Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1231123212331234123512361237123812391240(+10)В кінець >>
1233001
  Новак К. "... Птаха полетіла..." : вірші // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2019. – № 1 (1-3)
1233002
  Остролуцька А. "Псиця" // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2022. – № 102. – С. 56-61


  Остролуцька Антоніна Михайлівна (1967, с. Вишеньки Бориспіл. р-ну Київ. обл.) – письменниця. Чл. НСПУ (2005). Дипломантка конкурсу «Гранослов» (1998, 2000) та 6-го міжнар. поет. конкурсу «Чатує в століттях Чернеча гора» (м. Канів Черкас. обл., 2016), ...
1233003
  Полякова Л.В. "Псковитянка" и "Вера Шелога" Н.А. Римского-Корсакова / Л.В. Полякова. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1963. – 64 с.
1233004
  Коршунов Е.А. "Псы войны"... / Е.А. Коршунов. – М., 1979. – 108с.
1233005
  Мацо О. "Птах ненасненних сновидінь" : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 21-24. – ISSN 08-68-4790-1


  "Побачення", "Несе Галя воду", "Сьогодні сонце забуло", "Зозуля", "Ніч розквітає снами", "Так буває - приходить літо", "Єва тримає яблуко", "Ніч несповна місяця", "Тільки не кажи нічого зозулям", "Снилося таке що мені й не снилося".
1233006
  Штейнбук Ф. "Птахи і звірі" "Сніжної країни" Ясунарі Кавабати : Матеріали до вивчення повісті "Тисяча журавлів" (фото) // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 2 (384). – С. 42-51
1233007
  Демидюк Л. "Пташка моєї відсутності" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 11 (925), листопад. – С. 85-91. – ISSN 08-68-4790-1


  Вірші.
1233008
  Подвойский Д.Г. "Публичная социология" в прошлом и настоящем : уточнение координат // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5 (301). – С.13-23. – ISSN 0132-1625
1233009
  Богуцька Т.О. Психофізіологічна готовність дошкільників до навчання в школі : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Т.О. Богуцька ; Кам"янець-Подільський держ. педагог. ун-т. – Кам"янець-Подільський : [Б. в.], 1998. – 139 л. – Бібліогр.: л. 131-139
1233010
  Оберенко С.В. Психофізіологічний рейтинг як показник успішності навчання учнів математичного ліцею / С.В. Оберенко, М.Ю. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 39-41. – (Біологія ; Вип. 34)


  За допомогою розробленої на кафедрі фізіології людини і тварин Київського національного університету імені Тараса Шевченка оригінальної комп"ютерної методики в учнів математичного ліцею визначено основні психофізіологічні показники, на підставі яких за ...
1233011
  Мишко В.В. Психофізіологічні критерії прояву успішності при формуванні хореографічних навичок юними спортсменами : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Мишко Вероніка Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1233012
  Федорчук С.В. Психофізіологічні особливості діяльності людини-оператора систем стеження : Дис. ...канд. біол. наук; Спец. 03.00.13 - фізіол. людини і тварини / Світлана Володимирівна Федорчук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 178л. – Бібліогр.: Бібілогр.: л.154-178
1233013
  Федорчук С.В. Психофізіологічні особливості діяльності людини-оператора систем стеження : Автореферат дис. ...канд. біол. наук: Спец.: 03.00.13 / Світлана Володимирівна Федорчук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Біблогр.: 12 назв
1233014
  Федорчук С.В. Психофізіологічні показники ефективності операторської діяльності / С.В. Федорчук, В.И. Тараненко, Ю.П. Горго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 77-78. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Досліджено точність і швидкість переробки зорової інформації та пошукової діяльності в операторів електростанцій у зв"язку з ефективністю операторської діяльності. Виявлено, що ефективність операторської роботи залежить від точності та швидкості ...
1233015
  Кальниш Валентин Володимирович Психофізіологічні системні механізми формування працездатності операторів : Автореф... канд. біол.наук: 14.03.26 / Кальниш Валентин Володимирович; НАН Укрїни. Ін-тут кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 1996. – 32л.
1233016
  Федорчук С. Психофізіологічні складові стресостійкості кваліфікованих спортсменів (академічне веслування / С. Федорчук, В. Романюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 32-37. – (Біологія ; вип. 4 (87)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан психофізіологічних функцій кваліфікованих спортсменів, що спеціалізуються в академічному вес- луванні, у взаємозв"язку з рівнем стресу, емоційної стійкості та ефективності психічної саморегуляції і адаптивності. Для визначення стану ...
1233017
  Вітте М.К. Психофізіологічні та естетичні основи НОП / М.К. Вітте, І.М. Назимов. – Київ : Наукова думка, 1970. – 72 с.
1233018
  Юхименко Лілія Іванівна Психофізіологічні функції людей зрілого віку : Дис. ... канд.біологічних наук: 03.00.13. / Юхименко Л.І.; Черкаськ. нац. ун-тет ім.Б.Хмельницького. – Черкаси, 2003. – 152л. + Дод.: л.148-152. – Бібліогр.: л.124-147
1233019
  Мазяр О.В. Психофізіологічні чинники обдарованості у працях І.О. Сікорського // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 211-218. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 21). – ISSN 2072-4772


  Проблема обдарованості на початку XX століття розглядалася у зв"язку з психологічними чинниками розвитку особистості. У цьому питанні І.О. Сікорський обгрунтовує важливість ролі спадковості, зокрема психічної.
1233020
  Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності : Навчальний посібник для студ вищих навч. закладів / М.С.Корольчук. – Київ : Ельга. Ніка-Центр, 2003. – 400с. – ISBN 966-521-218-4
1233021
  Філіппов Михайло Михайлович. Психофізіологія людини : Навчальний посібник / Михайло Михайлович. Філіппов; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 136с. – ISBN 966-608-298-5
1233022
  Нижегородцев Р.М. Психофонетика в русской поэзии и в сонетах Шекспира: трудности перевода // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 6. – С. 142-149
1233023
  Моргун В.Ф. Психохірургія наклепів / Володимир Моргун. – Полтава : Полтавський літератор, 2005. – 282 с. – ISBN 966-8304-52-7
1233024
   Психрометрические таблицы. – 8-е изд. – Л., 1947. – 166с.
1233025
  Савич В.А. Психрометрические таблицы / В.А. Савич. – 2-е изд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1963. – 252с.
1233026
   Психрометрические таблицы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 234с.
1233027
   Психрометрические таблицы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 236 с. : табл.
1233028
  Савич В.А. Психрометрические таблицы. / В.А. Савич. – Л., 1957. – 252с.
1233029
  Сомов Г.А. Психрофильность патогенных бактерий / Г.А. Сомов. – Новосибирск, 1991. – 201с.
1233030
  Спегальский Ю.П. Псков / Ю.П. Спегальский. – Ленинград ; Москва, 1946. – 60 с.
1233031
  Лавров В.А. Псков / В.А. Лавров, П. Максимов. – М., 1950. – 37с.
1233032
  Спегальский Ю.П. Псков / Ю.П. Спегальский. – Ленинград ; Москва, 1963. – 303 с.
1233033
   Псков : Справочник для туристов. – Ленинград, 1965. – 142с.
1233034
   Псков. – Ленинград, 1966. – 176с.
1233035
   Псков. – Ленинград, 1968. – 118 с.
1233036
  Манизер Г.М. Псков / Г.М. Манизер. – М., 1968. – 18с.
1233037
  Молева Н.М. Псков / Н.М. Молева. – Москва, 1969. – 56 с.
1233038
   Псков. – Л., 1971. – 367с.
1233039
  Спегальский Ю.П. Псков / Ю.П. Спегальский. – 2-е изд. – Ленинград, 1972. – 270 с.
1233040
  Спегальский Ю.П. Псков / Ю.П. Спегальский. – 2-е изд., доп. – Ленинград, 1978. – 247 с.
1233041
   Псков. – Ленинград, 1979. – 15с.
1233042
  Бологов А.А. Псков : путеводитель / А.А. Бологов. – Ленинград : Лениздат, 1979. – 240 с. : ил.
1233043
   Псков. – Л., 1983. – 63с.
1233044
  Бологов А.А. Псков : путеводитель / А.А. Бологов. – 3-е изд., испр. – Ленинград : Лениздат, 1988. – 239, [1] с., [24] л. ил. : ил. – ISBN 5-289-00105-0
1233045
   Псков. – 2-е изд., доп. и переработ. – Л., 1990. – 350с.
1233046
   Псков в годы Великой Отечественной войны. – Л., 1981. – 120с.
1233047
  Пономарев А.Ю. Псков: взгляд сквозь века : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 11-14 : Мал. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7207
1233048
  Храброва Н.С. Псковитянка. / Н.С. Храброва. – М., 1964. – 60с.
1233049
  Апухтин В.Р. Псково-Печерский Успенский монастырь и его вкладная книга 1558 г. : краткий исторический очерк. – Москва : Ист.-родослов. о-во в Москве ; Т-во "Печатная С.П. Яковлева", 1914. – 22 с.
1233050
  Морозкина Е.Н. Псковская земля / Е.Н. Морозкина. – Москва, 1975. – 167 с.
1233051
  Морозкина Е.Н. Псковская земля / Е.Н. Морозкина. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва, 1986. – 175 с.
1233052
  Дмитриев Ю.Н. Псковская земля. / Ю.Н. Дмитриев. – Л., 1945. – 75с.
1233053
  Реформатская Мария Александровна Псковская иконопись XIII - начала XV веков. (К уяснению понятия "местная школа") : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 17.00.04 / Реформатская Мария Александровна; МВ и ССО СССР. Моск. гос. ун-т. – М., 1979. – 22л.
1233054
   Псковская Краснознаменная. – Л., 1984. – 232с.
1233055
   Псковская область к выборам в местные советы депутатов трудящихзя. – Псков, 1947. – 138с.
1233056
   Псковская область. Россия начинается здесь! : Олимпийские объекты прошли конкурсный отбор. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 81
1233057
  Собинникова В.И. Псковская судная грамота - памятник русского литературного языка. / В.И. Собинникова. – Воронеж, 1990. – 189с.
1233058
   Псковская судная грамота. – Санкт-Петербург : Ихд. Имп. археолог. коммиссии ; Тип. Глав. упр. Уделов, 1914. – VIII, 28 с., 16 л. факс. – Из предисл.: Издание сделано под наблюдением Н.Д. Чечулина. - В иэкз. № 119078, 48099 отсутств. 15 л. факс.
1233059
   Псковская судная грамота. – М., 1951. – 134-194с.
1233060
  Алексеев Ю.Г. Псковская Судная грамота и ее время / Ю.Г. Алексеев; Носов Н.Е. – Ленинград, 1980. – 243с.
1233061
  Алексеев Ю.Г. Псковская судная грамота и ее время. Развитие феодальных отношений на Руси XIV-XV вв. : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.02 / Алексеев Ю. Г.; АН СССР, Ин-т ист. СССР. – Л., 1980. – 29л.
1233062
  Мартысевич И.Д. Псковская судная грамота. / И.Д. Мартысевич. – М, 1951. – 208с.
1233063
   Псковские говоры. – Псков
1. – 1962. – 312с.
1233064
   Псковские говоры. – Псков
2. – 1968. – 272с.
1233065
   Псковские говоры. – Псков
3. – 1973. – 318 с.
1233066
   Псковские говоры. – Л., 1979. – 140с.
1233067
   Псковские говоры в их прошлом и настоящем. – Л., 1988. – 140с.
1233068
  Севастьянова Л.В. Псковские зарисовки. / Л.В. Севастьянова. – Л., 1978. – 88с.
1233069
  Спегальский Ю.П. Псковские каменные жилые здания XVII в. / Спегальский Ю.П. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1963. – № 119 : Псковские каменные жилые здания XVII в. / Спегальский Ю.П. – С. 1-174, рис.
1233070
   Псковские летописи. – М-Л
Вып. 1. – 1941. – 148 с.
1233071
   Псковские летописи. – М-Л
Вып. 2. – 1955. – 364 с.
1233072
  Лесненко В.К. Псковские озера / В.К. Лесненко. – Ленинград : Лениздат, 1988. – 112с.
1233073
  Попков В.И. Псковские повести начала XVII века. : Автореф... канд. филолог.наук: 640 / Попков В.И.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 18л.
1233074
   Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. – М., 1981. – 39с.
1233075
  Гусев А.И. Псковский историко-художественный музей / А.И. Гусев. – Л., 1976. – 152с.
1233076
   Псковский край : Краеведный сборник. – Псков : Новая жизнь, 1927. – 262с.
1233077
  Куликова И.А. Псковский кремль / И.А. Куликова. – Л., 1972. – 74с.
1233078
   Псковский областной словарь с историческими данными. – Л.
1. – 1967. – 200с.
1233079
   Псковский областной словарь с историческими данными. – Л.
2. – 1973. – 247с.
1233080
   Псковский областной словарь с историческими данными. – Л.
3. – 1976. – 180с.
1233081
   Псковский областной словарь с историческими данными. – Л.
4. – 1979. – 184с.
1233082
   Псковский областной словарь с историческими данными. – Л.
5. – 1983. – 186с.
1233083
   Псковский областной словарь с историческими данными. – Л.
Вып. 6. – 1984. – 194с.
1233084
   Псковский областной словарь с историческими данными. – Л.
7. – 1986. – 184с.
1233085
   Псковский областной словарь с историческими данными. – Л.
8. – 1990. – 180с.
1233086
  Тихомиров Михаил Николаевич Псковское восстание 1650 года : Из истории классовой борьбы в русском городе 17 века / Тихомиров Михаил Николаевич. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1935. – 203с.
1233087
   Псковщина партизанская. – Л., 1985. – 287с.
1233088
  Емцев Т М. Парнов Пследнее путешествие полковника Фосетта / Т М. Парнов Емцев. – М., 1965. – 223с.
1233089
  Дрипе А. Пследний барьер : роман / А. Дрипе. – Москва : Советский писатель, 1979. – 288 с.
1233090
  Десятов В.Г. Пследовательная интенсификация сельского хозяйства и ее экономическая эффективность / В.Г. Десятов. – М, 1972. – 52с.
1233091
  Вудгауз П.Дж. Псміт-журналіст / П.Дж. Вудгауз. – Харків, 1928. – 216с.
1233092
   Псовой охотник, содержащий в себе : о свойствах, названии и должности оного ; о высворке борзых и наездке гончих собак. – Москва, 1785. – 104 с.
1233093
  Ирасек А. Псоглавцы / А. Ирасек. – М, 1919. – 429с.
1233094
  Лобанов И.В. ПСТ - Психология Средствами Театра // Журнал практического психолога : научно-практический журнал.Тематический віпуск / "ИГ - Социн". – Москва, 2010. – № 3 : Психодрама и театр. – С. 163-175
1233095
  Жуков Ю.А. Псы войны / Ю.А. Жуков. – Москва, 1986. – 45с.
1233096
  Пикуль В.С. Псы господни. Из неизданного / В.С. Пикуль. – Москва : Вече, АСТ, 1999. – 608с. – ISBN 5-7838-0267-0
1233097
  Сучков Н.И. Псы дьявола. / Н.И. Сучков. – Ташкент, 1973. – 271с.
1233098
  Набитович І. Птах високого лету [Леонід Мосендз] // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 85-91. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
1233099
  Рябий В. Птах на ста семи вітрах // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 7/8. – С. 171-177. – ISSN 0130-1608


  Про життя і творчість Романа Михайловича Кудлика
1233100
  Грекова М.А. Птах у культурі античної Греції (на матеріалі комедії Аристофана "Птахи") // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 172-178


  У статті розглядаються результати аналізу функціонування символу птаха у міфопоетичній системі образів античності та вербалізація концепту "птах" як фрагмента картини світу в давньогрецькій культурі на прикладі комедії Аристофана "Птахи". В статье ...
1233101
  Давиденко І.В. Птахи-індикатори стадії сукцесії водно-болотних угідь Полісся та Лісостепу України : Дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.16 - екологія / І.В. Давиденко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 188л. – Додатки: л. 169-188. – Бібліогр.: л.130168
1233102
  Давиденко І.В. Птахи-індикатори стадій сукцесії водно-болотних угідь Полісся та Лісостепу України : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.16 / Давиденко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
1233103
  Воїнственський М.А. Птахи / М.А. Воїнственський. – Київ : Радянська школа, 1984. – 304с. – (Сер. Бібліотечна)
1233104
  Потіш Л.А. Птахи (фондова колекція) = Birds (fund collection) : [каталог] / Л.А. Потіш, Н.І. Потіш ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Каф. лісівництва, Зоол. музей. – Ужгород : Говерла, 2013. – 84, [2] с., включ. обкл. – Бібліогр.: с. 83. – (Каталог колекцій Зоологічного Музею Ужгородського Національного університету). – ISBN 978-966-2095-66-1
1233105
   Птахи Азово-Чорноморського регіону : матеріали 34 наради Азово-Чорномор. орнітол. робочої групи, 16-18 жовт. 2015 р., м. Одеса / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Укр. т-во охорони птахів, Нижньодністров. нац. природ. парк ; [редкол.: В.П. Стойловський (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2015. – 142, [2] с. : іл., табл. – Назва обкл.: Птахи Азово-Чорноморського регіону. - Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-97283-6-4
1233106
  Храневич В. Птахи альбіноси / В. Храневич, 1928. – 3 с. – Окр. відбиток
1233107
  Тримбач С. Птахи білі, ознаки різні // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 1-2 жовтня (№ 125/126). – С. 16-17


  Нові версії життя і смерті легенд українського кіно і театру.
1233108
  Головко Т. Птахи бувають різними... // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 листопада (№ 44). – С. 11. – ISSN 2519-4429


  Роман "Червоний горобець" Джейсона Метьюза.
1233109
  Ільчук В. Птахи в Біблії // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (138), липень - серпень - вересень. – С. 44-47
1233110
  Ільчук В. Птахи в Біблії // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (139), жовтень - листопад - грудень. – С. 37-40
1233111
  Горобець Л.В. Птахи в живленні пугача (Bubo Bubo l.) на території Канівського природного заповідника (Черкаська обл., Україна) / Л.В. Горобець, В.О. Яненко // Заповідна справа / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – С. 77-80. – ISSN 1729-7184


  В статті представлено результати аналізу видового складу птахів в пелетках пугача із території Канівського природного заповідника (за матеріалами зібраними в 1961 р.). Встановлено, що серед птахів у здобичі пугача переважали птахи, що мешкали поблизу ...
1233112
  Горобець Л. Птахи в живленні пугача (BUBO BUBO L.) Передкавказзя / Л. Горобець, В. Яненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  В роботі представлено результати дослідження видового складу птахів, рештки яких виявлені в пелетках пугачів Передкавказзя. Матеріали зібрані в трьох точках регіону мають низький індекс схожості, що не перевищує 0,1 (за Сьоренсеном), що вказує на ...
1233113
  Грекова М.А. Птахи в ліриці Горація // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 278-288


  У статті розглядаються образи птахів у системі поетичних образів од Горація та робиться спроба реконструювати концепт ПТАХ у його поезіях. Встановлено, що ключовими художніми образами птахів є образи-символи птахів-віщунів, лебедя та голуба. Контекстом ...
1233114
  Шевчук В.О. Птахи з невідомого острова : роман, повісті / В.О. Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 472 с.
1233115
  Потіш Л.А. Птахи Закарпатської області = Birds of the Transcarpathian region of Ukraine (annotated list) : (анотований список) / Л.А. Потіш ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгородський нац. ун-т" ; Фонд охорони дикої природи (WWF) ; Вітлі ( Whitley Fund for Nature ). – Львів, 2009. – 124 с. – ISBN 978-966-397-111-7
1233116
  Бриль Я. Птахи і гнізда. Книга однієї молодості / Я. Бриль. – Київ, 1968. – 351с.
1233117
  Грищенко В. Птахи й квіти взимку на Дніпрі // Київський університет. – Київ, 2021. – Січень (№ 1). – С. 6


  "Науковці Канівського природного заповідника проводять моніторингові спостереження протягом усього року. Щорічні обліки чисельності птахів, що зимують, довели: незамерзаюча ділянка Дніпра біля Канівського заповідника є одним із найбільш важливих місць ...
1233118
  Колодій В.Д. Птахи на вітрах : вірші та драматична поема / В.Д. Колодій. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 69 с.
1233119
  Бойченко В.П. Птахи над полум"ям : поезії / Валерій Бойченко. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 107, [1] с. – ISBN 5-333-00295-9
1233120
  Лупій О. Птахи небесні : Вірші / Олесь Лупій. – Київ : Гранослов, 1998. – 56 с. – ISBN 5-7039-0027-1
1233121
  Храневич В.П. Птахи Поділля : Огляд систематичний / Василь Храневич, проф. [К.-Под. С.-Госп. ін-ту]. – У Вінниці : Друк з пост. Ради Вінниц. філії Всенар. біб-ки України при ВУАН, 1925. – 65, VI с., 3 л. табл. : іл., карт., мал. – Без облк.. - Обкл. та тит. стор. укр та нім мовами. - Резюме нім. м. – (Вінницька Філія Всенародньої бібіліотека України при Всеукраїнській Академії наук. Кабінет виучування Поділля ; Вип. 5)
1233122
  Чендей І.М. Птахи полишають гнізда : роман / Іван Чендей. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 260 с. : іл.
1233123
  Чендей І.М. Птахи полишають гнізда / І.М. Чендей. – Кам"янець-Подільський, 1968. – 234 с.
1233124
  Чендей І.М. Птахи полишають гнізда : роман, повість / Іван Чендей. – Київ : Дніпро, 1970. – 376 с.
1233125
  Чендей І.М. Птахи полишають гнізда : повісті, роман / Іван Чендей. – Ужгород : Карпати, 1984. – 600 с. : іл. – (Бібліотека "Карпати")
1233126
  Перр"є А. Птахи полум"я : вибрані поезії / Анн Перр"є ; пер. із фр., [упоряд., передм.] Дмитро Чистяк ; [наук. ред. Я.В. Шекера]. – Київ : Радуга, 2012. – 115, [4] с. : портр. – Пер. вид. : Euvre poetique. 1952-1994 / Anne Perrier. Bordeaux : L"Escampette, 1996. – ISBN 978-966-1642-90-3
1233127
  Славинський П. Птахи прилітають до нас / П. Славинський. – Львів, 1960. – 280 с.
1233128
   Птахи прилітають раніше // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 4


  Щороку реєструються дати, коли прилітають та відлітають різні види птахів, зацвітають рослини, розпускається та спадає листя тощо. "Літопис природи" ведуть у Канівському природному заповіднику вже пів століття, тому зібрані дані дають змогу ...
1233129
  Фесенко Г.В. Птахи садів і парків Києва / Геннадій Фесенко. – Кривий Ріг : Мінерал, 2010. – 235, [1] с. : фотогр. – Бібліогр.: c. 229. – ISBN 978-966-2311-29-7


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1233130
  Колісниченко А.І. Птахи у відкритому морі : роман / А.І. Колісниченко. – Одеса : Маяк, 1979. – 224 с.
1233131
  Марисова І.В. Птахи України: Польовий визначник / І.В. Марисова, В.С. Талпош. – Київ : Вища школа, 1984. – 184с.
1233132
  Шарлемань М.В. Птахи УРСР / М.В. Шарлемань. – К., 1938. – 266с.
1233133
  Фесенко Г.В. Птахи фауни України (польовий визначник) / Г.В. Фесенко, А.А. Бокотей; Підгот. у співпраці з Ін-тутом зоології ім.Шмальгаузена НАН України; За уч. В.А.Костюшина, О.М.Пекла, В.П.Стойловського. – Киев, 2002. – 416с. – (Українське товариство охорони птахів). – ISBN 966-7710-22-Х


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1233134
  Горобець Л.В. Птахи як індикатори палеоекологічних змін екосистем Півдня Східної Європи (на прикладі еоцен-голоценових авіфаун) : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.16 / Горобець Леонід Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 406 арк. – Додатки: арк. 378-406. – Бібліогр.: арк. 329-377
1233135
  Горобець Л.В. Птахи як індікатори палеоекологічних змін екосистем Півдня Східної Європи (на прикладі еоцен-голоценових авіфаун) : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.16 / Горобець Леонід Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 37 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 30 назв
1233136
  Мельничук А.О. Птахи. Довідник для мисливців : Короткі відомості про види, занесені до Червоної книги України / А.О. Мельничук; Держ.комітет лісового гос-ва України. – Київ, 2001. – 30с.
1233137
   Птахівництво. – К., 1967. – 212с.
1233138
   Птахівництво стало прибутковим. – Ужгород-Кишинів, 1968. – 57с.
1233139
  Ярошенко Ф. Птахівництво України: проблеми становлення // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 70-74 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
1233140
  Галанець В. Птахівництво як найбільш дієздатна галузь тваринництва // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2014. – Т. 7, № 3/4. – С. 37-41 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1233141
  Коліух Д. Птахівництво. / Д. Коліух. – К., 1928. – 284с.
1233142
  Ільчук В. Пташине розмаїття "теплого" водосховища // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (144), січень - лютий - березень. – С. 45-47
1233143
  Давидовська Н. Пташиний грай / Н. Давидовська. – Київ, 1983. – 62с.
1233144
   Пташиний грип. Оцінка ефективності протидії : (Моніторинг інформаційної кампанії за методою "Знання, Ставлення, Поведінка") / О.С. Гончарук, М.В. Зайчикова, Д.Л. Коник, М.В. Олійник, О.В. та ін. Трофименко; НАНУ, Ін-т соціології; Благодійний фонд "Інтелектуальна перспектива"; [ Гончарук О.С. та ін.; за ред. Ю.О. Привалова ]. – Київ : Фоліант, 2007. – 163с. – ISBN 978-966-8474-48-4
1233145
   Пташиний могильник на Київщині // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 3 (109), травень - червень
1233146
  Шеренговий О.Г. Пташиний переліт / О.Г. Шеренговий. – Одеса : Маяк, 1967. – 156 с.
1233147
  Ивасюк М.Г. Пташка піднебесна / М.Г. Ивасюк. – Ужгород, 1984. – 175с.
1233148
  Гюнтекін Р.Н. Пташка співуча : роман / Решат Нурі Гюнтекін ; [пер. з турец. В. М. Верховеня]. – Харків : Фоліо, 2011. – 504, [4] с. – Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-3501-1
1233149
  Невмитий Володимир Пташки приземляться й на скелю, а орнітологи - лише на острів... // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 42. – ISSN 0130-5212
1233150
  Агафонова А. Пташкою злетів би додому, та крил не маю (мова епістолярію Анатолія Добрянського) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 119-126. – ISSN 0201-419
1233151
  Ткаченко М. Пташці; "іще Гамлет..." : проза; вірш // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 75-77
1233152
  Абрамов Г.М. Птенец : Быль с понарошками : (Озорной роман) / Геннадий Абрамов ; [худож. Е. Флерова]. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 279, [3] с. : ил.
1233153
  Папченко Анна Птенцы гнезда де Голя : очаги цивилизации / Папченко Анна, Гийу Ронан // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 78-89 : Фото
1233154
  Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова / Павленко Н.И. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1988. – 346 с.
1233155
  Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова / Н.И. Павленко. – 3-е изд. – Москва, 1989. – 346с.
1233156
  Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова: Б.П. Шереметев, П.А. Толстой, А.В. Макаров / Н.И. Павленко. – Москва, 1984. – 332с.
1233157
  Мильчаков В.А. Птенцы орлов / В.А. Мильчаков. – Тула, 1974. – 460с.
1233158
  Мильчаков В.А. Птенцы орлов. / В.А. Мильчаков. – Тула, 1969. – 276с.
1233159
   Птеридофлора Волинської області в контексті всеєвропейської стратегії збереження біорізноманіття / О. Безсмертна, В. Соломаха, І. Кузьмішина, Л. Коцун, В. Войтюк, Ю. Корх, В. Дацюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-8. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено відомості про поширення, видовий склад та сучасний стан представників відділу Polypodiophyta на території Волинської області, розроблено картосхеми їхнього поширення, подано рекомендації про включення Cystopteris fragilis та Dryopteris ...
1233160
  Окладников А.П. Птероглифы Ангары / А.П. Окладников. – Москва-Ленинград, 1966. – 322с.
1233161
  Корф Анастасия Птеродактиль Камчатки : белоплечий орлан / Корф Анастасия, Горшков Сергей // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – март (№ 90). – C. 146-159 : Фото
1233162
  Берлин Джереми Птерозавр с яйцом. Клондайк юрского периода // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 34 : фото
1233163
  Поминов В.Ф. Птица-водолаз / В.Ф. Поминов. – Владивосток, 1956. – 40с.
1233164
  Берлин Джереми Птица-дайвер. Северные олуши / Берлин Джереми, Паркинсон Эндрю // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – август № 107. – С. 66-73 : фото
1233165
  Даррел Дж. Птица-пересмешник: Мама на выданье / Дж. Даррел. – Москва : Армада, 1997. – 405с. – (Зеленая серия). – ISBN 5763204786
1233166
   Птица-правда. – Л., 1980. – с.
1233167
  Гроссман М.С. Птица-радость / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1955. – 152с.
1233168
  Гроссман М.С. Птица-радость / М.С. Гроссман. – Свердловск, 1958. – 243с.
1233169
  Могилевская С.А. Птица-синица / С.А. Могилевская. – Москва-Л., 1953. – 80с.
1233170
  Коппель Дан Птица-скрипка. Игра на птицах / Коппель Дан, Ламан Тим // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – май № 104. – С. 96-103 : фото
1233171
  Алексеев С.П. Птица-слава / С.П. Алексеев. – Москва, 1982. – 295с.
1233172
  Ковда В.В. Птица-счастье / В.В. Ковда. – Москва, 1982. – 126с.
1233173
  Мишле Ж. Птица : [В 2 ч.] / Ж. Мишле ; перевод со второго фр. изд. Ко-о ; [Пер. и предисл. В.Г. и Ю.Г. Короленко]. – Санкт-Петербург : Славянская печатня ( И.В. Вернадского), 1878. – [2], II, 244, IV


  Пер.:, авт. предисл.: Короленко, Владимир Галактионович (1853-1921) Короленко, Юлиан Галактионович (1851-1904)
1233174
  Тараховская Е.Я. Птица / Е.Я. Тараховская. – Москва, 1965. – 79с.
1233175
  Демыкина Г.Н. Птица / Г.Н. Демыкина. – М., 1975. – 192с.
1233176
  Красиков С.П. Птица алого пера / С.П. Красиков. – М., 1979. – 102с.
1233177
  Асеева Л.П. Птица вещая Гамаюн : роман / Л.П. Асеева. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1989. – 396 с.
1233178
  Кондратов Э.М. Птица войны / Э.М. Кондратов. – Москва, 1981. – 286 с.
1233179
  Тараканова Л.В. Птица воображения / Л.В. Тараканова. – М., 1971. – 32с.
1233180
  Якубов А. Птица жива крыльями : роман / Адыл Якубов ;. – Москва, 1973. – 381 с.
1233181
  Дервиш М. Птица изгнанья / М. Дервиш. – М., 1987. – 326с.
1233182
  Куваев О.М. Птица капитана Росса. / О.М. Куваев. – Магадан, 1970. – 223с.
1233183
  Мрелашвили Л Птица ночная ололи : роман / Ладо Мрелашвили ; пер. с груз. Э.Джалиашвили. – Москва : Советский писатель, 1986. – 276 с.
1233184
  Лучковский Е.А. Птица памяти: Стихи и поэма. / Е.А. Лучковский. – М., 1981. – 96с.
1233185
  Кондакова Н.В. Птица перелетная / Н.В. Кондакова. – Москва, 1985. – 32 с.
1233186
  Измайлова М. Птица по имени Фиалка // Личности. – Киев, 2007. – № 4. – С. 98-108. – ISSN 1819-6268
1233187
  Рахим Г. Птица радости : стихотворения / Гарай Рахим; пер. с татар. – Москва : Современник, 1986. – 108 с.
1233188
  Фархади Р. Птица радость -- птица грусть. / Р. Фархади. – Ташкент, 1979. – 214с.
1233189
  Анисимова А.П. Птица радость / А.П. Анисимова. – Пенза : Книжное издательство, 1961. – 152 с. : ил., портр.
1233190
  Поцхишвили М. Птица раздумья : стихи / Морис Поцхишвили; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1975. – 240 с.
1233191
  Есиненку Н. Птица рядом со мной : стихотворения и поэмы / Николае Есиненку ;. – Кишинев : Литература артистикэ, 1980. – 102 с.
1233192
   Птица сильна крыльями. – М., 1963. – 96с.
1233193
  Доброумов Л. Птица Симург / Л. Доброумов. – Пятигорск, 1928. – 44с.
1233194
  Юдин Г.Н. Птица Сирин и всадник на белом коне / Г.Н. Юдин. – М, 1991. – 109с.
1233195
  Щербаков С.В. Птица Солнца / С.В. Щербаков. – Москва, 1987. – 238с.
1233196
   Птица счастья. – Рига, 1971. – 307с.
1233197
   Птица счастья. – М., 1975. – 464с.
1233198
  Лось Е.Я. Птица счастья : стихи, поэмы / Е.Я. Лось. – Москва : Советский писатель, 1979. – 160 с.
1233199
  Токарева В. Птица счастья : [ повести ] / Виктория Токарева. – Москва : АСТ ; Хранитель, 2007. – 349с. – ISBN 978-5-17-027029-3
1233200
  Мицкевич И.Н. Птица счастья за морями: Очерки. / И.Н. Мицкевич. – Минск, 1983. – 111с.
1233201
  Григореску И. Птица Феникс / И. Григореску. – М., 1961. – 114с.
1233202
  Каменев Андрей Птица, которая пахнет рыбой. Жизнь на плаву // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – октябрь № 109. – С. 54 : фото
1233203
  Малая Виктория Птица, распахнувшая свои большие крылья : Справка. Аэропорт // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 18 : Іл.
1233204
  Басария Э. Птицам - небо : рассказы / Этери Басария. – Сухуми : Алашара, 1976. – 123 с.
1233205
  Никитин В.П. Птицеводство / В.П. Никитин. – Москва, 1934. – 247с.
1233206
   Птицеводство. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1954. – 304с.
1233207
  Прево А.А. Птицеводство / А.А. Прево, С.О. Пельтцер. – М., 1963. – 192с.
1233208
  Сметнев С.И. Птицеводство как важный резерв производства мяса / С.И. Сметнев. – Москва, 1961. – 16 с.
1233209
  Липпинкот В.А. Птицеводство. / В.А. Липпинкот. – М., 1932. – 424с.
1233210
  Сметнев С.И. Птицеводство. / С.И. Сметнев. – М., 1948. – 320с.
1233211
  Сметнев С.И. Птицеводство. / С.И. Сметнев. – 3-е изд., перераб. – М., 1955. – 400с.
1233212
  Сметнев С.И. Птицеводство. / С.И. Сметнев. – М., 1962. – 336с.
1233213
  Гаврилюк Людмила Филаретвна Птицеводческо-территориальный комплекс Киевской области : Автореф... канд. географ.наук: 10.00.02 / Гаврилюк Людмила Филаретвна; КГУ. – К., 1985. – 21л.
1233214
  Гаврилюк Людмила Филаретовна Птицеводческо-территориальный комплекс Киевской области УССР : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Гаврилюк Людмила Филаретовна; МВССО УССР КГУ. – Киев, 1984. – 204л. – Бібліогр.:л.175-188
1233215
  Тер-Акопян Птицедром / Тер-Акопян. – Ереван, 1967. – 82 с.
1233216
  Багрицкий Э.Г. Птицелов : стихи и поэмы : [для старш. возраста] / Э.Г. Багрицкий ; вступ. ст. В. Азарова, с. 3-21. – Москва : Детгиз, 1960. – 158 с. : ил., 1 л. портр. – (Поэтическая библиотечка школьника)
1233217
  Гуэрра Т. Птицелов / Т. Гуэрра. – М., 1985. – 480с.
1233218
  Лебедева Л.А. Птици Саратовского заволжья (Эколого-фаунист. особенности орнитофауны) : Автореф... канд .биол.наук: / Лебедева Л. А.; Сарат. ГУ. – Саратов, 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1233219
  Дормидонтов В.Г. Птицы-защитники нашего хозяйства / В.Г. Дормидонтов. – М.-Л., 1931. – 64с.
1233220
  Обозова Татьяна Птицы-рыбаки. Птица счастья рыбака / Обозова Татьяна, Родионов Илья // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 122-127 : фото. – ISSN 1029-5828
1233221
   Птицы - [Компакт] - 252331


  Содержание компакта: 1. Кобылин А.М. Интересные орнитологические находки на Кавказе 2. Огнев С.И. Новый вид славки из Закавказья. Sylvia caucasica sp. nov. : (Представлено 27 октября 1909 г.) 3. Портенко Л.А. Особенности перелета птиц в Арктике
1233222
  Деревягин П.Я. Птицы - друзья леса и сада / П.Я. Деревягин. – Алма-Ата, 1951. – 84с.
1233223
  Семеов С.М. Птицы - друзья леса. / С.М. Семеов. – Воронеж, 1953. – 52с.
1233224
  Ганя И.М. Птицы - истребители вредных насекомых / И.М. Ганя, М.Д. Литвак; под ред. Аверина Ю.В. – Кишинев : Штиинца, 1976. – 176 с.
1233225
  Рахманов А.И. Птицы - наши друзья / А.И. Рахманов. – Москва : Росагропромиздат, 1989. – 221с.
1233226
  Мензбир М.А. Птицы : с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами / М.А. Мензбир, проф. // Птицы : В 6 вып. : [с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами] / М.А. Мензбир. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1907. – Вып. 4 : со многими рис. в тексте и отд. ил. черными и раскрашенными. – XIV с. : ил., табл. – (Библиотека Естествознания ; Вып. XLI)
1233227
  Мензбир М.А. Птицы : с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами / М.А. Мензбир, проф. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1904. – XIV, 1231 с., 43 л. ил. : ил., табл. – Изд. вышло в 6 вып. – (Библиотека Естествознания / Под ред. проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; Вып. 41, 45, 52, 54-56)
1233228
  Мензбир М.А. Птицы : В 6 вып. : [с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами] / М.А. Мензбир, проф. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (Библиотека Естествознания / Под ред. проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; Вып. XLV)
Вып. 1 : со многими рис. в тексте и отд. ил. черными и раскрашенными. – 1904. – 160 с. : ил., табл. – Конволют. - Каждый вып. имеет отд. тит. - Пер.: Птицы / М.А. Мензбир, проф., вып. 1-3
1233229
  Мензбир М.А. Птицы. Вып. 2 : В 6 вып. : [с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами] / М.А. Мензбир, проф. // Птицы : В 6 вып. : [с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами] / М.А. Мензбир. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1904. – Вып. 1 : со многими рис. в тексте и отд. ил. черными и раскрашенными. – С. 161-320 : ил., табл. – (Библиотека Естествознания ; Вып. XLV)


  Библиотека Естествознания Відомості про відповідальність серії (225f) : Под ред. проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека Номер випуску серії: Вып. 41, 45, 52, 54-56
1233230
  Мензбир М.А. Птицы : В 6 вып. : [с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами] / М.А. Мензбир, проф. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (Библиотека Естествознания / Под ред. проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; Вып. LII)
Вып. 3 : со многими рис. в тексте и отд. ил. черными и раскрашенными. – 1906. – С. 321-560 : ил., табл.
1233231
  Мензбир М.А. Птицы. Вып. 3 : В 6 вып. : [с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами] / М.А. Мензбир, проф. // Птицы : В 6 вып. : [с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами] / М.А. Мензбир. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1904. – Вып. 1 : со многими рис. в тексте и отд. ил. черными и раскрашенными. – С. 321-560 : ил., табл. – (Библиотека Естествознания ; Вып. XLV)


  Библиотека Естествознания Відомості про відповідальність серії (225f) : Под ред. проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека Номер випуску серії: Вып. 41, 45, 52, 54-56
1233232
  Мензбир М.А. Птицы. Вып. 5 : В 6 вып. : [с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами] / М.А. Мензбир, проф. // Птицы : В 6 вып. : [с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами] / М.А. Мензбир. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1907. – Вып. 4 : со многими рис. в тексте и отд. ил. черными и раскрашенными. – С. 769-976 : ил., табл. – (Библиотека Естествознания ; Вып. XLI)
1233233
  Мензбир М.А. Птицы. Вып. 6 и последний : В 6 вып. : [с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами] / М.А. Мензбир, проф. // Птицы : В 6 вып. : [с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами] / М.А. Мензбир. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1907. – Вып. 4 : со многими рис. в тексте и отд. ил. черными и раскрашенными. – С. 977-1231 : ил., табл. – (Библиотека Естествознания ; Вып. XLI)
1233234
  Мензбир М.А. Птицы : В 6 вып. : [с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами] / М.А. Мензбир, проф. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (Библиотека Естествознания / Под ред. проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; Вып. XLI)
Вып. 4 : со многими рис. в тексте и отд. ил. черными и раскрашенными. – 1907. – С. 561- 768 : ил., табл. – Конволют. - Каждый вып. имеет отд. тит. - Пер.: Птицы / М.А. Мензбир, проф., вып. 4-6
1233235
  Мензбир М.А. Птицы : В 6 вып. : [с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами] / М.А. Мензбир, проф. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (Библиотека Естествознания / Под ред. проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека)
Вып. 5 : со многими рис. в тексте и отд. ил. черными и раскрашенными. – 1909. – С. 769-976 : ил., табл.
1233236
  Мекленбурцев Р.Н. Птицы / Р.Н. Мекленбурцев. – Ташкент
1. – 1953. – 1-68с.
1233237
  Богданов О.П. Птицы / О.П. Богданов, Р.Н. Мекленбурцев. – Ташкент
2. – 1956. – 159с.
1233238
  Сунгуров А.Н. Птицы / А.Н. Сунгуров. – Симферополь : Крым, 1964. – 94с.
1233239
  Сунгуров А.Н. Птицы / А.Н. Сунгуров. – 2-е изд., испр. и доп. – Симферополь : Крым, 1966. – 85с.
1233240
  Абдусалямов И.А. Птицы // Фауна Таджикской ССР / Ан ТаджССР, Ин-т зоологии и паразитологии. – Душанбе, 1971. – Том 19, часть 1 : Птицы/ И.А. Абдусалямов. – С.5-403
1233241
  Питерсон Р. Птицы / Р. Питерсон. – М, 1973. – 188с.
1233242
  Зимин В.Б. Птицы / В.Б. Зимин, Э.В. Ивантер. – Петрозаводск, 1974. – 255с.
1233243
  Абдусалямов И.А. Птицы / И.А. Абдусалямов. – Душанбе, 1977. – 275с.
1233244
   Птицы. – Кишинев : Штиинца, 1981. – 334с. – (Животный мир Молдавии / Глав. ред. серии М.Ф. Ярошенко ; Том 2)
1233245
   Птицы : С введением Б.Уилсона. – Москва : Мир, 1983. – 288с.
1233246
  Зимин В.Б. Птицы / В.Б. Зимин, Э.В. Ивантер. – 2-е изд. – Петрозаводск : Карелия, 1986. – 239с.
1233247
  Пукинский Ю.Б. Птицы / Ю.Б. Пукинский. – Ленинград : Лениздат, 1988. – 140с.
1233248
  Кривицкий И.А. Птицы / И.А. Кривицкий. – Харьков, 1988. – 180с.
1233249
  Хершельман Г. Птицы / Г. Хершельман. – Б/ Г : Слово/Slovo, 1997. – 50с. – (Что есть что). – ISBN 5-85050-165-7
1233250
  Дмитриев Ю. Птицы / Ю. Дмитриев. – Москва : Олимп, 1998. – 413с. – (Соседи по планете). – ISBN 5-7390-0408-Х, 5-7841-0454-3
1233251
  Бородихин И. Птицы Алма-Аты / И. Бородихин ; АН Каз. ССР. – [Алма-Ата] : Наука, 1968. – 121с.
1233252
  Кучин А.П. Птицы Алтая / А.П. Кучин. – Барнаул, 1976. – 231с.
1233253
  Кучин А.П. Птицы Алтая: Воробиные / А.П. Кучин. – Барнаул, 1982. – 206с.
1233254
   Птицы бассейна Северского Донца : материалы 2-й конференции. – Харьков
вып. 2. – 1994. – 62 с.
1233255
   Птицы бассейна Северского Донца : материалы 13-14 совещаний "Изучение и охрана птиц бассейна Северского Донца". – Харьков
Вып. 10. – 2007. – 172с.
1233256
  Федюшин А.В. Птицы Белоруссии / А.В. Федюшин, М.С. Долбик. – Минск, 1967. – 520с.
1233257
  Никифоров М.Е. и др. Птицы Белоруссии / М.Е. и др. Никифоров. – Минск : Вышэйшая школа, 1989. – 479с.
1233258
  Долбик М.С. Птицы Белорусского Полесья / М.С. Долбик. – Минск : Издательство АН БССР, 1959. – 268с.
1233259
  Шикина Л.В. Птицы белые / Л.В. Шикина. – М., 1986. – 158с.
1233260
  Володарский Я Э. Птицы белые и чёрные / Я Э. Володарский. – Москва, 1988. – 462с.
1233261
  Владышевский Д.В. Птицы в анторогенном ландшафте / Д.В. Владышевский. – Новосибирск, 1975. – 199с.
1233262
   Птицы в городе. – Москва : Знание, 1982. – 95с.
1233263
  Попов Е.А. Птицы в городе / Е.А. Попов. – Л, 1989. – 62с.
1233264
  Николюкин И.К. Птицы в груди. / И.К. Николюкин. – М, 1986. – 30с.
1233265
  Зимин В.Б. Птицы в нашей жизни / В.Б. Зимин. – Петрозаводск : Карелия, 1990. – 166с.
1233266
  Дормидонтов В.Г. Птицы в неволе / В.Г. Дормидонтов. – М., 1930. – 135с.
1233267
  Благосклонов К.Н. Птицы в неволе : [для детей] / К.Н. Благосклонов. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 235 с. : ил., 8 л. ил.
1233268
  Колисниченко А.И. Птицы в открытом море / А.И. Колисниченко. – Москва, 1985. – 342с.
1233269
  Промптов А.Н. Птицы в природе / А.Н. Промптов. – Ленинград, 1957. – 490 с.
1233270
  Руге Клаус Птицы в пути: Фотокнижка / Руге Клаус. – Москва : Детская литература, 1979. – 31с.
1233271
   Птицы в сообществах тундровой зоны. – Москва : Наука, 1989. – 211с.
1233272
  Глазунов М.М. Птицы в уголке живой природы / М.М. Глазунов. – Москва : Просвещение, 1974. – 94с.
1233273
  Коваль Н.Ф. Птицы в экосистемах лесостепной полосы европейской части СССР / Н.Ф. Коваль. – Киев : Издательство УСХА, 1991. – 188с.
1233274
  Бебан М.А. Птицы весенние : роман / Максим Бебан ;. – Саранск, 1965. – 195 с.
1233275
  Бебан М.А. Птицы весенние : роман / М.А. Бебан. – Москва, 1972. – 160 с.
1233276
  Глазков М.И. Птицы возвращаются к гнездовьям / М.И. Глазков. – Ярославль, 1970. – 112с.
1233277
  Голованова Э.Н. Птицы возле дома / Э.Н. Голованова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 183с.
1233278
  Голованова Э.Н. Птицы вокруг нас / Э.Н. Голованова, Ю.Б. Пукинский. – Ленинград : Лениздат, 1964. – 127с.
1233279
   Птицы Волжско-Камского края. – Москва, 1977. – 296с.
1233280
   Птицы Волжско-Камского края. Воробьиные. – Москва : Наука, 1978. – 248с.
1233281
   Птицы Волжско-Окского междуречья. – Владимир, 1986. – 90с.
1233282
  Кесслер К.Ф. Птицы голенастые и водяные : статья проф. К. Кесслера. – Киев : В университетской типографии. – (Труды Комисси высочайше утвержденной при Императорском университете св. Владимира для описания губерний Киевского учебного округа : Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской : Естественная история губерний Киевского учебного округа ; Вып. IV ; Зоология. Часть систематическая)
IV : Птицы голенастые. – 1852. – [6], 101 с. – Отд. оттиск из: Труды Комиссии ...при Имп. Ун-те Св. Владимира для описания губерний Киевского учебного округа (Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской), т. 1, вып. 4, 1852. Естественная история... Зоология : часть системат.


  Труды Комиссии, Высочайше учрежденной при Императорском университете Св. Владимира, для описания губерний Киевского учебного округа: Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской
1233283
  Беме Р.Л. Птицы гор южной Палеарктики / Р.Л. Беме. – Москва : Издательство Московского университета, 1975. – 181 с. – Библиогр.: с. 160-180
1233284
  Абдусалямов И.А. Птицы горного Зеравшана / И.А. Абдусалямов. – Душанбе, 1964. – 250с.
1233285
   Птицы городов России = Birds of the cities of Russia / Рос. акад. наук, Зоолог. ин-т ; [отв. ред. В.М. Храбрый]. – Санкт-Петербург ; Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2012. – 513, [1] с. : табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в конце ст.
1233286
  Чернетский С. Птицы дальних стран / С. Чернетский, М.И. Молюков. – М., 1991. – 39с.
1233287
  Луговой А.Е. Птицы дельты р Волги в период регрессии Каспийского моря. : Автореф... Канд.биол.наук: / Луговой А.Е.; Горьк.гос.ун-т. – Саранск, 1965. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1233288
  Коваль Н.Ф. Птицы дендропарка "Софиевка" / Н.Ф. Коваль. – Киев : Издательство УСХА, 1990. – 107с.
1233289
  Цыбулин С.М. Птицы диффузного города. / С.М. Цыбулин. – Новосибирск, 1985. – 169с.
1233290
  Борисов З.З. Птицы долины средней Лены / З.З. Борисов. – Новосибирск, 1987. – 119с.
1233291
  Брызгалин Г.А. Птицы друзья человека : для любителей природы сельских хозяев, охотников и преподавателей : со многими рис. / Г.А. Брызгалин ; предисл.: проф. В. И. Талиев. – [Харьков] : Изд. "Союз" Харьк. кредитного союза кооперативов, 1918. – 136 с. – (Библиотека по естествознанию / Под ред. проф. В.И. Талиева)
1233292
  Холодковский Н.А., Силантьев А.А. Птицы Европы : с 60 табл. в красках изображений птиц, их яиц, способов припаровкиптичьих шкурок и набивкичучел, с 237 политипажами в тексте, 4-мя картами и определителем птиц / Н.А. Холодковский, проф., преп. зоологии и ассистент А.А. Силантьев, преп. охотоведения. – Санкт-Петербург : Тип. А.Ф. Девриена ; [Тип. Императорской Академии наук], 1901. – XIV, [2], CLVIII, 636 с., 64 л..цв. ил, карт. : ил., карт.


  Сост. авт.: Силантьев, Анатолий Александрович (1868-1918)
1233293
  Шукуров Э.Д. Птицы еловых лесов Тянь-Шаня / Э.Д. Шукуров. – Фрунзе : Илим, 1986. – 153с.
1233294
  Лошаков А.С. Птицы живут на земле / А.С. Лошаков. – Днепропетровск : Промінь, 1980. – 142с.
1233295
  Бутурлин С.А. Птицы Закавказья по сборам А.М. Кобылина / С. Бутурлин. – Тула : Тип. Е.И. Дружининой, 1906. – 18 с.
1233296
  Талпош В.С. Птицы Закарпатской низменности : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Талпош В.С.; АН УССР. Ин-т зоологии. – Киев, 1969. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1233297
  Страутман Ф.И. Птицы западных областей УССР / Ф.И. Страутман. – Львов, 1963. – 199с.
1233298
  Страутман Ф.И. Птицы западных областей УССР / Ф.И. Страутман. – Львов
2. – 1963. – 182с.
1233299
  Шлейер А., Нейнциг К. Птицы Земного шара : с 239 рис. в красках на 30 табл. и 31 рис. в тексте / А. Шлейер, и К. Нейнциг ; пер. с нем. О.Б. Румера. – Москва : Изд. и тип. В.М. Саблина ;, 1912. – [4], 117 с., 2 л. цв. ил.; : ил. – Экз деф., отсутств. 28 табл. цв. ил.


  Авт.: Карл Нейнциг (1864-1944)
1233300
  Чхиквадзе В. Птицы зимой : роман / Вано Чхиквадзе ; пер. с груз. В.Федорова-Циклаури. – Москва : Советский писатель, 1991. – 251 с.
1233301
  Формозов Н А. Птицы и вредители леса : Значение птиц в регулировании численности вредных насекомых леса и лесных посадок / Н А. Формозов, В.И. Осмоловская, К.Н. Благосклонов. – Москва : Изд-во Московского общества испытателей природы, 1950. – 184с.
1233302
  Брыль Я. Птицы и гнезда. Быстрый Неман / Я. Брыль. – Москва, 1965. – 591 с.
1233303
  Брыль Я. Птицы и гнезда. Книга одной молодости / Янка Брыль ;. – Москва, 1968. – 368 с.
1233304
  Брыль Я. Птицы и гнезда. Книга одной молодости / Янка Брыль ;. – Минск, 1970. – 336 с.
1233305
  Брыль Я. Птицы и гнезда. Книга одной молодости / Янка Брыль ;. – Москва, 1975. – 342 с.
1233306
  Брыль Я. Птицы и гнезды / Янка Брыль ;. – Москва, 1972. – 464 с.
1233307
  Храбрый В.М. Птицы и другие животные в парках Ленинграда: опыт охраны и привлечения. / В.М. Храбрый. – Л., 1988. – 77с.
1233308
  Тиханова Валентина Александровна Птицы и звери Василия Ватагина / Тиханова Валентина Александровна. – М. : Советский художник, 1987. – 156с.
1233309
  Костин Ю.В. Птицы и звери Крыма / Ю.В. Костин, А.И. Дулицкий. – Симферополь, 1978. – 111с.
1233310
  Салганский А.А. Птицы и звери наших лесов / А.А. Салганский. – Москва : Лесная промышленность, 1964. – 399с.
1233311
  Кириков С.В. Птицы и млекопитающие в условиях ландшафтов южной оконечности Урала. / С.В. Кириков. – М., 1952. – 412с.
1233312
  Рогачев Э.В. Птицы и млекопитающие Приенисейской лесотундры и тайги : Автореф... канд .биол.наук: / Рогачев Э. В.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1965. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1233313
  Реймерс Н.Ф. Птицы и млекопитающие южной тайги Средней Сибири. / Н.Ф. Реймерс. – М.Л., 1966. – 420с.
1233314
  Герасимов В.П. Птицы и млекопитающие, изучение их в школе / В.П. Герасимов. – Москва, 1963. – 267с.
1233315
  Кожевников Г.А. Птицы и насекомые / Г.А. Кожевников, проф. // Компакт - 252306 / Г Кожевников. – С. 104-108
1233316
   Птицы и пресмыкающиеся : исследования по фауне Советского Союза. – Москва, 1978. – 216с.
1233317
  Бучучану Л.С. и др. Птицы интенсивных садов / Л.С. и др. Бучучану. – Кишинев, 1989. – 46с.
1233318
  Будниченко А.С. Птицы искусственных лесонасаждений степного ландшафта и их питание : Автореф... докт. биол.наук: / Будниченко А. С.; АН СССР, Объед. сов. биол. наук. – К., 1966. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
1233319
  Долгушин И.А. Птицы Казахстана / И.А. Долгушин. – Алма-Ата : Издательство АН КазахскойССР
1. – 1960. – 471с.
1233320
   Птицы Казахстана / АН КазССР; Ин-т зоологии; Под ред. И.А. Долгушина. – Алма-Ата : Изд-во АН КазССР
Т. 2. – 1962. – 780с.
1233321
   Птицы Казахстана / Долгушин И.А. – Алма-Ата : Наука
3. – 1970. – 648с.
1233322
   Птицы Казахстана. – Алма-Ата : Наука
4. – 1972. – 367с.
1233323
   Птицы Казахстана. – Алма-Ата : Наука
5. – 1974. – 480с.
1233324
  Коновалова Е.Я. Птицы как составная часть биоценоза Арчевского леса : Автореф... канд.биол.наук: / Коновалова Е.Я. – Ташкент, 1949. – 8 с.
1233325
  Воронцов Е.М. Птицы Камского Приуралья / Е.М. Воронцов. – Горький, 1949. – 114с.
1233326
  Аверин Ю.В. Птицы Камчатского полуострова : Автореф... Доктора биол.наук: / Аверин Ю.В.; Акад.наук СССР. – Ленинград, 1958. – 22л.
1233327
  Судиловская А.М. Птицы Кашгарии / А.М. Судиловская. – Москва-Л. : Издательство АН СССР, 1936. – 124с.
1233328
   Птицы Киргизии. – Фрунзе : АН Киргизской ССР
1. – 1959. – 230с.
1233329
   Птицы Киргизии. – Фрунзе : АН Киргизской ССР
2. – 1960. – 275с.
1233330
   Птицы Киргизии. – Фрунзе : АН Киргизской ССР
3. – 1961. – 363с.
1233331
  Шукуров Э.Д. Птицы Киргизии / Э.Д. Шукуров. – Ч.2. – Фрунзе : Мектеп, 1981. – 157с.
1233332
  Кищинский А.А. Птицы Колымского нагорья / А.А. Кищинский. – Москва, 1968. – 189с.
1233333
  Кищинский А.А. Птицы Корякского нагорья / А.А. Кищинский. – Москва : Наука, 1980. – 336с.
1233334
  Бутурлин С.А. Птицы Косогольской экспедиции В.С.Елпатьевского / С.А. Бутурлин; Печатано по постановлению Совета Императорского Общества Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии, 1913. – 48 с. – Отд. оттиск из: Дневник Зоологического отделения Императорского Общества Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии, т. 1, 1913 г.
1233335
  Панов Е.Н. Птицы крайнего юга Приморья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Панов Е.Н. ; АН СССР. Сиб. отд. , Объед. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1967. – 27 с.
1233336
  Бабенко В.Г. Птицы Красной книги СССР : [для детей] / В.Г. Бабенко, А.А. Кузнецов. – Москва : Педагогика, 1986. – 142, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 142-143. – (Береги природу!)
1233337
  Шухов И.Н. Птицы Красноярского уезда Енисейской губернии / И.Н. Шухов. – Омск, 1925. – 28с.
1233338
  Костин Ю.В. Птицы Крыма / Ю.В. Костин. – Москва : Наука, 1983. – 241с.
1233339
   Птицы культурного ландшафта. – Ашхабад, 1967. – 140с.
1233340
   Птицы культурного ландшафта. – Ашхабад : Ылым, 1967. – 140с.
1233341
  Умрихина Г.С. Птицы культурного ландшафта Чуйской долины. : Автореф... канд. биол.наук: / Умрихина Г.С.; АН Кирг. ССР. Объединен. совет по биол. наукам. – Фрунзе, 1966. – 18л.
1233342
   Птицы Кургальджинского заповедника. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 194с.
1233343
  Семенов-Тян-Шанский Птицы Лапландии / Семенов-Тян-Шанский, А.С. Гилязов. – Москва : Наука, 1991. – 286с.
1233344
   Птицы Латвии. – Рига : Зинатне, 1983. – 224с.
1233345
  Мальчевский А.С. Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий / А.С. Мальчевский, Ю.Б. Пукинский. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета
Т.1. – 1983. – 480с.
1233346
  Мальчевский А.С. Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий / А.С. Мальчевский, Ю.Б. Пукинский. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета
Т.2. – 1983. – 504с.
1233347
  Ларионов Г.П. Птицы Лено-Амгинского междуречья / Г.П. Ларионов. – Новосибирск, 1991. – 187с.
1233348
  Козлов П.С. Птицы леса / П.С. Козлов. – Саратов, 1940. – 80с.
1233349
  Зиновьев В.И. Птицы лесной зоны европейской части СССР. Воробьинообразные / В.И. Зиновьев. – Тверь, 1991. – 155с.
1233350
  Зиновьев В.И. Птицы лесной зоны европейской части СССР. Славковые : учеб. пособие / Зиновьев В.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Калин. гос. ун-т. – Калинин : Калин. гос. ун-т, 1990. – 72 с. – Библиогр.: с. 65-72
1233351
  Зиновьев В.И. Птицы лесной зоны европейской части СССР.Ржанкообразные / В.И. Зиновьев. – Калинин : Калининский государственный университет, 1980. – 84с.
1233352
  Равкин Ю.С. Птицы лесной зоны Приобья / Ю.С. Равкин. – Новосибирск, 1978. – 288с.
1233353
  Беме Р.Л. Птицы лесов и гор СССР : полевой определитель : пособие для учителей / Р.Л. Беме, А.А. Кузнецов. – Москва : Просвещение, 1966. – 272 с., [24] л. ил. : ил., карт. – Библиогр.: с. 259-260
1233354
  Беме Р.Л. Птицы лесов и гор СССР : полевой определитель : пособие для учителей / Р.Л. Беме, А.А. Кузнецов. – Москва : Просвещение, 1981. – 223 с., [24] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 207 (10 назв.)
1233355
  Федоренко А.П. Птицы лесостепи УССр и их роль в ограничении численности свекловичных долгоносиков. : Автореф... канд. биол.наук: / Федоренко А.П.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1957. – 15л.
1233356
  Липин С.И. Птицы лесостепного Приангарья. (Экол.-фаунист. исследования в связи с изучением природных очагов риккетсиозов и некоторых других инфекций) : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Липин С.И.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
1233357
  Мишкин А.Д. Птицы летают без компаса: Повести. / А.Д. Мишкин. – Москва, 1980. – 286с.
1233358
  Мишкин А.Д. Птицы летают без компаса: Повести. / А.Д. Мишкин. – Хабаровск, 1984. – 224с.
1233359
  Бораненков Н.Е. Птицы летят в Сибирь / Н.Е. Бораненков. – М., 1962. – 312с.
1233360
  Потапенко П.Я. Птицы летят вместе / П.Я. Потапенко. – Днепропетровск, 1961. – 144с.
1233361
  Голубов С.Н. Птицы летят из гнезд. / С.Н. Голубов. – М., 1958. – 446с.
1233362
  Голубов С.Н. Птицы летят из гнезд. / С.Н. Голубов. – М., 1970. – 446с.
1233363
  Куровский Э. Птицы летят на запад / Э. Куровский. – М, 1985. – 414с.
1233364
  Тушкан Г.П. Птицы летят на север / Г.П. Тушкан, 1950. – 64с.
1233365
  Тушкан Г.П. Птицы летят на север / Г.П. Тушкан. – М., 1961. – 348с.
1233366
  Панченко С.Г. Птицы Луганской области / С.Г. Панченко. – Изд. 2-е, доп. – Харьков : Коллегиум, 2016. – 323, [1] с. : ил., табл. – Алф. указ.: с. 316-323. – Библиогр. с. 309-315 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-97418-0-6
1233367
  Жуков Борис Птицы малого калибра // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 9 (2852). – С. 126-131 : фото


  Впервые путевые очерки Александра Дюма, посвященные Каказу, были изданы в России в 1861 г. в сокращенном виде. 150 лет спустя вышел их новый перевод для стотомного собрания сочинений. В статье собраны отрывки из очерков.
1233368
  Березовиков Н.Н. Птицы Маркакольдской котловины (Южный Алтай) : о Маркакол. гос. заповеднике / Н.Н. Березовиков ; АН КазССР, Ин-т зоологии. – Алма-Ата : Наука КазССР, 1989. – 199 с. – Библиогр.: с. 190-194. – (Заповедники Казахстана)
1233369
  Рудольф С. Птицы меня не обгонят. / С. Рудольф. – М., 1976. – 176с.
1233370
  Йыгисалу Х. Птицы мечты / Харри Йыгисалу ; пер. с эст. – Таллин : Ээсти Раамат, 1977. – 60 с.
1233371
  Бианки В.В. Птицы мира / В.В. Бианки. – Ленинград : Лениздат, 1959. – 126 с.
1233372
  Аверин Ю.В. Птицы Молдавии : в 2 т. / Ю.В. Аверин, И.М. Ганя ; под ред. Ю.В. Аверина ; АН Молдавской ССР, Ин-т зоологии. – Кишинёв : Ред.-изд. отдел АН Молдавской ССР
Т. 1. – 1970. – 240 с.
1233373
  Аверин Ю.В. Птицы Молдавии. : в 2 т. / Ю.В. Аверин, И.М. Ганя, Г.А. Успенский ; под ред. Ю.В. Аверина ; АН Молдавской ССР, Ин-т зоологии. – Кишинёв : Штиница
Т. 2. – 1971. – 236 с. : ил. – Библиогр.: с. 220-229
1233374
  Луговой А.Е. Птицы Мордовии / А.Е. Луговой. – Горький, 1975. – 299с.
1233375
  Белопольский Л.О. Птицы морей и океанов / Л.О. Белопольский, В.П. Шунтов ; АН СССР, Моск. о-во испытателей природы. – Москва : Наука, 1980. – 185 с. : ил. – Библиогр.: с. 177-183
1233376
  Брэдбери У. Птицы морей, побережий и рек / У. Брэдбери. – Москва, 1983. – 129с.
1233377
  Ильичев В.Д. Птицы Москвы и Подмосковья / В.Д. Ильичев, В.Т. Бутьев, В.М. Константинов. – Москва : Наука, 1987. – 271с.
1233378
  Пидсуха А.Н. Птицы на ладонях / А.Н. Пидсуха. – М, 1975. – 112с.
1233379
  Песков В.М. Птицы на проводах / В.М. Песков. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 303с.
1233380
  Гончар О. Птицы над Бродщиной / О. Гончар. – Москва : Правда, 1976. – 48с. – (Б-ка "Огонек" ; №35)
1233381
  Третьяков А.И. Птицы над водой. / А.И. Третьяков. – Красноярск, 1982. – 103с.
1233382
  Канович Григорий Птицы над кладбищем. / Канович Григорий. – Вильнюс, 1974. – 255 с.
1233383
  Голованова Э.Н. Птицы над полями: современные вопросы сельскохозяйственной орнитологии / Э.Н. Голованова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 232с.
1233384
  Карри-Линдал Птицы над сушей и морем / Карри-Линдал. – Москва : Мысль, 1984. – 204с.
1233385
  Ватагин В.А. Птицы нарядные / В.А. Ватагин. – Москва, 1947. – 12с.
1233386
  Ахмедов К.Р. Птицы населенных пунктов Гиссарской долины : Автореф... канд. биол.наук: / Ахмедов К.Р.; Академия наук СССР. Таджикский филиал. Институт зоологии и паразитологии. – Сталинабад, 1950. – 12л.
1233387
  Миловидов С.П. Птицы населенных пунктов Западной Сибири / С.П. Миловидов. – Томск : Издательство Томского университета, 1973. – 29 с.
1233388
  Друцэ И.П. Птицы нашей молодости : драма в 2-х ч. / И.П. Друцэ; пер. с молдав. – Москва : Искусство, 1973. – 46 с.
1233389
  Дементьев Г.П. Птицы нашей страны / Г.П. Дементьев. – Москва : Всероссийское общество охраны природы, 1949. – 240с.
1233390
  Дементьев Г.П. Птицы нашей страны / Г.П. Дементьев. – Москва, 1962. – 167 с.
1233391
  Мазаев В.М. Птицы не поют в тумане / В.М. Мазаев. – Кемерово, 1965. – 122с.
1233392
  Домбровский А.И. Птицы ничего не рассказывают / А.И. Домбровский. – М., 1968. – 104с.
1233393
  Козлов Н.А. Птицы Новосибирска / Н.А. Козлов. – Новосибирск : Наука, 1988. – 156с.
1233394
  Шухов И.Н. Птицы Обдорского края : (Представлено 22-го января 1914 г.) : (с 1 картою и 1 рис. в тексте) / И.Н. Шухов. – Петроград : Тип. Императорской Академии наук, 1915. – 71 с., 1 л. карт. : карт. – Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического Музея Императорской Академии наук. 1915, т. XX, с. 167-237
1233395
  Шухов И.Н. Птицы Обдорского края : (Представлено 22-го января 1914 г.) : (с 1 картою и 1 рис. в тексте) / И.Н. Шухов. – [Петроград] : [Тип. Императорской Академии наук], 1915. – С. 167-237, 1 л. карт. : карт. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического Музея Императорской Академии наук. 1915, т. XX,
1233396
  Хроков В.В. Птицы озер и болот / В.В. Хроков, А.И. Кошелев. – Алма-Ата, 1989. – 268с.
1233397
  Кыдыралиев А.К. Птицы озер и горных рек Киргизии / А.К. Кыдыралиев. – Фрунзе, 1990. – 240с.
1233398
  Кыдыралиев А.К. Птицы озер и горных рек Киргизии / А.К. Кыдыралиев. – Фрунзе : Илим, 1990. – 236с.
1233399
   Птицы озера Невского (о.Сахалин). – Южно-Сахалинск, 1983. – 28с.
1233400
  Лабутин Ю.В. и др. Птицы околоводных ландшафтов долины нижней Лены / Ю.В. и др. Лабутин. – Новосибирск, 1988. – 193с.
1233401
  Стишов М.С. и др. Птицы острова Врангеля / М.С. и др. Стишов. – Новосибирск, 1991. – 251с.
1233402
  Беме Р.Л. Птицы открытых и околоводных пространств СССР : полевой определитель : книга для учителя / Р.Л. Беме, А.А. Кузнецов. – Москва : Просвещение, 1983. – 176 с., [32] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 164
1233403
  Иванов А.И. Птицы Памиро-Алая. / А.И. Иванов. – Л., 1969. – 448с.
1233404
  Гданский Л. Птицы певчие. Наши пернатые певцы на воле и в неволе. Содержание их в неволе , уход жизнь и нравы : [Практическое руководство для ухода за певчими птицами, ловля, разведение, воспитание и лечение болезней] : с 40 оригинальными рис., сделанными с натуры худ. С. Бестужевым и В. Волковым / Л. Гданский [псевд.]. – Санкт-Петербург : Изд. кн. склада "А.Ф. Сухова", 1913. – 75, [5] с.
1233405
  Мальчевский А.С. Птицы перед микрофоном и фотоаппаратом / А.С. Мальчевский, Э.Н. Голованова, Ю.Б. Пукинский. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1972. – 205с.
1233406
  Мальчевский С А. др. Птицы перед микрофоном и фотоаппаратом. / С А. др. Мальчевский. – . – Л., 1972. – 207с.
1233407
  Леонов А.Д. Птицы перелетные / А.Д. Леонов. – Л, 1983. – 751с.
1233408
  Кокшайский Н.В. Птицы Перу / Н.В. Кокшайский. – Москва : Наука, 1990. – 301с.
1233409
  Гаврилин В.П. Птицы под дождём / В.П. Гаврилин. – М., 1990. – 124с.
1233410
  Чендей И.М. Птицы покидают гнезда / И.М. Чендей. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 254 с.
1233411
  Чендей И.М. Птицы покидают гнезда / И.М. Чендей. – Москва : Художественная литература, 1968. – 80 с.
1233412
  Мишаткин Ю.И. Птицы покидают гнезда. : рассказы / Ю.И. Мишаткин. – Волгоград : Кн. изд-во, 1963. – 52 с. : ил.
1233413
  Спангенберг Е.П. Птицы полезащитных насаждений / Е.П. Спангенберг. – М, 1949. – 96с.
1233414
  Таращук В.И. Птицы полезащитных насаждений степной зоны УССР и возможности использования из для борьбы с вредителями. / В.И. Таращук. – Киев, 1953. – 124с.
1233415
  Гавриленко Н.И. Птицы Полтавщины / Н.И. Гавриленко. – Полтава, 1929. – 133с.
1233416
  Житков Б.М. Птицы полуострова Ямала : (Представлено 1 февраля 1912 г.) : (с табл. XI и 9 рис. в тексте) / [соч.] Б.М. Житкова. – [Санкт-Петербург], 1913. – С. 313-369, 6 л. ил. : ил. – Без обл. и тит л. - Отд. оттиск: Ежегодний Зоологического Музея


  Ежегодник зоологического музея Императорской Академии наук [Текст]. - СПб. : Изд. Имп. Акад. наук. Тип. Имп. Акад. наук, 1896 - . - Тит. л. парал. : фр. - Ч. текста парал. : рус., фр., нем. Т. XVII : 1912 / под ред. Н. Н. Аделунга. - 1913. - X, 0158, ...
1233417
  Цветов Я.Е. Птицы поют на рассвете / Я.Е. Цветов. – Москва : Современник, 1972. – 543с.
1233418
  Цветов Я.Е. Птицы поют на рассвете : Роман / Я.Е. Цветов. – Москва : Воениздат, 1974. – 550с.
1233419
  Цветов Я.Е. Птицы поют на рассвете / Я.Е. Цветов. – Саранск, 1976. – 552с.
1233420
  Коренберг Э.И. Птицы природного очага клещевого энцефалита в европейских южнотаежных лесах : Автореф... кандидата биол.наук: / Коренберг Э.И.; АМН СССР. Ин-т эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. – М., 1964. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1233421
  Сумъяа Д. Птицы Прихубсугулья, МНР / Д. Сумъяа, Н.Г. Скрябин. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1989. – 198с.
1233422
  Джагаров Г.Г. Птицы против ветра. / Г.Г. Джагаров. – М, 1972. – 198с.
1233423
  Чистовский С.М. Птицы Псковской губернии. : ("Каталог птиц Псковск. краеведческого ест. науч. музея" и "Промысловые или охотничья дичь Псковск. губернии") / С.М. Чистовский. – Псков : Изд. Псковского О-ва краеведения, 1927. – 22 с.


  На обл. экз. № 250457 дарств. надпись: Дорогому Николаю Яковлевичу на память от автора в знак искренней признательности С. Чистовский. 17 V 1928 г.
1233424
  Беме Р.Л. Птицы разных материков : книга для учителя / Р.Л. Беме, А.А. Кузнецов. – Москва : Просвещение, 1986. – 191, [1] с. : ил.
1233425
  Треус В.Д. Птицы района Аскания-Нова и методы их привлечения : Автореф. дис... канд. биол. наук: / Треус В.Д.; ВАСХНИЛ. ВНИИ гибридизации и акклиматизации животных "Аскания-Нова". – Аскания-Нова, 1952. – 16 с.
1233426
  Мензбир М.А. Птицы России : Вып. 1-2 / [соч.] М.А. Мензбира, проф. Императорского Московского ун-та. – 1893-1895. – Москва : Типо-литогр. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
Вып. 1 : с 78 рис. – 1893. – VIII, 836 с. : ил.
1233427
  Мензбир М.А. Птицы России : Т. 1-2 / [соч.] М.А. Мензбира, проф. Императорского Московского ун-та. – 2-е изд. с прибавл. ст. "О пользе и вреде птиц". – Москва : Типо-литогр. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
Т. 1. – 1895. – XVI, 836 с. : ил.
1233428
  Мензбир М.А. Птицы России : Т. 1-2 / [соч.] М.А. Мензбира, проф. Императорского Московского ун-та. – 2-е изд. с прибавл. ст. "О пользе и вреде птиц". – Москва : Типо-литогр. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
Т. 2. – 1895. – XVI, 1120 с. : ил.
1233429
  Мензбир М.А. Птицы России / М.А. Мензбир. – 3-е изд. расширен. и перераб. – Москва
Т. 1. – 1918. – 224с.
1233430
   Птицы России. – Москва : Советская Россия, 1992. – 175с.
1233431
  Солнцев Р. Птицы с яркими глазами / Р. Солнцев. – М., 1975. – 63с.
1233432
  Бихнер Е.А. Птицы С.-Петербургской губернии : материалы, литерратура и критика / [соч.]. Евг. Бихнера. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1884. – [2], 361-624 с. – Без обл. - Отд. оттиск: Труды С.-Петербургского Общества Естествоиспытателей. Т. XV [!XIV]
1233433
  Гизенко А.И. Птицы Сахалинской области / А.И. Гизенко. – Москва, 1955. – 328с.
1233434
  Кречмар А.В. Птицы северных равнин / А.В. Кречмар. – Ленинград, 1991. – 287с.
1233435
   Птицы северо-востока Азии / Кречмар В. – Владивосток, 1979. – 168с.
1233436
  Равкин Ю.С. Птицы Северо-Восточного Алтая / Ю.С. Равкин. – Новосибирск, 1973. – 374с.
1233437
   Птицы Северо-Западного Кавказа. – Москва, 1985. – 169с.
1233438
  Беме Л.Б. Птицы Северо-Кавказского края : Руководство к орнитологическим экскурсиям для учителей и учащихмя старших классов / Л.Б. Беме. – Пятигорск, 1935. – 138 с.
1233439
  Шнитников В.Н. Птицы семиречья / В.Н. Шнитников. – М.-Л., 1949. – 667с.
1233440
  Страутман Ф.И. Птицы советских Карпат / Ф.И. Страутман. – Киев : Издательство АН СССР, 1954. – 332с.
1233441
  Сушкин П.П. Птицы Советского Алтая и прилежащих частей Северо- западной Монголии. / П.П. Сушкин. – М.-Л.
2. – 1938. – 435с.
1233442
  Сушкин П.П. Птицы Советского Алтая и прилежащих частей Северо- Западной Монголии. / П.П. Сушкин. – М.-Л.
1. – 1938. – 317с.
1233443
   Птицы Советского Союза. – Москва : Советская наука
1. – 1951. – 652с.
1233444
   Птицы Советского Союза. – Москва : Советская наука
2. – 1951. – 480с.
1233445
   Птицы Советского Союза. – Москва : Советская наука
3. – 1951. – 680с.
1233446
   Птицы Советского Союза. – Москва : Советская наука
4. – 1952. – 640с.
1233447
   Птицы Советского Союза. – Москва : Советская наука
5. – 1954. – 804с.
1233448
   Птицы Советского Союза. – Москва : Советская наука
6. – 1954. – 792с.
1233449
  Успенский С.М. Птицы Советской Арктики / С.М. Успенский. – Москва : Издательство АН СССР, 1958. – 166с.
1233450
  Клитин А.Н. Птицы Советской Буковины. : Автореф... канд. биол.наук: / Клитин А.Н.; Харьков. гос. ун-тет. – Х., 1964. – 19л.
1233451
  Андреев Б.Н. Птицы среднего Вилюя : по материалам, собранным юными натуралистами / Б.Н. Андреев ; Ин-т усовершенствования учителей Якут АССР. – Якутск : Якутское книжное издательство, 1953. – 128 с. : ил.
1233452
  Рогачева Э.В. Птицы Средней Сибири: распространение, численность, зоогеография / Э.В. Рогачева; доктор биолог. наук В.Д.Ильичев. – Москва : Наука, 1988. – 307с.
1233453
   Птицы СССР. – Ленинград : Изд. Академии наук СССР. – (Определители по фауне СССР, издаваемые Зоологическим институтом Академии наук : Птицы ССР / Академия наук СССР ; 14 : Птицы сССР)
Определитель семейств птиц СССР / Б.К. Штегман. – 1933. – 14 с., 11 л. табл. (ил.) : ил. – Без обл.
1233454
   Птицы СССР. – М-Л
1. – 1951. – 3-269с.
1233455
   Птицы СССР. – М-Ленинград : Издательство АН СССР
2. – 1953. – 344с.
1233456
   Птицы СССР. – М-Ленинград : Издательство АН СССР
3. – 1954. – 256с.
1233457
  Портенко Л.А. Птицы СССР : Определители по фауне, издаваемые зоологическим институтом АН СССР / Л.А. Портенко; АН СССР. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР
Ч. 4. – 1960. – 416с.
1233458
   Птицы СССР. – Москва : Мысль, 1968. – 637с.
1233459
   Птицы СССР : Библиографический указатель, 1918-1945 гг. – Ленинград : Наука. Ленингр. отд-ние, 1979. – 408с.
1233460
   Птицы СССР. История изучения. – Москва : Наука, 1982. – 446с.
1233461
   Птицы СССР. Курообразные. Журавлеобразные. – Ленинград : Наука, 1987. – 527с.
1233462
   Птицы СССР. Чайковые. – Москва : Наука, 1988. – 414с.
1233463
   Птицы СССР. Чистоковые. – Москва : Наука, 1990. – 203с.
1233464
  Воинственский М.А. Птицы степной полосы Европейской части СССР. Современное состояние орнитофауны и ее происхождение. / М.А. Воинственский. – Киев : АН УССР, 1960. – 292 с.


  В монографии дан систематический обзор гнездящихся птиц степной зоны Европы(218 видов). Подробно рассмотрено распространение отдельных элементов орнитофауны и больших фаунистических комплексов, населяющих основные ландшафты, характерные для степной ...
1233465
  Вартапетов Л.Г. Птицы таежных междуречий Западной Сибири / Л.Г. Вартапетов. – Новосибирск, 1984. – 242с.
1233466
  Гордеев Ю.И. Птицы тайги / Ю.И. Гордеев. – Свердловск, 1985. – 158с.
1233467
  Абдреимов Т. Птицы тугаев и прилегающих пустынь низовьев Амударьи / Т. Абдреимов. – Ташкент : Фан, 1981. – 109 с. : ил. – Библиогр.: с. 103-108
1233468
  Рябицев В.К. Птицы тундры / В.К. Рябицев. – Свердловск, 1986. – 198с.
1233469
  Дементьев Г.П. Птицы Туркменистана / Г.П. Дементьев; АН ТуркменССР; Ин-т биологии; Под ред.: И.В.Старостина. – Ашхабад : АН ТуркменССР, 1952. – 548 с.
1233470
  Рустамов А.К. Птицы Туркменистана / А.К. Рустамов. – Ашхабад : АН Туркменской ССР
2. – 1958. – 253с.
1233471
  Молчанов Л.А. Птицы Узбекистана / Л.А. Молчанов. – Ташкент, 1953. – 96с.
1233472
   Птицы Узбекистана: В 4 томах. – Ташкент : Фан
1. – 1987. – 291с.
1233473
   Птицы Узбекистана: В 4 томах. – Ташкент : Фан
2. – 1990. – 292с.
1233474
  Воробьев К.А. Птицы Уссурийского края / К.А. Воробьев. – Москва : Издательство АН СССР, 1954. – 360с.
1233475
  Пукинский Ю.Б. Птицы уссурийской тайги / Ю.Б. Пукинский. – Хабаровск, 1984. – 238с.
1233476
  Сушкин П.П. Птицы Уфимской губернии / П.П. Сушкин, д. чл. Имп. Моске. Общества испыт. природы. – Москва : Типо-литогр. Высоч. утвержд. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1897. – XIV, 331 с. – (Материалы к познанию фауны и флоры Российской империи : Отделение Зоологии / Моск. о-во испытателей природы, 1892-1918 ; Вып. 1)


  : Вып. 1- Москва : Моск. о-во испытателей природы, 1892-1918
1233477
  Васильченко А.А. Птицы Хамар-Дабана / А.А. Васильченко. – Новосибирск, 1987. – 101с.
1233478
  Гудков Андрей Птицы цвета пламени : ад, где рождаются райские птицы // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – январь № 100. – С. 130-137 : фото
1233479
  Неруда П. Птицы Чили. / П. Неруда. – Москва, 1967. – 80с.
1233480
  Портенко Л.А. Птицы Чукотского полуострова и острова Врангеля / Л.А. Портенко. – Ленинград : Наука
Т. 1. – 1972. – 424 с.
1233481
  Портенко Л.А. Птицы Чукотского полуострова и острова Врангеля / Л.А. Портенко. – Ленинград : Наука
Т. 2. – 1973. – 323 с.
1233482
  Барабаш-Никифоров Птицы Юго-Востока черноземного центра / И.И. Барабаш-Никифоров, Л.Л. Семаго. – Воронеж : Воронежский университет, 1963. – 212 с. : рис. – Библиогр.: с. 205-210
1233483
  Измайлов И.В. Птицы юго-западного Забайкалья / И.В. Измайлов, Г.К. Боровицкая. – Владимир, 1973. – 315с.
1233484
  Козлова Е.В. Птицы Юго-Западного Забайкалья, Северной Монголии и Центральной Гоби / Е.В. Козлова. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1930. – 397с.
1233485
  Степанян Л.С. Птицы юго-западной Океании / Л.С. Степанян. – Москва : Наука, 1986. – 120с.
1233486
  Богородский Ю.В. Птицы Южного Предбайкалья / Ю.В. Богородский. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1989. – 205, [2] с. – Библиогр.: с. 194-205. – ISBN 5-7430-0071-9
1233487
  Панов Е.Н. Птицы Южного Приморья. / Е.Н. Панов. – Новосибирск : Наука, 1973. – 376с.
1233488
  Владышевский Д.В. Птицы южной части Красноярского края / Д.В. Владышевский, Т.А. Ким. – Красноярск, 1988. – 222с.
1233489
  Нечаев В.А. Птицы южных Курильских островов / В.А. Нечаев. – Л., 1969. – 248с.
1233490
  Кривицкий И.А. Птицы южных степей Целиноградской области. (Экол.-фаунист. анализ) : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Кривицкий И.А.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1233491
  Воробьев К.А. Птицы Якутии / К.А. Воробьев. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 336с.
1233492
  Данилов Н.Н. Птицы Ямала / Н.Н. Данилов, В.Н. Рыжановский, В.К. Рябицев. – Москва : Наука, 1984. – 335с.
1233493
  Спангенберг Е.П. Птицы, зайцы, лисицы и прочие... : Рассказы натуралиста / Е.П. Спангенберг. – Москва : Детская литература, 1973. – 191 с.
1233494
  Гибель К.Г. Птицы, полезные для земледелия, лесоводства и садоводства по истреблению вредных животных : с политипажами в тексте / [соч.] К.Г. Гибеля, д-ра ; со 2-го нем. изд. пер. и доп. Г. Гримм. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Общественная польза", 1870. – [4], II, 200, VI с. – без обл.
1233495
  Салихбаев Х.С. Птицы. / Х.С. Салихбаев, А.Н. Богданов. – Ташкент
2. – 1961. – 1-272с.
1233496
  Салихбаев Х.С. Птицы. / Х.С. Салихбаев, А.Н. Богданов. – Ташкент
2. – 1967. – 1-184с.
1233497
  Пекло А.М. Птицы. Оологическая коллекция = Птахи. Оологічна колекція = Birds. The oological collection / А.М. Пекло ; Нац. акад. наук Украины, Нац. науч.-природоведч. музей. – Киев : Зоомузей ННПМ НАН Украины. – (Каталог коллекций Зоологического музея Национального научно-природоведческого музея НАН Украины). – ISBN 978-966-02-6782-4
Вып. 1 : Неворобьинообразные - Non-Passeriformes. – 2016. – 214, [2] с., включ. обл. – Указ. латин. названий: с. 209-212
1233498
   Птицы. Птичьи будни. На фоне неба // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 3 (192), март. – С. 56-65 : фото. – ISSN 1029-5828
1233499
  Цветов Я.Е. Птицыпоют на рассвете / Я.Е. Цветов. – Москва, 1965. – 324с.
1233500
  Лукина Е.В. Птичий городок / Е.В. Лукина. – М., 1951. – 148с.
1233501
  Ефимов А. Птичий грипп : Рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 3. – С. 59-61. – ISSN 0012-6756
1233502
  Майер Х. Птичий грипп в зеркале экономического порядка природы : економіка та екологія // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 173-189. – Бібліогр.: 6 назв
1233503
  Сливкин Е.А. Птичий консул / Е.А. Сливкин. – Л., 1990. – 61с.
1233504
  Яралиев Я. Птичий родник : повести и рассказы / Якуь Яралиев ; пер. с лезгин. – Москва : Советский писатель, 1974. – 247 с.
1233505
  Леонов А.Д. Птичий сторож / А.Д. Леонов. – Л, 1971. – 205с.
1233506
  Иванникова Е.В. Птичий утренник / Е.В. Иванникова. – Москва, 1981. – 46с.
1233507
  Варишон Анн Птичий язык Амазонии : Печему мы такие разные: Амазония // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 88-94 : Іл. – ISSN 1029-5828
1233508
  Скворцов Ю.И. Птичка-зарянка. / Ю.И. Скворцов. – Мурманск, 1963. – 39с.
1233509
  Каххар А. Птичка-невеличка : рассказы и повесть / А. Каххар. – Москва : Советский писатель, 1961. – 227 с.
1233510
  Каххар А. Птичка-невеличка : рассказы и повесть / А. Каххар. – Москва : Советский писатель, 1961. – 227 с.
1233511
  Каххар А. Птичка-невеличка : рассказы и повесть / А. Каххар. – Москва : Художественная литература, 1965. – 319 с.
1233512
  Каххар А. Птичка-невеличка : рассказы и повесть / А. Каххар. – Москва : Известия, 1967. – 512 с.
1233513
  Гюнтекин Р.Н. Птичка певчая / Р.Н. Гюнтекин. – Москва, 1966. – 400с.
1233514
  Гюнтекин Р.Н. Птичка певчая / Р.Н. Гюнтекин. – Махачкала, 1987. – 336с.
1233515
  Гюнтекин Р.Н. Птичка певчая / Р.Н. Гюнтекин. – Киев : Глобус, 1991. – 352с. – ISBN 5-86248-004-8
1233516
  Притчетт В.С. Птички в клетках / В.С. Притчетт. – М., 1988. – 333с.
1233517
  Федюкович М. Птичье дерево / М. Федюкович. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 32 с.
1233518
  Бромлей Н. Птичье королевство / Н. Бромлей. – М, 1929. – 48с.
1233519
  Шахнюк В.П. Птичье молоко / В.П. Шахнюк. – Симферополь, 1972. – 67с.
1233520
  Успенский С.М. Птичьи базары Новой Земли / С.М. Успенский. – Москва : Изд- во Академии Наук СССР, 1956. – 179с.
1233521
  Успенский С.М. Птичьи базары Новой Земли / С.М. Успенский. – Москва : Изд-во Академии Наук СССР, 1956. – 178с.
1233522
  Домбровский А.И. Птичьи ветры / А.И. Домбровский. – Симферополь, 1981. – 232с.
1233523
  Красников Г.Н. Птичьи светофоры / Г.Н. Красников. – М., 1981. – 32с.
1233524
  Недоля И.К. Птичьи стаи / И.К. Недоля. – Краснодар, 1958. – 84с.
1233525
  Зелінський А.Л. Птолемей III: умови формування особистості майбутнього царя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 47-50. – (Історія ; вип. 59/60)


  Розглядаються життя і діяльність Птолемея III Евергета до його вступу на єгипетський престол у 246 році до Різдва Христового. Вивчення умов, в яких формувалася особистість Евергета, дозволяє розглядати період його правління в новому незвичайному ракурсі.
1233526
  Зелінський А.Л. Птолемей Філадельф і Лаг, син Таїс, – реконструкція стосунків між братами // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 4. – С. 19-27. – ISSN 1608-0599
1233527
  Зелінський А.Л. Птоломей III і Анубіс: можливість неофіційного ототоження // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 4. – С. 26-38. – ISSN 1608-0599
1233528
  Зелінський А.Л. Птоломей. сатрап Єгипту й останні Аргеади // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 112-119. – ISSN 1608-0599
1233529
  Уралов Т Птомок прометеев / Т Уралов. – Одесса, 1980. – 231с.
1233530
  Кицул В.И. Птрология карбонатных пород ладожской формации / В.И. Кицул. – М., 1963. – 172с.
1233531
  Купчик О. ПТУ-26 м. Києва (1962 - 1991 рр.): нарис історії // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 363-368. – ISBN 978-617-7399-06-2
1233532
  Орел С. ПТУ на зламі й переломі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 7-13 квітня (№ 13). – С. 12


  "Професійно-технічна освіта нині в досить непростому перехідному стані. Стабільне державне фінансування попередніх десятиліть, попри затримки й дефіцит бюджету, було надійнішим, ніж перехід на фінансування з місцевих бюджетів. І річ не тільки в тому, ...
1233533
  Поплавский М.М. ПТУ: время перемен. / М.М. Поплавский. – К, 1990. – 151с.
1233534
   Птуха Михайло Васильович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 211-214. – ISBN 966-02-0537-6
1233535
  Шаров І. Птуха Михайло Васильович // 100 видатних імен України / Шаров Ігор. – Київ : Альтернативи, 1999. – С. 337-340. – ISBN 966-7217-54-Х
1233536
  Курас І. Птуха Михайло Васильович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 524-526. – ISBN 966-642-207-7
1233537
   Птуха Михайло Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 132. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1233538
  Марочко В. Птуха Михайло Васильович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 349-351. – ISBN 978-617-642-388-1


  Михайло Васильович Птуха - український статистик і демограф, економіст, організатор науки, засновник Інституту Демографії АН УРСР, дійсний член АН УРСР (1920), член-кореспондент AH CPCP (1943), заслужений діяч науки (1944), дійсний член Міжнародного ...
1233539
   Птуха Михайло Васильович (1884-1961) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 399. – ISBN 978-966-439-754-1
1233540
  Нековаль В.Т. Птуха Михайло Васильович: до 125-річчя з дня народження (07.11.1884-03.10.1961) // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 137-138.
1233541
  Приставкин А.И. Птушенька. / А.И. Приставкин. – М., 1969. – 223с.
1233542
   Птушинський Юрій Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 354-355 : фото
1233543
  Николаев Л. Птянству -- нет / Л. Николаев. – Москва, 1971. – 104с.
1233544
  Устин П.М. Пу Сунлин и его новеллы / П.М. Устин. – Москва, 1981. – 264 с.
1233545
  Грищенко А.Л. Пуанкаре-инвариантные уравнения движения в релятивистской квантовой механике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / грищенко А.Л.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1972. – 9л.
1233546
  Тяпкин А.А. Пуанкаре / А.А. Тяпкин, А Шибанов. – 2-е изд. – М, 1982. – 415с.
1233547
   Пуанкаре (Poincare) Жюль Анрі // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 879. – ISBN 966-316-069-1
1233548
  Любецкая В.В. Пуант как способ эстетического завершения комедии "Ревизор" Н.В. Гоголя // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 184-187
1233549
  Панфилов Игорь Пуантилизм // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 7. – С. 2-16


  Пуантилизм (точка) - стиль письма в живописи, использующий чистые, не смешиваемые на палитре краски, наносимые мелкими мазками прямоугольной или круглой формы. Смешение цветов с образованием оттенков происходит на этапе восприятия картины зрителем с ...
1233550
  Пучков А.А. Пуантилизм античного пространства, или архитектура в эстетике Платона / А.А. Пучков; Гос. науч.-исследов. ин-тут теории и истории архитектуры и градостроительства. – Київ : А.С.С. – ISBN 966-7452-13-1
Ч.1 Платон. – 2000. – 54с.
1233551
  Юр"єва І. Пубертат, ПТСР та інші квести. Як підлітку вижити на Сході // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 вересня (№ 32). – С. 13


  "Раніше казали: "Перехідний вік, минеться", — і батьки здебільшого воліли спостерігати, чекаючи із завмиранням серця: як там дитина впорається, якою випірне з бурхливого моря гормонів і підліткових спокус? Тепер, коли ціле покоління дітей подорослішало ...
1233552
  Бондар Є.П. Публiцистичний коментаp : /Коментарі В.І.Леніна в "Правде"/ / Є.П. Бондар; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КГУ iм. Т.Г.Шевченка, 1969. – 33с.
1233553
  Шекет Ю. Публий Вергилий Марон: слово, что движет светила // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 1 (101). – С. 108-121. – ISSN 1819-6268
1233554
  Литовченко С.Д. Публий Клодий и Тигран Младший // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во. – Харьков, 2013. – Вып. 12. – С. 59-64. – ISSN 2309-6608
1233555
  Загребина А.В. Публика как социальная общность : пионерские исследования Г.Тарда // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 3 (311). – 139-145. – ISSN 0132-1625
1233556
  Сухоруков М.К. Публикации в отраслевых информационных органах о книжном деле США // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2012. – № 2 (379). – С. 106-140. – ISSN 0869-6020
1233557
  Щедрина Татьяна Геннадьевна Публикации или реконструкции? Проблемы текстологии в историко-философском исследовании // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 130-140. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
1233558
  Институт Публикации института / Институт, моря. ДВО РАН (ИБМ) биологии
№ 5. – 1983
1233559
   Публикации Киевской астрономической обсерватории. – Київ : Київський університет
№ 2. – 1948. – 119 с.
1233560
  Чолганская В.Л. Публикации ООН и ее специализированных учреждений. / В.Л. Чолганская. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1977. – 504с.
1233561
  Чолганская В.Л. Публикации Организации Объединных Наций и ее специализированных учреждений. / В.Л. Чолганская. – М., 1968. – 400с.
1233562
  Зотова А.В. Публикации основных российских научных изданий об истории Японии (историография начала XXI в.) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 3 (63). – С. 41-46. – ISSN 2070-9773
1233563
   Публикации отделения структур. и прик. лингв.. – Москва
Вып. 8. – 1977
1233564
   Публикации отделения структур. и прик. лингв.. – Москва
Вып. 9. – 1980
1233565
   Публикации отдельных структур лингв.. – Москва
Вып. 8. – 1980
1233566
   Публикации преподавателей кафедры политической экономии ЛГУ им.П.Стучки по учебно-методическим вопросам. – Рига, 1980. – 76с.
1233567
   Публикации преподавателей ЛГУ им.П.Стучки. 1945-1965 гг.. – Рига
1. – 1969. – 316с.
1233568
   Публикации работ ученых АН КирССР в зарубежной печати (1959-1985 гг.) : Библиографический указатель. – 2-е изд., доп. – Фрунзе : Илим, 1988. – 84с.
1233569
   Публикации СГУ. – Сыктывкар, 1987. – 112с.
1233570
   Публикации СГУ за 10 лет. – Сыктывкар, 1984. – 89с.
1233571
  Бурлыкина М.И. Публикации СГУ за 10 лет / М.И. Бурлыкина. – Сыктывкар, 1984. – 88с.
1233572
  Воробьев В.В. Публикации сибирских и дальневосточных организаций географического общества СССР / В.В. Воробьев, Г.Ф. Чернова. – Иркутск, 1971. – 208с.
1233573
   Публикации Сибирских и Дальневосточных организаций географического общества СССР. – Иркутск
Т. 2 (1964-1969 гг.) Вып. 1. – 1971. – 178с
1233574
   Публикации Сибирских и Дальневосточных организаций географического общества СССР. – Иркутск
Т. 2 (1964-1969 гг.) Вып. 2. – 1971. – 208с
1233575
  Воробьев В.В. Публикации сибирских и дальневосточных организаций Географического общества СССР. 1945-1962 гг. / В.В. Воробьев, Н.И. Вершинская. – Иркутск, 1966. – 167с.
1233576
   Публикации сотрудников ЦНИИКА : Аннотированній указатель за 1980-1981 гг. – Москва, 1983. – 48с.
1233577
  Раздорский А.И. Публикации таможенных книг в России XVII-XVIII вв. // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 2 (373). – С. 77-83. – ISSN 0869-6020


  Автор прослеживает историю издания ценных источников по социально-экономической истории России XVII-XVJII вв. - таможенных книг - от первых публикаций 1840-1850-х гг. до современных изданий, анализируя состав справочного аппарата и качество подготовки ...
1233578
   Публикации Тартусской астрономической обсерватории / Тартусская астрономическая обсерватория. – Тарту
Т. 47. – 1980
1233579
   Публикации Тартусской астрономической обсерватории / Тартусская астрономическая обсерватория. – Тарту
Т. 48. – 1981
1233580
   Публикации Тартусской астрономической обсерватории / Тартусская астрономическая обсерватория. – Тарту
Т. 49. – 1982
1233581
  Бродская С.Я. Публикации текстов А.М. Горького в СССР (1959-1963) : библиографический указатель / С.Я. Бродская. – Москва : Наука, 1967. – с.
1233582
  Хренова Г. Публикационная активность исследователей Беларуси и ее оценка с использованием библиометрических показателей / Г. Хренова, О. Чикун // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 5 (229). – C. 28-31. – ISSN 1029-7200


  Статья посвящена актуализации результатов научных исследований, проведенных Центральной научной библиотекой НАН Беларуси с использованием базы данных Web of Science.
1233583
  Сикорская О.Н. Публикационная активность организаций Беларуси на примере базы данных Scopus / О.Н. Сикорская, М.А. Бовкунович // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2016. – Вып. 13. – С. 49-54. – ISSN 2224-1825


  Рассматривается использование индекса цитирования Scopus для оценки научной деятельности организаций Беларуси.
1233584
  Романовский М.Ю. Публикационная активность организаций естественно-научного профиля в России и за рубежом // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – Т. 80, № 12. – С. 1059-1063. – ISSN 0869-5873


  Возможно ли прямое сравнение исследовательских институтов по числу публикаций в ведущих реферируемых журналах с наибольшим импакт-фактором? Оказывается, возможно, но корректность сравнения требует, чтобы это были научные учреждения одной и той же ...
1233585
  Мохначева Ю.В. Публикационная активность организаций Московской области по проблемам нанотехнологий и наносистем: библиометрический анализ / Ю.В. Мохначева, Т.Н. Харыбина // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2012. – № 4. – С. 49-56. – ISSN 1815-3186


  Представлены результаты библиометрического анализа публикационной активности ученых исследовательских учреждений Московской области в сфере нанотехнологий.
1233586
  Кавуненко Л.Ф. Публикационная активность украинских ученых в базе данных Scopus / Л.Ф. Кавуненко, Е.П. Кострица, О.Г. Черногаева // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 89-99. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  У дослідженні обгрунтовано пропозиції щодо подальшої активізації участі вчених – представників різних галузей знань у формуванні та вдосконаленні нормативно-правової бази. На основі аналізу законодавства про наукову та науково-технічну діяльність ...
1233587
  Гуртов В.А. Публикационная активность членов диссертационных советов при вузах России / В.А. Гуртов, Л.В. Щеголева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 8/9. – С. 16-26. – ISSN 0869-3617


  В статье представлены результаты анализа показателей публикационной активности членов диссертационных советов в целом, и отдельно - членов диссертационных советов при вузах. Анализ основан на данных мониторинга показателей научной активности членов ...
1233588
  Якимчик А.И. Публикационная активность, роль и вклад в научный результат на примере работ В.И.Старостенко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 4. – С. 174-200 : рис., табл. – Библиогр.:192-195. – ISSN 0203-3100
1233589
  Степанов В.П. Публикация баз данных в Интернете : учебное пособие / Степанов В.П., Купрейчик И.В., Черкашина ; МОНУ ; Харьк. нац. эконом. ун-т. – Харкьков : ХНЭУ, 2008. – 300 с. – ISBN 978-966-676-269-9
1233590
  Козлов И. Публикация видео тайных переговоров с "племянницей российского миллиардера" привела к развалу австрийского правительства и отставке вице-канцлера // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 23-29 мая (№ 19). – С. 3


  "Вице-канцлер Австрии ушёл в отставку после публикации видео переговоров с «племянницей российского олигарха» на Ибице. С ним отказался работать глава правительства, заместителем которого он работал с конца 2017 года".
1233591
  Пескова Л.Д. и др. Публикиции Института Тектоники и геофизики НЗИЦ ДЗИЦ АН СССР 1972-1981 гг. / Л.Д. и др. Пескова. – Владивосток, 1983. – 107с.
1233592
   Публицист-гражданин : Литературный сборник посвященній памяти Григория Константиновича Градовского : портретами и снимками. – Петроград : Тип. П.П. Сойкина, 1916. – [2], II, 215 с., 2 л. портр. : ил., портр.
1233593
  Воробченко В.И. Публицист-ленинец / В.И. Воробченко. – Кишинев, 1986. – 156,3с.
1233594
  Горбунов А.П. Публицист за рабочим столом / А.П. Горбунов. – Иркутск, 1993. – 200с.
1233595
  Прохоров Е.П. Публицист и действительность / Е.П. Прохоров. – М, 1973. – 317с.
1233596
  Грин М.Я. Публицист на эстраде. / М.Я. Грин. – Москва, 1981. – 157с.
1233597
  Бородавкин А.П. Публицист С.С.Шашков и его исторические воззрения : Автореф... кандид. историч.наук: / Бородавкин А.П.; Томский гос. университет им. В.В.Куйбышева. Историко-филологический факультет. – Томск, 1950. – 18 с.
1233598
   Публицистиа Дона и Северного Кавказа. – Ростов-на-Дону, 1979. – 159с.
1233599
  Корогод Галина Ивановна Публицистика - источник изучения деятельности коммунистичесой партии в годы реконструкции народного хозяйства (на материалах Украины) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Корогод Галина Ивановна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 232л. – Бібліогр.:л.194-232
1233600
  Корогод Г.И. Публицистика - источник изучения деятельнсоти Коммунистической партии в годы реконструкции народного хозяйства (На матер. Украины) : Автореф... канж. ист.наук: 07.00.01 / Корогод Г. И.; КГУ. – К., 1982. – 23л.
1233601
  Коста Хетагуров Публицистика / Коста Хетагуров. – Орджоникидзе, 1941. – 185 с.
1233602
  Ботев Х. Публицистика / Х. Ботев. – Москва, 1952. – 504с.
1233603
  Серно-Соловьевич Публицистика / Серно-Соловьевич. – М., 1963. – 432с.
1233604
  Хайтов Н. Публицистика / Н. Хайтов. – София, 1975. – 323с.
1233605
  Айни С. Публицистика : публицистика. / Садриддин Айни. – Москва : Советский писатель, 1978. – 480 с. : портр.
1233606
  Агарышев А. Публицистика / А. Агарышев. – Москва, 1978. – 112 с.
1233607
  Леонов Л.М. Публицистика / Л.М. Леонов. – М, 1987. – 559с.
1233608
  Леонов В.П. Публицистика // Философия физики и науки : избр. труды / В.П. Леонов. – Харьков : Городская типография, 2020. – С. 304-330. – ISBN 978-617-619-241-1
1233609
  Гуменный Н.Ф. Публицистика "Літературно-наукового вісника". : Автореф... Канд.филол.наук: / Гуменный Н.Ф.; МВ и ССО СССР. – Днепропетровск, 1974. – 26л.
1233610
  Сейдамет Д. Публицистика (малоизвестные статьи) / Джафер Сейдамет ; РВУЗ "Крым. инженер.-пед. ун-т" [и др.]. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2012. – 128 с., [1] л. портр. : ил. – Ст. рус., крымскотат. – Библиогр.: с. 97-112 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-354-475-5
1233611
  Ланский Л.Р. Публицистика А.И.Герцена : Автореф... канд. филол.наук: / Ланский Л.Р.; АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М.Горького. – М., 1966. – 19л.
1233612
  Каравашкова С.В. Публицистика А.М. Коллонтай, И.Ф. Арманд. / С.В. Каравашкова. – Москва, 1973. – 93с.
1233613
  Кролевец-Дерюгина Публицистика А.Н.Толстого. : Автореф... канд. филолог.наук: / Кролевец-Дерюгина Н.Ф.; Москов. обл. пед. ин-тут. – Москва, 1953. – 16 с.
1233614
  Петряева Е.И. Публицистика А.П.Гайдара. / Е.И. Петряева. – Одесса, 1964. – 31с.
1233615
  Киракосян Л.М. Публицистика Аветика Исаакяна : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Киракосян Л.М.; АН Арм. ССР. Ин-т лит-ры им. Е.Абегяна. – Ереван, 1968. – 25л.
1233616
  Нуруллина Р.М. Публицистика Аделя Кутуя : Автореф... канд. филол.наук: / Нуруллина Р.М.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1966. – 16л.
1233617
  Грицюк Э.И. Публицистика Александра Корнейчука : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.678 / Грицюк Э.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 16 с.
1233618
   Публицистика белорусских народников. – Минск, 1983. – 134с.
1233619
  Саченко Иван Иванович Публицистика в борьбе против фашизма и неонацизма (Исторический опыт, традиции, практика) : Дис... докт. ист.наук: 07.00.10 / Саченко Иван Иванович; Бел. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1983. – 393л. – Бібліогр.:л.361-393
1233620
  Саченко И.И. Публицистика в борьбе против фашихма и неонацизма : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.10 / Саченко И. И.; КГУ. – К., 1982. – 32л.
1233621
  Прохоров Е.П. Публицистика в жизни общества / Е.П. Прохоров. – М, 1968. – 102с.
1233622
  Мальгин А.В. Публицистика в поэзии /Р.Рождественский и Е.Евтушенко/ / А.В. Мальгин. – М. : Знание, 1988. – 48 с.
1233623
  Карасев П.С. Публицистика В. Г. Короленко эпохи первой русской революции : Автореф. дис. ... канд .филол. наук / Карасев П. С. ; ЛГУ. – Ленинград, 1963. – 18 с.
1233624
  Куканов Л.М. Публицистика В.Г.Короленко. / Л.М. Куканов. – М, 1978. – 56с.
1233625
  Попов Ю.В. Публицистика Великой французской революции. / Ю.В. Попов. – Москва, 1988. – 55с.
1233626
  Попов Ю.В. Публицистика Великой французской революции. / Ю.В. Попов. – Москва, 1989. – 173с.
1233627
  Волынская Н.М. Публицистика Г.Гейне накануне революции 1848 г. : Автореф... канд. филол.наук: / Волынская Н.М.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1951. – 22л.
1233628
  Волынская Н.М. Публицистика Гейне накануне революции 1848 года : Дис... канд. филолог.наук: / Волынская Н. М.; КГУ им. Т. Шевченко, Каф. зарубеж лит. – К., 1950. – 257л. – Бібліогр.:л.229-256
1233629
  Денчев К.И. Публицистика Георгия Димитрова : Автореф... канд. ист.наук: / Денчев К. И.; АОН ири ЦК КПСС, Уч. сов. по теории и методам идеолог. работы. – М., 1971. – 22л.
1233630
  Прохоров Е.П. Публицистика декабристов / Е.П. Прохоров. – М, 1961. – 56с.
1233631
  Голенпольский Т.Г. Публицистика Джеймса Болдуина и негритянское освободительное движение в США : Автореф... канд. филол.наук: 644 / Голенпольский Т.Г.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 24л.
1233632
  Вольперт Л.И. Публицистика Жана-Ришара Блока : Автореф... канд. филол.наук: / Вольперт Л.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 14л.
1233633
  Бережная Людмила Григорьевна Публицистика журнала "Русское богатство" (1905-1914 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Бережная Людмила Григорьевна; МГУ им. М.В.Ломоносова, фак. журналистики. – М., 1980. – 24л.
1233634
   Публицистика и исторические сочинения периода феодализма. – Новосибирск, 1989. – 280с.
1233635
  Аврамов Р. Публицистика и корреспонденция / Р. Аврамов. – София : Партиздат, 1985. – 414 с.
1233636
  Зуенок В.В. Публицистика и лирика. : Автореф... канд. филолог.наук: / Зуенок В.В.; Белорус. гос. ун-тет. Каф. стилистики и литературного редактирования. – Минск, 1973. – 28л.
1233637
  Ученова В.В. Публицистика и политика / В.В. Ученова. – М, 1973. – 232с.
1233638
  Ученова В.В. Публицистика и политика / В.В. Ученова. – М, 1979. – 271 с.
1233639
  Валько И.В. Публицистика и развитие социалистического образа жизни / И.В. Валько. – Киев : КГУ, 1980. – 142 с.
1233640
  Шкляр Владимир Иванович Публицистика и художественная литература: продуктивно-творческая интеграция : Дис... доктор филолог.наук: 10.01.10 / Шкляр Владимир Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко, каф. теории и практики сов. печати. – Киев, 1989. – 343л. – Бібліогр.:л.325-343
1233641
  Шкляр Владимир Иванович Публицистика и художественная литература: Продуктивно-творческая интеграция : Автореф... доктора филолог.наук: 10.01.10 / Шкляр Владимир Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 52л.
1233642
  Нечиталюк М.Ф. Публицистика Ивана Франко вопросы истории, проблематики, функции, мастертства (1875-1915) : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.10 / Нечиталюк М.Ф.; МГУ. – М., 1982. – 36л.
1233643
  Рубашкин А.И. Публицистика Ильи Эренбурга против войны и фашизма. / А.И. Рубашкин. – М-Л, 1965. – 377с.
1233644
  Колосов Г.В. Публицистика как творческий процесс / Г.В. Колосов. – Москва, 1977. – 87с.
1233645
  Иоселиани А.Ш. Публицистика комсомольско-молодежной газеты как фактор формирования личности молодого строителя коммунизма. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Иоселиани А.Ш.;. – Тбилиси, 1979. – 24л.
1233646
  Цаллагов В.Н. Публицистика Коста Хетагурова : очерки, ст., исследования о творчестве К. Хетагурова / В.Н. Цаллагов. – Орджоникидзе, 1983. – 223 с.
1233647
  Гордиенко Т.В. Публицистика Курта Тухольского : Автореф... канд. филол.наук: / Гордиенко Т. В.; МГУ, Фак. журн., Каф. ист. заруб. печати и лит. – М., 1970. – 17л.
1233648
  Кокта М Публицистика М.А.Шолохова. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кокта М,Д.; М-во просвещения УССР. – К, 1961. – 20л.
1233649
  Овчаренко А.И. Публицистика М.Горького / А.И. Овчаренко. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1961. – 653 с.
1233650
  Овчаренко А.И. Публицистика М.Горького / А.И. Овчаренко. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1965. – 628 с.
1233651
  Ковалевский К.А. Публицистика М.Горького в 90-е годы / К.А. Ковалевский. – М, 1960. – 36 с.
1233652
  Захаров С.В. Публицистика М.Горького и Л.Толстого в эпоху первой русской революции : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Захаров С.В.; Петрозав. гос. ун-т. – Петрозаводск, 1969. – 19л.
1233653
  Ковалевский К.А. Публицистика М.Е. Салтыкова-Щедрина / К.А. Ковалевский. – М, 1961. – 46с.
1233654
  Мастикова Валерия Васильевна Публицистика М.И.Калинина в годы Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.10 / Мастикова Валерия Васильевна ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова , Фак-т журналистики , Кафедра истории парт.-сов. печати. – Москва, 1975. – 26 с.
1233655
  Кокта М.Д. Публицистика М.Шолохова.К вопросу мастерства / М.Д. Кокта. – К, 1960. – 134с.
1233656
  Дринь Анатолий Васильевич Публицистика Максима Рыльского и современные проблемы журналистского мастерства : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Дринь Анатолий Васильевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 24л.
1233657
  Дринь Анатолий Васильевич Публицистика Максима Рыльского и современные проблемы журналистского мастерства : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Дринь Анатолий Васильевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 239л. – Бібліогр.:л.189-239
1233658
  Мусаев Д Т. Публицистика Мехти Гусейна. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.642 / Мусаев Т.Д,; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1971. – 30л.
1233659
  Панько Михаил Антонович Публицистика Мориса Тореза в борьбе а единство французского рабочего движения против фашизма и войны : Дис... докт. филол.наук: 10.01.10 / Панько Михаил Антонович; Измаильский гос. пед. ин-т. – Измаил, 1987. – 332л. – Бібліогр.:л.301-331
1233660
  Панько М.А. Публицистика мориса Тореза в борьбе за единство французского рабочего движения, против фашизма и войны. : Автореф... Доктора филол.наук: 10.01.10 / Панько М.А.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 31л.
1233661
  Балуев Б.П. Публицистика Н.Грибачева / Б.П. Балуев. – Москва, 1965. – 40 с.
1233662
  Вартанов И. Публицистика на колесах // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 13. – С.26-30. – ISSN 0234-1670


  [Нью-Йорк. Дорожні нариси.]
1233663
   Публицистика на Любен Каравелов. – София
2. – 1965. – 560с.
1233664
  Бабаев И.Дж. Публицистика Наримана Нариманова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Бабаев И.Дж. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1969. – 20 с.
1233665
  Прохоров Е.П. Публицистика наших дней / Е.П. Прохоров. – М, 1983. – 64с.
1233666
  Логвиненко М.С. Публицистика Николая Островского : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Логвиненко М.С. ; М-во высш и сред. спец. образования УССР. – Киев, 1961. – 16 с.
1233667
   Публицистика периода Великой Отечественной войны и первых послевонных лет. – Москва, 1985. – 474с.
1233668
  Заверталюк Нинель Ивановна Публицистика писателей на Украине 20-х - 70-х гг. ХХ ст. Проблемы. Жанры. Мастерство : Дис... докт. филолог.наук: 10.01.02 / Заверталюк Нинель Ивановна; Днепропетровский гос. университет. – Днепропетровск, 1992. – 294л. – Бібліогр.:л.1-24
1233669
  Оганян А.А. Публицистика Рафаэла Патканяна : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Оганян А.А. ; Ереван. ГУ. – Ереван, 1975. – 27 с.
1233670
  Цыганник В.П. Публицистика С. Н. Сергеева-Ценского : Автореф... канд. фило.наук: 10.01.10 / Цыганник В. П.; КГУ. – Киев, 1986. – 24л.
1233671
  Цыганник В.П. Публицистика С.Н.Сергеева-Ценского : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Цыганник В.П.;. – Киев, 1986. – 220л.
1233672
  Мехтиев Ф.А. Публицистика Самеда Вургуна : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мехтиев Ф.А. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1964. – 19 с.
1233673
  Гусейнзаде А.А. Публицистика Сеида Гусейна. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Гусейнзаде А.А.; Кафедра журналистики Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1971. – 30л. – Бібліогр.:с.30
1233674
  Кременская И.К. Публицистика сподвижников Чернышевского и Добролюбова в 60-е годы ХІХ века. Метод. указ. / И.К. Кременская. – М., 1967. – 72с.
1233675
  Макашина Л.П. Публицистика урасльских большевиков в легальной печати / Л.П. Макашина. – Свердловск, 1987. – 58с.
1233676
  Короткая Л.Л. Публицистика ХII-ХVI вв. в борьбе с церковно-религиозной идеологией / Л.Л. Короткая. – Минск, 1963. – 83 с.
1233677
  Тикоцкий М.Е. Публицистика Якуба Коласа : Автореф... канд. филолнаук: / Тикоцкий М. Е.; БГУ, Каф. теор. и практ. сов. пчати. – Минск, 1953. – 20 с.
1233678
  Хаджидимов Д. Публицистика, писма и документи / Д. Хаджидимов. – София : Партиздат, 1989. – 591 с.
1233679
  Толстой А.Н. Публицистика. / А.Н. Толстой. – Москва : Советская Россия, 1975. – 367с.
1233680
  Бажов П.П. Публицистика. Письма. Дневники. : письма, дневники / П.П. Бажов. – Свердловск : Книжное издательство, 1955. – 272 с.
1233681
  Кочетов В. Публицистика.Воспоминания современников. : роман / В. Кочетов. – Ленинград, 1976. – 360с.
1233682
  Каравелов Л. Публицистиката на Любен Каравелов до излизането на вестник "Свобода" (1860-1869) : статии, дописки и писма / Л. Каравелов; Издирил и подготовил за печат академик М. Димитров. – София : Издание на българската академия на науките, 1957. – 687 с.
1233683
  Каравашкова С.В. Публицистическая деятельность А.М. Коллонтай, И.Ф. Арманд. / С.В. Каравашкова. – М, 1979. – 69с.
1233684
  Якубов Н. Публицистическая деятельность Абдуллы Каххара : Автореф... канд. филол.наук: 10.678 / Якубов Н.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1970. – 31л.
1233685
  Макаров Г.Н. Публицистическая деятельность В. И. Ленина в период подготовки и победы Великой Октябрьской социалистической революции (февраль-октябрь 1917 г.) : Автореф... канд ист.наук: / Макаров Г. Н.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1966. – 16л.
1233686
  Панкина О.Г. Публицистическая деятельность К.Маркса и Ф.Энгельса в канун революции 1848 г.в Европе: Лекц. / О.Г. Панкина. – М., 1980. – 40с.
1233687
  Чубинский-Надеждин Публицистическая деятельность М.А.Антоновича в "Современнике" (1859-1866 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Чубинский-Надеждин В.В.; ЛГУ. – Л., 1957. – 14л.
1233688
  Панкина О.Г. Публицистическая и журналистская деятельность К.Маркса и Ф.Энгельса. / О.Г. Панкина. – М., 1971. – 16с.
1233689
  Корнилович Э.А. Публицистическая и редакторская деятельность Платона Галавача : Автореф... канд. ист.наук: 07.580 / Корнилович Э.А.; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1971. – 26л.
1233690
  Попов И.В. Публицистическая критика декабристского времени. / И.В. Попов. – Куйбышев, 1979. – 88 с.
1233691
  Мищенко А.Х. Публицистическая лексика и фразеология А.И.Герцена (по статьям в "Колоколе") : Автореф... канд. филолог.наук: / Мищенко А.Х.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 16л.
1233692
   Публицистическая мысль и социальная практика. – Казань, 1980. – 144с.
1233693
  Марцинкявичус Ю. Публицистическая поэма : поєма / Ю. Марцинкявичус; Юстинас Марцинкявичюс ;. – Москва : Советский писатель, 1963. – 56 с.
1233694
  Попов И.В. Публицистическая традиция в русской литературной критике XVIII - первой четверти XIX веков. : Автореф... доктор филолог.наук: 10.01.01 / Попов И.В.; ЛГУ. – Л., 1979. – 27л.
1233695
  Изубенко Неонила Михайловна Публицистическая, популяризаторская и редакторская деятельность К.А.Тимирязева : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Изубенко Неонила Михайловна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра техники газ. дела и средств. – М., 1975. – 23л.
1233696
  Гукасян В.Г. Публицистические и критические взгляды Берне : Автореф... канд. филол.наук: / Гукасян В.Г.; Ереванский гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1954. – 20л.
1233697
  Горький М. Публицистические статьи / М. Горький. – Ленинград, 1931. – 344с.
1233698
  Кононко Е.Н. Публицистические тенденции в древнерусской литературе ХІ-ХІІІ веков : Дис... канд. филол.наук: / Кононко Е.Н.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 380л. – Бібліогр.:л.1-13
1233699
  Остроумов С. Публицистические уроки Юрия Жукова / С. Остроумов. – Иркутск, 1973. – 16 с.
1233700
  Горохов В.М. Публицистический анализ в литературной критике (На материале центр. печати 1956-1961гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Горохов В. М.; МГУ, Фак. журн. Каф. теор. и практ. парт. сов. печати. – М., 1966. – 20л. – Бібліогр.:с.35-26
1233701
  Архипов И.Ф. Публицистический образ. : Автореф... наук: 10.01.10 / Архипов И.Ф.; Моск. гос. унив. им.М.В.Ломоносова. Фак. журнал. – М., 1977. – 25л.
1233702
  Мезенцев М.Т. Публицистический прогноз. Пути развития. Типология. Методы / М.Т. Мезенцев. – Ростов -на-Дону, 1986. – 164с.
1233703
  Бурлак Л.Е. Публицистический роман. / Л.Е. Бурлак. – Саратов, 1970. – 110с.
1233704
  Дубяго А.И. Публицистический стиль во второй половине XIX века и его влияние на развитие лексики русского литературного языка / А.И. Дубяго. – Калининград, 1983. – 80с.
1233705
  Швец А.В. Публицистический стиль современного русского литературного языка / А.В. Швец. – Киев, 1979. – 128с.
1233706
  Фоминых В.Н. Публицистический факт / В.Н. Фоминых. – Красноярск, 1987. – 128с.
1233707
  Мыльцына И.В. Публицистическое мастерство русских писателей-реалистов ХХ века / И.В. Мыльцына. – М., 1962. – 32с.
1233708
  Мыльцына И.В. Публицистическое мастерство русских писателей-реалистов ХХ века / И.В. Мыльцына. – М., 1971. – 28с.
1233709
  Прохоров Е.П. Публицистическое обозрение / Е.П. Прохоров. – М, 1963. – 36с.
1233710
   Публицистическое творчество В.И.Ленина. – Казань, 1970. – 189с.
1233711
   Публицисты "Современника". – Москва : Детская литература, 1985. – 255 с.
1233712
  Кузнецов Ф.Ф. Публицисты 1860-х годов / Ф.Ф. Кузнецов. – Москва, 1969. – 336с.
1233713
  Кузнецов Ф.Ф. Публицисты 1860-х годов / Ф.Ф. Кузнецов. – М., 1981. – 335с.
1233714
   Публицисты ленинской школы. – Москва, 1977. – 240с.
1233715
  Денчев К.И. Публицицистика Георги Димитрова : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Денчев К.И. ; АОН при ЦК КПС , Уч. сов. по теории и методам идеолог. работы. – Москва, 1971. – 22 с.
1233716
  Злобина Е.А. Публичистические тексты / Е.А. Злобина. – М., 1988. – 136с.
1233717
  Старых М.Д. Публичная библиотека Амстердама как инновационный центр культуры и информационной грамотности // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2013. – № 2. – С. 32-35
1233718
   Публичная библиотека в годы войны, 1941-1945: дневники, воспоминания, письма, документы : посвящается 60-летию Великой Победы. – Санкт-Петербург : Российская национальная библиотека, 2005. – 576 с. – ISBN 5-8192-0240-6
1233719
   Публичная библиотека и культурное наследие : монографический сборник / Алимова Л.В., Ахметдинова С.Ю., Бах А., Белоколенко М.В., Бойкова О.Ф. и др.; Информационно-консультационный центр Управления культуры ЦАО г. Москвы; Библиотека-читальня И.С. Тургенева; [ сост. и науч. редактор Л.М. Инькова ]. – Москва : ФАИР, 2008. – 176с. – (Специальный издательский проект для библиотек). – ISBN 978-5-8183-1414-3
1233720
   Публичная библиотека им.М.Е.Салтыкова-Щедрина. Ленинград. – М., 1973. – 284с.
1233721
  Гусев Н. Публичная деятельность Н.С. Державина по македонскому вопросу в 1912-1915 гг. // Дриновський збірник : [сб. със ст. от материалите на XVIIІ и ХІХ Кирило-Метод. четения, от Междунар. конф. "1918 г. в историята на Центр. и Източна Европа" и Междунар. симп. "Бълг. имена в историята на Украйна и Молдова" през 2018-2919 г.] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – Софія ; Харків : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2019. – Т. 12 : [Збірник статей за матеріалами XVIIІ і ХІХ Кирило-Мефодіївських читань, Міжнародної конференції "1918 р. в історії Центрально-Східної Європи" і міжнародного симпозіуму "Болгарські імена в історії України і Молдови", м. Харків 2018-2019 рр.]. – С. 156-164. – ISSN 2218-0567
1233722
  Цветков А.Ю. Публичная дипломатия как ресурс внешней политики: проблема эффективности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 110-116. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
1233723
  Цветкова Н.А. Публичная дипломатия США в России: от "демократизации" к развитию "социального активизма" // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 10 (514). – С. 37-45. – ISSN 0321-2068
1233724
  Тощенко Ж.Т. Публичная или профессиональная публичная социология? / Ж.Т. Тощенко, Н.В. Романовский // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 4 (300). – С.20-30. – ISSN 0132-1625
1233725
  Баймуратов М.А. Публичная самоуправленческая (муниципальная) власть и гражданское общество : проблемы взаимосвязи им взаимозависимости // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 3. – С.82-88. – ISSN 1811-9018
1233726
  Полещенко Д.А. Публично-властная природа местного самоуправления и государственной власти как основа их соотношения / Д.А. Полещенко, А.Н. Чертков // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 7 (73). – С. 61-73. – ISSN 1812-8696
1233727
   Публично-правовой вектор. Выпускники КИМО 1985 года - успешные юристы и государственные деятели // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2013. – 5 ноября (№ 45). – С. 8. – ISSN 1563-6755
1233728
  Немова Л.А. Публично-частное партнерство в Канаде: чем интересен опьт этой страны? // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (17). – С. 138-146. – ISSN 2072-9480


  Одна з основних тенденцій розвитку економіки Канади - поширення нових форм довгострокової господарської взаємодії між державою і приватними структурами.
1233729
  Деева Н.Э. Публично-частное партнерство: интересы заинтересованых сторон / Н.Э. Деева, В.В. Хмурова // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; НАН Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гринберг Р.С. [и др.]. – Киев, 2018. – № 9 (674). – С. 99-111. – ISSN 2522-9311
1233730
   Публичное заседание Императорской Академии наук 19 октября 1892 года : Осьмое присуждение Пушкинских премий : Князь П. А. Вяземский / чтение К. Н. Бестужева-Рюмина ; Памяти П. А. Плетнева /чтение Л. Н. Майкова. – Санкт-Петербург, 1892. – 33 с. – Приложение к Записки Императоской Академии наук, т. 70, № 6


  Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, т. 54, № 2
1233731
  Малахов В.П. Публичное и частное в системе характеристик права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 16. – С. 2-7. – ISSN 1812-3805


  В статье публичное и частное исследуются средствами не только содержательно-предметного, но и категориального (философско-правового) мышления, что позволяет объяснить не только их единство, но и взаимную противопоставленность в характеристике ...
1233732
  Тихомиров Ю.А. Публичное право : Учебник для юр. ф-тов и вузов / Ю.А. Тихомиров. – Москва : БЕК, 1995. – 496с. – ISBN 5-85639-099-7; 3-40639-155-9
1233733
   Публичное собрание Императорской Академии Наук в память ее почетного члена Дмитрия Александровича Ровинского. 10-го декабря 1895 года. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1896. – 112 с.
1233734
   Публичное судебное заседание Одесской судебной палаты по уголовному департаменту, с участием присяжных заседателей (21-го и 22-го января 1872 года) : стенографический отчет Ф.П. Темникова и д-цы М.Я. Левензон. – [Одесса], 1872. – 110? с. – Экз. без обл. тит. л. и оконч.
1233735
  Нечай А.А. Публичность и ее влияние на развитие современного финансового права // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 2. – С. 9-12.
1233736
  Крашенинникова Ю.А. Публичность и парламентаризм в политической теории Ф.Гизо // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 3. – С.163-174. – ISSN 0321-2017
1233737
   Публичные библиотеки в век цифровой информации : Рекомендации проекта PULMAN Европейской Комиссии. – Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 416с. – (Специальный издательский проект для библиотек). – ISBN 5-8183-0645-3
1233738
  Вылегжанина Т.И. Публичные библиотеки Украины в информационном пространстве // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 4. – С. 38-40
1233739
  Воронцов С.Г. Публичные доходы - новая категория финансового права // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2015. – Вып. 3 (29). – С. 30-38. – (Юридические науки ; вып. 3 (29)). – ISSN 1995-4190
1233740
  Мисник Г.А. Публичные и частные интересы в экологическом праве / Г.А. Мисник, Н.Н. Мисник // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 2. – С. 29-38. – ISSN 0132-0769
1233741
  Арабажин К.И. Публичные лекции о русских писателях : (Народный университет) / К.И. Арабажин. – Санкт-Петербург : Книгоиздат. "Ясная поляна"
Кн. 1 : Л.Н. Толстой. А.П. Чехов. Максим Горький. Н.В. Гоголь. – 1909. – 192, [2] с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1233742
  Яворницкий Д.И. Публичные лекции по археологии России / Д.И. Яворницкий. – С.-Петербург : Типография И.Н. Скороходова, 1890. – 74 с.
1233743
  Армашевский П.Я. Публичные лекции по геологии и истории Киева читанные профессорами П.Я. Армашевским и Вл. Б. Антоновичем в Историческом Обществе Нестора Летописца в марте 1896 г.. – Киев : Тип. К.Н. Милевского, 1897. – 87с. : ил.2. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.
1233744
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 1. – 2004
1233745
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 2. – 2004
1233746
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 3. – 2004
1233747
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 4. – 2004
1233748
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 5. – 2004
1233749
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 6. – 2004
1233750
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 7. – 2004
1233751
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 8. – 2004
1233752
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 10. – 2004
1233753
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 11. – 2004
1233754
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 12. – 2004
1233755
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 10. – 2005
1233756
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 1. – 2006
1233757
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 2. – 2006
1233758
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 3. – 2006
1233759
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 4. – 2006
1233760
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 5. – 2006
1233761
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 6. – 2006
1233762
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 7/8. – 2006
1233763
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 9. – 2006
1233764
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 10. – 2006. – + Приложение. Публичные люди без галстука
1233765
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 11. – 2006. – + Приложение. Цветы и люди
1233766
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 12. – 2006. – + Приложение. Публичные люди без галстука
1233767
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 1/2. – 2007. – + Приложение. Публичные люди без галстука. № 1/2 2007 г.
1233768
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 3. – 2007. – + Приложение. Публичные люди без галстука. № 3 2007 г.
1233769
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 4. – 2007. – + Приложение. Публичные люди без галстука. № 4 2007 г.
1233770
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 5. – 2007. – + Приложение. Публичные люди без галстука. № 5 2007 г.
1233771
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 6. – 2007. – + Приложение. Публичные люди без галстука. № 6 2007 г.
1233772
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 7. – 2007. – + Приложение. Публичные люди без галстука. № 7 2007 г.
1233773
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 8. – 2007. – + Приложение. Публичные люди без галстука. № 8 2007 г.
1233774
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 9. – 2007. – + Приложение. Публичные люди без галстука. № 9 2007 г.
1233775
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 10. – 2007. – + Приложение. Публичные люди без галстука. № 10 2007 г.
1233776
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 11. – 2007. – + Приложение. Публичные люди без галстука. № 11 2007 г.
1233777
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 12. – 2007
1233778
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 1/2. – 2008
1233779
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 3. – 2008
1233780
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 4. – 2008
1233781
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 5. – 2008
1233782
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 6. – 2008
1233783
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 7/8. – 2008
1233784
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 9. – 2008
1233785
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 10. – 2008
1233786
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 11. – 2008
1233787
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 12 (64). – 2008
1233788
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 1 (65). – 2009
1233789
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 2 (66). – 2009
1233790
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 3 (67). – 2009
1233791
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 4 (68). – 2009
1233792
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 5 (69). – 2009
1233793
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 6 (70). – 2009
1233794
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 7 (71). – 2009
1233795
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 8 (72). – 2009
1233796
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 9/10 (73). – 2009
1233797
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 11 (74). – 2009
1233798
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 12 (75). – 2009
1233799
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 1 (76). – 2010
1233800
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 2 (77). – 2010
1233801
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 3 (78). – 2010
1233802
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 4 (79). – 2010
1233803
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 5 (80). – 2010
1233804
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 6 (81). – 2010
1233805
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 7 (82). – 2010
1233806
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 8/9 (83/84). – 2010
1233807
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 10 (85). – 2010
1233808
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 11 (86). – 2010
1233809
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 12 (87). – 2010
1233810
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 1 (87). – 2011
1233811
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 2 (89). – 2011
1233812
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 3 (90). – 2011
1233813
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 4 (91). – 2011
1233814
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 5 (92). – 2011
1233815
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 6 (93). – 2011
1233816
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 7 (94). – 2011
1233817
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 8/9 (95). – 2011
1233818
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 10 (96). – 2011
1233819
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 11 (97). – 2011
1233820
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 12 (98). – 2011
1233821
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 1 (99). – 2012
1233822
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 2 (100). – 2012
1233823
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 3 (101). – 2012
1233824
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 4 (102). – 2012
1233825
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 5 (103). – 2012
1233826
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 6 (104). – 2012
1233827
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 7 (105). – 2012
1233828
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 8 (106). – 2012
1233829
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 9 (107). – 2012
1233830
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 10 (108). – 2012
1233831
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 11 (109). – 2012
1233832
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 12 (110). – 2012
1233833
   Публичные люди : общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 1 (111). – 2013
1233834
   Публичные люди : общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 2/3 (112). – 2013
1233835
   Публичные люди : общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 4 (113). – 2013
1233836
   Публичные люди : общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 5 (114). – 2013
1233837
   Публичные люди : общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 6 (115). – 2013
1233838
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 7 (116), июль. – 2013
1233839
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 8/9 (117). – 2013
1233840
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 10 (118), октябрь. – 2013
1233841
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 11 (119). – 2013
1233842
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 1 (121), январь. – 2014
1233843
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 3 (123), март. – 2014
1233844
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 4 (124). – 2014
1233845
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 5 (125), май. – 2014
1233846
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 6 (126), июнь. – 2014
1233847
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 7/8 (127), июль - август. – 2014
1233848
   Публичные люди : ежемесячный общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 9 (128). – 2014
1233849
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 10 (129). – 2014
1233850
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 11 (130). – 2014
1233851
   Публичные люди : ежемесячный общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 12 (131). – 2014
1233852
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 1 (132), январь. – 2015
1233853
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 2 (133), февраль. – 2015
1233854
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 3 (134), март. – 2015
1233855
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 4 (135), апрель. – 2015
1233856
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 5 (136), май. – 2015
1233857
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 6 (137), июнь. – 2015
1233858
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 7/8 (138), июль - август. – 2015
1233859
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 9 (139), сентябрь. – 2015
1233860
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 10 (140), октябрь. – 2015
1233861
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 11(141) ноябрь. – 2015
1233862
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 12 (142), декабрь. – 2015
1233863
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 1 (143), январь. – 2016. – 104 с.
1233864
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 4 (145), апрель. – 2016. – 116 с.
1233865
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 7/8 (148), июль - август. – 2016. – 104 с.
1233866
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 9 (149), сентябрь. – 2016. – 112 с.
1233867
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 11 (151), ноябрь. – 2016. – 104 с.
1233868
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; шеф-ред. Н. Влащенко. – Киев, 2003-
№ 1/2 (153), январь - февраль. – 2017. – 108 с.
1233869
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; шеф-ред. Н. Влащенко. – Киев, 2003-
№ 3 (154), март. – 2017. – 108 с.
1233870
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; шеф-ред. Н. Влащенко. – Киев, 2003-
№ 4 (155), апрель. – 2017. – 108 с.
1233871
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; шеф-ред. Н. Влащенко. – Киев, 2003-
№ 5 (156), май. – 2017. – 100 с.
1233872
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; шеф-ред. Н. Влащенко. – Киев, 2003-
№ 6 (157), июнь. – 2017. – 100 с.
1233873
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; шеф-ред. Н. Влащенко. – Киев, 2003-
№ 7/8 (158), июль - август. – 2017. – 100 с.
1233874
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; шеф-ред. Н. Влащенко. – Киев, 2003-
№ 9 (159), сентябрь. – 2017. – 100 с.
1233875
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; шеф-ред. Н. Влащенко. – Киев, 2003-
№ 10 (160), октябрь. – 2017. – 96 с.
1233876
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; шеф-ред. Е. Ходос. – Киев, 2003-
№ 11 (161), ноябрь. – 2017. – 100 с.
1233877
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; шеф-ред. Е. Ходос. – Киев, 2003-
№ 12 (162), декабрь. – 2017. – 94 с.
1233878
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; глав. ред. Е. Ходос. – Киев, 2003-
№ 1/2 (163), январь - февраль. – 2018. – 96 с.
1233879
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; глав. ред. Е. Ходос. – Киев, 2003-
№ 3 (164), март. – 2018. – 100 с.
1233880
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; глав. ред. Е. Ходос. – Киев, 2003-
№ 4 (165), апрель. – 2018. – 98 с.
1233881
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; глав. ред. Е. Ходос. – Киев, 2003-
№ 5 (166), май. – 2018. – 96 с.
1233882
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; глав. ред. Е. Ходос. – Киев, 2003-
№ 6 (167), червень : Київ учора й сьогодні. – 2018. – 96 с.
1233883
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; глав. ред. Е. Ходос. – Киев, 2003-
№ 10 (170), октябрь : Технологии. – 2018. – 96 с.
1233884
  Дубровская Т.В. Публичные речи русских и английских судей: диалог с аудиторией // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 2 (35). – С. 11-21. – Библиогр.: с. 21; 20 назв. – ISSN 1562-1391
1233885
  Киселев К.В. Публичные слушания в муниципальных образованиях / К.В. Киселев, М.А. Ляпустина, В.Н. Руденко ; Урал. фонд соц. исслед. – Екатеринбург : УрО РАН, 2007. – 152с. – Шифр. дубл. 34 Кисе. – ISBN 5-7691-1893-8
1233886
  Фаворов Н.А. Публичные чтения о вере в Иисуса Христа, как истинного Сына Божия, воплотившегося для спасения человека против рационализма : [Читаны в Ун-те Св. Владимира в октябре и ноябре 1864 года, проф. Н. Фаворовым]. – Киев : В тип. Киевопечерской Лавры, 1865. – [2], 118 с.;. – Отд. оттиск: Труды Киевской духовной академии
1233887
  Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом / Сергей Михайлович Соловьев. – Санкт-Петербург : Обществ. польза, 1903. – 212 с.
1233888
  Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом / С.М. Соловьев. – Москва : Наука, 1984. – 231с.
1233889
  Вышнеградский И.А. Публичные чтения при русском техническом обществе в аудитории Музея прикладных знаний : Основные законы механической теории теплоты : Три лекции действительного члена общества профессоро И.А. Вышнеградского. (Лекция первая). – Санкт-Петербург : Тип. Второго Отделения собственной Е.И.В. канцелярии, 1873. – 11 с.
1233890
   Публичный диспут 19 марта 1860 года "О начале Руси" между гг. Погодиным и Костомаровым / [сост. и опубликовал В. Мордвинов] // Очерк домашней жизни великорусского народа XVI и XVII столетиях / Н.И. Костомаров. – [Санкт-Петербург], 1860. – [36] с.
1233891
  Домнич О.В. Публичный и публицистический дискурс и основы социальных преобразований // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 16-28. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1233892
  Петренко П. Публікації "ЖУ" які схвилювали // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 5. – С. 34-35
1233893
  Щербак Ю.О. Публікації "Щоденника" Федора Євлашевського (1546-1619): археографічні та інтерпретаційні принципи // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 108-115. – ISBN 978-966-171-154-8
1233894
  Шевченко С. Публікації XVIII - поч. XXI ст. про центральноукраїнські археологічні пам"ятки в Ермітажі // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – C. 37-41. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
1233895
  Денисенко В. Публікації біографічного жанру як джерело історії духовної освіти в Україні XVI-XVIII cт. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 40-54. – ISSN 0869-3595
1233896
  Єфремов С. Публікації в "Книгарі" (1917 рік) // Публіцистика в "Книгарі" доби війни та революції (1917-1920) : до 100-річчя Укр. революції / С.О. Єфремов. – Херсон : Гельветика, 2018. – С. 79-109. – ISBN 978-966-916-493-3
1233897
  Єфремов С. Публікації в "Книгарі" (1918 рік) // Публіцистика в "Книгарі" доби війни та революції (1917-1920) : до 100-річчя Укр. революції / С.О. Єфремов. – Херсон : Гельветика, 2018. – С. 110-172. – ISBN 978-966-916-493-3
1233898
  Єфремов С. Публікації в "Книгарі" (1919 рік) // Публіцистика в "Книгарі" доби війни та революції (1917-1920) : до 100-річчя Укр. революції / С.О. Єфремов. – Херсон : Гельветика, 2018. – С. 173-226. – ISBN 978-966-916-493-3
1233899
  Єфремов С. Публікації в "Книгарі" (1920 рік) // Публіцистика в "Книгарі" доби війни та революції (1917-1920) : до 100-річчя Укр. революції / С.О. Єфремов. – Херсон : Гельветика, 2018. – С. 227-248. – ISBN 978-966-916-493-3
1233900
  Єфремов С. Публікації в "Книгарі". Додатки // Публіцистика в "Книгарі" доби війни та революції (1917-1920) : до 100-річчя Укр. революції / С.О. Єфремов. – Херсон : Гельветика, 2018. – С. 235-289. – ISBN 978-966-916-493-3
1233901
   Публікації викладачів, співробітників та аспірантів історичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна у 2010 році // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 965. – С.274-299. – (Серія "Історія" ; Вип. 43). – ISSN 0453-8048
1233902
  Ревера Б. Публікації Володимира Дорошенка на шпальтах газети "Діло" (Львів, 1908-1939 рр.) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 619-633. – ISSN 1561-6224
1233903
  Огородник Т.М. Публікації Володимира Старосольського на сторінках щоденника "Діло" (20-30-ті рр. ХХ ст.) // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; редкол.: Дурняк Б.В., Маїк В.З., Угрин Я.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (80). – С. 226-234. – ISSN 0554-4866
1233904
  Роговий В. Публікації газети "Краківські вісті" про підтримку українського студенчества в роки другої світової війни // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 165-171


  У статті аналізуються публікації газети "Краківські вісті", спрямовані на матеріальну та моральну підтримку талановитої української молоді, організація її навчання в західноєвропейських навчальних закладах; передусім звертається увага і статті Б. ...
1233905
  Гончарук Т.Г. Публікації Д. Журавського на шпальтах газети "Одесский вестник" 1840 р. / Т.Г. Гончарук, І.С. Дружкова // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 33. – С. 106-114. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1233906
  Мельник М. Публікації джерел до історії уніатської (греко-католицької) Церкви в польській історіографії // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 77-84. – ISBN 978-966-651-576-9
1233907
  Івченко О.С. Публікації джерел з історії Києва : Ретроспективний науково-допоміжний бібліографічний покажчик / О.С. Івченко; Мін-во культури УРСР; Держ.іст.б-ка УРСР. – Київ, 1982. – 92с. – (До 1500-річчя м.Києва ; Вип.1)
1233908
   Публікації джерел з історії Києва : ретроспективний науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ
Вип. 2 : 1917-1945 р.р. – 1983. – 62 с.
1233909
  Катренко А.М. Публікації документальних матеріалів про діяльність народників в Україні у 80-х роках XIX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 37-51. – (Історія ; вип. 34)


  Критично проаналізовано наявні публікації документальних матеріалів з історії народницького руху в Україні у 80-х рр. XIX ст., вказано на прогалини у видані джерел із названої проблеми та шляхи їх заповнення.
1233910
  Лисенко Н. Публікації Євгена Маланюка в польській пресі в 30-х роках XX століття // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 354-364. – ISBN 966-95452-9-3
1233911
   Публікації журналу "Юридична Україна" у 2012 році // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 12 (120). – С. 127-135
1233912
   Публікації журналу "Юридична Україна" у 2016 році // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (167/168). – С. 102-107. – ISSN 2308-9636
1233913
   Публікації журналу "Юридична Україна" у 2019 році // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (204). – С. 73-78. – ISSN 2308-9636
1233914
   Публікації журналу "Юридичний вісник" за 2014 рік // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 216-221. – ISSN 1561-4999
1233915
  Гирич І.Б. Публікації з історіографічної спадщини (1991 р.) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 384-391. – (Нова серія ; вип. 2)
1233916
  Волкотруб О. Публікації з питань оцінки та відбору документів для архівного зберігання у США на сторінках журналу "The American Archivist" (1940-2002 рр.) // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 7-17. – ISSN 2306-4323
1233917
  Ткаченко А. Публікації з теорії перекладу // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 12 (636). – С. 29-31. – ISSN 0236-1477


  31 жовтня 2013 року в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл за участю працівників редакції журналу "Слово і час", співробітників кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної творчості і викладачів Інституту ...
1233918
  Павлюк І. Публікації із префіксом "анти" у легальній пресі Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя (1941-1944) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Вип. 3 (28). – С. 48-56.
1233919
  Адаменко О.В. Публікації й дисертації українських авторів з питань виховання школярів (друга половина 20 ст.) : Бібліографічний покажчик. / О.В. Адаменко; Мін-во освіти і науки України; Луганський нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганск : Альма-матер, 2006. – 228с. – ISBN 966-617-135-Х
1233920
  Адаменко О.В. Публікації й дисертації українських авторів з питань управління загальноосвітньою школою (друга половина 20 століття) : Бібліографічний покажчик / О.В. Адаменко; МОНУ ; Луганський нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 72 с. – ISBN 966-617-209-7
1233921
  Єлісовенко Ю.П. Публікації кафедри телебачення і радіомовлення 2000-2006 рр.. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 181-188.
1233922
   Публікації Київської астрономічної обсерваторії. – Київ, Львів : Київський університет
№ 1. – 1946. – 226 с.
1233923
  Поліщук К. Публікації Клима Поліщука 1917-1919 рр. / переднє слово, підготовка тексту й коментарі Олесі Омельчук // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (721). – С. 99-105. – ISSN 0236-1477
1233924
  Гончарук Т.Г. Публікації М. Сависа на сторінках газети "Одесский вестник" кінця 1850-х - першої половини 1860-х рр.: колишній кирило-мефодієвець про проблеми одеського життя реформеної доби // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 143-151. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1233925
  Курбацька Т.В. Публікації мемуарів у журналі "Киевская старина" (1882-1906 рр.) : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.06 / Курбацька Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 217 л. + Додаток: л. 168-170. – Бібліогр.: л. 171-217
1233926
  Курбацька Т.В. Публікації мемуарів у журналі "Киевская старина" (1882-1906 рр.) : автореф. дис. ... канд. історичних наук : 07.00.06 / Курбацька Т.В ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр: 8 назв
1233927
  Бакалець Л. Публікації Михайла Могилянського в ЛНВ // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 20-22
1233928
  Гончарук Т. Публікації на захист економічних інтересів Наддніпрянщини діячів Товариства сільського господарства Південної Росії 1830-х - 1840-х рр. // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса, 2021. – Вип. 16. – С. 24-32. – ISSN 2519-2523


  Аналізуються публікації членів Товариства сільського господарства Південної Росії (засновано в Одесі 1828 р.) та пов’язаних з цим товариством діячів, і розміщувалися на сторінках “Листков” та пізніше “Записок” вказаного товариства та газети “Одесский ...
1233929
   Публікації науково-педагогічних працівників Закарпатського державного університету : галузевий бібліографічний покажчик : (до 15-річчя Закарпатського державного університету) : [у 2 т.] / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : ІВА. – ISBN 978-617-501-028-0
Т. 1 : Наукові статті, тези доповідей і повідомлень на конференціях / [уклад.: О.З. Цуняк, К.Ю. Бабич, Н.І. Цьома]. – 2010. – 442, [1] с.
1233930
  Карабович Т. Публікації Нью-Йоркської групи у щомісячнику "Сучасність" в 1971-1990-х рр. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 59-66. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1233931
  Клинова Г. Публікації О. Домбровського на сторінках журналу "Український історик" // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2006. – С. 100-118. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 7). – ISBN 966-7631-62-1
1233932
  Синявська О.О. Публікації О.І. Маркевича в "Записках Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 97-98. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розглядається наукова спадщина О.І. Маркевича, його публікації в "Записках Наукового Товариства ім. Т.Г. Шевченка".
1233933
  Краснікова Ю. Публікації Олени Пчілки на сторінках "Газети Гадяцького земства" (1917) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 60-69


  У статті аналізуються редакторський досвід Олени Пчілки в керівництві гадяцькою місцевою газетою, а також: її майстерність підготовки власних публікацій та спрямування авторського колективу на відображення реалій українського національного життя у 1917 ...
1233934
  Сидоренко Н. Публікації Олени Пчілки на сторінках одеського журналу "По морю и суше" // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 70-75


  У статті аналізується зміст та "український контекст" одеського журналу "По морю и суше" 1895 р., розглядаються твори Олени Пчілки, вміщені в цьому часописі, а також ймовірність авторства дописувача, схованого за криптонімом О. П. The article deals ...
1233935
  Степко О. Публікації ООН як засіб масової інформації // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 120-129. – ISSN 2415-3567
1233936
  Сорокіна К. Публікації Петра Сокальського на шпальтах "Записок Императорского общества сельского хозяйства южной россии" (1869-1872 рр.) // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса, 2021. – Вип. 16. – С. 33-42. – ISSN 2519-2523
1233937
   Публікації про Крим / Держ. іст. б-ка України; автор-уклад. С. Л. Газарянц // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 207-219. – ISSN 0869-3595
1233938
  Газарянц С.Л. Публікації про Крим / Державна історична бібліотека України // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 202-219. – ISSN 0869-3595
1233939
   Публікації про Миколу Обушного та рецензії на його наукові праці / [упоряд. Микола Обушний] // Шлях до себе / М.І. Обушний. – Київ : Техніка, 2011. – С. 100-101. – ISBN 978-966-575-203-5


  Обушний Микола Іванович (1942) - український учений-українознавець. Доктор політичних наук, професор. Академік АН ВШ України. З 2007 - директор Центру українознавства філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
1233940
  Дудко В. Публікації про Тараса Шевченка в російській пресі 1856-1861 pp.: недосліджені аспекти // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – C. 5-12


  У статті виконано порівняльний аналіз висловлювань про творчість Т. Шевченка, що містяться в літературно-критичних публікаціях М. Чернишевського та П. Куліша, висвітлено обставини появи нарису про українського письменника в журналі "Иллюстрация". The ...
1233941
  Дмитрієнко М.Ф. Публікації революційної поезії в листівках 1917-1920 pp. як історичне джерело / М.Ф. Дмитрієнко, Н.І. Миронець // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 84-90. – (Історичні науки ; вип. 28). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье на основе произведений революционной поэзии, опубликованных в листовках в 1917-1920 гг., рассматривается вопрос о поэтических произведениях как ценном историческом источнике.
1233942
  Гирич І.Б. Публікації С.О. Єфремова в газеті "Нова Рада", 1917-1919 рр. (за архівним примірником з бібліотеки літературознавця) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 336-375. – (Нова серія ; вип. 2)
1233943
  Євдокименко І.М. Публікації Софії Русової на сторінках журналу "Світло" з погляду журналістської та редакторської майстерності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 76-81. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
1233944
   Публікації співробітників Інституту української мови НАН України (1991-2015) : бібліогр. покажчик / [упоряд.: Н.С. Вербич, С.О. Вербич, Н.Г. Гордієнко та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 560, [2] с. – Упоряд. зазнач. на с. 4. – ISBN 978-617-7349-50-0
1233945
  Пелипець М.І. Публікації Степана Смаль-Стоцького та рецепція його діяльності на шпальтах часопису "Свобода" // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2 (72). – С. 237-244. – ISSN 0554-4866
1233946
   Публікації у міжнародних рейтингових наукометричних виданнях як критерій ефективності сучасної науки / М.І. Марущак, І.Я. Криницька, С.В. Дзига, О.В. Бакалець, Т.А. Заєць, Г.Г. Габор, Н.Б. Бегош, Л.М. Михайлів // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 46-49. – ISSN 1681-2751


  Проаналізовано публікаційну активність науковців у наукометричних виданнях та визначено її переваги і недоліки.
1233947
  Гунчик І. Публікації українських народних молитов останніх десятиліть: історіографічний аспект // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 4 (15). – С. 44-51. – ISSN 2225-5095
1233948
  Сидоренко О. Публікації українських письменників на сторінках дитячої преси 20-30-х рр. ХХ ст. (за матеріалами журналів "Червоні квіти", "Жовтеня" і "Тук-тук") // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 43-51


  У статті об"єктом дослідження обрано публікації українських письменників на сторінках дитячої преси, що видавалась у Радянській Україні; зокрема проаналізовано журнали "Червоні квіти", "Жовтеня" і "Тук-тук". В статье объектом исследования выступают ...
1233949
  Овакімян Г. Публікації Ярослави Наумової у журналі "Новинар" // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 96-97
1233950
  Українка Леся Публікації, статті, дослідження / Українка Леся; ред. О.К. Бабишкін. – Київ : АН УРСР
Т. 1 : Публіцистика, листи, статті, дослідження. – 1954. – 336, [3] с.
1233951
  Українка Леся Публікації, статті, дослідження / Українка Леся; ред. О.К. Бабишкін. – Київ : АН УРСР
Т. 2 : Публіцистика, прозові твори, листи. – 1956. – 496, [4] с.
1233952
  Українка Леся Публікації, статті, дослідження / Українка Леся; відп. ред. А.А. Каспрук. – Київ : АН УРСР
Т. 3 : Листи, статті, дослідження, спогади. – 1960. – 355, [3] с.
1233953
  Кулик М. Публікаційна активність вчених Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: 5-річний досвід удосконалення роботи з наукометричного аналізу // Нова модель інформаційного образу бібліотеки: зміна традиційного сприйняття її призначення та функцій : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 21 жовт. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. бібліотека ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавницво Олександри Гаркуші, 2021. – С. 58-69. – ISBN 978-617-531-243-8
1233954
  Лукашевич Т. Публікаційна активність країн СНД та Балтії згідно з бібліометричною базою даних Scopus // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 101-115. – ISSN 2224-9516
1233955
  Лукашевич Т. Публікаційна активність країн СНД та Балтії згідно з бібліометричною базою даних Scopus // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учреждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 3. – С. 57-70
1233956
  Акбаш К.С. Публікаційна активність учених педагогічних університетів України (2010-2020 рр.) через призму баз даних / К.С. Акбаш, Н.О. Пасічник, Р.Я. Ріжняк // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (111). – С. 63-80. – ISSN 1560-4926


  Мета статті - визначити особливості та динаміку публікаційної активності вчених педагогічних університетів України за показниками наукометричних баз даних Scopus та Web of Science протягом другого десятиріччя ХХІ століття. Авторами обрано генеральну ...
1233957
  Савчук В.С. Публікаційна активність шевченкознавців у виданнях Академії наук України: (1918–1944) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 12. – C. 200-211. – ISSN 2312-2587
1233958
  Діденко Ю.В. Публікаційна активність як спосіб наукової комунікації та гонитви за рейтингами / Ю.В. Діденко, А.І. Радченко // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 9. – C. 82-98. – ISSN 1027-3239
1233959
   Публікація архівних документів // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 1998. – Т. 1. – С. 31-206. – ISBN 966-7250-18-0
1233960
  Зеров К.О. Публікація в засобах масової інформації даних про допущені порушення авторського права та судових рішень щодо цих порушень як спосіб захисту авторських прав на твори, що розміщені в мережі Інтернет // Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2017 р. : [збірник] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 14-17. – ISBN 978-617-696-624-1
1233961
  Німко О.Б. Публікація в соціальній мережі, скріншот та електронне листування як докази для захисту прав у адміністративному судочинстві / О.Б. Німко, О.В. Дерманська // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 118-122. – ISSN 2219-5521
1233962
  Кінащук О. Публікація джерел до історії українського козацтва запорізькими істориками (1990 - 2000-ні рр.) // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 277-284. – ISBN 978-617-7046-59-1
1233963
  Круглова Л.Б. Публікація джерел з історії України на сторінках наукового часопису "Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца" (1879-1914 рр.) : дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.06 / Круглова Л.Б.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 269 л.. + Додатки: л. 199-204. – Бібліогр.: л. 205-269
1233964
  Круглова Л.Б. Публікація джерел з історії України на сторінках наукового часопису "Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца" (1879-1914 рр.) : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Круглова Л.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 15 с. – Бібліогр.: 4 назви
1233965
  Павленко С.Ф. Публікація документів з історії України на сторінках журналу "Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца" (1879-1914) // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 28-33. – (Історико-філологічні науки ; вип. 5). – ISSN 0868-5096


  Проаналізовано археографічну діяльність журналу "Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца", заснованого у Києві в 1879 р. Йдеться про внесок учених Києва та інших міст України у видання документальних джерел з історії України переважно ...
1233966
  Левченко Л.Л. Публікація законів та нормативних актів як функція Національного архіву США // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (284). – C. 163-179. – ISSN 0320-9466
1233967
  Оленич М. Публікація Перемиського ірмолоя 1838 року // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 3/4 (5/6). – С. 212-214. – ISSN 2224-0926
1233968
  Мельник Ю. Публіцист в умовах тоталітарної держави: випадок Юліуса Еволи // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2017. – Вип. 7 (25). – С. 261-272. – ISSN 2524-0331
1233969
   Публіцист мислі й серця : збірник праць на пошану 80-річчя Романа Олійника-Рахманного. – Київ : Четверта хвиля, 2000. – XVI, 335 с. – ISBN 966-529-082-7
1233970
  Гуцал П. Публіцист, політик, учений-правник / П. Гуцал, М. Ткачук // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 28-30


  Володимир Старосольський.
1233971
  Євтушенко Євген Публіцист, який римує : [інтерв"ю з поетом Є. Євтушенко] / Євтушенко Євген, Вороненко Раїса; записано Р. Вороненко // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 72-74. – ISSN 0130-5212
1233972
  Багряний І.П. Публіцистика : доповіді, статті, памфлети, рефлексії, есе / І.П. Багряний ; упор. О. Коновал. – Київ : Смолоскип, 1996. – 856 с.
1233973
  Багряний І.П. Публіцистика : доповіді, статті, памфлети, рефлексії, есе / Іван Багряний ; упоряд. О. Коновал. – 2-ге вид. – Київ : Смолоскип, 2006. – 856 с. – ISBN 0-914834-07-X
1233974
  Грач Л. Публіцистика Андрія Жука у київських виданнях 1906-1909 рр. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 163-170. – (Журналістика ; Вип. 4)
1233975
  Свалова М.І. Публіцистика Б. Олійника: проблематика та етико-естетичні виміри : автореф. дис. ... канд. наук із соціал. комунікацій : 27.00.04 / Свалова М.І. КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
1233976
  Ковальовська Л. Публіцистика в умовах сучасного суспільства // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Журналістика" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2007. – Вип. 1 (6). – С. 78-85


  У статті зроблено спробу оцінити сучасний стан друкованого слова на початковому етапі українського державотворення, проанилізувати реальний стан свободі преси та пояснити поняття "четверта влада".
1233977
   Публіцистика і політика : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 96 с. – ISBN 966-594-189-5
1233978
  Дишко С. Публіцистика М.Сріблянського (Шаповала) на сторінках "Української хати" // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 116-121


  Досліджуються основні тематичні пласти публіцистики М. Шаповала на шпальтах місячника "Українська хата": літературно-мистецька критика та проблеми громадського життя, зокрема такі особливості, як історичний контекст, національне відродження, розумінні ...
1233979
  Пода О.Ю. Публіцистика Мілени Рудницької в контексті розвитку гендерних парадигм Західної та радянської України (20-3--ті роки ХХ ст.) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 87-97. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
1233980
  Динікова Л.Ш. Публіцистика на сторінках першого кримськотатарського видання "Терджиман" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 2 (197). – С. 292-298. – ISSN 2522-493Х
1233981
   Публіцистика незалежної України : хрестоматія / [упоряд. О.К. Глушко, В.О. Карпенко]. – Київ : Университет "Україна", 2009. – 506 с. – ISBN 978-966-388-280-2


  Представлені у хрестоматії статті досить повно відображають спектр сучасної пресової публіцистики. Це оглядові статті, публіцистичні коментарі, проблемно-аналітичні, подорожні, судові нариси, памфлети, есе, журналістські розслідування, твори як ...
1233982
  Дузь І.М. Публіцистика Павла Тичини / І.М. Дузь. – Одеса, 1960. – 100с.
1233983
  Мельник М. Публіцистика Романа Купчинського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 125-133. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1233984
  Ляшенко Т. Публіцистика як засіб формування патріотичної нації // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 1 (5). – С. 78-82. – ISBN 978-966-349-110-3


  У статті йдеться про те, як публіцисти у своїх творах можуть сприяти формуванню патріотичної нації. Аналізується природа публіцистики, розглядаються її головні функції. Авторка зосереджує увагу на публіцистичних творах відомого українського ...
1233985
  Подолян М.П. Публіцистика як система жанрів / М.П. Подолян; КУ, Ін-т журналістики, ЦВП, Асоціація засобів масово інформації Украї ни. – Київ, 1998. – 42с. – (Слово-зброя ; 4)
1233986
   Публіцистика. Масова комунікація : [медіа-енциклопедія] / Ю. Вільке, В. Донсбах, Х.М. Кепплінгер, Р. Матес, [та ін.] Ноель-Нойманн; [Вільке Ю., Донсбах В., Кепплінгер Х.М. та ін. ; за заг. ред. В.Ф. Іванова ; пер. : К. Макеєв, П. Демешко]. – Київ : [Академія української преси ; Центр вільної преси], 2007. – 779, [1] с. – ISBN 996-7181-95-2
1233987
  Супрун Л. Публіцистична і літературознавча картини світу: особливості параметризації // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 85-91


  У статті окреслюються параметри публіцистичної і літературознавчої картин світу, з"ясовується їх подібність та відмінність. Publicism and literature pictures of the world: features of parametrization. In the article it is out lined publicistic and ...
1233988
  Степаненко М.І. Публіцистична спадщина Олеся Гончара (мовні, навколомовні й деякі інші проблеми) / Микола Степаненко. – Полтава : АСМІ, 2008. – 396с. : іл. – ISBN 978-966-765371-6
1233989
  Степанова Г. Публіцистична спадщина Олеся Лосвітнього // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9 (585). – С 30-41. – ISSN 0236-1477
1233990
  Ярмиш Ю.Ф. Публіцистична творчість Анатолія Москаленка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-7. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Автор статті звернув увагу на такий аспект творчої діяльності А.З. Москаленка, як публіцистика.
1233991
  Аністратенко А. Публіцистичний аспект романістики В. Кожелянка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 17-20
1233992
  Мельник А. Публіцистичний дискурс Сергія Аверинцева: апология морального розуму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 145-152. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
1233993
  Теребус О. Публіцистичний доробок Дмитра Павличка в українській культурі ХХ ст. // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 98-105


  У статті розглядається публіцистичний доробок Д. Павличка, розмаїття тем та образів, проблем та імен, до яких звертається письменник. Акцентується увага на різнобічність художнього таланту митця, його активній життєвій та творчій позиції. У своїх ...
1233994
  Артемова Л.В. Публіцистичний жанр аналітичної статті (на матеріалі періодичного видання "El Pais") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 9-14. – ISBN 978-966-171-013-8
1233995
  Чемеркін Сергій Публіцистичний стиль української мови в Інтернеті: диференційні ознаки // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 220-224. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті визначено основні риси публіцистичного стилю української мови в Інтернеті. Акцентується увага на тому, що поряд із диференційними ознаками, які вирізняють цей стиль у інтернет-просторі, існують іриси, які мають характер універсалій та властиві ...
1233996
   Публіцистичні виступи Павла Богацького у часописах "Рідний край" та "Українська хата" / К. Вострякова, О. Монарьова, Н. Овдієнко, Г. Ященко // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 176-183


  У статті досліджується журналістська діяльність видатного українського публіциста та громадського діяча Павла Богацького. Аналізуються його праці у виданнях "Рідний край" та "Українська хата". Ці матеріали є свідченням його багатовекторності у роботі з ...
1233997
  Литвинчук Н. Публіцистичні праці та мемуари Максима Рильського як джерело аналізу радянських господарсько-виробничих практик // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 19 (22). – С. 37-43. – ISSN 2313-8505
1233998
  Семенко С.В. Публіцистичні традиції Драгоманових-Косачів у сучасній журналістиці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 154-158. – (Соціальні комунікації ; № 2)
1233999
  Степаненко М.І. Публіцистично-політичний дискурс 2021: лексико-словотвірні інновації, перифрастичний ресурс : монографія / Микола Степаненко. – Харків : Видавництво Іванченка І.С., 2023. – 588, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-8059-74-3
1234000
  Садівничий В.О. Публіцистично-художня діяльність Миколи Данька в контексті національного інформаційного простору 60 - 80-х років 20 століття : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Садівничий В.О. ; МОНУ ; Сумський державний ун-т. – Суми, 2008. – 221л. – Бібліогр. : л.175-221
<< На початок(–10)1231123212331234123512361237123812391240(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,