Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1231123212331234123512361237123812391240(+10)В кінець >>
1234001
  Перцовский В.Ш. "Солнцеворот" В.Луговского и проблемы поэзии середины 50-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Перцовский В.Ш.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1968. – 21л.
1234002
  Букет Є. "Соловецька проща" - 2013 // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 199-203. – ISSN 2222-5250


  Пам"яті жертв політичних репресій.
1234003
  Філоненко І. "Солодкі" музеї, як об"єкти пізнавально-розважального туризму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 92-100. – Бібліогр.: 29 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
1234004
  Рябінін Є. "Сомалізація" Африканського континенту // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 9. – С. 30-33
1234005
  Ставицька Я. "Сон Богородиці" в контексті фольклорної культури // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 189-195. – ISSN 2313-8505
1234006
  Панченко В. "Сон далекої Еллади...". Микола Зеров: три літа у Баришівці // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2017. – № 9/10. – С. 78-87. – ISSN 0208-0710
1234007
  Колошук Н. "Сонет вагомий, як стилет": табірна лірика І. Гнатюка та І. Світличного в контексті української сонетної традиції (стаття друга) // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 80-89. – ISSN 2304-9383
1234008
  Колошук Н. "Сонет вагомий, як стилет": табірна лірика І. Гнатюка та І. Світличного в контексті української сонетної традиції (стаття перша) // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – C. 68-79. – ISSN 2304-9383
1234009
  Дениско Г. "Сонного духу не було - хрещені вогнем його знають" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 6-12 грудня (№ 49). – С. 5


  "Полтавська "Просвіта" видала і презентувала книгу вибраних творів Людмили Старицької-Черняхівської".
1234010
  Кравець Л. "Сонце ясне, ти святе, ти прекрасне" (Метафори сонця в мові української поезії XX століття) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 6 (711). – С. 35-40. – ISSN 0130-5263
1234011
  Кралюк П. "Сонцепоклонник" Миколи Руденка // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 634-638. – ISBN 978-966-2254-74-7
1234012
  Бондаренко Ю. "Сонячна машина" В. Винниченка: ідеаційність проти сенситивності (Застосування філософсько-історичних підходів до вивчення літератури) // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 7. – С.17-23. – ISSN 0130-5263
1234013
  Зеров М. "Сонячна машина" як літературний твір // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 432-452. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1234014
  Марченко Н.П. "Сонячний зайчик" української літератури // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 11. – С. 375-379


  На пошану В.З. Нестайка, 1930 - 2014.
1234015
  Панченко В. "Сонячний" лікар Юркевич і його "культурне гніздо" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 28 (400), 17-23.07.2015 р. – С. 38-41. – ISSN 1996-1561


  "У селі Кривому, що між Брусиловом і Попільнею, можна побачити залишки садиби земського лікаря Йосипа Венцеславовича (в українській версії В"ячеславовича) Юркевича (1853–1910), яка в 1880–1910 роках була одним із найколоритніших українських "культурних ...
1234016
  Арфіст Д. ...сонце моє серце... : поезії / Домінік Арфіст. – Київ : Просвіта, 2016. – 269, [11] с. : іл. – ISBN 978-617-7201-31-0
1234017
  Скарімбас Я. [Соло Фігаро / Яніс Скарімбас ; за ред. Катерини Коціу. – Афіни : Нефелі, 1992. – 177 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-211-139-9
1234018
  Варналіс Костас [Соломіка: Соломос без метафізики. Роздуми поета : статті / Варналіс Костас. – Б.м. : Кедрос, 1980. – 173 с. – Видання грецькою мовою
1234019
  Елітіс О. [Сонце. Сонцепоклонник / Одісей Елітіс. – Афіни : Ікарос, 1996. – 29 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-96-4
1234020
  Язневич В. «Соляріс» Станіслава Лема слов"янськими мовами // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – С. 324-330. – ISBN 978-617-7480-12-8
1234021
  Дондокова Ц.-Д.Д. Солнце-гора / Ц.-Д.Д. Дондокова. – М., 1967. – 96с.
1234022
  Смарт В. Солнце, звезды и вселенная : пер. с англ. / В. Смарт. – Москва, Ленинград : ОНТИ, 1935. – 322 с.
1234023
  Чекалов Л. СОлнце, здравствуй. / Л. Чекалов, А. Яковлев. – М., 1966. – 128с.
1234024
  Колдунов С.А. Солнце, которое не заходит. Роман. / С.А. Колдунов. – М., 1957. – 404с.
1234025
  Вуд Дж. Солнце, Луна и древние камни : пер. с англ. / Дж. Вуд. – Москва : Мир, 1981. – 268 с.
1234026
  Ероховец А.С. Солнце, не падай / А.С. Ероховец. – Красноярск, 1968. – 286с.
1234027
  Эйгенсон М.С. Солнце, погода и климат / М.С. Эйгенсон. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1963. – 275 с.
1234028
   Солнце, погода и климат / Герман, , Р. Джон, Голдберг, , А. Ричард. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 319с.
1234029
   Солнце, электричество, жизнь. – М., 1969. – 104с.
1234030
   Солнце, электричество, жизнь. – М., 1972. – 123с.
1234031
  Занис Е.С. Солнце. Цвет. Человек / Е.С. Занис. – Баку, 1974. – 61с.
1234032
  Эпик И.П. Солнце: по новейшим исследованиям / И.П. Эпик. – Москва : Книжная помощь, 1922. – 119 с.
1234033
  Эпик И.П. Солнце: по новейшим исследованиям / И.П. Эпик. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1925. – 155 с.
1234034
  Агузаров А.Т. Солнцеворот : роман / Агузаров А.Т. ; пер. В.Чукреева. – Орджоникидзе : Ир, 1970. – 295 с.
1234035
  Агузаров А.Т. Солнцеворот : роман / Ахсарбек Агузаров ; пер. с осет. В.Чукреева. – Москва : Современник, 1976. – 287 с.
1234036
  Демурханашвили С. Солнцеворот : повесть / С. Демурханашвили; пер. с груз. – Москва : Политиздат, 1986. – 351 с.
1234037
  Полуянов И.Д. Солнцеворот : Сборник / Иван Полуянов. – Архангельск ; Вологда : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1986. – 509 с.
1234038
  Матвеева Н. Солнцеворот : праздники, обычаи, предания. (Церковно-народный месяцеслов) / H. Матвеева. – Киев : Український центр духовної культури, 1995. – 240 с. – ISBN 5-7707-6288-8
1234039
  Эренбург И.Г. Солнцеворот (октябрь1941-февраль 1942) / И.Г. Эренбург. – М, 1942. – 96с.
1234040
  Дымов Осип Солнцеворот [рассказы] и Ню [трагедия] / Осип Дымов [псевд.]. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Шиповник, 1913. – 240 с.
1234041
  Тарасенко Н.Ф. Солнцеворот. / Н.Ф. Тарасенко. – Симферополь, 1977. – 80с.
1234042
  Дрозд В.Г. Солнцеворот. / В.Г. Дрозд. – М., 1990. – 432с.
1234043
  Луговской В.А. Солнцеворот. Синяя весна / В.А. Луговской. – М., 1961. – 179с.
1234044
  Гуков О.Я. Солнцеголовый - (Флаттер) / О.Я. Гуков. – Воронеж, 1970. – 206с.
1234045
  Монтан Ив Солнцем полна голова. / Монтан Ив. – М., 1956. – 183с.
1234046
  Монтан Ив Солнцем полна голова. / Монтан Ив. – М., 1956. – 144с.
1234047
  Водолагин А.В. Солнцепоклонник. // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2007. – № 3 (25). – С. 205-211.
1234048
   Солнцестояние. – Саранск, 1974. – 183с.
1234049
  Антошкин Е.А. Солнцестояние / Е.А. Антошкин. – Москва, 1976. – 32с.
1234050
  Козаев И.С. Солнцестояние. Стихи и поэма ("Возвращение"). / И.С. Козаев. – М., 1975. – 78с.
1234051
  Жуков Борис Солнцу и ветру навстречу // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 78-90 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1234052
  Терзян А. Солнцу навстречу / А. Терзян. – Ереван, 1956. – 37с.
1234053
   Солнцу навстречу. – Саратов, 1960. – 60с.
1234054
  Шор Б.М. Солнцу навстречу / Б.М. Шор. – Петропавловск-Камчатский, 1961. – 41с.
1234055
   Солнцу навстречу. – М., 1982. – 126с.
1234056
  Николаев В.А. Солнышко - всем / В.А. Николаев. – М, 1976. – 220с.
1234057
  Вечканов С. Солнышко : стихи / С. Вечканов; пер. с морд.-эрзя И.Пеняева. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1960. – 80 с.
1234058
  Дементьева Л.Н. Солнышко / Л.Н. Дементьева. – Днепропетровск, 1989. – 14с.
1234059
   Солнышко : Трофей: зонтик // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 8. – С. 108 : Іл.
1234060
  Никонов Н.Г. Солнышко в березах / Н.Г. Никонов. – Свердловск, 1974. – 280с.
1234061
  Никонов Н.Г. Солнышко в березах. / Н.Г. Никонов. – М, 1980. – 381с.
1234062
  Алункачева Гулизар Солнышко за Полярным кругом : Слово о коллеге // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 19. – С. 44. – ISSN 1727-4893
1234063
  Алункачева Гулизар Солнышко за Полярным кругом : Слово о коллеге // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 19. – С. 44. – ISSN 1727-4893
1234064
  Волков В.А. Солнышко моё / В.А. Волков. – Саранск, 1978. – 67 с.
1234065
   Соло 2. – М., 1991. – 96с.
1234066
  Баранов Віктор Соло для всієї родини : П"єса // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 145-169. – ISSN 0208-0710
1234067
  Рожен А. Соло для выхлопной трубы. Украинские ученые предлагают неожиданные технологии превращения тепла в электричество // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 7 марта (№ 10/11). – С. 19


  Чтобы рассказать о термоэлектричестве, академик НАНУ Лукьян Анатычук не прибегает к сложным моделям. Он любит наглядную простоту. Обычно ставит чашку с кипятком на термоэлектрическую пластинку, и сразу же происходит чудо - начинает вращаться пропеллер ...
1234068
  Кулис Э. Соло для лета : повести, рассказы / Э. Кулис; пер. с латыш. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 222 с.
1234069
   Соло для оркестра. – М., 1987. – 526с.
1234070
  Прохоров В.Ф. Соло на балалайке / В.Ф. Прохоров. – М., 1982. – 208с.
1234071
   Соло на гитаре : сборник адаптированных рассказов на испанском языке. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1987. – 94 с.
1234072
  Жуков Борис Соло на губе / Жуков Борис, Гомилле Аксель // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 124-132 : фото
1234073
  Малыгин Ю.М. Соло на розе ветров : Стихотворения. / Ю.М. Малыгин. – Одесса, 1997. – 95с.
1234074
  Жиленко І.В. Соло на сольфі : поезії / І.В. Жиленко. – Київ : Молодь, 1965. – 78 с.
1234075
  Іваничук Р. Соло на флейті : Оповідання // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 3/4. – С. 16-90. – ISSN 0130-1608
1234076
  Казаков М.В. Соло на ЭВМ / М.В. Казаков, Н.С. Слепцов. – М, 1988. – 191с.
1234077
  Золотоноша Л.А. Соло Свічі : вірші / Л.А. Золотоноша. – Київ : Фенікс, 2001. – 136 с. – ISBN 966-581-258-0
1234078
  Лавик-Гудолл Соло: История щенка гиеновой собаки / Лавик-Гудолл, Гуго, ван. – М., 1977. – 110с.
1234079
  Деко О.А. Солов""ї співають на світанні / О.А. Деко. – К, 1988. – 263с.
1234080
  Корнієнко О.З. Солов""ї співають навесні / О.З. Корнієнко. – К, 1962. – 124с.
1234081
  Єжов В.І. Солов""їна ніч. / В.І. Єжов. – К, 1969. – 84с.
1234082
  Дудін М.О. Солов"ї / М.О. Дудін. – К., 1976. – 159с.
1234083
  Ярош Я.Є. Солов"їна діброва / Я.Є. Ярош. – Ужгород, 1982. – 88с.
1234084
  Коваль Г.П. Солов"їна криниця : поезії / Г.П. Коваль. – Київ, 1984. – 142 с.
1234085
  Гончар О.Т. Солов"їна сторожа : Оповідання: Для мол. шк. віку / О.Т. Гончар. – Київ : Веселка, 1989. – 16с.
1234086
   Солов"їна Україна. – К., 1965. – 52с.
1234087
  Шмушкевич М.Ю. Солов"їний Гай : повість / Михайло Шмушкевич. – Київ : Молодь, 1966. – 250 с.
1234088
  Сосюра В. Солов"їні далі : Поезії / В. Сосюра. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 169с.
1234089
  Хоменко І.Є. Солов"їні світанки : поезії / І.Є. Хоменко. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 138 с.
1234090
  Рыклин Г.Е. Соловей-пташечка / Г.Е. Рыклин. – М., 1946. – 47с.
1234091
  Бядуля З. Соловей / З. Бядуля. – Харьков, 1929. – 180 с.
1234092
  Бядуля З. Соловей : повесть / З. Бядуля; пер. с бел. – Смоленск, 1935. – 140 с.
1234093
  Винецкий Я.Б. Соловей / Я.Б. Винецкий. – Казань, 1953. – 195с.
1234094
  Бядуля З. Соловей : повесть / З. Бядуля; пер. с бел. П.Кобзаревского. – Минск : Госиздат БССР, 1960. – 157 с.
1234095
  Рахман С. Соловей : рассказы и повести, / С. Рахман. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 171 с.
1234096
  Андерсен Ханс Кристиан Соловей / Андерсен Ханс Кристиан; Сказка Анедрсена. – Ленинград, 1980. – 9с.
1234097
  Северянин И. Соловей / И. Северянин. – М., 1990. – 20с.
1234098
  Дарбни А.М. Соловей в амбулатории. / А.М. Дарбни. – М., 1959. – 47с.
1234099
  Годованець Н.П. Соловей в курятнике. / Н.П. Годованець. – М, 1960. – 59с.
1234100
  Пастухова Н.М. Соловей и газовый режим Балтийского моря : Автореф... канд. геогр. наук / Пастухова Н.М.; Ленингр.гидрометеорол.ин-т. – Л, 1970. – 23л.
1234101
  Часовников А.М. Соловей из Полесья / А.М. Часовников. – Кострома, 1955. – 80с.
1234102
  Заболотских Б.В. Соловей из Шуши / Б.В. Заболотских. – Москва : Советский композитор, 1987. – 109 с.
1234103
  Кильгас П. Соловей пел на заре : трагедия в 2-х ч. / Пауль Кильгас; пер. с эст. В.Поздняковой. – Таллин : Эстгосиздат, 1962. – 91 с.
1234104
  Чак А.Я. Соловей поет басом : стихи / А.Я. Чак; пер. с латыш. – Москва : Художественная литература, 1986. – 333 с.
1234105
  Лагоза В.М. Соловей у курнику / В.М. Лагоза. – Х, 1981. – 64с.
1234106
  Минко В.П. Соловей у міліції. / В.П. Минко. – К., 1963. – 86с.
1234107
  Волиняк П. Соловей України // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1958. – Рік 9, ч. 97, лютий : лютий. – С. 11-13


  З нагоди 60-ліття В. Сосюри.
1234108
  Соболев Л.С. Соловей.Фронтовые рассказы / Л.С. Соболев. – М, 1942. – 64с.
1234109
  Шерстюк Г.П. Соловейко. Одуд : Оповідання / Гр. Шерстюк. – [Київ] : [Укр. Учитель ; Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1911. – 14, [2] с. : мал. – (Видавництво "Український Учитель" : Ілюстрована бібліотека для дітей ; № 44)


  В кн. також урив. з віршів М.К. Вороного, Л.І. Глібова, В.І. Самійленка
1234110
  Толмасов В.А. Соловецкая повесть / В.А. Толмасов. – Архангельск, 1971. – 222с.
1234111
  Жигулин А.В. Соловецкая чайка / А.В. Жигулин. – Москва, 1979. – 333с.
1234112
  Богуславский Г.А. Соловецкие острова : путеводитель / Г.А. Богуславский. – Москва : Советская Россия, 1968. – 103с.
1234113
   Соловецкие острова. – Ленинград, 1969. – 26с.
1234114
   Соловецкие острова. – Москва, 1985. – 158 с.
1234115
  Фруменков Г.Г. Соловецкий монастырь в XVI-XIX веках как секретная государственная тюрьма и пограничная военная крепость Русского государства : Автореф... д-ра ист.наук: / Фруменков Г.Г.; ЛГУ. – Архангельск, 1966. – 31л.
1234116
  Фруменков Г.Г. Соловецкий монастырь и оборона Поморья в XVI-XIX веках. / Г.Г. Фруменков. – Архангельск, 1963. – 140с.
1234117
  Иоанн Соловецкий Сад / Архиепископ Иоанн. – Москва : София-пресс, 2003. – 272с. – ISBN 5-98068-001-2
1234118
  Барсуков Н.А. Соловецкое восстание. (1668-1676 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Барсуков Н.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. Кафедра истории СССР. – М., 1960. – 18л.
1234119
  Шубин Л. Соловецкое сидение // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 12. – С. 22-39. – ISSN 0321-1878
1234120
  Саєнко В.П. Соловецька тема в контексті життя й наукової творчості театрознавця Н. Б. Кузякіної // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 124-131. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1234121
  Саєнко В. Соловецька тема в науковій спадщині Наталії Кузякіної


  Стаття складається з двох мікророзділів: у першому на прикладі аналізу книжки професора Н. Кузякіної "Театр на Соловках. 1923-1937", уперше видрукуваної в Англії в серії "Русский театральній архив" 1994 р., вивчається генеза й особливості генеральної ...
1234122
  Кулиняк Д.І. Соловецький в"язень / Д.І. Кулиняк. – К., 1991. – 70с.
1234123
  Малюта Іван Соловецький могікан // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-33. – ISSN 0868-9644


  Звільнений зі сталінських концтаборів неспішно крокує з дерев"яною валізкою по алеї у Москві. Серед натовпу призупиняє перехожого з подібним простецьким саквояжем. Начебто з потребою прикурити. Глянули приязно один одному у вічі та й розійшлися. Під ...
1234124
  Шевченко С.В. Соловецький реквієм / Сергій Шевченко. – Київ : Експрес-Поліграф, 2013. – 591, [1] с., [16] арк. фотогр. : іл., портр. – Імен. покажч.: 573-586. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2530-59-9
1234125
  Короткий В.А. Соловйов Сергій Михайлович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 137. – ISBN 966-06-0393-2
1234126
  Иоанн Блаженный Соловки - Вторая Голгофа / Блаженный Иоанн. – 6-е изд., исправл. – Киев : Саммит-книга, 2011. – 560 с. : илл. – ISBN 978-966-7889-67-8
1234127
  Потехина И.А. Соловки : Рассказы / Потехина И.А. – Москва, 1988. – 172 с.
1234128
  Листопад А. Соловки = Solovky : поетична епопея / Антоніна Листопад. – Київ : Смолоскип, 2009. – 567, [1] с. : іл., фот. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 564. – ISBN 978-966-1676-13-7
1234129
  Шевченко Сергій Соловки без ілюзій // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 46-48. – ISSN 0130-5212
1234130
  Богданова Светлана Соловки выполняют "госзаказ" : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 56-59 : Фото
1234131
  Ніколенко О. Соловки: міні-модель СРСР : Інтерв"ю / Ольга Ніколенко ; [інтерв"ю взяв] Сергій Шебеліст // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 11-12 травня (№ 78/79)


  Сценарист фільму з циклу "Соловецькі в"язні з України" Ольга Ніколенко - про Миколу Зерова та відновлення перерваних зв"язків між минулим і сучасним.
1234132
  Шаповал Ю.І. Соловки: трагедія української еліти // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй : [збірник статей] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса, Укр. акад. політ. наук, Ін-т політ. наук ; [редкол.: О.О. Рафальський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : ЕксОб, 2006. – Т. 1. – С. 163-179. – ISBN 966-7769-54-2
1234133
   Соловьев Владимир Алиевич (1935-2015) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 11. – С. 2103 : фото. – ISSN 0016-7886
1234134
   Соловьев, Лев Николаевич. Выставка живописи. Москва. 1977. – М., 1977. – 9с.
1234135
  Простаков В.Б. Соловьева переправа. / В.Б. Простаков. – М., 1976. – 135с.
1234136
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов. – Иваново, 2001-. – ISBN 5-89482-268-8
Вып. 6. – 2003
1234137
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов. – Иваново, 2001-. – ISBN 5-89482-269-6
Вып. 7. – 2003
1234138
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов. – Иваново, 2001-. – ISBN 5-89482-304-8
Вып. 8. – 2004
1234139
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов. – Иваново, 2001-. – ISBN 5-89482-332-3
Вып. 9. – 2004
1234140
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов. – Иваново, 2001-. – ISBN 5-89482-381-1
Вып. 10. – 2005
1234141
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов. – Иваново, 2001-. – ISBN 5-89482-403-6
Вып. 11. – 2005
1234142
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов. – Иваново, 2001-. – ISBN 5-89482-404-4
Вып. 12. – 2006
1234143
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов. – Иваново, 2001-. – ISBN 5-89482-186-X
Вып. 13. – 2006
1234144
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов. – Иваново, 2001-. – ISBN 978-5-89482-530-4
Вып. 14. – 2007
1234145
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов. – Иваново, 2001-. – ISBN 978-5-89482-481-9
Вып. 15 : Библиография В.С. Соловьева (1990 - 2006. – 2007
1234146
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов / Ивановский гос. энергетический ун-т имени В.И. Ленина. – Иваново, 2001-. – ISBN 978-5-89482-522-9
Вып. 16 : В.С. Соловьев в истории философии. – 2008
1234147
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов / Ивановский гос. энергетический ун-т имени В.И. Ленина. – Иваново, 2001-. – ISBN 978-5-89482-524-3
Вып. 17 : Онтология, теория познания и социальная философия В.С. Соловьева. – 2008
1234148
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов / Ивановский гос. энергетический ун-т имени В.И.Ленина. – Иваново, 2001-. – ISBN 978-5-89482-526-7
Вып. 18 : Философия жизни. Этика. Философская антропология. Эстетика и литературная критика. – 2008
1234149
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов / Ивановский гос. энергетический ун-т имени В.И. Ленина. – Иваново, 2001-. – ISBN 978-5-89482-557-1
Вып. 19 : Тезисы докладов Международной научной конференции "Философия В.С. Соловьева в истории мысли и современных дискуссиях", 1-5 октября 2008г., Россия, Иваново, ИГЭУ. – 2008
1234150
   Соловьевские исследования : периодический сборник научных трудов; спецвыпуск / Ивановский гос. энергетический ун-т имени В.И. Ленина. – Иваново, 2001-. – ISBN 978-5-89482-528-1
Вып. 20 : К 10-летию Соловьевского семинара. – 2008
1234151
   Соловьевские исследования / Ивановский гос. энергетический ун-т. – Иваново, 2001-. – ISSN 2076-9210
Вып. 3 (23). – 2009. – резюме рос., англ. мовами
1234152
   Соловьевские исследования / Ивановский гос. энергетический ун-т. – Иваново, 2001-. – ISSN 2076-9210
Вып. 4 (24). – 2009. – резюме рос., англ. мовами
1234153
   Соловьевские исследования / Ивановский гос. энергетический ун-т. – Иваново, 2001-. – ISSN 2076-9210
Вып. 1 (25). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
1234154
   Соловьевские исследования / Ивановский гос. энергетический ун-т. – Иваново, 2001-. – ISSN 2076-9210
Вып. 2 (26). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
1234155
   Соловьевские исследования / Ивановский гос. энергетический ун-т. – Иваново, 2001-. – ISSN 2076-9210
Вып. 3 (27). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
1234156
   Соловьевские исследования / Ивановский гос. энергетический ун-т. – Иваново, 2001-. – ISSN 2076-9210
Вып. 4 (28). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
1234157
   Соловьевские исследования / Ивановский гос. энергетический ун-т. – Иваново, 2001-. – ISSN 2076-9210
Вып. 1 (29). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1234158
   Соловьевские исследования / Ивановский гос. энергетический ун-т. – Иваново, 2001-. – ISSN 2076-9210
Вып. 2 (30). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1234159
   Соловьевские исследования / Ивановский гос. энергетический ун-т. – Иваново, 2001-. – ISSN 2076-9210
Вып. 3 (31). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1234160
   Соловьевские исследования = Solov"evskie issledovaniya=Solov"ev studies / Ивановский гос. энергетический ун-т. – Иваново, 2001-. – ISSN 2076-9210
Вып. 4 (32). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1234161
   Соловьевские исследования = Solov"evskie issledovaniya=Solov"ev studies / Ивановский гос. энергетический ун-т. – Иваново, 2001-. – ISSN 2076-9210
Вып. 1 (33). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1234162
   Соловьевские исследования = Solov"evskie issledovaniya=Solov"ev studies / Ивановский гос. энергетический ун-т. – Иваново, 2001-. – ISSN 2076-9210
Вып. 2 (34). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1234163
  Мусолов В.Н. Соловьевский антихрист как литературно-философский персонаж: смыслы и функции образа // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 143 -152. – ISSN 0042-8744
1234164
  Герасимов И.А. Соловьи / И.А. Герасимов. – М., 1964. – 237с.
1234165
  Котыш Н.Т. Соловьи / Н.Т. Котыш. – М, 1965. – 48с.
1234166
  Фатьянов А.И. Соловьи : Стихотворения и песни / А.И. Фатьянов. – Москва : Художественная литература, 1971. – 191с.
1234167
  Дудин М.А. Соловьи / М.А. Дудин. – Ярославль, 1972. – 255с.
1234168
  Касаткин П.Е. Соловьи / П.Е. Касаткин. – Воронеж, 1973. – 126с.
1234169
   Соловьи. – М., 1986. – 75с.
1234170
  Берилов Н.Т. Соловьи и море / Н.Т. Берилов. – Донецк, 1968. – 82с.
1234171
  Швец Соловьи и разбойники. / Швец, лИ.А. – Орел, 1962. – 18с.
1234172
  Серебряков Г.В. Соловьи на снегу / Г.В. Серебряков. – М, 1988. – 173с.
1234173
  Ющенко О. Соловьи рассветные : поезії / О. Ющенко. – Москва : Советский писатель, 1972. – 94 с.
1234174
  Палькин Н.Е. Соловьи России / Н.Е. Палькин. – М, 1975. – 96с.
1234175
  Мурашко Р. Соловьи святого Поликара : роман / Р. Мурашко; пер. с белорус. Л.Соловья. – Минск : Беларусь, 1970. – 288 с.
1234176
  Жубанов А.К. Соловьи столетий / А.К. Жубанов. – Алма-Ата, 1967. – 409с.
1234177
  Фатьянов А.И. Соловьи, соловьи. / А.И. Фатьянов. – Тула, 1977. – 270с.
1234178
  Байбурин Г.Г. Соловьиная весна : поэма и стихи / Г.Г. Байбурин. – Уфа, 1965. – 96 с.
1234179
  Перминова Н.И. Соловьиная ветка / Н.И. Перминова. – Киров, 1991. – 251с.
1234180
  Фирсов В.И. Соловьиная ночь / В.И. Фирсов. – М, 1982. – 329с.
1234181
  Дробот Г.В. Соловьиная ночь / Г.В. Дробот. – М., 1989. – 270с.
1234182
  Ручьев Б.А. Соловьиная пора : [стихи] / Борис Ручьев ; [худож. А.Р. Туманов]. – Челябинск, 1976. – 71 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1234183
  Романенко Л.Н. Соловьиная пристань / Л.Н. Романенко. – Рига, 1972. – 128с.
1234184
  Фалей В. Соловьиная провинция / В. Фалей. – М, 1969. – 48с.
1234185
  Кузубов Л.Т. Соловьиная россыпь / Л.Т. Кузубов. – Боргород, 1963. – 112с.
1234186
  Елагина А.Г. Соловьиная роща / А.Г. Елагина. – Москва, 1962. – 143с.
1234187
  Белевич А.П. Соловьиная роща : стихи / А.П. Белевич; авториз. пер. с белорус. – Москва ; Ленинград : Советский писатель, ЛО, 1966. – 143 с.
1234188
  Ларин С.В. Соловьиная роща / С.В. Ларин. – Ярославль, 1972. – 199с.
1234189
  Москвитин А.М. Соловьиная улица / А.М. Москвитин. – Алма-Ата, 1973. – 104с.
1234190
  Горохов Н.А. Соловьиное иго / Н.А. Горохов. – М., 1979. – 167с.
1234191
  Фет А.А. Соловьиное эхо / А.А. Фет. – Тула, 1978. – 159с.
1234192
  Ким А.А. Соловьиное эхо / А.А. Ким. – М., 1980. – 608с.
1234193
  Кобликов В.В. Соловьиные зори / В.В. Кобликов. – Москва, 1975. – 176с.
1234194
  Халтурин Ф.Н. Соловьиные зори. / Ф.Н. Халтурин. – М., 1977. – 168с.
1234195
  Зорин Э.П. Соловьиный дозор / Э.П. Зорин. – Ярославль, 1973. – 119с.
1234196
  Ваншенкин К.Я. Соловьиный коридор / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1967. – 173с.
1234197
  Большак В.Г. Соловьиный край : повесть и рассказы / В. Большак ; пер. с укр. Г. Шипова. – Москва : Советский писатель, 1962. – 414 с.
1234198
  Кедрин Д.Б. Соловьиный манок : стихотворения, поэмы / Дмитрий Кедрин ; [вступ. ст. (с. 5-43) и сост. С.Д. Кедриной ; худож. Г.А. Дауман]. – Москва : Книга, 1990. – 381с. – Миниатюрное издание в суперобл. – ISBN 5-212-00272-9 (в пер.)
1234199
  Абдуллин И.А. Соловьиный разъезд : рассказы : пер. с башк. / Ибрагим Абдуллин. – Москва : Советский писатель, 1960. – 197 с. : ил.
1234200
   Соловьиный родник. – Йошкар-Ола, 1970. – 280с.
1234201
   Соловьиный родник. – Йошкар-Ола, 1979. – 264с.
1234202
   Соловьиный родник. – 3-е, доп. – Йошкар-Ола, 1984. – 367с.
1234203
  Мурзалиев К. Соловьиный сад : стихи / К. Мурзалиев. – Москва : Советский писатель, 1971. – 184 с.
1234204
  Блок А.А. Соловьиный сад / А.А. Блок. – М, 1981. – 280с.
1234205
  Дубровина Э.М. Соловьиный час / Э.М. Дубровина. – М, 1982. – 79с.
1234206
  Ревунов В.С. Соловьянная ночь / В.С. Ревунов. – М., 1962. – 191с.
1234207
  Матіос М. Солодка Даруся : Драма на три життя / Марія Матіос. – Львів : Піраміда, 2004. – 176с. – ISBN 966-7188-98-1
1234208
  Матіос М. Солодка Даруся : драма на три життя / Марія Матіос. – Вид. 4-те. – Львів : Піраміда, 2007. – 187, [1] с. : іл. – На тит. арк. також зазнач.: Найкраща книга останнього 15-річчя, яка вплинула на укр. світ. Національна премія України ім. Т. Шевченка - 2005. Переможець рейтингу "Книга, яку найбільше читають" - 2007. – ISBN 978-966-441-032-5
1234209
  Матіос М. Солодка Даруся : драма на три життя / Марія Матіос. – Вид. 7-ме. – Львів : Піраміда, 2011. – 187, [1] с. – ISBN 978-966-441-211-4
1234210
  Домбровський А.І. Солодка земля / А.І. Домбровський. – Київ, 1983. – 175 с.
1234211
  Соколов В.В. Солодка земля. / В.В. Соколов. – К., 1967. – 155с.
1234212
  Ляшко М.М. Солодка каторга / М.М. Ляшко. – К., 1958. – 592с.
1234213
  Большак В.Г. Солодка нива / В.Г. Большак. – К, 1984. – 167с.
1234214
  Тищенко Алла Солодка радість чи шкода для здоров"я? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 31 : фото
1234215
  Гранкина В.П. Солодка уральская / В.П. Гранкина, Т.П. Надежина; Соболевская К.А. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1991. – 152 с. : табл. 21, ил. 24, библиогр. 343 назв.
1234216
  Гранкина В. п. Солодка уральская в Барабинской и Кулундинской степях Западной Сибири и перспективы ее использования : Автореф... канд. биол.наук: / Гранкина В. п.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1970. – 24л.
1234217
  Біла А. Солодка хвороба Андрусяка // Критика. – Київ, 2002. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 24
1234218
  Авраменко О.І. Солодка чара гіркоти : повість та новели / Олександр Авраменко. – Київ : Молодь, 1971. – 199 с.
1234219
  Авраменко О.І. Солодка чара гіркоти : повісті, новели, нариси / Олександр Авраменко. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 357, [3] с. : іл.
1234220
  Авраменко О.І. Солодка чара гіркоти : повість, новели / Олександр Авраменко ; передм. Б. Олійника. – Київ : Дніпро, 1983. – 296 с.
1234221
  Воронина Леся Солодке життя в зимовій Анталії : спецрепортаж. Туреччина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 42-47 : Фото
1234222
  Цвек Д.Я. Солодке печиов / Д.Я. Цвек. – 4-е вид, доп. – Львів, 1986. – 126с.
1234223
  Худайбергенов Э.Б. Солодки Казахстана. / Э.Б. Худайбергенов. – Алма-Ата, 1979. – 128с.
1234224
  Доломан Є.М. Солодкий запах полину : поезії / Є.М. Доломан. – Київ : Дніпро, 1984. – 231 с.
1234225
  Сюндюков І. Солодкий мед нездобутої перемоги // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22 грудня (№ 234). – С. 8


  Історія однієї фотографії. 14.12. 1918 - Директорія УНР на чолі з Винниченком та Петлюрою зайняла Київ.
1234226
  Соловей О. Солодкий привид Жадана // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 222/223. – С. 333-338.
1234227
  Бен С. Солодкий світ : поезії / С. Бен. – Плужанин, 1929. – 64 с.
1234228
  Гембік Ольга Солодкий смак Анталії : Туреччина / Гембік Ольга, Біленко Василь // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (57). – С. 70-73 : Фото
1234229
  Михайленко В.М. Солодкий смак гіркоти : роман / Валентина Михайленко. – Житомир : Євенок О.О., 2017. – 271, [1] с. – ISBN 978-617-7607-45-7
1234230
  Ферчук А.М. Солодких справ майстер Черіковський Микола Васильович // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2015. – Вип. 21. – С. 31-36. – ISSN 2079-2999


  Стаття присвячена діяльності видатного інженер-технолога, винахідника, педагога, громадського діяча другої половини ХІХ ст. Черіковського Миколи Васильовича. Мета даної публікації - відновити в реєстрі видатних особистостей України незаслужено стерте ...
1234231
  Паламарчук Г.О. Солодкі радощі земні / Г.О. Паламарчук. – К, 1979. – 80с.
1234232
  Обухов А.Н. Солодковый корень, его заготовка, переработка и сбыт / А.Н. Обухов. – М-Л, 1934. – 96с.
1234233
   Солом"яний бичок. – К., 1985. – 15с.
1234234
  Панч П. Солом"яний дим : Зб. оповідань / П. Панч. – 4-е вид. – Харків : Лім, 1931. – 291с.
1234235
  Безорудько В. Солом"яний капелюх : сатира та гумор / В. Безорудько. – Київ : Держлітвидав України, 1964. – 216 с.
1234236
  Басьо М. Солом"яний плащ мавпи / М. Басьо; Поетичний переклад, впорядкування та передмова Сіренка Артура. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 2001. – 92с. – ISBN 966-7060-31-4
1234237
  Грищук Б. Солом"яні дзвони : публіцистично-ліричний роман-колаж // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 24-104. – ISSN 0208-0710
1234238
  Грищук Б. Солом"яні дзвони : роман-колаж // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 55-96. – ISSN 0208-0710
1234239
  Гулин Игорь Солома вместо пластика : искусство // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 39 : Фото


  Создатель легендарной империи тайского шелка, светский лев и бівший разведчик, американский бизнесмен Джим Томпсон таинственно исчез, оставив после себя богатейшее наследие
1234240
  Пружан И.Н. Соломаткин Л. И. / И.Н. Пружан. – М., 1961. – с.
1234241
   Соломахіна Ванда Михайлівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 46. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1234242
  Давыдов Ю.В. Соломенная сторожка / Ю.В. Давыдов. – М, 1986. – 431с.
1234243
  Давыдов Ю.В. Соломенная сторожка / Ю.В. Давыдов. – Москва : Советский писатель, 1990. – 520с.
1234244
  Эдлис Ю.Ф. Соломенная Сторожка. / Ю.Ф. Эдлис. – М., 1976. – 64с.
1234245
  Давыдов Ю.В. Соломенная сторожка. (Две связки писем) : Современники о Юрии Давыдове / Ю.В. Давыдов. – Москва : Астрель, Олимп, АСТ, 2000. – 592с. – (Отражение.ХХ век). – ISBN 5-271-00306-Х. 5-7390-0961-8
1234246
  Степанов В.А. Соломенное лето. / В.А. Степанов. – Москва, 1980. – 24 с.
1234247
   Соломенные пираты. – М., 1970. – 288с.
1234248
  Солоухин В.А. Соломенный кордон / В.А. Солоухин. – Москва, 1974. – 318с.
1234249
  Минков С. Соломенный фельдфебель. / С. Минков. – М., 1956. – 190с.
1234250
  Доленко В. Соломия в Киеве // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2009. – № 21 (90). – С. 7
1234251
  Врублевская В.В. Соломия Крушельницкая : роман-біографія / В.В. Врублевская. – Москва : Дніпро, 1989. – 399 с.
1234252
  Матіяш Б. Соломія // Критика. – Київ, 2006. – Червень, (число 6). – С. 34


  Соломія Павличко - письменниця, літературознавець, перекладач, публіцистка, автор праць з теорії літератури, історії фемінізму.
1234253
  Майчик І. Соломія Крушельницька // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 192-195
1234254
   Соломія Крушельницька. – К.
2. – 1978. – 447с.
1234255
   Соломія Крушельницька. – К.
2. – 1978. – 398с.
1234256
   Соломія Крушельницька : Поштові зображення
1234257
  Радевич-Винницька Соломія Крушельницька і Бойківщина (до 140-х уродин великої співачки) // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Товариство "Бойківщина". – Дрогобич, 2012. – Ч. 2/83 (94). – С. 78-82
1234258
  Кліш І. Соломія Крушельницька і Станіслав Людкевич: творча співпраця митців // Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2013. – № 1 (96), січень. – С. 86-89
1234259
  Верба А. Соломія Крушельницька у Варшаві // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 162-167
1234260
  Криворучка І. Соломія Крушельницька у відгуках німецькомовної критики // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – № 3(25)за 2009/№ 1(26)за 2010. – С. 138-143
1234261
  Криворучка І. Соломія Крушельницька у дзеркалі німецькомовної критики // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 3/4 (5/6). – С. 88-92. – ISSN 2224-0926
1234262
  Врублевська В.В. Соломія Крушельницька: Роман-біографія : Роман-біографія / В.В. Врублевська. – Київ : Дніпро, 1986. – 358с.
1234263
  Врублевська В.В. Соломія Крушельницька: Роман-біографія. / В.В. Врублевська. – Вип.45. – Київ, 1979. – 336с.
1234264
  Лучук О. Соломія Павличко в листах і поза ними : (на основі матеріалів з архіву Юрія Луцького) // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 3 (785). – С. 153-157. – ISSN 0868-4790
1234265
   Соломко Анатолій Олексійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 378-379 : фото
1234266
  Шарпатий В. Соломон // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 18-19


  Соломон - третій цар Ізраїлю, за його царювання Ізраїльсько-Іудейське царство досягло вершин у своєму рзвитку.
1234267
  Трешников А.Ф. Соломон Андрэ / А.Ф. Трешников, В.М. Пасецкий. – Москва, 1957. – 46с.
1234268
   Соломон Бенедиктович Телингатер - художник книги : каталог выставки. – Москва : Союз художников, 1963. – 32 с.
1234269
   Соломон Бенедиктович Телингатер. – Москва : Советский художник, 1965. – [12] с.
1234270
   Соломон Борисович Никритин.. – М, 1969. – 28с.
1234271
   Соломон Борисович Юдовин 1892-1954 : Каталог выставки. – Ленинград : Искусство, 1956. – 19 с.
1234272
  Стецюк Наталія Соломон Гольдельман і його оцінка конституційно-правового регулювання статусу національних меншин в Українській Народній Республиці // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 1 (19). – С. 102-105
1234273
  Максимчик А.Н. Соломон Захарович Каценбоген // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 75-90. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5


  Пионер социологии в Беларуси. Профессор, заместитель ректора БГУ.
1234274
   Соломон Исаакович Пекар. – Киев : Наукова думка, 1988. – 37, [3] с.
1234275
  Кариева Т Соломон Кириллович Таутиев. / Т Кариева. – Дзауджикау, 1953. – 36с.
1234276
  Ардазиани Л.П. Соломон Меджгануашвили : роман / Л.П. Ардазиани; пер. с груз. Н.Долидзе и В.Киреевой. – Тбилиси : Заря Востока, 1949. – 112 с.
1234277
  Ардазиани Л.П. Соломон Меджгануашвили : повесть / Л.П. Ардазиани; пер. с груз. Н.Долидзе и В.Киреевой. – Тбилиси : Заря Востока, 1955. – 108 с.
1234278
  Порецкий Я.И. Соломон Рысинский / Я.И. Порецкий. – Минск, 1983. – 158с.
1234279
  Боим С.С. Соломон Самсонович Боим / С.С. Боим. – Москва : Советский художник, 1978. – [29] с.
1234280
  Дзидзария Г.А. Соломон Теймуркович Званба. / Г.А. Дзидзария. – Сухуми, 1955. – 3-40с.
1234281
  Федоров Е. Соломонея / Е. Федоров. – Л., 1938. – 62с.
1234282
  Балябина В.Г. Соломонова тысяча : Повесть. Воспоминания. Забайкальская старина / В.Г. Балябина; Ред.-сост. Е.Ф.Куренная-Берцик. – Чита : Поиск, 2004. – 200с. – ISBN 5-93119-125-9
1234283
  Малаховский К.В. Соломоновы острова / К.В. Малаховский. – Москва : Наука, 1978. – 96с.
1234284
  Пале С. Соломоновы острова: спорная независимость // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 7. – С. 58-62. – ISSN 0321-5075
1234285
  Щипко Л.М. Солона вода морская. / Л.М. Щипко. – Новосибирск, 1979. – 288с.
1234286
  Конецький В.В. Солона крига / В.В. Конецький. – К., 1982. – 288с.
1234287
  Залигін С.П. Солона Падь / С.П. Залигін. – К., 1970. – 376с.
1234288
  Залигін С.П. Солона Падь / С.П. Залигін. – К., 1976. – 396с.
1234289
  Егоров Г.В. Солона ты, земля! / Г.В. Егоров. – Барнаул, 1973. – 535с.
1234290
  Егоров Г.В. Солона ты, земля! / Г.В. Егоров. – Барнаул : Алт.кн.изд-во, 1981. – 511 с.
1234291
  Егоров Г.В. Солона ты, земля! / Г.В. Егоров. – Барнаул, 1991. – 526с.
1234292
  Яньков Н.Д. Солонец / Н.Д. Яньков. – Иркутск, 1974. – 88с.
1234293
  Орлов В.В. Солоний кавун / В.В. Орлов. – К., 1965. – 323с.
1234294
  Екимов Б.П. Солонич / Б.П. Екимов. – Москва, 1989. – 205с.
1234295
  Олійників О.С. Солоні вітри / О.С. Олійників. – Одеса, 1988. – 132с.
1234296
  Бурксер Е.С. Солоні озера на Україні. / Е.С. Бурксер, 1928. – 349с.
1234297
  Самбур Г.М. Солонцеві грунти УРСР та їх поліпшення. / Г.М. Самбур, І.Г. Демеденко. – Київ; Харків, 1951. – 36с.
1234298
  Можейко А.М. Солонцовые почвы южной части Среднего Приднепровья и их культурное освоение. : Автореф... доктор с.-х.наук: / Можейко А.М.; Харьков. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1964. – 54л. – Бібліогр.:с.52-54
1234299
  Минкин М.Б. и др. Солонцы юго-востока Ростовской области. / М.Б. и др. Минкин; Вальков В.Ф. – Ростов-на-Дону, 1980. – 271с.
1234300
  Тер-Маркарьян Солончаки / Тер-Маркарьян. – Ростов -на-Дону, 1975. – 71с.
1234301
  Грот А.И. Солончаки в дорожном строительстве УзССР : Автореф... канд. техн.наук: / Грот А.И.; Средне-Азиатский научно-исслед. ин-т ирригации "САНИИРИ". – Ташкент, 1951. – 10 с.
1234302
  Ковда В.А. Солончаки и солонцы / В.А. Ковда. – Москва-Ленинград, 1937. – 245с.
1234303
  Бреслер Э. Солончаки и солонцы : Принципы. Динамика. Моделирование / Э. Бреслер, Б.Л. Макнил, Д.Л. Картер; Хомяков В.Н., Набирев Х.Р. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 296с.
1234304
  Малишев Ю.В. Солоспіви / Ю.В. Малишев. – К., 1968. – 219с.
1234305
  Ніколаєва Лідія Солоспіви Анатолія Кос-Анатольського як феномен української камерно-вокальної музики // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 1 (29) : Театр. Музика. Кіно. – С. 28-34. – ISSN 1728-6875
1234306
  Чайка С. Солоспіви Тарасові Шевченку // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 27 лютого (№ 9). – С. 14


  11 лютого в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулися урочистості з відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка.
1234307
   Солотвино. Провалля, прірва, пекло // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 15
1234308
   Солотвино. Провалля, прірва, пекло // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 15
1234309
   Солотвино. Провалля, прірва, пекло // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 15
1234310
  Романенчук Анна Солотвино: провалля ширшає на очах, а вода шукає вихід : редакція журналу "Віче" продовжує відстежувати катастрофічну ситуацію, що склалася в селищі Солотвино на Закарпатті // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 51
1234311
  Коновалов Д Солотчинские были / Д Коновалов. – М., 1971. – 112с.
1234312
  Короткий В. Солтановський Автоном Якимович (1826-1886) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 440. – ISBN 5-7707-1062-4
1234313
  Караславов С.Х. Солунские братья : трилогия / С.Х. Караславов; Перевод с болг. – Москва : Прогресс, 1982. – 623 с.
1234314
  Битоски К. Солунските атентати 1903 / К. Битоски. – Скопjе : Гоце Делчев, 1985. – 236, [2] с.
1234315
  Караславов С.Х. Солунські брати : трилогія / С.Х. Караславов; Переклад с болг. О. Кеткова та Л. Копиленка. – Москва : Радянський письменник, 1982. – 471 с.
1234316
  Домбровский О.И. Солхат и Сурб-Хач / О.И. Домбровский, В.А. Сидоренко. – Симферополь, 1978. – 126с.
1234317
  Луганская А.Н. Солюбилизация пигментов и их фотохимическая активность в водных растворах дегергентов : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Луганская А.Н.; АН СССР.Ин-т биохимии. – Минск, 1975. – 31л.
1234318
  Косыгин Ю.А. Соляная и гипсовая тектоника Актюбинской области. / Ю.А. Косыгин, 1940. – с.
1234319
  Лоури Н.А. Соляная кисота и сульфат натрия / Н.А. Лоури. – Л., 1934. – 120с.
1234320
  Курнаков Н.С. Соляная проблема и химическая промышленность. / Н.С. Курнаков. – М.Л., 1931. – 15с.
1234321
  Музылев Виктор Соляная симфония Соледара : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 108-110 : Фото
1234322
  Дубровин М.А. Соляная тектоника Верхне-Ленской впадины Сибирской платформы / М.А. Дубровин. – Новосибирск, 1979. – 95с.
1234323
  Китык В.И. Соляная тектоника Днепровского-Донцкой впадины / В.И. Китык. – Киев : Наукова думка, 1970. – 203с. : Карти
1234324
  Конищев В.С. Соляная тектоника Припятского прогиба / В.С. Конищев. – Минск, 1975. – 150с.
1234325
  Бокун А.Н. Соляниые структуры Солотвинской впадины (Особенности строения, история формирования и механизм образования : Автореф... канд. геол.минер.наук: 04.00.04 / Бокун А. Н.; АН УССР, Ин-т геол. наук. – К., 1978. – 21л.
1234326
  Литвиновська М. Соляні промисли Донбасу XVII-XVIII ст. в економіко-історичній літературі / М. Литвиновська, В. Пірко // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 90-96. – ISSN 1728-9572
1234327
  Пендерецький О. Соляні промисли Західної України як об"єкти промислового туризму // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 150-156


  Досліджено історію соляних промислів Західної України та сучасні підходи щодо можливості використання їх для промислового туризму. Запропоновано нові методи на основі нейромережі для дослідження вмісту хімічних елементів у соляних шахтах з метою ...
1234328
  Болтрик Ю.В. Соляні промисли Північного Причорномор"я в скіфський час // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2014. – № 4. – С. 63-80. – ISSN 0235-3490
1234329
  Рудько Г.І. Соляні ресурси Передкарпаття та перспективи їх використання = Соляные ресурсы Предкарпатья и перспективы их использования = Salt resourcts of Ciscarpathia and prospects of their use / Г.І. Рудько, В.Ю. Петришин ; за ред. д-ра геол.-мінерал. наук, д-ра геогр. наук, д-ра техн. наук, проф. Г.І. Рудька ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. – 471, [1] с. : іл., табл. – Тит. арк., підсумки та зміст парал. укр., рос. та англ. – ISBN 978-966-399-848-0
1234330
   Соляно-ангидритовая формация верхней юры и нефтегазоносность нижележащей карбонатной толщи Средней Азии / Бабаев, , , Л.Г. Гаврильчева. – Ташкент : ФАН, 1986. – 107с.
1234331
   Соляно-ангидритовая формация юго-восточной части бухаро-Хивинской области и ее роль в формировании залежей нефти и газа / Бабаев, , , Раубходжаева, , С. Т. – Москва : Недра, 1972. – 175с.
1234332
  Васильев П.Н. Соляной бунт / П.Н. Васильев. – Перизд. – Омск, 1982. – 175с.
1234333
  Васильев П.Н. Соляной бунт / П.Н. Васильев. – Москва, 1983. – 127с.
1234334
  Короткевич Гг.В. Соляной карст / Гг.В. Короткевич. – Ленинград : Недра, 1970. – 256с.
1234335
  Дзенс-Литовский Соляной карст СССР / Дзенс-Литовский. – Ленинград : Недра, 1966. – 168с.
1234336
  Космо-Демьянский Соляной промысел на Украине и рынок украинской соли / Космо-Демьянский. – К., 1919. – 25с.
1234337
  Тарабаев С.И. Солянокислый метод в металлургии свинца и цинка / С.И. Тарабаев ; Акад. наук КазССР, Ин-т металлургии и обогащения. – Алма-Ата : Изд-во Акад. наук КазССР, 1962. – 196 с. – Библиогр.: с. 192-195
1234338
   Солянокупольная тектоника и нефтегазоносность бассейна Мексиканского залиа. – М, 1967. – 39с.
1234339
   Солянокупольные регионы СССР и и х нефтегазоносность. – К, 1969. – 320с.
1234340
   Солянокупольные регионы СССР и их нефтегазоносность. – К, 1969. – 360с.
1234341
  Ларченков А.Я. Солянокупольные структуры северо-западной части Днепровско-Донецкой впадины и перспективы их нефтегазоносности : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Ларченков А. Я.; Моск. ин-т нефтехим. и газов. пром., Каф. геол. – М., 1968. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
1234342
  Франк-Каменецкий Соляные (гуджирные) озера Восточной Сибири / Франк-Каменецкий. – М.-Иркутск, 1934. – 63с.
1234343
  Смольников Е.А. Соляные ванны для термической обработки изделий / Е.А. Смольников, Ф.И. Жданова. – М., 1963. – 124с.
1234344
   Соляные купола Урало-Эмбенской нефтеносной области. – Москва-Ленинград
Части 1 и 2. – 1943. – 392с.
1234345
   Соляные месторождения Югозападного Таджикистана : Материалы к геологии. – Ленинград : ОНТИ, 1935. – 116с.
1234346
  Посохов Е.В. Соляные озера Казахстана / Е.В. Посохов. – Москва : АН СССР, 1955. – 188с.
1234347
   Соляные озера Крыма. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1936. – 278с.
1234348
  Дзенс-Литовский Соляные озера СССР и их минеральные богатсва / Дзенс-Литовский. – Ленинград : Недра, 1968. – 120с.
1234349
  Николаев В.И. Соляные проблемы в СССР и физико-химический анализ / В.И. Николаев. – Л, 1931. – 107с.
1234350
  Понизовский А.М. Соляные ресурсы Крыма / А.М. Понизовский. – Симферополь, 1965. – 163с.
1234351
  Лем С. Солярис / С. Лем. – М., 1973. – 504с.
1234352
  Лем С. Солярис / Лем С. – Москва, 1988. – 480 с.
1234353
  Лем С. Солярис. Магеланово облако / С. Лем. – Москва : Радуга, 1987. – 462с. – (Библиотеак фантастики ; Т.19)
1234354
  Лем С. Соляріс / Станіслав Лем; з польської переклав Дмитро Андрухів. – Львів : Кальварія, 2007. – 200с. – ISBN 978-966-663-257-2
1234355
  Лем С. Соляріс. Едем : Роман / С. Лем. – Київ : Молодь, 1987. – 416с.
1234356
  Янковська Ж. Солярна символіка в українській культурній традиції: символ вінка // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 164-169. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  Проблеми символіки в українській культурній традиції є надзвичайно цікавими і такими, що потребують наукового осмислення. Саме в цьому семантичному полі написана й ця розвідка, адже солярна символіка є однією з найбільш давніх і до неї рефлексують ...
1234357
  Качановська Т. Солярно-місячні образи в сонетах Ш. Бодлера та їхніх українських перекладах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 165-179


  Розглянуто специфіку функціонування домінант семантичних полів "сонця" та "місяця" в сонетах Ш. Бодлера та проаналізовано трансформації, яких вони зазнають при перекладі. Рассматривается специфика функционирования доминант семантических полей "солнца" ...
1234358
  Бобылев И.Ф. Соль-Илецк / И.Ф. Бобылев. – Челябинск, 1970. – 108с.
1234359
  Павлинов В.К. Соль : Стихи / В.К. Павлинов. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 111с.
1234360
  Дяченко М. Соль : повесть / М. Дяченко, С. Дяченко // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 7. – С. 46-84. – ISSN 0131-8136
1234361
  Цыганко Е.П. Соль ветров. / Е.П. Цыганко. – М., 1985. – 77с.
1234362
  Атаджанов А. Соль дорог : стии / А. Атаджанов; пер. с туркм. – Москва : Художественная литература, 1972. – 207 с.
1234363
  Платнер А. Соль жизни : стихи / А. Платнер. – Москва : Советский писатель, 1961. – 104 с.
1234364
  Ленч Л.С. Соль жирных кислот / Л.С. Ленч. – Москва, 1944. – 64с.
1234365
  Виттлин Ю. Соль земли / Ю. Виттлин. – Москва, 1937. – 283с.
1234366
  Марков Г.М. Соль земли : роман / Г.М. Марков. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 365 с.
1234367
  Уилсон М. Соль земли / М. Уилсон. – Москва, 1957. – 133 с.
1234368
  Марков Г.М. Соль земли / Г.М. Марков. – М, 1960. – 544с.
1234369
  Марков Г.М. Соль земли / Г.М. Марков. – М, 1962. – 576с.
1234370
  Синякович Г.А. Соль земли / Г.А. Синякович. – Минск, 1962. – 32с.
1234371
  Марков Г.М. Соль земли / Г.М. Марков. – Москва : Художественная литература, 1965. – 536с.
1234372
  Марков Г.М. Соль земли : роман / Г.М. Марков. – Москва : Советский писатель, 1971. – 544 с.
1234373
  Марков Г.М. Соль земли / Г.М. Марков. – М, 1979. – 511с.
1234374
  Марков Г.М. Соль земли : роман в 2-х книгах / Г.М. Марков. – Москва : Советская Россия, 1981. – 691 с.
1234375
   Соль земли : [стихи и очерк о г. Березники / сост. И. Лепин ; худож. Е. Нестеров]. – Пермь, 1982. – 92 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1234376
  Клименко А.В. Соль земли / А.В. Клименко. – Москва, 1985. – 112с.
1234377
  Марков Г.М. Соль земли / Г.М. Марков. – К, 1987. – 576с.
1234378
  Марков Г.М. Соль земли / Г.М. Марков. – К, 1988. – 573с.
1234379
   Соль Земли // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 15
1234380
  Клуге К.К. Соль земли: записки рус. художника / К.К. Клуге. – М., 1992. – 207с.
1234381
   Соль на губах. – М, 1966. – 32с.
1234382
  Черкашин Н.А. Соль на погонах / Н.А. Черкашин. – М, 1980. – 173с.
1234383
  Еленин М.С. Соль чужбины : Роман-хроника / М.С. Еленин. – Ленинград : Советский писатель
Кн. 1 : Искупление. – 1989. – 472с.
1234384
  Корин Г.А. Соль: Стихотв.. и поэма. / Г.А. Корин. – М., 1986. – 174с.
1234385
  Бовыкин Б.А. Сольватационное и протонное равновесия в комплексных соединениях треьохвалентного коальта : Автореф... канд. хим.наук: / Бовыкин Б. А.; Кишин. ГУ. – Кишинев, 1966. – 19л.
1234386
   Сольватация дицианамида тетрафенилфосфония / В.В. Скопенко, С.В. Гарбуз, Н.Н. Герасимчук, А.М. Шахворост // Теор. и эксперим.химия, 1988. – № 3
1234387
  Борода Юрий Павлович Сольватация ионов и структура смешанных водно-органических растворителей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Борода Юрий Павлович; МВ и ССО. Харьк. ун-т. – Х., 1979. – 18л.
1234388
  Скопенко В.В. Сольватация нитрозодицианметанида калия по данным 14N и 13С ЯМР - спектроскопии / В.В. Скопенко, Н.Н. Герасимчук, С.И. Тюхтенко // Докл. АН УССР. Сер. Б. – № 12
1234389
  Третьяков В.П. Сольватация основного и переходного состояний в сольволизе трет. бутилхлорида. : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Третьяков В.П.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1970. – 20л.
1234390
  Бургер К. Сольватация, ионные реакции и комплексообразование в неводных средах. / К. Бургер. – М., 1984. – 256с.
1234391
  Скопенко В.В. Сольватокомплексы иодидов щелочноземельных элементов с диметилформамидом / В.В. Скопенко, Е.Я. Горенбейн, Д Т. Заика // Журн. неорганич. химии, 1973. – №1
1234392
   Сольватохромия. – Л, 1989. – 318с.
1234393
  Ярошенко А.И. Сольватохромия некоторых ароматических соединений и их реакционная способность при каталитическом и электрохимическом восстановлении : Автореф... канд. хим.наук: / Ярошенко А.И.; Сиб. технол. ин-т. – Красноярск, 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1234394
  Кіпріанов А.І. Сольватохромія / А.І. Кіпріанов, 1950. – С. 287-307. – Окр. відб.: АН УРСР, Збірник праць
1234395
  Иванов В.В. Сольватохромный эффект бензальдегидов и N-нитрозо-N-метиланилинов и их реакционная способность при каталитическом гидрировании. : Автореф... канд. хим.наук: / Иванов В.В.; Сиб. технолог. ин-тут. – Красноярск, 1968. – 14л.
1234396
  Погребная В.Л. Сольватохромный эффект и реакционная способность некоторых азосоединений в реакциях каталитического гидрирования : Автореф... канд. хим.наук: / Погребная В.Л.; Объедин. совет по присуждению учен. степеней по хим. наукам и хим. технологии при Томском гос. ун-те им. – Красноярск, 1966. – 16л.
1234397
  Пермяк Е.А. Сольвинские мемории. Царство Тихой Лутони / Е.А. Пермяк. – Москва, 1970. – 295с.
1234398
  Кесслер Ю.М. Сольвофобные эффекты / Ю.М. Кесслер, А.Л. Зайцев. – Л., 1989. – 308с.
1234399
  Бочаров Г.Н. Сольвычегодск / Г.Н. Бочаров, В.П. Выголов. – Москва, 1983. – 336 с.
1234400
  Зимомря М. Сольність його духовності = Олександру Астафьєву - 60 / М. Зимомря, Р. Радишевський // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 9-37. – ISBN 978-966-2763-27-0
1234401
   Сольные песни. – М, 1938. – 32с.
1234402
  Кучаев А.Л. Сольный концерт / А.Л. Кучаев. – М., 1985. – 118с.
1234403
  Лопатинський Л.В. Сольо-Терно!!! : Оповіданє з льотеpийних пpигод / Лев Лопатинский. – Львів : Hакл. А. Хойнацкого ; З дpук. В.А. Шийковського, 1899. – 40 с.
1234404
  Казюта О.М. Сольовий склад водної витяжки грунтів заплави малої річки Пробужка Липоводолинського району Сумської області // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 170-186 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 184-186. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1234405
  Рощин А.А. Сольфеджио : сб. стихов / Александр Рощин. – Киев : Логос, 2017. – 98, [1] с. – ISBN 978-617-7442-88-1
1234406
  Морев Г.В. Сольцы. / Г.В. Морев. – Л., 1981. – 103с.
1234407
  Хаткевич Василий Сом-рекордсмен // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 3 : Іл.
1234408
  Рофэйл Э. СОМ и СОМ+ = Mastering COM and COM+ : Полное руководство / Э. Рофэйл, Я. Шохауд; Пер. с англ.; Под ред. И.Н. Матюх. – Киев : Век, 2000. – 560с. – ISBN 966-7140-14-8
1234409
   Сома. – Москва, 1968. – 88 с.
1234410
  Саксена Р. Сома : історичний роман з ведійського життя // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 27-112. – ISSN 0320 - 8370
1234411
   Сомали. – Москва : Географиздат, 1962. – 18с. : 1 л. карт.
1234412
  Вобликов Д.Р. Сомали / Д.Р. Вобликов. – Москва, 1970. – 120с.
1234413
  Надеждин Г.В. Сомали / Г.В. Надеждин. – Москва, 1976. – 32с. – (У карты мира)
1234414
  Шерр Е.С. Сомали в борьбе за социалистическую ориентацию / Е.С. Шерр. – М, 1974. – 230с.
1234415
  Хазанов А. Сомали и Эфиопия: роль этнических проблем в региональной политике // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1981. – № 5 (218). – С. 134-146
1234416
  Казаков Г.В. Сомали на современном этапе развития / Г.В. Казаков. – Москва, 1976. – 144с.
1234417
  Иванова Л.В. Сомали: надежда на мир в "самом опасном месте на земле" // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 2. – С. 112-124. – ISSN 0130-3864
1234418
  Капчиц Г.Л. Сомали: страна поэтов и пиратов // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 2 (643). – С. 65-68. – ISSN 0321-5075
1234419
  Хазанов А.М. Сомалийская республика / А.М. Хазанов. – Москва, 1961. – 147 с.
1234420
  Сергеева И.С. Сомалийская республика / И.С. Сергеева. – Москва, 1965. – 192с.
1234421
   Сомалийские пословицы и поговорки. – Москва, 1983. – 284 с.
1234422
  Турьинская Х.М. Сомалийцы в федеративной системе Эфиопии // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 5 (658). – С. 33-36. – ISSN 0321-5075
1234423
  Беккин Р. Сомалиленд - мечта Адама Смита и Чарльза Дарвина // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 4. – С. 52-58. – ISSN 0321-5075


  Сучасна політична ситуація в країні Сомалі
1234424
  Велюров Аркадій Сомалізація України // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2009. – № 1/2 (49/50). – С. 20-22. – ISSN 1812--514Х
1234425
  Лавриненко Г.Я. Соматизми в німецькій та українській фразеології / Г.Я. Лавриненко, З.В. Гасіч // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 141-147. – ISSN 1729-360Х
1234426
  Сівков І.В. Соматизми в різносистемних мовах: семантико-дериваційний, номінаційний та етимологічний аспекти (на матеріалі арабської мови, мови іврит, англійської, української та російської мов) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 119-125. – ISSN 1608-0599
1234427
  Сівков І.В. Соматизми кістка та кров в арабській та українській мовах: етимологічно-дериваційний аналіз, структурне дослідження семантичних полів // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 67. – С. 79-90. – ISSN 1682-671Х
1234428
   Соматическая гибридизация пасленовых / В.А. Сидоров, Н.М. Пивень, Ю.Ю. Глеба, К.М. Сытник; АН УССР, Ин-т ботаники. – Киев : Наукова думка, 1985. – 130с.
1234429
  Акинщикова Г.И. Соматическая и психофизиологическая организация человека / Акинщикова Г.И. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1977. – 160 с.
1234430
  Гребенюк Н. Соматическая лексика в древнерусских канонических памятниках (Остромирово Евангелие, Архангельское Евангелие, Мстиславово Евангелие) // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 16-22. – ISBN 978-617-689-129-1
1234431
  Хохряков А.П. Соматическая эволюция однодольных. / А.П. Хохряков. – М., 1975. – 196с.
1234432
  Гуанцзе Ч. Соматические фразеологизмы в русском и китайском языках: структурно-грамматический анализ // Русский язык за рубежом : учебно-методический иллюстрированный журнал / М-во образования и науки РФ ; Междунар. ассоциация преподавателей рус. яз. и литературы ; Гос. ин-т рус. языка им. А.С. Пушкина. – Москва, 2014. – № 4 (245). – С. 61-66. – ISSN 0131-615X
1234433
   Соматические эффекты хронического гамма-облучения. – М, 1986. – 198с.
1234434
  Сівков І.В. Соматична лексика в арабській мові, мові іврит, англійській та українській мовах (структурно-семантичний та етимологічний аспекти) // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 65/66. – С. 120-125. – ISSN 1682-671Х
1234435
  Сокіл-Клепар Соматична лексика в номінації географічного простору Карпат // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 646-652. – ISSN 1028-5091
1234436
  Богуцький В.М. Соматична лексика як засіб просторової номінації в українській, англійській та іспанській мовах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 61-67. – Бібліогр.: Літ.: с. 67; 10 п.
1234437
  Клименко С.В. Соматична мінливість у кизилу справжнього (Cornus mas L.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – C. 28-31. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Кизилу, як й іншим видам рослин, властива соматична мінливість. Унаслідок багаторічних досліджень на цій основі створено три сорти кизилу: Елегантний, Світлячок та Екзотичний; вони передані до Державного сортовипробування України.
1234438
  Горошкевич О. Соматична фразеологія в курсі вивчення японської мови як іноземної


  Розглядається питання включення фразеологізмів з соматичним компонентом в підручниках з японської мови для студентів-іноземців. Основна увага зосереджена на шляхах оптимізації засвоєння частотних соматичних фразеологізмів в процесі вивчення японської ...
1234439
  Суховій О.О. Соматична фразеологія із семантичним центром "око" (на матеріалі збірника казань XVII ст. Варлаама Ясинського) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 159-165. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Досліджуються фразеологізми, згруповані навколо гніздового слова "око" на матеріалі рукописного збірника казань кінця XVII ст. Варлаама Ясинського, простежуються деякі особливості їх трансформації та входження до фразеологічного складу сучасної ...
1234440
  Газнюк Л.М. Соматичне буття персонального світу особистості : Монографія / Л.М. Газнюк; МОіНУ. Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2003. – 356с. – ISBN 966-7500-18-7
1234441
  Краснобаєва-Чорна Соматичний код культури ціннісної картини світу (на матеріалі фраземіки одно- та різносистемних мов) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 196-204. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1
1234442
  Горошкевич О. Соматичний сегмент японської мовної картини світу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 234-241. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
1234443
  Кульбака В. Соматичні культи бронзового віку півдня Східної Європи / В. Кульбака, В. Качур; Маріупольський Гуманітарний ін-т; Маріупольська археол. експедиція; Археолог. тов-во штату Огайо,США. – Маріуполь : Издат.-полит. центр ПГТУ, 1998. – 60с. – ISBN 966-604-021-2
1234444
  Мельниченко Т. Соматичні права людини: проблеми розуміння та класифікації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 157-158
1234445
  Залужна О.О. Соматичні приватні дієслова (на матеріалі англійської та української мов) // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 2 (29). – С. 43-56. – ISSN 2075-4205
1234446
  Грозян Н. Соматичні фразеологізми в перекладах Степана Масляка / Ніна Грозян // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 98-103. – ISSN 0320-3077
1234447
  Левко О. Соматичні фразеологізми з компонентом "рука" в Септуагінті та Новому Завіті // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 93-96. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
1234448
  Левко О.В. Соматичні фразеологізми з компонентом [текст грецькою мовою] "серце" у Септуагінті та Новому Завіті // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 93-98


  У статті досліджено фразеологічні одиниці з соматизмом [текст грецькою мовою] "серце" у грецькій мові Септуагінти та Нового Завіту, проаналізовано їх семантику та вживання у біблійній лінгвокультурі. У результаті аналізу встановлено, що соматичні ...
1234449
  Решетова О. Соматичні фразеологічні одиниці англійської та української мов // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 337-340. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1234450
  Довбня В. Соматичність буття "вольової, характерної людини" у філософсько-педагогічній концепції Григорія Ващенка // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 220-235
1234451
  Волков Л.В. Соматологічна характеристика українських легкоатлетів вищих спортивних розрядів // Матеріали з антропології України / Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського ; редкол.: С.М. Бібіков, К.Г. Гуслистий, Г.П. Зіневич [та ін.]. – Київ, 1971. – Вип. 5. – С. 20-29
1234452
   Соматосенсорная и канестическая чувствительность в норме и паталогии. – Иркутск, 1985. – 187с.
1234453
   Соматосенсорная и кинестетическая чувствительность в норме и патологии. – Иркутск, 1988. – 197с.
1234454
  Михалков С.В. Сомбреро / С.В. Михалков. – М., 1957. – 72с.
1234455
  Иваненко Анна Сомкнутые обьятия // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 7, сентябрь - октябрь. – С. 82-86 : фото
1234456
  Рябий В. Сомнамбула : повість-вітраж // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 4. – С.56-69. – ISSN 0868-4790
1234457
  Рише Ш. Сомнамбулизм, демонизм и яды интеллекта / Ш. Рише, 1885
1234458
  Онищенко Г.Г. Сомнения в пользу привлекаемого. Разъяснительное письмо Роспотребнадзора и комментарии к нему : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 28-35
1234459
  Вигорь Ю.П. Сомнительная версия / Ю.П. Вигорь. – Москва, 1991. – 429с.
1234460
  Ресз Е. Сомнительная победа / Е. Ресз : [пер. с англ. Мария Ван]. – Санкт-Петербург : [Т-во "Екатерингофское печ. дело"]. – 31 с. – Бесплатное приложение к журналу: За 7 дней, № 112
1234461
  Аллард Э. Сомнительные достоинства концепции модернизации // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 9. – С.60-66. – ISSN 0132-1625
1234462
  Горький Максим Сомов и другие / Горький Максим. – Москва, 1955. – 76с.
1234463
  Горький Максим Сомов та інші / Горький Максим. – Київ, 1954. – 96с.
1234464
   Сомпания CrjwdVision стала объектом инвестиций фонда Amadeus Ventures // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 4 (Прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1234465
  Шостак О.О. Сон-трава / О.О. Шостак. – К., 1972. – 31с.
1234466
   Сон-трава. – М., 1980. – 270с.
1234467
  Канониди Зинаида Михайловна Сон-трава. / Канониди Зинаида Михайловна. – М. : Московский рабочий, 1969. – 176 с.
1234468
  Байрон Джорж Гордон Сон / (из Байрона) ; [в переводе Петра Вейнберга]. – [Санкт-Петербург], 1864. – [8] с. – Отд. оттск из журн.: Русское слово, под ред. Н. А. Благовещенского, 1864, февраль, отдел 1, с. 13-80
1234469
  Мирний П. Сон : різдвяна приповістка / написав П. Мирний. – Полтава : Електр. Друк. Г.І. Маркевича, 1906. – 16 с. – Додаток до № 1 часописі "Рідний край"
1234470
  Сизов М.И. Сон : биологический очерк / М.И. Сизов. – Петроград : Тип. П.П. Сойкина, 1915. – 36 с.
1234471
  Шевченко Т.Г. Сон / Т.Г. Шевченко. – Київ : Друкарня "Герольд", 1917. – 21 с.
1234472
  Шевченко Т. Сон / Т. Шевченко. – Харків, 1928. – 32с.
1234473
  Шевченко Т. Сон / Т. Шевченко. – Харків : Книгоспілка, 1929. – 16 с.
1234474
  Коцюбинський М.М. Сон / М.М. Коцюбинський. – Харків; Одеса, 1930. – 58с.
1234475
  Шевченко Т. Сон / Т. Шевченко. – Харків, 1934. – 48с.
1234476
  Шевченко Т. Сон / Т. Шевченко. – Київ, 1943. – 16 с.
1234477
  Мирний П. Сон / П. Мирний. – Київ : ДЛВ, 1950. – 20с.
1234478
  Мирний П. Сон / П. Мирний. – Київ : ДЛВ, 1955. – 12с.
1234479
  Шевченко Т.Г. Сон : (комедія) / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро, 1966. – 31 с.
1234480
  Пряхин Г.В. Сон / Г.В. Пряхин. – Москва, 1984. – 288с.
1234481
  Оровецький П.А. Сон / П.А. Оровецький. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 134 с.
1234482
  Михеенков С. Сон : рассказ // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 6. – С. 72-78. – ISSN 0132-2036
1234483
  Шевченко Т. Сон // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 684-688. – ISBN 978-966-500-300-7
1234484
  Шевченко Т. Сон ("Гори мої високії...") // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 684-688. – ISBN 978-966-500-300-7
1234485
  Шевченко Т. Сон (комедія) // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 623-637. – ISBN 978-966-500-300-7
1234486
  Дилан Б. Сон Боба Дилана / з англійської переклав Микола Байдюк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 14-15. – ISSN 0320-8370
1234487
  Мердок А. Сон Бруно. Черный принц: Романы. / А. Мердок. – М., 1992. – 640с.
1234488
  Цзао Сон в красном тереме / Цзао, Сюа-Цзинь
1. – с.
1234489
  Цзао Сон в красном тереме / Цзао, Сюа-Цзинь
2. – с.
1234490
  Цао Сюэ-цинь Сон в красном тереме / Цао Сюэ-цинь. – М.
1. – 1958. – 879с.
1234491
  Цзао Сон в красном тереме. / Цзао, Сюе-Цзань, Оу. Гао. – Пекин
1. – 1957. – 660с.
1234492
  Цзао Сон в красном тереме. / Цзао, Сюе-Цзань, Оу. Гао. – Пекин
2. – 1957. – 661-1340с.
1234493
  Цао Сюэ-цинь. Сон в красном тереме. / Сюэ-цинь. Цао. – М.
2. – 1958. – 863с.
1234494
  Миллер Л.Л. Сон в летний день / Линда Лейл Миллер. – Ярославль : Гринго, 1995. – 190 с. – На обл. авт. не указ. - В изд. также: Вне времени / Анна Дженнет. – (Храм любви). – ISBN 5-88723-006-1
1234495
  Шекспир В. Сон в летнюю ночь / В. Шекспир. – М., 1954. – 92с.
1234496
  Шекспир В. Сон в летнюю ночь = Midsummer night"s dream / Уильям Шекспир ; [пер. Т. Щепкиной-Куперник ; вступ. ст. Д. Урнова (с. 5-36) ; примеч. А. Смирнова ; худож. Ю. Гукова]. – Москва : Книга, 1987. – 205, [2] с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл. – (Книга и время)
1234497
  Салтыков М.Е. Сон в летнюю ночь. / М.Е. Салтыков. – М., 1939. – 56с.
1234498
  Рытхэу Ю.С. Сон в начале тумана : Роман / Ю.С. Рытхэу. – Москва : Советская Россия, 1972. – 542с.
1234499
  Рытхэу Юрий Семенович Сон в начале тумана. Иней на пороге. Метательница гарпуна / Рытхэу Юрий Семенович. – Ленинград : Художественная литература, 1976. – 725с. : ил.
1234500
   Сон в Нефритовом павильоне. – М., 1982. – 768с.
1234501
  Зирнитис П.К. Сон в тысячу колоколов / П.К. Зирнитис; пер. с лат. Д.Цесельчук. – Москва : Советский писатель, 1983. – 135 с.
1234502
  Улагай-Красовський Сон весняної ночи. / Улагай-Красовський. – Х., 1925. – 76с.
1234503
  Сонін Л. Сон дійсности / Л. Сонін. – Х.-К., 1930. – 32с.
1234504
  Пэрн Н.Я. Сон и его значение / Н.Я. Пэрн. – Петроград : Гос. учебно-практ. школа-тип. им. тов. Алексеева, 1923. – 77 с.
1234505
  Первов Л.Г. Сон и его нарушения / Л.Г. Первов. – М, 1965. – 40с.
1234506
  Первов Л.Г. Сон и его нарушения / Л.Г. Первов. – Ленинград : Знание, 1976. – 32с.
1234507
  Эпштейн А.Л. Сон и его расстройства / А.Л. Эпштейн. – Москва-Ленинград : Типография Печатный Двор, 1928. – 408 с.
1234508
  Сальников Е.Т. Сон и здоровье / Е.Т. Сальников, 1949. – 23с.
1234509
  Фишер Сон и сновидения / Фишер-Дедуа. – Ленинград-Москва : Петроград, 1925. – 112 с.
1234510
  Ефимов В.В. Сон и сновидения / В.В. Ефимов. – Воронеж, 1948. – 36с.
1234511
  Ефимов В.В. Сон и сновидения / В.В. Ефимов. – Пенза, 1949. – 36с.
1234512
  Ходос Х.Г. Сон и сновидения / Х.Г. Ходос. – Иркутск, 1949. – 40с.
1234513
   Сон и сновидения. – М., 1990. – 63с.
1234514
  Косенко З.В. Сон и сновидения. / З.В. Косенко, 1946. – 24с.
1234515
  Ротенберг В.С. Сон и стресс // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 5. – С.64-73. – ISSN 0042-8841
1234516
  Шницлер А. Сон и явь / А. Шницлер. – М.-Л., 1927. – 104с.
1234517
  Бакіна Т. Сон і сновидіння в літературі для дітей // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 5-9. – Бібліогр.: Літ.: с. 9; 7 п. – ISBN 966-638-152-4
1234518
  Міськевич Юл. Сон і ява : (Вірші) / Юл. Міськевич. – Львів : Накладом З. Ткачука ; [З друк. І. Айхельбергера], 1910. – 48 с.
1234519
  Даниленко В. Сон із дзьоба стрижа : Оповідання / Володимир Даниленко. – Львів : Піраміда, 2006. – 384с. – ISBN 966-8522-85-0
1234520
  Даниленко В.Г. Сон із дзьоба стрижа : [ оповідання ] / Володимир Даниленко. – Львів : Піраміда, 2007. – 384 с. – ISBN 978-966-441-047-9
1234521
  Манасеина М.М. Сон как треть жизни человека, или физиология, патология, гигиена и психология сна / М.М. Манасеина. – Москва : Русская типо-литография, 1892. – LXVII, 246, IV с.
1234522
  Подъячев С.П. Сон Калистрата Степаныча / С.П. Подъячев. – Москва-Ленинград, 1930. – 32с.
1234523
  Шрайер В. Сон капитана Лоя : Роман и повесть / В. Шрайер. – Москва : Воениздат, 1984. – 383с.
1234524
  Варгас Льоса Сон кельта : роман / Маріо Варгас Льоса ; [пер. з ісп. В.Й. Шовкуна]. – Харків : Фоліо, 2012. – 537, [3] с. – Пер. вид. : El sueno del Celta / Mario Vargas Llosa. 2010. - Лауреат Нобелівської премії з літератури 2010. - Пер. вид.: El sueno del Celta / Mario Vargas Llosa. – (Карта світу. Перу). – ISBN 978-966-03-5934-5
1234525
  Варгас Льоса Сон кельта : роман / Маріо Варгас Льоса ; [пер. з ісп. В.Й. Шовкуна]. – Харків : Фоліо, 2013. – 537, [5] с. – На тит. арк. також: Лауреат Нобелівської премії з літератури 2010 р. - Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека Нобелівських лауреатів). – ISBN 978-966-03-6524-7
1234526
  Ластовець М.Ю. Сон Клітемнестри: від Стесіхора до Есхіла // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 290-294


  Розглянуто мотив віщого сну Клітемнестри в трагедіях Стесіхора та Есхіла. Сон в сюжеті трагедії проаналізовано з літературного та етно-психологічного боку. Проведено детальний аналіз кожного з елементів сну та виділено його основні функції в трагедіях
1234527
  Шекспір В. Сон літньої ночі / В. Шекспір. – Х., 1941. – 175с.
1234528
  Короленко В.Г. Сон Макара / В.Г. Короленко. – М.-Л, 1927. – 48с.
1234529
  Короленко В.Г. Сон Макара / В.Г. Короленко. – Л, 1946. – 31с.
1234530
  Короленко В.Г. Сон Макара / В.Г. Короленко. – Куйбышев, 1947. – 35с.
1234531
  Короленко В.Г. Сон Макара / В.Г. Короленко. – М, 1949. – 64с.
1234532
  Короленко В.Г. Сон Макара / В.Г. Короленко. – К, 1958. – 31с.
1234533
  Короленко В.Г. Сон Макара / В.Г. Короленко. – М, 1985. – 32с.
1234534
  Короленко В.Г. Сон Макара / В.Г. Короленко. – М, 1989. – 254с.
1234535
  Айзенштейн Е. Сон Марины Цветаевой о М. Слониме // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 10. – С. 154-158. – ISSN 0321-1878
1234536
  Підгірянка М. Сон на могилах / М. Підгірянка. – Львів, 1918. – 16с.
1234537
  Ритхеу Ю.С. Сон на початку туману. Іній на порозі : Романи / Ю.С. Ритхеу. – Київ : Дніпро, 1981. – 526 с.
1234538
  Федичев Р.И. Сон о белом городе. / Р.И. Федичев. – М, 1991. – 303с.
1234539
  Левитанский Ю.Д. Сон о дороге / Ю.Д. Левитанский. – М, 1989. – 29с.
1234540
  Комаров Л.С. Сон о красных шарах / Л.С. Комаров. – Челябинск, 1966. – 86с.
1234541
  Славейков П. Сон о счастье / П. Славейков. – М., 1962. – 168с.
1234542
  Каприоло Паола Сон о ягненке : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С.3-81. – ISSN 1130-6545
1234543
  Каприоло Паола Сон о ягненке : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С.140-183. – ISSN 1130-6545
1234544
  Казанчян Ж. Сон об Урарту // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 2. – С. 66-87


  Урарту (Арарат) - древ. государство в юго-западной Азии, располагавшееся на территории Армянского нагорья (совр. Армения, восточ. Турция и сев.-запад. Иран). Существование Урарту как союза племён документально подтверждено с XIII, как государства - с ...
1234545
  Гончаров И.А. Сон Обломова / И.А. Гончаров. – Курск, 1955. – 72с.
1234546
  Кускова Е. Сон под первое мая / Е. Кускова. – 32с.
1234547
  Моррис В. Сон про Джона Болла / В. Моррис. – М. – 111с.
1234548
  Григоренко А.Ю. Сон разума рождает чудовищ: критич. очерки о мистике и иррационализме / А.Ю. Григоренко. – Л., 1986. – 175с.
1234549
  Вирениус А. Сон ребенка / А. Вирениус. – Вып. 35. – С.-Петербург : Типография М.М. Стасюлевича, 1901. – 42, [2] с.
1234550
  Гутгарц Н. Сон Святослава / Н. Гутгарц. – Москва : Слово, 2000. – 8с. – 8ртГутг Шифр дубл. – ISBN 5-9290-0010-7
1234551
  Гутгарц Н. Сон Святослава : на русском языке и на украинском языке / Н. Гутгарц. – Москва : Слово, 2001. – 16с. – 8ртГутг Шифр дубл. – ISBN 5-9290-039-5
1234552
  Некряч О.В. Сон сенсотворчий і структуротворчий чинник у поемі Т. Шевченка "Сон" і у повісті М. Костомарова "Сорок лет" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 56-59
1234553
  Толстой А.К. Сон статского советника Попова / А.К. Толстой. – Берлин. – 21с.
1234554
  Баняс В.В. Сон у літературі романтизму / В.В. Баняс, Н.Ю. Баняс // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – C. 18-30. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  У статті розглядається творчість фран. письменника-романтика Жерара де Нерваля, точніше - один її аспект: ставлення (художнє та світо- глядне) автора до сновидінь. Обгрунтовується думка про окремішнє місце Нерваля в цьому контексті: на тлі епохи, в ...
1234555
  Зірнітіс П. Сон у тисячу дзвонів / П. Зірнітіс. – К, 1989. – 37с.
1234556
  Остромысленский И.И. Сон у человека и животных : (Популярный очерк) / И.И. Остромысленский. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1918. – 120, [2] с.
1234557
  Цао Сюецінь Сон у червоному теремі : роман : розділи 1-40 / Цао Сюецінь ; [переклад В.С. Бойка ; передм. та приміт. В.П. Чорнобая] ; Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Харків : Фоліо, 2011. – 571, [1] с. – На обкл. кн. Китайська література. - Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4989-6
1234558
  Цао Сюецінь Сон у червоному теремі : роман : розд. 1-40 / Цао Сюецінь ; [переклад В.С. Бойка ; передм. та прим. В.П. Чорнобая]. – Харків : Факт, 2013. – 571, [4] с., [1] арк. портр. – ISBN 978-966-637-751-0
1234559
  Пачовський В. Сон української ночи : трагедія / Василь Пачовський. – Львів : Hакладом М. Петpицькогот ; [Дpук. Уділова], 1912. – [4], 289, [8] с. : 1 аpк. поpтp. – Уваги для pіжних читачів [поясн. до тексту]: с. [2-5] в кінці кн.
1234560
   Сон царя Міноса // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 22-25 : фото
1234561
  Вейн А.М. Сон человека / А.М. Вейн, К. Хехт. – Москва, 1989. – 269с.
1234562
  Гірняк М. Сон як модель ір-реального та ір-раціонального існування (на матеріалі інтелектуальної прози В.Домонтовича) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 18-30. – ISBN 966-7773-70-1
1234563
  Кривда Н.Ю. Сон як семіотичне вікно // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 27-29. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
1234564
  Нечаенко Д.А. Сон, заветных исполненный знаков / Д.А. Нечаенко. – М., 1991. – 302с.
1234565
  Гаккель Л.Б. Сон, сновидения, гипноз / Л.Б. Гаккель. – Л., 1955. – 27с.
1234566
  Карманова И.Г. Сон, спячка и условнорефлекторная деятельность / И.Г. Карманова. – Душанбе
1. – 1989. – 80с.
1234567
  Карманова И.Г. Сон, спячка и условнорефлекторная деятельность / И.Г. Карманова. – Душанбе
2. – 1990. – 102с.
1234568
  Шевченко Т. Сон. Кавказ / Т. Шевченко. – Київ : Держлітвидав, 1927. – 45 с.
1234569
  Шевченко Т.Г. Сон. Кавказ / Т.Г. Шевченко. – Київ; Харків, 1935. – 15-60с.
1234570
  Шевченко Т. Сон. Кавказ / Т. Шевченко. – Київ : Держлітвидав, 1937. – 31 с.
1234571
  Шевченко Т. Сон. Кавказ / Т. Шевченко. – Київ, 1939. – 40с.
1234572
  Аламышев А. Сона : поэма / А. Аламышев ; перевод с туркм. В. Рыбина. – Ашхабад : Туркмения, 1976. – 67 с.
1234573
  Бобкова Т.В. Сонанти українського, російського та польського мовлення на матерілалі кінорентгену (експериментально-фонетичне дослідження). : Дис... канд. філол.наук: 10.02.15 / Бобкова Т.В.; КУ ім.Т.ШЕвченка. – К., 2000. – 171л. – Бібліогр.:л.156-171
1234574
  Бобкова Т.В. Сонанти українського, російського тапольского мовлення на матеріалі кінорентгену. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.02.15 / Бобкова Т.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 2000. – 18л.
1234575
  Мордель Г. Сонарол / Г. Мордель. – Рига, 1971. – 74с.
1234576
  Попова Т.В. Соната / Т.В. Попова. – Москва : Музгиз, 1962. – 96 с.
1234577
  Назаров В.А. Соната / В.А. Назаров. – Красноярск, 1965. – 67с.
1234578
  Гуртовенко В.А. Соната : поезії / В.А. Гуртовенко. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 71 с.
1234579
  Цюпа Соната для осені / Цюпа, І. – Київ, 1986. – 318с.
1234580
   Соната дьявола. – Л., 1991. – 411с.
1234581
  Нейман С.К. Соната земных горизонтов / С.К. Нейман. – М., 1986. – 254с.
1234582
  Ларионова О.Н. Соната моря : научно-фантастическая повесть / Ольга Ларионовав. – Ленинград : Детская литература, 1985. – 124 с.
1234583
  Мисник П.Д. Соната сподівання / П.Д. Мисник. – К., 1978. – 191с.
1234584
  Куббель Л.Е. Сонгайская держава / Л.Е. Куббель. – М, 1974. – 430с.
1234585
  Гильен Н. Сонгоро косонго / Н. Гильен. – М., 1967. – 95с.
1234586
  Подобед М.Б. Сонет 130 Уильяма Шекспира. Величие простоты = 450-річний ювілей Вільяма Шекспіра // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 7/8 (413/414). – С. 23-24
1234587
  Чапля Василь Сонет в українській поезії. / Чапля Василь. – Харків, 1930. – 80с.
1234588
  Астапенко І. Сонет Емми Андієвської: індивідуально-авторська модифікація жанру // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 3 (663). – С. 29-36. – ISSN 0236-1477
1234589
  Осень В. Сонет и стихотворение в сонетной форме / Валентин Осень. – Одесса : Фаворит ; Печатный дом, 2012. – 93, [1] с. – Библиогр.: с. 91-92. – ISBN 978-966-389-353-2


  НБ им. М. Максимовича в дар от автора 27.02.2013 г. Печать, подпись
1234590
  Погодин Н.Ф. Сонет Петрарки / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1957. – 95с.
1234591
   Сонет серебряного века. – М., 1990. – 767с.
1234592
  Турчин М. Сонет як багаторівнева образна система // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 263-275. – ISBN 966-7773-70-1
1234593
  Огуй О. Сонетарій В. Шекспіра - щоденник його душі (до 450-ої річниці від дня народження поета) / О. Огуй, О. Івасюк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 5/6 (1025/1026). – С. 173-176. – ISSN 0320 - 8370
1234594
  Яровенко Т. Сонетарій Яра Славутича: канон, поетика, митець // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 135-140. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1234595
  Рильський М.Т. Сонети / М.Т. Рильський. – Київ. – с.
1234596
  Франко І.Я. Сонети / І.Я. Франко. – Львів, 1955. – 116с.
1234597
  Шекспір В. Сонети / Вільям Шекспір ; пер. з англ. Дмитра Паламарчука. – Київ : Дніпро, 1966. – 195 с. : іл.
1234598
  Рильський М.Т. Сонети / М.Т. Рильський; Упор. Б. Рильського. – Київ : Молодь, 1969. – 223 с.
1234599
  Рильський М.Т. Сонети / М.Т. Рильський; Упор. Б. Рильського. – Київ : Молодь, 1974. – 198 с.
1234600
  Павличко Д.В. Сонети / Д.В. Павличко. – Київ : Молодь, 1978. – 368 с.
1234601
  Колодій В.С. Сонети / В.С. Колодій. – Львів : Каменяр, 1980. – 168 с.
1234602
  Франко І.Я. Сонети / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1984. – 119с.
1234603
  Бурлаков С.Р. Сонети : поезії / С.Р. Бурлаков. – Київ : Молодь, 1989. – 140 с.
1234604
  Андієвська Е. Сонети // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 158. – С. 135-146
1234605
  Павличко Д.В. Сонети : Світовий сонет. Шекспір Бодлер. Гвездослав. Янка Купала / Д.В. Павличко. – Київ : Генеза, 2004. – 536с. – ISBN 966-504-388-9
1234606
  Песоа Фернанду Антоніу Ногейра Сонети // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С.149-154. – ISSN 0320 - 8370
1234607
  Шекспір В. Сонети = Sonnets / Вільям Шекспір ; переклад Г. Пилипенко. – Тримовне видання. – Київ - Ірпінь : Перун, 2008. – 320с. – ISBN 966-569-174-0
1234608
  Песоа Фернанду Антоніу Ногейра Сонети / пер. з англ. Г. Пилипенко // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 149-154. – ISSN 0320 - 8370
1234609
  Миронюк Н.П. Сонети В. Шекспіра в перекладах Д. Павличка: лінгвстичний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 81-83. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
1234610
  Сірук В. Сонети В. Шекспіра у ранніх перекладах І. Франка: творча історія, засоби мовно-стилістичної еквівалентності // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 82. – С. 41-50. – ISSN 0130-528Х
1234611
  Латник Г.В. Сонети дніпровстьких весен / Г.В. Латник. – К, 1987. – 105с.
1234612
  Гершкович М.Ф. Сонети дня і ночі / М.Ф. Гершкович. – Балта, 1994. – 64с.
1234613
  Дроздовський Д. Сонети Емми Андрієвської як вияв катахретичної свідомості
1234614
  Баррет-Бравнінг Елізабет Сонети з португальської / пер. з англ. та вступ. В. Марача // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
1234615
  Зеров М.К. Сонети і елегії / М.К. Зеров. – Київ, 1990. – 79с.
1234616
  Списаренко Б.Д. Сонети моїй Княгині Світлані / Б.Д. Списаренко. – Київ : Просвіта, 2004. – 228с. – ISBN 966-8547-21-7
1234617
  Павличко Д.В. Сонети подільської осені : поезії / Д.В. Павличко. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 111 с.
1234618
  Гамзатов Р.Г. Сонети. Вірші / Р.Г. Гамзатов. – Київ, 1979. – 128 с.
1234619
  Кицан О. Сонетна традиція в сучасній українській літературі // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 130-143
1234620
  Бутурлин П.Д. Сонеты : посмертное изд. / гр. П. Бутурлин. – [Киев] : [Тип. Г.Л. Фронцкевича], 1895. – [4], 58 с.
1234621
  Мицкевич А. Сонеты / А. Мицкевич. – М., 1958. – 62с.
1234622
  Бехер И.Р. Сонеты / И.Р. Бехер. – М., 1960. – 121с.
1234623
  Шекспир В. Сонеты / В. Шекспир. – М., 1963. – 177с.
1234624
  Шекспир В. Сонеты / В. Шекспир. – М., 1964. – 206с.
1234625
  Камоэнс Л. Сонеты / Л. Камоэнс. – М., 1964. – 95с.
1234626
  Гамзатов Р. Сонеты / Р. Гамзатов; авториз. пер. с авар. Н.Гребнева. – Москва : Советский писатель, 1973. – 71 с.
1234627
  Мицкевич А. Сонеты / А. Мицкевич. – Л., 1976. – 343с.
1234628
  Шекспир В. Сонеты / В. Шекспир. – Москва, 1979. – 238 с.
1234629
  Шекспир В. Сонеты / В. Шекспир. – Саратов, 1980. – 104 с.
1234630
  Шекспир В. Сонеты / В. Шекспир. – Минск, 1981. – 239 с.
1234631
  Шекспир В. Сонеты / В. Шекспир. – Свердловск, 1981. – 174 с.
1234632
  Рыльский М.Ф. Сонеты / М.Ф. Рыльский. – Москва : Советский писатель, 1981. – 159с.
1234633
  Петрарка Ф. Сонеты / Ф. Петрарка. – М, 1981. – 192с.
1234634
  Петрарка Ф. Сонеты / Ф. Петрарка. – Минск, 1982. – 176с.
1234635
  Шекспир В. Сонеты : [на англ. яз. с парал. рус. текстом] / Уильям Шекспир. – Москва : Радуга, 1984. – 366 с.
1234636
  Шекспир В. Сонеты / В. Шекспир. – Кемерово, 1985. – 207 с.
1234637
  Шекспир В. Сонеты / В. Шекспир. – Хабаровск : Книжное изд-во, 1987. – 221 с.
1234638
  Шекспир В. Сонеты / В. Шекспир. – Новосибирск : Новосибирское кн. изд-во, 1987. – 190 с.
1234639
  Шекспир В. Сонеты / В. Шекспир. – Петрозаводск, 1988. – 236 с.
1234640
  Шекспир В. Сонеты / В. Шекспир. – Москва, 1988. – 191 с.
1234641
  Шекспир У. Сонеты = The sonnets / Пер. А.М.Финкеля, В.В.Чухно и др.; Уильям Шекспир. – Москва : Эксмо, 2002. – 320с. – ISBN 5-04-008574-5
1234642
  Шекспир Уильям Сонеты / Уильям Шекспир. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 432с. – (Антология современных переводов). – ISBN 5-352-01220-4
1234643
  Шекспир У. Сонеты / У. Шекспир ; [ил.: И.И. Яхин]. – Харьков : Фолио, 2008. – 176 с. : 1 портр., ил. – Миниатюрное издание. – ISBN 978-966-03-4615-4
1234644
  Анджольери Чекко Сонеты : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 12 (1016). – С. 141-147. – ISSN 0130-7673
1234645
  Петрарка Ф. Сонеты : [пер. с ит.] / Франческо Петрарка ; [пер. с итал.: Е. Солонович]. – Харьков : Фолио, 2009. – 221, [1] с. : ил., портр. – Миниатюрное издание. – ISBN 978-966-03-3780-0
1234646
  Кобринский А.М. Сонеты = Sonnets / Александр М. Кобринский. – Иерусалим; Москва : Издательское содружество Э.РА, 2010. – 238, [2] с. : портр. – ISBN 978-5-905016-31-8
1234647
  Заедная Т.А. Сонеты Андреса Грифуса : Автореф... канд. филол.наук: / Заедная Т.А.;. – Л, 1972. – 30л.
1234648
  Жоашен Дю Белле Сонеты из книги "Сожаления" : поэзия : сонеты / вступление М. Бородицкой о поэте // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 186-200. – ISSN 1130-6545


  Жоашен дю Белле (Иоахим дю Беллэ), 1522-1560) - один из выдающихся франц. поэтов XVI века, член поэтической группировки "Плеяда" и ближайший друг её руководителя Ронсара
1234649
  Бордюк Г.Д. Сонеты Иоганесса Роберта Бехера. : Дис... канд. филол.наук: / Бордюк Г.Д.; МВ и ССО УССР. Каменец-Подольский гос.пед.инст. им.В.П.Затонского. – Каменец-Подольский, 1980. – 200л.
1234650
  Бордюк Галина Дмитриевна Сонеты Иоганнеса Роберта Бехера : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Бордюк Галина Дмитриевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 19л.
1234651
  Бордюк Галина Дмитриевна Сонеты Иоганнеса Роберта Бехера : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Бордюк Галина Дмитриевна; КГУ. – К., 1980. – 19л.
1234652
  Рильке Р.М. Сонеты к Орфею // Протей : Перекладацький альманах / Народна українська академія; Кафедра теорії та практики перекладу. – Харків, 2006. – Вип. 1. – С. 319-320. – ISBN 966-8558-62-6
1234653
  Сапгир Г.В. Сонеты на рубашках / Г.В. Сапгир. – М, 1998. – 32с.
1234654
   Сонеты современнико Шекспира / [пер. Г.А. Русакова ; вступ. ст., коммент. Вл. Э. Орла ; ил. Ю.Ю. Перевезенцева]. – Москва : Книга, 1987. – 363 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.


  Авт.: Т. Уайетт, Г. Говард, граф Суррей, Д. Гаскойн, Ф. Сидни, Ф. Гревиль, Э. де Вер, У. Рели, Ф. Грин, Т. Лодж, Д. Флетчер-старший и др.
1234655
  Шекспир В. Сонеты Шекспира в переводах С. Маршака / В. Шекспир. – М., 1949. – 199с.
1234656
  Шекспир В. Сонеты Шекспира в переводах С. Маршака / В. Шекспир. – М., 1952. – 195с.
1234657
  Шекспир В. Сонеты Шекспира в переводах С. Маршака / В. Шекспир. – М., 1955. – 198с.
1234658
  Шекспир Вильям Сонеты Шекспира в переводах С.Маршака / Шекспир Вильям. – Москва : Советский писатель, 1952. – 194с.
1234659
  Петрарка Ф. Сонеты, избранные канцоны, секстины, баллады, автобиографическая проза / Ф. Петрарка. – Москва : Правда, 1984. – 590с.
1234660
  Павлычко Д. Сонеты. / Д. Павлычко. – М., 1978. – 167с.
1234661
  Белле Д. Сонеты. / Д. Белле. – М., 1992. – 130с.
1234662
  Камоэнс Л. Сонеты. Лузиады / Л. Камоэнс. – Москва : Эксмо-Пресс, 1999. – 480с. – ISBN 5-04-002514-9
1234663
  Петров И.В. Сонечка / И.В. Петров. – М., 1971. – 288с.
1234664
  Даниленко В. Сонечко моє, чорне й волохате : проза: повість // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 6. – С. 60-103. – ISSN 0208-0710
1234665
  Михайловський Л.В. Сонечко сіє купаву / Л.В. Михайловський. – К, 1969. – 112с.
1234666
  Давидов А.І. Сонечко спить у дзвониках / А.І. Давидов. – К., 1986. – 207с.
1234667
  Айрапетьянц А.Э. Сони / А.Э. Айрапетьянц; Ленинградский гос. ун-т. – Ленинград, 1983. – 192с. – (Жизнь наших птиц и зверей ; Вып.5)
1234668
  Лозан М.Н. Сони Юго-Запада СССР / М.Н. Лозан. – Кишинеыв, 1990. – 144с.
1234669
   Сонин Виктор Александрович. – Москва, 1984. – 50с.
1234670
   Сонна Німеччина. У передвиборчій кампанії країни серйозніші виклики залишаються без уваги // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 32 (508), 11-17.08.2017 р. – С. 32-33. – ISSN 1996-1561
1234671
  Шмидт В. Сонная одурь / Владимир Шмидт // [Сборник вырезок литературно-философских статей, извлеченных из журнала "Русская мысль" за 1908-1916 гг.]. – [14] с.
1234672
   Сонник. – Минск, 1992. – 39с.
1234673
   Сонник. – К., 1995. – 56с.
1234674
  Победин К. Сонник разума // Вестник Европы : Журнал европейской культуры. – Москва, 2006. – Т. 19/20. – С. 122-153. – ISSN 1609-5359
1234675
  Болдуїн Джеймс Сонні грає блюз : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 7/8 (967/968). – С. 90-110. – ISSN 0320 - 8370
1234676
  Мартынов Семен Сонное царство // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 8 (2899). – С. 30-31 : фото
1234677
  Патрина Дарья Сонное царство // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 2 (2917). – С. 26-27 : фото
1234678
  Бодюл А.П. Соновные направления совершенствования бытового обслуживания сельского населения (На примере Молд.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Бодюл А. П.; Моск. технолог. ин-т. – М., 1971. – 16л.
1234679
  Кардаш В.Я. Соновные направления совершенствования снабжения народного хозяйства цементом : Автореф... канд .экон.наук: 08.00.06 / Кардаш В. Я.; КИНХ. – К., 1974. – 23л.
1234680
  Дейч Е М. Соновы аэродинамики осевых турбомашин / Е М. Дейч, Г.С. Самойлович. – М, 1959. – 428с.
1234681
  Дейч Е М. Соновы аэродинамики осевых турбомашин / Е М. Дейч, Г.С. Самойлович. – М, 1959. – 428с.
1234682
  Самойлова Сонографічні особливості діагностики ендометріозу яєчників / Самойлова, М.-В.В // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 17-19. – ISSN 2413-550Х
1234683
  Дзюба О.М. Соноеластографiя в діагностиці захворювань репродуктивної системи (огляд літератури та власні спостереження) // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 3 (5). – С. 39-42. – ISSN 2413-550Х
1234684
  Задорожний М.П. Сонора // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 3 (169). – С. 31-35 : фото
1234685
  Шурдак М. Сонорна техніка композиції та її значення в музичній мові Д. Лігеті (на прикладі циклу "Десять п"єс для духового квінтету") // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 238-252. – ISSN 2310-0583


  Стаття присвячена дослідженню сонорної техніки композиції на прикладі циклу «Десять п’єс для духового квінтету» Д. Лігеті. В цьому циклі композитор працює не лише з сонорною технікою та її проявами. Цей твір – яскравий приклад, в якому композитор ...
1234686
  Варданян С.Н. Сонорные в составе финальных консонантных комплексов современного английского языка в речи и пении. / С.Н. Варданян. – Ереван, 1987. – 156 с.
1234687
  Махмудов А.А. Сонорные узбекского языка. / А.А. Махмудов. – Ташкент, 1980. – 60с.
1234688
  Кривоцюк М.Ю. Сонце - ворог і друг // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 7. – С. 35-36
1234689
  Гінзбург В.З. Сонце - всім! / В.З. Гінзбург. – К., 1979. – 232с.
1234690
  Всехсвятський С.К. Сонце / С.К. Всехсвятський. – Київ : ДТВУкраїни, 1946. – 39с.
1234691
  Копиленко О.І. Сонце / О.І. Копиленко. – Київ : Укрдержвидав, 1964. – 45 с.
1234692
  Компанієць Л.О. Сонце в дорозі / Л.О. Компанієць. – К., 1965. – 106с.
1234693
  Фольварочний В.І. Сонце в зернині / В.І. Фольварочний. – Київ : Дніпро, 1972. – 200 с.
1234694
  Коваленко Л.Н. Сонце в зіницях / Л.Н. Коваленко. – К, 1965. – 95с.
1234695
  Курашкевич К.В. Сонце в лютому / К.В. Курашкевич. – Одеса, 1973. – 63с.
1234696
  Чернявський М.А. Сонце в полинах : трилогія / М.А. Чернявський. – Київ, 1979. – 400 с.
1234697
  Павлов В. Сонце в твоїх руках / В. Павлов. – Київ, 1970. – 64с.
1234698
  Кулінич Микола Сонце в Україну йде з Далекого Сходу // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 20-23
1234699
  Євлампієв В.В. Сонце гасить свічки / В.В. Євлампієв. – Львів, 1974. – 144с.
1234700
   Сонце з Кремля. – К., 1938. – 96с.
1234701
  Бичко В.В. Сонце зустрічаю / В.В. Бичко. – К., 1951. – 240с.
1234702
   Сонце і вітер даватимуть електрику // Світ. – Київ, 2018. – Серпень (№ 29/30). – С. 4


  Вчені Національного авіаційного університету вперше в Україні розробили, виготовили та ввели в дію гібридну енергетичну установку.
1234703
  Гірник М.А. Сонце і грози : поезії / М.А. Гірник. – Київ, 1958. – 236 с.
1234704
  Цесевич В.П. Сонце і життя / В.П. Цесевич. – Київ : Знання України, 1954. – 24 с.
1234705
  Драч І.Ф. Сонце і слово : поезії / І.Ф. Драч. – Київ : Дніпро, 1978. – 367 с.
1234706
   Сонце море чекають на Вас! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 9)


  Запрошення на відпочинок до оздоровчо-спортивного комплексу в с. Берегове Бахчисарайського району.
1234707
  Куліш Л.П. Сонце на колоску / Л.П. Куліш. – Одеса, 1967. – 99с.
1234708
  Демерджі Д.Л. Сонце на крилах чайки / Д.Л. Демерджі. – Дніпропетровськ, 1968. – 65с.
1234709
  Шапа Л. Сонце на погонах / Л. Шапа. – Львів : Каменяр, 1969. – 192 с.
1234710
  Науменко О.П. Сонце на шаблі / О.П. Науменко. – Київ : Донбас, 1967. – 160 с.
1234711
  Федотюк П.К. Сонце над барханами : оповідання, повість / П.К. Федотюк; Роман Федорів. – Київ, 1976. – 154 с.
1234712
  Козланюк П.С. Сонце над Верховиною : оповідання і нариси / П.С. Козланюк. – Львів, 1957. – 15 с.
1234713
  Ладижець В.І. Сонце над Верховиною : поезії / В.І. Ладижець. – Київ, 1979. – 31 с.
1234714
   Сонце над вічним полем. – Дніпропетровськ, 1982. – 174с.
1234715
  Бичко В. Сонце над головами / В. Бичко. – Х., 1935. – 76с.
1234716
  Колодій В.С. Сонце над грозами : поеми / В.С. Колодій. – Львів : Каменяр, 1977. – 132 с.
1234717
  Гойда Ю.А. Сонце над Карпатами : поезії / Ю.А. Гойда. – Київ, 1951. – 138 с.
1234718
  Мегелик Д. Сонце над Поліссям / Д. Мегелик. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 80 с.
1234719
  Дін Л. Сонце над рікою Сангань / Л. Дін. – К., 1950. – 236с.
1234720
  Бондар В.Т. Сонце над хмарами / В.Т. Бондар. – К, 1963. – 110с.
1234721
  Неяченко І.І. Сонце над Ялтою : Ілюстрований краєзнавчий нарис / І.І. Неяченко. – Симферополь : Таврія, 1988. – 144с.
1234722
  Вишневецький Л.М. Сонце нашої вулиці : оповідання / Л.М. Вишневецький. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 83 с.
1234723
  Лозовий В. Сонце недалеко : повість / В. Лозовий. – Львів : Каменяр, 1959. – 292 с.
1234724
  Лозовий В. Сонце недалеко : повість / В. Лозовий. – Київ, 1968. – 298 с.
1234725
  Рубан Л.Д. Сонце опівночі / Л.Д. Рубан. – Київ, 1982. – 104с.
1234726
  Супруненко Н.А. Сонце осені / Ніна Супруненко. – Харків : НТУ "ХПІ", 2009. – 499, [1] с. : портр., фотоіл. – ISBN 978-966-593-702-9
1234727
  Дзюба С. Сонце пахне снігом і яблуками = The sun smells of snow : вибр. вірші / Сергій Дзюба ; англ. з укр. пер.: Л. Гавур, Б. Бойчук ; [до зб. в цілому]: Тетяна та Сергій Дзюби. – New York ; Чернівці : BOGDANI ; Букрек, 2014. – 103, [2] с., 51, [3] c. – ISBN 978-1-291-75045-4
1234728
  Чернов Л. (Малошийченко) Сонце під веслами / Л. (Малошийченко) Чернов. – Х., 1929. – 236с.
1234729
  Лупій О.В. Сонце поміж соснами : роман / О.В. Лупій. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 298 с.
1234730
  Гохват Б.А. Сонце працює / Б.А. Гохват. – К, 1962. – 65с.
1234731
  Прилюк Д.М. Сонце свободи над світом / Д.М. Прилюк. – К, 1965. – 58с.
1234732
  Ріпецький Н. Сонце сходить із заходу : (Історія майже правдива) / Нестор Ріпецький ; [обкл. М. Дмитренка]. – Торонто : Арка, 1954. – 119 с.
1234733
  Тарба І.К. Сонце сходить у нас : роман / Іван Тарба; пер. с груз. – Київ, 1976. – 191 с.
1234734
  Цесевич В.П. Сонце та його значення у житті Землі / В.П. Цесевич. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1951. – 24 с.
1234735
  Луцишина О. Сонце так рідко заходить : роман / Оксана Луцишина. – Київ : Факт, 2007. – 356 с. – (Exceptis еxcipiendis). – ISBN 978-966-359-198-8
1234736
  Нехода І.І. Сонце Травня / І.І. Нехода. – Київ : Молодь, 1947. – 107с.
1234737
  Волошин І.І. Сонце у росі / І.І. Волошин. – Київ, 1964. – 224 с.
1234738
  Лисенко О.М. Сонце української музики / О.М. Лисенко. – Київ, 1967. – 48с.
1234739
  Панарін О. Сонце, море, Берегове… // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 8


  Про цьогорічній відпочинок у Центрі рекреації та туризму (Берегове). Про недоліки та позитивні зміни, які сталися завряди позиції ректора Л. Губерського щодо комфортного відпочинку наших студентів та співробітників.
1234740
  Ейгенсон М.С. Сонце, погода і клімат / М.С. Ейгенсон. – Київ : Знання, 1962. – 36 с.
1234741
  Лиходід М.Х. Сонце. Поезії / М.Х. Лиходід. – Київ, 1963. – 53с.
1234742
  Лозицький В. Сонце: міфи і наукові дані // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  На думку Наталії Лозицької, заслуженого працівника освіти України, співробітника Астрономічної обсерваторія КНУ, на відміну від іншіх базових предметів, астрономія не була обов"язковою в усіх закладах середньої освіти. Тепер обсерваторія може ...
1234743
  Ковалевський О.В. Сонцевир / О.В. Ковалевський. – Київ, 1990. – 106 с.
1234744
  Шумило Н. Сонцедайна людина // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Присвячено 60-літтю від дня народження Л.Ю. Шевченко 5 березня 2007 р. – С. 16-17
1234745
  Малахута М.Д. Сонцедари : художньо-документальна повість / М.Д. Малахута. – Київ, 1979. – 141 с.
1234746
  Галл І. Сонцелюб. / І. Галл. – Ужгород, 1983. – 168с.
1234747
  Мартинов В. Сонцелюби / В. Мартинов. – Львів, 1977. – 100с.
1234748
  Дрофань А.П. Сонцелюби. / А.П. Дрофань. – К., 1980. – 180с.
1234749
  Яременко М.Т. Сонцем повняться літа... : поезїі / М.Т. Яременко. – Донецьк : Донбас, 1966. – 42 с.
1234750
  Ламзін С. Сонцепромінний поет Шебелинки : З нагоди виходу нової збірки поезій Миколи Пивовара "Заметіль" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 215-216
1234751
  Гаман В.П. Сонцестояння / В.П. Гаман. – Киев, 1964. – 72с.
1234752
   Сонцю і вітру назустріч. – К., 1966. – 74с.
1234753
  Мельничук Ю.С. Сонцю світити вічно : статті, памфлети, нариси / Ю.С. Мельничук. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 238 с.
1234754
  Карусель Вероника Соня всегда в эфире : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 6. – С. 164-171 : Фото
1234755
  Юрлова Е.С. Соня Ганди. Трагедии и триумфы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5 (634). – С. 42-48. – ISSN 0321-5075
1234756
  Вернер Р. Соня рапортует / Р. Вернер. – Москва, 1980. – 266с.
1234757
   Соняна країна. – К., 1977. – 276с.
1234758
  Любарський Р. Сонях над сивим полем : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 6 (884), червень. – С. 126-129. – ISBN 978-617-7429-30-1. – ISSN 0868-4790
1234759
  Мотрич К.В. Соняхи : новели / К.В. Мотрич. – Київ : Молодь, 1978. – 128 с.
1234760
  Всехсвятский С.К. Сонячна активність і вплив Сонця на земні явища. / С.К. Всехсвятский, 1946. – [7] с.
1234761
   Сонячна активність та її геофізичні прояви / В.М. Єфіменко, В.Н. Криводубський, В.Г. Лозицький, С.І. Мусатенко, М.М. Пасєчник, М.І. Пішкало // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 96-97
1234762
   Сонячна активність та її геофізичні прояви / В.М. Єфіменко, В.Н. Криводубський, В.Г. Лозицький, С.І. Мусатенко, М.М. Пасєчник, М.І. Пішкало // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 54-78. – ISBN 966-594-644-7
1234763
  Усик Світлана Сонячна алергія / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 6
1234764
  Німенко А.В. Сонячна брама : поезії / А.В. Німенко. – Київ, 1985. – 142 с.
1234765
  Терещенко Ю.В. Сонячна віть / Ю.В. Терещенко. – К., 1980. – 40с.
1234766
  Гвелесиани Г.Г. Сонячна Грузія / Г.Г. Гвелесиани. – Київ, 1962. – 108с.
1234767
  Слободянюк Б.Й. Сонячна долина : повість / Б.Й. Слободянюк. – Київ, 1954. – 272 с.
1234768
  Бездольний Б. Сонячна долина / Б. Бездольний. – Київ, 1984. – 183 с.
1234769
  Пулінець П.В. Сонячна доля / П.В. Пулінець. – К, 1969. – 58с.
1234770
  Ющенко О.Я. Сонячна дорога : книга лірики / О.Я. Ющенко. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 167 с.
1234771
  Бахарев О. Сонячна дорога / О. Бахарев. – Киев, 1952. – 64 с.
1234772
  Чепурко Б.П. Сонячна дорога : поезії / Богдан Чепурко. – Львів : Каменяр, 1984. – 54 с.
1234773
   Сонячна електростанція у виші // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 14 листопада (№ 45). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  В освітньо-виробничому центрі "Сучасні технології в енергетиці" Харківського національного університету міського господарства імені А.М. Бекетова відкрили інноваційну лабораторію "Сонячна електростанція". Це перший комплекс із такою потужністю, ...
1234774
  Пішкало М. Сонячна корона і прогноз амплітуди 24-го циклу сонячної активності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 11-14. – (Астрономія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  За спостереженнями корони під час повних сонячних затемнень у мінімумі активності 11-23 сонячних циклів проведено дослідження залежності амплітуди сонячного циклу від таких кількісних характеристик форми і структури сонячної корони як індекси ...
1234775
  Пішкало М. Сонячна корона під час повних сонячних затемнень 29 березня 2006 р. і 1 серпня 2008 р. / М. Пішкало, Є. Садовенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 22-26. – (Астрономія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено структуру і форму сонячної корони під час повних сонячних затемнень 29 березня 2006 р. і 1 серпня 2008 р. Корона 29 березня 2006 р. є короною проміжного перед-мінімального типу, корона 1 серпня 2008 р. - короною біля-мінімального типу. В ...
1234776
  Пішкало М. Сонячна корона під час повного сонячного затемнення 1 серпня 2008 р. і полярні магнітні поля Сонця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 23-27. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Сонячна корона, спостережена під час повного сонячного затемнення 1 серпня 2008 р., порівнюється з модельною конфігурацією "відкритих" магнітних силових ліній у короні. Магнітне поле у короні розраховувалося в рамках потенціальної класичної моделі з ...
1234777
  Винниченко В.К. Сонячна машина / В.К. Винниченко. – Харків : Держвидав України
Ч. 3. – 1928. – 270с.
1234778
  Винниченко В.К. Сонячна машина / В.К. Винниченко. – 2-ге вид. – Харків : Держвидав України
Ч. 2. – 1929. – 236с.
1234779
  Винниченко В.К. Сонячна машина : Роман / В.К. Винниченко. – Київ : Дніпро, 1989. – 618с. – ISBN 5-308-00538-9
1234780
  Винниченко В. Сонячна машина / Володир Винниченко. – Київ : Сакцент плюс, 2005. – 640 с. – ISBN 966-8583-21-3
1234781
  Думбадзе Н.В. Сонячна ніч : роман / Нодар Думбадзе. – Київ, 1968. – 150 с.
1234782
  Гольденберг Ш. Сонячна соната / Ш. Гольденберг. – К., 1958. – 283с.
1234783
  Вільний В.М. Сонячна соната : лірика, поема / В.М. Вільний. – Київ, 1965. – 154 с.
1234784
  Голованівський С.О. Сонячна сторона : п"єса / С.О. Голованівський. – Київ, 1955. – 115 с.
1234785
  Верес Б. Сонячна теорема / Б. Верес. – Київ, 1975. – 184с.
1234786
  Верес Б. Сонячна теорема. / Б. Верес. – Київ, 1974. – 183с.
1234787
  Чумарна М.І. Сонячная музика. / М.І. Чумарна. – К., 1982. – 48с.
1234788
  Стоянова Е.П. Сонячне весілля : (до питання вітальності болгарського острівного ідіому в Україні) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 247-260. – Бібліогр.: с. 247-250, 253-256, 259. – ISSN 0027-2833


  У статті йдеться про ментефакт фольклорної культури етнічних болгар України - обрядову пісню "Пуснал ми Господ две люлки" ("Запустив Господь дві гойдалки"), що виконується під час народного календарного свята Гергьовден. Порівняння варіантів цього ...
1234789
   Сонячне гроно. – Київ, 1970. – 334 с.
1234790
  Всехсвятський С.К. Сонячне затемнення 30 червня 1954 року / С.К. Всехсвятський. – Київ : Знання, 1954. – 36с.
1234791
  Давиденко Є. Сонячне мистецтво / Є. Давиденко, В. Павлов. – К., 1967. – 54с.
1234792
  Лондон Джек Сонячне пір"я / Лондон Джек. – Харків : Книгоспілка. – 32 с.
1234793
  Паламарчук Г.О. Сонячне сплетіння / Г.О. Паламарчук. – К, 1987. – 83с.
1234794
  Гончаров Володимир Сонячний берег: нові іспанські перспективи // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 40-43 : фото. – ISSN 1998-8044
1234795
  Женченко В В. Сонячний бік вулиці / В В. Женченко. – К, 1980. – 96с.
1234796
   Сонячний бік життя : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 88-89 : Іл.
1234797
  Дацей В.В. Сонячний Верх : [повість] / Василь Дацей ; [післямова О. Мишанича]. – Київ : Дніпро, 1990. – 214 с.
1234798
  Глущак А.С. Сонячний вітер / А.С. Глущак. – Одеса, 1977. – 95с.
1234799
  Прокопенко Г.Н. Сонячний вітер / Г.Н. Прокопенко. – Дніпропетровськ, 1979. – 62с.
1234800
  Славута-Логвиненко Сонячний вітер / Славута-Логвиненко. – К., 1981. – 128с.
1234801
  Положій В.І. Сонячний вітер : фантаст. оповідання та повісті / В.І. Положій. – К., 1986. – 159 с.
1234802
  Лисюк Д.П. Сонячний вітер : [поетична збірка] / Дмитро Лисюк. – Хмельницький : Цюпак А.А., 2014. – 71, [1] с. – ISBN 978-617-513-281-4


  У пр. № 1719070 напис: Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченка від автора. 21.06.2018 р. Підпис.
1234803
  Сухоруков А. Сонячний вміст кремнію в наближенні ЛТР в одновимірних моделях / А. Сухоруков, Н. Щукіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-28. – (Астрономія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Визначено вміст кремнію в одновимірних напівемпіричних моделях атмосфери Сонця в наближенні ЛТР. Для моделі HOLMUL він дорівнює 7.594±0.015 dex. Для сонячних сил осциляторів, за якими визначався вміст, доведені якість, легітимність та можливість ...
1234804
  Петренко М.Є. Сонячний годинник : поезії / М.Є. Петренко. – Львів : Каменяр, 1968. – 79 с.
1234805
   Сонячний годинник. – Ужгород, 1976. – 159с.
1234806
  Тернавський М.Я. Сонячний годинник : поезії / М.Я. Тернавський. – Харків, 1976. – 71 с.
1234807
  Крикуненко В.Г. Сонячний годинник / В.Г. Крикуненко. – К., 1990. – 92с.
1234808
   Сонячний Дагестан. – К., 1967. – 339с.
1234809
  Ткач М.М. Сонячний зайчик : [вірші для дітей] / Микола Ткач. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2013. – 12 с. : іл.
1234810
  Кащук Н.О. Сонячний камертон : оповіді, роздуми, спогади / Н.О. Кащук. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 207 с.
1234811
  Барда О.В. Сонячний камінь і "місячні" ландшафти / О.В. Барда, Н.П. Волненко // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 11 (141). – С. 43-45 : фото
1234812
   Сонячний край. – К., 1980. – 208с.
1234813
  Дичук Б.Ю. Сонячний обруч / Богдан Дичук. – Чернівці : ДрукАрт, 2015. – 167, [1] с. : портр., іл. – ISBN 978-617-7172-55-9
1234814
  Ткач М.М. Сонячний полудень : оповідання / М.М. Ткач. – Київ : Молодь, 1979. – 103 с. = Перша книжка прозаїка
1234815
  Грінченко Б.Д. Сонячний промінь : повість. / Б. Грінченко. – вид. 5-те. – Київ : [Всеукp. Коопеpат. Видавн. Союз. Деpж. Дpук.], 1919. – 207 с. – (Всеукpаїнський Коопеpативний Видавничий Союз ; [№] 30)
1234816
  Грінченко Б.Д. Сонячний промінь / Б.Д. Грінченко. – Львів, 1924. – 128 с.
1234817
  Грінченко Б.Д. Сонячний промінь / Б.Д. Грінченко. – 6-е вид. – Київ, 1928. – 220 с.
1234818
  Заброда Тамара Сонячний промінь : Лірика / Заброда Тамара. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 92с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7276-91-0
1234819
  Івасюк Н.Г. Сонячний світ дитинства у творі Марка Твена "Пригоди Тома Сойєра" : урок засвоєння нових знань. 5 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 36
1234820
  Годенков І.Л. Сонячний спів : Вірші. Вірші, що стали піснями. "Прозаріки" / Ігор Годенков ; [худож.: Н.В. Алимова]. – Київ : АртЕк, 2015. – 100 с. : іл., ноти. – ISBN 978-617-7264-15-5
1234821
  Драч І.Ф. Сонячний фенікс : вірші, драматична поема / І.Ф. Драч. – Київ : Молодь, 1978. – 160 с.
1234822
  Безхутрий М.М. Сонячний художник / М.М. Безхутрий. – Київ, 1967. – 228с.
1234823
  Кочережко Н.Я. Сонячні барви : нариси для середнього та старшого шкільного віку / Н.Я. Кочережко. – Київ : Веселка, 1978. – 130, [6] с.
1234824
  Самойлович В.В. Сонячні батареї як складова зовнішнього опорядження будівель // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 64. – С. 361-366. – ISSN 2076-815X
1234825
  Міщенко Олександр Сонячні бризки : повість // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 3/4 (44/45). – С. 19-28
1234826
  Кочевський В.В. Сонячні весла : поезії / В.В. Кочевський. – Харків : Прапор, 1965. – 80 с.
1234827
   Сонячні гони. – Київ, 1967. – 263 с.
1234828
  Гриненко Г.О. Сонячні грона. / Г.О. Гриненко. – Київ, 1975. – 82с.
1234829
   Сонячні джерела. – Тернопіль, 1992. – 152с.
1234830
   Сонячні джерела. – Тернопіль, 1994. – 188 с.
1234831
   Сонячні зажинки. – Х., 1976. – 207с.
1234832
  Колчинський І.Г. Сонячні затемнення / І.Г. Колчинський. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1952. – 24 с.
1234833
   Сонячні затемнення 04.12.2002 і 31.05.2003 у мікросплесках радіошумів іоносфери / С.І. Мусатенко, В.Я. Чолій, Є.В. Курочка, О.С. Сліпченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 91-94. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Наведено порівняння результатів вимірювань радіошумів іоносфери в Києві під час проходження магніто-спряженого для північної півкулі сонячного затемнення 04.12.2002 р., що відбувалось у південній півкулі, і прямого затемнення 31.05.2003 р. Показано, що ...
1234834
  Шапіро О. Сонячні імпресії Віктора Чауса // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29 травня (№ 92). – С. 24


  До 75-річчя видатного українського художника.
1234835
  Зіновчук М.М. Сонячні камені / М.М. Зіновчук. – К, 1978. – 121с.
1234836
  Тичина П.Г. Сонячні кларнети : поезії / Павло Тичина. – 3-тє вид. – Харків : ДВУ, 1925. – 68 с.
1234837
  Тичина П.Г. Сонячні кларнети : поезії / Павло Тичина ; [упоряд. С. Гальченко]. – Київ : Дніпро, 1990. – 399 с.
1234838
   Сонячні кларнети : зб. віршів членів літстудії Чернів. держ. ун-ту / [упоряд.: У.Б. Хаварівський ; вступ. сл.: М.Н. Хаварівська]. – Тернопіль : Терно-граф, 2017. – 167, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-457-320-4
1234839
  Бойченко В.П. Сонячні кола / В.П. Бойченко. – Сімферополь, 1975. – 88с.
1234840
   Сонячні криниці. – Братіслава, 1977. – 175с.
1234841
  Стуканов Є. Сонячні люди // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 102-106. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
1234842
  Іщенко М.Г. Сонячні межі : роман / М.Г. Іщенко. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 371 с.
1234843
  Гасвіані Г. Сонячні мелодії:[Цикл оповідань] // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.51-77
1234844
  Сосюра В.М. Сонячні мечі : Вірші й поеми / В.М. Сосюра. – Київ : Дніпро, 1967. – 223с.
1234845
  Чернишов К.К. Сонячні мости / К.К. Чернишов. – Дніпропетровськ, 1980. – 96с.
1234846
  Омельченко В.І. Сонячні орбіти / В.І. Омельченко. – Київ, 1974. – 55 с.
1234847
  Жолоб С.К. Сонячні пагорби / С.К. Жолоб. – К, 1982. – 80с.
1234848
  Квітневий В.М. Сонячні перевесла / В.М. Квітневий. – Л, 1981. – 112с.
1234849
  Пішкало М.І. Сонячні плями: нове життя чисел Вольфа // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 5 (130). – С. 7-11. – ISSN 2518-7104
1234850
  Щур Едуард Сонячні пристрасті у приязно сонячному Херсоні // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 10 (135). – С. 23
1234851
  Світлична Г.П. Сонячні причали : поезії / Г.П. Світлична. – Дніпропетровськ : Промінь, 1966. – 84 с.
1234852
  Забіла Н. Сонячні релі. / Н. Забіла. – Х, 1928. – 32с.
1234853
  Пільгук І.І. Сонячні розсипи : оповідь про митця / І.І. Пільгук. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 248 с.
1234854
  Бандрівський Д.Г. Сонячні сліди : новели, оповідання, етюди / Д.Г. Бандрівський. – Льлвів : Каменяр, 1980. – 112 с.
1234855
  Фея О. Сонячні спалахи та магнітні бурі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 42 (518), 20-26.10.2017 р. – С. 38-39. – ISSN 1996-1561
1234856
  Віта В. Сонячні струни / В. Віта. – Київ, 1976. – 71с.
1234857
  Михайлов О.О. Сонячні та місячні затемнення / О.О. Михайлов. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1950. – 36 с.
1234858
  Марсюк В.А. Сонячні терези / В.А. Марсюк. – К, 1986. – 157с.
1234859
  Іванчук В.Г. Сонячні хромосферні спікули / В.Г. Іванчук, М.І. Пішкало // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 161. – (Астрономія ; вип. 33)


  Реферат депонованого рукопису. Проводиться огляд опублікованих робіт і аналіз сучасного стану дослідження сонячних хромосферних спікул. Проаналізовані відомості з морфології, динаміки, параметрів спектральних ліній спікул та фізичних умов у спікулах. ...
1234860
  Лагоза В.М. Сонячні цілунки. / В.М. Лагоза. – Х, 1965. – 140с.
1234861
   Сонячно в нашому домі. – Ужгород, 1982. – 151с.
1234862
   Сонячною дорогою. – Ужгород, 1978. – 263с.
1234863
  Драч І.Ф. Соняшник : поезії / І.Ф. Драч. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1962. – 138 с.
1234864
  Драч І.Ф. Соняшник : поезії / І.Ф. Драч. – Київ, 1985. – 223 с.
1234865
  Драч І.Ф. Соняшник : поезії 1960-1970 р. / Іван Драч ; [упоряд. І.С. Рябчій ; передм. І.М. Дзюби]. – Харків : Фоліо, 2016. – 413, [3] с. – ISBN 978-966-03-7590-1
1234866
  Степовик Д. Соняшник на осонні // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1990. – Вип. 24. – С. 346-355. – ISSN 0206-8001


  Художник Яків Гніздовський
1234867
  Вольф В.Г. Соняшник на Україні / В.Г. Вольф. – Київ : Держсільгоспвидав, 1962. – 192с.
1234868
  Сорока В. Соняшник у сяйві поезії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 25 червня (№ 25). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  На 82-му році життя відійшов у засвіти поет, перекладач, сценарист і громадський діяч, перший голова Народного Руху Іван Драч.
1234869
  Тичина П.Г. Соняшні кларнети / П. Тичина. – 2-е вид. – Київ : Вид[авн.] Т-во "Дpукаpь" ; [Печатня Видавн. Т-ва "Дpукаpь"], 1920. – 67, [4] с.
1234870
  Тичина П. Соняшні кларнети [Сонячні кларнети] : Поезії / П. Тичина. – Київ : Сяіво ; [Друкарь Польський], 1918. – 62 с.
1234871
   Сообразим на троих : маршрут месяца // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 7/8. – С. 62-69 : Фото
1234872
  Смышляев Э.Б. Сообща воспитывать трезвость / Э.Б. Смышляев. – Пермь, 1985. – 103с.
1234873
   Сообща работа лучше спорится. – Магдебург, 1957. – 40с.
1234874
  Баринов М.М. Сообщает Гидрометцентр / М.М. Баринов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 88с.
1234875
  Джилкишев С.Д. Сообщаю цель. / С.Д. Джилкишев. – Алма-Ата, 1982. – 190с.
1234876
  Ковалев Е.Т. Сообщение главного редактора по материалам "EUROCOKE SUMMIT 2017" // Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Украинский гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; редкол.: Е.Т. Ковалев, В.Д. Барский, А.Л. Борисенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 5-6. – С. 3-8. – ISSN 1681-309X
1234877
   Сообщение Государственного планового комитета СССР и Центрального статистического управления СССР об итогах выполнения четвертого (первого послевоенного) пятилетнего плана СССР на 1946-1950 гг., 1951. – 8с.
1234878
   Сообщение Государственного планового комитета СССР и Центрального статистического управления СССР об итогах выполнения четвертого (первого послевоенного) пятилетнего плана СССР на 1946-1951 гг.. – М., 1951. – 20с.
1234879
   Сообщение о Берлинской конференции 3-х держав. – Иваново, 1945. – 19с.
1234880
   Сообщение о Берлинской конференции 3-х держав. – Молотов, 1945. – 44с.
1234881
   Сообщение о Берлинской конференции 3-х держав. – Ростов -на-Дону, 1945. – 19с.
1234882
   Сообщение о Берлинской конференции 3-х держав. – Якутск, 1945. – 20с.
1234883
  Ланда Д. Сообщение о делах в Юкатане / Д. Ланда. – М.-Л., 1955. – 273с.
1234884
   Сообщение о заседании Центрального Комитета Коммунистической партии Чехословакии. – 26с.
1234885
   Сообщение о научной работе по вулканологии. – М., 1957. – 23с.
1234886
   Сообщение о научных работах по вулканологии 1957-1959 гг.. – М., 1960. – 72с.
1234887
   Сообщение о научных работах по вулканологии 1963-1966 гг.. – М., 1967. – 126с.
1234888
   Сообщение о научных работах по геодезии : представляется в международную ассоциацию геодезии к 11 генеральной ассамблее международного геодезического и геофизического союза. – Москва : АН СССР, 1957. – 39 с.
1234889
   Сообщение о научных работах по геодезии 1957-1959 гг. – М., 1960. – 21с.
1234890
   Сообщение о научных работах по геодезии 1957-1959 гг. : представляется в международную ассоциацию геодезии к 12 генеральной ассамблее международного геодезического и геофизического союза. – Москва : АН СССР, 1960. – 80 с.
1234891
   Сообщение о научных работах по геодезии 1960-1962 гг.. – М., 1963. – 44с.
1234892
   Сообщение о научных работах по геодезии, 1975-1978 = Report on scientific research in geodesy 1975-1978 : представляется в международную ассоциацию геодезии к 17 генеральной ассамблее международного геодезического и геофизического союза. – Москва : ВИНИТИ, 1979. – 151 с.
1234893
   Сообщение о научных работах по геомагнетизму и аэрономии. – Москва, 1957. – 32с.
1234894
   Сообщение о научных работах по геомагнетизму и аэрономии. – М., 1971. – 254с.
1234895
   Сообщение о научных работах по геомагнетизму и аэрономии. – М., 1983. – 58с.
1234896
   Сообщение о научных работах по геомагнетизму и аэрономии 1957-1959 гг.. – М., 1960. – 255с.
1234897
   Сообщение о научных работах по геомагнетизму и аэрономии 1960-1962 гг.. – Москва, 1963. – 116с.
1234898
   Сообщение о научных работах по геомагнетизму и аэрономии 1963-1966 гг.. – Москва, 1967. – 142с.
1234899
   Сообщение о научных работах по геомагнетизму и аэрономии 1971-9174 гг.. – М., 1975. – 164с.
1234900
   Сообщение о научных работах по гидрологии (1975-1978 гг.) : Представляетсяя в Междунар. ассоц. гидрол. наук к 17-й Генер. ассамблее Междунар. геодез. и геофиз. союза; Сборник. – Москва, 1979. – 67с.
1234901
   Сообщение о научных работах по гидрологии 1967-1970 гг.. – М., 1971. – 78с.
1234902
   Сообщение о научных работах по гляциологии 1975-1978 : Представляется в Междунаронную ассоциацию гидрологических наук к 17-й Генеральной ассамблее Междунар. геодез. и геофиз. союза. – Москва, 1979. – 58с.
1234903
   Сообщение о научных работах по гляционологии. – М., 1975. – 46с.
1234904
   Сообщение о научных работах по метеорологии. – М., 1957. – 52с.
1234905
   Сообщение о научных работах по океанографии 1963-1966 гг.. – М., 1967. – 260с.
1234906
   Сообщение о научных работах по океанографии в 1975-1978 гг. : Представляется в Междунар. ассоц. физ. наук об океане к 17-й Генер. ассамблее Междунар. геодез. и геофиз. союза; Сборник. – Москва, 1979. – 56с.
1234907
   Сообщение о научных работах по океанографии,. – М., 1983. – 54с.
1234908
   Сообщение о научных работах по проекту верхней мантии. – М., 1971. – 72с.
1234909
   Сообщение о научных работах по физической океанографии. – М., 1957. – 36с.
1234910
   Сообщение о научных работах по физической океанографии 1957-1959 гг.. – М., 1960. – 104с.
1234911
   Сообщение о научных работах членов Всесоюзного химического общества
вып. 3. – 1947. – 43с.
1234912
   Сообщение о научныхработах по сейсмологии и физике недр Земли. – М., 1957. – 76с.
1234913
   Сообщение о научныхработах по сейсмологии и физике недр Земли 1957-1959 гг.. – М., 1960. – 145с.
1234914
   Сообщение о научныхработах по сейсмологии и физике недр Земли 1960-1962 гг... – М., 1963. – 104с.
1234915
   Сообщение о научныхработах по сейсмологии и физике недр Земли 1963-1966 гг. – М., 1967. – 170с.
1234916
   Сообщение о научныхработах по сейсмологии и физике недр Земли 1963-1966 гг. – М., 1967. – 170с.
1234917
   Сообщение о развитии народного хозяйства Чехословацкой Республики в 1956 г., 1957. – 16с.
1234918
  Барсамов Н.С. Сообщение об археологических раскопках средневекового городища в Коктебеле 1929-1931 / Н.С. Барсамов. – Феодосия, 1932. – 11с.
1234919
   Сообщение об исследовании протоиндийский текстов. – М.
ч. 1. – 1972. – 178с.
1234920
   Сообщение об исследовании протоиндийский текстов. – М.
ч. 2. – 1972. – 178-377с.
1234921
   Сообщение об исследовании протоиндийский текстов. – М., 1975. – 72с.
1234922
   Сообщение об исследовании протоиндийских текстов : Proto-indica: 1973. – Москва : Наука, 1975. – 73 с.
1234923
   Сообщение об исследовнии протоиндийских текстов. – М., 1970. – 107с.
1234924
   Сообщение Чрезвычайной Государственно Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. – М., 1944. – 17с.
1234925
   Сообщение Чрезвычайной Государственно Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. – М., 1944. – 14с.
1234926
   Сообщение Чрезвычайной Государственно Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным ор. – М., 1943. – 20с.
1234927
   Сообщение Чрезвычайной Государственно Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным ор. – М., 1944. – 24с.
1234928
   Сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в г. Минске. – М., 1944. – 15с.
1234929
   Сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. – М., 1946. – 31с.
1234930
   Сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников о преступлениях гитлеровских захватчиков в Литовской ССР. – М., 1945. – 28с.
1234931
   Сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников о чудовищных преступлениях германского правительства в Освенц. – М., 1945. – 31с.
1234932
   Сообщение Чрезвычайной Государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, о материальнром ущербе,. – М., 1945. – 32с.
1234933
   Сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованиюю злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщинков и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным. – М., 1943. – 16с.
1234934
   Сообщение Чрезвычайной Государственой Комиссии. – Рига, 1945. – 23с.
1234935
   Сообщение Чрезвычайной Государствернной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников о злодеяних немецко-фашистских захватчиков в Эстонской Совет. – М., 1944. – 19с.
1234936
   Сообщения Академии наук Грузинской ССР. – Тбилиси : Изд. АН Грузинской ССР, 1948. – 392 с.
1234937
   Сообщения дальневосточного филиала
Вып. 22. – 1964
1234938
   Сообщения загрузочного модуля. – Рига, 1977. – 16с.
1234939
   Сообщения и протоколы заседаний математического общества при Харьковском университете 1883 года. – Харьков, 1884. – разд.паг.
1234940
  Императорское Православное Палестинское общество Сообщения Императорского Православного Палестинского общества / Императорское Православное Палестинское общество. – Санкт-Петербург
Апрель 1894 г. – 1894. – 256 с.
1234941
   Сообщения компилятора ФОРТРАН IV (G) ОСЕС. – Рига, 1977. – 14с.
1234942
   Сообщения комплексной научной экспедиции по вопросам полезащитного лесоразведения АН СССР. – Москва : Издательство АН СССР
Вып.1. – 1952. – 104с.
1234943
   Сообщения Комплексной научной экспедиции по вопросам полезащитного лесоразведения АН СССР. – М.
2. – 1952. – 160с.
1234944
   Сообщения на археологическом съезде в Риге 1896 г.. – Оттиск из №3 и №4 "Византийского Временника". – С.-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1897. – 8 с.
1234945
   Сообщения научно-производственного объединения космических исследований. – Баку, 1987. – 232с.
1234946
   Сообщения о научно-технических работах в республике. – М., 1920. – 44с.
1234947
   Сообщения о научно-технических работах в республике. – М., 1920. – 47-151с.
1234948
   Сообщения о научно-технических работах в республике. – М., 1921. – 159с.
1234949
   Сообщения о научно-технических работах в республике. – М.
6. – 1921. – 75с.
1234950
   Сообщения о научно-технических работах в республике. – Пг.
8. – 1922. – 66с.
1234951
   Сообщения о научно-технических работах в республике. – Пг.
9. – 1922. – 97с.
1234952
   Сообщения о научно-технических работах в республике. – Пг., 1923. – 167с.
1234953
   Сообщения о научно-технических работах в республике. – Пг.
9. – 1923. – 235с.
1234954
   Сообщения о научно-технических работах в республике. – Л.
12. – 1924. – 115с.
1234955
   Сообщения о научно-технических работах в республике. – Л.
13. – 1924. – 102с.
1234956
   Сообщения о научно-технических работах в республике. – Л.
20. – 1925. – 223с.
1234957
   Сообщения о научно-технических работах в республке. – М.
3. – 1920. – 153-206с.
1234958
   Сообщения о научных работах по гидрологии. – Москва, 1957. – 32с.
1234959
   Сообщения о научных работах по гидрологии 1957-1959 гг.. – Москва, 1960. – 106с.
1234960
   Сообщения о научных работах по метереологии и физике атмосферы 1967-1970. – М., 1971. – 16с.
1234961
   Сообщения о научных работах членов Всесоюзного химического общества им.Д.И.Менделеева. – М.
2. – 1953. – 32с.
1234962
   Сообщения о научных работах членов Всесоюзного химического общества им.Д.И.Менделеева. – М.
4. – 1954. – 51с.
1234963
   Сообщения о научных работах членов Всесоьзного химического общества им. Д.И.Менделеева. – М., 1950. – 52с.
1234964
   СообщенияСоветского Инфорбюро. – М., 1944. – 456с.
1234965
  Куликова Р.М. Сообщества водорослей мелиорированных торфяных низинных почв и их изменения при окультуривании : Автореф... канд. биол.наук: / Куликова Р.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 19л.
1234966
  Носкова Т.С. Сообщества водорослей некоторых почв Кировской области : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Носкова Т.С.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1968. – 19л.
1234967
  Евсеев Г.А. Сообщества двустворчатых моллюсков в послеледниковых отложениях шельфа Японского моря / Г.А. Евсеев; Отв. ред. Краснов Е.В. – Москва : Наука, 1981. – 160с.
1234968
   Сообщества и биозоны в силуре Прибалтики : монография. – Таллин : Валгус, 1982. – 140с.
1234969
   Сообщества Крайнего Севера и человек. – М., 1985. – 275с.
1234970
   Сообщества ксилофильных насекомых в условиях избыточного увлажнения. – М., 1987. – 135с.
1234971
   Сообщества мелких млекопитающих Барабы. – Новосибирск, 1978. – 232с.
1234972
  Кутовая О.В. Сообщества микроорганизмов и беспозвоночных в почвоподобных образованиях футбольных полей Московской области / О.В. Кутовая, И.В. Замотаев, В.П. Белобров // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 11. – С. 1315-1324 : рис., табл. – Библиогр.: 55 назв. – ISSN 0032-180Х
1234973
  Кренке Г.Я. Сообщество нитчатых зеленых водорослей и их роль в питании беспозвоночных прибрежья стоячих водоемов. : Автореф... канд. биол.наук: / Кренке Г.Я.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. ф-тет. – М,, 1965. – 16л.
1234974
  Матвиенко Анатолий Григорьевич Соокисление метилбензолов, алкилпиридинов с кумолом и кинетические закономерности окисления многокомпонентных систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Матвиенко Анатолий Григорьевич; АН УССР. Ин-т физико-органической химии и углехимии. – Донецк, 1980. – 23л.
1234975
  Кучер Р.В. Соокисление органических веществ в жидкой фазе / Р.В. Кучер, И.А. Опейда. – К., 1989. – 207с.
1234976
  Бюттнер Оскар Хампе Эрхард Сооружение - несущая конструкция - несущая структура / Бюттнер Оскар Хампе Эрхард. – Москва, 1983. – 340 с.
1234977
  Данильченко А.П. Сооружение Байкало-Амурской магистрали - патриотический подвиг советского народа / А.П. Данильченко. – К, 1985. – 128 с.
1234978
  Сталь И.О. Сооружение высоковольтных линий электропередачи / И.О. Сталь, А.В. Воронин. – Москва-Ленинград : Гострансиздат, 1932. – 136 с.
1234979
  Нагорный В.П. Сооружение и эксплуатация подземных хранилищ углеводородов в отложениях каменной соли / В.П. Нагорный, В.М. Глоба ; под общей ред. В.П. Нагорного ; НАНУ ; Ин-т геофизики им. С.И. Субботина. – Киев, 2010. – 178 с. : илл. – Библиогр.: с. 170-176. – ISBN 978-966-02-5584-5
1234980
  Гульденбальк В.В. Сооружение линий электропередач высокого напряжения / В.В. Гульденбальк. – Москва-Ленинград, 1934. – 260 с.
1234981
  Гульденбальк В.В. Сооружение линий электропередачи / В.В. Гульденбальк. – М.-Л., 1957. – 480с.
1234982
  Бородин И.В. Сооружение магистральных газопроводов / И.В. Бородин. – М.-Л., 1948. – 339с.
1234983
  Ляховский В.М. Сооружение Рязанско-Козловской железной дороги, роль дороги в развитии рынка 1860-1870 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ляховский В.М. ; МГУ , Ист. фак. – Москва, 1964. – 17 с.
1234984
  Климентов М.Н. Сооружение скважин ударно-вращательным способом бурения / М.Н. Климентов, В.И. Тиль. – М., 1986. – 93с.
1234985
   Сооружения и оборудование для кустового бурения скважин : Справочное пособие. – Москва : Недра, 1992. – 231с.
1234986
  Карелин В.Я. Сооружения и оборудование малых гидроэлектростанций / В.Я. Карелин, В.В. Волшаник. – Москва, 1986. – 200 с.
1234987
  Джоунс К.Д. Сооружения из армированного грунта / К.Д. Джоунс. – М., 1989. – 279с.
1234988
  Родионова М.А. Соосаждение борат-ионов с гидроокисями металлов : Автореф... канд. хим.наук: / Родионова М. А.; АН Казах.СССР Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1972. – 30л.
1234989
  Бабко А.К. Соосаждение в количественном анализе.. 3 / КГУ им.Т.Г.Шевченко.Заводская лаборатория // Химические методы анализа
1234990
  Хамидов Б.О. Соосаждение малых количеств кобальта с гидратированными окислами и отделение его от сопутсвующих элементов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.070 / Хамидов Б.О.; Тадж.гос.ун-т. – Душанбе, 1969. – 23л.
1234991
  Крайнова З.В. Соосаждение некоторых катионов с оксихинолатами цинка и меди : Автореф... канд. хим.наук: / Крайнова З.В.; М-во высш. образования. Горьк. гос. ун-т. Каф-ра аналит. химии. – Горький, 1955. – 5л.
1234992
   Соосаждение с гидратированными окислями. – Душанбе
1. – 1972. – 250с.
1234993
  Юдакова Елена Николаевна Соответствие в развитии рабочей силы и средств производства как условие повышения производительности труда при социализме : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Юдакова Елена Николаевна; Моск. ин-т народного хозяйства. – М., 1979. – 27л.
1234994
  Майкл Чиа Соответствие веса тела и беспорядочному питанию среди сингапурской молодежи, которая проявляет активность в спорте / Майкл Чиа, Маркус Ли // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 04. – С. 51-58 : табл. – Библиогр.: 44 назв. – ISSN 1818-9172
1234995
  Зорич В.А. Соответствие границ при некоторых классах отображений в пространстве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зорич В.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1963. – 6л. – Бібліогр.:с.6
1234996
  Васильева Л.Н. Соответствие законодательства Российской Федерации в области использования языков народов России принципам инормам международного права // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 1 (№ 8). – С. 100-106. – ISSN 1991-3222
1234997
  Ципцюк В.Г. Соответствие конгитивно-эмоциональных и поведенческих компонентов социальной установки : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.04 / Ципцюк В. Г.; ЛГУ. – Ленинград, 1987. – 19л.
1234998
  Нейман Прасковья Николаевна Соответствие спроса и предложения товаров народного потребления и услуг как условие повышения благосостояния трудящихся : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Нейман Прасковья Николаевна; Ленингр. инж.-экон. ин-т. – Ленинград. – 18л.
1234999
  Бургин М.С. Соответствие, центральные идеали и гомологическая алгебра-в -категориях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : / Бургин М. С. ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1971. – 10 с. – Бібліогр.:с.8-10
1235000
  Драгнев М.В. Соответствия проективных пространств с некоторыми специальными характеристическими конфигурациями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.006 / Драгнев М.В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 11л.
<< На початок(–10)1231123212331234123512361237123812391240(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,