Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1221122212231224122512261227122812291230(+10)В кінець >>
1228001
  Наумов А.О. "Рейнский блеф" Гитлера. Ремилитаризация Рейнской области в 1936 году // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 2. – С. 43-59. – ISSN 0130-3864
1228002
  Козюк В.В. "Рейнська модель" у глобальних торговельних та монетарних процесах // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 141-154.
1228003
  Руднев О.А. "Рейс 317..." / О.А. Руднев. – Рига, 1972. – 261с.
1228004
  Короденко М. "Рейтинг" шкільної мережі // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 2 березня (№ 9). – С. 7. – ISSN 2219-5793
1228005
  Островська Н.В. "Рейтингування", або "соціологічне опитування", як типова соціальнокомунікаційна технологія телевізійних політичних ток-шоу // Соціальні комунікації: результати досліджень - 2014 : колект. монографія / В. Ільганаєва, Х. Ельбесхаузен, О. Горошко, О. Холод, А. [та ін.] Sуnоwіес. – Київ : КНУКіМ, 2015. – С. 258-276. – ISBN 978-966-8299-26-2
1228006
  Московкина И.И. "Реквием" Леонида Андреева: заупокойная месса как игра // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 78-82. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  В статье предложен анализ поэтики одноактной драмы Л. Андреева "Реквием" в контексте его "комедиек" и новелл 1910-х гг. ("Три ночи", "Воскресение всех мертвых", "Черт на свадьбе"). Показана важная жанрообразующая и концептуальная роль в "Реквиеме" ...
1228007
  Москаленко А. "Реквієм" Анни Ахматової - пам"ятка доби сталінского терору // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ, 2013. – № 10 (391). – С. 108-109
1228008
  Юркова О.В. "Реквізиція по-більшовицьки", або як пансіон графині Левашової став власністю Української Академії Наук // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 9. – C. 19-34. – ISSN 1027-3239


  У Києві добре відомий триповерховий будинок по вулиці Володимирській, 54. Стіни його світло-гірчичних із білими вставками ампірних фасадів оформлені рустом і профільованими лиштвами. Будинок перебуває у власності НАН України і в ньому розташовується ...
1228009
  Трофименко В. "Реклама в законе": регулирование реклами на уровне законов в РФ и Украине ( сравнительний анализ) // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 76-81.
1228010
  Ківелюк Д.А. "Реклама" та "інформація про продукцію": співвідношення понять // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 3 (55). – С. 66-73. – ISSN 2078-9165
1228011
  Александрова Наталья "РЕКО - Гарантия" для заинтеРЕСОванных в развитии бизнеса : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 43 : Фото
1228012
   Рейн Георгій Єрмолаєвич (1854 - 1942) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 180. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
1228013
   Рейн Георгій Єрмолайович (1854-1942/1943) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 403. – ISBN 978-966-439-754-1
1228014
  Моряков Владимир Иванович Рейналь и Радищев. (из истории эволюций общественно-политических взглядов просветителей в последней четверти XVIII века) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.00, 07.00.02 / Моряков Владимир Иванович ; МГУ. – Москва, 1974. – 23 с.
1228015
  Прокопов Д.Є. Рейнгольд (Reinhold) Карл Леонард // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 491-492. – ISBN 966-316-069-1
1228016
   Рейнгольд Генрихович Берг : графика. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1980. – [36] с.
1228017
  Бугославский С. Рейнгольд Морицевич Глиэр / С. Бугославский. – Москва, 1927. – 59 с.
1228018
   Рейнгольд Морицевич Глиэр. Статьи. Воспоминания. Материалы. – Москва ; Ленинград : Музыка
Т. 1. – 1965. – 391 с.
1228019
  Гаврисюк О. Рейнгольд Нібур: "Моральна людина й аморальне суспільство" // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 262-273. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
1228020
  Петрова Н.Е. Рейнголью Морицевич Глиэр 1875-1956 / Н.Е. Петрова. – Ленинград : Музгиз, 1962. – 118 с.
1228021
  Вус Р. Рейнджери - еліта американської "сухопутки" // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 15 грудня (№ 49). – С. 20


  Сухопутні війська США.
1228022
  Бутковский Я.Н. Рейнеке-лис : заимствовано из поэмы Гете / Я. Бутковский. – Санкт-Петербург : Тип. Спб. общ. печ. и изд. дела в России Е Евдокимова, 1902. – [2], 120 с. ил. – Пер. также под загл.: Лис Патрикеич, Похождения Рейнеке-лиса
1228023
  Гете И.В. Рейнеке-лис / И.В. Гете. – Москва, 1984. – 192с.
1228024
  Гете И.В. Рейнеке-лис / И.В. Гете. – Москва, 1991. – 93с.
1228025
  Гете И.В. Рейнеке-Лис : поэма В[ольфанга] Гете [в 12-ти песнях] / Рис. В. Каульбаха ; Пер. [в стихах и предисл.] М.[М.] Достоевского. – Санкт-Петербург : тип. П.П. Сойкина, ценз., 1902. – 149 с. : ил. – Экз. дефектный, описан по ЭК РГБ – Электронный каталог
1228026
  Гете И.В. Рейнеке-Лис / И.В. Гете. – Москва, 1972. – 95с.
1228027
  Гете И.В. Рейнеке-Лис / И.В. Гете. – Москва, 1982. – 95с.
1228028
   Рейнеке-лис.. – М., 1978. – 269с.
1228029
  Галкин А.А. Рейнский сепаратизм и политика национальной измены немецкой буржуазии : Автореф... канд. ист.наук: / Галкин А.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – М., 1953. – 13л.
1228030
  Бояджиева Л.В. Рейнхардт / Л.В. Бояджиева. – Ленинград : Искусство, 1987. – 222 с.
1228031
  Степанова Е.А. Рейнхольд Нибур о толерантности и проблеме истины в христианстве // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН / Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – Екатеринбург, 2007. – Вып. 7. – С. 91-108. – ISSN 1818-0566
1228032
  Петрова О. Рейс "Київ - Тбілісі" - з посадкою в порту "кохання" / розмову вела Ірина Гордійчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 4-5 вересня (№ 159/160). – С. 22


  Відома українська художниця Ольга Петрова - про роль Сергія Параджанова в її житті, київську інтелігенцію 70-х, нову книжку і самотність, яка не лякає.
1228033
  Поляновський М.Л. Рейс "складного ножа". / М.Л. Поляновський. – Х., 1934. – 83с.
1228034
  Лэпп Р.Э. Рейс "Счастливого Дракона" / Р.Э. Лэпп. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 184 с.
1228035
  Шевченко Б.Н. Рейс в Атлантику / Б.Н. Шевченко. – Херсон, 1961. – 99с.
1228036
  Бакуменко Д.О. Рейс життя : поезії / Данило Бакуменко. – Київ : Дніпро, 1989. – 206, [1] с. : портр.
1228037
  Старцев А.М. Рейс как рейс / А.М. Старцев. – Калининград, 1986. – 365с.
1228038
  Березин В.И. Рейс мира / В.И. Березин. – М, 1952. – 104с.
1228039
  Андреев А.А. Рейс на Росу : фантаст. повесть и рссказы / Анатолий Андреев ; худож. А.Г. Сафиуллин. – Ижевск : Удмуртия, 1980. – 95 с. : ил.
1228040
  Петри Романа Рейс на Санкт-Петербург // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 10. – С. 122-126. – ISSN 0321-1878
1228041
  Захарько В.Т. Рейс особого назначения / В.Т. Захарько. – Москва, 1977. – 143с.
1228042
  Федоров Г. Рейс тракториста Хохлова / Г. Федоров. – Сыктывкар, 1948. – 30 с.
1228043
  Иванов Ю.Н. Рейс туда и обратно / Ю.Н. Иванов. – Москва, 1986. – 285с.
1228044
  Карасева Л.Е. Рейс четырнадцати женщин / Л.Е. Карасева. – М, 1942. – 16с.
1228045
  Дереза Александр Рейсовый автобус для туриста: Ежедневно, Быстро, Безопасно, Экономно! : спецраздел // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 74-76 : Фото
1228046
  Роометс Рейтеркартотеки / Роометс, с., Х. Ууделеп. – Таллин, 1974. – 97с.
1228047
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 29. – 1997
1228048
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 30. – 1997
1228049
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 31. – 1997
1228050
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 32. – 1997
1228051
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 33. – 1997
1228052
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 34. – 1997
1228053
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 35. – 1997
1228054
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 36. – 1997
1228055
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 37. – 1997
1228056
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 38. – 1997
1228057
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 39. – 1997
1228058
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 40. – 1997
1228059
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 41. – 1997
1228060
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 42. – 1997
1228061
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 43. – 1997
1228062
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 44. – 1997
1228063
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 45. – 1997
1228064
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 46. – 1997
1228065
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 47. – 1997
1228066
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 48. – 1997
1228067
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 49. – 1997
1228068
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 50. – 1997
1228069
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 51. – 1997
1228070
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 52. – 1997
1228071
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 53. – 1997
1228072
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 54. – 1997
1228073
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 55. – 1997
1228074
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 1. – 1998
1228075
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 2. – 1998
1228076
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 3. – 1998
1228077
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 4. – 1998
1228078
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 5. – 1998
1228079
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 6. – 1998
1228080
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 7. – 1998
1228081
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 8. – 1998
1228082
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 9. – 1998
1228083
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 10. – 1998
1228084
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 11. – 1998
1228085
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 12. – 1998
1228086
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 13. – 1998
1228087
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 14. – 1998
1228088
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 15. – 1998
1228089
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 16. – 1998
1228090
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 17. – 1998
1228091
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 18. – 1998
1228092
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 19. – 1998
1228093
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 20. – 1998
1228094
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 21. – 1998
1228095
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 22. – 1998
1228096
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 24. – 1998
1228097
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 25. – 1998
1228098
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 26. – 1998
1228099
   Рейтинг - аналіз. – Київ
№ 27. – 1998
1228100
   Рейтинг 200 самых влиятельных украинцев // Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2013. – № 51 (363), 20 декабря. – С. 92. – ISSN 2075-7093
1228101
   Рейтинг 2012 // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 5-18 січня (№ 1/2). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277


  Про результати конкурсу "Кращі публікації" в газеті ЮВУ за 2012 рік. Кращі публікації визначалися у дев"ятьох номінаціях. Четверту номінацію "Досконалий професійний аналіз актуальної комплексної проблеми" здобули наковці юрид. ф-ту КНУ імені Тараса ...
1228102
  Поєдинок В.В. Рейтинг Doing Business і місце у ньому України: висновки для законодавця // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 131-138
1228103
  Поєдинок В.В. Рейтинг doing business як показник якості регуляторної реформи // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 357-364. – ISSN 2227-796X


  Розглянуто теоретичне підґрунтя рейтингу Світового банку Doing Business, критично проаналізовано його методологію. Оцінено спроможність рейтингу бути показником якості державного регулювання у сфері господарювання. Сформульовано авторське бачення ...
1228104
   Рейтинг QS BRICS: побороться с Поднебесной // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 7, сентябрь. – С. 67-69. – ISSN 1726-6726


  Российские вузы незначительно ухудшили свои позиции в QS University Rankings стран БРИКС после удвоения числа оцениваемых учебных заведений. Тем не менее они показали неплохой рост по отношению к собственным показателям прошлых лет. Основные факторы ...
1228105
   Рейтинг автопрокатників - 2012 // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 28 : фото. – ISSN 1998-8044
1228106
  Коновалов Вячеслав Рейтинг антилояльности авиакомпаний по отношению к пассажирам : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 32-34 : Фото. – ISSN 1998-8044
1228107
  Гернович Т. Рейтинг архівної реституції в сучасному національному законодавстві (Порівняльний аналіз національних традицій Білорусі, Росії, України та Польщі) // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2007. – № 1/3. – С. 86-93. – ISSN 0320-9466
1228108
  Новокрещенова Н.А. Рейтинг ведущих вузов мира по факторам удовлетворенности персонала // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 5. – С. 52-57. – ISSN 2074-6040
1228109
   Рейтинг вишів за результатами вступної кампанії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 29 січня (№ 4). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Інформаційна система "Вступ. Освіта.ua" уклала перший рейтинг закладів вищої освіти за результатами вступної кампанії у 2017 році.
1228110
  Богута Н. Рейтинг вищих навчальних закладів 2012 за версією журналу "Деньги" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 21-30. – ISSN 1682-2366


  Наводиться рейтинг вищих навчальних закладів України, складений редакцією журналу " Деньги " на основі опитування роботодадавців. Багато хто з роботодавців співпрацює з тауими університетами як КНУ ім. Т. Шевченка.
1228111
  Похолков Ю. Рейтинг вищих навчальних закладів у Росії // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 79-91. – ISSN 1682-2366
1228112
   Рейтинг вищих навчальних закладів України-2007 "Софія Київська" // Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми / МАУП. – Київ, 2006. – № 7. – С. 7-14. – ISSN 0868-8893
1228113
  Костенко Олег Рейтинг від Freedom House : використайте на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 40
1228114
  Петров Т. Рейтинг ВНЗ : погляд роботодавців // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 29-45. – ISSN 1682-2366


  Тижневик "Деньги.ua." вибрав найправильніший і найдоступніший сьогодні метод визначення рейтингів ВНЗ -анкетування потенційних роботодавців. Як і раніше, серед фаворитів залишаються Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка і Києво-Могилянська Академія.
1228115
   Рейтинг ВНЗ України // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 16-17.


  Європейський центр з вищої освіти ЮНЕСКО, Ін-т політики в обл. вищої освіти створили Міжнародну експертну групу з ранжування ВНЗ, котра сформувала так звані "Берлінскі принципи ранжування вищих навчальних закладів"(Берлін, травень 2006 р.) Серед ...
1228116
   Рейтинг ВНЗ України "Компас-2010" // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2010. – № 7/8 (70). – С. 20-22.
1228117
  Петров Тарас Рейтинг ВНЗ: погляд роботодавців / переклад В. Третяк, Ю. Заїки // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 29-45. – ISSN 1682-2366


  Пропонується рейтинг закладів освіти, складений на основі даних опитування роботодавців з різних галузей на українському ринку праці.
1228118
   Рейтинг вузов // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2010. – № 5 (68). – С. 24-25


  Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко занял первое место по результатам этого рейтинга
1228119
  Пирогова М. Рейтинг вузов и правила // Сегодня. – Киев, 2017. – 13 июля (№ 124). – С. 3


  Стартовала вступительная кампания. Освіта. ua составил ежегодный рейтинг лучших вузов страны. Согласно ему, в лидерах уже второй год подряд остается КНУ им. Т. Шевченко.
1228120
   Рейтинг десяти ВНЗ за кількістю поданих заяв // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 10-17 липня (№ 32). – С. 2


  На першому місті КНУ імені Тараса Шевченка - 40 906 заяв.
1228121
   Рейтинг десяти ВНЗ за кількістю поданих заяв // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 17-24 липня (№ 33). – С. 1


  На першомі місті КНУ імені Тараса Шевченка - 46 287 заяв.
1228122
   Рейтинг десяти ВНЗ за кількістю поданих заяв // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 24-31 липня (№ 34). – С. 1


  КНУ імені Тараса Шевченка - 51 398 заяв.
1228123
  Галай А. Рейтинг і антирейтинг можливих впроваджень з Естонської в"язничної системи / А. Галай, В. Галай // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 68-72. – ISSN 2524-0129
1228124
   Рейтинг інвестиційної конкурентоспроможності регіонів України (січень - листопад 2005 року). – Київ, 2005. – 21с.
1228125
  Саламатіна В.В. Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів України // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 46-51. – ISBN 966-79-75-57-7
1228126
  Белёвская О.А. Рейтинг конкурентоспособности Украины и пути совершенствования государственной поддержки приоритетных отраслей // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 45-49. – ISSN 2222-4459
1228127
   Рейтинг лоукост-авиакомпаний в Украине // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 4. – С. 6-7 (Прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1228128
   Рейтинг лучших пассажирских автоперевозчиков и автодистрибьюторов : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 2. – С. 15 : Фото
1228129
   Рейтинг найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2013. – № 11/12 (102). – С. 23
1228130
  Харченко С. Рейтинг наукової роботи як найважливіший засіб актуалізвції університетських наукових досліджень / С. Харченко, В. Прошкін // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 1 (59). – С. 33-37
1228131
  Сикорская О.Н. Рейтинг научных организаций Беларуси на примере базы данных Scopus / О.Н. Сикорская, М.А. Бовкунович // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2017. – Вып. 14. – С. 47-53. – ISSN 2224-1825


  Представлен опыт ведения рейтинга организаций Беларуси по Scopus. Проведен количественный анализ белорусских публикаций за 2012-2016 годы. Рассматривается использование данных рейтинга для оценки научной деятельности организаций Беларуси.
1228132
  Андрощук Г. Рейтинг національних брендів // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2011. – № 9. – С. 29-44. – ISSN 1608-6422
1228133
  Минаев В.А. Рейтинг образовательных учреждений: в чем их смысл и цели? // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 8. – С. 4-9. – ISSN 1726-667Х
1228134
  Смирнов Тимофей Рейтинг от "Фороса" : Что нам готовит грядущий сезон. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 102-105 : Фото
1228135
   Рейтинг переможців конкурсу // Матеріали конференції за підсумками конкурсу "Україна: 20 років державотворення" : Київ, 2011, 17 червня / Президентський фонд Леоніда Кучми "Україна" ; КНУТШ. – Київ, 2011. – С. 27-32


  Про підсумки конкурсу "Україна: 20 років державотворення".
1228136
  Стафійчук В. Рейтинг пріоритетності держав світу відповідно до національних інтересів України // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Антіпова К.А., Арслан М., Бартошевич Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 84. – С. 13-22. – ISSN 2413-7154
1228137
  Николаев И. Рейтинг прогресса (какие страны развиваются быстрее) / И. Николаев, О. Точилкина // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 7. – С. 5-41. – ISSN 0207-3676
1228138
  Стадний Є. Рейтинг прозорості національних університетів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 27 червня - 3 липня (№ 23). – С. 1, 11


  10 стандартів внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, які були затверджені на конференції міністрів освіти країн Європейського простору вищої освіти. Згадується КНУ імені Тараса Шевченка.
1228139
   Рейтинг пунктуальності українських авіакомпаній // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2020. – № 1. – С. 22-23 : фото. – ISSN 1998-8044
1228140
   Рейтинг розвитку регіонів України (січень - листопад 2005 року). – Київ, 2005. – 23с.
1228141
  Хартиган Ши Рейчел Рейтинг собачьей популярности. Собачья радость // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 149, февраль. – С. 38-39 : фото
1228142
  Столяров Ю.Н. Рейтинг специалистов информационно-библиотечного профиля / Юрий Николаевич Столяров // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 5 (67). – С. 110-115


  В статье раскрывается суть новой системы оценки научной эффективности специалистов информационно-библиотечного профиля - рейтинг научной цитированности и индекс Хирша. Эти показатели конкретизируются на основе официальных сведений применительно к ...
1228143
  Пікус Р.В. Рейтинг страхової компанії як індикатор її фінансової стійкості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-53. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі ефективного рейтингування страхових компаній, розглянуто методичні підходи щодо створення рейтингових оцінок у сучасних умовах ринкової трансформації.
1228144
   Рейтинг страховых компаний : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 16-17 : Фото
1228145
  Примак Т. Рейтинг торговых марок бутилированной воды Киевского региона по уровню сервисного сопровождения / Т. Примак, А. Сержук // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 33-36 : рис. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 1606-3732
1228146
   Рейтинг туроператоров : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 14-15 : Фото
1228147
  Обмок О.Г. Рейтинг у системі мотивації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С. 203-211. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1228148
  Назаровець С.А. Рейтинг українських інституціональних репозитаріїв у системі наукової комунікації // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 69-74


  Запропоновано методику перевірки ефективності функціонування українських інституціональних репозитаріїв у світовому науковому просторі, надано рекомендації щодо можливостей підвищення рейтингу вітчизняних наукових Інтернет-ресурсів.
1228149
  Палеха Ю.І. Рейтинг української науки в міжнародному науково-інформаційному просторі // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 1. – С. 58-66. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Проаналізувати стан публікаційної активності українських вчених у престижних міжнародних журналах, рейтинг періодичних видань України у бібліометричних базах даних наукової літератури та запропонувати шляхи підвищення авторитету ...
1228150
   Рейтинг университетов по версии журнала "Эксперт" // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 1, январь. – С. 4-12. – ISSN 1561-2465


  Международный рейтинг университетов выстроен по параметру востребованность кадров лучшими компаниями мира. Учитывались результаты следующих глобальных рейтингов: ARWU (Шанхайский), QS (Quacquarelli Symonds); The Times Higher Education World University ...
1228151
   Рейтинг университетов СНГ по версии журнала "Эксперт" // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 6, июнь. – С. 116-123. – ISSN 1561-2465


  Рейтинг обнаружил, что наибольше количество вузов, вошедших в итоговый список лучших учебных заведений, сосредоточено в России (95 вузов) и на Украине (33). Следом идут вузы Белоруссии (10) и Казахстана (9). Наиболее высокие рейтинговые классы А и В ...
1228152
  Прокоф"єва О. Рейтинг фінансової стійкості найбільших перестраховиків світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 58-61. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто рейтинг фінансової стійкості найбільших перестраховиків світу. Розкрито сутність функціонування перестрахового ринку світу та способи взаємодії ринків різних країн. В статье рассматривается рейтинг финансовой стойкости наибольших ...
1228153
  Ткаченко Н. Рейтинг фінансової стійкості страхових компаній та основні підходи до його класифікації // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4 (21). – С. 182-190. – ISSN 1818-5754
1228154
  Колб Л. Рейтинг школ Киева // Вести. – Киев, 2014. – 8 сентября (№ 159)


  Проанализировав результаты внешнего независимого оценивания, "Вести" определили, в каких школах столицы лучше и хуже всего сдали тесты. В топ-10 лучших школ по трем предметам попал Украинский гуманитарный лицей КНУ имени Тараса Шевченка: на второе ...
1228155
  Матвієнко П.В. Рейтинг як дієвий інструмент підвищення ефективності державного регулювання банківською діяльністю : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 74-77 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
1228156
  Бабак М.П. Рейтинг як комунікативна технологія пропаганди // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 34-38


  У статті розглядається проблема використання рейтингів та соціологічних опитувань як рекламної комунікації. Визначаються аспекти використання рейтінгів та їх даних у процесі формування та пропаганди політичного іміджу. Наводяться типи рейтингів, ...
1228157
  Кузнецова І.А. Рейтинг як система оцінки досягнень студентів // XVII Міжнародна науково-практична конференція "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки" : матеріали конф., Кременчук, 01-03 черв. 2017 р. / "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : КрНУ, 2017. – С. 29
1228158
  Горюнова У.В. Рейтинг: друг, враг или так ? // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 1 (февраль). – С. 46-50. – ISSN 0321-0383


  В статье рассматриваются возможности совершенствования балльно–рейтинговой системы (БРС) оценки образовательных компетенций студентов. Автор считает целесообразным использование только количественных показателей успеваемости. Эта модификация БРС ...
1228159
   Рейтинги - 2005.Туристический рынок Украины глазами профессионалов // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 1. – С. 20-24 : фото
1228160
  Бугров В. Рейтинги - не самоціль, а якість освіти // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 21 листопада (№ 227)


  "Конкурентні переваги КНУ - усталені традиції викладацьких і наукових шкіл, фундаментальність освіти і формування університетської спільноти. Але парадокс у тому, що традиційність може обертатися надмірним консерватизмом, фундаментальність - зайвим ...
1228161
   Рейтинги вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації за результатами діяльності у 2006 році : (державні приватні). – Київ, 2007. – 24с.
1228162
   Рейтинги вищих навчальних закладів. Підвищення ефективності вищої освіти - визначальний чинник зростання суспільно-економічного потенціалу держави : Інформаційно-аналітичні матеріали до засідання підсумкової колегії Міністерства освіти і науки 22-23 лютого 2006 року. – Київ, 2006. – 151с.
1228163
  Пугач В.Ф. Рейтинги вузов: международный и российский подходы / В.Ф. Пугач, М.Э. Жуковская // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 8/9. – С. 15-25. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются мировые рейтинги: Всемирный рейтинг университетов Times Higher Education и Академический рейтинг университетов мира Шанхайского университета, а также Национальный рейтинг российских вузов. Приводится описание оснований ...
1228164
  Плаксий С. Рейтинги вузов: поиск истины или инструмент недобросовестной конкуренции? // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 3. – С. 3-14. – ISSN 0321-0383
1228165
  Антошкина Л.И. Рейтинги высших учебных заведений в международных и национальных сравнениях (часть ІІ) / Л.И. Антошкина, В.А. Висящев // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2016. – № 1 (33). – C. 9–16. – ISSN 1997-4167


  Поставлено і обгрунтовано проблему мінімізації суб’єктивних початків при розрахунку рейтингів ВНЗ, що дозволить створити об’єктивну основу для оцінки їхньої діяльності з боку держави і суспільства, а також більш справедливо навести їх в міжнародних ...
1228166
   Рейтинги высших учебных заведений мира за 2007 год // Университеты. Наука и просвещение : Научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2007. – № 3. – С. 37, 65, 82.


  Академический рейтинг университетов мира за 2007 год опубликован ин-том высшего образования Цзяо Тун (Шанхай, КНР). 100 лучших университетов : 1. Harvard. 2. Standford. 3. California-Berkeley (США), 4. Cambridge (Великобритания)
1228167
  Попов Л.В. Рейтинги высших учебных заведенийй. Педагогические вузы России / Л.В. Попов, А.Г. Чаплыгин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-18. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385
1228168
  Салмі Джаміль Рейтинги і ранжирування як інструмент політики. (політико-економічні аспекти звітності про вищу освіту) / Салмі Джаміль, Сароян Еленуш // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 76-103. – ISSN 1682-2366
1228169
  Волкова И. Рейтинги как инструменты политики / И. Волкова, С. Иванов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 106-112. – ISSN 0869-3617


  В последние пятнадцать лет заметно вырос интерес высших уч. заведений к системам рейтингования и аккредитации. Полезны ли они для государственной образовательной политики в целом и для информирования потребителей в частности?
1228170
  Коломієць Г.М. Рейтинги країн за рівнем ІТ-сфери як індикатори розвитку актуальних форм суспільного багатства / Г.М. Коломієць, І.Л. Дідорчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 8-15. – ISSN 2222-4459
1228171
   Рейтинги мировых университетов как инструмент управления качеством образования / В.И. Кружалин, В.В. Аршинова, Л.В. Попов, А.А. Чаплыгина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 6 (июль). – С. 5-9. – ISSN 0321-0383


  Современная тенденция развития и становления феномена рейтингов в высшем профессиональном образовании заставляет исследователей искать методологические инструменты, применимые к оценке самих рейтингов. Одним из таких методов является сопоставление ...
1228172
  Ярушкина Н.Г. Рейтинги оценки деятельности инженерного вуза / Н.Г. Ярушкина, В.Г. Тронин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 5. – С. 72-79. – ISSN 0869-3617


  В статье описано формирование рейтинга Webometrics, анализируются сильные и слабые стороны методики на примере сайта УлГТУ. Также на основе опыта УлГТУ предлагаются способы усилить позицию российского вуза в данном рейтинге. Рассмотрены возможности и ...
1228173
   Рейтинги покажуть якість навчального процесу. Однак передовсім мережу українських вишів слід привести до світових норм // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 155). – С. 18


  Із тексту: В 2012 року до міжнародного рейтингу університетів світу увійшли три українських виші: КНУ імені Тараса Шевченка, ДНУ і НТУУ"КПІ"".
1228174
   Рейтинги популярности направлений и туроператоров : Мы выбираем, нас выбирают. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 46-47 : Фото
1228175
  Козьменко О.В. Рейтинги страхових компаній: теоретичні аспекти та світовий досвід / О.В. Козьменко, Д.В. Боримський, В.В. Качинаускас // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 200-204.
1228176
   Рейтинги структурних підрозділів як складова інформаційно-аналітичної підтримки ефективного менеджменту університету / А.В. Васильєв, В.В. Хоменко, В.О. Любчак, Ю.М. Коровайченко, Д.В. Фільченко // Інформаційно-аналітична підтримка діяльності університету: інтегрована інформаційна система : монографія / А.В. Васильєв, В.В. Хоменко, В.О. Любчак, Ю.М. Коровайченко, Д.В. Фільченко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – С. 28-40. – ISBN 978-966-657-496-4
1228177
  Пруль Ролан Рейтинги та ранжирування у вищій освіті: досвід застосування порівняльного аналізу // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 71-83. – ISSN 1682-2366


  Досвід ранжирування 10 університетів Канади, переглянуто світову систему створення рейтингів університетів.
1228178
  Московкин В. Рейтинги университетов как инструмент управления конкурентоспособностью // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 22-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
1228179
  Московкин В. Рейтинги университетов как инструмент управления конкурентоспособностью // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 22-26. – ISSN 0321-0383
1228180
  Московкин В. Рейтинги университетов как инструмент управления конкурентоспособностью // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 22-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
1228181
  Москалева О.В. Рейтинги университетов: правила составления и система оценок // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – апрель. – С. 20-25. – ISSN 1726-6726


  В литературе имеется достаточное количество подробных описаний различных систем ранжирования университетов, однако системы оценок изменяются вместе с развитием методов аналитической обработки фактических данных, совершенствованием методик и самих ...
1228182
  Садлак Я. Рейтинги університетів як відображення тенденцій у сфері вищої освіти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 1-7 червня (№ 19). – С. 1, 10


  Цього року відзначається десятирічний ювілей відомого академічного рейтингу світових університетів The Academic Ranking of World Universities (ARWU), або, як його ще називають, Шанхайського рейтингу. Можна стверджувати, що цей проект послужив ...
1228183
  Когут І. Рейтинги університетів: як правильно читати // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 10-14 жовтня (№ 38). – С. 10


  У світі глобалізованої вищої освіти міжнародні університетські рейтинги рік у рік стають дедалі актуальнішими - для абітурієнтів, аби зорієнтуватися, куди ж вступити в іншій країні, і для самих університетів, аби мати змогу приваблювати високими ...
1228184
  Хижняк О.В. Рейтинги як репрезентація якості індивідуального і колективного в освітніх практиках // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 132-139. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 38). – ISSN 2227-6521
1228185
  Шулікін Д. Рейтинги, тенденції і цікаві факти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 06 квітня (№ 30)


  Про найпопулярніші серед абітурієнтів спеціальності й заклади вищої освіти, під час брифінгу в Міністерстві освіти і науки.
1228186
  Ковальчук Д.К. Рейтингова багатокритеріальна кваліметрична оцінка освітніх технологій // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 69. – С. 3-8
1228187
  Капраль О.Р. Рейтингова методика оцінки фінансового стану банківської системи // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 57-61. – ISSN 2071-4653
1228188
  Фурсова В.А. Рейтингова модель оцінювання фінансового стану проблемного банку як ключова умова успішного врегулювання кризи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 6 (211). – С. 91-103 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
1228189
  Садловська І.П. Рейтингова оцінка в системі стратегічного управління // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 2 (165). – С. 50-53


  Стаття присвячена обгрунтуванню необхідності використання рейтингової оцінки для інформаційної та аналітичної підтримки ключових завдань системи стратегічного управління. Розглянуто значущість та місце рейтингової оцінки у стратегічному управлінні ...
1228190
  Білинська М.М. Рейтингова оцінка вищих медичних навчальних закладів: кваліметричний аналіз // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 27-31 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1228191
  Прядко О.М. Рейтингова оцінка ВНЗ регіону як інструмент маркетингового менеджменту / О.М. Прядко, І.Ю. Тарасова, О.В. Шуригін // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Вип. 1 (23)


  Наведено вітчизняну структуру ринку освітніх послуг. Виокремлено перелік причин, що зумовлюють проведення постійного моніторингу вищої освіти та застосування рейтингів вищих навчальних закладів. Наведено рейтингову матрицю для суб"єктів ранжування, ...
1228192
  Книшек О.О. Рейтингова оцінка дебіторів у системі управління дебіторською заборгованістю підприємства / О.О. Книшек, А.С. Кіка // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (82). – C. 11-18. – ISSN 2307-9878
1228193
  Батковський В.А. Рейтингова оцінка діяльності банків : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 145-150. – Бібліогр.: 5 назв
1228194
  Матвієнко П. Рейтингова оцінка діяльності банків України // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 37-46. – Бібліогр.: с. 38-42. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто сутність та призначення рейтингового аналізу банківської діяльності. Проведено комплексний аналіз теоретичних та методичних засад побудови рейтингів у банківській діяльності. Розкрито роль і місце побудови рейтингової оцінки в системі ...
1228195
  Матвієнко П. Рейтингова оцінка діяльності банків України // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 37-46. – ISSN 0131-775Х
1228196
  Рисін М.В. Рейтингова оцінка діяльності банків як інструмент аналізу фінансового стану // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 159-164. – ISSN 2221-755X
1228197
  Білоус Н.М. Рейтингова оцінка діяльності страхових компаній в Україні зі страхування життя / Н.М. Білоус, А.В. Пелешанко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 3-18. – (Економічні науки ; вип. 3 (83)). – ISSN 2306-5478
1228198
  Тлуста Г.Ю. Рейтингова оцінка ефективності діяльності страхових організацій України / Г.Ю. Тлуста, А.С. Драчук // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 2. – С. 13-16. – ISSN 2076-4561
1228199
  Дамаскіна М.В. Рейтингова оцінка інвестиційного клімату в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 47-56. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1228200
  Черніченко П.О. Рейтингова оцінка інвестиційної привабливості суб"єктів господарювання / П.О. Черніченко, О.В. Половян, О.Б. Балакай // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 118-125
1228201
  Гаманкова О.В. Рейтингова оцінка страхових компаній за ступенем їх фінансової стійкості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 119-120. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Статтю присвячено проблемі складання рейтингів страхових кампаній за ступенем їх фінансової стійкості. Пропонується використовувати при ранжуванні страховиків показники фактичного та нормативного запасу платоспроможності та співвідношення між ними.
1228202
  Паянок Т.М. Рейтингова оцінка України в міжнародному середовищі / Т.М. Паянок, Л.А. Задорожня // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 5 (222). – С. 48-60. – ISSN 2305-7645
1228203
  Романенко О.А. Рейтингова оцінка фінансового стану корпоративних підприємств торговельного холдингу // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 127-133.
1228204
  Романенко О.А. Рейтингова оцінка фінансового стану торговельних холдингів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 116-125. – Бібліогр.: с. 116-118, 122


  Обгрунтовано потребу в рейтинговій оцінці фінансового стану торговельного холдингу. Запропоновано варіанти методики такої оцінки залежно від типу інтеграції й виду діяльності корпоративних підприємств.
1228205
  Олексик Х.М. Рейтингова система контролю як засіб впливу на ефективність і якість навчального процесу у ВНЗ / Х.М. Олексик, П. Трачук, І.М. Рогач // Міжнародний науковий вісник "Проблеми розробки національних систем кваліфікацій в європейському просторі вищої освіти" : наук. публікації за матеріалами за XІI-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 24-27 жовт. 2006 року Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. Олексик Х.М. ; редкол.: Ващук Ф.Г. (голова) та ін.]. – Ужгород : Гражда, 2007. – С. 40-44. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-8924-32-3
1228206
  Фурсова В. Рейтингова система оцінки фінансової стабільності банків з іноземним капіталом як інструмент підвищення надійності банківської системи : банки України / В. Фурсова, О. Каширіна // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 9 (187). – С. 33-41 : Табл. – Бібліогр.: 22 назви
1228207
  Рудомьоткіна А О. Рейтингова система оцінювання діяльності учнів - учнівське самоврядування (з досвіду роботи Херсонського обласного ліцею) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 3. – С.41-44


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1228208
  Гриньова Я.Г. Рейтингова система оцінювання навчальних досягнень студентів у процесі вивчення правових дисциплін // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 46. – С. 85-90. – ISSN 2074-8922
1228209
  Станкевич І.В. Рейтингова система оцінювання працівників у забезпеченні якості діяльності освітньої організації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 93-100. – ISSN 2222-4459
1228210
  Ермаченко Н.И. Рейтингование и конкурентоспособность вуза: методологический аспект / Н.И. Ермаченко, С.Ш. Забуга // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 2, февраль. – С. 55-65. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматривается методологический подход к решению проблемы повышения конкурентоспособности вуза. Методологически обоснуется процесс рейтингования как одного из направлений эффективного управления системой высшего образования. Приводятся общие ...
1228211
  Ковалева Н.В. Рейтингование регионов по показателям развития образования : задачи, методы, возможности, перспективы / Н.В. Ковалева, В.И. Кузнецова, Е.Г. Нечаева // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2008. – № 7. – С. 56-68. – ISSN 0320-8168
1228212
  Садыгов Т. Рейтинговая оценка библиотечных проектов в виртуальном пространстве // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 3. – C. 32-35. – ISSN 2409-9805


  Цель исследования. Сформировать комплекс последовательных действий по проведению библиотеками проектов и мероприятий с использованием социальных сетей как площадок для виртуальной коммуникации. Поскольку социальные сети на сегодняшний день формируют ...
1228213
  Титович А.А. Рейтинговая оценка инновационного развития регионов Беларуси и анализ ее динамики // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 122-124. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1228214
   Рейтинговая оценка качества подготовки выпускников вуза / Л.Ф. Шмонин, А.Н. Шкребко, И.В. Иванова, Е.С. Углов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1. – С. 25-31. – ISSN 0869-3617


  В статье описывается опыт использования рейтинговых механизмов для оценки качества подготовки специалистов при итоговой аттестации выпускников медицинского вуза. Представленные данные доказывают целесообразность формирования итоговой аттестационной ...
1228215
  Фролов А.В. Рейтинговая оценка мировых университетов новые тенденции в условиях глобальной экономики // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1 (январь). – С. 70-75. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены проблемы совершенствования международной рейтинговой оценки деятельности университетов. Автор анализирует как состояние традиционных рейтинговых систем, так и новые тенденции реформирования мировых рейтингов университетов в свете ...
1228216
   Рейтинговая пятилетка // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 2. – С. 14-16 : рис.
1228217
  Рязанцева Ю.В. Рейтинговая система как средство повышения качества обучения в высшей школе // Социология образования : Дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2007. – № 11. – С. 44-57. – ISSN 1561-2465
1228218
  Перевощикова Е.Н. Рейтинговая система оценивания деятельности студентов как средство управления качеством образовательного процесса по специальности / Е.Н. Перевощикова, А.И. Голубева // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2007. – № 12. – С. 65-72. – ISSN 1609-4646


  Нижегородський гос. ун-т
1228219
  Солянкина Н.Л. Рейтинговая система оценивания индивидуального прогресса слушателей курсов повышения квалификации в условиях дистанционного обучения // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 2, февраль. – C. 43-46. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрена проблема поиска средств оценки качества повышения квалификации. Представлен опыт применения рейтинговой системы оценивания на курсах повышения квалификации в условиях дистанционного обучения. Описаны примеры методических материалов, ...
1228220
  Булгаков О.М. Рейтинговая система оценивания как средство мониторинга эффективности образовательного процесса / О.М. Булгаков, Г.А. Коробов, В.Н. Подкопаева // Вестник Воронежского государственного университета : научный журнал / Воронежский государственный университет. – Воронеж, 2007. – С. 78-87. – (Проблемы высшего образования ; № 1). – ISSN 0234-5439


  Воронежский гос. ун-т
1228221
  Пронин А.А. Рейтинговая система оценки знаний студентов // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2008. – № 6 (359). – С. 25-27. – Бібліогр. : 33 назв. – ISSN 0869-6020
1228222
  Перевощикова Е.Н. Рейтинговая система оценки подготовки бакалавров // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 6. – С. 40-47. – ISSN 0869-3617


  В статье определены структурные компоненты рейтинговой системы оценивания качества подготовки студентов и дано описание такой системы с позиций системного, деятельностного, личностно-ориентированного и компетентностного подходов. Раскрыты ...
1228223
  Шостак А. Рейтингове оціннювання як елемент системи моніторингу якості освіти в університеті // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2010. – № 7/8 (70). – С. 28-32.


  13 Міжнародна виставка навчальних закладів.
1228224
  Удод О. Рейтингове оцінювання вищих навчальних закладів у 2010/11 навчальному та у 2011 календарному роках / О. Удод, В. Ямковий // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2012. – № 12. – С. 7-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
1228225
  Гнізділова О.А. Рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; ТОВ "АСМІ". – Полтава, 2014. – № 7 (146). – С. 17-19. – ISSN 2221-6316


  Проаналізовані існуючі підходи до оцінювання результативності діяльності науково-педагогічних працівників, розкриті особливості визначення рейтингів діяльності професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, висвітлині найзначущі показники ...
1228226
  Ступак О.Ю. Рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників як показник якості освітніх послуг // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 46. – C. 86-93. – ISSN 2312-1548
1228227
  Кравець Т.В. Рейтингове оцінювання діяльності підприємств за допомогою модифікованого методу кластеризації / Т.В. Кравець, Г.М. Кузнєцов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 171-178. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1228228
  Кобилинська Т.В. Рейтингове оцінювання екологічних наслідків діяльності сіьськогосподарських підприємств // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2017. – № 3 (78). – С. 6-12 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2519-1853
1228229
  Білоус Н. Рейтингове оцінювання інтелектуального капіталу та інноваційної культури промисловості областей України / Н. Білоус, О. Андрійчук // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 5 (89). – С. 9-14. – ISSN 1728-9343
1228230
  Доценко О.С. Рейтингове оцінювання надійності комерційних банків // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 27-30 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
1228231
  Дмитришин Л.І. Рейтингове оцінювання розвитку економіки знань у регіонах України / Л.І. Дмитришин, В.В. Бушинська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 145-151. – ISSN 2222-0712
1228232
  Плачинда Т.С. Рейтингове оцінювання у вищій школі як стимулюючий чинник якісної професійної підготовки майбутніх фахівців // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 251-257. – ISBN 978-966-7359-77-5


  Розкрито роль контрольно-діагностичних процесів у вищій школі. Звернено увагу на важливості об"єктивного оцінювання досягнень майбутніх фахівців у навчально-виховному процесі. Досліджено позиції науковців щодо сучасних підходів до оцінювання у вищих ...
1228233
  Зеленський К.В. Рейтингове оцінювння роботи викладача як фактор підвищення його конкурентоспроможності / К.В. Зеленський, Л.В. Стельмащук, І.В. Луців // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Оксентюк Б.А., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 2 (53). – C. 36-48. – ISSN 2409-8892
1228234
  Дубина М.В. Рейтинговий аналіз дослідження інвестиційного клімату в Україні / М.В. Дубина, Д.С. Пілевич // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 54-60. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 2 (22)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
1228235
   Рейтинговий журнал відзначив дослідження українських вчених в Антарктиді // Світ. – Київ, 2018. – Травень (№ 19/20). – С. 3


  Дані, зібрані українськими науковцями разом з іноземними колегами в Антарктиді були опубліковані в одному з найрейтинговіших наукових видань світу - журналі Британського екологічного т-ва "Методи в екології та еволюції". "...дослідження українські ...
1228236
  Іванцова О.П. Рейтинговий контроль у модульній технології навчання // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 113-126.
1228237
  Жилінська О. Рейтинговий підхід до визначення конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 44-48. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено практику використання рейтингового підходу до визначення конкурентоспроможності національної економіки, розроблено методику визначення рейтингу науково-технічної конкурентоспроможності країни. The author makes conclusions about the using ...
1228238
  Камінський А. Рейтинговий підхід до моделювання ліквідності в портфельній теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-42. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Побудовано інтегрований рейтинг акцій на основі "дистанційних" показників ліквідності. Запропоновано форми рейтингу ліквідності портфеля акцій. Досліджено задачі оптимізації портфеля акцій з врахуванням критерію ліквідності. Наведено результати ...
1228239
  Залєтов О. Рейтингові агентства та їх вплив на страховий ринок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 44-46. – (Економіка ; вип. 104). – ISSN 1728-3817


  В данній статті описується вплив рейтингових агенств на діяльність Українських страхових організацій. The influence of ratings agencies on activity of Ukrainian insurance organizations is described in this article.
1228240
  Слюсаренко О.М. Рейтингові досягнення ТОП-закладів вищої освіти, утворених більше 500 і менше 50 років тому // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред. Андрущенко В. ; редкол.: Бакіров В., Євтух М., Згуровський М. [та ін.]. – Київ, 2012. – № 3 (дод. 2), т. 1, тематич. вип. : Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу. – С. 43-48. – ISSN 2078-1016
1228241
  Карнак А. Рейтингові конкурсні системи: аналіз та перспективи впровадження // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 182-190. – ISBN 978-966-8917-14-1
1228242
  Черемних І.В. Рейтингові методики маркетингових досліджень телевізійної аудиторії України // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 173-179.


  Стаття присвячена рейтинговим дослідженням телеаудиторії як однієї із головних умов ефективності функціонування телебачення з точки зору системи телевізійного маркетингу. Розглядається досвід як закордонних, так і українських рейтингових методик ...
1228243
  Бершов О. Рейтингові методики наукових досліджень у сфері радіо й телебачення США // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С.29-33
1228244
  Яценко А.В. Рейтингові позиції України на міжнародному ринку інвестиційної та інноваційної продукції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 88-95
1228245
  Ніколаєнко С. Рейтингові системи - складові національного моніторингу якості вищої освіти / С. Ніколаєнко // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 3. – С 3-14. – ISSN 1682-2366
1228246
  Ніколаєнко С. Рейтингові системи - складові національного моніторингу якості вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-14 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1682-2366
1228247
  Калюжна Н.Г. Рейтингові системи оцінювання бізнес-середовища приймаючої країни / Н.Г. Калюжна, В.Г. Лежепекова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 70-78. – ISSN 2222-4459
1228248
  Царенко І.О. Рейтингові системи ранжування вищих навчальних закладів: українські та світові методики // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 56-66. – (Економічні науки ; вип. 26)


  У статті проаналізовано методики проведення українськиї рейтингів серед вищих навчальних закладів, виділено найбільш популярні з них та представлено лідера національних рейтингів - КНУ імені Тараса Шевченка. Виокремлено світові рейтингові методики ...
1228249
  Бассалова Т. Рейтинговое оценивание высших учебных заведений Украины - важнейший элемент в системе обеспечения качества высшего образования // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 2010. – № 7/8 (103/104). – С. 34-38. – ISSN 2073-9117
1228250
  Кошеленко В. Рейтинговые сопоставления конкурентноспособности предприятий: возможности совершенствования : економіка підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 1 (279). – С. 36-40 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1810-3944
1228251
  Шестак В.П. Рейтинговый дискурс: урок английского для вуза / В.П. Шестак, Н.В. Шестак // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2013. – № 1. – C. 37-47. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются основные тенденции в мировой науке и объективно необходимые и достаточные условия англофикации деятельности российских университетов для повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. ...
1228252
  Возовикова Т. Рейтингом по репутации. Российским вузам отказали в авторитете // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 марта (№ 12)


  Согласно прошлогоднему прогнозу президента Дмитрия Медведева, российские вузы войдут в первые десятки мировых рейтингов через 10-15 лет. Насколько точно предсказан период достижения показателей глобальных лидеров высшего образования, покажет время, но ...
1228253
  Корнилюк Р.В. Рейтингування банків на основі відкритих даних для оцінки системного ризику / Р.В. Корнилюк, А.В. Корнилюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (289). – С. 71-84 : рис. – Бібліогр.: Ббліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
1228254
  Лавров Р. Рейтингування банків як індикатор їх успішності на фінансовому ринку / Р. Лавров, А. Кравченко // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 3 (19). – С. 294-304. – ISSN 2411-5215
1228255
  Глушач Ю.С. Рейтингування в інституційному механізмі господарських трансформацій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Глушач Юлія Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 17, [1] с. – Бібліогр.: 10 наз
1228256
  Бідюк А. Рейтингування в оцінюванні конкурентоспроможності закладів вищої освіти // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (105). – С. 95-108. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
1228257
   Рейтингування діяльності науково-педагогічних працівників та кафедр - вагома складова системи внутрішнього забезпечення якості освіти у Вищому державному навчальному закладі України "Буковинський державний медичний університет" / Т.М. Бойчук, І.В. Геруш, В.М. Ходоровський, Є.П. Ткач // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 48-54. – ISSN 1681-2751
1228258
  Омельянюк А.А. Рейтингування інтернет-присутності вебсайтів університетів // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – Вип. 1 (13). – С. 135-137. – ISSN 2313-0431
1228259
  Савченко В.О. Рейтингування регіонів України за глибиною інтеграції до світового господарства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 12-18


  Аналізуючи данні зовнішньоекономічної активності українських регіонів, автором розраховано рейтинг областей і регіонів України, в залежності від ступеню залучення до процесів інтеграції національної економіки в світову еконмічну систему. Визначено ...
1228260
  Юськів Б.М. Рейтингування регіонів України за конкурентоспроможністю людських ресурсів / Б.М. Юськів, О.С. Пляшко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 3 (77). – C. 61-72. – ISSN 1562-0905
1228261
  Єльнікова Ю.В. Рейтингування регіонів України за рівнем привабливості для відповідальних інвестицій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – C. 63-68. – ISSN 2306-6814
1228262
  Піскунова О.В. Рейтингування регіонів України за рівнем продовольчої безпеки / О.В. Піскунова, О.І. Осипова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Для аналізу стану продовольчої безпеки регіонів України на основі рейтингового оцінювання запропоновано модифікацію зваженої процедури індивідуального рейтингування.
1228263
  Козьменко О.В. Рейтингування страхових компаній і розрахунок страхових тарифів на базі використання економіко-математичних методів : монографія / О.В. Козьменко. – Суми : УАБС НБУ, 2008. – 95с. – ISBN 978-966-8958-37-3
1228264
  Поперенко Л.В. Рейтрейсинговий метод вимірювання товщини рогівки і її топографування / Л.В. Поперенко, В.В. Молебний, В.В. Попельнух // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 562-568. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі описано рейтрейсинговий метод вимірювання moвщинu рогівки, суть якого полягає в трасуванні рогівки тонким лазерним пучком і вимірюванні протяжності треку розсіяного в рогівці світла. Описані алгоритми визначення координат треку на ПЗЗ матриці ...
1228265
  Энгельман Б. Рейх распался, олигархия жива. / Б. Энгельман. – М., 1977. – 199с.
1228266
  Двірна К.П. Рейхскомісаріати "Україна" та "Остланд" в період німецької окупації: особливості територіально-управлінської системи та політики / К.П. Двірна, Ю.І. Левченко // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 3 (107), березень. – С. 106-114. – ISSN 2077-1800
1228267
  Тарнавський І.С. Рейхсміністерство окупованих східних територій та пілпорядковані йому місцеві органи: історія створення, структура та діяльність (1941-1945 рр.) // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2013. – № 1 (53). – С. 52-61. – ISSN 1728-3671
1228268
  Макаров Л. Рейхсфюрер!.. Переписка Гиммлера // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1972. – Вып. 10 : Буржуазная литература о второй мировой войне. – С. 76-84
1228269
  Колдуелл Е. Рейчел : оповідання ; пер. з англ. / Ерскін Колдуелл. – Київ : Художня література, 1960. – 36 с.
1228270
  Іршад Улла Хан Рейчел і Сапфіра : п"єса в 2-х діях // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 178-221. – ISSN 0320-8370
1228271
   Река-богатырь. – Москва : Искусство, 1951. – 64 с.
1228272
  Вышеславский Л.Н. Река : стихотворения / Л.Н. Вышеславский. – Киев : Радянський письменник, 1975. – 76 с.
1228273
  Матвеева Н.Н. Река / Н.Н. Матвеева. – Москва, 1978. – 134с.
1228274
  Филиппович А.С. Река / А.С. Филиппович. – М, 1983. – 334с.
1228275
  Фучеджиев Д. Река / Д. Фучеджиев. – М, 1985. – 474с.
1228276
  Сементовский В.Н. Река Амур : (очерк природы) / В.Н. Сементовский. – Москва : ОГИЗ, 1959. – 88с.
1228277
  Булавко А.Г. Река Березина. / А.Г. Булавко, А.А. Макаревич. – Минск : Университетское, 1988. – 90,3с. – (Природа рек и водохранилищ Белоруссии)
1228278
  Юрезанский В.Т. Река в горах / В.Т. Юрезанский. – Х, 1937. – 164с.
1228279
  Панов В.А. Река в лесу: Роман. / В.А. Панов. – М., 1986. – 302с.
1228280
  Ганейзер Г.Е. Река в пустыне / Г.Е. Ганейзер. – М.-Л., 1950. – 208с.
1228281
   Река в упряжке.. – М.Л., 1930. – 79с.
1228282
  Улановский И.С. Река веремен. / И.С. Улановский. – Волгоград, 1989. – 47с.
1228283
  Френкель И.Л. Река времен / И.Л. Френкель. – М, 1984. – 255 с.
1228284
  Гранин Д.А. Река времен : Очерки. Статьи. Повести / Д.А. Гранин. – Москва : Правда, 1985. – 415с.
1228285
   Река времен. – Москва, 1986. – 327с.
1228286
   Река времен.. – М.
1. – 1995. – 300с.
1228287
  Богданов Ю.Н. Река времени / Ю.Н. Богданов. – Минск, 1977. – 94с.
1228288
  Василевский И И. Река времени / И И. Василевский, . – Минск, 1989. – 269с.
1228289
  Бородаева А.Н. Река времени : стихотворения. Поэма / Альвина Бородаева. – Симферополь : Сонат, 2003. – 96 с. – ISBN 966-8111-23-0
1228290
  Дворцов Н.Г. Река времени. / Н.Г. Дворцов. – Барнаул, 1977. – 720с.
1228291
  Пальман В.И. Река выходит из берегов / В.И. Пальман. – М, 1959. – 219с.
1228292
  Нагибин Ю.М. Река Гераклита: Рассказы и повести. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1984. – 270с.
1228293
  Кренев П.Г. Река детства : повесть, рассказы, этюды, эссе / П.Г. Кренев. – Л., 1986. – 267с.
1228294
  Грива Ж. Река джунглей Меллакоре : африк. дневник / Ж. Грива; пер. с латыш. С.Цебаковского. – Рига : Лиесма, 1969. – 207 с.
1228295
  Грива Ж. Река джунглей Меллакоре : африканский дневник / Ж. Грива; пер. с латыш. С.Цебаковского. – Москва, 1971. – С. 145-310
1228296
  Лохтин В.М. Река Днестр, ее судоходство, свойства и улучшение / В.М. Лохтин. – Одесса : Тип. А. Шульце, 1886. – 119 с.
1228297
  Самохин А.Ф. Река Дон и ее притоки : Научно-популярный очерк / А.Ф. Самохин. – Ростов, 1958. – 120с.
1228298
  Самохин А.Ф. Река Дон и ее притоки. / А.Ф. Самохин. – Ростов н/Д, 1958. – 120с.
1228299
  Кузнецов А.П. Река Дунай как фактор экономической интеграции европейских социалистических стран. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.03 / Кузнецов А.П.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1975. – 23л.
1228300
  Мельников П.И. Река жизни / П.И. Мельников. – Москва : Знание, 1960. – 93 с. – (Прочти, товарищ!)
1228301
  Симен Б. Река жизни / Б. Симен. – М, 1965. – 287с.
1228302
  Тамба С.О. Река жизни : стихи / Салчак Тамба ; пер. с тувин. – Кызыл : Тувин. кн. изд-во, 1973. – 66 с.
1228303
  Куприн А.И. Река жизни : Повести и рассказы / А.И. Куприн. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 702с.
1228304
  Куприн А.И. Река жизни / А.И. Куприн. – Тула, 1986. – 397с.
1228305
  Досжанов Д. Река жизни : романы / Д. Досжанов; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1987. – 517 с.
1228306
  Куприн А.И. Река жизни / А.И. Куприн. – Ростов-на-Дону, 1988. – 461с.
1228307
  Жербин Е.А. Река жизни / Е.А. Жербин, А.Б. Чухловин. – М, 1990. – 222с.
1228308
  Полторацкий В.В. Река жизни. / В.В. Полторацкий. – Москва, 1963. – 143с.
1228309
  Сюгру Т. Река жизни. / Т. Сюгру. – М., 1994. – 400с.
1228310
  Гриневич А.Г. Река Западная Двина / А.Г. Гриневич, Ю.Н. Емельянов. – Минск : Университетское, 1989. – 91,3с. – (Природа рек и водохранилищ Белоруссии)
1228311
  Илешин Б.И. Река золотых зорь / Б.И. Илешин. – Москва : Советская Россия, 1974. – 272с.
1228312
  Илешин Б.И. Река золотых зорь / Б.И. Илешин. – 2-е изд. доп. и перераб. – Воронеж, 1984. – 336с.
1228313
  Половинкин В.В. Река и берег / В.В. Половинкин. – Горький, 1982. – 317с.
1228314
  Авижюс Й. Река и берега : повести и рассказы / Йонас Авижюс; пер. с лит. В.Чепайтеса. – Москва : Советский писатель, 1960. – 536 с.
1228315
  Болотов В.М. Река и женщина / В.М. Болотов. – Пермь, 1984. – 133с.
1228316
  Васильев Ф.И. Река и поле : стихи / Ф.И. Васильев; пер. с удм. – Москва : Современник, 1978. – 296 с.
1228317
  Немчинов Г.А. Река и улица : повести, рассказы, очерк / Г.А. Немчинов. – Кишинев, 1979. – 335с.
1228318
  Короленко В.Г. Река играет / В.Г. Короленко. – Москва-Л, 1944. – 112с.
1228319
  Короленко В.Г. Река играет / В.Г. Короленко. – Сталин : Областное книгоиздательство, 1946. – 113 с.
1228320
  Короленко В.Г. Река играет / В.Г. Короленко. – Иваново, 1949. – 79с.
1228321
  Короленко В.Г. Река играет / В.Г. Короленко. – Казань : Татарское книжное изд-во, 1978. – 256 с.
1228322
  Короленко В.Г. Река играет / В.Г. Короленко. – Владивосток, 1986. – 476с.
1228323
  Короленко В.Г. Река играет. Рассказы / В.Г. Короленко. – Москва : Правда, 1984. – 480 с.
1228324
  Медущенко А.А. Река Ингул. / А.А. Медущенко. – К, 1963. – 107с.
1228325
  Наджмиддинов М. Река ищет новое русло / М. Наджмиддинов. – Душанбе, 1970. – 303с.
1228326
  Дмитревский Ю.Д. Река Конго. / Ю.Д. Дмитревский, И.Н. Олейников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 150с.
1228327
  Мостахов С.Е. Река Лена / С.Е. Мостахов. – Якутск, 1972. – 125с.
1228328
  Старшинов Н.К. Река любви / Н.К. Старшинов. – М, 1976. – 175с.
1228329
  Старшинов Н.К. Река любви / Н.К. Старшинов. – М, 1983. – 191с.
1228330
  Старшинов Н.К. Река любви / Н.К. Старшинов. – М, 1986. – 236с.
1228331
  Мошковский А.И. Река моя Ангара / А.И. Мошковский. – М, 1970. – 287с.
1228332
  Орлинов О. Река Надежда / О. Орлинов. – Л., 1982. – 207с.
1228333
  Афанасьев В. Река не преграда / Вик Афанасьев. – Москва : Молодая гвардия, 1942. – 30 с. – (Библиотечка бойца всеобуча / под ред. генерал.-майора Н. Пронина)
1228334
  Нежиховский Р.А. Река Нева / Р.А. Нежиховский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1955. – 96с.
1228335
  Нежиховский Р.А. Река Нева / Р.А. Нежиховский. – 2-е изд., доп. и переработ. – Л., 1957. – 191с.
1228336
  Нежиховский Р.А. Река Нева / Р.А. Нежиховский. – 3-е изд.. перераб. и доп. – Ленинград, 1973. – 192 с.
1228337
  Нежиховский Р.А. Река Нева и Невская губа / Р.А. Нежиховский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 109с.
1228338
  Пеньковская А.М. Река Неман. / А.М. Пеньковская, Р.А. Юрьевич. – Минск : Университетское, 1990. – 79с. – (Природа рек, озер и водохранилищ Белоруссии)
1228339
  Шушарин А.Н. Река непутевая / А.Н. Шушарин. – Челябинск, 1972. – 111с.
1228340
  Попов И.В. Река Нил / И.В. Попов. – Ленинград, 1958. – 115с.
1228341
  Дельбланк С. Река памяти : романы. Повесть ; пер. с швед. / Свен Дельбланк ; [сост. и пред. А. Мацевича]. – Москва : Радуга, 1987. – 511 с.
1228342
  Дрозд В.В. Река Припять / В.В. Дрозд, О.З. Ревера. – Минск : Университетское, 1988. – 77 с. – (Природа рек, озер и водохранилищ Белоруссии)
1228343
  Кливер В. Река пробивает русло. / В. Кливер. – Рига, 1963. – 351с.
1228344
  Снегов С.А. Река прокладывает русло / С.А. Снегов. – Калининград, 1960. – 365с.
1228345
  Рудич К.Н. Река разбудившая горы / К.Н. Рудич. – Новосибирск, 1977. – 159 с.
1228346
  Юров Г.Е. Река родная : докум. повествование о Томи / Г.Е. Юров. – Кемерово : Кн. изд-во, 1979. – 240 с.
1228347
  Осипов В.Д. Река рождается ручьями : Повесть об Александре Ульянове / В.Д. Осипов. – Москва : Политиздат, 1971. – 503 с.
1228348
  Осипов В.Д. Река рождается ручьями / В.Д. Осипов. – М, 1978. – 462 с.
1228349
  Маканин В.С. Река с быстрым течением / В.С. Маканин. – М, 1983. – 368с.
1228350
  Бестон Г. Река Св. Лаврентия / Г. Бестон; Пер с англ. В.Н. Кондракова. – Москва : Мысль, 1985. – 215с
1228351
  Николаев Н В. Река Сердечная / Н В. Николаев. – М, 1966. – 317с.
1228352
  Ненадкевич Н.К. Река Случь в среднем течении и ее изверженные породы / Н.К. Ненадкевич. – Житомир, 1925. – 12с.
1228353
  Гурский Ковхуто Б.Н. Река Сож / Ковхуто Б.Н. Гурский, Е.Г. Калечиц. – Минск : Университетское, 1986. – 94 с. – (Природа рек, озер и водохранилищ Белоруссии)
1228354
  Гогуа А.Н. Река спешит к морю : повесть и рассказы / А.Н. Гогуа; авториз. пер. с абхаз. Б.Штейна. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 271 с.
1228355
  Гасанбеков Ю. Река стремится к морю : стихи / Ю. Гасанбеков; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1979. – 120 с.
1228356
  Калинович Б.Ю. Река Суна и использование ее водных сил : Труды Олонецкой научной экспедиции / Б.Ю. Калинович. – Петроград, 1922. – 42 с. ; Ч.VIII., Вып.1
1228357
  Бытовой С.М. Река твоих отцов / С.М. Бытовой. – Л, 1967. – 215с.
1228358
  Туури А. Река течет через город / А. Туури. – М., 1985. – 284с.
1228359
  Туури А. Река течет через город; Американский рейс / А. Туури. – М., 1989. – 493с.
1228360
  Мартынов Л.Н. Река Тишина / Л.Н. Мартынов. – М, 1983. – 174с.
1228361
  Кузнецов С.С. Река Тонг и её левобережье / С.С. Кузнецов. – Л., 1929. – 79с.
1228362
  Абулашвили Т.И. Река уносит весть. : рассказы / Темур Абулашвили ; авториз. пер. с груз. А. Абулашвили. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 78 с. – (Молодые голоса)
1228363
  Чибилев А.А. Река Урал : Историко-географические и экологические очерки о бассейне реки Урала / А.А. Чибилев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 166с.
1228364
  Булычев Кир Река Хронос. Усни, Красавица! Таких не убивают. Дом в Лондоне. Покушение : [ сборник] / Кир Булычев. – Москва : АСТ, 2005. – 952с. – (Библиотека фантастики). – ISBN 5-17-028019-X
1228365
  Муранов А.П. Река Хуанхэ / А.П. Муранов. – Ленинград, 1957. – 87с.
1228366
  Шатько Е.И. Река человеческая. / Е.И. Шатько. – М., 1971. – 239с.
1228367
  Опарин Ф.П. Река Чусовал / Ф.П. Опарин. – 144с.
1228368
  Семенов Ю.С. Река Шатьма / Ю.С. Семенов. – Москва, 1979. – 62 с.
1228369
  Муранов А.П. Река Янцзы / А.П. Муранов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 124с.
1228370
  Рудич К.Н. Река, разбудившая горы / К.Н. Рудич. – Новосибирск : Наука, 1978. – 159с.
1228371
  Сампедро Х.Л. Река, что нас несет. / Х.Л. Сампедро. – М, 1977. – 344с.
1228372
  Рощин М.М. Река. / М.М. Рощин. – М, 1978. – 384с.
1228373
  Регистан Г. Река: книга лирики : Книга лирики / Г. Регистан. – Москва : Художественная литература, 1975. – 222 с.
1228374
  Павлик П. Река: повесть / П. Павлик. – М, 1986. – 229с.
1228375
  Ермолаев В.И. Рекабаррен - великий гражданин Чили / В.И. Ермолаев, Ю.Н. Королев. – М., 1970. – 181с.
1228376
  Урин В.А. Рекам снятся моря / В.А. Урин. – М., 1956. – 243с.
1228377
  Брус С.І. Рекапіталізація агентів лізингового ринку України як передумова його відновлення / С.І. Брус, Є.О. Бублик // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 4 (245). – С. 114-127. – ISSN 2305-7645
1228378
  Терещенко Г.М. Рекапіталізація небанківських фінансових установ в Україні: обмеження та механізми // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 59-68 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-7988
1228379
  Кудряшов В. Рекапіталізація проблемних банків з використанням державних ресурсів // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (578). – С. 37-48. – ISSN 0131-775Х
1228380
   Рекаталогизация книг 16-18 вв. на иностранных европейских языках. : Инструкт.-метод. рекомендации. – Ленинград, 1984. – 179с.
1228381
  Поліщук О. Рекаталогізація нотних видань дореволюційного періоду / Оксана Поліщук, Наталія Погребняк // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 2 (36). – С. 16-18. – ISSN 1811-377X


  У даному матеріалі представлено специфіку опису видань дореволюційного періоду за АБІС "ІРБІС", особлива увага приділяється конволютам і аллігатам. Цей матеріал продовжує цикл статей фахівців Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка ...
1228382
  Поліщук О. Рекаталогізація фонду: труднощі та переваги процесу // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 4 (38). – С. 2-4. – ISSN 1811-377X
1228383
  Кудрявкинд В.С. Рекация сеянцев винограда на световые и температурные условия. : Автореф... Канд.биол.наук: 101 / Кудрявкинд В.С.; Вороноеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1969. – 20л.
1228384
  Рождественский Р.И. Реквием / Р.И. Рождественский. – М., 1970. – 62с.
1228385
  Пестушко Валерий Реквием бескрылой гагарке : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 55
1228386
  Чейз Д.Х. Реквием блондинкам. Когда обрывается лента. Гроб из Гонконга / Д.Х. Чейз. – Донецк : Сталкер, 1998. – 400с. – ISBN 966-7104-85-0
1228387
  Ветемаа Э. Реквием для губной гармошки / Э. Ветемаа; пер. эст. – Москва : Художественная литература, 1988. – 446 с.
1228388
  Ратиани Э. Реквием для живых : поэзия: стихотворения // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 11 (1051). – С. 144-148. – ISSN 0130-7673
1228389
  Мишина Е.Е. Реквием для Ники Турбиной // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2006. – № 3. – С.219-231
1228390
  Извеков В.М. Реквием для пастушьей дудки / В.М. Извеков. – Барнаул, 1991. – 372с.
1228391
  Пикуль В.С. Реквием каравану PQ-17. Документальные трагедии. / В.С. Пикуль. – Москва : Вече, АСТ, 2000. – 592с. – ISBN 5-7838-0201-8
1228392
  Пикуль В.С. Реквием каравану РО-17 / В.С. Пикуль. – Москва, 1984. – 96 с.
1228393
  Пикуль В.С. Реквием каравану РО-17 / В.С. Пикуль. – М, 1987. – 269с.
1228394
  Пикуль В.С. Реквием каравану РО-17 / В.С. Пикуль. – Калининград, 1989. – 253с.
1228395
   Реквием машине времени.. – М., 1991. – 510с.
1228396
  Синичкин Павел Реквием по империи // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 38-39 : фото
1228397
  Малева В.Л. Реквием по Марии : роман / В.Л. Малева; Вера Малеева ;. – Москва : Советский писатель, 1988. – 509 с.
1228398
  Малева В.Л. Реквием по Марии : роман / Вера Малева ;. – Москва : Советский писатель, 1991. – 505 с.
1228399
  Кайдаш И.В. Реквием по устоям: RIA-приложения как средство насыщения библиотечного интернет-пространства // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 3 (23). – С. 39-41. – ISSN 2072-3849


  Статья о средствах насыщения библиотечного интернет-пространства.
1228400
  Сливкин Е. Реквием футболисту : поэзия: стихи // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 10. – С. 3-6. – ISSN 0321-1878
1228401
   Реквием.. – М., 1989. – 429с.
1228402
  Кир"ян Н. Реквієм // Українознавство : календар-щорічник. – Київ, 1998. – [на 1998 рік]. – С. 97


  Посвята Василеві Стусу до його безсмертного 60-ліття.
1228403
  Вольвач В. Реквієм // Родовід : наукові записки до історії культури України / Редкол. : В. Борисенко, О. Федорук, Л. Лихач [та ін.]. – Київ, 1999. – Число 1 (17). – С. 64-74


  60-ліття злочинного вбивства професора Володимира Симиренка та 65-ліття розгрому садівничої наукової школи.
1228404
  Кремінь Д. Реквієм великому таланту // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 4 жовтня (№ 36). – С. 7


  Пам"яті Олександра Сизоненка.
1228405
  Кохан Л. Реквієм Гії. У Києві вшановують композитора, який засуджував агресію РФ // Україна молода. – Київ, 2019. – 19 листопада (№ 129). – С. 3
1228406
  Глазовий А. Реквієм для Клеопатри // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2002. – № 2. – С.28-30.


  [Клеопатра. З історії життя останньої царици Єгипту.]
1228407
  Скринченко В. Реквієм для короля, або Віват, король! // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2020. – № 4 (276). – С. 24-26. – ISSN 2308-8095


  Джексон Майкл Джозеф (1958-2009) - американський співак, танцюрист, кіноактор, автор пісень. Його музика жива й донині. Цей улюбленець мільйонів і володар 15 премій Grammy, геніальгний шоумен, 25 разів занесений в Книгу рекордів Гіннеса, Майкл Джекон ...
1228408
  Кремінь Т. Реквієм за Андрієм Антонюком // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 квітня (№ 17). – С. 13
1228409
  Гайдабура В. Реквієм за Батьківщиною (Віра Левицька) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 76-79. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
1228410
  Андрушків Б.М. Реквієм за втраченими можливостями, або сповідь і каяття українця : роздуми на схилі літ про Батьківщину, життя, родину й друзів. І декілька оповідань та віршів патріот. тематики / Богдан Андрушків. – Тернопіль : Астон, 2015. – 439, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-308-570-8
1228411
  Марголіна І. Реквієм за обителлю / І. Марголіна, В. Ульяновський // Дзеркало вічності : Київська Кирилівська церква та Свято-Троїцький монастир / І.Є. Марголіна, В.І. Ульяновський. – Київ : Либідь, 2019. – С. 255-258. – ISBN 978-966-06-0781-1
1228412
  Казанський Д. Реквієм замість евакуації // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 42 (362), 17-23 жовтня. – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Система освіти Донеччини та Луганщини стала ще однією жертвою воєнного конфлікту. Її повільна й болісна агонія не була така яскрава й шокуюча, як смерть людей під снарядами на зупинках чи розграбування супермаркетів ордами мародерів, тож відбувалася ...
1228413
  Кононенко П. Реквієм по Івану Драчу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 29 червня (№ 13)
1228414
  Мельник О. Реквієм по Леонтовичу // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 30-31. – ISSN 0868-9644
1228415
  Віллемс П. Реквієм по хлібу : проза: оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 6. – С. 154-156. – ISSN 0208-0710
1228416
  Скринченко В. Реквієм по Чеславу Нємену // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 27 червня - 3 липня (№ 26). – С. 14
1228417
  Шют Н.Н. Реквієм. / Н.Н. Шют. – К, 1963. – 382с.
1228418
  Волощук Є. Реквіємні нотатки // Критика. – Київ, 2009. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 36-37


  Дмитро Володимирович Затонський — український літературознавець, літературний критик.
1228419
  Коструба А. Реквізити коносаменту та їх правове значення // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.51-55
1228420
  Кулик Д. Реквізити розрахункового чека // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 36-40.
1228421
  Асанова У. Реквізиції та облік культурних цінностей у Криму // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 148-157. – ISSN 0869-3595
1228422
  Котляр Ю.В. Реквізиції церковних цінностей і закриття храмів на Миколаївщині в 20-30-х рр. ХХ ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 35-40. – ISSN 1728-3671
1228423
  Галянтич М. Реквізиція та конфіскація як способи припинення права власності на житло // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 51-54.
1228424
  Ллойд С. Реки-близнецы. / С. Ллойд. – М, 1972. – 239с.
1228425
  Федорей В.Г. Реки -- дочери океана / В.Г. Федорей. – Владивосток, 1968. – 94с.
1228426
  Гришковец Е. Реки : Повесть / Евгений Гришковец. – Москва : Махаон, 2005. – 192с. – ISBN 5-18-000798-4
1228427
  Гурулев С.А. Реки Байкала / С.А. Гурулев. – Иркутск, 1989. – 108с.
1228428
  Саблина О.Ф. Реки Барабы (географич. очерк) : Автореф... канд. географ.наук: / Саблина О. Ф.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 13 с.
1228429
  Высоцкий С.А. Реки Вавилона / С.А. Высоцкий. – Москва, 1981. – 63с.
1228430
  Высоцкий С.А. Реки Вавилона / С.А. Высоцкий. – Москва, 1984. – 300с.
1228431
  Варик Л.О. Реки Ветлуга и Волга в изображении В.Г. Короленко // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 29-31
1228432
   Реки Волга и Дон и выбор места их соединения.. – Ростов на Дону, 1929. – 293с.
1228433
  Курдов А.Г. Реки Воронежской области. / А.Г. Курдов. – Воронеж, 1984. – 162с.
1228434
  Джусойты Н.Г. Реки вспять не текут : повести / Нафи Джусойты; пер. с осет. авт. – Москва : Советский писатель, 1981. – 398 с.
1228435
  Василевская В.Л. Реки горят : роман / В.Л. Василевская; авториз. пер. с польск. Е.Усиевич. – Москва : Воениздат, 1952. – 472 с.
1228436
  Муранов А.П. Реки Евфрат и Тигр / А.П. Муранов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 140с.
1228437
  Галактионов В.Д. Реки и их использование / В.Д. Галактионов. – Москва-Л., 1933. – 112с.
1228438
  Боуермастер Джон Реки и леса Габона : Под сенью великих лесов // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 26-38 : Іл.,Карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1228439
  Олиферов А.Н. Реки и озера / А.Н. Олиферов, Б.М. Гольдин. – Симферополь : Крым, 1964. – 62с.
1228440
  Олиферов А.Н. Реки и озера / А.Н. Олиферов, Б.М. Гольдин. – 2-е изд. испр. доп. – Симферополь : Крым, 1966. – 51с.
1228441
  Советов С.А. Реки и озера Ленинградской области / С.А. Советов. – Ленинград-Москва, 1930. – 71с.
1228442
  Доманицкий А.П. Реки и озера Советского Союза : (Справочные данные) / А.П. Доманицкий; Под ред.А.А.Соколова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 104с.
1228443
  Муравейский С.Д. Реки и озера. Гидробиология. Сток / С.Д. Муравейский. – Москва : Гидрометеоиздат, 1960. – 388с.
1228444
  Рождественский Р.И. Реки идут к океану / Р.И. Рождественский. – Москва, 1965. – 170с.
1228445
  Атаджанов А. Реки ищут русла : стихи и поэма : пер. с туркм. / Атаджанов А. – Москва : Советский писатель, 1982. – 104 с.
1228446
  Пальгов Н.Н. Реки Казахстана : (физико-географический очерк) / Н.Н. Пальгов. – Алма-Ата : АН КазССР, 1959. – 98с.
1228447
  Велиев Н.А. Реки Карабаха и основные факторы, влияющие на их сток. : Автореф... канд. геогр.наук: / Велиев Н.А.; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1958. – 20л.
1228448
  Борисов В.И. Реки Кубани / В.И. Борисов. – Краснодар : Кн. изд-во, 1978. – 79с.
1228449
  Циелена М.Я. Реки Латвийской ССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Циелена М. Я.; Латв.ГУ. – Рига, 1951. – 16 с.
1228450
  Лебедев В.А. Реки находят русло / В.А. Лебедев. – Кострома, 1963. – 331с.
1228451
  Шевцов Г.Д. Реки начинаются из капель. / Г.Д. Шевцов. – Ставрополь, 1961. – 32с.
1228452
   Реки начинаются с гор.. – Фрунзе, 1987. – 324с.
1228453
  Бадмаев А.Б. Реки начинаются с истоков : роман / Алексей Бадмаев ;. – Элиста : Калмиздат, 1971. – 264 с.
1228454
  Бадмаев А.Б. Реки начинаются с истоков : роман / Алексей Бадмаев ;. – Москва : Советская Россия, 1983. – 255 с.
1228455
  Ганейзер Г.Е. Реки нашей страны : книга для учащихся / Г.Е. Ганейзер. – Москва : Просвещение, 1975. – 192с.
1228456
  Бурлак Б.С. Реки не умирают. Три баллады / Б.С. Бурлак. – Челябинск, 1978. – 288с.
1228457
  Бурлак Б.С. Реки не умирают; Возраст земли / Б.С. Бурлак. – 2-е изд. – Челябинск, 1983. – 560с.
1228458
  Левада А.С. Реки неудержимое теченье : лирические повести / А.С. Левада. – М., 1984. – 254с.
1228459
  Маркевич Н. Реки Полтавской губернии : статья / Н. Маркевич. – С. 337-461
1228460
  Кирста Б.Т. Реки пустынь / Б.Т. Кирста. – Ашхабад, 1980. – 99 с.
1228461
  Фотьев Н.И. Реки радости / Н.И. Фотьев. – Хабаровск, 1976. – 143с.
1228462
  Карим М. Реки разговаривают : стихи, сказки, поэмы / М. Карим; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1964. – 160 с.
1228463
  Ильина Л.Л. Реки Севера / Л.Л. Ильина, А.Н. Грахов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 126с.
1228464
  Кирста Б.Т. Реки северо-восточного склона Копен-Дага : Автореф... канд. геогр.наук: / Кирста Б.Т.; Гос. ком-т высш. и сред. спец. образования Совета Министров УзССР. Среднеазит. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ашхабад, 1960. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1228465
  Чокин Ш.Ч. Реки Сибири потекут в Кахахстан и Среднюю Азию / Ш.Ч. Чокин, Н.С. Калачев. – Алма-Ата, 1974. – 39с.
1228466
  Палийчук Б.Д. Реки смотрят в небо / Б.Д. Палийчук. – Киев, 1966. – 103с.
1228467
  Шульц В.Л. Реки Средней Азии / В.Л. Шульц. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч. 1. – 1963. – 303с.
1228468
  Шульц В.Л. Реки Средней Азии / В.Л. Шульц. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч. 1 и 2. – 1965. – 692с.
1228469
  Алпатьев А.М. Реки СССР : лекция / А.М. Алпатьев ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград : Ленинградский университет, 1958. – 48 с.
1228470
  Львович М.И. Реки СССР / М.И. Львович. – Москва : Мысль, 1971. – 350с.
1228471
   Реки стынут.. – М., 1965. – 32с.
1228472
  Крашенинников М.В. Реки Томской области. (Закономерности режима и стока) : Автореф... канд. географ.наук: 696 / Крашенинников М.В.; Иркутск. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1969. – 24л. – Бібліогр.:с.23
1228473
  Чупахин В.М. Реки Тянь-Шаня и их энергетические ресурсы / В.М. Чупахин. – Самарканд, 1960. – 39с.
1228474
  Андреева М.В. Реки Челябинской области : учебное пособие по спецкурсу / Андреева М.А., Калишев В.Б. ; Челябин. гос. пед. ин-т ; Челябин. обл. отд. Геогр. о-ва СССР. – Челябинск : ЧГПИ, 1991. – 100, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 99-100 (50 назв.)
1228475
  Жадин В.И. Реки, озёра и водохранилища СССР, их фауна и флора / В.И. Жадин, В С. Герд, . – Москва, 1961. – 599 с. : ил.
1228476
  Сапаров М.С. Реккурентные теоретико-графовые функции и алгоритмы из вычисления / М.С. Сапаров. – Ашхабад, 1987. – 289с .
1228477
   Реклам-клуб. – Київ
№ 2/3. – 1997
1228478
   Реклам-клуб. – Київ
№ 4. – 1997
1228479
   Реклам-клуб. – Київ
№ 5. – 1997
1228480
   Реклам-клуб. – Київ
№ 6/7. – 1997
1228481
  Сидор-Гібелінда Олег Реклама - двигун арту // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 70. – ISSN 0130-5212
1228482
  Георгієвська В.В. Реклама - рушій розквіту: рекламно-довідкова преса на території Східної України (XIX - початок XX ст.) : [моногр.] / Вікторія Георгієвська, Наталія Сидоренко. – Київ : АДЕФ-Україна, 2010. – 320 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 212-221. – ISBN 978-966-187-080-1
1228483
  Підопригора О.О. Реклама - рушій торгівлі? // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 80-83. – (Право. Економіка. Управління)
1228484
   Реклама - філософський феномен сучасності // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2009. – № 6 (64). – С. 44-49
1228485
  Георгієвська В. Реклама - це "Ліра XX століття" (розвиток реклами у пресі Східної України початку XX ст.) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 83-88


  У статті розглядаються особливості розвитку рекламно-довідкової преси на території Східної України, аналізуються форми рекламного досвіду, звертається увага на "практичні поради" для рекламодавців початку XX ст. The article deals with the ...
1228486
   Реклама : cловник термінів. – Київ : [ВАТ "Патент"], 1998. – 205, [3] с. – ISBN 966-7288-43-9
1228487
  Сахаров В.Є. Реклама : Навчальний посібник / В.Є. Сахаров, Т.В. Сахарова; Національна Академія управління. – Київ : Національна академія управління, 1998. – 81с. – ISBN 966-95193-6-5
1228488
  Ромат Е.В. Реклама : Учебник / Е.В. Ромат. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев ; Харьков : Студцентр, 1999. – 480с. – ISBN 966-7530-12-4
1228489
  Ромат Е.В. Реклама / Е.В. Ромат. – 4-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 496с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-318-00224-2
1228490
  Джефкінс Френк Реклама = Advertising : Практичний посібник / Джефкінс Френк; Ред.Деніела Ядіна. – 4-те вид. – Київ : Знання, 2001. – 456с. – ISBN 966-620-053-8
1228491
  Сулягин Ю.А. Реклама : Учебник / Ю.А. Сулягин, В.В. Петров. – Санкт-Петербург : Михайлова В.А., Издательство, 2003. – 383с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-8016-0178-3
1228492
  Владимирська Г.О. Реклама : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.О.Владимирська, П.О.Владимирський. – Київ : Кондор, 2006. – 334с. – ISBN 966-351-086-2
1228493
  Джефкінс Ф. Реклама = Advertising : практичний посібник / Френк Джефкінс ; пер. з 4-го англ. видання О.О. Чистякова ; доповнення і ред. Деніела Ядіна. – 2-ге укр. вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 565 с. – ISBN 978-966-346-459-6


  Один з найпопулярнійших британських посібників з реклами
1228494
  Владимирська Г.О. Реклама : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Г.О. Владимирська, П.О. Владимирський. – Київ : Кондор, 2009. – 334 с. – ISBN 966-351-086-2


  Книга розрахована на широке коло читачів
1228495
  Янкул О.М. Реклама банківських, кредитних і страхових установ на сторінках "Харьковского календаря" (1869-1917 рр.) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 157-161. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
1228496
  Грет М. Реклама бібліотек у блогах // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 1 (222). – С. 52-57. – ISSN 2076-9326


  У статті розглядаються особливості рекламування бібліотечних послуг у блогосфері. Аналізуються форми і засоби реклами в українських бібліотечних блогах, окреслюються перспективи цієї інноваційної діяльності
1228497
  Грет М. Реклама бібліотек у блогах / Максим Грет // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 1 (225). – С. 52-57. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядаються особливості рекламування бібліотечних послуг у блогосфері. Аналізуються форми і засоби реклами в українських бібліотечних блогах, окреслюються перспективи цієї інноваційної діяльності.
1228498
  Булахова Г. Реклама бібліотечних закладів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 291-296
1228499
  Дергач Д. Реклама в Ukr.net: мовні права в умовах ринкової економіки // Мовні права в сучасному світі : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз НАН України ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Ужгород : [б. в.], 2014. – С. 278-283
1228500
  Борисова О.О. Реклама в библиотеке : Учеб.-практ. пособ. / О.О. Борисова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2005. – 216с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 34). – ISBN 5-85129-175-3
1228501
  Досенко А.К. Реклама в блогосфері: специфіка існування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 153-155. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
1228502
  Соловйов С.Г. Реклама в галузі науки і техніки ( за матеріалами періодичної преси ) : Автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Соловйов С.Г.; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
1228503
  Соловйов С.Г. Реклама в галузі науки і техніки (за матеріалами періодичної преси) : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.06 - прикладні соціально-комунікаційні технології / Соловйов С.Г.; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 169л. – Бібліогр.: л.153-169
1228504
  Хавкіна Л.М. Реклама в дискурсі повсякдення // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 16, липень - грудень. – С. 14-18


  Статтю присвячено вивченню в Україні реклами як невід"ємної частини сучасної повсякденності з урахуванням особливостей формування рекламного образу. Акцент зроблено на дослідженні рекламних текстів як джерела крилатих висловів. Вивчається ...
1228505
  Шуйський І.В. Реклама в діяльності Всеукраїнської контори "Торгсин" у 1931-1936 рр. // Дослідження з історії і філософії науки і техніки : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; голов. ред. В.С. Савчук ; ред. рада: М.В. Поляков, С.І. Оковитий, О.О. Кочубей [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 26/27. – С. 144-148. – ISSN 2617-1929
1228506
  Маслова Н.О. Реклама в діяльності комерційного банку: проблеми та шляхи вирішення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 26. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто роль реклами в діяльності комерційного банку.
1228507
  Пугач А.В. Реклама в добу глобалізації // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 184-185
1228508
  Наковалова Ольга Реклама в законе // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 12 : фото
1228509
  Мільченко О. Реклама в Інтернет-мережі // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)


  "...Проблеми законодавчого регулювання захисту прав на знаки для товарів і послуг в Інтернет-рекламі".
1228510
  Савельева О.О. Реклама в Китае: создатели и потребители / О.О. Савельева, Гао Цзюань // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 2 (март - апрель). – С. 63-76. – ISSN 0236-2007
1228511
  Лопух Ю. Реклама в комерційному банку (на прикладі АКБ "Надра") // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.46-47
1228512
  Шарков Ф.И. Реклама в коммуникационном процессе : учебник для студ. вузов обуч. по спец. "Связи с общественностью" / Ф.И. Шарков. – Москва : Дашков и К, 2008. – 348 с. – ISBN 978-5-91131-393-7
1228513
  Матвійчук Б. Реклама в контексті персоніфікованого підходу // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 72-77. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 3). – ISSN 2226-2849
1228514
  Грицаєнко П.М. Реклама в контексті сучасної ідеології // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 20


  Розглянуто вплив реклами на суспільство. Показано, яким чином вона набуває ідеологічного відтінку в сучасності. Реклама в контексте современной идеологии. В статье рассмотрено влияние рекламы на общество. Показано каким образом она приобретает ...
1228515
   Реклама в пам"яті культур / [Саух П.Ю. та ін.]. – Київ : Альтерпрес. – ISBN 978-966-542-542-7
Кн. 1 : Креатив стародавніх цивілізацій. – 2013. – 423, [2] с., XXXII c. іл. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн.
1228516
  Фильчикова Н.Б. Реклама в прессе / Н.Б. Фильчикова. – М : Высшая школа, 1977. – 166с.
1228517
  Беклешов Д.В. Реклама в промышленности / Д.В. Беклешов. – Москва : Экономика, 1969. – 80 с. : ил.
1228518
  Эдвардс Ч. Реклама в розничной торговле США : Практическое пособие / Ч. Эдвардс, Р. Браун. – Київ : Сфера - Слово, 1993. – 272с. – ISBN 5-200-01670-3
1228519
  Эдвардс Ч.М. Реклама в розничной торговле США. / Ч.М. Эдвардс, Р.А. Браун. – М., 1967. – 269с.
1228520
  Маевская Е.В. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций : Учебно-методологический комплекс для студентов специальностей Е 23 01 08 "Журналистика" и Е 23 01 07 "Информация и коммуникация" / Е.В. Маевская. – Минск : БГУ, 2003. – 72с. – ISBN 985-485-059-5
1228521
  Данайканич О.В. Реклама в системі маркетингових комунікацій підприємства // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 158-165. – (Економіка ; Вип. 31)
1228522
  Грет Г.П. Реклама в системі маркетингової політики видавництва / Г.П. Грет, Д.І. Міненко // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2012. – Вип. 3 (40). – С. 56-61. – ISSN 1998-6912
1228523
  Мандич О.В. Реклама в системі міжнародного маркетингу / О.В. Мандич, В.В. Антощенкова, О.М. Нікітіна // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 177 : Економічні науки. – С. 146-151. – (Економічні науки)
1228524
  Білівітіна А.С. Реклама в системі політичного маркетингу : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Білівітіна Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1228525
  Білівітіна А.С. Реклама в системі політичного маркетингу : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Білівітіна Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 179 л. – Бібліогр.: л. 161-179
1228526
  Морозова Н.С. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме : учебник для студентов высших учебных заведений / Н.С. Морозова, М.А. Морозов. – 4-е изд., стереотипное. – Москва : Академия, 2008. – 288с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 978-5-7695-4852-9
1228527
  Галагуза Н.Ф. Реклама в страховании: ключ к успеху / Н.Ф. Галагуза. – М., 1995. – 132с.
1228528
  Шульга М.А. Реклама в структуре манипулятивных практик: постмодерный ракурс // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 77-83.
1228529
  Яненко Я. Реклама в сучасних "глянсових" журналах як засіб соціалізації // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16


  У статті виявлено соціалізаційні аспекти реклами в сучасних "глянсових" журналах із обгрунтуванням характеристик кожного з видів реклами, які застосовуються у цих виданнях. Класифіковано види реклами в сучасних "глянсових" журналах та проаналізовано ...
1228530
  Сердечна Л.В. Реклама в сучасному місті: роль і повноваження органів місцевого самоврядування // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 2 : Децентралізація публічного управління. – С. 117-119
1228531
  Беклешов Д.В. Реклама в торговле / Д.В. Беклешов, К.Г. Воронов. – Москва : Международные отношения, 1968. – 163 с. : ил.; 8 л. ил.
1228532
  Демидов В.Е. Реклама в торговле / В.Е. Демидов, И.П. Кардашиди. – М, 1983. – 168с.
1228533
  Шерешевский М.Г. Реклама во внешней торговле : макет / Шерешевский М.Г. – Москва : Внешторгиздат, 1960. – 132 с.
1228534
  Иванова Елена Реклама гостиничных услуг: от процесса к результату : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 30-31 : Фото
1228535
  Дал Г. Реклама для "чайников" / Гэри Дал; Пер. с англ. А.С. Варакина. – Москва : Диалектика, 2005. – 288 с. – (Для чайников). – ISBN 5-8459-0461-7
1228536
   Реклама за рубежом.. – М., 1977. – 371с.
1228537
  Горюнов Ф.А. Реклама и внешнеэкономическая экспансия США : Автореф... канд. экон.наук: / Горюнов Ф. А.; Науч. исслед. коньюнктурный ин-т М-ва внешн. торговли СССР. – М., 1971. – 16л.
1228538
   Реклама и дизайн в Украине : Ежегодное иллюстрированное справочное издание. – Киев : Индекс Медиа, 2002-. – ISSN 1995-4972
№ 5. – 2006
1228539
   Реклама и дизайн в Украине : ежегодное иллюстрированное справочное издание. – Киев : Индекс Медиа, 2002-. – ISSN 1995-4972
№ 6. – 2006
1228540
   Реклама и дизайн в Украине : Ежегодное иллюстрированное справочное издание. – Киев : Индекс Медиа, 2002-. – ISSN 1995-4972
№ 6. – 2007
1228541
  Горохов В.М. Реклама и журналистика в России: интегрированная коммуникационная модель / В.М. Горохов, Т.Э. Гринберг // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.31-39. – (Журналистика ; № 1). – ISSN 0201-7385
1228542
  Засурский Я.Н. Реклама и ибщественный интерес // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.5-13. – (Журналистика ; № 3). – ISSN 0201-7385
1228543
  Зирка В.В. Реклама и новомодные слова // На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. / Редкол.: Баранник Д.Х., Копиленко О.Л., Самойлович Л.В., Авер"янов В.Б. та ін. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – С. 165-168. – ISBN 966-7348-20-2
1228544
  Щерба О. Реклама і актуальні проблеми споживацької поведінки на товарному ринку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 611-616. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1228545
   Реклама і дизайн ХХІ сторіччя: освіта, культура, економіка : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-625-004-7
Вип. 2. – 2001. – 272с.
1228546
  Хавкіна Л.М. Реклама і міф: генетичні зв"язки та аспекти взаємодії // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 104-109.


  Статтю присвячено розробці проблеми вивчення реклами як продукту сучасної міфотворчості (у проекції на комунікативний простір України). Розглядаються використання міфологічних моделей у рекламі як спосіб досягнення її ефективності та значущі компоненти ...
1228547
  Обритько Б.А. Реклама і рекламна діяльність : Курс лекцій / Б.А. Обритько; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 240с. – ISBN 966-608-200-4
1228548
  Беклешов Д.В. Реклама книг сегодня / Д.В. Беклешов. – Москва : Книга, 1986. – 201, [6 ] с.
1228549
  Кулаковська В.В. Реклама книги в незалежній Україні: стан, проблеми та перспективи : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Кулаковська Вікторія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1228550
  Подоляка Н.С. Реклама книжки, друкарень та книжкових магазинів у повітовому місті Суми (друга половина XIX - початок XX ст.) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 65, жовтень - грудень


  Мета дослідження - з"ясувати комплекс засобів маркетингової діяльності видавничих та книготорговельних підприємств Сум кінця XIX - початку ХХ ст. Методи дослідження: історичний, історико-біографічний, аналіз архівних документів і регіональних ...
1228551
  Набруско І. Реклама міфу та міфологія реклами / І. Набруско, О. Решетняк // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 24-30.
1228552
  Лаптєва М. Реклама на радіо й телебаченні: що успішніше? // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 42-44


  Проаналізовано особливості побудови радіо- та телереклами. Всебічний аналіз теми допоміг вивчити плюси та мінуси, спільні та відмінні риси сучасної реклами. На прикладі конкретних видів реклами автор намагався відслідкувати, якому засобу масової ...
1228553
  Тягунова М.М. Реклама на телевидении - двигатель прогресса или абсурд? // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 3 (39). – С. 54-57


  Відомо, що реклама - двигун прогресу. Однак та рекламна продукція, яку пропонують українському телеглядачеві, викликає або здивування, або огиду. Автор статті запрошує до дискусії. Известно, что реклама - двигатель прогресса. Однако та рекламная ...
1228554
  Глазова Е.А. Реклама о старшем поколении: новые реалии Франции // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 98-107. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
1228555
  Чичкина Светлана Реклама под контролем : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 20-21 : Фото
1228556
  Голік О.В. Реклама продуктів харчування: етичні аспекти контентного наповнення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 64, липень - вересень


  У статті визначено основні етичні аспекти контентного наповнення української реклами продуктів харчування. Основні методи - контент-моніторинг рекламних повідомлень (як комплексу зображення, звуку й тексту) продуктів харчування, спостереження, ...
1228557
  Еннан Р. Реклама та спам у мережі Інтернет // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2017. – № 1. – С. 36-42. – ISSN 1608-6422
1228558
  Божкова В.В. Реклама та стимулювання збуту : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / В.В. Божкова, Ю.М. Мельник. – 2-е вид., стер. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 200, [9] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169-173. – ISBN 978-966-364-870-5
1228559
  Хоменко О.А. Реклама та формування жіночої ідентичності у Японії через призму жіночих образів довоєнної та післявоєнної реклами побутової техніки // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 2. – С. 123-137. – ISSN 1608-0599
1228560
  Пазуха М.Д. Реклама у підприємницькій діяльності : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.Д. Пазуха, М.В. Ігнатович; МОНУ; Українська акад. бізнесу та підприємництва. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 176с. – ISBN 966-364-268-8
1228561
  Дюжева К.В. Реклама у сучасних медіа // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 2. – C. 228-236. – ISSN 2518-7600
1228562
  Зоська Я.В. Реклама у фокусі соціології: методологічні засади дослідження / Я.В. Зоська, А.А. Согорін, С.В. Белькова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.О. Бессараб ; редкол.: Богуславський О.В., Женченко М.І., Зелінська Н.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – С. 141-150. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (41)). – ISSN 2219-8741
1228563
  Єпіфанцева Г. Реклама як засіб досягнення маркетингових цілей видавництва на прикладі журналу "COSMOPOLITAN" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 288-293


  У статті наведений аналіз реклами глянцевих журналів на прикладі «Cosmopolitan», розглянуті особливості створення рекламної стратегії журнальної продукції, визначено основні терміни, проаналізовано види реклами на сторінках журналів, її вплив, ...
1228564
  Грицюта Н.М. Реклама як засіб міфологізації інформаційної картини світу // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 4. – С. 75-78


  У статті розглянуто одну зі стильових тенденцій сучасної реклами як масової комунікації, власне робиться спроба дослідити вплив міфотехнологій на колективну свідомість. This article runs about one of the styles in modern advertising as a mass ...
1228565
  Яненко Я.В. Реклама як засіб соціалізації в українському суспільстві у 90-ті рр. ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 267-271


  Статтю присвячено розгляду реклами як одного з найрозвиненіших видів комунікації, що здійснює вплив на формування особистості та може виступати як засіб соціалізації індивіда. Проаналізовано українську рекламу 90-х рр.XX ст. як засіб соціалізації, за ...
1228566
  Станецька В. Реклама як засіб формування іміджу політичного лідера // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 179-181
1228567
  Цимбал К.Д. Реклама як інституціональний чинник трансформування цінностей у сучасному українському суспільстві : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Цимбал Катерина Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв.
1228568
  Цимбал К.Д. Реклама як інституціональний чинник трансформування цінностей у сучасному українському суспільстві : дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.04 / Цимбал Катерина Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 226 л. – Додатки: л. 200-226. – Бібліогр.: л. 185-199
1228569
  Воєводін Б.В. Реклама як інформація у контексті цивільно-правової доктрини // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 255-261. – ISSN 2227-796X


  Due to information nature of advertising, current trends of modernizing the legal regulation of relations arising in the field of advertising, considering domestic civil research in the field of information. Information this is details in any way and ...
1228570
  Зерницька А.О. Реклама як міфологізована комунікація // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 52-53
1228571
  Грицюта Н.М. Реклама як міфологічна парадигма сучасності // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7, січень - червень. – С. 50-55


  Висвітлюються проблеми розвитку реклами як сучасної масової комунікації. Реклама розглядається як бурхливо генеруюче явище інформаційного суспільства, шр має надпотужну швидкість поширення сугестивності на масову та індивідуальну свідомість. Рекламна ...
1228572
  Воєводін Б.В. Реклама як об"єкт права інтелектуальної власності // Міжнародна науково-практична конференція "Другі цивілістичні читання з питань права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори" : 22 квіт. 2008 р. : зб. матеріалів конф. / "Другі цивілістичні читання з питань права інлектуальної власносності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 191-197
1228573
  Матат А. Реклама як об"єкт права інтелектуальної власності: аргументи "за" та "проти" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 192-193
1228574
  Яцюк Д. Реклама як основний чинник формування і функціонування бренду // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 3. – С. 28-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1606-3732
1228575
  Рогожина В.В. Реклама як особливий вид комунікації: аспекти дослідження // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 140-144


  Автор розглядає рекламу як феномен, що потребує всебічного вивчення. Коротко проаналізовані підходи вітчизняних та зарубіжних дослідників до вивчення реклами. Надано характеристику поняття "рекламна діяльність". Розглянуто функції та роль реклами як ...
1228576
  Рогожина В.В. Реклама як особливим вид комунікації: аспекти дослідження // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 34-37


  Автор розглядає рекламу як феномен, що потребує всебічного вивчення. Коротко проаналізовані підходи вітчизняних та зарубіжних дослідників до вивчення реклами. Надано характеристику поняття "рекламна діяльність". Розглянуто функції і роль реклами як ...
1228577
  Штефан О. Реклама як самостійний об"єкт авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-10.
1228578
  Тетьора І.С. Реклама як самостійний об"єкт авторського права // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 229-231. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1228579
  Пастушенко О.В. Реклама як системоутворювальний елемент соціальної комунікації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 137-142. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
1228580
  Пугач А.В. Реклама як складова глобалізації сучасного світу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11


  Стаття присвячена ролі реклами в глобалізованому світі, як необхідної складової конкурентної боротьби суб"єктів виробництва за споживача на ринку збуту. Статья посвящается роли рекламы в глобализованном мире, как необходимой The article is devoted ...
1228581
  Лященко А.В. Реклама як соціокультурне явище в системі масової комунікації : Дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.06 / Лященко А.В.; Мін-во науки і освіти України. Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – 182л. – Бібліогр.: л. 169-183
1228582
  Лященко А.В. Реклама як соціокультурне явище в системі масової комунікації : Автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.06 - прикладні соціально-комунікаційні технології / Лященко А.В.; КНУТШ, Інститут журналістики. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.; 11 назв
1228583
  Шишка О.Р. Реклама як спеціальна інформація // Вісник Запорізького державного університету : Збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2004. – С. 138-142. – Бібліогр.: на 23 пункти. – (Юридичні науки ; № 2)
1228584
  Рочняк О. Реклама як спосіб конструювання міфологізованої реальності // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 4 (112), липень - серпень. – С. 70-73


  Розглянуто взаємозв’язок міфу і реклами, на конкретних прикладах проаналізовано прояви міфомислення в рекламному дискурсі.
1228585
  Андрущенко О.А. Реклама як сучасний засіб масової комінукації // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 21-25


  Подано результати теоретичного аналізу психологічної літератури з проблеми масової комунікації. Розкрито роль засобів масовової комунікації в отриманні та розповсюдженні інформації (преса, телебачення, радіо, інтернет, реклама) як щодо розширення ...
1228586
  Хавкіна Л.М. Реклама як текст ігрового типу: міфологічний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 110-113


  Статтю присвячено дослідженню ігрового начала в рекламі як передумови її комунікативної ефективності та позитивної реакції реципієнтів. Розглянуто ігрові моделі в рекламі як значущий компонент рекламного міфу, проаналізовано сучасну рекламу в аспекті ...
1228587
  Матвійчук Б.С. Реклама як транскультурний феномен : український досвід опрацювання проблеми // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 4. – С. 106-110. – ISSN 2226-3209
1228588
  Оленіна О.Ю. Реклама як явище художньої культури : Автореф... канд. мистецвтвозн.наук: 17.00.01 / Оленіна О. Ю.; Нац. муз. акад. Укр. – К., 1999. – 19л.
1228589
  Білінок Е.В. Реклама, ціннісні орієнтації, підлітки // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.; Криворізький навч. центр. – Київ, 2008. – Т. 17. – С. 8-15. – ISBN 966-594-304-3
1228590
  Судаченко О. Реклама.net // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 5. – С.46-48. – ISSN 1726-3077


  Місцеве самоврядування
1228591
  Скрицька Н.А. Реклама: до визначення поняття // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 203-212
1228592
  Суименко Е. Реклама: єкономические функции и психологический террор // Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2004. – № 9. – С. 50-57
1228593
  Федотова Л.Н. Реклама: зоны социальной опасности / Л.Н. Федотова, И.А. Красавченко // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.34-42. – (Журналистика ; № 3). – ISSN 0201-7385
1228594
  Феофанов Олег Реклама: новые технологии в Росси : Психология рекламы. Формирование имиджа. Политическая реклама; Учебное пособие / Феофанов Олег. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 384с. – (Маркетинг для профессионалов). – ISBN 5-272-00037-4
1228595
  Уэллс У. Реклама: принципы и практика : Учебник / У. Уэллс, Дж. Бернет, С. Мориарти. – 5-е международное изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 800с. – (Маркетинг для профессионалов). – ISBN 5-318-00284-6
1228596
  Уэллс У. Реклама: теория и практика / У. Уэллс, Д. Барнет, С. Мориарти. – Санкт-Петербург : Питер, 1999. – 736с. – (Теория и практика менеджмента). – ISBN 5-314-00141-1
1228597
  Ромат Е. Реклама: теория и практика : [основные типы рекламы, рекламная коммуникация, реклама в маркетинговых технологиях, система управления рекламой]. – 8-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2013. – 505, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце разд. – (Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения ) ( Для бакалавров и специалистов). – ISBN 978-5-496-00114-4
1228598
  Сэндидж Ч. Реклама: Теория и практика. / Ч. Сэндидж; общ ред. Е.М. Пеньковой. – Москва : Прогресс, 1989. – 628с. – ISBN 5-01-001-066-6
1228599
  Митрович Б.Т. Рекламации в международной торговле / Б.Т. Митрович. – М., 1991. – 175с.
1228600
  Солтан А.М. др. Рекламент исполкома -эффективное средство управления / А.М. др. Солтан. – Минск, 1986. – 84с.
1228601
  Ущаповська І.В. Реклами міст світу на веб-сайт: структурно-семантичний та прагматичний аспекти / І.В. Ущаповська, К.Є. Подвальна // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 68 (1). – С. 131-141. – ISSN 2520-6397
1228602
  Загоскина Василина Рекламировать, нельзя экономить! : технологии // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 80-86 : Фото
1228603
   Рекламист : издание Союза рекламистов Украины. – Київ
№ 1. – 1999
1228604
   Рекламист : издание Союза рекламистов Украины. – Київ
№ 2. – 1999
1228605
   Рекламист : издание Союза рекламистов Украины. – Київ
№ 3. – 1999
1228606
   Рекламист : издание Союза рекламистов Украины. – Київ
№ 4. – 1999
1228607
   Рекламист : издание Союза рекламистов Украины. – Київ
№ 5. – 1999
1228608
   Рекламист : издание Союза рекламистов Украины. – Київ
№ 6. – 1999
1228609
   Рекламист : издание Союза рекламистов Украины. – Київ
№ 7. – 1999
1228610
   Рекламист : издание Союза рекламистов Украины. – Київ
№ 8. – 1999
1228611
  Деяк-Якобишин Рекламна графіка в британській газеті "Дейлі міррор" напередодні Другої світової війни // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 45-53


  У статті досліджено графічне оформлення рекламних повідомлень на сторінках британської газети "Дейлі міррор" напередодні Другої світової війни. Проаналізовано шрифтові можливості оформлення комерційної реклами. Розглянуто гендерні особливості ...
1228612
  Булахова Г. Рекламна діяльність бібліотек (термінологічний аспект) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 256-266. – ISSN 2224-9516
1228613
  Булахова Г.І. Рекламна діяльність бібліотек (термінологічний аспект) / Галина Булахова // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учреждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 3. – С. 71-80


  У статті розглянуто сучасні підходи науковців у галузі рекламної діяльності бібліотек, з"ясовано особливості термінологічного забезпечення наукових досліджень. Також розглянуто рекламно-маркетинговий, комунікаційний наукові підходи. Запропоновано ...
1228614
   Рекламна діяльність в Україні : Нормативна база. – Київ : КНТ, 2005. – 108с. – ISBN 966-373-010-2
1228615
  Толок Є.В. Рекламна діяльність в Україні: основні підходи до побудови системи державного управління // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2016. – № 4. – C. 90-96. – ISSN 2409-9805
1228616
  Штефанич Д. Рекламна діяльність вищого навчального закладу та її ефективність / Д. Штефанич, А. Масна // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 130-139. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1684-9949
1228617
  Молнар М.С. Рекламна діяльність на страховому ринку / М.С. Молнар, О.В. Зарічна // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – № 17 (12). – С. 164-169. – ISSN 2311-8164
1228618
  Лазоренко Ю. Рекламна діяльність наукових бібліотек вітчизняних аграрних вишів / Юлія Лазоренко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 2 (220). – С. 24-29. – ISSN 1029-7200


  У статті розкривається досвід рекламної діяльності - найбільш ефективного маркетингового засобу просування інтелектуальної продукції, бібліотечно-інформаційних послуг наукових бібліотек аграрних вищих навчальних закладів України. Ключові слова: ...
1228619
  Граніш С. Рекламна діяльність підприємств на споживчому ринку у контексті маркетингової політики комунікацій // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 6 (64). – С. 36-41. – ISSN 1606-3732
1228620
  Промська О. Рекламна діяльність Рівненської державної обласної бібліотеки // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 26-28. – ISSN 1811-377X
1228621
  Лозова О.А. Рекламна діяльність у системі заходів з просуванням товарів // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 151-155. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1228622
  Чубко О. Рекламна діяльність: правове регулювання та облік витрат // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2002. – № 2. – С. 3-13


  визначення, мова реклами, політична реклама, бух. облік
1228623
  Грицюта Н.М. Рекламна етика: принципи, чинники, реалії, тенденції : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Грицюта Наталія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 390 л. – Бібліогр.: л. 357-390
1228624
  Грицюта Н.М. Рекламна етика: принципи, чинники, реалії, тенденції : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Грицюта Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв
1228625
  Огар Е.І. Рекламна інформація в підручниках НУШ: дидактичний та юридичний аспекти / Е.І. Огар, М.Р. Стахів // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; редкол.: Дурняк Б.В., Маїк В.З., Угрин Я.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (80). – С. 185-195. – ISSN 0554-4866
1228626
  Вишневська Г.П. Рекламна кампанія в освітній галузі // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: І. Андрощук, Н. Бібік, М. Євтух [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 43-57. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 8 (37)). – ISSN 2218-7650
1228627
  Петриченко І.А. Рекламна комунікація в етнонаціональних картинах світу ( на матеріалі японської друкованої реклами) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 156-160
1228628
  Булах Т.Д. Рекламна комунікація в книжковій галузі : монографія / Т.Д. Булах ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2017. – 231, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 202-231. – ISBN 978-966-8308-57-4
1228629
  Грицюта Н.М. Рекламна комунікація як етико-естетичний чинник формування національної ідеї України (в умовах промоції Євро-2012) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 122-130


  У статті подано наукову концептуалізацію проблеми формування та підтримки національної самосвідомості українців та національної ідеї України в інтра- та екстраконтекстах шляхом використання технологій рекламної комунікації у процесі підготовки й ...
1228630
  Грицюта Н.М. Рекламна комунікація Японії як об’єкт інформаційних правовідносин:етичний контекст // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 16, липень - грудень. – С. 20-25


  Аналіз правового режиму Японії виявляє, як законодавча система, державні органи контролю та професійні бізнес-структури докладають спільних зусиль, дбаючи, щоб національна рекламна індустрія була адекватною та відповідала моральним принципам ...
1228631
  Щербина А.Є. Рекламна комунікація: специфіка політичної реклами // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 98-102


  Виборчі кампанії - це утримання, перерозподіл і захоплення матеріальних, інформаційних, інтелектуальних і людських ресурсів. А результат виборчої кампанії великою мірою залежить від політичної реклами. У статті розглянуто жанри політичної реклами в ЗМІ ...
1228632
  Баутін В.В. Рекламна література: типологічний портрет як складова редакторського аналізу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 109-112


  У статті порушується питання типології рекламної літератури. Аналізується те, як типологічні характеристики впливають на процес редагування рекламних публікацій. The article is devoted to the theme of typology of the advertising literature. The ...
1228633
  Булахова Г. Рекламна стратегія просування продуктів і послуг бібліотек у соціальній мережі Facebook // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 331-345. – ISSN 2224-9516


  Досліджено особливості бібліотечної реклами через соціальну мережу Fаcebook. Розглянуто найбільш поширені форми роботи, присутні в іміджевих стратегіях бібліотек. Проаналізовано використання соціальних мереж як засобу рекламування бібліотечної ...
1228634
  Ястремська О.М. Рекламна стратегія: теоретичні положення та класифікація / О.М. Ястремська, Л.С. Поклонська // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (74). – С. 70-78. – ISSN 1683-1942
1228635
  Щегельська Ю.П. Рекламна та PR-діяльність м. Львова в Україні та за її межами // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 50-55


  У статті подано результати аналізу контенту промоційної діяльності міста Львова в Україні та за кордоном. The article represents the results of analysis of the content of promotion activity of the city Lviv in Ukraine and abroad. В статье ...
1228636
  Панкратов Ф.Г. Рекламная деятельность : Учебник для студ. высших и сред. спец. учеб. завед. / Ф.Г. Панкратов, Т.К. Серегина, В.Г. Шахурин. – Москва : Маркетинг, 1998. – 244с. – ISBN 5-7856-0022-6
1228637
  Усов В.В. Рекламная деятельность информационных органов / В.В. Усов. – М., 1979. – 82с.
1228638
  Тевекелян В.А. Рекламне бюро пана Кочека / В.А. Тевекелян. – Київ : Молодь, 1969. – 380с.
1228639
  Хавкіна Л.М. Рекламне міфопородження за допомогою мовних інновацій // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 48-52


  У статті розглядається використання мовних інновацій як засобу впливу на реципієнтів в українській комерційній рекламі, спосіб досягнення ефективності та важливий компонент рекламного міфу. The article describes use of verbal innovations as verbal ...
1228640
  Лебедєва Ю.П. Рекламний буклет як засіб ефективної друкованої реклами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 109-112. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (23)). – ISSN 2219-8741
1228641
  Фурманкевич Н.М. Рекламний дискурс в електронних мас-медіа України : соціолінгвістичні особливості, форми творення в інтернеті : автореф. дис. ... канд. наук. із соціальних комунікацій. спец. 27.00.06 - прикладні соціально-комунікаційні технології / Фурманкевич Н. М. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр. : 6 назв.
1228642
  Фурманкевич Н.М. Рекламний дискурс в електронних мас-медіа України:соціолінгвістичні особливості, форми творення в Інтернеті : дис. ... канд наук із соціальних комунікацій ; Спец. 27.00.06 - прикладні соціально-комунікаційні технології / Фурманкевич Н.М. ; Галицький ін-т ім. В. Черновола Національного ун-ту " Києво -Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – 190л. – Бібліогр.: л. 173 -190
1228643
  Семенець О.О. Рекламний дискурс як домінантна структура у сфері сучасної масової комунікації: гіперреальність симулякрів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 164-168


  На основі концепції Жана Бодріяра розглянуто закономірності організації сфери масової комунікації як "гіперреальності симулякрів". Особливу увагу приділено впливу рекламного дискурсу на інші види масової комунікації. On the basis of J. Baudrillard"s ...
1228644
  Примак Т. Рекламний креатив : навчальний посібник / Тетяна Примак ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 328 с. – ISBN 966-574-902-1
1228645
  Лук"янець Т.І. Рекламний менеджмент : Навчальний посібник / Т.І. Лук"янець; Мін-во освіти України.Київ.нац.економ.ун-т; рец. В.І.Голіков та ін. Ред.І.О.Соломарський. – Київ : КНЕУ, 1998. – 276с. – ISBN 966-577-026-1
1228646
  Лук"янець Т.І. Рекламний менеджмент : Навчальний посібник / Т.І. Лук"янець; МОіНУ; КНЕУ. – 2-ге вид., доп. – Київ : КНЕУ, 2003. – 440 с. – ISBN 966-574-482-8
1228647
  Тєлєтов О.С. Рекламний менеджмент : підручник для студентів ВНЗ / О.С. Тєлєтов. – 2-ге вид., випр. – Суми : Університетська книга, 2012. – 366, [1] с., [6] арк. фотоіл. : іл., табл. – Глосарій: с. 271-274. – Бібліогр.: с. 275-279. – ISBN 978-966-680-468-9
1228648
  Балабанова Л.В. Рекламний менеджмент : підручник для студентів ВНЗ / Л.В. Балабанова, Л.О. Юзик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Ін-т економіки і управління, Каф. маркетинг. менеджменту. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 391, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 358-362. - Імен. покажч.: с. 363. – Бібліогр.: с. 351-357. – (Школа маркетингового менеджменту). – ISBN 978-611-01-0396-1
1228649
  Тєлєтов О.С. Рекламний менеджмент : підручник для студ. ВНЗ / О.С. Тєлєтов. – 2-ге вид., випр. – Суми : Університетська книга, 2014. – 366, [1] c., [6] арк. фот. : іл., табл., фот. – Глосарій: с. 271-274. – Бібліогр.: с. 275-279. – ISBN 978-966-680-468-9
1228650
  Зоріна О.І. Рекламний менеджмент : навч. посібник / О.І. Зоріна, О.В. Сиволовська, А.О. Дергоусова ; за ред. О.І. Зоріної ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харьков : УкрДУЗТ, 2015. – 258, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 248-257. – Бібліогр.: с. 244-247. – ISBN 978-617-654-036-6
1228651
  Арестенко Т.В. Рекламний менеджмент: аналіз тенденцій та особливостей розвитку медійного ринку України / Т.В. Арестенко, В.В. Арестенко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2014. – № 3 (27). – С. 29-32. – (Економічні науки ; № 3 (27))
1228652
  Подпружнікова О.П. Рекламний персонаж як явище в соціальній комунікації: креативний та функціональний аспекти : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Подпружнікова Ольга Петрівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – 163 л. – Бібліогр.: л. 144-163
1228653
  Подпружнікова О.П. Рекламний персонаж як явище в соціальній комунікації: креативний та функціональний аспекти : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Подпружнікова Ольга Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр. : 11 назв
1228654
  Ковтун Н.О. Рекламний радіодискурс: соціокомунікативний та лінгвальний аспекти : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Ковтун Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 245 л. + Додаток : л. 178-207 ; CD. – Бібліогр. : л. 208-245
1228655
  Ковтун Н.О. Рекламний радіодискурс: соціокомунікативний та лінгвальний аспекти : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Ковтун Н.О. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
1228656
  Овдіюк В. Рекламний текст у курсі української мови як іноземної: соціокультурний підхід // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 9. – С. 234-242. – ISSN 2078-5119
1228657
  Мещерякова Л. Рекламний текст у синтаксичному аспекті // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 115-137. – (Германська філологія ; Вип. 408/409)
1228658
  Сваричевська Л. Рекламний текст як об"єкт вивчення в іншомовній аудиторії: проблема перекладу // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 203-208
1228659
  Арешенкова О.Ю. Рекламний текст як функціональний різновид мовлення // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – C. 5-11. – ISSN 2305-3852
1228660
  Голець Я.Д. Рекламний хлопець. / Я.Д. Голець. – К., 1988. – 116с.
1228661
  Капранов Дмитро Рекламним агентам вхід заборонено! / Капранов Дмитро, Капранов Віталій // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 15-16
1228662
  Капранов Дмитро Рекламним агентам вхід заборонено! / Капранов Дмитро, Капранов Віталій // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 15-16
1228663
  Платонова А.В. Рекламні жанри як чинник обсягу рекламної інформації у рейтингових друкованих мас-медіа Криму // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 174-181


  У статті досліджується питання про обсяг, який займає рекламна інформація у рейтингових суспільно-політичних та інформаційних друкованих мас-медіа Криму. Звертається увага й на те, з яких саме рекламних жанрів складається цей обсяг рекламної ...
1228664
  Дідиченко А.Л. Рекламні кампанії проти СНІДу як впровадження викривленої стереотипізації // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 16, липень - грудень. – С. 37-40


  У цій статті на прикладі конкретних рекламних кампаній для боротьби з ВІЛ/СНІДом розглядається тотальне викривлення функцій соціальної рекламної комунікації на пострадянському та європейському просторах. Пропонується створення нового, відповідального ...
1228665
  Огриза В. Рекламні комунікації очима юриста: як не згубити креатив? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 лютого (№ 4). – С. 40-41
1228666
  Яненко Я.В. Рекламні комунікації та соціалізація: засади дослідження // Сучасні рекламні комунікації як чинник соціалізації : монографія / Я.В. Яненко. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 8-46. – ISBN 978-966-657-746-0


  "Процес соціалізації сучасної людини передбачає формування нових знань та уявлень про суспільство, соціальних якостей, інтеграцію в соціум. Важливу роль у ньому відіграють сучасні рекламні комунікації, що транслюють нові знання й уявлення про ...
1228667
  Яненко Я.В. Рекламні комунікації як чинник соціалізації у сучасному українському суспільстві : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Яненко Ярослав Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 399 арк. – Додатки: арк. 382-399. – Бібліогр.: арк. 333-381
1228668
  Яненко А.С. Рекламні оголошення кінця XIX – початку XX ст. (за матеріалами ф. 128 ЦДІАК України) // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 140-144. – ISBN 978-966-136-493-5
1228669
  Кияк Л.Т. Рекламні слогани як тексти малої форми // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 173-178
1228670
  Совершенна І.О. Рекламні стратегії в системі загальної маркетингової стратегії підприємства / І.О. Совершенна, Н.М. Недопако, О.С. Оніщенко // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (35). – С. 62-65. – ISSN 2415-8089
1228671
  Ананко Т. Рекламні стратегії у корпоративному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 11-15


  Корпоративний дискурс реалізується в інституційній сфері, а також виявляється в міжособистісних стосунках. Виділено шість типових комунікативних ситуацій з різними адресантно-адресатними характеристиками. Доведено, що комунікативну поведінку учасників ...
1228672
  Дядечко Л.А. Рекламні тексти в комунікативному просторі: прагмалінгвістичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 285-290
1228673
  Дядечко Л.А. Рекламні тексти як соціокультурне явище // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 251-256
1228674
  Городенко Л.М. Рекламні технології у мережевій комунікації // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 25-30
1228675
  Городенко Л.М. Рекламні технології у мережевій комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті відстежуються тенденції трансформації рекламних технологій у мережі; з"ясовуються пріо ритетні технології рекламування в інтернет-виданнях. This article examines the trends in transformation of advertising technologies in network; it is ...
1228676
  Раренко Л.А. Рекламні тренди нових медіа: інтеграція інтерактивності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 60, липень – вересень


  This research deals with the problem of functioning of interactive advertising in new media - conversational mass media. The main purpose is to ascertain the leading advertising trends in interaction with social impact of interactivity on business ...
1228677
  Соловйов С.Г. Рекламні функції популяризації науки у сучасній українській пресі (на прикладі щотижневика "Дзеркало тижня") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 137-142


  У статті розглядаються й аналізуються деякі аспекти популяризації науково-технічних розробок у пресі як форми реклами інноваційних товарів. Важливе місце відведено конкретним прикладам публікацій "прихованої" реклами. The some aspects of ...
1228678
  Михайлин І.Л. Рекламно-довідкова преса та її історія (рецензія на видання: Георгієвська В., Сидоренко Н. Історія української журналістики: становлення та розвиток рекламно-довідкової преси на території Східної України (ХIХ — початок ХХ ст.)) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 149-151


  Advertising reference press and its history (review on the edition: Georgiyevska V. V. History of the Ukrainian journalism: formation and development of advertising reference press on the territory of Eastern Ukraine (the ХIХ — beginning of the ХХ ...
1228679
  Борисова О.О. Рекламно-информационные технологии библиотечной деятельности : [учеб.-практ. пос.] / О.О. Борисова ; Орловский гос. ин-т искусств и культуры. – Санкт-Петербург : Профессия, 2006. – 320 с. – (Библиотека). – ISBN 5-93913-109-3


  В пособии освещаются актуальные вопросы рекламно-информационной деятельности библиотек, ее правовые, технологические, психолого-педагогические, этические, организационно-технологические аспекты. Даются рекомендации по использованию ...
1228680
  Гаврилюк А. Рекламно-інформаційна інфраструктура туристичної галузі України: становлення та розвиток // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 132-141
1228681
  Копистинська І. Рекламно-інформаційна політика українських видавництв у перше десятиліття незалежності // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 93-100


  У статті досліджується формування в українських видавництвах рекламно-інформаційної системи просування книги наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. Зазначається, що основними елементами комунікацій були реклама та промоція. В статье исследуется формирование ...
1228682
  Панченко Н.В. Рекламно-інформаційні технології як засіб розвитку соціальної активності майбутніх соціальних педагогів // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 48. – С. 60-66. – ISBN 978-617-7225-58-3. – ISSN 2312-2471


  У статті визначено поняття рекламно-інформаційних технологій (зокрема, соціальної реклами), критеріїв ефективності їх впливу на свідомість студентської молоді; розглянуто особливості формування соціальної активності майбутніх соціальних педагогів ...
1228683
  Тевекелян В.А. Рекламное бюро господина Кочека / В.А. Тевекелян. – Москва, 1967. – 432с.
1228684
  Тевекелян В.А. Рекламное бюро господина Кочека / В.А. Тевекелян. – Москва : Советский писатель, 1970. – 416с.
1228685
  Тевекелян В.А. Рекламное бюро господина Кочека / В.А. Тевекелян. – Ижевск, 1978. – 336с.
1228686
   Рекламное измерение. – Донецьк
№ 8/9. – 1997
1228687
   Рекламное измерение. – Донецьк
№ 10. – 1997
1228688
   Рекламное измерение. – Донецьк
№ 11. – 1997
1228689
   Рекламное измерение. – Донецьк
№ 12. – 1997
1228690
  Харламов А.В. Рекламное образование в информационном обществе: основания и перспективы // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 5 (50). – С. 170-180. – ISSN 1811-0916


  Автор анализирует место и содержание рекламного образования в контексте развития современного информационного общества. В статье исследована институциональная специфика рекламного образования в России, показаны взаимосвязи в развитии цифровых и ...
1228691
  Зюзиков А. Рекламные возможности Facebook - как увеличить свои продажи // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 27-30 : табл. – ISSN 1606-3732
1228692
  Сендеров Д. Рекламный бюджет: правила расчета и планирования // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2011. – № 11 (182). – С. 38-47
1228693
  Васильев Г.А. Рекламный маркетинг : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Г.А. Васильев, В.А. Поляков. – Москва : Вузовский учебник, 2008. – 276с. – ISBN 978-5-9558-0068-4
1228694
  Батра Р. Рекламный менеджмент : пер. с англ. / Р. Батра, Дж.Д. Майерс, Д.А. Аакер. – 5-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 1999. – 784 c. – ISBN 5-8459-0018-2
1228695
  Обрытько Борис Абрамович Рекламный менеджмент : Конспект лекций / Обрытько Борис Абрамович; Межрегионал. акад. упр. персоналом. – Киев : МАУП, 2000. – 120c. – Библиогр.: Бибилогр.: с. 117. – ISBN 966-608-061-3
1228696
  Батра Р. Рекламный менеджмент = Advertising management : пер. с англ. / Раджив Батра, Джон Дж. Майерс, Дэвид А. Аакер. – 5-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2004. – 780 с. : ил. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0018-2
1228697
  Чернявский С. Рекламный пресс денег на прессу // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2008. – № 10. – С. 41-44.
1228698
  Бронштейн Яков Рекламный робот : Все или почти все об умении делать "крутую" рекламу / Бронштейн Яков. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 440с. – ISBN 966-7276-89-9
1228699
  Петров В.Д. Рекламный ролик : повесть, рассказы / В.Д. Петров. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1988. – 382, [2] с. – В изд. также: Повесть о Поле Фимкиной / С. Фролов. – ISBN 5-7688-0029-8
1228700
  Иншакова Н.Г. Рекламный текст : редакторский взгляд / Н.Г. Иншакова. – Москва : МедиаМир, 2007. – 288 с. – ISBN 978-5-91177-016-7
1228701
  Назайкин А.Н. Рекламный текст в современных СМИ : практическое пособие / Александр Назайкин. – Москва : Эксмо, 2007. – 352 с. – (Профессиональные издания для бизнеса). – ISBN 5-699-18344-2
1228702
  Склярук К.І. Рекламування професійної діяльності адвоката: вимоги та обмеження // Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – С. 95-97. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6


  У світлі євроінтеграційних прагнень України питання стандартів адвокатської діяльності та відповідності їх європейським стандартам є актуальним. Особливо дискусійними сьогодні є питання заборони адвокатської реклами в країнах ЄС, що пояснюється ...
1228703
  Шишкин В.Н. Рекогносцировка пунктов триангуляции / В.Н. Шишкин. – Москва : Гоедезиздат, 1951. – 74с.
1228704
  Шишкин В.Н. Рекогносцировка пунктов триангуляции / В.Н. Шишкин. – Изд-е второе, перераб. – Москва : Гоедезиздат, 1959. – 80с.
1228705
  Шишкин В.Н. Рекогносцировка пунктов триангуляции / В.Н. Шишкин. – 3-е изд. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 80 с.
1228706
  Попович С.Ю. Рекогносцирувальне виділення функціональних зон проектованого Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2015. – Т. 13. – С. 93-100 : табл., рис. – Бібліогр.: с. 99. – ISSN 2219-7516
1228707
  Ілларіонов О.Ю. Рекодифікація господарського законодавства: проблеми та напрями // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 77-81. – ISBN 978-617-7605-90-3
1228708
  Довгерт А. Рекодифікація Цивільного кодексу України: основні чинники і передумови для старту // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 1. – С. 27-41. – ISSN 1026-9932
1228709
  Кузнецов В.А. Реком, Нузал и Царазонта / В.А. Кузнецов. – Владикавказ, 1990. – 200с.
1228710
  Уотсон Дж. Рекомбинантные ДНК : Краткий курс / Дж. Уотсон, Дж. Туз, Д. Курц; Пер. с англ. Е.В. Кунина. – Москва, 1986. – 288с.
1228711
   Рекомбинантные молекулы: значение для науки и практики = Recombinant molecules: impact on science and society. – Москва : Мир, 1980. – 624с.
1228712
  Щукин И.П. Рекомбинационная люминесценция и окраска фосфора KCL--Tl. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Щукин И.П.; Физ.ин-т. – Москва, 1955. – 11л.
1228713
  Уйбо Л.Я. Рекомбинационная люминесценция и центры окраски в аммонийно-галоидных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Уйбо Л.Я. ; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1960. – 12 с.
1228714
  Мерзлякова А.Т. Рекомбинационная люминесценция фосфатных и ванадатных люминофоров. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.01 / Мерзлякова А.Т.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1978. – 20л.
1228715
  Морозов Е.П. Рекомбинационное излучение в арсенале галлия, легированном амфотерными примесями и в эпитаксиальных структурах на его основе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Морозов Е.П.; Вильнюс гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
1228716
  Тодуа П.А. Рекомбинационное излучение и некоторые электрические характеристики низкоомных монокристаллов сульфида цинка П-типа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Тодуа П.А.; АН СССР. Физич. ин-т. – М., 1972. – 16л.
1228717
  Власов А.Н. Рекомбинационное изучение халькогенидов кадмия и цинка при высоких уровнях возбуждения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Власов А.Н.; Моск. энерг. ин-т. – М., 1971. – 14л.
1228718
  Завадский Ю.И. Рекомбинационные волны в кремнии, легированном цинком : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.10 / Завадский Ю.И.;. – М, 1973. – 22л.
1228719
  Городецкий И.Я. Рекомбинационные процессы в широко зонных полупроводниковых группах А2В6 : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Городецкий И. Я.; АН УССР, Ин-т полупровдников. – К., 1972. – 20л.
1228720
  Сидоров И.Н. Рекомбинационные процессы при распространении звуковых волн в полупроводниках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Сидоров И.Н.; АН МолдССР. – К., 1977. – 20л.
1228721
  Зельчинский М. Рекомбинационный метод определения радиационной опасности проникающего излучения : Автореф... канд. техн.наук: / Зельчинский М.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория высоких энергий. – Дубна, 1963. – 12л.
1228722
  Тикуш В.Л. Рекомбинация атомарного водопровода на поверхности монокристаллов полупроводников : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Тикуш В.Л. ; АН УССР , Ин-т проблем материаловедения. – Киев, 1968. – 14 с.
1228723
  Лавренко В.А. Рекомбинация атомов водорода на поверхностях твердых тел / В.А. Лавренко. – К., 1973. – 204с.
1228724
  Жученко А.А. Рекомбинация в эволюции и селекции / А.А. Жученко, А.Б. Король. – Москва : Наука, 1985. – 400 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 349-387
1228725
  Каган М.С. Рекомбинация горячих электронов и электрическая неустойчивость в компенсированном германии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 049 / Каган М.С. ; АН СССР , Ин-т радиотехники и электроники. – Москва, 1968. – 14 с. – Бібліогр.:с.14
1228726
  Климка Л.А. Рекомбинация и рекомбинационная неустойчивость горячих носителей тока на атомах никеля и поверхностных центрах в германии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Климка Л.А.; Вильнюс. гос. ун-тет им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
1228727
  Мацелюх Б.П. Рекомбинация и репликация ДНК бактерий и актиномицетов / Б.П. Мацелюх. – Киев : Наукова думка, 1979. – 288 с. : ил., табл. – Список лит.: с. 247-286
1228728
  Губенко А.В. Рекомбинация и синтез свойств и функций объектов как важная составляющая творческого процесса ( к проблеме совершенствования методов развития творческого мышления ) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (144). – С. 43-55
1228729
  Ланкин А.В. Рекомбинация ионов плотной ионной плазмы в атмосфере фтора // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 90, № 8. – С. 1261-1266. – ISSN 0044-4537
1228730
  Янченко Александр Михайлович Рекомбинация на глубоких центрах в кремнии в условиях деформаций одноосного сжатия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Янченко Александр Михайлович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1228731
  Явид Валентин Юльянович Рекомбинация на радиационных дефектах в германии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Явид Валентин Юльянович; МВ и ССО БССР. Белорусск. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1979. – 13л.
1228732
  Галкин Г.Н. Рекомбинация неравновесных носителей заряда в кремнии и ее влияние на работу солнечных батарей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Галкин Г.Н.; Акад. наук СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1962. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1228733
   Рекомбинация носителей тока в полупроводниках. : сб. статей / пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 141 с.
1228734
  Худяков И.В. Рекомбинация радикалов. / И.В. Худяков. – М., 1990. – 29с.
1228735
  Тиссен К.П. Рекомбинация электронов и дырок на атомах никеля и германия : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тиссен К. П.; МГУ. – М., 1959. – 5л.
1228736
   Рекомбінаційні та адсорбційні властивості границі поділу між нанопористим кремнієм і кремнієвою підкладинкою / С.В. Литвиненко, О.В. Козинець, В.А. Скришевський, О.В. Третяк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 314-319. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено вплив адсорбції парів води на величину швидкості поверхневої рекомбінації на границі поділу між кремнієм і шаром наноструктурованого пористого кремнію. Показано, що зручним приладом для спостереження і вимірювання адсорбції є P-N перехід з ...
1228737
   Рекомедованный Киевским городским комитетом Коммунистической партии. – К, 1935. – 110с.
1228738
   Рекоменадации по расчету климатических параметров гололедных и гололедно-ветровых нагрузок на провода воздушных линий. – Ленинград, 1974. – 35 с.
1228739
   Рекоменадации по управлению трудовой дисциплиной и рациональным использованием рабочего времени в строительных организациях, на предприятиях стройиндустрии, стройматериалов и транспорта. – Киев, 1985. – 54 с.
1228740
   Рекоменадации по установлению зон ограничения жилой застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации из условий шума. – М, 1987. – 32с.
1228741
   Рекоменадции по развитию табунного коневодства и увеличению производства конского мяса и кумыса в совхозах и колхозах РСФСР. – Москва, 1961. – 12 с.
1228742
  Лазеба Є.М. Рекоменд. покажчик літератури / Є.М. Лазеба. – Львів, 1969. – 48с.
1228743
   Рекомендательная библиография - важное средство коммунистического воспитания и научно-технического прогресса.. – Москва, 1984. – 159 с.
1228744
  Найдич Э.Э. Рекомендательная библиография - твой помощник / Э.Э. Найдич. – М., 1966. – 95с.
1228745
  Найдич Э.Э. Рекомендательная библиография - твой помощник / Э.Э. Найдич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Книга, 1975. – 96 с.
1228746
  Куманова А.В. Рекомендательная библиография в видовой структуре библиографии и ее внутренняя дифференциация : Курс лекций по общему библиографоведению / А.В. Куманова. – Ленинград, 1989. – 187 с.
1228747
   Рекомендательная библиография в массовых библиотеках.. – М., 1971. – 155с.
1228748
   Рекомендательная библиография в руководстве чтением.. – М., 1975. – 112с.
1228749
   Рекомендательная библиография и руководство чтением.. – Москва, 1967. – 175 с.
1228750
  Дорохина С.В. Рекомендательная библиография художественной литературы: теоретическое наследие и современность / С.В. Дорохина, Н.В. Лопатина // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата ; "Бук чембэр интернэшнл". – Москва, 2014. – № 3 (392). – С. 46-53. – ISSN 0869-6020


  В статье рассматривается целесообразность и необходимость использования теории рекомендательной библиографии в современном культурном просвещении. Представлены возможности современных информационных технологий для реализации смелых идей теоретиков и ...
1228751
   Рекомендательная библиография: вопросы теории, методики, истории.. – Л., 1989. – 136с.
1228752
  Бавин С.П. Рекомендательная библиография: как это делается сегодня : практич. пособ. для работников библиотек / С.П. Бавин ; Российская гос. б-ка, НИО библиографии. – Москва : Пашков дом, 2011. – 134, [2] с. – Библиогр.: с. 123-134 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7510-0521-4
1228753
  Сергеев Александр Рекомендательная революция : digital // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 172-176 : Фото
1228754
   Рекомендательно-библиографическое пособие: составление и использование.. – Москва, 1987. – 112 с.
1228755
   Рекомендательное библиографическое пособие: проблемы его целостности.. – Москва, 1979. – 152 с.
1228756
  Недосекин Ю.Д. Рекомендательные граниты Северо-Востока СССР / Ю.Д. Недосекин. – М., 1988. – 140с.
1228757
  Осыка С.Г. Рекомендательные нормы международных организаций как фактор совершенствования международно-правового регулирования (на примере рекомендаций МОТ) / С.Г. Осыка, В.А. Самовалов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 50-57. – (Международные отношения и международное право ; вып. 28). – ISSN 0201-7601
1228758
  Кулапов В.Л. Рекомендательные нормы советского права. / В.Л. Кулапов. – Саратов, 1987. – 110с.
1228759
  Кулапов Виктор Лаврентьевич Рекомендательные нормы советского социалистического права : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Кулапов Виктор Лаврентьевич; Сарат. юрид. ин-т им. Д.И.Курского. – Саратов, 1981. – 18л.
1228760
   Рекомендательные списки литературы для внеклассного чтения учащихся I-X классов.. – М., 1972. – 48с.
1228761
   Рекомендательный список кинофильмов для системы политического просвещения.. – Саратов, 1964. – 48с.
1228762
   Рекомендательный список литературы. – Саратов, 1964. – 6 с.
1228763
   Рекомендательный список литературы для изучающих русский язык за рубежом.. – М., 1967. – 78с.
1228764
   Рекомендательный список литературы для самостоятельного изучения по программе очно-заочных курсов повышения квалификации учителей начальных классов.. – Куйбышев, 1964. – 16с.
1228765
   Рекомендательный список литературы по написанию курсовых и дипломных работ для студентов физико-математических, биологических и химических специальностей. – Донецк, 1982. – 48с.
1228766
  Макарова Т.И. Рекомендательный список литературы по формам и методам идейно-политического воспитания студентов в помощь кураторам / Т.И. Макарова, Н.М. Ломакина. – Донецк, 1982. – 45с.
1228767
   Рекомендательный список литературы по цветной металлургии.. – М., 1963. – 46с.
1228768
   Рекомендательный список литературы по цветной металлургии.. – М., 1964. – 44с.
1228769
   Рекомендательный список литературы по цветной металлургии.. – М., 1964. – 38с.
1228770
   Рекомендательный список литературы по цветной металлургии.. – М., 1964. – 43с.
1228771
   Рекомендательный список радиолитературы., 1928. – 32с.
1228772
   Рекомендательный список.. – Саратов, 1959. – 29с.
1228773
   Рекомендательный список.. – Саратов
10. – 1959. – 21с.
1228774
   Рекомендательный список.. – Саратов
11. – 1959. – 21с.
1228775
   Рекомендательный список.. – Саратов, 1961. – 3с.
1228776
  Бочкарева М.А. Рекомендательный указатель литературы для работников профессионально-технических училищ. / М.А. Бочкарева, М.Н. Яковлева. – М., 1961. – 91с.
1228777
   Рекомендации "круглого стола" "Правовые аспекты межбиблиотечного сотрудничества и защиты интеллектуальной собственности" // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 154-156
1228778
   Рекомендации "круглого стола" "Русский язык в системе межкультурных коммуникаций" // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 130-132
1228779
   Рекомендации 2-й Московской областной научно-практической конференции по проблеме "Слияние воспитания и обучения в единый процесс".. – М., 1964. – 84с.
1228780
   Рекомендации Всесоюзного совещания по организации труда (26-29 июня 1967 г.). – М., 1967. – 64с.
1228781
   Рекомендации Всесоюзного совещания по охране труда.. – М., 1975. – 31с.
1228782
   Рекомендации Всесоюзной межвузовской научно-технической конференции по проблемам научной организации труда в вузах. – Москва, 1970. – 14с.
1228783
   Рекомендации зонального совещания экономистов Северного Кавказа по вопросам совершенствования планирования и повышения уровня экономической работы в народном хозяйстве РСФСР.. – Ростов-на-Дону, 1967. – 59с.
1228784
   Рекомендации зонального совещания экономистов Уральского экономического района 12-14 апреля 1967 года.. – Свердловск, 1967. – 14с.
1228785
   Рекомендации и методическое руководство по внедрению системы бездефектной разработки технической документации и сдачи ее с первого предъявления.. – Пермь, 1965. – 15с.
1228786
  Студенцов Н.Н. Рекомендации к выполнению курсовых и дипломных работ по методике обучения географии / Н.Н. Студенцов, Е.Ф. Легенькая. – Саратов, 1974. – 31с.
1228787
   Рекомендации к изучению традиционных сюжетов и образов мировой литературы. – Черновцы
Вып. 2. – 1982. – 74с.
1228788
   Рекомендации к изучению традиционных сюжетов и образов мировой литературы.. – Черновцы
1. – 1981. – 89с.
1228789
   Рекомендации к практикуму по бактериозам насекомых.. – Саранск, 1985. – 118с.
1228790
  Кудряшов В.П. Рекомендации МВФ по вопросам фискальной политики и их учета в Украине // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. [и др.]. – Киев, 2016. – № 10 (651). – C. 3-19. – ISSN 0131-7741
1228791
   Рекомендации межвузовского научно-методического семинара "Роль политической экономии в коммунистическом воспитании студентов".. – Рига, 1979. – 26с.
1228792
   Рекомендации Международной комиссии по защите от излучений. – Москва : Иностранная литература, 1958
1228793
   Рекомендации научно-практической конференции "Роль библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся".. – М., 1964. – 15с.
1228794
   Рекомендации научной конференции по изучению и использованию производительных сил Украинских Карпат.. – К., 1968. – 36с.
1228795
   Рекомендации о порядке перевода на новые условия оплаты труда рабочих. руководящих, инженерно-технических работников и служащих производственных предприятий.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1974. – 95с.
1228796
   Рекомендации о порядке перевода на новые условия оплаты труда рабочих. руководящих, инженерно-технических работников и служащих производственных предприятий.. – М., 1975. – 81с.
1228797
  Тартаковская А.И. Рекомендации офтальмолога / А.И. Тартаковская. – Москва, 1986. – 47с.
1228798
   Рекомендации П-й Московской областной научно-практической конференции по проблеме "Слияние воспитания и обучения в единый процесс".. – М., 1964. – 12с.
1228799
   Рекомендации первой Всероссийской научной конференции по проблеме "Научная организация и экономическое стимулирование труда в сельском хозяйстве".. – М., 1967. – 21с.
1228800
   Рекомендации первой Всесоюзной научной конференции "Социально-экономические проблемы профессионально-технического образования".. – Л., 1970. – 8с.
1228801
   Рекомендации по беспривязному содержанию крупного рогатого скота.. – Саратов, 1960. – 16с.
1228802
   Рекомендации по борьбе с вредителями декоративных растений в Крыму.. – Ялта, 1973. – 31с.
1228803
   Рекомендации по борьбе с вредным клопом-черепашкой.. – М., 1962. – 6с.
1228804
   Рекомендации по борьбе с корневыми гнилями пшеницы и ячменя.. – Москва, 1962. – 16с.
1228805
   Рекомендации по борьбе с мышевидными грызунами.. – М., 1961. – 9с.
1228806
   Рекомендации по ведению делопроизводства в научно-исследовательских, проектных и конструкторских организациях.. – М., 1977. – 101с.
1228807
   Рекомендации по ведению подростковой беременности. Клинические практические рекомендации Канадского комитета детской и подростковой гинекологии и акушерства, одобренные Обществом акушеров и гинекологов Канады (август 2015 г., сокр.). // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 4 (6). – С. 86-89. – ISSN 2413-550Х
1228808
   Рекомендации по ведению семеноводства в колхозах и совхозах Молдавской ССР.. – Кишинев, 1964. – 23с.
1228809
   Рекомендации по внедрению бригадного хозрасчета.. – Новосибирск, 1984. – 104с.
1228810
   Рекомендации по внедрению в народное хозяйство технических и производственных достижений промышленности, представленных на специализированной тематической выставке "Современные средства механизации. – М., 1961. – 15с.
1228811
   Рекомендации по возделыванию гречихи.. – М., 1963. – 46с.
1228812
   Рекомендации по возделыванию зимующего гороха в колхозах и совхозах Юга РСФСР на 1963 год.. – М., 1962. – 20с.
1228813
   Рекомендации по возделыванию и семеноводству сахарной и лопающейся кукурузы. – Москва, 1965. – 20 с.
1228814
   Рекомендации по возделыванию кормовыъ бобов в колхозах и совхозах РСФСР на 1962 год.. – М., 1962. – 32с.
1228815
   Рекомендации по возделыванию овощных культур в защищенном грунте.. – М., 1963. – 68с.
1228816
   Рекомендации по возделыванию сорго в южных и юго-восточных районах РСФСР.. – М., 1963. – 398с.
1228817
   Рекомендации по возделыванию фасоли.. – М., 1963. – 32с.
1228818
   Рекомендации по вопросам химизации сельскохозяйственного производства в учебных хозяйствах СПТУ.. – М., 1964. – 96с.
1228819
   Рекомендации по выращиванию двух урожаев в год в южных районоах РСФСР.. – М., 1963. – 32с.
1228820
   Рекомендации по выращиванию кукурузы, гороха, сахарной свеклы на кормовые цели в колхозах и совхозах Запорожской области.. – Запорожье, 1962. – 40с.
1228821
   Рекомендации по выращиванию риса в Украинской ССР на 1966 год.. – К., 1966. – 36с.
1228822
   Рекомендации по дополнительной оплате труда в колхозах.. – Саратов, 1963. – 36с.
1228823
   Рекомендации по дополнительной оплате труда колхозников.. – Л., 1961. – 23с.
1228824
   Рекомендации по замораживанию и использованию семени в хозяйствах.. – Минск, 1963. – 15с.
1228825
   Рекомендации по затратам труда и средств на производство продукции растениеводства в условиях орошения.. – К., 1966. – 75с.
1228826
   Рекомендации по защите растений на 1961 год.. – Саратов, 1960. – 16с.
1228827
   Рекомендации по защите растений от вредителей, болезней и сорняков в колхозах и совхозах РСФСР.. – М., 1963. – 62с.
1228828
   Рекомендации по защите роз от болезней в открытом и закрытом грунте. – Киев : КГУ, 1987. – 15 с.
1228829
   Рекомендации по изучению курса общей химии на заочном отделении.. – Рига, 1987. – 66с.
1228830
   Рекомендации по изучению переработки берегов водохранилищ.. – М., 1959. – 120с.
1228831
   Рекомендации по изучению разрывных и складчатых стуктур для сейсмического микрорайонирования.. – М., 1984. – 21с.
1228832
   Рекомендации по изучению режима и баланса грунтовых вод на подтапливаемых промышленных площадках.. – М., 1973. – 96с.
1228833
   Рекомендации по инженерно-геологическим изысканиям и оценке территории для промышленного и гражданского строительства в карстовых районах СССР.. – М., 1967. – 91с.
1228834
   Рекомендации по инженерно-геологическим изысканиям на оползневых склонах Северного Кавказа с целью их хозяйственного освоения.. – М., 1983. – 68с.
1228835
   Рекомендации по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям на водохранилищах для строительства.. – М., 1986. – 132с.
1228836
   Рекомендации по использованию активных методов обучения при подготовке специалистов в вузах республики. – Киев, 1982. – 76с.
1228837
   Рекомендации по использованию пакетных пчет для производства меда в Сибири и северных районоах РСФСР.. – М., 1963. – 6с.
1228838
   Рекомендации по использованию сапропеля при кормлении животных.. – Минск, 1962. – 22с.
1228839
   Рекомендации по использованию словарей, терминологических и других пособий при переводе геологической литературы с английского и французского языка.. – М., 1967. – 50с.
1228840
   Рекомендации по количественной оценке устойчивости оползневых склонов. – Москва : Стройиздат, 1984. – 80с.
1228841
   Рекомендации по комбинированной аэрофототопографической съемке в масштабах 1:2000 и 1:1000 населенных мест Узбекской ССР. – Ташкент : УзНИИНТИ, 1979. – 63 с.
1228842
   Рекомендации по комплексному развитию малых и средних городов и формированию их среды. – Москва, 1990. – 158 с.
1228843
   Рекомендации по лабораторному изучению строения мерзлых грунтов. – Москва : Стройиздат, 1984. – 36с.
1228844
   Рекомендации по лиманному орошению.. – М., 1964. – 20с.
1228845
   Рекомендации по материальному поощрению работников промышленных предприятий за улучшение нормирования и рост производительности труда.. – М., 1976. – 76с.
1228846
   Рекомендации по методике классификацирования литературы.. – Л., 1978. – 147с.
1228847
   Рекомендации по методике оценки месторождений калийных солей на стадии поисковых работ.. – М., 1974. – 53с.
1228848
   Рекомендации по методике оценки месторождений молибденовых, вольфрамовых и меднопорфировых руд на стадии поисково-разведочных работ.. – М., 1974. – 47с.
1228849
   Рекомендации по методике оценки месторождений мусковита на стадии детальных поисковых работ.. – М., 1974. – 43с.
1228850
   Рекомендации по методике прогноза изменения строительных свойств структурно-неустойчивых грунтов при подтоплении. – Москва : Стройиздат, 1984. – 153с.с.
1228851
   Рекомендации по методике прогноза изменения физико-механических свойств засоленых глинистых грунтов. – Москва : Стройиздат, 1984. – 16с.
1228852
   Рекомендации по методике регионального инженерно-геологического изучения шельфа морей.. – Рига, 1975. – 55с.
1228853
   Рекомендации по обогащению раионов сельскохозяйственной птицы витаминами группы "В".. – М., 1964. – 14с.
1228854
   Рекомендации по обработке материалов наблюдений за режимом подземных вод и водно-баланосых исследований.. – М., 1977. – 98с.
1228855
   Рекомендации по обучению начинающих специалистов решению профессиональных судебно-почерковедческих задач : (метод. пособие для экспертов). – Москва : ВНИИСЭ, 1979. – 123, [2] с. : табл. – Библиогр.:с. 31-32
1228856
   Рекомендации по определению липкости грунтов в стационарных лабораториях и полевых условиях. – Москва, 1983. – 31с.
1228857
   Рекомендации по организации и содержанию методической работы учителей(руководителям школ и отделов народного образования).. – Душанбе, 1971. – 78с.
1228858
   Рекомендации по организации контроля качества отремонтированной радиотелевизионной аппаратуры в соответствии с требованиями РСТ.. – Москва, 1975. – 44 с.
1228859
   Рекомендации по организации ППП на базе ОС ЕС.. – Новосибирск, 1987. – 90с.
1228860
   Рекомендации по организации правового воспитания школьников.. – Кишинев, 1975. – 16с.
1228861
   Рекомендации по оценке и прогнозу размыва берегов равнинных рек и водохранилищ для строительства. – Москва : Стройиздат, 1987. – 68с.
1228862
   Рекомендации по перевозке опасных грузов : Типовые правила : ST/SG/AC.10/1Rev.12 (Vol. 1). – 12-е пересмотренное изд. – Нью-Йорк, Женева : Организация Объединенных Наций
Т. 1. – 2001. – 6, 452 c.
1228863
   Рекомендации по перевозке опасных грузов : Типовые правила : ST/SG/AC.10/1Rev.12 (Vol. 2). – 12-е пересмотренное изд. – Нью-Йорк, Женева : Организация Объединенных Наций
Т. 2. – 2001. – С. 453-743
1228864
   Рекомендации по планирвовке и застройке жилых районов и микрорайонов. – Москва, 1967. – 239 с.
1228865
   Рекомендации по планированию, внедрению и поределению экономической эффективности мероприятий НОТ в строительстве. – М, 1987. – 81с.
1228866
   Рекомендации по повышению продуктивности пчеловодства Кубани. – Краснодар, 1965. – 24с.
1228867
   Рекомендации по повышению эффективности использования фонда материального поощерения. – М, 1988. – 33с.
1228868
   Рекомендации по подготовке и обоснованию предложений о создании и деятельности совместных предприятий на территории СССР. – М, 1990. – 297с.
1228869
  Андриевский Р.А. Рекомендации по подготовке к вступительным экзаменам для поступающих в ЛМИ / Р.А. Андриевский. – Ленинград, 1970. – 32с.
1228870
   Рекомендации по подготовке семян льнадолгунца к посеву. – М, 1963. – 16с.
1228871
   Рекомендации по получению высоких урожае6в овощевой в защищенном грунте. – М, 1966. – 72с.
1228872
   Рекомендации по предупреждению болезней прудовых рыб. – Кишинев, 1965. – 18с.
1228873
   Рекомендации по предупреждению и преодолению неуспеваемости учащихся общеобразовательных школ. – Москва : Просвещение, 1976. – 56 с.
1228874
   Рекомендации по преподаванию программной инженерии и информатике в университетах = Software Engineering 2004: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software Engineering: Computing Curricula 2001: Computer Science. – Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007. – 470с. – Данные тит. листа частично парал. англ. – ISBN 978-5-9556-0105-9
1228875
   Рекомендации по применению антибиотиков, тканевых препаратов и других биогенных стимуляторов для улучшения развития и повышения привесов животных при выращивании и откорме. – М, 1963. – 28с.
1228876
   Рекомендации по применению геофизических методов для определения инженерно-геологических характеристик мерзлых дисперсных грунтов. – Москва : Стройиздат, 1984. – 33с.
1228877
   Рекомендации по применению и производственному испытанию гербицидов в посевах сахарной свеклы. – Москва, 1965. – 16с.
1228878
   Рекомендации по применению инфенерно-гологических изысканий карстовых областей Черноморского побережья СССР. – Москва, 1986. – 61с.
1228879
   Рекомендации по применению метода налива тяжелой жидкости для определения коэффициента фильтрации слабопроницаемых грунтов. – Москва : Стройиздат, 1983. – 28с.
1228880
  Эрлес Рекомендации по применению элементов электрической и радиоэлектрической аппаратуры : П-18582 / Эрлес. – Москва, 1962. – 55 с.
1228881
   Рекомендации по проведению профориентационной работы в школе. – Омск, 1968. – 47с.
1228882
   Рекомендации по проведению режимных наблюдений на участках действующих систем искусственного восполнения подземных вод. – М, 1978. – 35с.
1228883
   Рекомендации по проведению, обработке и интерпретации результатов пенетрационного каротажа. – М, 1974. – 49с.
1228884
   Рекомендации по проверке фондов библиотек агропромышленного комплекса. – М, 1990. – 20с.
1228885
   Рекомендации по прогнозу устойчивости обвально-оползневых склонов. – М, 1986. – 120с.
1228886
   Рекомендации по проектированию внешкольных учреждений - Домов пионеров и школьников (ДПШ). – М, 1984. – 108с.
1228887
   Рекомендации по производству зерна сильных и твердых пшениц. – М, 1964. – 64с.
1228888
   Рекомендации по промышленному скрещиванию свиней. – Минск, 1962. – 20 с.
1228889
  Барышникова И.А. Рекомендации по работе с комплексной аэрогеофизической станцией СКАТ-77 / сост. И.А. Барышникова. – Ленинград : [б. и.], 1984. – 92 с.
1228890
   Рекомендации по работе секций библиотечных работников учебных заведений профессионально-технического образования. – Москва, 1963. – 16 с.
1228891
   Рекомендации по развитию пчеловодства. – Минск, 1962. – 36 с.
1228892
   Рекомендации по размножению крыжовника зелеными черенками. – Минск, 1963. – 15 с.
1228893
   Рекомендации по разработке комплексных транспортных схем для крупных гродов строительства. – Москва, 1983. – 120 с.
1228894
   Рекомендации по рациональному использвованию стержней початков кукурузы для кормления скота в колхозах и совхозах РСФСР. – М, 1962. – 8с.
1228895
  Бубнова Е.А. Рекомендации по рекультивации и использованию накопителей отходов обогащения / Е.А. Бубнова, Е.А. Ворон // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 239-248 : рис., табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1607-4556
1228896
   Рекомендации по реформе библиотечного законодательства в Центральной Европе // Библиотека и закон : юридический словарь - справочник. – Москва, 2009. – Вып. 26 (1"2009). – С. 73-79. – ISSN 1560-7976


  ЮНЕНЕСКО. Основные принципы библиотечной политики. Законодательство для национальных библиотек
1228897
  Ермоленко Н.И. Рекомендации по сбору, приготовлению лекарственных трав и растений, произрастающих в Ставропольском крае / Н.И. Ермоленко, С.А. Амилаханова. – Ставрополь, 1989. – 134с.
1228898
   Рекомендации по скармливанию сахарной свеклы. – Минск, 1962. – 12с.
1228899
   Рекомендации по скармливанию фосфатидных кормов животных. – Кишинев, 1961. – 8с.
1228900
  Минеев С.П. Рекомендации по совершенствованию выполнения гидрорыхления в зонах нарушений выбросоопасных угольных пластов и контроль его эффективности / С.П. Минеев, А.А. Потапенко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 115. – С. 31-44 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
1228901
   Рекомендации по совершенствованию организации заработной платы и преминения работников производственных отраслей народного хозяйства. – М, 1987. – 123с.
1228902
   Рекомендации по созданию сенокосов на Джеты-Огузских сыртах Киргизской ССР. – Фрунзе, 1959. – 47с.
1228903
   Рекомендации по составлению карт прогноза переработки берегов водохранилищ. – Москва : Стройиздат, 1985. – 40 с.
1228904
   Рекомендации по составлению крупномасштабных инженерно-геологических карт охраны и рационального использования геологической среды для городов. – Москва : Стройиздат, 1984. – 0,25
1228905
   Рекомендации по составлению проектов планировки городов УССР с историко-архитектурными заповедниками и комплексами памятников архитектуры. – Киев, 1971. – 136 с.
1228906
   Рекомендации по телевизионной инфраскопии поверхностных венозных сосудов. – Пятигорск, 1988. – 130с.
1228907
   Рекомендации по технологии выращиваня мясных цыплят. – М, 1965. – 27с.
1228908
   Рекомендации по увеличению производства сельскохозяйственных культур и продуктов животноводства по зоне Дальнего Востока РСФСР. – Москва, 1963. – 343 с.
1228909
   Рекомендации по укреплению трудовой и производственной дисциплины. – Киев, 1984. – 22 с.
1228910
   Рекомендации по улучшению качества молока. – Минск, 1962. – 20 с.
1228911
  Карпенко А. Рекомендации по усовершенствованию способов оценивания уровня знаний, навыков, творчества и дисциплины студентов / А. Карпенко, В. Бондаренко, А. Блудова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / Мін.освіти і науки Ураїни; Донбаський держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2013. – Вип. 66. – С. 75-82. – ISSN 2077-1827
1228912
  Власов М.П. Рекомендации студенту-заочнику 1-го курса по организации самостоятальной учебной работы / М.П. Власов. – Москва, 1963. – 20с.
1228913
   Рекомендации.. – М., 1977. – 123с.
1228914
   Рекомендация о развитии и использовании многоязычия и всеобщем доступе к киберпространству // Библиотека и закон : юридический словарь - справочник. – Москва, 2009. – Вып. 26 (1"2009). – С. 35-41. – ISSN 1560-7976


  Рекомендации состоят из следующих частей: Развитие многоязычного содержания и систем Расширение доступа к сетям и службам Развитие содержания, являющегося общественным достоянием Утверждение справедливой сбалансированности интересов ...
1228915
   Рекомендації I Міжнародної науково-практичної конференції "Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи" // Український форум. – Київ, 2000. – 23 - 30 листопада (№ 40-41). – С. 3


  Згідно п. 3 на базі Товариства "Україна-Світ" та Центру українознавства КНУ імені Тараса Шевченка буде створено Освітній координаційний центр як державно-громадська структура з відповідним Освітнім фондом для підтримки української освіти за межами ...
1228916
  Головко А. Рекомендації ISSA-2000 та передумови їх впровадження на вітчизняному ринку цінних паперів // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2010. – № 1 (75). – С. 9-13
1228917
   Рекомендації VII Всеукраїнської науково-практичної конференції "Бібліотека і книга в контексті часу" : тема року: "Публічні бібліотеки: традиції і сучасність", 17-18 квітня 2013 р., м. Київ // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 2 (60). – С. 29-30
1228918
  Кочетков В.М. Рекомендації Базельського комітету як основа для зміцнення фінансової стійкості банків / В.М. Кочетков, В.О. Мазурков // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 2 (27). – С. 36-40
1228919
  Прохорова Людмила Рекомендації батькам гіперактивних дітей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 28
1228920
   Рекомендації бібліотекам по пропаганді літератури до 60-річчя Збройних Сил СРСР.. – К., 1977. – 40с.
1228921
   Рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці на радіаційно-забруднених територіях / А.С. Бєліков, О.В. Пилипенко, А.В. Степанова, А.О. Животов // Строительство, материаловедение, машиностроение : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; ГВУЗ "Приднепров. гос. акад. строительства и архитектуры" ; редкол.: В.И. Большаков, Н.В. Савицкий, Е.Л. Юрченко [и др.]. – Днепропетровск, 2015. – Вып. 81. – С. 57-63. – (Серия: Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития). – ISBN 978-966-323-127-3
1228922
   Рекомендації для розвитку // Світ. – Київ, 2021. – Січень (№ 1/2). – С. 2


  Про доповідь міністра освіти і науки Сергія Шкарлена на засіданні Національної ради з питань розвитку науки і технологій.
1228923
   Рекомендації для розвитку інноваційної діяльності країни - результат дослідження Innovation Policy Outlook 2020 // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12 (196). – С. 4-5. – ISSN 1682-2366
1228924
   Рекомендації до планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти : лист Міністерства освіти і науки України від 14.08.08 р. № 1/9-520 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 34/35. – С. 23-48. – ISSN 0130-8890
1228925
  Шпакович О.М. Рекомендації до створення українського законодавства з питань захисту інформації від несанкціонованого доступу та неправомірного використання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 123-132
1228926
   Рекомендації до структури та змісту робочої програми навчальної дисципліни / підготував М. Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 23 липня (№ 28)
1228927
  Леві Б. Рекомендації експертів щодо лікування дорослих пацієнтів із кардіогенним шоком / Б. Леві, О. Бастьєн, Б. Карім // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 2 (18). – С. 89-102. – ISSN 2312-7104
1228928
   Рекомендації експертних груп, превентивні комерційні харчові раціони з доведеною ефективністю та нутрієнти, що показані пацієнтам із гіпертонічною хворобою й ожирінням високого кардіоваскулярного ризику / Д.К. Милославський, С.М. Коваль, І.О. Снігурська, Т.Г. Старченко, В.В. Божко // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (51). – С. 72-80. – ISSN 2224-1485
1228929
  Пришляк Н.В. Рекомендації з вибору оптимальної сировини для виробництва біогазу на основі експериментальних даних щодо енергетичної цінності відходів / Н.В. Пришляк, Д.М. Токарчук, Я.В. Паламаренко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – C. 58-66. – ISSN 2306-6814
1228930
   Рекомендації з визначення статусу біженця. Данська рада у справах біженців. – [Б. м.] : [б. в.]. – 68 с. – Цю публікацію видано Данською Радою у справах біженців за участі нац. та міжнар. експертів в рамках фінансованого Європ. комісією проекту "Правова та соціальна допомога дітям-біженцям та дітям, що шукають притулку в Україні"
1228931
   Рекомендації з виконання лабораторних робіт з курсу "Комп"ютерна статистика". – Киев : Київський університет, ВПЦ, 2002. – 57с.
1228932
  Громнюк А.І. Рекомендації з використання етнічних мотивів у проектуванні сучасних інтер"єрів підприємств харчування // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 47-60 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-3455
1228933
   Рекомендації з навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін у ЗВО // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 23 липня (№ 28)
1228934
  Рубцов А.Ф. Рекомендації з оптимального використання нових деревних інтродуцентів та їх культиварів для садів і парків південно-степового регіону України / Рубцов А.Ф. ; Нац. акад. аграр. наук України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна. – Асканія-Нова : Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна НААН України, 2015. – 92 с. : табл. – Бібліогр.: с. 83-86
1228935
  Павлюк І.М. Рекомендації з організації і ведення бухгалтерського обліку бартерних, експортно-іпортних і валютних операцій на підприємтсвах і в організаціях України : Практичний посібник / І.М. Павлюк. – Коломия, 1996. – 160с. – ISBN 966-550-022-8
1228936
   Рекомендації з організації праці державних службовців в органах виконавчої влади // Праця і закон. – Київ, 2005. – № 4. – С.25-32
1228937
  Петров А.О. Рекомендації з побудови систем активного захисту в мережах загального користування із застосуванням прицільної завади // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 235-239


  У статті наведено рекомендації щодо реалізації засобів активного захисту інформації чережах загального користування із застосування прицільної завади. В статье приведены рекомендации по реализации средств активной защиты информации в сетях общего ...
1228938
  Груник Н.В. Рекомендації з правил пожежної безпеки у лісі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 4, квітень. – С. 27 : фото
1228939
   Рекомендації з розроблення дорожньої інвестиційної карти розвитку аграрного району / [С.І. Кубів, Я.М. Гадзало, М.І. Ващенко та ін. ; за ред. Я.М. Гадзало, П.Т. Саблука] ; Кабінет міністрів України, Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". – Київ : Аграрна наука, 2017. – 148 с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-540-477-4
1228940
  Афонін О. Рекомендації з удосконалення українського книговидання / О. Афонін, Н. Петрова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 1 (174). – С. 3-5. – ISSN 2076-9326
1228941
  Вітренко А. Рекомендації закладам і навчання іноземців // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 31 серпня (№ 33/34). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  Як працюватимуть заклади вищої та фахової передвищої освіти в умовах пандемії? Як вишам не втратити студентів-іноземців? На ці запитання відповідав заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.
1228942
  Шпонтак І.М. Рекомендації керівникам дошкільних навчальних закладів по підготовці та проведенню "Тижня безпеки дитини" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 31-34 : фото
1228943
  Ільницька І.М. Рекомендації керівникам дошкільних навчальних закладів щодо підготовки та проведення "Тижня безпеки дитини" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 5, травень. – С. 10-12
1228944
   Рекомендації круглого столу " Землеустрій-основа державної земельної політики України // Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2006. – № 1. – С. 23
1228945
  Кудряшов В.П. Рекомендації МВФ з питань фіскальної політики та їх урухування в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10 (659). – С. 3-19 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1228946
   Рекомендації Міжнародної наукової конференції "Бібліотека. Наука. Комунікація : формування національного інформаційного простору" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 6 (236). – С. 47-52. – ISSN 1029-7200


  Рекомендації Міжнародної наукової конференції "Бібліотека. Наука. Комунікація : формування національного інформаційного простору" , 4-6 жовтня 2016 р., м.Київ
1228947
   Рекомендації Міжнародної наукової конференції "Історико-культурний туризм: український та світовий досвід" // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 310-318. – ISBN 978-617-7399-29-1
1228948
   Рекомендації міжнародної наукової конференції "Проблеми гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 6. – С. 28. – ISSN 1029-7200
1228949
   Рекомендації міжнародної наукової конференції "Формування і розвиток бібліотечного електронного середовища" // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2011. – Вып. 4. – С. 78


  Рекомендації міжнародної наукової конференції "Формування і розвиток бібліотечного електронного середовища" , 4-6 жовтня 2011р. ,НБУВ
1228950
   Рекомендації МОН у зв"язку з посиленням обмежень // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 16-23 грудня (№ 50/52). – С. 2
1228951
   Рекомендації НАПН України щодо закінчення навчального року // Педагогічна газета України. – Київ, 2020. – Березень - квітень (№ 2). – С. 3
1228952
   Рекомендації наради директорів бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 59-61. – ISSN 1682-2366
1228953
   Рекомендації парламентських слухань на тему: "Тарас Шевченко як постать світового значення (до 200-річчя з дня народження)" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 18 червня (№ 115). – С. 6
1228954
  Антонов В.М. Рекомендації під час роботи за комп"ютером / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі // Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології та застосування : монографія / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 125-151
1228955
   Рекомендації підсумкової наради з питань удосконалення атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 14
1228956
  Рудишин М.П. Рекомендації по боротьбі з шкідливими гризунами. / М.П. Рудишин. – Львів, 1963. – 36с.
1228957
  Баганець О. Рекомендації по вдосконаленню діяльності правоохоронних органів (частина 2) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 12-18 квітня (№ 15). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1228958
  Олійник Л. Рекомендації по впровадженню методичної системи навчання військово-спеціальних дисциплін магістрів військово-соціального управління // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 7 (114), липень. – С. 16-20. – ISSN 2308-4634


  У статті у вигляді рекомендацій військовим педагогам обгрунтовуються основні напрями вдосконалення методичної системи навчання військово-спеціальних дисциплін магістрів військово-соціального управління.
1228959
  Андрес Г.О. Рекомендації Ради Європи як вагомі документи галузі охорони культурної спадщини // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 71-78. – ISBN 966-531-142-5
1228960
   Рекомендації учасників XXVI Київського симпозіуму з наукознавства та історії науки на тему: "Наука, технології та інновації як найважливіші чинники національної безпеки в умовах становлення нових суверенних держав" // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 10, № 6. – С. 81-84. – ISSN 1815-2066
1228961
  Степанов Г.С. Рекомендації щодо безпечного користування газовими приладами // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 26 : фото
1228962
  Лісученко Є. Рекомендації щодо вдосконалення режиму міжнародно-правової відповідальності за екологічну шкоду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 59-61.
1228963
  Строкаченко О.І. Рекомендації щодо вдосконалення форми державного статистичного спостереження "Звіт про роботу електростанції" // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 265-272. – (Економічні науки ; вип. 3 (80)). – ISSN 2306-4242
1228964
  Ткачук О. Рекомендації щодо вибору логотипа для товарів та послуг як флагмана для вашого бізнесу // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 2. – С. 10-13. – ISSN 1608-6422
1228965
  Жмай О.В. Рекомендації щодо вибору напряму реалізації корпоративної соціальної відповідальності // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 191-194. – ISBN 978-966-927-199-0
1228966
  Шевчук Н.В. Рекомендації щодо визначення та оцінки продуктивності праці та капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 53-57
1228967
  Козлова О.Г. Рекомендації щодо використання ідей А.С. Макаренка у процесі підготовки майбутнього керівника навчального закладу / О.Г. Козлова, І.І. Гавриленко // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / В.Ф. Живодьор, І.І. Гавриленко, Т.В. Гребеник, С.С. Дєнєжніков, О.А. та ін. Заболотна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 152-174. – ISBN 978-966-698-197-7
1228968
  Антонюк Д. Рекомендації щодо використання програмно-імітаційного комплексу "Economics games" в освітньому процесі ЗВО / Д. Антонюк, Т. Вакалюк, І. Новіцька // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 1. – C. 6-14. – ISSN 2307-4906
1228969
   Рекомендації щодо використання сільськогосподарських угідь населених пунктів, які за радіологічними показниками можуть бути виведені за межі 2-ї зони / М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи [та ін.] ; [розроб.: Калиненко Л.В., Перепелятников Г.В., Іванова Т.М. та ін.]. – Київ : ВНДІ ЦЗ МНС України ; Атіка, 2008. – 105, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 93-94. – ISBN 978-966-326-325-0
1228970
  Кучма І.Л. Рекомендації щодо включення наукових журналів відкритого доступу до каталогу DOAJ / І.Л. Кучма, С.А. Назаровець // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 6. – С. 86-91. – ISSN 1027-3239


  У статті розглянуто основні вимоги до наукових журналів для включення їх у міжнародний каталог журналів відкритого доступу Directory of Open Access Journals (DOAJ). Надано рекомендації редакціям українських наукових журналів щодо успішного проходження ...
1228971
  Решетченко А.І. Рекомендації щодо впровадження моніторингу шуму вулично-дорожньої мережі населених міст // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 108-112 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1228972
   Рекомендації щодо економічних та інституціональних реформ 2009 / Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки. – Київ : [ Б.В.], 2009. – 120 с.
1228973
   Рекомендації щодо законодавчого забезпечення конституційної, адміністративної та судової реформ. – Київ : Заповіт, 2007. – 52 с. – ISBN 978-966-7272-79-1
1228974
  Зеркалов Д.В. Рекомендації щодо застосування газових балончиків // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 35-38 : табл., фото
1228975
  Зеркалов Д.В. Рекомендації щодо застосування газових балончиків // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 21-24 : рис., табл.
1228976
   Рекомендації щодо застосування переносних засобів димо- та тепловидалення / В.В. Присажнюк, С.В. Семичаєвський, М.Л. Якіменко, М.В. Осадчук, О.В. Куртов, О.В. Мілютін // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 5 (151). – С. 118-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1228977
  Белова В. Рекомендації щодо застосування перспективного досвіду Англії з менеджменту в управлінні освітою в Україні // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 27-28. – ISBN 978-966-644-365-9
1228978
   Рекомендації щодо збереження стану здоров"я населення, яке залишилося мешкати в поселеннях зони відселення. – Київ, 2001. – 40с.
1228979
  Розколупа Н. Рекомендації щодо організації надання бібліотечних послуг в умовах об"єднаних територіальних громад // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 1 (71). – С.16-18
1228980
   Рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 3 серпня (№ 30). – С. 4, 12. – ISSN 2219-5793
1228981
   Рекомендації щодо планування вивчення предметів економічного профілю в загальноосвітніх навчальних закладах // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 9
1228982
  Ковальчук Ю.Г. Рекомендації щодо поведінки на водних об"єктах у літній період // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 22 : фото
1228983
   Рекомендації щодо проведення експертної оцінки (етичної експертизи) тем та методик науково-дослідних робіт, які здійснюються в межах територій природних та біосферних заповідників, національних природ. – Киев, 2003. – 12с.
1228984
  Шаховал О. Рекомендації щодо розробки стратегії забезпечення кібербезпеки України / О. Шаховал, І. Лозова, С. Гнатюк // Захист інформації / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Т. 18, № 1. – С. 57-65. – ISSN 2221-5212
1228985
  Бурячок В. Рекомендації щодо розробки та реалізації моделі професійних компетентностей у сфері підготовки фахівців для національної системи кібербезпеки / В. Бурячок, В. Богуш // Захист інформації / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 20, № 2. – С. 72-78. – ISSN 2221-5212
1228986
   Рекомендації щодо розробки та реалізації річних національних програм (на основі досвіду РНП-2009 та 2010) = Recommendations on how to develop and implement annual national programs (based on the experience of implementing the ANP format in 2009 and 2010) : аналітичний звіт / [ред.: О. Мельник (Центр Розумкова) та ін.]. – Київ : Ін-т Євро-Атлант. співробітництва, 2011. – 24 с. – Текст парал. англ. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1228987
  Предун К.М. Рекомендації щодо системного оновлення стратегії, економічного та технологічного регламенту діяльності стейкхолдерів газопостачання в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (230/231). – С. 120-127. – ISSN 2522-1620
1228988
  Нужний Ю. Рекомендації щодо системної правової допомоги учасникам АТО // Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 2015. – № 20 (744), 16-31 липня 2015 року. – С. 10-11
1228989
   Рекомендації щодо складання бібліографічного опису в картках для каталогів і картотек : (у зв"язку з набуттям чинності ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [ уклад. О.Б. Рудич ]. – Вид. 2-е., змінене. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2008. – 60 с.
1228990
  Габчак Н. Рекомендації щодо стійкого розвитку екологічного туризму на природоохоронних територіях Закрпатської області // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 793. – С. 91-96 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Географія ; вип. 793). – ISSN 2311-9276
1228991
  Теслюк І.О. Рекомендації щодо тактики застосування методу криміналістичного прогнозування під час допиту // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 163-169. – ISSN 2306-9082
1228992
  Калінкін Д.В. Рекомендації щодо упорядкування внутрішнього аудиту бюджетних установ // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 251-255. – ISSN 2222-4459
1228993
  Швецова-Водка Рекомендаційна бібліографія в Україні на початку XXI ст. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: О. Воскобойнікова-Гузєва, В. Горовий, Л. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (237). – С. 11-16. – ISSN 1029-7200


  Аналізується сучасний стан бібліографічної діяльності українських бібліотек. Особливу увагу приділено рекомендаційній бібліографічній продукції Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Національної бібліотеки України для дітей, ...
1228994
  Красовська Г.В. Рекомендаційна система адаптивного онлайн-курсу програмування / Г.В. Красовська, Є.В. Кашперук // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 383-384
1228995
  Вервес Г. Рекомендація-характеристика // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7 : Присвячено 60-літтю від дня народження І.П. Мегели 30 травня 2006 р. – С. 46-47


  Про І. Мегелу.
1228996
  Ціне Міхам Рекомендація // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7 : Присвячено 60-літтю від дня народження І.П. Мегели 30 травня 2006 р. – С. 47-48


  Про І. Мегелу.
1228997
  Білик І. Рекомендація // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7 : Присвячено 60-літтю від дня народження І.П. Мегели 30 травня 2006 р. – С. 36-37


  Про І. Мегелу.
1228998
  Павличко Д. Рекомендація // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7 : Присвячено 60-літтю від дня народження І.П. Мегели 30 травня 2006 р. – С. 37


  Про І. Мегелу.
1228999
  Балла Ласло Рекомендація // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7 : Присвячено 60-літтю від дня народження І.П. Мегели 30 травня 2006 р. – С. 38
1229000
   Рекомендація Rec (2004) 4 Комітету Міністрів Ради Європи державам і членам про роль Європейської конвенції з прав людини в університетській освіті та професійній підготовці // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 329-333. – ISSN 0132-1331
<< На початок(–10)1221122212231224122512261227122812291230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,