Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1231123212331234123512361237123812391240(+10)В кінець >>
1231001
  Суслова Ф.М. "Союз борьбы за освобождение рабочего класса" во главе рабочего движения в Петербурге (1895-1897 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Суслова Ф.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Каф. истории КПСС. – Л., 1958. – 18л.
1231002
  Корольов Б.І. "Союз визволення України" / Б.І. Корольов, І.С. Михальський. – Луганськ, 1996. – 43с.
1231003
  Макух В.В. "Союз для Середземномор"я" та нові формати співробітництва арабських країн Північної Африки з Європейським Союзом: досвід для України // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 94-103. – ISSN 1682-671Х
1231004
  Агапов А. "Союз для Средиземноморья": проблемы и противоречия // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 9. – С. 66-71. – ISSN 0131-2227
1231005
  Гуськов С.В. "Союз одержимых" / С.В. Гуськов. – М., 1963. – 350с.
1231006
  Гуськов С.В. "Союз одержимых" / С.В. Гуськов. – Изд. 2-е.. переработ. – М., 1966. – 416с.
1231007
  Клусов Е.П. "Союз ради прогресса" - орудие американской экономической агрессии : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Клусов Е.П. ; МГУ , Экон. фак. ,Каф. экон. заруб. стран. – Москва, 1963. – 17 с.
1231008
  Гвоздарев Б.И. "Союз ради прогресса" и его сущность. (Кризис латиноамериканской политики США). / Б.И. Гвоздарев. – М., 1964. – 184с.
1231009
  Ребров М.Ф. "Союз" - "Аполлон" / М.Ф. Ребров. – М., 1975. – 72с.
1231010
  Ребров М.Ф. "Союз" - "Аполлон" / М.Ф. Ребров. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Машиностроение, 1976. – 96с.
1231011
  Медведева Г.А. "Союз" - "Аполлон" / Г.А. Медведева, И.Л. Макаревич // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 5. – С. 25-45. – ISSN 0869-6322


  К 35-летию первого совместного советско-американского полета 1975 года.
1231012
   "Союз" - трасса братской дружбы. – М, 1978. – 184с.
1231013
   "Союз" и "Апполон". – М, 1976. – 272с.
1231014
   "Союзмультфильму" 50 лет. – М, 1986. – 75с.
1231015
  Пилипович М. "Союзник" і "Союзниця" : оповідання / М. Пилипович [псевд.]. – Київ : Вид. "Нове Життя" ; Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1912. – 32 с. – (Видавництво "Нове Життя" ; № 2)
1231016
  Затилюк Я.В. "Спадкоємці", "власники" та "охоронці" києво-руської спадщини в уявленнях мешканців Гетьманщини другої половини XVII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (500). – С. 28-43. – ISSN 0130-5247
1231017
   "Спадщина нащадків Адама": із досвіду застосування мультимедійних технологій у навчанні перекладу / О.М. Гон, В.П. Морозов, В.О. Гулик, М.О. Гон // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 27-32
1231018
  Чорна Л. "Спалився Олекса Гірник з Калуша..." / Л. Чорна, О. Білокінь, В. Дзима // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 25-31 січня (№ 4). – С. 10
1231019
  Синичкин Павел "Спальня" Ван Гога. Пустые кровати Ван Гога // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 32-33 : фото
1231020
   "Спартак" во время войны. – М, 1933. – 230с.
1231021
  Кривогуз И.М. "Спартак" и образовании Коммунистической партии Германии / И.М. Кривогуз. – М., 1962. – 239с.
1231022
  Атаян А Р. "Спартак". На крыльях бури : романы / А Р. Атаян. – Москва : Советский писатель, 1972. – 487 с.
1231023
  Спивак Д.Л. "Спасатели Америки" / Д.Л. Спивак. – Москва : Иностранная литература, 1949. – 82 с.
1231024
  Мальцев Г.В. "Спасая корабль веры" / Г.В. Мальцев. – Новосибирск, 1981. – 103с.
1231025
  Шульга П. "Спасибі тобі, спасибі тобі!" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 червня (№ 24). – С. 13


  До 160-річчя з дня народження видатного українського письменника, вченого й громадського діяча Івана Франка (1856 - 1916).
1231026
  Жадько В. "Спасибі, дідусю, що ти заховав в голові столітній ту славу козачу..." // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 14-21 серпня (№ 36). – С. 6-7 : Малюнки Т.Г. Шевченка: хата, дід Іван


  Про Тарасового рідного діда Івана, селянина Кирилівки, кріпака пана Василя Енгельгардта.
1231027
  Сигалов А. "Спасибі, хоч Шевченка шануємо". Справою всього життя вважав спорудження в розпал сталінських репресій в столиці України пам"ятника Кобзарю київський градоначальник Іван Шевцов // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2014. – 5 березня (№ 33). – С. 10


  "...6 березня 1939 року на площі біля університету зібралася вся Україна, <...> Іван Шевцов зачитав рішення уряду про присвоєння Київському університету й оперному театру імені Тараса Шевченка, сповістив також, що віднині ця територія називатиметься ...
1231028
  Ефетов К. "Спасибо врагам!" : поэзия: стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 4. – С. 149-152. – ISSN 0131-8136
1231029
  Львов С.Л. "Спасите наши души!" / С.Л. Львов. – М., 1961. – 205с.
1231030
  Урсул А.Д. "Спасительная" миссия образования для устойчивого развития // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 11. – С. 22-30. – Бібліогр.: с. 22-28. – ISSN 0321-0383
1231031
  Громов В.А. "Спасское-Лутовиново", заповедник-музей-усадьба И.С. Тургенева (Мценский р-н) / В.А. Громов. – Тула, 1978. – 20с.
1231032
  Байрон Джорж Гордон [Сочинения] : Т. 1–3 [1904-1905] / Байрон. – Санкт-Петербург : Издание Брокгауз и Ефрон. – (Библиотека великих писателей / под ред. С. А. Венгерова)
Т. 1 : Паломничество Чайльд-Гарольда. Гяур. Корсар [и др.]. – 1904. – 4, 602 с; 26 л. автотипий, 7 л. грав. и фототип. – Экз. № 90936 дефектный, вырван с. 13-14
1231033
  Байрон Джорж Гордон [Сочинения] : Т. 1–3 [1904-1905] / Байрон. – Санкт-Петербург : Издание Брокгауз и Ефрон. – (Библиотека великих писателей / под ред. С. А. Венгерова)
Т. 2 : Манфред. Мазепа. Каин [и др.]. – 1904. – 2, 496, LXXXI, 1 с; 17 л. автотип., 11 л. гравюр.
1231034
  Байрон Джорж Гордон [Сочинения] : Т. 1–3 [1904-1905] / Байрон. – Санкт-Петербург : Издание Брокгауз и Ефрон. – (Библиотека великих писателей / под ред. С. А. Венгерова)
Т. 3 : Небо и Земля. Дон-Жуан. Мелкие стихотворения. Парламентские речи [и др.]. – 1905. – 2, 680, LXXII c; 22 л. автотип., 6 л. фототип.
1231035
  Маяковский В.В. [Сочинения] : [в 3 т.] / Владимир Владимирович Маяковский. – Ставрополь : Кн. изд-во
[Т. 1] : Стихотворения. – 1980. – 158 с. : ил. – Сувенирное (миниатюрное) издание избр. произвед. В.В. Маяковского. - Комплект из 3 т. в футляре. - Номер тома указ. на корешке
1231036
  Маяковский В.В. [Сочинения] : [в 3 т.] / Владимир Владимирович Маяковский. – Ставрополь : Кн. изд-во
[Т. 2] : Владимир Ильич Ленин : [поэма]. – 1980. – 126 с. : ил. – Сувенирное (миниатюрное) издание избр. произвед. В.В. Маяковского. - Комплект из 3 т. в футляре. - Номер тома указ. на корешке
1231037
  Маяковский В.В. [Сочинения] : [в 3 т.] / Владимир Владимирович Маяковский. – Ставрополь : Кн. изд-во
[Т. 3] : Хорошо! Во весь голос: поэмы. – 1980. – 139 с. : ил. – Сувенирное (миниатюрное) издание избр. произвед. В.В. Маяковского. - Комплект из 3 т. в футляре. - Номер тома указ. на корешке
1231038
  Мопассан Ги де [Сочинения] / Мопассан Ги де; Отв. за вып. Р.Ю. Дамирли. – Баку : Олимп. – ISBN 5-87860-099-4
Т. 1. – 1995. – 735 с.
1231039
  Крылов Сочинения. / Крылов
1. – 375с.
1231040
  Метерлинк М. Сочинения. / М. Метерлинк. – СПб.
3. – 494с.
1231041
  Потехин А.А. Сочинения. / А.А. Потехин
9. – 458с.
1231042
  Салтыков М.Е. Сочинения. / М.Е. Салтыков. – М.Л., 1923. – 728с.
1231043
  Каронин С. (Петропавловский Е Н. Сочинения. / С. (Петропавловский Е Н. Каронин. – М.-Л., 1932. – 711с.
1231044
  Каронин С. (Петропавловский Е Н. Сочинения. / С. (Петропавловский Е Н. Каронин. – М.-Л., 1932. – 711с.
1231045
  Гегель Ф Г.В. Сочинения. : В 15-ти т. / Ф Г.В. Гегель. – Москва-Ленинград : Соцэкгиз
Том 10 : Лекции по истории философии. Кн.2. – 1932. – 454с.
1231046
  Годскин Т. Сочинения. / Т. Годскин. – М, 1938. – 228с.
1231047
  Серафимович А.С. Сочинения. / А.С. Серафимович. – М., 1939. – 504с.
1231048
  Иванов М.Ф. Сочинения. / М.Ф. Иванов. – М.
1. – 1939. – 602с.
1231049
  Мичурин В.И. Сочинения. / В.И. Мичурин. – М.-Л.
3. – 1940. – 408с.
1231050
  Савчук А.Ф. Сочинения. / А.Ф. Савчук. – Свердловск, 1949. – 336с.
1231051
  Панов И.С. Сочинения. / И.С. Панов. – Свердловск, 1949. – 440с.
1231052
  Макаренко А.С. Сочинения. / А.С. Макаренко. – М
1. – 1950. – 768с.
1231053
  Макаренко А.С. Сочинения. / А.С. Макаренко. – М
2. – 1950. – 496с.
1231054
  Макаренко А.С. Сочинения. / А.С. Макаренко. – М
Т.3. – 1950. – 488с.
1231055
  Макаренко А.С. Сочинения. / А.С. Макаренко. – М
4. – 1951. – 532с.
1231056
  Макаренко А.С. Сочинения. / А.С. Макаренко. – М
5. – 1951. – 512с.
1231057
  Макаренко А.С. Сочинения. / А.С. Макаренко. – М
Т.6. – 1952. – 448с.
1231058
  Макаренко А.С. Сочинения. / А.С. Макаренко. – М
Т.7. – 1952. – 576с.
1231059
  Маяковский В.В. Сочинения. / В.В. Маяковский. – К., 1956. – 511с.
1231060
  Никулин Л.В. Сочинения. / Л.В. Никулин. – М
1. – 1956. – 711с.
1231061
  Никулин Л.В. Сочинения. / Л.В. Никулин. – М
2. – 1956. – 548с.
1231062
  Никулин Л.В. Сочинения. / Л.В. Никулин. – М
3. – 1956. – 616с.
1231063
  Прокопович Ф. Сочинения. / Ф. Прокопович. – М-Л, 1961. – 502с.
1231064
  Кануков Инал Сочинения. / Кануков Инал. – Орджоникидзе, 1963. – 372с.
1231065
  Кант Иммануил Сочинения. / Кант Иммануил. – М.
1. – 1963. – 543с.
1231066
  Лажечников И.И. Сочинения. / И.И. Лажечников. – М.
1. – 1963. – 567с.
1231067
  Лажечников И.И. Сочинения. / И.И. Лажечников. – М.
2. – 1963. – 731с.
1231068
  Кант Иммануил Сочинения. / Кант Иммануил. – М.
2. – 1964. – 510с.
1231069
  Кант Иммануил Сочинения. / Кант Иммануил. – М.
3. – 1964. – 799с.
1231070
  Малышкин А.Г. Сочинения. / А.Г. Малышкин. – М.
1,2. – 1965. – 543,495с.
1231071
  Кант Иммануил Сочинения. / Кант Иммануил. – М.
Т. 4, ч. 1. – 1965. – 544с.
1231072
  Гассенди П. Сочинения. / П. Гассенди. – М.
1. – 1966. – 431с.
1231073
  Кант Иммануил Сочинения. / Кант Иммануил. – М.
5. – 1966. – 564с.
1231074
  Гассенди П Сочинения. / П Гассенди. – М.
2. – 1968. – 836с.
1231075
  Генри О. Сочинения. / О. Генри. – М
1. – 1975. – 495с.
1231076
  Секст Э. Сочинения. / Э. Секст. – М
1. – 1975. – 399с.
1231077
  Секст Э. Сочинения. / Э. Секст. – М
2. – 1975. – 421с.
1231078
  Черный-Диденко Ю Сочинения. / Ю Черный-Диденко. – Киев : Дніпро
Т. 2. – 1977. – 484 с.
1231079
  Николай Кузанский. Сочинения. / Кузанский. Николай. – М
1. – 1979. – 488с.
1231080
  Николай Кузанский. Сочинения. / Кузанский. Николай. – М
2. – 1980. – 471с.
1231081
  Лажечников И.И. Сочинения. / И.И. Лажечников. – Москва
2. – 1984. – 685с.
1231082
  Дельвиг А.А. Сочинения. / А.А. Дельвиг. – Л., 1986. – 470с.
1231083
  Якушкин П.И. Сочинения. / П.И. Якушкин. – М., 1986. – 591с.
1231084
  Панаев И И. Сочинения. / И И. Панаев, . – Л., 1987. – 579с.
1231085
  Григрович Д.В. Сочинения. / Д.В. Григрович. – М
1. – 1988. – 509с.
1231086
  Салиас Е.А. Сочинения. / Е.А. Салиас. – М.
1. – 1992. – 541с.
1231087
  Тургенев И.С. Сочинения. (1844-1863-1874-1880) / И.С. Тургенев. – Москва : Изд-во Сабанеевых
Т. 1 : Литературные и житейские заметки. Критические статьи. Некрологи. Переводы. – 1880. – 450с.
1231088
  Тургенев И.С. Сочинения. (1844-1868-1874-1880) / И.С. Тургенев. – Москва : Изд-во Сабанеевых
Т. 3 : Рудин. Дворянское гнездо. Т.4. Накануне. Отцы и дети. – 1880. – 327, 388с.
1231089
  Тургенев И.С. Сочинения. (1844-1868-1874-1880) / И.С. Тургенев. – Москва : Изд-во Сабанеевых
Т. 7 : Затишье. Переписка. Т. 8 Призрак. Довольно. Собаки. – 1880. – 371, 356с.
1231090
  Тургенев И.С. Сочинения. (1844-1868-1874-1880) / И.С. Тургенев. – Москва : Изд-во Сабанеевых
Т. 9 : Стук... Стук... Стук... Студия. Вешние воды. Т. 10 Неосторожность. Безденежье. – 1880. – 352, 615с.
1231091
  Тургенев И.С. Сочинения. (1844-1868) / И.С. Тургенев. – Москва : Изд. бр. Салаевых
Ч. 1 : Литературные воспоминания. Записки охотника. – 1874. – 533с.
1231092
  Тургенев И.С. Сочинения. (1844-1868) / И.С. Тургенев. – Москва : Изд. бр. Салаевых
Ч. 2 : Андрей Колосов. Бреттер. – 1874. – 383с.
1231093
  Тургенев И.С. Сочинения. (1844-1868) / И.С. Тургенев. – Москва : Изд. бр. Салаевых
Ч. 3 : Два приятеля. Затишье. Переписка. – 1874. – 447с.
1231094
  Тургенев И.С. Сочинения. (1844-1868) / И.С. Тургенев. – Москва : Изд. бр. Салаевых
Ч. 4 : Дворянское гнездо. Ася. – 1874. – 425с.
1231095
  Тургенев И.С. Сочинения. (1844-1868) / И.С. Тургенев. – Москва : Изд. бр. Салаевых
Ч. 6 : Собаки. Дым. – 1874. – 371с.
1231096
  Тургенев И.С. Сочинения. (1844-1868) / И.С. Тургенев. – Москва : Изд. бр. Салаевых
Ч. 7 : Странная история. Казнь Троппмана. – 1874. – 388с.
1231097
  Тургенев И.С. Сочинения. (1844-1868) / И.С. Тургенев. – Москва : Изд. бр. Салаевых
Ч. 8 : Неосторожность. Безденежье. – 1874. – 615с.
1231098
  Навои Алишер Сочинения. В 10-ти т. / Навои Алишер. – Ташкент
1. – 1968. – 542с.
1231099
  Гегель Ф Г.В. Сочинения. В 15- и т. / Ф Г.В. Гегель. – Москва-Ленинград : Соцэкгиз
Т.7 : Философия права. – 1934. – 380с.
1231100
  Гегель Ф Г.В. Сочинения. В 15- и т. / Ф Г.В. Гегель; Под ред. Ф.А.Горохова. – Москва-Ленинград : Соцэкгиз
Т.8 : Философия истории. – 1935. – 470с.
1231101
  Гегель Ф Г.В. Сочинения. В 15- и т. / Ф Г.В. Гегель; Под ред.М.Б.Митина. – Москва-Ленинград : Соцэкгиз
Т.5 : Наука логики. – 1937. – 715с.
1231102
  Крылов И.А. Сочинения. В 2-х т. / И.А. Крылов. – Москва : Правда
1. – 1956. – 475с.
1231103
  Крылов И.А. Сочинения. В 2-х т. / И.А. Крылов. – М.
2. – 1956. – 392с.
1231104
  Есенин С.А. Сочинения. В 2-х т. / С.А. Есенин. – М.
2. – 1956. – 236с.
1231105
  Лао Шэ. Сочинения. В 2-х т. / Шэ. Лао. – М.
1. – 1957. – 400с.
1231106
  Лао Шэ. Сочинения. В 2-х т. / Шэ. Лао. – М.
Т. 2. – 1957. – 362с.
1231107
  Кольцов А.В. Сочинения. В 2-х т. / А.В. Кольцов. – М., 1958. – 286, 240с.
1231108
  Крылов И.А. Сочинения. В 2-х т. / И.А. Крылов. – М.
1. – 1969. – 528с.
1231109
  Крылов И.А. Сочинения. В 2-х т. / И.А. Крылов. – М.
2. – 1969. – 480с.
1231110
  Ткачев П.Н. Сочинения. В 2-х т. / П.Н. Ткачев. – Москва : Мысль
Т. 1. – 1975. – 655с.
1231111
  Ткачев П.Н. Сочинения. В 2-х т. / П.Н. Ткачев. – Москва : Мысль
Т. 2. – 1976. – 645с.
1231112
  Пушкин А.С. Сочинения. В 2-х т. / А.С. Пушкин. – М
Т. 1. – 1982. – 365с.
1231113
  Пушкин А.С. Сочинения. В 2-х т. / А.С. Пушкин. – М
Т. 2. – 1982. – 367с.
1231114
  Замойский П.И. Сочинения. В 2-х томах / П.И. Замойский. – Москва
1. – 1956. – 791с.
1231115
  Замойский П.И. Сочинения. В 2-х томах / П.И. Замойский. – Москва
2. – 1956. – 592с.
1231116
  Кольцов А.В. Сочинения. В 2-х томах / А.В. Кольцов. – М., 1961. – 359, 335с.
1231117
  Куприн А.И. Сочинения. В 3-х т. / А.И. Куприн. – М
Т. 1. – 1953. – 568с.
1231118
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – М
1. – 1955. – 512с.
1231119
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – М
2. – 1955. – 504с.
1231120
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – М
3. – 1955. – 623с.
1231121
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – М
3. – 1962. – 543с.
1231122
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1964. – 487с.
1231123
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – М
2. – 1964. – 447с.
1231124
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – М
3. – 1964. – 567с.
1231125
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
1. – 1974. – 533с.
1231126
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т.2. – 1974. – 496 с.
1231127
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т.3. – 1974. – 624 с.
1231128
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – Москва
Т. 1. – 1978. – 527с.
1231129
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – Москва
Т. 2. – 1978. – 494с.
1231130
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – Москва
Т. 3. – 1978. – 637с.
1231131
  Кафка Ф. Сочинения. В 3-х т. / Ф. Кафка. – Харьков : Фолио. – ISBN 5-280-02145-8 5-7150-0095-0
Т.1 : Рассказы (1904-1922). Пропавший безвести (Америка): Роман. – 1995. – 528с.
1231132
  Кафка Ф. Сочинения. В 3-х т. / Ф. Кафка. – Харьков : Фолио. – ISBN 5-280-02146-6 5-7150-0096-3
Т.2 : Рассказы (1917-1924). Процесс: Роман. Замок: Роман. – 1995. – 559с.
1231133
  Кафка Ф. Сочинения. В 3-х т. / Ф. Кафка. – Харьков : Фолио. – ISBN 5-280-02147-4 5-7150-0097-1
Т.3 : Афоризмы. Письмо к отцу. Письма. Из дневников. – 1995. – 560с.
1231134
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3 томах / А.С. Пушкин. – М-Л
1. – 1937. – 787с.
1231135
  Макаренко А.С. Сочинения. В 7-ми томах / А.С. Макаренко. – М
Т. 2. – 1957. – 527с.
1231136
  Макаренко А.С. Сочинения. В 7-ми томах / А.С. Макаренко. – Изд. 2-е. – М
Т. 3. – 1957. – 496с.
1231137
  Макаренко А.С. Сочинения. В 7-ми томах / А.С. Макаренко. – М
Т. 4. – 1957. – 552с.
1231138
  Макаренко А.С. Сочинения. В 7-ми томах. / А.С. Макаренко. – М
1. – 1957. – 784с.
1231139
  Макаренко А.С. Сочинения. В 7-ми томах. / А.С. Макаренко. – М
6. – 1958. – 447с.
1231140
  Макаренко А.С. Сочинения. В 7-ми томах. / А.С. Макаренко. – М
2. – 1960. – 528с.
1231141
  Грибоедов А.С. Сочинения. Воспоминания современников / А.С. Грибоедов. – Москва : Правда, 1989. – 478с.
1231142
  Озеров В. А. Сочинения. Дмитрий Донской. П. Поликсен. Иждивением содержателя театр. тип. А.Пороховского. – С.Пб.
ч. 2. – 1816. – 158с.
1231143
  Бакиханов А.К. Сочинения. записки. Письма / А.К. Бакиханов. – Баку, 1983. – 344с.
1231144
  Мичурин В.И. Сочинения. Принципы и методы работы. / В.И. Мичурин. – М.-Л.
1. – 1939. – 656с.
1231145
  Островский Н.А. Сочинения: в 2-х т. / Н.А. Островский. – Москва
Т. 1. – 1954. – 399с.
1231146
  Островский Н.А. Сочинения: в 2-х т. / Н.А. Островский. – Москва
Т. 2. – 1955. – 456с.
1231147
  Ушаков Н.Н. Сочинения: в 2-х т. / Н.Н. Ушаков. – К.
1. – 1979. – 349с.
1231148
  Ушаков Н.Н. Сочинения: в 2-х т. / Н.Н. Ушаков. – К.
2. – 1979. – 389с.
1231149
  Тургенев Иван Сергеевич Сочинения: В 2-х т. / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1980. – 446с.
1231150
  Тургенев Иван Сергеевич Сочинения: В 2-х т. / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1980. – 448с.
1231151
  Крылов И.А. Сочинения: В 2-х т. / И.А. Крылов. – Москва
1. – 1984. – 431с.
1231152
  Крылов И.А. Сочинения: В 2-х т. / И.А. Крылов. – Москва
2. – 1984. – 735с.
1231153
  Карамзин Н.М. Сочинения: В 2-х т. / Н.М. Карамзин. – Л.
2. – 1984. – 455с.
1231154
  Помяловский Н.Г. Сочинения: В 2-х томах / Н.Г. Помяловский. – М-Л
1-2. – 1965. – 376, 332с.
1231155
  Цветаева М.И. Сочинения: в 2 т. / М.И. Цветаева. – Минск
1. – 1988. – 541с.
1231156
  Цветаева М.И. Сочинения: в 2 т. / М.И. Цветаева. – Минск
2. – 1988. – 479с.
1231157
  Маяковский В.В. Сочинения: в 3-х т. / В.В. Маяковский. – М.
1. – 1965. – 566с.
1231158
  Маяковский В.В. Сочинения: в 3-х т. / В.В. Маяковский. – М.
2. – 1965. – 534с.
1231159
  Маяковский В.В. Сочинения: в 3-х т. / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
3. – 1965. – 599с.
1231160
  Островский Н.А. Сочинения: в 3-х т. / Н.А. Островский. – Москва
3. – 1968. – 464с.
1231161
  Островский Н.А. Сочинения: в 3-х т. / Н.А. Островский. – Москва
3. – 1969. – 480с.
1231162
  Маяковский В.В. Сочинения: в 3-х т. / В.В. Маяковский. – М.
1, 2. – 1973. – 559, 526с.
1231163
  Маяковский В.В. Сочинения: в 3-х т. / В.В. Маяковский. – М.
1. – 1978. – 559с.
1231164
  Маяковский В.В. Сочинения: в 3-х т. / В.В. Маяковский. – М.
2. – 1978. – 526с.
1231165
  Маяковский В.В. Сочинения: в 3-х т. / В.В. Маяковский. – М.
3. – 1978. – 575с.
1231166
  Бажов П.П. Сочинения: В 3-х томах / П.П. Бажов. – М.
1. – 1986. – 351с.
1231167
  Бажов П.П. Сочинения: В 3-х томах / П.П. Бажов. – М.
2. – 1986. – 351с.
1231168
  Бажов П.П. Сочинения: В 3-х томах / П.П. Бажов. – М.
3. – 1986. – 332с.
1231169
  Тургенев Иван Сергеевич Сочинения: В 3 т. / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1988. – 846с.
1231170
  Тургенев Иван Сергеевич Сочинения: В 3 т. / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1988. – 461с.
1231171
  Тургенев Иван Сергеевич Сочинения: В 3 т. / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1988. – 685с.
1231172
  Прус Б. Сочинения: В 7-ми томах / Б. Прус. – М.
5. – 1963. – 472с.
1231173
  Прус Б. Сочинения: В 7-ми томах / Б. Прус. – М.
6. – 1963. – 503с.
1231174
  Прус Б. Сочинения: В 7-ми томах / Б. Прус. – М.
7. – 1963. – 762с.
1231175
  Гринина-Земскова Сочинениям надо учить / Гринина-Земскова. – Волгоград, 1968. – 132 с.
1231176
  Гринина-Земскова Сочинениям надо учить / Гринина-Земскова. – Волгоград, 1970. – 126 с.
1231177
  Ашинов Х Сочинители песен : повести / Х Ашинов. – Москва : Советский писатель, 1976. – 320 с.
1231178
  Ашинов Х. Сочинители песен : повести / Х. Ашинов. – Москва : Советский писатель, 1985. – 368 с.
1231179
  Присяжнюк М.А. Сочинитель / Михаил Присяжнюк. – Киев : Мистецтво, 2003. – 128с. – ISBN 966-577-196-5
1231180
  Константинов А. Сочинитель : [ романы ] / Андрей Константинов. – Санкт-Петербург ; Москва : Нева : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 639 с. – ISBN 5-7654-2619-0
1231181
  Цалик С. Сочинитель державы // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 42 (453), 23.10.2015. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093


  Подольский помещик граф Игнатий Мархоцкий первым в Восточной Европе отменил в своих владениях крепостничество. Потомки свободных крестьян помнят о госудврстве без рабства до сих пор.
1231182
  Кабанов А.А. Сочинитель. / А.А. Кабанов. – Москва, 1991. – 126с.
1231183
  Скепская Г.И. Сочинительные конструкции в современном французском языке : Автореф... Доктора филол.наук: 10.02.05 / Скепская Г.И.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1984. – 33л.
1231184
  Попов П.В. Сочинительные конструкции с союзом "А" в древнерусском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Попов П.В.; АН СССР. Ин-т языкознания. – Л., 1953. – 20л.
1231185
  Кутуева Э.Я. Сочинительные связи английского глагола : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кутуева Э.Я.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 23л.
1231186
  Кутуева Э.Я. Сочинительные связи английского глагола : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кутуева Э. Я.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1987. – 192л. – Бібліогр.:л.187-188
1231187
  Катченкова С.В. Сочинительные союзы und, aber, auch как средство выражения связи самостоятельных предложений в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Катченкова С.В. ; АН СССР, Ленингр. отд. Ин-та языкознания. – Ленинград, 1963. – 19 c.
1231188
  Баласанова Ампита Леонтьевна Сочинительные фразеологические единицы и контекст в современном английском языке. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Баласанова Ампита Леонтьевна; Моск. гос. пед.ин-т. – М., 1973. – 30л.
1231189
   Сочинский дендрарий. – М, 1960. – 80с.
1231190
   Сочинский краеведческий музей. – Краснодар, 1964. – 36с.
1231191
   Сочиняли прямо от руки [Електронний ресурс] : русская береста. – Москва : Кордис & Медиа, 2007. – 1 DVD. – Продолжит. 56 мин. - Без возрастн. ограничений- Загл. с этикетки видеодиска. – (Народные промыслы России)


  Народные промыслы России. Секреты мастерства. Свидетельства патриархов. Династии. Лучшие изделия. История промысла. История берестяного промысла, первое упоминание о технике обработки бересты относятся к 18 ст. Исконно русское дерево береза всегда ...
1231192
  Воронова М. Сочиняя себя // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 10 (98). – С. 26-49. – ISSN 1819-6268


  Георгий Нарбут.
1231193
  Кострица Н.Е. Сочитательское строительство на Украине в 1920 году : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кострица Н. Е. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1954. – 20 с.
1231194
   Сочі: тріумф чи банкрутство? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 6 (326). – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  Блиск олімпійського вогню приховує безодню, в яку поринули і країна, і президент.
1231195
   Сочка Андрій Андрійович : (до 85-річчя від дня народження) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – C. 194-196. – (Серія " Медицина" ; вип. 2 (52))
1231196
  Плавник А.Л. Сочувствие / А.Л. Плавник. – Баку, 1979. – 122с.
1231197
  Айтымбетов О. Сошлись дороги : повести и рассказы / Орозбек Айтымбетов ; [худож. Ю. Бажанов]. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 208 с. : ил. – (Молодые голоса)
1231198
  Веселовский С.Б. Сошное письмо : Исследование по истории кадастра и посош. обложения Московского государства : в 2 т. / С. Веселовский. – 1915-1916. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко]
Т. 1. – 1915. – XVI, 442 с.


  Содержание тома: I. Вступительные замечания об окладных единицах и о хозяйстве Московского государства - 1-12: Общий обзор окладных единиц, 1-5. - Вопрос о так называемой "живущей чети", 5-14. - Условность понятия живущего и пустого, 14-23. - ...
1231199
  Веселовский С.Б. Сошное письмо : Исследование по истории кадастра и посош. обложения Московского государства : в 2 т. / С. Веселовский. – 1915-1916. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко]
Т. 2. – 1916. – VII, 716 с.


  Содержание тома: IX. Отпуск писцов - 1-78: Описательные работы нефинансовых приказов, 1-3. - Распределение между приказами финансовых описаний, 3-5. - Большой Приход и чети в первые годы после Смуты, 5-12. - Послесмутные перемены в обложении и ...
1231200
  Мархлевский Ю. Соыинения / Ю. Мархлевский. – М-Л
4. – 1931. – 31=433с.
1231201
  Боряк Аврора Константиновна Соэкстракция железа, алюминия и марганца с аминокапронатами и аминобромкапронатами некоторых металлов при их извлечении из растворов оксикислот : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Боряк Аврора Константиновна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 22 с.
1231202
  Боряк А.К. Соэкстракция железа, алюминия и марганца с аминокапронатами и аминобромкапронатами некоторых металлов при их извлечении из растворов оксикислот. : Дис... канд. хим.наук: 02.00.02 / Боряк А.К.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1977. – 184л. – Бібліогр.:л.174-184
1231203
  Серебряная Ф.И. Союз "да и" в современном русском языке и его история : Автореф... канд. филолог.наук: / Серебряная Ф.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 20л.
1231204
  Магась В. Союз адвокатів та його діяльність в Україні у 1905 р. // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 80-81
1231205
  Романько О.В. Союз белорусской молодежи как "позитивный элемент Новой Европы". 1943-1945 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 12. – С. 100-110. – ISSN 0042-8779
1231206
  Тарасюк В.Д. Союз бізнесу і агресії. / В.Д. Тарасюк, Я.С. Хонігсман. – К., 1971. – 48с.
1231207
  Дмитриевич Д.И. Союз Болгарии с Германией перед судом свободной России : (факты и документы) / Д.И. Дмитриевич. – Петроград : Государственная Типография, 1917. – XIV с., 105 с.
1231208
  Кузнецова Р.Д. Союз в русском языке / Р.Д. Кузнецова. – Калинин, 1974. – 26с.
1231209
  Патер І. Союз визволення України і Туреччина // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 443-456. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1231210
  Мокрієв Ю.О. Союз відважних : лірична комедія / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Держлітвидав, 1935. – 79 с.
1231211
  Мокрієв Ю.О. Союз відважних : лірична комедія / Ю.О. Мокрієв. – 2-е вид. – Київ, 1936. – 83 с.
1231212
  Коликов Н.П. Союз во имя мира и социализма / Н.П. Коликов. – Москва, 1975. – 64с.
1231213
  Борох Л.Н. Союз возрождения Китая / Л.Н. Борох. – М., 1971. – 204с.
1231214
  Громова Т. Союз вольных. Из истории университетов // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 2012. – № 5 (944). – С. 20-24. – ISSN 0320-331Х


  Средневековая культура современному человеку чаще всего представляется окрашенной в мрачные тона духовного застоя и засилья церковной схоластики. А меж тем это было время, когда Европа накопила достаточно учёности, чтобы зачать новое - университетское ...
1231215
  Громова Т. Союз вольных: из истории университетов // Исторический журнал : научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка Росси. – Москва, 2013. – № 6 (102). – С. 4-15. – ISSN 1812-867Х


  Важнейшим отличием университетов от других средневековых учебных заведений была их независимость от различных властей, буть то церковные или светские. Первым европейским университетом традиционно считается Болонский, возникший на основе юридической ...
1231216
   Союз врача и инженера. – М, 1968. – 62с.
1231217
  Быковский Егор Союз вредителей : DIGITAL // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 98-100 : Фото


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
1231218
  Войтович Леонтій Союз галицьких Романовичів з Австрією та Чехією у XIII ст. // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 47-56. – ISSN 0203-9494
1231219
  Дальський В. Союз для Середземномор"я у контексті міжнародної політики ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 38-42. – (Європейські дослідження)
1231220
   Союз журналистов СССР перед II съездом. – М, 1966. – 63 с.
1231221
   Союз журналистов СССР Съезд 5. – М, 1982. – 496с.
1231222
  Кукаркина О.В. Союз за французскую демократию: от конфедерации к новой партии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 57-73. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
1231223
  Вайсбург А.А. Союз завода, школы и училища / А.А. Вайсбург. – Москва, 1986. – 76с.
1231224
  Базин М.Я. Союз земледелия и промышленности : О некоторых формах соединения сельскохозяйственного производства с промышленным в условиях Молдавии / М.Я. Базин. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1969. – 204 с.
1231225
   Союз знань і грошей: Нацбанк і Львівська політехніка працюватимуть разом // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 30 січня (№ 3). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Національний банк України та Львівська політехніка підписали Меморандум про співпрацю.Співпраця передбачає: проведення низки спільних семінарів, тренінгів, конференцій тощо, впровадження заходів із підвищення конкурентоспроможності випускників ...
1231226
  Семченко А.Я. Союз интеграла и мастерка / А.Я. Семченко. – Москва, 1976. – 64с.
1231227
   Союз искусств. – Х, 1918. – 19с.
1231228
   Союз искусства и труда. – М, 1984. – 157с.
1231229
  Скиба Ю.Г. Союз как служебное слово в русском и славянских языках. / Ю.Г. Скиба. – Черновцы, 1968. – 44с.
1231230
  Трачевский А. Союз князей и немецкая политика Екатерины II, Фридриха II, Иосифа II. 1780-1790 гг. / [Соч.] Проф. Александра Трачевского. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича,, 1877. – IV, 528 с.
1231231
  Климов А.И. Союз колонизаторов и расистов / А.И. Климов, Ю.М. Томилин. – Москва, 1967. – 32с.
1231232
  Михайлов М.И. Союз коммунистов - первая международная организация пролетариата / М.И. Михайлов. – М., 1960. – 372с.
1231233
  Михайлов М.И. Союз коммунистов - первая международная организация рабочего класса / М.И. Михайлов. – М., 1956. – 40с.
1231234
   Союз коммунистов - предшественник 1 Интернацианала. – М, 1964. – 422с.
1231235
   Союз композиторов Азербайджана. – Баку, 1965. – 124 с.
1231236
   Союз композиторов СССР. – М, 1968. – 375с.
1231237
   Союз композиторов Украины. – Киев, 1978. – 264с.
1231238
   Союз композиторов Украины : справочник. – 2-е доп. – Киев : Музична Україна, 1984. – 318 с.
1231239
  Суглобов Г.А. Союз креста и меча. Церковь и война. / Г.А. Суглобов. – М., 1969. – 146с.
1231240
  Моисеев В.А. Союз крылатых / В.А. Моисеев. – К, 1989. – 237с.
1231241
  Шавалюк Л. Союз лебедя, щуки й рака // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 34 (302). – С. 16-19. – ISSN 1996-1561


  Через три роки після початку функціонування Митний союз Росії, Білорусі та Казахстану демонструє всю свою штучність і псевдоефективність.
1231242
  Протопопова А.Н. Союз любви и разума. / А.Н. Протопопова. – М., 1973. – 75с.
1231243
  Лисицын Ю.П. Союз медицины и искусства / Ю.П. Лисицын, Е.П. Жиляева. – М., 1985. – 191с.
1231244
   Союз меча и доллара : Сборник материалов о военно-промышленном комплексе США. – Москва : Воениздат, 1973. – 271с.
1231245
   Союз мировой социалистической системы и национально-освободительного движжения. – Прага, 1975. – 268с.
1231246
  Ростов Є.Ф. Союз миру і творення : РЕВ : 30 років ефективного співробітництва / Є.Ф. Ростов. – К, 1979. – 136с.
1231247
  Сулемов В.А. Союз молодых борцов / В.А. Сулемов. – М., 1971. – 303с.
1231248
  Сулемов В.а. Союз молодых борцов / В.а. Сулемов. – М., 1982. – 399с.
1231249
  Тяжельников Е.М. Союз молодых ленинцев / Е.М. Тяжельников. – 2-е изд. – М, 1980. – 367с.
1231250
  Кононов Г.Г. Союз монополий и государства против трудящихся / Г.Г. Кононов. – Киев : Политиздат Украины, 1979. – 127, [1] с.
1231251
  Фомин Союз науки и производства / Фомин, Е.Д. Курочка. – Л, 1982. – 160с.
1231252
  Пузанев С В. Союз науки и производства / С В. Пузанев, . – Москва, 1986. – 175с.
1231253
  Столярова О.Е. Союз науки и философии на пороге новейшего времени: три философских проекта // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 9. – С. 79-93. – ISSN 0235-1188
1231254
  Романенко С.І. Союз науки і праці / С.І. Романенко. – Київ, 1981. – 64с.
1231255
  Вольский А.И. Союз науки, техники и производства. / А.И. Вольский, А.С. Кобзев. – 2-е изд., доп. – Москва, 1980. – 96с.
1231256
   Союз наш нерушимый. – К, 1984. – 326с.
1231257
   Союз непорушний. – К, 1973. – 122с.
1231258
   Союз непорушний. – К, 1975. – 16с.
1231259
  Доценко А.І. Союз непорушний / А.І. Доценко. – К, 1979. – 136с.
1231260
  Цирфа Юлія Союз нерушимий? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 50-52


  "Схоже, що більшість усе-таки проголосувала "ні". Нарешті з безлічі причин народ висловився", - відзначив міністр юстиції Ірландії Дермот Ахерн, визнаючи, що на референдумі, який відбувся 12 червня в цій країні, більшість виборців проголосували проти ...
1231261
  Цирфа Юлія Союз нерушимий? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 50-52


  "Схоже, що більшість усе-таки проголосувала "ні". Нарешті з безлічі причин народ висловився", - відзначив міністр юстиції Ірландії Дермот Ахерн, визнаючи, що на референдумі, який відбувся 12 червня в цій країні, більшість виборців проголосували проти ...
1231262
  Цирфа Юлія Союз нерушимий? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 50-52


  "Схоже, що більшість усе-таки проголосувала "ні". Нарешті з безлічі причин народ висловився", - відзначив міністр юстиції Ірландії Дермот Ахерн, визнаючи, що на референдумі, який відбувся 12 червня в цій країні, більшість виборців проголосували проти ...
1231263
  Акопов Э.Л. Союз нерушимый / Акопов Э.Л. – Краснодар : Краснодарское книжное издание, 1962. – 25 с.
1231264
  Вовчок О.Н. Союз нерушимый / О.Н. Вовчок. – Одесса, 1973. – 56с.
1231265
   Союз нерушимый. – М, 1982. – 558с.
1231266
   Союз нерушимый. – М, 1982. – 429с.
1231267
   Союз нерушимый. – Москва, 1982. – 560с.
1231268
   Союз нерушимый. – М, 1982. – 306с.
1231269
   Союз нерушимый республик свободных. – Алма-Ата, 1972. – 51с.
1231270
   Союз нерушимый республик свободных. – М, 1972. – 161с.
1231271
  Малолетова Нина Петровна Союз нерушимый республик свободных : К 60-летию образования СССР: Рекоменд. библиогр. указ. / Малолетова Нина Петровна, Филонова Людмила Георгиевна. – Москва : Книга, 1981. – 112с.
1231272
   Союз нерушимый республик свободных. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 159 с.
1231273
  Барыбина Ф Г. Союз нерушимый: соционика и успешность. Гармония, баланс, навыки // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 4 (124). – С. 13-17


  Рассмотрены пути обретения гармонии и успешности с опорой на методы соционики.
1231274
  Рубинский Ю.И. Союз обреченных. / Ю.И. Рубинский. – М, 1963. – 63с.
1231275
  Толстой О.М. Союз п"яти / О.М. Толстой. – К., 1959. – 52с.
1231276
  Хелемендик В.С. Союз пера, микрофона и телекамеры / В.С. Хелемендик. – М, 1977. – 318с.
1231277
  Луковцева Т.А. Союз писателей СССР в идеологической жизни советского общества (вторая половина 50-х - первая половина 60-х гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Луковцева Т.А.; МГУ... – Москва, 1979. – 16л.
1231278
  Путилов Сергей Союз полумесяца и креста : Лабиринты истории // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 58-65 : Фото
1231279
  Нерман Т. Союз пятерых. Роман. / Т. Нерман. – М.-Л., 1927. – 155с.
1231280
  Толстой А.Н. Союз пяти / А.Н. Толстой. – Л., 1925. – 199с.
1231281
  Сторожев В.И. Союз рабочего класса и беднейшего крестьянства в социалистической революции. / В.И. Сторожев. – М., 1954. – 215с.
1231282
  Матвеенко Л.М. Союз рабочего класса и крестьянсва - могучая общественная сила построения социализма в СССР : Дис... канд.философ.наук: / Матвеенко Л.М.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1955. – 220л. – Бібліогр.:л.1-ХУ1
1231283
  Глезерман Г.Е. Союз рабочего класса и крестьянства - могучая оснвоа построения коммунизма / Г.Е. Глезерман. – Москва, 1954. – 40с.
1231284
  Панкратова А.М. Союз рабочего класса и крестьянства - незыблемая основа советского общества / А.М. Панкратова. – Москва, 1954. – 104с.
1231285
   Союз рабочего класса и крестьянства - решающая сила в становлении и развитии социаалистического сельского хозяйства. – Рязань, 1980. – 149с.
1231286
  Ким М.П. Союз рабочего класса и крестьянства / М.П. Ким. – Москва, 1955. – 40с.
1231287
  Богомолов Т.И. Союз рабочего класса и крестьянства в борьбе за социализм и коммунизм в СССР / Т.И. Богомолов. – Омск, 1971. – 206с.
1231288
  Головка Я.А. Союз рабочего класса и крестьянства в действии / Я.А. Головка, С.Е. Нечаев. – Кишинев, 1980. – 139с.
1231289
  Головко Я.А. Союз рабочего класса и крестьянства в действии / Я.А. Головко, С.Е. Нечаев. – Кишинев, 1980. – 135с.
1231290
  Савченко В.И. Союз рабочего класса и крестьянства в период борьбы за построение социализма в Латвийской ССР (1940-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Савченко В. И.; Ин-т ист. материальн. культ. АН Лат.ССР. – Рига, 1956. – 19л.
1231291
  Лукач Б.И. Союз рабочего класса и крестьянства в социалистической Венгрии (1957-1970) / Б.И. Лукач. – К., 1974. – 175с.
1231292
  Дробижев В.З. Союз рабочего класса и крестьянства в СССР / В.З. Дробижев, А.Г. Кушнир. – М., 1981. – 64с.
1231293
  Аксенов Ю.П. Союз рабочего класса и крестьянства в СССР (1917-1975) / Ю.П. Аксенов. – Москва : Просвещение, 1977. – 127с.
1231294
  Джиджийшвили М.Г. Союз рабочего класса и крестьянства Грузии в борьбе за установление и упрочение Советской власти. / М.Г. Джиджийшвили. – Тбилиси, 1977. – 110с.
1231295
   Союз рабочего класса и крестьянства на современном этапе. – М, 1962. – 360с.
1231296
   Союз рабочего класса и крестьянства решающая сила в борьбе за победу коммунизма. – Л, 1956. – 52с.
1231297
  Ермак В.В. Союз рабочего класса и крестьянства решающая сила приобщения крестьян к социализму : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Ермак В.В. ; Респ. трехгодичная партийная школа при ЦК КП Украины , Каф. диалект. и истор. материализма. – Киев, 1955. – 14 с.
1231298
  Гущин Н.Я. Союз рабочего класса и крестьянства Сибири в период построения социализма (1917-1937 гг.) / Н.Я. Гущин. – Новосибирск, 1978. – 430с.
1231299
   Союз рабочего класса и трудового дайханства Туркменистана в период Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны. – Ашхабад, 1957. – 488с.
1231300
  Кашкаев Б.О. Союз рабочего класса и трудового крестьянства и его роль в борьбе КП за победу социализма в СССР : Автореф... канд. ист.наук: / Кашкаев Б.О.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1954. – 16л.
1231301
  Соболев П.Н. Союз рабочего класса и трудящегося крестьянства в Октябрьской революции / П.Н. Соболев. – М, 1967. – 32с.
1231302
  Ким Г.Ф. Союз рабочего класса с крестьянством / Г.Ф. Ким, Ф.И. Шабшина. – Москва : Наука, 1977. – 307 с.
1231303
  Черноволенко В.Ф. Союз рабочего класса с крестьянством как важнейшее условие возникновения народной демократии в странах Центральной и Юго-Восточной Европы : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Черноволенко В.Ф. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Каф. диалект. и историч. материализма. – Киев, 1956. – 16 с.
1231304
  Шушкин Н.Н. Союз рабочих в Великой Отечественной войне. / Н.Н. Шушкин. – Л, 1977. – 182с.
1231305
  Живков Т. Союз рабочих и крестьян - незыблемая основа народной власти / Т. Живков. – М., 1960. – 150с.
1231306
  Молодцыгин М.А. Союз рабочих и крестьян в гражданской войне / М.А. Молодцыгин. – М., 1987. – 61с.
1231307
  Андрианов В.И. Союз рабочих и крестьян в первые годы Советской власти / В.И. Андрианов. – Ярославль, 1958. – 175с.
1231308
   Союз рабочих, крестьян и интеллигенции автономных республик РСФСР в условиях социализма. – Чебоксары, 1987. – 120с.
1231309
   Союз равных : справочник. – Москва : Политиздат, 1972. – 293 с.
1231310
  Куличенко М.И. Союз равных / М.И. Куличенко. – М., 1982. – 64с.
1231311
  Тарасов К.С. Союз ради грабежа. / К.С. Тарасов. – М., 1965. – 32с.
1231312
  Орлов А.С. Союз ради общей победы / А.С. Орлов. – Москва, 1990. – 64с.
1231313
  Титаренко В. та ін. Союз робітничого класу і селянства - вирішальна сила в боротьбі за комунізм : Бібліографічний покажчик / В. та ін. Титаренко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1956. – 72с.
1231314
  Ширяєв Ю.І. Союз робітничого класу і селянства - класова основа дружби народів СРСР, / Ю.І. Ширяєв. – К., 1959. – 60с.
1231315
  Фіногєєв С.Г. Союз робітничого класу і селянства - основа успішного будівництва комунізму / С.Г. Фіногєєв. – К, 1954. – 64с.
1231316
  Бахтин М.И. Союз робочих и крестьян в годы восстановления народного хозяйства (1921-1925) / М.И. Бахтин. – Москва, 1961. – 292 с.
1231317
  Бабій Б.М. Союз РСР і роль України в його утворенні / Б.М. Бабій. – Київ, 1972. – 254с.
1231318
   Союз русских художников. – 19с.
1231319
  Лапшин В.П. Союз русских художников / В.П. Лапшин. – Л., 1974. – 422с.
1231320
  Кузнецов Г.Р. Союз русского народа и "погромная тревога" 1906-1907 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 65-75. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
1231321
  Черновский А. Союз русского народа по материалам чрезвычайной следственной комиссии временного правительства 1917 г. / А. Черновский. – М-Л., 1929. – 444с.
1231322
  Дойль А.К. Союз рыжих / А.К. Дойль; А.К. Дойл. – Барнаул, 1980. – 31 с.
1231323
   Союз с будущим. – Дрезден, 1969. – 60с.
1231324
  Андреева Е.К. Союз с природой / Е.К. Андреева. – Москва, 1985. – 80с.
1231325
  Козлов В.И. Союз свободных и равных / В.И. Козлов. – М., 1964. – 64с.
1231326
  Дузь І. Союз сердець / І. Дузь. – Одеса, 1982. – 95с.
1231327
   Союз серпа и молота. – Киев, 1977. – 184с.
1231328
  Бак А. Союз серпа и молота / А. Бак. – М, 1979. – 190с.
1231329
  Иванченко А.В. Союз серпа и молота / А.В. Иванченко. – М, 1987. – 157с.
1231330
  Поночовний М.І. Союз серпа і молота / М.І. Поночовний. – К., 1976. – 48с.
1231331
  Тихомиров Яков Андреевич Союз серца і молта / Тихомиров Яков Андреевич. – Київ : Радянська школа, 1980. – 152с.
1231332
  Мухаматулин Т.А. Союз советских писателей в первые месяцы гражданской войны в Испании // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 57-60. – ISSN 0869-5687
1231333
   Союз Советских Социалистических Республик - социалистическое государство рабочих и крестьян. – М, 1958. – 48с.
1231334
   Союз Советских Социалистических Республик - социалистическое государство рабочих и крестьян. – М, 1958. – 48с.
1231335
   Союз Советских Социалистических Республик. – Москва, 1967. – 647с.
1231336
   Союз Советских Социалистических Республик. – М, 1975. – 10с.
1231337
   Союз созидателей. – Л, 1982. – 368с.
1231338
  Кузнецов И.Н. Союз ССР-единое союзное государство / И.Н. Кузнецов. – М., 1982. – 64с.
1231339
   Союз ССР - содружество равноправных ресрублик. – М, 1972. – 296с.
1231340
  Тинченко Я. Союз тризуба та зірки Давида // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ. – Київ, 2013. – № 49 (317). – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Будівничі Ізраїлю, що походили з Української Народної Республіки.
1231341
  Неверов В.В. Союз труда и красоты: О труд., нравст. и эстет.воспит. в сел. шк. / В.В. Неверов. – Москва, 1979. – 152 с.
1231342
  Кручинская Р. Союз труда и крастоты / Р. Кручинская. – Тула, 1966. – 76с.
1231343
  Гончар Б.М. Союз трьох імператорів // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 490. – ISBN 966-316-045-4
1231344
   Союз українок Австралії ім. княгині Ольги = Ukrainian women`s association in Australia. – Мельборн; Сідней : Союз українок Австралії ім. княгині Ольги, 2001. – VIII,373с. – ISBN 0957977700
1231345
   Союз українських студентських організацій в Німеччині та Вільному місті Данцигу у середині 1920-х років : зб. документів / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; упоряд. Дмитро Бурім ; [редкол.: В.А. Брехуненко та ін.]. – Київ : Український письменник, 2014. – 325, [3] с. : табл. – Покажч. імен.: с. 317-323. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-579-414-1
1231346
  Романова К.В. Союз українського сокільства за кордоном: джерелознавчий аспект (1930-ті роки) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 2 (301), березень - квітень. – С. 87-96. – ISSN 0320-9466
1231347
  Лазарович П.І. Союз українців самостійників і українська визвольна справа : Реферат П.І.Лазаровича,виголошений на Спільному Зїзді Українського Інст.св.Івана та складових ... / П.І. Лазарович; "Український голос",Інст.ім.П.Могили в Саскатуні і СУС. – Винипег : Союз Українців Самостійників, 1951. – Стаття вміщ.в ювіл.числі "Укр.голосу" з нагод.40-тя часопису
1231348
  Готт В.С. Союз философии и естествознания / В.С. Готт. – М, 1973. – 63с.
1231349
  Костюк Н.Т. Союз философии и естествознания в формировании коммунистического мировоззрения в вузе / Н.Т. Костюк, Л.И. Сидоренко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
1231350
   Союз философии и естествознания на соввременном этапе. – М, 1987. – 60с.
1231351
  Лунев Г.К. Союз философского идеализма и христианской религии / Г.К. Лунев. – Воронеж, 1975. – 184с.
1231352
  Яковлев Б.Г. Союз формул и метафор / Б.Г. Яковлев. – М., 1975. – 157с.
1231353
  Беца С. Союз хреста і долара / С. Беца. – Ужгород, 1959. – 64 с.
1231354
  Сливка Ю.Ю. Союз хреста і капіталу / Ю.Ю. Сливка. – Львів, 1970. – 176с.
1231355
  Онищенко О.С. Союз хреста і свастики / О.С. Онищенко. – Київ, 1962. – 48с.
1231356
   Союз художников СССР 1957-62. – М, 1963. – 180с.
1231357
   Союз художников СССР показывает собрание картин ХУ111-Х1Х веков из Зарайского музея. – М, 1982. – 127с.
1231358
  Тайди Т.Ю. Союз черных клобуков (тюркское объединение на Руси в 11-13 вв.) / Т.Ю. Тайди; Центр. музей Вооруженных Сил Украины. – Киев, 2005. – 223с. – ISBN 966-8721-31-4
1231359
  Пепеляев В.И. Союз чувства и мысли. / В.И. Пепеляев. – Минск, 1972. – 118с.
1231360
  Якубсон Я.Г. Союз этики и аедагогики в воспитании личности / Я.Г. Якубсон. – М, 1976. – 64с.
1231361
  Євдокімов В. Союз юристів України // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 3. – С. 22-23. – ISSN 1726-3077


  Діяльність Союзу Юристів України
1231362
  Лопатов В.В. Союз, испытанный временем / В.В. Лопатов. – К, 1981. – 167с.
1231363
   Союз, рождающий чудеса. – М, 1978. – 47с.
1231364
  Райхель Ю. Союзна напруга // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 9 вересня (№ 166). – С. 8


  Кремль уже ставить під сумнів незалежність Казахстану - партнера по ЄЕС.
1231365
  Горовський Ф.Я. Союзна республіка - єдиний багатонаціональний колектив / Ф.Я. Горовський. – К, 1978. – 47с.
1231366
  Козев Н.А. Союзная и местная информация в газете / Н.А. Козев. – М., 1955. – 44с.
1231367
  Уорд Д. Союзная интервенция в Сибири / Д. Уорд. – М, 1923. – 172с.
1231368
  Ошеров С.Я. Союзная республика в соцталистической федерации / С.Я. Ошеров. – М, 1948. – 216с.
1231369
  Скоморовський В. Союзний договір радянських республік та його роль в історії розпаду СРСР // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 19-22
1231370
  Висков С.И. Союзники и "германский вопрос", 1945-1949 гг. / С.И. Висков, В.Д. Кульбакин. – Москва, 1990. – 298с.
1231371
  Бершеда Є. Союзники України та її відносини з Росією, або Про переваги для міжнародної безпеки членства нашої країни в євроатлантичних структурах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24-25 червня (№ 110/111). – C. 6-7
1231372
  Коваленков А.А. Союзница / А.А. Коваленков. – М, 1960. – 52с.
1231373
  Клименко О. Союзницькі емісії воєнного командування західних держав і СРСР у Німеччині після закінчення Другої світової війни
1231374
  Шевцова Л.Ф. Союзнические партии в политической системе стран социализма. / Л.Ф. Шевцова. – М, 1978. – 191с.
1231375
  Буянов В. Союзное государство : быть или не быть? (К 10-летию Союза) // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2009. – № 4 (38). – С. 63-71
1231376
  Лукьянов А.И. Союзное и республиканское законодательство о Советах / А.И. Лукьянов ; [ред. В.С. Журавлева]. – Москва : Знание, 1975. – 63, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Государство и право" ; 5)
1231377
  Каратаева Э.И. Союзное подчинение в литературном языке сторой половины XVII столения : Автореф... докт. филол.наук: / Каратаева Э. И.; Ин-т языковед, АН СССР. – Ленинград, 1951. – 36 с.
1231378
  Коротаева Э.И. Союзное подчинениев русском литературном языке XVII века / Э.И. Коротаева. – М.-Л, 1964. – 251с.
1231379
  Федоров К.Г. Союзные органы власти (1922-1962) / К.Г. Федоров. – М., 1963. – 192с.
1231380
  Солодовник И.П. Союзные пояснительные конструкции в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Солодовник И.П.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1972. – 30л.
1231381
  Федоров К.Г. Союзные представительные органы Советского государства (1922-1959 гг.) : Автореф... доктор ист.наук: / Федоров К.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Юрид. ф-тет. – М., 1966. – 28л.
1231382
  Ростовцев М.И. Союзные республики Прибалтики / М.И. Ростовцев, В.Р. Пурин. – М, 1962. – 219с.
1231383
  Лаговская Е.И. Союзные республики Средней Азии / Е.И. Лаговская. – Москва, 1959. – 191с.
1231384
   Союзные республики. Основные экономические и социальные показатели. – Москва, 1991. – 192 с.
1231385
  Прияткина А.Ф. Союзные связи в простом предложении / А.Ф. Прияткина. – Владивосток, 1978. – 60с.
1231386
  Баскакова А.П. Союзные слова в британском варианте современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Баскакова А.П.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 22л.
1231387
  Абесадзе Н.Г. Союзные слова и союзы в гипотаксисе санского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Абесадзе Н.Г. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 19 с.
1231388
  Скосырева Н.И. Союзные сложно-подчиненные предложения в произведениях И.А.Крылова : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Скосырева Н.И. ; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1953. – 26 с.
1231389
  Леденев Ю.И. Союзные сложносочиненные предложения в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Леденев Ю. И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1957. – 20л.
1231390
  Скорлуповская Е.В. Союзные функции некоторых лексических элементов в русском сложном предложении. : Автореф... Канд.филол.наук: / Скорлуповская Е.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 15л.
1231391
  Ощепкова В.В. Союзные эквиваленты в системе временных союзов английского языка : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Ощепкова В.В.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1976. – 23л.
1231392
  Кирин В.А. Союзный и республиканский уголовный закон / В.А. Кирин. – Москва, 1970. – 175с.
1231393
   Союзный совет колхозов. – М, 1979. – 208с.
1231394
  Котов В.Н. Союзом незламним республіки вільні навік об"єднала великая Русь / В.Н. Котов. – Київ : Знання, 1978. – 32 с. – (Бібліотечка на допомогоу лектору "Наша велика Вітчизна - СРСР")
1231395
  Шапко В.М. Союзу полвека / В.М. Шапко. – М., 1971. – 120с.
1231396
  Миронець Н.І. Союзу Радянських Соціалистичних Республік -- 50 років / Н.І. Миронець. – Київ, 1972. – 54с.
1231397
  Бармичев В.Д. Союзу республик - шестьдесят / В.Д. Бармичев. – Минск, 1982. – 192с.
1231398
  Завьялов В.Н. Союзы "ли... ли..." и "ob... ob..." в русско-немецкой лексикографической практике // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 135-140. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
1231399
  Дзидзигури Ш.В. Союзы в грузинском языке. : Автореф... Доктора филол.наук: / Дзидзигури Ш.В.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1962. – 83л.
1231400
  Карелсон Р. Союзы в прибалтийско-финских языках : Автореф... канд. филол.наук: / Карелсон Р.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1959. – 32л.
1231401
  Кобахидзе А.М. Союзы в русском и грузинском языках. : Автореф... канд. филолог.наук: / Кобахидзе А.М.; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1955. – 22л.
1231402
  Горелов В.И. Союзы в сложном предложении современного китайского литературного языка / В.И. Горелов. – М, 1963. – 212с.
1231403
  Мухтаров Д. Союзы в современном узбекском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: / Мухтаров Д.; Узбекский гос. ун-т. – Самарканд, 1953. – 15 с.
1231404
  Шарабханян П.Е. Союзы древнеармянского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шарабханян П.Е. ; Ан Арм. ССР. Ин-т физики. – Ереван, 1961. – 27 с.
1231405
  Куликов Алексей Георгиевич Союзы предпринимателей в системе государственно-монополистического капитализма ФРГ : Автореф... канд. экон.наук: / Куликов Алексей Георгиевич; Моск. экон.-стат. ин-т. – М., 1962. – 15л.
1231406
   Союзы с зарубежными партнерами = Allying with foreign partners : 1+1=3. – Москва : Дело, 1996. – 168с. – (Искуссство управлекния приватизированным предприятием). – ISBN 5-7749-0024-Х
1231407
  Каранская М.У. Союзы що, щоб и грамматические конструкции с ними в современном украинском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Каранская М.У.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1956. – 19л.
1231408
   Союоз коммунистов 1836-49. – М, 1977. – 368с.
1231409
  Лещенко А.К. Соя - цінна кормова і технічна культура / А.К. Лещенко. – К., 1960. – 16с.
1231410
  Король Я.Э. Соя / Я.Э. Король, 1931. – 159с.
1231411
  Бордаков П. Соя (Glycine hispida maxim.) / П. Бордаков. – Харьков : Радянський селянин, 1930. – 206с.
1231412
   Соя на Амуре, 1930. – 80с.
1231413
  Спутнік І. Соя та її значення в народному господарстві / І. Спутнік. – Х., 1930. – 62с.
1231414
  Енкен В.Б. Соя. / В.Б. Енкен. – М.-Л., 1952. – 180с.
1231415
  Енкен В.Б. Соя. / В.Б. Енкен. – М., 1959. – 623с.
1231416
  Ким Чжинен Соя: здоровая пища, которая спасет мир / Ким Чжинен, Сим Бену // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2016. – T. 12, № 4 : Корейское кино сегодня: динамизм и мечты. – С. 62-65. – ISSN 1738-8252
1231417
  Большакова В.Г. Спpавочник по химии для студентов-иностpанцев / В.Г. Большакова, А.И. Капустян; КГУ им.Т.Г.Шевченко. Подготовительный факультет для иностр.. Кафедра естественных наук. – Киев : КГУ им. Т.Г.Шевченко, 1964. – 127с.
1231418
   Спа-готель "РЕСПЕКТ". Європейський сервіс за українськими цінами // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 12-13 : фото
1231419
  Смирнов І.Г. СПА-туризм: провідні дестинації світу / І.Г. Смирнов, К.М. Гладка // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 3-15. – ISSN 2308-135X
1231420
   СПА в OUT OF THE BLUE, Capsis Elite Resort. Пробудження почуттів : Греція. Готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 32-33 : Фото
1231421
  Сидоренко Віктор Спа для мавпочки, або Раювання в Пекельній долині // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 30-33 : фото
1231422
  Шипелюк О.В. Спа та велнес туризм -примха моди чи перспективний напрямок в туристичному бізнесі? // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 188-190
1231423
  Будько Євген Спа, Спорт і - Спасибі, "Aldemar"! : Профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 34-38 : Фото
1231424
  Самойлов Юрій Спад як час для оновлення // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 4, липень - серпень. – С. 48-49 : фото. – ISSN 1998-8044
1231425
   Спадкова патологія людини і геномна нестабільність / Л.Р. Педан, Н.Й. Гончарова, Г.О. Качко, Е.М. Омельченко, О.І. Тимченко, // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (86). – С. 4-9 : фото, рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
1231426
  Гончарова А.В. Спадкова трансмісія та спадкове представлення : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гончарова Аліна В"ячеславівна ; НАН України ; Київський ун-т права. – Київ, 2011. – 197 л. – Додатки: л. 173-176. – Бібліогр.: л. 177-197
1231427
  Гончарова А.В. Спадкова трансмісія та спадкове представлення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гончарова Аліна В"ячеславівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1231428
  Шевченко А Спадкове покликання / Спілківалася А. Лазарева // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 3 (271). – С.58-59. – ISSN 1996-1561


  Анна Шевченко про відповідальність письменників за імідж країни та західні стереотипи в ставленні до українців. Творчість Анни Шевченко, британської письменниці українського походження
1231429
   Спадкове право : Нотаріат. Адвокатура. Суд: Науково-практичний посібник. – Київ : Фурса С.Я. ; КНТ, 2007. – 1216с. – (Сер. "Ваш радник"). – ISBN 966-8721-12-8; 966-373-114-1
1231430
  Заіка Ю.О. Спадкове право : навчальний посібник / Ю.О.Заіка., Є. О. Рябоконь ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 352с. – деякі примірники містять напис на обкладинці : 175 років - Київський нац. університет імені Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-667-356-8
1231431
  Заіка Ю.О. Спадкове право в Україні: становлення і розвиток : монографія / Ю.О. Заіка. – 2-ге вид. – Київ : КНТ, 2007. – 288с. – ISBN 978-966-373-299-2
1231432
  Нелін О.І. Спадкове право за "Зводом місцевих законів західних губерній"1837р. // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.39-44. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
1231433
  Мищак І. Спадкове право за "Правами, за якими судиться малоросійський народ" (1743 р.) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 9-14.
1231434
  Блажівська О. Спадкове право за Галицьким цивільним кодексом 1797 року: історико-правовий аналіз // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 92-99. – ISSN 2311-6676
1231435
  Шахрайчук І.А. Спадкове право України : Рестроспективний аналіз. Навч. посібник / І.А. Шахрайчук. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2000. – 224с.
1231436
  Заіка Ю.О. Спадкове право України : Навч. посібник / Ю.О. Заіка. – Київ : Істина, 2006. – 216с. – (Цивілістика). – ISBN 966-7613-77-1
1231437
  Буркацький Л.К. Спадкове право України : теорія, коментарі, практика, зразки заяв : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Л.К. Буркацький ; М-во освіти і науки України, Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. П. Конашевича-Сагайдачного. – Київ : Ін Юре, 2008. – 382, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 335-340 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-404-8
1231438
  Панченко М.І. Спадкове право України / М.І. Панченко. – Київ : Знання, 2010. – 51с. – (Бібліотечка товариства "Знання", ISSN 978-966-346-830-3 ; №1_2010 : Серія "Юридична"). – ISBN 978-966-346-831-0
1231439
  Кухарєв О.Є. Спадкове право України : навчально-практичний посібник / Кухарєв О.Є. – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 222 с. – Бібліогр.: c. 220-221. – ISBN 978-617-566-029-4; 978-611-01-0155-4
1231440
  Нелін О.І. Спадкове право України : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.І. Нелін ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Київський університет, 2013. – 247, [1] с. – Бібліогр.: с. 235-244 та в підрядк. прим. – ISBN 078-966-439-663-6
1231441
  Нелін О. Спадкове право УРСР за Цивільним кодексом 1922 р. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 32-36.
1231442
  Фурса С.Я. Спадкове право. Теорія та практика : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса. – Київ : Атіка, 2002. – 496с. – ISBN 966-8074-11-4
1231443
   Спадкове право: Нотаріат. Адвокатура. Суд : науково-практичний посібник / Фурса С.Я. [ та ін. ] ; за заг. ред. С.Я. Фурси. – Вид. 3-тє. – Київ : Фурса С.Я. ; КНТ, 2008. – 1216с. – (Ваш радник). – ISBN 978-966-8721-57-1; 978-966-8721-81-5
1231444
  Рябоконь Євген Олександрович Спадкове правовідношення в цивільному праві : Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Рябоконь Євген Олександрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 229 л. – Бібліогр.: л. 208-229
1231445
  Рябоконь Є.О. Спадкове правовідношення в цивільному праві / Є.О. Рябоконь; КНУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Віпол, 2002. – 268с. – ISBN 966-7865-37-1
1231446
  Рябоконь Є.О. Спадкове правовідношення в цивільному праві : Автореф...канд. юрид.наук:12.00.03 / Рябоконь Є. О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.:с.18
1231447
  Старцев О.В. Спадковий договір // Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ, 2005. – № 6 : Договір довічного утримання (догляду). Спадковий договір, Офіційні форми договорів. – С. 59-69
1231448
  Фурса С.Я. Спадковий договір / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса; Центр правових досліджень. – Київ : Видавець Фурса С.Я., 2006. – 76с. – (Правовий всеобуч населення). – ISBN 966-8721-19-5
1231449
  Комінарець О. Спадковий договір // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)


  "...Недоліки правового регулювання спадкового договору".
1231450
  Захарова О.С. Спадковий договір за новим Цивільним кодексом України // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 25-28.
1231451
  Гриняк О. Спадковий договір та прийняття спадщини як підстави виникнення права спільної власності подружжя на житло // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 63-68. – ISSN 2308-9636


  У статті акцентується увага на питаннях правової природи спадкового договору як підстави виникнення права спільної власності подружжя на житло.
1231452
  Благовісний С.Г. Спадковий договір як новела цивільного законодавства України // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 261-263. – ISBN 966-435-028-1
1231453
  Чуйкова В.Ю. Спадковий договір: національний і міжнародний досвід // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 74. – С. 27-32. – ISSN 0201-7245
1231454
  Кучеренко Д.С. Спадковий договір: теорія і практика // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 201-206
1231455
  Баранович М. Спадковий реєстр як інструмент захисту прав громадян // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)


  "...Система реєстрації заповітів в Україні: новели законодавства"
1231456
  Печений О. Спадкові відносини в сучасних політичних, економічних та військових реаліях (аналіз змін чинного законодавства) // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 2 (80). – С. 60-65
1231457
  Кисіль В. Спадкові відносини в сучасному міжнародному приватному праві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 7. – С. 154-182. – ISSN 1026-9932


  У статті досліджуються сучасні тенденції вирішення колізійних питань, що виникають у сфері міжнародних спадкових відносин. Ґрунтовно проаналізовані підстави виникнення колізій та особливості правового регулювання спадкування у законодавстві багатьох ...
1231458
  Бєлощук К.О. Спадкові позови: поняття, ознаки та види // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 48-52. – (Серія : Право та державне управління ; № 3/4 (14))
1231459
  Заіка Ю. Спадкові права "добросовісного" подружжя в недійсному шлюбі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 11. – С.28-31
1231460
   Спадкові структури, отримані з розплаву нікелю / В.П. Майборода, Г.А. Максимова, Г.М. Молчановська, С.Л. Рево, В.Г. Іменник // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 520-523. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методами растрової та просвічуючої електронної мікроскопії та рентгеноструктурного аналізу на зразках нікелю досліджені структури, успадковані з розплаву. При проведені експерименту використано процес плину металу, аналогічний процеск декантації. На ...
1231461
  Могильова Вікторія Віталіївна Спадкові та напівспадкові напівдистрибутивні кільця : Дис... кандидата фізико-математичнихнаук: 01.01.06 / Могильова Вікторія Віталіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 90л. – Бібліогр.:л.87
1231462
  Могильова В.В. Спадкові та напівспадкові напівдистрибутивні кільця. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Могильова В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 12л.
1231463
  Калтишев С.В. Спадковість елементів імпліцитної естетики Арістотеля естетикою Ф. Ніцше // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 27. – С. 74-80. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1231464
  Барабой В.А. Спадковість і природа живого / В.А. Барабой. – Київ : Наукова думка, 1975. – 208с. – ("Людина і природа")
1231465
  Безручко О. Спадковість традицій Лея Курбаса - Михайла Верхацького у творчій та педагогічній діяльності Миколи Мерзликіна // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 230-236
1231466
  Литвин С.М. Спадкоємець / С.М. Литвин. – К., 1974. – 175с.
1231467
  Будько Євген Спадкоємець : vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 14-18
1231468
  Бальзак Оноре де Спадкоємець диявола / Бальзак Оноре де. – Київ, 1958. – 43с.
1231469
  Шлапак Я. Спадкоємець Леся Курбаса // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 6 квітня (№ 14). – С. 13


  125 років від дня народження Василя Степановича Василька, українського режисера, актора, педагога, театрознавця.
1231470
  Головченко В.І. Спадкоємець Фіделя - Команданте Чавес // Наукові записки Київської школи сценування / Київська школа сценування. – Київ, 2007. – № 2. – С. 43-49. – (Політичні та юридичні науки)
1231471
  Росовецький С.К. Спадкоємні зв"язки національних словесних культур / Станіслав Росовецький. – Київ : Віпол, 1997. – 230, [1] с. : іл. – Рез. англ. мовою. - Імен. покажч.: с. 217-226. – Бібліогр.: с. 198-216. – ISBN 5-8238-0546-2
1231472
  Литвин С.М. Спадкоємність : Вибрані поезії / С.М. Литвин. – Київ : Дніпро, 1974. – 176с.
1231473
  Орендарець О.О. Спадкоємність в розвитку освітньо-наукової еколого-правничої школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Земельне право, екологічне право та право екологічної безпеки" // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 1 (49). – С. 120-129. – (0). – ISSN 2078-9165


  Розглядаються основні історичні етапи розвитку освітньо-наукової еколого-правничої школи юридичного факультету КНУ ім. Т. Шеченка та сучасні напрямки розвитку наукових досліджень зазначеної школи.
1231474
  Поліщук І.П. Спадкоємність і взаємовплив культур / І.П. Поліщук. – К., 1972. – 206с.
1231475
  Назарук В. Спадкоємність і новаторство поезії Остапа Лапського та деякі польські контексти // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 430-442. – ISBN 966-95452-9-3


  Б. Лесьмян (1877-1937) - польский поэт еврейского происхождения, писавший на польском и русском языках
1231476
  Булаховська Ю.Л. Спадкоємність і новаторство сучасної польської поезії. / Ю.Л. Булаховська. – К., 1979. – 176с.
1231477
  Огородник І.В. Спадкоємність наукового знання / І.В. Огородник, І.П. Стогній. – К., 1981. – 134с.
1231478
  Трофимович К.К. Спадкоємність у розвитку норм західнослов"янських літературних мов. / К.К. Трофимович. – К., 1983. – 211-220с.
1231479
  Чукут Світлана Анатоліївна Спадкоємність у сфері духовної культури (соціально-філософський аналіз) : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.11 / Чукут Світлана Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 17л.
1231480
  Бас-Кононенко Спадкоємність фонетичних традицій // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 24-34. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  У статті опубліковано фрагменти автобіографічної розповіді А.Й. Багмут, яку було записано під час спілкування відомого мовознавця й педагога зі студентами-філологами. Створення таких фономатеріалів – інтерв’ю з видатними науковцями-фонетистами нашого ...
1231481
  Карасійчук Є.П. Спадкоємці / Є.П. Карасійчук. – Київ, 1966. – 47 с.
1231482
  Бобровський С.Й. Спадкоємці / С.Й. Бобровський. – Київ, 1972. – 114с.
1231483
  Гіймоль А. Спадкоємці Renault проти французької держави // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 10 (227). – С. 34-35. – ISSN 1996-1561


  Сім нащадків Луї Рено оскаржують націоналізацію підприємства, здійснену 1945 року під приводом звинувачень у колаборації з німецькими окупантами
1231484
   Спадкоємці вогню. – К, 1984. – 133с.
1231485
  Димов Я.М. Спадкоємці чемпіона чемпіонів / Я.М. Димов. – К., 1978. – 213с.
1231486
  Долинська М.С. Спадкування в Україні // Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ, 2007. – № 5 : Спадкування в Україні /Долинська М.С./. – С. 3-96.
1231487
  Нелін О. Спадкування власності громадян України до першої кодифікації цивільного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 53-56.
1231488
  Клименко О.М. Спадкування державою // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 4. – С. 20-31
1231489
  Фурса Є. Спадкування з іноземним елементом: порівняльний аспект, теорія і практика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 90-93. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена формулюванню теоретичних основ інституту спадкування з іноземним елементом, проведена класифікація, сформульовано понятійний апарат, джерела міжнародного спадкового права. Проведений порівняльний аналіз особливостей спадкування в ...
1231490
  Васильченко В. Спадкування за законом у новому Цивільному кодексі України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 6. – С. 15-20
1231491
  Піцик Х.З. Спадкування за законом України: проблеми та перспективи // Прикарпатський юридичний вісник : науково-практичне юридичне видання: збірник наукових праць / Нац.ун-т "Одеська юридична академія". – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 1. – С. 119-128
1231492
  Слома В. Спадкування за заповітом відповідно до законодавства України та деяких зарубіжних країн // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 1 (39). – С. 42-47. – ISSN 2311-6676
1231493
  Акуленко А.М. Спадкування за заповітом у римському праві та цивільному праві // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 225-227. – ISBN 978-966-419-299-3
1231494
  Васькович Й. Спадкування за заповітом: проблеми вікового цензу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 121-124. – ISSN 0132-1331
1231495
  Васькович Й. Спадкування за заповітом: проблеми вікового цензу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 121-123. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1231496
  Тропець О. Спадкування за заповітом: чи є шанс на оскарження? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 4/5). – С. 18-19


  "...Заповіт - вид одностороннього правочину щодо розпорядження спадкодавця на випадок свої смерті. У заповіті фіксується воля спадкодавця, якою він може залишити все своє майно або його частину будь-якій особі, розподілити частки у спадщині, скласти ...
1231497
  Бондарєва М.В. Спадкування заставного майна // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 97-98. – ISBN 978-617-673-442-0
1231498
  Нежевенко А.С. Спадкування земель постійного користування // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 106-108. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
1231499
  Манжура Н. Спадкування корпоративних прав в Україні // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 104-107.
1231500
  Стахира Л. Спадкування корпоративних прав за цінними паперами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 19-22.
1231501
  Маліневська В. Спадкування майнових прав інтелектуальної власності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 7/8 (110). – С. 135-137
1231502
  Аврамова О. Спадкування майнових прав на винахід // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 53-58
1231503
  Пшонка М.П. Спадкування майнових прав на об"єкти незавершеного будівництва / М.П. Пшонка, Л.В. Козловська // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 2 (5). – С. 55-64
1231504
  Аврамова О. Спадкування майнових прав, які засвідчені патентом // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 21-27
1231505
  Гнєзділова Л. Спадкування обов"язкової частки: деякі питання // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.70-74. – ISSN 0132-1331
1231506
  Бездітний В. Спадкування окремих видів майна // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)


  "...Практика, розвиток і висновки".
1231507
  Рабовська С.Я. Спадкування прав засновника (учасника) корпоративного підприємства : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процесс; сімейне право; міжнародне приватне право / Рабовська С.Я.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 206л. – Бібліогр.: л.185-206
1231508
  Рабовська С.Я. Спадкування прав засновника (учасника) корпоративного підприємства : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Рабовська С.Я.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1231509
  Бутнік-Сіверський Сергій Спадкування прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 3 (53). – С. 36-44
1231510
  Аврамова О. Спадкування прав на музичний твір // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2016. – № 4 (88). – С. 17-22
1231511
  Бондарєва М.В. Спадкування права на банківський вклад // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 6-9
1231512
  Крат В. Спадкування права на вклад у банку (фінансовій установі) // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 28-36
1231513
  Васильченко В. Спадкування права на обов"язкову частку за новим цивільним законодавством: доктринальні проблеми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.120-123. – ISSN 0132-1331
1231514
  Красицька Л. Спадкування права на переплачені суми єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування / Л. Красицька, Н. Сіряченко // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2016. – № 4 (88). – С. 7-16
1231515
  Аврамова О. Спадкування права на промисловий зразок // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 106-110
1231516
  Черешнюк В. Спадкування права участі у товаристві з обмеженою відповідальністю // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 58-62.
1231517
  Легеза Ю.О. Спадкування речових прав на чужу земельну ділянку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 168-171. – ISSN 2219-5521
1231518
  Кармаза О.О. Спадкування у сучасному міжнародному приватному праві : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03- цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Кармаза О.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 197 л. – Бібліогр.: л. 178-197
1231519
  Кармаза О.О. Спадкування у сучасному міжнародному приватному праву : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.13 / Олександра Олександрівна Кармаза; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1231520
  Васильченко В. Спадкування усиновленими та усиновлювачами за новим цивільним законодавством // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.63-66
1231521
  Домашенко К. Спадкування частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)


  "...Можливі ускладнення спадкування частки ТОВ пов"язані з неможливістю успадкування прав та обов"язків нерозривно пов"язаних з особою спадкодавця".
1231522
  Лавріненко І.А. Спадкування частки учасника ТОВ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 206-211
1231523
  Драгнєвіч О.В. Спадкування: за законом і за заповітом / О.В. Драгнєвіч; Центр правових досліджень. – Київ : Видавець Фурса С.Я., 2007. – 60с. – (Правовий всеобуч населення). – ISBN 966-8721-06-3
1231524
  Вулф Вірджинія Спадок : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 3-7. – ISSN 0320 - 8370
1231525
  Ткач М.М. Спадок : художні твори / Михась Ткач. – Чернігів : Лозовий В.М. ; Управління у справах преси та інформації, 2011. – 215, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-2482-50-8
1231526
  Вольвач П. Спадок "московської зозулі" у кримському шкільництві // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 20 жовтня (№ 42). – С. 3
1231527
  Вольвач П. Спадок "московської зозулі" у кримському шкільництві // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 27 жовтня (№ 43). – С. 4
1231528
  Пастушенко Т.В. Спадок війни : політико-правове становище репатріантів у повоєнному радянському суспільстві // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 110-127. – ISSN 0130-5247
1231529
  Куртяк Є.Г. Спадок віків : роман / Є.Г. Куртяк. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 398 с.
1231530
  Іщенко Н. Спадок Гаазького трибуналу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 219). – С. 10


  Досягнення та проблеми міжнародного правосуддя.
1231531
  Валлє В. Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / Віра Валлє ; [видавці : Л. Фінберг, К. Сігов]. – Київ : Дух і Літера, 2010. – 216 с. : іл. – Бібліогр.: с. 175-178. – ISBN 978-966-378-141-9
1231532
  Ляпіна О.В. Спадок минулого: доля навчально-допоміжних установ Університету Св. Володимира у 1920 - 1930-х рр. // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 301-326. – ISBN 978-617-7107-21-6


  Київський інститут народної освіти, який постав у 1920 р., на більш ніж 10 років зайняв місце славетного Київського університету. Від Університету КІНО успадкував цілий ряд навчально-допоміжних установ. Під час реорганізації університету було втрачено ...
1231533
  Зленко Г. Спадок Михайла Комарова // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2004. – № 10. – С. 229-242.
1231534
  Мірошниченко Л.Я. Спадок Сократа: літературознавчий інтерес // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 36-44. – ISBN 978-966-11-0683-2
1231535
  Соколов В.В. Спадок. / В.В. Соколов. – К., 1977. – 100с.
1231536
  Рубанов А.Н. Спадщанский лес / А.Н. Рубанов, Ю.П. Мазуренко. – 3-е изд., доп. и перераб. – Х., 1991. – 53с.
1231537
  Базима Г.Я. Спадщанський ліс. Короткий путівник по партизанському заповіднику / Г.Я. Базима. – Х., 1969. – 25с.
1231538
  Базима Г.Я. Спадщанський ліс. Путівник по партизанському заповіднику / Г.Я. Базима. – Х., 1971. – 31с.
1231539
  Софронов А.В. Спадщина / А.В. Софронов. – К., 1972. – 80с.
1231540
  Сингаївський М.Ф. Спадщина : поезії / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 111 с.
1231541
  Софронов А.В. Спадщина / А.В. Софронов. – К., 1984. – 316с.
1231542
  Педяш О. Спадщина / О. Педяш. – К, 1985. – 64с.
1231543
   Спадщина : Літературне джерелознавство. Текстологія. – Київ : Фоліант. – ISBN 966-8474-04-Х
Т.1 : Пам"яті Миколи Сиваченка. – 2004. – 324с.
1231544
   Спадщина : Літературне джерелознавство. Текстологія. – Київ : Фоліант. – ISBN 966-8474-47-3
Том 2. – 2006. – 400с.
1231545
   Спадщина : Літературне джерелознавство. Текстологія. – Київ : Фоліант. – ISSN 1887-8618
Том 3. – 2007. – 479с.
1231546
  Симоненко В. Спадщина : [у 2 т.] / Василь Симоненко ; [наук. ред., упоряд. В. Яременко]. – Київ : Персонал. – (Бібліотека українознавства ; вип. 14). – ISBN 978-966-608-963-5; 978-966-608-964-2 (Т.1, кн. 2)
Т. 1, кн. 2 : Поезія. – 2008. – 334, [2] с. : іл.
1231547
  Симоненко В. Спадщина / Василь Симоненко ; [наук. ред., упоряд. В. Яременко]. – Київ : Персонал. – (Бібліотека українознавства ; вип. 14). – ISBN 978-966-608-963-5; (978-966-608-964-2 (Т.1, кн.1)
Т. 1, кн. 1 : Поезія. – 2008. – 463, [1] с. : іл.
1231548
  Симоненко В. Спадщина / Василь Симоненко ; [наук. ред., упоряд. В. Яременко]. – Київ : Персонал. – (Бібліотека українознавства ; вип. 14). – ISBN 978-966-608-963-5 ; 978-966-608-965-9 (Т. 2, кн.1)
Т. 2, кн. 1 : Проза. – 2008. – 462, [2] с. : іл.
1231549
  Симоненко В. Спадщина / Василь Симоненко ; [наук. ред., упоряд. В. Яременко]. – Київ : Персонал. – (Бібліотека українознавства ; вип. 14). – ISBN 978-966-608-963-5 ; 978-966-608-965-9 (Т. 2, кн. 2)
Т. 2, кн. 2 : Проза. – 2008. – 495, [1] с. : іл.
1231550
   Спадщина : збірник наукових статей / Державний архів Дніпропетровської області ; [ редактори: Н.В. Киструська, Юзбашева Н.Л., Логачов В.С. ]. – Дніпропетровськ. – ISBN 978-966-8490-40-8
Вип. 2. – 2008. – 268 с. – До 85-річчя Державного архіву Дніпропетровської області
1231551
   Спадщина : зб. наук. ст. / Дніпропетр. облдержадмін., Держ. архів Дніпропетр. обл. – Дніпропетровськ : Герда. – ISBN 978-966-8856-58-7
Вип. 3 : / [упоряд. Н.Л. Юзбашева ; ред. Н.В. Киструська, Н.Л. Юзбашева]. – 2012. – 343, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
1231552
   Спадщина = Heritage : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus. – ISBN 978-966-2449-92-1
Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – 2015. – 598, [2] с., [6] арк. фот. : портр. – Анотації парал. укр., рос., англ. Зміст парал. укр., англ. - Парал. тит. арк. англ. - Бібліогр. праць В. Дудка: с. 507-543. - Покажч.: с. 544-580. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1231553
  Тетеря І. Спадщина // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 39). – С. 15. – ISSN 1992-9277


  Основне, що треба знати про спадкування.
1231554
  Чуєва О. Спадщина (частина перша) // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 8-20
1231555
  Дічек Н.П. Спадщина А. С. Макаренка - феномен світового освітньо-виховного процесу : (До 120-ї річниці з дня народження А.С.Макаренка) // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 5-14. – Бібліогр. в кінці ст.
1231556
  Мосенкіс Ю.Л. Спадщина академіка М.С. Державіна й сучасний навчальний процес // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 52-56. – ISSN 2075-437X


  В статье анализируется культурное наследие академика Н.С. Державина. Известного исследователя славянской истории, литературы и языков. Научные труды исследователя имеют огромное значение для картвелологов и албанистов. В Болгарии высоко оценивают труды ...
1231557
  Юргенсон Л. Спадщина Бабиного Яру в літературі // Бабин Яр: масове убивство і пам"ять про нього : матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовт. 2011 р., м. Київ / Inst. fransais Ukraine, Ком. "Бабин Яр" ; Укр. центр вивч. історії Голокосту, Громад. ком. для вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру ; [редкол.: В. Нахманович та ін.]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2017. – С. 211-220. – ISBN 978-966-2214-11-6
1231558
  Гусельцева М. Спадщина В.А. Роменця: від психології фантазії до мрії про канонічну психологію // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 2 (52). – С. 28-45. – ISSN 1810-2131


  Володимир Аднрійович Роменець - учений енциклопедичного стилю мислення, котрий залишив наукову спадщину, актуальність інтерпретації якої лише зросла у постнекласичну епоху.
1231559
  Кос А. Спадщина Великого будівничого : професор Львівської політехніки Іван Левинський : (1851-1919) / Анна Кос, Лілія Онищенко ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Національний університет "Львівська політехніка", 2009. – 68 с. – ISBN 978-966-553-857-8
1231560
   Спадщина вків. – Львів, 1990. – 72с.
1231561
   Спадщина Володимира (Зеєва) Жаботинського та процеси державотворення в Україні = Heritage of Vladimir (Zeev) Jabotinsky and the processes of state-forming in Ukraine : матеріали наук.-практ. конф., 11 лютого 1996 р. – Київ : [Політична думка], 1996. – 60 с. – ISBN 978-966-553-857-8
1231562
  Ричка В.М. Спадщина Володимира Мономаха // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (510), травень - червень. – С. 98-112. – ISSN 0130-5247
1231563
  Славинський М. Спадщина генія // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 9 (365). – С. 66-67
1231564
  Маслійчук В. Спадщина Дмитра Багалія та нові студії з історії Слобідської України // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 3-11. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
1231565
  Царук А. Спадщина добра Юрія Рогового // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 лютого (№ 7). – С. 13
1231566
  Заянчковський І.П. Спадщина і спадкоємці / І.П. Заянчковський. – К., 1976. – 359с.
1231567
  Гейда О.С. Спадщина Івана та Паїсія Величковських та поширення ідей ісихазму на Чернігівщині у другій половині XVII - на початку XIX століття // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 375-386
1231568
  Малаков Д. Спадщина італійських майстрів у Києві // Свобода, 2011. – Рік 118, 4 лютого (число 5). – С. 18
1231569
  Грищенко М.М. Спадщина К.Д.Ушинського і питання педагогіки вищої школи : Методична розробка / М.М. Грищенко; КДУ ім.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1975. – 166с. – З автографом
1231570
  Кошелівець І. Спадщина Київської Руси в літературі доби барокко // Записки Наукового товариства імени Шевченка / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Мюнхен, 1958. – Т. 167 : Історико-літературні статті / Микола Оглоблин-Глобенко. – С. 21-31. – (Праці філологічної секції)
1231571
  Єфремов С.О. Спадщина Кобзаря Дармограя / Сергій Єфремов, акад. – [б.м.] : [б.в.]. – С. 10-23. – Окр. відбиток: Україна, 1925, кн. 1-2
1231572
  Боронь О. Спадщина Кобзаря Дармограя = The legacy of Kobzar Darmohrai : джерела, типологія та інтертекст Шевченкових повістей / Олександр Боронь. – Київ : Критика, 2017. – 488, [4] с. – Покажч. імен: с. 475-489. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8978-94-4
1231573
  Гершкович Я.П. Спадщина Коркута в половецькому середовищі Північного Причорномор"я // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 1. – С. 40-50. – ISSN 0235-3490
1231574
  Андрущенко В. Спадщина малознаного Михайла Драгоманова – політолога й культуролога / В. Андрущенко, В. Погребенник // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 97-106. – ISSN 2078-1016
1231575
  Нагірняк О. Спадщина Олександра Романовича-Славатинського
1231576
   Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки : матеріали міжнар. наук. конф. 28-30 трав. 2008 р. / Нац. ун-т "Києво-Могил. акад." ; [упоряд. О.І. Галенко ; редкол.: О.І. Галенко та ін.]. – Київ : Аратта, 2009. – 328 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-8475-40-5
1231577
  Шуляр В. Спадщина професора Н.Волошиної і методичні імперативи сучасного уроку літератури


  Автор статті зробив спробу аспектно вивчити спадщину відомого науковця - Н.Й.Волошиної і виявити методичні імперативи сучасного уроку літератури.
1231578
  Гоцуляк В.М. Спадщина С. Петлюри в загальнонаціональному контексті становлення незалежної української держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 49-57
1231579
  Потапенко Я. Спадщина Т. Шевченка у контексті національної ідентичності та культурних пріоритетів у сучасній Україні // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 85-90
1231580
  Кремінський В.І. Спадщина Т.Г. Шевченка в історико-філософському контексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1231581
  Калакура Я.С. Спадщина Тараса Шевченка як історіографічне джерело // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 3-13. – (Історія ; Вип. 35)


  Розглядається спадщина Тараса Шевченка як історіографічне джерело, висвітлюється її роль у вивченні історії історичної науки, вплив на утвердження національних традицій української історіографії. З позицій джерелознавства аналізуються поезія, проза, ...
1231582
  Янович В.С. Спадщина тисячоліть / Віктор Янович ; [ пер. з рос. Ю. Стадніченка ]. – Київ : Книга, 2008. – 448 с. : іл. – ISBN 978-966-8314-52-0
1231583
  Вдовиченко М. Спадщина традиційної культури Китаю // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 6 (44). – С. 60-63. – ISSN 1819-7329
1231584
  Березанський Ю. Спадщина українського математика у світовому вимірі. Міжнародна конференція "Modern Analusis and Application" (МАА - 2007) (9-14 квітня 2007 р., м. Одеса) / Ю. Березанський, В. Горбачук // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 47-50. – ISSN 0372-6436
1231585
  Зінов"єва З.О. Спадщина української соціал-демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-29. – (Філософія. Політологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Досліджено історію зародження соціал-демократичного руху в Україні та його розвиток протягом ХХ ст. у контексті впливу на цей процес динаміки політичного середовища загалом і конкретних національних та зарубіжних політичних течій зокрема.
1231586
  Черновол І.В. Спадщина Федора Вовка в Інституті археології НАН України // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 1. – С. 110-116. – ISSN 0235-3490
1231587
  Цебрій І.В. Спадщина християнських діячів раннього середньовіччя в історіографічному огляді філософської літератури // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – Вип. 31. – С. 63-70. – ISSN 2075-1443


  Проаналізовано еволюцію поглядів науковців на внесок представників європейської релігійної філософії раннього Середньовіччя в скарбницю світової культури та освіти.
1231588
  Бондарєва М.В. Спадщина як юридична категорія: поняття, склад, ознаки (ч. 1) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 158-163. – ISSN 2219-5521
1231589
  Сюндюков І. Спадщина, що вбиває майбутнє // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4-5 липня (№ 120/121). – С. 6


  Про "полігон винищувальних експериментів", що ним стала наша Вітчизна, йшлося на круглому столі "Комунізм в Україні: доктрина, практика, злочини".
1231590
  Любимов М.Л. Спаи металла со стеклом / М.Л. Любимов. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1968. – 280 с.
1231591
   Спаи стекла с металлом. – М, 1952. – 312с.
1231592
  Шевченко М.П. Спаибо тебе за цветы / М.П. Шевченко. – Воронеж, 1964. – 95с.
1231593
  Бурляй Ю.С. Спалах / Ю.С. Бурляй. – Київ, 1969. – 166с.
1231594
  Стецюк Я.Н. Спалах / Я.Н. Стецюк. – Київ, 1976. – 328 с.
1231595
  Хоросницька М.В. Спалах : поезії / М.В. Хоросницька. – Львів : Каменяр, 1989. – 129 с.
1231596
  Винничук Ю.П. Спалах : оповідання, повісті / Ю.П. Винничук. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 349с.
1231597
  Журавков В.В. Спалах : філос.-ліричні вірш. нариси / Валерій Журавков. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 60, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-622-876-8


  Збірка містить бібліографію електронної серії - "Державність України: історія і сьогоденність".
1231598
  Храбан Г.Ю. Спалах гніву народного. / Г.Ю. Храбан. – К., 1989. – 173с.
1231599
  Савченко С. Спалах зірки. До 200-річчя від дня народження Ш. Бронте (1816-1855) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 88-92. – ISSN 2306-3505


  Творчість видатної англійської письменниці Шарлотти Бронте – значне і яскраве явище в англійській літературі ХІХ ст. За своє коротке життя вона встигла створити лише чотири романи, але цими творами вписала яскраву й самобутню сторінку в історію ...
1231600
  Явір В. Спалах історичної ксенофобії в Україні: від політики до суспільного протистояння // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 383-392. – ISBN 978-966-8878-10-7. – ISSN 1810-5270
1231601
  Андросюк Ярослав Спалах кору. Що треба знати про хворобу та як себе захистити // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 4 : фото
1231602
  Куцел С.А. Спалах ніжності / С.А. Куцел. – Днепропетровск, 1989. – 254с.
1231603
   Спалах у темряві : середина XVII ст. – Київ : Україна, 2001. – 399с. – (Історія України в прозових творах та документах). – ISBN 966-524-089-7
1231604
  Микитин Т.Д. Спалах у темрязі: Іст. роман / Т.Д. Микитин. – Львів, 1980. – 224с.
1231605
  Масло М.К. Спалахи : поезії / М.К. Масло. – Київ, 1970. – 79 с.
1231606
  Ковалюк В.М. Спалахи / В.М. Ковалюк. – Дніпропетровськ, 1972. – 103 с.
1231607
  Галайда І. Спалахи / І. Галайда. – Братіслава, 1974. – 83с.
1231608
  Будницька Є.М. Спалахи : поезії / Є.М. Будницька. – Київ, 1975. – 103 с.
1231609
  Пісоцький К.П. Спалахи / К.П. Пісоцький. – Львів, 1982. – 280с.
1231610
  Лук"яник І.В. Спалахи блиску комет. Комета 29 Р SW1 // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 78
1231611
  Волощак А.В. Спалахи й горіння : поезії / А.В. Волощак. – Київ, 1971. – 248 с.
1231612
  Кошицький Іван Олексійович Спалахи на вежах / Кошицький Іван Олексійович. – К., 1975. – 148с.
1231613
  Цибуленко В.С. Спалахи олімпіад / В.С. Цибуленко. – К, 1979. – 90с.
1231614
  Фаріон І. Спалахи про Івана Миколайчука від Марії: Народитися - полюбити - померти // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 березня (№ 11). – С. 12
1231615
  Лук"яник І. Спалахова активнісить комети 29Р Швассман-Вахман 1 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 46-49. – (Астрономія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  В роботі досліджується активність комети ШВ1 та її зв"язок з проявами сонячної активності. Створено каталог спалахів блиску. Встановлено певні характеристики спалахів блиску комети ШВ1. Побудовано усереднений профіль спалаху блиску. Встановлено зв"язок ...
1231616
  Абе Кобо Спалена карта : роман / Абе Кобо ; з яп. пер.І. Дзюби. – Київ : Молодь, 1969. – 208 с.
1231617
  Тимошик М. Спалена московськими ченцями книга знову надрукована // Український голос. – Winnipeg : Тризуб, 2005. – 14 березня (ч. 9/10)


  "На території Почаївської лаври за ініціативою шовіністично налаштованих ченців, підпорядкованих Московському патріархату, були спалені україномовні книги історичної та церковниої тематики, в тім числі й церковно-історична монографія митрополита ...
1231618
  Тимошик М. Спалена московськими ченцями книга знову надрукована // Український голос. – Winnipeg : Тризуб, 2005. – 28 березня (ч. 11/12)


  "На території Почаївської лаври за ініціативою шовіністично налаштованих ченців, підпорядкованих Московському патріархату, були спалені україномовні книги історичної та церковниої тематики, в тім числі й церковно-історична монографія митрополита ...
1231619
  Тимошик М. Спалена московськими ченцями книга знову надрукована // Український голос. – Winnipeg : Тризуб, 2005. – 11 квітня (ч. 13/14)


  "На території Почаївської лаври за ініціативою шовіністично налаштованих ченців, підпорядкованих Московському патріархату, були спалені україномовні книги історичної та церковниої тематики, в тім числі й церковно-історична монографія митрополита ...
1231620
  Прохасько Т. Спалене літо // Четвер : часопис текстів і візії / Вид-во "Лілея-НВ" ; голов. ред. Юрій Іздрик. – Івано-Франківськ, 1999. – № 8 : Просто "The Best of 90-96" і не тільки. – C. 21-23
1231621
  Божко О. Спалені гросбухи і реформаторський велосипед // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 24 травня (№ 20). – С. 6


  Нотатки про вірменську Оксамитову революцію.
1231622
  Ткаченко Г. Спалені мрії : роман / Ганна Ткаченко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 318, [2] с. – На обкл. також: Моя доля - моя воля. – ISBN 978-617-12-0224-5
1231623
  Куртяк Є.Г. Спалені обози : роман / Є.Г. Куртяк. – Київ : Український письменник, 1993. – 487 с.
1231624
  Федотова О. Спалення книг як прояв цензурного контролю над культурою / Оксана Федотова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 3 (224). – С. 43-45. – ISSN 2076-9326


  Статтю присвячено практиці спалення небажаних творів друку як одній із форм цензурного контролю над культурою. Надано загальний огляд історії нищення книг, починаючи з давніх часів і до сьогодні.
1231625
  Забашта Л.В. Спалення мадонни : повість / Л.В. Забашта. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 293 с.
1231626
  Греба В.М. Спаленої землі не буде / В.М. Греба. – К., 1991. – 334с.
1231627
  Киселев В.Э. Спалеологические исследования за рубежом 1976-1981 гг. : особенности карста различных регионов в естественно-исторических условиях // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1985. – Вип.32. – С. 62-70 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
1231628
  Іщенко М.Є. Спалився за Україну : художньо-біографічна повість / Михайло Іщенко. – Київ : Просвіта, 2004. – 128с. – ISBN 966-8547-18-7
1231629
  Провалов О.Ю. Спалювання відходів вуглезбагачення у циркулюючому киплячому шарі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.06 / Провалов О.Ю.; Національний ун-т харчових технологій. – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
1231630
  Касянчук Валентин Спалювання сухого листя та трави. Прихована небезпека // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 21-22 : фото
1231631
  Березан Олександр Спалювання сухої трави - злочин проти природи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 21-22 : фото
1231632
  Сургай Микола Сафонович Спалювати нафту й газ - все одно, що палити асигнації, або Що ж таки робити з вугільною промисловістю? : [інтерв"ю з доктором технічних наук, професором, академіком Академії інженерних наук України та Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, директором державного підприємтсва "Державний науково-дослідний інститут, проектно-конструкторський і проект / Сургай Микола Сафонович, Писаренко Світлана; розмову вела С. Писаренко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 17-21
1231633
  Сургай Микола Сафонович Спалювати нафту й газ - все одно, що палити асигнації, або Що ж таки робити з вугільною промисловістю? : [інтерв"ю з доктором технічних наук, професором, академіком Академії інженерних наук України та Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, директором державного підприємтсва "Державний науково-дослідний інститут, проектно-конструкторський і проект / Сургай Микола Сафонович, Писаренко Світлана; розмову вела С. Писаренко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 17-21
1231634
   Спалюємо шини по новому! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  На кафедрі квантової радіофізики спільно з Інститутом біооргагічної хімії та нафтохімії НАН України розробили власний метод утилізації вуглеводневих відходів (автошин, моторних олив, залишків нафтопродуктів).
1231635
  Махлина С.Т. Спальня в жилом интерьере // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 11(71). – С. 91-94. – ISSN 2070-9773


  Прослеживается историческая динамика спальни разных периодов - от римских домусов до современных разного уровня достатка.
1231636
  Карчевський М. Спам може бути корисним: досвід правового регулювання розсилки множинних електронних повідомлень у США // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 131-135
1231637
  Гозашвили М.Ш. Спаренный сварочный выпрямитель типа ВКСУ-500х2 с усиленной изоляцией. / М.Ш. Гозашвили. – М., 1965. – 4с.
1231638
  Власова Н.В. Спаржи Сибири / Н.В. Власова. – Новосибирск, 1989. – 78с.
1231639
  Михайлов В.Д. Спарта / Виктор Михайлов. – Киев : Освита Украины, 2008. – 792 с. – (Государства-воины). – ISBN 978-966-8847-65-7
1231640
  Зоберн Олег Спарта достигнута : оповідання // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 1 (1005). – С. 96-101. – ISSN 0130-7673
1231641
  Боголюбов Е Спартак : Оповідання про римських невольників / Товариство Просвіта у Київі. – Видано з фонду Б. Грінченка. – У Київі : З друкарні 1-ої Київськ. друкар. спілки, 1908. – 32 с.
1231642
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Рига : Латгосиздат, 1949. – 495 с.
1231643
  Джованьоли Р. Спартак : историческая повесть из VII века римской эры ; пер. с итал. / Рафаэлло Джованьоли. – Москва : Государственное издательство Художественной литературы, 1954. – 496 с .
1231644
  Волькенштейн В.М. Спартак / В.М. Волькенштейн. – Москва, 1962. – 197с.
1231645
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Москва, 1968. – 624с.
1231646
  Волькенштейн В.М. Спартак / В.М. Волькенштейн. – Москва, 1971. – 264с.
1231647
  Джованьолі Р. Спартак / Р. Джованьолі. – К., 1974. – 419с.
1231648
  Лесков В.А. Спартак / В.А. Лесков. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 383с. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 15 (640))
1231649
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Днепропетровск, 1984. – 542 с.
1231650
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – К., 1985. – 527с.
1231651
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – М., 1985. – 622 с.
1231652
  Джованьоли Р. Спартак : Роман / Р. Джованьоли. – Днепропетровск : Промінь, 1985. – 544с.
1231653
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Москва, 1986. – 541 с.
1231654
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Казань, 1986. – 574с.
1231655
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Фрунзе, 1986. – 590 с.
1231656
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Архангельск, 1986. – 608с.
1231657
  Джованьоли Р. Спартак : роман / Р. Джованьоли. – Днепропетровск : Промінь, 1986. – 525с.
1231658
  Джованьоли Р. Спартак : Роман / Р. Джованьоли. – Красноярск : Детская литература, 1987. – 462с.
1231659
  Лесков В.А. Спартак / В.А. Лесков. – М., 1987. – 381с.
1231660
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Минск, 1988. – 654с.
1231661
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Киев, 1988. – 526с.
1231662
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Пермь, 1989. – 525с.
1231663
  Лесков В. Спартак / В. Лесков. – Ростов -на-Дону, 1997. – 510с.
1231664
  Валентинов А. Спартак : Роман / Андрей Валентинов. – Москва : ЭКСМО, 2002. – 480с. – (Нить времен). – ISBN 5-699-01107-2
1231665
  Глушков С.А. Спартак Александрович Глушков : выставка графики - каталог / С.А. Глушков. – Ярославль : Союзполиграфпром, 1975. – 10 с.
1231666
  Рекшня Спартак в Курземе : докум. повесть / Рекшня, Х. Галинь; пер. с лат. В.Ругайс. – Рига : Лиесма, 1981. – 195 с.
1231667
  Джованьолі Р. Спартак. / Р. Джованьолі. – Харків; Київ, 1924. – 137с.
1231668
  Джованьолі Р. Спартак. / Р. Джованьолі. – Харків; Київ, 1930. – 598с.
1231669
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – М., 1936. – 459с.
1231670
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – 2-е изд. – М.-Л., 1937. – 415с.
1231671
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – М., 1937. – 458с.
1231672
  Джованьолі Р. Спартак. / Р. Джованьолі. – Харків-Одеса, 1937. – 283с.
1231673
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – Л., 1947. – 383с.
1231674
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – Л., 1950. – 388с.
1231675
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – Барнаул, 1951. – 410с.
1231676
  Джованьолі Р. Спартак. / Р. Джованьолі. – К., 1954. – 432с.
1231677
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – М., 1954. – 391с.
1231678
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – М., 1962. – 600с.
1231679
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – М., 1968. – 599с.
1231680
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – М., 1976. – 559с.
1231681
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – Алма-Ата, 1977. – 528с.
1231682
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – Грозный, 1977. – 486с.
1231683
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – Минск, 1978. – 448с.
1231684
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – М., 1978. – 640с.
1231685
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – М., 1979. – 639с.
1231686
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – Орджоникидзе, 1980. – 480с.
1231687
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – Сыктывкар, 1981. – 512с.
1231688
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – Ташкент, 1983. – 599с.
1231689
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – М., 1987. – 622с.
1231690
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – М., 1988. – 576с.
1231691
  Джованьолі Р. Спартак. / Р. Джованьолі. – К., 1991. – 397с.
1231692
  Мишулин А.В. Спартак. Научно-популярный очерк. / А.В. Мишулин. – М., 1950. – 144с.
1231693
  Иванов Д.И. Спартакиад чеканный шаг. / Д.И. Иванов, А.И. Колесов. – М., 1979. – 64с.
1231694
   Спартакиада. – Прага, 1955. – 36с.
1231695
   Спартакиада дружественніх армий. – М, 1959. – 299с.
1231696
   Спартакиада народов СССР. – М, 1955. – 56с.
1231697
  Богданова Н. Спартакіада відбулася / Н. Богданова, Т. Чернишова // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Про перші підсумки Спартакіади серед професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів ІІІ-VI рівнів акредитації Голосіївського р-ну та університетської Спартакіади "Бадьорість та здоров"я". Між факультетами університету місця розподілилися ...
1231698
   Спартакіада закінчилася // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  Закінчилася Спартакіада КНУ 2010-2011 р. серед студентів.
1231699
   Спартакіади. Змагання. Перемоги // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 5/6). – С. 8


  Репортаж про спортивне життя та участь у змаганнях студентів нашого університету.
1231700
  Белицкий Я.М. Спартаковская улица, 2/1. / Я.М. Белицкий. – М., 1986. – 63с.
1231701
  Мишулин А.В. Спартаковское восстание. Революция рабов в Риме в I веке до н. э. / А.В. Мишулин. – Москва, 1936. – 292 с.
1231702
  Дубровский Игорь Спартанска трапеза : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 151 : Іл.
1231703
  Макаров И.В. Спартанские парфении // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 162-166. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1231704
  Дубровский Игорь Спартанский эксперимент : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 146-157 : Іл., карта
1231705
  Єрохін С.Г. Спартанська система військового виховання // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 10-14. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  У статті розглядається процес формування особистості воїна у стародавній Спарті. Особисті якості Лікурга як засновника життєздатної системи виховання. Досвід використання фізичних вправ, музики, участі людей похилого віку та жінок може бути використано ...
1231706
  Ставнюк В. Спартанський поліс в архаїчну епоху // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 35-40


  З циклу "Антична цивілізація"
1231707
  Дементьев В. Спас-камень / В. Дементьев. – Москва : Советская Россия, 1968. – 190 с.
1231708
  Начовний-Богарада Спас на любові // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2003. – № 1/2. – С. 66-76.
1231709
   Спас Чернігівський / [А. Доценко та ін.] ; Нац. архітектурно-іст. заповідник "Чернігів стародавній". – Чернігів : Десна Поліграф, 2011. – 191 с. : іл. – 975-річчю першої писемної згадки про Спаський собор у Чернігові, а також усім, хто його будував, оздоблював, дбав про нього, тим, хто в ньому служив, реставрував і досліджував - присвячується ця книга. – Бібліогр.: с. 183-187. – ISBN 978-966-2646-05-4
1231710
   Спасаем хишников : исследователи NGS // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 12. – C. 80-84 : Фото
1231711
   Спасайте поля от вредителей. – М, 1923. – 52с.
1231712
  Пестушко Валерий Спасайтесь, кто может! Сель! : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 34
1231713
  Ханиг Флориан Спасатели для влюбленных. Армия любви / Ханиг Флориан, Турин Гаэль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 12 (222), декабрь. – С. 86-98 : фото. – ISSN 1029-5828
1231714
   Спасатель. – Москва, 1973. – 511с.
1231715
  Соловьев С.А. Спасатель / С.А. Соловьев. – М., 1982. – 95с.
1231716
  Кораблев М.Д. Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы в очагах ядерных взрывов. / М.Д. Кораблев. – М., 1963. – 38с.
1231717
  Черменский Л.И. Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы на объектах народного хозяйства в очагах массового поражения / Л.И. Черменский. – К., 1971. – 77с.
1231718
  Пащенко О.А. Спасательный круг : Повести / О.А. Пащенко. – Красноярск, 1984. – 241 с.
1231719
  Хаткевич Василий Спасают индийских тигров : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 3-4 : Іл.
1231720
  Сизарев С. Спасаясь бегством // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 7. – С. 126-132. – ISSN 1728-8568
1231721
  Папаскири М. Спасение : роман / М. Папаскири. – Сухуми : Алашара, 1968. – 231 с.
1231722
  Чачхалиа Киршал Спасение : стихи / Чачхалиа Киршал; перевод. – Москва : Советский писатель, 1969. – 135 с.
1231723
  Рыбас С.Ю. Спасение / С.Ю. Рыбас. – М., 1986. – 48с.
1231724
  Миронов Н. Спасение армии под Дюнкерком // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1973. – Вып. 12 : Буржуазные историки о начальном периоде второй мировой войны. – С. 65-73
1231725
  Барашев Р. Спасение астрофизики. Где, если не в КНУ? // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 18-24 января (№ 3). – С. В 1-3


  Уже становится хорошей традицией проведение деловых открытых диалогов ректората ведущего университета Украины - КНУ им. Т. Шевченко с корреспондентами "2000", нацеленных на разрешение конфликтных вопросов, которые возникают у каждой динамически ...
1231726
  Кильдюшов О. Спасение вместо капитала. Протестантская этика и православная мораль // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 27. – С. 74-77
1231727
  Максакова Л.В. Спасение культурных ценностей в годы Великой Отечественной войны / Л.В. Максакова. – М, 1990. – 131с.
1231728
  Пестушко Валерий Спасение Миссисипи - дело самой Миссисипи... : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 55
1231729
  Эдмондс Патрисия Спасение речных рыбок // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Март. – С. 46-47 : фото
1231730
  Старостин А.С. Спасение челюскинцев / А.С. Старостин. – Москва, 1984. – 158 с.
1231731
  Мельниченко В. Спасенна наука нашому народові // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 лютого (№7//8)
1231732
  Мельников Ю Спасённая весна / Ю Мельников. – М., 1965. – 95с.
1231733
  Ямщиков С.В. Спасенная красота. / С.В. Ямщиков. – М., 1986. – 192с.
1231734
  Квитаишвили Э.Д. Спасенная свирель. / Э.Д. Квитаишвили. – М., 1984. – 86с.
1231735
  Хмельницкая А.П. Спасенное детство / А.П. Хмельницкая. – Москва, 1987. – 128с.
1231736
  Брускова Е.С. Спасенное знамя : документальная повесть / Е.С. Брускова. – Москва : Детская литература, 1976. – 94 с.
1231737
  Еленков Л. Спасенное пространство. / Л. Еленков. – М, 1982. – 78с.
1231738
  Ихенхойзер А. Спасенное сокровище. / А. Ихенхойзер. – М., 1961. – 190с.
1231739
  Мирский М.Б. Спасенные жизни / М.Б. Мирский. – М., 1971. – 111с.
1231740
  Кадрия Спасенные звезды / Кадрия; пер. с ногайск. – Москва : Современник, 1977. – 79 с.
1231741
   Спасенные шедевры мирового искусства из Дрездена. : Кат. выст. Дни культуры ГДР в СССР. – Минск : Советский художник, 1984. – 67 с.
1231742
  Кидина Н.А. Спасённый из пламени / Н.А. Кидина. – Ростов -на-Дону, 1965. – 40с.
1231743
  Гусельников И.И. Спасенный рудник : повесть / И.И. Гусельников. – Москва : Мысль, 1965. – 191с.
1231744
  Варламов Е.П. Спасенье / Е.П. Варламов. – Иркутск, 1968. – 23с.
1231745
  Дворкин И.Н. Спасет ли их техника? / И.Н. Дворкин. – Москва, 1964. – 40с.
1231746
   Спасет ли Китай мир? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 73-92. – ISSN 0130-9625


  Дискусія.
1231747
  Гуревич П.С. Спасёт ли мессия? / П.С. Гуревич. – М., 1981. – 272с.
1231748
   Спасєнніков Борис Аристархович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 213. – ISBN 978-617-573-038-6
1231749
  Шир Луна Спасжилет против лавины. Спастись под лавиной // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – апрель, № 115. – С. 38 : фото
1231750
  Ковалев В.В. Спаси и сохрани / В.В. Ковалев. – Новгород, 1990. – 311с.
1231751
  Мурзин А.П. Спаси свое поле / А.П. Мурзин. – М., 1988. – 64с.
1231752
  Бронштейн Яков Спаси, Боже, меня от судьи, а с другими мерзавцами я сам справлюсь. Анатомия судебно-правовой патологии Украины. Памфлет-исследование / Бронштейн Яков. – Симферополь : КМАТМН, 2003. – 400с. – (Для духовного пользования "интеллектуальных меньшинств"). – ISBN 966-95649-8-7


  Книга раскрывает механизм судебно-правовой патологии в Украине. Объяснено, откуда "растут ноги" у криминальной "сети", кто этому попустительствует и покравительствует, дан портрет Фемиды ХХІ века, излагаются специфика юридических доказательств в "эпоху ...
1231753
  Кирій І.І. Спасибі вам, люди! : повість / І.І. Кирій. – Київ : Веселка, 1970. – 219 с.
1231754
   Спасибі вам, університети! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 31 серпня - 1 вересня (№ 154/155)


  Напередодні 1 вересня "День" звернувся до провідних українських вишів із трьома непростими запитаннями: 1. Наскільки українські університети наближені до класичного європейського університету? 2. В якому стані впровадження нової освітньої ...
1231755
  Кравченко Є.С. Спасибі за науку / Є.С. Кравченко. – Київ, 1951. – 40 с.
1231756
  Лагода В.К. Спасибі за увагу : сатира та гумор / В.К. Лагода. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 95 с.
1231757
   Спасибі тобі, Батьківщино!. – Х, 1967. – 135с.
1231758
   Спасибі тобі, інституте! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  Інститут міжнародних відносин дає своїм студентам надійну основу для дальшого професійного розвитку. Часто студенти інситуту продовжують навчання за кордоном. Один із них, Євген Різниченко, надіслав листа в редакцію з подякою Інститутові за знання, які ...
1231759
  Коломієць О.Ф. Спасибі тобі, моє кохання! : лірична драма / О.Ф. Коломієць. – Київ : Мистецтво, 1967. – 85 с.
1231760
   Спасибі тобі, солдате!. – Київ, 1986. – 68с.
1231761
  Халваши Ф. Спасибо : новые стихи / Фридон Халваши ; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1970. – 96 с.
1231762
  Сергеев В.А. Спасибо / В.А. Сергеев. – Барнаул, 1980. – 255с.
1231763
  Лисянский М.С. Спасибо / М.С. Лисянский. – М, 1981. – 152с.
1231764
   Спасибо вам , люди!. – М, 1964. – 206с.
1231765
  Сергеев М.Д. Спасибо вам люди / М.Д. Сергеев. – Иркутск, 1958. – 99с.
1231766
   Спасибо вам, люди. – М, 1969. – 287с.
1231767
  Триус И.Б. Спасибо вам, люди! / И.Б. Триус. – М., 1965. – 64с.
1231768
   Спасибо вам, люди!. – 214. – Москва, 1966. – с.
1231769
   Спасибо вам, люди!. – М, 1966. – 214с.
1231770
   Спасибо вам, люди!. – М, 1966. – 214с.
1231771
  Васильева Л.В. Спасибо вам, люди! / Л.В. Васильева. – Москва, 1967. – 80с.
1231772
   Спасибо вам, советские другари!. – Симферополь, 1958. – 72с.
1231773
  Ткаченко Д.Н. Спасибо вам, хорошие люди. / Д.Н. Ткаченко. – Симферополь, 1963. – 50с.
1231774
  Лядов А.И. Спасибо день... Стихи. / А.И. Лядов. – Пенза, 1961. – 92с.
1231775
  Блинов В.И. Спасибо жизнь / В.И. Блинов. – Ярославль, 1964. – 47с.
1231776
  Внуков А.М. Спасибо за "пожалуйста"! / А.М. Внуков. – Москва, 1979. – 159с.
1231777
  Ласкин Б.С. Спасибо за внимание / Б.С. Ласкин. – М, 1968. – 272с.
1231778
  Новогрудский Л.С. Спасибо за покупку! / Л.С. Новогрудский. – М, 1981. – 158с.
1231779
  Бать Л.Г. Спасибо за правду! Повесть о рус. трагич. актрисе П.А Стрепетовой / Л.Г. Бать. – 2-е изд. – М, 1970. – 239с.
1231780
  Бать Л.Г. Спасибо за правду. Повесть о русской трагической актрисе П.А. Стрепетовой / Л.Г. Бать. – М, 1961. – 240с.
1231781
  Беднов В.А. Спасибо за снег / В.А. Беднов. – Архангельск, 1979. – 125с.
1231782
  Нурыев И. Спасибо за соль : стихи / И. Нурыев; пер. с туркм. – Москва : Советский писатель, 1976. – 110 с.
1231783
  Окунев А.А. Спасибо за урок, дети! : о развитии творч. способностей учащихся : кн. для учителя : из опыта работы / Окунев А.А. – Москва : Просвещение, 1988. – 127, [2] с.
1231784
  Стекольников Л.И. Спасибо зверю, птице, рыбе / Л.И. Стекольников, В.И. Мурох. – Минск, 1982. – 192с.
1231785
  Вийдинг Ю. Спасибо и пожалуйста : стихи / Ю. Вийдинг; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1985. – 103 с.
1231786
   Спасибо Ильичу. – Черсесск, 1970. – 184 с.
1231787
  Чернышо А.П. Спасибо людям... / А.П. Чернышо. – Волгоград, 1967. – 159с.
1231788
  Синельников Сергей Спасибо мусангу : Сфера // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 12 : Индокитай. – С. 74-77 : Фото
1231789
  Небогатов М.А. Спасибо сентябрю. / М.А. Небогатов. – Кемерово, 1972. – 179с.
1231790
  Шевченко М.П. Спасибо тебе за цветы / М.П. Шевченко. – Воронеж, 1964. – 95с.
1231791
  Карасийчук Е.П. Спасибо тебе человек / Е.П. Карасийчук. – М, 1963. – 94с.
1231792
  Васильев Л.Г. Спасибо тебе, Морыця... О жизни и творчестве Ильи Кривошеева. / Л.Г. Васильев. – Саранск, 1969. – 112 с.
1231793
  Наджми Н. Спасибо этому дому : стихи и поэмы / Н. Наджми; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1974. – 127 с.
1231794
  Коркина В.М. Спасибо, день... / В.М. Коркина. – Воронеж, 1978. – 48с.
1231795
   Спасибо, доктор!. – Горький, 1965. – 126с.
1231796
  Корабельников И.А. Спасибо, доктор. / И.А. Корабельников. – М., 1962. – 126с.
1231797
  Черненко В.А. Спасибо, друг! / В.А. Черненко. – Свердловск, 1962. – 16с.
1231798
  Черненко В.А. Спасибо, друг! / В.А. Черненко. – Пермь, 1965. – 23с.
1231799
  Черненко В.А. Спасибо, друг! / В.А. Черненко. – Пермь, 1978. – 344с.
1231800
  Мельников А.П. Спасибо, жизнь! / А.П. Мельников. – Минск, 1977. – 78с.
1231801
  Горбовский Г.Я. Спасибо, земля. Вторя книга стихов / Г.Я. Горбовский. – М.-Л., 1964. – 115с.
1231802
  Кайтуков Г.Х. Спасибо, люди : стихи / Г.Х. Кайтуков; пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1959. – 124 с.
1231803
   Спасибо, матери, спасибо вам, отцы. – Новосибирск, 1976. – 137с.
1231804
  Соколов В.Н. Спасибо, музыка: стихи и поэмы. / В.Н. Соколов. – М., 1978. – 303с.
1231805
   Спасибо, не курю!. – М, 1990. – 172с.
1231806
  Утесов Л.О. Спасибо, сердце! / Л.О. Утесов. – М., 1976. – 478с.
1231807
  Утесов Л.О. Спасибо, сердце! / Леонид Утесов. – Москва : Вагриус, 2006. – 368с., [ 16л. илл. ]. – (Мой 20 век). – ISBN 5-9697-0257-9
1231808
  Рясенцев Б.К. Спасибо, Сибирь! / Б.К. Рясенцев. – Л, 1987. – 264с.
1231809
   Спасибо, спорт. – М, 1963. – 191с.
1231810
  Еникеев А. Спасибо, товарищи! : повесть и рассказы / А. Еникеев; авториз. пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1955. – 459 с.
1231811
  Симонова Людмила Спасибо, Чувашия! : "Качество обслуживания - турфирма" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 22-23
1231812
  Люкшандерль Л. Спасите Альпы / Л. Люкшандерль. – Москва : Прогресс, 1987. – 166с.
1231813
   Спасите нас от "спасителей". – Львов, 1986. – 127с.
1231814
  Высоцкий В. Спасите наши души : стихи / В. Высоцкий. – Москва : Советский писатель, 1990. – 32 с. – (Печатный лист)
1231815
  Ракипов Ш. Спасите тетю... / Ш. Ракипов. – Москва, 1963. – 22с.
1231816
  Виммер Мартин Спасите, кто может! / Виммер Мартин, Оллерц Хайке // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 80-85 : фото. – ISSN 1029-5828
1231817
  Воронов Н.П. Спасители / Н.П. Воронов. – Тула, 1965. – 47с.
1231818
  Фрапан И. Спасители нравственности : драма в трех действиях с прологом Ильзы Фрапан. – Москва : Польза. – 97 с.
1231819
  Перховко В. Спаситель Отечества Кузьма Минин "Выборный человек всея земли" // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 4-23. – ISSN 1812-867Х


  Герой визвольної боротьби російського народу на початку ХVII ст.Кузьма Мінін
1231820
  Самарцев А.Д. Спасительная женщина / А.Д. Самарцев. – Челябинск, 1976. – 40с.
1231821
  Скрипкин Ю.К. Спасительный барьер / Ю.К. Скрипкин, В.Б. Тараторкин. – М., 1987. – 96с.
1231822
  Чемберлен Д. Спасительный свет / Д. Чемберлен. – М, 1995. – 345с.
1231823
  Холланд Дженнифер Спасительный яд. Исцеление ядом / Холланд Дженнифер, Клум Маттиас // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – февраль, № 113. – С. 48-67 : фото
1231824
  Каменюк М.Ф. Спасівка : поезії / М.Ф. Каменюк. – Одеса : Маяк, 1990. – 84 с.
1231825
  Вагнер Г.К. Спасо-Андроников монастырь // Спасо-Андроников монастырь. – Москва : Искусство, 1972. – С. 7-84
1231826
   Спасо-Андроников монастырь. – Москва : Искусство, 1972. – 142 с. : ил. – Рез. и подп. к илл.: англ., фр., нем.. - В кн. также: Спасо-Андроников монастырь / Г.К. Вагнер, с. 7-84 ; Музей-заповедник имени Андрея Рублева / А.С. Куклес, К.Г.Тихомирова, с. 85–131
1231827
   Спасо-Преображенський собор : Книга-альбом. – Кировоград : Імекс-ЛТД, 2005. – 352с. – ISBN 966-8861-00-0
1231828
  Моисеева Г.Н. Спасо-Ярославский хронограф и "Слово о полку Игореве" = к истории сборника А.И.Мусина-Пушкина со "Словом" / Г.Н. Моисеева. – Ленинград : Наука, 1976. – 96 с.
1231829
  Моисеева Г.Н. Спасо-Ярославский хронограф и "Слово о полку Игореве". / Г.Н. Моисеева. – Л, 1977. – 96с.
1231830
  Моисеева Н Г. Спасо-Ярославский хронограф и "Слово о полку Игореве". / Н Г. Моисеева, . – Л : Наука, 1984. – 149 с.
1231831
  Гнатюк М. Спасове яблуко Емми Андієвської // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 256/257. – С. 3-13


  Із виступу Емми Андієвської перед студентами Інституту філології Київського національного факультету імені Т. Шевченка 19 квітня 2010 року
1231832
  Мирослава Г. Спасове яблуко Емми Андієвської // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – № 6. – С. 186-188
1231833
   Спасскае -Лутовиново. – Орел, 1961. – 17с.
1231834
  Щербаков Б. Спасское-Лутовиново / Б. Щербаков. – Москва, 1968. – 72 с.
1231835
  Богданов Б.В. Спасское-Лутовиново : Гос. музей-усадьба И.С.Тургенева / Б.В. Богданов. – Тула, 1977. – 120с.
1231836
  Гусев В.И. Спасское-Лутовиново / В.И. Гусев. – М, 1979. – 432с.
1231837
  Гусев В.И. Спасское-Лутовиново / В.И. Гусев. – М, 1990. – 685с.
1231838
  Левин Н. Спасское-Лутовиново // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 216-228. – ISSN 0042-8795


  История создания тургеневских произведений связана со Спасским-Лутовиновом - родовым имением писателя в Мценском уезде Орловской губернии. Музей-усадьба И. С. Тургенева "Спасское-Лутовиново" был создан 22 окт. 1922 г. в соответствии с постановлением ...
1231839
  Богданов Б.В. Спасское-Лутовиново. Гос. заповедник-усадьба И.С.Тургенева / Б.В. Богданов, А.И. Понятовский. – Изд. 2-е. доп. – Тула, 1968. – 59с.
1231840
  Вэнс Эрик Спасти акул. Кампания за запрет ловли акул ради плавников // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 154, июль. – С. 89 : фото
1231841
  Бегишева Алия Спасти Альпийскую сказку : тема номера / Бегишева Алия, Ринхардт Йоахим // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 6 (159). – С. 76-89 : Фото. – ISSN 1029-5828
1231842
   Спасти Ангару!. – Иркутск, 1988. – 77с.
1231843
  Эртель Д. Спасти детектив // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 10 (98). – C. 82-101. – ISSN 1819-6268


  Рекс Тодхантер Стаут (1886-19*75) - американский писатель, автор детективных романов, создатель цикла романов о Ниро Вульфе.
1231844
  Панков Сергей Спасти доктора Фрейда // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 5 (215), май. – С. 106-115 : фото. – ISSN 1029-5828
1231845
  Туинов Е.В. Спасти и сохранить. / Е.В. Туинов. – Л., 1986. – 350с.
1231846
  Беляева С. Спасти и укрепить. Международное научное сообщество поддерживает РАН // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 26 июля (№ 29/30). – С. 8


  Зарубежные ученые - нобелевские лауреаты, крупные международные организации продолжают выражать поддержку Российской академии наук и обеспокоенность в связи с грядущей реформой РАН.
1231847
   Спасти Италию!. – М, 1990. – 541с.
1231848
  Мирзаян Г. Спасти не удалось // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 33. – С. 40-43


  Політична нестабільність в Пакистані. Подав у відставку президент країни Первез Мушарраф
1231849
  Баранов Александр Спасти пушечное мясо / Баранов Александр, Закиров Эльдар, Батакова Ирина // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 82-91 : рис.
1231850
  Немировский А. Спасти рядового Драйзера // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2011. – № 8. – С. 80-86
1231851
  Гребенникова Надежда Спасти самшит. Чужие / Гребенникова Надежда, Мордасов Михаил // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 11 (211), ноябрь. – С. 54-64 : фото. – ISSN 1029-5828
1231852
  Нежданов С. Спасти ученого // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 5-11 июля (№ 27). – С. С 4


  2 июля в Госдуме РФ рассматривался законопроект о реформе Российской академии наук. Это судьбоносное событие - ведь документ, разработанный правительством федерации, предлагает настоящую революцию. Распоряжаться материальной базой институтов и ...
1231853
  Бондаренко К. Спасти Черчилля // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 3 (172). – С. 60-62


  Про українського письменника Юрія Яковича Покоса (псевдонім Будяк)
1231854
  Кузнецов А. Спасут ли Аргентину варяги? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.12. – ISSN 0234-1670


  [Политическая ситуация в Буэнос-Айресе.]
1231855
  Осипов А.А. Спасы / А.А. Осипов. – М, 1974. – 63с.
1231856
  Осипов А.А. Спасы / А.А. Осипов. – М, 1977. – 63с.
1231857
  Кольбух М. Спаський пом"яник середини XVI століття // Пам"ятки України: національна спадщина / ГО "Українське т-во охорони пам"яток історії та культури" ; ВБО "Український фонд культури" ; Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред. Д. Чобіт. – Київ, 2017. – № 1 (6/7) : Українська Волинська держава XIV-XV століть. – С. 60-64
1231858
  Чехов А.П. Спати хочеться / А.П. Чехов. – К, 1924. – 15с.
1231859
  Чехов А.П. Спати хочеться / А.П. Чехов. – Х, 1935. – 15с.
1231860
  Ньюхаус Э. Спать здесь не разрешается. / Э. Ньюхаус. – Москва, 1938. – 226 с.
1231861
  Лю Бай-юй Спаянные кровью / Лю Бай-юй, 1950. – 65с.
1231862
  Юань Ц. Спаянные на жизнь и смерть / Ц. Юань, Ц. Кун. – Москва, 1954. – 63с.
1231863
  Загребельний П.А. Спека : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 347с.
1231864
  Загребельний П.А. Спека : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро, 1967. – 364с. – (Бібліотека української радянської прози)
1231865
  Крушинська Олена Спека в Парижі : настрій з натури // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 100-103 : Фото
1231866
  Іщенко Н. Спека в Північній Македонії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 19 червня (№ 107). – С. 3


  МЗС України привітало підписання історичного договору між Афінами і Скоп"є про зміну назви колишньої югославської республіки.
1231867
  Сиренко А Спекание и ползучесть металлокерамических тел. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Сиренко А,Ф.; М-во высш. образования УССР.Харьк.ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – Харьков, 1959. – 11л.
1231868
  Сухомлин В.П. Спекание порошков металлооксидной системы Y-Ba-Cu-O. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Сухомлин В.П.; Харьков. гос. ун-т. – Х., 1992. – 15л.
1231869
  Фомин Н.А. Спекл-интерферометрия газовых потоков / Н.А. Фомин. – Минск, 1989. – 166с.
1231870
  Самойлов Юрій Спекотне літо - 2013? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 60-62 : фото. – ISSN 1998-8044
1231871
  Тімм У. Спекотне літо : Роман / У. Тімм. – Київ : Молодь, 1979. – 243 с.
1231872
  Нікітюк Зоя Спекотний Сибір / Нікітюк Зоя, Буравченко Сергій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 120-123 : фото
1231873
  Сафаров Н.Ю. оглы Спекрты решеточных колебаний цепочных кристаллов группы А3В6 : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Сафаров Н. Ю. оглы; АН АзССР, Ин-т физ. – Баку, 1982. – 19л.
1231874
  Березанский Ю.М. Спектpальные методы в бесконечномеpном анализе. / Ю.М. Березанский, Б.Г. Кондратьев; Ю.М. Беpезанский, Б.Г. Кондратьев; АН УССР. Институт математики. – Киев : Наукова думка, 1988. – 680 с. – ISBN 5-12-009292-6


  Дiзнаєтесь, яку pоль вiдiгpають сеpедовища i спадковiсть в довголiттi людини,пpо основнi пpичини смеpтi та їхнi механiзми.
1231875
  Білий М.У. Спектpи вбиpання лужних pозчинiв талiю та свинцю / М.У. Білий, О.А. Шишловский; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. Фізичний збірник №9. – Окремий відбиток. – Київ : КДУ
вип.5. – 1956. – 47-52с.
1231876
  Белый М.У. Спектpоабсоpбционный метод анализа пpи обpазовании Ассоциаций (одного типа). / М.У. Белый. – Отдельный оттиск. – Киев : КУ им.Т.Шевченко. – 185-190с.
1231877
  Белый М.У. Спектpоскопические свойства стеклообpазных галоидных pаствоpов, активиpованных ионами pазличной валентности. / М.У. Белый, И.Я. Кушниренко // Известия АН СССР. Сер. Физическая тю ХХІХ, №3
1231878
  Білий М.У. Спектpофотометpичнi методи дослiдження комплексоутвоpення в pозчинах / М.У. Білий; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. Збірник фізичного факультету №10. – Окремий відбиток. – Київ : КДУ, 1959. – 19-31с.
1231879
  Белый М.У. Спектpы поглощения водных pаствоpов галоидных солей ТI+и Рb++ : Памяти Сергея Ивановича Вавилова / М.У. Белый, И.И. Кондиленко и А.А. Шишловский ; АН СССР. – Отдельный оттиск. – Киев : АH СССР, 1952. – [22] с.
1231880
  Полякова О. Спектакли Государственного академического Центрального театра кукол : решения сценического пространства / О. Полякова, Ф. Файнштейн. – Москва, 1988. – 116с.
1231881
   Спектакли и годы. – М., 1969. – 522с.
1231882
  Юзовский Ю. Спектакли и пьесы / Ю. Юзовский. – М., 1935. – 427с.
1231883
   Спектакли о советской молодежи. – М., 1948. – 64с.
1231884
  Рудницкий К.Л. Спектакли разных лет / К.Л. Рудницкий. – М., 1974. – 343с.
1231885
   Спектакли театральных коллективов г.Москвы и Московской области. – М., 1957. – 79с.
1231886
   Спектакли этих лет. 1953-1956 гг.. – М., 1957. – 199с.
1231887
  Дрейден С.Д. Спектакли. Роли. Судьбы: Театр. очерки и портреты. / С.Д. Дрейден. – М., 1978. – 447с.
1231888
  Дрозд В.Г. Спектакль : роман / В.Г. Дрозд. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 400 с.
1231889
  Дрозд В.Г. Спектакль : Роман / В.Г. Дрозд. – Київ : Дніпро, 1989. – 189с. – (Романи й повісті ; 1989 Вип. №2)
1231890
  Зон Б.В. Спектакль "Сказки Пушкина" / Б.В. Зон. – 184с.
1231891
  Беляев И.К. Спектакль без актёра / И.К. Беляев. – М., 1982. – 151с.
1231892
  Шмелев Н. Спектакль в честь господина первого министра / Н. Шмелев. – М., 1988. – 496с.
1231893
  Нант Оазу Спектакль Додона у Кремлі / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 січня (№ 8/9). – С. 6


  Експерт "Українські політики повинні уважно стежити за тим, що відбувається в Молдові, й розуміти сценарій розпаду молдавської державності".
1231894
  Калитин Н.И. Спектакль и зритель / Н.И. Калитин. – Москва : Знание, 1963. – 48 с.
1231895
  Авров Д.Н. Спектакль и зритель : (как смотреть и оценивать спектакль) : кн. для учащихся ст. кл. / Д.Н. Авров. – Москва : Просвещение, 1985. – 96 с.
1231896
   Спектакль и режисер. – Москва, 1961. – 128 с.
1231897
  Соловьева И.Н. Спектакль идет сегодня / И.Н. Соловьева. – М., 1966. – 184с.
1231898
  Полякова Е.И. Спектакль Московского Художественного Академического Театра "Бронепоезд 14,69" / Е.И. Полякова. – М., 1965. – 80с.
1231899
  Малов Ю.А. Спектакль на траве / Ю.А. Малов. – М., 1988. – 128с.
1231900
  Горчаков Н.М. Спектакль художественной самодеятельности / Н.М. Горчаков. – М., 1954. – 120с.
1231901
   Спектакль, звавший в бой. – К., 1970. – 103 с.
1231902
   Спектар: Списание за литературна наука : Скопjе. – ISSN 03522423


  1997. N 73
1231903
   Спектар: Списание за литературна наука. – Скопjе, 1998. – ISSN 0352-2423


  1997. N 73
1231904
  Мордвинов Александр Вениаминович Спектарльно-временной анализ индексов активности солнца : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.03 / Мордвинов Александр Вениаминович; Главная астрономическая обсерватория. – Л., 1990. – 13л.
1231905
   Спекторний аналіз сумарної електричної активності нюхової луковиці собаки / В.О. Ілюха, І.М. Давиденко, А.С. Погрібний, Б.Л. Ганжа // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 100-104. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  У хронічних експериментах з вивчення сумарної електричної активності нюхових луковиць собак досліджено спектральний склад олфакторного ритму і поліморфної активності. Встановлено наявність піка спектральної густини потужності в діапазоні олфакторного ...
1231906
   Спекторський Євген Васильович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 182-193. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1231907
  Гриценко І.С. Спекторський Євген Васильович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 220. – ISBN 978-966-06-0557-2
1231908
  Киш П.П. Спектофотометрические методы определения индия : Дис... канд.хим.наук: / Киш П.П.; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1962. – 171л. – Бібліогр.:л.166-171
1231909
  Болеславский Л. Спектр / Л. Болеславский. – Харьков, 1969. – 96с.
1231910
   Спектр. – Ростов, 1987. – 160с.
1231911
  Есаулов И.А. Спектр адекватности в истолковании литературного произведения / И.А. Есаулов. – Москва, 1995. – 102 с.
1231912
  Дудзінський Ю.М. Спектр акустичного сигналу струминних гідродинамічних випромінювачів при гідростатичному тиску / Ю.М. Дудзінський, А.В. Жукова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 45-48. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто модель струминного гідродинамічного випромінювача протиточного типу. Досліджено залежність спектра акустичного сигналу від гідростатичного тиску. Виявлено перерозподіл енергії між гармоніками при зміні тиску. Проведено порівняння теоретичних ...
1231913
  Іванісік А.І. Спектр випромінювання рухомих згустків нелінійної поляризації // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 309-314. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  З"ясовано, що рух фокальних областей у самофокусуючих середовищах безпосередньо впливає на спектр параметричних компонент вимушеного комбінаційного розсіювання. Це пов"язане з специфічною умовою синхронізму, що є результатом впливу факторів групового і ...
1231914
  Шидловська О.А. Спектр вірусів, виділених із рослин Pulsatilla pratensis (Ranunculaceae) природної флори України / О.А. Шидловська, О.М. Андрійчук, Т.А. Компанець // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 234-239. – (Біологія, екологія). – ISSN 2310-0842
1231915
  Мелков Г.А. Спектр возбужненных спиновыхволн в ферритах / Г.А. Мелков, Н.Г. Кутов // ФТТ, 1975. – №3
1231916
   Спектр жирних кислот ліпідів ядерної фракції слизової оболонки шлунка щурів за умов етанолової виразки / К. Дворщенко, С. Сенін, О. Савченюк, Ю. Степанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 55-57. – (Біологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що за умов етанолової виразки змінювався жирнокислотний склад ліпідів ядерної фракції слизової оболонки шлунка щурів. Показано, що при дії етанолу знижувався вміст поліненасичених жирних кислот, що свідчить про інтенсифікацію ...
1231917
  Дзядык Ю.В. Спектр индуцированного представления на компактном симметрическом пространстве. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Дзядык Ю.В.; АН УССР. – К, 1975. – 12л.
1231918
  Кирей Г.Г. Спектр инфракрасного поглощения и симметрия молекулы гексаэтилдисилоксана / Г.Г. Кирей, М.П. Лисица
11. – 1961. – [6] c.
1231919
  Тодоров П.Т. Спектр К -мезонов высоких энергий в опытах по регенерации каонов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Тодоров П.Т.; ОИЯИ. Лаборат. высоких энергий. – Дубна, 1974. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1231920
  Осипова Л.П. Спектр комбинационного рассеяния а-кварца и его связь с дефектами кристаллической структуры. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Осипова Л.П.; Моск.ордена Ленана и ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – М, 1962. – 6л.
1231921
  Погорелов В.Є. Спектр комбінаційного розсіяння 4-(н-гексилосі)феніл-4-(н-октилоксі)бензоат в кристалічній фазі / В.Є. Погорелов, П.О. Голуб, Н.І. Школьнікова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 220-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Досліджено та інтерпретовано спектр комбінаційного розсіяння світла нещодавно синтезованого рідкого кристаллу Виміряно і проаналізовано повний коливний спектр 4-(н- гексилосі)феніл - 4-(н- октилоксі) бензоат в кристалічній фазі. The spectrum of ...
1231922
  Погорелов В.Є. Спектр комбінаційного розсіяння 4-(н-октилоксі)феніл-4-(н-гексилоксі)бензоат в кристалічній фазі / В.Є. Погорелов, Ю.М. Жовтобрюх, Л.М. Березовчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 222-224. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  В роботі аналізується спектр комбінаційного розсіяння рідкокристалічного зразка, подається ототожнення коливальних частот, що проявляються в спектрі комбінаційного розсіяння, з коливаннями окремих атомів чи атомних груп. In this work authors analyse ...
1231923
  Нікітченко М. Спектр композиційно-номінативних логік / М. Нікітченко, С. Шкільняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 44-48. – (Кібернетика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються композиційно-номінативні логіки часткових предикатів. Стосовно екстенсійного аспекту предметних областей пропонуються логіки квазіарних предикатів і логіки номінативних даних, стосовно інтенсійного аспекту - композиційно-номінативні ...
1231924
  Шкільняк С.С. Спектр логік часткових предикатів, орієнтованих на композиційно-номінативні моделі програм : автореф. дис. ... д-ра фіз.- мат. наук : 01.05.01 / Шкільняк С.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 39 назв
1231925
  Шкільняк С.С. Спектр логік часткових предикатів, орієнтованих на композиційно-номінативні моделі програм : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Шкільняк С.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 347л. + Додаток : л.310-347. – Бібліогр. : л.294-309
1231926
  Лещенко Б.Ю. Спектр нейтронів, що витікають з алюмінієвої оболонки для джерела 14 МеВ нейтронів в енергічному інтервалі 7-15 МеВ [Спектр нейтронів, що витікають з алюмінієвої оболонки для джерела 14 МеВ нейтронів в енергетичному інтервалі 7-15 МеВ] / Б.Ю. Лещенко, Ю.М. Онищук, Ю.І. Курко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 116-119. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1)


  За допомогою методу часу прольоту був виміряний спектр нейтронів, що витікають з алюмінієвої оболонки товщиною 7.5 см для джерела 14 МеВ нейтронів в енергетичному інтервалі 7-15 МеВ. Експериментальні результати були порівняні з обчисленням по програмі ...
1231927
  Гриценко А. Спектр основних політичних сил в Україні періоду гетьманату (1918 р.) // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 22-26
1231928
  Зырянова Н.П. Спектр поверхностных плазменных волн в металлах и волн в металлических пленках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Зырянова Н.П.; МВ и ССО РСФСР. Уральск. гос. ун-тет. – Свердловск, 1980. – 18л.
1231929
  Емельянова Т.П. Спектр представлений о победе в Великой Отечественной войне у четырех поколений россиян // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2015. – № 2. – С.108-119. – ISSN 0042-8841
1231930
   Спектр резонансних частот біморфних п"єзоелементів / В.О. Андрущенко, О.В. Борисейко, І.А. Улітко, С.Ю. Яцків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 66-68. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Розглядаються задачі про стаціонарні коливання біморфних п"єзокерамічних елементів. Проведені експериментальні дослідження згинних та планарних коливань круглої платівки та стержня. Визначені частоти резонансу та антирезонансу. Отримані значення КЕМЗ ...
1231931
  Бирман М.Ш. Спектр сингулярных граничных задач. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Бирман М.Ш.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1962. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1231932
  Ілляхова М.В. Спектр соціального часу // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 15-16
1231933
  Морозова Я.В. Спектр традицій в скрипковій творчості Пауля Хіндеміта в контексті стильових тенденцій першої половини XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Морозова Янжима Володимирівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
1231934
  Фишман А.Я. Спектр упругих колебаний кристаллов с точечными и линейными дефектами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Фишман А.Я.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 16л.
1231935
  Егоров Т.А. Спектр широких атмосферных ливней космических лучей в интервале числа частиц 3.107+3.109 на уровне моря. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Егоров Т.А.; Якут.гос.ун-т. – Якутск, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
1231936
  Агекян В.Т. Спектр экситонного поглощения закиси меди во внешних полях : Автореф. дис ... канд. физ.-мат. наук : 01.049 / Агекян В.Т.; АН СССР, Ин-т полупроводников. – Ленинград, 1971. – 20 с.
1231937
  Акопян Ирина хачатуровна Спектр экситонов высокой плотности в кристаллах HgI2 и CdSe : Автореф... Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданованаук: 01.04.07 / Акопян Ирина хачатуровна; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1231938
  Мусхелишвили Г.Н. Спектр электронной компоненты космического излучения на высоте 3250 м.над уровнем моря. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мусхелишвили Г.Н.; Моск.мех.ин-т. – Москва, 1953. – 8 л.
1231939
  Иванов А.И. Спектральная интенсивность и поляризация рассеянного в атмосфере света и атмосферный аэрозоль. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Иванов А.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 10л.
1231940
  Михайлец В.А. Спектральная теория граничных задач для операторного управления Штурма-Лиувилля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Михайлец В.А.; АН УССР. Ин-т матем. – К., 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1231941
  Мишнаевский Петр Абрамович Спектральная теория для операторного уравнения Штурма-Лиувилля в нецилиндрических областях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Мишнаевский Петр Абрамович; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1976. – 20л.
1231942
  Данчук Віктор Дмитрович Спектральні прояви локальних структурно-динамічних ефектів в неупорядкованих конденсованих середовищах : Автореф... д-ра фіз.-мат.наук: 01.04.05 / Данчук Віктор Дмитрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 34л.
1231943
  Семенов Юрій Володимирович Спектральні характеристики індо-1 при зв"язуванні Са 2+ в клітині і в білкових розчинах : Дис.... канд. біолог. наук: 03.00.02 / Семенов Юрій Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 144 л. + Додатки: л.143-144. – Бібліогр.: л.119-143
1231944
  Вирозуб А.И. Спектральніе свойства голоморфніх оператор-функций и их факторизация. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Вирозуб А.И.; Харьк. гос .ун-т. – Харьков, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
1231945
  Шувалова Е.И. Спектрально-аналитическое определение микропримесей вольфрама и молибдена в чистом рении. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Шувалова Е.И.; МГУ. – М., 1974. – 14л.
1231946
  Куусманн И.Л. Спектрально-кинетическое исследование катодолюминесценции ионных кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Куусманн И.Л.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1231947
  Комяк А.И. Спектрально-люминесцентное исследование кристаллов ураниловых соединений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Комяк А.И.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1967. – 15л.
1231948
  Новицкий Г.Г. Спектрально-люминесцентные свойства изотопзамещенных кислородсодержащих соединений уранила. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 010405 / Новицкий Г.Г.; МВ и ССО БССР. Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1973. – 18л.
1231949
  Снегов Михаил Иванович Спектрально-люминесцентое исследование первичных фотофизических и фотохимических процессов в растворах родаминовых красителей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Снегов Михаил Иванович; Гос. опт. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1231950
  Жмырева И.А. Спектрально-люминсцентное исследование неорганических стекол, активированных гольмием и самарием и возможность их использования в ОКГ : Автореф... канд .физ. матт.наук: / Жмырева И. А.; Гос. опт. ин-т. – Л., 1970. – 20л.
1231951
  Крамаренко С.А. Спектрально-статистические характеристики переменного геомагнитного поля в диапазоне частот 1,10 -- 0,310 гц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Крамаренко С.А.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1231952
  Левчук Ю.Н. Спектрально-структурные корреляции стероидов : Автореф. дис... канд. физ.-мат.наук: / Левчук Ю. Н. ; АН УССР, Ин-т физики. – Киев, 1969. – 16с.
1231953
  Самокиш В.А. Спектрально-флуоресцентное исследование внутримолекулярной подвижности макромолекул в растворах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 091 / Самокиш В.А.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1971. – 18л.
1231954
  Давыдов А.А. Спектральное исследование взаимодействия молекул кислорода и окиси углерода с окислами хрома, марганца и железа : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Давыдов А.А.; АН СССР. Сибирское от-ние. – Новосибирск, 1970. – 19л.
1231955
  Кочнев И.Н. Спектральное исследование водных растворов некоторых неэлектролитов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Кочнев И.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1231956
  Диеп Н.А. Спектральное исследование гидратации ионов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.054 / Диеп Н.А.; ЛГУ. – Л, 1972. – 17л.
1231957
  Гольденберг А.Б. Спектральное исследование действия света и давления на первичные центры в галогенидосеребряных эмульсиях : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Гольденберг А.Б.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1964. – 12л.
1231958
  Артамонов В.Г. Спектральное исследование деполяризованной компоненты релеевского рассеяния в жидкости : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Артамонов В.Г. ;. – Москва, 1968. – 8 с.
1231959
  Асеев Ю.Г. Спектральное исследование карбонизованных полимеров. : Автореф... наук: / Асеев Ю.Г.; Госком. по топлив. пром. при Госплане СССР. Инст. гор. ископ. – М., 1963. – 15л.
1231960
  Чипанина Н.Н. Спектральное исследование комплексообразования в азотсодержащих ароматических и гетероциклических виниловых соединениях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Чипанина Н.Н.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1231961
  Маслов Владимир Григорьевич Спектральное исследование отрицательных ионов тетрапиррольных пигментов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Маслов Владимир Григорьевич; Гос. оптический ин-т. – Л., 1974. – 17л.
1231962
  Зятьков И.П. Спектральное исследование перекисей ацилов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зятьков И.П.; М-во высш. и сред. спец. образования СССР, Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1963. – 14л. – Бібліогр.:с.13
1231963
  Лялин Г.Н. Спектральное исследование фотохимических реакций в растворах фталоцианинов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лялин Г.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1231964
  Урба В.А. Спектральное исследование электронной и вибронной структуры бензодиоксана-1,4 и его производных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Урба В.А.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1231965
  Климушева Г.В. Спектральное исследование энергетического и пространственного строения молекул моноалкилбензолов : Автореф. дис ... канд. физ.-мат. наук / Климушева Г.В. ; Объед. учен. совет ин-тов физики, металло-физики и полупроводников АН СССР. – Киев, 1964. – 18 с. – Бібліогр. : с. 17-18
1231966
  Еременко В.В. Спектральные и магнитооптические исследования антиферромагнитных диэлектриков : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Еременко В.В.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1966. – 39л. – Бібліогр.:с.36-38
1231967
  Вайшнорас Спектральные и магнитооптические исследования магнитных совойств ферритаграната эрбия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Вайшнорас Д.-Р.А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1975. – 21л.
1231968
  Беляева Алла Ивановна Спектральные и магнитооптические исследования магнитоупорядоченных диэлектриков : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.04.07, 01.04.11 / Беляева Алла Ивановна; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Х., 1974. – 43л.
1231969
  Зима В.Л. Спектральные и структурно-функцинальные свойства фибриллообразующих белков : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.02 / Зима В.Л.; АН УССР. Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца. – К., 1981. – 48л.
1231970
  Быстрова М.И. Спектральные и фотохимические свойства протохлорофилла и его аналогов в разных формах : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Быстрова М.И. ; АН СССР. – Москва, 1964. – 29 с.
1231971
  Цибадзе Т.Г. Спектральные изменения гласных грузинского языка в соседстве с последующими согласными (Эексперим. исслед.) : Автореф... канд. филол.наук: / Цибадзе Т. Г.; Тбил.ГУ, Лаб. эксперим. фонет. и психол. речи 1-го Моск.гос. пед. ин-та ин. яз. – Тбилиси, 1959. – 24л.
1231972
  Шпак М.Т. Спектральные исследования в ряду полициклических углеводородов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шпак М.Т.; АН УССР. Ин-т физики. – К., 1956. – 7л.
1231973
  Якутина О.А. Спектральные исследования взаимного влияния функциональных групп в молекулах третичных ароматических фосфинов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Якутина О.А.; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1972. – 26л.
1231974
  Дорохова Виктория Вольфовна Спектральные исследования взаимного влияния функциональных групп в молекулах, содержащих трех- и четырехкоординационный атом фосфора при кратной связи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Дорохова Виктория Вольфовна; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1231975
  Чиковани Н.Н. Спектральные исследования поглощения и фотопроводимости монокристаллов сернистого кадмия при 300 к, 77 к и 20 к. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чиковани Н.Н.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1964. – 10л.
1231976
  Дашковская Р.А. Спектральные исследования растворов солей хлористой сурьмы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Дашковская Р.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1955. – 11 с.
1231977
  Верзилина М.К. Спектральные исследования сложных эфиров замещенных ароматических карбоновых кислот с фенолами и родственных им соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Верзилина М.К.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 22л.
1231978
  Менжерес Г.Я. Спектральные исследования структуры и свойств граничных слоев полимеров. : Автореф... Канд.хим.наук: 01.04.19 / Менжерес Г.Я.; АНУССР.Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К, 1984. – 18л.
1231979
  Марцваладзе Н.М. Спектральные исследования эмиссии атомарного водорода верхней атмосферы в период Международного года спокойного Солнца (1962-1965 гг.) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Марцваладзе Н.М.; Тбилис. гос. ун-т. Абустуман. астрофиз. обсерватория АН ГрузССР. – Тбилиси, 1969. – 9л.
1231980
  Якубов Владимир Яковлевич Спектральные краевые задачи для дифференциальных и дифференциально-операторных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Якубов Владимир Яковлевич; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1231981
  Моисеев Г.А. Спектральные методы анализа в рационализации измерений случайных полей в океане. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Моисеев Г.А.; АН УССР. Морской гидрофизический ин-т. – Севастополь, 1975. – 16л.
1231982
  Барачевский В.А. Спектральные проявления взаимодействия молекул с поверхностью твердых тел. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Барачевский В.А.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1965. – 19л.
1231983
  Кумеский Василий Романович Спектральные свойства водных растворов голоидных солей и кислот с примесью молекулярных анионов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Кумеский Василий Романович; КГУ. – К., 1975. – 18л.
1231984
  Архипов В.П. Спектральные свойства вырождающихся эллиптических операторов и вопросы разрешимости граничных задач. : Автореф... наук: 01.01.02 / Архипов В.П.; АН УССР. Инст. прикл. матем. и механ. – ДОнецк, 1980. – 17л.
1231985
  Кочубей А.Н. Спектральные свойства дифференциально-оперативных уравнений четного порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кочубей А.Н.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1977. – 12л.
1231986
  Часовникова Л.В. Спектральные свойства и фотосенсибилизирующее действие мономолекулярных слоев хлорофилла. : Автореф... канд. хим.наук: / Часовникова Л.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. Каф. физ. химии. – М., 1966. – 9л.
1231987
  Кумейнский Василий Романович Спектральные свойства растворов галоидных солей и кислот с примесью молекулярных анионов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Кумейнский Василий Романович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 18 с.
1231988
  Чумакин М.Е. Спектральные фукнции изометрического оператора : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чумакин М.Е.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1964. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1231989
  Кушниренко И.Я. Спектральные характеристики водных растворов галоидных солей, аткивированных галлием, гермнием, мышьяком, селеном и теллуром : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кушниренко И.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 14 с.
1231990
  Беленов Алексей Федорович Спектральные характеристики сигналов, рассеяных искусственной и естественной ионосферной турбулентностью (Экспериментальные исследования) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Беленов Алексей Федорович; МВ и ССО РСФСР. НИРФИ. – Горький, 1990. – 10л.
1231991
  Манвелян Морис Оганесович Спектральные, релаксационные и инверсионные характеристики искусственных кристаллов изумруда : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Манвелян Морис Оганесович; Ин-т радиофизики и электроники АН АрмССР. – Аштарак, 1980. – 13л.
1231992
  Черемных Е.В. Спектральный анализ некоторых несамосопряженных операторов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Черемных Е.В. ; МВ и ССО УССР , Львов. гос. ун-т. – Львов, 1973. – 20 с.
1231993
  Блохина Л.П. Спектральный анализ немецких нелабиализованных гласных фонем переднего ряда : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Блохина Л.П. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т. ин. яз. – Москва, 1961. – 13 с.
1231994
  Кужель А.В. Спектральный анализ неограниченных несамосопряженных операторов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кужель А.В.; М-во высш. и сред.спец.образования УССР. – Харьков, 1959. – 11л.
1231995
  Каспранский Р.Р. Спектральный анализ носовых согласных немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: / Каспранский Р.Р.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М, 1963. – 21л.
1231996
  Журбенко И.Г. Спектральный анализ стационарных случайных процессов и полей : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.01.05 / Журбенко И. Г.; МГУ. – Москва, 1979. – 21л.
1231997
  Хачатнян А.А. Спектральный и рентгенологический анализ гласных армянского и английского языков : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : / Хачатнян А.А. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр.яз. – Москва, 1963. – 18л.
1231998
  Ковалев И.А. Спектральный метод анализа по линиям, расположенным в разных областях спектра. : Автореф... канд. техн.наук: / Ковалев И.А.; Харьков. политехн. ин-тут им. В.И.Ленина. – Харьков, 1965. – 13л.
1231999
  Кунд Г.Г. Спектральный метод определения изотопов Sr87 и Pb204 : Автореф... канд. хим.наук: 02.071 / Кунд Г.Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Хим. фак. – Л., 1970. – 15л.
1232000
  Гришечкин Владимир Сергеевич Спектральный состав суммарной коротковолновой радиации и лучистого притока тепла в земной атмосфере : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.12 / Гришечкин Владимир Сергеевич; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 14л.
<< На початок(–10)1231123212331234123512361237123812391240(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,