Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1221122212231224122512261227122812291230(+10)В кінець >>
1220001
  Бажан О. "Пропонується Вам виконати вироки Трійки УНКВС Київської області..." Головні виконавці смертних вироків у Києві у 1930-ті роки / О. Бажан, В. Золотарьов // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 112-143. – ISBN 978-617-7034-13-0
1220002
  Фесенко И.М. "Пророк" оставляет следы / И.М. Фесенко. – М., 1990. – 190с.
1220003
  Кельман Е.И. "Пророки воли" : (Стт. 26-33 Проекта обязательств. права) / Е.И. Кельман. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1915. – 28 с.
1220004
  Сорока М.Е. "Просвещенные мореплаватели": англичане в восприятии русских до и во время Первой мировой войны // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 49-56. – ISSN 0869-5687
1220005
  Ковба Ж.М. "Просвіта" - світло, знання, добро і воля українського народу : (До 125-річчя з дня заснування) / Ж.М. Ковба. – Дрогобич : Відродження, 1993. – 128 с. – ISBN 5-7707-5174-6
1220006
  Ковалів Ю. "Просвіта" в контексті українських перманентних відроджень // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 25-31 жовтня (№ 43). – С. 4-5


  Згадується М. Драгоманов.
1220007
  Ковалів Ю. "Просвіта" в контексті українських перманентних відроджень // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 1-7 листопада (№ 44). – С. 2
1220008
  Ковалів Ю. "Просвіта" в контексті українських перманентних відроджень // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 листопада (№ 46). – С. 4
1220009
  Ковалів Ю. "Просвіта" в контексті українських перманентних відроджень // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 29 листопада - 5 грудня (№ 48). – С. 6
1220010
  Ковалів Ю. "Просвіта" в контексті українських перманентних відроджень // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 6-12 грудня (№ 49). – С. 6-7
1220011
  Євселевський Л.І. "Просвіта" в Наддніпрянський Україні : історичний нарис / Л.І. Євселевський, С.Я. Фарина. – Київ : Просвіта, 1993. – 128с. – ISBN 5-7707-5436-2
1220012
  Ющук І. "Просвіта" і мова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 грудня (№ 50). – С. 6
1220013
  Букет Є. "Просвіта" Київщини вшанувала жертв Літківського бою // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 лютого (№ 6). – С. 5
1220014
  Букет Є. "Просвіта" Київщини: загартовані традицією боротьби // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 1-7 листопада (№ 44). – С. 5
1220015
  Букет Є. "Просвіта" Київщини: загартовані традицією боротьби // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 25-31 жовтня (№ 43). – С. 6
1220016
   "Просвіта" на Волині : минуле і сучасне : збірник наукових статей, документів і матеріалів. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ "Вежа" Волинського держ.ун-ту ім.Лесі Українки, 2001. – 196 с. – ISBN 966-600-082-2
1220017
  Пустовгар О. "Просвіта" на Полтавщині в добу Української держави (гетьманату) Павла Скоропадського (з квітня до грудня 1918 року). Українізація освіти // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 грудня (№ 51). – С. 6
1220018
  Пустовгар О. "Просвіта" на Полтавщині в добу Української Центральної Ради (березень 1917 - квітень 1918 р.). Перші кроки до автокефалії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 18-24 жовтня (№ 42). – С. 6
1220019
  Пустовгар О. "Просвіта" Полтавщини в добу УНР // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 6-12 вересня (№ 36). – С. 10-11


  Становлення і діяльність місцевих осередків.
1220020
  Кавун А.А. "Просвіта" та влада в Наддніпрянській Україні на початку XX ст. / А.А. Кавун, В.О. Магась // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2013. – № 21. – С. 10-14. – ISSN 2227-183Х
1220021
  Пустовгар О. "Просвіта" у Полтаві в добу Української Центральної Ради (березень 1917 - квітень 1918 р.). Становлення, розбудова, діяльність // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 вересня (№ 38). – С. 6
1220022
  Гончарова Є. "Просвіта" як м"яка сила. Деякі факти про діяльність освітньої організації на Донбасі за часів УНР // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 30 (558), 27.07- 2.08.2018. – С. 58-59. – ISSN 1996-1561
1220023
  Філіпович М. "Просвіта", що не знає кордонів // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 394-397. – ISBN 966-7551-00-8
1220024
  Гринів О. "Просвіта": історія і сучасність // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 10-15. – ISBN 966-7551-00-8
1220025
   "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – 485, [3] с. : іл. – Ювілейний збірник присвячений 130-річчю ВУТ "Просвіта" ім. Тараса Шевченка. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 966-7551-00-8
1220026
  Машталір А.І. "Просвіти" і національне відродження українців у добу гетьманату (квітень - грудень 1918 р.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 351-359. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
1220027
   "Просвіти" Поділля в добу Української революції (1917-1920) : зб. док. і матеріалів / Хмельниц. гуманітарно-пед. акад. [та ін.] ; [упоряд.: В.Р. Адамський, Б.С. Крищук]. – Каменець-Подільский : Медобори-2006, 2014. – 571, [4] с. : табл. – Бібліогр.: с. 27-36 та в тексті. – ISBN 978-617-681-054-4
1220028
  Онацький Є. "Просвіти" світло незгасиме // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 4-10 квітня (№ 14). – С. 6, 11
1220029
  Букет Є. "Просвіти" Соборної України = Список існуючих бібліотек-читалень "Просвіти" станом на 1918 рік // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 20-26 лютого (№ 7). – С. 4-7


  "СП" публікує перелік товариств "Просвіта", що діяли в добу Соборної Української держави (1919). Перелік сформовано головним чином за матеріалами фонду "Товариство "Просвіта" у м. Києві Державного архіву Київ. обл. (ф. 1447, оп. 1).
1220030
  Бадєєва Л.І. "Просвіти" Східної України у сучасній вітчизняній історіографії // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди] / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 186-193. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 47)
1220031
  Розовик Д. "Просвіти" Чернігівщини у національно-культурному будівництві в роки Української революції (1917-1920) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 101-105. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено вклад просвітніх організацій Чернігівщини у національно-культурне будівництво у роки Української революції (1917-1920). The article is studied the contribution of the Prosvita"s organizations of Chernihiv" region in the national-cultural ...
1220032
  Братасюк М. "Просвітлена духом воля" як суб"єкт ствердження принципу верховенства права // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 58-67.
1220033
  Близнюк А. "Просвітницька місія української національної духовності, яку заклав 230 років тому Олександр Паліцин, успішно продовжкється" / інтерв"ю брав О. Вертіль // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 30 серпня (№ 187). – С. 3


  У 1792 році у селі Залізняк (в цей час хутор Попівка), на Сумщині, розпочав діяльність культурно-просвітницький гурток "Попівська академія". Його заснував Олександр Паліцин - філософ, літератор, архітектор, гравер, перекладач творівфранцузьких ...
1220034
  Портнов А. "Просвічений" посібник з облаштування Росії // Критика. – Київ, 2009. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 20-23


  "Наследие империй и будущее России" за редакцією А. Міллєра.
1220035
  Зятьєв С. "Просимо збільшити ліміти за розстрільними списками..." // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 14 вересня (№ 37). – С. 11


  До 100-річчя початку "червоного терору".
1220036
  Литвинова О. "Прославила Україну не менше за Андрія Шевченка". Марина В"язовська вирішила завдання, над яким працювали 400 років / О. Литвинова, О. Капнік // Газета по-українськи. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 9). – С.1, 3


  "...Українському математику 32-річній Марині В"язовській присудили "Премію Салема". Нагороду називають аналогом Нобелівської премії за відкриття світового рівня в математиці. <...> Для 3-вимірного простору комп"ютер розв"язав цю задачу кілька років ...
1220037
  Хопкинс Джерард Мэнли "Проснусь - и вижу ту же темноту ..." : Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 12. – С. 180-195. – ISSN 1130-6545
1220038
  Буряк Л.І. "Просопографічний портрет", або Колективна біографія греків-хіосців // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 21. – С. 352-357. – ISSN 2520-2855


  Рецензія на видання: Томазов В. Греки-хіосці на Півдні України (кінець XVIII ст. - 1917 р.): між традиціями національного самозбереження та практиками соціокультурної адаптації. – Київ, 2020. – 354 с.
1220039
  Дорогань И. "Простая запись сказанного": живописное мышление Мишеля Фуко // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 80-90. – ISBN 978-966-171-889-9
1220040
  Ермишко Светлана "Простая" одежда для богатых и знаменитых : библиографический указатель / подгот. С. Ермишко // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 43-44. – ISSN 1727-4893
1220041
  Ермишко Светлана "Простая" одежда для богатых и знаменитых : библиографический указатель / подгот. С. Ермишко // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 43-44. – ISSN 1727-4893
1220042
  Морозов В.Э. "Простейшие" и "трудные" случаи употребления видов глагола // Русский язык за рубежом : учебно-методический иллюстрированный журнал / Мин. обр. и науки РФ; МАПРЯЛ; Гос.ин-т русс. языка им. А.С.Пушкина. – Москва, 2005. – № 1/2. – С. 60-65. – ISSN 0131-615X
1220043
  Роговцева А. "Прості речі: вісім розмов з Адою Роговцевою" / розмову вела Анна Липківська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 березня (№ 38-39)
1220044
   "Простір свободи" і тяглість історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6-7 квітня (№ 61/62)


  "День" звертається до спадщини Олександра Івановича Герцена, запрошуючи до розмови провідних інтелектуалів, шанованих в усій Україні. Про Герцена, про "систему координат" його духовного світу розмірковують Іван Дзюба, Мирослав Попович, Микола ...
1220045
  Романов С. "Простір смерті" і можливість творчості (досвід Лесі Українки) // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 340-366. – ISBN 978-966-600-487-4
1220046
  Вірста О.М. "Просто неба" як вуличне видання: специфіка часопису та його контенту" // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 416-418


  Подано короткий аналіз соціального видання "Просто неба".
1220047
  Борбунюк В.А. "Просто чудак": пьеса А. Афиногенова "Чудак" в контексте чеховской драматургии // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 251-258. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1220048
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 1. – 1998
1220049
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 2. – 1998
1220050
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 3. – 1998
1220051
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 4. – 1998
1220052
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 5. – 1998
1220053
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 6. – 1998
1220054
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 7. – 1998
1220055
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 8. – 1998
1220056
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 9. – 1998
1220057
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 10. – 1998
1220058
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 11. – 1998
1220059
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 12. – 1998
1220060
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 1. – 1999
1220061
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 2. – 1999
1220062
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 3. – 1999
1220063
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 4. – 1999
1220064
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 5. – 1999
1220065
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 6. – 1999
1220066
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 7. – 1999
1220067
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 8. – 1999
1220068
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 9. – 1999
1220069
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 10. – 1999
1220070
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 11. – 1999
1220071
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – Київ
№ 12. – 1999
1220072
   Пропозиція. – Київ
№ 1. – 2000
1220073
   Пропозиція. – Київ
№ 2. – 2000
1220074
   Пропозиція. – Київ
№ 3. – 2000
1220075
   Пропозиція. – Київ
№ 4. – 2000
1220076
   Пропозиція. – Київ
№ 5. – 2000
1220077
   Пропозиція. – Київ
№ 6. – 2000
1220078
   Пропозиція. – Київ
№ 7. – 2000
1220079
   Пропозиція. – Київ
№ 8/9. – 2000
1220080
   Пропозиція. – Київ
№ 10. – 2000
1220081
   Пропозиція. – Київ
№ 11. – 2000
1220082
   Пропозиція. – Київ
№ 12. – 2000
1220083
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу: інформаційний щомісячник. – Київ
№ 1. – 2001
1220084
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу: інформаційний щомісячник. – Київ
№ 2. – 2001
1220085
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу: інформаційний щомісячник. – Київ
№ 3. – 2001
1220086
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу: інформаційний щомісячник. – Київ
№ 4. – 2001
1220087
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу: інформаційний щомісячник. – Київ
№ 5. – 2001
1220088
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу: інформаційний щомісячник. – Київ
№ 6. – 2001
1220089
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу: інформаційний щомісячник. – Київ
№ 7. – 2001
1220090
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу: інформаційний щомісячник. – Київ
№ 8/9. – 2001
1220091
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу: інформаційний щомісячник. – Київ
№ 10. – 2001
1220092
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу: інформаційний щомісячник. – Київ
№ 11. – 2001
1220093
   Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу: інформаційний щомісячник. – Київ
№ 12. – 2001
1220094
   Пропозиція : Український журнал з питань агробізнесу Інформаційний щомісячник. – Київ
№ 1. – 2002
1220095
   Пропозиція : Український журнал з питань агробізнесу Інформаційний щомісячник. – Київ, 1994-
№ 2. – 2002
1220096
   Пропозиція : Український журнал з питань агробізнесу Інформаційний щомісячник. – Київ, 1994-
№ 3. – 2002
1220097
   Пропозиція : Український журнал з питань агробізнесу Інформаційний щомісячник. – Київ, 1994-
№ 4. – 2002
1220098
   Пропозиція : Український журнал з питань агробізнесу Інформаційний щомісячник. – Київ, 1994-
№ 5. – 2002
1220099
   Пропозиція : Український журнал з питань агробізнесу Інформаційний щомісячник. – Київ, 1994-
№ 6. – 2002
1220100
   Пропозиція : Український журнал з питань агробізнесу Інформаційний щомісячник. – Київ, 1994-
№ 7. – 2002
1220101
   Пропозиція : Український журнал з питань агробізнесу Інформаційний щомісячник. – Київ, 1994-
№ 8/9. – 2002
1220102
   Пропозиція : Український журнал з питань агробізнесу Інформаційний щомісячник. – Київ, 1994-
№ 10. – 2002
1220103
   Пропозиція : Український журнал з питань агробізнесу Інформаційний щомісячник. – Київ, 1994-
№ 11. – 2002
1220104
   Пропозиція : Український журнал з питань агробізнесу Інформаційний щомісячник. – Київ, 1994-
№ 12. – 2002
1220105
  Корсак К. Пропозиція "Українсської ідеї - XXI" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 11/12 (125). – С. 60-71. – ISSN 1682-2366
1220106
  Долгова К.С. Пропозиція на ринку дитячого туризму в Україні // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 190-193
1220107
  Чекаловська Г.З. Пропозиція освітніх послуг на національному та глобальному рівнях // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 2 (27). – С. 66-78. – ISSN 2308-1988


  Реформи в освіті, на порозі яких стоїть Україна, передбачають значні зміни умов функціонування ВНЗ. Це дозволяє розглядати вищу школу як інститут держави і одночасно як інститут ринкової економіки, що забезпечує безперервне надання широкого спектру ...
1220108
  Кашуба С.Г. Пропозиція туристичного продукту України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 174-178 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
1220109
  Кіптенко В.К. Пропозиція туристичного продукту України в мережі інтернет / В.К. Кіптенко, А.В. Волосевич // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 178-183 : Табл. – Бібліогр.: 26 назв
1220110
  Черешнюк В. Пропозиція укласти господарський договір: національний і міжнародний підхід // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 24-29
1220111
  Кінах А. Пропозиція України // Високий замок, 2004


  Ст. кандидата у Президенти України
1220112
  Кравчук П.А. Прополис. / П.А. Кравчук. – К., 1982. – 96с.
1220113
  Аникеев Е.И. Прополка : басни / Е.И. Аникеев. – Москва : Московский рабочий, 1969. – 68 с.
1220114
  Рудик П.А. Пропоновані зміни до Конституції України щодо вдосконалення системи місцевого самоврядування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 109-115. – ISSN 1563-3349
1220115
  Світлична Надія Олександрівна Пропонуємо вашій увазі інтерв"ю з Надією Світличною, присвячене творчості Василя Стуса : з передавань радіо "Свобода" 8 і 9 вересня 1985 року / Світлична Надія Олександрівна, Нагайло Богдан; інтерв"ю провів Б. Нагайло // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 99-104
1220116
  Неймаш Т. Пропоную роботу. Як укласти трудовий договір і не опинитись у кабальній залежності // Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2007. – № 11. – С. 50-51.
1220117
  Лавренюк С. Пропонують змінити порядок та підстави набуття і припинення громадянства // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 6 липня (№ 138)
1220118
  Чорна С. Пропонують створити Національний інститут дослідження Голодоморів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 19 травня (№ 91). – С. 13 : на фото Л. Губерський


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбулася Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні ХХ століття". У конференції взяли участь: перший Президент України Леонід Кравчук, Президент України - 2005-2010 рр. Віктор Ющенко, голова Всеукраїнської ...
1220119
  Брунов Н.И. Пропорции античной и средневековой культуры / Н.И. Брунов. – Москва, 1936. – 140 с.
1220120
  Мессель Э. Пропорции в античности и в средние века / Э. Мессель. – Москва, 1936. – 256 с.
1220121
  Пилипенко А.В. Пропорции в науке: условия оптимизации соотношений между типами исследований / А.В. Пилипенко. – Москва : Наука, 1988. – 207с. – ISBN 5-02-013301-9
1220122
  Степанов И.Г. Пропорции в производственных системах / И.Г. Степанов. – Москва, 1980. – 159с.
1220123
  Повилейко Р.П. Пропорции в технике. / Р.П. Повилейко, Э.И. Шехвиц. – Новосибирск, 1965. – 148с.
1220124
   Пропорции воспроизводства в перид развитого социализма.. – М., 1976. – 431с.
1220125
  Юхно К. Пропорции дела // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 26 декабря (№ 52). – С. 13. – ISSN 1563-6755


  По многим делам против Украины органы государственной власти не желают обеспечивать оперативное расследование жалоб на жестокое обращение в уголовном производстве, и это - системная проблема.
1220126
  Крылатых Э.Н. Пропорции и приоритеты в развитии АПК / Э.Н. Крылатых. – Москва : Экономика, 1983. – 232с.
1220127
   Пропорции и сбалансированность экономического роста. – Киев, 1984. – 99с.
1220128
  Самойлов А.Н. Пропорции подготовки кадров в связи с балансом труда молодежи : Автореф... канд. экон.наук: 08.596 / Самойлов А.Н.; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. Кафедра экономики труда. – М., 1970. – 23л.
1220129
  Тараненко В.Ф. Пропорции распределения валового дохода в колхозах (на примере колхозов Одесской обл.) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.594 / Тараненко В.Ф.; Одесский сель.хоз. ин-т. – Одесса, 1970. – 23л.
1220130
  Гош А.П. Пропорции расширенного воспроизводства в колхозах (на матер. УССР) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Гош А.П. ; КГУ. – Киев, 1965. – 20 с.
1220131
  Панченко Н.Ф. Пропорции расширенного воспроизводства в колхозах. / Н.Ф. Панченко, А.П. Гош. – М., 1969. – 216с.
1220132
   Пропорции социалистического воспроизводства и их региональные особенности.. – Ташкент, 1983. – 121с.
1220133
  Морган Л.Г. Пропорции человеческого прогресса // Материалы по этнографии / Институт народов Севера ЦИК СССР. Научно-исследовательская ассоциация. – Ленинград, 1934. – Т. 1 : Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации /Льюис Г. Морган. – С. 20-29


  "Суммировав достижения различных этнических периодов и сравнив их между собой в качестве отличных друг от друга групп фактов, мы получили общее представление об относительном объеме и пропорциях человеческого прогресса в эти периоды. "Прежде, чем ...
1220134
  Шехман В.М. Пропорции человеческого тела и моделирование одежи / В.М. Шехман. – М.-Л., 1939. – 68с.
1220135
  Кынев А. Пропорционализация региональных выборов // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 4 (65). – С. 101-114. – ISSN 1812-7126
1220136
  Кынев А. Пропорционализация региональных выборов // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 5 (66). – С. 86-122. – ISSN 1812-7126
1220137
  Лобунец А.Г. Пропорциональность -- важнейшее условие расширенного воспроизводства. / А.Г. Лобунец. – Одесса, 1964. – 16с.
1220138
  Багрий П.И. Пропорциональность и эффективность воспроизводства в условиях развитого социализма / ред. П.И. Багрий. – Киев : [Б. и.], 1980. – 373 с.
1220139
  Бархударян Л.В. Пропорциональность и эффективность регионального воспроизводства / Л.В. Бархударян ; АН Армении, Ин-т экономики. – Ереван : Изд-во АН Армении, 1991. – 146, [1] с., [ 1] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 133-146 (248 назв.). – ISBN 5-8080-0111-0
1220140
  Шаталин С.С. Пропорциональность общественного производства / С.С. Шаталин. – М., 1968. – 216с.
1220141
  Борисенко Н З. Пропорциональность общественного производства / Н З. Борисенко, . – Киев : Наукова думка, 1986. – 115с.
1220142
  Калюжка И.И. Пропорциональность отрезков, геометрия и подобие фигур / И.И. Калюжка. – 2-е, перераб. – Балашов, 1960. – 47 с.
1220143
  Варламов В.С. Пропорциональность развития экономики СССР. / В.С. Варламов, П.Е. Семенов. – Москва, 1982. – 64с.
1220144
  Черкасова Е.В. Пропорциональность: некоторые вопросы теории // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 82. – С. 51-58. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1220145
  Цакиракис С. Пропорциональность: посягательство на права человека? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 2 (81). – С. 47-66. – ISSN 1812-7126
1220146
  Водовозов В.В. Пропорциональные выборы или представительство меньшинства / В. Водовозов. – [Санкт-Петербург] : [Худ. типо--литограф. А.К. Вейерман, ценз.], 1905. – 47 с. – (Библиотека Марии Малых ; № 45)
1220147
  Бирюков В.А. Пропорциональные камеры с аналоговым съемом информации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.01 / Бирюков В.А.; Объедин.ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1220148
  Хан А.Е. Пропорция между перенесенной и вновь созданной стоимостью в продукте социалистического общества и закономерности ее изменения. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Хан А.Е.; МВ и ССО УССР.Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1981. – 25л.
1220149
  Лосєв І. Пропорції зла за версією Алена Безансона // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [2] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 291-304. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-17-7


  Незасудження комунізму призводить до реставрації ідеології та практики сталінщини.
1220150
  Гош О.П. Пропорції розширеного відтворення в колгоспах : Дис... канд. економ.наук: / Гош О.П.; КДУ. Кафедра політ. економії природничих факультетів. – К., 1964. – 259л. – Бібліогр.:л.I-XVII
1220151
  Токар М. Пропорційна виборча система в Закарпатті : історико-політологічний екскурс // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 206-216. – (Політологія, соціологія, філософія ; Вип. 4)
1220152
  Фрицький Ю. Пропорційна система виборів до Верховної Ради України-оціночний аспект // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 104-107. – ISSN 0132-1331
1220153
  Кафарський В.І. Пропорційна система виборів: проблеми законодавчого регулювання // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 15-27.
1220154
  Сідорова Пропорційний аналіз фасадів будівель у стилі модерн в місті Києві / Сідорова, М.-Ю.А // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (17). – С. 112-126. – ISBN 978-966-929-439-5
1220155
  Фролова Н.Б. Пропорційний податок з доходів: особливості та досвід використання : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 34-41 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1220156
  Бебик Валерій Пропорційні вибори-2007: уроки на майбутнє / Бебик Валерій, Трач Наталія, Кобржицький В"ячеслав // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 17. – С. 16-17
1220157
  Коркунов Н. Пропорційні вибори // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 4. – С. 76-86.
1220158
  Майданик Р. Пропорційність (співрозмірність) і право власності: доктрина і судова практика // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 41-54. – ISSN 1026-9932
1220159
  Смирнов І. Пропорційно-маркетингова політика України в контексті підготовки та проведення ЄВРО-2012 // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 259-267. – (Серія географічна ; вип. 43, ч. 1). – ISSN 2078-6441


  Висвітлено особливості пропорційно-маркетингової та рекламної діяльності України як держави, яка приймала (разом з Польщею) фінальну частину європейської футбольної першості ЄВРО-2012. При цьому пропорційно-маркетингова діяльність з підготовки до ...
1220160
  Оляніна С. Пропорціонування в композиції іконостаса Андріївської церкви // Пам"ятки України: національна спадщина / Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Укр. фонд культури, Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред Д. Чобіт ; редкол.: О. Бакуменко, Є. Букет, М. Бур"янова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2/3. – С. 28-33
1220161
  Глебовский В.Д. Проприоцептивные рефлексы дыхательного аппрата у взрослых животных и в онтогенезе. : Автореф... Доктора мед.наук: / Глебовский В.Д.; Ленингр.педиатрич.мед.ин-т. – Л, 1964. – 24л.
1220162
  Шебештян Я.М. Пропріальні засоби компресії друкованого медіамовлення // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 146-156
1220163
  Залуский З. Пропуск в историю / З. Залуский. – М., 1967. – 416с.
1220164
  Жильцов Г.А. Пропуск в историю / Г.А. Жильцов. – Фрунзе, 1980. – 184с.
1220165
  Петров Р.В. Пропуск в мир / Р.В. Петров. – Москва, 1984. – 79с.
1220166
  Булавин Л.А. Пропускание нейтронов системой 3-метил-пиридин-тяж. вода вблизи критической точки расслоения / Л.А. Булавин, В.В. Литвиненко, Ю.И. Шиманский // Фзика жидкого состояния, 1986. – №14


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1220167
   Пропускание солнечной радиации растительным покровом. – Тарту, 1977. – 145с.
1220168
  Березинский А.Р. Пропускная способность водослива с широким пророгом / А.Р. Березинский. – М.-Л, 1950. – 187с.
1220169
  Железняков Г.В. Пропускная способность русел каналов и рек / Г.В. Железняков. – Ленинград, 1981. – 311с.
1220170
  Георгиев Г. Пропусната победа : историческо четиво / Г. Георгиев. – София : Партиздат, 1989. – 205, [2] с.
1220171
  Бажал Ю.М. Пропущений блок в моделі українського університету сучасні викладацькі кадрі // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 24-25
1220172
  Корнилов В.Г. Пропущенные зори / В.Г. Корнилов. – М., 1986. – 46с.
1220173
  Гофман М.Л. Пропущенные строфы "Евгения Онегина" / М.Л. Гофман. – Петербург, 1922. – 350с.
1220174
  Данилов-Данильян Пропущенный этап // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 8. – С. 97-108. – ISSN 0130-9625


  Глобальный кризис как следствие структурных сдвигов в экономике.
1220175
  Вознесенский А.А. Прорабы духа / А.А. Вознесенский. – Москва : Советский писатель, 1984. – 496с.
1220176
   Прорабы перестройки.. – М., 1987. – 348с.
1220177
  Лалыменко И.И. Прорастание семян древесно-кустарниковых растений песчаных пустынь при различном засолении : Автореф... канд. биол.наук: / Лалыменко И.И.; АН Туркм. ССР. Отд-ние биол. наук. – Ашхабад, 1967. – 24л.
1220178
  Лалыменко И.И. Прорастание семян древесно-кустарниковых растений при различном засолении / И.И. Лалыменко. – Ашхабад, 1974. – 107с.
1220179
  Реймерс Ф.Э. Прорастание семян и температура / Ф.Э. Реймерс, И.Э. Илли. – Новосибирск, 1978. – 168с.
1220180
  Черниш М. Прорахунки в діяльності ООН // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 97-99. – ISBN 978-966-171-793-9
1220181
  Бурунов О.О. Прорахунки Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних відносин в оцінках Г.А. Кіссінджера // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 26. – С. 155-163. – ISSN 2312-6825
1220182
  Завіршек Д. Прорахунки догляду в громаді: права дітей з етнічних меншин // Соціальна політика і соціальна робота, 2001. – №4
1220183
  Куліш А. Прорахунки позбавляють дивідендів // Закон і бізнес. – Київ, 2022. – 5 - 11 лютого (№ 5)


  "Юристи дали поради, як ефективно адаптуватися до режиму "Дія Сіті"".
1220184
  Дробінка І.Г. Прорахунки у формуванні договірно-правового механізму виводу радянських військ з території Німеччини // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 50. – С. 169-172. – (Серія "Історичні науки")
1220185
  Біляшевич Т.Р. Прорахунки УЦР та їх причини // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 155-156. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1220186
  Галянтич М. Прорблеми створення Патентного суду України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 5. – С.28-35. – ISBN 966-667-078-Х
1220187
  Розанов В. Проргулка Василия Розанова по Риму // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 6. – С. 4-19
1220188
  Комаров В. Проректор з навчально-методичної роботи НЮУ ім. Ярослава Мудрого (1988-2021 рр.) Вячеслав Комаров: "Думка, що юридичні виші готують фахівця, який завтра стане професіоналом, - це утопія" // Закон і бізнес. – Київ, 2021. – 17-23 липня (№ 29)
1220189
  Бугров В. Проректор Київського національного університету ім. Т. Шевченка Володимир Бугров: "ЄДКІ певним чином нівелює варіативність спеціалізації магістерської підготовки" / розмову вела Вікторія Якуша // Закон і бізнес. – Київ, 2020. – 19-25 грудня (№ 51). – С. 12
1220190
  Пантелеймонов А. Проректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Антон Пантелеймонов: "Високий рейтинг - це не лише престиж, а й підгрунтя для подальшого розвитку" // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 27 березня (№ 59)
1220191
  Анненков Андрей Прорехи в сети : Ярмарка идей // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 4(2787). – С. 134-141 : Іл.
1220192
  Чопич Б. Прорив : Роман / Б. Чопич. – Київ : Дніпро, 1975. – 591с. – (Дружба)
1220193
  Чопич Б. Прорив : [роман] / Бранко Чопич ; Пер. із сербохор. Андрій Лисенко. – Київ : Дніпро, 1986. – 571 с.
1220194
  Грачов А. Прорив "Гебена" та "Бреслау" в зовнішній політиці Великої Британії // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 113-127. – (Історичні науки ; т. 33). – ISSN 2309-2254
1220195
  Литвин В.М. Прорив до громадянського суспільства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. – (Право. Економіка. Управління)
1220196
  Литвин В. Прорив до громадянського суспільства. // Голос України, 2005. – 26 січня
1220197
  Литвин В. Прорив до громадянського суспільства. // Голос України, 2005. – 27 січня
1220198
  Будько Євген Прорив і успіх // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 3 (141), червень - липень. – С. 124-125 : фото
1220199
  Михайлюта Прорив О. Миколи Руденка Прорив Миколи Руденка в економічній публіцистиці // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 155-162


  Наукова публіцистика "шістдесятника" М. Руденка довела неспроможність мо делі ПДВ ще до її по яви в Україні. В статті йдеться профундаментальний твір "Енергія прогресу", в якому автор розвінчує комуністичну псевдонауку - політекономію та наголошує на ...
1220200
  Клочко Ю.О. Прорив у світову науку: досвід Г.М. Доброва // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (105). – С. 89-93. – ISSN 0374-3896
1220201
  Коханівська Т. Прорив українських фільмів до глядача // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 3-4 вересня (№ 117/118). – С. 30


  Національний тур "Кіно просто неба" збирав аншлаги та встановив рекорди.
1220202
  Нагірняк З. Прорив українців до далеких світил // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 16 квітня (№ 71). – С. 7


  Ціла плеяда знаменитих українців своїми відкриттями, винаходами, науковими працями наблизила день першого польоту людини в космос. Перші у світі практичні кроки до створення ракетної техніки, а відтак і виходу людства в космос зробив українець, ...
1220203
   Прорив.. – К., 1989. – 261с.
1220204
   Прорив: Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка - з першої спроби взяв престижний бар"єр світових рейтингів / за інформацією прес-центру КНУ імені Т. Шевченка // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 12-19 вересня (№ 39/40)
1220205
  Іваненко В. Проривне дослідження українського діаспорознавства // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (68). – C. 206-211. – ISSN 2413-7065
1220206
  Задорожний Г.В. Проривні методологічні розробки нової постнекласичної людиномірної науки в сфері господарствознання // Соціальна економіка : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Глущенко О.В., Стеценко Т.В., Меркулова Т.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 57. – С. 6-17. – ISSN 2524-2547


  Про уноміку - нову науку про людяність, "що має своєю метою дослідження і обгрунтування благісного формату життєдіяльності-вчинку особистості-мікрокосму, виходячи з розуміння розгортання синкретичної розмірності ціннісно-смислового Універсума ...
1220207
   Проривні технології в економіці і бізнесі (досвід ЄС та практика України у світлі III, IV i V промислових революцій) : навч. посібник / [Л.Г. Мельник та ін.] ; за ред. Л.Г. Мельника, Б.Л. Ковальова ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 179, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 7. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-657-792-7
1220208
  Башта В. Прориву не буде. Натомість країні загрожує консервування економічного відставання на десятиліття / В. Башта, С. Следзь // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23-29 листопада (№ 45). – С. 9


  "Уже стає чітко зрозуміло: з трьох шляхів розвитку нам запропонували найлегший і невигадливий. Ліворуч підеш... Першим вектором економічного розвитку країни, спроможним теоретично вивести її з затяжного напівфеодального існування, могли б стати прямі ...
1220209
  Молль А. Прорицание и ясновидение / А. Молль. – Л,, 1925. – 115с.
1220210
   Прорізна. Ярославів Вал : культурол. путівник / Василь Галайба, Марія Кадомська , Валерій Грузін, Дмитро Малаков ; [упоряд. і ред. В.М. Грузін]. – Київ : Амадей, 2010. – 295, [9] с. : іл. – Текс укр., рос. – (Історія однієї вулиці ; т. 4). – ISBN 978-966-183-0
1220211
  Верес В.А. Прорість / В.А. Верес. – Львів, 1972. – 31с.
1220212
  Коростелев Н.Б. Пророда и здоровье / Н.Б. Коростелев. – М, 1963. – 48с.
1220213
  Иоганзен Б.Г. Пророда Томской области / Б.Г. Иоганзен. – 4-е изд., перераб. – Новосибирск, 1971. – 176с.
1220214
  Васильев Н.Г. Прородные силикаты: строение, свойства и реакционная способность. / Н.Г. Васильев, В.В. Гончару. – Київ, 1992. – 171с.
1220215
  Клепинина З.А. Прородоведение. / З.А. Клепинина. – М, 1989. – 158с.
1220216
  Шестаков С.С. Пророзв"язувані локально компактні групи з не більш ніж зліченним числом некомпактних підгруп // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 230-241. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В роботі дається будова некомпактної локально компактної компактно покривної пророзв"язуваної групи з не більш ніж зліченним числом некомпактних підгруп. Також описані абелеві локально компактні групи, що містять чисті елементи, з не більш ніж ...
1220217
  Де Олександр Пророк / Де Олександр. – Лондон : Чайка, 1972. – 120с.
1220218
  Мейлахс П. Пророк // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 10. – С. 5-63. – ISSN 0321-1878
1220219
  Касіян В. Пророк : Літературно-мистецьке видання / Василь Касіян; (Іл. В.І. Касіяна; Літ.-мист. есе Я.П. Гояна; Ред., підгот. іл. О.Б. Гоян). – Київ : Веселка, 2006. – 430с. : іл. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-01-0320-4(серія); 966-01-0395-6
1220220
  Шевченко Т. Пророк // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 695-703. – ISBN 978-966-500-300-7
1220221
  Фішбейн М. Пророк : поезії та переклади / Мойсей Фішбейн ; [голов. ред. С. Головко ; ред. О. Вербило]. – Київ : Либідь, 2016. – 302, [2] с. : іл. – Зміст: Пророк ; Цвіт і попіл ; Розпорошені тіні ; Тремке свічадо ; Переклади. – ISBN 978-966-06-0727-9


  Зміст: Пророк ; Цвіт і попіл ; Розпорошені тіні ; Тремке свічадо ; Переклади.
1220222
  Волкова Е. Пророк "Разумного Общества" / Е. Волкова. – Харьков, 1919. – 76с.
1220223
  Нагибин Ю.М. Пророк будет сожжен / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1990. – 441с.
1220224
  Ключников Ю. Пророк в Отечестве : К 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 11. – С. 2-8. – ISSN 0130-7045
1220225
  Полынин В.М. Пророк в своем отечестве / В.М. Полынин. – Москва, 1969. – 128с.
1220226
   Пророк Василь Васильович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 57-58
1220227
  Курбатов К.І. Пророк з 8-го "Б". / К.І. Курбатов. – К., 1976. – 182с.
1220228
  Даринова Е. Пророк и генералы // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 21. – С. 54-57


  Політична криза в Турції
1220229
  Яржембовский С. Пророк и его отечество // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 70-74. – ISSN 0321-1878


  До 90-річчя О. Солженіцина
1220230
  Курбатов К.И. Пророк из 8-го "Б" / К.И. Курбатов. – Л., 1974. – 175с.
1220231
  Брязгунов Ю. Пророк і сакральний і оберіг нації // Молодь України. – Київ, 2014. – 14 березня (№ 7/8). – С. 1


  Про урочисту академію "Вічний Шевченко", присвячену 200-літтю від дня народження Т. Шевченка. Академія відбулася в Українсько-турецькому культурному центрі "Сяйво".
1220232
  Вильде Э.Ю. Пророк Малтсвет : роман / Э.Ю. Вильде; пер. с эстон. Б.Лийвак и Т.Маркович. – Таллин : Эстгосиздат, 1952. – 698 с.
1220233
  Вилде Э.Ю. Пророк Малтсвет : роман / Э.Ю. Вилде; пер. с эстон. Б.Лийвак и Т.Маркович. – Таллин : Эстгосиздат, 1954. – 740 с.
1220234
  Десятерик Д. Пророк мимоволі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 1-2 червня (№ 95/96). – С. 31


  Нове видання роману Олеся Ульяненка "Софія".
1220235
   Пророк науки XX століття. До 150-річчя з дня народження В.І. Вернадського // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2013. – № 1 (45). – С. 2-4
1220236
  Медвідь Ф. Пророк національного відродження. Політико-правова доктрина Тараса Шевченка // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 1- 7 березня (№ 9). – С. 7. – ISSN 1992-9277
1220237
  Сиваченко Г.М. Пророк не своєї Вітчизни : експатріантський "метароман" Володимира Винниченка: текст і контекст / Галина Сиваченко. – Київ : Альтернативи, 2003. – 278, [2] с. : портр., фотоіл. – Бібліогр. в прим. в кінці ст. – ISBN 966-7217-96-5


  В пр. №1713789 напис: Дорогій Лені Дубініній З найщирішими побажаннями і симпатією. Г. Сиваченко. 11.05.05
1220238
  Дунаєва Л. Пророк педагогіки (до 145-річчя від дня народження видатного італійського педагога Марії Монтессорі (1870-1952) / Любов Дунаєва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 6 (227)


  Висвітлено життєвий шлях, науково-педагогічну та освітню діяльність видатного італійського педагога М. Монтессорі. Розглянуто її наукові праці та статті, дослідження з історії вітчизняної і зарубіжної педагогіки
1220239
  Мельников Л. Пророк разрушения // Свет. Природа и человек : Научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / "Природа и человек" ("Свет"). – Москва, 2007. – № 11. – С. 19-26. – ISSN 0868-488Х
1220240
  Пєкло Я. Пророк революцій / розмову вела Мирослава Макаревич // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; глав. ред. В. Сыч ; ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 16 (145), 28 апреля 2017. – C. 38-40


  "Посол Польщі в Україні Ян Пєкло пережив революції та громадянські протистояння щонайменше трьох країн - Югославії, Румунії та Польщі. І ще одну революцію та війну він передбачив зазделегідь. Мова йде про Україну".
1220241
  Винниченко Володимир Пророк та невидані оповідання / Винниченко Володимир; Укр.вільна акад. наук у США, Комісія для вивчення й охорони спадщини В.Винниченка. – Нью Йорк, 1960. – 107с. – (З нашого минулого = From Ukrainian past ; №1)
1220242
  Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні : Франко та його спільнота (1856-1886) / Ярослав Грицак; Укр.наук.ін-т Гарвардського ун-ту; Ін-т Критики; Ін-т іст.досліджень Львівського нац.ун-ту ім.І. Франка. – Київ : Критика, 2006. – 632с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-7679-96-9
1220243
  Сергійчук В. Пророк України // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 3


  Уривок з книги В.І. Сергійчука "Українські державники: Тарас Шевченко".
1220244
  Янсон А. Пророк Эпикура : роман / Альберт Янсон ; авториз. пер. с лат. В.Невского. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 376 с.
1220245
  Бучко Микола Іванович Пророк, або Остання ніч Тараса Шевченка / Бучко Микола Іванович. – Чернівці : Місто, 2001. – 52с. – ISBN 966-7366-65-0
1220246
  Касьянова О. Пророки / О. Касьянова, В. Попова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 28-31 грудня (№ 52). – С. 13


  Кожен народ має свого пророка. Так, у китайців є Ду Фу, а в українців - Тарас Шевченко. До 25-річчя українсько-китайських дипломатичних відносин китайський скульптор У Вейшань створив пам"ятник "Ворота душі. Діалог Тараса Шевченка і Ду Фу. Подвійний ...
1220247
  Григулевич И.Р. Пророки "новой истины". / И.Р. Григулевич. – Москва, 1983. – 303с.
1220248
  Салуцкий А.С. Пророки и пороки = "Поп-наука" в зеркале реальности / А.С. Салуцкий. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 222с.
1220249
  Гарин И.И. Пророки и поэты. В 2-х т. / И.И. Гарин. – Москва : Терра. – ISBN 5-85255-090-6
Т.1. – 1992. – 751с.
1220250
  Гарин И.И. Пророки и поэты. В 2-х т. / И.И. Гарин. – Москва : Терра. – ISBN 5-85255-091-4
Т.2. – 1992. – 686с.
1220251
  Фромметт Б. Пророки кооперации Фурье и Оуэн. / Б. Фромметт. – Птгр., 1918. – 15с.
1220252
  Ткаченко С.І. Пророки степу & апостоли лісу / Сергій І. Ткаченко ; [ред. Т.К. Щегельська]. – Київ : УАІД "Рада", 2012. – 164, [12] с. : іл. – Додатки: с. 150-160. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7909-60-4
1220253
  Сморжевська О.О. Пророки у віровченнях українських рідновірських об"єднань // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 77-82. – ISSN 2076-1554
1220254
  Днепров А.П. Пророки. / А.П. Днепров. – М., 1971. – 298с.
1220255
  Євстафієва К.С. Проростання насіння озимої пшениці за умов засолення та застосування біопрепарату Стимпо // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 59-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2310-9270
1220256
  Кулик Н. Проростити талант // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 березня (№ 12). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн спільно з Посольством Королівства Іспанія в Україні, Посольством Республіки Аргентина в Україні, "Українською Асоціацією Американістики", "Асоціацією ...
1220257
  Максьома М. Пророцтва в ранній ліриці Тараса Шевченка / М. Максьома, Н. Ярмоленко // Українська літературна шевченкіана: формально-змістові дискурси за 150 літ : зб. праць Всеукр. (41-ї) наук. Шевченк. конф. : 22-23 квіт. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. облдержадмін., Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін. ; відп. ред.В. Поліщук]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2022. – С. 374-386. – ISBN 978-966-920-657-2
1220258
  Цирфа Юлія Пророцтво "Time", або Чи стане "зірка Обами" провідною? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 7
1220259
  Яременко В. Пророцтво (Політичні прогнози в історії: український аспект) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 6 (402). – С. 95-106. – ISSN 0869-3595
1220260
  Кулик Н. Пророцтво Василя Липківського // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 14 травня (№ 18/19). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
1220261
  Даниленко І. Пророцтво Єзекіїля у поетичній рецепції Т.Г. Шевченка // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 7987. – ISSN 2304-9383


  У статті на основі багатоаспектного компаративного аналізу Шевченкового вірша "Подражаніє Ієзекієлю. Глава 19" розглядається специфіка співвідношення сакрального й профанного на усіх структурно-семантичних рівнях твору українського поета у світлі ...
1220262
  Каганець Ігор Пророцтво Захара Беркута, або Соціальна база Третього Гетьманату // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 32-34. – ISSN 0868-9644


  Гетьманська модель пропонує чіткі правила гри і реальний контроль громадян за діяльністю влади, тому від переходу до раціонального устрою скористаються всі, окрім шахраїв і хижаків. Проте доцільно виявити ті соціальні групи, які найбільше зацікавлені ...
1220263
  Реєнт О. Пророцтво і покута Шевченка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18-19 квітня (№ 71/72). – С. 11


  Великий Кобзар як творець Української мрії.
1220264
  Макаров А. Пророцтво Лазаря Барановича // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2005. – № 1/2. – С. 49-54. – ISSN 0203-5863
1220265
  Бородінова М. Пророцька харизма в інтерпретації Т. Шевченка // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 47-49. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
1220266
  Гайнутдинова А.Р. Пророческие ряды в Коране // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 15-34. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
1220267
   Пророческие слова о русской революции.. – Воронеж, 1992. – 224с.
1220268
  Мотылев В.В. Пророчества будущего / В.В. Мотылев. – М, 1983. – 63с.
1220269
  Корольков А.А. Пророчества Константина Леонтьева / А.А. Корольков. – СПб, 1991. – 197с.
1220270
  Нострадамус М. Пророчества Мишеля Нострадамуса / М. Нострадамус. – К, 1991. – 293с.
1220271
  Нострадамус Мишель Пророчества Мишеля Нострадамуса : Пересмотренные и исправленные по копии, напечатанной в Лионе Бенуа Риго в 1568 году / Нострадамус Мишель. – Київ : Лыбидь, 1991. – 293 с.
1220272
  Архимандрит Феофан (Меджидов) Пророчества Сардийской, Филадельфийской и Лаодикийской Церквам (Откр. 3:1-22) // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2021. – № 34. – С. 31-50
1220273
  Меджидов Ф. (архимандрит) Пророчества Эфесской и Смирнской Церквам (Откр. 2:1–11) // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2020. – № 32. – С. 82-99
1220274
  Саййид Муджтаба Рукни Мусави Лари Пророчество / Саййид Муджтаба Рукни Мусави Лари; Центр исламоведч.исследований "Иршад". – Баку : Иршад, 1994. – 155с. – Пер.осущ.в Центре исламоведч.исслед."Иршад" под рук.Рафика Алиева
1220275
  Саййид Муджтаба Мусави Лари Пророчество / Саййид Муджтаба Мусави Лари ; [ пер. англ. текста: Гаджи Надир ]. – 3-е изд. – Qom : Иршад, 2004. – 4, 156 с. – Перевод осуществлен в Центре исламоведч. исслед."Иршад" под рук. д-ра филос. наук Рафика Алиева.- На корешке: 2
1220276
   Пророчество Аристотеля.. – М., 1990. – 64с.
1220277
  Калашникова Т.М. Пророчество без чудес (К 90-летию Н.Н. Колосовского) / Т.М. Калашникова. – Москва : Мысль, 1983. – 141с.
1220278
  Еровенко В.А. Пророчество Декарта и воспитание математической культуры гуманитариев // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 32-39. – ISSN 0869-561Х
1220279
  Еровенко В.А. Пророчество Декарта и воспитание математической культуры гуманитариев // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 32-39. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1220280
  Михайлов-Стоян К.И. Пророчество и история в "Руслане и Людмиле" / К. Михайлов-Стоян. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Училища глухонемых, 1904. – 61 с.
1220281
  Любецкая В.В. Пророчество конца мира в романе Ф.М. Достоевского "Бесы" // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 87-95. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
1220282
  Чешко Н. Пророчество Черемуховой улицы // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 7. – С. 88-103. – ISSN 1728-8568
1220283
  Сюндюков І. Пророчиця чорної долі. Драма Лесі Українки "Кассандра" та її проекції на сучасність // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 721-729. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
1220284
   Пророчі полотна Владислава Шерешевського // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 6 липня (№ 138)
1220285
  Крупач М. Пророчно-апостольські обов"язки Євгена Маланюка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 3-36. – ISSN 0130-528Х
1220286
  Холодний М.Г. Пророщування грунтового пилу - новий метод дослідження мікрофлори грунту = Germination soil dust - a new method for the investigatoin of soil microflora / М.Г. Холодний. – С11-20
1220287
  Вишневський О. Прорпозиції щодо вдосконалення діючого законодавства України про морські перевезення нафти і нафтопродуктів наливом // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 1. – С.96-103. – ISSN 1561-4999
1220288
  Димчевский Н.В. Прорубь / Н.В. Димчевский. – Москва, 1968. – 87с.
1220289
  Тощаков Н. Прорыв / Н. Тощаков. – Вологда, 1949. – 48 с.
1220290
  Чопич Б. Прорыв / Б. Чопич. – Москва, 1958. – 543с.
1220291
  Чопич Б. Прорыв / Б. Чопич. – Москва, 1959. – 542с.
1220292
  Аношкин М.П. Прорыв : повесть / М.П. Аношкин ; ил.: Г.А. Филатов. – Челябинск : Южно-Уральское кн. изд-во, 1964. – 260 с. : ил.
1220293
  Аношкин М.П. Прорыв : боевое задание : повести / М.П. Аношкин ; ил.: Г.А. Филатов. – Челябинск : Южно-Уральское кн. изд-во, 1968. – 459 с. : ил.
1220294
  Родионова А.С. Прорыв : Пьеса в 3-х действиях / А.С. Родионова. – Москва : Искусство, 1972. – 56 с.
1220295
  Радзиевский А.И. Прорыв / А.И. Радзиевский. – М, 1979. – 192с.
1220296
   Прорыв. – М., 1988. – 366с.
1220297
  Шулев А.А. Прорыв / А.А. Шулев. – Калининград, 1990. – 31 с.
1220298
  Храмов Ф.А. Прорыв 54-й стрелковой дивизией оборонительной полосы белополяков. / Ф.А. Храмов. – М., 1938. – 64с.
1220299
  Сидоров В.А. Прорыв в будущее / В.А. Сидоров. – Москва, 1987. – 270с.
1220300
  Арнаутов Л.И. Прорыв в грядущее : страницы жизни М.А. Бонч-Бруевича, пионера сов. радиотехники / Арнаутов Л.И., Карпов Я.К. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 206, [2] с., [8] л. ил.
1220301
   Прорыв в демократию. – М., 1990. – 446с.
1220302
  Абромайт Ларс Прорыв в параллельный мир : экспедиции / Абромайт Ларс, Карстен Петер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 9. – С. 52-68. – ISSN 1029-5828
1220303
  Борейко В.Е. Прорыв в экологическую этику / В.Е. Борейко ; Киевский эколого-культурный центр. – Київ : Киевский эколого-культурный центр, 1999. – 127 с. – (Охрана дикой природы ; Вып. 11). – ISBN 966-95302-9-6
1220304
  Борейко В.Е. Прорыв в экологическую этику / В.Е. Борейко ; Киевський эколого-культурный центр, Центр охраны дикой природы. – 2-е изд., дополн. – Киев : [Б. и.], 2001. – 204 с. – (Охрана дикой природы ; Вып. 21). – ISBN 966-95302-9-6
1220305
  Борейко В.Е. Прорыв в экологическую этику / В.Е. Борейко ; Киевский эколого-культурный центр. – 4-е изд., доп. – Киев : [Б. и.], 2005. – 208 с. – (Охрана дикой природы ; Вып. 45). – ISBN 966-581-582-2
1220306
   Прорыв германской эскадры через Ламанш 12 февраля 1942 г.. – М., 1947. – 96с.
1220307
  Герасимова А.С. Прорыв китайских писателей в мировою литературу // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 10 (651). – С. 63-66. – ISSN 0321-5075
1220308
  Петрухинцев Николай Прорыв на Восток. Истоки и исход второй экспедиции Беринга // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 2 : Эпоха "дворцовых переворотов" 18 век. – С. 69-74. – ISSN 0235-7089
1220309
  Белобородов А.П. Прорыв на Харбин / А.П. Белобородов; А.П. Белобродов. – Москва : Военное издательство, 1982. – 208 с. – (Военные мемуары)
1220310
  Крутиков А.Н. Прорыв оборонительной полосы белополяков 11-й стрелковой дивизией (4-6 июля 1920 г.) / А.Н. Крутиков. – Москва, 1939. – 79 с.
1220311
  Стариков А В. Прорыв. / А В. Стариков, . – Свердловск, 1947. – 215с.
1220312
  Шеметов А.И. Прорыв. : Повесть об Александре Радищеве / А.И. Шеметов. – Москва : Политиздат, 1974. – 398с. – (Пламенные революционеры)
1220313
  Шеметов А.И. Прорыв. / А.И. Шеметов. – Москва, 1978. – 511с.
1220314
  Корниенко Н.В. Просадочность и строительная классификация лессовых грунтов некоторых пунктов УССР : Автореф... канд. техн.наук: 481 / Корниенко Н.В.; Киевский инж.-строит. ин-т. – Киев, 1968. – 15л.
1220315
  Кадыров Э.В. Просадочность лессовых пород долины реки Ахангаран / Э.В. Кадыров. – Ташкент, 1976. – 88с.
1220316
  Краев В.Ф. Просадочные свойства лессовых пород правобережной части нижнего Приднепровья / В.Ф. Краев. – К., 1956. – 148с.
1220317
  Шалатонов Г В. Просвет / Г В. Шалатонов, . – Москва, 1979. – 159 с.
1220318
  Упит А. Просвет в тучах : роман / Андрей Упит; пер. с латыш. Л.Паже и Н.Задорнова. – Рига : Латгосиздат, 1953. – 1082 с.
1220319
  Упит А.М. Просвет в тучах : роман / А.М. Упит; пер. с латыш. Л.Паже и Н.Задорнова. – Москва : Советский писатель
1. – 1953. – 780 с.
1220320
  Упит А.М. Просвет в тучах : роман / А.М. Упит; пер. с латыш. Л.Паже и Н.Задорнова. – Москва : Советский писатель
2. – 1953. – 726 с.
1220321
  Козлова С.В. Просвет за лесом / С.В. Козлова. – Кызыл, 1976. – 165с.
1220322
  Кадиевская И.А. Просветители против манипуляторов // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 26-28. – ISSN 2077-1800
1220323
  Миронска-Христовска Просветителството во Македониjа / Валентина Миронска-Христовска. – Скопjе : Ин-т за македонска лит., 2005. – 281, [ 1 ] с. – Библиогр.: с.267-273. – ISBN 9989-886-51-2
1220324
  Коган Ю.Я. Просветитель 18 века Я.П. Козельский / Ю.Я. Коган. – Москва, 1958. – 188 с.
1220325
  Степанов А.Ф. Просветитель С. А. Нурминский / А.Ф. Степанов. – Йошкар-Ола, 1979. – 75с.
1220326
  Перхавко Валерий Просветитель Симеон Полоцкий // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 9 (57). – С. 18-31. – ISSN 1812-867Х
1220327
  Иосиф, игумен Волоцкий [Санин В.В.] Просветитель, или Обличие ереси жидовствующих : Творение преподобнаго отца нашего Иосифа, игумена Волоцкаго. – 4-е изд. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1903. – 551 с. – Экз. деф.,: без обл. и тит. л., описан по интернету


  Содержание: Предисловие Сказание о новой ереси новгородских еретиков Слово первое. Против глаголющих, яко Бог Отец вседержитель не имать Сына, ни Святаго Духа, Еидносщныи и сопрестольны Себе, и яко несть Святыа Троица. Слово второе. Против ...
1220328
  Сяргава-Петерсон Просветитель. / Сяргава-Петерсон. – М., 1958. – 236с.
1220329
  Штаудингер Ф. Просветительная деятельность английских кооператоров / Ф. Штаудингер. – М., 1918. – 68с.
1220330
  Штаудингер Ф. Просветительная деятельность английских кооператоров / Ф. Штаудингер. – Харьков, 1919. – 72с.
1220331
  Мишуриева С.К. Просветительная деятельность и педагогические взгляды Райны Кандевой. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Мишуриева С.К.; Науч.-иссле. ин. пед. УССР. – К., 1977. – 21л.
1220332
  Гетьман Ф В. Просветительная деятельность и педагогические взгляды С.М.Ковалива. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Гетьман В.Ф,; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1979. – 18л.
1220333
  Лаврив В.Д. Просветительная деятельность и педагогические взгляды Ю.А.Федьковича : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Лаврив В.Д. ; МП УССР, Науч.-исслед. ин-т пед. УССР, Науч.-исслед. ин-т психологии УССР. – Киев, 1975. – 27 с.
1220334
  Чхитунидзе Тенгиз Фомич Просветительная деятельность общества по распространению грамотности среди грузин : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чхитунидзе Тенгиз Фомич; ТГУ. – Тбилиси, 1980. – 29л.
1220335
  Килба К.Х. Просветительно-педагогическая деятельность и педагогические взгляды Д.И.Гулиа : Автореф... канд. пед.наук: 580 / Килба К.Х.; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1972. – 39л.
1220336
   Просветительные учреждения на Юго-Западных железных дорогах (1878-1903 гг.). – Київ : Изд. ред. "Вестник Юго-Зап. ж. д."
Отд. 1. – 1938. – [2], 48, 55 с.
1220337
  Веселовский А.Н. Просветительный век и Александровская пора : [Лекции, читанные на Москов. Высших женских курсах 1915-16 учебн. году : Записки слушательниц / А.Н. Веселовский. – Москва : [Тип. В.И. Воронова, преемник Ф.Л. Гаврилденко], 1916. – 180 с.


  На тит. л.: И. Турчинович
1220338
  Булгаков Н.Н. Просветительный реализм и проблема народности русской литературы последней трети XVIII -- первой трети XIX вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Булгаков Н. Н.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 25л.
1220339
  Машталер А.В. Просветительская деятельность и педагогические взгляды А.В.Духновича : Автореф... кандидата пед.наук: / Машталер А.В.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1965. – 20л.
1220340
  Шенгелия Г.А. Просветительская деятельность и педагогические взгляды грузинских народников : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Шенгелия Г. А.; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1978. – 17л.
1220341
  Вахидов Хамид Пазылович Просветительская идеология в Туркменистане / Вахидов Хамид Пазылович. – Ташкент, 1979. – 155с.
1220342
  Почапский А.М. Просветительская философия на Украине (первая половина ХІХ в.) // Проблемы философии : республиканский междуведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вып. 56 : Из истории развития философской мысли на Украине. – С. 25-33. – ISSN 0202-294X
1220343
  Мухаметов Х.Г. Просветительские идеи в татарской литературе последней четверти 19 века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мухаметов Х.Г.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1953. – 18 с.
1220344
  Дмитренко Е. Просветительские идеи в творчестве В.Ф. Одоевского // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 30-34. – ISSN 2075-1486
1220345
  Шолом Ф.Я. Просветительские идеи в украинской литературе середины XVIII века / Шолом Ф.Я. – Москва-Ленинград, 1961. – 45-62 с. – Отд. оттиск из сб. "Проблемы русского просвещения в литературе 18 века"
1220346
  Березина Л.Д. Просветительские романы Христофора Мартина Виланда. : Автореф... Канд.филол.наук: / Березина Л.Д.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1967. – 19л.
1220347
  Тихомиров В.Н. Просветительские тенденции в русском критическоам реализме : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.01 / Тихомиров В. Н.; АН УССР, Ин-т лит. – К., 1985. – 49л.
1220348
  Помелов В.Б. Просветительско-педагогическая деятельность В.В.Радлова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2013. – № 6. – С. 112-118. – ISSN 0869-561Х
1220349
  Джалилов А.Б. оглы Просветительско-педагогическая деятельность и педагогические взгляды Сулеймана Сани Ахундова : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Джалилов А. Б. оглы; Аз, гос. пед. ин-т. – Баку, 1973. – 45л. – Бібліогр.:с.44-45
1220350
  Мамедов Хейрулла Гулам оглы Просветительско-реалистическое литературное движение в Азербайджане конца XIX - начала ХХ века : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.03 / Мамедов Хейрулла Гулам оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Баку, 1981. – 54л.
1220351
   Просветительское движение в Англии.. – М., 1991. – 443с.
1220352
  Саблиров М.З. Просветительское движение в Кабадне и Балкарии в начале ХХ века : Автореф... канд. ист.наук: / Саблиров М. З.; Кабард.Балк.ГУ. – Начальние, 1971. – 24л.
1220353
  Пак В.П. Просветительское движение и система образования в Корее во второй половине 19 - начале 20 в. / В.П. Пак. – М, 1982. – 115с.
1220354
   Просветительство в литературах Востока.. – М., 1973. – 319с.
1220355
  Васин К.К. Просветительство и реализм / К.К. Васин. – Йошкар-Ола, 1975. – 246с.
1220356
   Просветление оптики. Уменьшение отражения света поверхностью стекла. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1946. – 212 с.
1220357
  Лапаури А.А. Просветленный объектив / А.А. Лапаури. – Москва, 1971. – 183с.
1220358
  Стойков Х. Просветного дело в Разград пред възраждането / Х. Стойков. – Разград, 1968. – 112с.
1220359
  Пилянкевич А.Н. Просвечивающая электронная микроскопия / А.Н. Пилянкевич. – Киев : Наукова думка, 1975. – 219 с.
1220360
  Томас Г. Просвечивающая электронная микроскопия материалов : Пер. с англ. / Г. Томас, М.Д. Гориндж. – Москва : Наука, 1983. – 317с.
1220361
  Якунин С.И. Просвечивающая электронная микроскопия монокристаллических пленок титана бария : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Якунин С.И.; МГУ. Физ. фак-т. – М., 1972. – 17л.
1220362
  Стоянов П.А. Просвечивающие электронные микроскопы высокого разрешения. : Автореф... Доктора техн.наук: 297 / Стоянов П.А.; Моск.энерг.ин-т. – М, 1969. – 41л. – Бібліогр.:с.37-41
1220363
  Буторин В.П. Просвешение рабочих Западной Сибири в годы первой пятилетки : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 00.02 / Буторин В.П. ; Новосибирск.гос. ун-т. – Новосибирск, 1972. – 24 с.
1220364
  Чантурия В.Д. Просвещение в Аджарии / В.Д. Чантурия. – Батуми, 1956. – 255с.
1220365
  Поссе В.С. Просвещение в Белоруссии в конце XVIII - первой половине XIX в.. : Автореф... канд. ист.наук: / Поссе В.С.; АН БССР. Ин-т истории. – Минск, 1963. – 20л.
1220366
  Каймаразов Г.Ш. Просвещение в дореволюционном Дагестане / Г.Ш. Каймаразов. – Махачкала, 1989. – 157с.
1220367
  Ли Ен Бок Просвещение в КНДР / Ли Ен Бок. – Пхеньян, 1986. – 86с.
1220368
  Пономарев Д.К. Просвещение в колониальной тропической Африке (1945-1960) / Д.К. Пономарев. – М., 1963. – 216с.
1220369
   Просвещение в Народной Республике Болгарии.. – София, 1959. – 48с.
1220370
  Кухтина Т.И. Просвещение в независимом Афганистане / Т.И. Кухтина. – Москва, 1960. – 140с.
1220371
  Парновский З. Просвещение в Польше / З. Парновский. – Варшава, 1959. – 87с.
1220372
  Измайлов А.Э. Просвещение в республиках Советского Востока / А.Э. Измайлов. – М., 1973. – 368с.
1220373
   Просвещение в Румынской Народной Республике.. – Бухарест, 1956. – 56с.
1220374
   Просвещение в Руумынской Народной Республике.. – 27с.
1220375
  Книва А. Просвещение в Советской Литве. / А. Книва, Ю. Жюгжда. – Вильнюс, 1950. – 168с.
1220376
  Медынский Е.Н. Просвещение в СССР. / Е.Н. Медынский. – М, 1955. – 239с.
1220377
   Просвещение в странах мира.. – Москва, 1967. – 320с.
1220378
  Дадашев Т.П. Просвещение в Турции в новейшее время / Т.П. Дадашев. – М, 1972. – 171с.
1220379
  Глузман А.В. Просвещение евреев Таврической губернии / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский // Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров. – Киев : Знания Украины, 2007. – С. 243-265. – ISBN 978-966-316-179-2


  Количественный состав студентов на факультетах университетов Российской империи в конце ХІХ в. (по данным на 01.01.18 г.).
1220380
   Просвещение и культура Литовской ССР. – Вильнюс, 1964. – 208 с.
1220381
   Просвещение и образование в народной Польше.. – Варшава, 1974. – 196с.
1220382
   Просвещение и педагогическая мысль Древней Руси.. – М., 1983. – 121с.
1220383
   Просвещение и подготовка национальных кадров в странах Востока.. – М., 1971. – 408с.
1220384
  Стефанчук Л.Г. Просвещение и подготовка национальных кадров в странах Океании после второй мировой войны. / Л.Г. Стефанчук. – М, 1978. – 131с.
1220385
  Магометова В.Д. Просвещение и школа в Северной Осетии во второй половине 19 в. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Магометова В. Д.; АН ГССР, Ин-т ист., археол. и этногр. – Тбилиси, 1974. – 22л.
1220386
  Тажибаев Т.Т. Просвещение и школы Казахстана во второй половине 19 века / Т.Т. Тажибаев. – Алма-Ата, 1962. – 507с.
1220387
  Дзюба Е.Н. Просвещение на Украине и его роль в укреплении связей украинского народа с русским и белорусским, сторая половина XVI - первая половина XVII в. / Дзюба Е.Н. ; АН УССР, Ин-т истории. – Киев : Наукова думка, 1987. – 129, [2] с.
1220388
  Буторин В.П. Просвещение рабочих / В.П. Буторин. – Новосибирск, 1977. – 141с.
1220389
  Баев В.Г. Просвещенный абсолютизм как условие становления германского конституционализма // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 3. – C. 33-38. – ISSN 1812-3805
1220390
  Савельева М.Ю. Просвещенческий "гносеологический миф" как основание мышления М. В. Ломоносова // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 155-163
1220391
  Савельева М.Ю. Просвещенческий "гносеологический миф" как основание мышления М.В. Ломоносова // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 186-196
1220392
  Савельева М.Ю. Просвещенческий "гносеологический миф" как основание мышления М.В. Ломоносова // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 205-218
1220393
   Просвіта. – Львів, 2000
1220394
   Просвіта : просвітянський часопис. – Львів, 2001
1220395
   Просвітителі Кирило і Мефодій у писемних джерелах Інституту рукопису ЦНБ НАН України : кат. рукописів другої половини XV - першої чверті XX ст. – Київ : [б. в.], 1995. – 112, [2] с. – Покажчики: с. 95-107. – Бібліогр.: с. 108-112 та в підрядк. прим. – (Науково-довідкові видання з історії України ; вип. 40). – ISBN 5-7702-0848-1
1220396
  Ляхоцький В.П. Просвітитель : видавничо-редакційна діяльність Івана Огієнка ( митрополита Іларіона) / Володимир Ляхоцький ; ДКАУ. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2000. – 528 с. – ISBN 966-625-021-7
1220397
  Мордвінцев В. Просвітитель в рясі // Український історичний календар"96 : Науково-популярний та літературний альманах Історичного товариства Нестора-літописця / упоряд. А.В. Денисенко, В.Д. Туркевич; за заг. ред. П.П. Толочка. – Київ, 1995. – С. 180-182


  Про Феофана Прокоповича
1220398
  Шепель Ф. Просвітитель від Бога, або о. Юрій Мицик завжди веде до джерел // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 червня (№ 22). – С. 13
1220399
  Кулик Н. Просвітителька народу // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 7 вересня (№ 35). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
1220400
  Шарова Т.М. Просвітительська діяльність П.П. Білецького-Носика // Історія української літератури : I пол. XIX ст. : [навч. посібник] / Т.М. Шарова. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 88-93. – ISBN 978-617-7346-65-3
1220401
  Гончар О.І. Просвітительський реалізм в українській літературі / О.І. Гончар. – Київ : Наукова думка, 1989. – 174 с. – ISBN 5-12-000700-7
1220402
  Зарва В. Просвітительські тенденції в творчості І.Я. Франка 70-80-х рр. ХІХ ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 113-119. – ISBN 966-594-298-0
1220403
  Дмітращук Я.Г. Просвітляється розум : читацька конференція за творами Дж.К. Ролінг про Гаррі Поттера. 5 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 3. – С. 38-41
1220404
  Дмітращук Я.Г. Просвітляється розум : читацька конференція за твором Дж.К. Ролінг про Гаррі Поттера // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 6 : Пригоди. Фантастика. Фентезі. Ч.1. – С. 34-37
1220405
  Бондарь О. Просвітник гагаузької мови - протоїєрей Михаіл Чакир // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – С. 218-223
1220406
  Філіпчук Г. Просвітник Нації // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 13-19 січня (№ 1)


  Митрополит Іларіон (світське ім"я Іван Огієнко — український науковець, єпископ ППЦ (від 1940), митрополит УАПЦ (від 1944), предстоятель УГПЦК (від 1951), політичний, громадський і церковний діяч, мовознавець, лексикограф, історик церкви, педагог. ...
1220407
  Філіпчук Г. Просвітник, спраглий до волі // Буковинський журнал / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. від-ня Укр. фонду культури ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2021. – Ч. 1 (119). – С. 125-138. – ISBN 966-7109-34-8


  Олександр Данилович Пономарів — український мовознавець, перекладач, публіцист, громадський діяч. Доктор філологічних наук (1991), професор катедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ...
1220408
  Філіпчук Г. Просвітник, спраглий до Волі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 28 січня - 3 лютого (№ 4). – С. 6-7


  Олександр Пономарів.
1220409
  Філіпчук Г. Просвітник, спраглий до Волі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 4-10 лютого (№ 5). – С. 10


  "Життєвий вир замість спокою супроводжував Олександра Пономаріва, визначного сучасного Просвітника".
1220410
  Костенко О. Просвітництво - вище політики // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 17 квітня (№ 16). – С. 12
1220411
  Орлова Т.В. Просвітництво / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 311-313. – ISBN 966-642-073-2
1220412
  Величко О. Просвітництво як виразник новітніх форм публічного концертування... // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2014. – Вип. 13. – С. 4. – ISSN 2411-3832
1220413
  Попович М.Д. Просвітництво як тип культури та втілення філософського типу світогляду // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
1220414
  Попович М.Д. Просвітництво як тип культури та втілення філософського типу світогляду // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 46-60


  Розглянуто формування культури Просвітництва як пов"язане з утвердженням нового типу світогляду. Виявлено культурологічні та філософські аспекти проблеми становлення раціоналістичного світогляду. Ключові слова: людина, Просвітництво, світогляд, розум, ...
1220415
  Зарва В. Просвітництво як феномен світової культури // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (638). – С. 15-24. – ISSN 0236-1477


  У статті систематизовано відомі погляди щодо тлумачення Просвітництва, зроблено спробу уточнити філософсько-культурний зміст та обсяг поняття "просвітництво", простежено історичні витоки цього явища світової культури, етапи його розвитку.
1220416
  Пекарчук В.М. Просвітництво як форма популяризації культурно-мистецьких надбань етноменшин Україгни: тенденції 1990-2000-х років // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України. – Суми, 2014. – № 23. – С. 81-89. – ISSN 2227-183Х


  У статті розглянуто місце і роль просвітництва у популяризації культурно-мистецьких надбань етноменшин. На основі специфічного методологічного інструментарію проаналізовано відповідність популяризації культурно-мистецьких надбань - стратегічними ...
1220417
  Лімборський І.В. Просвітництво. 9-11-ті класи. Теоретична частина // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 2022. – Травень - червень (№ 5/6) : Елементи компаративістики. – С. 92-111
1220418
  Філіпчук Г. Просвітництво: "Фейсбук війни"... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 19-25 травня (№ 8/9). – С. 1-3
1220419
  Зарва В. Просвітництво: тлумачення, витоки, сутність // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 4 (580). – С. 42-52. – ISSN 0236-1477
1220420
  Діанова Н. Просвітницька діяльність архієпископа Херсонського і Одеського Никанора (Бровковича) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 293-299. – ISBN 966-7379-92-11
1220421
  Дворницька Н.І. Просвітницька діяльність викладачів Києво-Могилянської академії // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 30-31
1220422
  Марушкевич А.А. Просвітницька діяльність і педагогічні погляди І. Огієнка : Посіб. для студ. і вчителів / А.А. Марушкевич; МОУ; Укр. держ. пед. ун-т ім.М.П. Драгоманова. – Київ : УДПУ, 1993. – 36с.
1220423
  Марушкевич А.А. Просвітницька діяльність і педагогічні погляди І. Огієнка : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Марушкевич А.А.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 22 с.
1220424
  Марушкевич Алла Адамівна Просвітницька діяльність і педагогічні погляди І.Огієнка : Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Марушкевич Алла Адамівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 161л. – Бібліогр.: л. 135-145
1220425
  Кузьменко Н. Просвітницька діяльність і педагогічні погляди Іллі Шрага (1847–1919) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 15-17. – (Педагогіка ; вип. 2 (16)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито основні аспекти просвітницької діяльності та педагогічні погляди Іллі Шрага, українського громадсько-політичного й культурного діяча кінця ХІХ - початку ХХ ст. На основі архівних матеріалів проаналізовано доповідь І. Шрага, з якою він виступив ...
1220426
  Приймас Н.В. Просвітницька діяльність і творча спадщіна Уласа Самчука: історико-педагогічний аспект // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – № 7 (232). – С. 21-27. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х
1220427
  Альошина О. Просвітницька діяльність Кирило-Мефодіївського православного братства в Острозі у другій половині XIX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 1 : Церковна історія. – С. 294-302. – ISBN 978-966-7379-86-5
1220428
  Кекош О.М. Просвітницька діяльність митрополита Андрея Шептицького в контексті духовного становлення сучасної молоді // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 25-30. – (Серія "Педагогіка" ; № 1)
1220429
  Чиж А. Просвітницька діяльність митрополита Петра Могили // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 237-239. – ISBN 978-966-493-651-1
1220430
  Кузьменко Н. Просвітницька діяльність Михася Ткача // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті досліджується просвітницька діяльність чернігівського письменника Михася Ткача, вивчається історія створення громадської організації "Просвіта", участь у цьому процесі М. Ткача. Особлива увага приділяється вивченню життєвого шляху письменника, ...
1220431
  Гнатик А.В. Просвітницька діяльність національного центру народної культури "Музей Івана Гончара", як форма збереження та розвитку традиційної культури в Україні // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 41-43
1220432
  Домбровська Л. Просвітницька діяльність Олександра Кониського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 8 (193). – С. 44-48. – ISSN 2076-9326
1220433
  Чижов Олександр Просвітницька діяльність православного духовенства Харківської єпархії (60-70-ті рр. ХІХ ст.) // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С. 46-50. – ISSN 1999-4966


  Аналізуються зміни у сфері початкової нар. просвіти у Харківській єпархії після реформи 1864 р. Особлива увага приділяється порівнянню просвітницької діяльності православної церкви та створених земств
1220434
  Пухно С.В. Просвітницька діяльність представників вітчизняної психології першої половини XIX століття // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (10). – С. 104-109. – ISSN 2310-4368


  Історія поширення психологічного знання та становлення вітчизняної психології представниками професорсько-викладацького складу Університету Св. Володимира першої половини ХІХ ст.
1220435
  Удовик В. Просвітницька діяльність президентських бібліотек: міжнародний досвід // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 58 : Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект. – С. 336-347. – ISSN 2224-9516
1220436
  Луговський О.Г. Просвітницька діяльність професора Київського університету Л. О. Смогоржевського / О.Г. Луговський, Л.К. Кухта // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; голов. ред. Пилипчук О.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 11 (2017). – C. 198-204. – ISSN 2415-7422
1220437
  Максимова Н.В. Просвітницька діяльність професора Киїського університету П.В. Голубовського // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 294-309.
1220438
  Донік О. Просвітницька діяльність родини Терещенків в Україні // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 34-39
1220439
  Фрадкіна Н.В. Просвітницька діяльність Сергія Раєвського як чинник соціокультурної динаміки слобожанського модерного суспільства: культурно-філософський зміст // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 49-52. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 56). – ISSN 2306-6687
1220440
  Шейко В.М. Просвітницька діяльність старої інтелігенції на початку формування тоталітаризму в Україні // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2021. – Вип. 59. – С. 7-18 ; вип. 59. – ISSN 2410-5333


  Аналізуються проблеми просвітницької діяльності старої інтелігенції на початку формування тоталітаризму в Україні. Показано, як у період громадянської війни, інтервенції, Української революції 1917–1921 рр., в умовах становлення режиму, регламентуючого ...
1220441
  Прокопович М. Просвітницька діяльність та погляди представників вітчизняної педагогічної думки XVII – ХІХ сторіччя // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 3 (146), березень. – C. 167-171. – ISSN 2308-4634


  У статті аналізується професійна спадщина видатних вітчизняних педагогів XVІІ – XIX ст., визначаються пріоритетні риси української педагогічної думки. Автор доходить висновків, що діяльність М. Смотрицького, П. Беринди, Б. Грінченка, М. Драгоманова, Х. ...
1220442
  Кучеренко О.О. Просвітницька діяльність Тараса Шевченка // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С 31-34. – ISSN 1729-360Х
1220443
  Мельник В. Просвітницька діяльність Теофіла Окуневського // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 556-561. – ISSN 2223-1196


  Теофіл Окуневський — юрист, адвокат, громадський і політичний діяч, співзасновник УНДП, посол до парламенту Австро-Угорщини від повіту Заліщики та Галицького сейму від радикальної партії (1897–1900 і 1907–1918 рр.).
1220444
  Перевізій В.О. Просвітницька діяльність Українскької греко-католицької церкви в 20-30-х роках. 20 століття. : Дис... Канд. істор. наук: 07.00.01 / Перевізій В.О.; Мін. Освіти Укр. Нац. педагог. ун-тет ім. М.Драгоманова. – К, 1998. – 235л. – Бібліогр.:л.223-235
1220445
  Руда С.П. Просвітницька діяльність українських природознавців // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 190-195. – ISSN 2415-7422


  У статті розглядається просвітницька діяльність українських природознавців кінця ХVIII - поч. ХХІ ст. Описана робота видатних вчених, а також роль наукових товариств. Одним із активних членів Київського товариства дослідників природи був зоолог ...
1220446
  Перевезій Віталій Олександрович Просвітницька діяльність української греко-католицької церкви в 20-30-х роках ХХ століття : Автореф... кандид. істор.наук: 07.00.01 / Перевезій Віталій Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 18л.
1220447
  Северин Н.В. Просвітницька діяльність української інтелігенції у XIX ст. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 900-ІІ. – С. 97-102. – (Серія : "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 41). – ISSN 0453-8048
1220448
  Приймас Н.В. Просвітницька діяльність Уласа Самчука // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 19-26. – (Педагогіка ; № 2)


  Вивчено вплив "Просвіти" на формування світогляду У.Самчука. Досліджено його просвітницюку діяльність, напрямки якої охарактеризовано за життєвими періодами. Звернено увагу на внесок У.Самчука у відродження та збереження українського шкільництва, ...
1220449
  Животівська Д.М. Просвітницька діяльність фізико–математичних товариств України другої половини ХІХ – початку ХХ століття // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 9-13. – ISSN 2076-1554
1220450
  Лутаєва Т.В. Просвітницька діяльність харківських науковців-медиків та природодослідників: історико-педагогічний аспект // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 3 (47). – С. 200-211. – ISSN 2312-5993


  У статті визначено та проаналізовано особливості просвітницької діяльності харківських науковців-медиків та природодослідників другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Серед методів дослідження використано: конкретно-пошукові; історико-порівняльний; ...
1220451
  Губ"як В. Просвітницька місія // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 82-85
1220452
  Якімова Антоніна Просвітницька місія української еміграції у Болгарії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 308-311
1220453
  Радишевський Р. Просвітницька поезія Льва Венглінського - забутого поета польсько-українського пограниччя // Життя у світлі освіти : studia in honorem : наук. збірник на пошану Ярослава Грицковяна / Кіровоград. ін-т регіон. упр. та економіки ; за ред.: проф. Ігор Добрянський, проф. Микола Зимомря]. – Кіровоград ; Кошалін ; Торонто ; Дрогобич : ПОСВІТ, 2011. – С. 72-96. – ISBN 978-966-2248-71-5


  У статті проаналізовано основні стильові, тематико-композиційні і художні особливості збірки віршів «Пісні від праці та з бою» (1885) забутого поета польсько-українського пограниччя Льва Венглінського. Поезії об’єднує спільна ідея – просвітити ...
1220454
  Михайленко С.В. Просвітницька робота в дитячо-підліткових клубах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 10-11 : фото
1220455
  Пірен М.І. Просвітницька робота в територіальній громаді шляхом позитивних маніпулятивних впливів // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 4 (87). – С. 85-91. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (87)). – ISSN 2310-2837
1220456
  Білий Д.Д. Просвітницька та громадська діяльність отамана Чорноморського козацького війська Якова Кухаренка (1799-1862 рр.) // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 13-17. – ISSN 2076-1554
1220457
  Костюк М. Просвітницька та науково-дослідна діяльність Умансько-Липовецького сільськогосподарського товариства // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 114-119


  У статті проаналізовано широку просвітницько-показову та науково-дослідницьку діяльність Умансько-Липовецького сільськогосподарського товариства. Визначено основні напрямки та масштаби його діяльності. З"ясовано, що заходи аграрно-просвітницького ...
1220458
  Зарва В. Просвітницька тенденція превалювання ідеї в творах І. Франка 70-80-х рр. // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 51-56
1220459
  Гон О. Просвітницька традиція в американській літературі // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 1 : Україна - нові перспективи. – С. 132-133.
1220460
  Трембіцький А.М. Просвітницька, педагогічна та громадська діяльність родини Сіцінських-Чехівських-Січинських-Шандорів (кінець XIX ст. – 2000-і рр.) : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.01 / Трембіцький Анатолій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 55 назв
1220461
  Лімборський І. Просвітницький реалізм в українській літературі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 8 (665). – С. 46-51. – ISSN 0130-5263


  Автор статті обстоює потребу виокремлювати в західноєвропейських літературах XVIII ст. і в українсьій XIX ст. стиль просвітницького реалізму, стверджує, що найпослідовніше він виявився у жанрі роману
1220462
  Коновець О.Ф. Просвітницький рух в Україні (ХIХ- перша третина ХХ ст.) / О.Ф. Коновець. – Київ : Хрещатик, 1992. – 120с. – ISBN 5-7707-0293-1
1220463
  Данюк Н. Просвітницький рух в Україні 60-х pp. XIX ст. у творчому осмисленні Анатолія Свидницького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 34-39. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Період 60-х рр. XIX ст. в Україні позначився потужним сплеском просвітницького руху. У цей час значного рівня сягнув розиток історичної, літературознавчої, етнографічної, фольклористичної, мовознавчої, а також освітньої думки. До просвітницького руху ...
1220464
  Русова С. Просвітницький рух на Вкраїні в 60-х роках // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 32-41. – ISBN 5-7763-1258-2
1220465
  Юрченко О.С. Просвітницький рух на Поділлі (1906-1914 рр.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2015. – Вип. 10 : До 100-річчя з дня народження академіка Івана Олександровича Гуржія. – С. 81-83. – ISBN 978-966-920-016-7
1220466
  Адамський В.Р. Просвітницький рух на Поділлі в добу Української Центральної Ради // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, О.Л. Баженов ; В.П. Газін [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 196-211. – (Серія історична ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
1220467
  Губ"як Василь Дмитрович Просвітницький рух у Західному Поділлі в контексті українського національно-культурного відродження (60-і роки 19-30-і роки 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Губ"як В.Д.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1220468
  Губ"як Василь Дмитрович Просвітницький рух у Західному Поділлі в контексті українського національно-культурного відродження (60-і роки 19 - 30-і роки 20 ст.) : Дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Губ"як В.Д.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 238л. + Дод.: л.205-238. – Бібліогр.: л.177-204
1220469
  Літвінчук Л. Просвітницькі витоки андрагогічної освіти: український контекст // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 320-329. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Статтю присвячено дослідженню освітніх орієнтирів андрагогічної освіти. Доводиться, що її базові орієнтири, зокрема раціоналізм, гуманізм, адаптивний потенціал, які було сформовано за добу Просвітництва, і сьогодні зберігають свою значущість у ...
1220470
  Юхименко Н. Просвітницькі ідеї Ж.Ж. Руссо і Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 252-257
1220471
  Літвінчук Л.Й. Просвітницькі конотації ідеї освіти на українських теренах // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 354-358. – ISSN 2076-1554


  Досліджено реалізацію просвітницьких ідей на українських теренах у XVII-XVIII ст. Доведено, що реалізація просвітницьких ідей відбувалась у специфічному просторі, коли релігійно-метафізичні засади мислення та нові антропологічні погляди, пов"язані з ...
1220472
  Сарапин В. Просвітницькі модуси драматургії Івана Котляревського: спроба культурологічного прочитання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 272-280. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
1220473
  Супруненко О.М. Просвітницькі погляди О.М.Радіщева // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 41-43
1220474
  Іконникова М. Просвітницькі стратегії американських організацій у сфері філологічної освіти // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; за загальною редакцією В.І. Сипченка. – Харків, 2016. – № 6 (80). – С. 168-178. – ISSN 2077-1827
1220475
  Ковальчук В.М. Просвітницькі студії М.П. Балліна як джерело з історії світового кооперативного руху // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 74-79. – ISSN 2222-4203
1220476
  Попадинець О. Просвітницькі тенденції в історичних романах В. Скотта і М. Старицького // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 244-248
1220477
  Зарва В. Просвітницькі тенденції в російських повістях Т. Шевченка: особливості функціонування // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 27-33
1220478
  Зарва Вікторія Анатоліївна Просвітницькі тенденції в російській та українській прозі / Зарва Вікторія Анатоліївна. – Київ, 2005. – 38 с.
1220479
  Зарва Вікторія Анатоліївна Просвітницькі тенденції в російській та українській прозі 60-80-х рр. 19 ст. : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.05 / Зарва В.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 428л. – Бібліогр.: л.400-428
1220480
  Зарва Вікторія Анатоліївна Просвітницькі тенденції в російській та українській прозі 60-80-х рр. 19 століття : Автореф. дис. ... д-ра. філол. наук: 10.01.05 / Зарва В.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 38с. – Бібліогр.: 43 назви
1220481
  Данник К.О. Просвітницько-виховна діяльність вірменських громад у культурному просторі України (сучасний етап) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 207-217. – (Серія: Культурологія ; вип. 60). – ISSN 2410-5325
1220482
  Лупаренко С. Просвітницько-виховна діяльність Харківського товариства поширення в народі грамотності (1869-1920 рр.) // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 160-169. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1220483
  Майструк О. Просвітницько-педагогічна діяльність В.Н. Каразіна // Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2011. – Вип. 2. – С. 31-34
1220484
  Кузьменко Н. Просвітницько-педагогічна діяльність П. Куліша в історико-педагогічних студіях сучасних науковців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 45-48. – (Педагогіка ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано новітні публікації, присвячених осмисленню просвітницько-педагогічних поглядів і діяльності видатного українського письменника, просвітителя, громадсько-культурного діяча й педагога Пантелеймона Куліша. Розглянуто вузлові проблеми ...
1220485
  Крамар В. Просвітницько-педагогічна спадщина П.П. Чубинського // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 5. – С. 14-19. – ISSN 2409-9244


  У статті розглядається просвітницько-педагогічна діяльність видатного українського вченого, етнографа, фольклориста, юриста, педагога - П. Чубинського у другій половині ХІХ століття та його роль у відродженні української національної освіти і культури.
1220486
  Кожухар О. Просвітницьку роботу - на рівень сьогодення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 11. – С. 19-20
1220487
  Возняк М.С. Просвітні змагання галицьких українців в 19 віці (до1850 р.) / Нариси Михайла Возняка. – У Львові (ЛьвовЇ : [Накладом Т-ва "Просвіта". Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка], 1912. – 54 с.
1220488
  Лукашів В.Я. Просвітньо–організаційна діяльність "Товариства ім. М. Качковського" в Східній Галичині у міжвоєнний період // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 71-73. – ISSN 2076-1554


  Досліджується просвітньо–організаційна діяльність культурно–просвітнього "Товариства ім. М. Качковського" у Східній Галичині упродовж окресленого періоду. Інституція належала до москвофільського табору. Вона мала на меті поширення просвіти серед ...
1220489
  Олексюк О. Просвітянину Миколі Василенку у травні виповнилося б 95 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 травня (№ 20). – С. 12
1220490
  Олексюк О. Просвітянину Миколі Чернявському - 150 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 березня (№ 11). – С. 7
1220491
  Олексюк О. Просвітянину Миколі Чернявському - 150 // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 лютого (№ 5). – С. 15. – ISSN 2519-4429
1220492
  Зборовський А. Просвітянки у Визвольній війні // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 8-21 квітня (№ 14/15). – С. 5


  Столичне Видавництво Марка Мельника в серії "Видатні українці" "Бібліотеки Історичного клубу "Холодний Яр" випустило 11-ту книгу - "Жінки у Визвольній війні. Історії, біографії, спогади. 1917-1930" Романа Коваля.
1220493
  Чабан М.П. Просвітянська Ольга Косач-Кривинюк - земський лікар на Катеринославщині (до 140-річчя від дня народження) / М.П. Чабан, З.І. Шевцова, В.В. Гапонов // Гастроентерологія : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 52, № 3. – С. 136-144. – ISSN 2308-2097
1220494
  Вєтров І. Просвітянське століття // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 грудня (№ 50). – С. 3


  Присвячено 149-річчю "Просвіти".
1220495
  Букет Є. Просвітянський з"їзд // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 25-31 липня (№ 30). – С. 8


  Про Перший Всеукраїнський з"їзд товариств "Просвіта", який відбувся 20-23 вересня 1917 року в Києві. М. Грушевський був почесним головою з"їзду.
1220496
  Букет Є. Просвітянський з"їзд // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 1-7 серпня (№ 31). – С. 6-7
1220497
  Букет Є. Просвітянський з"їзд // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 8-14 серпня (№ 32). – С. 5
1220498
  Шевчук В. Просвічений володар : Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературной герой / Валерій Шевчук. – Київ : Либідь, 2006. – 464с. – ISBN 966-06-0422-X
1220499
  Шевчук В.О. Просвічений володар : Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой / Валерій Шевчук ; [гол. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2012. – 464 с. : іл. – Бібліогр.: с. 435-443. – ISBN 978-966-06-0610-4
1220500
  Рыжов А.М. Просека / А.М. Рыжов. – Киров, 1979. – 160с.
1220501
  Шишкин А.А. Просека / А.А. Шишкин. – Одесса : Маяк, 1983. – 118 с.
1220502
  Ляленков В.Д. Просека : роман / В.Д. Ляленков. – Л., 1984. – 207с.
1220503
  Смердов А.И. Просека / А.И. Смердов. – М., 1985. – 143с.
1220504
  Радкевич В.И. Просека к солнцу / В.И. Радкевич. – Пермь, 1958. – 100с.
1220505
  Рудокас В. Просека к солнцу / В. Рудокас. – Москва, 1969. – 79с.
1220506
  Серебряков Г. Просека. / Г. Серебряков. – Иваново, 1963. – 84с.
1220507
  Ляленков В.Д. Просека. / В.Д. Ляленков. – Л., 1973. – 216с.
1220508
  Кузнецов В.И. Просека. Стихи / В.И. Кузнецов. – Москва, 1958. – 88с.
1220509
  Мерзликин Л.С. Просека: Стихи. / Л.С. Мерзликин. – Барнаул, 1981. – 87с.
1220510
  Крохин И.Д. Проселки / И.Д. Крохин. – М, 1976. – 64с.
1220511
  Семенов В.В. Проселки / В.В. Семенов. – Куйбышев, 1982. – 40с.
1220512
  Песков В.М. Проселки / В.М. Песков. – Москва, 1988. – 263с.
1220513
  Маляков Л.И. Проселки ведут на большак. / Л.И. Маляков. – Псков, 1962. – 76с.
1220514
  Полунин Н.Ф. Проселки. / Н.Ф. Полунин. – Тула, 1964. – 32с.
1220515
  Шапошников В.И. Проселок / В.И. Шапошников. – Ярославль, 1976. – 112с.
1220516
  Полотнянко Н.А. Проселок: Стихи. / Н.А. Полотнянко. – М., 1981. – 63с.
1220517
  Плетнев А.Н. Проселочная дорога / А.Н. Плетнев. – Владивосток, 1982. – 351с.
1220518
  Белова Н.М. Просеминарии кафедры русской литературы / Н.М. Белова, Т.В. Ошарова, Г.Ф. Самосюк ; под ред. Т.В. Ошаровой. – 2-е изд. испр. и доп. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1977. – 96 с.
1220519
   Просеминарий кафедры русской литературы.. – Саратов, 1968. – 76 с.
1220520
  Распопов И.П. Просеминарий по лингвистике. / И.П. Распопов. – Воронеж, 1981. – 96с.
1220521
  Ульяновський В.І. Просемінарій - жива традиція наукового досвіду // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2003. – Квітень (№ 5)


  Історія розвитку наукових семінарій. В Ун-ті Св. Володимира класичним зразком просемінарію в галузі гуманітарних наук може вважатися "Семинар русской филологии", який діяв у 1907-1914 рр. під керівництвом проф. каф. давньоруської літератури В. Перетца. ...
1220522
   Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ. – ISBN 978-966-8846-19-9
Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – 2008
1220523
  Ольченко Д.Д. Просинь. / Д.Д. Ольченко. – Кишинев, 1962. – 83с.
1220524
  Головко Д.А. Просіка до обрію / Д.А. Головко. – К., 1986. – 150с.
1220525
  Федотова О.О. Проскрипції як цінне джерело з історії цензури в радянській Україні / О.О. Федотова, Ю.І. Шаповал // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 2 (533), березень - квітень. – C. 142. – ISSN 0130-5247
1220526
  Шнюков С. Проскурівський масив лужних порід (Український щит): новий геохімічний банк даних / С. Шнюков, В. Осипенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті розглянуто сучасний стан геологічної та, зокрема, геохімічної вивченості Проскурівського масиву лужних порід (Дністровсько-Бузький мегаблок Українського щита). На сьогоднішній день його, разом з Чернігівським карбонатитовим та Антонівським ...
1220527
   Проскурівський погром 1919 року в документах: міфи та реальність / Держ. архів Хмельн. обл., Хмельн. обл. громадська орг. архівістів та дослідників Поділля та "Південно-Східної Волині" "Поклик віків" ; [упоряд.: В.І. Сергійчук, О.М. Завальнюк, В.Г. Байдич, Ю.В. Олійник, В.В. Галатир]. – Хмельницький : ТВОРИ, 2019. – 289, [1] с. : табл. – Текст укр., рос. – (Серія: "Проблемні сторінки історії Хмельниччини" : Хмельницька міська рада ; вип. 1). – ISBN 978-966-949-055-1
1220528
   Проскурін Петро Васильович (1922-2001) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 397-398. – ISBN 978-966-439-754-1
1220529
   Прослава на Велико Търново : Сборник. – Издательство на отечествения фронт. – София, 1978. – 520 с.
1220530
  Караіванов Н. Прославлений полководець та болгарський визволитель. До 130-річчя з дня визволення Болгарії від турецького поневолення та до 180-річчя від дня народження генерал-фельдмаршала Йосипа Ромейко-Гурко // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 80-82. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
1220531
  Чабаненко В.В. Прославлені у віках / В.В. Чабаненко. – Дніпропетровськ, 1983. – 368с.
1220532
   Прославлені у віках.. – Дніпропетровськ, 1969. – 296с.
1220533
   Прославленные люди села : Страницы биогр. Рек.библиогр. указ. – Москва, 1984. – 80с.
1220534
  Колісник Ю.В. Прославлення та возвеличення - лейтмотив тоталітарної журналістики УРСР // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 80. – С. 146-155. – (Серія "Історичні науки")
1220535
  Погорецький М. Прослуховування телефонних розмов: європейські стандарти // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.45-52
1220536
  Парнов Е.И. Проснись в Фамагусте / Е.И. Парнов. – М., 1985. – 416с.
1220537
  Парнов Е.И. Проснись в Фамагусте / Е.И. Парнов. – М., 1989. – 364с.
1220538
  Парнов Е.И. Проснись в Фамагусте / Е. Парнов. – Москва : [Б. и.], 1990. – 511 с. – В изд. также: Чаша бурь / В. Щербаков ; Сенсаций не будет / В. Чванов. – (Роман-газета для юношества ; 8)
1220539
  Парнов Е.И. Проснись в Фамагусте / Е.И. Парнов. – М., 1992. – 95с.
1220540
  Хмельковский Ю.Е. Проснись во мне солнце / Ю.Е. Хмельковский. – Одесса, 1966. – 220с.
1220541
  Каримова Л. Проснись,Илькенэй! : повесть / Л. Каримова. – Москва : Детская литература, 1968. – 127 с.
1220542
  Зорич А.А. Проснутся птицы / А.А. Зорич. – Одесса : Маяк, 1969. – 191с.
1220543
   Просо скороспелое 66.. – Саратов, 1961. – 6с.
1220544
  Корнилов А.А. Просо. Биология, селекция, семеноводство, агротехника / А.А. Корнилов. – М., 1957. – 255 с.
1220545
  Травкина А.Д. Просодико-смысловое варьирование предложения / А.Д. Травкина. – Калинин, 1983. – 70 с.
1220546
  Ладченко М.М. Просодическая интерференция в условиях искусственного билигвизма : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Ладченко М.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 25л.
1220547
  Злобина М.Г. Просодическая организация возражений с противопоставительной семантикой в английской диалогической речи : Автореф... канд. филологич.наук: 10.02.04 / Злобина М.Г.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 20л.
1220548
  Свистун Л.В. Просодическая организация диалогоческого единсва "Благодарность и реакция на нее" в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Свистун Л. В.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1980. – 20л.
1220549
  Гуртая В.А. Просодическая природа глухого шумного консонантизма в современном латышском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.15.,1002.04 / Гуртая В.А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1980. – 19л.
1220550
  Бреде Майя Арвидовна Просодическая природа сонантов латышского языка (в сопоставлении с английским) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.15, 10.02.04 / Бреде Майя Арвидовна; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1981. – 22л.
1220551
  Щукин А.А. Просодическая структура китайского текста : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.22 / Щукин А.А.; Ин-т стран Азии и Африки. – Москва, 1979. – 24л.
1220552
  Медведева Татьяна Георгиевна Просодические и спектральные характеристики эмоционально окрашенной речи. (На материале англ. яз. в сопоставлении с русским) : Автореф... канд. филол.наук: / Медведева Татьяна Георгиевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1977. – 27л.
1220553
  Дубовский Ю.А. Просодические контрасты в языке / Ю.А. Дубовский. – Симферополь, 1983. – 94с.
1220554
   Просодические средства организации стилистически различных текстов в современном английском языке.. – М., 1985. – 144с.
1220555
  Шварцман О.І. Просодические средства реализации убеждения в судебной речи // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 411-416


  Стаття присвячена вивченню основних просодичних засобів реалізації переконання в мові юристів найвищого соціального статусу на матеріалі аудіозаписів судових засідань Верховного суду США. Автор проводить інструментальний аналіз темпу висловів і ...
1220556
  Сахарова З.А. Просодические характеристики чтения английской сказки (в сопоставлении с русск. яз.) : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04, 10.02.01 / Сахарова З. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 16л.
1220557
  Полєєва Ю.С. Просодична актуалізація когнітивних стратегій англомовного педагогічного дискурсу (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Полєєва Ю.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 11 назв.
1220558
  Полєєва Ю.С. Просодична актуалізація когнітивних стратегій англомовного педагогічного дискурсу (експериментально-фонетичне дослідження) : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 / Полєєва Ю.С. ; КНУТШ, Ін-т міжн. відносин. – Київ, 2011. – 234 л. + Додаток: л. 210-234. – Бібліогр.: л. 180-209
1220559
  Тараненко Л.І. Просодична зв"язність англійської прозової байки : монографія / Лариса Іванівна Тараненко. – Київ : Агентство "Україна", 2008. – 202, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 143-164. – ISBN 976-966-8136-93-1
1220560
  Захарова Юлія Миколаївна Просодична інтерференція в англомовному дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження мовлення арабо-англійських білінгвів) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Захарова Ю.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
1220561
  Захарова Юлія Миколаївна Просодична інтерференція в англомовному дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження мовлення арабо-англійських білінгвів) : Дис. канд. філолог. наук: 10.02.04 / КНУТШ; Захарова Ю.М. – Київ, 2005. – 270л. + Додатки:л.239-270. – Бібліогр.: л.236-238
1220562
  Андрущенко І.О. Просодична маркованість англомовного публічного мовлення // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 226-229. – Бібліогр.: Літ.: с. 229; 16 назв. – ISSN 1729-360Х
1220563
  Наваренко І.А. Просодична модель іспанської казки: акустичні характеристики // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 194-203


  Статтю присвячено аналізу просодичної організації іспанської казки за даними акустичного аналізу. Розглянуто основні положення лінгвістичного явища - просодії, а також її зв"язку з семантикою висловлювання. Визначено основні функції просодії, які вона ...
1220564
  Берковець В. Просодична організація прозового тексту : (на матеріалі малої прози В. Винниченка) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 303-307. – ISBN 966-594-246-8
1220565
  Насікан З.С. Просодична організація фоносемантичних комплексів в емоційному мовленні (експериментально-фонетичне дослідження сучасного англомовного кінодискурсу) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Насікан Зоряна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1220566
  Андрієвська Е.М. Просодична організація французького діалогічного мовлення : Навчальний посібник / Е.М. Андрієвська; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 137с. – ISBN 966-594-438-X
1220567
  Поровознюк Р.В. Просодична реалізація дискурсних маркерів у промовах М. Обами / Р.В. Поровознюк, І.Ю. Степаненко // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 135-138


  У статті аналізуються основні особливості відтворення просодичної реалізації дискурсних маркерів залежно від їх функції та локалізації у фразі. Робота виконана на матеріалі промов М.Обами. В статье анализируются основные особенности отражения в ...
1220568
  Лисенко К.В. Просодичне оформлення інтерогативів в аудіозаписах радіопостанов творів Шекспіра // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 277-284


  У статті розглянуто деякі характеристики просодії питальних висловлювань аудіозаписів радіопостанов Вільяма Шекспіра в діахронічному аспекті. Порівнюються діапазон ЧОТ та паузація як одні з найбільш релевантних показників просодичного оформлення ...
1220569
  Юмкуруз А.А. Просодичне оформлення мовленнєвого акту згоди в англомовному діалогічному бізнес-дискурсі // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 171-180. – (Лінгвістичні науки ; № 22)
1220570
  Варлакова А.В. Просодичний компонент у навчанні українців англійської як мови міжнародного спілкування // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 27-28


  В сучасній Україні відбуваються значні зміни у національній системі вищої освіти. За період незалежності Україна приєдналася до Болонського процесу, взявши на себе зобов"язання проводити роботу з приведення якості національної освіти у відповідність до ...
1220571
  Задоріжна Н.І. Просодичний портрет оповідача в англомовній аудіоказці // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 48-55


  Статтю присвячено розгляду просодичних характеристик мовлення оповідача в англомовній аудіоказці. Проведено аудитивний й електроакустичний аналіз мелодичного компоненту, параметрів ЧОТ й інтенсивності, темпоральних та тембральних характеристик. Статья ...
1220572
  Берковець В.В. Просодичні диференційні ознаки функціонального стилю в українській мові : Дис. ...канд. філолог. наук: 10.02.01. / В.В. Берковець ; КНУТШ. – Київ : [б. в.], 2004. – 203 л. + Додатки: л. 184-203. – Бібліогр.: л. 159-183
1220573
  Берковець Віра Володимирівна Просодичні диференційні ознаки функціонального стилю в українській мові : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Берковець В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
1220574
  Алексієвець О.М. Просодичні засоби інтенсифікації висловлювань сучасного англійського мовлення : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Алексієвець О.М.; Київ. держ. лінгвіст. ун-тет. – Київ, 1999. – 19 с. – Бібліогр.: 16 с.
1220575
  Лисенко К.В. Просодичні маркери варіативності квазімонологу - розповіді з п"єси Шекспіра "Юлій Цезар". Експериментально-фонетичне дослідження ( на матеріалі радіовистав) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 360-370


  У статті йдеться про результати порівняльного аудитивного та інструментального аналізу аудіо-записів радіопостанов В. Шекспіра для виявлення інваріантних та варіативних рис просодичного оформлення акторського виконання окремих фрагментів п"єс. Автор ...
1220576
  Задоріжна Н.І. Просодичні маркери гендерної варіативності мовлення (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англомовного дискурсу радіореклами) : автореф. дис. ... канд. філологічн. наук. : спец. 10.02.04 - германські мови / Задоріжна Н. І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр. : 4 назв.
1220577
  Задоріжна Н.І. Просодичні маркери гендерної варіативності мовлення (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англомовного дискурсу радіореклами) : дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Задоріжна Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 226л. + CD-RW. – Додатки л. 201 - 226. – Бібліогр.: л. 177 -200
1220578
  Задоріжна Н.І. Просодичні маркери гендерної варіативності мовлення в англомовній радіорекламі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 119-124
1220579
  Александрович М. Просодичні моделі українського емоційного спонтанного мовлення: алгоритм побудови // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С.17-22. – ISSN 0320-3077
1220580
  Александрович М.В. Просодичні модуляції голосу в емоційно індивідуалізованому мовленні (на матеріалі акторского виконання "Лісової пісні" Лесі Українки) / М.В. Александрович, асп.
1220581
  Варлакова А.В. Просодичні ознаки ненаголошеного вокалізму в англійському мовленні носіїв української мови (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Варлакова Антоніна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1220582
  Харькова Г.В. Просодичні особливості команд в англомовному судноплавному та художньому кіноматографічному дискурсах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Харькова Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1220583
  Бондаренко К.А. Просодичні особливості спонукальних висловлювань в англомовному інституційному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бондаренко Катерина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1220584
  Александрович М.В. Просодичні параметри модуляції голосу в емоційно індивідуальному мовленні (акторске виконання) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 11-16
1220585
  Хамрай О.О. Просодичні перспективи арабської морфології // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 4. – С. 131-138. – ISSN 1608-0599
1220586
  Град Н.Я. Просодичні та прагматичні характеристики англомовних відеопрезентацій компанії APPLE (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Град Наталія Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1220587
  Бабчук Ю.Й. Просодичні характеристики вигуків у сучасному англійському дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження) : Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Бабчук Юлія Йосипівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2014. – 250 л. + 1 CD-ROM. – Додатки: л. 230-250. – Бібліогр.: л. 192-229
1220588
  Бабчук Ю.Й. Просодичні характеристики вигуків у сучасному англійському дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бабчук Юлія Йосипівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1220589
  Королева Т.М. Просодия модальности речи : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Королева Т. М. ; АН УССР, Ин-т языковедения. – Киев, 1990. – 32 с.
1220590
  Лопатько В.В. Просодия периода в английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Лопатько В.В.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1220591
   Просодия слога - слова - фразы.. – М., 1981. – 112с.
1220592
  Алексенко С.Ф. Просодія англійських висловлювань-вибачень у побутовій сфері спілкування // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 10-18. – Бібліогр.: Літ. : с. 18; 11 назв
1220593
  Єременко Т.Є. Просодія мовленнєвого акту згоди в англомовному діалогічному бізнес-дискурсі: мелодійний компонент / Т.Є. Єременко, А.А. Юмрукуз // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 48-54. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 1). – ISSN 2311-0821
1220594
  Матієнко-Сільницька Просодія переконування в усних англомовних судовому та релігійному дискурсах (інструментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Матієнко-Сільницька Анна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1220595
  Задоріжна Н.І. Просодія персонажного мовлення в казках для молодшого дошкільного віку // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 149-157
1220596
  Беліченко М. Просодія синтагми наукового і художнього текстів І.Я. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 35-39. – ISBN 966-594-298-0
1220597
  Александрович М.В. Просодія українського емоційного мовлення (експериментально-фонетичне дослідження) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Александрович М.В. ; МОНУ, КНУТШ. – Київ, 2011. – 203 л. + Додатки: л. 199-203. – Бібліогр.: л. 174-198
1220598
  Александрович М.В. Просодія українського емоційного мовлення (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Александрович М.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1220599
  Зонин А.И. Просоленные годы. Дневник и рассказы / А.И. Зонин. – Москва : Военное издательство, 1967. – 248с.
1220600
  Николаев Н. Просопографическая реконструкция сокращенных и фрагментированных имен исторических лиц (на примере Ольвии) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 1 (25), січень - березень. – С. 149-157. – ISSN 1998-4634


  В процессе восстановления летоисчисления Ольвии IV-I вв. до н.э. получены просопографические сведения о высшей элите. Это позволяет обосновать просопографическую реконструкцию - восстановление некоторых фрагментов и сокращений в лапидарной, ...
1220601
  Варганова Г.В. Просопографические исследования в библиотековедении: методологический аспект // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал : журнал по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике / Федеральное гос. бюджет. учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отд-ния Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 3. – С. 3-7. – ISSN 1815-3186


  Просопографические исследования, являясь самостоятельным типом исследования, применяются в различных областях научного знания, в том числе в области библиотечно-информационной науки. Их проведение связано с изучением исторического прошлого ...
1220602
  Святець Ю. Просопографічна база даних "Жертви Голодомору 1932-1933 рр. на Дніпропетровщині": теоретико-методологічний та технологічний аспекти // Roxolania historica : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Ю.А. Святець, С.І. Світленко, Г.С. Антипенко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 2 (17). – С. 77-103. – ISSN 2664-9993
1220603
  Сорока А. Просопографічний аналіз оточення Мітрідата VI Евпатора (за матеріалами монумента Мітрідата на о. Делос) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 67-70. – (Історія ; вип. 1 (136)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу середовища наближених осіб понтійського царя Мітрідата VI Евпатора (у період підготовки до протистояння з Римом) за матеріалами пам"ятки на о. Делос (монумент Мітрідата), зведеної в 101-102 рр. до Р. Х. поблизу святилища ...
1220604
  Заболотга І.М. Просопографічний колективний портрет представників львівської історичної школи М. Грушевського на прикладі І. Крип"якевича та М. Кордуби // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 15-18. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
1220605
  Новак В. Просопографічний метод у сучасному історичному дослідженні // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 512-516. – ISBN 978-966-171-795-3
1220606
  Кондратюк В. Просопографічний метод як основа вивчення роду Курісів на тлі історії Південної України // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 284-291. – ISBN 978-617-7046-59-1
1220607
  Якобчук Н.О. Просопографічний портрет Івана Каманіна (1850–1921) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (298), липень - серпень. – C. 165-174. – ISSN 0320-9466
1220608
  Баженова Г.Ю. Просопографічний портрет істориків Імператорського Варшавського університету (1869-1915 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 106-121. – ISSN 0130-5247


  Більшість викладачів історичного відділення були випускниками київського Університету св. Володимира та петербурзьких навчальних закладів. Історики Варшавського університету студіювали в київському Університеті св. Володимира або петербурзьких ...
1220609
  Старовойтенко І. Просопографічний портрет особистості у контексті сучасних завдань біографічних та історичних досліджень // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 50-65. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
1220610
  Співаченко О.С. Просопографічний портрет Ф.Г. Стравінського в українському ракурсі (досвід реконструкції) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 424-433. – ISSN 2225-7586
1220611
  Казакевич О. Просопографія Київської Старої Громади (друга половина ХІХ століття) // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 3 (11). – C. 50-54. – ISSN 2311-9896
1220612
  Чубіна Т.Д. Просопографія як метод історичного дослідження (на прикладі роду Потоцьких) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Т. 16, № 1/1. – С. 240-244. – (Історія та археологія ; Вип. 16). – ISSN 9125-0912
1220613
  Томазов В.В. Просопографія: дисциплінарний статус і дослідницькі можливості // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 22. – С. 55-71. – ISSN 2520-2855
1220614
  Уханова А.І. Просоціальна поведінка в контексті психічного здоров"я підлітків // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2020. – С. 97-103. – (Серія "Психологія" ; вип. 10). – ISSN 2415-7384
1220615
  Наконечна М. Просоціальні мотиви в житті та творчості Тараса Шевченка // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження : [зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; редкол.: Г.В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015. – С. 128-135. – ISBN 978-966-02-7529-4


  "Попри довгу історію шевченкознавства, розкриття найрізноманітніших питань життя і творчості великого Генія України, українська психологічна наука лише останнім часом долучається до спадщини і постаті Тарасa Шевченка. Цікавим видається проаналізувати ...
1220616
   Проспект "Русской грамматики".. – М., 1972. – 150с.
1220617
   Проспект для поступающих. – Москва, 1972. – 48с.
1220618
  Львовский Проспект для поступающих / Львовский лесотехнический институт. – Львов, 1974. – 47с.
1220619
   Проспект для поступающих в 1 ММИ им.И.М.Сеченова.. – Москва, 1984. – 58с.
1220620
   Проспект для поступающих в институт. – Харьков, 1950. – 16с.
1220621
   Проспект для поступающих на факультет усовершенствования инженеров ВЗЭИ. – Москва, 1955. – 14с.
1220622
   Проспект для поступающих на химический факультет МГУ. – Москва, 1974. – 48 с.
1220623
   Проспект изданий. – в.1. – Киев, 1952. – 32 с.
1220624
   Проспект издания "вредители и болезни в сельском и лесном хозяйстве СССР и меры борьбы с ними".. – Л.М., 1935. – 21с.
1220625
   Проспект имени И.В.Сталина. – Ленинград ; Москва, 1954. – 17 с.
1220626
   Проспект информационных услуг ГПНТБ СССР на 1989 год.. – М., 1988. – 48с.
1220627
  Маняк В.А. Проспект імені людей : повісті / В.А. Маняк. – Київ : Молодь, 1970. – 232 с.
1220628
  Макаревич Г.В. Проспект Калинина / Г.В. Макаревич. – Москва, 1975. – 191 с.
1220629
   Проспект Карла Маркса. – Ленинград, 1958. – 16 с.
1220630
  Мармаро Ю.Г. Проспект Леніна в Харкові / Ю.Г. Мармаро. – Харків, 1971. – 39с.
1220631
  Цвид А.П. Проспект любові / А.П. Цвид. – К., 1985. – 79с.
1220632
  Романовский И. Проспект Маркса / И. Романовский. – Москва, 1964. – 144 с.
1220633
  Медников А.М. Проспект Мира / А.М. Медников. – М, 1986. – 287с.
1220634
   Проспект на 1940-1941 учебный год : Четвертый год работы института. Директор института и председатель ученого совета акад. В.Ф. Миткевич. – Москва : Госэнергоиздат, 1940. – 28с.
1220635
   Проспект на 1944 год.. – М., 1944. – 20с.
1220636
  Шилов В Проспект Обуховской Обороны / В Шилов. – Л., 1978. – 88с.
1220637
   Проспект першого тома курсу історії української літератури (проект). – Київ : Академвидав, 1938. – 63 с. – відбиток з збірника "Радянське літературознавство"(наукові записки,кн.2-3)
1220638
   Проспект примерных диссертационных тем по историко-партийным, философским и экономическим вопросам.. – К. : Госполитиздат, 1940. – 40 с.
1220639
   Проспект примірних дисертаційних тем по історико-партійних, філософських і економічних питаннях. – К. : Держполітвидав при РНК УРСР, 1940. – 40 с.
1220640
  Ахманова О.С. Проспект работы / Ахманова О.С. ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва : [б. и.], 1959. – 102 с.
1220641
  Мартинов В.І. Проспект Радості / В.І. Мартинов. – Львів, 1985. – 78с.
1220642
   Проспект сборников научных трудов, монографий, препринтов и информационно-аналитических материалов на 1990-1991 годы.. – Мю, 1990. – 32с.
1220643
   Проспект Свободи у Львові як приклад архітектурно-урбаністичного комплексу головної вулиці міста у ХІХ столітті / М. Бех, М. Дудкевіч, В. Дурляк, М. Шмагара // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С.513-532 : рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2077-3455
1220644
   Проспект скульптуры.. – М., 1929. – 154с.
1220645
  Чистяков В.Ф. Проспект словаря разговорной речи персонажей "Горе от ума" А.С.Грибоедова. / В.Ф. Чистяков. – Воронеж, 1964. – 27с.
1220646
  Васильева Р.Х. Проспект спецкурса "Критика современных буржуазных и оппортунистических" / Р.Х. Васильева. – Київ, 1976. – 27 с.
1220647
   Проспект спецкурсу "Актуальні методологічні проблеми політичної економії соціалізму".. – К., 1971. – 6с.
1220648
  Ястремський І.С. Проспект спецкурсу "Економічна реформа і проблеми повного господарського розрахунку" / І.С. Ястремський. – К., 1970. – 12с.
1220649
  Васильева Р.Х. Проспект спецкурсу "Критика сучасних буржуазних и опортуністичних теорій" / Р.Х. Васильева. – Київ, 1971. – 21с.
1220650
   Проспект Стачек. – Ленинград ; Москва, 1954. – 26 с.
1220651
   Проспект Стачек. – Ленинград, 1958. – 16 с.
1220652
   Проспект тлумачного словника української мови.. – К., 1958. – 81с.
1220653
   Проспект учебного пособия по истории южных и западных славян.. – М., 1952. – 91с.
1220654
  Денисов П.Н. Проспект учебного словаря сочетаемости слов русского языка / П.Н. Денисов, В.В. Морковкин, Л.А. Новиков ; МГУ им. М.В. Ломоносова ; Научно-метод. центр русского языка, Сектор лексикологии и словарей. – Москва : Московский университет, 1971. – 44с.
1220655
   Проспект учебных заведений системы УПК ЦСУ СССР по подготовке и повышению квалификации кадров механизированного учета.. – М., 1965. – 24с.
1220656
   Проспект, правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в КПтИ в 1973 году. – Куйбышев, 1973. – 72с.
1220657
   Проспект, правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в КПтИ в 1974 году. – Куйбышев, 1974. – 79с.
1220658
  Олійник Н.В. Проспективна функція фіналі у синтагматичній підсистемі французької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 58-62. – ISBN 966-581-476-1
1220659
  Дмитриев О.М. Проспекты и просеки. / О.М. Дмитриев. – Москва, 1963. – 92с.
1220660
  Комінярська І.М. Проспекція глаголиці та кирилиці Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 73-78. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
1220661
   Проспер Мериме. – М., 1954. – 32с.
1220662
   Проспер Мериме / Паевская, В, , В.Т. Данченко. – М., 1968. – 255с.
1220663
  Фрестье Ж. Проспер Мериме : пер. с нем. / Жан Фрестье. – Москва : Радуга, 1987. – 311 с.
1220664
   Проспер Мериме (1803-1870). – М., 1963. – 12с.
1220665
  Янковський Ю.З. Проспер Меріме : життя і творчість / Ю.З. Янковський. – Київ : Дніпро, 1976. – 125 с.
1220666
  Щеткина Е. Просроченный выбор. Почему украинские родители поступают в вузы вместо детей // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 20 августа (№ 34). – С. 22


  Список самых востребованных специальностей в стране не меняется уже долгие годы. МОН опубликовало список проходных баллов абитуриентов по специальностям. По сравнению с прошлым годом список "топ-10" почти не изменился, несмотря на заверения министра ...
1220667
   Прост, как правда. – 3-е изд., доп. – Горький, 1988. – 415с.
1220668
   Прост, как правда.. – М., 1978. – 239с.
1220669
  Хміль С.В. Проста аналітична модель еліптичної гравітаційної лінзи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 24-30. – (Астрономія ; вип. 33)


  Розглянуто модель еліптичної гравітаційної лінзи, яка є узагальненням ізотермічної сфери зі скінченним ядром. Ця модель залежить лише від двох параметрів - нормованих півосей еліптичного ядра. Одержано основні вирази для кута відхилення, підсилення та ...
1220670
  Роже Проста довіра = Une confiace toute simple : вибрані тексти / Брат Роже з Тезе ; упоряд. Марчелло Фіданціо ; [пер. з фр.: С. Желдак, Я. Вестель, В. Резніченко ; вид. підгот. Центр св. Климента спілкування та діалог культур]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 147, [1] с. – Справж. ім"я авт.: Шютц Роже Луї. - Парал. тит. арк. фр. – Бібліогр.: с. 143-147. – (Bibliotheca Сlementina). – ISBN 978-966-378-269-0
1220671
  Денисова Т. Проста душа : Гертруда Стайн VERSUS \ VISAVI Гюстав Флобер, або хто такий "Папуга Флобера // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 10 (622). – С. 3-11. – ISSN 0236-1477


  Авторка будує компаративні студію, грунтуючись на тексті класика французької літератури Г. Флобера "Проста душа" та повісті метра американського модернізму Г. Стайн "Лагідна Ліна". Базою для порівняння слугує зосередженість обох авторів на долі жінки - ...
1220672
  Прокопець Г.О. Проста модель еволюції складеної ядерної системи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 396-400. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Виходячи з концепції оптичної моделі одержано вираз, що пов"язує постійну ядерної релаксації з постійною розпаду для ядерних реакцій, які йдуть через складене ядро. Обговорюється його відповідність експериментальним даним, отриманим з аналізу ...
1220673
  Смоляк О. Проста періодичність у гаївках Західного Поділля // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 155-163. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 10)
1220674
   Проста реалізація методу підрахунку фотонів для дослідження спектрів поверхневобар"єрних наногетероструктур / С.В. Бунак, В.В. Ільченко, О.М. Окоронко, А.Г. Шкавро // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 249-254. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено та реалізовано простий метод підрахунку фотонів для застосування в автоматизованій установці дослідження спектрів фото- та електролюмінесценції напівпровідників та напівпровідникових структур. Метод заснований на програмному аналізі ...
1220675
  Андрусишин Б. Проста розмова про вічне // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 5-12 червня (№ 21/22). – С. 5


  Презентація книги ректора НПУ імені М.П. Драгоманова В.П. Андрущенка "Проста розмова про вічне".
1220676
  Коротун Н.І. Проста формула успіху бібліотеки: роздуми директора [Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара] // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 4 (70). – С. 20-21
1220677
  Гоман Т. Проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 9 (75). – С.120-123.
1220678
   Простагландини високомолекулярного комплексу аміноацил-тРНК-синтетаз та препаратів мембран ендоплазматичного ретикулуму печінки щурів у нормі та при дії іонізуючої радіації / О.Ф. Клименко, О.В. Худякова, С.В. Корнєва, Р.П. Виноградова, М.Є. Кучеренко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 11-14. – (Біологія ; Вип. 25)


  Визначали вміст простагландинів ПГЄ2 і ПГF2[альфа] у складі високомолекулярного комплексу аміноацил-тРНК-синтетаз та препаратів шорсткого ендоплазматичного ретикулуму печінки щурів. З"ясовано дію іонізуючої радіації в дозах 0,013, 0,026 і 0,21 Кл/кг ...
1220679
  Варфоломеев С.Д. Простагландины - молекулярные биорегуляторы / С.Д. Варфоломеев, А.Т. Мевх. – Москва, 1985. – 307с.
1220680
  Буко В.У. Простагландины при алкогольном поражении печени / В.У. Буко. – Минск : Наука и Техника, 1991. – 152 с. : табл., ил. – Бібліогр.: с. 142-151. – ISBN 5-343-00778-3
1220681
  Бороян Р.Г. Простагландины: взгляд на будущее / Р.Г. Бороян. – Москва : Знание, 1983. – 95с.
1220682
  Гоголь В. Простак / В. Гоголь. – К, 1955. – 31с.
1220683
  Гоголь В.П. Простак або хитрощі жінки перехитрені москалем. : комедія в одній дії / Написав В.О. Гоголь (Батько Н.В. Гоголя). – Вид. 4-те. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1910. – 30, [2] с.


  Пеp. встановлено за ст.: Доpошенко В. Гоголь укpаїнською мовою // Бібліол. вісті. - 1927. - № 3 (16).
1220684
  Гоголь В.П. Простак або хытрощи жинкы перехытрени москалем [Простак або хитрощі жінки перехитрені москалем] : комедія в одній дії / Сочинение В.О. Гоголь (Батько Н.В. Гоголя). – изд. 3-те. – Киев : Изд. кн. магазина С.И. Гомолинскаго ; Тип. Е.Т. Кеpеp, 1888. – 55 с.
1220685
  Гют П. Простак и его сорок детей / П. Гют. – Л., 1968. – 155с.
1220686
  Игнатенко В.В. Простаки / В.В. Игнатенко. – М., 1985. – 238с.
1220687
  Твен М. Простаки за границей, или Путь новых паломников / М. Твен. – Москва, 1984. – 558с.
1220688
  Цветков Алексей Простаки и хитрецы : чтение / Цветков Алексей, Маккаллин Дон // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 162-169 : Фото
1220689
   Простанный христианский Катихизис православные, католические восточные церкви.. – 7-е изд. – К., 1907. – 104с.
1220690
  Пузанова В.П. Простановка размеров длины в чертежах деталей / В.П. Пузанова. – МЛ., 1964. – 104с.
1220691
  Качнев В.И. Простановка размеров на чертежах и обмер деталей. / В.И. Качнев. – М., 1969. – 68с.
1220692
   Простанственная организация НИИ в крупных городах. – Москва, 1981. – 126 с.
1220693
  Ливанов М.Н. Простанственно-временная организация потенциалов и системная деятельность головного мозга / М.Н. Ливанов. – Москва, 1989. – 400с.
1220694
  Акулова К.П. Простанственные и временные обстоятельства в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Акулова К.П.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 21 с.
1220695
  Соколов Н.П. Простаранственные матрицы и их приложение / Н.П. Соколов. – Москва, 1960. – 300 с.
1220696
  Черепанов Е.М. Простата как отношение на классах объектов // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 1 (40). – С.86-103. – ISSN 1560-7488
1220697
  Черненко Г.Т. Простая автоматика / Г.Т. Черненко. – Л., 1989. – 124с.
1220698
  Бакалдин В.Б. Простая быль : сб. стихов / В.Б. Бакалдин. – Краснодар : Кн. изд-во, 1960. – 108с.
1220699
  Бодряков В.Ю. Простая вероятностно-статистическая модель количественной оценки уровня знаний учащихся / В.Ю. Бодряков, Н.Г. Фомина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 7. – С. 55-61. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383


  Описывается простая вероятностно-статистическая модель количественной оценки уровня знаний учащихся при проведении как письменного (тестирование), так и устного экзаменов. Официальная итоговая оценка в общепринятой системе "2" - "3" - "4" - "5" ...
1220700
  Годинер С.Д. Простая вещь / С.Д. Годинер. – Москва, 1939. – 42 с.
1220701
  Каминский Е. Простая вещь : проза : повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 8. – С. 6-37. – ISSN 0321-1878
1220702
  Кривоносов А.Ф. Простая вода : рассказы и повести / А.Ф. Кривоносов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 239с.
1220703
  Карханин Ю.И. Простая демонстрация биений / Ю.И. Карханин. – вып. 8, 1955. – С. 231-232
1220704
  Флобер Г. Простая душа / Г. Флобер. – М, 1935. – 64с.
1220705
  Флобер Г. Простая душа / Г. Флобер. – МоскваЛ., 1937. – 63с.
1220706
  Флобер Г. Простая душа / Г. Флобер. – М, 1939. – 47с.
1220707
  Флобер Г. Простая душа / Г. Флобер. – М, 1953. – 32с.
1220708
  Гольдберг И.Г. Простая жизнь / И.Г. Гольдберг. – Москва, 1936. – 215с.
1220709
  Йотуни М. Простая жизнь. Рассказы. Ребро Адама / Мария Йотуни. – Москва : Художественная литература, 1979. – 597 с. – В одной кн.: Семья рабочего / Х. Вуолийоки. – (Библиотека финской литературы / ред. кол.: В.И. Десятерик и др.)
1220710
   Простая и понятная система управления санаторно-курортным комплексом // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 4. – С. 62-64 : фото
1220711
  Лисенков Н.А. Простая информационная система для управления учебным процессом / Н.А. Лисенков. – Москва, 1973. – 40с.
1220712
  Устинова В.А. Простая история. / В.А. Устинова. – 2-е доработ. изд. – М., 1960. – 398с.
1220713
  Устинова В.А. Простая история. / В.А. Устинова. – Изд. 3-е. – Рига, 1965. – 407с.
1220714
  Димитров В.И. Простая кинетика / В.И. Димитров. – Новосибирск, 1982. – 381с.
1220715
  Хованов Н.В. Простая модель обмена: аддитивные и мультипликативные монетарные индексы меновой ценности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 83-92. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
1220716
  Редкобородый Ю.Н. Простая модель термического атмосферного прилива вблизи экватора // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 62-68. – (Астрономия ; вып. 30). – ISSN 0201-7601


  Предложен метод расчета возмущений, возникающих в тропической атмосфере вследствие поглощения солнечной радиации. На основании того, что широтная зависимость приливных уравнений обладает определенной симметрией, показано, что вблизи экватора все ...
1220717
  Зашибина О.П. Простая песня / О.П. Зашибина. – Рига, 1964. – 74с.
1220718
  Медведев Ю.М. Простая тайна / Ю.М. Медведев. – Москва, 1988. – 64с.
1220719
  Герасимова В.А. Простая фамилия / В.А. Герасимова. – Москва, 1955. – 192с.
1220720
  Баранов А.П. Простая форма шара: Творч. возможности массовых профессий : творч. возможности массовых профессий / А.П. Баранов. – Москва : Знание, 1978. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. "Молодежная" ; № 2)
1220721
  Хоуэлл Б. Простая формальность. / Б. Хоуэлл. – СПб., 1993. – 400с.
1220722
  Христіанінова Р.О. Просте речення в шкільному курсі української мови / Р.О. Христіанінова. – Київ, 1991. – 160с.
1220723
  Корінець Р.Я. Просте товариство як форма кооперації виробників сільськогосподарської продукції / Р.Я. Корінець, Л.М. Малік // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (297). – С. 32-38. – ISSN 2221-1055
1220724
  Дмитрієва Ю.А. Просте товариство: законодавче регулювання в праві Німеччини та України : Автореф. дис. .... канд. юридичних наук: спец. 12.00.03 / Дмитрієва Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 7 назв
1220725
  Дмитрієва Ю.А. Просте товариство: законодавче регулювання в праві Німеччини та України : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Дмитрієва Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 231л. – Бібліогр.: л.210-231
1220726
  Яценко Наталя Просте ускладнене речення : проект уроку для 8 класу // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 4-6. – ISSN 0130-5263
1220727
  Новікова О.О. Просте ускладнене речення в сучасній українській літературній мові: структура, семантика : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Новікова Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 26 назв
1220728
  Дуброва О.М. Просте ускладнене речення як монопредикативна структура // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 194-200. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
1220729
  Буреев Л.Н. Простейшая микро-ЭВМ: Проектирование. Наладка. Использование / Л.Н. Буреев. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 216 с.
1220730
   Простейшая реставрация книг.. – Л., 1954. – 16с.
1220731
  Козлов Н.И. Простейшее землемерие : как измерить участок и разбить его на севооборотные поля и на широкие полосы / Н.И. Козлов; Библиотека с.-х. инструктора. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1926. – 92 с.
1220732
  Догель В.А. Простейшие - Protozoa малоресничные инфузории / В.А. Догель. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1929. – 94с.
1220733
  Гельцер Ю.Г. Простейшие (Protozoa) как компонент почвенной биоты (систематика, экология) : учебное пособие для студентов биолого-почвенных факультетов и факультетов почвоведения университетов / Ю.Г. Гельцер. – Москва : Издательство Московского университета, 1993. – 175 с.
1220734
  Ермаков А.М. Простейшие авиамодели: 5-8 кл. сред. шк. / А.М. Ермаков. – 2-е изд., перераб. – М., 1989. – 142с.
1220735
  Ермаков А.М. Простейшие авиамодели: кн. для уч-ся 5-8 кл. / А.М. Ермаков. – М., 1984. – 160с.
1220736
  Натансон И.П. Простейшие задачи на максимум и минимум / И.П. Натансон. – М.-Л, 1950. – 32с.
1220737
  Натансон И.П. Простейшие задачи на максимум и минимум / И.П. Натансон. – М.-Л, 1952. – 32с.
1220738
  Козлов Н.И. Простейшие землемерные работы в колхозе / Н.И. Козлов. – Ленинград : Ленинградское областное из-во, 1936. – 100 с. : 65 чертежей и рисунков
1220739
  Некрасов Ф.Г. Простейшие землемерные работы в сельском хозяйстве / Ф.Г. Некрасов. – Кишинев : Гос. из-во Молдавии, 1958. – 140 с.
1220740
  Ганьшин В.Н. Простейшие измерения на местности / В.Н. Ганьшин ; ред. Л.Г. Иванова. – 2-е изд. испр. и доп. – Москва : Недра, 1973. – 144 с.
1220741
  Ганьшин В.Н. Простейшие измерения на местности / В.Н. Ганьшин ; ред. Куприна Н.Т. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1983. – 108 с.
1220742
  Елютин Навел Вячеславович Простейшие квантовые системы в сильном световом поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Елютин Навел Вячеславович; МГУ. – М., 1977. – 17л.
1220743
  Лебедев А.В. Простейшие кубатурные формулы / А.В. Лебедев. – Москва, 1964. – 57 с.
1220744
  Остенко И. Простейшие летающие модели / И. Остенко. – М., 1948. – 14с.
1220745
  Матвеев В.Н. Простейшие летающие модели / В.Н. Матвеев. – М., 1960. – 25с.
1220746
  Матвеев В.К. Простейшие летающие модели / В.К. Матвеев. – Москва, 1965. – 32с.
1220747
  Туторский О.Г. Простейшие любительские передатчики и приемники УКВ / О.Г. Туторский. – М.-Л., 1952. – 56с.
1220748
   Простейшие математические приемы решения геологических задач. – Москва : Недра, 1967. – 84с.
1220749
  Красулин В.С. Простейшие методы определения минералов в условиях геологического похода / В.С. Красулин. – М, 1965. – 84с.
1220750
  Смирнов Е.И. Простейшие опыты для объяснения явлений природы / Е.И. Смирнов. – 2-е изд. – Москва : Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1907. – 212, VII с.
1220751
  Смирнов Е.И. Простейшие опыты для объяснения явлений природы : 175 рисунков в тексте / Е.И. Смирнов. – 7-е изд., [испр.]. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1914. – 236 с.
1220752
  Коршиков А.А. Простейшие опыты с электричеством / А.А. Коршиков. – Харьков, 1925. – 47 с.
1220753
  Бучинский П Простейшие организмы Хаджибейского и Куяльницкого лиманов. – С. 137-148. – Отд. оттиск
1220754
  Лепинис Простейшие почв Литовской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Лепинис К.-А.К.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1967. – 16л.
1220755
  Воронец А.М. Простейшие работы по землемерию : для сельских школ 1 ступени / А.М. Воронец. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1927. – 72с.
1220756
  Павлович С.А. Простейшие работы по изготовлению зоологических и ботанических коллекций в школе и дома : Краткое и практическое руководство для начинающих натуралистов и пособие для руководителей занятиями по естествознанию и ручному труду / С.П, Павлович, , ассист. Психо-неврол. ин-та и Пед. курсов при Спб. Фребелев. о-ве. – Петроград : Книгоиздат. "Жизнь и знание" ; Тип. Л.Я. Глизбурга, 1915. – XIV, [2], 360 с. : ил. – (Библиотека для юношества ; Кн. 11)
1220757
  Павлович С.А. Простейшие работы по изготовлению коллекций / С.А. Павлович. – 2-е испр. и значит. доп. – Москва, 1925. – 414с.
1220758
  Павлович С.А. Простейшие работы по изготовлению коллекций : Краткое практическое руководство для начинающих натуралистов и пособие для руководителей занятиями по естествознанию и ручному труду / С.А. Павлович. – 3-е изд. испр. и значит. доп. – Москва : Жизнь и знание, 1926. – 527с. – (Библиотека для юношества ; Кн. 3-я)
1220759
  Андреев Н.З. Простейшие работы по органической химии / Н.З. Андреев. – Москва : Работник просвещения, 1930. – 104 с.
1220760
  Лабутин В.К. Простейшие радиолюбительские конструкции / В.К. Лабутин. – Москва-Ленинград, 1949. – 96 с.
1220761
  Валуев Б.Н. Простейшие сингулярности и реакции с нестабильными частицами . : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Валуев Б.Н.; Объед.ин-т.ядерн.исслед. – Дубна, 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1220762
  Чугасов А А. Простейшие средства защиты / А А. Чугасов, . – М, 1980. – 64с.
1220763
  Кортунов В.А. Простейшие статистические приемы обработки геофизической информации / В.А. Кортунов. – Владивосток
2. – 1980. – 40с.
1220764
  Бартновский А.Л. Простейшие транзисторные радиоприемники : буклет / А.Л. Бартновский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа
Вып. 2 : Учитесь читать радиоэлектронные схемы. – 1981. – с.
1220765
  Горшков Л.М. Простейшие укрытия для защиты от оружия массового поражения / Л.М. Горшков. – М., 1965. – 48с.
1220766
  Пустовалов Г.Е. Простейшие физические измерения и их обработка / Г.Е. Пустовалов, Е.В. Талалаева. – Москва : Издательство Московского университета, 1967. – 156 с.
1220767
  Балуева А.С. Простейшие численные методы решения задач гидрометеорологии. / А.С. Балуева; Под ред.И.П.Гинзбурга. – Ленинград, 1975. – 150с.
1220768
  Корніилов К.Н. Простейшие школьные психологические опыты / К.Н. Корніилов. – 2-е, значит. расширен. – Москва, 1916. – 102с.
1220769
  Гайах Т. Простейшие электротехнические расчеты / Т. Гайах. – Москва, 1968. – 288с.
1220770
   Простейшие, губки, кишечнополостные, черви. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 364с.
1220771
  Тарасов В.В. Простейшие, патогенные для человека. / В.В. Тарасов. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 160с.
1220772
  Цингер Я.А. Простейшие. / Я.А. Цингер. – М, 1947. – 88с.
1220773
  Серавин Л.Н. Простейшие... Что это такое? / Л.Н. Серавин. – Ленинград, 1984. – 176с.
1220774
  Бойкова Э.Е. Простейшие: биомониторы морской среды / Э.Е. Бойкова ; АН ЛатвССР, Ин-т биологии. – Рига : Зинатне, 1989. – 265 с. : ил. – Библиогр.: с. 202-248. – (Биология Балтийского моря). – ISBN 5-7966-0533-X
1220775
  Самойлов Г.П. Простейший ремонт телевизоров. / Г.П. Самойлов. – 2-е изд. – М, 1965. – 191с.
1220776
  Шишаков В.А. Простейший самодельный телескоп / В.А. Шишаков. – Москва, 1940. – 52с.
1220777
  Шишаков В.А. Простейший самодельный телескоп и наблюдения с ним / В.А. Шишаков. – Москва, 1940. – 52с.
1220778
  Шишаков В.А. Простейший самодельный телескоп и наблюдения с ним / В.А. Шишаков. – Изд-е второе. – Москва, 1947. – 72с.
1220779
  Коваленко І.М. Простенькi частинки надскладної проблеми // У світі математики : український математичний журнал для школярів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (23). – С. 6-7. – ISSN 1029-4171
1220780
  Сиротин Б.З. Простерлось поле Куликово / Б.З. Сиротин. – Куйбышев, 1989. – 63с.
1220781
   Простестантизм и политика.. – М., 1988. – 108с.
1220782
  Верстаков В.Г. Прости за разлуку / В.Г. Верстаков. – Москва, 1991. – 285с.
1220783
  Бондарчук П.Ф. Прости мені, лелько! / П.Ф. Бондарчук. – Донецьк, 1968. – 158 с.
1220784
  Чугунов В.А. Прости меня завтра / В.А. Чугунов. – Кемерово, 1984. – 224с.
1220785
  Алексин А.Г. Прости меня мама.... : рассказ, повести / Анатолий Алексин ; худож. Б.А. Шляпугин. – Москва : Педагогика, 1988. – 286, [1] с. : ил.


  Содерж.: Повести: "Безумная Евдокия"; Чехарда; В тылу как в тылу: Из воспоминаний Д. Тихомирова; Запомни его лицо...: Из воспоминаний А. Гончарова; Ночь перед свадьбой: Рассказ
1220786
  Валеева М.Д. Прости меня, друг / М.Д. Валеева. – Казань, 1990. – 93с.
1220787
  Дружников Прости меня... / Дружников, ЮМ. – М, 1972. – 255с.
1220788
  Погрібний В.О. Прости мій гнів : (знайдені записники) : вірші різних літ / Віктор Погрібний. – Кіровоград : Код, 2006. – 97, [1] с. : портр., іл. – ISBN 978-966-8264-67-2
1220789
  Шэ Прости нас, натсерсуак : Охота / Шэ, Жан-Франсуа // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 2. – С. 114-117 : Фото. – ISSN 1029-5828
1220790
  Викулов С.В. Прости, береза / С.В. Викулов. – Москва, 1981. – 144с.
1220791
  Ходжагельдыев Н. Прости, любимая : роман / Нурклыч Ходжагельдыев; авториз. пер. с туркм. И.Александрова. – Москва : Советский писатель
1. – 1983. – 255 с.
1220792
  Бондаренко С. Прости, Серьожо. І пробач... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 3 серпня (№ 30). – С. 9, 13


  Видатний художник-графік, лауреат Шевченківької та багатьох міжнародних премій Сергій Георгійович Якутович.
1220793
  Бондаренко С. Прости, Серьожо. І пробач... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 10 серпня (№ 31). – С. 3, 15


  Сергій Георгійович Якутович - український художник, графік, книжковий ілюстратор, народний художник України, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка, член Національної спілки художників України, член-кореспондент Академії мистецтв ...
1220794
  Титов Ростислав Юрьевич Прости, что я тебя убил... : Повести разных лет / Титов Ростислав Юрьевич. – Таллинн : Ээсти раамат, 1989. – 239с.
1220795
  Крупин В.Н. Прости. прощай... / В.Н. Крупин. – М, 1988. – 287с.
1220796
  Лашко О. Прости... : поезія: вірші // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 13-15. – ISSN 2075-1222
1220797
  Позняк_хоменко Н. Простий і аномальний Юрій Ряст // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 26 вересня (№ 19). – С. 19
1220798
  Венглінський Є.Р. Простий метод визначення неоднорідності електронної концентрації за бальмерівським передконтинуумом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 9-13. – (Астрономія ; Вип. 38)


  Запропоновано наближений аналітичний метод визначення неоднорідності електронної концентрації n[нижній індекс е] у астрофізичних емісійних об"єктах за аналізом бальмерівського передконтинууму. Цей метод може вважатися точним у межах реальної точності ...
1220799
  Зеленський С.Є. Простий оптичний метод оцінки температури за кривою загасання світіння / С.Є. Зеленський, С О. Колесник, О.В. Копишинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 321-323. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано новий оптичний метод оцінки температури в процесі охолодження розжареного об"єкта. Метод грунтується на аналізі форми кривої загасання теплового випромінювання на одній фіксованій довжині хвилі. Для розрахунку температури необхідні знати ...
1220800
  Метенько Б. Простий секрет спортивних студентів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  Поради Андрія Божка (студента 3 курсу історичного факультету) студентам, які вирішили вести здоровий образ життя
1220801
  Юрачківський А.П. Простий спосіб наближеного розв"язування рівнянь Вольтерра з виродженим ядром // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 119-122. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У системі лінійних диференціальних рівнянь, до якої зводиться рівняння Вольтерра з виродженим ядром, матриця коефіцієнтів є тензорним добутком двох змінних векторів. Це дає спосіб наближеного інтегрування системи шляхом заміни одного із співмножників ...
1220802
  Каральник С.М. Простий спосіб рентгеноскопічного визначення положення дефекту / С.М. Каральник. – К., 1952. – 3с.
1220803
  Беттінгер Ерік Простий шлях підвищення результативності навчання і зменшення відсіву студентів у ВНЗ: використання деталізованої інформації тесту АСТ при вступі до ВНЗ / Беттінгер Ерік, Еванс Брент, Поут Девін // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 8/9. – С. 67-90
1220804
  Беляев А.П. Простились мы со школою... : повесть : [для старш. возраста] / А.П. Беляев ; ил.: Б. Лебедев. – Москва : Детская литература
Кн. 1. – 1966. – 174 с. : ил.
1220805
  Новомеський Л. Простим оком невидиме. / Л. Новомеський. – Пряшев, 1975. – 68с.
1220806
  Рыклин Г.Е. Простите, читатель... / Г.Е. Рыклин. – Москва, 1961. – 166с.
1220807
  Дюпуи Е. Проституция в древности / Е. Дюпуи. – Кишинев, 1991. – 211,1с.
1220808
   Проституция и преступность. – М., 1991. – 304с.
1220809
  Кампфмейер П. Проституция как общественно-классовое явление / П. Кампфмейер. – М.-Птгр., 1923. – 157с.
1220810
  Голод С.И. Проституция. Историко-культурная ретроспектива // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 5 (сентябрь-октябрь). – С.131-139. – ISSN 0236-2007
1220811
  Порфімович О.Л. Проституция: портрет явления в контексте дискуссии "за" или "против" // Наукові записки Київської школи сценування / Київська школа сценування. – Київ, 2007. – № 2. – С. 81-93. – (Політичні та юридичні науки)
1220812
  Порфимович О. Проституция: портрет явления в контексте дискуссии "за?" или "против" // Наукові записки Київської школи сценування / Київська школа сценування. – Київ, 2007. – № 2. – С. 81-94. – (Політичні та юридичні науки)
1220813
  Габрелян А.Ю. Проституція в сучасних українських реаліях. новий погляд на проблему // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 12. – C. 28-32. – ISSN 2409-1944
1220814
  Присяжнюк І. Проституція: кримінологічеі питання, пов"язані з легалізацією // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.93-100
1220815
  Лебеденко В.І. Проституція: поняття, характеристика і правові засади профілактики / В.І. Лебеденко. – К., 1994. – 32с.
1220816
  Лазутіна І.В. Прості атоми степені / І.В. Лазутіна, К.О. Легка // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 119-120
1220817
  Тимофєєва Тетяна Прості кроки до чистого готельного текстилю // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 4, серпень. – С. 64-69 : фото
1220818
  Караславов Г. Прості люди / Г. Караславов. – К, 1967. – 354с.
1220819
  Караславов Г. Прості люди / Г. Караславов. – Київ, 1971. – 448с.
1220820
  Караславов Г. Прості люди / Г. Караславов. – К, 1975. – 404с.
1220821
  Караславов Г. Прості люди / Г. Караславов. – К, 1978. – 365с.
1220822
  Караславов Г. Прості люди / Г. Караславов. – К, 1980. – 404с.
1220823
  Караславов Г. Прості люди / Г. Караславов. – Київ, 1984. – 400 с.
1220824
  Куланіна Є.В. Прості методи синтезу та аналізу векторного керування асинхронними електроприводами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Куланіна Євгенія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1220825
  Неділько С.Г. Прості молекулярні аніони як ядро центрів власної люмінесценціїоксидних діелектричних кристалів // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка : редкол.: Скопенко В.В., Третяк О.В., Литвин В.М. [та ін.] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 11 : Фізичний факультет. – С. 218-230
1220826
  Свистун Н. Прості одноядерні речення: структурно-функціональний аспект (на матеріалі збірки Ярослава Павуляка "Дороги додому") // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 73-77. – (Серія: Мовознавство ; № 2 (30)). – ISBN 978-966-7425-97-5
1220827
  Данильченко Н.Н. Прості секрети непростого успіху (з досвіду роботи з обдарованими учнями під час підготовки до Всеукраїнських олімпіад з економіки) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 12 (154). – С. 2-6 : табл.
1220828
  Вишневський Д.К. Прості серця / Д.К. Вишневський. – Харьков, 1948. – 280с.
1220829
  Хода Л.Д. Прості синтаксичні конструкції у словацьких рекламних текстах // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 111-118. – ISSN 2075-437X


  У статті проаналізовано особливості використання простих синтаксичних конструкцій в словацьких рекламних текстах. В статье проанализированы особенности использования простых синтаксических конструкций в словацких рекламных текстах. The article ...
1220830
  Квасниця І. Прості форми кристалів циркону із кристалічних порід Українського щита та їх морфологічні типи / І. Квасниця, В. Квасниця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 20-27. – (Геологія ; вип. 2 (89)). – ISSN 1728-3817
1220831
  Речицький В. Прості цінності конституціоналізму // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2010. – № 4. – С. 3-8
1220832
  Ядренко В.М. Прості числа // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 1. – С. 82-85. – ISSN 1029-4171
1220833
  Хмельницький М.О. Прості числа : навч. посібник / М.О. Хмельницький ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2014. – 115, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 114-115. – Бібліогр.: с. 113. – ISBN 978-966-496-307-4
1220834
  Глущак А.С. Простір / А.С. Глущак. – Одеса, 1984. – 143 с.
1220835
  Даниленко Л.І. Простір "мова-людина-культура" академіка В.М. Русанівського // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 10-15. – ISSN 0027-2833
1220836
   Простір активного спілкування // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2017. – Січень (№ 1)


  AIESEC - міжнародна платформа для молоді, що дозволяє знайти себе та розвинути нові навички і здібності. Заснована всередині двадцятого століття організація AIESEC сьогодні об"єднує 126 країн і територій. Задля розширення можливостей реалізації кожної ...
1220837
   Простір арт-терапії: разом з вами : Збірник статей. – Київ. – ISBN 966-8063-98
Вип. 2. – 2006. – 82с.
1220838
  Воробей Н. Простір батьківщини в романі "Гойдалка дихання" Герти Мюллер // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 155-163. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X
1220839
  Карачина Н.П. Простір взаємозв"язку економічної поведінки із визначеними концепціями розвитку підприємств // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 54-58. – ISSN 1728-6220
1220840
  Горенко О. Простір власного імені: мовознавчий та літературознавчий контекст // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 22-23


  У статті висвітлюється пізнавальний потенціал літературного антропоніму, який актуалізується у добу інформаційного суспільства/суспільства знань. Акцентується необхідність методологічного зближення й активної взаємодії мовознавства та ...
1220841
  Кореновська Л. Простір внутрішнього світобачення Світлани Антонишин // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (653). – С. 16-28. – ISSN 0236-1477
1220842
  Щербаков В.І. Простір Гільберта / В.І. Щербаков. – Київ, 1988. – 203с.
1220843
  Гордієнко Олена Простір для відновлення віри в життя // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 6 (131). – С. 15
1220844
  Михайленко Леся Простір для мужніх : модні екскурси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 156-159 : Фото
1220845
  Титаренко Т.М. Простір життєвого світу і його типи // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 471-486. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9


  "Друзі і вороги, тяжіння й відштовхування, любов і ненависть. Строкатий, клекочучий простір, в якому мешкає особистість. Диявольське і божественне, сатанинське і ангельське між нами і всередині нас. Хто розрізнить у людських діяннях гріховне і святе? ...
1220846
  Шимчишин Марія Простір жіночого письма у афро-американському літературному каноні // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 112-126. – Бібліогр.: Літ.: 124-125; 16 п. – ISBN 966-7773-70-1
1220847
  Ткачук Г.С. Простір зростання: образ міста у повісті Юрія Смолича "Дитинство" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 77-80. – ISSN 1996-5931
1220848
  Володимир Р. Простір і воля : нариси з мандрівок / Р. Володимир. – London ; Hays : Original works, 1972. – 103, [1] с. : портр. – Справжнє ім"я авт.: Кухар Роман Володимирович
1220849
  Дудун Т.В. Простір і час в картографуванні освітнього комплексу України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 224-231


  Обґрунтовано використання філософських категорій простору і часу в картографуванні освітнього комплексу України. Розглянуті питання та напрямки дослідження картографування освітнього комплексу. Обоснованно использование философских категорий ...
1220850
  Коппель О. Простір і час в цивілізаційній динаміці України / О. Коппель, О. Пархомчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – C. 8-12. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена важливій науковій проблемі - концептуально-теоретичним засадам дослідження цивілізаційної динаміки України. Піддається науковому аналізу хронотопічна цивілізаційна динаміка України. Особливу увагу приділено ролі та місцю України в ...
1220851
  Кіосак Д. Простір і час для взаємодії в пізньому неоліті Побужжя // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – C. 62. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1220852
  Панько Н.М. Простір і час освітнього процесу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 44-55


  Осмислюються проблеми філософії освіти у глобальному середовищі.
1220853
  Скворець В.О. Простір і час формування та функціонування життєустрою народу // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 139-146. – ISSN 2072-1692
1220854
  Носова Г.Ю. Простір історичний / Г. Носова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 313-314. – ISBN 966-642-073-2
1220855
  Дика Н.О. Простір камералістики: Міжнародний фестиваль камерної музики "Szymanowski Quartet та друзі" у Львові // Людина. Діалог. Цифрова культура : зб. матеріалів круглих столів та конф. 2021 р. : (у 3 ч.) / [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології НАМ України, Ін-т пробл. сучас. мистецтва НАМ України ; редкол.: Г.П. Чміль та ін. ; упоряд.: І.Б. Зубавіна, І.В. Кузнєцова]. – Київ : ІК НАМ України, 2021. – С. 127-131. – ISBN 978-966-2241-65-5
1220856
  Бланшо М. Простір літератури = L"espace litteraire : [есе] / Моріс Бланшо ; з фр. пер. Леонід Кононович. – Львів : Кальварія, 2007. – 264, [6] с. – Парал. тит. арк. ориг. - Пер. за вид.: Maurice Blanchot. L"espace litteraire. Ed. Gallimard, Collection folio / essais. – ISBN 978-966-663-243-5
1220857
  Попович М.Д. Простір людської комунікації в соціокультурному пізнанні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 17-29
1220858
  Король Олексій Простір має бути доступним для всіх і кожного // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 4. – С. 16-17 : фото
1220859
  Платонова Т.М. Простір міста: історія та сучасність // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 130-131
1220860
  Гнаповська Л. Простір мови: діалог культур, духовних ціностей, світоглядів // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл."Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук. – Суми, 2014. – Вип. 5. – С. 137-146
1220861
  Баканурський А. Простір мовчання, або Семантика німоти у видовищі // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 100-106. – ISBN 966-8917-08-1
1220862
  Водотика Т. Простір можливостей. Україна в добу заліза та пари / Тетяна Водотика. – Київ : Кліо, 2018. – 237, [3] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-77-6
1220863
  Водотика Т. Простір можливостей: Україна в добу заліза та пари / Тетяна Водотика. – 2-ге вид. – Київ : Кліо, 2018. – 240 с. : іл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-78-3
1220864
  Пантелеєв В. Простір науково-практичного журналу "Бухгалтерський облік і аудит" як форум висловлення думок щодо актуальних питань обліку, аналізу, аудиту, оподаткування в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 3. – С. 35-47 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
1220865
  Рудакевич О.М. Простір національної політичної культури як об"єкт дослідження // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 279-288
1220866
  Щебеліст С. Простір незалежної думки: часопис "Критика" у системі української інтелектуальної періодики // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 84-89


  У статті проаналізовано специфіку функціонування часопису "Критика" у системі української інтелектуальної періодики, охарактеризовано творче обличчя видання й визначено перспективи його подальшого розвитку. В статье проанализирована специфика ...
1220867
  Головачов В.В. Простір неспокою : науково-фантастична повість / В.В. Головачов. – Київ : Молодь, 1985. – 167с. – (Пригоди. Подорожі. Фантастика)
1220868
  Neczytaluk Iryna Простір одеського дворику в романі Ганни Костенко "Цурки-Гілки" // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2020. – R. 21, nr. 3 (48). – С. 223-240. – ISSN 1640-7806
1220869
  Яблонська Г.Д. Простір ознак багатоквартирного житла // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 403-413 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-3455
1220870
   Простір освітніх можливостей КНУ Expo-2018 // Київський університет. – Київ, 2018. – Жовтень (№ 8). – С. 2


  День відкритих дверей КНУ Expo-2018.
1220871
  Карпець Л.А. Простір публічних комунікацій як специфічна освітня реальність // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 212-218
1220872
   Простір свободи : Україна на шпальтах паризької "Культури". – Київ : Критика, 2005. – 464с. – Парал. тит. арк. пол. – ISBN 966-7679-67-5
1220873
  Брезинський В.М. Простір свободи і світ цінностей: специфіка взаємозв"язку // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 285-294
1220874
   Простір сенсу = Space of sense : [ілюстроване вид.] / авт., уклад. Юрій Пісковський ; [фото: Ю. Пісковський ; худож.: С. Адаменко, М. Волга, Є. Подолян та ін.]. – Київ : КВІЦ, 2019. – 384 с. : іл. – Передм. парал. укр, англ. мовами. – (Spaceofsense). – ISBN 978-617-697-107-8
1220875
  Нечуйвітер Г. Простір Скорохода // Україна. Наука і культура / НАН України; Тов-во "Знання" України. – Київ, 2008. – Вип. 34. – С. 208-213. – ISSN 0206-8001


  Важко переоцінити внесок А.В. Скорохода в процес становлення української школи ймовірностей Київського нац ун-ту ім. Т. Шевченка. Він підготував 56 кандидатів і 17 докторів наук.
1220876
  Пахльовська О. Простір Софії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 16-17 вересня (№ 166/167). – С. 14


  Болгарія та Україна як доказ європейської природи православ"я.
1220877
  Пахльовська О. Простір Софії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 23-24 вересня (№ 171/172). – С. 14


  Болгарія та Україна як доказ європейської природи православ"я.
1220878
  Сірук М. Простір спільної пам"яті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8-9 лютого (№ 23/24). – С. 7


  В Україні представили проект Концепції комплексної меморіалізації Бабиного Яру.
1220879
  Подшивайлова В.Є. Простір та час у романі Мігеля де Сервантеса "Мандри Персилеса і Сигизмунди" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 76-77. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  Розглядається хронотоп роману Сервантеса "Мандри Персилеса і Сигизмунди", що об"єднає в собі як загальні характеристики жанру любовно-авантюрного роману, так і ті, що представлені добою Відродження, а також його відмінності від хронотопу ...
1220880
  Загаєцька О. Простір творення Одарки Долгош // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 84-85. – ISSN 0130-1799
1220881
  Рикова Г. Простір тіла як простір транспозиції ідентичності (на матеріалі роману "Середня стать Джеффрі Євгенідіса та збірці оповідань "Її тіло та інші сторони" Кармен Марії Мачадо) // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 80-83
1220882
  Петренко-Лисак Простір транзитивної толерантності // Толерантність на кордонах Європи: вимір для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" (Україна) ; Мюнхен. ун-т Людвіга Максиміліана (Німеччина) ; [упоряд. І. Вегеш, М. Колодій]. – Ужгород : Наумченко Н.В., 2019. – С. 27-30
1220883
  Кудрявцева Н.С. Простір у мові й мисленні: лінгвістичні джерела філософських концепцій простору // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 19-34. – ISSN 0027-2833
1220884
  Верменич Я.В. Простір у науці і людина у науковому просторі : (до 100-річчя акад. НАН України П.Т. Тронька) / Ярослава Верменич ; [відп. ред. В.А. Смолій ; НАН України, Ін-т історії України, Від. іст. регіоналістики]. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2015. – 75, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7623-9
1220885
  Боронь О. Простір художнього твору як теоретико-літературна проблема // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 42-45. – ISBN 966-7825-78-7
1220886
  Мацько В. Простір шевченкової "присутності" в мемуарно-автобіографічній прозі Олімпіади Пащенко // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 109-117


  Уперше в українському літературознавстві досліджено шевченкознавчі мотиви у працях письменниці-дисидента О.М. Пащенко. Доведено, що простір "присутності" Тараса Шевченка оприявлено в епістолярії, автобіографічних творах "Життєпис", "На щаблях життя". ...
1220887
  Богданова І.Є. Простір як лінгвопоетична категорія у творчості романтика А.Метлинського // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 16/18. – С. 98-101.
1220888
  Глібчук Уляна Простір як мистецтво : VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 12-16 : Фото
1220889
  Терещенко Т. Простір як невербальний засіб комунікації: функціональний аспект (на матеріалі сучасної турецької розмовної мови) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 27-30. – (Східні мови та літератури ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема невербальної комунікації на прикладі проксемічних компонентів спілкування та аналізуються основні способи їх використання і сприймання мовцями у комунікативних ситуаціях різних типів. In the article the problem of ...
1220890
  Лепська Н.В. Простір як фундаментальна категорія в теоріях німецько-центричної геополітики // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4. – С. 108-114. – ISSN 2519-2949
1220891
  Яковенко Ю.І. Простір як центральна категорія соціології туризму / Ю.І. Яковенко, Л.В. Малес // Наукові записки КІТЕП : щорічник / Київський інститут туризму, економіки і права. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 88-99. – ISBN 966-628-020-5
1220892
  Дунець В. Простір, вільний для досліджень // Світ. – Київ, 2020. – Листопад (№ 41/42)


  Як створювався науковий простір, який аж ніяк не поступається багатьом найвідомішим музеям науки у світі? Розмова з керівником науково-освітньою діяльністю музею В. Дунцем.
1220893
  Бегбедер Ф. Простіть і відпустіть : роман / Фредерік Бегбедер ; пер. з франц. [ М.В. Луцюка ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 256 с. – (Література). – ISBN 978-966-03-4277-4
1220894
  Тимошик М. Простіть невігластво земляків, професорко Русова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 22 березня - 4 квітня (№ 13). – С. 6-7


  "У Чернігові розгорівся черговий скандал. Цього разу довкола імені Софії Русової. Редактор тамтешньої популярної Інтернет-газети "Сіверщина", відомий просвітянин Василь Чепурний підняв перед владою, учергове, питання про достойне пошанування пам"яті ...
1220895
  Малочевский Б.А. Просто - жизнь : Повесть и рассказы. / Б.А. Малочевский. – Омск, 1990. – 156с.
1220896
  Щоткіна К. Просто автокефалія. Чому Томос - справжній, і навіщо він нам // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 грудня (№ 47). – С. 1-2


  "Автокефалія і Томос, якими лихоманить публіку з квітня, набувають завершених рис і ось-ось остаточно втіляться. Залишився останній крок, а для когось - останній бій. Дата вже відома - 15 грудня. Окремі - можливо, основні - положення Статуту, попри те, ...
1220897
  Щеткина Е. Просто бумажка. Почему ІВМ не нужны программисты с дипломами. "Испорченные университетами специалисты только раздувают зарплатные бюджеты IT-компаний // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 23 января (№ 1/4). – С. 20


  Об "...открытом письме гендиректора IBM Джинни Рометти к без пяти минут президенту США Дональду Трампу. <...>.Форма открытого письма в данном случае - это что-то вроде декларации, а не только деловое предложение. Рометти сочла необходимым сообщить не ...
1220898
  Корчова О. Просто геній // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 вересня (№ 165). – С. 9


  Всесвітньо відомий композитор Євген Станкович.
1220899
  Бегларян А. Просто герої : повість / Ашот Бегларян ; переклав Дмитро Дроздовський // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 7/8 (1039/1040). – С. 105-124. – ISSN 0320 - 8370
1220900
  Хукер Ф. Просто Джордж. / Ф. Хукер. – Москва-Л., 1930. – 149с.
1220901
  Сміт П. Просто діти = Just kids / Патті Сміт ; [пер. з англ. О. Гладкого]. – Харків : Vivat, 2019. – 314, [6] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: Smith P/ Just Kids/ New York: HarperCollins Publishers, 2010. – (Серія "Біографії та мемуари"). – ISBN 978-617-690-156-3
1220902
  Кучмида Н.П. Просто дорога / Н.П. Кучмида. – М., 1976. – 192с.
1220903
  Грицаєнко С. Просто думка : документальна повість // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 7. – С. 28-29
1220904
  Мілевська Н. Просто думки ... : [збірка віршів] / Наталя Мілевська. – Київ : Олег Філюк, 2018. – 62, [1] с. – ISBN 978-966-373-855-0
1220905
  Коулин П. Просто женаты = Merely y married : роман / Патриция Коулин ; [пер. с англ. У.В. Сапциной]. – Москва : АСТ, 2000. – 413, [3] с. – Сер. осн. в 1996 г. – (Очарование). – ISBN 5-237-04533-2
1220906
  Аношкин М.П. Просто жизнь : повесть, рассказы / М.П. Аношкин ; ил. В.А. Бокань. – Челябинск : Южно-Уральское кн. изд-во, 1971. – 145 с. : ил.
1220907
  Карпеко В.К. Просто жизнь / В.К. Карпеко. – Москва, 1976. – 128с.
1220908
  Ельянов А.М. Просто жизнь / А.М. Ельянов. – Л., 1981. – 280с.
1220909
  Додолев Ю.А. Просто жизнь / Ю.А. Додолев. – М., 1983. – 359с.
1220910
  Додолев Ю.А. Просто жизнь / Ю.А. Додолев. – М., 1987. – 445с.
1220911
  Михайленко М. Просто закончить войну. Зачем США капитулировали перед Талибаном // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2020. – 9-22 марта (№ 5). – С. 24-25


  "Тонкий расчет - или бегство? Именно это спрашивают себя сегодня политические комментаторы, наблюдая за рукопожатиями между вашингтонскими эмиссарами и торжествующими талибами, на 18-м году войны не просто восставшими из пепла, но и добившимися своего. ...
1220912
  Фридланд В.М. Просто земля / В.М. Фридланд, Г.А. Буяновский. – М., 1977. – 144с.
1220913
  Синельников Просто знайомий / Синельников, И. – К., 1959. – 36с.
1220914
  Озерова Н. Просто и доступно о достижениях синтаксической науки /на примере книги Л.В. Вознюк "Русский язык: синтаксис" (2006)/ // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 58-59. – ISSN 0205-471Х
1220915
  Покровский В.А. Просто и откровенно о рынке / В.А. Покровский. – М., 1991. – 63с.
1220916
  Бабэ Б. Просто и ясно о Borland C++ / Б. Бабэ ; перевод В. Тимофеева. – 3-е изд., доп. – Москва : БИНОМ, 1996. – 416 с. – ISBN 5-7503-0098-6
1220917
  Воронов Н. Просто Иван / Н. Воронов. – Москва, 1971. – 288 с.
1220918
  Шехтер М.А. Просто лирика / М.А. Шехтер. – Москва, 1968. – 32с.
1220919
  Покальчук Ю.В. Просто любити... / Юрко Покальчук. – Харків : Фоліо, 2008. – 187, [5] с. : іл. – (Сафарі = Safari). – ISBN 978-966-03-4464-8
1220920
  Василевська В. Просто любов : повість / В. Василевська; пер. з польськ. М.Пригари. – Київ ; Харків : Укрдержвидав, 1945. – 116 с.
1220921
  Василевська В. Просто любов : роман / В. Василевська. – Київ : ДЛВ, 1959. – 122 с.
1220922
  Василевська В. Просто любов : роман / В. Василевська. – Київ : ДЛВ, 1962. – 122 с.
1220923
  Василевская В.Л. Просто любовь : повесть / В.Л. Василевская; пер. с польск. Э.Усиевич. – Москва : Гослитиздат, 1945. – 144 с.
1220924
  Василевская В.Л. Просто любовь : повесть / В.Л. Василевская; пер. с польск. Э.Усиевич. – Москва : Гослитиздат, 1945. – 112 с.
1220925
  Соротокина Н.М. Просто люди / Н.М. Соротокина. – М., 1991. – 314с.
1220926
  Остап"юк П. Просто людиною бути : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 8 (886), серпень. – С. 112-116. – ISSN 0868-4790-8
1220927
  Ливанова М. Просто Майкл Фарадей // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 4/5 (116). – С. 124-139. – ISSN 1819-6268
1220928
  Кислов К.А. Просто мальчишки / К.А. Кислов. – Красноярск, 1956. – 180с.
1220929
  Некрасов Б.В. Просто металл / Б.В. Некрасов. – Магадан, 1968. – 159с.
1220930
  Кузик В. Просто Микола : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 11 (877). – С. 115-120. – ISSN 0868-4790
1220931
  Рагозина Ксения Просто мы работаем индейцами // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 46-47 : фото
1220932
   Просто о сложном. – Москва : Знание, 1977. – 159с.
1220933
  Злобин А.Т. Просто о сложном / А.Т. Злобин. – Москва, 1987. – 139с.
1220934
  Бурак А.Л. Просто о сложном: Опыт создания русско-английского переводческого словаря // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.25-32. – (Лингвистика и межкультурные коммуникации ; № 1). – ISSN 0201-7385
1220935
  Жигалкин В.А. Просто обязан... / В.А. Жигалкин. – Москва, 1984. – 336с.
1220936
  Артамонова В.К. Просто осінь : лірика / Віра Артамонова. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 107, [1] с.
1220937
  Тимошик А. Просто п"яте жовтня : проза: оповідання; вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 148-152
1220938
  Головань О. ПРОсто про ЗНО / О. Головань, Л. Хпритонова // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2016. – № 3 (783), березень


  Упровадження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) сміливо можна називати найвдалішою реформою у сфері освіти за останню чверть століття. Саме незалежне тестування дає змогу щороку виборювати місця для навчання за держзамовленням найталановішим і ...
1220939
  Львов В.А. Просто про складне: звичайні диференціальні рівняння : навч. посібник / В.А. Львов, А.О. Косогор, Д.Л. Попадюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2021. – 151, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 139. – ISBN 978-966-433-169-4
1220940
  Камалі М.Х. Просто про цілі Шаріату = Maqasid Al-Shariah Made Simple / Мохаммад Хашім Камалі ; [пер.: Ю. Косенко ; ред.: М. Хряк-Петльований]. – Рівне : Міжнародний Інститут Ісламської Думки, 2021. – 38, [2] с. – Книга надрукована за підтримки Асоціації освітнього розвитку. – (Серія неперіодичних видань ; № 13). – ISBN 978-966-416-807-3
1220941
  Пильник Б.Е. Просто разговор / Б.Е. Пильник. – Горький, 1969. – 120с.
1220942
  Долинина Н.Г. Просто размышления / Н.Г. Долинина. – Л., 1977. – 173с.
1220943
  Уваров Ю.В. Просто рассвет / Ю.В. Уваров. – М, 1977. – 63с.
1220944
  Романов Е.И. Просто рыжий март / Е.И. Романов. – Йошкар-Ола, 1973. – 95с.
1220945
  Баруздин С.А. Просто Саша : рассказы, повести / С.А. Баруздин. – Москва : Современник, 1973. – 134 с. : ил., портр.


  Содерж.: Рассказы: Музыка; Мой Пауль; Вася; Маточкин Шар; Рождение Караваева; Лесной рассказ; Она такая; Дуб стоеросовый; Луна и солнце; Деревья сохраняют тепло; Просто Саша. Повесть.
1220946
  Баруздін С.О. Просто Саша : повісті, оповідання : для серед. та старш. шк. віку / С.О. Баруздін ; авториз. пер. з рос. Н. Орлової. – Київ : Веселка, 1991. – 302 с. : іл.
1220947
  Цветаева М.И. Просто сердце. Стихи зарубежных поэтов в переводе М.Цветаевой / М.И. Цветаева. – М, 1967. – 104с.
1220948
  Киплинг Р.Д. Просто сказки / Р.Д. Киплинг. – Москва, 1972. – 79с.
1220949
  Киплинг Редьярд Просто сказки : Кн. для чтения на англ.яз. По Киплингу / Киплинг Редьярд. – 4-е изд. – Москва : Просвещение, 1982. – 80с.
1220950
  Полянский А.Ф. Просто служба: докум. повесть и очерки / А.Ф. Полянский. – Москва, 1984. – 205с.
1220951
  Махова К.В. Просто счастье... : записки матери / Махова К.В. – Москва : Моск. рабочий, 1986. – 192 с. – (Время и мы)
1220952
  Богданов Е.А. Просто фантастика : повесть, рассказы / Евгений Богданов,Александр Головков, Сергей Ковякин ; худож. Н.В. Сидоркин. – Кемерово : Книжное издательство, 1990. – 301, [2] с. : ил.
1220953
  Деменок С.Л. Просто Фрактал / Сергей Деменок. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Страта, 2017. – 278 с. : ил., табл. – (Серия "Просто"). – ISBN 978-5-9909788-2-9
1220954
  Льюис К.С. Просто Христианство. Любовь : миссионер. проект / Клайс Стейплз Льюис. – Київ : [б. и.], 2018. – 285, [3] с. – На тит. л.: Эта кн. издана на средства жертвователей, которые оказались не безразличны к сказанным Христом словам о проповеди Евангелия по всему миру. Издатели искренне им благодарны и распространяют книгу БЕСПЛАТНО. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1220955
  Танов В. Просто человек / В. Танов. – София, 1980. – 174с.
1220956
  Ошанин Л.И. Просто я работаю волшебником / Л.И. Ошанин. – М, 1966. – 127с.
1220957
  Панин В.Я. Простогонимы домашних кур Восточно-Казахстанской области. (Систематика, распространение, биология и хоз. значение). : Автореф... канд. биол.наук: / Панин В.Я.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Биол.-почв. ф-тет. – Алма-Ата, 1958. – 15л.
1220958
  Вольтер Франсуа Мари Аруэ де Простодушный / Вольтер Франсуа Мари Аруэ де. – Москва : Художественная литература, 1956. – 80 с. – (Массовая серия)
1220959
  Коваленков А.А. Простое и непростое / А.А. Коваленков. – М, 1970. – 80с.
1220960
  Слемнев М.А. Простое и сложное в природе и познании. : Автореф... канд.филос.наук: 09.620 / Слемнев М.А.; АН БССР.Ин-т философии и права. – Минск, 1970. – 18л.
1220961
  Слемнев М.А. Простое и сложное в природе и познании. / М.А. Слемнев. – Минск, 1976. – 143с.
1220962
   Простое и сложное в программировании.. – Москва : Наука, 1988. – 169 с.
1220963
  Эйбхаум Г.Н. Простое и сложное предложение в немецком языке / Г.Н. Эйбхаум. – Ленинград : Просвещение, 1972. – 215 с.
1220964
  Эйхбаум Простое и сложное предложение в немецком языке : упражнения / Эйхбаум, И.П. Паромонова. – Ленинград : Просвещение, 1972. – 216 с.
1220965
  Маяковский В.В. Простое как мычание: сб. / В.В. Маяковский. – Репринтное воспроизведение издания 1916 года. – Москва : Книга, 1990. – 116с. – ("Книжные редкости". Библиотека репринтных изданий). – ISBN 5-212-00256-7
1220966
  Кирносов А.А. Простое море / А.А. Кирносов. – Л., 1961. – 286с.
1220967
  Зятковская Р.Г. Простое настоящее в системе временных форм английского глагола : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Зятковская Р.Г. ; Киев. гос. пед. ин-тут им. А.М. Горького. – Киев, 1953. – 15 с.
1220968
  Золотарев Б.Ю. Простое окончание / Б.Ю. Золотарев. – Москва : Советский писатель, 1989. – 336с.
1220969
  Шеметов А.И. Простое открытие. / А.И. Шеметов. – Красноярск, 1961. – 34с.
1220970
  Величко А.В. Простое предложение / А.В. Величко. – Москва, 1986. – 118с.
1220971
  Собинникова В.И. Простое предложение в русских народных говорах. / В.И. Собинникова. – Воронеж, 1961. – 297с.
1220972
  Будагова З.И. Простое предложение в современном азербайджанском литературном языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Будагова З.И. ; КВиССО СМ АзССР, Аз. ГУ. – Баку, 1963. – 55 с.
1220973
  Юрченко В.С. Простое предложение в современном русском языке / В.С. Юрченко. – Саратов, 1972. – 275с.
1220974
  Кленина А.В. Простое предложение в современном русском языке. Теория и упражнения (включенное обучение) : Учебное пособие для студентов-иностранцев / А.В. Кленина. – Москва : Русский язык, 1989. – 268с.
1220975
  Ходова К.И. Простое предложение в старославянском языке / К.И. Ходова. – М., 1980. – 296с.
1220976
  Никольский Н.Н. Простое предложение. / Н.Н. Никольский. – М, 1945. – 20с.
1220977
   Простое предложение: научный анализ и преподавание в школе и вузе.. – Воронеж, 1990. – 144с.
1220978
  Косаков А.К. Простое прошедшее в системе видовременных глагольных форм современного английского языка : Автореф... канд .филол.наук: / Косаков А.К.; Льв.ГУ,Каф. англ. филол. – Львов, 1958. – 16л.
1220979
  Джумайло О. Простое сердце: Джулиан Барнс // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 273-292. – ISSN 0042-8795
1220980
  Былина А.З. Простое тормажение условных рефлексов : Диссертация на степень доктора медицины А.З. Былина / Из физиологического отдела Имп. ин-та Экспериментальной медицины. – Санкт-Петербург : Тип. Главного упраления Уделов, 1910. – [2], 178 с. : табл. – Библиогр.: Указатель литературы с.173-176. – (Серия Докторских диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-медицинской академии в 1910-1911 учебном году ; № 18)


  Цензорами дис.:, по поручению Конференции, были: академик. И.П. Павлов, проф. Н.П. Кравков и приват-доцент Б.П. Бабкин
1220981
  Остросаблин Н.И. Простое упруго-пластическое распределение напряжений около круговых отверстий. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Остросаблин Н.И.; Сиб.отдел.АН СССР. – Новосибирск, 1975. – 10л.
1220982
  Баздырев К.К. Простое уравнение: муж+жена=семья / К.К. Баздырев. – Москва : Статистика, 1981. – 112 с. – (Популярная демография ; вып. 1)
1220983
  Макаренко Н. Простое устройство на солнечной энергии для получения водорода путем расщепления воды // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 7 (168). – С. 47-49
1220984
  Мирнев В.Н. Простое чувство / В.Н. Мирнев. – М., 1978. – 296с.
1220985
  Мифтахов Р. Простое чудое : стихи / Риф Мифтахов ; пер. с башк. А.Зорина. – Москва : Современник, 1983. – 63 с.
1220986
  Бубнов И.Т. Простой вексель и операции с ним. / И.Т. Бубнов. – 2-е изд. доп. – М.-Л., 1928. – 176с.
1220987
  Болдырев В.Н. Простой и точный спирометр // [Медицина]. – [Б. м., 1937. – 12 с.
1220988
  Детков Е.А. Простой любительский магнитофон / Е.А. Детков. – М.-Л., 1960. – 24с.
1220989
  Кузнецов А.с. Простой осциллограф / А.с. Кузнецов. – М., 1968. – 16с.
1220990
  Марченков О. Простой перевод // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 19. – ISSN 1563-6755


  Регулирование интеллектуальной собственности также можно перевести в электронный формат, сделав его намного проще и надежнее как для правообладателей, так и для рядовых пользователей
1220991
  Калинушкин В. Простой просчет? На новую модель академического института нужны нереальные деньги // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 22 ноября (№ 47). – С. 8


  Как мы и предполагали с самого начала, “реформа” Российской академии наук оказалась неподготовленной: никакой новой концепции управления наукой у власти нет. Принятые в спешке нормативные акты не отвечают на главные вопросы: как будут жить ...
1220992
  Петров В.И. Простой рассказ / В.И. Петров. – М., 1958. – 36с.
1220993
  Ачильдиев И.У. Простой свой город : заметки с ударных комс. строек / И.У. Ачильдиев, О.М. Колесниченко. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 112 с.
1220994
  Вадецкий Б.А. Простой смертный / Б.А. Вадецкий. – Москва, 1950. – 244с.
1220995
  Вадецкий Б.А. Простой смертный / Б.А. Вадецкий. – Москва, 1959. – 787с.
1220996
  Вадецкий Б.А. Простой смертный / Б.А. Вадецкий. – Ташкент, 1963. – 162с.
1220997
  Покровский С. Простой способ проектирования явлений хроматической поляризации света в сходящихся лучах : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1911. – 2 с. – Отд. оттиск из : Журн. Русс. Физ.-Хим. О. Физический отдел, вып. 4, 1911г.
1220998
   Простой статистический метод выявления монотонной зависимости среди наблюдаемых траекторий стохастического процесса.. – Л.
1. – 1983. – 47с.
1220999
  Зайев Л.М. Простор / Л.М. Зайев, 1949. – 191с.
1221000
  Мулдагалиев Д. Простор : избранные стихи / Джубан Мулдагалиев ;. – Москва : Правда, 1972. – 32 с.
<< На початок(–10)1221122212231224122512261227122812291230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,