Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)121122123124125126127128129130(+10)В кінець >>
120001
  Корнійчук В. "Абсолютний пан форми" (ритміка "Зів"ялого листя") // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 128-147
120002
  Шашок М.О. "Абсурдне" як мистецько-культурна категорія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 73-74. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
120003
  Казаков В.Б. А-7 уходят в ночь / В.Б. Казаков. – М : ДОСААФ СССР, 1981. – 144 с.
120004
  Ткаченко С. А-БА-БА-ГА-ЛА-ГАМЛЕТ: Шекспіріада, перверзія чи рекреація? // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 1/2. – С. 176-188. – ISSN 0130-1608
120005
  Иойрыш А.И. А-бомба. / А.И. Иойрыш. – М, 1980. – 423с.
120006
  Зверева Лидия Ивановна А.Н.Толстой - драматург и идейно-художественные искания драматургии его времени : Дис... д-ра филол.наук: 10.01.02 / Зверева Лидия Ивановна; МВ и ССО УССР. Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1982. – 427л. – Бібліогр.:л.373-427
120007
  Станке Э.О. А.Н.Толстой - драматург. : Автореф... канд. филолог.наук: / Станке Э.О.; МВО СССР. Латв. гос. ун-т. – Рига, 1954. – 23л.
120008
  Зверева Л.И. А.Н.Толстой - мастер исторической драматургии. / Л.И. Зверева. – Львов, 1982. – 159с.
120009
  Брайнина Б.Я. А.Н.Толстой / Б.Я. Брайнина. – М., 1946. – 47с.
120010
  Щербина В.Р. А.Н.Толстой / В.Р. Щербина. – Москва, 1951. – 168с.
120011
  Золотарева Е.Д. А.Н.Толстой / Е.Д. Золотарева. – Москва, 1954. – 63с.
120012
  Щербина В.Р. А.Н.Толстой / В.Р. Щербина. – 2-е изд, доп. – Москва, 1955. – 255с.
120013
  Рождественская И.С. А.Н.Толстой / И.С. Рождественская. – Л., 1962. – 326с.
120014
  Гура В И. А.Н.Толстой в работе над "Хождением по мукам". : Автореф... Канд.филол.наук: / Гура И.В; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1958. – 20л.
120015
  Гуренков М.Н. А.Н.Толстой и революция : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гуренков М.Н. ; Моск. гос.ун-т. – Москва, 1961. – 15 с.
120016
  Симоненко Л.Н. А.Н.Толстой как детский писатель. : Автореф... канд. филолог.наук: / Симоненко Л.Н.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 16л.
120017
  Зенкевич Г.К. А.Н.Толстой как писатель для детей : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Зенкевич Г.К. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 22 с.
120018
  Толстой А.Н. А.Н.Толстой о литературе и искусстве / А.Н. Толстой. – М., 1984. – 559с.
120019
  Трушкин В.П. А.Н.Толстой об общественной природе искусства и литературы. / В.П. Трушкин. – Иркутск, 1957. – 71с.
120020
  Мясников А.С. А.Н.Толстой. Стенограммы лекций... / А.С. Мясников. – М., 1948. – 32с.
120021
  Пикулев И.И. А.Н.Яр-Кравченко / И.И. Пикулев. – М, 1952. – 39с.
120022
  Бездрабко В.В. А.О. Введенський: дореволюційний історик-ерудит і радянський професор // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 153-182. – ISSN 0130-5247
120023
  Догель В.А. А.О. Ковалевский (1840 - 1901) / В.А. Догель. – М.-Л., 1945. – 153с.
120024
  Снитко Л.И. А.О. Никулин / Л.И. Снитко. – Барнаул. – 64с.
120025
  Гурільова М.А. А.О. Сапєгін / М.А. Гурільова. – К., 1969. – 44с.
120026
  Хмарський В.М. А.О. Скальковський - археограф // Проблеми едиційної та камеральної археографії : наукове видання / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії. – Київ, 1994. – Вип. 21 : А.О. Скальковський - археограф/В.М. Хмарський. – С. 3-32. – (Історія української археографії: персоналії ; вип. 3). – ISBN 5-7702-0852-x


  "На працю "Наезды гайдамак на Западную Украину в XVIII ст.: 1733 - 1768" відгукнувся відомий історик М.О. Максимович. Його рецензія була нищівною. Основний удар рецензент спрямував на негативну оцінку А.О. Скальковським гайдамацького руху. М.О. ...
120027
  Иванов П.П. А.О.Ковалевский и значение его эмбриологических работ. / П.П. Иванов, 1940. – 819-830с.
120028
  Шпаковская Е.А. А.О.Осипович-Новодворский, как представитель щедринской школы в русской литературе 70-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шпаковская Е.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1950. – 15л.
120029
  Кожевников Г. А.П. Боголюбов / Г. Кожевников. – М.-Л., 1949. – 40с.
120030
   А.П. Бондин. – Свердловск, 1957. – 136с.
120031
  Кремлев Ю.А. А.П. Бородин : к столетию со дня рождения / Ю.А. Кремлев. – Ленинград : Ленинградская филармония, 1934. – 88 с.
120032
  Попова Т.В. А.П. Бородин / Т.В. Попова. – Москва : Музгиз, 1937. – 136 с.
120033
  Попова Т.В. А.П. Бородин : жизнь и творчество / Т.В. Попова. – Москва, 1940. – 35 с.
120034
  Бэлза И.Ф. А.П. Бородин / И.Ф. Бэлза. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1944. – 54 с.
120035
  Бэлза И.Ф. А.П. Бородин : популяный очерк / И.Ф. Бэлза. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1946. – 18 с.
120036
  Попова Т.В. А.П. Бородин / Т.В. Попова. – Москва, 1947. – 42 с.
120037
  Бэлза И.Ф. А.П. Бородин / И.Ф. Бэлза. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1947. – 72 с.
120038
  Ремезов И.И. А.П. Бородин : лекция / И.И. Ремезов. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1952. – 36 с.
120039
  Ступель А.М. А.П. Бородин / А.М. Ступель. – Ленинград, 1957. – 36 с.
120040
  Дулова Е.В. А.П. Бородин / Е.В. Дулова. – Москва : Детская литература, 1990. – 122 с.
120041
   А.П. Бородин в воспоминаниях современников. – М, 1985. – 288с.
120042
  Половка С.Г. А.П. Капіці - 75 : ювілеї / С.Г. Половка, О.Ю. Митропольський // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 1. – С. 85-86. – ISSN 1726-5428
120043
  Малиновська Н.М. А.П. Ковалівський як історик-викладач // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна ; Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Вип. 9. – С. 184-190. – ISBN 978-966-8558-75-7
120044
   А.П. Коцур - науковий редактор, рецензент, опонент / укладач бібліографії Віта Коцур // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 256-264


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
120045
  Гончаров О. А.П. Коцур як краєзнавець // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 208-211


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
120046
  Капелюшний В. А.П. Коцуру - 50 або про молодого заслужено "заслуженого..." вусатого однолітка і "катастрофу" з часом // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – C. 109-110


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
120047
  Зограф Н.Г. А.П. Ленский / Н.Г. Зограф. – Москва, 1944. – 62с.
120048
  Зограф Н.Г. А.П. Ленский / Н.Г. Зограф. – М, 1955. – 456с.
120049
  Тараненко А.Л. А.П. Непокупний - дослідник прусської мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С.20-26. – ISSN 0027-2833
120050
  Биховець Н.М. А.П. Непокупний і порівняльно-історичне мовознавство // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 14-19. – ISSN 0027-2833


  У статті окреслено доробок А.П. Непокупного в галузі поріваняльно-історичного мовознавства, зокрема його внесок у поглиблення гіпотези про існування північноєвропейської мовної спільності. У дискусії з Т.В. Гамкрелідзе. В"яч. Вс. Івановим учений ...
120051
  Рябушкин А.П. А.П. Рябушкин / А.П. Рябушкин. – Москва, 1977. – 31с.
120052
  Щукин Пр.Н. А.П. Сребрянский : (биограф. очерк, поєма, письмо) / Пр.Н. Щукин. – Воронеж : Тип. Т-ва Н. Кравцов и К*, 1910. – 50 с. – Предчувствие вечности или восторг души при наступлении весны / соч. студ. философии Андрея Сребрянского, (Воронеж, 1930), с. 17-50. - Отд. оттиск: Филологические записки, 1910, вып. I, с. 104–118
120053
  Азатьян А.А. А.П. Федченко - географ и путешественник / А.А. Азатьян. – Москва : Географгиз, 1956. – 128 с
120054
  Азатьян А.А. А.П. Федченко - географ и путешественник / А.А. Азатьян. – Москва : Геогафгиз, 1956. – 127 с.
120055
  Юсов Б.В. А.П. Федченко / Б.В. Юсов. – М, 1953. – 39с.
120056
  Артюхов П.Л. А.П. Чапыгин : критико-биографический очерк / П.Л. Артюхов. – Архангельск, 1955. – 174 с.
120057
  Ничипорук Н.Г. А.П. Чехов - лікар // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 1/2 (92)
120058
  Горький Максим А.П. Чехов : Отрывки из воспоминаний / Горький М. – Берлин. – 31 с.
120059
   А.П. Чехов : Сборник Статьи. Исследования. Публикации. – Ростов -на-Дону, 1954. – 214 с.
120060
  Ермилов В.В. А.П. Чехов / В.В. Ермилов. – изд. доп. – Москва, 1959. – 495с.
120061
  Александров Б.И. А.П. Чехов : семинарий / Б.И. Александров. – Изд. 2-е, доп. и перер. – Москва ; Ленинград : Просвещение, 1964. – 214с.
120062
  Кузнецова М.В. А.П. Чехов / М.В. Кузнецова. – Свердловск, 1968. – 236с.
120063
  Кузнецова М.В. А.П. Чехов / М.В. Кузнецова. – Х., 1984. – 223с.
120064
   А.П. Чехов : проблемы жанра и стиля. – Ростов -на-Дону, 1987. – 120 с.
120065
  Седегов В.Д. А.П. Чехов в восьмидесятые годы / В.Д. Седегов. – Ростов -на-Дону, 1991. – 174с.
120066
  Покровский Н. А.П. Чехов в значении русского писателя-художника : из критической литературы о Чехове. – Москва, 1906. – 261 с.
120067
  Лысков И.П. А.П. Чехов в понимании критики : (материалы для характеристики его творчества). – Москва, 1905. – 260 с.
120068
  Калаушин М.М. А.П. Чехов в портретах, иллюстрациях, документах / М.М. Калаушин. – Ленинград, 1957. – 431 с.
120069
  Турков А.М. А.П. Чехов и его время / А.М. Турков. – 2-е изд., доп. и испр. – М., 1987. – 523с.
120070
  Смолкин М.Д. А.П. Чехов и его этическая подготовка к творчеству / М.Д. Смолкин. – Вильнюс, 1970. – 79с.
120071
  Комаров В. А.П. Чехов и Харитоненко // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 130-134. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9
120072
  Назаренко М.И. А.П. Чехов на Цейлоне: опыт русского путешественника // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2010. – Вып. 14. – С. 56-71. – ISBN 978-966-171-280-4


  Статья посвящена визиту Чехова на Цейлон в октябре 1890 г. Путевые впечатления.
120073
  Ермилов В.В. А.П. Чехов. Драматургия Чехова / В.В. Ермилов. – Москва, 1951. – 510с.
120074
  Єрмілов В.В. А.П. Чехов. Драматургія Чехова / В.В. Єрмілов. – К., 1952. – 460с.
120075
  Бердников Г.П. А.П. Чехов. Идейные и творческие искания / Г.П. Бердников. – М.-Л., 1961. – 506с.
120076
  Бердников Г.П. А.П. Чехов. Идейные и творческие искания / Г.П. Бердников. – Изд. 2-е, доп. – Ленинград, 1970. – 591с.
120077
  Бердников Г.П. А.П. Чехов. Идейные и творческие искания / Г.П. Бердников. – 3-е изд.. дораб. – М, 1984. – 511с.
120078
  Ермилов В.В. А.П. Чехов. Творческий портрет / В.В. Ермилов. – Москва, 1944. – 116с.
120079
  Манкевич И.А. А.П. Чехов: ольфакторные сюжеты "для небольшого рассказа" // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 146-163. – ISSN 0236-2007
120080
  Ефремин А. А.П.Барыкова (1839-1893) / А. Ефремин. – Москва, 1934. – 46с.
120081
  Фигуровский Н.А. А.П.Бородин / Н.А. Фигуровский, Ю.И. Соловьев. – М-Л, 1950. – 212с.
120082
   А.П.Бурлай. (Репродукции).. – Л., 1961. – 6с.
120083
  Камов Б.Н. А.П.Гайдар / Б.Н. Камов. – М., 1979. – 170с.
120084
   А.П.Карпинский. – М., 1937. – 96с.
120085
  Криштофович А.Н. А.П.Карпинский и ботаника / А.Н. Криштофович, 1936. – 4с.
120086
   А.П.Легенченко. – М, 1986. – 21с.
120087
   А.П.Ливанов. – М., 1965. – 16с.
120088
   А.П.Могилевский. – Москва, 1987. – 23с.
120089
  Ларичев В.Е. А.П.Окладников - исследователь древних культур Азии / В.Е. Ларичев. – Иркутск, 1958. – 68с.
120090
  Митракова Н.М. А.П.Платонов (1899-1951). Мат. к библиографии / Н.М. Митракова. – Воронеж, 1969. – 48с.
120091
  Рябушкин А.П. А.П.Рябушкин / А.П. Рябушкин. – М., 1961. – 68с.
120092
  Рябушкин А.П. А.П.Рябушкин / А.П. Рябушкин. – Москва, 1976. – 19с.
120093
  Ростиславов А. А.П.Рябушкин . Жизнь и творчество / А. Ростиславов. – М. – 96с.
120094
  Марусенко Т.И. А.П.Свидницкий (Жизнь и творчество) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Марусенко Т.И. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1950. – 12 с.
120095
  Марусенко Т.І. А.П.Свидницький : Дис... канд.філологіч.наук: / Марусенко Т.І.; Полтавський деж.пед.ін-т ім.В.Г.Короленка. – Полтава, 1949. – 178л. – Бібліогр.:л.175-177
120096
   А.П.Федченко. Сб. документов.. – Ташкент, 1956. – 232с.
120097
   А.П.Чехов - великий художник слова. – Ростов -на-Дону, 1960. – 264с.
120098
  Фомина С.Н. А.П.Чехов - критик буржуазного либерализма. (К вопросу об эволюции мировоззрения и творчества А.П.Чехова) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Фомина С.Н. ; Киевск. гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Киев, 1965. – 18 с.
120099
   А.П.Чехов : сборник статей. – Москва : [Тип. Русского т-ва], 1910. – 183, 6 л. портр., ил. – (Русская быль, серия 3 ; [№] 2)
120100
  Фейдер В А.П.Чехов : литературный быт и творчество по мемуарным материалам / В Фейдер. – Ленинград : Academia, 1928. – 464с.
120101
   А.П.Чехов. – 2-е изд. – М, 1931. – 96с.
120102
   А.П.Чехов. – М, 1945. – 107с.
120103
  Мелких З.С. А.П.Чехов / З.С. Мелких. – Минск, 1954. – 35с.
120104
  Паперный З.С. А.П.Чехов / З.С. Паперный. – Москва, 1954. – 192с.
120105
  Станиславлева В.Н. А.П.Чехов / В.Н. Станиславлева. – Москва, 1958. – 52с.
120106
  Михельсон В.А. А.П.Чехов / В.А. Михельсон. – Краснодар, 1960. – 30с.
120107
  Паперный З.С. А.П.Чехов / З.С. Паперный. – 2-е доп. изд. – М., 1960. – 302с.
120108
  Цейтлин М.А. А.П.Чехов : лекции для заочников / М.А. Цейтлин. – Москва : МОПИ, 1960. – 80 с.
120109
  Малинин Д.И. А.П.Чехов в Богимове б.Тарусского уезда / Д.И. Малинин. – Калуга, 1931. – 27с.
120110
   А.П.Чехов в воспоминаниях современников. – М, 1947. – 520с.
120111
   А.П.Чехов в воспоминаниях современников. – М, 1952. – 568с.
120112
   А.П.Чехов в воспоминаниях современников. – 2-е изд. – Москва, 1954. – 683с.
120113
   А.П.Чехов в воспоминаниях современников. – М, 1960. – 834с.
120114
   А.П.Чехов в воспоминаниях современников. – М, 1986. – 734с.
120115
  Станиславский К.С. А.П.Чехов в Московском художественном театре. / К.С. Станиславский. – М., 1947. – 91с.
120116
   А.П.Чехов в театре. – Москва, 1955. – 144с.
120117
  Сысоев Н.А. А.П.Чехов в Ялте / Н.А. Сысоев. – Симферополь, 1948. – 36с.
120118
  Егоров Н.С. А.П.Чехов во Франции / Н.С. Егоров. – Ленинград, 1975. – 59с.
120119
  Шалюгин Г.А. А.П.Чехов и "большая" газетно-журнальная пресса 80-90-х годов 19 века. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.01 / Шалюгин Г.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1979. – 16л.
120120
  Айвазян М.К. А.П.Чехов и армянская литература : Автореф... канд. филол.наук: / Айвазян М.К.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 21л.
120121
  Турков А.М. А.П.Чехов и его время / А.М. Турков. – М., 1980. – 408с.
120122
  Динершетйн Е.А. А.П.Чехов и его издатели / Е.А. Динершетйн. – М., 1990. – 221с.
120123
  Видуэцкая И.П. А.П.Чехов и его издатель А.Ф.Маркс / И.П. Видуэцкая. – Москва, 1977. – 167с.
120124
   А.П.Чехов и театральное искусство. – Ленинград, 1985. – 195 с.
120125
   А.П.Чехов Материалы литературного музея Пушкинского дома. – Ленинград : Наука, 1982. – 163 с.
120126
  Теплинский М.В. А.П.Чехов на Сахалине / М.В. Теплинский. – Сахалин, 1990. – 142с.
120127
   А.П.Чехов. Репертуарно-методический сборник. – Вологда, 1960. – 40с.
120128
   А.П.Чехов. Рукописи. Письма. Биографические документы. Воспоминания. Театральные постановки. Описание материалов Центр. гос Архива литературы и искусства СССР. – М, 1960. – 272с.
120129
   А.П.Чехов. Сборник методический и библиографический материалов. – Вологда, 1959. – 31с.
120130
   А.П.Чехов. Сборник статей. – Южно-Сахалинск, 1959. – 232с.
120131
   А.П.Чехов. Сборник статей и материалов. – Ростов -на-Дону
2. – 1960. – 310с.
120132
   А.П.Чехов. Сборник статей и материалов. – Симферополь, 1962. – 127с.
120133
  Полоцкая Э.А. А.П.Чехов: Движение художественной мысли. / Э.А. Полоцкая. – М., 1979. – 337с.
120134
  Юшманова Н А.П.Чехов: уроки нравственности / Н Юшманова. – Москва, 1985. – 64 с.
120135
  Шенникова М.М. А.П.Шенников / М.М. Шенникова, Н Г. Финашина. – М, 1966. – 66с.
120136
  Семенов В.Ф. А.П.Щапов / В.Ф. Семенов. – Казань, 1983. – 62с.
120137
  Шмидт И.М. А.Посядо / И.М. Шмидт. – М., 1987. – 63с.
120138
  Богданчиков С.А. А.Р. Лурия и психоанализ // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 4. – С.21-24. – ISSN 0042-8841
120139
   А.Р. Лурия и современная психология : Сборник статей памяти А.Р. Лурия. – Москва : Московский университет, 1982. – 256с.
120140
  Леонтьев А.А. А.Р. Лурия у истоков советской психолингвистики // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 4. – С.93095. – ISSN 0042-8841
120141
  Жижка М.В. А.Радищев / М.В. Жижка. – Москва, 1934. – 203с.
120142
   А.Рублев. – Москва, 1990. – 48с.
120143
  Рылов А.А. А.Рылов / А.А. Рылов. – Москва, 1977. – 4с.
120144
  Айзенман А.С. А.С. Айзенман / А.С. Айзенман, . – Москва, 1980. – 10с.
120145
  Айзенман А.С. А.С. Айзенман. Каталог выставки живописи / А.С. Айзенман, . – Москва, 1972. – 8с.
120146
  Ісаєва О.І. А.С. Бориневич: невідомі сторінки життя вченого // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (80). – С. 95-101. – ISSN 0374-3896


  Одеський вчений, статистик, демограф та економіст.
120147
  Лихолат А.В. А.С. Бубнов на Україну / А.В. Лихолат. – К, 1965. – 127с.
120148
  Родин А.М. А.С. Бубнов: воен. и полит. деятельность / А.М. Родин. – Москва, 1988. – 174с.
120149
  Пыпин А.Н. А.С. Грибоедов / А.Н. Пыпин. – Птгр., 1919. – 46с.
120150
  Бугославский С. А.С. Грибоедов / С. Бугославский. – М.-Л., 1929. – 31с.
120151
  Коган П.С. А.С. Грибоедов / П.С. Коган. – М.-Л., 1929. – 104с.
120152
   А.С. Грибоедов. – М., 1946. – 184с.
120153
  Мещеряков В.П. А.С. Грибоедов / В.П. Мещеряков. – Л, 1983. – 267с.
120154
   А.С. Грибоедов в воспоминаниях современников. – М., 1929. – 344с.
120155
   А.С. Грибоедов в воспоминаниях современников. – М., 1980. – 448с.
120156
   А.С. Грибоедов в русской критике. – М., 1958. – 390с.
120157
   А.С. Грибоедов и Грузия : Аннот. библиогр. указ. (доревол. период.). – Тбилиси : Мецниереба, 1987. – 68с.
120158
  Минчик С. А.С. Грибоедов и христианство: к вопросу о пребывании классика в Украине // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 41. – С. 46-53
120159
   А.С. Грибоедов, его жизнь и гибель в мемуарах современников. – Л., 1929. – 351с.
120160
   А.С. Грибоедов. Горе от ума. Постановка лауреата Государственной премии, нар. арт. СССР П.М. Садовского. – М., 1949. – 12с.
120161
   А.С. Грибоедов.Творчество,биография,традиции. – Ленинград : Наука, 1977. – 291 с.
120162
   А.С. Грибоедов: Материалы к биографии. – Л., 1989. – 287с.
120163
   А.С. Грибоедов: Творчество. Биография. Традиции. – Ленинград : Наука, 1977. – 292с.
120164
  Мартынов И.И. А.С. Даргомыжский / И.И. Мартынов. – Москва : Музгиз, 1944. – 32 с.
120165
  Мартынов И.И. А.С. Даргомыжский / И.И. Мартынов. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1946. – 15 с.
120166
  Мартынов И.И. А.С. Даргомыжский / И.И. Мартынов. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1947. – 47 с.
120167
  Шлифштейн С.И. А.С. Даргомыжский : лекция / С.И. Шлифштейн. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1955. – 28 с.
120168
  Ремезов И.И. А.С. Даргомыжский / И.И. Ремезов. – Москва : Музгиз, 1963. – 126 с.
120169
  Каган М.С. А.С. Запесоцкий. Образование: философия, культурология, по­литика. М.: Наука, 2002. - 456 с. : [рецензия] // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 183-185. – ISSN 0042-8744
120170
  Сухомлинов М.И. А.С. Кайсаров и его литературные друзья / [соч.] М.И. Сухомлинова, акад. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1897. – [2], 33 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук. 1897, т. 2, кн. 1, с. 1-33. – Библиогр. в примеч.
120171
  Шендриков Е.А. А.С. Лукомский : страницы жизни и деятельности // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2010. – № 9 (129). – С. 144-171. – ISSN 1606-0219


  Генерал А.С. Лукомский на фронтах Первой мировой войны.
120172
  Шендриков Е.А. А.С. Лукомский: страницы жизни и деятельности. Военно-государственная деятельность А.С.Лукомского (1897-1915) // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2010. – № 5 (125). – С. 83-99. – ISSN 1606-0219
120173
  Гетманец М.Ф. А.С. Макаренко - писатель: взгляд с исторической дистанции // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 3. – С. 23-29. – Бібліогр. в кінці ст.
120174
  Балабанович Е.З. А.С. Макаренко : очерк жизни и творчества / Е.З. Балабанович; Гос. лит. музей. – Москва : Госкультпросветиздат, 1951. – 256 с. : ил., портр.
120175
  Лукин Ю.Б. А.С. Макаренко / Ю.Б. Лукин. – Москва, 1954. – 207с.
120176
   А.С. Макаренко. – Львов
2. – 1954. – 139с.
120177
   А.С. Макаренко. – Львов
3. – 1956. – 163с.
120178
  Морозова Н.А. А.С. Макаренко / Н.А. Морозова. – Л., 1957. – 108с.
120179
   А.С. Макаренко. – Львов
4. – 1959. – 176с.
120180
  Морозова Н.А. А.С. Макаренко / Н.А. Морозова. – Ленинград, 1961. – 240 с.
120181
  Бутрин М.Л. А.С. Макаренко / М.Л. Бутрин, Т.Д. Микитин. – Львів, 1963. – 10с.
120182
   А.С. Макаренко. – Львов
5. – 1963. – 186с.
120183
  Кроль Т.Г. А.С. Макаренко : биография : пособия для учащихся / Т.Г. Кроль. – Москва ; Ленинград : Просвещение, 1964. – 92 с.
120184
   А.С. Макаренко. – Львов
7. – 1969. – 172с.
120185
   А.С. Макаренко. – Львов
8. – 1971. – 132с.
120186
   А.С. Макаренко. – Львов
9. – 1974. – 138с.
120187
   А.С. Макаренко : Указатель трудов и литературы о жизни и деятельности. – Москва : Педагогика, 1978. – 80с.
120188
   А.С. Макаренко. – Львов
11. – 1985. – 155с.
120189
  Гетманець М.Ф. А.С. Макаренко і Україна / М.Ф. Гетманець, І.О. Гетманець. – Харків : Майдан, 2015. – 95, [5] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-372-606-9
120190
  Павлова М.П. А.С. Макаренко о воспитании детей в семье / М.П. Павлова. – М., 1960. – 47с.
120191
  Виничук Л.С. А.С. Макаренко о воспитании сознательной дисциплины / Л.С. Виничук. – Київ, 1988. – 114с.
120192
  Степанов П.М. А.С. Макаренко про виховання дітей в сім"ї / П.М. Степанов. – Київ, 1953. – 27с.
120193
  Кобилянська І.В. А.С. Макаренко про проблеми та майстерність педагога // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2014. – № 4 (8). – С. 94-100
120194
   А.С. Макаренко. Библиографический указатель. – Москва, 1955. – 16с.
120195
  Степанов Г.Г. А.С. Новиков-Прибой / Г.Г. Степанов. – Краснодар, 1963. – 224с.
120196
  Красильников В.А. А.С. Новиков-Прибой / В.А. Красильников. – М., 1966. – 315с.
120197
  Аренберг А.Г. А.С. Попов - изобретатель радио. / А.Г. Аренберг. – Москва, 1951. – 32с.
120198
  Берг А.И. А.С. Попов и изобретение радио / А.И. Берг. – Л, 1935. – 100с.
120199
  Берг А.И. А.С. Попов и современная радиоэлектроника / А.И. Берг, В.И. Шамшур. – М.-Л., 1959. – 88с.
120200
  Еголин А.М. А.С. Пушкин - великий поэт русского народа / А.М. Еголин. – Москва, 1949. – 24 с.
120201
  Еголин А.М. А.С. Пушкин - великий русский поэт / А.М. Еголин. – Москва, 1949. – 64 с.
120202
   А.С. Пушкин - критик. – Москва, 1978. – 672 с.
120203
  Виноградов В.В. А.С. Пушкин - основоположник русского литературного языка / В.В. Виноградов. – Москва, 1949. – 32 с.
120204
  Еголин А.М. А.С. Пушкин - родоначальник новой русской литературы / А.М. Еголин. – Москва, 1949. – 24 с.
120205
   А.С. Пушкин. – 4с.
120206
   А.С. Пушкин. – Санкт-Петербург, 1899. – 80с.
120207
  Сумцов А.С. Пушкин : исследования проф. Харьк. ун-та Н.Ф. Сумцова. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1900. – IV, 350 с.


  № 31930 из книг И. Турчинович
120208
   А.С. Пушкин. – [Санкт-Петербург] : Изд. журн. "Русский библиофил" ; [Тип. Сириус], 1911. – 100 с., 19 л. ил.


  Содержание: 1) Свободный роман; 2) Родоначальник лишних людей; 3) Герой 20-х годов; 4) Татьяна Ларина; 5) Ольга Ларина; 6. В безмятежных небесах... (Владимир Ленский); 7) В среде крепостников; Подробное излож.: 1) "Евгений Онегин"
120209
  Павлов В.И. А.С. Пушкин : вып. 1-4. – Одесса : Книгоиздат и тип. М.С. Козмана
Вып. 1 : Разбор произведений, характеристика действующих лиц, содержание и подробный план. – 1912. – 42, 12с.


  Содержание: 1) Свободный роман; 2) Родоначальник лишних людей; 3) Герой 20-х годов; 4) Татьяна Ларина; 5) Ольга Ларина; 6. В безмятежных небесах... (Владимир Ленский); 7) В среде крепостников; Подробное излож.: 1) "Евгений Онегин"
120210
  Морозов П.О. А.С. Пушкин : очерк П.О. Морозова / П.О. Морозов. – Петроград : Изд. Театр. отд. Наркомпроса, 1919. – 16 с. – (Драматические писатели ; Вып. 11)
120211
  Фатов Н.Н. А.С. Пушкин / Н.Н. Фатов. – Москва, 1921. – 7 1с.
120212
   А.С. Пушкин. – М, 1931. – 128с.
120213
  Сергиевский И.В. А.С. Пушкин / И.В. Сергиевский. – М., 1938. – 136 с.
120214
   А.С. Пушкин. – М, 1948. – 324с.
120215
   А.С. Пушкин. – Москва, 1949. – 176с.
120216
   А.С. Пушкин. – Ростов-на-Дону, 1949. – 32 с.
120217
  Петров С.М. А.С. Пушкин : жизнь и творчество / С.М. Петров. – Москва : Московский рабочий, 1949. – 160 с. : 1 портр.
120218
  Сергиевский И.В. А.С. Пушкин / И.В. Сергиевский. – М., 1949. – 128 с.
120219
  Благой Д.Д. А.С. Пушкин / Д.Д. Благой. – Москва, 1949. – 96 с.
120220
  Сергиевский И.В. А.С. Пушкин / И.В. Сергиевский. – М., 1950. – 192 с.
120221
  Сергиевский И.В. А.С. Пушкин / И.В. Сергиевский. – Изд. 2-е. – М., 1955. – 192 с.
120222
   А.С. Пушкин. – Кишинев, 1970. – 47 с.
120223
  Петров С.М. А.С. Пушкин / С.М. Петров. – Москва, 1973. – 352 с.
120224
   А.С. Пушкин. – Москва, 1974. – 64с.
120225
  Еськова Л.М. А.С. Пушкин / Л.М. Еськова. – Москва, 1975. – 35 с.
120226
  Бродский Н.Л. А.С. Пушкин .Биография / Н.Л. Бродский. – М, 1937. – 893 с.
120227
   А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. – М
2. – 1974. – 559с.
120228
   А.С. Пушкин в воспоминаниях современников : В 2-х т. – Москва : Художественная литература. – (Литературные мемуары)
Т. 1. – 1985. – 543с.
120229
   А.С. Пушкин в воспоминаниях современников : в 2-х т. – Москва : Художественная литература. – (Литературные мемуары)
Т. 2. – 1985. – 575с.
120230
  Буачидзе Т.П. А.С. Пушкин в грузинской литературной критике : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Буачидзе Т.П. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилси, 1954. – 15 с.
120231
  Покровский Н.А. А.С. Пушкин в его значении художественном, историческом и общественном : Из речей и статей о Пушкине / сост. Н. Покровский. – 2-е изд., доп. – Москва : Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К*, 1905. – 268 с. – Экз. деф., отсутств. с. 209-268
120232
   А.С. Пушкин в Захарове. – М, 1973. – 15с.
120233
   А.С. Пушкин в зеркале двух столетий [Електронний ресурс] : мультимедиа энциклопедия. – лицензионная копия от "1С" и РМЦ. – Москва : РМЦ, 2002. – 1 CD + 1 буклет. – Систем. требования : Windows 95/98/NT, Pentium 166, RAM 16 Мб/, SVGA 1 Мб, CD-ROM 8x, звуковая карта, колонки, наушники, мышь, 52x, 700MB/80min.- Заглавие с этикетки. – (Познавательная коллекция). – ISBN 5-9521-0005-8


  В энциклопедии представлены: - культурно-исторический контекст пушкинской эпохи - систематизированная информация о жизни и творчестве поэта - жизнь пушкинских произведений в искусстве и культуре России двух столетий Общий объем: - более 700 ...
120234
   А.С. Пушкин в зеркале двух столетий [Електронний ресурс] : мультимедиа энциклопедия. – Москва : Республиканский Мультимедиа Центр, 2002. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, Pentium 166, RAM 16 Мб/, SVGA 1 Мб, CD-ROM 8x, звуковая карта, колонки, наушники, мышь, CD-ROM.- Заглавие с этикетки диска. – (1С: Познавательная коллекция). – ISBN 5-9521-0005-8


  В энциклопедии представлены : - культурно-исторический контекст пушкинской эпохи - систематизированная информация о жизни и творчестве поэта - жизнь пушкинских произведений в искусстве и культуре России двух столетий Общий объем : - более 700 ...
120235
   А.С. Пушкин в изобразительном искусстве. – Москва, 1961. – 16с.
120236
   А.С. Пушкин в Михайловском, 1957. – 8с.
120237
  Турыгина Л. А.С. Пушкин в обасти музыки : Для юношества и любителей музыки / Л. Турыгина. – Санкт-Петербург : Изд. Перворазрядного жен. учеб. заведения Л.М. Турыгиной ; Тип. Глазунова, 1899. – 34 с., 1 л. фронт. (портр.)


  Содерж.: 1. Мысли Пушкина о музыке. 2. Пушкин в музыке русских композиторов
120238
  Павлова Е.В. А.С. Пушкин в портретах / Е.В. Павлова. – М., 1983. – 374с.
120239
  Павлова Е.В. А.С. Пушкин в портретах / Е.В. Павлова. – М., 1983. – 152с.
120240
  Павлова Е.В. А.С. Пушкин в портретах / Е.В. Павлова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1989. – 168 с.
120241
  Голлербах Э.Ф. А.С. Пушкин в портретах и иллюстрациях / Э.Ф. Голлербах, Евгеньев-Максимов. – Москва; Ленинград, 1937. – 127 с.
120242
   А.С. Пушкин в произведениях советских художников. – М, 1988. – 32с.
120243
   А.С. Пушкин в русской критике : сборник статей. – Москва, 1950. – 688с.
120244
   А.С. Пушкин в русской критике. – М, 1953. – 688с.
120245
   А.С. Пушкин в советской художественной литературе. – К, 1937. – 300с.
120246
   А.С. Пушкин в стихах русских поэтов 19 века. – М, 1974. – 95с.
120247
   А.С. Пушкин в стихах советских поэтов. – М, 1975. – 110с.
120248
  Курбанов Шихали Курбан оглы А.С. Пушкин и Азербайджан / Курбанов Шихали Курбан оглы. – Баку, 1959. – 251с.
120249
   А.С. Пушкин и азербайджанская литература. – Баку, 1949. – 143с.
120250
  Суздальский Ю.П. А.С. Пушкин и античность : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 640 / Суздальский Ю.П. ; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1969. – 20 с.
120251
  Дмитренко Е. А.С. Пушкин и В.Ф. Достоевский: типология творческих взаимоотношений // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 23-27. – ISSN 2075-1486
120252
  Мальцев М.И. А.С. Пушкин и декабристы / М.И. Мальцев. – Томск, 1949. – 24с.
120253
  Рабинович М.Б. А.С. Пушкин и древне-русская литература : Дис... канд. филол. наук / Рабинович М.Б., 1944. – 194 л.
120254
   А.С. Пушкин и его время в изобразительном искусстве первой половины 19 века. – Ленинград, 1985. – 221с.
120255
   А.С. Пушкин и его время в изобразительном искусстве первой половины 19 века. – Ленинград, 1987. – 224с.
120256
   А.С. Пушкин и его литературное окружение. – М, 1938. – 110с.
120257
  Ляцкий Е. А.С. Пушкин и его письма / Е. Ляцкий. – 76 с. – Вырезка
120258
  Клепиков С.А. А.С. Пушкин и его произведения в русской народной картинке / С.А. Клепиков. – Москва, 1949. – 132с.
120259
   А.С. Пушкин и Калужский край. – Калуга, 1951. – 40с.
120260
   А.С. Пушкин и книга : [сборник / сост., вступит. тексты, примеч. В.Э. Вацуро ; худож. А.Б. Коноплев]. – Москва : Книга, 1982. – 398 с. : ил. ; 10х7 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
120261
  Бороздин А.К. А.С. Пушкин и поэзия действительности / А.К. Бороздин. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1899. – 26 с.
120262
   А.С. Пушкин и проблемы мировой культуры : Русская литература : исследования : сборник научных трудов. – Киев : Логос, 1999-. – ISBN 966-581-144-4
Вып. 1, т. 1. – 1999. – 203 с.
120263
   А.С. Пушкин и проблемы мировой культуры : русская литература : исследования : сборник научных трудов. – Киев : Логос, 1999-. – ISBN 966-581-146-0
Вып. 1, т. 2. – 1999. – 203 с.
120264
   А.С. Пушкин и русская литература. – Калинин, 1983. – 145с.
120265
  Кулинич А.В. А.С. Пушкин и украинский читатель / А.В. Кулинич, В.И. Мацапура. – Киев, 1986. – 48 с.
120266
  Сумцов Н.Ф. А.С. Пушкин и Ф.И. Тютчев / [соч.] Н.Ф. Сумцова, проф. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1900. – 19 с. – Отд. оттиск из кн.: Н.Ф. Сумцов. А.С. Пушкин. Исследование. Харьков, 1900
120267
  Мелик-Пашаев А.С. Пушкин и феномен художественного творчества // Вопросы культурологии : Научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2005. – № 10. – С. 41-46. – ISSN 2073-9702
120268
  Матковская И. А.С. Пушкин и ХVІІІ век // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 102-110. – ISBN 966-587-044-0
120269
  Сироткин М.Я. А.С. Пушкин и чувашская литература / М.Я. Сироткин. – Чебоксары, 1949. – 24с.
120270
  Линин А.М. А.С. Пушкин на Дону / А.М. Линин. – Ростов -на-Дону, 1941. – 172с.
120271
  Линин А.М. А.С. Пушкин на Дону / А.М. Линин. – Ростов -на-Дону, 1949. – 56с.
120272
  Пушкин А.С. А.С. Пушкин о литературе / А.С. Пушкин. – Москва, 1977. – 173 с.
120273
  Пушкин А.С. А.С. Пушкин об искусстве : [в 2 т.] / А.С. Пушкин; сост., предисл. [с. 7-25] и коммент. А.А. Вишневского. – Москва : Искусство. – ISBN 5-210-00331-0 (В пер.)
Т. 1. – 1990. – 362, [1] с. : ил.
120274
  Пушкин А.С. А.С. Пушкин об искусстве : [в 2 т.] / А.С. Пушкин; сост., предисл. [с. 7-25] и коммент. А.А. Вишневского. – Москва : Искусство. – ISBN 5-210-02286-2 (В пер.)
Т. 2. – 1990. – 350, [1] с. : ил.
120275
  Приятель И. А.С. Пушкин у словенцев / написал Иван Приятель. – [Санкт-Петербург], 1901. – С. 367-395
120276
  Матвеева Н.И. А.С. Пушкин, "Евгений Онегин" : Библиогр. указ. ил. изд. / Н.И. Матвеева. – Москва, 1980. – 37с.
120277
  Кикош Т.А. А.С. Пушкин, "Повести Белкина": "Метель", "Барышня-крестьянка". (Урок внеклассного чтения. 7 кл.) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 5. – С. 43-48
120278
  Мануйлов В.А. А.С. Пушкин. 1799-1837. Очерк жизни и творчества. / В.А. Мануйлов. – Псков, 1949. – 88 с.
120279
   А.С. Пушкин. А.Н. Островский. Западники и славянофилы. – Москва, 1939. – 233 с.
120280
  Калашян А.В. А.С. Пушкин. Библиограф. пер. на арм. яз. (1843-1972) / А.В. Калашян. – Ереван, 1974. – 186с.
120281
  Новиков Иван А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. / Новиков Иван. – Симферополь, 1949. – 132с.
120282
  Новиков Иван А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. / Новиков Иван. – М.-Л., 1950. – 160с.
120283
  Новиков И.А. А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. / И.А. Новиков. – Москва-Ленинград, 1952. – 192с.
120284
  Новиков И.А. А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. / И.А. Новиков. – Москва-Ленинград, 1954. – 192с.
120285
  Мейлах Б.С. А.С. Пушкин. Очерк жизни и творчества / Б.С. Мейлах. – М.-Л., 1949. – 200 с.
120286
  Мейлах Б.С. А.С. Пушкин. Семинарий / Б.С. Мейлах, Н.С. Горницкая. – Ленинград : Гос. учеб.-педагог. изд-во М-ва просвещ. РСФСР, 1959. – 266 с.
120287
  Городецкий С.М. А.С. Пушкину : стихотворение С. Городецкого с примеч. – Петроград : Краса, 1915. – 17, [5]
120288
  Садовская М.К. А.С. Серафимович в борьбе за социалистический реализм : Автореф... канд. филол.наук: / Садовская М. К.; Моск. гос.пед. ин-т. – М., 1953. – 15л.
120289
  Волков А.А. А.С. Серафимович. Критико-биографический очерк / А.А. Волков. – Москва, 1951. – 116с.
120290
  Боровикова Н.М. А.С. Серафимович. Лекция... / Н.М. Боровикова. – М, 1957. – 32с.
120291
  Волков А.А. А.С. Серафимович. Очерк жизни и творчества / А.А. Волков. – Москва, 1969. – 240с.
120292
  Досин М.И. А.С. Славинский / М.И. Досин, П.М. Селиванов. – Минск, 1989. – 79с.
120293
  Чимирис Ю.В. А.С. Суворин в оценке современников / Ю.В. Чимирис, Я.В. Купина // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 202-211. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  У статті проведено стислий огляд думок відомих сучасників про О.С. Суворіна - видатну постать кінця 19–20 ст. Наведено цитати зі статей і монографій таких діячів культури, літератури, журналістики та політики як Кугель, Амфітеатров, Мережковський, ...
120294
  Холодный В.И. А.С. Хомяков - дилетант и провидец постхристианского "завета" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 8. – С.145-156. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
120295
  Орлов В.Н. А.С.Грибоедов / В.Н. Орлов. – М., 1945. – 32с.
120296
  Петров С.М. А.С.Грибоедов / С.М. Петров. – Москва, 1948. – 20с.
120297
  Петров С.М. А.С.Грибоедов / С.М. Петров. – Москва, 1949. – 24с.
120298
  Петров С.М. А.С.Грибоедов / С.М. Петров. – Москва, 1950. – 92с.
120299
  Петров С.М. А.С.Грибоедов / С.М. Петров. – 2-е изд, переработ. – Москва, 1954. – 119с.
120300
  Ениколопов И.К. А.С.Грибоедов в Грузии и Персии. Историко-биографический очерк. / И.К. Ениколопов. – Тифлис, 1929. – 208с.
120301
  Назарова Л.И. А.С.Грибоедов в портретах, иллюстрациях, документах / Л.И. Назарова, А.М. Гордин. – Ленинград, 1955. – 307с.
120302
  Тугуши К.С. А.С.Грибоедов и грузинская литература : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Тугуши К.С.; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1971. – 19л.
120303
  Нечкина М.В. А.С.Грибоедов и декабристы / М.В. Нечкина. – М., 1947. – 599с.
120304
  Нечкина М.В. А.С.Грибоедов и декабристы / М.В. Нечкина. – Изд. 2-е. – М., 1951. – 624с.
120305
  Орлов В.Н. А.С.Грибоедов. 1795-1829 / В.Н. Орлов. – Москва-Ленинград, 1949. – 116с.
120306
  Гетманец М.Ф. А.С.Макаренко - литературный критик / М.Ф. Гетманец. – Харьков, 1971. – 65с.
120307
   А.С.Макаренко. – Львов, 1978. – 159с.
120308
   А.С.Макаренко .1888-1963. К 75-летию со дня рождения. – М., 1963. – 215с.
120309
  Степанова Л.А. А.С.Макаренко и В.А.Сухомлинский: преемственность педагогических феноменов // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 1. – С. 104-111. – ISSN 0869-561Х
120310
  Гетманец М.Ф. А.С.Макаренко и советская литература 20-30-х годов : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.02 / Гетманец М.Ф. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 38 с.
120311
   А.С.Макаренко и современная школа. – Фрунзе, 1962. – 80с.
120312
  Нежинский Н.П. А.С.Макаренко и современная школа / Н.П. Нежинский. – Киев, 1970. – 312с.
120313
  Дічек Н. А.С.Макаренко і проблема "морально дефективного дитинства" в ранньорадянський період : (до 125-річчя від дня народження А.С.Макаренка) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 1/2 (997/998). – С. 15-22. – ISSN 0131-6788


  Антон Семенович Макаренко - один серед видатніших педагогів, який поеднував у собі талант вихователя і письменницьке обдарування, тонке знання психології дитини і дар науковця, хист публіциста і громадського діяча.
120314
  Флоровский Ю.В. А.С.Макаренко о формировании нравственных чувств советского человека : Автореф... канд. пед.наук: / Флоровский Ю.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 16л.
120315
  Ніжинський М.П. А.С.Макаренко про виховання / М.П. Ніжинський. – К., 1949. – 24с.
120316
  Ніжинський М.П. А.С.Макаренко про виховання в праці / М.П. Ніжинський. – К., 1950. – 96с.
120317
   А.С.Макаренко про роботу вихователя. – К., 1949. – 20с.
120318
  Луппол М. А.С.Макаренко. / М. Луппол. – Красноярск, 1948. – 37с.
120319
   А.С.Макаренко. (1888-1939). Бібліографічна пам"ятка. – Львів, 1968. – 11с.
120320
   А.С.Макаренко. (Опыт, изучение, применение). – М., 1969. – 216с.
120321
   А.С.Макаренко. Библиографический указатель. – М., 1959. – 136с.
120322
  Медынский Е.Н. А.С.Макаренко. Жизнь, деятельность, педагогическая система. / Е.Н. Медынский. – М, 1944. – 94с.
120323
  Костелянец Б.О. А.С.Макаренко. Критико-биогр. очерк. / Б.О. Костелянец. – М., 1954. – 236с.
120324
   А.С.Макаренко: К 100-летию со дня рождения : Указ. труд. и лит. о жизни и деятельности. – Москва, 1988. – 56с.
120325
  Пащенко В. А.С.Макаренко: прихований атеїст чи справжній віруючий? / В. Пащенко, Т. Нагорна // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2004. – Вип. 5. – С.157-164. – (Педагогічні науки). – ISBN 966-7653-16-2
120326
  Фатов Н.Н. А.С.Неверов. / Н.Н. Фатов. – Л, 1926. – 216с.
120327
  Новиков-Прибой А.С.Новиков-Прибой / Новиков-Прибой. – М.
1. – 1985. – 542с.
120328
   А.С.Новиков-Прибой в воспоминаниях современников. – М., 1980. – 503с.
120329
  Щербина В.Р. А.С.Новиков-Прибой. / В.Р. Щербина. – М., 1951. – 158с.
120330
  Введенский Б.А. А.С.Попов - изобретатель радио / Б.А. Введенский. – Москва-Ленинград, 1948. – 32с.
120331
  Бренев И.В. А.С.Попов / И.В. Бренев. – Л, 1959. – 24с.
120332
   А.С.Попов в характеристках и воспоминаниях современников. – Москва-Ленинград : Академия наук СССР, 1958. – 455с.
120333
  Введенский Б.А. А.С.Попов и современное радио / Б.А. Введенский. – Москва, 1945. – 23с.
120334
  Головин Г.И. А.С.Попов изобретатель радио : Жизнь и деятельность / Г.И. Головин. – Москва : Из-во литературы по вопросам связи и радио, 1945. – 239с.
120335
   А.С.Попов. Сборник документов / Головин Г.И. – Ленинград : Лениздат, 1945. – 254с.
120336
  Петров С.М. А.С.Пушкин / С.М. Петров. – Москва, 1961. – 239с.
120337
  Замотин И.И. А.С.пушкин. Очерк жизни и творчества / И.И. Замотин. – Минск, 1937. – 227с.
120338
  Машбиц-Веров А.С.Серафимович / Машбиц-Веров. – Москва, 1933. – 64с.
120339
  Петров В.И. А.С.Серафимович / В.И. Петров. – Воронеж, 1950. – 40с.
120340
   А.С.Серафимович (1863-1963).. – Волгоград, 1963. – 168с.
120341
   А.С.Серафимович в воспоминаниях современников.. – М,, 1961. – 378с.
120342
  Спасенко К.Ф. А.С.Серафимович в Донбассе / К.Ф. Спасенко. – Донецк, 1963. – 52с.
120343
  Фатов Н.Н. А.С.Серафимович. / Н.Н. Фатов. – М-л, 1927. – 234с.
120344
   А.С.Серафимович.. – М., 1928. – 222с.
120345
  Куриленков В.И. А.С.Серафимович. / В.И. Куриленков. – М., 1950. – 160с.
120346
   А.С.Серафимович. Био-библиографическая памятка.. – Ростов -на-Дону, 1953. – 49с.
120347
   А.С.Серафимович. Исследования, воспоминания. Материалы. Письма.. – М.-Л., 1950. – 344с.
120348
   А.С.Серафимович. Мат. конф.. – Волгоград, 1973. – 144с.
120349
   А.С.Серафимович: мат. 4 Всесоюз. конф.. – Волгоград, 1980. – 143с.
120350
   А.С.Серафимович: мат. конф.. – Волгоград, 1979. – 144с.
120351
  Исмаилов М.А. А.С.Сумбатзаде : Библиография / М.А. Исмаилов; АН АзССР; Ин-т истории; Фундам. б-ка. – Баку : Элм, 1979. – 89с. – (Деятели науки и культуры Азербайджана)
120352
  Махмудов Г.З. А.С.Сумбатзаде. Библиография / Г.З. Махмудов. – Баку, 1967. – 48 с.
120353
   А.Саврасов : Альбом. – 2-е изд. – Москва, 1986. – 48с.
120354
  Вешнев В. А.Серафимович как художник слова / В. Вешнев. – Москва, 1924. – 97с.
120355
  Гладковская Л.А. А.Серафимович,Д.Фурманов.Семинарий / Л.А. Гладковская, Е.И. Наумов. – Ленинград, 1957. – 229 с.
120356
   А.Софронов. Московский характер. – М.-Л., 1949. – 62с.
120357
   А.Софронов. Московский характер. – М., 1949. – 12с.
120358
  Тигранов Г.Г. А.Спендиаров : По материалам писем и воспоминаний / Г.Г. Тигранов. – Ереван : Айпетрат, 1953. – 192 с.
120359
  Крапивин А.В. А.Стамболийский / А.В. Крапивин. – М., 1988. – 183с.
120360
  Болотов А.Т. А.Т. Болотов в Кенигсберге / А.Т. Болотов. – Калининград, 1990. – 189с.
120361
  Александров Ю. А.Т. Гречанинов : Ното-библиогр. справочник / Ю. Александров; Гос. центр. музей музыкальной культуры им. М. И. Глинки. – Москва : Советский композитор, 1978. – 103с.
120362
  Выходцев П.С. А.Т. Твардовский. Семинарий / П.С. Выходцев. – Ленинград, 1960. – 251с.
120363
  Рощин П.Ф. А.Т.Твардовский / П.Ф. Рощин. – Москва, 1962. – 112с.
120364
  Игнатченко И.В. А.Тьер и первая карлистская война в Испании (1833-1839 годы) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 5. – С. 110-124. – ISSN 0130-3864
120365
  Черных А.В. А.Ф. Гильфердинг в Боснии и Герцеговине. 1857-1858 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 155-164. – ISSN 0042-8779
120366
  Добрынин А. А.Ф. Добрынин - Г. Киссинджер: документы архива внешней политики Российской Федерации // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2006. – № 5. – С. 108-138. – ISSN 0130-3864
120367
  Архипов И. А.Ф. Керенский: Пьеро из революционной сказки // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 11. – С. 107-140. – ISSN 0321-1878
120368
  Фойницкий И.Я. А.Ф. Кистяковский как криминалист / И. Фойницкий. – Киев : Типография Корчак-Новицкого, 1895. – [2], 15 с. – Отд. отиск из журн.: Киевская старина., 1895, № 1
120369
  Ларин А.М. А.Ф. Кони - судебный деятель / А.М. Ларин. – М., 1988. – 62с.
120370
  Юрский Н. А.Ф. Кони в истории русской общественности : (к 80-тилетию со дня рождения В.Ф. Кони) / Н. Юрский. – Петроград (Сакт-Петербург) : Изд. П.П. Сойкина, 1924. – 47 с.
120371
  Сашонко В.Н. А.Ф. Кони в Петербурге - Петрограде - Ленинграде / В.Н. Сашонко ; [ред. И.А. Орлова]. – 1991 : Лениздат, 1991. – 301, [3] c., [8] л. фотоил. – Библиогр.: с. 301-302. – (Серия "Выдающиеся деятели науки и культуры в Петербурге - Петрогораде - Ленинграде")
120372
  Смолярчук В.И. А.Ф. Кони и его окружение : очерки / В.И. Смолярчук. – Москва : Юридическая литература, 1990. – 398 с.
120373
   А.Ф. Лосев и культура 20-го века. – Москва, 1991. – 219с.
120374
  Пожарская М.Н. А.Ф. Лушин / М.Н. Пожарская. – Москва, 1985. – 93 с.
120375
  Аникиева В. А.Ф. Пахомов / В. Аникиева. – Ленинград, 1935. – 92с.
120376
  Еремин М.П. А.Ф. Писемский / М.П. Еремин. – Москва, 1956. – 32с.
120377
  Пустовойт П.Г. А.Ф. Писемский в истории русского романа / П.Г. Пустовойт. – Москва : Московский университет, 1969. – 269, [3] с.
120378
  Манойленко К.В. А.Ф.Баталин - выдающийся русский ботаник XIX века. / К.В. Манойленко. – М.-Л., 1962. – 132с.
120379
  Коробейникова З.Н. А.Ф.Босулаев / З.Н. Коробейникова. – Л, 1981. – 135с.
120380
  Арсланов В.Г. А.Ф.Лосев и Мих.Лифшиц о Гомере и древней мифологии (две концепции Абсолюта) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С.93-107. – ISSN 0042-8744
120381
  Евнин Ф. А.Ф.Писемский / Ф. Евнин. – Москва, 1945. – 31с.
120382
  Кишкин Л.С. А.Ф.Смирдин : к истории смирдинского фонда Славянской библиотеки / Л.С. Кишкин. – Прага, 1987. – 128с.
120383
  Максимов П.Х. А.Фадеев в Ростове. Воспоминания. / П.Х. Максимов. – Ростов -на-Дону, 1972. – 137с.
120384
  Некрасова Е.А. А.Фет, И.Анненский.Типологический аспект описания / Е.А. Некрасова. – М, 1991. – 125с.
120385
  Лисицын Ю.П. А.Ч.Кожевников и Московская школа невропатологов. / Ю.П. Лисицын. – М., 1961. – 259с.
120386
   А.Чавчавадзе, Г.Орбелиани, Н.Бараташвили
120387
  Островский А. А.Чавчавадзе, Г.Орбелиани, Н.Бараташвили / А. Островский, А. Федоров // Стихотворения А.Чавчавадзе, Г.Орбелиани, Н.Бараташвили / А. др. Чавчавадзе. – Ленинград, 1941. – С. 5-28
120388
  Діброва Н.А. А.Чайковський. Коротко про митця. Повість "За сестрою" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 35. – С. 5-10
120389
  Матвєєва Л.В. А.Ю. Кримський - неодмінний секретар Всеукраїнської Академії наук : вибране листування / Л. Матвєєва, Е. Циганкова; НАНУ; Ін-т сходознавства. – Київ : Обереги, 1997. – 172с. – ISBN 966-513-070-6
120390
   А.Ю. Кримський - україніст і орієнталіст. – Київ, 1974. – 175с.
120391
   А.Ю. Кримський. – Київ, 1972. – 168с.
120392
  Циганкова Е.Г. А.Ю. Кримський і С.О. Єфремов. Співпраця у розбудові Української академії наук (1920-1928) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 1. – С. 74-80. – ISSN 1608-0599
120393
  Кочубей Ю.М. А.Ю. Кримський на Кавказькому фронті (1917 р.) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 90-93. – ISSN 1608-0599
120394
  Веркалець М. А.Ю. Кримський про витоки персо-таджицької словесності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 125-135. – (Журналістика ; Вип. 4)
120395
  Бубенок О.Б. А.Ю. Кримський про обставини іудаїзації хозарів (фрагмет із другої частини монографії "Історія хазарів з найдавніших часів до X віку" / О.Б. Бубенок, О.О. Хамрай, В.В. Черноіваненко // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 246-270. – ISSN 1608-0599
120396
  Петькун С. А.Ю. Кримський та орієнталізм // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 265-268
120397
  Веркалець М.М. А.Ю. Кримський у колі своїх сучасників / М.М. Веркалець. – Київ : [Т-во "Знання" УРСР], 1990. – 47 с. – (Сер. 6. "Духовний світ людини"; № 6)
120398
  Гаврилова Т.О. А.Ю. Кримський як дослідник середньонаддніпрянських говорів // Постаті та ідеї: з історії мовознавства в Україні. – К., 1995. – С. 5-9
120399
  Богданов-Березовский А.Я. Ваганова / Богданов-Березовский. – М.-Л., 1950. – 110с.
120400
  Луцык С.М. А.Я. Вышинский о понятии и видах законности // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 19. – С. 16-19. – ISSN 1812-3805


  В данной статье автор описывает работы и идеи известного деятеля советской юридической науки А.Я. Вышинского, посвященные законности. В статье рассматриваются такие понятия, как революционная и буржуазная законность, советская защита, описаны работы и ...
120401
  Онуфриева С.А. А.Я. Головин / С.А. Онуфриева. – Ленинград, 1966. – 135 с.
120402
  Безносова О.В. А.Я. Дородницин (1859-1919 рр.) - православний місіонер та дослідник протестантського сектанства // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2004. – № 5. – С. 59-63. – (Історія та археологія ; Вип. 12)
120403
  Зноско-Боровский А.Я. Штогаренко / Зноско-Боровский. – Москва : Музгиз, 1947. – 38 с.
120404
  Зноско-Боровский А.Я. Штогаренко / Зноско-Боровский. – К, 1951. – 51с.
120405
  Зноско-Боровский А.Я. Штогаренко / Зноско-Боровский. – Киев : Мистецтво, 1951. – 51 с.
120406
  Боровик М.К. А.Я. Штогаренко : нарис про життя і творчість / М.К. Боровик. – Київ, 1961. – 67 с.
120407
  Буланкин И.Н. А.Я.Данилевский -- основоположник отечественной биохимии. / И.Н. Буланкин. – Х., 1950. – 36с.
120408
  Марков П.Г. А.Я.Ефименко - историк Украины / П.Г. Марков. – Киев : Киевский университет, 1966. – 124с.
120409
  Олейник Вера Митрофановна А.Я.Шабленко и рабочая поэзия конца XIX - начала ХХ века : Дис... канд. филол.наук: 10.01.03 / Олейник Вера Митрофановна; Нежинский гос. пед. ин-т им. Н.В.Гоголя. – Нежин, 1987. – 179л. – Бібліогр.:л.160-179
120410
   А380 преодолел Атлантику // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 7 : Фото
120411
  Москаленко О.Я. Аbbau. Учебное пособие по немецкому языку / О.Я. Москаленко, М.В. Гумилева. – М., 1956. – 180с.
120412
  Мушак Н. Аcquisу правовій системі Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Стаття присвячена дослідженню поняття acquis Європейського Союзу та встановленню його змісту. Проаналізовано правові акти Європейського Союзу, судову практику Суду ЄС, західну та вітчизняну доктрину щодо тлумачення acquis Європейського Союзу. ...
120413
  Весоловська Е. Аntyk w polskiej wspolczesnej kulturze popularnej - zyski i straty // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 101-106


  У статті досліджено важливі й розмаїті приклади присутності в польській масовій культурі тем і сюжетів давньої греко-римської традиції. Як масову культуру потрактовано фільми і літературні твори, адресовані до найширшого кола реципієнтів. Адже у ...
120414
   Аpбiтpажний пpоцесуальний кодекс Укpаїни : науково-пpактичний коментаp. – Харків : Консум, 1995. – 272с.
120415
   Аpбiтpажний пpоцесуальний кодекс Укpаїни : (за станом на 1 веpесня 1997 p.). – Київ : Гаpантiя, 1997. – 49с. – ISBN 9669522609
120416
  Вышенкский Владимир Андреевич АR - алгебры подстановок и их применение : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Вышенкский Владимир Андреевич; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 9л.
120417
  Gaidar O V. Аrtifact removal from EEG signal using blind separation sources algorithm / O V. Gaidar, P S. Ratlchenko, O.O. Sudakov // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 138-139
120418
  Gaidar O V. Аrtifact removal from EEG signal using blind separation sources algorithm / O V. Gaidar, P S. Radchenko, O.O. Sudakov // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 138-139
120419
  Kuan-Yu Chen Аssessing he effects of restaurant-related attributes on customer behavoral intentions // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 134-140 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
120420
  Киперть Гейнрих Аtlas Ahti .Двенадцать карт для изучения древней истории составленные Гейнрихом Кипертом. / Киперть Гейнрих. – 28с.
120421
  Иваненко Анна АААА : правила жизни // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 4. – C. 70-78 : Фото
120422
  Лехт К. Ааду Хинт как писатель - романист : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лехт К. ; АН ЭстССР , Отд-ние обществ. наук. – Таллин, 1966. – 41 с.
120423
  Камышан В.П. Ааленские и байосские ринхонеллиды Северо-Западного Кавказа и их значение для стратиграфии и палеозоогеографии : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Камышан В.П.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. Науч.-исслед. сектор. – Х., 1967. – 23л.
120424
  Казакова В.П. Ааленский ярус, его зональное расчленение и границы / В.П. Казакова. – М, 1984. – 202с.
120425
  Вольфсон С.Я. Аб пролетарскім інтэрнацыяналізме у нацыянальна-каланіяльным пытанні / С.Я. Вольфсон, І.М. Ільюшын. – Минск, 1935. – 150с.
120426
  Дудкоу Д.А. Аб разьвицьці капіталізму у Беларусі у 2-й палове ХІХ і початку ХХ стагодзья / Д.А. Дудкоу. – Менск, 1932. – 203с.
120427
  Кумахова З.Ю. Абадзехский диалект и его место среди других адыгских диалектов / З.Ю. Кумахова. – Нальчик, 1972. – 116с.
120428
  Мирзахметов Мекемтас Мирзахметович Абаеведение : Библиогр. указ. / Мирзахметов Мекемтас Мирзахметович; Отв. ред.: Ш.К. Сатпаева. – Алма-Ата : Алма-Ата, 1988. – 240с.
120429
   Абажур : трымайся прауды ! / Беларуская асацыяцыя журналістау. – Мінск, 2000-
№ 2. – 2008
120430
   Абажур : трымайся прауды ! / Беларуская асацыяцыя журналістау. – Мінск, 2000-
№ 3. – 2008
120431
   Абажур : трымайся прауды ! / Беларуская асацыяцыя журналістау. – Мінск, 2000-
№ 4. – 2008
120432
  Сергійчук В. Абаза Костянтин Костянтинович // Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда... / [упоряд.: Сергійчук В.І., Пасько І.В. ; вступ. ст., заг. ред. Сергійчук В.І.]. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2013. – С. 11. – ISBN 978-966-2911-56-5
120433
   Абазинские народные сказки. – Москва : Наука, 1985. – 411 с. – Библиогр.: с. 397-406. – (Сказки и мифы народов Востока)
120434
  Генко А.Н. Абазинский язык. / А.Н. Генко. – М, 1955. – 204с.
120435
   Абазинско-русский словарь : около 14.000 слов с приложением краткого грамматического очерка абазинского языка. – Москва : Советская энциклопедия, 1967. – 536 с.
120436
  Данилова Е.Н. Абазины / Е.Н. Данилова. – М, 1984. – 145с.
120437
   Абазины : ист.-этногр. очерк. – Черкесск : Ставроп. кн. изд-во Карачаево-Черкесское отделение, 1989. – 235, [2] с. – Библиогр. в конце гл.
120438
  Сильченко С М. Абай -- классик казахской литературы / С М. Сильченко, . – Алма-Ата, 1949. – 31с.
120439
  Ауэзов М. Абай : Трагедия в 4-х актах, 6-ти картинах / М. Ауэзов, Л. Соболев. – Москва; Ленинград, 1945. – 132с.
120440
  Ауэзов М. Абай / М. Ауэзов. – Москва, 1945. – 391с.
120441
  Ауэзов М.О. Абай / М.О. Ауэзов. – Москва, 1948. – 800 с.
120442
  Ауэзов М.О. Абай / М.О. Ауэзов. – Алма-Ата
Кн. 2. – 1948. – 404с.
120443
  Ауэзов М.О. Абай / М.О. Ауэзов. – Москва, 1949. – 836с.
120444
  Ауезов М.О. Абай / М.О. Ауезов. – Київ, 1952. – 616 с.
120445
  Ауэзов М.О. Абай / М.О. Ауэзов. – Москва, 1955. – 590 с.
120446
  Ауэзов М. Абай / М. Ауэзов. – Алма-Ата
Книга 1. – 1957. – 412с.
120447
  Ауэзов М.О. Абай / М.О. Ауэзов. – Москва
1. – 1958. – 783с.
120448
  Ауэзов М. Абай / М. Ауэзов. – Москва
2. – 1958. – 776с.
120449
  Ауэзов М.О. Абай / М.О. Ауэзов. – Київ, 1972. – 736с.
120450
  Ауезов М.О. Абай : Роман / М.О. Ауезов. – Київ : Дніпро, 1972. – 736с.
120451
  Орешникова Н.М. Абай в русской школе / Н.М. Орешникова. – Алма-Ата, 1968. – 80с.
120452
   Абай Гэсэр. – Улан-Удэ, 1960. – 314с.
120453
  Жиренчин А. Абай и его русские друзья / А. Жиренчин. – Алма-Ата, 1949. – 128с.
120454
  Суюншалиев Х.Ж. Абай Кунанбаев и русская классическая литература / Х.Ж. Суюншалиев. – Алма-Ата, 1954. – 40с.
120455
  Тажибаев Т. Абай Кунанбаев о воспитании молодежи / Т. Тажибаев. – Алма-Ата, 1954. – 36с.
120456
  Бубнов Н.М. Абак и Боэций : Лотаринский научный подлог XI века. Историко-критические изследования в области средневековой науки / Н.М. Бубнов. – Петроград (Санкт-Петербург) : Сенатская тип.
Т. 3 : Иcследования по истории науки в Европе. – 1915. – [2], XXVI, 327, [2] с., [2] л. табл. – Извлеч. из Журн. М-ва народного просвещения за 1907-1909 гг.


  Боэций, Аниций Манлий Северин
120457
   Абакан : литературно-художественный альманах. – Абакан : Хакасское книжное изд-во
№ 6. – 1954
120458
   Абакан : литературно-художественный альманах. – Абакан : Хакасское книжное изд-во
№ 7. – 1955
120459
  Торосов В.М. Абакан / В.М. Торосов. – Красноярск, 1990. – 240 с.
120460
  Пиралишвили О.Д. Абакелия. / О.Д. Пиралишвили. – М., 1957. – 38с.
120461
  Попов Н.И. Абанер / Н.И. Попов. – М., 1972. – 175с.
120462
   Абарона сваіх правоу у крымінальным і адміністратыуным працэсе. – Менск, 2002. – 48с.
120463
  Харадзе Е.К. Абастуманская астрофизическая обсерватория / Е.К. Харадзе. – Москва : Издательство АН СССР, 1958. – 39 с.
120464
  Кычанов Е.И. Абахай. / Е.И. Кычанов. – Новосибирск, 1986. – 147с.
120465
  Пряхин А.Д. Абашевская культура в Подонье / А.Д. Пряхин. – Воронеж, 1971. – 215с.
120466
   Абашевская культура в Среднем Поволжье // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1961. – № 97 : Абашевская культура в Среднем Поволжье. – С. 5-226, 23 табл.
120467
  Горбунов В.С. Абашевская культура Южного Приуралья / В.С. Горбунов. – Уфа, 1986. – 96с.
120468
  Воропаєва Т. Аббакумов Стефан Темофійович // Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда... / [упоряд.: Сергійчук В.І., Пасько І.В. ; вступ. ст., заг. ред. Сергійчук В.І.]. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2013. – С. 12-13. – ISBN 978-966-2911-56-5
120469
   Аббаньяно (Abbagnano) Ніколо // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 665-666. – ISBN 966-316-069-1
120470
  Исаев Н И. Аббас Сиххат об обучении и воспитании. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Исаев И.Н.оглы; Азерб. гос. ун-тет. – Баку, 1974. – 44л.
120471
  Талыбзаде К. Аббас Сиххат. / К. Талыбзаде. – Баку, 1963. – 136 с.
120472
  Тищенко К. Аббасиди проти Омейядів: топонімічний слід в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 57-60. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Виразний слід арабо-хозарської війни 713 - 737 рр. виявлено методом контекстуального аналізу у топонімії Лівобережної України та по трасі військового походу Мервана "від Росави до Русави". Дотепер у топоніміці упізнавані імена проводирів джигаду ...
120473
  Касим-заде Ф.С. оглы Аббаскули Ага Бакиханов (Гудси). Жизнь и творчество / Ф.С. оглы Касим-заде. – Баку, 1958. – 173с.
120474
  Грановский Т. Аббат Сугерий : историческое исследование / Т. Грановский. – Москва : Университетская типография, 1849. – VIII, 139 с.
120475
  Стендаль Аббатисса из Кастро. / Стендаль. – М., 1956. – 96с.
120476
  Соболева Елена Аббатство Даунтон. В поисках "Аббатства Даунтон" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 5 (206), май. – С. 84-89 : фото. – ISSN 1029-5828
120477
  Пикок Т. Аббатство кошмаров; Усадьба Грилла / Т. Пикок. – М, 1988. – 422с.
120478
  Подшивайлова А.М. Аббревиатура как маркер языка тоталитаризма // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 395-411


  Стаття присвячена розгляду абревіатури як маркера мови тоталітаризму. Визначено поняття "тоталітаризм". Висвітлено якості абревіатури, що призводять до посилення тотального контролю, який є ключовою позицією тоталітаризму. Статья посвящена ...
120479
  Волошин Е.П. Аббревиатуры в лексической системе английского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Волошин Е.П.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1967. – 26л.
120480
  Шаповалова А.П. Аббревиатуры в современном французском языке. : Автореф... канд.филол.наук: 664 / Шаповалова А.П.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1970. – 21л.
120481
  Сердюк М.Г. Аббревиатуры и графические сокращения в украинском языке : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.661 / Сердюк М.Г. ; Харьков. гос. ун-т. – Харків, 1971. – 20 с.
120482
  Борисов В.В. Аббревиация и акронимия / В.В. Борисов. – М., 1972. – 320с.
120483
  Могилевский Р.И. Аббревиация как лингвистическое явление : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Могилевский Р.И. ; АН ГрузССР , Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1966. – 32 с. – Бібліогр. : с. 28-29
120484
  Редозубов Константин Николаевич Аббревиация как новый способ словообразования в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Редозубов Константин Николаевич; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1973. – 24л.
120485
  Куткина А.Ю. Аббревиация как способ общественно-политической терминологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 103-108. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
120486
  Коховская Л.Ф. Аббревиация как способ словообразования : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Коховская Л.Ф.; БГУ. – Минск, 1980. – 24л.
120487
   Абвега русских суеверий, идолопоклоннических жертвоприношений, свадебных простонародных обрядов, колдовства, шеманства и проч. – Москва, 1786. – 326с.
120488
  Оганисьян Ю.С. Абд-аль-Кадир / Ю.С. Оганисьян. – М., 1968. – 176с.
120489
  Бахшалиева Г.Б. Абд ас-Салам аль-Уджейли: очерк жизни и творчества / Г.Б. Бахшалиева. – Баку, 1989. – 105с.
120490
  Лабулэ Эдуард Рене Абдаллах или Трилистник о четырех листьях : арабская сказка / Эдуард Лабулэ; Сокр. пер. с фр. кн. А.Н. Шаховской. – Москва : Кн. А.Н. Шаховская ; [Тип. К.Ф. Некрасова в Ярославле], 1913. – 147, [2] с.
120491
  Невельська-Гордєєва Абдукція - як метод побудови гіпотез та версій // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 132-134
120492
  Боролина И.В. Абдулла Каххар / И.В. Боролина. – Ташкент, 1957. – 203с.
120493
   Абдулла Каххар и его художественный мир.. – Ташкент, 1989. – 174 с.
120494
  Халилова Т.А. Абдулла Шаик и русская литература. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Халилова Т.А.; АН АзССР.Ин-т литературы. – Баку, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
120495
  Умаров А.Р. Абдулхак Абдуллаев. / А.Р. Умаров. – М., 1971. – 31с.
120496
  Курбанов А.Б. Абдулхак Хамид и его пьеса "Дочь Индии". : Автореф... канд. филол.наук: / Курбанов А. Б.; АН Аз.ССР. Ученый совет отделения обществ наук. – Баку, 1971. – 40л.
120497
   Абдулхалат Абдуллатыпович Бакиров. – Ташкент : Фан, 1978. – 39с.
120498
  Раджобов М.Р. Абдурахман Джами и таджикская философия XV века / М.Р. Раджобов. – Душанбе, 1968. – 320с.
120499
  Аманбаев А. Абдылас Малдыбаев : краткий очерк жизни и творчества / А. Аманбаев. – Фрунзе : Киргизское государственное издательство, 1957. – 31 с.
120500
  Федущак І. Абезь і Адак - дорога у вічність / Інна Федущак, Віктор Федущак. – Львів : Українські технології, 2006. – 292 с. – ISBN 966-345-091-6
120501
  Григор"єва В.Б. Абелеві групи з обмеженням на решітку підгруп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 15-20. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчаються абелеві групи, решітка підгруп яких задовольняє модальному закону для n=5.
120502
  Вавдіюк Д.О. Абелеві двопороджені самоподібні групи // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 152 : Фізико-математичні науки. – С. 11-20. – ISSN 1996-5931


  Встановлено критерiй, коли двопороджена самоподiбна група автоморфiзмiв регулярного бiнарного кореневого дерева є абелевою. У випадку, коли така група є абелевою, в термiнах її твiрних визначено, якiй з чотирьох груп Z2, Z2 х Z2, Z та Z х Z вона ...
120503
  Серр Ж.-П. Абелевы 1-адические представления и эллиптические кривые / Ж.-П. Серр. – М, 1973. – 191 с.
120504
  Кириченко В.В. Абелевы p-группы и модули над дискретно нормированными кольцами / В.В. Кириченко, Л.3. Мащенко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 43-46. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються зв"язки між абелевеми p-групами та модулями над дискретно нормованим кільцем p-цілих чисел Z[нижній індекс (p)].
120505
   Абелевы группы и модули : сб. статей. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1980. – 139 с.
120506
   Абелевы группы и модули : сб. статей. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1981. – 257с.
120507
   Абелевы группы и модули
№ 13. – 1996
120508
   Абелевы группы и модули
№ 14. – 1996
120509
  Мамфорд Д. Абелевы многообразия / Д. Мамфорд. – Москва : Мир, 1971. – 299с.
120510
  Москаленко Леся Абеліона. Епоха"Альдемару" : готель. Греція / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 56-58 : Фото
120511
  Бокал Г.В. Абеляр П"єр // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 184-186. – ISBN 966-316-069-1
120512
  Томаши А. Абель в глухом лесу. / А. Томаши. – Москва, 1989. – 285 с.
120513
  Ващенко В.М. Абераційна теорія озонометричних подвійних дифракційних УФ монохроматорів з відніманням дисперсії на сферичних гратках / В.М. Ващенко, А.І. Лоза, Ж.І. Патлашенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 323-330. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Приведено результати розрахунків та аналізу оптико-фізичних та оптико-механічних особливостей схеми подвійного дифракційного монохроматора з відніманням дисперсії на базі сферичних ґраток для дистанційного зондування озоносфери Землі з космічних ...
120514
  Одаренко О.В. Аберація культурної спадщини в мистецтві нових медій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 83-84. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
120515
  Бенч Н.В. Аберація права в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 60-75. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349


  Вводиться і розкривається поняття "аберації права", аналізуються філософські проблеми права, що виникли в процесі державотворення в Україні.
120516
  Чиж І.Г. Аберометрія оптичної системи ока методом рейтресинга : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.11.07 / Чиж І.Г.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 42 назви
120517
  Афончина Н.Б. Аберометрія оптичної системи ока методом Фуко : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.07 / Афончина Наталія Борисівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
120518
  Сабиров В.Ш. Аберрации совести / В.Ш. Сабиров, О.С. Соина // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 3 (май - июнь). – С. 5-19. – ISSN 0236-2007
120519
  Щетепкин Ю.П. Аберрации спектральных систем с диффракционной решеткой : Автореф... канд. физ-мат. наук: / Щетепкин Ю.П.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 9 с.
120520
  Прихоженко Э.Я. Аберрации хромосом озимой твердой пшеницы при повторных облучениях семян в различных физиологических состояниях. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Прихоженко Э.Я.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1975. – 21л.
120521
  Каспаров Б.М. Аберрация света и специальная теория относительности / Б.М. Каспаров, Н.Б. Каспаров. – Армавир : Северо-Кавказ.филиал ВИМ, 1984. – 120 с.
120522
  Кісар С.Г. Абетка : вірші для дошк. та мол. шк. віку / Світлана Кісар ; [худож. Дзень О.С.]. – Київ : Веселка, 2015. – [66] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-01-0467-9
120523
  Речицький В. Абетка демократії: інформація // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2014. – № 2/3 (46/47), квітень - вересень. – С. 3-6
120524
  Речицький В. Абетка демократії: свобода слова // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2014. – № 2/3 (46/47), квітень - вересень. – С. 6-12
120525
  Речицький В. Абетка демократії: свобода творчості // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2014. – № 4 (48), жовтень - грудень. – С. 3-6
120526
  Ковалів Ю. Абетка дисертанта : методол. принципи написання дисертації : посібник / Юрій Ковалів. – Київ : Твім інтер, 2009. – 456, [4] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 966-7430-48-0
120527
  Войтко В.І. Абетка для віруючих і невіруючих / В.І. Войтко. – Київ, 1972. – 123с.
120528
   Абетка етнополітолога. – К. : Школяр
Т. 1. – 1996. – 225с.
120529
   Абетка етнополітолога : довід. посібник. – Київ : Школяр
Т. 2. – 1996. – 235, [1] с.
120530
  Паладій Я. Абетка з історії України / Я. Паладій. – К, 1993. – 39с.
120531
  Зубенко Л.Г. Абетка менеджера / Л.Г. Зубенко, Л.С. Довгаль. – К, 1993. – 74с.
120532
  Удовиченко В.П. Абетка міського голови : поради, застереження, благословіння / В.П. Удовиченко; АМУ. – Київ, 2000. – 32с.
120533
  Войтко В.І. Абетка молодого атеїста : Короткий словник атеїстичних термінів / В.І. Войтко. – Київ : ЦК ЛКСМУ "Молодь", 1978. – 160с.
120534
  Старун В.В. Абетка світла / В.В. Старун. – Київ, 1989. – 45 с.
120535
   Абетка української політики : Довідник. – Київ : Смолоскип, 1998. – 230 с. – ISBN 1-889240-39-7
120536
   Абетка української політики : Довідник. – Київ : Смолоскип, 2000. – 268с. – ISBN 966-7332-29-2
120537
   Абетка української політики : Довідник. – Киев : Смолоскип. – ISBN 966-7332-77-2
Вип. 5. – 2002. – 368с.
120538
   Абетка української політики : Довідник. – Київ : Смолоскип. – ISBN 966-7332-77-2
Вип. 6. – 2003. – 364с.
120539
   Абетковий прикметний покажчик : до "Офіційного бюлетеню НКФ УСРР" за 1 пол. 1928-29 р. (№№ 1-48). – Харків : Українська філія держ. фінансового видавництва СРСР, 1929. – 115 с. – Без тит. арк.
120540
  Циколина М.М. Абжуйский диалект абхазского языка. Основные фонетические и морфологические особенности : Автореф... канд. филол.наук: / Циколина М. М.; АН ГССР, Абхаз. ин-т яз. лит. и ист. – Тбилиси, 1958. – 18л.
120541
  Мамаева Наталья Львовна Абзац в функционально-стилистическом аспекте : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Мамаева Наталья Львовна; Моск. гос. пед. ин-т ин.-яз. – М., 1981. – 26л.
120542
  Станіслав О.В. Абзац як засіб графічної делімітації написаного у французькій орфографії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 265-268
120543
  Николаева В Абзац, его строение, содержание и композиционно-стилистическая роль в рассказах А. П. Чехова : Автореф. дис. ... канд .филол. наук / Николаева В П. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1965. – 21 с.
120544
  Юшина Н.А. Абзац, его структурно-семантические типы и функционирование их в произведениях В.И.Ленина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Юшина Н.А. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1972. – 16 с.
120545
  Барліг Олесь Абзаци // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 3/4. – С. 48-55. – ISSN 0130-1608
120546
  Старовой Ю.Л. Абзацна парпеляція речень у системі експресивного синтаксису. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.01 / Старовой Ю.Л.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 17л.
120547
  Старовойт Юрий Леонидович Абзацная парцелляция предложений в системе экспрессивного синтаксиса : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Старовойт Юрий Леонидович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 187л. – Бібліогр.:л.166-187
120548
   Аби гроші.... – К., 1957. – 48с.
120549
  Табачник Д. Аби знання не підмінялися переконаннями / ппідготувала матеріал Н. Кулик // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 червня (№ 25)


  Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник підбив попередні підсумки ЗНО і відповів на запитання журналістів
120550
  Пульша С. Аби не було війни // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 19 (391), 15-21.05.2015 р. – С. 14-17. – ISSN 1996-1561


  Білоруське суспільство загнане в "яму страху" і російська інформаційна війна.
120551
  Данилевська Оксана Аби не втратити мову ще для одного покоління: мовна політика у сфері освіти // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 6. – С. 4-12. – Бібліогр. в кінці ст.
120552
  Макарський О. Аби правове поле не стало мінним. Верховна Рада прийняла нову редакцію закону про радіо та телебачення // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – № 1. – С. 21-25
120553
  Ясінський Я. Аби свято тривало... // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 2. – С. 18-20. – ISSN 0868-4790
120554
  Авазходжаев Х.Х. Абид Мурадович Акрамходжаев / Х.Х. Авазходжаев. – Ташкент, 1970. – 32с.
120555
  Кормилицын А.И. Абид Садыкович Садыков / А.И. Кормилицын. – Ташкент, 1968. – 100с.
120556
   Абиогенез и начальные стадии эволюции жизни. – Москва, 1968. – 214с.
120557
  Краюшкин В.А. Абиогенно-мантийный генезис нефти / В.А. Краюшкин. – К., 1984. – 176с.
120558
  Александров Б.А. Абиссиния / Б.А. Александров, А. Зусманович. – Москва, 1936. – 158с.
120559
   Абиссиния (Эфиопия) : сборник статей. – Моска; Ленинград : АН СССР, 1936. – 582с.
120560
  Лисовский П.А. Абиссинская авантюра итальянского фашизмай / П.А. Лисовский. – М., 1936. – 224с.
120561
  Чайка Л. Абитуриент-2012 должен занть назубок... // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 1-7 июня (№ 22)


  Вступительная кампания в высшие учебные заведения Украины стартует 2 июля, но абитуриент, предупрежденный заранее, всегда успешнее того, кто все откладывает на последний день. Уважаемые будущие студенты, внимание! Куда и как? В этом году вы можете ...
120562
   Абитуриент-89 : для поступающих в вузы. Справочно-методическое пособие. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1989. – 80 с.
120563
   Абитуриент : журнал для поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 1. – 1995
120564
   Абитуриент : журнал для поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 2. – 1995
120565
   Абитуриент : журнал для поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 3. – 1995
120566
   Абитуриент : журнал для поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 4. – 1995
120567
   Абитуриент : журнал для поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 5. – 1995
120568
   Абитуриент : журнал для поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 6. – 1995
120569
   Абитуриент : журнал для поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 1. – 1996
120570
   Абитуриент : журнал для поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 2. – 1996
120571
   Абитуриент : журнал для поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 3. – 1996
120572
   Абитуриент : журнал для поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 7. – 2001
120573
   Абитуриент : журнал для поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 8. – 2001
120574
   Абитуриент : журнал для поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 9. – 2001
120575
   Абитуриент : журнал для поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 10. – 2001
120576
   Абитуриент : журнал для поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 11. – 2001
120577
   Абитуриент : журнал для поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 12. – 2001
120578
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 1. – 2002
120579
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 2. – 2002
120580
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 3. – 2002
120581
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 4. – 2002
120582
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 5. – 2002
120583
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 6. – 2002
120584
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 7. – 2002
120585
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 8. – 2002
120586
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 9. – 2002
120587
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 10. – 2002
120588
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 11. – 2002
120589
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 12. – 2002
120590
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 1. – 2003
120591
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 2. – 2003
120592
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 3. – 2003
120593
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 4. – 2003
120594
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 5. – 2003
120595
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 6. – 2003
120596
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 7. – 2003
120597
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 8. – 2003
120598
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 9. – 2003
120599
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 10. – 2003
120600
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 11. – 2003
120601
   Абитуриент : журнал для старшеклассников и поступающих в вузы. – Москва, 1991-. – ISSN 0869-5156
№ 12. – 2003
120602
   Абитуриентов ограничат в выборе вузов // Аргументы недели. – Киев, 2016. – 18- 24 октября (№ 42)


  Абитуриенты смогут подавать семь заявлений в вузы на три специальности. Раньше можно было подавать до 15 заявлений на пять специальностей. По словам проректора КНУ им. Т. Шевченко В. Бугрова, такое новшество даст абитуриентам возможность ...
120603
   Абитуриенту : Краткое пособие по отечественной истории. – Москва : Высшая школа, 1992. – 175с.
120604
   Абитуриенту ЛГУ : метод. указания к вступительному экзамену по французскому языку. – Л., 1973. – 14 с.
120605
   Абитуриенту ЛГУ : метод. указание к вступительному экзамену по немецкому языку. – Л. : Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова, 1974. – 14 с.
120606
   Абитуриенту ЛГУ : метод. указания к вступительному экзамену по французскому языку. – Л., 1978. – 12 с.
120607
   Абитуриенту ЛГУ : метод. указания к вступительному экзамену по английскому языку. – Л., 1978. – 11 с.
120608
   Абитуриенту ЛГУ : метод. указания к вступительному экзамену по немецкому языку. – Л., 1978. – 13 с.
120609
   Абитуриенту ЛГУ.. – Л., 1973. – 16с.
120610
  Старков В.В. Абитуриенты / В.В. Старков. – Алма-Ата, 1974. – 150с.
120611
  Макарова М.Н. Абитуриенты в условиях применения ЕГЭ // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2 (322 ). – С. 93-98. – ISSN 0132-1625
120612
  Александров А.А. Абісінія / А.А. Александров. – Одеса : Пролетар, 1931. – 67с.
120613
  Болотова В.О. Абітуриєнт на ринку освітніх послуг: соціологічний аналіз / В.О. Болотова, Н.О. Ляшенко, Г.-М.М. Саппа // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2013. – № 3 (50). – С. 135-139. – ISSN 1727-1584
120614
  Стрелюк О. Абітурієнт-2015: доведеться вчити правила // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 1-7 листопада (№ 40). – С. 12


  Відповідно до Умов прийому на 2015 р., які розроблялися на основі нового Закону України "Про вищу освіту", навчальні заклади отримали значно більше можливостей для відбору абітурієнтів з конкретними знаннями та вміннями. Вперше створено умови для ...
120615
   Абітурієнт-92 : Основні положення прийому до вузів України. Програми для вступників і адреси. – Київ, 1992. – 30 с.
120616
   Абітурієнтам звузили простір для маневру // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 21 жовтня (№ 200). – С. 10


  Під час наступної вступної кампанії дозволять подавати дев"ять заяв і тільки на чотири спеціальності. Умови прийому на навчання було затверджено наказом Міністерства освіти і науки від 13 жовтня 2016 року № 1236 "Про затвердження Умов прийому на ...
120617
   Абітурієнте,збирай документи ! // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 9 липня (№ 28)


  Про тонкощі збору і подачі необхідних документів до приймальних комісій ВНЗ.
120618
   Абітурієнти можуть перевірити свої шанси на вступ // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 9 липня (№ 28)


  У дні очікування оприлюднення першої "хвилі" списків зарахованих до українських вишів відвідувачі освітнього порталу ПедПРЕСА вже можуть хоча б приблизно вирахувати свої шанси на вступ. Для цього необхідно скористатися особливою програмою "Прогноз ...
120619
   Абітурієнту - 99 : Правила прийому. Програми вступних іспитів. – Київ : Київський університет, 1999. – 120с. – ISBN 966-594-097-Х
120620
  Хамрай О. Аблаутне чергування відкритого і закритого голосного як іеваріант арабської граматичної системи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – до 80-ліття ювілею д-ра філол. наук. проф. Я. Дашкевича. – С. 116-125. – (Серія філологічна ; Вип. 42)
120621
  Еремченко В.К. Аблефаридные ящерицы фауны СССР и сопредельных стран / В.К. Еремченко, Н.Н. Щербак. – Фрунзе, 1986. – 169с.
120622
  Жемгулис В.Ю. Аблинга / В.Ю. Жемгулис, Ю.К. Вайцекаускас. – Вильнюс, 1979. – 60с.
120623
  Плюхин Е.В. Аблинга. / Е.В. Плюхин. – Л., 1977. – 107с.
120624
  Левченко О.О. Абнотивність як складова комплексу професійних компетентностей викладача в процесі формування студента-гуманітарія // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 4 (77). – С. 23-29. – ISSN 2304-0629
120625
  Маклафін Д. Або Джоконда : проза: оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 145-151. – ISSN 0208-0710
120626
  Татишвили В.И. Або Тбилели / В.И. Татишвили. – Тбилиси, 1974. – 256с.
120627
  Устенко Г.А. Аболиционистические романы Бичер Стоу / Г.А. Устенко. – Одесса, 1961. – 71 с.
120628
  Фиалковский Е.Е. Аболиционистский роман Ричарда Хилдрета и проблема становления критического реализма в литературе США. : Автореф... канд. филолог.наук: / Фиалковский Е.Е.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1958. – 19л.
120629
  Рогожа М. Аболіна Тетяна Георгіївна // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 7


  "...2 травня 2015 року передчасно пішла з життя Тетяна Георгіївна Аболіна, доктор філософських наук, професорка, ентузіастка розвитку етичної освіти, полум"яний патріот України. Понад сорок років її життя було пов"язане з [КНУ імені Тараса Шевченка], ...
120630
  Гончар Б.М. Аболіціонізм / Б. Гончар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 5. – ISBN 966-642-073-2
120631
   Абонемент городской библиотеки. – Москва, 1963. – 219 с. – Библиогр. : с. 206-218
120632
   Абонемент на информационное обслуживание. – Киев, 1970. – 20 с.
120633
   Абонементы вычислительных центров коллективного пользования.. – М., 1984. – 176с.
120634
  Незнанский Фридрих Абонент недоступен : Роман / Незнанский Фридрих. – Москва : Олимп, АСТ, 2000. – 432с. – (Господин адвокат). – ISBN 5-7390-0964-2
120635
   Абоненты вычислительных центров коллективного пользования / Ф.И. Перегудов, Ю.П. Ехлаков, А.А. Овсянников, Г В. Садков, И.П. [и др.] Макаров; [Ф.И. Перегудов и др.] ; под общ. ред. Ф.И. Перегудова. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 173, [3] с. : ил.
120636
  Мыльцев П. Абордаж эпохи цифровых технологий // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 42. – С. 2-9. – ISSN 0234-1670


  Піпати ХХІ ст. в Індійському океані з Сомалі
120637
  Коротков Ю.М. Абориген / Ю.М. Коротков. – М., 1989. – 221с.
120638
   Абориген.. – М., 1989. – 525с.
120639
  Логінов Володимир Аборигени Антарктиди : У світі живого // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 74-77 : Фото
120640
  Таран О.Г. Аборигени Тайваню: маловідомі сторінки історії кінця XIX - першої чверті XX ст. // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 216-226. – ISSN 1682-671Х
120641
  Роуз Ф. Аборигены Австаралии. Традиционное общество / Ф. Роуз. – М, 1989. – 318с.
120642
  Роуз Ф. Аборигены Австралии : Их прошлое и настоящее / Ф. Роуз. – Москва : Наука, 1981. – 160с.
120643
  Погадаев В. Аборигены в Малайзии : интеграция или ассимиляция? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 2. – С. 36-39. – ISSN 0321-5075
120644
  Роуз Ф. Аборигены, кенгуру и реактивные лайнеры / Ф. Роуз. – М, 1972. – 279с.
120645
  Лапшина Н.С. Аборт / Н.С. Лапшина. – Москва, 1939. – 24с.
120646
  Черевко К.О. Аборт як морально-етична та філософська проблема в контексті статті 134 Кримінального кодексу України // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 8. – С. 56-62. – ISSN 2304-4556
120647
  Писаренко К.А. Абоский мир 1743 года // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 106-113. – ISSN 0042-8779
120648
   Абрагам Маслоу (A,raham Harold Maslow) // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – C. 236-266. – ISBN 978-966-518-287-0
120649
  Белаш Ф.Н. Абразивное действие минеральных зеренпри флотации / Ф.Н. Белаш. – Мурманск, 1956. – 42с.
120650
  Кащеев В.Н. Абразивное зерно и абразивное разрушение поверхности твердого тела : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кащеев В.Н.; Томск. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1954. – 8л.
120651
  Кащеев В.Н. Абразивное разрушение твердых тел. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кащеев В.Н.; Томск. гос. ун-т им.В.В.Куйбышева. – Томск, 1963. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
120652
   Абразионный процесс на морском берегу / Есин, н.В., М.Т. Савин, А.П. Жиляев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 200с.
120653
  Васильев Д.С. Абразия Черноморского побережья Кавказа и оценка перспектив нефтегазносности этого района : Автореф... канд. геол.-минер.наук: / Васильев Д.С.;. – Сочи, 1959. – 27л.
120654
  Виржиковський Р.Р. Абразія на північно-західному узбережжі Чорного моря і осуви в районі Одеси / Р.Р. Виржиковський, 1935. – 197-216с.
120655
  Данскер О.Л. Абрам Акимович Гозенпуд : Библиогр. указ. / О.Л. Данскер, Т.Д. Исмагулова. – Ленинград : ЛГИТМИК, 1979. – 39с. – (Библиогр. ученых ин-та / Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии)
120656
  Шекет Ю. Абрам Ганнибал: Белая ворона гнезда Петрова // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 4 (56). – С. 28-46. – ISSN 1819-6268
120657
  Баршева И.Н. Абрам Ефимович Архипов / И.Н. Баршева. – Л., 1974. – 48с.
120658
   Абрам Израилевич Пейсахович.. – М, 1988. – 36с.
120659
   Абрам Исаакович Алиханов. Библиография. – Ереван, 1987. – 57с.
120660
   Абрам Исаакович Резниченко.. – М., 1955. – 74с.
120661
   Абрам Исаакович Резниченко.. – М., 1955. – 74с.
120662
  Мантурова Т.Б. Абрам Малахин. / Т.Б. Мантурова. – М., 1979. – 95с.
120663
  Рыбакова И.А. Абрам Маркович Черкосский / И.А. Рыбакова. – М., 1966. – 80с.
120664
  Козаков М. Абрам Нашатырь, содержатель гостиницы. / М. Козаков. – Л., 1927. – 108с.
120665
  Фейнберг И.Л. Абрам Петрович Ганнибал - прадед Пушкина : Расписания и материалы / И.Л. Фейнберг. – Москва : Наука, 1983. – 128с.
120666
  Леец Г. Абрам Петрович Ганнибал / Г. Леец. – Таллин, 1980. – 192с.
120667
  Леец Г.А. Абрам Петрович Ганнибал / Г.А. Леец. – Таллин, 1984. – 192с.
120668
  Фейнберг И.Л. Абрам Петрович Геннибал прадед Пушкина : Разыскания и материалы / И.Л. Фейнберг. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1986. – 124 с.
120669
  Гращенкова И.Н. Абрам Роом / И.Н. Гращенкова. – М., 1977. – 265с.
120670
  Накано Ю. Абрам Терц и "рукописность": создание литературного амплуа в творчестве А. Синявского // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 88-94. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
120671
  Канаев И.И. Абрам Трамбле 1710-1784 / И.И. Канаев. – Ленинград : Наука, 1972. – 131 с. – Библиогр.: с. 125-129
120672
  Вреден-Кобецкая Абрам Федорович Иоффе / Вреден-Кобецкая, Е.И. Гусенкова. – Москва, 1960. – 136с.
120673
  Соминский М.С. Абрам Федорович Иоффе / М.С. Соминский. – Москва; Ленинград : Наука, 1964. – 644с.
120674
   Абрам Федорович Иоффе (1880-1960). – М, 1981. – 136с.
120675
  Чернощекова Т.М. Абрам Федорович Иоффе. : пособие для учащихся / Т.М. Чернощекова. – Москва : Просвещение, 1983. – 113с.
120676
  Зінькевич О. Абрамові Гозенпуду - 95 // Відкритий архів : щорічник матеріялів та досліджень з історії модерної української культури / Укр. науковий ін-т Гарвардського ун-ту ; Ін- критики. – Київ, 2004. – Т. 1. – С. 642-644. – ISBN 966-7679-57-8
120677
  Поленова Н.В. Абрамцево / Н.В. Поленова. – М, 1922. – 106с.
120678
  Пахомов Н.П. Абрамцево / Н.П. Пахомов. – М., 1953. – 206с.
120679
  Пахомов Н.П. Абрамцево / Н.П. Пахомов. – М., 1969. – 256с.
120680
  Белоглазова Н.М. Абрамцево / Н.М. Белоглазова. – Москва, 1981. – 270с.
120681
   Абрамцево и творчество московских художников.. – М., 1984. – 63с.
120682
   Абрамцево.. – Л., 1988. – 315с.
120683
  Пахомов Н.П. Абрамцево. Музей-усадьба / Н.П. Пахомов. – 2-е доп. изд. – М., 1958. – 212с.
120684
  Чичкина Светлана Абрамцево. Новый маршрут по старой дороге : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 58 : Фото
120685
  Дейч И А. Абрар Хидоятов / И А. Дейч, . – М.Л., 1948. – 68с.
120686
  Чекштуріна В.М. Абревіатура PR:сакральне значення руноскрипту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 243-246


  У статті розглянуто сакральний зміст рунічних знаків, які є складовою частиною абревіатури PR.Проаналізовано особливості утворення абревіатур різних типів, а також визначено тип абревіатури PR. Уточнено передумови виникнення потреби в створенні ...
120687
  Волинець Г. Абревіатури в мові сучасної української преси // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 159-165


  У статті на матеріалі текстів українських періодичних видань розглядаються типи абревіатур, визначаються особливості їх функціонування в мові ЗМІ. Зібраний матеріал дає змогу з"ясувати специфіку сучасної компресії. The types of abbreviations on the ...
120688
  Девальєр О. Абревіатури сучасної української мови як засіб відображення політичних, соціально-економічних та культурно-освітніх перетворень у суспільстві // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [ред.-упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 67-73. – ISBN 978-966-2248-36-4
120689
  Девальєр О. Абревіація в системі способів словотвору: проблеми інтерпретації // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 125-130. – ISSN 2075-1486
120690
  Запоточна Л. Абревіація в системі сучасної кардіологічної термінологічної номінації // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – № 1 (1). – С. 71-77. – ISSN 2311-9896
120691
  Телешун К.О. Абревіація в системі сучасної турецької фахової мови торгівлі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 368-371


  У статті досліджено актуальні питання фахової мови торгівлі турецької мови: термінотворення за допомогою абревіації, структурні типи абревіатур, ініціально-літерні скорочення, часткове скорочення в термінології торгівлі. В статье исследованы ...
120692
  Кульчицький В Абревіація і телескопія, їхнє місце у системі дериваційних способів номінації та специфічні властивості // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 245-250


  У статті досліджується система словотворення сучасної німецької мови у структурно-семантичному, функціональному, номінативному та комунікативному вимірі шляхом аналізу новоутворених похідних слів, не зафіксованих словниками, а також словотвірні одиниці ...
120693
  Комарницька Т. Абревіація у японській мові: проблема номінації та класифікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 21-25. – (Східні мови та літератури ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  У статті виділено проблемні питання явища абревіації в японській мові - неузгодженість термінологічної номінації та брак єдиної класифікації абревіатур, запропоновано розмежовувати поняття "абревіація" і "скорочення", а також подано низку класифікацій ...
120694
  Локота О.П. Абревіація як особливий способ утворення термінів у турецькому дипломатичному дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 281-286. – Бібліогр.: Літ.: с. 286; 12 зазв


  Стаття присвячена проблемі абревіації як особливому способу утворення дипломатичних термінів, розглядаються ініціальні абревіатури, що з"явилися у турецькій мові у другій половині ХХ - початку ХХІ сторіччя. The article is devoted to a problem of ...
120695
  Терханова О.В. Абревіація як специфічне мовне явище в газетно-журнальній публіцистиці 80-90-х рр. XX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 12. – С. 153-159. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 16). – ISSN 2313-8610
120696
  Керашев Т.М. Абрек : повесть / Т.М. Керашев. – Москва, 1963. – 47 с.
120697
  Керашев Т. Абрек : рассказы / Т. Керашев. – Москва, 1969. – 223 с.
120698
  Ковалев Н.В. Абрикос / Н.В. Ковалев. – М, 1963. – 288с.
120699
  Ковалев Н.В. Абрикос / Н.В. Ковалев. – М, 1963. – 288с.
120700
  Щербина М.Л. Абрикоси акліматизаційного саду УРСР / М.Л. Щербина. – Київ, 1936. – 122с.
120701
  Демиденко М.И. Абрикосовая косточка / М.И. Демиденко. – Л, 1962. – 146с.
120702
  Демиденко М.И. Абрикосовая косточка / М.И. Демиденко. – М, 1966. – 256с.
120703
  Хорольский В.П. Абрикосовая косточка / В.П. Хорольский. – Ставрополь, 1972. – 56с.
120704
  Солженицын А.И. Абрикосовое варенье : [рассказы 90-х годов] / Александр Солженицын. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2012. – 365, [3] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-03380-1


  Содержание: Двучастные рассказы. 1993-1998. Эго. Рассказ. c. 7-41; На краях. Рассказ. c. 42-92; Молодняк. Рассказ. c. 93-106; Настенька. Рассказ. c. 107-141; Абрикосовое варенье. Рассказ. c. 142-160; Все равно. Рассказ. c. 161-184; На изломах. Рассказ. ...
120705
   Абрикосовый комуз.. – Фрунзе, 1981. – 143с.
120706
  Куни Л. Абрисы : проза: повесть (чечено-ингушская литература) // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 10. – С. 54-100. – ISSN 0012-6756
120707
  Туулик Ю. Абрука : рассказы и повести / Ю. Туулик. – Москва : Советский писатель, 1982. – 400 с.
120708
  Анкваб В.Д. Абрыскил / В.Д. Анкваб. – Москва, 1972. – 152с.
120709
  Бабкин В.С. Абсент, Ихор и другие / В.С. Бабкин. – М, 1983. – 112с.
120710
  Гусєв В.І. Абсентеїзм / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 5. – ISBN 966-642-073-2
120711
  Рудь Г. Абсентеїзм в конституційному праві: причини виникнення та шляхи подолання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 73-74. – ISBN 978-617-7069-15-6
120712
  Слободян Т.З. Абсентеїзм у республіці Польща: особливості та динаміка // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 159-171. – (Думка). – ISSN 2304-7410
120713
  Мищенко Е.Д. Абсолюная фотометрия световых потоков в вакуумном ультрафиолете 10-100 нм. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Мищенко Е.Д.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.18
120714
  Руденко С.В. Абсолют і абсолютне знання у теорії інтерперсональності Й.Г. Фіхте // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 64-65. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
120715
  Наровчатов С.С. Абсолют. / С.С. Наровчатов. – М., 1981. – 48с.
120716
  Липилин В.Г. Абсолют: Докум. рассказ о Е.Д.Стасовой. / В.Г. Липилин. – Л., 1990. – 268с.
120717
  Мордвінцев В.М. Абсолютизм / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 5-6. – ISBN 966-642-073-2
120718
  Чернов К.С. Абсолютизм в Росии // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 128-136. – ISSN 0042-8779
120719
   Абсолютизм в России. – Москва, 1964. – 520 с.
120720
  Ветюгов В.Е. Абсолютизм в русской политико-правовой мысли XVI-начале XX века // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 9. – С. 37-38. – ISSN 1812-3805
120721
  Дойчик М.В. Абсолютизм кантівського розуміння гідності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 72-75
120722
  Мокін І.С. Абсолютистські аспекти гетьманату П.П. Скоропадського // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 49. – С. 329-338
120723
  Гавука І. Абсолютна ефективність інноваційної діяльності: розподільчий аспект // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 150-158 : табл. – Бібліогр.: 12 назв.
120724
  Ахтирська Н.М. Абсолютна заборона катувань як умова справедливого судочинства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 22 (307). – С. 8-11
120725
  Прокопов Д.Є. Абсолютна ідея // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 395-396. – ISBN 966-316-069-1
120726
  Шатирко А.В. Абсолютна інтервальна стійкість диференціальних систем регулювання нейтрального типу / А.В. Шатирко, Д.Я. Хусаінов // Збірник праць Інституту математики НАН України / Ін-т математики Нац. акад. наук України. – Київ, 2009. – Т. 6, № 3 : Проблеми динаміки та стійкості багатовимірних систем. – С. 232-247. – ISSN 1815-2910
120727
  Нікітін А.В. Абсолютна стійкість в середньому квадратичному розв"язків систем стохастичних диференціальних рівнянь, не розв"язних відносно похідних // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 107-110. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Отримано умови асимптотичної стійкості в середньому квадратичному розв"язків систем стохастичних диференціальних рівнянь з вінерівським процесом та пуассонівськими перемиканнями, не розв"язаних відносно похідних.
120728
  Кушнір В.П. Абсолютна стійкість розв"язків лінійних параболічних диференціально-різницевих рівнянь : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.01.02 / Кушнір В.П. ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне, 2010. – 126 л. – Бібліогр.: л. 113 - 126
120729
  Кушнір В.П. Абсолютна стійкість розв"язків лінійних параболічних диференціально-різницевих рівнянь : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Кушнір В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 15 с. – Бібліогр.: 11 назв
120730
  Свердан Абсолютна стійкість розв"язків стохастичних систем автоматичного регулювання з нелінійним оберненим зв"язком та пуассонівськими перемиканнями / Свердан, МЛ, О.А. Ясинська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 119-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  У даній роботі одержано алгебраїчні коефіцієнтні умови абсолютної асимптотичної стійкості в середньому квадратичному положення рівноваги стохастичних диференціальних систем Іто-Скорохода з нелінійним оберненим зв"язком (систем Лур"є-Постнікова).
120731
  Ніколова А.В. Абсолютна хронологія ямної культури Північного Надчорномор"я в світлі дендродат // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2012. – № 4. – С. 14-31. – ISSN 0235-3490
120732
  Купцов В.М. Абсолютная геохронология данных осадков океанов и морей / В.М. Купцов. – М, 1986. – 270с.
120733
   Абсолютная геохронология четвертичного периода. – Москва, 1963. – 160 с.
120734
  Федорченко А.М. Абсолютная и конвективная неустойчивость в плазме и твердых телах. / А.М. Федорченко, Н.Я. Коцаренко. – Москва : Наука, 1981. – 176с.
120735
  Лопатин И.В. Абсолютная измерения энергия в пучках тормозного излучения от электронных ускорителей : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Лопатин И.В.; Физ-техн.ин-т. – Ленинград, 1966. – 13л.
120736
  Лупишко Д.Ф. Абсолютная интегральная и поверхностная фотометрия Марса в противостояние 1971 г. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Лупишко Д.Ф.; МГУ. Гос. астроном. ин-т им. П.К.Штернберга. – Москва, 1975. – 11л. – Бібліогр.:с.11
120737
  Дундукова Ю.Е. Абсолютная конструкция с предлогом with в современном английском языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Дундукова Ю.Е.; 1-й Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – Москва, 1964. – 22л.
120738
  Хокинс К. Абсолютная конфигурация комплексов металлов / К. Хокинс. – М., 1974. – 430с.
120739
  Ардашев П.Н. Абсолютная монархия на Западе / П.Н. Ардашев. – С.-Петербург : Тип. Акц.Общ. "Брокгауз=Ефрон" ; Изд. Акц.Общ. "Брокгауз=Ефрон", 1902. – [3], 183 с. – (История Европы по эпохам и странам в средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева и И.В. Лучицкого)
120740
  Шиллер Н.Н. Абсолютная скала температур в связи с двумя основными законами механической теории тепла / Н. Шиллер. – Москва : Товарищ. печатного дела и торговли И.Н. Кушнерев и К, 1888. – 20 с. – Отд.оттиск из : Вестник опытной физики и элементарной математики
120741
  Костякова Е.Б. Абсолютная спектрофотометрия слабых протяженных небесных объектов : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.03.02 / Костякова Е.Б. ; МГУ , Гос. астролог. ин-т. – Москва, 1974. – 15 с. – Бібліогр.:с.12-15
120742
  Ходячих М.Ф. Абсолютная спектрофотометрия Юпитера : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 031 / Ходячих М.Ф.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1970. – 16л.
120743
  Грепачевская Л .В. Абсолютная суммируемовсть ортогональных рядов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Грепачевская Л .В.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1964. – 10л.
120744
  Михайловский Б.И. Абсолютная термоэлектродвижущая сила жидких непереходных металлов и их сплавов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Михайловский Б.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
120745
  Резван В. Абсолютная устойчивость автоматических систем с запаздыванием / В. Резван. – М., 1983. – 360с.
120746
  Серикбаев Ш.С. Абсолютная устойчивость и оценка отклонений в параметрических возмущаемых системах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 020 / Серикбаев Ш.С.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1970. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
120747
  Хусаинов Д.Я. Абсолютная устойчивость разностных систем с запаздыванием / Д.Я. Хусаинов, А.В. Шатырко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2 (98). – С. 95-107. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В работе получены достаточные условия абсолютной устойчивости нелинейных систем регулирования, описываемых разностными системами с запаздыванием. При получении утверждений используется метод функционалов Ляпунова-Красовского в виде суммы квадратичной ...
120748
  Барсук Лев Овсеевич Абсолютная устойчивость, неустойчивость дихотомия решений некоторых классов нелинейных систем с распределенными параметрами : Автореф... физ.-мат.наук: 01.01.02 / Барсук Лев Овсеевич; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1978. – 18л.
120749
  Барсук Лев Овсеевич Абсолютная устойчивость, неустойчивость и глобальная дихотомия решений некоторых классов нелинейных систем с распределенными параметрами : Автореф... физ.-мат.наук: 01.01.02 / Барсук Лев Овсеевич; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1978. – 17л.
120750
  Евсюков Н.Н. Абсолютная фотометрия луны в инфракрсной и ультрафиотелтовой областях спектра. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Евсюков Н.Н.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1967. – 10л.
120751
  Сытинская Н.Н. Абсолютная фотометрия протяженных небесных объектов / Н.Н. Сытинская. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1948. – 199 с.
120752
  Ситник Г.Ф. Абсолютная фотоэлектрическая фотометрия непрерывного спектра солнца : автореф. ... доктора физ-мат. наук / Ситник Г.Ф. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1956. – 12 с. – Бібліогр.:с.12
120753
  Ахиезер А.И. Абсолютная, конвективная и глобальная неустойчивость, усиление и непропускание колебаний / А.И. Ахиезер. – Киев : ИТФ АН УССР, 1970. – 94 с.
120754
  Сліденко І. Абсолютне в праві або аксіоматичність базисних категорій сучасного конституційного права (конституціоналізм) // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4/5. – С. 178-193. – ISSN 2310-6158
120755
  Цофнас А.Ю. Абсолютне і відносне у відношенні "суб"єкт - об"єкт" // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
120756
  Крокос В.І. Абсолютне літосчислення в геології / В.І. Крокос. – 9-21 с.
120757
  Проскура М.І. Абсолютне та відносне в законах природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
120758
  Чапек Карел Абсолютний дух. / Чапек Карел. – К., 1959. – 55с.
120759
  Саркисян С.Д. Абсолютний характер руху і його методологічне значення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 13
120760
  Шваєцький М.Г. Абсолютні величини в шкільному курсі математики. / М.Г. Шваєцький. – К., 1967. – 248с.
120761
   Абсолютні височини свердловин и рівня земли біля них.. – Х., 1931. – 52с.
120762
  Марінашвілі М.Д. Абсолютні конструкції в оригіналі та перекладі (французько-українські відповідники) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 267-273. – Бібліогр.: Літ.: с. 273; 16 назв
120763
  Чекотовський Е.В. Абсолютні статистичні показники: історичні та теоретичні аспекти. Частина 1. Зародження теорії абсолютних статистичних показників // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1 (56). – С. 74-78. – Бібліогр.: 14 назв
120764
  Чекотовський Е.В. Абсолютні статистичні показники: історичні та теоретичні аспекти. Частина 2. Розвиток теорії абсолютних статистичних показників // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 2 (57). – С. 85-89 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
120765
  Раппопорт А.М. Абсолютно-целочисленные задачи линейного программирования : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.008 / Раппопорт А.М.; АН СССР.Центр.экон.матем.ин-т. – Москва, 1970. – 17л.
120766
  Малко Ромко Абсолютно інший Єгипет : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 92-95 : Фото
120767
  Гріник Ю.М. Абсолютно неперервний спектр одного класу сингулярних матричних диференціальних операторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 47-48. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Досліджується абсолютно неперервний спектр одного класу сингулярних матричних диференціальних операторів. We study the absolutely continuous spectrum of a class of matrix singular differential operators.
120768
  Паршелюнас И.В. Абсолютно отрицательное сопротивление. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Паршелюнас И.В.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1975. – 16л.
120769
  Грищенко О.Ю. Абсолютно стійкий чисельний алгоритм для гіперболічних рівнянь першого порядку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 202-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Для розв"язування змішаних задач і задач Коші для систем гіперболічних рівнянь першого порядку запропонований двокроковий економічний чисельний алгоритм. Доведена теорема про його обчислювальну стійкість. Досліджені властивості дисперсійності і ...
120770
  Кахан Абсолютно сходящиеся ряды Фурье. / Кахан, Ж-П. – Москва : Мир, 1976. – 204 с.
120771
   Абсолютное датирование тектоно-магматических циклов и этапов оруднения по данным 1964 г.. – Москва, 1966. – 472 с.
120772
  Рыжих В.И. Абсолютное дополнение в арабской грамматической традиции // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 4. – С. 144-150. – ISSN 1608-0599
120773
  Иванов С.М. Абсолютное зеркало / С.М. Иванов. – М, 1986. – 190с.
120774
  Терехина В.К. Абсолютное и относительное употребление временных форм конъюктива в зависимых предложениях : Автореф... канд. филол.наук: / Терехина В. К.; Моск. гор. пед. ин-т. – М., 1955. – 15л.
120775
  Авалиани С.Ш. Абсолютное и относительное. / С.Ш. Авалиани. – Тбилиси, 1980. – 247с.
120776
  Студенцов Н.В. Абсолютное определение значения гиромагнитного отношения протона в слабом магнитном поле. : Автореф... Канд.техн.наук: / Студенцов Н.В.; Ком.стандартов, мер и измерит.приборов при Совете Министров СССР.Всес.науч-исслед.ин-т.метрологии. – Л, 1962. – 15л.
120777
  Зилов П.А. Абсолютное определение коэффициента намагничения жидкостей / П.А. Зилов. – М. – 14с.
120778
  Архаров А.А. Абсолютное распределение энергии в спектрах звезд-стандартов в ближней инфракрасной области : Автореф... наук: 01.03.02 / Архаров А.А.; Глав. астроном. обсерв. АН СССР. – Ленинград, 1985. – 11л.
120779
  Вьель Т. Абсолютное совершенство преступления = L"absolue perfection du crime : роман / Танги Вьель ; [ пер. с французского Е. Маричев ]. – Київ : Елисейские Поля, 2006. – 192с. – (Современная французская проза). – ISBN 966-96654-9-3
120780
  Нохрина М.Л. Абсолютное субъективное право на жизнь - цивилистический аспект // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / УМО по юрид. образованию вузов РФ ; Санкт-Петербургский ун-т. – Санкт-Петербург, 2015. – № 3 (320). – С. 48-55. – ISSN 0131-8039
120781
  Рыбалов А.О. Абсолютность и относительность субъективных прав и правоотношений в работах О.С.Иоффе // Очерки по торговому праву : сборник научных трудов / Мин обр. и науки РФ; Ярославсий гос ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2008. – Вып. 15 : Посвящается памяти О.С. Иоффе (1920-2005). – С. 78-90.
120782
  Алксне З.К. Абсолютные величины и распределение в Галактике углеродных звезд : автореф. дис. ... канд. физ.мат. наук / Алксне З. К. ; МГУ им. Ломоносова, Гос. астрн. ин-т им. Штернберга. – Москва, 1970. – 6 с.
120783
  Всехсвятский С.К. Абсолютные величины комет 1954-1960 гг. / С.К. Всехсвятский. – Москва : Изд-во АН СССР, 1962. – 3 с. – Отд. оттиск
120784
  Щеболев В.Т. Абсолютные изменения выхода нейтронных источников методом сопутсвующих частиц с использованием реакции Т(d,n) He4. : Автореф... Канд.техн.наук: / Щеболев В.Т.; Всес.науч-исслед.ин-т метрологии. – Ленинград, 1964. – 11л.
120785
  Ягола Г.К. Абсолютные измерения гиромагнитного отношения протона и повышение точности воспроизведения магнитных единиц в сильных магнитных полях : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук / Ягола Г.К. ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т метрологии. – Москва, 1965. – 28 с. – Бібліогр. : с. 28
120786
  Ривкинд А.И. Абсолютные измерения прарамагнитного поглощения при частоте переменного магнитного поля 10 7 герц. : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Ривкинд А. И.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1952. – 12л.
120787
  Ваньков А.А. Абсолютные измерения ряда ядерно-физических констант : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ваньков А.А. ; Физ.-энергет. ин-т. – Обнинск, 1965. – 11 с. – Бібліогр.:с.11
120788
  Сепетый В.Н. Абсолютные измерения с метрологической точностью магнитной индукции сильных магнитных полей. : Автореф... канд.техн.наук: / Сепетый В.Н.; Всесоюз.науч-исслед.ин-т метрологии. – Л, 1965. – 25л.
120789
  Литовченко Г.Д. Абсолютные интенсивности полос поглощения в инфракрасных спектрах нитросоединений : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Литовченко Г.Д.; Моск.физ-техн.ин-т. – Москва, 1965. – 14л.
120790
  Карусель Вероника Абсолютные истины Симоны де Бовуар : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 202-210 : Фото
120791
  Агалецкий П. Абсолютные определения ускорения силы тяжести для исходного пункта в СССР : автореф. дис. ... доктора техн. наук / Агалецкий П. ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т метрологии им. Д.И.Менделеева. – Ленинград, 1957. – 21с.
120792
  Долгих Валентина Григорьевна Абсолютные падежные конструкции в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Долгих Валентина Григорьевна; Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1973. – 24л.
120793
  Федорчук В.В. Абсолютные ретракты и бесконечномерные многообразия / В.В. Федорчук, А.Ч. Чигогидзе. – М, 1992. – 230с.
120794
  Харченко Н.В. Абсолютные собственные движения звезд и пространственно-кинетические характеристики цетроидов в главном меридиональном сечении галактики. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.03.01 / Харченко Н.В.; АН УССР.Гл.астр.обс. – К, 1981. – 14л.
120795
  Калечиц В.Е. Абсолютные ширины альфа-распада и взаимодействие альфа-частиц с атомными ядрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Калечиц В.Е.; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
120796
  Абсолютный Абсолютный возраст геологических формаций. / Абсолютный, возраст геологических формаций. – Москва, 1964. – 463с.
120797
   Абсолютный возраст докембрийских пород СССР.. – М.-Л., 1965. – 208с.
120798
  Закиров М. Абсолютный каталог прямых восхождений 333 ярких звезд и некоторые исследования пассажного инструмента : Автореф... канд.физ.-мат.наук: 01.03.01 / Закиров М.; В надзаг.: АН ССР. Главная астрономическая обсерватория. – Ленинград, 1980. – 13л.
120799
  Быков М.Ф. Абсолютный каталог прямых восхождений 623 слабых звезд из ФКСЗ / М.Ф. Быков. – Ташкент : Издательство АН УзССР, 1961. – 164 с.
120800
  Карпова О.В. Абсолютный метод измерения диэлектрических параметров веществ с помощью --образного резонатора : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карпова О. В.; МВО СССР, Сарат.ГУ. – Саратов, 1959. – 7л.
120801
  Панов Сергей Владимирович Абсолютный перформатив Пушкина в русском поэтическом письме // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С. 82-85. – ISSN 2073-9702
120802
  Коскарелли К. Абсолютный порядок : Роман / К. Коскарелли. – Москва : АСТ, 1997. – 432с. – (Интрига). – ISBN 5784107631
120803
  Ласкин С.Б. Абсолютный слух / С.Б. Ласкин. – Л, 1976. – 256с.
120804
  Сейсов Ю.Б. Абсолютный эксремум в теории оптимальных процессов / Ю.Б. Сейсов. – Ашхабад, 1979. – 137с.
120805
  Бандлов Инго Абсолюты пространств и отображений и некоторые их приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Бандлов Инго; МГУ. – М., 1981. – 10л.
120806
   Абсорбционная спектроскопия. – Москва, 1953. – 376 с.
120807
  Мищенко В.Т. Абсорбционно-спектрофотометрическое определение индивидуальных редкоземельных элементов в растворах комплексных соединений и некоторых вопросы комплексообразования ионов РЗЭ. : Автореф... канд. хим.наук: / Мищенко В.Т.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1966. – 22л.
120808
  Рамм В.М. Абсорбционные процессы в химической промышленности. / В.М. Рамм. – М-Л, 1951. – 352с.
120809
  Цейтлин М.А. Абсорбция аммиака и диоксида углерода рассолом в содовосм производстве : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.01 / Цейтлин М. А.; Хар. политехн. ин-т. – Х., 1985. – 20л.
120810
  Закордонский В.П. Абсорбция в-цианэтиловых эфиров поливинилового спирта и полимеров в-замещенных этилметакрилатов на твердой поверхности : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Закордонский В.П. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1968. – 17 с.
120811
  Рамм В.М. Абсорбция газов / В.М. Рамм. – 2-е изд. – Москва, 1976. – 655с.
120812
  Несторов Г.Т. Абсорбция и морфология на ниската йоносфера. / Г.Т. Несторов. – София, 1986. – 219с.
120813
  Першин Артур Степанович Абсорбция многовалентных ионов в области гидролиза на сульфате бария : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.14 / Першин Артур Степанович; Радиевый ин-т. – Л., 1975. – 24л.
120814
  Мамон Л.И. Абсорбция окиси азота растворами сернокислой закиси железа : Автореф... канд. техн.наук: / Мамон Л.И.; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1955. – 15л.
120815
  Дамаскин Б.Б. Абсорбция органических соединений на электродах / Б.Б. Дамаскин. – М, 1968. – 336с.
120816
  Оратовский В.И. Абсорбция углекислоты раствором едкого натра при распылении жидкости газовым потоком. : Автореф... Канд.техн.наук: / Оратовский В.И.; Донецкий ордена Труд.Красн.Знамени индустриал.ин-т. – Сталино, 1959. – 20л.
120817
  Сакун В.П. Абсорбційні властивості і локальне оточення домішкових аніонів NO2- в лужно-галоїдних кристалах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 580-584. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто вплив локального оточення на смуги поглинання IА1-IВ1 і ІА1-ІА2 [подано формулу] і конформацію домішкового аніона NО2- в лужно-галоїдних кристалах. Ключові слова: поглинання, спектр, інтенсивність, симетрія, аніон, ефективний розмір. The ...
120818
  Овечко В.С. Абсорбційні, емісійні та спектри відбивання пористого скла в інфрачервоній області / В.С. Овечко, А.М. Дмитрук // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 325-328. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В роботі досліджено абсорбційні та емісійні інфрачервоні спектри поверхневих станів пористого скла. Зроблено їх порівняльний аналіз. Запропоновано полімерну модель для поверхневих ОН-груп з"єднаних Н-зв"язками.
120819
  Байбулатов Салават Ісхакович Абсорбція діоксиду вуглецю розчином сульфіду барію у виробництві карбонату барію : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.08 / Байбулатов С.І.; Нац. техн. ун-тет, "ХПІ". – Харків, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
120820
  Орехов И.И. и др. Абсорционные преобразователи теплоты / И.И. и др. Орехов. – Л., 1989. – 207с.
120821
  Жениевский Н.П. Абсорция сероводорода и углекислоты растворами моды и пошата в условиях арбожата : Автореф... канд. техн.наук: / Жениевский Н. П.; МВО СССР, Дон. индуст. ин-т, Каф. процессов и аппаратов. – Сталино, 1955. – 17л.
120822
  Пастор Ф. Абсстрактная модель компилятора. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Пастор Ф.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1981. – 16л.
120823
  Манцивода А.В. Абстактные типы данных и автоматическое доказательство теорем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Манцивода А.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 16л.
120824
   Абстинентки. – Москва, 1991. – 170 с.
120825
  Кузьмина Д.А. Абстрагирование в процессе выборочного воспроизведения текста школьниками. : Автореф... Канд.пед.наук: / Кузьмина Д.А.; Науч-исслед.ин-т.психологии Акад.пед.наук РСФСР. – М, 1961. – 17л.
120826
  Зуєв Ю.Й. Абстрагування і його види / Ю.Й. Зуєв, В.Ф. Музиченко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
120827
  Попова Н.М. Абстрагування та модель базового рівня у формуванні іспанської національної свідомості // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 358-367


  Статтю присвячено проблемі визначення рівня абстрактності мовних одиниць, які репрезентують ядерні елементи національної концептосфери у мовній картині світу Іспанії. Увагу зосереджено на взаємодії функціонування ментальних одиниць базового рівня, що ...
120828
  Мазур Н.В. Абстрактна лексика в мемуарних текстах Дмитра Дорошенка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 206. – С. 109-114. – (Серія "Філологічні науки")
120829
  Тома Н.М. Абстрактна лексика на позначення розумової діяльності в мовотворчості Петра Могили // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2013. – Вип. 50 : Мовознавчі студії. – С. 86-89
120830
  Кочубінська Є.А. Абстрактна характеризація напівгрупи часткових автоморфізмів кореневого дерева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 14-16. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дано абстрактну характеризацію напівгрупи часткових автоморфізмів кореневого дерева. Ключові слова: абстрактна характеризація, частковий автоморфізм, кореневе дерево. Abstract characterization of the semigroup of partial automorphism of a rooted tree ...
120831
  Хазанд М.И. Абстрактная задача Коши с переменным нелинейным оператором и некоторые приложения к уравнениям с частным и производным. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Хазанд М.И.; Ворон.гос.ун-ит. – Воронеж, 1975. – 19л.
120832
   Абстрактная и структурная теория релейных устройств. – Москва, 1966. – 311 с.
120833
   Абстрактная и структурная теория релейных устройств. – Москва, 1972. – 214 с.
120834
   Абстрактная и структурная теория релейных устройств. – Москва, 1982. – 223 с.
120835
  Сташайтене В. Абстрактная лексика на материале старобелорусских письменных памятников XV-XVII веков. / В. Сташайтене. – Вильнюс, 1973. – 184с.
120836
  Пастор Франтишек Абстрактная модель компилятора : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Пастор Франтишек; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 160л. – Бібліогр.:л.146
120837
  Пастор Ф. Абстрактная модель компилятора : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Пастор Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 16 с.
120838
  Шмидт О.Ю. Абстрактная теория групп / О.Ю. Шмидт. – Москва-Ленинград, 1933. – 40 с.
120839
  Шмидт О.Ю. Абстрактная теория групп / О.Ю. Шмидт. – Изд. 3-е. – Москва : Либроком, 2010. – 179, [7] с. – (Физико-математическое наследие: математика (алгебра)). – ISBN 978-5-397-00954-6
120840
  Матвеев А.С. Абстрактная теория оптимального управления / Санкт-Петербургский гос. ун-т; А.С. Матвеев, В.А. Якубович. – Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1994. – 364с. – ISBN 5-288-01077-3
120841
  Проценко М. Абстрактне і конкретне на емпііричному рівні наукового пізнання // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2012. – Вип. 2. – С. 105-113
120842
  Клевцов А.І. Абстрактне і чуттєве в сучасному науковому пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 13
120843
  Колтакова Н. Абстрактний дискурс поезії Василя Стуса // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2014. – Вип. 21/22. – С. 135-142. – ISSN 2308-1902
120844
  Турчин М.Я. Абстрактний монотеїзм Аристотеля // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
120845
  Тименко Л. Абстрактні іменники у реєстрі Зведеного словника // Лексикографічний бюлетень : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 22. – С. 72-80. – ISBN 978-966-489-285-5
120846
  Безверхня Н.О. Абстрактні поліноми найкращого наближення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 11-18. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Ми розглядаємо умови існування, критерій єдності для поліномів найкращого приближення, досліджуємо питання існування полінома найкращого відхилення на відрізку. Ключові слова: банаховій простір, нормований простір, тотальна множина лінійних ...
120847
  Лісняк Н.І. Абстрактні поняття "добро і "зло" у лемківських піснях // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 41-45. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
120848
  Абрамов Ю.А. Абстрактно-алгебраические модели дискретных систем. / Ю.А. Абрамов. – Калинин, 1981. – 113с.
120849
  Денисов Ю.А. Абстрактное и конкретное в советском правоведении / Ю.А. Денисов, Л.И. Спиридонов. – Л., 1987. – 205с.
120850
  Шалютин С.М. Абстрактное мышление и информационная техника. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.01 / Шалютин С.М.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1977. – 50л.
120851
  Воронов Дмитрий Алексеевич Абстрактное понятие как ступень познания : Автореф. дис. ... канд. филолсоф. наук : 09.00.01 / Воронов Дмитрий Алексеевич ; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1973. – 20 с.
120852
  Вариченко Л.В. Абстрактные алгебраические системы и цифровая обработка сигналов / Л.В. Вариченко, В.Г. Лабунец, М.А. Раков. – Киев : Наукова думка, 1986. – 248 с.
120853
  Иванов Е.А. Абстрактные аналоги некоторых сингулярных интегральных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Иванов Е.А.; Ростов. гос. ун-тет. – Ростов -на-Дону, 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
120854
  Цветкова Г.В. Абстрактные глаголы английского языка (в синхронии и диахронии_ : Автореф... канд. фиол.наук: 10.02.04 / Цветкова Г. В.; ОГУ. – Одесса, 1980. – 16л.
120855
  Шаромет А.А. Абстрактные и бирациональные изоморфизмы алгебраических групп : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Шаромет А.А.; АН БССР.Ин-т математики. – Минск, 1977. – 9л.
120856
  Гусейнов А.А. Абстрактные математические пространства и их отношения к объективной реальности : Автореф... Канд.филос.наук: / Гусейнов А.А.; АН СССР. – Москва, 1965. – 18л.
120857
  Хабибуллина Э.Х. Абстрактные существительные множественного числа во французском и русском языках / Э.Х. Хабибуллина. – Казань, 1988. – 135с.
120858
  Дедков А.Ф. Абстрактные типы данных в языке АТ-Паскаль / А.Ф. Дедков. – М, 1989. – 198с.
120859
  Манцивода Андрей Валерьевич Абстрактные типы данных и автоматическое доказательство теорем : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.01.09 / Манцивода Андрей Валерьевич; Иркутский гос.ун-т. – Иркутск, 1989. – 122л. – Бібліогр.:л.118-122
120860
  Хьюитт Э. Абстрактный гармонический анализ / Э. Хьюитт. – М
1. – 1975. – 654с.
120861
  Хьюитт Э. Абстрактный гармонический анализ / Э. Хьюитт. – М
2. – 1975. – 901с.
120862
  Хьюитт Э. Абстрактный гармонический анализ / Э. Хьюитт. – М
3. – 1975. – 654с.
120863
  Покровский И.А. Абстрактный и конкретный человек перед лицом Гражданского права / И.А. Покровский, проф. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1913. – 24 с. – Отд. оттиск: Вестник гражданского права, № 4


  Авт. предисл., ред. Муравьев Николай Константинович (1870-1936) Настоящий сборник был подготовлен при непосредственном участии ближайших сотрудников Плевако. Перечень речей, которые он хотел видеть опубликованными еще при своей жизни, Плевако указал ...
120864
  Давыдов И. Абстрактный труд в учении Маркса о стоимости / И. Давыдов. – Москва, 1929. – 73с.
120865
  Жемайтис С.С. Абстрактный человек / С.С. Жемайтис. – Москва, 1991. – 416с.
120866
  Жемайтис С.С. Абстрактный человек / С.С. Жемайтис. – Москва
2. – 1991. – 385с.
120867
  Можнягун С.Е. Абстракционизм -- разрушение эстетики / С.Е. Можнягун. – М., 1961. – 223 с.
120868
  Автономов В. Абстракция - мать порядка? // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 4. – С. 4-23. – ISSN 0042-8736


  Историко-методологические рассуждения о связи экономической науки и экономической политики.
120869
  Каррано Ф.М. Абстракция данных и решение задач на С++ : Стены и зеркала / Ф.М. Каррано, Дж.Дж. Причард; Фрэнк М.Карроно, Джанет Дж. Причард. – 3-е изд. – Москва; СПб; Киев : Вильямс, 2003. – 848с. – ISBN 5-8459-0389-0
120870
  Новоселов М.М. Абстракция и логика объяснения // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С.75-87. – ISSN 0042-8744
120871
  Новоселов М.М. Абстракция множества и парадокс Рассела // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 7. – С.67-78. – ISSN 0042-8744
120872
  Ємельянова Тетяна В"ячеславівна Абстракціонізм в контексті культуротворчих процесів ХХ століття (естетико-мистецтвознавчий аналіз) : Автореф. дис. ... канд. наук: 12.00.01 / Ємельянова Т.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 14 с.
120873
  Ємельянова Тетяна В"ячеславівна Абстракціонізм в контексті культуротворчих процесів ХХ століття (естетико-мистецтвознавчий аналіз) : Дис...канд.філософ.наук:09.00.08 / Ємельянова Тетяна В"ячеславівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 163с. – Бібліогр.:с.150-163
120874
  Говдя П.І. Абстракціонізм і кому він служить / П.І. Говдя. – Київ, 1963. – 32 с.
120875
  Рипська Н.П. Абстракціонізм та деякі проблеми сучасного мистецтва / Н.П. Рипська. – К, 1963. – 119с.
120876
  Матвєєва Людмила Леонідівна Абстракціонізм як об"єкт естетичного аналізу : Дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Матвєєва Людмила Леонідівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 163 л. – Бібліогр.: л. 153-13
120877
  Матвєєва Людмила Леонідівна Абстракціонізм як об"єкт естетичного аналізу : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Матвєєва Людмила Леонідівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 20 с.
120878
  Лой А.М. Абстракція історична / А. Лой // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 6-7. – ISBN 966-642-073-2
120879
  Свінціцький В.М. Абстракція потенціальної здійснимості і поняття машини Тюрінга // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 9
120880
   Абсурд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 666. – ISBN 966-316-069-1
120881
  Валовой Д.В. Абсурд в квадрате / Д.В. Валовой. – Москва, 1989. – 46,2с.
120882
  Полюга В.В. Абсурд і бунт як "вірність самому собі" у філософії Василя Стуса і Альбера Камю // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 69-74
120883
  Олійникова К.Г. Абсурд і хаос як визначальні елементи створення образу світу у повісті Ю. Покальчука "Час прекрасний" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 133-138. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 2)
120884
  Єщенко М. Абсурд у художньому творі: проблеми термінології // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 353-359


  Досліджується абсурд як поняття логіки, філософії та літературознавства, а також аналізуються такі терміни, як нісенітниця, нонсенс і парадокс, їх кореляція із поняттям «абсурд». Исследуется абсурд как понятие логики, философии и литературоведения, а ...
120885
  Маленко О.О. Абсурд як лінгвопоетична категорія. Спроба віднайдення сенсу (на матеріалі текстів української постмодерної поезії) // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 180-185
120886
  Єщенко М. Абсурдистські фінали постмодерної новели: жанрові новації // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 18 : Постмодерні жанри: фікція чи полілог із традіцією?. – С. 142-147. – ISBN 978-966-171-901-8


  У статті автор розкриває жанрові особливості абсурдистських фіналів постмодерної новели. На прикладі творів Олега Шинкаренка показано найпопулярніші новелістичні закінчення, які вибудовуються за допомогою абсурду. В статье автор раскрывает жанровые ...
120887
  Стариков Н.В. Абсурдная экономика // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 59-67. – ISSN 2074-6040


  Известные рецепты ухода от абсурдной экономики, ее мошеннических схем, цинизма нынешней финансовой модели мира, которыми никто не спешит воспользоваться.
120888
  Яворський В. Абсурдне протиріччя, про яке всі знають і не знають // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 192. – С.4-7
120889
  Бацевич Ф.С. Абсурдний художній текст у вимірах лінгвістичної прагматики // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 18-30. – Бібліогр.: Літ.: 27 поз. – ISSN 0027-2833
120890
  Партем М.І. Абсурдність людського буття у філософії екзистенціалізму // Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ, 2015. – С. 31-31
120891
   Абсурду філософія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 666-667. – ISBN 966-316-069-1
120892
  Семенов А.А. Абу-Али ибн-Сина (Авиценна) / А.А. Семенов. – 2-е изд., доп. – Сталинабад, 1953. – 64с.
120893
  Шахсуварян А.О. Абу-Али Ибн-Сина (Авиценна) в армянских истояниках. : Автореф... Канд.филол.наук: / Шахсуварян А.О.; Акад.наук Арм.ССР.Ин-т литературы. – Ереван, 1960. – 20л.
120894
   Абу-Али Туганбаевич Кайдаров. – Алма-Ата, 1984. – 57с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Казахстана)
120895
   Абу-Даби. Восточная сказка. Пустыни и моря // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 6. – С. 56-61 : фото
120896
  Куклик Кристоф Абу-Даби. Мираж в пустыне / Куклик Кристоф, Пипенбург Конрад // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 1 (213), январь. – С. 70-75 : фото. – ISSN 1029-5828
120897
   Абу-Даби: ожившая сказка Востока // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 18-20 : фото. – ISSN 1998-8044
120898
  Будько Євген Абу-Дабі. Дощ над пустелею // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 42-52 : фото
120899
  Сидоренко Віктор АБУ-ДАБІ. Тисяча за одну ніч, або ще одна арабська казка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 36-41 : фото
120900
  Самойлов Юрій Абу-Дабі: Перспектива пляжна і не тільки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 42-44 : фото. – ISSN 1998-8044
120901
  Франко І.Я. Абу-Каземови капци [Абу-Касимові капці] : (арабська казка) И. Мырона // Байкы [Байки] М. Цупкого / Т.О. Зіньківський. – У Петербурзи (Петербург) : [Тип. В.С. Балашева], 1889. – 64 с.
120902
  Франко І.Я. Абу-Касимові капці : Араб. казка / І.Я. Франко. – Черкаси : Друкарня Колодочки, 1899. – 64с.
120903
  Франко І.Я. Абу-Касимові капці : Араб. казка / І.Я. Франко. – Київ : Волошки, 1918. – 35 с.
120904
  Франко І.Я. Абу-Касимові капці / І.Я. Франко. – Львів, 1924. – 76 с.
120905
  Франко І.Я. Абу-Касимові капці : Араб. казка: Для молодш. та середн. шк. віку / І.Я. Франко; За ред. С. Крижанівського. – Київ : Веселка, 1965. – 91 с.
120906
  Франко І.Я. Абу-Касимові капці / І.Я. Франко. – Львів, 1977. – 119 с.
120907
  Франко І.Я. Абу-Касимові капці : Араб. казка / І.Я. Франко. – Львів, 1977. – 119с.
120908
  Франко І.Я. Абу-Касимові капці : Арабська казка: Для молодшого і сер. шк. віку. / І.Я. Франко. – Київ : Веселка, 1984. – 104 с.
120909
  Бертельс Абу-Л-Касим Фирдоуси и его творчество / Бертельс, . – Ленинград, 1935. – 72с.
120910
  Рожанская М.М. Абу-л-Фатх Абд ар-Рахман ал-Хазини, XII в. / М.М. Рожанская. – Москва, 1991. – 188с.
120911
  Шидфар Б.Я. Абу-ль-Аля аль-Маарри / Б.Я. Шидфар ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1985. – 214 с. – Экз. №1177308 дефектный, отсутствуют стр. 133-214. – (Писатели и ученые Востока)
120912
  Касымжанов А.Х. Абу-Наср аль-Фарби / А.Х. Касымжанов. – Москва, 1982. – 198с.
120913
  Розенфельд Б.А. Абу-р-Райхан ал-Бируни. 973-1048 / Б.А. Розенфельд, М.М. Рожанская, З.К. Соколовская. – Москва : Наука, 1973. – 272 с.
120914
  Маженова М.Н. Абу-Хаййан - исследователь кипчакского языка (Материалы к истории казах. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Маженова М.Н. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1969. – 53 с.
120915
  Хайруллаев М.М. Абу Абдаллах ал-Хорезми. Х в. / М.М. Хайруллаев, Р.М. Бахадиров. – М., 1988. – 140с.
120916
  Брагинский И.С. Абу Абдаллах Джафар Рудаки / И.С. Брагинский. – М., 1989. – 135с.
120917
  Виткович В. Абу Али Ибн-Сина (Авиценна) / В. Виткович, С. Улугзода. – Москва, 1958. – 27с.
120918
  Шахсуварян А.О. Абу Али ибн-Сина (Авиценна) и мировая литература. : Автореф... Канд.фил.наук: / Шахсуварян А.О.; М-во высш.образования СССР.Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1955. – 24л.
120919
  Болтаев М.Н. Абу Али ибн Сина - великий мыслитель / М.Н. Болтаев. – Ташкент, 1980. – 164с.
120920
  Ибн Сина Абу Али Ибн Сина / Ибн Сина; Булгаков П.Г. – Ташкент, 1980. – 248 с.
120921
  Ибн Сина Абу Али Ибн Сина и естественные науки / Ибн Сина; А.С. Садыков. – Ташкент, 1981. – 250 с.
120922
  Завадовский Ю.Н. Абу Али ибн Сина. Жизнь и творчество : (по таджикско-персидским и арабским рукописным источникам) / Ю.Н. Завадовский. – Душанбе : Ирфон, 1980. – 304с.
120923
  Хайруллаев М.М. Абу Насер ал-Фараби (873-950) / М.М. Хайруллаев. – Москва : Мысль, 1982. – 303с.
120924
  Казибердов Л.К. Абу Наср Ал-Фараби : Исследования и материалы / Л.К. Казибердов, С.А. Муталибов. – Ташкент : ФАН, 1886. – 200с.
120925
  Казибердов А.Л. Абу Наср ал-Фараби. / А.Л. Казибердов, С.А. Муталибов. – Ташкент, 1986. – 200с.
120926
  Джахид А.М. Абу Наср аль-Фараби о государстве. / А.М. Джахид. – Душанбе, 1966. – 119с.
120927
  Шидфар Б.Я. Абу Нувас / Б.Я. Шидфар. – М., 1978. – 232 с.
120928
  Федоров М.Н. Абу Райхан / М.Н. Федоров. – Ташкент, 1974. – 176с.
120929
   Абу Райхан Беруни. – Ташкент, 1986. – 47с.
120930
  Сираждинов С.Х. Абу Райхан Беруни и его математические труды / С.Х. Сираждинов, Г.П. Матвиевская. – М., 1978. – 95с.
120931
  Булгаков П.Г. Абу Райхан Беруни: Киносценарий / П.Г. Булгаков. – М., 1976. – 119с.
120932
  Кедров Б.М. Абу Райхан Бируни / Б.М. Кедров, Б.А. Розенфельд. – М, 1973. – 55с.
120933
   Абуали ибн Сина и его эпоха [Ибн Сина Абу `Али Хусайн ибн `Абдаллах]. – Душанбе, 1980. – 216 с.


  Авиценна (латинизир. Avicenna) (август/сентябрь 980, c.Афшана, близ Бухары – 18.06.1037, Хамадан, Персия)
120934
  Занд М. Абулкосим Лахути (1887-1957) / М. Занд. – Сталинабад, 1957. – 123 с.
120935
  Явич М. Абуль-Касим Фирдуси / М. Явич. – Сталинабад, 1949. – 13-23с.
120936
  Османова З.Г. Абулькасим Лахути / З.Г. Османова. – Москва, 1987. – 64 с.
120937
  Климович Л.И. Абуррахман Джами / Л.И. Климович. – Сталинград, 1949. – 13-19с.
120938
  Климович Л.И. Абуррахман Джами / Л.И. Климович. – Сталинабад, 1949. – 13-19с.
120939
  Гафуров А. Абуталиб сказал... / А. Гафуров. – Москва, 1975. – 172 с.
120940
  Исабекова С.А. Абуэзов - переводчик русской советской драматургической классики. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Исабекова С.А.; Казах. пед. ин-тут. – Алма-Ата, 1978. – 20л.
120941
  Ільїн В.В. Абхава // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 32. – ISBN 966-316-069-1
120942
  Осия Г.Л. Абхазия - год независимости: проблемы и перспективы // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 12. – С. 39-44. – ISSN 2074-6040
120943
  Пачулиа В.П. Абхазия / В.П. Пачулиа. – Сухуми, 1976. – 161с.
120944
   Абхазия. – Москва, 1979. – 275с.
120945
  Рохлин Александр Абхазия : После империи // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 6. – С. 152-164 : Іл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
120946
  Гунба М.М. Абхазия в 1 тысячелетии н.э. / М.М. Гунба. – Сухуми, 1989. – 254с.
120947
  Папаскири А.Л. Абхазия в русской литературе (до 20 века) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Папаскири А.Л. ; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1973. – 17 с. – Бібліогр.:с.17
120948
  Папаскири А.Л. Абхазия в русской прозе. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.01 / Папаскири А.Л.; Тбил.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1974. – 16л.
120949
   Абхазия и абхазы средневековых грузинских повествовательных источников.. – Тбилиси, 1988. – 178с.
120950
  Леков Р. Абхазия и Южная Осетия: проблемы становления государственности // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 10. – С. 103-112. – ISSN 0130-9625
120951
   Абхазия. Геоботанический и лесоводственный очерк : по материалам экспедиции АН СССР 1934г. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1936. – 395с.
120952
   Абхазия. Курорты Абхазии : Экскурсии: (Проспект). – Сухуми, 1939. – 12с.
120953
  Литвинцев Данил Абхазия. Осколки разбитого в дребезги : Репортаж / Литвинцев Данил, Уэбстер Уилл // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 9. – С. 168-182 : Фото. – ISSN 1029-5828
120954
  Багапш Н.В. Абхазия: история становления этноса и государства : география. Регионы зарубежного мира // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 17-23. – ISSN 0016-7207
120955
  Бахиа С.И. Абхазская "абипара" - патронимия / С.И. Бахиа. – Тбилиси, 1986. – 83с.
120956
   Абхазская АССР в братской семье советских народов.. – Сухуми, 1972. – 152с.
120957
  Карчава В.И. Абхазская АССР на этапе строительства развитого социализма (1945-1965 гг.) / В.И. Карчава. – Тбилиси, 1981. – 229с.
120958
  Чаниа Т.М. Абхазская баллада / Т.М. Чаниа. – Сухуми, 1985. – 236с.
120959
  Куправа А.Э. Абхазская деревня на пути социализма / А.Э. Куправа. – Тбилиси, 1977. – 310с.
120960
  Копешавидзе Г.Г. Абхазская кухня. / Г.Г. Копешавидзе. – Сухуми, 1989. – 113с.
120961
  Джанашиа Б.П. Абхазская лексика виноградарства и виноделия (по данным абжуйского и бзыбского диалектов) : Автореф... канд. филол.наук: / Джанашиа Б. П.; АН ГССР, Абхазск. ин-т яз., лит. и ист. – Тбилиси, 1955. – 16л.
120962
   Абхазская литература.. – Сухуми, 1968. – 144с.
120963
  Гулия Д.И. Абхазская народная поэзия / Д.И. Гулия, Х.С. Бгажба. – Сухуми, 1941. – 107с.
120964
  Зухба С.Л. Абхазская народная сказка / С.Л. Зухба. – Тбилиси, 1970. – 254с.
120965
  Зухба С.Л. Абхазская народная сказка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Зухба С.Л.; АН Груз.ССР. Ин-тут истории груз. литературы им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1967. – 22л.
120966
  Гогохия Д.В. Абхазская организация Коммунистической партии Грузии в период строительства коммунистического общества. / Д.В. Гогохия. – Сухуми, 1966. – 122с.
120967
  Авидзба Х.А. Абхазская организация компартии Грузии в борьбе за организационно-хозяйственное укрепление колхозов : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Авидзба Х.А.; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии. – Тбилиси, 1970. – 27л.
120968
  Кварацхелия Б.Е. Абхазская организация Компартии Грузии в период борьбы за восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Кварацхелия Б.Е.; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1972. – 28л.
120969
  Джологуа Н.В. Абхазская организация Компартии Грузии в период ВОВ (1941-1945 гг.) : Автореф... наук: / Джологуа Н. В.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1973. – 54л. – Бібліогр.:с.52-53
120970
  Окуджава М.С. Абхазская организация ЛКСМ Грузии в период строительсва социализма (1921-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Окуджава М. С.; Ин-т ист. парт. при ЦК КПСС Грузии. – Тбилиси, 1981. – 16л.
120971
  Соколов Б Абхазская повесть. / Б Соколов. – М., 1959. – 390с.
120972
  Соколов Б Абхазская повесть. / Б Соколов. – Калинин, 1961. – 404с.
120973
  Агрба В.Б. Абхазская поэзия и устное народное творчество / В.Б. Агрба. – Тбилиси, 1971. – 157с.
120974
   Абхазская поэзия. : пер. с абхазского. – Тбилиси : Заря Востока, 1947. – 110 с.
120975
  Дарсалия В.В. Абхазская советская драматургия. / В.В. Дарсалия. – Тбилиси, 1968. – 192с.
120976
  Дарсалия В.В. Абхазская советская драматургия. / В.В. Дарсалия. – Тбилиси, 1968. – 192с.
120977
  Анисимов С. Абхазские Альпы. Гагры-Сухум-Батум. Батумское побережье / С. Анисимов. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1930. – 134с.
120978
  Левит А.И. Абхазские легенды / А.И. Левит. – Сухуми, 1954. – 36с.
120979
   Абхазские народные сказки. – Сухуми, 1939. – 93с.
120980
   Абхазские народные сказки.. – М., 1975. – 470с.
120981
  Лакербай М.А. Абхазские новеллы / М.А. Лакербай. – Сухуми, 1961. – 208с.
120982
   Абхазские рассказы.. – М., 1950. – 307с.
120983
   Абхазские рассказы.. – М., 1962. – 237с.
120984
  Шинкуба Б.В. Абхазские сказания / Б.В. Шинкуба. – Сухуми, 1961. – 134с.
120985
   Абхазские сказки. – Сухуми
Ч. 1. – 1940. – 474 с.
120986
   Абхазские сказки. – Сухуми : Аблиз, 1959. – 350 с.
120987
  Бгажба Х.С. Абхазские сказки / Сост., обраб., пер. с абхаз. Бгажба Х.С. [Илл. Белецких А. и М.]. – Сухуми : Аблиз, 1959
120988
  Бгажба Х.С. Абхазские сказки / Сост., обраб., пер. с абхаз. Бгажба Х.С. – Сухуми : Аламара, 1965
120989
   Абхазские сказки / Сост., обраб., пер. с абхаз. Бгажба Х.С. – Сухуми : Аламара, 1965. – 335 с.
120990
   Абхазские сказки. – Сухуми, 1983. – 317 с.
120991
   Абхазские сказки. – Сухуми, 1985. – 359с.
120992
   Абхазские сказки.. – Сухуми, 1979. – 318с.
120993
  Джоджуа Д.Е. Абхазские табаководы / Д.Е. Джоджуа. – Тбилиси, 1962. – 14 с.
120994
  Званба С.Т. Абхазские этнографические этюды / С.Т. Званба. – Сухуми, 1982. – 90с.
120995
  Аджинджал Е.К. Абхазский государственный музей : краткий очерк- путеводитель / Е.К. Аджинджал. – Сухуми, 1977. – 23с.
120996
  Хашба Р.А. Абхазский деткский фольклор. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.09 / Хашба Р.А.; АН ГрССР.Ин-т истории груз.лит. – Тбилиси, 1980. – 19л.
120997
  Салакая Ш.Х. Абхазский народный героический эпос. / Ш.Х. Салакая. – Тбилиси, 1966. – 184с.
120998
  Салакая Шота Хичович Абхазский нартский эпос Ш.Х.Салакая. / Салакая Шота Хичович. – Тбилиси, 1976. – 235с.
120999
   Абхазское долгожительство.. – М., 1987. – 293с.
121000
  Инал-Ипа Абхазы (Историко-этнографические очерки) / Инал-Ипа. – 2-е, перераб. и доп. изд. – Сухуми, 1965. – 695с.
<< На початок(–10)121122123124125126127128129130(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,