Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1221122212231224122512261227122812291230(+10)В кінець >>
1229001
  Головащенко М. "...Стою перед чимось чарівним і просто надприродним..." // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 15 - 22 листопада (№ 52/53). – С. 14


  Про великого українського хорового диригента , композитора і вченого-етнографа Кошиць Олександра Антоновича.
1229002
  Костилєва С.О. "Сторінки історії. Збірник наукових праць": історія чтворення, аналіз змістового наповнення видання // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2011. – Вип. 32. – С. 185-194
1229003
  Белей Л. "Сторінки минулого" Олександра Лотоцького як джерело історії української літературної мови // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 68-74. – ISSN 1682-3540
1229004
  Пинтер Г. "Сторож" и другие драмы / Г. Пинтер. – М., 1988. – 224с.
1229005
  Славинський М. "Стою на своїй землі" // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 36-37. – ISSN 2313-559X


  Видатному поетові, Герою України, старійшині редакційної колегії "Віча" Борисові Олійнику - 80!
1229006
  Дончик В. "Стою на своїй землі" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 9 жовтня (№ 20). – С. 1, 16-17


  Український поет Борис Олійник.
1229007
  Жулинський М. "Стою на своїй землі". Борису Олійники - 80 // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 22 жовтня (№ 40). – С. 8
1229008
  Ковалець Л. "Стояв же він на шельваху в цісарськім дворі..." : Осип Юрій Федькович (Гординський) пори військової служби в австрійській армії // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 10. – С. 93-116. – ISSN 0868-4790
1229009
  Кожан І. "Стояти на місці не можна, треба рухатися..." / розмову вела Тетяна Козирєва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3 вересня (№ 158). – С. 11


  Ігор Кожан, генеральний директор Національного музею у Львові - про Шептицького-благодійника, меценатство в Україні та розвиток культури.
1229010
  Золотько О.В. "Страдания юного Вертера" Гете и "Сон смешного человека" Достоевского // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 170-186. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
1229011
   "Страна Апреля". Об эпохе перемен в Португалии ("круглый стол" в ИЛА РАН) // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 7. – С. 81-87. – ISSN 044-748Х


  В апреле 2014 г. в Центре иберийских исследований ИЛА РАН состоялся "круглый стол" на тему "Португалия: эпоха перемен". Мероприятие было приурочено к 40-летию революции 1974 г. В его работе приняли участие научные сотрудники и аспиранты. Было заслушано ...
1229012
  Дубровская Е. "Страна десяти тысяч кукол" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 5 (89). – С. 70-91. – ISSN 1812-867Х
1229013
  Дубровская Е. "Страна десяти тысяч кукол" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 6 (90). – С. 80-105. – ISSN 1812-867Х
1229014
  Дубровская Е. "Страна десяти тысяч кукол" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 4 (88). – С. 92-103. – ISSN 1812-867Х


  Японцы - известные мастера по части изготовления кукол с древних времен. Куклы изначально были не игрушками, а символами, талисманами, оберегами.
1229015
  Золотухина Н.А. "Страна друидов, снов и струн": проблемы интерпретации драматической поэмы Н.С. Гумилева "Гондла" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 221-226. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1229016
  Пахльовська О. "Страна рабов, страна господ" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 8-9 червня (№ 97/98)


  Мовне законодавство від Партії регіонів як засіб територіальної та мовно-національної фрагментації країни.
1229017
   "Страна улыбок"... и туризма : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 54-58 : Фото
1229018
   "Страна философов" Андрея Платонова : Проблемы творчества: По матер. третьей междунар. научн. конферен., посвящен. творчеству А.П. Платонова. 26-28 ноября 1996 года.Москва. – Москва : Наследие. – ISBN 5-201-13362-2
Вып. 3. – 1999. – 512с.
1229019
  Корчагина-Александровская "Страница жизни" / Корчагина-Александровская. – Москва : Искусство, 1955. – 420 с.
1229020
  Корчагина-Александровская "Страница жизни". / Корчагина-Александровская. – Л.-М., 1939. – 98с.
1229021
  Бедлинский К.Б. "Страницы дней перебирая..." : (А.С. Пушкин и калужский край) / К.Б. Бедлинский. – Тула : Приокское книжное издательство, 1992. – 126 с.
1229022
  Дегоев Владимир "Странная " Крымская война // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 3 (1598). – С. 133-146. – ISSN 0869-44435
1229023
  Палеологос Г. [Страдник / Григорий Палеологос ; за ред. Алкі Ангелу. – Афіни : Естія, 1997. – 269 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 52])
1229024
  Сікевич В. Сторінки із записної книжки / В. Сікевич. – Вінніпег : Накладом Української стрілецької громади
Том 3. – 1945. – 73с.
1229025
  Мавріна О.С. Сторінки із сімейної історії Мурз Ширінських у XIX ст. // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 109-128. – ISSN 1682-671Х
1229026
   Сторінки історії. – Дніпропетровськ : Пороги, 2003. – 198 с. – ISBN 966-525-400-6
1229027
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 17. – 2003
1229028
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 25. – 2007. – резюме - укр., англ. мовами
1229029
  Єфіменко В.М. Сторінки історії Астрономічної обсерваторії // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 6-19. – ISBN 966-594-644-7
1229030
  Мільчева А.О. Сторінки історії болгарської колонізації у Криму на початку ХІХ ст. ( Матеріали державного архіву Автономної республіки Крим ) // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.86-91. – ISBN 966-7089-17-7
1229031
   Сторінки історії Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 1998. – 108с. – ISBN 966-7294-07-2
1229032
  Намлієва Л.М. Сторінки історії дослідження садів і парків України у ХХ столітті // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 43. – C. 30-33. – ISSN 2073-8331
1229033
  Конашевич С. Сторінки історії Криму грузинським письмом // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 5 травня (№ 18). – С. 6-7
1229034
  Баукова А. Сторінки історії музейництва України : Микола Іванович Литвиненко // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 11. – С. 319-329
1229035
  Алієва Л.О. Сторінки історії соціології театру України : 20-ті роки ХХ ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 83-89
1229036
   Сторінки історії Ужгородського національного університету : Документи і матеріали. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2005. – 219с. – На тит. арк.: Присвячується 60-річчю Ужгородськ. національн. університету. – ISBN 966-7400-46-9, 966-96569-7-4
1229037
   Сторінки історії українського мистецтва : [метод. розробка] / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка] ; [упоряд.] О.І. Петасюк. – Київ : Київський університет, 2014. – 52, [2] с. – На тит. арк. та на обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1229038
  Сиваченко М.Є. Сторінки історії української літератури і фольклористики / М.Є. Сиваченко. – Київ : Наукова думка, 1990. – 300с. – ISBN 5-12-001587-5
1229039
   Сторінки історії. Корпуси університету // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)


  За матеріалами книжки : Київський університет імені Тараса Шевченка. Сторінки історії і сьогодення. - К., 1994.
1229040
  Кристева О. Сторінки каміння і дерева / О. Кристева, А. Ахряянов. – Кам"янець-Подільський, 1970. – 171 с.
1229041
   Сторінки кіноленініани.. – К., 1969. – 100с.
1229042
  Попович К. Сторінки літопису : (до українсько-молдавських фольклорно-літературних взаємин і проблем історії та самобутності українців Молдови) / Костянтин Попович ; Академія наук Республіки Молдова, Ін-т національних меншин ; відп. за вип. І. Васільєв. – Кишинів : Парагон, 1998. – 242 с. – ISBN 9975-916-08-2
1229043
  Грабовецький В. Сторінки літопису Івано-Франківського Катедрального Собору Святого Воскресіння / Володимир Грабовецький. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1999. – 80с., 14 с. іл. – На тит. арк.: Присвячується 2000-літтю Різдва Христового. – ISBN 966-7363-28-7
1229044
  Жишкович М. Сторінки літопису оперної студії Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – № 3(25)за 2009/№ 1(26)за 2010. – С. 57-63
1229045
  Лотоцький Олександр Гнатович Сторінки минулого. – Варшава
2. – 1933. – 488с.
1229046
  Лотоцький О. Сторінки минулого // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 293-319. – ISBN 5-7707-1062-4
1229047
  Ситник К. Сторінки мого академічного життєпису : [До 80-річчя] // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 54-70. – ISSN 0372-6436
1229048
  Шевчук О. Сторінки музичної шевченкіани: "Заповіт" // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 207-212. – ISSN 0130-321Х
1229049
  Шевчук О. Сторінки музичної Шевченкіани: "Заповіт" // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 207-212. – ISSN 0869-3595
1229050
  Шевчук Оксана Сторінки музичної Шевченкіани: "Заповіт" // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 207-212. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
1229051
  Лотоцький Олександр Гнатович Сторінки мунулого. – Варшава
1. – 1932. – 288с.
1229052
   Сторінки Мюнхена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 54-57 : фото
1229053
  Смолянніков С. Сторінки нашої історії. До десятої річниці утворення Центральної виборчої комісії // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 3. – С. 88-99.
1229054
   Сторінки пам"яті [Мартиненко Петро Федорович] // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 125-126
1229055
  Сліденко І. Сторінки пам"яті [Мироненко Олександр Миколайович] // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 113-114. – ISSN 2310-6158


  11 листопада 2014 року на 73-році пішов з життя суддя Конституційного Суду України у відставці Мироненко Олександр Михайлович - відомий український правознавець, політолог, філософ, історик права, педагог, доктор філософських наук, професор, ...
1229056
  Мусатов С. Сторінки пам"яті про В.А. Роменця // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 179-180. – ISSN 1810-2131
1229057
   Сторінки Першого Інтернаціоналу.. – К., 1964. – 32с.
1229058
   Сторінки політичної історії України.. – К., 1990. – 598с.
1229059
  Осетров О.А. Сторінки пролетарської солідарності / О.А. Осетров. – Київ, 1969. – 164с.
1229060
  Лещенко М.П. Сторінки просвітницько-педагогічної діяльності Миколи Зерова : Монографія / Марія Лещенко; КНУТШ. – Київ, 2005. – 180с. – ISBN 966-8892-05-4
1229061
  Крутікова Н.Є. Сторінки творчого життя : (Марко Вовчок в житті і праці) / Н.Є. Крутікова. – Київ : Дніпро, 1965. – 390 с.
1229062
   Сторінки трудової слави.. – К., 1949. – 80с.
1229063
  Онкович Г.В. Сторінки українознавства / Г.В. Онкович. – К, 1994. – 96с.
1229064
  Цвид А. Сторінки хвиль : Вірші, переклади / А. Цвид. – Брест, 1999. – 106с. – (Берасьцейскае вогнішча)
1229065
  Моторний В.А. Сторінки чеської ленініани / В.А. Моторний. – Львів, 1970. – 76с.
1229066
  Довженко О. Сторінки щоденника (1941-1956) / О. Довженко. – Київ : Видавництво гуманітарної літератури, 2004. – 384с. – ISBN 966-96500-1-1
1229067
  Гич Г.М. Сторітелінг як інноваційна методика формування мовної компетентності учнів ЗНЗ // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 188-191. – (Педагогічні науки ; № 4 (51), грудень). – ISSN 2078-2128
1229068
  Белінг Д.Є. Сторічна робота Київського університету в галузі гідрофауністичних і гідробілологічних досліджень / Д.Є. Белінг. – 183-204с. – Окремий відбиток
1229069
  Горицвіт С. Сторіччя від дня народження Олекси Воропая // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 20-26 листопада (№ 47). – С. 9
1229070
  Вечерський В.В. Сторіччя Григорія Логвина // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 5 : Присвячується 100-річчю з дня народження Григорія Логвина. – С. 5-28. – ISBN 978-966-651-795-4
1229071
  Стех М.Р. Сторіччя Ігоря Костецького // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 63-68. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
1229072
  Стріха М.В. Сторіччя науки про напівпровідники: витоки і український внесок // Наукові записки Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2014. – Т. 8. – С. 13-25. – ISBN 978-617-684-073-2


  Продемонстрировано пріоритет українського вченого Вадима Лошкарьова.
1229073
  Стріха М.В. Сторіччя науки про напівпровідники: витоки та український внесок // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 8 (119). – С. 4-11


  Один з великих здобутків напівпровідникової науки 20 століття пов"язаний з Києвом, з Київським університетом ім. Т. Шевченка кафедрою напівпровідників, яку очолювали В. Є. Лашкарьов, В. І. Стріха. Є фото.
1229074
  Лещенко М.Н. Сторіччя падіння кріпосного права / М.Н. Лещенко. – Київ, 1961. – 48с.
1229075
  Лук"янчук Г. Сторіччя Першого Українського уряду // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 червня - 4 липня (№ 26). – С. 3
1229076
  Шаповал В. Сторіччя юрб та доля людської свободи // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С.22-35. – ISBN 966-7653-05-3
1229077
  Северцова И.В. Стороение агликонов оливомицинов и родственных антибиотиков : Автореф... канд. хим.наук: / Северцова И. В.; АН СССР, Ин-т хим. природ. соед. – М., 1971. – 19л.
1229078
  Михайлов В.Д. Сторож брату моему / В.Д. Михайлов. – РИга, 1976. – 374с.
1229079
  Сільченко С. Сторож на підприємстві: деякі питання правового регулювання праці // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 29-31
1229080
  Ханджян Г. Сторож напівзруйнованого будинку // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 176-183. – ISSN 0320-8370
1229081
  Иващенко Г.И. Сторожевая и станичная служба 16-18 ст. / Г.И. Иващенко, Д.В. Маликов; Украинский ин-т военной истории. – Киев, 2005. – 22с.
1229082
  Снегирев В.Л. Сторожевая служба / В.Л. Снегирев. – М., 1942. – 46с.
1229083
  Костыря И.С. Сторожевой курган: повесть, рассказы / И.С. Костыря. – Донецк, 1987. – 318с.
1229084
  Северов П.Ф. Сторожевой огонь / П.Ф. Северов. – М., 1939. – 47с.
1229085
  Диклич А. Сторожка в Малому Риті / А. Диклич. – К., 1957. – 108с.
1229086
  Грачев А.М. Сторожка у Буруканских перекатов / А.М. Грачев. – Хабаровск, 1962. – 215с.
1229087
  Пішко В. Сторожня : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 14-27. – ISSN 0868-4790
1229088
  Софронов А.В. Сторона Донская / А.В. Софронов. – М., 1951. – 40с.
1229089
  Фаринник В. Сторона захисту в кримінальному провадженні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 13-19 жовтня (№ 41)
1229090
  Меркулова Е.М. Сторона Защитник в российском и американском дискурсах, представляющих военный конфликт // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 46-52. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Сторона Защитник вербализуется посредством гиперонимической лексики, что обусловливает трудности понимания. На основе анализа предикатов, соответствующих образу Защитника, исследуется его семантика. В росс. военном дискурсе прослеживается тенденция: ...
1229091
  Кулагин В.А. Сторона моя речная. / В.А. Кулагин. – Ярославль, 1964. – 40с.
1229092
  Куштум Н.А. Сторона моя родная / Н.А. Куштум. – Свердловск, 1953. – 64с.
1229093
  Лисовский К.Л. Сторона моя сибирская / К.Л. Лисовский. – М., 1956. – 156с.
1229094
  Легких К.В. Сторона обвинувачення в кримінальному провадженні: проблеми статусу окремих її представників (учасників) // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 2 (36). – С. 87-94. – ISSN 2310-9769
1229095
  Журавлев Сторона озер лебединых : рассказы / Журавлев, -Печорский. – Москва : Детская литература, 1980. – 286с.
1229096
  Романов А.В. Сторона отправления / А.В. Романов. – Л., 1976. – 40с.
1229097
  Шефнер В.С. Сторона отправления / В.С. Шефнер. – М., 1979. – 239с.
1229098
  Немчинов Г.А. Сторона отправления: повесть, роман / Г.А. Немчинов. – Кишинев, 1986. – 266с.
1229099
   Сторона приднепровская.. – Смоленск, 1988. – 238с.
1229100
  Решетов А.Е. Сторона родная / А.Е. Решетов. – Ленинград, 1946. – 176с.
1229101
  Васенев Н.Ф. Сторона родная / Н.Ф. Васенев. – Киров, 1956. – 86с.
1229102
  Флейс Е.М. Сторона родная / Е.М. Флейс. – Ижевск, 1962. – 119с.
1229103
  Степанов И.Н. Сторона родная. / И.Н. Степанов. – Владивосток, 1954. – 72с.
1229104
  Гуров И.П. Сторона степная / И.П. Гуров. – М., 1958. – 223с.
1229105
  Андріяшик Р.В. Сторонець : роман (про Юрія Федьковича) / Р.В. Андріяшик. – Київ, 1992. – 175 с.
1229106
  Мальський М.М. Сторони арбітражної угоди // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 114-118. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1229107
  Бажанов В. Сторони в авторському договорі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 169-170. – ISBN 978-617-7069-17-0
1229108
  Кохановська Н.С. Сторони в договорі // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1145-1146. – ISBN 978-966-667-341-4


  Договір про надання інформаційних послуг.
1229109
  Ходико Ю. Сторони в договорі іпотеки, їхні права та обов"язки // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 4. – С. 104-107
1229110
  Смокович М. Сторони виборчого спору щодо виборів народних депутатів: проблеми визначення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 8 (116). – С. 43-50
1229111
  Діковська І.А. Сторони виконання зобов"язань за договором // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 396-399. – ISBN 978-966-667-341-4
1229112
  Діковська І.А. Сторони договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 386-389. – ISBN 978-966-667-341-4
1229113
  Виговський В. Сторони договору застави цінних паперів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.68-72. – ISSN 0132-1331
1229114
  Насурлаєва К.Е. Сторони договору інжинірингу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 196-199. – ISSN 2219-5521
1229115
  Назаренко В. Сторони договору комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 87-91.
1229116
  Лисенко В. Сторони договору міни-бартеру (загальна характеристика) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 166-173. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1229117
  Гуйван Д. Сторони договору постачання гарячої води населенню: особливості їх визначення та місце у системі правовідносин з побутового гарячого водопостачання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 9-13
1229118
  Шаперенков К. Сторони договору простого товариства // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 37-41.
1229119
  Ельбрехт В.В. Сторони договору страхування майна фізичних осіб // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 178-184.
1229120
  Сеник С. Сторони договору субпідряду на капітальне будівництво // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.305-310. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1229121
  Приходько В. Сторони за договором розшуку та його загальна характеристика // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 119-121.
1229122
  Білоусов Ю.В. Сторони зобов язання з відшкодування шкоди завданої внаслідок недоліків товарів робіт (послуг) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2. – С. 64-69. – (Право. Економіка. Управління)
1229123
  Майданик Р.А. Сторони і зміст договору про надання медичних послуг / Р.А. Майданик, А.Б. Пермяков // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1118-1121. – ISBN 978-966-667-341-4
1229124
  Мельничук Н. Сторони колективного договору // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 107-114. – ISSN 0132-1331
1229125
  Цесарський Ф.А. Сторони колективного договору у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 73-82. – ISSN 0201-7245
1229126
  Рябоконь Є.О. Сторони спадкового договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1179-1185. – ISBN 978-966-667-341-4
1229127
  Базова Т.П. Сторони у договорі найму (оренди) житла. Права та обов"язки наймача та осіб, які постійно проживають разом з ним // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 272-281. – ISBN 978-966-667-341-4
1229128
  Лукасевич-Крутник Сторони у договорі підряду на проведення проектних і пошукових робіт // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 21-24.
1229129
  Макаренко О.В. Сторони у договорі про надання допомоги дієздатній фізичній особі (ст. 78 ЦК України) // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (40). – С. 113-120. – ISSN 2413-1342
1229130
  Рябченко Ю. Сторони у справах про захист прав споживачів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 45-48.
1229131
  Рябцева Я.Г. Сторони у судових процедурах банкрутства // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 9 (47). – С. 44-49.
1229132
  Крукевич О.М. Сторони шлюбного договору // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 79-82. – ISBN 978-966-7178-01-8
1229133
  Цюра Т. Сторони як основні "процессуальні противники" в процесі доказування в цивільних справах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.102-106. – Бібліогр.: 20 н. – ISSN 0132-1331
1229134
  Автономов В. Сторонка лесная : стихи / В. Автономов. – Горький : Горьковское книжное издательство, 1955. – 92 с.
1229135
  Карбовская В.А. Сторонние лица / В.А. Карбовская. – М, 1954. – 64с.
1229136
  Карбовская В.А. Сторонние лица / В.А. Карбовская. – Москва, 1955. – 192с.
1229137
  Черников Г.П. Сторонники и противники франко-советского сотрудничества / Г.П. Черников, Д.А. Черникова. – М., 1971. – 256с.
1229138
  Долгополова Н.А. Сторонники разрядки в общественно-политических кругах США в 70-е годы // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1978. – № 20. – С. 32-53
1229139
  Соколян М. Сторонні в домі : зауваги до Книги Сяйва / Марина Соколян. – Київ : Факт, 2006. – 320 с. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 966-359-110-2
1229140
  Шитова Л.П. Сторонніх не може бути / Л.П. Шитова. – К, 1974. – 234с.
1229141
  Викут М.А. Стороны -- основные лица искового производства. / М.А. Викут. – Саратов, 1968. – 76с.
1229142
  Наджми Н. Стороны : стихи и поэма / Н. Наджми; авториз. пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1982. – 120 с.
1229143
  Лукашук И.И. Стороны в международных договорах / И.И. Лукашук. – Москва, 1966. – 152с.
1229144
  Фондаминский И.Д. Стороны в советском гражданском процессе / И.Д. Фондаминский. – Алма-Ата, 1961. – 36с.
1229145
  Танк Максим Стороны света : стихи / Танк Максим. – Москва : Правда, 1981. – 32 с.
1229146
  Шварц Е.А. Стороны света / Е.А. Шварц. – Л., 1989. – 72с.
1229147
  Ляпин И.И. Стороны света. / И.И. Ляпин. – М., 1975. – 126с.
1229148
  Ісіченко А.П. Стосовно біфункціональності модальних слів в німецькій мові // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 48-49
1229149
  Васильченко В. Стосовно відповідальності спадкоємця за окремими зобовёязаннями спадкодавця // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.1129-133. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1229150
  Вітренко В.В. Стосовно полеміки про краєзнавчі студії подружжя П.А. та О.П. Косачів у 1870-х роках // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля ; Л.В. Баженов, С.А. Копилов, В.С. Прокопчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 9. – С. 72-79


  Згадуються В.Б. Антонович, О.Ф. Кістяківський, М.С. Грушевський, М.Ф. Біляшівський.
1229151
  Рудницька О. Стосується кожного, або кілька слів на захист ЗНО з української літератури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 4 (709). – С. 28-30. – ISSN 0130-5263
1229152
  Туранли Ф. Стосунки давньоукраїнської держави Київська Русь з Азербайджаном у IX - X ст. у контексті нової, об"єктивної концепції дослідження історії // Україна - Азербайджан: минуле, сучасне, майбутнє : Матеріали міжнародної наукової конференції, присв"яченої 10-й річниці відновлення незалежності України та Азербайджану (8 червня 2001 р.) / КНУТШ; Посольство Азербайджанської Республіки в Україні; Упор.: Ф.Г.Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 133-141. – ISBN 966-8552-05-9
1229153
  Гришин А.Д. Стосунки Києво-Печерської лаври з Московською державою / А.Д. Гришин, Т.М. Кусок // Лаврський альманах : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури: збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 3. – С.15-19. – ISBN 966-7671-25-9
1229154
  Синишин Р.І. Стосунки корейської та японської мов із іншими мовами Євразії у дослідженнях М.О Сиром"ятникова // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 353-359. – Бібліогр.: Літ.: с. 358-359; 10 п.


  Основним завданням дослідження є показ ролі М.О. Сиром"ятникова у вивченні зв"язків між мовами Євразії. Основной задачей исследования является демонстрация роли Н.А. Сыромятникова в изучения связей между языками Евразии. The major concerm of ...
1229155
  Бабенко Л.Л. Стосунки митрополита А. Шептицького з радянською владою у світлі документів органів державної безпеки (1944 рік) // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 100-110. – ISBN 978-966-182-372-2
1229156
  Козуб Л. Стосунки Михайла Драгоманова з Київською громадою в еміграційний період // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С. 45-49
1229157
  Кришталь Г.В. Стосунки між дівчиною і хлопцем: запитання і відповіді : навч. посібник / [Г.В. Кришталь та ін. ] ; за наук. ред. Ліліани Кудрик ; Голов. упр. освіти і науки Львів. облдержадмін. ; Львів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Львів : Літопис, 2011. – 94, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 88-91. – ISBN 978-966-8853-11-1
1229158
  Зелінський А.Л. Стосунки між єгиптянами та еллінізованими іммігрантами у світлі грекомовних папірологічних джерел (до питання про так звану "колоніальну" ситуацію у птолемеївському Єгипті) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 3. – С. 30-36. – ISSN 1608-0599
1229159
  Туранли Ф.Г. Стосунки української козацької держави з Кримським ханством і Портою за османо-турецькими літописами // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – С. 82-90. – ISSN 1608-0599
1229160
  Клепацький П.Г. Стосунки урядництва Диканського маєтку Кочубеїв з кріпаками в першу полов.19 ст. / П.Г. Клепацький. – 16с.
1229161
  Джага А.М. Стосунки Франція - США за президенства Ніколя Саркозі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 497-502
1229162
  Донець Г. Стоунхендж // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 16-19. – ISSN 1814-5078


  Древня циклопічна споруда
1229163
  Александрович Ю. Стоунхендж // Наука и религия : Научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2007. – № 3. – С. 15-17. – ISSN 0130-7045
1229164
  Маккин Г. Стоханические интегралы / Г. Маккин. – Москва, 1972. – 184с.
1229165
  Пугачев В.С. Стохастиеские системы / В.С. Пугачев. – М.
1, вып.9. – 1973. – 64с.
1229166
  Королюк В.С. Стохастичесике модели систем / В.С. Королюк. – К, 1989. – 203с.
1229167
  Вазан М.Т. Стохастическая аппороксимация / М.Т. Вазан. – Москва, 1972. – 295с.
1229168
  Невельсон М.Б. Стохастическая аппроксимация и рекуррентное оценивание. / М.Б. Невельсон, Р.З. Хасьминский. – М., 1972. – 304с.
1229169
  Картвелишвили Н.А. Стохастическая гидрология / Н.А. Картвелишвили. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 163с.
1229170
  Картвелишвили Н.А. Стохастическая гидрология / Н.А. Картвелишвили. – 2-е перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 168с.
1229171
  Юдин В.В. Стохастическая магнитная структура пленок с микропоровой системой. / В.В. Юдин. – Москва : Наука, 1987. – 213 с.
1229172
  Дмитриев В.П. Стохастическая механика : монография / В.П. Дмитриев. – Москва : Высшая школа, 1990. – 63 с.
1229173
  Усачев Е.С. Стохастическая модель обучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Усачев Е.С.; АН СССР. Вычислит. центр. – Москва, 1969. – 9л.
1229174
  Билинский И.Я. Стохастическая обработка сигналов. / И.Я. Билинский, А.К. Микелсон. – Рига, 1982. – 69с.
1229175
  Коростелев А.П. Стохастическая оптимизаци в условиях ограничений и диффузионные процессы с отражением / А.П. Коростелев, П.А. Мороз. – К, 1976. – 23с.
1229176
   Стохастическая оптимизация.. – К.
1. – 1984. – 147с.
1229177
   Стохастическая оптимизация.. – К.
2. – 1984. – 151с.
1229178
  Хуг О. Стохастическая радиобиология. / О. Хуг, А. Келлерер. – М., 1969. – 184с.
1229179
  Россохин Валерий Филиппович Стохастическая реализация игрового управления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Россохин Валерий Филиппович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
1229180
  Гречаный О.А. Стохастическая теория необратимых процессов / О.А. Гречаный. – Киев : Наукова думка, 1989. – 373 с.
1229181
  Учайкин В.В. Стохастическая теория переноса частиц высоких энергий / В.В. Учайкин, В.В. Рыжов. – Новосибирск, 1988. – 200с.
1229182
  Каллианпур Г. Стохастическая теория фильтрации / Г. Каллианпур. – Москва : Наука, 1987. – 318 с.
1229183
  Вол Илья Абрамович Стохастическая устойчивость и надежность биологических популяций : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.14 / Вол Илья Абрамович; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Агрофиз. науч.-исслед. ин-т. – Л., 1975. – 17л.
1229184
  Кушнер Г.Д. Стохастическая устойчивость и управление / Г.Д. Кушнер. – М., 1969. – 200с.
1229185
  Билинский И.Я. Стохастическая цифровая обработка непрерывных сигналов. / И.Я. Билинский, А.К. Микелсон. – Рига, 1983. – 292с.
1229186
  Бонч-Бруевич Стохастические автоколебания в конденсированной среде / Бонч-Бруевич. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1. – 1986. – 68 с.
1229187
  Михалевич Михаил Владимирович Стохастические алгоритмы решения оптимизационных задач на отношениях предпочтений : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Михалевич Михаил Владимирович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 292л. – Бібліогр.:л.260-274
1229188
  Яковлев В.В. Стохастические вычислительные машины / В.В. Яковлев, Р.Ф. Федоров. – Ленинград, 1974. – 343с.
1229189
  Кирьянов Б.Ф. Стохастические вычислительные машины и устройства: Учеб. пособие. / Б.Ф. Кирьянов, В.А. Песошин. – Казань, 1978. – 32с.
1229190
  Четвериков Стохастические вычислительные устройства систем моделироваания / Четвериков, Э.А. Баканович. – Москва : Машиностроение, 1989. – 271с.
1229191
  Пугачев В.С. Стохастические дифференциальные системы / В.С. Пугачев, И.Н. Синицын. – М., 1985. – 559с.
1229192
  Пугачев В.С. Стохастические дифференциальные системы / В.С. Пугачев, И.Н. Синицын. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1990. – 630 с.
1229193
  Ватанабэ Синдзо Стохастические дифференциальные уравнения и диффузионные процессы / Ватанабэ Синдзо, Икэда Нобуюки. – Москва : Наука, 1986. – 445 с.
1229194
  Гихман И.И. Стохастические дифференциальные уравнения и их приложения / И.И. Гихман. – Киев : Наукова думка, 1982. – 612с.


  Монография посвящена современному состянию теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и ее применениям. В качестве вспомогательного аппарата приведен ряд разделов теории мартингалов. Рассмотрены предельные теоремы для решений СДУ, ...
1229195
  Скороход А.В. Стохастические дифференциальные уравнения и предельные теоремы для случайных процессов. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Скороход А.В.; АН СССР.Ин-т математики. – К, 1962. – 10л.
1229196
  Мельников А.В. Стохастические дифференциальные уравнения по компонентам семимартинга лов. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Мельников А.В.; АН СССР.Матем.наук. – М, 1979. – 18л.
1229197
  Звонкин А.К. Стохастические дифференциальные уравнения с негладкими коэффициентами и связанные с ними задачи управления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Звонкин А.К.; МГУ. – М., 1973. – 12л.
1229198
  Лебедев В.А. Стохастические дифференциальные уравнения теории оптимальной нелинейной фильтрации и интерполяции случайных процессов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Лебедев В. А.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1229199
  Гихман И.И. Стохастические дифференциальные уравнения. / И.И. Гихман, А.В. Скороход. – Киев : Наукова думка, 1968. – 355 с.
1229200
  Мельников С.В. Стохастические задачи механики композитов с учетом естественного разбрса свойств компонентов. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Мельников С.В.; АН СССР.Сиб.отд-ние.ин-т.гидродинамики. – Новосибирск, 1978. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1229201
  Пономаренко А.И. Стохастические задачи оптимизации / А.И. Пономаренко. – К., 1980. – 50с.
1229202
   Стохастические задачи теории оптимизации и надежности.. – К., 1994. – 83с.
1229203
   Стохастические и детерминированные модели сложных систем.. – Новосибирск, 1988. – 171с.
1229204
  Неймарк Ю.И. Стохастические и хаотические колебания / Ю.И. Неймарк, ланда. – Москва : Наука, 1987. – 424 с.
1229205
  Новиков А.А. Стохастические интегралы и последовательное оценивание. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 005 / Новиков А.А.; АН СССР. Мат. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1972. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1229206
  Дмитриев А.С. Стохастические колебания в радиофизике и электронике / А.С. Дмитриев, В.Я. Кислов. – Москва : Наука, 1989. – 280 с.
1229207
  Анищенко В.С. Стохастические колебания в радиофизических системах / В.С. Анищенко. – Саратов
Ч. 1. – 1985. – 179 с.
1229208
  Анищенко В.С. Стохастические колебания в радиофизических системах / В.С. Анищенко. – Саратов
Ч. 2. – 1985. – 197 с.
1229209
   Стохастические медоли и управление.. – М., 1980. – 222с.
1229210
  Гардинер Криспин Стохастические методы в естественных науках / Гардинер Криспин. – М, 1986. – 526с.
1229211
  Чавчанидзе В.В. Стохастические методы в применении к исследованию многократного рассеяния и потерь.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чавчанидзе В.В.; АН ГрузССР. Ин-т физики АН ГрузССР. – Тбилиси, 1952. – 12л.
1229212
  Осмоловский С.А. Стохастические методы передачи данных. / С.А. Осмоловский. – Москва : Радио и связь, 1991. – 239с.
1229213
  Михалевич М.В. Стохастические методы поиска, наиболее предпочтительного элемента и некоторые диалоговые процедуры принятия наилучшего решения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Михалевич М.В.; КГУ. – К., 1981. – 23л.
1229214
  Михалевич М.В. Стохастические методы поиска, наиболее предпочтительного элемента и некоторые диалоговые процедуры принятия наилучшего решения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Михалевич М.В.; КГУ. – К., 1981. – 23л.
1229215
  Карасев И.Ф. Стохастические методы речной гидравлики и гидрометрии / И.Ф. Карасев, В.В. Коваоенко. – Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1992. – 208с.
1229216
  Гупал А.М. Стохастические методы решения негладких экстремальных задач. / А.М. Гупал. – Киев, 1979. – 150с.
1229217
  Бартоломью Дэвид Дж Стохастические методы социальных процессов / Бартоломью Дэвид Дж. – М., 1985. – 295с.
1229218
  Копп В.Я. Стохастические модели автоматизированных производственных систем с временным резервированием / В.Я. Копп, Ю.Е. Обжерин, А.И. Песчанский. – Севастополь, 2000. – 284с. – ISBN 966-7473-24-4
1229219
  Ауров В.В. Стохастические модели в задачах контроля загрязнения воздушного бассейна крупных городов. : Автореф. дис. канд. ... геогр. наук: 11.00.09 / Ауров В.В.; Одес. гидромет. ин-т. – Одесса, 1985. – 21 с.
1229220
  Музылев С.В. и др. Стохастические модели в инженерной гидрологии / С.В. и др. Музылев. – М., 1982. – 184с.
1229221
   Стохастические модели в морфоструктурном анализе. – Москва : Недра, 1985. – 153с.
1229222
  Валтер Я. Стохастические модели в экономике. / Я. Валтер. – Москва, 1976. – 232с.
1229223
   Стохастические модели и информационные системы.. – Новосибирск, 1987. – 195с.
1229224
  Ермольев Ю.М. Стохастические модели и методы в экономическом планировании / Ю.М. Ермольев, А.И. Ястремский. – М., 1979. – 253с.
1229225
  Бойков Андрей Владимирович Стохастические модели капитала страховой компании и оценивание вероятности неразорения : Автореф. дисс. ... канд. физико-математ. наук: 01.01.05 / Бойков А.В.; РАН Матем. ин-тут им. В.А.Стеклова. – Москва, 2003. – 14 с. – Библиогр.: 8 назв.
1229226
  Ястремский А.И. Стохастические модели математической экономики / А.И. Ястремский. – Киев : Вища школа, 1983. – 124с.
1229227
  Буш Роберт Стохастические модели обучаемости / Буш Роберт. – М., 1962. – 483с.
1229228
   Стохастические модели оптимизации.. – К., 1979. – 55с.
1229229
   Стохастические модели сложных систем.. – Новосибирск, 1990. – 135с.
1229230
  Яницкий В.Е. Стохастические модели совершенного газа из конечного числа частиц. / В.Е. Яницкий. – Москва : ВЦ АН СССР, 1988. – 55с.
1229231
  Хованов Н.В. Стохастические модели теории квалиметрических шкал / Н.В. Хованов. – Л, 1986. – 80с.
1229232
  Баскаков В.К. Стохастические основы гидрологии : Учебное пособие / В.К. Баскаков. – Уфа, 1989. – 84с.
1229233
  Елейко В Стохастические плиперационные поля и напряжения упругих тел с шероховатыми и гладкими поверхностями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Елейко В,И.; Ан УССР. – Львов, 1978. – 17л.
1229234
  Кунченко Ю.П. Стохастические полиномы / Ю.П. Кунченко. – Киев : Наукова думка, 2006. – 275с. – Парал. тит. лист на англ. языке. – ISBN 966-00-0452-4
1229235
  Буцан Г.П. Стохастические полугруппы / Г.П. Буцан. – Киев : Наукова думка, 1977. – 215 с.
1229236
  Чани Александр Семенович Стохастические полугруппы с независимыми приращениями : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Чани Александр Семенович; Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1981. – 121л. – Бібліогр.:л.118-121
1229237
  Чани А.С. Стохастические полугруппы с независимыми приращениями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Чани А.С.; КГУ. – К., 1981. – 16л.
1229238
  Чандрасекар С. Стохастические проблемы в физике и астрономии : Пер.с англ. / С. Чандрасекар. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 168 с.
1229239
  Ван Кампен Стохастические процессы в физике и химии / Ван Кампен; Пер. с англ. Г.А. Хоменко. – Москва : Высшая школа, 1990. – 376с. – ISBN 5-06-001013-9
1229240
  Леви П. Стохастические процессы и броуновское движение : пер. с фр. / П. Леви. – Москва : Наука, 1972. – 375 с.
1229241
  Гавриленко Григорий Михайлович Стохастические процессы при каналировании : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Гавриленко Григорий Михайлович; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1980. – 11л.
1229242
  Прабху Н.У. Стохастические процессы теории запасов / Н.У. Прабху. – М., 1984. – 185с.
1229243
  Коростелев А.П. Стохастические рекуррентные процедуры / А.П. Коростелев. – Москва : Наука, 1984. – 208 с.
1229244
  Анисимов В.В. Стохастические сети обслуживания. Марковские модели / В.В. Анисимов. – Киев : Либiдь, 1992. – 208с. – ISBN 5-325-00002-0


  Оснавной акцент сделан на асимптотические методы исследования. Для сетей различного типа приведены условия существования эргодического режима и мультипликативности стационарного распредиления. На базе 2 подходов, локального классического и ...
1229245
   Стохастические сигналы и спектры : учеб. пособие для студ. инженерно-техн. спец. высших учеб. заведений / В.П. Бабак, А.Я. Белецкий, А.Ф. Приставка, Ф.А. Приставка; Бабак В.П. [и др]. – Киев : КИТ, 2004. – 290 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 288-289. – ISBN 966-8550-11-0
1229246
  Пугачев В.С. Стохастические системы / В.С. Пугачев. – Москва
Ч. 1. – 1974. – 73с.
1229247
  Пугачев В.С. Стохастические системы / В.С. Пугачев. – М.
ч.1, вып.10. – 1975. – 55с.
1229248
  Адомиан Д. Стохастические системы / Д. Адомиан. – Москва : Мир, 1987. – 376 с.
1229249
   Стохастические системы и их приложения.. – Киев : Институт математики, 1990. – 122 с.
1229250
   Стохастические системы управления.. – Новосибирск, 1979. – 102с.
1229251
  Скороход А.В. Стохастические уравнения для сложных систем / А.В. Скороход. – М., 1983. – 190с.
1229252
  Кляцкин В.И. Стохастические уравнения и волны в случайно-неоднородных средах : Монография / В.И. Кляцкин. – Москва : Наука, 1989. – 336с.
1229253
  Далецкий Ю.Л. Стохастические уравнения и дифференциальная геометрия / Ю.Л. Далецкий. – Киев : Вища школа, 1989. – 294 с.
1229254
  Махно С.Я. Стохастические уравнения. Предельные теоремы / С.Я. Махно ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т приклад. математики и механики. – Киев : Наукова думка, 2012. – 433, [1] с. – Библиогр.: с. 416-428. – (Серия "Задачи и методы: математика, механика, кибернетика" / редкол.: Ковалев А.М. (отв. ред.) и [др.] ; т. 6). – ISBN 978-966-00-1306-3
1229255
  Дьендь И. Стохастические эволюционные уравнения : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Дьендь И. ; МГУ. – Москва, 1981. – 13 с.
1229256
  Эннусте Матин Ю. Стохастические экономические модели адаптивного оптимального планирования и проблемы их координации / Матин Ю. Эннусте. – М, 1989. – 95с.
1229257
  Эллиот Р.Д. Стохастический анализ и его приложения / Р.Д. Эллиот. – Москва : Мир, 1986. – 350 с.
1229258
   Стохастический анализ и его приложения. – К., 1989. – 121с.
1229259
  Дороговцев А.А. Стохастический анализ и случайные отображения в гильбертовом пространстве / А.А. Дороговцев. – Киев, 1992. – 118с.
1229260
  Балантер Б.И. Стохастический анализ некоторых систем передачи биоэлектрических сигналов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Балантер Б.И.; Ин-т биол. физики АН СССР. – М., 1966. – 28л.
1229261
  Пащенко Ф.Ф. Стохастический генотип античного мышления: атомы Демокрита / Ф.Ф. Пащенко, А.Е. Коломейцев // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 5 (49). – С. 29-36. – ISSN 1684-2618
1229262
  Келлерман Гарий Леонидович Стохастический процесс эволюции ансамбля мелких частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Келлерман Гарий Леонидович; Харьк. политехн. ин-т. – Х., 1983. – 18л.
1229263
  Черников Н.А. Стохастическое движение релятивистской частицы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Черников Н.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1958. – 8л.
1229264
  Кожамкулов Т.А. Стохастическое квантование в теории поля / Т.А. Кожамкулов. – Алматы : Гылым, 1993. – 144 с.
1229265
  Веселова Г.П. Стохастическое квантование и статистический анализ случайных процессов / Г.П. Веселова, Ю.И. Грибанов. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 152с.
1229266
  Билинский И.Я. Стохастическое квантование. / И.Я. Билинский, А.К. Микелсон. – Рига, 1980. – 54с.
1229267
  Максимов Ю.И. Стохастическое моделирование в планировании / Ю.И. Максимов. – Новосибирск, 1981. – 285с.
1229268
  Сосницкий О.Е. Стохастическое моделирование инвестиций на финансовом и страховом рынках : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Сосницкий Олег Евгеньевич ; М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т. – Донецк, 2014. – 142 л. – Библиогр.: л. 132-142
1229269
  Коорт А.А. Стохастическое моделирование на компьютере. / А.А. Коорт. – Таллин, 1981. – 83с.
1229270
  Захарова М.В. Стохастическое моделирование полей дождевых осадков и исследование их однородности : гідрологія і океанологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 408-415 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0130-2914
1229271
  Журбенко И.Г. Стохастическое моделирование процессов / И.Г. Журбенко, И.А. Кожевникова. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 146 с.
1229272
  Кириллов А.И. Стохастическое операционное исчисление и его применения в квантовой теории : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Кириллов А.И.; Математ. ин-т им. В.А.Стеклова. Российской Акад. наук. – М., 1993. – 18л.
1229273
  Бертсекас Димитри Стохастическое оптимальное управление / Бертсекас Димитри, Шрив Стивен. – Москва : Наука, 1985. – 279 с.
1229274
  Виксна А.Ж. Стохастическое функциональное преобразование / А.Ж. Виксна, М.А. Элстс. – Рига, 1984. – 173с.
1229275
  Чабанюк Я.М. Стохастична апроксимація в еволюційних системах з марковськими та напівмарковськими переключеннями : Дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Чабанюк Я.М.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 284л. – Бібліогр.: л.261-284
1229276
  Чабанюк Я.М. Стохастична апроксимація в еволюційних системах з марковськими та напівмарковськими переключеннями : Автореф. дис. ... доктора фізико-математичних наук: 01.05.04 / Чабанюк Я.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 32с. – Бібліогр.: 13 назв
1229277
  Матусов Ю.П. Стохастична градієнтна оптимізація на деяких випадкових функціях з обмеженнями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 89-94. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)
1229278
  Чорна Леся Богданівна Стохастична модель голосового сигналу для задачі діагностики ритміки серця людини : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Чорна Леся Богданівна ; МО України ; Терноп. держ. техн. ун-т. – Тернопіль, 1999. – 19 с.
1229279
  Гаркуша Н.І. Стохастична модель управління запасами з адаптацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 176-180. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається стохастична адаптивна модель управління запасами як модифікація найпростішої стохастичної моделі управління запасами і метод її рішення. Вивчається поведінка цільової функції моделі.
1229280
  Гончарова С.Я. Стохастична стійкість напівмарковського процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 18-20. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується стохастична стійкість напівмарковського процесу. Ключові слова: напівмарковський процес, стохастична стійкість. The stochastic stability of semi-Markov process is investigated. Key Words: semi-Markov process, stochastic stability.
1229281
  Гончарова С.Я. Стохастична стійкість та оптимальне керування напівмарковськими процесами ризику : Автореф...канд. фіз.-мат. наук:01.01.05 / Гончарова С.Я.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18с. – Бібліогр.:с.15-16
1229282
  Гончарова Світлана Яківна Стохастична стійкість та оптимальне керування напівмарковськими процесами ризику : Дис....канд. фіз.-мат. наук.: 01.01.05 / Гончарова Світлана Яківна; НАНУ, Ін-т математики. – Київ, 2001. – 115л. – Бібліогр.: л.111-115
1229283
  Боднарчук С.В. Стохастичне керування перетвореннями заміни часу для процесів з шумом Леві / С.В. Боднарчук, О.М. Кулик // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – № 86. – С. 11-27. – ISSN 0868-6904


  We propose a new method of a stochastic control of stochastic processes with Levy noise, based on the time-change transformations. Using this method, for a Markov process defined by a stochastic equation with Levy noise, we prove that the minorization ...
1229284
  Тимченко І.П. Стохастичне моделювання впровадження методики аналізу стратегічних розривів на підприємстві // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 161-171. – ISSN 2309-1533
1229285
  Сосницький О.Є. Стохастичне моделювання інвестицій на фінансовому та страховому ринках : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Сосницький Олег Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1229286
  Бойчук М. Стохастичне моделювання оптимальної кредитної стратегії компанії-дистриб"ютора на ринку фармацевтичної продукції / М. Бойчук, О. Ярошенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 49-54. – (Економіка ; вип. 11 (176)). – ISSN 1728-3817


  У роботі побудовано і досліджено стохастичну модель оптимальної поведінки дистриб"ютора на ринку фармацевтичної продукції, проведено обґрунтування використання вінерівського і пуассонівського процесів у запропонованій моделі та описано структуру ...
1229287
  Шевчук О.О. Стохастичне моделювання процесу надходження страхових премій : економіко-математичне моделювання // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 132-143 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1229288
  Балан В. Стохастичне моделювання процесу розробки й впровадження системи збалансованих показників у банківських установах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 37-42. – (Економіка ; Вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливості застосування системи збалансованих показників для досягнення стратегічних цілей банківських установ. Запропоновано стохастичну модель, яка відображає етапи процесу розробки та впровадження системи збалансованих показників (СЗП) ...
1229289
  Галкіна О.А. Стохастичне програмування у фінансовому моделюванні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 129-132. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі представлено стохастичну динамічну проблему фінансового моделювання та, використовуючи метод генерації дерев сценаріїв, проводиться перевірка оптимальності значень заданої математичної моделі, обчислюються втрати та доходи інвестора, ...
1229290
  Ляшенко О.І. Стохастичне узагальнення моделі реплікації поленуклеотидів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 236-242. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядається запропонована Айгеном (1971) модель динаміки популяції реплюцюючих полінуклеотидів при ідеальних експериментальних умовах в реакторі диалізу. Для детермінованої моделі Айгена встановлюється достатня умова асимптотичної стійкості в цілому ...
1229291
  Шевченко Г.М. Стохастичний аналіз для дробових та мультидробових процесів у моделях з довгостроковою залежністю : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Шевченко Георгій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 28 с. – Бібліогр.: 33 назви
1229292
  Шевченко Г.М. Стохастичний аналіз для дробових та мультидробових процесів у моделях з довгостроковою залежністю : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Шевченко Георгій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 335 л. – Бібліогр.: л. 311-335
1229293
  Ільченко Світлана Анатоліївна Стохастичний аналіз дробових броунівських полів : Дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Ільченко С. А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 173 л. – Бібліогр.: л.160-173
1229294
  Ільченко С.А. Стохастичний аналіз дробових броунівських полів : Автореф. дис. канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Світлана Анатолдіївна Ільченко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 15 назв
1229295
  Шалайко Т.О. Стохастичний аналіз змішаних моделей : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Шалайко Тарас Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 156 арк. – Бібліогр.: арк. 145-156
1229296
  Шалайко Т.О. Стохастичний аналіз змішаних моделей : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Шалайко Тарас Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1229297
  Ольцік Яніна Олександрівна Стохастичний аналіз процесів та полів за допомогою мартингальних методів : Дис... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.05 / Ольцік Яніна Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 140л. – Бібліогр.:л.134-140
1229298
  Ольцик Я.О. Стохастичний аналіз процесів та полів за допомогою мартингальних методів : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.01.05 / Ольцик Я. О.; КУ. – К., 1999. – 14л.
1229299
  Брягін О.В. Стохастичні алгоритми обробки багатовимірних сигналів на основі дискретних вибірок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Брягін Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1229300
  Посашкова С.В. Стохастичні диференціальні рівняння з неоднорідним неліпшіцевим коефіцієнтом дифузії та змішані рівняння з дробовим броунівським рухом : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Посашкова Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1229301
  Посашкова С.В. Стохастичні диференціальні рівняння з неоднорідним неліпшіцевим коефіцієнтом дифузії та змішані рівняння з дробовим броунівським рухом : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Посашкова Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 156 л. – Бібліогр.: л. 137-158
1229302
  Свинаренко Андрій Андрійович Стохастичні ефекти у динаміці багатофотонної юнізації атомних систем у полі лазерного випромінювання : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.01 / Свинаренко А.А.; Одеськ. нац. політехн. ун-тет. – Одесса, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 20 назв
1229303
  Крвавич Юрій Володимирович Стохастичні інтеграли і стохастичні диференціальні рівняння відносно дробового броунівського руху та їх застосування у фінансовій математиці : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук:01.01.05 / Крвавич Ю.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 16 с.
1229304
  Крвавич Юрій Володимирович Стохастичні інтеграли і стохастичні диференціальні рівняння відносно дробового броунівського руху та їх застосування у фінансовій математиці : Дис...канд. фізико-математ. наук: 01.01.05 / Крвавич Юрій Володимирович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 122л. – Бібліогр.:л.115-122
1229305
  Відибіда О.К. Стохастичні моделі / О.К. Відибіда ; НАНУ. Ін-т теор. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2006. – 204с. – ISBN 966-02-3882-7
1229306
  Жлуктенко В.І. Стохастичні моделі в економіці : Монографія / В.І. Жлуктенко, А.В. Бегун; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2005. – 352с. – На обкл.: " До 100-річчя Київського національного економічного університету". – ISBN 966-574-744-4
1229307
  Приходько Р.О. Стохастичні моделі календарного технічного обслуговування виробничих систем : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.:01.05.02 / Роман Олександрович Приходько; Нац. металургійна акад. України. – Дніпропетровськ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1229308
  Радченко С.Г. Стохастичні моделі парметрів якості технологічних систем. : Автореф... Доктора техн.наук: 01.05.02,05.02.08 / Радченко С.Г.; Нац.техн.ун-т. – К, 1999. – 32л.
1229309
  Королюк В.С. Стохастичні моделі систем / В.С. Королюк. – Київ : Либідь, 1993. – 136 с.
1229310
  Хомякова Н.Е. Стохастичні моделі, методи та інформаційна технологія прогнозування і управління розвитком виробництва : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Хомякова Н.Е.; МОНУ; Націон. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1229311
  Черемська Н.В. Стохастичні нестаціонарні моделі в задачах обробки даних : автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Черемська Н.В.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1229312
  Спекторський І.Я. Стохастичні рвіняння в просторах формальних рідяв і формальних відображень : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Спекторський І.Я.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 17л.
1229313
  Спекторський Ігор Якович Стохастичні рівняння в просторах формальних рядів і формальних відображень : 01.01.05 : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук / Спекторський Ігор Якович; НТУУ "КПІ". – Київ, 1999. – 114 л. – Бібліогр. : л. 109-114
1229314
  Лебєдєв С.О. Стохастичні системи із повторними викликами та нетерплячими вимогами / С.О. Лебєдєв, О.В. Прищепа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 169-174. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Предметом дослідження в даній роботі є стохастичні системи з одним приладом та нетерплячими вимогами. Для процесу обслуговування вимог в таких системах досліджено стаціонарний режим і побудовано явні формули для характеристик ефективності ...
1229315
  Солодка О.О. Стохастичні структурні та редуковані моделі оцінювання CDS // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 1 (70). – C.110-117


  Розглянуто проблеми об"єктивної ринкової оцінки вартості кредитних дефолтних свопів (CDS), визначено сфери їх застосування, групи стахостичних моделей оцінювання їхньої вартості.
1229316
  Сонечкин Д.М. Стохастичность в моделях общей циркуляции атмосферы / Д.М. Сонечкин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 280с.
1229317
  Сбитнев В.И. Стохастичность в системе двух связанных вибраторов / В.И. Сбитнев; АН СССР, Ленингр. ин-т ядерной физики. – Ленинград, 1979. – 30с.
1229318
  Заславский Г.М. Стохастичность динамических систем / Г.М. Заславский. – Москва : Наука, 1984. – 271с.
1229319
  Боярчук П.О. Стохід / П.О. Боярчук. – К., 1986. – 167с.
1229320
  Дугинец А.М. Стоход / А.М. Дугинец. – М, 1969. – 447с.
1229321
  Егоров Н.М. Стоцвет / Н.М. Егоров. – Челябинск, 1962. – 23с.
1229322
  Лутовац М.В. Сточарство на североисточним проклетиjама : штампано приходом из фонда Вл. Каричьа / М.В. Лутовац. – Београд : Млада Србиjа, 1933. – 82, [5] с.
1229323
  Боровских И.В. Сточные воды и их использование в сельском хозяйстве : Указатель литературы за 1971-1977 гг., отечественной - 512 названий, иностранной - 560 названий / ВАСХНИЛ; Центр. науч. сельхоз.б-ка; Сост.: И.В.Боровских. – Москва, 1978. – 227с.
1229324
  Лев В.Т. Сточные воды и орошение / В.Т. Лев, З.А. Артукметов. – Ташкент, 1990. – 106с.
1229325
  Милованов Л.В. Сточные воды предприятий цветочной металлургии и методы их очистки. / Л.В. Милованов. – М, 1963. – 16с.
1229326
  Олейник Б.И. Стою на земле : Стихи / Б.И. Олейник. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 143с.
1229327
  Макаров Б.К. Стою на земле / Б.К. Макаров. – Иркутск, 1976. – 56с.
1229328
  Олейник Б.И. Стою на земле : Стихи / Б.И. Олейник. – Москва : Советский писатель, 1977. – 199с. – (Б-ка произведений, удостоенных Гос. премии СССР)
1229329
  Кулаков П.И. Стою на огненной черте. / П.И. Кулаков. – Хабаровск, 1972. – 240с.
1229330
  Михайлевський А.Ф. Стою на посту : поезії / А.Ф. Михайлевський. – Одеса : Маяк, 1980. – 72 с.
1229331
  Боков В.Ф. Стою на своем! / В.Ф. Боков. – М., 1992. – 271с.
1229332
  Буйлов А.М. Стою над океаном / А.М. Буйлов. – Калининград, 1974. – 96с.
1229333
  Проймин К.Д. Стоял апрель. / К.Д. Проймин. – М, 1978. – 272с.
1229334
  Коротаев В.В. Стояли две сосны / В.В. Коротаев. – Архангельск, 1984. – 319с.
1229335
  Стельмах Артур Стояли ми і слухали весну // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 53 : фото
1229336
  Селянкин О.К. Стояли насмерть / О.К. Селянкин. – Пермь, 1972. – 352с.
1229337
  Фелисова В.М. Стояли насмерть / В.М. Фелисова. – 2-е, испр. и доп. – Л., 1984. – 240с.
1229338
   Стояли со взрослыми рядом.. – Л., 1985. – 208с.
1229339
  Маляров А.А. Стояло лето: Повести. / А.А. Маляров. – Одесса, 1982. – 175с.
1229340
  Стратиев Станислав Стоян / Стратиев Станислав; Рис.Анри Кулев. – София : Златоструй, 1995. – 108с. – ISBN 954-8158-23-Х
1229341
  Динов Т. Стоян Венев / Т. Динов. – София, 1955. – 26с.
1229342
  Цанов Е. Стоян Заимов - виден български възрожденец, създател на музеите и памечницете на признателност към руския народ и радетел за руско-българска дружба. / Е. Цанов. – Плевен, 1966. – 24с.
1229343
  Львова Е.П. Стоян Сотиров / Е.П. Львова. – М., 1978. – 143с.
1229344
  Назаров Владислав Стояние на Угре : Вехи истории // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 152-162 : Фото, карта


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
1229345
  Данилевич В.Е. Стоянка и мастерская каменного века в Могилевской губернии, исследованная летом 1893 года. // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.12-18
1229346
  Данилевич В.Е. Стоянка и мастерская около сл. Хухры, Ахтырского уезда, Харьковской губернии / В.Е. Данилевич. – Харьков : Типография Печатное Дело, 1905. – 8 с.
1229347
  Нездолій О. Стоянка Коробчине-курган у системі палеоландшафту басейну Великої Висі // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 39. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1229348
  Эльяш М.Л. Стоянка не предусмотрена / М.Л. Эльяш, Г.Л. Тарасуль. – Одесса, 1967. – 161с.
1229349
  Векилова Е.А. Стоянка Сюрень 1 и ее место среди палеолетических местонахождений Крыма : Автореф... канд. ист.наук: / Векилова Е.А.; Ин-т истории материальной культуры. – Л, 1953. – 22л.
1229350
  Искандер Ф.А. Стоянка человека : Повесть / Ф.А. Искандер. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 285 с.
1229351
  Искандер Фазиль Стоянка человека / Искандер Фазиль. – Москва, 1991. – 480 с.
1229352
  Бадер О.Н. Стоянки Балахнинской низины / О.Н. Бадер, М.В. Воеводский. – Ленинград : Печатный двор Полиграфкнига, 1934. – С. 298-345
1229353
  Козубовський Ф.А. Стоянки родових громад на поліських дюнах / Ф.А. Козубовський. – Київ, 1934. – [19] с.


  Перед назвою напис: Вельмишановному проф. Оглобліну О.П. від автора 17.X.34
1229354
  Короткий В.А. Стояновський Микола Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 201. – ISBN 966-06-0393-2
1229355
   Стоят заставы на границе.. – К., 1974. – 351с.
1229356
   Стояти заодно.. – М., 1983. – 493с.
1229357
  Бушков А. Стоять в огне / А. Бушков. – Красноярск, 1986. – 150с.
1229358
  Свиридов Г.И. Стоять до последнейго: роман / Г.И. Свиридов. – М.
кн. 1. – 1975. – 383с.
1229359
  Свиридов Г.И. Стоять до последнейго: роман / Г.И. Свиридов. – М., 1984. – 543с.
1229360
  Акалович Н.М. Стоять насмерть / Н.М. Акалович. – Минск, 1975. – 144с.
1229361
  Ибрагимов И. Стоять твоему дому вовеки! : рассказы / И. Ибрагимов; пер. с кумык. М.Эделя. – Махачкала : Дагкнигоиздат, 1964. – 232 с.
1229362
  Ласточкин Д.А. Стоячие водоемы, озера и пруды / Д.А. Ласточкин. – Иваново, 1925. – 116с.
1229363
  Танхимович З.М. Стоящая на коленях / З.М. Танхимович. – Алма-Ата, 1960. – 31с.
1229364
  Коновалов Г.И. Стпеной маяк / Г.И. Коновалов. – Чкалов, 1950. – 232с.
1229365
  Ершов А.И. Стпрейший русский народный хор / А.И. Ершов. – Л, 1978. – 194с.
1229366
  Арский Ф.Н. Страбон / Ф.Н. Арский. – Москва : Мысль, 1974. – 72с. – (Замечательные географы и путешественники)
1229367
  Кравець В.С. Страви з картоплі / В.С. Кравець. – К., 1991. – 294с.
1229368
  Циганенко В.О. Страви їз фруктів та овочів / В.О. Циганенко. – К, 1990. – 222с.
1229369
  Клиновецька З. Страви й напитки на Україні / З. Клиновецька. – К., 1991. – 215с.
1229370
  Здобнов О.І. Страви народів світу. / О.І. Здобнов. – К. – 312с.
1229371
  Аблазов І.В. Страгетегічний моніторинг при виборі невоєнних засобів досягнення воєнно-політичних цілей держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 38-43


  Political analysis and prognostics play the main role in the system of political gnosiology. The issue of strategic monitoring at the nonmilitary choice process is examined. To obtain optimal prognosis of the political-military situation the author ...
1229372
   Страгиграфический справочник. – М, 1963. – 176с.
1229373
  Замятин В. Страда / В. Замятин. – М, 1948. – 96с.
1229374
  Сафонов В. Страда / В. Сафонов. – М., 1967. – 160с.
1229375
  Говорков Н. Страда / Н. Говорков. – Ярославль, 1969. – 88с.
1229376
  Поскребышев О.А. Страда / О.А. Поскребышев. – Ижевск, 1973. – 104с.
1229377
  Лысцов И.В. Страда / И.В. Лысцов. – М., 1974. – 141с.
1229378
  Красноперов А.Ф. Страда / А.Ф. Красноперов. – Йошкар-Ола
1. – 1975. – 430с.
1229379
  Красноперов А.Ф. Страда / А.Ф. Красноперов. – Йошкар-Ола
1. – 1975. – 430с.
1229380
  Иваненко В.Т. Страда / В.Т. Иваненко. – Краснодар, 1977. – 239с.
1229381
  Красноперов А.Ф. Страда / А.Ф. Красноперов. – Йошкар-Ола
2. – 1980. – 495с.
1229382
  Дедов П.П. Страда / П.П. Дедов. – Новосибирск, 1983. – 288с.
1229383
  Красноперов А.Ф. Страда : в 2-х кн. / А.Ф. Красноперов. – Йошкар-Ола
Кн. 1. – 1986. – 398с.
1229384
  Красноперов А.Ф. Страда / А.Ф. Красноперов. – Йошкар-Ола
2. – 1986. – 459с.
1229385
  Жуков В.Н. Страда и праздник / В.Н. Жуков. – Москва, 1981. – 319с.
1229386
  Малашкин С.И. Страда на полях Московии / С.И. Малашкин. – М., 1972. – 240с.
1229387
  Нагаева Е. Страда. / Е. Нагаева. – М., 1948. – 222с.
1229388
  Чмыхало А. Страда. / А. Чмыхало. – Абакан, 1955. – 64с.
1229389
  Маляков Л.И. Страда. / Л.И. Маляков. – М., 1964. – 80с.
1229390
   Страда.. – М., 1976. – 400с.
1229391
  Костригин В.И. Страда. Рассказы / В.И. Костригин. – Казань, 1963. – 112с.
1229392
  Маршалл А. Страдай молча! / А. Маршалл. – М., 1966. – 48с.
1229393
   Страдание - наивысшее из чувств, достурных человеку // Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2012. – № 12 (110). – С. 88-92
1229394
  Осипов А.А. Страдание и христианство / А.А. Осипов. – Л, 1968. – 104с.
1229395
  Гете И.В. Страдания молодого Вертера / Вольфганг Гете. – Москва : ЖГО, 1932. – 328 с. – В изд. также: Иллюзии доктора Фаустино / Хуан Валера (С. 147-229) ; Последние письма Джиакопо Ортиса / Уго Фосколо (С. 230-328). – (История молодого человека ХІХ столетия : Сер. под ред. М. Горького и А. Виноградова)
1229396
  Гете В. Страдания молодого Вертера / В. Гете. – М., 1932. – 328с.
1229397
  Гете В. Страдания молодого Вертера / В. Гете. – Л.-М., 1937. – 246с.
1229398
  Гете И.В. Страдания молодого Вертера / И.В. Гете. – Л., 1975. – 160с.
1229399
  Бороздин М. Страдания странника Эдди // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 86-108. – ISSN 1812-867Х
1229400
  Гете В. Страдания юного Вертера / В. Гете. – Мб-М., 1922. – 134с.
1229401
  Гете И.В. Страдания юного Вертера / И.В. Гете. – М., 1954. – 112с.
1229402
  Гете И.В. Страдания юного Вертера / И.В. Гете. – Владимир, 1956. – 247с.
1229403
  Гете И.В. Страдания юного Вертера / И.В. Гете. – М., 1957. – 144с.
1229404
  Гете И.В. Страдания юного Вертера / И.В. Гете. – М., 1957. – 300с.
1229405
  Гете И.В. Страдания юного Вертера / Иоганн Вольфганг Гете ; пер. с нем. Н. Касаткиной. – Москва : Художественная литература, 1981. – 294 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1229406
  Гете И.В. Страдания юного Вертера / И.В. Гете. – М., 1982. – 175с.
1229407
   Страдательный залог в английском языке.. – Львов, 1970. – 74с.
1229408
  Солнцева Н.В. Страдательный залог в китайском языке / Н.В. Солнцева. – М., 1962. – 102с.
1229409
  Пахомова Е.А. Страдательный залог в немецком и русском языках : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.19 / Пахомова Е.А.; Моск.гос.ин-т ин.яз. – Москва, 1990. – 26л.
1229410
  Маркарян Р.А. Страдательный залог и страдательные обороты в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филологич. наук / Маркарян Р.А. ; МГУ , Филолог. фак. – Москва, 1952. – 16 с.
1229411
  Боцманова Н.Н. Страдательный залог. / Н.Н. Боцманова. – Грозный, 1966. – 84с.
1229412
  Доманович Р. Страдия / Р. Доманович. – М., 1957. – 79с.
1229413
  Доманович Р. Страдія / Р. Доманович. – К., 1978. – 283с.
1229414
  Луцький Ю.О. Страдництво Миколи Гоголя, знаного також як Ніколай Гоголь / Юрій Луцький ; [редкол.: П.В. Михед (відп. ред.), В.О. Воропаєв, В.П. Казарін та ін.]. – Київ : Знання України, 2002. – 113 с. – (Гоголезнавчі студії ; вип. 11). – ISBN 966-7999-23-8
1229415
  Пушик С.Г. Страж-гора : роман / С.Г. Пушик. – Київ, 1981. – 175 с.
1229416
  Пушик С.Г. Страж-гора : роман / С.Г. Пушик. – Київ, 1982. – 190 с.
1229417
  Пушик С.Г. Страж-гора : роман / С.Г. Пушик. – Москва, 1985. – 303 с.
1229418
  Пушик С.Г. Страж-гора : роман / С.Г. Пушик. – Київ, 1988. – 509 с.
1229419
  Цвейтов И.Н. Страж ножевых камней / И.Н. Цвейтов. – Красноярск, 1961. – 27с.
1229420
  Антропов Ю.В. Страж сыну своему : полемич. дилогия / Ю.В. Антропов. – Москва : Советский писатель, 1991. – 560с.
1229421
  Вергелис А.А. Страж у ворот : романы, записки писателя / А.А. Вергелис; авториз. пер. с евр. – Москва : Современник, 1988. – 349 с.
1229422
  Яблоков А. Стража заоблачной трассы / А. Яблоков. – Фрунзе, 1970. – 70 с.
1229423
  Диев Н.П. и др. Стражательная плавка медных концентратов / Н.П. и др. Диев. – Изд. 2, перер. и доп. – М., 1965. – 296с.
1229424
  Тереверко О. Страждання і щастя Миколи Амосова // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 22 грудня (№ 50). – С. 15


  Видатний лікар розповідав, що хірургом його зробила війна. З того часу біль поранених і хворих він сприймав як особистий.
1229425
  Гете Й.В. Страждання молодого Вертера / Вольфганг Гете ; в пеpеклала Марія Грушевська. – Київ : Hакладом "Всесвіт. Б-ки". Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1912. – 132 с. – (Всесвітня бібліотека)
1229426
  Хоменко І.В. Страждання як етичний вибір жовніра в оповіданні М. Яцкова "Під обухом" // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 95 : ІІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені пам"яті Сергія Борисовича Кримського: "Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі". – С. 111-113. – (Філософські науки)
1229427
  Зайцев М. Стражденність як характерна риса світу буття української людини (за творами Т. Шевченка) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 114-117. – ISBN 978-966-439-147-1
1229428
   Стражеско Микола Дмитрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 251. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1229429
  Короткий В. Стражеско Микола Дмитрович (1876-1952) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 441-442. – ISBN 5-7707-1062-4
1229430
  Журавлев Андрей Стражи врат Уральских : место на карте // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 8. – С. 30 : Фото
1229431
  Шишаков В.А. Стражи времени / В.А. Шишаков. – Москва, 1955. – 34с.
1229432
  Шишаков В.А. Стражи времени / В.А. Шишаков. – М, 1955. – 34с.
1229433
  Шишаков В.А. Стражи времени / В.А. Шишаков. – М, 1955. – 34с.
1229434
  Шишаков В.А. Стражи времени / В.А. Шишаков. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 34 с.
1229435
  Михайлов В.С. Стражи студеного моря / В.С. Михайлов. – М, 1962. – 264с.
1229436
  Кырвел Н.С. Страитиграфия и строматолиты средневерхнекимбрийских отложений западной части Сибирской платформы. Приложение : Дис... канд. геол.-минера.наук: / Кырвел Н. С.; КГУ, Красноярское геолог. упр. – К.-Красноярск, 1973. – 125л.
1229437
  Ярославский Е. Страйк і збройне повстання в революції 1905 року / Е. Ярославский. – Х, 1931. – 96с.
1229438
  Борисполець В.В. Страйк ілюзій / В.В. Борисполець. – К, 1991. – 46с.
1229439
   Страйк ілюзій : Антологія сучасної української драматургії: Прадавні ілюзії.Потойбічні ілюзії. Актуальні ілюзії. Абсурдні ілюзії. Ілюзії-фентезі. – Київ : Основи, 2004. – 370с. – (Нова п"єса). – ISBN 966-500-094-2
1229440
  Агапов В.Л. Страйк українських шахтарів у липні 1989 р.: аналіз причин, результатів та наслідків // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 136-149. – ISSN 2079-1828
1229441
  Шахін Ю. Страйки 2002-2009 років в Україні : результати і перспективи // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 2 квітень - червень. – С. 79-97. – ISSN 1563-3713
1229442
  Крайнік Р. Страйковий рух робітників Півдня України в першій половині 1930-х років // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 3 (87) травень-червень. – С. 25-27


  Аналізується страйковий рух працівників промисловості та залізничного транспорту на Півдні України в першій половині 30-х рр. XX століття.
1229443
  Муравік Г. Страйкові виступи промислових робітників України другої половини XIX - початку XX ст. як дослідницька проблема // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 77-80. – ISBN 978-966-171-795-3
1229444
  Левчук К.І. Страйкові комітети та утворення незалежних профспілок в Україні (кінець 1980-х - початок 1990-х років) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-45. – (Історія ; Вип. 57)


  Розглядається процес становлення незалежного від партійно-державних структур робітничого руху.
1229445
   Страйкувати, щоб не екзаменуватися? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 20 січня (№ 1/2). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Щодо перевірки КНУ імені Тараса Шевченка Державною інспекцією навчальних закладів.
1229446
   Страклі, крокет, кеглі, лапта. – К., 1935. – 31с.
1229447
  Яремко Р. Страктура "Образу автора" та способи його художнього вираження у тексті літературного твору // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 347-354
1229448
  Третьяков С.М. Страна / С.М. Третьяков. – М., 1991. – 572с.
1229449
  Жукова А.С. Страна "Ай-Кью". (Образование в США) / А.С. Жукова. – Москва, 1969. – 95с.
1229450
  Долетов Ю.К. Страна "гирин герен" / Ю.К. Долетов. – Москва : Наука, 1989. – 183 с.
1229451
  Шнейдер Л.М. Страна "Дельфиния" / Л.М. Шнейдер. – М., 1967. – 64с.
1229452
  Леонидова Б.Л. Страна "Детсадия" / Б.Л. Леонидова. – М, 1980. – 95с.
1229453
  Архипов В. Страна "на краю света" но не на обочине мировой экономики // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 10. – С. 43-47. – ISSN 0321-5075
1229454
  Забелина Янина Страна "Не-Офир" : Достопримечательность // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 23 : Африка. – С. 34-37 : Фото
1229455
  Карим М. Страна Айгуль : романтическая драма / М. Карим; пер. с башк. Я.Козловского. – Москва : Искусство, 1972. – 54 с.
1229456
  Хохлов Геннадий Страна алмазов и приключений : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 50-53 : Фото
1229457
  Этинген Л.Е. Страна Анатомия / Л.Е. Этинген. – М, 1982. – 285с.
1229458
  Жестев М. Страна апатита / М. Жестев, С. Фарфель. – Л, 1930. – 71с.
1229459
  Дубровина Э.М. Страна апреля / Э.М. Дубровина. – Л, 1977. – 96с.
1229460
  Стругацкий А.Н. Страна багровых туч / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М, 1960. – 295с.
1229461
  Стругацкий А Страна багровых туч. Путь на Амальтею. Стажеры / А Стругацкий, Б. Стругацкий. – Москва,Санкт-Петербург : АСТ, Terra Fantastica, 1997. – 656с. – (Миры братьев Стругацких). – ISBN 578410750
1229462
  Соболева Елена Страна без родителей : Молдавия / Соболева Елена, Дифенбах Андреа // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 3 (156). – С. 110-123 : Фото. – ISSN 1029-5828
1229463
  Бекназар-Юзбашев Страна Белого и Голубого Нила : ( очерки и республике Судан) / Бекназар-Юзбашев. – Москва : Политиздат, 1956. – 79с.
1229464
  Лидинг А. Страна беспаспортников // Тайны прошлого. – Киев, 2015. – № 48. – С. 4


  Навіть до початку 1970-х років 37% громадян СРСР не мали паспортів і фактично піддавались дискримінації: при вступі на работу, реєстрації в готелях, переміщеннях всередині країни.
1229465
  Петровский Н.С. Страна Большого Хапи / Н.С. Петровский, А.М. Белов. – Ленинград, 1955. – 392с.
1229466
  Петровский Н. Страна Большого Хапи / Н. Петровский, А. Белов; Научная редакция и предисл. В.В.Струве. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Детская литература, 1973. – 400с.
1229467
   Страна в движении: СССР на этапе развитого социализма. – Прага, 1982. – 224с.
1229468
  Лосев К.С. Страна вечной зимы / К.С. Лосев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 112с.
1229469
  Кучеренко Евгения Страна вкусов и ароматов // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 4. – С. 62-67 : фото
1229470
  Бочарникова Э.В. Страна волшебная - балет / Э.В. Бочарникова. – М., 1974. – 190с.
1229471
  Урушадзе А.В. Страна волшебницы Медеи / А.В. Урушадзе. – Тбилиси : Изд-во тбил. ун-та, 1975. – 14с.
1229472
  Клячко Т. Страна всеобщего высшего образования? // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 5 (995). – С. 24-29. – ISSN 0130-1640


  Страна всеобщего высшего образования?» - Да! – отвечает в беседе с Ириной Прусс профессор Академии народного хозяйства при правительстве РФ, директор Центра экономики непрерывного образования Татьяна Клячко, считающая, что Россия уже стала такой страной.
1229473
  Корнилов Б.П. Страна встает со славою / Б.П. Корнилов. – М., 1976. – 288с.
1229474
  Канциг Роберт Страна вулканов и викингов. Остров викингов и вулканов / Канциг Роберт, Оршойа и Эрлен Харберт // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – май № 104. – С. 140-157 : фото,
1229475
  Колосов Е.Н. Страна вулканов и гейзеров : География и экология. Географы путишествуют / Е.Н. Колосов, Н.Н. Колосова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 7. – С. 28-31 : Фото. – ISSN 0016-7207
1229476
   Страна гибнет сегодня. – М., 1991. – 478с.
1229477
  Белокрылов В.А. Страна голубых снегов : рассказы / В.А. Белокрылов. – Москва : Советская Россия, 1971. – 77, [3] с.
1229478
  Итин В.А. Страна Гонгури / В.А. Итин. – Новосибирск, 1983. – 350 с.
1229479
  Конаровский М.А. Страна гор и легенд / М.А. Конаровский. – М, 1979. – 238с.
1229480
  Ян Шо Страна гор и рек. / Ян Шо. – М., 1956. – 184с.
1229481
  Соболева Елена Страна горных духов : Россия / Соболева Елена, Кузнецов Александр // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 3 (156). – С. 136-149 : Фото. – ISSN 1029-5828
1229482
  Мозин М.А. Страна грамотных крестьян и сельских хозяев / М.А. Мозин. – Л., 1925. – 75с.
1229483
  Тер-Григорян Страна двух рек / Тер-Григорян. – М., 1978. – 127с.
1229484
  Боцманов Андрей Страна Дедов Морозов // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 159, декабрь. – С. 56 : фото
1229485
  Дубровская Е. Страна десяти тысяч кукол. Часть IV : окончание. Начало в № 4, 5, 6, 2012 г. // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 7 (91). – С. 84-101. – ISSN 1812-867Х


  Прообразами всех современных японских кукол являются три древних типа – хитогата, хоко и амагацу. Одной из самых известных японских кукол является кокэси – деревянная кукла без рук и ног. Их делают из вишни, кизила, березы или клена и украшают ...
1229486
  Шаров А.И. Страна детства / А.И. Шаров. – М., 1976. – 479с.
1229487
  Воронцов Д.Д. Страна детства / Д.Д. Воронцов. – Москва, 1986. – 95 с.
1229488
  Амосов Н.М. Страна детства : сборник / Н.М. Амосов, Л.А. Никитина, Д.Д. Воронцов. – Москва : Знание, 1990. – 288 с. – ISBN 5-07-000105
1229489
  Тарасов Д. Страна джамбии, ката и дружелюбия // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 22/23 (114/1142). – С. 28-30. – ISSN 0234-1670


  Йемен.
1229490
   Страна для наслаждения жизнью // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 159, декабрь. – С. 26-27 : фото
1229491
  Масалов А. Страна Дори. Явление каравеллы : Повести / Анатолий Масалов. – Киев : Журнал "Радуга", 2006. – 224с. – ISBN 966-8325-46X
1229492
  Чичкина Светлана Страна драконьих легенд и современного сервиса : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 70
1229493
  Ермолович Н.Н. Страна друзей / Н.Н. Ермолович. – Москва, 1976. – 110 с.
1229494
  Юрин С.В. Страна дубрав / С.В. Юрин. – М, 1955. – 235с.
1229495
  Кравцов А.А. Страна души / А.А. Кравцов. – М., 1979. – 79с.
1229496
  Одинцова Л. Страна Души : Кн. избр. поэзии / Лада Одинцова ; [худож. Л. Зубарева]. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 173 с. – (Восхождение). – ISBN 5-235-01275-5
1229497
  Ионкин А.А. Страна души. / А.А. Ионкин. – Воронеж, 1975. – 63с.
1229498
   Страна души.. – Сухуми, 1978. – 75с.
1229499
  Бражнин И.Я. Страна желанная / И.Я. Бражнин. – Л., 1955. – 288с.
1229500
  Еремеев Д.Е. Страна за Черным морем / Д.Е. Еремеев. – Москва : Мысль, 1968. – 134с.
1229501
  Четвериков Б.Д. Страна задумчивых берез / Б.Д. Четвериков. – М, 1967. – 87с.
1229502
  Фалдбаккен К. Страна заката / К. Фалдбаккен. – Москва, 1980. – 319 с.
1229503
  Афонина Катя Страна замков : Шотландия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 2. – С. 44-60 : Фото. – ISSN 1029-5828
1229504
  Герсова Л.С. Страна Заэкрания. / Л.С. Герсова. – Новосибирск, 1990. – 124,2с.
1229505
  Виноградов В.Н. Страна Знака Сигмы / В.Н. Виноградов. – Новосибирск, 1969. – 224с.
1229506
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества. – Киев, 2001-
№ 1 (105). – 2015. – До 2015 г. назв. журн. на укр. яз. - "Країна знань"
1229507
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 2 (106). – 2015
1229508
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 3 (107). – 2015
1229509
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 4 (108). – 2015
1229510
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 5 (109). – 2015
1229511
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 6 (110). – 2015
1229512
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 7 (111). – 2015
1229513
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 8 (112). – 2015
1229514
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 9 (113). – 2015
1229515
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 10 (114). – 2015
1229516
  Куббель Л.Е. Страна золота - века , культуры , государства / Л.Е. Куббель. – 2-е изд. – М, 1990. – 237с.
1229517
  Куббель Л.Е. Страна золота / Л.Е. Куббель. – Москва, 1966. – 144с.
1229518
  Рамешова С. Страна золотых пагод / С. Рамешова. – Москва : Мысль, 1987. – 186с.
1229519
  Полехина Ю. Страна зубрил // Сегодня. – Киев, 2017. – 10 января (№ 3). – С. 19


  Образование в Южной Кореи.
1229520
  Колобова К.М. Страна и население древней Греции / К.М. Колобова. – Л.
1. – 1955. – 40с.
1229521
  Ахметжанов Р.В. Страна Июнь / Р.В. Ахметжанов. – Москва, 1976. – 79с.
1229522
   Страна казаков. – Подарочное издание. – Киев : Радуга, 2004. – 216 с. – В подарочный комплект состоит из 2-х книг. На контейнере: 1654-2004. 350 лет Переяславской Раде. – (История Украины в историчеких исследованиях, документов и воспоминаниях современников). – ISBN 966-8325-13-3


  В комплект также входит: 9у1 Костомаров Н.И. Кост Богдан Хмельницкий. В 3-х томах. Киев.: Радуга, 2004. - 659 с., ил. 1553967 - научная
1229523
  Ардатовский В.П. Страна Калабрия / В.П. Ардатовский. – Москва, 1982. – 95с.
1229524
  Маликов К.И. Страна киргизов : стихи и плэма / К.И. Маликов : Правда, 1962. – 32 с.
1229525
  Тишков В.А. Страна кленового листа: начало истории / В. А. Тишков. – Москва : Наука, 1977. – 175 с.
1229526
  Жарков Е.И. Страна Коктебель : культурные очаги : середина XIX - середина XX веков / Евгений Жарков ; [лит. ред. : А. Ненада, Е. Скрябина, И. Татаринцев]. – Киев : Болеро, 2008. – 603, [5] с., [1] л. карта, слож. вдвое : ил., фот. – Библиогр. в примеч.: с. 543-576 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-1654-00-5
1229527
  Экслер И. Страна ледяная / И. Экслер. – М., 1929. – 51с.
1229528
  Суворов В.А. Страна Лимония. / В.А. Суворов. – М., 1989. – 155с.
1229529
  Приставкин А.И. Страна Лэпия. / А.И. Приставкин. – М., 1961. – 80с.
1229530
  Казакова Р.Ф. Страна Любовь / Р.Ф. Казакова. – М : Молодая гвардия, 1980. – 207 с.
1229531
  Хохлов Геннадий Страна людей с обожженным лицом // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 58-59 : Фото
1229532
  Кузнецов Л.М. Страна Махарлика / Л.М. Кузнецов. – Москва, 1991. – 51с.
1229533
  Губарева Марита Страна мечты : большое путешествие / Губарева Марита, Бойцов Алексей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 5 (2824). – С. 34-54 : Фото, карти
1229534
   Страна множества соблазнов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 4 (2895). – С. 81-82 : фото
1229535
  Маневич А.Л. Страна моего детства / А.Л. Маневич. – М., 1964. – 270с.
1229536
  Мельницкая И. Страна моего детства // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 9. – С. 4-31. – ISSN 0131-8136
1229537
  Бессараб М.Я. Страна моего сердца : Повесть / М.Я. Бессараб. – Москва : Советский писатель, 1984. – 288с.
1229538
  Белинский В. Страна Моксель, или Открытие Великороссии : Роман-исследование / Владимир Белинский. – 2-е изд. – Киев : Видавництво ім. Олени Теліги. – ISBN 978-966-7601-92-8(Кн.1)
Кн. 1. – 2007. – 408с.
1229539
  Белинский В. Страна Моксель, или Открытие Великороссии : Роман-исследование / Владимир Белинский. – 2-е изд. – Киев : Видавництво ім. Олени Теліги. – ISBN 978-966-7601-93-5(Кн.2)
Кн. 2. – 2007. – 344с.
1229540
  Рождественский В.А. Страна молодости / В.А. Рождественский. – Л., 1976. – 192с.
1229541
   Страна моя - судьба моя.. – Новосибирск, 1980. – 159с.
1229542
  Куликов П.А. Страна моя / П.А. Куликов. – Уфа, 1966. – 80с.
1229543
  Буков Е.Н. Страна моя : поэма / Е.Н. Буков; пер. с молд. – Кишинев : Литература артистикэ, 1980. – 139 с.
1229544
   Страна моя. – М., 1982. – 175с.
1229545
  Зверева Р.П. Страна моя оленья. / Р.П. Зверева. – Новосибирск, 1989. – 180с.
1229546
  Левина О.И. Страна моя родная / О.И. Левина. – М, 1971. – 43с.
1229547
  Тер-Гуланян Страна мужчин / Тер-Гуланян. – М., 1982. – 142с.
1229548
  Твардовский А.Т. Страна Муравия / А.Т. Твардовский. – М., 1937. – 98с.
1229549
  Твардовский А.Т. Страна Муравия / А.Т. Твардовский. – М., 1940. – 102с.
1229550
  Твардовский А.Т. Страна Муравия / А.Т. Твардовский. – М-Л, 1947. – 32с.
1229551
  Твардовский А.Т. Страна Муравия / А.Т. Твардовский. – Минск, 1950. – 108с.
1229552
  Твардовский А.Т. Страна Муравия / А.Т. Твардовский. – М., 1970. – 355с.
1229553
  Твардовский А.Т. Страна Муравия / А.Т. Твардовский. – М., 1979. – 126с.
1229554
  Твардовский А.Т. Страна Муравия / А.Т. Твардовский. – М., 1981. – 287с.
1229555
  ТвардовскийА.Т Страна Муравия / ТвардовскийА.Т. – М., 1988. – 124с.
1229556
  Курашвили Б.П. Страна на распутье / Б.П. Курашвили. – М., 1990. – 175с.
1229557
  Чаренц Е. Страна Наири : повести / Е. Чаренц; пер. с арм. – Москва : Известия, 1964. – 271 с.
1229558
   Страна национального бесправия.. – М., 1966. – 128с.
1229559
  Образцова А. Страна невыученных уроков. Зачем политики переписывают историю? / А. Образцова, Т. Головченко // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 18/19 (136/137). – С. 8-10
1229560
  Сохарева Татьяна Страна нелегальных обезьян. Кому обезьянку? : тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 7 (160). – С. 108-109 : Фото. – ISSN 1029-5828
1229561
  Чаренц Егише Страна Ноири : роман / Чаренц Егише; пер. с арм. – Ереван : Айастан, 1975. – 292 с.
1229562
  Зохраббеков А.Г. Страна огней : роман / А.Г. Зохраббеков. – Баку, 1946. – 182 с.
1229563
  Зохраббеков А.Г. Страна огней : роман / А.Г. Зохраббеков. – Баку : Гянджлик, 1980. – 179 с.
1229564
  Зохраббеков А.Г. Страна огней : роман / А.Г. Зохраббеков. – Баку : Гянджлик, 1987. – 173 с.
1229565
  Щеглова Екатерина Страна огней Таира Салахова // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 3 (1074). – С. 54-55. – ISSN 0234-1670


  Таир Теймур огли Салахов, азербайджанський і російський художник (нар. в 1928 р.)
1229566
   Страна огней.. – Баку, 1959. – 206с.
1229567
   Страна огня. – Донецк
2. – 1979. – 415с.
1229568
  Серебрянный Л.Р. Страна огня и льда / Л.Р. Серебрянный. – Москва : Географгиз, 1959. – 142с. – (Рассказы о природе)
1229569
   Страна огня.. – Донецк, 1979. – 400с.
1229570
  Баум Л.Ф. Страна Оз. Озма из страны Оз. Волшебство страны Оз / Лаймен Фрэнк Баум ; [пер. с англ. Т. Венедиктовой, С. Белова]. – Смоленск : Юнисам, 1992. – 351, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил. – На обл. только название первого произведения. – ISBN 5-86653-2002-3
1229571
  Козловский Евгений Страна ОС : Digital // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 176-179 : Іл.
1229572
  Гусев-Оренбургский Страна отцов / Гусев-Оренбургский. – М.-Пг., 1923. – 253с.
1229573
  Саянов В.М. Страна отцов / В.М. Саянов. – Л., 1937. – 287с.
1229574
  Синенко В.И. Страна Офир / В.И. Синенко. – Москва : Советский писатель, 1960. – 599 с.
1229575
  Блэйр К. Страна Пентагон : Роман / К. Блэйр. – Москва : Воениздат, 1975. – 247с.
1229576
  Макуренкова С. Страна печальных асфоделий : Стихи / Светлана Макуренкова. – Москва : Академия, 2005. – 96с. – ISBN 5-7048-0031-7
1229577
  Мельгунова М. Страна пирамид (Египет) / Сост. М. Мельгунова. – 3-е изд. – Москва : Задуга ; [Тип. Т-ва Рябушинских], 1917. – 36 с. – (Популярная историческая библиотека)
1229578
   Страна планирования.. – М., 1973. – 175с.
1229579
  Берзигиярова Мария Страна по наследству // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 29 (1100). – С. 14-16. – ISSN 0234-1670
1229580
  Соболева Елена Страна победивших иллюзий // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 3 (2870), март. – С. 116-119 : фото
1229581
  Марек И. Страна под экватором, или Полное и подробное описание путешествия на Яву и Бали, предпринятого в 1955 году от рождества Христова, одновременно с изображением приключений, равно как и с описанием жиз / И. Марек. – М., 1958. – 176с.
1229582
  Нгуен Нгок Страна поднимается : роман / Нгуен Нгок. – М., 1983. – 511с.
1229583
  Нгуен Нгок Страна поднимается. / Нгуен Нгок. – М., 1958. – 190с.
1229584
  Нгуен Нгок Страна поднимается. / Нгуен Нгок. – 2-е изд., испр. – М., 1960. – 190с.
1229585
  Панов В.А. Страна поэзия. / В.А. Панов. – Тбилиси, 1965. – 68с.
1229586
  Матвеева Н.Н. Страна прибоя / Н.Н. Матвеева. – М., 1983. – 110с.
1229587
  Чупахин В. Страна природных контрастов. / В. Чупахин. – Алма-Ата, 1973. – 140с.
1229588
  Бабат Г. Страна Пээф / Г. Бабат : Молодая Гвардия, 1944. – 111с.
1229589
  Амфитеатров А.В. Страна раздора : Балканские впечатления / А. Амфитеатров // Легенды публициста / А.В. Амфитеатров. – Санкт-Петербург : [Тип. Т-ва "Общественная польза"], 1906. – [12], 252 с. : 14 л. фототип. в тесте
1229590
  Рауд М.А. Страна растет : поэма / М.А. Рауд. – Таллин : Эгиз, 1950. – 84 с.
1229591
  Саянов В.М. Страна родная / В.М. Саянов. – Л., 1953. – 352с.
1229592
  Саянов В.М. Страна родная / В.М. Саянов. – М., 1975. – 448с.
1229593
   Страна родная.. – Воронеж
3. – 1947. – 40с.
1229594
  Балбек Елена Страна Савойя, высокая и не очень / Балбек Елена, Балбек Вячеслав // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 106-113 : фото
1229595
   Страна свершений и открытий.. – М., 1967. – 319с.
1229596
  Ханзадян С.Н. Страна семи долин : книга об Армении / С.Н. Ханзадян. – Москва : Детская литература, 1968. – 110 с.
1229597
  Платов Л.Д. Страна Семи Трав / Л.Д. Платов. – Архангельск, 1954. – 440с.
1229598
  Платов Л.Д. Страна Семи Трав / Л.Д. Платов. – Архангельск, 1976. – 400с.
1229599
  Платов Л.Д. Страна Семи Трав / Л.Д. Платов. – Архангельск, 1990. – 623с.
1229600
  Подберезский И.В. Страна семи тысяч островов : Очерки о Фолиппинах / И.В. Подберезский. – Москва : Мысль, 1970. – 158с.
1229601
  Пожидаев Г.А. Страна симфония / Г.А. Пожидаев. – Москва, 1964. – 96 с.
1229602
  Пожидаев Г.А. Страна симфония / Г.А. Пожидаев. – М, 1968. – 96с.
1229603
  Пащенко Л. Страна синей птицы. / Л. Пащенко. – Душанбе, 1971. – 60с.
1229604
  Кульчицкая Г.П. Страна сказки: Миниатюра Палеха / Г.П. Кульчицкая. – Л., 1979. – 103с.
1229605
   Страна Советов за 50 лет.. – М., 1967. – 351с.
1229606
  Касьяненко В.И. Страна Советов и США: опыт и уроки сотрудничества в 20-х - начале 30-х годов / В.И. Касьяненко. – М., 1989. – 62с.
1229607
  Фрейдин И. Страна Советов. / И. Фрейдин. – М, 1937. – 354с.
1229608
   Страна советская.. – Москва, 1970. – 367с.
1229609
  Сергеев И.В. Страна сокровищ / И.В. Сергеев. – М., 1955. – 512с.
1229610
  Гог-Каульбах Страна солнца / Гог-Каульбах. – Москва, 1961. – 352 с.
1229611
  Гикару М. Страна солнца / М. Гикару. – М., 1961. – 207с.
1229612
  Устюн Н. Страна солнца. / Н. Устюн. – М., 1969. – 112с.
1229613
  Кононов Ю.В. Страна субтропиков и заснеженных гор: Путешествие по Непалу / Ю.В. Кононов. – М., 1985. – 141с.
1229614
  Ларри Я.Л. Страна счастливых / Я.Л. Ларри. – Л, 1931. – 192с.
1229615
  Алексеев В.И. Страна тамилов / В.И. Алексеев, В.А. Макаренко. – Москва : Мысль, 1965. – 136с
1229616
  Рябинин Б.С. Страна твоей судьбы / Б.С. Рябинин. – М., 1985. – 253с.
1229617
  Карельский Алексей Страна трех "Ф" : Португалия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 11. – С. 46-62 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1229618
  Колосов Л.С. Страна трех государств / Л.С. Колосов. – М., 1982. – 96с.
1229619
  Бахревский В.А. Страна тринадцатого месяца / В.А. Бахревский. – М., 1989. – 252,2с.
1229620
  Рык Евгений Страна троллей : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 66-69 : Фото
1229621
  Еловацкий И.П. Страна тысяч островов / И.П. Еловацкий. – Москва, 1961. – 63с.
1229622
  Вагнер Б.Б. Страна тысячи водопадов : Методика и опыт. Новые учебные пособия // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С. 67-69 : Фото
1229623
  Массон В.М. Страна тысячи городов. / В.М. Массон. – М., 1966. – 148с.
1229624
  Обручев С.В. Страна угля и графита. Тунгусский бассейн / С.В. Обручев. – Л-М-Новосибирск, 1934. – 58с.
1229625
  Гаврильева В.Н. Страна Уот-Джулустана : повести / В.Н. Гаврильева. – Москва : Современник, 1977. – 238 с.
1229626
  Кашкадамова Екатерина Страна Утренней Свежести: посвящение в гурманы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 1. – С. 42-50 : Фото
1229627
  Кисин Б.М. Страна Филателия / Б.М. Кисин. – М., 1969. – 239с.
1229628
  Кисин Б.М. Страна Филателия / Б.М. Кисин. – М., 1980. – 191с.
1229629
  Золотухина-Аболина Страна философия: книга для школьников и студ. / Золотухина-Аболина. – Ростов н/Д, 1995. – 543с.
1229630
   Страна Хань.. – Л., 1959. – 309с.
1229631
  Хафизов Олег Страна цветов и безобразия : проза : рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 7 (1023). – С. 128-134. – ISSN 0130-7673
1229632
  Попов В.Н. Страна Цезерония / В.Н. Попов. – Барнаул, 1988. – 192с.
1229633
  Микелинскас Й. Страна черных елей : роман / Й. Микелинскас; пер. с литов. Б.Залесской, Г.Герасимова. – Москва : Советский писатель, 1991. – 233 с.
1229634
  Мясоедов Б.А. Страна читает, слушает, смотрит: (Стат. обзор). / Б.А. Мясоедов. – М., 1982. – 79с.
1229635
   Страна чудесная Болгания.. – М., 1964. – 279с.
1229636
  Моусон Д. Страна штормов и туманов : История Австралийской антарктической экспедиции 1911-1914 годов, написанная сэром Дугласом Моусоном / Д. Моусон. – Москва : Мысль, 1970. – 247с.
1229637
  Саркисян Д.Н. Страна Шубриа / Д.Н. Саркисян. – Ереван, 1989. – 112с.
1229638
  Соколова З.П. Страна Югория / З.П. Соколова. – Москва : Мысль, 1976. – 119 с.
1229639
  Теас Р.А. Страна Юннатия / Р.А. Теас, Л.П. Савина. – Л., 1968. – 136с.
1229640
  Жаров А.А. Страна юности / А.А. Жаров. – Москва, 1968. – 526с.
1229641
  Друнина Ю.В. Страна Юности. / Ю.В. Друнина. – М, 1966. – 271с.
1229642
  Литовченко Елена Страна Ярославия : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 65-67
1229643
  Литовченко Елена Страна Ярославия : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 60-63
1229644
  Перов Г. Страна, где нас помнят и ждут // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 6. – С. 26-31. – ISSN 0234-1670


  Подорож до Сирії
1229645
  Донцов Игорь Страна, достойная любви : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 2. – С. 64-68 : Фото
1229646
  Латьева Л.В. Страна, из которой мы все пришли / Л.В. Латьева. – Кишинев, 1967. – 195с.
1229647
  Латьева Л.В. Страна, из которой мы пришли / Л.В. Латьева. – Кишинев, 1969. – 317с.
1229648
  Швец Л. Страна, которой больше нет // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 37 (448), 18.09.2015. – С. 36-39. – ISSN 2075-7093


  Правление Башара Асада ставит трагическую точку в истории Сирии. В прежних границах стране не возродиться.
1229649
  Казиник Михаил Страна, которой нет : большое путешествие // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 8 (2827). – С. 40-59
1229650
  Арутюнян А. Страна, которой нет, или о том, что было и больше может не быть : жизнь советских людей в фотографиях: фотоальбом / Ашот Арутюнян. – Киев : Издатель Ашот Арутюнян, 2007. – 256с. : фот. – К 90-летию Украинской Советской Социалистической Республики. – ISBN 966-7126-18-8
1229651
  Литовченко Елена Страна, которую стоит открыть заново : конгрессный туризм глазами экспертов: Германия, Дубаи, Англия, Чехия, Хорватия, Швейцария, Тайланд, Албена, Тунис. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 80-81
1229652
  Антипов В.И. Страна, разделённая морем: Малайзия / В.И. Антипов ; отв. ред. В.А. Пуляркин ; Ин-т географии АН СССР. – Москва : Мысль, 1988. – 237, [3] с.
1229653
  Полторак В.Л. Страна, что зовется тайгой. (Записки маршрутного рабочего). / В.Л. Полторак. – Владивосток, 1966. – 47с.
1229654
   Странджанско-Сакарски сборник : Доклади от Първия интердисциплинарен симпозиум "Странджа". Бургас, 17-19 август 1978. – Малко Търново
Т. 1. – 1984. – 373 с.
1229655
   Странджанско-Сакарски сборник : Доклади от Втория интердисциплинарен симпозиум "Странджа-Сакар". Малко Търново, 30.IX.-2.X.1980. – Малко Търново
Т.2, кн.1. – 1984. – 249 с.
1229656
   Странджанско-Сакарски сборник : Доклади от Втория интердисциплинарен симпозиум "Странджа-Сакар". Малко Търново, 30.IX.-2.X.1980. – Малко Търново
Т. 2, кн.2. – 1984. – 316 с.
1229657
   Странджанско Сакарски сборник. – Граматиково
Том IV, книга 6. – 1986. – 416 с.
1229658
   Странджанско Сакарски сборник : Доклади от третия и четвъртия интердисциплинарен симпозиум "Странджа-Сакар". – Созопол
Т. IV, кн. 5. – 1987. – 467 с.
1229659
  Лопаева Д.Т. Страние социально-классовых различий и переход к бесклассовому обществу / Д.Т. Лопаева. – К, 1966. – 35с.
1229660
  Шмаков Г.Т. Страница - любовь / Г.Т. Шмаков. – Л, 1991. – 80с.
1229661
  Орлов С.С. Страница / С.С. Орлов. – Ленинград, 1969. – 95с.
1229662
  Кашницкий И.В. Страница борьбы / И.В. Кашницкий, В.А. Мещеряков. – Вильнюс, 1962. – 123с.
1229663
  Иванский А.И. Страница великой жизни / А.И. Иванский. – М, 1963. – 78с.
1229664
  Курган Р. Страница гражданской войны. / Р. Курган. – Х., 1925. – 205с.
1229665
  Корнійчук О.Є. Страница дневника : Драма в 2-х д. / О.Є. Корнійчук. – Київ : Дніпро, 1965. – 79с.
1229666
  Мирович Н. Страница из истории Великой французской революции : (Г-жа Ролан) : С 2 портр. г-жи Ролан / С предисл. проф. Н. Кареева ; Н. Мирович [псевд.]. – Москва : Изд. С. Дороватовский и А. Чарушников ; [Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1905. – VIII, 3-188 с., 2 л. портр. – Экз. дефектный, без обл.
1229667
  Довнар-Запольский М.В. Страница из истории крепостного права / М.В. Довнар-Запольский, проф. – [Москва] : Изд. Т-ва И.Д. Сытина, 1906. – 67 с. – Библиогр. в примеч. – (Современная библиотека)
1229668
  Никитин И.К. Страница истории / И.К. Никитин. – М, 1956. – 83с.
1229669
  Ротин И.П. Страница истории партии / И.П. Ротин. – М., 1958. – 72с.
1229670
  Золя Э. Страница любви / Э. Золя. – М., 1946. – 459с.
1229671
  Золя Э. Страница любви / Э. Золя. – Смоленск, 1954. – 296с.
1229672
  Золя Э. Страница любви / Э. Золя. – М., 1957. – 303с.
1229673
  Золя Э. Страница любви / Э. Золя. – М., 1983. – 575с.
1229674
  Золя Э. Страница любви / Э. Золя. – Нальчик, 1986. – 526с.
1229675
  Золя Э. Страница любви / Э. Золя. – Казань, 1988. – 286с.
1229676
  Золя Э. Страница любви / Э. Золя. – Иркутск, 1991. – 297с.
1229677
  Очаковская О.О. Страница музыкальной жизни / О.О. Очаковская. – М., 1969. – 184с.
1229678
  Чихачев П.А. Страница о Востоке. / П.А. Чихачев. – М., 1982. – 213с.
1229679
  Никольский А.М. Страница твоей биографии / А.М. Никольский. – Баку, 1976. – 37 с.
1229680
  Кошелев Сергей Петрович Страница Феодосийского десанта: Зап. воен. кор. / Кошелев Сергей Петрович. – М., 1979. – 104с.
1229681
  Кошелев С.П. Страница Феодосийского десанта: Зап. воен. кор. / С.П. Кошелев. – М., 1981. – 159 с.
1229682
  Данчев Г. Страници из историята на Тьрновската книжовна школа. / Г. Данчев. – София, 1983. – 255с.
1229683
  Гюлеметов Х. Страници из революционното движение в Брацигово. 1878-1925. Спомени и бележки / Х. Гюлеметов, 1955. – 172с.
1229684
   Страници от българската история : Очерк за ислямизираните Българи и националновъзродителния процес. – София : Наука и изкуство, 1989. – 128 с.
1229685
   Страници от българската история : Събития, размисли, личности. – София : Просвета
1. – 1993. – 176 с.
1229686
   Страници от българската история : Събития, размисли, личности. – София : Просвета
2. – 1993. – 224 с.
1229687
  Иванова Е. Страници от жизнения и творческия път на Димитър Димов / Е. Иванова. – София, 1981. – 260с.
1229688
  Герасимова М. Страници от историята на Библиотеката на Българската академия на науките, 1869-1944 / Мария Герасимова, Радка Пейчева ; Българска академия на науките, Централна библиотека. – София, 2000. – 80 с. – ISBN 954-8854-07-4
1229689
  Цанев Г. Страници от историята на българската литература. / Г. Цанев. – София, 1958. – 624с.
1229690
  Дуйчев И. Страници от миналото / И. Дуйчев. – София, 1983. – 368 с.
1229691
  Тодоров П. Страници от новата история на Велико Търново (1878-1940 г.) / П. Тодоров, И. Стоянов, К. Панайотов. – Велико Търново : Абагар, 1993. – 160 с.
1229692
  Син С.Г. Страниці велико истории / С.Г. Син. – Пхеньян, 1938. – 160с.
1229693
  Карпеко В.К. Страниці памяти моей / В.К. Карпеко. – М., 1970. – 175с.
1229694
  Далчев А. Страницы / А. Далчев. – София, 1980. – 264с.
1229695
  Инал-Ипа Страницы абхазской литературы / Инал-Ипа. – Сухуми, 1980. – 249с.
1229696
  Згуриди А.М. Страницы автобиографии / А.М. Згуриди. – Москва, 1968. – 57 с.
1229697
  Вернадский В.И. Страницы автобиографии В.И.Вернадского / В.И. Вернадский. – Москва : Наука, 1981. – 349с.
1229698
   Страницы азербайджанско-узбекских литературных взаимосвязей. – Баку, 1985. – 280с.
1229699
   Страницы африканской поэзии. – М, 1980. – 167с.
1229700
  Шимон А.А. Страницы биографии украинского кино / А.А. Шимон. – Киев, 1974. – 152с.
1229701
  Карпов В.С. Страницы биографии: Волгогр. гор. парт. орг. 75 лет. / В.С. Карпов. – Волгоград, 1980. – 254с.
1229702
  Буганов В.И. Страницы боевого прошлого нешей страны (IX - XIX вв.) / В.И. Буганов, А.И. Назарец. – М., 1972. – 263с.
1229703
   Страницы боевого пути. – Алма-Ата, 1987. – 341с.
1229704
  Санакоев М.П. Страницы боевой дружбы / М.П. Санакоев. – Цхинвали, 1975. – 196 с.
1229705
   Страницы боевой славы. – Воронеж, 1986. – 212с.
1229706
  Давиташвили М. Страницы боевой славы: Воины-грузины в Великой Отечественной войне / М. Давиташвили. – Тбилиси, 1948. – 225с.
1229707
   Страницы большой дружбы. – Саранск, 1971. – 176с.
1229708
  Кучин А.Ф. Страницы большой жизни / А.Ф. Кучин. – Грозный, 1962. – 40с.
1229709
  Величко М.А. Страницы большой жизни / М.А. Величко. – Москва, 1963. – 296с.
1229710
  Вайнберг И И. Страницы большой жизни / И И. Вайнберг, . – Москва : Детская литература, 1980. – 240 с.
1229711
   Страницы большой жизни = Сборник воспоминаний о Маршале Советского Союза С.М.Буденном. – Москва : Воениздат, 1981. – 256с.
1229712
   Страницы большой жизни. – 2-е изд. – М, 1983. – 256с.
1229713
  Куньял А. Страницы борьбы / А. Куньял. – М, 1977. – 356с.
1229714
  Абрамов А.И. Страницы былого : киносценарий / А.И. Абрамов, М.К. Писманник. – Москва : Искусство, 1958. – 78 с., [4] л. ил. : ил. – (Библиотека кинодраматургии)
1229715
   Страницы былого : Слово о газете, друзьях-товарищах по перу : [Сборник]. – [Алма-Ата] : Казахстан, 1965. – 203 с. : ил.
1229716
  Кузьмин Н.В. Страницы былого / Н.В. Кузьмин. – М, 1984. – 287с.
1229717
  Абросимов М. Страницы былого : из истории Астрахан. губерн. чрезвычайн. комис. (1918-1922 гг.) / М. Абросимов, В. Жилинский. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1988. – 126, [1] с. : ил.
1229718
   Страницы великого пути. – М, 1969. – 288с.
1229719
   Страницы великого пути. – М
3. – 1970. – 480с.
1229720
  Шалуташвили Н.Н. Страницы великой дружбы / Н.Н. Шалуташвили. – К., 1966. – 229с.
1229721
   Страницы великой дружбы. – София, 1978. – 212 с.
1229722
  Джафарли Т.М. Страницы великой дружбы. / Т.М. Джафарли. – Баку, 1972. – 198с.
1229723
   Страницы великой культуры : от древнейшей рукописной книги до первой записи, сделанной советским человеком в космосе. – Москва, 1970. – 35 с.
1229724
  Явич А.Е. Страницы верности / А.Е. Явич. – Москва, 1963. – 475с.
1229725
  Зверев Б.И. Страницы военно-морской летописи России / Б.И. Зверев. – 2-е изд., дораб. – М., 1981. – 208с.
1229726
  Дивный И.В. Страницы военного некрополя старой Одессы : Биографический справочник / Сост. И.В.Дивный. НАНУ, Ин-т украинской археографии и источниковедения им. М.Грушевского. – Київ, 1996. – 216с. – (Некрополи Украины). – ISBN 5-7702-0839-2
1229727
  Леонтьев К. Страницы воспоминаний / К. Леонтьев. – СПб., 1922. – 63с.
1229728
  Василенко С. Страницы воспоминаний / С. Василенко. – Москва-Ленинград, 1948. – 188с.
1229729
  Безыменский А.И. Страницы воспоминаний / А.И. Безыменский. – М, 1958. – 162с.
1229730
  Мануилова О.М. Страницы воспоминаний / О.М. Мануилова. – Фрунзе, 1980. – 110с.
1229731
   Страницы воспоминаний о Луговском. – 2-е изд. – М, 1962. – 230с.
1229732
   Страницы воспоминаний о Луговском. – 2-е изд. – М, 1981. – 200с.
1229733
  Толстой Ю.К. Страницы воспоминаний. Н.С. Алексеев К 95-летию со дня рождения (1914-1992 гг.) // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (285). – С. 239-246. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1229734
  Кутьина Р.А. Страницы героического прошлого русского народа. Рекоменд. указатель литературы. / Р.А. Кутьина, Н.К. Щербатых. – М., 1973. – 25с.
1229735
   Страницы героического труда химиков в годы Великой Отечественной войны. – М, 1989. – 286с.
1229736
  Рождественская К.В. Страницы героической борьбы / К.В. Рождественская. – Пермь, 1955. – 88 с.
1229737
  Трофимов А.С. Страницы героической борьбы / А.С. Трофимов. – М, 1963. – 232с.
1229738
  Трофимов А.С. Страницы героической борьбы / А.С. Трофимов. – изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1974. – 224с.
1229739
  Маковеев М.С. Страницы героической жизни / М.С. Маковеев. – М., 1975. – 111с.
1229740
   Страницы героической истории. – Москва, 1988. – 175с.
1229741
  Красюк А.И. Страницы героической летописи / А.И. Красюк. – Киев, 1984. – 159с.
1229742
  Бережков В.М. Страницы дипломатической истории / В.М. Бережков. – М, 1982. – 502с.
1229743
  Бережков В.М. Страницы дипломатической истории / В.М. Бережков. – 2-е изд., доп. – М, 1984. – 612с.
1229744
  Бережков В.М. Страницы дипломатической истории / В.М. Бережков. – М, 1987. – 616с.
1229745
  Бекишвили Т. Страницы дневника : стихотворения и поэмы / Т. Бекишвили; пер. с груз. Н.Гениной. – Москва : Советский писатель, 1988. – 109 с.
1229746
  Азероглу Б. Страницы дней / Б. Азероглу. – Москва. – 64с.
1229747
  Дедюхин А В. Страницы дней листая / А В. Дедюхин, . – М, 1977. – 254с.
1229748
  Инбер В.М. Страницы дней перебирая... / В.М. Инбер. – Москва : Советский писатель, 1967. – 359с.
1229749
  Инбер В.М. Страницы дней перебирая... / В.М. Инбер. – 2-е изд., доп. – Москва, 1977. – 382с.
1229750
  Васин К.К. Страницы дружбы / К.К. Васин. – Йошкар-Ола, 1959. – 152с.
1229751
  Рахимкулов М.Г. Страницы дружбы / М.Г. Рахимкулов. – Уфа, 1973. – 256 с.
1229752
  Гречуха И.В. Страницы дружбы беззаветной. (К истории борьбы народов Советского Союза и Чехословакии против империализма) / И.В. Гречуха. – Одесса, 1970. – 327с.
1229753
  Вартичан И.К. Страницы дружбы. / И.К. Вартичан. – Кишинев, 1958. – 239с.
1229754
   Страницы европейской поэзии. – М, 1976. – 237с.
1229755
   Страницы живой истории. – М, 1961. – 152с.
1229756
  Аксельрод Л.А. Страницы живой истории / Л.А. Аксельрод. – Москва, 1961. – с.
1229757
  Северов П.Ф. Страницы жизни / П.Ф. Северов. – К., 1939. – 56с.
1229758
  Сорокин Г. Страницы жизни / Г. Сорокин. – Ростов-на-Дону, 1950. – 160с.
1229759
  Миротворцев С.Р. Страницы жизни / С.Р. Миротворцев. – Л., 1956. – 199с.
1229760
  Рождественский В.А. Страницы жизни / В.А. Рождественский. – М., 1962. – 382с.
1229761
  Долгоруков Н.А. Страницы жизни / Н.А. Долгоруков. – Ленинград : Художник РСФСР, 1963. – 142 с.
1229762
  Рождественский В.А. Страницы жизни / В.А. Рождественский. – М., 1974. – 192с.
1229763
  Коонен А.Г. Страницы жизни / А.Г. Коонен. – Москва : Искусство, 1975. – 455 с.
1229764
  Ковский Е.Н. Страницы жизни / Е.Н. Ковский. – Фрунзе, 1979. – 256с.
1229765
  Коонен А.Г. Страницы жизни / А.Г. Коонен. – М, 1985. – 447с.
1229766
  Завадовский М.М. Страницы жизни / М.М. Завадовский. – Москва : Изд-во МГУ, 1991. – 335 с. – ISBN 5-211-00933-9
1229767
  Мацкевич О.В. Страницы жизни генерала Лукача / О.В. Мацкевич. – Алма-Ата, 1969. – 96с.
1229768
  Стасова Е.Д. Страницы жизни и борьбы / Е.Д. Стасова. – М, 1957. – 144с.
1229769
  Стасова Е.Д. Страницы жизни и борьбы / Е.Д. Стасова. – 3-е изд. – М, 1988. – 187с.
1229770
  Добровейн М.А. Страницы жизни Исая Добровейна / М.А. Добровейн. – Москва : Советский композитор, 1972. – 207 с.
1229771
   Страницы жизни К. Маркса и Ф. Энгельса. – М, 1988. – 158с.
1229772
  Опульский А.И. Страницы жизни Льва Толстого. / А.И. Опульский. – М, 1964. – 143с.
1229773
  Яковлев Н.Н. Страницы жизни маршала Г.К. Жукова / Н.Н. Яковлев. – М, 1985. – 238с.
1229774
  Орлова А.А. Страницы жизни Н.А. Римского-Корсакова / А.А. Орлова, Римский-Корсаков. – Ленинград : Музыка
Вып. 2. – 1971. – 375 с.
1229775
  Нагибин Ю.М. Страницы жизни Трубникова. / Ю.М. Нагибин. – М., 1963. – 102с.
1229776
  Северикова Н.М. Страницы жизни философа Хасхачиха // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 123-128. – ISSN 0042-8744
1229777
  Трубицын В.А. Страницы жизни. / В.А. Трубицын. – Уфа, 1953. – 95с.
1229778
  Кудреватых Л.А. Страницы жизни. / Л.А. Кудреватых. – М., 1959. – 447с.
1229779
  Метелева Ф.Н. Страницы жизни. / Ф.Н. Метелева. – Ижевск, 1962. – 140с.
1229780
  Беляев Б.Л. Страницы жизни: А.Фадеев в 20-е и 30-е гг. / Б.Л. Беляев. – М., 1980. – 168с.
1229781
  Алексеева Страницы зарубежной музыки ХІХ века / Алексеева, В.Ю. Григорьев. – Москва, 1983. – 112с.
1229782
  Кривицкий А.Ю. Страницы из "Общей тетради" / А.Ю. Кривицкий. – Москва : Советская Россия, 1977. – 95с. – (Писатель и время)
1229783
  Мамедов А. Страницы из взаимосвязей братских литератур / А. Мамедов. – Ашхабад, 1979. – 50 с.
1229784
  Жид А. Страницы из дневника / А. Жид. – Ленинград, 1934. – 127с.
1229785
  Воронков К.В. Страницы из дневника : 1950-1970 годы / К.В. Воронков. – Москва : Советская Россия, 1977. – 217 с.
1229786
  Вакидин В.Н. Страницы из дневника / В.Н. Вакидин. – Москва, 1991. – 430с.
1229787
  Сеферис Георгос Страницы из дневника : Т.С. Элиот // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 252-266. – ISSN 1130-6545
1229788
  Карасаев В.Я. Страницы из жизни / В.Я. Карасаев. – М, 1967. – 463с.
1229789
  Штейнпресс Б.С. Страницы из жизни А.А. Алябьева / Б. Штейнпресс. – Москва : Госмузиздат, 1956. – 403 с.
1229790
  Махатов Б.П. Страницы из жизни бурят Кударинской степи / Б.П. Махатов. – Улан-Удэ, 1964. – 60с.
1229791
  Казьмин П.М. Страницы из жизни М. Пяницкого / П.М. Казьмин. – Воронеж, 1964. – 69 с.
1229792
  Фостер У.З. Страницы из жизни рабочего / У.З. Фостер. – М., 1983. – 328с.
1229793
  Деммени Е. Страницы из жизни театра / Е. Деммени. – Л, 1949. – 64с.
1229794
   Страницы из жизни Учителя : (В.И. Астахов в исследованиях и воспоминаниях). – Харьков, 2002. – 176с. – ISBN 966-7557-37-5
1229795
  Крымский А. Страницы из иистории северного или кавказского Азербайджана (классической Албании). Шеки / А. Крымский. – Москва- Ленинград : Изд-во АН СССР, 1939. – [16] с. – Отд.оттиск из сборника "Памяти академика Н.Я. Марра"
1229796
   Страницы из истории Грузии. – Тбилиси, 1965. – 202с.
1229797
  Вейнберг П.И. Страницы из истории западных литератур / Петр Вейнберг. – [2-е изд.]. – Санкт-Петербург : Тип. Б.М. Вольфа, 1907. – [8], 368 с.


  Имеется электронная копия РГБ
1229798
  Агырбичану Ион Страницы из книги природы / Агырбичану Ион. – Бухарест, 1960. – 55с.
1229799
  Голубева-Терес Страницы из летной книжки / Голубева-Терес. – М., 1988. – 254с.
1229800
  Бгажба Х.С. Страницы из летописи дружбы / Х.С. Бгажба. – Тбилиси : Мецниереба, 1983. – 117 с.
1229801
  Шаляпин Ф.И. Страницы из моей жизни / Ф.И. Шаляпин. – Киев, 1956. – 217с.
1229802
  Шаляпин Ф.И. Страницы из моей жизни / Ф.И. Шаляпин. – К., 1987. – 325с.
1229803
  Шаляпин Ф.И. Страницы из моей жизни / Шаляпин Ф.И. – Киев : Музична Україна, 1988. – 325 [1] с. : портр. – ISBN 5-88510-065-9
1229804
  Шаляпин Ф.И. Страницы из моей жизни : сборник / Ф.И. Шаляпин. – Фрунзе : Адабият, 1991. – 511с. – ISBN 5-660-00184-X
1229805
  Шаляпин Ф. Страницы из моей жизни. / Ф. Шаляпин. – Ростов-на-Дону, 1958. – 220с.
1229806
  Шаляпин Ф.И. Страницы из моей жизни. / Ф.И. Шаляпин. – Пермь, 1961. – 240с.
1229807
  Шаляпин Ф.И. Страницы из моей жизни. / Ф.И. Шаляпин. – Ленинград : Музыка, 1990. – 350с.
1229808
  Захаржевский В.П. Страницы из несожженного дневника / В.П. Захаржевский. – К., 1968. – 243с.
1229809
  Захаржевский В.П. Страницы из несожженного дневника / В.П. Захаржевский. – К., 1985. – 285с.
1229810
  Хитровский Ф.П. Страницы из прошлого / Ф.П. Хитровский. – Горький, 1955. – 192 с.
1229811
   Страницы избранной зарубежной лирики. – М, 1989. – 318с.
1229812
   Страницы интернационального дневника Дона. – Ростов-на-Дону, 1968. – 127с.
1229813
  Сыров С.Н. Страницы истории / С.Н. Сыров. – 3-е изд. – М., 1983. – 351с.
1229814
  Сыров С.Н. Страницы истории / С.Н. Сыров. – 3-е изд., доп. – М., 1984. – 351с.
1229815
  Сыров С.Н. Страницы истории / С.Н. Сыров. – 2-е изд., доп. – М., 1985. – 351с.
1229816
  Аталиков В.М. Страницы истории / В.М. Аталиков. – Нальчик, 1987. – 204 с.
1229817
   Страницы истории : дайджест прессы. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 334 с.
1229818
   Страницы истории : дайджест прессы. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 350 с.
1229819
  Алейникова Л.В. Страницы истории библиотеки ДонГУЭТ / Л.В. Алейникова; МОНУ; Донецкий гос. университет экономики и торговли имени М. Туган-Барановского, Научная библиотека. – Донецк, 2006. – 41с.
1229820
  Луговской А.Г. Страницы истории биологии: известные зоологи Украины / А. Г. Луговской, Л. К. Кухта; Мин-во транспорта и связи Украины; Центр исследований истории науки и техники имени А. П. Бородина ; Киевский университет экономики и технологии транспорта. – Киев, 2009. – 31с.
1229821
  Ибрагимбейли М Х. Страницы истории боевого содружества русского и кавказского народов / М Х. Ибрагимбейли, . – Баку, 1970. – 244с.
1229822
  Токарева Н.Д. Страницы истории Великобритании и США : пособие по страноведению на англ. яз. : учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. / Н.Д. Токарева. – Москва : Высшая школа, 1985. – 126, 1 с.
1229823
  Орлова А.С. Страницы истории Великой Саванны / А.С. Орлова, Э.С. Львова. – М., 1978. – 278с.
1229824
  Давидович Е.А. Страницы истории Гиссара / Е.А. Давидович, А.М. Мухтаров. – Душанбе, 1969. – 76с.
1229825
   Страницы истории города Казани. – Казань, 1981. – 160с.
1229826
  Грама Д.К. Страницы истории государства и права Молдовы : сборник статей / Думитру К. Грама, Клаудия Слуту - Грама ; АН Молдовы, Ин-т философии, социоогии и права ; Международный независимый университет Молдовы. – Кишинэу : Pontos, 2005. – 180 с. – ISBN 9975-72-199-0
1229827
  Шевоцуков П.А. Страницы истории гражданской войны / П.А. Шевоцуков. – Москва, 1992. – 191с.
1229828
  Азадовский М.К. Страницы истории декабризма / М.К. Азадовский. – Иркутск
1. – 1991. – 491с.
1229829
  Воронов Ю.П. Страницы истории денег / Ю.П. Воронов. – Новосибирск, 1986. – 175с.
1229830
  Лоев М. Страницы истории еврейского театра (1876-2009) : краткий очерк / Моисей Лоев ; [издатели : Л. Финберг, К. Сигов ; Центр исследований истории и культуры восточноевропейского еврейства]. – Киев : Дух і Літера, 2010. – 216 с. – Библиогр.: с. 214-215. – ISBN 978-966-378-139-6
1229831
   Страницы истории заводов. – Х, 1934. – 367с.
1229832
   Страницы истории и этнографии Болгар, Молдовы и Украины. – Кишинев, 1995. – 108с.
1229833
  Сазонов В.И. Страницы истории Кировского театра драмы. 1877-1977 / В.И. Сазонов. – Киров, 1976. – 96с.
1229834
  Попова С.М. Страницы истории коми театра / С.М. Попова. – Сыктывкар, 1965. – 96с.
1229835
   Страницы истории Компартии Белоруссии. – Минск, 1990. – 446с.
1229836
   Страницы истории комсомола Карелии. – Петрозаводск, 1978. – 375с.
1229837
   Страницы истории комсомола Молдавии. – Кишинев, 1966. – 396с.
1229838
   Страницы истории КПСС. – М, 1988. – 703с.
1229839
  Кисин Б.М. Страницы истории на почтовых марках / Б.М. Кисин. – М., 1980. – 112с.
1229840
  Кириллин В.А. Страницы истории науки и техники. / В.А. Кириллин. – М., 1986. – 511с.
1229841
  Кириллин В.А. Страницы истории науки и техники. / В.А. Кириллин. – 2-е изд., перераб.и доп. – М., 1989. – 493с.
1229842
   Страницы истории нашей. – М, 1988. – 318с.
1229843
   Страницы истории нашей Родины : Беседы о кн.; Для учащихся 4-5-х кл. – Москва : Книга, 1986. – 61с. – (За страницами вашего учебника ; Вып. 19)
1229844
  Лазарев В.Н. Страницы истории новгородской живописи. / В.Н. Лазарев. – М., 1977. – 168с.
1229845
  Лазарев В.Н. Страницы истории новгородской живописи. / В.Н. Лазарев. – М., 1983. – 165с.
1229846
  Ангели Ф.А. Страницы истории Османской истории / Посол Ф.А. Ангели. – Киев : Universul, 2002. – 468с. – ISBN 9975-944-49-3
1229847
  Бабаянц Г.А. Страницы истории паразитологии в Туркменистане : (воспоминания о паразитологах и их работе в республике) / Г.А. Бабаянц. – Ашхабад : ЫЛЫМ, 1991. – 110 с.
1229848
   Страницы истории Поволжья и Приуралья. – Казань, 1984. – 183с.
1229849
  Шатхина С.Л. Страницы истории Подольска. / С.Л. Шатхина. – М., 1971. – 336с.
1229850
   Страницы истории религии и атеизма в Молдавии. – Кишинев, 1970. – 132с.
1229851
   Страницы истории румынской армии. – Бухарест, 1975. – 252 с.
1229852
   Страницы истории румынской музыки. – М, 1979. – 352с.
1229853
  Формозов А.А. Страницы истории русской археологии / А.А. Формозов. – М., 1986. – 240с.
1229854
  Зельдович М.Г. Страницы истории русской литературной критики / М.Г. Зельдович. – Харьков, 1984. – 215с.
1229855
   Страницы истории русской литературы. – Калуга, 1969. – 157 с.
1229856
   Страницы истории русской литературы. – М, 1971. – 448с.
1229857
   Страницы истории русской литературы(80-летию ччленкора АН СССР Н.Ф.Бельчикова). – Москва : Наука, 1971. – 447 с.
1229858
   Страницы истории русской музыки. – Л, 1973. – 183с.
1229859
   Страницы истории советского общества. – М, 1989. – 447с.
1229860
  Макарцев Н.А. Страницы истории советского спорта / Н.А. Макарцев. – М, 1967. – 128с.
1229861
  Хайченко Г.А. Страницы истории советского театра / Г.А. Хайченко. – М., 1965. – 207с.
1229862
  Хайченко Г.А. Страницы истории советского театра / Г.А. Хайченко. – 2-е изд., доп. и испр. – М., 1983. – 270с.
1229863
  Чегодаев А.Д. Страницы истории советской живописи и советской графики. / А.Д. Чегодаев. – М., 1984. – 486с.
1229864
  Радаков А.А. Страницы истории советской сатирической графики / А.А. Радаков, А.А. Юнегр. – Москва, 1989. – 66с.
1229865
   Страницы истории советской художественной культуры. – М, 1989. – 258с.
1229866
  Пакшина Н.А. Страницы истории старейших вузовских библиотек: опыт комплектования фондов // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 174-180. – ISBN 978-966-285-103-8
1229867
  Парфиненко А.Ю. Страницы истории студенческой науки в Харьковском университете / А.Ю. Парфиненко, С.И. Посохов; Мин-во образования и науки Украины; Харьковск. нац. ун-тет им. В.Н.Каразина. – Харьков : НМЦ "МД", 2002. – 116 с. – ISBN 966-544-201-5
1229868
  О"рурк А.Н. Страницы истории техники / А.Н. О"рурк. – Л, 1934. – 162 с.
1229869
   Страницы истории юных ленинцев. – М, 1976. – 192с.
1229870
  Шостакович-Корецкая Страницы истории: к 100-летнему юбилею Днепропетровской медицинской академии и истокам основания Кафедры инфекционных болезней / Шостакович-Корецкая, Шевченко-Макаренко, О.М. Якунина // Актуальная инфектология : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Луганський держ. мед. ун-т ; голов. ред. Єршова І.Б. – Київ, 2016. – № 2 (11). – С. 118-128. – ISSN 2312-413Х


  "...История кафедры инфекционных болезней Днепропетровской медицинской академии начинается с 1927 г., когда еще в Днепропетровском медицинском институте (основанном в 1916 г.) на базе городской инфекционной больницы профессором М.Б. Станишевской было ...
1229871
  Инал-Ипа Страницы исторической этнографии абхазов / Инал-Ипа. – Сухуми, 1971. – 313с.
1229872
  Малахов А.А. Страницы каменной книги. / А.А. Малахов. – Свердловск, 1968. – 325с.
1229873
  Шатров М.А. Страницы каменной книги. / М.А. Шатров. – Днепропетровск, 1969. – 238с.
1229874
  Волынский Л. Страницы каменной летописи / Л. Волынский. – Москва : Мол. гвардия, 1967. – 224 с.
1229875
  Караганов А.В. Страницы киноленинианы / А.В. Караганов. – Москва : Просвещение, 1987. – 143 с.
1229876
   Страницы красивой сказки : Избранное // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 142-151 : Іл.
1229877
   Страницы Красной книги. – Донецк, 1989. – 110с.
1229878
  Рева М.Л. Страницы Красной книги: науч-поп. очерки. / М.Л. Рева. – Донецк, 1982. – 112с.
1229879
  Гальперин Ф.Я. Страницы легендарных биографий / Ф.Я. Гальперин. – К, 1986. – 190с.
1229880
  Щербань А.Н. Страницы летописи Донецкой. / А.Н. Щербань, А.А. Рутенко. – К., 1963. – 171с.
1229881
  Буганов В.И. Страницы летописи Москвы: народные восстания XIV - XVIII вв. / В.И. Буганов. – М., 1986. – 203с.
1229882
  Попович К.Ф. Страницы литературного братства / К.Ф. Попович. – Кишинев, 1978. – 212с.
1229883
  Раппопорт Г.П. Страницы литературного прошлого Алтая. / Г.П. Раппопорт. – Барнаул, 1958. – 100с.
1229884
  Самойленко Г.В. Страницы литературной жизни Черниговщины 10-13 веков / Г.В. Самойленко. – Нежин, 1992. – 63с.
1229885
  Крендель Р.Н. Страницы литературной жизни. (Из воспоминаний сов. писателей) / Р.Н. Крендель. – М., 1972. – 112с.
1229886
   Страницы лунного календаря. – М, 1990. – 301с.
1229887
  Солдатов И.И. Страницы любви / И.И. Солдатов. – Орел, 1961. – 124с.
1229888
  Горбунов М.Н. Страницы любви / М.Н. Горбунов. – М, 1986. – 46с.
1229889
   Страницы минувшего : Очерки. – Москва : Советский писатель, 1991. – 624с.
1229890
  Макашев А. Страницы минувшей осени / А. Макашев. – Алма-Ата, 1980. – 166с.
1229891
  Шторм Г.П. Страницы морской славы / Г.П. Шторм. – Москва : Военное издательство, 1954. – 436с.
1229892
  Питерский Н.А. Страницы морской славы / Н.А. Питерский, Ю.И. Чернов. – Москва, 1971. – 271с.
1229893
   Страницы музыкальной жизни. – М, 1970. – 215с.
1229894
   Страницы музыкальной Ленинианы : сборник статей. – Ленинград : Советский композитор, 1970. – 168 с.
1229895
  Богданов-Березовский Страницы музыкальной публицистики / Богданов-Березовский. – Л, 1963. – 288с.
1229896
  Смирнов С.С. Страницы народного подвига / С.С. Смирнов. – М., 1967. – 704с.
1229897
   Страницы народного подвига. – М, 1974. – 311с.
1229898
  Лавренев Б.А. Страницы незабвенных лет / Б.А. Лавренев. – М., 1957. – 608с.
1229899
   Страницы незабываемых лет. – Куйбышев, 1989. – 261с.
1229900
  Саликов Д.П. Страницы незабываемых лет. / Д.П. Саликов. – Челябинск, 1977. – 93с.
1229901
   Страницы незримых поединков. – Челябинск, 1989. – 221с.
1229902
  Шурделин Б.Ф. Страницы о старшем брате. / Б.Ф. Шурделин. – М, 1960. – 53с.
1229903
  Рутковский Т. Страницы огненных лет / Т. Рутковский. – М, 1982. – 246с.
1229904
  Кулешов А.П. Страницы олимпийского дневника / А.П. Кулешов. – М., 1987. – 239с.
1229905
  Димков Н. Страницы от българското възраждане / Н. Димков. – Шумев, 1991. – 302с.
1229906
   Страницы открытия. – Новосибирск, 1971. – 264с.
1229907
  Еременко В. Страницы памяти / В. Еременко. – М., 1970. – 160с.
1229908
   Страницы памяти : Воспоминания о человеке, писателе-коммунисте Николае Зотовиче Бирюкове. Сборник. – Симферополь : Таврия, 1978. – 175 с.
1229909
  Еременко В.Н. Страницы памяти / В.Н. Еременко. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1979. – 238с.
1229910
   Страницы памяти. – М, 1982. – 279с.
1229911
  Еременко В.Н. Страницы памяти / В.Н. Еременко. – М., 1983. – 255с.
1229912
   Страницы памяти. – М, 1987. – 365с.
1229913
  Мельников В.А. Страницы памяти / В.А. Мельников. – Х., 1989. – 138с.
1229914
  Марченко В.И. Страницы памяти. / В.И. Марченко. – М, 1979. – 525с.
1229915
  Лобанов М.П. Страницы памятного / М.П. Лобанов. – Москва, 1988. – 331с.
1229916
  Гончаров В.М. Страницы переживаний / В.М. Гончаров. – М, 1972. – 103с.
1229917
  Тайми А.П. Страницы пережитого / А.П. Тайми. – Петрозаводск, 1949. – 228с.
1229918
  Тайми А.П. Страницы пережитого / А.П. Тайми. – 2-е. – Петрозаводск, 1951. – 239 с.
1229919
  Тайми А.П. Страницы пережитого / А.П. Тайми. – 3-е. – Петрозаводск, 1955. – 239с.
1229920
  Тайми А.П. Страницы пережитого / А.П. Тайми. – М., 1956. – 253с.
1229921
  Тарнягин А. Страницы пережитого / А. Тарнягин. – Архангельск, 1958. – 28с.
1229922
  Секундов Н.Н. Страницы пережитого. / Н.Н. Секундов. – М, 1967. – 62с.
1229923
   Страницы подвига. – М, 1970. – 264с.
1229924
  Глинкин П.Е. Страницы подвига / П.Е. Глинкин. – М : Современник, 1978. – 232 с.
1229925
   Страницы подвига. В 4-х т.. – М
Т. 1. – 1987. – 604с.
1229926
   Страницы подвига. В 4-х т.. – М
Т. 2. – 1987. – 525с.
1229927
   Страницы подвига. В 4-х т.. – М
Т. 3. – 1987. – 557с.
1229928
   Страницы подвига. В 4-х т.. – М
Т. 4. – 1987. – 557с.
1229929
  Владимиров О.Е. Страницы политической биографии Мао Цзэ-дуна / О.Е. Владимиров, В.И. Рязанцев. – 2-е изд. – Москва, 1975. – 112с.
1229930
  Владимиров О.Е. Страницы политической биографии Мао Цзэ-дуна / О.Е. Владимиров, В.И. Рязанцев. – Москва, 1980
1229931
  Козлов Ю.Ф. Страницы правления государством Российским / Ю.Ф. Козлов. – Йошкар Ола, 1990. – 191с.
1229932
  Кунецкая Л.И. Страницы прекрасной жизни. (О Н.К. Крупской) / Л.И. Кунецкая, К.А. Маштакова. – Москва, 1969. – 144с.
1229933
  Спешилов А.Н. Страницы прожитого / А.Н. Спешилов. – Пермь, 1979. – 198с.
1229934
  Ахматова А.А. Страницы прозы / А.А. Ахматова. – Москва, 1989. – 45с.
1229935
  Петерс И.А. Страницы пролетарской солидарности / И.А. Петерс. – Киев, 1980. – 167с.
1229936
  Шилинцев Н.М. Страницы пролетарской солидарности / Н.М. Шилинцев. – Кишинев, 1984. – 138с.
1229937
  Шилинцев Н.М. Страницы пролетарской солидарности / Н.М. Шилинцев. – Кишинев, 1984. – 139с.
1229938
  Кистяковский Б.А. Страницы прошлого : к истории конституционного движения в России / Б. Кистяковский. – Москва : Тип. П.П. Рябушинского, 1912. – 131 с.


  На тит. стр. дарсвенная надпис: Людмиле Михайловне Драгомановой в знак глубокого уважения и преданности от автора
1229939
  Бруштейн А.Я. Страницы прошлого / А.Я. Бруштейн. – Москва : Искусство, 1952. – 288с.
1229940
  Бруштейн А.Я. Страницы прошлого / А.Я. Бруштейн. – изд перераб и доп. – М, 1956. – 396с.
1229941
  Ершов С.Ф. Страницы прошлого / С.Ф. Ершов. – Л, 1962. – 187с.
1229942
  Абчук А.П. Страницы прошлого : Роман, повесть и рассказы / А.П. Абчук; Пер. с евр. [и предисл.] С. Гордон. – Москва : Советский писатель, 1965. – 199 с. : ил.
1229943
  Чернов Г.И. Страницы прошлого / Г.И. Чернов. – Владимир, 1970. – 223с.
1229944
  Васнецов В.А. Страницы прошлого / В.А. Васнецов. – Ленинград, 1976. – 196с.
1229945
  Андроникашвили Б.Б. Страницы прошлого читая / Б.Б. Андроникашвили. – Тбилиси, 1987. – 195 с.
1229946
  Пешков В.П. Страницы прошлого читая... / В.П. Пешков. – Воронеж, 1972. – 203с.
1229947
  Серый Ю.И. Страницы прошлого. / Ю.И. Серый. – Ростов н/Д, 1955. – 82с.
1229948
  Прахов Н.А. Страницы прошлого. / Н.А. Прахов. – Киев, 1958. – 308с.
1229949
  Абцуг Малькольм Страницы прошлого. / Абцуг Малькольм. – Москва, 1965. – с.
1229950
  Матарадзе Н.И. Страницы прошлого. (Воспоминания старого коммуниста). / Н.И. Матарадзе. – Сухуми, 1957. – 94с.
1229951
  Гегузин И.М. Страницы ростовской летописи / И.М. Гегузин. – Ростов на /Д, 1983. – 175с.
1229952
  Михайлов О.Н. Страницы русского реализма / О.Н. Михайлов. – М. : Современник, 1982. – 288 с.
1229953
  Сахаров В.И. Страницы русского романтизма. / В.И. Сахаров. – М., 1988. – 350с.
1229954
   Страницы русской литературы середины XIX века. – Ленинград, 1974. – 172 с.
1229955
  Зверев Б.И. Страницы русской морской летописи / Б.И. Зверев. – М., 1960. – 272с.
1229956
  Третьякова Л.С. Страницы русской музыки / Л.С. Третьякова. – М., 1979. – 160с.
1229957
  Третьякова Л.С. Страницы русской музыки / Л.С. Третьякова. – М., 1980. – 160с.
1229958
   Страницы русской поэзии. – Томск, 1988. – 462с.
1229959
  Каюмов Л.П. Страницы света / Л.П. Каюмов. – Ташкент, 1978. – 62с.
1229960
  Каладзе К.Р. Страницы скал : стихи разных лет / К.Р. Каладзе. – Москва, 1964. – 82 с.
1229961
  Конакова И.М. Страницы славного прошлого / И.М. Конакова. – М, 1972. – 175с.
1229962
  Конакова И.М. Страницы славного прошлого / И.М. Конакова. – М, 1981. – 175с.
1229963
   Страницы славной истории. – М, 1962. – 407с.
1229964
  Аристов В.В. Страницы славной истории / В.В. Аристов. – Казань, 1987. – 222с.
1229965
   Страницы славных лет. – Фрунзе, 1966. – 236 с.
1229966
   Страницы славы. – Днепропетровск, 1975. – 110с.
1229967
   Страницы советской космонавтики. – М, 1975. – 350с.
1229968
   Страницы советской поэзии. – Москва, 1984. – 349с.
1229969
  Михайлов О.Н. Страницы советской прозы / О.Н. Михайлов. – М. : Современник, 1984. – 271 с.
1229970
   Страницы современной лирики. – М, 1980. – 383с.
1229971
   Страницы современной лирики. – 2-е изд., испр. и доп. – М, 1983. – 254с.
1229972
  Абдулин М.Г. Страницы солдатского дневника / Мансур Абдулин ; [лит. обраб. Г. Юдиной]. – 2-е изд., доп. – Москва : Молодая гвардия. – (Летопись Великой Отечественной)
2. – 1990. – 158, [2] с., [8] л. ил.
1229973
  Борисов Б И. Страницы спортивной славы / Б И. Борисов, . – М, 1957. – 67с.
1229974
  Ульев П.В. Страницы Сталинградской летописи. / П.В. Ульев. – Сталинград, 1958. – 191с.
1229975
  Северов П.Ф. Страницы странствий / П.Ф. Северов. – К., 1985. – 573с.
1229976
   Страницы таджикской поэзии. – Сталинабад, 1961. – 259с.
1229977
  Мироненко С.В. Страницы тайной истории самодержавия / С.В. Мироненко. – М., 1990. – 235с.
1229978
  Ламм О.П. Страницы творческой биографии Мясковского / О.П. Ламм. – М., 1989. – 363с.
1229979
  Горький М. Страницы творчества : книга для чтения с комментарием / Максим Горький ; [сост., авт. пред. и коммент. И.А. Ревякина]. – Москва : Русский язык, 1991. – 350 с. – (Советские писатели)
1229980
  Болдырев Ю.В. Страницы творчества = Pages from Yuri Bondarev / Ю.В. Болдырев. – Москва, 1984. – 317 с.
1229981
  Ашурков В.Н. Страницы тульской старины / В.Н. Ашурков. – Тула, 1988. – 158с.
1229982
  Симония Н. Страницы удивительной жизни : Академику Евгению Максимовичу Примакову - 80 лет / Н. Симония, А. Васильев // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 10 (627). – С. 2-3. – ISSN 0321-5075
1229983
   Страницы фотолетописи : Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи. – Москва, 1978. – 233с.
1229984
   Страницы Харьковской цивилистики : в 3 ч. : 205-летию создания и 5-летию возрождения каф. гражданско-правовых дисциплин посвящается / Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина, Юрид. фак., Каф. граждан.-прав. дисциплин ; [под общ. ред. И. В. Венедиктовой и С. Н. Бервено]. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина. – ISBN 978-966-623-681-7
Ч. 1; Ч. 2 : История развития кафедры гражданско-правовых дисциплин ХНУ им. В. Н. Каразина ; Ч. 2 : Лучшие работы кафедры гражданско-правовых дисциплин за 2009/2010 учеб. год / [под общ. ред. и сост.: И. В. Венедиктова, С. Н. Бервено] ; Лучшие работы кафедры граж. – 2010. – 216 с. : ил. : ил., фотопортр. – Паг. частей общ. – Библиогр. в конце части
1229985
   Страницы Харьковской цивилистики : в 3 ч. : 205-летию создания и 5-летию возрождения каф. гражданско-правовых дисциплин посвящается / Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина, Юрид. фак., Каф. граждан.-прав. дисциплин ; [сост. : Бервено С.Н., Венедиктова И.В., Греков Е.А. и др. ; под общ. ред. И. В. Венедиктовой и С. Н. Бервено]. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина. – ISBN 978-966-623-682-4
Ч. 3 : Доктора Харьковской цивилистической школы/ [под общ. ред. и сост.: И. В. Венедиктова, С. Н. Бервено]. – 2010. – 360 с. : ил., портр. – Библиогр. в конце части
1229986
  Моторный В.А. Страницы чешской Ленинианы / В.А. Моторный. – Л, 1984. – 159с.
1229987
  Батуринский В.Д. Страницы шахматной жизни / В.Д. Батуринский. – М, 1983. – 176с.
1229988
  Батуринский В.Д. Страницы шахматной жизни / В.Д. Батуринский. – 2-е изд. испр. и доп. – М, 1990. – 208с.
1229989
  Херсонский Х. Страницы юности кино. / Х. Херсонский. – М., 1965. – 280с.
1229990
  Гайдовский Г.Н. Страницы, опаленные войной / Г.Н. Гайдовский. – М., 1963. – 719с.
1229991
  Брошеван В.М. Страничка из истории вопроса о политическом терроре белогвардейцев в Крыму в 1918-1920 гг. // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 7 (139). – С. 178-191. – ISSN 1606-0219
1229992
  Полонская Н.Д. Страничка из истории кабацкого дела XVII в. / Н.Д. Полонская, 1913. – 11 с. – Отд.оттиск
1229993
  Крупская Н.К. Страничка из истории Российской социал-демократической рабочей партии / Н.К. Крупская. – М, 1980. – 47с.
1229994
  Ленин В.И. Странички из дневника / В.И. Ленин. – Москва-Ленинград, 1931. – 43с.
1229995
  Ленин В.И. Странички из дневника / В.И. Ленин. – Москва, 1932. – 40с.
1229996
  Ленин В.И. Странички из дневника / В.И. Ленин. – Москва : Партиздат, 1935. – 40 с.
1229997
  Ленин В.И. Странички из дневника / В.И. Ленин. – Москва, 1953. – 8с.
1229998
  Тазина Т.И. Странички из дневника / Т.И. Тазина. – Саранск, 1990. – 124с.
1229999
  Здорик Т.Б. Странички из жизни камня / Т.Б. Здорик. – Москва : Знание, 1980. – 48с. – (Наука о Земле ; 9, 1980)
1230000
  Танский М.В. Странички из прошлого Улан-Удэ / М.В. Танский. – Улан-Удэ, 1966. – 31с.
<< На початок(–10)1221122212231224122512261227122812291230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,