Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1231123212331234123512361237123812391240(+10)В кінець >>
1231001
  Цапенко И. "Ренессанс" экономической миграции на Западе // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 11. – С.108-121. – ISSN 0042-8736
1231002
   "Рентгенівські методи в неорганічній хімії" : Посібник для студ. хім. факультетів унів-ів / В.І. Карманов, М.С. Слободяник, А.О. Капшук, С.А. Неділько; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 76с.
1231003
  Бейгельзимер К. "Рентгеновский снимок нашей эпохи" (Художественные особенности сюжета и композиции романа Макса Фриша "Назову себя Гантенбайн") // Вікно в світ : зарубіжна література:наукові дослідження,історія, методика викладання. / аукових досліджень зарубіжної літератури в Україні ; ред. рада: С. Аверінцев, М. Анастасьєв, Ю. Борєв [та ін.] ; редкол.: Є. Волощук, І. Красуцька, Б. Бігун [та ін.]. – Київ, 2002. – № 2 (17) : Нариси історії зарубіжних літератур ХХ століття. Німецькомовні літератури. – С. 88-95
1231004
  Матвиенко В.И. "Реорганизация вузов требует ювелирного подхода" / подготовила А. Гасымова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 11. – С. 5-6. – ISSN 1726-667Х


  11 окт. 2012 г. в Интеллектуальном центре - Фундаментальной библиотеке МГУ прошло заседание Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации РФ В.И. Матвиенко.
1231005
  Литвинов В. Ренесансний гуманізм в Україні : Ідеї гуманізму епохи Відродження в українській філософії XV - початку XVII століття / В. Литвинов. – 2-е вид. – Київ : Основи, 2000. – 472с. – ISBN 966-500-525-1
1231006
  Д"яченко Інна Миколаївна Ренесансний світогляд: гуманістична традиція в українському суспільстві XVI-XVII ст. : Дис... кандид. філософ.наук: 09.00.03 / Д"яченко Інна Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 172л. – Бібліогр.:л.152-172
1231007
  Чепіженко В.В. Ренесансні елементи в політичних практиках Річарда ІІ Плантагенета // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 305-326. – ISSN 2312-6825
1231008
  Щелкунова О. Ренесансні ідеї у творчості Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 369-375


  Стаття присвячена дослідженню ренесансних ідей у творчості Т. Шевченка-романтика. Розглянуто основні риси епохи Відродження, що були розвинені поетом. Зауважено на синкретизмі світогляду та градуальності постаті поета, домінуванні у його творчості ...
1231009
   Ренесансні студії. – Запоріжжя : РВП "Видавець". – ISBN 966-565-017-3
Вип. 1. – 1997
1231010
   Ренесансні студії. – Запоріжжя : РВП "Видавець". – ISBN 966-599-063-2
Вип. 2. – 1998
1231011
   Ренесансні студії. – Запоріжжя. – ISBN 966-599-063-2
Вип. 2. – 1998. – 132с.
1231012
   Ренесансні студії. – Запоріжжя : [б. в.]. – ISBN 966-599-047-0
Вип. 4. – 2000. – 122, [2] с.
1231013
   Ренесансні студії. – Запоріжжя : [б. в.]. – ISBN 966-7809-05-6
Вип. 5. – 2000. – 119, [1] с.
1231014
   Ренесансні студії. – Запоріжжя : [б. в.]. – ISBN 966-7809-08-0
Вип. 6. – 2000. – 133, [3] с.
1231015
   Ренесансні студії. – Запоріжжя. – ISBN 966-599-120-5
Вип. 7. – 2001. – резюме рос., англ. мовами
1231016
   Ренесансні студії. – Запоріжжя. – ISBN 966-599-196-5
Вип. 8. – 2002
1231017
   Ренесансні студії. – Запоріжжя
Вип. 9. – 2003
1231018
   Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
Вип. 14/15. – 2010. – 334 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1231019
  Басенко Р. Ренесансні та християнсько-гуманістичні засади формування духовно-педагогічної ідентичності Ігнатія Лойоли: есенційні модуси релігійно-педагогічної експлікації // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 476-487
1231020
  Шестаков В.П. Ренессанс - рассвет или закат Европы? // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 158-170. – ISSN 0042-8744
1231021
  Шентан Ф. Ренессанс / Ф. Шентан, Коппель-Эльфельд. – К. – 128с.
1231022
  Патер В. Ренессанс / В. Патер. – Москва. – 194с.
1231023
   Ренессанс : литературно-художественный журнал Киевского молодежного центра "Поэзия". – Киев : [б. в.], 1992-
№ 2. – 1992. – 185, [3] с.
1231024
   Ренессанс : сучасна література, критика: международный литературно-художественный журнал Киевского молодежного центра "Поэзия". – Київ
№ 12. – 1995
1231025
   Ренессанс : сучасна література, критика: международный литературно-художественный журнал Киевского молодежного центра "Поэзия". – Київ
№ 13. – 1995
1231026
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Київ
№ 14. – 1996
1231027
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Київ
№ 15. – 1996
1231028
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Київ
№ 16. – 1997
1231029
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Київ
№ 17. – 1997
1231030
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Київ
№ 18. – 1997
1231031
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Київ
№ 1. – 1999
1231032
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Київ
№ 2. – 1999
1231033
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Київ
№ 3. – 1999
1231034
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Київ
№ 4. – 1999
1231035
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Київ, 1992-
№ 1. – 2000
1231036
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Київ, 1992-
№ 2. – 2000
1231037
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Київ, 1992-
№ 3. – 2000
1231038
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Київ, 1992-
№ 4. – 2000
1231039
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Киев, 1992-
№ 1. – 2001
1231040
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Киев, 1992-
№ 2. – 2001
1231041
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Киев, 1992-
№ 3. – 2001
1231042
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Киев, 1992-
№ 4. – 2001
1231043
   Ренессанс : Сучасна література, критика. – Киев, 1992-
№ 1. – 2002
1231044
   Ренессанс : Сучасна література, критика. – Киев, 1992-
№ 2. – 2002
1231045
   Ренессанс : Сучасна література, критика. – Киев, 1992-
№ 3. – 2002
1231046
   Ренессанс : Сучасна література, критика. – Киев, 1992-
№ 4. – 2002
1231047
   Ренессанс : Сучасна література, критика. – Киев, 1992-
№ 1. – 2003
1231048
   Ренессанс : Сучасна література, критика. – Киев, 1992-
№ 2. – 2003
1231049
   Ренессанс : Сучасна література, критика. – Киев, 1992-
№ 3. – 2003
1231050
   Ренессанс : Сучасна література, критика. – Киев, 1992-
№ 4. – 2003
1231051
   Ренессанс : Международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 1. – 2004
1231052
   Ренессанс : Международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 2. – 2004
1231053
   Ренессанс : Международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 3. – 2004
1231054
   Ренессанс : Международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 4. – 2004
1231055
   Ренессанс : Международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 1. – 2005
1231056
   Ренессанс : Международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 2. – 2005
1231057
   Ренессанс : Международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 3. – 2005
1231058
   Ренессанс : Международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 4. – 2005
1231059
   Ренессанс : Международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 1. – 2006
1231060
   Ренессанс : Международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 2. – 2006
1231061
   Ренессанс : Международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 3. – 2006
1231062
   Ренессанс : Международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 4. – 2006
1231063
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 1. – 2007
1231064
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 2. – 2007
1231065
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 3. – 2007
1231066
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 4. – 2007
1231067
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 1. – 2008
1231068
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 2. – 2008
1231069
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 3. – 2008
1231070
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 4 (62). – 2008
1231071
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 1 (63). – 2009
1231072
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 2 (64). – 2009
1231073
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 3 (65). – 2009
1231074
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 4 (66). – 2009
1231075
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 1 (67). – 2010
1231076
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 2 (68). – 2010
1231077
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 3 (69). – 2010
1231078
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 4 (70). – 2010
1231079
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 2 (72). – 2011
1231080
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 3 (73). – 2011
1231081
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 4 (74). – 2011
1231082
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 1 (75). – 2012
1231083
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 2 (76). – 2012
1231084
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 3 (77). – 2012
1231085
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 4 (78). – 2012
1231086
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 1 (79). – 2013
1231087
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 2 (80). – 2013
1231088
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 3 (81). – 2013
1231089
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 4 (82). – 2013
1231090
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 2 (83). – 2014
1231091
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 4 (85). – 2014
1231092
  Воропаев В. Ренессанс британской архитектуры // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 8. – С. 16-40.
1231093
  Аллеш Г.И. Ренессанс в Италии / Аллеш ; пер. Е.Ю. Григорович. – Москва : М. и С. Сабашниковы, 1916. – 560 с. – (Страны, века и народы)
1231094
  Венедиктов А.И. Ренессанс в Римини / А.И. Венедиктов. – Москва : Изобразительное искусство, 1970. – 131 с.
1231095
  Кирквуд К.П. Ренессанс в Японии / К.П. Кирквуд. – М., 1988. – 303с.
1231096
  Кирквуд К. Ренессанс в Японии: Очерк ранней истории / К. Кирквуд. – Москва : Наука, 1988. – 303с.
1231097
  Салихова Е.Б. Ренессанс государственной интервенции в промышленное развитие: последние мировые тенденции и уроки для Украины // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 9 (638). – C. 19-38. – ISSN 0131-7741
1231098
  Гаджиев А.А. Ренессанс и поэзия Низами Гянджеви / А.А. Гаджиев. – Баку, 1980. – 205 с.
1231099
  Плюта Е.О. Ренессанс как попытка возрождения идей Аристотеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 75-76. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1231100
  Мельникова Елена Ренессанс средневековья? Размышления о мифотворчестве в современной исторической науке // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 5. – С. 55-57. – ISSN 0235-7089
1231101
  Ревуненкова Н.В. Ренессансное свободомыслие и идеология Реформации / Н.В. Ревуненкова. – М., 1988. – 206с.
1231102
  Кудрявцев О.Ф. Ренессансный гуманизм и "Утопия". / О.Ф. Кудрявцев. – М, 1991. – 287с.
1231103
  Кронман Е Рений / Е Кронман. – М, 1932. – 86с.
1231104
  Друце И. Рений / И. Друце. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 116 с.
1231105
  Лебедев К.Б. Рений / К.Б. Лебедев. – М., 1960. – 101с.
1231106
   Рений : труды ІІ Всесоюзного совещания по проблеме рения 19-21 ноября 1962 г. – Москва : Наука, 1964. – 259с.
1231107
   Рений в новой технике. – М., 1970. – 204с.
1231108
  Ряшенцева М.А. Рений и его соединения в гетерогенном катализе / М.А. Ряшенцева, Х.М. Миначев. – М, 1983. – 247с.
1231109
  Овчинников К.В. Рений и технеций / К.В. Овчинников. – Л., 1982. – 270с.
1231110
  Джаффи Р. Рений и тугоплавкие металлы платиновой группы / Р. Джаффи, Д.Дж. Мейкап, Р.У. Дуглас. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 116 с.
1231111
   Рений. Труды Всесоюзного совещания по проблеме рения 26-27 мая 1958 г.. – М., 1961. – 279с.
1231112
   Рений: Химия, технология, анализ: Труды ІУ Всесоюзного совещ. по проблеме рения. – М., 1976. – 202с.
1231113
  Китайгородский А. Реникса / А. Китайгородский. – М, 1967. – 240с.
1231114
  Китайгородский А.И. Реникса / А.И. Китайгородский. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 191с. – ((Записки инженера))
1231115
  Корнилюк Р. Ренкінг стійких фінустанов та прогнози впливу на нього земельної реформи // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 березня (№ 5). – С. 29
1231116
  Винниченко І. Ренненкампф Володимир Миколайович / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 350. – ISBN 978-966-7863-77-7
1231117
   Ренненкампф Микола Карлович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 132-139. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1231118
  Гриценко І.С. Ренненкампф Микола Карлович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 100. – ISBN 978-966-06-0557-2
1231119
  Винниченко І. Ренненкампф Микола Карлович / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 350-352. – ISBN 978-966-7863-77-7
1231120
  Проценко Л.А. Ренненкампф Микола Карлович // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 124. – ISBN 978-611-01-1405-9
1231121
  Короткий В. Ренненкампф Микола Карлович (1832- ) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 437-438. – ISBN 5-7707-1062-4
1231122
   Ренненкампф Микола Карлович (1832-1899) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 403. – ISBN 978-966-439-754-1
1231123
  Проценко Л. Ренненкампф Микола Карлович (30.IX.1834-10.V.1899) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 124
1231124
   Ренненкампф Николай Карлович (1826-1896) // Государственные деятели России XIX - начала XX в. : биографический справочник / сост. И.И. Линьков, В.А. Никитин, О.А. Ходенков. – Москва : Издательство Московского университета, 1995. – С. 157. – ISBN 5-211-02685-3
1231125
  Павельчук І.А. Реновації постімпресіонізму в українському мистецтві другої половини XX ст. (еволюція живопису А. Коцки) // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 184-189


  Коцка Андрій Андрійович (1911-1987) - український живописець, працював у різних жанрах. Народний художник УРСР з 1982 р. Твори А. Коцки оригінальні за стилем і відрізняються бездоганним колоритом.
1231126
  Ольховська О.В. Реновація колишніх промислових територій засобами ландшафтного дизайну // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 116-124 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-966-929-446-3
1231127
  Соколовська Ю.С. Реновація масової забудови мікрорайону вздовж вулиці В. Липківського в Києві // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 154-158. – ISSN 2077-3455
1231128
  Шумейко Лариса Реновація по-Стокгольмські // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 5. – С. 22-23 : фото
1231129
  Шкільняк С.С. Реномінативні логіки квазіарних предикатів / С.С. Шкільняк, Д.Б. Волковицький // Компьютерная математика : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев, 2016. – Вып. 1. – С. 46-57
1231130
  Глушков А.В. Ренорм-групповой подход к исследованию спектра турбулентности в атмосфере : екологія та охорона навколишнього середовища / А.В. Глушков, В.Н. Хохлов, Ю.А. Бунякова // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 286-292. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0130-2914
1231131
  Вильсон К. Ренормализационная группа и эпсилон-разложение : пер. с англ. / К. Вильсон. – Москва : Мир, 1975. – 256 с.
1231132
   Ренормализационно групповой анализ турбулентности = Renormalization group analysis of turbulence / [А.А. Авраменко и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т техн. теплофизики. – Киев : Видавничо-поліграфічний центр "Експрес", 2013. – 299, [1] с. : ил. – Доп. тит. л. англ. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-966-02-6796-1
1231133
  Палагнюк Ч. Рент : усна біографія Бастера Кейсі / Чак Палагнюк ; пер. Вікторії Наріжної. – Харків : Фоліо, 2008. – 382, [2] с. – Авт. відомий також як Паланік. – ISBN 978-966-03-4243-9
1231134
  Лисецький А.С. Рента-податкове поле агропромислового комплексу : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 90-98 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1231135
  Жулавський А.Ю. Рента в системі економічних відносин / А.Ю. Жулавський, Н.В. Сидоренко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2012. – С. 131-137. – (Серія "Економіка" ; № 2). – ISSN 1817-9215
1231136
  Кваснюк Б. Рента і рентні відносини в Україні // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С. 9-23 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1811-3141
1231137
  Горбач Л.М. Рента і рентні відносини: історичні та економічні передумови становлення і розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 1 (140). – С . 17-21
1231138
  Горев В.П. Рента как форма реализации конкурентных преимуществ в условиях глобализации // Известия Иркутской государственной экономической академии : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2007. – № 3. – С. 5-8. – ISSN 1993-3541
1231139
  Баранов Віктор Рентабельна борода. Контактер // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 12 (149). – С. 31 : Фото
1231140
  Колодійчук Є.С. Рентабельний злодій / Є.С. Колодійчук. – К., 1979. – 96с.
1231141
  Пасхавер Б. Рентабельність агросфери: проблеми стабільності // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 73-82 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1231142
  Слюсарчук Л.І. Рентабельність виробництва в сучасних умовах господарювання. : Автореф... канд.екон.наук: 08.00.01 / Слюсарчук Л.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 20л.
1231143
  Лавров Р.В. Рентабельність виробництва картоплі у великотоварних сільськогосподарських підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 104-111. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проведено дослідження економічної ефективності вирощування картоплі у сільськогосподарських підприємствах. Особливу увагу приділено аналізу рентабельності виробництва залежно від організаційно-правових форм господарювання та концентрації ...
1231144
  Лавров Руслан Валерійович Рентабельність виробництва картоплі у великотоварних сільськогосподарських підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 104-111. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проведено дослідження економічної ефективності вирощування картоплі у сільськогосподарських підприємствах. Особливу увагу приділено аналізу рентабельності виробництва залежно від організаційно-правових форм господарювання та концентрації ...
1231145
  Лавров Руслан Валерійович Рентабельність виробництва картоплі у великотоварних сільськогосподарських підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 104-111. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проведено дослідження економічної ефективності вирощування картоплі у сільськогосподарських підприємствах. Особливу увагу приділено аналізу рентабельності виробництва залежно від організаційно-правових форм господарювання та концентрації ...
1231146
  Баліцька В.В. Рентабельність діяльності підприємств: вплив на формування прибутку для оподаткування / В.В. Баліцька, О.В. Короткевич // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економ. ін-т Міністерства економ. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 4 (143). – С. 91-97
1231147
  Баліцька В.В. Рентабельність діяльності суб"єктів господарювання України: оцінювання істинних результатів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 120-130 : табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
1231148
  Бондаренко М.Д. Рентабельність колгоспів і шляхи її підвищення / М.Д. Бондаренко. – К, 1965. – 110с.
1231149
  Бородатий В.П. Рентабельність колгоспного виробництва і шляхи її підвищення / В.П. Бородатий. – К, 1974. – 137с.
1231150
  Артамонов І.О. Рентабельність підприємства та шляхи її підвищення / І.О. Артамонов, З.Д. Калініченко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – С. 11-14. – ISBN 978-617-645-229-4
1231151
  Чепурнов І.А. Рентабельність тваринництва / І.А. Чепурнов. – К, 1967. – 108с.
1231152
  Сафронов В.В. Рентабельность агропромышленного комплекса. / В.В. Сафронов. – Воронеж, 1989. – 197с.
1231153
  Лазарева Н.А. Рентабельность в масло-жировой промышленности и вопросы экономического стимулирования ее роста : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Лазарева Н.А.; Ростов. ин-т нар. хоз-ва. – Ростов н/Д, 1975. – 18л.
1231154
  Просандеев А.К. Рентабельность в материально-техническом снабжении. / А.К. Просандеев. – М., 1985. – 151с.
1231155
  Кривенко Константин Тарасович Рентабельность в механизме общественного воспроизводства : Дис... докт эконом.наук: 08.00.01 / Кривенко Константин Тарасович; Мин-во образования Украины, КГУ. – К, 1992. – 308л. – Бібліогр.:л.286-308
1231156
  Кривенко К.Т. Рентабельность в механизме общественного воспроизводства. : Автореф... доктор эконом.наук: 08.00.01 / Кривенко К.Т.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 33л.
1231157
  Кривенко К.Т. Рентабельность в механизме социалистического воспроизводства: (полит.-экон. анализ) / К.Т. Кривенко. – К., 1990. – 157с.
1231158
  Багашев М.К. Рентабельность в угольной промышленности СССР и капиталистических стран / М.К. Багашев. – Москва : Углетехиздат, 1956. – 107 с. – Библиогр.: с. 105-106 (35 назв.)
1231159
  Куртанидзе В.С. Рентабельность виноградарских совхозов и пути ее повышения. (На примере виноградарских совхозов зоны пригородного сел. хоз-ва Нижнекарталинской низины) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Куртанидзе В.С.; АН ГССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1971. – 42л.
1231160
  Кулаков А.А. Рентабельность виноградарства и пути ее повышения в колхозах Дагестана : Автореф... канд. экон.наук: / Кулаков А.А.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1965. – 21л.
1231161
  Мамедов Т.Д. Рентабельность государственной розничной торговли Азербайджанской ССР и пути ее повышения. (На материалах системы М-ва торговли АзССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Мамедов Т.Д.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1966. – 24л.
1231162
  Григолашвили З.Ш. Рентабельность госудаственной розничной торговли Грузинской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Григолашвили З.Ш.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
1231163
  Станкевич Б.А. Рентабельность и оптимальное сочетание отраслей в пригородных совхозах (на прим. пригородных совхозов г.Киева) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Станкевич Б.А. ; Мин. с.-х. СССР , Укр. с.-х. академия. – Киев, 1968. – 24 с.
1231164
  Лимборский Иван Николаевич Рентабельность и повышение эффективности социалистического производства : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Лимборский Иван Николаевич; ХГУ. – Х., 1973. – 22л.
1231165
   Рентабельность и прибыль промышленного производства. – М., 1966. – 150с.
1231166
  Головко Валерий Владимирович Рентабельность и пути ее повышения в промышленности Украинской ССР. (На примере предприятий азотной пром-сти УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Головко Валерий Владимирович; Науч.-исслед. экон. ин-т. – Киев, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
1231167
  Зельднер А.Г. Рентабельность и расширенное воспроизводство в сельскохозяйственных предприятиях Дальнего Востока. / А.Г. Зельднер. – М., 1977. – 136с.
1231168
  Пименова З.М. Рентабельность и резервы ее повышения в государственной оптовой торговле обувными товарами. (На материалах БССР) : Автореф... канд. экон.наук: 601 / Пименова З.М.; АН БССР. Ин-т экономики. – Минск, 1968. – 19л.
1231169
  Глазырин В.Ф. Рентабельность и резервы ее повышения в социалистической промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: / Глазырин В.Ф.; Акад.наук УССР. – К, 1963. – 17л.
1231170
  Ибрагимов А.И. Рентабельность и хозяйственный расчет в сельскохозяйственном производстве. : Автореф... доктор эконом.наук: / Ибрагимов А.И.; АН АзССР. Учен. совет отд. обществ. наук. – Баку, 1968. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
1231171
  Петраков Н.Я. Рентабельность и цена / Н.Я. Петраков. – Москва, 1964. – 172 с.
1231172
  Карагедов Р.Г. Рентабельность и экономический оптимум : (критический обзор немарксистской литературы) / Р.Г. Карагедов. – Новосибирск : Наука, 1970. – 217 с.
1231173
  Орлов О.А. Рентабельность как инструмент формирования цены и повышения прибыльности по видам продукции / О.А. Орлов, Е.Г. Рясных, Е.В. Савченко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 137-143. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
1231174
   Рентабельность как экономическая категория социализма. – Донецк, 1971. – 23с.
1231175
  Романченко Г.Р. Рентабельность колхозного производства / Г.Р. Романченко. – М., 1969. – 264с.
1231176
  Алиев А.П. Рентабельность колхозного производства и пути ее повышения (На материалах колхозов Азербайджана) : Автореф... канд. экон.наук: / Алиев А. П.; Арм. с.х. ин-т. – Баку, 1971. – 29л.
1231177
  Хмурович П.И. Рентабельность колхозного производства и пути ее повышения. (На примере колхозов Луган. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Хмурович П.И.; Укр. науч.-исслед. ин-т экономики и организации сел. хоз-ва им. А.Г.Шлихтера. – Киев, 1969. – 21л.
1231178
  Сазонов В.А. Рентабельность колхозного производства и экономическая оценка земли : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Сазонов В.А.; Ростовский-на-Дону ин-т нар. хоз-ва. – Ростов-на-Дону, 1971. – 20л.
1231179
  Харионовский И.В. Рентабельность колхозного производства на современном этапе и ее роль в раширенном воспроизводстве. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.590 / Харионовский И.В.; ЛГУ. – Л, 1970. – 20л.
1231180
  Соусь В.И. Рентабельность колхозов и воспроизводство основных производственных фондов. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Соусь В.И.; Белорус. гос. ин-т нар. хоз. им. В.В.Куйбышева. – Минск, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1231181
  Куянцев А.И. Рентабельность колхозов Кабардино-Баркарии и пути ее повышения : Автореф... канд. экон.наук: / Куянцев А.И.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1962. – 21л.
1231182
  Золотарева Н.А. Рентабельность кооперативной торговли и пути ее повышения. : Автореф... канд. эконом.наук: 599 / Золотарева Н.А.; Рост. ин-тут нар. хоз. – Ростов -на-Дону, 1968. – 25л.
1231183
  Соснина Л.М. Рентабельность льноводства при различной технологии производства продукции. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Соснина Л.М.; Мин. с.-х. СССР. Укр. с.-х. академия. – К., 1974. – 26л.
1231184
  Малес Владимир Никитович Рентабельность льносеющих колхозов левобережного Полесья Украины : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Малес Владимир Никитович ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 26 с.
1231185
  Блажис Б. Рентабельность молочного скотоводства в колхозах Литовской ССР : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Блажис Б. ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. – Вильнюс, 1963. – 18л.
1231186
  Алиев Г.Г. Рентабельность мясной промышленности Азербайджанской ССР и пути ее повышения : Автореф... канд. экон.наук: / Алиев Г. Г.; АН Аз ССР Отд-ние обществ. наук, Совет сек. экон. наук. – Баку, 1971. – 26л.
1231187
  Негри Б.С. Рентабельность овощеводства в пригородных совхозах и пути ее повышения. (На примере овоще-молочных совхозов Одес. треста) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Негри Б.С.; Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1968. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1231188
  Микитенко И.А. Рентабельность овощеводства и пути ее повышения. (На примере колхозов и овощемолочных совхозов Запорож. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Микитенко И.А.; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1969. – 22л.
1231189
  Мамбетов А. Рентабельность овцеводства в горно-животноводческой зоне Киргизии в условиях интенсификации. (На примере хозяйств Кочкор. и Джумгал. районов Кирг. ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Мамбетов А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1966. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1231190
  Лаврова Т.И. Рентабельность оптовой плодоовощной торговли и пути ее повышения : Автореф. дис. ... канд. экономич. наук : 08594 / Лаврова Т.И. ; Линингр. ин-т советской торговли. – Ленинград, 1971. – 15 с.
1231191
  Григорьев А.Н. Рентабельность предприятий и оганизаций государственной розничной торговли : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Григорьев А.Н. ; Ленингр. ин-т советской торговли. – Ленинград, 1968. – 19 с.
1231192
  Шеенков Р.К. Рентабельность предприятий промышленности минеральных удобрений и пути ее повышения : Автореф... канд. экон.наук: / Шеенков Р. К.; МГУ. – М., 1964. – 20л.
1231193
  Усенко Павел Иванович Рентабельность при социализме и ее проявление в колхозном производстве : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Усенко Павел Иванович; Львов. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1231194
  Черныш Н.В. Рентабельность пригородных совхозов и основные пути ее повышения. : Автореф... канд. экон.наук: / Черныш Н.В.; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. Каф. полит. экономии. – Харьков, 1963. – 23л.
1231195
  Клебановас Ю.А. Рентабельность производства в меховой промышленности Литовской ССР. : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Клебановас Ю.А.; Вильнюс. гос. ун-тет. – Вильнюс, 1969. – 18л.
1231196
  Полозенко Н.Г. Рентабельность производства в овощных и молочных совхозах. (На примере пригородных совхозов г. Днепропетровска) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Полозенко Н.Г. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 23 с.
1231197
  Слюсарчук Лидия Ивановна Рентабельность производства в современных условиях хозяйствования : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Слюсарчук Лидия Ивановна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1994. – 190л. – Бібліогр.:л.182-190
1231198
  Мостепанов П.Д. Рентабельность производства в совхозе / П.Д. Мостепанов, В.П. Илюшин. – М, 1980. – 55с.
1231199
  Рыженков Е.В. Рентабельность производства и накопление в колхозах. / Е.В. Рыженков. – М, 1972. – 192с.
1231200
  Зяблова Ю.Б. Рентабельность производства и пути ее повышения : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Зяблова Ю.Б.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Каф. полит. экономии и основ науч. управления соц. экономикой. – Москва, 1971. – 21л.
1231201
  Соболев Б.А. Рентабельность производства и себестоимость промышленной продукции / Б.А. Соболев; ред. Массарыгина Ф.С. – М, 1970. – 56с.
1231202
  Воронец И.Н. Рентабельность производства и специализация совхозов (на примере Псковской области) : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Воронец И.Н.; ЛГУ. – Л., 1970. – 22л.
1231203
  Абгарян В.А. Рентабельность производства колхозов Армянской ССР и пути ее повышения : автореф. дис. ... канд. эконом. наук: 590 / Абгарян В.А. ; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 24 с.
1231204
  Уяздовский М.Л. Рентабельность производства куриных яиц и мяса. (На примере пригородных птицеводческих хозяйств г.Киева) : Автореф... канд. экон.наук: / Уяздовский М.Л.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1967. – 20л.
1231205
  Дергачев В.И. Рентабельность производства молока и пути ее повышения в колхозах и совхозах (на примере хоз-в Красносул. р-на, Рост. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Дергачев В. И.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1967. – 21л.
1231206
  Панасюк Б.Я. Рентабельность производства молока и пути ее повышения. (На прим. колхозов УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Панасюк Б.Я.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Юж. отд. Укр. НИИ экономики и организации сел. хоз. им. А.Г.Шлих. – Киев, 1970. – 22л.
1231207
  Приймак Г.М. Рентабельность производства молока. : Автореф... канд. экон.наук: / Приймак Г.М.; Укр. с.-х. акад. – К,, 1966. – 22л.
1231208
  Аширов К. Рентабельность производства молочной продукции и пути ее повышения (на примере молочной промышленности Казахской ССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Аширов К. ; АН Каз ССР, Учен. совет по экон. наукам. – Алма-Ата, 1975. – 27 с.
1231209
  Потапенко А.Г. Рентабельность производства мяса индеек и уток в специализированных хозяйствах. (На прим. птицепрома УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Потапенко А.Г. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 15 с.
1231210
  Диланян Т.А. Рентабельность производства плодов и винограда и пути ее повышения в колхозах и совхозах северо-восточной зоны Армянской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.594 / Диланян Т.А.; Армян.сельскохоз.ин-т. – Ереван, 1971. – 28л.
1231211
  Вознесенская Л.В. Рентабельность производства при социализме. (На материалах колхозов УССР) : Дис... канд. эконом.наук: / Вознесенская Л. В.; Вознесенскаф Л. В.; КГУ, Ин-т повыш. квалиф. препод. общест. наук. – К., 1968. – 190л.
1231212
  Вознесенская Л.В. Рентабельность производства при социализме. (На материалах колхозов УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Вознесенская Л.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Ин-т повышения квалификации преподавателей общественных наук. – Киев, 1969. – 20 с.
1231213
  Коваленко Ю.С. Рентабельность производства продуктов животноводства в свеклосовхозах и пути ее повышения. : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Коваленко Ю.С.; Укр. сельхоз. академия. – Киев, 1968. – 21л.
1231214
  Зельднер А.Г. Рентабельность производства. / А.Г. Зельднер. – М., 1976. – 62с.
1231215
  Верба П.И. Рентабельность промышленного предприятия и пути ее повышения / П.И. Верба. – Харьков, 1967. – 116с.
1231216
  Дмитриева Р.И. Рентабельность промышленного предприятия и пути ее повышения. / Р.И. Дмитриева. – М., 1960. – 222с.
1231217
  Сатпаев Т.С. Рентабельность промышленного производства / Т.С. Сатпаев. – Алма-Ата, 1978. – 175с.
1231218
  Муратова Эльза Ашотовна Рентабельность промышленного производства и пути ее повышения. (На примере предприятий местной пром-сти ТССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Муратова Эльза Ашотовна; АН УзССР. Объедин. учен. совет по экономике. Отд-ния филос., экон. и юрид. наук. – Ташкент, 1976. – 27л.
1231219
  Кривенко К.Т. Рентабельность промышленного производства и хозрасчетные стимулы ее повышения. : Автореф... канд. эконом.наук: 590 / Кривенко К.Т.; МГУ. – М., 1970. – 15л.
1231220
  Стацюра В.Н. Рентабельность промышленных предприятий и пути ее повышения. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.10 / Стацюра В.Н.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Х, 1973. – 27л.
1231221
  Корелов Е.Ф. Рентабельность промышленных предприятий и роль укрепления внутризаводского хозяйственного расчета в ее повышении (на материалах машиностроит. предприятий) : Автореф... канд. эконом.наук: / Корелов Е.Ф.; Саратовский гос. университет. – Саратов, 1966. – 20л.
1231222
  Мардамшин Х.Ф. Рентабельность розничной непродовольственной торговли в условиях хозяйственной реформы : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Мардамшин Х.Ф.; АН Каз. ССР. Учен. совет по экономич. наукам при отд-нии обществ. наук. – Алма-Ата, 1972. – 34л.
1231223
  Чувьюров М.А. Рентабельность сельскохозяйственного производства и пути ее повышения : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Чувьюров М.А.; Акад. обществ. нуак при ЦК КПСС. Кафедра экон. наук. – М., 1968. – 22л.
1231224
  Полянский С.Я. Рентабельность сельскохозяйственного производства и пути ее повышения / С.Я. Полянский. – М., 1979. – 176с.
1231225
  Полянский С.Я. Рентабельность сельскохозяйственного производства и пути ее повышения. (На примере колхозов и совхозов Рязан. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Полянский С.Я.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1231226
  Гончар А.Д. Рентабельность скотоводства в свеклосеющих колхозах лесостепи УССР : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.594 / Гончар А.Д. ; Укр. сельскохоз. академия. – Киев, 1969. – 21 с.
1231227
  Кравчина А.П. Рентабельность совхозного производства : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Кравчина А.П.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1969. – 17л.
1231228
   Рентабельность совхозного производства / Синева, Н, , . – М., 1973. – 136с.
1231229
  Морыганов А.Н. Рентабельность совхозного производства. / А.Н. Морыганов, В.П. Твердовский. – Москва, 1965. – 173с.
1231230
  Ванчакова Н.К. Рентабельность социалистического предприятия. / Н.К. Ванчакова. – Баку, 1954. – 48с.
1231231
   Рентабельность социалистического производства. – Днепропетровск, 1970. – 171с.
1231232
  Гузик Н.М. Рентабельность социалистического производства на современном этапе коммунистического строительства (на материалах совхозов УССР) : Дис... канд. эконом.наук: / Гузик Н.М.; КГУ. Каф. полит. экономии экономического фак-та. – К., 1966. – 272л. – Бібліогр.:л.I-XXII
1231233
  Марупов Б. Рентабельность социалистического промышленного производства и пути ее повышения. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Марупов Б.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1973. – 29л.
1231234
  Гузик Н.М. Рентабельность социалистческого производства на современном этапе коммунистического строительства (На материалах совхозов УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Гузик Н.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 19 с.
1231235
  Тимофеенко Т.И. Рентабельность строительного производства и пути ее повышения (на матер. МССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Тимофеенко Т. И.; АН МССР, Ин-т экон. – Кишинев, 1969. – 19л.
1231236
  Баранчук Д.К. Рентабельность тонкорунного овцеводства и пути ее повышения : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Баранчук Д.К. ; Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1968. – 14 с.
1231237
  Луненков А.Г. Рентабельность целлюлозно-бумажной промышленности и резервы ее повышения. : Автореф... канд. эконом.наук: 601 / Луненков А.Г.; Москов. фин. ин-т. Кафедра анализа хоз. деятельности. – Москва, 1968. – 19л.
1231238
  Казайшвили Л.Г. Рентабельность чайных и цитрусовых совхозов Грузинской ССР и пути ее повышения : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Казайшвили Л.Г. ; АН ГССР , Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1968. – 52 с.
1231239
  Баканов М.И. Рентабильность торговли и резервы ее повышения / М.И. Баканов. – Москва : Экономика, 1978. – 216 с.
1231240
  Тімуш І. Рентаяк ризиковий договір (цивільно- правові аспекти) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.52-55. – ISSN 0132-1331
1231241
  Андрианов В.И. Рентген-75. Автоматизированая система прогррамм для расшифровки структур кристаллов : описание и инструкция / В.И. Андрианов, З.Ш. Сафина, Б.Л. Тарнопольский ; АН СССР, Отд. ин-та химической физики. – Черноголовка : [б. и.], 1975. – 84 с. – Библиогр.: с. 79-80
1231242
  Лотоцкий В.Б. Рентген-дифрактометрические исследования некоторых ангармонических эффектов в L-твердых растворах AgSnсверхпроводящих соединениях V3Si, V3Ge, Nb3Al. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Лотоцкий В.Б.; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.22-24
1231243
  Бабюк Тодор Ильич Рентген-дифрактометрические исследования некоторых динамических характеристик решетки Fe, Cr и твердых растворов систем Fe-Cr, Ag-Sn и Cu-Al : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.04.07 / Бабюк Тодор Ильич; Чернов. гос. ун-т. – Черновцы, 1974. – 27л.
1231244
  Берлин Джерми Рентген для насекомых : технологии // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 30 : Фото
1231245
  Кутін О.Г. Рентген чи пулюй? (одна із загадок XIX століття) // Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки : м. Житомир, 14-16 трав. 2014 р. / Всеукраїнська науково-практична оn-lіnе конференція аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – Т. 2. – С. 425-426. – ISBN 978-966-683-402-0
1231246
  Нуриева З.Д. Рентгендифрактометрическое исследование кинетики кристаллизации селена : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Нуриева З.Д.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1966. – 13л.
1231247
  Тугай А.В. Рентгенівська астрономія. Методи отримання зображень, кривих блиску і спектрів за супутниковими спостереженнями : метод. посібник для студ. каф. асторономії та фізики космосу / А.В. Тугай ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 42, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 41
1231248
  Ніколаєнко А.В. Рентгенівська дилатометрія С та 2С політипів сегнетоелектрика TlInS2 в діапазоні температур 180 К - 300 К / А.В. Ніколаєнко, Ю.П. Гололобов, М.О. Боровий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Методом рентгенівської дилатометрії експериментально досліджено температурні залежності параметрів a, b, c елементарної комірки С та 2С політипів кристалів TlInS2 в області температур 180 К - 300 К. Виявлено, що температурні залежності параметрів a, b, ...
1231249
  Жмудський О.З. Рентгенівське проміння і його застосування / О.З. Жмудський. – К, 1953. – 27с.
1231250
  Жмудський О.З. Рентгенівське проміння та його застосування / О.З. Жмудський. – Київ, 1950. – 79 с.
1231251
  Кнаббе В.С. Рентгенівське проміння та його значення в промисловості / В.С. Кнаббе. – Харків ; Одеса : Молодий більшовик, 1932. – 68 с.
1231252
  Курдиновський Ю.П. Рентгенівське проміння у промисловості. / Ю.П. Курдиновський. – К., 1951. – 131с.
1231253
  Дутчак Я.Й. Рентгенівський практикум : навч.-метод. посібник / Я.Й. Дутчак. – Львів : Львівський університет ім. Івана Франка, 1975. – 92 с.
1231254
  Федорова Е. Рентгенівські властивості гравітаційно-лінзової системи Q0957+561за даними спостережень XMM-Newton // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 5-7. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Оброблено результати двох спостережень гравітаційно-лінзової системи (ГЛС) Q0957+561 "Перша Лінза" космічною місією XMM-Newton. Отримані спектри та очищені криві блиску зображень А та В квазара в ГЛС, відтворене припасування спектрів степеневою моделлю ...
1231255
  Тугай А.В. Рентгенівські галактики у Великій Стіні Слоана / А.В. Тугай, З.М. Барна // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 181-185
1231256
  Боровий М.О. Рентгенівські емісійні КL[нижні індекси 2,3]-спектри атомів кремнію, фосфору та титану з різними ефективними зарядами / М.О. Боровий, В.Ф. Суржко, В.І. Шияновський // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 423-428. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Експериментально досліджено відносну інтенсивність рентгенівських емісійних К[альфа з нижнім індексом 3]- та К[альфа з нижнім індексом 4]-лінії [гама]=I(К[альфа з нижнім індексом 3])/I(К[альфа з нижнім індексом 4]) атомів Si, P та Ti у сполуках з їх ...
1231257
  Боровий М.О. Рентгенівські емісійні Мa- та МB- спектри кратноіонізованих атомів Аu / М.О. Боровий, Р.М. Іщенко, М.Б. Степаніщев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 361-369. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано модель рентгенівської М-емісії, яка враховує основні канали генерації та міграції вакансій в середині М-оболонки. Отримано рівняння, що дозволяють розрахувати відносні інтенсивності Mas- та МВs-сателітів (Sa Sв). Для елемента Аu проведено ...
1231258
  Василенко А. Рентгенівські спектральні параметри для 65 галактик за даними каталогу Swift/BAT AGNs / А. Василенко, О. Федорова, В. Жданов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 10-15. – (Астрономія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Створено вибірку 65 галактик з активними ядрами за даними каталогу Swift/BAT AGNs. Проаналізовано рентгенівські спектри, отримані супутниками XMM-Newton та INTEGRAL у сумарному діапазоні енергій 0,5-300 кеВ. Для об"єктів вибірки визначено такі ...
1231259
  Боровий М.О. Рентгенівські спектри K-LL, K-LM та К-ММ радіаційного Оже-ефекту атомів Cr, Fe, Co, Ni / М.О. Боровий, Р.М. Іщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 189-194. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Експериментально досліджено рентгенівські спектри K-LL, K-LM та К-ММ радіаційного Оже-ефекту (РОЕ) атомів 3d-металів Cr, Fe, Co і N при електронному бомбардуванні. Встановлено, що у спектрах кожного з типів РОЕ можна виділити дві основні групи ...
1231260
  Горб А.М. Рентгенівські та електронно-мікроскопічні дослідження сонохімічно синтезованого ZnS / А.М. Горб, О.О. Коротченков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 465-468. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методами рентгено-фазового аналізу та скануючої електронної мікроскопії порошків ZnS, синтезованих у процесі ультразвукової хімічної реакції, показано, що розмір отримуваних частинок та їх мікроструктура може ефективно варіюватись підбором ...
1231261
  Байрак В.Г. Рентгено-диагностика отека лекгих / В.Г. Байрак, Л.А. Тютин; В.Г. Барак, Л.А. Тютин ; М-во здравоохранения Респ. Молдова, Гос. мед. ун-т. – Кишинев : Штиинца, 1992. – 73 с.
1231262
  Большаков А.Ю. Рентгено-радиометрический метод исследования состава горных пород. / А.Ю. Большаков; Под ред.Е.Д.Кохова. – Москва : Атомиздат, 1970. – 134с.
1231263
  Баринский Р.Л. Рентгено-спектральное определение заряда атомов в молекулах / Р.Л. Баринский, В.И. Нефедов ; АН СССР, Ин-т минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов. – Москва : Наука, 1966. – 248 с.
1231264
  Каральник С.М. Рентгено-спектральные исследования двойных и тройных сплавов на основе металлов переходной группы железа. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Каральник С.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1952. – 197л.
1231265
  Боровский И.Б. Рентгено-спектральный анализ / И.Б. Боровский, М.А. Блохин. – Ленинград ; Москва : ГОНТИ, 1939. – 499 с.
1231266
  Залесский В.Ю. Рентгено-спектральный анализ с применением радиоактивного источника, сцинтилляционного спектрометра и дифференциальных фильтров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Залесский В.Ю.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Москва, 1962. – 18л.
1231267
   Рентгено-флуоресцентный анализ. – М., 1985. – 254с.
1231268
  Хевеши Г. Рентгено-химический анализ и его применение. / Г. Хевеши. – Л.-М., 1940. – 252с.
1231269
  Амиров Ф.Ф. Рентгеноанатомия брюшной полости и её органов / Ф.Ф. Амиров [и др.] ; под ред. чл.-кор. АМН СССР, засллуж. деят. науки УзССР, проф. Д.Н. Максумова. – Ташкент : Медицина, 1974. – 198 с. – Библиогр.: с. 186-196
1231270
  Вильховой В.Ф. Рентгеноанатомия крупных сосудов в норме и при некоторых видах паталогии (с учетом смещения органов при различных положениях тела) : Автореф... д-ра мед.наук: / Вильховой В.Ф.; Львов. нгос. мед. ин-т. – Львов, 1965. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1231271
  Тиндо И.П. Рентгеновская астрономия / И.П. Тиндо. – Москва : Знание, 1975. – 64 с.
1231272
  Квитка С.С. Рентгеновская гониометрия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 057 / Квитка С.С.; МГУ. – М., 1970. – 18л.
1231273
  Квитка С.С. Рентгеновская гониометрия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 057 / Квитка С.С.; МГУ. Физ. фак. – М., 1970. – 18л.
1231274
  Хейкер Д.М. Рентгеновская дифрактометрия монокристаллов / Д.М. Хейкер. – Ленинград : Машиностроение
вып. 2. – 1973. – 256 с.
1231275
  Хейкер Д.М. Рентгеновская дифрактрометрия / Д.М. Хейкер, Л.С. Зевин. – Москва : ГИФМЛ, 1963. – 380 с.
1231276
  Мазалов Л.Н. Рентгеновская и рентгеноэлектронная спектроскопия молекул / Л.Н. Мазалов. – Новосибирск, 1979. – 92с.
1231277
  Карбовский В.Л. Рентгеновская и электронная спектроскопия / В.Л. Карбовский, А.П. Шпак ; НАНУ. – Киев : Наукова думка, 2010. – 264 с. : илл. – Библиогр.: с. 255-259. – ISBN 978-966-00-1083-3
1231278
  Брытов И.А. Рентгеновская и электронная спектроскопия кислородосодержащих бинарных и многокомпонентых фаз : Автореф... докт. физ.мат.наук: 01.04.07 / Брытов И. А.; АН СССР, Ин-т металлофиз. – К., 1980. – 45л.
1231279
   Рентгеновская и электронная спектроскопия. Теория, методы и применение в промышленности : сб. статей. – Черноголовка : Институт физики твердого тела АН СССР, 1985. – 114с.
1231280
  Бургер М. Рентгеновская кристаллография / М. Бургер. – Москва : Госидат. ИЛ, 1948. – 484с.
1231281
  Мильбурн Г. Рентгеновская кристаллография : пер. с англ. / Г. Мильбурн. – Москва : Мир, 1975. – 256 с.
1231282
  Пинскер З.Г. Рентгеновская кристаллооптика / З.Г. Пинскер. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Наука, 1982. – 390с.
1231283
  Тейлор А. Рентгеновская металлография : пер. с англ. / А. Тейлор. – Москва : Металлургия, 1965. – 664 с.
1231284
  Аристов В.В. Рентгеновская оптика / В.В. Аристов, А.И. Ерко ; отв. ред. Э.В. Суворов ; АН СССР, Ин-т пробл. технологии микроэлектрон. и особочистых материалов. – Москва : Наука, 1991. – 149 с. – Библиогр.: с. 132-148
1231285
   Рентгеновская оптика и микроскопия : пер. с англ. – Москва : Мир, 1987. – 463 с.
1231286
   Рентгеновская спектроскопия многозарядных ионов. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 192 с.
1231287
  Афанасьев А.М. Рентгеновская структурная диагностика в исследовании приповерхностных слоев монокристаллов / А.М. Афанасьев, П.А. Александров, Р.М. Имамов. – Москва : Наука, 1986. – 94, [1] с. : ил. – Библиогр. : с. 93 (25 назв.). – (Проблемы науки и технического прогресса : ПН ТП)
1231288
  Монин В.И. Рентгеновская тензометрия в исследовании пластической деформации однофазных и композитных материалов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Монин В.И.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1977. – л.
1231289
   Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия. – Киев : Наук. думка, 1977. – 185с.
1231290
  Блинов Н.Н. Рентгеновская экспонометрия / Н.Н. Блинов, Л.В. Владимиров, А.Н. Кронгауз. – Москва, 1979. – 127 с.
1231291
  Немошкаленко В.В. Рентгеновская эмиссионная спектроскопия металлов и сплавов / В.В. Немошкаленко. – Киев : Наукова думка, 1972. – 318 с.
1231292
  Зоммер Г. Рентгеновские L-спектры некоторых элементов первого большого периода. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Зоммер Г.; Ростов. гос. ун-тет. – Ростов н/Д, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15
1231293
  Лифшиц В.Г. Рентгеновские L-спектры переходных металлов Zr, Nb, Mo в соединениях с бором, углеродом и азотом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Лифшиц В.Г.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.18-20
1231294
  Омаров М.М. Рентгеновские L-спектры циркония, ниобия, молибдена в чистых металлах и в их взаимных сплавах : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Омаров М. М.; АН КазахССР, Объе. уч. сов. От-ния физ. мат. наук. – Алма-Ата, 1972. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1231295
  Шмелев В.К. Рентгеновские аппараты / В.К. Шмелев. – изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1957. – 248 с.
1231296
  Шмелев В.К. Рентгеновские аппараты / В.К. Шмелев. – изд. 4-е, перераб. – Москва : Энергия, 1973. – 472 с.
1231297
   Рентгеновские и фотоэлектронные спектры кислородорганических соединений. – Ростов Н/Д, 1983. – 143с.
1231298
  Гуливец И Н. Рентгеновские исследования ближнего порядка в некоторых молекулярных жидкостях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гуливец Н.И,; Днепропетр. гос.ун-т. – Днепропетровск, 1967. – 18л.
1231299
  Шлыков В.Г. Рентгеновские исследования грунтов : Учебное пособие / В.Г. Шлыков; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет, 1991. – 183с.
1231300
  Мехтиев К.М. Рентгеновские исследования модифицированных висмут -молибденовых катализаторов некоторых окислительных процессов. : Автореф... Канд.техн.наук: 340 / Мехтиев К.М.; Ин-т неорганической и физической химии АН АзССР. – Баку, 1969. – 19л.
1231301
  Гойло Э.А. Рентгеновские исследования трансформационных превращений каолинита, метагаллуазита и монтмориллонита при повышенных температурах, давлениях и в растворах хлоридов K, Na, Ca, Mg : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 01.057 / Гойло Э.А.; ЛГУ. – Л., 1970. – 18л.
1231302
  Жданов С Г. Рентгеновские лучи / С Г. Жданов, . – Москва ; Ленинград, 1949. – 32 с.
1231303
   Рентгеновские лучи. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 468 с.
1231304
  Комяк Н.И. Рентгеновские лучи в технике / Н.И. Комяк, В.Г. Лютцау, В.П. Ефанов. – Москва, 1978. – 64 с.
1231305
  Глокер Р. Рентгеновские лучи и испытание материалов / Р. Глокер. – Л.-Москва, 1932. – 396 с.
1231306
  Малиновский А.Э. Рентгеновские лучи и их анализ, 1915. – 9 с. – Отд. оттиск из : Физич. обозрение, Т. 16, 1915 г.
1231307
  Шушпанов П.И. Рентгеновские лучи и их применение : практикум по физике / П.И. Шушпанов. – Москва : Московский ин-т наврод.хозяйства, 1961. – 30 с.
1231308
  Курдиновский Ю.П. Рентгеновские лучи и их применение. / Ю.П. Курдиновский. – М., 1954. – 116с.
1231309
  Брагг У.Х. [Брэгг], Брагг У.Л. [Брэгг] Рентгеновские лучи и строение кристаллов : с 4 табл. и 75 ил. / У.Х. Брагг и У.Л. Брагг (W.H. Bragg and W.L. Bragg); Пер. с англ. проф. Г.В. Вульф, преп. Моск. гор. нар. ун-та им. А.Л. Шанявского. – Москва : Книгоиздат "Космос", 1916. – [6], 232, [1] с., [4] л. ил. табл., черт. – Экз без обл.


  Авт.: Уильям Генри Брэгг (1862-1942) Пер.: Вульф, Георгий Викторович (1863-1925) На кн. подпись: Мияковский
1231310
   Рентгеновские методы исследования и их применение в химической промышленности. – Москва ; Ленинград, 1953. – 160 с.
1231311
  Аулейтнер Ю. Рентгеновские методы исследования мозаической и дисклокационной струткруры монокристаллов. Источник / Ю. Аулейтнер, 1959. – 102 с.
1231312
   Рентгеновские методы определения и кристаллическое строение минераловглин : Сборник статей. – Москва : Изд-во ИЛ, 1955. – 402с.
1231313
  Блинов Н.Н. Рентгеновские питающие устройства / Н.Н. Блинов. – Москва, 1980. – 200 с.
1231314
  Каральник С.М. Рентгеновские спектры и межатомная связь в сплавах / С.М. Каральник, 1956. – [5] с.
1231315
  Майзель А. Рентгеновские спектры и химическая связь / А. Майзель. – Киев, 1981. – 420 с.
1231316
  Мазалов Л.Н. Рентгеновские спектры и химическая связь / Л.Н. Мазалов. – Новосибирск, 1982. – 111с.
1231317
  Жураковский Е.А. Рентгеновские спектры и электронная структура силицидов и германидов / Е.А. Жураковский, И.Н. Францевич. – Киев : Наукова думка, 1981. – 320с.
1231318
  Жураковский Е.А. Рентгеновские спектры и электронная структура тугоплавких металлоподобных фаз : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Жураковский Е. А.; АН УССР, Ин-т металлофиз. – Киев, 1972. – 47л.
1231319
  Ерещенко Анатолий Анатольевич Рентгеновские спектры и электронное строение некоторых высокотемпературных сверхпроводников и сопутствующих им металлооксидов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ерещенко Анатолий Анатольевич; АН Украины, Ин-т металлофизики. – К., 1992. – 21л.
1231320
  Демехин В. ф. Рентгеновские спектры краткоионизированных атомов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Демехин В. ф.; Демёхин В. ф.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1965. – 15с.
1231321
   Рентгеновские спектры молекул. – Новосибирск, 1977. – 334с.
1231322
  Ведринский Р.В. Рентгеновские спектры поглощения твердых тел / Р.В. Ведринский, И.И. Гегузин. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 183 с.
1231323
  Курмаев Э.З. Рентгеновские спектры твердых тел / Э.З. Курмаев. – Москва : Наука, 1988. – 174 с.
1231324
  Чикирдин Э.Г. Рентгеновские томографические аппараты / Э.Г. Чикирдин. – М., 1976. – 124с.
1231325
  Иванов С.А. Рентгеновские трубки технического назначения / С.А. Иванов, Г.А. Щукин. – Ленинград, 1989. – 200 с.
1231326
  Глускин Ефим Соломонович Рентгеновские флуоресцентные спектры простых молекул : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Глускин Ефим Соломонович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции общей и прикл. физики Объедин. учен. совета по физ.-мат. и. – Новосибирск, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1231327
  Фирсова Н.Н. Рентгеновские эмиссионные полосы углерода, азота и бора в тугоплавких химических соедиениях : Автореф... канд. техн.наук: 046 / Фирсова Н.Н.; АН УССР, Ин-т проблем материаловедения. – К., 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1231328
  Зырянов В.Г. Рентгеновские эмиссионные спектры и структура энергетических полос меди, цинка, алюминия и некоторых их сплавов. : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.046 / Зырянов В.Г.; Уральский гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Свердловск, 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1231329
  Остафийчук Б.К. Рентгеновские эмиссионные спектры и электронная структура некоторых соединений переходных металлов состава АВ2 : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Остафийчук Б.К. ; АН УССР , Ин-т металофизики. – Киев, 1975. – 23 с.
1231330
  Мележик Анна Владимировна Рентгеновские эмиссионные спектры и энергии образования некоторых интерметаллидов, силицидов и алюминидов переходных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Мележик Анна Владимировна; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1987. – 21л.
1231331
   Рентгеновские, электронные спектры и химическая связь. – Владивосток, 1986. – 290с.
1231332
  Кульков Александр Дмитриевич Рентгеновский компенсационный анализ по скачкам поглощения с использованием частичной монохроматизации излучения исследуемой пробой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Кульков Александр Дмитриевич; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1974. – 25л.
1231333
  Биркс Л.С. Рентгеновский микроанализ с помощью электронного зонда / Л.С. Биркс. – М., 1966. – 216с.
1231334
   Рентгеновский микроанализ с электронным зондом в минералогии : материалы XI съезда ММА, Новосибирск, 4-5 сентября 1978г. – Ленинград : Наука, 1980. – 100 с.
1231335
  Шашкина Т.Б. Рентгеновский спектр и структура энергетических полос боридов марганца, железа, кобальта и никеля : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Шашкина Т.Б.; АН УССР.Ин-т металлофизики. – К, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1231336
  Румш М.А. Рентгеновский фотоэффект массивных катодов. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Румш М.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1962. – 55л.
1231337
  Подвальных Геннадий Сергеевич Рентгеновское и мессбауэровское исследование скандийсодержащих ферритов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Подвальных Геннадий Сергеевич; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1972. – 24л.
1231338
  Свергун Д.И. Рентгеновское и нейтронное малоугловое рассеяние / Д.И. Свергун, Л.А. Фейгин. – Москва : Наука, 1986. – 278 с.
1231339
  Лазутин Л.Л. Рентгеновское излучение авроральных электронов и динамика магнитосферы / Л.Л. Лазутин. – Ленинград : Наука, 1979. – 200с.
1231340
  Кирин А.Н. Рентгеновское излучение плазмы, создаваемой мощными пикосекундными импульсами рубинового лазера : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Кирин А.Н.; МВ и ССО РСФСР. Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1979. – 17л.
1231341
  Лазуткин Л.Л. Рентгеновское излучение электронных высыпаний и динамика авроральной магнитосферы : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.12 / Лазуткин Л.Л.; АН СССР. Ин-т земной магнет. ионосферы и распред. радиоволн. – М., 1978. – 19л.
1231342
  Вяхирев Н.П. Рентгеновское изучение некоторых минералов глин и продуктов их изменения : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 127 / Вяхирев Н.П. ; АН ГрузССР , Геол. ин-т. – Тбилиси, 1969. – 22 с. – Бібліогр. : с. 21-22
1231343
  Чердабаев А.Ш. Рентгеновское изучение процессов растворимости и ориентации в двойных системах полимер-низкомолекулярное вещество. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Чердабаев А.Ш.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1231344
  Маджитов А.А. Рентгеновское исследование структурных изменений при одноосном растфжении монокристаллов меди и алюминия : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Маджитов А. А.; Петрозав. ГУ. – Петрозаводск, 1965. – 14л.
1231345
  Клочкова Г.Н. Рентгеновское исследование структурных преобразований сениолита и палыгорскита в гидротермальных минерализованных растворах. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 057 / Клочкова Г.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1231346
  Гарибян Г.М. Рентгеновское переходное излучение / Г.М. Гарибян, Я. Ши. – Ереван : Из-во АН ССР, 1983. – 320с.
1231347
  Селяков Н.Я. Рентгеновы лучи и структура вещества / Н.Я. Селяков. – Петроград : НХТИ, 1923. – 58 с.
1231348
   Рентгеногафічне дослідження та моделювання структури розплавів систем Al-Fe та Fe-Si / О.М. Яковенко, О.С. Муратов, О.С. Роїк, В.П. Казіміров // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 192
1231349
  Енько П. Рентгенограммы положений языка при артикуляции главных звуков русской речи снятые с П. Енько / П. Енько. – С.-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1913. – 15с.
1231350
  Горбунов Н.И. Рентгенограммы, термограммы и кривые обезвоживания минералов, встречающихся в почвах и глинах / Н.И. Горбунов. – Москва : Изд-во АН СССР, 1952. – 187с.
1231351
  Огородников В.И. Рентгенографическая характеристика особенностей развития костной ткани трубчатых костей у овец при различных типах скрещивания : Автореф... канд. биол.наук: / Огородников В. И.; АН Каз. СССР, Объед. уч. сов. ин-тов зоол. и эксперим. биол. – Алма-Ата, 1967. – 27л.
1231352
  Булатов А.С. Рентгенографические и нейтронографические исследования в широком интервале температур изотопных эффектров в структурынх свойствах молекулярных и металлических кристаллов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Булатов А. С. ; ХГУ. – Харьков, 1969. – 28 с.
1231353
  Гуревич М.А. Рентгенографические и химические исследования фазового состава в некоторых системах, основанных на редких (тугоплавких) и полупроводниковых элементах. : Автореф... Доктора хим.наук: / Гуревич М.А.; АН СССР. – М, 1966. – 39л. – Бібліогр.:с.35-38
1231354
  Герцрикен С.Д. Рентгенографические исследование взаимной диффузии железа и никеля / С.Д. Герцрикен, М. Буцык. – С.167-171
1231355
  Федулов С.А. Рентгенографические исследования и изучение электрических свойств твердых растворов на основе титаната свинца и феррита висмута. : Автореф... канд. хим.наук: / Федулов С.А.; Гос. ком. Сов. Мин. СССР по химии Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1962. – 14л.
1231356
  Смирнова Т.Н. Рентгенографические исследования остаточных напряжений второго и третьего рода при статической и динамической деформации металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Смирнова Т.Н.; МВО - СССР. Ленинградский институт точной механики и оптики. Кафедра рентгенографии. – Ленинград, 1951. – 13 л.
1231357
  Фролов А.П. Рентгенографические исследования пентаэритрита и церия под высоким давлением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Фролов А.П.; АН СССР. Ин-т физики металлов. – Свердловск, 1970. – 18л.
1231358
  Клещинский Л.И. Рентгенографические исследования полупроводниковых материалов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Клещинский Л.И.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1968. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1231359
  Гордиенко В.А. Рентгенографические исследования спонтнанной магнитострикции ряда веществ : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Гордиенко В. А.; МГУ, Физ. фак.-т. – М., 1972. – 19л.
1231360
  Кузьменко П.П. Рентгенографические исследования теплового расширения металлов и сплавов на основе элементов переходной группы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кузьменко П.П. ; МВО СССР , КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1951. – 10 с.
1231361
  Кузьменко П.П. Рентгенографические исследования теплового расширения металлов и сплавов на основе элементов переходной групы : Дис... канд. физ.-матнаук: / Кузьменко П. П.; КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1951. – 111л. – Бібліогр.:л.1-3
1231362
   Рентгенографические методы изучения полимерных систем. – Киев : Наукова думка, 1982. – 296 с.
1231363
  Седлецкий И.Д. Рентгенографические таблицы для определения коллоидных минералов почв / И.Д. Седлецкий. – Москва-Ленинград, 1941. – 42с.
1231364
  Бородкина М.М. Рентгенографический анализ текстуры металлов и сплавов / М.М. Бородкина, Э.Н. Спектор. – М., 1981. – 271с.
1231365
  Горелик С.С. Рентгенографический и электроннооптический анализ : практ. руководство по рентгенографии, єлекронографии и єлектронной микроскопии металлов, полупроводников и диєлектриков : [учеб. пособ. для студ. вузов] / С.С. Горелик, Л.Н. Расторгуев, Ю.А. Скаков. – Изд. 2-е, испр. и дор. – Москва : Металлургия, 1970. – 368 с.
1231366
  Горелик С.С. Рентгенографический и электронографический анализ металлов / С.С. Горелик. – Москва, 1963. – 256с.
1231367
  Хлапова А.Н. и Кузнецов В.Г. Рентгенографический качественный фазовый анализ котельных накипей / А.Н. и Кузнецов В.Г. Хлапова. – М., 1952. – 114с.
1231368
  Васильев Е.К. Рентгенографический определитель карбонатов / Е.К. Васильев, Н.П. Васильева; Отв. ред. С.Б. Брандт. – Новосибирск : Наука, 1980. – 143с.
1231369
  Сидоренко Г.А. Рентгенографический определитель минералов урана / Г.А. Сидоренко. – Москва, 1981. – 191с.
1231370
  Васильев Е.К. Рентгенографический определитель оловосодержащих минералов / Е.К. Васильев; Отв. ред. С.Б. Брандт. – Новосибирск : Наука, 1977. – 77с.
1231371
  Сидоренко Е.Ф. Рентгенографический определитель урановых и урансодержащих минералов / Е.Ф. Сидоренко. – Москва : Госгеолтехиздат, 1960. – 116с.
1231372
  Семушин В.Н. Рентгенографический определитель цеолитов / В.Н. Семушин ; отв. ред. Г.В. Андреев ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурятский фил., Геол. ин-т. – Новосибирск : Наука : Сибирское отделение, 1986. – 126 с. – Алф. указ. минералов: с. 126-127. – Библиогр.: с. 124-125
1231373
  Журавлев Н.Н. Рентгенографическое и металлографическое исследование некоторых сверхпроводящих сплавов на основе висмута : Автореф... канд. техн.наук: / Журавлев Н. Н.; МВО СССР, Моск. инж. физ. ин-т. – М., 1954. – 8л.
1231374
  Дударев В.Я. Рентгенографическое и микроскопическое исследование продуктов ионной бомбардировки некоторых металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Дударев В.Я.; МГУ. – М, 1963. – 16л.
1231375
  Акопян Р.А. Рентгенографическое и электронномикроскопическое исследование зонной стали распада твердого раствора алюминий - цинк : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Акопян Р.А.; Петрозавод. гос. ун-т им. О.В.Куусинена. – Петрозаводск, 1964. – 14л.
1231376
  Хатанова Н.А. Рентгенографическое и электронномикроскопическое исследование распада пересыщенных твердых растворов в сплавах Al-Cu-Ag, Al-Cu-Ca, Al-Zn и Al-Zn-Cu. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хатанова Н.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 20л.
1231377
  Као Минь Тьи Рентгенографическое и электронномикроскопическое исследование структурных состояний при распаде твердого раствора в сплавах Cu-Be-Ag и Cu-Be-Ti : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Као Минь Тьи; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1970. – 15л.
1231378
  Корчажкин В.В. Рентгенографическое и элетронномикроскопическое исследование распада пересыщенных твердых расворов в сплавах Co--Ta, Co--Ti--Ta, Ca-Be и Co--Ta--Be : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Корчажкин В. В.; МГУ, Физ. фак. – М., 1970. – 19л.
1231379
  Рыбайло О.И. Рентгенографическое изучение ангармонизма тепловых колебаний атомов в твердых растворах Cu-Zn, Cu-Al и Ag-Au. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рыбайло О.И.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1967. – 16л.
1231380
  Михальченко В.П. Рентгенографическое изучение ангармонических характеристик межатомного взаимодействия в кристаллической решетке : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Михальченко В.П. ; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1965. – 17 с. – Бібліогр. : с. 16-17
1231381
  Гешко Е.И. Рентгенографическое изучение ангармонических эффектов и фазовых переходов в некоторых металлах и ионных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Гешко Е.И. ; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1968. – 17 с. – Бібліогр.:с.17
1231382
  Афонина Г.Г. Рентгенографическое изучение барийсодержащих каливевых полевых шпатов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Афонина Г.Г.; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 1973. – 23л.
1231383
  Лисойван В.И. Рентгенографическое изучение дефектов в алмазе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Лисойван В.И.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции общей и прикл. физики Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наук. – Новосибирск, 1970. – 17л.
1231384
  Абдуллина З.М. Рентгенографическое изучение искажений кристаллической структуры предварительно поверхностно упрочненных отожженной и закленной сталей при их износе. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Абдуллина З.М.; АН Эстонской ССР. – Таллин, 1961. – 16л.
1231385
  Смирнова Н.Г. Рентгенографическое изучение семян лиственных древесных растений / Н.Г. Смирнова. – Москва : Наука, 1978. – 243с.
1231386
  Дьяковнов Ю.С. Рентгенографическое изучение структурно неоднородных образований слоистых силикатов. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Дьяковнов Ю.С.; Всесоюзн.науч-исслед.геол.ин-т. – Л, 1965. – 16л.
1231387
  Филаткина В.С. Рентгенографическое изучение структурных особенностей соединений со смешанными анионами (сульфидогалогенидов таллия, хальеогенидов хрома и халькогенидофторидов РЗС) : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.046 / Филаткина В.С. ; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1972. – 19 с.
1231388
  Бабенко Валентин Иванович Рентгенографическое изучение тонкой структуры железа и стали при высокотемпературной деформации : Автореф... канд. физматнаук: 01.04.07 / Бабенко Валентин Иванович; Чернов. гос. ун-т. – Черновцы, 1971. – 16л.
1231389
  Немойтин М.А. Рентгенографическое изучение фазовых превращений в кристаллах нестехиометрического моносульфида никеля : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Немойтин М.А.; ЛГУ. Хим. фак-т. – Л., 1971. – 24л.
1231390
  Кулешов Валерий Васильевич Рентгенографическое исследование 90-поворотов доменов в тетрагональных сегнетокерамиках в условихя действия статистических давлений и постоянных электрических полей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кулешов Валерий Васильевич; МВ и ССО РСФСР. РГУ. – Ростов н/Д, 1980. – 23л.
1231391
  Рихтер К. Рентгенографическое исследование аморфнфх и мелкокристаллических катализаторов методом радиалоного распределения атомов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Рихтер К.; АН СССР, Сиб. от-ние Уч. сов. Ин-та катализа. – Новосибирск, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1231392
  Полтавцев Ю.Г. Рентгенографическое исследование ближнего порядка в расплавах некоторых полупроводников и полуметаллов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Полтавцев Ю.Г. ; АН УССР , Ин-т металлофизики. – Киев, 1968. – 18 с. – Бібліогр.:с.17-18
1231393
  Рысс А.И. Рентгенографическое исследование ближней гидратации ионов в водных растворах тетрафтороботной кислоты и некоторых тетрафтороборатов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рысс А. И.; ДГУ. – Днепропетровск, 1966. – 16л.
1231394
  Турба Н.Н. Рентгенографическое исследование дефектов в отожженных и деформированных металлах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Турба Н.Н.; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1972. – 25л.
1231395
  Костюков Е.П. Рентгенографическое исследование изменений в субструктуре металлов при отжиге и циклической деформации : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Костюков Е. П.; Петрозав.ГУ. – Петрозаводск, 1962. – 17л.
1231396
  Батсурь Д. Рентгенографическое исследование искажений кристаллической решетки в пластически деформированных металлах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Батсурь Д.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1958. – 12л.
1231397
  Мясников Ю.Г. Рентгенографическое исследование искажений кристаллической структуры легированных сталей при дробеструйной обработке : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Мясников Ю.Г. ; М-во высш. и сред. спец.образования УССР. – Киев, 1960. – 14 с.
1231398
  Алыбаков А. Рентгенографическое исследование искажений кристаллической структуры поверхностных слоев стали 54 при точении по методу силового резания : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Алыбаков А.; Киргиз.ГУ. – Фрунзе, 1959. – 9л.
1231399
  Ткачева Г.И. Рентгенографическое исследование кристаллических структур с мультиплетными отражениями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ткачева Г.И.; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1988. – 14л.
1231400
  Ямалеев К.М. Рентгенографическое исследование кристаллоструктурных изменений сплавов CoPt и NiPt в процессе упорядочения : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Ямалеев К.М.; Объедин. учен. Совет при Ин-те физики металлов АН СССР. – Свердловск, 1965. – 18л.
1231401
  Красников А.С. Рентгенографическое исследование литиевоалюмосиликатных фотоситаллов в связи с их некоторыми физико-механическими свойствами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Красников А.С.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 16л.
1231402
  Вангенгейм С.Д. Рентгенографическое исследование межкристаллитной внутренней адсорбции в сплавах на основе серебра : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Вангенгейм С.Д.; М-во высш.образования СССР. – Свердловск, 1958. – 7л.
1231403
  Буйко В.М. Рентгенографическое исследование механизма искажений кристаллической структуры стали при усталости : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Буйко В. М.; МВО Кирг.ГУ. – Фрунзе, 1960. – 11л.
1231404
  Иманкулов А. Рентгенографическое исследование механизма разрушения стали при знакопеременной деформации. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иманкулов А.; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1958. – 10л.
1231405
  Хоменко А.А. Рентгенографическое исследование микронапряженного состояния атомной структуры графитирующихся углеродных материалов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Хоменко А.А.; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1972. – 20л.
1231406
  Хоменко Александр Афанасьевич Рентгенографическое исследование микронапряженного состояния атомной структуры графитирующихся углеродных материалов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Хоменко Александр Афанасьевич; МВ и ССО УССР. Харьковский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1975. – 19л.
1231407
  Клочков В.П. Рентгенографическое исследование молекулярных жидкостей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Клочков В.П.; Днепропетр. гос. ун-тет. – Днепропетровск, 1963. – 16л.
1231408
  Шашков О.Д. Рентгенографическое исследование начальной стадии старения сплава алюминий цинк с добавками третьего компонента. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Шашков О.Д.; Объед.учен.совет.при ин-те физики металлов АН СССР. – Свердловск, 1963. – 22л.
1231409
  Магат Л.М. Рентгенографическое исследование начальных стадий распада пересыщенного твердого раствора в сплавах типа альнико : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Магат Л. М.; Объед. уч. сов. при Ин-те физ. металл. АН СССР. – Свердловск, 1963. – 18л.
1231410
  Скопенко В.В. Рентгенографическое исследование некоторых селеноцианатов индия и висмута / В.В. Скопенко, В.Ф. Микитченко, А.Ж. Жумабаев // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1969. – №2
1231411
  Андреева Н.С. Рентгенографическое исследование некоторых фибриллярных белков : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Андреева Н.С.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Физический фак-т. Кафедра рентгеноструктурного анализа. – Москва, 1953. – 7 с.
1231412
  Звинчук Р.А. Рентгенографическое исследование неравновесных твердых растворов хлоридов калия и натрия : Автореф... канд. хим.наук: / Звинчук Р.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 18л.
1231413
  Покоев Александр Владимирович Рентгенографическое исследование объемной диффузии химических элементов в медь : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Покоев Александр Владимирович; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 14л.
1231414
  Фукс М.Я. Рентгенографическое исследование остаточных напряжений при точении стали : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фукс М.Я.; ХГУ. – Харьков, 1952. – 12 с.
1231415
  Кацнельсон А.А. Рентгенографическое исследование параметров ближнего порядка и характеристической температуры сплавов Ni-Pt : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кацнельсон А.А. ; Моск. гос. ун-т , Физ. фак. – Москва, 1960. – 11 с.
1231416
  Кулманен Э.В. Рентгенографическое исследование процесса упорядочения в сплавах а-области системы медь-алюминий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Кулманен Э.В. ; МГУ. – Москва, 1970. – 22 с.
1231417
  Косенко В.М. Рентгенографическое исследование радиационных нарушений в окиси бериллия и некоторых других соединениях с вюрцитной решеткой : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Косенко В. М.; НИИ атомн. реат. – Мелекесс, 1969. – 23л.
1231418
  Мардышев С. Рентгенографическое исследование реакционной диффузии и бинарных системах на основе меди с некоторыми элементами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мардышев С.; М-во высш. образования СССР. Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1955. – 15л.
1231419
  Шангареев Ф.Л. Рентгенографическое исследование рекристаллизации электролитического хрома. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Шангареев Ф.Л.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1964. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1231420
  Мюйрсепп Т.К. Рентгенографическое исследование систем щелочно- и таллийгалоидных солей. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Мюйрсепп Т.К.; Ин-т физики АН ЭССР. – Тарту, 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1231421
  Раранский Н.Д. Рентгенографическое исследование совершенных монокристаллов методом маятниковых полос : Автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук : 046 / Раранский Н.Д. ; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1970. – 14 с.
1231422
  Захаров Б.Г. Рентгенографическое исследование совершенства структуры монокристаллов арсенида галлия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Захаров Б.Г.; Сиб. физ.-техн. ин-т им. В.Д.Кузнецова при Томском гос. ун-тет. – Томск, 1966. – 21л.
1231423
  Азизбекян Л.А. Рентгенографическое исследование состояния структуры металлов, подвергнутых растяжению при разных видах нагружения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Азизбекян Л.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 14л.
1231424
  Ткач Г.И. Рентгенографическое исследование стали в процессе приработки на серосодержащих маслах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ткач Г.И.; Петрозаводский гос. ун-т. Каф. эксперим. физики. – Петрозаводск, 1962. – 11л.
1231425
  Гитгарц М.И. Рентгенографическое исследование старения сплава ЭИ437А : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Гитгарц М.И.; Киевский ин-т гражданского воздушного флота. Кафедра физики. – К., 1962. – 188л. – Бібліогр.:л.179-188
1231426
  Гитгарц М.И. Рентгенографическое исследование старения сплава ЭИ437А : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Гитгарц М.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. – Киев, 1962. – 15 с.
1231427
  Мазо Д Рентгенографическое исследование статистических и динамических искажений кристаллической решетки ферритов со структурной шпинели : Автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук / Мазо Д.М. ; Моск. ин-т стали и спавов. – Москва, 1969. – 31с.
1231428
  Дембо А.Т. Рентгенографическое исследование строения некоторых бактериальных вирусов (Т2, ДД2, РВ2, ДД7) : Автореф... канд биол.наук: 03.00.03 / Дембо А. Т.; АН УССР, Ин-т молекул. биол. и генетики. – К., 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.19-20
1231429
  Ильинский Александр Георгиевич Рентгенографическое исследование структур жидких сплавов с различным типом упаковки в твердой фазе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ильинский Александр Георгиевич; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1975. – 22л.
1231430
  Терехова Д.С. Рентгенографическое исследование структурных характеристик ближней гидратации в водных растворах некоторых галогендов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.01 / Терехова Д. С.; Льв. ГУ. – Львов, 1973. – 15л.
1231431
  Колупаева Зоя Ивановна Рентгенографическое исследование структурных характеристик искусственных сверхтвердых материалов и их стабильности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Колупаева Зоя Ивановна; Харьк. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1982. – 21л.
1231432
  Шаповалов И.М. Рентгенографическое исследование структуры водных растворов серной кислоты и некоторых ее солей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.01 / Шаповалов И.М.; Львов.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1975. – 19л.
1231433
  Шовский В.А. Рентгенографическое исследование структуры жидких сплавов -переходными металлами : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.04 / Шовский В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 17 с.
1231434
  Шовский Владимир Аркадьевич Рентгенографическое исследование структуры жидких сплавов Ge c 3 -переходными металлами. : Дис... канд. хим.наук: 02.00.04 / Шовский Владимир Аркадьевич; КГУ. – К., 1984. – 209л.
1231435
  Добромыслов А.В. Рентгенографическое исследование структуры зон Гинье-Престона и явления возраста в алюминиевых сплавах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Добромыслов А.В.; Ан СССР. – Свердловск, 1967. – 18л.
1231436
  Скрышевский А.Ф. Рентгенографическое исследование структуры индивидуальных жидкостей и растворов : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.15 / Скрышевский А.Ф. ; КГУ им.Тарас Шевченко. – Киев, 1973. – 24 с. – Бібліогр.:с.20-24
1231437
  Торопов А.М. Рентгенографическое исследование структуры металлов, подвергнутых воздействие знакопеременных нагрузок при разных температурах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Торопов А.М.; Петрозавод. гос. ун-т им. О.В.Куусинена. – Петрозаводск, 1966. – 13л.
1231438
  Кондратенко Людмила Прокофьевна Рентгенографическое исследование структуры молекулярных жидкостей с различной конфигурацией молекул и однотипным взаимодействием : Дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Кондратенко Людмила Прокофьевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 133 с. – Бібліогр.:с.110-117
1231439
  Кондратенко Людмила Прокофьевна Рентгенографическое исследование структуры молекулярных жидкостей с различной конфигурацией молекул и однотипными взаимодействием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Кондратенко Людмила Прокофьевна; КГУ. – К., 1981. – 16л.
1231440
  Мельник Б.А. Рентгенографическое исследование структуры некоторых металлов и их сплавов в жидкой фазе при различных температурах : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Мельник Б.А.; АН УССР. – К, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1231441
  Мельников А Л. Рентгенографическое исследование структуры поперечнополосатых мышц и механизма их сокращения. : Автореф... Канд.биол.наук: 091 / Мельников Л.А,; АН СССР.Ин-т биол.физики. – М, 1969. – 27л.
1231442
  Клинцов Н.Я. Рентгенографическое исследование структуры расплавов ионных солей и их бинарных смесей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Клинцов Н.Я.; Днепропетровский гос. ун-тет. – Днепропетровск, 1974. – 17л.
1231443
  Порай-Кошиц Рентгенографическое исследование структуры тетранитропалладита калия / Порай-Кошиц. – М.-Л., 1948. – 108с.
1231444
  Ханонкин А.А. Рентгенографическое исследование субстуктуры и фокусирующих свойств кристаллических цишиндрических зеркал . : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Ханонкин А.А.; Петрозавод.гос.ун-т. – Петрозаводск, 1967. – 22л.
1231445
  Манжар В.А. Рентгенографическое исследование тепловых колебаний атомов кубических структур : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Манжар В.А.;. – Львов, 1978. – 20л.
1231446
  Федышин Я.И. Рентгенографическое исследование тепловых колебаний атомов некоторых кубических структур. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Федышин Я.И.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1972. – 14л.
1231447
  Вадец Д.И. Рентгенографическое исследование тепловых колебаний атомов некоторых твердых тел. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Вадец Д.И.; Львовский гос.ун-т. – Львов, 1970. – 23л.
1231448
  Савастенко В.А. Рентгенографическое исследование тепловых колебаний атомтв в кристаллических решктках нитридов бора, галлия и индия : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Савастенко В. А.; Ин-т физ. твердого тела и полупровдн. – Минск, 1979. – 16л.
1231449
  Котельников А.П. Рентгенографическое исследование термической устойчивости искажений кристаллической структуры металлов, подвергнутых точению : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Котельников А.П.; Петрозаводский гос. ун-т. – Петрозаводск, 1962. – 11л.
1231450
  Пацхверова Л.С. Рентгенографическое исследование термодиффузионных покрытий бериллия на меди. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Пацхверова Л.С.; Кабард-Балкар.гос.ун-т. – Нальчик, 1969. – 15л.
1231451
  Айзенцон Е.Г. Рентгенографическое исследование тонкой структуры фаз патентированной проволоки : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Айзенцон Е.Г. ; Акад. наук УССР, ин-т физики. – Киев, 1954. – 12 с.
1231452
  Малиненко И.А. Рентгенографическое исследование точечных дефектов в закаленных и у-облученных металлах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Малиненко И.А. ; Моск. ин-т стали и сплавов. – Москва, 1971. – 24 с.
1231453
  Поливцев Олег Федорович Рентгенографическое исследование третичной структуры ряда компактных дедоксирибонуклеиновой кислоты : Автореф... физ.-мат.наук: 03.00.02 / Поливцев Олег Федорович; Ин-т биол. физики. – Пущино, 1977. – л.
1231454
  Мамбетакунов Токтогул Рентгенографическое исследование усталовсти предварительно наклепанного металла : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мамбетакунов Токтогул; Петрозавод. гос. ун-т им. О.В.Куусинена. – Петрозаводск, 1966. – 11л.
1231455
  Герцрикен С.Д. Рентгенографическое исследование фаз образующихся при диффузии алюминия в медь в присутствии хлора / С.Д. Герцрикен, М. Буцык. – С. 175-186
1231456
  Макеев А.А. Рентгенографическое исследование халькогенидов ртути : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Макеев А.А.; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1971. – 14л. – Бібліогр.:с.12-13
1231457
  Ткаченко В.Ф. Рентгенографическое исследование характеристик деформированного состояния поликристаллов из ионных соединений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Ткаченко В.Ф.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1969. – 20л.
1231458
  Вальчиковская В.А. Рентгенографическое исследование характеристик межатомного взаимодействия в сплавах на основе Аg, Au и Fe : Автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук : 046 / Вальчиковская В.А. ; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1969. – 17 с.
1231459
   Рентгенографическое исследование эвтектики системы NaF-LiF-NdF3 в твердом и жидком состояниях / В.Э. Сокольский, А.С. Роик, А.О. Давиденко, Н.В. Файдюк, Р.Н. Савчук // Неорганические материалы / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – Т. 49, № 8, август. – С. 904- 912. – ISSN 0002-337Х


  Исследована тройная эвтектика состава (мол.%): NaF(33)+LiF(53)+NdF(14) в жэидком и кристаллическом состояниях с использованием дифференциального термического, рентгенофазового и высокотемпературного рентгенографического методов
1231460
  Шульц К.Я. Рентгенографическое исследование эффекта Баушингера. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шульц К.Я.; АН ЭстССР. Отд. физ.-мат. и техн. наук. – Таллин, 1960. – 22л.
1231461
  Макогонов В.Е. Рентгенографическое исследовние усталостного разрушения крупнозернистых металлов : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Макогонов В. Е.; Кирг.ГУ. – Фрунзе, 1958. – 12л.
1231462
  Парангтопо. Рентгенографическое определение дисперсионных кривых ионных кристаллов КСL и KJ. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Парангтопо.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 7л.
1231463
  Чайковский Э.Ф. Рентгенографическое определение коэффициентов гетеродиффузии в двойных сплавах металлов, образующих твердые растворы замещения. : Автореф... канд. физ.-мат..наук: / Чайковский Э.Ф.; ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1955. – 12л.
1231464
  Гурская Г.В. Рентгенографическое определение структуры солянокислого фениллаланина. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гурская Г.В.; АН СССР. – М, 1964. – 23л.
1231465
  Ежкова З.И. Рентгенографическое определение тензора термического расширения некоторых сегнетоэлектрических крислов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ежкова З.И.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – М, 1961. – 12л.
1231466
  Ковба Л.М. Рентгенография в неорганической химии / Л.М. Ковба. – М, 1991. – 254с.
1231467
   Рентгенография в применении к исследованию материалов. – М.-Л., 1936. – 568с.
1231468
  Косенков В.М. Рентгенография в реакторном материаловедении. / В.М. Косенков. – Москва, 1985. – 105 с.
1231469
  Багаряцкий Ю.А. Рентгенография в физическом металловедении / ред. Ю.А. Багаряцкий. – Москва, 1961. – 368 с.
1231470
  Дутчак Я.И. Рентгенография жидких металлов : монография / Я.И. Дутчак; Научн. ред. Миколайчук А.Г. – Львов : Вища школа, 1977. – 162с.
1231471
  Скрышевский А.Ф. Рентгенография жидкостей : Учебное пособие / А.Ф. Скрышевский. – Киев : Киевский университет, 1966. – 124 с.
1231472
  Богатырев В.Л. Рентгенография ионитов / В.Л. Богатырев. – Новосибирск, 1982. – 76с.
1231473
  Гинье А. Рентгенография кристаллов. Теория и практика : Пер.с фр. / А. Гинье; Под ред. Н.В. Белова. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 604с.
1231474
  Мальцев М.В. Рентгенография металлов / М.В. Мальцев. – Москва : Металлургиздат, 1952. – 256 с.
1231475
  Уманский Я.С. Рентгенография металлов : учебник / Я.С. Уманский. – Москва : ГНТИ, 1960. – 448 с.
1231476
  Уманский Я.С. Рентгенография металлов : Учебник / Я.С. Уманский. – Москва : Металлургия, 1967. – 235с.
1231477
   Рентгенография металлов. – М., 1977. – 128с.
1231478
  Русаков А.А. Рентгенография металлов : Учебник / А.А. Русаков. – Москва : Атомиздат, 1977. – 479с.
1231479
  Уманский Я.С. Рентгенография металлов и полупроводников : Учеб.пособие / Я.С. Уманский. – Москва : Металлургия, 1969. – 496с.
1231480
   Рентгенография минерального сырья. – Воронеж, 1979. – 187с.
1231481
   Рентгенография минерального сырья. – М., 1985. – 99с.
1231482
   Рентгенография основных типов породообразующих минералов. – Л., 1983. – 359с.
1231483
   Рентгенография. Спецпрактикум. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 240 с.
1231484
   Рентгенографічне дослідження бінарних розплавів Al-Ge / А.А. Стара, О.М. Яковенко, О.С. Муратов, О.С. Роїк // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 183
1231485
  Галушко С.М. Рентгенографічне дослідження локальної атомної структури подвійних та потрійних розплавів алюмінію з 3d-металами : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Галушко С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 131 л. – Бібліогр.: л. 114-131
1231486
  Галушко С.М. Рентгенографічне дослідження локальної атомної структури подвійних та потрійних розплавів алюмінію з 3d-металами : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Галушко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1231487
   Рентгенографічне дослідження сплаву Fl-Si (20,83 ат.%Si) при температурі 610 С / О.С. Роїк, В.Е. Сокольський, В.П. Казіміров, О.В. Самсонніков, С.М. Галушко // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 139-144. – ISBN 966-594-601-3
1231488
  Голик О.З. Рентгенографічне дослідження структури рідких металів, які мають однакову в"язкість / О.З. Голик, Д.М. Карликов. – Київ : АН УРСР, 1957. – С. 234-238. – Окр.відб. з:Доповіді АН УРСР №3, 1957. Фізика
1231489
  Муратов О.С. Рентгенографічне дослідження структури розплавів Al-(TM)- Si(TM - Mn, Fe, Co та Ni) : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Муратов Олексій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 212 л. – Бібліогр.: л. 184-212
1231490
  Муратов О.С. Рентгенографічне дослідження структури розплавів Al-(TM)- Si(TM - Mn, Fe, Co та Ni) : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Муратов Олексій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 21 назва
1231491
  Яковенко О.М. Рентгенографічне дослідження структури розплавів AL-GE-FE(NI) : дис. … канд. хім. наук : 02.00.04 / Яковенко Олексій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 145 арк. – Додатки: арк. 142-145. – Бібліогр.: арк. 121-141
1231492
  Смик Сергій Юрійович Рентгенографічне дослідження та аналіз локальної структури розплавів 3d-перехідних металів з оловом методом RMC : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Смик С.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
1231493
  Смик Сергій Юрійович Рентгенографічне дослідження та аналіз локальної структури розплавів 3d-перехідних металів з оловом методом RMC : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Смик Сергій Юрійович ; КНУ ім. Т.Г. Шевченка, Хімічний ф-т. – Київ, 2001. – 160 л. – Бібліогр. : л. 145-160
1231494
  Давиденко О.О. Рентгенографічне та дериватографічне дослідження процесів плавлення та кристалізації модельного флюсу системи [солеоксидна система] / О.О. Давиденко, В Сокольський // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 95
1231495
  Сокольський В.Е. Рентгенографічний метод визначення основності розплавів багатокомпонентних оксидно-фторидних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 67-72. – (Хімія ; вип. 36)


  Показано принципову можливість визначення основності флюсів та шлаків з використанням методу дифракції рентгенівських променів від вільної поверхні розплаву з подальшим виділенням внесків від різних компонентів у площу першого та другого максимумів ...
1231496
  Євтушенко Н.Г. Рентгенографія кристалів : навч. посібник / Н.Г. Євтушенко, С.А. Стукалов ; М-во освіти і науки, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Фізичний ф-т. – Одеса : ОНУ, 2013. – 195, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: 194-195. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-617-689-037-9
1231497
  Казіміров В.П. Рентгенографія кристалічних матеріалів : навч. посібник [для студентів хім. ф-ту] / В.П. Казіміров, Е.Б. Русанов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 285, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 281-282. – ISBN 978-966-439-911-8
1231498
  Кушта Г.П. Рентгенографія металів : Учбовий пос. / Г.П. Кушта. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 1959. – 388 с.
1231499
  Казіміров В.П. Рентгенографія полікристалів : Посібник до лабораторних робіт із спецкурсу "Дифракційні методи аналізу"для студ. хім. фак-ту / В.П. Казіміров, О.В. Качур; КУ. – Київ : Київський університет, 1994. – 76с.
1231500
   Рентгенографія полікристалів. Теоретична частина : навчальний посібник для студентів хім. фак-ту / В.П. Казіміров, В.Е. Сокольський, О.С. Роїк , Г.Ю. Гречишкіна; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 95с.
1231501
  Панов Н.А. Рентгенодиагностика в педиатрии / Панов Н.А., Гингольд А.З., Москачева К.А. – 2-е изд.. перераб., испр. и доп. – Москва : Медицина, 1972. – 552 с. – Библиогр.: с. 537-542
1231502
  Риц И.А. Рентгенодиагностика дивертикулов пищеварительного тракта / И.А. Риц. – Новосибирск, 1979. – 272с.
1231503
  Кичерман А.П. и Салита Х.М. Рентгенодиагностика заболеваний антрального отдела желудка / А.П. и Салита Х.М. Кичерман. – Кишинев, 1976. – 168с.
1231504
  Позмогов И А. Рентгенодиагностика заболеваний гортани. / И А. Позмогов, . – К, 1973. – 133с.
1231505
  Рабкин И.Х. Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений диафрагмы / И.Х. Рабкин, А.А. Акпербеков. – Москва, 1973. – 167 с.
1231506
  Розенштраух Л.С. Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания / Л.С. Розенштраух. – Москва, 1978. – 529 с.
1231507
  Тагер И.Л. Рентгенодиагностика заболеваний органов пищеварения у детей. / И.Л. Тагер, М.А. Филиппкин. – Москва, 1974. – 287с.
1231508
  Антонович В.Б. Рентгенодиагностика заболеваний пищевода, желудка, кишечника : руководство для врачей / В.Б. Антонович. – Москва : Медицина, 1987. – 400 с.
1231509
  Тагер И.Л. Рентгенодиагностика заболеваний позвночника: избр. тр. / И.Л. Тагер. – Москва, 1983. – 208с.
1231510
  Тагер И.Л. Рентгенодиагностика заболеваний позвоночника. / И.Л. Тагер, В.А. Дьяченко. – Москва, 1971. – 344с.
1231511
   Рентгенодиагностика заболеваний сердца и сосудов. – Москва, 1970. – 424с.
1231512
  Соколов Ю.Н. Рентгенодиагностика опухолей пищеварительного тракта / Ю.Н. Соколов, В.Б. Антонович. – Москва, 1981. – 320с.
1231513
   Рентгенодиагностика опухолей пищевода, органов брюшной полости и забрюшного пространства. – К., 1979. – 352с.
1231514
  Тагер И.Л. Рентгенодиагностика смещений поясничных позвонков / И.Л. Тагер, И.С. Мазо. – Москва, 1979. – 160с.
1231515
  Вайнштейн Е.С. Рентгенодиагностика травматических повреждений и опухолевых заболеваний глазницы и глаз. : Автореф... Доктора мед.наук: / Вайнштейн Е.С.; Гос.науч-исслед.ренгено-радиол.ин-т. – М, 1965. – 27л. – Бібліогр.:с.25-26
1231516
  Афанасьев А.М. Рентгенодифракционная диагностика субмикронных слоев / А.М. Афанасьев, П.А. Александров, Р.М. Имамов. – Москва : Наука, 1989. – 151 [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 146-151 (226 назв.). – ISBN 5-02-014020-1
1231517
  Евтушенко Н.Г. Рентгенодифракционные исследования материалов и структур опто- и микроэлектроники / Н.Г. Евтушенко, А.Л. Головин, Э.Х. Мухамеджанов; Министерство высшего и среднего специального образования УССР. – Киев : УМК ВО, 1988. – 98c.
1231518
  Миколайчук А.Г. Рентгенодифракционные методы исследований тонкой кристаллической структуры материалов / А.Г. Миколайчук. – Львов : Львівський університет ім. Івана Франка, 1985. – 80 с.
1231519
   Рентгенодифракційне дослідження розплавів Al-Mn / О. Роїк, С. Галушко, В. Казіміров, О. Самсонніков, В. Сокольський, В. Шовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 41-43. – (Хімія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Проведено рентгенодифракційне дослідження розплавів Al-Mn в широкому концентраційному інтервалі при температурах на - 50 К вище лінії ліквідус. Із експериментальних кривих інтенсивності розсіяних рентгенівських променів (MoKа) розраховані криві ...
1231520
  Полек А.І. Рентгенодифракційне дослідження розплавів Al-Sn / А.І. Полек, О.С. Роїк, В.П. Казіміров // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 160
1231521
   Рентгенодифракційне дослідження структури розплавів Ni-Sn / В.П. Казіміров, С.Ю. Смик, Н.В. Головата, О.С. Роїк, В.Е. Сокольський, О.М. Яковенко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 1/2, январь - февраль. – С. 45-52. – ISSN 0041-6045
1231522
   Рентгенодифракційне дослідження структури розплавів А1-Си / О.С. Роїк, С.М. Галушко, В.П. Казіміров, О.В. Самсонніков, В.Б. Сокольський // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2008. – Т. 74, № 1/2. – С. 32-36. – ISSN 0041-6045


  Проведено рентгенодифракційне дослідження структури розплавів системи А1-Си з вмістом 0, 14, 25, ЗО, 40 та 100 % ат. Си при температурах поблизу лінії ліквідусу. Методом оберненого Монте-Карло, з використанням експериментальних кривих структурного ...
1231523
   Рентгенодифракційне дослідження структури розплавів системи Al-Mn-Si / О.С. Муратов, В.П. Казіміров, О.С. Роїк, В.Е. Сокольський, Т.М. Міка, Е.Й. Бершудський, О.М. Мірошников // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 1/2, январь - февраль. – С. 53-61. – ISSN 0041-6045
1231524
  Теселько П.О. Рентгенодифракційні дослідження кінетики дефектоутворення в опромінених нейтронами кристалах Cz-Si // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 217-220. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1231525
   Рентгенокимографические приборы. – Москва, 1980. – 96с.
1231526
  Франкевич Д.П. Рентгеноконструкторное исследование сплавов редкоземельных металлов с марганцем и железом : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Франкевич Д.П. ; Львовск. гос. ун-т , Хим. фак-т , Кафедра неорган. химии. – Львов, 1969. – 15 с.
1231527
  Сергеев П.В. Рентгеноконтрастные средства / П.В. Сергеев, Н.К. Свиридов, Н.Л. Шимановский. – Москва, 1980. – 239с.
1231528
  Осипкова Т.А. Рентгенолаборант в детском лечебно-профилактическом учреждении / Т.А. Осипкова. – Л, 1977. – 192с.
1231529
  Мазаев П.Н. Рентгенологическая диагностика трикуспидального порока сердца / П.Н. Мазаев. – М, 1971. – 264с.
1231530
  Александрова А.В. Рентгенологическая диагностика туберкулеза органов дыхания / А.В. Александрова. – Москва : Медицина, 1983. – 191 с. : ил. – Библиогр.: с. 186-190
1231531
  Корж Н.А. Рентгенологическая оценка шейных позвоночных сегментов после переднего межтелового спондилодеза / Н.А. Корж, А.Е. Барыш, С.А. Козырев // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2014. – № 2 (595), апрель - июнь. – C. 33-40. – ISSN 0030-5987
1231532
  Радченко В.А. Рентгенологическая оценка экспериментального поясничного моносегментарного заднебокового спондилодеза с использованием аутологичного фибрина, обогащенного тромбоцитами / В.А. Радченко, А.В. Палкин, В.А. Колесниченко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 2 (607), апрель - июнь. – C. 45-51. – ISSN 0030-5987
1231533
  Остер А.Н. Рентгенологическая семиотика болезней желудка / А.Н. Остер, М.Н. Ризаев. – Ташкент, 1987. – 158с.
1231534
  Махамбетчин М.М. Рентгенологические признаки скрытых и труднодиагностируемых пневмотораксов / М.М. Махамбетчин, В.Г. Стовба // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 70-74. – ISSN 0030-5987
1231535
  Линденбратен Л.Д. Рентгенологические синдромы и диагностика болезней легких / Л.Д. Линденбратен, Л.Б. Наумов. – М., 1972. – 472с.
1231536
  Антонова Р.А. Рентгенологическиеизменения в легких и средостении при лейкозе : Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 768 / Антонова Регина Андреевна ; Киев. науч.-исслед. ин-т эксперим. и клинич. онкологии. – Киев, 1968. – 24 с.
1231537
  Адамов Н.Т. Рентгенологическое изучение желудочно-кишечного тракта после резекции желудка / Н.Т. Адамов, Н.У. Нуритдинов. – Ташкент : Медицина, 1973. – 279 с., 1 л. табл. : ил. – Список лит.: с. 269-279
1231538
  Рабкин И.Х. Рентгенологическое изучение оперированного сердца / И.Х. Рабкин, Э.А. Григорян. – М., 1973. – 263с.
1231539
   Рентгенологическое исследование лабораторных животных. – М., 1970. – 312с.
1231540
  Линденбратен Л.Д. Рентгенология печени и жёлчных путей / Л.Д. Линденбратен. – Москва, 1980. – 519с.
1231541
  Юхта М.С. Рентгенологічні зміни хребта за умов моделювання дегенеративного ушкодження міжхребцевого диска та його корекції мультипотентними мезенхімальними стромальними клітинами (експериментальне дослідження) / М.С. Юхта, Н.О. Волкова // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2014. – № 2 (595), апрель - июнь. – C. 115-120. – ISSN 0030-5987
1231542
  Гурвич А.М. Рентгенолюминофоры и рентгеновские экраны / А.М. Гурвич. – Москва : Атомиздат, 1976. – 153 с.
1231543
  Дегода В.Я. Рентгенолюмінесцентні дослідження біополімерів / В.Я. Дегода, Я.П. Когут, О.С. Свечнікова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 191-196. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  Представлені експериментальні результати дослідження рентгенолюмінесцентних властивостей кератинових біополімерів на прикладі 10 нігтьових пластин з пальців обох рук однієї людини. Для усіх зразків одержані спектри рентгенолюмінесценції при температурі ...
1231544
  Стауде В.А. Рентгенометрические параметры крестца и таза у пациентов с дисфункцией крестцово-подвздошного сустава, влияющие на позвоночно-тазовый баланс во фронтальной плоскости / В.А. Стауде, Е.Б. Радзишевская, Р.В. Златник // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 3 (608), июль - сентябрь. – C. 54-62. – ISSN 0030-5987
1231545
  Стауде В.А. Рентгенометрические параметры крестца и таза, влияющие на позвоночно-тазовый баланс во фронтальной плоскости, у здоровых волонтеров / В.А. Стауде, Е.Б. Радзишевская, Р.В. Златник // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 2 (607), апрель - июнь. – C. 52-61. – ISSN 0030-5987
1231546
  Чичагов А.В. Рентгенометрические параметры твердых растворов. / А.В. Чичагов, Л.В. Сипавина. – М., 1982. – 171с.
1231547
  Михеев В.И. Рентгенометрический определитель минералов / В.И. Михеев. – Москва : Недра, 1957. – 868с.
1231548
   Рентгенометрический определитель минералов / Под. ред. И.В. Михеевой. – Т. 2. – Ленинград : Недра, 1965. – 363с.
1231549
  Васильев Е.К. Рентгенометрический определитель минералов : (класс фосфатов) / Е.К. Васильев, Г.М. Кашаева, З.Ф. Ущаповская. – Москва : Наука, 1974. – 206с.
1231550
  Ложникова О.Н. Рентгенометрический справочник-определитель минралов, содержащих редкоземельные элементы / О.Н. Ложникова, С.В. Яковлева. – М., 1961. – 224с.
1231551
   Рентгенометричний визначник мінералів : навч. посіб. для студ. та аспірантів геол. ф-ту / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [уклад.]: Віталій Хмелевський, Василь Дяків. – Вид. 2-ге. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 176 с. : табл. – Без. тит. арк. - На обкл. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 173-174
1231552
  Поройков И.В. Рентгенометрия / И.В. Поройков. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ, 1950. – 384 с.
1231553
   Рентгенооптичні ефекти в багатошарових періодичних квантових структурах / В.П. Кладько, В.Ф. Мачулін, Д.О. Григор"єв, І.В. Прокопенко; НАНУ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова; За ред. В.П. Кладька. – Київ : Наукова думка, 2006. – 288с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 966-00-0581-4
1231554
  Алізадех М. Рентгенопровідність монокристалів ZnSe як детекторів іонізуючих випромінювань : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Алізадех Мохаммадалі ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 172 арк. – Додатки: арк. 189-172. – Бібліогр.: арк. 167-188
1231555
  Алізадех М. Рентгенопровідність монокристалів ZnSe як детекторів іонізуючих випромінювань : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Алізадех Мохаммадалі ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1231556
  Алексеюнас Б.К. Рентгенопроизводимость монокристаллов трехсернистой сурьмы : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Алексеюнас Б. К.; Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1970. – 19л.
1231557
  Петровский Б.В. Рентгенорадиоизотопные исследования микроциркуляции в клинике / Б.В. Петровский. – Москва, 1980. – 286с.
1231558
  Мейер В.А. Рентгенорадиометрические методы управления качеством руд / В.А. Мейер, Г.А. Иванюкович. – Л., 1989. – 290с.
1231559
   Рентгенорадиометрический анализ руд черных металлов. – Л., 1978. – 115с.
1231560
   Рентгенорадиометрический каротаж. – Л., 1976. – 140с.
1231561
  Леман Е.П. Рентгенорадиометрический метод опробования месторождений цветных и редких металлов / Е.П. Леман. – Л., 1973. – 165с.
1231562
  Леман Е.П. Рентгенорадиометрический метод опробования месторождений цветных и редких металлов / Е.П. Леман. – 2-е изд. перераб. доп. – Л., 1978. – 231с.
1231563
   Рентгенорадиометрический метод при поисках и разведке рудных месторождений. – Ленинград : Недра, 1985. – 256с.
1231564
  Михайлов А.Н. Рентгеносемиотика и диагностика болезней человека / А.Н. Михайлов. – Минск, 1989. – 607с.
1231565
  Токмаков В.С. Рентгеноскопия в металлургии / В.С. Токмаков, Ю.В. Мойш. – Москва : Металлургия, 1976. – 264 с.
1231566
  Каральник С.М. Рентгеноспектральне вивчення селену / С.М. Каральник, 1965. – 3с.
1231567
  Карманов В.І. Рентгеноспектральний аналіз природних матеріалів і екологічних об"єктів методом фундаментальних параметрів / В.І. Карманов, М.С. Слободяник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 26-30. – (Хімія ; Вип. 37)


  Розглянуто методичні особливості рентгеноспектрального флуоресцентного аналізу (РСФА) природних матеріалів та екологічних об"єктів методом фундаментальних параметрів. Показано, що РСФА природних матеріалів у випадку насичених випромінювачів і твердої ...
1231568
  Зарин Петр Петрович Рентгеноспектральное и мессбауэровское исследование индийсодержащих ферритов со структурой шпинели и граната : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Зарин Петр Петрович; Львов. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1231569
  Ющенко Анатолий Васильевич Рентгеноспектральное и рентгеноэлектронное исследование некоторых соединений Се с промежуточной валентностью : Автореф... кандидата физико-математическихнаук: 01.04.07 / Ющенко Анатолий Васильевич; АН СССР, Ин-т металлофизики. – К., 1988. – 22л.
1231570
  Самойленко З.А. Рентгеноспектральное и электронномикроскопическое исследование межкристаллитной внутренней адсорбции в бинарных сплавах Cu-Sb и Cu-Sn : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Самойленко З.А.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1970. – 16л.
1231571
  Коваль Анатолий Васильевич Рентгеноспектральное изучение переходных металлов , образуемых ими материалов в связи с атомной структурой , характером межатомной связи и превращениями в них : Дис... канд.физ-матнаук: 01.04.07 / Коваль Анатолий Васильевич; МВ и ССО УССР КГУ. – К, 1977. – 259л. – Бібліогр.:л.250-259
1231572
  Коваль А.В. Рентгеноспектральное изучение переходных металлов, образуемых ими материалов в связи с атомной структурой, характером межатомной связи и превращениями в них : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Коваль А.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.18-19
1231573
  Доленко Георгий Николаевич Рентгеноспектральное изучение роли вакантных 3d-орбиталей серы и хлора в химической связи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Доленко Георгий Николаевич; АН СССР. Сибирское отделение. Совет секции общей и прикладной физики. Объединен.Учен.Совета. – Новосибирск, 1974. – 16л.
1231574
  Казанцев В.А. Рентгеноспектральное изучение системы сплавов железо-хром : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Казанцев В.А.; Ростовский н/Д гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ростов-на-Дону, 1951. – 11 л.
1231575
  Нарбутт Константин Иосифович Рентгеноспектральное изучение состояния атомов хлора, калия, железа, серы, алюминия и кремния, входящих в состав минералов и химических соединений : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Нарбутт Константин Иосифович; МВ и ССО РСФСР. Рост. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1979. – 45л.
1231576
  Добровольский В.Д. Рентгеноспектральное изучение электронной природы металлических твердых растворов и некоторых их характерных состояний. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Добровольский В.Д.; МВССО УССР.КГУ. – К, 1973. – 25л.
1231577
  Эрегбург С.Б. Рентгеноспектральное исследование высокодисперсного никеля в катализаторах с применением синхротронного излучения : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Эрегбург С.Б.; Рост.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1979. – 18л.
1231578
  Альперович Гарри Измаилович Рентгеноспектральное исследование и расчет методом функций Грина электронной структуры монофосфидов переходных и редкоземельных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Альперович Гарри Измаилович; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1978. – 24л.
1231579
  Гиголашвили Г.П. Рентгеноспектральное исследование интерметаллических фаз со структурой СsCI в некоторых сплавах переходных материалов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Гиголашвили Г.П. ; Тбилис. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1974. – 18 с.
1231580
  Гиголавишли Г.П. Рентгеноспектральное исследование интерметаллических фаз со структурой типа С3 СІ в некоторых сплавах переходных металлов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Гиголавишли Г.П.; МВ и ССО Черновицкий гос.ун-т. – Черновцы, 1974. – 19л.
1231581
  Краснова В.В. Рентгеноспектральное исследование карбидных фаз, выделенных из углеродистых и легированных сталей, отпущенных при различных температурах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Краснова В.В.; АН УССР. Ин-тут металлофизики. – К., 1966. – 22л.
1231582
  Киричок П.П. Рентгеноспектральное исследование металлов в ферритах разных типов, составов и состояний : Дис... канд.физ-матнаук: / Киричок П.П.; КГУ-ИваноФранковский пед-ин-т. – К, 1968. – 182л. – Бібліогр.:л.167-182
1231583
  Блохин С.М. Рентгеноспектральное исследование особенностей электронной структуры редкоземельных элементов в соединениях : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Блохин С.М. ; Рост. гос. ун-т. – Ротов н/Д, 1966. – 16 с.
1231584
  Чирков В.И. Рентгеноспектральное исследование особенности электронной структуры титана в нестехиометрических окислах и некоторых их кристаллических аналогах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чирков В.И. ; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
1231585
  Акопджанов Р.Г. Рентгеноспектральное исследование различных соединений меди : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Акопджанов Р.Г. ; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 22 с. – Бібліогр.:с.22-23
1231586
  Никифоров И.Я. Рентгеноспектральное исследование распределения электронных состояний по энергиям металлов переходной группы железа : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никифоров И. Я.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1966. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1231587
  Котляр Б.И. Рентгеноспектральное исследование сплавов Гейслера : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Котляр Б.И.; М-во высш. образования УССР. Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1956. – 10с. – Бібліогр.:с.10
1231588
  Хельмео Белла Юрьевна Рентгеноспектральное исследование электронного строения кислородорганических молекулярных кристаллов и металлорганических комплексов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 02.00.04 / Хельмео Белла Юрьевна; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1978. – 21л.
1231589
  Уваров В.Н. Рентгеноспектральное исследование электронного строения кристаллов комплексных соединений, ванадия, хрома, кобальта и фаз внедрения на основе графита : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Уваров В.Н. ; Ростов. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1977. – 21 с.
1231590
  Мухамед Э М. Рентгеноспектральное исследование электронного строения некоторых соединений на основе кобальта. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.01 / Мухамед М.Э.-О; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1975. – 15л.
1231591
  Гальцова Э.А. Рентгеноспектральное исследование электронного строения фосфор- и серусодержащих молекул-экстрагентов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Гальцова Э.А.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.24-26
1231592
  Эль-Окр Рентгеноспектральное исследование электронногод строеиня некоторых соединений на основе кобальта : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.01 / Эль-Окр М.М. ; МВ и ССО УССР , Львов. гос. ун-т. – Львов, 1973. – 16 с.
1231593
  Щерба И.Д. Рентгеноспектральное исследование электронной структуры галлидов переходных металлов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Щерба И.Д.; АН УССР.Ин-т металлофизики. – Киев, 1981. – 18л.
1231594
  Яцык Богдан Николаевич Рентгеноспектральное исследование электронной структуры германидов переходных металлов группы железа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Яцык Богдан Николаевич; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1979. – 20л.
1231595
  Кривицкий В.П. Рентгеноспектральное исследование электронной структуры металлов второго переходного периода и их сплавов. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Кривицкий В.П. ; АН УССР , Ин-т металлофизики. – Киев, 1968. – 15 с. – Бібліогр.:с.15
1231596
  Зауличный Я.В. Рентгеноспектральное исследование электронной структуры некоторых метастабильных фаз высокого давления : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Зауличный Ярослав Васильевич ; АН УССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1986. – 18 с. – Библиогр.: 11 назв.
1231597
  Миндлина М.А. Рентгеноспектральное исследование электронной структуры некоторых элементов 1 большого периода и их сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Миндлина М.А.; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1971. – 16л.
1231598
  Горский В.В. Рентгеноспектральное исследование электронной структуры переходных материалов первого большого периода в сплавах с алюминием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Горский В.В. ; АН УССР, Ин-т металлофиз. – Киев, 1968. – 17 с.
1231599
  Шпак А.П. Рентгеноспектральное исследование электронной структуры соединний переходных металлов с кремнием и серой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Шпак А.П.; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1974. – 17л.
1231600
  Нагорный В.Я. Рентгеноспектральное исследование электронной структуры чистых элементов первого большого периода и ряда систем сплавов на их основе, образующих сигма-фазу : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Нагорный В.Я. ; Ан УССР. Ин-т металлофизики. – Киев, 1969. – 17 с.
1231601
  Мотылинская Маргарита Михайловна Рентгеноспектральное исследование энергетических полос в нитридах 3d-металлов П половины периода : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Мотылинская Маргарита Михайловна; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1973. – 24л.
1231602
   Рентгеноспектральное исследовние электронного строения оксианинов алюминия и кремния в составе окислов и минералов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Ромащенко Ю. Н,; Ромащенко Ю. Н,; МВССО РСФСР Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1978. – 24л.
1231603
  Мурахтанов В.В. Рентгеноспектральное определение эффективного заряда атома в молекулах и параметром молекулярных орбиталей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Мурахтанов В.В.; АН СССР. СИб. отд-ние. Совет секции общей и прикл. Физики Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. на. – Новосибирск, 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.18-19
1231604
  Каральник С.М. Рентгеноспектральные исследования двойных и тройных сплавов / С.М. Каральник. – Киев, 1955. – С. 105-120
1231605
   Рентгеноспектральные исследования сплавов в связи с их магнитным состоянием, 1956. – 811-814с.
1231606
  Николаева Л.Г. Рентгеноспектральные исследования сплавов на основе элементов группы железа : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Николаева Л. Г.; МВО СССР, Ворон. ГУ. – Воронеж, 1961. – 10л.
1231607
  Домашевская Э.П. Рентгеноспектральные исследования характера химической связи в некоторых полупроводниковых соединениях типа AIIIBV и AIIBV : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Домашевская Э.П.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1966. – 18л.
1231608
  Мазалов Л.Н. Рентгеноспектральные исследования электронной структуры : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Мазалов Л. Н.; АН СССР, Сиб. от-ние. – Новосибирск, 1972. – 51л.
1231609
  Терехов В.А. Рентгеноспектральные исследования электронной структуры фосфидов и сульфидов металлов IB, IIB и IIIA групп : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Терехов В. А.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону. – 20-21л.
1231610
  Кавич И.В. Рентгеноспектральные характеристики и физические свойства некоторых интерметаллических соединений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кавич И.В. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1967. – 11 с. – Бібліогр.:с.10-11
1231611
  Хиславский А.Г. Рентгеноспектральные экспрессные методы анализа полимерных материалов / А.Г. Хиславский. – Ленинград, 1976. – 152 с.
1231612
  Верховодов П.А. Рентгеноспектральный анализ : вопросы теории и способы унификации / П.А. Верховодов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 160с.
1231613
   Рентгеноспектральный анализ горных пород с учетом эффекта матрицы по некогерентно рассеянному излучению. – Л., 1979. – 66с.
1231614
  Пивоваров А.В. Рентгеноспектральный анализ по методу внешнего стандарта с учетом абсорбционных характеристик проб. : Автореф... канд. техн.наук: / Пивоваров А.В.; Ин-т металлургии и обогащения АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1966. – 16л.
1231615
  Коляда В.М. Рентгеноспектральный анализ с ионным возбуждением / В.М. Коляда. – Москва, 1978. – 247с.
1231616
   Рентгеноспектральный и электронно-микроскопический методы исследования структуры и свойств материалов. – Минск, 1980. – 191с.
1231617
  Кочубей Д.И. и др. Рентгеноспектральный метод изучения структуры аморфных тел: EXAFS-спектроскопия / Д.И. и др. Кочубей. – Новосибирск : Наука, 1988. – 302с.
1231618
  Баринский Р.Л. Рентгеноспектральный метод определения заряда атомов в молекулах (спектры поглощения) : Автореф... д-ра хим.наук: / Баринский Р.Л.; Ин-т общей и неорганической химии. Ин-т минералогии, геохимии и кристаллогимии редких элементов АН СССР. – М., 1966. – 22л.
1231619
   Рентгеноспектральный микроанализ породообразующих минералов на микроанализаторе JXA-8100 / Ю.Г. Лаврентьев, В.Н. Королюк, Л.В. Усова, Е.Н. Нигматулина // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 10. – С. 1813-1824 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1823-1824. – ISSN 0016-7886
1231620
  Гимельфарб А Ф. Рентгеноспектральный микроанализ слоистых материалов / А Ф. Гимельфарб, . – М., 1986. – 152с.
1231621
  Блохин М.А. Рентгеноспектральный справочник / М.А. Блохин, И.Г. Швейцер. – Москва : Наука, 1982. – 376 с.
1231622
  Бахтиаров А.В. Рентгеноспектральный флуоресцентный анализ в геологии и геохимии / А.В. Бахтиаров; Бахриаров А.В. – Ленинград : Недра, 1985. – 144 с. : ил. – Библиогр.: с. 141-143 (52 назв.)
1231623
  Афонин В.П. Рентгеноспектральный флуоресцентный анализ горных пород и минералов / В.П. Афонин, Т.Н. Гуничева; Отв. ред. Н.Ф. Лосев; АН СССР. Сибирск. отд. Ин-т геохимии. – Новосибирск : Наука, 1977. – 252с.
1231624
  Смагунова Н А. Рентгеноспектральный флуоресцентный анализ. : учеб. пособие / Н А. Смагунова, Н.Ф. Лосев. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1975. – 224с.
1231625
  Батырев В.А. Рентгеноспектральный электроннозондовый микроанализ / Батырев В.А. – Москва : Металлургия, 1982. – 151 с. : ил. – Библиогр.: с. 150-151 (59 назв.)
1231626
  Трапезников В.Л. Рентгеноспектроскопическое исследование сплавов железо-молибден. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Трапезников В.Л.; МВО СССР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1956. – 8л.
1231627
  Киричок П.П. Рентгеноспетральное исследование металлов в ферритах разных типов, составов и состояний : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Киричок П.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 17 с. – Бібліогр.:с.15-17
1231628
  Старикова З.А. Рентгеноструктивное исследование оптически активной и рацемической форм салициал-а-фенилэтилимината меди. : Автореф... канд. хим.наук: / Старикова З.А.; АН СССР. Ин-т общей и неорган. химии. – М., 1968. – 42л.
1231629
   Рентгеноструктурна аналіза захисних елементів з SiC / Ю.Є. Грабовський, М.А. Заболотний, Л.І. Асламова, А.Л. Майстренко, В.І. Кулич // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: В.Б. Молодкін, А.Г. Білоус, І.В. Блонський [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 16, вип. 2. – С. 333-345. – ISSN 1816-5230
1231630
   Рентгеноструктурное и ИК-спектральное исследование оксима пирувилглицина / В.В. Скопенко, Р.Д. Лампека, А.А. Дворкин, Ю.А. и др. Симонов // Укр. хим. журн., 1989. – № 5
1231631
  Борусевич Л.К. Рентгеноструктурное и металлографическое исследование некоторых тройных систем двух переходных металлов углеродом, кремнием или германием : Автореф... канд. хим.наук: / Борусевич Л.К.; Львовский гос. ун-т. Химический фак-т, кафедра неорганической химии. – Львов, 1966. – 16л.
1231632
  Саксонов Ю.Г. Рентгеноструктурное и нейтронографическое исследование магниевых хромоферритов и марганец-цинковых ферритов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Саксонов Ю.Г. ; Петрозаводск. гос. ун-т им. О.В. Куусинена. – Петрозаводск, 1965. – 16 с. – Бібліогр.:с.15-16
1231633
  Захарова Р.Р. Рентгеноструктурное и электронномикроскопическое исследование стареющего сплава алюминей-серебро с добавками третьего компонента : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Захарова Р.Р.; Ин-т физики металлов Акад. наук. СССР. – Свердловск, 1961. – 14л.
1231634
  Швец А.Е. Рентгеноструктурное изучение некоторых органических молекул, способных к ассоциации : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.18 / Швец А. Е.; АН МССР, Ин-т прикл. физ. – Кишинев, 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.18-19
1231635
  Кашаев А.А. Рентгеноструктурное изучение некоторых слоистых ванадатов и силикатов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Кашаев А.А.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1968. – 23л.
1231636
  Кабалкина С.С. Рентгеноструктурное исследование 1,5-дихлор-нафталина и 1,5-дихлор-антрацена : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Кабалкина С.С.; Институт кристаллографии АН СССР. – 5 л.
1231637
  Скопенко В.В. Рентгеноструктурное исследование Nd{N(CN)2}3 2OP(NMe2)3 / В.В. Скопенко, А.А. Капшук // Коорд. химия, 1986. – №3
1231638
  Полянская Т.М. Рентгеноструктурное исследование Pr3Wo6 Cl3 и редкоземельных оксивольфраматов Nd2WO6 и Nd4W3O15 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 057 / Полянская Т.М.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1971. – 30л. – Бібліогр.:с.30
1231639
  Кабалов Юрий Константинович Рентгеноструктурное исследование группы Zn, Fe-фосфатов : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 01.04.18 / Кабалов Юрий Константинович; МГУ. Геол. фак. Кафедра кристаллографии и кристаллохимии. – М., 1973. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1231640
  Дзяна Д.И. Рентгеноструктурное исследование двойных систем редкоземельных и щелочноземельных металлов с галлием и некоторых родственных тройных систем : Автореф... Канд.хим.наук: 070 / Дзяна Д.И.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1969. – 17л.
1231641
  Залуцкая Орста Иосифовна Рентгеноструктурное исследование ернарных систем алюминия с Sm, Gd, Y, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu, Sc в области 0-25 ат.% : Автореф... наук: 02.00.01 / Залуцкая Орста Иосифовна; Львов. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1231642
  Гасилова Е.Б. Рентгеноструктурное исследование карбида кремния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гасилова Е.Б.; Ин-т кристаллографии АН СССР. – Ленинград, 1953. – 14 с.
1231643
  Пожидаев Анатолий Иванович Рентгеноструктурное исследование комплексных соединений этилендиаминтетрауксусной кислоты с двух- и четырехвалентными металлами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.00.17 / Пожидаев Анатолий Иванович; МГУ. Хим. фак. – М., 1973. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1231644
  Тафеенко Виктор Александрович Рентгеноструктурное исследование кристаллического и молекулярного строения производных индолизина, индола и солей пиридиния : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Тафеенко Виктор Александрович; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1981. – 25л.
1231645
  Абдульминев И.К. Рентгеноструктурное исследование кристаллического строения карбоксилатов редкоземельных элементов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 004 / Абдульминев И.К. ; МГУ. – Москва, 1972. – 24 с.
1231646
  Ильинский Александр Львович Рентгеноструктурное исследование кристаллического строения некоторых b-дикетонатов редкоземельных элементов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Ильинский Александр Львович; МГУ. Хим. фак. – М., 1974. – 19л.
1231647
  Скопенко В.В. Рентгеноструктурное исследование кристаллов нитрозодицианметанида бис-/нитрозодицианметанидо/ -тетракис- /трис- диметидамино/ фосфиноксид иттербия (III), [Yb{ONC(CN)2}2{OP[N(CH3)2]3}4 ONC(CN)2 / В.В. Скопенко, Ю.Л. Зуб, Г.Г. Садиков // Коорд. химия, 1985. – №4
1231648
  Халилов А.Д. Рентгеноструктурное исследование минералов группы ломоносовита-мурманита : Автореф. дис... канд. геолого-минерал.наук: / Халилов А.Д.; АН СССР, Ин-т геохимии и аналитич. химии. – М., 1965. – 26с.
1231649
  Черепинский-Малов Рентгеноструктурное исследование монокристаллов фосфорорганических соединений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Черепинский-Малов В.Д.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1977. – 26л. – Бібліогр.:с.18-19
1231650
  Камаджиев П.Р. Рентгеноструктурное исследование нарушений, возникающих при распаде пересыщенных твердых растворов Cu в Ge и Ni в Ge, и корреляция их с элкетрическими свойствами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Камаджиев П.Р.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1960. – 14л.
1231651
  Соболева Светлана Владимировна Рентгеноструктурное исследование некоторых Si- и Ge-производных дигидроантрацена, флуорена и аценофтена : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Соболева Светлана Владимировна; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Черноголовка, 1975. – 42л. – Бібліогр.:с.26
1231652
  Буковская М. Рентгеноструктурное исследование некоторых амиачных комплексных соединений двухвалентной меди : Автореф... канд. хим.наук: / Буковская М.; МГУ, Хим. фак. – М., 1960. – 16л.
1231653
  Кожин В.М. Рентгеноструктурное исследование некоторых ароматических соединений при низких температурах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кожин В.М.; Акад.наук СССР. – М, 1955. – 12л.
1231654
  Климасенко Н.Л. Рентгеноструктурное исследование некоторых галогено- и гетероциклических производных антрахинона. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Климасенко Н.Л.; Науч.-исслед. ин-тут им. Л.Я.Карпова. – М., 1973. – 34л. – Бібліогр.:с.24
1231655
  Алиев З.Г. Рентгеноструктурное исследование некоторых комплексных соединений Mo, V, Rh и Ir : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.18 / Алиев З. Г.; АН МССР, Отд-ние физ.техн. и мат. наук. – Кишинев, 1974. – 29л. – Бібліогр.:с.22
1231656
  Кули-Заде Рентгеноструктурное исследование некоторых комплексных соединений палладия с органическими лигандами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Кули-Заде Т.С.; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1971. – 24л.
1231657
  Филипьев В.С. Рентгеноструктурное исследование некоторых перовскитов сложного состава : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Филипьев В.С.; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1966. – 27л.
1231658
  Головина Н.И. Рентгеноструктурное исследование некоторых полинитросоединений аминборатов и перхлориламидов : Автореф... канд. хим.наук: / Головина Н.И.; АН СССР. Ин-т хим. физики (филиал). – Москва-Черноголовка, 1968. – 25л.
1231659
  Михно О.А. Рентгеноструктурное исследование некоторых производных антрахинона : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Михно О.А. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1974. – 28 с. – Бібліогр.:с.27-28
1231660
  Глаголева В.П. Рентгеноструктурное исследование некоторых сверхпроводящих соединений висмута с никелем и родием. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Глаголева В.П.; М-во высш.образования СССР. – М, 1954. – 4л.
1231661
  Куприянов М.Ф. Рентгеноструктурное исследование некоторых свинцовых и стронциевых соединений сложного состава : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Куприянов М.Ф.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1231662
  Гусейнова М.К. Рентгеноструктурное исследование некоторых соединений переходных металлов с остатками карбоновых кислот : Автореф... Канд.хим.наук: / Гусейнова М.К.; АН СССР. – М, 1967. – 24л.
1231663
  Аманов А.З. Рентгеноструктурное исследование некоторых тиокарбаматных соединений платины : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Аманов А.З.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 25л.
1231664
  Мокра И.Р. Рентгеноструктурное исследование некоторых тройных систем церия, других редкоземельных металлов и кремния. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Мокра И.Р.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1979. – 22л.
1231665
  Агре В.М. Рентгеноструктурное исследование некоторых хелатных соединений со связями металл - сера, металл - азот : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Агре В.М. ; АН СССР , Ин-т общей и неорган. химии. – Москва, 1969. – 29 с.
1231666
  Мыськив М.Г. Рентгеноструктурное исследование новых тернарных силицидов редкоземельных металлов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Мыськив М.Г.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1973. – 30л.
1231667
  Захарченко И.Н. Рентгеноструктурное исследование поверхностного слоя кристаллов титана бария : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Захарченко И.Н.; Ростовск. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1978. – 23л.
1231668
  Тайлашев Алексей Степанович Рентгеноструктурное исследование превращения порядок-беспорядок в сплавах со сверхструктурой на основе никеля и меди : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Тайлашев Алексей Степанович; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1979. – 20л.
1231669
  Давыдова М.А. Рентгеноструктурное исследование пространственно напряженных молекул в ряду 1,4,5,8-тетрагалоидпроизводных нафталина : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Давыдова М.А. ; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. Ин-т элементоорган. соединений АН СССР. – Москва, 1969. – 19 с.
1231670
  Компан Ольга Евгеньевна Рентгеноструктурное исследование пути реакции в ряде арилотропных систем и их элементоорганических аналогах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Компан Ольга Евгеньевна; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1981. – 26л.
1231671
  Фоменко Вениамин Васильевич Рентгеноструктурное исследование соединений меди и никеля нитрилтриуксусной и диэтилентриаминпентауксусной кислотами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Фоменко Вениамин Васильевич; МГУ. Хим. фак. – М., 1972. – 17л.
1231672
  Ионов В.М. Рентгеноструктурное исследование соединений редкоземельных элементов с лигандами, являющимися производными фосфора. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Ионов В.М.; МГУ. – М., 1973. – 17л.
1231673
  Грибова Е.А. Рентгеноструктурное исследование строения индиго и тиоиндиго : Автореф... канд. хим.наук: / Грибова Е. А.; Физ.-хим. ин-т, НИИ орган. полупроводников и красителей. – М., 1955. – 8л.
1231674
  Рогачев Д.Л. Рентгеноструктурное исследование сульфатов циркония, гафния и церия, полученных в системах МO2-SO3-H2O(M-Zr, Hf, Ce) : Автореф... канд. хим.наук: / Рогачев Д. Л.; АН СССР, Ин-т общей и неорган. хим. – Апатиты, 1968. – 27л.
1231675
  Чепига М.В. Рентгеноструктурное исследование тройных систем металл VIa-VIIa групп - (железо, кобальт, никель) - бор. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Чепига М.В.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1975. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
1231676
  Бурнашова В.В. Рентгеноструктурное исследование тройных систем переходных металлов, IV, V. VI, VIII групп и меди с аллюминием и галием : Автореф... канд. хим.наук: / Бурнашова В. В.; Льв.ГУ, Хим фак., Каф. неорган. хим. – Львов, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1231677
  Старенченко С.В. Рентгеноструктурное исследование фазового перехода порядок-беспорядок в сплавах на основе золота : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Старенченко С.В.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1981. – 21л.
1231678
  Каминский В.Ф. Рентгеноструктурное исслеодвание электропроводящих молекулярных комплексов 7,7,8,8-тетрацианохинодиметана с цианиновыми красителями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Каминский В.Ф.; АН МССР. Отд-ние физ.-техн. и матем. наук. – Черноголовка, 1974. – 26л.
1231679
  Остапченко Е.П. Рентгеноструктурные исследования оксидного катода. : Автореф... Канд.техн.наук: / Остапченко Е.П.; Гос.союзн.н.-и.ин-т.М-ва радиотехн.промышл., 1955. – 13л.
1231680
  Евтушенко Н.Г. Рентгеноструктурные исследования полупроводниковых материалов : учеб. пособие / Н.Г. Евтушенко. – Одесса : Издательство Одесского университета, 1977. – 65 с.
1231681
  Верещагин Л.Ф. Рентгеноструктурные исследования при высоком давлении / Л.Ф. Верещагин, С.С. Кабалкина. – Москва : Наука, 1979. – 174 с.
1231682
  Зайцев С.М. Рентгеноструктурные исследования фазовых переходов в сегнето- и антисегнетоэлектриках со структурой типа перовскита. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Зайцев С.М.; В надзаг.: РГУ. – Ростов-на-Дону, 1979. – 15л.
1231683
  Пономарев В.В. Рентгеноструктурные методы исследования в инженерной геологии. / В.В. Пономарев. – М., 1981. – 194с.
1231684
  Китайгородский А.И. Рентгеноструктурный анализ / А.И. Китайгородский. – М.Л,, 1950. – 651 с.
1231685
  Бокий Г.Б. Рентгеноструктурный анализ : учеб. пособие / Г.Б. Бокий, Порай-Кошиц; Под ред. Н. В. Белова. – 2-е изд. – Москва : Издательство Московского университета
Т. 1. – 1964. – 489 с.
1231686
  Акимова И.А. Рентгеноструктурный анализ : методические разработки для практических занятий / Акимова И.А. ; МВ и ССО РСФСР ; Куйбышев. гос. ун-т, Каф. физики твердого тела. – Куйбышев : Издательство Куйбышевского университета, 1981. – 72 с.
1231687
  Савицкая Л.К. Рентгеноструктурный анализ : курс лекций / Л.К. Савицкая. – Томск : Издательство Томского университета
Ч. 1. – 1982. – 173с.
1231688
  Савицкая Л.К. Рентгеноструктурный анализ : курс лекций / Л.К. Савицкая. – Томск : Издательство Томского университета
Ч. 2. – 1990. – 157с.
1231689
  Качанов Н.Н. Рентгеноструктурный анализ (поликристаллов) : Практ.руководство / Н.Н. Качанов, Л.И. Миркин. – Москва : ГНТИ, 1960. – 216 с.
1231690
  Алешина Л.А. Рентгеноструктурный анализ аморфных материалов : учеб. пособие / Л.А. Алешина, А.Д. Фофанов ; Петрозавод. гос. ун-т им. О.В. Кууусинена. – Петрозаводск : ПГУ, 1987. – 84 с. : ил. – Библиогр.: с. 81-83
1231691
  Россинская Е.Р. Рентгеноструктурный анализ в криминалистике и судебной экспертизе / Е.Р. Россинская ; под общ. ред. В.И. Гончаренко ; М-во образования Украины, Учеб.-метод. каб. высш. образования. – Киев : УМК ВО, 1992. – 217 c.. – ISBN 577631366Х
1231692
  Жмудский А.З. Рентгеноструктурный анализ на больших расстояниях в широко расходящемся пучке / А.З. Жмудский, 1953. – С. 211-218
1231693
  Жмудский А.З. Рентгеноструктурный анализ на больших расстояниях в широко расходящемся пучке / А.З. Жмудский, 1955. – [18] c. – Вырезка
1231694
   Рентгеноструктурный анализ поликристаллов (полнопрофильный анализ) : сб. науч. трудов. – Элиста : Издательство Калмыцкого университета, 1986. – 135с.
1231695
  Колесников В.Н. Рентгеноструктурный анализ. / В.Н. Колесников. – Харьков, 1982. – 65с.
1231696
  Миркин Л.И. Рентгеноструктурный анализ. Индицирование рентгенограмм : Справ.руководство / Л.И. Миркин. – Москва : Наука, 1981. – 496с.
1231697
  Миркин Л.И. Рентгеноструктурный анализ. Получение и измерение рентгенограмм : справочное руководство / Л.И. Миркин. – Москва : Наука, 1976. – 328 с.
1231698
  Иванов С.А. Рентгенотелевизионные методы исследования микроструктур / С.А. Иванов. – Ленинград : Машиностроение, 1983. – 131 с.
1231699
  Хараджа Ф.Н. Рентгенотехника : Рентгеновские трубки, рентгеновские аппараты и основы применения рентгеновских лучей; Учебник для техникумов / Ф.Н. Хараджа. – Москва ; Ленинград : Госиздат оборонной пром., 1938. – 202 с.
1231700
   Рентгенотехника : справочник. В 2-х кн. / В.А. Бакушев, Н.В. Ветчинкин, Л.В. Владимиров, Б.М. Кантер, В.В. и др. Клюев; Клюев В.В. – Москва : Машиностроение
Кн. 1. – 1980. – 431 с.
1231701
   Рентгенотехника : справочник. В 2-х кн. / К.В. Анисович, Э.И. Вайнберг, Б.М. Кантер, В.В. Клюев, Н.И. и др. Комяк; Клюев В.В. – Москва : Машиностроение
Кн. 2. – 1980. – 383 с.
1231702
  Черний А.Н. Рентгенотопография / А.Н. Черний. – Москва : Недра, 1981. – 161 с.
1231703
   Рентгенотопографічна методика вивчення зародження і розвитку дислокаційної структури в монокристалічних пластинах кремнію при їх високотемпературному осесиметричному згині / А В. Макара, М.М. Мельниченко, Т.О. Кучакова, О.М. Карасьов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 42-44. – (Фізика ; Вип. 1)


  Представлено рентгенотопографічну методику, за допомогою якої можна проводити дослідження розвитку дислокаційної структури безпосередньо у вихідних пластинах монокристалічного кремнію під час їх високотемпературного осесиметричного згину.
1231704
  Беляева И.И. Рентгенофазовое исследование систем с участием соединений типа АВО3 (А-ионы дувухвалентных металлов, В - Ti, Zr, Hf, Sn) : Автореф... канд. хим.наук: / Беляева И.И.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1966. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1231705
  Кавба Л.М. Рентгенофазовый анализ / Л.М. Кавба, В.К. Трунов. – М, 1969. – 160с.
1231706
  Ковба Л.М. Рентгенофазовый анализ / Л.М. Ковба. – М, 1976. – 232с.
1231707
  Большаков А.Ф. Рентгенофазовый анализ материалов электронной техники / А.Ф. Большаков, Н.В. Варламов, А.О. Дмитриенко. – Саратов, 1990. – 160 с.
1231708
   Рентгенофлуоресцентный анализ. – Новосибирск : Наука, 1991. – 173 с. – ISBN 5-02-029984-7
1231709
  Загородний В.В. Рентгенофлуоресцентный анализ порошковых технологических смесей


  Порошковые технологические смеси, которые используют в сварочном производстве, являются сложными рудо-минерало-металлическими композитами. Описаны исследования, которые явились основой для разработки методики РФА таких смесей, используемых в ...
1231710
  Загородний В.В. Рентгенофлуоресцентный анализ порошковых технологических смесей // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2012. – Т. 7, № 1/2. – С. 25-31. – ISSN 1991-0290


  Порошковые технологические смеси, которые используют в сварочном производстве, явля-ются сложными рудо-минерало-металлическими композитами. Описаны исследования, которые явились основой для разработки методики РФА таких смесей, используемых в ...
1231711
  Муминов В.А. Рентгенофлуросцентный анализ возбуждением ускоренными легкими ионами / В.А. Муминов, Р.А. Хайдаров. – Ташкент, 1980. – 172с.
1231712
  Бердиков В.В. Рентгенофлюоресцентный анализ урана и трансурановых элементов в продуктах переработки облученного ядерного топлива / В.В. Бердиков. – М, 1978. – 36с.
1231713
  Кучеренко Ю.Н. Рентгеноэлектронная и оже-спектроскопия как методы изучения локальных порциальных состояний в кристаллах : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кучеренко Ю.Н.; АН УССР. Ин-т металлофизики. – Киев, 1989. – 33л.
1231714
  Нефедов В.И. Рентгеноэлектронная спектроскопия химических соединений : справочник / В.И. Нефедов. – М., 1984. – 255с.
1231715
  Пономарева Е.В. Рентгенэндоваскулярные окклюзии бронхиальных артерий при легочных кровотечениях различной этиологии (обзор литературы) // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 6 (77). – С. 132-134. – ISSN 2224-0586
1231716
  Тамразян А.А. Рентегенорадиометрический метод опоробования гетерогенных руд. / А.А. Тамразян, Е.П. Леман. – Ереван, 1986. – 120с.
1231717
  Лючков А.Д. Рентегнографическое исследование дефектов кристаллической решетки деформированного железа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Лючков А.Д. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1968. – 18 с.
1231718
  Михайлов А.Н. Рентегодиагностика основных болезней тонкой кишки / А.Н. Михайлов. – Минск, 1985. – 144с.
1231719
  Гаража О. Рентна інституціональність управління земельними ресурсами України // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 21-24
1231720
  Мельниченко С.І. Рентна плата в нафтогазовому комплексі : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 87-92. – Бібліогр.: 3 назви
1231721
  Голян В.А. Рентна плата за природний газ у контексті виникнення феномену "голландської хвороби": українські реалії / В.А. Голян, А.І. Гордійчук, І.І. Андрощук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 210-216. – ISSN 2222-4459
1231722
  Доброскок С.С. Рентна політика в природно-ресурсній сфері України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 241-245. – ISSN 2306-546X
1231723
  Гуторов А. Рентна політика в системі регулювання розвитку інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2. – С. 76-88. – ISSN 2410-0919
1231724
  Косова Т. Рентний доход у системі формування інвестиційних ресурсів паливно-енергетичного комплексу України / Т. Косова, С. Повний // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 9. – С. 23-29. – ISSN 0131-775Х
1231725
  Пасхавер Б. Рентний чинник розвитку аграрного ринку // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 72-80. – Бібліогр.: с. 76, 77, 80. – ISSN 0131-775Х


  Наразі три чверті сільськогосподарських угідь України передано в приватну власність, що зумовлює процес формування ринкових рентних відносин. Земельна приватна власність дає можливість отримувати рентні доходи в трьох ринкових формах: а) використання ...
1231726
  Чиркін Б.П. Рентні відносини в енергетиці в контексті модернізації його потенціалу / Б.П. Чиркін, О.С. Анішин // Власність, ресурси, казна, інновації, управління : наукове-виробниче видання з питань економіки, бізнесу. – Київ, 2009. – № 2 (6). – С. 42-48. – ISBN 978-966-2660-00-5
1231727
   Рентні відносини в системі модернізації національного господарства / Б.М. Данилишин, І.К. Бистряков, Л.В. Дейнеко, О.О. Веклич, Я.В. та ін. Коваль; Данилишин Б.М. [та ін.] ; за ред. Б.М. Данилишина ; НАНУ ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : [РВПС України НАНУ], 2007. – 520 с. – Бібліогр.: с. 487-503. – ISBN 978-966-02-4522-8
1231728
  Базилевич В. Рентні відносини в сучасній ринковій економіці: сутність та механізм регулювання / В. Базилевич, А. Гражевська // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 43-57 : Табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1605-2005
1231729
  Костя Д.В. Рентні платежі за спеціальне використання природних ресурсів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 84-88. – (Правознавство ; Вип. 427)
1231730
  Крюкова Інна Олексіївна Рентні суспільно-економічні відносини у сфері вищої освіти в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 5-10. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено рентну економічну природу сучасного стану у сфері національної вищої освіти. Діяльність вузів як суб"єктів ринкових відносин розглянуто з урахуванням особливостей існуючого олігонолістичного стану на ринку освітніх послуг. Стан ...
1231731
  Крюкова І.О. Рентні суспільно-економічні відносини у сфері вищої освіти в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 5-10. – ISSN 1993-6788
1231732
  Гурский В.Н. Рентное обложение / В.Н. Гурский. – Москва, 1924. – 100с.
1231733
  Гончар Юрий Михайлович Рентные доходы колхозов и их регулирование в условиях развитого социализма : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Гончар Юрий Михайлович; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1982. – 24л.
1231734
  Кузин В.Ф. Рентные отношения и хозрасчет в сельском хозяйстве / Кузин В.Ф. – Москва, 1987. – 70 с.
1231735
  Тришин Н.А. Рентные отношения при социализме и зкупочные цены. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Тришин Н.А.; МВ и ССО СССР. Москов. экон.-стат. ин-т. – М., 1979. – 26л.
1231736
   Рентные платежи в СССР. – М., 1974. – 228с.
1231737
  Пасхавер Б.И. Рентные проблемы в СССР. / Б.И. Пасхавер. – К., 1972. – 192с.
1231738
  Илюшечкин В.П. Рентный способ эксплуатации в добуржуазных обществах древности и средневековья и нового врмени / В.П. Илюшечкин. – М., 1971. – 68с.
1231739
  Витвицький Ярослав Степанович Рентоутворюючі фактори у сфері видобування нафти і газу (на прикладі Західного нафтогазоносного регіону України) // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 49-56. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Встановлено найважливіші рентоутворюючі фактори, залежно від яких повинна здійснюватись диференціація рентних платежів під час видобутку нафти і газу. Подано їх детальну характеристику, обгрунтовано методику кількісного виміру, а також методологію ...
1231740
  Воллар А. Ренуар / А. Воллар. – Ленинград : Союз Советских художников, 1934. – 240 с.
1231741
  Вельчинская И.Л. Ренуар / И.Л. Вельчинская. – Москва, 1970. – 28с.
1231742
  Номирович Л.И. Реография почек. (Исследования в эксперим. клинике) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Номирович Л.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 21 с. – Бібліогр.:с.21
1231743
   Реодинамика и конвекция. – Минск, 1982. – 188с.
1231744
  Шульман З.П. Реодинамика и тепломассообмен в пленочных течениях / З.П. Шульман, В.И. Байков. – Минск : Наука и Техника, 1979. – 295с.
1231745
  Попов В.И. Реодинамика и теплообмен структурно-вязких жидкостей в ламинарном режиме. : Автореф... канд. техн.наук: / Попов В.И.; АН СССР. Сиб. отд. Совет секции техн. наук Объед. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1966. – 23л.
1231746
   Реокинетика и конвекция структурирующихся композиций. – Минск, 1990. – 155с.
1231747
  Тябин Н.В. Реологическая кибернетика / Н.В. Тябин. – Волгоград
1. – 1977. – 111с.
1231748
  Маслов А.Г. Реологическая модель вибрируемой бетонной смеси / А.Г. Маслов, Батсайхар Жанар // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (108). – С. 73-78 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1995-0519
1231749
   Реологические вопросы механиеи горных пород. – Алма-Ата, 1964. – 156с.
1231750
  Василевский В.М. Реологические задачи экструзионно-конвейрного формования твердеющих и вспучивающихся упруговязких сред : Автореф... канд.техн.наук: 01.02.04 / Василевский В.М.; АН Латв. ССР. – Рига, 1979. – 18л.
1231751
   Реологические исследования процессоф формирования структуры цементного камня : Автореф... канд. техн.наук: / Грановский И. Г,; Грановский И. Г,; КИСИ. – К., 1966. – 17л.
1231752
  Хагабанов А.Х. Реологические свойства алюмобарийсиликатного стекла при высоких температурах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Хагабанов А.Х.; МВ и ССО РСФСР.Кабардино-Балкарский гос.ун-т. – Нальчик, 1974. – 17л.
1231753
  Вялов С.С. Реологические свойства и несущая способность мерзлых грунтов / С.С. Вялов; АН СССР. Ин-т мерзлотоведения. – Москва, 1959. – 189с.
1231754
  Панов Ю.Н. Реологические свойства и стркутурная организация полимерных систем с избирательными взаимодействиями. : Автореф... доктор хим.наук: 01.04.19 / Панов Ю.Н.; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1981. – 44л.
1231755
  Эпельбаум Х.И. Реологические свойства парафинистых нефтей Эмбы и влияние на их различных факторов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Эпельбаум Х.И.; АН Каз.ССР.Ин-т хим.наук. – Алма-Ата, 1964. – 15л.
1231756
   Реологические свойства полимерных систем. – Свердловск, 1979. – 142с.
1231757
   Реологические свойства черноземов типичных (Курская область) при различном землепользовании / Д.Д. Хайдапова, В.В. Честнова, Е.В. Шеин, Е.Ю. Милановский // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 8. – С. 955-963 : рис., табл. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0032-180Х
1231758
  Шестопал В.О. Реологические свойства чистых металлов при высоких температурах / В.О. Шестопал. – М., 1978. – 127с.
1231759
   Реологические характеристики слитоземных комплексов почв в разных климатических условиях / Ю.А. Жукова, Д.Д. Хайдапова, И.В. Ковда, Е.Г. Моргун // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 25-30 : рис., табл. – Библиогр.: 21 назв. – (Почвоведение ; № 3). – ISSN 0201-7385
1231760
  Гончар В.В. Реологический контроль аккреционного и покровного стилей деформирования и напряженное состояние надсубдукционного орогена // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 6. – С. 116-137 : Рис. – Бібліогр.: 34 назви. – ISSN 0203-3100
1231761
   Реологическое поведение деформируемых сплошных сред. – Свердловск, 1990. – 96с.
1231762
  Мошев В В. Реологическое поведение концентрированных неньютоновских суспензий / В В. Мошев, В.А. Иванов. – М, 1990. – 87с.
1231763
  Есмуханов Мурат Маташевич Реологическое поведение разбавленных суспензий деформируемых частиц : Дис... наук: 01.02.05 / Есмуханов Мурат Маташевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 134л.
1231764
  Есмуханов Мурат Маташевич Реологическое поведение разбавленных суспензий деформируемых частиц : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Есмуханов Мурат Маташевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 17 с.
1231765
  Рейнер М. Реология / М. Рейнер. – Москва, 1965. – 223 с.
1231766
  Малкин А.Я. Реология в процессах образования и превращения полимеров / А.Я. Малкин, С.Г. Куличихин. – Москва : Химия, 1985. – 240с.
1231767
  Малкин А.Я. Реология в технологии полимеров / А.Я. Малкин. – М., 1985. – 32с.
1231768
   Реология грунтов и инженерное мерзловедение. – М., 1982. – 223с.
1231769
  Пивинский Ю.Е. Реология дисперсных систем, ВКВС и керамобетоны. Элементы нанотехнологий в силикатном материаловедении : избранные труды / Ю.Е. Пивинский ; Академия инженерных наук РФ им. А.М. Прохорова. – Санкт-Петербург : Политехника. – ISBN 978-5-7325-1004-1
Т. 3. – 2012. – 682 с. : илл., схемы. – Библиогр. в конце каждой статьи
1231770
  Бибик Е.Е. Реология дисперсных систем. / Е.Е. Бибик. – Л., 1981. – 171с.
1231771
  Емельянов Даниил Николаевич Реология полиакрилатных систем : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.06 / Емельянов Даниил Николаевич; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1979. – 42л.
1231772
  Северс Реология полимеров / Северс, , Т. Эдвард. – М., 1966. – 198с.
1231773
  Виноградов Г.В. Реология полимеров / Г.В. Виноградов, А.Я. Малкин. – Москва : Химия, 1977. – 438 с. : 188 рис., 7 табл. – Библиогр.: Бмбл.: 336 назв.
1231774
   Реология процессы и аппараты химической технологии. – Волгоград, 1989. – 120с.
1231775
   Реология суспензий. – М., 1975. – 334с.
1231776
   Реология, процессы и аппараты химической технологии. – Волгоград, 1979. – 120с.
1231777
   Реология, процессы и аппараты химической технологии. – Волгоград, 1980. – 127с.
1231778
   Реология, процессы и аппараты химической технологии. – Волгоград, 1982. – 112с.
1231779
   Реология, процессы и аппараты химической технологии. – Волгоград, 1984. – 124с.
1231780
   Реология. Теория и приложения. – Москва, 1962. – 824 с.
1231781
  Таран Є.Ю. Реологічна модель розведеного розчину недеформівних вільнопротічних ланцюгових макромолекул / Є.Ю. Таран, В.А. Каліон, Р.Я. Кондрат // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 2
1231782
  Шмаров Ю.І. Реологічна поведінка розбавлених суспензій сферичних частинок у рідині Рівліна - Еріксена / Ю.І. Шмаров, Б.В. Насипаний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 135-138. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  За допомогою структурного підходу А.Ейнштейна було отримано реологічні рівняння стану розбавлених суспензій сферичних (твердих, рідких, газоподібних) частинок у пружнов"язкому дисперсійному середовищі, що моделюється рідиною Рівліна - Еріксена. ...
1231783
  Шмаков Ю.І. Реологічна поведінка розбавленої суспензії сферичних частинок в нелінійно-пружнов"язкій рідини / Ю.І. Шмаков, Д.С. Мірошниченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 77-84. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Останнім часом велика увага приділяється дослідженням особливостей течії нен"ютонівських рідин. На базі структурно-континуального підходу [1] в поєднанні з енергетичним підходом А. Ейнштейна досліджено вплив дисперсної фази на властивості суспензії, ...
1231784
  Таран Є.Ю. Реологічна поведінка розведених розчинів недеформівних ланцюгових макромолекул в однорідному полі швидкості / Є.Ю. Таран, Р.Я. Кондрат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 59-62. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Вивчається реологічна поведінка розведеного розчину недеформівних ланцюгових макромолекул у течіях з однорідним полем швидкості. Як приклад, отримується залежність ефективної в"язкості такого розчину від градієнта швидкості течії чистого ...
1231785
  Таран Є.Ю. Реологічна поведінка розведеного розчину макромолекул Зімма у течіях з однорідним полем швидкості / Є.Ю. Таран, Р.Я. Кондрат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 91-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Вивчається реологічна поведінка розведеного розчину деформівних ланцюгових макромолекул Зімма течіях з однорідним полем швидкості. Виводяться співвідношення для ефективних в"язкостей таких розчинів у плоскій течії, течіях одновісного розтягу та чистого ...
1231786
   Реологічні властивості дисперсій модифікованих триметилсилільними групами кремнеземів у вазеліновій олії / Ю.В. Драніс, О.В. Гончарук, Є.П. Воронін, Є.М. Пахлов, В.М. Міщенко, М.Л. Малишева // Хімія, фізика та технологія поверхні : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України. – Київ, 2012. – Т. 3, № 2. – С. 184-191. – ISSN 2079-1704


  Методами газо- та рідкофазного хімічного модифікування пірогенного кремнезему гексаметилдисалазаном одержано кремнеземи з різним ступенем заміщення поверхневих гідроксильних груп на триметилсилільні. З"ясовано, що ступінь модифікування поверхні ...
1231787
   Реологічні властивості органоводовугільних. дисперсних систем на основі природного вугілля / А.С. Макаров, Д.Ю. Садовський, К.В. Макарова, О.І. Єгурнов // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 85, № 1/2, січень. – С. 38-46. – ISSN 0041-6045
1231788
  Драніс Ю.В. Реологічні властивочті дисперсій модифікованих триметилсилільними групами кремнеземів у вазеліновій олії / Ю.В. Драніс, М.Л. Малишева, О.В. Гончарук // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 96
1231789
  Хлопов А.М. Реологічні та акустичні властивості фторзаміщених метоксибензолу : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14. / Хлопов А.М. ; МОН України ; Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – 179 л. + Додатки: л. 157-178. – Бібліогр.: л. 134-156
1231790
  Хлопов А.М. Реологічні та акустичні властивості фторзаміщених метоксибензолу : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Хлопов А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 28 назв.
1231791
   Реологічні та оптичні властивості 2,2,3,3-тетрафторпропанолу-1 / О.П. Руденко, О.В. Хорольський, А.М. Гетало, О.В. Саєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 223-226. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  На основі експериментальних даних про температурні залежність густини, в"язкості і показника заломлення у работі досліджуються вплив заміщення атомів водню атомами фтору в молекулі пропілового спирту на структуру асоційованої рідини і термодинамічні ...
1231792
  Лукієнко О.І. Реологічні типи дислокаційної тектоніки Українського щита на Середньому Побужжі (за результатами тектонофаціальних досліджень) : випуск 22. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / О.І. Лукієнко, Д.В. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 102-106 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  За результатами тектонофаціальних досліджень на Середньому Побужжі визначено сім етапів дислокаційних перетворень архейських грануліт-базитових комплексів та виділено відповідні цим етапам реологічні типи дислокаційної тектоніки Українського щита. ...
1231793
  Кравченко Дмитро Володимирович Реологічні типи, умови та етапи формування дислокаційної тектоніки Голованівської шовної зони та її обрамлення на прикладі Середнього Побужжя : Автореф. дис. ... канд. геолог. наук: 04.00.04 / Кравченко Д.В.; НАНУ; Ін-тут геолог. наук. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв.
1231794
  Таран Є.Ю. Реологія розведеного розчину деформівних макромолекул у течії простого зсуву / Є.Ю. Таран, Р.Я. Кондрат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 67-72. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Вивчається реологічна поведінка розведеного розчину деформівних ланцюгових макромолекул Зімма у течії простого зсуву. Одержані результати використовуються для перевірки загальної реологічної моделі розведених розчинів деформівних ланцюгових ...
1231795
  Шкурина К.П. Реологческие свойства горных пород и прогнозирование устойчивости подготовительных выработок / К.П. Шкурина. – Фрунзе, 1984. – 77с.
1231796
   Реомендации по оценке вымени и молокоотдачи коров молочных и молочно-мясных пород.. – М., 1965. – 32с.
1231797
  Гохман А.В. Реономная неголономная геомерти : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Гохман А. В.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1959. – 6л.
1231798
  Кунанец Реорганизационные изменения в структуре научных библиотек Львова во время Второй мировой войны / Кунанец, // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 319-331
1231799
   Реорганизация бассейна Нор и Па-де-Кале. – М., 1957. – 12 с.
1231800
  Пежановска-Замайтис Реорганизация государственной службы: опыт современной Польши // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.105-113. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
1231801
  Еременко Леонид Васильевич Реорганизация машинно-тракторных станций и ее социальные последствия в 1958-1965 гг. (На материалах Украины) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / еременко Леонид Васильевич; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. Кафедра истории СССР. сов. периода. – М., 1977. – 21л.
1231802
  Ходаковский П. Реорганизация по новому законодательству об акционерных обществах / П. Ходаковский, А. Павлинская // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 серпня (№ 31/32)
1231803
  Ходаковський П. Реорганизация по новому законодательству об акционерных обществах / П. Ходаковський, А. Павлинская // Юридична газета. – Київ, 2012. – 19 червня (№ 25)
1231804
  Аракелова М.П. Реорганизация системы подготовки командного и личного состава Вооруженных Сил СССР в первые послевоенные годы (сентябрь 1945 - март 1953 г.) / М.П. Аракелова, С.Ю. Кондратенко // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 130-147. – (Управление (государство и общество) ; № 2). – ISSN 0201-7385
1231805
  Зенькович Е. Реорганизация системы регулирования финансового рынка: современные подходы // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / М-во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2014. – № 2, февраль. – С. 10-15. – ISSN 0132-0831
1231806
  Гончарова Екатерина Ильевна Реорганизация сократительного аппарата в культивируемых кардиомиоцитах крыс : Автореф... канд. биологическихнаук: 03.00.17 / Гончарова Екатерина Ильевна; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1989. – 20л.
1231807
  Кодинцев А.Я. Реорганизация судебной системы СССР в 1945-1957 гг. // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 21. – С. 30-34. – ISSN 1812-3805


  В статье раскрывается история реорганизации советской судебной системы в рамках модели советского судоустройства по закону о судоустройстве СССР 1938 г. Основные изменения затронули специальные судебные органы: военные трибуналы, транспортные суды и ...
1231808
  Чиркин В.Е. Реорганизация управления промышленностью в странах народной демократии / В.Е. Чиркин. – М., 1961. – 164с.
1231809
  Хэндфилд Р.Б. Реорганизация цепей поставок : Создание интегрированных систем формирования ценности / Р.Б. Хэндфилд, Э.Л. мл. Николс; Роберт Б. Хэндфолд, Эрнест Л. Николс; Пер. с англ. О.Л. Пелявского, А.А. Черненка. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2003. – 416с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0507-9


  В книге объясняется, как следует создавать схемы уже существующих цепей поставок, выявляя и объединяя информационные потоки внутри организации. Содержит материалы, посвященный электронной торговле между компаниями, обеспечению информ. Об
1231810
  Дзяк Л.А. Реорганизация церебральной и системной гемодинамики у пациентов с артериовенозными мальформациями головного мозга / Л.А. Дзяк, Е.С. Цуркаленко // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 2. – C. 5-10. – ISSN 2524-0412
1231811
  Трембовецький Д.В. Реорганізації військового міністерства Українсько Народної Республіки в 1920 році // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 412-418. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
1231812
  Куц В. Реорганізацію вітчизняної прокурорської освіти пора завершувати // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 8-21 травня (№ 18/19)
1231813
   Реорганізацію ЗВО оскаржують // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 22 березня (№ 11). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  "Окружний адміністративний суд міста Києва зареєстрував позов до Кабінету Міністрів України й Міністерства освіти і науки щодо оскарження реорганізації Національної академії державного управління при Президентові України. Серед вимог позову - визнати ...
1231814
  Циганова Н.В. Реорганізація банків в умовах фінансової глобалізації // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 106-111. – Бібліогр. в кінці ст.


  Досліджуються теоретичні та практичні аспекти реорганізації банків, її чинники на тлі фінансової глобалізації. Розкриваються основні форми реорганізації банків, динаміка цих процесів та їх закономірності. На основі вивчення зарубіжного досвіду ...
1231815
  Василенко Ю.В. Реорганізація банківської установи як засіб її санації // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 329-335. – ISSN 1563-3349
1231816
  Богачик Т. Реорганізація в адміністративно-судовій системі Північної Бессарабії після приєднання її до складу Російської імперії (1812-1868 рр.) // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 412-415. – ISBN 966-8653-41-6
1231817
   Реорганізація вишів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 1 березня (№ 8). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Уряд ухвалив рішення про реорганізацію закладів освіти. Зокрема, Національну академію державного управління при президентові приєднали до Київського університету Шевченка.
1231818
  Пекарчук О.П. Реорганізація відпочинкової функції в історичних багатоквартирних будинках Львова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 313-319. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
1231819
   Реорганізація колективних сільськогосподарських підприємств. – Київ : Століття, 1999. – 52с. – ISBN 966-95204-0-2
1231820
  Цимбаленко Є.С. Реорганізація масовокомунікативної глобалізації // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10, липень - грудень. – С. 59-63


  Досліджуються глобальні комунікації, що зумовлено сучасними проблемами формування світової комунікаційної мережі та розвитку внутрішніх комунікаційних процесів у країні. Necessity global communications are explored, that predefined by the modern ...
1231821
  Ковальська Г.Л. Реорганізація мережі навчальних закладів у кварталах історичної забудови // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 95-98. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2077-3455
1231822
  Піфаретті Н.Ф. Реорганізація міжнародної валютної системи: уроки з Плану Кейнса // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал ; спецвипуск / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 1 : Фінансова інтеграція нових країн -членів ЄС до Єврозони. – С. 46-54. – ISSN 1998-6068
1231823
  Семена М. Реорганізація НДІ КрАО - справа дійшла до судових позовів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 лютого (№ 35). – С. 2


  Первинна організація НДІ "Кримська астрофізична обсерваторія" (КрАО) подала позов до Окружного адміністративного суду Києва, в якому просить його "визнати неправомочним розпорядження Кабінету Міністрів і наказ Міністерства освіти і науки України про ...
1231824
  Асєєва Н. Реорганізація неплатоспроможного підприємства як спосіб відновлення економічної незалежності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 59-63. – ISSN 0132-1331
1231825
  Савуляк Р. Реорганізація органів прокуратури за судовою реформою1864 року в Україні та сучасні перспективи її реформування // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 105-109. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1231826
  Колеснікова І. Реорганізація освітнього простору України в контексті Болонського процесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 224-232. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
1231827
  Данько М. Реорганізація підприємств у контексті формування корпоративних структур : Управління економікою:теорія і практика // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 64-70 : Табл. – Бібл.11 назв. – ISSN 0131-775Х
1231828
  Твердомед О. Реорганізація підприємств: сутність, напрями і показники ефективності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 113-116. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність реорганізації, визначено основні заходи реструктуризації (реорганізації) підприємств. Проаналізовано види реорганізації підприємств та показники її ефективності. The essence of the reorganization, the basic measures of ...
1231829
  Лашко В.І. Реорганізація промислових та урбаністичних об"єктів засобами ландшафтного дизайну // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 178-179
1231830
  Латишева О. Реорганізація радянської системи добровільного страхування в УСРР у 30-х роках XX ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 52-55. – ISSN 2076-1554
1231831
  Семенович А. Реорганізація регіонів Польщі у ХХ столітті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 98-99
1231832
  Кріль В. Реорганізація російської військової розвідки напередодні Першої світової війни // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 136-139. – ISBN 978-966-171-793-9
1231833
  Тарнавська Т. Реорганізація системи вищої освіти в УСРР на початку 1920-х років (за матеріалами часопису "Путь просвещения" 1922-1926 роки) // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 6 (131). – С. 91-102. – ISSN 1682-2366
1231834
  Поліщук Л. Реорганізація системи професійної підготовки вчителів Англії в умовах формування європейського простору вищої освіти // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 2. – С. 179-188. – ISBN 978-966-2633-03-0
1231835
  Потильчак О. Реорганізація стаціонарних таборів для військовополонених в УРСР (1946-1950 рр.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2009. – № 1 (32). – С. 252-280. – ISBN 978-966-8919-85-5
1231836
   Реорганізація та реструктуризація комерційних банків : Навч. посібник / В.І. Міщенко, А.В. Шаповалов, В.В. Салтинський, І.М. Вядрова. – Київ : Знання, 2002. – 216с. – 336Реор Шифр дубл. – ISBN 966-620-116-Х
1231837
  Тарнавська С.В. Реорганізація та розвиток вищої освіти в УСРР (1920-ті - початок 1930-х років) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Тарнавська Сніжана Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 254 л. – Додатки: л. 242-254. – Бібліогр.: л. 197-241
1231838
  Тарнавська С.В. Реорганізація та розвиток вищої освіти в УСРР (1920-ті - початок 1930-х років) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Тарнавська Сніжана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв
1231839
  Дроботенко Наталія Анатоліївна Реорганізація та утворення державних органів влади в Україні (1990-2000): історичний аспект : Дис.... канд. істор. наук: 07.00.01 / Дроботенко Наталія Анатоліївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 224 л. + Додатки: л.218-224. – Бібліогрп.: л.196-218
1231840
  Дроботенко Наталія Анатоліїна Реорганізація та утворення державних органів влади в Україні (1990-2000): історичний аспект : Автореф. дис. ... канд. істор. наук:07.00.01 / Дроботенко Наталія Анатоліїна. – Київ, 2002. – 18 с.
1231841
  Матвієнко А.С. Реорганізація територіальної організації державної влади у Франції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 538-545
1231842
  Мица Ю. Реорганізація товариств з обмеженою відповідальністю: юридичні ризики // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2012. – № 12 : Правові аспекти діяльності товариств з обмеженою відповідальністю: проблеми та шляхи їх розв"язання. – С. 44-54
1231843
   Реорганізація триває // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 лютого (№ 6). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки почало реорганізацію державного фонду фундаментальних досліджень - його приєднають до Національного фонду досліджень.
1231844
  Кіндюк Б.В. Реорганізація управління лісовою галуззю УРСР у 1929-1934 рр // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 125-131. – ISSN 1563-3349
1231845
  Крупка М. Реорганізація фінансово-кредитного механізму в контексті забезпечення екологічної безпеки України / М. Крупка, Д. Ванькович // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 20-25. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
1231846
  Щербакова Н. Реорганізація як економіко-правове явище в господарському праві // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 144-166. – ISSN 1026-9932
1231847
  Нецька Л.С. Реорганізація як підстава припинення діяльності товариства з обмеженою відповідальністю // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2001. – № 1. – С.63-68. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 966-614-021-7
1231848
  Шевченко Н.І. Реорганізація як спосіб припинення господарських товариств // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 163-170
1231849
  Кригер Ю.Г. Реориентационное движение гантелевидных частиц в ионных кристаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Кригер Ю.Г.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-та физики. – Красноярск, 1980. – 21л.
1231850
  Криксунов В.Г. Реостатно-емкостные генераторы синусоидальных колебаний / В.Г. Криксунов. – Киев : Государственное издательство технической литературы УССР, 1958. – 206 с.
1231851
  Афанасьев И.П. Реостаты, как их рассчитать и построить / И.П. Афанасьев. – Ленинград : Научное кн. изд-во, 1930. – 134 с. : ил., 52 ил. – (Для умелых рук / под ред. С.С. Баранова)
1231852
   Реофизика. – Минск, 1977. – 180с.
1231853
   Реофизика и реодинамика текущих систем. – Минск, 1970. – 172с.
1231854
   Реофизика и теплофизика неравновесных систем. – Минск
1. – 1991. – 170с.
1231855
   Реофизика и теплофизика неравновесных систем. – Минск
2. – 1991. – 195с.
1231856
   Реп "підвів". В університеті Шевченка прокоментували скандал навколо доньки судді через Басту // Україна молода. – Київ, 2021. – 12 травня (№ 45). – С. 2


  "Через скандал зі студенткою КНУ імені Тараса Шевченка Анастасією, яка «прославилася» висловлюваннями про російського репера Басту, в унiверситетi кажуть, що слова дівчини кидають тінь на репутацію закладу, але відрахувати її поки не мають права. У ...
1231857
  Мокреєв Ю.О. Реп"яхи / Ю.О. Мокреєв. – Х-К, 1930. – 56 с.
1231858
  Світличний К.К. Реп"яхи : оповідання / К.К. Світличний. – Сталіно, 1957. – 111 с.
1231859
  Вишня Остап Реп"яшки. Жменя перша / Вишня Остап. – Київ : Червоний шлях, 1924. – 42с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Б-ка селянина ; №30 : Серія красного письменства)
1231860
  Хренов А.П. Репаративная регенерация межнейрональных связей в симпатическом ганглии : Автореф... канд. медицинскихнаук: 773 / Хренов А.П.; Горьк. гос. мед. ин-т. – Горький, 1969. – 17л.
1231861
  Засухина Г.Д. Репаративные механизмы клетов и проблемы окружающей среды / Г.Д. Засухина; АН СССР; Институт общей генетики. – Москва : Наука, 1979. – 184 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 169-183
1231862
  Дубинин Н.П. Репаративные механизмы клеток и вирусы / Н.П. Дубинин, Г.Д. Засухина. – Москва : Наука, 1975. – 127 с. : ил., табл. – Библиогр.: 285 назв.
1231863
  Захарова Н.В. Репарации в международном праве : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 072 / Захарова Н.В. ; МВО СССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1951. – 20 с.
1231864
   Репарационный вопрос и военные долги. – М., 1933. – 210с.
1231865
  Либби Тата Арцел Репарация для жертв пыток: некоторые вопросы и определения / Либби Тата Арцел, Ми Кристианен, Эрик Рокэ // Социально-психологические и медицинские аспекты жестокости : Информационный, научный журнал / Международный медицинский реабилитационный центр для жертв войн и тоталитарных режимов (МРЦ). – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 7-14.
1231866
  Закржевская Д.Т. Репарация ДНК в регенерирующей печени и гепатоме крыс после облучения и возможность ее ангибирования : Автореф... канд. биол.наук: / Закржевская Д.Т.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1231867
  Жестянников В.Д. Репарация ДНК и ее биологическое значение / В.Д. Жестянников. – Ленинград : Наука, 1979. – 285 с.
1231868
  Айказян Эдуард Вартанович Репарация однонитиевых разрывов ДНК и хромосомные аберрации в облученных лимфоцитах человека при действии кофениа в норме и у больных пигментной ксеродермой : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.17 / Айказян Эдуард Вартанович ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1973. – 25 с.
1231869
  Орлова Т.В. Репарації / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 325. – ISBN 966-642-073-2
1231870
  Галас М.Л. Репатриационная политика Швейцарии в отношении "русских беженцев" в 1945 году // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 11 (619). – С. 34-38. – ISSN 0321-0626
1231871
   Репатриация культуры : Словесность и философия русской эмиграции в отечественных изданиях, 1986-1990 гг.: Краткий библиогр. указ. ( с прилож персон. В.В. Розанова, П.А. Флоренского, Г.Г. Шпета). – Томск, 1992. – 200с.
1231872
   Репатриация советских граждан, 1945. – 51с.
1231873
  Срібняк І. Репатріаційна діяльність українських дипломатичних і військово-санітарних установ у Європі в 1918 р. // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 148-151
1231874
  Купчик О.Р. Репатріаційні угоди в структурі міждержавних домовленостей УСРР (1920-1922 рр.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 44-55. – ISBN 978-966-581-930-1
1231875
  Купчик О.Р. Репатріаційні угоди в структурі міждержавних домовленостей УСРР (1920 - 1922 рр.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ : Логос, 2007. – Вип. 1


  Розглянуто, як РНК УСРР використала бажання іноземних країн повернути додому своїх громадян і майно, які знаходилися в Україні, щоб ті офіційно визнали УСРР і встановили з нею дипломатичні відносини. How USSR"s Government used of foreign states desire ...
1231876
  Власенко О. Репатріація в Україні: основні нгапрями державної політики // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.323-329
1231877
  Холодницький В. Репатріація радянських громадян в 1944-1953 рр. (на прикладі Чернівецької області Української РСР) // Історична панорама : збірник наукових статей ЧНУ / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Сич О.І., Добржанський О.В., Марусик Т.В. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Вип. 22/23 : Спеціальність "Історія". Країни Європи в ХХ ст.: проблеми політичного і соціального розвитку (Румунія, Польща, СРСР, Велика Британія). – С. 132-158
1231878
  Мінаєва Т. Репатріація російських військовополонених з Австро-Угорщини та Німеччини після Першої світової війни // Історична панорама : збірник наукових статей ЧНУ / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Сич О.І., Добржанський О.В., Марусик Т.В. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Вип. 22/23 : Спеціальність "Історія". Країни Європи в ХХ ст.: проблеми політичного і соціального розвитку (Румунія, Польща, СРСР, Велика Британія). – С. 24-52
1231879
  Фекете И. Репейка / И. Фекете. – М., 1990. – 334с.
1231880
  Марков А.Я. Репейник / А.Я. Марков. – Москва, 1959. – 64 с.
1231881
   Репелентна активність основ Маніха, похідних гваяколу та евгенолу / Л.Г. Коваленко, К.М. Рубан, М.Я. Літвінов, Є.М. Скриник, Л.Д. Січко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 66-67. – (Біологія ; Вип. 28)


  Досліджено репелентну активність синтезованих основ Маніха, похідних гваяколу та евгенолу, по відношенню до комарів та бліх. Встановлено висока репелентність похідних гваяколу.
1231882
  Рубан К.М. Репелентні властивості аміноалкільних похідних ізопропілфенолів / К.М. Рубан, М.Я. Літвінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 58-60. – (Біологія ; Вип. 34)


  Проведено синтез амінометильних похідних моно- і діізопронілфенолів. Досліджено репелентну дію синтезованих сполук на комарів, зроблено порівняльний аналіз репелентності в рядах ізомерних сполук.
1231883
  Щербаков Р.Н. Репер линии на поверхности в проективно-дифференциальной геомерии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Щербаков Р.Н.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1950. – 20 с.
1231884
  Пугач О. Репер Нобеля // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 24 листопада (№ 47). – С. 14. – ISSN 2519-4429


  Лауреати Нобелівської премії: Жорж Шарпак та Ігор Тамм.
1231885
  Пугач О. Репер Нобеля // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 1 грудня (№ 48). – С. 14. – ISSN 2519-4429


  Зельман Ваксман — американський біохімік, лауреат Нобелівської премії з фізіології й медицини 1952 року та Саймон Сміт Кузнець — американський економіст єврейського походження, який здобув освіту в Харкові, лауреат Нобелівської премії з економіки ...
1231886
  Пугач О. Репер Нобеля // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 8 грудня (№ 49)


  Лауреати Нобелівської премії: Ісидор Айзек Рабі — фізик, лауреат Нобелівської премії (1944) та Ерік Кендел — нейробіолог, психіатр, професор біохімії. Лауреат Нобелівської премії з медицини та фізіології за дослідження сигнальної трансдукції у нервовій ...
1231887
  Пугач О. Репер Нобеля // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 листопада (№ 44). – С. 12. – ISSN 2519-4429


  "Оптичний пінцент Артура Ашкіна, сина Ісидора з Одеси."
1231888
  Пугач О. Репер Нобеля // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 26 січня (№ 4). – С. 15. – ISSN 2519-4429


  Альфред Бернард Нобель — шведський хімік, винахідник, підприємець і благодійник. 27 листопада 1895 р. підписав заповіт, згідно з яким усе своє майно розміром близько 31,5 млн шведських крон призначив на фінансування міжнародної премії. Згідно з його ...
1231889
  Пугач О. Репер Нобеля. Моє покоління // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 30 квітня (№ 8)
1231890
  Пугач О. Репер Нобеля: "Якщо всесвіт - це відповідь, то яким був запит?" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 15 червня (№ 24). – С. 12. – ISSN 2519-4429


  Леон Макс Ледерман — американський фізик, професор, лауреат премії Вольфа з фізики (1982), лауреат Нобелівської премії з фізики (1988) "за метод нейтринного променя й доказ двоїстої структури лептонів за допомогою відкриття мюонного нейтрино".
1231891
  Пугач О. Репер Нобеля: Агнон, Бучач, Галичина - з цього починається енциклопедія // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 12 січня (№ 1). – С. 4. – ISSN 2519-4429


  Нобелівські лауреати — вихідці з України: Шмуель Йосеф Агнон — єврейський письменник, виходець з Галичини. Лауреат Нобелівської премії з літератури 1966. Менахем Вульфович Бегін — політичний діяч Ізраїлю, сьомий прем"єр-міністр Ізраїлю від червня 1977 ...
1231892
  Пугач О. Репер Нобеля: найменш комфортна - премія з літератури // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 22 грудня (№ 51)


  Борис Пастернак - Нобелівська премія з літератури (1958). Світлана Алексієвич - Нобелівська премія з літератури (2015).
1231893
  Соколов М.Э. Реперные точки в развитии инновационной системы России / М.Э. Соколов, Ю.А. Позднышева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С.128-142. – (Управление (государство и общество) ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Следуя общемировым тенденциям, Россия предпринимает попытки перехода на инновационные рельсы. Но вместо стремительного инновационного рывка, о котором было заявлено в Стратегии-2010, начался процесс деградации наукоемкого сектора. Создание множества ...
1231894
  Камінська М.О. Реперспективізація ситуації з імпліцитним вираженням негативної оцінки мовця (на матеріалі англомовного діалогічного дускурсу) // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 11. – С. 37-47. – (Серія: Мовознавство ; вип. 23 (2)). – ISSN 2312-2919
1231895
  Прихода Я. Репертуар "Приватної колекції" у пропагуванні позитивного візерунка української літератури // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 11 (244). – С. 3-7. – ISSN 2076-9326


  Здійснено кількісний і якісний аналіз видавничого проекту сучасної літератури "Приватна колекція". Виявлено, що "Приватна колекція" - унікальний видавничий проект, автор якого відкриває, збирає, видає і пропагує українську літературу, розширюючи межі ...
1231896
   Репертуар гармониста. – М., 1938. – 32с.
1231897
   Репертуар для русских народных инструментов. – Москва : Госкультпросветиздат
Вып. 1. – 1956. – 88 с.
1231898
   Репертуар для самодеятельности по атеизму. – Москва : Профиздат, 1965. – 239 с.
1231899
  Родионова А.А. Репертуар книг по книжному делу. На примере издательства "Пашков дом" // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 5 (376). – С. 51-55. – ISSN 0869-6020


  Статья посвящена деятельности издательства Российской государственной библиотеки (РГБ) "Пашков дом", выпускающего книги по библиотековедению, библиографоведению, книговедению, истории и культуре, а также издания энциклопедического и справочного ...
1231900
  Кундзинь К.Э. Репертуар латышского театра до 1940 года : Автореф... канд. филол.наук: / Кундзинь К.Э.; Латвийский гос. ун-т. – Рига, 1953. – 12л.
1231901
  Божко Г. Репертуар невербальних засобів спілкування в комунікативній ситуації "примирення" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 30-33
1231902
   Репертуар Русского типографского гражданского шрифта ХУШ в.. – М.
1. – 1981. – 32с.
1231903
  Ян І.М. Репертуар Українського музично-драматичного театру як чинник збереження культурних традицій Української нації (остання третина ХІХ — початок ХХ ст.) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 342-351. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 61). – ISSN 2410-5325
1231904
   Репертуар української книги 1798-1916 : матеріали до бібліографії. – Львів. – ISBN 966-02-1433-2
Т. 5 : 1901 - 1905. – 2001. – 416 с.
1231905
   Репертуар української книги, 1798-1916 : матеріали до бібліографії. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАНУ. – ISBN 966-02-2783-3
Т. 7 : 1910 - 1911. – 2003. – 364 с.
1231906
   Репертуар української книги, 1798-1916 : матеріали до бібліографії. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАНУ. – ISBN 966-02-3154-7
Т. 8 : 1912 - 1913. – 2004. – 402 с.
1231907
   Репертуар української книги, 1798-1916 : матеріали до бібліографії. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАНУ. – ISBN 966-02-3489-9
Т. 9 : 1914 - 1916. – 2005. – 248 с.
1231908
   Репертуар української книги, 1798-1916 : матеріали до бібліографії. – Перевид. – Львів. – ISBN 5-7702-0785-Х
Т. 1 : 1798 - 1870. – 2006. – 388 с.
1231909
   Репертуар чтеца. – М., 1938. – 20с.
1231910
  Почапська М. Репертуар як політика: зміни в музичному житті Львова після вересня 1939 року // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 21. – С. 130-138
1231911
   Репертуарная листовка. – М., 1958. – 16с.
1231912
  Кречко Н.М. Репертуарне наповнення хору "Аніма": традиції, сучасний стан та перспективи // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 133-134


  Хор студентів «Аніма» Київського національного університету культури і мистецтв.
1231913
   Репертуарний збірник. – К., 1961. – 80с.
1231914
   Репертуарний збірник /на допомогу агіткультбригадам/. – Львів, 1958. – 76с.
1231915
  Мізяк В.Д. Репертуарні пошуки національної драматургії на прикладі вистав С. Пасічника // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 241-242. – ISBN 978-966-8308-26-0
1231916
   Репертуарный сборник. – М.
5. – 1947. – 132с.
1231917
  Гоголь Н.В. Репертуарный сборник / Н.В. Гоголь. – М, 1951. – 208с.
1231918
  Гоголь Н.В. Репертуарный сборник / Н.В. Гоголь. – Архангельск, 1952. – 100с.
1231919
   Репертуарный сборник. – Владимир, 1954. – 100с.
1231920
   Репертуарный сборник. – Ростов-на-Дону, 1955. – 316с.
1231921
  Саранцев А.С. и др. Репертуарный сборник / А.С. и др. Саранцев. – Челябинск, 1955. – 76с.
1231922
   Репертуарный сборник. – Смоленск, 1956. – 120с.
1231923
   Репертуарный сборник. – Брянск, 1957. – 56с.
1231924
   Репертуарный сборник. – Ростов -на-Дону, 1958. – 323с.
1231925
   Репертуарный сборник. – Калинин, 1959. – 142с.
1231926
   Репертуарный сборник. – Куйбышев, 1960. – 162с.
1231927
   Репертуарный сборник. – Архангельск, 1961. – 106с.
1231928
   Репертуарный сборник. – Фрунзе, 1962. – 156с.
1231929
   Репертуарный сборник. – Псков, 1962. – 43с.
1231930
   Репертуарный сборник. – Калинин, 1962. – 176с.
1231931
  Зайцев И.С. Репертуарный сборник 30 лет Ленинского Комсомола / И.С. Зайцев. – Челябинск, 1948. – 132с.
1231932
   Репертуарный сборник в помощь кружкам художественной самодеятельности. – Астрахань
3. – 1947. – 100с.
1231933
   Репертуарный сборник для аврмейской самодеятельности. – М.
4. – 1952. – 179с.
1231934
   Репертуарный сборник для армейской и флотской художественной деятельности. – Москва
4(99). – 1955. – 180с.
1231935
   Репертуарный сборник для армейской и флотской художественной деятельности. – Москва
2(101). – 1956. – 120с.
1231936
   Репертуарный сборник для армейской и флотской художественной самодеятельности. – Москва
1(92). – 1954. – 159с.
1231937
   Репертуарный сборник для армейской и флотской художественной самодеятельности. – Москва : Военное издательство
2 (93). – 1954. – 109, [3] с.
1231938
   Репертуарный сборник для армейской и флотской художественной самодеятельности. – Москва
1(100). – 1956. – 115с.
1231939
   Репертуарный сборник для армейской художественной самодеятельности. – М.
1. – 1953. – 167с.
1231940
   Репертуарный сборник для коллективов художественной самодеятельности. – Москва, 1945. – 224с.
1231941
   Репертуарный сборник для колхозной художественной самодеятельности. – Куйбишев, 1942. – 79с.
1231942
   Репертуарный сборник для художественной самодеятельности. – М., 1965. – 222с.
1231943
   Репертуарный указатель. – М., 1934. – 312с.
1231944
   Репертуарный указатель действующего фонда кинокартин. – М., 1943. – 60с.
1231945
  Чока Г. Реперы минимальных векторов совершенных решеток : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Чока Г. ; АН СССР , Матем. ин-т им. В.А. Стеклова. – Москва, 1983. – 8 с.
1231946
  Рустамов А.К. Репетекский заповедник : (Природные заповедники СССР) / А.К. Рустамов. – Москва : Знание, 1971. – 48с. = Наука о Земле Номер випуску серії: №11 Назва підсерії: Новое в жизне, науке и технике
1231947
  Касаткина И.Л. Репетирор по физике / И.Л. Касаткина, Н.А. Ларцева, Т.В. Шкиль. – Ростов -на-Дону : Феникс
Т. 1. – 1995. – 863 с.
1231948
  Полонский Г.И. Репетитор / Г.И. Полонский. – Москва, 1980. – 80с.
1231949
  Полонский Г.И. Репетитор : Пьесы / Г.И. Полонский. – Москва : Советский писатель, 1984. – 318с.
1231950
   Репетитор : журнал для тих, хто хоче вчитися. – Київ, 1991-
№ 2. – 2001
1231951
   Репетитор : журнал для тих, хто хоче вчитися. – Київ, 1991-
№ 3. – 2001
1231952
   Репетитор : журнал для тих, хто хоче вчитися. – Київ, 1991-
№ 4. – 2001
1231953
   Репетитор : журнал для тих, хто хоче вчитися. – Київ, 1991-
№ 5. – 2001
1231954
   Репетитор : журнал для тих, хто хоче вчитися. – Київ, 1991-
№ 6. – 2001
1231955
   Репетитор : журнал для тих, хто хоче вчитися. – Київ, 1991-
№ 7. – 2001
1231956
   Репетитор : журнал для тих, хто хоче вчитися. – Київ, 1991-
№ 8. – 2001
1231957
   Репетитор : журнал для тих, хто хоче вчитися. – Київ, 1991-
№ 9. – 2001
1231958
   Репетитор : журнал для тих, хто хоче вчитися. – Київ, 1991-
№ 11. – 2001
1231959
   Репетитор : журнал для тих, хто хоче вчитися. – Київ, 1991-
№ 12. – 2001
1231960
   Репетитор : журнал для тих, хто хоче вчитися. – Київ, 1991-
№ 13. – 2001
1231961
   Репетитор : журнал для тих, хто хоче вчитися. – Київ, 1991-
№ 15. – 2001
1231962
   Репетитор : журнал для тих, хто хоче вчитися. – Київ, 1991-
№ 16. – 2001
1231963
   Репетитор : журнал для тих, хто хоче вчитися. – Київ, 1991-
№ 17. – 2001
1231964
   Репетитор : журнал для тих, хто хоче вчитися. – Київ, 1991-
№ 18. – 2001
1231965
   Репетитор : журнал для тих, хто хоче вчитися. – Київ, 1991-
№ 19. – 2001
1231966
   Репетитор : журнал для тих, хто хоче вчитися. – Київ, 1991-
№ 20. – 2001
1231967
   Репетитор : журнал для тих, хто хоче вчитися. – Київ, 1991-
№ 21. – 2001
1231968
   Репетитор : журнал для тих, хто хоче вчитися. – Київ, 1991-
№ 22. – 2001
1231969
   Репетитор : журнал для тих, хто хоче вчитися. – Київ, 1991-
№ 23. – 2001
1231970
   Репетитор : журнал для тих, хто хоче вчитися. – Київ, 1991-
№ 25. – 2001
1231971
   Репетитор : Журнал для тих,хто хоче вчитися. – Київ, 1991-
№ 3. – 2002
1231972
   Репетитор : Журнал для тих, хто хоче вчитися. – Київ, 1991-
№ 4. – 2002
1231973
   Репетитор : Журнал для тих,хто хоче вчитися. – Київ, 1991-
№ 5. – 2002
1231974
   Репетитор : Журнал для тих,хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 1991-
№ 6. – 2002
1231975
   Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 1991-
№ 7. – 2002
1231976
   Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 1991-
№ 8. – 2002
1231977
   Репетитор : Журнал для тих,хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 1991-
№ 9. – 2002
1231978
   Репетитор : Журнал для тих,хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 1991-
№ 10. – 2002
1231979
   Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 1991-
№ 19. – 2002
1231980
   Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 1991-
№ 20. – 2002
1231981
   Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 1991-
№ 1/2. – 2003
1231982
   Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 1991-
№ 4. – 2003
1231983
   Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 1991-
№ 5. – 2003
1231984
   Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту.Спецвипуск. – Київ, 1991-
№ 6 : Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – 2003
1231985
   Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 1991-
№ 9-10. Спецвипуск : Межрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – 2003
1231986
   Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 1991-
№ 11-12. – 2003
1231987
   Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 1991-
№ 13/18. – 2003
1231988
   Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 1991-
№ 21/22. – 2003
1231989
   Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 1991-
№ 3. – 2004
1231990
   Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 1991-
№ 4. – 2004
1231991
   Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 1991-
№ 5 спецвипуск : Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна". – 2004
1231992
   Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 1991-
№ 7. – 2004
1231993
   Репетитор абітурієнта : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2005-
№ 1/2. – 2005
1231994
   Репетитор абітурієнта : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2005-
№ 3. – 2005
1231995
   Репетитор абітурієнта : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2005-
№ 4. – 2005
1231996
   Репетитор абітурієнта : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2005-
№ 5. – 2005
1231997
   Репетитор абітурієнта : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2005-
№ 7/9. – 2005
1231998
   Репетитор абітурієнта : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2005-
№ 10. – 2005
1231999
   Репетитор абітурієнта : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2005-
№ 11/12. – 2005
1232000
  Холин Ю.В. Репетитор по химии : Для школьников и абитуриентов / Ю.В. Холин, Л.А. Слета. – Харьков : Фолио, 1998. – 400с. – ISBN 966-03-0388-2
<< На початок(–10)1231123212331234123512361237123812391240(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,