Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)121122123124125126127128129130(+10)В кінець >>
120001
  Стефанський Е. "Zast" как ключевой концепт чешского этномира в романе М. Кундеры "Шутка" // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 404-413. – ISBN 978-966-2763-81-2
120002
  Василікос В. [Z. Фантастична хроніка одного вбивства / Василіс Василікос. – Афіни : Неа Сінора - Лівані, 1996. – 423 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-236-638-9
120003
   XX-XXI століття: жанрово-стильові й лінгвістичні метаморфози в українській мові та літературі / [О. Тищенко та ін. ] ; проф. Алла Архангельська, д.ф.н. (голов. ред.). – Оломоуць : Університет ім Ф. Палацького в Оломоуці, 2016. – 550, [1] с. – Бібліогр.: с. 498-538 та в підрядк. прим. – ISBN 978-80-244-4968-5
120004
   XX-летие отделения церкви от государства.. – М., 1938. – 96с.
120005
   XXIII з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу 29 березня. – К., 1966. – 612с.
120006
   XXIII Конгрес Міжнародної асоціації філософії права і соціальної філософії "Право и правові культури у 21-му столітті: відмінності та єдність" // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 271-282. – ISSN 1993-0909
120007
   XXIII наукова студенська конференція : Програма. – Київ. – 23 c.
120008
   XXIII Наукова студентська конференція.. – Київ : КДУ, 1966. – 24 с.
120009
   XXIII роковини Великої Жовтневої соціалістиіної революції.. – К., 1940. – 48с.
120010
   XXIII съезд венгерских профсоюзов. – М., 1976. – 152с.
120011
  Гольнев Н.С. XXIII съезд КПСС и его решения / Н.С. Гольнев. – Киев, 1967. – 40с.
120012
   XXIInd International congress of psychology = XXIIe congres international de psychologie : Abstract guide. – Leipzig
Vol.1. – 1980
120013
   XXIInd International congress of psychology = XXIIe congres international de psychologie : Abstract guide. – Leipzig
Vol.2. – 1980. – 691
120014
   XXIV Герценовские чтения : Художественное образование. Программа и краткое содержание докладов. 5-12 марта 1971 г. – Ленинград, 1971. – 36 с.
120015
   XXIV Герценовские чтения : Исторические науки. Краткое содержание докладов. 1971 г. – Ленинград, 1971. – 204 с.
120016
   XXIV Герценовские чтения : Филологические науки. Краткое содержание докладов. 23 марта-23 апреля 1971 г. – Ленинград, 1971. – 230 с.
120017
   XXIV Герценовские чтения : Вопросы научного коммунизма. Краткое содержание докладов. Апрель 1971 г. – Ленинград, 1971. – 85 с.
120018
   XXIV Герценовские чтения : Вопросы философии и социальной психологии. Краткое содержание докладов. 1971 г. – Ленинград, 1971. – 202 с.
120019
   XXIV Герценовские чтения : Дошкольное воспитание. Программа и краткое содержание докладов. – Ленинград, 1971. – 38 с.
120020
   XXIV Герценовские чтения : Методика преподавания физики в средней школе. Программа и краткое содержание докладов. 4-6 мая 1971 г. – Ленинград, 1971. – 107 с.
120021
   XXIV Герценовские чтения : Научный атеизм, этика, эстетика. Программа и краткое содержание докладов. 13-28 апреля 1971 г. – Ленинград, 1971. – 107 с.
120022
   XXIV Герценовские чтения : Педагогика. Краткое содержание докладов. – Ленинград, 1971. – 64 с.
120023
   XXIV Герценовские чтения : Педагогика начального обучения. Краткое содержание докладов. 1971 г. – Ленинград, 1971. – 58 с.
120024
   XXIV Герценовские чтения : Политическая экономия. Краткое содержание докладов. – Ленинград, 1971. – 35 с.
120025
   XXIV Герценовские чтения : Теоретическая физика и астрономия. Краткое содержание докладов. – Ленинград, 1971. – 95 с.
120026
   XXIV Герценовские чтения : Химия. Краткое содержание докладов. 1972 г. – Ленинград, 1972. – 112 с.
120027
   XXIV Герценовские чтения : Биология. Краткое содержание докладов. – Ленинград, 1972. – 163 с.
120028
   XXIV Герценовские чтения : В. И. Ленин - партия - просвещение - молодежь. Краткое содержание докладов. – Ленинград
вып. 2. – 1972. – 67 с.
120029
   XXIV з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу 30 березня -- 9 квітня 1971 року.. – К.
2. – 1972. – 56,5с.
120030
   XXIV з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу та його рішення : /матеріли до лекції/. – Київ, 1971. – 119 с.
120031
   XXIV з"їзд Комуністичної партії України 17-20 березня 1971 року.. – К., 1972. – 377с.
120032
   XXIV з"їзд Комуністичної партії України і його рішення : Матеріли до лекції. – Київ, 1971. – 38с.
120033
  Калакура Я.С. XXIV з"їзд КПРС - визначна віха на шляху до комунізму / Я.С. Калакура. – Київ, 1971. – 91 с.
120034
   XXIV з"їзд КПРС і розвиток марксистсько-ленінської теорії.. – К., 1972. – 168с.
120035
  Копєйчиков В.В. XXIV з"їзд КПРС про державне управління та його ефективність // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 23. – С. 59-65
120036
  Колобков В.В. XXIV з"їзд КПРС про соціально-політичний розвиток радянського суспільства / В.В. Колобков. – Київ, 1971. – 28с.
120037
  Миронець Н.І. XXIV з"їзд КПРС про чергові завдання комуністичного будівництва / Н.І. Миронець. – Київ, 1971. – 18с.
120038
  Жмудський О.З. XXIV з’їзд КПРС про досягнення і перспективи розвитку природних наук і завдання їх пропаганди / О.З. Жмудський. – К, 1971. – 24с.
120039
   XXIV Международный Юношеский День, 1938. – 88с.
120040
   XXIV наукова студентська конференція // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 79-80. – (Серія права ; № 12)
120041
  Базилєв Б. XXIV студентська наукова конференція / Б. Базилєв, Г. Запорожець // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 92-93. – (Серія права ; № 10)


  В статье освещается робота конференции и доклады, которые были на ней прочитаны и обсуждены, а также деятельность подсекций конференции.
120042
  Авакьян С.А. XXIV съезд КПСС и дальнейшее развитие местных органов власти в Советском государстве / С.А. Авакьян. – Москва : Изд-во Московского университета, 1972. – 63 с.
120043
  Давыдова Н.Д. XXIV съезд КПСС и его решения : Материалы к лекции / Н.Д. Давыдова; КГУ им.Т.Г.Шевченко. ИПК общественных наук. – Киев : Киевский университет, 1972. – 30с.
120044
  Щербак О.І. XXIX студентська наукова конференція / О.І. Щербак, Н. Нижник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 86-88. – (Серія права ; № 14)
120045
   XXV lat Akademii medycznej im J. Marchlewskiego w Bialymstoku. – Bialystok, 1975. – 78с.
120046
  Максимов С. XXV Всесвітній конгрес із філософії права і соціальної філософії "Право, наука, технологія" / С. Максимов, О. Стовба // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 391-398. – ISSN 0132-1331


  Про конгрес , який відбувся 15-20 серпня 2011 р. у Франк-фурті-на-Майні (Німнччина).
120047
   XXV Герценовские чтения : Физическая и полупроводниковая электроника: Краткое содерж. докл. – Ленинград, 1972. – 132 с.
120048
   XXV з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. – К
Т. 1. – 1976. – 343с.
120049
   XXV з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. – М
1. – 1976. – 472с.
120050
   XXV з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. – К
2. – 1976. – 565с.
120051
  Гринюк П.Ф. XXV з"їзд КПРС і актуальні питання світового революційного процесу / П.Ф. Гринюк. – Київ, 1976. – 48с.
120052
  Доценко А.П. XXV з"їзд КПРС і вдосконалення планування народного господарства / А.П. Доценко. – К, 1978. – 47с.
120053
   XXV з"їзд КПРС і методологічні проблеми мистецтвознавства.. – К., 1979. – 235с.
120054
  Данченко М.І. XXV з"їзд КПРС і підвищення ролі громадських організацій / М.І. Данченко. – Київ, 1976. – 46с.
120055
  Кравчук А.М. XXV з"їзд КПРС про актуальні питання аграрної політики партії. / А.М. Кравчук. – К., 1976. – 48с.
120056
  Назаренко Є.В. XXV з"їзд КПРС про зміцнення правової основи державного і громадського життя радянського народу / Є.В. Назаренко. – К., 1977. – 47с.
120057
  Юзьков Л.П. XXV з"їзд КПРС про зростання ролі держави і права в умовах розвинутого соціалізму / Л.П. Юзьков. – К., 1976. – 65с.
120058
  Літовченко В.П. XXV з"їзд КПРС про зростання суспільної активності робітників. / В.П. Літовченко. – К., 1978. – 47с.
120059
  Кравченко А.М. XXV з"їзд КПРС про історичні успіхи світу соціалізму / А.М. Кравченко. – К., 1977. – 48с.
120060
  Забарко Б.М. XXV з"їзд КПРС про розвиток світового революційного процесу. / Б.М. Забарко. – К., 1977. – 80с.
120061
  Лукеренко В.Л. XXV з"їзд КПРС про розвиток соціалістичного способбу життя. / В.Л. Лукеренко. – К., 1978. – 48с.
120062
  Гаєва Н.П. XXV з"їзд КПРС про співробітництво комуністичних і робітничих партій соціалістичних країн // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 70-73. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  В статье на основе Материалов ХХV съезда КПСС показаны формы сотрудничества и взаимосвязи коммунистических и рабочих партий социалистических стран, принципы, на которых зиждется единство марксистско-ленинских партий. Обращается внимание на ...
120063
  Надольний І.Ф. XXV з"їзд КПРС про формування і утвердження комуністичної моралі / І.Ф. Надольний. – Київ, 1976. – 48с.
120064
  Попович О.С. XXV Киевский международный симпозиум по науковедению и истории науки "Творческое наследие В. И. Вернадского в исследовании науки и ее организации: из прошлого через настоящее — в будущее" // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (78). – С. 147-148. – ISSN 0374-3896


  Цель симпозиума – освещение научного наследия В.И. Вернадского в области истории, философии и организации науки с целью его использования в современных исследованиях и применения к развитию науки. С докладом "В.И. Вернадский о роли университетов и ...
120065
  Михайлов Н.А. XXV лет ВЛКСМ / Н.А. Михайлов. – М., 1944. – 24с.
120066
  Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым XXV лет. 1859-1884 : сборник, изданный Комитетом общества для пособия нужд. литераторов и ученых. – Санкт-Петербург : [Печ. в тип. газеты "Новое время"], 1884. – [2], II, 592 с., 6 л. портр.
120067
   XXV Міжнародний Юнацький День.. – К., 1939. – 77с.
120068
   XXV студенческая научная конференци. – Тбилиси, 1963. – 12с.
120069
  Голуб В.Н. XXV съезд Коммунистической партии Советского Союза о дальнейшем укреплении дружбы и сотрудничества с социалистическими странами. : Метод.разработка / В.Н. Голуб; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. Каф.ист. МО и внеш.пол.СССР. – Київ, 1977. – 65с.
120070
  Ковешников Е.М. XXV съезд КПСС и вопросы государства развитого социализма / Е.М. Ковешников. – Москва : Знание, 1977. – 64 с. – (Новое в жизни науке и технике / О-во "Знание" ; 6 ; Государство и право)
120071
   XXV съезд КПСС и его решения : (В помощь преподавателям и студентам вузов УССР). – Киев
Вып. 1. – 1976. – 75с.
120072
   XXV съезд КПСС и его решения : (в помощь преподав. и стуб вузов УССР). – Киев
Вып.2. – 1976. – 74с.
120073
   XXV съезд КПСС и задачи критики буржуазной идеологии, реформизма и ревизионизма в курсах общественных наук : Рекомендательній.указаказатель литературы в помощь преподавателям общественніх наук. – Киев, 1978. – 68 с.
120074
  Затворницкий В.А. XXV съезду КПСС -- ударный труд советских людей. / В.А. Затворницкий. – М., 1976. – 80с.
120075
  Загородній Ю. XXV ювілейна міжнародна наукова конференція PDMU - 2015 / Ю. Загородній, П. Зінько // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 2


  У травні на базі ЛНУ імені І.Франка в смт. Східниця відбулася 25 ювілейна конференція PDMU – 2015. Організатори форуму – факультет кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка (кафедри прикладної статистики, дослідження операцій, системного аналізу та теорії ...
120076
   XXV. zjazd Komunistickej Strany Sovietskeho Zvazu. Dokumenty a materialy. – Bratislava, 1976. – 215с.
120077
   XXVeme anniversaire de la creation des services de transfusion sanguine de la croix-rouge de belgique. – Liege : Universite de Liege, 1961. – 43S. – Communications et Conferences Scientifiques: Les transfusions massives
120078
   XXVI-й съезд КПСС и актуальные проблемы научного коммунизма : Пример. тематика лекций. – Москва : Знание, 1982. – 51 с.
120079
  Сырцов Н.Г. XXVI-й съезд КПСС о становлении социальной однородности советского общества / Н.Г. Сырцов. – Киев, 1982. – 48 с.
120080
   XXVI Герценовские чтения : Методика преподавания физики в средней школе. Науч. докл. – Ленинград, 1973. – 152 с.
120081
   XXVI з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. – К
2. – 1981. – 252с.
120082
   XXVI з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. – К
3. – 1981. – 362с.
120083
   XXVI з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. – К
3. – 1982. – 516с.
120084
  Юрчук В.І. XXVI з"їзд КПРС - важлива віха на шляху до комунізму. / В.І. Юрчук. – К., 1977. – 68с.
120085
  Юрчук В.І. XXVI з"їзд КПРС - історична віха на шляху до комунізму. / В.І. Юрчук. – К., 1981. – 71с.
120086
  Селіванов А.О. XXVI з"їзд КПРС і здійснення місцевими Радами народних депутатів конституційних обов"язків у зміцненні соціалістичної законності // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 17-20. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье показана роль местных Советов в укреплении социалистической законности, выдвигается ряд важных предложений по совершенствованию форм и методов организаторской работы местных Советов и законодательства, регулирующего их полномочия в этой сфере.
120087
  Назаренко Є.В. XXVI з"їзд КПРС про дальше зміцнення правової основи державного і громадського життя // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 3-10. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье рассматриваются главные положения разработанной КПСС концепции правовой основы государственной и общественной жизни советского общества, раскрывается понятие правовой основы, структура и формы ее укрепления. Особое внимание уделяется ...
120088
  Хижняк В.П. XXVI з"їзд КПРС про зміцнення соціально-політичної єдності радянського суспільства / В.П. Хижняк. – Київ, 1982. – 48с.
120089
  Бочок М.П. XXVI з"їзд КПРС про зростання ролі трудящих в управлінні економікою. / М.П. Бочок. – Київ, 1981. – 48с.
120090
  Орлов В.М. XXVI з"їзд КПРС про підвищення звання і значення чена партії / В.М. Орлов. – Київ, 1982. – 72с.
120091
   XXVI з"їзд КПРС: нові рубежі комуністичного творення. – Київ : Вища школа, 1981. – 224 с.
120092
  Білик М.В. XXVI з`їзд КПРСС пpо пiдвищення pолi pобiтничого класу в iнтенсифiкацiї суспiльного виpобництва / М.В. Білик, Н.Ю. Костриця. – Київ : Знання, 1982. – 48с. – (Т-во "Знання" ; 1 ; 6 : Історія, теорія і політика КПРС)


  Hа основi маpксистсько-ленiнського вчення, piшень XXVI з`їзду КПРС i XXVI з`їзду Компаpтiї Укpаїни, iнших паpтiйних документiв pозкpивається дiяльнiсть Комунiстичної паpтiї Укpаїни, пеpвинних паpтiйних оpганiзацiй по пiдвищенню загально-освiтнього i ...
120093
  Євтушенко В.М. XXVI з’їзд КПРС про формування розумних матеріальних і духовних потреб особи / В.М. Євтушенко. – К, 1982. – 48с.
120094
  Сущинська І.Ю. XXVI с"їзд КПРС про дальше поглиблення співробітництва соціалістичних країн / І.Ю. Сущинська, В.О. Голубєв. – К., 1981. – 48с.
120095
  Тарарухін С.А. XXVI студентська наукова конференція / С.А. Тарарухін, А.К. Юрчук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 86-87. – (Серія права ; № 11)
120096
   XXVI съезд КПСС и актуальные проблемы научного коммунизма.. – Киев : Вища школа при КГУ, 1982. – 280с.
120097
  Акопов М.А. XXVI съезд КПСС об идеологической борьбе на современном этапе.- Теория и практика научного коммунизма. / М.А. Акопов; Об-во "Знание" УССР, с.ІІ Теория и практика научного коммунизма, №1. – Киев, 1982. – 48 с. – (,Теория и практика научного коммунизма. Сер. 2 / О-во "Знание" УССР ; №1)
120098
   XXVI съезд КПСС: актуальные проблемы коммунистического строительства. – Киев : Вища школа при КГУ, 1983. – 283 с.
120099
   XXVI съезд КПСС: экономическое и социальное развитие СССР на современном этапе. – Киев : Вища школа, Изд. при КГУ, 1982. – 200 с.
120100
   XXVI съезда Коммунистической партии Советского Союза 23 февраля - 3 марта 1981 года. – М
1. – 1981. – 384с.
120101
  Савельєв В.Л. XXVII з"їзд Комуністичної партії України / В.Л. Савельєв. – К., 1987. – 173с.
120102
   XXVII з"їзд КПРС : Стенографічний звіт. – Київ
Т. 1. – 1986
120103
   XXVII з"їзд КПРС : Стенографічний звіт. – Київ
Т. 2. – 1986
120104
   XXVII з"їзд КПРС : Стенографічний звіт. – Київ
Т. 3. – 1986
120105
   XXVII з"їзд КПРС про зростання корівної ролі партії у радянському суспільстві.. – К., 1986. – с.
120106
  Тихонова Є.А. XXVII з"їзд КПРС про розвиток політичної системи радянського суспільства, більш повне здійснення соціалістичного самоврядування народу // Вісник Київського університету : Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 3-10. – (Юридичні науки ; Вип. 27)


  В статье раскрывается понятие социалистического самоуправления народа. Показана его связь с функционированием советской демократии, политической системы социализма. Подчеркивается, что основу социалистического самоуправления народа составляют Советы и ...
120107
   XXVII съезд КПСС о международной политике партии. – Киев : Вища школа при КГУ, 1986. – 88с.
120108
   XXVII съезд КПСС о социально-экономической политике партии. – Киев : Вища школа при КГУ, 1986. – 87с.
120109
   XXVII съезд КПСС: актуальные проблемы теории и практики совершенствования социализма. – Киев : Вища школа при КГУ, 1987. – 323с.
120110
  Wunder W. XXVII.Untersuchungen uber die Besiedlung des Teichbodens mit Nahrungstieren des Karpfens / W. Wunder. – s.l.
1 : Herbstproben. – S.455-484
120111
   XXVIII наукова конференція професорсько-викладацького складу юридичного факультету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 98-100. – (Серія права ; № 13)
120112
  Котюк В.О. XXVIII наукова студентська конференція на юридичному факультеті / В.О. Котюк, В.В. Хірсін // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 89-92. – (Серія права ; № 13)
120113
  Калакура Я.С. XXVІ з"їзд Комуністичної партії України / Я.С. Калакура, І.П. Кожукало. – Київ, 1982. – 152с.
120114
   XXX lat akademii Medycznej im. J. Marchlewskiego w Bialymstoku. – Bialystok, 1980. – 87с.
120115
   XXX Герценовские чтения : Геология. Науч. докл. – Ленинград, 1977. – 46 с.
120116
   XXX Герценовские чтения : Исторические науки. Науч. докл. – Ленинград, 1977. – 125 с.
120117
   XXX Герценовские чтения : История КПСС. Науч. докл. – Ленинград, 1977. – 82 с.
120118
   XXX Герценовские чтения : Литературоведение. Науч. докл. – Ленинград, 1977. – 103 с.
120119
   XXX Герценовские чтения : Научный атеизм, этика, эстетика. Науч. докл. – Ленинград, 1977. – 52 с.
120120
   XXX Герценовские чтения : Научный коммунизм. Науч. докл. – Ленинград, 1977. – 74 с.
120121
   XXX студентська наукова конференція. – Київ : КДУ, 1973. – 62 с.
120122
  Лавріненко І.С. XXX студентська наукова конференція на юридичному факультеті // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 96-99. – (Серія права ; № 15)
120123
   XXXI Герценовские чтения. Проблемы художественного метода и жанра : Сб. науч. тр. – Ленинград, 1978. – 96 с.
120124
   XXXI Герценовские чтения. Система языка и речевая реализация его категорий : Сб. науч. тр. – Ленинград, 1978. – 112 с.
120125
  Уварова Юлія XXXI Міжнародний географічний конгрес у Тунісі : В Українському географічному товаристві // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 39-41
120126
   XXXI Міжнародний геологічний конгрес у Ріо-де-Жанейро // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 133-136
120127
   XXXII науково-технічна конференція "Моделювання" : тези конференції : 09-10 січ. 2013 р. / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; [оргком.: В.Ф. Євдокимов та ін.]. – Київ : Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова, 2013. – 55, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
120128
   XXXIII науково-технічна конференція "Моделювання" : тези конференції, 15-16 січ. 2014 р. / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова ; [оргкомітет: В.Ф. Євдокимов та ін.]. – Київ : Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2014. – 53, [1] c. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
120129
  Цокало С.Л. XXXIV сесія Міждержавної ради з геодезії, картографії, кадастру та дистанціійного зондування Землі країн-учасниць СНД // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (81). – С. 52-53 : фото
120130
   XXXV науково-технічна конференція " Моделювання" : тези конф., 12–13 січ. 2016 р. / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ : Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2016. – 57, [1] с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
120131
   XXXV Українська олімпіада юних математиків / О. Ганюшкін, В. Мазорчук, В. Некрашевич, В. Радченко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 1. – С. 49-65. – ISSN 1029-4171
120132
   XXXVI Українська олімпіада юних математиків / О. Ганюшкін, В. Мазорчук, В. Некрашевич, В. Ясінський // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 3. – С. 62-76. – ISSN 1029-4171
120133
  Тревого І.С. XXXVII з"їзд Польського геодезичного товариства : інформація / І.С. Тревого, О.М. Іванчук, В.В. Задорожний // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 52-54 : Фото
120134
   XXXVII Московская математическая олимпиада. Сборник подготовительных задач. – М., 1974. – 16с.
120135
   XXXXII Пленарная сессия Комитета Международного бюро по виноградарству и виноделию. – Москва, 1962. – 28 с.
120136
  Greguss Pal Xylotomische Bestimmung der heute Lebenden Gymnospermen / Greguss Pal. – Budapest, 1955. – 308с.
120137
  Щетиніна Г.С. Xвірус хости - небезпечний рослинний патоген / Г.С. Щетиніна, Ю.А. Косенко, І.Г. Будзанівська // Карантин і захист рослин : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин НААН України ; Управління захисту рослин Департаменту фітосан. безпеки України при Держ. ветеринарній та фітосанітарній службі України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (233), січень. – С. 17-20


  Наведено дані розповсюдження Х-вірусу хости у світі. Описано характер прояву інфекції на рослинах Hosta spp., морфологічні та молекулярні характеристики збудника. Представлено результати діагностики колекції Національного саду ім. Гришка НАНУ та ...
120138
  Дуніч А.А. Y-вірус картоплі на рослинах томатів в Україні / А.А. Дуніч, О.І. Данілова // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 32-33
120139
  Jarousseau Cyril Y a-t-il un citoyen dans la salle? : [Comedie a sketches] / Jarousseau Cyril. – Paris : Art et comedie, 2001. – 93p. – (Collection Cote scene). – ISBN 2-84422-187-4
120140
  Nogueras Luis Rogelio Y si muero manana / Nogueras Luis Rogelio. – La Habana, 1984. – 174с.
120141
  Cofino Manuel Y un dia el sol es juez. / Cofino Manuel. – La Habana, 1976. – 141с.
120142
  Савченко Г.Б. Y2-- корректность нелокальных краевых задач в бесконечном слое для вистем уравнений в частных производных : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Савченко Г. Б.; ХГУ. – Х., 1972. – 12л.
120143
   Yabanci diller egitim bolumu dergisi (YDEB). – Istanbul
2. – 1998
120144
  Bodrogi T. Yabim drums in the Biro collection / T. Bodrogi. – Separatum ex: Folia Ethnographica. 1, 1949, nr 2-4. – Budapest, 1950. – 205-222с.
120145
  Pierson George Wilson Yale college. An educational history 1871-1921 / Pierson George Wilson. – New Haven, 1952. – 774с.
120146
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 00440078
94. – 1998


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
120147
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 0044-0078
N 95. – 1999


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
120148
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 0044-0078
N 96. – 1999


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
120149
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 0044-0078
N 97. – 2000
120150
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 0044-0078
N 98. – 2000
120151
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 0044-0078
N 99. – 2001
120152
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 0044-0078
N 100. – 2001
120153
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 0044-0078
N 101. – 2001


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
120154
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 0044-0078
N 102. – 2002
120155
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 0044-0078
N 103. – 2003


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
120156
   Yale French studies. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
N 104. – 2004


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
120157
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 0044-0078
N 105. – 2004


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
120158
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 0044-0078
N 106. – 2004


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
120159
   Yale French studies. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
N 107. – 2005
120160
   Yale French studies. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
N 108 : Crime fictions. – 2005
120161
   Yale French studies. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
N 109 : Surrealism and its others. – 2006
120162
   Yale French studies. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
N 110 : Meaning and its objects: material culture in medieval and renaissance France. – 2006
120163
   Yale French studies. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
N 111 : Myth and Modernity. – 2007
120164
   Yale French studies / Yale university. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
N 113 : French education: fifty years later. – 2008
120165
   Yale French studies / Yale university. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
N 114 : Writing and the image today. – 2008
120166
   Yale French studies / Yale university. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
N 115 : New spaces for french and francophone cinema. – 2009
120167
   Yale French studies / Yale university. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
Nr. 116 / 117 : Turns to the right?. – 2009
120168
   Yale French studies / Yale university. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
Nr. 118 / 119 : Noeuds de memoire: multidirectional memory in postwar French and francophone culture. – 2010
120169
   Yale French studies / Yale university. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
Nr. 120 : Francophone Sub-Saharan African literature in global contexts. – 2011
120170
   Yale French studies / Yale university. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
Nr. 121 : Literature and history: around suite francaise and les bienveillantes. – 2012
120171
   Yale French studies / Yale university. – New Haven : Yale university press. – ISSN 044-0078
Nr. 122 : Out of sight: political censorship of the visual arts in nineteenth-century France. – 2012
120172
   Yale French studies / Yale university. – New Haven : Yale university press. – ISSN 044-0078
Nr. 123 : Rethinking Claude Levi-Strauss (1908-2009). – 2013
120173
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale universty; Yale university. – New Haven
N 46. – 1997. – (Monograph series)
120174
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university; Yale university. – New Haven
N 47. – 1998. – (Monograph series)
120175
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university; Yale university. – New Haven
N 48. – 1999. – (Monograph series ; N 48)
120176
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university; Yale university. – New Haven
N 49. – 1999. – (Monograph series)
120177
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university; Yale university. – New Haven
N 50. – 2000. – (Monograph series)
120178
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university; Yale university. – New Haven
N 51. – 2001. – + карта. – (Monograph series ; N 51)


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
120179
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university; Yale university. – New Haven
N 52 : Founders" cults in Southeast Asia: ancestors, polity, and identity. – 2003. – (Monograph series)


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
120180
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university; Yale university. – New Haven
N 53 : Seeds of knowledge: the beginning of integrated pest management in Java / Yunita Triwardani Winarto. – 2004. – (Monograph series)


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
120181
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university; Yale university. – New Haven
N 54 : Conserving nature in culture. Case studies from Southeast Asia /Michael R. Dove, Percy E. Sajise, Amity A. Doolittle. – 2005. – (Monograph series)
120182
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university; Yale university. – New Haven
N 55 : Beyond suspicion? The Singapore judiciary /Francis T. Seow. – 2006. – (Monograph series)
120183
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university; Yale university. – New Haven
N 56 : Fine description: Ethnographic and linguistic essays / H.C. Conklin. – 2007. – (Monograph series)
120184
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university; Yale university. – New Haven
N 57 : Hoa Lo/Hanoi Hilton stories /Nguyen Chi Thien. – 2007. – (Monograph series)
120185
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university. – New Haven
N 58 : Contested democracy and the left in the Philippines after Marcos /Nathan Gilbert Quimpo. – 2008. – (Monograph series)
120186
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university. – New Haven
N 59 : Renunciation and power: the quest for sainthood in contemporary Burma / Guillaume Rozenberg. – 2010. – (Monograph series)
120187
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university. – New Haven
N 60 : Anarchic solidarity autonomy, equality and fellowship in Southeast Asia / T. Gibson, K. Sillander. – 2011. – (Monograph series)
120188
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university. – New Haven
N 61 : Allegories of the Vietnamese past. Unification and the production of a modern historical identity / W. Wilcox. – 2011. – Повна назва серії: Yale Southeast Asia monograph series. – (Monograph series)
120189
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university. – New Haven
N 62 : The entangled state sorcery, state control, and Violence in Indonesia / N. Herriman. – 2012. – Повна назва серії: Yale Southeast Asia monograph series. – (Monograph series)
120190
   Yale university Art gallery bulletin. / University named Yale. – New Haven. – ISSN 00843539
1998. – 1998


  1998, V.33 N 1
120191
   Yale university Art gallery bulletin. / University named Yale. – New Haven. – ISSN 0084-3539
1999. – 1999


  1998, V.33 N 1
120192
   Yale university Art gallery bulletin. / University named Yale. – New Haven. – ISSN 0084-3539
2000. – 2000


  1998, V.33 N 1
120193
   Yale university Art gallery bulletin. / University named Yale. – New Haven. – ISSN 0084-3539
2001. – 2001


  1998, V.33 N 1
120194
   Yale university Art gallery bulletin. / University named Yale. – New Haven. – ISSN 0084-3539
2003. – 2003


  1998, V.33 N 1
120195
   Yale university Art gallery bulletin. / University named Yale. – New Haven. – ISSN 0084-3539
2004. – 2004


  1998, V.33 N 1
120196
   Yale university Art gallery bulletin. / University named Yale. – New Haven. – ISSN 0084-3539
2005. – 2005
120197
  Pierson George Wilson Yale: The University College. 1921-1937 / Pierson George Wilson. – New Haven, 1955. – 740с.
120198
  Bilousov M. Yalta and Ukraine: a new look from the historical perspective // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 20, ч. 1. – P. 39-51
120199
  Ferro M. Yalta comme la base du depart: Europe et Yalta / Marc Ferro // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 20, ч. 1. – P. 33-38
120200
  Ponomarenko K. Yalta. A short guide / K. Ponomarenko. – Simferopol, 1966. – 76с.
120201
  Szekspir William Yamlet / Szekspir William. – Krakow, 1925. – 264 s. – (Biblioteka narodowa ; 2)
120202
   Yanina studio. Твоє Відродження // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 120-125 : фото
120203
  Biocca Ettore Yanoama:opowiesc kobiety porwanej przez indian / Biocca Ettore; Sieroszewska B. – Warszawa, 1974. – 409с.
120204
   Yarmarok : Ukrainian writing in Canada since the Second World War. – Edmonton : Canadian inst. of Ukrainian studies; University of Alberta, 1987. – 352p. – ISBN 0920862527
120205
  Kocherha Ivan Yaroslav the wise / Kocherha Ivan. – Kiev, 1982. – 128с.
120206
  Razoumovski Felix Yaroslavl : Guide / Razoumovski Felix. – Moscou, 1988. – 256 p. : il.
120207
  Razumovsky Felix Yaroslavl: A Guide : A Guide / Razumovsky Felix. – Moscow, 1987. – 256с.
120208
  Ilhan Attila Yasak sevismek / Ilhan Attila. – Istanbul : Bilgi yayinevi, 1991. – 126s. – (Butun siirleri ; 6 ; 192 : Attila Ilhan Butun Siirleri). – ISBN 975-494-219-6
120209
   Yassine en France : d"apres un feuilleton radiophonique de Odette Petit et Michel de Villers. – Paris : ADPF-CLE International, 1976. – 47 p. : ill. – (Les aventures de Yassine)
120210
   Yassine et la flute enchantee : d"apres un feuilleton radiophonique de Odette Petit et Michel de Villers. – Paris : ADPF-CLE International, 1974. – 47 p. : ill. – (Les aventures de Yassine)
120211
   Yatsymyrs"kyi Vitalii // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 306
120212
  Arguedas Jose Maria Yawar fiesta. / Arguedas Jose Maria. – Krakow, 1975. – 168с.
120213
   Yazoo river, Miss : Letter from the Secretary of war. – Washington : Government, 1934. – XI, 195 p.
120214
  Konev I. Year of victory / I. Konev. – M., 1984. – 248с.
120215
   Yearbook commercial arbitrarion / Intern. council for commercial arbitration ; gen. ed. Albert Jan van den Berg , with the ass. of the Permanent Court of Arbitration, Peace Palace, The Hague. – Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law & Business, Kluwer law international. – ISBN 978-90-411-4906-0
Vol. 38 (2013). – 2014. – XXIV, 673 p.
120216
   Yearbook of Finnish foreign policy 1992. – Helsinki : Finnish institute of international affairs, 1992. – 97 p. – ISBN 951-769-043-6. – ISSN 0355-0079
120217
   Yearbook of international organizations : 1992 /1993. – 29th ed. – Munchen ; New York ; London ; Paris : Saur
Vol. 1 : Organization descriptions and cross-references. – 1992. – XII, 1780 p.
120218
   Yearbook of international organizations : 1992 /1993. – 10th ed. – Munchen ; New York ; London ; Paris : Saur
Vol. 3 : Subject Volume. Global Action Networks; classified directory by subject and region. – 1992. – [8], 1576 p.
120219
   Yearbook of international organizations : 1992 /1993. – 10th ed. – Munchen ; New York ; London ; Paris : Saur
Vol. 2 : Geographic Volume.International rganization Participation; country directory of secretariats and membership. – 1993. – VIII, 1656 p.
120220
   Yearbook of private intemational law / founding ed.: P. Sarcevic, P. Volken ; ed.: A. Bonomi, G.P. Romano ; publ. in assoc. with Swiss inst. of comparative law, Lausanne -. – Munich : Sellier european law publishers. – ISBN 978-3-86653-189-5
Vol. 12 (2010). – 2011. – XII, 680, [1] р. – Index: p. 675-680. – Бібліогр. в підрядк. прим.
120221
   Yearbook of private international law. – Hague; London; Boston : Kluwer law international; Swiss institute of comparative law. – ISBN 90-411-1520-X
Vol.2 (2000). – 2000. – 8,[2],385p.
120222
   Yearbook of private international law. – The Hague a. o. : Kluwer law international. – ISBN 90-411-1738-5
Vol.3 (2001). – 2001. – 10,435p.
120223
   Yearbook of private international law / founding ed. P. Sarcevic ; ed. A. Bonomi, P. Volken ; publ. in assoc. with Swiss inst. of comparative law, Lausanne. – Munich : Sellier. elp. – ISBN 978-3-86653-114-7
Vol.10 (2008). – 2009. – XIII, [1], 743 р. – Index: p. 734-743. – Бібліогр. в підрядк. прим.
120224
   Yearbook of private international law / founding ed. P. Sarcevic ; ed. A. Bonomi, P. Volken ; publ. in assoc. with Swiss inst. of comparative law, Lausanne. – Munich : Sellier. elp. – ISBN 978-3-86653-160-4
Vol. 11 (2009). – 2010. – IX, [2], 634 р. – Index: p. 627-634. – Бібліогр. в підрядк. прим.
120225
   Yearbook of the International law commission 1993. – New York; Geneva : United Nations. – ISBN 92-1-133483-7
Vol. 2, part 2 : Report of the Commission to the General Assembly on the work of its forty-fifth session. – 1995. – 3,134p.
120226
   Yearbook on private international law. – The Hague; London; Boston : Kluwer law international; Swiss institute of comparative la. – ISBN 90-411-1026-7
Vol.1 - 1999. – 1999. – 374p.
120227
   Yearbook. Fiscal Year 1993 / U.S.Geological Survey : United States Government Printing Office
At Work Across the Nation. – 1994. – fig.


  1997. N 2044, 2094-A, 2143, 2144, 2159,
120228
   Yearbook. Fiscal Year 1994 / U.S.Geological Survey : United States Government Printing Office
Touching the Lives of Every Citizen, Every Day. – 1995. – fig.


  1997. N 2044, 2094-A, 2143, 2144, 2159,
120229
   Yearbook. Fiscal Year 1995 / U.S.Geological Survey : United States Government Printing Office
Understanding the Earth. – 1996. – fig.


  1997. N 2044, 2094-A, 2143, 2144, 2159,
120230
  Bogza Geo Years of darkness / Bogza Geo. – Bucharest, 1955. – 332с.
120231
  Krastoshevsky R. Yelena Ovchinnikova / Rita Krastoshevsky. – [S. l.] : [s. n.]
Part 1 : The Crystal Goblet. – 149, [5] c. – Текст парал. на русск. и англ. языках


  В данном документе представлено творчество известного укр. художника Елены Овчинниковой, с 2001 года живущей в США. Творчество художника отмечается яркой индивидуальностью взгляда и почерка, щедрой амплитудой жанров (станковая графика, живопись, ...
120232
  Lysenko Vera Yellow boots : a novel / Lysenko Vera; Introduction by A.Kryvoruchka. – Edmonton : NeWest press; Canad. institute of Ukr. stud. press, 1992. – 355p. – ISBN 0920897924
120233
  Hikmet Nazim Yeni siirler (1951 - 1959) / Hikmet Nazim. – Istanbul : Bilgi yayinevi, 1989. – 190s. – (Surler ; 6). – ISBN 975-418-033-4
120234
   Yeni Turk edebiyati antolojisi. – Istanbul : Marmara universitesi. – (Marmara Universitesi yayin; 626 ; 12 ; Fen edebiyat fakultesi yayin). – ISBN 975-400-165-0
4 : Ekrem, Hamid, Sezai ve Ara Nesil /Hazirlayanlar: M. Kaplan, I.Enginun, B.Emil, Z.Kerman. – 1997. – 636s.
120235
  Safa Peyami Yer altindaki olu / Safa Peyami; Hazirlayanlar T.Ozturk та ін. – Istanbul : Dilset yayinlari, 2003. – 66s. – (Adim adim Turkce ogretim seti ; 5 ; Okuma kitaplari serisi). – ISBN 975-6576-60-X
120236
  Gow Kathleen Yes Virginia, there is right and wrong! : Values education survival kit / Gow Kathleen. – Toronto a.o. : Wiley, 1980. – [7],248p. – ISBN 0-471-79954-8
120237
  Lapenna Ivo Yes, esperanto is the answer to the world language problem / Lapenna Ivo. – Rotterdam
4. – 1964. – 14 с.
120238
  Kellermann Bernhard Yester und Li. Das Meer. / Kellermann Bernhard. – Berlin, 1958. – 496с.
120239
  Kellermann B. Yester und Li. Das Meer. / B. Kellermann. – Berlin, 1973. – 487с.
120240
  Gloete Stuart Yesterday is dead. / Gloete Stuart. – New York, 1940. – 267с.
120241
  Gelinas Gratien Yesterday the children were dancing. / Gelinas Gratien. – Toronto, Vancouver, 1967. – 76с.
120242
   Yesterday, today, tomorrow : the Ukrainian community in Canada : proceedings. – Winnipeg : Ukrainian Academy of Arts and Sciences in Canada, 2004. – 157 p. – ISBN 0-9732814-0-5
120243
  Malyshev O.V. Yet another definition of the concept "information" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – S. 33-40. – ISSN 1993-6788


  Дається визначення поняттю "інформація", в якому враховано інтуїтивне уявлення про інформацію, а також аспекти феномену, що розглядається.
120244
  Panova V. Yevdokia / V. Panova. – M. – 144с.
120245
   Yevgeniy Fedorovich Shnyukov (On the eighty-year-old Jubilee) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 118-119. – ISSN 0367-4290
120246
  Boulware Lemuel Yhe truth about Boulwarism: trying to do right voluntarity / Boulware Lemuel. – Washington, 1969. – 180с.
120247
  Heyne Isolde Yildiz heisst Stern / Heyne Isolde. – Berlin : Langenscheidt, 1994. – 118S. – ISBN 3-468-49695-8
120248
  Faust Bernhard Yilgarn und Meeri. / Faust Bernhard. – Berl., 1957. – 212с.
120249
  Airas Pentti Yksilo ja hahen suhteensa yhteisoon J.V.Snellmanin historianfilosofiassa. / Airas Pentti. – Jyzaskyla, 1956. – 172с.
120250
  Rolnikaite Maria Yo debo contarlo / Rolnikaite Maria. – M., 1967. – 244с.
120251
  Roa Bastos Yo el supremo / Roa Bastos. – Madrid, 1987
120252
  Torrente Ballester Yo no soy yo, evidentemente / Torrente Ballester. – Barcelona : Plaza & Janes Editores, 1993. – 311, [4] p.
120253
  Vallejo-Nagera Yo, el Intruso / Vallejo-Nagera. – Barcelona : Planeta, 1993. – 223 p.
120254
  Adidevananda S. Yoga as a Therapeutic Fact. Special Lectures / S. Adidevananda. – Mysore : University of Mysore, 1966. – 56c.
120255
  Wiedenmanna B. Yoga, tajemna wiedza Indyi / Bapt. Wiedenmanna , prz. St. Womela. – Lwow : Wyd-wo "Kultura i sztuka" ; Herman Stachel. – 120 s.
120256
  Castle Dennis You-as a public speaker / Castle Dennis. – London, 1974. – 203с.
120257
  Berrill M.J. You and the universe / M.J. Berrill. – Greenwich, 1959. – 175 p.
120258
  Lowen Walter You and your job / Lowen Walter. – New, revis. ed. – New York, 1962. – 256с.
120259
  Свердлова І.О. You and your life = Людина та світ довкола : навч. посібник / І.О. Свердлова, А.С. Птушка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – ISBN 978-966-623-781-4
Ч. 1. – 2011. – 149, [1] с. : іл., табл.
120260
  Martin Paul You are what you do: health and behaviour in the lucky country : An inaugural public lecture delivered at the Armidale town hall, New South Wales, 22 September 1999 / Martin Paul. – Armidale : The University of New England, 1999. – 29p. – (The 1999 lecture series). – ISBN 1 86389 628 7
120261
  Szkutnik Leon Leszek You can learn English / Szkutnik Leon Leszek. – Warszawa, 1985. – 368с.
120262
  Browne H. You can profit from a monetary crisis / H. Browne. – New York : Macmillan, 1974. – 397 р. – ISBN 0-02-517460-6
120263
  Browne Harry You can profit from a monetary crisis / Browne Harry. – Revis. ed. – Toronto, 1975. – 419с.
120264
  Arnold D.E. You of nature. / D.E. Arnold. – New York, 1967. – 172с.
120265
   Your body and its care. – Rockville Centre : Zenith books, 1959. – 159 p. – (A guide to health and beauty)
120266
  Levy Susan Your body can talk : How to use simple muscle testing to learn what your body knows and needs: The art and application of clinical kinesiology / Levy Susan, Lehr Carol. – Prescott : Hohm, 1996. – 16,368p. – ISBN 0-934252-68-8
120267
  Osborn Alex Your creative power: how to use imagination / Osborn Alex. – New York, 1961. – 382с.
120268
  Matveyev A.F. Your first steps in English / A.F. Matveyev. – M., 1977. – 232с.
120269
  Rowat Donald Your local government. A sketch of the municipal system in Canada / Rowat Donald. – Toronto, 1962. – 148с.
120270
  Pilpel Harriet Your marriage and the law / Pilpel Harriet, Zavin Theodora. – New, revis. ed. – New York, 1964. – 352с.
120271
  Bunker M.N. Your memory. / M.N. Bunker. – Springfield., 1958. – 65с.
120272
  Moysey Joann Your move! / Moysey Joann. – Toronto, 1977. – 118с.
120273
  Hulme William Your pastor"s problems: a guide for ministers and laymen / Hulme William. – Garden City, 1966. – 165с.
120274
  Kerbs John Your people problems : A brief study in human relations for the Christian / Kerbs John. – Mountain View; Omaha : Paciific press publ. assoc., 1967. – 10,125p. : portr.
120275
   Your rooster от hahn air // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 7 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
120276
  Durova Natalia Your turn! / Durova Natalia. – M., 1980. – 220с.
120277
  Buck Tim Yours in the struggle : Reminiscences of Tim Buck / Buck Tim; Edited by W.Beeching, P.Clarke, Foreword by T.McEwen. – Toronto : NC press, 1977. – 15,414p. – ISBN 0-919600-71-9
120278
  Conrad Joseph Youth and Gaspar Ruiz. / Conrad Joseph. – London, 1957. – 189с.
120279
  Azimova Dinora Youth and the Cultural Revolution in Soviet Central Asian Republics / Azimova Dinora. – Moscow, 1988. – 134с.
120280
  Conrad Joseph Youth and two other stories. / Conrad Joseph. – Garden City, 1922. – 339с.
120281
  Ayhan F. Youth unemployment as a growing global threat // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – Р. 262-269. – ISSN 1993-6788


  The aim of this paper is to explain the importance, causes and consequences of youth unemployment and policies to fight it. Global economic crisis made it clear that youth unemployment is more sensitive than adult unemployment. Since youth unemployment ...
120282
  Kovalenko A.B. Youth"s imagery features of their own future and future of Ukraine / A.B. Kovalenko, O.L. Roketa // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 50-62
120283
  Czako M. Youth, School and Democracy in Hungary // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2011. – Vol. 12, Nr 44, Summer : The qualities of democracies. – P. 117-144. – ISSN 1586-4197
120284
  Conrad Joseph Youth: a narrative / Conrad Joseph. – Edinburgh; Toronto : Blackwood; Clark co. – 48p. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 20е сторіччя
120285
  Conrad Joseph Youth: The end of the tether. / Conrad Joseph. – Harmondsworth, 1976. – 173с.
120286
  Orlov V. Yritystoiminta venajalla : Yleiset oikeudelliset olosuhteet suomalaisen yrityksen kannalta / V.Orlov. – Helsinki : Lakimiesliiton kustannus, 1996. – 366s. – ISBN 9516409237
120287
  Varlet Agnes Yseult & Tristan / Varlet Agnes. – Paris : Harmattan, 1978. – 130 p.
120288
  Le Clerc N.G. Yu le grand et Confucius, Histoire chinoise / Par M. Le Clerc, ancien Medecin des Armees du Roi, de l"Hetman des Cosaques... – A Soissons (Soissons) : De l"imprimerie de Ponce Courtois
P. 1. – 1769
120289
   Yugoslav journal of operations research. – Belgrade, 1997. – ISSN 03540243


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
120290
   Yugoslav journal of operations research: An international journal dealing with theoretical and computational aspects of operations research, systems science and management scisnce. – Beograd, 1998. – ISSN 03540243


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
120291
   Yugoslavia - one long summer. – Beograd : Publishers "Jugoslavija", 1965. – XXI, 96 p. : photoill. – Cover: woman from Macedonia
120292
  Auty Phyllis Yugoslavia / Auty Phyllis. – New York : Walker, 1965. – 255 p. : with 95 illustr. and 2 maps
120293
  Hoffman George Yugoslavia and the new communism / Hoffman George, Neal Fred Warner. – New York, 1962. – 546с.
120294
  Popovic Nenad Yugoslavia: the new class in crisis / Popovic Nenad. – Syracuse, 1968. – 240с.
120295
   Yunnan eternal Shangri-la / [foreword Chen Hao]. – [S. l : s. n.], 2015. – [13] , 304 p. : ill., phot. – Видання китайською мовою, текст парал. англ. – ISBN 978-7-222-13780-6
120296
  Celik Osman Yunus emre (Hayat Hikayesi) / Celik Osman. – Istanbul : M.E.B, 2001. – 464s. – (Turk edebiyati dizisi ; 1). – ISBN 975.11.0895.0
120297
  Ozbay Huseyin Yunus Emre ile ilgili makalelerden secmeler / Ozbay Huseyin, Tatci Mustafa. – Ankara : M.E.B, 2001. – 452s. – (Turk edebiyati dizisi ; 106). – ISBN 975.11.0796.2
120298
  Birman M.E. Yuri Gagarin - pioneer in space / M.E. Birman. – M., 1976. – 110с.
120299
   Yuri Gagarin: To mark the 25th anniversary of the first manned space flight. – Moscow : Social Sciences Today, 1986. – 269 с.
120300
   Yuyan Wenzi Guifan Shouce = Нормативний довідник китайських ієрогліфів. – Пекін : Yuwen chubanshe, 1991. – 348, 128с. – ISBN 7-80006-354-2
120301
  Petersen Jan Yvonne. Erzahlung / Petersen Jan. – Berl., 1958. – 86с.
120302
  Hess D. yziologie roslin / D. Hess. – Praha : Academia Ved, 1979. – 341s.
120303
  Dubrowski Jerzy Z "Mazowszem" w krajach Azji / Dubrowski Jerzy. – Warszawa, 1961. – 244с.
120304
  Tuwim Julian Z "tresci gorejacej" / Tuwim Julian. – Warszawa, 1974. – 41с.
120305
  Krasinski Zdzislaw Z 75-letnich dziejow Akademii ekonomicznej w Posnaniu 1926-2001 / Krasinski Zdzislaw. – Poznan : Wydawnictwo Akademii ekonomicznej w Poznaniu, 2002. – ISBN 83-88760-53-Х
120306
  Dabrowski Jan Z Anglikami na codzien. / Dabrowski Jan. – Krakow, 1958. – 428с.
120307
   Z archiwum oddzialu Instytutu Pamieci Narodowej w Poznaniu : studia nad zasobem / red. Rafal Koscianski, Rafal Leskiewicz ; Instytut pamieci narodowej,. – Warszawa ; Poznan : IPN, 2008. – 264 s. – (Studia i materialy ; Tom 13). – ISBN 978-83-60464-71-7
120308
  Ingarden Roman Z badan nad filozofia wspolczesna / Ingarden Roman. – Warszawa, 1963. – 664с.
120309
   Z badan nad wspolczesna problematyka panstw Europy Srodkowej i Wschodniej / Pod red. Janusza Albina, J.M. Kupczaka // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – N 2261 : Z badan nad wspolczesna problematyka panstw Europy Srodkowej i Wschodniej. – S.1-377 : il. – ISSN 0239-6661
120310
   Z badan nad wykorzystaniem rafinacji informacji sieciowej. Wybory prezydenckie i parlamentarne 2015 / W. Gogolek, D. Jaruga, K. Kowalik, P. Celinski // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2015. – Nr 3 (62). – S.31-41. – ISSN 1641-0920
120311
  Matuszkiewicz W. Z badan nad zmiennoscia Erophila verna DC : Przyczynek do znajomosci chwastow / W. Matuszkiewicz. – Lublin : Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1948. – 18 s. – Annales universitatis Marie Curie-Sklodowska, v. 3, 1, Sectio E, 1948
120312
  Hviezdoslav P.O. Z basni / P.O. Hviezdoslav. – Bratislava, 1952. – 141с.
120313
  Husak G. Z boju o dnesek. 1944-1950 / G. Husak. – Praha, 1973. – 592с.
120314
  Husak G. Z boju o dnesek. 1944-1950 / G. Husak. – Praha, 1973. – 592с.
120315
  Svoboda Ludvik Z Buzuluku do Prahy / Svoboda Ludvik. – Praha, 1960. – 312с.
120316
  Teichman Josef Z ceskych luhu do sveta. Prukopnici ceske hudby / Teichman Josef. – Praha, 1959. – 256с.
120317
  Marek Jiri Z cihel a usmevu / Marek Jiri. – Praha, 1953. – 200с.
120318
  Moore Brian Z cukru byl krol... / Moore Brian; Z angielskiego przelozyla E. Konig-Krasinska. – Warszawa : Instytut wydaw. "PAX", 1972. – 223s.
120319
  Mantel-Niecko ta in. Z czarnego ladu / ta in. Mantel-Niecko. – Warszawa, 1967. – 200с.
120320
  Grzeszczyk M.E. Z czasu i przestrzeni : Aforyzmy 1 / M.Grzeszczyk. – Olsztyn : Grzeszczykowie, 1997. – 62 s. – ISBN 83-901525-5-K
120321
  Grzeszczyk M.E. Z czasu i przestrzeni : (wiersze - primo) / M.Grzeszczyk. – Olsztyn : Grzeszczykowie, 1997. – 62 s. – ISBN 83-901525-5-K
120322
  Grzeszczyk M.E. Z czasu i przestrzeni : (wiersze-due) / M.Grzeszczyk. – Olsztyn : Grzeszczykowie, 1997. – 62 s. – ISBN 83-901525-5-K
120323
  Bratkowski Stefan Z czym do niesmiertelnosci. / Bratkowski Stefan. – Katowice, 1977. – 442с.
120324
  Socha Tadeusz Z dala od miasta / Socha Tadeusz. – Krakow, 1977. – 145с.
120325
  Szczypiorski Andrzej Z daleka i z bliska / Szczypiorski Andrzej. – Warszawa, 1957. – 208с.
120326
  Krafta J. Z dalekeho vychodu. / J. Krafta. – Martin, 1972. – 232с.
120327
  Bieniarzowna Janina Z dawnego Krakowa / Bieniarzowna Janina. – Krakow, 1957. – 232с.
120328
  Trapl Miloslav Z dejin ceskeho delnickeho hnuti / Trapl Miloslav. – Praha
2. – 1952. – 24с.
120329
  Kutnar Frantisek Z dejin ceskeho delnickeho hnuti. / Kutnar Frantisek. – Praha
1. – 1952. – 24с.
120330
  Bartos F.M. Z dejin hesla "Pravda vitezi" / F.M. Bartos. – Praha, 1947. – 23с.
120331
  Hamanova Pavlina Z dejin knizni vazby. / Hamanova Pavlina. – Praha, 1959. – 276с.
120332
  Stepanek Vladimir Z dejin obrozenske literatury / Stepanek Vladimir. – Praha, 1988. – 217с.
120333
  Dovzenko Alexandr Z deniku / Dovzenko Alexandr. – Praha, 1964. – 133с.
120334
  Gebik W. Z diablami na ty. / W. Gebik. – Gdansk, 1972. – 334с.
120335
  Gellner Frantisek Z dila Frantiska Gellnera. / Gellner Frantisek. – Praha, 1952. – 208с.
120336
  Hamman Joe Z divokeho zapadu na Monmartre. / Hamman Joe. – Bratislava, 1970. – 195с.
120337
  Makowiecka W. Z doswiadczen nauczycieli matematyki. Odczyty Pedagogiczne W. Mackowiecka, A. Paszke / W. Makowiecka, A. Paszke; Pod. red. J. Gorskiej. – Warszawa : Panstwowe zakl. wyd-ctw szkolnych, 1955. – 48 s. – (Instytut pedagogiki. Z przodujacych doswiadczen pedagogicznych)
120338
  Hawryluk Jerzy Z dziejow cerkwi prawoslawnej na Podlasiu w 10-17 wieku / Hawryluk Jerzy; Zarzad glowny zwiazku ukraincow Podlasia. – Bielsk Podlaski : Osnowy, 1993. – 224s. : il.
120339
  Hawryluk J. Z dziejow cerkwi prawoslawnej na Podlasiu w X-XVII wieku / Jerzy Hawryluk. – Bielsk : Zaklad Glowny Zwiazku Ukraincow Podlasia, 1993. – 224 s. : il. – Бібліогр. в підрядк. прим.
120340
  Bakradze Konstanty Z dziejow filozofii wspolczesnej. / Bakradze Konstanty. – Warszawa, 1964. – 400с.
120341
  Pulaski Michal Z dziejow genezy "Europy wersalskiej" / Pulaski Michal. – Wroclaw, 1974. – 139с.
120342
  Babinger Franz Z dziejow imperium Osmanow. / Babinger Franz. – Warszawa, 1977. – 567с.
120343
  Ostrowska Ewa Z dziejow jezyka polskiego i jego piekna. Studia i szkice / Ostrowska Ewa. – Krakow, 1978. – 417с.
120344
  Gorska Hanna Z dziejow karykatury polskiej / Gorska Hanna. – Warszawa, 1977. – 367с.
120345
  Pawlowicz Jerzy Z dziejow konspiracyjnej KRN. 1943-1944 / Pawlowicz Jerzy. – Warszawa, 1961. – 256с.
120346
   Z dziejow kultury fizycznej w Polsce i wsrod polakow na obczyznie w latach 1918-1939. – Czestochowa : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 2001. – 119s. – ISBN 83-7098-464-9
120347
   Z dziejow kultury muzycznej Poznania. – Poznan : Ars nova, 1996. – 184s. – ISBN 83-85409-40-8
120348
  Jablonski Witold Z dziejow literatury chinskiej / Jablonski Witold. – Warszawa, 1956. – 200с.
120349
  Ranicki Marceli Z dziejow literatury niemieckiej. 1871-1954 / Ranicki Marceli. – Warszawa, 1955. – 370с.
120350
  Halicz B. Z dziejow mysli ewolucyjnej / B. Halicz. – Wyd. 2. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1959. – 215s.
120351
  Topolski Jerzy Z dziejow narzedzi pracy. Od motyki do kombajnu / Topolski Jerzy. – Warszawa, 1956. – 210с.
120352
  Hera Janina Z dziejow pantomimy, ozyli Palac zaczarowany. / Hera Janina. – Warszawa, 1975. – 409с.
120353
   Z dziejow Polecia prawa w naukach biologicznych. – Warszawa : PWN, 1967. – 126 s.
120354
   Z dziejow polskiej mysli filozoficznej i spolecznej. – Warszawa : Wiedza
T. 2 : Wiek XVIII-oswiecenie / red. nauk. B. Suchodolski. – 1956. – 364 s.
120355
  Dynak Wladyslaw Z dziejow polskiej piesni lowieckiej / Dynak Wladyslaw. – Wroclaw, 1991. – 275с.
120356
  Budzilo Jerzy Z dziejow postepu. / Budzilo Jerzy, Dybowski Stefan. – Warszawa, 1960. – 464с.
120357
  Halaba Ryszard Z dziejow PPR w wojewodztwie Bydgoskim. (1945-1947). / Halaba Ryszard, Kolomejczyk Norbert. – Bydgoszczy, 1962. – 124с.
120358
  Kozanski Tadeusz Z dziejow studenckich walk 1932-1939 / Kozanski Tadeusz. – Warszawa, 1955. – 176с.
120359
  Olszewski Wojciech Z dziejow wedkarstwa polskiego od konca wieku XIX do czasow wspolczesnych / Olszewski Wojciech. – Torun, 1993. – 202с.
120360
  Bauman Z. Z dzielow demokratycznego idealu / Z. Bauman. – Warszawa : Iskry, 1960. – 189 s.
120361
  Karpowicz W. Z ewolucji swiata roslin : Szkice / W. Karpowicz. – Wyd. 2. – Warszawa : Pan-we wydawnictw szkolnych, 1958. – 139s.
120362
  Remiszewska Teresa Z goryczy soli moja radosc : Opowiesc o samotnym rejsie Komodorem przez Atlantyk / Remiszewska Teresa. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1979. – 299s. : 16k.il. – ISBN 83-08-00086-X
120363
  Lepecki Mieczyslaw Z gwiazdy na gwiazde. Podroz z Brazylii do Polski. / Lepecki Mieczyslaw. – Warszawa, 1960. – 296с.
120364
  Zaruski M. Z harcerzami na ``Zawiszy czarnym`` / Mariusz Zaruski. – 3-ie wyd. powojenne. – Warszawa : Sport i turystyka, 1970. – 133 s. : fot.
120365
  Zelinka Milan Z havranieho dvora / Zelinka Milan. – Plzen : Slovensky spisovatel, 1988. – 357 s.
120366
  Szaynok B. Z historia i Moskwa w tle : Polska a Izrael 1944 - 1968 / Bozena Szaynok; Instytut pamieci narodowej, komisja scigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu; Uniwersytet Wroclawski, wydzial nauk historycznych i pedagogicznych, Instytut historyczny. – Warszawa, 2007. – 504 s. – (Monografie ; tom 36). – ISBN 978-83-60464-49-6
120367
  Sedlacek Jiri Z historie Svazu ceskoslovensko-sovetskeho pratelstvi / Sedlacek Jiri. – Praha, 1955. – 64с.
120368
  Sikora Jan Z historii chemii.. / Sikora Jan. – Warszawa, 1977. – 320с.
120369
  Gorski Konrad Z historii i teorii literatury / Gorski Konrad. – Warszawa
2. – 1964. – 416с.
120370
   Z historii i teorii pedagogiki XX wieku // Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 1999. – 214 s. – (Folia paedagogica ; N 2). – ISSN 1427-9703
120371
  Capkova Bela Z jabkenicke myslivny / Capkova Bela. – Praha, 1976. – 121с.
120372
  Orzeszkowa E. i in. Z jednego strumienia / E. i in. Orzeszkowa. – Warszawa, 1960. – 386с.
120373
  Bidwell George Z kapitanem Cookiem przez Pacyfik / Z oryginalu angielskiego tlum. A.Bidwell. – Gdynia : Wyd-wo morskie, 1961. – 239s. : 1 mapa
120374
  Okonski Karol Z karabinem na bakier / Okonski Karol. – Katowice, 1962. – 232с.
120375
  Gomulka W. Z kart naszej historii. / W. Gomulka. – Warszawa, 1968. – 427с.
120376
  Broszkiewicz Stanislaw Z Kobusem do gwiazd. / Broszkiewicz Stanislaw. – Krakow, 1981. – 237с.
120377
  Pigon Stanislaw Z Komborni w swiat / Pigon Stanislaw. – Wyd. 4. rozszerzone. – Krakow, 1957. – 292с.
120378
  Tchorz Czeslaw Z kowala - "Kowal". Wspomnienia z lat 1930-1944 / Tchorz Czeslaw. – Warszawa, 1974. – 283с.
120379
  Orkan Wladyslaw Z krainy gorcow : Nowele i obrajki / Orkan Wladyslaw. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1975. – 282с.
120380
  Orkan Wladyslaw Z krainy gorcow / Orkan Wladyslaw. – Krakow, 1975. – 282с.
120381
  Stepowski Tadeusz Z kraju dalekiego dziecinstwa / Stepowski Tadeusz. – Lodz, 1967. – 178с.
120382
  Zukrowski Wojciech Z kraju milczenia / Zukrowski Wojciech. – Warszawa : Czytelnik, 1968. – 421 s.
120383
  Kotanski Wieslaw ta in. Z krancow Azii / Wieslaw ta in. Kotanski. – Warszawa, 1967. – 200с.
120384
  Olszewski Kazimierz Z kronik teatralnych Zaglebia i Slaska / Olszewski Kazimierz. – Krakow, 1960. – 516с.
120385
  Klubowna Anna Z lat dalekich i bliskich. / Klubowna Anna, St. Kazmierczyk. – Warszawa, 1966. – 544с.
120386
  Sedlak Jaroslav Z lavice za katedru. Z pameti ucitele / Sedlak Jaroslav. – Praha, 1960. – 280с.
120387
  Povazan Michal Z literarnych studii a clankov / Povazan Michal. – Bratislava, 1953. – 194с.
120388
  Dunarowski Wladyslaw Z malego okna / Dunarowski Wladyslaw. – Warszawa, 1979. – 265с.
120389
  Pfleger-Moravsky Gustav Z maleho sveta / Pfleger-Moravsky Gustav. – Praha, 1962. – 400с.
120390
  Lasak Oldrich Z malirova zapisniku / Lasak Oldrich. – Praha, 1959. – 124с.
120391
  Ptasinski Jan Z mazowieckich pol / Ptasinski Jan. – Warszawa, 1959. – 344с.
120392
  Mallek Karol Z Mazur do Verdun. Wspomnienia 1890-1919 / Mallek Karol. – Warszawa, 1967. – 284с.
120393
  Kostrzewski Josef Z mego zycia : Pamietnik / Kostrzewski Josef. – Wroclaw; Warzsawa; Krakow : Zaklad narodowy im. Ossolinskich-, 1970. – 366s. : il.
120394
  Sova Antonin Z meho kraje. Soucit i vzdor / Sova Antonin. – Praha, 1962. – 263с.
120395
  Dynak W. Z Mickiewiczem na lowach // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3115 : Z Mickiewiczem na lowach / W. Dynak. – S. 1-278. – ISSN 0239-6661
120396
  Swirko Stanislaw Z Mickiewiczem pod reke: Czyli zycie i tworczosc Jana Czeczota / Swirko Stanislaw. – Warszawa, 1989. – 326с.
120397
  Hrusovsky I. Z minulosti a sucasnosti filozofie / I. Hrusovsky. – Bratislava : Vyd-vo Slovenskej Akademie vied, 1961. – 348 s.
120398
  Gromov V.I. Z minulosti zeme / V.I. Gromov. – Martin : Osveta, 1953. – 53 s.
120399
  Gromov V.I. Z minulosti zeme / V.I. Gromov. – Martin : Osveta, 1953. – 59s.
120400
  Iwicki Jozef Z mysla o Niepodleglej... Listy polaka, zolnierza armii niemieckiej, z okopow I wojny swiatowej (1914-1918) / Iwicki Jozef; Juzwenko A. (wybor, wstep, oprac.). – Wroaclaw i i., 1978. – 303с.
120401
  Stabinska Jadwiga Z nadmiaru milosci: Zycie wewnetrzne Anieli Salawy / Stabinska Jadwiga. – Warszawa, 1987. – 188с.
120402
  Osmanczyk Edmund Z notatnika reportera / Osmanczyk Edmund. – Warszawa, 1955. – 388с.
120403
   Z novsich vytvarnych dejin slovenska : subor studii a materialov. – Bratislava : Vydavatel"stvo slovenskej akademii vied, 1962. – 551 s. : il.
120404
  Pigon Stanislaw Z ogniw zycia i literatury / Pigon Stanislaw. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1961. – 480с.
120405
  Karsai Elek Z Orlieho hniezda v Berchtesgadene po Berlinsky bunker. / Karsai Elek. – Praha, 1967. – 512с.
120406
   Z osiagniec nauczycieli jezykow obcych : odczyty pedagogiczne z R.SZK. 1956 / 57. – Warszawa : Panstwowe zaklady wyd-w szkolnych, 1959. – 135 s.
120407
  Leszczynski Jerzy Z pamietnika aktora. / Leszczynski Jerzy. – Warszawa, 1958. – 272с.
120408
  Smiechowski K. Z perspektywy stolicy : Lodz okiem warszawskich tygodnikow spoleczno-kulturalnych (1881-1905) / Kamil Smiechowski. – Lodz : Ibidem, 2012. – 228 s. : il. – На обкл. та корінці відомості щодо назви: Obraz Lodzi w warszawskich tygodnikach spoleczno-kulturalnych (1881-1905). – Bibliogr.: s. 214-220. – ISBN 978-83-62331-17-8
120409
  Lidman Sara Z piecioma brylantami / Lidman Sara; Przelozyla M.Olszanska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1968. – 273s.
120410
  Kedziorzyna Maria Z piekla rodem. Polskie basnie ludowe. / Kedziorzyna Maria. – Krakow, 1971. – 144с.
120411
  Passendorfer Artur Z pobojowiska "Bledow jezykowych" / Passendorfer Artur. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1964. – 48с.
120412
  Jakobiec Jan Z Poleskiej krainy / Jakobiec Jan. – Warszawa, 1989. – 176с.
120413
   Z politologiczno-historycznych badan nad najnowszymi dziejami Dolnego Slaska po II wojnie swiatowej / Pod red.Cz.Lewandowskiego, B.Rogowskiej // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2194. – 175 s. – (Politologia ; N 27). – ISSN 0867-7409
120414
  Moric Rudo Z polovnickej kapsy / Moric Rudo. – Bratislava, 1957. – 134с.
120415
  Grala Maria Z polskim na co dzien / Grala Maria. – Warszawa, 1978. – 253с.
120416
  Grala Maria Z polskim na co dzien / Grala Maria. – Warszawa, 1978. – 253с.
120417
  Koprowski Jan Z poludnia i polnocy / Koprowski Jan. – Katowice, 1963. – 172с.
120418
   Z praktyki nauczania matematyki w szkole ogolnoksztalcacej. – Warszawa : Pastwowe zakl. wyd-ctw szkolnych, 1962. – 148 s.
120419
  Paszkiewisz Anna Z problematyki ekspresjonizmu w literaturze rosyjskiej : Od L. Andriejewa do W.Wiszniewskiego // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – N 2126. – 113. – (Slavica Wratislaviensia ; 104). – ISSN 0137-1150
120420
  Fiszman Samuel Z problematyki pobytu Mickiewicza w Rosji. / Fiszman Samuel. – Warszawa, 1956. – 92с.
120421
   Z problematyki teorii edukacji : Materialy z dzialalnosci PTP w Toruniu. – Warszawa; Torun : Polskie towarzystwo pedagogiczne, 1995. – 109 s.
120422
  Suska Dorota Z problemow stylizacji jezykowej w opowiadaniach Marka Hlaski / Suska Dorota; Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie. – Czestochowa : Wyd-wo WSP, 2000. – 194s. – ISBN 83-7098-59994-7
120423
  Kuzma Erazm Z problemow swiadomosci literackiej i artystycznej ekspresjonizmu w Polsce. / Kuzma Erazm. – Wroclaw, 1976. – 179с.
120424
  Sedlmayerova Anna Z prvnich rad / Sedlmayerova Anna. – Praha, 1953. – 272с.
120425
  Antoni J. Z Przeszlosci Polesia Kijowskiego : Opowiadanie historyczne / J. Antoni. – (Wydanie redakcyi biblioteki Warszawskiej). – Warszawa : Nakiad Gebethnera i Wolffa, 1882. – 88с.
120426
  Ciechanowicz Jan Z rodu polskiego / Ciechanowicz Jan. – Rzeszow : Wyd-wo WSP. – ISBN 83-87288-68-3
Tom 1. – 1999. – 294s. : Il.
120427
  Ciechanowicz Jan Z rodu polskiego / Ciechanowicz Jan. – Rzeszow : Wyd-wo WSP. – ISBN 83-87288-04-7
Tom 2. – 1999. – 288s. : Il.
120428
  Bodnicki Wladyslaw Z rodu tytanow: upadly aniol; Miedzy niebiem a pieklem: Wyzwolony / Bodnicki Wladyslaw. – Lodz, 1985. – 544с.
120429
  Natanson Wojciech Z roza czerwona przes Parys / Natanson Wojciech. – [ Krakow ] : Wyd-wo literackie, 1975. – 246s.
120430
  Illakowiczowna Kazimiera Z rozbitego fotoplastikonu / Illakowiczowna Kazimiera. – Warszawa, 1957. – 80с.
120431
  Mraz Andrej Z ruskej literatury a jej ohlasov u Slovakov. / Mraz Andrej, 1955. – 214с.
120432
  Stanislav Jan Z rusko-slovenskych kulturnych stykov v casoch Jana Holleho a Ludovita Stura / Stanislav Jan. – Bratislava, 1957. – 132с.
120433
  Benese-Trebizskeho Z ruznych dob : historicke povidky / Benese-Trebizskeho. – Praze, 1907. – 435 p. – (Spisy sebrane ; XVI)
120434
  Benese-Trebizskeho Z ruznych dob : historicke povidky / Benese-Trebizskeho. – Praze, 1907. – 411 p. – (Spisy sebrane ; X)
120435
  Benese-Trebizskeho Z ruznych dob : historicke povidky / Benese-Trebizskeho. – Praze, 1907. – 432 p. – (Spisy sebrane ; V)
120436
  Benese-Trebizskeho Z ruznych dob : historicke povidky / Benese-Trebizskeho. – Praze, 1908. – 329 p. – (Spisy sebrane ; XV)
120437
  Benese-Trebizskeho Z ruznych dob : historicke povidky / Benese-Trebizskeho. – Praze, 1908. – 435 p. – (Spisy sebrane ; XII)
120438
  Kraszewski Jozef Ignacy Z siedmioletniej wojny. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1965. – 314с.
120439
  Kraszewski Jozef Ignacy Z siedmioletniej wojny. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1974. – 397с.
120440
  Kraszewski Jozef Ignacy Z siedmioletniej wojny. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1974. – 392с.
120441
  Znamierowski Cz. Z socjologii rozkazu // Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2010. – T. 59, N 1. – S. 25-42. – ISSN 0033-2356


  Wybor z przedwojennych tomow "Przegladu sociologicznego". Tom 1.
120442
  Drozdowski Bohdan Z Szekspirem... / Drozdowski Bohdan. – Lodz, 1977. – 324с.
120443
  Winczakiewicz Jan Z szuflady emigranta / Winczakiewicz Jan; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun : Biblioteka Uniwersytecka, 2001. – 167s. – ISBN 83-231-1313-0
120444
  Mineyko Z. Z tajgi pod Akropol : Wspomnienia z lat 1848-1866 / Zygmunt Mineyko. – Warszawa : Instytut wydawniczy "PAX", 1971. – 552s. : il.
120445
  Tarnowski Janusz Z tajnikow naszego "ja": Typologia osobowosci wg. R. Le Senne"a / Tarnowski Janusz. – Poznan, 1987. – 368с.
120446
  Macdonald Ross Z tamtej strony dolara / Macdonald Ross; Przelozyla K.Wojciechowska. – Warszawa : Iskry, 1978. – 315s. – (Klub srebrnego klucza)
120447
  Wroblewski Zbignew Z tarcza i na tarczy / Wroblewski Zbignew. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1971. – 280 s.
120448
  Kasprowicz Jan Z Tatr. / Kasprowicz Jan. – Krakow, 1976. – 106с.
120449
  Krasicki Jerzy Z tej samej gliny. / Krasicki Jerzy. – Warszawa, 1961. – 260с.
120450
   Z teorii i doswiadczen pedagogicznych. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 2007. – 264 s. – (Lodzkie studia pedagogiczne ; 1). – ISBN 978-83-7525-130-2
120451
  Lam Andrzej Z teorii i praktyki awangardyzmu / Lam Andrzej. – Warszawa, 1976. – 127с.
120452
  Ladyka Stanislaw Z teorii integracji gospodarczej : Teoretyczhe aspekty korzysci z miedzynarodowej regionalnej integracji gospodarczej / Ladyka Stanislaw. – 2e wyd. – Warszawa : Katedra integracji europ.im.J.Monneta; Koleg.gospod.swiat.; Szkola glowna handl., 2001. – 206s. – ISBN 83-7225-124-X
120453
  Pagaczewski Stanislaw Z tobolkiem za Krakow / Pagaczewski Stanislaw. – Krakow, 1979. – 167с.
120454
  Slesicki Wladyslaw Z Tomkiem i Monika w pustyni i w puszczy / Slesicki Wladyslaw. – Warszawa, 1978. – 156с.
120455
  Kisielewski Wladyslaw Z Torunia do Londynu podroz z przeszkodami. / Kisielewski Wladyslaw. – Warszawa, 1956. – 212с.
120456
   Z tradic slovanske kultury v cechach : sazava a Emauzy v dejinach ceske kultury. – Praha : Universita Karlova, 1975. – 244 s., [14] pl. ill. : photo
120457
  Wawrzykowska-Wierciochowa Z umilowania / Wawrzykowska-Wierciochowa. – Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1973. – 568 s.
120458
  Hviezdoslav Pavol Orszagh Z uprimnosti duse / Hviezdoslav Pavol Orszagh. – Martin : Matica slovenska, 1999. – 175,[8]s. – ISBN 80-7090-521-2
120459
  Macek Antonin Z vychodu zari nam jas / Macek Antonin. – Praha, 1952. – 144с.
120460
   Z vyvoje bibliografie : Katalog vystavy usporadane u prilezitosti 2. – Brno, 1981. – 33с.
120461
  Putrament Jerzy Z wedka przez trzy kontynenty / Putrament Jerzy. – Poznan, 1968. – 144с.
120462
  Salmonowicz Stanislaw Z wieku Oswiecenia : Studia z dziejow prawa i polityki XVIII wieku / Salmonowicz Stanislaw. – Torun : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2001. – 121S. – ISBN 83-231-1331-9
120463
  Gustawicz B. Z wszechswiata / B. Gustawicz, E. Wyrobek. – Lodz ; Warszawa : Ludwika Fiszera. – 238 s. : Z licznemi illustr.
120464
  Czerniewski W. Z zagadnien dydaktyki jezyka polskiego w klasach licealnych / W. Czerniewski, Wl. Slodkowski. – Warszawa, 1960. – 172с.
120465
  Lukasiewicz Jan Z zagadnien logiki i filozofii. Pisma wybrane / Lukasiewicz Jan; Slupecki J. – Warszawa, 1961. – 310с.
120466
  Kubiak Stanislaw Z zagadnien rozwoju i dzialalnosci PPR w Wielkopolsce i na ziemi Lubusskiej 1945-1946. / Kubiak Stanislaw. – Poznan, 1964. – 196с.
120467
  Mielczarek Alfred Z zagadnien slownictwa wojskowego / Mielczarek Alfred. – Warszawa, 1976. – 119с.
120468
   Z zagadnien teorii i filozofii prawa : lokalny a uniwersalny charakter interpretacji prawniczej / pod red. Przemyslawa Kaczmarka // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3164 : Z zagadnien teorii i filozofii prawa / pod red. P. Kaczmarka. – S. 1-288. – ISBN 978-83-229-3037-3. – ISSN 0239-6661
120469
   Z zagadnien teorii i filozofii prawa: Konstytucja // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – 2015. – ISSN 0239-6661
120470
  Furmanik Stanislaw Z zagadnien wersyfikacji polskiej / Furmanik Stanislaw. – Warszawa, 1956. – 318с.
120471
  Bauman Z. Z zagadnien wspolczesnej socjologh amerykanskiej / Zygmunt Bauman. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1961. – 242 s.
120472
  Fucik Julius Z zemi milovane. Reportaze ze Sovetskeho svazu / Fucik Julius. – Praha, 1949. – 546с.
120473
  Capote Truman Z zimna krwia : Prawdziwa relacja o zbiorowym morderstwie i jego nastepstwach / Capote Truman; Tlumaczyl B. Zielinski. – Warczawa : Czytelnik, 1968. – 576s.
120474
  Berg B. Z zorawiami do Afryki / B. Berg. – Charkow ; Kijow : Narodowosciowych, 1932. – 95 s.
120475
  Kraszewski Jozef Ignacy Z zycia awanturnika. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow, 1959. – 260с.
120476
  Dobrzanscy Janina i Jan Z zycia mrowek / Janina i Jan Dobrzanscy. – Warszawa : Szkolnych, 1958. – 68s.
120477
  Zabinski Jan Z zycia zwierzat / Zabinski Jan. – Warszawa : Iskry, 1964. – 392S.
120478
  Rolicki Janusz Z zyciem pod pache / Rolicki Janusz. – Warszawa : Iskry, 1968. – 237s.
120479
  Blumowna Helena Z. Pronaszko / Blumowna Helena. – Warszawa, 1958. – 80с.
120480
  Matuska Alexander Za a proti / Matuska Alexander. – Bratislava, 1975. – 493с.
120481
  Lenz Siegfried Za burta / Lenz Siegfried; Przelozyla T.Jatkiewicz. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1967. – 170s.
120482
  Sienkiewicz Henryk Za chlebem / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa, 1960. – 88с.
120483
  Kabatc E. Za duzo slonca / Eugeniusz Kabatc. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1959. – 168 s.
120484
  Lysakowski Jan Za gorami, za lasami... / Lysakowski Jan. – Warszawa, 1963. – 196с.
120485
  Jagiello Michal Za grania gran / Jagiello Michal. – Warszawa : Iskry, 1998. – 167s. – ISBN 83-207-1572-5
120486
  Rommel Juliusz Za honor i ojczyzne. Wspomnienia dowodcy armii "Lodz" i "Warszawa" / Rommel Juliusz. – Warszawa, 1958. – 420с.
120487
  Salinski Stanislaw Maria Za jeden twoj usmiech Joanno / Salinski Stanislaw Maria. – Wyd.2. – Lublin : Wyd.Lubelskie, 1990. – 388s. – ISBN 83-222-0620-8
120488
  Soloma Antoni Za kazda cene. Niemiecki kler katolicki wobec ludnosci polskiej na Warmii, Mazurach i Powislu w latach 1919-1939 / Soloma Antoni. – Warszawa, 1976. – 394с.
120489
  Ofierski Jerzy Za Kierdziolkowa miedza / Ofierski Jerzy; Ilustrowal J.Flisak. – Warszawa : Czytelnik, 1970. – 143s. – (Biblioteka satyry)
120490
  Sieciechowiczowa Lucyna Za Krakowska Brama / Sieciechowiczowa Lucyna. – Warszawa, 1960. – 370с.
120491
  Hanzelka Jiri Za lovci lebek. / Hanzelka Jiri, Zikmund Miroslav. – Praha, 1958. – 268с.
120492
  Drewnicki Leon Za moich czasow / Drewnicki Leon. – Warszawa, 1971. – 287с.
120493
  Szczypiorski Andrzej Za murami Sodomy / Szczypiorski Andrzej. – Warszawa, 1963. – 230с.
120494
  Chorvath Michal Za nove obzory: Studie literarno-kriticke / Chorvath Michal. – Bratislava, 1953. – 262с.
120495
  Uminski Z. Za pozno, za daleko / Zdzislaw Uminski. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1989. – 167 s.
120496
  Smilovsky Alois Vojtech Za rannich cervanku a jine povidky / Smilovsky Alois Vojtech. – Praha, 1953. – 306с.
120497
  Kraszewski Jozef Ignacy Za Sasow. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1958. – 338с.
120498
  Lipowczan Halina Za siedmoma haldami / Lipowczan Halina. – Katowice, 1965. – 172с.
120499
  Rudnicka Halina Za siodmym progiem / Rudnicka Halina. – Warszawa, 1959. – 272с.
120500
  Janka Otto Za Sklenencu horu. Iranem a iranskym balucistanem / Janka Otto. – Praha, 1977. – 142с.
120501
  Schanilec Josef Za Slavou. Cteni o ceskych hudebnich v Pusku. Zvlaste od druhe poloviny XVIII do pocatku XX stoleti / Schanilec Josef. – Praha, 1961. – 230с.
120502
  Skultety Jozef Za slovensky zivot / Skultety Jozef. – Martin : Matica slovenska, 1998. – 416 s. – (Ed."Kniznica Matice slovenskej", zv.7). – ISBN 8070904895
120503
  Kutik Vincent Za socialisticky zivot kniznic. / Kutik Vincent. – Bratislava, 1979. – 243с.
120504
  Jakes Petr Za sopkami Pacifiku / Jakes Petr. – Praha, 1975. – 188с.
120505
  Siroky Viliam Za stastne Slovensko v socialistickem Ceskoslovensku / Siroky Viliam. – Praha, 1953. – 352с.
120506
  Siroky Viliam Za stastne Sovensko v socialistickom Ceskoslovensku / Siroky Viliam. – Bratislava, 1952. – 307с.
120507
  Jaburkova Jozka Za stesti lidu / Jaburkova Jozka. – Praha, 1953. – 422с.
120508
  Novak Vaclav Za svobodne Ceskeslovensko / Novak Vaclav. – Praha, 1977. – 276с.
120509
   Za szkolna brama. – Warszawa : Panstwowe zaklady wydawnictw szkolnych, 1962. – 291s.
120510
  Marek Jiri Za tebou stin / Marek Jiri. – Praha, 1962. – 344с.
120511
  Iwaszkiewicz Joanna Za tyle pieknych dni / Iwaszkiewicz Joanna. – Warszawa, 1984. – 242с.
120512
  Benka Martin Za umenim / Benka Martin. – Bratislava, 1958. – 388с.
120513
  Czerminski Adrian Za wrotami Bab-El-Mandeb / Czerminski Adrian. – Poznan, 1963. – 188с.
120514
  Думанська О. Za Wulf : проза: жіночий роман // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 5. – С. 32-49. – ISSN 0130-321Х
120515
  Tolstoj Alexej Za zviratky do pohadky / Tolstoj Alexej. – Praha, 1968. – 206с.
120516
  Anderman Janusz Zabava w gluchy telefon. / Anderman Janusz. – Warszawa, 1976. – 95с.
120517
  Novovesky S. Zabavna matematika : 300+3 zabavnych matematickych uloch / S.Novovesky, K. Krisalkovic, T. Lesko. – Bratislava : Slov.ped. nakl., 1975. – 315s.
120518
  Novovesky S. Zabavna matematika / S.Novovesky, K. Krizalkovic, I. Lecko. – Praha : Slov.ped. nakl., 1975. – 323s.
120519
  Rudnicki Adolf Zabawa ludowa. Niebieskie kartki / Rudnicki Adolf. – Warszawa, 1979. – 184с.
120520
  Stern Anatol Zabawa w pieklo / Stern Anatol. – Warszawa, 1959. – 340с.
120521
  Minkowski Aleksander Zabawa z diablem / Minkowski Aleksander. – Warszawa, 1966. – 222с.
120522
  Karwacki Wladyslaw Lech Zabawy na bielanach. / Karwacki Wladyslaw Lech. – Warszawa, 1978. – 162с.
120523
  Srogosz T. Zabezpieczenie militarne aneksji Krymu przez Rosje w 1783 roku na Prawobrzeznej Ukrainie // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 24-30. – ISSN 2076-1554


  Мілітарний аспект анексій Криму Росією у 1783 р. на Правобережній Україні.
120524
  Lee Harper Zabic drozda / Harper Lee; Przelozyla Z.Kierszys. – 4-e wyd. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1973. – 392s.
120525
  Filipowicz Kornel Zabic jelenia! / Filipowicz Kornel. – Krakow, 1978. – 68с.
120526
  Ostrowska Ewa Zabic ptaka / Ostrowska Ewa. – Warszawa : Agencia Wyd.Interster, 1990. – 205с. – ISBN 83-85059-16-4
120527
  Auderska Halina Zabic strach / Auderska Halina. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1985. – 159s. – ISBN 83-05-11330-2
120528
  Momot Adolf Zabieg / Momot Adolf. – Olsztyn, 1981. – 216с. – ISBN 83-7002-067-4
120529
  Loebl Bogdan Zabij ja i wyjedz z tego miasta / Loebl Bogdan. – Warszawa, 1979. – 130с.
120530
  Wojcik Zygmunt Zabijanie koni / Wojcik Zygmunt. – Warszawa : Ludowa Spoldzielnia wyd-cza, 1973. – 197 s.
120531
  Klys Ryszard Zabijcie czarna owec. / Klys Ryszard. – Warszawa, 1972. – 334с.
120532
  Grodzienska Stefania Zabka / Grodzienska Stefania. – Warszawa, 1961. – 172с.
120533
  Danielsson Bengt Zabudnute ostrovy. / Danielsson Bengt. – Bratislava, 1974. – 139с.
120534
  Pilch Jozef Zabytki architektury Dolnego Slaska / Pilch Jozef. – Wroclaw, 1978. – 376 s.
120535
  Tenu Augustin Zacamintele de ape hipertetermale din nord-vestul Romaniei / Tenu Augustin. – Bucuresti, 1981. – 192с.
120536
  Franko Ivan Zachar Berkut / Franko Ivan. – Praha, 1956. – 170 с.
120537
  Krupinski Wladyslaw Zachlannosc mordercy. / Krupinski Wladyslaw. – Warszawa, 1976. – 126с.
120538
  Czernik Stanislaw Zachod slonca / Czernik Stanislaw. – Warszawa, 1965. – 228с.
120539
  Kruk Miroslaw Piotr Zachodnioruskie ikony Matki Boskiej z dzieciatkiem w wieku 15 i 16 / Kruk Miroslaw Piotr. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 2000. – 350s. – ISBN 83-233-1411-X
120540
  Siatkowska Ewa Zachodnioslowianskie zawolania na zwierzenta. (Stan obecny, funkcje historyczne, stosunek do systemu jezykowego) / Siatkowska Ewa. – Warszawa, 1976. – 215с.
120541
  Smyczek Slawomir Zachowania konsumentow na rynku uslug bankowych / Smyczek Slawomir. – Katowice : Wyd-wo uczelniane Akademii ekonomicznej im.Karola Adamieckiego w Katowicach, 2001. – 218s. – (Prace naukowe / Akademia ekonomiczna im.Karola Adamieckiego w Katowicach). – ISBN 83-7346--037-X
120542
  Gorynia Marian Zachowania przedsiebiorstw w okresie transformacji : Mikroekonomia przejjscia / Gorynia Marian; Akademia ekonomiczna w Poznaniu. – Poznan : Wydawnictwo Akademii ekonomicznej, 2000. – 312s. – ISBN 83-88222-04-X
120543
  Sowa Izabela Zachowania rynkowe mlodych konsumentow : Reklama jako determinanta zachowan / Sowa Izabela. – Katowice, 2001. – 156s. – (Prace naukowe / Akademia ekonom. w Katowicach). – ISBN 83-7246-030-2
120544
  Borecka-Biernat Danuta Zachowanie mlodziezy w sytuacji kontaktu spolecznego / Borecka-Biernat Danuta, , Weglowska-Rzepa Krystyna // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – N 2166 : Zachowanie mlodziezy w sytuacji kontaktu spolecznego / D.Borecka-Biernat, K. Weglowska-Rzepa. – S.1-213. – ISSN 0239-6661
120545
  Stehlik Miloslav Zaciname zit / Stehlik Miloslav. – Praha, 1952. – 71с.
120546
  Tiendriakow Wlodzimierz Zacmienie / Tiendriakow Wlodzimierz. – Warszawa, 1982. – 275с.
120547
  Kumicic Evgenij Zacudeni svatovi. / Kumicic Evgenij. – 7 izd. – Zagreb
1. – 1973. – 103с.
120548
  Kumicic Evgenij Zacudeni svatovi. / Kumicic Evgenij. – 7 izd. – Zagreb
2. – 1973. – 123с.
120549
  Kumicic Eugen Zacudeni svatovi. / Kumicic Eugen. – 6 izd. – Zagreb, 1974. – 214с.
120550
  Dowzenko Zaczarowana Desna : i inne opowiesci filmowe / Aleksander Dowzenko; Przel. z ukr. S.E.Bury. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wydawnicza, 1976. – 434,[2]s.
120551
  Babinicz Waldemar Zaczarowane laski / Babinicz Waldemar. – Warszawa : Wyd-wo Lodzkie, 1968. – 180s.
120552
  Huszcza Jan Zaczarowany banknot / Huszcza Jan. – Warszawa, 1963. – 120с.
120553
  Henriksen Vera Zaczarowany kamien / Henriksen Vera; Przelozyla B. Hlasko. – Warszawa : Instytut wydawniczy PAX, 1976. – 198s.
120554
  Bieganski Witold Zaczelo sie w Coetquidan / Bieganski Witold. – Warszawa, 1977. – 364с.
120555
  Majewski Adam Zaczelo sie w Tobruku / Majewski Adam. – Lublin, 1973. – 436с.
120556
  Coriolan Krysztof Zaczepy i brania. / Coriolan Krysztof. – Krakow, 1986. – 119с.
120557
  Sitarska B. Zadania dydaktyczne z pedagogiki w procesie ksztalcenia i doskonalenia nauczycieli / B.Sitarska; Panstwowy uniw. ped. im. I.Franka w Drohobyczu; Acad. Podlaska w Siedlcach. – Drohobycz, Siedlce : Wyd-wo Akademii Podlaskiej, 2003. – 380 s. – ISSN 0860-4371
120558
  Bierut B. Zadania partii w walce o czujnosc rewolucyjna na tle sytuacji obecnej : referat i przemowienie koncowe wygloszone na trzecim plenum KC PZPR w dniach 11-13 listopada 1949 roku / B. Bierut. – Warszawa : "Ksiazka i wiedza", 1949. – 93 s.
120559
  Bazanska T. Zadania z matematyki : Podrecznik dla studiow ekonomicznych / T. Bazanska, I. Karwacka, M. Nykowska. – 2 wyd. – Warszawa : PWN, 1977. – 410 s.
120560
  Gdowski B. Zadania z rachunku wektorowego i geometrii analitycznej / B. Gdowski, E. Plucinski. – Wyd. 4. – Warszawa : PWN, 1972. – 287 s.
120561
  Lysakowski Jan Zadanie na jedna noc / Lysakowski Jan. – Lodz, Kielce : Wyd-wo Lodzkie, 1987. – 336s. – ISBN 83-218-0550-7
120562
  Sierecki Slawomir Zadanie specjalne / Sierecki Slawomir. – Warszawa, 1978. – 208с.
120563
  Wierzbicki W. Zadanie z teorii naprezen, wyboczenia i drgan / W. Wierzbicki. – W. 2. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1958. – 168 с.
120564
  Voltaire Zadig ou la destinee. Micromegas / Voltaire. – Moscou : Editions en lagues etrangeres, 1947. – 117 p.
120565
  Meissner J. Zadlo Genowefy / J. Meissner. – Warzsawa, 1958. – 416с.
120566
  Meissner J. Zadlo Genowefy / J. Meissner. – Warzsawa, 1973. – 218с.
120567
  Banaszak Jozef Zadlowki i uzadlenia : Poradnik dla kazdego / Banaszak Jozef, Nadolski Jerzy. – Bydgoszcz : Wyd-wo Akademii Bydgoskiej im. K.Wielkiego, 2001. – 90s. – ISBN 83-70996-396-X
120568
  Druon Maurice Zadza zycia / Druon Maurice. – Krakow, 1985. – 225с.
120569
  Manzano Juan Francisco Zafira / Manzano Juan Francisco. – La Habana, 1962. – 134с.
120570
  Zabinski Jan Zagadka ewolucjonizmu / Zabinski Jan. – Warszawa : Nasza Ksiegarnia, 1968. – 424S.
120571
  Kostecki Tadeusz (Wand Krystyn T.) Zagadka jednej nocy / Tadeusz (Wand Krystyn T.) Kostecki. – Katowice : Slask, 1958. – 381s.
120572
  Urbanek A. Zagadka najstarszych sladow zycia na Ziemi / A. Urbanek. – Warszawa : Wyd-wa Geologiczne, 1966. – 80s.
120573
  Tricart Jean Zagadnienia geomorfologiczne / Tricart Jean. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1960. – 236s.
120574
  Jozwiak K. Zagadnienia hydrogeologii stosowanej w projektowaniu plytkich odwodnien metodami analitycznymi / Krzysztof Jozwiak. – Chernivtsi : Tehnodruk, 2015. – 338, [1] s. : il., таb. – Bibliogr.: s. 325-330. – ISBN 978-617-7096-46-6
120575
  Gardocki Lech Zagadnienia internacjonalizacji odpowiedzialnosci karnej za przestepstwa popelnione za granica. / Gardocki Lech. – Warszawa, 1979. – 180с.
120576
  Kulesza M. Zagadnienia morfogenezy i rozplanowania miast sredniowiecznych w Polsce / Mariusz Kulesza ; [oprac. red. i sklad A. Araszkiewicz]. – Lodz : Ibidem, 2011. – 359, [1] s. : il. – Bibliogr.: s. 333-351. – ISBN 978-83-62331-11-6
120577
  Gwizdz A. Zagadnienia parlamentaryzmu w Polsce Ludowej / A. Gwizdz. – Warszawa, 1972. – 296с.
120578
  Wiatr J.J. Zagadnienia rasowe w socjologii amerykanskiej / Jerzy J.Wiatr. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1959. – 296 s.
120579
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 1998. – ISSN 0084-4446


  1997. N 73
120580
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.42, N 1/2 (83-84). – 1999


  1997. N 73
120581
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров =Lles problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.43, N 1/2 (85/86). – 2000
120582
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров Les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.44, N 1/2 (87/88). – 2001
120583
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров Les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.45, N 1/2 (89/90). – 2002
120584
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.46, z. 1/2 (91-92). – 2003


  1997. N 73
120585
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.47, z. 1/2 (93/94). – 2004


  1997. N 73
120586
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.48, z. 1/2 (95/96). – 2005
120587
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.49, z. 1/2 (97/98). – 2006
120588
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.50, z.1/2 (99/100). – 2007
120589
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 51, z.1/2 (101/102). – 2008
120590
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 52, z.1/2 (103/104). – 2009
120591
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 53, z.1/2 (105/106). – 2010
120592
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 54, z. 1 (107). – 2011
120593
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 54, z. 2 (108). – 2011
120594
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 55, z. 1 (109). – 2012
120595
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 55, z. 2 (110). – 2012
120596
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 56, z. 1 (111). – 2013
120597
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 56, z. 2 (112). – 2013
120598
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 57, z. 1 (113). – 2014
120599
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 57, z. 2 (114). – 2014
120600
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 58, z. 1 (115). – 2015
120601
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 58, z. 2 (116). – 2015
120602
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 59, z. 1 (117). – 2016
120603
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 59, z. 2 (118). – 2016
120604
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 59, z. 3 (119). – 2016
120605
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 59, z. 4 (120). – 2016
120606
  Karolak S. Zagadnienia skladni ogolnej. / S. Karolak. – Warszawa, 1972. – 182с.
120607
  Szczepanski Jan Zagadnienia socjologii wspolczesnej / Szczepanski Jan. – Warszawa, 1965. – 132с.
120608
  MIsztal Bronislaw Zagadnienia spolecznego uczestnictwa i wspoldzialania / MIsztal Bronislaw. – Wroclaw i i., 1977. – 277с.
120609
  Tunkin G.I. Zagadnienia teorii prawa miedzynarodowego / G.I. Tunkin. – Warszawa, 1964. – 412с.
120610
  Harasimowicz Jerzy Zagadnienia uchwalania budzetu socjalistycznego. / Harasimowicz Jerzy. – Warszawa, 1965. – 152с.
120611
  Lowmianski Henryk Zagadnienie roli Normanow w genezie panstw slowianskich / Lowmianski Henryk. – Warszawa, 1957. – 204с.
120612
  Gierulanka Danuta Zagadnienie swoistosci poznania matematycznego / Gierulanka Danuta. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1962. – 190 s.
120613
  Kastner Erich Zaginiona miniatura, czyli przygody wrazliwego rzeznika. / Kastner Erich. – Warszawa, 1957. – 222с.
120614
  Binkowski Ryszard Zaginiony / Binkowski Ryszard. – Lodz, 1984. – 192с.
120615
  Robertson K. Zaginiony brat / K. Robertson. – Warszawa, 1973. – 158с.
120616
  Kozminski Karol Zaglebie Staropolskie w Kielecckiem / Kozminski Karol. – Warszawa, 1955. – 112с.
120617
  Korabiewicz Waclaw Zaglem do jogow / Korabiewicz Waclaw. – Warszawa, 1960. – 388с.
120618
  Bobruk Albin Zagony rososzy / Bobruk Albin. – Warszawa, 1984. – 109с.
120619
   Zagorsk State Museum - preserve of history and art : an illustrated guide book. – M, 1988. – 160 p.
120620
  Ilyin M.A. Zagorsk. Trinity-Sergius Monastery / M.A. Ilyin. – M., 1967. – 132с.
120621
  Babik Wieslaw Zagraniczne bazy danych w krakowskich placowkach informacji naukowej / Babik Wieslaw; Uniw. Jagellonski, Instytut filol. polskiej, Katedra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. – Krakow, 1995. – 40s. – (Materialy edukacyjne bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; Nr.1). – ISBN 83-901577-4-8
120622
  Raos Ivan Zagreb / Raos Ivan. – Zagreb, 1956. – 176с.
120623
  Pavic Milan Zagreb / Pavic Milan. – Zagreb, 1959. – 100с.
120624
   Zagreb. – Zagreb : Matica Hrvatska, 1961. – 85, [99] s. : ill.
120625
  Senoa August Zagrebulje i drugi feljtoni / Senoa August. – Zagreb, 1978. – 351с.
120626
  Ciejpa-Znamirowski Krzysztof Zagrozenia i perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitalowego / Ciejpa-Znamirowski Krzysztof. – Lublin : Wyd-wo Katol. uniw. Lubelskiego, 2002. – 274s. – (Rozprawa habilitacyjna / Katol. uniw. Lubelski). – ISBN 83-228-0821-6
120627
  Stelmaszuk W. Zagrozenia terrorystyczne w XXI wieku / Wieslaw Stelmaszuk, Anneta Stanislawska ; Fundacja INTERGLOB. – Bialystok : Fundacja INTERGLOB, 2004. – 96 p. – (Terrorism ; 2). – ISBN 83-89633-02-7
120628
   Zagrozenia,ochrona i ksztaltowanie srodowiska przyrodniczo-rolniczego. – 3 wyd., zmien i rozsz. – Wroclaw : Wyd-wo akademii rolniczej we Wroclawiu, 1999. – 532s. – ISBN 83-87866-X
120629
  Panas Henryk Zagubieni w lesie / Panas Henryk. – Olsztyn, 1978. – 231с.
120630
  Borun K. Zagubiona przyszlosc / K. Borun, A. Trepka. – Warszawa, 1954. – 592с.
120631
  Borun Krzysztof Zagubiona przyszlosc / Borun Krzysztof, Trepka Andrzej. – Warszawa, 1986. – 303с.
120632
  Proskova Hana Zahada obri cise / Proskova Hana. – Praha, 1983. – 247с.
120633
  Merrien Jean Zahagny Krystof Kolumbus / Merrien Jean. – praha, 1972. – 225с.
120634
  Draeger Max Zahl, Funktion und Gruppe / Draeger Max. – Leipzig - Jena : Urania Verl., 1955. – 124 S. : 49 Abb., 8 Tabellen. – (Wissenschaft und Technik verstandlich dargestellt 61. Reihe Technik)
120635
  Kindelberger Albert Zahlen zeigen den Aufstieg der Deutschen Demokratischen Republik. / Kindelberger Albert. – Berl., 1956. – 131с.
120636
  Hums Manfred Zahlen, Masse und Mengen / Hums Manfred. – Leipzig, 1992. – 291с.
120637
  Holzer Ludwig Zahlentheorie / Holzer Ludwig. – Leipzig : Teubner. – (Mathematisch-Naturwissenschaftliche Bibliothek ; 14)
Teil 2. – 1959. – 127 S.
120638
  Hasse Helmut Zahlentheorie / Hasse Helmut. – 2. erw. Aufl. – Berlin : Akademie-Verl., 1963. – 16, 610 S. : 49 Abb.
120639
  Landolt-Bornstein Zahlenwerte und funktionen aus physik, chemie, astronomie, geophysik und technik / Landolt-Bornstein; A. Eucken. – 6 aufl. – Berlin, Gottingen, Heidelberg : Springer-Verlag
B. 1, t. 1 : Atome und ionen. – 1950. – 441 s.
120640
  Landolt-Bornstein Zahlenwerte und funktionen aus physik, chemie, astronomie, geophysik und technik / Landolt-Bornstein; A. Eucken. – 6 aufl. – Berlin, Gottingen, Heidelberg : Springer-Verlag
B. 1, t. 2 : Molekeln I. – 1951. – 571 s.
120641
  Landolt-Bornstein Zahlenwerte und funktionen aus physik, chemie, astronomie, geophysik und technik / Landolt-Bornstein; A. Eucken. – 6 aufl. – Berlin, Gottingen, Heidelberg : Springer-Verlag
B. 1, t. 3 : Molekeln II. – 1951. – 724 s.
120642
  Landolt-Bornstein Zahlenwerte und funktionen aus physik, chemie, astronomie, geophysik und technik / Landolt-Bornstein; A. Eucken. – 6 aufl. – Berlin, Gottingen, Heidelberg : Springer-Verlag
B. 1, t. 4 : Kristalle. – 1955. – 1007 s.
120643
  Landolt-Bornstein Zahlenwerte und funktionen aus physik, chemie, astronomie, geophysik und technik / Landolt-Bornstein. – 6 aufl. – Berlin, Gottingen, Heidelberg : Springer-Verlag
B. 4, t. 1 : Technik. – 1955. – 881 s.
120644
  Landolt-Bornstein Zahlenwerte und Funktionen aus Physik, Chemie, Astronomie, Geophysik und Technik / Landolt-Bornstein; A. Eucken. – 6. Aufl. – Berlin-Gottingen-Heidelberg
1 Band., 5. Teil. – 1952. – 470с.
120645
  Landolt-Bornstein Zahlenwerte und Funktionen aus Physik, Chemie, Astronomie, Geophysik und Technik / Landolt-Bornstein; A. Eucken. – 6. Aufl. – Berlin-Gottingen-Heidelberg
3. – 1952. – 795с.
120646
  Novy Karel Zahorkle usmevy / Novy Karel. – Praha, 1959. – 168с.
120647
  Zeyer Julius Zahrada marianska / Zeyer Julius. – Praha : Vysehrad, 1990. – 155 s.
120648
  Hora Josef Zahrada Popelcina / Hora Josef. – Praha, 1961. – 98с.
120649
  Psutkova Zdenka Zahrada u modrych kamenu / Psutkova Zdenka. – Praha, 1986. – 180с.
120650
  Korbel F. Zahranicne obchodni politika Ceskoslovenska / F. Korbel, V. Novacek. – Praha, 1970. – 63с.
120651
   Zahranicne periodika v CSSR 1969. – Bratislava : Statni knihovna CSR
1. – 1972. – XVIII, [2], 1366 p.
120652
   Zahranicne periodika v CSSR 1969. – Bratislava : Statni knihovna CSR
2. – 1972. – P. 1367 - 2360
120653
   Zahranicne periodika v CSSR 1969. – Bratislava : Statni knihovna CSR
3. – 1972. – P. 2362 - 3454
120654
  Tichy Lucas Zahranicni a bezpecnostni politika Vladimira Putina v letech 2000 - 2008 na posadi bezpecnostni kultury Ruske federace // Acta Universitatis Carolinae / Univerzita Karlova. – Praha, 2014. – P. 69-108. – (Studia territorialia ; 14, с. 1/2). – ISSN 1213-4449
120655
   Zahranicni literatura : Celostatni evidence. – Praha ; Bratislava : Statni khihovna CSSR v Praze ; Univerzitna kniznica v Bratislave, 1967. – 387 p.
120656
  Kindleberger Zahranicni onchod a narodni hospodarstvi. / Kindleberger, Chr.P. – Praha, 1968. – 263с.
120657
  Sedivy Jaroslav Zahranicni politika CSR v letech 1945-1960 / Sedivy Jaroslav, K. Koralkova. – Praha, 1960. – 168с.
120658
   Zahranicni Slovaci a materinski jazyk. – Martin, 1990. – 292с.
120659
  Kozacenka V. Zaibas / V. Kozacenka. – Vilnius, 1965. – 302с.
120660
  Petr Jan Zaimek KAZDY w historii i dialektach jezyka polskiego / Petr Jan. – Wroclaw, 1957. – 120с.
120661
  Cleeve R. Zajac pod miedza. / R. Cleeve. – Warszawa, 1973. – 321с.
120662
  Berne Irena Zajecia w terenie / Berne Irena. – Warszawa, 1977. – 244с.
120663
  Siergiejew Borys Zajmujaca fizjologia / Siergiejew Borys. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1972. – 303с.
120664
  Durickova Maria Zajtra bude pekne / Durickova Maria. – Bratislava, 1959. – 50с.
120665
  Olbracht Ivan Zakarpatska trilogie / Olbracht Ivan. – Praha, 1972. – 454с.
120666
  Bialczynski Czeslaw Zakaz wjazdu / Bialczynski Czeslaw. – Warszawa, 1981. – 179с.
120667
  Franko Ivan Zakhar Berkout / Franko Ivan. – K., 1981. – 207с.
120668
  Lisy J. Zakladni otazka filozofie / J. Lisy. – Praha, 1967. – 87с.
120669
  Буравцева Н.Р. Zakladni rusko-cesky slovnik = Русско-чешский учебный словарь. / Н.Р. Буравцева. – М., 1982. – 263с.
120670
  Schneider Jaroslav Zakladni vypocty v chemicka vyrobe / Schneider Jaroslav. – Praha, 1963. – 224с.
120671
  Inczinger Frantisek Zaklady anatomie a fyziologie cloveka pre farmaceutov / Inczinger Frantisek. – Bratislava, 1978. – 295с.
120672
  Drska Ladislav a dr. Zaklady atomove fysiky / Ladislav a dr. Drska. – Praha, 1958. – 616 с.
120673
  Kopecny Frantisek Zaklady ceske skladby / Kopecny Frantisek. – Praha, 1958. – 336с.
120674
  Stelcl Jindrich a.j. Zaklady drobne tektoniky a petrotektoniky / Jindrich a.j. Stelcl. – Brno, 1980. – 341с.
120675
  Klepl Vaclav Zaklady elektrotechniky v prikladech. / Klepl Vaclav. – 4. dop. a prepr. vyd. – Praha, 1956. – 386с.
120676
  Wuketits Franz Zaklady evolucni teorie / Wuketits Franz. – Bratislava : IRIS, 1997. – 142s. – ISBN 80-88778-38-7
120677
  Einhorn Erich Zaklady fotografie / Einhorn Erich. – Praha, 1962. – 260с.
120678
  Hladik Jozef Zaklady geoelektrickeho prieskumu / Hladik Jozef. – Bratislava, 1956. – 216с.
120679
  Hladik J. Zaklady Geoelektrickeho Prieskumu / J. Hladik. – Bratislava : Technickej, 1956. – 215 s.
120680
  Erhart Adolf Zaklady jazykovedy. / Erhart Adolf. – Praha, 1984. – 185с.
120681
  Bystricky F. Zaklady katolickej socialnej nauky / F. Bystricky; Dr. F. Bystrycky. – Rim : Slovensky ustav sv. Cyrila a Metoda, 1970. – 219 s. – Бібліогр. в підрядк. прим.
120682
  Kolos Wlodzimierz Zaklady kvantove chemie vylozene bez pouziti matematiky / Kolos Wlodzimierz. – Praha, 1987. – 188с.
120683
  Andrlik Karel Zaklady laboratorni prace. / Andrlik Karel. – Praha, 1953. – 112с.
120684
  Hanzlik Stanislav Zaklady meteorologie a klimatologie. / Hanzlik Stanislav. – Praha, 1956. – 323с.
120685
  Sedlar Richard Zaklady mimovyucovaciho vychovneho systemu v socialisticke skole / Sedlar Richard. – Praha, 1975. – 153с.
120686
  Dyk-Podubsky-Stedronsky Zaklady naseho rybarstvi / Dyk-Podubsky-Stedronsky. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi, 1956. – 527s.
120687
   Zaklady numericke matematiky a programovani / R. Cerna, M. Machalicky, J. Vogel, C. Zlatnik; R. Cerna, M. Machalicky, J. Vogel, C. Zlatnik. – Praha : SNTL, ALFA, 1987. – 445 s.
120688
  Soudek Dusan Zaklady Obecne Cytologie / Soudek Dusan, Necas Oldrich. – Praha : Statni Zdravotnicke Nakladatelstvi, 1960. – 471s.
120689
  Kukal Zdenek Zaklady oceanografie. / Kukal Zdenek. – Praha, 1990. – 590с.
120690
  Heyrovsky Jaroslav Zaklady polarografie / Heyrovsky Jaroslav, Kuta Jaroslav. – Praha, 1962. – 426с.
120691
  Bakala J. a dr. Zaklady polnohospodarskeho prava. / J. a dr. Bakala. – Bratislava, 1967. – 248с.
120692
  Censky Bedrich a.i. Zaklady rizeni hospodarskych organizaci spoju / Bedrich a.i. Censky. – Praha
2. – 1974. – 200с.
120693
  Spaldon Frantisek Zaklady rudneho upravnictva / Spaldon Frantisek. – Bratislava, 1957. – 360с.
120694
  Horecky Jan Zaklady slovenskej terminologie / Horecky Jan. – Bratislava, 1956. – 147с.
120695
  Majchrak A. Zaklady socialistickej zurnalistiky : prirucka pre redaktorov a dopisovatel"ov / A. Majchrak. – Praha ; Bratislava : Vyd-vo a nakl. ROH, 1975. – 197 s.
120696
  Kyzlink Vladimir Zaklady socialistickych financi. / Kyzlink Vladimir, Pavelka Frantisek. – Praha, 1974. – 308с.
120697
  Glasstone Samuel Zaklady teorie jadernych reaktoru. / Glasstone Samuel, Edlung Milton. – Praha, 1958. – 392 с.
120698
  Shea Richard Zaklady transistorovych obvodu / Shea Richard. – Praha, 1958. – 456с.
120699
  Kraszewski Jozef Ignacy Zakleta ksiezniczka. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1957. – 181с.
120700
  Worcell Henryk Zaklete rewiry / Worcell Henryk. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1957. – 468 s.
120701
  Lozinski Walery Zaklety dwor / Lozinski Walery. – Krakow, 1955. – 418с.
120702
  Hoel Sigurd Zaklety krag / Hoel Sigurd; Przel. z norweskiego B.Hlasko. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1973. – 364 s. – (Seria Dziel pisarzy skandynawskich)
120703
  Marec Anton Zakliaty hrad v Tatrach: legendy, baje a povesti z Tatier / Marec Anton. – Martin, 1993. – 115с.
120704
  Hirjak Michal Zakliaty les / Hirjak Michal. – Kosice, 1975. – 96с.
120705
  Greffe Noele Zakochane z Marsylii / Greffe Noele. – Warszawa, 1957. – 344с.
120706
  Szelburg-Zarembina Zakochany w milosci / Ewa Szelburg-Zarembina. – 2-ge wyd. – Warszawa : PAX, 1962. – 381 s.
120707
  Gorski Karol Zakon Krzyzacki a powstanie panstwa pruskiego / Gorski Karol. – Wroclaw, 1977. – 245с.
120708
  Radovic Milos Zakon o javnom pravobraniostvu sa komentarom / Radovic Milos, Boskovic Nikola. – Beograd, 1956. – 78с.
120709
  Brkic Milan Zakon o javnom tuziostvu sa komentarom. / Brkic Milan. – Beograd, 1956. – 64с.
120710
  Dilber N. Zakon o sanitarnoj inspekciji sa objasnjenjima / N. Dilber. – Beograd, 1956. – 60s.
120711
  Srzentic Nikola Zakon o sudovima sa objasnjenjima / Srzentic Nikola. – 2. dop. izd. – Beograd, 1956. – 68с.
120712
  Strug Andrzej Zakopanoptikon czyli kronika czterdziestu dziewieciu dni deszczowych w Zakopanem / Strug Andrzej. – Warszawa, 1957. – 300с.
120713
  Barentz M.E. Zakwoordenboek Duitsch-Nederlandsch en Nederlandsch-Duitsch / M.E. Barentz. – Amsterdam : Cohen Zonen, 1907. – 800 s.
120714
  Olbracht Ivan Zalar nejtemnejsi / Olbracht Ivan. – Praha, 1959. – 188с.
120715
  Bierzanek Remigiusz Zalatwianie sporow miedzinarodowych 1945-1973 / Bierzanek Remigiusz. – Warszawa, 1974. – 398с.
120716
  Slonimski Antoni Zalatwione odmownie / Slonimski Antoni. – Warszawa, 1962. – 180с.
120717
  Stemplowski Ryszard Zaleznosc i wyzwanie. Argentyna wobec rywalizacji mocarstw anglosaskih i III Rzeszy / Stemplowski Ryszard. – Warszawa, 1975. – 404с.
120718
  Jakop N. Zaljubljeni do uses in se cez: Eros v slovenski frazeologiji // 53. seminar slovenskega jezika, literature in kulture : Ljubezen v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, 3.-14.7.2017 / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. – Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2017. – S. 11-19. – (Zbirka Seminar slovenskega jezika, literature in kulture). – ISBN 978-961-237-934-6
120719
  Alexander Elliot Zalkady iontovych organickych reakci. / Alexander Elliot. – Praha, 1956. – 296с.
120720
  Nalepa Marek Zalobny orszak poetow / Nalepa Marek. – Rzeszow : Wyd-wo WSP, 2001. – 278s. – ISBN 93-7262-129-2
120721
  Gruszecki Artur Zaloty biurokraty / Gruszecki Artur. – Krakow, 1960. – 280с.
120722
  Glinski Kazimierz Zaloty krola jegomosci. / Glinski Kazimierz. – Warszawa, 1960. – 316с.
120723
  Bernas Franciszek Zamach na Hitlera / Bernas Franciszek, Mikulska-Bernas Julitta. – Wyd.2. – Warszawa, 1976. – 281с.
120724
  Tomaszewska M. Zamach na wyspe / M. Tomaszewska. – Warszawa, 1973. – 267с.
120725
  Antoni J. Zameczki Podolskie na Kresach Multanskich / J. Antoni. – Warszawa : Nakiad Gebethnera i Wolffa
T.II : Kamieniec nad Smotryczem. – 1880. – 304с.
120726
  Scherfig H. Zamek Frydenholm / Hans Scherfig; Przeklad H. Leonowicz. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1971. – 468 s. – (Seria dziel pisarzy skandynawckicich)
120727
  Rozpedowski Jerzy Zamek Grodno w Zagorzu Slaskim i zamki Nowy Dwor, Radosno, Rogowiec / Rozpedowski Jerzy. – Wroclaw, 1960. – 72 s.
120728
  Mackova Libuse Zamek Kacina / Mackova Libuse. – Praha, 1956. – 44с.
120729
  Polak S. Zamek Kaniowski Sewryna Goszczynskiego // Przeglad krytyczny pierwszej wieksezej polowy dziela o stronach XLVIII 856 Jakoba Michalowskiego "Ksiega pamietnicza".. : ... dawnego rekopisma wyd. staraniem i nakladem c. k. Towarzystwa nauk. Krakowskiego. – Lwow, 1865. – 51 s. – Bibliogr. w przypis.
120730
  Lileyko Jerzy Zamek krolewski / Lileyko Jerzy. – Warszawa, 1976. – 340с.
120731
  Stehlik Frantisek Zamek Litomysl. Komposicni studie / Stehlik Frantisek. – Praha, 1957. – 62 s.
120732
  Baniukiewicz Elzbieta Zamek w Lancucie / Baniukiewicz Elzbieta, Wisniowska Zofia. – Warszawa, 1970. – 104 s.
120733
  Czobit D. Zamek w Podhorcach / Dmytro Czobit. – Броди : Просвіта, 2009. – 31, [1] s. : il. – ISBN 966-7544-45-4
120734
  Turek Roman Zamet / Turek Roman. – Rzeszow : Krajowa agencja wydawnicza, 1981. – 218,[2]s.
120735
  Zeromski Stefan Zamiec / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik, 1956. – 242 s. : ill.
120736
  Guerquin Bohdan Zamki Slaskie / Guerquin Bohdan. – Warszawa, 1957. – 354 s.
120737
  Ratajczak Jozef Zamkniecie krajobrazu. Poezje / Ratajczak Jozef. – Poznan, 1960. – 72с.
120738
  Grzymkowski Jerzy Zamkniete drzwi / Grzymkowski Jerzy. – Warszawa, 1976. – 193с.
120739
  Kowalewski Stanislaw Zamkniete granice / Kowalewski Stanislaw. – Warszawa, 1961. – 104с.
120740
  Bystrzycka Zofia Zamkniete oczy. / Bystrzycka Zofia. – Warszawa, 1960. – 292с.
120741
  Bystrzycka Zofia Zamkniete oczy. / Bystrzycka Zofia. – Warszawa, 1972. – 265с.
120742
  Muszynska Hoffmannowa Hanna Zamorska Jagiellonka. / Muszynska Hoffmannowa Hanna. – Szczecin, 1986. – 159с.
120743
  Chroscielewska Dorota Zamykam oczy: czern / Chroscielewska Dorota. – Lodz, 1976. – 82с.
120744
  Hejcman Pavel Zanechte vsech nadeji. / Hejcman Pavel. – Praha, 1962. – 210с.
120745
  Sawicki J. Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym / Janusz Sawicki // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2011. – N 3293 : Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym / J. Sawicki. – S. 1-379. – ISBN 978-83-229-3178-3. – ISSN 0239-6661
120746
  Grzybowska Jadwiga Zanieczyszczenia Chemiczne / Grzybowska Jadwiga. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1976. – 127s.
120747
  Omiljanowicz Aleksander Zanikajace echa / Omiljanowicz Aleksander. – Warszawa, 1977. – 513с.
120748
  Brzostowska Janina Zanim noc... / Brzostowska Janina. – Warszawa, 1961. – 56с.
120749
  Osterloff Konrad W. Zanim przysz i Hiszpanie / Konrad W. Osterloff. – Warszawa, 1968. – 360с.
120750
   Zanim przyszla Pozoga : dokumenty i materialy dotyczace dzialalnosci polityczno-spolecznej polakow na Podolu w latach 1905-1910 / wstep, wybor i oprac. Roman Jurkowski. – Olsztyn : Centrum badan Europy Wschodniej, Uniw. Warminsko-Mazurski w Olsztynie, 2011. – 776 s. – Текст пол. та рос. мовами. - Рез. рос., укр., англ. мовами. - Покажч.: с. 747-776. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Zrodla do dziejow Europy Srodkowo-Wschodniej ; t. 1). – ISBN 978-83-61605-29-4
120751
  Frelek Ryszard Zanim zabija Cezara / Frelek Ryszard. – Warszawa, 1985. – 131с.
120752
  Gornicki Wieslaw Zanim zaczna rzadzic maszyny / Gornicki Wieslaw. – Warszawa, 1976. – 256с.
120753
  Deglava A. Zanis Griva. / A. Deglava. – Riga, 1970. – 88с.
120754
  Gordimer Nadine Zapach kwiatow i smierci : Opowiadania / Gordimer Nadine; Tlum. z jezyka angiel. A. Glinczanka, B. Kuczborska, P. Niklewicz. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1984. – 446s. – ISBN 83-05-11239-X
120755
  Rais Karel Zapad. Pohorsky obraz / Rais Karel. – Praha, 1955. – 268с.
120756
  Rais Karel Zapadli vlastenci / Rais Karel. – Praha, 1958. – 276с.
120757
  Nehera O. Zapadne Slovensko / O. Nehera (photogr. ); pref., poem R. Fabry. – Martin : Osveta, 1978. – 176, [96] s.
120758
  Tetauer Frank Zapas draku. (Don Manuel a Marie-Luisa) / Tetauer Frank. – Praha, 1959. – 112с.
120759
  Pok Lubor Zapas nad propasti / Pok Lubor. – Praha, 1984. – 368с.
120760
  Truchan R. Zapewnienie bezpieczenstwa narodowego warunkiem istnienia panstwa / R. Truchan, Wodarek-Podgyrska // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (12). – P. 311-320. – ISSN 2227-796X


  В статье авторы предприняли попытку дать характеристику одного из важнейших в настоящее время видов безопасности, т.е. национальной безопасности. В статье подробно описываются основные понятия, свзязанные с национальной безопасностью, а также условия ...
120761
   Zapewnienie jakosci ksztalcenia w szkole wyzszej. – Katowice : Wyd-wo uczelniane Akad. ekonom. im. K.Adamieckiego w Katowicach, 2001. – 236s. – (Prace nauk. Akad. ekonom. im.K.Adamieckiego w Katowicach). – ISBN 83-7246-125-2
120762
  Konrad Karel Zapfenstreich / Konrad Karel. – Praha, 1963. – 388с.
120763
  Tokarska Anna Zapis wedrowny / Tokarska Anna. – Poznan, 1975. – 83с.
120764
  Malkow Pawel Zapiski komandanta Kremla / Malkow Pawel. – Warszawa, 1977. – 343с.
120765
  Leonow Leonid Zapiski Kowiakina / Leonow Leonid; Przelozyl A. Galis. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1969. – 112s.
120766
  Turgieniew Iwan Zapiski mysliwego / Turgieniew Iwan. – Warszawa, 1974. – 421с.
120767
  Berga M.W. Zapiski o powstaniu polskiem 1863 - i 1864 roku / M.W. Berga. – Krakow
2. – 1899. – 454с.
120768
  Berga M.W. Zapiski o powstaniu polskiem 1863 i 1864 roku / M.W. Berga. – Krakow
3. – 1899. – 474с.
120769
  Prorok Leszek Zapiski psubrata / Prorok Leszek. – Wroclaw, 1975. – 228с.
120770
  Drozdowski Waclaw Zapiski starego reportera / Drozdowski Waclaw. – Wroclaw i i., 1978. – 76с.
120771
  Przybysz Janusz Zapiski untermenscha / Przybysz Janusz. – Poznan, 1972. – 207с.
120772
  Przybysz Janusz Zapiski untermenscha / Przybysz Janusz. – Poznan, 1977. – 193с.
120773
  Gawronski Andrzej Zapiski z dwoch swiatow / Gawronski Andrzej. – Torun : Biblioteka Uniwersytecka, 2001. – 204s.,5k.il. – ISBN 83-231-1383-1
120774
  Zelenay Tadeusz Zapiski ze starej skrzyni / Zelenay Tadeusz. – Wroclaw : Ossolineym, 1960. – 137 s.
120775
  Garlicki Andrzej Zapiski znad jeziora Michigan. / Garlicki Andrzej. – Warszawa, 1976. – 168с.
120776
  Szczygielski Zenon Zapiski zza marginesu / Szczygielski Zenon. – Warszawa, 1960. – 108с.
120777
  Troepolskij G. Zapisky agronoma / G. Troepolskij. – Bratislava, 1954. – 152с.
120778
  Fedorenko Nikolaj Trofimovic Zapisky diplomata. / Fedorenko Nikolaj Trofimovic. – Bratislava
1. – 1974. – 276с.
120779
  Fedorenko Nikolaj Trofimovic Zapisky diplomata. / Fedorenko Nikolaj Trofimovic. – Bratislava
2. – 1975. – 275с.
120780
  Levi Achto Zapisky Sedeho vlka. / Levi Achto. – Praha, 1977. – 207с.
120781
  Hora Josef Zapisky z nemoci / Hora Josef. – Praha, 1945. – 86с.
120782
  Jakubowski J.Z. Zapomniane ogniwo : sstudium o Adolfie Dygasinskim / Jan Z. Jakubowski. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wydawnicza, 1967. – 203s.
120783
   Zapomniany pokoj : traktat ryski : interpretacje i kontrowersje 90 lat pozniej / Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia ; pod red. Slawomira Debskiego. – Warszawa : Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia, 2013. – 423 с., [6] арк. фот., [2] арк. карт. – Indeks: s. 413-423. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-83-935192-0-0
120784
  Osuchowski Jerzy Zapomniec nie moge / Osuchowski Jerzy. – Krakow, 1975. – 115с.
120785
  Charles-Roux Zapomniec Palermo / Edmonde Charles-Roux; Przel. E.Bakowska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1968. – 387 s.
120786
  Szmaglewska Seweryna Zapowiada sie piekny dzien / Szmaglewska Seweryna. – Wyd. 2. – Warszawa, 1961. – 264с.
120787
  Brzuski Witold Kazimierz Zapozyczenia arabskie w dawnym i wspolczesnym jezyku amharskim. / Brzuski Witold Kazimierz. – Warszawa, 1983. – 160с.
120788
  Krawczyk A. Zapozyczenia leksykalne w sytuacji wielojezycznosci. Ukrainizmy i rusycyzmy w gwarze mackowiec na Podolu / Aleksandra Krawczyk. – Warszawa : DIG, 2007. – 157 s. – ISBN 83-7181-494-1, 978-83-7181-494-5
120789
  Meloch K. Zaproszenie do kochania / K. Meloch. – Lublin, 1972. – 323с.
120790
  Moczarski Z. Zapys genetyki zwierzecej / Z. Moczarski, J.G. Szuman. – Poznan a.o. : KSW, 1927. – VIII, 162 p.
120791
  Galdos Zaragoza / Galdos, Perez. – M., 1953. – 240с.
120792
  Perez Galdos Benito Zaragoza / Perez Galdos Benito. – Habana, 1983. – 292с.
120793
  Gall Natalia Zaraz za chwile jutro / Gall Natalia. – Wroclaw i i., 1982. – 171с.
120794
  Uniszewski Zdzislaw Zargon zawodowy pracownikow sledczych i operacyjnych: Problematyka kryminalistyczna // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – 2015. – 166 s. – ISSN 0239-6661
120795
  Skolaudy Vlastimil Zarivy proud / Skolaudy Vlastimil. – Praha, 1961. – 82с.
120796
  Grin Alexandr Zarivy svet. Kralovna vln / Grin Alexandr. – Praha, 1975. – 369с.
120797
  Mikolajek Tadeusz Zarowka / Mikolajek Tadeusz. – Wroclaw, 1961. – 176с.
120798
  Huszcza Jan Zarty. Satyry. Fraszki / Huszcza Jan. – Lodz, 1968. – 180с.
120799
  Olszewska-Dyoniziak Barbara Zarys antropologii kultury // Varia / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1996. – Tom 360 : Zarys antropologii kultury /B.Olszewska-Dyoniziak. – s.1-238. – ISBN 83-233-0943-4
120800
  Rodkiewicz Bohdan Zarys biologii rozwoju / Rodkiewicz Bohdan. – Lublin : Wyd-wo Uniw. M.Curie Sklodowskiej, 1997. – 245s. – ISBN 83-227-0966-8
120801
  Sadowski Bogdan Zarys biologii, anatomii i fizjologii czlowieka. Wybrane zagadnienia dla studentow psychologii i pedagogiki / Sadowski Bogdan. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. – 342с.
120802
  Harper Harold .A. Zarys chemii fizjologicznej / Harold .A. Harper. – Warszawa : Pastwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1972. – 663s.
120803
  Stieber Zdzislaw Zarys dialektologii jezykow zachodnio-slowianskich z wyborem tekstow gwarowych / Stieber Zdzislaw. – Warszawa, 1956. – 132с.
120804
  Slawski Franciszek Zarys dialektologii poludniowo-slowianskiej z wyborem tekstow gwarowych / Slawski Franciszek. – Warszawa, 1962. – 252с.
120805
  Kuraszkiewicz Wladyslaw Zarys dialektologii wschodnioslowianskiej. / Kuraszkiewicz Wladyslaw. – Wyd. 2. zmien i rozszerzone. – Warszawa, 1963. – 168с.
120806
  Horalek Karel Zarys dziejow czeskiego wiersza / Horalek Karel. – Wroclaw, 1957. – 64с.
120807
  Kleiner Juliusz Zarys dziejow literatury polskiej. / Kleiner Juliusz. – Wyd. 3. – Wroclaw
1. – 1959. – 304с.
120808
  Kleiner Juliusz Zarys dziejow literatury polskiej. / Kleiner Juliusz. – Wyd. 2. przejrz. – Wroclaw
2. – 1960. – 256с.
120809
  Kleiner Juliusz Zarys dziejow literatury polskiej. / Kleiner Juliusz, Maciac Wlodzimierz. – Wyd. 2. – Wroclaw, 1974. – 590с.
120810
  Mironowicz A. Zarys dziejow prawoslawia w Europie Srodkowo-Wschodniej / Antoni Mironowicz ; [ tlum. I. Kozlovski, M. Szulga ]. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej : Europejskie kolegium polsk. i ukr. uniw., 2007. – 176 s. – Publikacja ukazala sie w ramach projektu " Rozwoj polsko-ukrainskiej wspolpracy akademickiej poprzez cykl wykladow europeistycznych w EKPiUU". – ISBN 978-83-227-2814-7
120811
   Zarys dziejow Sokolstwa Polskiego w latach 1867-1997. – Czestochowa : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie, 2001. – 300s. – ISBN 83-7098-498-3
120812
   Zarys dzielow / K. Matraszek, C. Pawlowski, M. Ryndak, J. Such; Karol Matraszek, Cezary Pawlowski, Marian Ryndak, Jan Such. – Warszawa : PWN, 1989. – 244 s. – (Filozofia ; 1)
120813
  Majewski Z. Zarys elektroniki przyrzadow polprzewodnikowych / Z. Majewski. – Warszawa, 1962. – 206с.
120814
  Csaplaros Istvan Zarys elementarnej gramatyki jezyka wegierskiego / Csaplaros Istvan. – Wyd. 2. zmion. – Warszawa-Lodz, 1963. – 173с.
120815
  Kuksewicz Zdzislaw Zarys filozofii sredniowiecznej / Kuksewicz Zdzislaw. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. – 690s. – ISBN 83-01-02627-8
120816
  Basinski Antoni Zarys fizykochemii koloidow / Basinski Antoni. – Warszawa, 1957. – 492с.
120817
  Wisniewski Marek Zarys fonetyki i fonologii wspolczesnego jezyka polskiego : Skrypt dla studentow filologii polskiej / Wisniewski Marek. – 4-e w. – Torun : Wyd-wo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2001. – 201s. – ISBN 83-231-1272-Х
120818
  Kleczkowski Antoni Zarys geologii inzynierskiej. / Kleczkowski Antoni. – Warszawa, 1956. – 248с.
120819
  Stupnicka Ewa Zarys geologii regionalnej Swiata / Stupnicka Ewa. – Warszawa : Wyd-wa Geologiczne, 1978. – 324s.
120820
  Safarewicz Jan Zarys gramatyki historycznej jezyka lacinskiego. Fonetyka historyczna i fleksja / Safarewicz Jan. – Warszawa, 1953. – 292с.
120821
  Perlin Oskar Zarys gramatyki jezyka hiszpanskiego / Perlin Oskar. – Warszawa, 1968. – 180с.
120822
  Lehr-Splawinski Tadeusz Zarys gramatyki jezyka staro-cerkiewno-slowianskiego na tle porownawczym / Lehr-Splawinski Tadeusz, , Cz. Bartula. – Wyd. 4. uzup. – Wroclaw-Krakow, 1959. – 146с.
120823
   Zarys higieny tropikalnej. – Warszawa : Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1962. – 278S.
120824
  Kasjanow M.J. Zarys histologii sadowo-lekarskiej. / M.J. Kasjanow. – Warszawa, 1956. – 212с.
120825
  Szafer W. Zarys Historii Botaniki w Krakowie na tle Szesciu Wiekow / W. Szafer. – Krakow : Uniwersytet Jagiellonskiego, 1964. – 169s.
120826
  Wendland Zbigniew Zarys historii filozofii : Od szkoly jonskiej do Poppera / Wendland Zbigniew. – Warszawa : Wyd-wo SGGW, 1999. – 277s. – ISBN 83-7244-061-1
120827
  Heinrich Wladyslaw Zarys historii filozofii sredniowiecznej. / Heinrich Wladyslaw. – Warszawa, 1963. – 324с.
120828
  Legowicz Jan Zarys historii folozofii. Elementy doksografii / Legowicz Jan. – Warszawa, 1976. – 610с.
120829
  Czarniecki Stanislaw Zarys historii geologii na Uniwersytecie Jagiellonskim / Czarniecki Stanislaw. – Krakow, 1964. – 148с.
120830
  Landau Zbigniew Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939 / Landau Zbigniew, J. Tomaszewski. – Warszawa, 1960. – 218с.
120831
  Tochowicz Leon Zarys historii krakowskiej szkoly medycznej : W 600-Lecie Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie / Tochowicz Leon. – Krakow : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1962. – 80s.
120832
  Plesniarski Boleslaw Zarys historii laicyzacji oswiaty i wychowania w Polsce / Plesniarski Boleslaw. – Warszawa, 1961. – 258с.
120833
  Sinko Tadeusz Zarys historii literatury greckiej / Sinko Tadeusz. – Warszawa
T. 1. – 1959. – 944 s.
120834
   Zarys historii polski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1980. – 861 s. : il. + 4 mapy. – (Z prac Instytutu historii Polskiej Akademii nauk / Autorzy T. Manteuffel (et al.)). – ISBN 83-06-00377-2
120835
  Arnold Stanislaw Zarys historii Polski. / Arnold Stanislaw. – Krakow, 1962. – 216с.
120836
  Pawlowski Ignacy Zarys historii powszechnej i stosunkow miedzynarodowycu 1918-1939. 2. 1929-1939 / Pawlowski Ignacy. – Opole
2. – 1975. – 188с.
120837
  Marciniak Zbigniew Zarys historii wychowania / Marciniak Zbigniew. – Warszawa, 1978. – 199с.
120838
  Legowicz Jan Zarys historrii folozofii. Elementy doksografii / Legowicz Jan. – Warszawa, 1967. – 634с.
120839
  Karejew M. Zarys historyczny Sejmu polskiego. / M. Karejew. – Warszawa, 1893. – 201с.
120840
  Mikulski Zdzislaw Zarys hydrografii Polski / Mikulski Zdzislaw. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1963. – 288s.
120841
  Schmuck Adam Zarys klimatologii Polski / Schmuck Adam. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1959. – 160s.
120842
  Hennel Jan Zarys lamp elektronowych. / Hennel Jan, A. Swit. – Warszawa
2. – 1962. – 314с.
120843
  Jakubowski Jan Zygmunt Zarys literatury polskiej na przelomie XIX i XX w. / Jakubowski Jan Zygmunt. – Dla klasy XI. Wraz z antologia. – Warszawa, 1955. – 264с.
120844
  Baculewski Jan Zarys literatury polskiej po powstaniu styczniowym. / Baculewski Jan. – Warszawa, 1959. – 332с.
120845
  Grzegorczyk A. Zarys logiki matematycznej / A. Grzegorczyk. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1961. – 480 s. – Bibliogr.: s.467-470. – (Biblioteka matematyczna ; T.20)
120846
  Grzegorczye A. Zarys logiki matematycznej / A. Grzegorczye. – Wyd.2 zmien. i naukowe. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1969. – 508 s. : s. 493-496. – (Biblioteka matematyczna ; T.20)
120847
  Grzegorczyk A. Zarys logiki matematycznej / A. Grzegorczyk. – W. 4e. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1975. – 510 s. – (Biblioteka matematyczna ; T.20)
120848
  Bauman Zygmunt Zarys marksistowskiej teorii spoleczenstwa / Bauman Zygmunt. – Warszawa, 1964. – 578с.
120849
  Lunc M. Zarys mechaniki ogolnej / M. Lunc, A. Szaniawski. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1959. – 368 s. : 197 rys.
120850
  Roszkiewicz Malgorzata Zarys metod statystyki wielowymiarowej z wykorzystaniem programow komputerowych STATGRAPHICS wersja 6 oraz SPSS wersja 5 / Roszkiewicz Malgorzata; Red. K. Zbytniewska. – Warszawa : Szkola glowna handlowa, 1998. – 113s. – ISBN 83-7225-032-4
120851
  Czekanska Maria Zarys metodyki geografii / Czekanska Maria. – Warszawa, 1959. – 304с.
120852
  Mscisz M. Zarys metodyki geografji / M. Mscisz. – Warszawa : Arcta, 1928. – 190 s.
120853
  Walicki A. Zarys mysli rosyjskiej : Od Oswiecenia do renesansu religijno-filozoficznego / Andrzej Walicki. – Krakow : Wyd-wo Uniw.Jagiellonskiego, 2005. – 863s. – (Jagiellonskie studia z filozofii rosyjskiej : Historia, religia, polityka / Rada program. ser.: B.Lagowski, G. Przebinda, W. Rydzewski i.i. ; 10). – ISBN 83-233-2082-9
120854
  Prokopczuk J. Zarys nowozytnej historii Afryki : (na pravach rekopisu) / J. Prokopczuk, E. Szymanski ; Uniwersytet Warszawski. – [S. l.] : Uniw. Warszawskiego, 1965. – 257 s.
120855
  Michajlow W. Zarys parazytologii ewolucyjnej / W. Michajlow. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1968. – 378s.
120856
  Boltianski W.G. Zarys podstawowych pojec topologii / W.G. Boltianski, W.A. Jefremowicz. – Warszawa : Panstwowe zakl. wyd-ctw szkolnych, 1965. – 156 s. : 166 rys. – Demonstrations geometriques/ A. Fetissov. Erreurs dans les demonstrations geometriques/ I. Doubnov. – (Initiations aux mathematiques)
120857
  Miodonska-Brookes Ewa Zarys poetyki / Miodonska-Brookes Ewa, i. i. – Warszawa, 1974. – 407с.
120858
   Zarys prawa Stanow Zjednoczonych. – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika. – (Skrypty i teksty pomocnicze). – ISBN 83-231-0300-3
Czesc 2 : Pod red. J.Gluchowskiego. – 1991. – 234s.
120859
  Raabe Zdzislaw Zarys protozoologii / Raabe Zdzislaw. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. – 283S.
120860
  Biegeleisen-Zelazowski Bronislaw Zarys psychologii pracy / Biegeleisen-Zelazowski Bronislaw. – Warszawa, 1964. – 328 с.
120861
  Klemensiewicz Zenon Zarys skladni polskiej. / Klemensiewicz Zenon. – Wyd-ie 2-ie rozszerzone. – Warszawa, 1957. – 134с.
120862
  Klemensiewicz Zenon Zarys skladni polskiej. / Klemensiewicz Zenon. – Wyd. 3. – Warszawa, 1961. – 133с.
120863
  Grzegorczykowa Renata Zarys slowetwerstwa polskiego: Slowotworstwo opisowe / Grzegorczykowa Renata. – Wyd. 3. – Warszawa, 1979. – 96с.
120864
  Grzegorczykowa R. Zarys slowotworstwa polskiego / R. Grzegorczykowa. – Warszawa
1. – 1972. – 200с.
120865
  Golde W. Zarys teorii aproksymacji i jej zastosowan w elektrotechnice. / W. Golde, C. Norek, S. Paszkowski. – Wroclaw-Warszawa, 1958. – 162с.
120866
  Krupowicz J. Zarys teorii i budowy zwiazkow organicznych. / J. Krupowicz, W. Zacharewicz. – Torun
1. – 1964. – 178с.
120867
  Krupowicz Jan Zarys teorii i budowy zwiazkow organicznych. / Krupowicz Jan, Zacharewicz Witold. – Torun
2. – 1965. – 144с.
120868
  Krupowicz Jan Zarys teorii i budowy zwiazkow organicznych. / Krupowicz Jan, Zacharewicz Witold. – Torun
3. – 1966. – 156с.
120869
  Muszynski Heliodor Zarys teorii wychowania. / Muszynski Heliodor. – Warszawa, 1976. – 423с.
120870
  Garbacz Jerzy Zarys termodynamiki i kalorymetrii procesu adsorpcyjnego. / Garbacz Jerzy, Rychlicki Gerard. – Torun, 1986. – 198с.
120871
  Guiraud Pierre Zarys warsyfikacji francuskiej / Guiraud Pierre. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1961. – 64с.
120872
  Schlauch Margaret Zarys wersyfikacji angielskiej / Schlauch Margaret. – Wroclaw, 1958. – 72с.
120873
  Sidorenko Halina Zarys wersyfikacji ukrainskiej / Sidorenko Halina. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1961. – 108с.
120874
  Blazejewski Franciszek Zarys zoologii systematycznej / Blazejewski Franciszek. – Bydgoszcz : Wyd-wo uczeln. Akademii techniczno-rolniczej, 2001. – 396s. – ISBN 83-87274-83-6
120875
  Gersdorf Miroslaw Zarzad spoldzielni w systemie jej oragnow. Stan prawny na dzien 31.3.1976. / Gersdorf Miroslaw. – Warszawa, 1976. – 192с.
120876
  Daleszak Bogdan Zarzadzam blokade calego rejonu. / Daleszak Bogdan. – Wroclaw, 1977. – 275с.
120877
  Burchardt Stanislaw Zarzadzanie a stosunki spoleczne w przedsiebiorstwie. / Burchardt Stanislaw. – Warszawa, 1974. – 261с.
120878
  Bieniok Henryk Zarzadzanie czasem : Skrypty uczelniane; Akad. ekonomiczna im. K.Adamieckiego / Bieniok Henryk. – Katowice, 1999. – 156s. – (Nowoczesne zarzadzanie w biznesie ; Zt.3). – ISBN 83-7346-192-9
120879
  Zabinski R. Zarzadzanie dziennikiem wobec dominacji mediow elektronicznych // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2012. – Nr 1 (48). – S. 33-41. – ISSN 1641-0920


  Про керування газетами при домінуванні електронних видань.
120880
  Slawjuk R. Zarzadzanie finansami przedsiebiorstwa : podrecznik / Rostyslaw Slawjuk ; Wyzsza szkola zarzadzania marketingowego i jezykow obcych w Katowicach]. – [Lwow] : [NNWK "Akademia technologii i biznesu"], 2012. – 165, [3] s. : tab., rys. – Помилка в трансліт. прізвища авт., правильне формулювання прізвища Slaviuk R. – ISBN 978-966-2042-20-7
120881
   Zarzadzanie finansami w korporacjach miedzynarodowych / J. Gluchowski, R. Huterski, V. Jaaskelainen, H.P. Nielsen. – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika, 2001. – 250S. : Ill. – ISBN 83-231-1321-1
120882
   Zarzadzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym. – Katowice : Wyd-wo uczelniane Akademii ekonomicznej im.Karola Adamieckiego w Katowicach, 2001. – 233s. – ISBN 83-7246-165-1
120883
   Zarzadzanie w kulturze // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2000. – 216 s. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; V. 2)
120884
   Zarzadzanie w kulturze = Culture management. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1896-8201
16, 1. – 2015
120885
   Zarzadzanie w kulturze = Culture management. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1896-8201
16, 2. – 2015
120886
   Zarzadzanie w kulturze = Culture management. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1896-8201
16, 3. – 2015
120887
   Zarzadzanie w kulturze = Culture management. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1896-8201
16, 4. – 2015
120888
   Zarzadzanie w kulturze = Culture management. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1896-8201
17, 1. – 2016
120889
   Zarzadzanie w kulturze = Culture management. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1896-8201
17, 2. – 2016
120890
   Zarzadzanie w kulturze = Culture management. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1896-8201
17, 3. – 2016
120891
   Zarzadzanie w kulturze = Culture management. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1896-8201
17, 4. – 2016
120892
  Mrozowicz K. Zarzadzanie wiedzа jako determinanta wspoipracy nauki і przedsiеbiorczoіci / K. Mrozowicz, D. Pudato // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 170-173. – ISSN 1993-0259


  Досліджуються принципи управління знаннями. Визначено шляхи тісного співробітництва між наукою і бізнесом, науковцями і практиками.
120893
  Daranowski P. Zasada "Rzadow (miedzenarodowego) prawa" w Polsce - znak ksztaltujacej sie demokracji // Studia prawno-ekonomiczne. – Lodz, 2010. – T. 81. – S. 31-41. – ISSN 0081-6841
120894
  Kruszynski Piotr Zasada domniemania niewinnosci w polskim procesie karnym. / Kruszynski Piotr. – Warszawa, 1983. – 214с.
120895
  Symonides Janusz Zasada efektywnosci w prawie miedzynarodowim / Symonides Janusz. – Torun, 1967. – 298с.
120896
  Kania A.M. Zasada humanitaryzmu w kontes"ce unormowan" prawnokaznych // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3231. – C. 53-76. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; 26). – ISBN 978-83-229-3123-3. – ISSN 0239-6661
120897
  Goralski Wojciech Zasada niezaleznosci i autonomii panstwa i Kosciola w konkordacie polskim z 1993 roku / Goralski Wojciech, Piendyk Andrzej. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyzsynckiego, 2000. – 102s. – ISBN 83-7072-167-2
120898
   Zasada szufladkowa dirichleta. Geometria okregow i sfer. – Warszawa : Wyd-wa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. – 44 s.
120899
  Mill John Stuart Zasady ekonomii politycznej i niektore jej zastowowania do filozofii spolecznej / Mill John Stuart. – Warszawa
1. – 1965. – 676с.
120900
  Ricardo Dawid Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania / Ricardo Dawid. – Warszawa, 1957. – 520с.
120901
  Kwasnicki Witold Zasady ekonomii rynkowej // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – 2322 : Zasady ekonomii rynkowej / W. Kwasnicki. – S.1-113. – ISSN 0239-6661
120902
  Hoffding H. Zasady etyki / H. Hoffding ; przel. L. Dasxynska. – Warszawa : "Przegladu Filozoficznego", 1900. – 62 s.
120903
  French A.P. Zasady fizyki wspolczesnej / A.P. French. – Wroclaw, 1960. – 358 с.
120904
  Rubinsztejn Sargiusz Zasady i drogi rozwoju psychologii / Rubinsztejn Sargiusz. – Warszawa, 1964. – 316с.
120905
  Siemianowski Andrzej Zasady konwencjonalistycznej filozofii nauki / Siemianowski Andrzej. – Warszawa, 1989. – 157с.
120906
  Markowski Waclaw Zasady lotu samolotow szybkich / Markowski Waclaw, 1959. – 444с.
120907
  Staszkow Michal Zasady ochrony patentowej / Staszkow Michal. – Katowice, 1974. – 32с.
120908
   Zasady organizacji pracy w administracji. – Warszawa : Uniw. Warszawskiego
Cz. 1 : Ogolna teoria organizacji pracy w zastosowaniu do administracji panstwowej. – 1962. – 220 p.
120909
  Iochym-Kuszlik l. Zasady ortografii i interpunkcji rosyjskiej / l. Iochym-Kuszlik, Z. Kulyk, N. Modlinska. – Krakow, 1970. – 96с.
120910
  Jochym-Kuszlik Zasady ortografii i interpunkcji rosyjskiej / L. Jochym-Kuszlik, Z. Kulyk, N. Modlinska. – wyd. 2e. – Krakow : Wyd-wo naukowe WSPK, 1972. – 98 s. – Текст рос. мовою
120911
  Winter E. Zasady po dzialu akumulacji finansowej w przedsiebiorstwach przemyslowych krajow obozu socjalistycznego : (analiza porownawcza) / E. Winter. – Warszawa : Grudzien, 1964. – 119 s.
120912
  Buchala Kazimierz Zasady prawa i procesu karnego. / Buchala Kazimierz, Waltos Stanislaw. – Warszawa, 1975. – 312с.
120913
  Rosinski Witold Zasady technologii tranzystorow / Rosinski Witold. – Warszawa, 1960. – 260с.
120914
  Ostaszewski Edmund Zasadzka / Ostaszewski Edmund. – Warszawa, 1972. – 160с.
120915
  Malinova Renata Zasahli mimozemstane a katastrofy do vyvoje lidstva? / Malinova Renata, Malina Jaroslav. – Ostrava, 1988. – 347с.
120916
  Faulkner William Zascianek / Faulkner William. – Warszawa : Czytelnik, 1964. – 597s.
120917
  Marek Jiri Zasmejte se vcerejsku / Marek Jiri. – Praha, 1955. – 167с.
120918
  Milenkovic Vladislav Zasto koegzistencija. Ekonomske i politicke cinjenice savremenog rozvitka / Milenkovic Vladislav. – Beograd, 1956. – 107с.
120919
  Errera Jacques Zastosowania fizykochemii jadrowej. / Errera Jacques. – Warszawa, 1958. – 188с.
120920
  Krynski H.E. Zastosowania matematyki w ekonomii / H.E. Krynski. – Warszawa : PWN, 1975. – 348 s.
120921
  Barwicz Wieslaw i i. Zastosowania optyki elektronowej / Wieslaw i i. Barwicz. – Warszawa, 1969. – 358с.
120922
  Jackman L.M. Zastosowania spektroskopii magnetycznego rezonansu jadrowego w chemii organicznej / L.M. Jackman. – Warszawa, 1962. – 228с.
120923
  Asplund S.O. Zastosowanie algebry macierzy w statyce konstrukcji / S.O. Asplund. – Wroclaw, Warszawa, Krakow : Polskiej Akademii Nauk, 1964. – 229с.
120924
  Hellman W. Zastosowanie analogowych maszyn matematycznych. / W. Hellman. – Warszawa, 1972. – 236с.
120925
  Sobek Z. Zastosowanie informatyki w rolnictwie / Z. Sobek, R. Skrzydlewska, W. Perz. – Poznan : Wydawnictwo Akademii rolniczej w Poznaniu, 1995. – 136s. – ISBN 83-86363-75-4
120926
  Lada Zygmunt Zastosowanie kompleksonow / Lada Zygmunt. – Warszawa, 1957. – 128с.
120927
  Leibler Karolina Zastosowanie metod fizycznych w badaniach technicznych. (Przyrzady i metody pomiarowe) / Leibler Karolina. – Warszawa, 1959. – 527 с.
120928
  Brajter Krystyna Zastosowanie organicznych odczynnikow kompleksujacych (nitrozo-R-soli, ferronu, alizaryny S, kwasu chromotropowego i czerwieni bromopirogallolowej) do rozdzielania jonow metali na anionitach. / Brajter Krystyna. – Warszawa, 1974. – 146с.
120929
   Zastosowanie techniki komputerowej w ksztalceniu chemicznym / Brestenska Beata, Bilek Martin, Gmoch Riszard, Holy Ivan, Hursek Jozef; Uniw. Opolski; Pod red. A.Sztejnberga. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego, 1995. – 102s. – (Wydawnictwa skryptowe). – ISBN 83-85678-53-0
120930
  Chilczuk M. Zastosowanie zdjec lotniczych w geografii / M. Chilczuk, A. Ciolkosz. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. – 131s. : 84 ryc.
120931
  Mankowski Jerzy Zasypany piolunem slad / Mankowski Jerzy. – Poznan, 1971. – 225с.
120932
  Frankowska Anna Zatancz z moja dziewczyna / Frankowska Anna. – Warszawa : Horysonty, 1976. – 173s.
120933
  Demo A. Zatevne a dozinkove piesne. / A. Demo, O. Hrabalova. – Bratislava, 1969. – 291с.
120934
  Moravcova Jana Zatisi s citadelou / Moravcova Jana. – Praha, 1978. – 229с.
120935
   Zatisi, knihy srdce i ducha : Nakladatelske dilo B. M. Kliky. – Praha, 1987. – 114c.
120936
  Arley C. Zatoka umarlych / Catherine Arley; Przeklad J.Sell. – Szczecin : Krajowa agencja wydawnicza, 1988. – 144 s. – ISBN 83-03-02007-2
120937
  Paukszta Eugeniusz Zatoka Zarlocznego Szczupaka / Paukszta Eugeniusz. – Warszawa, 1957. – 416с.
120938
  Piotrowski M. Zatrudnienie cudzoziemcow na polskim rynku pracy - aspecty popytowe i structuralne / M. Piotrowski, Organisciak-Krzykowska // Studia prawno-ekonomiczne. – Lodz, 2016. – T. 100. – S. 315-328. – ISSN 0081-6841
120939
  Boss Bohdan Zatruty chleb / Boss Bohdan. – Warszawa, 1971. – 191с.
120940
  Clifford Francis Zatrzesla sie ziemia / Clifford Francis; Przelozyla Z.Kierscys. – Warszawa : Instytut wydaw. "PAX", 1969. – 124s.
120941
  Kosc Franciszek Zatrzymac M/S "Miki" / Kosc Franciszek, Litan Jan. – Warszawa, 1961. – 204с.
120942
  Stuart Colin Zatrzymac wiatr / Stuart Colin. – Warszawa, 1975. – 336с.
120943
   Zauberpalette : tschechische Kinder zeichnen und malen. – Praha : ARTIA, 1961. – 40 S. : ill.
120944
  Arendas Miroslav Zaujimave elektronicke konstrukcie. / Arendas Miroslav. – 3 vyd. – Bratislava, 1987. – 295с.
120945
  Leskov Nikolaj Semionovic Zaujimavi muzi. / Leskov Nikolaj Semionovic. – Bratislava, 1978. – 277с.
120946
  Gunes Mustafa Zavalli esegin hikayesi = "The story of the poor donkey" / Gunes Mustafa. – Ankara : M.E.B, 2003. – 40s. – (Cocuk edebiyati). – ISBN 975-11-2217-1
120947
  Prochazka Jan Zavej / Prochazka Jan. – Praha, 1961. – 124с.
120948
  Majerova Marie Zaviata laska / Majerova Marie. – Bratislava, 1977. – 205с.
120949
  Sedlacek K.F. Zavod ve stinu / K.F. Sedlacek. – Praha, 1954. – 512с.
120950
  Sedlacek K.F. Zavod ve stinu / K.F. Sedlacek. – Praha, 1954. – 512с.
120951
  Sedlacek K.F. Zavod ve stinu / K.F. Sedlacek. – Praha
3. – 1960. – 608с.
120952
  Sedlacek K.F. Zavod ve stinu. 1. Karpelanske jaro / K.F. Sedlacek. – Praha
1. – 1961. – 518с.
120953
  Sedlacek K.F. Zavod ve stinu. 2. Zanechte nadeje / K.F. Sedlacek. – Praha
2. – 1961. – 646с.
120954
  Sedlacek K.F. Zavod ve stinu. 3. Hladovy kamen / K.F. Sedlacek. – Praha
3. – 1961. – 608с.
120955
  Luskas Rudolf Zavoj zeleneho ticha / Luskas Rudolf; Krasl J. – Praha, 1960. – 388с.
120956
  Bialoszewski Miron Zawal / Bialoszewski Miron. – Warszawa, 1977. – 201с.
120957
  Breza Tadeusz Zawisc. / Breza Tadeusz. – Warszawa, 1974. – 540с.
120958
  Breza Tadeusz Zawisc. / Breza Tadeusz. – Warszawa, 1977. – 268с.
120959
  Breza Tadeusz Zawisc. / Breza Tadeusz. – Warszawa, 1977. – 468с.
120960
  Szaniawski Ignacy Zawod i praca miedzy diagnoza a prognoza, czyli Intelektualizacja pracy produkcyjnej-centralny problem wspolczesnego ksztalcenia zawodowego / Szaniawski Ignacy. – Wyd. 2. – Warszawa, 1976. – 402с.
120961
  Boileau Pierre Zawrot glowy / Boileau Pierre, Narcejac Thomas; Przelozyl F.Welczar. – Warszawa : Czytelnik, 1968. – 216 s. – (Jamnik)
120962
  Holuj Tadeusz Zawstydzenie / Holuj Tadeusz. – Warszawa : Iskry, 1966. – 156s.
120963
  Paukszta Eugeniusz Zawsze z tej ziemi / Paukszta Eugeniusz. – Warszawa, 1976. – 373с.
120964
  Machejek Wl. Zawytka. (Panna z dzieckiem) / Wl. Machejek. – Warszawa, 1972. – 285с.
120965
  Przymanowski Janusz Zawzienty / Przymanowski Janusz. – Warszawa, 1975. – 128с.
120966
  Radowicz Kazimierz Zazdrosc / Radowicz Kazimierz. – Gdynia, 1966. – 176с.
120967
  Florian Miroslav Zaznam o potope / Florian Miroslav. – Praha, 1963. – 54с.
120968
  Kundera Ludvik Zaznamy a promluvy. / Kundera Ludvik. – Praha, 1961. – 70с.
120969
  Majerova Marie Zazracna hodinka / Majerova Marie. – Praha, 1954. – 112с.
120970
  Mrnka Jaroslav Zazrak bez nadeje. / Mrnka Jaroslav. – Praha. – 200с.
120971
  Wrazas I. Zbawca Boga : kuszenia Nikosa Kazantzakisa / Ilias Wrazas // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3107 : Zbawca boga : kuszenia Nikoca Kazantzakisa / I. Wrazas. – S. 1-415, [ 2 ]. – ISSN 0239-6661
120972
  Kubiak Stefan Zbieg z fortu Nam Dinh : Pamietnik Polaka, ktory z Legii Cudzoziemskiej przeszedl do Viet Minhu / Kubiak Stefan; Oprac. i wstep opatrzyl J. Budzinski. – Warszawa : Wyd-wo ministerstwa obrony narodowej, 1974. – 171s.
120973
  Fleischman Theo Zbieg z wyspy Swietej Heleny / Fleischman Theo; Przelozyl G.Karski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1969. – 172 s.
120974
  Pomian Krzysztof Zbieracze i osobliwosci : Paryz-Wenecja 16-18 wiek / Pomian Krzysztof; Przelozyl A.Pienkos. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2001. – 406s. – ISBN 83-227-1764-4
120975
   Zbierky Kral"ovskeho zamku na Waweli. – Warszawa : Wyd-wo Arkady, 1975. – 432 s.
120976
   Zbigniew Cybulski : Aktor 20 wieku. – Gdansk : Wyd-wo Uniwersytetu Gdanskiego, 1997. – 255s. – ISBN 83-7017-699-2
120977
  Jagiello S. Zbior cwiczen z teoretycznych podtaw rachunkowosci wraz ze wskazowkami metodycznymi / S. Jagiello, E. Marcinkowski, R. Stadtmuller. – Wyd. 3 popraw. i uzupel. – Wroclaw, 1972. – 115с.
120978
   Zbior dokumentow malopolskich. – Wyd. I. Sulkowska-Kuras i S. Kuras. – Wroclaw : Osslienum. – (PAN. Inst. historii)
Czesc. 8 : Dokumenty z lat. 1435-1450. Uzupe lnienie: dokumenty z lat 1286-1442. – 1975. – 399s.
120979
  Matysikowa Z. Zbior doswiadczen z chemii organicznej / Z. Matysikowa, B. Lenarcik, A. Bujewski. – Warzsawa, 1975. – 200с.
120980
   Zbior mow i pism niektorych w czasie seymu stanow skonfederowanych. – W Wilnie : w drukarni J.K. Mci przy Akademji
Tom 9. – 1789. – 350 s. – На корінці: Mowy seymowe. T. IX


  На тит. арк. надпис чорним чорнилом: Biblioteki szkolney xx. Bazylianow L[wowe?] 1906 roku
120981
   Zbior mow roznych w czasie dwoch seymow ostatnich roku 1775 y 1776 mianych. – W Poznaniu : w Druk. J.K. Mci
Tomik 1 : Mowy w czasie Seymu Extraordynarniego zaczetego w roku 1773 zakonczonego w 1775. – 1777. – [4], 210 s. – На коріінці: Zbior mow 1777


  На тит.арк. 2 печатки: 1. Кругла печатка лиловим чорнилом "Центральнный Волынский музей. Житомир" 2. Овальна печатка лиловим чорнилом "Z ksiegozbioru Jozefa Kordziekowskiego w Radach"
120982
   Zbior mow roznych w czasie seymu ostatniego szescio-niedzielnego roku 1778 mianych. – w Wilnie : w druk. Krolewskiey Akademjckiey, 1778. – [] s., разд. паг.
120983
   Zbior mow, glosow, przymowien, manifestow, remanifestow & mianych na seymie roku 1786. – W Warszawie Poznaniu : w Druk. P. Dufour
Tom 1. – 1787. – [2], 498 s. – На коріінці: Zbior mow na seymie. 1786, 1


  На тит.арк. 2 печатки: 1. Кругла печатка лиловим чорнилом "Центральнный Волынский музей. Житомир" 2. Овальна печатка лиловим чорнилом "Z ksiegozbioru Jozefa Kordziekowskiego w Radach"
120984
  Hertz Pawel Zbior poetow polskich XIX w. / Hertz Pawel. – Warszawa
6. – 1975. – 1090с.
120985
  Hertz Pawel Zbior poetow polskich XIX w. / Hertz Pawel. – Warszawa
7. – 1975. – 898с.
120986
  Smreczynski S. Zbior ryjkowcow s.p. Wojciecha Maczynskiego / S. Smreczynski. – [S. l. : s. n.], 1923. – 24 s. – Spraw.Kom. Fizjogr. Polskiej Akademji Umiej., T. 65
120987
  Stanisz Tadeusz Zbior zadan i pytan z wprowadzenia do zastosowan matematyki w ekonomii / Stanisz Tadeusz. – Warszawa, 1980. – 272с.
120988
  Lipowska Ewa Zbior zadan z elektroniki przemyslowej / Lipowska Ewa, G. Langosz, B. Kiczma. – Wyd. 3. – Opole, 1978. – 41с.
120989
  Lipowska Ewa Zbior zadan z elektroniki przemyslowej / Lipowska Ewa, G. Langosz, B. Kiczma. – Wyd. 3. – Opole, 1978. – 41с.
120990
  Langosz Gerd Zbior zadan z elektroniki przemyslowej / Langosz Gerd, Lipowska Ewa. – Wyd. 2. – Opole, 1978. – 42с.
120991
  Zielinska-Kaniasty Sylwia Zbior zadan z fizyki z rozwiazaniami / Zielinska-Kaniasty Sylwia; Akademia techniczno-rolnicza. – Bydgoszcz, 2000. – 197s. – (Wydawnictwa uczelniane Akademii techniczno-rolniczej). – ISBN 83-87274-13-5
120992
   Zbior zadan z informatyki programowanie komputera "Odra 1204". – Wroclaw, 1973. – 123 s.
120993
  Mieszczerski Zbior zadan z mechaniki / Mieszczerski. – W. 4. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1965. – 376 s. : fig.
120994
  Brydak Dobieslaw Zbior zadan z teorii mnogosci i teorii przestrzeni topologicznych i metrycznych / Brydak Dobieslaw, Turdza Erwin. – Krakow, 1974. – 195 s. – (Wys. szkola pedagog. w Krakowie)
120995
  Dudek Irena Zbiorka pod murem grzechow / Dudek Irena. – Warszawa, 1968. – 456с.
120996
  Warming E. Zbiorowiska Roslinne : Zarys ekologicznej geografii roslin / E. Warming. – Warszawa : Druk "Gazety Roiniczej", 1900. – 450s.
120997
  Szykula Krystyna Zbiory Kartograficzne Biblioteki Uniwersyteckiej We Wroclawiu / Szykula Krystyna. – Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski im.B.Bieruta, 1978. – 199s.
120998
  Mikulandra Nikolai Zbirka odluka vrhovnih sudova. donetih u krivicnom i gradanskom sudskom postupku / Mikulandra Nikolai, M. Gajic. – Beograd, 1954. – 256с.
120999
  Majstrovic Bogdan Zbirka propisa o agrarnoj reformi o poljoprivrednom zemljisnom fondu / Majstrovic Bogdan. – 3. preradeno i dopunejeno izdanje. – Beograd, 1956. – 50с.
121000
  Dinic Bozidar Zbirka propisa o taksama sa objasnjenjima i zvanicnim tumacenjima i tablicama. / Dinic Bozidar. – 3. prer. i dop. izd. – Beograd, 1956. – 418с.
<< На початок(–10)121122123124125126127128129130(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,