. Ранжування країн за рівнем економічного добробуту їхнього населення / В.І. Приймак, О.Р. Голубник // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.8. – С. 134-141. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1234821
  Хімчян А.І. Ранжування психотравмуючих чинників у осіб, тимчасово переміщених із зони АТО, що страждають на невротичні розлади / А.І. Хімчян, Суворова-Григорович // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1 (3). – С. 41-44. – ISSN 2312-5675
1234822
  Ситницький М. Ранжування роботодавців сфери IT та телекомунікацій за ознаками впізнаваності бренду / М. Ситницький, А. Кожухівська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 13-19. – (Економіка ; вип. 6 (213)). – ISSN 1728-3817
1234823
  Кушнірук Ю.С. Ранжування території Рівненської області за медико-демографічним станом / Ю.С. Кушнірук, Л.А. Волкова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 239-247 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1234824
  Ямковий В. Ранжування університетів - крок до відкритості та прозорості вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 3. – С. 31-65. – ISSN 1682-2366
1234825
  Гогалев В.И. Ранимое зрение / В.И. Гогалев. – М, 1990. – 120с.
1234826
  Кухно А.А. Ранимость. / А.А. Кухно. – Новосибирск, 1965. – 107с.
1234827
  Ристовски Б. Раните ракописи на Крсте П. Мисирков на македонски jазик = The early manuscripts of Krste P. Misirkov written in the Macedonian language / Б. Ристовски; Македонска академja на науките и уметностите. – Скопje : МАHУ, 1998. – 183 с. – ISBN 9989649499
1234828
  Косаківський Леонід Раніш - закон, а потім - благодать... // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 29-31


  Дочасні травневі вибори мера Києва й депутатського корпусу міста наочно продемонстрували всі вади актів законодавства, якими регулюються статус Києва як столиці нашої держави, повноваження органів влади міста, порядок їхнього обрання, й знову спонукали ...
1234829
  Короткий В.А. Ранке Леопольд / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 167. – ISBN 966-06-0393-2
1234830
   Ранки солов"їні : лірика. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1962. – 191 с.
1234831
   Ранки солов"їні.. – К, 1965. – 182с.
1234832
   Ранкова вікна.. – Дніпропетровськ, 1988. – 128с.
1234833
  Ніцше Ф. Ранкова зоря. Думки про моральні передсуди. Передмова (переклад з німецької та коментарі В. Кебуладзе) / пер. з німец. В. Кебуладзе // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Є. Бистрицький, О. Білий, А. Гусейнов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 : Східні філософії: проблема свободи. – C. 106-111. – ISSN 2522-9338
1234834
  Вороненко Оксана Ранкова кава : мініатюра // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 5. – С. 6-10. – ISSN 0130-321Х
1234835
  Борисенко Л.П. Ранкова кава в альтанці... : поезія, оповідання / Любов Борисенко. – Чернігів : Десна Поліграф, 2019. – 103, [1] с. – ISBN 978-617-7648-99-3


  У пр. № 1723686 напис: Моїй "Альма-Матер" - Національному у-ту ім. Т.Г. Шевченка, сповідь випускника 1960 р., філософське осмислення свого життєвого й творчого наукового доробку. 14.01.2019. Підпис
1234836
  Таран А.В. Ранкова шибка : поезії / А.В. Таран. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 47 с.
1234837
   Ранковий клич. – Ужгород, 1981. – 96 с.
1234838
  Роздобудько І. Ранковий прибиральник : Роман // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 11. – С.16-32. – ISSN 0585-8365
1234839
  Роздобудько І. Ранковий прибиральник : Роман // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 12. – С.12-50. – ISSN 0585-8365
1234840
   Ранковий спокій.. – К, 1986. – 246с.
1234841
  Артеменко М. Ранковий цвіт / Артеменко М. – Симферополь : Кримвидав, 1958. – 40 с.
1234842
  Марченко К.О. Ранкові ефіри як частина інформаційного простору телеканалу // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 70-72. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1234843
  Гетьман В.П. Ранкові зорі. / В.П. Гетьман. – Одеса, 1961. – 104с.
1234844
   Ранкові зустрічі.. – Х, 1976. – 223с.
1234845
  Шальман Т.М. Ранкові інформаційно-розважальні телепередачі як один зі складників сучасного медіапростору // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 152-157


  У статті проаналізовано етапи формування сітки ранкового мовлення на українському телебаченні. У деталях розглянуто інформаційно-розважальний тип програм як синтетичної за конструкцією структури телепередач. The article explores the stages of ...
1234846
  Гаврилів О. Ранкові п"ятдесят. Ашот / Орест Гаврилів ; [ред. М.І. Ярмола]. – Львів : [ПП Сорока Т.Б.], 2012. – 27, [1] с. – ISBN 978-966-2598-07-0
1234847
  Жуковський С.С. Ранкові передачі комерційного радіомовлення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 150-154


  Стаття присвячена дослідженню ранкового ефіру комерційних радіостанцій та вивченню механізмів створення передач працівниками популярних радіостанцій України. The article is dedicated to the research of the morning ether of the commercial broadcasting ...
1234848
  Миколайчук В.І. Ранкові позивні / В.І. Миколайчук. – К., 1974. – 48с.
1234849
  Панчук Н.М. Ранкові поїзди / Н.М. Панчук. – Ужгород, 1985. – 56с.
1234850
  Сачко Я.П. Ранкові поїзди / Я.П. Сачко. – Львів : Каменяр, 1990. – 102 с.
1234851
  Бондаренко В.Д. Ранкові роси / В.Д. Бондаренко. – Львів, 1984. – 31с.
1234852
  Перебийніс П.М. Ранкові сурми : поезії / П.М. Перебийніс. – Київ, 1976. – 103 с.
1234853
  Галицкая А.Я. Ранне- и среднекаменноугольные продуктиды Северной Киргизии / А.Я. Галицкая; Отв. ред.: Григорьева А.Д., Королев В.Г. – Фрунзе : Илим, 1977. – 298с.
1234854
  Черепнин Л.М. Ранне-весенние растения Красноярского края. / Л.М. Черепнин. – Красноярск, 1948. – 39с.
1234855
  Крижевская Л.Я. Раннебронзовое время в Южном Зауралье / Л.Я. Крижевская. – Л., 1977. – 129с.
1234856
   Ранневесенние растения Киргизии. – Фрунзе, 1960. – 112с.
1234857
  Горышина Т.К. Ранневесенние эфемероиды лесостепных дубрав / Т.К. Горышина. – Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1969. – 232с.
1234858
  Курбатов Г.Л. Ранневизантийские портреты: К истории обществ.-полит. мысли. / Г.Л. Курбатов. – Л., 1991. – 270с.
1234859
  Курбатов Г.Л. Ранневизантийский город (Антиохия в IV веке). / Г.Л. Курбатов. – Л., 1962. – 287с.
1234860
   Раннегеосинклинальный вулканизм и металлогения Урала.. – Свердловск
2. – 1983. – 190с.
1234861
  Кутенец В.А. Раннегерцинская гипербазит-габбро-гранитная серия гармского блока (центральный Таджикистан) : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: 04.00.08 / Кутенец В.А.; МВ и ССО УССР. Львов. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1974. – 26л.
1234862
  Соловьева С.С. Раннегреческая тирания : (к проблеме возникновения государства в Греции) : лекция / С.С. Соловьева ; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы, Кафедра всеобщей истории. – Москва : [б. и.], 1964. – 101 с. – Библиогр.: с. 100
1234863
  Андреев Ю.В. Раннегреческий полис : (Гомеровский период) / Ю.В. Андреев ; Ленинград. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1976. – 142 с.
1234864
  Жаворонкова Р.А. Раннедевонские кораллы западного склона Южного Урала : автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.09 / Жаворонкова Р.А. ; Ленингр. горн. ин-т. – Ленинград, 1972. – 27 с.
1234865
  Кравцов А.Г. Раннедевонские четырехлучевые кораллы Центрального Таймыра и Южного острова Новой Земли : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 128 / Кравцов А.Г.; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1968. – 21л.
1234866
  Туркина О.М. Раннедокембрийские высокометаморфизованные терригенные породы гранулитогнейсовых блоков Шарыжалгайского выступа (юго-запад Сибирского кратона) / О.М. Туркина, В.П. Сухоруков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 6. – С. 1116-1130 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1128-1130. – ISSN 0016-7886
1234867
  Булкин Ю.С. Раннедокембрийские грамитоиды Белорусской антеклизмы. / Ю.С. Булкин. – Минск, 1993. – 138с.
1234868
   Раннедокембрийские гранитоидные формации. – Ленинград : Наука, 1975. – 292с.
1234869
  Абдиров Н.М. Раннее выявление несовершеннолетних с антиобщественным поведением - основа эффективной профилактики правонарушений : учеб. пособие / Н.М. Абдиров; М-во внутр. дел СССР, Караганд. высш. шк. – Караганда : [б. н.], 1989. – 98 с.
1234870
  Янковская Н. Раннее выявление педагогических способностей абитуриентов педагогических университетов // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 1. – С. 55-59
1234871
   Раннее выявление профессиональных болезней.. – М, 1988. – 298с.
1234872
  Лагидзе М.В. Раннее драматургическое творчество. / М.В. Лагидзе. – Тбилиси, 1982. – 95 с.
1234873
  Шишова И.А. Раннее законодательство и становление рабства в античной Греции / И.А. Шишова. – Ленинград, 1991. – 224 с.
1234874
  Краснов Ю.А. Раннее земледелие и животноводство в лесной полосе Восточной Европы : II тысячелетие до н. э.- первая половина I тысячелетия н. э. / Ю.А. Краснов. – Москва : Наука, 1971. – 168 с.
1234875
  Дарнтон Роберт Раннее информационное общество : новости и СМИ в XVIII веке в Париже // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С.77-92. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
1234876
  Скутнева С.В. Раннее материнство // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 7 (303). – С.114-118. – ISSN 0132-1625
1234877
  Хут Л.Р. Раннее Новое время в контексте всемирной истории // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 2. – С. 102-108. – ISSN 0130-3864


  8-10 сентября 2010 г. в Институте всеобщей истории РАН состоялась Международная конференция "Раннее Новое время в контексте всемирной истории".
1234878
  Уваров П.Ю. Раннее Новое время: взгляд из Средневековья // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 2. – С. 109-120. – ISSN 0130-3864
1234879
  Флорова О.В. Раннее оперативное лечение органиченных глубоких ожогов на фоне лучевой болезни. (Эксперим. исследование) : Автореф... канд. мед.наук: / Флорова О.В.; Латв. ин-т эксперим. и клинич. медицины АМН СССР. – Рига, 1964. – 16л.
1234880
  Дыбан П А. Раннее развитие млекопитающих / П А. Дыбан, . – Ленинград : Наука, 1988. – 228с.
1234881
  Холодный Василий Иванович Раннее славянофильство как реакция противоречия эпохи 40-50-х годов XIX века. (Крит. анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Холодный Василий Иванович; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1978. – 21л.
1234882
  Засьма Р.Л. Раннее творчество А.Н.Толстого (1907-1914 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Засьма Р.Л.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1961. – 18л.
1234883
  Бройтман Б.А. Раннее творчество В.В.Маяковского (1912-1917) : Автореф... кандид. филологич.наук: / Бройтман Б.А.; Чувашский гос. педагогический институт. – Чебоксары, 1949. – 19 с.
1234884
  Скробова А.М. Раннее творчество В.И.Даля. : Автореф... Канд.филол.наук: / Скробова А.М.; Моск.город.пед.ин-т. – Москва, 1950. – 20 с.
1234885
  Антюфьева И.Н. Раннее творчество Г.И. Успенского : Автореф... канд. филол.наук: / Антюфьева И.Н.;. – Куйбышев, 1967. – 19л.
1234886
  Лобзова С. Раннее творчество Георгия Иванова: лирический цикл "Отплытье на о. Цитеру" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2019. – С. 119-132. – (Літературознавство ; вип. 4 (94)). – ISSN 2312-1068
1234887
  Иванов Ю.Д. Раннее творчество И.А.Крылова. : Автореф... канд. филолог.наук: / Иванов Ю.Д.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 20л.
1234888
  Щурат С.В. Раннее творчество Ивана Франко. : Автореф... Канд.филол.наук: / Щурат С.В.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1954. – 16л.
1234889
  Ачкасова Л.С. Раннее творчество К. Паустовского : 1916-1932 гг. / Л. С. Ачкасова. – Казань : Издательство Казанского университета, 1960. – 56 с.
1234890
  Малевич О.М. Раннее творчество Карела Чапека : Автореф... канд. филол.наук: / Малевич О.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1964. – 20л.
1234891
  Верхось Н.Р. Раннее творчество Л.Н.Толстого. : Автореф... канд. филол.наук: / Верхось Н.Р.; Моск. обл. пед. ин-т. – Сталинград, 1954. – 20л.
1234892
  Антиповский А.А. Раннее творчество Лао Шэ : темы, герои, образы / А.А. Антиповский ; МГУ ; Ин-т восточных языков ; АН СССР, Ин-т Дальнего Востока. – Москва : Наука ; Глав. ред. восточ. лит-ры, 1967. – 188 с. – Библиогр.: с. 185-186
1234893
  Цихитатришвили Р.А. Раннее творчество Лиона Фейхтвангера : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Цихитатришвили Р. А.; ТбилГУ. – Тбилиси, 1980. – 2л.
1234894
  Крутикова Л.В. Раннее творчество М. Горького (1892-1898) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : / Крутикова Л.В. ; БГУ. – Минск. – 8 с.
1234895
  Федорова В.Н. Раннее творчество Новикова-Прибоя. : Автореф... канд. филолог.наук: / Федорова В.Н.; МВО СССР. Казан. гос. ун-т. – Казань, 1958. – 18л.
1234896
  Томашук Н.А. Раннее творчество Ольги Кобылянской (1880-1900 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Томашук Н.А.; МВО УССР. ОГУ им. И.И.Мечникова. – Черновцы, 1959. – 17л.
1234897
  Ведина В.П. Раннее творчество Стефана Жеромского : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ведина В.П. ; Ин-т литературы. – Киев, 1955. – 16 с.
1234898
  Ведина В.П. Раннее творчество Стефана Жеромского (1889-1900) : Дис... канд. филолог.наук: / Ведина В. П.; Ин-т лит-ры им. Т. Г. Шевченко. – К., 1955. – 271л. – Бібліогр.:л.260-270
1234899
  Силютина О.Ф. Раннее творчество Ф.М.Достоевского : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 640 / Силютина О.Ф. ; Москов. гос. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 17 с.
1234900
  Еланский Н.П. Раннее творчество Ярослава Гашека. / Н.П. Еланский. – Саратов, 1960. – 120с.
1234901
  Изюмский Б.В. Раннее утро / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1946. – 103с.
1234902
  Ромашов А.П. Раннее утро / А.П. Ромашов. – Молотов, 1957. – 119с.
1234903
  Пермитин Е.Н. Раннее утро / Е.Н. Пермитин. – Москва, 1958. – 214с.
1234904
  Холендро Д.М. Раннее утро / Д.М. Холендро. – М., 1960. – 272с.
1234905
  Пистоленко В.И. Раннее утро : пьесы / В.И. Пистоленко. – Москва : Советский писатель, 1969. – 320 с.
1234906
  Стонов Д.М. Раннее утро. / Д.М. Стонов. – Л., 1947. – 199с.
1234907
  Стонов Д.М. Раннее утро. / Д.М. Стонов. – Москва, 1967. – 544с.
1234908
  Свенцицкая И.С. Раннее христианство : страницы истории / И.С.Свенцицкая. – Москва : Изд-во политической литературы, 1988. – 336 с. – (Сер. Библиотека атеистической литературы)
1234909
  Свенцицкая И.С. Раннее христианство : страницы истории / И.С. Свенцицкая. – М, 1987. – 335с.
1234910
  Свенцицкая И.С. Раннее христианство : страницы истории / И.С. Свенцицкая. – М, 1989. – 335с.
1234911
  Козик П.З. Раннее христианство: вымыслы и действительность / П.З. Козик. – К., 1987. – 111с.
1234912
  Вежинов П. Раннее, раннее утро / П. Вежинов. – Москва, 1968. – 263с.
1234913
  Гаджиев М.Г. Раннеземледельческая культура Северо-Восточного Кавказа: эпоха энеолита и ранней бронзы / М.Г. Гаджиев. – Москва, 1991. – 263с.
1234914
  Пассек Т.С. Раннеземледельческие (трипольские) племена Поднестровья. // Материалы и исследования по археологии СССР. – Москва : Изд-во АН СССР, 1961. – № 84 : Раннеземледельческие (трипольские) племена Поднестровья/ Т.С. Пассек. – 1-221с.
1234915
  Мунчаев Р.М. Раннеземледельческие поселения Северной Месопотамии / Р.М. Мунчаев, Н.Я. Мерперт. – М., 1981. – 320с.
1234916
  Андреев Н.Д. Раннеиндоевропейский праязык / Андреев Н.Д. ; отв. ред. Э.Г. Туманян ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Ленинград : Наука, 1986. – 326, [2] с.
1234917
  Чернова А.И. Ранней весной / А.И. Чернова. – Днепропетровск, 1960. – 101с.
1234918
  Суичмезов А.М. Ранней весной / А.М. Суичмезов. – Ростов-на-Дону, 1962. – 95с.
1234919
  Нагибин Ю.М. Ранней весной. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1961. – 463с.
1234920
  Чуковский Н.К. Ранней ранью / Н.К. Чуковский. – Москва, 1968. – 160с.
1234921
   Раннекаменноугольная палеогеография северной части Верхоянской пасивной окраины по данным U-Pb датировани обломочных цирконов: роль продуктов размыва Центрально-Азиатского и Таймыро-Североземельского складчатых поясов / А.В. Прокопьев, В.Б. Ершова, Є.Л. Миллер, А.К. Худолей // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 10. – С. 1530-1542 : рис., табл. – библиогр.: с. 1540-1542. – ISSN 0016-7886
1234922
  Новик Е.О. Раннекаменноугольная флора Донецкого бассейна и его западного продолжения / Е.О. Новик; Отв. ред. Шульга П.Л. – Киев : Наукова думка, 1968. – 235 с.
1234923
  Калашников Н.В. Раннекаменноугольные брахиоподы Печорского Урала / Н.В. Калашников; Отв. ред. Сарычева Т.Г. – Ленинград : Наука, 1974. – 220с.
1234924
  Полетаев В.И. Раннекаменноугольные и башкирские гладкие спирифериды и атириды Донецкого бассейна / В.И. Полетаев; Отв. ред. Айзенверг Д.Е. – Киев : Наукова думка, 1975. – 140с.
1234925
  Качанов Е.И. Раннекаменноугольные кораллы восточного склона Южного Урала и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 128 / Качанов Е.И.; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1968. – 19л.
1234926
  Альтмарк М.С. Раннекаменноугольные кораллы Татарии и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: 04.128 / Альтмарк М.С.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1971. – 24л.
1234927
  Папоян А.С. Раннекаменноугольные кораллы юго-западной части Армянской ССР и их стартиграфическое значение. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 128 / Папоян А.С.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1971. – 20л.
1234928
  Бушмина Л.С. Раннекаменноугольные остракоды Кузнецкого бассейна / Л.С. Бушмина; Отв. ред. Занина И.Е. – Москва : Наука, 1968. – 129с.
1234929
  Оноприенко Ю.И. Раннекаменноугольные ругозы Северо-Востока СССР и их биостратиграфическое значение : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.09 / Оноприенко Ю. И.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1973. – 19л.
1234930
  Лукин А.Е. Раннекаменноугольный аллювий Днепровско-Донецкого авлакогена / А.Е. Лукин, П.М. Коржнев // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 4. – С. 78-89 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0367-4290
1234931
  Павленко Ю.В. Раннеклассовые общества: генезис и пути развития / Ю.В. Павленко. – К., 1989. – 285с.
1234932
   Раннеклассовые формации.. – М, 1984. – 79с.
1234933
  Крупчатников В.И. Раннемезозойские лампроиты и монцонитоиты юго-востока Горного Алтая: геохимия, Sr-Nd изотопный состав, источники расплавов / В.И. Крупчатников, В.В. Врублевский, Н.Н. Крук // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 6. – С. 1057-1079 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1075-1079. – ISSN 0016-7886
1234934
  Натальин Б.А. Раннемезозойские эвгеосинклинальные системы северной части Тихоокенаского обрамления / Б.А. Натальин. – М, 1984. – 135с.
1234935
  Красилов В.А. Раннемеловая флора Южного Приморья и её значение для стратиграфии / В.А. Красилов; Отв. ред. Вахрамеев В.А. – Москва : Наука, 1967. – 366с.
1234936
  Смирнова Т.Н. Раннемеловые брахиоподы : Морфология, систематика, филогения, значение для биостратиграфии и палеозоогеографии / Т.Н. Смирнова; Отв. ред. Афанасьева Г.А. – Москва : Наука, 1984. – 200с.
1234937
  Квахадзе Н.Н. Раннемеловые брахиоподы бассейна среднего течения р.Риони (Западная Грузия) и их стратиграфическое значение. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 128 / Квахадзе Н.Н.; АН ГССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1972. – 27л.
1234938
  Смирнова Т.Н. Раннемеловые брахиоподы Крыма и Северного Кавказа / Т.Н. Смирнова; Отв. ред. Макридин В.П. – Москва : Наука, 1972. – 143с.
1234939
  Мордвилко Т.А. Раннемеловые гетеродонтные двустворчатые моллюски Юга СССР : (арктициды и глоссиды) / Т.А. Мордвилко; Отв. ред. Невесская Л.А. – Москва : Наука, 1979. – 142с.
1234940
  Казахашвили Ж.Р. Раннеолигоценовые моллюски Ахалцихской депрессии и условия их существования / Ж.Р. Казахашвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1969. – 118с.
1234941
  Добрецов Н.Л. Раннепалеозойская тектоника и геодинамика Центральной Азии: роль раннепалеозойских мантийных плюмов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2011. – Т. 52, № 12. – С. 1957-1973 : рис. – Библиогр.: с. 1970-1973. – ISSN 0016-7886
1234942
  Сытова В.А. Раннепалеозойские ругозы Монголии и Тувы : монография / В.А. Сытова, Л.М. Улитина; Отв. ред. Морозова И.П. – Москва : Наука, 1983. – 168с.
1234943
  Макаренко Д.Е. Раннепалеоценовые моллюски Северной Украины / Д.Е. Макаренко; Отв. ред. Молявко Г.И. – Киев : Наукова думка, 1970. – 128с.
1234944
   Раннепалиозойский гранитоидный магматизм Бумбатхаирханского ареала озерной зоны Западной Монголии : (геологические, петрохимические и геохронологические данные) / С.Н. Руднев, А.Э. Изох, А.С. Борисенко, Р.А. Шелепаев, Ю. Орихаши, К.В. Лобанов, А.В. Вишневский // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 5. – С. 557-578 : рис., табл. – Библиогр.: с. 576-578. – ISSN 0016-7886
1234945
  Глушенко Н.В. Раннепермские брахиоподы Преддонецкого прогиба и Днепровско-Донецкой впадины : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 128 / Глушенко Н.В. ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1970. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
1234946
  Баранова Г.И. Раннепермские мшанки Северного Приуралья и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Баранова Г.И.; Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т. – Л., 1959. – 17л.
1234947
  Кочеткова Н.М. Раннепермские остракоды Южного и Среднего Приуралья : монография / Н.М. Кочеткова, Е.А. Гусева; Отв. ред. Микрюков М.Ф. – Москва : Наука, 1972. – 180с.
1234948
  Лапкин И.Ю. Раннепермский этап развития юга Русской платформы и сопредельных границ : Автореф... док. геол. минер.наук: / Лапкин И. Ю.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1968. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1234949
  Негру А.Г. Раннепонтическая флора южной части Днестровско-Прутского междуречья : монография / А.Г. Негру; АН МССР, Ботанический сад; Отв. ред. Дорофеев П.И. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 112с.
1234950
   Раннепротерозойские постколлизионные гранитоиды Бирюсинского блока Сибирского кратона / Т.В. Донская, Д.П. Гладкочуб, А.М. Мазукабзов, Д М.Т. Вингейт // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 7. – С. 1028-1043 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1041-1043. – ISSN 0016-7886
1234951
  Негруца В.З. Раннепротерозойские этапы развития восточной части Балтийского щита. / В.З. Негруца. – Л., 1984. – 270с.
1234952
  Косарев А.И. Раннеримское право / А.И. Косарев. – Калинин, 1977. – 84с.
1234953
  Косарев А.И. Раннеримское право / А.И. Косарев. – Калинин, 1977. – 83с.
1234954
  Штефырца А.Г. Раннесарматская флора Бурсука / А.Г. Штефырца; Под ред. Ильинской И.А. – Кишинев : Штиинца, 1974. – 155с.
1234955
  Негру А.Г. Раннесарматская флора северо-востока Молдавии / А.Г. Негру; Отв. ред. Дорофеева П.И. – Кишинев : Штиинца, 1972. – 172с.
1234956
  Ильинская В.А. Раннескифские курганы бассейна р.Тясмин / В.А. Ильинская. – Киев, 1975. – 223 с.
1234957
  Муратов Ю. Раннесоветская демистифизация концепта "присвоение чужого" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – С. 360-368. – ISSN 0042-8795
1234958
  Дьякова О.В. Раннесредневековая керамика Дальнего Востока СССР как исторический источник 4-10 вв. / О.В. Дьякова. – М, 1984. – 205с.
1234959
  Цкитишвили О.В. Раннесредневековой Багдад. / О.В. Цкитишвили. – Тбилиси, 1986. – 237с.
1234960
  Калантарян А.А. Раннесредневековые буллы Двина / А.А. Калантарян. – Ереван, 1982. – 69с.
1234961
   Раннесредневековые восточнославянские древности. – Л, 1974. – 253с.
1234962
  Кожемяко П.Н. Раннесредневековые города и поселения Чуйской долины / П.Н. Кожемяко. – Фрунзе, 1959. – 183с.
1234963
  Перхавко Валерий Борисович Раннесредневековые древности междуречья Днепра и Немана V-VIII вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Перхавко Валерий Борисович; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – М., 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1234964
  Аннаев Т.Д. Раннесредневековые поселения Северного Тохаристана / Т.Д. Аннаев ; АН УзССР, Ин-т археологии. – Ташкент : Фан, 1988. – 81, [2] с., [27] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 77-82
1234965
  Якубов Ю. Раннесредневековые сельские поселения горного Согда / Ю. Якубов. – Душанбе, 1988. – 290с.
1234966
  Якубов Ю. Раннесредневековые сельские поселения горного Согда / Ю. Якубов. – Душанбе, 1988. – 287с.
1234967
  Якубов Ю. Раннесредневековые сльские поселения горного Согда / Ю. Якубов. – Душанбе, 1988. – 290с.
1234968
  Якобсон А.Л. Раннесредневековый Херсонес : Очерки истории материальной культуры / Якобсон А.Л. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1959. – № 63 : Раннесредневековый Херсонес. Очерки истории материальной культуры / Якобсон А.Л. – С. 1-362, рис. , 19 табл.
1234969
  Захаров Ю.Д. Раннетриасовые аммоноидеи Востока СССР : Проект № 106 ("Пермо-триасовая стадия геологической эволюции") Международной программы геологической корреляции / Ю.Д. Захаров; Отв. ред. Грамм М.Н. – Москва : Наука, 1978. – 224с.
1234970
  Бибиков С.Н. Раннетрипольское поселение Лука-Врублевецкая на Днестре. К истории ранних земледельческо-скотоводских племен на юго-востоке Европы / Бибиков С.Н. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1953. – № 38 : Раннетрипольское поселение Лука-Врублевецкая на Днестре. К истории ранних земледельческо-скотоводских племен на юго-востоке Европы / Бибиков С.Н. – С. 1-460, рис.
1234971
  Черныш Е.К. Раннетрипольское поселение у с.Ленковцы, Черновицкой области. : Автореф... канд. истор.наук: / Черныш Е.К.; Мин. культуры СССР. Гсо. Эрмитаж. – Л., 1955. – 16л.
1234972
  Савело К.Ф. Раннефеодальная Англия / К.Ф. Савело. – Л., 1977. – 144с.
1234973
  Королюк В.Д. Раннефеодальная государственность и формирование феодальной собственнсоти у восточных и западных славян / В.Д. Королюк. – М, 1970. – 18с.
1234974
  Полевой Л.Л. Раннефеодальная Молдавия / Л.Л. Полевой. – Кишинев, 1985. – 222с.
1234975
   Раннефеодальные государства и народности : (Южные и западные славяне VI-XII вв.). – Москва : Наука, 1991. – 250, [6] с.
1234976
   Раннефеодальные государства на Балканах. – Москва, 1985. – 364с.
1234977
  Чертков А.Б. Раннехристианская философия и ее современная православная интерпретация. : Автореф... канд. филос.наук: 09.625 / Чертков А.Б.; Филос. ф-тет. – М., 1971. – 28л.
1234978
   Раннє дитинство: стан, проблеми, перспективи розвитку. – Київ, 2003. – 116с. – ISBN 966-7902-46-3
1234979
  Кузьменко В.О. Раннє ентеральне харчування в концепції мультимодальної програми прискореного відновлення при панкреатодуоденальній резекції : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Кузьменко Вікторія Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова". – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
1234980
  Кравченко Е.А. Раннє залізо у Північному Причорномор"ї: технологія і традиція / Е.А. Кравченко, Т.Ю. Гошко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 10 : Експериментальна археологія: досвід моделювання об"єктів та виробництв. – С. 100-105. – ISSN 2227-4952
1234981
  Арістов В.Ю. Раннє літописання про уличів, древлян і Свенельда (до дискусії навколо ідей О.О. Шахматова) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 6 (501). – С. 172-182. – ISSN 0130-5247
1234982
  Тимошик М.С. Раннє українське друкарство (15 - 17 століття) : Текст лекцій для студентів ін-ту журналістики з курсу "Історія видавничої справи" / М.С. Тимошик; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ : Ін-тут журналістики. КНУТШ, 2002. – 33с.
1234983
  Радев С. Ранни спомени / С. Радев. – София : Български писател, 1967. – 332 с.
1234984
  Вершинина И.Я. Ранние балеты Стравинского / И.Я. Вершинина. – Москва, 1967. – 222с.
1234985
  Климонтович Н.Ю. Ранние берега / Н.Ю. Климонтович. – М., 1977. – 262с.
1234986
   Ранние болгары и финно-угры в Восточной Европе. – Казань, 1990. – 143с.
1234987
  Генинг В.Ф. Ранние болгары на Волге / В.Ф. Генинг, А.Х. Халмков. – Москва : Наука, 1964. – 202с.
1234988
  Любименко В.Н. Ранние весенние растения / В.Н. Любименко, Е.В. Вульф. – М.-Л., 1926. – 139с.
1234989
  Тавлинова Г.К. Ранние весенние цветы / Г.К. Тавлинова. – Л., 1990. – 91 с.
1234990
  Луковская С. Ранние вокальные миниатюры Дебюсси в свете главных новаций французских поэтов-символистов // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 48 : Культурологія та мистецтвознавство. – С. 159-170
1234991
  Мечковская Н.Б. Ранние восточнославянские грамматики / Н.Б. Мечковская. – Минск, 1984. – 158с.
1234992
   Ранние докембрии Алданского массива и его обрамления.. – Л, 1985. – 184с.
1234993
  Айтматов Ч.Т. Ранние журавли : повесть : [пер. с кирг.] / Чингиз Айтматов ; худож. С. Харламов. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 111 с. : ил.
1234994
  Айтматов Ч. Ранние журавли / Ч. Айтматов. – Фрунзе, 1976. – 96 с.
1234995
  Айтматов Ч. Ранние журавли / Ч. Айтматов. – Москва, 1978. – 528 с.
1234996
  Айтматов Ч.Т. Ранние журавли / Чингиз Айтматов ; [послесл. А. Хватова ; худож. Е.А. Галеркина]. – Ленинград : Лениздат, 1982. – 480 с., [1] л. портр. : ил.
1234997
  Айтматов Ч.Т. Ранние журавли : [пер. с киргиз.] / Чингиз Айтматов ; [вступ. ст. Е. Шаблиовского ; ил. А. Хорунжего]. – Киев : Радянська школа, 1984. – 400 с., [8] л. цв. ил. : ил. – (ПБ. Педагогическая библиотека. Мир в образах)
1234998
  Айтматов Ч.Т. Ранние журавли : повесть / Чингиз Айтматов. – Москва : Детская литература, 1985. – 622 с., [9] л. цв. ил. : цв. ил. – (Библиотека мировой литературы для детей ; Т. 29, Кн. 1)
1234999
  Рябов Б.А. Ранние заморозки : Повести / Б.А. Рябов. – Архангельск : Сев.-Зап.кн.изд-во, 1982. – 176 с.
1235000
  Неподоба В.П. Ранние заморозки: повести / В.П. Неподоба. – Краснодар, 1987. – 126с.
<< На початок(–10)1231123212331234123512361237123812391240(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,