Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)121122123124125126127128129130(+10)В кінець >>
120001
  Sandburg Helga "...where love begins" : A portrait of Carl Sandburg and his family / Sandburg Helga. – New York : Donald A. Fine, 1989. – 368 p.
120002
  Martus Steffen "Was den studenten aus meinem kram taugt" // Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim, 2015. – N 1. – S. 10-13. – ISSN 0172-1518


  Брати Грімм (нім. Die Gebruder Grimm, Якоб і Вільгельм Грімми) — німецькі вчені, представники Гейдельберзької школи, які найбільш відомі за публікацію збірок казок і їхніми працями в галузі мовознавства, що стосуються зміни звучання слів з плином часу ...
120003
  Попов В.Ю. "Weltanschauung" як бренд німецького романтизму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 96-98
120004
  Nancy "White slave" trafficking in turn-of-the century Bukovina and Galicia:the experience of Imperial Austria"s eastern provinces / Nancy, Wingfield // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – № 4 (4). – С. 14-26. – ISSN 2311-9896


  "Біле рабство" або торгівля жінками в кінці XIX - на початку XX ст. на Буковині та в Галичині: досвід східних провінцій Австрійської імперії.
120005
  Мірошниченко Л.Я. "Who Will be the Last… to seek this place for what it was": поетична рефлексія Ф. Ларкіна // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Ця стаття продовжує студії релігійного скептицизму в сучасній літературі Великої Британії, доповнюючи романні практики поетичними. Скептичний вимір поезії Філіпа Ларкіна оприявнюється у поетичній рефлексії про стан віри та релігії у повоєнній Великій ...
120006
   "Wiadomosci Вrukowe". – Wroclaw ; Warszawa ; Krakow : Ossolenium, 1962. – CXXXII, 369, [3] p. – (Biblioteka narodowa ; Nr 178 ; Seria 1)
120007
  Kucharski Jan "Wiatr od morza" Stefana Zeromskiego. / Kucharski Jan. – Gdansk, 1989. – 229с.
120008
  Yakymovych B. "Wielka utrata": Adam Mickiewicz i kontrowersja Iwana Franki // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – S. 110-126
120009
   ... wie die Traumenden : Katholische Theologen zur gesellschaftlichen Wende. – Leipzig : Benno, 1990. – 144 S. – ISBN 3-7462-0611-1
120010
  Shydlovskyi Pavlo [Welcome words from the NEENAWA team] / Shydlovskyi Pavlo, Morozova Yana // Wetland archaeology and prehistoric networks in Europe : NEENAWA intern. conf. : Sept. 15th-18th, 2017, Kyiv - Kaniv, Ukraine / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; Swiss nat. science foundation ; [ed.: Y. Morozova, P. Shydlovskyi ; phot.: P. Borovets et al. ; English transl.: Y. Morozova et al.]. – Kyiv ; Kaniv : [s. n.], 2017. – P. 15-19
120011
  Осматеску П.К. wa-Расширения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Осматеску П.К.; Ан Груз.ССР.Тбилис.матем.ин-т. – Тбилиси, 1964. – 6л.
120012
  Hauptmann H. Warum ich nach Horka ging. / H. Hauptmann. – Bautzen, 1972. – 86с.
120013
  Havemann R. Warum ich Stalinist war und Antistalinist wurde : Texte eines Unbequemen / R. Havemann ; Hrsg. von D. Hoffmann, H. Laitko. – Berlin : Dietz, 1990. – 272 S. – ISBN 3-320-01614-8
120014
  Haupt Lucie Warum ist die Deutsche Demokratische Republik der einzig rechtmassige deutsche Staat? / Haupt Lucie. – Berl., 1961. – 94с.
120015
  Kluge Walther Warum lugt mein Kind? / Kluge Walther. – Berl., 1956. – 48с.
120016
  Rinecker Wolfgang Warum starb Angele / Rinecker Wolfgang. – Rudolstadt, 1964. – 328с.
120017
  Rinecker W. Warum starb Angele / W. Rinecker. – Rudolstadt : Greifenverlag, 1975. – 325 s. : il.
120018
  Rinecker Wolfgang Warum starb Angele? / Rinecker Wolfgang. – Berl., 1966. – 144с.
120019
   Warunki podejmowania i prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy. – Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla 2, 2007. – 249 s. : il. – ISBN 978-83-7363-500-5
120020
  Jonczyk Barbara Warunki podejmowania i prowadzenia dzialalnosci ubezpieczeniowej w Polsce w aspekcie dostosowania do wymogow Unii Europejskiej / Jonczyk Barbara, Ogrodnik Helena. – Katowice : Akademia ekonomichna im. Karola Adamieckiego, 2000. – 61s. – (Prace naukowe). – ISBN 83-7246-092-2
120021
  Rudnicki S. Warunki prawno-polityczne realizacji interesow mniejszosci polskiej na wspolczesnej Ukrainie // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – P. 82-93


  Політико-правові умови реалізації інтересів польської меншини в сучасній Україні.
120022
  Motyl A.J. Was Andy Warhol Ukrainian? // Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge, 2015. – Vol. 32/33, pt. 2 (за 2011-2014) : Жнива: essays presented in honor of George G. Grabowicz on his seventieth birthday / ed.: R. Koropeckyj [et al.]. – P. 549-555. – ISSN 0363-5570


  Енді Воргол — всесвітньо відомий американський митець лемківського походження, один із засновників поп-арту та культова постать в історії сучасного мистецтва в цілому.
120023
  Hutt W. Was Bilder erzahlen : Eine Einfubrung in die Malerei und Graphik und in die Kunst, Bilder zu betrachten / W. Hutt. – Berlin : Der Kinderbuch-verlag. – 208 S. : ill.
120024
  Hutt Wolfgang Was Bilder erzahlen. Eine Einfuhrung in die Malerei und Graphik und in die Kunst, Bilder zu betrachten / Hutt Wolfgang. – Berlin, 1969. – 207с.
120025
  Wolf Christa Was bleibt / Wolf Christa. – Berlin; Weimar : Aufbau-Verl, 1990. – 76 S.
120026
  Lanik J. Was Dante nicht sah / J. Lanik. – Berlin, 1964. – 292с.
120027
  Honecker Erich Was die Grunder der KPD vor 70 Jahren begannen, fand seine Kronung im Werden und Wachsen der DDR: Rede auf der Festveranstaltung anlasslich des 70 Jahretages der Grundung der Kommunistischen Partei / Honecker Erich. – Berlin, 1989. – 61с.
120028
  Seghers Anna Was ein Volk denkt und fuhlt, spricht sein Schriftsteller aus : Ausgewahlte werke (Избранное) / Seghers Anna. – Moskau : Progress, 1979. – 325S.
120029
  Hartmann W.D. Was ist clean-tech? zur Notwendigkeit neuer international Normen und Qualitatsstandards fur die Bildung // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – P. 90-92
120030
  Гінка Б. Was ist deutsch? Stereotype und Realitat. "Типово німецьке": стереотипи та реальність : Навчальний посібник з лінгвокраїнознавства / Богдан Гінка, Роман Зінь. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Тернопіль : Начальна книга-Богдан", 2004. – 368с. – ISBN 966-692-334-3
120031
  Landau L.D. Was ist die Relativitatstheorie? / L.D. Landau, Ju.B. Rumer. – 12. Aufl. – Leipzig : B.G.Teubner, 1987. – 58 S.
120032
  Gunther Was ist Magnetismus? / Gunther. – Stuttgart : Kosmos, 1927. – 78 S.
120033
  Mierdel G. Was ist Plasma? / G. Mierdel. – Berlin : VEB Verlag Technik, 1973. – 152 с.
120034
  Klaus Georg Was ist. Was soll. Kybernetik. / Klaus Georg, Liebscher Heinz. – Lpz.-Jena-Berl., 1966. – 136с.
120035
  Grallert Wolfram Was man von der Briefmarke wissen sellte / Grallert Wolfram. – Lpz., 1962. – 128с.
120036
  Zill Walter Was Man Von Einer Landkarte Wissen Muss / Zill Walter. – Leipzig : Urania, 1956. – 141S. : Mit 27 Abbildungen im Text
120037
  Verne Juliusz Was morski / J. Verne; przeloz. J. Karczmarewicz-Fedorowska. Il. S.Topfer. – Warszawa : Nasza Ksiegarnia, 1975. – 171 s. : il.
120038
  Dautcourt G. Was sind Pulsare? / G. Dautcourt. – 2. Aufl. – Leipzig : B.G.Teubner, 1976. – 104 с.
120039
  Dautcourt G. Was sind Pulsare? / G. Dautcourt. – 5. Aufl. – Leipzig : B.G.Teubner, 1987. – 99 с.
120040
  Daucourt G. Was sind Quasare? / G. Daucourt. – Leipzig : B.G.Teubner, 1976. – 82 с.
120041
  Dautcourt G. Was sind Quasare? / G. Dautcourt. – 4., uberarbeitete Aufl. – Leipzig : B.G.Teubner, 1987. – 85 с.
120042
  Gottner Reinhard Was soll-was kann Prognostik? / Gottner Reinhard. – Leipzig, 1973. – 215с.
120043
  Dobkowski Mariusz Was the Religious Manichaean Narrative a Mythical Narrative? Some Remarks from the Perspective of Andrzej Wiercinski"s Definition of Myth // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2016. – 49, z. 2. – P. 119-131. – ISSN 0137-2432
120044
  Lenin W.I. Was tun? Brennende Fragen unserer Bewegung. / W.I. Lenin. – Berlin, 1971. – 287с.
120045
  Muller Alfred Was verbirgt sich hinter Euratom? / Muller Alfred. – Berl., 1957. – 48с.
120046
  Peck Joachim Was wird aus Europa? / Peck Joachim. – Berl.
2. – 1955. – 147с.
120047
  Zinner Hedda Was, ware, wenn -? / Zinner Hedda. – Berlin : Henschelverlag, 1959. – 87 S.
120048
  Mitchell M. Washington : Portrait of the capital / M. Mitchell. – Massachusetts : Barre, 1972. – 143 p.
120049
   Washington. – Munchen; Berlin : Bucher, 1992. – 64 s. : ill. – ISBN 3-7658-0779-6
120050
   Washington II. – 3rd ed. – Washington : Charles H. Belding , Graphic Arts Center Publishing Co, 1973. – 124 p. : ill. – ISBN 0-912856-12-2
120051
   Washington Irving. – New York : The New York Public Library, 1933. – VII, 90 p., [8] l. phot.
120052
  James Henry Washington Square / James Henry; Doren M.V. (introd.). – New York, 1959. – 162с.
120053
  James Henry Washington Square / James Henry; Hall D. (afterword). – revis. and updated bibliography. – New York, 1979. – 192с.
120054
  Grinevich E. Washington versus Havana / E. Grinevich, B. Gvozdarev. – Moscow, 1988. – 320с.
120055
  Lait Jack Washington: confidential / Lait Jack, Mortimer Lee. – New York, 1951. – 310с.
120056
  Gorki M. Wassa Zeleznowa / M. Gorki. – Kijow : Wydawnictwo mniejszosci narodowych USSR, 1937. – 62 s.
120057
  Tolgyessy Juraj Wasser / Tolgyessy Juraj, Piatrik Milan. – Berlin : Die Wirtschaft. – 395S. : Il. – ISBN 3-349-00562-4
120058
  Steinberg Werner Wasser aus trockenen Brunnen / Steinberg Werner. – Halle, 1962. – 702с.
120059
  Specht J. Wasser fur die Roten Wolfe / J. Specht. – Berlin, 1972. – 268с.
120060
  Fomenko Wl. Wasser vor den Toren / Wl. Fomenko. – Berlin, 1973. – 639с.
120061
  Fomenko Wladimir Wasser vor den Toren / Fomenko Wladimir. – Berlin, 1973. – 639с.
120062
   Wasser Wander Buch. – Berlin : Sportverlag, 1954. – 184S. : Mit 15 Karten im Abuldangen
120063
  Czensny Rudolf Wasser, - Abwasser / Czensny Rudolf. – Berl., 1960. – 430с.
120064
  Vollmer Conrad Wasserflohe / Vollmer Conrad. – Leipzig : Geest & Portig K.-G., 1951. – 55S. – (Die Neue Brehm Bucherei = Das Leben der Tiere und Pflanzen in Einzeldarstellungen ; Heft 45)
120065
  Naumann Hans Wasserjungfern oder Libellen / Naumann Hans. – Leipzig : Geest & Portig K.-G., 1952. – 63S. – (Die Neue Brehm - Bucherei ; Heft 55)
120066
  Mosonyi E. Wasserkraftwerke / E. Mosonyi. – Budapest : Akademiai Kiado; Verlag der Ungarischen Akademiei der Wissenschaften
B. 2 : Hochdrukanlagen Kleinstkraftwerke und Pumpspeicheranlagen. – 1959. – 1142 s.
120067
  Jordan C K.H. Wasserlaufer / C K.H. Jordan. – Leipzig : Geest & Portig K.-G., 1952. – 31S. – (Die Neue Brehm - Bucherei)
120068
  Schulz B. Wasserlinsen / B. Schulz. – Wittenberg, Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag, 1962. – 95S. : Mit 32 Abbildungen
120069
  Bursche E.-M. Wasserpflanzen : Kleine Botanik der Wassergewachse / E.-M. Bursche. – Auf. 3. – Leipzig : Neumann Verlag, 1963. – 124S.
120070
  Brinkmann Hans Wasserstande und Tauchtiefen. / Brinkmann Hans. – Berlin, 1985. – 98с.
120071
  Jordan C K.H. Wasserwanzen / C K.H. Jordan. – Wittenberg, Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1950. – 37S. – (Die Neue Brehm - Bucherei)
120072
   Wasyl Stefanyk i jego epoka = Василь Стефаник і його епоха // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 1998. – Том 7/8. – 394s. : il.
120073
  Baklanov Grigory Watabakia vijana milele. / Baklanov Grigory. – Moscow, 1987. – 295с.
120074
  Cherepanov Yuri Watch your step! = Les presento... = Rot, gelb, grun / Cherepanov Yuri. – M., 1979. – 146с.
120075
   Water. – [S. l.] : Doubleday, 1971. – 63 p.
120076
  Volevakha M.M. Water and air of our planet / M.M. Volevakha. – Kiev : Naukova Dumka, 1975. – 158p.
120077
  Nace Raymind Water and man: a world view / Nace Raymind; The International Hydrological Decade. – Paris : UNESCO, 1969. – 46p.
120078
   Water chemistry. – Banska Bystrica : Matej Bel university, 2001. – 118p. – ISBN 80-88784-23-9
120079
  Benjamin M.M. Water chemistry / M.M.Benjamin. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2002. – 19.668 p. – (McGraw-Hill series in water resources and environmental engineering / Consulting editor G.Tchobanoglous). – ISBN 0-07-238390-9
120080
  Vallentine H.R. Water in the service of man : with sixty-eight text figures and eight plates / H.R.Vallentine. – Harmondsworth : Penguin books, 1967. – 224 p. : ill., 4 l. ill. – (A Pelican original)
120081
  Belan F.J. Water Treatment: Calculeations, problems / F.J. Belan. – M., 1984. – 293с.
120082
  Kaul Friedrich Karl Watergate. Ein Menetekel fur die USA. / Kaul Friedrich Karl. – Berlin, 1976. – 295с.
120083
  Myerson Michael Watergate: crime in the suites. / Myerson Michael. – New York, 1973. – 182с.
120084
  Cornwell Bernard Waterloo. / Cornwell Bernard. – 378. – Harmondsworth, 1991. – 378с.
120085
  Piwarski Kazimierz Watykan a faszyzm. (1929-1939) / Piwarski Kazimierz. – Wyd. 2. popr. – Warszawa, 1960. – 228с.
120086
  Koberdowa Irena Watykan a powstanie styczniowe / Koberdowa Irena. – Wyd. 2. – Warszawa, 1960. – 52с.
120087
  Zywczynski Mieczyslaw Watykan wobec powstania listopadowego / Zywczynski Mieczyslaw. – 2 wyd. – Krakow : Towarzystwo autorow i wydawcow prac naukowych Universitas, 1995. – 139s. – (Bestsellery z przeszlosci). – ISBN 83-7052-339-0
120088
  Птахів Семен WAU: більше платного континенту! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 47. – ISSN 1998-8044
120089
   Wave-particle interactions in the outer radiation belts / O.V. Agapitov, F.S. Mozer, A.V. Artemyev, D. Mourenas, V.V. Krasnoselskikh // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2015. – Vol. 5, iss. 2. – P. 68-74. – ISSN 2227-1481
120090
   Wave Front Reversal of a Dipolar Spin Wave Pulse in a Non- Stationary Three- Wave Interaction / G.A. Melkov, A.A. Serga, V.S. Tiberkevich, A.N. Oliynik, A.N. Slavin // Phys. Rev. Lett., 2000. – V.84
120091
  Cobb William Wave length:a history of the IFSECH (The International Federation of societies for electroencephalography and clinical neurophysiology) / Cobb William. – Amsterdam, 1985. – 98с.
120092
  Davis Julian Wave propagation in solids and fluids / Davis Julian. – New York : Springer-Verlag, 1988. – 386 с.
120093
   Wavefront scanner for detecting surface inhomogeneities / N. Goloborodko, D. Podanchuk, V. Dan"ko, A. Goloborodko, M. Kotov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 24-28. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Безконтактна діагностика поверхні може бути проведена оптичними методами шляхом аналізу хвильового фронту лазерного пучка, відбитого від зразка. Пропонується сканер хвильового фронту, який має чутливість та вимірювальний діапазон на порядок кращі за ...
120094
   Wavefront sensor based on the Talbot effect / D. Podanchuk, V. Kurashov, M. Kotov, V. Dan"ko, O. Parhomenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 43-46. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  The wavefront sensor based on the Talbot effect is examined experimentally. The factors that allow changing an angular measurement range and a spatial resolution of the sensor are discussed. A comparative analysis with the Shack-Hartmann sensor is ...
120095
   Wavelet and multifractal analysis of the nonlinear structures in chaotic processes for hydroecological systems / N.G. Serbov, O.Yu. Khetselius, A.A. Svinarenko, O.N. Grushevsky // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – P. 171-175 : fig. – Bibliogr.: Referen.: 24 name. – ISSN 2311-0902
120096
  Scott Walter Waverley / Scott Walter. – Krakow, 1929. – 546 p. – (Biblioteka narodowa ; 2)
120097
  Scott Walter Waverley / Scott Walter. – Harmondsworth : Penguin books, 1994. – 491p. – (Penguin popular classics). – ISBN 0-14-062148-2
120098
  Scott W. Waverley czyli szescdziesiat lat tomu / W. Scott. – Warszawa, 1972. – 566с.
120099
  Bohdanowicz H. Wawel / H. Bohdanowicz. – Wyd. 3. – Warszawa, 1970. – 30 s.
120100
  Bunsch Karol Wawelskie wzgorze. / Bunsch Karol. – Krakow, 1956. – 506с.
120101
  Bunsch Karol Wawelskie wzgorze. / Bunsch Karol. – Krakow, 1974. – 491с.
120102
  Pawlowicz Henryk Wawer. 27 grudnia 1939 r. / Pawlowicz Henryk. – Warszawa, 1962. – 114с.
120103
  Bekbenbetova B. Ways of effective use of water resources in southern regions of water resources in southern regions of Kazakhstan / B. Bekbenbetova, B. Turebekova, N. Yesmagulova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 288-292. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
120104
  Lukianenko L.N. Ways of increasing motivation in teaching speaking to efl students majoring in english within the framework of the learner-centred approach // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – P. 82-88. – ISSN 2313-500Х


  Розглянуто шляхи підвищення мотивації студентів, які вивчають англійську мову як основну іноземну, при навчанні говоріння в рамках особистісно-зорієнтованого підходу. Основну увагу приділено особистісно-зорієнтованим матеріалам та завданням, які можуть ...
120105
  Ferens D. Ways of knowing Small Places : intersections of American literature and ethnography since the 1960s / Dominika Ferens // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3246 : Ways of knowing Small Places : of American literature and ethnography since the 1960s / D. Ferens. – S. 1-199, [1]. – ISSN 0239-6661
120106
  Guseva A. Ways of presentation linguistic identity in the virtual discourse // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 132-138. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070


  Проаналізовано особливості використання мови в Інтернеті. Описано ніконізми, використовувані українцями у власних блогах.
120107
  Berger John Ways of Seeing / Berger John. – London, 1977. – 166с.
120108
  Sikura A.Io. Ways of Selecting Talented Master-Degree Students For Research Work / A.Io. Sikura, V.I. Plisko, A.S. Baliuk // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 8 (161). – P. 127-132. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Шляхи відбору студентів магістратури до дослідницької роботи
120109
  Anpilohova T. Ways to Stimulate Mental Activity of Students during English for Specific Purposes (ESP) // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 12-14


  Розглядаються мотиваційні компоненти, які допомагають викладачеві спрямувати розумову діяльність студентів на вивчення іноземної (англійської) мови професійного спрямування. Окрім того, увагу звернено на конструктивістський та комунікативний підходи, ...
120110
  Verne Juliusz Waz morski / Verne Juliusz. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1975. – 171 s.
120111
  Gordon Barbara Waza krola Priama / Gordon Barbara. – Warszawa, 1968. – 178с.
120112
  Gordon Barbara Waza krola Priama / Gordon Barbara. – Warszawa, 1974. – 202с.
120113
  Strumph-Wojtkiewicz Stanislaw Wbrew rozkazowi. Wspomnienia oficera prasowego 1939-1945 / Strumph-Wojtkiewicz Stanislaw. – Warszawa, 1961. – 380с.
120114
  Strumph-Wojtkiewicz Stanislaw Wbrew rozkazowi. Wspomnienia oficera prasowego. 1939-1945 / Strumph-Wojtkiewicz Stanislaw. – Warszawa, 1959. – 406с.
120115
  Askenazy Sz. Wczasy historyczne. / Sz. Askenazy. – Warszawa
2. – 1904. – 495с.
120116
  Czartoryski Pawel Wczesna recepcja "Polityki" Arystotelesa na Uniwersytecie Krakowskim / Czartoryski Pawel. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1963. – 232с.
120117
  Krzyzaniakowa Jadwiga Wczesnofeudalna kultura umyslowa i artystyczna Wielkopolski. / Krzyzaniakowa Jadwiga. – Poznan, 1956. – 124с.
120118
   Wczesnosredniowieczne grodziska ziemi chelminskiej : Katalog zrodel. – Torun : UMK w Toruniu, 1994. – 219, [10] s. – ISBN 83-231-0497-2
120119
  Gupieniec A. Wczesnosredniowieczne skarby srebrne z Polski srodkowej, Mazowsza i Podlasia. Materialy / A. Gupieniec, T. i Kiersnowscy. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1965. – 66с.
120120
  Jackiewiczowa Elzbieta Wczowajsza mlodosc / Jackiewiczowa Elzbieta. – Warszawa, 1960. – 380с.
120121
  Bratny Roman Wdrazanie obledu / Bratny Roman. – Warszawa : Krajowa agencja wyd-cza, 1981. – 123,[1]s.
120122
  Zamiatin E. We / E. Zamiatin. – New York, 1984. – 218 p.
120123
  Zamyatin E. We / E. Zamyatin. – Moscow : Raduga, 1991. – 124 p.
120124
  Styrkul Valery We accuse: Dokument. sketch / Styrkul Valery. – Kiev, 1984. – 304 с.
120125
  Hudson V.M. We Are Not Helpless. Addressing Structural Gender Inequality in Post-Conflict Societies / V.M. Hudson, D.L. Bowen, P.L. Nielsen // PRISM : a journal of the Center for complex operations / Nat. defense univ., Center for complex operations. – Washington, 2016. – Vol. 6, no. 1. – P. 123-139. – ISSN 2157-0663
120126
  Keillor Garrison We are still married: stories and letters. / Keillor Garrison. – Harmondsworth, 1990. – 375с.
120127
  Jackson Shirley We have always lived in the castle / Jackson Shirley. – Harmonsworth, 1984. – 214с.
120128
  Gertsenov B. We live in Donetsk. / B. Gertsenov, Ju. Juris. – Donetsk, 1989. – 96с.
120129
  Bayles Tiga We Live with the Problems, We know the Solutions / Bayles Tiga. – Armidale, 1989. – 13с.
120130
  Gomolec Ludwik We Wrzesni przed szescdziesieciu laty. 1901-1961. / Gomolec Ludwik. – Poznan, 1961. – 68с.
120131
   We wspolnej Europie. Polska-Hiszpania 16-20 wiek : Referaty wygloszone podczas sympozjow historykow polskich i hiszpanskich w Lublinie i Logrono - 1999-2000. – Lublin : Redakcja wyd-w KUL, 2001. – 332s. – ISBN 83-228-0956-5
120132
  Ganychenko I. Weak approximation rates for integral functionals of Markov processes / I. Ganychenko, A. Kulik // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2015. – Vol. 2, n. 3. – Р. 251-266. – ISSN 2351-6046


  We obtain weak rates for approximation of an integral functional of a Markov process by integral sums. An assumption on the process is formulated only in terms of its transition probability density, and, therefore, our approach is not strongly ...
120133
  Kosenkova T.I. Weak convergence of a series scheme of Markov chains to the solution of a Levy driven SDE // Theory of stochastic processes / Ін-т математики НАН України, Ін-т прикладної мат. та механіки НАН України, мале підприємство "ТВіМС" ; ed. N.I. Portenko. – Київ, 2012. – Vol. 18, № 1. – Р. 86-100. – ISSN 0321-3900


  Under the assumptions analogous to those of Gnedenko"s theorem, the weak convergence of a series scheme of Markov chains to the solution of a Lґevy driven SDE is obtained.
120134
  Giuliano R. Weak convergence of sequences from fractional parts of random variables and applications // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 83. – Р. 49-58. – ISSN 0868-6904
120135
  Alodat T. Weak convergence of weighted additive functionals of long-range dependent fields / T. Alodat, A. Olenko // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 97. – Р. 9-23. – ISSN 0868-6904


  We provide asymptotic results for the distribution of weighted nonlinear functionals of Gaussian field with long-range dependence. We also show that integral functionals and the corresponding additive functionals have same distributions under certain ...
120136
  Treiman S.B. Weak interactions (Theoretical) / S.B. Treiman. – Dubna, 1964. – 39 с.
120137
  Ostapenko V.A. Weaking of photospheric radiation by solar flares in the continuous spectrum // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – P. 50-55. – (Астрономія ; вип. 37)


  Виявлено новий ефект - послаблення неперервного спектра фотосферного випромінювання при його проходженні крізь спалах. Послаблення створюється ущільненим хромосферним шаром спалахової плазми, який проявляється у спектрі у вигляді сs-смужки послабленого ...
120138
  Gunderson Gerald Wealth Creatorc: An Entrepreneurial History o the United States / Gunderson Gerald. – New York, 1990. – 278с.
120139
  Mason Robert Weapon / Mason Robert. – London, 1990. – 366с.
120140
  Howe Russell Warren Weapons: the international game of arms, money and diplomacy / Howe Russell Warren. – Garden City, 1980. – 798с.
120141
  Dedyulina M. Wearable tech philosophical understanding // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – P. 84-85
120142
   Weather and man : The role of Meteorology in Economic Development. – Geneva : WMO, 1964. – 80p. ; 143TR. 67
120143
  Blair Thomas A. Weather elements a text in elementary meteorology / Thomas A. Blair, Robert C. Fite. – fifth ed. : Prentice-Hall, 1965. – 364p.
120144
  Лопак Л. Web-дизайн для "чайников" / Лайза Лопак; Пер. с англ. : Е.Н. Дериевой, И.А. Седых. – Москва : Диалектика, 2003. – 272с. – Парал. тит. англ. – (Для чайников). – ISBN 5-8459-0197-9


  Подробно о всех этапах разработки Web-узла - от первой встречи с клиентом до окончательного тестирования пользователями
120145
  Дуванов А.А. Web-конструирование. HTML / А.А. Дуванов. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2003. – 336с. : илл. – ISBN 5-94157-333-2


  Гипертекстовое конструирование. Основы Web-дизайна. Практикум, создаем свой сайт
120146
  Ткаченко О.М. Web-орієнтована система підтримки навчального процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 297-301. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається питання побудови Web-орієнтованої системи підтримки навчального процесу в університеті.
120147
  Клещонок В. Web-орієнтований інтерфейс віддаленого доступу до Київського інтернет-телескопа / В. Клещонок, І. Лук"яник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 14-17. – (Астрономія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Описано часткову модифікацію Київського інтернет-телескопа. Наведено склад телескопа, програмного забезпечення та особливості його роботи. Розлянуто методи роботи з телескопом за допомогою віддаленого доступу. Описывается частичная модификация ...
120148
  Кожевникова Елена WEB-паутина как родственная среда // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 34-37. – ISSN 0869-4915
120149
  Цеслів О.В. WEB-програмування : навч. посібнник / О.В. Цеслів ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2011. – 296, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 294-295. – Бібліогр.: с. 296
120150
  Можаровська Т.М. WEB-проекти Києво-Печерського заповідника. За і проти // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 7 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 185-192
120151
  Шапошников И.В. Web-сайт своими руками : Практическое руководство / И. Шапошников. – Санкт-Петербург : BHV-СПб, 2000. – 224с. – (Мастер). – ISBN 5-8206-0130-0
120152
  Керц О.І. WEB-сайти римсько-католицької церкви в Україні: інформаційні ресурси, інтернет-видання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 86-90


  Проаналізовано контент інформаційних ресурсів, інтернет-видань римсько-католицької церкви в Україні. In the article the content of informational resources and internet-editions of the Roman-Catholic Church in Ukraine is analyzed. Проанализирован ...
120153
  Пек Сьюзен Web-сервер WebSite : Включает Web-Site на CD-Rom. / Пек Сьюзен, Аррантс Стефан; Пер.с англ. – Киев : BHV, 1997. – 544с. + CD. – ISBN 573150007Х
120154
  Бабушкин М. Web-сервер в действии / М. Бабушкин, С. Иваненко, В. Коростелев. – Санкт-Петербург : Питер, 1997. – 272с. – ISBN 5-88782-245-7
120155
   WEB-система моніторингу ефективності формування контингету студентів ВНЗ на основі результатів ЗНО / О.Л. Сидоренко, С.А. Раков, А.С. Кулік, О.Ю. Соколов, А.Г. Чухрай, О.С. Радивоненко // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 1. – С. 14-18.
120156
  Rostovtsev S.S. Web Analytics Usage in Online-activity of Ukrainian Libraries // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – P. 53-60. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 46). – ISSN 2410-5333


  This paper presents an investigation of web analytics tools integration in Ukrainian libraries. The author suggests the model of continual improvement process of library web-sites in order to achieve an overall performance in online-environment. Also, ...
120157
  Васьковский В.Е. WEB OF KNOWLEGE - важное средство для работы с информацией при проведении научных исследований // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2012. – № 4. – С. 91-101. – ISSN 1815-3186


  Информационная база Web of Knowledge (WoK) рассматривается как важнейшее средство для работы с информацией в ходе научных исследований. Дается краткая информация о возможностях WoK для поиска и анализа собранной научной информации. Приводятся ...
120158
  Behrman Daniel Web of progress. Unesco at work in science and technology / Behrman Daniel. – Paris, 1964. – 104с.
120159
   Web of Sciense Award 2018 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 23 квітня (№ 16). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  9 українських вчених, 14 вишів та наукових установ, а також 1 журнал нагородженні премією "Web of Science Award 2018". Науковців відзначили за найбільшу кількість наукових робіт, опублікованих в 2008-2017 роках. "Найбільш продуктивна українська ...
120160
  Koval Y.O. Web service for a big array data visualization in GRID / Y.O. Koval, H.O. Mendrul, O.O. Sudakov // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 210-211
120161
  Заболотнікова В.В. WebQuest як ефективний інтерактивний метод навчання іноземної мови у ВНЗ / В.В. Заболотнікова, М.В. Тимошенко // Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики : матеріали Всеукр. наук.-метод. семінару : 4-5 груд. 2009 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; [упоряд. А.І. Анісімова ; редкол.: І.С. Попова та ін.]. – Дніпропетровськ : Інновація, 2009. – С. 46-48. – ISBN 978-966-8676-40-6


  WebQuest-метод має ряд переваг при навчанні іноземній мові: робить осмисленим і доцільним систематичне використання Internet ресурсів на занятті, а також мультимедійних та традиційних засобів навчання та ін.
120162
   Webster"s international CD-ROM encyclopedia "99 [Електронний ресурс]. – Seattle, Washington : Multimedia 2000: Webster"s publ., 2000. – 1 CD-ROM. – System requirements: PC compatible; PC installation: insert the disc into the CD-ROM drive and click on the install button.-The title is taked from the label. - Copyright 1998-99
120163
   Webster"s new world dictionary. – New York : Warner books, 1990. – 694p. – ISBN 0-446-36026-0
120164
   WebViz: A web-based collaborative interactive visualization system for largescale data sets / McArthur, R. Weiss, D. Yuen, M. Knox // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 215-216. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0203-3100
120165
  Lohse Rudolf Webwaren von A. bis Z. / Lohse Rudolf. – 3 Aufl. – Lpz., 1956. – 124с.
120166
  Steinberg Werner Wechsel auf die Zukunft / Steinberg Werner. – Halle, 1958. – 422с.
120167
  Hawrysch O. Wechselwirkung zwischen der deutschen Standardsprache und dem Schweizerdeutsche // Germanistik in der Ukraine : [науковий журнал] / Укр. спілка германістів виш. школи ( УСГВШ) ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т (КНЛУ). – Kyjiw, 2014. – J. 9. – S. 141-146. – ISSN 2311-0821
120168
  Stein Barney Wedding and party photography / Stein Barney, Kaplan Les. – 3d ed. – New York, 1972. – 128с.
120169
  Golembowicz Waclaw Wedrowiec. / Golembowicz Waclaw. – Warszawa, 1963. – 416с.
120170
  Szelburg-Zarembina Ewa Wedrowka Joanny / Szelburg-Zarembina Ewa. – Warszawa, 1956. – 312с.
120171
  Szelburg Zarembina Ewa Wedrowka Joanny / Szelburg Zarembina Ewa. – Warszawa
1. – 1976. – 291с.
120172
  Maltz Albert Wedrowka Simona McKeevera / Maltz Albert; Tlum. z angielskiego E.Semil. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1962. – 290s.
120173
  Kapuscinski Roman Wedrowka w kraine chemii. / Kapuscinski Roman. – Warszawa, 1980. – 211с.
120174
  Czarnowski Adam Wedrowki gorskie mlodziezy szkolnej / Czarnowski Adam. – Warszawa, 1974. – 159с.
120175
  Machalski Franciszek Wedrowki iranskie / Machalski Franciszek. – Warszawa, 1960. – 398с.
120176
  Bradford Ernle Wedrowki z Homerem / Bradford Ernle; Przelozyla E.Werfel. – Warszawa : Iskry, 1967. – 216 s. : Il. – (Czlowiek poznaje swiat)
120177
  Sand G. Wedrowny czeladnik / George Sand; Tlum.J. Dmochowska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1955. – 488 s.
120178
  Wielniawski Wedrowski delegata / Wielniawski, (Jordan) Julian. – Warszawa : Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1955. – 450 s.
120179
  Iwanow Wsiewolod Wedrujemy do Indii / Iwanow Wsiewolod; Tlumaczyla N.Galczynska. – Warszawa : Czytelnik, 1964. – 564 s.
120180
  Merle Robert Week-end a Zuydcoote / Merle Robert. – Paris, 1987. – 244с.
120181
  Karczewska Wanda Weekend w Riverside. / Karczewska Wanda. – Warszawa, 1965. – 228с.
120182
  Karczewska Wanda Weekend w Riverside. / Karczewska Wanda. – Warszawa, 1974. – 210с.
120183
   Weekends away : Los Angeles. – New York : Dutton, 1989. – 352 p.
120184
  Clark Mary Higgins Weep no more, my lady / Clark Mary Higgins. – New York : A dell book, 1988. – 360p.
120185
  Zizin N.W. Wege der Pflanzenkreuzung / N.W. Zizin. – Berlin : Swa-Verlag, 1947. – 35 S.
120186
  Kuhnhardt Ludger Wege in die Demokratie. / Kuhnhardt Ludger. – Jena, 1992. – 272с.
120187
  Slaby O. Wege und Gesetzmassigkeiten der Evolution in Bezug auf die Phylogenetische Entwicklung der Extremitaten / O. Slaby. – Praha : Universita Karlova, 1968. – 136S.
120188
  Muller Thomas Wege von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft in der Nahrungsmittelindustrie : Das Beispiel Ostdeutschland / Muller Thomas. – Konstanz : Universitatsverlag Konstanz, 1993. – XIY,268S. : Ill. – (Internationales Management ; Bd. 5). – ISBN 3-87940-445-3
120189
  Arnold Heinz Wege zum Abitur und zum Studium. / Arnold Heinz. – Berl., 1965. – 48с.
120190
  Beyer Lothar Wege zum Nobelpreis : Nobelpreistrager fur Сhemie an der Universitat Leipzig / Beyer Lothar. – Leipzig : Universitat Leipzig, 1999. – 56p. – ISBN 3-934178-04-9
120191
  Bahrdt Hans Paul Wege zur Soziologie. / Bahrdt Hans Paul. – 4. Aufl. – Munchen, 1966. – 196с.
120192
  Bastian H. Wegelagerer / H. Bastian. – Berlin, 1972. – 347с.
120193
  Bastian Horst Wegelagerer / Bastian Horst. – Berlin, 1973. – 349с.
120194
   Weggenossen. Funfzehn Scriftsteller der DDR. – Leipzig : Reclam, 1975. – 516 s. – (Reclams Universal - Bibliotek ; Sprache und Literatur. - Aufsatze)
120195
  Sieroszewski A. Wegierska i Polska powiesc historyczna w dobie romantyzmu / A. Sieroszewski. – Warszawa, 1976. – 113с.
120196
   Wegleitungen des kunst gewerbemuseums der stadt Zurich. – Zurich
[T.] 70. – 1927
120197
  Gajewski Z. Wegorz / Z. Gajewski. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1960. – 186s.
120198
  Nowak Jerzy Robert Wegry 1939-1974 / Nowak Jerzy Robert. – Wyd. 2. – Warszawa, 1975. – 269с.
120199
   Wegweiser Durch das Haus der Natur in Salzburg : Herausgegeben Aus Anlass Seines 40 Jahrigen Bestandes Von Eduard Paul Tratz. – Salzburg, 1963. – 43S. : Mit 73 Fotos im Abbildungen
120200
  Nicolai Carl Heinrich Wegweiser durch die Sachsische Schweiz / Nicolai Carl Heinrich; Mit neun Abbildungen nach Adrian Zingg und einer Karte. – Dressden : Hellerau, 1991. – 68S. – (Kursachsische Wanderungen ; 1)
120201
  Cwojdrak Gunther Wegweiser zur deutschen Literatur / Cwojdrak Gunther. – Berl., 1962. – 308с.
120202
  Harig Ludwig Weh dem, der aus der Reihe tanzt. / Harig Ludwig. – Frankfurt am Main, 1993. – 271с.
120203
  Otero L. Wehe dir, grosse Stadt / L. Otero. – Berlin, 1973. – 400с.
120204
  Muller Heinz Wehrhafte Kirchen in Sachsen und Thuringen / Muller Heinz. – Waltersdorf. – 143 S.
120205
  Makowski Jozef Wehrmachtgefolge / Makowski Jozef. – Warszawa, 1961. – 456с.
120206
  Toth K. Weib und Rokoko in Frankreich. Aus dem Erleben eines Zeitgenossen Charles Pinot Duclos / K. Toth. – Wien : Amalthea verlag, 1924. – 474 s.
120207
  Hajek Karel Weidmannsheil. / Hajek Karel. – Prag, 1954. – 288с.
120208
   Weight Watchers Meals in Minutes : Cookbook, 1991. – 408 p. – ISBN 0-453-01020-2
120209
  Kelbert M. Weighted entropy: basic inequalities / M. Kelbert, I. Stuhl, Yu. Suhov // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; ed.: J.M. Corcuera, M. Dozzi, M. Kleptsyna [et al.]. – Kyiv; Vilnius, 2017. – Vol. 4, n. 3. – Р. 233-252. – ISSN 2351-6046


  This paper represents an extended version of an earlier note [10]. The concept of weighted entropy takes into account values of different outcomes, i.e., makes entropy context-dependent, through the weight function. We analyse analogs of the Fisher ...
120210
  Dickens Charles Weihnachtsgeschichten. / Dickens Charles. – Berlin, 1973. – 224с.
120211
  Stitzer Karl Weil ich Arzt bin / Stitzer Karl. – Berl., 1961. – 144с.
120212
  Beyer Gunter Weimar / Beyer Gunter, Beyer Klaus; Furnberg Louis. – Weimar, 1963. – 88с.
120213
  Kuhnlenz Fritz Weimar / Kuhnlenz Fritz. – Leipzig : Brockhaus, 1970. – 152S.
120214
   Weimar : Statte Lebendiger Tradition . Text von Theo Piana. Bilder von Gunther Beyer und Klaus Beyer. – Berlin ; Weimar : Aufbau-Verlag, 1973. – 200 S.
120215
  Kuhnlenz Fritz Weimar / Kuhnlenz Fritz. – Leipzig : VEBF.A.Brockhaus Verlag, 1975. – 152S.
120216
  Gay Peter Weimar culture. / Gay Peter. – New York, 1968. – 205с.
120217
   Weimar im Urteil der Welt. Stimmen aus drei Jahrhunderten. – Berlin ; Weimar : Aufbau-Verl, 1975. – 557 S. : il.
120218
  Drzewicki A. Weimar triangle in Ukraine"ssecurity and foreign policy // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 1). – С. 57-64


  Зацікавлення України формулою Веймарського трикутника випливає, зокрема, з переконання, що її стратегічні вибори визначають геополітичні відносини на вісі США – Європейський Союз – Російська Федерація – Україна. Тим самим формула Веймарського ...
120219
  Hohenstein Friedrich August Weimar und Goethe. Menschen und Schicksale / Hohenstein Friedrich August. – Rudolstadt, 1963. – 471с.
120220
  Victor Walther Weimarer Erinnerungen / Victor Walther. – Berlin-Weimar : Aufbau-verlag, 1966. – 64 S. : Fotogr.
120221
  Malberg Hans Joachim Weimarer Kaleidoskop. Streiflichter und Betrachtungen aus klassischen Tagen / Malberg Hans Joachim. – Rudolstadt, 1974. – 135с.
120222
  Heinemann Albrecht Weimarer Novellen. / Heinemann Albrecht. – Rudolstadt, 1961. – 436с.
120223
  Kuhnlenz Fritz Weimarer Portrats. Manner und Frauen um Goethe und Schiller. / Kuhnlenz Fritz. – Rudolstadt, 1963. – 426с.
120224
  Kuhnlenz Fritz Weimarer Portrats. Manner und Frauen um Goethe und Schiller. / Kuhnlenz Fritz. – Rudolstadt, 1975. – 455с.
120225
  Bayen Bruno Weimarland: L"Enfant batard / Bayen Bruno. – Paris, 1992. – 92с.
120226
  Benn G. Weinhaus Welf. Die Stimme Hinter dem Vorhang / G. Benn. – Stuttgart, 1967. – 71с.
120227
  Settgast Weisheit-Narrheit-Gold / Settgast, Ann-Charlott. – Schwerin. – 360с.
120228
  Becker Trier Heinz Weiss man wer verruckt ist / Becker Trier Heinz. – Berl., 1955. – 214с.
120229
  Rudnicki Adolf Weiss wpada do morza. Niebieskie kartki / Rudnicki Adolf. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1965. – 208s.
120230
  Dostojewski Fjodor Weisse Nachte / Dostojewski Fjodor. – Berlin-Weimar, 1977. – 115с.
120231
  Dostojewski Fjodor Weisse Nachte / Dostojewski Fjodor. – Berlin, 1986. – 156с.
120232
  Stolper Armin Weisser Flugel schwarzgerandert: Gedichte / Stolper Armin. – Rostock, 1982. – 98с.
120233
  Hauser Harald Weisses Blut. / Hauser Harald. – Berlin, 1961. – 62с.
120234
  Grossmann Max Weisses Gold / Grossmann Max. – Berlin, 1971. – 247с.
120235
  London Jack Weisszahn, der Wolfshung / London Jack; Bartsch H. – Berlin, 1975. – 256с.
120236
  Grimm Jacob Weisthumer / Grimm Jacob. – Berl.
1. – 1957. – 848с.
120237
  Grimm Jacob Weisthumer / Grimm Jacob. – Berl.
2. – 1957. – 836с.
120238
  Grimm Jacob Weisthumer / Grimm Jacob. – Berl.
3. – 1957. – 900с.
120239
  Grimm Jacob Weisthumer / Grimm Jacob. – Berl.
4. – 1957. – 810с.
120240
  Grimm Jacob Weisthumer / Grimm Jacob. – Berl.
5. – 1957. – 764с.
120241
  Grimm Jacob Weisthumer / Grimm Jacob. – Berl.
6. – 1957. – 782с.
120242
  Grimm Jacob Weisthumer / Grimm Jacob. – Berl.
7. – 1957. – 418с.
120243
  Miethke Helmuth Weit sehen die Turme Babylons / Miethke Helmuth. – Leipzig, 1971. – 286с.
120244
  Miethke H. Weit sehen die Turme Babylons / H. Miethke. – Leipzig, 1972. – 286с.
120245
  Lindner Helmut Weite Welt des Schalls / Lindner Helmut. – Leipzig. – 135 с.
120246
   Weiter.vorn : Das Fraunhofer-Magazin / Umsicht Forderverein. – Munchen : Fraunhofer-Gesellschaft. – ISSN 1868-3428
1. – 2014
120247
  Nagel Kurt Weiterbildung als strategischer Erfolgfaktor. / Nagel Kurt. – 2., durchgesehene Aufl. – Landsberg/Lech, 1991. – 379с.
120248
  Forsius R. Weitere Beitrage zur Kenntnis der Apiden Finnlands / Runar Forsius, Ake Nordstrom. – [S. l. : s. n.], 1923. – 4 S. – Notulae entomologicae, 3, 1923
120249
  Stauder H. Weitere Beitrage zur Kenntnis der Makrolepidopterenfauna der adriatischen Kustengebiete / H. Stauder. – [S. l. : s. n.], 1913. – S. 105-166, [3]. – Estratto dal Bollettino della Societa Adriatica di Scienze naturali, Vol. 27, Parte 1
120250
  Rawin W. Weitere Beitrage zur Kenntnis der mitotischen Ausstrahlung und Induktion / W. Rawin. – [S. l. : s. n.]
T.3 : Les produits utilises en phytopharmacie. – 1923. – S. 53-61
120251
  Rawin W. Weitere Beitrage zur Kenntnis der mitotischen Ausstrahlung und Induktion / W. Rawin. – Berlin : Springer, 1924. – S. 1. – Archiv fur Mikroskopische Anatomie und Entwicklungsmechanik
120252
  Herold W. Weitere untersuchungen uber die methode der zeitfange : Mit 4 Textabl. / W. Herold. – [S. l. : s. n.], 1929. – S. 614-629. – Zeitschrift fur Morphologie und Okologie der Tiere, B.14, H. 3. – (Weitere Untersuchungen uber die Methode der Zeitfange)
120253
  Salkind S.J. Weitere Untersuchungen uber mitogenetische Strahlen und Induction / S.J. Salkind. – Berlin : Springer, 1925. – S.116-120. – Окремий відбиток з: Mikroskopische Anatomie und Entwicklungsmechanik, 104, B., H. 1./2.
120254
  Wawrzak Jerzy Wejscie prez sekretariat / Wawrzak Jerzy. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1978. – 403 s. – ISBN 83-03-01007-7
120255
  Grillparzer Weke in 6 Banden / Grillparzer. – Lpz.
1. – 287с.
120256
   WEL - четыре звезды под единым брендом : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 55-56 : Фото
120257
   WEL Hotels&Resorts открывает в столице три отеля : "Мы верим в вечные ценности". Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 50-52 : Фото
120258
   Welcjme to Georgia! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 84-85 : фото
120259
   Welcome : Magazine. – Київ
№ 3. – 1999
120260
  r. Jeremy Hartley Welcome Speech // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 5-6


  Welcome Speech of the UN Resident Coordinator a.i.., UNICEF Representative r. Jeremy Hartley.
120261
   Welcome to the Startup California // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2016. – Травень (№ 5)


  Креативний простір для талановитих науковців створено на базі Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича. Ініціатор - California in Ukraine - некомерційну спільноту, в якій люди працюватимуть над своїми стартапами - започаткував відомий інвестор та ...
120262
   Welcome to the Startup California // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 3


  Креативний простір для талановитих науковців створено на базі Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича. Ініціативу California in Ukraine – некомерційну спільноту, в якій люди працюватимуть над своїми стартапами – започаткував відомий інвестор та ...
120263
   Welcome to Ukraine : Magazine. – Київ, 1994-
№ 3. – 2004
120264
   Welcome to Ukraine : Magazine. – Київ, 1994-
№ 4. – 2004
120265
   Welcome to Ukraine : Magazine. – Київ, 1994-
№ 1. – 2005
120266
   Welcome to Ukraine : Magazine. – Київ, 1994-
№ 2. – 2005
120267
   Welcome to Ukraine : Magazine. – Київ, 1994-
№ 3. – 2005
120268
   Welcome to Ukraine : Magazine. – Київ, 1994-
№ 4. – 2005
120269
   Welcome to Ukraine : Magazine. – Київ, 1994-
№ 1. – 2006
120270
   Welcome to Ukraine : Magazine. – Київ, 1994-
№ 2. – 2006
120271
   Welcome to Ukraine : Magazine. – Kiev, 1994-
№ 3/4. – 2006
120272
   Welcome to Ukraine : Magazine. – Kiev, 1994-
№ 1. – 2007
120273
   Welcome to Ukraine : Magazine. – Kiev, 1994-
№ 2. – 2007
120274
   Welcome to Ukraine : Magazine. – Kiev, 1994-
№ 3. – 2007
120275
   Welcome to Ukraine : Magazine. – Kiev, 1994-
№ 4. – 2007
120276
  Подворчанська В. Welcome to Ukraine. Працевлаштування іноземців в Україні // Юридична газета. – Київ, 2015. – 10 листопада (№ 45). – С. 32-33
120277
  Emerson Zack Welcome to Vietnam / Emerson Zack. – New York, 1991. – 208с.
120278
  Будько Євген Welcome to Оперета! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 150-151 : фото
120279
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 12. – 1997
120280
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 1. – 1998
120281
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 2. – 1998
120282
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 5. – 1998
120283
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 6. – 1998
120284
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 8. – 1998
120285
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 1. – 1999
120286
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 2. – 1999
120287
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 3/4. – 1999
120288
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 5. – 1999
120289
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 6/7. – 1999
120290
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 8. – 1999
120291
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 9. – 1999
120292
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 10. – 1999
120293
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 11. – 1999
120294
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 12. – 1999
120295
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 1. – 2000
120296
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 2. – 2000
120297
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 3. – 2000
120298
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 4. – 2000
120299
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 5/6. – 2000
120300
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 7. – 2000
120301
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 8/9. – 2000
120302
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 10. – 2000
120303
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ
№ 11/12. – 2000
120304
   Welcomе : Український інвестиційний журнал. – Київ, 2001-
№ 2. – 2001
120305
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ, 2001-
№ 10. – 2002
120306
   Welcomе : український інвестиційний журнал. – Київ, 2001-
№ 11/12. – 2002
120307
   Welding fluxes structural and physicochemical aspects of slag melts : monograph / [V.E. Sokol"skii et al.] ; Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : Київський університет, 2015. – 239. [1] p. : ill., tab. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Bibliogr.: p. 224-236. – ISBN 978-966-439-810-4
120308
  La Velle Eugene Welding problems in nuclear construction / La Velle Eugene, Davis Frank. – Vienna, 1961. – 80с.
120309
  Сидорина Т.Ю. Welfare State как тогчка отсчета: место государства всеобщего благосостояния в социальной истории // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 19-30. – ISSN 0042-8744
120310
  Echler Lillian Well-bred English / Echler Lillian. – Garden City, New York, 1926. – 324с.
120311
  Geerdts Hans Jurgen Welle auf Welle. / Geerdts Hans Jurgen. – Dresden, 1962. – 214с.
120312
  Ponomarjow L.I. Welle oder Teilchen? Eine populare Quantenphysik : Ubers. auf dem Russ. / L.I. Ponomarjow. – Moscau; Leipzig;Jena; Berlin : MIR; Urania - Velag, 1974. – 280 S.
120313
  Macke Wilhelm Wellen. Ein Lehrbuch der theoretischen Physik / Macke Wilhelm. – Leipzig : Geest & Portig, 1958. – 466 S.
120314
   Wellness & Spa тенденции 2014 года // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2014. – № 1. – С. 24-27 : фото
120315
  Gustafsson Lars Welna / Gustafsson Lars; Przelozyl i poslowiem opatrzyl Z.Lanowski. – Warszawa : Czytelnik, 1977. – 280 s.
120316
  Bretschneider Jan Weltanschaulich-philosophische Probleme der Biologie. / Bretschneider Jan. – Jena, 1980. – 105с.
120317
  Albrecht Erhard Weltanschauung - Methodologie - Sprasche. / Albrecht Erhard. – Berlin, 1979. – 107с.
120318
  Moser Ernst Weltbewusstheit / Moser Ernst. – Memmingen, 1980. – 431с.
120319
  Perkins Charles Weltfare and Aboriginal People in Australia - Time for a New Direction / Perkins Charles. – Armidale, 1990. – 14с.
120320
   Weltgeschichte : in 10 Bd. ; mit 29 ein-und mehrfarbigen Karten 15 Farbbildern, 76 einfarbigen Abbildungen auf Kunstdrucktafeln und 279 Textabbildungen. – 2. Aufl. – Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften
Bd. 1. – 1962. – XVI, 836 S. : Ill.
120321
  Furnberg Louis Weltliche Hymne / Furnberg Louis. – Berl., 1958. – 52с.
120322
  Лімборський Ігор Weltliteratur за доби глобалізації: пошуки нової посткультурної ідентичності


  У статті аналізується поняття "світова література" за доби глобалізації. Акцентується на феномені "розмивання кордонів" європейських літератур на початку XXI століття, на перегляді канону "культурних шедеврів", появі нових культурних моделей і ...
120323
  Лімборський І. Weltliterature за доби глобалізації: пошуки нової посткультурної ідентичності
120324
  Malunat B.M. Weltnatur und Staatenwelt : Gefahren unter dem Gesetz der Okonomie / B.M. Malunat. – Zurich ; Osnabruck : Interfrom, Fromm, 1988. – 162, [5] S. – Bibliogr.: S.152-162. – (Texte+Thesen ; Bd.213). – ISBN 3-7201-5213-8
120325
   Weltral und die erde. – Moscou, 1975. – 116s.
120326
   Weltraum und Erde. – Berlin : Verlag fur Verkehrwesen
Bd.1 : Raumfahrt fur die Erde: Ein Sammelband, hrsg. von H. Wittbrodt u. a. – 1975. – 320 S. : Ill. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1975
120327
  Unterdorfer G. Weltreise in das Lange Holz / G. Unterdorfer. – Berlin : Union Verlag Berlin, 1963. – 180 S.
120328
  Viga Diego Weltreise in den Urwald / Viga Diego. – Halle-Leipzig : Mitteldeutscher Verlag Halle, 1979. – 350 S.
120329
  Rauchfuss Hildegard Maria Wem die Steine Antwort geben / Rauchfuss Hildegard Maria. – Halle, 1956. – 398с.
120330
  Lickint F. Wem schaden Alkohol, Tabak und Kaffee? / F. Lickint. – Berlin, 1954. – 24p.
120331
   Wendezeiten, Zeitenwenden : Positionsbestimmungen zur deutschsprachigen Literatur: 1945-1995. – Tubingen : Stauffenburg Verlag, 1997. – 16,259S. – (Studien zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur = Studies in contemporary German literature / Hrsg. von P.M.Lutzeler ; Bd.7). – ISBN 3-86057-207-5
120332
  Matthaei G. Wendische Grammatica : Budissin 1721 / G. Matthaei; Hrsg. R.Olesch. – [Faks.-Ausg.]. – Koln ; Wien : Bohlau, 1981. – 19, [16], 194, [62] S. – (Slavistische Forschungen / Hrsg. von R. Olesch ; Bd. 31). – ISBN 3412047805
120333
  Korner G. Wendisches oder slavonisch-deutsches ausfuhrliches und vollstandiges Worterbuch : Eine Handschrift des 18. Jahrhunderts / G.Korner; Hrsg. von R.Olesch. – [Faks.-Ausg.]. – Koln ; Wien : Bohlau. – (Slavistische Forschungen / Hrsg. von R. Olesch ; Bd. 28/1/1). – ISBN 3412047791
Teil 1, Bd. 1 : A - J. – 1979. – 19, 364 S. : Portr. – На обкл.:Wendisches oder slavonisch-deutsches Worterbuch
120334
  Korner G. Wendisches oder slavonisch-deutsches ausfuhrliches und vollstandiges Worterbuch : Eine Handschrift des 18. Jahrhunderts / G. Korner; Hrsg. von R.Olesch. – [Faks.-Ausg.]. – Koln ; Wien : Bohlau. – (Slavistische Forschungen / Hrsg. von R. Olesch ; Bd. 28/1/2). – ISBN 341206579X
T. 1, Bd. 2 : K - N. – 1979. – S. 364-809, [3]. – На обкл.:Wendisches oder slavonisch-deutsches Worterbuch
120335
  Korner G. Wendisches oder slavonisch-deutsches ausfuhrliches und vollstandiges Worterbuch : Eine Handschrift des 18. Jahrhunderts / G. Korner; Hrsg. von R.Olesch. – [Faks.-Ausg.]. – Koln ; Wien : Bohlau. – (Slavistische Forschungen / Hrsg. von R. Olesch ; Bd. 28/1/3). – ISBN 3412066796
T. 1, Bd. 3 : O - Q. – 1979. – S. 810-1168, [3]. – На обкл.:Wendisches oder slavonisch-deutsches Worterbuch
120336
  Korner G. Wendisches oder slavonisch-deutsches ausfuhrliches und vollstandiges Worterbuch : Eine Handschrift des 18. Jahrhunderts / G. Korner; Hrsg. von R.Olesch. – [Faks.-Ausg.]. – Koln ; Wien : Bohlau. – (Slavistische Forschungen / Hrsg. von R. Olesch ; Bd .28/2/1). – ISBN 3412009806
T. 2, Bd. 1 : R - S. – 1980. – 7, 607 S. – На обкл.:Wendisches oder slavonisch-deutsches Worterbuch
120337
  Korner G. Wendisches oder slavonisch-deutsches ausfuhrliches und vollstandiges Worterbuch : Eine Handschrift des 18. Jahrhunderts / G. Korner; Hrsg. von R.Olesch. – [Faks.-Ausg.]. – Koln ; Wien : Bohlau. – (Slavistische Forschungen / Hrsg. von R. Olesch ; Bd. 28/2/2). – ISBN 3412010804
T. 2, Bd. 2 : T - Z. – 1980. – 608-1185,[3]S. – На обкл.:Wendisches oder slavonisch-deutsches Worterbuch
120338
  Kuttner Ulla Wendt boxt sich durch. / Kuttner Ulla. – Berl., 1962. – 296с.
120339
  Gessler Horst Wenn alles in Scherben fallt. / Gessler Horst. – Berl., 1958. – 120с.
120340
  Grun Max von der Wenn der tote Rabe vom Baum fallt / Grun Max von der. – Munchen, 1975. – 205с.
120341
  Weber Martha Wenn die Gerste reift / Weber Martha. – Berlin : Union Verlag, 1963. – 139 S.
120342
  Flegel Walter Wenn die Haubitzen schiessen / Flegel Walter. – Berl., 1961. – 270с.
120343
  Pludra Benno Wenn die Heringe ziehn... / Pludra Benno. – Berl., 1955. – 126с.
120344
  Zinner Hedda Wenn die Liebe stirbt / Zinner Hedda. – Berlin : Das Neue, 1965. – 276 S.
120345
  Seydewitz Ruth Wenn die Madonna reden konnte / Seydewitz Ruth. – Lpz. - Jena - Berl., 1966. – 190с.
120346
  Bruna Herbert Wenn die Sehnsucht kommt. / Bruna Herbert. – Berlin, 1961. – 320с.
120347
  Lerchner G. Wenn ein Buch und ein Kopf zusammenstossen... : Vom Umgang mit literarischen Texten im Unterricht / G. Lerchner. – Berlin : Volk und Wissen, 1991. – 96 S. – (Ed. Literatur-u. Kuilturgesch.; Vom Umgang mit...). – ISBN 3-06-102796-3
120348
  Bauer Hans Wenn einer eine Reise tat. Eine Kolturgeschichte des Reisens von Homer bis Baedeker / Bauer Hans. – Leipzig, 1973. – 203с.
120349
  Raffy Adam Wenn Erasmus ein Tagebuch gefuhrt hatte... / Raffy Adam. – Budapest, 1955. – 180с.
120350
  Grunau Edgar Wenn es darauf ankommt / Grunau Edgar. – Berl., 1962. – 574с.
120351
  Borne Ludwig Wenn man nur selbst nicht zaghaftist / Borne Ludwig. – Berl., 1953. – 416с.
120352
  Goth Sandor Wenn Moliere ein Tagebuch gefuhrt hatte / Goth Sandor. – Budapest, 1956. – 204с.
120353
  Mathi Maria Wenn nur der Sperber nicht kommt / Mathi Maria. – Weimar, 1956. – 216с.
120354
  Gerlach H. Wenn sie abends gehen. / H. Gerlach. – Rudolstadt, 1973. – 295с.
120355
  Gerlach Hubert Wenn sie abends gehen. / Gerlach Hubert. – Rudolstadt, 1975. – 295с.
120356
  Keun Irmgard Wenn wir alle gut waren. / Keun Irmgard. – Berl., 1957. – 164с.
120357
  Kuczewski Stanislaw Wentylatory. / Kuczewski Stanislaw. – Warszawa, 1978. – 432с.
120358
  Tamas Attila Weores Sandor / Tamas Attila. – Budapest, 1978. – 263с.
120359
  Heinke Alfred Wer bestimmt die Agrarpreise? / Heinke Alfred. – Berl.
1-2. – 1959. – 168с.
120360
  Strube Wilhelm Wer einem Stern folgt / Strube Wilhelm. – Berlin. – 254с.
120361
  Fallada Hans Wer einmal aus dem Blechnapf frisst. / Fallada Hans. – Berlin, 1956. – 476с.
120362
  Fallada Hans Wer einmal aus dem Blechnapf frisst. / Fallada Hans. – Berlin, 1958. – 478с.
120363
  Fallada Hans Wer einmal aus dem Blechnapf frisst. / Fallada Hans. – Berlin-Weimar, 1976. – 667с.
120364
   Wer ist wer in den Deutsch-Russischen Beziehungen. 1991-2011 = Кто есть кто в российско-германских отношениях. 1992-2011 / [Hrsg.: M.M. Lebedeva, Y. Porzgen ; leiter der Ubersetzer L.N. Grigorieva ]. – St. Petersburg : [s. n., 2011. – 290, [2] s. : ill. – (Petersburger Dialog = Петербургский диалог). – ISBN 978-5-9903443-2-7
120365
   Wer ist Wer? Das deutsche Who"s Who = The German Who"s Who= Le Who"s Who allemand. – Lubeck : Schmidt Romhild. – ISBN 3-7950-2024-7
V.37 : 1998/99. – 1998. – XVI,1680S
120366
   Wer ist Wer?: Das deutsche Who"s Who = The German Who"s Who= Le Who"s Who allemand : Bundesrepublik Deutschland. – Lubeck : Schmidt-Romhild. – ISBN 3-7950-2032-8
Vol.40 : 2001/02. – 2001. – 16,1670S : Ill.
120367
  Scherfling Gerhard Wer zuviel weiss, muss sterben / Scherfling Gerhard. – Halle - Leipzig, 1986. – 232с.
120368
  Koehn G. Werbepsychologie und Management / G. Koehn. – Zurich. – 36с.
120369
  Happel Heinrich Werbung fur den Einzelhandel. / Happel Heinrich. – Frankfurt am Main, 1993. – 413с.
120370
  Teweljow Matwej Werchowina. Land der Berge... / Teweljow Matwej. – M., 1955. – 615с.
120371
  Schreiter Helfried Werfen Sie das Handtuch, Herr Staatsan walt / Schreiter Helfried. – Berlin, 1977. – 199с.
120372
   Werk der Millionen. – Jena ; Berlin : Urania-Verlag Leipzig ; Verlag Die Wirtschaft Berlin, 1969. – 248 S. : Photo. – 20 Jahre Deutsche Demokratische Republik
120373
  Thomas Werk und Wirkung im Lichr neuerer Forschungen / Thomas von Aquin ; von Albert Zimmermann (Herausgeber) ; Clemens Kopp (Bearbeitung). – Berlin ; New York : De Gruyter, 1988. – XI, 507, [1] S. – Загол. обкл. є назва серії. – (Miscellanea Mediaevalia ; Bd. 19)
120374
  Barlach Ernst Werk und Wirkung. Berichte gesprache erinnerungen / Barlach Ernst. – Berlin, 1972. – 596с.
120375
  Scholochow Michail Werk und Wirkung. Materialien des Internationalen Symposiums "Scholochow und wir". Lpz., 18-19, Marz, 1965 / Scholochow Michail. – Leipzig, 1966. – 296 S.
120376
  Krauss W. Werk und Wort. / W. Krauss. – Berlin-Weimar, 1972. – 395с.
120377
  Korner Theodor Werke / Korner Theodor. – Lpz. – 404с.
120378
  Schiller Friedrich Werke / Schiller Friedrich. – Berlin
B. X, XIII
120379
  Schiller Friedrich Werke / Schiller Friedrich. – Berlin
B. IV, VI
120380
  Schiller Friedrich Werke / Schiller Friedrich. – Stuttgart
B.VI. – 252 p.
120381
  Schiller Friedrich Werke / Schiller Friedrich. – Stuttgart
B. XIII. – 203 p.
120382
  Schiller Friedrich Werke / Schiller Friedrich. – Halle
B. III
120383
  Goethe Johann Wolfgang Werke / Johann Wolfgang von Goethe. – Stuttgart
T. 36. – 1830. – 286 s.
120384
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berl.
1. – 1957. – 660с.
120385
  Blake William Werke / Blake William. – Berl., 1958. – 396с.
120386
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berl.
2. – 1958. – 730с.
120387
  Borne Ludwig Werke / Borne Ludwig. – Weimar
2. – 1959. – 450с.
120388
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berl.
3. – 1959. – 612с.
120389
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berl.
4. – 1959. – 720с.
120390
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berl.
11. – 1961. – 770с.
120391
  Caragiale Ion Luca Werke / Caragiale Ion Luca. – Bukarest, 1962. – 813с.
120392
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berl.
19. – 1962. – 680с.
120393
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berl.
20. – 1962. – 768с.
120394
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berl.
27. – 1963. – 758с.
120395
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berl.
29. – 1963. – 820с.
120396
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berl.
16. – 1964. – 796с.
120397
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berl.
18. – 1964. – 864с.
120398
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berl.
25. – 1964. – 1000с.
120399
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berl.
26.1. – 1965. – 498с.
120400
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berlin
37. – 1967. – 680с.
120401
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berlin
38. – 1968. – 725с.
120402
  Borchert W. Werke / W. Borchert. – Moscau, 1970. – 256с.
120403
  Wolf Friedrich Werke : [in 2 Band.] / Wolf Friedrich. – [ Berlin-Weimar ] : Aufbau-Verl
Band. 1 : Dramen. – 1973. – 466 S.
120404
  Wolf Friedrich Werke : [in 2 Band.] / Wolf Friedrich. – [ Berlin-Weimar ] : Aufbau-Verl
Band. 2 : Dramen und Prosa. – 1973. – 572 S.
120405
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berlin
7. – 1973. – 695с.
120406
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berlin
18. – 1973. – 863с.
120407
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berlin
33. – 1973. – 916с.
120408
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berlin
22. – 1974. – 741с.
120409
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berlin
"22. – 1974. – 741с.
120410
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berlin
26. – 1974. – 497с.
120411
  Fontane Theodor Werke / Fontane Theodor. – Berlin-Weimar
1. – 1975. – 416с.
120412
  Fontane Theodor Werke / Fontane Theodor. – Berlin-Weimar
2. – 1975. – 428с.
120413
  Fontane Theodor Werke / Fontane Theodor. – Berlin-Weimar
3. – 1975. – 401с.
120414
  Fontane T. Werke : In 5 Banden / T. Fontane. – Berlin-Weimar : Aufbau-Verl. – (Bibliotek deutscher klassiker)
B. 4 : Effi Briest. – 1975. – 343 s.
120415
  Fontane Theodor Werke / Fontane Theodor. – Berlin-Weimar
5. – 1975. – 463с.
120416
  Borne Ludwig Werke / Borne Ludwig. – in 2 Banden. – Berlin-Weimar
1. – 1976. – 323с.
120417
  Wolf Friedrich Werke : [in 2 Band.] / Friedrich Wolf. – [ Berlin-Weimar ] : Aufbau-Verlag
B. 1 : Dramen. – 1976. – 467 S.
120418
  Wolf Friedrich Werke : [in 2 Band.] / Friedrich Wolf. – [ Berlin-Weimar ] : Aufbau-Verlag
B. 2 : Dramen und Prosa. – 1976. – 553 S.
120419
  Borne Ludwig Werke / Borne Ludwig. – in 2 Banden. – Berlin-Weimar
2. – 1976. – 433с.
120420
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berlin
2. – 1976. – 730с.
120421
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berlin
19. – 1976. – 679с.
120422
  Hoffmann A E.T. Werke / A E.T. Hoffmann. – Frankfurt am Main
1. – 1977. – 595с.
120423
  Hoffmann A E.T. Werke / A E.T. Hoffmann. – Frankfurt am Main
2. – 1977. – 583с.
120424
  Grimmelshausen Werke / Grimmelshausen. – Berlin-Weimar
2. – 1977. – 341с.
120425
  Grimmelshausen Werke / Grimmelshausen. – Berlin-Weimar
3. – 1977. – 411с.
120426
  Hoffmann A E.T. Werke / A E.T. Hoffmann. – Frankfurt am Main
3. – 1977. – 527с.
120427
  Hoffmann A E.T. Werke / A E.T. Hoffmann. – Frankfurt am Main
4. – 1977. – 533с.
120428
  Grimmelshausen Werke / Grimmelshausen. – Berlin-Weimar
4. – 1977. – 372с.
120429
  Marx Karl Werke / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berlin
42. – 1983. – 959с.
120430
  Du Werke / Emil Du Bois-Reymond ; Herausgegeben von Sven Dierig. – [ Faks.-Ausg. ]. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Herausgegeben von Bernhard Fabian u.a. ; Fachgebiet Biowissenschaften). – ISBN 978-3-487-13547-2
Band 2 : Untersuchungen uber thierische Elektricitat (Band 1, Teil 2). – 2008. – [ 5 ] S., S.463-744, 6 Taf. – Nachdruck der Ausgabe: Berlin, 1848
120431
  Du Werke / Emil Du Bois-Reymond ; Herausgegeben von Sven Dierig. – Hildesheim, Zurich, New York : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von Bernhard Fabian u.a. ; Fachgebiet Biowissenschaften). – ISBN 978-3-487-13476-5
Band 3 : Untersuchungen uber thierische Elektricitat: [Band II,1). – 2008. – [ 7 ], 608 S. – Nachdruck der Ausgabe: Berlin, 1849
120432
  Du Werke / Emil Du Bois-Reymond; Herausgegeben von Sven Dierig. – [ Faks.-Ausg. ]. – Hildesheim, Zurich, New York : "BGW". – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von Bernhard Fabian u.a. ; Fachgebiet Biowissenschaften). – ISBN 978-3-487-13477-2
Band 4 : Untersuchungen uber thierische Elektricitat (Band II, 2). – 2008. – [ 6 ], 579 S. – Nachdruck der Ausgabe: Berlin, 1884
120433
  Du Werke / Emil Du Bois-Reymond ; hrsg. von Sven Dierig. – [Faks.-Ausg.]. – Hildesheim [etc.] : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / hrsg. von Bernhard Fabian u.a. ; Fachgebiet Biowissenschaften). – ISBN 978-3-487-13545-8
Bd. 5 : Gesammelte Abhandlungen zur allgemeinen Muskel- und Nervenphysik, Bd. 1. – 2011. – XIV, 398, [4] S., [4] Bl. Taf. – Nachdruck der Ausgabe: Leipzig, 1875
120434
  Du Werke / Emil Du Bois-Reymond ; hrsg. von Sven Dierig. – [ Faks.-Ausg. ]. – Hildesheim [etc.] : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / hrsg. von Bernhard Fabian [et al.] ; Fachgebiet Biowissenschaften). – ISBN 978-3-487-13546=5
Bd. 6. : Gesammelte Abhandlungen zur allgemeinen Muskel- und Nervenphysik, Bd. 2. – 2011. – XVI, 753, [4] S., [5] Bl. Taf. – Nachdruck der Ausgabe: Leipzig, 1877
120435
  Du Werke / Emil Du Bois-Reymond ; hrsg. von Sven Dierig. – [ Faks.-Ausg. ]. – Hildesheim [etc.] : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / hrsg. von Bernhard Fabian [et al.] ; Fachgebiet Biowissenschaften). – ISBN 978-3-487-13551-9
Bd. 7 : Reden von Emil Du Bois-Reymond. - 2. vervollstandige Aufl., Bd. 1. – 2011. – XXXVIII, 677, [4] S. – Nachdruck der Ausgabe: Leipzig, 1912
120436
  Du Werke / Emil Du Bois-Reymond ; hrsg. von Sven Dierig. – [ Faks.-Ausg. ]. – Hildesheim [etc.] : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / hrsg. von Bernhard Fabian [etc.] ; Fachgebiet Biowissenschaften). – ISBN 978-3-487-13552-6
Bd. 8 : Reden von Emil Du Bois-Reymond. - 2. vervollstandige Aufl., Bd. 2. – 2011. – VI, 698, [4] S. – Nachdruck der Ausgabe: Leipzig, 1912
120437
  Du Werke / Emil Du Bois-Reymond ; herausgegeben von Sven Dierig. – [Faks.-Ausg.]. – Hildesheim [etc.] : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / hrsg. von B. Fabian [et al.], ISSN 1430-8320 ; Fachgebiet Biowissenschaften). – ISBN 978-3-487-13475-8
Bd. 1 : Untersuchungen uber thierische Elektricitat (Bd. 1, Teil 1). – 2013. – 60 S., LVI S., S. 1-460. – Nachdruck der Ausgabe: Berlin, 1848
120438
  Goethe Werke in 10 Banden. / Goethe; R. Buchwald. – Weimar
1. – 1956. – 480с.
120439
  Goethe Werke in 10 Banden. / Goethe; R. Buchwald. – Weimar
2. – 1956. – 428с.
120440
  Goethe Werke in 10 Banden. / Goethe; R. Buchwald. – Weimar
3. – 1956. – 568с.
120441
  Goethe Werke in 10 Banden. / Goethe; R. Buchwald. – Weimar
4. – 1956. – 616с.
120442
  Eichendorff Werke in 2 Banden / Eichendorff. – Lpz.
1. – 420с.
120443
  Eichendorff Werke in 2 Banden / Eichendorff. – Lpz.
2. – 370с.
120444
  Sachs Hans Werke in 2 Banden / Sachs Hans. – Weimar
1. – 1960. – 404с.
120445
  Sachs Hans Werke in 2 Banden / Sachs Hans. – Weimar
2. – 1960. – 448с.
120446
  Holderlin Werke in 2 Banden / Holderlin. – Weimar
1. – 1963. – 320с.
120447
  Weerth Georg Werke in 2 Banden / Weerth Georg. – Weimar : Volksverlag
Bd. 1. – 1963. – 326 S.
120448
  Weerth Georg Werke in 2 Banden / Weerth Georg. – Weimar : Volksverlag
Bd. 2. – 1963. – 297 S.
120449
  Holderlin Werke in 2 Banden / Holderlin. – Weimar
2. – 1963. – 348с.
120450
  Moritz Karl Philipp Werke in 2 Banden / Moritz Karl Philipp. – Berlin-Weimar
1. – 1973. – 380с.
120451
  Moritz Karl Philipp Werke in 2 Banden / Moritz Karl Philipp. – Berlin-Weimar
2. – 1973. – 489с.
120452
  Moritz Karl Philipp Werke in 2 Banden / Moritz Karl Philipp. – Berlin-Weimar
1. – 1976. – 380с.
120453
  Moritz Karl Philipp Werke in 2 Banden / Moritz Karl Philipp. – Berlin-Weimar
2. – 1976. – 489с.
120454
  Klinger F.M. Werke in 2 Banden. / F.M. Klinger. – Weimar
1. – 1958. – 306с.
120455
  Klinger F.M. Werke in 2 Banden. / F.M. Klinger. – Weimar
2. – 1958. – 470с.
120456
  Hauff Werke in 2 Banden. / Hauff. – Weimar
1. – 1960. – 360с.
120457
  Hauff Werke in 2 Banden. / Hauff. – Weimar
2. – 1960. – 406с.
120458
  Hauff Wilhelm Werke in 2 Banden. / Hauff Wilhelm. – Berlin-Weimar
1. – 1975. – 353с.
120459
  Hauff Wilhelm Werke in 2 Banden. / Hauff Wilhelm. – Berlin-Weimar
2. – 1975. – 403с.
120460
  Kleist Heinrich von Werke in 2 Banden. / Kleist Heinrich von. – Berlin-Weimar
1. – 1976. – 348с.
120461
  Kleist Heinrich von Werke in 2 Banden. / Kleist Heinrich von. – Berlin-Weimar
2. – 1976. – 429с.
120462
  Reuter Fritz Werke in 3 Banden / Reuter Fritz. – Berlin - Weimar
1. – 1972. – 333с.
120463
  Reuter Fritz Werke in 3 Banden / Reuter Fritz. – Berlin - Weimar
2. – 1972. – 489с.
120464
  Reuter Fritz Werke in 3 Banden / Reuter Fritz. – Berlin - Weimar
3. – 1972. – 420с.
120465
  Hoffmann A E.T. Werke in 3 Banden / A E.T. Hoffmann. – Berlin-Weimar
1. – 1976. – 273с.
120466
  Hoffmann A E.T. Werke in 3 Banden / A E.T. Hoffmann. – Berlin-Weimar
2. – 1976. – 347с.
120467
  Hoffmann A E.T. Werke in 3 Banden / A E.T. Hoffmann. – Berlin-Weimar
3. – 1976. – 447с.
120468
  Schiller Werke in 3 Banden und einem Erganzungsband. 1. Der junge Schiller 1759-1787 / Schiller. – Lpz.
1. Band. – 1958. – 772с.
120469
  Schiller Werke in 3 Banden und einem Erganzungsband. 2. Die Mittlere Epoche. 1787-1798 / Schiller. – Lpz.
2. Band. – 1958. – 808с.
120470
  Schiller Werke in 3 Banden und einem Erganzungsband. 3. Letzte Schaffensjahre 1799-1805. Klassisches Theater / Schiller. – Lpz.
3. Band. – 1958. – 864с.
120471
  Lessing Werke in 3 Banden. / Lessing. – Lpz.
1. – 1962. – 616с.
120472
  Lessing Werke in 3 Banden. / Lessing. – Lpz.
2. – 1962. – 580с.
120473
  Lessing Werke in 3 Banden. / Lessing. – Lpz.
3. – 1962. – 680с.
120474
  Hebbel Werke in 3 Banden. / Hebbel. – Berl.,-Weimar
1. – 1966. – 398с.
120475
  Hebbel Werke in 3 Banden. / Hebbel. – Berl., Weimar
2. – 1966. – 380с.
120476
  Hebbel Werke in 3 Banden. / Hebbel. – Berl., Weimar
3. – 1966. – 412с.
120477
  Reuter Fritz Werke in 3 Banden. 1. Herr von Hakensterz und eine Tagelohner. - Lauschen un Rimels. - Kein Husing / Reuter Fritz. – Weimar
1. – 1963. – 390с.
120478
  Reuter Fritz Werke in 3 Banden. 2. Ut mine Stromtid. - Erster und zweiter Teil / Reuter Fritz. – Weimar
2. – 1963. – 474с.
120479
  Reuter Fritz Werke in 3 Banden. 3. Ut mine Stromtid. 3. Teil. De Urgeschicht von Meckelnborg / Reuter Fritz. – Weimar
3. – 1963. – 368с.
120480
  Schiller Werke in 3 Banden. und einem Erganzungsband. ERGANZUNGSBAND! Die Grossesen historischen Schriften Demetrius / Schiller. – Lpz., 1956. – 712с.
120481
  Grimmelshausen Werke in 4 Banden / Grimmelshausen. – Weimar
1. – 1960. – 334с.
120482
  Grimmelshausen Werke in 4 Banden / Grimmelshausen. – Weimar
2. – 1960. – 344с.
120483
  Grimmelshausen Werke in 4 Banden / Grimmelshausen. – Weimar
3. – 1960. – 412с.
120484
  Grimmelshausen Werke in 4 Banden / Grimmelshausen. – Weimar
4. – 1960. – 374с.
120485
  Stifter Werke in 4 Banden / Stifter. – Berl., Weimar
1. Bd. – 1964. – 28, 514с.
120486
  Stifter Werke in 4 Banden / Stifter. – Berl., Weimar
2. Bd. – 1964. – 328с.
120487
  Stifter Werke in 4 Banden / Stifter. – Berl., Weimar
3. Bd. – 1964. – 424с.
120488
  Stifter Werke in 4 Banden / Stifter. – Berl., Weimar
4. Bd. – 1964. – 379с.
120489
  Grimmelshausen Hans Jakob Kristoffe Werke in 4 Banden / Grimmelshausen Hans Jakob Kristoffe. – Berlin-Weimar
1. – 1972. – 331с.
120490
  Grimmelshausen Hans Jakob Kristoffel Werke in 4 Banden / Grimmelshausen Hans Jakob Kristoffel. – Berlin, Weimar
Bd. 2, Buch 4-5. – 1972. – 342с.
120491
  Grimmelshausen Hans Jakob Kristoffel Werke in 4 Banden / Grimmelshausen Hans Jakob Kristoffel. – Berlin-Weimar
3. – 1972. – 412с.
120492
  Grimmelshausen Hans Jakob Kristoffel Werke in 4 Banden / Grimmelshausen Hans Jakob Kristoffel. – Berlin-Weimar
4. – 1972. – 374с.
120493
  Hebbel Werke in 4 Haupt- und 3 Erganzungsbanden. / Hebbel. – Lpz.
1. – 339с.
120494
  Hebbel Werke in 4 Haupt- und 3 Erganzungsbanden. / Hebbel. – Lpz.
2. – 407с.
120495
  Hebbel Werke in 4 Haupt- und 3 Erganzungsbanden. / Hebbel. – Lpz.
3. – 404с.
120496
  Hebbel Werke in 4 Haupt- und 3 Erganzungsbanden. / Hebbel. – Lpz.
4. – 409с.
120497
  Herder Werke in 5 Banden / Herder. – Weimar
1. – 1963. – 372с.
120498
  Herder Werke in 5 Banden / Herder. – Weimar
2. – 1963. – 434с.
120499
  Herder Werke in 5 Banden / Herder. – Weimar
3. – 1963. – 423с.
120500
  Herder Werke in 5 Banden / Herder. – Weimar
4. – 1963. – 514с.
120501
  Herder Werke in 5 Banden / Herder. – Weimar
5. – 1963. – 456с.
120502
  Schiller Friedrich Werke in 5 Banden / Schiller Friedrich. – Berlin - Weimar
1 Bd. – 1969. – 371с.
120503
  Schiller Friedrich Werke in 5 Banden / Schiller Friedrich. – Berlin - Weimar
2 Bd. – 1969. – 435с.
120504
  Schiller Friedrich Werke in 5 Banden / Schiller Friedrich. – Berlin - Weimar
3 Bd. – 1969. – 306с.
120505
  Schiller Friedrich Werke in 5 Banden / Schiller Friedrich. – Berlin - Weimar
4 Bd. – 1969. – 309с.
120506
  Schiller Friedrich Werke in 5 Banden / Schiller Friedrich. – Berlin - Weimar
5 Bd. – 1969. – 580с.
120507
  Lessing Werke in 5 Banden. / Lessing. – Weimar
1. – 1959. – 316с.
120508
  Lessing Werke in 5 Banden. / Lessing. – Weimar
2. – 1959. – 348с.
120509
  Lessing Werke in 5 Banden. / Lessing. – Weimar
3. – 1959. – 410с.
120510
  Lessing Werke in 5 Banden. / Lessing. – Weimar
4. – 1959. – 532с.
120511
  Lessing Werke in 5 Banden. / Lessing. – Weimar
5. – 1959. – 333с.
120512
  Heine Werke in 5 Banden. / Heine. – Weimar
1. – 1961. – 480с.
120513
  Keller Gottfried Werke in 5 Banden. / Keller Gottfried. – Weimar
1. – 1961. – 394с.
120514
  Keller Gottfried Werke in 5 Banden. / Keller Gottfried. – Weimar
2. – 1961. – 410с.
120515
  Heine Werke in 5 Banden. / Heine. – Weimar
2. – 1961. – 358с.
120516
  Heine Werke in 5 Banden. / Heine. – Weimar
3. – 1961. – 346с.
120517
  Keller Gottfried Werke in 5 Banden. / Keller Gottfried. – Weimar
3. – 1961. – 432с.
120518
  Keller Gottfried Werke in 5 Banden. / Keller Gottfried. – Weimar
4. – 1961. – 380с.
120519
  Heine Werke in 5 Banden. / Heine. – Weimar
4. – 1961. – 348с.
120520
  Heine Werke in 5 Banden. / Heine. – Weimar
5. – 1961. – 480с.
120521
  Keller Gottfried Werke in 5 Banden. / Keller Gottfried. – Weimar
5. – 1961. – 488с.
120522
  Grillparzer Werke in 6 Banden / Grillparzer. – Lpz.
2. – 337с.
120523
  Grillparzer Werke in 6 Banden / Grillparzer. – Lpz.
3. – 351с.
120524
  Grillparzer Werke in 6 Banden / Grillparzer. – Lpz.
4. – 351с.
120525
  Grillparzer Werke in 6 Banden / Grillparzer. – Lpz.
5. – 325с.
120526
  Grillparzer Werke in 6 Banden / Grillparzer. – Lpz.
6. – 268с.
120527
  Wedekind Frank Werke in drei Banden / Wedekind Frank. – [Berlin-Weimar] : Aufbau Verlag
Bd. 1. – 1969. – 716 S.
120528
  Wedekind Frank Werke in drei Banden / Wedekind Frank. – [Berlin-Weimar] : Aufbau Verlag
Bd. 2. – 1969. – 787 S.
120529
  Wedekind Frank Werke in drei Banden / Wedekind Frank. – [Berlin-Weimar] : Aufbau Verlag
Bd. 3. – 1969. – 685 S.
120530
  Gunther E. Werke in einem Band / E. Gunther. – Weimar, 1957. – 340с.
120531
  Schubart Werke in einem Band / Schubart. – Weimar, 1959. – 384с.
120532
  Schubart Werke in einem Band / Schubart. – Weimar, 1962. – 376с.
120533
  Gryphius Werke in einem Band / Gryphius. – Weimar, 1963. – 314с.
120534
  Gryphius Andreas Werke in einem Band / Gryphius Andreas. – Berl. - Weimar, 1969. – 320с.
120535
  Droste-Hulshoff Werke in einem Band / Droste-Hulshoff. – Berl.-Weimar, 1969. – 382с.
120536
  Ebner-Eschenbach Werke in einem Band / Ebner-Eschenbach. – Berlin-Weimar, 1972. – 349с.
120537
  Lenau Nikolaus Werke in einem Band / Lenau Nikolaus. – Berlin-Weimar, 1975. – 391с.
120538
  Lichtenberg Georg Christoph Werke in einem Band / Lichtenberg Georg Christoph. – Berlin, Weimar, 1975. – 381с.
120539
  Gryphius Werke in einem Band / Gryphius. – Berlin, Weimar, 1980. – 327с.
120540
  Novalis Werke in einem Band / Novalis. – Berlin, Weimar, 1983. – 393с.
120541
  Buchner G. Werke in einem Band. / G. Buchner. – Berl., Weimar, 1964. – 226с.
120542
  Braker U. Werke in einem Band. / U. Braker. – Berl.-Weimar, 1966. – 314с.
120543
  Burger Gottfried August Werke in einem Band. / Burger Gottfried August. – Berlin-Weimar, 1973. – 406с.
120544
  Brentano Arnim Werke in einem Band. / Brentano Arnim. – Berlin-Weimar, 1973. – 363с.
120545
  Chamisso Adelbert von Werke in zwei Banden / Chamisso Adelbert von. – Leipzig
1. – 1981. – 823с.
120546
  Chamisso Adelbert von Werke in zwei Banden / Chamisso Adelbert von. – Leipzig
2. – 1981. – 805с.
120547
  Droste-Hulshoff Annette Werke und briefe / Droste-Hulshoff Annette, von. – Leipzig
2. – 1976. – 1144с.
120548
  Kleist Heinrich von Werke und Briefe / Kleist Heinrich von. – Berlin ; Weimar : Fufbau-Verl.
[Bd.] 1 : Dramen. – 1978. – 618 S.
120549
  Kleist Heinrich von Werke und Briefe / Kleist Heinrich von. – Berlin ; Weimar : Aufbau-Verl/
[Bd.] 2 : Dramen. – 1978. – 725 S.
120550
  Kleist Heinrich von Werke und Briefe / Kleist Heinrich von. – Berlin ; Weimar : Aufbau-Verl/
[Bd.] 3 : Erzahlungen. Gedichte. Anekdoten. Schriften. – 1978. – 788 S.
120551
  Kleist Heinrich von Werke und Briefe / Kleist Heinrich von. – Berlin ; Weimar : Aufbau-verl.
[Bd.] 4 : Briefe. – 1978. – 711с.
120552
  Morike Eduard Werke und Briefe im 2 Banden / Morike Eduard. – Lpz.
1. – 1956. – 888с.
120553
  Morike Eduard Werke und Briefe im 2 Banden / Morike Eduard. – Lpz.
2. – 1956. – 850с.
120554
  Buchner Georg Werke und Briefe. / Buchner Georg. – Lpz., 1956. – 388с.
120555
  Droste-Hulshoff Annette Werke und Briefe. 1. Lyrik Epische Dichtungen / Droste-Hulshoff Annette, von. – Leipzig
1. – 1976. – 1094с.
120556
  Goethe Werke. -Egmont. / Goethe. – 1. Text. Bearb. – Berl., 1957. – 160с.
120557
  Burger Werke. / Burger. – Weimar, 1956. – 407с.
120558
  Goethe Werke. / Goethe; E. Grumach. – Berl.
1. – 1957. – 380с.
120559
  Goethe Werke. / Goethe; E. Grumbach. – Erganzungsband 3. Urfaust. – Berl., 1958. – 262с.
120560
  Goethe Werke. / Goethe. – Epen.1. Text. Bearb. – Berl., 1958. – 318с.
120561
  Brinckman John Werke. / Brinckman John. – Rostock
1. – 1970. – 360с.
120562
  Brinckman John Werke. / Brinckman John. – Rostock
2. – 1970. – 464с.
120563
  Goethe Werke. / Goethe. – Frankfurt am Main
1. – 1977. – 542с.
120564
  Goethe Werke. / Goethe. – Frankfurt am Main
2. – 1977. – 698с.
120565
  Goethe Werke. / Goethe. – Frankfurt am Main
3. – 1977. – 604с.
120566
  Goethe Werke. / Goethe. – Frankfurt am Main
4. – 1977. – 667с.
120567
  Goethe Werke. / Goethe. – Frankfurt am Main
5. – 1977. – 755с.
120568
  Goethe Werke. / Goethe. – Frankfurt am Main
6. – 1977. – 573с.
120569
  Lenin W.I. Werke. Band 1. Zu W.I. Lenin Werke. / W.I. Lenin. – Ins deutsche ubertragen nach der 4. russische Ausgabe. – Berlin
1. – 1975. – 696с.
120570
  Lenin W.I. Werke. Band 10. November 1905 - Juni 1906. / W.I. Lenin. – Ins Deutsche ubertragen nach der 4. russ. Ausgabe. – Berlin
10. – 1958. – 568с.
120571
  Lenin W.I. Werke. Band 11. Juni 1906 - Januar 1907. / W.I. Lenin. – Ins Deutsche ubertragen nach der 4. russ. Ausgabe. – Berlin
11. – 1958. – 520с.
120572
  Lenin W.I. Werke. Band 13. Juni 1907 - April 1908. / W.I. Lenin. – Ins Deutsche ubertragen nach der 4. russ. Ausgabe. – Berlin
13. – 1963. – 540с.
120573
  Lenin W.I. Werke. Band 14. Materialismus und Empiriokritizismus. / W.I. Lenin. – Berlin
14. – 1975. – 537с.
120574
  Lenin W.I. Werke. Band 18. April 1912 - Marz 1913. / W.I. Lenin. – Ins Deutsch ubertragen nach der 4. russ. Ausgabe. – Berlin
18. – 1962. – 648с.
120575
  Lenin W.I. Werke. Band 19. Marz - Dezember 1913. / W.I. Lenin. – Berlin
19. – 1973. – 608с.
120576
  Lenin W.I. Werke. Band 2. 1895-1897 / W.I. Lenin. – Ins Deutsche ubertragen nach der 4. russ. Ausgabe. – Berlin
2. – 1963. – 580с.
120577
  Lenin W.I. Werke. Band 2. Zu W.1. Lenin Werke. / W.I. Lenin. – Ins deut. ubertragen nach der 4. Russ. Ausgabe. - Register. – Berlin
2. – 1974. – 528с.
120578
  Lenin W.I. Werke. Band 21. August 1914 - Dezember 1915. / W.I. Lenin. – Berlin
21. – 1972. – 504с.
120579
  Lenin W.I. Werke. Band 22. Dezember 1915 - Juli 1916. / W.I. Lenin. – Ins deut. ubertrag. nach der 4 rus. Ausgabe. – Berlin
22. – 1974. – 400с.
120580
  Lenin W.I. Werke. Band 23. August 1916 - Marz 1917. / W.I. Lenin. – Ins deutsche ubertragen nach der 4. russischen Ausgabe. – Berlin
23. – 1957. – 430с.
120581
  Lenin W.I. Werke. Band 24. April - Juni 1917. / W.I. Lenin. – Ins deutsche ubertragen nach der 4. russischen Ausgabe. – Berlin
24. – 1959. – 628с.
120582
  Lenin W.I. Werke. Band 25. Juni - September 1917. / W.I. Lenin. – Berlin
25. – 1972. – 555с.
120583
  Lenin W.I. Werke. Band 26. September 1917 - Februar 1918. / W.I. Lenin. – Berlin
26. – 1972. – 586с.
120584
  Lenin W.I. Werke. Band 27. Februar - Juli 1918 / W.I. Lenin. – Berlin
Band 27 : Februar - Juli 1918. – 1960. – 634с.
120585
  Lenin W.I. Werke. Band 28. Juli 1918 - Marz 1919. / W.I. Lenin. – Ins deutschen ubertragen nach der 4. russischen Ausgabe. – Berlin
28. – 1959. – 552с.
120586
  Lenin W.I. Werke. Band 29. Marz - August 1919. / W.I. Lenin. – Berlin
29. – 1973. – 600с.
120587
  Lenin W.I. Werke. Band 30. September 1919 - April 1920. / W.I. Lenin. – Ins deutsche ubertragen nach der 4. russ. Ausgabe. – Berlin
30. – 1961. – 574с.
120588
  Lenin W.I. Werke. Band 31. April - Dezember 1920. / W.I. Lenin. – Berlin
31. – 1972. – 580с.
120589
  Lenin W.I. Werke. Band 32. Dezember 1920 - August 1921. / W.I. Lenin. – Berlin
32. – 1972. – 589с.
120590
  Lenin W.I. Werke. Band 33. August 1921 - Marz 1923. / W.I. Lenin. – Berlin
33. – 1977. – 542с.
120591
  Lenin W.I. Werke. Band 37. Briefe an die Angehorigen 1893-1922. / W.I. Lenin. – In deutsche ubertragen nach der 4. russische Ausgabe. – Berlin
37. – 1962. – 648с.
120592
  Lenin W.I. Werke. Band 39. Hefte zum Imperialismus. / W.I. Lenin. – Ins deutsche ubertragen nach der 4. russische Ausgabe. – Berlin
39. – 1965. – 906с.
120593
  Lenin W.I. Werke. Band 5. Mai 1901 - Februar 1902. / W.I. Lenin. – Ins Deutsche ubertragen nach der 4. russ. Ausgabe. – Berlin
5. – 1958. – 590с.
120594
  Lenin W.I. Werke. Band 7. September 1903 - Dezember 1904. / W.I. Lenin. – Ins Deutsche ubertragen nach der 4. russ. Ausgabe. – Berlin
7. – 1973. – 584с.
120595
  Lenin W.I. Werke. Band 8. Januar - Juli 1905. / W.I. Lenin. – Ins Deutsche ubertragen nach der 4. russ. Ausgabe. – Berlin
8. – 1958. – 618с.
120596
  Lenin W.I. Werke. Band 9. Juni - November 1905. / W.I. Lenin. – Ins Deutsche ubertragen nach der 4. russ. Ausgabe. – Berlin
9. – 1957. – 502с.
120597
  Lenin W.I. Werke. Band. 4. 1898 - April 1901. / W.I. Lenin. – Ins Deutsche ubertragen nach der 4. russ. Ausgabe. – Berlin
4. – 1958. – 468с.
120598
  Lenin W.I. Werke. Bd. 3. Die Entwicklung des Kapitalismus in Russland. / W.I. Lenin. – Berlin
3. – 1972. – 692с.
120599
  Aristoteles Werke. Drei Bucher der Redekunst / ubersetzt von Hermann Bender // Werke. Drei Bucher der Redekunst / Aristoteles. – Stuttgart : Krais & Hoffmann, 1862. – 1. Lieferung. Buch 1, Kap. 1 bis 5. – 200 S. – (Classiker-Bibliothek)
120600
  Aristoteles Werke. Drei Bucher der Redekunst / Aristoteles; ubersetzt von Adolf Stahr. – Stuttgart : Krais & Hoffmann. – (Classiker-Bibliothek)
1. Lieferung. Buch 1, Kap. 1 bis 5. – 1862. – 315,200 S. – В кн. також: Aristoteles Poetik/ Aristoteles
120601
  Marx Karl Werke. Erganzungsband. Schriften. Manuskripte. Briefe bis 1844 / Marx Karl, Engels Friedrich. – Berlin
2. – 1973. – 593с.
120602
  Heine Werke. In 5 Banden. / Heine. – Weimar
1. – 1956. – 506с.
120603
  Heine Werke. In 5 Banden. / Heine. – Weimar
2. – 1956. – 310с.
120604
  Heine Werke. In 5 Banden. / Heine. – Weimar
3. – 1956. – 354с.
120605
  Heine Werke. In 5 Banden. / Heine. – Weimar
4. – 1956. – 356с.
120606
  Heine Werke. In 5 Banden. / Heine. – Weimar
5. – 1956. – 496с.
120607
  Heine H. Werke. In 5 Bd. / H. Heine. – Berlin-Weimar
1. – 1968. – 481с.
120608
  Heine H. Werke. In 5 Bd. / H. Heine. – Berlin-Weimar
2. – 1968. – 357с.
120609
  Heine H. Werke. In 5 Bd. / H. Heine. – Berlin-Weimar
3. – 1968. – 345с.
120610
  Heine H. Werke. In 5 Bd. / H. Heine. – Berlin-Weimar
4. – 1968. – 347с.
120611
  Heine H. Werke. In 5 Bd. / H. Heine. – Berlin-Weimar
5. – 1968. – 477с.
120612
  Reuter Fr. Werke. In drei Banden / Fr. Reuter. – Berlin-Weimar
1. – 1972. – 333с.
120613
  Reuter Fr. Werke. In drei Banden / Fr. Reuter. – Berlin-Weimar
2. – 1972. – 489с.
120614
  Reuter Fr. Werke. In drei Banden / Fr. Reuter. – Berlin-Weimar
3. – 1972. – 420с.
120615
  Schiller Friedrich Werke. Nationalausgabe / Schiller Friedrich. – Weimar
6 Bd. – 1973. – 547с.
120616
  Schiller Friedrich Werke. Nationalausgabe. 36 Band. Teil 2. Briefwechsel. Briefe an Schiller I.II.1795-31.3.1797 (Anmerkungen) / Schiller Friedrich. – Weimar
Teil 2. – 1976. – 556с.
120617
  Aristoteles Werke. Nikomschieche Ethik / Aristoteles; ubersetzt erlautert von Adolf Stahr. – Stuttgart : Krais & Hoffmann. – (Classiker-Bibliothek)
1. Lieferung. Buch 1 und 10, Kap. 1 und 2. – 1863. – 396,108,136 S. – В кн. також: Die Grobe Ethik/ Aristoteles
120618
  Hegel Georg Wilhelm Friedrich Werke. Vollstandige Ausgabe durch einem Verein von Freunden des Verewigten. / Hegel Georg Wilhelm Friedrich. – Berlin
6. – 1843. – 416с.
120619
  Schiller F. Werke: Nationalausgabe / F. Schiller. – Weimar
Band 12. – 1982. – 636с.
120620
  Elfriede Sass Werken mit Blumen in flachen Gefassen / Elfriede Sass. – Berlin-Hamburg, 1968. – 86с.
120621
  Krist Thomas Werkstatt-Tabellen. Fur die Metallindustrie. / Krist Thomas. – Lpz.
3. – 1958. – 866с.
120622
  Krist Thomas Werkstatt-Tabellen. Fur die Metallindustrie. / Krist Thomas. – 2. verb. Aufl. – Lpz.
2. – 1959. – 792с.
120623
  Krist Thomas Werkstatt-Tabellen. Theorie und Praxis. / Krist Thomas. – 5 Aufl. – Lpz.
1. – 1961. – 747с.
120624
  Rower W. Werkstoffe der Fernmeldetechnik / W. Rower. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1956. – 378 s.
120625
  Tiedemann W. Werkstoffe fur die Elektrotechnik / W. Tiedemann. – Leipzig : Fachbuchverlag
B. 2. – 1957. – 256 s.
120626
  Espe W. Werkstoffkunde der Hochvakuumtechnik / W. Espe. – Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften
B. 1 : Metalle und metallisch leitende Werkstoffe. – 1959. – 916 s.
120627
  Espe W. Werkstoffkunde der Hochvakuumtechnik / W. Espe. – Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften
B. 2 : Silikatwerkstoffe. – 1960. – 730 s.
120628
  Espe W. Werkstoffkunde der Hochvakuumtechnik / W. Espe. – Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften
B. 3 : Hilfswerkstoffe. – 1961. – 542 s.
120629
  Benser Erich Werkstoffkunde fur stahlerzeugende und stahlverarbeitende Berufe. Stahlgruppen, Stahlverarbeitung und Fehler im Stahl / Benser Erich. – 4. verb. Aufl. – Lpz.
2. – 1958. – 94с.
120630
  Benser Erich Werkstoffkunde fur stahlerzeugende und stahlverarbeitende Berufe. Werkstoffaufbau und Warmebehandlung / Benser Erich. – 6. verb. Aufl. – Lpz.
1. – 1958. – 86с.
120631
  Menzel Gerhard Wermut sind die letzten Tropfen / Menzel Gerhard. – Lpz., 1959. – 322с.
120632
  Menzel Gerhard Wermut sind die letzten Troppen / Menzel Gerhard. – Lpz., 1965. – 322с.
120633
  Farova Anna Werner Bischof. 1916-1954. / Farova Anna. – Praha, 1960. – 18с.
120634
  Kunze H. Werner Klemkes gesammelte Werke. / H. Kunze. – Dresden, 1972. – 319с.
120635
  Mrozowicki M. Wersje, inwersje, kontrowersje : Szkic o prozie Michela Tourniera / M. Mrozowicki. – Gdansk : Wyd-wo Uniw. Gdanskiego, 2000. – 385s. – ISBN 83-7017-878-2
120636
  Gomez Peter Wertmanagement. / Gomez Peter. – Dusseldorf, 1993. – 303с.
120637
  Wyspianski Stanislaw Wesele : Dramat w 3 aktach. / Wyspianski Stanislaw. – Krakow : Nakladem Wyd-wo literackie, 1956. – 240 s.
120638
  Wyspianski Stanislaw Wesele : Dramat w 3 aktach. / Wyspianski Stanislaw. – Krakow : Nakladem Wyd-wo literackie, 1967. – 386 s.
120639
  Sychta Bernard Wesele Kosiewskie / Sychta Bernard. – Gdynia, 1959. – 164с.
120640
  Rehfisch H.J. Wesele Lizystraty / Hans J. Rehfisch; Przel. G.Mycielska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1967. – 370s.
120641
  Olczak Janusz Wesele Marandy / Olczak Janusz. – Lublin : Wyd-wo Lubelskie, 1983. – 230s. – ISBN 83-222-0159-1
120642
  Heyse Paul Wesele na Capri : Nowele wloskie / Heyse Paul; Przelozyl F.Mirandola, B.Merwin. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1959. – 370s.
120643
  Olbrycht Jerzy Wesele na pogranicznej / Olbrycht Jerzy. – Warszawa, 1961. – 184с.
120644
  Morgner I. Wesele w Konstantynopolu / Irmtraud Morgner; Przel.M.Klos-Gwizdalska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1971. – 205 s. – (Proza wspolczesna)
120645
  Pfanne Heinrich Wesen und Wert der Graphologie / Pfanne Heinrich. – Rudolstadt, 1956. – 90с.
120646
  Kotarbinski Tadeusz Wesole smutki / Kotarbinski Tadeusz. – Wyd. 2. rozszerzone. – Warszawa, 1957. – 98с.
120647
  Bienkowska Danuta Wesprzyj sie na mnie / Bienkowska Danuta. – Katowice, 1980. – 178с.
120648
  Trocsanyi Zsolt Wesselenyi Miklos / Trocsanyi Zsolt. – Budapest, 1965. – 560с.
120649
  Trupin James West Africa: a Beckground Book from ancient kingdoms to modern times / Trupin James. – New York. – 246с.
120650
   West and non-West: new perspectives : An anthology. – New York a.o. : Holt ; Rinehart and Winston, 1963. – VII, 536 p.
120651
   West bank and Gaza : Economic performance, prospects, and policies: achieving prosperity and confronting demographic challenges / Valdivieso Rosa, Allmen Ulric Erickson von, Bannister Geoffrey, Davoodi Hamid, Fischer Felix, Jenkner Eva, Said Mona. – Washington : International monetary fund, 2001. – X,134p. – ISBN 1-58906-035-0
120652
  Moroz Y. West European Union: the search for the place in the new architechture of European security // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 20, ч. 1. – P. 156-159
120653
  Harrison Harry West of Eden. / Harrison Harry. – London, 1985. – 578с.
120654
  Rose Frank West of Eden: the end of innocence at Apple Computer / Rose Frank. – Harmondsworth, 1990. – 356с.
120655
  Arzinger Rudolf Westberlin-selbstandige politische Einheit. / Arzinger Rudolf. – Berl., 1965. – 124с.
120656
  Kirsch Botho Westdrall - Ostdrift : Wie selbstandig darf deutsche Politik sein? / Kirsch Botho. – Zurich ; Osnabruck : Interfrom ; Fromm, 1985. – 108,[5] S. – (Texte+Thesen ; 184). – ISBN 3-7201-5184-0
120657
  Mojsoska-Blazevski Western Balkans trade with the EU and CEFTA-2006: evidence from Macedonia / Mojsoska-Blazevski, M. Petreski // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 339-350 : tabl., fig. – Bibliogr.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
120658
  Lerner R.E. Western civilizations : Their history and their culture / Robert E. Lerner, Standish Meacham, Edward McNall Burns. – 13th ed. – New York, London : Norton. – ISBN 0-393-97200-3
Vol. 1. – 1998. – 15,634,34 p. : ill.
120659
  Lerner R.E. Western civilizations : Their history and their culture / Robert E. Lerner, Standish Meacham, Edward McNall Burns. – 13th ed. – New York, London : Norton. – ISBN 0-393-97220-8
Vol. 2. – 1998. – 17,1123,37p. : ill.
120660
   Western civilizations : their history & their culture / Judith G. Coffin, Robert C. Stacey, Robert E. Lerner, Standish Meacham ; based on the original Western civilization by Edward McNall Burns. – 14th ed. – New York ; London : Norton, 2002. – XXIX, 1105, A45 p. : ill., phot. – ISBN 0-393-97686-6
120661
  Burns E.M. Western civilizations. / E.M. Burns. – 5th ed. – New York, 1968. – 1022с.
120662
  Warmenhoven Henry Western Europe / Warmenhoven Henry. – 4th ed. – Guslford : Dushkin publishing group, 1995. – XII,276p. : il. – (Global Studies). – ISBN 1-56134-381-1
120663
  Curtis Michael Western european integration / Curtis Michael. – New York, 1965. – 262с.
120664
  Sedova T. Western european painting / T. Sedova. – Leningrad, 1974. – 154с.
120665
   Western European painting in the Hermitage : intr. by Acadedemician B. Piotrovsky. – Leningrad : Aurora Art Publishers, 1978. – 303 p.
120666
  Sedova T. Western european painting in the hermitage museum = [Западноевропейская живопись в Ермитаже] : 120 color plates / T. Sedova; Ю.И. Кузнецов. – Leningrad : Aurora. – 122 с. : ил.
120667
  Michalski C. Western i jego bohaterowie / C. Michalski. – Warszawa, 1972. – 278с.
120668
  Marvin F.S. Western races and the world: essays arranged and edited / F.S. Marvin. – London a.o., 1922. – 264с.
120669
  Kopalinski Wladyslaw Western w autobusie / Kopalinski Wladyslaw. – Warszawa, 1974. – 415с.
120670
  Roszko Janusz Westerplatte broni sie jeszcze / Roszko Janusz. – Krakow, 1989. – 162с.
120671
  Zweig A. Westlandsaga / Arnold Zweig. – Berlin : Aufbau-verlag, 1960. – 136 S.
120672
   Westliche Spezialisten in Sudostasien, 1850-1950 // Comparativ : Leipziger Beitrage zur Universalgeschichte und vergleichenden Gesellschaftsforschung. – Leipzig, 1999. – Jg.9, N 1. – 147 S. – ISSN 0940-3566
120673
  King D.C. Westward expansion / David C. King. – Hoboken : Wiley, 2003. – 12, 132 p. : ill. – (American heritage ; American voices). – ISBN 0-471-44394-8
120674
  Palmer Norman Westward watch: The United States and the changing Western Pacific / Palmer Norman. – Washington a.o., 1987. – 175с.
120675
  Mobius F. Westwerk Studien / F. Mobius. – Jena, 1968. – 186 S.
120676
  Ivasiuc Alexandru Westybul / Ivasiuc Alexandru; Przelozyla D.Bienkowska. – Warszawa : PIW, 1970. – 272s. – (Proza wspolczesna)
120677
   Wetenschap en technologie: constructie en dynamiek : De ontwikkeling van het wetenschapsonderzoek in Nederland. – Deventer : Van Loghum Slaterus, 1987. – 117 blz. – ISBN 90 368 0059 5
120678
   Wetland archaeology and prehistoric networks in Europe = Археологія річок та озер і первісні спільноти Європи : NEENAWA intern. conf. : Sept. 15th-18th, 2017, Kyiv - Kaniv, Ukraine / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; Swiss nat. science foundation ; [ed.: Y. Morozova, P. Shydlovskyi ; phot.: P. Borovets et al. ; English transl.: Y. Morozova et al.]. – Kyiv ; Kaniv : [s. n.], 2017. – 74 p., [4] p. map : ill., maps. – Парал. тит. арк. англ.
120679
  Berth W. Wetter kunde : Allgemeine Meteorologie Praktischer Wetterdienst Meteorologische Navigation / W. Berth, W. Keller, U. Scharnow. – Berlin : Verlag fur Verkehrswesen, 1972. – 392S. : Mit 219 Abbildungen, Dritte uberarbeitete Auflage
120680
  Rohnisch Helmut Wetterbeobachrungs-Tagebuch / Rohnisch Helmut. – Berl., 1957. – 128с.
120681
  Mucke Dieter Wetterhahn und Nachtigall. / Mucke Dieter. – Berlin-Weimar, 1976. – 132с.
120682
  Norska I. Wewnatrzmaciczna dystrofia plodu / I. Norska. – Warszawa : Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1978. – 132s.
120683
  Szypowska Irena Weyssenhoff / Szypowska Irena. – Warszawa, 1976. – 351s.
120684
   Wezbrany nurt : Opowiadania. 1964-1965. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1968. – 366s.
120685
  Wawrzak Jerzy Weze groty / Wawrzak Jerzy. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1973. – 128 s. – ISBN 83-03-01007-7
120686
  Nalkowska Zofia Weze i roze. / Nalkowska Zofia. – Warszawa, 1977. – 243с.
120687
  White Patrick Wezel / White Patrick. – Warszawa : Panstwowy In-t wyd-czy, 1968. – 369 s.
120688
  Szaruga Leszek Wezel kresowy / Szaruga Leszek; Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie. – Czestochowa : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 2001. – 184s. – ISBN 83-7098-130-5
120689
  Szaruga Leszek Wezly polsko-niemieckie / Szaruga Leszek; Nota edytorska opatrzyl S.Podobincki. – Czestochowa : Wyd-wo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 2000. – 187s. – ISBN 837098-695-1
120690
  Gizycki Kamil Wezowa Gora. / Gizycki Kamil. – Wroclaw, 1958. – 276с.
120691
  Przymanowski Janusz Wezwany / Przymanowski Janusz. – Warszawa : Wyd-wo ministerstwa obrony narodowej, 1968. – 171s.
120692
  Stall S. What a young man ought to know / Sylvanus Stall. – London ; Toronto : The VIR Publishing Company. – [24], 269, [8] p.
120693
  Chatwin Bruce What am I doing here / Chatwin Bruce. – Harmondsworth, 1990. – 367с.
120694
  Siskin Bernard a.o. What are the chances?: risks, odds and likelihood in everyday life / Bernard a.o. Siskin. – New York, 1990. – 177с.
120695
  Utkin E. What are trade unions / E. Utkin. – M, 1988. – 156 p.
120696
  Bonnell John Sutherland What are you living for? / Bonnell John Sutherland. – New York ; Nashville : Abingdon-cokesbury, 1911. – 198 p.
120697
  Dreyfus Hubert What computers still can`t do : A critique of artificial reason / Dreyfus Hubert. – Cambridge; London : The MIT press, 1997. – 353p. – ISBN 0-262-04134-0
120698
  Gherghina S. What Differs in Transition? - Triadic Political Relationships in Post-Communist Countries // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2008. – Vol. 9, Nr 34, Winter : Transitions after globalization. – P. 35-60. – ISSN 1586-4197
120699
  Oliver Lukason What distinguishes survivors from failures among defaulted firms? // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 333-340 : table. – Bibliogr.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
120700
  Mahmood M.T. What do host countries gain from foreign direct investment inflow? ( a review of empirical evidence) / M.T. Mahmood, K. Rehman // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 329-338. – Bibliogr.: 47 назв. – ISSN 1993-6788
120701
   What do you know about Ukraine?. – Kiev, 1968. – 68p.
120702
   What does Grace satellite mission tell us about seismic cycle? / M. Diament, V. Mikhailov, I. Panet, F. Pollitz // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 33-34. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0203-3100
120703
  Nanuashvili J.V. What everyone in the free world should know about Russia / Jan V. Nanuashvili. – [S.l. : s.n.], 1973. – 386 p. : ill. – Bibliogr.: p. 385-386
120704
  Bensley B.M. What forests give / B.M. Bensley. – Washington : Government, 1938. – V, 79 p.
120705
  Porev S.V. What Has the Ukrainian Legislation Proposed to Management for Research Quality? // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; голов. ред. Маліцький Б.А. – Київ, 2018. – № 1 (99). – Р. 30-42. – ISSN 0374-3896


  Розглянуто питання якості досліджень і конкуренції в науковому середовищі.
120706
   What have we learned? Macroeconomic policy after the crisis / ed. by George Akerlof, Olivier Blanchard, David Romer, and Joseph Stiglitz. – Cambridge ; London : International Monetary Fund ; The MIT Press, 2014. – VII, 359 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-0-262-02734-2
120707
  Stevenson Adlai What I think / Stevenson Adlai. – New York, 1956. – 240с.
120708
  Harris A. What is a "Typical"Mantle Plume? / A. Harris, Ch. Kincaid // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 214. – ISSN 0203-3100
120709
  Morris Ian What is Ancient History? / Morris Ian, Scheidel Walter // Daedalus : journal of the Americal academy of arts and sciences / American academy of arts and sciences. – Cambridge, 2016. – Vol. 145, Nr 2. – P. 113-121. – ISSN 0011-5266
120710
  Chornovil V. What is Bohdan Stenchuk defending and how? // The Ukrainian review : the quarterly magazine devoted to the study of Ukraine / The Assoc. of Ukrainians in Great Britain ; Organization for Defense of Four Freedoms for Ukraine ; Canadian League for Ukraine"s Liberation. – London, 1973. – Vol. 20, No. 3. – Р. 70-82
120711
  Sawyer W.W. What is Calculus about? / W.W. Sawyer. – New York, 1961. – 118с.
120712
  Rodionov Pyotr What is democratic centralism? / Rodionov Pyotr. – Moscow, 1988. – 109с.
120713
  Krapivin Vassily What is dialectical materialism? / Krapivin Vassily. – M., 1985. – 326с.
120714
  Garcia-Escribano What Is Driving Financial Dedollarization in Latin America? / Garcia-Escribano, S. Sosa // Managing economic volatility in Latin America / ed.: Gaston Gelos and Alejandro Werner. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 149-169. – ISBN 978-1-48436-498-7
120715
  Savchenko P. What is labour? = Что такое труд? / P. Savchenko. – Moscou : Прогресс, 1987. – 264с. – (ABC of Social and Political Knowledge ; 11)
120716
  Buzuev Vladimir What is Marxism-Leninism? / Buzuev Vladimir, Gorodnov Vladimir. – Moscow, 1987. – 310с.
120717
  Kirilenko G. What is Personality? / G. Kirilenko, L. Korshunova. – Moscow, 1989. – 285с.
120718
  Kirilenko G. What is philosophy? = Что такое философия / G. Kirilenko, L. Korshunova. – M., 1985. – 239 с.
120719
  Lander G.P. What is Sarbanes - Oxley? / Guy P. Lander. – New York a.o. : McGraw-Hill, 2004. – 14,114p. – ISBN 0-07-297988-7
120720
  Seleznev Leionid What is scientific communism? / Seleznev Leionid, Fetisov Vladimir. – M., 1985. – 175с.
120721
  Raymond Allen What is technocracy? / Raymond Allen. – New York; London, 1933. – 184с.
120722
  Akhmanova O. What is the English we use? / O. Akhmanova. – M., 1973. – 153с.
120723
  Akhmanova O. What is the English we use? A course in ptactical stylistics. / O. Akhmanova. – M., 1978. – 157с.
120724
   What is the International Monetary Fund? : [A guide to the IMF]. – Washington : International Monetary Fund, 2001. – 4,52p. : ill. – ISBN 1-55775-920-0
120725
   What is the International Monetary Fund? : [A guide to the IMF]. – Washington : International Monetary Fund, 2004. – 4,52p. : ill. – ISBN 1-55775-920-0
120726
  Marinko G. What is the scientific and technological revolution? / G. Marinko. – Moscow, 1989. – 318с.
120727
  Landau L. What is the theory of relativity / L. Landau, Y. Rumer. – Moscow : Foreign Languages Publishing House, 1961. – 64 с.
120728
  Landau L. What is the theory of relativity / L. Landau, Y. Rumer. – Moscow : Peace Publishers, 1965. – 66 p.
120729
  Landau L. What is the theory of relativity : tr. from Rus. / L. Landau, Yu. Rumer. – Moscow : Mir Publishers, 1976. – 61 с.
120730
  Kashin V. What is the transition period? / V. Kashin, N. Cherkasov. – Moscow, 1987. – 173с.
120731
  Pirogov G. What is the World Socialist System? / G. Pirogov. – Moscow, 1987. – 159с.
120732
  Chernyshevsky N.G. What is to be done? / N.G. Chernyshevsky. – New York, 1961. – 359с.
120733
  Chernyshevsky Nikolai What is to be done? / Chernyshevsky Nikolai. – M., 1983. – 485с.
120734
  Tsoukalis L. What kind of Europe? / Loukas Tsoukalis. – [updated and expanded ed.]. – Oxford : Oxford Univ. Press, 2005. – XII, 248 p. : ill. – Select bibliogr.: p. 229-238. – ISBN 0-19-927948-9
120735
  Андрухович Ю. What Language Are You From: Український письменник поміж спокусами тимчасовости // Критика. – Київ, 2002. – Вересень, (число 9). – С. 25-28
120736
  Hsiao W.C. What macroeconomists should know about health care policy / William C. Hsiao, Peter S. Heller. – Washington : International Monetary Fund, 2007. – 108 p. – ISBN 978-1-58906-618-2
120737
  James Henry What Maisie knew / James Henry. – Harmondsworth, 1978. – 248с.
120738
  Wolff Janet What makes women buy / Wolff Janet. – New York; Toronto; London : McGraw-Hill book, 1958. – 294p. – На обкл. авт.: Janet Wolff. – (McGraw-Hill paperbacks ; 71536)
120739
  Bugaev Kyrill What the surface tension of quark gluon bags can tell us about the history of the Universe? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 8-10. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто новий феноменологічний механізм кольорового конфайнменту. Завдяки цьому знайдено зв"язок між поверхневим натягом кварк-глюонних мішків і натягом струни, що з"єднує кварк-антикваркову пару. Це дозволяє показати, що за високих температур ...
120740
  Cornell Svante What the Trump Administration Might Mean for Azerbaijan // Visions of Azerbaijan / The European Azerbaijan society. – Baku, 2017. – Spring 2017. – P. 24-27. – ISBN 978-9952-806-82-3
120741
  Imperato Pascal James What to do about the flu / Imperato Pascal James. – New York : Thomas Congdon Books, 1976. – 124с.
120742
  Doman Glenn What To Do About Your Brain-Injured Child, Or Your Brain-damaged, Mentally Retarded,Mentally Deficient, Cerebral-palsied, Emotionally Disturbed, Spastic, Flaccid,Rigid, Epileptic,Autistic, Athetoid, Hyperactive Child / Doman Glenn. – New York : Doubleday&C., 1974. – 291с.
120743
  Chartham Robert What turns women on / Chartham Robert. – New York, 1974. – 207с.
120744
  Menon R. What Underlies Ukraine"s Mortality Crisis : Menon R., Frogner B. / R. Menon, B. Frogner // Основні причини високого рівня смертності в Україні / Р. Менон, Б. Фрогнер. – Київ : ВЕРСО-04, 2010. – P. 1-56. – (Здоров"я людини та демографія). – ISBN 978-966-8869-40-2
120745
  Dimnet Ernest What we live by: ars artium regimen animarum. / Dimnet Ernest. – Toronto, 1932. – 309с.
120746
  Overstreet Harry What we must know about communism / Overstreet Harry, Overstreet Bonaro. – New York, 1958. – 348с.
120747
  Overstreet Harry What we must know about communism / Overstreet Harry, Overstreet Bonaro. – New York, 1965. – 310с.
120748
  Overstreet Harry What we must know about Communism / Overstreet Harry, Overstreet Bonaro. – New York, 1958. – 348с.
120749
  Overstreet Harry What we must know about communist / Overstreet Harry, Overstreet Bonaro. – New York, 1960. – 310с.
120750
  Spodaryk K. What went wrong with rebuilding the "failed state"? The achievements, failures and perspectives of peacemaking, peacekeeping and peacebuilding in Somalia // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 8-11
120751
  De Angelis What women want men to know / Barbara De Angelis ; [transl. Hadi Ebrahimi ; ed. Muhammad Thryrchy]. – [Tehran : The new generation sighted, 2010. – [868] p. – Кн. перською мовою .- Бібліогр. опис здійснено за допомогою Інтернету. – ISBN 978-964-5885-89-0
120752
  MacInnis Lyman What you should know about your personal finances / MacInnis Lyman. – Toronto a.o. : Financial times of Canada, 1977. – 8,136p. – На обкл.: A "Financial times" guidebook
120753
  MacInnis Lyman What you should know about your personal finances / MacInnis Lyman, , Ross Touche. – Toronto, 1979. – 136с.
120754
  Hurst R. What"s all this about genetics? : An explanation of inheritance in plants and animals (including man himself) for the ordinary reader / R. Hurst. – London : Thrift Books, 1951. – 124p.
120755
  Frontero Vincent What"s Free and Cheap in New York / Frontero Vincent. – Harmondsworth, 1991. – 231с.
120756
  Gritsenko E. What"s in a (sur) name?: Women, marriage, identity and power across cultures / E. Gritsenko, D. Boxer // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2005. – С. 69-78. – (Лингвистика и межкультурные коммуникации ; № 3). – ISSN 0201-7385
120757
  Collie J. What"s it like? : life and culture in Britain today : teacher"s book / Joanne Collie & Alex Martin. – 5th print. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2008. – 96 p. : tab. – 1st publ. 2000. – ISBN 978-0-521-58661-0
120758
  Collie J. What"s it like? : life and culture in Britain today / J. Collie, A. Martin. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2008. – 1 CD. – ISBN 978-0-521-58642-7
120759
  Collie J. What"s it like? : life and culture in Britain today : [student"s book] / Joanne Colline & Alex Martin. – 8th print. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2009. – 96 p. : ill. – 1st publ. 2000. – ISBN 978-0-521-58662-7
120760
   What"s new since 50 years? Focus on zooarchaelogical studies in the Final Gravettian of Abril Pataud (France) / L. Crepin, L. Chiotti, Henry-Gambier, R. Nespoulet // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – P. 43. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
120761
  Massey Vincent What"s past is prologue / Massey Vincent. – Toronto, 1963. – 540с.
120762
  Kisor Henry What"s that pig outdoors? : a memoir of deafness / Henry Kisor ; forew. by Walker Percy. – New York : Hill a. Wang, 1991. – XVI, 270 p. – ISBN 0-8090-9689-7
120763
  Hill Andrew What"s wrong with Parliament? / Hill Andrew, Whichelow Anthony. – Harmondsworth, 1984. – 102с.
120764
  Hailey Arthur Wheels. / Hailey Arthur. – New York, 1986. – 368с.
120765
  Guillain Robert When China wakes / Guillain Robert. – New York : Walker, 1966. – 268p.
120766
  Goodpaster Andrew When diplomacy is not enough. Managing multinational military interventions; July 1996 / Goodpaster Andrew; Carnegie corporation of New York; Carnegie commission on preventing deadly conflict. – Washington, 1996. – VIII,45p. – (A report to the Carnegie commission on preventing deadly conflict)
120767
  Hayslip Le Ly When heaven and earth changed places: A Wietnamese woman`s journey from war peace. / Hayslip Le Ly, Wurts Jay. – New York, 1990. – 368с.
120768
  Otto H.T. When heaven broke the seals and opened the scrolls / Helen Tzima Otto. – Rock Hill : Verenikia, 1998. – 20,467 p. – ISBN 0-9639553-7-3
120769
  Smith Manuel When I say no, I feel guilty: how to cope-using the skills of systematic assertive therapy / Smith Manuel. – New York, 1975. – 324с.
120770
  Romanyuk O.I. When is Postcommunism Over? // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – P. 5-9. – (Серія "Питання політології" ; вип. 32). – ISSN 2220-8089
120771
  Brunet-Thorton When knowledge management collides with national culture: east-european knowledge management experience (or lack thereof) / Brunet-Thorton, V. Bures // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 224-234 : tabl. – Bibliogr.: 32 назв. – ISSN 1993-6788
120772
  Johnson T.P. When nature runs wild : A creative understanding book / T.P. Johnson. – Mankato : Creative, 1968. – 120 p.
120773
  Kinnell Galway When one has lived a long time alone. / Kinnell Galway. – New York, 1990. – 70с.
120774
  Roth Philip When she was good / Roth Philip. – N.Y., 1967. – 306с.
120775
  Snyder Timothy When Stalin was Hitler"s Ally // Церква і життя : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 2015. – Травень (№ 5). – P. 10-12


  As Russia revives the tradition of wars of aggressions on european territory, V. Putin has chosen to reabilitate the Molotov-Ribbentrop pact as good foreign policy.
120776
  Moore W.H. When the iron is hot / W.H. Moore. – Pickering : Guild, 1943. – VIII, 112 p.
120777
   Whence come we? : freemasonry in Ontario 1764-1980. – Hamilton : Masonic Holdings, 1980. – XV, 280 p.
120778
  Kuropas M. Where Are America"s Ukrainians? // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 25 жовтня (число 41). – P. 6
120779
  Thursz Daniel Where are they now? A study of the of the impact of relocation on former residents of Southwest Washington, who were served in an HWC demonstration project / Thursz Daniel, 1966. – 148с.
120780
  Welles S. Where are we heading? / S. Welles. – New York, London : Harper, 1946. – [18], 397 p.
120781
  Laski Harold Where do we go from here? / Laski Harold. – New York, 1940. – 192с.
120782
   Where do we go from here?. – Garden City; New York : Doubleday, 1971. – 8,[3],437p.
120783
  Morris George Where human rights are real / Morris George. – M., 1980. – 177с.
120784
  Vachev V. Where is the criminal law headed? Directions of the contemporary criminalization // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – P. 375-377
120785
  Kivnick Helen Where is the way: song and struggle in South Africa. / Kivnick Helen. – Harmondsworth, 1990. – 378с.
120786
  Cornelisen Ann Where it all began. Italy, 1954. / Cornelisen Ann. – Harmondsworth, 1991. – 281с.
120787
  Ignatov V. Where it"s coldest / V. Ignatov. – M., 1965. – 138с.
120788
  Alice Ne Puga Somerville Where Oceans Come From // Comparative literature : ACLA-affilated journal. – Eugene, 2017. – Vol. 69, Nr 1. – P.25-31. – ISSN 0010-4124
120789
  Koplow Lesley Where rag dolls hide their faces / Koplow Lesley. – New York, 1991. – 136с.
120790
  M"Bow Amadow-Mahtar Where the future begins / M"Bow Amadow-Mahtar. – Paris, 1982. – 118с.
120791
  Martin Sandra Where were you?: memorable events of the twentieth century / Martin Sandra, Hall Roger. – Toronto a.o., 1981. – 236с.
120792
  Kostenko G. Which word to use? / G. Kostenko, R.P. Pavlovitch. – Moscow, 1968. – 164с.
120793
  Buchwald Art While Reagan slept. / Buchwald Art. – New York, 1983. – 334с.
120794
  Stowe Leland While time remains / Stowe Leland. – New York, 1946. – 379с.
120795
  Francis Dick Whip hand / Francis Dick. – Geneva, 1982. – 253с.
120796
  Clavell J. Whirlwind / James Clavell. – London : Hodder and Stoughton, Coronet books, 1991. – 1343p. – (A magnificant Asian epic). – ISBN 0-340-40684-4
120797
   Whitaker"s almanack 1996 : [the world in a volume]. – 128th ed. – London : J. Whitaker & Sons, 1995. – 1280 p., [6] l. phot. : il., tabl. – ISBN 0-85021-254-5
120798
   White book on national security of the Republic of Poland / The National security bureau ; [chairman: Stanislaw Koziej]. – Warsaw : Nat. security bureau, 2013. – 262, [1] p. + 1 бр. (32 с.: іл.). – ISBN 978-83-60846-20-9
120799
  Sutherland E.H. White collar crime / E.H. Sutherland; Foreword by D. R. Cressey. – New York a. o. : Holt ; Rinehart ; Winston, 1961. – XVI, 272 p. – ISBN 0-03-010645-1
120800
  Mills Wright C. White collar: the American middle classes / Wright C. Mills. – London a.o., 1973. – 378с.
120801
  London J. White fang : Повесть / J. London. – Київ : Знання, 2003. – 263с. – (Библиотечка для изучающих английский язык.- 2003. - № 1-2)). – ISBN 966-620-201-8
120802
  London Jack White Fang. Біле Ікло за Дж. Лондоном. Для 7-9 класів середн. школи / London Jack. – Вид. 2-е. – К., 1957. – 56с.
120803
  Kissinger H. White House years / H. Kissinger. – Amsterdam : Little, Brown, 1979. – XXIV, 1521 p. : ill.
120804
  Vallieres Pierre White niggers of America / Vallieres Pierre; translated by J.Pinkham. – Toronto, Montreal : McClelland and Stewart Lim., 1971. – 278 p. – ISBN 0-7710-8670-9
120805
  Dostoyevsky Fyodor White nights / Dostoyevsky Fyodor. – Moscow. – 296 p.
120806
  Pella Judith White nights, red morning / Pella Judith. – Minneapolis : Bethany house publishers, 1996. – 412p. – (The russians ; 6). – ISBN 1-55661-360-1
120807
  Delillo Don White noise. / Delillo Don. – Harmondsworth, 1986. – 326с.
120808
  Choue Young Seek White paper on world peace : Chouean irenology / Young Seek Choue ; comp. by The Institute of International Peace Studies. – Seoul : Kyung Hee University Press, 1991. – X, 495 p. – На обкл.: In commemoration of the tenth anniversary of the international day of peace
120809
   White river, Missouri and Arkansas : Letter from the secretary of war. – Washington : Government, 1933. – VII, 462 p.
120810
  Gann Lewis White settlers in tropical Afica. / Gann Lewis, Duignan Peter. – Harmondsworth, 1962. – 190с.
120811
  Paley Vivian Gussin White teacher / Paley Vivian Gussin. – Cambridge; London : Harvard univ. press, 1997. – 142p. – ISBN 0-674-95185-9
120812
  Hodes M. White women, black men : Illicit sex in the nineteenth-century South / Martha Hodes. – New Haven, London : Yale university рress, 1997. – 12,338p. – ISBN 0-300-06970-7
120813
  Hennessy Peter Whitehall / Hennessy Peter. – London : Fontana, 1990. – 20,857p. : 12 l. fot. – ISBN 0-00-686-180-6
120814
  Bolshakov V. Whither and with whom? / V. Bolshakov. – M., 1975. – 326с.
120815
   Whither mankind : a panorama of modern civilization. – New York ; London ; Toronto : Longman ; Green and CO, 1937. – VII, 408 p.
120816
   Who answers to women? : gender & accountability / United Nations development fund for women. – New York : UNIFEM, 2008. – 152 p. : іл. – progress of the world"s women 2008/2009. – ISBN 1-932827-70-6
120817
  Zuber R. Who are you Monsieur Gurdjieff? / Rene Zuber ; transl. by J. Koralek, forew. by P.L. Travers. – London : ARKANA, 1980. – VIII, [2], 82 p.
120818
  Lichtenstein Nelson Who built America? : Working people and nation"s economy, politics, culture, and society / Lichtenstein Nelson, Strasser Susan, Rosenzweig Roy; Execut.ed.S.Brier; American social history project, The City university of New York. – New York : Worth. – ISBN 1-57259-303-2
Vol. 2 : Since 1877. – 2000. – 23,[1],786p.,[50с.розд.паг.]. – Based on the original edition authored by J.Freeman, N.Lichtenstein, S.Brier a.o.
120819
  Zorivchak R. Who could have been more devoted... to mark the eightieth anniversary of vera rich"s birth (london, apr. 24, 1936 - london, dec. 20, 2009) // Іноземна філологія : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 129. – P. 134-144. – ISSN 2078-340X


  До 80-річчя від дня народження британської перекладачки Віри Річ.
120820
   WHO guidelines for treatment of cervical intraepithelial neoplasia 2-3 and adenocarcinoma in situ: cryotherapy, large loop excision of the transformation zone, and cold knife conization // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 2 (8). – P. 63-87. – ISSN 2413-550Х


  "...Рекомендації ВООЗ щодо лікування інтраепітеліальної неоплазії шийки матки 2-3-го ступеня та неінвазивної аденокарциноми: кріотерапія, висічення великої петлі в зоні трансформації та конізація кріоножем".
120821
  Jatsyshyn M. Who has the power to solve a breach of commercial contract - European Union, Ukraine or Russia? / M. Jatsyshyn, V. Raffier // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (5). – P. 155-160. – ISSN 2409-4544
120822
  Branden Nathaniel Who is Ayn Rand? / Branden Nathaniel. – New York, 1968. – 191с.
120823
  Касьянов М. Who is Mr. PUTIN-III? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 29 лютого (№ 36)
120824
  Herzen Alexander Who is to blame? / Herzen Alexander. – M., 1978. – 275с.
120825
  Kraft James Who is Witter Bynner? : A biography / Kraft James. – Albuquerque : Univ. of New Mexico press, 1995. – 125p. – ISBN 0-8263-1626-3
120826
  Сыч В. Who is Янукович? / В. Сыч, А. Пасховер // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2009. – № 36 (375). – С. 16-19


  Виктор Янукович объяснил, как он восстановит вертикаль власти
120827
  Foot P. Who killed Hanratty? / P. Foot. – London : Penguin books, 1988. – 443 p.
120828
  Goudge Eileen Who killed Peggy Sue? / Goudge Eileen. – New York
1. – 1991. – 245с.
120829
  Goudge Eileen Who killed Peggy Sue? / Goudge Eileen. – New York
2. – 1991. – 202с.
120830
  Goudge Eileen Who killed Peggy Sue? / Goudge Eileen. – New York
3. – 1991. – 202с.
120831
  Domhoff Who rules America? / Domhoff, William. – Englewood Cliffs, 1967. – 184с.
120832
  Domhoff G.W. Who rules America? : power, politics, and social change / G. William Domhoff. – 5th ed. – Boston [etc.] : McGraw-Hill, 2006. – XVIII, 265 p. – ISBN 0-07-287625-5
120833
  Green Mark a.o. Who runs Congress? / Mark a.o. Green. – Toronto; New York a.o., 1972. – 307с.
120834
  Мірошниченко Л.Я. Who Will be the Last... to seek this place for what it was": поетична рефлексія Ф. Ларкіна // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 184-194. – ISBN 978-966-11-0683-2
120835
  Heller Peter Who will pay? : Coping with aging societies, climate change, and other long-term fiscal challenges / Heller Peter; Foreword by J. D. Sachs. – Washington : International Monetary Fund, 2003. – XIV,315p. – ISBN 1-58906-223-X
120836
   Who""s who in America : with world notables. A biographical dictionary of notable living men and women. A component volume of Who""s who in American history. – 35th ed. ; revised and reissued biennially. – Chicago : Marquis Who"s Who
V. 35 : 1968 -1969. – 1968. – 2563 p. – The standard controlling listing in Who""s who in America
120837
   Who""s who in American art 1999 - 2000. – 23rd ed. – New Providence : Marquis Who"s Who, 1999. – IX,1536p. – (Millennium edition (since 1899)). – ISBN 0-8379-6303-6
120838
  Albee Edward Who"s afraid of Virginia Woolf? / Albee Edward, 1967. – 140с.
120839
   Who"s driving whom? : analyzing external and intra-regional linkages in the Americas / ed. Martin Muhleisen, Shaun K.Roache, Jeromin Zettelmeyer. – Washington : International Monetary Fund, 2008. – 5, 171 p. : ill. – На обкл.: Western hemisphere department. – ISBN 978-1-58906-788-2
120840
  Suslov Valery Who"s the strongest? / Suslov Valery. – M., 1979. – 16с.
120841
   Who"s who : Hochschullehrer an der Friedrich-Schiller-Universitat Jena. – Jena : Friedrich-Schiller-Universitat, 1998. – 374 S. – На обкл.: Who"s who an der Friedrich-Schiller-Universitat Jena. – ISBN 3-9806431-0-7
120842
   Who"s who in American : 1982-1983. – 42th ed. – Chicago : Marquis Who"sWho, Incorporated. – ISBN 0-83790142-1
V. 1. – 1982. – XV, 1898 p.
120843
   Who"s who in American : 1982-1983. – 42th ed. – Chicago : Marquis Who"sWho, Incorporated. – ISBN 0-83790142-1
V. 2. – 1982. – XXIX, 3810 p.
120844
   Who"s who in Finance and Industry : 1992-1993. – 27th ed. – Wilmette : Marquis Who"sWho, Macmillan Directory Division, 1991. – XVII, 942 p. – (A Marquis Who"s in America Publication). – ISBN 0-8379-0327-0
120845
   Who"s who in Science and Engineering : 1992-1993. – 1er ed. – Wilmette : Marquis Who"sWho, a Reed Reference, 1992. – XVII, 1084 p. – (A Marquis Who"s in America Publication). – ISBN 0-83795751-6
120846
  Calvocoressi Peter Who"s Who in the Bible / Calvocoressi Peter. – Harmondsworth, 1990. – 270с.
120847
  Dolmatovskaya G. Who"s who in the soviet cinema / G. Dolmatovskaya, I. Shilova. – M., 1979. – 685с.
120848
   Who"s who of American Women : 1981-1982. – 12th ed. – Chicago : Marquis Who"sWho, Incorporated, 1981. – XIV, 843 p. – ISBN 0-83790412-9
120849
  Minifie James Who"s your fat friend?: style in politios / Minifie James. – Toronto; Montreal, 1967. – 123с.
120850
  Nuetzel Charles Whodunit? Hollywood style / Nuetzel Charles. – Beverly Hills, 1965. – 169с.
120851
   Whole-Body Counting : Proceedings of the Symposium on Whole-Body Counting. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1962. – 535. – Англійською, французькою, іспанською та російською мовами
120852
  Lorimer David Whole in one: the near-death experience and the ethicc of interconnectedness / Lorimer David; Moody R. – London, 1990. – 340с.
120853
  Schuller Bruno Wholly human : Essays on the theory and language of morality / Schuller Bruno; Transl. by P. Heinegg. – Dublin; Washington : Gill and MacMillam; Georgetown university press, 1986. – IV,220p. – ISBN 0-87840-422-8
120854
  Owen Whose Voice? Freedom of Speech and the Media in the Central Europe / Owen, Jonson // Creating a free press in Eastern Europe / J. Jirak, O.V. Johnson, F.L. Kaplan, M. Kayal, B. et al. Kopplova. – Athens : The University of Georgia, 1993. – P. 1-51. – ISBN 0-943089-04-2
120855
   Whu is whu? : Главный генеалогический каталог Китая // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 15. – ISSN 1727-4893


  По сообщению Шанхайской библиотеки, в недалеком будущем жители Шанхая, да и китайцы всего мира смогут отыскать свои корни одним кликом компьютерной мышки.
120856
  Christie Agatha Why didn"t they ask Evans? / Christie Agatha. – London : Pan Books, 1981. – 190p.
120857
  Christi Agatha Why didn"t they ask Evans? / Christi Agatha. – London, 1981. – 188с.
120858
  Pholphirul P. Why do we go and pay to fortune tellers? Economic implications of Thai people behavior // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – Р. 236-246. – ISSN 1993-6788


  This study aims to explain why people go to and how much they pay to fortune tellers. Using a survey of Thai people in Bangkok area and classifying independent variables into demand-side and supply-side characteristics, we observe significant impacts ...
120859
  Kook Why does south Korea have a large trade deficit with Japan / Kook, Joong-Ho, Lee Yoonseock // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 88-99 : Fig. – Bibliogr.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
120860
  McCormick Why Europe matters : the case for the European Union / John McCormick. – Basingstoke [etc.] : Palgrave Macmillan, 2013. – XIV, 198 p. : tab., map. – Index: p. 193-198. – Bibliogr. in notes: p. 183-192. – ISBN 978-1-137-01687-4
120861
  Mickevicius Arunas Why H.G. Gadamer"s "Philosophical Hermeneutics" Cannot Belong to the "Metaphysics of Presence"? // Filosofija. Sociologija / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius, 2017. – T. 28, Nr. 3. – P. 182-193. – ISSN 0235-7186
120862
  Luchnik N. Why I"m like dad / N. Luchnik. – Ed. 2. – Moscow : Mir, 1978. – 264p.
120863
  Alamdari K. Why Iran lagged behind & the West moved forward / Kazem Alamdari. – [17th ed.]. – [Tehran : Development. – [568] p. – Книга перською мовою .- Бібліогр. опис здійснено за допомогою Інтернету. – ISBN 964-6609-24-4
120864
  Ekman Paul a.o. Why kids lie: how parents can encourage truthfulness / Paul a.o. Ekman. – Harmondsworth, 1989. – 206 p.
120865
  Levin Harry Why literary criticism is not an exact science. / Levin Harry. – Cambridge, 1967. – 27с.
120866
  Rogge John O. Why men confess / John O. Rogge. – New York, 1959. – 298с.
120867
  Helmridge-Marsillian Why philosophize? The thought of deed / Allan Helmridge-Marsillian. – Sydney : Eric Bery, Minipublishing, 2012. – 587, [16] p. : ill., tab. – ISBN 978-0-646-57346-5
120868
  Pawlikowski J. Why Solovay real produces Cohen real / J. Pawlikowski; Mathematical inst.univ. of Wroclaw, prepr. N 37. – Wroclaw : [S. n.], 1985. – 26 s.
120869
  Беднарский Владимир Why Thai? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 4. – С. 68-75 : фото
120870
  Konner Melvin Why the Reckless Survive - and Other Secrets of Human Nature / Konner Melvin. – Harmondsworth, 1991. – 306с.
120871
  Fischer John Why they behave like Russians. / Fischer John. – New York, London, 1947. – 262с.
120872
  Boswell Thomas Why time begins on opening day / Boswell Thomas. – Harmondsworth, 1985. – 300с.
120873
  Dorsey George Why we behave like human beings / Dorsey George. – New York; London, 1925. – 512с.
120874
  King Martin Luther Why we can`t wait. / King Martin Luther. – New York, 1964. – 178с.
120875
  Toeplitz Krzysztof Teodor Wiadomosci z tamtego swiata / Toeplitz Krzysztof Teodor. – Warszawa, 1972. – 159с.
120876
  Glowinski Michal Wiadomosci z teorii literatury. / Glowinski Michal, A. Okopien, J. Slawinski. – Warszawa, 1957. – 312с.
120877
  Duda Katarzyna Wiara i narod : Tworczosc Wladimira Maksimowa / Duda Katarzyna. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 2001. – 296s. – (Literatura rosyjska - emigracja - tamizdat - samizdat ; 10). – ISBN 83-233-1477-2
120878
  Stankiewicz L. Wiara i natura : czy mysl poznawcza poswiecona integralnej antropologii moze dopomoc czlowiekowi w przekroczeniu progu nadziei? / L. Stankiewicz. – Torun : Ethos, 1995. – 36 s. – (Biblioteka wspolczesnej mysli humanistycznej). – ISBN 83-85923-08-Х
120879
  Gozdziewicz Teodor Wiatr galazke niesie / Gozdziewicz Teodor. – Warszawa, 1969. – 221с.
120880
  Zeromski Stefan Wiatr od morza / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik, 1955. – 272 s.
120881
  Warnenska M. Wiatr za progiem / Monika Warnenska. – Lublin : Wyd-wo Lubelskie, 1961. – 208 s.
120882
  Szleyen Zofia Wiatraki i Messerschmitty / Szleyen Zofia. – Warszawa, 1963. – 204с.
120883
  Paukszta Eugeniusz Wiatrolomy / Paukszta Eugeniusz. – Warszawa, 1962. – 294с.
120884
  Jankowski Zbigniew Wiazanie tratwy / Jankowski Zbigniew. – Wroclaw i i., 1976. – 79с.
120885
  Dunwich Gerina Wicca craft : The modern witch"s book of herbs, magick, and dreams / Dunwich Gerina. – Secaucus : Citadel, 1998. – 195p. – ISBN 0-8065-1238-5
120886
  Krzywicka Irena Wicher i trzciny. / Krzywicka Irena. – Warszawa, 1959. – 266с.
120887
   Wichtige Wirtschaftsgesetze. – 10., erw. Aufl. – Herne$ Berlin : Neue Wirtschafts, 1993. – 475S.
120888
  Krzywicka Irena Wichura i trzciny. / Krzywicka Irena. – Poznan, 1975. – 229с.
120889
  Nye Simon Wideboy / Nye Simon. – Harmondsworth; London, 1991. – 248с.
120890
  Buttker Klaus Widerspruche der Entwicklung - Entwikklung der Widerspruche. / Buttker Klaus. – Berlin, 1988. – 116с.
120891
  Mammach Klaus Widerstand 1933-1939: Geschichte der deutschen antifaschistischen Widerstandsbewegung im Inland und in der Emigration / Mammach Klaus. – Berlin, 1984. – 330с.
120892
  Baum Bruno Widerstand in Auschwitz / Baum Bruno. – Berl., 1957. – 112с.
120893
  Drobisch Klaus Widerstand in Buchenwald / Drobisch Klaus. – Berlin, 1977. – 175с.
120894
  Steinberg Widerstand und Verfolgung in Essen 1933-1945 / Steinberg, Hans-Josef. – Hannover, 1969. – 422с.
120895
  Janowski Andrzej Widma luminescencji kompleksow metali ziem rzadkich z kwasem aurynotrojkarboksylowym i niekotorymi aminami / Janowski Andrzej. – Warszawa, 1976. – 73с.
120896
  Skarzynski Janusz Widma morskie / Skarzynski Janusz. – Warszawa, 1977. – 160с.
120897
  Bielski Jan Widok Krolestwa Polskiego : Ze wszyst. woiewodztwami, xiestwy y ziemiami, monarchami y monarchiniami ... / Szkolney Polskiey Szlachetney Mlodzi wystawiony pzez x. Iana Bielskiego S. J. – [Poznan] : W Drukarni J. K. MCi. Collegium Poznanskiego Societatis Jesu
T. 1, ks. 1-2. – 1763. – [17], 305, [5], 355, [11] p.


  На передньому форзаці печатка з написом: K. Sarnecky. Електронна копія має номер 0167288
120898
  Kuzniak Miroslaw Widok z Ultima Thule. / Kuzniak Miroslaw. – Lodz, 1983. – 176с.
120899
  Shaw Bernard Widowers" houses. Mrs Warren"s profession / Shaw Bernard. – M., 1950. – 172с.
120900
  Makarczyk Janusz Widzialem i slyszalem / Makarczyk Janusz. – Warszawa, 1957. – 343с.
120901
  Ostrowski Nikolaj Wie der Stahl gehartet Wurde / Ostrowski Nikolaj. – Leipzig, 1971. – 507с.
120902
  Tichonow Nikolai Wie Diamanten fallen die Sterne / Tichonow Nikolai. – Berlin, 1977. – 126с.
120903
  Ball Kurt Herwarth Wie du und ich / Ball Kurt Herwarth. – Berl., 1960. – 224с.
120904
  Cusack D. Wie ein schwarzen Blitz / D. Cusack. – Berlin, 1973. – 128с.
120905
  Wehner H. Wie entsteht die Wettervorhersage? / H. Wehner. – Leipzig; Jena : Urania, 1955. – 96S. : Mit 17 Abbildungen im Text und 2 Anlagen
120906
  Wieloch Elisabeth Wie ernahre ich mein Kind? : Eine Anleitung fur moderne Sauglings- und Kinderenahrung / Wieloch Elisabeth, Schirmer Sigrid. – 2. Auflage. – Leipzig : Veb Fachbuchverlag, 1972. – 264S.
120907
  Lenz Werner Wie Erwin Grassnick seinen Steinkauz fliegen liess. / Lenz Werner. – Halle (Saale), 1975. – 260с.
120908
  Loeser Franz Wie gross ist der Mensch? / Loeser Franz. – Berlin, 1975. – 183с.
120909
  Stancu Zaharia Wie hab ich dich geliebt / Stancu Zaharia. – Berlin, 1975. – 270с.
120910
  Grunberg Karl Wie Ich es sah / Grunberg Karl. – M., 1972. – 163с.
120911
  Wolter Christine Wie ich meine Unschuld verlor / Wolter Christine. – Berlin, Weimar : Aufbau, 1976. – 128 S.
120912
  Pludra Benno Wie ich nach Swanetien reisen wollte / Pludra Benno. – Berlin, 1974. – 135с.
120913
  Gorki Maxim Wie ich schreiben lernte / Gorki Maxim. – Berlin, 1978. – 141с.
120914
  Tosetti Klaus Wie ist das mit der Liebe? : Ein offenes Wort des Frauenarztes / Tosetti Klaus. – Berlin : Verlag Neues Leben, 1979. – 181S.
120915
  Seeger Bernhard Wie Jasgulla zu seinem Recht kam / Seeger Bernhard. – Lpz., 1960. – 120с.
120916
  Zuchardt K. Wie lange noch, Bonaparte? / K. Zuchardt. – Halle (Saale) : Mitteldeutscher verlag, 1957. – 689 S.
120917
  Korner W. Wie lose ich eine physikalische Aufgabe? / W. Korner, G. Kiessling. – 2. Aufl. – Leipzig : VEB Fachbuchverlag, 1988. – 112 S.
120918
  Hollmann Eckhard Wie Maler die Landschaft schen. Ein Kunstbuch fur Kinder / Hollmann Eckhard, Penndorf Helman. – Leipzig, 1973. – 59с.
120919
  Buchanan Urowl Wie man Geistesgegenwart und Energie erlangt. / Buchanan Urowl. – 7. Aufl. – Dresden. – 79с.
120920
  Tscharuschin J. Wie Nikita dem Spatsen des Fliegen beibrachte, und andere Coschichten von Kindern und Tieren / J. Tscharuschin. – M., 1975. – 267с.
120921
  Suyematsy Wie Russland den krieg verschuldete
120922
  Trapp Ralf Wie sicher ist der Frieden? Massenvernichtungswaffen und Abrustung / Trapp Ralf. – Leipzig - Jena - Berlin, 1983. – 164с.
120923
  Braun Wie steht es mit dem Leben nach dem Tode? / Braun. – Leipzig, 1890. – 139 с.
120924
  Lorenz Walter Wie stellt man einen Finanzplan auf? / Lorenz Walter. – 2. berichtigte Aufl. – Berl., 1957. – 174с.
120925
  Kusche Lothar Wie streng sind denn im Sowjetland die Brauche? / Kusche Lothar. – Berlin, 1958. – 184с.
120926
  Czyzewski Waclaw Wiec zarepetui bron / Czyzewski Waclaw. – Warszawa, 1972. – 357с.
120927
  Ablewicz Hanna Wiecej grzechow nie pamieta. / Ablewicz Hanna. – Katowice, 1963. – 168с.
120928
  Considine B. Wiecej niz jedno zycie : Niezwykla biografia Armanda Hammera / Bob Considine; Z angielskiego przel. K.Morow. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1986. – 251 s., fot. – ISBN 83-05-11449-X
120929
  Compton-Burnett Ivy Wiecej pan niz panow / Compton-Burnett Ivy; Tlum.i poslow.opatrz. B.Balutowa. – Warszawa : Czytelnik, 1976. – 398 s.
120930
  Kozikowski Edward Wiecej prawdy niz plotki / Kozikowski Edward. – Warszawa, 1964. – 460с.
120931
  Zyszkiewicz W. Wieczerza w towarzystwie trzech niewiast / W. Zyszkiewicz. – Warszawa : Mlodziezowa Agencja Wyd-cza, 1981. – 30 s. – ISBN 8-203-1126-8
120932
  Boulton W.H. Wiecznosc piramid i tragedia Pompei / W.H. Boulton; Michalowski K. – Warszawa, 1958. – 264с.
120933
  Shaw Irwin Wieczor w Bizancjum / Shaw Irwin; Przel.C.Wojewoda. – Warszawa : PIW, 1975. – 320s.
120934
  Zelwan Zygmunt Wieczor z Antonim / Zelwan Zygmunt. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1965. – 144 s.
120935
  Kietlinska Wiera Wieczor, okna, ludzie. / Kietlinska Wiera. – Warszawa, 1976. – 578с.
120936
  Dunarowski Wladyslaw Wieczorna opowiesc / Dunarowski Wladyslaw. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1967. – 160s.
120937
  Markowa Anna Wieczory / Markowa Anna. – Lodz, 1965. – 196с.
120938
  Senenko Maryna Wieden / Senenko Maryna. – Warszawa, 1975. – 232 s.
120939
  Zbych Andrzej Wieden / Zbych Andrzej. – Warszawa : Wyd-wa radia i telewizji, 1976. – 87 s.
120940
  Absolon K. von Wieder eine neue Antroherpon-Art, Antroherpon pozi mihi, aus Sudbosnien / K. von Absolon. – Berlin : Parey, 1935. – 4 S.
120941
  Deichfuss Horst Wiederaufnahme. / Deichfuss Horst. – Leipzig, 1977. – 296с.
120942
  Rahn-Proll-Kuhne Wiedergutmachung.. - Leo schlagt sich durch / Rahn-Proll-Kuhne. – Berl., 1961. – 304с.
120943
  Bruyn Gunter de Wiedersehen an der Spree. / Bruyn Gunter de. – Halle, 1960. – 80с.
120944
  Schulz Paul Wiedervereinigung Deutschlands und kapitalistische Restauration nach dem Ende der DDR, Ursachen, Folgen, Perspektiven / Schulz Paul. – Berlin, 1991. – 163с.
120945
  Gladyszowa Maria Wiedza ludowa o gwiazdach. / Gladyszowa Maria. – Wroclaw, 1960. – 236с.
120946
  Hippel Arthur Wiedza o czasteczce i inzynieria molekularna / Hippel Arthur. – Warszawa, 1961. – 404с.
120947
  Lipatow Wil Wiejski Sherlock Holmes / Lipatow Wil; Kabatc E., Minkowski A. (przeloz.). – Warszawa, 1969. – 312с.
120948
  Lojek Jerzy Wiek markiza de Sade / Lojek Jerzy. – Lublin, 1975. – 442с.
120949
  Kerski Basil Wiek ukrainsko-polski : Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem / Kerski Basil, Kowalczyk Andrzej Stanislaw; Wspolpraca K.Zastawny. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2001. – 180s. – ISBN 83-227-1777-6
120950
  Toeplitz Krzysztof Teodor Wiek XX do wynajecia / Toeplitz Krzysztof Teodor. – Warszawa, 1958. – 196с.
120951
  Roberts J.M. Wieki pary i atomu / J.M. Roberts. – Lodz : Lodzkie, 1981. – 381 s. – (Ilustrowana historia swiata ; T. 3). – ISBN 83-218-0899-9
120952
  Platta Helena Wieki. Interludia lubelskie / Platta Helena. – Lublin
1. – 1962. – 156с.
120953
  Szenic Stanislaw Wiekszy niz krol ten ksiaze / Szenic Stanislaw. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa obrony narodowej
Cz.1 : Opowiesci o ksieciu Jozefie Poniatowskim. – 1976. – 368s. : il.
120954
  Keisch Claude Wieland Forster. Plastik und Zeichnung. / Keisch Claude. – Dresden, 1977. – 295с.
120955
  Hecker Jutta Wieland. Die Geschichte eines Menschen in der Zeit. / Hecker Jutta. – Weimar, 1958. – 212с.
120956
  Wieland C.M. Wielands werke : [in 4 Bdn.] / C.M. Wieland. – Berlin-Weimar : Aufbau-Verlag
Bd. 1. – 1984. – 389 S.
120957
  Wieland C.M. Wielands werke : [in 4 Bdn.] / C.M. Wieland. – Berlin-Weimar : Aufbau-Verlag
Bd. 2. – 1984. – 557 S.
120958
  Wieland C.M. Wielands werke : [in 4 Bdn.] / C.M. Wieland. – Berlin-Weimar : Aufbau-Verlag
Bd. 3. – 1984. – 442 S.
120959
  Wieland C.M. Wielands werke : [in 4 Bdn.] / C.M. Wieland. – Berlin-Weimar : Aufbau-Verlag
Bd. 4. – 1984. – 324 S.
120960
  Sempolinski Ludwik Wielcy artysci malych scen / Sempolinski Ludwik. – Warszawa, 1968. – 564с.
120961
  Krzywicka Irena Wielcy i niewielcy / Krzywicka Irena. – Warszawa : Czytelnik, 1960. – 237s.
120962
  Cabanne Pierre Wielcy kolekcjonerzy / Cabanne Pierre. – Krakow, 1978. – 278с.
120963
  Porebski E. Wielcy tworcy nauki : z 56 portr. / E. Porebski. – 2-e. – Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski S.A. – VII, 296 p. : ill. – (Biblioteka wiedzy ; T. 8)
120964
   Wieliczka solny skarb. – Krakow : Krajowa agencja wydawnicza, 1984. – 46 s. : ill. – ISBN 83-03-00203-1
120965
  Bidwell George Wielka armada / Z rekopisu angielskiego tlumaczyla A.Bidwell. – Gdynia : Wyd-wo morskie, 1967. – 220s.
120966
  Makuszynski Kornel Wielka Brama / Makuszynski Kornel. – Wyd. 4-te. – Gdynia, 1957. – 220с.
120967
   Wielka encyklopedia powszechna PWN. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
B.1 : A - Ble. – 1962. – 838s.
120968
   Wielka encyklopedia powszechna PWN. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
B.2 : Bli - Deo. – 1963. – 887s.
120969
   Wielka encyklopedia powszechna PWN. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
B.3 : Dep - Franc. – 1963. – 839s.
120970
   Wielka encyklopedia powszechna PWN. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
B.4 : Frang - Im. – 1964. – 839s.
120971
   Wielka encyklopedia powszechna PWN. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
B.5 : In - Kons. – 1965. – 830s.
120972
   Wielka encyklopedia powszechna PWN. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
B.6 : Kont - Man. – 1965. – 838s.
120973
   Wielka encyklopedia powszechna PWN. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
B.7 : Man -Nomi. – 1966. – 822s.
120974
   Wielka encyklopedia powszechna PWN. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
B.8 : Nomo - Polsc. – 1966. – 838s.
120975
   Wielka encyklopedia powszechna PWN. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
B.9 : Polska - Robe. – 1967. – 854s.
120976
   Wielka encyklopedia powszechna PWN. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
B.10 : Robi - Step. – 1967. – 838s.
120977
   Wielka encyklopedia powszechna PWN. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
B.11 : Ster - Urz. – 1968. – 846s.
120978
   Wielka encyklopedia powszechna PWN. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
B.12 : Usa - Z. – 1969. – 886s.
120979
   Wielka encyklopedia powszechna PWN. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
B.13 : Suplement. – 1970. – 548s.
120980
   Wielka Encyklopedia Powszechna PWN Polska. – Przedruk hasla z 9 tomu. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1967. – 231s.
120981
  Bienkowska Danuta Wielka gra / Bienkowska Danuta; Stylo A. – Warszawa, 1966. – 184с.
120982
  Mickiewicz Adam Wielka improwizacja z trzeciej czesci "Dziadow" / Mickiewicz Adam. – Warszawa, 1956. – 34с.
120983
  Kowalski Wlodzimierz Wielka koalicja 1941-1945. 2. Rok 1944 / Kowalski Wlodzimierz. – Warszawa
2. – 1976. – 727с.
120984
  Kowalski Wlodzimierz Wielka koalicja. 1941-1945. 1. 1941-1943 / Kowalski Wlodzimierz. – Warszawa
1. – 1976. – 831с.
120985
  Glass Andrzej Wielka przygoda zycia / Glass Andrzej; Zwiazek Harcerstwa Rzeczypospolitej.Glowna Kwatera Harcerzy. – Warszawa : Wydawnictwo Drogowskazow, 1996. – 222s.
120986
  Lukaszuk I. Wielka socjalistyczna rewolucja pazdziernikowa a prawo miedzynanarodowe / I. Lukaszuk, 1968. – 10 s.
120987
  Gorska Gabriela Wielka szansa / Gorska Gabriela. – Warszawa, 1978. – 201с.
120988
  Ramuz C.-F. Wielka trwoga w gorach / Charles-Ferdinand Ramuz; Przel. W.Bienkowska. – Warszawa : PAX, 1970. – 295s.
120989
  Cingo Z. Wielka woda / Zivko Cingo; przel. D. Cirlic-Straszunska. – Warszawa : Czytelnik, 1984. – 141 s. – ISBN 83-07-00967-7
120990
  Zweig Arnold Wielka wojna bialych ludzi / Zweig Arnold. – Warszawa : Czytelnik
5 : Umilkly dziala /Tlumaczyla W.Kragen. – 1958. – 372 s.
120991
  Kielak Dorota Wielka wojna i swiadomosc przelomu : Literatura polska lat 1914-1918 / Kielak Dorota. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynckiego, 2001. – 189s. – ISBN 83-7072-213-X
120992
  Kuczynski Stefan Wielka wojna z zakonem Krzyzackim w latach 1409-1411. / Kuczynski Stefan. – Warszawa, 1966. – 708с.
120993
  Broszkiewicz Jerzy Wielka, wieksza i najwieksza / Broszkiewicz Jerzy. – Warszawa, 1960. – 328 s.
120994
  Broszkiewicz J. Wielka, wieksza i najwieksza / J. Broszkiewicz. – Warszawa, 1972. – 266с.
120995
  Stanek V.J. Wielki atlas zwierzat / V.J. Stanek. – Wyd. 2. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Rolnicze I Lesne, 1972. – 612с.
120996
  Strug Andrzej Wielki dzien. Kronika niedoszlych wydarzen / Strug Andrzej. – Warszawa : Czytelnik, 1957. – 392с.
120997
  Kawalec J. Wielki festyn / Julian Kawalec. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1974. – 180 s.
120998
  Kawalec Julian Wielki festyn. / Kawalec Julian. – Warszawa, 1974. – 180с.
120999
  Bortnowski Wladislaw Wielki Ksiaze Konstanty i Joanna Grudzinska / Bortnowski Wladislaw. – Lodz, 1981. – 314с.
121000
  Faulkner William Wielki las / Faulkner William; Przeloz.Z.Kierszys i J.Zakrewski. – Warszawa : PIW, 1967. – 185s.
<< На початок(–10)121122123124125126127128129130(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,