Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1221122212231224122512261227122812291230(+10)В кінець >>
1229001
  Белащенко Т.К. "Психологическая война" - оружие империализма / Т.К. Белащенко. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1986. – 95, [1] с. – (Библиотечка пропагандиста ДОСААФ)
1229002
  Белащенко Т.К. "Психологическая война" - оружие империализма / Белащенко Т.К., Гусев М.П. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1986. – 95, [1] с. – (Библиотечка пропагандиста ДОСААФ)
1229003
  Григорьянц А.Г. "Психологическая война" / А.Г. Григорьянц. – М, 1985. – 110с.
1229004
  Иванов А.А. "Психологическая война" империализма против освободившихся стран. / А.А. Иванов. – Москва, 1986. – 63с.
1229005
  Нужна К.А. Психолінгвальні особливості молодіжного мовлення Франції // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 163-169


  У статті схарактеризовано історію появи поняття "молодь" та причини виникнення молодіжного мовлення Франції, розглянуто психологічні та психолінгвальні особливості мовлення молоді, особливу увагу зосереджено на основних характеристиках мовлення ...
1229006
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISBN 978-617-7009-07-7
№ 12. – 2013. – 304 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1229007
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ.пед.ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISBN 978-617-7009-23-7
№ 13. – 2013. – 258 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1229008
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 15. – 2014. – 325 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1229009
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 18 (1) : Психологія. – 2015. – 183 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1229010
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 18 (2) : Мовознавство, соціальні комунікації. – 2015. – 207 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1229011
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 19 (1) : Психологія. – 2016. – 215 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1229012
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 20 (2) : Мовознавство. – 2016. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1229013
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 20 (1) : Психологія. – 2016. – 238 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1229014
  Камінська О. Психолінгвістика віртуальної комунікації в контексті залежності від соціальних мереж / О. Камінська, Ю. Стежко, Л. Глєбова // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 147-164. – (Psychology ; vol. 25, issue 1). – ISSN 2309-1797
1229015
  Максименко К. Психолінгвістична концепція і модель мовленнєвого впливу О.О. Леонтьєва та її значення для актуалізації сучасних проблем спілкування // Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 227-251. – (Psychology ; vol. 24, issue 1). – ISSN 2309-1797
1229016
  Макарець Ю. Психолінгвістична природа мовної норми та її місце серед чинників мовленнєвої діяльності // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Vol. 29, issue 2. – С. 151-172. – ISSN 2309-1797
1229017
  Михальчук Н.О. Психолінгвістичний аналіз жанрової специфіки твору Дж. Апдайка "Кентавр" / Н.О. Михальчук, Е.З. Івашкевич // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 174-185. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 27). – ISSN 2072-4772
1229018
  Нікітчук У.І. Психолінгвістичний аналіз перфекціонізму як крок до розроблення шкали перфекціонізму для студентів / У.І. Нікітчук, О.Ф. Полюхович // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – C. 57-63. – (Серія "Психологія" ; вип. 12). – ISSN 2415-7384
1229019
  Лазаренко Г.С. Психолінгвістичний аспект використання торгових назв харчових продуктів в українській та англійській мовах // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 229-237. – ISSN 2309-1797
1229020
  Білас А. Психолінгвістичний аспект фонетично-орфографічних засобів французького розмовного мовлення в українському перекладі // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 71-89. – (Philology ; vol. 27, issue 2). – ISSN 2309-1797
1229021
  Юрченко О. Психолінгвістичний зміст гетеровалентного перекладу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 447-450. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1229022
  Гапченко О.А. Психолінгвістичний і когнітивний аспекти білінгвізму // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – C. 234-240


  У статті йдеться про сучасні підходи до вивчення білінгвізму. Білінгвізм розглядається як психічний феномен, що характеризується взаємодією перцептивних, когнітивних і афективних процесів. Статья посвящена современным подходам к изучению билингвизма. ...
1229023
  Семенюк В.Я. Психолінгвістичні аспекти аналізу внутрішнього мовлення в художньому тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 138-142. – ISBN 966-8188-08-X
1229024
  Хоменко І.А. Психолінгвістичні аспекти використання акустичного мистецтва як засобу міжнародної соціальної комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С.6-9


  Цю статтю присвячено інструментальній ролі акустичного мистецтва, зокрема, радіодрами та "гібридних" жанрів радіомовлення у галузі міжнародної соціальної комунікації. Проблему досліджено з позицій психолінгвістики. This article is devoted to the ...
1229025
  Корольова Т. Психолінгвістичні аспекти відтворення китайськомовного військово-політичного дискурсу українською мовою / Т. Корольова, О. Попова // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 92-116. – (Philology ; vol. 25, issue 2). – ISSN 2309-1797
1229026
  Кресан О.Я. Психолінгвістичні аспекти дослідження романів Е.Л. Войнич "Овід" та "Перервана дружба" / О.Я. Кресан, В.В. Власенко // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 303-307. – ISSN 2219-4290
1229027
  Крилова-Грек Психолінгвістичні аспекти політичного дискурсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 22-24. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто політичний дискурс з психолінгвістичної точки зору, виокремлено складові, за якими здійснюється аналіз політичної комунікації, згідно з якими проаналізовано практичні матеріали політичного дискурсу. В статье рассматривается ...
1229028
  Чернявська Л.В. Психолінгвістичні аспекти соціопросторових образів у медіадискурсі // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 17. – С. 303-310. – ISSN 2309-1797


  У статті здійснено огляд наукової парадигми соціопросторового комплексу медіадискурсу із врахуванням психолігвістиних аспектів його реалізації. Вказується на той факт, що дискурс слід розглядати як соціальний простір, що формується на основі ментальної ...
1229029
  Кубічек Н. Психолінгвістичні засоби навіювання в політичному дискурсі лідерів США // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 169-170. – ISBN 978-966-600-646-5
1229030
  Холод О. Психолінгвістичні інструменти формування образу Зої в оповіданні "Жайворонок" Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 269-288. – ISSN 2520-6346


  "Проаналізовано психолінгвістичні інструменти формування образу (ПІФО) головної героїні Зої в оповіданні "Жайворонок" О. Гончара. Мета автора ідентифікувати й інвентаризувати (описати) психолінгвістичні інструменти формування образу головної героїні ...
1229031
  Засєкін С. Психолінгвістичні комп"ютерні інструменти лінгвістичного та перекладознавчого аналізу дискурсу / С. Засєкін, Ю. Розенгарт // Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 94-106. – (Philology ; vol. 23, issue 2). – ISSN 2309-1797
1229032
  Попова Т.О. Психолінгвістичні кореляти концептів Добро і Зло // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 110-112. – ISBN 966-581-295-6
1229033
  Луценко О.І. Психолінгвістичні критерії інтерпретації вербалізованої художньої свідомості // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 360-365


  Розглядається психолінгвістичний підхід до вивчення ідіостилю письменника. Рассматривается психолингвистический подход к изучению идиостиля писателя. The psycholinguistic approach to analysis of a personal style of a writer is studied.
1229034
  Кутуза Н.В. Психолінгвістичні методи дослідження рекламних слоганів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 80-84


  Статтю присвячено психолінгвістичним методам дослідження слоганів політичної, комерційної та соціальної реклами. Доведено актуальність методик оцінювання та асоціативного експерименту при виявленні впливової ефективності рекламних слоганів. The ...
1229035
  Ницполь В. Психолінгвістичні методи при вивченні текстів // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 255-259. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1229036
  Дорофеєва М. Психолінгвістичні основи нелінійності перекладу / М. Дорофеєва, А. Коцур // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 90-112. – (Philology ; vol. 27, issue 2). – ISSN 2309-1797


  Для проведення психолінгвістичного експерименту автор статті обрала комбінований психолінгвістичний метод дослідження, орієнтований як на продукт, так і на процесс перекладу, який варіювався у залежності від групи учасників. В експерименті взяли участь ...
1229037
  Костюченко О.В. Психолінгвістичні особливості виявлення ціннісних орієнтацій студентів засобами метафори / О.В. Костюченко, М.М. Бриль // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kyiv ; Paris, 2020. – Vol. 6, iss. 8 (40). – С. 9-23. – ISSN 2414-0023
1229038
  Макаренко О.М. Психолінгвістичні особливості та порушення в умовах освітнього стресу / О.М. Макаренко, А.О. Андрейчева // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 104-115. – ISSN 2309-1797


  У статті описано психолінгвістичні та нейролінгвістичні особливості та порушення. Проаналізовано вплив освітнього стресу на психолінгвістичні порушення.
1229039
  Папіш В. Психолінгвістичні особливості художньої мови І. Чендея // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 183-187. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
1229040
  Задорожна О.І. Психолінгвістичні та методичні аспекти формування в майбутніх лікарів іншомовних комунікативних стратегій у читанні й аудіюванні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 69-74. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1229041
  Хижняк І. Психолінгвістичні умови сприймання й розуміння студентами-філологами тексту художнього твору / І. Хижняк, Н. Ляшов // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 9 (176), вересень. – С. 19-23
1229042
  Яроцька Г.С. Психолінгвістичні характеристики асоціативно-вербальної мережі лексем ВЛАДА та ВЛАСТЬ / Г.С. Яроцька, О.С. Єдер // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2016. – № 26. – С. 42-46. – ISSN 2307-4558
1229043
  Шиковець С. Психолог - наша професія // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4/5 (124). – С. 58-59
1229044
  Бородина В. Психолог в библиотеке - или библиотекарь-психолог? Проблемы специализации / Валентина Бородина // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 10 (248). – С. 2-9. – ISSN 1727-4893


  О важности психологической составляющей в профессиональной подготовке библиотекарей.
1229045
  Труфанова Е.В. Психолог и библиотекарь : аспекты взаимодействия / Евгения Труфанова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2013. – № 14 (200). – С. 14-16. – ISSN 1727-4893


  О работе отдела психологии Иркутской областной детской библиотеки имени Марка Сергеева.
1229046
  Ткаченко О.А. Психолог на війні та після... : (наративні матеріали) : навч.-метод. посібник / Олександр Ткаченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шеченка. – Київ : КОМПРИНТ, 2017. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 174. – ISBN 978-966-929-424-1
1229047
  Саксакулм Тийт Иоханнесович Психолог на предприятии / Саксакулм Тийт Иоханнесович. – М., 1983. – 64с.
1229048
  Аргентов Ю.А. Психолог на промышленном предприятии / Ю.А. Аргентов. – Кемерово, 1988. – 142с.
1229049
  Реуцкий М.В. Психолог на рынке услуг // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 4 (124). – С. 42-44


  Данное исследование является попыткой маркетингового анализа востребованности услуг психолога в современном обществе. Рассматриваются сезонные особенности спроса на услуги психолога, исходя из факторов внешней среды, динамики психофизиологических ...
1229050
  Ясень Микола Психолог Олексій Губко: "Наші пращури вживали двадцять тисяч слів" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 5 (142). – С. 2-3 : Фото


  200 років тому на Поділлі існувала незалежна Миньковецька держава.
1229051
  Филиппов А.В. Психолог советует наставнику / А.В. Филиппов. – М, 1986. – 127с.
1229052
  Яценко Т.С. Психологiчнi основи гpупової психокоpекцiї / Т.С. Яценко. – Київ : Либiдь, 1996. – 264с. – ISBN 5-325-00789-0
1229053
  Моргун В. Психологи жартують або історії з великими вченими. Фрагменти // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 111-134. – ISBN 978-617-8016-45-6
1229054
  Прибитько В.М. Психологи навчальних закладів навчаються діям у надзвичайних ситуаціях // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 7. – С. 31
1229055
  Волков К.Н. Психологи о педагогических проблемах / К.Н. Волков. – Москва, 1981. – 128с.
1229056
  Задирако П.С. Психологизм в западногерманской социологии : Автореф... канд. филос.наук: 01.04.08 / Задирако П.С.;. – Одесса, 1966. – 19л.
1229057
  Григорьян К.Н. Психологизм в романе "Господа Головлевы" / Григорьян К.Н. – М-Л, 1961. – 183-208 с.
1229058
  Начкебия Г.И. Психологизм и нормативизм в науке уголовного права / Г.И. Начкебия. – Тбилиси : Меридиани, 2000. – 100с. – ISBN 99928-22-56-2
1229059
  Слипчук А.А. Психологизм как константа индивидуального стиля Л.Н. Толстого (на материале трилогии "Детство. Отрочество. Юность") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 183-187


  Главной целью в трилогии "Детство. Отрочество. Юность" Л.Н. Толстого становится показ развития человека как личности в пору детства, отрочества и юности, то есть в те периоды жизни, когда человек наиболее полно ощущает себя в мире, свою нерасторжимость ...
1229060
  Есин А.Б. Психологизм русской классической литературы / А.Б. Есин. – М : Просвещение, 1988. – 174 с.
1229061
  Исенов А.Х. Психологизм современной прозы : на материалах творчества Чингиза Айтматова / А.Х. Исенов. – Алма-Ата : Жазушы, 1985. – 120 с.
1229062
  Рейнвальд Н.И. Психологич личности / Н.И. Рейнвальд. – М., 1987. – 200с.
1229063
  Зимняя И.А. Психологичесике аспекты обучения говорению на иностранном языке / И.А. Зимняя. – М, 1978. – 160с.
1229064
  Лурье С.В. Психологическая антропология : история, современное состояние, перспективы : учебное пособие для вузов / С.В. Лурье. – Москва : Академический проект; Альма Матер, 2005. – 624с. – (Учебное пособие для вузов. Gaudeamus). – ISBN 5-8291-0544-6
1229065
  Сикорский И.А. Психологическая борьба с самоубийством в юные годы / Проф. И.А. Сикорский. – Киев : Тип. С.В. Кушнерев и К°, 1913. – 44 с.
1229066
  Лайнбарджер П. Психологическая война / П. Лайнбарджер. – М., 1962. – 350с.
1229067
   Психологическая война. – Москва, 1972. – 350 с.
1229068
  Волкогонов Д.А. Психологическая война / Д.А. Волкогонов. – Москва, 1983. – 288с.
1229069
  Волкогонов Д.А. Психологическая война / Д.А. Волкогонов. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 320с.
1229070
  Толкунов Л.Н. Психологическая война "рыцарей" антикоммунизма / Л.Н. Толкунов. – М., 1982. – 64с.
1229071
  Артемов В.Л. Психологическая война в стратегии империализма / Артемов В.Л. – Москва : Международные отношения, 1983. – 141 с. : ил. – Библиогр.: с. 137-140. – (Империализм: события, факты, документы)
1229072
  Артемов В.Л. Психологическая война в стратегии империализма / Артемов В.Л. – Алма-Ата : Мектеп, 1984. – 136 с. – Библиогр.: с. 133-135
1229073
  Марко М. Психологическая война и "чехословацкий эксперимент" / М. Марко. – М, 1972. – 165с.
1229074
   Психологическая война против мира. – Москва, 1987. – 191с.
1229075
   Психологическая война против реального социализма и актуальные задачи контрпропагандистской работы. – Берлин, 1986. – 211с.
1229076
  Чепелева Н.В. Психологическая герменевтика - наука о понимании // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 3. – С.6-10


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1229077
  Гузь О.А. Психологическая глубина и противоречивость образа Анны Карениной // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 5 (161). – С. 18-25
1229078
  Назаретян А. Психологическая детерминанта глобального будущего // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2012. – № 2. – С. 119-138. – ISSN 2071-9788
1229079
  Назаретян А. Психологическая детерминанта глобального будущего (окончание) // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2012. – № 3. – С. 128-149. – ISSN 2071-9788
1229080
   Психологическая диагностика : Проблемы и исследования. – Москва : Педагогика, 1981. – 232с.
1229081
   Психологическая диагностика : Учебное пособие. – Москва : Университет Российской академии образования, 1997. – 304с. – ISBN 5-204-00112-3
1229082
  Скребец В.А. Психологическая диагностика : Учебн. пособ. / В.А. Скребец. – Київ : МАУП, 1999. – 117с. – ISBN 966-7312-78-Х
1229083
   Психологическая диагностика детей и подростков. – Москва, 1995. – 360 с.
1229084
  Худик В.А. Психологическая диагностика детского развития / В.А. Худик. – К, 1992. – 220с.
1229085
  Блейхер В.М. Психологическая диагностика интеллекта и личности / В.М. Блейхер, Л.Ф. Бурлачук. – Киев : Вища школа, 1978. – 143с.
1229086
  Дружинин В.Н. Психологическая диагностика способностей. / В.Н. Дружинин. – Саратов, 1990. – 140с.
1229087
   Психологическая диагностика, ее проблемы и методы. – Москва, 1975. – 178 с.
1229088
  Эверик А.П. Психологическая инерция действия и ее роль в детском техническом творчестве. : Автореф... канд.психол.наук: 19.00.07 / Эверик А.П.; М-во просв.УССР НИИ психол.УССР. – К, 1985. – 19л.
1229089
  Пяткина С.А. Психологическая интерпретация права в буржуазной юриспруденции ХХ в. // Право и борьба идей в современном мире : (Критика современных буржуазных концепций права) Материалы науч. конф. Москва, 24-26 дек. 1979 г. / Вайль И.М. – Москва : Институт государства и права АН СССР, 1980. – С. 84-89
1229090
  Кракауэр З. Психологическая история немецкого кино / З. Кракауэр. – М., 1977. – 321с.
1229091
  Чудова Н.В. Психологическая классификация пользователей диалоговых систем / Н.В. Чудова. – М, 1989. – 23с.
1229092
  Алешина Ю.Е. Психологическая компетентность пропагандиста : орг. дискурс и индивидуальной беседы / Ю.Е. Алешина, Л.А. Петровская. – Москва : Знание, 1989. – 61, [2] с. – Библиогр.: с. 58. – (В помощи лектору. Б-ка "Психология общения")
1229093
  Уоллес В. Психологическая консультация / Вильям А. Уоллес, Дональд Л. Холл. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 544с. – (Практическая психология). – ISBN 5-272-00388-8
1229094
  Снитко Е.С. Психологическая концепция А.А. Потебни в контексте проблем современной антропологической лингвистики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 150-153. – Бібліогр.: Літ.: с. 153 ; 11 поз. – ISBN 966-8188-07-1
1229095
  Тутунджян О.М. Психологическая концепция Анри Валлона / О.М. Тутунджян. – Ереван, 1966. – 212с.
1229096
  Подол Психологическая концепция П.Я. Гальперина:некоторые направления и перспективы дальнейшей разработки / Подол, ьский // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 Психология : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 5-10. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1229097
  Бреслав Г.Э. Психологическая коррекция детской и подростковой агрессивности : учебное пособие для студ. и дилетантов / Г.Є. Бреслав. – Санкт-Петербург : Речь, 2007. – 144с. – ISBN 5-9268-0317-9
1229098
  Романова И.В. Психологическая коррекция и психотератия невротических растройств у подростков, пострадавших от насилия // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред.: О.Г. Луценко ; редкол.: В.А. Абрамов, Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 12, № 1 (45). – С. 19-21. – ISSN 2308-6300
1229099
  Шаповалова О.Е. Психологическая культура будущих педагогов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 3. – С. 97-103. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена исследованию, направленному на изучение и формирование психологической культуры будущих учителей-дефектологов
1229100
  Обозов Н.Н. Психологическая культура взаимных отношений / Н.Н. Обозов. – Москва : Знание, 1986. – 48с.
1229101
  Петрова Ирина Викторовна Психологическая культура как средство развития информационной культуры будущих специалистов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 43-45. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1229102
  Дубровина И. Психологическая культура личности // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2011. – № 4. – С. 59-77. – ISSN 2071-9788
1229103
  Наенко Н.И. Психологическая напряженность / Н.И. Наенко. – Москва, 1976. – 112с.
1229104
  Фридман Л.М. Психологическая наука - учителю / Л.М. Фридман, К.Н. Волков. – М., 1985. – 224с.
1229105
   Психологическая наука в социалистических странах. – Москва : Наука, 1981. – 224с.
1229106
   Психологическая наука в СССР. – М.
1. – 1959. – 600с.
1229107
   Психологическая наука в СССР. – М.
2. – 1960. – 656с.
1229108
   Психологическая наука в СССР. – М.
1. – 1983. – 169с.
1229109
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-
№ 1. – 1997
1229110
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-
№ 2. – 1997
1229111
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-. – ISSN 1814-2052
№ 1. – 2006
1229112
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-. – ISSN 1814-2052
№ 2. – 2006
1229113
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-. – ISSN 1814-2052
№ 3. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
1229114
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-. – ISSN 1814-2052
№ 4. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
1229115
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-. – ISSN 1814-2052
№ 1. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
1229116
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-. – ISSN 1814-2052
№ 2. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
1229117
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-. – ISSN 1814-2052
№ 3. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
1229118
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-. – ISSN 1814-2052
№ 4. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
1229119
  Ломов Б.Ф. Психологическая наука и общественная практика / Б.Ф. Ломов. – Москва, 1974. – 48с.
1229120
   Психологическая наука и общественная практика. – М.
1. – 1983. – 169с.
1229121
   Психологическая наука и общественная практика / Ломов Б.Ф. – Москва
2. – 1983. – 172-316 с.
1229122
   Психологическая наука и педагогическая практика. – К., 1983. – 236с.
1229123
   Психологическая наука и практика. – Новосибирск, 1987. – 354с.
1229124
   Психологическая наука и практика. – Новосибирск, 1987. – 257с.
1229125
   Психологическая наука и практика. – М.
2. – 1987. – 186-354с.
1229126
   Психологическая наука и практика. – Новосибирск
Ч. 2 Секции 4-6. – 1987
1229127
  Степанова М.А. Психологическая наука и философия в сфере образования: современное состояние и актуальные задачи // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 67-79. – ISSN 0042-8744
1229128
   Психологическая наука, проблемы и перспективы : Тезисы Всесоюзной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения.... Г. С. Костюка. – Київ
Ч.1 : Личность и ее становление. – 1990. – 2116с.
1229129
   Психологическая наука, проблемы и перспективы : Тезисы Всесоюзной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения действительного члена АПН СССР Г. – Київ
Ч.2 : Познавательные процессы, обучение и психическое развитие. – 1990. – 171с.
1229130
   Психологическая наука, проблемы и перспективы : Доклады Всесоюз. конф. – Київ
Т.1. – 1991. – 184с.
1229131
   Психологическая наука, проблемы и перспективы. В 2-х т. : Доклады Всесоюз. конф., посвященной 90-летию Г.С.Костюка. – Київ
Т.2. – 1991. – 206с.
1229132
  Дьяконов Г.В. Психологическая онтология отношения и обращения в диалогике М. Бубера // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 10 (127). – С.61-67
1229133
  Репкин В.В. Психологическая организация учебного материала и успешность обучения : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Репкин В.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. психологии. – М., 1967. – 18л.
1229134
  Худадов Н.А. Психологическая подготовка боксера. / Н.А. Худадов. – М., 1968. – 160с.
1229135
  Ростунов А.Т. Психологическая подготовка к слуужбу в армии / А.Т. Ростунов. – Минск, 1986. – 181 с.
1229136
   Психологическая подготовка спортсменов различных видов спорта к соревнованиям. – М., 1968. – 168с.
1229137
  Шангин Н.А. Психологическая подготовка старшеклассников средней школы к сознательному выбору профессии офицера Советских Вооруженных Сил. : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 731 / Шангин Н.А. ; Ярослав. гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1969. – 18 с.
1229138
  Крогуис Н.В. Психологическая подготовка шахматиста / Н.В. Крогуис. – М, 1975. – 128с.
1229139
  Крогуис Н.В. Психологическая подготовка шахматиста / Н.В. Крогуис. – Москва, 1979. – 134 с.
1229140
  Мороз Р.А. Психологическая помощь при переживании кризисных состояний во время пандемии COVID-19 // COVID-19 в измерениях философии, психологии и педагогики : пособие / В.В. Байдык, А.А. Вербицкий, А.В. Вознюк, Гапанович-Кайдалова, Т.Б. и др. Гнедая. – Киев ; Днепр ; Кременчуг : Щербатых А.В., 2020. – С. 189-201. – ISBN 978-617-639-276-4
1229141
  Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика : Учеб. пособие для студ. старших курсов психологических ф-тов и отд. ун-тов / А.Ф. Бондаренко. – Київ : Укртехпрес, 1997. – 216с. – ISBN 966-95128-0-8
1229142
  Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика : учебное пособие для студ. старших курсов психологических факультетов и отделений университетов / Александр Бондаренко. – 4-е изд., испр. и доп. – Киев : Освита Украины, 2007. – 332 с. + CD ROM. – ISBN 978-966-8847-53-0
1229143
  Давлетбаева З.К. Психологическая превенция и профилактика: понятийный аспект // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 3-6. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 1). – ISSN 1995-0047
1229144
  Надирашвили Ш.А. Психологическая природа восприятия (с позиций теории установки) / Ш.А. Надирашвили. – Тбилиси, 1976. – 256с.
1229145
  Блинникова С.Л. Психологическая природа понимания противоречий // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 1. – С. 52-62. – ISSN 0042-8841
1229146
   Психологическая профилактика недисциплинированного поведения учащихся. – К., 1989. – 252с.
1229147
  Залевский Г.В. Психологическая ригицности в норме и патология / Г.В. Залевский. – Томск, 1993. – 272с.
1229148
  Балацкая Л.К. Психологическая система К.Д.Ушинского. : Дис... канд. пед.наук: / Балацкая Л.К.; Научно-исслед. ин-т психологии Народного Комиссар. Просвещения УССР. – К., 1946. – 333л. – Бібліогр.:л.322-32
1229149
  Подольский А.И. Психологическая система П. Я. Гальперина // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 5. – С.15-28. – ISSN 0042-8841
1229150
  Ананьев Б.Г. Психологическая ситуация опроса на уроке // Проблеми педагогічної психології: хрестоматія : навч. посібник / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; упоряд.: Т.О. Гетьман, Т.Д. Кричковська. – Київ : КНТ, 2019. – С. 6-13. – ISBN 978-966-373-815-4
1229151
   Психологическая служба в вузе. – Казань, 1981. – 240с.
1229152
   Психологическая служба в высшей школе. – Новосибирск, 1981. – 119с.
1229153
   Психологическая служба в школе. – М., 1984. – 153с.
1229154
  Кала У.В. Психологическая служба в школе / У.В. Кала, В.В. Раудик. – М., 1986. – 79с.
1229155
  Хорнабуджели Б.В. Психологическая сторона вины / Б.В. Хорнабуджели. – Тбилиси, 1981. – 108с.
1229156
  Зинченко В.П. Психологическая теория деятельности ("воспоминания о будущем") // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 2. – С.66-89. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1229157
   Психологическая теория коллектива. – Москва, 1979. – 239с.
1229158
  Демиденко Г.Г. Психологическая теория права Л. Петражицкого // История учений о праве и государстве : курс лекций, прочитанных в Нац. ун-те "Юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого" / Г.Г. Демиденко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Право, 2012. – С. 376-379. – ISBN 978-966-458-038-7
1229159
  Михайлов П.Е. Психологическая теория права перед судом русской юриспруденции : в 2 вып. / П.Е. Михайлов. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза",
Вып. 1 : Анализ критики проф. Н.И. Палиенко : (Теория "внешних императивов"). – 1910. – 30 с.
1229160
  Михайлов П.Е. Психологическая теория права перед судом русской юриспруденции : в 2 вып. / П.Е. Михайлов. – Санкт-Петербург : Тип. Б.М. Вольфа
Вып. 2 : Критика профессора Р.М. Орженцкого. – 1910. – 40 с.
1229161
  Козелецкий Ю. Психологическая теория решений / Ю. Козелецкий; Пер. с польск. – Москва : Прогресс, 1979. – 504с.
1229162
   Психологическая типология : хрестоматия. – Минск ; Москва : Харвест ; АСТ, 2000. – 589, [3] с. : табл. – Сер. осн. в 1998 г. – (Библиотека практической психологии). – ISBN 985-433-977-7
1229163
  Привалова И.В. Психологическая установка в процессе понимания иноязычного текста.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Привалова И.В.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Чернышевского. – Саратов, 1995. – 18л.
1229164
  Онущенко В.А. Психологическая форма стражения и становление человеческого сознания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Онущенко В. А.; МГУ,Филос. фак. – М., 1972. – 20л.
1229165
  Сосновикова Ю.Е. Психологическая характеристика безудержного типа и проблема состояний охранительного торможения у этого типа. : Автореф... канд. пед.наук: / Сосновикова Ю.Е.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1959. – 13л.
1229166
  Курьянко Николай Иванович Психологическая характеристика восприятия иноязычной контекстной речи : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Курьянко Николай Иванович; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1973. – 24л.
1229167
  Атаев Т. Психологическая характеристика выдержки и ее развитие у школьников-подростков. : Автореф... Канд.пед.наук: / Атаев Т.; Таджикский гос.ун-т. – Душанбе, 1965. – 22л.
1229168
  Вертоградская Э.А. Психологическая характеристика грамматики иностранного языка как учебного предмета : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 731 / Вертоградская Э.А. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 15 с.
1229169
  Пушкин В.Н. Психологическая характеристика диспетчерского труда при телемеханическом управлении производственным процессом. : Автореф... Канд.пед.наук: / Пушкин В.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1961. – 16л.
1229170
  Сахаров В.Р. Психологическая характеристика личности пропагандиста. / В.Р. Сахаров. – М., 1969. – 48с.
1229171
  Привалова Н.Я. Психологическая характеристика овладения белорусским языком как вторым.. : Автореф... канд. психол.наук: 967 / Привалова Н.Я.; Минский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1972. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1229172
  Пономаренко И.Л. Психологическая характеристика подростков с девиантным поведением // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 4. – С.1-6
1229173
  Оганесян Д.О. Психологическая характеристика формаирования целеустремленности учащихся в процессе производственного обучения : Автореф... канд. пед.наук: / Оганесян Д. О.; АПН РСФСР, Ин-т психол. – Москва, 1959. – 14л.
1229174
  Городенский И. Психологическая хрестоматия / И. Городенский. – Тифлис, 1909. – 922с.
1229175
   Психологическая энциклопедия. – 2-е изд. – М.; С.-Пб.; Нижний Новгород; Воронеж; Ростов-на-Дону; Екатеринбург; Самара; Киев : Питер, 2003. – 1096с. – ISBN 5-272-00018-8
1229176
   Психологическая энциклопедия = Concise encyclopedia of psychology. – 2-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2006. – 1094, [1] с. – Парал. тит. л. англ. - Вых. дан. ориг.: John Wiley & Sons, 1996. - Тасть текста англ. - Алф.-предм. указ.: с. 1071-1094. – ISBN 5-272-00018-8
1229177
  Чакъров Т. Психологически аспекти на културата / Тодор Чакъров. – София : Наука и изкуство, 1985. – 211, [1] c. – Библиогр.: с. 208-210 и в подстроч. примеч.
1229178
  Наумова Т.Н. Психологически ориентированные синтаксичксие теории / Т.Н. Наумова. – Саратов, 1990. – 174с.
1229179
  Жекова С. Психологически проблеми на учителскате професия / С. Жекова. – София, 1976. – 128с.
1229180
  Десев Л.Н. Психологически проблемы на възпитаниете / Л.Н. Десев. – София, 1977. – 184с.
1229181
  Прокопович О.И. Психологические аспекты библиотечных конфликтов // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2013. – Вып. 4. – С. 84-89
1229182
   Психологические аспекты буддизма. – Новосибирск : Наука, 1986. – 157с.
1229183
   Психологические аспекты буддизма. – 2-е изд. – Новосибирск, 1991. – 183с.
1229184
  Быков В.М. Психологические аспекты взаимодействия следователя и органа дознания / В.М. Быков. – Омск, 1975. – 43с.
1229185
  Гога Н.П. Психологические аспекты взаимодействия субъектов учебного процесса // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 79-87. – ISSN 1993-5560


  "В статье анализируется структура учебного процесса, а также место педагога как непосредственного субъекта всех его составляющих, понятие и проблемы индивидуализации обучения (факторы различного уровня, которые оказывают на него влияние). Выделяются ...
1229186
  Битуев В.П. Психологические аспекты взаимоотношений учителя и учащихся : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 21.960 / Битуев В.П. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 21 с.
1229187
   Психологические аспекты воспитания. – М., 1989. – 36с.
1229188
  Кулиш Л.Ю. Психологические аспекты восприятия устной речи (зависимость восприятия от речевых характеристик говорящего) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.19 / Кулиш Л. Ю.; КГУ. – К., 1984. – 433л. – Бібліогр.:л.432-433
1229189
  Суховерхов Р.В. Психологические аспекты восприятия учащимся информации с экрана монитора // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2008. – № 1. – С. 158-160. – ISSN 1997-0803
1229190
  Брылева И.Г. Психологические аспекты духовного развития личности // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2012. – С. 105-108. – (Гуманитарные науки ; № 3/4). – ISSN 2076-4685
1229191
  Ожиганова Г.В. Психологические аспекты духовности. Часть 1. Духовный интеллект // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 4. – С. 21-34. – ISSN 0205-9592
1229192
  Ожиганова Г.В. Психологические аспекты духовности. Часть II. Духовные способности // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 5. – С. 39-53. – ISSN 0205-9592
1229193
   Психологические аспекты изучения направленности личности учащейся молодежи. – Новосибирск, 1988. – 121с.
1229194
  Демина Л.Д. Психологические аспекты индивидуальной профадаптации / Л.Д. Демина. – Барнаул, 1990. – 82с.
1229195
  Резниченко И.М. Психологические аспекты искового производства / Резниченко И.М. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 1989. – 165, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 159-166
1229196
  Гермикова Л.А. Психологические аспекты коммунистического воспитания личности / Л.А. Гермикова. – Ашхабад, 1990. – 173с.
1229197
  Копылов С.О. Психологические аспекты концепции М.М.Бахтина // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 3. – С. 92-100. – ISSN 0042-8841
1229198
   Психологические аспекты ложного алиби. – Иркутск, 1987. – 37с.
1229199
  Постникова М.И. Психологические аспекты межпоколенных отношений в контексте современного научного знания // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 3 ( 59). – С.176-184
1229200
  Черняк Г.А. Психологические аспекты менеджерского потенциала студентов технического ВУЗа // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 3. – С. 67-72. – ISSN 2312-847X
1229201
   Психологические аспекты насилия в семье / М-во здравоохранения Украины, Упр. здравоохранением Одес. облгосадмин., Одес. обл. мед. центр психического здоровья, Одес. обл. центр медико-социальной реабилитации жертв насилия в семье; [ред.-сост. Т.А. Ромицына]. – Одесса : Видавництво КП ОГТ, 2015. – 148, [1] с. : ил., табл. – На обл. ред.-сост. указ. как авт. – Библиогр.: с. 146-148. – ISBN 978-617-637-064-2
1229202
  Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке / И.А. Зимняя. – 2-еизд. – М, 1985. – 160с.
1229203
   Психологические аспекты обучения и воспитания. – Алма-Ата, 1988. – 88с.
1229204
  Филиппов А.В. Психологические аспекты организации социалистического соревнования / А.В. Филиппов. – М, 1976. – 64с.
1229205
  Ривера Ф.О. Психологические аспекты отбора руководителей производственных бригад на Кубе : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.03 / Ривера Ф. О.; Ин-т психол АН УССР. – Киев, 1984. – 19л.
1229206
  Рычик М.В. Психологические аспекты построения / М.В. Рычик, 1981. – с.
1229207
  Васильева И.А. Психологические аспекты применения информационных технологий / И.А. Васильева, Е.М. Осипова // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 3. – С.80-88. – ISSN 0042-8841
1229208
  Ксенофонтов А.М. Психологические аспекты профессиональной адаптации сотрудников милиции в стрессогенных условиях служебной деятельности / А.М. Ксенофонтов, И.И. Беликов // Вопросы психологии экстремальных ситуаций : научно-практический журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 26-29
1229209
  Ольсевич Ю. Психологические аспекты современного экономического кризиса // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 39-53. – ISSN 0042-8736
1229210
  Митрохина А.Л. Психологические аспекты соционической диагностики // Соционика, ментология и психология личности : международный научный журнал / Международный ин-т соционики ; глав. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, В.В. Гуленко , Е.А. Донченко [и др.]. – Киев, 2014. – № 4 (115). – С. 33-39. – ISSN 1680-4325
1229211
  Журавлев А.Л. Психологические аспекты стратегической стабильности и ядерного сдерживания / А.Л. Журавлев, Т.А. Нестик, В.А. Соснин // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 2. – С. 5-24. – ISSN 0205-9592
1229212
  Сахарный Л.В. Психологические аспекты теории словообразования / Л.В. Сахарный. – Л., 1985. – 97с.
1229213
  Рубахин В.Ф. Психологические аспекты управления / В.Ф. Рубахин, А.В. Филиппович. – Москва, 1973. – 64с.
1229214
   Психологические аспекты управления. – М., 1984. – 159с.
1229215
  Авербух Н.В. Психологические аспекты феномена присутствия в виртуальной среде // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 5. – С. 105-113. – ISSN 0042-8841
1229216
   Психологические аспекты формирования профессионально-педагогического сознания в процессе подготовки специалистов в вузе. – Куйбышев, 1989. – 124с.
1229217
  Мальцева Л.А. Психологические аспекты формирования стресса у врачей-анестезиологов / Л.А. Мальцева, А.Н. Саланжий, С.М. Москалец // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 4 (67). – С. 32-34. – ISSN 2224-0586
1229218
  Собильская А.С. Психологические аспекты формирования этнокультурной идентичности личности // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, В. – С. 470-475. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1229219
   Психологические аспекты эффективности и надежности систем "человек-техника". – Ереван, 1981. – 128 с.
1229220
  Антоненко Н.П. Психологические ассоциативы в русских волшебных сказках: ситуация инициации // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 3-8
1229221
  Антоненко Н.П. Психологические ассоциативы восточных славян в зеркале теории возможных миров // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 20-25
1229222
  Антоненко Н.П. Психологические ассоциативы восточных славян в свете теории сакрального // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – C. 89-99


  Статья посвящена описанию взаимосвязи и соотношения ситуаций перехода между мирами в сакральной истории личности, социума и мира. Особое внимание уделено специфике восточнославянских сакральных ситуаций.
1229223
  Антоненко Н.П. Психологические ассоциативы и их реализация в русской волшебной сказке: медиаторы между мирами // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 41-45


  Стаття присвячена опису ситуацій переходу між світами в сакральній історії особистості на прикладі російських чарівних казок. Приділено увагу хронотопічній характеристиці ситуацій переходу, досліджені агентиви і помічники, атрибутика, предикативні дії ...
1229224
  Носков В.И. Психологические барьеры при применении инновационных технологий в условиях вуза / В.И. Носков, А.В. Кальянов, О.В. Мирошниченко // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 11 (128). – С.36-41
1229225
  Соломатина Галина Николаевна Психологические барьеры, возникающие в патронатной семье в период адаптации // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 155-160. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  На основе анализа дневниковых записей патронатного воспитателя, взявшего на воспитание ребенка дошкольного возраста, рассмотрен характер психологических барьеров, возникающих при их взаимодействии в период адаптации ребенка к условиям патронатной семьи.
1229226
  Исаева З.П. Психологические взгляды В.М.Бехтерева в дорефлексологический период его деятельности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Исаева З.П. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1952. – 14 с.
1229227
  Халатаи С.М. Психологические взгляды доктора Таги Эрани. : Автореф... Канд.пед.наук: / Халатаи С.М.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1964. – 22л.
1229228
  Никольская А.А. Психологические взгляды и научная деятельность П. П. Блонского : Автореф... канд. псиол.наук: / Никольская А. А.; Моск. гос. пед .ин-т. – М., 1971. – 24л.
1229229
  Симонян Ш.С. Психологические взгляды Микаела Налбандяна. : Автореф... канд. пед.наук: / Симонян Ш.С.; Тбилис. гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 35л.
1229230
  Васильева Л.Н. Психологические взгляды Н.А.Добролюбова : Автореф... канд. пед.наук: / Васильева Л.Н.; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1954. – 16л.
1229231
  Галушко Т.Е. Психологические взгляды Н.Г.Чернышевского : Дис... канд. пед.наук: / Галушко Т.Е.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1953. – 420л.
1229232
  Люшина Л.Т. Психологические взгляды Н.Г.Чернышевского. : Автореф... канд. филос.наук: / Люшина Л.Т.; Иркутский гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1954. – 21л.
1229233
  Мацейкив Мирослав Антонович Психологические воззрения А.А. Потебни : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Мацейкив Мирослав Антонович ; МП УССР, НИИ психологии УССР. – Киев, 1987. – 16 с.
1229234
  Петровский А.В. Психологические воззрения А.Н. Радищева : Автореф... кандид. педагогич.наук: / Петровский А.В.; Московский городской педагогический институт им. В.П.Потемкина. – Москва, 1950. – 14 с.
1229235
  Шевцова Л.П. Психологические воззрения Д.И. Писарева : Автореф. дис. ... канд. пед.наук / Шевцова Л. П. ; КГУ, Каф. психол. – Киев, 1953. – 13 c.
1229236
  Шевцова Л.П. Психологические воззрения Д.И.Писарев : дис... канд. пед. наук / Шевцова Л.П. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 280 с. – Бібліогр.:с. 270-280
1229237
  Цыпленкова Л.М. Психологические воззрения и научная деятельность К. Н. Корнилова : Автореф... канд. психол.наук: 21.960 / Цыпленкова Л. М.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 16л.
1229238
  Леонтьев А.Н. Психологические воззрения Л.С. Выготского / А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия. – Москва, 1956. – 36с.
1229239
  Лисенкова Людмила Филипповна Психологические воззрения Надежды Константиновны Крупской : Автореф... канд. психологич.наук: 19.00.01 / Лисенкова Людмила Филипповна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1973. – 20л.
1229240
  Данильченко М.Г. Психологические воззрения П.П. Блонского / М.Г. Данильченко. – Киев, 1970. – 96с.
1229241
  Пушкин В.Н. Психологические возможности человека / В.Н. Пушкин. – Москва, 1972. – 64 с.
1229242
  Почепцов Г.Г. Психологические войны / Г.Г. Почепцов; Отв.ред.С.Л.Удовик. – Київ,Москва : Рефл-бук, Ваклер, 2000. – 528с. – ISBN 966-543-058-0.5-87983-092-6
1229243
  Почепцов Г.Г. Психологические войны / Георгий Почепцов. – 3-е изд., доп. – Москва; Киев : Рефл-бук; Ваклер, 2002. – 528с. – (Образовательная б-ка). – ISBN 5-87983-092-6; 966-543-058-0
1229244
  Хохлов С.И. Психологические вопросы взаимосвязи интереса и воли в деятельности учащихся-подростков : Автореф... канд. психол.наук: 967 / Хохлов С.И.; Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1229245
  Никифорова О.И. Психологические вопросы восприятия художественной литературы : Автореф... докт. психол.наук: / Никифорова О. И.; АПН СССР, НИИ психол. – М., 1969. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1229246
  Бедный Г.З. Психологические вопросы нормирования труда на производстве и в учебных мастерских : Автореф... канд. психол.наук: 731 / Бедный Г.З.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 16л.
1229247
   Психологические вопросы обучения иностранцев русскому языку. – Москва : Московский университет, 1972. – 108 с.
1229248
  Савельева Т.М. Психологические вопросы овладения русским языком / Т.М. Савельева. – Минск, 1983. – 112с.
1229249
  Харкевич В.Х. Психологические вопросы овладения фонетикой в процессе обучения английскому языку : Автореф... Канд.пед.наук: / Харкевич В.Х.; Мин-во просвещ.РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1951. – 12 с.
1229250
   Психологические вопросы оптимизации учебно-воспитательного процесса. – Алма-Ата, 1990. – 88с.
1229251
  Заика Е.В. Психологические вопросы организации самостоятельной работы студентов в вузе / Е.В. Заика. – Х., 1991. – 69с.
1229252
  Заика Е.В. Психологические вопросы организации самостоятельной работы студентов в вузе // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 6. – С.21-32
1229253
  Заика Е.В. Психологические вопросы организации самостоятельной работы студентов в ВУЗе // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 5. – С.13-19
1229254
  Благонадежина Л.В. Психологические вопросы организации учебной деятельности школьников / Л.В. Благонадежина ; Акад. пед. наук РСФСР, Пед. б-ка учителя, Ин-т психологии. – Москва : Академия педагогических наук РСФСР, 1960. – 64 с. – Библиогр.: с. 63-34 (30 назв.)
1229255
  Резниченко И.М. Психологические вопросы подготовки и судебного разбирательства гражданских дел : учеб. пособие / И.М. Резниченко. – Владивосток : Изд-во Дальневосточного ун-та, 1983. – 85, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1229256
  Щербак М.К. Психологические вопросы развития речи учащихся в школе. / М.К. Щербак. – М., 1953. – 96с.
1229257
   Психологические вопросы регуляции деятельности. – М., 1973. – 207с.
1229258
   Психологические вопросы спортивной тренировки. – М., 1967. – 168с.
1229259
   Психологические вопросы физического воспитания в школе. – М., 1966. – 165с.
1229260
   Психологические вопросы формирования личности будущего учителя. – Москва, 1986. – 175с.
1229261
   Психологические вопросы формирования профессионального мышления. – Саранск, 1984. – 123с.
1229262
  Залесский Г.Е. Психологические вопросы формирования убеждений / Г.Е. Залесский. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 119с.
1229263
  Эльконин Д.Б. Психологические вопросы формирования учебной деятельности в младшем школьном возрасте // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 207-209. – ISBN 978-966-222-967-7
1229264
  Бондаровская В.М. Психологические вопросы эффективного обучения программистов : Автореф... канд. пед.(по психологии)наук: / Бондаровская В.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – М., 1966. – 23л.
1229265
  Полуэктова Нина Михайловна Психологические детерминанты группового эффекта при совместном решении перцептивных задач : Автореф... канд. псих.наук: 19.00.05 / Полуэктова Нина Михайловна; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1986. – 16л.
1229266
  Полякова О.Б. Психологические детерминанты профессиональных деформаций // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2013. – № 1 (49). – С. 148-156. – ISSN 2073-8536
1229267
  Иванова Елена Феликсовна Психологические закономерности взаимосвязи мышления и памяти : Автореф... доктора психол.наук: 19.00.01 / Иванова Елена Феликсовна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 41л.
1229268
  Иванова Е.Ф. Психологические закономерности взаимосвязи мышления и памяти. : Дис... доктор психологич.наук: 19.00.01 / Иванова Е.Ф.; Мин. образования Украины, Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1992. – 304л. – Бібліогр.:л.274-304
1229269
  Горбатов Д.С. Психологические закономерности изменения содержания слухов // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 2. – С. 94-102. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Анализируются ограничения классического подхода Г. Оллпорта и Л. Постмэна к описанию специфики изменения содержания слухов. Утверждается необходимость учета эмоциональных аспектов взаимодействия собеседников. Предлагается дополнение перечня традиционно ...
1229270
  Чепукенас В. Психологические закономерности ограничения интерференции при обучении третьему языку. (На матер. франц. яз.). : Автореф... канд. психол.наук: 967 / Чепукенас В.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1229271
  Григорян К.К. Психологические закономерности ощущений и восприятий и их использование в культурно-просветительной работе. / К.К. Григорян, М.А. Севрюгина. – М, 1980. – 80с.
1229272
  Туник Е. Психологические защиты (тестовая методика) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (144). – С. 55-62
1229273
  Бондаревич С.М. Психологические и временные аспекты ранней диагностики, прогнозирования, коррекции и профилактики психосоматических нарушений // Психологія та соціальна робота : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Кононенко О.І. ; редкол.: Дунаєва Л.М., Родіна Н.В., Кіраєва З.О. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (50). – С. 35-53 : рис., табл. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 2707-0409
1229274
   Психологические и лингвистические аспекты проблемы зыковых контактов. – Калинин, 1984. – 160с.
1229275
   Психологические и лингвистические аспекты проблемы языковых контактов. – Калинин, 1978. – 163с.
1229276
  Серова Т.С. Психологические и лингводидактические аспекты обучения профессионально-ориентированному иноязычному чтению в вузе. / Т.С. Серова. – Свердловск, 1988. – 227с.
1229277
   Психологические и педагогические основы обучения струдентов. – М., 1977. – 48с.
1229278
  Лория А.П. Психологические и педагогические основы руководства чтением. : Автореф... Канд.пед.наук: 736 / Лория А.П.; Тбилис.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1971. – 30л.
1229279
   Психологические и педагогические особенности обучения студентов. – Москва, 1977. – 58с.
1229280
   Психологические и психолингвитические проблемы владения и овладения языком. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1969. – 236 с.
1229281
   Психологические и психофизиологические исследования речи. – М., 1985. – 236с.
1229282
   Психологические и психофизиологические особенности студентов. – Казань, 1977. – 296 с.
1229283
  Ашрафьян Изабелла Борисовна Психологические и психофизические исследования С.В.Кравкова : Автореф... канд.психол.наук: 19.00.01 / Ашрафьян Изабелла Борисовна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М, 1973. – 26л.
1229284
  Филиппова М.Г. Психологические и психофизические корреляты восприятия двойственных изображений / М.Г. Филиппова, Р.В. Чернов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 21-34. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 2). – ISSN 1995-0047
1229285
   Психологические и физиологические основы НОТ. – Свердловск, 1977. – 176 с.
1229286
  Клыпа О.В. Психологические идеи в языческом миропонимании древних славян // Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 5. – С. 79-85. – ISSN 0205-9592
1229287
   Психологические измерения. – М., 1967. – 196с.
1229288
   Психологические исследования. – Тбилиси, 1966. – 211с.
1229289
  Узнадзе Д.Н. Психологические исследования / Д.Н. Узнадзе. – Москва : Наука, 1966. – 451с.
1229290
   Психологические исследования. – Пермь, 1969. – 106с.
1229291
   Психологические исследования. – Тбилиси, 1973. – 403с.
1229292
  Страхов В.И. Психологические исследования внимания // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 286-291. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9
1229293
   Психологические исследования интеллектуальной деятельности. – Москва, 1979. – 232с.
1229294
   Психологические исследования общения. – Москва, 1985. – 344 с.
1229295
   Психологические исследования познавательных процессов и личности. – Москва, 1983. – 215с.
1229296
  Папкин А.И. Психологические исследования проявлений эмоциональной идетификации личности в коллективе : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.01 / Папкин А.И.; Моск.пед.ин-т. – М, 1975. – 20л.
1229297
   Психологические исследования творческой деятельности. – Москва, 1975. – 253с.
1229298
  Ланге Н.Н. Психологические исследования. Закон перцепции. Теория волевого внимания / Н.Н. Ланге. – Одесса, 1893. – 296с.
1229299
  Карсак К.В. Психологические истоки и особенности ошибок в научных публикациях // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 2. – С. 11-17


  "Об ошибках в научных публикациях " в периодическом издании " Высшее образование сегодня " (2009, № 2) статья Г.Новикова. Автор обеспокоен снижениям качества научных исследований в России и тем, какую роль в этом играет СМИ.
1229300
  Гарипова Н.М. Психологические истоки эмоциогенности музыки // Вопросы психологии : научный журнал / Российская акад. образования, Трудовой кол. ред. – Москва, 2011. – № 4. – С. 78-86. – ISSN 0042-8841
1229301
   Психологические концепции совершенствоания управления производственной организацией. – Тарту, 1977. – 135с.
1229302
  Говорун Т.В. Психологические корреляции гендерной идентификации в раннем взрослом возрасте / Т.В. Говорун, О.М. Кикиненежди // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Голов. ред.: О.С. Кочарян ; Редкол.: О.Ф. Іванова, Н.П. Крейдун, В.І. Пономарьов [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 6, Т. 2. – С. 82-92 : рис., табл. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 2410-1249
1229303
  Мохова С.Б. Психологические коррляты общей и академической прокрастинации у студентов / С.Б. Мохова, А.Н. Неврюев
1229304
   Психологические критерии качества знаний школьников. – М., 1990. – 142с.
1229305
  Костицкий М.В. Психологические методы в борьбе с правонарушениями / М.В. Костицкий. – Киев, 1981. – 53с.
1229306
   Психологические методы в работе с кадрами на АЭС. – М., 1988. – 192с.
1229307
  Штерн В. Психологические методы испытания умственной одаренности в их применении к детям школьного возраста / В. Штерн ; Авториз. пер. с нем. А.П. Болтунова, прив.-доц. Моск. ун-та. – Петроград : Изд. кн. склада "Земля" В. Клестова, 1915. – 168 с. – Библиогр.: с. 163-168
1229308
  Морарь Лилия Николаевна Психологические методы оценки личности руководителей здравоохранения : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Морарь Лилия Николаевна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 20л.
1229309
  Морарь Лилия Николаевна Психологические методы оценки личности руководителей здравоохранения : Дис... канд. психологич.наук: 19.00.01 / Морарь Лилия Николаевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1992. – 180л. – Бібліогр.:л.113-121
1229310
  Вилюнас В.К. Психологические механизмы биологической мотивации / В.К. Вилюнас. – Москва : Московский университет, 1986. – 208с.
1229311
  Власенко И.Т. Психологические механизмы вербальных парафазий при сенсорной и моторной афазии : Автореф... канд. психол.наук: 964 / Власенко И.Т.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. психологии. – М., 1972. – 22л.
1229312
  Орлов А.Б. Психологические механизмы возникновения и коррекции внушенных детских страхов / А.Б. Орлов, Л.В. Орлова, Н.А. Орлова // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 3. – С. 17-32. – ISSN 0042-8841
1229313
  Муха-Шаек Психологические механизмы возникновения новых тенденций в туризме и рекреации // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 85-90. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  В статье раскрываются причины появления новых направлений в развитии туризма и рекреации. Представлены первичные и вторичные потребности человека, возникновение новых тенденций в туризме на основе современной польской и европейской литературы, ...
1229314
  Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции / В.А. Иванников. – Москва : Питер, 1991. – 140 с.
1229315
  Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции : учебное пособие для студ. высших учеб. заведений, обучающихся по направлению и спец. психологии / В.А. Иванников ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2006. – 208 с. : табл. – Библиогр.: с. 176-184. – (Классический университетский учебник / ред. совет : В.А. Садовничий (предс.), О.С. Виханский, А.К. Голиченков и др.). – ISBN 5-469-01400-2
1229316
  Леонтьев А.А. Психологические механизмы и пути воспитания умений публичной речи / А.А. Леонтьев. – М, 1972. – 39с.
1229317
  Леонтьев В.Г. Психологические механизмы мотивации учебной деятельности / В.Г. Леонтьев. – Новосибирск, 1987. – 89с.
1229318
  Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека / В.К. Вилюнас. – Москва : Московский университет, 1990. – 288с. – ISBN 5-211-01031-0
1229319
  Бочкарев Леонид Львович Психологические механизмы музыкального переживания : Автореф... доктора психологич.наук: 19.00.01 / Бочкарев Леонид Львович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 44л.
1229320
  Бочкарев Л.Л. Психологические механизмы музыкального переживания : Дис... докт. псих.наук: 19.00.01 / Бочкарев Л.Л.; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1989. – 433л. – Бібліогр.:л.382-433
1229321
   Психологические механизмы памяти и ее закономерности в процессе обучения. – Х., 1970. – 264с.
1229322
   Психологические механизмы регуляции поведения и оптимизации трудовой и учебной деятельности. – Горький, 1987. – 82с.
1229323
   Психологические механизмы регуляции поведения и оптимизация трудовой и учебной деятельности. – Горький, 1985. – 96с.
1229324
   Психологические механизмы регуляции социального поведения. – Москва : Наука, 1979. – 335 с.
1229325
  Ждан А.Н. Психологические механизмы усвоения грамматики родного и иностранного языков / А.Н. Ждан, М.М. Гохлернер. – М., 1972. – 256с.
1229326
   Психологические механизмы целеобразования. – Москва, 1977. – 259с.
1229327
  Гаранян Н.Г. Психологические модели перфекционизма // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 5. – С.74-83. – ISSN 0042-8841
1229328
  Петрушин В.И. Психологические модели творческого отражения действительности в искусстве (в контексте движения и ритмов мира ) // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 2 (62). – С.122-129
1229329
  Летов О.В. Психологические моменты научного познания в постпозитивистской философии // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (49). – С. 30-40. – ISSN 1560-7488
1229330
  Грин А.С. Психологические новеллы / А.С. Грин. – Москва, 1988. – 446с.
1229331
  Пономарева Р.А. Психологические оснговы совершенствования профессиональной подготовки учащихся профтехучилищ / Р.А. Пономарева. – К, 1980. – 171с.
1229332
  Бессонова Т.И. Психологические основания криминальной субкультуры в подростково-юношеском возрасте // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 3 (156). – С. 31-34
1229333
  Купрейченко А.Б. Психологические основания, механизмы и направления укрепления нравственности в обществе // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 4. – С.106-110. – ISSN 0205-9592
1229334
  Бедный Г.З. Психологические основы анализа и проектирования трудовых процессов / Г.З. Бедный. – Киев : Вища школа, 1987. – 206 с. – Библиогр.: с. 203-206
1229335
  Нечаев А.П. Психологические основы библиотечного дела / А.П. Нечаев. – М., 1922. – 16с.
1229336
  Биркун Л.В. Психологические основы взаимодействия говорения и письма (на материале иностранного языка) : Дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19 / Л.В. Биркун ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев : [б. и.], 1982. – 290 л. – Бібліогр.: л. 249-290
1229337
  Сикорский И.А. Психологические основы воспитания : Речь, произнесенная в торжественном заседании Второго Съезда отечественных психиатров в Киеве [8 сентября], проф. психиатрии при Ун-те Св. Владимира И.А. Сикорским. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1905. – 28 с. – Отд. оттиск: Дневник 2-го Съезда отечественных психиатров в Киеве, № 3


  На обл. дарственная надпись: Николаю Петровичу Яснопольскому, автор
1229338
  Сикорский И.А. Психологические основы воспитания : Речь, произнесенная в торжественном заседании Второго Съезда отечественных психиатров в Киеве Профессором психиатрии при Ун-те Св. Владимира И.А. Сикорским / И.А. Сикорский, проф. – 2-е изд., дополн. – Киев : Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1906. – 31 с.


  Изд. дополнено разделами: "Психологические основы обучения" и "Идеи и орудия дошкольного воспитания"
1229339
  Горбач М.С. Психологические основы воспитания внимания у первокласников в процессе учебы : Автореф... канд. пед.наук: / Горбач М. С.; НИИ психологии. – К., 1952. – 20л.
1229340
  Горбач М.С. Психологические основы воспитания внимания у первоклассников в процессе обучения : Дис... канд. пед.наук: / Горбач М.С.; Научно-исслед. ин-т психологии. – К., 1952. – 236л. – Бібліогр.:л.220-235
1229341
  Сикорский И.А. Психологические основы воспитания и обучения : Изд. дополнено разделами: "Психологические основы обучения" и "Идеи и орудия дошкольного воспитания" / И.А. Сикорский. – 3-е изд., доп. – Киев : Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1909. – 112 с.
1229342
  Орлов Ю.М. Психологические основы воспитания и самовоспитания / Ю.М. Орлов. – М., 1989. – 60с.
1229343
  Крутецкий В.А. Психологические основы воспитания подростка в семье / В.А. Крутецкий. – Москва : [о-во "Знание" РСФСР], 1974. – 45 с. – (В помощь лектору / О-во "Знание" РСФСР, Науч.-метод. совет п пропаганде пед. знаний)
1229344
  Степанов А.А. Психологические основы дидактики учебного телевидения / А.А. Степанов. – Л., 1973. – 128с.
1229345
  Черных Э.А. Психологические основы допроса несовершеннолетних на предварительном следствии. : Автореф... канд. юрид.наук: 717 / Черных Э.А.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1968. – 17л.
1229346
  Алхазишвили А.А. Психологические основы и общие закономерности обучения устной иностранной речи : Автореф... докт. филол.наук: / Алхазишвили А. А.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1967. – 37л.
1229347
  Фельдштейн Г.С. Психологические основы и юридическая конструкция форм виновности в уголовном праве, 1903 г.[Рецензия Л.С. Белогриц-Котляревского] / [Л.С. Белогриц-Котляревский]. – [Санкт-Петербург], 1904. – С. 243-257. – Авт. рецензии указан в конце текста. - Отд. оттиск: Журнал Министерства юстиции, 1904, [N 3, март - N 4, апрель], с. 243-257 - Без тит. л. и обл.


  АВт. рец.: Белогриц-Котляревский, Леонид Сергеевич (1855-1908)
1229348
  Щукин М.Р. Психологические основы индивидуального подхода к учащимся в процессе производственного обучения / М.Р. Щукин. – Москва, 1990. – 88с.
1229349
  Зимичев А.М. Психологические основы интенсификации профессиональной подготовки : Автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : 19.00.03 / Зимичев А.М.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 40 с.
1229350
  Ковалев А.Г. Психологические основы исправления правонарушителя / А.Г. Ковалев. – Москва, 1968. – 136с.
1229351
  Головнева И.В. Психологические основы кадрового менеджмента : учебное пособие для студентов высших учеб. заведений / И.В. Головнева. – Київ : Кондор, 2008. – 172с. – ISBN 978-966-351-144-3
1229352
  Зимняя И.А. Психологические основы лекционной пропаганды / И.А. Зимняя. – М, 1981. – 64с.
1229353
  Авдулова Т.П. Психологические основы менеджмента : Учебно-методическое пособие / Т.П. Авдулова. – Москва : Либерея-бибинформ, 2005. – 154с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 24). – ISBN 5-85129-175-3
1229354
  Матлин Е.К. Психологические основы нравственного воспитания учащихся / Е.К. Матлин. – Минск, 1968. – 116с.
1229355
  Рубахин В.Ф. Психологические основы обработки первичной информации / В.Ф. Рубахин. – Ленинград : Наука, 1974. – 296с.
1229356
  Ительсон Л.Б. Психологические основы обучения / Л.Б. Ительсон. – М.
1. – 1972. – 59с.
1229357
  Малопурин И.И. Психологические основы обучения воинов сухопутных войск. / И.И. Малопурин. – Москва, 1983. – 272с.
1229358
  Варданян А.У. Психологические основы обучения грамоте : Автореф... канд. пед.наук: / Варданян А.У.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 26л.
1229359
  Малопурин И.И. Психологические основы обучения танкистов. / И.И. Малопурин. – Москва, 1973. – 197с.
1229360
  Иванов П.И. Психологические основы обучения. / П.И. Иванов. – Ташкент, 1960. – 148с.
1229361
  Фельдштейн Д.И. Психологические основы общественно полезной деятельности подростков / Д.И. Фельдштейн. – Москва, 1982. – 224с.
1229362
  Васильев В.Л. Психологические основы организации труда следователя / В.Л. Васильев. – Волгоград, 1976. – 56с.
1229363
  Комарков В.С. Психологические основы очной ставки / В.С. Комарков. – Харьков, 1976. – 27с.
1229364
  Амонашвили Ш.А. Психологические основы педагогики сотрудничества : кн. для учителя / Ш.А. Амонашвили. – Киев : Освита, 1991. – 110, [1] с. – Библиогр.: с. 109-110
1229365
  Крылов А.Н. Психологические основы педагогического мастерства учителя. / А.Н. Крылов. – М., 1989. – 37с.
1229366
  Жуйков С.Ф. Психологические основы повышения эффективности обучения младших школьников родному языку / С.Ф. Жуйков. – М., 1979. – 184с.
1229367
  Чирков В.И. Психологические основы подготовки кадров / В.И. Чирков. – Ярославль, 1988. – 48с.
1229368
   Психологические основы программированного обучения. – М., 1984. – 328с.
1229369
   Психологические основы профессионально-технического обучения. – М., 1988. – 142с.
1229370
  Чирска Я. Психологические основы профессионального обучения / Я. Чирска. – М., 1960. – 144с.
1229371
  Решетова З.А. Психологические основы профессионального обучения. / З.А. Решетова. – Москва, 1985. – 208с.
1229372
  Решетова З.А. Психологические основы профессионального обучения. / З.А. Решетова. – Москва, 1985. – 205с.
1229373
  Орел В.Е. Психологические основы профконсультационной работы со школьниками / В.Е. Орел. – Ярославль, 1990. – 84с.
1229374
   Психологические основы профориентации в школе и ПТУ. – Ленинград, 1988. – 78 с.
1229375
  Семиченко В.А. Психологические основы процесса профессиональной подготовки студентов вуза / В.А. Семиченко. – Полтава, 1991. – 79с.
1229376
  Дудко В.А. Психологические основы процесса развития и преобразования личности // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2012. – № 2 (70). – С. 46-54. – ISSN 2073-8528
1229377
  Новикова Ю.В. Психологические основы процесса чтения у обучающегося читать / Ю.В. Новикова. – М., 1973. – 59с.
1229378
  Доблаев Л.П. Психологические основы работы над книгой. / Л.П. Доблаев. – Москва : Книга, 1970. – 72с.
1229379
  Рувинский Леонид Изотович Психологические основы самовоспитания : Автореф... д-ра психол.наук: 731 / Рувинский Леонид Изотович; МГУ. Фак. психологии. – М., 1969. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1229380
  Дерябин В.М. Психологические основы стратегии при диагностике приемов логического мышления : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Дерябин В. М.; МГУ. – М., 1979. – 26л.
1229381
   Психологические основы трудового воспитания школьников. – М., 1988. – 168с.
1229382
  Румянцев Н.Е. Психологические основы трудового воспитания. Лекции / Н.Е. Румянцев. – М., 1920. – 217с.
1229383
  Талызина Нина Федоровна Психологические основы управления усвоением знаний : Автореф... д-ра психол.наук: / Талызина Нина Федоровна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 34л. – Бібліогр.:с.32-34
1229384
  Ребус Б.М. Психологические основы управления школой: уч. пособие / Б.М. Ребус. – Ставрополь, 1990. – 144с.
1229385
  Гурьянов Е.В. Психологические основы упражнений при обучении письму / Е.В. Гурьянов. – М., 1948. – 107с.
1229386
  Охитина Л.Т. Психологические основы урока / Л.Т. Охитина. – М., 1977. – 96с.
1229387
  Казанская В.Г. Психологические основы урока в среднем ПТУ / В.Г. Казанская. – М, 1987. – 62с.
1229388
  Беляев Б.В. Психологические основы усвоения лексики иностранного языка : пособ. для преподавателей и студентов / Б.В. Беляев. – Москва : Просвещение, 1964. – 136 с. : черт. – Библиогр.: с. 131-135 (71 назв.)
1229389
  Шадрин В.М. Психологические основы формирования двигательного навыка / В.М. Шадрин. – Казань, 1978. – 176с.
1229390
   Психологические основы формирования личности в педагогическом процессе. – Москва, 1981. – 224с.
1229391
  Корчажкина О.М. Психологические основы формирования операционного стиля мышления // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 10 (228). – С. 80-88. – ISSN 0234-0453
1229392
  Ляудис В.Я. Психологические основы формирования письменной речи у младших школьников / В.Я. Ляудис, И.П. Нергурэ. – Москва, 1994. – 150 с.
1229393
  Ямпольский А.Е. Психологические основы формирования следственного мастерства. / А.Е. Ямпольский. – Волгоград, 1980. – 78 с.
1229394
  Калошина И.П. Психологические основы формирования умений по разработке способов решения задач. (На материале техн. задач по обработке металлов резанием) : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 967 / Калошина И.П. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1971. – 15 с. – Бібліогр.:с.15
1229395
  Карабущенко Н.Б. Психологические основы формирования элит в вузе // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2014. – № 1. – С. 56-70


  В статье раскрыта модель психологии профессиональных элит, которая эмпирически апробирована в условиях высшего учебного заведения. Обоснована необходимость формирования элитизирующей среды вуза.
1229396
   Психологические основы юридической деятельности. – Свердловск, 1984. – 53с.
1229397
  Богданов Е.Н. Психологические основы. "Паблик рилейшнз" : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений обуч. по направл. / Е.Н. Богданов, В.Г. Зазыкин. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 208с. – ISBN 5-88782-382-8
1229398
  Деркач Г. Психологические особенности адаптации студентов к условиям жизни и обучения в Украине / Г. Деркач, В. Демченко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 1 (79). – С. 18-22. – ISSN 1562-529Х
1229399
  Мацаренко Татьяна Николаевна Психологические особенности адаптации танцовщиков к педагогической деятельности // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 96-98. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1229400
  Ковалева Ирина Михайловна Психологические особенности больных депрессией непсихотического уровня и их назначение для проведения лечебно-реабилитационных мероприятий : Дис... канд. психолог.наук: 19.00.04 / Ковалева Ирина Михайловна; КУ им Т.Шевченко. – К, 1997. – 174л. – Бібліогр.:л.148-174
1229401
  Одинцова М.А. Психологические особенности виктимной личности // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 3. – С. 59-67. – ISSN 0042-8841
1229402
  Жаворонко А.И. Психологические особенности воспитания коллективизма у детей среднего возраста : Дис... канд. пед.наук: / Жаворонко А.И.; Научно-исслед. ин-т психологии. – Киев, 1952. – 285л. – Бібліогр.:л.278-285
1229403
  Жаворонко А.И. Психологические особенности воспитания коллективизма у детей среднего школьного возраста : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Жаворонко А.И. ; КГУ, 1953. – 17 с.
1229404
  Сердюк А.К. Психологические особенности воспитания самоконтровля у учащихся 1-3 классов в учебной работе : Диссертация на соиск. учен. степени кан. пед. наук (по спец. психологии) / Сердюк А.К.; Научно-исслед. институт психологтт. – Киев, 1952. – 242л. – Напечат. на пиш. маш. – Библиогр.: лю 235-241
1229405
  Сердюк А.К. Психологические особенности воспитания самоконтроля у учащихся 1-3 классов в учебной работе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Сердюк А.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1953. – 16 с.
1229406
  Фемяк А.Н. Психологические особенности воспитательно-образовательной работы над сочинениями с учащимися 5-7 классов. : Автореф... канд. пед.наук: / Фемяк А.Н.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1956. – 16л.
1229407
  Левченко М.В. Психологические особенности готовности абитуриентов к учению в педагогическом вузе : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Левченко М. В.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1976. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1229408
  Леонов А.А. Психологические особенности деятельности космонавтов / А.А. Леонов, В.И. Лебедев. – М, 1971. – 255с.
1229409
  Леонтьев А.А. Психологические особенности деятельности лектора / А.А. Леонтьев. – Москва, 1981. – 80 с.
1229410
  Суворова В.В. Психологические особенности деятельности при скоростном точении : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Суворова В.В. ; Москов. гор. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
1229411
  Бухарцев Р.Г. Психологические особенности журналистского творчества : материалы спецкурса / Бухарцев Р.Г. ; МВ и ССО РСФСР, Урал. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Свердловск : [б. и.], 1976. – 68 с.
1229412
  Смирнова Е.О. Психологические особенности и варианты детской агрессивности / Е.О. Смирнова, Г.Р. Хузеева // Вопросы психологии / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 1. – С.17-25. – ISSN 0042-8841
1229413
  Вавилов Ю.П. Психологические особенности и основные факторы профессионального самоопределения старшеклассников средних школ. : Автореф... Канд.психол.наук: 21.967 / Вавилов Ю.П.; Ярославль.гос.пед.ин-т. – Ярославль, 1971. – 20л.
1229414
  Авдонина Н. Психологические особенности и практические навыки работников СБО // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 7. – С. 9-11. – ISSN 0869-4915
1229415
  Дьяконов И.Ю. Психологические особенности и эмоционально-ценностная сфера у нищих // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 3. – С.83-92. – ISSN 0042-8841
1229416
  Иванькова Ю.А. Психологические особенности кризисной модели спортивной карьеры / Ю.А. Иванькова, С.С. Капацина // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 59-63. – Библиогр.: 5 назв.
1229417
  Чернявская Т.П. Психологические особенности лидерства в бизнесе // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 260-270. – (Психологія ; вип. 45, ч. 1)
1229418
  Коростылева Л.А. Психологические особенности лиц, испытывающих затруднения при вступлении в брачные отношения : Дис... канд.психолог.наук: 19.00.05 / Коростылева Л.А.; КГУ им Т.Шевченка. – Киев, 1991. – 167л. – Бібліогр.:л.156-167
1229419
  Крайников Эдуард Владиславович Психологические особенности личности больных, перенесших инфаркт миокарда с остановкой кровообращения : Дис... канд. психолог.наук: 19.00.04 / Крайников Эдуард Владиславович; КУ им Т.Шевченко. – К, 1998. – 180л.
1229420
  Крайников Эдуард Владиславович Психологические особенности личности больных, перенесших инфаркт миокарда с остановкой кровообращения : Дис... канд. психолог.наук: 19.00.04 / Крайников Эдуард Владиславович; КУ им Т.Шевченко. – К, 1999. – 180л. – Бібліогр.:л.142-163
1229421
  Водолазский Б.Ф. Психологические особенности личности осужденного / Б.Ф. Водолазский. – Омск, 1982. – 32с.
1229422
  Шумилин Е.А. Психологические особенности личности старшеклассника / Е.А. Шумилин. – М, 1979. – 152с.
1229423
  Белова Е.В. Психологические особенности личности успешных предпринимателей // Антропоцентрическая парадигма как основа интеграции развития психологии / В.М. Снетков, 2010. – С. 200-205. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2)
1229424
  Белова Е.В. Психологические особенности личности успешных предпринимателей // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 200-206. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1229425
  Караваева Е.А. Психологические особенности личностно ориентированного подхода в работе с леворукими детьми и подростками в учреждениях образования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 100-108. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385
1229426
  Луговская Е.А. Психологические особенности межличностного восприятия // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 3 (41). – с.256-257. – ISSN 1684-2618
1229427
  Толстая А.Н. Психологические особенности мышления при решении невероятностных задач. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Толстая А.Н.; ЛГУ. – Л., 1986. – 15л.
1229428
  Филипюк Г.С. Психологические особенности наблюдений у детей дошкольного возраста. (На материале наблюдений природы детьми) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Филипюк Г.С. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1955. – 16 с.
1229429
  Замбахидзе Н.В. Психологические особенности некоторых форм и методов трудового обучения : Автореф... канд. пед.наук: / Замбахидзе Н.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 19л.
1229430
   Психологические особенности обучающихся в техническом вузе. – Новосибирск
Ч. 1. – 1973. – 144 с.
1229431
   Психологические особенности обучающихся в техническом вузе. – Новосибирск
Ч. 2. – 1973. – С. 145-245
1229432
  Пономарева В. Психологические особенности обучения госслужащих английскому языку / В. Пономарева, Л. Биркун, Л. Маримонская // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Любашенко О.В. ; редкол.: В. Шовковий, Т. Кавицька, Daniel M.К. Lam [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 5 (1-2020). – С. 55-61. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303
1229433
  Клычникова З.И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке / З.И. Клычникова. – М., 1973. – 224с.
1229434
  Клычникова З.И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке / З.И. Клычникова. – 2-е изд., испр. – Москва, 1983. – 207с.
1229435
  Иванова Гергина Енева Психологические особенности отношений ребенка дошкольного возраста в группе сверстников : Автореф. дис. ... канд. психол.наук : 19.00.07 / Иванова Гергина Енева ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1976. – 23 с.
1229436
  Арамедова Айгозель Илжановна Психологические особенности оценки женщинами, страдающими параноидной шизофренией, отношений со своими детьми : Дисс....учен.степени канд.психологических наук: 19.00.04 / Арамедова Айгозель Илжановна; КУ имени Тараса Шевченко. – Киев, 2000. – 173л. – Библиогр.: л.157-173
1229437
  Степанов В.Г. Психологические особенности перцептивной деятельности школьников и учет их в учебно-воспитательной работе. / В.Г. Степанов. – М, 1989. – 81с.
1229438
  Алексеев А.М. Психологические особенности показания очевидцев / А.М. Алексеев. – Москва : Юридическая литература, 1972. – 104 с.
1229439
  Усманова А.А. Психологические особенности политической активности молодежи и ее поведения как части электората // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.236-245
1229440
  Кочемировская Елена Алексеевна Психологические особенности понимания и переживания насилия младшими подростками и юношами (психосемантический подход) / Кочемировская Елена Алексеевна; Харьковск.нац.ун-тет им.В.Н.Каразина. – Харків, 2001. – 248л. + Приложения: л.209-248. – Библиогр.: л.190-208
1229441
  Елизарова Г.П. Психологические особенности понимания сложного предложения. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.01 / Елизарова Г.П.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1975. – 22л.
1229442
  Чепелева Н.В. Психологические особенности понимания текста студентами вузов как фактор их самообразования. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Чепелева Н.В.; МП УССР. НИИ психологии УССР. – К., 1979. – 25л.
1229443
  Ковтунова Ф.А. Психологические особенности применения знаний учащимися при решении задач по математике. : Автореф... Канд.пед.наук: / Ковтунова Ф.А.; Моск.гор.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 10 л.
1229444
  Китов А.И. Психологические особенности принятия управленчиских решений / А.И. Китов. – Москва, 1983. – 63 с.
1229445
  Богданов В.М. Психологические особенности профессионального мышления работника уголовного розыска : лекция / В.М. Богданов ; М-во внутр. дел СССР, Омск. высш. школа милиции. – Омск : Омская ВШ милиции, 1984. – 32 с.
1229446
  Абашев Г.И. Психологические особенности процесса понимания иностранного художественого текста учащимися средней школы : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Абашев Г.И. ; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1954. – 16 с.
1229447
  Рыбалка В.В. Психологические особенности процесса синтеза при конструировании технических объектов. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Рыбалка В.В.; МП УССР. НИИ психол. УССР. – К., 1982. – 24л.
1229448
  Божович Е.Д. Психологические особенности развития личности подростка / Е.Д. Божович ; Всесоюз. о-во "Знание". – Москва : Знание, 1979. – 39 с. : ил. – Библиогр: с. 38. – (В помощь лектору ; Библиотечка "Актуальные проблемы воспитания подростков")
1229449
  Литвинова Н.И. Психологические особенности развития у старшеклассников интереса к рабочим профессиям. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.07 / Литвинова Н.И.; МП УССР.Науч-исслед.ин-т.психол.УССР. – К, 1981. – 20л.
1229450
  Кравченко Светлана Анатольевна Психологические особенности развития экологического мышления у студентов : Дис... канд. психолог.наук: 09.00.01 / Кравченко Светлана Анатольевна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 174л. – Бібліогр.:л.162-173
1229451
  Залевский Г.В. Психологические особенности ригидности. (К проблеме фиксир. форм поведения) : Автореф... канд. психол.наук: 960 / Залевский Г.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 23л.
1229452
   Психологические особенности самодеятельеных подростково-юношеских групп. – М., 1990. – 159с.
1229453
   Психологические особенности самосознания подростка. – Киев, 1980. – 168 с.
1229454
  Кисилева Г.Н. Психологические особенности селективного аудирования : Автореф... канд. ист.наук: 19.00.01 / Кисилева Г.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 25л.
1229455
   Психологические особенности слабоуспевающих школьников. – М., 1984. – 184с.
1229456
  Матова М.А. Психологические особенности сложной скоростной деятельности человека. (Эксперим. исследование на материале спорта) : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Матова М.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 20л.
1229457
  Горбунова Г.П. Психологические особенности способов решения практических задач детьми дошкольного возраста : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Горбунова Г. П.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1978. – 16л.
1229458
  Полонский И.С. Психологические особенности стихийных внешкольных групп подростков и юношей : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 21.960 / Полонский И.С. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1970. – 19 с.
1229459
  Муртазина И.Р. Психологические особенности студентов-первокурсников, выбравших обучение в другом городе // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 67-75. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 2). – ISSN 1995-0047
1229460
  Ситаров В.А. Психологические особенности студенческой молодежи с различным уровнем самореализации в обучении / В.А. Ситаров, А.И. Шутенко, Е.Н. Шутенко // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 7. – С. 49-55. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
1229461
  Чеджемов Т.Б. Психологические особенности судебного следствия. / Т.Б. Чеджемов. – М., 1970. – 35с.
1229462
  Чеджемов Т.Б. Психологические особенности судебного следствия. / Т.Б. Чеджемов. – М., 1970. – 34с.
1229463
  Закатов А.А. Психологические особенности тактики производства следственных действий с участием несовершеннолетних / А.А. Закатов. – Волгоград, 1979. – 96с.
1229464
  Лаврищева Т.И. Психологические особенности творческого процесса П.И.Чайковского : Автореф... канд. психол.наук: 190001 / Лаврищева Т.И.; М-во просвещения Арм.ССР. Армянский гос. пед. ин-т. – Ереван, 1973. – 30л.
1229465
  Зюбин Л.М. Психологические особенности трудных учащихся профессионально-технических училищ / Л.М. Зюбин. – М., 1966. – 47с.
1229466
  Синица И.Е. Психологические особенности усвоения лексики учащихся 5-го класса. : Автореф... канд. пед.наук: / Синица И.Е.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1954. – 16л.
1229467
  Гуревич Ю.Г. Психологические особенности учебной деятельности / Ю.Г. Гуревич, С.В. Кошелева. – Иркутск, 1988. – 72с.
1229468
  Чо Чун Силь Психологические особенности учебных интересов у детей младшего школьного возраста : Автореф... канд. пед.наук: / Чо Чун Силь; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1956. – 19л.
1229469
  Качарьян В.С. Психологические особенности формирования жизненных стратегий специалистов по иностранному языку // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 382-385. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1229470
  Головина Т.П. Психологические особенности формирования обобщенного способа умственной деятельности у младших школьников. (На материале работы с сюжетной картиной) : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 21.960 / Головина Т.П. ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. Кафедра психологии. – Ленинград, 1970. – 20 с.
1229471
  Шеминов В.Н. Психологические особенности формирования общественной активности будущего учителя : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Шеминов В. Н.; Яросл. гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1973. – 38л.
1229472
  Селезнева М.В. Психологические особенности формирования понятий по ботанике у учащихся 5-го класса средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Селезнева М.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1954. – 16л.
1229473
  Педько С.С. Психологические особенности формирования смыслового содержания графических знаков : Автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.03 / Педько С.С.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1986. – 24 с.
1229474
  Ангелов Г.В. Психологические особенности функционирования управленческих команд на предприятиях пищевой отрасли / Г.В. Ангелов, А.В. Черкасский // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 1. – С. 76-80. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1229475
  Ковалев А.Г. Психологические особенности человека / А.Г. Ковалев. – Л
1. – 1960. – 264с.
1229476
  Ковалев А.Г. Психологические особенности человека / А.Г. Ковалев. – Л
2. – 1960. – 304с.
1229477
  Позняков В.П. Психологические отношения индивидуальных и групповых субьектов совместной жизнедеятельности // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2012. – Т. 33, № 5. – С. 5-15. – ISSN 0205-9592
1229478
  Прангишвили А.С. Психологические очерки. / А.С. Прангишвили. – Тбилиси, 1975. – 111с.
1229479
  Самуйлова И.А. Психологические последствия репрезентации политической коммуникации в СМИ // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 102-107. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
1229480
  Ениколопов Сергей Николаевич Психологические последствия терроризма / Ениколопов Сергей Николаевич, Мкртычян Арег Артавазович // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 71-80. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Приводится теоретический обзор отрицательных психологических последствий терроризма. Психологические последствия - наиболее эффективный инструмент, с помощью которого террористам удается максимально привлечь внимание общества к себе и своей ...
1229481
  Якобсон С.Г. Психологические пргоблемы этического развития детей / С.Г. Якобсон. – М., 1984. – 143с.
1229482
  Богатырева О.О. Психологические предпосылки карьерного роста // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 92-98. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Рассматриваются факторы, влияющие на профессиональную самореализацию и карьерный рост. Показано, что люди, сделавшие карьеру, имеют ряд общих особенностей - для них характерен нонконформизм, направленность на результат и самоэффективность в ...
1229483
  Павлова М.А. Психологические предпосылки обучения двум языкам. : Автореф... канд. пед.наук: / Павлова М.А.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1956. – 16л.
1229484
  Невская Любовь Николаевна Психологические предпосылки обучения детей дошкольного возраста слитному чтению : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Невская Любовь Николаевна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1229485
  Волынская Л.Б. Психологические предпосылки становления нравственной элиты // Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 5. – С. 86-91. – ISSN 0205-9592
1229486
  Меркулова О.П. Психологические предпосылки студенческого плагиата / О.П. Меркулова, А.С. Даниленко // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 4. – С. 114-121. – ISSN 0869-3617


  Рассмотрено явление студенческого плагиата и факторы, обусловливающие его распространенность. Приведены результаты эмпирического исследования, в котором установлена взаимосвязь склонности к плагиату с показателями самоотношения и мотивации обучения в ...
1229487
  Волянюк Н.Ю. Психологические предпосылки формирования циничности в педагогической профессии / Н.Ю. Волянюк, Г.В. Ложкин // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 8 (137). – С. 1-4
1229488
  Столяренко А.М. Психологические приемы в работе юриста : Практическое пособие / А.М. Столяренко. – Москва : Юрайт, 2000. – 288с. – ISBN 5-85294-097-6
1229489
  Бабахан Ю.С. Психологические принципы обучения устной английской речи на основе традиционной сочетаемости лингвистического материала : Автореф... канд.пед.наук: / Бабахан Ю.С.; Моск.гос. ун-т. – М, 1967. – 16л.
1229490
  Рожанская И.Д. Психологические принципы построения и использования электронных тренажеров : Автореф... канд. опсихол.наук: / Рожанская И. Д.; ЛГУ. – Л., 1969. – 17л.
1229491
  Калмыкова З.И. Психологические принципы развивающего обучения / З.И. Калмыкова. – Москва, 1979. – 48с.
1229492
  Балл Г.А. Психологические принципы современного гуманизма // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 6. – С.3-12. – ISSN 0042-8841
1229493
  Яровая Ю.Н. Психологические причины мотивационного поведения человека // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С.248-254. – ISSN 1811-0916
1229494
   Психологические проблемы автоматизации научно-исследовательских работ. – М., 1987. – 240с.
1229495
  Гильбух Ю.З. Психологические проблемы автоматизации управления производством / Ю.З. Гильбух. – К., 1973. – 39с.
1229496
   Психологические проблемы взаимной адаптации человека и машины в системах управления. – М., 1980. – 320с.
1229497
   Психологические проблемы выявления и коррекции отклоняющегося поведения школьников. – Москва, 1990. – 159 с.
1229498
  Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе / Е.Е. Кравцова. – М., 1991. – 150с.
1229499
  Дьяченко М.И. Психологические проблемы готовности к деятельности / М.И. Дьяченко. – Минск, 1976. – 175с.
1229500
   Психологические проблемы деятельности в особых условиях. – М., 1985. – 232с.
1229501
  Лубовский В.И. Психологические проблемы диагностики аномального развития детей / В.И. Лубовский. – М., 1989. – 101с.
1229502
  Аврах Я.С. Психологические проблемы защиты по уголовным делам / Я.С. Аврах. – Казань : Казанский гос. ун-т, 1972. – 106 с.
1229503
   Психологические проблемы идеологической деятельности, межнациональных отношений. Практическая психология в спорте. Вопросы педагогической психологии : Тезисы докладов к VII сыезду Общества психологов. – Москва, 1989. – 146с.
1229504
   Психологические проблемы использования ЭВМ в обучении и подготовке профессиональных кадров. – Пенза, 1988. – 126с.
1229505
   Психологические проблемы космических полетов. – Москва, 1979. – 239с.
1229506
  Шерковин Ю.А. Психологические проблемы массовых информационных процессов / Ю.А. Шерковин. – Москва : Мысль, 1973. – 215 с.
1229507
  Леонов А.А. Психологические проблемы межпланетного полета / А.А. Леонов, В.И. Лебедев. – М, 1975. – 248с.
1229508
  Якобсон П.М. Психологические проблемы мотивации поведения человека / П.М. Якобсон. – Москва : Просвещение, 1969. – 317с.
1229509
  Якобсон П.М. Психологические проблемы мотивации поведения человека. / П.М. Якобсон. – М., 1969. – 320с.
1229510
  Гичан И.С. Психологические проблемы наставничества / И.С. Гичан. – Киев, 1983. – 155с.
1229511
   Психологические проблемы неуспеваемости школьников. – М., 1971. – 272с.
1229512
  Солнцева Г.Н. Психологические проблемы обеспечения безопасности информационных систем // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.3-9. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1229513
   Психологические проблемы обучения : Тезисы докладов и сообщений. – Москва, 1989. – 174с.
1229514
  Гуткина Н.И. Психологические проблемы общения учителя с подростком // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 307-317. – ISBN 978-966-222-967-7


  "Проблема взаимоотношений между учителем и учеником в подростковом возрасте встает необычайно остро. Именно в этот период между ребенком и взрослым могут существенно испортиться отношения, даже если до этого они были вполне благополучными".
1229515
   Психологические проблемы переработки знаковой информации. – Москва : Наука, 1977. – 276с.
1229516
   Психологические проблемы повышения качества обучения и воспитания. – М., 1984. – 172с.
1229517
  Гога Н.П. Психологические проблемы подготовки специалиста в вузе // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 93-96. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1229518
   Психологические проблемы построения школьных учебников. – Москва, 1979. – 183с.
1229519
  Новик Ю.И. Психологические проблемы правового регулирования. / Ю.И. Новик. – Минск, 1989. – 133с.
1229520
   Психологические проблемы профессионально-технического образования. – К., 1979. – 60с.
1229521
   Психологические проблемы профессиональной деятельности. – М., 1991. – 168с.
1229522
   Психологические проблемы профориентации учащихся. – Челябинск, 1990. – 108с.
1229523
  Давыдов В.В. Психологические проблемы процессы обучения младших школьников // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 209-212. – ISBN 978-966-222-967-7
1229524
   Психологические проблемы развития нравственных убеждений. – Л., 1987. – 131с.
1229525
   Психологические проблемы рационализации деятельности. – Ярославль, 1976. – 120с.
1229526
   Психологические проблемы рационализации деятельности. – Ярославль
Вып. 5. – 1979
1229527
   Психологические проблемы рационализации деятельности. – Ярославль
Вып. 6. – 1981
1229528
   Психологические проблемы рационализации трудовой деятельности. – Ярославль, 1987. – 162с.
1229529
  Голубева И.В. Психологические проблемы рациональной организации труда работниц трикотажного производства : Автореф... канд. психол.наук: 21.962 / Голубева И.В.; МП РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 24л.
1229530
  Ильченко Ю.И. Психологические проблемы следственной тактики / Ю.И. Ильченко. – Краснодар, 1990. – 79с.
1229531
  Матвеев М.Ю. Психологические проблемы совершенствования имиджа библиотек // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 103-109. – ISSN 0130-9765


  Зависимость имиджа библиотеки и ее сотрудников от отношения библиотекарей к имиджу своей профессии.
1229532
   Психологические проблемы создания и использования ЭВМ. – М., 1985. – 240с.
1229533
  Жизномирская О. Психологические проблемы социализации в процессе утверждения современной ученической молодежи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 46-48. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  В настоящей статье приводятся результаты психологического исследования, целью которого являлось изучение возрастных особенностей развития подростков. Данное исследование проводилось на этапе перехода на 12-летнею форму обучения. Проведенное ...
1229534
  Свенцицкий А.Л. Психологические проблемы социального планирования / А.Л. Свенцицкий. – Л, 1973. – 18с.
1229535
   Психологические проблемы социальной регуляции поведения. – Москва : Наука, 1976. – 368 с.
1229536
  Бугаева Н.М. Психологические проблемы суицида : Вопросы организации суицидологической превенции в крымском регионе. Профилактика суицида среди лиц, / Н.М. Бугаева. – Симферополь, 1997. – 12с.
1229537
  Смирнов М.И. Психологические проблемы трудового воспитания школьников / М.И. Смирнов. – Киров, 1992. – 66с.
1229538
   Психологические проблемы трудовой подготовки учащихся. Психология и высшая школа : Тезисы докладов и сообщений. – Москва, 1989. – 177с.
1229539
  Шехтер М.С. Психологические проблемы узнавания / Шехтер М.С. ; Акад. пед. наук СССР, Ин-т психологии. – Москва : Просвещение, 1967. – 220 с. : черт. – Библиогр.: с. 211-218
1229540
  Вендров Е.Е. Психологические проблемы управления / Е.Е. Вендров. – Москва, 1969. – 160с.
1229541
  Кульга Л.Е. Психологические проблемы управления: конспект лекций по инж. и социальной психологии, читаемых студентам Дальневост. политехн. ин-та / Л.Е. Кульга. – Владивосток, 1975. – 35с.
1229542
   Психологические проблемы физического воспитания школьников. – М., 1989. – 182с.
1229543
   Психологические проблемы формирования научного мировоззрения школьников. – М., 1968. – 240с.
1229544
   Психологические проблемы формирования педагогической направленности и педагогических способностей. – Москва, 1982. – 109с.
1229545
   Психологические проблемы формирования социально активной личности советского учителя. – Москва, 1983. – 128с.
1229546
   Психологические проблемы формирования специалиста в вузе. – Саранск, 1989. – 125с.
1229547
   Психологические проблемы эффективности и качества труда. – Москва
2. – 1977. – 53с.
1229548
  Сидоренков А.В. Психологические противоречия в малой группе // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 1. – С.41-50. – ISSN 0042-8841
1229549
  Россолимо Г.И. Психологические профили : метод количественного исследования психических процессов в нормальном и патологическом состояниях / Г.И. Россолимо, пр.-доц. Моск. унив. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова
Ч. 1 : Методика. – 1910. – 51 с., 3 л. ил., граф. граф


  Авт. предисл. и ред. Ананьин Степан Андреевич (1875-1942)
1229550
  Картузанская Ц.С. Психологические профили нормальных школьников по данным исследований методом Г.И. Россолимо / Ц.С. Картузанская, А.Н. Мацкевич. – 91-105с.
1229551
  Морозов А.С. Психологические проявления личностных взаимоотношений членов группы : Автореф... канд. психол.наук: 960 / Морозов А.С.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 16л.
1229552
  Калошина И.П. Психологические пути повышения квалификации руководящих кадров / И.П. Калошина. – Рига, 1979. – 68с.
1229553
  Габдреев Рустеэм Вагизович Психологические резервы инженерной подготовки : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.03 / Габдреев Рустеэм Вагизович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 38 с.
1229554
  Габдреев Рустэм Вагизович Психологические резервы инженерной подготовки : Дис... доктора психолог.наук: 19.00.03 / Габдреев Рустэм Вагизович; КГУ. им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 440л. – Бібліогр.:л.389-419
1229555
  Семянищева П.А. Психологические ресурсы преодоления стресса в ситуации отраслевых организационных изменений (на контингенте военнослужащих) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 123-135. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1229556
  Чудновский В.Э. Психологические составляющие оптимального смысла жизни // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 3. – С.3-15. – ISSN 0042-8841
1229557
  Коростылева Л .А. Психологические способности лиц, испытывающих затруднение при вступлении в брачные отношения : Автореф... канд .психол.наук: 19.00.01; 19.00.05 / Коростылева Л .А.; КГУ. – К., 1991. – 16л.
1229558
  Филонов Л.Б. Психологические способы выявление скраваемого обстоятельства / Л.Б. Филонов. – М, 1979. – 99с.
1229559
   Психологические средства выявления особенностей личностного развития подростков и юношества. – Москва, 1990. – 166с.
1229560
   Психологические тесты. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00340-2; 5-691-00341-0
Том 1. – 1999. – 312 с.
1229561
   Психологические тесты. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00340-2; 5-691-00342-9
Том 2. – 1999. – 312 с.
1229562
  Юнг К.Г. Психологические типы / К.Г. Юнг; Пер.Е.И.Рузера. – Москва : Алфавит, 1992. – 105с. – ISBN 5-7044-0006-Х
1229563
  Юнг К.Г. Психологические типы / К.Г. Юнг; Под общ. ред. В.Зелинского. – Санкт-Петербург : Ювента, Прогресс-Универс, 1995. – 716с. – ISBN 5-87399-035-2
1229564
  Юнг К.Г. Психологические типы / К.Г. Юнг. – Москва, 1996. – 715с.
1229565
  Юнг К. Психологические типы / К. Юнг. – Москва : Университетская книга, АСТ, 1998. – 720с. – ISBN 5882300428; 5237003133
1229566
  Еслюк Р.П. Психологические типы в биографиях: миссионер человечности Эрих Мария Ремарк // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: В.В. Гуленко, Е.А. Донченко, А.М. Ельяшевич [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8 (187/188). – С. 22-34. – ISSN 2226-7549
1229567
  Юнг К.Г. Психологические типы. / К.Г. Юнг. – М. – 96с.
1229568
  Верди А. Психологические тренинги опасны? : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 11. – С. 86-95
1229569
  Цуканова Е.В. Психологические трудности межличностного общения / Е.В. Цуканова. – Киев, 1985. – 159с.
1229570
  Жутикова Н.В. Психологические уроки обыденной жизни / Н.В. Жутикова. – М., 1990. – 255с.
1229571
  Немов Р.С. Психологические условия и критерии эффективности работы коллектива / Р.С. Немов. – М., 1982. – 64с.
1229572
   Психологические условия и механизмы воспитания подростков. – М., 1983. – 160с.
1229573
  Лотова И.П. Психологические условия личностно-профессионального развития студентов вуза // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 5. – С. 59-63. – ISSN 0869-561Х
1229574
   Психологические условия повышения качества трудовой и профессиональной подготовки молодежи. – Новосибирск, 1989. – 127с.
1229575
  Баслак Лидия Михайловна Психологические условия повышения эффективности трудового обучения подростков : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Баслак Лидия Михайловна; МП УССР. Научно-исслед. ин-т психологии УССР. Научно-исслед. ин-т педагогики УССР. – К., 1974. – 25л.
1229576
  Эннуло Я.Ю. Психологические условия успешности деятельности в некоторых видах операторского труда. : Автореф... канд.психол.наук: 19.00.01 / Эннуло Я.Ю.; Тарт.гос.ун-т. – Тарту, 1973. – 19л.
1229577
  Хо Нгок Дай Психологические условия формирования алгебраических понятий у младших школьников : Автореф. дис. ... канд. психологич. наук : 21967 / Хо Нгок Дай ; МГУ. – Москва, 1972. – 23 с.
1229578
  Шинкарюк Анатолий Иванович Психологические условия формирования ритма действия баллистического типа : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.01 / Шинкарюк Анатолий Иванович; МП УССР. Науч.-исслед. ин-т психолог. УССР. – К., 1982. – 23л.
1229579
  Черненилов В.И. Психологические условия формирования трудовых скоростных действий. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Черненилов В.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет психол. – М., 1976. – 25л.
1229580
  Пискунова М.К. Психологические условиях активизации усвоения зоологических понятий учащимися VII класса : Автореф... канд. пед.наук: / Пискунова М.К.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1962. – 16л.
1229581
  Ивончик Галина Фадеевна Психологические условиях формирования у работающей молодежи положительного отношения к учению : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Ивончик Галина Фадеевна; МН УССР. Науч.-исслед. ин-т психологии УССР. – К., 1981. – 23л.
1229582
   Психологические факторы операторской деятельности. – М., 1988. – 196с.
1229583
  Верзина А. Психологические факторы оптимизации учебного процесса / А. Верзина, Л. Костель // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 154-161. – ISBN 978-2-919320-35-6
1229584
  Гобечия Ф.В. Психологические факторы поведения несовершеннолетних правонарушителей / Ф.В. Гобечия. – Тбилиси, 1979. – 83с.
1229585
  Тодорова И.С. Психологические факторы подготовки будущих учителей к диалогическому общению. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Тодорова И.С.; Мин. просвещ. УССР. – К., 1988. – 23л.
1229586
  Красилова Юнна Викторовна Психологические факторы предпринимательской активности личности : Дис. ... канд. психологических наук: 19.00.01. / Красилова Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 200л. – Библиогр.: л. 152-175; Дод.: л. 176-200
1229587
  Польшин Александр Константинович Психологические факторы произвольной саморегуляции состояния (Инженерно-психологический аспект) : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.03 / Польшин Александр Константинович; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1983. – 21л.
1229588
   Психологические факторы профессионального здоровья преподавателей высшей школы / Г.С. Никифоров, Н.Е. Водопьянова, Р.А. Березовская, Е.С. Старченкова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 42-54. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 4). – ISSN 1995-0047
1229589
  Ващенко Ю.А. Психологические факторы психосоматических расстройств (на материале язвенной болезни) : 19.00.04: Дис. ... канд. псхолог. наук / Ващенко Ю.А.; КУ им. Т. Шевченко. – Київ, 1999. – 203л. – Бібліогр.:л.178-195
1229590
   Психологические факторы развития одаренной личности : монография / Пономарева-Семенова, Д.К. Королев, О.В. Зазимко, М.А. Снежная, М.Н. Янковчук; [Р.А. Семенова-Пономарева, Д.К. Королев, О.В. Зазимко и др.] ; Акад. пед. наук Украины, Ин-т психологии им. Г.С. Костюка. – Житомир : Изд-во ЖДУ им. И. Франка, 2007. – 186 с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 185. – Библиогр.: с. 178-183. – ISBN 978-966-485-003-9
1229591
  Юдина С.Д. Психологические факторы развития творческой личности // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 6 (39). – С. 233-241. – ISSN 1811-0916
1229592
  Гигилашвили Н. Психологические факторы саморазвития и самореализации личности / Н. Гигилашвили, С. Татулишвили // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 29-30. – ISBN 978-966-698-272-1
1229593
  Рассказова Е.И. Психологические факторы саморегуляции на разных этапах выполнения учебного задания // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 2. – С. 36-47. – ISSN 0205-9592
1229594
  Бугаева Н.М. Психологические факторы суицидального поведения. : Дис... канд. псих.наук: 19.00.01 / Бугаева Н.М.; КУ им.Т.Шевченко. – К., 1997. – 258л. – Бібліогр.:л.184-258
1229595
   Психологические факторы цивилизации. – 182-197с.
1229596
   Психологические факторы эмоциональной дезаптации у студентов / А.Б. Холмогорова, Н.Г. Гаранян, Я.Г. Евдокимова, М.В. Москова // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 3. – С.16-26. – ISSN 0042-8841
1229597
  Кричевский Р.Л. Психологические фактры эффективности руководства первичным коллективом / Р.Л. Кричевский, А.В. Маржине. – Кишинев, 1991. – 126с.
1229598
  Гаврина Ю.С. Психологические характеристики корпоративного имиджа телеканала // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 245-250. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1229599
  Демин А.Н. Психологические эффекты угрозы потери работы / А.Н. Демин, И.А. Петрова // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 6. – С. 38-49. – ISSN 0205-9592
1229600
  Рутштейн Психологические, этические и социальные взгляды Спинозы / Рутштейн. – Ростов -на-Дону, 1928. – 18с.
1229601
  Страхов И.В. Психологический анализ в литературном творчестве / И.В. Страхов. – Саратов
1. – 1973. – 57с.
1229602
  Страхов И.В. Психологический анализ в литературном творчестве / И.В. Страхов. – Саратов
2. – 1974. – 59с.
1229603
  Страхов И.В. Психологический анализ в литературном творчестве / И.В. Страхов. – Саратов
3. – 1975. – 159с.
1229604
  Страхов И.В. Психологический анализ в литературном творчестве / И.В. Страхов. – Саратов
5. – 1976. – 41с.
1229605
  Цветкова Л.С. Психологический анализ восстановления речевых функций при локальных поражениях мозга : Автореф... канд. пед.наук: / Цветкова Л. С.; АПН РСФСР, НИИ психол. – М., 1962. – 16л.
1229606
  Конфисахор А.Г. Психологический анализ геополитических процессов / А.Г. Конфисахор, В.В. Медведева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 36-42. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
1229607
  Братусь Б.С. Психологический анализ изменений личности при алкоголизме / Б.С. Братусь. – Москва, 1974. – 96с.
1229608
  Лебедева М.М. Психологический анализ имитационной игры : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Лебедева М. М.; МГУ. – М., 1980. – 16л.
1229609
  Антонов А.В. Психологический анализ информационного обслуживания инженеров-конструкторов : Дис. ... канд. психол. наук / Антонов Анатолий Васильевич ; КГУ, Каф. психологии. – Киев, 1969. – 315 л. – Библиогр.: л. 291-315
1229610
  Антонов А.В. Психологический анализ информационного обслуживания инженеров -конструкторов : Автореф. дис. ... канд. псих. наук / Антонов А.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 25 с.
1229611
  Кричевский Р.Л. Психологический анализ коллективного решения тактических задач : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 731 / Кричевский Р.Л. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1969. – 13 с.
1229612
  Пустовой Е.А. Психологический анализ конструктивно-технической деятельности учащихся в трудовом обучении с использованием специальных учебных "конструкторов". : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Пустовой Е.А.; Ярослав. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1229613
  Елфимова М.М. Психологический анализ культурных артефактов в ментальности студентов // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 2, февраль. – C. 54-61. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрена проблема ментальности студентов педагогического университета, понимаемая как способ выстраивания ценностно-смысловой ориентировки, непосредственно зависящей от интериоризации культурных артефактов. Определен ментальный вектор как ...
1229614
  Александровская В.Н. Психологический анализ культурных установок в философии Джозефа Хендерсона // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 1. – С. 80-86. – ISSN 2227-7242
1229615
  Воронин Николай Павлович Психологический анализ мотивов выбора рабочих профессий учащимися старших классов средних общеобразовательных школ : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Воронин Николай Павлович; Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1974. – 27л.
1229616
  Милашевич В.В. Психологический анализ некоторых условий усвоения пассивной грамматики : Автореф... канд. психол.наук: 21.967 / Милашевич В.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. психологии. – М., 1970. – 26л.
1229617
  Грибанова А.К. Психологический анализ овладения детьми-дошкольниками операциями первоначального счета : Автореф... канд. пед.наук: / Грибанова А. К.; МВО СССР, ОГУ. – Одесса, 1955. – 16л.
1229618
  Бенедиктов Сергей Борисович Психологический анализ одновременного восприятия и воспроизведения связной речи : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Бенедиктов Сергей Борисович; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1229619
  Братусь Б.С. Психологический анализ одного из видов патологии личности : Автореф... канд. психол.наук: 21.964 / Братусь Б.С.; МГУ. – М., 1972. – 24л.
1229620
  Завалишина Д.Н. Психологический анализ оперативного мышления. / Д.Н. Завалишина. – Москва, 1985. – 221с.
1229621
  Гольнева В.А. Психологический анализ организованности старших школьников в использовании внеурочного времени : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Гольнева В.А.; Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1966. – 22л.
1229622
  Котовский А.И. Психологический анализ особенностей элементов проблемного обучения на занятиях по техническому моделированию в начальных классах : Автореф... канд. психол.наук: 190007 / Котовский А.И.; Ярославский гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1973. – 22л.
1229623
  Гоноболин Ф.Н. Психологический анализ педагогических способностей // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 623-634. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9


  "Педагогическая работа - очень многогранная деятельность. Своими корнями она уходит глубоко в жизнь, приближаясь к той деятельности, которую в обществе выполняет по отношению к детям в той или иной мере все взрослое население (и в первую очередь ...
1229624
  Хадаханэ Э.К. Психологический анализ подготовленности учащихся профессионально-технических училищ к рационализаторской деятельности. : Автореф... Канд.психол.наук: 967 / Хадаханэ Э.К.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1972. – 20л.
1229625
  Натанзон Э.Ш. Психологический анализ поступков и способы педагогического воздействия на личность / Э.Ш. Натанзон. – Москва, 1968. – 207 с.
1229626
  Натанзон Э.Ш. Психологический анализ поступков ученика / Э.Ш. Натанзон. – М, 1991. – 124с.
1229627
  Василюк Ф.Е. Психологический анализ преодоления критических ситуаций : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Василюк Ф.Е.; МГУ. – М, 1981. – 18л.
1229628
  Солнцева Г.Н. Психологический анализ проблемы принятия решения / Г.Н. Солнцева. – М., 1985. – 78с.
1229629
  Клименко В.В. Психологический анализ процесса выполнения двигательных действий типа баллистических движений. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Клименко В.В.; Москов. гос. пед. ин-тут. – М., 1973. – 28л.
1229630
  Мурашев Г.А. Психологический анализ процесса овладения способами корректорской деятельности : Автореф... канд. психол.наук: 21.967 / Мурашев Г.А.; Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1970. – 24л.
1229631
  Корнилов Ю.К. Психологический анализ процесса решения физических задач учащимися старших классов средней школы : Автореф... канд. психол.наук: 21.967 / Корнилов Ю.К.; Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1970. – 22л.
1229632
  Поддубный А.Г. Психологический анализ процесса решения школьниками средних классов на планирование трудовых действий : Автореф... канд. психол.наук: 21.967 / Поддубный А.Г.; Ярославский гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1970. – 22л.
1229633
  Самовичев Евгений Григорьевич Психологический анализ процесса сосредоточения : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Самовичев Евгений Григорьевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 24л.
1229634
  Фридлянд И Психологический анализ процесса усвоения понятий школьниками. (Младш. школьный возраст) : Автореф... канд. пед.наук: / Фридлянд И,А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
1229635
  Карпов А.В. Психологический анализ процессов принятия решения в деятельности / А.В. Карпов. – Ярославль, 1985. – 79с.
1229636
  Котляревский Юрий Леонидович Психологический анализ прстроения и эксплуатации имитационно-игровых моделей : Дис... канд.психолог.наук: 09.00.01 / Котляревский Юрий Леонидович; Мин-во просвещения Украины Одесский ГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1992. – 140л. – Бібліогр.:л.130-140
1229637
  Гурова Л.Л. Психологический анализ решения задач / Л.Л. Гурова. – Воронеж, 1976. – 327с.
1229638
  Потемкина Ф О. Потемкина Психологический анализ рисунка и текста / О.Ф. Потемкина, Е.В. Потемкина. – Санкт-Петербург : Речь, 2005. – 523, [2] с. : ил., табл. – (Психологический практикум). – ISBN 5-9268-0362-4
1229639
  Натанзон Э.Ш. Психологический анализ роли классного коллектива в воспитании сознательного отношения школьника к учению : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Натанзон Э.Ш.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
1229640
  Наенко Н.И. Психологический анализ состояния психической напряженности : Автореф... Канд.психол.наук: / Наенко Н.И.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1970. – 12л.
1229641
  Шапиро С.И. Психологический анализ структуры математических способностей в старшем школьном возрасте. : Автореф... Канд.пед.наук: / Шапиро С.И.; Курск.гос.пед.ин-т. – Курск, 1967. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1229642
   Психологический анализ трудовой деятельности. – Ярославль, 1980. – 92с.
1229643
  Карпов А.В. Психологический анализ трудовой деятельности / А.В. Карпов. – Ярославль, 1988. – 78с.
1229644
  Калашникова М.М. Психологический анализ трудовой деятельности пионеров сельской школы : Автореф... кандидата пед. (по психологии)наук: / Калашникова М.М.; Моск. обл. пед. ин-т им.Н.К.Крупской. – М., 1965. – 18л.
1229645
  Страхов И.В. Психологический анализ урока / И.В. Страхов. – Саратов, 1968. – 40с.
1229646
   Психологический анализ урока как основной формы учебно-воспитательной работы. – Л., 1969. – 16с.
1229647
  Шляхтер Е.Ф. Психологический анализ условий развития наиболее способных школьников старших классов : Автореф... канд. педаг. (по психологии)наук: / Шляхтер Е.Ф.; Московский гос. ун-т. Факультет психологии. – М., 1967. – 16л.
1229648
  Флоровский Ю.В. Психологический анализ формирования взглядов на дружбу и любовь у старшеклассников. (На материале русских и национальных школ Адыгейской автономной области) : Автореф... канд. пед.наук: / Флоровский Ю.В.; Ярославск. гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1967. – 19л.
1229649
  Турпанов А.Н. Психологический анализ формирования представлений у учащихся 5 класса (на материале географии) : Автореф... канд. пед.наук: / Турпанов А.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
1229650
  Телегина Э.Д. Психологический анализ эвристик человека : Автореф. дис. ... канд. пед. (по психологии) наук / Телегина Э.Д. ; Моск. гос. ун-т , Фак. психологии. – Москва, 1967. – 17 с.
1229651
  Вилюнас В.К. Психологический анализ эмоциональных явлений. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Вилюнас В.К.; МГУ. – М., 1974. – 25л.
1229652
  Звонарёва Н.А. Психологический аспект в работе соционика // Соционика, ментология и психология личности : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Київ, 2020. – № 1/2 (148/149). – С. 37-39 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISBN 1680-4325
1229653
  Матвеев Г.К. Психологический аспект вины советских юридических лиц / Г.К. Матвеев. – Москва, 1978. – [8] с. – Отд. оттиск из: Советское государство и право / АН СССР. - Москва, 1978. - № 8. - С. 39-47
1229654
   Психологический атлас человека / В.А. Аверин, Ж.К. Дандарова, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин; Под ред. А.А. Реана. – Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. – 651,[5]с. – (Психология человека от рождения до смерти). – ISBN 985-13-7636-1
1229655
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 16, № 2. – 1995
1229656
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 16, № 3. – 1995
1229657
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 16, № 4. – 1995
1229658
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 16, № 5. – 1995
1229659
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 16, № 6. – 1995
1229660
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 16, № 1. – 1995
1229661
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 17, № 1. – 1996
1229662
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 17, № 2. – 1996
1229663
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 17, № 3. – 1996
1229664
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 17, № 4. – 1996
1229665
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 17, № 5. – 1996
1229666
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 17, № 6. – 1996
1229667
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 18, № 2. – 1997
1229668
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 18, № 3. – 1997
1229669
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 18, № 1. – 1997
1229670
   Психологический журнал. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 26, № 4. – 2005
1229671
   Психологический журнал. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 26, № 5. – 2005
1229672
   Психологический журнал. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 26, № 6. – 2005
1229673
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 29, № 1. – 2008
1229674
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 29, № 6. – 2008
1229675
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 29, № 5. – 2008
1229676
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 29, № 2. – 2008
1229677
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 29, № 3. – 2008
1229678
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 29, № 4. – 2008
1229679
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 30, № 6. – 2009. – резюме англ.та рос.мовами
1229680
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 30, № 5. – 2009. – резюме англ.та рос.мовами
1229681
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 30, № 4. – 2009
1229682
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 30, № 1. – 2009
1229683
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 30, № 2. – 2009
1229684
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 30, № 3. – 2009
1229685
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 31, № 1. – 2010
1229686
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 31, № 2. – 2010
1229687
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 31, № 5. – 2010
1229688
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 31, № 3. – 2010
1229689
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 31, № 4. – 2010
1229690
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 31, № 6. – 2010. – мова резюме англ., рос.
1229691
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 32, № 1. – 2011. – мова резюме англ., рос.
1229692
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 32, № 2. – 2011. – мова резюме англ., рос.
1229693
   Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 32, № 3. – 2011. – мова резюме англ., рос.
1229694
   Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 32, № 4. – 2011. – мова резюме англ., рос.
1229695
   Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 32, № 5. – 2011. – мова резюме англ., рос.
1229696
   Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 32, № 6. – 2011. – мова резюме англ., рос.
1229697
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 33, № 1. – 2012. – мова резюме англ., рос.
1229698
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 33, № 2. – 2012. – мова резюме англ., рос.
1229699
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 33, № 3. – 2012. – мова резюме англ., рос.
1229700
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 33, № 4. – 2012. – мова резюме англ., рос.
1229701
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 33, № 6. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1229702
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 33, № 5. – 2012. – мова резюме англ., рос.
1229703
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 34, № 1. – 2013. – Резюме на англ., рус. яз.
1229704
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 34, № 2. – 2013. – Резюме на англ., рус. яз.
1229705
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 34, № 3. – 2013. – Резюме на англ., рус. яз.
1229706
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 34, № 4. – 2013. – Резюме на англ., рус. яз.
1229707
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 34, № 5. – 2013. – Резюме на англ., рус. яз.
1229708
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 34, № 6. – 2013. – Резюме на англ., рус. яз.
1229709
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 35, № 3. – 2014. – Резюме на англ., рус. яз.
1229710
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 35, № 1. – 2014. – Резюме на англ., рус. яз.
1229711
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 35, № 2. – 2014. – Резюме на англ., рус. яз.
1229712
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 36, № 1. – 2015. – Резюме на англ., рус. яз.
1229713
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 36, № 2. – 2015. – Резюме на англ., рус. яз.
1229714
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 36, № 4. – 2015. – Резюме на англ., рус. яз.
1229715
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 36, № 5. – 2015. – Резюме на англ., рус. яз.
1229716
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 37, № 1. – 2016. – Резюме на англ., рус. яз.
1229717
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 37, № 2. – 2016. – Резюме на англ., рус. яз.
1229718
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 37, № 3. – 2016. – Резюме на англ., рус. яз.
1229719
  Рябова Т.В. Психологический и нейтропсихологический анализ динамической афазии : Автореф... канд. психол.наук: / Рябова Т. В.; МГУ. – Москва, 1970. – 22л.
1229720
  Аристов Б.И. Психологический климат в коллективе / Б.И. Аристов. – Москва : Политиздат, 1973. – 64 с.
1229721
  Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе / Н.П. Аникеева. – Москва : Просвещение, 1989. – 224 с. – (Библиотека зам. директора школы по учеб.-воспитательной работе)
1229722
  Евтихов О.В. Психологический климат в служебном коллективе : феноменология и факторы формирования // Вопросы психологии экстремальных ситуаций : научно-практический журнал. – Москва, 2010. – № 1. – С.11-16
1229723
  Ложкин Г.в. Психологический климат трудового коллектива / Г.в. Ложкин. – К., 1988. – 47с.
1229724
  Зорин Г.А. Психологический контакт при производстве допроса / Г.А. Зорин. – Гродно, 1986. – 71с.
1229725
  Рояк А.А. Психологический конфликт и особенности индивидуального развития личности ребенка / А.А. Рояк; НИИ дошк. воспитания АПН СССР. – Москва : Педагогика, 1988. – 117, [2] с. – Библиогр.: с. 114-118. – (Образование. Педагогические науки. Педагогическая психология)
1229726
  Кучер А.А. Психологический механизм возникновения психотравмы в суловиях экстремальной ситуации // Вопросы психологии экстремальных ситуаций : научно-практический журнал. – Москва, 2013. – № 3. – С. 43-48
1229727
  Кутько И.И. Психологический отбор операторов атомных электростанций : Метод. пособ. / И.И. Кутько, А.И. Долганов. – Энергодар : АЭС, 1997. – 54с. – Библиогр.С.:51-53
1229728
  Леонтьев А.А. Психологический портрет лектора / А.А. Леонтьев. – Москва : Всесоюз. о-во "Знание", 1979. – 47 с. – (В помощь лектору, Общество "Знание" РСФСР / Науч.-метод. совет по теории и методике пропаганды, Моск. гор. орг. о-ва "Знание")
1229729
  Леонтьев А.А. Психологический портрет лектора : материалы ун-та лекторов г. Москвы / А.А. Леонтьев ; Правление всесоюз. о-ва "Знание" ; Науч.-метод. совет по проблемам лектор. мастерства ; Отдел методики лекционной пропаганды ; Московск. город. орг. о-ва "Знание". – Москва : Знание, 1981. – 43, [1] c. – Библиогр.: с. 42 и в подстроч. прим.
1229730
  Азарова Л.Е. Психологический портрет русской провинциальной интеллигенции в рассказе А.П. Чехова "Дом с мезонином" / Л.Е. Азарова, Л.В. Горчинская // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2019. – С. 64-69. – (Русская филология ; № 1 (67) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
1229731
  Волянюк Н.Ю. Психологический потенциал и барьеры инновационной активности субъекта научно-педагогической деятельности / Н.Ю. Волянюк, Г.В. Ложкин // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 11 (152). – С. 17-24. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
1229732
  Платонов К.К. Психологический практикум / К.К. Платонов. – М., 1980. – 165с.
1229733
  Баронин А.С. Психологический профиль убийц : пособие по криминальной психологии и криминалистике / А.С. Баронин. – Киев : ПАЛИВОДА, 2001. – 176 с. – ISBN 966-95871-4-Х
1229734
  Кривцова Н.В. Психологический резерв самореализации ученого-медика // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 3 (41). – С. 148-159. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1229735
  Мириманян А.М. Психологический роман и его некоторые отличительные особенности : Автореф... канд. психол.наук: 21.960 / Мириманян А.М.; Армянск. пед. ин-т. – Ереван, 1971. – 38л.
1229736
  Варшава Б.Е. Психологический словарь / Б.Е. Варшава, Л.С. Выготский. – Москва, 1931. – 206с.
1229737
   Психологический словарь. – Москва : Педагогика, 1983. – 448с.
1229738
   Психологический словарь. – 2-е изд.,перераб. и доп. – Москва : Педагогика-Пресс, 1999. – 440с. – ISBN 5-7155-0720-0
1229739
   Психологический словарь. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. – 640с. – ISBN 5-222-03026-1


  Содержит более 2,5 тысячи терминов, отвечающих современному состоянию психологии
1229740
  Фридман Л.М. Психологический справочник учителя / Л.М. Фридман, И.Ю. Кулагина. – Москва : Просвещение, 1991. – 287с. – (Психолог. наука -школе)
1229741
  Росийчук Т.А. Психологический субъект в гуманитарном мышлении: диалогическое осмысление психологии деятельности // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 2. – С.1-4
1229742
  Дружилов С.А. Психологический террор в условиях реформирования высшей школы // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 9 (октябрь). – С. 42-51. – ISSN 0321-0383


  Реформирование вузов вызывает обострение социально-психологической ситуации на кафедрах, возникновение моббинга. Выделяют два вида моббинга: вертикальный - «боссинг», когда психологический террор исходит от начальника; горизонтальный - когда он исходит ...
1229743
  Эдогава Рампо Психологический тест : рассказы / Эдогава Рампо ; пер. с япон. и сост. Г. Дудкиной. – Москва : Известия, 1989. – 182 с. – (Библиотека журнала "Иностранная литература"). – ISBN 5-206-00031-0
1229744
  Еникеев М.И. Психологический энциклопедический словарь / М.И. Еникеев. – Москва : Проспект, 2008. – 560с. – ISBN 978-5-482-01446-2
1229745
   Психологический, педагогический и психотерапевтический аспекты воздействия кино на зрителя / Н.Л. Карпова, М.М. Данина, Н.В. Кисельникова, А.И. Шувиков // Вопросы психологии : научный журнал / Российская акад. образования, Трудовой кол. ред. – Москва, 2011. – № 4. – С. 87-96. – ISSN 0042-8841
1229746
  Левитов Н.Д. Психологическик особенности подростков / Н.Д. Левитов. – М, 1954. – 53с.
1229747
  Ладанов И.Д. Психологическме аспекты преодоления конфликтной ситуации в трудовых коллективах. / И.Д. Ладанов, В.П. Галицкий. – М, 1984. – 87с.
1229748
  Коваленко В.С. Психологическое благополучие как составляющая психологического здоровья человека: теоретические подходы и эмпирические исследования в зарубежной психологии // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 3 (45). – С. 40-50. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1229749
   Психологическое воздействие на личность и группу. – Иваново, 1989. – 136с.
1229750
  Головаха Е.И. Психологическое время личности / Е.И. Головаха, А.А. Кроник. – Київ : Наукова думка, 1984. – 207 с.
1229751
  Донцов А.И. Психологическое единство коллектива / А.И. Донцов. – М., 1982. – 63с.
1229752
  Гусельцева М.С. Психологическое знание и культурно-историческая эпистемология // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 3. – С. 3-16. – ISSN 0042-8841
1229753
  Журавлев А.Л. Психологическое и социально-психологическое пространство личности и группы: понимание, виды и тенденции исследования / А.Л. Журавлев, А.Б. Купрейченко // Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 4. – С. 45-56. – ISSN 0205-9592
1229754
  Сергиенко В.И. Психологическое и социальное в духовном мире личности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Сергиенко В.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
1229755
  Сергиенко В.И. Психологическое и социальное в духовном мире личности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Сергиенко В.И.; КГУ. – К., 1981. – 24л.
1229756
   Психологическое изучение детей в школе-интернате. – М., 1960. – 208с.
1229757
   Психологическое изучение слепых и слабовидящих и методика работы с ними. – Л., 1990. – 150с.
1229758
   Психологическое изучение трудновоспитуемых школьников и несовершеннолетних правонарушителей. – М., 1973. – 201с.
1229759
  Ивашкин В.С. Психологическое изучение школьников / В.С. Ивашкин. – Владимир, 1990. – 109с.
1229760
  Владимиров Л.Е. Психологическое исследование в уголовном суде / Л.Е. Владимиров, проф. – Москва : Т-во скоропеч. А. А. Левенсон, 1901. – [4], VI, II, 291 с.
1229761
  Спиваковская А.С. Психологическое исследование игровой деятельности детей, страдающих шизофренией : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Спиваковская А.С. ; МГУ. – Москва, 1974. – 26 с.
1229762
  Белопольская Наталия Львовна Психологическое исследование мотивов учебной деятельности у детей с задержанным психическим развитием : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.04 / Белопольская Наталия Львовна; Моск. гос. ун-т. – М., 1976. – 22л.
1229763
  Подшивайлова Л.И. Психологическое исследование проявлений перцептивно-мыслительных стратегий художника в произведении изобразительного искусства / Л.И. Подшивайлова, М.В. Кокарева // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 242-252. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772
1229764
  Ходош Тибор Психологическое исследование трудовой деятельности человека в поточно-конвейерном производстве : Автореф... канд. пед. по психологиинаук: 731 / Ходош Тибор; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
1229765
  Маруга Э.В. Психологическое исследование формирования речи на иностранном языке (на матер. значений неличных форм англ. глагола) : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 731 / Маруга Э.В. ; МГУ. – Минск, 1971. – 26 с.
1229766
  Роговин М.С. Психологическое исследование: уч. пособие. / М.С. Роговин. – Ярославль, 1979. – 66с.
1229767
  Немов Р.С. Психологическое консультирование : Учебник для студ.вузов / Р.С. Немов. – Москва : Владос, 2000. – 528с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00268-6
1229768
  Глэддинг С. Психологическое консультирование / С. Глэддинг. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 736с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-318-00268-4
1229769
  Пахальян В.Э. Психологическое консультирование : учебное пособие для студ. высших учеб. заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / В.Э. Пахальян. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 256с. – (Учебное пособие). – ISBN 978-5-469-01389-1
1229770
  Кочюнас Р. Психологическое консультирование и групповая психотерапия : учебное пособие для высшей школы / Р. Кочюнас. – 6-е изд. – Москва : Трикста ; Академический проект, 2008. – 464с. – (Gaudeamus). – ISBN 978-5-8291-0956-1
1229771
  Орлов А.Б. Психологическое консультирование и психотерапия: триалогический подход // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 3. – С.3-19. – ISSN 0042-8841
1229772
  Раевский А.Е. Психологическое манипулирование в новых религиозных движениях // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.81-89. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1229773
  Осьмаков Н.В. Психологическое направление в русском литературоведении : Учеб.пособие / Н.В. Осьмаков. – Москва : Просвещение, 1981. – 144с.
1229774
  Осьмаков Н.В. Психологическое направление в русском литературоведении: Д.Н.Овсянико-Куликовский: уч. пособие / Н.В. Осьмаков. – М. : Просвещение, 1981. – 160 с.
1229775
  Замошкин Ю.А. Психологическое направление в современной буржуазной социологии / Ю.А. Замошкин. – М., 1958. – 63с.
1229776
  Иванова Л.П. Психологическое направление в языкознании // Общее языкознание : курс лекций / Л.П. Иванова. – Киев : Освита Украины, 2010. – С. 63-83. – ISBN 978-966-188-123-4
1229777
  Вдовенко Л.И. Психологическое наследие А.И. Герцена : Автореф... канд. пед.наук: / Вдовенко Л.И.;. – Киев, 1963. – 16л.
1229778
  Садчикова П.И. Психологическое наследие А.Ф. Лазурского : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Садчикова П.И. ; МВО СССР, КГУ. – Киев, 1955. – 15 с.
1229779
  Сливницкий Ю.О. Психологическое обеспечение автоматизированных систем человек-машина / Ю.О. Сливницкий. – Москва : Московский университет, 1989. – 112с. – ISBN 5-211-01155-4
1229780
  Высочина Н. Психологическое обеспечение в многолетней подготовке спортсменов // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2016. – № 4. – С. 65-71. – ISSN 1992-7886
1229781
   Психологическое обеспечение деятельности руководителя коллектива. – Москва
Т. 1. – 1990. – 46 с.
1229782
   Психологическое обеспечение деятельности руководителя коллектива. – Москва
Т. 2. – 1990. – 17 с.
1229783
   Психологическое обеспечение профессиональной деятельности. – Санкт-Петербург : С.-Петербургский университет, 1991. – 151с.
1229784
   Психологическое обеспечение психического и физического здоровья человека : Тезисы докладов к VII съезду Общества психологов СССР. – Москва, 1989. – 170с.
1229785
  Задорожнюк И.Е. Психологическое обеспечение системы математического образования / И.Е. Задорожнюк, М.Н. Заостровцева // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 179-182. – ISSN 0042-8841
1229786
  Прыгунов П.Я. Психологическое обеспечение специальных операций : Оперативное внедрение : учебное пособие / П.Я. Прыгунов. – Киев : КНТ, 2006. – 472 с. – (Мир глазами спецслужб). – ISBN 966-373-105-2
1229787
  Прыгунов П.Я. Психологическое обеспечение специальных операций. Оперативное внедрение : учеб. пособие для практич. психологов и оперативных сотрудников правоохр. органов, руковод. коммерч. служб безопасности / П.Я. Прыгунов ; Global organisation of allied leadership ; Academy of open society security. – Изд. 2-е. – Киев : Липкан Е.С., 2012. – 185, [2] с. – Библиогр.: с. 182-185 и в конце глав. – ISBN 978-966-2439-32-8
1229788
   Психологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в вузе. – Л., 1985. – 191с.
1229789
  Караяни А.Г. Психологическое образование на рубеже веков / А.Г. Караяни, Ю.М. Караяни // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Рос. акад. образования ; Федерал. гос. науч. учреждение "Ин-т социализации образов." ; Московский психолого-социал. ун-т. – Москва, 2014. – № 3 (55). – С. 55-66. – ISSN 2073-8536
1229790
  Красновский В.М. Психологическое образование: требование времени и пути освоения // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 12 (153). – С. 18-21
1229791
  Ждан А.Н. Психологическое общество при Императорском Московском университете (1885-1922): этапы развития // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 10 (ноябрь). – С. 45-48. – ISSN 0321-0383


  Выделены главные направления и основные периоды деятельности Московского психологического общества - первого в России профессионального объединения научных сил в области психологии и философии. Раскрыто его значение для последующего развития ...
1229792
  Петухов Валерий Викторович Психологическое описание визуальных способов решения задач : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Петухов Валерий Викторович; МГУ им. М.В.Ломоносова. Фак. психологии. – М., 1978. – 18л.
1229793
  Киселев А.Д. Психологическое основание уголовной ответственности / А.Д. Киселев. – Харьков : Типолитогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1903. – [2], II, 312 с.


  Аннотация: В учении Фейербаха и Грольмана, по данным положительного права, классической школы, эмпирической психологии и антрополого-криминалистической школы.
1229794
  Маклаков А.Г. Психологическое прогнозирование в экстремальных условиях деятельности / А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 142-148. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
1229795
  Буравцева Н.В. Психологическое пространство личности в контексте проблем профессионального образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (30). – С. 234-240. – ISSN 1811-0916
1229796
  Локалова Н.П. Психологическое развитие как составляющая образования // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 1. – С.27-41. – ISSN 0042-8841
1229797
  Крейдун Надежда Петровна Психологическое содержание криминогенного комплекса личности и его динамика в условиях изоляции от общества : Дис... канд. психолог.наук: 19.00.01 / Крейдун Надежда Петровна; ГОс. ком. СССР по народн. образованию Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1990. – 149л. – Бібліогр.:л.137-149
1229798
  Крейдун Н.П. Психологическое содержание криминогенного комплекса личности и его динамика в условиях изоляции от общества. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Крейдун Н.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 18л.
1229799
  Климов Е.А. Психологическое содержание труда и вопросы воспитания / Е.А. Климов. – М., 1986. – 78с.
1229800
   Психологическое сопровождение подготовки специалистов в вузе. – Новосибирск, 1988. – 162с.
1229801
  Горская Г. Психологическое сопровождение подготовки спортсменов к Олимпийским играм // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2015. – № 1. – С. 59-62. – ISSN 1992-7886
1229802
  Михайлова О.Б. Психологическое сопровождение развития инновационного потенциала личности в высшей школе // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 10 (октябрь). – С. 69-73. – ISSN 1026-955X


  На основе методологического анализа автор рассматривает основные составляющие инновационного потенциала личности и обосновывает особенности его развития в современной практике высшей школы. Представлена модель психологического сопровождения развития ...
1229803
  Семенова Елена Александровна Психологическое сопровождение становления профессионального самосознания студентов // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3. – Бібліогр. в кінці ст.
1229804
  Юревич А.В. Психологическое состояние современного российского общества: новые оценки // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2015. – № 2. – С.32-45. – ISSN 0042-8841
1229805
  Анастази А. Психологическое тестирование : [пер. с англ.] / Анастази А. ; [предисл. К.М. Гуревича, В.И. Лубовского]. – Москва : Педагогика
Кн. 1. – 1982. – 318 с.
1229806
  Анастази Анна Психологическое тестирование / Анастази Анна, С. Урбина. – 7-е межд. изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 688с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-272-00106-0
1229807
  Пишо П. Психологическое тестирование / Пьер Пишо; Науч. ред. перевода на рус. язык А.И.Нафтульева. – 16-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 160с. – (Концентрированная психология). – ISBN 5-94723-429-7
1229808
  Анастази А. Психологическое тестирование = Psychological testing / А. Анастази, С.Урбина. – 7-е международное издание. – Москва, Санкт-Петербург и др. : Питер, 2003. – 688с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-272-00106-0
1229809
  Новиков В.В. Психологическое управление производственной организацией /Настольная книга советского менеджера и практического психолога / В.В. Новиков, Ю.М. Забродин. – Москва, 1990. – 246с.
1229810
   Психология. – М., 1938. – 322с.
1229811
   Психология. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1941. – 376с.
1229812
   Психология. – Тбилиси
1. – 1942. – 190с.
1229813
   Психология. – М., 1948. – 456с.
1229814
  Теплов Б.М. Психология / Б.М. Теплов. – 3-е изд. – М, 1949. – 216с.
1229815
  Фортунатов Г.А. Психология / Г.А. Фортунатов. – Москва, 1950. – 200с.
1229816
  Теплов Б.М. Психология / Б.М. Теплов. – 5-е изд. – М, 1951. – 264с.
1229817
  Теплов Б.М. Психология / Б.М. Теплов. – 7-е изд. – М, 1953. – 256с.
1229818
   Психология. – М., 1953. – 88с.
1229819
  Запорожец А.В. Психология / А.В. Запорожец. – М., 1953. – 188с.
1229820
  Теплов Б.М. Психология / Б.М. Теплов. – 8-е изд. – М, 1954. – 256с.
1229821
  Запорожец А.В. Психология / А.В. Запорожец. – Изд. 2-е. – М., 1955. – 192с.
1229822
   Психология : учебник для пед. ин-тов. – Москва, 1956. – 575с.
1229823
  Фортунатов Г.А. Психология / Г.А. Фортунатов, А.В. Петровский. – 2-е изд. – Москва, 1957. – 128с.
1229824
  Фортунатов Г.А. Психология / Г.А. Фортунатов, А.В. Петровский. – 3-е изд. – Москва, 1958. – 128с.
1229825
  Запорожец А.В. Психология / А.В. Запорожец. – М., 1959. – 224с.
1229826
  Запорожец А.В. Психология / А.В. Запорожец. – М., 1961. – 228с.
1229827
   Психология. – М., 1961. – 20с.
1229828
  Левитов Н.Д. Психология / Н.Д. Левитов. – М, 1964. – 573с.
1229829
   Психология : учебное пособие для педагогических институтов. – Москва : Просвещение, 1966. – 451с.
1229830
   Психология = краткий курс. – Москва : Физкультура и спорт, 1967. – 232 с.
1229831
   Психология : учебное пособие. – Минск : Вышэйшая школа, 1970. – 472с.
1229832
   Психология. – Алма-Ата
1. – 1971. – 120с.
1229833
  Гоноболин Ф.Н. Психология / Ф.Н. Гоноболин. – М., 1973. – 240с.
1229834
   Психология. – Москва, 1974. – 512с.
1229835
   Психология : учебное пособие для уч-ся пед. училищ. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1974. – 304 с.
1229836
  Кузин В.С. Психология : учебник для художественных училищ / В.С. Кузин; под ред. Б.Ф. Ломова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1982. – 256 с.
1229837
  Крутецкий В.А. Психология : [учеб. для пед. училищ] / В.А. Крутецкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1986. – 335 с.
1229838
   Психология. – Ярославль, 1990. – 14с.
1229839
  Нагаев В.В. Психология акселерации. / В.В. Нагаев, Т.В. Бендас. – Пермь, 1979. – 104с.
1229840
   Психология активизации обучения в вечерней средней школе. – Москва, 1963. – 200 с.
1229841
   Психология аномальных различий. – Вильнюс, 1986. – 347с.
1229842
  Фрейд. З. Психология бессознательного / З. Фрейд. – Минск, 1991. – 598с.
1229843
  Бородина В.А. Психология библиотечного обслуживания : науч.-практ. пособие / В.А. Бородина. – Москва : Литера, 2013. – 295, [1] с. : ил., табл. – (Серия "Современная библиотека"). – ISBN 978-5-91670-109-8
1229844
  Багдонас А. Психология в Балтийских республиках : 1990 : тезисы докладов 8-й конференции психологов Балтийских республик / А. Багдонас. – Вильнюс, 1990. – 316 с.
1229845
   Психология в обучении иностранному языку. – Москва, 1967. – 183 с.
1229846
  Загидуллин Ж.К. Психология в оптиках философского анализа // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 4. – С. 59-69. – ISSN 0042-8744
1229847
   Психология в управлении : сборник / И.П. Волков, Головко-Гаршина, Е.С. Кузьмин, Н.Н. Обозов, Н.В. и др. Гришина; сост. А.М. Зимичев. – Ленинград, 1983. – 192 с.
1229848
  Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах: (Общие и возрастные особенности) / Я.Л. Коломинский. – Минск, 1976. – 350с.
1229849
  Кучинский Г.М. Психология внутреннего диалога / Г.М. Кучинский. – Минск, 1988. – 206 с.
1229850
   Психология воздействия. – М., 1989. – 153с.
1229851
   Психология воинского коллектива. – М., 1967. – 252с.
1229852
  Самсонов Н.В. Психология воли / Н.В. Самсонов. – М., 1922. – 88с.
1229853
  Ильин Е.П. Психология воли : [учебное пособие] / Е.П. Ильин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2009. – 364, [1] с. – Библиогр.: с. 292-315. – (Мастера психологии). – ISBN 978-5-388-00269-3
1229854
   Психология восприятия. – М., 1989. – 194с.
1229855
  Рожина Л.Н. Психология восприятия литературного героя школьниками / Л.Н. Рожина. – М, 1977. – 176с.
1229856
   Психология глухих детей. – М., 1971. – 448с.
1229857
  Забарин А.В. Психология гражданина в отношениях с государством // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 102-108. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 2). – ISSN 1995-0047
1229858
   Психология грамматики. – М., 1968. – 260с.
1229859
   Психология детей дошкольного возраста. – М., 1964. – 352с.
1229860
  Коломинский Я.Л. Психология детского коллектива: Система лич. взаимоотношений / Я.Л. Коломинский. – 2-е изд., доп. и перераб. – Минск, 1984. – 239с.
1229861
  Мухина В.С. Психология дошкольника / В.С. Мухина. – Москва, 1975. – 239с.
1229862
  Черноушек М. Психология жизненной среды / М. Черноушек. – Москва : Мысль, 1989. – 174с.
1229863
   Психология и автоматизация организационного управления. – Одесса
1. – 1985. – 115с.
1229864
   Психология и автоматизация организационного управления. – Одесса
2. – 1985. – 67с.
1229865
  Пушкин В.Н. Психология и вопросы научной организации труда / В.Н. Пушкин, Шуева, Филатова М.М. -. – Нальчик, 1968. – 160с.
1229866
  Рыбников Н. Психология и выбор профессии. / Н. Рыбников. – М, 1918. – 56с.
1229867
  Пушкин В.Н. Психология и кибернетика / В.Н. Пушкин. – М, 1971. – 231с.
1229868
  Сахаров В.Р. Психология и личность пропагандиста. / В.Р. Сахаров. – М., 1971. – 88с.
1229869
   Психология и математика. – Москва : Наука, 1976. – 295с.
1229870
  Венгер Н.В. Психология и метаморфозы русского национализма в деятельности К.П. Победоносцева // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара. – Днепропетровск, 2013. – [Вып. 39]. – С. 69-101. – ISBN 978-966-551-322-3
1229871
   Психология и методика интенсивного обучения иностранным языкам. – М., 1978. – 79с.
1229872
   Психология и методика обучения второму языку. – М., 1967. – 76с.
1229873
   Психология и методика обучения второму языку. – М., 1967. – 72с.
1229874
   Психология и методика обучения второму языку. – М., 1969. – 136с.
1229875
   Психология и методика обучения второму языку. – М., 1971. – 116с.
1229876
   Психология и методика обучения иностранным языкам. – М.
2. – 1976. – 209с.
1229877
   Психология и методика обучения иностранным языкам в вузе. – М., 1976. – 233с.
1229878
   Психология и педагогика. – М., 1996. – 336с.
1229879
   Психология и педагогика высшей военной школы. – Москва, 1989. – 365с.
1229880
  Ковалев А.Г. Психология и педагогика самовоспитания / А.Г. Ковалев. – Л, 1958. – 90с.
1229881
   Психология и практика. – Москва, 1975. – 82с.
1229882
   Психология и профилактика асоциального поведения несовершеннолетних. – Тюмень, 1985. – 89с.
1229883
  Равкин И.Г. Психология и психопатология профессии учителя / И.Г. Равкин, Н.Д. Шредер, 1929. – 96с.
1229884
  Херсонский Б.Г. Психология и психопрофилактика семейных конфликтов. / Б.Г. Херсонский, С.В. Дворяк. – К., 1991. – 189с.
1229885
   Психология и психофизиология активности и саморегуляции поведения и деятельности человека. – Свердловск, 1989. – 99с.
1229886
   Психология и психофизиология индивидуальных различий активности человека. – Свердловск, 1983. – 89с.
1229887
   Психология и психофизиология индивидуальных различий в активности и саморегуляции поведения человека. – Свердловск, 1986. – 104с.
1229888
   Психология и психофизиология индивидуальных различий в активности и саморегуляции поведения человека. – Свердловск, 1987. – 96с.
1229889
   Психология и психофизиология индивидуальныхъ различий в активности и саморегуляции поведения человека. – Свердловск, 1985. – 113с.
1229890
   Психология и психофизиоогия индивидуальных различий. – Москва, 1977. – 184с.
1229891
   Психология и современный спорт. – М., 1973. – 326с.
1229892
   Психология и современный спорт. – М., 1982. – 224с.
1229893
  Литвиненко И.Ю. Психология и соционика // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 12 (132), декабрь. – С. 27-34. – ISSN 2226-7549
1229894
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
№ 4 (112). – 2012
1229895
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2002-. – ISSN 2226-7549
№ 9 (129), сентябрь. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1229896
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2002-. – ISSN 2226-7549
№ 10 (130), октябрь. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1229897
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: В.В. Гуленко, Е.А. Донченко, А.М. Ельяшевич [и др.]. – Киев : [б. в.], 2002-. – ISSN 2226-7549
№ 7/8 (187/188). – 2018. – 61, [3] c. – Резюме на рус., англ. яз.
1229898
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: В.В. Гуленко, Е.А. Донченко, А.М. Ельяшевич [и др.]. – Киев : [б. в.], 2002-. – ISSN 2226-7549
№ 9/10 (189/190). – 2018. – 62, [2] cс. – Резюме на рус., англ. яз.
1229899
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: В.В. Гуленко, Е.А. Донченко, А.М. Ельяшевич [и др.]. – Киев : [б. в.], 2002-. – ISSN 2226-7549
№ 11/12 (191/192). – 2018. – 63, [1] с. – Резюме на рус., англ. яз.
1229900
   Психология и экономика. – Москва, 1983. – 177с.
1229901
  Попов В.Д. Психология и экономика. / В.Д. Попов. – М, 1989. – 302с.
1229902
   Психология и этика целевого общения. – М., 1997. – 279с.
1229903
  Игнатьев Е.И. Психология изобразительной деятельности детей. / Е.И. Игнатьев. – М., 1959. – 190с.
1229904
  Игнатьев Е.И. Психология изобразительной деятельности детей. / Е.И. Игнатьев. – 2-е изд., доп. – М., 1961. – 223с.
1229905
  Робер М.-А. Психология индивида и группы / М.-А. Робер, Ф. Тильман. – М., 1988. – 255с.
1229906
  Чугунова Э.С. Психология инженерного творчества / Э.С. Чугунова. – Л, 1990. – 32с.
1229907
  Выготский Л.С. Психология искусства / А.С. Выготский ; [сост., авт. послесл. М.Ф. Ярошевский ; коммент. В.В. Умрихина]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 479, [1] с. – Предм. указ.: с. 475-478. – Библиогр.: с. 468-474. – (Психологические этюды). – ISBN 5-222-00256-Х
1229908
  Полковченко А.П. Психология капсул времени // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 5 (125). – С. 50-52. – ISSN 2226-7549
1229909
  Шаронов В.В. Психология класса / В.В. Шаронов. – Ленинград, 1975. – 143с.
1229910
  Спеваков В.Н. Психология лекции. Статья шестая. Организация запоминания // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2013. – № 8. – С. 54-57. – ISSN 1726-667Х


  Продолжение серии статей автора из цикла о психологии лекции. На основе психологических фактов описываются и классифицируются приемы организации запоминания слушателями материала лекции. The continuation of articles on the subject of lecture ...
1229911
  Ташлыков В.А. Психология лечебного процесса / В.А. Ташлыков. – Л., 1984. – 192с.
1229912
  Ковалев А.Г. Психология литературного творчества / А.Г. Ковалев. – Л, 1960. – 136с.
1229913
  Ковалев А.Г. Психология личности / А.Г. Ковалев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1965. – 288с.
1229914
  Ковалев А.Г. Психология личности / А.Г. Ковалев. – 3-е изд. – Москва, 1970. – 392с.
1229915
   Психология личности : тесты, опросники, методики. – Москва : Геликон, 1995. – 236 с.
1229916
   Психология личности. – 2-е изд., доп. – Самара : Бахрах
2. – 1999. – 544с.
1229917
   Психология личности в социалистическом обществе. – М., 1989. – 180с.
1229918
   Психология личности в социалистическом общещстве. Личность и ее жизненный путь. – М., 1990. – 212с.
1229919
  Дерябин В.С. Психология личности и высшая нервная деятельность / В.С. Дерябин. – Ленинград, 1980. – 200с.
1229920
   Психология личности и деятельности дошкольнка. – М., 1965. – 295с.
1229921
   Психология личности и образ жизни. – М., 1987. – 220с.
1229922
  Щербатых Ю.В. Психология личностных качеств : популярная энциклопедия : маленькие подробности из жизни больших людей / Юрий Щербатых. – Москва : Эксмо, 2007. – 456, [1] с. : ил., портр. – Библиогр. указ.: с. 442-453. – Библиогр.: с. 454-456. – (Психология общения). – ISBN 978-5-699-20724-4
1229923
  Кричевский Р.Л. Психология малой группы / Р.Л. Кричевский, Е.М. Дубовская. – Москва, 1991. – 205 с. – ISBN 5-211-01499-3
1229924
  Десев Л. Психология малых групп / Л. Десев. – М, 1979. – 208с.
1229925
  Фрейд. З. Психология масс и анализ человеческого "Я" / З. Фрейд. – Москва, 1925. – 98 с.
1229926
  Крутецкий В.А. Психология математических способностей школьников / В.А. Крутецкий. – Москва, 1968. – 432с.
1229927
   Психология машинного зрения. – Москва : Мир, 1978. – 344с.
1229928
   Психология менеджмента. – Запорожье, 1993. – 63с.
1229929
   Психология младшего школьника. – Москва : Изд-во Академии педагогических наук РСФСР, 1960. – 336с.
1229930
   Психология мышления. – М., 1965. – 234с.
1229931
  Иванова Е.Ф. Психология мышления и памяти / Е.Ф. Иванова. – Харьков, 1990. – 77с.
1229932
  Карнап Р. Психология на языке физики // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 1. – С. 126-146. – ISSN 0235-1188
1229933
   Психология обучения взрослых. – Москва ; Ленинград, 1931. – 164 с.
1229934
  Кулюткин Ю.Н. Психология обучения взрослых / Ю.Н. Кулюткин. – М., 1985. – 128с.
1229935
  Маркова А.К. Психология обучения подростка / А.К. Маркова. – М, 1975. – 64с.
1229936
  Конева Е.В. Психология общения / Е.В. Конева. – Ярославль, 1992. – 72с.
1229937
  Ханин Ю.Л. Психология общения в транспорте / Ю.Л. Ханин. – Москва, 1980. – 208с.
1229938
  Балашова Е. Психология общения как форма совершенствования коммуникативной компетентности : тренинг-семинар / Е. Балашова, Т. Неверова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2013. – № 8. – С. 16-17. – ISSN 0869-4915
1229939
  Муздыбаев К. Психология ответственности / К. Муздыбаев. – Ленинград, 1983. – 240 с.
1229940
  Мясищев В.Н. Психология отношений: Избранные психологические труды. / В.Н. Мясищев. – М.-Воронеж, 1995. – 356с.
1229941
  Страхов И.В. Психология педагогического такта / И.В. Страхов. – Саратов, 1966. – 280с.
1229942
  Нечаев А.П. Психология побед и поражений в шахматной игре / А.П. Нечаев. – М.-Л., 1928. – 63с.
1229943
  Сеченов И.М. Психология поведения / И.М. Сеченов. – М.-Воронеж, 1995. – 320с.
1229944
   Психология подготовки специалистов для современного производства. – М., 1991. – 183с.
1229945
  Крутецкий В.А. и Лукин Н.С. Психология подростка / В.А. и Лукин Н.С. Крутецкий. – Москва, 1958. – 240с.
1229946
  Левитов Н.Д. Психология подростка и воспитание его в семье / Н.Д. Левитов. – М, 1958. – 32с.
1229947
   Психология познавательной деятельности. – Л., 1975. – 84с.
1229948
   Психология познавательной деятельности. – Москва, 1978. – 151с.
1229949
  Щербатых Ю.В. Психология предпринимательства и бизнеса : [личностные качества предпринимателя. Психология успеха в бизнесе. Основы эффективного руководства. Повышение уровня продаж : учебное пособие] / Ю.В. Щербатых. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 304 с. – Предм. указ.: с. 302-303. – Библиогр.: с. 262-263 и в подстроч. примеч. – (Учебное пособие ) ( Теория и практика бизнеса). – ISBN 978-5-1180-683-5
1229950
  Игошев К.Е. Психология преступных проявлений среди молодежи (Уч. пособие) / К.Е. Игошев. – М., 1971. – 176с.
1229951
  Мошкова И.Н. Психология производственного обучения / И.Н. Мошкова, С.Л. Малов. – М, 1990. – 206с.
1229952
  Шавир П.А. Психология профессионального самоопределения в ранней юности / П.А. Шавир. – Тюмень, 1980. – 87 с.
1229953
  Шавир П.А. Психология профессионального самоопределения в ранней юности / П.А. Шавир. – М, 1981. – 96с.
1229954
  Крайг Г. Психология развития = Human development / Грэйс Крайг, Дон Бокум ; науч. ред. пер. на рус. язык Т.В. Прохоренко. – 9-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2005. – 939, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: c. 846-927. – (Мастера психологии). – ISBN 5-94723-187-5
1229955
  Кон И.С. Психология ранней юности // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 370-384. – ISBN 978-966-222-967-7
1229956
  Гаупп Р. Психология ребенка / Р. Гаупп. – Л., 1924. – 320с.
1229957
  Раевский А.Н. Психология речи в советской психологической науке за 40 лет (1917-1957) / А.Н. Раевский. – Киев, 1958. – 124с.
1229958
  Сергеев К.К. Психология речи и обучения иностранным языкам / К.К. Сергеев. – Пятигорск, 1974. – 20с.
1229959
  Кричевский Р.Л. Психология руководства и лидерства в спортивном коллективе / Р.Л. Кричевский, М.М. Рыжак. – М, 1985. – 223с.
1229960
  Рувинский Л.И. Психология самовоспитания. / Л.И. Рувинский, А.Е. Соловвьева. – Москва, 1982. – 143с.
1229961
  Иванников В.А. Психология сегодня / В.А. Иванников. – М., 1981. – 96с.
1229962
  Нагаев В.В. Психология сексуальной безнравственности / В.В. Нагаев. – Сыктывкар, 1990. – 221с.
1229963
  Ковалев А.Г. Психология семейного воспитания / А.Г. Ковалев. – Минск, 1980. – 256 с.
1229964
  Ковалев С.В. Психология семейных отношений / С.В. Ковалев. – Москва : Педагогика, 1987. – 160с. – (Педагогика - родителям)
1229965
  Ковалев С.В. Психология современной семьи : Информ.-метод. материалы к курсу "Этика и психология семейной жизни ": Кн. для учителя / С.В. Ковалев. – Москва : Просвещение, 1988. – 207с. – (Психологическая наука - школе). – ISBN 5-09-000427-7
1229966
  Павлюк В В. Психология современных верующих и атеистическое воспитание / В В. Павлюк, . – ЛЬвов, 1976. – 220с.
1229967
  РодионовА.В Психология спортивного поединка / РодионовА.В. – М., 1968. – 128с.
1229968
  Киреенко В.И. Психология способностей к изобразительной деятельности. / В.И. Киреенко. – М., 1959. – 304с.
1229969
  Пономарев Я.А. Психология творческого мышления / Я.А. Пономарев. – Москва, 1960. – 352с.
1229970
  Бокадоров Н.К. Психология творчества : руководство и разбор образцов словесности и при письменных упражнениях учеников : лекции, чит. в осеннем семестре 1909 года / [соч.] Е. Белявского, препод. 5-й Моск. гимназии. – 10-е изд., вновь пересмотр. – Киев : Изд. слуш. Киев. Высш. жен. курс. ; Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. о-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1910. – 176 с. – на обл. надпись: На правах рукописи
1229971
  Страхов И.В. Психология творчества / И.В. Страхов. – Саратов, 1968. – 80с.
1229972
  Лук А.Н. Психология творчества / А.Н. Лук. – Москва, 1978. – 127 с.
1229973
  Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика / Я.А. Пономарев. – Москва : Педагогика, 1976. – 280с.
1229974
  Страхов И.В. Психология творчества К.А. Федина / И.В. Страхов. – Саратов, 1979. – 81с.
1229975
   Психология техники игры на фортепиано. – Москва : Музыкальный сектор, 1928. – 113 с.
1229976
  Кудрявцев Т.В. Психология технического мышления : (процесс и способы решения технических задач) / Т.В. Кудрявцев. – Москва : Педагогика, 1975. – 303с.
1229977
  Лизинский Э. Психология труда / Э. Лизинский. – Л., 1926. – 147с.
1229978
  Левитов Н.Д. Психология труда / Н.Д. Левитов. – Москва, 1963. – 340с.
1229979
  Чебышева В.В. Психология трудового обучения. / В.В. Чебышева. – М., 1983. – 239с.
1229980
  Жуйков С.Ф. Психология усвоения грамматики в начальных классах / С.Ф. Жуйков. – Москва : Прсвещение, 1964. – 300с.
1229981
  Маркова А.К. Психология усвоения языка как средства общения / А.К. Маркова. – М, 1974. – 239с.
1229982
  Гуменюк Н.П. Психология физического воспитания и спорта / Н.П. Гуменюк, В.В. Клименко. – К., 1985. – 311с.
1229983
  Кабанова-Меллер Психология формирования знаний и навыков у школьников. / Кабанова-Меллер. – М., 1962. – 376с.
1229984
  Максименко С.Д. Психология формирования трудовых умений школьников / С.Д. Максименко. – Киев, 1980. – 110с.
1229985
  Левитов Н.Д. Психология характера / Н.Д. Левитов. – 3-е изд., исправл. и доп. – Москва : Просвещение, 1969. – 424 с.
1229986
  Китов А.И. Психология хозяйственного управления / А.И. Китов. – М., 1984. – 248с.
1229987
  Маркон А.С. Психология целительства или оккультной медицины / А.С. Маркон. – М., 1990. – 144с.
1229988
  Филиппов М.М. Психология человека / Д-ра философии М.М. Филиппова; Семейный университет Ф.С. Комарского. – Санкт-Петербург : Тип. Альтшулера, 1902. – [2], 122 с.
1229989
  Головаха Е.И. Психология человеческого взаимопонимания / Е.И. Головаха, Н.В. Панина. – Киев : Политиздат, 1989. – 187с. – ISBN 5-319-00249-1
1229990
  Рубакин Н.А. Психология читателя и книги / Н.А. Рубакин. – Москва-Л., 1929. – 308с.
1229991
  Рубакин Н.А. Психология читателя и книги / Н.А. Рубакин. – Москва, 1977. – 264с.
1229992
  Нагаев В.В. Психология чувств и их воспитание. / В.В. Нагаев, Т.В. Бендас. – Пермь, 1982. – 112с.
1229993
  Ананьев Б.Г. Психология чувственного познания. Сенсорная организация человека // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 63-81. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9
1229994
  Нечаев А.П. Психология школьного коллектива / А.П. Нечаев. – М., 1928. – 100с.
1229995
  Лабунская В.А. Психология экспрессивного поведения / В.А. Лабунская. – М., 1989. – 64с.
1229996
  Розов В.И. Психология экстремальных ситуаций: адаптивность к стрессу и психологическое обеспечение : науч.-практ. пособие / В.И. Розов. – 3-е изд., передел. и доп. – Киев : КНТ : Саммит-Книга, 2020. – 478, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 463-478. – ISBN 978-966-373-534-4
1229997
  Толстых А.В. Психология юного зрителя. / А.В. Толстых. – М., 1986. – 74с.
1229998
  Рудик П.А. Психология. / П.А. Рудик. – М., 1958. – 501с.
1229999
  Рудик П.А. Психология. / П.А. Рудик. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1976. – 239с.
1230000
  Игнатьев Е.И. Психология. Пособие для пед. уч. / Е.И. Игнатьев. – М., 1965. – 344с.
<< На початок(–10)1221122212231224122512261227122812291230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,