Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1221122212231224122512261227122812291230(+10)В кінець >>
1220001
  Богдан С. "…Пуделочко живих квіток" (Новорічний дискурс в епістолярії Лесі Українки) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (755), лютий. – С. 34-40
1220002
   "Публічне і приватне право: проблеми методології, теорії та практики" : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (14 трав. 2013 р.) : www.LegalActivity.com.ua / Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція" ; [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : Актуальна юриспруденція, 2013. – 247, [1] с. – В надзаг. також: Legal activity. - Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-457-164-4
1220003
  Беляневич О.А. "Публічний порядок" як оціночна категорія договірного права: спроба тлумачення // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2004. – № 1. – С.331-338. – ISBN 966-7784-65-7
1220004
  Штирліна А.А. "Публічні послуги" в системі державного управління // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 127-128
1220005
  Гончаренко О. "Пугу-пугу" - з лугу... : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 1 (891), січень. – C. 5-20. – ISSN 08-68-4790-1


  Віршовані силуети козацьких гетьманів.
1220006
  Костиря Б. "Пульсування світів" : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 3 (905), березень. – С. 82-86. – ISSN 08-68-4790-1
1220007
  Скляренко Г. "Пунктир концептуалізму": До картини українського мистецтва другої половини XX сторіччя // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 209-230
1220008
  Креленко Н.С. "Пуританская" революция и английская общественная мысль XVII-XIX вв.: ист. миф в контексте полит. борьбы / Н.С. Креленко. – Саратов, 1990. – 110с.
1220009
  Нахлік Є. "Пускаю душу в світ..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 18 травня (№ 10). – С. 6-7


  Поезієзнавча сильветка Василя Куйбіди до 60-річчя від дня народження.
1220010
  Кудиба С.М. "Пустопорожні"слова як об’єкт дослідження лінгвістичної семантики (на матеріалі англійської телереклами) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – C. 255-259
1220011
  Дегтярев А.В. "Пустые рамы" в военной галерее зимнего дворца // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 6 (138). – С. 36-55. – ISSN 1606-0219


  К 200-летию Отечественной войны 1812 года.
1220012
  Васькин А. "Пусть господин Лермонтов прочистит себе голову" = О подоплеке антагонизма М.Ю. Лермонтова и Николая I // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 3, кн. 3. – С. 128-138. – ISSN 0203-5847
1220013
  Володин А.Г. "Пусть не обманет надежда..!" / А.Г. Володин, П.М. Шаститко. – Москва, 1990. – 349,2с.
1220014
  Ермошин Ф.А. "Пусть не смеются над мной заранее...": автор как смешной человек в "Дневнике писателя" Ф.М. Достоевского // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 136-141. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1220015
  Ханок Эдуард Пу-га-чев-щи-на: Алла "в законе волны" и...в окружении звезд : По страницам летописи советской и постсоветской эстрады / Ханок Эдуард. – Киев : Астарта, 1998. – 192с. – ISBN 966523308
1220016
   Публіцисти року: Володимир Бойко та Петро Кралюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 листопада (№ 214/215). – С. 20-21


  Голвний редактор "Дня" Лариса Івшина: "Лауреати Премії ім. Джеймса Мейса практично "реставрують" країну, відновлюють історичну пам"ять та нарощують нові смисли".
1220017
  Яременко В. Публіцистика - чин героїчний // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 27 серпня (№ 17). – С. 14-15


  Публіцистика Бориса Грінченка.
1220018
  Яременко В. Публіцистика - чин героїчний // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 10 вересня (№ 18). – С. 14-15


  Журналістська діяльність Бориса Грінченка.
1220019
  Яременко В. Публіцистика - чин героїчний // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 24 вересня (№ 19)
1220020
  Стефаник В.С. Публіцистика : Вибране із статей, промов, листів / В.С. Стефаник. – Київ : Художня література, 1953. – 112 с.
1220021
  Багряний І.П. Публіцистика : доповіді, статті, памфлети, рефлексії, есе / І.П. Багряний ; упор. О. Коновал. – Київ : Смолоскип, 1996. – 856 с.
1220022
  Волянська Л.І. Публіцистика = In print / Людмила Волянська. – Нью Йорк ; Ужгород : Ukrainian Book ; Патент, 2009. – 640 с. : іл. – Паралел. тит. арк. на укр. та англ. мовах. – ISBN 978-966-8760-81-5
1220023
  Мельник Ю.І. Публіцистика Амадео Бордіґи 1920-х рр.: дейний комунізм і протистояння диктату більшовицької Москви // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Досліджується публіцистична спадщина одного з найзнаковіших теоретиків італійського та світового комунізму Амадео Бордіґи. На його прикладі показано позитивні та негативні сторони ідеологічної заанга жованості як чинника у творчості публіциста. The ...
1220024
  Грач Л. Публіцистика Андрія Жука у київських виданнях 1906-1909 рр. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 163-170. – (Журналістика ; Вип. 4)
1220025
  Орлова А.О. Публіцистика Анни Гін: особливості ідіостилю // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 33-38. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 9). – ISSN 2078-2551
1220026
  Свалова М.І. Публіцистика Б. Олійника: проблематика та етико-естетичні виміри : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / Свалова М.І.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 205 л. – Бібліогр.: л. 184-205
1220027
  Свалова М.І. Публіцистика Б. Олійника: проблематика та етико-естетичні виміри : автореф. дис. ... канд. наук із соціал. комунікацій : 27.00.04 / Свалова М.І. КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
1220028
  Лященко О.А. Публіцистика Бориса Грінченка в газеті "Рада" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 60-63


  У статті проаналізовано внесок Б. Грінченка у становлення української преси на початку ХХ ст., зокрема у творення ідеологічного дискурсу газети "Рада" в циклі нарисів "Тяжким шляхом"
1220029
  Єфремов С.О. Публіцистика в "Книгарі" доби війни та революції (1917-1920) : до 100-річчя Укр. революції / Сергій Єфремов ; [підгот. текстів, упоряд., прим., імен. покажчик: С. Іваницька, Т. Демченко]. – Херсон : Гельветика, 2018. – 303, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-916-493-3
1220030
  Лазебник Ю.А. Публіцистика в літературі / Ю.А. Лазебник. – Київ : Радянська школа, 1971. – 320с.
1220031
  Ковальовська Л. Публіцистика в умовах сучасного суспільства // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Журналістика" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2007. – Вип. 1 (6). – С. 78-85


  У статті зроблено спробу оцінити сучасний стан друкованого слова на початковому етапі українського державотворення, проанилізувати реальний стан свободі преси та пояснити поняття "четверта влада".
1220032
  Барчан О.В. Публіцистика В.Гренджі-Донського 20-30-х років 20 ст. У контексті національного відродження Закарпаття : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Барчан О.В.; Мін-во освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – 196с. – Бібліогр.: л. 172-196
1220033
  Барчан О.В. Публіцистика В.Гренджі-Донського 20 - 30-х років 20 ст. у контексті національного відродження Закарпаття : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Барчан О.В.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1220034
  Лебедева-Гулей Публіцистика Віталія Карпенка // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 73-80


  У статті розгляд творчості Віталія Карпенка здійснено на основі публіцистичних творів 1977–2005 років. Головну увагу зосереджено на особливостях ідейного спрямування і тематичного наповнення аналізованих статей. Висвітлено основні життєві віхи В. ...
1220035
  Рудик М. Публіцистика Володимира Здоровеги: проблематика і світогляд // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 93-103. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2078-7324
1220036
  Калантаєвська Г.П. Публіцистика Д. Донцова // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 136-140. – ISBN 978-966-657-737-8
1220037
  Мелещенко О.К. Публіцистика Джона Ербатнота (1667-1735) : навч.-метод. комплекс : навч.-метод. статті, хрестоматія, теми рефератів / О.К. Мелещенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : БРАМА В, 2014. – 58, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 57. – ISBN 978-966-578-238-4
1220038
  Мелещенко О.К. Публіцистика Джонатана Свіфта (1667-1745) : навч.-метод. комплекс : навч. посібник, хрестоматія, тести, теми рефератів / О.К. Мелещенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : Дніпро, 2020. – 726, [2] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 718-725 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-578-320-6
1220039
  Носова Б.М. Публіцистика Джуліана Барнса як осмислення соціальних і політичних явищ у Великій Британії кінця ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 170-174


  Стаття присвячена розширенню пізнання спектра якісної зарубіжної публіцистики ХХ-ХХІ ст. Зокрема у статті аналізується публіцистична творчість Дж. Барнса як зразок реакції журналіста на стан та розвиток політичних подій у Великій Британії. The ...
1220040
  Шептицька Т. Публіцистика Дмитра Донцова як ідейний виклик українському "провансальству" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 15-19. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Розглядається одна з ключових проблем творчої спадщини Дмитра Донцова, а саме: проблема малоросійства як етнонаціонального та культурного явища.
1220041
  Теребус О.Л. Публіцистика Дмитра Павличка: мотиви, жанри, контекст : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.16 / Оксана Леонідівна Теребус; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.6 назв
1220042
  Дзюба Т.А. Публіцистика другої половини XIX - першої третини XX ст.: модель національної ідентичності : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Дзюба Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 456 л. – Бібліогр.: л. 371-456
1220043
  Дзюба Т.А. Публіцистика другої половини XIX - першої третини XX ст.: модель національної ідентичності : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Дзюба Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 39 с. – Бібліогр.: 36 назв
1220044
  Кушнір Г.О. Публіцистика Євгена Сверстюка у рецепції його сучасників // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 47-53. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 13). – ISSN 2078-2551
1220045
  Кушнір Г. Публіцистика Євгена Сверстюка як досвід контрпропаганди / Галина Кушнір // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 6 (227)


  В умовах постійних інформаційних впливів вміння аналізувати повідомлення ЗМІ, що мають пропагандистське спрямування, стає дедалі актуальнішим. Відповідно, мета статті—визначити головні аспекти протидії ідеологічному тиску
1220046
  Лисенко Л.І. Публіцистика Євгена Сверстюка: рецептивна кореляція "митець - суспільство" // Журналістика. Лінгвістика. Дидактика : зб. наук. праць : [м. Полтава, 7-8 жовт. 2010 р.] / "Журналістика. Лінгвістика. Дидактика", всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2010. – С. 130-134
1220047
  Кушнір О. Публіцистика журналу "Дукля" як чинник формування критичного мислення словацьких українців // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 7 (252). – С. 48-52. – ISSN 2076-9326


  У публікації окреслено теоретико-методологічні проблеми критичного дискурсу словацьких українців, зосередженого на шпальтах журналу "Дукля". Досліджено специфіку літературно-критичного мислення авторів часопису відповідно до еволюції їхніх ...
1220048
  Гевків Г. Публіцистика і поезія: вівчення підстав взаємодії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 95-105. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
1220049
   Публіцистика і політика : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 96 с. – ISBN 966-594-189-5
1220050
   Публіцистика і політика : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-594-178-Х
Вип. 3. – 2002. – 176 с.
1220051
   Публіцистика і політика : збірник наукових праць політологічної срямованості. – Київ : Грамота. – ISBN 978-966-349-110-3
Вип. 1 (4). – 2007. – 150 с. – резюме укр., англ. мовами
1220052
  Калантаєвська Г.П. Публіцистика І. Дзюби // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 160-166. – ISBN 978-966-657-737-8
1220053
  Котельницький Н. Публіцистика І.Л. Шрага (1847-1919) як джерело з історії земського ліберального руху на півночі Лівобережної України (60-80 рр. ХІХ ст.) // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2021. – Вип. 12. – С. 53-68. – ISSN 2518-7600
1220054
  Смеюха О. Публіцистика Івана Багряного у 1946 році // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 57-62
1220055
  Мелещенко О.К. Публіцистика Івана Крилова (1769-1844) : навч.-метод. комплекс : навч. посібник : хрестоматія, теми рефератів / О.К. Мелещенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : Логос, 2015. – 492 с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 487-489 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-942-1
1220056
  Нечиталюк М.Ф. Публіцистика Івана Франка (1875-1886 рр.) : семінарій / М.Ф. Нечиталюк. – Львів : Вид-во Львівського університету, 1972. – 240 с.
1220057
  Тарасюк В.Ю. Публіцистика Івана Франка в контексті сучасних видів і форм викладання журналістських дисциплін // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 66, січень - березень


  У статті здійснено спробу розглянути публіцистику І. Франка з урахуванням сучасних видів і форм викладання журналістських дисциплін. Звернуто увагу на з"ясування загального стану обізнаності студентів із творчістю автора, зокрема його публіцистичною ...
1220058
  Палиця Г. Публіцистика Івана Франка та Льва Толстого у світлі сучасної теорії педагогічного дискурсу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 262-269. – (Серія філологічна ; Вип. 52). – ISSN 2078-5534
1220059
  Мартиненко Т. Публіцистика Івана Франка у дослідженнях Гражини Паздро // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 324-330
1220060
  Синичич Г.В. Публіцистика Івана Франка як предмет наукового дослідження // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 112-116


  Через аналіз знакових праць у франкознавстві розкривається світосприйняття видатного письменника, еволюція його суспільно-політичних поглядів і яскраво виражений національний світогляд, указується на проблемно-тематичні моделі його публіцистики, ...
1220061
  Процишин О. Публіцистика Івана Франка: еволюція економічних поглядів та їхнє значення для сучасності (до 160-річчя з дня народження у країнського мислителя) / О. Процишин, П. Скотний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті проаналізовано основні напрями економічних досліджень у ранніх і пізніх публіцистичних творах Івана Франка та простежено еволюцію економічного світогляду українського дослідника. Висвітлено економічні погляди мислителя на ...
1220062
  Калантаєвська Г.П. Публіцистика й есеїстика Є. Маланюка // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 147-151. – ISBN 978-966-657-737-8
1220063
  Лось Й.Д. Публіцистика й тенденції розвитку світу : (львівська школа журналістики): навчальний посібник [ для вищих навч. закладів 3-4 рівнів акредитації: у 2 ч. ] / Й.Д. Лось; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – [ Ч. 1 ]. – Львів : ПАІС, 2008. – 376с. – ISBN 978-966-7651-84-8
1220064
  Пода О. Публіцистика Людмили Сталь про розвиток преси для жінок // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 50-58


  У статті аналізуються погляди відомої громадської діячки Людмили Сталь на проблему розвитку жіночої преси. Об"єкт дослідження -статті Л. Сталь у журналі "Коммунистка". В статье анализируются взгляды известной общественной деятельницы Людмилы Сталь на ...
1220065
  Пригодій М. Публіцистика М.Горького радянського періоду / М. Пригодій. – К : Художної літератури, 1958. – 303 с.
1220066
  Дишко С. Публіцистика М.Сріблянського (Шаповала) на сторінках "Української хати" // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 116-121


  Досліджуються основні тематичні пласти публіцистики М. Шаповала на шпальтах місячника "Українська хата": літературно-мистецька критика та проблеми громадського життя, зокрема такі особливості, як історичний контекст, національне відродження, розумінні ...
1220067
  Мелещенко О.К. Публіцистика Марка Твена (1835-1910) : навч.-метод. комплекс : навч. посібник, хрестоматія, тести, теми рефератів / О.К. Мелещенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : Дніпро, 2018. – 598, [2] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 587-596 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-578-293-3
1220068
  Нікольченко М.В. Публіцистика Миколи Вороного // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 111-119. – ISSN 2225-7586
1220069
  Логвиненко М.С. Публіцистика Миколи Островського. / М.С. Логвиненко. – Київ, 1959. – 170 с.
1220070
  Логвиненко М.С. Публіцистика Миколи Островського. : Дис... Канд. філол. наук: / Логвиненко М.С.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К, 1961. – 255л. – Бібліогр.:л.247-254
1220071
  Козак С.Б. Публіцистика Михайла Воскобійника на сторінках газети "Українські вісті" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 26-29


  У статті проаналізовано публіцистичні праці Михайла Воскобійника, що друкувалися на сторінках газети "Українські вісті" (1945-2000, Новий Ульм, Німеччина; Детройт, США). The article analyses social and political essays of Mykhajlo Voskobiynyk on the ...
1220072
  Хоменко В. Публіцистика Михайла Грушевського 1919 - 1924 рр. як джерело дослідження його політичної діяльності в еміграції // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: Г. Бурлака та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2019. – Кн. 2. – С. 183-203. – ISBN 978-966-02-8732-7
1220073
  Ткаченко І.В. Публіцистика Михайла Грушевського на сторінках тижневиків "Село" та "Засів" як джерело з історії української селянсько-робітничої дореволюційної періодики // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 344-352. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
1220074
  Пода О.Ю. Публіцистика Мілени Рудницької в контексті розвитку гендерних парадигм Західної та радянської України (20-3--ті роки ХХ ст.) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 87-97. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
1220075
  Брацкі А. Публіцистика на сторінках "Польсько-українського бюлетеня": соціокультурна фузія // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  Стаття присвячена питанню активізації соціокультурних зв"язків в контексті суспільно-політичного співіснування польського й українського народів. В основу аналізу покладено тексти, які були опубліковані в польському часопису міжвоєнного періоду ...
1220076
  Динікова Л.Ш. Публіцистика на сторінках першого кримськотатарського видання "Терджиман" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 2 (197). – С. 292-298. – ISSN 2522-493Х
1220077
   Публіцистика незалежної України : хрестоматія / [упоряд. О.К. Глушко, В.О. Карпенко]. – Київ : Университет "Україна", 2009. – 506 с. – ISBN 978-966-388-280-2


  Представлені у хрестоматії статті досить повно відображають спектр сучасної пресової публіцистики. Це оглядові статті, публіцистичні коментарі, проблемно-аналітичні, подорожні, судові нариси, памфлети, есе, журналістські розслідування, твори як ...
1220078
  Калантаєвська Г.П. Публіцистика О. Довженка // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 128-135. – ISBN 978-966-657-737-8
1220079
  Шкоріна І.М. Публіцистика О. Слісаренка на сторінках журналу "Червоний шлях" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 31-35. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 10). – ISSN 2078-2551
1220080
  Шутка І. Публіцистика Оксани Пахльовської крізь призму постколоніальної теорії // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 250-257. – ISSN 0130-528Х
1220081
  Грицюк Е.Й. Публіцистика Олександра Корнійчука : Дис... канд. філол.наук: / Грицюк Е.Й.; МВ і ССО УРС. КДУ. Каф. журналістики. Каф. журналістської майстерності і литературного редагування. – К., 1971. – 185л. – Бібліогр.:л.186-199
1220082
  Мельник І. Публіцистика Олександра Олеся на шпальтах газети "Рада" // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 22-25
1220083
  Шульц А. Публіцистика Олександра Рожена на шпальтах газети "Дзеркало тижня" // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 97-98
1220084
  Гаєвська Н.М. Публіцистика Олеся Гончара і Андрія Малишка періоду Другої світової війни // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (56). – С. 25-33. – ISSN 2520-6346
1220085
  Дузь І.М. Публіцистика Павла Тичини / І.М. Дузь. – Одеса, 1960. – 100с.
1220086
  Борець А.А. Публіцистика Петра Стебницького: проблема держави та нації : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Борець Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 214 л. – Бібліогр.: л. 189-214
1220087
  Борець А.А. Публіцистика Петра Стебницького: проблема держави та нації : автореф. дис. ... канд. наук із соціал. комунікацій : 27.00.04 / Борець Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1220088
  Мукомела О.Г. Публіцистика початку XX століття: від ідей до держави // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КУ ім. Т.Шевченка; Ін-т журналістики; Центр вільної преси. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 98-108. – ISBN 966-7181-44-8
1220089
  Дзюба Т.А. Публіцистика початку ХХ ст. як соціокультурний чинник формування національної ідентичності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 20-24


  У статті обгрунтовується продуктивність застосування конструктивістської методології під час розгляду національно-культурної ідентичності. Увиразнюється соціокультурна природа цього типу колективної ідентичності. З"ясовано етапи її становлення. Також ...
1220090
  Єфремов С. Публіцистика революційної доби (1917-1920 рр.) / Сергій Єфремов ; НАН України, Ін-т історії України ; Сівер. ін-т регіон. дослідж. ; Держ. наук. архів. б-ка. – Київ : Дух і Літера ; kmbs. – (Бібліотека спротиву, бібліотека надії). – ISBN 978-966-378-350-5
Т. 2 : / редкол.: Верстюк В.Ф. (відп. ред.) [та ін.] ; упоряд.: Верстюк В.Ф. (керівник), Басара-Тиліщак Г.Б., Бойко В.М. [та ін.]. – 2014. – 543, [1] с. : портр. – Покажчики: с. 513-523. – Бібліогр. в кінці ст.
1220091
  Лубчак В. Публіцистика року // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17/18 листопада (№ 207/208). – С. 29


  24 листопада "День" удев"яте нагороджуватиме лауреата Премії імені Джеймса Мейса.
1220092
  Присяжна-Гапченко Публіцистика С. Бандери 50-х років ХХ ст: основні засади визвольної концепції // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 37-48. – (Серія "Журналістика" ; вип. 46). – ISSN 2078-7324
1220093
  Іваницька С.Г. Публіцистика Сергія Єфремова на шпальтах "Книгаря" (1917–1920 рр.): історико-біографічні аспекти // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Т.В. Котлярова та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 15. – C. 156-180. – ISSN 2520-2855
1220094
  Євдокименко І.М. Публіцистика Софії Русової: питання історіографії та джерельна база дослідження // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 108-112


  У статті зроблено історіографічний аналіз джерельної бази громадсько-політичної, журналістської та публіцистичної діяльності С. Русової. The article presents historiographical analysis of sources of public policy, journalism and publicistic activity ...
1220095
  Федченко П.М. Публіцистика Т.Г. Шевченка // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т. 2 : Т.Г. Шевченко в радянському літературознавстві. – С. 269-278
1220096
  Тарасюк В. Публіцистика Тараса Шевченка: жанрові різновиди, проблематика // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 387-392. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
1220097
  Коцюба М. Публіцистика Уласа Самчука // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 33-37
1220098
  Радчик Р.В. Публіцистика Уласа Самчука в контексті українського державотворення // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 14. – С. 119-125


  Всебічно аналізується публіцистика відомого українського письменника, журналіста, редактора підокупаційної газети "Волинь", що виходила у Рівному з 1 вересня 1941 року до 7 січня 1944 року, опублікована на сторінках цього видання. Тематична ...
1220099
  Блажевська Ю.М. Публіцистика Ю.Липи та М. Шлемкевича: національні питання // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 137-145
1220100
  Калантаєвська Г.П. Публіцистика Ю.Щербака // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 190-194. – ISBN 978-966-657-737-8
1220101
  Семенко С. Публіцистика Юрія Косача на сторінках нью-йоркської газети "Українські вісті" // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – C. 128-133


  У статті аналізується публіцистичний доробок Ю. Косача на сторінках газети прорадянського спрямування ""Українські вісті" (Нью-Йорк), написаний під впливом відвідин Радянської України. Розглядаються основна тематика його виступів, вплив соцреалізму на ...
1220102
  Ляшенко Т. Публіцистика як засіб формування патріотичної нації // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 1 (5). – С. 78-82. – ISBN 978-966-349-110-3


  У статті йдеться про те, як публіцисти у своїх творах можуть сприяти формуванню патріотичної нації. Аналізується природа публіцистики, розглядаються її головні функції. Авторка зосереджує увагу на публіцистичних творах відомого українського ...
1220103
  Подолян М.П. Публіцистика як система жанрів / М.П. Подолян; КУ, Ін-т журналістики, ЦВП, Асоціація засобів масово інформації Украї ни. – Київ, 1998. – 42с. – (Слово-зброя ; 4)
1220104
  Мелещенко О.К. Публіцистика Ярослава Гашека (1883-1923) : навч.-метод. комплекс : навч. посібник, хрестоматія, теми рефератів / О.К. Мелещенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : Дніпро, 2021. – 706, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 701-704 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-578-327-5
1220105
  Дзюба Т. Публіцистика: деякі проблеми теоретичного дискурсу // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 290-294. – ISBN 978-966-493-306-0
1220106
  Громова Н. Публіцистична діяльність Валентини Борисенко // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (386), липень - вересень. – С. 114-125. – ISSN 2664-4282
1220107
  Дабло Л.Г. Публіцистична діяльність Д.М. Овсянико-Куликовського: культурологічний вимір // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 158-163. – ISSN 2225-7586
1220108
  Батюк Т. Публіцистична діяльність Мирона Кордуби у міжвоєнний час // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 4-15. – (Серія "Історія" ; вип. 34). – ISSN 2312-2595
1220109
  Могильний Л. Публіцистична діяльність Сергія Єфремова // Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 18-23


  У статті аналізується публіцистична діяльність Сергія Єфремова під час його участі в українському національно-визвольному русі
1220110
  Супрун Л. Публіцистична і літературознавча картини світу: особливості параметризації // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 85-91


  У статті окреслюються параметри публіцистичної і літературознавчої картин світу, з"ясовується їх подібність та відмінність. Publicism and literature pictures of the world: features of parametrization. In the article it is out lined publicistic and ...
1220111
  Євдокименко І. Публіцистична і педагогічна майстерність Софії Русової // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 8 (217) серпень. – С. 24-27. – ISSN 2076-9326


  Стаття присвячена публіцистичній спадщині Софії Русової - відомого українського педагога, публіциста й редактора. Акцентується на аналізі суто творчих прийомів, завдяки яким Софія Русова максимально ефективно доносить до читача ідею виховання молодого ...
1220112
  Галацька В.Л. Публіцистична інтерпретація театрального буття в спеціалізованих друкованих виданнях незалежної України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті на матеріалі сучасних спеціалізованих друкованих засобів масової інформації розглянуто пуб ліцистичні образи-моделі театрального буття незалежної України, які демонструють метафоризацію авторської свідомості журналістів. The article on the ...
1220113
  Столбюк С. Публіцистична лірика Наталі Лівицької-Холодної періоду мистецького українського руху (1946-1948) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 6 (663). – С. 39-41. – ISSN 0130-5263
1220114
  Гарматюк С. Публіцистична лірика Наталі Лівицької-Холодної періоду мистецького українського руху (1946-1948) // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 119-122. – ISSN 2307-2261
1220115
  Кличко С. Публіцистична позиція Володимира Шахнюка (за матеріалами газети "Кримська світлиця") // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 85-87
1220116
  Калантаєвська Г.П. Публіцистична спадщина А. Погрібного // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 214-226. – ISBN 978-966-657-737-8
1220117
  Коцюк К. Публіцистична спадщина Бориса Грінченка // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 5-8
1220118
  Калантаєвська Г.П. Публіцистична спадщина В. Чорновола // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 166-169. – ISBN 978-966-657-737-8
1220119
  Степанова Г. Публіцистична спадщина Олеся Досвітнього // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 275-294. – ISSN 1728-9572
1220120
  Степанова Г. Публіцистична спадщина Олеся Лосвітнього // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9 (585). – С 30-41. – ISSN 0236-1477
1220121
  Галич В.М. Публіцистична стаття у творчій спадщині Олеся Гончара // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 127-132
1220122
  Романюк С.Д. Публіцистична та редакторсько-видавнича діяльність Олександра Барвінського : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Романюк С.Д.; МОНУ; Львівськ. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2006. – 300л. + Додатки: л.203-300. – Бібліогр.: л.180-202
1220123
  Романюк С.Д. Публіцистична та редакторсько-видавнича діяльність Олександра Барвінського : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Романюк С.Д.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 10 назв
1220124
  Ярмиш Ю.Ф. Публіцистична творчість Анатолія Москаленка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-7. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Автор статті звернув увагу на такий аспект творчої діяльності А.З. Москаленка, як публіцистика.
1220125
  Галич Валентина Миколаївна Публіцистична творчість Олеся Гончара: історія, поетика, прагматика : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.08 / Галич В.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 668л. + Додаток: л.453 - 661. – Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 400 - 453
1220126
  Галич Валентина Миколаївна Публіцистична творчість Олеся Гончара: історія, поетика, прагматика : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.08 / Галич В. М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 36c. – Бібліогр.: 37 назв
1220127
  Радишевський Ю. Публіцистична україніка // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 21 : Юзеф Ігнацій Крашевський: діалог із Україною/ Радишевський Р. – С. 44-67. – ISBN 978-966-2462-81-4


  В творчості Ю.І. Крашевського, польського письменника, окремої уваги заслуговує україніка, що була представлена у редагованих ним часописах та публіцистичних нарисах.
1220128
  Аністратенко А. Публіцистичний аспект романістики В. Кожелянка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 17-20
1220129
  Цюп"як І.К. Публіцистичний голос Олеся Гончара в контексті творчих задумів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 128-131


  "Із творчих задумів" виокремлюється публіцистичний голос Олеся Гончара і розглядається в контексті як синтезована домінанта світла, кольору, звуку, як своєрідна онтологічна модель образної системи життя. Голос автора і голос його героїв постають в їх ...
1220130
  Свалова М. Публіцистичний дискурс Б. Олійника - зразок світоглядної публіцистики // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 2 (19). – С. 107-111
1220131
  Желіховська Н. Публіцистичний дискурс глобалізації на сторінках сучасної української преси // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 94-100


  Досліджуються характерні особливості висвітлення суспільного дискурсу глобалізації в сучасній українській публіцистиці. The typical peculiarities of showing the public discourse of the globalization on the pages of the modern Ukrainian periodicals are ...
1220132
  Загоруйко Н. Публіцистичний дискурс епістолярію Івана Світличного // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 247-251. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
1220133
  Загоруйко Н.А. Публіцистичний дискурс епістолярної спадщини Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 175-179. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
1220134
  Пасова Т.О. Публіцистичний дискурс журналу "Культура" (1947-2000) у контексті українсько-польського порозуміння : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій :27.00.04 / Пасова Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 209 л. – Додатки: л. 204-209. – Бібліогр.: л. 187-203
1220135
  Пасова Т.О. Публіцистичний дискурс журналу "Культура" (1947-2000) у контексті українсько-польського порозуміння : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 26.00.04 / Пасова Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1220136
  Мельник А. Публіцистичний дискурс Сергія Аверинцева: апология морального розуму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 145-152. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
1220137
  Калантаєвська Г.П. Публіцистичний доробок Б. Антоненка-Давидовича // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 121-128. – ISBN 978-966-657-737-8
1220138
  Калантаєвська Г.П. Публіцистичний доробок В. Стуса // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 170-173. – ISBN 978-966-657-737-8
1220139
  Катола О. Публіцистичний доробок Василя Витвицького // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 447-453. – ISSN 2524-0331
1220140
  Теребус О. Публіцистичний доробок Дмитра Павличка в українській культурі ХХ ст. // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 98-105


  У статті розглядається публіцистичний доробок Д. Павличка, розмаїття тем та образів, проблем та імен, до яких звертається письменник. Акцентується увага на різнобічність художнього таланту митця, його активній життєвій та творчій позиції. У своїх ...
1220141
  Калантаєвська Г.П. Публіцистичний доробок О. Теліги // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 141-144. – ISBN 978-966-657-737-8
1220142
  Левчук М. Публіцистичний доробок Ореста Новицького в контексті православної церковної періодики // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 5-12


  Досліджується журналістський доробок Ореста Новицького - уродженця Волинської губернії, випускника Волинської духовної семінарії. Увагу зосереджено на морально-етичному аспекті публікацій вченого. Contribution in religious press by Orest Novytsky - ...
1220143
  Калантаєвська Г.П. Публіцистичний доробок Павла Грабовського // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 67-74. – ISBN 978-966-657-737-8
1220144
  Артемова Л.В. Публіцистичний жанр аналітичної статті (на матеріалі періодичного видання "El Pais") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 9-14. – ISBN 978-966-171-013-8
1220145
  Воронова М.Ю. Публіцистичний портрет: методологічні засади і сучасна модель // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 42-45


  Статтю присвячено популярному жанру публіцистичного портрета, який розглядається у розрізі його незмінних історично сформованих методологічних засад та гуманістичної місії - пізнання особистості. Використано емпіричний досвід різних сучасних ...
1220146
  Коць Т.А. Публіцистичний стиль в українській літературній мові кінця XIX - початку XXI ст.: нормативно-аксіологічний аспект : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Коць Тетяна Анатоліївна ; НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2019. – 38 с. – Бібліогр.: 77 назв
1220147
  Коць Т.А. Публіцистичний стиль початку XX століття як джерело формування синтаксичної норми // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 30-35. – ISSN 0027-2833


  У статті проаналізовано синтаксичні процеси в мові публіцистичного стилю поча. 20 ст. у зв"язку з тенденціями динаміки літ. норми. Особливу увагу звернено на функціонування варіантів, узагальнено основні напрями розвитку граматичної системи укр. мови.
1220148
  Коць Т.А. Публіцистичний стиль як джерельна база дослідження історичної змінності мовної норми // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Україн. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 66-71. – ISSN 0027-2833
1220149
  Михайленко В.М. Публіцистичний стиль як засіб впливу на реципієнта // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 6-11


  Розглядається специфіка публіцистичного стилю, особливості його структури та функціонування. Показано, за допомогою яких за собів публіцистичного стилю реалізуються функції засобів масової інформації. The specific character of journalistic style, the ...
1220150
  Масі Н.І. Публіцистичний твір у системі масової комунікації: до постановки питання // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 293-299. – ISBN 978-966-927-534-9
1220151
  Шуть В.Я. Публіцистичний текст Ю. Андруховича як реалізація індивідуальної рецепції музичних та словесних образів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 296-300. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864


  Досліджене явище інтерсеміотичності української есеїстики у збірці Ю. Андруховича "Диявол ховається в сирі"
1220152
   Публіцистичні виступи Павла Богацького у часописах "Рідний край" та "Українська хата" / К. Вострякова, О. Монарьова, Н. Овдієнко, Г. Ященко // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 176-183


  У статті досліджується журналістська діяльність видатного українського публіциста та громадського діяча Павла Богацького. Аналізуються його праці у виданнях "Рідний край" та "Українська хата". Ці матеріали є свідченням його багатовекторності у роботі з ...
1220153
  Ткаченко Р. Публіцистичні виступи Ю. Шевельова на сторінках газети "Нова Україна" (проблема контакту цивілізацій) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 34. – С. 145-157. – ISSN 2413-3094


  У статті проаналізовано провідні мотиви низки публікацій Ю. Шевельова періоду Другої світової війни, що викликані проблемою контакту ментальностей Сходу й Заходу, зокрема в радянському й нацистському варіантах. З’ясовано, що продуктивність і ...
1220154
  Семенко С.В. Публіцистичні виступи Юрія Косача про роль мистецького покоління 20-30-х років XX століття в збереженні тяглості українських духовних традицій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 26-31. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (20)). – ISSN 2219-8741
1220155
  Гиса О. Публіцистичні праці Здзіслава Яхімецького // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 52-58. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794
1220156
  Семенко С.В. Публіцистичні традиції Драгоманових-Косачів у сучасній журналістиці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 154-158. – (Соціальні комунікації ; № 2)
1220157
  Романенко К. Публіцистичність рецензії як результат взаємопроникнення аналітики і художньої публіцистики (на прикладі театральних монорецензій О. Вергеліса в газеті "Дзеркало тижня") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 68/69, липень – грудень


  В умовах пострадянської перебудови та впливу глобальних трансформаційних процесів на українську медіасферу традиційна система журналістських жанрів потребує перегляду. Поширюються тенденції до есеїзації та індивідуалізації, між жанровими формами ...
1220158
  Зелінська Н. Публіцистичність української наукової прози (спроба ретроспективного огляду) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 230-239. – (Журналістика ; Вип. 2)
1220159
  Галич В.М. Публіцистичність щоденникових записів Олеся Гончара воєнних років // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 6. – С. 95-106
1220160
  Степаненко М. Публіцистично-оцінний дискурс Закону України "Про засади державної мовної політики" // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 40-63. – ISSN 1682-3540
1220161
  Степаненко М.І. Публіцистично-політичні перифрази в українській мові: 2017 рік : монографія / Микола Степаненко. – Полтава : Дивосвіт, 2018. – 587, [1] с. – Алф. покажчик реєстр. компонентів: с. 567-578. – Бібліогр.: с. 579-586 та в тексті. – ISBN 978-617-633-222-0
1220162
  Садівничий В.О. Публіцистично-художня діяльність Миколи Данька в контексті національного інформаційного простору 60 - 80-х років 20 століття : Автореферат дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04-Теорія та історія журналістики / Садівничий В.О. ; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.:18 назв
1220163
  Садівничий В.О. Публіцистично-художня діяльність Миколи Данька в контексті національного інформаційного простору 60 - 80-х років 20 століття : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Садівничий В.О. ; МОНУ ; Сумський державний ун-т. – Суми, 2008. – 221л. – Бібліогр. : л.175-221
1220164
  Франко І.Я. Публіцистіка : Вибрані статті / І.Я. Франко. – Київ : ДЛВ, 1953. – 155с.
1220165
   Публічна адміністрація в Україні : становлення та розвиток : монографія / [Алексєєв В.М. та ін. ; за заг. ред.: Толстоухова А.В., Нижник H.Р., Гончарук H.Т.] ; Секретаріат Каб. Міністрів України. – Дніпропетровськ : Монолит, 2010. – 398, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 382-398. – ISBN 978-966-2252-24-8
1220166
   Публічна адміністрація і громадяни : адміністративно-правове регулювання відносин : монографія / [О.Ф. Андрійко та ін. ; за заг. ред. О.Ф. Андрійко] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2017. – 371, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8397-8
1220167
  Юшкевич О.Г. Публічна адміністрація часів Гетьманщини // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 310-312. – ISBN 978-617-7293-17-9
1220168
  Мацелик Т.О. Публічна адміністрація: питання понятійно-категоріального апарату // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 135-138
1220169
  Малиновський В. Публічна адміністрація: постановка проблеми // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 33-39. – бібліогр. на 17 пунктів
1220170
  Завгородня В. Публічна бібліотека в мережі "Фейсбук". Бути там, де читачі! // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 3 (25). – С. 11-14. – ISSN 2518-7341
1220171
  Богза Н. Публічна бібліотека в процесі трансформації: від інформаційної установи - до центру місцевої громади // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 4 (54). – С. 18-21


  Огляд роботи бібліотек Миколаївщини; окреслені проблемні питання, котрі характерні для всіх бібліотек України та потребують вирішення на державному рівні, а саме: загальнодержавна політика фінансування за залишковим принципом; складний стан ...
1220172
  Розколупа Н. Публічна бібліотека в структурі центру культури і дозвілля // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (76). – С. 6-8


  Йдеться про правове поле реформи із децентралізації у сфері культури, а саме - створення органами місцевого самоврядування комплексних закладів культури, що об"єднують клубні формування та бібліотеки. Представлено етапи реорганізації і основні функції ...
1220173
  Вилегжаніна Т. Публічна бібліотека як "третє місце" в громадському просторі // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (80). – С. 4-6


  Про нові напрями роботи публічних бібліотек у громадському просторі на досвіді бібліотек Одеської, Житомирської, Хмельницької та Запорізької областей
1220174
   Публічна бібліотека. Веб-сайт: десять кроків до успіху (Дайджест). – Київ, 2004. – 32с.
1220175
   Публічна бібліотека: мисія : (З досвіду різних країн. Погляд методиста). – Київ, 2004. – 44с.
1220176
  Теплюк М. Публічна влада в Україні: визначення поняття і конституційно-правова природа // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 6-22. – ISSN 0132-1331
1220177
  Селіванов А. Публічна влада і громадянин в умовах застосування судової адміністративної юрисдикції (проблеми теорії і практики) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 28-33. – ISSN 0132-1331
1220178
  Діхтієвський П.В. Публічна влада і громадянське суспільство: загальнотеоретичні міркування / П.В. Діхтієвський, Є.В. Невмержицький // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 15-31. – ISSN 2227-796X


  У статті розглядаються сучасні проблеми діяльності публічної влади в Україні на шляху, пройденому за роки незалежності. Привертається увага публічної влади до завдань перед суспільством. Аналізується робота органів влади, їх посадових та службових осіб ...
1220179
  Трачук П.А. Публічна влада на місцевому та регіональному рівнях // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 121-126. – ISSN 1563-3349
1220180
  Селіванов А. Публічна влада та забезпечення прав і свобод громадян в судові адміністративній юрисдикції (проблеми теорії і практики) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 29-36
1220181
  Крусян А.Р. Публічна влада у системі сучасного українського конституціоналізму // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 3 (101). – С. 52-61
1220182
  Максакова Р.М. Публічна влада: поняття, ознаки, форми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 78-83. – (Серія: Право ; № 3 (49)). – ISSN 1813-338Х
1220183
   Публічна власність: проблеми теорії і практики : монографія / [В.А. Устименко та ін. ; під заг. ред. В.А. Устименка] ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. – Київ : Десна Поліграф, 2014. – 307, [1] с. : Бібліогр.: с. 273-305. – Авт. зазнач. на с. 6. – ISBN 978-966-2646-76-4
1220184
  Тертична А.В. Публічна дипломатія в українсько-болгарських відносинах (1991-2018 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Тертична Анна Вікторівна ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
1220185
  Дубов Д.В. Публічна дипломатія США в добу холодної війни : [як США завойовували "серця та розум людей", у дзеркалі розсекречених документів ЦРУ] : аналіт. доповідь / Д. Дубов ; Нац. ін-т стратег. досліджень, Центр безпекових досліджень. – Київ : НІСД, 2020. – 162, [2] с. – Бібліогр.: с. 142-162 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-343-5
1220186
  Дашковський А. Публічна дипломатія США на Близькому Сході // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 195-200


  Рівень популярності США в арабському світі вкрай низький Білий дім чудово розуміє, що перемогти на Близькому Сході можна, лише здобувши перемогу й на "ідеологічному фронті". Саме тому поряд із посиленням тиску на регіональні мас-медіа організовано ...
1220187
  Слісаренко І.Ю. Публічна дипломатія та її реалізація у модерній практиці Сполучених Штатів та Росії" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 123-127
1220188
  Тищенко-Тишковець Публічна дипломатія у системі зовнішньої політики : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Тищенко-Тишковець О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 239 л. + Додаток: л. 225-239. – Бібліогр.: л. 195-224
1220189
  Тищенко-Тишковець Публічна дипломатія у системі зовнішньої політики : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Тищенко-Тишковець О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1220190
  Іванова Н.С. Публічна дипломатія як ефективний механізм зовнішньої політики держави // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 121-126. – (Серія "Питання політології" ; вип. 32). – ISSN 2220-8089
1220191
  Фурашев В.М. Публічна дипломатія як один із ефективних засобів забезпечення інформаційної безпеки // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатизації та інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 1 (41). – С. 44-51
1220192
  Гавриленко І. Публічна дипломатія як специфічний інструмент зовнішньої політики США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 112-113
1220193
  Гуцал С.А. Публічна дипломатія як сучасний пріоритет зовнішньої політики держави // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 106-113
1220194
  Тищенко-Тишковець Публічна дипломатія як форма "м"якої" сили у міжнародних відносинах: визначення, цілі, моделі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 141-146
1220195
  Запорожець О.Ю. Публічна дипломатія: європейський досвід і Україна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 179-188. – (Європейські дослідження)
1220196
  Воскобойнікова-Гузєва Публічна інформаційна бібліотека Франції: модель сучасного інформаційного простору // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 27-29
1220197
  Черній Є.В. Публічна інформація - один з найважливіших елементів розвитку системи державного управління за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 110-112. – ISSN 2306-6814
1220198
  Нестерова Д. Публічна інформація у формі відкритих даних та проблеми її класифікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 33-37. – (Юридичні науки ; вип. 3 (114)). – ISSN 1728-3817
1220199
  Брайлян Є. Публічна історія в Україні: у пошуках консенсусу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 23-31 серпня (№ 31). – С. 15


  "Події останніх років в Україні, а російська інформаційна навала чи не найбільше, спричинили дискусію про існування й дієвість впливу на соціум такого інтелектуального феномену як публічна історія. Сам по собі концепт публічної історії постав на Заході ...
1220200
  Орлова Т. Публічна історія як складова "м"якої сили" у сучасному суспільстві: з досвіду Австралії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (560), вересень - жовтень. – С. 165-174. – ISSN 0130-5247
1220201
  Цицюра Я.Г. Публічна кадастрова карта України: оцінка адаптованості та стратегія удосконалення // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 6-14 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2476626
1220202
  Куранова С.І. Публічна мовна особистість у соціальних мережах: жанрово-функціональний аспект // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 35-44. – ISSN 1996-9872
1220203
  Ігнатенко В. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.21-24
1220204
  Парсонс В. Публічна політика : Вступ до теорії й практики аналізу політики / Вейн Парсонс; Пер. с англ. О. Дем"янчук. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 549с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-518-362-1
1220205
   Публічна політика = Public policy : навч. посібник / [С.О. Телешун та ін.] ; за заг. ред. С.О. Телешуна, д-ра політ. наук, проф. ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. політ. аналітики і прогнозування. – Київ : НАДУ, 2016. – 337, [2] с. : іл., табл. – Дані тит. арк. частково парал. англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-619-361-5
1220206
   Публічна політика = Public policy : навч. посібник / [С.О. Телешун, С.В. Ситник, І.В. Рейтерович та ін.] ; за заг. ред. С.О. Телешуна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. публ. політики та політ. аналітики. – Київ : НАДУ, 2020. – 406, [2] с. : іл., табл. – На тит. арк. дані парал. укр., англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-619-431-5
1220207
  Рудакевич О. Публічна політика в контексті українських реалій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 255-266. – ISSN 2524-0137
1220208
   Публічна політика в процесах реформування системи державного управління України / [С.О. Телешун та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2016. – 191, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-619-351-6
1220209
  Телешун С.О. Публічна політика в Україні: генерація нових смислів управління в контексті євроінтеграції / С.О. Телешун, итник, І.В. Рейтерович // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 26-44
1220210
  Чальцева О.М. Публічна політика в Україні: інституційний аспект дослідження // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 34-36. – ISSN 0868-8117
1220211
  Олійник В.В. Публічна політика державних інститутів щодо соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю / В.В. Олійник, Г.Г. Казарян, М.Ю. Щербата // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, травень. – С. 91-97. – ISSN 2306-6814
1220212
  Гасім С. Публічна політика інституційних трансформацій в умовах глобальної пандемії / С. Гасім, І.Ю. Гришова, О.В. Журавльов // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2021. – № 1. – С. 75-91. – ISSN 2220-1394
1220213
  Балян А.В. Публічна політика та державна підтримка розвитку аграрного виробництва в Україні / А.В. Балян, І.Ю. Гришова, Т.С. Шабатура // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2021. – № 2. – С. 156-167. – ISSN 2220-1394
1220214
   Публічна політика та суспільні зміни в Україні в контексті євроінтеграції = Public policy and social changes in Ukraine in the context of European integration : монографія / [С.О. Телешун та ін.] ; за заг. ред. С.О. Телешуна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. політ. аналітики та прогнозування. – Київ : НАДУ, 2017. – 247, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Дані тит. арк. парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 224-245 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-619-368-4
1220215
  Нагорянський Є.А. Публічна політика у демократичних суспільствах // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 120-128


  Досліджено категорію "публічна політика" у демократичних суспільствах. Доведено взаємозв"язок між гуманізмом, громадянським суспільством та публічною політикою. Розмежовано деякі особливості народовладдя та гуманізму, які доповнюють один одного. ...
1220216
  Кіпіані М.В. Публічна політика у сфері протидії пандемії як фактор збереження сталості суспільного розвитку : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Кіпіані Майя Віталіївна ; Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1220217
  Гераськов С.В. Публічна політика у сфері релігії в країнах ЄС: інтеграційні процеси та моделі державно-церковних відносин у постсекулярному суспільстві // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2021. – № 3. – С. 141-150. – ISSN 2220-1394
1220218
  Кудіна О. Публічна політика як дієвий механізм демократизації суспільства // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (68), листопад - грудень. – С. 289-293
1220219
  Нагорянський Є.А. Публічна політика як складова сучасної демократії : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Нагорянський Євген Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 172 л. – Бібліогр.: л. 158-172
1220220
  Нагорянський Є.А. Публічна політика як складова сучасної демократії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Нагорянський Євген Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1220221
  Рибачук О.М. Публічна політика як сфера реалізації сучасних соціально-комунікативних практик // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 3. – С. 127-134. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. У статті розглядаються актуальні процеси формування сучасного простору публічної політики в контексті розвитку інформаційного суспільства. Методологія дослідження полягає в застосуванні таких загальнонаукових методів, як: ...
1220222
  Нагорянський Є. Публічна політика: деякі підходи до витлумачення поняття // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 445-447. – ISSN 2076-1554
1220223
  Кисіль Л.Є. Публічна правосуб"єктність органів виконавчої влади України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 125-129
1220224
  Аленін Ю. Публічна природа гарантій прав особи у кримінальному процесі / Ю. Аленін, Ю. Гурджі // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.30-33. – ISSN 0132-1331
1220225
  Саїд Едвард Публічна роль письменників та інтелектуалів // Критика. – Київ, 2003. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 18-20
1220226
  Шаповал Н.В. Публічна самоврядна (муніципальна) влада в Україні // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (22/23). – С. 120-125. – ISSN 2413-6433
1220227
  Баймуратов М.О. Публічна самоврядна (муніципальна) влада в Україні: методологічні підходи до визначення основних ознак // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 4-11
1220228
  Лазор О.Д. Публічна самоврядна влада в Республіці Італія та Україні: особливості організації та функціонування : монографія / Оксана Лазор, Ірина Шелепницьк. – Київ : Дакор, 2008. – 172 с. – ISBN 978-966-8379-30-7
1220229
  Тверда О. Публічна самотність. Як "лайки" у соцмережах впливають на наше життя // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 17-18 травня (№ 54). – С. 3


  "Соціальні мережі роблять людину більш самотньою, розповіла виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун із посиланням на дослідження вчених. «Останнім часом експерти багато говорять про шкоду соціальних мереж для здоров’я. Наприклад, ...
1220230
   Публічна служба : зарубіжний досвід та пропозиції для України. – Київ, 2007. – 735с. – ISBN 978-966-96609-9-2
1220231
  Сусловець А. Публічна служба в органах державної податкової служби України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 80-82
1220232
  Шульга І.А. Публічна служба в Україні як інструмент реалізації соціальних потреб громадян на регіональному рівні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 124-126
1220233
  Лазор О.Д. Публічна служба в Україні: Нормативно-правове регулювання : Навч. посіб. / Оксана Лазор, Олег Лазор. – Київ : Дакор, 2006. – 528с. – (Публічна служба). – ISBN 966-8379-07-1; 966-373-064-1;
1220234
  Омельянович О.Т. Публічна служба в Україні: поняття та зміст // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 397-402. – ISSN 2219-5521
1220235
  Стрельченко О.Г. Публічна служба в Японії // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 108-115. – ISSN 2227-796X


  У статті охарактеризовано публічну службу Японії та розкрито її собливості. Найбільший наголос зроблено на класифікації державної служби Японії, котра охоплює адміністративну, дипломатичну й судову сфери державної діяльності. Визначено також етапи ...
1220236
  Князевич В.М. Публічна служба у сфері охорони здоров"я в Україні та світі: нормативно-правовий аспект / В.М. Князевич, Н.О. Васюк, Т.В. Савіна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 74-78. – ISSN 2306-6814
1220237
  Третяк О.А. Публічна сфера демократичного суспільства: трансформація явища в сучасних умовах // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 146-149. – ISSN 2077-1800
1220238
  Третяк О.А. Публічна сфера політики демократичного суспільства: теоретико-концептуальні засади і напрямки структурної еволюції : монографія / О.А. Третяк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Видавництво ДНУ, 2012. – 374, [2] с. : табл. – Бібліогр. : с. 321-372. – ISBN 978-966-551-380-3
1220239
  Шестакова Е.Г. Публічна сфера як поняття сучасної теорії соціальної комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 11-17.


  Розглядається сутність поняття публічної сфери з точки зору сучасної теорії соціальної комунікації. The phenomenon of public sphere from point of view of modern theory of social communication are considerer in the article. Keywords: public ...
1220240
  Пухкал О.Г. Публічна та державна політика: єдність та відмінності / О.Г. Пухкал, О.В. Гомоляко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – C. 106-112. – ISSN 2306-6814
1220241
  Ціватий В. Публічна та культурна дипломатія Республіки Польща XXI століття: інституційний аспект // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 11. – С. 50-51
1220242
  Бєлоусова Н.Б. Публічна та культурна дипломатія США / Н.Б. Бєлоусова, Ю. Мазурець // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 198-201
1220243
  Процюк М.В. Публічна та культурна дипломатія як засіб "м"якої сили" України: запозичені моделі, реальні кроки та стратегічні пріорітети // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 21-28. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
1220244
  Перова О. Публічне (адміністративне) і приватне (цивільне) право: взаємовплив і взаємозв"язок в історичному розвитку // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 249-254. – ISBN 978-966-8909-91-7
1220245
  Усаченко Л.М. Публічне адміністрування : навч. посіб. / Усаченко Л.М., Кальниш Ю.Г., Коваль Г.В. ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 185, [1] с. – Бібліогр.: с. 183-185. – ISBN 978-617-696-078-2
1220246
  Гулак О.В. Публічне адміністрування в діяльності апарату суду: підходи до формування поняття / О.В. Гулак, А.В. Щербак // Право. Людина. Довкілля : науково-практичний журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: В.М. Єрмоленко, В.В. Ладиченко, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ, 2021. – Vol. 12, № 2. – С. 101-109. – ISSN 2663-1350
1220247
  Ревенко Н.Г. Публічне адміністрування в місцевому самоврядуванні (порівняльний аспект) / Н.Г. Ревенко, Зєніна-Біліченко // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 74-81
1220248
  Копиця М.А. Публічне адміністрування в сфері страхування сільськогосподарської продукції в Україні // Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної земельної реформи : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 трав. 2020 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [за ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги]. – Харків : Юрайт, 2020. – С. 149-151. – ISBN 978-617-7450-07-7
1220249
  Коломоєць Т.О. Публічне адміністрування в Україні в умовах реформування (адміністративно-правовий аспект) : навч. посіб. для студентів юрид. ф-тів / Т.О. Коломоєць, П.С. Лютіков ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 215, [1] с. – Бібліогр.: с. 199-215. – ISBN 978-966-599-450-3
1220250
  Чекан М.М. Публічне адміністрування соціального захисту в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Чекан Михайло Михайлович ; М-во освіти і науки України, НДІ публ. права, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1220251
   Публічне адміністрування та економічна безпека в умовах європейської інтеграції : монографія / [ Н.Ю. Подольчак та ін. ; за заг. ред. Н.Ю. Подольчака, Я.Я. Пушака, П.В. Ворони] ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Ліга-Прес, 2017. – 269, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-397-186-0
1220252
  Щокін Р.Г. Публічне адміністрування у галузі освіти України : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Щокін Ростислав Георгійович ; М-во освіти і науки України, ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ, 2019. – 34 с. – Бібліогр.: 36 назв
1220253
   Публічне адміністрування у галузі спорту : монографія / В.К. Колпаков, О.К. Черновський, В.В. Гордєєв, Н Г. Ярова. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. – 208 с. – Бібліогр.: с. 195-208. – ISBN 978-966-423-092-3
1220254
  Вітко А.Л. Публічне адміністрування у сфері забезпечення енергетичної безпеки держави : монографія / А.Л. Вітко ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Константа, 2018. – 238, [2] с. – Бібліогр.: с. 212-239 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-610-082-7
1220255
  Заїчко К.В. Публічне адміністрування у сфері зв"язку в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Заїчко Костянтин Вікторович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Київ, 2020. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
1220256
  Кононенко В.В. Публічне адміністрування у сфері інформаційно-комунікаційного забезпечення освітнього простору України / В.В. Кононенко, С.А. Лапшин, Т.І. Пилипенко // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Баштанник В.В., Хожило І.І., Акімова Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Вип. 1 (44). – С. 100-109. – ISSN 2414-4436
1220257
  Кравець В. Публічне адміністрування у сфері медичного обслуговування населення в Польсько-Литовський період // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 100-103. – ISSN 2663-5313
1220258
  Шейбут Д.В. Публічне адміністрування у сфері міграції в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Шейбут Денис Вікторович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1220259
  Гулак О.В. Публічне адміністрування у сфері оподаткування аграрного сектору України / О.В. Гулак, В.М. Висоцький, Ю.В. Ярмоленко // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 2 (12). – С. 64-71. – ISSN 2617-4162
1220260
  Демченко О. Публічне адміністрування у сфері соціального захисту переміщених осіб та учасників АТО // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 67-69
1220261
  Рогачов Ю.М. Публічне адміністрування у сфері справляння податків і зборів в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Рогачов Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 226, [5] арк. – Бібліогр.: арк. 201-226
1220262
  Рогачов Ю.М. Публічне адміністрування у сфері справляння податків і зборів в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Рогачов Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1220263
  Білик П.П. Публічне адміністрування чи державне управління? Визначення понять та їх змістовне навантаження // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 120-123. – ISBN 978-966-927-199-0
1220264
  Алексович Ю.Р. Публічне адміністрування як напрямок діяльності владних суб"єктів // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 144-149. – ISBN 978-617-7404-86-5
1220265
  Терещук В.В. Публічне адміністрування як правова категорія: аналіз підходів // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (46). – С. 207-211. – ISSN 2072-8670
1220266
  Коллер Ю.С. Публічне адміністрування: сутність та зміст дефініції // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (42). – С. 57-63. – ISSN 2072-8670
1220267
  Радченко Л.М. Публічне адміністрування: сутність, принципи і механізми // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 354-356
1220268
  Бугайчук К.Л. Публічне адміністрування: теоретичні засади та підходи до визначення // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (66). – С. 38-44. – ISSN 1727-1584
1220269
  Бевзенко В.М. Публічне будівельне право України : посібник / Володимир Бевзенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Дакор, 2022. – 111, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-8066-16-1
1220270
  Гакан М.І. Публічне звичаєве право запорізьких козаків // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 11-13. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
1220271
  Банчук О.А. Публічне і приватне право: історія українських вчень та сучасність / Банчук Олександр Анатолійович ; Центр політико-правових реформ. – Київ : Конус-Ю, 2008. – 184 с. – ISBN 978-966-2250-00-8
1220272
   Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – 133, [1] с. – У надзаг.: Legal Activity. - Статті укр., пол. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
1220273
  Добробог Л.М. Публічне і приватне право: проблеми розмежування // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (76). – C. 91-98. – ISSN 2078-3566
1220274
  Костенко Н. Публічне і приватне: реконфігурація взаємодій у громадянському акті // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, квітень - червень. – С. 53-69. – ISSN 1563-3713
1220275
  Бевзенко В.М. Публічне майно як засіб здійснення повноважень поліції : монографія / В.М. Бевзенко, І.В. Паламарчук ; за заг.ред. д-ра юрид. наук, проф. В.М. Бевзенка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Дакор, 2018. – 182, [1] с. – Бібліогр.: с. 152-182. – ISBN 978-617-7020-90-4
1220276
  Бекетова О.В. Публічне мовлення як особливий вид аргументованого тексту // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 32-40. – Бібліогр.: Літ.: с 40; 20 назв
1220277
  Юрчишин В. Публічне обвинувачення в кримінальному процесі України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 58-62.
1220278
  Шведа В. Публічне побиття? / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8 червня (№ 96). – С. 3


  "Саудити хочуть, щоб Катар відмовився від своїх політичних амбіцій і не змагався з впливом Саудівської Аравії в арабському світі".
1220279
   Публічне право = Публичное право = Publik law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011-
№ 1. – 2011
1220280
   Публічне право = Публичное право, Publik law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011-
№ 2. – 2011
1220281
   Публічне право = Публичное право, Publik law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011-
№ 3. – 2011
1220282
   Публічне право = Публичное право, Publik law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011-
№ 4. – 2011
1220283
   Публічне право = Публичное право = Publik law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011-
№ 1 (5). – 2012. – 364 с. – мова резюме англ., укр., рос.
1220284
   Публічне право = Публичное право = Publik law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011-
№ 2 (6). – 2012. – 396 с. – мова резюме англ., укр., рос.
1220285
   Публічне право = Публичное право = Publik law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 1 (9). – 2013. – Резюме англ., укр., рос. мовами
1220286
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 2 (10). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1220287
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 3 (11). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1220288
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 4 (12). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1220289
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 1 (13). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1220290
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 2 (14). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1220291
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 3 (15). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1220292
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 4 (16). – 2014. – 282 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1220293
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 1 (17). – 2015. – 291 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1220294
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 2 (18). – 2015. – 357 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1220295
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 3 (19). – 2015. – 402 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1220296
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 4 (20). – 2015. – 325 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1220297
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 1 (21). – 2016. – 372 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1220298
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 2 (22). – 2016. – 358 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1220299
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 3 (23). – 2016. – 266 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1220300
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 4 (24). – 2016. – 264 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1220301
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 1 (25). – 2017. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1220302
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 2 (26). – 2017. – 324 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1220303
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 3 (27). – 2017. – 214 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1220304
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 4 (28). – 2017. – 214 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1220305
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ : Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни", 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 1 (29). – 2018. – 274 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1220306
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ : Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни", 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 2 (30). – 2018. – 301 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1220307
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ : Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни", 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 3 (31). – 2018. – 282, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1220308
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни", 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 4 (32). – 2018. – 244, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1220309
  Малишев Б.В. Публічне право сучасної України: необхідність зміни світоглядно-філософської парадигми // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 250-259
1220310
  Коломоєць Т. Публічне право України як підстава адміністративного примусу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.99-103. – ISSN 0132-1331
1220311
  Дорохіна Ю.А. Публічне правонаступництво: адміністративний і прцесуально-правовий виміри // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (206). – C. 77-79. – ISSN 2308-9636
1220312
  Бевзенко В.М. Публічне правонаступництво: сутність, процедура та особливості // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 20-36. – ISSN 2227-796X


  Аналізуються особливості правового регулювання і процедура передання компетенції від одного суб"єкта владних повноважень (суб"єкта публічної адміністрації) до іншого. Таке передання запропоновано іменувати публічним правонаступництвом. Основою для ...
1220313
  Бевзенко В. Публічне правонаступництво: сутність, процедура та особливості // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3. – С. 75-90. – ISSN 1026-9932


  Аналізуються особливості правового регулювання й процедура передання компетенції від одного суб"єкта владних повноважень (суб"єкта публічної адміністрації) до іншого. Таке передання запропоновано іменувати публічним правонаступництвом. Основою для ...
1220314
  Оксьом І.Г. Публічне регулювання соціальної сфери: правовий аспект // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 208-217. – ISSN 2306-9082
1220315
  Гриценко І.С. Публічне речове право як інститут адміністративного права та його аналіз у працях В.Л.Кобалевського // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 25-29. – (Правознавство ; Вип. 365)
1220316
  Юрса М.Я. Публічне розміщення акцій на міжнародних фондових біржах як інструмент зовнішнього корпоративного фінансування // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 91-97


  Розглянуто роль і значення первинного публічного розміщення акцій (ІРО) у системі зовнішнього корпоративного фінансування з позицій акціонерів та компанії як незалежної господарської одиниці в межах бізнес-середовища. Проаналізовано практику проведення ...
1220317
  Мазур Н. Публічне слово у 1900-1914 роках (за матеріалами мемуарних текстів Дмитра Дорошенка) // Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 87. – С. 170-179. – ISSN 0201-419
1220318
  Вадімов А.П. Публічне та приватне право в Україні: поняття, витоки, риси, генеза // Генезис публічного та приватного права: європейський вимір : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (6 берез. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 6-9. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-71-8
1220319
   Публічне управління : навч. посібник / [А.В. Стасишин та ін.] ; за заг. ред. Стасишина А.В. ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 459, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 459. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 437-458. – ISBN 978-617-10-0528-0
1220320
  Александров О.В. Публічне управління в Україні: стан та перспективи // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2019. – № 3. – С. 100-107. – ISSN 2220-1394
1220321
  Макаренко М.В. Публічне управління в умовах епідемічних загроз у світі та Україні: огляд наукової літератури // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, січень. – С. 101-104. – ISSN 2306-6814
1220322
   Публічне управління в умовах інституційних змін : колект. монографія / [Р.В. Войтович, П.В. Ворона, Н.Г. Діденко та ін.] ; за наук. ред. д-рів наук з держ. упр. Р.В. Войтович та П.В. Ворони ; Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості України. – Київ : АртЕк, 2018. – 475 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-649-050-0
1220323
   Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – 194 с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях" та парал. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7565-33-7
1220324
  Малонога С.О. Публічне управління екстреною медичною допомогою в кризових ситуаціях: формування системи реагування // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, травень. – С. 137-142. – ISSN 2306-6814
1220325
  Слезак М. Публічне управління кооперацією вищої та професійно технічної освіти в реалізації цілей сталого розвитку // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 187-188. – ISBN 978-617-7565-33-7
1220326
  Тимошенко Т.О. Публічне управління розвитком туризму на засадах державно-приватного партнерства : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Тимошенко Тетяна Олександрівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1220327
  Токарева У.Д. Публічне управління створенням безбар"єрного середовища в освітній сфері // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, червень. – С. 89-94. – ISSN 2306-6814
1220328
   Публічне управління та адміністрування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології права, Каф. теорії та практики управління ; редкол.: Мельниченко А.А., Чукут С.А., Войтко С.В. [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-617-696-473-5
Вип. 1. – 2015. – 116, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1220329
   Публічне управління та адміністрування : посібник для підгот. до єдиного держ. кваліфікац. іспиту за спец. 281 "Публ. упр. та адміністрування" на другому (магістерському) рівні вищ. освіти / Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; за ред. проф. Шебаніна В.С. ; [упоряд.: І.О. Банєва та ін.]. – Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 2021. – 170 с. : табл. – Бібліогр.: с. 168-169. – ISBN 978-617-7149-57-5
1220330
   Публічне управління та адміністрування у сфері національної безпеки (системні, політичні та економічні аспекти) : словник-довідник : навч.-наук. вид. для фахівців-управлінців / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [уклад.: С.П. Завгородня, М.Г. Орел, Г.П. Ситник ; за заг. ред. Д.В. Неліпи, Є.О. Романенка, Г.П. Ситника]. – Київ : Кравченко Я.О., 2020. – 380 с. : табл. – Бібліогр.: с. 366-378. – ISBN 978-617-7700-62-2
1220331
  Лазор О.Я. Публічне управління та адміністрування: ретроспектива деяких теоретичних аспектів / О.Я. Лазор, О.Д. Лазор // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 4 (56). – С. 111-121. – ISSN 2078-9165
1220332
   Публічне управління та митне адміністрування : (правонаступник наукового збірника "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Державне управління") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпропетровськ, 2009-
№ 2 (13). – 2015. – 217 с. – Резюме укр., англ. мовами
1220333
   Публічне управління та митне адміністрування : (правонаступник наукового збірника "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Державне управління") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 2009-
№ 1 (14). – 2016. – 208 с. – Резюме укр., англ. мовами
1220334
   Публічне управління та національна безпека : монографія / [А.М. Михненко, Н.М. Грущинська, Я.Ф. Жовнірчик та ін.] ; за ред. д-ра іст. наук, проф. А.М. Михненка та д-ра екон. наук, доц. Н.М. Грущинської ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2019. – 327, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-932-119-0
1220335
  Бондар О. Публічне управління у сфері використання та охорони земель в Україні: актуальні проблеми правового та інституційного забезпечення // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 43-62. – ISSN 1026-9932
1220336
  Варенья Н.М. Публічне управління у сфері державної безпеки: проблематика та перспективи удосконалення / Н.М. Варенья, С.М. Виганяйло // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В., Плисенко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (18). – С. 76-81. – (Серія: Державне управління ; № 2 (18)). – ISSN 2617-0515
1220337
  Павлів О.В. Публічне управління у сфері земельних відносин // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В., Плисенко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 39-44. – (Серія: Державне управління ; № 3 (19)). – ISSN 2617-0515
1220338
  Ситник Г.П. Публічне управління у сфері національної безпеки : підручник / Г.П. Ситник, М.Г. Орел ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Кравченко Я.О., 2020. – 360 с. – Глосарій: с. 347-359. – Бібліогр.: с. 329-346 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7700-63-9
1220339
  Таньчук О.А. Публічне управління як нова парадигма управлінської діяльності сучасної держави // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 101-103
1220340
  Куйбіда В.С. Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : наук. записки : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – С. 3-6. – ISBN 978-966-619-370-7
1220341
   Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності = Public administration: values, quality standards and assessment of efficiency : наук. записки : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – 71, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-619-370-7
1220342
   Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності = Public administration: values, quality standards and assessment of efficiency : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ
Ч. 1 : Оцінка якості державної політики. – 2017. – 179, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
1220343
   Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності = Public administration: values, quality standards and assessment of efficiency : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ
Ч. 2 : Децентралізація публічного управління. – 2017. – 143, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1220344
   Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності = Public administration: values, quality standards and assessment of efficiency : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ
Ч. 3 : Ціннісні орієнтири євроінтеграційних процесів. – 2017. – 123, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1220345
   Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності = Public administration: values, quality standards and assessment of efficiency : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ
Ч. 4 : Соціогуманітарна політика: пріоритети публічного управління. – 2017. – 147, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1220346
   Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності = Public administration: values, quality standards and assessment of efficiency : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ
Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – 2017. – 95, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1220347
   Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; редкол.: Афонін Е.Л., Бова Т.В., Бодров В.Г. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 1 (1), листопад. – 2015. – 210 с. – Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською технологічною академією. - Резюме укр., рос., англ. мовами
1220348
   Публічне урядування = Public management : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 1 (2), березень. – 2016. – 258 с. – Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською технологічною академією. - Резюме укр., рос., англ. мовами
1220349
   Публічне урядування = Public management : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 3 (4), вересень. – 2016. – 218 с. – Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
1220350
   Публічне урядування = Public management : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 4 (5), грудень. – 2016. – 220 с. – Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
1220351
   Публічне урядування, права людини і демократія: регіональний зріз євроінтеграції : монографія / [С.О. Болдіжар та ін. ; за заг. ред. М.В. Савчина] ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2015. – 318, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 297-318 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2095-89-0
1220352
  Карковська В.Я. Публічний аудит: сутність, структурні елементи та особливості застосування / В.Я. Карковська, І.С. Вішка // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 10 (525) : "Розумні фабрики" як перспективний напрям цифровізації підприємств. – С. 341-346. – ISSN 2222-4459
1220353
  Сухонос В. Публічний вимір держави постіндустріального суспільства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.72-74
1220354
  Галій М.С. Публічний виступ: мета, види, жанри та вимоги // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 14-23. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1220355
  Галій М.С. Публічний виступ: мета, види, жанри та вимоги // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 14-23. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1220356
  Олюха В. Публічний договір на сучасному етапі в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2000. – № 9. – С. 104-107. – ISSN 0132-1331
1220357
  Житник Ю. Публічний інтерес при застосуванні тарифних механізмів у сфері функціонування публічних фондів коштів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 153-155
1220358
  Поліщук Р. Публічний інтерес у забезпеченні платоспроможності страховиків // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (284). – С. 117-122. – ISSN 2663-5313
1220359
  Ільків Н.В. Публічний інтерес у контексті визначення підсудності земельних спорів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 131-139. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено аналізу сутності та змісту категорії «публічний інтерес у земельних правовідносинах». Зазначене завдання вирішується крізь призму розмежування судових юрисдикцій під час вирішення земельних спорів за участю органів державної влади та ...
1220360
  Стефанчук М. Публічний інтерес як об"єкт реалізації прокуратурою України функції представництва // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 236-244. – ISSN 1026-9932
1220361
  Скрипник В.Л. Публічний інтерес як підстава обмеження речових прав // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 226-233. – ISSN 2306-9082
1220362
  Кравчук В. Публічний контроль у державі // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 210-215. – ISSN 1561-4999
1220363
  Ханик Публічний маркетинг: класифікація, алгоритм проведення та формування загальної системи / Ханик, Ю.-Б.Р // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, травень. – С. 142-146. – ISSN 2306-6814
1220364
  Сич А. Публічний наголос / бесіду вів Олексій Насадюк // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 11 січня (№ 1/2) : Права людини. – С. 1, 10


  ""Проєкти у публічному секторі, якщо вони успішно втілені у життя, створюють реальні зміни у твоїй країні, у якій, як ми чудово бачимо, ще багато треба реформувати та змінювати на краще", - зазначає Альберт Сич, партнер Redclsffe Partners".
1220365
  Кисіль В. Публічний порядок та застереження про публічний порядок: теорія і практика // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 55-62. – ISSN 1814-3385
1220366
  Мальський М.М. Публічний порядок у транснаціональному виконавчому процесі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 79-84. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1220367
  Латинський М. Публічний порядок як комплексна категорія в сучасному міжнародному приватному праві // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України : The Scientific Papers of the Legistion Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 4. – С. 24-29. – ISSN 2220-1394
1220368
  Кравчук В. Публічний правовий простір // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 36-41. – ISSN 2524-0129
1220369
  Винник О. Публічний простір Львова впродовж українсько-польської війни (1918-1919 рр.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 121-130
1220370
  Грищенко М.В. Публічний простір міста як об"єкт соціологічного вивчення // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 132-135
1220371
  Грищенко М. Публічний простір міста як об"єкт соціологічного дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 31-38. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  Автор статті звертається до аналізу поняття "публічного простору міста" з соціологічної точки зору. В статті представлений огляд існуючих підходів до тлумачення поняття, та окреслено специфіку саме соціологічного розуміння публічного простору міста. З ...
1220372
  Пальчук М.В. Публічний простір: підходи до визначення // Регіон - 2016: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 14-15 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т геології, географії, рекреації і туризму [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 19-20. – ISBN 978-966-285-300-1
1220373
  Длугопольський О.В. Публічний сектор і соціальна політика держави: моделі взаємодії // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 3, ч. 2. – С. 32-35. – ISBN 966-614-021-7
1220374
  Мельничук О.Ф. Публічний та приватний інтерес у контексті забезпечення права людини на освіту // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011. – № 1. – С. 116-121
1220375
  Жученко З.О. Публічні акціонерні товариства: проблеми розвитку та управління : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 103-109 : Табл., рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
1220376
   Публічні бібліотеки : Інформаційні послуги. Зарубіжний досвід (Дайджест). – Київ, 2004. – 44с.
1220377
  Плахтій А.М. Публічні бібліотеки в системі інформаційно-комунікаційного забезпечення електронного урядування в Україні : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Плахтій Альона Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
1220378
  Першина Н.Г. Публічні бібліотеки Дніпропетровщини в контексті регіональної стратегії "Культура. Творча громада" / розмову вела С. Ковальчук // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (78). – C. 10-12


  Інтерв"ю з Наталією Геннадіївною Першиною, начальником управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
1220379
  Тітова Н. Публічні бібліотеки Дніпропетровщини: вектори організаційно-структурних змін // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, Т. Богуш, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (84). – С. 7-10


  Трансформації, що відбуваються в процесі реформи децентралізації, в кожному регіоні мають свої особливості й свої цифри, свої переваги і свої труднощі, зокрема й в питаннях реорганізації мережі публічних бібліотек сфери впливу Міністерства культури ...
1220380
  Здановська В. Публічні бібліотеки і промоція читання: перепони та можливості // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (92). – С. 22-25
1220381
   Публічні бібліотеки США: дослідження думок американців / підготувала Олена Білик // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, Т. Богуш, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (84). – С. 22-23


  У США, незважаючи на розвиток Інтернету, бібліотеки і надалі користуються популярністю у населення. Що ж знаходять в них досвідчені користувачі найбільшої глобальної комп"ютерної мережі? Автор статті ознайомлює читачів із результатами щорічного ...
1220382
  Вилегжаніна Т. Публічні бібліотеки України в контексті державної гуманітарної політики // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (92). – С. 4-6
1220383
  Вилегжаніна Т. Публічні бібліотеки України: різноманітність форм діяльності та єдність цілей // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 4-6
1220384
  Вилегжаніна Т. Публічні бібліотеки: ліквідувати не можна реорганізувати // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (86). – С. 4-6


  Нова концепція розвитку бібліотек
1220385
  Федчук С. Публічні видатки та їх класифікація в сучасній державі // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 92-97.
1220386
  Кацберт Т.Л. Публічні директиви як відображення культурних ознак мовних колективів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 295-300. – ISBN 966-581-481-8
1220387
  Пришва Н.Ю. Публічні доходи: поняття та особливості правового регулювання / Н.Ю. Пришва; Науково-дослідний ін-т фінансового права. – Київ : КНТ, 2008. – 200с. – ISBN 978-966-373-473-6
1220388
  Мороз Г.В. Публічні екологічні інтереси: проблеми відображення у праві // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 261-264. – ISBN 978-966-7957-20-9
1220389
  Кваша О.О. Публічні заклики до вчинення злочинів проти основ національної безпеки України (ч. 2, 3 ст. 109, ст. 110 КК України) / О.О. Кваша, В.В. Гапончук // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 244-257. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1220390
  Кваша О.О. Публічні заклики до вчинення злочинів проти основ національної безпеки України (ч. 2, 3 ст. 109, ст. 110 КК України) / О.О. Кваша, В.В. Гапончук // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 244-257. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1220391
  Гапончук В. Публічні заклики до вчинення злочинних дій: лінгвістичний аналіз // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 108-113. – ISSN 2409-4544
1220392
  Рубащенко М.А. Публічні заклики як наскрізний кримінально-правовий термін: постановка питання // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 142-149. – ISSN 2224-9281
1220393
  Берестова І.Е. Публічні законні інтереси конституційного значення // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (187). – С. 4-10. – ISSN 2308-9636
1220394
  Шевчук Л.М. Публічні закупівлі в Україні: окремі аспекти визначення поняття // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 127-129. – ISBN 978-966-940-085-7
1220395
  Ткачук С.П. Публічні закупівлі в Україні: правовий аналіз нововведень у чинному законодавстві // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 168-176. – ISSN 2072-8670
1220396
  Курочко М. Публічні закупівлі по-новому. Перемоги й поразки перших 9 місяців дії Закону / М. Курочко, В. Сальников // Юридична газета. – Київ, 2021. – 26 січня (№ 2). – С. 8-9
1220397
  Джабраілов Р. Публічні закупівлі як засіб державного регулювання господарської діяльності та реалізації цілей сталого розвитку / Р. Джабраілов, В. Малолітнева // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 47-64. – ISSN 1026-9932
1220398
  Калічак В. Публічні закупівлі. Зловження повноваженнями розпорядників бюджетних коштів // Юридична газета. – Київ, 2021. – 26 січня (№ 2). – С. 38-39
1220399
  Дубаневич О. Публічні закупівлі: дискримінація неприпустима? / О. Дубаневич, Н. Шехкерімова // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 49/50). – С. 30-31
1220400
  Чекер Я. Публічні закупівлі: прозорість чи дискримінація? / Я. Чекер, Н. Шихкерімова
1220401
  Чекер Я. Публічні закупівлі: прозорість чи дискримінація? / Я. Чекер, Н. Шихкерімова // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 грудня (№ 52). – С. 9,16-17


  Система державних закупівель, яка остаточно припинила своє існування у серпні 2016 р., вважалася корумпованою та своєю непрозорістю надавала широкі можливості для змови між учасниками та замовниками.
1220402
  Хорунжак Н.М. Публічні закупівлі: шляхи вирішення організаційних і контрольно-облікових проблем // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 143-149. – ISSN 2308-1988
1220403
  Коташевська Т. Публічні і приватні – замість ВАТ і ЗАТ. Коментарі до Закону "Про акціонерні товариства" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 3 (81). – С. 97-99.
1220404
  Троцька В. Публічні інтереси суспільства = приватні інтереси авторів. Чи можливе досягнення рівноваги в цифрову епоху? // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (106). – С. 5-16. – ISSN 2308-0361
1220405
  Щербина В.С. Публічні й приватні інтереси в господарських відносинах // Вибране : зб. статей : до 65-річчя з дня народж. / В.С. Щербина. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 568-575. – (Київська школа права). – ISBN 978-617-7320-10-3
1220406
   Публічні кадастрові карти. Світовий досвід / І. Тревого, А. Матіщук, Є. Ільків, М. Галярник // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 2 (30). – С. 53-55 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1819-1339
1220407
  Гуржій А.В. Публічні консультації: актуальні проблеми та перспективи правового регулювання // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 5 (18). – С. 74-81. – ISSN 2519-2353


  "Європейський вектор розвитку сучасної України вимагає переходу на європейські стандарти належного врядування, котрі передбачають безпосередню участь громадськості в процесах нормотворення, публічного адміністрування, формування та реалізації державної ...
1220408
   Публічні люди : щомісячний суспільно-публіцистичний журнал / ТОВ "Форзац" ; голов. ред. О. Ходос. – Київ, 2003-
№ 7/8 (168), липень - серпень : Мій світ. – 2018. – 96 с.
1220409
   Публічні люди : щомісячний суспільно-публіцистичний журнал / ТОВ "Форзац" ; голов. ред. О. Ходос. – Київ, 2003-
№ 9 (169), вересень : Новий сезон. – 2018. – 96 с.
1220410
   Публічні люди : щомісячний суспільно-публіцистичний журнал / ТОВ "Форзац" ; голов. ред. О. Ходос. – Київ : ТОВ "Форзац", 2003-
№ 11 (171), листопад 2018. – 2018. – 96 с.
1220411
   Публічні люди : щомісячний суспільно-публіцистичний журнал / ТОВ "Форзац" ; голов. ред. О. Ходос. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 12 (172), грудень 2018 : Микола Голомша. – 2018. – 96 с.
1220412
  Зіненко О. Публічні події у контексті функціональної теорії Денніса Мак-Квейла // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 20-28. – (Серія "Журналістика" ; вип. 49). – ISSN 2078-7324
1220413
  Тимченко Л. Публічні послуги в Україні: розвиток нормативно-правового забезпечення // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 140-144
1220414
  Григораш О.І. Публічні послуги у сфері державного управління: поняття та зміст // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 73-77. – (Правознавство ; Вип. 385)


  Поняття та зміст публічних послуг у сфері державного управління.
1220415
  Провотар Н. Публічні простори Житомира: місця, які спонукають мешканців виходити в місто / Н. Провотар, Н. Огійчук // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Антіпова К.А., Арслан М., Бартошевич Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 86. – C. 40-52. – ISSN 2413-7154
1220416
  Мезенцева Н. Публічні простори Києва: модель та сучасні трансформації // Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : колектив. монографія / К. Мезенцев, Я. Олійник, Н. Мезенцева, М. Барановський, О. та ін. Гнатюк. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 185-210. – (Суспільна географія XXI століття). – ISBN 978-996-136-446-1
1220417
  Мезенцева Н. Публічні простори міст: осмислення через призму зарубіжного дискурсу / Н. Мезенцева, М. Пальчук // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 76. – С. 19-26. – ISSN 2413-7154


  Сучасне місто фокусує перетин складних, неоднозначних, багатовимірних суспільних процесів. Вони проявляються в різних аспектах його функціонування на таких зрізах як населення (особа, громада, мешканці), політика, економіка, та мають часові і ...
1220418
  Пальчук М.В. Публічні простори міста Києва: суспільно-географічне дослідження : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Пальчук Марія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 247 арк. – Додатки: арк. 191-247. – Бібліогр.: арк. 173-190
1220419
  Пальчук М.В. Публічні простори міста Києва: суспільно-географічне дослідження : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Пальчук Марія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1220420
  Мезенцев К.В. Публічні простори через призму партисипативного міського планування - приклад Києва / К.В. Мезенцев, Н.І. Провотар, М.В. Пальчук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 2 (110). – С. 30-37 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1561-4980
1220421
  Дідик Н. Публічні службовці поняття та адміністративна відповідальність / Н. Дідик, Павлович-Сенета // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 130-135. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 21). – ISSN 2415-3818
1220422
  Щербак С.В. Публічні та приватні засади в правовому регулюванні виконавчих процесуальних правовідноси // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2018. – № 1. – С. 64-67


  Стаття присвячена дослідженню публічних та приватних засад у виконавчому процесі, про- ведено аналіз критеріїв, на підставі яких виділено публічні та приватні елементи в правовому регулюванні виконавчих процесуальних правовідносин. Зокрема, до них ...
1220423
  Вінник О.М. Публічні та приватні інтереси в господарських товариствах: проблеми правового забезпечення : Монографія / О.М. Вінник. – Київ : Атіка, 2003. – 352с. – ISBN 966-8074-37-8


  Теоретико-привові та практичні питання забезпечення оптимального співвідношення приватних і публічних інтересів у господарських товариствах
1220424
  Лакушева Є.В. Публічні та приватні інтереси в податковому праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Лакушева Євгенія Володимирівна ; М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2013. – 212 л. – Бібліогр.: л. 189-212
1220425
  Лакушева Є.В. Публічні та приватні інтереси в податковому праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Лакушева Євгенія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1220426
  Бова Є.Ю. Публічні та приватні організації, що забезпечують право громадян на безоплатну правову допомогу // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 3 (90). – С. 45-51.
1220427
  Луніна І.О. Публічні фінанси в макроекономічній політиці зростання : монографія / І.О. Луніна ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2020. – 439, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 416-438 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9537-7
1220428
  Длугопольський О.В. Публічні фінанси за умов фінансово-економічної кризи та трансформації світової економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 8 (201). – С. 106-121 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв.
1220429
  Нечай А. Публічні фонди та публічні видатки як категорії фінансового права // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.60-64. – ISSN 0132-1331
1220430
  Василина Н.В. Публічність делегованих нотаріусу повноважень // Міжнародна науково-практична конференція "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом" : 26 верес. 2014 р. : присвяч. 10-річчю прийняття ЦПК України / "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2014. – С. 52-55. – ISBN 978-617-7020-48-5
1220431
  Григориев В.А. Публічність і самостійність самоврядної (муніципальної) влади // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 200-204. – ISSN 1563-3349
1220432
  Мединська Н.В. Публічність містобудівної документації як передумова ефективного громадського контролю за розвитком урбаністичних систем // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 41-46. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-1677
1220433
  Худар А.Є. Публічність як інструмент демократизації державного управління : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Худар Анна Євгеніївна ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1220434
  Безсмертна Н. Публічність як один із принципів речових прав на нерухоме майно // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 3. – С. 41-44.
1220435
  Бліхар М.М. Публічно-правова діяльність держави у фінансово-інвестиційній сфері // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 18-25. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1220436
  Зайцева Н.А. Публічно-правова природа державного кредиту // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 243-248. – ISSN 0201-7245
1220437
  Музика-Стефанчук Публічно-правова природа фінансової основи місцевого самоврядування // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 221-225. – (Право. Економіка. Управління)
1220438
  Пишний А. Публічно-правова характеристика державних банків в Україні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 52-57. – ISSN 0132-1331
1220439
  Нагребельний В. Публічно-правове регулювання відносин у банківській сфері // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 140-148. – ISSN 1026-9932
1220440
  Погребенник О.І. Публічно-правове регулювання як інструмент вдосконалення організаційної структури українських політичних партій // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1220441
  Татьков В. Публічно-правовий спір і адміністративно-правовий спір: їх співвідношення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 211-219. – ISSN 1026-9932
1220442
  Тимошенко К.О. Публічно-правовий спір як предмет юрисдикції адміністративних судів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Тимошенко Катерина Олегівна ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1220443
  Юринець Ю.Л. Публічно-правовий характер судових спорів у сфері захисту культурних прав громадян у контексті міжнародних зобов"язань України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (1). – С. 106-113. – ISSN 2227-796X


  Розглянуто особливості судових спорів в сфері забезпечення культурних прав громадян. Показано, що за своєю суттю такі спори за участю суб"єктів владних повноважень є публічними і підлягають розгляду переважно в адміністративних судах. Разом із тим, ...
1220444
  Полюхович В.І. Публічно-правові аспекти господарсько-правового механізму державного регулювання фондового ринку України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 156-159
1220445
  Кулик Н.І. Публічно-правові засади охорони земель // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 146-148. – ISSN 0201-7245
1220446
  Жорнокуй Ю.М. Публічно-правові засоби інвестування малого та середнього інноваційного підприємництва в Європейському Союзі
1220447
  Пашков В.М. Публічно-правові засоби саморегулювання медичної та фармацевтичної діяльності // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Львів, 2015. – № 2 (16). – С. 52-62. – ISSN 2072-084X
1220448
  Севрюков Д.Г. Публічно-правові методи у регулюванні трудових відносин у країнах західної Європи та США у кінці XIX -першій половині ХХ ст. // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 137-143.
1220449
  Тильчик О.В. Публічно-правові спори, пов"язані з процедурами митного оформлення та сертифікації: розв"язання окремих проблем практики / О.В. Тильчик, Л.А. Романовська, В.В. Тильчик // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 60-64. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2522-9230
1220450
  Сидор В. Публічно-правові та приватноправові засади в земельному законодавстві України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 197-202. – ISSN 0132-1331
1220451
  Хвесик М.А. Публічно-приватне партнерство в забезпеченні сталого просторового розвитку / М.А. Хвесик, І.К. Бистряков, Д.В. Клиновий // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (698). – Бібліогр.: 9 назв
1220452
  Головко В.О. Публічно-приватне партнерство в інвестиційних проектах критичної інфраструктури України // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 3 (80). – C. 62-71. – ISSN 2414-3499
1220453
  Остапенко В.М. Публічно-приватне партнерство в контексті реалізації державної фінансової політики // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 : Боргова політика в Україні: реалії та перспективи. – С. 348-356. – ISSN 2222-4459
1220454
  Єгоричева С.Б. Публічно-приватне партнерство в посткомуністичних країнах : монографія / Єгоричева С.Б., Лахижа М.І. ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2020. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 247-280. – ISBN 978-617-774-906-5
1220455
  Головко В.О. Публічно-приватне партнерство в системі забезпечення економічної безпеки держави : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.03 / Головко Владислав Олександрович ; М-во фінансів України, Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр". – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр. : 18 назв
1220456
  Вінник О. Публічно-приватне партнерство і громадянське суспільство: правові аспекти взаємодії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 16-22. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена правовим аспектам взаємодії публічно-приватного партнерства з інститутами громадянського суспільства та проблемам правового регулювання відносин такого партнерства. Статья посвящена правовым аспектам взаимодействия публично-частного ...
1220457
  Іголкін І.В. Публічно-приватне партнерство на місцевому рівні: проблеми і перспективи // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – С. 66-76
1220458
   Публічно-приватне партнерство у відносинах держави з міжнародними організаціями та транснаціональними компаніями : колект. наук. монографія / [Т.І. Єфименко та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України Т.І. Єфименко ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : [б. в.], 2015. – 443, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7773-1
1220459
  Мороз Г.В. Публічно-приватне партнерство у сфері використання та охорони земель // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3/4. – C. 54-59. – ISSN 2413-7189
1220460
  Сороченко А.В. Публічно-приватне партнерство у сфері науки і техніки // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2019. – № 3. – С. 133-142. – ISSN 2220-1394
1220461
  Поліщук В.С. Публічно-приватне партнерство як базовий принцип нового державного менеджменту: світовий досвід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 53-57. – (Державне управління ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено одну з ключових характеристик нового державного менеджменту - публічно-приватне партнерство, його зміст та причини виникнення; проаналізовано історіографію питання, а також відмінність підходів до понятійно-категоріального апарату у ...
1220462
  Шемігон О.І. Публічно-приватне партнерство як інструмент соціально-економічного розвитку села / О.І. Шемігон, М.В. Вихор, М.В. Руденко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12, червень. – С. 31-36. – ISSN 2306-6814


  "Досліджено роль та місце публічно-приватного партнерства у забезпеченні поступального соціально-економічного розвитку села. Розглянуто теоретико-правові аспекти публічно-приватного партнерства. Визначено, що це специфічна форма співпраці між органами ...
1220463
  Гусєв В.О. Публічно-приватне партнерство як механізм реалізації "Стратегії сталого розвитку "Україна 2020" // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 67-73. – ISSN 2220-1394
1220464
  Штурба А.Ю. Публічно-приватне партнерство як об"єкт теоретико-економічних досліджень // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 78-81. – ISSN 2306-6806
1220465
  Черевиков Є. Публічно-приватне партнерство як соціально-економічний інститут // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 4. – С. 31-39. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1811-3141
1220466
  Дєєва Н.Е. Публічно-приватне партнерство: інтереси зацікавлених сторін / Н.Е. Дєєва, В.В. Хмурова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (682). – С. 99 -111 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2522-9303
1220467
  Мазалова А.О. Публічно-приватне партнерство: місце в системі взаємин держави та бізнесу // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 143. – С. 108-117. – ISSN 2224-9281
1220468
  Нестор О.Ю. Публічно-приватне партнерство: сутність, особливості та проблеми розвитку на тлі пандемії COVID - 19 // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська ; редкол.: Шульц С.Л., Попадинець Н.М., Акімова Л.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 2 (148). – С. 58-68. – ISSN 2071-4653
1220469
  Морозов В.С. Публічно-приватні партнерства в країнах центральної та східної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 111-112
1220470
  Шаповалова О. Публічно-приватні угоди партнерства про стратегію господарського природокористування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 79-84
1220471
  Омельян О. Публічно-сервісна діяльність як спосіб реалізації сутності сервісної держави // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 76-81. – ISSN 2524-0129
1220472
  Бедний О.І. Публічно-службові відносини як складова предмету адміністративного права // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 90-95. – ISSN 2306-9082
1220473
  Молодцов О. Публічно-управлінські інновації у системі місцевого самоврядування // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 34-37.
1220474
  Саханенко С. Публічно - правовий статус міських районів // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1/3. – С.115-123
1220475
  Севрюков Д.Г. Публічноправові та приватноправові методи регулювання трудових відносин у країнах Західної Європи і США з кінця XVIII - до початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Севрюков Денис Георгієвич ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 3 назви
1220476
  Севрютв Д.Г. Публічноправові та приватноправові методи у формуванні правового регулювання трудових відносин у країнах західної Європи в період феодалізму // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 347-353. – ISSN 1563-3349
1220477
   Пугач Ігор Петрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 355-356 : фото
1220478
  Марков А.Я. Пугачев : поэма / А.Я. Марков. – Москва : Современник, 1983. – 126 с.
1220479
  Буганов В.И. Пугачев / В.И. Буганов. – Москва, 1984. – 383с.
1220480
  Петров С.П. Пугачев в Пензенском крае / С.П. Петров. – Пенза, 1950. – 143с.
1220481
  Дубровин Н.Ф. Пугачев и его сообщники : Эпизод из истории царствования императрицы Екатерины II. 1773-1774 гг. : По неизданным источникам : в 3 т. / Н. Дубровин. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова
Т. 1 : С картой театра действий. – 1884. – 418 с. разд. паг. – Указанная на тит. л. карта отсутствует
1220482
  Дубровин Н.Ф. Пугачев и его сообщники : Эпизод из истории царствования императрицы Екатерины II. 1773-1774 гг. : По неизданным источникам : в 3 т. / Н. Дубровин. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова
Т. 2. – 1884. – [4], IV, 412, XI с.
1220483
  Лимонов Ю.А. Пугачёв и его сподвижники / Ю.А. Лимонов. – М.-Л., 1965. – 140с.
1220484
  Лимонов Ю.А. Пугачёв и пугачёвцы / Ю.А. Лимонов. – Л., 1974. – 188с.
1220485
  Лесин В.И. Пугачев: народный герой или злодей из народа? // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2009. – № 1 (44). – С. 107-117
1220486
  Мартынов М.Н. Пугачевский атаман Иван Белобородов / М.Н. Мартынов. – Пермь, 1958. – 60с.
1220487
  Дмитриев-Мамонов А.И. Пугачевский бунт в Зауралье и Сибири : исторический очерк по официальным документам / А.И. Дмитриев-Мамонов. – Санкт-Петербург : Тип. Монтаида, 1907. – [4], III, 256 с., 29 л. ил., карт.
1220488
  Тренев К.А. Пугачевщина / К.А. Тренев. – Москва, 1924. – 125с.
1220489
   Пугачевщина. – Москва ; Ленинград
Т. 1. – 1926. – 288 с.
1220490
   Пугачевщина. – МЛ.
2. – 1929. – 494с.
1220491
  Войтинская Н. Пугачевщина / Н. Войтинская. – Москва, 1931. – 94с.
1220492
  Симонов С. Пугачевщина / С. Симонов. – Х., 1931. – 160с.
1220493
   Пугачевщина. – Москва ; Ленинград
Т. 3. – 1931. – 527с.
1220494
  Берс А. Пугачевщина на Урале : краткий очерк с портр. Е. Пугачева, тремя ил. и картой воен. действий на Урале 1773-1775 гг. / А. Берс. – Уральск : Уралкнига, 1924. – 48 с. – (Уральская историко-революционная библиотека ; вып. 1)
1220495
  Фирсов Н.Н. Пугачевщина, поыт социологонсихической характеристики / Н.Н. Фирсов. – 2-е. – Москва, 1921. – 167с.
1220496
  Фирсов Н.Н. Пугачевщина, поыт социологопсихической характеристики / Н.Н. Фирсов. – Санкт-Петербург-Москва. – 187с.
1220497
  Есенин С. Пугачов, 1922
1220498
  Есенин С.А. Пугачов / С.А. Есенин. – Пг., 1922. – 64с.
1220499
  Вельм А. Пуговица, или серебряные часы с ключиком / А. Вельм. – Москва, 1976. – 255с.
1220500
  Вельм А. Пуговица, или Серебряные часы с ключиком / А. Вельм. – Москва, 1981. – 127с.
1220501
  Бядуля З. Пуд жита / З. Бядуля. – Київ, 1960. – 38 с.
1220502
  Очеретин В.К. Пуд соли / В.К. Очеретин. – Свердловск, 1970. – 48с.
1220503
  Захаров В.Н. Пуд соли : повести и рассказы / Виталий Захаров;. – Чебоксары : Чуваш.кн. изд-во, 1972. – 175 с.
1220504
  Балтушис Ю. Пуд соли : автобиогр. повесть / Ю. Балтушис; авториз. пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель
1. – 1976. – 304 с.
1220505
  Балтушис Ю. Пуд соли : роман / Ю. Балтушис. – Москва
2. – 1978. – 319 с.
1220506
  Вольф-Тальбот Пудель / Вольф-Тальбот. – Москва : Лесная промышленность, 1988. – 173с. : 16 л.ил.
1220507
  Маршак С.Я. Пудель / С.Я. Маршак. – Москва, 1991. – 48с.
1220508
  Аникина Наталия Пудинг для русского графа // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 5/6, июнь - июль. – С. 36-37 : фото
1220509
   Пудовкин в воспоминаниях современников. – М : Искусство, 1989. – 493 с.
1220510
  Иезуитов Н. Пудовкин. Пути творчества / Н. Иезуитов. – Москва-Ленинград, 1937. – 208с.
1220511
   Пудовочкін Юрій Євгенійович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 201-202. – ISBN 978-617-573-038-6
1220512
  Пименов В. Пудож : Очерк о городе и районе / В. Пименов. – Петрозаводск, 1957. – 32с.
1220513
  Вірченко Т. ПУЕТ - територія безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 3. – С. 30
1220514
   Пузанов Ігор Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 399. – ISBN 978-966-439-754-1
1220515
   Пузанов Ігор Іванович // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 41-42


  Член Спеціалізованої вченої ради.
1220516
  [Ион И О. Пузыреногие (Thysanoptera) / И О. [Ион; под ред. Н.Н. Богданова-Катькова и С.П. Тарбинского. – Ленинград : Изд. Защиты растений от вредителей, 1928. – 72 с. : ил. – Без обл. – Библиография: "Главнейшая литература" (12 названий). – (Определители насекомых СССР / Лаборатория морфологии и систематики насекомых ИЗИФ а ; О.И. Ион)
1220517
  Шванвич Б.Н. Пузыреногие или трипсы - Thysanoptera. / Б.Н. Шванвич. – 1с.
1220518
  Шванвич Б.Н. Пузыреногие или трипсы - Thysanoptera. // Насекомые - [Компакт - 252388]. – [1] с.
1220519
  Гегузин Я.Е. Пузыри / Я.Е. Гегузин. – Москва : Наука, 1985. – 173 с. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 46)
1220520
  Гирфанов А. Пузыри славы / А. Гирфанов; пер. с башк. – Уфа, 1980. – 359 с.
1220521
  Григорьев Александр Пузыри, пирамиды и крокодиловы слезы // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 70-71 : фото
1220522
  Ковальчук Геннадий Пузырь обострения : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 22-24 : Іл. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1029-5828
1220523
  Суп К. Пузырьковая камера / К. Суп. – Москва, 1970. – 168с.
1220524
  Александров Ю.А. Пузырьковые камеры / Ю.А. Александров. – Москва, 1963
1220525
  Данильченко Игорь Алексеевич Пузырьковые камеры с бромистым фреоном и их использование в нейтритных экспериментах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Данильченко Игорь Алексеевич; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1978. – 19л.
1220526
  Шляпников Р.С. Пузырьковые камеры с импульсными магнитными полями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шляпников Р.С.; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1967. – 9л.
1220527
  Левонян Пузырьковые камеры с тяжелым заполнение и их применение на нейтральных пучках электронного ускорителя : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Левонян Э. Ц; Ерев. физ. ин-т. – Ереван, 1972. – 11л.
1220528
  Быковский Егор Пузырьковый эффект // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 84-87 : фото
1220529
  Задорожный Олег Пузырьковых дел мастер : Трофей // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 3. – С. 98-104 : Іл.
1220530
  Накипов Н.Н. Пуии развития и совершенствования потребильской кооперации. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Накипов Н.Н.; Ан КазССР.Учен.совет.по экон.наукам Отдел.обществ.наук. – Алма-Ата, 1973. – 35л. – Бібліогр.:с.35
1220531
  Ткаченко А.С. Пуир / А.С. Ткаченко. – М., 1968. – 272с.
1220532
   Пуйло Глеб Васильевич. К 85-летию со дня рождения // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – С. 73. – ISSN 2074-272X


  Исполнилось 85 лет Глебу Васильевичу Пуйло - доктору технических наук, профессору, крупному ученому, известному специалисту в области электрических машин и трансформаторов. Воспитанник и последователь научной школы доктора технических наук, профессора ...
1220533
  Горячок І. Пукбліцистична стаття як складова художньої публіцистики Романа Іваничука // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 248-251. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1220534
  Джалил Р. Пулат и Гульру : роман / Р. Джалил; авториз. пер. с тадж. А.Письменного. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1949. – 376 с.
1220535
  Джалил Р. Пулат и Гульру : роман / Р. Джалил; авториз. пер. с тадж. А.Письменного. – Москва : Советский писатель, 1951. – 359 с.
1220536
  Джалил Р. Пулат и Гульру : роман / Р. Джалил; пер. с тадж. – Москва : Известия, 1969. – 528 с.
1220537
  Джалил Рахим Пулат и Гульру : роман / Джалил Рахим; пер. с тадж. – Москва : Известия, 1969. – 528 с
1220538
  Джаліл Р. Пулат і Гульру. / Р. Джаліл. – К, 1957. – 320с.
1220539
  Кинль А В. Пулдевая стрельба. / А В. Кинль, . – М., 1989. – 206с.
1220540
   Пулевая стрельба. – Москва, 1962. – 103 с.
1220541
   Пулевая стрельба. Правила соревнований. – М, 1956. – 88с.
1220542
  Озеров М.В. Пулей, ядом, словом... / М.В. Озеров. – М., 1987. – 272с.
1220543
  Евгеньев Б. Пулеметчик Ханнаша / Б. Евгеньев. – Москва, 1943. – 42 с.
1220544
  Паршков В.И. Пулеметчики / В.И. Паршков. – 2-е изд. – Фрунзе, 1977. – 116с.
1220545
  Паршков В.И. Пулеметчики / В.И. Паршков. – 3-е изд. – Фрунзе, 1991. – 111с.
1220546
  Братченко И.Г. Пулеметчики. / И.Г. Братченко. – М., 1986. – 251-334с.
1220547
  Степанчук Т.Г. Пулеметчикиё / Т.Г. Степанчук, Е. Никита. – М., 1960. – 48с.
1220548
  Дубинская Т. Пулеметчица / Т. Дубинская. – М, 1936. – 195с.
1220549
  Губжоков Л. Пули и зерна : стихи и поэмы / Лиуан Губжоков; переводы. – Нальчик : Эльбрус, 1977. – 101 с.
1220550
  Покровский К.Д. Пулковская обсерватория / К.Д. Покровский. – Ленинград; Москва : ГТТИ, 1933. – 19 с.
1220551
  Михайлов А.А. Пулковская обсерватория / А.А. Михайлов. – Москва : Знание, 1955. – 24 с.
1220552
  Дадаев А.Н. Пулковская обсерватория / А.Н. Дадаев. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1958. – 52 с.
1220553
  Дадаев А.Н. Пулковская обсерватория : очерк истории и научной деятельности / А.Н. Дадаев. – Ленинград : Наука, 1972. – 148 с.
1220554
  Дужников Ю.А. Пулковские высоты / Ю.А. Дужников. – Л., 1964. – 96с.
1220555
  Караев Г.Н. Пулковский меридиан / Г.Н. Караев. – М, 1939. – 436с.
1220556
  Инбер В.М. Пулковский меридиан / В.М. Инбер. – Москва, 1943. – 32с.
1220557
  Инбер В.М. Пулковский меридиан / В.М. Инбер. – Москва, 1946. – 32с.
1220558
  Караев Г.Н. Пулковский меридиан / Г.Н. Караев. – 2-е изд. – Москва, 1948. – 376 с.
1220559
  Караев Г.Н. Пулковский меридиан / Г.Н. Караев. – 3-е изд. – М, 1955. – 584 с.
1220560
  Караев Г. Пулковский меридиан : Роман / Г. Караев, Л. Успенский. – 3-е изд. – Москва : Воениздат, 1956. – 584с.
1220561
  Караев Г.Н. Пулковский меридиан / Г.Н. Караев. – 3-е изд. – Москва, 1956. – 584 с.
1220562
  Быстрова Н.В. Пулковский обзор неба в радиолинии межзвездного нейтрального водорода / Н.В. Быстрова. – Ленинград, 1977. – 4с.
1220563
   Пулковской обсерватории 125 лет. – Москва, Ленинград : Наука, 1966. – 110 с.
1220564
   Пулюй-Кулiш. Подвижники Hацiї. – Київ : Рада, 1997. – 288с. – ISBN 966-7087-14-Х
1220565
  Лисин М.Д. Пуля / М.Д. Лисин. – Горький, 1961. – 35с.
1220566
  Гинда В. Пуля в рифму // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины : специальный уыпуск : юбилей журнала 10 лет выдержки / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 12 (500) : Юбилей журнала 10 лет выдержки. – С. 78-80


  В судьбе поэтессы Елены Телиги перепутались страны и народы: она родилась в украинской семье в Подмосковье, в юности даже не говорила на родном языке, националистской стала в Чехии, а погибла 70 лет назад от рук немцев в Киеве
1220567
  Грибанов Б.Т. Пуля для президента : документальная повесть / Б.Т. Грибанов. – Москва : Воениздат, 1984. – 133с.
1220568
  Алянский Ю.Л. Пуля и микроскоп : [о работе ленингр. милиции] / Ю.Л. Алянский. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 252, [2] с. : ил.
1220569
  Турусбеков Д. Пуля и песня / Д. Турусбеков. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1958. – 88 с.
1220570
  Пайк Р.Л. Пуля ставит точку / Р.Л. Пайк; пер. с анг. И.И. Кубатько, И.В. Тополь; к сб. в целом: оформ. худож. Н. Байракова. – Москва : Терра, 1995. – 550 с.
1220571
  Сухарев А.А. Пульс / А.А. Сухарев. – Вологда, 1962. – 96с.
1220572
  Цыбин В.Д. Пульс / В.Д. Цыбин. – М., 1963. – 102с.
1220573
  Марков А.А. Пульс / А.А. Марков. – К, 1969. – 64с.
1220574
  Степанюк М.І. Пульс / М.І. Степанюк. – К., 1971. – 200с.
1220575
   Пульс. – М
1. – 1989. – 239с.
1220576
   Пульс. – М
2. – 1990. – 240с.
1220577
   Пульс. – М
3. – 1990. – 271с.
1220578
  Анісімов М.Ю. Пульс безконечності : фантастичні повісті та оповідання / Микола Анісімов. – Київ : Молодь, 1988. – 299, [3] с. : іл. – У вид. також: Теплий сніг / В. Забірко ; Ілюзіон / Є. Філімонов. – (Компас). – ISBN 5-7720-0032-2
1220579
   Пульс времени. – М, 1972. – 272с.
1220580
  Лебедев В.К. Пульс времени / В.К. Лебедев. – Л., 1975. – 48с.
1220581
  Идашкин Ю.В. Пульс времени / Ю.В. Идашкин. – Москва, 1977. – 95 с.
1220582
  Котов В.П. Пульс времени. / В.П. Котов. – М, 1968. – 30с.
1220583
  Бабула В. Пульс Всесвіту : науково-фантастична повість / Володимир Бабула ; [пер. з чеськ. М.А. Соучек]. – Київ : Молодь, 1962. – 83 с. : іл. – (Бібліотечка пригод та наукової фантастики)
1220584
  Шулікін Д. Пульс галузі і вступна кампанія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 10 вересня (№ 35). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Підсумки розвитку національної системи освіти у минулому навчальному році й першочергове завдання на наступний, попередні підсумки вступної кампанії, а також законопроект щодо протидії булінгу розглянули на розширеному засіданні профільного ...
1220585
  Лыскин Н Пульс жизни / Н Лыскин. – М., 1989. – 112с.
1220586
   Пульс земли. – Москва : Художественная литература, 1973. – 262 с.
1220587
  Шалимов А.И. Пульс Земли / А.И. Шалимов. – Ленинград, 1957. – 86 с.
1220588
  Славута-Логвиненко Пульс Земли / Славута-Логвиненко. – М., 1987. – 96с.
1220589
  Славута А. Пульс землі / А. Славута. – К., 1974. – 71с.
1220590
  Баландин Р.К. Пульс земных стихий / Р.К. Баландин. – Москва : Мысль, 1975. – 206с. : с рис. и карт.
1220591
   Пульс кордону. – К, 1971. – 176с.
1220592
  Землянский А.Ф. Пульс памяти : Роман / А.Ф. Землянский. – Москва : Советский писатель, 1973. – 365с.
1220593
  Землянский А.Ф. Пульс памяти / А.Ф. Землянский. – Москва, 1979. – 413с.
1220594
  Витухновский А.Л. Пульс планеты : Методическое пособие для школ молодого лектора / А.Л. Витухновский. – Москва : Знание, 1977. – 119с.
1220595
  Новиков Н.Г. Пульс планеты / Н.Г. Новиков. – Москва, 1983. – 160с.
1220596
   Пульс реформ. – М, 1989. – 370с.
1220597
   Пульс реформи / підготував Дмитро Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 серпня (№ 32). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
1220598
  Чорновіл Вячеслав Пульс української незалежності : Колонка редактора / Чорновіл Вячеслав; Всеукраїнське іст.-культ. правозахисне тов. "Меморіал" ім. В. Стуса. – Київ : Либідь, 2000. – 624с. – ISBN 966-06-0155-7
1220599
   Пульс Хибин. – Ленинград, 1984. – 440с.
1220600
  Кертман Л Пульс эпох / Л Кертман. – Пермь, 1972. – 41с.
1220601
  Муталибов З.А. Пульс эпохи : стихи / З.А. Муталибов; пер. с чечен. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1966. – 103 с.
1220602
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ : Четверта хвиля, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 1. – 1998. – 71 с.
1220603
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 1. – 1999
1220604
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 2. – 1999
1220605
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ : Четверта хвиля, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 3. – 1999. – 71 с.
1220606
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 4. – 1999
1220607
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 5. – 1999
1220608
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 6/7. – 1999
1220609
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 8. – 1999. – 72 с.
1220610
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 9/10. – 1999
1220611
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 11. – 1999
1220612
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 12. – 1999
1220613
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ : Четверта хвиля, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 1. – 2000. – 71 с.
1220614
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 2/3. – 2000
1220615
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 4. – 2000
1220616
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 5/6. – 2000
1220617
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 7. – 2000
1220618
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 8. – 2000
1220619
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 9. – 2000
1220620
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 10. – 2000
1220621
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 11. – 2000
1220622
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 12. – 2000
1220623
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 1. – 2001
1220624
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 2. – 2001
1220625
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 3. – 2001
1220626
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 4. – 2001
1220627
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 5. – 2001
1220628
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 6. – 2001
1220629
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 7. – 2001
1220630
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 8. – 2001
1220631
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 9. – 2001
1220632
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 10. – 2001
1220633
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 11. – 2001
1220634
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 12. – 2001
1220635
   Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 1. – 2002
1220636
   Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 2. – 2002
1220637
   Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 3. – 2002
1220638
   Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 4. – 2002
1220639
   Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 5. – 2002
1220640
   Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 6. – 2002
1220641
   Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 7/8. – 2002
1220642
   Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 9. – 2002
1220643
  Копань Л.Ю. Пульсари : наук.-фантаст. роман / Л.Ю. Копань. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 320 с.
1220644
  Гинзбург В.Л. Пульсары / В.Л. Гинзбург. – Москва : Знание, 1970. – 32 с.
1220645
   Пульсары : сб. статей / пер. с англ. – Москва : Мир, 1971. – 271 с.
1220646
  Смит Ф.Г. Пульсары : пер. с англ. / Ф.Г. Смит. – Москва : Мир, 1979. – 267 с.
1220647
  Манчестер Р. Пульсары : пер. с англ. / Р. Манчестер, Дж. Тейлор. – Москва : Мир, 1990. – 292 с.
1220648
  Ульяницкий В.Ю. Пульсации в процессах газовой детонации. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Ульяницкий В.Ю.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1980. – 13л.
1220649
  Кудрявцев Е.П. Пульсации давления в нижнем бъефе ГЭС современного типа с горизонтальными аграгатами. : Автореф... Канд.техн.наук: / Кудрявцев Е.П.; Ан УССР. – К, 1967. – 24л.
1220650
  Воскобойник Владимир Анатольевич Пульсации пристеничного давления турбулентноо пограничного слоя, образованного при обтекании гибкого протяженного цилиндра : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.05 / Воскобойник Владимир Анатольевич; АН Украины, Ин-т гидромеханики. – К., 1993. – 15л.
1220651
  Памятных А.А. Пульсационная устойчивость звезд типа щита и диффузия гелия в звездных оболочках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02. / Памятных А.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Гос. астрон. ин-т им. П.К.Штернберга. – Москва, 1975. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
1220652
   Пульсирующее озеро Чаны. – Ленинград : Наука, 1982. – 304с.
1220653
   Пульсирующие звезды. – Москва : Наука, 1970. – 372 с.
1220654
   Пульсирующие потоки частиц в магнитосфере и ионосфере. – Ленинград : Наука, 1978. – 240с.
1220655
  Ролдугин В.К. Пульсирующие сияния и их связь с другими геофизическими исследованиями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ролдугин В. К. ; АН СССР , Ин-т космич. исследований. – Апатиты, 1970. – 16 с.
1220656
   Пульсовая диагностика тибетской медицины. – Новосибирск, 1988. – 133с.
1220657
  Каныкин А.И. Пульсы грома: Стихи. / А.И. Каныкин. – Москва, 1980. – 159 с.
1220658
  Медведев А. Пульт управления. Как выбрать оптимальную для компании модель службы контроллинга // Управление компанией / АА Плюс. – Киев, 2012. – № 4. – С. 38-46
1220659
  Дутышева Л.Я. Пультовая система "Студент" / Л.Я. Дутышева, А.А. Матвеева. – 2-е изд., испр. и доп. – Горький, 1977. – 64с.
1220660
  Пумпянский Л А. Пуна.Піддуклянський український народний ансамбль / Л А. Пумпянский. – Пряшів, 1966. – 40с.
1220661
   Пуническая война вспыхнула в Австрии : Тайны мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 60-63 : Фото
1220662
  Ревяко К.А. Пунические войны / К.А. Ревяко. – Минск, 1988. – 270с.
1220663
  Слюсаренко А.Г. Пунічні війни / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 317. – ISBN 966-642-073-2
1220664
  Тяпкин А.А. Пункаре / А.А. Тяпкин, А Шибанов. – М, 1979. – 416с.
1220665
  Нероденко В.М. Пунктаптихи из пограничных отложений юры и мела Горного Крыма / В.М. Нероденко, В.Т. Рябуха // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 23-28 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геология ; № 6)
1220666
  Корчинська Я. Пунктири міжнародної орієнтації. Куди нас веде "новий" зовнішньополітичний курс? // Україна молода. – Київ, 2019. – 6 листопада (№ 124). – С. 5


  "Здавалося, час наперсточників при владі безслідно минув після Революції гідності. Та то, на жаль, лише здавалося. А що насправді? Той, хто нині прийшов правити на головний пост, ще небезпечніший за «легітимича»? Бо в специфічних місцях обмежень не ...
1220667
  Высоцкий С.А. Пунктирная линия / С.А. Высоцкий. – Ленинград, 1990. – 429с.
1220668
  Высоцкий С.А. Пунктирная линия / С.А. Высоцкий. – Москва, 1991. – 382с.
1220669
  Шевяков В.Н. Пунктиры / В.Н. Шевяков. – Владивосток, 1968. – 71с.
1220670
  Рза Р. Пунктиры времени : стихи и поэмы / Р. Рза. – Москва : Советский писатель, 1978. – 224 с.
1220671
  Рубанюк Э.В. Пунктуальность как один из важнейших критериев отношения ко времени // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 5-10
1220672
  Шапиро А.Б. Пунктуация / А.Б. Шапиро. – М.-Л., 1931. – 48с.
1220673
  Мхитарян А.М. Пунктуация армянского языка и обучение ей в средней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Мхитарян А.М.; М-во высш.образования СССР.Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1957. – 34л.
1220674
  Каджаиа Л.Р. Пунктуация в грузинских рукописях V-XII вв. : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Каджаиа Л.Р.; Ин-т языкознания АН ГССР. – Тбилиси, 1969. – 20л.
1220675
  Гаевская Т.И. Пунктуация в памятниках деловой письменности первой половины середины XVIII века : Автореф... канд. филол.наук: / Гаевская Т.И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1968. – 19л.
1220676
  Розенталь Д.Э. Пунктуация и управление в русском языке / Д.Э. Розенталь. – Москва : Книга, 1988. – 544 с.
1220677
  Дудников А.В. Пунктуация сложного предложения / А.В. Дудников. – Москва, 1958. – 164 с.
1220678
  Веденина Л.Г. Пунктуация французского языка / Л.Г. Веденина. – Москва, 1975. – 168с.
1220679
  Макаренко С.В. Пунктуаційне оформлення вставлених конструкцій у романах С. Процюка "Маски опадають повільно" та "Тотем" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 67-69. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1220680
  Терлак З.М. Пунктуаційний словник-довідник / Зеновій Терлак. – Львів : Світ, 2018. – 395, [1] с. – Бібліогр.: с. 395. – ISBN 978-966-914-159-0
1220681
  Замаруєва І.В. Пунктуаційні знаки в аспекті їх автоматичного опрацювання / І.В. Замаруєва, О.О. Шипнівська // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 97-103


  У статті розглядаються основні теоретичні та практичні засади вивчення пунктуаційної системи мови в аспекті їх автоматичного опрацювання. Для дослідження пунктуації сучасної української мови пропонується лінгвістична база даних. На прикладі текстів ...
1220682
  Чорноус О.В. Пунктуаційні помилки в текстах судових рішень // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 15. – С. 170-176
1220683
  Шиянова І. Пунктуація у підготовці перекладачів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 30-34. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817
1220684
   Пункты соглашения между университетом Св. Владимира и Украинским державным университетом // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 386. – ISBN 5-7707-1062-4
1220685
  Картомышев В.С. Пункты химизации / В.С. Картомышев, А.В. Постников. – М., 1989. – 62с.
1220686
  Венуолис А.Ю. Пуоджюнкемис : роман / А.Ю. Венуолис. – Вильнюс, 1952. – 366 с.
1220687
  Венуолис А. Пуоджюнкемис / А. Венуолис. – Каунас, 1952. – 367 с.
1220688
  Вітович І. Пуповину збережено. Нова Каледонія залишається у складі Франції // Україна молода. – Київ, 2020. – 6 жовтня (№ 95). – С. 5


  У неділю, 4 жовтня, в Новій Каледонії відбувся другий референдум iз питання про незалежність від Франції. За результатами референдуму, жителі Нової Каледонії більшістю знову вирішили залишитися у складі Франції: «ні» незалежності сказали 53,26% ...
1220689
  Савельев Л.С. Пурга / Л.С. Савельев. – М, 1957. – 23с.
1220690
  Белогоров Д.Ф. Пурга : [в зимнюю стужу] : рассказы / Д.Ф. Белогоров. – Тюмень : Книжное изд-во, 1962. – 35 с. – (Библиотечка одного рассказа)
1220691
  Мамаев Л.И. Пурга / Л.И. Мамаев. – Саранск, 1962. – 76с.
1220692
  Вахов А.А. Пурга в ночи / А.А. Вахов. – Магадан, 1982. – 351с.
1220693
  Вакуловская Л.А. Пурга уходит через сутки / Л.А. Вакуловская. – Магадан, 1963. – 142с.
1220694
  Курганов О.И. Пурга: Роман-хроника. / О.И. Курганов. – Москва, 1989. – 366с.
1220695
  Абрамов К.Г. Пургаз : роман-сказание / Кузьма Абрамова ; авториз. пер. с морд.-эрзя К. Евграфова. – Москва : Современник, 1989. – 443, [2] с.
1220696
  Желуденко М.А. Пуризм исландского языка как детерминанта идентичности / М.А. Желуденко, А.П. Сабитова // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 51-54
1220697
  Селігей П.О. Пуризм у термінології: український досвід на європейському тлі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 49-66. – Бібліогр.: с. 49-63, 65. – ISSN 0027-2833


  Стаття оглядає пуристичні тенденції при термінотворенні в історії німецької, угорської, французької, новогрецької, ісландської, чеської, польської та турецької мов. На цьому тлі аналізується специфіка пуризму в українській та інших східнослов"янських ...
1220698
  Селігей П.О. Пуризм у термінології: український досвід на європейському тлі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 49-66. – Бібліогр.: с. 49-63, 65. – ISSN 0027-2833


  Стаття оглядає пуристичні тенденції при термінотворенні в історії німецької, угорської, французької, новогрецької, ісландської, чеської, польської та турецької мов. На цьому тлі аналізується специфіка пуризму в українській та інших східнослов"янських ...
1220699
  Дмитренко Н.П. Пуриновый обмен и его регуяция в лимфоцитах / Н.П. Дмитренко. – Киев : Наукова думка, 1991. – 197 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 179-197
1220700
  Логвининко Е.М. Пурины и их катаболизм при различной интенсивности флавиногенеза у дрожжей Candida guillirmondii : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 096 / Логвининко Е.М. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1969. – 18 с.
1220701
  Кримець О.М. Пуристичні тенденції в сучасних термінознавчих студіях // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 146-149. – (Серія "Філологія" ; вип. 77). – ISSN 2227-1864
1220702
  Корнієць К.А. Пуристичні тенденції в сучасній мовній політиці Туреччини // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 117-121


  Статтю присвячено розгляду проблеми адаптації запозичень з арабської мови в турецьку. Дане дослідження дозволяє уточнити особливості процесу запозичень, подальшого функціонування слова в лексичній системі сучасної турецької мови, а також виявити те, як ...
1220703
  Скотт В. Пуритане : [роман ; пер. с англ.] / Вальтер Скотт. – Москва-Ленинград : Государственное издательство художественной литературы, 1950. – 540 с.
1220704
  Скотт В. Пуритане / В. Скотт. – Кишинев, 1958. – 444 с.
1220705
  Скотт В. Пуритане / В. Скотт. – Москва, 1986. – 525с.
1220706
  Скотт В. Пуритане / В. Скотт. – Москва, 1988. – 363с.
1220707
  Скотт В. Пуритане : Роман / В. Скотт. – Москва : Художественная литература, 1989. – 364с.
1220708
  Скотт В. Пуритане : роман / В. Скотт; Перевод с англ. А.С. Бобовича. – Москва : АзеБуки, 1994. – 479 с. – ISBN 5-7296-0036-4
1220709
  Скотт В. Пуритане. Легенда о Монтрозе : [романы] : пер. с агл. / В. Скотт; [вступ. стат. Б. Реизова ; прим. В. Рогова и др. ; ил.: В. Якубовича]. – Москва : Художественная литература, 1971. – 688 с. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 109 ; Cерия вторая. Литература XIX века)
1220710
  Папенко Н.С. Пуритани / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 317-318. – ISBN 966-642-073-2
1220711
  Гісем Н. Пуритани // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 3 (151), березень. – С. 41-43
1220712
  Алексева Н.С. Пуританская опозиция абсолютизму стюартов в первой четверти 17 в. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Алексева Н.С. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1972. – 28 с.
1220713
  Исаенко А.В. Пуританское движение в Англии в 16 - начале 17 века. : Автореф... канд. ист.наук: 07.573. / Исаенко А.В.; МГУ. – М., 1975. – 18с.
1220714
  Карпов А.О. Пуританское образование и наука: опыт экстраполяции // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 6. – С. 15-26. – ISSN 0869-561Х


  В статье на обширном историческом и педагогическом материале раскрывается влияние эпохи религиозной Реформации на становление и равитие промышленного производства и образования в Западной Европе.
1220715
  Михед Т.В. Пуританська традиція і література американського ренесансу: 1830-1860 : монографія / Тетяна Михед ; М-во освіти і науки України, Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Київ : Знання України, 2006. – 342, [2] с. – Бібліогр. в прим.: с. 335-337. – ISBN 966-316-160-4
1220716
  Сазанович Л. Пуританська філософія як ідейна основа американської англомовної фольклорної балади // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 356-362


  У статті розглядаються фундаментальні принципи пуританізму (розсудливість, бережливість, дисциплінованість, працьовитість) і доводиться, що ідейний аспект американської англомовної фольклорної балади цілком відповідає переконанням перших переселенців ...
1220717
  Михед Тетяна Пуританська форманта літератури американського романтизму // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 62-68. – Бібліогр. в кінці ст.


  Раскрываются исторические основания, прежде всего пуританского сознания и идеологии, формирования американского ренессанса, специфическое отражение пуританских идеологий в поэтике литературных произведений середины XIX в.
1220718
  Короткий В.А. Пурієвич Костянтин Адріанович (1866-1916) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 671. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1220719
   Пурієвич Костянтин Адріанович (1866-1916) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 399. – ISBN 978-966-439-754-1
1220720
  Немировский А.И. Пурпур и яд / А.И. Немировский. – М., 1973. – 287с.
1220721
  Днепров А.П. Пурпурная мумия. / А.П. Днепров. – М., 1965. – 285с.
1220722
   Пурпурная яшма. – Москва : Художественная литература, 1980. – 366 с.
1220723
  Грін О.С. Пурпурові вітрила / О.С. Грін. – К., 1972. – 64с.
1220724
  Чукреев В.И. Пурпуровый лес / В.И. Чукреев. – М, 1981. – 336с.
1220725
  Кудабеков Т. Пуртийная организация Ташкентских главных железнодорожных мастерских в 1917-1925 годах. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кудабеков Т.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1964. – 19л.
1220726
  Ільїн В.В. Пуруша // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 64-65. – ISBN 966-316-069-1
1220727
  Ільїн В.В. Пурушартха // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 65. – ISBN 966-316-069-1
1220728
  Жгулев Г.В. Пуск и наладка энергоблоков / Г.В. Жгулев. – Москва, 1978. – 256 с.
1220729
  Монастырский В.Ф. Пуск и торможение вертикального конвейера / В.Ф. Монастырский, Р.В. Кирия // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 131. – С. 133-143 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 1607-4556
1220730
  Кулешов А.А. Пускай бушуют волны : стихи / А.А. Кулешов; пер. с белорус. – Москва : Детская литература, 1969. – 158 с.
1220731
  Рашковский Л.С. Пускай не умирают звезды / Л.С. Рашковский. – Минск, 1968. – 36с.
1220732
  Хомутов С.А. Пускай растет береза. / С.А. Хомутов. – Ярославль, 1979. – 23с.
1220733
   Пуско-наладочные работы на АЭС с реакторами типа ВВЭР. – Москва : Атомиздат, 1976. – 110 с.
1220734
  Печеник Б.Я. Пуско-наладочные работы на энергоблоке 300 МВт / Б.Я. Печеник, Г.И. Хатетовский. – Москва : Энергия, 1976. – 144 с.
1220735
  Шулькин М.Ю. Пусковое опробование электрооборудования ЦЭС / М.Ю. Шулькин, Н.И. Грошев. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1934. – 76 с.
1220736
  Фугенфиров М.И. Пускорегулирующая аппаратура для люминесцентных ламп / М.И. Фугенфиров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1970. – 120 с.
1220737
  Золотов Ю.К. Пуссен / Ю.К. Золотов. – Москва, 1988. – 375с.
1220738
  Вольская В.Н. Пуссен. / В.Н. Вольская. – Москва, 1946. – 192с.
1220739
  Олейник С.И. Пустая порода : Сатирические стихи / С.И. Олейник. – Москва : Правда, 1959. – 48с.
1220740
  Уэстлейк Дональд Пустая угроза : рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 7. – С. 91-93
1220741
  Сагирашвили Н.И. Пустевой очерк в грузинской литературе 60-70-х годов XIX века : Автореф... канд. филол.наук: / Сагирашвили Н. И.; Ин-т ист. гурз. лит. АН ГССР. – Тбилиси, 1975. – 30л.
1220742
  Задорожний Микола Пустелі світу збільшують свої площі : проекти ХХІ століття // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 9. – С. 39
1220743
  Кльосова О. Пустеля, яка має українську прописку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25-26 жовтня (№ 193/194). – С. 24


  З історії Олешківських пісків.
1220744
  Хайнс Б. Пустельга для отрока / Б. Хайнс. – М., 1989. – 348с.
1220745
  Маковей О.С. Пустельник з Путни і іньші оповідання / написав Осип Маковей. – Чернівці : Вид. "Українська школа " ; З друк. тов. "Руска Рада", під заряддом Івана Захарка, 1909. – 49 с.


  Зміст. !. Свято в Сучаві. 2. В Чернівцях на перевозі. 3. Пустельник з Путни. 4. Маноі. 5. Як брат сестру продав Туркам.
1220746
  Маневски М. Пусти луге : роман во два дела. – Скопjе : Пирин, 2008. – 286 с. – ISBN 978-9989-2917-1-5
1220747
  Майзель С.С. Пусти развития корневого фондад семитских языков / С.С. Майзель. – М, 1983. – 308с.
1220748
  Красюк Сергій Пустивши сльозу за піддослідних звірів, чи не пора вже подумати про пересічних людей // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 6 (131). – С. 13
1220749
   Пустильник Олег Дмитрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 356 : фото
1220750
  Гжицький В.З. Пустинний берег / В.З. Гжицький. – Львів, 1963. – 96с.
1220751
  Шульга Я. Пустинно-Миколаївський монастир - київська святиня XVIII ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 49
1220752
  Маруценко В.Г. Пустир, селищний, міський парк. Історія // Інгульський степ : історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина: альманах / упоряд. Сердюк В.А. – Львів, 2017. – Вип. 2. – С. 141-145


  Історія Кіровоградської області.
1220753
   Пустовойт Степан Пилип // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 237-238. – ISBN 978-966-439-961-3
1220754
   Пустовойт Степан Пилипович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 122.
1220755
   Пустовойт Степан Пилипович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 74. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1220756
   Пустовойт Степан Пилипович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 228-229 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1220757
   Пустовойт Степан Пилипович (1899-1994) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 133-134. – ISBN 966-95774-3-5
1220758
  Губерський Л.В. Пустовойтенко Валерій Павлович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 369. – ISBN 966-316-045-4
1220759
  Брук П. Пустое пространство / П. Брук. – М, 1976. – 239с.
1220760
  Ходжер Г.Г. Пустое ружье / Г.Г. Ходжер. – Хабаровск, 1976. – 255с.
1220761
  Ходжер Г.Г. Пустое ружье / Г.Г. Ходжер. – М., 1982. – 319с.
1220762
  Милн А.А. Пустозвон. / А.А. Милн. – М, 1964. – 23с.
1220763
   Пустозерская проза : [сборник]. – Москва : Моск. рабочий, 1989. – 363, [5] с. – Содерж.: Протопоп Аввакум, Инок Епифаний, Поп Лазарь, Дьякон Федор.-Изд. печ. с фотокопии рукописи Пустозерского сб., изд. в Ленинграде в 1975 г. – Библиогр. в коммент.: c. 312-364 и в подстроч. примеч. – (Голоса времен / редкол.: Г.Ч. Гусейнов [и др.] ; Древнего пламени след). – ISBN 5-239-00385-8
1220764
   Пустозерский сборник. – Ленинград, 1975. – 264с.
1220765
  Лубенський В.Я. Пустоцвіт / В.Я. Лубенський. – Київ : Молодь, 1988. – 136 с.
1220766
  Литовченко Т.І. Пустоцвіт : [роман] / Тимур і Олена Литовченки. – Київ : Гетьман, 2013. – 376, [6] с. : іл. – ISBN 978-966-2506-07-5
1220767
  Сергійчук В. Пустоцвіт без видів на майбутнє // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2020 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2020. – С. 86-94. – ISBN 978-617-7837-01-4


  До 100-річчя Варшавського договору між УЕР і Польщею.
1220768
  Трублаїні М. Пустуни на пароплаві / М. Трублаїні. – Київ : Молодь, 1954. – 32с. – (Домашня б-чка школяра)
1220769
  Дэвис Л. Пустые зеркала : [роман] / Линда Дэвис ; [пер. с англ. В.М. Заболотного]. – Москва : АСТ, 1998. – 510, [1] с. – Сер. осн. в 1996 г. – (Интрига). – ISBN 5-237-00213-7
1220770
  Куринский В.А. Пустые множества : проза / Валерий Куринский. – Киев ; Москва : Український письменник ; Вир, 1999. – 581, [3] с. – В кн. также: Cонеты (1991-1992). – ISBN 5-333-01522-8
1220771
  Петросян В. Пустые стулья на дне рождения : роман,эссе / Вардгес Петросян ; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1988. – 556 с.
1220772
  Амир М. Пустые хлопоты : рассказы : авт. пер. с татар. / Амир Мирсай. – Москва : Советский писатель, 1956. – 82 с. : ил.
1220773
  Петрищев Б.И. Пустыне нужны сайгаки / Б.И. Петрищев. – Москва, 1987. – 124 с.
1220774
   Пустыни. – Москва : Мысль, 1986. – 318с. : Ил.,карт. – Библиогр.: с.310-317. – (Природа мира)
1220775
  Низовцев В.А. Пустыни : география. Природа России // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 8. – С. 12-13 : Фото. – ISSN 0016-7207
1220776
  Петров М.П. Пустыни земного шара / М.П. Петров. – Ленинград : Наука, 1973. – 435с.
1220777
  Орлова А.В. Пустыни как функция планетарного развития / А.В. Орлова. – Москва : Недра, 1978. – 161с.
1220778
   Пустыни мира = Мир пустынь : История. Карта. Экология. Намиб. Оазис. Руб-эль-Хали. Верблюд. Сахара. Тар // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 72-114 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1220779
   Пустыни планеты : Карта // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 84-85 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1220780
  Бабаев Фрейкин А.Г. Пустыни СССР вчера, сегодня, завтра / Фрейкин А.Г. Бабаев. – Москва : Мысль, 1977. – 351с
1220781
  Бабаев А.Г. Пустыни СССР вчера, сегодня, завтра / А.Г. Бабаев, З.Г. Фрейкин. – Москва : Мысль, 1977. – 351 с. : ил., карт. – Список лит.: с. 344-350
1220782
   Пустыни СССР и их освоение : (Результаты совещания по изучению и освоению пустынь, состоявшегося 25-29 февраля 1948г. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1950. – 189с. – Библиогр. к каждой ст.
1220783
   Пустыни СССР и их освоение. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Вып. 2. – 1954. – 801с. – Библиогр. к каждой ст.
1220784
  Петров М.П. Пустыни СССР и их освоение / М.П. Петров. – Москва; Ленинград : Наука, 1964. – 147с.
1220785
  Петров М.П. Пустыни Центральной Азии / М.П. Петров. – Москва; Ленинград : Наука
Т. 1 : Ордос, Алашань, Бейшань. – 1966. – 275с.
1220786
  Петров М.П. Пустыни Центральной Азии / М.П. Петров. – Ленинград : Наука
Т.2 : Коридор Хэси, Цайдам, Таримская впадина. – 1967. – 288с. : Карта
1220787
  Арнагельдыев А. Пустыни: рациональное использование и охрана / Арнагельдыев А., Костюковський В.И. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 223, [1] с., [16] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 220-222 (63 назв.)
1220788
  Березанская С.С. Пустынка. Поселение эпохи бронзы на Днепре / С.С. Березанская ; АН УССР, Ин-т археологии. – Киев : Наукова думка, 1974. – 151 с., [12] л. ил. : ил.
1220789
  Юнатов А.А. Пустынные степи Северной Гоби в Монгольской Народной Республике / А.А. Юнатов. – Ленинград : Наука, 1974. – 133с.
1220790
  Курбанов Ташли Пустыня - песня моя : стихи / Курбанов Ташли. – Москва : Советский писатель, 1980. – 112 с.
1220791
  Мальков В.Г. Пустыня - трудная земля: Рассказы. / В.Г. Мальков. – Ташкент, 1978. – 168с.
1220792
  Потапов Владимир Пустыня - это вам не конфеты кушать // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 3. – ISSN 1029-5828
1220793
  Соколов В.Д. Пустыня : (Физико- географич. очерк). В. Д. Соколова с 12-ю рис. / В.Д. Соколов; Педагогич. общ-во при Московском ун-те. Труды комиссии по устройству чтений для учащихся. – Москва : Типография Товарищества И.Д. Сытина, 1903. – 44с. : Илл.
1220794
  Ашк У. Пустыня : рассказы / Упендранатх Ашк ; пер. с хинди. – Ленинград : Художественная литература, 1973. – 335 с.
1220795
  Абаджиев Г. Пустыня : роман : пер. с македон. / Георгий Абаджиев ; [пер. Р. Ростовцевой ; предисл.: Р. Ростовцевой, И. Александровой]. – Москва : Прогресс, 1981. – 522 с. – (Библиотека югославской литературы)
1220796
  Леклезио Пустыня : роман / Леклезио, , Жан-Мари-Гюстав; Пер. с французского Ю. Яхниной. – Москва : Радуга, 1984. – 413 с.
1220797
  Леклезио Г Ж.М. Пустыня : [роман] / Ж. М. Г. Леклезио ; [пер. с фр. Ю.Я. Яхнина]. – Санкт-Петербург : Амфора, 2009. – 413, [3] с. – На авантит. указ.: Нобелевская премия по литературе 2008. – ISBN 978-5-367-01087-9
1220798
  Мынбаев К.М. Пустыня Бетпак-Дала / К.М. Мынбаев. – Алма-Ата, 1948. – 99с.
1220799
  Пестушко Валерий Пустыня вовсе не пуста! : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 53
1220800
  Аир Э. Пустыня дает каучук : страницы из дневника / Эрди Аир. – Москва; Ташкент : Саогиз, 1932. – 100 с.
1220801
  Мосолов В.В. Пустыня живет / В.В. Мосолов. – Алма-Ата, 1979. – 143с.
1220802
  Керн Э Э. Пустыня земного шара и попытки их использования / Э Э. Керн, . – Ленинград, 1933. – 58с.
1220803
  Луговской В.А. Пустыня и весна / В.А. Луговской. – Москва : Советский писатель, 1953. – 208с.
1220804
  Бабаев А.Г. Пустыня как она есть / Бабаев А.Г. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 207 с. : ил. – (Эврика)
1220805
  Бабаев А.Г. Пустыня как она есть / Бабаев А.Г. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 207 с. : ил. – (Эврика)
1220806
  Хаткевич Василий Пустыня Калахари движется на юг : Путешествия, приключения, отдых // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 2 : Іл.
1220807
  Церетелли К.Е. Пустыня Кара-Кум и ее сельскохозяйственное освоение / К.Е. Церетелли, Ю.С. Новиков. – Москва, 1940. – 64с.
1220808
  Арнагельдыев А. Пустыня Каракумы: природа и человек / А. Арнагельдыев, В.И. Костюковский; отв. ред. А.Г. Бабаев ; АН СССР. – Москва : Наука, 1985. – 161 с., [4] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 160. – (Серия "Человек и окружающая среда")
1220809
  Мюллер Том Пустыня китов : киты в пустыне / Мюллер Том, Барнс Ричард // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 8. – С. 88-107 : Фото
1220810
   Пустыня наступает = Последствия просчетов : Доклад для Независимой комиссии по международным гуманитарным вопросам. – Москва : Международные отношения, 1990. – 152с.
1220811
  Козлов Ю.В. Пустыня отрочества / Ю.В. Козлов. – М, 1988. – 254с.
1220812
  Сейтаков Б. Пустыня отступает : стихи / Беки Сейтаков ;. – Ашхабад : Туркменгосиздат, 1952. – 80 с.
1220813
  Иванов В.В. Пустыня Тууб-Коя / В.В. Иванов. – Москва; Ленинград, 1926. – 135с.
1220814
  Потапов Владимир Пустыня. Горы. Джип : Авто // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 190-192 : Іл. – ISSN 1029-5828
1220815
  Волосенко В.В. Пусть будет в доме хлеб / В.В. Волосенко. – Київ, 1990. – 347с.
1220816
  Лукницкая В.К. Пусть будет Земля : (Повесть о путешественниках) / В.К. Лукницкая. – Москва : Мысль, 1985. – 207с.
1220817
  Малый А. Пусть будет так... / [А. Малый]. – Черновцы : [б. и.], 2019. – 183, [1] с. – На тит. л. авт. не указан
1220818
  Паклин С.А. Пусть ветер дует... / С.А. Паклин. – Симферополь, 1965. – 272 с.
1220819
  Кастро Ф. Пусть вечно живет бессмертный Ленин! / Ф. Кастро. – Москва, 1970. – 39с.
1220820
  Шульпина Н.В. Пусть всегда будет книга! / Н.В. Шульпина. – Саратов, 1988. – 144с.
1220821
  Шумов Э.В. Пусть всегда будет мама! / Э.В. Шумов. – Пермь, 1965. – 51с.
1220822
   Пусть всегда будет солнце. – Москва : Изд. Сов. ком-та по культ. связям с соотечественниками за рубежом, 1965. – 80 с.
1220823
   Пусть всегда будет солнце. – Душанбе : Ирфон, 1968. – 56 с.
1220824
  Журавлева Е.В. Пусть всегда будет солнце! / Е.В. Журавлева. – М., 1984. – 95с.
1220825
  Окунев И.С. Пусть всегда будет солнце! (Об атеистическом воспитании детей) / И.С. Окунев. – Москва : Знание, 1964. – 80 с.
1220826
  Роготченко А.П. Пусть всегда будет солнце. / А.П. Роготченко. – М., 1965. – 39с.
1220827
  Панферов К.Ф. Пусть всегда светит солнце. / К.Ф. Панферов. – М., 1966. – 159с.
1220828
  Баржанский Ю. Пусть говорят цветы : стихи в переводах / Юрий Баржанский. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1960. – 160 с.
1220829
  Гончар А.Т. Пусть горит огонек : Повесть и рассказы / А.Т. Гончар. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 112с.
1220830
  Гончар А.Т. Пусть горит огонек : Повесть / А.Т. Гончар. – Москва : Правда, 1955. – 48с.
1220831
  Калашников С.Б. Пусть дерево шумит / С.Б. Калашников. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1978. – 176 с.
1220832
  Кузьмин В.Л. Пусть живет "ласточка" / В.Л. Кузьмин. – Горький, 1972. – 110с.
1220833
  Адаров А.О. Пусть живёт кедр : стихотворения и поэмы : пер. с алт. / Аржан Адаров; [худож. К. Фадин]. – Москва : Современник, 1982. – 191 с. : ил.
1220834
  Ковалев В.Д. Пусть красуются / В.Д. Ковалев. – Ярославль, 1981. – 111с.
1220835
  Дудко П.Д. Пусть легким окажется путь / П.Д. Дудко. – Минск, 1988. – 174с.
1220836
  Папаскири М. Пусть люди знают : сборник / М. Папаскири; пер. с абхаз. – Сухуми : Алашара, 1975. – 317 с.
1220837
  Понарина Е. Пусть меня научат . Профессура СНГ месяц за месяцем отлаживает работу совместного сетевого университета // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 26 июля (№ 29/30). – С. 16


  Сетевой университет Содружества Независимых Государств (СУ СНГ) был задуман в 2008 году, постепенно сложился и нынешним летом вручил дипломы уже второму выпуску своих магистров. Сегодня речь о перспективах развития этой необычной структуры высшей школы
1220838
  Городинский Н. Пусть мёртвые слышат / Н. Городинский. – Ярославль, 1973. – 172-203с.
1220839
  Вендрова Т.Е. Пусть музыка звучит! / Т.Е. Вендрова. – Москва, 1990. – 94с.
1220840
  Асламов М. Пусть настежь дверь : стихи / М.Ф. Асламов. – Хабаровск : Книжное издательство, 1964. – 72 с.
1220841
  Сальников Ю.В. Пусть не близка награда / Ю.В. Сальников. – М., 1966. – 135с.
1220842
  Кирий И.И. Пусть не падают звезды. / И.И. Кирий. – М., 1988. – 93с.
1220843
  Бременер М.С. Пусть не сошлось с ответом! / М.С. Бременер. – М, 1981. – 351с.
1220844
  Бременер М.С. Пусть не сошлось с ответом! / М.С. Бременер. – М, 1987. – 525с.
1220845
  Кемаль М. Пусть новой Турции / Мустафа Кемаль Кемаль Ататюрк. – Москва : Госиздат Литиздат Н.К.И.Д.
Т. 4 : Победа новой Турции 1921-1927. – 1934. – VI, 571 с. : ил. + 5 карт. – Прилож. С. 265-271
1220846
  Хергиани М. Пусть облака останутся с тобой. / М. Хергиани. – Тбилиси, 1978. – 187с.
1220847
  Дамянов Дамян Пусть окно распахнется : стихи / Дамянов Дамян ; [ Пер. с болг. Кудинова М. Вступ. ст. Петрова Е.]. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 78 с. – На обл. тит. листа сост. Карпова Т.
1220848
  Ибрагимов М. Пусть он останется с нами / Мирза Ибрагимов ;. – Москва, 1976. – 160 с.
1220849
  Ибрагимбеков М. Пусть он останется с нами : повести / Максуд Ибрагимбеков ;. – Москва : Детская литература, 1986. – 157 с.
1220850
  Ибрагимбеков М. Пусть он останется с нами : повести / Максуд Ибрагимбеков ;. – Москва : Детская литература, 1987. – 142 с.
1220851
  Жадан Сергей Пусть они расскажут : поэзия : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 7 (1023). – С. 135-138. – ISSN 0130-7673
1220852
  Приеде Г.Р. Пусть осень : лирич. драма в 3-х д. / Г.Р. Приеде; авториз. пер. с латыщ. – Москва : Искусство, 1957. – 75 с.
1220853
  Савояров Никита Пусть паруса украшают нашу жизнь : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 66-67 : Фото
1220854
  Раевский Б.М. Пусть победит сильнейший / Б.М. Раевский. – Л., 1985. – 127с.
1220855
  Наджафов Г.Д. Пусть подумает... / Г.Д. Наджафов. – Баку, 1967. – 112с.
1220856
  Коржиков В.Т. Пусть посмотрит в глаза граница: Повесть. / В.Т. Коржиков. – Москва, 1987. – 189с.
1220857
  Барто П.Н. Пусть поют птицы : стихи : для мл. шк. возраста / Павел Барто ; ил. Н. Чарушина. – Москва : Советская Россия, 1985. – 143 с. : ил., цв. ил.
1220858
   Пусть поют соловьи : Сборник стихов молодых поэтов. – Горький : Кн. изд., 1958. – 96 с.
1220859
  Широбоков С. Пусть поют соловьи. / С. Широбоков. – Ижевск, 1958. – 68с.
1220860
  Воронов А.И. Пусть расскажет песня / А.И. Воронов. – Москва, 1970. – 80с.
1220861
  Гайдар А.П. Пусть светит / А.П. Гайдар. – Москва, 1966. – 44с.
1220862
   Пусть светит! : Рассказы о первых комсомольцах. – Москва : Детгиз, 1958. – 238 с. – (Школьная библиотека [ Для семилетн. и сред. школы ])
1220863
   Пусть светит! : рассказы о комсомольцах. – [Москва : Детская литература, 1968. – 240 с. : илл. – (Школьная библиотека)
1220864
  Гайдаенко И.П. Пусть светят маяки / И.П. Гайдаенко. – Одесса, 1959. – 54с.
1220865
  Гвоздарев Ю.А. Пусть связь речений далека... Очерки по русской фразеологии. / Ю.А. Гвоздарев. – Ростов-на-Дону, 1982. – 208с.
1220866
  Розанова А.И. Пусть скроется тьма! / А.И. Розанова, В. Петухов. – М, 1965. – 80с.
1220867
  Кеулькут В.Г. Пусть стоит мороз : первая книга стихов / Виктор Кеулькут; пер. с чукот. Л.Старшинова : Молодая гвардия, 1958. – 63 с.
1220868
  Самсонов С.А. Пусть течет река : повести, рассказы / Семен Самсонов ; пер. с удм. – Москва : Советский писатель, 1988. – 334 с.
1220869
  Балаев Т.И. Пусть торжествует жизнь : стихи : пер. с осет. / Тембулат Балаев. – Москва : Молодая гвардия, 1952. – 144 с.
1220870
  Звиняцковский В.Я. Пусть торжествует правда // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2011. – № 5. – С. 20-22


  Особые мнения о проекте Закона (украинский язык и русский язык в Украине)
1220871
  Петников Г.Н. Пусть трудятся стихи / Г.Н. Петников. – Симферополь, 1972. – 143с.
1220872
   Пусть увидится вам Россия. – М., 1984. – 430с.
1220873
  Сталева Т.В. Пусть узнают живущие... / Т.В. Сталева. – М., 1991. – 143с.
1220874
  Суичмезов А.М. Пусть цветут тюльпаны / А.М. Суичмезов. – Ростов-на-Дону, 1967. – 104с.
1220875
  Пильник Б.Е. Пусть это будет в будни / Б.Е. Пильник. – Горький, 1978. – 64с.
1220876
  Овечкин В. Пусть это сбудется / В. Овечкин. – Москва : Советский писатель, 1962
1220877
  Тэйлор М.Д. Пусть этот круг не разорвется... / М.Д. Тэйлор. – М, 1990. – 317с.
1220878
  Вайнер М.И. Пусть ярость благородная / М.И. Вайнер. – Пенза, 1959. – 210с.
1220879
  Чуковский К.И. Путаница / К.И. Чуковский. – М, 1979. – 12с.
1220880
  Давыдов С. Путанный след. Санаторий доктора Волкова / С. Давыдов. – Л., 1985. – 176с.
1220881
  Давыдов С.Д. Путаный след / С.Д. Давыдов. – Ленинград : Детская литература, 1970. – 287с.
1220882
  Воробьев-Обухов Алексей Путаю педали! // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 158-161 : фото
1220883
  Аникин Андрей ПутеWADIтель по Иордании : тайны мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 6. – С. 34-44 : Фото
1220884
   Путевая звезда // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 34-35 : фото
1220885
   Путеви конституисаньа Србиjе као модерне правне државе : научни скуп одржан на Правном факултету у Новом Саду 8. септембра 1995. године. – Нови Сад : Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 1995. – 209 с. – ISBN 86-80769-31-2
1220886
  Вакуловская Л.А. Путевка в "Белую долину" / Л.А. Вакуловская. – Минск, 1980. – 304с.
1220887
  Кафанова Л.П. Путевка в долголетие. / Л.П. Кафанова. – М., 1976. – 72с.
1220888
  Шаров Павел Путевка в космос : планетарий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 4 (2823). – С. 20-27 : Фото
1220889
  Порфирьев Б.А. Путевка в мужество / Б.А. Порфирьев. – Киров, 1981. – 96с.
1220890
  Везир Ю. (Чеменземинли) Путевка в рай : рассказ / Юсиф Везир; пер. с азерб. Г.Даллакяна. – Баку : Детюниздат, 1962. – 36 с.
1220891
   Путевка в Сочи : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 66 : Фото
1220892
   Путеводидель по Государственной Третьяковской галлерее. – Ленинград, 1980. – 252 с.
1220893
   Путеводители по выставкам. – М.-Л., 1952. – 31с.
1220894
   Путеводители по выставкам. – М.-Л., 1952. – 20с.
1220895
   Путеводители по выставкам. – М.-Л., 1952. – 31с.
1220896
   Путеводители по выставкам. – М.-Л., 1952. – 31с.
1220897
   Путеводитель - справочник. Советское искусство в Государственной Третьяковской Галерее. 1917-1967. – М, 1967. – 264с.
1220898
   Путеводитель. – М., 1923. – 239с.
1220899
   Путеводитель. – М., 1957. – 236с.
1220900
   Путеводитель. – Москва : Рофиздат
Вып. 1. – 1958. – 368 с.
1220901
   Путеводитель. – Москва, 1961. – 211с.
1220902
   Путеводитель. – Ташкент, 1964. – 67с.
1220903
   Путеводитель. – Л., 1967. – 59с.
1220904
   Путеводитель. – М., 1968. – 246с.
1220905
   Путеводитель. – М., 1969. – 160с.
1220906
   Путеводитель. – М., 1979. – 43с.
1220907
   Путеводитель автотуриста по Украине. – Киев, 1967. – 200с.
1220908
   Путеводитель неогеновой экскурсии ХІ конгресса Карпато-Балканской геологической ассоциации (август-сентябрь 1977). – К, 1977. – 40с.
1220909
   Путеводитель по Алма-Атинскому республиканскому ботаническому саду. – Алма Ата, 1945. – 30с.
1220910
   Путеводитель по Армении. – Ереван, 1939. – 48с.
1220911
   Путеводитель по архивным фондам. – Л, 1984. – 117с.
1220912
  Подъяпольский С.С. Путеводитель по архитектурным памятникам Кирило-Белозерского и Ферапонтова монастырей / С.С. Подъяпольский. – Вологда, 1963. – 64 с.
1220913
  Подъяпольский С.С. Путеводитель по архитектурным памятникам Кирило-Белозерского и Ферапонтова монастырей / С.С. Подъяпольский. – Вологда, 1966. – 64 с.
1220914
  Подъяпольский С.С. Путеводитель по архитектурным памятникам Кирило-Белозерского и Ферапонтова монастырей / С.С. Подъяпольский. – Вологда, 1968. – 68 с.
1220915
   Путеводитель по Астрахани. – Волгоград, 1970. – 176с.
1220916
   Путеводитель по Астрахани и области. – Волгоград, 1979. – 159с.
1220917
   Путеводитель по Батумскому субтропическому ботаническому саду. – Москва-Ленинград, 1925. – 140с.
1220918
   Путеводитель по Бахчисарайскому музею. – Симферополь, 1959. – 88с.
1220919
   Путеводитель по Башкирии. – Уфа, 1965. – 499с.
1220920
   Путеводитель по библиографии для студентов физико-математического факультета. – Рига, 1968. – 36 с.
1220921
   Путеводитель по библиотеке. – Новосибирск, 1973. – 40с.
1220922
   Путеводитель по Ботаническому и Зоологическому паркам Аскании-нова. – Симферополь, 1952. – 128с.
1220923
   Путеводитель по ботаническому саду Ростовского университета. – Ростов -на-Дону, 1988. – 64с.
1220924
   Путеводитель по водным путям бассейна рек верхнего и среднего Днепра. – К, 1925. – 84с.
1220925
   Путеводитель по Волгограду. – Волгоград, 1966. – 136с.
1220926
   Путеводитель по выставке "Западно-европейская живопись в почтовых марках". – Фрунзе, 1973. – 23с.
1220927
   Путеводитель по выставке (Книжный знак Exlibris) : Абакан 1967. – Кызыл : Типография управления по печати Совете Министров Тувинской АССР, 1967. – 78 с.
1220928
   Путеводитель по выставке Грибоедов и его время. – М, 1929. – 42 с.
1220929
   Путеводитель по выставке иранского и турецкого искусства XVI-XVII вв. – Москва, 1960. – 17 с.
1220930
  Пахомов Н.П. Путеводитель по Гос. Третьяковской галлерее / Н.П. Пахомов. – М.-Л., 1927. – 130с.
1220931
   Путеводитель по Гос. Третьяковской галлерее. – М, 1959. – 328с.
1220932
  Подъяпольский Г.Н. Путеводитель по Кабардино-Балкарии / Г.Н. Подъяпольский. – Нальчик, 1971. – 116с.
1220933
   Путеводитель по каталогам и картотекам ВГБИЛ. – М, 1974. – 41с.
1220934
   Путеводитель по каталогам и картотекам ВГБИЛ. – М, 1986. – 32с.
1220935
   Путеводитель по каталогам научной библиотеки имени Горького при ЛГУ. – Л, 1956. – 15с.
1220936
   Путеводитель по Крыму. – Симферополь, 1925. – 267с.
1220937
   Путеводитель по Крыму. – Симферополь, 1956. – 456с.
1220938
   Путеводитель по курорту Бад-Наугейм. – Дармштадт : Типография Хр.Фр. Винтера. – 64, [1] с.
1220939
   Путеводитель по Латвийской ССР. – Рига, 1958. – 198с.
1220940
   Путеводитель по Лейпцигу, 1972. – 176с.
1220941
   Путеводитель по Ленинграду. – Ленинград, 1931. – 255с.
1220942
   Путеводитель по Ленинграду. – Ленинград : Лениздат, 1957. – 912с.
1220943
   Путеводитель по Ленинграду. – Ленинград, 1963. – 791с.
1220944
   Путеводитель по Ленинграду с новым планом г.Ленинграда 1927 г. – Ленинград, 1927. – 135с.
1220945
   Путеводитель по Московскому зоопарку. – М, 1928. – 75с.
1220946
   Путеводитель по музею. – Саратов, 1949. – 52с.
1220947
   Путеводитель по музею. – М, 1962. – 40с.
1220948
   Путеводитель по музею "Коломенское". – М, 1956. – 77с.
1220949
   Путеводитель по музею "Новодевичий монастырь". – М, 1952. – 64с.
1220950
   Путеводитель по музею "Новодевичий монастырь". – 2-е изд. – М, 1953. – 64с.
1220951
   Путеводитель по музею восточных культур. – М, 1947. – 94с.
1220952
   Путеводитель по музею государственного ордена Трудового красного Знамени центрального театра кукол под руководством народного артиста С.В. Образцова. – М, 1982. – 152с.
1220953
   Путеводитель по музею землеведения Московского государственного университета. – Москва, 1967. – 168с.
1220954
   Путеводитель по музею Революции. – 2-е изд. – М, 1927. – 104с.
1220955
   Путеводитель по Нарвскому музею. – Таллин, 1954. – 36с.
1220956
   Путеводитель по научной библиотеке имени М. Горького при ЛГУ. – Ленинград : Изд-во Ленинград. ун-та, 1982. – 72 с.
1220957
   Путеводитель по научной библиотеке имени Н.И.Лобачевского. – Казань, 1986. – 64с.
1220958
   Путеводитель по Одессе и её окрестностям. – Одесса. – 287с.
1220959
   Путеводитель по оранжерее Главного Ботанического сада. – М, 1957. – 131с.
1220960
   Путеводитель по парку совхоза "Южные культуры". – Москва, 1937. – 112с.
1220961
   Путеводитель по политехническому музею. – Москва, 1949. – 128 с.
1220962
   Путеводитель по Полтавскому гос. литературно-мемориальному музею В.Г.Короленко. – Х, 1955. – 91 с.
1220963
   Путеводитель по радиолюбительским журналам. – МоскваЛ., 1950. – 168с.
1220964
   Путеводитель по русской литературе ХІХ века. – М, 1927. – 340с.
1220965
   Путеводитель по Саратовскому государственному художественному музею им. А.Н.Радищева. – Саратов, 1956. – 136с.
1220966
   Путеводитель по Свято-Троице-Сергіевой Лавре. – М, 1895. – 54с.
1220967
   Путеводитель по стационарной экспозиции отражающей жизнь и деятельность Ильи Чавчавадзе. – 2-е изд. – Тбилиси, 1967. – 88 с.
1220968
  Привальский В. Путеводитель по Узбекистану / В. Привальский. – Москва, 1957. – 103с.
1220969
   Путеводитель по усадьбе "Кусково". – М, 1954. – 41с.
1220970
   Путеводитель по Феодосийской картинной галлерее имени И.К.Айвазовского. – К, 1959. – 113с.
1220971
   Путеводитель по фондам государственного архива Горьковской области и его филиала в Арзамасе. – Горький, 1967. – 488с.
1220972
   Путеводитель по Хибинским тундрам. – Л, 1931. – 166с.
1220973
   Путеводитель по Хибинским тундрам. – 2-е изд. – Л, 1932. – 200с.
1220974
   Путеводитель по Центральному ботаническому саду АН ГССР. – Тбилиси, 1978. – 192с.
1220975
   Путеводитель по Центральному ботаническому саду АН Туркменской ССР. – Ашхабад, 1976. – 151с.
1220976
   Путеводитель по Центральному государственному архиву Мордовской АССР. – Саранск, 1960. – 256с.
1220977
   Путеводитель по читательским каталогам Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского. – Казань, 1990. – 44с.
1220978
   Путеводитель по экспозиции "Русские" (вторая половина ХІХ - начало ХХ вв). – Л, 1961. – 92с.
1220979
   Путеводитель по экспозиции дореволюционного и советского искусства. – Днепропетровск, 1956. – 78с.
1220980
   Путеводитель по экспозиции древесных стволов Ботанического музея. – М.Л., 1964. – 87с.
1220981
   Путеводитель по экспозиции музея, историческим местам и памятникам Полтавской битвы. – К, 1954. – 72с.
1220982
   Путеводитель по экспозиции музея, историческим местам и памятникам Полтавской битвы. – К, 1959. – 72с.
1220983
   Путеводитель по экспозиции отдела культурных растений Главного ботанического сада АН СССР. – Москва : Наука, 1973. – 96с.
1220984
   Путеводитель по юбилейной выставке революции 1905 года. – Москва : Изд.Музея революции СССР, 1926. – 69с.
1220985
   Путеводитель по Ярославскому мемориальному музею Н.А.Некрасова. – Ярославль, 1952. – 47 с.
1220986
   Путеводитель почвенной экскурсии по маршруту Москва-Херсон для участников 8 Международного конгресса почвоведов 1964 г. в г.Бухаресте. – Москва, 1964. – 104с.
1220987
   Путеводитель тектонической, стратиграфической и седиментологической экскурсии ХІ конгресса Карпато-Балканской геологической ассоциации. – К, 1977. – 115с.
1220988
   Путеводитель экскурсии "Офиолиты полярного Урала". – М, 1978. – 164с.
1220989
   Путеводитель экскурсии второй четвертично-геологической конференции. – Л.М., 1932. – 309с.
1220990
  Тутковский П.А. Путеводитель экскурсии по Волыни / П.А. Тутковский. – К., 1926. – 24с.
1220991
   Путеводитель экскурсии по нефтегазоносным провинциям Украинской ССР ХІ конгресса Карпато-Балканской геологической ассоциации. – К, 1977. – 32с.
1220992
   Путеводитель экскурсии по пегматитовым месторождениям Волыни. – Львов, 1966. – 20с.
1220993
   Путеводитель экскурсии по рекам алдану и Лене.Сибирская платформа. – Новосибирск, 1990. – 115с.
1220994
   Путеводитель экскурсии С-6 : Украина. – М, 1981. – 48с.
1220995
   Путеводитель экскурсии симпозиума по проблеме "Галогенные формцации Украины и связвнные с ними полезные ископаемые". – К, 1971. – 64с.
1220996
   Путеводитель экскурсии съезда Карпато-Балканской ассоциации. – Львов, 1958. – 88с.
1220997
   Путеводитель экскурсий V Всесоюзного совещания по изучению краевых образований материков оледенения. – Киев : Наукова думка, 1976. – 68с.
1220998
   Путеводитель экскурсий к совещанию по литологии докембрийских отложений (в Карелии). – Л, 1963. – 48с.
1220999
   Путеводитель экскурсий секцииминералогии и геохимии, петрографии, магматизма и мегаморфизма ХІ конгресса КАрпато-Балканской геологической ассоциации. – К, 1977. – 44с.
1221000
   Путеводитель экскурсий совещания по лессовым породам УРРС. – К, 1955. – 151с.
<< На початок(–10)1221122212231224122512261227122812291230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,