Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1231123212331234123512361237123812391240(+10)В кінець >>
1231001
  Титаренко Т. "Прокинусь зранку..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2023. – 31 жовтня (№ 19/20)


  Вірші.
1231002
  Лілея Р. "Прокинутись в дитинстві" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 5 (13). – С. 153-154


  Дитяча поезія.
1231003
  Звиняцковский В. "Проклятое селение Тышка" : К завершению тридцатилетней "Ведьминой трилогии" Марины и Сергея Дяченко // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 1/2. – С. 134-145. – ISSN 0131-8136


  К завершению тридцатилетней "Ведьминой трилогии" Марины и Сергея Дяченко.
1231004
  Бондаренко А. "Прокляття простору" = (про текстову парадигму "людина у світі") // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 51-55.
1231005
  Чадюк М. "Прокреслити світляну трасу" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13-14 грудня (№ 230/231). – С. 30


  Презентовано нову книжку Людмили Таран "Яблуня".
1231006
  Руденко С.Б. "Прокрустове" ложе марксизму для авангардної музеології // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 57-62. – ISSN 2312-4679


  "Авангардна музеологія являє со-бою умовний конструкт, що об"єднує погляди представників авангардного мистецтва на соціально-культурну сутність музею. Авангардну музеологію необхідно відрізняти від інших течій інженерної теорії, зокрема, марк-систської ...
1231007
  Липовецький С. "Прокурор трактує нас бодай як політичних переступників, інтелігентів. А трибунал - як злочинців найгіршої категорії" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2020. – № 25 (528), 25 червня 2020. – С. 47-50
1231008
  Левченко В.В. "Пролетарсько-революційна " автобіографія - запорука приналежності до "ранньорадянської" генерації вчених (на прикладі наукового співтовариства гуманітаріїв Одеси) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 74-89. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 29). – ISSN 2227-6505


  Згадуютсья вчені М.П. Алексєєв та І.Я. Фаас.
1231009
  Стоун И. Происхождение : Роман-биография Ч. Дарвина / И. Стоун. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1985. – 445с. – (Б-ка атеист. литературы)
1231010
  Лысцов И.В. Происхождение / И.В. Лысцов. – М., 1985. – 111с.
1231011
  Нефедов С.А. Происхождение "регулярного государства " Петра Великого // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 52-63. – ISSN 0042-8779
1231012
  Нефедов С.А. Происхождение "регулярного государства" Петра Великого // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 12. – С. 53-65. – ISSN 0042-8779


  О концепции "регулярного государства", о реализации Петром I проекта "регулярного государства", о закономерностях эволюции государств в новое время.
1231013
  Нефедов С.А. Происхождение "регулярного государства" Петра Великого // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 31-40. – ISSN 0042-8779
1231014
  Нефедов С.А. Происхождение "регулярного государства" Петра Великого // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 42-58. – ISSN 0042-8779


  О концепции "регулярного государства", о реализации Петром I проекта "регулярного государства", о закономерностях эволюции государств в новое время.
1231015
  Нефедов С.А. Происхождение "регулярного государства" Петра Великого // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 43-50. – ISSN 0042-8779
1231016
   Происхождение аборигенов Сибири и их языков. – Томск, 1969. – 243 с.
1231017
   Происхождение аборигенов Сибири и их языков.. – Томск, 1973. – 236с.
1231018
  Санкина С.Л. Происхождение антропологических особенностей населения новгородской земли древнерусского времени (X-XIII) // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (39 ). – С. 152-157. – ISSN 1563-0102
1231019
  Худавердян А.Ю. Происхождение армянского народа в свете данных палеоантропологии // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5. – С. 99-119. – ISSN 0869-5415
1231020
  Польниц де Происхождение барона де Польниц. – Москва
1. – 1767. – 128 с.
1231021
  Пьянков А.П. Происхождение белорусского народа / А.П. Пьянков. – Минск, 1948. – 19с.
1231022
   Происхождение библии. – Москва, 1964. – 588 с.
1231023
   Происхождение бокситов : Сборник. – Москва : Изд-во ИЛ, 1959. – 167с.
1231024
  Семенов Ю.И. Происхождение брака и семьи / Ю.И. Семенов. – Москва, 1974. – 309 с.
1231025
  Боголюбский С.Н. Происхождение верблюдов / С.Н. Боголюбский ; Общество изучения Казахстана. – Алма-Ата : [Типо-литогр. № 3 Узполиграфтреста], 1929. – 48 с., 1 л. табл.
1231026
  Липс Ю. Происхождение вещей : Из истории культуры человечества / Ю. Липс. – Москва : Иностранная литература, 1954. – 487с.
1231027
   Происхождение вещей: Очерки первобытной культуры.. – Москва : ННН, 1995. – 272 с. – ISBN 5-87927-024-6
1231028
  Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного подбора или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь : в 3-х вып. / Ч. Дарвин ; Полный пер. с последнего (6-го) англ. изд. М. Филиппова. – Санкт-Петербург : Паровая скоропечатня А. Пороховщикова
Вып. 1-3 (Глава I-XV). – 1895. – IV, IV, 539 с. – Бесплатное прилож. у журн. "Научное обозрение"
1231029
  Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного подбора или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь / [Чарльз Дарвин] ; пер. (без пропусков) с шестого испр. и доп. англ. изд. К. Тимирязева ; с прил. вступ. ст. К. Тимирязева "Значение переворота, произведенного в современном естествознании Дарвином. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой ; Тип. И.Н. Скороходова, 1896. – VIII, 329 с. – Бесплатное прилож. у журн. "Научное обозрение"
1231030
  Полак И.Ф. Происхождение вселенной / И.Ф. Полак. – Москва-Ленинград, 1934. – 143с.
1231031
  Манцеров Н.И. Происхождение Вселенной / Н.И. Манцеров, И.А. Чабан. – Киев, 1995. – 32с.
1231032
  Дейнес О. Происхождение вулканических отложений серы / О. Дейнес. – Ленинград, 1938. – 19с.
1231033
   Происхождение вулканических серий островных дуг.. – М, 1985. – 275с.
1231034
  Гуревич Л.Э. Происхождение галактик и звёзд / Л.Э. Гуревич, А.Д. Чернин. – Москва : Наука, 1983. – 191 с.
1231035
  Гуревич Л.Э. Происхождение галактик и звёзд / Л.Э. Гуревич, А.Д. Чернин. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1987. – 190 с.
1231036
  Жучкевич В.А. Происхождение географических названий (топонимика) Белоруссии / В.А. Жучкевич. – Минск, 1961. – 80с.
1231037
  Мельхеев М.Н. Происхождение географических названий Иркутской области / М.Н. Мельхеев. – Иркутск, 1964. – 90с.
1231038
  Мелетинский Е.М. Происхождение героического эпоса : Ранние формы и архаические памятники / Е.М. Мелетинский. – Москва : Издательство Восточной литературы, 1963. – 460, (2) с.
1231039
   Происхождение главных серий изверженных пород по данным экспериментальным исследований. – Ленинград : Недра, 1970. – 336с.
1231040
  Обручев В.А. Происхождение гор и материков / В.А. Обручев. – Москва, 1948. – 44с.
1231041
  Обручев В.А. Происхождение гор и материков / В.А. Обручев. – 3-е. – Москва; Ленинград, 1951. – 40с.
1231042
  Обручев В.А. Происхождение гор и материков. / В.А. Обручев. – Москва, 1948. – 44с.
1231043
  Милановский Е.В. Происхождение горных пород. / Е.В. Милановский. – М., 1922. – 79с.
1231044
  Кашанина Т.В. Происхождение государства и права современные трактовки и новые подходы : Учебн. пособ. / Т.В. Кашанина. – Москва : Юристъ, 1999. – 335с. – ISBN 5-7975-0184-8
1231045
  Святловский В.В. Происхождение денег и денежных знаков. / В.В. Святловский. – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – 132, [1] с.
1231046
  Боголюбский С.Н. Происхождение домашних животных / чл.-кор. АН Казах. ССР проф. С.Н. Боголюбский. – Москва : Знание, 1956. – 32 с. : ил. – Библиогр. в конце кн. – (Серия 3. Всесоюзное общество по распространению полит. и научных знаний ; № 25)
1231047
  Серебровский П.В. Происхождение домашних животных. / П.В. Серебровский. – Л, 1934. – 44с.
1231048
  Симонов П.В. и др. Происхождение духовности / П.В. и др. Симонов. – Москва, 1989. – 352с.
1231049
  Фалькнер С.А. Происхождение железного закона заработной платы : социальные проблемы в экономической литературе XVII-го и XVIII-го в.в. / С.А. Фалькнер. – Москва, 1920. – 172 с.
1231050
  Гааке В. Происхождение животного мира : с 1 картою в красках, 469 художественными ил. в тексте и 9 резанными на дереве черными карт. и 11 хромолитографиями Р. Каха, В. Куперта и Г. Мютцеля / соч. д-ра Вильгельма Гааке ; пер. с нем. с разрешения изд. оригинала д-ра М.Е. Лиона под ред. проф. Ю.Н. Вагнера. – 5-е изд., со стереотипа. – Санкт-Петербург : Книгоизд. Т-во "Просвещение". – XII, 634 с., 21 л. цв. ил., карт. : ил. карт.


  Пер.: Лион, Михаил Ефремович (1851-?) Ред.: Вагнер, Юлий Николаевич (1865-1945)
1231051
  Гааке В. Происхождение животного мира : с 1 картою в красках, 469 художественными ил. в тексте и 9 резанными на дереве черными карт. и 11 хромолитографиями Р. Каха, В. Куперта и Г. Мютцеля / соч. д-ра Вильгельма Гааке ; пер. с нем. с разрешения изд. оригинала д-ра М.Е. Лиона под ред. проф. Ю.Н. Вагнера. – 3-е изд., со стереотипа. – Санкт-Петербург : Т.-во "Просвещение", 1903. – XII, 634 с., 21 л. цв. ил., карт. : ил. карт.


  Пер.: Лион, Михаил Ефремович (1851-?) Ред.: Вагнер, Юлий Николаевич (1865-1945)
1231052
   Происхождение животных и растений. – Москва, 1924. – 333с.
1231053
  Опарин А.И. Происхождение жизни / А.И. Опарин. – Москва, 1945. – 192с.
1231054
  Опарин А.И. Происхождение жизни / А.И. Опарин. – Москва, 1950. – 20 с.
1231055
  Опарин А.И. Происхождение жизни / А.И. Опарин. – Москва, 1952. – 16с.
1231056
  Опарин А.И. Происхождение жизни / А.И. Опарин. – Москва, 1953. – 96 с.
1231057
  Опарин А.И. Происхождение жизни / А.И. Опарин. – Москва, 1954. – 86 с.
1231058
  Поннамперума С. Происхождение жизни / С. Поннамперума. – Москва : Мир, 1977. – 176с.
1231059
  Симионеску К. Происхождение жизни : Химические теории / К. Симионеску, Ф. Денеш. – Москва : Мир, 1986. – 118с.
1231060
  Руттен М.Г. Происхождение жизни (естественным путем) / М.Г. Руттен. – Москва : Мир, 1973. – 411с.
1231061
  Опарин А.И. Происхождение жизни на Земле / А.И. Опарин. – Москва, 1945. – 32с.
1231062
  Опарин А.И. Происхождение жизни на Земле / А.И. Опарин. – Москва, 1946. – 20с.
1231063
  Опарин А.И. Происхождение жизни на Земле / А.И. Опарин. – Москва, 1947. – 38с.
1231064
  Опарин А.И. Происхождение жизни на Земле / А.И. Опарин. – Москва, 1963. – 32 с.
1231065
  Семенов С.А. Происхождение земледелия. / С.А. Семенов. – Л., 1974. – 318с.
1231066
  Самолюбов Л.А. Происхождение Земли и планет / Л.А. Самолюбов. – Смоленск : Смоленск. книжн. издательство, 1956. – 32 с.
1231067
  Малюков В.П. Происхождение Земли. / В.П. Малюков. – Одесса, 1961. – 20с.
1231068
  Аронов Рафаил Аронович Происхождение знания: истоки и основы / Аронов Рафаил Аронович, Баксанский Олег Евгеньевич // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 98-108. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
1231069
  Москвитин А.И. Происхождение и возраст Вышневолоцко-Новоторжского вала / А.И. Москвитин, 1938. – 286с.
1231070
  Субботин М.Ф. Происхождение и возраст Земли / М.Ф. Субботин. – Москва, Ленинград : ОГИЗ, 1945. – 39 с.
1231071
  Субботин М.Ф. Происхождение и возраст Земли / М.Ф. Субботин. – Москва, Ленинград : ОГИЗ, 1946. – 40 с.
1231072
  Субботин М.Ф. Происхождение и возраст Земли / М.Ф. Субботин. – Иваново : ОГИЗ, 1947. – 40 с.
1231073
  Субботин М.Ф. Происхождение и возраст Земли / М.Ф. Субботин. – Москва : Воениздат, 1947. – 48 с.
1231074
  Субботин М.Ф. Происхождение и возраст Земли / М.Ф. Субботин. – 2-е изд., перераб. – Москва : Воениздат, 1950. – 40 с.
1231075
  Субботин М.Ф. Происхождение и возраст Земли / М.Ф. Субботин. – Издю 2-е, перераб. – Москва, 1950. – 36 с.
1231076
  Рабокоровка А.В. Происхождение и генезис категории внутренняя форма (философский аспект проблемы) // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 21-23
1231077
  Лаптев В.В. Происхождение и древняя история восточных славян / В.В. Лаптев. – Ленинград, 1970. – 58с.
1231078
  Васильевский Р.С. Происхождение и древняя культура коряков / Р.С. Васильевский. – Новосибирск, 1971. – 252с.
1231079
  Озерной Л.М. Происхождение и жизнь галактик / Л.М. Озерной. – Москва : Знание, 1978. – 64 с.
1231080
  Качинский Н.А. Происхождение и жизнь почвы / Н.А. Качинский. – М., 1948. – 140с.
1231081
  Качинский Н.А. Происхождение и жизнь почвы / Н.А. Качинский. – 2-е изд., доп. – М., 1948. – 80с.
1231082
  Качинский Н.А. Происхождение и жизнь почвы / Н.А. Качинский. – 4-е изд.. доп. – М., 1952. – 108с.
1231083
  Никольский Н.М. Происхождение и история белорусской свадьбной обрядности. / Н.М. Никольский. – Минск, 1956. – 273с.
1231084
   Происхождение и история Земли. – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1972. – 293 с.
1231085
  Козленко Ю.В. Происхождение и история развития пролива Брансфилда (с учетом интерпретации данных ГСЗ) / Ю.В. Козленко, М.В. Козленко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 82-92 : рис., табл. – Библиогр.: с. 90-92. – ISSN 0203-3100
1231086
  Мащенко В.А. Происхождение и классовая сущность еврейской пасхи. / В.А. Мащенко. – М.-Л., 1931. – 24с.
1231087
  Амосов Н.К. Происхождение и классовая сущность христианства / Н.К. Амосов. – Москва : Госкультпросветиздат, 1952. – 59, [5] с. – Библиогр.: с. 61. – (Библиотечка "В помощь лектору")
1231088
   Происхождение и миграция нефти и газа. – Киев, 1978. – 171с.
1231089
   Происхождение и мирграция нефти и газа.. – К, 1984. – 180с.
1231090
  Ткачева Л.Б. Происхождение и образование авиационных терминов в английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Ткачева Л.Б.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1973. – 31л.
1231091
  Цитович И.С. Происхождение и образование натуральных условных рефлексов : Диссертация на степень доктора медицины И.С. Цитовича / Из Физиологической лаборатории С.-Петербургского Женского медицинского института ; цензорами дис., по поруч. Конфереции, были: акад. И.П. Павлов, акад. Н.А. Холодковский и прив.-доц. В.Н. Болдырев. – Санкт-Петербург : Тип. Главного Штаба отд. корп. погр., 1911. – [2], 179 с., 4 л. ил. : ил. – (Серия докторских, диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-Медицинской Академии в 1910-1911 учебном году ; № 72)
1231092
   Происхождение и практическое использование кремнистых пород.. – М, 1987. – 188с.
1231093
   Происхождение и прогнозирование скоплений газа, нефти и битумов. – Л, 1983. – 272с.
1231094
  Маркевич А.П. Происхождение и пути формирования паразитофауны домашних животных и человека. / А.П. Маркевич. – 247-262с.
1231095
  Шаров А.Г. Происхождение и развитие животного мира / А.Г. Шаров. – М., 1957. – 24с.
1231096
  Маркевич А.П. Происхождение и развитие животного мира. / А.П. Маркевич. – Москва : Знание, 1956. – 64с.
1231097
  Личков Б.Л. Происхождение и развитие жизни / Б.Л. Личков. – Киев, 1923. – 108с.
1231098
  Казанский А.М. Происхождение и развитие жизни на земле / А.М. Казанский. – Тула, 1953. – 48с.
1231099
  Криштофович А.Н. Происхождение и развитие мезозойской флоры : Труды юбилейной сессии / А.Н. Криштофович; Секция геолого-почвенных наук. – С.95-115. – Отдельный оттиск
1231100
  Гуревич Л.Э. Происхождение и развитие небесных тел (достижения советской космогонии) : стенограмма публ. лекции / Л.Э. Гуревич. – Ленинград : Знание, 1950. – 40 с.
1231101
  Фесенков В.Г. Происхождение и развитие небесных тел по современным данным / В.Г. Фесенков. – Москва, 1953. – 64с.
1231102
  Богданов Ю.А. Происхождение и развитие океана / Ю.А. Богданов, П.А. Каплин, С.Д. Николаев. – Москва : Мысль, 1978. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с. 156-157
1231103
  Буранов Дж. Происхождение и развитие полусуффикса - man в английсокм языке : Автореф... канд. филол.наук: / Буранов Дж.; ЛГУ. – Л., 1963. – 20л.
1231104
  Дедков А.П. Происхождение и развитие рельефа Ульяновского Приволжья : Автореф... канд. геогр.наук: / Дедков А.П.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1955. – 18л.
1231105
  Нойманн Э. Происхождение и развитие сознания / Э. Нойманн. – Москва : Рефл-бук, Ваклер, 1998. – 464с. – (Созвездие мудрости). – ISBN 5-87983-068-3 966-543-037-8
1231106
  Лебедева Н.В. Происхождение и развитие формы трехсложного перфекта в английсокм языке (настоящее время) : Автореф... канд. филол.наук: / Лебедева Н. В.; Моск. гор. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16л.
1231107
  Мельниченко А.Н. Происхождение и развитие человека / А.Н. Мельниченко. – Куйбышев, 1948. – 68 с.
1231108
  Мухлинов А.И. Происхождение и ранние этапы этнической истории вьетнамского народа / А.И. Мухлинов. – М., 1977. – 216с.
1231109
  Кабо В.Р. Происхождение и ранняя история аборигенов Австралии / В.Р. Кабо. – Москва, 1969. – 408с.
1231110
  Муллаев М.М. Происхождение и реакционная сущность шариата / М.М. Муллаев. – Душанбе, 1967. – 188с.
1231111
  Болышев Н.Н. Происхождение и свойства почв полупустыни / Н.Н. Болышев. – Москва : Изд-во Московского университета, 1972. – 196 с. : черт. – Библиогр.: с. 191-195
1231112
  Мауер Ф.М. Происхождение и систематика хлопчатника / Ф.М. Мауер. – Ташкент
1. – 1954. – 384с.
1231113
  Полонская Н.Д. Происхождение и состав Русской Правды / [Н. Полонская]. – [Киев], 1910. – С. 283-289. – Отд. оттиск
1231114
  Полонская Н.Д. Происхождение и состав Русской Правды / [Н. Полонская]. – [Киев], 1910. – С. 283-289. – Авт. указан в конце текста. - Отд. оттиск: Русская история в очерках и статьях, 1910, т. 1 - Конволют. - Пер.: Городское и сельское население / Н. Полонская
1231115
  Варсанофьева В.А. Происхождение и строение Земли / В.А. Варсанофьева. – Москва-Ленинград, 1945. – 412с.
1231116
  Скворцов И. Происхождение и строение разнообразных видов вещества в связи с их физическими и химическими свойствами : (Крат. введ. в новую химию) / Проф. Ир. Скворцов. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1914. – 69, [3], IV с., 2 л. табл.
1231117
  Вивчарик С.Д. Происхождение и структура естественнонаучного эксперимента : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Вивчарик С.Д.; МГУ. – Москва, 1972. – 22л.
1231118
  Лившиц Г.М. Происхождение и сущность иудейских и христианских религиозных праздников / Г.М. Лившиц. – Минск, 1963. – 87с.
1231119
  Стороженко А.В. Происхождение и сущность украинофильства : (Доклад собранию членов Клуба русских националистов в Киеве, 17 ноября 1911 г.) / А.В. Стороженко ; Клуб русских националистов в Киеве. – Киев : Типография С. В. Кульженко,, 1912. – 57 с.
1231120
  Стороженко А. Происхождение и сущность украинофильства // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 17-18. – ISBN 966-7272-00-1
1231121
   Происхождение и формирование состава природных газов по данным изотопной геохимии.. – Л, 1981. – 132с.
1231122
  Леонтьев Л.А. Происхождение и характер второй мировой войны / Л.А. Леонтьев. – Москва, 1946. – 28с.
1231123
  Болховитинов Н.Н. Происхождение и характер доктрины Монро (1823 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Болховитинов Н. Н.; Моск. гор. пед. инзт. – М., 1959. – 20л.
1231124
  Войткевич Г.В. Происхождение и химическая эволюция Земли / Г.В. Войткевич. – Москва : Наука, 1973. – 168с.
1231125
  Войткевич Г.В. Происхождение и химическая эволюция Земли / Г.В. Войткевич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1983. – 168с.
1231126
   Происхождение и эволюция галактик и звезд / А.Г. Дорошкевич, Ю.В. Ефремов, А.В. Засов, Я.Б. Зельдович, С.А. Каплан, Б.В. Комберг, Л.М. Озерной, С.Б. Пикельнер, Р.А. Сюняев, П.Н. Холопов, В.Ф. Шварцман; Под ред. С.Б. Пикельнера. – Москва : Наука, 1976. – 407с.
1231127
  Боголюбский С.Н. Происхождение и эволюция домашиних животных / С.Н. Боголюбский. – Москва : Сельхозгиз, 1940. – 168 с. – (Научно-популярная библиотека)
1231128
   Происхождение и эволюция звезд : пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 366 с.
1231129
   Происхождение и эволюция магматических формаций в истории Земли. – Новосибирск
Т. 2. – 1986. – 215с.
1231130
   Происхождение и эволюция метаморфических формаций в истории Земли. – Новосибирск
Т. 3. – 1986. – 176с.
1231131
   Происхождение и эволюция неогеновых щелочно-базальтовых магм плато Хэвэн на юго-западном фланге Байкальской рифтовой зоны (Северная Монголия) / С.С. Цыпукова, А.Б. Перепелов, Е.И. Демонтерова, Л.А. Павлова, А.В. Травин, М.Ю. Пузанков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 2. – С. 244-275 : рис., табл. – Библиогр.: с. 273-275. – ISSN 0016-7886
1231132
  Агеева Р.А. Происхождение имён рек и озёр / Р.А. Агеева ; отв. ред. Э.М. Мурзаев. – Москва : Наука, 1985. – 143 с., ил.
1231133
  Смирнов К.Ф. Происхождение индоиранцев в свете новейших археологических открытий / К.Ф. Смирнов. – Москва, 1977. – 82с.
1231134
  Гирн И. Происхождение искусства : исследование его социальных и психологических причин / И. Гирн. – Харьков : Типо-литография книгоспілки, 1923. – 231 с.
1231135
  Еремеев А.Ф. Происхождение искусства / А.Ф. Еремеев. – Москва, 1970. – 272с.
1231136
   Происхождение казанских татар.. – Казань, 1948. – 160с.
1231137
  Потонье Г. Происхождение каменного угля в других каустобиолитов / Г. Потонье. – Москва;Ленинград;Грозный;Новосибирск : ОНТИ, 1934. – 204с.
1231138
  Давиташвили Л.Ш. Происхождение каменных лесов / Л.Ш. Давиташвили, Захариева-Ковачева. – Тбилиси, 1975. – 195с.
1231139
  Светлов В.С. Происхождение капиталистической Японии / В.С. Светлов. – 2-е издание. – М.-Л., 1934. – 112с.
1231140
  Толочко П.П. Происхождение Киева / П.П. Толочко. – К., 1980. – 28с.
1231141
  Давитая Кетеван Кононовна Происхождение клеток стромі при регенерации роговині : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.11 / Давитая Кетеван Кононовна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1990. – 20л.
1231142
  Мин Г.Х. Происхождение Корейской войны 1950-1953 гг. в новейших исследованиях // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 157-162. – ISSN 0042-8779
1231143
  Гинзбург В.Л. Происхождение космических лучей / В.Л. Гинзбург, С.И. Сыроватский. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 384 с.
1231144
  Пулькин В.И. Происхождение красоты / В.И. Пулькин. – Петрозаводск, 1979. – 142с.
1231145
  Нейхардт А.А. Происхождение креста / А.А. Нейхардт. – Москва, 1956. – 60с.
1231146
  Свитальский Н.И. Происхождение кристаллических сланцев и метаморфозм горных пород. / Н.И. Свитальский. – К., 1937. – 144с.
1231147
  Мауер Ф.М. Происхождение культивируемых и диких видов хлопчатника и основы их классификации : Автореф... кандид. биологич.наук: / Мауер Ф.М.; Академия наук Узбекской ССР. Институт сельского хозяйства. – Ташкент, 1951. – 20 с.
1231148
  Адул Р. Происхождение лекарственных средств арабской медицины и значение их в других медицинских системах : Автореф. дс. ... канд. фармац. наук / Адул Р. ; Ленингр. хим-фармац. ин-т. – Ленинград, 1965. – 10 с.
1231149
  Барац Г.М. Происхождение летописного сказания о начале Руси / Г.М. Барац. – Киев : Тип. 1 Киев. артели печ. дела, 1913. – 68 с.
1231150
  Михайлеску К.Д. Происхождение лиманов дельны Дуная / К.Д. Михайлеску. – Кишинев, 1990. – 160с.
1231151
  Рускол Е.Л. Происхождение Луны / Е.Л. Рускол. – Москва : Наука, 1975. – 188 с.
1231152
  Сорохтин О.Г. Происхождение Луны и ее влияние на глобальную эволюцию Земли / О.Г. Сорохтин, С.А. Ушаков. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 105 с.
1231153
  Шинкарев Н.Ф. Происхождение магматических формаций / Н.Ф. Шинкарев. – Ленинград : Недра, 1978. – 304с.
1231154
  Путилин И.И. Происхождение малых планет : стаття з журналу "Природа", 1951 / И.И. Путилин. – Москва : Издательство АН СССР, 1951. – С 6-16
1231155
  Платонов А.П. Происхождение мастера / А.П. Платонов. – Свердловск, 1977. – 287с.
1231156
  Платонов А.П. Происхождение мастера / А.П. Платонов. – Свердловск, 1989. – 491с.
1231157
   Происхождение мастера.. – М, 1985. – 572с.
1231158
  Муратов М.В. Происхождение материков и океанических впадин / М.В. Муратов. – Москва : Наука, 1975. – 176с.
1231159
  Панов Д.Г. Происхождение материков и океанов / Д.Г. Панов. – Москва : Госгеографиздат, 1961. – 184с.
1231160
  Ковалевский М.М. Происхождение мелкой крестьянской собственности во Франции / [Соч.] М. Ковалевского. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1912. – VI, 191 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1231161
  Самоквасов Д.Я. Происхождение местного права и общинного крестьянского земледелия Московского государства / [соч.] Д.Я. Самоквасова. – Москва : Унив. тип., 1904. – 68 с.


  На тит. л. дарственная надпись от автора
1231162
  Соботович Э.В. Происхождение метеоритов / Э.В. Соботович, В.П. Семененко. – Киев : Наукова думка, 1985. – 204с.
1231163
  Баев К.Л. Происхождение миров / К.Л. Баев. – Москва : Московский планетарий, 1946. – 39 с. – Библиогр.: с. 38-39
1231164
  Валеев Д.Ж. Происхождение морали / Д.Ж. Валеев. – Саратов, 1981. – 168с.
1231165
  Мавродин В.В. Происхождение названий "Русь", "русский", "Россия" / В.В. Мавродин. – Л., 1958. – 31с.
1231166
  Васильев А.М. Происхождение названий химических элементов / А.М. Васильев. – Казань : Тип. Императорского унив., 1912. – 40 с.
1231167
  Мейер К.И. Происхождение наземной растительности / К.И. Мейер. – 2-е доп. и испр. изд. – Москва, 1929. – 79с.
1231168
  Мейер К.И. Происхождение наземной растительности / К.И. Мейер. – 3-е доп. и испр. изд. – Москва-Л., 1937. – 140с.
1231169
  Мейер К.И. Происхождение наземной растительности / К.И. Мейер. – 4-е доп. и испр. изд. – Москва, 1946. – 143с.
1231170
  Алексеев В.П. Происхождение народов Кавказа. Краниологические исследования : краниол. исследование / В.П. Алексеев ; АН СССР, Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – Москва : Наука, 1974. – 317 с. : черт., карт. – Библиогр.: с. 304-316
1231171
  Скворцов-Степанов Происхождение нашего бога. / Скворцов-Степанов. – 3-е изд. – М, 1958. – 136с.
1231172
  Воронцов-Вельяминов Происхождение небесных тел / Воронцов-Вельяминов. – Москва; Ленинград : ОГИЗ, 1945. – 32 с.
1231173
  Воронцов-Вельяминов Происхождение небесных тел / Воронцов-Вельяминов. – Москва; Ленинград : ОГИЗ, 1946. – 32 с.
1231174
  Воронцов-Вельяминов Происхождение небесных тел / Воронцов-Вельяминов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Воениздат, 1951. – 52 с.
1231175
  Воронцов-Вельяминов Происхождение небесных тел / Воронцов-Вельяминов. – 2-е изд., перераб. – Москва : ГИТТЛ, 1954. – 32 с.
1231176
  Воронцов-Вельяминов Происхождение небесных тел / Воронцов-Вельяминов. – Москва : Воениздат, 1955. – 72 с.
1231177
  Соколов В.А. Происхождение нефти / В.А. Соколов. – Москва, 1949. – 24 с.
1231178
   Происхождение нефти. – Москва : Гостоптехиздат, 1955. – 484с.
1231179
   Происхождение нефти и газа и закономерности образования и размещения их залежей.. – Львов, 1977. – 280с.
1231180
  Доленко Г.Н. Происхождение нефти и газа и нефтегазонакопление в земной коре / Г.Н. Доленко. – Киев : Наукова думка, 1986. – 136с.
1231181
   Происхождение нефти и газа и формирование их промышленных залежей / Доленко Г.Н. – Киев : Наукова думка, 1971. – 448с.
1231182
   Происхождение нефти и газа, их миграция и закономирности образования и размещения нефтяных и газовых залежей. / Доленко Г.Н. – Львов, 1981. – 260с.
1231183
   Происхождение нефти и газа, их миргация и закономирности образования и размещения нефтяных и газовых залежей. / Доленко Г.Н. – Львов, 1981. – 172с.
1231184
  Брод И.О. Происхождение нефти и нефтегазонакопление : (обзор зарубежной лит-ры за 1940-1954 г. / И.О. Брод, В.Г. Левинсон. – Москва : Гостоптехиздат, 1955. – 240 с. : ил. – Библиогр.: с. 222-238 (434 назв.)
1231185
  Пьянков А.П. Происхождение общественного и государственного строя Древней Руси / А.П. Пьянков. – Минск, 1980. – 207с.
1231186
  Тэн И. Происхождение общественного строя современной Франции : gер. с 3 фр. изд. / [Соч.] Ипполита Тэна. – Санкт-Петербург : Изд. И.И. Билибина ; [Тип. В. Ф. Демакова], 1880. – VIII, VIII, 543 с. – На шмуцтит. загл. также на фр. яз.: Les origines de la France contemporaine
1231187
  Тэн И. Происхождение общественного строя современной Франции : gер. с 3 фр. изд. / [Соч.] Ипполита Тэна. – Санкт-Петербург : Изд. И.И. Билибина ; [Тип. В. Ф. Демакова], 1880. – VIII, VIII, 543 с. – На шмуцтит. загл. также на фр. яз.: Les origines de la France contemporaine. - Экз. имеет меньший переплет: 15,5
1231188
  Тэн И. Происхождение общественного строя современной Франции / Ипполит Тэн ; Пер. с 3 фр. изд. Германа Лопатина. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Пирожкова
Т. 1 : Старый порядок. – 1907. – [4], XV, 576 с. – Экз. № 285301 дефектный, отсут. обл., тит. л. и с. [4], XV, 1-15
1231189
  Жаков С.И. Происхождение осадков в теплое время года / С.И. Жаков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 252 с.
1231190
   Происхождение осетинского народа.. – Орджоникидзе, 1967. – 336с.
1231191
  Зотова Н.Н. Происхождение ошибок старшеклассников при выборе профессии и возможность их профилактики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С.102-110. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1231192
  Сахаров Г.П. Происхождение пола и смысл полового размножения / Г.П. Сахаров. – Москва. – 342с.
1231193
   Происхождение предбиологических систем. – Москва : Мир, 1966. – 462с.
1231194
  Спекторский Е.В. Происхождение протестантского рационализма / Е.В. Спекторский. – Варшава : Тип. Варш. учебн. округа, 1914. – 68, [2] с.


  Из предисл.: Настоящий этюд является продолжением статьи "Протестантство и рационализм в XVI и XVII столетиях, помещенной в Варшав. универс. известиях. На тит. л. экз. № 172590 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Петру Яковлевичу Армашевскому от ...
1231195
  Мошкова М.Г. Происхождение раннесарматской (прохоровской) культуры / М.Г. Мошкова. – М, 1974. – 52с.
1231196
  Комаров В.Л. Происхождение растений / В.Л. Комаров. – Издание четвертое, исправленное. – Москва; Ленинград : Из-во АН СССР, 1935. – 192с. – (Научно-популярная)
1231197
  Комаров В.Л. Происхождение растений / В.Л. Комаров. – Издание третье, исправленное. – Ленинград : Из-во АН СССР, 1935. – 192с. – (Научно-популярная)
1231198
  Лафарг П. Происхождение религии / П. Лафарг. – С.-Петербугр : Типография Д.П. Вейсбрута, 1906. – 48 с.
1231199
  Лукачевский А.Т. Происхождение религии (обзор теорий) : Переработанные стенограммы лекций, читанных для московского актива СВБ и членов антирелигиозного семинария при МК ВКП(б) в 1928-29 гг. / А. Лукачевский ; Центральный Совет Союза воинствующих безбожников СССР. – Москва : Акц. изд. О-во "Безбожник", 1929. – 132 с.
1231200
  Никольская Р.А. Происхождение религии и ее первобытные формы. / Р.А. Никольская. – Минск, 1968. – 120с.
1231201
  Гусев Н.В. Происхождение религиозных праздников и их вред / Н.В. Гусев. – Липецк, 1960. – 32с.
1231202
  Олюнин В.Н. Происхождение рельефа возрожденных гор / В.Н. Олюнин; АН СССР. Институт географии. – Москва : Наука, 1978. – 276с.
1231203
  Савченко С.В. Происхождение романских языков / С.В. Савченко, 1916
1231204
  Вольфсон Ф.И. Происхождение руд металлов / Ф.И. Вольфсон. – Москва : Знание, 1974. – 64с. – (Наука о Земле ; 6)
1231205
  Мавродин В.В. Происхождение русского народа / В.В. Мавродин. – Л., 1978. – 184с.
1231206
  Державин Н.С. Происхождение русского народа, великорусского, украинского, белорусского / Н.С. Державин. – Москва, 1944. – 124 с.
1231207
   Происхождение саамов. – М, 1991. – 174с.
1231208
  Сааков С.Г. Происхождение садовых роз и направление работ в их селекции / С.Г. Сааков. – М.-Л., 1965. – 1963с.
1231209
  Пелих Г.И. Происхождение селькупов / Г.И. Пелих. – Томск, 1972. – 424с.
1231210
  Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. / Ф. Энгельс. – Москва, 1991. – 111с.
1231211
  Антонова Е.Е. Происхождение сильных магнитосферных токов через ионосферу и ускорение электронов в высокоширотных районах : Автореф... канд. физ.-мат. наук: 01.04.08 / Антонова Е.Е. ; МГУ. – Москва, 1975. – 13 с.
1231212
  Мурзин В.Ю. Происхождение скифов: основные этапы формирования скифского этноса / В.Ю. Мурзин. – Киев, 1990. – 86с.
1231213
  Камалетдинов М.А. Происхождение складчатости / М.А. Камалетдинов, Ю.В. Казанцев, Т.Т. Казанцева. – Москва : Наука, 1981. – 135с.
1231214
  Артамонов М.И. Происхождение славян : стенограмма публичной лекции ... / Артамонов М.И. ; Всесоюзное общ-во по распространению политических и научных знаний. Ленинград. отд-ние. – Ленинград : [б. и.], 1950. – 52 с.
1231215
  Лазурский В.Ф. Происхождение слова romantic / В.Ф. Лазурский. – Петроград : Сенатская тип., 1916. – 11 с. – Отд. оттиск: Журнадл Министерства народного просвещения, 1916
1231216
  Кареев Н. Происхождение современного народно-правового государства : Исторический очерк конституционных учреждений и учений до середины XIX века / Н. Кареев. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича,, 1908. – X, 496 с. – (Типологические курсы по истории государственного быта / [Н.И. Кареев])
1231217
  Малов В.Н. Происхождение современного письма. / В.Н. Малов. – М., 1975. – 199с.
1231218
  Ковалевский М.М. Происхождение современной демократии / Максим Ковалевский. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова, Тов-во тип. А.И. Мамонтова
Т. 2. – 1895. – IX, [2], 570 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1231219
  Ковалевский М.М. Происхождение современной демократии / Максим Ковалевский. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова, Тов-во тип. А.И. Мамонтова
Т. 4. – 1897. – XI, [2], 352 с. – Экз. № 9120 дефектный, без обл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1231220
  Ковалевский М.М. Происхождение современной демократии / Максим Ковалевский. – изд. 3-е, испр. и допол. – Москва : Типо-литограф. В. Рихтера
Т. 1, ч. 3 и 4. – 1899. – 578, IV с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1231221
  Ковалевский М.М. Происхождение современной демократии / Максим Ковалевский. – изд. 2-е. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова, Типо-литограф. В. Рихтера
Т. 1, ч. 1 и 2. – 1901. – IX, [2], 687 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1231222
  Ковалевский М.М. Происхождение современной демократии / Максим Ковалевский. – изд. 3-е, испр. и допол. – Санкт-Петербург : Книгоизд. Т-во "Просвещение"; [Типо-литограф. акц. о-ва "Самообразование"]
Т. 1 : Общественный и политический строй Франции накануне революции. – 1912. – XI, [2], 664 с. – Экз. № 41349 дефектный, в кн.отсут. с. 81-664. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1231223
  Тэн И. Происхождение современной Франции / Ипполит Тэн ; пер. с фр. Э. Пименовой. – Санкт-Петербург : Паровая типо-литогр. Н.Л. Ныркина ; Изд. Вятск. т-во
Т. 1 : Старый режим. – 1906. – 494, VII стп.
1231224
  Тэн И. Происхождение современной Франции : [В 5-ти т.] / И. Тэн ; Пер. с фр. под ред. А.В. Швырова. – Санкт-Петербург : Тип. П.Ф. Пантелеева
Т. 1 : Старый порядок. – 1907. – 295 с. – Конволют. - Перепл.: Происхождение современной Франции. Т. 2 и Т. 3 / И. Тэн
1231225
  Тэн И. Происхождение современной Франции. Т. 2 : [В 5-ти т.] / И. Тэн ; Пер. с фр. под ред. А.В. Швырова // Происхождение современной Франции : [В 5-ти т.] / И. Тэн. – Санкт-Петербург : Тип. П.Ф. Пантелеева, 1907. – Т. 1 : Старый порядок. – 260 с.
1231226
  Тэн И. Происхождение современной Франции : [В 5-ти т.] / И. Тэн ; Пер. с фр. под ред. А.В. Швырова. – Санкт-Петербург : Вестник иностр. лит-ры ; [Т-во худож. печати]
Т. 2 : Анархия. – 1907. – 260 с. – Бесплатное прил. к "Вестнику иностранной лит-ры"
1231227
  Тэн И. Происхождение современной Франции. Т. 3 : [В 5-ти т.] / И. Тэн ; Пер. с фр. под ред. А.В. Швырова // Происхождение современной Франции : [В 5-ти т.] / И. Тэн. – Санкт-Петербург : Тип. П.Ф. Пантелеева, 1907. – Т. 1 : Старый порядок. – 228 с.
1231228
  Тэн И. Происхождение современной Франции : [В 5-ти т.] / И. Тэн ; Пер. с фр. под ред. А.В. Швырова. – Санкт-Петербург : Вестник иностр. лит-ры ; [Тип. Т-ва "Народная польза"]
Т. 4 : Революционное правительство. – 1907. – 256 с. – Бесплатное прил. к "Вестнику иностранной лит-ры". - Конвалют. - Перепл.: Происхождение современной Франции. Т. 5 / И. Тэн
1231229
  Тэн И. Происхождение современной Франции. Т. 5 : [В 5-ти т.] / И. Тэн ; Пер. с фр. под ред. А.В. Швырова // Происхождение современной Франции : [В 5-ти т.] / И. Тэн. – Санкт-Петербург : Вестник иностр. лит-ры ; [Тип. Т-ва "Народная польза"], 1907. – Т. 4 : Революционное правительство. – 312 с.
1231230
  Посохов Е.В. Происхождение содовых вод в природе / Е.В. Посохов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 155с.
1231231
  Спиркин А.Г. Происхождение сознания / А.Г. Спиркин. – Москва, 1960. – 471с.
1231232
  Протасеня П.Ф. Происхождение сознания и его особенности. / П.Ф. Протасеня. – Минск, 1959. – 310с.
1231233
  Спиркин А.Г. Происхождение сознания. : Автореф... доктор филос.наук: / Спиркин А.Г.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1959. – 42л.
1231234
  Смирнов С.И. Происхождение солености подземных вод седименитационных бассейнов : Анализ проблемы методами термодинамики и физико-химисеской гидродинамики / С.И. Смирнов. – Москва : Недра, 1971. – 216с.
1231235
  Мейер В. Происхождение солнечной системы / В. Мейер. – 128с.
1231236
   Происхождение Солнечной системы : пер. с англ. и фр. – Москва : Мир, 1976. – 569 с.
1231237
  Савченко А.Н. Происхождение среднего залога в индоевропейском языке / А.Н. Савченко; Ростовский-на-Дону ун-т. – Ростов -на-Дону : Изд-во Ростовского ун-та, 1960. – 81 с.
1231238
  Шевченко В.И. Происхождение сруктур горизонтального сжатия в складчатом сооружении (на примере Большого Кавказа) / В.И. Шевченко; Отв.ред. Н.В.Короновский. – Москва : Наука, 1984. – 158с. – Парал.тит.л.на англ.яз. – (Результаты исследований по международным геофизическим проектам)
1231239
  Дедеев А В. Происхождение структур земной коры / А В. Дедеев, К П. Куликов, . – Ленинград : Наука, 1988. – 263с.
1231240
  СТадников Происхождение углей и нефти. / СТадников. – М.Л., 1937. – 611с.
1231241
  Ульянов Н.И. Происхождение украинского сепаратизма // Русское слово : Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2007. – № 11 (56). – С. 23-31.
1231242
  Ульянов Н.И. Происхождение украинского сепаратизма : (Окончание. Начало в №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2013. – № 9 (126),сентябрь. – С. 24-33
1231243
  Алатри Паоло Происхождение фашизма / П. Алатри ; пер. с итал. И.Н. Бочарова. – Москва : Изд. иностр. лит., 1961. – 462 с.
1231244
  Рахшмир П.Ю. Происхождение фашизма / П.Ю. Рахшмир. – Москва, 1981. – 180с.
1231245
  Апрасидзе Г.П. Происхождение феодального города в Грузии : Автореф... канд. ист.наук: / Апрасидзе Г.П.;. – Тбилиси, 1974. – 34л.
1231246
  Тейлер Р.Дж. Происхождение химических элементов : пер. с англ. / Р.Дж. Тейлер. – Москва : Мир, 1975. – 232 с.
1231247
  Емелях Л.И. Происхождение христианских таинств / Л.И. Емелях. – Москва, 1978. – 125с.
1231248
  Емелях Л.И. Происхождение христианского культа / Л.И. Емелях. – Л., 1971. – 200с.
1231249
  Каутский К. Происхождение христианства / Карл Каутский ; пер. Д. Рязанова. – [Харьков] : Гос. изд. Украины, 1923. – 352 с. – Напечатано в Одессе
1231250
  Каутский К. Происхождение христианства : пер. с нем. / К. Каутский. – Москва : Политиздат, 1990. – 462 с. – (Библиотека атеистической литературы). – ISBN 5-250-00772-4
1231251
  Лившиц Г.М. Происхождение христианства в свете рукописей Мёртвого моря / Г.М. Лившиц. – Минск, 1967. – 320с.
1231252
  Робертсон А. Происхождение христианства. / А. Робертсон. – Москва, 1959. – 323с.
1231253
  Коваленский М.Н. Происхождение царской власти : для средней школы / Михаил Коваленский. – 2-е изд. – Москва : Гос. изд-во, Моск. отд-ние, 1922. – 159 с. – (Русская история в популярных очерках)


  Экз. № 47274 дефектный, отстут. с. 191-194 с., 3 л. карт
1231254
  Зееман П. Происхождение цветов спектра / П. Зееман, проф. Ун-та в Лейдене ; с прил. ст. В. Ритца "Линейные спектры и строение атомов". – Одесса : Mathesis, 1910. – 50 с.
1231255
  Бельше Вильгельм Происхождение человека / В. Бельше ; Пер. с нем. С.Г. Займовского. – Москва : Изд. Т-ва Мир, 1907. – 90 с. : ил.
1231256
  Геккель Э. Происхождение человека : речь, произнесенная на международном конгресса в кембридже / Э. Геккель; Пер. Г.Г. Оршанского. – Петроград, 1919. – 32 с.
1231257
  Терновский В.Н. Происхождение человека / В.Н. Терновский. – Москва; Ленинград, 1924. – 50с.
1231258
  Вишневский Б.Н. Происхождение человека / Б.Н. Вишневский. – Москва, 1934. – 162с.
1231259
  Плисецкий М.С. Происхождение человека / М. Плисецкий ; под. ред. В.К. Никольского. – Москва : Молодая гвардия, 1944. – 23, [1] с.
1231260
  Плисецкий М.С. Происхождение человека / М. Плисецкий ; под. ред. В.К. Никольского. – Тамбов : Тамбовская правда, 1946. – 29, [1] с.
1231261
  Плисецкий М.С. Происхождение человека / М.С. Плисецкий. – Москва, 1950. – 32с.
1231262
   Происхождение человека. – Москва, 1967. – 40с.
1231263
  Нестурх М.Ф. Происхождение человека / М.Ф. Нестурх. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1970. – 439с.
1231264
  Нестурх М.Ф. Происхождение человека. / М.Ф. Нестурх. – М., 1958. – 387с.
1231265
  Каховский В.Ф. Происхождение чувашского народа. / В.Ф. Каховский. – Чебоксары, 1965. – 484с.
1231266
  Михайленко Е.А. Происхождение шотландского народа и идея независимости Шотландии в "Хронике" Дж. Фордуна // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 136-142. – (История ; вып. 2). – ISSN 1812-9323
1231267
   Происхождение щелочных пород.. – М, 1964. – 148с.
1231268
  Мордвилко А.К. Происхождение явлений промежуточных хозяев у животных паразитов : [Представлено 25-го января 1908 г.] / [соч. Александра Мордвилко, прив.-доц. СПб. ун-та]. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1908. – С. 129-220


  На обл. дарств. надпись: Профессору Николаю Феофановичу Кащенко в знак искреннего уважения от автора
1231269
  Назаретский В.В. Происхождение языка / В.В. Назаретский. – Красноярск, 1963. – 92с.
1231270
  Янчук А.А. Происхождение языка : каким образом предки людей назвали все сущее именем своего первого божества - Дерева : идея моногенеза языков / А.А. Янчук, О.С. Янчук. – Новоград-Волынский : НОВОград, 2019. – 282, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 281-282. – ISBN 978-617-7628-19-3
1231271
   Происхождение языка и культуры: древняя история человечества = Origin of language and culture: ancient history of mankind : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Киев
Т. 2, № 1. – 2008. – резюме рос. та англ. мовами
1231272
   Происхождение языка и культуры: древняя история человечества = Origin of language and culture: ancient history of mankind : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Киев
Т. 2, № 2. – 2008. – резюме рос. та англ. мовами
1231273
   Происхождение языка и культуры: древняя история человечества = Origin of language and culture: ancient history of mankind : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Киев
Т. 2, № 3. – 2008. – резюме рос. та англ. мовами
1231274
  Донских О.А. Происхождение языка как философская проблема / О.А. Донских. – Новосибирск, 1984. – 127с.
1231275
  Искендеров А.А. Происхождение японского народа // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 29-47. – ISSN 0042-8779
1231276
  Красильникова М.С. Происхождение, семантическая структура и некоторые синтагматические связи английских имен существительных литературно-книжного характера : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Красильникова М.С.; Моск. гос. пед. ин-т им В.И.Ленина. – М., 1978. – 16л.
1231277
  Петров И.В. Происхождение, эколого-генетические особенности и хозяйственная ценность популяций медоносной пчелы Иссык-Кульской котловины Киргизской ССР : Автореф... канд. биол.наук: 103 / Петров И.В.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1968. – 23л.
1231278
  Семынин П.А. Происхождение. / П.А. Семынин. – М., 1970. – 223с.
1231279
  Орхан Кемель Происшествие / Орхан Кемель. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 229с.
1231280
  Константинов К. Происшествие / К. Константинов. – Л., 1969. – 256с.
1231281
  Юнина Л.М. Происшествие / Л.М. Юнина. – Москва, 1989. – 311с.
1231282
   Происшествие в Нескучном саду.. – М, 1988. – 526с.
1231283
   Происшествие в Никко. – М, 1990. – 413с.
1231284
  Орлов В.В. Происшествие в Никольском / В.В. Орлов. – Москва, 1975. – 326с.
1231285
  Орлов В.В. Происшествие в Никольском / В.В. Орлов. – Москва, 1979. – 304с.
1231286
  Орлов В.В. Происшествие в Никольском / В.В. Орлов. – М., 1983. – 592с.
1231287
  Сиротин Б.З. Происшествие в новом городе / Б.З. Сиротин. – М, 1989. – 237с.
1231288
  Горина Людмила Происшествие в Оцу // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 7 (55). – С. 34-41. – ISSN 1812-867Х


  В1890-1891 роках майбутній імператор Микола ІІ здійснив кругосвітню подорож.
1231289
  Кристи А. Происшествие в старом замке / А. Кристи. – Калининград, 1990. – 448с.
1231290
  Штайнигер К. Происшествие в Ункендорфе / К. Штайнигер. – М., 1971. – 96с.
1231291
  Треер Л.Я. Происшествие в Утиноозерске / Л.Я. Треер. – Новосибирск, 1984. – 240с.
1231292
  Швайкерт В.К. Происшествие в учительской. / В.К. Швайкерт. – 2-е изд. – М., 1977. – 71с.
1231293
  Евдокимов Н.С. Происшествие из жизни... / Н.С. Евдокимов. – М., 1988. – 411с.
1231294
  Черный-Диденко Происшествие на Девятой-бис. / Черный-Диденко. – Донецк, 1961. – 27с.
1231295
  Зубавин Б.М. Происшествие на плотине : Повести и рассказы / Б.М. Зубавин. – Москва : Советский писатель, 1973. – 288с.
1231296
  Иванникова В.С. Происшествие на Чумке / В.С. Иванникова. – Москва, 1956. – 133с.
1231297
  Куусберг П.А. Происшествие с Андресом Лапетеусом : роман / П.А. Куусберг; пер. с эст. И.Кононова. – Москва : Советский писатель, 1965. – 243 с.
1231298
  Незнакомов П. Происшествие с Пенлеве / Петр Незнакомов // Голая совесть : Киносценарии / Н. Хайтов. – Москва : Искусство, 1972. – С. 50-88. – (Библиотека кинодраматургии)
1231299
  Егоров Б.А. Происшествий не случилось... / Б.А. Егоров. – М, 1964. – 167с.
1231300
  Пуанкаре Р. Проихождение мировой войны / Р. Пуанкаре. – М., 1924. – 257с.
1231301
  Резанов И.А. Проихождение океанов / И.А. Резанов. – Москва : Наука, 1979. – 200с.
1231302
  Пумпянский А.Б. Проишествие в окрестностях Голгофы / А.Б. Пумпянский. – М, 1984. – 335с.
1231303
  аль-Куайид Проишествие на хуторе аль-Миниси / аль-Куайид; Пер. с арабского В. Кирпиченко. – Москва : Художественная литература, 1983. – 304 с.
1231304
  Мікадзе М. Проігноровані загрози доктрини Путіна // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. Т.В. Сидорук. – Київ, 2020. – № 5/6. – С. 16-18. – ISSN 2663-2675
1231305
  Тірі М. Проїздом у Києві = Passage a Kiew / Марсель Тірі ; пер. з фр., [післямова]: Дмитро Чистяк. – Київ : Самміт-книга, 2016. – 206, [2] с. : іл. – На обкл.: Роман 1927 року. Вперше перекладено з французької. - Пер. за вид.: Passage a Kiew / Thiry Marcel. Bruxelles: Acad. Royale de langue et de litterature francaises de Belgique, 1990. - Дані тит. арк. частково парал. фр. – ISBN 978-617-7350-40-7
1231306
  Брюховецкий В. Пройдем над грядущею бездной : поэзия: стихи // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 10. – С. 104-108. – ISSN 0027-8238
1231307
   Пройдемся по лицам.... – М, 1960. – 110с.
1231308
  Макар В. Пройдений шлях = The traversed road : спомини / Володимир Макар. – Торонто : Видання видавничої Спілки "Гомін України". – (Бібліотека "Гомін України" ; ч. 56)
Т. 1 : Від Бистриці до Бугу (1911-1929). – 1983. – 456 с. : іл. – Показник імен с.: 438-452. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 437
1231309
  Лебедев Д.Н. Пройденное / Д.Н. Лебедев. – Л., 1980. – 152с.
1231310
  Грин Э. Пройденные болота / Э. Грин. – Москва-Л., 1966. – 639с.
1231311
  Велиев А.К. Пройденные годы : повесть / А.К. Велиев; пер. В.К.Успенского. – Баку : Азернешр, 1958. – 314 с.
1231312
  Велиев А.К. Пройденные годы : роман / А.К. Велиев; авториз. пер. с азерб. К.Косцинского. – Москва : Советский писатель, 1959. – 335 с.
1231313
  Аллилуев С.Я. Пройденный путь : главы воспоминаний / С.Я. Аллилуев. – Москва : ГИХЛ, 1946. – 218 с. : ил., портр.
1231314
  Аллилуев С.Я. Пройденный путь : Главы воспоминаний / С.Я. Аллилуев. – Москва : Правда, 1946. – 64 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 40-41)
1231315
  Буденный С.М. Пройденный путь / С.М. Буденный. – Москва : Военное издательство
3. – 1973. – 408с.
1231316
  Акиев К. Пройденный путь : страницы жизни : [повесть] / Калык Акиев ; пер. с кирг. Н. Губаревой и В. Вакуленко. – Фрунзе : Кыргызстан, 1978. – 199 с.
1231317
  Буденный С.М. Пройденный путь. / С.М. Буденный. – Москва
2. – 1965. – 391с.
1231318
   Пройденный путь.. – Тбилиси, 1981. – 435с.
1231319
  Старинов И.Г. Пройди незримым / И.Г. Старинов. – М., 1988. – 271с.
1231320
   Пройдохи (Адвокат Пателен) : народная комедия XIV века в трех действиях. – [Москва] : Художественная литература, 1934. – 61 с.


  анонимный французский фарс XV века (ок. 1470-х гг.), один из наиболее знаменитых драматических текстов Средневековья
1231321
  Якубовский С. Пройдохи и графоманы / С. Якубовский. – К, 1929. – 95с.
1231322
  Никитин Ю.А. Пройдут теплые дожди / Ю.А. Никитин. – М, 1985. – 223с.
1231323
  Панченко Є. Пройнята любов"ю до України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 2 (187). – С. 50-51. – ISSN 2076-9326
1231324
  Аккерман Г. Пройти крізь Чорнобиль / Галя Аккерман ; пер. з фр. Петра Таращука ; [передм. О. Пахльовської]. – Київ : Либідь, 2018. – 167, [1] с. : іл. – Пер. за вид.: Traverser Tchernobyl / G. Ackerman. Paris: Premier Parallele, 2016. - Програма сприяння видав. справи " Сковорода" Посольства Франції в Україні. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0759-0
1231325
  Дзугаев Г. Пройти над пропастью : роман / Георгий Дзугаев; пер. с осет. А.Марьянина. – Москва : Советский писатель, 1986. – 173 с.
1231326
  Ананьева Е.А. Пройти по земле : стихи / Елена Ананьева. – Москва : Современник, 1983. – 64 с. – (Книжки в книжке)
1231327
  Пугайко И. Пройти по КАСательной // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 26 декабря (№ 52). – С. 7, 11. – ISSN 1563-6755


  Новый КАС Украины не столько ограничивает права истца в контексте предоставления доказательств, сколько расширяет и уточняет порядок, основания, сроки их подачи.
1231328
  Черносвитов В.М. Пройти по краю / В.М. Черносвитов. – Москва : Современник, 1989. – 234 с.
1231329
   Пройти под радугой.. – М, 1977. – 95с.
1231330
  Марченко В.И. Пройти свой путь / В.И. Марченко. – М, 1972. – 295с.
1231331
   Пройти Севером // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 28 : фото. – ISSN 1029-5828
1231332
  Танк Максим Пройти сквозь верность : стихотворения и поэма / Максим Танк ;. – Москва : Советский писатель, 1981. – 295 с.
1231333
  Абдуллаев Ч. Пройти чистилище : роман / Чингиз Абдуллаев. – Ростов -на-Дону : Проф-Пресс, 1996. – 416 с. – (Серия "Схватка без правил"). – ISBN 5-88475-002-1
1231334
  Шилин Г.И. Прокаженные / Г.И. Шилин. – Тбилиси, 1959. – 434с.
1231335
  Шилин Г.И. Прокаженные / Г.И. Шилин. – Л., 1961. – 442с.
1231336
  Шилин Г.И. Прокаженные / Г.И. Шилин. – Ставрополь, 1965. – 399с.
1231337
  Коваль О. Проказа популізму. Чому всі відвернулися від італійського уряду // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 лютого (№ 6). – С. 4


  "Популісти, які перебувають при владі в Італії, вирішили "струснути" бабусю Європу перед загальноєвропейськими виборами. І це тоді, коли їхня власна політика вже призводить до потрясінь у країні. Через дев"ять місяців після формування уряду ...
1231338
  Каланджиев Г.К. Проказник / Г.К. Каланджиев. – Махачкала : Дагучпедгиз, 1989. – 40 с.
1231339
  Караев А. Проказник куванш // В шуме городском / А.М. Майсюк. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – с. 164
1231340
   Проказы черта на железной дороге, 1862
1231341
  Качанов Н.Н. Прокаливаемость стали / Н.Н. Качанов. – М., 1964. – 252с.
1231342
  Тарасенко Н. Прокамия. / Н. Тарасенко. – К., 1969. – 142с.
1231343
  Савояров Никита Прокат автомобилей: стоит ли гнаться за дешевизной? : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 38
1231344
  Целиков А.И. Прокатные страны: настоящее и будущее / А.И. Целиков. – Москва : Знание, 1974. – 64 с.
1231345
  Уеллс Г. Прокинувся / Г. Уеллс; Г.Дж. Велз ; Пер. П. Дятлов . – Харків : Український робітник, 1928. – 305 с. : 1л. портр. 16л. іл. : мал. – Ек дефектний, від. тит. стор., с. 4-9, 16-21, 303-305, 1 л. портр.
1231346
  Винник Т.А. Прокинусь живою : [збірка поезій] / Тетяна Винник. – Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – 133, [1] с. : іл. – Кн. описано за обкл.
1231347
  Горицвіт В. Прокинутись ластівкою! : поезії / Віра Горицвіт. – Дніпропетровськ : Ліра, 2005. – 36 с. : портр. – Справжнє ім"я авт.: Гладких Віра Євгенівна. – ISBN 966-7894-72-X
1231348
  Радчук В. Прокинься, перекладачу!. До теорії усного перекладу. (З досвіду тлумача) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/10 (774/775), вересень - жовтень. – С. 33-40


  Згадуються науковці: А.О. Білецький, Я.С. Яцків та К.М. Тищенко.
1231349
  Дзюба І. Прокислі "щі" від Табачника // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 176-228. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7
1231350
  Прокопів І. Прокіп Короленко // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 180-183
1231351
  Ружинський Т.Й. Прокіп Романенико / Т.Й. Ружинський. – К, 1960. – 82с.
1231352
  Алєксандрова О.В. Прокл Діадох // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 162-163. – ISBN 966-316-069-1
1231353
  Шатаєв В. Прокладав залізні магістралі // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 286


  Олександр Парфенійович Бородін.
1231354
  Бакало Лілія Прокладати шлях до твору, його образів через власне "я" : (урок-майстерня за біологічно адекватними технологіями навчання (за трагедією "Фауст" Й. В. Гете) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 15-18
1231355
  Баранов-Мохорт Прокладаючи дорогу, спершу протоптують стежку / беседу вів Ю. Зущик // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 5 грудня (№ 93/94)


  Народний депутат України, член Комітету ВРУ з питань науки і освіти про Національну стартегію розвитку освіти, новий Державний стандарт середньої освіти, Держ. цільову програму "Сто відсотків" тв ін. ініціативи світянської влади
1231356
  Телеки Л. Прокладывание новых путей в Венгрии связано с известными трудностями // Государственное управление в переходных экономиках : журнал программы LGI. – Киев, 2006. – Осень. – С. 21-24


  Бесіда з членом парламенту Угорщини Ласлом Телеки про проблему циган в країні
1231357
   Прокламации большевистских организаций Закавказья 1904-1906 гг.. – Тбилиси, 1940. – 228с.
1231358
   Прокламации шестидесятых годов. – Москва ; Ленинград : Моск. рабочий, 1926. – 80 с.
1231359
  Акульшин Р. Проклятая должность / Р. Акульшин. – Москва, 1927. – 200 с.
1231360
  Потапенко И.Н. Проклятая слава : рассказ / И.Н. Потапенко. – Москва : Изд. "Посредник ; "Тип. И.Я. Полякова, 1893. – 31 с. – (Издание "Посредник для интелегентных читателей" ; XI)
1231361
  Сталь Г.И. Проклятая усадьба. / Г.И. Сталь. – Бухарест, 1968. – 48с.
1231362
   Прокляте болото : Казки про відьом і чарівників. – Харків : Фоліо, 2005. – 317с. – (Бібліотека українських казок). – ISBN 966-03-2797-8
1231363
  Жуков Борис Проклятие Аристакса : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 9 (2828). – С. 126-132
1231364
  Самурский Кирилл Проклятие гробницы ТТ320 : Археология / Самурский Кирилл, Бойцов Алексей // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 104-111 : Іл., карти
1231365
  Хэммет Д. Проклятие Дейнов / Д. Хэммет. – М, 1991. – 429с.
1231366
  Хэммет Дэшил Проклятие Дейнов / Хэммет Дэшил; Пер. с английского. – Минск : МОКА-ИМИДЖ, 1992. – 607с. – (Гангстерский детектив). – ISBN 5-86728-010-1
1231367
   Проклятие клана Кеннеди // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 169 : фото
1231368
  Моуэт Фарли Проклятие могилы викинга / Фарли Моуэт. – Москва, 1990. – 476 с.
1231369
  Моуэт Фарли Проклятие могилы викинга. Кэрри в дни войны. Тайна "Альтамаре" : Пер. с англ. и фламанд. / Моуэт Фарли, Нина Боден, Либера Карлье. – Москва : Правда, 1988. – 480 с. – (Мир приключений)
1231370
  Александрова Н. Проклятие Осириса : [роман] / Наталья Александрова. – Москва : Эксмо, 2012. – 315, [1] с. – (Артефакт & Детектив). – ISBN 978-5-699-54107-2
1231371
  Кристофферсон С. Проклятие победителя: ошибки слияний / С. Кристофферсон, Р. Макниш, Д. Сиас // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 8. – С. 19-25.
1231372
  Алмазов А.И. Проклятие преступника псалмами (Psalmokatara) : К истории суда божьего в греч. церкви / А.И. Алмазов. – Одесса : "Экономическая" тип., 1912. – [2], 84 с. – Тексты псалмов на греч. яз.
1231373
  Сажнева Е. Проклятие рода Дантесов // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 8. – С. 8-9


  "В унылом январе 1837 года Дантес вызвал на дуэль Пушкина и убил его. Солнце русской поэзии закатилось… 169 лет спустя, в апреле 2006-го, в эльзасском городке Сульц, в бывшем родовом замке баронов де Геккернов, спецкор “МК”, первый из русских ...
1231374
  Рассел Э. Проклятие свастики. / Э. Рассел. – М., 1954. – 276с.
1231375
  Когут Т. Проклятие тамплиеров / Т. Когут, А. Бондарев // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 35. – С. 64-66


  Через сім століть після розправи над тамплієрами представники цього рицарського ордену вимагають від Ватикану пробачень і компенсації в розмірі 100 млрд. євро. Тамплієри або Жебракуючі лицарі Христа і Храму Соломона — перший за часом підстави з ...
1231376
  Светлова Е. Проклятие Янтарной комнаты. Можно ли еще найти восьмое чудо света? // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 36


  "Весной 1945-го она пропала навсегда. Расследованием загадочного исчезновения Янтарной комнаты занимались сотрудники спецслужб, историки, охотники за сокровищами всех мастей, журналисты. Рождались и умирали версии, а комната словно продолжала излучать ...
1231377
  Андрич І. Проклятий двір / Андрич І. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 112 с.
1231378
  Місевич В. Прокляті гроші // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 63-68. – ISSN 0131-2561
1231379
  Шешуряк Н. Прокляті душі Чака Паланіка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 2/3 (999). – С. 62-63. – ISSN 0868-9644


  Сучасний американський письменник Чак Паланік відсвяткував п"ятдесятиріччя. В статті йдеться про новий роман "Damned" - один з найсильніших у його доробку. Для автора - весела розвага уявити, що Всесвіт влаштований точнісінько так, як думають ...
1231380
  Кравченко В.О. Прокляті народом / В.О. Кравченко. – Х., 1979. – 77с.
1231381
   Прокляті народом.. – Львів, 1954. – 184с.
1231382
   Прокляті народом.. – К, 1961. – 264с.
1231383
  Родригес Л.Ф. Проклятое болото / Л.Ф. Родригес. – Москва, 1970. – 112с.
1231384
  Верн Ж. Проклятое золото / Жюль Верн. – Гродно : Сталкер, 1994. – 384с. – (Открытие Земли). – ISBN 5-8462-0014-1
1231385
  Шейнин Л.Р. Проклятое клеймо / Л.Р. Шейнин. – М, 1960. – 109с.
1231386
  Бэро Анри Проклятое урочище / Бэро Анри. – Москва-Л, 1927. – 123с.
1231387
  Маслов В.С. Проклятой памяти : роман / В.С. Маслов. – М., 1988. – 251с.
1231388
  Маслов В.С. Проклятой памяти. / В.С. Маслов. – 2-е изд., испр. – Мурманск, 1991. – 232с.
1231389
  Асуела М. Прокляття : роман / Асуела М. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 248 с.
1231390
  Моргун Федір Трохимович Прокляття війні : Слідами сфальсифікованої історії / Федір Моргун. – 5-те вид., доповн. і переробл. – Полтава : Дивосвіт, 2004. – 448с. – ISBN 966-7891-05-4
1231391
  Шевченко Оксана Прокляття долі з великого Бруно // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 70-71. – ISSN 0130-5212
1231392
  Лосєв І. Прокляття меншовартості // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 40 (412), 9-15.10.2015 р. – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  Чому малоросійство культивує поразку.
1231393
  Моует Фарлі Прокляття могили вікінга / Моует Фарлі. – К, 1983. – 184с.
1231394
  Бутирська Н. Прокляття президентського крісла, або Як корупція "косить" корейських президентів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 квітня (№ 14). – С. 5


  "Суд Південної Кореї засудив екс-президентку Пак Кин Хє до 24 років ув"язнення за звинуваченням за 18 пунктами - зокрема в корупції, отриманні хабарів, перевищенні посадових обов"язків тощо. Крім того, суд призначив їй штраф у 17 млн дол. Корупційний ...
1231395
  Іщенко Н. Прокляття святого Петра // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 3-4 вересня (№ 117/118). – С. 7


  Чорногорці проти "окупаційного акту" Сербської церкви.
1231396
  Ганюкова К.О. Прокляття чи безсмертя? ("вічний" герой в інтерпретації О. Стороженка і П. Загребельного // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 39-44. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2


  Один з найцікавіших і найпривабливіших персонажів у плані можливостей змістового навантаження образів літератури й фольклору - "вічний" герой. Використання принципу цього унікального за просторово-часовими характеристиками типу значно розширює коло ...
1231397
  Донскіс Л. Прокляття шаблонної риторики // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 10 (330). – С. 21. – ISSN 1996-1561


  Росіяни називають Україну фашистською, щоб приховати поширення фашизму й атмосфери ненависті та ксенофобії в самій Росії.
1231398
  Астафьев В.П. Прокляты и убиты : роман / Виктор Астафьев. – Москва : Плацдарм. – (Роман-газета)
Кн. 2. – 1995. – 159 с.
1231399
  Дрюон М. Проклятые короли / М. Дрюон. – Кишинев
1. – 1980. – 574с.
1231400
  Дрюон М. Проклятые короли / М. Дрюон. – Кишинев
2. – 1980. – 702с.
1231401
  Кожевников Г.А. Проклятый вопрос : (К современному положению Университета) // Компакт - 252306 / Г Кожевников. – 16 с.
1231402
  Глубоковский Б.А. Проклятый вопрос России (Восточный вопрос) / Б. Глубовский [т. е. Глубоковский] ; ред. В. Пичета. – Москва : Кни гоиздат "Общее дело", 1914. – 20 с. – (Мир и война : Библиотека общедоступных очерков, посвященных войне 1914 г. ; Вып. 11)


  На тит. л. печать- фамилия: Владимир Николаевич Бутович [Статский Советник с 1907г. Инспектор Народных училищ Киевской губ.(1902-1907), Директор Народных училищ Бессарабской губ.(1907-1908), помещик в Полтавской губернии. Четвеюродный племянник ...
1231403
  Андрич И. Проклятый двор : повести рассказы : пер. с серб.-хорв. / Андрич И. ; [предисл. Е. Книпович]. – Москва : Художественная литература, 1967. – 547 с.
1231404
  Тоноян К. Проклятый дождь. : рассказы / Камари Тоноян ; пер. с арм. А.Баяндур. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 144 с.
1231405
  Зигмонте Д.А. Проклятье : роман / Д.А. Зигмонте. – Рига : Лиесма, 1988. – 253 с.
1231406
  Балашов В.Ф. Проклятье Андрея Рублева : драматические поэмы / В.Ф. Балашов ; худож. В.Д. Сысков. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1987. – 238 с. : ил.
1231407
  Перевалов В. Проклятье ордена Тамплиеров, или Тайна развалин Среднянского замка : детектив. роман / Владимир Перевалов. – Одесса : Астропринт, 2016. – 293, [3] с. : ил. – Сер. осн. в 2011 г. – (Серия "Аккерманский детектив"). – ISBN 978-966-927-178-5
1231408
  Нікітченко К. Проковтнуті снігом : проза // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 117-118
1231409
   Прокопенко Володимир Іванович (1927-2002) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 396. – ISBN 978-966-439-754-1
1231410
  Харахан І. Прокопенко Іван Васильович : [спогади] / Ірина Харахан // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 269-270. – ISBN 978-966-2726-03-9
1231411
  Щербатюк Т. Прокопенко Іван Васильович : [спогади] / Тамара Щербатюк // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 264-265. – ISBN 978-966-2726-03-9
1231412
  Коцур Г.Г. Прокопенко Леонід Львович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 80-81 : фото
1231413
   Прокопенко Людмила Євгенівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 352-353 : фото
1231414
  Миронченко В. Прокопенко Микола Ілліч : [спогади] / Віктор Миронченко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 266-267. – ISBN 978-966-2726-03-9
1231415
   Прокопенко Олександр Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 353-354 : фото
1231416
   Прокопенко Олександр Володимирович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 259-260. – ISBN 978-966-439-757-2
1231417
   Прокопець Вадим Миколайович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 56-57
1231418
   Прокопий Иванович Добрынин (1909-1966). – М, 1967. – 20с.
1231419
  Уадьцова З.В. Прокопий Кесарийский и его "История войн с готами" / З.В. Уадьцова. – М., 1950. – с.
1231420
  Шевченко В. Прокопій Плюндрас: "маленька" людина у вирі подій "великої" історії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 42-48. – (Історія ; вип. 4 (127)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено життєвий шлях, військову та професійну діяльність Прокопія Плюндраса. На основі архівних матеріалів досліджено біографію пересічної особи протягом першої третини XX ст. З допомогою мікроісторичних методів відображено радикальний ...
1231421
   Прокопов Денис Євгенович // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 30-31
1231422
   Прокопов Денис Євгенович (1974-2014) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 396-397. – ISBN 978-966-439-754-1
1231423
   Прокопова Лариса Іванівна (1925-2013) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 397. – ISBN 978-966-439-754-1
1231424
  Тригубенко В.В. Прокопович-Антонський Антон Антонович (1736-1848) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 238-242. – ISBN 966-06-0367-3
1231425
   Прокопович В"ячеслав Костянтинович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 206. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1231426
  Тригубенко В.В. Прокопович Єлизар (Феофан) (1681-1736) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 170-180. – ISBN 966-06-0367-3
1231427
   Прокопович Петро Іванович (1775-1850) : біобібліогр. покажчик наук. праць за 1826-2012 роки / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т бджільництва ім. П.І. Прокоповича" ; [уклад.: В.А. Вергунов. Н.М. Демиденко ; наук. ред. В.А. Вергунов]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 138 с. : іл., портр. – Піготовлено з нагоди проведення в Україні XXXXIII Міжнар. Конгресу Апімондії (м. Київ, 29 верес. - 4 жовт. 2013 р.). – (Серія "Біобібліографія вчених-аграріїв України" ; кн. 51)
1231428
  Шуранов Н.П. Прокопьевск. / Н.П. Шуранов. – Кемерово., 1964. – 112с.
1231429
  Гриневский О.А. Прокофий Возницын, или Мир с турками. / О.А. Гриневский. – М., 1992. – 181,1с.
1231430
  Кюхельбекер В.К. Прокофий Ляпунов / В.К. Кюхельбекер. – Л., 1938. – 151с.
1231431
  Нестеровский Прокофий Чернышев. / Нестеровский, А. Луферов. – Москва, 1953. – 56с.
1231432
  Нестьев И.В. Прокофьев / И.В. Нестьев. – Москва : Музгиз, 1957. – 528 с.
1231433
  Морозов С.А. Прокофьев / С.А. Морозов. – Москва, 1967. – 280с.
1231434
  Прокофьев С.С. Прокофьев о Прокофьеве / С.С. Прокофьев. – Москва : Советский композитор, 1991. – 285 с. – ISBN 5-85285-219-8
1231435
  Дворник М.С. Прокрастинація в конструюванні особистісного майбутнього : монографія / М.С. Дворник ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – 118, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 100-106. – ISBN 978-966-189-459-3
1231436
  Вайда Т.С. Прокрастинація як компонент поведінки працівників ОВС та її профілактика під час професійної підготовки курсантів у ВНЗ МВС України // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одеський держ. ун-т внутр. справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонської області. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (2). – С. 197-211. – ISSN 2414-4207


  В статті розглянуто проблему профілактики прокрастинації як негативного аспекту професійної поведінки працівників ОВС. Проаналізовано соціально-психологічну природу цього особистісного утворення, визначено чинники та умови, які впливають на його ...
1231437
  Євдокимова Д.О. Прокрастинація як фактор суб"єктивного сприйняття часу // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 127-128
1231438
  Євдокимова Д.О. Прокрастинація як фактор суб"єктивного сприйнятя часу / Д.О. Євдокимова, В.М. Качарова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (39). – С. 18-22
1231439
  Кузнєцов М.А. Прокрастинація як чинник емоційного ставлення студентів до навчальної діяльності / М.А. Кузнєцов, Я.В. Козуб // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 61-70. – (Серія: Психологія ; вип. 22). – ISSN 2414-9268


  Проаналізовано емоційне ставлення до навчально-професійної діяльності у студентів, що виявляють схильність до академічної прокрастинації. Емоційне ставлення розглянуто як систему інтегральних та парціальних емоційних настанов на навчання, а ...
1231440
  Молчанова Г.Г. Проксемика как фактор национального самосознания // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 57-72. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
1231441
  Моргун В. Проксени фенітів Східного Приазов"я // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 1. – С. 95-101 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2078-6220
1231442
  Эрлихман Вадим Прокудин - Горскиий : Архив // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 8. – С. 144-153 : Фото. – ISSN 1029-5828
1231443
  Ішуніна Наталка Прокурава. Село фестивалить на всі Карпати : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 160-162 : Фото
1231444
  Новикова Н. Прокуратура - на захисті прав і свобод неповнолітніх // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 43-48.
1231445
  Мігоцький Л. Прокуратура - суб"єкт узгодження податкових зобов"язань // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 24-26.
1231446
  Бирюков П.Н. Прокуратура Австрийской Республики. // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 12 (54). – С. 15-20. – ISSN 1812-8696
1231447
  Мамедов Г. Прокуратура АР Крим: реалізація права бути почутим за режиму тимчасової окупації / Г. Мамедов, В. Мозгова // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 11. – С. 30-34
1231448
  Долежан В.В. Прокуратура в борьбе с хищениями / В.В. Долежан. – Х
2. – 1989. – 115с.
1231449
  Сухонос В.В. Прокуратура в державному механізмі Російської імперії після судової реформи 1864 року : монографія / В.В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2012. – 103, [1] с. – Бібліогр.: с. 92-103. – ISBN 978-966-680-602-7
1231450
  Бенч Н.В. Прокуратура в державному механізмі: порівняльний аналіз України та країн Європейського Союзу // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (38). – С. 104-116


  Здійснено історико-правовий аналіз місця і ролі прокуратури у державному механізмі України, порівняльний аналіз функціонування прокуратури в Україні та країнах Європейського Союзу. Обгрунтовано безпідставність виділення прокуратури в окрему гілку влади ...
1231451
  Мичко М. Прокуратура в країнах Азії // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 84-94.
1231452
  Мичко М. Прокуратура в країнах Азії // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 118-128
1231453
  Грицаєнко Л.Р. Прокуратура в країнах Європи : навч. посібник для студентів ВНЗ / Грицаєнко Л.Р. ; Акад. прокуратури України. – Київ : БІНОВАТОР, 2006. – 397, [1] с. – Бібліогр.: с. 217-220. – ISBN 966-96561-1-7


  У пр. № 1741039 напис: Вельмишановній Євгенії Антонівні від автора з повагою і найкращими побажаннями. Підпис. 13.10.08 р.
1231454
  Букалерова Л.А. Прокуратура в механизме противодействия коррупции : монография / Л.А. Букалерова, Р.А. Сорочкин. – Москва : [Типография Военного Университета], 2012. – 146, [2] с. – Библиогр.: с. 136-146. – ISBN 978-5-4369-0024-7
1231455
  Малюга В.І. Прокуратура в механізмі державності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-76. – (Юридичні науки ; Вип. 44)


  Розглядаються актуальні питання щодо місця прокуратури як державного органу, що здійснює функції нагляду за додержанням законів, підтримання державного обвинувачення в суді, представництво інтересів громадянина або держави в суді, у системі гілок ...
1231456
  Опарин Д.А. Прокуратура в системе органов государственной власти в период правления Петра I // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 11. – С. 43-44. – ISSN 1812-3805
1231457
  Сенюк О.В. Прокуратура в системі влади: історичний аспект // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 352-353
1231458
  Малюга В. Прокуратура в системі державних органів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 41-45. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання щодо місця прокуратури, як державного органу у системі гілок державної влади та інших органів держави. The questions about the place of prosecution as a public authority within the system branches of government and other state ...
1231459
  Колесник К. Прокуратура в системі державних органів влади: проблеми теорії і практики // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.15-18
1231460
  Сухонос В.В. Прокуратура в системі державних органів України: теоретичний аналіз сучасного стану та перспектив розвитку : монографія / В.В. Сухонос ; [наук. ред. Шемшученко Ю.С.]. – Суми : Університетська книга, 2014. – 447, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 408-447 та в кінці розд. – ISBN 978-966-680-422-1
1231461
  Подгорна Г. Прокуратура в системі органів нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 35-41
1231462
  Тацій В.Я. Прокуратура в системі поділу влади // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 394-403. – ISBN 978-966-458-148-3
1231463
  Бортун Микола Прокуратура в системі поділу державної влади // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 43-45. – Бібліогр. в кінці ст.


  У нашій країні прокуратура завжди відігравала важливу роль у системі органів, покликаних охороняти права та законні інтереси громадян і держави, вести боротьбу зі злочинністю та іншими правопорушеннями. Однак не варто перебільшувати роль прокуратури ...
1231464
  Бортун Микола Прокуратура в системі поділу державної влади // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 43-45. – Бібліогр. в кінці ст.


  У нашій країні прокуратура завжди відігравала важливу роль у системі органів, покликаних охороняти права та законні інтереси громадян і держави, вести боротьбу зі злочинністю та іншими правопорушеннями. Однак не варто перебільшувати роль прокуратури ...
1231465
  Колб І. Прокуратура в системі суб"єктів запобігання тероризму в Україні / І. Колб, Ю. Новосад // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 164-165. – ISBN 978-617-7220-78-6
1231466
  Лапкін А. Прокуратура в системі судової влади // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 164-170. – ISSN 1026-9932
1231467
   Прокуратура в Україні : Збірник нормативних актів. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 400с. – ISBN 966-7784-19-3
1231468
  Бортун М. Прокуратура в українських землях у часи національної революції 1917-1920 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 44-47. – (Юридичні науки ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  У цій статті здійснюється вивчення комплексу причинно-наслідних зв"язків та характеристика особливостей розвитку і правового становища органів прокуратури у період національної революції в Україні 1917-1920 рр. In this article are studyed the complex ...
1231469
  Степанчук П. Прокуратура вимагає працювати як швейцарський годинник - чітко і точно // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 6. – С. 83-84
1231470
  Грицаєнко Л. Прокуратура Європейського Союзу. Нагальна потреба чи утопія // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 102-107
1231471
  Грицаєнко Л. Прокуратура Європейського Союзу: проблеми заснування // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 290-295. – ISSN 1026-9932
1231472
  Писанко Ю. Прокуратура захищає конституційні права // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 27-30
1231473
  Проценко І. Прокуратура захищає права дітей-сиріт // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 11-16
1231474
  Николаева Л.А. Прокуратура и законность в советском государственном управлении / Л.А. Николаева. – Л., 1978. – 80с.
1231475
  Васильев А.Д. Прокуратура и предупреждение преступлений / А.Д. Васильев, В.А. Беляков. – Ленинград, 1986. – 31с.
1231476
  Олейник И.И. Прокуратура и прокуроры в период массовых репресий (по материалам архивов Ивановской области) // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2004. – № 2. – С.70-76. – ISSN 0132-0769
1231477
  Бондар Ю. Прокуратура на захисті внутрішнього ринку // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.65-71
1231478
  Кіра Г. Прокуратура на захисті майнових та житлових прав дітей // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 21-25.
1231479
  Абдієв Р. Прокуратура на захисті національного ринку праці // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 32-36
1231480
  Лісовий М. Прокуратура на захисті прав і свобод неповнолітніх // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 18-21.
1231481
  Ясинський Г.М. Прокуратура на сторожі прав та інтересів радянських громадян / Г.М. Ясинський. – К., 1979. – 48с.
1231482
  Олійник С. Прокуратура на шляху забезпечення прав та свобод людини і громадянина // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 124-128.
1231483
  Баганець О. Прокуратура не має права на байдужість // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 3-8.
1231484
  Жувака С.О. Прокуратура під час Української революції 1917-1921 років: історико-правовий аналіз // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 5-14. – ISSN 2524-0323
1231485
  Грицаєнко Л.Р. Прокуратура повинна очолити боротьбу з корупцією // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 139-145. – ISSN 1563-3349
1231486
  Ванькаев А.Н. Прокуратура России: исторический опыт и перспективы // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 15. – С. 16-19. – ISSN 1812-3805
1231487
  Марина И.Х. Прокуратура Сибири в период восстановления народного хозяйства в СССР (1922-1925 гг.) : Автореф... канд. юрид.наук: 120001 / Марина И.Х.; МГУ. – М., 1974. – 22л.
1231488
   Прокуратура Сумщини: історія та сучасність / О.І. Більченко, В.М. Власенко, А.М. Волков, М.С. Голоденко, О.П. та ін. Горбань; О.І. Більченко, В.М. Власенко, А.М. Волков, М.С. Голоденко, О.П. Горбань та ін. ; Прокуратура Сумської області ; Сумський державний ун-т ; [ редакція.: В.Б. Звагельський (гол. ред.), В.М. Власенко, С.І. Дегтярьов та ін. ]. – Суми : МакДен, 2006. – 312с. : іл. – ISBN 966-7222-58-6
1231489
  Литвак Олег Прокуратура у світлі реформування органів кримінальної юстиції / Литвак Олег, Чепелюк Ольга // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 13-18
1231490
  Шумський П.В. Прокуратура України : Навч. посiб.для студ.юpид.вузiв та фак. / П.В. Шумський. – Київ : Вентурі, 1998. – 336с. – ISBN 966-570-055-3
1231491
  Михайленко О.Р. Прокуратура України : Підручник / О.Р. Михайленко; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 296с. – Шифр дубл.34Миха.До.юр. 1 карт. – ISBN 966-667-171-9
1231492
  Косюта М.В. Прокуратура України : навчальний посібник / М.В. Косюта. – 2-ге вид,, переробл. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 404с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-636-1
1231493
   Прокуратура України : навчальний посібник / Бесчастний В.М. [та ін.] ; за ред. В.М. Бесчастного. – Київ : Знання, 2011. – 446 с. + Додаток: с. 405-446. – Бібліогр.: с. 396-404. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-760-3
1231494
  Михайленко О.Р. Прокуратура України : підручник / О.Р. Михайленко ; МОНУ. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 336 с. – Бібліогр.: с. 324-329. – ISBN 978-966-667-440-4
1231495
  Сірко Б.П. Прокуратура України : навч.-метод. посібник / [Б.П. Сірко] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Чернівці : Технодрук, 2015. – 163, [1] с. : табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 135-163. – ISBN 978-617-7096-41-1
1231496
  Руденко М. Прокуратура України в контексті політичної (конституційної) реформи 2004 року // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 58-64
1231497
  Шемшученко Ю. Прокуратура України в системі міжнародного співробітництва / Ю. Шемшученко, Г. Мурашин // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 1 (13). – С. 23-28
1231498
   Прокуратура України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19 трав. 2016 р., м. Київ / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України ; [працювали: Барандич С.П. та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – 333, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7220-12-0
1231499
  Косюта М. Прокуратура України в умовах становлення демократії // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.10-15
1231500
  Потебенько М. Прокуратура України на межі третього тисячоліття // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.6-7. – ISSN 0132-1331
1231501
  Назаров І. Прокуратура України на шляху до європейських стандартів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 85-89. – ISSN 0132-1331
1231502
  Хорсуненко О.В. Прокуратура України та країн-членів Європейського Союзу: порівняльне дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Хорсуненко Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. академія". – Одеса, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
1231503
  Попов Г.В. Прокуратура України у державному механізмі захисту прав і свобод дітей : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Попов Георгій Володимирович ; М-во освіти інауки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 36 с. – Бібліогр.: 46 назв
1231504
  Попов Г.В. Прокуратура України у державному механізмі захисту прав і свобод дітей : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Попов Георгій Володимирович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2016. – 437 арк. – Додатки: арк. 410-437. – Бібліогр.: арк. 366-409
1231505
  Наулік Н.С. Прокуратура України як інститут системи захисту прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави: історія розвитку // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 166-170
1231506
  Синєокий О.В. Прокуратура України як контрольно-наглядова інституція у сфері боротьби зі злочинністю : навчальний посібник / О.В. Синєокий ; Державний вищий навч. заклад "Запорізький нац. ун-т" МОНУ. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – 120 с.
1231507
  Москалюк Ю.Д. Прокуратура України як особливий державний інститут / Ю.Д. Москалюк, М.В. Литвинюк // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 183-188. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
1231508
  Дудко Є. Прокуратура України як учасник кримінально-виконавчих правовідносин // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 139-144
1231509
  Новосад Ю.О. Прокуратура України як учасник кримінально-виконавчої діяльності : монографія / Новосад Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Київ : Луцьк, 2019. – 460, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 391-444. – ISBN 978-617-7680-23-8


  У пр. № 1729563 напис: Шановній Тетяні Олександрівні з повагою та вдячністю від автора. Підпис
1231510
  Шемшученко Ю.С. Прокуратура України, омбудсмен і міжнародне судочинство // На перехресті століть : вибрані праці : до 75-річчя від дня народження / Ю.С. Шемшученко. – Київ : Юридична думка, 2010. – С. 258-276. – ISBN 978-966-8602-87-0
1231511
   Прокуратура України: законодавство : Рішення Конституційного Суду України : Накази та інші організаційно-розпорядні документи Генерального прокурора України : законодавство : Рішення Конституційного Суду України : Накази та інші організаційно-розпорядні документи Генерального прокурора України / за заг. ред. О.І. Медведька ; Ген. прокуратура України ; [ керівник проекту С.М. Винокуров ; упоряд.ники: Г.М. Титарчук, Є.П. Бурдоль, І.С. Зарубинська та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 576 с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-403-9
1231512
  Марочкін І.Є. Прокуратура України: проблеми становлення й розвитку // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 376-385. – ISSN 0201-7245
1231513
  Наулік Н. Прокуратура України: теоретико-правовий аспект діяльності у сучасних умовах // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 5-10. – ISSN 2311-6676
1231514
  Корнієнко П.С. Прокуратура як елемент організаційно-правових гарантій захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 93-96. – ISSN 2219-5521
1231515
  Дріжчаний І. Прокуратура як ефективно функціонуюча система // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.3-7
1231516
  Сухонос В.В. Прокуратура як орган забезпечення законності: компаративний та історичний контексти // Справедливість, закон і суспільство у сучасній державі : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (4 жовт. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2018. – С. 106-111. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-53-4
1231517
  Чабаненко С.М. Прокуратура як спеціальний суб"єкт запобігання корупції в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (70). – С. 368-376. – ISSN 2078-3566
1231518
  Василова-Карвацька Прокуратура, як суб"єкт протидії корупції в сфері охорони здоров"я // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 117-121. – (Правознавство ; Вип. 522)


  У науковій статті автор розглядає питання протидії виникнення та розповсюдження корупції у сфері охорони здоров"я, шляхом реалізації органами прокуратури функції нагляду за дотримання законодавства про охорону здоров’я. Автором аналізується зміст ...
1231519
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 1. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1231520
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 2. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1231521
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 3. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1231522
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 4. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1231523
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 5. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1231524
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 6. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1231525
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 7. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1231526
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 8. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1231527
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 9. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1231528
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 10. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1231529
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 11. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1231530
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 12. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1231531
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 1. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1231532
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 2. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1231533
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 3. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1231534
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 4. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1231535
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 5. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1231536
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 6. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1231537
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 7. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1231538
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 8. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1231539
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 9. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1231540
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 10. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1231541
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 11. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1231542
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 12. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1231543
  Колб С.О. Прокуратура: соціально-правова природа в міжнародному вимірі // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 315-317. – ISBN 978-617-7220-83-0
1231544
  Баганець О. Прокуратура: якою вона буде завтра? Деякі думки після ознайомлення із затвердженою Генеральним прокурором "Стратегією розвитку прокуратури на 20212023 роки" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 1-21 січня (№ 1/2). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
1231545
  Кісліцина І. Прокурор - гарант дотримання прав людини та основних засад судочинства при укладанні угод про визнання винуватості // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 173-178
1231546
  Безуглов А.А. Прокурор / А.А. Безуглов. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 513 с.
1231547
  Безуглов А.А. Прокурор : роман / А.А. Безуглов. – Алма-Ата : Казахстан, 1987. – 496 с.
1231548
  Безуглов А.А. Прокурор : роман / А.А. Безуглов. – Таллин : Ээсти раамат, 1988. – 446 с.
1231549
  Азарова М. Прокурор в адміністративному судочинстві // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 9-14
1231550
  Козьяков І.М. Прокурор в апеляційному провадженні у кримінальних справах : навч. посібник / І.М. Козьяков, Н.В. Лісова ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Алерта, 2010. – 145, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 144-145 та в підрядк. прим. – (Бібліотека прокурора). – ISBN 978-966-2183-81-8
1231551
  Загорье С.М. Прокурор в гражданском процессе / С.М. Загорье, А.Б. Фриденштейн. – Москва, 1941. – 63с.
1231552
  Бельдюгин В.Н. Прокурор в гражданском процессе / В.Н. Бельдюгин, Д.В. Швейцер ; под общ. ред. К.А. Мокичева. – Москва : Юргиз, 1948. – 116 с. – (Прокуратура СССР. Методический совет)
1231553
  Шульган І.І. Прокурор в кримінальному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шульган Ірина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2020. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1231554
  Басков В.И. Прокурор в суде второй инстанции по уголовным делам / В.И. Басков, О.П. Темушкин ; под общ. ред. П.И. Кудрявцева. – Москва : Юридическая литература, 1972. – 159 с. – Список лит.: с. 157
1231555
  Басков В.И. Прокурор в суде первой инстанции / В.И. Басков ; Метод. совет Прокуратуры СССР. – Москва : Юридическая литература, 1968. – 199 с.
1231556
  Шульган І. Прокурор Вишинський на захисті сталінського тоталітарного режиму // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 27-32. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 2 (26)). – ISSN 2415-3818
1231557
  Антоненко Б.Т. Прокурор Горайко : записки / Б.Т. Антоненко ; ил. В. Пинигин. – Львов : Каменяр, 1976. – 127 с. : ил.
1231558
   Прокурор Міжнародного кримінального суду може видати нові ордери на арешт президента росії путіна, зокрема за воєнні злочини групи ПВК Вагнера // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-10 серпня (№ 30/31). – С. 25. – ISSN 1992-9277
1231559
   Прокурор МКС: "Українські діти - не "воєнна здобич"" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 березня (№ 11/12)
1231560
  Горбачов В.П. Прокурор на етапі підготовки до судового розгляду кримінальних справ у Російській імперії після судової реформи 1864 року // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 18 (31). – С. 110-115. – ISSN 2519-2353
1231561
  Басков В.И. Прокурор осуществляет надзор / В.И. Басков. – Москва : Госюриздат, 1963. – 34 с.
1231562
  Ваксберг А.И. Прокурор республики / А.И. Ваксберг. – Москва, 1974. – 191с.
1231563
  Шумило М.М. Прокурор республіки : повість / М.М. Шумило. – Київ, 1958. – 82 с.
1231564
  Руденко М. Прокурор та "інтереси держави" в оновлених процесуальних кодексах України: законодавчі новації, теорія і практика // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 26 січня - 1лютого (№4)
1231565
  Стефанчук М.М. Прокурор у виконавчому провадженні: у пошуках концепту // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 113-116. – ISBN 978-617-7361-58-8
1231566
  Юрчишин В.М. Прокурор у досудовому розслідуванні: сучасні теоретико-прикладні проблеми : монографія / Василь Юрчишин ; Класичний приват. ун-т. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 298, [1] с. – Бібліогр.: с. 254-297. – ISBN 978-617-7096-47-9
1231567
  Кокошко М.В. Прокурор у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кокошко Мирослава Василівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2016. – 220, [14] арк. – Додатки: арк. 217-220, [14]. – Бібліогр.: арк. 186-216
1231568
  Кокошко М.В. Прокурор у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кокошко Мирослава Василівна ; М-во освіти і науки України, київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1231569
  Шевцова О. Прокурор у кримінальному процесі Федеративної Республіки Німеччина // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 114-124


  Порівняльна таблиця законодавства ФРН і України щодо участі прокурора у кримінальному процесі.
1231570
  Погорецький М. Прокурор у кримінальному процесі: щодо визначення функцій // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 86-95. – ISSN 1026-9932
1231571
  Маляренко В.Т. Прокурор у кримінальному судочинстві : Деякі проблеми та шляхи їх вирішення / В.Т. Маляренко, І.В. Вериндубов. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 240с. – ISBN 966-7784-62-2
1231572
  Комарницька О. Прокурор у механізмі реалізації тимчасового доступу до речей і документів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 79-92
1231573
  Хруслова Л.А. Прокурор у перегляді судових рішень у кримінальних справах в порядку виключного провадження : навч. посібник / Л.А. Хруслова ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Правова єдність, 2009. – 47, [1] с. : табл. – (Бібліотека прокурора). – ISBN 978-966-2183-49-8
1231574
  Гафич І.І. Прокурор у системі суб"єктів закриття кримінального провадження // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 15 (28). – С. 65-69. – ISSN 2519-2353
1231575
  Туманянц А.Р. Прокурор у суді присяжних: участь у судовому слідстві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 285-288. – (Право. Економіка. Управління)
1231576
  Латій О. Прокурор у цивільному процесі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 102-107.
1231577
  Гнатів О. Прокурор у цивільному процесі / О. Гнатів, В. Троян // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 89-93. – ISSN 2524-0129
1231578
  Хлебникова Р.С. Прокурор уезда / Р.С. Хлебникова, А.А. Хлебников. – М., 1986. – 110с.
1231579
  Клочков В. Прокурор УРСР і генеральний прокурор СРСР // Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 42-43.
1231580
  Клочков В. Прокурор УРСР та Генеральний прокурор СРСР (До 100-річчя від дня народження Р.А.Руденка) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 129-130. – ISSN 0132-1331
1231581
  Юсубов В.В. Прокурор як гарант забезпечення прав громадян на досудових стадіях кримінального процесу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Юсубов Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європейс. ун-т". – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1231582
  Колесник Г. Прокурор як захисник прав дитин в будь якій сфері її життєдіяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (165). – С. 26-31
1231583
  Юрчишин В.М. Прокурор як керівник досудового розслідування // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 7 (142). – С. 26-30
1231584
  Руденко М.В. Прокурор як суб"єкт виконавчого провадження (теорія і практика) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 16-22. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
1231585
  Стеценко С. Прокурор як суб"єкт владних повноважень: теоретико-правовий аспект / С. Стеценко, В. Кравчук // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 70-76
1231586
  Константинов С.А. Прокурор як суб"єкт доказування в кримінальному процесі // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 4. – С. 27-30.
1231587
  Васильєв С. Прокурор як суб"єкт доказування у цивільному процесі України // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.76-80
1231588
  Говоруха О. Прокурор як суб"єкт доказування у цивільному, адміністративному та господарському судочинстві // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 1 (47). – С. 21-25. – ISSN 2311-6676
1231589
  Курбатова І.С. Прокурор як суб"єкт забезпечення прав особи у кримінальному судочинстві : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Курбатова Ірина Сергіївна ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 32 назви
1231590
  Єні О. Прокурор як суб"єкт заявлення клопотань під час судового розгляду кримінальної справи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 46-52.
1231591
  Орлик Д. Прокурор як суб"єкт збирання доказів // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2014. – № 4 (19). – С. 107-112. – ISSN 2310-6166
1231592
  Григор"єв В. Прокурор як суб"єкт звернення до Конституційного Суду України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 98-102
1231593
  Руденко Микола Прокурор як суб"єкт ініціювання відкриття виконавчого провадження: питання теорії і практики / Руденко Микола, Малахов Сергій // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 18-23
1231594
  Гайдай С.Г. Прокурор як суб"єкт інформаційного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Гайдай Сергій Григорович ; ПрАТ "ВНЗ"Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1231595
  Бутенко І.О. Прокурор як суб"єкт цивільно-процесуальних правовідносин // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 45-52. – (Юридичні науки ; № 1)
1231596
  Джагаров Г.Г. Прокурор. / Г.Г. Джагаров. – К, 1968. – 78с.
1231597
  Баганець О. Прокурори без повноважень, або Чому потрібно якнайшвидше виправити помилки, допущені при прийнятті нового КПК? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 17-30 липня (№ 28/29). – С. 8-9. – ISSN 1992-9277
1231598
  Новиков С.Г. Прокурорская система в СССР / С.Г. Новиков. – Москва, 1977. – 168с.
1231599
  Новиков С.Г. Прокурорская система в СССР. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.02 / Новиков С.Г.; Всесоюз. ин-т по изуч. причин и разработке мер предупреждения преступности. – М., 1974. – 22л.
1231600
  Мартьянов И.В. Прокурорский надзор - способ обеспечения законности в работе организации общественной самодеятельности. / И.В. Мартьянов. – Львов, 1973. – 71с.
1231601
   Прокурорский надзор : Курс лекций и практикум. – Москва : Экзамен, 2000. – 576с. – ISBN 5-8212-0072-5
1231602
  Иванов В.А. Прокурорский надзор в борьбе с преступностью / В.А. Иванов. – Л., 1964. – 64с.
1231603
   Прокурорский надзор в европейских социалистических странах / К.Ф. Скворцов, С.Г. Березовская, В.К. Звирбуль, М.Ю. Рагинский, Павлов [и др.] Стефан; [Скворцов К.Ф. и др.] ; Всесоюзный ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – Москва : Юридическая литература, 1981. – 259, [5] c.
1231604
   Прокурорский надзор в Российской Федерации : учебник для студентов высших учебных заведений / И.Ю. Белый, А.Т. Вахидов, П.П. Вешкин, А.С. Герасимов, Е.А. Карпов и др. ; Генеральная прокуратура РФ ; под общей ред. А.Н. Савенкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К, 2008. – 468с. – ISBN 978-5-91131-517-7
1231605
  Березовская С.Г. Прокурорский надзор в советском государственном управлении. (Общий надзор) / С.Г. Березовская. – Москва : Госюриздат, 1954. – 108 с.
1231606
  Березовская С.Г. Прокурорский надзор в СССР / С.Г. Березовская, В.И. Ремнев ; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – Москва, 1965. – 136 с.
1231607
  Маляров М.П. Прокурорский надзор в СССР / М.П. Маляров. – Москва, 1966. – 48с.
1231608
   Прокурорский надзор в СССР. – Томск, 1968. – 408с.
1231609
  Бровин Г.И. Прокурорский надзор в СССР : учеб. пособ. для студ. очного, вечернего и заоч. обучения / Г.И. Бровин, А.Ф. Козлов, В.М. Перфильев ; Свердловский юридический ин-т. – Свердловск : [Б. и.], 1969. – 144 с.
1231610
   Прокурорский надзор в СССР. – Томск, 1973. – 358с.
1231611
  Сапожников И.А. Прокурорский надзор в СССР / И.А. Сапожников. – Алма-Ата, 1977. – 39с.
1231612
   Прокурорский надзор в СССР. – Томск, 1978. – 152с.
1231613
   Прокурорский надзор в СССР. – Томск, 1981. – 44с.
1231614
   Прокурорский надзор в СССР. – Москва, 1982. – 303 с.
1231615
   Прокурорский надзор в СССР : учебно-методическое пособие. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1985. – 99, [1] с.
1231616
  Тадевосян В.С. Прокурорский надзор в СССР. / В.С. Тадевосян. – М., 1956. – 300с.
1231617
  Маляров М.П. Прокурорский надзор в СССР. / М.П. Маляров. – М., 1973. – 40с.
1231618
  Лебединский В.Г. Прокурорский надзор в СССР. (Очерки по курсу) / В.Г. Лебединский, Ю.А. Каленов. – Москва, 1957. – 332с.
1231619
  Спиридонов Б.М. Прокурорский надзор в стадии исполнения приговора (при разрешении судами вопросов, связанных с исполнением приговора в исправительно-трудовых учреждениях) / Б.М. Спиридонов. – Москва, 1983. – 88 с.
1231620
  Таджиев Т.Т. Прокурорский надзор в стадии пересмотра приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу : Автореф... канд. юрид.наук: / Таджиев Т.Т.; Ин-т философии и права АН Узб.ССР. – Ташкент, 1971. – 16л.
1231621
  Чеканов В.Я. Прокурорский надзор в суде первой инстанции по уголовным делам / В.Я. Чеканов. – Саратов, 1962. – 60с.
1231622
   Прокурорский надзор в суде первой инстанции по уголовным делам. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 151, [1] с.
1231623
  Цесаренко И.Г. Прокурорский надзор в сфере хозяйственной деятельности. / И.Г. Цесаренко. – Киев, 1985. – 48с.
1231624
  Чеканов В.Я. Прокурорский надзор в уголовном судопроизводстве / В.Я. Чеканов. – Саратов, 1972. – 188с.
1231625
  Громов В.П. Прокурорский надзор за возмещением ущерба в исполнительном производстве / В.П. Громов. – Краснодар, 1984. – 73с.
1231626
  Демин Ю.М. Прокурорский надзор за деятельностью таможенных органов // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 308-314. – ISSN 1563-3349
1231627
  Бровин Г.И. Прокурорский надзор за законностью исполнения приговоров / Г.И. Бровин, В.Т. Михайлов. – Москва : Юридическая литература, 1977. – 134 с.
1231628
  Сапунков В.И. и др. Прокурорский надзор за законностью исполнения судебных решений / В.И. и др. Сапунков. – Харьков, 1983. – 58с.
1231629
   Прокурорский надзор за законностью рассмотрения в судах уголовных дел / Р.Д. Рахунов, И.Г. Сапожников, Л.М. Козак, М.Г. Корщик. – Москва : Гос. изд-во юрид. л-ры, 1963. – 323, [1] c.
1231630
  Сапожников И.Г. Прокурорский надзор за законностью рассмотрения судами дел по указам Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 / И.Г. Сапожников. – Москва, 1948. – 72 с.
1231631
  Зеленецкий В.С. Прокурорский надзор за исполнением закона о всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств уголовного дела в стадии предварительного расследования / В.С. Зеленецкий. – Х, 1990. – 91с.
1231632
  Берензон А.Д. Прокурорский надзор за исполнением законов в агропромышленном комплексе : учеб. пособ. / А.Д. Берензон, Ю.Д. Гудкович, Н.К. Демиденко ; Ин-т повышения квалификации руководящих кадров Прокуратуры СССР. – Москва : [б. и.], 1988. – 99, [1] с.
1231633
  Долежан В.В. Прокурорский надзор за исполнением законов в сельском хозяйстве / В.В. Долежан. – М, 1986. – 109с.
1231634
  Гасанов М.А. Прокурорский надзор за исполнением законов о материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации / М.А. Гасанов. – М., 1987. – 65с.
1231635
  Точиловский В.Н. Прокурорский надзор за исполнением законов о предупреждении преступлений несовершеннолетних : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Точиловский В.Н. ; Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1984. – 183 л. – Библиогр.: л.166-183
1231636
  Попова Е.В. Прокурорский надзор за исполнением законов об охране социалистической собственности. / Е.В. Попова. – Москва, 1966. – 104с.
1231637
  Гаврилов В.В. Прокурорский надзор за исполнением законов об охране социалистчиеской собственности в системе государственной торговли : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Гаврилов В.В.; Сарат. юрид. ин-т. – Саратов, 1972. – 22л.
1231638
  Басков В.И. Прокурорский надзор за исполнением законов при рассмотрении уголовных дел в судах / В.И. Басков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юридическая литература, 1986. – 286, [1] с.
1231639
  Зверев А.Д. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о труде / А.Д. Зверев. – Москва, 1977. – 88с.
1231640
  Иванов В.А. Прокурорский надзор за исполнением судебного приговора / В.А. Иванов. – Л., 1966. – 32с.
1231641
  Вайнер Н.Ш. Прокурорский надзор за исполнением трудового законодательства Туркменской ССР / Н.Ш. Вайнер. – Ашхабад, 1990. – 211с.
1231642
  Корняков А.А. Прокурорский надзор за исполнением уголовных наказаний в конце 19 - начале 20 веков // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 10. – С. 5-8. – ISSN 1812-3805


  В статье освещаются особенности такого актуального направления прокурорского надзора, как исполнение уголовных наказаний. Автором раскрывается правовая база, регламентирующая данное направление надзора в анализируемом периоде, механизмы реализации ...
1231643
  Ястребов В.Б. Прокурорский надзор за исполнением хозяйственного законодательства / В.Б. Ястребов. – М., 1989. – 107с.
1231644
  Ковалев М.А. Прокурорский надзор за обеспечением прав личности при расследовании преступлений / Ковалев М.А. – Москва : Московский университет, 1981. – 167 с.
1231645
  Раянов Прокурорский надзор за охраной труда в сельском хозяйстве / Раянов, ф.М., М.В. Яковлев. – М., 1981. – 111с.
1231646
  Ясинский Г.М. Прокурорский надзор за предварительным расследованием уголовных дел : Автореф... кандидата юрид.наук: / Ясинский Г.М.; Харьк. юрид. ин-т. Кафедра уголовного права и процесса. – Харьков, 1965. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1231647
  Жогин Н.В. Прокурорский надзор за предварительным расследованием уголовных дел / Н.В. Жогин. – М, 1968. – 264с.
1231648
  Якубов М.К. Прокурорский надзор за предварительным следствием и дознанием в органах МВД СССР. (По материалам АзССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Якубов М.К.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Юрид. фак. – М., 1969. – 18л.
1231649
  Горбачев В.П. Прокурорский надзор за применением мер пресечения в Российской империи во 2-й половине XIX - начале XX ст. // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 22-30
1231650
  Бегалиев К. Прокурорский надзор за расследованием дел о преступлениях несовершеннолетних / Калауша Бегалиев ; под ред. А.С. Панкратова. – Москва : Юридическая литература, 1971. – 96 с.
1231651
  Финько В.Д. Прокурорский надзор за рассмотрением в суде уголовных дел / В.Д. Финько. – Х, 1972. – 70с.
1231652
  Финько В.Д. Прокурорский надзор за рассмотрением в суде уголовных дел / В.Д. Финько. – Х, 1974. – 28с.
1231653
  Суржан Д.А. Прокурорский надзор за рассмотрением жилищных дел в судах / Д.А. Суржан. – М., 1990. – 73с.
1231654
  Розенфельд В.Г. Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности должностных лиц предприятий / В.Г. Розенфельд; Под ред. А.М. Рекункова и В.С. Основина. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1973. – 224 с.
1231655
  Розенфельд В.Г. Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности должностных лиц промышленных предприятий : Автореф... канд. юр.наук: / Розенфельд В. Г.; МВССО РСФСР, Ворон.ГУ. – Воронеж, 1971. – 24л.
1231656
  Савицкий В.М. Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности органов дознания и предварительного следствия. / В.М. Савицкий. – М., 1959. – 262с.
1231657
  Бровин Г.И. Прокурорский надзор за соблюдением законности в исправительно-трудовых колониях и его роль в повышении эффективности деятельности колоний : Автореф... канд. юрид.наук: / Бровин Г.И.; Свердл. юрид. ин-т. – Свердловск, 1967. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1231658
  Спиридонов Б.М. Прокурорский надзор за соблюдением законности в исправительно-трудовых учреждениях / Б.М. Спиридонов. – Москва, 1978. – 204с.
1231659
  Тарнавский Г.С. Прокурорский надзор за соблюдением законности в колхозах / Г.С. Тарнавский. – М., 1976. – 144с.
1231660
  Томасевич Ф.А. Прокурорский надзор за соблюдением законности в местах лишения свободы. / Ф.А. Томасевич. – Саратов, 1966. – 52с.
1231661
  Кацук М.И. Прокурорский надзор за соблюдением законности на транспорте / М.И. Кацук, И.И. Байдаков. – Москва, 1964. – 139с.
1231662
  Бакркдзе А.Ш. Прокурорский надзор за соблюдением законности при расследовании преступлений органами МВД. : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Бакркдзе А.Ш.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилисси, 1972. – 29л.
1231663
  Жилина Л.С. Прокурорский надзор за соблюдением законов при производстве следственных действий : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Жилина Л.С. ; Нац. юрид. акад. Украины. – Харьков, 1998. – 212 л. – Библиогр.: л.177-212
1231664
  Таджиев Х.С. Прокурорский надзор и ведомственный контроль за расследованием преступлений: вопр. теории и практики. / Х.С. Таджиев. – Ташкент, 1985. – 183с.
1231665
   Прокурорский надзор и укрепление социалистической законности в советском государстве : межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск, 1981. – 148, [4] c. – Библиогр. в подстр. прим.
1231666
  Бурмистров К.Д. Прокурорский надзор как форма советской государственной деятельности : Автореф... канд. юр.наук: 12.0.02 / Бурмистров К. Д.; АН СССР, Ин-т госуд. и права. – М., 1973. – 18л.
1231667
  Дедков Л.Л. Прокурорский надзор на страже законности / Л.Л. Дедков. – Минск, 1982. – 1578с.
1231668
   Прокурорский надзор по гражданским делам. – Москва, 1968. – 368с.
1231669
   Прокурорский надзор по гражданским делам. – М., 1972. – 208с.
1231670
   Прокурорский надзор по гражданским делам. – М., 1975. – 352с.
1231671
  Коршунова Е.Н. Прокурорский надзор по гражданским трудовым делам / Е.Н. Коршунова, Я.Д. Яновский. – Москва, 1956. – 112 с.
1231672
   Прокурорский надзор по делам несовершеннолетних. – Москва : [Юридическая литература], 1972. – 208 с. – Экз № 803527 без обл. и тит. л., описана по посл. стр.
1231673
  Басков В.И. Прокурорский надзор при рассмотрении судами уголовных дел / В.И. Басков. – Москва : Юридическая литература, 1980. – 20 с.
1231674
   Прокурорский надзорд за исполнением законов об охране труда.. – М, 1980. – 104с.
1231675
  Маршунов М.Н. Прокурорско-надзорное право / М.Н. Маршунов. – СПб, 1991. – 128с.
1231676
  Ломовский В.Д. Прокурорско-надзорные правоотношения / В.Д. Ломовский. – Ростов-на-Дону, 1987. – 159с.
1231677
  Баганець О. Прокурорська "реформа" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 13-19 грудня (№ 50). – С. 6. – ISSN 1992-9277
1231678
  Табалюк С. Прокурорська діяльність у сфері захисту прав дітей в сучасних умовах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (161). – С. 121-128
1231679
  Пишньов Д.І. Прокурорська перевірка дотримання законності в агропромисловому секторі економіки // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 183-189. – ISSN 0201-7245
1231680
  Лемак Р. Прокурорська перевірка як засіб забезпечення законності : Перебування осіб в установах виконання покарань // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 34-41
1231681
  Лахтюк Л. Прокурорська протидія незаконній архітектурній діяльності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 17-21.
1231682
  Баганець О. Прокурорська реформа // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 20-31 грудня (№ 51/52). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
1231683
  Олійник О.Б. Прокурорська риторика : підручник / Ольга Олійник ; МОНУ. – Київ : Алерта, 2008. – 304 с. – ISBN 978-966-8533-99-0
1231684
  Олійник О. Прокурорська риторика як комплексна міждисциплінарна наука // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 106-112.
1231685
  Олійник О. Прокурорська риторика: різновиди та структура // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 7 (45). – С. 2-8.
1231686
  Озерський І. Прокурорське переконання у кримінальному процесі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 68-71. – ISSN 0132-1331
1231687
  Марочкін М. Прокурорське представництво / М. Марочкін, Г. Гаврюшенко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 14-20.
1231688
  Сірик Д. Прокурорське провадження за зверненнями громадян як процесуальна форма юрисдикційного захисту // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 44-48.
1231689
  Скобало М. Прокурорське реагування на порушення вимог земельного законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 47-53.
1231690
  Маслова О. Прокурорське самоврядування як гарантія незалежності прокурора // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 3 (45). – С. 12-19. – ISSN 2311-6676
1231691
  Гой А. Прокурорське слідство: результати, проблеми, перспективи (на прикладі Кіровоградщини) / А. Гой, С. Чеботарьов // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 6. – С. 38-40
1231692
  Майструк В. Прокурорський відлік // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ, 2019. – № 5 (197), травень. – С. 42-45. – ISSN 1726-3077
1231693
  Михайловська О. Прокурорський захист основного наіонального багатства України // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 26-33
1231694
  Гіль А. Прокурорський нагляд - запорука ефективної протидії злочинам у сфері земельних відносин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 9-15
1231695
  Озерський І.В. Прокурорський нагляд : практикум / І.В. Озерський, Д.С. Данилов ; Київ. ін-т бізнесу та технологій. – Київ : Копі-центр, 2016. – 99, [1] с. – Бібліогр.: с. 93-99
1231696
  Когутич І.І. Прокурорський нагляд в Україні : Курс лекцій / І.І. Когутич, В.Т. Нор, А.А. Павлишин; За ред. проф. В.Т. Нора. – Київ : Атіка, 2004. – 352с. – ISBN 966-326-071-8
1231697
  Курочка М.Й. Прокурорський нагляд в Україні : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.Й. Курочка, П.М. Каркач; Мін-во внутрішніх справ України; Луганська акад. внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України; За ред. Е.О. Дідоренко. – Київ : РВВ ЛАВС, 2004. – 424с. – ISBN 966-8129-51-2
1231698
  Курочка М.Й. Прокурорський нагляд в Україні : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.Й. Курочка, П.М. Каркач; МВСУ; Луганська АВС МВС; За ред. проф. Е.О. Дідоренка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 424с. – ISBN 966-364-033-2
1231699
   Прокурорський нагляд в Україні : підручник для студентів юрид. спец. вищих навч. закладів / Марочкін І.Є., Грошевой Ю.М., Каркач П.М., Сібільова Н.В., Бабкова В.С. та ін.; МОНУ; Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого; за ред. Каркача П.М., Марочкіна І.Є. – 2-е вид. – Харків : Одіссей, 2008. – 240с. – ISBN 978-966-633-685-2
1231700
   Прокурорський нагляд в Україні : підручник для студ. вищ. навч. закладів : [академ. курс] / І.І. Когутич [та ін.] ; за ред. В.Т. Нора ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Ін Юре, 2011. – 591, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-459-8
1231701
  Дьомін Ю.М. Прокурорський нагляд в Україні на сучасному етапі : монографія / Ю.М. Дьомін ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : УкрІНТЕІ, 2013. – 306, [2] с. – Бібліогр.: с. 296-306 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-479-060-1
1231702
  Давиденко Л. Прокурорський нагляд за виконанням вимог закону / Л. Давиденко, В. Давиденко // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 30-35
1231703
  Грібов М.Л. Прокурорський нагляд за виконанням доручень на проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідувані грабежів та розбоїв // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 23-28


  Розкрито особливості прокурорського нагляду за роботою оперативних підрозділів з виконання доручень на проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідувані грабежів та розбоїв. Визначено його предмет та засоби. Раскрыты особенности ...
1231704
  Зеленецький В. Прокурорський нагляд за виконанням законів при реєстрації джерел інформації про злочини / В. Зеленецький, Л. Лобойко // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.35-46
1231705
  Форостяний А. Прокурорський нагляд за виконанням міліцією як органом дізнання профілактичної функції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 121-125.
1231706
  Бабошин А.М. Прокурорський нагляд за використанням матеріалів оперативно-розшукової діяльності для проведення слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування злочинів у сфері банківського кредитування // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2014. – № 4 (51). – С. 75-80
1231707
  Дьомін Ю. Прокурорський нагляд за діяльністю митних органів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.52-56
1231708
  Умрихін О.О. Прокурорський нагляд за додержанням вимог антикорупційного законодавства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 12. – С. 33-36.
1231709
  Назарук О.І. Прокурорський нагляд за додержанням вимог законів щодо відшкодування шкоди, заподіяної злочином в Україні та за її межами // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 528-533. – ISSN 1563-3349
1231710
  Лемак Р. Прокурорський нагляд за додержанням законів в установах виконання покарань // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 41-45.
1231711
  Курочка М.Й. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність : Навчальний посібник / М.Й. Курочка; МВС України; Луганська акад. внут. справ ім. 10-річчя незалежності України; За ред. Е.О.Дідоренка. – 2-е вид., перероб. і доп. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. – 176с. – (Прокурорський нагляд в Україні). – ISBN 966-8129-61-Х
1231712
  Білокінь Р. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 164-167
1231713
   Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов"язаних з обмеженням особистої свободи громадян : навч. посібник / [Неділько В.Г. та ін.] ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2019. – 201, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 193-199. – ISBN 978-617-7500-73-4
1231714
  Вигівська Л. Прокурорський нагляд за додержанням законів при розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 109-114
1231715
  Драган О. Прокурорський нагляд за додержанням законів про адміністративні правопорушення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 29-35.
1231716
  Колотило О.О. Прокурорський нагляд за додержанням законів про адміністративні правопорушення: проблемні питання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 212-217. – ISSN 0132-1331
1231717
  Озерський І.В. Прокурорський нагляд за додержанням законів у зовнішньоекономічній сфері // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 33-37.
1231718
  Скригонюк Микола Іванович Прокурорський нагляд за додержанням законів України при умовно-достроковому звільненні засуджених від кримінального покарання : Дис... канд. юридичнихнаук: 12.00.10 / Скригонюк Микола Іванович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 175л. – Бібліогр.:л.172-175
1231719
  Скригонюк М.І. Прокурорський нагляд за додержанням законів України при умовно-достроковому звільненні засудженних від кримінального покарання : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.10 / Скригонюк М.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 20л.
1231720
  Севрук О. Прокурорський нагляд за додержанням законів щодо забезпечення прав дітей на доступність та безоплатність освіти в державних і комунальних навчальних закладах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 19-25


  Проблемні аспекти.
1231721
  Абдієв Р. Прокурорський нагляд за додержанням законів як предмет наукового дослідження // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 22-28
1231722
  Яковенко Д.Т. Прокурорський нагляд за додержанням законності в діяльності органів державного управління УРСР (1922-1925 рр.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 112-121. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  В статье подвергаются анализу различные точки зрения об определении понятия общего надзора, и на основе этого предложено определение этого понятия. Вторая часть статьи посвящена анализу основных методов прокурорского надзора за законностью правовых ...
1231723
  Лющенко М. Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про оплату праці // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 33-39
1231724
  Єременко А. Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про оплату праці // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 41-44
1231725
  Бойко В. Прокурорський нагляд за додержанням земельного законодавства в Криму // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 89-91
1231726
  Бабенко В. Прокурорський нагляд за додержанням і застосуванням екологічного законодавства // Юридический вестник. : Наукове видання / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 3. – С.82-87. – ISSN 1561-4999
1231727
  Пахаєва В. Прокурорський нагляд за додержанням податкового законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 36-38.
1231728
  Денисюк С. Прокурорський нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина в контексті змін до Конституції України" // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 532-534
1231729
  Курило М.П. Прокурорський нагляд за додержанням прав та законних інтересів засуджених до позбавлення волі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Курило М.П. ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1998. – 188 л. – Бібліогр.: л.177-188
1231730
  Бабошин А.М. Прокурорський нагляд за документуванням злочинів у сфері банківського кредитування оперативними підрозділами : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Бабошин Арсеній Миколайович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2015. – 300 арк. – Додатки: арк. 237-300. – Бібліогр.: арк. 195-236
1231731
  Бабошин А.М. Прокурорський нагляд за документуванням злочинів у сфері банківського кредитування оперативними підрозділами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Бабошин Арсеній Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1231732
  Клочков В. Прокурорський нагляд за досудовим розслідуванням // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 14-27 травня (№ 18/19). – С. 10. – ISSN 1992-9277
1231733
  Назарук Олена Прокурорський нагляд за дотриманням вимог закону щодо відшкодування шкоди, заподіяної злочином // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 19-26.
1231734
  Погорецький М.А. Прокурорський нагляд за дотриманням законів на початковому етапі досудового розслідування: окремі проблемні питання // Європейські стандарти діяльності прокурора, слідчого та адвоката у кримінальному провадженні : збірник матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 26 листоп. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. правосуддя, Нац. акад. прокуратури України, Каф. нагляду за додержанням законів при проведенні досудового розслідування, Рада адвокатів м. Києва ; [редкол.: Погорецький М.А. та ін.]. – Київ : Прецедент, 2016. – С. 37-40. – ISBN 978-966-520-183-0
1231735
  Климчук М.П. Прокурорський нагляд за дотриманням законів при розслідуванні злочинів про порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 280-289. – (Юридична ; Вип. 3)
1231736
  Бузинарський М. Прокурорський нагляд за дотриманням законів при розслідуванні злочинів, вчинених шляхом підпалу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 29-34.
1231737
  Михайловська О. Прокурорський нагляд за дотриманням законодавства щодо охорони поверхневих та підземних вод // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.82-90
1231738
  Влад С. Прокурорський нагляд за дотриманням прав неповнолітніх під час виконання покарання у виховних колоніях // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 115-122


  З виступу щодо стану організації роботи Національної академії прокуратури України.
1231739
  Трагнюк Р. Прокурорський нагляд за забезпеченням допустимості доказів на досудовому слідстві: актуальні питання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 6. – С. 63-64. – ISSN 0132-1331
1231740
  Солодкий В. Прокурорський нагляд за законністю виконавчого провадження: окремі питання теорії та практики // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.89-91. – Бібліогр.: 8 н.
1231741
  Погорецький М. Прокурорський нагляд за законністю використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності / М. Погорецький, І. Сухачова // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 70-77
1231742
  Клочков В.Г. Прокурорський нагляд за законністю і обгрунтованістю обрання та продовження строків тримання під вартою : Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. / В.Г. Клочков. – Київ : ІнЮре, 2005. – 64с. – ISBN 966-313-253-1
1231743
  Кучер В.О. Прокурорський нагляд за законністю початку досудового розслідування економічних злочинів // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2014. – Вип. № 3. – С. 317-328
1231744
  Бабошин А.М. Прокурорський нагляд за законністю початку досудового розслідування злочинів у сфері банківського кредитивуння // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 2 (33), спецвипуск. – С. 187-190. – ISSN 1609-0462


  Аналізуючи положення кримінально-процесуального законодавства, що стосується здійснення прокурорського нагляду, в статті висвітлено питання щодо особливостей прокурорського нагляду за законністю початку досудового розслідування злочинів у сфері ...
1231745
  Бабічев Д.О. Прокурорський нагляд за законністю рішень в оперативно-розшуковій діяльності: запрошення до дискусії // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 230-240
1231746
  Шмургун О.С. Прокурорський нагляд за законністю у діяльності міліції громадської безпеки щодо контролю за міграційними процесами // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 10-14.
1231747
  Донець К. Прокурорський нагляд за здійсненням видачі особи (екстрадиції) у кримінальних провадженнях під час досудового розслідування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 71-77
1231748
  Дьомін Ю.М. Прокурорський нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 219-225. – ISBN 978-617-7220-83-0
1231749
  Кучер В.О. Прокурорський нагляд за розслідуванням економічних злочинів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кучер Вадим Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 233 л. – Додатки: л. 210-233. – Бібліогр.: л. 187-209
1231750
  Кучер В.О. Прокурорський нагляд за розслідуванням економічних злочинів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кучер Вадим Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1231751
  Красноокий О. Прокурорський нагляд і запобігання правопорушенням // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.93-96. – ISSN 0132-1331
1231752
  Остафійчук Г. Прокурорський нагляд і контроль у досудовому розслідуванні // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 153-157. – ISSN 1561-4999
1231753
  Підюков П.П. Прокурорський нагляд і судовий контроль за доказуванням на досудовому провадженні кримінального судочинства України / П.П. Підюков, Я.Ю. Конюшенко // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 461-465. – ISSN 1563-3349
1231754
  Янченко І. Прокурорський нагляд на досудовому слідстві при провадженні слідчих дій з ознаками кримінально-процесуального примусу // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 118-122.
1231755
  Федотова Г.В. Прокурорський нагляд під час розгляду скарг на дії та рішення міліції як органу дізнання // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 6. – С. 36-39
1231756
  Дяченко В. Прокурорський нагляд потрібен для захисту дітей - чорнобильців // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.95-98
1231757
  Мельник О.В. Прокурорський нагляд при розслідуванні контрабанди: актуальні проблеми сьогодення / О.В. Мельник, М В. Шевчук // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 6. – С.20-28
1231758
  Шупеня М. Прокурорський нагляд та участь прокурора у виконавчому провадженні / М. Шупеня, Б. Бачук, Л. Франків // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 37-40. – ISSN 0132-1331
1231759
  Говоруха М. Прокурорський нагляд у виконавчому провадженні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 118-122. – ISSN 0132-1331
1231760
  Бояров В.І. Прокурорський нагляд у кримінальних провадженнях про кримінально-карані прояви екстремізму // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 121-127. – ISSN 2310-9769
1231761
  Бринцев В. Прокурорський нагляд у системі контрольної влади: конституційні засади та проблеми здійснення в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 87-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1231762
  Бурбика М. Прокурорський нагляд у сфері банкрутства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 36-41.
1231763
  Кулинич С. Прокурорський нагляд у сфері водокористування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 7-11.
1231764
  Баганець О. Прокурорський нагляд у сфері земельних відносин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 11-17.
1231765
  Козьяков І. Прокурорський нагляд у сфері оперативно - розшукової діяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.63-70
1231766
  Горбань О. Прокурорський нагляд у сфері поводження з відходами // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 23-30.
1231767
  Олійник І. Прокурорський нагляд у сфері страхування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 49-54.
1231768
  Спільник С.І. Прокурорський нагляд у формі процесуального керівництва за Кримінальним процесуальним кодексом України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 458-465. – ISSN 2078-3566
1231769
  Лемак Р. Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення правового статусу засуджених // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 69-73. – ISSN 0132-1331
1231770
  Татарин Б. Прокурорський нагляд як запорука додержання прав дітей-інвалідів, як виховуються у спеціалізованих навчальних закладах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 26-29
1231771
  Дзюрбель А. Прокурорський нагляд як засіб виявлення, усунення слідчих помилок та запобігання їм // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 30-36
1231772
  Зелений О. Прокурорський нагляд як засіб протидії рейдерським захопленням підприємств // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 22-27
1231773
  Драч Д. Прокурорський нагляд: український та європейський досвід // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (291). – С. 132-136. – ISSN 2663-5313
1231774
  Куц В.М. Прокурорські засоби протидії торгівлі людьми : науково-практичний посібник / В.М. Куц, А.М. Орлеан; Генеральна прокуратура України; Академія прокуратури України; [за ред. Г.П. Середи]. – Київ : Варта, 2007. – 168с. – ISBN 978-966-585-039-7
1231775
  Дьомін Ю. Прокурорські перевірки за новим законодавством України // Юридичний вісник / Одесс. нац. юрид. академия. – Одесса, 2013. – № 1. – С. 68-72. – ISSN 1561-4999
1231776
  Десятков О. Прокурорськтй нагляд за законністю оперативно - розшукової діяльності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.85-88
1231777
  Басков В.И. Прокуроский надзор в СССР : [учебник для вузов по спец. "Правоведение"] / В.И. Басков. – Москва : Московский университет, 1991. – 303, [1] с.
1231778
  Тарнаев Н.Н. Прокуроский надзор за законностью применения мер общественного воздействия за малозначительные и не представляющие большой общественной опасности преступления (по материалам Восточной Сибири) : Автореф... канд. юрид.наук: / Тарнаев Н.Н.; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1973. – 22л.
1231779
  Иванов В.А. Прокуроский надзор по гражданским делам / В.А. Иванов. – Л., 1968. – 32с.
1231780
  Руденко О.О. Прокурський нагляд за додержанням законодавства органами податкової служби при стягненні податкової заборгованості з суб"єтів господарювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 168-170
1231781
   Пролапс митрального клапана / Г.К. Нургазина, Т.О. Толыбаева, А.А. Умарова, У.К. Ермагамбетова, С.Д. Аренова // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 3 (55). – С. 227-234. – ISSN 2077-1096
1231782
  Спиридонова В.И. Пролегали в поле дороги / В.И. Спиридонова. – Рига, 1960. – 342с.
1231783
  Чертова Н.В. Пролегли в степи дороги / Н.В. Чертова. – Москва, 1963. – 720с.
1231784
  Чертова Н.В. Пролегли в степи дороги : Роман / Н.В. Чертова. – Москва : Художественная литература, 1967. – 664с.
1231785
  Яценко В.О. Пролегомен перспектив формування територіальних громад як групових форм розселення // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 428-434. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-3455
1231786
  Эрдманн Э.О. Пролегомена к общей теории "понятий" на эмпириокритическом основании / Э.О. Эрдманн. – Варшава : Типография Варшавского учебного округа, 1903. – 46 с.
1231787
  Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка зможе виступати як наука / Переклад укр. мовою під ред. І.Мірчука // Varia / Український вільний університет. – Мюнхен, 2004. – Ч. 50 : Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка зможе виступати як наука /І.Кант. – С.1-324
1231788
  Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати як наука / Імануель Кант; Переклад з нім., вступ. ст., комент. і примітки В.Терлецького. – Київ : ППС-2002, 2005. – 178с. – (Серія наукових перекладів "Zetesis" / Відповідальний ред.: А.Л.Богачов, В.І.Кебуладзе). – ISBN 966-96471-1-8
1231789
  Листопад І. Пролегомени до перекладу "Категорій". Український переклад з огляду на латинський спадок // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 2 : Як можлива вітчизняна інтелектуальна традиція?. – С. 93-103. – ISSN 0235-7941
1231790
  Мельник Я.Г. Пролегомени до українського дискурсу : етнокультурний, політичний та лінгво-семіотичний аспекти / Ярослав Мельник, Наталя Криворучко ; Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2012. – 259, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-640-334-9
1231791
  Кирилюк О. Пролегомени до універсальнокультурного покажчика фольклорних та літературних мотивів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 84-95
1231792
  Казакова Т.В. Пролегомени масової комунікації у біологічному світі (до постановки питання про джерела палеожурналістики) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 27-32


  Пропонується концепція витоків палеожурналістики, завдяки якій відкриваються можливості осмислення іманентної природи масової комунікації, а також перспективи синергетичного підходу до цього явища. The article presents a conception of ...
1231793
  Рассказов Л.Д. Пролегомены к анализу кризиса сознания в условиях глобализации образования // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 3 (54). – С. 73-82. – ISSN 1811-0916


  Цель статьи - предложить эффективную авторскую концепцию анализа кризиса сознания в условиях глобализации образования. Идея статьи - доказать, что познание и знание - это производные категории от категории «сознание». Смещение акцентов с ...
1231794
  Ракитов А.И. Пролегомены к идее технологии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 3-14. – ISSN 0042-8744
1231795
  Сендеров В.А. Пролегомены к изучению сменовеховства // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 103-111. – ISSN 0042-8744
1231796
  Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени / М. Хайдеггер; Центрально-европейский университет. – Томск : Водолей, 1998. – 384с. – ISBN 5-7137-0102-6
1231797
  Григоров Н.А. Пролегомены к метамодернизму // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 236-241
1231798
  Кант Иммануил Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в качестве науки / [соч.] Иммануила Канта ; пер. Влад. Серг. Соловьева, почет. чл. Моск. психол. о-ва ; [предисл. к 1-му изд.: пред. Моск. психол. о-ва проф. Н.Я. Грот]. – Москва : Типо-лит. Т-ва Н.И. Кушнерев и К*, 1905. – VIII, 195 с.


  Пер.: Соловьев, Владимир Сергеевич (1853-1900) Авт. предисл. Грот, Николай Яковлевич (1852-1899)
1231799
  Кант Иммануил Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в качестве науки. / Кант Иммануил. – 2-е изд. – М., 1937. – 247с.
1231800
  Кант Иммануил Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в смысле науки. / Кант Иммануил. – М,, 1993. – 238с.
1231801
  Кант Иммануил Пролегомены. / Кант Иммануил. – М.-Л., 1934. – 105-380с.
1231802
  Пестушко Валерий Пролезный... сорняк : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 52-53
1231803
  Котелова Н.З. Пролект Словаря новых слов русского языка. / Н.З. Котелова. – Л, 1982. – 86с.
1231804
  Ковальчук В. Пролема легітимності та легальності влади в державно-правових доктринах Р. Ієрінга та Г. Єллінека // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 32-38
1231805
  Круглик В. Пролема оновлення профілів освітніх програм підготовки інженерів-програмістів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 7 (138), липень. – С. 89-93. – ISSN 2308-4634
1231806
  Могдальова І.В. Пролеми самосвідомості сучасної української інтелігенції // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 32-37. – ISSN 2077-1800
1231807
  Розенталь И.Л. Пролемы начала и конца Метагалактики / И.Л. Розенталь. – Москва : Знание, 1985. – 63с.
1231808
  Киреенко К.Т. Пролеска : поэмы и стихотворения / Кастусь Киреенко; пер. с белорус. – Минск : Беларусь, 1970. – 142 с.
1231809
  Кочетов В.П. Пролески / В.П. Кочетов. – Махачкала, 1973. – 56с.
1231810
  Абрамов Ф.А. Пролетали лебеди : рассказы : [для сред. и ст. возраста] / Федор Абрамов ; [предисл. В. Акимова ; рис. А. Слепкова]. – Ленинград : Детская литература, Ленинградское отделение, 1979. – 205 с. : ил.
1231811
  Абрамов Ф.А. Пролетали лебеди : рассказы : [для ст. шк. возраста] / Федор Абрамов ; [рис. А. Слепкова]. – Ленинград : Детская литература, Ленинградское отделение, 1989. – 142, [2] с. : ил.
1231812
  Мещерякова Н.М. Пролетариат Англии в процессе формирования : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.03 / Мещерякова Н.М. ; МГУ. – Москва, 1977. – 36 с.
1231813
  Мещерякова Н.М. Пролетариат Англии в процессе формирования / Н.М. Мещерякова. – М, 1979. – 359с.
1231814
  Чаплыгин Ю.П. Пролетариат в странах капитала: правда и вымыслы. / Ю.П. Чаплыгин. – Москва, 1975. – 143с.
1231815
  Булдаков В.П. Пролетариат в трех российских революциях : кн. для учителя / В.П. Булдаков, А.П. Корелин, А.И. Уткин. – Москва : Просвещение, 1987. – 207 с., ил.
1231816
   Пролетариат во главе освободительного движения в России.. – М, 1971. – 336с.
1231817
  Киреев Е.П. Пролетариат Грозного в революции 1905-1907 годов. / Е.П. Киреев. – 2-е изд., испр. – Грозный, 1955. – 204с.
1231818
  Волобуев П.В. Пролетариат и буржуазия России в 1917 году / П.В. Волобуев. – Москва, 1964. – 359с.
1231819
  Луи П. Пролетариат и государственный строй / П. Луи. – М. – 32с.
1231820
   Пролетариат и его конечная цель : [Программа максимум]. – [Б. м.] : [Б. и.], 1905. – 15 с.
1231821
  Ленин Пролетариат и крестьянство / Ленин, Н./В.И.Ульянов./. – Кременчуг, 1924. – 144с.
1231822
   Пролетариат и революционный процесс в Латинской Америке.. – М, 1985. – 376с.
1231823
  Кириленко С.П. Пролетариат Киева в революции 1905 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Кириленко С.П.;. – Киев, 1950. – 42 с.
1231824
   Пролетариат Латинской Америки.. – М, 1968. – 432с.
1231825
  Тимофеев Т.Т. Пролетариат против монополий : Очерки по проблемам классовой борьбы и общедемократ. движений в США / Т.Т. Тимофеев. – Москва : Профиздат, 1967. – 356с.
1231826
  Трофимов А.С. Пролетариат России и его борьба против царизма / А.С. Трофимов. – М, 1979. – 238с.
1231827
  Фалькович С.М. Пролетариат России и Польши в совместной революционной борьбе (1907-1912). / С.М. Фалькович. – М, 1975. – 380 с.
1231828
   Пролетариат России на пути к Октябрю.. – Одесса, 1967. – 122с.
1231829
   Пролетариат России на пути к Октябрю.. – Одесса, 1967. – 235с.
1231830
  Борзунов В.Ф. Пролетариат Сибири и Дальнего Востока накануне первой русской революции (по материалам строительства Транссибирской магистрали (1891-1904) / В.Ф. Борзунов. – Москва : Наука, 1965. – 199 с. : ил.
1231831
  Власова М.И. Пролетариат финляндии в годы первой русскойреволюции (1905 - 1907) / М.И. Власова. – Петрозаводск, 1961. – 187 с.
1231832
  Астахов В.И. Пролетариат Харькова в борьбе за победу Октября / Астахов В.И., Кондуфор Ю.Ю. – Харьков : Обл. изд-во, 1957. – 181 с., [4] л. ил.
1231833
  Томарев В.И. Пролетариат Царицына в борьбе за власть Советов. / В.И. Томарев. – Сталинград, 1957. – 83с.
1231834
  Томарев В.И. Пролетариат Царицына в борьбе против самодержавия. / В.И. Томарев. – Волгоград, 1967. – 20с.
1231835
   Пролетариат Центрального промышленного района в 1907 -- феврале 1917 гг.. – Иваново, 1984. – 176с.
1231836
   Пролетариат Центрального промышленного района в революции 1905-1907 гг.. – Ярославль, 1982. – 147с.
1231837
  Мейерович М.Г. Пролетариат Ярославской губернии в годы реакции и нового революционного подъема. (1907-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Мейерович М.Г.; МГУ. – М., 1970. – 20л.
1231838
  Кон Ф.Я. Пролетариат. 1885-1925 / Кон Ф.Я. – Москва : Изд-во Всесоюзн. об-ва политкаторжан и сс-поселенцев, 1926. – 64 с. : 26 портр. – (Дешевая библиотека журнала "Каторга и ссылка" ; № 1-2)
1231839
  Ури Л. Пролетарии / Л. Ури. – Москва, 1977. – 246с.
1231840
  Иванова Л.С. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! / Л.С. Иванова, С.И. Гершович. – Ташкент, 1960. – 75с.
1231841
  Агеєва В. Пролетарі проти сонетів. Неокласики в токсичному оточенні сучасників // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 15 (699), 16.04- 22.04.2021. – С. 40-44. – ISSN 1996-1561
1231842
  Ігнатченко Г.І. Пролетаріат / Г. Ігнатченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 308-309. – ISBN 966-642-073-2
1231843
  Луначарський А.В. Пролетаріат і мистецтво : збіpка статей / А. Луначарський. – У Київі [Київ] : Вид. "Дзвін" ; [Дpук. б[увш.] 1-ої Київ. Дpук. Спілки], 1918. – 56 с. – (Унівеpсальна бібліотека "Дзвін" ; № 3)


  Зміст: Мистецтво для мистецтва й мистецтво для життя; Поети з Заходу [біогp. відомості пpо Е. Веpхаpна]; Співець паpижської голоти [Ж. Ріктюс]; Пpолєтаpська літеpатуpа у Фpанції
1231844
  Іргізов А. Пролетаріат Києва у боротьбі за Жовтень / А. Іргізов. – Харків; Київ, 1932. – 68с.
1231845
   Пролетаріат України від 11 до 12 з"їзду КП/б/У.. – Б.м., 1934. – 38с.
1231846
  Астахов В.І. Пролетаріат Харкова в трьох революціях / Астахов В.І., Кондуфор Ю.Ю. – Харьков : Харківський університет, 1959. – 280 с.
1231847
  Мартов Л. Пролетарнская борьба в России / Л. Мартов. – С-Пб. – 132с.
1231848
  Березовчук Н.Д. Пролетарска опора в деревне : к истории ком. бедноты на Украине / Н.Д. Березовчук, Г.В. Бондаренко. – Киев : Вища школа. Головное издательство, 1986. – 115 с.
1231849
  Мережко В.И. Пролетарская мельница счастья : героич. комедия в 2-х д. / В.И. Мережко. – Москва : Искусство, 1983. – 80с.
1231850
  Волков Н.А. Пролетарская молодежь в боях за победу Советской власти на Дону : Автореф... кандид. ист.наук: / Волков Н.А.; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. Кафедра марксизма-ленинизма. – Москва, 1952. – 20 с.
1231851
  Иерусалимский Ю.Ю. Пролетарская печать в период первой российской революции / Ю.Ю. Иерусалимский. – Ярославль, 1990. – 70с.
1231852
  Цыбенко В.А. Пролетарская поэзия 90-900-х годов. / В.А. Цыбенко. – Новосибирск, 1960. – 47с.
1231853
  Фриче В.М. Пролетарская поэзия. / В.М. Фриче. – М, 1919. – 112с.
1231854
  Еремин Ю.В. Пролетарская революционность и мелкобуржуазное бунтарство / Ю.В. Еремин. – М., 1975. – 64с.
1231855
   Пролетарская революция : Систем. и алфавит. указ. 1921-1929 гг. – Москва : Госиздат, 1930. – 166с.
1231856
  Ацаркин А.Н. Пролетарская революция и молодежь : рождение комсомола / А.Н. Ацаркин. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 256 с.
1231857
  Ленин, В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский. – М.-Птгр., 1918. – 135с.
1231858
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М-Пг., 1918. – 135с.
1231859
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – Ленинград, 1925. – 157с.
1231860
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин // О земле и крестьянстве / В.И. Ленин. – Москва : Московский рабочий, 1925. – 166 с. – (Крестьянская ленинская библиотечка)
1231861
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – 2-е изд. – М-Л, 1931. – 126с.
1231862
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 87с.
1231863
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М, 1936. – 125с.
1231864
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – Ленинград, 1939. – 112с.
1231865
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М, 1940. – 135с.
1231866
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – Ленинград, 1950. – 104с.
1231867
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – Москва, 1954. – 196с.
1231868
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М, 1960. – 110с.
1231869
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М, 1980. – 119с.
1231870
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М, 1982. – 119с.
1231871
  Келлер Б.А. Пролетарская революция и советская интеллигеднция / Б.А. Келлер. – М, 1937. – 47с.
1231872
  Ленин В.И. Пролетарская революция и хозяйственное строительство / В.И. Ленин, 1925. – 224с.
1231873
  Воробченко В.И. Пролетарская сатира (июнь 1907 - июль 1914) / В.И. Воробченко. – Кишинев, 1982. – 187с.
1231874
  Караманчев В. Пролетарская сиволика / В. Караманчев. – И., 1978. – 109с.
1231875
   Пролетарская солидарность трудящихся в брьбе за мир.. – М, 1958. – 560с.
1231876
   Пролетарская солюдарность. – Воронеж, 1980. – 194с.
1231877
  Жданов А.Д. Пролетарская честь / А.Д. Жданов. – Тула, 1969. – 172с.
1231878
  Сегеда В.М. Пролетарские организации Чехословакии в борьбе за повышение идейно-политического и общеобразовательного уровня трудящихся. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.03 / Сегеда В.М.; Ужгород.гос.ун-т. – Ужгород, 1973. – 27л.
1231879
   Пролетарские поэты : в 3 т. – Ленинград : Советский писатель. – (Библиотека поэта / [под ред. М. Горького])
Т. 3 : 1914-1917 / [ред., вступ. ст. "Поэты рабочей печати в годы империалист. войны и Февр. революции", с. 1-12 и прим. В. Абрамкина]. – 1939. – 362 с., 9 л. ил.
1231880
   Пролетарские поэты первых лет советской эпохи.. – Л, 1959. – 586с.
1231881
   Пролетарский интарнационализм: вопросы идеологии и культуры.. – М, 1979. – 260с.
1231882
   Пролетарский интеранционализм - мощное оружие революционного преобразования мира. – М, 1980. – 223с.
1231883
   Пролетарский интеранционализм. – М, 1983
1231884
  Азизян А.К. Пролетарский интернационализм-верное оружие в борьбе за социализм, за свободу, равноправие и дружбу народов / А.К. Азизян ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1957. – 80 с. – (Серия 1 ; № 23, 24)
1231885
   Пролетарский интернационализм -- знамя трудящихся всех стран и континентов.. – М, 1964. – 48с.
1231886
  Лубсанов Д.Д. Пролетарский интернационализм -- неотъемлемая часть мировоззрения марксистско-ленинской партии : Автореф... Канд.филос.наук: / Лубсанов Д.Д.; Акад.обществ.наук при Цк КПСС. – Москва, 1957. – 18л.
1231887
  Гальперин М.Ю. Пролетарский интернационализм - идейная основа содружества социалистических государств / М.Ю. Гальперин. – Л, 1959. – 36с.
1231888
   Пролетарский интернационализм - наше знамя, наша сила!. – М, 1978. – 454 с.
1231889
  Лубсанов Д.Д. Пролетарский интернационализм - основа дружбы и сотрудничества народов социалистического лагеря / Д.Д. Лубсанов. – Улан-Удэ, 1957. – 67с.
1231890
  Кортунов В.В. Пролетарский интернационализм - основа дружбы и сотрудничества трудящихся всех стран. / В.В. Кортунов. – М., 1957. – 31с.
1231891
  Санакоев Ш.П. Пролетарский интернационализм - основа отношений между социалистическими странами / Ш.П. Санакоев, О.М. Накропин. – М, 1958. – 48с.
1231892
  Слободян М.И. Пролетарский интернационализм - фактор социального развития : (на материалах западных областей Украинской ССР) / М.И. Слободян. – Киев : Наукова думка, 1981. – 159 с.
1231893
  Давыдков И.А. Пролетарский интернационализм в действии / И.Л. Давыдков. – Ленинград : Лениздат, 1962. – 189с.
1231894
  Рудой Д.Е. Пролетарский интернационализм в деятельности Французской коммунистической партии. : Автореф... канд. ист.наук: 621 / Рудой Д.Е.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Каф. науч. коммунизма гум. ф-тет. – М., 1970. – 17л.
1231895
  Матвеева Т.С. Пролетарский интернационализм и буржуазный национализм : Автореф... канд. философ.наук: / Матвеева Т.С.; Моск. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – Москва, 1953. – 15л.
1231896
   Пролетарский интернационализм и его противники : Сборник статей. – Минск : Издательство БГУ, 1983. – 155, [4] с.
1231897
  Добротин Е.В. Пролетарский интернационализм и единство мирового коммунистического движения / Е.В. Добротин. – М, 1975. – 63с.
1231898
  Кюзаджян Л.С. Пролетарский интернационализм и мелкобуржуазній национализм / Л.С. Кюзаджян. – М., 1968. – 96с.
1231899
  Свердлин М.А. Пролетарский интернационализм и основные этапы его развития / М.А. Свердлин, П.М. Рогачев. – М, 1962. – 96с.
1231900
  Шитов Н.Ф. Пролетарский интернационализм и патриотизм / Н.Ф. Шитов. – Москва, 1962. – 168 с.
1231901
  Шитов Н.Ф. Пролетарский интернационализм и патриотизм / Н.Ф. Шитов. – М, 1971. – 111с.
1231902
  Ким Г.Ф. Пролетарский интернационализм и революции в странах Востока : монография / Г.Ф. Ким, Ф.И. Шабшина; отв. ред. Вл.Н. Никифоров. – Москва : Наука, 1967. – 398, [2] с.
1231903
  Шитов Н.Ф. Пролетарский интернационализм и современный ревизионизм / Н.Ф. Шитов. – Москва, 1959. – 111 с.
1231904
  Чикляуков И.П. Пролетарский интернационализм как мировоззренческий принцип. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Чикляуков И.П.; МВ ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1974. – 31л.
1231905
  Битиев С.Н. Пролетарский интернационализм один из важнейших принципов идеологии и политики большевистской партии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Битиев С.Н.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП/б/,. – Москва, 1951. – 16 с.
1231906
  Кравцев И.Е. Пролетарский интернационализм, отечество и патриотизм / И.Е. Кравцев. – Киев, 1965. – 391с.
1231907
  Санакоев Ш.П. Пролетарский интернационалихзм - основа отношений между социалистическими странами / Ш.П. Санакоев, О.М. Накропин. – М., 1958. – 48с.
1231908
  Целищев Н.Н. Пролетарский интрнационализм против буржуазного национализма / Н.Н. Целищев. – М., 1977. – 48с.
1231909
   Пролетарский маршал / В Душенькин, В, , . – М, 1973. – 127с.
1231910
   Пролетарский пролог. – Л, 1983. – 431с.
1231911
   Пролетарский сборник. – Москва, 1918. – 316с.
1231912
   Пролетарский социалистический интеранационализм.. – М, 1978. – 335с.
1231913
  Витухновский Г.В. Пролетарский философ Иосиф Дицген / Г.В. Витухновский. – Москва, 1958. – 48с.
1231914
  Козаков М.Э. Пролетарский якобинец. Рассказ. -- (Петроградские дни. -- Московские дни). Повести / М.Э. Козаков. – Москва, 1966. – 253с.
1231915
   Пролетарстрой : Сборник, посвященный участию комсомола в новостроящихся гигантах машиностроения в Пролетарском районе. – [Москва] : Молодая гвардия, 1931. – 76, [3] с. : ил.
1231916
  Ленін В.І. Пролетарська держава / В.І. Ленін. – Харків, 1926. – 367с.
1231917
  Луначарський А.В. Пролетарська література у Франції / А. Луначарський : [Вид. Всеукр. літ. ком. Друк. Н.М. Шайнберга], 1920. – 15с. – (Книгозбірня Пролєткульту ; Кн. 4)
1231918
   Пролетарська мистецька школа в боротьбі за промфінпласт.. – Х. – 28с.
1231919
  Ленін В.І. Пролетарська революція і ренегат Каутський / В.І. Ленін, 1932. – 113с.
1231920
  Ленін В.І. Пролетарська революція і ренегат Каутський / В.І. Ленін. – Київ, 1947. – 92с.
1231921
  Шабльовський Є.С. Пролетарська революція і Шевченко / Є.С. Шабльовський; Науково-дослід.ін-т ім.Т.Г.Шевченка.Київська філія. – Харків : Література і мистецтво, 1932. – 192с.
1231922
  Дояр Л. Пролетарська революція у ранніх книгодруках радянської України (1919-1927) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (285), квітень. – С. 32-36. – ISSN 2076-9326
1231923
  Мегела І.П. Пролетарська співдружність / І.П. Мегела. – К, 1978. – 156с.
1231924
  Забарко Б.М. Пролетарський інтернаціоналізм - могутня зброя міжнародного комуністичного руху. / Б.М. Забарко. – К., 1979. – 48с.
1231925
  Лівенцов В.О. Пролетарський інтернаціоналізм і єдність міжнародного комуністичного руху / В.О. Лівенцов. – Київ, 1958. – 74с.
1231926
  Кравцев І. Пролетарський інтернаціоналізм і сучасний ревізіонізм / І. Кравцев. – К., 1958. – 168с.
1231927
  Оратовський В.Т. Пролетарський інтернаціоналізм і так званий націонал-комунізм / В.Т. Оратовський. – Київ, 1957. – 36с.
1231928
  Триліський О. Пролетарський провід у соціалістичній перебудові сільського господарства / О. Триліський. – Харків : Юридичне вид-во Наркомюсту, 1930. – 32 с.
1231929
  Нексе М.А. Пролетарські новели / М.А. Нексе. – К, 1925. – 207с.
1231930
  Ляск Б. Пролетарські обличчя / Б. Ляск. – Харків, 1932. – 143с.
1231931
  Коваленко Б.Л. Пролетарські письменники / Б. Коваленко. – Харків ; Київ : Література і мистецтво, 1931. – 248 с.
1231932
  Забарко Б.М. Пролетарьска солідарність у дії. / Б.М. Забарко, О.А. Макаренко. – К., 1985. – 121с.
1231933
  Найден А.С. Пролетающие птицы / А.С. Найден. – К., 1969. – 46с.
1231934
  Коротков Ю.М. Пролетающий мимо / Ю.М. Коротков. – М., 1985. – 176с.
1231935
  Луцак Таня Пролетая над : взгляд // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 4. – С. 128-143 : Фото. – ISSN 1029-5828
1231936
  Кизи К. Пролетая над гнездом кукушки : Роман / Кен Кизи. – Москва, 1993. – 320 с.
1231937
  Кизи К. Пролетая над гнездом кукушки : Роман / Кен Кизи. – Санкт-Петербург : Амфора, 2003. – 325с. – ISBN 5-94278-399-3
1231938
  Кизи Кен Пролетая над гнездом кукушки : Роман / Кизи Кен; Пер. с англ. В. Голышева. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 384с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-00088-5
1231939
  Русак А. Пролетели ветры. Стихи и песни. / А. Русак. – М,, 1969. – 104с.
1231940
  Сумарокова Т.Н. Пролети надо мной после боя / Т.Н. Сумарокова. – М., 1976. – 112с.
1231941
  Гуцало Є.П. Пролетіли коні : оповідання / Євген Гуцало. – Київ : Веселка, 1966. – 175 с.
1231942
  Гуцало Є.П. Пролетіли коні : оповідання / Є.П. Гуцало. – Київ, 1984. – 181 с.
1231943
  Гуцало Є.П. Пролетіли коні : оповідання та повісті / Євген Гуцало ; вступ. сл. Л. Ворониної. – Київ : Вид-во гуманітарної літератури, 2008. – 384 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету / вид. рада : П.А. Загребельний, І.М. Дзюба, Р.М. Лубківський [та ін.]). – ISBN 978-966-01-0320-7
1231944
  Коптев Е.А. Пролетье. / Е.А. Коптев. – Петропавловск-Камчатский, 1982. – 111с.
1231945
  Павлов Б. Пролєтарська боротьба в Росії до революції 1905 року / Б. Павлов [псевд.] ; пер. з рос. Д. Білик. – Київ : Дервидав ; [2-а Рад. друк.], 1921. – 50 с. – (Історико-революційна бібліотека)
1231946
  Кюизенье Жан Пролив бедствий : Одісея: Сцилла и Харибда // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 92 : Іл. Карта. – ISSN 1029-5828
1231947
  Мартынов В.А. Пролив в огне / В.А. Мартынов, С.Ф. Спахов. – К, 1984. – 192с.
1231948
  Суслович Н.Р. Пролив Надежды / Н.Р. Суслович. – М., 1985. – 93с.
1231949
  Дилан Б. Проливний дощ скоро вдарить / з англійської переклав Микола Байдюк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 10-12. – ISSN 0320-8370
1231950
   Проливные дожди в 20 веке.. – Кишинев, 1990. – 647с.
1231951
  Шнюков Е.Ф. Проливы Черного моря / Е.Ф. Шнюков, В.П. Цемко. – Киев, 1990. – 31с.
1231952
   Проливы.. – М, 1923. – 103с.
1231953
   Пролискы [Проліски] : збирник з виршив [збірник з віршів]. – Одесса : Изд. тип. Е.И. Фесенко ; Тип. Е.И. Фесенко, 1893. – 32, [1] с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Авт. твоpів: Л.І. Глібов, Є.П. Гpебінка, Т.А. Зіньківський, О.Я. Кониський, М.М. Коцюбинський, П.О. Куліш, А.Л. Метлинський, Чайченко [Б.Д. Гpінченко], Т.Г. Шевченко, В.Ч. [Б.Д. Гpінченко], Я.І. Щоголев
1231954
  Коваль В.С. Пролитика и стратегия США во второй мировой войне / В.С. Коваль. – Киев, 1987. – 332 с.
1231955
  Никифорова Е.Е. Пролиферативные процессы в тканях молочной железы при различных экспериментальных условиях : Автореф... канд. мед.наук: / Никифорова Е. Е.; АМН СССР, ин-т эксперим. мед., Ин-т онкологии. – Л., 1965. – 28л.
1231956
  Домнина Л.В. Пролиферативные реакции культур фибробластоподобных клеток в норме и при воздействии канцерогенных углеводородов (авторадиографическое исследование) : Автореф... канд. биол.наук: 763 / Домнина Л.В.; МГУ. – М., 1969. – 13л.
1231957
  Резников К.Ю. Пролиферация и цитогенез в развивающемся гиппокампе / К.Ю. Резников, Г.Д. Назаревская. – Москва : Наука, 1989. – 124с.
1231958
  Бабкина Е.М. Пролиферация клеток волосяных фолликулов : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Бабкина Е.М.; АН КазССР Обед. Совет ин-тов зоологии и экспериментальной биологии. – Алма Ата, 1971. – 23л.
1231959
  Резников К.Ю. Пролиферация клеток мозга позвоночных в условиях нормального развития мозга и при его травме. / К.Ю. Резников. – Москва : Наука, 1981. – 150с.
1231960
  Дмитерко Л. Проліски / Л. Дмитерко. – Київ, 1954. – 188с.
1231961
  Коломієць Т.П. Проліски : поезії / Т.П. Коломієць. – Київ, 1956. – 48 с.
1231962
  Забіла Н.Л. Проліски / Н.Л. Забіла. – Київ, 1968. – 187с.
1231963
  Семенчук І.Р. Проліски / І.Р. Семенчук. – Ужгород, 1968. – 76с.
1231964
  Мокрієв Ю.О. Проліски / Ю.О. Мокрієв. – Київ, 1981. – 230 с.
1231965
   Проліски. – К, 1988. – 143с.
1231966
  Пархоменко О.І. Проліски над Смолянкою / О.І. Пархоменко. – Київ, 1967. – 141 с.
1231967
  Доломан Є.М. Проліски прагнуть сонця : повість та оповідання / Є.М. Доломан. – Київ : Веселка, 1985. – 207 с.
1231968
  Гребенюк І.Ф. Проліски цвітуть узимку / І.Ф. Гребенюк. – Львов, 1968. – 291с.
1231969
  Назаренко Ю.Й. Пролісковий мед / Ю.Й. Назаренко. – К., 1990. – 74с.
1231970
  Грабовський П.А. Пролісок : Твори Павла Граба. – Львів : Накладом К.Паньковского. З друкарні Наукового Товариства імени Шевченка, під зарядом К.Беднарского, 1894. – 94 с.
1231971
  Приходько Н.Ю. Пролісок / Н.Ю. Приходько. – К., 1975. – 63с.
1231972
  Ворс С. Пролітаючи над Європою... // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 1/2 (321/322). – С. 20-22. – ISSN 1996-1561


  Що потрібно, щоби перетворити Україну з об"єкта чужих інтересів на суб"єкт власної політики? Без подолання ментальної прірви між підданими минулого та громадянами майбутнього ніякі зрушення в масштабах країни неможливі.
1231973
  Доорс Дж. Пролог - язык программирования будущего / Дж. Доорс. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 144с. – ISBN 5-279-00444-8
1231974
  Коган П.С. Пролог : (мысли о литературе и жизни). – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – 79 с.
1231975
  Трайнин И.И. Пролог / И.И. Трайнин. – М, 1934. – 271с.
1231976
  Чернышевский Н.Г. Пролог / Н.Г. Чернышевский. – Москва-Ленинград, 1936. – 537с.
1231977
  Скляренко С.Д. Пролог / С.Д. Скляренко. – Харків : ДЛВ, 1936. – 174 с.
1231978
  Скляренко С.Д. Пролог : роман / С.Д. Скляренко; Пер. с укр. Е. Мозолькова. – Москва : ГИХЛ, 1937. – 190 с.
1231979
  Чернышевский Н.Г. Пролог : роман из начала 60--х годов / Н.Г. Чернышевский. – Москва : Художественная литература, 1953. – 464с.
1231980
  Штейн А.П. Пролог / А.П. Штейн. – Москва, 1955. – 112с.
1231981
  Олійник М.Я. Пролог : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 574 с.
1231982
  Олійник Микола Яковлевич Пролог : Роман / Олійник Микола Яковлевич; Іл.: В.А.Гета. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 574с. : іл.
1231983
  Бойко В.С. Пролог : поезії / В.С. Бойко. – Харків : Прапор, 1976. – 23 с. – (Дебют-76)
1231984
  Олійник М.Я. Пролог : роман / М.Я. Олійник. – Київ, 1978. – 574 с.
1231985
  Олейник М. Пролог / М. Олейник. – Москва, 1979. – 488с.
1231986
  Олейник М. Пролог / М. Олейник. – Москва, 1982. – 512с.
1231987
  Кривда Г.Ф. Пролог : поезії / Г.Ф. Кривда. – Донецьк : Донбас, 1982. – 75 с.
1231988
  Боровик Г. Пролог : [америк. хроника] : роман-эссе / Генрих Боровик. – Москва : Правда, 1984. – 576 с. : ил.
1231989
  Соболев О.М. Пролог / О.М. Соболев. – М, 1986. – 239с.
1231990
  Чернышевский Н.Г. Пролог : роман из начала шестидесятых годов / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1988. – 432 с. : 1 л. портр. – ISBN 5-268-00539-1
1231991
  Боровик Г.А. Пролог / Г.А. Боровик. – М
2. – 1988. – 95с.
1231992
  Боровик Г.А. Пролог : роман-эссе : [в 2-х ч.] / Генрих Боровик ; послесл. Анджапаридзе. – Москва : Художественная литература. – (Роман-газета). – ISSN 0131-6044...
Ч. 2 : Окончание. – 1988. – 96 с.
1231993
  Боровик Г.А. Пролог : Роман- газета / Г.А. Боровик. – Москва : Правда
3. – 1988. – 96с.
1231994
  Боровик Г.А. Пролог : роман-єссе / Генрих Боровик. – Москва : Советский писатель, 1989. – 509, [2] с. – (Библиотека произведений, удостоенных Государственной премии СССР). – ISBN 5-265-00012-7
1231995
  Титикайло Євген Юрійович Пролог : Поезії / Титикайло Євген Юрійович. – К. : Радянський письменник, 1991. – 109с.
1231996
  Каренц В. Пролог в горах : стихи / Ваагн Каренц; авториз. пер. с арм. И.Кашежевой. – Москва : Советский писатель, 1985. – 103 с.
1231997
   Пролог Великого Окртября.. – Минск, 1986. – 126с.
1231998
  Поликарпов В.Д. Пролог гражданской войны в России / В.Д. Поликарпов. – М, 1976. – 415с.
1231999
  Первомайський Л.С. Пролог до гори : поезії / Л.С. Первомайський. – Харків ; Одеса. – 166 с.
1232000
  Первомайський Л.С. Пролог до гори : поезії / Л.С. Первомайський. – Харків : ЛіМ, 1933. – 120 с.
<< На початок(–10)1231123212331234123512361237123812391240(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,